Път: : Кой кой е : К

Георги Карасимеонов

Роден е на 5 октомври 1949 г.

 Доктор по право и философски науки и професор по политология в Софийския университет "Св. Кл. Охридски".
 Гостуващ професор в четири университета в щата Охайо в САЩ. Преподава и в университета в Оребро в Швеция и изнася лекции в САЩ и Западна Европа. 

Автор е на множество  публикации и монографии у нас и в чужбина за политическите партии, институциите и международните отношения. 

Председател на Българската политологическа асоциация.
 Изпълнителен директор на неправителствения Институт за политически и правни изследвания. 

Главен редактор на сп. "Парламентарна демокрация". 

Член на ръководството на Европейския консорциум за политически изследвания и на Международния комитет за парламентарни изследвания.