Път: : Кой кой е : М

Милети Младенов

Милети Младенов
Милети Младенов
Снимка: Klassa.bg


      Роден е на 23 април 1943 г.

Дипломира се в Университета за национално и световно стопанство, където по-късно постъпва като преподавател (1975 г.).

Подуправител е на БНБ за периода 1991 – 1996 г. и гуверньор за България в Световната банка и Европейската банка за развитие.

От 1999 до 2003 г. е председател на Управителния съвет на Фонда за гарантиране на  влогове в банките, а две години по-късно оглавява Фонда за компенсиране на инвеститорите.

Преподавател в Университета по национално и световно стопанство.


      Женен. Говори отлично френски и английски език.

Издал е няколко книги по финанси и учебници за банковото дело.
Преди време е превеждал френска поезия като хоби.

Починал на 1 септември 2017 г.