Път: : Кой кой е : Ч

Христо Чернопеев

Портрет на войводата на ВМОРО и офицер от Българската армия Христо Чернопеев. 

Недатирана фотография на Димитър Карастоянов

Източник : ДА Благоевград; ф. 742; оп. 1; а.е. 245; л. 1.

Христо Черньо Пеев е роден на 16 юли 1868 г. в село Дерманци, Ловешко. 

Завършва III - ти прогимназиален клас в Плевен. 

До 1899 г. служи в Плевен и Лом като унтерофицер и фелдфебел от българската армия. 

През 1900 г. става четник в четата на Михаил Апостолов-Попето. От април с. г. е самостоятелен войвода на чета в Кукушко. През 1901-1902 г. е войвода на чета в Горноджумайско (дн. Благоевградско). Взима участие в аферата ''Мис Стоун"(1901). По време на Илинденско-Преображенското въстание (1903 г.) е войвода на чета. От 1903 до 1908 г. е окръжен войвода на ВМОРО в Струмишки революционен окръг. Привърженик е на Серската група в национално освободителното движение на българите в Македония и Одринско. През 1905 г. е делегат на Рилския общ конгрес на ВМОРО. 

През 1909 г. заедно с Яне Сандански взима участие в похода към Цариград и осуетяването на контрапреврата срещу младотурците. Един от основателите на Народната федеративна партия (Българска секция) и член на нейното ръководство. 

През декември 1909 г. минава в нелегалност и възобновява въоръжената борба на ВМОРО срещу турските поробители в Струмишко. Един от основателите на Българска народна македоно-одринска революционна организация БНМОРО (април 1910 г.). 

През 1911 г. е избран за член на ЦК на възстановената ВМОРО, която се обединява с БНМОРО. По време на Балканската война (1912-1913 ) е войвода на голяма чета и участва в освобождаването на Банско, Разлог, Кавала и др. По време на Междусъюзническата война (1913) заедно с четата си подпомага действията на 27-и Чепински и 28-и Стремски полк в боевете при с. Конче, Радовишко; до края на войната остава на разположение на командването на II българска армия. 

Заради бойните си заслуги към майка България е произведен в първо офицерско звание поручик (1913). Народен представител в XVI (1913) и XVII (1914-1918) Обикновени народни събрания от Струмишки окръг. 

През 1915г. по време на Първата световна война напуска депутатското кресло доброволно. Постъпва в 11-та Македонска дивизия, където става командир на 1-ва рота на 6-та македонски полк. 

Загива в защита на своето Отечество на 6 ноември 1915 г. в бой със френските войски край село Пепелище, Щипско в Македония.

През 2010г. гробът му е осквернен от сърбокомунистите.

от Фейсбук профила на Янко Гочевъ