Път: : Кой кой е : В

Йордан Венедиков

Йордан Петков Венедиков. Произлиза от род на интелректуалци, национал-революционери, генерали и общественици. Доктор на социологическите науки,  професор във Философския факултет на СУ “Св. Кл. Охридски”, член на Академичния съвет на СУ.

Първи председател  на Секция “Статистика” към Съюза на учените в България, 1996 г. Член на Научната комисия по обществени науки към Висшата атестационна комисия.

Един от първите статистици, който заработи с емпирични социологически изследвания.

Участвува в тричленката по разгрома на Института по култура през 1989 г., когато са уволнени Желев, Джаджев, Евгения Иванова и др. Свързва се като консултант със СДС още през 1990 г.

Йордан Венедиков отстоява разбиранията си, че не работата, а семейството и наследствеността са факторите, които формират човека. Но пропуска старата максима, че през няколко поколение Бог си почива. Той е един от статистиците, които защитаваха тезата, че за България и 5 милиона жители са достатъчни.