Планът Балцерович

ПЛАНЪТ БАЛЦЕРОВИЧ:

какво предлагаше и какво беше пропуснато с неизползването на основните идеи в него за България

Представяне и превод:

д-р Цочо Златков

Институт по социология при БАН

 

 

(Balcerowicz`s Plan

Presentation and translation from original: Tsocho Zlatkov,

Institute of Sociology, Bulgarian Academy of Sciences,

Moskovska 13A Str., 1000 – Sofia,

Bulgaria; E-mail: tzlatkov@abv.bg}

 

>>към съдържанието