Начална буква на името Е

Списък с проверените лица

URL адрес: http://comdos.bg/export.csv

Списък с проверени лица за принадлежност към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия.

Публикуваните данни са съобразени със Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия и със Закона за защита на личните данни. Те са подредени по -Име,Презиме,Фамилия,"Дата на раждане","Място на раждане","Дата на проверката",Институция,"Установена принадлежност/Неустановена принадлежност","Налични документи" Болдвани са имената на онези проверени лица, да които има документи за принадлежнжост.

ЕБАЗЕЛ,РАМАДАН,ЧАВУШ,1950-07-27,"С.ЖЕГЛАРЦИ, ТЕРВЕЛ, ДОБРИЧ",2014-03-12,"Община Тервел","Решение № 2-321 от 12.03.2014 г. - община Тервел","Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-385 (Тх) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 9 бр. и обр. 6."

ЕБАЗИР,ХЮСЕИН,ХЮСЕИН,1968-02-13,"ГР.АЙТОС, АЙТОС, БУРГАС",2013-03-06,"Община Руен","Решение № 2-145 от 06.03.2013 г. - община Руен","Рег. дневник; картон обр. 4; протокол вх. № 2563/ 18.06.1990 г. за унищожаване личното дело на ""Гълъбов"""

ЕВА,АСЕНОВА,КОСТОВА,,"ГР.ЗЛАТОГРАД, ЗЛАТОГРАД, СМОЛЯН",2009-12-09,"Печатни издания","Неустановена принадлежност", ЕВА,ВАСИЛЕВА,ИВАНОВА,,"С.ЖИТНИЦА, ДОБРИЧКА, ДОБРИЧ",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност",

ЕВА,ВЕСЕЛИНОВА,МАРИНОВА-НАЙДЕНОВА,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЕВА,ВЕСЕЛИНОВА,МАРИНОВА-НАЙДЕНОВА,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", ЕВА,ВЛАДИМИРОВА,ЙОРДАНОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЕВА,ГЕОРГИЕВА,КОПАНКОВА-ЗЛАТЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-12-18,"Българско национално радио","Неустановена принадлежност", ЕВА,ДИМИТРОВА,ГРОЗЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-12-08,"Църквите на Адвентистите от 7 ден","Неустановена принадлежност", ЕВА,ДИМИТРОВА,ЖЕЧЕВА,,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2007-09-04,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЕВА,ДИМИТРОВА,ЖЕЧЕВА,,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2008-06-10,"Държавна агенция за закрила на детето","Неустановена принадлежност", ЕВА,ДИМИТРОВА,ПЕЛОВА-ТРИФОНОВА,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ЕВА,ДИМИТРОВА,ПЕЛОВА-ТРИФОНОВА,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", ЕВА,ЕМИЛОВА,КАЛЧЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЕВА,ЕМИЛОВА,КАЛЧЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", ЕВА,ИВАНОВА,БОЖИНОВА-МИРЧЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", ЕВА,ЙОРДАНОВА,КЪНЧЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-04-17,"Кредитни длъжници към банка БАЛКАНБАНК","Неустановена принадлежност",

ЕВА,ЙОТОВА,ИВАНОВА,,"ГР.КНЕЖА, КНЕЖА, ПЛЕВЕН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЕВА,КИРИЛОВА,ЧЕРНЕВА,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност",

ЕВА,МИТКОВА,ИВАНОВА,,"ГР.НИКОПОЛ, НИКОПОЛ, ПЛЕВЕН",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност", ЕВА,МИХАЙЛОВА,МИТОВА,,"ГР.ПРОВАДИЯ, ПРОВАДИЯ, ВАРНА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ЕВА,ПЕЙОВА,СЕИЗОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-01-14,"Приватизирани предприятия - София","Неустановена принадлежност", ЕВА,ПЕТРОВА,НАЙДЕНОВА,,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ЕВА,СИМЕОНОВА,РАДЕВА,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2012-10-17,"Министерство на икономиката, енергетиката и туризма","Неустановена принадлежност",

ЕВА,ХРИСТОВА,МОНОВА,,УНГАРИЯ,2008-06-10,"Държавна комисия по стоковите борси и тържищата","Неустановена принадлежност", ЕВА,ХРИСТОВА,МОНОВА,,УНГАРИЯ,2015-07-07,"Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия","Неустановена принадлежност",

ЕВАНГЕЛИЙ,ДИМИТРОВ,АНДРОНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-09-18,"Университет за национално и световно стопанство","Неустановена принадлежност", ЕВАНГЕЛИЙ,ДИМИТРОВ,АНДРОНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-10-08,"Бургаски свободен университет","Неустановена принадлежност",

ЕВАНГЕЛИНА,МИХАЛЕВА,ПРОДАНОВА,,"С.КОСТИ, ЦАРЕВО, БУРГАС",2013-02-27,"Община Царево","Неустановена принадлежност", ЕВАНГЕЛИНА,НИКОЛОВА,ТАРАПАНОВА,,"ГР.ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-06-19,"Община Горна Оряховица","Неустановена принадлежност", ЕВАНГЕЛИЦА,САРАНДИС,ДИПЧИКОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-07-25,"Конфедерация на независимите синдикати в България","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИ,АЛЕКСАНДРОВ,АЛЕКСАНДРОВ,,"С.ХАН АСПАРУХОВО, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2007-07-19,"Администрация на президента","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИ,АЛЕКСАНДРОВ,АЛЕКСАНДРОВ,,"С.ХАН АСПАРУХОВО, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2011-03-16,"Министерство на външните работи","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИ,АЛЕКСАНДРОВ,ГЕНЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИ,АЛИПИЕВ,ГЕНЧЕВ,,"С.ПЛЕТЕНА, САТОВЧА, БЛАГОЕВГРАД",2008-09-16,"Държавна агенция по горите","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИ,АЛИПИЕВ,ГЕНЧЕВ,,"С.ПЛЕТЕНА, САТОВЧА, БЛАГОЕВГРАД",2011-05-12,"Община Сатовча","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИ,АНГЕЛОВ,АНДОНОВ,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност",

ЕВГЕНИ,АНГЕЛОВ,БОРИСОВ,1947-10-31,"С.ВАСИЛОВЦИ, БРУСАРЦИ, МОНТАНА",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Решение № 283 от 16.11.2011 г. - Министерството на земеделието и храните","Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-781 (Мх) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр.; протокол рег. № III-74/ 23.04.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело IР-497 (Мх)" ЕВГЕНИ,АНГЕЛОВ,ВОЙНОВ,,"ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, БЛАГОЕВГРАД",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност",

ЕВГЕНИ,АНГЕЛОВ,НИКОЛОВ,,"С.ДРУЖЕВО, СВОГЕ, СОФИЙСКА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИ,АНДОНОВ,ПАНАЙОТОВ,,"ГР.САНДАНСКИ, САНДАНСКИ, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИ,АНДРЕЕВ,БОРИСОВ,,"ГР.КУБРАТ, КУБРАТ, РАЗГРАД",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИ,АНТОНОВ,АНТОНОВ,,"С.МЕДКОВЕЦ, МЕДКОВЕЦ, МОНТАНА",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИ,АНТОНОВ,АНТОНОВ,,"С.МЕДКОВЕЦ, МЕДКОВЕЦ, МОНТАНА",2015-04-01,"Община Медковец","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИ,АНТОНОВ,АНТОНОВ,,"С.МЕДКОВЕЦ, МЕДКОВЕЦ, МОНТАНА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",

ЕВГЕНИ,АНТОНОВ,АНТОНОВ,,"С.МЕДКОВЕЦ, МЕДКОВЕЦ, МОНТАНА",2016-02-09,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Монтана","Неустановена принадлежност",

ЕВГЕНИ,АСЕНОВ,МИТОВ,,"ГР.ПЕТРИЧ, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2014-06-18,"Длъжници към Държавна спестовна каса","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИ,АТАНАСОВ,АГУШЕВ,,"С.СЛЪНЧОГЛЕД, ДЖЕБЕЛ, КЪРДЖАЛИ",2014-10-22,"Община Джебел","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИ,АТАНАСОВ,МАНДАДЖИЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИ,АТАНАСОВ,ТОДОРОВ,,"ГР.СИЛИСТРА, СИЛИСТРА, СИЛИСТРА",2013-06-26,"Сосиете Женерал Експресбанк АД","Неустановена принадлежност",

ЕВГЕНИ,АТАНАСОВ,ЧОБАНОВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2013-04-10,"Община Ветрино","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИ,БОГДАНОВ,БУДЕВСКИ,1922-07-29,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-06-16,"Висша атестационна комисия","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1" ЕВГЕНИ,БОГДАНОВ,БУДЕВСКИ,1922-07-29,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-05-27,"Българска академия на науките","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1" ЕВГЕНИ,БОЖИДАРОВ,АНГЕЛОВ,,"ГР.МОНТАНА, МОНТАНА, МОНТАНА",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИ,БОЖИДАРОВ,АНГЕЛОВ,,"ГР.МОНТАНА, МОНТАНА, МОНТАНА",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИ,БОЖИДАРОВ,АНГЕЛОВ,,"ГР.МОНТАНА, МОНТАНА, МОНТАНА",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИ,БОРИСЛАВОВ,ГЕНОВ,,"С.ХАЙРЕДИН, ХАЙРЕДИН, ВРАЦА",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИ,БОРИСЛАВОВ,ГЕНОВ,,"С.ХАЙРЕДИН, ХАЙРЕДИН, ВРАЦА",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИ,БОРИСЛАВОВ,ЛЕФТЕРОВ,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2015-06-29,"Организатор на хазартни игри","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИ,БОРИСОВ,АЛЕКСАНДРОВ,,"ГР.ПАВЛИКЕНИ, ПАВЛИКЕНИ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИ,БОРИСОВ,БИБОВ,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИ,БОРИСОВ,БИБОВ,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИ,БОРИСОВ,ГАВРИЛОВ,,"С.ЯКИМОВО, ЯКИМОВО, МОНТАНА",2015-04-01,"Община Якимово","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИ,БОРИСОВ,ЕРМЕНКОВ,,"С.ДРЕНОВЕЦ, РУЖИНЦИ, ВИДИН",2013-10-09,"Община Ружинци","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИ,БОРИСОВ,ИВАНОВ,,"ГР.МОНТАНА, МОНТАНА, МОНТАНА",2016-02-09,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Монтана","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИ,БОРИСОВ,ПЕТРОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-12-09,"Печатни издания","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИ,ВАСИЛЕВ,ВАСИЛЕВ,,"ГР.КОЙНАРЕ, ЧЕРВЕН БРЯГ, ПЛЕВЕН",2016-02-04,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Ловеч","Неустановена принадлежност",

ЕВГЕНИ,ВАСИЛЕВ,ВАСИЛЕВ,,"ГР.ЧИРПАН, ЧИРПАН, СТАРА ЗАГОРА",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИ,ВАСИЛЕВ,ВАСИЛЕВ,,"ГР.ЧИРПАН, ЧИРПАН, СТАРА ЗАГОРА",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИ,ВАСИЛЕВ,ВЪЛКОВ,,"ГР.ЧИРПАН, ЧИРПАН, СТАРА ЗАГОРА",2010-05-11,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИ,ВАСИЛЕВ,ИВАНОВ,,"С.ДОЛНО СЕЛО, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2016-02-18,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Кюстендил","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИ,ВАСИЛЕВ,КАНТУРСКИ,,"С.МОЩАНЕЦ, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2011-07-27,"Община Благоевград","Неустановена принадлежност",

ЕВГЕНИ,ВАСИЛЕВ,КОСТОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-09-18,"Университет за национално и световно стопанство","Неустановена принадлежност",

ЕВГЕНИ,ВАСИЛЕВ,ПЕТРОВ,,"С.КОНСТАНТИН, ЕЛЕНА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-12-04,"Длъжници към Банка за земеделски кредит","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИ,ВЕСКОВ,ДУШКОВ,,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2009-12-02,"Национална здравноосигурителна каса","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИ,ВЕСКОВ,ДУШКОВ,,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2008-01-29,"КТ Подкрепа","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИ,ВИКТОРОВ,ГОЛОВИНСКИ,1934-03-18,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2010-01-13,"Национална агенция за оценяване и акредитация","Решение № 107 от 13.01.2010 г.- Национална агенция за оценяване и акредитация","Документи от ръководили го щатни служители; рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; работно дело IР-4605; писмо вх. № 2532/ 13.06.1990 г. с искане ""да бъдат заличени от всички картотеки данните"" за аг. ""Ернст""."

ЕВГЕНИ,ВИКТОРОВ,ГОЛОВИНСКИ,1934-03-18,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2010-02-09,"Българска академия на науките","Решение № 110 от 9.02.2010 г - Българската академия на науките","Документи от ръководили го щатни служители; рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; работно дело IР-4605; писмо вх. № 2532/ 13.06.1990 г. с искане ""да бъдат заличени от всички картотеки данните"" за аг. ""Ернст""" ЕВГЕНИ,ВИКТОРОВ,ГОЛОВИНСКИ,1934-03-18,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2014-10-08,"Бургаски свободен университет","Решение № 2-408 от 08.10.2014 г. - Бургаски свободен университет","Документи от ръководили го щатни служители; рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; работно дело IР-4605; писмо вх. № 2532/ 13.06.1990 г. с искане ""да бъдат заличени от всички картотеки данните"" за аг. ""Ернст"".

" ЕВГЕНИ,ВИЧЕВ,ВИЧЕВ,,"ГР.КАМЕНО, КАМЕНО, БУРГАС",2015-12-01,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИ,ВЛАДИМИРОВ,МИЛУШЕВ,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2010-05-11,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИ,ВЪЛКОВ,ГЕОРГИЕВ,,"С.БЪРЗИНА, ХАЙРЕДИН, ВРАЦА",2014-01-15,"Община Хайредин","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИ,ВЪЛЧЕВ,АНГЕЛОВ,,"С.НИВЯНИН, БОРОВАН, ВРАЦА",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИ,ВЪЛЧЕВ,АНГЕЛОВ,,"С.НИВЯНИН, БОРОВАН, ВРАЦА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИ,ВЪЛЧЕВ,АНГЕЛОВ,,"С.НИВЯНИН, БОРОВАН, ВРАЦА",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИ,ВЪЛЧЕВ,АНГЕЛОВ,,"С.НИВЯНИН, БОРОВАН, ВРАЦА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИ,ВЪЛЧЕВ,АНГЕЛОВ,,"С.НИВЯНИН, БОРОВАН, ВРАЦА",2016-01-14,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Враца","Неустановена принадлежност",

ЕВГЕНИ,ВЪЛЧЕВ,ХРИСТОВ,1959-04-05,"С.РАКОВИЦА, МАКРЕШ, ВИДИН",2011-02-15,"Агенция ""Митници""","Решение № 185 от 15.02.2011 г. - Агенция ""Митници""","Рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; протокол рег. № 14/ 19.04.1990 г. с предложение за унищожаване на лично дело IА-36 (Вд)."

ЕВГЕНИ,ГАНЧЕВ,ТРОПЧЕВ,1957-01-10,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-01-16,"Министерство на правосъдието","Решение № 2-128 от 16.01.2013 г. - Министерство на правосъдието","Със заповед № 2442/ 23.08.1988 г. е назначен за ст. разузнавач." ЕВГЕНИ,ГЕОРГИЕВ,АЛЕКСИЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-03-16,"Министерство на външните работи","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИ,ГЕОРГИЕВ,АНАНИЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-01-26,"Министерство на отбраната","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИ,ГЕОРГИЕВ,АНАНИЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИ,ГЕОРГИЕВ,АНТОНОВ,,"ГР.РАЗГРАД, РАЗГРАД, РАЗГРАД",2015-06-23,"Приватизирани предприятия - Разград","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИ,ГЕОРГИЕВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.СИЛИСТРА, СИЛИСТРА, СИЛИСТРА",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИ,ГЕОРГИЕВ,ГОЦКОВ,,"С.КОЛАРОВО, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност",

ЕВГЕНИ,ГЕОРГИЕВ,ГОЦКОВ,,"С.КОЛАРОВО, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",

ЕВГЕНИ,ГЕОРГИЕВ,ГОЦКОВ,,"С.КОЛАРОВО, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИ,ГЕОРГИЕВ,ДЯНКОВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2013-04-03,"Община Варна","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИ,ГЕОРГИЕВ,ЕВГЕНИЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-05-31,"Български съюз на частните предприемачи Възраждане","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИ,ГЕОРГИЕВ,ЕВГЕНИЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИ,ГЕОРГИЕВ,ЗЛАТАНОВ,,"С.ЛЕЛИНЦИ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2013-06-05,"УниКредит Булбанк АД","Неустановена принадлежност",

ЕВГЕНИ,ГЕОРГИЕВ,ИВАНОВ,,"ГР.ОМУРТАГ, ОМУРТАГ, ТЪРГОВИЩЕ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИ,ГЕОРГИЕВ,ЛЮБЕНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-12-11,"Национална здравноосигурителна каса","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИ,ГЕОРГИЕВ,ПЕТРОВ,,"ГР.АЙТОС, АЙТОС, БУРГАС",2015-12-01,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИ,ГЕОРГИЕВ,ТОДОРОВ,,"С.СЕПТЕМВРИЙЦИ, ВЪЛЧЕДРЪМ, МОНТАНА",2015-02-11,"Община Тетевен","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИ,ГЕРАСИМОВ,СТЕФАНОВ,,"С.РАСОВО, МЕДКОВЕЦ, МОНТАНА",2015-04-01,"Община Медковец","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИ,ГРУДЕВ,ТОДОРОВ,,"ГР.БОРОВО, БОРОВО, РУСЕ",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИ,ГУТЕВ,ДРАГАНОВ,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2011-10-25,"Изпълнителна агенция ""Главна инспекция по труда""","Неустановена принадлежност",

ЕВГЕНИ,ГУТЕВ,ДРАГАНОВ,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИ,ГУТЕВ,ДРАГАНОВ,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИ,ГУТЕВ,ДРАГАНОВ,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2015-11-17,"Община Разград","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИ,ДАНЧЕВ,ГЕНОВ,,"ГР.БЕЛОГРАДЧИК, БЕЛОГРАДЧИК, ВИДИН",2013-07-31,"Община Белоградчик","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИ,ДИКОВ,ДИКОВ,,"ГР.ЛУКОВИТ, ЛУКОВИТ, ЛОВЕЧ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИ,ДИКОВ,ДИКОВ,,"ГР.ЛУКОВИТ, ЛУКОВИТ, ЛОВЕЧ",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИ,ДИМИТРОВ,АНГЕЛОВ,,"ГР.КАРНОБАТ, КАРНОБАТ, БУРГАС",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИ,ДИМИТРОВ,АТАНАСОВ,1959-08-07,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-05-11,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 128 от 11.05.2010 г. - Министерство на вътрешните работи","Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 2020/ 1990 г. за изпращане за унищожаване на лично дело IА-33364"

ЕВГЕНИ,ДИМИТРОВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИ,ДИМИТРОВ,ДИМИТРОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИ,ДИМИТРОВ,ДИМИТРОВ,1961-01-01,"С.НИКОЛОВО, РУСЕ, РУСЕ",2010-05-11,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 128 от 11.05.2010 г. - Министерство на вътрешните работи","Със заповед № К-3514/ 13.09.1985 г. е назначен за разузнавач; със заповед № 378/ 13.04.1988 г. е преназначен за ст. разузнавач." ЕВГЕНИ,ДИМИТРОВ,ЙОЛОВСКИ,,"ГР.МЕЗДРА, МЕЗДРА, ВРАЦА",2012-07-04,"Конфедерация на независимите синдикати в България","Неустановена принадлежност",

ЕВГЕНИ,ДИМИТРОВ,ЙОЛОВСКИ,,"ГР.МЕЗДРА, МЕЗДРА, ВРАЦА",2016-01-14,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Враца","Неустановена принадлежност",

ЕВГЕНИ,ДИМИТРОВ,КАМЕНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-11-02,"Министерство на регионалното развитие и благоустройството","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИ,ДИМИТРОВ,КЪНЧЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-07-23,"Химикотехнологичен и металургичен университет","Неустановена принадлежност",

ЕВГЕНИ,ДИМИТРОВ,МИТЕВ,1952-03-27,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-05-29,"Длъжници към банка МИНЕРАЛБАНК","Решение № 2-185 от 29.05.2013 г. - лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 - длъжници към банка ""МИНЕРАЛБАНК""","Собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководил го щатен служител, съдържащи се в работно дело IР-10068; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; протокол № 91/ 1990 г. с предложение за унищожаване лично дело IА-25056 и работно дело IР-10068 (налично)." ЕВГЕНИ,ДИМИТРОВ,СТАНКОВ,,"ГР.РАДОМИР, РАДОМИР, ПЕРНИК",2015-06-09,"Община Радомир","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИ,ДИМИТРОВ,СТЕФАНОВ,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2014-06-04,"Приватизация - обособени части - София","Неустановена принадлежност",

ЕВГЕНИ,ДИМИТРОВ,СТОЕВ,,"ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",

ЕВГЕНИ,ДИМИТРОВ,СТОЕВ,,"ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",

ЕВГЕНИ,ДИМИТРОВ,СТОЕВ,,"ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-06-11,"Община Велико Търново","Неустановена принадлежност",

ЕВГЕНИ,ДИМИТРОВ,СТОЕВ,,"ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност",

ЕВГЕНИ,ДИМИТРОВ,СТОЕВ,,"ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИ,ДИМИТРОВ,ХАДЖИВАСИЛЕВ,1928-12-05,"С.САМУИЛ, САМУИЛ, РАЗГРАД",2013-04-17,"Кредитни длъжници към банка БАЛКАНБАНК","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1" ЕВГЕНИ,ДИМИТРОВ,ЧЕСТИМЕНОВ,,"ГР.ПЪРВОМАЙ, ПЪРВОМАЙ, ПЛОВДИВ",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИ,ДИМИТРОВ,ЧЕСТИМЕНОВ,,"ГР.ПЪРВОМАЙ, ПЪРВОМАЙ, ПЛОВДИВ",2008-03-18,"КТ Подкрепа","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИ,ДИМОВ,ИЛЧЕВ,,"С.СТЕФАН КАРАДЖА, ВЪЛЧИ ДОЛ, ВАРНА",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИ,ДОНЧЕВ,ДОНЧЕВ,,"ГР.ГАБРОВО, ГАБРОВО, ГАБРОВО",2014-01-22,"Община Габрово","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИ,ДОНЧЕВ,ДОНЧЕВ,,"ГР.ГАБРОВО, ГАБРОВО, ГАБРОВО",2016-01-19,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Габрово","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИ,ДРАГАНОВ,АНАНИЕВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2011-06-16,"Висша атестационна комисия","Неустановена принадлежност",

ЕВГЕНИ,ДЯНКОВ,ДЯНКОВ,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИ,ЕМАНОИЛОВ,ЧОРБАДЖИЙСКИ,,"ГР.РАЗЛОГ, РАЗЛОГ, БЛАГОЕВГРАД",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИ,ЕМАНОИЛОВ,ЧОРБАДЖИЙСКИ,,"ГР.РАЗЛОГ, РАЗЛОГ, БЛАГОЕВГРАД",2016-02-18,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Кюстендил","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИ,ЖЕЛЕЗОВ,ИВАНОВ,,"С.ОСМАР, ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ, ШУМЕН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИ,ЖИВКОВ,СТЕФАНОВ,1940-06-22,"С.ПРЕВАЛА, ЧИПРОВЦИ, МОНТАНА",2010-05-11,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 128 от 11.05.2010 г. - Министерство на вътрешните работи","Със заповед № 923/ 25.04.1961 г. е назначен за мл. разузнавач; със заповед № 51/ 06.09.1965 г. е преназначен за разузнавач в управление IV; със заповед № 1/ 04.01.1968 г. е преназначен за ст. разузнавач в управление II; със заповед № 4952/ 21.10.1968 г. е преназначен за разузнавач III степен; със заповед № 70/ 10.04.1969 г. е преназначен за инспектор IV степен; със заповед № 2124/ 28.08.1972 г. е назначен за разузнавач I степен; със заповед № 179/ 07.09.1973 г. е преназначен за инспектор IV степен; със заповед № 251/ 11.12.1973 г. е преназначен за инспектор III степен; със заповед № 2410/ 30.07.1974 г. е преназначен за инспектор II степен; със заповед № 629/ 17.11.1977 г. е преназначен за зам. н-к отделение; със заповед № 1328/ 26.04.1979 г. е преназначен за н-к отделение; със заповед № 2/ 02.01.1980 г. е изпратен на 3 месечен курс в КГБ-Москва; със заповед № 3318/ 01.12.1988 г. е преназначен за зам. н-к отдел."

ЕВГЕНИ,ЗАХАРИЕВ,ДИМИТРОВ,,"С.ТРИ КЛАДЕНЦИ, ВРАЦА, ВРАЦА",2013-10-30,"Община Криводол","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИ,ЗАХАРИЕВ,ДИМИТРОВ,,"С.ТРИ КЛАДЕНЦИ, ВРАЦА, ВРАЦА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",

ЕВГЕНИ,ЗАХАРИЕВ,ДИМИТРОВ,,"С.ТРИ КЛАДЕНЦИ, ВРАЦА, ВРАЦА",2016-01-14,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Враца","Неустановена принадлежност",

ЕВГЕНИ,ЗАХАРИЕВ,КИРИЛОВ,1945-01-26,"С.ЛЮБИЧЕВО, АНТОНОВО, ТЪРГОВИЩЕ",2007-04-24,"Европейски парламент","Решение № 1 от 24.04.2007 г. - кандидати за членове на Европейския парламент","Собственоръчно написани писмени документи; докладни записки от ръководилия го оперативен работник; данни в регистрационните дневници на ДС-МВР; картон обр. № 1-МНО-РУ, рег. 11611; картони обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо рег. № 178-1/ 14.05.1990 г. на Национална служба за защита на конституцията, че материалите за лицето ще бъдат унищожени по начина, указан в Заповедта за работа с агентурата." ЕВГЕНИ,ЗАХАРИЕВ,КИРИЛОВ,1945-01-26,"С.ЛЮБИЧЕВО, АНТОНОВО, ТЪРГОВИЩЕ",2009-05-21,"Европейски парламент","Решение № 64 от 21.05.2009 г. - кандидати за членове на Европейския парламент","Собственоръчно написани писмени документи; докладни записки от ръководилия го оперативен работник; данни в регистрационните дневници на ДС-МВР; картон обр. № 1-МНО-РУ, рег. 11611; картони обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо рег. № 178-1/ 14.05.1990 г. на Национална служба за защита на конституцията, че материалите за лицето ще бъдат унищожени по начина, указан в Заповедта за работа с агентурата." ЕВГЕНИ,ЗАХАРИЕВ,КИРИЛОВ,1945-01-26,"С.ЛЮБИЧЕВО, АНТОНОВО, ТЪРГОВИЩЕ",2007-09-04,"Народно събрание","Решение № 14 от 04.09.2007 г. - Народно събрание","Собственоръчно написани писмени документи;докладни записки от ръководилия го оперативен работник; данни в регистрационните дневници на ДС-МВР; картон обр. № 1-МНО-РУ, рег. 11611; картон обр. 4-МВР; писмо рег. № 178-1/ 14.05.1990 г. на Национална служба за защита на конституцията, че материалите за лицето ще бъдат унищожени по начина, указан в Заповедта за работа с агентурата." ЕВГЕНИ,ЗАХАРИЕВ,КИРИЛОВ,1945-01-26,"С.ЛЮБИЧЕВО, АНТОНОВО, ТЪРГОВИЩЕ",2014-05-09,"Избори за Европейски парламент 2014 г.","Решение № 2-343 от 09.05.2014 г. - Избори за Европейски парламент 2014 г.","

Документи от ръководили го щатни служители, рег. бланка, съдържащи се в лично и в работно дело Ф1, а.е. 4685; рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 1 – 2 бр., обр. 3, обр. 4 – 3 бр. и обр. 6; писмо рег. № 178-1/ 14.05.1990 г. на Национална служба за защита на конституцията, че материалите за лицето ще бъдат унищожени по начина, указан в Заповедта за работа с агентурата и с искане ""да бъдат заличени от картотеките данните за"" ""Манчев"".

" ЕВГЕНИ,ИВАНОВ,АЛЕКСОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-05-11,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИ,ИВАНОВ,АНДРЕЕВ,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2010-05-11,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИ,ИВАНОВ,ГАВРИЛОВ,,"ГР.КУБРАТ, КУБРАТ, РАЗГРАД",2010-02-17,"Печатни издания","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИ,ИВАНОВ,ЕВГЕНИЕВ,1956-01-16,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2009-06-29,"Народно събрание","Решение № 69 от 29.06.2009 г. - Народно събрание","Със заповед № К-4330/ 20.11.1980 г. е назначен за разузнавач в отделение 06; със заповед № 10/ 31.01.1986 г. е преназначен за ст. разузнавач." ЕВГЕНИ,ИВАНОВ,ЕВГЕНИЕВ,1956-01-16,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2010-05-11,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 128 от 11.05.2010 г. - Министерство на вътрешните работи","Със заповед № К-4330/ 20.11.1980 г. е назначен за разузнавач; със заповед № 10/ 31.01.1986 г. е преназначен за ст. разузнавач." ЕВГЕНИ,ИВАНОВ,ЕВГЕНИЕВ,,"С.ДРАГАНИЦА, ВЪРШЕЦ, МОНТАНА",2012-09-26,"Българска търговско-промишлена палата","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИ,ИВАНОВ,ЕВГЕНИЕВ,,"С.ДРАГАНИЦА, ВЪРШЕЦ, МОНТАНА",2013-11-13,"Община Враца","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИ,ИВАНОВ,ЕНЧЕВ,1957-10-30,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-10-09,"Длъжници към ОББ","Решение № 2-243 от 09.10.2013 г. - лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 - длъжници към ОББ","

Документ от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-35572; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.

" ЕВГЕНИ,ИВАНОВ,ЗАФИРОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-09-24,"Длъжници към банка Биохим","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИ,ИВАНОВ,ИВАНОВ,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2015-01-07,"Община Кюстендил","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИ,ИВАНОВ,ИВАНОВ,,"С.КОМАРЕВО, ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ, ПЛЕВЕН",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИ,ИВАНОВ,ЙОРДАНОВ,1953-05-06,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-05-11,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 128 от 11.05.2010 г. - Министерство на вътрешните работи","Нещатен служител - привлечен със заповед № 98/ 27.09.1973 г. и се води на отчет от полк. Стоянов, Щатен служител - със заповед № 2432/ 07.06.1982 г. е назначен за разузнавач в отдел II; със заповед № 110/ 11.06.1986 г. е преназначен за ст. разузнавач в управление VI." ЕВГЕНИ,ИВАНОВ,КРЪСТЕВ,,"С.БАНИСКА, ДВЕ МОГИЛИ, РУСЕ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИ,ИВАНОВ,НИКОЛОВ,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2013-06-11,"Община Велико Търново","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИ,ИВАНОВ,ОЙСОЛОВ,,"ГР.ОРЯХОВО, ОРЯХОВО, ВРАЦА",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИ,ИВАНОВ,ПЕШЕВ,,"ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2011-01-26,"Министерство на отбраната","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИ,ИВАНОВ,РАЙЧЕВ,,"ГР.ТЕРВЕЛ, ТЕРВЕЛ, ДОБРИЧ",2015-12-08,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Велико Търново","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИ,ИВАНОВ,САВЧЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИ,ИВАНОВ,СТОЯНОВ,,"С.ДРЕНОВЕЦ, РУЖИНЦИ, ВИДИН",2013-10-09,"Община Ружинци","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИ,ИВАНОВ,ТРЕНДАФИЛОВ,,"ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, БЛАГОЕВГРАД",2011-02-15,"Агенция ""Митници""","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИ,ИВАНОВ,ХИНКОВ,,"ГР.СВИЩОВ, СВИЩОВ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-01-16,"Министерство на правосъдието","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИ,ИЛИЕВ,ГЕНЧЕВ,1963-07-16,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2013-09-18,"Община Видин","Решение № 2-233 от 18.09.2013 г. - община Видин","Със заповед № К-3218/ 28.09.1989 г. е назначен за разузнавач; със заповед № 412/ 02.11.1989 г. е преназначен за разузнавач в ОУ на МВР-Видин-ДС." ЕВГЕНИ,ИЛИЕВ,ДАНЕВ,,"ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-12-08,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Велико Търново","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИ,ИЛИЕВ,ЕВТИМОВ,,"С.ПОПИЦА, БЯЛА СЛАТИНА, ВРАЦА",2014-02-12,"Разследващи полицаи","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИ,ИЛИЕВ,ЕФТИМОВ,,"ГР.ОМУРТАГ, ОМУРТАГ, ТЪРГОВИЩЕ",2012-06-05,"КТ Подкрепа","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИ,ИЛИЕВ,ЛЕЯРОВСКИ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-05-27,"Българска академия на науките","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИ,ИЛИЕВ,НИКОЛОВ,,"С.ГОВЕЖДА, ГЕОРГИ ДАМЯНОВО, МОНТАНА",2010-05-11,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИ,ИЛИЕВ,НИКОЛОВ,,"С.ГОВЕЖДА, ГЕОРГИ ДАМЯНОВО, МОНТАНА",2016-02-09,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Монтана","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИ,ИЛИЕВ,ФИЛИПОВ,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2013-11-13,"Община Враца","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИ,ИЛИЕВ,ХАДЖИЕВ,,"С.ИЛИНДЕНЦИ, СТРУМЯНИ, БЛАГОЕВГРАД",2011-05-04,"Община Струмяни","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИ,ИЛЧОВ,ПАВЛОВ,1956-03-24,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2010-05-11,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 128 от 11.05.2010 г. - Министерство на вътрешните работи","Със заповед № К-4840/ 30.10.1981 г. е назначен за разузнавач; със заповед № 54/ 01.01.1987 г. е преназначен за ст. разузнавач; със заповед № 113/ 07.03.1989 г. е преназначен за инспектор в СОУ на МВР; със заповед № 685/ 27.10.1989 г. е преназначен за зам. н-к отделение." ЕВГЕНИ,ЙОРДАНОВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИ,ЙОРДАНОВ,ИГНАТОВ,,"ГР.ДИМИТРОВГРАД, ДИМИТРОВГРАД, ХАСКОВО",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИ,ЙОРДАНОВ,МАКАВЕЕВ,,"ГР.СВИЩОВ, СВИЩОВ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИ,ЙОРДАНОВ,МИЧЕВ,,"ГР.РАЗГРАД, РАЗГРАД, РАЗГРАД",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИ,ЙОРДАНОВ,НИКОЛОВ,,"ГР.ЛЕВСКИ, ЛЕВСКИ, ПЛЕВЕН",2010-05-11,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИ,КИРИЛОВ,БОЖИЛОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-08-04,"Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИ,КИРИЛОВ,ГОГУШЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-06-14,"Министерство на труда и социалната политика","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИ,КИРИЛОВ,СТАНКОВСКИ,,"С.МИКРЕВО, СТРУМЯНИ, БЛАГОЕВГРАД",2011-05-04,"Община Струмяни","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИ,КИРИЛОВ,СТАНКОВСКИ,,"С.МИКРЕВО, СТРУМЯНИ, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИ,КИРИЛОВ,ЦВЕТАНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИ,КОЛЕВ,ГЕНЕВ,1957-02-25,"ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2010-12-14,"Министерство на външните работи - посланици","Решение № 175 от 14.12.2010 г. - МВнР - посланици и генерални консули","Със заповед № 635/ 22.08.1983 г. е назначен за разузнавач; със заповед № 403/ 21.05.1986 г. е изпратен на 10 месечна школа в КГБ-СССР; със заповед № 697/ 01.09.1989 г. е преназначен за ст. разузнавач" ЕВГЕНИ,КОНСТАНТИНОВ,МИНЧЕВ,,"ГР.ЗЛАТИЦА, ЗЛАТИЦА, СОФИЙСКА",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИ,КРУМОВ,АГОВСКИ,,"С.ТЪРНАВА, БЯЛА СЛАТИНА, ВРАЦА",2013-10-23,"Община Бяла Слатина","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИ,КРУМОВ,ПОПОВ,,"С.ТЪРНАВА, БЯЛА СЛАТИНА, ВРАЦА",2013-10-23,"Община Бяла Слатина","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИ,КРУМОВ,ХРИСТОВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИ,КРЪСТЕВ,БОШЕВ,,"ГР.БЯЛА, БЯЛА, РУСЕ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИ,КРЪСТЕВ,ЛУКАНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-09-24,"Първа инвестиционна банка","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИ,КРЪСТЕВ,ТОПАЛСКИ,,"С.ХАЙРЕДИН, ХАЙРЕДИН, ВРАЦА",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИ,КРЪСТЕВ,ТОПАЛСКИ,,"С.ХАЙРЕДИН, ХАЙРЕДИН, ВРАЦА",2013-11-13,"Община Враца","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИ,КРЪСТЕВ,ТОПАЛСКИ,,"С.ХАЙРЕДИН, ХАЙРЕДИН, ВРАЦА",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИ,КРЪСТЕВ,ТОПАЛСКИ,,"С.ХАЙРЕДИН, ХАЙРЕДИН, ВРАЦА",2016-01-14,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Враца","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИ,КРЪСТЕНОВ,ЙОРДАНОВ,,"ГР.ЛОМ, ЛОМ, МОНТАНА",2015-04-01,"Община Лом","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИ,ЛАЗАРОВ,ГАНЧЕВ,1955-02-28,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2009-06-29,"Народно събрание","Решение № 69 от 29.06.2009 г. - Народно събрание","Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6." ЕВГЕНИ,ЛАЗАРОВ,ГАНЧЕВ,1955-02-28,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2009-07-14,"Народно събрание","Решение № 70 от 14.07.2009 г. - Народно събрание","Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание; собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; лично дело IА-977 (Вн); работно дело IР-484 (Вн)." ЕВГЕНИ,ЛАЗАРОВ,КАРАДАЛИЕВ,,"ГР.ПЕТРИЧ, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2011-07-12,"Община Петрич","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИ,ЛАЗАРОВ,ЦОКАНОВ,,"С.РЕБРОВО, СВОГЕ, СОФИЙСКА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИ,ЛАТЕВ,ГИНЕВ,,"С.СЛАВЯНОВО, ХАРМАНЛИ, ХАСКОВО",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИ,ЛИЧЕВ,КОЛЕВ,,"ГР.ГЪЛЪБОВО, ГЪЛЪБОВО, СТАРА ЗАГОРА",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИ,ЛЮБЕНОВ,БОЯДЖИЕВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2012-10-10,"Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИ,ЛЮБЕНОВ,БОЯДЖИЕВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИ,ЛЮБЕНОВ,ТОЧЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-08-04,"Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИ,ЛЮБЕНОВ,ТОЧЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИ,ЛЮБОМИРОВ,КОСТОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-05-11,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИ,ЛЮДМИЛОВ,ЕДЕРОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-11-26,"Българска национална телевизия","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИ,МАРИНОВ,НИКОЛОВ,,"ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2014-02-12,"Разследващи полицаи","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИ,МАРКСОВ,ПОПОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-01-14,"Приватизирани предприятия - София","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИ,МАРКСОВ,ПОПОВ,1958-07-14,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-12-01,"ЗАД БУЛСТРАД АД","Неустановане принадлежност", ЕВГЕНИ,МЕТОДИЕВ,АЛЕКСАНДРОВ,,"С.МЕДКОВЕЦ, МЕДКОВЕЦ, МОНТАНА",2016-02-09,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Монтана","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИ,МЕТОДИЕВ,ГЕОРГИЕВ,,"С.ДИВДЯДОВО, ШУМЕН, ШУМЕН",2011-08-09,"Агенция Пътна инфраструктура","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИ,МЕТОДИЕВ,ДИМИТРОВ,,"С.ВИШОВГРАД, ПАВЛИКЕНИ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-06-26,"Община Павликени","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИ,МЕТОДИЕВ,ЕВГЕНИЕВ,,"ГР.РАДОМИР, РАДОМИР, ПЕРНИК",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИ,МЕТОДИЕВ,ИВАНОВ,,"ГР.ПАВЛИКЕНИ, ПАВЛИКЕНИ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИ,МЕТОДИЕВ,МИЛАНОВ,1945-07-18,"С.КОМОЩИЦА, ЯКИМОВО, МОНТАНА",2010-02-09,"Българска академия на науките","Решение № 110 от 9.02.2010 г - Българската академия на науките","Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководилите го щатни служители; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; лично дело IА-1192 (Вн); работно дело IР-621 (Вн)." ЕВГЕНИ,МЕТОДИЕВ,ПЕТРОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-05-29,"Длъжници към банка МИНЕРАЛБАНК","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИ,МИЛКОВ,ДЕЧЕВ,,"ГР.ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-12-08,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Велико Търново","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИ,МИЛКОВ,МИЛКОВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИ,МИЛКОВ,ЦВЕТАНОВ,,"С.АРЧАР, ДИМОВО, ВИДИН",2013-08-07,"Община Димово","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИ,МИЛКОВ,ЦВЕТАНОВ,,"С.АРЧАР, ДИМОВО, ВИДИН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИ,МИЛКОВ,ЦВЕТАНОВ,,"С.АРЧАР, ДИМОВО, ВИДИН",2016-01-06,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Видин","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИ,МИЛЧЕВ,ТОДОРОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-05-11,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИ,МИРОСЛАВОВ,УЗУНОВ,,"С.ДЕРМАНЦИ, ЛУКОВИТ, ЛОВЕЧ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИ,МИРОСЛАВОВ,УЗУНОВ,,"С.ДЕРМАНЦИ, ЛУКОВИТ, ЛОВЕЧ",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИ,МИХАЙЛОВ,ГЕОРГИЕВ,,"С.ДЕРМАНЦИ, ЛУКОВИТ, ЛОВЕЧ",2010-05-11,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИ,МИХАЙЛОВ,ДЕНЧЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИ,МИХАЙЛОВ,МАНЧЕВ,,"С.КОМОЩИЦА, ЯКИМОВО, МОНТАНА",2016-02-09,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Монтана","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИ,МИХАЙЛОВ,СТОИЧКОВ,,"ГР.САМОКОВ, САМОКОВ, СОФИЙСКА",2008-07-30,"Държавна агенция Държавен резерв и вoeнновременни запаси","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИ,МИХАЙЛОВ,ШАРКОВ,,"С.БОРОВИЦА, БЕЛОГРАДЧИК, ВИДИН",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИ,МЛАДЕНОВ,АНГЕЛОВ,,"С.ОРСОЯ, ЛОМ, МОНТАНА",2015-04-01,"Община Лом","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИ,МЛАДЕНОВ,БОЦАНОВСКИ,,"С.ГОРНИ ЛОМ, ЧУПРЕНЕ, ВИДИН",2015-04-07,"Община Монтана","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИ,МЛАДЕНОВ,ГАВРАИЛОВ,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2012-03-28,"Варненски свободен университет ""Черноризец Храбър""","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИ,МЛАДЕНОВ,ГАВРАИЛОВ,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2014-12-03,"Национален военен университет ""Васил Левски""-Велико Търново","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИ,НАЙДЕНОВ,СПАСОВ,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2013-11-13,"Община Враца","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИ,НИКОЛОВ,ГЕОРГИЕВ,,"С.НИВЯНИН, БОРОВАН, ВРАЦА",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИ,НИКОЛОВ,ЕЛЕНКОВ,,"ГР.БЕЛОГРАДЧИК, БЕЛОГРАДЧИК, ВИДИН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИ,НИКОЛОВ,ЕНЧЕВ,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2008-09-16,"Държавна агенция по горите","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИ,НИКОЛОВ,ЙОЦОВ,,"ГР.ДУПНИЦА, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2011-02-23,"Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИ,НИКОЛОВ,НИКОЛОВ,,"С.АГАТОВО, СЕВЛИЕВО, ГАБРОВО",2015-02-04,"Община Ловеч","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИ,НИКОЛОВ,НИКОЛОВ,,"С.ОБОРИЩЕ, ВЪЛЧИ ДОЛ, ВАРНА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИ,НИКОЛОВ,НИКОЛОВ,,"С.ОБОРИЩЕ, ВЪЛЧИ ДОЛ, ВАРНА",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИ,НИКОЛОВ,ХРИСТОФОРОВ,1964-09-08,"ГР.БЯЛА, БЯЛА, ВАРНА",2015-12-17,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Варна","Решение № 2-588 от 17.12.2015 г. - кандидати за общински съветници – област Варна","

Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; картон обр. 4; лично дело ІА-1426; доклад на Сл. ""Сигурност-ВП и ВКР"" рег. № СС-7377/ 11.10.2007 г.

" ЕВГЕНИ,НИКОЛОВ,ЦВЕТАНОВ,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2015-06-29,"Организатор на хазартни игри","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИ,ПАВЛОВ,ДОРАЛИЙСКИ,,"ГР.КАРЛОВО, КАРЛОВО, ПЛОВДИВ",2010-05-11,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИ,ПАВЛОВ,ДОРАЛИЙСКИ,,"ГР.КАРЛОВО, КАРЛОВО, ПЛОВДИВ",2015-09-09,"Община Карлово","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИ,ПАВЛОВ,ТОДОРОВ,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2015-04-21,"Синдици, включени в списъка на синдиците при БНБ","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИ,ПАВЛОВ,ТОДОРОВ,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2015-08-04,"Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИ,ПАСКОВ,СТАНЕВ,,"С.СЛАНОТРЪН, ВИДИН, ВИДИН",2013-09-18,"Община Видин","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИ,ПЕНЧЕВ,ДОБРОСЛАВСКИ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-01-26,"Министерство на отбраната","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИ,ПЕТКОВ,ВЪЛЬОВСКИ,,"С.БОРОВАН, БОРОВАН, ВРАЦА",2013-10-09,"Длъжници към ОББ","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИ,ПЕТКОВ,ВЪЛЬОВСКИ,,"С.БОРОВАН, БОРОВАН, ВРАЦА",2013-12-11,"Община Мездра","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИ,ПЕТКОВ,ВЪЛЬОВСКИ,,"С.БОРОВАН, БОРОВАН, ВРАЦА",2014-09-24,"Длъжници към банка Биохим","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИ,ПЕТКОВ,ВЪЛЬОВСКИ,,"С.БОРОВАН, БОРОВАН, ВРАЦА",2014-10-08,"Длъжници към Първа частна банка","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИ,ПЕТКОВ,ГОСПОДИНОВ,1960-07-05,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2013-07-24,"МКБ Юнионбанк АД","Решение № 2-215 от 24.07.2013 г. - МКБ ""Юнионбанк"" АД","

Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документи от ръководил го щатен служител, съдържащи се в дело № 16097; картони – обр. 1 – 2 бр., обр. 2 и обр. 9.

" ЕВГЕНИ,ПЕТКОВ,ДЕКАЛСКИ,,"ГР.ГРАМАДА, ГРАМАДА, ВИДИН",2010-05-11,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИ,ПЕТКОВ,КОЕВ,,"ГР.ПОПОВО, ПОПОВО, ТЪРГОВИЩЕ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИ,ПЕТКОВ,КОЕВ,,"ГР.ПОПОВО, ПОПОВО, ТЪРГОВИЩЕ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИ,ПЕТКОВ,КОЕВ,,"ГР.ПОПОВО, ПОПОВО, ТЪРГОВИЩЕ",2015-12-08,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Велико Търново","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИ,ПЕТРОВ,АТАНАСОВ,,"ГР.СЕВЛИЕВО, СЕВЛИЕВО, ГАБРОВО",2013-06-19,"Юробанк България АД","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИ,ПЕТРОВ,ДОБРЕВ,,"ГР.СЕВЛИЕВО, СЕВЛИЕВО, ГАБРОВО",2014-02-05,"Община Севлиево","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИ,ПЕТРОВ,МАНЕВ,1954-03-14,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2012-10-23,"Военна академия ""Георги Стойков Раковски""","Решение № 2-91 от 23.10.2012 г. - Военна академия ""Георги Стойков Раковски""","Рег. дневник; картон обр. 6; писмо вх. № 3634/ 01.11.1990 г. за унищожаване с протокол № 511/ 25.10.1990 г. личното дело на аг. ""Попов""." ЕВГЕНИ,ПЕТРОВ,МАНЕВ,1954-03-14,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2014-09-24,"Университет по библиотекознание и информационни технологии","Решение № 2-397 от 24.09.2014 г. - Университет по библиотекознание и информационни технологии","

Рег. дневник; картон обр. 6; писмо вх. № 3634/ 01.11.1990 г. за унищожаване с протокол № 511/ 25.10.1990 г. личното дело на аг. ""Попов"".

" ЕВГЕНИ,ПЕТРОВ,ПАВЛОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИ,ПЕТРОВ,СТАНИМИРОВ,,"ГР.ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2012-03-14,"Икономически университет Варна","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИ,ПЕТРОВ,ТАНЧЕВ,,"СГ СТОЛИЧНА ГР.СОФИЯ",2007-06-21,"Конституционен съд","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИ,ПЕТРОВ,ТАНЧЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-06-10,"Софийски университет Св. Климент Охридски","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИ,ПЕТРОВ,ТОДОРОВ,,"ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2014-09-10,"Длъжници към банка Хеброс","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИ,ПЕТРОВ,ЦВЕТКОВ,1959-08-17,"С.ЛОЗЕНИЦА, САНДАНСКИ, БЛАГОЕВГРАД",2010-05-11,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 128 от 11.05.2010 г. - Министерство на вътрешните работи","Със заповед № К-3170/ 24.09.1987 г. е назначен за разузнавач." ЕВГЕНИ,РАДЕВ,ГОСПОДИНОВ,,"ГР.ПОПОВО, ПОПОВО, ТЪРГОВИЩЕ",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИ,РАЙКОВ,ЦАКОВ,,"ГР.ЯБЛАНИЦА, ЯБЛАНИЦА, ЛОВЕЧ",2009-04-15,"Държавна агенция за метрология и технически надзор","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИ,РАШКОВ,РАШКОВ,,"ГР.ПАВЛИКЕНИ, ПАВЛИКЕНИ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИ,РУМЕНОВ,АРСЕНОВ,,"ГР.МОНТАНА, МОНТАНА, МОНТАНА",2015-04-07,"Община Монтана","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИ,РУМЕНОВ,ГЕНЧЕВ,,"ГР.КУЛА, КУЛА, ВИДИН",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИ,РУСИНОВ,ЯНЧЕВ,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2009-10-14,"Национален осигурителен институт","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИ,СИМЕОНОВ,ИВАНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИ,СТАЙКОВ,СТОЯНОВ,,"ГР.ЧИРПАН, ЧИРПАН, СТАРА ЗАГОРА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИ,СТАНЕВ,ИГНАТОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-05-11,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИ,СТЕФАНОВ,ВАСИЛЕВ,,"ГР.КОЗЛОДУЙ, КОЗЛОДУЙ, ВРАЦА",2013-12-11,"Община Мизия","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИ,СТЕФАНОВ,ГЕНДОВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИ,СТЕФАНОВ,СТОЙЧЕВ,,"ГР.ДУПНИЦА, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2010-12-14,"Министерство на външните работи - посланици","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИ,СТЕФАНОВ,СТОЙЧЕВ,,"ГР.ДУПНИЦА, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2011-03-16,"Министерство на външните работи","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИ,СТЕФАНОВ,ЧАЧЕВ,,"ГР.ПЕТРИЧ, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2008-02-12,"Министерски съвет","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИ,СТЕФАНОВ,ЧАЧЕВ,,"ГР.ПЕТРИЧ, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2007-09-04,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИ,СТЕФАНОВ,ЧАЧЕВ,,"ГР.ПЕТРИЧ, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИ,СТЕФАНОВ,ЧАЧЕВ,,"ГР.ПЕТРИЧ, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИ,СТЕФАНОВ,ЧАЧЕВ,,"ГР.ПЕТРИЧ, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2013-06-05,"УниКредит Булбанк АД","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИ,СТЕФАНОВ,ЧАЧЕВ,,"ГР.ПЕТРИЧ, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2013-09-18,"Общинска банка АД","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИ,СТЕФАНОВ,ЧАЧЕВ,,"ГР.ПЕТРИЧ, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИ,СТОЯНОВ,ВРАБЧЕВ,,"ГР.АЙТОС, АЙТОС, БУРГАС",2012-12-12,"Община Айтос","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИ,СТОЯНОВ,ВРАБЧЕВ,,"ГР.АЙТОС, АЙТОС, БУРГАС",2014-06-25,"Областни управители","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИ,СТОЯНОВ,ВРАБЧЕВ,,"ГР.АЙТОС, АЙТОС, БУРГАС",2016-02-09,"Областни управи","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИ,СТОЯНОВ,ДИКОВ,,"ГР.КНЕЖА, КНЕЖА, ПЛЕВЕН",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИ,СТОЯНОВ,КЛЕНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-09-16,"Държавна агенция по горите","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИ,СТОЯНОВ,КРЕМЕНЛИЕВ,,"С.КАШИНА, САНДАНСКИ, БЛАГОЕВГРАД",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИ,СТОЯНОВ,КЪНЕВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2015-08-04,"Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИ,СТОЯНОВ,ПАЛЬОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-07-10,"СИБАНК ЕАД","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИ,СТОЯНОВ,СТОЯНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-07-22,"Българска народна банка","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИ,ТОДОРОВ,БАЛАБАНСКИ,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2014-10-15,"Министерство на отбраната","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИ,ТОДОРОВ,ПЕТКОВ,,"ГР.ПАВЛИКЕНИ, ПАВЛИКЕНИ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИ,ТОДОРОВ,ПЕТКОВ,,"ГР.ПАВЛИКЕНИ, ПАВЛИКЕНИ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-06-26,"Община Павликени","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИ,ТОНЧЕВ,НИКОЛОВ,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2009-10-14,"Национален осигурителен институт","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИ,ТОНЧЕВ,НИКОЛОВ,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИ,ТОШЕВ,ТОШЕВ,,"ГР.МОНТАНА, МОНТАНА, МОНТАНА",2013-05-29,"Интернешънъл Асет Банк АД","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИ,ТРИФОНОВ,ГОРАНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-04-17,"Кредитни длъжници към банка БАЛКАНБАНК","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИ,ТРИФОНОВ,ГОРАНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-11-06,"Централна кооперативна банка","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИ,ФЕРДИНАНДОВ,ЕНЧЕВ,,"ГР.ЛЕВСКИ, ЛЕВСКИ, ПЛЕВЕН",2015-12-08,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Велико Търново","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИ,ФИЛИПОВ,АНГЕЛОВ,,"ГР.МОНТАНА, МОНТАНА, МОНТАНА",2015-04-01,"Община Якимово","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИ,ФИЛИПОВ,АНГЕЛОВ,,"ГР.МОНТАНА, МОНТАНА, МОНТАНА",2016-02-09,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Монтана","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИ,ФИЛИПОВ,НЕДЕВ,,"ГР.ОМУРТАГ, ОМУРТАГ, ТЪРГОВИЩЕ",2012-07-25,"Конфедерация на независимите синдикати в България","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИ,ХРИСТОВ,АНАНИЕВ,,"ГР.РАДОМИР, РАДОМИР, ПЕРНИК",2015-06-09,"Община Радомир","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИ,ХРИСТОВ,ДИМИТРОВ,,"С.БАУРЕНЕ, КРИВОДОЛ, ВРАЦА",2015-07-28,"Община Червен бряг","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИ,ХРИСТОВ,НИКОЛОВ,,"С.ГЮРГИЧ, РУЖИНЦИ, ВИДИН",2013-10-09,"Община Ружинци","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИ,ХРИСТОВ,СЕМКОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-02-09,"Българска академия на науките","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИ,ХРИСТОВ,СИМЕОНОВ,,"ГР.ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ",2015-08-11,"Приватизирани предприятия - Търговище","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИ,ХРИСТОВ,ХРИСТОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-06-16,"Висша атестационна комисия","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИ,ХРИСТОВ,ХРИСТОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-06-10,"Софийски университет Св. Климент Охридски","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИ,ЦАНОВ,ЦАНОВ,1951-11-05,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2011-02-15,"Агенция ""Митници""","Решение № 185 от 15.02.2011 г. - Агенция ""Митници""","Документи от ръководил го щатен служител в дело рег. № 15982, т. 2 и т. 3" ЕВГЕНИ,ЦАЧЕВ,ХИНКОВ,,"ГР.БЕРКОВИЦА, БЕРКОВИЦА, МОНТАНА",2010-09-20,"Държавен фонд Земеделие","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИ,ЦВЕТАНОВ,БОЖАНОВ,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИ,ЦВЕТАНОВ,КАЛЧЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-02-15,"Агенция ""Митници""","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИ,ЦВЕТКОВ,ГЕРГОВ,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2015-07-07,"Община Искър","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИ,ЦВЕТКОВ,НИКОЛОВ,,"С.БЕЛИ БРЕГ, БОЙЧИНОВЦИ, МОНТАНА",2015-03-11,"Община Бойчиновци","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИ,ЦЕЦКОВ,ЙОРДАНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-06-29,"Организатор на хазартни игри","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИ,ЦОНКОВ,ЧОБАНОВ,,"ГР.КАВАРНА, КАВАРНА, ДОБРИЧ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИ,ЦОНКОВ,ЧОБАНОВ,,"ГР.КАВАРНА, КАВАРНА, ДОБРИЧ",2014-02-24,"Община Каварна","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИ,ЧИКОВ,СТОЯНОВ,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИЙ,АНТОНОВ,ШАЛГАНОВ,,"ГР.ДОСПАТ, ДОСПАТ, СМОЛЯН",2013-06-26,"Сосиете Женерал Експресбанк АД","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИЙ,АРГИРОВ,КАРАИВАНОВ,,"С.ИСКРА, ПЪРВОМАЙ, ПЛОВДИВ",2015-10-05,"Община Първомай","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИЙ,АТАНАСОВ,ИЛИЕВ,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИЙ,БОЖИДАРОВ,КЕХАЙОВ,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2009-03-11,"Комисия за регулиране на съобщенията","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИЙ,БОРИСОВ,МИТАНОВ,,"ГР.СВИЩОВ, СВИЩОВ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИЙ,БОРИСОВ,ТЕРЗИЙСКИ,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2009-04-15,"Държавна агенция за метрология и технически надзор","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИЙ,ВАСИЛЕВ,ВАСИЛЕВ,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2014-12-03,"Висше военноморско училище ""Никола Йонков Вапцаров""-Варна","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИЙ,ВАСИЛЕВ,ГРАХОВСКИ,1957-11-18,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-05-11,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 128 от 11.05.2010 г. - Министерство на вътрешните работи","Със заповед № К-4330/ 20.11.1980 г. е назначен за разузнавач." ЕВГЕНИЙ,ВАСИЛЕВ,УЗУНОВ,,"ГР.ТРОЯН, ТРОЯН, ЛОВЕЧ",2008-02-12,Министерства,"Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИЙ,ВАСИЛЕВ,УЗУНОВ,,"ГР.ТРОЯН, ТРОЯН, ЛОВЕЧ",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИЙ,ВАСИЛЕВ,УЗУНОВ,,"ГР.ТРОЯН, ТРОЯН, ЛОВЕЧ",2009-07-22,"Българска народна банка","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИЙ,ВАСИЛЕВ,УЗУНОВ,,"ГР.ТРОЯН, ТРОЯН, ЛОВЕЧ",2011-02-15,"Агенция ""Митници""","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИЙ,ВАСИЛЕВ,УЗУНОВ,,"ГР.ТРОЯН, ТРОЯН, ЛОВЕЧ",2013-05-29,"Интернешънъл Асет Банк АД","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИЙ,ВАСИЛЕВ,УЗУНОВ,,"ГР.ТРОЯН, ТРОЯН, ЛОВЕЧ",2013-11-27,"Елитбанк АД","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИЙ,ВАСИЛЕВ,УЗУНОВ,,"ГР.ТРОЯН, ТРОЯН, ЛОВЕЧ",2014-06-18,"Длъжници към Държавна спестовна каса","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИЙ,ВЕЛКОВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.ОМУРТАГ, ОМУРТАГ, ТЪРГОВИЩЕ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИЙ,ВЛАДИМИРОВ,ВАСИЛЕВ,,"ГР.ДЕВИН, ДЕВИН, СМОЛЯН",2010-05-11,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИЙ,ВЪТЕВ,ВЪТЕВ,1928-03-18,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2011-06-16,"Висша атестационна комисия","Решение № 230 от 16.06.2011 г. - ВАК","Документи от ръководил го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр. и обр. 6; лично дело IА-3634 (Вн) МФ; протокол рег. № С КА-95/ 27.03.1990 г. за унищожаване на работно дело IР-2154 (Вн); протокол рег. № С КА-92/ 27.03.1990 г. за унищожаване на част от материалите в лично дело IА-3634 (Вн)" ЕВГЕНИЙ,ВЪТЕВ,ВЪТЕВ,1928-03-18,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2014-11-05,"Варненски свободен университет Черноризец Храбър","Решение № 2-423 от 05.11.2014 г. - Варненски свободен университет ""Черноризец Храбър""","

Документи от ръководил го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр. и обр. 6; лично дело IА-3634 (Вн) МФ; протокол рег. № С КА-95/ 27.03.1990 г. за унищожаване на работно дело IР-2154 (Вн); протокол рег. № С КА-92/ 27.03.1990 г. за унищожаване на част от материалите в лично дело IА-3634 (Вн).

