Път: : Кой кой е : Д

Дубчек

 

Александър Дубчек (1921-1992), чехословашки комунистически реформатор. Словак по народност. През 1928-1938 с родителите си живее в СССР. Комунист от 1938, участник в Словашкото антихитлеристко въстание от 1944. През 1963-1968 първи секретар на компартията на Словакия, през 1968-1969 на Чехословакия. Водач на реформаторското крило в партията, инициатор на Пражката пролет (вж. ПРАЖКАТА ПРОЛЕТ). Във връзка с интервенцията на войските на Варшавския договор през август 1968 отвлечен в Москва и принуден да подпише документ, които одобрява нашествието.

През 1970 изключен от компартията. До края на 1989 под надзора на тайните служби. През 1989-1991 активист на антикомунистическото движение “Обществеността срещу насилието”.

От края на 1989 до 1992 председател на Федералното събрание на Чехословакия. Загина при автомоБилна катастрофа.

 

..................................................................................................
Библ. Nowa Encyklopedia Powszechna, Warszawa 1999; Павлов И., Тренков К., Словакия, София 1998.