Гробът отвътре

Поглед отвъртре
Поглед отвъртре
Снимка: Петко Симеонов

 

Така изглежда погребалната камера отвътре. Празна е. Всички разкопани гробове са празни. Търкалят се черупки от охлюви. По лицето ми лепнат паяжини.Със сетивата си чувствам натрупаните  в камерата хилядолетия. Въздухът е плътен и гъвкав. Усещам се като  желязна съчма, която преодолява отблъскването на  магнитно поле.  Прикляквам. Векове наред тук са излъчвали своята сила останките на чужд живот. Постепенно камерата ме приема. Усещането за съпротива изчезва. Ставам част от нещо непознато и вечно.

За съжаление на моята снимка не личи ясно наклонът на стените на Пирамидата. Напомням, че погребалната камера е във формата на равностранна пресечена пирамида. Пресечена е от блестящ от Слънцето отвор, отвор  към Небето и Космоса.