"Родина", Военнопатриотична лига

В медиите се съобщава, че  на 29 март 2009  ще се учреди Военно-патриотична лига "Родина".

Сред целите й са:

  • възстановяване на морално-патриотичните ценности;
  • военно-патриотично възпитание на младежта.

 

Някои от идеите в програмата на новоучредената „Родина“:

Бивши военни да патрулират по улиците в помощ на полицията като превенция срещу разпространието на наркотици.

Да се противодейства на циганските набези срещу възрастни хора по селата чрез доброволни отряди от бивши военни, които да респектират ромите.

Връщане на военното обучение в университетите, което ще издигне моралните ценности у младите, ще ги накара да се почувстват по-отговорни към родината си. Въвеждането на униформите ще допринесе и за по-добрата дисциплина и ред.

Ограничаване на изборния туризъм чрез въвеждане на изискване само хората, които са били поне 10 месеца в страната, да имат право да гласуват.

Драстично съкращаване (с 50%) на държавната администрация. Според учредителите на "Родина", ако работата се върши от по-малко хора, но по-качествено, ще се спестят милиони левове.