Път: : Кой кой е : Л

Георги Лазаров

Роден в Пловдив, журналист и публицист, автор на десетки статии върху демокрацията и на историко-публицистичното изследване “Азбука на демокрацията”. 

Завършва инженерство в Геодезическия факултет и Факултета по журналистика, София.

Работи като строителен работник, електротехник, проектант, преподавател във ВИАС, журналист на свободна практика, редактор в сп. “Общество и право”.

Съосновател и първи зам.-главен редактор на в. “Демокрация”; основател и главен редактор на първия частен вестник за бизнес “Къде, какво, кога?”, основател и ръководител на собствена рекламно-издателска агенция. Бизнесмен.