Искания и към банките, март 2013

 

Народният протест скочи и срещу банките

03.03.2013
Диляна Панайотова

...................
...................

Вчера в писмо до медиите протестиращите обявиха и исканията си:

    1. Забрана за едностранната промяна на лихвите и останалите параметри по договорите за кредит /потребителски и ипотечни/.
    2. Пълна прозрачност по отношение на лихви, методологии, критерии за оценка. Отмяна на пар.1, т.6 от Допълнителните разпоредби на Закона за потребителския кредит, даващ право на банките да изменят лихвите по кредитите по собствена методология /т.нар. базов лихвен процент/.
    3. Приемане на закон за фалит на физическите лица, с който да се регламентира до каква степен фалиралите кредитополучатели остават длъжници на банките.
    4. Приемане на закон за финансовия омбудсман, с който да се регламентира адекватен механизъм за извънсъдебна правна защита на потребителите на финансови услуги.
    5. Отмяна на чл.417, т.2 от ГПК в частта, която предоставя право на банките да получават по облекчена процедура изпълнителен лист въз основа на извлечение от счетоводни книги.
    6. БНБ да започне да изпълнява функциите си по реален надзор над дейността на банките в страната, в това число да следи и санкционира всички констатирани банкови нарушения по Закона за кредитните
институции;
    7. Поемане на персонална отговорност и незабавно освобождаване на г-н Иван Искров от поста Управител на БНБ поради неадекватната политика на БНБ, довела до масови нарушения на ЗКИ от страна на банките в България в периода 2008 - 2012 г.

http://news.ibox.bg/news/id_1494029101