" ЕВГЕНИЙ,ГАНЧЕВ,ДРУМЕВ,,"ГР.ЦАР КАЛОЯН, ЦАР КАЛОЯН, РАЗГРАД",2007-09-04,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИЙ,ГАНЧЕВ,ДРУМЕВ,,"ГР.ЦАР КАЛОЯН, ЦАР КАЛОЯН, РАЗГРАД",2015-06-23,"Приватизирани предприятия - Разград","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИЙ,ГАНЧЕВ,ДРУМЕВ,,"ГР.ЦАР КАЛОЯН, ЦАР КАЛОЯН, РАЗГРАД",2015-11-17,"Община Разград","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИЙ,ГЕОРГИЕВ,АТАНАСОВ,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИЙ,ГЕОРГИЕВ,ГИНДЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИЙ,ГЕОРГИЕВ,ИЛИЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИЙ,ГЕОРГИЕВ,МАРИНЧЕШКИ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2015-10-28,"Община Съединение","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИЙ,ГЕОРГИЕВ,МОСКОВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2013-07-03,"Длъжници към Стопанска банка","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИЙ,ГЕОРГИЕВ,НЕСТОРОВ,1958-05-06,"ГР.ЗАВЕТ, ЗАВЕТ, РАЗГРАД",2010-05-11,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 128 от 11.05.2010 г. - Министерство на вътрешните работи","Със заповед № К-4840/ 30.10.1981 г. е назначен за разузнавач; със заповед № 285/ 29.08.1986 г. е преназначен за ст. разузнавач; със заповед № К-282/ 31.01.1989 г. е преназначен за н-к отделение." ЕВГЕНИЙ,ГЕОРГИЕВ,ПЕТРОВ,,"ГР.СВИЩОВ, СВИЩОВ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-12-08,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Велико Търново","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИЙ,ГЕОРГИЕВ,ЯКОВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2013-03-20,"Община Аксаково","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИЙ,ГЕРГОВ,СТОЙЧОВСКИ,,"С.МАЛОРАД, БОРОВАН, ВРАЦА",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИЙ,ГИНЕВ,ЖЕКОВ,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2007-09-04,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИЙ,ГИНЕВ,ЖЕКОВ,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИЙ,ДИМИТРОВ,ГЕНЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИЙ,ДИМИТРОВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2013-02-20,"Община Поморие","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИЙ,ДИМИТРОВ,ПРОФИРОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2015-09-30,"Община Пловдив","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИЙ,ДИМИТРОВ,ТРЕНДАФИЛОВ,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИЙ,ДОБЧЕВ,ГОЧЕВ,,"ГР.ХАРМАНЛИ, ХАРМАНЛИ, ХАСКОВО",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИЙ,ДОНЧЕВ,МАЗНИКОВ,,"ГР.ТРЯВНА, ТРЯВНА, ГАБРОВО",2016-01-19,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Габрово","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИЙ,ДОНЧЕВ,МИТЕВ,,"ГР.ИСПЕРИХ, ИСПЕРИХ, РАЗГРАД",2010-05-11,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИЙ,ДОНЧЕВ,СТАНЧЕВ,1939-04-13,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-12-09,"Печатни издания","Решение № 105 от 9.12.2009 г.- Печатни издания; Решение № 111 от 17.02.2010 г.- Печатни издания","Документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IА-37297" ЕВГЕНИЙ,ДОНЧЕВ,СТАНЧЕВ,1939-04-13,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-12-09,"Печатни издания","Решение № 105 от 9.12.2009 г.- Печатни издания","Документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IА-37297" ЕВГЕНИЙ,ДРАГАНОВ,ГЕНЕВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2014-08-12,"Медицински университет - Пловдив","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИЙ,ДРАГАНОВ,ЙОРДАНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-10-15,"Министерство на отбраната","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИЙ,ДРАГОМИРОВ,ДОНЧЕВ,1955-04-05,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-12-09,"Печатни издания","Решение № 105 от 9.12.2009 г.- Печатни издания","Разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители; документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; картони обр. 1 и обр. 3; лично и работно дело Ф1, а. е. 7412" ЕВГЕНИЙ,ДРАГОМИРОВ,ДОНЧЕВ,1955-04-05,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-10-08,"Българска телеграфна агенция","Решение № 50 от 08.10.2008 г. - Съвет за електронни медии, Българската телеграфна агенция","Разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители; документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; картони обр. 1 и обр. 3; лично и работно дело Ф1, а. е. 7412" ЕВГЕНИЙ,ЖЕЛЕВ,ЖЕЛЕВ,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИЙ,ЖЕЛЕВ,ЖЕЛЕВ,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2008-06-10,"Държавна агенция за българите в чужбина","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИЙ,ЖЕЛЕВ,ЖЕЛЕВ,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2009-12-02,"Национална здравноосигурителна каса","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИЙ,ЖЕЛЕВ,ЖЕЛЕВ,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИЙ,ЖЕЛЯЗКОВ,ДИМИТРОВ,,"ГР.КАЗАНЛЪК, КАЗАНЛЪК, СТАРА ЗАГОРА",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИЙ,ЗЛАТЕВ,НИКОЛОВ,,"ГР.АЙТОС, АЙТОС, БУРГАС",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИЙ,ИВАНОВ,БОНЕВ,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2012-06-27,"Съюз за стопанска инициатива","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИЙ,ИВАНОВ,ИВАНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-05-11,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИЙ,ИВАНОВ,РАДЕВ,1941-12-01,"С.КАРДАМ, ПОПОВО, ТЪРГОВИЩЕ",2010-09-15,"Комисия за защита на личните данни","Решение № 159 от 15.09.2010 г. - Комисия за защита на личните данни","

Рег. дневник; картон обр. 4; протокол № 76/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-22953 и работно дело IР-7639.

" ЕВГЕНИЙ,ИВАНОВ,РАДЕВ,1941-12-01,"С.КАРДАМ, ПОПОВО, ТЪРГОВИЩЕ",2014-05-27,"Университет за национално и световно стопанство","Решение № 2-352 от 27.05.2014 г. - Университет за национално и световно стопанство","

Рег. дневник; картон обр. 4; протокол № 76/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-22953 и работно дело IР-7639.

" ЕВГЕНИЙ,ИВАНОВ,САЧЕВ,,"ГР.ЧЕРВЕН БРЯГ, ЧЕРВЕН БРЯГ, ПЛЕВЕН",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИЙ,ИВАНОВ,САЧЕВ,,"ГР.ЧЕРВЕН БРЯГ, ЧЕРВЕН БРЯГ, ПЛЕВЕН",2014-02-19,"Община Добрич","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИЙ,ИВАНОВ,СТАНЕВ,,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2011-08-09,"Агенция Пътна инфраструктура","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИЙ,ИВАНОВ,ЦВЕТКОВ,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2010-09-29,"Регионални печатни издания","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИЙ,ИЛИЕВ,ПАПАЗОВ,1955-09-19,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2010-05-11,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 128 от 11.05.2010 г. - Министерство на вътрешните работи","Със заповед № 4074/ 10.11.1979 г. е назначен за разузнавач; със заповед № 135/ 25.06.1985 г. е преназначен за ст. разузнавач; със заповед № 230/ 10.11.1985 г. е преназначен за н-к служба; със заповед № 87/ 30.01.1986 г. е преназначен за ст. разузнавач; със заповед № 66/ 02.03.1987 г. е преназначен за инспектор; със заповед № 110/ 27.03.1987 г. е преназначен за зам. н-к отделение; със заповед № 1502/ 15.05.1989 г. е преназначен за н-к отделение." ЕВГЕНИЙ,ИЛИЕВ,ТОШЕВ,,"ГР.ЧЕРВЕН БРЯГ, ЧЕРВЕН БРЯГ, ПЛЕВЕН",2015-07-28,"Община Червен бряг","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИЙ,ЙОРДАНОВ,БЪЧВАРОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИЙ,ЙОРДАНОВ,ГЕОРГИЕВ,1947-03-25,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2014-01-08,"Лечебни заведения","Решение № 2-282 от 08.01.2014 г. - лечебните заведения","Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-109 (Тх); рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; протокол вх. № 853/ 20.02.1990 г. за определяне за унищожаване лично дело IА-109 (Тх) (налично)." ЕВГЕНИЙ,ЙОРДАНОВ,ПАШОВ,,"ГР.АЙТОС, АЙТОС, БУРГАС",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИЙ,ЙОРДАНОВ,ТОДОРОВ,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2011-08-09,"Агенция Пътна инфраструктура","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИЙ,ЙОРДАНОВ,ТОДОРОВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2009-08-05,"Сметна палата","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИЙ,ЙОРДАНОВ,ЯНКОВ,1958-05-05,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-06-04,"Приватизация - обособени части - София","Решение № 2-355 от 04.06.2014 г. - Приватизация - обособени части - София","

Собственоръчно написани агентурни сведения, разходни документи, отчетени от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в дело Ф1, а.е. 6705; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3.

" ЕВГЕНИЙ,КИРИЛОВ,БОЯДЖИЕВ,,"ГР.СЛАВЯНОВО, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2015-07-16,"Община Плевен","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИЙ,КИРИЛОВ,МАТИНЧЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-02-12,"Министерски съвет","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИЙ,КИРИЛОВ,МАТИНЧЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2007-09-04,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИЙ,КИРИЛОВ,МАТИНЧЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-10-05,"Администрация на Народното събрание","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИЙ,КИРИЛОВ,РУСЕВ,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2010-05-11,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИЙ,ЛЮДВИК,СКОПАЛИК,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-07-08,"Технически университет – Габрово","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИЙ,ЛЮДВИК,СКОПАЛИК,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-07-08,"Технически университет - Габрово","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИЙ,ЛЮЦКАНОВ,МЕДНИКАРОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИЙ,МАРИАНОВ,БЕЛДЕВ,1958-02-26,"ГР.СУНГУРЛАРЕ, СУНГУРЛАРЕ, БУРГАС",2010-05-11,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 128 от 11.05.2010 г. - Министерство на вътрешните работи","Със заповед № К-4840/ 30.10.1981 г. е назначен за разузнавач." ЕВГЕНИЙ,МАРИНОВ,ДИМИТРОВ,,"С.ЦАР СИМЕОНОВО, ВИДИН, ВИДИН",2013-08-07,"Община Димово","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИЙ,МЕТОДИЕВ,КЪНЕВ,,"ГР.СВИЩОВ, СВИЩОВ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2007-04-24,"Европейски парламент","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИЙ,МЕТОДИЕВ,ТРЕНДАФИЛОВ,,"С.МАРИКОСТИНОВО, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2015-06-29,"Организатор на хазартни игри","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИЙ,МИЛЧЕВ,МИЛЧЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-01-12,"Министерство на образованието","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИЙ,МИНЧЕВ,МАРИНОВ,,"ГР.БЯЛА СЛАТИНА, БЯЛА СЛАТИНА, ВРАЦА",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИЙ,МИНЧЕВ,МАРИНОВ,,"ГР.БЯЛА СЛАТИНА, БЯЛА СЛАТИНА, ВРАЦА",2015-08-04,"Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИЙ,МИНЧЕВ,ПОМЕТКОВ,,"С.ПИРГОВО, ИВАНОВО, РУСЕ",2010-05-11,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИЙ,МИРЧЕВ,ГЮРОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИЙ,МИТЕВ,ИВАНОВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2014-09-24,"Длъжници към банка Биохим","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИЙ,МИХАЙЛОВ,БОБЕВ,,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИЙ,МИХАЙЛОВ,СТАТЕЛОВ,,"ГР.САНДАНСКИ, САНДАНСКИ, БЛАГОЕВГРАД",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИЙ,НЕДЯЛКОВ,СИВОВ,1948-05-25,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2012-06-05,"Министерство на културата","Решение № 2-15 от 05.06.2012 г. - Министерство на културата","Рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр.; протокол рег. № с 77/ 16.05.1990 г. за унищожаване на лично дело IА-979 (Сл); протокол рег. № С 76/ 16.05.1990 г. за унищожаване на работно дело IР-585 (Сл)." ЕВГЕНИЙ,НЕНКОВ,ГАЙДАРОВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2010-05-11,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИЙ,НИКОЛАЕВ,ХАРАЛАМБИЕВ,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИЙ,НИКОЛОВ,БОНЧЕВ,1956-03-12,"ГР.СЕВЛИЕВО, СЕВЛИЕВО, ГАБРОВО",2010-05-11,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 128 от 11.05.2010 г. - Министерство на вътрешните работи","Със заповед № 4330/ 20.11.1980 г. е назначен за разузнавач; със заповед № 246/ 29.08.1986 г. е преназначен за ст. разузнавач." ЕВГЕНИЙ,НИКОЛОВ,ВУЧКОВ,1956-08-04,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2016-02-18,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Кюстендил","Решение № 2-610 от 18.02.2016 г. - кандидати за общински съветници – област Кюстендил","

Документ от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-1164 (Кн) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр. и обр. 6; протокол рег. № КА-18/ 04.06.1990 г. за унищожаване работно дело IР-935 (Кн)

" ЕВГЕНИЙ,НИКОЛОВ,ГЕНОВ,,"ГР.СЕВЛИЕВО, СЕВЛИЕВО, ГАБРОВО",2012-01-12,"Министерство на образованието","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИЙ,НИКОЛОВ,МОСИНОВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИЙ,НИКОЛОВ,МОСИНОВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2015-12-01,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИЙ,НИКОЛОВ,СТОЯНОВ,,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИЙ,ПАВЛОВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.ПОПОВО, ПОПОВО, ТЪРГОВИЩЕ",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИЙ,ПАВЛОВ,КРУГЛИЙ,,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИЙ,ПЕНКОВ,ЕКОВ,1961-03-15,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2007-09-04,"Народно събрание","Решение № 14 от 04.09.2007 г. - Народно събрание","

Собственоръчно написани агентурни сведения; рег. бланка; рег. дневник; картони обр. 4 и обр. 6; лично дело ІА-36245

" ЕВГЕНИЙ,ПЕНКОВ,ЕКОВ,1961-03-15,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2011-01-26,"Министерство на отбраната","Решение № 180 от 26.01.2011 г. - Министерството на отбраната","Собственоръчно написани агентурни сведения; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; лично дело ІА-36245" ЕВГЕНИЙ,ПЕНКОВ,ЕКОВ,1961-03-15,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2010-12-14,"Министерство на външните работи - посланици","Решение № 175 от 14.12.2010 г. - МВнР - посланици и генерални консули","Собственоръчно написани агентурни сведения; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; лично дело ІА-36245" ЕВГЕНИЙ,ПЕНКОВ,ЕКОВ,1961-03-15,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2009-12-09,"Печатни издания","Решение № 105 от 9.12.2009 г.- Печатни издания","Собственоръчно написани агентурни сведения; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; лично дело ІА-36245" ЕВГЕНИЙ,ПЕНКОВ,ЕКОВ,1961-03-15,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2011-03-16,"Министерство на външните работи","Решение № 199 от 16.03.2011 г. - Министерството на външните работи","Собственоръчно написани агентурни сведения; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; лично дело ІА-36245" ЕВГЕНИЙ,ПЕТКОВ,КЪНЧЕВ,,"С.КАПИТАН ДИМИТРОВО, КРУШАРИ, ДОБРИЧ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИЙ,ПЕТРОВ,БЕКОВ,,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИЙ,ПЕТРОВ,ЖЕЛЕВ,1954-02-05,"ГР.АСЕНОВГРАД, АСЕНОВГРАД, ПЛОВДИВ",2013-02-13,"Община Несебър","Решение № 2-137 от 13.02.2013 г. - община Несебър","Рег. дневник – 2 бр.; картон обр. 4; протокол рег. № 75/ 23.04.1990 г. за унищожаване личното и работното дело на аг. ""Надин""." ЕВГЕНИЙ,ПЕТРОВ,ИВАНОВ,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИЙ,РАДОСЛАВОВ,РАДУШЕВ,1952-10-11,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-06-16,"Висша атестационна комисия","Решение № 230 от 16.06.2011 г. - ВАК","Документи за получено възнаграждение; разходни документи, отчетени от ръководил го щатен служител; документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; лично и работно дело Ф1, а.е. 6805 – 3 тома; Привлечен за ОРОН със заповед № 5/ 26.01.1987 г.Данни в наличните документи за получено възнаграждение" ЕВГЕНИЙ,РУСАНОВ,НИКОЛОВ,,"ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2012-06-14,"Великотърновскиуниверситет Св. Св. Кирил и Методий","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИЙ,СВЕТОСЛАВОВ,МИХАЙЛОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2007-09-04,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИЙ,СЕВДАЛИНОВ,СТАЙКОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2007-07-05,"Висш съдебен съвет","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИЙ,СЕВДАЛИНОВ,СТАЙКОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИЙ,СПАСОВ,ИВАНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2007-09-04,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИЙ,СПАСОВ,ИВАНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-10-30,"Конфедерация на работодателите и индустриалците в България","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИЙ,СПАСОВ,ИВАНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИЙ,СПАСОВ,ИВАНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-07-07,"Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИЙ,СТЕФАНОВ,БАКЪРДЖИЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-02-12,"Министерски съвет","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИЙ,СТЕФАНОВ,БАКЪРДЖИЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2007-09-04,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИЙ,СТЕФАНОВ,БАКЪРДЖИЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-06-29,"Организатор на хазартни игри","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИЙ,СТЕФАНОВ,ВЪЗЕЛОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2012-07-11,"Медицински университет - София","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИЙ,СТЕФАНОВ,ВЪЗЕЛОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИЙ,СТЕФАНОВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИЙ,СТЕФАНОВ,ПАЧИКОВ,,"ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИЙ,СТЕФАНОВ,ПОПОВ,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2009-07-22,"Българска народна банка","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИЙ,СТОЯНОВ,ДИМИТРОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2007-09-04,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИЙ,СТОЯНОВ,ДИМИТРОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-01-21,"Български олимпийски комитет","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИЙ,ТЕМЕЛКОВ,НАТОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-06-29,"Организатор на хазартни игри","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИЙ,ТИГРАНОВ,УНАНОВ,,"ГР.ЛЕВСКИ, ЛЕВСКИ, ПЛЕВЕН",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИЙ,ТОДОРОВ,ДИМИТРОВ,,"С.ГЮРГИЧ, РУЖИНЦИ, ВИДИН",2014-09-10,"Лесотехнически университет","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИЙ,ТОДОРОВ,ТОДОРОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИЙ,ТОДОРОВ,ТОДОРОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2008-11-26,"Българска национална телевизия","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИЙ,ТРИФОНОВ,ТРИФОНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИЙ,ХАРАЛАМПИЕВ,НАЗЪРОВ,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИЙ,ХРИСТОВ,ГЕТОВ,,"ГР.ДОЛНИ ДЪБНИК, ДОЛНИ ДЪБНИК, ПЛЕВЕН",2015-02-04,"Община Ловеч","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИЙ,ХРИСТОВ,ДОНЕВ,,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2011-06-16,"Висша атестационна комисия","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИЙ,ХРИСТОВ,ДОНЕВ,,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2012-03-14,"Софийски университет ""Св. Климент Охридски""","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИЙ,ХРИСТОВ,МИНКОВ,,"ГР.ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2014-08-06,"Медицински университет - София","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИЙ,ХРИСТОВ,НИКОЛОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-02-09,"Българска академия на науките","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИЙ,ЯКИМОВ,ИВАНОВ,1955-12-01,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-01-19,"Национален институт за помирение и арбитраж","Решение № 178 от 19.01.2011 г. - Национален институт за помирение и арбитраж","Със заповед № 328/ 09.06.1982 г. е назначен за разузнавач; със заповед № 981/ 01.12.1988 г. е преназначен за ст. разузнавач" ЕВГЕНИЙ,ЯКИМОВ,ИВАНОВ,1955-12-01,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-12-14,"Министерство на външните работи - посланици","Решение № 175 от 14.12.2010 г. - МВнР - посланици и генерални консули","Със заповед № 328/ 09.06.1982 г. е назначен за разузнавач; със заповед № 981/ 01.12.1988 г. е преназначен за ст. разузнавач." ЕВГЕНИЙ,ЯКИМОВ,ИВАНОВ,1955-12-01,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-10-30,"Конфедерация на работодателите и индустриалците в България","Решение № 2-95 от 30.10.2012 г. - Конфедерация на работодателите и индустриалците в България","Със заповед № 328/ 09.06.1982 г. е назначен за разузнавач; със заповед № 981/ 01.12.1988 г. е преназначен за ст. разузнавач." ЕВГЕНИЙ,ЯКИМОВ,ИВАНОВ,1955-12-01,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-11-27,"Българо-американска кредитна банка АД","Решение № 2-265 от 27.11.2013 г. - ""Българо-американска кредитна банка"" АД","Със заповед № 328/ 09.06.1982 г. е назначен за разузнавач; със заповед № 981/ 01.12.1988 г. е преназначен за ст. разузнавач." ЕВГЕНИЙ,ЯКИМОВ,ИВАНОВ,1955-12-01,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-12-11,"Национална здравноосигурителна каса","Решение № 2-278 от 11.12.2013 г. - Националната здравноосигурителна каса","Със заповед № 328/ 09.06.1982 г. е назначен за разузнавач; със заповед № 981/ 01.12.1988 г. е преназначен за ст. разузнавач." ЕВГЕНИЙ,ЯКИМОВ,ИВАНОВ,1955-12-01,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-10-14,"Национален осигурителен институт","Решение № 78 от 14.10.2009 г. - Национален осигурителен институт","Със заповед № 328/ 09.06.1982 г. е назначен за разузнавач; със заповед № 981/ 01.12.1988 г. е преназначен за ст. разузнавач." ЕВГЕНИЯ,АЛЕКСАНДРОВА,АЛЕКСАНДРОВА,,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2013-04-03,"Община Варна","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИЯ,АЛЕКСАНДРОВА,ИЛИЕВА,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2011-10-05,"Администрация на Народното събрание","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИЯ,АЛЕКСАНДРОВА,ИЛИЕВА,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2015-11-05,"Приватизирани предприятия - Плевен","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИЯ,АЛЕКСАНДРОВА,КЛИСУРСКА,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИЯ,АНГЕЛОВА,МАРИНОВА,,"ГР.ПАВЛИКЕНИ, ПАВЛИКЕНИ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-06-26,"Община Павликени","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИЯ,АНГЕЛОВА,ПЕТРОВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2008-06-10,"Държавна агенция Архиви","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИЯ,АНГЕЛОВА,ПЕТРОВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2009-10-14,"Национален осигурителен институт","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИЯ,АНГЕЛОВА,СТОЯНОВА,,"С.СОМОВИТ, ГУЛЯНЦИ, ПЛЕВЕН",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИЯ,АПОСТОЛОВА,АТАНАСОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИЯ,АПОСТОЛОВА,АТАНАСОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-11-21,"Министерство на околната среда и водите","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИЯ,АПОСТОЛОВА,АТАНАСОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-10-08,"Длъжници към Първа частна банка","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИЯ,АСЕНОВА,СТОИМЕНОВА,,"ГР.ИСКЪР, ИСКЪР, ПЛЕВЕН",2014-05-27,"Българска академия на науките","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИЯ,АТАНАСОВА,АТАНАСОВА-ТЕНЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИЯ,АТАНАСОВА,АТАНАСОВА-ТЕНЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-11-26,"Българска национална телевизия","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИЯ,АТАНАСОВА,БАРОВА,,"ГР.ПАНАГЮРИЩЕ, ПАНАГЮРИЩЕ, ПАЗАРДЖИК",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИЯ,БЛАГОЕВА,ДОНЕВА,,"С.СТЕФАН КАРАДЖА, ГЛАВИНИЦА, СИЛИСТРА",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИЯ,БОРИСОВА,БИБОВА-ПЕТКОВА,,"ГР.ДУПНИЦА, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2014-06-25,"Технически университет - София","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИЯ,БОРИСОВА,ВАСИЛЕВА,,"С.КАРАИСЕН, ПАВЛИКЕНИ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-08-04,"Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИЯ,БОРИСОВА,ДИМИТРОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-09-18,"Национална спортна академия ""Васил Левски""","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИЯ,БОРИСОВА,РУСИНОВА,,"ГР.ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ",2013-03-20,"Община Аврен","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИЯ,БОРИСОВА,ЧОМПАЛОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-11-26,"Българска национална телевизия","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИЯ,ВАСИЛЕВА,БЕЛЕВА,,"ГР.ПИРДОП, ПИРДОП, СОФИЙСКА",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИЯ,ВАСИЛЕВА,СИМЕОНОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-01-14,"Приватизирани предприятия - София","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИЯ,ВАСИЛЕВА,ЦЕНОВА,,"ГР.СМОЛЯН, СМОЛЯН, СМОЛЯН",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИЯ,ВЕЛИЧКОВА,ЛАБЕШОВА,,"С.ГИГЕН, ГУЛЯНЦИ, ПЛЕВЕН",2015-06-18,"Община Гулянци","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИЯ,ВЕРГИЛОВА,ПЕТРОВА-КОСТОВ,,"ГР.ОМУРТАГ, ОМУРТАГ, ТЪРГОВИЩЕ",2014-02-12,"Разследващи полицаи","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИЯ,ВЛАДИМИРОВА,ВЪЛЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИЯ,ГЕОРГИЕВА,ДЖАБАРОВА,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2008-11-26,"Българска национална телевизия","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИЯ,ГЕОРГИЕВА,ДИНЕВА,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИЯ,ГЕОРГИЕВА,ИГНАТОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-10-17,"Министерство на икономиката, енергетиката и туризма","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИЯ,ГЕОРГИЕВА,КИРЧЕВА,,"ГР.КРИЧИМ, КРИЧИМ, ПЛОВДИВ",2015-09-14,"Община Кричим","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИЯ,ГЕОРГИЕВА,ПЕТКОВА,,"С.ДЕВЕТАКИ, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2015-02-04,"Община Ловеч","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИЯ,ГЕОРГИЕВА,СИМЕОНОВА,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИЯ,ГЕОРГИЕВА,СТЕФАНОВА,,"С.ПОЛСКО КОСОВО, БЯЛА, РУСЕ",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИЯ,ГЕОРГИЕВА,ЦВЕТКОВА,,"С.КУЛИНА ВОДА, БЕЛЕНЕ, ПЛЕВЕН",2015-06-18,"Община Белене","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИЯ,ГЕОРГИЕВА,ЧИНЧЕВА,,"ГР.ДИМИТРОВГРАД, ДИМИТРОВГРАД, ХАСКОВО",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИЯ,ГЕОРГИЕВА,ЯНАКИЕВА,,"С.СЕСТРИМО, БЕЛОВО, ПАЗАРДЖИК",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИЯ,ГЕРГОВА,АСПАРУХОВА,,"С.ТЕЛИШ, ЧЕРВЕН БРЯГ, ПЛЕВЕН",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИЯ,ГРИГОРОВА,ИВАНОВА,,"ГР.БОТЕВГРАД, БОТЕВГРАД, СОФИЙСКА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИЯ,ДАВИДОВА,СРЕДКОВА,,"ГР.НИКОПОЛ, НИКОПОЛ, ПЛЕВЕН",2009-10-14,"Национален осигурителен институт","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИЯ,ДАЧОВА,КОСТАДИНОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-01-12,"Министерство на образованието","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИЯ,ДЕЛЧЕВА,АНГЕЛОВА,,"ГР.ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2012-08-07,"Пловдивски университет ""Паисий Хилендарски""","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИЯ,ДЕНЧЕВА,ГЕОРГИЕВА-АТАНАСОВА,,"С.САМУИЛОВО, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИЯ,ДИМИТРОВА,АНТОНОВА,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИЯ,ДИМИТРОВА,БЪРДАРСКА,,"ГР.ДОЛНА ОРЯХОВИЦА, ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИЯ,ДИМИТРОВА,ВЕЛИКОВА-БАНДОВА,,"ГР.СИЛИСТРА, СИЛИСТРА, СИЛИСТРА",2012-03-14,"Софийски университет ""Св. Климент Охридски""","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИЯ,ДИМИТРОВА,ГРИГОРОВА,,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2008-06-10,"Държавна агенция Архиви","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИЯ,ДИМИТРОВА,ЗАХАРИЕВА,,"С.БОРОВАН, БОРОВАН, ВРАЦА",2013-10-15,"Община Борован","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИЯ,ДИМИТРОВА,КАДИНОВА,,"ГР.СВИЩОВ, СВИЩОВ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-08-04,"Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИЯ,ДИМИТРОВА,КОНТРОВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2012-08-01,"Медицински университет ""Проф. д-р Параскев Стоянов"" - Варна","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИЯ,ДИМИТРОВА,МИХОВА,,"ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИЯ,ДИМИТРОВА,НИКОЛОВА,,"ГР.ХАРМАНЛИ, ХАРМАНЛИ, ХАСКОВО",2014-06-25,"Технически университет - София","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИЯ,ДИМИТРОВА,ПЕТКОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-06-05,"Министерство на културата","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИЯ,ДИМИТРОВА,СТОЯНОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-09-24,"Първа инвестиционна банка","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИЯ,ДИМИТРОВА,ЧАПАЕВА,1947-01-17,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2008-12-18,"Българско национално радио","Решение № 56 от 18.12.2008 г. - Българско национално радио","Рег. дневник; картон обр. 6; протокол рег. № С КА-87/ 27.03.1990 г. за унищожаване делото на Я/К ""Редактор""." ЕВГЕНИЯ,ДИМОВА,КОЙЧЕВА,,"С.СЕНОКОС, БАЛЧИК, ДОБРИЧ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИЯ,ДИМЧОВА,ИЛИЕВА,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИЯ,ДОЙЧЕВА,ДРУМЕВА,,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2008-10-08,"Българска телеграфна агенция","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИЯ,ЕМИЛОВА,ПАТАРИНСКА,,"ГР.ДИМИТРОВГРАД, ДИМИТРОВГРАД, ХАСКОВО",2010-09-29,"Регионални печатни издания","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИЯ,ЗАХАРИЕВА,МАЛЕЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-07-04,"Конфедерация на независимите синдикати в България","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИЯ,ЗЛАТЕВА,БАНЕВА,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2014-05-09,"Избори за Европейски парламент 2014 г.","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИЯ,ЗЛАТКОВА,ХРИСТОВА,,"ГР.БЕРКОВИЦА, БЕРКОВИЦА, МОНТАНА",2016-02-09,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Монтана","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИЯ,ИВАНОВА,БАЕВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИЯ,ИВАНОВА,БОТУШАНСКА,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2011-10-05,"Администрация на Народното събрание","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИЯ,ИВАНОВА,БОТУШАНСКА,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИЯ,ИВАНОВА,БЪРЗАШКА-ХРИСТОВА,,"ГР.ПЕТРИЧ, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИЯ,ИВАНОВА,ВЪТОВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИЯ,ИВАНОВА,ДЕЛЧЕВА,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2009-12-02,"Национална здравноосигурителна каса","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИЯ,ИВАНОВА,ДЕЛЧЕВА,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2012-09-18,"Университет за национално и световно стопанство","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИЯ,ИВАНОВА,ДЕЛЧЕВА,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИЯ,ИВАНОВА,ДИМИТРОВА,,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИЯ,ИВАНОВА,ЗАПРЯНОВА-БИЦИНА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИЯ,ИВАНОВА,ИВАНОВА,1948-08-22,"ГР. ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Решение № 2-172 от 26.04.2013 г. - лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Документи от ръководил я щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-2067 (Пл); рег. дневник; картони – обр. 4 и обр. 6." ЕВГЕНИЯ,ИВАНОВА,ИВАНОВА,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИЯ,ИВАНОВА,ЙОРДАНОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИЯ,ИВАНОВА,ЙОТОВА,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИЯ,ИВАНОВА,КОТЕВА,,"С.ЧИБАОВЦИ, КОСТИНБРОД, СОФИЙСКА",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИЯ,ИВАНОВА,МИНЧЕВА,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2015-12-01,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИЯ,ИВАНОВА,НАЧЕВА,,"ГР.ПАНАГЮРИЩЕ, ПАНАГЮРИЩЕ, ПАЗАРДЖИК",2013-09-18,"Община Видин","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИЯ,ИВАНОВА,ПИЛЯРСКА,,"ГР.БРАЦИГОВО, БРАЦИГОВО, ПАЗАРДЖИК",2015-09-30,"Община Пловдив","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИЯ,ИВАНОВА,ПОПОВА,,"С.ТОРОС, ЛУКОВИТ, ЛОВЕЧ",2011-02-02,"Регионални печатни издания","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИЯ,ИВАНОВА,ПЪРВАНОВА,,"С.ВИРОВСКО, ВРАЦА, ВРАЦА",2013-11-13,"Община Враца","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИЯ,ИВАНОВА,РАДЕВА,,"ГР.ЛОМ, ЛОМ, МОНТАНА",2015-03-18,"Община Вълчедръм","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИЯ,ИВАНОВА,ТАНЕВА-ДЗАНЕВА,,"С.СТАМБОЛОВО, СЛИВО ПОЛЕ, РУСЕ",2015-11-17,"Община Разград","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИЯ,ИВАНОВА,ТАШЕВА,,"ГР.ЧИРПАН, ЧИРПАН, СТАРА ЗАГОРА",2015-10-05,"Община Раковски","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИЯ,ИВАНОВА,ФИЛИПОВА-ДОЧЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-03-16,"Министерство на външните работи","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИЯ,ИВАНОВА,ХРИСТОВА,,"ГР.КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2015-05-27,"Приватизирани предприятия - Кърджали","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИЯ,ИЛИЕВА,ПЕТРОВА,,"ГР.СВИЩОВ, СВИЩОВ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИЯ,ИЛИЕВА,ПОПВАСИЛЕВА,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2015-08-04,"Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИЯ,ИЛИЕВА,ТАНЮВА,,"С.МЕДКОВЕЦ, МЕДКОВЕЦ, МОНТАНА",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИЯ,ИЛИЕВА,ШОПОВА,,"ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, БЛАГОЕВГРАД",2014-12-09,"Община Кочериново","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИЯ,ЙОРДАНОВА,АЧКАКАНОВА-ДИМИТРОВА,,"ГР.ИХТИМАН, ИХТИМАН, СОФИЙСКА",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИЯ,ЙОРДАНОВА,ДИВЛЕВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИЯ,ЙОРДАНОВА,КАРАКАШЕВА,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИЯ,ЙОРДАНОВА,КАРАКАШЕВА,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2014-02-12,"Разследващи полицаи","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИЯ,ЙОРДАНОВА,НАЦИНОВА,,"ГР.ЛЕТНИЦА, ЛЕТНИЦА, ЛОВЕЧ",2015-01-29,"Община Летница","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИЯ,ЙОРДАНОВА,НИКОЛОВА,,"С.БАНЯ, НОВА ЗАГОРА, СЛИВЕН",2013-10-09,"Длъжници към ОББ","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИЯ,ЙОРДАНОВА,ТРЕНЧЕВА,,"ГР.БАНСКО, БАНСКО, БЛАГОЕВГРАД",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИЯ,ЙОРДАНОВА,ТРЕНЧЕВА,,"ГР.БАНСКО, БАНСКО, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИЯ,ЙОРДАНОВА,ТРЕНЧЕВА,,"ГР.БАНСКО, БАНСКО, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИЯ,КАМЕНОВА,КАМЕНОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИЯ,КАМЕНОВА,КАМЕНОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИЯ,КИРИЛОВА,ВЛАДИМИРОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИЯ,КИРИЛОВА,ЛИЛОВА,,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИЯ,КИРИЛОВА,МИТРОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИЯ,КОСТАДИНОВА,ПЕТКОВА,,"С.МАЛКИ ВЪРШЕЦ, СЕВЛИЕВО, ГАБРОВО",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИЯ,КОСТОВА,ТОДОРОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИЯ,КРЪСТЕВА,КАМЕНСКА,,"ГР.ДОЛНИ ДЪБНИК, ДОЛНИ ДЪБНИК, ПЛЕВЕН",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИЯ,ЛАЗАРОВА,ЗАХАРИЕВА,,"ГР.КОСТЕНЕЦ, КОСТЕНЕЦ, СОФИЙСКА",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИЯ,ЛАЗАРОВА,ЗАХАРИЕВА,,"ГР.КОСТЕНЕЦ, КОСТЕНЕЦ, СОФИЙСКА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИЯ,ЛЮБЕНОВА,ДИМИТРОВА,,"С.ПОКРАЙНА, ВИДИН, ВИДИН",2010-01-28,"Комисия за защита на потребителите","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИЯ,ЛЮБОМИРОВА,ИВАНОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИЯ,ЛЮБОМИРОВА,ХАДЖИМАРИНОВА,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИЯ,МАРИНОВА,ГЯУРОВА-НИНОВА,,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2009-12-02,"Национална здравноосигурителна каса","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИЯ,МАРИНОВА,КОЛДАНОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-02-12,Министерства,"Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИЯ,МАРИНОВА,КОЛДАНОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-12-14,"Министерство на външните работи - посланици","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИЯ,МАРИНОВА,КОЛДАНОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-01-12,"Политически кабинети","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИЯ,МАТЕЕВА,СТЕФАНОВА-НИКОЛОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-11-05,"Община Исперих","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИЯ,МЕТОДИЕВА,БЛАГОЕВА,,"ГР.СТРЕЛЧА, СТРЕЛЧА, ПАЗАРДЖИК",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИЯ,МИЛЕВА,ВАСИЛЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-08-09,"Агенция Пътна инфраструктура","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИЯ,МИЛЧЕВА,КИНОВА,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2014-01-22,"Община Габрово","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИЯ,МИНЧЕВА,КОСТОВА,,"ГР.СОПОТ, СОПОТ, ПЛОВДИВ",2009-08-05,"Сметна палата","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИЯ,МЛАДЕНОВА,БОЯДЖИЕВА,,"С.ПРОХЛАДА, ДУЛОВО, СИЛИСТРА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИЯ,НАЙДЕНОВА,НЕДЕВА,,"С.ЦАРСКИ ИЗВОР, СТРАЖИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИЯ,НЕДЯЛКОВА,БАРЪМОВА,,"ГР.КРИВОДОЛ, КРИВОДОЛ, ВРАЦА",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИЯ,НЕДЯЛКОВА,ТАКОВА,,"ГР.ТРЪН, ТРЪН, ПЕРНИК",2015-06-09,"Община Трън","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИЯ,НЕШОВА,ИВАНОВА,,"ГР.ПАНАГЮРИЩЕ, ПАНАГЮРИЩЕ, ПАЗАРДЖИК",2014-04-09,"Пловдивски университет Паисий Хилендарски","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИЯ,НИКОЛАЕВА,ЯКИЕВА-КРЪСТЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИЯ,НИКОЛОВА,ДАНЧЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-08-09,"Агенция Пътна инфраструктура","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИЯ,НИКОЛОВА,КОЦЕВА-ВЛАДИМИРОВА,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2011-06-16,"Висша атестационна комисия","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИЯ,НИКОЛОВА,КОЦЕВА-ВЛАДИМИРОВА,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2012-03-14,"Софийски университет ""Св. Климент Охридски""","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИЯ,НИКОЛОВА,ПЕПЕЛИШЕВА,,"ГР.КОТЕЛ, КОТЕЛ, СЛИВЕН",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИЯ,НИКОЛОВА,СТОЯНОВА,,"ГР.ДРЯНОВО, ДРЯНОВО, ГАБРОВО",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИЯ,НИКОЛОВА,СТОЯНОВА,,"ГР.ДРЯНОВО, ДРЯНОВО, ГАБРОВО",2016-01-19,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Габрово","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИЯ,НИКОЛОВА,ТАСОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-12-17,"ЗД БУЛ ИНС АД","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИЯ,ПАВЛОВА,ЕЛМАЗОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИЯ,ПАВЛОВА,ИВАНОВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИЯ,ПАВЛОВА,КОЛЕВА,,"ГР.ПОПОВО, ПОПОВО, ТЪРГОВИЩЕ",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИЯ,ПЕТРОВА,БАНЧЕВА,,"ГР.ГАБРОВО, ГАБРОВО, ГАБРОВО",2008-03-18,"КТ Подкрепа","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИЯ,ПЕТРОВА,БАНЧЕВА,,"ГР.ГАБРОВО, ГАБРОВО, ГАБРОВО",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИЯ,ПЕТРОВА,ГИЗДОВА,,"ГР.КОЙНАРЕ, ЧЕРВЕН БРЯГ, ПЛЕВЕН",2014-01-15,"Община Хайредин","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИЯ,ПЕТРОВА,ИВАНОВА,,"ГР.ПОПОВО, ПОПОВО, ТЪРГОВИЩЕ",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИЯ,ПЕТРОВА,КОЧАНОВА,,"С.БРЕНИЦА, КНЕЖА, ПЛЕВЕН",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИЯ,ПЕТРОВА,МИХАЙЛОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИЯ,ПЕТРОВА,НИКОЛОВА,,"ГР.КНЕЖА, КНЕЖА, ПЛЕВЕН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИЯ,ПЕТРОВА,ПЕНКОВА-ПАНТАЛЕЕВА,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2009-08-05,"Сметна палата","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИЯ,ПЕТРОВА,ПЕНКОВА-ПАНТАЛЕЕВА,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2014-05-27,"Университет за национално и световно стопанство","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИЯ,ПЕТРОВА,РАНГЕЛОВА,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2010-01-28,"Комисия за защита на потребителите","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИЯ,ПЕТРОВА,СТЕФАНОВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИЯ,ПЕТРОВА,ЯНЧОВСКА,,"С.ГОРНО ПЕЩЕНЕ, ВРАЦА, ВРАЦА",2016-01-14,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Враца","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИЯ,ПЪРВАНОВА,ПЪРВАНОВА,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2011-02-15,"Агенция ""Митници""","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИЯ,РАДОЙЧЕВА,МИХАЙЛОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-10-17,"Министерство на икономиката, енергетиката и туризма","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИЯ,РАЧЕВА,БОЯДЖИЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИЯ,РУМЕНОВА,КАРАДАИЕВА,,"ГР.КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИЯ,САУЛОВА,МАТЕЕВА-КАЦАРСКА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-04-17,"Кредитни длъжници към банка ТЕКСИМ","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИЯ,СПАСОВА,НАЧЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-03-14,"Софийски университет ""Св. Климент Охридски""","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИЯ,СПАСОВА,ПОПОВА,,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2008-02-12,Министерства,"Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИЯ,СТАНЧЕВА,МАРИНОВА,,"ГР.КАЗАНЛЪК, КАЗАНЛЪК, СТАРА ЗАГОРА",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИЯ,СТЕФАНОВА,КОЛЧЕВА-МИХАЙЛОВА,,"ГР.ХИСАРЯ, ХИСАРЯ, ПЛОВДИВ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИЯ,СТЕФАНОВА,КЪНЕВА,,"ГР.ШАБЛА, ШАБЛА, ДОБРИЧ",2013-04-03,"Община Варна","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИЯ,СТЕФАНОВА,РУСИНОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-03-14,"Университет по библиотекознание и информационни технологии","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИЯ,СТОИЛОВА,ПАВЛОВА,,"С.БАНИТЕ, БАНИТЕ, СМОЛЯН",2014-11-26,"Община Кърджали","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИЯ,СТОИЦОВА,БИРОВА,,"ГР.БЕЛОВО, БЕЛОВО, ПАЗАРДЖИК",2015-10-14,"Община Стамболийски","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИЯ,СТОИЧКОВА,ИВАНОВА,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2012-06-27,"Шуменски университет ""Константин Преславски""","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИЯ,СТОЙНОВА,КОСЕВА,,"ГР.КОТЕЛ, КОТЕЛ, СЛИВЕН",2014-01-28,"КТ Подкрепа","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИЯ,СТОЯНОВА,КАРАЙЧЕВА,,"С.МОКРЕН, КОТЕЛ, СЛИВЕН",2015-12-01,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИЯ,СТОЯНОВА,КАТЕВСКА,,"ГР.КАРЛОВО, КАРЛОВО, ПЛОВДИВ",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИЯ,СТОЯНОВА,КАТЕВСКА,,"ГР.КАРЛОВО, КАРЛОВО, ПЛОВДИВ",2012-10-17,"Министерство на икономиката, енергетиката и туризма","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИЯ,СТОЯНОВА,КАТЕВСКА,,"ГР.КАРЛОВО, КАРЛОВО, ПЛОВДИВ",2013-01-16,"Министерство на правосъдието","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИЯ,СТОЯНОВА,ЧАКАЛОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-01-14,"Приватизирани предприятия - София","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИЯ,ТАШКОВА,СТЕФАНОВА,,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2015-08-04,"Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИЯ,ТИХОМИРОВА,ДЕЯНОВА,,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИЯ,ТОДОРОВА,ГЕНЕВА-ДЯНКОВА,,"ГР.ПОПОВО, ПОПОВО, ТЪРГОВИЩЕ",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИЯ,ТОДОРОВА,ЖИВКОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2007-09-04,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИЯ,ТОДОРОВА,ИВАНОВА,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИЯ,ТОДОРОВА,ИВАНОВА,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИЯ,ТОДОРОВА,КОЛЕВА,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИЯ,ТОДОРОВА,ПОПЕСКУ,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2013-01-23,"Община Бургас","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИЯ,ХРИСТАКИЕВА,ХРИСТАКИЕВА,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2014-04-24,"Тракийски университет – гр. Стара Загора","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИЯ,ХРИСТОВА,ГАЙДАРСКА,,"ГР.ДОЛНИ ДЪБНИК, ДОЛНИ ДЪБНИК, ПЛЕВЕН",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИЯ,ХРИСТОВА,ДЖАГАРОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-07-23,"Химикотехнологичен и металургичен университет","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИЯ,ХРИСТОВА,ДЪБНИШКА-ВЪЛЧЕВА,,"ГР.БАЛЧИК, БАЛЧИК, ДОБРИЧ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИЯ,ХРИСТОВА,ПОПОВИЧ,,"С.КАЛАЙДЖИЕВО, КРУМОВГРАД, КЪРДЖАЛИ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИЯ,ХРИСТОВА,СТОЯНОВА,,"ГР.САНДАНСКИ, САНДАНСКИ, БЛАГОЕВГРАД",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИЯ,ХРИСТОВА,ТРАСИЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИЯ,ХРИСТОВА,ХАРИТОНОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-05-27,"Държавна комисия за енергийно и водно регулиране","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИЯ,ХРИСТОВА,ХРИСТОВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИЯ,ЦВЕТАНОВА,БЕНОВА-ШОПОВА,,"ГР.ДИМИТРОВГРАД, ДИМИТРОВГРАД, ХАСКОВО",2012-03-14,"Софийски университет ""Св. Климент Охридски""","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИЯ,ЦВЕТАНОВА,ВАТАФОВА,,"ГР.БЕЛЕНЕ, БЕЛЕНЕ, ПЛЕВЕН",2015-06-18,"Община Белене","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИЯ,ЦВЕТКОВА,АРНАУДОВА,,"С.ЛЕСИЧЕРИ, ПАВЛИКЕНИ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2008-07-09,"Национален статистически институт","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИЯ,ЦВЕТКОВА,ТОДОРОВА,,"ГР.КРУМОВГРАД, КРУМОВГРАД, КЪРДЖАЛИ",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИЯ,ЦЕКОВА,САВЧЕВА,,"С.ГОЛЯМО ПЕЩЕНЕ, ВРАЦА, ВРАЦА",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИЯ,ЦОНЕВА,МИХАЙЛОВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИЯ,ЯКОВА,ВЪРБАНОВА,,"С.ВЪРБИЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНИЯ-МАРИЯ,НИКОЛАЕВА,ПОПОВА,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2014-09-24,"Национална музикална академия Проф. Панчо Владигеров","Неустановена принадлежност", ЕВГЕНЧО,НЕНКОВ,МИНЕВ,,"С.ГАБРОВДОЛ, ЗЕМЕН, ПЕРНИК",2015-05-27,"Община Земен","Неустановена принадлежност", ЕВДА,ХРИСТОВА,ПЕТКОВА,,"ГР.СЕВЛИЕВО, СЕВЛИЕВО, ГАБРОВО",2012-08-21,"Химикотехнологичен и металургичен университет - София","Неустановена принадлежност", ЕВДАЛИНА,ТОДОРОВА,ГИГОВА,,"С.ГАБРОВНИЦА, МОНТАНА, МОНТАНА",2016-01-14,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Враца","Неустановена принадлежност", ЕВДЕН,ГЕНКОВ,ЦЕКОВ,1929-02-25,"С.РАКЕВО, КРИВОДОЛ, ВРАЦА",2013-10-30,"Община Криводол","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1" ЕВДОКИ,ГЕОРГИЕВ,ДОКИМОВ,,"С.ПРЕСЕЛЕНЦИ, ГЕНЕРАЛ-ТОШЕВО, ДОБРИЧ",2008-07-30,"Държавна агенция Държавен резерв и вoeнновременни запаси","Неустановена принадлежност", ЕВДОКИ,ГЕОРГИЕВ,ДОКИМОВ,,"С.ПРЕСЕЛЕНЦИ, ГЕНЕРАЛ-ТОШЕВО, ДОБРИЧ",2010-05-11,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ЕВДОКИ,КОЛЕВ,ДОКИМОВ,,"С.ВАСИЛЕВО, ГЕНЕРАЛ-ТОШЕВО, ДОБРИЧ",2014-02-12,"Община Генерал Тошево","Неустановена принадлежност", ЕВДОКИМ,ГЕНЧЕВ,ГРАБОВЯНОВ,,"ГР.БРЕГОВО, БРЕГОВО, ВИДИН",2013-09-25,"Община Брегово","Неустановена принадлежност", ЕВДОКИМ,КАМЕНОВ,ВАНКОВ,,"С.ВИНАРОВО, НОВО СЕЛО, ВИДИН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ЕВДОКИМ,КАМЕНОВ,ВАНКОВ,,"С.ВИНАРОВО, НОВО СЕЛО, ВИДИН",2016-01-06,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Видин","Неустановена принадлежност", ЕВДОКИМ,КИРИЛОВ,МИЛАРЕЗОВ,,"С.ПОКРАЙНА, ВИДИН, ВИДИН",2013-09-18,"Община Видин","Неустановена принадлежност", ЕВДОКИМ,КИРИЛОВ,МИЛАРЕЗОВ,,"С.ПОКРАЙНА, ВИДИН, ВИДИН",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност", ЕВДОКИЯ,АЛЕКСАНДРОВА,ПАШЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-05-27,"Българска академия на науките","Неустановена принадлежност", ЕВДОКИЯ,АНГЕЛОВА,КЬОСЕВА,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2011-08-03,"Агенция за държавна финансова инспекция","Неустановена принадлежност", ЕВДОКИЯ,АТАНАСОВА,НАЙДЕНОВА,,"ГР.СЕВЛИЕВО, СЕВЛИЕВО, ГАБРОВО",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", ЕВДОКИЯ,АТАНАСОВА,ПЕТКОВА,,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2009-07-22,"Българска народна банка","Неустановена принадлежност", ЕВДОКИЯ,АТАНАСОВА,ЩЕРИОНОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-01-28,"Комисия за защита на потребителите","Неустановена принадлежност", ЕВДОКИЯ,ВАСИЛЕВА,ГЕОРГИЕВА,,"С.ГРАНИЧАК, БЕЛОГРАДЧИК, ВИДИН",2013-08-13,"Община Макреш","Неустановена принадлежност", ЕВДОКИЯ,ВЕНЦИСЛАВОВА,ДИМИТРОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-11-02,"Министерство на регионалното развитие и благоустройството","Неустановена принадлежност", ЕВДОКИЯ,ГЕОРГИЕВА,ВЛАДИМИРОВА,,"ГР.ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ, ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ, ШУМЕН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЕВДОКИЯ,ГЕОРГИЕВА,КРЪСТЕВА,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2010-09-15,"ИА по лозата и виното","Неустановена принадлежност", ЕВДОКИЯ,ГЕОРГИЕВА,КРЪСТЕВА,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2012-01-23,"Администрация на Министерския съвет","Неустановена принадлежност", ЕВДОКИЯ,ГЪЛЪБОВА,НИКОЛОВА,,"ГР.БРЕЗНИК, БРЕЗНИК, ПЕРНИК",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност", ЕВДОКИЯ,ДИМИТРОВА,ГЕОРГИЕВА,,"ГР.СТАМБОЛИЙСКИ, СТАМБОЛИЙСКИ, ПЛОВДИВ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЕВДОКИЯ,ДИМИТРОВА,ИЛИЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност", ЕВДОКИЯ,ДИМИТРОВА,НИКОЛОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", ЕВДОКИЯ,ДИМЧЕВА,КРЪСТЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност", ЕВДОКИЯ,ИВАНОВА,КРИВАЧКОВА,,"С.МАНАСТИРИЩЕ, ХАЙРЕДИН, ВРАЦА",2014-01-15,"Община Хайредин","Неустановена принадлежност", ЕВДОКИЯ,ИВАНОВА,МАНЕВА-БАБУЛКОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-02-12,"Министерски съвет","Неустановена принадлежност", ЕВДОКИЯ,ИВАНОВА,МАНЕВА-БАБУЛКОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-02-12,Министерства,"Неустановена принадлежност", ЕВДОКИЯ,ИВАНОВА,МАНЕВА-БАБУЛКОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2007-09-04,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЕВДОКИЯ,ИВАНОВА,МАНЕВА-БАБУЛКОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЕВДОКИЯ,ИВАНОВА,МАНЕВА-БАБУЛКОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-11-21,"Министерство на околната среда и водите","Неустановена принадлежност", ЕВДОКИЯ,ИВАНОВА,МАНЕВА-БАБУЛКОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-04-10,"Служебен Министерски съвет-2013 г.","Неустановена принадлежност", ЕВДОКИЯ,ИВАНОВА,РИЗОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЕВДОКИЯ,ИВАНОВА,СТЕФАНОВА,,"ГР.СИЛИСТРА, СИЛИСТРА, СИЛИСТРА",2011-08-09,"Агенция Пътна инфраструктура","Неустановена принадлежност", ЕВДОКИЯ,ИГНАТОВА,АНТОНОВА,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2010-09-29,"Регионални печатни издания","Неустановена принадлежност", ЕВДОКИЯ,ИЛИЕВА,ПАНЧЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-07-09,"Национален статистически институт","Неустановена принадлежност", ЕВДОКИЯ,ЙОРДАНОВА,АСЕНОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЕВДОКИЯ,КИРИЛОВА,ЛАЛЕВА,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", ЕВДОКИЯ,КОНСТАНТИНОВА,ИВАНОВА,,"ГР.ЛОМ, ЛОМ, МОНТАНА",2009-10-14,"Национален осигурителен институт","Неустановена принадлежност", ЕВДОКИЯ,КЪНЧЕВА,ХРИСТОВА-СЛАВЧЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-03-14,"Софийски университет ""Св. Климент Охридски""","Неустановена принадлежност", ЕВДОКИЯ,ЛЮБОМИРОВА,ВИДИНОВА-ВЕНКОВА,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЕВДОКИЯ,МАРИНОВА,ИВАНОВА,,"С.ТИШЕВИЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2015-02-04,"Община Ловеч","Неустановена принадлежност", ЕВДОКИЯ,МИРОНОВА,СТОИЛОВА,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2015-05-27,"Община Земен","Неустановена принадлежност", ЕВДОКИЯ,НАЙДЕНОВА,АРНАУДОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност", ЕВДОКИЯ,НАЙДЕНОВА,ДИМИТРОВА,,"С.ТОТЛЕБЕН, ПОРДИМ, ПЛЕВЕН",2013-10-02,"Обединена българска банка","Неустановена принадлежност", ЕВДОКИЯ,НИКОЛАЕВА,СОТИРОВА,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2012-06-20,"Университет ""Проф. Асен Златаров"" - Бургас","Неустановена принадлежност", ЕВДОКИЯ,НИКОЛОВА,АНГЕЛОВА,,"С.ГОЛЕМА РАКОВИЦА, ЕЛИН ПЕЛИН, СОФИЙСКА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ЕВДОКИЯ,ПАНАЙОТОВА,ПЕТКОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-03-19,"Югозападен университет Неофит Рилски - Благоевград","Неустановена принадлежност", ЕВДОКИЯ,ПЕТКОВА,ВЪЛЧИНОВА,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2015-07-16,"Община Плевен","Неустановена принадлежност", ЕВДОКИЯ,ПЕТРОВА,АНДРЕЕВСКА,,"ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност", ЕВДОКИЯ,ПЕТРОВА,ВЕЛИКОВА,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЕВДОКИЯ,ПЕТРОВА,ВЕЛИКОВА,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност", ЕВДОКИЯ,СЛАВЧОВА,АСЕНОВА,,"ГР.РАДОМИР, РАДОМИР, ПЕРНИК",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЕВДОКИЯ,СЛАВЧОВА,АСЕНОВА,,"ГР.РАДОМИР, РАДОМИР, ПЕРНИК",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЕВДОКИЯ,СЛАВЧОВА,АСЕНОВА,,"ГР.РАДОМИР, РАДОМИР, ПЕРНИК",2015-06-09,"Община Радомир","Неустановена принадлежност", ЕВДОКИЯ,СПАСОВА,ВЪЛЕВА,,"ГР.ПЪРВОМАЙ, ПЪРВОМАЙ, ПЛОВДИВ",2013-07-17,"Община Златарица","Неустановена принадлежност", ЕВДОКИЯ,СТОЯНОВА,АБАДЖИЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-10-10,"Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията","Неустановена принадлежност", ЕВДОКИЯ,СТОЯНОВА,КЕМАЛОВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", ЕВДОКИЯ,СТОЯНОВА,МИШЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-10-10,"Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията","Неустановена принадлежност", ЕВДОКИЯ,ХРИСТОВА,ГЕОРГИЕВА,,"ГР.САНДАНСКИ, САНДАНСКИ, БЛАГОЕВГРАД",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЕВДОКИЯ,ЦВЕТКОВА,ТОМОВА,,"С.ИГНАТИЦА, МЕЗДРА, ВРАЦА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ЕВДОКИЯ,ЯНКОВА,ДИМИТРОВА,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2015-12-01,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Неустановена принадлежност", ЕВДОЛИНА,ВЛАСАКИЕВА,ДЕНИНСКА,,"ГР.ПИРДОП, ПИРДОП, СОФИЙСКА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ЕВДЮ,ХРИСТОЗОВ,ХРИСТОЗОВ,,"ГР.ДИМИТРОВГРАД, ДИМИТРОВГРАД, ХАСКОВО",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", ЕВЕЛЕНА,МИХАЙЛОВА,КОЛЕВА,,"ГР.ПОМОРИЕ, ПОМОРИЕ, БУРГАС",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност", ЕВЕЛИН,АЛЕКСАНДРОВ,НЕДЕЛКОВ,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2015-06-01,"Приватизирани предприятия - Кюстендил","Неустановена принадлежност", ЕВЕЛИН,АНГЕЛОВ,ДРАГАНОВ,,"ГР.СВИЛЕНГРАД, СВИЛЕНГРАД, ХАСКОВО",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", ЕВЕЛИН,ДОСЕВ,ОБРЕТЕНОВ,,"ГР.СИЛИСТРА, СИЛИСТРА, СИЛИСТРА",2012-06-20,"Тракийски университет - Стара Загора","Неустановена принадлежност", ЕВЕЛИН,ИЛИЕВ,ВИДЕНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЕВЕЛИН,КОНСТАНТИНОВ,КИЧЕВ,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", ЕВЕЛИН,ЛЮБЕНОВ,СПАСОВ,,"ГР.САНДАНСКИ, САНДАНСКИ, БЛАГОЕВГРАД",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ЕВЕЛИН,ЛЮБЕНОВ,СПАСОВ,,"ГР.САНДАНСКИ, САНДАНСКИ, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", ЕВЕЛИН,ЛЮБЕНОВ,ФЛОРОВ,,"С.КУТОВО, ВИДИН, ВИДИН",2013-09-18,"Община Видин","Неустановена принадлежност", ЕВЕЛИН,ЛЮБЕНОВ,ФЛОРОВ,,"С.КУТОВО, ВИДИН, ВИДИН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ЕВЕЛИН,ЛЮБЕНОВ,ФЛОРОВ,,"С.КУТОВО, ВИДИН, ВИДИН",2016-01-06,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Видин","Неустановена принадлежност", ЕВЕЛИН,НИКОЛОВ,БАНЕВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2015-06-29,"Организатор на хазартни игри","Неустановена принадлежност", ЕВЕЛИН,СИМЕОНОВ,МОНЕВ,,"ГР.СЕВЛИЕВО, СЕВЛИЕВО, ГАБРОВО",2011-06-16,"Висша атестационна комисия","Неустановена принадлежност", ЕВЕЛИН,СТОЙОВ,БЕЛЕЖКОВ,,"ГР.РАЗЛОГ, РАЗЛОГ, БЛАГОЕВГРАД",2011-04-28,"Община Разлог","Неустановена принадлежност", ЕВЕЛИН,ТОДОРОВ,ГЛОГОВСКИ,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ЕВЕЛИН,ТОДОРОВ,ГЛОГОВСКИ,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2014-02-12,"Разследващи полицаи","Неустановена принадлежност", ЕВЕЛИН,ТОДОРОВ,НИКОЛОВ,,"ГР.АСЕНОВГРАД, АСЕНОВГРАД, ПЛОВДИВ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЕВЕЛИН,ХРИСТОВ,КЛИСАРОВ,,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ЕВЕЛИНА,АЛЕКСАНДРОВА,СТОЯНОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", ЕВЕЛИНА,АЛЕКСАНДРОВА,СТОЯНОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", ЕВЕЛИНА,АНГЕЛОВА,ЙОРДАНОВА,,"ГР.ЛОМ, ЛОМ, МОНТАНА",2016-02-18,"ЗАД ВИКТОРИЯ","Неустановена принадлежност", ЕВЕЛИНА,АНТОНОВА,СЛАВЧЕВА,,"ГР.КАЗАНЛЪК, КАЗАНЛЪК, СТАРА ЗАГОРА",2009-12-02,"Национална здравноосигурителна каса","Неустановена принадлежност", ЕВЕЛИНА,АСПАРУХОВА,ЯНКОВА-КАВАРДЖИКОВА,,"ГР.ХИСАРЯ, ХИСАРЯ, ПЛОВДИВ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ЕВЕЛИНА,АТАНАСОВА,БОРИСОВА,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2016-02-18,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Кюстендил","Неустановена принадлежност", ЕВЕЛИНА,АТАНАСОВА,КЕНАРЛИЕВА,,"ГР.КАВАРНА, КАВАРНА, ДОБРИЧ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ЕВЕЛИНА,АТАНАСОВА,КЕНАРЛИЕВА,,"ГР.КАВАРНА, КАВАРНА, ДОБРИЧ",2016-01-19,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Добрич","Неустановена принадлежност", ЕВЕЛИНА,БОГДАНОВА,НИКОЛОВА,,"ГР.ВЪЛЧИ ДОЛ, ВЪЛЧИ ДОЛ, ВАРНА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЕВЕЛИНА,БОРИСОВА,ЕВТИМОВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЕВЕЛИНА,БОРИСОВА,ЕВТИМОВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", ЕВЕЛИНА,БОРИСОВА,ПАВЛОВСКА-ЖИВКОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2007-04-24,"Европейски парламент","Неустановена принадлежност", ЕВЕЛИНА,ВАНЬОВА,ВАСИЛЕВА,,"С.ГОЛЕМАНОВО, КУЛА, ВИДИН",2013-09-11,"Община Кула","Неустановена принадлежност", ЕВЕЛИНА,ВАСИЛЕВА,ЗЛАТАРСКА,,"С.БРАТАНИЦА, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", ЕВЕЛИНА,ВАСИЛЕВА,ПЕТРОВА,,"ГР.ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2016-02-04,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Ловеч","Неустановена принадлежност", ЕВЕЛИНА,ВАСИЛЕВА,ЦАНЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЕВЕЛИНА,ВИЧЕВА,ТОНЕВА,,"С.ТЯНЕВО, ДОБРИЧКА, ДОБРИЧ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЕВЕЛИНА,ВЛАДИМИРОВА,ПАНАЙОТОВА,,"ГР.ИВАЙЛОВГРАД, ИВАЙЛОВГРАД, ХАСКОВО",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност", ЕВЕЛИНА,ГЕОРГИЕВА,ДЖУРОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-06-16,"Висша атестационна комисия","Неустановена принадлежност", ЕВЕЛИНА,ГЕОРГИЕВА,ДЖУРОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-06-10,"Софийски университет Св. Климент Охридски","Неустановена принадлежност", ЕВЕЛИНА,ГЕОРГИЕВА,ДОСЕВА,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2015-07-16,"Община Плевен","Неустановена принадлежност", ЕВЕЛИНА,ГЕОРГИЕВА,КАДИЕВА,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност", ЕВЕЛИНА,ГЕОРГИЕВА,МИРГОВА-ГЕШЕВА,,"ГР.ЗЛАТИЦА, ЗЛАТИЦА, СОФИЙСКА",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност", ЕВЕЛИНА,ГЕОРГИЕВА,НИКОЛОВА,,"ГР.СВОГЕ, СВОГЕ, СОФИЙСКА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЕВЕЛИНА,ГЕОРГИЕВА,НИКОЛОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", ЕВЕЛИНА,ГЕОРГИЕВА,НИКОЛОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-05-11,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ЕВЕЛИНА,ГЕОРГИЕВА,НИКОЛОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-10-05,"Администрация на Народното събрание","Неустановена принадлежност", ЕВЕЛИНА,ГЕОРГИЕВА,ТОДОРОВА-САРОВА,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", ЕВЕЛИНА,ГЕОРГИЕВА,ХАРИЗАНОВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2011-02-15,"Агенция ""Митници""","Неустановена принадлежност", ЕВЕЛИНА,ГЕТОВА,СТОИЧКОВА,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЕВЕЛИНА,ДЖУРОВА,ПЕТРОВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЕВЕЛИНА,ДИМИТРОВА,ГРАМАТИКОВА,,"С.ЛЕВУНОВО, САНДАНСКИ, БЛАГОЕВГРАД",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ЕВЕЛИНА,ДИМИТРОВА,ДИНЕВА,,"ГР.ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2012-06-20,"Бургаски свободен университет","Неустановена принадлежност", ЕВЕЛИНА,ДИМИТРОВА,ЖЕЛЧЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност", ЕВЕЛИНА,ДИМИТРОВА,ЖЕЛЧЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-10-14,"Национален осигурителен институт","Неустановена принадлежност", ЕВЕЛИНА,ДИМИТРОВА,ЙОРДАНОВА,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", ЕВЕЛИНА,ДИМИТРОВА,ПРОДАНОВА,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2008-07-09,"Национален статистически институт","Неустановена принадлежност", ЕВЕЛИНА,ДИМИТРОВА,ТРОШАНОВА-ГРОШЕВА,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност", ЕВЕЛИНА,ДИМИТРОВА,ЦАНКОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-08-04,"Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Неустановена принадлежност", ЕВЕЛИНА,ДИМИТРОВА,ЧАКЪРОВА,,"ГР.ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2015-02-04,"Община Ловеч","Неустановена принадлежност", ЕВЕЛИНА,ЕВЛОГИЕВА,ШИКОВА-ЛЕКОВА,,"ГР.СИЛИСТРА, СИЛИСТРА, СИЛИСТРА",2010-02-09,"Българска академия на науките","Неустановена принадлежност", ЕВЕЛИНА,ИВАНОВА,ДОНОВА,,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2007-07-05,"Висш съдебен съвет","Неустановена принадлежност", ЕВЕЛИНА,ИВАНОВА,ДОНОВА,,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", ЕВЕЛИНА,ИВАНОВА,ЛАЗАРОВА,,"ГР.ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2013-11-27,"Национален осигурителен институт","Неустановена принадлежност", ЕВЕЛИНА,ИВАНОВА,ПОПОВА,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", ЕВЕЛИНА,ИЛИЕВА,ПОПОВА,,"С.НОВАЧЕНЕ, НИКОПОЛ, ПЛЕВЕН",2015-07-22,"Община Никопол","Неустановена принадлежност", ЕВЕЛИНА,ИЛИЕВА,ФЕРЕДЖАНОВА,,"С.ХАЙРЕДИН, ХАЙРЕДИН, ВРАЦА",2010-09-29,"Регионални печатни издания","Неустановена принадлежност", ЕВЕЛИНА,ИЛИЕВА,ФЕРЕДЖАНОВА,,"С.ХАЙРЕДИН, ХАЙРЕДИН, ВРАЦА",2012-07-25,"Конфедерация на независимите синдикати в България","Неустановена принадлежност", ЕВЕЛИНА,ИЛИЕВА,ХРИСТОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", ЕВЕЛИНА,ЙОРДАНОВА,ГУРСОВА-ЛАЗОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЕВЕЛИНА,ЙОРДАНОВА,КИТОВА-ЙОРДАНОВА,,"ГР.СЛИВНИЦА, СЛИВНИЦА, СОФИЙСКА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЕВЕЛИНА,ЙОРДАНОВА,МЕРОДИЙСКА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-07-03,"Длъжници към Стопанска банка","Неустановена принадлежност", ЕВЕЛИНА,ЙОРДАНОВА,РАДЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-10-09,"Длъжници към ОББ","Неустановена принадлежност", ЕВЕЛИНА,ЙОРДАНОВА,ФИЛИПОВА-СТОЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-11-26,"Българска национална телевизия","Неустановена принадлежност", ЕВЕЛИНА,КИРИЛОВА,АНДОНОВА,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2011-07-27,"Община Благоевград","Неустановена принадлежност", ЕВЕЛИНА,КИРИЛОВА,АНДОНОВА,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2013-01-16,"Министерство на правосъдието","Неустановена принадлежност", ЕВЕЛИНА,КИРИЛОВА,НИКОЛОВА,,"ГР.ДУПНИЦА, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЕВЕЛИНА,КИРИЛОВА,САВОВА-ГЕОРГИЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", ЕВЕЛИНА,КОНСТАНТИНОВА,ТОДОРОВА,,"ГР.БЯЛА, БЯЛА, ВАРНА",2013-10-30,"Община Козлодуй","Неустановена принадлежност", ЕВЕЛИНА,КЪНЧЕВА,ДРАШАНСКА,,"ГР.ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2008-07-09,"Национален статистически институт","Неустановена принадлежност", ЕВЕЛИНА,ЛОЗАНОВА,СТОЯНОВА,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ЕВЕЛИНА,ЛЮБЕНОВА,ЯНКУЛОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-01-14,"Приватизирани предприятия - София","Неустановена принадлежност", ЕВЕЛИНА,ЛЮБОМИРОВА,ВИДИНОВА-МИЛОШЕВА,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЕВЕЛИНА,ЛЮБОМИРОВА,ЗДРАВКОВА-ВЕЛИЧКОВА,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2010-09-29,"Регионални печатни издания","Неустановена принадлежност", ЕВЕЛИНА,ЛЮБОМИРОВА,ЙОРДАНОВА,,"ГР.СИЛИСТРА, СИЛИСТРА, СИЛИСТРА",2015-12-17,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Варна","Неустановена принадлежност", ЕВЕЛИНА,МЕТОДИЕВА,МАСКРЪЧКА,,"С.БИСТРИЦА, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", ЕВЕЛИНА,МИЛТЕНОВА,ВЕЛИКОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2016-01-06,"Длъжници към банка Ройфайзен банк ЕАД","Неустановена принадлежност", ЕВЕЛИНА,НАНЕВА,ТОДОРОВА,,"С.ЗАФИРОВО, ГЛАВИНИЦА, СИЛИСТРА",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", ЕВЕЛИНА,НАНКОВА,СИРАКОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-02-15,"Агенция ""Митници""","Неустановена принадлежност", ЕВЕЛИНА,НАЧЕВА,МИХАЙЛОВА,,"ГР.БОТЕВГРАД, БОТЕВГРАД, СОФИЙСКА",2015-12-01,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Неустановена принадлежност", ЕВЕЛИНА,НИКОЛОВА,ВЛАДИМИРОВА,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЕВЕЛИНА,ПАНАЙОТОВА,ГЕЧЕВА,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2009-12-09,"Печатни издания","Неустановена принадлежност", ЕВЕЛИНА,ПАНАЙОТОВА,ГЕЧЕВА,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЕВЕЛИНА,ПЕТКОВА,ИЛИЕВА,,"ГР.БОЙЧИНОВЦИ, БОЙЧИНОВЦИ, МОНТАНА",2015-04-07,"Община Монтана","Неустановена принадлежност", ЕВЕЛИНА,ПЕТКОВА,КАРАГЕНОВА,,"ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", ЕВЕЛИНА,ПЕТРОВА,ЯНЧЕВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЕВЕЛИНА,ПЪРВАНОВА,ПЪРВАНОВА-ДЖАДЖЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2007-07-19,"Администрация на президента","Неустановена принадлежност", ЕВЕЛИНА,РАДОСЛАВОВА,АНДРЕЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-10-08,"Българска телеграфна агенция","Неустановена принадлежност", ЕВЕЛИНА,РАНГЕЛОВА,ГЕОРГИЕВА,,"С.УСТИНА, РОДОПИ, ПЛОВДИВ",2015-10-14,"Община Родопи","Неустановена принадлежност", ЕВЕЛИНА,РУСЧЕВА,БОЖИКОВА,,"ГР.ХАРМАНЛИ, ХАРМАНЛИ, ХАСКОВО",2014-02-26,"Висш адвокатски съвет","Неустановена принадлежност", ЕВЕЛИНА,РУСЧЕВА,БОЖИКОВА,,"ГР.ХАРМАНЛИ, ХАРМАНЛИ, ХАСКОВО",2015-08-04,"Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Неустановена принадлежност", ЕВЕЛИНА,СТАНИМИРОВА,ГИЗДОВА,,"ГР.САПАРЕВА БАНЯ, САПАРЕВА БАНЯ, КЮСТЕНДИЛ",2016-02-18,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Кюстендил","Неустановена принадлежност", ЕВЕЛИНА,СТАНИСЛАВОВА,ГЕОРГИЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-06-18,"Длъжници към Държавна спестовна каса","Неустановена принадлежност", ЕВЕЛИНА,СТАНИСЛАВОВА,ДИМИТРОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЕВЕЛИНА,СТЕФАНОВА,КЪНЧЕВА,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ЕВЕЛИНА,СТЕФАНОВА,МИНЧЕВА,,"ГР.ТУТРАКАН, ТУТРАКАН, СИЛИСТРА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЕВЕЛИНА,СТЕФАНОВА,ЯНЕВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2011-01-12,"Политически кабинети","Неустановена принадлежност", ЕВЕЛИНА,СТОЯНОВА,ВАСИЛЕВА,,"С.ДОЛНИ ЛУКОВИТ, ИСКЪР, ПЛЕВЕН",2015-07-07,"Община Искър","Неустановена принадлежност", ЕВЕЛИНА,СЪБИНОВА,ГУЛЕВА,,"С.КОЧАН, САТОВЧА, БЛАГОЕВГРАД",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЕВЕЛИНА,ТОДОРОВА,ВИТАНСКА-АНТОНОВА,,"С.МЕДКОВЕЦ, МЕДКОВЕЦ, МОНТАНА",2015-04-01,"Община Медковец","Неустановена принадлежност", ЕВЕЛИНА,ТОДОРОВА,ГЕОРГИЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-08-01,"Лесотехнически университет","Неустановена принадлежност", ЕВЕЛИНА,ЦВЕТАНОВА,ТАКОВА,,"С.ДОЛНО ДРАГЛИЩЕ, РАЗЛОГ, БЛАГОЕВГРАД",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност", ЕВЕЛИНА,ЦВЕТАНОВА,ЧОРБАДЖИЙСКА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-05-11,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ЕВЕЛИНА,ЦЕНОВА,ПАНЧЕВА,,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2015-08-04,"Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Неустановена принадлежност", ЕВЕЛИНА,ЧУДОМИРОВА,ДЮЛГЕРОВА,,"ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", ЕВЕЛИНКА,МИШОНОВА,ПЕТРОВА,,"С.КОМОЩИЦА, ЯКИМОВО, МОНТАНА",2015-04-01,"Община Лом","Неустановена принадлежност", ЕВЕЛИНКА,МИШОНОВА,ПЕТРОВА,,"С.КОМОЩИЦА, ЯКИМОВО, МОНТАНА",2016-02-09,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Монтана","Неустановена принадлежност", ЕВИАНА,БОЯНОВА,ЦАНКОВА,,"ГР.БЯЛА, БЯЛА, РУСЕ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЕВЛОГИ,АЛЕКСАНДРОВ,ПАЛАСКОВ,,"С.ЛЕВА РЕКА, ТРЪН, ПЕРНИК",2008-12-18,"Българско национално радио","Неустановена принадлежност", ЕВЛОГИ,АСЕНОВ,ДОБРИЧЕВ,,"С.ГОРНИ ЛОМ, ЧУПРЕНЕ, ВИДИН",2014-05-20,"Икономически университет - гр. Варна","Неустановена принадлежност", ЕВЛОГИ,АСЕНОВ,ДОБРИЧЕВ,,"С.ГОРНИ ЛОМ, ЧУПРЕНЕ, ВИДИН",2014-05-20,"Икономически университет-Варна","Неустановена принадлежност", ЕВЛОГИ,АСЕНОВ,ИЛИЕВ,,"С.ЛЮБЕНОВО, НИКОПОЛ, ПЛЕВЕН",2015-07-22,"Община Никопол","Неустановена принадлежност", ЕВЛОГИ,БЛАЖЕВ,ДАНКОВ,1944-11-10,"С.ГОРНО ПАВЛИКЕНЕ, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2014-03-24,"Великотърновски университет Св. Св. Кирил и Методий","Решение № 2-331 от 24.03.2014 г. - Великотърновски университет ""Св. Св. Кирил и Методий""","

Рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр.; протокол рег. № С КА-45/ 28.03.1990 г. за унищожаване дело I-ПВ-124 (Шн).

" ЕВЛОГИ,ВАНКОВ,ДИМИТРОВ,1941-02-10,"С.ПОКРАЙНА, ВИДИН, ВИДИН",2013-09-18,"Община Видин","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1" ЕВЛОГИ,ВЛАДИМИРОВ,ГРИГОРОВ,,"С.ДОЛНО СЕЛО, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2015-06-01,"Приватизирани предприятия - Кюстендил","Неустановена принадлежност", ЕВЛОГИ,ВЛАДИМИРОВ,ХАНЧЕВ,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2010-09-15,"ИА по лозата и виното","Неустановена принадлежност", ЕВЛОГИ,ГЕОРГИЕВ,МАРКОВ,,"С.БАЛДЕВО, ГЪРМЕН, БЛАГОЕВГРАД",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", ЕВЛОГИ,ГЕОРГИЕВ,РУСАНОВ,1928-10-26,"С.ВЪБЕЛ, НИКОПОЛ, ПЛЕВЕН",2015-07-22,"Община Никопол","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1" ЕВЛОГИ,ГЕОРГИЕВ,СОЛАЧКИ,,"С.ЛЕШКО, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2008-11-26,"Българска национална телевизия","Неустановена принадлежност", ЕВЛОГИ,ДОНЧЕВ,СТАМОВ,,"С.ХЪРСОВО, САМУИЛ, РАЗГРАД",2010-05-11,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ЕВЛОГИ,ЕВЛОГИЕВ,МАРИНОВ,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2014-08-12,"Медицински университет - Плевен","Неустановена принадлежност", ЕВЛОГИ,ИВАНОВ,КРУМОВ,,"С.ДОЛНА ДИКАНЯ, РАДОМИР, ПЕРНИК",2010-05-11,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ЕВЛОГИ,ИВАНОВ,ПЕТРОВ,,"С.ГЪМЗОВО, БРЕГОВО, ВИДИН",2013-09-25,"Община Брегово","Неустановена принадлежност", ЕВЛОГИ,ИВАНОВ,ЦВЕТКОВ,,"ГР.ТЕТЕВЕН, ТЕТЕВЕН, ЛОВЕЧ",2011-06-16,"Висша атестационна комисия","Неустановена принадлежност", ЕВЛОГИ,ИВАНОВ,ЦВЕТКОВ,,"ГР.ТЕТЕВЕН, ТЕТЕВЕН, ЛОВЕЧ",2014-06-18,"Университет по архитектура, строителство и геодезия","Неустановена принадлежност", ЕВЛОГИ,ИЛИЕВ,БАНЧЕВ,,"С.ДРУГАН, РАДОМИР, ПЕРНИК",2015-06-01,"Община Перник","Неустановена принадлежност", ЕВЛОГИ,ЙОНОВ,САВОВ,,"С.РАКИТНИЦА, БРЕГОВО, ВИДИН",2013-09-25,"Община Брегово","Неустановена принадлежност", ЕВЛОГИ,КОЙЧЕВ,НЕДЕВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ЕВЛОГИ,КОСТАДИНОВ,ВАСИЛЕВ,,"С.ДРАГОТИНЦИ, СЛИВНИЦА, СОФИЙСКА",2014-06-04,"Приватизация - обособени части - София","Неустановена принадлежност", ЕВЛОГИ,ЛЮБЕНОВ,ИЛИЕВ,,"ГР.ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ, ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ, ПЛЕВЕН",2011-09-20,"Министерство на културата","Неустановена принадлежност", ЕВЛОГИ,НИКОЛОВ,ЦЕНОВ,,"С.ПОКРАЙНА, ВИДИН, ВИДИН",2013-09-18,"Община Видин","Неустановена принадлежност", ЕВЛОГИ,ПЕТРОВ,ЙОНЧИКОВ,,"С.СОФРОНИЕВО, МИЗИЯ, ВРАЦА",2013-12-11,"Община Мизия","Неустановена принадлежност", ЕВЛОГИ,ПЕТРОВ,НИКОЛОВ,,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2013-09-18,"Община Видин","Неустановена принадлежност", ЕВЛОГИ,ПЕТРОВ,ЯНАКИЕВ,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност", ЕВЛОГИ,РУСЕВ,НЕДЕВ,,"ГР.ПОПОВО, ПОПОВО, ТЪРГОВИЩЕ",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", ЕВЛОГИ,СЕВАСТАКИЕВ,ИВАНОВ,,"С.РАКИТНИЦА, БРЕГОВО, ВИДИН",2013-09-25,"Община Брегово","Неустановена принадлежност", ЕВЛОГИ,СИМЕОНОВ,СИМЕОНОВ,,"С.ОБНОВА, ЛЕВСКИ, ПЛЕВЕН",2015-07-07,"Община Левски","Неустановена принадлежност", ЕВЛОГИЙ,МИЛАНОВ,ПАВЛОВ,,"С.БЯЛА ВОДА, БЕЛЕНЕ, ПЛЕВЕН",2013-08-13,"Община Макреш","Неустановена принадлежност", ЕВЛОГИЯ,БОГОМИЛОВА,МАНДЖУКОВА,,"С.ПЕТРОВО, САНДАНСКИ, БЛАГОЕВГРАД",2012-07-25,"Конфедерация на независимите синдикати в България","Неустановена принадлежност", ЕВЛОГИЯ,БОГОМИЛОВА,МАНДЖУКОВА,,"С.ПЕТРОВО, САНДАНСКИ, БЛАГОЕВГРАД",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЕВРИДИКА,ЯСЕНОВА,МАКСУДОВА,,"С.ДОРКОВО, РАКИТОВО, ПАЗАРДЖИК",2015-04-21,"Община Велинград","Неустановена принадлежност", ЕВСТАТИ,АЛЕКСАНДРОВ,ДРАНДИЙСКИ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-11-02,"Министерство на регионалното развитие и благоустройството","Неустановена принадлежност", ЕВСТАТИ,БОЖИНОВ,ЕВСТАТИЕВ,,"С.РАЗГРАД, ВЪЛЧЕДРЪМ, МОНТАНА",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ЕВСТАТИ,БОЖИНОВ,ЦЕНКОВ,,"ГР.ВЪЛЧЕДРЪМ, ВЪЛЧЕДРЪМ, МОНТАНА",2015-03-18,"Община Вълчедръм","Неустановена принадлежност", ЕВСТАТИ,БОРИСОВ,ГЮРОВ,1959-06-11,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-04-17,"Кредитни длъжници към банка БАЛКАНБАНК","Решение № 2-168 от 17.04.2013 г. - лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 - длъжници към банка ""БАЛКАНБАНК""","Със заповед № К-4720/ 01.11.1982 г. е назначен за разузнавач." ЕВСТАТИ,БОРИСОВ,ГЮРОВ,1959-06-11,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-06-04,"Приватизация - обособени части - София","Решение № 2-355 от 04.06.2014 г. - Приватизация - обособени части - София","Със заповед № К-4720/ 01.11.1982 г. е назначен за разузнавач." ЕВСТАТИ,БОРИСОВ,ПОПОВ,1952-11-10,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Решение № 95 от 28.10.2009 г. - следователи и дознатели","Със заповед № К-2630/ 17.07.1986 г. е назначен за следовател; със заповед № 316/ 05.08.1988 г. е преназначен за ст. следовател." ЕВСТАТИ,БОРИСОВ,ПОПОВ,1952-11-10,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-02-19,"Бизнес банка","Решение № 2-312 от 19.02.2014 г. - ""Бизнес банка"" АД","Със заповед № К-2630/ 17.07.1986 г. е назначен за следовател; със заповед № 316/ 05.08.1988 г. е преназначен за ст. следовател." ЕВСТАТИ,ГЕОРГИЕВ,СТОЯНОВ,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност", ЕВСТАТИ,ГОСПОДИНОВ,ДИМИТРОВ,,"ГР.ЧИРПАН, ЧИРПАН, СТАРА ЗАГОРА",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЕВСТАТИ,ДИМИТРОВ,ВЕЛИНОВ,,"ГР.БОБОВ ДОЛ, БОБОВ ДОЛ, КЮСТЕНДИЛ",2015-01-07,"Община Кюстендил","Неустановена принадлежност", ЕВСТАТИ,ИВАНОВ,ЕВСТАТИЕВ,,"С.МЕДКОВЕЦ, МЕДКОВЕЦ, МОНТАНА",2015-04-01,"Община Медковец","Неустановена принадлежност", ЕВСТАТИ,ИВАНОВ,МАРИНОВ,,"С.КОШАВА, ВИДИН, ВИДИН",2013-09-18,"Община Видин","Неустановена принадлежност", ЕВСТАТИ,ЙОСИФОВ,ГЕОРГИЕВ,,"С.АНТИМОВО, ВИДИН, ВИДИН",2013-09-18,"Община Видин","Неустановена принадлежност", ЕВСТАТИ,КРУМОВ,ПУЦАРАНКОВ,,"С.НОВО СЕЛО, НОВО СЕЛО, ВИДИН",2013-08-13,"Община Ново село","Неустановена принадлежност", ЕВСТАТИ,ЛЕФТЕРОВ,ЛЕФТЕРОВ,1953-05-02,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2012-06-14,"Технически университет Варна","Решение № 2-18 от 14.06.2012 г. - Технически университет-Варна","Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; протокол рег. № С КА-88/ 27.03.1990 г. за унищожаване на дело IЯ-51 (Вн)." ЕВСТАТИ,ЛОРИСОВ,СТОЯНОВ,1944-02-07,"С.ГЪМЗОВО, БРЕГОВО, ВИДИН",2013-09-25,"Община Брегово","Решение № 2-238 от 25.09.2013 г. - община Брегово","

Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-110 (Вд); рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6.

" ЕВСТАТИ,МЕТОДИЕВ,ГЕОРГИЕВ,,"С.БУДИЛЦИ, КРЕСНА, БЛАГОЕВГРАД",2014-10-15,"Министерство на отбраната","Неустановена принадлежност", ЕВСТАТИ,МИРОНОВ,ЛАЗАРОВ,,"ГР.МОНТАНА, МОНТАНА, МОНТАНА",2015-04-07,"Община Монтана","Неустановена принадлежност", ЕВСТАТИ,ТОДОРОВ,ДИМИТРОВ,,"С.КОМОЩИЦА, ЯКИМОВО, МОНТАНА",2015-04-01,"Община Якимово","Неустановена принадлежност", ЕВСТАТИ,ТРИФОНОВ,КОНСУЛОВ,,"С.НОВАЧЕНЕ, НИКОПОЛ, ПЛЕВЕН",2014-02-19,"Община Добрич","Неустановена принадлежност", ЕВСТАТИ,ХРИСТОВ,ТРИЧКОВ,,"ГР.БЕЛИЦА, БЕЛИЦА, БЛАГОЕВГРАД",2011-07-06,"Община Белица","Неустановена принадлежност", ЕВСТАТИ,ЦВЕТАНОВ,ЕВСТАТИЕВ,,"С.ЛЕХЧЕВО, БОЙЧИНОВЦИ, МОНТАНА",2015-03-11,"Община Бойчиновци","Неустановена принадлежност", ЕВТИКА,ЙОСИФОВА,ТОДОРОВА,,"С.КОШАРЕВО, БРЕЗНИК, ПЕРНИК",2015-05-27,"Община Брезник","Неустановена принадлежност", ЕВТИМ,АЛЕКСАНДРОВ,ХРИСТОВ,,"С.МЛАМОЛОВО, БОБОВ ДОЛ, КЮСТЕНДИЛ",2014-12-03,"Община Бобов дол","Неустановена принадлежност", ЕВТИМ,АСПАРУХОВ,ЯНКОВ,1952-06-06,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2010-05-11,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 128 от 11.05.2010 г. - Министерство на вътрешните работи","Със заповед № 226/ 02.09.1987 г. е преназначен за инспектор." ЕВТИМ,ВАСИЛЕВ,ВАСИЛЕВСКИ,,"С.БРЪШЛЯН, МАЛКО ТЪРНОВО, БУРГАС",2013-02-20,"Община Малко Търново","Неустановена принадлежност", ЕВТИМ,ГЕОРГИЕВ,КАРАДЖОВ,,"С.СОПОВО, БОБОШЕВО, КЮСТЕНДИЛ",2014-12-03,"Община Бобошево","Неустановена принадлежност", ЕВТИМ,ГЕОРГИЕВ,КЪЛВАЧЕВ,,ГЪРЦИЯ,2015-08-11,"Община Асеновград","Неустановена принадлежност", ЕВТИМ,ГЕОРГИЕВ,СТОЙКОВ,,"ГР.СМОЛЯН, СМОЛЯН, СМОЛЯН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ЕВТИМ,ГРИГОРОВ,ЕВТИМОВ,,"ГР.ДУПНИЦА, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2014-12-09,"Община Дупница","Неустановена принадлежност", ЕВТИМ,ДИМИТРОВ,ГОРАНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-12-09,"Висше транспортно училище ""Тодор Каблешков""-София","Неустановена принадлежност", ЕВТИМ,ДИМИТРОВ,ЕВТИМОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ЕВТИМ,ДИМИТРОВ,ЕВТИМОВ,,"ГР.ОМУРТАГ, ОМУРТАГ, ТЪРГОВИЩЕ",2010-05-11,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ЕВТИМ,ДИМИТРОВ,НИКОЛОВ,,"С.СКРЪТ, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", ЕВТИМ,ДИМИТРОВ,НИКОЛОВ,,"С.СКРЪТ, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ЕВТИМ,ДИМИТРОВ,САВОВ,,"ГР.МАДАН, МАДАН, СМОЛЯН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ЕВТИМ,ДРАКОВ,ЛАМБРИНОВ,,"ГР.ПРИМОРСКО, ПРИМОРСКО, БУРГАС",2013-02-27,"Община Царево","Неустановена принадлежност", ЕВТИМ,ИВАНОВ,ГЕОРГИЕВ,,"С.ВРАНЯ СТЕНА, ЗЕМЕН, ПЕРНИК",2015-05-27,"Община Земен","Неустановена принадлежност", ЕВТИМ,ИВАНОВ,ДИМИТРОВ,,"С.КРИВА БАРА, КОЗЛОДУЙ, ВРАЦА",2013-10-30,"Община Козлодуй","Неустановена принадлежност", ЕВТИМ,ИВАНОВ,ЕВТИМОВ,1963-02-09,"ГР.РОМАН, РОМАН, ВРАЦА",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Решение № 95 от 28.10.2009 г. - следователи и дознатели","Със заповед № К-3218/ 28.09.1989 г. е назначен за разузнавач." ЕВТИМ,ИВАНОВ,ЕВТИМОВ,1963-02-09,"ГР.РОМАН, РОМАН, ВРАЦА",2009-05-27,Прокуратура,"Решение № 65 от 27.05.2009 г. - прокурори и военни следователи","Със заповед № К-3218/ 28.09.1989 г. е назначен за разузнавач." ЕВТИМ,ИЛИЕВ,ДИМИТРОВ,,"С.ВЕТРЕН ДОЛ, СЕПТЕМВРИ, ПАЗАРДЖИК",2012-07-25,"Конфедерация на независимите синдикати в България","Неустановена принадлежност", ЕВТИМ,КИРИЛОВ,ЛУКАРОВ,,"С.КРАЙНИЦИ, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2014-12-09,"Община Дупница","Неустановена принадлежност", ЕВТИМ,КИРЯКОВ,ЕВТИМОВ,,"С.КОНДОЛОВО, ЦАРЕВО, БУРГАС",2013-02-27,"Община Царево","Неустановена принадлежност", ЕВТИМ,КОСТАДИНОВ,КОСТАДИНОВ,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2007-09-04,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЕВТИМ,КОСТАДИНОВ,КОСТАДИНОВ,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2010-05-11,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ЕВТИМ,КЪНЧЕВ,ПЕТКОВ,1957-10-23,"С.СЛАВОТИН, МОНТАНА, МОНТАНА",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Решение № 72 от 03.08.2009 г. - електронни медии","Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; писмо вх. № 3166/ 1990 г. с искане да бъдат извадени и унищожени от общосправочната картотека заложените за аг. ""Левитан"" картони; писмо вх. № 3888/ 29.11.1990 г. за унищожаване с протокол рег. № КА 61/ 21.11.1990 г. личното дело на аг. ""Левитан""." ЕВТИМ,ЛЮБЕНОВ,МИНКОВ,1952-04-28,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-05-11,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 128 от 11.05.2010 г. - Министерство на вътрешните работи","Със заповед № 3864/ 22.08.1983 г. е назначен за разузнавач; със заповед № 23/ 04.05.1987 г. е преназначен за ст. разузнавач; със заповед № 58/ 02.08.1989 г. е преназначен за инспектор." ЕВТИМ,ЛЮБЕНОВ,МИНКОВ,1952-04-28,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-10-17,"Министерство на икономиката, енергетиката и туризма","Решение № 2-89 от 17.10.2012 г. - Министерството на икономиката, енергетиката и туризма","Със заповед № 3864/ 22.08.1983 г. е назначен за разузнавач; със заповед № 23/ 04.05.1987 г. е преназначен за ст. разузнавач; със заповед № 58/ 02.08.1989 г. е преназначен за инспектор." ЕВТИМ,МАНАСИЕВ,ЗАНЕВ,,"С.НЕВЕСТИНО, НЕВЕСТИНО, КЮСТЕНДИЛ",2016-02-18,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Кюстендил","Неустановена принадлежност", ЕВТИМ,МИТКОВ,ВАСИЛЕВ,1960-01-14,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-12-04,"Длъжници към Банка за земеделски кредит","Решение № 2-275 от 04.12.2013 г. - лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 - длъжници към ""Банка за земеделски кредит""","Със заповед № 854/ 24.02.1984 г. е назначен за разузнавач; със заповед № 2082/ 29.12.1984 г. е преназначен за ст. разузнавач." ЕВТИМ,МИТКОВ,ВАСИЛЕВ,1960-01-14,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-06-29,"Организатор на хазартни игри","Решение № 2-528 от 29.06.2015 г. - организатори на хазартни игри","Със заповед № 854/ 24.02.1984 г. е назначен за разузнавач; със заповед № 2082/ 29.12.1984 г. е преназначен за ст. разузнавач." ЕВТИМ,МЛАДЕНОВ,ОВЧАРОВ,1943-07-04,"ГР.ВЪЛЧЕДРЪМ, ВЪЛЧЕДРЪМ, МОНТАНА",2015-03-18,"Община Вълчедръм","Решение № 2-476 от 18.03.2015 г. - община Вълчедръм","Привлечен със заповед № 173/ 21.10.1987 г." ЕВТИМ,НИКОЛОВ,МЛАДЕНОВ,1928-02-16,"С.ДОЛНА ВЕРЕНИЦА, МОНТАНА, МОНТАНА",2015-04-07,"Община Монтана","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1" ЕВТИМ,НИКОЛОВ,РАДЕНКОВ,,"С.ГАБРОВНИЦА, МОНТАНА, МОНТАНА",2015-04-07,"Община Монтана","Неустановена принадлежност", ЕВТИМ,НИКОЛОВ,ЯНЕВ,,"ГР.ДУПНИЦА, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2010-10-05,"Изпълнителна агенция по хидромелиорации","Неустановена принадлежност", ЕВТИМ,НИКОЛОВ,ЯНЕВ,,"ГР.ДУПНИЦА, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2015-04-28,"Община Пазарджик","Неустановена принадлежност", ЕВТИМ,РУЙЧОВ,КЪРЦЕЛИН,,"С.ДРЕН, РАДОМИР, ПЕРНИК",2012-07-11,"Минно-геоложки университет ""Св. Иван Рилски""","Неустановена принадлежност", ЕВТИМ,РУЙЧОВ,КЪРЦЕЛИН,,"С.ДРЕН, РАДОМИР, ПЕРНИК",2014-12-03,"Община Бобов дол","Неустановена принадлежност", ЕВТИМ,СЛАВЧЕВ,ЕВТИМОВ,,"С.ЛЕВУНОВО, САНДАНСКИ, БЛАГОЕВГРАД",2013-07-03,"Длъжници към Стопанска банка","Неустановена принадлежност", ЕВТИМ,СМИЛКОВ,МУТАФОВ,,"ГР.ДОСПАТ, ДОСПАТ, СМОЛЯН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ЕВТИМ,СТАНКОВ,СТОЙЧЕВ,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2010-05-11,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ЕВТИМ,СТАНЧЕВ,БАНЕВ,,"ГР.ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", ЕВТИМ,СТЕФАНОВ,ЕВТИМОВ,1938-07-24,"С.СТРАХИЛОВО, ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-07-10,"Община Полски Тръмбеш","Решение № 2-204 от 10.07.2013 г. - община Полски Тръмбеш","Със заповед № I-2388/ 16.05.1975 г. е назначен за зам. н-к на отделение; със заповед № 4686/ 23.11.1976 г. е изпратен за 3 месеца и 12 дни във ВШ-КГБ-Москва; със заповед № 922/ 17.03.1978 г. е преназначен за н-к на отделение." ЕВТИМ,СТЕФАНОВ,ЕВТИМОВ,1948-12-14,"С.СОКОЛИЦА, КАРЛОВО, ПЛОВДИВ",2015-10-28,"Община Хисаря","Решение № 2-568 от 28.10.2015 г. - община Хисаря","

Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 2358/ 28.05.1990 г. за унищожаване с протокол № 192/ 18.05.1990 г. делото на ""Кокиче"".

" ЕВТИМ,СТЕФАНОВ,ЦИНЦАРСКИ,,"С.САПАРЕВО, САПАРЕВА БАНЯ, КЮСТЕНДИЛ",2013-01-23,"Община Бургас","Неустановена принадлежност", ЕВТИМ,СТОЙЧОВ,ТОТЕВСКИ,,"С.ЕРЕМИЯ, НЕВЕСТИНО, КЮСТЕНДИЛ",2015-01-14,"Община Невестино","Неустановена принадлежност", ЕВТИМ,СТРАХИЛОВ,ЕВТИМОВ,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2010-05-11,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ЕВТИМ,ТОДОРОВ,ЕВТИМОВ,,"ГР.ПРИМОРСКО, ПРИМОРСКО, БУРГАС",2013-02-27,"Община Царево","Неустановена принадлежност", ЕВТИМ,ФЕРДИНАНДОВ,НАКОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-09-24,"Длъжници към банка Биохим","Неустановена принадлежност", ЕВТИМ,ХРИСТОВ,БАЧЕВ,,"С.БИСТРИЦА, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2013-06-05,"УниКредит Булбанк АД","Неустановена принадлежност", ЕВТИМ,ХРИСТОВ,ВЕЛЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-06-29,"Организатор на хазартни игри","Неустановена принадлежност", ЕВТИМ,ХРИСТОВ,КОСТУРЛИЕВ,,"ГР.ДРЯНОВО, ДРЯНОВО, ГАБРОВО",2016-01-19,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Габрово","Неустановена принадлежност", ЕВТИМ,ХРИСТОВ,СТОИМЕНОВ,,"С.ГОРНА БЕШОВИЦА, МЕЗДРА, ВРАЦА",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", ЕВТИМ,ЯНЕВ,КРЪСТЕВ,,"С.КЛЕНОВИК, РАДОМИР, ПЕРНИК",2008-02-12,Министерства,"Неустановена принадлежност", ЕВТИМА,ИВАНОВА,ГАВРИЛОВА,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2014-06-18,"Университет по архитектура, строителство и геодезия","Неустановена принадлежност", ЕВТИМИЯ,ИВАНОВА,ДИНОВА,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2016-02-09,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Монтана","Неустановена принадлежност", ЕДВИН,СТЕФАНОВ,СУГАРЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2007-09-04,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЕДВИН,СТЕФАНОВ,СУГАРЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-12-14,"Министерство на външните работи - посланици","Неустановена принадлежност", ЕДЕЛИНА,ДИМИТРОВА,ПЕНЕВА,,"ГР.МОНТАНА, МОНТАНА, МОНТАНА",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност", ЕДЖЕВИТ,ИСМАИЛ,ЯКУБ,,"ГР.ДУЛОВО, ДУЛОВО, СИЛИСТРА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЕДИ,АРТЕНИК,АРАБАДЖИЯН,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-10-17,"Министерство на икономиката, енергетиката и туризма","Неустановена принадлежност", ЕДИ,ИВАНОВ,МУТАФЧИЕВ,,"ГР.АЙТОС, АЙТОС, БУРГАС",2012-12-12,"Община Айтос","Неустановена принадлежност", ЕДИ,НЕДКОВ,ДИМИТРОВ,1949-05-21,"С.ДОЛНИ ЦИБЪР, ВЪЛЧЕДРЪМ, МОНТАНА",2015-03-18,"Община Вълчедръм","Решение № 2-476 от 18.03.2015 г. - община Вълчедръм","

Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, документ от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-464 (Мх); рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр. и обр. 6; писмо вх. № 2018/ 25.04.1990 г. за унищожаване с протокол № 54/ 26.03.1990 г. лично дело IА-464 (Мх) (налично).

" ЕДИ,ХРАНТ,ЕМИРЯН,1946-07-03,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-12-18,"Българско национално радио","Решение № 56 от 18.12.2008 г. - Българско национално радио","Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 1029/ 27.02.1990 г. за унищожаване с протокол № 235/ 07.01.1990 г. личното и работното дело на аг. ""Боян""." ЕДИ,ХРАНТ,ЕМИРЯН,1946-07-03,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-01-23,"Администрация на Министерския съвет","Решение № 301 от 23.01.2012 г. - администрация на Министерски съвет","Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 1029/ 27.02.1990 г. за унищожаване с протокол № 235/ 07.01.1990 г. личното и работното дело на аг. ""Боян""." ЕДИБЕ,ЮМЕРОВА,ЮСУФОВА,,"ГР.КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2015-12-08,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Велико Търново","Неустановена принадлежност", ЕДИЗ,ФЕВЗИЕВ,ГЕРДЖИКОВ,,"ГР.ВЪРБИЦА, ВЪРБИЦА, ШУМЕН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЕДИТ,ПЕТРОВА,ГЕТОВА,1955-10-16,"ГР.ДУПНИЦА, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2008-02-12,Министерства,"Решение № 25 от 12.02.2008 г. - министър-председатели, заместник министър-председатели, министри и заместник-министри","Документи от ръководилия я щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IА-35191" ЕДИТ,ПЕТРОВА,ГЕТОВА,1955-10-16,"ГР.ДУПНИЦА, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2012-10-17,"Министерство на икономиката, енергетиката и туризма","Решение № 2-89 от 17.10.2012 г. - Министерството на икономиката, енергетиката и туризма","Документи от ръководилия я щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони - обр. 4 – 2 бр.; лично дело IА-35191" ЕДИТА,ИЛИЕВА,ТЕКЬОВА,,"С.ВЪЛЧАН ДОЛ, БАНИТЕ, СМОЛЯН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ЕДМОН,ТОДОРОВ,МАРИНОВ,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност", ЕДМОНД,ЗЛАТКОВ,ГОЦЕВ,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", ЕДМОНД,МИРЧЕВ,ГРОЗДАНОВ,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2012-06-05,"Министерство на културата","Неустановена принадлежност", ЕДРЮ,ПЕНЕВ,ЕДРЕВ,,"С.ЗИМНИЦА, СТРАЛДЖА, ЯМБОЛ",2010-10-13,"Изпълнителна агенция ""Борба с градушките""","Неустановена принадлежност", ЕДУАРД,АРАМ,ХАДАВЯН,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-02-07,"Арменска Апостолическа Православна църква в България","Неустановена принадлежност", ЕДУАРД,БЕРДЖ,КЕШИШЯН,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2015-12-08,"Църквите на Адвентистите от 7 ден","Неустановена принадлежност", ЕДУАРД,БОГОМИЛОВ,БОРИСОВ,,"ГР.ЛОМ, ЛОМ, МОНТАНА",2016-02-09,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Монтана","Неустановена принадлежност", ЕДУАРД,ЕРМЕНЧОВ,ВЛАДИМИРОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", ЕДУАРД,ИВАНОВ,НОЖАРОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ЕДУАРД,ИВАНОВ,СТОЙЧЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЕДУАРД,КЕРОП,АРСЕНЯН,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЕДУАРД,КЕРОП,АРСЕНЯН,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2014-05-09,"Избори за Европейски парламент 2014 г.","Неустановена принадлежност", ЕДУАРД,КЕРОП,АРСЕНЯН,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2015-09-30,"Община Пловдив","Неустановена принадлежност", ЕДУАРД,КИРКОР,ПАПАЗЯН,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2009-12-09,"Печатни издания","Неустановена принадлежност", ЕДУАРД,РУМЕНОВ,САРИЕВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", ЕДУАРД,ТОМОВ,АСЕНОВ,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2011-01-26,"Министерство на отбраната","Неустановена принадлежност", ЕДУАРД,ХАНС,КЛАЙН,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2007-09-04,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЕДУАРД,ХАНС,КЛАЙН,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2012-08-21,"Химикотехнологичен и металургичен университет - София","Неустановена принадлежност", ЕЗДЖАН,ИБРЯМ,ХЮСНЮ,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2016-01-19,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Добрич","Неустановена принадлежност", ЕЙВАС,НАЗИФОВ,САИДОВ,,"С.МАНОЛИЧ, СУНГУРЛАРЕ, БУРГАС",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЕЙВАС,НАЗИФОВ,САИДОВ,,"С.МАНОЛИЧ, СУНГУРЛАРЕ, БУРГАС",2015-09-14,"Община Куклен","Неустановена принадлежност", ЕЙСЕЛ,БИЛЯЛ,АЛИ,,"С.МЕЖДЕН, ДУЛОВО, СИЛИСТРА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ЕКАТЕРИНА,АЛЕКСАНДРОВА,ДЖУПАРОВА-ДЕНКОВА,,"ГР.САНДАНСКИ, САНДАНСКИ, БЛАГОЕВГРАД",2009-04-15,"Държавна агенция за метрология и технически надзор","Неустановена принадлежност", ЕКАТЕРИНА,АНАКИЕВА,ИВАНОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЕКАТЕРИНА,АНГЕЛОВА,БЪЧВАРОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-05-27,"Българска академия на науките","Неустановена принадлежност", ЕКАТЕРИНА,АНГЕЛОВА,ИВАНОВА,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", ЕКАТЕРИНА,АНГЕЛОВА,ПАВЛОВА-КРАЙЧЕВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", ЕКАТЕРИНА,АНДРЕЕВА,АНДРЕЕВА,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ЕКАТЕРИНА,АНДРЕЕВА,ВАСИЛЕВА,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2015-12-01,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Неустановена принадлежност", ЕКАТЕРИНА,АНДРЕЕВА,ФИЛЧЕВА,,"С.БУТАН, КОЗЛОДУЙ, ВРАЦА",2016-01-14,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Враца","Неустановена принадлежност", ЕКАТЕРИНА,АПОСТОЛОВА,АРГИРОВА,,"ГР.АСЕНОВГРАД, АСЕНОВГРАД, ПЛОВДИВ",2015-08-11,"Община Асеновград","Неустановена принадлежност", ЕКАТЕРИНА,АСЕНОВА,ФИДАНСКА,,"ГР.РАДОМИР, РАДОМИР, ПЕРНИК",2015-06-09,"Община Радомир","Неустановена принадлежност", ЕКАТЕРИНА,АСЕНОВА,ФИДАНСКА,,"ГР.РАДОМИР, РАДОМИР, ПЕРНИК",2015-08-04,"Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Неустановена принадлежност", ЕКАТЕРИНА,АТАНАСОВА,ВЕЛИЧКОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-05-27,"Университет за национално и световно стопанство","Неустановена принадлежност", ЕКАТЕРИНА,АТАНАСОВА,КЕРТИКОВА,,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", ЕКАТЕРИНА,АТАНАСОВА,КОСТОВА,,"ГР.ПОПОВО, ПОПОВО, ТЪРГОВИЩЕ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ЕКАТЕРИНА,АТАНАСОВА,ЛИЧЕВА-ПАПУНОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", ЕКАТЕРИНА,АТАНАСОВА,ТАШКОВА-ИВАНОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-11-03,"Агенция за хората с увреждания","Неустановена принадлежност", ЕКАТЕРИНА,АТАНАСОВА,ТОМОВА,,"ГР.БЕЛЕНЕ, БЕЛЕНЕ, ПЛЕВЕН",2015-06-18,"Община Белене","Неустановена принадлежност", ЕКАТЕРИНА,БЛАГОЕВА,АЛЕКСИЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", ЕКАТЕРИНА,БОГОМИЛОВА,СЛАНЧЕВА,,"ГР.РИЛА, РИЛА, КЮСТЕНДИЛ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЕКАТЕРИНА,БОРИСЛАВОВА,ДИМИТРОВА,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЕКАТЕРИНА,БОРИСОВА,ВЕЛИЧКОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-01-14,"Приватизирани предприятия - София","Неустановена принадлежност", ЕКАТЕРИНА,БОРИСОВНА,ДЖУМАЛИЕВА,,"РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ",2011-09-20,"Министерство на културата","Неустановена принадлежност", ЕКАТЕРИНА,ВАЛЕНТИНОВА,ИВАНОВА,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2016-02-18,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Кюстендил","Неустановена принадлежност", ЕКАТЕРИНА,ВАСИЛЕВА,ДОНЧЕВА-ЛАЗАРОВА,,"ГР.КОТЕЛ, КОТЕЛ, СЛИВЕН",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЕКАТЕРИНА,ВАСИЛЕВА,ЗАЯКОВА,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЕКАТЕРИНА,ВАСИЛЕВА,ЗАЯКОВА,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", ЕКАТЕРИНА,ВАСИЛЕВА,ЛИЧЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-03-16,"Министерство на външните работи","Неустановена принадлежност", ЕКАТЕРИНА,ВАСИЛЕВА,НИКОЛОВА,,"С.СОКОЛОВО, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2015-02-18,"Община Угърчин","Неустановена принадлежност", ЕКАТЕРИНА,ВАСИЛЕВА,ПЕЛОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЕКАТЕРИНА,ВАСИЛЕВА,ХАДЖИПЕТРОВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2014-08-12,"Медицински университет - Пловдив","Неустановена принадлежност", ЕКАТЕРИНА,ВАСИЛИЕВА,ПЕНЕВА,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2009-10-14,"Национален осигурителен институт","Неустановена принадлежност", ЕКАТЕРИНА,ВЕЛИКОВА,ДИМИТРОВА,,"ГР.ИСПЕРИХ, ИСПЕРИХ, РАЗГРАД",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЕКАТЕРИНА,ВЕСЕЛИНОВА,ХАГЕР,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност", ЕКАТЕРИНА,ВЛАДИМИРОВА,МАНДАЛИЕВА,,"ГР.АСЕНОВГРАД, АСЕНОВГРАД, ПЛОВДИВ",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", ЕКАТЕРИНА,ВЛАДИМИРОВА,НИКОЛОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-10-08,"Длъжници към Първа частна банка","Неустановена принадлежност", ЕКАТЕРИНА,ГАВРАИЛОВА,КУКУШЕВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", ЕКАТЕРИНА,ГЕОРГИЕВА,ДИКОВА,,"ГР.ОРЯХОВО, ОРЯХОВО, ВРАЦА",2013-12-11,"Община Оряхово","Неустановена принадлежност", ЕКАТЕРИНА,ГЕОРГИЕВА,ДИМИТРОВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2015-12-17,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Варна","Неустановена принадлежност", ЕКАТЕРИНА,ГЕОРГИЕВА,ЗАХАРИЕВА,,"С.РЕЖАНЦИ, БРЕЗНИК, ПЕРНИК",2015-05-27,"Община Брезник","Неустановена принадлежност", ЕКАТЕРИНА,ГЕОРГИЕВА,ИВАНОВА,,"ГР.ВЕЛИНГРАД, ВЕЛИНГРАД, ПАЗАРДЖИК",2009-12-02,"Национална здравноосигурителна каса","Неустановена принадлежност", ЕКАТЕРИНА,ГЕОРГИЕВА,ЙОРДАНОВА,,"С.БЯЛА ПАЛАНКА, ТВЪРДИЦА, СЛИВЕН",2015-04-16,"Община Белово","Неустановена принадлежност", ЕКАТЕРИНА,ГЕОРГИЕВА,КУНЕВА,,"ГР.БЕЛОГРАДЧИК, БЕЛОГРАДЧИК, ВИДИН",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност", ЕКАТЕРИНА,ГЕОРГИЕВА,ЛУКАНОВА-ШИШОВА,,"ГР.СВИЩОВ, СВИЩОВ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2008-12-18,"Българско национално радио","Неустановена принадлежност", ЕКАТЕРИНА,ГЕОРГИЕВА,НАЙДЕНОВА,,"С.ГОРНО СПАНЧЕВО, САНДАНСКИ, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", ЕКАТЕРИНА,ГЕОРГИЕВА,НИКОЛОВА,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ЕКАТЕРИНА,ГЕОРГИЕВА,СЛАВОВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2013-03-20,"Община Аксаково","Неустановена принадлежност", ЕКАТЕРИНА,ГЕОРГИЕВА,ТЕГОВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2011-08-03,"Агенция за държавна финансова инспекция","Неустановена принадлежност", ЕКАТЕРИНА,ГЕОРГИЕВА,ТОШЕВА,,"С.ЛЕВСКИ, ПАНАГЮРИЩЕ, ПАЗАРДЖИК",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност", ЕКАТЕРИНА,ГЕОРГИЕВА,ТОШЕВА,,"С.ЛЕВСКИ, ПАНАГЮРИЩЕ, ПАЗАРДЖИК",2013-08-13,"Община Макреш","Неустановена принадлежност", ЕКАТЕРИНА,ГЕОРГИЕВА,ХРИСТОВА,,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ЕКАТЕРИНА,ГЕОРГИЕВА,ЧАПАНОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЕКАТЕРИНА,ГЕОРГИЕВА,ЧЕРВЕНКОВА,,"ГР.МОМЧИЛГРАД, МОМЧИЛГРАД, КЪРДЖАЛИ",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност", ЕКАТЕРИНА,ГЕОРГИЕВА,ШИШКОВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2015-06-29,"Организатор на хазартни игри","Неустановена принадлежност", ЕКАТЕРИНА,ГЕРАСИМОВА,МОРОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-03-09,"Социологически агенции","Неустановена принадлежност", ЕКАТЕРИНА,ГЕРАСИМОВА,МОРОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-12-09,"Печатни издания","Неустановена принадлежност", ЕКАТЕРИНА,ДАВИДОВА,ДАВИДОВА,,"ГР.МОНТАНА, МОНТАНА, МОНТАНА",2016-02-09,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Монтана","Неустановена принадлежност", ЕКАТЕРИНА,ДИМИТРОВА,ДИМИТРОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-12-02,"Национална здравноосигурителна каса","Неустановена принадлежност", ЕКАТЕРИНА,ДИМИТРОВА,ДИМЧЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", ЕКАТЕРИНА,ДИМИТРОВА,ДОБРЕВА,,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2011-06-16,"Висша атестационна комисия","Неустановена принадлежност", ЕКАТЕРИНА,ДИМИТРОВА,ИВАНОВА,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2012-09-26,"Колеж по туризъм - Благоевград","Неустановена принадлежност", ЕКАТЕРИНА,ДИМИТРОВА,МИТЕВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", ЕКАТЕРИНА,ДИМИТРОВА,НЕЕВА,,"ГР.СВИЩОВ, СВИЩОВ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2011-02-23,"Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол","Неустановена принадлежност", ЕКАТЕРИНА,ДИМИТРОВА,НЕНЧЕВА,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2009-12-02,"Национална здравноосигурителна каса","Неустановена принадлежност", ЕКАТЕРИНА,ДИМИТРОВА,ПАВЛОВА,,"С.СТУДЕНА, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2011-06-16,"Висша атестационна комисия","Неустановена принадлежност", ЕКАТЕРИНА,ДИМИТРОВА,ПАВЛОВА,,"С.СТУДЕНА, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2012-08-01,"Лесотехнически университет","Неустановена принадлежност", ЕКАТЕРИНА,ДИМИТРОВА,РОМАНОВА,,"ГР.СВИЩОВ, СВИЩОВ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-12-08,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Велико Търново","Неустановена принадлежност", ЕКАТЕРИНА,ДИМИТРОВА,СТАМОВА,,"ГР.ТОПОЛОВГРАД, ТОПОЛОВГРАД, ХАСКОВО",2008-07-30,"Държавна агенция Държавен резерв и вoeнновременни запаси","Неустановена принадлежност", ЕКАТЕРИНА,ДИМИТРОВА,ЦАНОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-01-26,"Министерство на отбраната","Неустановена принадлежност", ЕКАТЕРИНА,ДИМЧОВА,ИЛИЕВА,,"ГР.ДУПНИЦА, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЕКАТЕРИНА,ДЯНКОВА,БОЕВА,,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", ЕКАТЕРИНА,ЕВГЕНИЕВА,АТАНАСОВА,,СССР,2011-09-20,"Българска академия на науките - кадрови промени 2011 г.","Неустановена принадлежност", ЕКАТЕРИНА,ЕВЛОГИЕВА,ЙОРДАНОВА,,"ГР.ГОДЕЧ, ГОДЕЧ, СОФИЙСКА",2012-07-04,"Конфедерация на независимите синдикати в България","Неустановена принадлежност", ЕКАТЕРИНА,ЕМИЛОВА,КОЕВА,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност", ЕКАТЕРИНА,ЕМИЛОВА,КОЕВА,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2012-10-17,"Министерство на икономиката, енергетиката и туризма","Неустановена принадлежност", ЕКАТЕРИНА,ЕМИЛОВА,КОЕВА,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЕКАТЕРИНА,ЕНЕВА,ДИНЧЕВА,,"С.ТРУД, МАРИЦА, ПЛОВДИВ",2015-06-29,"Организатор на хазартни игри","Неустановена принадлежност", ЕКАТЕРИНА,ЕНЧЕВА,БАЛИНОВА,,"ГР.СТРЕЛЧА, СТРЕЛЧА, ПАЗАРДЖИК",2015-09-09,"Община Карлово","Неустановена принадлежност", ЕКАТЕРИНА,ЗДРАВКОВА,ЗАНКОВА,,"ГР.РАЗГРАД, РАЗГРАД, РАЗГРАД",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност", ЕКАТЕРИНА,ИВАНОВА,АЛЕКСАНДРОВА,,"ГР.ВЕЛИНГРАД, ВЕЛИНГРАД, ПАЗАРДЖИК",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЕКАТЕРИНА,ИВАНОВА,АСЕНОВА,,"ГР.ЧИРПАН, ЧИРПАН, СТАРА ЗАГОРА",2011-10-25,"Изпълнителна агенция ""Главна инспекция по труда""","Неустановена принадлежност", ЕКАТЕРИНА,ИВАНОВА,ГЕОРГИЕВА,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2013-11-13,"Община Враца","Неустановена принадлежност", ЕКАТЕРИНА,ИВАНОВА,ДИМИТРОВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ЕКАТЕРИНА,ИВАНОВА,ДИМИТРОВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2014-02-12,"Разследващи полицаи","Неустановена принадлежност", ЕКАТЕРИНА,ИВАНОВА,ДОБРЕВА,,"С.БЛАТНИЦА, СТРЕЛЧА, ПАЗАРДЖИК",2015-05-19,"Община Стрелча","Неустановена принадлежност", ЕКАТЕРИНА,ИВАНОВА,КОЛЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-06-11,"Община Велико Търново","Неустановена принадлежност", ЕКАТЕРИНА,ИВАНОВА,МИХАЙЛОВА,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2007-09-04,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЕКАТЕРИНА,ИВАНОВА,МИХАЙЛОВА,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЕКАТЕРИНА,ИВАНОВА,МИХАЙЛОВА,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЕКАТЕРИНА,ИВАНОВА,ПЕТКОВА,,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЕКАТЕРИНА,ИВАНОВА,ПЕТРОВА,,"ГР.СВИЛЕНГРАД, СВИЛЕНГРАД, ХАСКОВО",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЕКАТЕРИНА,ИВАНОВА,ПРАМАТАРОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-02-17,"Печатни издания","Неустановена принадлежност", ЕКАТЕРИНА,ИВАНОВА,ХАДЖИЙСКА,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2015-02-04,"Община Ловеч","Неустановена принадлежност", ЕКАТЕРИНА,ИВАНОВА,ЧАМБОВА,,"ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, БЛАГОЕВГРАД",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ЕКАТЕРИНА,ИВАНОВА,ЧАМБОВА,,"ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, БЛАГОЕВГРАД",2014-02-12,"Разследващи полицаи","Неустановена принадлежност", ЕКАТЕРИНА,ИВАНОВА,ЯНПОРОВСКА-ПЕТРОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-11-13,"ИНТЕРМЕДИА ООД","Неустановена принадлежност", ЕКАТЕРИНА,ИЛИЕВА,АНДРЕЕВА,,"С.ОРЕХОВО, ЧЕПЕЛАРЕ, СМОЛЯН",2012-09-18,"Университет по хранителни технологии - Пловдив","Неустановена принадлежност", ЕКАТЕРИНА,ИЛИЕВА,ГРЪНЧАРОВА,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2012-03-14,"Софийски университет ""Св. Климент Охридски""","Неустановена принадлежност", ЕКАТЕРИНА,ИЛИЕВА,КАФЕРИНОВА,,"ГР.ВЕЛИНГРАД, ВЕЛИНГРАД, ПАЗАРДЖИК",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЕКАТЕРИНА,ИЛИЕВА,КАФЕРИНОВА,,"ГР.ВЕЛИНГРАД, ВЕЛИНГРАД, ПАЗАРДЖИК",2015-04-21,"Община Велинград","Неустановена принадлежност", ЕКАТЕРИНА,ИЛИЕВА,МАТЕЕВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2012-03-14,"Софийски университет ""Св. Климент Охридски""","Неустановена принадлежност", ЕКАТЕРИНА,ИЛИЕВА,МАТЕЕВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2012-03-28,"Варненски свободен университет ""Черноризец Храбър""","Неустановена принадлежност", ЕКАТЕРИНА,ИЛИЕВА,ПЕТРОВА,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2015-04-28,"Приватизирани предприятия - Враца","Неустановена принадлежност", ЕКАТЕРИНА,ИЛИЕВА,ЧАКАЛСКА-МОЩАНСКА,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност", ЕКАТЕРИНА,ЙОРДАНОВА,ХРИСТОВА,1946-10-09,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-09-18,"Нов български университет","Решение № 2-69 от 18.09.2012 г. - Нов български университет","Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; предложение от 12.02.1990 г. за изключване от агентурния апарат и унищожаване с протокол № 110/ 29.01.1990 г. материалите на ""Ивайло""." ЕКАТЕРИНА,КИРИЛОВА,КАНТАРДЖИЕВА,,"ГР.РАЗЛОГ, РАЗЛОГ, БЛАГОЕВГРАД",2009-10-14,"Национален осигурителен институт","Неустановена принадлежност", ЕКАТЕРИНА,КИРИЛОВА,МЕРДЖАНОВА,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЕКАТЕРИНА,КОСТАДИНОВА,МАНОЛОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-11-21,"Министерство на околната среда и водите","Неустановена принадлежност", ЕКАТЕРИНА,КОСТАДИНОВА,СТАМАТОВА-ДИЛОВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2009-12-09,"Печатни издания","Неустановена принадлежност", ЕКАТЕРИНА,КРУМОВА,МИХАЙЛОВА,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", ЕКАТЕРИНА,ЛУКА,ДРАГАНОВА-ЧОРБАНОВА,1950-02-11,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-02-12,Министерства,"Решение № 25 от 12.02.2008 г. - министър-председатели, заместник министър-председатели, министри и заместник-министри","Разходен документи, отчетен от ръководил я щатен служител; документи от ръководилите я щатни служители; рег. бланка; картон обр. 1 и 3; дело Ф1, а. е. 4837" ЕКАТЕРИНА,ЛУКА,ДРАГАНОВА-ЧОРБАНОВА,1950-02-11,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-06-16,"Висша атестационна комисия","Решение № 230 от 16.06.2011 г. - ВАК","Разходен документ, отчетен от ръководил я щатен служител; документи от ръководилите я щатни служители; рег. бланка; картони - обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; дело Ф1, а. е. 4837" ЕКАТЕРИНА,ЛУКА,ДРАГАНОВА-ЧОРБАНОВА,1950-02-11,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-06-10,"Софийски университет Св. Климент Охридски","Решение № 2-356 от 10.06.2014 г. - Софийски университет ""Св. Климент Охридски""","

Разходен документ, отчетен от ръководил я щатен служител; документи от ръководилите я щатни служители; рег. бланка; картони - обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; дело Ф1, а. е. 4837

