Бедност и околна среда: екологичните неравенства

(В статията са използвани данни от емпирични социологически изследвания от 1992 г., 2004 г. и 2007 г., на колектив от Института по социология при БАН. Научен ръководител на първото е проф. Н. Генов, а на второто и третото – ст.н.с. д-р А. Мантарова. Проучванията са представителни за населението над 18-годишна възраст в страната.)

д-р Вяра Ганчева

 

>> към съдържанието