Път: : Кой кой е : Д

Георги Данаилов

 

Роден е на 8 януари 1936 г. в София.  Писател - белетрист, драматург, кинодраматург. Произхожда от семейство на интелектуалци.  Семейството му е репресирано.

Завършва  химия в СУ „Климент Охридски”.

Бил е учител в Свищов; завеждащ химическа лаборатория; асистент и гл. асистент във ВХТИ до 1976 г.; драматург в театър “Сълза и смях".

Председател на Агенцията за българите в чужбина към МС, 1998.

Член на Съюза на българските писатели.

Автор на книги и сценарии на пиеси.

Книги: "Деца играят вън"; "При никого"; "Убийството на Моцарт"; "До Чикаго и назад - 100 години по-късно"; "Спомени за градския идиот".

Пиеси: "Краят остава за вас"; "Съдията и жълтата роза"; "Песента на един следовател"; "Солунските съзаклятници" и др.

На 10 юни 2008 година Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност огласява, че Георги Данаилов е агент на 2-ро управление на Комитета за държавна сигурност.