" ЕКАТЕРИНА,ЛЮБЕНОВА,ГЕНОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-02-15,"Агенция ""Митници""","Неустановена принадлежност", ЕКАТЕРИНА,ЛЮБЕНОВА,ГЕНОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", ЕКАТЕРИНА,ЛЮБЕНОВА,ГЕНОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-11-26,"Българска национална телевизия","Неустановена принадлежност", ЕКАТЕРИНА,МАРИНОВА,ПОПОВА,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2011-03-16,"Министерство на външните работи","Неустановена принадлежност", ЕКАТЕРИНА,МИЛИСЛАВОВА,СТЕФАНОВА,,"ГР.ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ",2009-12-02,"Национална здравноосигурителна каса","Неустановена принадлежност", ЕКАТЕРИНА,МИНКОВА,ГОРЧЕВА,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2015-05-27,"Приватизирани предприятия - Кърджали","Неустановена принадлежност", ЕКАТЕРИНА,МИХАЙЛОВА,БОШНАКОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-02-20,"Община Поморие","Неустановена принадлежност", ЕКАТЕРИНА,МИХАЙЛОВА,БОШНАКОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЕКАТЕРИНА,МИХАЙЛОВА,ДИМИТРОВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЕКАТЕРИНА,МИХАЙЛОВА,КОЛЧАКОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-11-18,"Агенция за приватизация","Неустановена принадлежност", ЕКАТЕРИНА,МЛАДЕНОВА,ПАНОВА,,"ГР.ТРОЯН, ТРОЯН, ЛОВЕЧ",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", ЕКАТЕРИНА,МОСКОВА,ЙОРДАНОВА,,"С.ДЖУЛЮНИЦА, ЛЯСКОВЕЦ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-07-24,"Община Лясковец","Неустановена принадлежност", ЕКАТЕРИНА,НАЙДЕНОВА,ДАВИШОВА,,"С.СВЕТЛЯ, КОВАЧЕВЦИ, ПЕРНИК",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност", ЕКАТЕРИНА,НАЙДЕНОВА,ТОНЧЕВА,,"С.РАКЕВО, КРИВОДОЛ, ВРАЦА",2013-10-30,"Община Криводол","Неустановена принадлежност", ЕКАТЕРИНА,НЕДЕЛКОВА,МАРКОВА,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност", ЕКАТЕРИНА,НЕДЕЛКОВА,МАРКОВА,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2015-06-01,"Община Перник","Неустановена принадлежност", ЕКАТЕРИНА,НИКОЛАЕВА,ДЖАНТОВА,,"ГР.БЕЛЕНЕ, БЕЛЕНЕ, ПЛЕВЕН",2015-06-18,"Община Белене","Неустановена принадлежност", ЕКАТЕРИНА,НИКОЛАЕВА,ЖЕЧЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-02-09,"Българска академия на науките","Неустановена принадлежност", ЕКАТЕРИНА,НИКОЛАЕВА,ЛИМОНЧЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", ЕКАТЕРИНА,НИКОЛАЕВА,МАНОЛОВА,1953-10-14,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-12-18,"Българско национално радио","Решение № 56 от 18.12.2008 г. - Българско национално радио","Документи от ръководилия я щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони обр. 4 – 2 бр.; лично дело IА-37373." ЕКАТЕРИНА,НИКОЛАЕВА,МАНОЛОВА,1953-10-14,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Решение № 72 от 03.08.2009 г. - електронни медии","Документи от ръководилия я щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони обр. 4 – 2 бр.; лично дело IА-37373" ЕКАТЕРИНА,НИКОЛАЕВА,МИЛЕВА,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", ЕКАТЕРИНА,НИКОЛОВА,ВЛАДЕВА,,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2013-01-29,"Община Средец","Неустановена принадлежност", ЕКАТЕРИНА,НИКОЛОВА,ИКОНОМОВА,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", ЕКАТЕРИНА,НИКОЛОВА,КАБЗИМАЛОВА,,"ГР.САНДАНСКИ, САНДАНСКИ, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", ЕКАТЕРИНА,НИКОЛОВА,ПОПОВА,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2009-12-09,"Печатни издания","Неустановена принадлежност", ЕКАТЕРИНА,НИКОЛОВА,ПОПОВА,,"ГР.МЕЛНИК, САНДАНСКИ, БЛАГОЕВГРАД",2011-01-12,"Политически кабинети","Неустановена принадлежност", ЕКАТЕРИНА,НИКОЛОВА,ПОПОВА,,"ГР.МЕЛНИК, САНДАНСКИ, БЛАГОЕВГРАД",2012-11-21,"Министерство на околната среда и водите","Неустановена принадлежност", ЕКАТЕРИНА,ПАВЛОВА,ДАМЯНОВА-ШИШКОВА,,"ГР.БРАЦИГОВО, БРАЦИГОВО, ПАЗАРДЖИК",2015-04-21,"Община Брацигово","Неустановена принадлежност", ЕКАТЕРИНА,ПАВЛОВА,ДРАГИЕВА,,"ГР.СУВОРОВО, СУВОРОВО, ВАРНА",2013-05-29,"Община Суворово","Неустановена принадлежност", ЕКАТЕРИНА,ПАВЛОВА,ДРАГИЕВА,,"ГР.СУВОРОВО, СУВОРОВО, ВАРНА",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност", ЕКАТЕРИНА,ПАНАЙОТОВА,ТРЕНДАФИЛОВА-БЪЧВАРОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", ЕКАТЕРИНА,ПАНАЙОТОВА,ТРЕНДАФИЛОВА-БЪЧВАРОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-06-16,"Висша атестационна комисия","Неустановена принадлежност", ЕКАТЕРИНА,ПАНЧЕВА,АЛЕКСАНДРОВА,,"С.ДОБРЕВО, ДОБРИЧКА, ДОБРИЧ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", ЕКАТЕРИНА,ПАСКАЛЕВА,БАНКОВА,,"ГР.РАДНЕВО, РАДНЕВО, СТАРА ЗАГОРА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЕКАТЕРИНА,ПЕНКОВА,ХРИСТОВА,,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2013-07-31,"Община Белоградчик","Неустановена принадлежност", ЕКАТЕРИНА,ПЕТКОВА,БОНЧЕВА-ЛИСИЧАРОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-01-23,"Администрация на Министерския съвет","Неустановена принадлежност", ЕКАТЕРИНА,ПЕТРОВА,ГОРАНОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-01-14,"Приватизирани предприятия - София","Неустановена принадлежност", ЕКАТЕРИНА,ПЕТРОВА,ДОГРАМАДЖИЕВА,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2010-02-09,"Българска академия на науките","Неустановена принадлежност", ЕКАТЕРИНА,ПЕТРОВА,ДОГРАМАДЖИЕВА,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2011-06-16,"Висша атестационна комисия","Неустановена принадлежност", ЕКАТЕРИНА,ПЕТРОВА,МИЛУШЕВА,,"ГР.ПЪРВОМАЙ, ПЪРВОМАЙ, ПЛОВДИВ",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност", ЕКАТЕРИНА,ПЕТРОВА,МИХАЙЛОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-06-18,"Университет по архитектура, строителство и геодезия","Неустановена принадлежност", ЕКАТЕРИНА,ПЕТРОВА,РЕДАНСКА,,"ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, БЛАГОЕВГРАД",2012-10-17,"Министерство на икономиката, енергетиката и туризма","Неустановена принадлежност", ЕКАТЕРИНА,ПЕТРОВА,РЕДАНСКА,,"ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, БЛАГОЕВГРАД",2015-06-29,"Организатор на хазартни игри","Неустановена принадлежност", ЕКАТЕРИНА,ПЕТРОВА,ТАНЧЕВА,,"С.ЖИТНИЦА, КАЛОЯНОВО, ПЛОВДИВ",2015-09-09,"Община Калояново","Неустановена принадлежност", ЕКАТЕРИНА,ПЕТРОВА,ФУТЕКОВА,,"ГР.ПАНАГЮРИЩЕ, ПАНАГЮРИЩЕ, ПАЗАРДЖИК",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЕКАТЕРИНА,ПЕТРОВА,ШИВАРОВА,,"С.НИКОЛОВО, РУСЕ, РУСЕ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ЕКАТЕРИНА,РАФАИЛОВА,ТОДОРОВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2008-12-18,"Българско национално радио","Неустановена принадлежност", ЕКАТЕРИНА,СИМЕОНОВА,ГЕШЕВА,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност", ЕКАТЕРИНА,СЛАВЕЙКОВА,МИХАЙЛОВА,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2009-04-15,"Държавна агенция за метрология и технически надзор","Неустановена принадлежност", ЕКАТЕРИНА,СЛАВЧОВА,ТОДОРОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност", ЕКАТЕРИНА,СПАСОВА,ПЕНЕВА,,"С.ГОЛЕМО БУЧИНО, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", ЕКАТЕРИНА,СПАСОВА,ПЕНЕВА,,"С.ГОЛЕМО БУЧИНО, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност", ЕКАТЕРИНА,СТАНКОВА,КУНЕВА,,"ГР.ЕЛХОВО, ЕЛХОВО, ЯМБОЛ",2011-10-25,"Изпълнителна агенция ""Главна инспекция по труда""","Неустановена принадлежност", ЕКАТЕРИНА,СТАНОЕВА,ТОШКОВА,,"ГР.ВЕТРЕН, СЕПТЕМВРИ, ПАЗАРДЖИК",2015-05-19,"Община Септември","Неустановена принадлежност", ЕКАТЕРИНА,СТАНЧЕВА,ДЕЛЕВА,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2009-07-22,"Българска народна банка","Неустановена принадлежност", ЕКАТЕРИНА,СТЕФАНОВА,ГИГОВА,,"ГР.ТРЪН, ТРЪН, ПЕРНИК",2015-06-09,"Община Трън","Неустановена принадлежност", ЕКАТЕРИНА,СТЕФАНОВА,СИНГЕЛУДИ,,"ГР.КРУМОВГРАД, КРУМОВГРАД, КЪРДЖАЛИ",2015-05-27,"Приватизирани предприятия - Кърджали","Неустановена принадлежност", ЕКАТЕРИНА,СТОИМЕНОВА,СТОИМЕНОВА,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2010-01-28,"Комисия за защита на потребителите","Неустановена принадлежност", ЕКАТЕРИНА,СТОЙЧЕВА,ЦЕКОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-09-20,"Министерство на културата","Неустановена принадлежност", ЕКАТЕРИНА,СТОЯНОВА,АПОСТОЛОВА,,"ГР.КАВАРНА, КАВАРНА, ДОБРИЧ",2015-04-28,"Община Пазарджик","Неустановена принадлежност", ЕКАТЕРИНА,СТОЯНОВА,БЪНКОВА,,"ГР.ДОЛНА БАНЯ, ДОЛНА БАНЯ, СОФИЙСКА",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност", ЕКАТЕРИНА,СТРАТИЕВА,МИРЧЕВА,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", ЕКАТЕРИНА,СЪБКОВА,ЙОТОВА,,"С.ДОЛНА КРЕМЕНА, МЕЗДРА, ВРАЦА",2015-01-14,"Приватизирани предприятия - София","Неустановена принадлежност", ЕКАТЕРИНА,ТИХОМИРОВА,ГЕОРГИЕВА-ПАНОВА,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", ЕКАТЕРИНА,ТОДОРОВА,АНГЕЛОВА,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност", ЕКАТЕРИНА,ТОДОРОВА,БОЙЧЕВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЕКАТЕРИНА,ТОДОРОВА,БОРИСОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност", ЕКАТЕРИНА,ТОДОРОВА,ДАРАКЧИЕВА,,"ГР.ДЕВИН, ДЕВИН, СМОЛЯН",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ЕКАТЕРИНА,ТОДОРОВА,ДАРАКЧИЕВА,,"ГР.ДЕВИН, ДЕВИН, СМОЛЯН",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", ЕКАТЕРИНА,ТОДОРОВА,ДИМИТРОВА,,"ГР.ХАРМАНЛИ, ХАРМАНЛИ, ХАСКОВО",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ЕКАТЕРИНА,ТОДОРОВА,ЗОГОВА,,"ГР.БРАЦИГОВО, БРАЦИГОВО, ПАЗАРДЖИК",2015-04-21,"Община Брацигово","Неустановена принадлежност", ЕКАТЕРИНА,ТОДОРОВА,КАРАСТОЯНОВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност", ЕКАТЕРИНА,ТОДОРОВА,ПЕТРОВА,,"С.БЕЛОЗЕМ, РАКОВСКИ, ПЛОВДИВ",2015-10-05,"Община Раковски","Неустановена принадлежност", ЕКАТЕРИНА,ТОДОРОВА,ПУНЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-12-18,"Българско национално радио","Неустановена принадлежност", ЕКАТЕРИНА,ТОДОРОВА,ПУНЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", ЕКАТЕРИНА,ТОДОРОВА,ХРИСТЕВА,,"С.ЧОКМАНОВО, СМОЛЯН, СМОЛЯН",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", ЕКАТЕРИНА,ТОДОРОВА,ЧАКЪРОВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2015-10-28,"Община Съединение","Неустановена принадлежност", ЕКАТЕРИНА,ТОМОВА,ДОДОВА,,"С.ГОЛЯМО БЕЛОВО, БЕЛОВО, ПАЗАРДЖИК",2015-04-28,"Община Пазарджик","Неустановена принадлежност", ЕКАТЕРИНА,ТОТКОВА,НИКОЛОВА,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", ЕКАТЕРИНА,ТРАЯНОВА,РИБАРОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-07-04,"Конфедерация на независимите синдикати в България","Неустановена принадлежност", ЕКАТЕРИНА,ТРАЯНОВА,РИБАРОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-10-14,"Национален осигурителен институт","Неустановена принадлежност", ЕКАТЕРИНА,ФЕОДОРОВА,КРИТСКА,,"С.КАЗАШКО, ВАРНА, ВАРНА",2014-03-24,"Великотърновски университет Св. Св. Кирил и Методий","Неустановена принадлежност", ЕКАТЕРИНА,ХАРАЛАМПИЕВА,ДИМИТРОВА,,"ГР.АСЕНОВГРАД, АСЕНОВГРАД, ПЛОВДИВ",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност", ЕКАТЕРИНА,ХРИСТЕВА,АТЛИЕВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2009-12-02,"Национална здравноосигурителна каса","Неустановена принадлежност", ЕКАТЕРИНА,ХРИСТОВА,ВЕЛИКОВА,,"С.СТЕВРЕК, АНТОНОВО, ТЪРГОВИЩЕ",2011-02-23,"Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол","Неустановена принадлежност", ЕКАТЕРИНА,ХРИСТОВА,ГЕОРГИЕВА,,"ГР.БЕРКОВИЦА, БЕРКОВИЦА, МОНТАНА",2008-11-26,"Българска национална телевизия","Неустановена принадлежност", ЕКАТЕРИНА,ХРИСТОВА,ДОЧЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-12-18,"Българско национално радио","Неустановена принадлежност", ЕКАТЕРИНА,ХРИСТОВА,ДОЧЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-12-09,"Печатни издания","Неустановена принадлежност", ЕКАТЕРИНА,ХРИСТОВА,ДОЧЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", ЕКАТЕРИНА,ХРИСТОВА,ТОМЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност", ЕКАТЕРИНА,ХРИСТОВА,ЦАНКОВА,,"ГР.СВИЩОВ, СВИЩОВ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-07-17,"Община Свищов","Неустановена принадлежност", ЕКАТЕРИНА,ХРИСТОВА,ЦАНКОВА,,"ГР.СВИЩОВ, СВИЩОВ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност", ЕКАТЕРИНА,ЦАНКОВА,ИВАНОВА-ПАВЛОВА,,"ГР.ДУПНИЦА, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ЕКАТЕРИНА,ЦЕНОВА,ВИТКОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-02-12,Министерства,"Неустановена принадлежност", ЕКАТЕРИНА,ЦЕНОВА,ВИТКОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-01-12,"Политически кабинети","Неустановена принадлежност", ЕКАТЕРИНА,ЯКОБ,МАРИНОВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2008-02-12,"Министерски съвет","Неустановена принадлежност", ЕКАТЕРИНА,ЯКОБ,МАРИНОВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2007-09-04,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЕКАТЕРИНА,ЯНАКИЕВА,КАЛАЙДЖИЕВА,,"ГР.СВИЛЕНГРАД, СВИЛЕНГРАД, ХАСКОВО",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ЕКАТЕРИНА,ЯНКОВА,ФУРНАДЖИЕВА,,"ГР.ДУПНИЦА, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2015-08-04,"Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Неустановена принадлежност", ЕКАТЕРИНА,ЯНЧОВА,АРНАУДОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-07-09,"Национален статистически институт","Неустановена принадлежност", ЕКРЕМ,АБИП,ИМАМ,,"С.АБЛАНИЦА, ХАДЖИДИМОВО, БЛАГОЕВГРАД",2011-05-27,"Община Хаджидимово","Неустановена принадлежност", ЕКРЕМ,АБИП,ИМАМ,,"С.АБЛАНИЦА, ХАДЖИДИМОВО, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", ЕКРЕМ,ДУРСУН,ДЖАФАР,,"С.МАНОЛИЧ, СУНГУРЛАРЕ, БУРГАС",2013-02-27,"Община Сунгурларе","Неустановена принадлежност", ЕКРЕМ,ЕМИН,НАЗИФ,,"С.ПОТОЧНИЦА, КРУМОВГРАД, КЪРДЖАЛИ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ЕКРЕМ,МЮМЮН,ЕМИН,,"С.БЕНКОВСКИ, КИРКОВО, КЪРДЖАЛИ",2014-11-05,"Община Кирково","Неустановена принадлежност", ЕКРЕМ,МЮМЮН,ЕМИН,,"С.БЕНКОВСКИ, КИРКОВО, КЪРДЖАЛИ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ЕКРЕМ,ШЮКРИ,АХМЕД,,"ГР.МОМЧИЛГРАД, МОМЧИЛГРАД, КЪРДЖАЛИ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ЕЛА,АЛЕКСАНДРОВА,ДЕНЕВА,,"С.ЧУПРЕНЕ, ЧУПРЕНЕ, ВИДИН",2008-07-09,"Национален статистически институт","Неустановена принадлежност", ЕЛА,ГРИГОРОВА,СЕГМЕНСКА,,"ГР.СЛАВЯНОВО, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2015-06-09,"Община Трън","Неустановена принадлежност", ЕЛБА,ФИЛИПОВА,ГЕОРГИЕВА,,АРЖЕНТИНА,2008-12-18,"Българско национално радио","Неустановена принадлежност", ЕЛВАН,БЕХЧЕТ,ГЮРКАШ,,"С.ПАНИЧКОВО, ЧЕРНООЧЕНЕ, КЪРДЖАЛИ",2014-11-26,"Община Кърджали","Неустановена принадлежност", ЕЛВАН,БЕХЧЕТ,ГЮРКАШ,,"С.ПАНИЧКОВО, ЧЕРНООЧЕНЕ, КЪРДЖАЛИ",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност", ЕЛВАН,БЕХЧЕТ,ГЮРКАШ,,"С.ПАНИЧКОВО, ЧЕРНООЧЕНЕ, КЪРДЖАЛИ",2016-01-25,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Кърджали","Неустановена принадлежност", ЕЛВАН,СЕЛЯХТИН,АТИЛЛА,,"ГР.МОМЧИЛГРАД, МОМЧИЛГРАД, КЪРДЖАЛИ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", ЕЛВЕР,АБДУЛ,ИБРОШЕВ,,"С.ДЕБРЕН, ГЪРМЕН, БЛАГОЕВГРАД",2011-07-06,"Община Белица","Неустановена принадлежност", ЕЛВЕР,ОСМАНОВ,ТОПЧИЕВ,,"С.ГЪРМЕН, ГЪРМЕН, БЛАГОЕВГРАД",2011-04-05,"Община Гърмен","Неустановена принадлежност", ЕЛВИРА,АЛЕКСАНДРОВА,ВАСИЛЕВА,,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2016-01-06,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Видин","Неустановена принадлежност", ЕЛВИРА,АЛЕКСИЕВА,ФОТЕВА,,"ГР.БОЙЧИНОВЦИ, БОЙЧИНОВЦИ, МОНТАНА",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", ЕЛВИРА,АСПАРУХОВА,ХРИСТОВА,,"С.ГЪМЗОВО, БРЕГОВО, ВИДИН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЕЛВИРА,ГРОНИК,ТАНЧЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-08-04,"Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Неустановена принадлежност", ЕЛВИРА,ДИМИТРОВА,ГЕНОВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", ЕЛВИРА,ЖИВКОВА,ЮЗИРОВА,,"ГР.ПЕТРИЧ, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", ЕЛВИРА,ЖИВКОВА,ЮЗИРОВА,,"ГР.ПЕТРИЧ, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", ЕЛВИРА,ИВАНОВА,ЦАНКОВА,,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", ЕЛВИРА,НИКОЛОВА,КУНОВИЧ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-07-25,"Конфедерация на независимите синдикати в България","Неустановена принадлежност", ЕЛВИРА,ПЕНЧОВА,ИВАНОВА,,"ГР.МОНТАНА, МОНТАНА, МОНТАНА",2009-10-14,"Национален осигурителен институт","Неустановена принадлежност", ЕЛВИРА,ХРИСТОВА,ИЛИЕВА,,"ГР.СВОГЕ, СВОГЕ, СОФИЙСКА",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЕЛВИС,ХРИСТОВ,ИВАНОВ,,"ГР.МОНТАНА, МОНТАНА, МОНТАНА",2010-05-11,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ЕЛВИС,ЮМЕР,ЮСУФОВ,,"ГР.ОРЯХОВО, ОРЯХОВО, ВРАЦА",2016-01-14,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Враца","Неустановена принадлежност", ЕЛГА,ВЕНЕЛИНОВА,ЦОНЕВА,,"ГР.КАРНОБАТ, КАРНОБАТ, БУРГАС",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", ЕЛГА,ЛАЗАРОВА,ДИМИТРОВА,,"С.МЕЛЯНЕ, ГЕОРГИ ДАМЯНОВО, МОНТАНА",2015-03-24,"Община Георги Дамяново","Неустановена принадлежност", ЕЛГА,ПЕНЕВА,КУЗМАНОВА,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност", ЕЛГИНА,ЯНЧЕВА,ЧАЛЪМОВА,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ЕЛГИНА,ЯНЧЕВА,ЧАЛЪМОВА,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", ЕЛДА,ИЛИЕВА,МОНЕВА-НЕШОВА,,"ГР.ЛОМ, ЛОМ, МОНТАНА",2016-01-06,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Видин","Неустановена принадлежност", ЕЛЕАНА,ГЕОРГИЕВА,ПАРИШЕВА,,"ГР.СВИЛЕНГРАД, СВИЛЕНГРАД, ХАСКОВО",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", ЕЛЕВТЕРИЙ,СЛАВОВ,ЕЛЕВТЕРОВ,,"ГР.СРЕДЕЦ, СРЕДЕЦ, БУРГАС",2012-06-05,"Министерство на културата","Неустановена принадлежност", ЕЛЕКТРА,АТАНАСОВА,СТОЕВА,,"ГР.ИВАЙЛОВГРАД, ИВАЙЛОВГРАД, ХАСКОВО",2014-11-26,"Община Кърджали","Неустановена принадлежност", ЕЛЕН,ГЕОРГИЕВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2013-05-29,"Интернешънъл Асет Банк АД","Неустановена принадлежност", ЕЛЕН,ГЕОРГИЕВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2013-06-05,"УниКредит Булбанк АД","Неустановена принадлежност", ЕЛЕН,МИХАЙЛОВ,МАЛАМОВ,,"ГР.СМОЛЯН, СМОЛЯН, СМОЛЯН",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,АЛЕКСАНДРОВА,БЕЛДАРОВА,,"С.БАЧЕВО, РАЗЛОГ, БЛАГОЕВГРАД",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,АЛЕКСАНДРОВА,ВИТАНОВА,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,АЛЕКСАНДРОВА,ГЕОРГИЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-03-11,"Комисия за регулиране на съобщенията","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,АЛЕКСАНДРОВА,ГРОЗДАНОВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2011-06-16,"Висша атестационна комисия","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,АЛЕКСАНДРОВА,ДУМБАНОВА,,"ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, БЛАГОЕВГРАД",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,АЛЕКСАНДРОВА,ЖИЛОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-10-25,"Изпълнителна агенция ""Главна инспекция по труда""","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,АЛЕКСАНДРОВА,КОРТЕЛ,,"С.УГЛЕДНО, ОМУРТАГ, ТЪРГОВИЩЕ",2008-12-18,"Българско национално радио","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,АЛЕКСАНДРОВА,КОРТЕЛ,,"С.УГЛЕДНО, ОМУРТАГ, ТЪРГОВИЩЕ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,АЛЕКСАНДРОВА,ПАВЛОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-02-09,"Българска академия на науките","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,АЛЕКСАНДРОВА,ПЕТКОВА,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,АЛЕКСАНДРОВА,СТЕФАНОВА,,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2012-01-12,"Министерство на образованието","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,АЛЕКСАНДРОВА,ХАРАЛАНОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-09-18,"Технически университет - София","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,АЛЕКСАНДРОВА,ЦВЕТАНОВА,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2015-11-11,"Приватизирани предприятия - Пазарджик","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,АЛЕКСЕЕВНА,ВЕЛЕВА,,"РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ",2008-07-30,"Държавна агенция Държавен резерв и вoeнновременни запаси","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,АЛЕКСЕЕВНА,КОЛЕВА,,"РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,АЛЕКСИЕВА,ТОДОРОВА,,"ГР.ПОМОРИЕ, ПОМОРИЕ, БУРГАС",2013-02-20,"Община Поморие","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,АНГЕЛОВА,БЛАГОЕВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2014-02-12,"Община Балчик","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,АНГЕЛОВА,БОЗАЛИЕВА,,"ГР.ЛЮБИМЕЦ, ЛЮБИМЕЦ, ХАСКОВО",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,АНГЕЛОВА,ВЪЛКОВА,,"ГР.БЯЛА СЛАТИНА, БЯЛА СЛАТИНА, ВРАЦА",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,АНГЕЛОВА,ГЮДЮЛЕВА,,"С.ГЪРМЕН, ГЪРМЕН, БЛАГОЕВГРАД",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,АНГЕЛОВА,ДЖУРКОВА,,"ГР.БАТАК, БАТАК, ПАЗАРДЖИК",2015-04-16,"Община Батак","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,АНГЕЛОВА,ЗЛАТАНОВА,,"ГР.БЕЛОВО, БЕЛОВО, ПАЗАРДЖИК",2015-04-16,"Община Белово","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,АНГЕЛОВА,МАНОИЛОВА,,"С.ЖРЕБИЧКО, БРАЦИГОВО, ПАЗАРДЖИК",2010-09-29,"Регионални печатни издания","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,АНГЕЛОВА,МАНЧЕВА,,"С.ГОЛЕШОВО, САНДАНСКИ, БЛАГОЕВГРАД",2015-03-11,"Община Бойчиновци","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,АНГЕЛОВА,НАЙДЕНОВА,,"С.ГЪРМЕН, ГЪРМЕН, БЛАГОЕВГРАД",2011-04-05,"Община Гърмен","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,АНГЕЛОВА,НИКОЛОВА,,"ГР.БАТАК, БАТАК, ПАЗАРДЖИК",2008-06-10,"Държавна агенция за българите в чужбина","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,АНГЕЛОВА,НИКОЛОВА,,"ГР.ЛОМ, ЛОМ, МОНТАНА",2013-10-15,"Община Борован","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,АНГЕЛОВА,САРАНДАЛИЕВА,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2010-09-29,"Регионални печатни издания","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,АНГЕЛОВА,ЧАУШЕВА,,"С.КАТУНИЦА, САДОВО, ПЛОВДИВ",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,АНДОНОВА,КИРИЛОВА,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2011-02-15,"Агенция ""Митници""","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,АНДОНОВА,ХРИСТОВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,АНДРЕЕВА,КАРЪМЧЕВА,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,АНТОНОВА,ЙОРДАНОВА,,"С.СЛЪНЧОВЕЦ, АНТОНОВО, ТЪРГОВИЩЕ",2013-07-24,"Община Стражица","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,АНТОНОВА,МИХАЙЛОВА-ПЕРЧИНСКА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,АНТОНОВА,МИХАЙЛОВА-ПЕРЧИНСКА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,АПОСТОЛОВА,ВЪРБАНОВА,,"С.ЯСНА ПОЛЯНА, ПРИМОРСКО, БУРГАС",2012-09-18,"Технически университет - София","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,АРСЕНОВА,СТОЯНОВА,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,АСЕНОВА,ВИТАНОВА,,"С.РОЗОВО, БРАЦИГОВО, ПАЗАРДЖИК",2015-04-21,"Община Брацигово","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,АСЕНОВА,КУНЧЕВА,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2011-02-15,"Агенция ""Митници""","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,АСЕНОВА,МАРИЯНОВА,,"С.ДОНДУКОВО, БРУСАРЦИ, МОНТАНА",2014-01-22,"Община Габрово","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,АСЕНОВА,ТОДОРОВА,,"ГР.МОНТАНА, МОНТАНА, МОНТАНА",2012-07-04,"Конфедерация на независимите синдикати в България","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,АСЕНОВА,ТРИЧКОВА,,"ГР.РАЗЛОГ, РАЗЛОГ, БЛАГОЕВГРАД",2011-04-28,"Община Разлог","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,АСЕНОВА,ЧАНГЪРОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-12-18,"Българско национално радио","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,АСЕНОВА,ЮРУКОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,АТАНАСОВА,БАЛАБАНОВА,,"С.ЛИЛКОВО, РОДОПИ, ПЛОВДИВ",2012-07-25,"Конфедерация на независимите синдикати в България","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,АТАНАСОВА,ВАСИЛЕВА,,"С.ТОПОЛОВО, АСЕНОВГРАД, ПЛОВДИВ",2015-10-05,"Община Първомай","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,АТАНАСОВА,ГЕОРГИЕВА,,"ГР.СМОЛЯН, СМОЛЯН, СМОЛЯН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,АТАНАСОВА,ДАМЯНОВА,,"ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,АТАНАСОВА,ДИМИТРОВА,,"ГР.НОВА ЗАГОРА, НОВА ЗАГОРА, СЛИВЕН",2014-01-17,"Служба Военна полиция - военни разследващи полицаи","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,АТАНАСОВА,ДОПЧЕВА,,"С.СИНИТОВО, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2015-05-19,"Община Ракитово","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,АТАНАСОВА,ИНДЖОВА,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,АТАНАСОВА,КАРОВА,,"С.ЩЪРКОВО, ЛЕСИЧОВО, ПАЗАРДЖИК",2014-07-15,"Университет по хранителни технологии","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,АТАНАСОВА,ПЕШЕВА,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,АТАНАСОВА,ПРОДАНОВА,,"С.МИНЕРАЛНИ БАНИ, МИНЕРАЛНИ БАНИ, ХАСКОВО",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,АТАНАСОВА,СТОЯНОВА,,"С.ГОРНО ЕЗЕРОВО, БУРГАС, БУРГАС",2013-02-27,"Община Сунгурларе","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,АТАНАСОВА,СТОЯНОВА,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2016-01-19,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Добрич","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,АТАНАСОВА,УЗУНОВА,,"С.ДОРКОВО, РАКИТОВО, ПАЗАРДЖИК",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,АТАНАСОВА,ХАЛЕВА,,"ГР.ВЕЛИНГРАД, ВЕЛИНГРАД, ПАЗАРДЖИК",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,АТАНАСОВА,ХРИСТЕВА,,"С.МАЛО КОНАРЕ, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,АТАНАСОВА,ШОПОВА,,"ГР.ПЕТРИЧ, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2011-07-12,"Община Петрич","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,АТАНАСОВА,ЯНАКИЕВА,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,БИСЕРОВА,ТОШЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-03-11,"Комисия за регулиране на съобщенията","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,БЛАГОЕВА,ГЕОРГИЕВА,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,БЛАГОЕВА,СТОИЧКОВА,,"С.БАЧЕВО, РАЗЛОГ, БЛАГОЕВГРАД",2011-04-28,"Община Разлог","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,БОГДАНОВА,НИКОЛОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-02-09,"Българска академия на науките","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,БОГОМИЛОВА,ИЛИЕВА,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,БОЖИДАРОВА,ДИМИТРОВА,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,БОЖИЛОВА,ГЬОШЕВА,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2014-09-24,"Длъжници към банка Биохим","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,БОНЕВА,ГЕОРГИЕВА,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,БОРИСЛАВОВА,ПОПТОДОРОВА-ПЕТРОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2007-09-04,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,БОРИСЛАВОВА,ПОПТОДОРОВА-ПЕТРОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-12-14,"Министерство на външните работи - посланици","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,БОРИСЛАВОВА,ПОПТОДОРОВА-ПЕТРОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-03-16,"Министерство на външните работи","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,БОРИСОВА,АВРАМОВА,,"ГР.МОНТАНА, МОНТАНА, МОНТАНА",2013-11-13,"Община Враца","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,БОРИСОВА,ВОЙДЕНОВА,,"С.КРУШОВИЦА, ЕЛИН ПЕЛИН, СОФИЙСКА",2011-02-15,"Агенция ""Митници""","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,БОРИСОВА,ГЕОРГИЕВА-ГЕРГИНОВА,,"ГР.БАНСКО, БАНСКО, БЛАГОЕВГРАД",2009-04-15,"Държавна агенция за метрология и технически надзор","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,БОРИСОВА,ДЕЛЧЕВА,1954-05-31,"С.КРУПНИК, СИМИТЛИ, БЛАГОЕВГРАД",2013-03-27,"Тексим Банк АД","Неустановена приналежност", ЕЛЕНА,БОРИСОВА,ДИМИТРОВА,,"С.ПАНЧАРЕВО, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-05-11,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,БОРИСОВА,ИВАНОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-01-12,"Министерство на образованието","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,БОРИСОВА,КАМБАРЕВА,,"ГР.КУКЛЕН, КУКЛЕН, ПЛОВДИВ",2011-08-09,"Агенция Пътна инфраструктура","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,БОРИСОВА,КИСКИНОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,БОРИСОВА,КОЦЕВА,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2011-10-05,"Администрация на Народното събрание","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,БОРИСОВА,МИЛЕНЧЕВА,,"С.КРАСНОВО, ХИСАРЯ, ПЛОВДИВ",2015-06-29,"Организатор на хазартни игри","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,БОРИСОВА,МИХАЙЛОВА,,"ГР.МОНТАНА, МОНТАНА, МОНТАНА",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,БОРИСОВА,ПЕЕВА,,"ГР.ВЕЛИНГРАД, ВЕЛИНГРАД, ПАЗАРДЖИК",2013-05-29,"Длъжници към банка МИНЕРАЛБАНК","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,БОРИСОВА,ТОНЧЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-06-16,"Висша атестационна комисия","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,БОРИСОВА,ТОНЧЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-05-27,"Българска академия на науките","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,БОЯНОВА,ГЕОРГИЕВА,,"ГР.ДУПНИЦА, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2016-02-18,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Кюстендил","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,БОЯНОВА,СТАТЕЛОВА,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2011-06-16,"Висша атестационна комисия","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,БОЯНОВА,ШУМКОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ВАДИМОВНА,СТОЙКОВА,,"РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ",2010-02-09,"Българска академия на науките","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ВАКЛИНОВА,ДИМИТРОВА,,"С.ХАДЖИЕВО, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ВАЛЕНТИНОВА,ВЕЛКОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-06-14,"Министерство на труда и социалната политика","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ВАЛЕНТИНОВА,ЗАХАРОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-02-24,"Висш дисциплинарен съд","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ВАЛЕНТИНОВА,КОСТАДИНОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-10-10,"Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ВАЛЕНТИНОВА,КОСТАДИНОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-07-03,"Длъжници към Стопанска банка","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ВАЛЕРИЕВНА,НИКОЛОВА,,КАЗАХСТАН,2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ВАНГЕЛОВА,ДИМИТРОВА-МУТАФОВА,,"ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, БЛАГОЕВГРАД",2013-01-29,"община Камено","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ВАНГЕЛОВА,ДИМИТРОВА-МУТАФОВА,,"ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, БЛАГОЕВГРАД",2015-12-01,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ВАНЧЕВА,ПЕТКОВА,,"С.СТАЛЕВО, ДИМИТРОВГРАД, ХАСКОВО",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ВАСИЛЕВА,АНИЧИНА,,"С.КОРКИНА, БОБОВ ДОЛ, КЮСТЕНДИЛ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ВАСИЛЕВА,БИЯЧЕВА-ПЕНКОВА,,"ГР.АСЕНОВГРАД, АСЕНОВГРАД, ПЛОВДИВ",2012-06-27,"Югозападен университет ""Неофит Рилски"" - Благоевград","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ВАСИЛЕВА,БОГДАНОВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2013-07-03,"Длъжници към Стопанска банка","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ВАСИЛЕВА,БОНЕВА-КОЗАРЕВА,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ВАСИЛЕВА,ВАСИЛЕВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2015-10-14,"Община Садово","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ВАСИЛЕВА,ВЕЛИНОВА,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ВАСИЛЕВА,ВЕЛКОВА,,"ГР.ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2010-09-29,"Регионални печатни издания","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ВАСИЛЕВА,ГАЙДАРСКА,,"С.СТРАХИЛОВО, ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-06-29,"Организатор на хазартни игри","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ВАСИЛЕВА,ИГНАТОВА,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2008-06-10,"Държавна агенция Архиви","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ВАСИЛЕВА,КАТРАНДЖИЕВА,,"С.АРДА, СМОЛЯН, СМОЛЯН",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ВАСИЛЕВА,ЛОЗАНОВА,,"ГР.ДУПНИЦА, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ВАСИЛЕВА,ПЕНЕЛОВА,,"С.ЮГОВО, ЛЪКИ, ПЛОВДИВ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ВАСИЛЕВА,ПЕНЕЛОВА,,"С.ЮГОВО, ЛЪКИ, ПЛОВДИВ",2015-09-14,"Община Лъки","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ВАСИЛЕВА,ПЕТРОВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ВАСИЛЕВА,ПОПОВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2012-06-14,"Великотърновскиуниверситет Св. Св. Кирил и Методий","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ВАСИЛЕВА,СТОИЦЕВА,,"С.ДОРКОВО, РАКИТОВО, ПАЗАРДЖИК",2013-05-15,"Община Вълчи дол","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ВАСИЛЕВА,ХРИСТОВА,,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2014-02-26,"Висш адвокатски съвет","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ВАСИЛИЕВА,ВОЙНОВА,,"ГР.ДУПНИЦА, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ВАСИЛИЙ,РОЗБЕРГ,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ВАЧЕВА,ДИМОВА,,"С.ЧИРЕН, ВРАЦА, ВРАЦА",2014-03-12,"Община Шабла","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ВЕЛИКОВА,НИКОЛОВА,,"ГР.ТУТРАКАН, ТУТРАКАН, СИЛИСТРА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ВЕЛИНОВА,ХРИСТЕВА,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ВЕЛИЧКОВА,МИЛЕВА,,"ГР.СЛИВНИЦА, СЛИВНИЦА, СОФИЙСКА",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ВЕЛКОВА,СТАВРОВА,,"С.СТОБ, КОЧЕРИНОВО, КЮСТЕНДИЛ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ВЕЛЧЕВА,НЕНОВА,,"ГР.РАЗГРАД, РАЗГРАД, РАЗГРАД",2009-10-14,"Национален осигурителен институт","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ВЕСЕЛИНОВА,ИВАНОВА,,"ГР.ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ, ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ, ШУМЕН",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ВИКТОРОВНА,МИЛУШЕВА,,"РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ",2015-11-11,"Приватизирани предприятия - Пазарджик","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ВИКТОРОВНА,РАЧЕВА,,"РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ",2012-06-14,"Технически университет Варна","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ВЛАДИМИРОВА,АНДРЕЕВА,,"ГР.БЕЛИЦА, БЕЛИЦА, БЛАГОЕВГРАД",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ВЛАДИМИРОВА,АНДРЕЕВА,,"ГР.БЕЛИЦА, БЕЛИЦА, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ВЛАДИМИРОВА,ГЮМОВА,,"ГР.РАЗЛОГ, РАЗЛОГ, БЛАГОЕВГРАД",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ВЛАДИМИРОВА,ДЕМИРОВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ВЛАДИМИРОВА,ДЖОКИНА,,"ГР.САПАРЕВА БАНЯ, САПАРЕВА БАНЯ, КЮСТЕНДИЛ",2016-02-18,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Кюстендил","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ВЛАДИМИРОВА,ЗЛАТИНОВА,,"С.ГАБРОВИЦА, БЕЛОВО, ПАЗАРДЖИК",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ВЛАДИМИРОВА,МИЦЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-10-17,"Министерство на икономиката, енергетиката и туризма","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ВЛАДИМИРОВА,МИЦОВА,1963-06-21,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Решение № 2-172 от 26.04.2013 г. - лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – съгласие, собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководил я щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-30776 и в работно дело IР-16548; рег. бланка; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6." ЕЛЕНА,ВЛАДИМИРОВА,СТЕФАНОВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2012-03-14,"Софийски университет ""Св. Климент Охридски""","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ВЪЛЧЕВА,БОЕВА,1962-02-05,"С.СРЕДНА, ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, БЛАГОЕВГРАД",2014-02-05,"Агенция по заетостта","Неустановена принедлежност", ЕЛЕНА,ВЪЛЧЕВА,ПЕНЧЕВА,,"С.ПОЛКОВНИК САВОВО, ТЕРВЕЛ, ДОБРИЧ",2014-03-12,"Община Тервел","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ВЪРБАНОВА,МИТАНОВА,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2012-01-12,"Министерство на образованието","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ГАВРАИЛОВА,СЕМИЗОВА,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2015-09-09,"Приватизирани предприятия - Хасково","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ГАНЧЕВА,ГАНЕВА-ГЕОРГИЕВА,,"ГР.КАРНОБАТ, КАРНОБАТ, БУРГАС",2015-12-01,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ГАНЧОВА,РАВНАЧКА,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ГЕНЧЕВА,КАЗАНДЖИЕВА,,"ГР.ДЕБЕЛЕЦ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2009-12-02,"Национална здравноосигурителна каса","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ГЕНЧЕВА,КАЗАНДЖИЕВА,,"ГР.ДЕБЕЛЕЦ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-07-24,"Община Лясковец","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ГЕНЧОВА,АТАНАСОВА,,"ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, БЛАГОЕВГРАД",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ГЕНЧОВА,АТАНАСОВА,,"ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, БЛАГОЕВГРАД",2014-05-09,"Избори за Европейски парламент 2014 г.","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ГЕНЧОВА,АТАНАСОВА,,"ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ГЕНЧОВА,АТАНАСОВА,,"ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, БЛАГОЕВГРАД",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ГЕОРГИЕВА,АЛЕКСИЕВА,,"ГР.СВИЛЕНГРАД, СВИЛЕНГРАД, ХАСКОВО",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ГЕОРГИЕВА,АПОСТОЛОВА,,"ГР.ЕЛХОВО, ЕЛХОВО, ЯМБОЛ",2014-07-15,"Университет по хранителни технологии","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ГЕОРГИЕВА,АПОСТОЛОВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2011-06-16,"Висша атестационна комисия","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ГЕОРГИЕВА,АРНАУДОВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2012-08-07,"Пловдивски университет ""Паисий Хилендарски""","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ГЕОРГИЕВА,БОЖАНОВА-ГЪРДАНОВА,,"ГР.РАКИТОВО, РАКИТОВО, ПАЗАРДЖИК",2015-05-19,"Община Ракитово","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ГЕОРГИЕВА,БОЧУКОВА,,"ГР.РАЗЛОГ, РАЗЛОГ, БЛАГОЕВГРАД",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ГЕОРГИЕВА,БОЯДЖИЕВА-БАЛЕВА,,"ГР.БАНСКО, БАНСКО, БЛАГОЕВГРАД",2014-03-19,"Югозападен университет Неофит Рилски - Благоевград","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ГЕОРГИЕВА,ГАНЧЕВА,,"ГР.ИСКЪР, ИСКЪР, ПЛЕВЕН",2015-07-07,"Община Искър","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ГЕОРГИЕВА,ГЕНЕВА,,"ГР.КАЗАНЛЪК, КАЗАНЛЪК, СТАРА ЗАГОРА",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ГЕОРГИЕВА,ГЕОРГИЕВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2014-07-15,"Аграрен университет - Пловдив","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ГЕОРГИЕВА,ГОЛЕШОВСКА,,"С.КАТУНЦИ, САНДАНСКИ, БЛАГОЕВГРАД",2011-02-15,"Агенция ""Митници""","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ГЕОРГИЕВА,ГРОЗДАНОВА-ПАНКОВА,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ГЕОРГИЕВА,ГРОЗДАНОВА-ПАНКОВА,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ГЕОРГИЕВА,ГРУДЛЕВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ГЕОРГИЕВА,ДИМИТРОВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ГЕОРГИЕВА,ЖИВАКОВА,,"ГР.ТОПОЛОВГРАД, ТОПОЛОВГРАД, ХАСКОВО",2015-09-09,"Приватизирани предприятия - Хасково","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ГЕОРГИЕВА,ЗАХАРИЕВА,,"ГР.МАДАН, МАДАН, СМОЛЯН",2015-06-01,"Приватизирани предприятия - Кюстендил","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ГЕОРГИЕВА,ЗЛАТЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-05-29,"Длъжници към банка МИНЕРАЛБАНК","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ГЕОРГИЕВА,ИВАНОВА,,"С.ЛИПНИЦА, БОТЕВГРАД, СОФИЙСКА",2013-12-11,"Община Мездра","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ГЕОРГИЕВА,ИВАНОВА,,"ГР.СРЕДЕЦ, СРЕДЕЦ, БУРГАС",2015-12-01,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ГЕОРГИЕВА,ИГНАТОВА,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2009-10-14,"Национален осигурителен институт","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ГЕОРГИЕВА,ЙОВЧЕВА,,"С.НОВОСЕЛЕЦ, НОВА ЗАГОРА, СЛИВЕН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ГЕОРГИЕВА,ЙОРДАНОВА,,"ГР.БАТАК, БАТАК, ПАЗАРДЖИК",2015-04-16,"Община Батак","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ГЕОРГИЕВА,КАНЕВА,,"С.ГЪМЗОВО, БРЕГОВО, ВИДИН",2007-04-24,"Европейски парламент","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ГЕОРГИЕВА,КАНЕВА,,"С.ГЪМЗОВО, БРЕГОВО, ВИДИН",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ГЕОРГИЕВА,КИРЯКОВА,,"С.СКУТАРЕ, МАРИЦА, ПЛОВДИВ",2015-09-30,"Община Марица","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ГЕОРГИЕВА,КИСЬОВА,,"С.ВЕЛИЧКОВО, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ГЕОРГИЕВА,КОВАЧЕВА,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ГЕОРГИЕВА,КОСТОВА,,"ГР.ПЕТРИЧ, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ГЕОРГИЕВА,КОСТОВА-ПЕТКОВА,,"ГР.ИВАЙЛОВГРАД, ИВАЙЛОВГРАД, ХАСКОВО",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ГЕОРГИЕВА,КРУШКОВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ГЕОРГИЕВА,КУЗОВА,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2013-07-03,"Длъжници към Стопанска банка","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ГЕОРГИЕВА,КУЛИНА,,"ГР.ДОБРИНИЩЕ, БАНСКО, БЛАГОЕВГРАД",2011-04-28,"Община Разлог","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ГЕОРГИЕВА,КЪНЧЕВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2011-01-12,"Политически кабинети","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ГЕОРГИЕВА,КЪНЧЕВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2010-05-11,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ГЕОРГИЕВА,ЛЮЦКАНОВА,,"С.ОБРОЧИЩЕ, БАЛЧИК, ДОБРИЧ",2012-07-04,"Конфедерация на независимите синдикати в България","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ГЕОРГИЕВА,МАВРОДИЕВА-АЛЕКСАНДРОВА,,"ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, БЛАГОЕВГРАД",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ГЕОРГИЕВА,МИХАЙЛОВА,,"ГР.САМОКОВ, САМОКОВ, СОФИЙСКА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ГЕОРГИЕВА,МОСКОВА,,"ГР.ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО, ГЕНЕРАЛ-ТОШЕВО, ДОБРИЧ",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ГЕОРГИЕВА,НИКОЛОВА,,"С.ВРАНИНО, КАВАРНА, ДОБРИЧ",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ГЕОРГИЕВА,НОЕВА,,"С.ЛОЗИЦА, НИКОПОЛ, ПЛЕВЕН",2009-12-02,"Национална здравноосигурителна каса","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ГЕОРГИЕВА,ПАПАЛЕЗОВА,,"ГР.СИЛИСТРА, СИЛИСТРА, СИЛИСТРА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ГЕОРГИЕВА,ПЕЕВА,,"ГР.ЧЕПЕЛАРЕ, ЧЕПЕЛАРЕ, СМОЛЯН",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ГЕОРГИЕВА,ПЕЙЧЕВА,,"С.БЕЛЧИН, САМОКОВ, СОФИЙСКА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ГЕОРГИЕВА,ПЕТКОВА,,"ГР.ДУПНИЦА, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2013-01-16,"Министерство на правосъдието","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ГЕОРГИЕВА,РАДЕВА,,"С.ОРЕШЕЦ, АСЕНОВГРАД, ПЛОВДИВ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ГЕОРГИЕВА,РАЙЧЕВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ГЕОРГИЕВА,РАЙЧЕВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2015-09-30,"Община Пловдив","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ГЕОРГИЕВА,РУСЕВА,,"С.САМУИЛОВО, ДОБРИЧКА, ДОБРИЧ",2014-02-19,"Община Добрич","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ГЕОРГИЕВА,СЕМКОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-09-20,"Държавен фонд Земеделие","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ГЕОРГИЕВА,СЕМКОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-11-21,"Министерство на околната среда и водите","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ГЕОРГИЕВА,СИДЕРОВА-МОЛЛОВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2008-07-09,"Национален статистически институт","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ГЕОРГИЕВА,СЛАВОВА,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2011-02-15,"Агенция ""Митници""","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ГЕОРГИЕВА,СОФТОВА,,"ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ГЕОРГИЕВА,СПАСОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ГЕОРГИЕВА,СТОИЛОВА,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ГЕОРГИЕВА,СТОЯНОВА,,"ГР.МАЛКО ТЪРНОВО, МАЛКО ТЪРНОВО, БУРГАС",2013-02-20,"Община Малко Търново","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ГЕОРГИЕВА,СТОЯНОВА,,"ГР.МАЛКО ТЪРНОВО, МАЛКО ТЪРНОВО, БУРГАС",2015-12-01,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ГЕОРГИЕВА,ТАНЧЕВА,,"С.ПЪРВОМАЙ, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ГЕОРГИЕВА,ТОДОРОВА,,"С.ХАСОВИЦА, СМОЛЯН, СМОЛЯН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ГЕОРГИЕВА,ТОДОРОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-09-18,"Нов български университет","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ГЕОРГИЕВА,ХОРОЗОВА,,"С.КОВАЧЕВИЦА, ГЪРМЕН, БЛАГОЕВГРАД",2012-08-07,"Пловдивски университет ""Паисий Хилендарски""","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ГЕОРГИЕВА,ЧОРБАДЖИЙСКА,,"С.СКЛАВЕ, САНДАНСКИ, БЛАГОЕВГРАД",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ГЕОРГИЕВА,ЯНЕВА,,"ГР.БОБОШЕВО, БОБОШЕВО, КЮСТЕНДИЛ",2012-10-17,"Министерство на икономиката, енергетиката и туризма","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ГЕОРГИЕВА,ЯНЧОВИЧИНА,,"ГР.БАНСКО, БАНСКО, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ГЕОРГИЕВА,ЯЧЕВА,,"С.РАДИЛОВО, ПЕЩЕРА, ПАЗАРДЖИК",2015-05-12,"Община Пещера","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ГЕРАСИМОВА,КАЛОЯНОВА,,"С.ИГРАЛИЩЕ, СТРУМЯНИ, БЛАГОЕВГРАД",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ГОСПОДИНОВА,НИКОЛОВА,,"С.МЛАДИНОВО, СВИЛЕНГРАД, ХАСКОВО",2009-10-14,"Национален осигурителен институт","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ГРИГОРИЕВА,САВОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-10-05,"Администрация на Народното събрание","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ГРИГОРОВА,ДИМИТРОВА-ПЕТРОВА,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ДЕНКОВА,ГОРАНОВА,1944-08-23,"ГР.АЛФАТАР, АЛФАТАР, СИЛИСТРА",2013-07-03,"Длъжници към Стопанска банка","Решение № 2-203 от 03.07.2013 г. - лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 - длъжници към Стопанска банка ","

Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; писмо вх. № 1035/ 28.02.1990 г. с предложение за унищожаване материалите на ""Иванова"".

" ЕЛЕНА,ДЕНКОВА,ГОРАНОВА,1944-08-23,"ГР.АЛФАТАР, АЛФАТАР, СИЛИСТРА",2014-09-24,"Длъжници към банка Биохим","Решение № 2-402 от 24.09.2014 г. - лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 - длъжници към банка ""Биохим""","Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; писмо вх. № 1035/ 28.02.1990 г. с предложение за унищожаване материалите на ""Иванова""." ЕЛЕНА,ДЕНЧЕВА,НИКОЛОВА,,"С.БИСТРИЦА, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-11-26,"Българска национална телевизия","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ДЕЧЕВА,ДЕНЕВА-ГЕОРГИЕВА,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ДЕЧЕВА,ЖЕКИНА,,"С.МАНАСТИР, ЛЪКИ, ПЛОВДИВ",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ДИКОВА,ШОЙКОВА-СТОЯНОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-06-25,"Технически университет - София","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ДИМИТРОВА,АВЕЛСКА,,"ГР.МОНТАНА, МОНТАНА, МОНТАНА",2015-03-11,"Община Берковица","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ДИМИТРОВА,АВРАМОВА,,"ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, БЛАГОЕВГРАД",2011-06-23,"Община Гоце Делчев","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ДИМИТРОВА,АВРАМОВА,,"ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, БЛАГОЕВГРАД",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ДИМИТРОВА,АВРАМОВА,,"ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ДИМИТРОВА,АВРАМОВА,,"ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ДИМИТРОВА,АЛЕКСАНДРОВА,,"ГР.СТРАЛДЖА, СТРАЛДЖА, ЯМБОЛ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ДИМИТРОВА,АТАНАСОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ДИМИТРОВА,АЦИНОВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ДИМИТРОВА,БАШОВА,1953-01-28,"ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, БЛАГОЕВГРАД",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Решение № 2-172 от 26.04.2013 г. - лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Рег. дневник; картони – обр. 4 - 4 бр. и обр. 6; протокол № 2/ 1990 г. за унищожаване работно дело IР-1623 (Бл); протокол № 4/ 1990 г. за унищожаване лично дело IА-2006 (Бл)." ЕЛЕНА,ДИМИТРОВА,БАШОВА,1953-01-28,"ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Решение № 2-581 от 24.11.2015 г. - кандидати за общински съветници – област Благоевград","

Рег. дневник; картони – обр. 4 - 5 бр. и обр. 6; протокол № 2/ 1990 г. за унищожаване работно дело IР-1623 (Бл); протокол № 4/ 1990 г. за унищожаване лично дело IА-2006 (Бл).

" ЕЛЕНА,ДИМИТРОВА,БРАДВАРОВА,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2011-03-16,"Министерство на външните работи","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ДИМИТРОВА,ВАСИЛЕВА,1947-01-03,"ГР.ЧЕРВЕН БРЯГ, ЧЕРВЕН БРЯГ, ПЛЕВЕН",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Решение № 2-469 от 24.02.2015 г. - Българска агенция по безопасност на храните","

Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, документ от ръководил я щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-34417; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.

