Доверие и благополучие:

 БЪЛГАРСКИЯТ СЛУЧАЙ В СРАВНИТЕЛНА ПЕРСПЕКТИВА

 Николай Тилкиджиев

©  Рецензенти: проф.дфн Петър-Емил Митев

доц. д-р Петя Кабакчиева

гл.ас. Александър Стоянов

©  Майя Димитрова, Кузман Цеков - web design

©  Издателство "Омда"

 

>> Към съдържанието...