Път: : Съдби : М

Мехмед Табаков

Али Уруч

Мехмед Табаков е роден в с. Бирково през 1937 г. в бедно ислямско семейство. Още от малък неговите родители - Муса Табаков и Зелиха  Табакова, го изпращат в село Медени поляни да бъде обучаван от ходжата на  селото Халим ефенди за моалим (учител по ислям). След като приключва  обучението си в село Медени поляни, Мехмед Табаков заминава на обучение  при ходжата на днешния град Белица -  Мехмедали ефенди. По онова време, до 1968-70г., не са били притеснявани (преследвани) от  властите за упражняване на този вид дейност, тъй като в тогавашната  Конституция (Димитровската) е било разрешено изповядването на различни  религии. Също така по това време, в гр. Шумен функционира светско  училище, в което законно е било позволено да се преподава ислям.

След  като отбива наборната си военна служба, Мехмед Табаков започва да се  самообучава в тази насока, поради факта, че Мехмедали ефенди е бил  починал, а паралелно с това той започва да обучава и желаещите деца от  околните села. Но за разлика от учителите си Мехмед Табаков започва да  обучава във времето, когато комунистите започват да рушат джамии и  забраняват проповядването на исляма. Следователно той проповядва исляма  нелегално не в джамията, а в неговата къща, не през деня, а в повечето  случаи надвечер и през нощта. Немалко пъти неговия дом е бил посещаван  от представители на национална сигурност, но въпреки всичко той не спира  дейността си, поради което не след дълго е затворен в Белене. За  изпращането му на острова има още една причина. И тя е, че и той, заедно  с много други първенци на селата, се обявява срещу смяната на имената  на българите-мохамедани В края на 1970 г., заедно с десетки други жители  на селата от Велинградския край, той е изпратен в Белене, където  прекарва седем години. На въпрос за това кои са били най-трудните за  него моменти от времето, прекарано в Белене, той отговаря така...,  когато почина моят баща и не ми позволиха да присъствам на погребението  му... и ..., когато ни пуснаха от затвора и се прибрах в къщи, моите деца  не ме познаваха и бягаха от мен...

От 1983 до 1986 г., Мехмед Табаков  подготвя и издава своя книга „Будилник”, която се базира на преводи на  отделни пасажи от ислямски източници и не само преводи, но и тълкувания към всеки един пасаж. След издаването на Будилника Мехмед Табаков се  захваща с превод на Корана, като се стреми да го преведе с максимална  точност и без никакви негови притурки и тълкувания. След 1990 г. е имам  на джамията в с. Бирково до 2010 г. месец февруари, когато напуска този  свят. 
 

Като основна цел в своя живот, той си поставя обучението,  просветяването на мюсюлманите в исляма. И за неговия принос в тази свера  хората му се отблагодаряваха с тяхното уважение.