" ЕЛЕНА,ДИМИТРОВА,ВУЧКОВА-ИВАНОВА,,"ГР.РАДОМИР, РАДОМИР, ПЕРНИК",2015-06-09,"Община Радомир","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ДИМИТРОВА,ГЕНЧЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-11-18,"Агенция за приватизация","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ДИМИТРОВА,ГЕНЧЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-03-16,"Министерство на външните работи","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ДИМИТРОВА,ГЕОРГИЕВА,,"ГР.МОНТАНА, МОНТАНА, МОНТАНА",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ДИМИТРОВА,ГЕРГОВА,,"С.ТОПОЛОВО, АСЕНОВГРАД, ПЛОВДИВ",2012-08-07,"Пловдивски университет ""Паисий Хилендарски""","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ДИМИТРОВА,ГЕРЦОВА,,"ГР.СТАМБОЛИЙСКИ, СТАМБОЛИЙСКИ, ПЛОВДИВ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ДИМИТРОВА,ГЕРЦОВА,,"ГР.СТАМБОЛИЙСКИ, СТАМБОЛИЙСКИ, ПЛОВДИВ",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ДИМИТРОВА,ГОСПОДИНОВА,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2012-07-25,"Конфедерация на независимите синдикати в България","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ДИМИТРОВА,ДАМГОВА,,"ГР.СВИЩОВ, СВИЩОВ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-08-04,"Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ДИМИТРОВА,ДАМЯНОВА,,"С.ПРЕСИЯН, ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ДИМИТРОВА,ДЕРЛИПАНСКА,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2015-05-27,"Община Земен","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ДИМИТРОВА,ДЖУРДЖЕВА,,"ГР.РУДОЗЕМ, РУДОЗЕМ, СМОЛЯН",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ДИМИТРОВА,ДИМИТРОВА,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ДИМИТРОВА,ДИМИТРОВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ДИМИТРОВА,ДИМИТРОВА,,"ГР.ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-12-08,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Велико Търново","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ДИМИТРОВА,ДИМИТРОВА-НИКОЛОВА,,"ГР.РАЗЛОГ, РАЗЛОГ, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ДИМИТРОВА,ДРАГНЕВСКА,,"ГР.КАРНОБАТ, КАРНОБАТ, БУРГАС",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ДИМИТРОВА,ДУРЕВА,,"С.ГОРНО ДРАГЛИЩЕ, РАЗЛОГ, БЛАГОЕВГРАД",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ДИМИТРОВА,ДЯКОВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ДИМИТРОВА,ЗАПРЯНОВА,,"ГР.СВИЛЕНГРАД, СВИЛЕНГРАД, ХАСКОВО",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ДИМИТРОВА,ЗАПРЯНОВА,,"ГР.СВИЛЕНГРАД, СВИЛЕНГРАД, ХАСКОВО",2015-10-05,"Община Първомай","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ДИМИТРОВА,ИВАНОВА,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ДИМИТРОВА,ИВАНОВА,,"ГР.ПЪРВОМАЙ, ПЪРВОМАЙ, ПЛОВДИВ",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ДИМИТРОВА,ИВАНОВА,,"ГР.ПЪРВОМАЙ, ПЪРВОМАЙ, ПЛОВДИВ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ДИМИТРОВА,ИВАНОВА,,"ГР.ПЪРВОМАЙ, ПЪРВОМАЙ, ПЛОВДИВ",2015-10-05,"Община Първомай","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ДИМИТРОВА,КЕЧЕВА,,"С.ПАТАЛЕНИЦА, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ДИМИТРОВА,КОЛЕВА,,"ГР.ДРЯНОВО, ДРЯНОВО, ГАБРОВО",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ДИМИТРОВА,КОПАНАРОВА,,"ГР.РАЗЛОГ, РАЗЛОГ, БЛАГОЕВГРАД",2010-10-13,"Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ДИМИТРОВА,КОСТОВА,,"ГР.ГАБРОВО, ГАБРОВО, ГАБРОВО",2016-01-19,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Габрово","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ДИМИТРОВА,МАРИНОВА,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2008-05-27,"Държавна комисия за енергийно и водно регулиране","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ДИМИТРОВА,МАРИНОВА,,"ГР.КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ДИМИТРОВА,МИЛЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-02-09,"Българска академия на науките","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ДИМИТРОВА,МИЛЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-05-27,"Българска академия на науките","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ДИМИТРОВА,МИЛУШЕВА,,"ГР.САМОКОВ, САМОКОВ, СОФИЙСКА",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ДИМИТРОВА,МИШКАЛОВА,,"ГР.ОБЗОР, НЕСЕБЪР, БУРГАС",2013-02-13,"Община Несебър","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ДИМИТРОВА,ПЕЕВА,,"С.ПОЛСКО ПЪДАРЕВО, НОВА ЗАГОРА, СЛИВЕН",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ДИМИТРОВА,ПЕРФАНОВА,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2013-12-11,"Национална здравноосигурителна каса","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ДИМИТРОВА,ПОПИВАНОВА,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2009-12-02,"Национална здравноосигурителна каса","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ДИМИТРОВА,ПОПОВА-МИТЕВА,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2015-11-11,"Приватизирани предприятия - Пазарджик","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ДИМИТРОВА,САРИЙСКА,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ДИМИТРОВА,СИМЕОНОВА,,"ГР.ПЕРУЩИЦА, ПЕРУЩИЦА, ПЛОВДИВ",2015-09-30,"Община Перущица","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ДИМИТРОВА,СТАМЕНОВА,,"С.БОГОРОДИЦА, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2008-07-09,"Национален статистически институт","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ДИМИТРОВА,СТЕФАНОВА,,"ГР.ИВАЙЛОВГРАД, ИВАЙЛОВГРАД, ХАСКОВО",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ДИМИТРОВА,СТЕФАНОВА,,"ГР.ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ, ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-07-10,"Община Полски Тръмбеш","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ДИМИТРОВА,ТУПАРОВА,,"ГР.СТРАЛДЖА, СТРАЛДЖА, ЯМБОЛ",2011-06-23,"Община Гоце Делчев","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ДИМИТРОВА,ХРИСТОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-11-24,"ЗАД АЛИАНЦ","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ДИМИТРОВА,ЧАНКОВА,,"ГР.САМОКОВ, САМОКОВ, СОФИЙСКА",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ДИМИТРОВА,ЧУКАРЕВА,,"ГР.ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ДИМИТРОВА,ЯНЕВА,,"ГР.КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ДИМИТРОВА,ЯНЕВА,,"ГР.ПЕТРИЧ, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2007-09-04,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ДИМИТРОВА,ЯНЕВА,,"ГР.ПЕТРИЧ, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2011-07-12,"Община Петрич","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ДИМОВА,АРАБАДЖИЕВА,,"ГР.АСЕНОВГРАД, АСЕНОВГРАД, ПЛОВДИВ",2014-11-26,"Община Кърджали","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ДИМОВА,ГИДИКОВА,,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ДИМОВА,ДИМИТРОВА,,"ГР.КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2016-01-25,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Кърджали","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ДИМОВА,КАПИТАНОВА,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2011-08-03,"Агенция за държавна финансова инспекция","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ДИМОВА,КАПИТАНОВА,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ДИМОВА,МИТЕВА,,"С.ИГНАТИЕВО, АКСАКОВО, ВАРНА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ДИМОВА,НАЛБАНТОВА,,"ГР.ИВАЙЛОВГРАД, ИВАЙЛОВГРАД, ХАСКОВО",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ДИМОВА,ТОНЕВА,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ДИМОВА,ФИЛИПОВА,,"ГР.ХАРМАНЛИ, ХАРМАНЛИ, ХАСКОВО",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ДОБРОМИРОВА,ТРИФОНОВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ДОНЧЕВА,ГЕОРГИЕВА,,"ГР.ХАРМАНЛИ, ХАРМАНЛИ, ХАСКОВО",2015-12-01,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ДРАГОМИРОВА,НЕДЕЛКОВА,,"ГР.БРЕЗНИК, БРЕЗНИК, ПЕРНИК",2013-11-27,"Национален осигурителен институт","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ДУЧЕВА,ПАТРОНОВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2013-04-03,"Община Варна","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ЕВГЕНИЕВА,ЙОРДАНОВА,,"С.ЗЛАТИЯ, ВЪЛЧЕДРЪМ, МОНТАНА",2015-06-29,"Организатор на хазартни игри","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ЕВГЕНИЕВА,СОКОЛОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-01-07,"Община Кюстендил","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ЕВТИМОВА,ЙОНКОВА,,"ГР.КРЕСНА, КРЕСНА, БЛАГОЕВГРАД",2015-05-19,"Община Септември","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ЕМАНУИЛОВА,СТОЯНОВА,,"ГР.ДРЯНОВО, ДРЯНОВО, ГАБРОВО",2014-01-28,"Община Дряново","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ЕМИЛОВА,ТОМОВА,,"ГР.БЕЛОГРАДЧИК, БЕЛОГРАДЧИК, ВИДИН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ЕНЧЕВА,ЕНЧЕВА-ТОНЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ЕНЧЕВА,КОСТАДИНОВА,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ЕНЧЕВА,ПАСКАЛЕВА,,"ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2011-10-05,"Администрация на Народното събрание","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ЖЕЛЕВА,БОЖИНОВА,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2010-01-28,"Комисия за защита на потребителите","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ЖЕЛЕВА,ТАНЧЕВА,,"С.ТРЪНКОВО, ЕЛХОВО, ЯМБОЛ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ЖЕЛЕВА,ЧАЛЪМОВА,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ЖЕЛЯЗКОВА,ЖЕЛЯЗКОВА,,"ГР.СВИЛЕНГРАД, СВИЛЕНГРАД, ХАСКОВО",2011-02-15,"Агенция ""Митници""","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ЖИВКОВА,ГОСПОДИНОВА,,"С.ПРЕВАЛА, ЧИПРОВЦИ, МОНТАНА",2015-03-11,"Община Бойчиновци","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ЖИВКОВА,ШАЛВАРДЖИЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-01-28,"Комисия за защита на потребителите","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ЗАПРЯНОВА,ДИМОВА,,"ГР.АСЕНОВГРАД, АСЕНОВГРАД, ПЛОВДИВ",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ЗАПРЯНОВА,ПЕТКОВА,,"ГР.ПЪРВОМАЙ, ПЪРВОМАЙ, ПЛОВДИВ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ЗДРАВКОВА,КОСТАДИНЧЕВ,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2015-04-21,"Синдици, включени в списъка на синдиците при БНБ","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ЗЛАТАНОВА,ЗЛАТАНОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-01-14,"Приватизирани предприятия - София","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ЗЛАТАНОВА,ТОДОРОВА,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ЗЛАТАНОВА,ЦИКАЛОВА,,"ГР.ВЕЛИНГРАД, ВЕЛИНГРАД, ПАЗАРДЖИК",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ЗЛАТАНОВА,ЦИКАЛОВА,,"ГР.ВЕЛИНГРАД, ВЕЛИНГРАД, ПАЗАРДЖИК",2014-02-12,"Разследващи полицаи","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ИВАНОВА,АНГЕЛОВА,,"С.ПОЛКОВНИК ИВАНОВО, ДОБРИЧКА, ДОБРИЧ",2014-03-12,"Община Тервел","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ИВАНОВА,АНГЕЛОВА,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2010-09-29,"Регионални печатни издания","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ИВАНОВА,АНГЕЛОВА,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ИВАНОВА,АТАНАСОВА,,"С.НОВО ЖЕЛЕЗАРЕ, ХИСАРЯ, ПЛОВДИВ",2015-10-28,"Община Хисаря","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ИВАНОВА,БАЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-06-16,"Висша атестационна комисия","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ИВАНОВА,БАЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-09-26,"Театрален колеж ""Любен Гройс""","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ИВАНОВА,БАЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-09-24,"Национална академия за театрално и филмово изкуство Кръстьо Сарафов","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ИВАНОВА,БАЛДЖИЕВА,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ИВАНОВА,БАЛДЖИЕВА,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ИВАНОВА,БАНЧЕВА,,"С.ВОДЕН, БОЛЯРОВО, ЯМБОЛ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ИВАНОВА,БАРУКЧИЕВА,,"ГР.АСЕНОВГРАД, АСЕНОВГРАД, ПЛОВДИВ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ИВАНОВА,БЕКЯРОВА-РАБОТИЛЕВА,,"С.СЛАТИНА, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2015-02-04,"Община Ловеч","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ИВАНОВА,БОРИСЛАВОВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2013-05-15,"Община Девня","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ИВАНОВА,БУРБАРА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ИВАНОВА,БУСАРОВА,,"ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ИВАНОВА,ГЕОРГИЕВА,,"ГР.БАТАК, БАТАК, ПАЗАРДЖИК",2010-02-09,"Българска академия на науките","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ИВАНОВА,ГЕОРГИЕВА,,"С.ИЗБЕГЛИИ, АСЕНОВГРАД, ПЛОВДИВ",2015-08-11,"Община Асеновград","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ИВАНОВА,ГЪЧЕВА,,"С.МИХАЙЛОВО, ХАЙРЕДИН, ВРАЦА",2014-01-15,"Община Хайредин","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ИВАНОВА,ДЖУРКОВА,,"С.ХАДЖИЕВО, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2015-04-16,"Община Батак","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ИВАНОВА,ДИМИТРОВА,,"ГР.МОНТАНА, МОНТАНА, МОНТАНА",2008-07-30,"Държавна агенция Държавен резерв и вoeнновременни запаси","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ИВАНОВА,ДЮЛГЕРОВА,,"ГР.ЕЛХОВО, ЕЛХОВО, ЯМБОЛ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ИВАНОВА,ДЮЛГЕРОВА,,"ГР.ЕЛХОВО, ЕЛХОВО, ЯМБОЛ",2014-02-12,"Разследващи полицаи","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ИВАНОВА,ЖЕЛЕВА-БОГДАНОВА,,"С.ОБРУЧИЩЕ, ГЪЛЪБОВО, СТАРА ЗАГОРА",2014-09-10,"Лесотехнически университет","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ИВАНОВА,ЗАПРЯНОВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2014-02-26,"Висш адвокатски съвет","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ИВАНОВА,ЗАПРЯНОВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2014-02-24,"Висш дисциплинарен съд","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ИВАНОВА,ИВАНОВА,,"С.СИНДЕЛ, АВРЕН, ВАРНА",2013-03-20,"Община Аврен","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ИВАНОВА,ЙОВКОВА,,"С.СТАКЕВЦИ, БЕЛОГРАДЧИК, ВИДИН",2009-10-14,"Национален осигурителен институт","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ИВАНОВА,ЙОРДАНОВА,,"ГР.БАНСКО, БАНСКО, БЛАГОЕВГРАД",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ИВАНОВА,КАБАКОВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ИВАНОВА,КАНЛИЕВА,,"ГР.ВЕЛИНГРАД, ВЕЛИНГРАД, ПАЗАРДЖИК",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ИВАНОВА,КАРАКУЛАКОВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ИВАНОВА,КИРОВА,,"С.ПЕТРОВ ДОЛ, ПРОВАДИЯ, ВАРНА",2015-12-17,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Варна","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ИВАНОВА,КОСТАДИНОВА,,"ГР.АСЕНОВГРАД, АСЕНОВГРАД, ПЛОВДИВ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ИВАНОВА,КРАЛЕВА,,"ГР.ДУЛОВО, ДУЛОВО, СИЛИСТРА",2015-11-05,"Община Исперих","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ИВАНОВА,КЪНЧЕВА,,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ИВАНОВА,КЮЧУКОВА,,"С.КРЕМЕН, БАНСКО, БЛАГОЕВГРАД",2009-04-15,"Държавна агенция за метрология и технически надзор","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ИВАНОВА,МАДАНСКА,,"ГР.СМОЛЯН, СМОЛЯН, СМОЛЯН",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ИВАНОВА,МАДЖАРОВА-ТОМОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ИВАНОВА,МАКСИМОВА,,"С.РАЙОВО, САМОКОВ, СОФИЙСКА",2009-11-18,"Агенция за приватизация","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ИВАНОВА,МАРКОВА,,"С.ЩРЪКЛЕВО, ИВАНОВО, РУСЕ",2013-01-16,"Министерство на правосъдието","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ИВАНОВА,МИТОВА,,"ГР.КАРЛОВО, КАРЛОВО, ПЛОВДИВ",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ИВАНОВА,МИХАЙЛОВА,,"ГР.КАВАРНА, КАВАРНА, ДОБРИЧ",2014-02-19,"Община Добрич","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ИВАНОВА,НАЧЕВА,,"С.МАМАРЧЕВО, БОЛЯРОВО, ЯМБОЛ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ИВАНОВА,НЕНОВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ИВАНОВА,НЕНОВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2009-10-14,"Национален осигурителен институт","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ИВАНОВА,НИКОВА,,"ГР.ПЕТРИЧ, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ИВАНОВА,НИКОЛОВА,,"ГР.ПАНАГЮРИЩЕ, ПАНАГЮРИЩЕ, ПАЗАРДЖИК",2015-01-14,"Приватизирани предприятия - София","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ИВАНОВА,НИКОЛОВА,,"С.МАЛО СЕЛО, БОБОВ ДОЛ, КЮСТЕНДИЛ",2014-12-03,"Община Бобов дол","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ИВАНОВА,НИКОЛОВА-КУКУРОВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2009-12-02,"Национална здравноосигурителна каса","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ИВАНОВА,ПЕТКОВА,,"С.ПИПЕРКОВО, ЦЕНОВО, РУСЕ",2010-09-29,"Регионални печатни издания","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ИВАНОВА,РЕБЪРКОВСКА,,"С.ОХРИД, БОЙЧИНОВЦИ, МОНТАНА",2013-11-13,"Община Враца","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ИВАНОВА,СЛАВОВА-ЯНУЛОВА,,"С.СЕНОКОС, БАЛЧИК, ДОБРИЧ",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ИВАНОВА,СУЛТОВА,,"ГР.САНДАНСКИ, САНДАНСКИ, БЛАГОЕВГРАД",2011-07-27,"Община Благоевград","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ИВАНОВА,ТАМАМДЖИЕВА,,"С.БРЕСТОВИЦА, РОДОПИ, ПЛОВДИВ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ИВАНОВА,ТАНЧЕВА,,"ГР.СТРЕЛЧА, СТРЕЛЧА, ПАЗАРДЖИК",2015-05-19,"Община Стрелча","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ИВАНОВА,ТОМОВА,,"ГР.МОНТАНА, МОНТАНА, МОНТАНА",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ИВАНОВА,ТОНОЗЛИЕВА,,"ГР.ПОМОРИЕ, ПОМОРИЕ, БУРГАС",2013-02-20,"Община Поморие","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ИВАНОВА,ХРИСТОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-07-03,"Длъжници към Стопанска банка","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ИВАНОВА,ЧОЛАКОВА,,"ГР.БАТАК, БАТАК, ПАЗАРДЖИК",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ИВАНОВА,ЧОЛАКОВА,,"ГР.БАТАК, БАТАК, ПАЗАРДЖИК",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ИВАНОВА,ЯНКОВА-ТОНЧЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-12-18,"Българско национално радио","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ИВАНОВНА,МУРТИНА,,КАЗАХСТАН,2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ИЛИЕВА,АНДОНОВА,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ИЛИЕВА,БОЙЧЕВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ИЛИЕВА,ВЕЛЧЕВА,,"С.КОЗАРСКО, БРАЦИГОВО, ПАЗАРДЖИК",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ИЛИЕВА,ВЕЛЧЕВА,,"С.КОЗАРСКО, БРАЦИГОВО, ПАЗАРДЖИК",2015-04-21,"Община Брацигово","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ИЛИЕВА,ИЛИЕВА,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2016-02-18,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Кюстендил","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ИЛИЕВА,КУЦЕВА,,"ГР.БАТАК, БАТАК, ПАЗАРДЖИК",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ИЛИЕВА,МАРИНОВА,,"С.ГОРНИ ВАДИН, ОРЯХОВО, ВРАЦА",2013-12-11,"Община Оряхово","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ИЛИЕВА,НЕДКОВА,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2015-05-19,"Община Септември","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ИЛИЕВА,НИКОЛОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-09-18,"Национална спортна академия ""Васил Левски""","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ИЛИЕВА,ПЕНЧЕВА,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2015-09-30,"Община Марица","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ИЛИЕВА,ПЕНЧЕВА,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ИЛИЕВА,ПЕШЕВА,1946-04-27,"ГР.СВЕТИ ВЛАС, НЕСЕБЪР, БУРГАС",2013-02-13,"Община Несебър","Решение № 2-137 от 13.02.2013 г. - община Несебър","Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, собственоръчно написани агентурни сведения, разходни документи, отчетени от ръководил я щатен служител, документи от ръководили я щатни служители, съдържащи се в дело № 2200; картони обр. 1 – 2 бр. и обр. 2." ЕЛЕНА,ИЛИЕВА,ПРОДАНОВА,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ИЛИЕВА,РАЛЕВА,,"ГР.БАТАК, БАТАК, ПАЗАРДЖИК",2015-04-16,"Община Батак","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ИЛИЕВА,СИМЕОНОВА,,"С.ДУШАНЦИ, ПИРДОП, СОФИЙСКА",2013-02-20,"Община Малко Търново","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ИЛИЕВА,ТОДЕВА,,"С.НОВИ ИЗВОР, АСЕНОВГРАД, ПЛОВДИВ",2015-10-05,"Община Първомай","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ИЛИЕВА,ТОТЕВА-ТОДОРОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-12-02,"Национална здравноосигурителна каса","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ИЛИЕВА,ЦАКОВА,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ИЛИЕВА,ЦЕКОВА,,"С.ОРСОЯ, ЛОМ, МОНТАНА",2015-04-01,"Община Лом","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ИСТИЛИЯНОВА,ГЕРГИНОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-07-25,"Конфедерация на независимите синдикати в България","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ЙОВАНОВА,ЦИНГАРСКА-СЕДЕФЧЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ЙОВЧЕВА,БАБОВА,,"С.ДЪБРАВИНО, АВРЕН, ВАРНА",2013-03-20,"Община Аврен","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ЙОРГАКИЕВА,ГЕОРГИЕВА,,"ГР.ДОЛНИ ЧИФЛИК, ДОЛНИ ЧИФЛИК, ВАРНА",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ЙОРДАНОВА,АРАПКЮЛИЕВА,,"ГР.ЕЛЕНА, ЕЛЕНА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2010-09-15,"Комисия за защита на личните данни","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ЙОРДАНОВА,АРАПКЮЛИЕВА,,"ГР.ЕЛЕНА, ЕЛЕНА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2011-08-03,"Агенция за държавна финансова инспекция","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ЙОРДАНОВА,ВЕЛКОВСКА,,"С.ДРОПЛА, БАЛЧИК, ДОБРИЧ",2014-02-12,"Община Балчик","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ЙОРДАНОВА,ГРИГОРОВА,,ЮГОСЛАВИЯ,2015-10-14,"Община Садово","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ЙОРДАНОВА,ГРОЗДАНОВА-ХАРИЗАНОВА,1951-09-06,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2014-06-04,"Приватизация - обособени части - София","Решение № 2-355 от 04.06.2014 г. - Приватизация - обособени части - София","

Документи от ръководил я щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в дело IА-2747 (Бл); рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр. и обр. 6; протокол № 4/ 1990 г. за унищожаване лично дело IА-2747 (Бл) (налично).

" ЕЛЕНА,ЙОРДАНОВА,ДИМИТРОВА,1963-08-24,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2014-02-05,"Агенция по заетостта","Неустановена принедлежност", ЕЛЕНА,ЙОРДАНОВА,ЗАХОВА,,"С.БАНЯ, РАЗЛОГ, БЛАГОЕВГРАД",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ЙОРДАНОВА,ЗАХОВА,,"С.БАНЯ, РАЗЛОГ, БЛАГОЕВГРАД",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ЙОРДАНОВА,ИВАНОВА,,"ГР.АСЕНОВГРАД, АСЕНОВГРАД, ПЛОВДИВ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ЙОРДАНОВА,КОМИТОВА,,"С.ЧЕРНО МОРЕ, БУРГАС, БУРГАС",2009-10-14,"Национален осигурителен институт","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ЙОРДАНОВА,НЕНКОВА-ВУЧКОВА,,"ГР.САМОКОВ, САМОКОВ, СОФИЙСКА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ЙОРДАНОВА,РОЙНЕВА,,"С.БЕЛИЦА, ТУТРАКАН, СИЛИСТРА",2015-02-11,"Община Троян","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ЙОРДАНОВА,РОЙНЕВА,,"С.БЕЛИЦА, ТУТРАКАН, СИЛИСТРА",2016-02-04,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Ловеч","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ЙОРДАНОВА,СПАСОВА,,"С.УГЛЕДНО, ОМУРТАГ, ТЪРГОВИЩЕ",2009-12-02,"Национална здравноосигурителна каса","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ЙОРДАНОВА,ТЕЛКИЙСКА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ЙОРДАНОВА,ТЕЛКИЙСКА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,КАМЕНОВА,БОЖИНОВА,,"С.ЯКИМОВО, ЯКИМОВО, МОНТАНА",2015-04-01,"Община Якимово","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,КИРИЛОВА,ВАТАШКА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,КИРИЛОВА,ГРАДИНАРОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-09-17,"Колеж по телекомуникации и пощи","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,КИРИЛОВА,ИЗОВА,,"ГР.ПЕТРИЧ, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,КИРИЛОВА,МАНАСИЕВА,,"С.СКЛАВЕ, САНДАНСКИ, БЛАГОЕВГРАД",2008-06-10,"Държавна агенция за закрила на детето","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,КИРИЛОВА,МАНАСИЕВА,,"С.СКЛАВЕ, САНДАНСКИ, БЛАГОЕВГРАД",2012-06-14,"Министерство на труда и социалната политика","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,КИРИЛОВА,МАРИНОВА,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2009-12-02,"Национална здравноосигурителна каса","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,КИРИЛОВА,НАЙДЕНОВА,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,КИРИЛОВА,СВЕТЛОВА-ТРИФОНОВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,КИРОВА,ПОПОВСКА,,"ГР.ДИМИТРОВГРАД, ДИМИТРОВГРАД, ХАСКОВО",2015-08-11,"Община Асеновград","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,КИРОВА,ПОПОВСКА,,"ГР.ДИМИТРОВГРАД, ДИМИТРОВГРАД, ХАСКОВО",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,КИРЯКОВА,ДАНАИЛОВА,,"С.ОРЕШАК, АКСАКОВО, ВАРНА",2013-03-20,"Община Аксаково","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,КОЛЕВА,КОЛЕВА,,"С.БЕЛОКОПИТОВО, ШУМЕН, ШУМЕН",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,КОЛЕВА,МОМЧИЛОВА,,"ГР.ИВАЙЛОВГРАД, ИВАЙЛОВГРАД, ХАСКОВО",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,КОЛЕВА,НАЙДЕНОВА,,"ГР.ГАБРОВО, ГАБРОВО, ГАБРОВО",2016-01-19,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Габрово","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,КОЛЕВА,НАЛБАНТОВА,,"С.АВРЕН, АВРЕН, ВАРНА",2011-06-16,"Висша атестационна комисия","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,КОЛЕВА,ПЕТКОВА,,"С.КОРИТЕН, КРУШАРИ, ДОБРИЧ",2014-02-19,"Община Добричка","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,КОНСТАНТИНОВА,ДРАГОСТИНОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-09-20,"Министерство на културата","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,КОНСТАНТИНОВА,НЕМЦОВА-СПАСОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,КОНСТАНТИНОВА,ТОНДЖАРОВА,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2008-12-18,"Българско национално радио","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,КОСТАДИНОВА,ГЮЗЕЛЕВА,,"ГР.ДУПНИЦА, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,КОСТАДИНОВА,ДАРАКЧИЕВА,,"ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, БЛАГОЕВГРАД",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,КОСТАДИНОВА,ДОБРЕВА,,"ГР.ПЪРВОМАЙ, ПЪРВОМАЙ, ПЛОВДИВ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,КОСТАДИНОВА,ЗДРАВКОВА,,"ГР.ПЕЩЕРА, ПЕЩЕРА, ПАЗАРДЖИК",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,КОСТАДИНОВА,КАСАБОВА,,"ГР.ЧЕПЕЛАРЕ, ЧЕПЕЛАРЕ, СМОЛЯН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,КОСТАДИНОВА,КРОНДЕВА,,"ГР.ХАДЖИДИМОВО, ХАДЖИДИМОВО, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,КОСТАДИНОВА,ТАШКОВА,,"ГР.КАВАРНА, КАВАРНА, ДОБРИЧ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,КОСТОВА,ЛАЗАРОВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,КОСТОВА,ТОШЕВА,,"С.ДИНК, МАРИЦА, ПЛОВДИВ",2015-09-30,"Община Марица","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,КРУМОВА,ЕНЕВА,,"С.СТАРО ОРЯХОВО, ДОЛНИ ЧИФЛИК, ВАРНА",2013-05-21,"Община Долни чифлик","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,КРУМОВА,КИРОВА,,"С.КОПРИВЛЕН, ХАДЖИДИМОВО, БЛАГОЕВГРАД",2014-02-19,"Община Добрич","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,КРУМОВА,КОЦЕВА,,"С.ГРАМАДЕ, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2013-06-26,"Сосиете Женерал Експресбанк АД","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,КРУМОВА,НИКОЛОВА,,"ГР.ХАДЖИДИМОВО, ХАДЖИДИМОВО, БЛАГОЕВГРАД",2013-09-18,"Община Видин","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,КРУМОВА,НИКОЛОВА-СТОИЛОВА,,"С.СТЕФАНОВО, РАДОМИР, ПЕРНИК",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,КРУМОВА,ПЕТКОВА,,"С.МАРИКОСТИНОВО, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,КРУМОВА,СТОИЧКОВА,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2015-06-01,"Приватизирани предприятия - Кюстендил","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,КРЪСТЕВА,БОЙКИНОВА,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,КРЪСТЕВА,ГЕОРГИЕВА,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2012-06-20,"Университет ""Проф. Асен Златаров"" - Бургас","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,КРЪСТЕВА,КАРАКАШЕВА,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,КРЪСТЕВА,ЛАМБРЕВА,,"ГР.АСЕНОВГРАД, АСЕНОВГРАД, ПЛОВДИВ",2011-08-09,"Агенция Пътна инфраструктура","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,КРЪСТЕВА,ЛАМБРЕВА,,"ГР.АСЕНОВГРАД, АСЕНОВГРАД, ПЛОВДИВ",2012-10-10,"Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,КРЪСТОВА,МАРКОВА,,"ГР.МОНТАНА, МОНТАНА, МОНТАНА",2015-04-07,"Община Монтана","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,КУЗМАНОВА,ЮРУКОВА,,"ГР.САНДАНСКИ, САНДАНСКИ, БЛАГОЕВГРАД",2011-04-05,"Община Кресна","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,КУЗМИНИЧНА,КИСТАНОВА,,"РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ",2011-09-20,"Българска академия на науките - кадрови промени 2011 г.","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ЛАЗАРОВА,ДИМИТРОВА,,"ГР.БАНСКО, БАНСКО, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ЛАЗАРОВА,ИВАНОВА,,"ГР.РАЗЛОГ, РАЗЛОГ, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ЛАМБРЕВА,АЦИНОВА,,"ГР.ПЕЩЕРА, ПЕЩЕРА, ПАЗАРДЖИК",2015-05-12,"Община Пещера","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ЛЕОНИДОВА,АВРАМОВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2009-04-15,"Държавна агенция за метрология и технически надзор","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ЛИЛКОВА,ОВЧАРОВА,,"ГР.ПРОВАДИЯ, ПРОВАДИЯ, ВАРНА",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ЛОЗАНОВА,ВЛАДИМИРОВА,,"ГР.ДУПНИЦА, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2012-07-04,"Конфедерация на независимите синдикати в България","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ЛОЗАНОВА,ВЪРБАНОВА,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ЛЮБЕНОВА,КОДИНОВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2015-03-24,"Вестник Преса","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ЛЮБОМИРОВА,ДИНЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ЛЮБОМИРОВА,ДИНЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-06-29,"Организатор на хазартни игри","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ЛЮБОМИРОВА,МИТОВА-СТОЯНОВА,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2007-07-05,"Висш съдебен съвет","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ЛЮБОМИРОВА,МИТОВА-СТОЯНОВА,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ЛЮБОМИРОВА,ХАДЖИЕВА-МЕРОДИЙСКА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-03-14,"Софийски университет ""Св. Климент Охридски""","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ЛЮБОМИРОВА,ЦВЕТАНОВА,,"ГР.ПЕТРИЧ, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,МАКСИМОВА,КИРИЛОВА,,"С.КРУШОВЕНЕ, ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ, ПЛЕВЕН",2013-12-11,"Община Оряхово","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,МАКСИМОВА,КИРИЛОВА,,"С.КРУШОВЕНЕ, ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ, ПЛЕВЕН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,МАНОЛОВА,БОМПЛИТЦ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,МАНОЛОВА,ЧОЛАКОВА,,"ГР.ПЪРВОМАЙ, ПЪРВОМАЙ, ПЛОВДИВ",2010-10-13,"Изпълнителна агенция ""Борба с градушките""","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,МАРГАРИТОВА,МАЖДРАКОВА,,"С.ПИСАНЕЦ, ВЕТОВО, РУСЕ",2012-07-04,"Конфедерация на независимите синдикати в България","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,МАРГАРИТОВА,НОНЕВА,,"С.РЪЖЕНА, КАЗАНЛЪК, СТАРА ЗАГОРА",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,МАРГАРИТОВА,НОНЕВА,,"С.РЪЖЕНА, КАЗАНЛЪК, СТАРА ЗАГОРА",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,МАРИНОВА,АНГЕЛОВА,,"ГР.ГАБРОВО, ГАБРОВО, ГАБРОВО",2016-01-19,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Габрово","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,МАРИНОВА,ИВАНОВА,,"С.ВЪРБИЦА, ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,МАРИНОВА,ИВАНОВА,,"ГР.ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО, ГЕНЕРАЛ-ТОШЕВО, ДОБРИЧ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,МАРКОВА,БАЛДЖИЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-06-10,"Държавна агенция за младежта и спорта","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,МАРКОВА,БАЛДЖИЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-04-28,"Министерство на физическото възпитание и спорта","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,МАРКОВА,КАБАСАНОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-05-27,"Българска академия на науките","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,МЕТОДИЕВА,ВАСЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2016-02-18,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Кюстендил","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,МЕТОДИЕВА,ГРУЙЧЕВА,,"ГР.БОБОВ ДОЛ, БОБОВ ДОЛ, КЮСТЕНДИЛ",2014-12-03,"Община Бобов дол","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,МЕТОДИЕВА,СПАСОВА,,"С.БЪЛГАРЧЕВО, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2008-07-09,"Национален статистически институт","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,МЕТОДИЕВА,СТАРЧЕВА,,"ГР.БАНСКО, БАНСКО, БЛАГОЕВГРАД",2012-07-25,"Конфедерация на независимите синдикати в България","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,МИЛЕВА,СТОЯНОВА,,"ГР.ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2012-09-13,"Национална музикална академия ""Проф. Панчо Владигеров""","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,МИРЧЕВА,ГЕОРГИЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-07-25,"Конфедерация на независимите синдикати в България","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,МИТЕВА,ДИМОВА-МАВРЕВА,,"ГР.СВИЛЕНГРАД, СВИЛЕНГРАД, ХАСКОВО",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,МИТЕВА,МИНЧЕВА,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2012-07-04,"Конфедерация на независимите синдикати в България","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,МИТКОВА,ВОЙКИНСКА,,"ГР.СИМЕОНОВГРАД, СИМЕОНОВГРАД, ХАСКОВО",2013-11-13,"Община Враца","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,МИТКОВА,МИТОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-10-17,"Министерство на икономиката, енергетиката и туризма","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,МИТКОВА,ШОПОВА,,"ГР.ВЕЛИНГРАД, ВЕЛИНГРАД, ПАЗАРДЖИК",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,МИХАЙЛОВА,БОЗОВА,,"ГР.ЗЛАТОГРАД, ЗЛАТОГРАД, СМОЛЯН",2008-12-18,"Българско национално радио","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,МИХАЙЛОВА,БОЗОВА,,"ГР.ЗЛАТОГРАД, ЗЛАТОГРАД, СМОЛЯН",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,МИХАЙЛОВА,ДАМЯНОВА,,"С.ВИДЛИЦА, ГЕОРГИ ДАМЯНОВО, МОНТАНА",2008-06-10,"Държавна агенция Архиви","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,МИХАЙЛОВА,ЖЕЛЕВА,,"ГР.ШАБЛА, ШАБЛА, ДОБРИЧ",2016-01-19,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Добрич","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,МИХАЙЛОВА,ЗАМФИРОВА-ПОПОВА,,"ГР.ЛОМ, ЛОМ, МОНТАНА",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,МИХАЙЛОВА,ПЕТКОВА,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2008-12-18,"Българско национално радио","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,МИХАЙЛОВА,ПЕТКОВА,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,МИХАЙЛОВА,ПРОФИРОВА,,"ГР.КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2011-08-09,"Агенция Пътна инфраструктура","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,МИХАЙЛОВА,СМАТРАКАЛЕВА-САВОВА,,"ГР.ВЕЛИНГРАД, ВЕЛИНГРАД, ПАЗАРДЖИК",2008-12-18,"Българско национално радио","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,МИХАЙЛОВА,ТОТЕВА,,"ГР.БОБОШЕВО, БОБОШЕВО, КЮСТЕНДИЛ",2010-05-11,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,МИХАЙЛОВА,ХАДЖИТОДОРОВА-МЪСЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,МЛАДЕНОВА,ВЪЛЧЕВА,,"С.БОЙНИЦА, БОЙНИЦА, ВИДИН",2013-07-31,"Община Бойница","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,МЛАДЕНОВА,ШИПКОВЕНСКА,,"С.СМОЛЯНОВЦИ, МОНТАНА, МОНТАНА",2012-07-11,"Медицински университет - София","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,МЛАДЕНОВА,ШИПКОВЕНСКА,,"С.СМОЛЯНОВЦИ, МОНТАНА, МОНТАНА",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,МЛАДЕНОВА,ЯНЧЕВА,,"С.МАНАСТИРИЩЕ, ХАЙРЕДИН, ВРАЦА",2014-01-15,"Община Хайредин","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,НАЙДЕНОВА,ИВАНОВА,,"С.ОРЕШАК, ТРОЯН, ЛОВЕЧ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,НАЙДЕНОВА,САВЧЕВА,,"С.РАКЕВО, КРИВОДОЛ, ВРАЦА",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,НАЙДЕНОВА,ХРИСТОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-11-06,"Централна кооперативна банка","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,НАЙДЕНОВА,ХРИСТОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-04-15,"Длъжници към Българска народна банка","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,НЕДЕВА,ИВАНОВА,,"С.ИВАН ВАЗОВО, КАЛОЯНОВО, ПЛОВДИВ",2015-06-09,"Приватизирани предприятия - Монтана","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,НЕДЕЛЧЕВА,ВАСИЛЕВА,,"ГР.КОТЕЛ, КОТЕЛ, СЛИВЕН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,НЕДЕЛЧЕВА,ПЕШЕВА,,"ГР.БЕЛЕНЕ, БЕЛЕНЕ, ПЛЕВЕН",2013-10-30,"Община Криводол","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,НЕДЯЛКОВА,ВАСИЛЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2007-04-24,"Европейски парламент","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,НЕЙЧЕВА,КУМБИЕВА,,"ГР.ЗЛАТИЦА, ЗЛАТИЦА, СОФИЙСКА",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,НЕНОВА,ГЕМЕДЖИЙСКА,,"С.ЛЮБЕН, СЪЕДИНЕНИЕ, ПЛОВДИВ",2015-10-28,"Община Съединение","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,НИКОЛАЕВА,ВАСИЛЕВА,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2015-11-11,"Приватизирани предприятия - Пазарджик","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,НИКОЛАЕВА,СТОЙЧЕВА-АНДРЕЕВА,,"ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,НИКОЛОВА,АВДЕВА,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2007-07-05,"Висш съдебен съвет","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,НИКОЛОВА,АВДЕВА,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,НИКОЛОВА,БОЖКОВА,,"С.ДРАГОМИР, СЪЕДИНЕНИЕ, ПЛОВДИВ",2015-09-09,"Община Калояново","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,НИКОЛОВА,БОЯДЖИЕВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2009-10-14,"Национален осигурителен институт","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,НИКОЛОВА,ВАСЕВА,,"С.ДОЛНА ГРАЩИЦА, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2010-02-09,"Българска академия на науките","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,НИКОЛОВА,ВЕЛКОВА,,"ГР.БАНСКО, БАНСКО, БЛАГОЕВГРАД",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,НИКОЛОВА,ДИКОВА-МАДЖАРОВА,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,НИКОЛОВА,ДИМИТРОВА,,"ГР.БАЛЧИК, БАЛЧИК, ДОБРИЧ",2014-02-12,"Община Балчик","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,НИКОЛОВА,ДОБРЕВА,,"С.ДРАГНЕВЦИ, ТРЯВНА, ГАБРОВО",2014-01-28,"Община Трявна","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,НИКОЛОВА,ДОНКОВА,,"ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, БЛАГОЕВГРАД",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,НИКОЛОВА,ЕКИМОВА,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2014-05-20,"Решение № 2-349 от 20.05.2014 г. - Стопанска академия ""Д. А. Ценов""","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,НИКОЛОВА,ИВАНОВА-БАТУРОВА,,"ГР.КАЗАНЛЪК, КАЗАНЛЪК, СТАРА ЗАГОРА",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,НИКОЛОВА,ЙОНЧЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-12-09,"Печатни издания","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,НИКОЛОВА,КАЛАДЖИЕВА,,"ГР.ПЕЩЕРА, ПЕЩЕРА, ПАЗАРДЖИК",2015-04-16,"Община Батак","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,НИКОЛОВА,КАЛДЪРЪМОВА-ЛАЗАРОВА,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,НИКОЛОВА,КОЛЕВА,,"ГР.ТУТРАКАН, ТУТРАКАН, СИЛИСТРА",2012-07-25,"Конфедерация на независимите синдикати в България","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,НИКОЛОВА,КОРУНОВА,,"ГР.ИСПЕРИХ, ИСПЕРИХ, РАЗГРАД",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,НИКОЛОВА,МАРКОВА,,ГР.РУСЕ,2011-05-27,"Централна избирателна комисия-назначена с указ на президента № 78/15.04.2011 г.","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,НИКОЛОВА,МАРКОВА,,ГР.РУСЕ,2014-10-15,"Министерство на отбраната","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,НИКОЛОВА,МАРКОВСКА,,"С.РИБАРИЦА, ТЕТЕВЕН, ЛОВЕЧ",2009-10-14,"Национален осигурителен институт","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,НИКОЛОВА,МИРЧЕВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,НИКОЛОВА,МИТЕВА,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2009-04-15,"Държавна агенция за метрология и технически надзор","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,НИКОЛОВА,НИКОЛОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,НИКОЛОВА,ПЕТРОВА,,"ГР.КОЧЕРИНОВО, КОЧЕРИНОВО, КЮСТЕНДИЛ",2014-12-09,"Община Кочериново","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,НИКОЛОВА,РАНГЕЛОВА,,"ГР.ЛОМ, ЛОМ, МОНТАНА",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,НИКОЛОВА,СТАРИДОЛСКА,,"ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2009-12-09,"Печатни издания","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,НИКОЛОВА,ТАШКОВА,1944-05-15,"ГР.САМОКОВ, САМОКОВ, СОФИЙСКА",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1" ЕЛЕНА,НИКОЛОВА,ХРИСТОВА,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,НИКОЛОВА,ЧЕРНЕВА-МАРКОВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2013-01-16,"Министерство на правосъдието","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ПАВЛОВА,БОЙЧЕВА-ТОМОВА,,"ГР.СРЕДЕЦ, СРЕДЕЦ, БУРГАС",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ПАВЛОВА,КИРИЛОВА-ЩЕРБАКОВА,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2011-02-15,"Агенция ""Митници""","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ПАВЛОВА,КИРИЛОВА-ЩЕРБАКОВА,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2009-10-14,"Национален осигурителен институт","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ПАНАЙОТОВА,КАПИТАНОВА,,"ГР.СВИЛЕНГРАД, СВИЛЕНГРАД, ХАСКОВО",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ПАНКОВА,БОГДАНОВА,,"С.РУЖИНЦИ, РУЖИНЦИ, ВИДИН",2013-07-31,"Община Белоградчик","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ПАНКОВА,БОГДАНОВА,,"С.РУЖИНЦИ, РУЖИНЦИ, ВИДИН",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ПАНТЕЛЕЕВА,ДОБРЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-05-27,"Българска академия на науките","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ПАНЧЕВА,ПИЩОВКОЛЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-10-17,"Министерство на икономиката, енергетиката и туризма","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ПАРИЗОВА,НИКОЛОВА,,"ГР.ДУПНИЦА, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2009-10-14,"Национален осигурителен институт","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ПЕЕВА,АНГЕЛОВА,,"С.ДИМЧЕВО, БУРГАС, БУРГАС",2013-01-29,"Община Средец","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ПЕЙЧЕВА,ТОДОРОВА,,"ГР.ТЕРВЕЛ, ТЕРВЕЛ, ДОБРИЧ",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ПЕНЕВА,ДОЙЧЕВА,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2011-09-20,"Министерство на културата","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ПЕНЕВА,ДОЙЧЕВА,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ПЕНЕВА,ИВАНОВА,,"С.КОЗАРЕВЕЦ, ЛЯСКОВЕЦ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-07-24,"Община Лясковец","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ПЕНЕВА,ПЕНЕВА-ЗЛАТКОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-08-07,"Университет по архитектура, строителство и геодезия","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ПЕНЧЕВА,АПОСТОЛОВА,,"ГР.ХИСАРЯ, ХИСАРЯ, ПЛОВДИВ",2015-10-28,"Община Хисаря","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ПЕТКОВА,АЛЕКСАНДРОВА,,"С.ГОЛЯМО ВРАНОВО, СЛИВО ПОЛЕ, РУСЕ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ПЕТКОВА,ВУТОВА,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ПЕТКОВА,ДИМОВА,,"ГР.АПРИЛЦИ, АПРИЛЦИ, ЛОВЕЧ",2009-10-14,"Национален осигурителен институт","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ПЕТКОВА,КИРЧЕВА,1949-09-18,"ГР.ЛОМ, ЛОМ, МОНТАНА",2007-09-04,"Народно събрание","Решение № 14 от 04.09.2007 г. - Народно събрание","

Рег. бланка; картони обр. 4 и обр. 6; рег. дневник; лично дело ІА-32653

" ЕЛЕНА,ПЕТКОВА,КИРЧЕВА,1949-09-18,"ГР.ЛОМ, ЛОМ, МОНТАНА",2010-12-14,"Министерство на външните работи - посланици","Решение № 175 от 14.12.2010 г. - МВнР - посланици и генерални консули","Рег. бланка; картони обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; рег. дневник; лично дело ІА-32653" ЕЛЕНА,ПЕТКОВА,КОСТОВА,,"С.МИТРОВЦИ, ЧИПРОВЦИ, МОНТАНА",2015-04-07,"Община Чипровци","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ПЕТКОВА,КУЗМАНОВА,,"С.ДЪЛГО ПОЛЕ, КАЛОЯНОВО, ПЛОВДИВ",2015-09-09,"Община Калояново","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ПЕТКОВА,МИЛЕНКОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-12-02,"Национална здравноосигурителна каса","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ПЕТКОВА,СТОЕНЧЕВА-МАРИНОВА,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ПЕТРОВА,АНЕВА,,"С.ВЪЛЧА ПОЛЯНА, ЕЛХОВО, ЯМБОЛ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ПЕТРОВА,АНЕВА,,"С.ВЪЛЧА ПОЛЯНА, ЕЛХОВО, ЯМБОЛ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ПЕТРОВА,АНЕВА,,"С.ВЪЛЧА ПОЛЯНА, ЕЛХОВО, ЯМБОЛ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ПЕТРОВА,ГЕОРГИЕВА,,"С.БРЪШЛЯНИЦА, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ПЕТРОВА,ГЕОРГИЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ПЕТРОВА,ДАНЕВА,,"ГР.САНДАНСКИ, САНДАНСКИ, БЛАГОЕВГРАД",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ПЕТРОВА,ДИЧЕВА,,"С.КОМОЩИЦА, ЯКИМОВО, МОНТАНА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ПЕТРОВА,ИВАНОВА,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2014-11-13,"ИНТЕРМЕДИА ООД","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ПЕТРОВА,ЙОРДАНОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2016-01-19,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Добрич","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ПЕТРОВА,КАРАКИЧЕВА,,"С.КАТУНЦИ, САНДАНСКИ, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ПЕТРОВА,КАШЧИЕВА,,"С.ИСКРЕЦ, СВОГЕ, СОФИЙСКА",2012-08-21,"Химикотехнологичен и металургичен университет - София","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ПЕТРОВА,КИРИЛОВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2011-03-09,"Социологически агенции","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ПЕТРОВА,МАНАСИЕВА,,"С.ДОБЪРСКО, РАЗЛОГ, БЛАГОЕВГРАД",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ПЕТРОВА,МАНАСИЕВА,,"С.ДОБЪРСКО, РАЗЛОГ, БЛАГОЕВГРАД",2015-01-14,"Община Невестино","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ПЕТРОВА,ОРОЗОВА-КРЪНЧЕВА,,"ГР.РАЗЛОГ, РАЗЛОГ, БЛАГОЕВГРАД",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ПЕТРОВА,ПАСПАЛАНОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-09-18,"Нов български университет","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ПЕТРОВА,ПЕРЕВА,,"С.ДОЛНО ЕЗЕРОВО, БУРГАС, БУРГАС",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ПЕТРОВА,ПЕРЕВА,,"С.ДОЛНО ЕЗЕРОВО, БУРГАС, БУРГАС",2015-12-01,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ПЕТРОВА,РАДЕВА,,"ГР.ТЕРВЕЛ, ТЕРВЕЛ, ДОБРИЧ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ПЕТРОВА,РАЧЕВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ПЕТРОВА,ТЕРЗИЕВА-СУЛЕВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2015-04-16,"Община Белово","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ПЕТРОВА,ХРИСТОВА,1971-09-03,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-02-05,"Агенция по заетостта","Неустановена принедлежност", ЕЛЕНА,ПЕТРОВА,ЧАКАЛОВА,,"ГР.ГАБРОВО, ГАБРОВО, ГАБРОВО",2011-11-02,"Министерство на регионалното развитие и благоустройството","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ПЕТРОВА,ЧУШЕВА,,"С.ДРЕН, РАДОМИР, ПЕРНИК",2015-06-09,"Община Радомир","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ПЕТРОВА,ШАРКОВА,,"С.ЕЛЕШНИЦА, РАЗЛОГ, БЛАГОЕВГРАД",2011-04-28,"Община Разлог","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ПЕТРОВА,ШАРКОВА,,"С.ЕЛЕШНИЦА, РАЗЛОГ, БЛАГОЕВГРАД",2011-07-06,"Община Белица","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ПЕТРОВА,ШИШКОВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ПЕТРОВА,ЯНКОВА,,"ГР.СИЛИСТРА, СИЛИСТРА, СИЛИСТРА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ПЪРВАНОВА,БОРИСОВА,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ПЪРВАНОВА,РУСИНОВА-БАХУДЕЙЛА,,"ГР.ЛОМ, ЛОМ, МОНТАНА",2014-06-10,"Софийски университет Св. Климент Охридски","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,РАДЕВА,БЕРОВА,,"ГР.КОТЕЛ, КОТЕЛ, СЛИВЕН",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,РАДКОВА,ШЕКЕРЛЕТОВА,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2010-12-14,"Министерство на външните работи - посланици","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,РАДКОВА,ШЕКЕРЛЕТОВА,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2011-03-16,"Министерство на външните работи","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,РАДОМИРОВА,КАРАВАСИЛЕВА,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2013-01-09,"Община Карнобат","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,РАЙЧЕВА,ШАХАНОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,РАНГЕЛОВА,ДИНЧИЙСКА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,РАНГЕЛОВА,ЗИЕВА,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2015-04-28,"Община Пазарджик","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,РУМЕНОВА,ЖЕЛЯЗКОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,РУСЕВА,АРНАУЧКОВА,,"ГР.ХАРМАНЛИ, ХАРМАНЛИ, ХАСКОВО",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,САМУИЛОВА,ЧОЛАКОВА,,"ГР.РАКОВСКИ, РАКОВСКИ, ПЛОВДИВ",2015-10-05,"Община Раковски","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,СВЕТОСЛАВОВА,ВЕЛЧЕВА,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,СВЕТОСЛАВОВА,ГИНЕВА,,"ГР.ГАБРОВО, ГАБРОВО, ГАБРОВО",2015-12-08,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Велико Търново","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,СЕВДЕЛИНОВНА,ПРОКОПИЕВА,,"РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,СИМЕОНОВА,АНДОНОВА,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,СИМЕОНОВА,АНТОНОВА,,"С.ЗВЕРИНО, МЕЗДРА, ВРАЦА",2013-06-11,"Община Велико Търново","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,СИМЕОНОВА,БОРЯНОВА,,"С.СТРАХИЛОВО, ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,СИМЕОНОВА,ГЕРГИНСКА,,"ГР.КРИЧИМ, КРИЧИМ, ПЛОВДИВ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,СИМЕОНОВА,ЛАТЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-01-14,"Приватизирани предприятия - София","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,СИМЕОНОВА,ШОПОВА,,"ГР.ДИМИТРОВГРАД, ДИМИТРОВГРАД, ХАСКОВО",2009-11-18,"Агенция за приватизация","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,СИМЕОНОВА,ШОПОВА,,"ГР.ДИМИТРОВГРАД, ДИМИТРОВГРАД, ХАСКОВО",2015-08-04,"Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,СЛАВКОВА,ДЪЛБОКОВА,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,СЛАВОВА,СЛАВОВА,,"С.СВАЛЕНИК, ИВАНОВО, РУСЕ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,СЛАВОВА,СТАРЧЕВА,,"С.ВИНОГРАД, СТРАЖИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2008-07-09,"Национален статистически институт","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,СЛАВЧЕВА,СОТИРОВА,1948-02-14,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Решение № 297 от 12.01.2012 г. - Агенция по заетостта","Рег. дневник; картон обр. 6; писмо вх. № 2015/ 24.04.1990 г. за унищожаване с протокол № 788/ 25.02.1990 г. материалите на Я/К ""Лале""." ЕЛЕНА,СЛАВЧЕВА,СТОИЛОВА,,"ГР.САНДАНСКИ, САНДАНСКИ, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,СОТИРОВА,ВЪЛКОВА,,"ГР.ЕЛЕНА, ЕЛЕНА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-07-16,"Община Плевен","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,СОТИРОВА,ИЛИЕВА,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,СОТИРОВА,ИЛИЕВА,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,СОТИРОВА,ОБЛАКОВА,,"ГР.САНДАНСКИ, САНДАНСКИ, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,СПАСОВА,ГЕРГИНОВА,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,СПАСОВА,ГУДЕВА,,"ГР.РАЗЛОГ, РАЗЛОГ, БЛАГОЕВГРАД",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,СПАСОВА,САЕВА,,"С.БАЧЕВО, РАЗЛОГ, БЛАГОЕВГРАД",2011-04-28,"Община Разлог","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,СПАСОВА,ХРИСТОВА,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,СПИРОВА,ТРИНГОВА,,"ГР.КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,СТАВРЕВА,ГЕОРГИЕВА,,"ГР.ПОМОРИЕ, ПОМОРИЕ, БУРГАС",2015-04-01,"Община Лом","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,СТАЙКОВА,ЦВЕТКОВА,,"С.ДОБРИ ДОЛ, ПЪРВОМАЙ, ПЛОВДИВ",2015-10-05,"Община Първомай","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,СТАНИМИРОВА,ТОМАНОВА,,"ГР.БАНКЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-10-14,"Национален осигурителен институт","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,СТАНЧЕВА,ЕНЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-10-05,"Администрация на Народното събрание","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,СТАНЧЕВА,ПАНАЙОТОВА,,"ГР.БЯЛА, БЯЛА, РУСЕ",2013-06-11,"Община Велико Търново","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,СТАНЬОВА,ЧУМПОВА,,"ГР.КОПРИВЩИЦА, КОПРИВЩИЦА, СОФИЙСКА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,СТАТЕВА,ДРУМЕВА,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2014-02-19,"Община Добричка","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,СТАТЕВА,ДРУМЕВА,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,СТЕФАНОВА,АВРАМОВА,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,СТЕФАНОВА,БАЛИНОВА,,"ГР.РАКИТОВО, РАКИТОВО, ПАЗАРДЖИК",2015-05-19,"Община Ракитово","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,СТЕФАНОВА,БОБЕВА-АВРАМОВА,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2008-12-18,"Българско национално радио","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,СТЕФАНОВА,БОБЕВА-АВРАМОВА,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,СТЕФАНОВА,БУРИЛКОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-02-29,"Бахайска общност в България","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,СТЕФАНОВА,ВАНГЕЛОВА,,"С.ЯВОРНИЦА, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2011-07-12,"Община Петрич","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,СТЕФАНОВА,ВЛАДОВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2010-09-29,"Регионални печатни издания","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,СТЕФАНОВА,ИВАНОВА,,"С.САМУИЛОВО, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2010-01-28,"Комисия за защита на потребителите","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,СТЕФАНОВА,КУНДУРДЖИЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-12-02,"Национална здравноосигурителна каса","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,СТЕФАНОВА,МАНГУШЕВА,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2008-03-18,"КТ Подкрепа","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,СТЕФАНОВА,МАНОВА,,"ГР.БАЛЧИК, БАЛЧИК, ДОБРИЧ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,СТЕФАНОВА,МИРЧЕВА,,"ГР.ТОПОЛОВГРАД, ТОПОЛОВГРАД, ХАСКОВО",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,СТЕФАНОВА,ПЕТРОВА,,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2012-06-14,"Министерство на труда и социалната политика","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,СТЕФАНОВА,ПЕТРОВА,,"С.СЛАВОТИН, МОНТАНА, МОНТАНА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,СТЕФАНОВА,ПЕТРОВА,,"С.СЛАВОТИН, МОНТАНА, МОНТАНА",2016-02-09,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Монтана","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,СТЕФАНОВА,СТОЙЧЕВА,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2011-07-27,"Община Благоевград","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,СТЕФАНОВА,СТОЙЧЕВА,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,СТЕФАНОВА,СТОЙЧЕВА,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,СТЕФАНОВА,ЧАКАЛОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-06-10,"Софийски университет Св. Климент Охридски","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,СТОЕВА,АТАНАСОВА,,"ГР.КАРЛОВО, КАРЛОВО, ПЛОВДИВ",2008-03-18,"КТ Подкрепа","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,СТОЕВА,БОЙЧЕВА,,"ГР.МАДЖАРОВО, МАДЖАРОВО, ХАСКОВО",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,СТОЕВА,СЕДЕВЧЕВА,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,СТОИЛОВА,ГЕОРГИЕВА,,"ГР.ПЕЩЕРА, ПЕЩЕРА, ПАЗАРДЖИК",2010-10-13,"Изпълнителна агенция ""Борба с градушките""","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,СТОИЛОВА,КИСОВА,,"С.РАВНОГОР, БРАЦИГОВО, ПАЗАРДЖИК",2015-04-21,"Община Брацигово","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,СТОИЛОВА,КОСТАДИНОВА,,"ГР.ДУПНИЦА, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,СТОИЛОВА,ЛАСКОВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,СТОИЛОВА,СТАНЧЕВА,,"С.ЕКЗАРХ ЙОСИФ, БОРОВО, РУСЕ",2014-05-13,"Длъжници към Кредитна банка","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,СТОЙКОВА,ДИМИТРОВА,,"С.ТОПОЛИ ДОЛ, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,СТОЙНОВА,ЧЕРНЕВА,,"ГР.ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,СТОЙОВА,МИТОВА,,"С.ГЪРЛЯНО, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,СТОЙОВА,НИКОЛОВА,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2012-07-25,"Конфедерация на независимите синдикати в България","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,СТОЯНОВА,АВРОВА,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,СТОЯНОВА,АТАНАСОВА,,"С.ЛИВАДА, КАМЕНО, БУРГАС",2013-01-29,"община Камено","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,СТОЯНОВА,БУРГОВА,,"С.ПАНИЧЕРИ, ХИСАРЯ, ПЛОВДИВ",2015-10-28,"Община Хисаря","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,СТОЯНОВА,ЖЕКОВА,,"С.ВРАНИНО, КАВАРНА, ДОБРИЧ",2014-02-24,"Община Каварна","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,СТОЯНОВА,ЗЛАТАРСКА,,"С.ГОРНА СУШИЦА, САНДАНСКИ, БЛАГОЕВГРАД",2014-12-09,"Община Кочериново","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,СТОЯНОВА,ЗЛАТКОВА,,"С.ПАВЕЛСКО, ЧЕПЕЛАРЕ, СМОЛЯН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,СТОЯНОВА,ЙОРДАНОВА,,"С.БАЧЕВО, РАЗЛОГ, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,СТОЯНОВА,ЙОРДАНОВА,,"С.БАЧЕВО, РАЗЛОГ, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,СТОЯНОВА,МИНЕВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2013-07-03,"Длъжници към Стопанска банка","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,СТОЯНОВА,НИКОЛОВА,,"С.КОСТИ, ЦАРЕВО, БУРГАС",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,СТОЯНОВА,СЕИЗОВА,,"ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,СТОЯНОВА,ЦВЕТКОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,СТРАХИЛОВА,АНДОНОВА,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,СЪБЕВА,МАДЖАРОВА,,"С.БОЯДЖИК, ТУНДЖА, ЯМБОЛ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,СЪБОВА,ПОПОВА,,"ГР.СЪЕДИНЕНИЕ, СЪЕДИНЕНИЕ, ПЛОВДИВ",2015-10-28,"Община Съединение","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ТАНЕВА,УШЕВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ТАШЕВА,ШУКЕРСКА,,"ГР.КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2014-11-26,"Община Кърджали","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ТАШЕВА,ШУКЕРСКА,,"ГР.КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2016-01-25,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Кърджали","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ТЕНЕВА,БЕЛЧЕВА,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ТОДОРОВА,АТАНАСОВА,,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ТОДОРОВА,ВЕЛИЧКОВА,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ТОДОРОВА,ВЪЛЧЕВА-ЯНЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-09-26,"Българска търговско-промишлена палата","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ТОДОРОВА,ГАТЕВА,,"С.ОВЧЕПОЛЦИ, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2015-09-09,"Община Калояново","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ТОДОРОВА,ГЕОРГИЕВА,,"С.ЧЕЛОПЕЧЕНЕ, КАВАРНА, ДОБРИЧ",2012-03-14,"Икономически университет Варна","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ТОДОРОВА,ГЕОРГИЕВА,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2015-04-28,"Община Пазарджик","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ТОДОРОВА,ДИМИТРОВА,,"С.ВЛАХИ, КРЕСНА, БЛАГОЕВГРАД",2009-10-14,"Национален осигурителен институт","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ТОДОРОВА,ИВАНОВА,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ТОДОРОВА,ПОПОВА,,"ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, БЛАГОЕВГРАД",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ТОДОРОВА,РАДЕВА-ДАНОВА,,"ГР.КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ТОДОРОВА,РАЙКОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-04-24,"Тракийски университет – гр. Стара Загора","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ТОДОРОВА,ХАДЖИЕВА,,"С.МОРСКО, НЕСЕБЪР, БУРГАС",2013-02-13,"Община Несебър","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ТОДОРОВА,ЧОБАНОВА,,"ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, БЛАГОЕВГРАД",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ТОДОРОВА,ШЕЙРЕТОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-06-16,"Висша атестационна комисия","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ТОДОРОВА,ШЕЙРЕТОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ТОДОРОВА,ШИКОВА,,"С.РАВНОГОР, БРАЦИГОВО, ПАЗАРДЖИК",2015-04-21,"Община Брацигово","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ТОМАНОВА,ВИШЕВА,,"ГР.КАРЛОВО, КАРЛОВО, ПЛОВДИВ",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ТОМОВА,ВРЕТЕНАРОВА,,"ГР.ПЕТРИЧ, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2011-07-12,"Община Петрич","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ТОМОВА,КАВАЛЕНКОВА,,"С.ВЛАДИМИРОВО, БОЙЧИНОВЦИ, МОНТАНА",2011-02-23,"Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ТОНЕВА,АНДОНОВА,,"С.ОВЧАРОВО, ХАРМАНЛИ, ХАСКОВО",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ТОНЧЕВА,ДРАГАНОВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ТОНЧЕВА,УЗУНОВА,,"ГР.КАРЛОВО, КАРЛОВО, ПЛОВДИВ",2009-04-15,"Държавна агенция за метрология и технически надзор","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ТОШЕВА,СЛАВКОВА-СИДЕНКО,,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ТОШЕВА,СЛАВКОВА-СИДЕНКО,,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ТРАЙЧЕВА,ГЕОРГИЕВА,,"ГР.БРАЦИГОВО, БРАЦИГОВО, ПАЗАРДЖИК",2011-06-16,"Висша атестационна комисия","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ТРАЙЧОВА,ЯКОВА,,"ГР.ДОЛНА БАНЯ, ДОЛНА БАНЯ, СОФИЙСКА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ТРИФОНОВА,ЩЕРЕВА,,"ГР.КРИЧИМ, КРИЧИМ, ПЛОВДИВ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ФИЛИПОВА,КУТЕВА-ТЪПКОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-09-20,"Министерство на културата","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ФОТЕВА,АРАБАДЖИЕВА,,"С.КАРАНОВО, АЙТОС, БУРГАС",2015-12-01,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ХАРАЛАМПИЕВА,ДОБРЕВА,,"С.ГОЛЯМО БЕЛОВО, БЕЛОВО, ПАЗАРДЖИК",2015-04-16,"Община Белово","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ХРИСТОВА,АРЧЕВА,,"ГР.БЕЛОВО, БЕЛОВО, ПАЗАРДЖИК",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ХРИСТОВА,БОЛТАДЖИЕВА,,"ГР.ЧЕРВЕН БРЯГ, ЧЕРВЕН БРЯГ, ПЛЕВЕН",2008-06-10,"Държавна комисия по стоковите борси и тържищата","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ХРИСТОВА,БЪЧВАРОВА,,"ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-04-07,"Приватизирани предприятия - Велико Търново","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ХРИСТОВА,ГЕОРГИЕВА,,"ГР.СЕВЛИЕВО, СЕВЛИЕВО, ГАБРОВО",2014-02-05,"Община Севлиево","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ХРИСТОВА,ГЕОРГИЕВА,,"ГР.ЕЛХОВО, ЕЛХОВО, ЯМБОЛ",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ХРИСТОВА,ГЮДЖЕНОВА,,"ГР.СВИЛЕНГРАД, СВИЛЕНГРАД, ХАСКОВО",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ХРИСТОВА,ДАНАИЛОВА,,"ГР.ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ХРИСТОВА,ДИМИТРОВА,,"С.ЧИРЕН, ВРАЦА, ВРАЦА",2013-11-13,"Община Враца","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ХРИСТОВА,ДИМИТРОВА,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ХРИСТОВА,ИВАНОВА,,"С.БРАНИЩЕ, ДОБРИЧКА, ДОБРИЧ",2008-07-09,"Национален статистически институт","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ХРИСТОВА,ЙОЦОВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ХРИСТОВА,КОЛЯЗОВА,,"ГР.ИВАЙЛОВГРАД, ИВАЙЛОВГРАД, ХАСКОВО",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ХРИСТОВА,МУЩРИНА,,"ГР.РАЗЛОГ, РАЗЛОГ, БЛАГОЕВГРАД",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ХРИСТОВА,МУЩРИНА,,"ГР.РАЗЛОГ, РАЗЛОГ, БЛАГОЕВГРАД",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ХРИСТОВА,ПАВЛОВА,,"ГР.РАЗЛОГ, РАЗЛОГ, БЛАГОЕВГРАД",2011-04-28,"Община Разлог","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ХРИСТОВА,ПАНАЙОТОВА,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ХРИСТОВА,ПАНАЙОТОВА,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ХРИСТОВА,ТОДОРОВА,,"ГР.НЕСЕБЪР, НЕСЕБЪР, БУРГАС",2015-12-01,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ХРИСТОВА,ХРИСТОВА,,"С.БИВОЛАРЕ, ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ, ПЛЕВЕН",2015-06-23,"Община Долна Митрополия","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ХРИСТОВА,ЯНКОВА,,"ГР.МАЛКО ТЪРНОВО, МАЛКО ТЪРНОВО, БУРГАС",2013-02-20,"Община Малко Търново","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ХРИСТОЗОВА,ЛЕЛЕКОВА,,"С.ГОЛЯМА ДОЛИНА, МАДЖАРОВО, ХАСКОВО",2009-04-15,"Държавна агенция за метрология и технически надзор","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ХРИСТОЗОВА,СТОЙЧЕВА,,УЗБЕКИСТАН,2015-10-05,"Община Първомай","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ЦВЕТАНОВА,ЙОЛОВА-БЛАЖЕВА,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2007-09-04,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ЦВЕТАНОВА,ЙОЛОВА-БЛАЖЕВА,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ЦВЕТАНОВА,ЙОЛОВА-БЛАЖЕВА,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2015-07-16,"Община Плевен","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ЦВЕТАНОВА,НЕДЯЛКОВА-БАКЪРДЖИЕВА,,"ГР.ВЪЛЧИ ДОЛ, ВЪЛЧИ ДОЛ, ВАРНА",2013-05-15,"Община Вълчи дол","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ЦВЕТКОВА,ГЕОРГИЕВА,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ЦЕНОВА,АТАНАСОВА,,"ГР.МОНТАНА, МОНТАНА, МОНТАНА",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ЧЕРНЕВА,БОЯДЖИЕВА,,"С.ГОРИЦА, ПОМОРИЕ, БУРГАС",2013-02-20,"Община Поморие","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ЧЕРНЕВА,БОЯДЖИЕВА,,"С.ГОРИЦА, ПОМОРИЕ, БУРГАС",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ЧЕРНЕВА,БОЯДЖИЕВА,,"С.ГОРИЦА, ПОМОРИЕ, БУРГАС",2015-12-01,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ЮРЪЕВНА,ЧЕРГОВА,,"РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ЯНКОВА,ИВАНОВА,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ЯНЧЕВА,АТАНАСОВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНА,ЯНЧЕВА,АТАНАСОВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2015-12-01,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНКА,АВРАМОВА,КИРКОВА,,"С.СТУБЕЛ, МОНТАНА, МОНТАНА",2015-11-05,"Приватизирани предприятия - Плевен","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНКА,АЛЕКСАНДРОВА,КАРЧИНСКА,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2009-04-15,"Държавна агенция за метрология и технически надзор","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНКА,АНГЕЛОВА,ИЛИЕВА,,"С.ДРЯНОВО, ЛЪКИ, ПЛОВДИВ",2015-09-14,"Община Лъки","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНКА,АНГЕЛОВА,НАЙДЕНОВА,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2008-03-18,"КТ Подкрепа","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНКА,АНГЕЛОВА,НИКОЛОВА,,"ГР.БЕРКОВИЦА, БЕРКОВИЦА, МОНТАНА",2015-03-11,"Община Берковица","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНКА,АНДОНОВА,РУСЕВА,,"С.ВЕДРИНА, ДОБРИЧКА, ДОБРИЧ",2014-02-19,"Община Добричка","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНКА,АНДРЕЕВА,АРНАУДОВА,,"С.ДЕБОВО, НИКОПОЛ, ПЛЕВЕН",2011-09-20,"Министерство на културата","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНКА,АНТОНОВА,АТАНАСОВА,,"ГР.СВИЩОВ, СВИЩОВ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-04-17,"Кредитни длъжници към банка ТЕКСИМ","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНКА,АПОСТОЛОВА,ХРИСТОВА,,"ГР.САМОКОВ, САМОКОВ, СОФИЙСКА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНКА,АТАНАСОВА,ЖЕЛЕВА,,"С.СТАРО ОРЯХОВО, ДОЛНИ ЧИФЛИК, ВАРНА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНКА,АТАНАСОВА,ПЕТРОВА,,"С.РАКЛИЦА, КАРНОБАТ, БУРГАС",2015-12-01,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНКА,АТАНАСОВА,РАЧЕВА,,"С.МИХАЛИЧ, СВИЛЕНГРАД, ХАСКОВО",2015-08-11,"Приватизирани предприятия - Търговище","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНКА,БОГДАНОВА,ЙОНОВА,,"С.НОВОСЕЛ, ШУМЕН, ШУМЕН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНКА,БОНЕВА,СИМЕОНОВА,1955-02-18,"ГР.ДИМИТРОВГРАД, ДИМИТРОВГРАД, ХАСКОВО",2015-11-05,"Община Исперих","Решение № 2-572 от 05.11.2015 г. - община Исперих","

Документи от ръководилия я щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони - обр. 4 – 4 бр. и обр. 6; лично дело IА-479 (Рз) МФ; протокол рег. № 52/ 26.02.1990 г. за отделяне за унищожаване секретните материали на рез. ""Златка""; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г.

