СКАЛНА ЦЪРКВА В ГРАД ТРЪН

Текст и снимка Николай Генов

Ако посетите град Трън, ще видите множество останки от древни постройки – римски укрепления по пътя през Руй планина от времето на император Каракала (211-217 г.). В градския квартал Бераинци е църквата „Света Петка“, в сегашния си вид от 1853 г. На стотина метра над нея и над близкия извор Ралча е интересният скален манастир на снимката. Двете църкви, според Константин Иречек, са свързани с живота и делото на отец Тарапонтий, заради странното си име често споменаван в някои пошли песнички анекдоти. На малцина обаче е известно, че този забележителен монах е описан от отец Паисий в неговата История и е почитан като герой. 

Св. Терапонтий е живял в Лидия по времето на император Валериан и бил свещеник в град Сарди. Популярна легенда за него била пренесена механично у нас, на трънска почва. На черковнославянски градът се наричал Йерме (по названието на река Хермес в Лидия). От него, по всяка вероятност е дошло и името на река Ерма. По същия механичен начин някога и името Св. Петка било „пренесено” в Трън и тя била превърната в местна домашна светица. 

Това обяснява произхода на трънската пословица “Туй Трън, туй света Петка”, т.е. “Нерде Шан, нерде Багдад”...

Повече подробности за тези места ще научите в бъдещата ни книга „2000 страници България“