Път: : Кой кой е : К

Георги Кирков

  Роден е през 1867. Умира през 1919, така че не е обвързан с радикализацията на "тесните" социалисти.

Наричан е Майстора. Изтъкнат комунистически деец, публицист, фейлетонист и парламентарист. Роден в Плевен, учи в Русия заедно с Алеко Константинов. Следва с държавна стипендия картография във Виена. Работи като учител и журналист. Един от организаторите (1903) на Българската работническа социалдемократическа партия (тесни социалисти). През 1905-1919 секретар на ЦК на партията. Деец на Втория интернационал. Автор на талантливи сатирични разкази (“Политическа зоология”, “Дремиградски смешила”), както и на популярни работнически песни (“Дружна песен днес да екне” - автор на музиката Георги Горанов, 1900 г.). Изключителен парламентарен оратор, оценяван високо и от политическите си противници.

 

ДРУЖНА ПЕСЕН

Дружна песен нек да екне,
песен, песен на труда!
На сърца ни да олекне,
да живей, живей труда!

С рядка участ, с чудно име
слави, слави се труда,
нему всичко ний дължиме,
да живей, живей труда!

Повдигнете си челата,
о, герои на труда,
вий творци сте на благата,
да живей, живей труда!

От стрелата на дивака
до железний път
всичко плод е на ръката,
да живей, живей трудът!

 

 

 

 Тази мелодична песен беше кодова за комунизма. Типична първомайска, но се пееше и на други празници. В кода има обаче фатална грешка - не "всичко плод е на ръката", а "всичко плод е на главата".

..............................................................................
Библ. Кратка българска енциклопедия в пет тома, София 1969; Речник на българската литература, София 1977