Учители в село Вълчитрън, 1923 г.

По онова време в село Вълчитрън е имало две начални училища и една прогимназия.

Отляво, седнал обратно на стола - Иван Колев; четвъртата отляво надясно седнали - Мара Балевска, четвъртата отдясно наляво, с бяла блуза - Йорданка Балевска.