Път: : Кой кой е : Й

Илияна Йотова

Илияна Йотова е родена на 24 октомври 1964 г. Завършила е българска и френска филологии в СУ “Св. Климент Охридски”. Специализирала е в Националното училище по администрация - Франция и в Центъра по европейски науки, Страсбург.

Работила е като репортер, редактор, водещ и директор на дирекция “Новини и актуални предавания” в БНТ (1990-1997 г.).

Владее френски и руски език. Омъжена, има един син.

Депутат в 40-то народно събрание (2005-2007 г.). Ръководител на Пресцентъра на ВС на БСП (1997-2007 г.). Член на Висшия съвет на Българската социалистическа партия (от 2000 г.) Заместник-председател е на Градския съвет на БСП - София от януари 2006 г. Председател е на българската делегация в Парламентарната асамблея на франкофонията и зaместник-председател на парламентарната делегация в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа (ПАСЕ).

Депутат в Европейския парламент от Групата на социалистите и демократите от юни 2007 г. Член на Комисията за вътрешен пазар и защита на потребителите (IMCO) и Комисията за граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (LIBE) в ЕП по време на първия си мандат като евродепутат (2007-2009 г.).

През втория си мандат като депутат в Европейския парламент Илияна Йотова е заместник-председател на Комисията за борба срещу организираната престъпност, корупция и пране на пари (CRIM); заместник-председател на Делегацията в Комитета за парламентарно сътрудничество ЕС-Молдова; член е на Комисията по рибно стопанство (PECH), на Комисията по петиции (PETI), на Делегация в Парламентарна асамблея Евронест (DEPA); Зам.-член е на Комисията по заетост и социални въпроси (EMPL), на Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (LIBE), и на Делегацията за връзки с държавите от Магреб и Съюза на арабския Магреб (DMAG).

През този мандат като депутат в Европейския парламент Илияна Йотова е заместник-председател на Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи; заместник-председател на Делегацията в Парламентарния комитет по стабилизиране и асоцииране ЕС – Черна гора; член на Делегацията в Парламентарната асамблея на Съюза за средиземноморието; заместник-член в Комисията по регионално развитие, в Комисията по правата на жените и равенството между половете и в Делегацията за връзки с държавите от Магреб и Съюза на арабския Магреб. Членува и в редица хоризонтални работни групи и интергрупи в Европейския парламент, сред които тези за борба с екстремизъм, расизъм и ксенофобия; устойчиво развитие; развитие на планински региони и др.

На президентските избори през 2016 г. се кандидатира за вицепрезидент заедно с Румен Радев. Двойката е издигната от инициативен комитет, представляван от Стефан Данаилов и подкрепена от БСП.

Източник:
http://www.iliana.info/?page_id=179