Иглика

Разпространена в природна среда, засаждана и по градини и дворове.

снимка Анна Аврамова, Фото Свят