Медиите в България през 2000 г.

 

Наскоро Българската медийна коалиция публикува своето ново издание под заглавие “Независимите медии в България: какво спъва развитието им”. В него са представени редица много ценни данни за медиите в България, мнения на журналисти и социологични проучвания на агенциите МБМД и “Алфа рисърч”.

Според тези изследвания през 2000 г. в България има 261 електронни медии, което представлява увеличение на радиостанциите и телевизиите в България с 60% в сравнение с 1999 г. Над два пъти са се увеличили телевизиите, които излъчват новини и публицистични предавания през същия период - от 54 през 1999 г. на 124 през 2000 г., се констатира в изследване на МБМД, осъществено по поръчка на Американската агенция за международно развитие. Радиостанциите от 53 през 1999 г. са достигнали 123 през 2000 г.

От няколко години в националния ефир няма монопол на държавните медии. БНТ държи едва 2% от общото ефирно време, 13 % от него се пада на частните ефирни телевизии, а 85 % - на кабелни телевизионни оператори. Само 4 % от новините и 12 % от публицистиката се излъчва от държавните медии - БНТ и БНР. При разпределението на аудиторията обаче  БНТ покрива над 70 % от България, а БНР - 53 %. Всеки ден телевизия гледат 73 % от българите, радио слушат ежедневно 62 %, а поне един всекидневник чете 42 % от населението.

Същевременно 60 % от хората в България смятат, че медиите са политически и икономически зависими. Като парадокс може да се приме факта, че 90 % от журналистите, включени в проучването на “Алфа рисърч”, са убедени, че медиите в България не са свободни. Заедно с това обаче 70 % от запитаните журналисти твърдят, че се съобразяват само с редакционната политика на своята медия.

Резултатите са показали липса на професионални стандарти сред българските журналисти, защото всеки отделен представител смята себе си за обективен и отрича това качество на своите колеги, констатира “Алфа рисърч”.

Аудиторията дава най-висока оценка за независимост на вестниците - 4, 15 по шестобалната система; радиостанциите получават 4, 07 от своите слушатели, а телеканалите са заслужили 3, 87 със своята обективност.


27 септември 2000 г., София              “Омда” - по материали от печата