" ЕЛЕНКА,БОРИСОВА,ВЛАДИМИРОВА,,"С.ГОРНИ ЦИБЪР, ВЪЛЧЕДРЪМ, МОНТАНА",2015-03-18,"Община Вълчедръм","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНКА,ВАСИЛЕВА,ГЕРГИНСКА,,"ГР.СТРЕЛЧА, СТРЕЛЧА, ПАЗАРДЖИК",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНКА,ВАСИЛЕВА,ЛАЛЕВА,,"ГР.ГАБРОВО, ГАБРОВО, ГАБРОВО",2014-01-22,"Община Габрово","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНКА,ВАСИЛЕВА,МИХАЙЛОВСКА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-06-10,"Софийски университет Св. Климент Охридски","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНКА,ВАСИЛЕВА,ЯНЕВА,,"ГР.ДЕВНЯ, ДЕВНЯ, ВАРНА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНКА,ВЪЛЕВА,СИНИГЕРОВА,,"С.ПЪДАРЕВО, КОТЕЛ, СЛИВЕН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНКА,ГАНЧЕВА,ПЕТРОВА,,"С.МАЛКИ ВЪРШЕЦ, СЕВЛИЕВО, ГАБРОВО",2014-02-05,"Община Севлиево","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНКА,ГЕОРГИЕВА,ЙОРДАНИНА,,"ГР.РИЛА, РИЛА, КЮСТЕНДИЛ",2011-01-26,"Министерство на отбраната","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНКА,ГЕОРГИЕВА,КАШЕВА,,"С.РУДНИК, БУРГАС, БУРГАС",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНКА,ГЕОРГИЕВА,ЛЬОЛЬОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-06-04,"Приватизация - обособени части - София","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНКА,ГЕОРГИЕВА,ПЕТКОВА,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНКА,ГЕОРГИЕВА,СЛАВОВА,,"ГР.ТЕРВЕЛ, ТЕРВЕЛ, ДОБРИЧ",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНКА,ГОСПОДИНОВА,ИВАНОВА,,"ГР.НОВА ЗАГОРА, НОВА ЗАГОРА, СЛИВЕН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНКА,ГОСПОДИНОВА,СТОЕВА,,"С.ПОЛКОВНИК СВЕЩАРОВО, ДОБРИЧКА, ДОБРИЧ",2014-02-19,"Община Добричка","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНКА,ДИМИТРОВА,ИВАНОВА,,"С.ЛИСТЕЦ, ГЛАВИНИЦА, СИЛИСТРА",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНКА,ДИМИТРОВА,МИЛАНОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-04-17,"Кредитни длъжници към банка БАЛКАНБАНК","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНКА,ДИМИТРОВА,МИТОВА,,"С.ГОЛЕМО БАБИНО, КРИВОДОЛ, ВРАЦА",2013-10-30,"Община Криводол","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНКА,ДИМИТРОВА,МИХАЙЛОВА,,"ГР.ДИМИТРОВГРАД, ДИМИТРОВГРАД, ХАСКОВО",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНКА,ДИМИТРОВА,МУХТАРОВА,,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНКА,ДИМИТРОВА,НИКОЛОВА,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2015-01-14,"Община Невестино","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНКА,ДИМИТРОВА,ЯНЕВА,,"С.МИЛЕВО, САДОВО, ПЛОВДИВ",2015-10-14,"Община Садово","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНКА,ДИМОВА,ПЕШЕВА,,"С.ЯВОРЕЦ, ГАБРОВО, ГАБРОВО",2015-05-12,"Приватизирани предприятия - Габрово","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНКА,ДРАГОМИРОВА,БЕЛЧЕВА,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНКА,ЕФТИМОВА,ТРИФОНОВА,,"С.ЦЕНОВО, ЦЕНОВО, РУСЕ",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНКА,ЕФТИМОВА,ТРИФОНОВА,,"С.ЦЕНОВО, ЦЕНОВО, РУСЕ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНКА,ЖЕЛЕВА,АТАНАСОВА,,"С.ЛОЗЕН, ЛЮБИМЕЦ, ХАСКОВО",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНКА,ЖЕЛЯЗКОВА,ПЕЕВА,,"ГР.ВЪЛЧИ ДОЛ, ВЪЛЧИ ДОЛ, ВАРНА",2015-12-17,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Варна","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНКА,ЗАХАРИЕВА,КРЪСТЕВА,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2015-09-09,"Приватизирани предприятия - Хасково","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНКА,ИВАНОВА,ГЕОРГИЕВА,,"ГР.СУХИНДОЛ, СУХИНДОЛ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНКА,ИВАНОВА,ГЛАДНИКОВА,,"С.САПАРЕВО, САПАРЕВА БАНЯ, КЮСТЕНДИЛ",2015-01-21,"Община Сапарева баня","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНКА,ИВАНОВА,ЖЕЛЕВА,,"С.РОСЕНОВО, ДОБРИЧКА, ДОБРИЧ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНКА,ИВАНОВА,КОЦЕВА,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2013-11-13,"Община Враца","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНКА,ИВАНОВА,НАЙДЕНОВА,,"С.ДЯНКОВО, РАЗГРАД, РАЗГРАД",2015-11-17,"Община Разград","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНКА,ИВАНОВА,НЕДКОВА,,"С.НОВАЧЕНЕ, НИКОПОЛ, ПЛЕВЕН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНКА,ИВАНОВА,ПАНАЙОТОВА,,"С.РАКИТА, ЧЕРВЕН БРЯГ, ПЛЕВЕН",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНКА,ИВАНОВА,ПЕШЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-01-14,"Приватизирани предприятия - София","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНКА,ИЛИЕВА,НЕДЕЛЧЕВА,,"С.СИВА РЕКА, СВИЛЕНГРАД, ХАСКОВО",2015-02-04,"Община Ловеч","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНКА,ИЛИЕВА,ПЕТКОВА,,"С.ЧИЛНОВ, ДВЕ МОГИЛИ, РУСЕ",2011-02-23,"Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНКА,ИЛИЕВА,СИМЕОНОВА,,"С.ЗМЕЕВО, БАЛЧИК, ДОБРИЧ",2014-02-12,"Община Балчик","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНКА,ИЛИЕВА,СТОЙКОВСКА,,"С.РАШКА ГРАЩИЦА, НЕВЕСТИНО, КЮСТЕНДИЛ",2015-01-14,"Община Невестино","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНКА,ИЛИЕВА,ХАДЖИДИМИТРОВА,,"ГР.РАЗГРАД, РАЗГРАД, РАЗГРАД",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", ЕЛЕНКА,ЙОРДАНОВА,БОРИСОВА,,"ГР.СИЛИСТРА, СИЛИСТРА, СИЛИСТРА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНКА,КИРИЛОВА,НИКОВА,,"С.ТИШАНОВО, НЕВЕСТИНО, КЮСТЕНДИЛ",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНКА,КОЛЕВА,НЕДЕВА,,"ГР.НОВА ЗАГОРА, НОВА ЗАГОРА, СЛИВЕН",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНКА,КОЛЕВА,ЯНЕВА,,"ГР.ДИМИТРОВГРАД, ДИМИТРОВГРАД, ХАСКОВО",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНКА,ЛАЗАРОВА,АДАМОВА,,"С.ГОРНА СТУДЕНА, СВИЩОВ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-07-17,"Община Свищов","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНКА,ЛЮБЕНОВА,ИВАНОВА,,"С.ВЪЛЧИТРЪН, ПОРДИМ, ПЛЕВЕН",2015-07-16,"Община Плевен","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНКА,МАРИНОВА,ИВАНОВА,,"С.СТАМБОЛОВО, ПАВЛИКЕНИ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-06-26,"Община Павликени","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНКА,МИНЕВА,СТОИМЕНОВА,,"ГР.БАЛЧИК, БАЛЧИК, ДОБРИЧ",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНКА,МИНЧЕВА,ИЛИЕВА,,"С.СТРЕЛЕЦ, ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2014-01-28,"Община Дряново","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНКА,МИТЕВА,БАНКОВА,,"С.МАЛКИ ВОДЕН, МАДЖАРОВО, ХАСКОВО",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНКА,МИХАЙЛОВА,ТОДОРОВА,,"С.ДРАГОМИРОВО, СВИЩОВ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНКА,МИХАЛЕВА,СЕКУЛОВА,,"С.ЖЕЛЮ ВОЙВОДА, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНКА,НЕДЯЛКОВА,ТОПУЗЛИЙСКА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-01-14,"Приватизирани предприятия - София","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНКА,НЕНКОВА,МИЛЕНКОВА,,"С.ДЪЛГА ЛУКА, ТРЪН, ПЕРНИК",2015-06-09,"Община Трън","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНКА,НЕНЧЕВА,ВЛАДОВА,,"С.АСЕНОВЦИ, ЛЕВСКИ, ПЛЕВЕН",2013-10-02,"Обединена българска банка","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНКА,НИКОЛОВА,СИМЕОНОВА,,"ГР.РАЗГРАД, РАЗГРАД, РАЗГРАД",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНКА,ПАНАЙОТОВА,ЯНЧЕВА,,"С.БЪЛГАРИ, ЦАРЕВО, БУРГАС",2013-02-27,"Община Царево","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНКА,ПЕНКОВА,ВАСИЛЕВА,,"ГР.БОЙЧИНОВЦИ, БОЙЧИНОВЦИ, МОНТАНА",2015-03-11,"Община Бойчиновци","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНКА,ПЕНКОВА,ВАСИЛЕВА,,"ГР.БОЙЧИНОВЦИ, БОЙЧИНОВЦИ, МОНТАНА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНКА,ПЕТКОВА,ГАНЕВА,,"С.ЧЕРВЕНЦИ, ВЪЛЧИ ДОЛ, ВАРНА",2013-05-15,"Община Девня","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНКА,ПЕТКОВА,ИВАНОВА,,"С.ЛОЗЕН, СТРАЖИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-07-24,"Община Стражица","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНКА,ПЕТКОВА,ИВАНОВА,,"С.КРУШЕТО, ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-07-24,"Община Стражица","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНКА,ПЕТКОВА,ТОСКИНА,,"С.РАЗГРАД, ВЪЛЧЕДРЪМ, МОНТАНА",2015-03-18,"Община Вълчедръм","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНКА,ПЕТРОВА,БАКАЛОВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2013-06-26,"Сосиете Женерал Експресбанк АД","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНКА,ПЕТРОВА,ДИМИТРОВА,,"С.ДОБРАЛЪК, КУКЛЕН, ПЛОВДИВ",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНКА,РАДЕВА,ШУТОВА,,"С.ЧЕРКОВИЦА, НИКОПОЛ, ПЛЕВЕН",2015-06-18,"Община Гулянци","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНКА,РУСЕВА,БЪРДУКОВА,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНКА,РУСЕВА,ЙОВКОВА,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2013-02-13,"община Созопол","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНКА,СИДЕРОВА,АЛЕКОВА,,"С.БЕЛЦОВ, ЦЕНОВО, РУСЕ",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНКА,СПАСОВА,ТЕРЗИЙСКА,,"С.ДИВА СЛАТИНА, ГЕОРГИ ДАМЯНОВО, МОНТАНА",2015-06-09,"Приватизирани предприятия - Монтана","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНКА,СТАМЕНКОВА,ГЕОРГИЕВА,,"ГР.БРЕЗНИК, БРЕЗНИК, ПЕРНИК",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНКА,СТАНЧЕВА,ДЯНКОВА,,"ГР.ЗАВЕТ, ЗАВЕТ, РАЗГРАД",2015-11-05,"Община Завет","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНКА,СТАНЧЕВА,ЖЕЛЕЗОВА,,"С.ДРАГОВО, КАРНОБАТ, БУРГАС",2012-12-12,"Община Айтос","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНКА,СТЕФАНОВА,СТАЛИНЧЕВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНКА,СТЕФАНОВА,СТАТЕЛОВА,,"С.ЦЕРОВА КОРИЯ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-07-24,"Община Лясковец","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНКА,СТОИМЕНОВА,ГЕОРГИЕВА,,"С.РАЙОВО, САМОКОВ, СОФИЙСКА",2015-01-14,"Приватизирани предприятия - София","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНКА,СТОИМЕНОВА,КИШКИНА,,"С.ГОЛЕМО СЕЛО, БОБОВ ДОЛ, КЮСТЕНДИЛ",2014-12-03,"Община Бобов дол","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНКА,СТОЙЧЕВА,ЯНКОВА,,"С.ЗАФИРОВО, ГЛАВИНИЦА, СИЛИСТРА",2013-03-27,"Община Бяла","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНКА,СТОЙЧОВА,ДИМИТРОВА,,"ГР.РИЛА, РИЛА, КЮСТЕНДИЛ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНКА,СТОЯНОВА,ГЕНЧЕВА,,"С.ДОБРИН, КРУШАРИ, ДОБРИЧ",2016-01-19,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Добрич","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНКА,СТОЯНОВА,МАНОЛОВА,,"С.НОВА КАМЕНА, ТЕРВЕЛ, ДОБРИЧ",2014-02-24,"Община Каварна","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНКА,СТОЯНОВА,ХРИСТОВА,,"С.НОВО СЕЛО, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2015-06-01,"Приватизирани предприятия - Кюстендил","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНКА,ТОДОРОВА,АРАБАДЖИЙСКА,,"ГР.ЧИРПАН, ЧИРПАН, СТАРА ЗАГОРА",2015-04-16,"Община Белово","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНКА,ТОДОРОВА,ГЕОРГИЕВА,,"С.СТУДЕНА, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2011-08-09,"Агенция Пътна инфраструктура","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНКА,ТОСКОВА,ТРЪНГОВА,,"ГР.ПЪРВОМАЙ, ПЪРВОМАЙ, ПЛОВДИВ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНКА,ТРИФОНОВА,ХРИСТОВА,,"ГР.КАРЛОВО, КАРЛОВО, ПЛОВДИВ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНКА,ХАРИЗАНОВА,МАНОВА,,"С.ДЕВИНО, АНТОНОВО, ТЪРГОВИЩЕ",2013-09-25,"Търговска банка Д","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНКА,ХРИСТОВА,АНТОНОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-01-16,"Министерство на правосъдието","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНКА,ХРИСТОВА,ИВАНОВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНКА,ХРИСТОВА,ИВАНОВА,,"ГР.ЧЕРВЕН БРЯГ, ЧЕРВЕН БРЯГ, ПЛЕВЕН",2010-10-13,"Изпълнителна агенция ""Борба с градушките""","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНКА,ХРИСТОВА,МАКАЙЛОВА,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2015-01-14,"Община Невестино","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНКА,ХРИСТОВА,МЕЧКОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНКА,ХРИСТОВА,ПЕЙЧЕВА,,"ГР.ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2015-02-04,"Община Ловеч","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНКА,ХРИСТОВА,СЛАВОВА,,"ГР.ЕЛЕНА, ЕЛЕНА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2012-01-12,"Министерство на образованието","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНКА,ХРИСТОВА,СТРАТИЕВА,,"С.СТАРО ОРЯХОВО, ДОЛНИ ЧИФЛИК, ВАРНА",2015-12-17,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Варна","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНКА,ЦАНЕВА,ЦАНЕВА,,"ГР.ПЛАЧКОВЦИ, ТРЯВНА, ГАБРОВО",2014-01-28,"Община Трявна","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНКА,ЦВЕТАНОВА,АНГЕЛОВА,,"С.ДОЛНО ЦЕРОВЕНЕ, ЯКИМОВО, МОНТАНА",2015-03-11,"Община Берковица","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНКА,ЦВЕТАНОВА,ГЕОРГИЕВА,,"С.КОИЛОВЦИ, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2014-01-22,"Длъжници към Централна кооперативна банка","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНКО,АСЕНОВ,ЦАКИН,1942-06-29,"С.СТАКЕВЦИ, БЕЛОГРАДЧИК, ВИДИН",2011-01-26,"Министерство на отбраната","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1" ЕЛЕНКО,АТАНАСОВ,МАРИНОВ,,"С.НОВАЧЕНЕ, НИКОПОЛ, ПЛЕВЕН",2014-09-10,"Длъжници към банка Хеброс","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНКО,ГЕОРГИЕВ,АНДРЕЕВ,1939-10-02,"С.ГОРНА КОВАЧИЦА, ЧИПРОВЦИ, МОНТАНА",2010-12-14,"Министерство на външните работи - посланици","Решение № 175 от 14.12.2010 г. - МВнР - посланици и генерални консули","Собственоръчно написани агентурни сведения; разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители; документи от ръководили го щатни служители; рег. дневник – 2 бр; картони – обр. 1 2 бр., обр. 3 и обр. 6; дело Ф1, а.е. 3571 – 2 тома; писмо вх. № 1270/ 09.03.1990 г. с искане данните за аг. „Андрей” да бъдат заличени в регистрите на отдел III." ЕЛЕНКО,ГЕОРГИЕВ,АНДРЕЕВ,1939-10-02,"С.ГОРНА КОВАЧИЦА, ЧИПРОВЦИ, МОНТАНА",2011-03-16,"Министерство на външните работи","Решение № 199 от 16.03.2011 г. - Министерството на външните работи","Собственоръчно написани агентурни сведения; разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители; документи от ръководили го щатни служители; рег. дневник – 2 бр; картони – обр. 1 2 бр., обр. 3 и обр. 6; дело Ф1, а.е. 3571 – 2 тома; писмо вх. № 1270/ 09.03.1990 г. с искане данните за аг. „Андрей” да бъдат заличени в регистрите на отдел III" ЕЛЕНКО,ИВАНОВ,ВЪЛЧЕВ,,"С.РАЯНОВЦИ, БЕЛОГРАДЧИК, ВИДИН",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНКО,ИВАНОВ,ВЪЛЧЕВ,,"С.РАЯНОВЦИ, БЕЛОГРАДЧИК, ВИДИН",2013-09-18,"Община Видин","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНКО,ИВАНОВ,ДИМИТРОВ,,"ГР.ДИМОВО, ДИМОВО, ВИДИН",2013-08-07,"Община Димово","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНКО,ЛЮБОМИРОВ,БОЖКОВ,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2007-09-04,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНКО,ЛЮБОМИРОВ,БОЖКОВ,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНКО,ЛЮБОМИРОВ,БОЖКОВ,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2012-10-17,"Министерство на икономиката, енергетиката и туризма","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНКО,ЛЮБОМИРОВ,БОЖКОВ,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНКО,ПРОДАНОВ,ПРОДАНОВ,,"ГР.ЦАРЕВО, ЦАРЕВО, БУРГАС",2009-04-15,"Държавна агенция за метрология и технически надзор","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНКО,СТОЯНОВ,НАЧЕВ,,"ГР.ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНКО,ТИХОМИРОВ,ЗАХАРИЕВ,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2012-06-14,"Стопанска академия ""Димитър А. Ценов"" - Свищов","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНКО,ТИХОМИРОВ,ЗАХАРИЕВ,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2013-07-17,"Община Свищов","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНКО,ТРИФОНОВ,ЛУКАНОВ,,"С.СРЕДОГРИВ, ЧУПРЕНЕ, ВИДИН",2013-10-02,"Община Чупрене","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНКО,ЦАНОВ,ЖИВИН,,"С.РЕПЛЯНА, ЧУПРЕНЕ, ВИДИН",2013-10-02,"Община Чупрене","Неустановена принадлежност", ЕЛЕННА,СВИЛЕНОВА,ГЕОРГИЕВА,,"ГР.ГОДЕЧ, ГОДЕЧ, СОФИЙСКА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ЕЛЕНЧО,ПЕТРОВ,ОБРЕТЕНОВ,,"С.ВАРНЕНЦИ, ТУТРАКАН, СИЛИСТРА",2010-05-11,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ЕЛЕОДОРА,АТАНАСОВА,КИРОВА,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЕЛЕОНОРА,АВРАМ,ВЪЛКАНОВА,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2015-07-22,"Приватизирани предприятия - Русе","Неустановена принадлежност", ЕЛЕОНОРА,АЛЕКСАНДРОВА,АРСОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", ЕЛЕОНОРА,АНГЕЛОВА,МИШЕВА,,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2013-08-07,"Община Грамада","Неустановена принадлежност", ЕЛЕОНОРА,АНДОНОВА,СТАМЕНОВА,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност", ЕЛЕОНОРА,АНДРЕЕВА,ДОНЧЕВА,,"ГР.КОЗЛОДУЙ, КОЗЛОДУЙ, ВРАЦА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЕЛЕОНОРА,БОЙЧОВА,ИЛАРИОНОВА,,"ГР.МОНТАНА, МОНТАНА, МОНТАНА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЕЛЕОНОРА,БОЙЧОВА,ИЛАРИОНОВА,,"ГР.МОНТАНА, МОНТАНА, МОНТАНА",2015-12-08,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Велико Търново","Неустановена принадлежност", ЕЛЕОНОРА,БОРИСОВА,СТЕФАНОВА,,"С.ДРЕНОВЕЦ, РУЖИНЦИ, ВИДИН",2016-01-06,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Видин","Неустановена принадлежност", ЕЛЕОНОРА,ВАЛЕРИЕВА,КЪРОВА,,"ГР.МОМЧИЛГРАД, МОМЧИЛГРАД, КЪРДЖАЛИ",2014-02-12,"Разследващи полицаи","Неустановена принадлежност", ЕЛЕОНОРА,ВАСКОВА,ИЛИЕВА,,"С.БЕДЕН, ДЕВИН, СМОЛЯН",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ЕЛЕОНОРА,ВЕЛИНОВА,ЧАНАЧЕВА,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", ЕЛЕОНОРА,ВЛАДИМИРОВА,ЕВСТАТИЕВА,,"ГР.КОЗЛОДУЙ, КОЗЛОДУЙ, ВРАЦА",2013-10-30,"Община Козлодуй","Неустановена принадлежност", ЕЛЕОНОРА,ГЕОРГИЕВА,КОСТОВА,,"С.ЛЕХЧЕВО, БОЙЧИНОВЦИ, МОНТАНА",2015-03-11,"Община Бойчиновци","Неустановена принадлежност", ЕЛЕОНОРА,ГЕОРГИЕВА,КОСТОВА,,"С.ЛЕХЧЕВО, БОЙЧИНОВЦИ, МОНТАНА",2016-02-09,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Монтана","Неустановена принадлежност", ЕЛЕОНОРА,ГЕОРГИЕВА,КОЧЕВА,,"С.ГЕГА, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2015-02-04,"Община Ловеч","Неустановена принадлежност", ЕЛЕОНОРА,ГЕОРГИЕВА,НИКОЛОВА,,"С.ЦЕРОВИЦА, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2009-10-14,"Национален осигурителен институт","Неустановена принадлежност", ЕЛЕОНОРА,ДАМЯНОВА,АНГЕЛОВА,,"ГР.МОНТАНА, МОНТАНА, МОНТАНА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЕЛЕОНОРА,ДИМИТРОВА,ГЕОРГИЕВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2011-01-12,"Политически кабинети","Неустановена принадлежност", ЕЛЕОНОРА,ДИМИТРОВА,ГЕОРГИЕВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2011-03-16,"Министерство на външните работи","Неустановена принадлежност", ЕЛЕОНОРА,ДИМИТРОВА,ДОЙЧИНОВА-НЕНЧЕВА,,"ГР.САМОКОВ, САМОКОВ, СОФИЙСКА",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност", ЕЛЕОНОРА,ДИМИТРОВА,КУЦАРОВА,,"ГР.МОНТАНА, МОНТАНА, МОНТАНА",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност", ЕЛЕОНОРА,ДИМИТРОВА,МИНЧЕВА,,"ГР.КАРЛОВО, КАРЛОВО, ПЛОВДИВ",2015-10-14,"Община Сопот","Неустановена принадлежност", ЕЛЕОНОРА,ЕВТИМОВА,САВОВА,,"ГР.МЕЗДРА, МЕЗДРА, ВРАЦА",2012-07-04,"Конфедерация на независимите синдикати в България","Неустановена принадлежност", ЕЛЕОНОРА,ИВАНОВА,ЕРЕЩЕНКО,,"ГР.ДУПНИЦА, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2016-02-18,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Кюстендил","Неустановена принадлежност", ЕЛЕОНОРА,ИВАНОВА,ЛЯСКОВА,,"С.МОРАВА, СВИЩОВ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-04-07,"Приватизирани предприятия - Велико Търново","Неустановена принадлежност", ЕЛЕОНОРА,ИВАНОВА,МИРЧЕВА,,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ЕЛЕОНОРА,ИВАНОВА,МИРЧЕВА,,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2014-02-12,"Разследващи полицаи","Неустановена принадлежност", ЕЛЕОНОРА,ИВАНОВА,ТОДОРОВА,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", ЕЛЕОНОРА,ЙОРДАНОВА,ТРИФОНОВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2008-12-18,"Българско национално радио","Неустановена принадлежност", ЕЛЕОНОРА,ЙОРДАНОВА,ТРИФОНОВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2015-08-04,"Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Неустановена принадлежност", ЕЛЕОНОРА,КИРИЛОВА,КАРАБОЕВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2010-09-29,"Регионални печатни издания","Неустановена принадлежност", ЕЛЕОНОРА,КИРИЛОВА,ОВЧАРОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-11-02,"Министерство на регионалното развитие и благоустройството","Неустановена принадлежност", ЕЛЕОНОРА,КИРЧЕВА,ПАНАЙОТОВА,,"ГР.ОМУРТАГ, ОМУРТАГ, ТЪРГОВИЩЕ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЕЛЕОНОРА,КРУМОВА,ПРЕДЕВА,,"С.ГОРНИ КОРИТЕН, ТРЕКЛЯНО, КЮСТЕНДИЛ",2011-10-05,"Администрация на Народното събрание","Неустановена принадлежност", ЕЛЕОНОРА,ЛЮБОМИРОВА,МЕТОДИЕВА,,"ГР.РАЗГРАД, РАЗГРАД, РАЗГРАД",2010-09-29,"Регионални печатни издания","Неустановена принадлежност", ЕЛЕОНОРА,ЛЮБОМИРОВА,ФИЛИПОВА,,"ГР.МОНТАНА, МОНТАНА, МОНТАНА",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", ЕЛЕОНОРА,МАРИНОВА,КЬОСЕВА,,"С.ЕГРЕК, КРУМОВГРАД, КЪРДЖАЛИ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ЕЛЕОНОРА,МИХАЙЛОВА,ДОНЕВА,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", ЕЛЕОНОРА,МИХАЙЛОВА,МИЛЕВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2012-09-18,"Национална спортна академия ""Васил Левски""","Неустановена принадлежност", ЕЛЕОНОРА,МЛАДЕНОВА,МАРИНОВА-МЛАДЕНОВА,,"С.ДРАНГОВО, КИРКОВО, КЪРДЖАЛИ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЕЛЕОНОРА,НЕДКОВА,ГЕОРГИЕВА,,"С.ЗЛАТИЯ, ВЪЛЧЕДРЪМ, МОНТАНА",2015-03-18,"Община Вълчедръм","Неустановена принадлежност", ЕЛЕОНОРА,НИКОЛАЕВА,МАТЕЕВА,,"ГР.САНДАНСКИ, САНДАНСКИ, БЛАГОЕВГРАД",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност", ЕЛЕОНОРА,НИКОЛАЕВА,НИКОЛОВА,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2007-09-04,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЕЛЕОНОРА,НИКОЛАЕВА,НИКОЛОВА,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЕЛЕОНОРА,НИКОЛАЕВА,НИКОЛОВА,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", ЕЛЕОНОРА,НИКОЛАЕВА,НИКОЛОВА,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2011-10-05,"Администрация на Народното събрание","Неустановена принадлежност", ЕЛЕОНОРА,НИКОЛАЕВА,НИКОЛОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-11-27,"Българска народна банка","Неустановена принадлежност", ЕЛЕОНОРА,НИКОЛОВА,ВАСИЛЕВА,,"ГР.ШАБЛА, ШАБЛА, ДОБРИЧ",2014-03-12,"Община Шабла","Неустановена принадлежност", ЕЛЕОНОРА,НИКОЛОВА,ВАСИЛЕВА,,"ГР.ШАБЛА, ШАБЛА, ДОБРИЧ",2016-01-19,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Добрич","Неустановена принадлежност", ЕЛЕОНОРА,НИКОЛОВА,ТАНКОВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2014-11-05,"Варненски свободен университет Черноризец Храбър","Неустановена принадлежност", ЕЛЕОНОРА,ПЕТРОВА,АНГЕЛОВА,,"ГР.ДОЛНИ ДЪБНИК, ДОЛНИ ДЪБНИК, ПЛЕВЕН",2015-06-23,"Община Долни Дъбник","Неустановена принадлежност", ЕЛЕОНОРА,ПЕТРОВА,ИВАНОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ЕЛЕОНОРА,ПЕТРОВА,ИВАНОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-05-11,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ЕЛЕОНОРА,ПЕТРОВА,ИВАНОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-02-12,"Разследващи полицаи","Неустановена принадлежност", ЕЛЕОНОРА,ПЕТРОВА,СЕРАФИМОВА,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", ЕЛЕОНОРА,ПЕТРОВА,СИМЕОНОВА,,"ГР.КОЗЛОДУЙ, КОЗЛОДУЙ, ВРАЦА",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност", ЕЛЕОНОРА,ПЪРВАНОВА,ТАШЕВА,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2010-09-29,"Регионални печатни издания","Неустановена принадлежност", ЕЛЕОНОРА,СИМЕОНОВА,КРАЛЕВА,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", ЕЛЕОНОРА,СОФРОНИЕВА,ДИМИТРОВА-ТРИФОНОВА,,"ГР.МОНТАНА, МОНТАНА, МОНТАНА",2010-01-28,"Комисия за защита на потребителите","Неустановена принадлежност", ЕЛЕОНОРА,СТАНЧЕВА,БОГДАНОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-07-17,"Община Златарица","Неустановена принадлежност", ЕЛЕОНОРА,СТЕФАНОВА,КАЛЪПЧИЕВА,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2008-06-10,"Държавна агенция Архиви","Неустановена принадлежност", ЕЛЕОНОРА,СТОЯНОВА,ЛИЛОВА,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЕЛЕОНОРА,СТОЯНОВА,НИКОЛОВА,,"С.МОРАВСКА, КРЕСНА, БЛАГОЕВГРАД",2011-07-27,"Община Благоевград","Неустановена принадлежност", ЕЛЕОНОРА,ФЛОРОВА,ВЪРГАНОВА-АПОСТОЛОВА,,"С.ХЪРЛЕЦ, КОЗЛОДУЙ, ВРАЦА",2016-01-14,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Враца","Неустановена принадлежност", ЕЛЕОНОРА,ХРИСТОВА,ГЕОРГИЕВА,,"ГР.КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2015-04-28,"Община Пазарджик","Неустановена принадлежност", ЕЛЕОНОРА,ХРИСТОВА,ИГНАТОВА,,"ГР.БЯЛА СЛАТИНА, БЯЛА СЛАТИНА, ВРАЦА",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност", ЕЛЕОНОРА,ХРИСТОВА,ТОМОВА,,"ГР.МЕЗДРА, МЕЗДРА, ВРАЦА",2016-01-14,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Враца","Неустановена принадлежност", ЕЛЕФТЕРИ,ФЛОРОВ,ДРЕНКОВ,,"С.НОВО СЕЛО, НОВО СЕЛО, ВИДИН",2013-08-13,"Община Ново село","Неустановена принадлежност", ЕЛЗА,БОРИСОВА,ГРИГОРОВА,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2015-06-01,"Община Перник","Неустановена принадлежност", ЕЛЗА,БОЯНОВА,ДИМИТРОВА-ВАРАДИНОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", ЕЛЗА,БОЯНОВА,РЯПОВА,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2015-08-04,"Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Неустановена принадлежност", ЕЛЗА,ВАСИЛЕВА,КРЪСТЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-01-14,"Приватизирани предприятия - София","Неустановена принадлежност", ЕЛЗА,ВАСИЛЕВА,ПЕТРУНОВА,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЕЛЗА,ВАСИЛЕВА,ТАШЕВА,,"ГР.ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", ЕЛЗА,ГЕОРГИЕВА,БОЖЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност", ЕЛЗА,ГЕОРГИЕВА,ДРАГОМИРОВА,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност", ЕЛЗА,ГЕОРГИЕВА,ПЕТКОВА,,"ГР.БОЙЧИНОВЦИ, БОЙЧИНОВЦИ, МОНТАНА",2015-06-09,"Приватизирани предприятия - Монтана","Неустановена принадлежност", ЕЛЗА,ГЕОРГИЕВА,РИНОВА,,"С.СОФРОНИЕВО, МИЗИЯ, ВРАЦА",2013-12-11,"Община Мизия","Неустановена принадлежност", ЕЛЗА,ДИМИТРОВА,ГЕОРГИЕВА,,"ГР.БЕЛОГРАДЧИК, БЕЛОГРАДЧИК, ВИДИН",2012-07-04,"Конфедерация на независимите синдикати в България","Неустановена принадлежност", ЕЛЗА,ДИМИТРОВА,ГЕОРГИЕВА,,"ГР.БЕЛОГРАДЧИК, БЕЛОГРАДЧИК, ВИДИН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЕЛЗА,ДИМИТРОВА,ПЕТРОВА,,"ГР.АРДИНО, АРДИНО, КЪРДЖАЛИ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЕЛЗА,ЗАИМОВА,СУРЕВА,,"С.ДОЛНО ШИВАЧЕВО, ЗЛАТАРИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-12-08,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Велико Търново","Неустановена принадлежност", ЕЛЗА,ИВАНОВА,СТРУПНЕНСКА,,"ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, БЛАГОЕВГРАД",2015-07-07,"Община Кнежа","Неустановена принадлежност", ЕЛЗА,ЙОРДАНОВА,ПЕТКОВА,,"ГР.БЕЛОГРАДЧИК, БЕЛОГРАДЧИК, ВИДИН",2009-12-02,"Национална здравноосигурителна каса","Неустановена принадлежност", ЕЛЗА,КИРИЛОВА,ПЕТКОВА,,"С.СЕПТЕМВРИЙЦИ, ВЪЛЧЕДРЪМ, МОНТАНА",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност", ЕЛЗА,КОСТАДИНОВА,МАРКОВА,,"ГР.ЗЛАТОГРАД, ЗЛАТОГРАД, СМОЛЯН",2012-09-26,"Българска търговско-промишлена палата","Неустановена принадлежност", ЕЛЗА,ЛЮБОМИРОВА,РЕБУЛОВА-ЙОВКОВА,,"ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", ЕЛЗА,МЕТОДИЕВА,МИЛЯКОВА,,"С.СКАЛАК, РУЕН, БУРГАС",2012-12-12,"Община Айтос","Неустановена принадлежност", ЕЛЗА,МЕТОДИЕВА,ТРИФОНОВА,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2015-05-27,"Община Брезник","Неустановена принадлежност", ЕЛЗА,МИЛЕНОВА,ЗАИМОВА,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", ЕЛЗА,МИТКОВА,МИТЕВА-ВАРАДИНОВА,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ЕЛЗА,СТЕФАНОВА,ДОНСУЗОВА,,"С.МУСЕЛИЕВО, НИКОПОЛ, ПЛЕВЕН",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност", ЕЛЗА,СТОЯНОВА,ВЕЛИЧКОВА,,"ГР.БОБОВ ДОЛ, БОБОВ ДОЛ, КЮСТЕНДИЛ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ЕЛЗА,СТОЯНОВА,ВЕЛИЧКОВА,,"ГР.БОБОВ ДОЛ, БОБОВ ДОЛ, КЮСТЕНДИЛ",2016-02-18,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Кюстендил","Неустановена принадлежност", ЕЛЗА,СТОЯНОВА,КАДИЙСКА,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност", ЕЛЗА,ТОДОРОВА,ГРАДЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-01-14,"Приватизирани предприятия - София","Неустановена принадлежност", ЕЛЗА,ХРИСТОВА,ДРАГОМИРОВА,,"С.СТУДЕНА, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЕЛЗА,ХРИСТОВА,СИДЕРОВА,,"ГР.ЗЛАТОГРАД, ЗЛАТОГРАД, СМОЛЯН",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност", ЕЛЗА,ЦВЕТАНОВА,БОТЕВА-ГРОСМАН,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2014-01-15,"Първа частна банка","Неустановена принадлежност", ЕЛЗЕР,МОХАРЕМОВ,АБДИШЕВ,,"С.ФЪРГОВО, САТОВЧА, БЛАГОЕВГРАД",2011-05-12,"Община Сатовча","Неустановена принадлежност", ЕЛЗЕР,МОХАРЕМОВ,АБДИШЕВ,,"С.ФЪРГОВО, САТОВЧА, БЛАГОЕВГРАД",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", ЕЛИ,АНГЕЛОВА,ВОДЕНИЧАРОВА,,"ГР.АСЕНОВГРАД, АСЕНОВГРАД, ПЛОВДИВ",2011-11-02,"Министерство на регионалното развитие и благоустройството","Неустановена принадлежност", ЕЛИ,АНДРЕЕВА,ДЕНЧЕВА,,"ГР.ВЕЛИНГРАД, ВЕЛИНГРАД, ПАЗАРДЖИК",2011-11-02,"Министерство на регионалното развитие и благоустройството","Неустановена принадлежност", ЕЛИ,АНДРЕЕВА,ДЕНЧЕВА,,"ГР.ВЕЛИНГРАД, ВЕЛИНГРАД, ПАЗАРДЖИК",2012-06-05,"Министерство на културата","Неустановена принадлежност", ЕЛИ,АТАНАСОВА,ИВАНОВА,,"С.РАСОВО, МЕДКОВЕЦ, МОНТАНА",2013-05-15,"Община Девня","Неустановена принадлежност", ЕЛИ,АТАНАСОВА,ИВАНОВА,,"С.РАСОВО, МЕДКОВЕЦ, МОНТАНА",2015-12-17,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Варна","Неустановена принадлежност", ЕЛИ,БОГОМИЛОВА,ИЛИЕВА,,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2016-01-06,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Видин","Неустановена принадлежност", ЕЛИ,БОРИСОВА,ВЪЛЧЕВА,,"ГР.МЕЗДРА, МЕЗДРА, ВРАЦА",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност", ЕЛИ,БОРИСОВА,КУНЧЕВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", ЕЛИ,БОРИСОВА,ЯНКОВА,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2016-02-04,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Ловеч","Неустановена принадлежност", ЕЛИ,ВИДЕНОВА,АНАЧКОВА,,"ГР.КОСТИНБРОД, КОСТИНБРОД, СОФИЙСКА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЕЛИ,ВЛАДОВА,ЧЕРНОГОРОВА,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност", ЕЛИ,ГЕОРГИЕВА,БАКАЛОВА-ТРАЙКОВА,,"С.ЦАПАРЕВО, СТРУМЯНИ, БЛАГОЕВГРАД",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност", ЕЛИ,ГЕОРГИЕВА,КИРИЛОВА,,"ГР.КАЗАНЛЪК, КАЗАНЛЪК, СТАРА ЗАГОРА",2013-02-13,"Община Несебър","Неустановена принадлежност", ЕЛИ,ГЕОРГИЕВА,НИКОЛОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЕЛИ,ГЕОРГИЕВА,ПЕТРОВА,,"ГР.ПАВЛИКЕНИ, ПАВЛИКЕНИ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЕЛИ,ГЕОРГИЕВА,СКОКЛЕВА,,"ГР.ДУПНИЦА, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", ЕЛИ,ГЕОРГИЕВА,ХАДЖИЙСКА,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЕЛИ,ГЕОРГИЕВА,ЧАПКЪНОВА,,"ГР.КАВАРНА, КАВАРНА, ДОБРИЧ",2011-02-23,"Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол","Неустановена принадлежност", ЕЛИ,ГЕОРГИЕВА,ЯНКОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-01-12,"Политически кабинети","Неустановена принадлежност", ЕЛИ,ГЕОРГИЕВА,ЯНКОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-06-05,"Министерство на културата","Неустановена принадлежност", ЕЛИ,ГЕРАСИМОВА,КИРИНА,,"С.ДОЛНИ ЦИБЪР, ВЪЛЧЕДРЪМ, МОНТАНА",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност", ЕЛИ,ДИМИТРОВА,БОЕВА-ДЕНЧЕВА,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ЕЛИ,ДИМИТРОВА,БОЕВА-ДЕНЧЕВА,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2014-02-12,"Разследващи полицаи","Неустановена принадлежност", ЕЛИ,ДИМИТРОВА,КРАЙЧЕВА,,"ГР.ВЕЛИНГРАД, ВЕЛИНГРАД, ПАЗАРДЖИК",2015-04-21,"Община Велинград","Неустановена принадлежност", ЕЛИ,ЖИВКОВА,СТОИЧКОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЕЛИ,ЗДРАВКОВА,СТОИЛОВА,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност", ЕЛИ,ИВАНОВА,КОСТАДИНОВА,,"ГР.МОНТАНА, МОНТАНА, МОНТАНА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ЕЛИ,ИВАНОВА,КОСТАДИНОВА,,"ГР.МОНТАНА, МОНТАНА, МОНТАНА",2016-02-09,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Монтана","Неустановена принадлежност", ЕЛИ,ИВАНОВА,ПОПОВА,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2008-06-10,"Държавна агенция Архиви","Неустановена принадлежност", ЕЛИ,ИВАНОВА,СТАМАТОВА,,"С.ИЗВОР, ДИМОВО, ВИДИН",2012-01-12,"Министерство на образованието","Неустановена принадлежност", ЕЛИ,ИВАНОВА,ХРИСТОВА,,"ГР.СИЛИСТРА, СИЛИСТРА, СИЛИСТРА",2014-02-26,"Висш адвокатски съвет","Неустановена принадлежност", ЕЛИ,ИВАНОВА,ХРИСТОВА,,"ГР.СИЛИСТРА, СИЛИСТРА, СИЛИСТРА",2015-08-04,"Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Неустановена принадлежност", ЕЛИ,ИЛИА,КЕЛЕСИС-ТОДОРОВА,,"ГР.ГЛАВИНИЦА, ГЛАВИНИЦА, СИЛИСТРА",2014-02-24,"Висш дисциплинарен съд","Неустановена принадлежност", ЕЛИ,ЙОРДАНОВА,ГЕОРГИЕВА,,"С.МИКРЕВО, СТРУМЯНИ, БЛАГОЕВГРАД",2013-11-27,"Национален осигурителен институт","Неустановена принадлежност", ЕЛИ,ЙОРДАНОВА,ПЕТРОВА,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2009-11-18,"Агенция за приватизация","Неустановена принадлежност", ЕЛИ,КАМЕНОВА,ФЕРДИНАНДОВА,,"ГР.КРИВОДОЛ, КРИВОДОЛ, ВРАЦА",2016-02-09,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Монтана","Неустановена принадлежност", ЕЛИ,КОСТАДИНОВА,КАЛИНОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-05-29,"Длъжници към банка МИНЕРАЛБАНК","Неустановена принадлежност", ЕЛИ,КОСТАДИНОВА,ЦВЕТКОВА,,"ГР.БЕРКОВИЦА, БЕРКОВИЦА, МОНТАНА",2012-11-21,"Министерство на околната среда и водите","Неустановена принадлежност", ЕЛИ,ЛЕОН,АНАВИ,1951-10-30,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2012-10-17,"Министерство на икономиката, енергетиката и туризма","Решение № 2-89 от 17.10.2012 г. - Министерството на икономиката, енергетиката и туризма","Собственоръчно написани агентурни сведения, разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители, документи от ръководили го щатни служители, рег. бланка, съдържащи се в дело Ф1, а.е. 7356 и в работно дело IР-14767; рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 1 – 2 бр., обр. 3 и обр. 4." ЕЛИ,МАРТИНОВА,ПЕТРОВА,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2009-12-02,"Национална здравноосигурителна каса","Неустановена принадлежност", ЕЛИ,МИЛЕВА,ДИМИТРОВА,,"ГР.КАВАРНА, КАВАРНА, ДОБРИЧ",2014-02-24,"Община Каварна","Неустановена принадлежност", ЕЛИ,МИНЧОВА,СТАВРОВА,,"С.БЕЛИМЕЛ, ЧИПРОВЦИ, МОНТАНА",2015-03-24,"Община Георги Дамяново","Неустановена принадлежност", ЕЛИ,МИТКОВА,АТАНАСОВА,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2012-07-25,"Конфедерация на независимите синдикати в България","Неустановена принадлежност", ЕЛИ,МИТКОВА,АТАНАСОВА,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЕЛИ,МИХАЙЛОВА,ГЕОРГИЕВА,1956-02-02,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-01-19,"Национален институт за помирение и арбитраж","Неустановане принадлежност", ЕЛИ,МИХАЙЛОВА,ГЮЛЕВА-МУТАФЧИЙСКА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-07-03,"Длъжници към Стопанска банка","Неустановена принадлежност", ЕЛИ,МИХАЙЛОВА,ГЮЛЕВА-МУТАФЧИЙСКА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-12-04,"Длъжници към Банка за земеделски кредит","Неустановена принадлежност", ЕЛИ,МИХАЙЛОВА,ТАШЕВСКА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-10-05,"Администрация на Народното събрание","Неустановена принадлежност", ЕЛИ,НАЙДЕНОВА,ГЕРОВА-СТОЙОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-10-05,"Администрация на Народното събрание","Неустановена принадлежност", ЕЛИ,НИКОЛОВА,ХАДЖИЕВА,,"ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, БЛАГОЕВГРАД",2015-08-04,"Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Неустановена принадлежност", ЕЛИ,НИКОЛОВА,ЦВЕТКОВА,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2012-06-05,"КТ Подкрепа","Неустановена принадлежност", ЕЛИ,ПЕТРОВА,ГЕКОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", ЕЛИ,ПЕТРОВА,ЛАЗАРОВА,,"ГР.МОНТАНА, МОНТАНА, МОНТАНА",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", ЕЛИ,РАДКОВА,ЖЕЛЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-12-09,"Печатни издания","Неустановена принадлежност", ЕЛИ,САВОВА,НИКОЛОВА,,"С.НОВО СЕЛО, НОВО СЕЛО, ВИДИН",2013-08-13,"Община Ново село","Неустановена принадлежност", ЕЛИ,СИМЕОНОВА,БОТЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ЕЛИ,СТЕФАНОВА,НИКОЛОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-08-09,"Агенция Пътна инфраструктура","Неустановена принадлежност", ЕЛИ,ТАШЕВА,КЕРМЕКЧИЕВА,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", ЕЛИ,ТОДОРОВА,ТРИЧКОВА,,"ГР.ВЕЛИНГРАД, ВЕЛИНГРАД, ПАЗАРДЖИК",2012-01-12,"Министерство на образованието","Неустановена принадлежност", ЕЛИ,ТОДОРОВА,ТРИЧКОВА,,"ГР.ВЕЛИНГРАД, ВЕЛИНГРАД, ПАЗАРДЖИК",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЕЛИ,ТОДОРОВА,ЯНЧЕВА,,"ГР.ПАВЛИКЕНИ, ПАВЛИКЕНИ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЕЛИ,ХРИСТОВА,ИЛИЕВА,,"ГР.ЛОМ, ЛОМ, МОНТАНА",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЕЛИ,ХРИСТОВА,ИЛИЕВА,,"ГР.ЛОМ, ЛОМ, МОНТАНА",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", ЕЛИАН,ВАСИЛЕВ,СТАМБОЛИЙСКИ,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2010-05-11,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ЕЛИАН,ВАСИЛЕВ,ХРИСТОСКОВ,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2015-04-28,"Община Лесичово","Неустановена принадлежност", ЕЛИАН,ПЕТРОВ,РАЧЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност", ЕЛИАНА,НИКОЛОВА,ЗАХАРИЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-12-18,"Българско национално радио","Неустановена принадлежност", ЕЛИАНА,НИКОЛОВА,ЗАХАРИЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", ЕЛИАНА,СТАНКОВА,ПЕНЧЕВА,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2010-02-09,"Българска академия на науките","Неустановена принадлежност", ЕЛИАНА,СТОИМЕНОВА,МАСЕВА,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2007-09-04,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЕЛИАНА,СТОИМЕНОВА,МАСЕВА,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЕЛИАНА,СТОИМЕНОВА,МАСЕВА,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2009-12-02,"Национална здравноосигурителна каса","Неустановена принадлежност", ЕЛИАНА,СТОИМЕНОВА,МАСЕВА,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2011-07-27,"Община Благоевград","Неустановена принадлежност", ЕЛИАНА,СТОИМЕНОВА,МАСЕВА,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2011-10-05,"Администрация на Народното събрание","Неустановена принадлежност", ЕЛИАНА,СТОИМЕНОВА,МАСЕВА,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2012-01-23,"Администрация на Министерския съвет","Неустановена принадлежност", ЕЛИАНА,СТОИМЕНОВА,МАСЕВА,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2013-05-15,"Банка ДСК","Неустановена принадлежност", ЕЛИАНА,ЦВЕТАНОВА,БРАЙЧЕВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЕЛИЕЗЕР,ДАВИД,АЛФАНДАРИ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-06-16,"Висша атестационна комисия","Неустановена принадлежност", ЕЛИЗА,ГИНЧЕВА,СЪБЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ЕЛИЗА,ИЛИЕВА,ЕФРЕМОВА,,"С.ДОЛНИ ЦИБЪР, ВЪЛЧЕДРЪМ, МОНТАНА",2015-03-18,"Община Вълчедръм","Неустановена принадлежност", ЕЛИЗА,ЙОСИФОВА,БОШНАКОВА,,"ГР.БЕЛЕНЕ, БЕЛЕНЕ, ПЛЕВЕН",2015-06-18,"Община Белене","Неустановена принадлежност", ЕЛИЗА,ЛЮБЕНОВА,ГЕОРГИЕВА,,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност", ЕЛИЗАБЕТ,АГОП,ДЕРАНДОНЯН,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2012-02-07,"Арменска Апостолическа Православна църква в България","Неустановена принадлежност", ЕЛИЗАБЕТ,ВАСИЛЕВА,ИЛЧЕВА,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ЕЛИЗАБЕТ,ГЕОРГИЕВА,ВАСИЛЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", ЕЛИЗАБЕТ,ГЕОРГИЕВА,ВАСИЛЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ЕЛИЗАБЕТ,ГЕОРГИЕВА,КАРАГЬОЗОВА,,КУБА,2009-12-02,"Национална здравноосигурителна каса","Неустановена принадлежност", ЕЛИЗАБЕТ,ГЕОРГИЕВА,МИТЕВА,,"ГР.МОНТАНА, МОНТАНА, МОНТАНА",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност", ЕЛИЗАБЕТ,ЗЛАТКОВА,АДАМСКА,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2016-02-18,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Кюстендил","Неустановена принадлежност", ЕЛИЗАБЕТ,ИВАНОВА,ТЕРЗИЕВА,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност", ЕЛИЗАБЕТ,ЛОПЕС,ПЕТРОВА-КАЛПАКЧИЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", ЕЛИЗАБЕТ,ЛЮДМИЛОВА,ДРАГАНОВА,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2013-11-27,"Национален осигурителен институт","Неустановена принадлежност", ЕЛИЗАБЕТ,НИКОЛОВА,ДИМИТРОВА,,"ГР.ПАВЛИКЕНИ, ПАВЛИКЕНИ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-10-09,"Длъжници към ОББ","Неустановена принадлежност", ЕЛИЗАБЕТ,ПЕТРОВА,ПЕТРОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ЕЛИЗАБЕТ,ПЕТРОВА,САНКИЙСКА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЕЛИЗАБЕТ,СЛАВЧЕВА,МАЛЕВА,,"ГР.ПЕТРИЧ, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", ЕЛИЗАБЕТ,ТОДОРОВА,АЛЕКСАНДРОВА,,"ГР.АСЕНОВГРАД, АСЕНОВГРАД, ПЛОВДИВ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", ЕЛИЗАБЕТ,ХАЙК,ВАРТАНЯН,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2015-09-30,"Община Пловдив","Неустановена принадлежност", ЕЛИЗАБЕТА,АНГЕЛОВА,КРАЛЕВА-ГЕРАСИМОВА,,"С.БЪРЗИЯ, БЕРКОВИЦА, МОНТАНА",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", ЕЛИЗАБЕТА,ВЕЛИКОВА,ПОПОВА,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност", ЕЛИЗАБЕТА,ГЕОРГИЕВА,КОЛЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЕЛИЗАБЕТА,ДИМИТРОВА,ДАФИНОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-12-09,"Печатни издания","Неустановена принадлежност", ЕЛИЗАБЕТА,ИВАНОВА,СТОЯНОВА,,"ГР.МЕЗДРА, МЕЗДРА, ВРАЦА",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЕЛИЗАБЕТА,КИРИЛОВА,КАМЕНОВА,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност", ЕЛИЗАБЕТА,КРЪСТЕВА,ТОДОРОВА-СТОЯНОВА,,"ГР.МОНТАНА, МОНТАНА, МОНТАНА",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЕЛИЗАБЕТА,ПЕТКОВА,БАКЪРДЖИЕВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", ЕЛИЗАБЕТА,ПЪРВАНОВА,БАЧЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЕЛИЗАБЕТА,СТАНИМИРОВА,КОЛАРОВА,,"ГР.МЕЗДРА, МЕЗДРА, ВРАЦА",2012-10-10,"Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията","Неустановена принадлежност", ЕЛИЗАВЕТА,САМОЙЛОВНА,КАПИНОВА,,ТАДЖИКИСТАН,2014-11-13,"Бургаски университет Проф. д-р Асен Златаров","Неустановена принадлежност", ЕЛИН,АНДОНОВ,АНДОНОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", ЕЛИН,АСЕНОВ,РАДЕВ,,"ГР.ДОСПАТ, ДОСПАТ, СМОЛЯН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ЕЛИН,ВАСИЛЕВ,АЛЕКСОВ,,СССР,2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", ЕЛИН,ГЕОРГИЕВ,СТОЯНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-03-16,"Министерство на външните работи","Неустановена принадлежност", ЕЛИН,ГОСПОДИНОВ,ТОПАЛОВ,,"ГР.МАДАН, МАДАН, СМОЛЯН",2015-08-04,"Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Неустановена принадлежност", ЕЛИН,ДИКОВ,КОСТАДИНОВ,,"С.ГРАМАТИКОВО, МАЛКО ТЪРНОВО, БУРГАС",2013-02-27,"Община Царево","Неустановена принадлежност", ЕЛИН,ЕЛИНОВ,АНДРЕЕВ,,"С.ДАВИДКОВО, БАНИТЕ, СМОЛЯН",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЕЛИН,ПАРАСКЕВОВ,ПАТРАШКОВ,,"С.ЗЛАТИЯ, ВЪЛЧЕДРЪМ, МОНТАНА",2015-03-18,"Община Вълчедръм","Неустановена принадлежност", ЕЛИН,СВЕТОСЛАВОВ,АТАНАСОВ,,"С.ТИХОМИР, КИРКОВО, КЪРДЖАЛИ",2014-11-05,"Община Кирково","Неустановена принадлежност", ЕЛИН,СВЕТОСЛАВОВ,АТАНАСОВ,,"С.ТИХОМИР, КИРКОВО, КЪРДЖАЛИ",2016-01-25,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Кърджали","Неустановена принадлежност", ЕЛИНА,АЛЕКСАНДРОВА,МИЛЕВА,,"ГР.АЙТОС, АЙТОС, БУРГАС",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЕЛИНА,ГЕОРГИЕВА,ПАНЕВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2011-02-15,"Агенция ""Митници""","Неустановена принадлежност", ЕЛИНА,ЕВГЕНИЕВА,СТОЙКОВА,,"ГР.НОВИ ПАЗАР, НОВИ ПАЗАР, ШУМЕН",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЕЛИНА,ИВАНОВА,ДАВИДОВА,,"ГР.МОНТАНА, МОНТАНА, МОНТАНА",2012-01-12,"Министерство на образованието","Неустановена принадлежност", ЕЛИНА,ИВАНОВА,ЛАДЖЕВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2015-08-11,"Община Асеновград","Неустановена принадлежност", ЕЛИНА,ЛАЗАРОВА,"НАЧЕВА-СКАРБЮ ОТОСЕН",,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-01-12,"Политически кабинети","Неустановена принадлежност", ЕЛИНА,ЛЮБОМИРОВА,ЧАЛЪКОВА,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2009-10-14,"Национален осигурителен институт","Неустановена принадлежност", ЕЛИНА,ЛЮДМИЛОВА,АЛЕКСАНДРОВА-ДИМИТРОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЕЛИНА,МИНЧЕВА,ЖУЛЕВА-АНДРЕЕВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2012-06-05,"Министерство на културата","Неустановена принадлежност", ЕЛИНА,СТЕФАНОВА,ГЕОРГИЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-04-15,"Държавна агенция за метрология и технически надзор","Неустановена принадлежност", ЕЛИНА,СТЕФАНОВА,ГЕОРГИЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-01-16,"Министерство на правосъдието","Неустановена принадлежност", ЕЛИНА,ТРАЙКОВА,ТРАЙКОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЕЛИНКА,ГЕОРГИЕВА,БЛАГОВА,,"С.КАРАБУНАР, СЕПТЕМВРИ, ПАЗАРДЖИК",2015-05-19,"Община Септември","Неустановена принадлежност", ЕЛИНКА,ГЕОРГИЕВА,БЛАГОВА,,"С.КАРАБУНАР, СЕПТЕМВРИ, ПАЗАРДЖИК",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ЕЛИНКА,ГЕОРГИЕВА,ВЕЛИЧКОВА,,"ГР.ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", ЕЛИНКА,ГЕОРГИЕВА,МАНОВА,,"С.ДОЛНА КОЗНИЦА, НЕВЕСТИНО, КЮСТЕНДИЛ",2015-01-14,"Община Невестино","Неустановена принадлежност", ЕЛИНКА,ПАВЛОВА,ТОДОРОВА,,"ГР.ДИМИТРОВГРАД, ДИМИТРОВГРАД, ХАСКОВО",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност", ЕЛИНКА,ПЕТРОВА,НИКОЛОВА,,"С.НОВИ ХАН, ЕЛИН ПЕЛИН, СОФИЙСКА",2011-08-03,"Агенция за държавна финансова инспекция","Неустановена принадлежност", ЕЛИНКА,СПАСОВА,ГЕОРГИЕВА,,"С.ГАБРОВИЦА, БЕЛОВО, ПАЗАРДЖИК",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ЕЛИНЧО,ЙОРДАНОВ,КОЛЕВ,,"С.ДРЕН, РАДОМИР, ПЕРНИК",2015-06-09,"Община Радомир","Неустановена принадлежност", ЕЛИНЧО,ЙОРДАНОВ,КОЛЕВ,,"С.ДРЕН, РАДОМИР, ПЕРНИК",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ЕЛИСАВЕТА,АЛЕКСАНДРОВА,СОТИРОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-09-24,"Национална академия за театрално и филмово изкуство Кръстьо Сарафов","Неустановена принадлежност", ЕЛИСАВЕТА,АНАНИЕВА,ДОЛАПЧИЕВА,,"С.ЦРЪНЧА, ДОСПАТ, СМОЛЯН",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЕЛИСАВЕТА,АНТОНОВА,АЛЕКСАНДРОВА-ИВАНОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЕЛИСАВЕТА,АСЕНОВА,СЕМОВА,,"ГР.АЙТОС, АЙТОС, БУРГАС",2012-12-12,"Община Айтос","Неустановена принадлежност", ЕЛИСАВЕТА,АТАНАСОВА,БАНКОВА,,"С.КАЛОЯНОВО, КАЛОЯНОВО, ПЛОВДИВ",2015-09-09,"Община Калояново","Неустановена принадлежност", ЕЛИСАВЕТА,БОЖИДАРОВА,ЕНЕВА,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ЕЛИСАВЕТА,БОРИСОВА,ВЪЛЧИНОВА-ЧЕНДОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-06-16,"Висша атестационна комисия","Неустановена принадлежност", ЕЛИСАВЕТА,БОРИСОВА,ЗГУРОВСКА-РАПОНСКА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-11-21,"Министерство на околната среда и водите","Неустановена принадлежност", ЕЛИСАВЕТА,БОРИСОВА,СТОЙНОВА,,"С.ИГРАЛИЩЕ, СТРУМЯНИ, БЛАГОЕВГРАД",2015-01-14,"Приватизирани предприятия - София","Неустановена принадлежност", ЕЛИСАВЕТА,ВАСИЛЕВА,ГУРОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-10-10,"Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията","Неустановена принадлежност", ЕЛИСАВЕТА,ВАСИЛЕВА,ДЕЛЕВА,,"С.КАТУНЦИ, САНДАНСКИ, БЛАГОЕВГРАД",2011-05-04,"Община Струмяни","Неустановена принадлежност", ЕЛИСАВЕТА,ВАСИЛЕВА,ДЖИКОВА,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЕЛИСАВЕТА,ВАСИЛЕВА,СИМОВА,,"С.ДЕРМАНЦИ, ЛУКОВИТ, ЛОВЕЧ",2008-06-10,"Държавна агенция Архиви","Неустановена принадлежност", ЕЛИСАВЕТА,ВЕЛКОВА,КИСЬОВА,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2011-11-02,"Министерство на регионалното развитие и благоустройството","Неустановена принадлежност", ЕЛИСАВЕТА,ВЛАДИМИРОВА,БОЯДЖИЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-06-27,"Югозападен университет ""Неофит Рилски"" - Благоевград","Неустановена принадлежност", ЕЛИСАВЕТА,ВЛАДИМИРОВА,ПЕТРОВА,1947-08-25,"ГР.РАДОМИР, РАДОМИР, ПЕРНИК",2010-05-11,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 128 от 11.05.2010 г. - Министерство на вътрешните работи","Със заповед № 682/ 17.03.1977 г. е назначена за разузнавач III степен; със заповед № 80/ 14.07.1977 г. е преназначена за разузнавач II степен; със заповед № 15/ 08.02.1982 г. е преназначена за ст. разузнавач; със заповед № 142/ 03.10.1984 г. е преназначена за инспектор; със заповед № 161/ 01.06.1988 г. е преназначена за н-к група." ЕЛИСАВЕТА,ВЛАДИМИРОВА,РАШЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност", ЕЛИСАВЕТА,ГЕОРГИЕВА,АВРАМОВА,1944-06-14,"ГР.СВИЩОВ, СВИЩОВ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-05-29,"Длъжници към банка МИНЕРАЛБАНК","Решение № 2-185 от 29.05.2013 г. - лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 - длъжници към банка ""МИНЕРАЛБАНК""","Собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководил я щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-35084 и в работно дело IР-3155; рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6." ЕЛИСАВЕТА,ГЕОРГИЕВА,БОЖИНОВА,,"С.ЧЕРКАСКИ, ВЪРШЕЦ, МОНТАНА",2015-03-24,"Община Вършец","Неустановена принадлежност", ЕЛИСАВЕТА,ГЕОРГИЕВА,ПАНТАЛЕЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-08-03,"Агенция за държавна финансова инспекция","Неустановена принадлежност", ЕЛИСАВЕТА,ДИМИТРОВА,БОЖИЛОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-06-10,"Софийски университет Св. Климент Охридски","Неустановена принадлежност", ЕЛИСАВЕТА,ДИМИТРОВА,КАМЕНИЧКА,,"ГР.БАНСКО, БАНСКО, БЛАГОЕВГРАД",2008-12-18,"Българско национално радио","Неустановена принадлежност", ЕЛИСАВЕТА,ДИМИТРОВА,КАМЕНИЧКА,,"ГР.БАНСКО, БАНСКО, БЛАГОЕВГРАД",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", ЕЛИСАВЕТА,ДИМИТРОВА,МЕТИШЕВА,,"С.БУЙНОВО, БОРИНО, СМОЛЯН",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЕЛИСАВЕТА,ДИМИТРОВА,ПАРАШКЕВОВА,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", ЕЛИСАВЕТА,ДРАГНЕВА,БОЯНОВА-КАНЕЛОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-06-10,"Държавна агенция за младежта и спорта","Неустановена принадлежност", ЕЛИСАВЕТА,ДРАГНЕВА,БОЯНОВА-КАНЕЛОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-04-28,"Министерство на физическото възпитание и спорта","Неустановена принадлежност", ЕЛИСАВЕТА,ЕМИЛОВА,МАКСОВА,,"ГР.КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2008-06-10,"Държавна агенция за младежта и спорта","Неустановена принадлежност", ЕЛИСАВЕТА,ЕМИЛОВА,МАКСОВА,,"ГР.КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2011-04-28,"Министерство на физическото възпитание и спорта","Неустановена принадлежност", ЕЛИСАВЕТА,ЗДРАВКОВА,МИШЕВА,,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЕЛИСАВЕТА,ЗДРАВКОВА,СИМЕОНОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-03-16,"Министерство на външните работи","Неустановена принадлежност", ЕЛИСАВЕТА,ИВАЙЛОВА,АЛАДЖОВА,,"С.МИКРЕ, УГЪРЧИН, ЛОВЕЧ",2015-02-18,"Община Угърчин","Неустановена принадлежност", ЕЛИСАВЕТА,ИВАНОВА,ВАСИЛЕВА,,"ГР.АРДИНО, АРДИНО, КЪРДЖАЛИ",2009-10-14,"Национален осигурителен институт","Неустановена принадлежност", ЕЛИСАВЕТА,ИВАНОВА,КОСТОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-11-26,"Българска национална телевизия","Неустановена принадлежност", ЕЛИСАВЕТА,ИВАНОВА,ПЪРВАНОВА-ЦВЕТКОВА,,"ГР.ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЕЛИСАВЕТА,ИВАНОВА,ПЪРВАНОВА-ЦВЕТКОВА,,"ГР.ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2015-02-18,"Български туристически съюз","Неустановена принадлежност", ЕЛИСАВЕТА,ИВАНОВА,СТАВРЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", ЕЛИСАВЕТА,ИЛИЕВА,ПАНЧЕВА,,"С.ПОИБРЕНЕ, ПАНАГЮРИЩЕ, ПАЗАРДЖИК",2011-06-16,"Висша атестационна комисия","Неустановена принадлежност", ЕЛИСАВЕТА,ИЛИЕВА,СЛАВЧЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-01-14,"Приватизирани предприятия - София","Неустановена принадлежност", ЕЛИСАВЕТА,ИЛИЕВА,ХАДЖИЙСКА,,"С.БЯГА, БРАЦИГОВО, ПАЗАРДЖИК",2015-10-14,"Община Родопи","Неустановена принадлежност", ЕЛИСАВЕТА,ЙОРДАНОВА,НАУМОВА-ГРИГОРОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност", ЕЛИСАВЕТА,ЙОРДАНОВА,ПОПОВА,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2008-12-18,"Българско национално радио","Неустановена принадлежност", ЕЛИСАВЕТА,КИРИЛОВА,СТАНЕВА,,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЕЛИСАВЕТА,КИРОВА,ПРАВОВА,,"ГР.ТЕРВЕЛ, ТЕРВЕЛ, ДОБРИЧ",2009-07-22,"Българска народна банка","Неустановена принадлежност", ЕЛИСАВЕТА,КОСТАДИНОВА,ДИНОВА,,"С.КУРТОВО КОНАРЕ, СТАМБОЛИЙСКИ, ПЛОВДИВ",2015-10-14,"Община Стамболийски","Неустановена принадлежност", ЕЛИСАВЕТА,КРЪСТЕВА,КОДРОВА,,"С.ГОРНИ ВАДИН, ОРЯХОВО, ВРАЦА",2015-07-22,"Приватизирани предприятия - Русе","Неустановена принадлежност", ЕЛИСАВЕТА,КРЪСТЕВА,ОЦЕТОВА,,"С.РОГОЗЕН, ХАЙРЕДИН, ВРАЦА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЕЛИСАВЕТА,ЛЮБЕНОВА,ВЛАДИМИРОВА,,"ГР.ПАВЛИКЕНИ, ПАВЛИКЕНИ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност", ЕЛИСАВЕТА,ЛЮДМИЛОВА,РУСАНОВА,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2009-10-14,"Национален осигурителен институт","Неустановена принадлежност", ЕЛИСАВЕТА,МАНЕВА,ГЕНЧЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-04-09,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЕЛИСАВЕТА,МАРИНОВА,СОКОЛОВА,,"ГР.КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЕЛИСАВЕТА,МАРИНОВА,СОКОЛОВА,,"ГР.КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЕЛИСАВЕТА,МИНКОВА,ПЕНЧЕВА,,"ГР.МАДАН, МАДАН, СМОЛЯН",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", ЕЛИСАВЕТА,МИНКОВА,ПЕНЧЕВА,,"ГР.МАДАН, МАДАН, СМОЛЯН",2014-10-22,"Община Момчилград","Неустановена принадлежност", ЕЛИСАВЕТА,МИНЧЕВА,ВЛАДИМИРОВА,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЕЛИСАВЕТА,МИХАЙЛОВА,ГЕОРГИЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", ЕЛИСАВЕТА,НИКОЛАЕВА,МАРИНОВА,,"С.КАРАПЕЛИТ, ДОБРИЧКА, ДОБРИЧ",2014-02-19,"Община Добричка","Неустановена принадлежност", ЕЛИСАВЕТА,НИКОЛОВА,МИХАЙЛОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-10-17,"Министерство на икономиката, енергетиката и туризма","Неустановена принадлежност", ЕЛИСАВЕТА,НИКОЛОВА,ПАНЬОВСКА,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2012-01-12,"Министерство на образованието","Неустановена принадлежност", ЕЛИСАВЕТА,НИКОЛОВА,ПАНЬОВСКА,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2009-10-14,"Национален осигурителен институт","Неустановена принадлежност", ЕЛИСАВЕТА,НИКОЛОВА,ПЕНЧЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-05-29,"Длъжници към банка МИНЕРАЛБАНК","Неустановена принадлежност", ЕЛИСАВЕТА,НИКОЛОВА,САНДЕКОВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2015-09-30,"Община Марица","Неустановена принадлежност", ЕЛИСАВЕТА,ПАСКАЛЕВА,ГЕОРГИЕВА,,"ГР.ПОПОВО, ПОПОВО, ТЪРГОВИЩЕ",2015-11-11,"Община Лозница","Неустановена принадлежност", ЕЛИСАВЕТА,ПЕТКОВА,КАРАМАНОВА,,"ГР.СЕВЛИЕВО, СЕВЛИЕВО, ГАБРОВО",2011-02-15,"Агенция ""Митници""","Неустановена принадлежност", ЕЛИСАВЕТА,ПЕТКОВА,МОРАЛИЕВА,,"ГР.СТАМБОЛИЙСКИ, СТАМБОЛИЙСКИ, ПЛОВДИВ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЕЛИСАВЕТА,ПЕТКОВА,НАКОВА,,"С.БРЕСТ, ГУЛЯНЦИ, ПЛЕВЕН",2015-06-18,"Община Гулянци","Неустановена принадлежност", ЕЛИСАВЕТА,ПЕТРОВА,БАНЧЕВА,,"С.ЛИК, МЕЗДРА, ВРАЦА",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност", ЕЛИСАВЕТА,ПЕТРОВА,ГАВРИЛОВА,,"С.БОЙНИЦА, БОЙНИЦА, ВИДИН",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност", ЕЛИСАВЕТА,ПЕТРОВА,ГАВРИЛОВА,,"С.БОЙНИЦА, БОЙНИЦА, ВИДИН",2013-07-31,"Община Бойница","Неустановена принадлежност", ЕЛИСАВЕТА,ПЕТРОВА,ДИМИТРОВА,,"ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2008-06-10,"Държавна агенция Архиви","Неустановена принадлежност", ЕЛИСАВЕТА,ПЕТРОВА,ИВАНОВА,,"ГР.ГАБРОВО, ГАБРОВО, ГАБРОВО",2013-03-20,"Община Аврен","Неустановена принадлежност", ЕЛИСАВЕТА,ПЕТРОВА,МИЛЕНОВА,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2007-09-04,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЕЛИСАВЕТА,ПЕТРОВА,НИКОЛОВА,,"ГР.ВЪРШЕЦ, ВЪРШЕЦ, МОНТАНА",2016-02-09,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Монтана","Неустановена принадлежност", ЕЛИСАВЕТА,ПЪРВАНОВА,ПАШЕВА,,"С.БРЕСТ, ГУЛЯНЦИ, ПЛЕВЕН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЕЛИСАВЕТА,СВЕТОСЛАВОВА,ИВАНОВА,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", ЕЛИСАВЕТА,СЕВЕРИНОВА,ЧОЛАКОВА,,"ГР.ДЕВИН, ДЕВИН, СМОЛЯН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЕЛИСАВЕТА,СИМЕОНОВА,НИКОЛОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-01-14,"Приватизирани предприятия - София","Неустановена принадлежност", ЕЛИСАВЕТА,СПАСОВА,ИЛИЕВА,,"ГР.РАДОМИР, РАДОМИР, ПЕРНИК",2011-01-12,"Политически кабинети","Неустановена принадлежност", ЕЛИСАВЕТА,СПАСОВА,ИЛИЕВА,,"ГР.РАДОМИР, РАДОМИР, ПЕРНИК",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЕЛИСАВЕТА,СТЕФАНОВА,ПЕТРОВА,,"ГР.ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ, ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-12-08,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Велико Търново","Неустановена принадлежност", ЕЛИСАВЕТА,СТЕФАНОВА,ШУШКОВА,,"ГР.ДУПНИЦА, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2014-12-09,"Община Дупница","Неустановена принадлежност", ЕЛИСАВЕТА,ТОМОВА,ТАСЕВА,,"С.ДОЛНА БЕШОВИЦА, РОМАН, ВРАЦА",2015-08-04,"Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Неустановена принадлежност", ЕЛИСАВЕТА,ТРАЙКОВА,ГРОЗЕВА,,"ГР.ТОПОЛОВГРАД, ТОПОЛОВГРАД, ХАСКОВО",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЕЛИСАВЕТА,ТРЕНДАФИЛОВА,РАДЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2001-03-21,"Печатни издания","Неустановена принадлежност", ЕЛИСАВЕТА,ТРЕНДАФИЛОВА,РАДЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-12-09,"Печатни издания","Неустановена принадлежност", ЕЛИСАВЕТА,ТРЕНДАФИЛОВА,РАДЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-03-21,"Печатни издания","Неустановена принадлежност", ЕЛИСАВЕТА,ТРЕНДАФИЛОВА,РАДЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЕЛИСАВЕТА,ХРИСТОВА,ДЖЕРЕКАРОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-06-05,"УниКредит Булбанк АД","Неустановена принадлежност", ЕЛИСАВЕТА,ХРИСТОВА,ИВАНОВА,,"ГР.БРАЦИГОВО, БРАЦИГОВО, ПАЗАРДЖИК",2010-02-09,"Българска академия на науките","Неустановена принадлежност", ЕЛИСАВЕТА,ХРИСТОВА,ИВАНОВА,,"ГР.БРАЦИГОВО, БРАЦИГОВО, ПАЗАРДЖИК",2011-06-16,"Висша атестационна комисия","Неустановена принадлежност", ЕЛИСАВЕТА,ХРИСТОВА,КОТОВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЕЛИСАВЕТА,ХРИСТОВА,МАРКОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-07-09,"Национален статистически институт","Неустановена принадлежност", ЕЛИСАВЕТА,ЦВЕТАНОВА,АНДРЕЕВА,,"ГР.ЧЕРВЕН БРЯГ, ЧЕРВЕН БРЯГ, ПЛЕВЕН",2015-07-07,"Община Искър","Неустановена принадлежност", ЕЛИСАВЕТА,ЦОЛОВА,МЛАДЕНОВА,,"С.ЦАРЕВЕЦ, МЕЗДРА, ВРАЦА",2014-07-23,"Химикотехнологичен и металургичен университет","Неустановена принадлежност", ЕЛИСАВЕТКА,СТЕФАНОВА,ДРАГАНОВА,,"С.ТИПЧЕНИЦА, МЕЗДРА, ВРАЦА",2008-03-18,"КТ Подкрепа","Неустановена принадлежност", ЕЛИСЕЙ,НЕДЕЛКОВ,ДАВИДОВ,,"С.ЗВЕРИНО, МЕЗДРА, ВРАЦА",2013-12-11,"Община Мездра","Неустановена принадлежност", ЕЛИСЪВЕТА,ИВАНОВА,МЕТОДИЕВА,,"С.ГАБРОВНИЦА, МОНТАНА, МОНТАНА",2016-02-09,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Монтана","Неустановена принадлежност", ЕЛИТ,НИКОЛОВ,ИВАНОВ,,"С.ИЗВОР, СОЗОПОЛ, БУРГАС",2014-06-10,"Софийски университет Св. Климент Охридски","Неустановена принадлежност", ЕЛИТА,МАКСИМОВА,КОСТОВА,,"С.ФЛОРЕНТИН, НОВО СЕЛО, ВИДИН",2013-08-13,"Община Ново село","Неустановена принадлежност", ЕЛИХАН,ЮСЕИНОВА,КАПЛАНОВА,,"ГР.ПЕЩЕРА, ПЕЩЕРА, ПАЗАРДЖИК",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", ЕЛИЦА,АЛЕКСАНДРОВА,ТОДОРОВА,,"С.РАСОВО, МЕДКОВЕЦ, МОНТАНА",2008-07-09,"Национален статистически институт","Неустановена принадлежност", ЕЛИЦА,ВАНЬОВА,ИВАНОВА,,"ГР.КУЛА, КУЛА, ВИДИН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЕЛИЦА,ВЕСЕЛИНОВА,ТЪМНЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-12-09,"Печатни издания","Неустановена принадлежност", ЕЛИЦА,ЙОРДАНОВА,СТОЯНОВА,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", ЕЛИЦА,КОСТАДИНОВА,АНГЕЛОВА-ПЪРВАНОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", ЕЛИЦА,КЪНЧЕВА,ЛАЗАРОВА,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2015-09-14,"КТ Подкрепа-кадрови промени","Неустановена принадлежност", ЕЛИЦА,МИЛАНОВА,АНТОВА,,"ГР.БРЕГОВО, БРЕГОВО, ВИДИН",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", ЕЛИЦА,СИМЕОНОВА,ВИДЕНОВА,,"ГР.БАТАНОВЦИ, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2008-12-18,"Българско национално радио","Неустановена принадлежност", ЕЛИЦА,СИМЕОНОВА,ВИДЕНОВА,,"ГР.БАТАНОВЦИ, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", ЕЛИЦА,СИМЕОНОВА,ВИДЕНОВА,,"ГР.БАТАНОВЦИ, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2008-11-26,"Българска национална телевизия","Неустановена принадлежност", ЕЛИЦА,СИМЕОНОВА,ДИМИТРОВА,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", ЕЛИЦА,СИМЕОНОВА,СТОЕВА,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", ЕЛИЦА,СИМЕОНОВА,СТОЕВА,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2012-10-17,"Министерство на икономиката, енергетиката и туризма","Неустановена принадлежност", ЕЛИЦА,СИМЕОНОВА,СТОЕВА,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2013-07-03,"Длъжници към Стопанска банка","Неустановена принадлежност", ЕЛИЦА,СИМЕОНОВА,СТОЕВА,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2015-08-04,"Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Неустановена принадлежност", ЕЛИЦА,СПАСОВА,БЕНЕВА,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЕЛИЧКА,МИТКОВА,АНГЕЛОВА,,"С.ВАКАРЕЛ, ИХТИМАН, СОФИЙСКА",2011-10-05,"Администрация на Народното събрание","Неустановена принадлежност", ЕЛИЧКА,РАНГЕЛОВА,АЛЕКСАНДРОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност", ЕЛИЧКА,СТОЯНОВА,ИВАНОВА,,"ГР.ИХТИМАН, ИХТИМАН, СОФИЙСКА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ЕЛИЯ,ВАЛЕНТИНОВА,ПАПУКОВА,,"С.СОМОВИТ, ГУЛЯНЦИ, ПЛЕВЕН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ЕЛИЯ,НИКОЛОВА,КРЪСТЕВА,,"С.ЛОЗИЦА, СУНГУРЛАРЕ, БУРГАС",2015-08-04,"Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Неустановена принадлежност", ЕЛИЯНА,БОРИСОВА,АНТАЛОВИЧЕВА,,"ГР.ЧЕПЕЛАРЕ, ЧЕПЕЛАРЕ, СМОЛЯН",2012-10-17,"Министерство на икономиката, енергетиката и туризма","Неустановена принадлежност", ЕЛИЯНА,БОРИСОВА,АНТАЛОВИЧЕВА,,"ГР.ЧЕПЕЛАРЕ, ЧЕПЕЛАРЕ, СМОЛЯН",2015-08-04,"Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Неустановена принадлежност", ЕЛИЯНА,ВАСИЛЕВА,ТРАЙКОВА,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2011-02-15,"Агенция ""Митници""","Неустановена принадлежност", ЕЛИЯНА,ДИМИТРОВА,ГЕНЧЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-10-08,"Българска телеграфна агенция","Неустановена принадлежност", ЕЛИЯНА,ДИМИТРОВА,КАРАГЬОЗОВА-ЖЕЛЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", ЕЛИЯНА,ДИМОВА,ЦОНКОВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност", ЕЛИЯНКА,ХРИСТОВА,МИХАЙЛОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-09-20,"Министерство на културата","Неустановена принадлежност", ЕЛИЯНКА,ЦОЛОВА,ИВАНОВА-ЧИКОВА,,"ГР.БЕЛОГРАДЧИК, БЕЛОГРАДЧИК, ВИДИН",2013-07-31,"Община Белоградчик","Неустановена принадлежност", ЕЛКА,АЛЕКСАНДРОВА,НЕДЕЛЧЕВА,,"ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, БЛАГОЕВГРАД",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЕЛКА,АЛЕКСАНДРОВА,НЕДЕЛЧЕВА,,"ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, БЛАГОЕВГРАД",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЕЛКА,АЛЕКСИЕВА,САНСАРОВА-БАШЕВА,,"С.БАНИТЕ, БАНИТЕ, СМОЛЯН",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност", ЕЛКА,АНАНИЕВА,РАШЕВА,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2012-06-05,"КТ Подкрепа","Неустановена принадлежност", ЕЛКА,АНГЕЛОВА,БРАТОЕВА,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", ЕЛКА,АНГЕЛОВА,КАРАБОЖИЛОВА,,"ГР.САМОКОВ, САМОКОВ, СОФИЙСКА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЕЛКА,АНГЕЛОВА,ЛОЗАНОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЕЛКА,АНДОНОВА,ХРИСТОВА,,"ГР.ПРОВАДИЯ, ПРОВАДИЯ, ВАРНА",2013-05-21,"Община Провадия","Неустановена принадлежност", ЕЛКА,АНТОВА,ПАСКАЛЕВА,,"С.БЕЛО ПОЛЕ, РУЖИНЦИ, ВИДИН",2013-10-09,"Община Ружинци","Неустановена принадлежност", ЕЛКА,АСЕНОВА,БАЛАЧЕВА,,"С.ЗЛАТИЯ, ВЪЛЧЕДРЪМ, МОНТАНА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЕЛКА,АТАНАСОВА,ПЕТРОВА,,"ГР.СВИЩОВ, СВИЩОВ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-02-04,"Община Ловеч","Неустановена принадлежност", ЕЛКА,АТАНАСОВА,ПОПОВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2011-02-15,"Агенция ""Митници""","Неустановена принадлежност", ЕЛКА,БОНЧЕВА,АНДРЕЕВА-МУХОВСКА,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2012-01-12,"Министерство на образованието","Неустановена принадлежност", ЕЛКА,БОНЧЕВА,КЪЛВАЧЕВА,,"ГР.ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ",2008-07-09,"Национален статистически институт","Неустановена принадлежност", ЕЛКА,БОРИСЛАВОВА,БОБОШЕВСКА,,"ГР.ПАНАГЮРИЩЕ, ПАНАГЮРИЩЕ, ПАЗАРДЖИК",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", ЕЛКА,БОРИСОВА,ДАВИДОВА,,"ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", ЕЛКА,БОРИСОВА,ДРАГОЗОВА,,"ГР.БЯЛА, БЯЛА, РУСЕ",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност", ЕЛКА,БОРИСОВА,СТЕФЧЕВА,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2013-10-02,"Обединена българска банка","Неустановена принадлежност", ЕЛКА,БОРИСОВА,ТОДОРОВА,,"ГР.МИЗИЯ, МИЗИЯ, ВРАЦА",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", ЕЛКА,ВАКРИЛОВА,ПОПОВА,,"ГР.АСЕНОВГРАД, АСЕНОВГРАД, ПЛОВДИВ",2012-07-11,"Медицински университет - Пловдив","Неустановена принадлежност", ЕЛКА,ВАНГЕЛОВА,СТИПЦАРОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-05-11,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ЕЛКА,ВАСИЛЕВА,АЛЕКСИЕВА,,"ГР.КАСПИЧАН, КАСПИЧАН, ШУМЕН",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност", ЕЛКА,ВАСИЛЕВА,БУХОВА,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2009-10-14,"Национален осигурителен институт","Неустановена принадлежност", ЕЛКА,ВАСИЛЕВА,КАРАНИНОВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ЕЛКА,ВАСИЛЕВА,КАРАНИНОВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", ЕЛКА,ВАСИЛЕВА,КОРОВЕСОВА,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЕЛКА,ВАСИЛЕВА,МАЛЕНКОВА,,"ГР.СЕПТЕМВРИ, СЕПТЕМВРИ, ПАЗАРДЖИК",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЕЛКА,ВАСКОВА,РУСЕВА,,"ГР.НЕДЕЛИНО, НЕДЕЛИНО, СМОЛЯН",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност", ЕЛКА,ВЕЛКОВА,ХРИСТОВА-ИЛИЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЕЛКА,ВЕНЕЛИНОВА,ИВАНОВА,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЕЛКА,ВЕНИАМИНОВА,БОЖИЛОВА,,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност", ЕЛКА,ВЕНКОВА,НАЙДЕНОВА,,"С.МИХАЙЛОВО, ХАЙРЕДИН, ВРАЦА",2016-01-14,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Враца","Неустановена принадлежност", ЕЛКА,ВИКТОРОВА,ГЕОРГИЕВА,,"С.ГЪМЗОВО, БРЕГОВО, ВИДИН",2016-01-06,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Видин","Неустановена принадлежност", ЕЛКА,ВИКТОРОВА,ГЕОРГИЕВА,,"С.ГЪМЗОВО, БРЕГОВО, ВИДИН",2016-02-09,"Областни управи","Неустановена принадлежност", ЕЛКА,ГЕОРГИЕВА,БАКАЛОВА-ЛАЗАРОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-06-16,"Висша атестационна комисия","Неустановена принадлежност", ЕЛКА,ГЕОРГИЕВА,БЕРКОВА,,"С.ГОРНО СПАНЧЕВО, САНДАНСКИ, БЛАГОЕВГРАД",2008-07-09,"Национален статистически институт","Неустановена принадлежност", ЕЛКА,ГЕОРГИЕВА,БОНЕВА,,"С.ГОВЕДАРЦИ, САМОКОВ, СОФИЙСКА",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност", ЕЛКА,ГЕОРГИЕВА,ВАСИЛЕВА,,"ГР.СВИЩОВ, СВИЩОВ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2011-11-02,"Министерство на регионалното развитие и благоустройството","Неустановена принадлежност", ЕЛКА,ГЕОРГИЕВА,ГАЗЯНОВА,,"ГР.БАНСКО, БАНСКО, БЛАГОЕВГРАД",2011-04-28,"Община Разлог","Неустановена принадлежност", ЕЛКА,ГЕОРГИЕВА,ГИНЕВА,,"ГР.ПРОВАДИЯ, ПРОВАДИЯ, ВАРНА",2011-08-09,"Агенция Пътна инфраструктура","Неустановена принадлежност", ЕЛКА,ГЕОРГИЕВА,ДУРЕВА,,"ГР.РАЗЛОГ, РАЗЛОГ, БЛАГОЕВГРАД",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ЕЛКА,ГЕОРГИЕВА,ЗДРАВКОВА,,"ГР.РАЗЛОГ, РАЗЛОГ, БЛАГОЕВГРАД",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЕЛКА,ГЕОРГИЕВА,ИГНАТОВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2013-03-27,"Община Бяла","Неустановена принадлежност", ЕЛКА,ГЕОРГИЕВА,ИЛИНОВА,,"С.БАНЯ, РАЗЛОГ, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", ЕЛКА,ГЕОРГИЕВА,КОНСТАНТИНОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-02-12,"Министерски съвет","Неустановена принадлежност", ЕЛКА,ГЕОРГИЕВА,КОНСТАНТИНОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2007-09-04,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЕЛКА,ГЕОРГИЕВА,КОНСТАНТИНОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-06-16,"Висша атестационна комисия","Неустановена принадлежност", ЕЛКА,ГЕОРГИЕВА,МОНТЕВА,,"ГР.САМОКОВ, САМОКОВ, СОФИЙСКА",2015-01-14,"Приватизирани предприятия - София","Неустановена принадлежност", ЕЛКА,ГЕОРГИЕВА,ПАВЛОВА,,"ГР.ПЕТРИЧ, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ЕЛКА,ГЕОРГИЕВА,ПАВЛОВА,,"ГР.ПЕТРИЧ, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2014-02-12,"Разследващи полицаи","Неустановена принадлежност", ЕЛКА,ГЕОРГИЕВА,СТАТКОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-11-13,"ИНТЕРМЕДИА ООД","Неустановена принадлежност", ЕЛКА,ГЕОРГИЕВА,ТОДОРОВА,,"ГР.БЕРКОВИЦА, БЕРКОВИЦА, МОНТАНА",2015-03-11,"Община Берковица","Неустановена принадлежност", ЕЛКА,ГЕОРГИЕВА,ТОДОРОВА,,"ГР.САПАРЕВА БАНЯ, САПАРЕВА БАНЯ, КЮСТЕНДИЛ",2015-01-21,"Община Сапарева баня","Неустановена принадлежност", ЕЛКА,ГЕОРГИЕВА,ФИЛИПОВА,,"ГР.НОВИ ПАЗАР, НОВИ ПАЗАР, ШУМЕН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ЕЛКА,ГЕОРГИЕВА,ЦВЕТАНОВА,,"ГР.НОВИ ПАЗАР, НОВИ ПАЗАР, ШУМЕН",2012-07-25,"Конфедерация на независимите синдикати в България","Неустановена принадлежност", ЕЛКА,ГОРЯНОВА,ГЪЛОВА,,"ГР.КОСТИНБРОД, КОСТИНБРОД, СОФИЙСКА",2014-06-04,"Приватизация - обособени части - София","Неустановена принадлежност", ЕЛКА,ГОСПОДИНОВА,ДИМИТРОВА,,"С.БЯЛ ИЗВОР, ОПАН, СТАРА ЗАГОРА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЕЛКА,ГРИГОРОВА,ВАСЕВА,,"ГР.РАДОМИР, РАДОМИР, ПЕРНИК",2015-06-09,"Община Радомир","Неустановена принадлежност", ЕЛКА,ДЕЛЧЕВА,БАБЕВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2011-02-15,"Агенция ""Митници""","Неустановена принадлежност", ЕЛКА,ДИМИТРОВА,БОЖКОВА,,"ГР.ВЕЛИНГРАД, ВЕЛИНГРАД, ПАЗАРДЖИК",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност", ЕЛКА,ДИМИТРОВА,БОЙКОВА,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЕЛКА,ДИМИТРОВА,БЪЧВАРОВА,,"ГР.ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност", ЕЛКА,ДИМИТРОВА,ГЕНОВА,,"ГР.ПЕТРИЧ, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЕЛКА,ДИМИТРОВА,ДИМИТРОВА,,"С.РАДЮВЕНЕ, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност", ЕЛКА,ДИМИТРОВА,ДИМИТРОВА,,"С.РАДЮВЕНЕ, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2012-06-14,"Министерство на труда и социалната политика","Неустановена принадлежност", ЕЛКА,ДИМИТРОВА,ДРОСНЕВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2014-06-10,"Софийски университет Св. Климент Охридски","Неустановена принадлежност", ЕЛКА,ДИМИТРОВА,ЗЛАТЕВА,,"ГР.САМОКОВ, САМОКОВ, СОФИЙСКА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ЕЛКА,ДИМИТРОВА,ИВАНОВА,,"С.ПЧЕЛНИК, ДОЛНИ ЧИФЛИК, ВАРНА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ЕЛКА,ДИМИТРОВА,ИВАНОВА,,"С.ПЧЕЛНИК, ДОЛНИ ЧИФЛИК, ВАРНА",2015-12-17,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Варна","Неустановена принадлежност", ЕЛКА,ДИМИТРОВА,МИЛЕВА,,"С.ЛИЛЯК, ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност", ЕЛКА,ДИМИТРОВА,МИЛЕВА,,"С.ЛИЛЯК, ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ",2012-06-14,"Министерство на труда и социалната политика","Неустановена принадлежност", ЕЛКА,ДИМИТРОВА,МИЛЕВА,,"С.ЛИЛЯК, ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ",2015-04-01,"Община Лом","Неустановена принадлежност", ЕЛКА,ДИМИТРОВА,МИТЕВА,,"ГР.ДУПНИЦА, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2013-06-26,"Сосиете Женерал Експресбанк АД","Неустановена принадлежност", ЕЛКА,ДИМИТРОВА,ТРЕНДАФИЛОВА,,"ГР.МОНТАНА, МОНТАНА, МОНТАНА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЕЛКА,ДИНЕВА,АНАСТАСОВА,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", ЕЛКА,ДИНЕВА,АНАСТАСОВА,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", ЕЛКА,ДИНКОВА,АРНАУДОВА,1955-10-01,"ГР.ЛУКОВИТ, ЛУКОВИТ, ЛОВЕЧ",2011-01-19,"Национален институт за помирение и арбитраж","Неустановане принадлежност", ЕЛКА,ДИНКОВА,АРНАУДОВА,,"ГР.ЛУКОВИТ, ЛУКОВИТ, ЛОВЕЧ",2012-07-04,"Конфедерация на независимите синдикати в България","Неустановена принадлежност", ЕЛКА,ДЯНКОВА,МИХАЙЛОВА,,"ГР.ЕЛЕНА, ЕЛЕНА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", ЕЛКА,ЕВТИМОВА,ЗЛАТКОВА,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЕЛКА,ЖИВКОВА,АТАНАСОВА,,"ГР.САНДАНСКИ, САНДАНСКИ, БЛАГОЕВГРАД",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", ЕЛКА,ЗАФИРОВА,ПЕНДИЧЕВА-КОМИТОВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2012-07-25,"Конфедерация на независимите синдикати в България","Неустановена принадлежност", ЕЛКА,ЗЛАТАНОВА,ГАВРИЛОВА,,"С.НОВО СЕЛО, НОВО СЕЛО, ВИДИН",2013-08-13,"Община Ново село","Неустановена принадлежност", ЕЛКА,ИВАНОВА,АНГЕЛОВА,,"ГР.ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ, ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност", ЕЛКА,ИВАНОВА,АРСОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-11-18,"Агенция за приватизация","Неустановена принадлежност", ЕЛКА,ИВАНОВА,БОЖИКОВА,,"ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, БЛАГОЕВГРАД",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЕЛКА,ИВАНОВА,ЗАРЕВА,,"ГР.ДУПНИЦА, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2016-02-18,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Кюстендил","Неустановена принадлежност", ЕЛКА,ИВАНОВА,КОНЯРСКА,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2012-07-04,"Конфедерация на независимите синдикати в България","Неустановена принадлежност", ЕЛКА,ИВАНОВА,МИЛАНОВА,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2015-06-01,"Община Перник","Неустановена принадлежност", ЕЛКА,ИВАНОВА,ПЕШЕВА,,"ГР.ОРЯХОВО, ОРЯХОВО, ВРАЦА",2013-12-11,"Община Оряхово","Неустановена принадлежност", ЕЛКА,ИВАНОВА,САРИЙЧЕВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", ЕЛКА,ИВАНОВА,ТЕМЕЛЧЕВА-ДИМИТРОВА,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност", ЕЛКА,ИВАНОВА,ЧЕРВЕНОБРЕЖКА,,"ГР.ДУПНИЦА, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2016-02-18,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Кюстендил","Неустановена принадлежност", ЕЛКА,ИГНАТОВА,ЕМАНУИЛОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-05-27,"Българска академия на науките","Неустановена принадлежност", ЕЛКА,ИЛИЕВА,ЗЛАТЕВА,,"С.ГОВЕДАРЦИ, САМОКОВ, СОФИЙСКА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ЕЛКА,ИЛИЕВА,ТОСЕВА,,"ГР.СИЛИСТРА, СИЛИСТРА, СИЛИСТРА",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", ЕЛКА,ИЛЧЕВА,АНДРЕЕВА,,"ГР.МОНТАНА, МОНТАНА, МОНТАНА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЕЛКА,ЙОВКОВА,ХРИСТОВА,,"ГР.ГЛАВИНИЦА, ГЛАВИНИЦА, СИЛИСТРА",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност", ЕЛКА,ЙОРДАНОВА,ИВАНОВА,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЕЛКА,ЙОРДАНОВА,КЪНЕВА,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2013-01-16,"Министерство на правосъдието","Неустановена принадлежност", ЕЛКА,ЙОРДАНОВА,ЛЮБЕНОВА,,"ГР.БЯЛА СЛАТИНА, БЯЛА СЛАТИНА, ВРАЦА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЕЛКА,ЙОРДАНОВА,ФИЛЧЕВА-ЕРМЕНКОВА,,"С.КОЛАРОВО, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", ЕЛКА,ЙОСИФОВА,ГУАРИНО,,"С.КРЕМИКОВЦИ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-09-11,"Частични избори 29.09.2013 г.","Неустановена принадлежност", ЕЛКА,ЙОСИФОВА,ГУАРИНО,,"С.КРЕМИКОВЦИ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ЕЛКА,КИРИЛОВА,БРЪЧКОВА,,"ГР.ПЕТРИЧ, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2011-02-15,"Агенция ""Митници""","Неустановена принадлежност", ЕЛКА,КИРИЛОВА,ВЪРБАНОВА-ДИМОВА,,"ГР.ШАБЛА, ШАБЛА, ДОБРИЧ",2007-09-04,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЕЛКА,КИРИЛОВА,ВЪРБАНОВА-ДИМОВА,,"ГР.ШАБЛА, ШАБЛА, ДОБРИЧ",2014-03-12,"Община Шабла","Неустановена принадлежност", ЕЛКА,КИРИЛОВА,ГАНКОВА,1960-11-10,"С.ВЕДРАРЕ, КАРЛОВО, ПЛОВДИВ",2014-02-05,"Агенция по заетостта","Неустановена принедлежност", ЕЛКА,КИРИЛОВА,ДИКОВА,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2015-07-16,"Община Плевен","Неустановена принадлежност", ЕЛКА,КИРИЛОВА,НЯГОЛОВА,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", ЕЛКА,КИРИЛОВА,ПЕНКОВА,,"ГР.СВИЩОВ, СВИЩОВ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2012-07-25,"Конфедерация на независимите синдикати в България","Неустановена принадлежност", ЕЛКА,КИРИЛОВА,СПАСОВА,,"ГР.КРЕСНА, КРЕСНА, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", ЕЛКА,КИРИЛОВА,УЗУНОВА,,"ГР.СВИЩОВ, СВИЩОВ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2012-06-14,"Стопанска академия ""Димитър А. Ценов"" - Свищов","Неустановена принадлежност", ЕЛКА,КОСТАДИНОВА,ДИМИТРУШЕВА,,"ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, БЛАГОЕВГРАД",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", ЕЛКА,КОСТАДИНОВА,ХРИСТОВА,,"ГР.РАДОМИР, РАДОМИР, ПЕРНИК",2015-06-09,"Община Радомир","Неустановена принадлежност", ЕЛКА,КОСТАДИНОВА,ШОПОВА,,"ГР.САПАРЕВА БАНЯ, САПАРЕВА БАНЯ, КЮСТЕНДИЛ",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност", ЕЛКА,КОСТАДИНОВА,ШОПОВА,,"ГР.САПАРЕВА БАНЯ, САПАРЕВА БАНЯ, КЮСТЕНДИЛ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ЕЛКА,КОСТАДИНОВА,ШОПОВА,,"ГР.САПАРЕВА БАНЯ, САПАРЕВА БАНЯ, КЮСТЕНДИЛ",2016-02-18,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Кюстендил","Неустановена принадлежност", ЕЛКА,КРУМОВА,ПЕЙЧЕВА,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", ЕЛКА,ЛАЗАРОВА,АЛЕКСИЕВА-ИВАНОВА,,"ГР.ДУПНИЦА, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2012-07-25,"Конфедерация на независимите синдикати в България","Неустановена принадлежност", ЕЛКА,ЛИОНОВА,АПОСТОЛОВА,,"ГР.БЯЛА, БЯЛА, РУСЕ",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност", ЕЛКА,ЛЮБЕНОВА,ИЛЬОВА,,"С.БРЕЖАНИ, СИМИТЛИ, БЛАГОЕВГРАД",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност", ЕЛКА,МАЛИНОВА,ГЕОРГИЕВА,,"С.ГАЛИЩЕ, МАДАН, СМОЛЯН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ЕЛКА,МАНЕВА,ЙОРДАНОВА,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЕЛКА,МАНЕВА,КИЧЕВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2013-05-29,"Длъжници към банка МИНЕРАЛБАНК","Неустановена принадлежност", ЕЛКА,МАНЕВА,КИЧЕВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2013-07-03,"Длъжници към Стопанска банка","Неустановена принадлежност", ЕЛКА,МАНОЛОВА,ХЪНТОВА,,"ГР.ПАВЛИКЕНИ, ПАВЛИКЕНИ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЕЛКА,МАРИНОВА,ЦАНЕВА,,"С.БАТИШНИЦА, ДВЕ МОГИЛИ, РУСЕ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЕЛКА,МАТЕВА,КОЕВА,,"С.БАБЕК, БРЕЗОВО, ПЛОВДИВ",2015-08-11,"Община Брезово","Неустановена принадлежност", ЕЛКА,МАТЕВА,СИМЕОНОВА,,"ГР.РАЗГРАД, РАЗГРАД, РАЗГРАД",2012-01-12,"Министерство на образованието","Неустановена принадлежност", ЕЛКА,МАТЕВА,СИМЕОНОВА,,"ГР.РАЗГРАД, РАЗГРАД, РАЗГРАД",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЕЛКА,МЕТОДИЕВА,ЕРМЕНКОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-07-09,"Национален статистически институт","Неустановена принадлежност", ЕЛКА,МЕТОДИЕВА,НАЛБАНТОВА,,"ГР.МОНТАНА, МОНТАНА, МОНТАНА",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност", ЕЛКА,МИЛАНОВА,КЬОСЕВА,,"С.ГОРНА МИТРОПОЛИЯ, ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ, ПЛЕВЕН",2013-06-26,"Сосиете Женерал Експресбанк АД","Неустановена принадлежност", ЕЛКА,МИЛАНОВА,ФАРФАРОВА,,"ГР.САПАРЕВА БАНЯ, САПАРЕВА БАНЯ, КЮСТЕНДИЛ",2015-01-21,"Община Сапарева баня","Неустановена принадлежност", ЕЛКА,МИЛЕВА,ЦОЦОМАНСКА,,"ГР.КАРЛОВО, КАРЛОВО, ПЛОВДИВ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЕЛКА,МИТКОВА,БОНЕВА,,"С.ДРИПЧЕВО, ХАРМАНЛИ, ХАСКОВО",2011-02-02,"Регионални печатни издания","Неустановена принадлежност", ЕЛКА,МИХАЙЛОВА,АПОСТОЛОВА,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност", ЕЛКА,МИХАЙЛОВА,АПОСТОЛОВА,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2013-06-26,"Сосиете Женерал Експресбанк АД","Неустановена принадлежност", ЕЛКА,МИХАЙЛОВА,ДИМИТРОВА,,"ГР.БЕЛЕНЕ, БЕЛЕНЕ, ПЛЕВЕН",2015-06-18,"Община Белене","Неустановена принадлежност", ЕЛКА,МИХАЙЛОВА,СОТИРОВА-ВЕНКОВА,,"ГР.ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-07-24,"Община Лясковец","Неустановена принадлежност", ЕЛКА,МИЧЕВА,ПЕТРОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-09-18,"Университет за национално и световно стопанство","Неустановена принадлежност", ЕЛКА,МЛАДЕНОВА,КРЪСТЕВА,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЕЛКА,НЕДЕЛЧЕВА,ДИМОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-06-29,"Организатор на хазартни игри","Неустановена принадлежност", ЕЛКА,НЕДЕЛЧЕВА,ПЕТРОВА,,"ГР.ДИМИТРОВГРАД, ДИМИТРОВГРАД, ХАСКОВО",2015-08-04,"Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Неустановена принадлежност", ЕЛКА,НЕНЧЕВА,ХРИСТОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-07-09,"Национален статистически институт","Неустановена принадлежност", ЕЛКА,НИКОЛАЕВА,ТОДОРОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-05-21,"Европейски парламент","Неустановена принадлежност", ЕЛКА,НИКОЛАЕВА,ТОДОРОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-11-27,"Национален осигурителен институт","Неустановена принадлежност", ЕЛКА,НИКОЛАЕВА,ТОДОРОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-11-05,"Варненски свободен университет Черноризец Храбър","Неустановена принадлежност", ЕЛКА,НИКОЛОВА,ГЕОРГИЕВА,,"ГР.ШАБЛА, ШАБЛА, ДОБРИЧ",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност", ЕЛКА,НИКОЛОВА,ГЕОРГИЕВА,,"С.МАЗАРАЧЕВО, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2015-01-07,"Община Кюстендил","Неустановена принадлежност", ЕЛКА,НИКОЛОВА,ГЪРКОВА,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2010-09-29,"Регионални печатни издания","Неустановена принадлежност", ЕЛКА,НИКОЛОВА,ИВАНОВА,,"ГР.ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ, ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-07-10,"Община Полски Тръмбеш","Неустановена принадлежност", ЕЛКА,НИКОЛОВА,ПЕЙЧЕВА,,"С.БЪРЗИЯ, БЕРКОВИЦА, МОНТАНА",2015-04-07,"Община Монтана","Неустановена принадлежност", ЕЛКА,НИКОЛОВА,ПЕНКОВА,,"С.БУНОВО, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЕЛКА,НИКОЛОВА,СТОИЛКОВА,,"ГР.КРЕСНА, КРЕСНА, БЛАГОЕВГРАД",2015-08-04,"Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Неустановена принадлежност", ЕЛКА,ПАВЛЕНЧОВА,БЕЛОКАПОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЕЛКА,ПАНЧЕВА,ВЕЛКОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-01-20,"Агенция за ядрено регулиране","Неустановена принадлежност", ЕЛКА,ПАНЧОВА,АНАСТАСОВА,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2007-09-04,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЕЛКА,ПЕНКОВА,МАРИНОВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", ЕЛКА,ПЕТКОВА,ЙОРДАНОВА,,"ГР.СИЛИСТРА, СИЛИСТРА, СИЛИСТРА",2010-09-20,"Държавен фонд Земеделие","Неустановена принадлежност", ЕЛКА,ПЕТКОВА,ЙОТОВА,,"ГР.ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2014-09-10,"Длъжници към банка Хеброс","Неустановена принадлежност", ЕЛКА,ПЕТКОВА,ПЕТРОВА,,"ГР.ТУТРАКАН, ТУТРАКАН, СИЛИСТРА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ЕЛКА,ПЕТРОВА,ИГНАТОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-01-14,"Приватизирани предприятия - София","Неустановена принадлежност", ЕЛКА,ПЕТРОВА,КРЪСТЕВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2015-08-04,"Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Неустановена принадлежност", ЕЛКА,ПЕТРОВА,КУЗМАНОВА,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2014-07-15,"Университет по хранителни технологии","Неустановена принадлежност", ЕЛКА,ПЕТРОВА,МИРЧЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-02-09,"Българска академия на науките","Неустановена принадлежност", ЕЛКА,ПЕТРОВА,НИНОВА-БОГОЕВА,,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ЕЛКА,ПЕТРОВА,СИМОВА-БЛАЖЕВА,,"ГР.БЯЛА СЛАТИНА, БЯЛА СЛАТИНА, ВРАЦА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЕЛКА,ПЕТРОВА,СТАНЕВА,,"ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-12-08,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Велико Търново","Неустановена принадлежност", ЕЛКА,РАДКОВА,ПЕТКОВА-ДАФИНКИЧЕВА,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2015-04-01,"Община Лом","Неустановена принадлежност", ЕЛКА,РАЙКОВА,ВАСЕВА,,"ГР.ЯКОРУДА, ЯКОРУДА, БЛАГОЕВГРАД",2008-06-10,"Държавна агенция за младежта и спорта","Неустановена принадлежност", ЕЛКА,РАЙКОВА,ВАСЕВА,,"ГР.ЯКОРУДА, ЯКОРУДА, БЛАГОЕВГРАД",2011-04-28,"Министерство на физическото възпитание и спорта","Неустановена принадлежност", ЕЛКА,РАЙЧЕВА,КРЪСТАНОВА,,"ГР.ГЪЛЪБОВО, ГЪЛЪБОВО, СТАРА ЗАГОРА",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност", ЕЛКА,РАНГЕЛОВА,АРГИРОВА,,"С.ЧАЛЪКОВИ, РАКОВСКИ, ПЛОВДИВ",2015-10-05,"Община Раковски","Неустановена принадлежност", ЕЛКА,РАЧЕВА,ДОБРЕВА,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2012-06-27,"Шуменски университет ""Константин Преславски""","Неустановена принадлежност", ЕЛКА,РУМЕНОВА,БЪЛОВА-МАСЛЕНСКА,,"ГР.КОЗЛОДУЙ, КОЗЛОДУЙ, ВРАЦА",2016-01-14,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Враца","Неустановена принадлежност", ЕЛКА,РУМЕНОВА,НАЙДЕНОВА,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2015-06-01,"Приватизирани предприятия - Кюстендил","Неустановена принадлежност", ЕЛКА,РУСЕВА,ДОБРИКОВА,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ЕЛКА,РУСЕВА,ДОБРИКОВА,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", ЕЛКА,РУСЕВА,ЖЕКОВА,,"ГР.ЛЕВСКИ, ЛЕВСКИ, ПЛЕВЕН",2015-07-07,"Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия","Неустановена принадлежност", ЕЛКА,САВОВА,ТРАЙКОВА,,"ГР.КОЙНАРЕ, ЧЕРВЕН БРЯГ, ПЛЕВЕН",2010-02-09,"Българска академия на науките","Неустановена принадлежност", ЕЛКА,САШКОВА,ВЕЛИЧКОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-01-14,"Приватизирани предприятия - София","Неустановена принадлежност", ЕЛКА,СИМЕОНОВА,БАРЪМОВА,,"ГР.БЯЛА, БЯЛА, РУСЕ",2010-09-29,"Регионални печатни издания","Неустановена принадлежност", ЕЛКА,СПАСОВА,НИКОЛОВА,,"С.КАТУНЦИ, САНДАНСКИ, БЛАГОЕВГРАД",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЕЛКА,СТАЙКОВА,КАЛЕВА,,"ГР.РУДОЗЕМ, РУДОЗЕМ, СМОЛЯН",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност", ЕЛКА,СТАМЕНОВА,МИТОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-03-11,"Комисия за регулиране на съобщенията","Неустановена принадлежност", ЕЛКА,СТЕФАНОВА,ГЕОРГИЕВА,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2011-02-15,"Агенция ""Митници""","Неустановена принадлежност", ЕЛКА,СТЕФАНОВА,ЙОНЧЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", ЕЛКА,СТЕФАНОВА,ПАРОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ЕЛКА,СТЕФАНОВА,СУКУРОВА,1944-05-28,"С.КОРИТЕН, КРУШАРИ, ДОБРИЧ",2008-12-18,"Българско национално радио","Решение № 56 от 18.12.2008 г. - Българско национално радио","Документи от ръководилия я щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IА-309 (Шумен) МФ." ЕЛКА,СТЕФАНОВА,УЗУНОВА,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2014-06-18,"Длъжници към Държавна спестовна каса","Неустановена принадлежност", ЕЛКА,СТОИМЕНОВА,ДОБРЕВА,,"ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, БЛАГОЕВГРАД",2012-01-12,"Министерство на образованието","Неустановена принадлежност", ЕЛКА,СТОЙЧЕВА,ГЪЛЪБОВА,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2009-10-14,"Национален осигурителен институт","Неустановена принадлежност", ЕЛКА,СТОЯНОВА,ВЪЛЧЕВА,,"ГР.НЕДЕЛИНО, НЕДЕЛИНО, СМОЛЯН",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", ЕЛКА,СТОЯНОВА,ПАРГОВА-СОКОЛОВА,,"С.ДРАГОДАН, КОЧЕРИНОВО, КЮСТЕНДИЛ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЕЛКА,СТОЯНОВА,ХРИСТОВА,,"ГР.ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ, ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ, ШУМЕН",2010-05-11,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ЕЛКА,СТОЯНЧЕВА,ГРАХОВСКА,,"С.ЦЪРВАРИЦА, НЕВЕСТИНО, КЮСТЕНДИЛ",2014-12-09,"Община Кочериново","Неустановена принадлежност", ЕЛКА,СТРАХИЛОВА,ВАСИЛЕВА,,"ГР.ДУПНИЦА, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2016-02-18,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Кюстендил","Неустановена принадлежност", ЕЛКА,ТЕМЕЛКОВА,ВАКЛИНОВА,,"С.ЧЕРНОГОРОВО, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", ЕЛКА,ТОДОРОВА,РАНЕВА,,"ГР.БАТАНОВЦИ, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ЕЛКА,ТОНЧЕВА,ГЕНЧЕВА,,"С.КРУШОВЕНЕ, ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ, ПЛЕВЕН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЕЛКА,ТРАЙКОВА,ВАСИЛЕВА,,"С.ГОЛЕМО МАЛОВО, ДРАГОМАН, СОФИЙСКА",2010-05-11,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ЕЛКА,ФИЛИПОВА,БЕКЯРОВА,,"ГР.ДОСПАТ, ДОСПАТ, СМОЛЯН",2015-12-08,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Велико Търново","Неустановена принадлежност", ЕЛКА,ФИЛИПОВА,ВЕЛИЧКОВА,,"ГР.СИЛИСТРА, СИЛИСТРА, СИЛИСТРА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЕЛКА,ХРИСТОВА,ДИМИТРОВА,,"ГР.ПАВЛИКЕНИ, ПАВЛИКЕНИ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", ЕЛКА,ХРИСТОВА,ДИМИТРОВА,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", ЕЛКА,ХРИСТОВА,МАРТИНСКА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-09-24,"Национална художествена академия","Неустановена принадлежност", ЕЛКА,ХРИСТОВА,МИХАЙЛОВА,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2015-12-17,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Варна","Неустановена принадлежност", ЕЛКА,ХРИСТОВА,ОГНЕВА,,"ГР.СИЛИСТРА, СИЛИСТРА, СИЛИСТРА",2012-07-25,"Конфедерация на независимите синдикати в България","Неустановена принадлежност", ЕЛКА,ХРИСТОВА,ПЕНЧЕВА,,"ГР.БЯЛА СЛАТИНА, БЯЛА СЛАТИНА, ВРАЦА",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", ЕЛКА,ХРИСТОВА,СМЕРИКАРОВА,,"ГР.САМОКОВ, САМОКОВ, СОФИЙСКА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЕЛКА,ХРИСТОВА,ТАКОВА,,"ГР.СМОЛЯН, СМОЛЯН, СМОЛЯН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЕЛКА,ЦВЕТАНОВА,ВАСИЛЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-11-13,"ИНТЕРМЕДИА ООД","Неустановена принадлежност", ЕЛКА,ЦВЕТАНОВА,ВЛАДОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-02-15,"Агенция ""Митници""","Неустановена принадлежност", ЕЛКА,ЦВЕТАНОВА,ВЛАДОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-05-11,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ЕЛКА,ЦВЕТАНОВА,ИВАНОВА,,"ГР.ПАВЛИКЕНИ, ПАВЛИКЕНИ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ЕЛКА,ЦВЕТАНОВА,МИХАЙЛОВА,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност", ЕЛКА,ЦВЕТАНОВА,СТАНЕВА-АНГЕЛОВА,,"ГР.МОНТАНА, МОНТАНА, МОНТАНА",2016-02-09,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Монтана","Неустановена принадлежност", ЕЛКА,ЦВЕТАНОВА,ТОМОВА,,"С.МИХАЙЛОВО, ХАЙРЕДИН, ВРАЦА",2016-01-14,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Враца","Неустановена принадлежност", ЕЛКА,ЦОНЕВА,БРЪМБАРОВА,,"С.КАРАИСЕН, ПАВЛИКЕНИ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", ЕЛКА,ЧЕЛЕСТИНОВА,ДУЛЕВА-КУНОВА,,"ГР.БЕЛЕНЕ, БЕЛЕНЕ, ПЛЕВЕН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЕЛКА,ШИШМАНОВА,ЧАРЛОВА,,"ГР.ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЕЛКО,АНГЕЛОВ,КАРАЧОЛОВ,,"ГР.ТОПОЛОВГРАД, ТОПОЛОВГРАД, ХАСКОВО",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ЕЛКО,МОМЧИЛОВ,ОГНЯНОВ,,"ГР.АСЕНОВГРАД, АСЕНОВГРАД, ПЛОВДИВ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ЕЛМАЗ,САБРИ,МЕХМЕД,,"С.КАРАМАНЦИ, МИНЕРАЛНИ БАНИ, ХАСКОВО",2014-03-19,"Община Черноочене","Неустановена принадлежност", ЕЛМАЗ,ХАСАН,АЛИМОЛЛА,,"ГР.КРУМОВГРАД, КРУМОВГРАД, КЪРДЖАЛИ",2014-11-13,"Община Крумовград","Неустановена принадлежност", ЕЛМАЗ,ХАСАН,АЛИМОЛЛА,,"ГР.КРУМОВГРАД, КРУМОВГРАД, КЪРДЖАЛИ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ЕЛМИ,МУСТАФА,ЧЕТАЛБАШ,,"ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, БЛАГОЕВГРАД",2011-04-05,"Община Гърмен","Неустановена принадлежност", ЕЛМИ,МУСТАФА,ЧЕТАЛБАШ,,"ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", ЕЛМИРА,БЛАГОЕВА,ГЕОРГИЕВА,,"ГР.КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2015-05-27,"Приватизирани предприятия - Кърджали","Неустановена принадлежност", ЕЛМИРА,ЕМИЛОВА,ТОМОВА-ГАБЕРОВА,,АВСТРИЯ,2011-03-16,"Министерство на външните работи","Неустановена принадлежност", ЕЛМИРА,ИВАНОВА,КОТЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ЕЛМИРА,МЕТОДИЕВА,ХАДЖИЕВА,,"ГР.СМОЛЯН, СМОЛЯН, СМОЛЯН",2012-06-05,"КТ Подкрепа","Неустановена принадлежност", ЕЛМИРА,МИТКОВА,ЙОНОВА,,"ГР.ЛОМ, ЛОМ, МОНТАНА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЕЛМИРА,НИКОЛОВА,БАНЧЕВА,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2014-07-23,"Химикотехнологичен и металургичен университет","Неустановена принадлежност", ЕЛМИРА,НИКОЛОВА,МИШИНЕВА,,"ГР.КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2014-06-04,"Приватизация - обособени части - София","Неустановена принадлежност", ЕЛМИРА,ЦВЕТАНОВА,НИКОЛОВА,,"ГР.ОМУРТАГ, ОМУРТАГ, ТЪРГОВИЩЕ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЕЛМИРА,ЦВЕТАНОВА,СТАМБОЛИЙСКА,,"ГР.ПИРДОП, ПИРДОП, СОФИЙСКА",2011-01-26,"Министерство на отбраната","Неустановена принадлежност", ЕЛОНКА,ЦАЧЕВА,ОРМАНОВА,,"С.СТАВЕРЦИ, ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ, ПЛЕВЕН",2013-05-21,"Община Долни чифлик","Неустановена принадлежност", ЕЛОНКА,ЦАЧЕВА,ОРМАНОВА,,"С.СТАВЕРЦИ, ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ, ПЛЕВЕН",2015-12-17,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Варна","Неустановена принадлежност", ЕЛТИМИР,НИКОЛАЕВ,АТАНАСОВ,,"ГР.СВИЩОВ, СВИЩОВ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-12-08,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Велико Търново","Неустановена принадлежност", ЕЛХАМ,МЕХМЕДОВ,МУТИШЕВ,,"ГР.ДОЛНИ ДЪБНИК, ДОЛНИ ДЪБНИК, ПЛЕВЕН",2015-06-23,"Община Долни Дъбник","Неустановена принадлежност", ЕЛХРИДА,ГЕОРГИЕВА,ИВАНОВА,,"ГР.СЕВЛИЕВО, СЕВЛИЕВО, ГАБРОВО",2013-07-03,"Длъжници към Стопанска банка","Неустановена принадлежност", ЕЛШАН,САИДОВ,МЕХМЕДОВ,,"С.ВАРДУН, ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ЕЛЯ,АЛЕКСАНДРОВА,ЦАНЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-02-09,"Българска академия на науките","Неустановена принадлежност", ЕЛЯСА,МУСТАФА,ХАСАН,,"С.ХВОСТЯНЕ, ГЪРМЕН, БЛАГОЕВГРАД",2011-04-05,"Община Гърмен","Неустановена принадлежност", ЕМА,АРАХАНГЕЛОВА,МИХАЙЛОВА,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2015-05-27,"Община Брезник","Неустановена принадлежност", ЕМА,АСЕНОВА,ПАНАИРДЖИЕВА,,"С.ВОДНЯНЦИ, ДОБРИЧКА, ДОБРИЧ",2014-02-19,"Община Добричка","Неустановена принадлежност", ЕМА,ВЕРТЕРОВА,ХЛЕБАРОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЕМА,ДИМИТРОВА,ЦЕНЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-09-15,"ИА по лозата и виното","Неустановена принадлежност", ЕМА,ДИМИТРОВА,ЦЕНЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-02-23,"Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол","Неустановена принадлежност", ЕМА,ЙОРДАНОВА,ДОЧКОВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2011-02-15,"Агенция ""Митници""","Неустановена принадлежност", ЕМА,КОСТАДИНОВА,БОЧЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-01-14,"Приватизирани предприятия - София","Неустановена принадлежност", ЕМА,МИНЧЕВА,РАДУШЕВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЕМА,НЕДЯЛКОВА,БАЧЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-11-21,"Министерство на околната среда и водите","Неустановена принадлежност", ЕМА,СОТИРОВА,ГЕОРГИЕВА,,"ГР.ТРЪН, ТРЪН, ПЕРНИК",2008-09-16,"Държавна агенция по горите","Неустановена принадлежност", ЕМАНОЕЛ,ВАСИЛЕВ,ВАРДАРОВ,,"ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", ЕМАНОИЛ,КИРИЛОВ,КАРАИВАНОВ,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2013-07-24,"Община Стражица","Неустановена принадлежност", ЕМАНОИЛ,НАЙДЕНОВ,МИТЕВ,,"ГР.ДУПНИЦА, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", ЕМАНУЕЛ,СТЕФАНОВ,МУТАФОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-05-27,"Българска академия на науките","Неустановена принадлежност", ЕМАНУЕЛ,СТОЯНОВ,КЪРОВ,,"ГР.СИЛИСТРА, СИЛИСТРА, СИЛИСТРА",2015-12-17,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Варна","Неустановена принадлежност", ЕМАНУЕЛА,ДИМОВА,НИКОЛОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2016-01-06,"Длъжници към банка Ройфайзен банк ЕАД","Неустановена принадлежност", ЕМАНУЕЛА,ЗДРАВКОВА,СПАСОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЕМАНУЕЛА,ЗДРАВКОВА,СПАСОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-07-25,"Конфедерация на независимите синдикати в България","Неустановена принадлежност", ЕМАНУЕЛА,ЗДРАВКОВА,СПАСОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЕМАНУЕЛА,ЗДРАВКОВА,СПАСОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", ЕМАНУЕЛА,ИВАНОВА,РАЙЧЕВА-МУТАФОВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2012-08-01,"Медицински университет ""Проф. д-р Параскев Стоянов"" - Варна","Неустановена принадлежност", ЕМАНУЕЛА,ЙОЧЕВА,КУРТЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ЕМАНУЕЛА,ЙОЧЕВА,КУРТЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", ЕМАНУЕЛА,КОЕВА,СТОЯНОВА,,"ГР.ГАБРОВО, ГАБРОВО, ГАБРОВО",2014-01-22,"Община Габрово","Неустановена принадлежност", ЕМАНУЕЛА,КОНСТАНТИНОВА,БАЛЕВСКА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", ЕМАНУИЛ,АЛЕКСАНДРОВ,МАНОЛОВ,,"ГР.ПАВЛИКЕНИ, ПАВЛИКЕНИ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ЕМАНУИЛ,АЛЕКСАНДРОВ,МАНОЛОВ,,"ГР.ПАВЛИКЕНИ, ПАВЛИКЕНИ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-12-08,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Велико Търново","Неустановена принадлежност", ЕМАНУИЛ,АТАНАСОВ,БЛАГОЕВ,,"ГР.ЛОМ, ЛОМ, МОНТАНА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ЕМАНУИЛ,АТАНАСОВ,БЛАГОЕВ,,"ГР.ЛОМ, ЛОМ, МОНТАНА",2016-01-06,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Видин","Неустановена принадлежност", ЕМАНУИЛ,БОЯНОВ,ПЕНЕВ,,"ГР.АСЕНОВГРАД, АСЕНОВГРАД, ПЛОВДИВ",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност", ЕМАНУИЛ,ВИТКОВ,СОТИРОВ,,"С.ЦЪРКВА(ДАСКАЛОВО), ПЕРНИК, ПЕРНИК",2015-06-01,"Община Перник","Неустановена принадлежност", ЕМАНУИЛ,ГАВРИЛОВ,БУНЗИН,1931-07-13,"С.МОКРЕШ, ВЪЛЧЕДРЪМ, МОНТАНА",2010-05-11,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 128 от 11.05.2010 г. - Министерство на вътрешните работи","Със заповед № 45/ 14.01.1955 г. е назначен за мл. разузнавач; със заповед № 796/ 28.04.1958 г. е преназначен за разузнавач; със заповед № 342/ 18.03.1959 г. е преназначен за ст. разузнавач; със заповед № 335/ 15.05.1961 г. е преназначен за н-к група; със заповед № 179/ 29.11.1964 г. е преназначен за ст. разузнавач; със заповед № I-2498/ 31.05.1965 г. е изпратен на 5 месечна школа в КГБ-СССР; със заповед № 34/ 30.04.1968 г. е преназначен за инспектор; със заповед № 94/ 14.10.1968 г. е преназначен за инспектор III степен; със заповед № 18/ 28.01.1970 г. е преназначен за инспектор II степен; със заповед № 14/ 22.02.1971 г. е преназначен за зам. н-к отделение; със заповед № I-490/ 06.02.1973 г. е преназначен за инспектор II степен; със заповед № 43/ 04.05.1974 г. е преназначен за инспектор I степен; със заповед № I-4438/ 17.09.1975 г. е преназначен за н-к отделение; със заповед № К-134/ 12.01.1982 г. е преназначен за н-к отдел; със заповед № К-3374/ 27.07.1983 г. е преназначен за първи зам. н-к на ОУ на МВР по ДС; със заповед № К-284/ 31.01.1989 г. е преназначен за зам. н-к ОУ по ДС." ЕМАНУИЛ,ГЕОРГИЕВ,ЕМАНУИЛОВ,,"С.НИКЮП, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2014-03-24,"Великотърновски университет Св. Св. Кирил и Методий","Неустановена принадлежност", ЕМАНУИЛ,ГЕОРГИЕВ,СЛАВОВ,1947-05-17,"С.ЦОНЕВО, ДЪЛГОПОЛ, ВАРНА",2009-06-29,"Народно събрание","Решение № 69 от 29.06.2009 г. - Народно събрание","Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; протокол рег. № С КА-92/ 27.03.1990 г. за унищожаване на лично дело IА-3192; протокол рег. № С КА-95/ 27.03.1990 г. за унищожаване на работно дело IР-1667." ЕМАНУИЛ,ГЕОРГИЕВ,СЛАВОВ,1947-05-17,"С.ЦОНЕВО, ДЪЛГОПОЛ, ВАРНА",2009-07-14,"Народно събрание","Решение № 70 от 14.07.2009 г. - Народно събрание","Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; лично дело IА-3192 (Вн) МФ; протокол рег. № С КА-92/ 27.03.1990 г. за унищожаване на лично дело IА-3192 (налично); протокол рег. № С КА-95/ 27.03.1990 г. за унищожаване на работно дело IР-1667." ЕМАНУИЛ,ГРИГОРОВ,КОСТАДИНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-05-27,"Община Земен","Неустановена принадлежност", ЕМАНУИЛ,ДАВИДОВ,МАНОЛОВ,,"ГР.ПАВЛИКЕНИ, ПАВЛИКЕНИ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2014-12-03,"Национален военен университет ""Васил Левски""-Велико Търново","Неустановена принадлежност", ЕМАНУИЛ,ДИМИТРОВ,НАЙДЕНСКИ,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2010-05-11,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ЕМАНУИЛ,ДОБРЕВ,АСЕНОВ,,"С.БАЛАБАНОВО, МОМЧИЛГРАД, КЪРДЖАЛИ",2014-10-22,"Община Момчилград","Неустановена принадлежност", ЕМАНУИЛ,ЖЕЛЕВ,ХРИСТЕВ,,"ГР.БАТАК, БАТАК, ПАЗАРДЖИК",2015-04-28,"Община Пазарджик","Неустановена принадлежност", ЕМАНУИЛ,ЖЕЛЕВ,ХРИСТЕВ,,"ГР.БАТАК, БАТАК, ПАЗАРДЖИК",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ЕМАНУИЛ,ИВАНОВ,МАНЕВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2007-09-04,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЕМАНУИЛ,ИВАНОВ,МАНЕВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2015-09-30,"Община Пловдив","Неустановена принадлежност", ЕМАНУИЛ,ИВАНОВ,ЯНКОВ,,"ГР.ПЪРВОМАЙ, ПЪРВОМАЙ, ПЛОВДИВ",2012-06-20,"Тракийски университет - Стара Загора","Неустановена принадлежност", ЕМАНУИЛ,ЙОРДАНОВ,ЗАПРЯНОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ЕМАНУИЛ,КИРКОВ,ПРОФИРОВ,,"ГР.ЗЛАТОГРАД, ЗЛАТОГРАД, СМОЛЯН",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ЕМАНУИЛ,КИРКОВ,ПРОФИРОВ,,"ГР.ЗЛАТОГРАД, ЗЛАТОГРАД, СМОЛЯН",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", ЕМАНУИЛ,КОСТАДИНОВ,ТЕРЗИЕВ,,"ГР.МАДАН, МАДАН, СМОЛЯН",2011-04-28,"Община Разлог","Неустановена принадлежност", ЕМАНУИЛ,КРУМОВ,ИВАНОВ,,"ГР.АСЕНОВГРАД, АСЕНОВГРАД, ПЛОВДИВ",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЕМАНУИЛ,КРУМОВ,ИВАНОВ,,"ГР.АСЕНОВГРАД, АСЕНОВГРАД, ПЛОВДИВ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЕМАНУИЛ,КРУМОВ,ИВАНОВ,,"ГР.АСЕНОВГРАД, АСЕНОВГРАД, ПЛОВДИВ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", ЕМАНУИЛ,КРУМОВ,ИВАНОВ,,"ГР.АСЕНОВГРАД, АСЕНОВГРАД, ПЛОВДИВ",2015-08-11,"Община Асеновград","Неустановена принадлежност", ЕМАНУИЛ,КРУМОВ,ИВАНОВ,,"ГР.АСЕНОВГРАД, АСЕНОВГРАД, ПЛОВДИВ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ЕМАНУИЛ,КУЗМАНОВ,АНАСТАСОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2013-10-09,"Длъжници към ОББ","Неустановена принадлежност", ЕМАНУИЛ,ЛАЗКОВ,ЛАЗАРОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-06-29,"Организатор на хазартни игри","Неустановена принадлежност", ЕМАНУИЛ,ЛЮБОМИРОВ,ГЕОРГИЕВ,1946-04-08,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-02-24,"Висш дисциплинарен съд","Решение № 2-318 от 24.02.2014 г. - Висшия дисциплинарен съд","

