ДЖУЛАЯ

 

Отбелязва се с посрещането на ИЗГРЕВА НА ПЪРВИ ЮЛИ.

Празникът Джулая възниква спонтанно през 70-80-те години на ХХ век. Изцяло светски, младежки, един отглас от хипарските настроения през 60-те години.

Отначало се отбелязва от различни групи приятели, пръснати по цялата страна. Той взема за свой химн July Morning на „Юрая Хийп“, но постепенно и до голяма степен спонтанно се изпълва със съвсем друго съдържание.

Превръща се в български празник на духовно младия, свободния, независим, солидарен, радостно приемащ живота човек!

Посреща се обикновено на черноморския бряг, но това не е задължително.

Няма ритуал - посреща се изгревът на 1 юли при музикалния фон на July Morning на „Юрая“, но и това не е задължително. Могат да се пеят или слушат други песни. В зависимост на настроението на индивида или групата.