Реплика за овладяването на подпочвените води

Става дума за това, че се вдигали подпочвените води в много населени места и земеделски земи. Наводнени са къщи, дворове, ниви и градини.

Няколко думи как се справят с такъв проблем в Исландия, където вода извира буквално отвсякъде, а  полетата се орат и работят спокойно, къщите са легнали на терена, имат и мазета.

Цялото видимо пространство е "разграфено". Прокопани са отводнителни канали на дълбочина два метра, че и повече, с широчина един метър и видима денивелация. По полетата и склоновете каналите са открити и редовно, целогодишно, се поддържат.

Вижда се как блика от стените им, извира от дъното и се оттича водата.

Този опит може да бъде проучен. Ясно е, че няма как да се избегне наводняването на терените не само в Тракия.

Велики инженерни решения и практики в отводняването има в Холандия и Италия. Има опит и у нас. Ами да се използва.

14 март 2015 г.