Рапица, край с. Ковачите, Сливенско

снимки Ралица Константинова