Път: : Съдби : Г

Георги Казалиев

Елена Касабова

 


      Георги Казалиев е роден на 5 септември 1927 г. в с. Райково гр. Смолян, името на Райково е от векове, като то се ползва с високо културно наследство. В периода от 1949 до 1952 г. завършва Смолянския полувисш институт, като специализира предмети като физика, химия, естествена история, математика.

Висшето си образование завършва в Софийския университет (1954 г.- 1961 г.) -  специалност химия и физика.

Той участва в създаването на Централния художествен ансамбъл на гражданска повинност в София, където има контакти с личности като: Райна Кабайванска, Георги Парцалев, т.нар. Пилето – имитатор, Керменлийски и др.

За професионалния му път също може да се каже много. Единадесет години е учител в Райковската гимназия  „В. Левски”, където преподава предмети като математика, химия, физика, ботаника, астрономия и др. Тридесет и три години е старши преподавател в Смолянския институт.
Семеен е с две дъщери и четирима внука.

Политическите му възгледи са свързани с членството му в БКП, като към момента той е разочарован от българската политика и неетичното положение на големците.

Към момента е написал общо 35 книги, 15 от които са специално създадени за Райково и историята му, и 20 по съдържание са в полза на ученици и учители. Създава и първия учебник за учители по Гражданска отбрана.

Не трябва да забравяме изключителния принос на Георги Казалиев за плановото задание на Обсерваторията и Планетариума, без когото не биха съществували. Създател е още на първите образцови кабинети в България, които са използавни като пример и в чужбина.

Георги Казалиев е особено образована личност. Полага следните специализации: в Чехия, Ленинград, и две в Москва (химия и методика на химията). Изкарва висши и централни курсове по генерална отбрана, като на тези теми той изнася лекции пред 7 нации.

Носител е на 76 надгръдни медала и ордени, както и 3-та степен признание „Кирил и Методий”, и на още 50 грамоти.
Удостоен заслужил званието краевед, достоен гражданин на Смолян и общината, носител на годишната награда на Смолян за краеведна литература и наградата „Златно перо”.

През своя дълъг житейски и професионален опит изнася за окръга над три хиляди лекции, написал е също над 700 статии във вестници, списания, местен печат. Обществената му дейност със право е оценена на много високо ниво.

Заглавия на някои негови книги са: „Светлини от пепелта” – 5 части; „ Рада Казалиева”.

За неговия произход е интересно да се отбележи, че той е потомък на първия свещеник в региона Петър Димитров, както и на първата учителка и поетеса с национално значение Рада Казалиева. Интересен е фактът още, че жена му Елена Казалиева произхожда от рода на даскал Димо.

Осъществявайки професионалните си дейности, Георги Казалиев визира едни от най-интересните срещи, които има с личности като съветския космонавт Рукавишников, Георги Иванов, присъства и на среща с Юрий Гагарин, на която впоследствие не е допуснат. Друга среща е с известния академик Абарцумян, който казва, че когато Родопа се е нагъвала, е направила естествено място за Обсерватория. Това е и причината тя да бъде построена в гр. Смолян.

Изявите на Георги Казалиев не свършват до тук. Хорист е, диригент, участва в различни обществени организации, основател на Първото астрономическо дружество, създадено три години по-рано преди софийското. Има възможност да контактува с редица висши политически ръководители, а по отношение на Гражданската отбрана изнася общо около две хиляди лекции.

В заключение на проведеното интервю ще цитирам Казалиев:
„Родопа е по-особена планина, докато Рила и Пирин гонят с върховете си вечността във висините, то самата вечност е слязла в пазвите на Родопите! И ако един философ беше казал: „човек се страхува от вечността, а вечността се страхува от пирамидите в Египет”, аз бих добавил, че пирамидите в Египет се страхуват от величието на Родопите, дълголетието, християнската вяра и душевна красота!” 
         Мисля,че това е достоен завършек на направеното описание на тази високо ерудирана личност, каквато е Георги Казалиев!