Път: : Кой кой е : М

Славко Милосавлевски

 

Социолог и либерален мислител от Македония (28 януари 1928 - 17 октомври 2012), дисидент от времето на комунизма в Югославия.

Основно училище завършва в родното си село Вратница, а гимназия в Скопие. Активен участник в лявото партизанско движение във Вардарска Македония.

В края на войната е член на бригаден комитет на Югославската комунистическа партия. Носител е на „Партизански възпоменателен медал 1941“.

Дипломира се в Юридическия факултет в Скопие през 1957 г. През периода 1957-1958 година е председател на община Тетово. От 1958 до 1960 минава следдипломно обучение в Института за обществени науки в отделението за политически науки.

Докторската му дисертация е на тема „Съюзът на комунистите в Югославия в системата на социалистическата демокрация в Югославия“ (1965 г.) От март 1961 до юни 1974 г. преподава социология в Правния факултет в Скопие.

През 1969 година е избран за секретар на Секретариата на ЦК СКМ. Партийната му кариера е кратка, а през 1974 г. е отстранен от Правния факултет на Скопския факултет.

Но и "демократичните" промени в Югославия и родната Македония не му донася удовлетворение и реабилитация - кандидатурата му за член на Македонската академия на науките и изкуствата е отхвърлена през 2002 г.

Славко Милосавлевски е доста плодовит автор и написва голям брой книги, от които следните са най-известни:
„Сојузот на комунистите и самоуправувањето“ (1967)
„Револуција и демократија“ (1967)
„Изборниот систем и изборната демократија во практиката“ (1968)
„Карактеристики на развитокот на движењето на СКМ“ (1968)
„Социјализам и суверенитет“ (1971)
„Револуција и антиреволуција“ (1972)
„Вратница : Етно-социолошки приказ“ (1985)
„Контрадикциите на Јосип Броз“ (1990, на српски јазик)
„Страв од промени : кризата на политичкиот систем на Југославија во седумдесеттите години“ (1991)
„Социологија на македонската национална свест“ (два тома, 1992 и 1997)
„Источна Европа помеѓу егалитаризмот и демократијата“ (1993)
„'Разговор' со Добрица Ќосиќ“ (1994)
„Двете лица на собитијата“ (1996)
„Нашиот поглед за времето на Колишевски“ (1996, заедно с Кръсте Цървенковски)
„Албанците во Република Македонија (1945 - 1995)“ (1997, на македонски и английски език)
„Македонски контроверзи : (1990-2003)“ (2004)
„Амбасадорски записи“ (2006)
„Моите современици и јас“ (2007) (најавено)