Път: : Съдби : С

Станка Христозова

 

                                                 Кристина Чанова

 
Станка Христова Христозова е родена на 29.11.1926 г. в с. Хайредин – Оряховска област. Произхожда от семейство на ветеринарен лекар и домакиня. Детството й  преминава в различни селища по поречието на р. Дунав, свързани с местоработата на баща й. Там тя преминава и началния курс на обучението си.

Станка Христозова завършва средното си образование в  „Специализирана земеделска гимназия” - гр. Айтос. Това е времето,  в което започва Втората световна война. Брат й, който също е ветеринарен лекар, е изпратен на фронта, а баща й успява да снабдява роднини и приятели с храна, предвид възможностите,  свързани с професията му.

Станка Христозова първоначално работи като учител по математика в „Земеделско училище” – гр. Гиген. По-късно се установява в гр. Пловдив и работи като агроном в Околийския народен съвет – отдел „Земеделие”. Със зачислената й двуколка е обхождала селата от региона, за да изпълнява преките си задължения.

През 1952 г. Станка Христозова се омъжва за Христоз Митев Христозов. Същият е военен авиатор. Семейството живее в гр. Пловдив и имат син - пилот на хеликоптер и дъщеря - физик. В по-късен момент от живота си Станка Христозова работи и като счетоводител в предприятие „Вторични суровини”.

Понастоящем Станка Христозова е 85-годишна пенсионерка. Вече е вдовица и живее със семейството на дъщеря си. Има трима внука и се радва на правнучка.


През целия си съзнателен живот Станка Христозова е била всеотдаен, отзивчив и трудолюбив човек.