Път: : Кой кой е : С

Стефан Стоянов

Роден на 16 септември 1954 г. в София.

Завършва математика в СУ "Св. Кл. Охридски". Кандидат на математическите науки
Хоноруван асистент във Висшия икономически институт. Директор на отдел за стопанска дейност при Съюза на математиците в България; Сътрудник в Института по математика към БАН.

1990 - 1991 г. – член на Демократическата партия.  Депутат в 7-ото велико народно събрание с листата на СДС.

На 23 юли 1991 г. основава и председателства Демократическа партия – Консервативен сговор, която напуска СДС.

1991 г. – на изборите за 36-о народно събрание ДП – Консервативен сговор участва в коалицията СДС-либерали.

1992 – 1993 г. - ДП /консервативен сговор/  участвува в съюза Български демократически център.

Посланик в Гърция до март 2007 г.

Женен, с едно дете.

Владее английски, гръцки, немски и руски език.