Рег. дневник; картон обр. 6.

" ЕМАНУИЛ,НИКОЛАЕВ,КАРАНОВ,1936-02-07,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-05-27,"Българска академия на науките","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1" ЕМАНУИЛ,НИКОЛОВ,БОНЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЕМАНУИЛ,НИКОЛОВ,ЙОРДАНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-02-12,"Министерски съвет","Неустановена принадлежност", ЕМАНУИЛ,НИКОЛОВ,ЙОРДАНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2007-09-04,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЕМАНУИЛ,НИКОЛОВ,ЙОРДАНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-09-27,"Кандидати за президент и вицепрезидент 2011 г.","Неустановена принадлежност", ЕМАНУИЛ,ПАВЛОВ,АГОНЦЕВ,,"ГР.ДУПНИЦА, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2012-09-18,"Технически университет - София","Неустановена принадлежност", ЕМАНУИЛ,ПАВЛОВ,ГАЧЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-06-16,"Висша атестационна комисия","Неустановена принадлежност", ЕМАНУИЛ,ПЕТРОВ,ИВАНОВ,,"С.БОВ, СВОГЕ, СОФИЙСКА",2014-06-04,"Приватизация - обособени части - София","Неустановена принадлежност", ЕМАНУИЛ,ТАНЧЕВ,ТАНЧЕВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", ЕМАНУИЛ,ТОДОРОВ,ДИМИТРОВ,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2008-09-16,"Държавна агенция по горите","Неустановена принадлежност", ЕМАНУИЛ,ТОДОРОВ,ДИМИТРОВ,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2013-05-29,"Община Суворово","Неустановена принадлежност", ЕМАНУИЛ,ТЪРПЕВ,РАФАИЛОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-03-11,"Комисия за регулиране на съобщенията","Неустановена принадлежност", ЕМАНУИЛ,ХРИСТОВ,ПАЛАМАРЕВ,,"ГР.ДУПНИЦА, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2011-06-16,"Висша атестационна комисия","Неустановена принадлежност", ЕМАНУИЛ,ХРИСТОВ,ПАЛАМАРЕВ,,"ГР.ДУПНИЦА, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2014-05-27,"Българска академия на науките","Неустановена принадлежност", ЕМАНУИЛ,ХРИСТОВ,СЕРАФИМОВ,,"ГР.ГАБРОВО, ГАБРОВО, ГАБРОВО",2013-06-11,"Община Велико Търново","Неустановена принадлежност", ЕМАНУИЛ,ХРИСТОВ,СТОЯНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-05-11,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ЕМАНУИЛ,ХРИСТОВ,ХРИСТОВ,,"ГР.СИЛИСТРА, СИЛИСТРА, СИЛИСТРА",2011-05-27,"Централна избирателна комисия-назначена с указ на президента № 78/15.04.2011 г.","Неустановена принадлежност", ЕМАНУИЛ,ЦВЕТКОВ,НАЙДЕНОВ,,"С.ОХОДЕН, ВРАЦА, ВРАЦА",2013-10-23,"Община Бяла Слатина","Неустановена принадлежност", ЕМАНУИЛ,ЯНКОВ,МАНОЛОВ,,"ГР.ПЪРВОМАЙ, ПЪРВОМАЙ, ПЛОВДИВ",2013-07-24,"МКБ Юнионбанк АД","Неустановена принадлежност", ЕМАНУИЛ,ЯНКОВ,МАНОЛОВ,,"ГР.ПЪРВОМАЙ, ПЪРВОМАЙ, ПЛОВДИВ",2014-07-02,"Длъжници към банка Юнион","Неустановена принадлежност", ЕМБИЕ,АЛИ,МЕХМЕД,,"С.ЧАЙКА, МОМЧИЛГРАД, КЪРДЖАЛИ",2014-10-22,"Община Момчилград","Неустановена принадлежност", ЕМБИЯ,АЛИ,ПАЗАРДЖЪКЛЪ,,"С.БЕНКОВСКИ, ДОБРИЧКА, ДОБРИЧ",2014-02-19,"Община Добричка","Неустановена принадлежност", ЕМБИЯ,ЕМУРЛА,ЕМИН,,"С.СНЯГОВО, РУЕН, БУРГАС",2013-03-06,"Община Руен","Неустановена принадлежност", ЕМЕ-БЛАНШ,КЛОД,КАРАИВАНОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-06-17,"Държавна агенция за бежанците","Неустановена принадлежност", ЕМЕЛ,АХМЕДОВА,БАБАЕВА,,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2012-01-12,"Министерство на образованието","Неустановена принадлежност", ЕМЕЛ,ЕТЕМ,ТОШКОВА,,"ГР.ИСПЕРИХ, ИСПЕРИХ, РАЗГРАД",2008-02-12,"Министерски съвет","Неустановена принадлежност", ЕМЕЛ,ЕТЕМ,ТОШКОВА,,"ГР.ИСПЕРИХ, ИСПЕРИХ, РАЗГРАД",2007-09-04,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЕМЕЛ,ЕТЕМ,ТОШКОВА,,"ГР.ИСПЕРИХ, ИСПЕРИХ, РАЗГРАД",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЕМЕЛ,ЕТЕМ,ТОШКОВА,,"ГР.ИСПЕРИХ, ИСПЕРИХ, РАЗГРАД",2014-01-28,"КТ Подкрепа","Неустановена принадлежност", ЕМЕЛ,МУСТАФОВА,РАСИМОВА,,"ГР.ПОПОВО, ПОПОВО, ТЪРГОВИЩЕ",2014-06-25,"Областни управители","Неустановена принадлежност", ЕМЕЛ,МУСТАФОВА,РАСИМОВА,,"ГР.ПОПОВО, ПОПОВО, ТЪРГОВИЩЕ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", ЕМЕЛ,МУСТАФОВА,РАСИМОВА,,"ГР.ПОПОВО, ПОПОВО, ТЪРГОВИЩЕ",2016-02-09,"Областни управи","Неустановена принадлежност", ЕМЕЛ,СЕЛЯЙДИНОВА,САЛИЕВА,,"С.ОБОРИЩЕ, ВЪЛЧИ ДОЛ, ВАРНА",2013-05-15,"Община Вълчи дол","Неустановена принадлежност", ЕМЕТУЛА,ХЮСЕИНОВА,АЛИЕВА,,"С.БЯЛА, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ЕМЕТУЛА,ХЮСЕИНОВА,АЛИЕВА,,"С.БЯЛА, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2014-02-12,"Разследващи полицаи","Неустановена принадлежност", ЕМИ,МЛАДЕНОВА,ПЕТРОВА,,"ГР.БЕЛОГРАДЧИК, БЕЛОГРАДЧИК, ВИДИН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЕМИ,РАЧЕВА,ДИНОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-08-09,"Агенция Пътна инфраструктура","Неустановена принадлежност", ЕМИ,СИМЕОНОВА,МИЛАЧКОВА,,"С.ВРАНЯ СТЕНА, ЗЕМЕН, ПЕРНИК",2012-07-04,"Конфедерация на независимите синдикати в България","Неустановена принадлежност", ЕМИ,ЧАНЕВА,АЛЕНДАРОВА,,"С.СЛАЩЕН, САТОВЧА, БЛАГОЕВГРАД",2012-07-04,"Конфедерация на независимите синдикати в България","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,АВРАМОВ,ЙОСИФОВ,,"С.ГОРНО АБЛАНОВО, БОРОВО, РУСЕ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,АВРАМОВ,КАЛО,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2007-04-24,"Европейски парламент","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,АВРАМОВ,КАЛО,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,АЛЕКСАНДРОВ,АЛЕКСАНДРОВ,,"ГР.МОМЧИЛГРАД, МОМЧИЛГРАД, КЪРДЖАЛИ",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,АЛЕКСАНДРОВ,БАШЕВ,,"С.БЕСЛЕН, ХАДЖИДИМОВО, БЛАГОЕВГРАД",2011-05-27,"Община Хаджидимово","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,АЛЕКСАНДРОВ,БАШЕВ,,"С.БЕСЛЕН, ХАДЖИДИМОВО, БЛАГОЕВГРАД",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,АЛЕКСАНДРОВ,БАШЕВ,,"С.БЕСЛЕН, ХАДЖИДИМОВО, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,АЛЕКСАНДРОВ,БОТЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-05-27,"Българска академия на науките","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,АЛЕКСАНДРОВ,БУЮКЛИЕВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2014-02-19,"Община Добрич","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,АЛЕКСАНДРОВ,ДИМИТРОВ,,"ГР.СВОГЕ, СВОГЕ, СОФИЙСКА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,АЛЕКСАНДРОВ,ДИМИТРОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2008-12-18,"Българско национално радио","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,АЛЕКСАНДРОВ,ДИМИТРОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,АЛЕКСАНДРОВ,ИВАНОВ,,"ГР.СВИЩОВ, СВИЩОВ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-12-08,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Велико Търново","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,АЛЕКСАНДРОВ,КОЗОВСКИ,,"ГР.КОЙНАРЕ, ЧЕРВЕН БРЯГ, ПЛЕВЕН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,АЛЕКСАНДРОВ,КОЗОВСКИ,,"ГР.КОЙНАРЕ, ЧЕРВЕН БРЯГ, ПЛЕВЕН",2015-12-08,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Велико Търново","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,АЛЕКСАНДРОВ,КЮЛЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-03-13,"Съюз на ловците и риболовците в България","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,АЛЕКСАНДРОВ,КЮЛЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-06-19,"Юробанк България АД","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,АЛЕКСАНДРОВ,КЮЛЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-07-03,"Длъжници към Стопанска банка","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,АЛЕКСАНДРОВ,КЮЛЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-07-10,"СИБАНК ЕАД","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,АЛЕКСАНДРОВ,КЮЛЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-10-09,"Длъжници към ОББ","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,АЛЕКСАНДРОВ,КЮЛЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-01-28,"Търговска и спестовна банка","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,АЛЕКСАНДРОВ,КЮЛЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-06-18,"Длъжници към Държавна спестовна каса","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,АЛЕКСАНДРОВ,КЮЛЕВ,1957-06-05,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-12-01,"ЗАД БУЛСТРАД АД","Неустановане принадлежност", ЕМИЛ,АЛЕКСАНДРОВ,КЮЛЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2016-02-18,ДЗИ,"Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,АЛЕКСАНДРОВ,МИЛАНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-01-12,"Министерство на образованието","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,АЛЕКСАНДРОВ,ПАВЛОВ,,"ГР.ВЪЛЧЕДРЪМ, ВЪЛЧЕДРЪМ, МОНТАНА",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,АЛЕКСАНДРОВ,ПЕТРОВ,,"ГР.ОРЯХОВО, ОРЯХОВО, ВРАЦА",2016-01-14,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Враца","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,АЛЕКСАНДРОВ,ПЕТРОВ,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2010-05-11,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,АЛЕКСАНДРОВ,СИРАКОВ,,"ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2010-05-11,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,АЛЕКСАНДРОВ,ЧАМОВ,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2015-06-01,"Приватизирани предприятия - Кюстендил","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,АЛЕКСИЕВ,БРЪНЕКОВ,,"ГР.ТРЯВНА, ТРЯВНА, ГАБРОВО",2015-02-04,"Община Ловеч","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,АЛЕКСИЕВ,БРЪНЕКОВ,,"ГР.ТРЯВНА, ТРЯВНА, ГАБРОВО",2016-02-04,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Ловеч","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,АЛЕКСИЕВ,ТОДОРОВ,,"С.ХАЙРЕДИН, ХАЙРЕДИН, ВРАЦА",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,АЛЕКСИЕВ,ТОДОРОВ,,"С.ХАЙРЕДИН, ХАЙРЕДИН, ВРАЦА",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,АЛЕКСИЕВ,ТОДОРОВ,,"С.ХАЙРЕДИН, ХАЙРЕДИН, ВРАЦА",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,АЛЕКСИЕВ,ТОДОРОВ,,"С.ХАЙРЕДИН, ХАЙРЕДИН, ВРАЦА",2016-01-14,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Враца","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,АНАНИЕВ,СТАНОЕВ,,"ГР.БОТЕВГРАД, БОТЕВГРАД, СОФИЙСКА",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,АНАНИЕВ,СТАНОЕВ,,"ГР.БОТЕВГРАД, БОТЕВГРАД, СОФИЙСКА",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,АНАНИЕВ,СТАНОЕВ,,"ГР.БОТЕВГРАД, БОТЕВГРАД, СОФИЙСКА",2016-02-18,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Кюстендил","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,АНГЕЛОВ,АНГЕЛОВ,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2011-01-12,"Политически кабинети","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,АНГЕЛОВ,АНГЕЛОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-07-17,"Банка Пиреос България АД","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,АНГЕЛОВ,АНГЕЛОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-08-07,"Инвестбанк АД","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,АНГЕЛОВ,АТАНАСОВ,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2010-05-11,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,АНГЕЛОВ,АТАНАСОВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,АНГЕЛОВ,АТАНАСОВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,АНГЕЛОВ,БАРЗОВ,1959-10-20,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2009-04-15,"Държавна агенция за метрология и технически надзор","Решение № 61 от 15.04.2009 г. - държавни агенции","Рег. дневник; картони обр. 4 – 2 бр.; протокол рег. № 46/ 04.04.1990 г. с предложение за унищожаване на лично дело IА-2530 и работно дело IР-932." ЕМИЛ,АНГЕЛОВ,ДИМИТРОВ,1950-05-06,"С.РУЖИНЦИ, РУЖИНЦИ, ВИДИН",2009-06-29,"Народно събрание","Решение № 69 от 29.06.2009 г. - Народно събрание","Рег. дневник; картон обр. 6; писмо вх. № 3531/ 24.10.1990 г. за унищожаване с протокол № 13/ 30.06.1990 г. материалите на Я/К ""Спортист""." ЕМИЛ,АНГЕЛОВ,ИСКРЕНОВ,,"ГР.МОМЧИЛГРАД, МОМЧИЛГРАД, КЪРДЖАЛИ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,АНГЕЛОВ,ЙОРДАНОВ,1946-10-25,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-05-11,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 128 от 11.05.2010 г. - Министерство на вътрешните работи","Със заповед № 2306/ 31.07.1973 г. е назначен за разузнавач III степен; със заповед № 380/ 12.08.1977 г. е преназначен за разузнавач II степен; със заповед № 98/ 04.05.1980 г. е преназначен за ст. разузнавач; със заповед № 158/ 20.07.1981 г. е преназначен за инспектор; със заповед № 265/ 31.12.1981 г. е преназначен за зам. н-к отделение; със заповед № 282/ 29.01.1985 г. е преназначен за н-к на отделение; със заповед № 4138/ 10.11.1985 г. е изпратен на 3 месечен курс в КГБ-СССР." ЕМИЛ,АНГЕЛОВ,МАДЖАРОВ,1956-04-08,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-01-16,"Министерство на правосъдието","Решение № 2-128 от 16.01.2013 г. - Министерство на правосъдието","Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; протокол рег. № КА-20/ 28.02.1990 г. с предложение за унищожаване на лично и работно дело на рез. ""Вожда""." ЕМИЛ,АНГЕЛОВ,МАРИНОВ,,"С.СЕЛАНОВЦИ, ОРЯХОВО, ВРАЦА",2013-12-11,"Община Оряхово","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,АНГЕЛОВ,ПЕТРОВ,1957-06-18,"ГР.ВЪРШЕЦ, ВЪРШЕЦ, МОНТАНА",2011-01-26,"Министерство на отбраната","Решение № 180 от 26.01.2011 г. - Министерството на отбраната","Рег. дневник; картони – обр. 4 и обр. 6; протокол № 72/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-29616 и работно дело IР-15351" ЕМИЛ,АНГЕЛОВ,ЯНАКИЕВ,,"ГР.ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО, ГЕНЕРАЛ-ТОШЕВО, ДОБРИЧ",2014-02-12,"Община Генерал Тошево","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,АНГЕЛОВИЧ,СПАСОВ,,"РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ",2013-11-27,"Национален осигурителен институт","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,АНДОНОВ,ДИМИТРОВ,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2016-02-18,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Кюстендил","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,АНДОНОВ,ИВАНОВ,,"ГР.САНДАНСКИ, САНДАНСКИ, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,АНДОНОВ,МАНЧЕВ,,"ГР.ПЕТРИЧ, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2014-10-08,"Длъжници към Първа частна банка","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,АНДОНОВ,ЧАПОВ,,"С.СКЛАВЕ, САНДАНСКИ, БЛАГОЕВГРАД",2011-07-12,"Община Петрич","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,АНДРЕЕВ,АНДРЕЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-05-11,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,АНДРЕЕВ,ГЕНОВ,,"ГР.ЛЕТНИЦА, ЛЕТНИЦА, ЛОВЕЧ",2015-01-29,"Община Летница","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,АНДРЕЕВ,ГЕНОВ,,"ГР.ЛЕТНИЦА, ЛЕТНИЦА, ЛОВЕЧ",2016-02-04,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Ловеч","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,АНДРЕЕВ,ГЕРМАНОВ,,"ГР.ДОЛНИ ЧИФЛИК, ДОЛНИ ЧИФЛИК, ВАРНА",2013-05-21,"Община Долни чифлик","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,АНДРЕЕВ,ДЕЛЧЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-05-11,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,АНТИМОВ,ХАВАЛЬОВ,1961-02-24,"ГР.ДОСПАТ, ДОСПАТ, СМОЛЯН",2013-11-20,"Средни училища","Решение № 2-259 от 20.11.2013 г. - училища по Закона за народната просвета","Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-1842 (См); рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр." ЕМИЛ,АНТОВ,ДИМИТРОВ,,"С.РЕПЛЯНА, ЧУПРЕНЕ, ВИДИН",2016-01-06,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Видин","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,АНТОНИЕВ,ПЕЕВ,,"ГР.САПАРЕВА БАНЯ, САПАРЕВА БАНЯ, КЮСТЕНДИЛ",2015-01-21,"Община Сапарева баня","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,АНТОНИЕВ,ПЕЕВ,,"ГР.САПАРЕВА БАНЯ, САПАРЕВА БАНЯ, КЮСТЕНДИЛ",2016-02-18,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Кюстендил","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,АНТОНОВ,ГУДОВ,,"ГР.АЙТОС, АЙТОС, БУРГАС",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,АНТОНОВ,МИЛАНОВ,,"С.ТОТЛЕБЕН, ПОРДИМ, ПЛЕВЕН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,АНТОНОВ,МУТАФЧИЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-07-22,"Българска народна банка","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,АНТОНОВ,МУТАФЧИЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-02-19,Агробизнесбанк,"Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,АНТОНОВ,МУТАФЧИЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-04-15,"Длъжници към Българска народна банка","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,АНТОНОВ,МУТАФЧИЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-06-18,"Длъжници към Държавна спестовна каса","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,АНТОНОВ,ПЕНЧЕВ,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2012-09-26,"Международен колеж - Добрич","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,АНТОНОВ,ТОНЕВ,,"ГР.ШИПКА, КАЗАНЛЪК, СТАРА ЗАГОРА",2008-10-08,"Българска телеграфна агенция","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,АРОНОВ,АБРАМОВИЧ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,АСЕНОВ,БАШЕВ,,"ГР.СМОЛЯН, СМОЛЯН, СМОЛЯН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,АСЕНОВ,БРАЙКОВ,,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2013-09-18,"Община Видин","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,АСЕНОВ,БРАЙКОВ,,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2016-01-06,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Видин","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,АСЕНОВ,ДЕЛИЕВ,,"ГР.ДЖЕБЕЛ, ДЖЕБЕЛ, КЪРДЖАЛИ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,АСЕНОВ,ДЕЛИЕВ,,"ГР.ДЖЕБЕЛ, ДЖЕБЕЛ, КЪРДЖАЛИ",2016-01-25,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Кърджали","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,АСЕНОВ,ДЖУНИНСКИ,,"ГР.БЕЛОГРАДЧИК, БЕЛОГРАДЧИК, ВИДИН",2013-10-02,"Община Чупрене","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,АСЕНОВ,ДЯНКОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,АСЕНОВ,КЮЛИН,,"С.ФИЛИПОВЦИ, ТРЪН, ПЕРНИК",2015-06-09,"Община Трън","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,АСЕНОВ,МАКСИМОВ,,"ГР.ПЕЩЕРА, ПЕЩЕРА, ПАЗАРДЖИК",2015-02-11,"Община Тетевен","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,АСЕНОВ,МАКСИМОВ,,"ГР.ПЕЩЕРА, ПЕЩЕРА, ПАЗАРДЖИК",2016-02-04,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Ловеч","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,АСЕНОВ,МИНГОВ,,"ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, БЛАГОЕВГРАД",2008-02-12,Министерства,"Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,АСЕНОВ,МИНГОВ,,"ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, БЛАГОЕВГРАД",2011-06-16,"Висша атестационна комисия","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,АСЕНОВ,МИНГОВ,,"ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, БЛАГОЕВГРАД",2012-03-14,"Софийски университет ""Св. Климент Охридски""","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,АСЕНОВ,МИНГОВ,,"ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, БЛАГОЕВГРАД",2012-03-28,"Русенски университет ""Ангел Кънчев""","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,АСЕНОВ,МИНГОВ,,"ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, БЛАГОЕВГРАД",2012-06-14,"Министерство на труда и социалната политика","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,АСЕНОВ,МИТКОВ,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,АСЕНОВ,МЛАДЕНОВ,,"ГР.БЕЛОГРАДЧИК, БЕЛОГРАДЧИК, ВИДИН",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,АСЕНОВ,МЛАДЕНОВ,,"ГР.БЕЛОГРАДЧИК, БЕЛОГРАДЧИК, ВИДИН",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,АСЕНОВ,РУЖЕНОВ,,"С.БУКОВО, МАДАН, СМОЛЯН",2012-01-12,"Министерство на образованието","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,АСЕНОВ,СЕФЕРИНОВ,,"ГР.ЛОМ, ЛОМ, МОНТАНА",2014-01-15,"Община Роман","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,АСЕНОВ,СТРУГОВ,,"ГР.РАЗЛОГ, РАЗЛОГ, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,АСЕНОВ,СУРДОЛОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-01-26,"Министерство на отбраната","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,АСЕНОВ,ЦЕКОВ,,"ГР.НИКОПОЛ, НИКОПОЛ, ПЛЕВЕН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,АСПАРУХОВ,ТЕОДОСИЕВ,,"С.ГЪМЗОВО, БРЕГОВО, ВИДИН",2016-01-06,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Видин","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,АТАНАСОВ,АНГЕЛОВ,,"С.ДЕБОВО, НИКОПОЛ, ПЛЕВЕН",2009-04-15,"Държавна агенция за метрология и технически надзор","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,АТАНАСОВ,АЧЕВ,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2010-05-11,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,АТАНАСОВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.ДУПНИЦА, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2014-12-09,"Община Дупница","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,АТАНАСОВ,ГРОЗДЕВ,,"ГР.ЛОМ, ЛОМ, МОНТАНА",2015-12-08,"Църквите на Адвентистите от 7 ден","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,АТАНАСОВ,МАНОЛОВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2008-09-16,"Държавна агенция по горите","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,АТАНАСОВ,МАНОЛОВ,1946-11-23,"ГР.ГАБРОВО, ГАБРОВО, ГАБРОВО",2012-09-18,"Технически университет - София","Решение № 2-70 от 18.09.2012 г. - Технически университет - София","Собственоръчно написани агентурни сведения, разходен документ, отчетен от ръководил го щатен служител, документи от ръководили го щатни служители, , съдържащи се в дело Ф1, а.е. 3777 – 2 тома; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3." ЕМИЛ,АТАНАСОВ,СЕМЕРДЖИЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-06-16,"Висша атестационна комисия","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,АТАНАСОВ,ТРИФОНОВ,,"ГР.ЛЕВСКИ, ЛЕВСКИ, ПЛЕВЕН",2015-07-07,"Община Левски","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,АТАНАСОВ,ТЮЛЕКОВ,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,БАНЕВ,БАЛАБАНОВ,,"ГР.АСЕНОВГРАД, АСЕНОВГРАД, ПЛОВДИВ",2015-09-14,"Община Лъки","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,БИСЕРОВ,ТУПЕВ,1946-07-23,"С.ЗЛАТАРИЦА, БЕЛИЦА, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-11,"Община Лозница","Решение № 2-574 от 11.11.2015 г. - община Лозница","

Рег. дневник; картони – обр. 4 – 7 бр.; протокол № 4/ 1990 г. за унищожаване лично дело IА-1579 (Бл); протокол № 2/ 1990 г. за унищожаване работно дело IР-1177 (Бл).

" ЕМИЛ,БЛАГОЕВ,ДИМИТРОВ,,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,БЛАГОЕВ,ДИМИТРОВ,,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2016-01-06,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Видин","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,БЛАГОЕВ,СИМЕОНОВ,,"ГР.ДУПНИЦА, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2013-06-19,"Юробанк България АД","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,БЛАГОЕВ,СИМЕОНОВ,,"ГР.ДУПНИЦА, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2014-01-15,"Първа частна банка","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,БЛАГОЕВ,СИМЕОНОВ,,"ГР.ДУПНИЦА, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2014-06-18,"Длъжници към Държавна спестовна каса","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,БЛАГОЕВ,СИМЕОНОВ,,"ГР.ДУПНИЦА, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2014-10-08,"Длъжници към Първа частна банка","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,БЛАГОЕВ,СИМЕОНОВ,,"ГР.ДУПНИЦА, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2015-08-04,"Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,БОГДАНОВ,БОЦЕВ,,"ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, БЛАГОЕВГРАД",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,БОГДАНОВ,ХРИСТОВ,1954-12-31,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-05-11,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 128 от 11.05.2010 г. - Министерство на вътрешните работи","Със заповед № 254/ 21.12.1988 г. е назначен за ст. разузнавач." ЕМИЛ,БОГОМИЛОВ,ПАНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-10-08,"Българска телеграфна агенция","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,БОЖИДАРОВ,ЖЕЛЕЗОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-09-26,"Висше транспортно училище ""Тодор Каблешков""","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,БОЖИЛОВ,ДИМИТРОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-12-08,"Църквите на Адвентистите от 7 ден","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,БОНЕВ,ПЪРВАНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-11-21,"Министерство на околната среда и водите","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,БОРИСЛАВОВ,БОЖИНОВ,,"ГР.КРЕСНА, КРЕСНА, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,БОРИСЛАВОВ,ЗЛАТЕВ,,КАЗАХСТАН,2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,БОРИСЛАВОВ,ИЛЧЕВ,,"ГР.ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО, ГЕНЕРАЛ-ТОШЕВО, ДОБРИЧ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,БОРИСЛАВОВ,ПАМИХОВ,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,БОРИСЛАВОВ,РАНГЕЛОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-03-11,"Комисия за регулиране на съобщенията","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,БОРИСОВ,ВЛАДИМИРОВ,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2010-05-11,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,БОРИСОВ,ГЕОРГИЕВ,,"С.ГЕНЕРАЛ МАРИНОВО, ВИДИН, ВИДИН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,БОРИСОВ,ДОНЧЕВ,,"ГР.ПЕТРИЧ, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,БОРИСОВ,ДОНЧЕВ,,"ГР.ПЕТРИЧ, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,БОРИСОВ,ИВАНОВ,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,БОРИСОВ,ЙОНОВ,,"С.ПОКРАЙНА, ВИДИН, ВИДИН",2016-01-06,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Видин","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,БОРИСОВ,КАБАКЧИЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-06-29,"Организатор на хазартни игри","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,БОРИСОВ,КАМЕНОВ,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2010-05-11,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,БОРИСОВ,КОЛЧАГОВ,,"ГР.БАНСКО, БАНСКО, БЛАГОЕВГРАД",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,БОРИСОВ,МИТОВ,,"С.ПОДГОРЕ, МАКРЕШ, ВИДИН",2013-08-13,"Община Макреш","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,БОРИСОВ,МИТОВ,,"С.ПОДГОРЕ, МАКРЕШ, ВИДИН",2013-09-18,"Община Видин","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,БОРИСОВ,МИТОВ,,"С.ПОДГОРЕ, МАКРЕШ, ВИДИН",2015-04-16,"Приватизирани предприятия -Видин","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,БОРИСОВ,МОМЧИЛОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-02-15,"Агенция ""Митници""","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,БОРИСОВ,МОМЧИЛОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-11-02,"Министерство на регионалното развитие и благоустройството","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,БОРИСОВ,НИКОЛОВ,,"С.СЛИВАТА, ЛОМ, МОНТАНА",2016-02-09,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Монтана","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,БОРИСОВ,ПЕТКОВ,,"ГР.ГРАМАДА, ГРАМАДА, ВИДИН",2013-08-07,"Община Грамада","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,БОРИСОВ,ПЕТКОВ,,"ГР.ГРАМАДА, ГРАМАДА, ВИДИН",2016-01-06,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Видин","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,БОРИСОВ,СЕКУЛОВ,,"С.ЦАПАРЕВО, СТРУМЯНИ, БЛАГОЕВГРАД",2010-05-11,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,БОРИСОВ,ФИЛИПОВ,,"С.ЕЛЕШНИЦА, РАЗЛОГ, БЛАГОЕВГРАД",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,БОРИСОВ,ФИЛИПОВ,,"С.ЕЛЕШНИЦА, РАЗЛОГ, БЛАГОЕВГРАД",2011-07-27,"Община Благоевград","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,БОЯНОВ,ВАСИЛЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-06-04,"Приватизация - обособени части - София","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,БОЯНОВ,ДАВИДКОВ,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,БОЯНОВ,ДОЙЧИНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-01-28,"Комисия за защита на потребителите","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,БОЯНОВ,ИВАНОВ,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2012-09-26,"Висше транспортно училище ""Тодор Каблешков""","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,БОЯНОВ,КЪЛЧИШКОВ,,"ГР.ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2011-08-09,"Агенция Пътна инфраструктура","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,БОЯНОВ,ЛУЛЕВ,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,БОЯНОВ,САКАДЖИЙСКИ,,"ГР.САПАРЕВА БАНЯ, САПАРЕВА БАНЯ, КЮСТЕНДИЛ",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,БОЯНОВ,СТОИМЕНОВ,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2010-05-11,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,БОЯНОВ,СТОЙНЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-01-21,"Български олимпийски комитет","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ВАГАРШАКОВИЧ,АВЕТИСЯН,,"РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ",2012-02-07,"Арменска Апостолическа Православна църква в България","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ВАНГЕЛОВ,ВЕЛИНОВ,,"ГР.БАНКЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-04-17,"Кредитни длъжници към банка БАЛКАНБАНК","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ВАНГЕЛОВ,ВЕЛИНОВ,,"ГР.БАНКЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-09-24,"Длъжници към банка Биохим","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ВАСИЛЕВ,АНДРЕЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ВАСИЛЕВ,ВЕНКОВ,1951-04-08,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-06-29,"Организатор на хазартни игри","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1" ЕМИЛ,ВАСИЛЕВ,ВОЙВОДОВ,,"ГР.ЗЛАТОГРАД, ЗЛАТОГРАД, СМОЛЯН",2008-09-16,"Държавна агенция по горите","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ВАСИЛЕВ,ГОРНИШКИ,,"ГР.КНЕЖА, КНЕЖА, ПЛЕВЕН",2013-05-29,"Длъжници към банка МИНЕРАЛБАНК","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ВАСИЛЕВ,ГОРНИШКИ,,"ГР.КНЕЖА, КНЕЖА, ПЛЕВЕН",2014-09-10,"Длъжници към банка Хеброс","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ВАСИЛЕВ,ГОРНИШКИ,,"ГР.КНЕЖА, КНЕЖА, ПЛЕВЕН",2014-09-24,"Длъжници към банка Биохим","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ВАСИЛЕВ,ГЮРОВ,,"С.ЦАПАРЕВО, СТРУМЯНИ, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-17,"Община Разград","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ВАСИЛЕВ,ЖЕЛЕВ,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2010-05-11,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ВАСИЛЕВ,КОЦЕВ,1950-11-20,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-08-12,"Длъжници към банка Експрес","Решение № 2-386 от 12.08.2014 г. - лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 - длъжници към банка ""Експрес""","Привлечен със заповед № 15/ 02.08.1979 г. за ОРОН.Псевдоним: Еди; Витя" ЕМИЛ,ВАСИЛЕВ,ЛОЗАНОВ,,"ГР.ДУПНИЦА, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ВАСИЛЕВ,МАРКОВ,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2010-05-11,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ВАСИЛЕВ,МИЛОШОВ,,"ГР.ДУПНИЦА, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ВАСИЛЕВ,МИЛОШОВ,,"ГР.ДУПНИЦА, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2015-01-29,"Българска асоциация Спорт за всички","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ВАСИЛЕВ,МИТОВ,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ВАСИЛЕВ,НИКОЛАЕВ,,"ГР.СИЛИСТРА, СИЛИСТРА, СИЛИСТРА",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ВАСИЛЕВ,ПЕТКОВ,,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2008-03-18,"КТ Подкрепа","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ВАСИЛЕВ,СПАСОВ,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2014-02-19,"Община Добричка","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ВАСИЛЕВ,СТОЯНОВ,,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2013-09-18,"Община Видин","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ВАСИЛЕВ,ТИНЧЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-07-25,"Конфедерация на независимите синдикати в България","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ВАСИЛЕВ,ШАЛЕВ,,"ГР.РИЛА, РИЛА, КЮСТЕНДИЛ",2016-02-18,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Кюстендил","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ВАСИЛИЕВ,БОШИКОВ,,"С.СМОЧЕВО, РИЛА, КЮСТЕНДИЛ",2016-02-18,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Кюстендил","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ВЕЛИНОВ,КЕХАЙОВ,,"С.ЧАВДАР, ДОСПАТ, СМОЛЯН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ВЕЛИНОВ,ЯНАКИЕВ,,"ГР.КОСТИНБРОД, КОСТИНБРОД, СОФИЙСКА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ВЕЛИЧКОВ,ГЪРЛОВ,,"ГР.КОЗЛОДУЙ, КОЗЛОДУЙ, ВРАЦА",2012-10-17,"Министерство на икономиката, енергетиката и туризма","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ВЕЛИЧКОВ,ДЕНКОВ,,"ГР.ТРЪСТЕНИК, ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ, ПЛЕВЕН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ВЕЛИЧКОВ,ДИЧЕВ,,"ГР.БЕЛОСЛАВ, БЕЛОСЛАВ, ВАРНА",2013-04-10,"Община Белослав","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ВЕЛИЧКОВ,МИТЕВ,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ВЕЛИЧКОВ,МИТЕВ,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ВЕЛКОВ,ПЕТРОВ,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ВЕНЕВ,АТАНАСОВ,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ВЕНЕВ,АТАНАСОВ,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2016-02-18,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Кюстендил","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ВЕНЕЛИНОВ,КАЗАКОВ,1960-06-08,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2011-03-16,"Министерство на външните работи","Решение № 199 от 16.03.2011 г. - Министерството на външните работи","Със заповед № 708/ 29.08.1986 г. е назначен за разузнавач; със заповед № 350/ 10.05.1988 г. е изпратен за 5 месеца на обучение в РШ на КГБ-СССР" ЕМИЛ,ВЕНЦИСЛАВОВ,ПЕТРОВСКИ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-01-26,"Министерство на отбраната","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ВЕСЕЛИНОВ,БОШНАКОВ,,"ГР.ЗЛАТОГРАД, ЗЛАТОГРАД, СМОЛЯН",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ВЕСЕЛИНОВ,ЛОПАТАРЕВ,,"С.ВЪБЕЛ, НИКОПОЛ, ПЛЕВЕН",2015-09-30,"Община Марица","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ВЕСЕЛИНОВ,СОФРОНИЕВ,,"ГР.ЛОМ, ЛОМ, МОНТАНА",2010-02-17,"Печатни издания","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ВЕСЕЛИНОВ,ЦВЕТАНОВ,1948-12-07,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-05-11,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 128 от 11.05.2010 г. - Министерство на вътрешните работи","Със заповед № 2306/ 31.07.1973 г. е назначен за разузнавач III степен; със заповед № 380/ 12.08.1977 г. е преназначен за разузнавач II степен; със заповед № 193/ 04.09.1980 г. е преназначен за ст. разузнавач; със заповед № 174/ 21.06.1983 г. е преназначен за инспектор; със заповед № 233/ 14.08.1984 г. е преназначен за зам. н-к отделение." ЕМИЛ,ВЕСЕЛОВ,ФИЛИПОВ,1939-03-30,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2007-09-04,"Народно събрание","Решение № 14 от 04.09.2007 г. - Народно събрание","

Писмо на НРС RB102101-001-04/12-1204/ 03.09.2007 г.

" ЕМИЛ,ВИКТОРОВ,ГОГОШЕВ,,"ГР.КОЗЛОДУЙ, КОЗЛОДУЙ, ВРАЦА",2013-10-30,"Община Козлодуй","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ВИКТОРОВ,ГОГОШЕВ,,"ГР.КОЗЛОДУЙ, КОЗЛОДУЙ, ВРАЦА",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ВИКТОРОВ,ДЖАМДЖИЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ВИКТОРОВ,КАРАИВАНОВ,,"ГР.АСЕНОВГРАД, АСЕНОВГРАД, ПЛОВДИВ",2015-08-11,"Община Асеновград","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ВИКТОРОВ,КАРАИВАНОВ,,"ГР.АСЕНОВГРАД, АСЕНОВГРАД, ПЛОВДИВ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ВИЛХЕМОВ,АЛЕКСАНДРОВ,1957-12-22,"С.РАСОВО, МЕДКОВЕЦ, МОНТАНА",2016-02-09,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Монтана","Решение № 2-604 от 09.02.2016 г. - кандидати за общински съветници – област Монтана","

Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; лично дело IА-657 (Мх); протокол рег. № 74/ 23.04.1990 г. за унищожаване на работно дело IР-327 (Мх).

" ЕМИЛ,ВИНИЦИЙ,ПЕТРОВ,1943-04-05,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-01-14,"Приватизирани предприятия - София","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1" ЕМИЛ,ВИНЧЕВ,ГОРАНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-12-14,"Министерство на външните работи - посланици","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ВИНЧЕВ,ГОРАНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-10-17,"Министерство на икономиката, енергетиката и туризма","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ВИНЧЕВ,ГОРАНОВ,1954-06-09,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-03-13,"Министерство на външните работи - посланици","Решение № 2-150 от 13.03.2013 г. - лица по отменения § 12","Със заповед № 430/ 27.07.1982 г. е назначен за разузнавач; със заповед № 505/ 06.07.1983 г. е изпратен за 10 месеца в РШ на КГБ-СССР; със заповед № 509/ 01.07.1985 г. е преназначен за ст. разузнавач; със заповед № 386/ 01.06.1989 г. е преназначен за инспектор." ЕМИЛ,ВИТКОВ,ИВАНОВ,,"С.ГЛАВАНОВЦИ, ТРЪН, ПЕРНИК",2015-06-09,"Община Трън","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ВЛАДИМИРОВ,БОРИСОВ,,"ГР.ДУПНИЦА, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2014-12-09,"Община Дупница","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ВЛАДИМИРОВ,ДАВЧЕВ,1950-04-01,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-06-05,"Министерство на културата","Решение № 2-15 от 05.06.2012 г. - Министерство на културата","рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6" ЕМИЛ,ВЛАДИМИРОВ,НЕДКОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2007-09-04,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ВЛАДИМИРОВ,СИМЕОНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-02-17,"Печатни издания","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ВЛАЙКОВ,ВОДЕНИЧАРОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-07-11,"Медицински университет - София","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ВЪЛКОВ,НАКОВ,,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2009-10-14,"Национален осигурителен институт","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ВЪЛОВ,БАЧИЙСКИ,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2012-09-18,"Национална художествена академия","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ВЪРБАНОВ,СЛАВЧЕВ,,"ГР.ПОПОВО, ПОПОВО, ТЪРГОВИЩЕ",2012-06-14,"Технически университет Варна","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ВЪРБАНОВ,ТОМОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-05-11,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ВЪРБАНОВ,ТОМОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-08-04,"Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ГАНЧЕВ,ГАНЧЕВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2010-05-11,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ГАНЧЕВ,ГЪРЧЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-06-29,"Организатор на хазартни игри","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ГАНЧЕВ,МИЛЧЕВ,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2012-07-04,"Конфедерация на независимите синдикати в България","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ГАНЧЕВ,ПОПОВ,,"ГР.ДРЯНОВО, ДРЯНОВО, ГАБРОВО",2013-10-09,"Длъжници към ОББ","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ГАНЧЕВ,ПОПОВ,,"ГР.ДРЯНОВО, ДРЯНОВО, ГАБРОВО",2014-01-28,"Община Дряново","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ГАНЧЕВ,СТЕФАНОВ,,"ГР.ЛЕВСКИ, ЛЕВСКИ, ПЛЕВЕН",2015-07-07,"Община Левски","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ГАНЧОВ,ПЕТКОВ,,"ГР.ЧИПРОВЦИ, ЧИПРОВЦИ, МОНТАНА",2015-04-07,"Община Чипровци","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ГЕНОВ,ВАСИЛЕВ,,"ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ГЕНОВ,ВАСИЛЕВ,,"ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ГЕНОВ,ГЕНОВ,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ГЕНОВ,МАТЕЕВ,,"ГР.СЕВЛИЕВО, СЕВЛИЕВО, ГАБРОВО",2014-02-05,"Община Севлиево","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ГЕНЧЕВ,ЖИВКОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-06-29,"Организатор на хазартни игри","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ГЕНЧОВ,СТЕФАНОВ,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ГЕОРГИЕВ,АЛЕКСАНДРОВ,,"ГР.ЛОМ, ЛОМ, МОНТАНА",2011-06-16,"Висша атестационна комисия","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ГЕОРГИЕВ,АНДОНОВ,,"ГР.КАВАРНА, КАВАРНА, ДОБРИЧ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ГЕОРГИЕВ,АНДРЕЕВ,,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2013-09-18,"Община Видин","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ГЕОРГИЕВ,АНДРЕЕВ,,"С.РАКОВИЦА, МАКРЕШ, ВИДИН",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ГЕОРГИЕВ,АНТОНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-10-17,"Министерство на икономиката, енергетиката и туризма","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ГЕОРГИЕВ,БЕНОВ,,"ГР.ЧЕРВЕН БРЯГ, ЧЕРВЕН БРЯГ, ПЛЕВЕН",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ГЕОРГИЕВ,БЕШЛИЙСКИ,1952-06-30,"С.ГИГЕН, ГУЛЯНЦИ, ПЛЕВЕН",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Решение № 2-84 от 03.10.2012 г. - Министерство на здравеопазването","Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-24107 и в работно дело IР-8906; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр." ЕМИЛ,ГЕОРГИЕВ,БЕШЛИЙСКИ,1952-06-30,"С.ГИГЕН, ГУЛЯНЦИ, ПЛЕВЕН",2015-06-18,"Община Гулянци","Решение № 2-522 от 18.06.2015 г. - община Гулянци","

Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-24107 и в работно дело IР-8906; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.

" ЕМИЛ,ГЕОРГИЕВ,БЕШЛИЙСКИ,1952-06-30,"С.ГИГЕН, ГУЛЯНЦИ, ПЛЕВЕН",2015-11-05,"Приватизирани предприятия - Плевен","Решение № 2-573 от 05.11.2015 г. - Приватизирани предприятия - Плевен","Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-24107 и в работно дело IР-8906; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр." ЕМИЛ,ГЕОРГИЕВ,БОБУТАНОВ,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2011-10-25,"Изпълнителна агенция ""Главна инспекция по труда""","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ГЕОРГИЕВ,БОЗОВ,,"ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, БЛАГОЕВГРАД",2011-06-23,"Община Гоце Делчев","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ГЕОРГИЕВ,БОЯДЖИЕВ,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ГЕОРГИЕВ,БУЧКОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2007-09-04,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ГЕОРГИЕВ,ВЕЛИНОВ,,"ГР.ГОДЕЧ, ГОДЕЧ, СОФИЙСКА",2013-06-05,"УниКредит Булбанк АД","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ГЕОРГИЕВ,ВЕЛКОВ,,"ГР.КОЙНАРЕ, ЧЕРВЕН БРЯГ, ПЛЕВЕН",2013-10-09,"Община Ружинци","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ГЕОРГИЕВ,ВИТАНОВ,,"ГР.ПАВЛИКЕНИ, ПАВЛИКЕНИ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-06-26,"Община Павликени","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ГЕОРГИЕВ,ВОЙНСКИ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-10-08,"Българска телеграфна агенция","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ГЕОРГИЕВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2013-11-13,"Община Враца","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ГЕОРГИЕВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2016-01-14,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Враца","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ГЕОРГИЕВ,ГЕОРГИЕВ,,"С.НИКОЛИЧЕВЦИ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2015-01-07,"Община Кюстендил","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ГЕОРГИЕВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.БУХОВО, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-07-03,"Длъжници към Стопанска банка","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ГЕОРГИЕВ,ГОСПОДОВ,1950-04-20,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Решение № 95 от 28.10.2009 г. - следователи и дознатели","Със заповед № 690/ 21.02.1986 г. е назначен за ст. следовател по ДС; със заповед № К-2386/ 08.07.1986 г. е изпратен на 3 месечен курс във ВКШ-КГБ-СССР; със заповед № 270/ 29.05.1991 г. е преназначен за гл. следовател." ЕМИЛ,ГЕОРГИЕВ,ДЕЛЧЕВ,,"ГР.ЧИРПАН, ЧИРПАН, СТАРА ЗАГОРА",2015-04-21,"Синдици, включени в списъка на синдиците при БНБ","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ГЕОРГИЕВ,ДЕЛЧЕВ,,"ГР.ЧИРПАН, ЧИРПАН, СТАРА ЗАГОРА",2015-08-04,"Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ГЕОРГИЕВ,ДИМИТРОВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ГЕОРГИЕВ,ДИМИТРОВ,,"С.ЛОЗИЦА, НИКОПОЛ, ПЛЕВЕН",2010-10-05,"Изпълнителна агенция по хидромелиорации","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ГЕОРГИЕВ,ДИМИТРОВ,,"С.ЛОЗИЦА, НИКОПОЛ, ПЛЕВЕН",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ГЕОРГИЕВ,ДРУМЕВ,,"ГР.СВИЩОВ, СВИЩОВ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-07-10,"Община Полски Тръмбеш","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ГЕОРГИЕВ,ДРЯНОВСКИ,,"ГР.ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ГЕОРГИЕВ,ДЪРЕВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2010-09-20,"Държавен фонд Земеделие","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ГЕОРГИЕВ,ЗАХАРИЕВ,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2012-10-17,"Министерство на икономиката, енергетиката и туризма","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ГЕОРГИЕВ,ИЛИЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ГЕОРГИЕВ,ЙОРДАНОВ,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ГЕОРГИЕВ,КАРАПЕНОВ,1935-07-18,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2015-04-28,"Община Пазарджик","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1" ЕМИЛ,ГЕОРГИЕВ,КОНСТАНТИНОВ,1947-09-09,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-05-27,"Българска академия на науките","Решение № 2-351 от 27.05.2014 г. - Българска академия на науките","

Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 1135/ 02.03.1990 г. с искане ""да бъдат предадени за унищожение картоните поради възможност за разконспириране"".

" ЕМИЛ,ГЕОРГИЕВ,КРЕМЕНЛИЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ГЕОРГИЕВ,КРУМОВ,,"ГР.РАДОМИР, РАДОМИР, ПЕРНИК",2015-06-09,"Община Радомир","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ГЕОРГИЕВ,КРУМОВ,,"ГР.РАДОМИР, РАДОМИР, ПЕРНИК",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ГЕОРГИЕВ,КРУМОВ,,"С.СЕПТЕМВРИЙЦИ, ВЪЛЧЕДРЪМ, МОНТАНА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ГЕОРГИЕВ,КУСЕВ,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ГЕОРГИЕВ,МАНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ГЕОРГИЕВ,МАРИНОВ,,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2008-02-12,Министерства,"Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ГЕОРГИЕВ,МАРИНОВ,,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2011-06-16,"Висша атестационна комисия","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ГЕОРГИЕВ,МАРИНОВ,,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2014-06-18,"Университет по архитектура, строителство и геодезия","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ГЕОРГИЕВ,МИРОСЛАВОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-02-12,Министерства,"Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ГЕОРГИЕВ,МИРОСЛАВОВ,1941-03-09,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-01-19,"Национален институт за помирение и арбитраж","Неустановане принадлежност", ЕМИЛ,ГЕОРГИЕВ,МИРОСЛАВОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-06-14,"Министерство на труда и социалната политика","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ГЕОРГИЕВ,МИРОСЛАВОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-10-14,"Национален осигурителен институт","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ГЕОРГИЕВ,МИРОСЛАВОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-05-13,"Длъжници към Кредитна банка","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ГЕОРГИЕВ,НАДЖАКОВ,1929-11-27,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-06-16,"Висша атестационна комисия","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1" ЕМИЛ,ГЕОРГИЕВ,ПАНЧАРЕВСКИ,,ГЕРМАНИЯ,2014-12-09,"Община Дупница","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ГЕОРГИЕВ,ПАРПУЛОВ,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ГЕОРГИЕВ,ПАШОВ,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2010-10-13,"Изпълнителна агенция ""Борба с градушките""","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ГЕОРГИЕВ,СЕРГИЕВ,,"ГР.РАДОМИР, РАДОМИР, ПЕРНИК",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ГЕОРГИЕВ,СЕРГИЕВ,,"С.ТУДЕН, ГОДЕЧ, СОФИЙСКА",2014-12-09,"Висше транспортно училище ""Тодор Каблешков""-София","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ГЕОРГИЕВ,СТОИЛКОВ,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2013-01-16,"Министерство на правосъдието","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ГЕОРГИЕВ,ТАНЧЕВ,,"ГР.ХИСАРЯ, ХИСАРЯ, ПЛОВДИВ",2010-09-09,"ИА по рибарство и аквакултури","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ГЕОРГИЕВ,ТАСЕВ,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2008-09-16,"Държавна агенция по горите","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ГЕОРГИЕВ,ТИХОЛОВ,1945-10-23,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2010-05-11,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 128 от 11.05.2010 г. - Министерство на вътрешните работи","Със заповед № 143/ 21.11.1979 г. е назначен за разузнавач; със заповед № 163/ 08.09.1981 г. е преназначен за ст. разузнавач; със заповед № 220/ 30.12.1981 г. е преназначен за инспектор; със заповед № К-250/ 25.01.1988 г. е преназначен за н-к отделение." ЕМИЛ,ГЕОРГИЕВ,ТРИФОНОВ,,"ГР.НИКОПОЛ, НИКОПОЛ, ПЛЕВЕН",2012-03-28,"Русенски университет ""Ангел Кънчев""","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ГЕОРГИЕВ,ХРИСТОВ,,"ГР.ЕЛИН ПЕЛИН, ЕЛИН ПЕЛИН, СОФИЙСКА",2014-06-04,"Приватизация - обособени части - София","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ГЕРАСИМОВ,КИТАНОВ,,"ГР.СЕВЛИЕВО, СЕВЛИЕВО, ГАБРОВО",2010-09-09,"ИА по рибарство и аквакултури","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ГЕРАСИМОВ,ЦЕКОВ,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2011-06-16,"Висша атестационна комисия","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ГЕРГИНОВ,КОВАЧЕВ,,"С.БИСТРИЦА, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-05-11,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ГОРАНОВ,АЛЕКСАНДРОВ,,"ГР.ЛОМ, ЛОМ, МОНТАНА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ГОРАНОВ,ИВАНОВ,,"С.АРЧАР, ДИМОВО, ВИДИН",2016-01-06,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Видин","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ГОСПОДИНОВ,КОЖУХАРОВ,1941-05-22,"С.ТЛАЧЕНЕ, БЯЛА СЛАТИНА, ВРАЦА",2008-12-18,"Българско национално радио","Решение № 56 от 18.12.2008 г. - Българско национално радио","Рег. дневник; картон обр. 6; писмо № 1270/ 09.09.1990 г. с искане да бъдат заличени данните за аг. ""Румен""." ЕМИЛ,ГОСПОДИНОВ,МИЛКОВ,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ГОСПОДИНОВ,ТЕНЕВ,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ГРИГОРОВ,ГОШЕВ,,"С.СТРАДАЛОВО, НЕВЕСТИНО, КЮСТЕНДИЛ",2015-06-01,"Приватизирани предприятия - Кюстендил","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ГРИГОРОВ,ИЛИЕВ,,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ГРИГОРОВ,НИКОЛОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-11-02,"Министерство на регионалното развитие и благоустройството","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ГРИГОРОВ,НИКОЛОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-08-04,"Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ГРИГОРОВ,ПЕТКОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-05-11,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ГРИГОРОВ,ТОДОРОВ,,"ГР.БЕРКОВИЦА, БЕРКОВИЦА, МОНТАНА",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ГЪЛЪБИНОВ,СТОЙНЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-05-11,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ДАВИДОВ,МАРИНОВ,,"ГР.ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ДАВИДОВ,ЧАНКОВ,,"ГР.РАЗГРАД, РАЗГРАД, РАЗГРАД",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ДАВИДОВ,ЧАНКОВ,,"ГР.РАЗГРАД, РАЗГРАД, РАЗГРАД",2015-11-17,"Община Разград","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ДАНАИЛОВ,ЙОРДАНОВ,,"С.ВЕЛКОВЦИ, БРЕЗНИК, ПЕРНИК",2015-06-01,"Община Перник","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ДАНАИЛОВ,КАМЕНОВ,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2013-04-17,"Кредитни длъжници към банка БАЛКАНБАНК","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ДАНАИЛОВ,СТОЙКОВ,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2011-02-15,"Агенция ""Митници""","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ДАНОВ,МИНКОВСКИ,1945-07-18,"С.ДОЛНА КРЕМЕНА, МЕЗДРА, ВРАЦА",2013-12-11,"Община Мездра","Решение № 2-279 от 11.12.2013 г. - община Мездра","

Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-402 (Вр) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; протокол вх. № 1858/ 1990 г. че следва да бъде унищожено лично дело IА-402 (Вр) (налично).

" ЕМИЛ,ДЕЛЧЕВ,ДИМИТРОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ДЕЛЧЕВ,ДИМИТРОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-05-09,"Избори за Европейски парламент 2014 г.","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ДЕНЧЕВ,ЕНЧЕВ,,"ГР.ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-07-10,"Община Полски Тръмбеш","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ДЕНЧЕВ,ЕНЧЕВ,,"ГР.ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ДЕНЧЕВ,ЕНЧЕВ,,"ГР.ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-12-08,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Велико Търново","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ДИМИТРОВ,АНГЕЛОВ,,"ГР.СМОЛЯН, СМОЛЯН, СМОЛЯН",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ДИМИТРОВ,АНЧЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ДИМИТРОВ,БАДЕВ,,"ГР.АЙТОС, АЙТОС, БУРГАС",2015-08-04,"Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ДИМИТРОВ,БАЛЕВ,,"ГР.БАНСКО, БАНСКО, БЛАГОЕВГРАД",2015-01-21,"Български олимпийски комитет","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ДИМИТРОВ,БОЖКОВ,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ДИМИТРОВ,ВЕЛЕВ,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2015-08-04,"Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ДИМИТРОВ,ВЕЛИНОВ,,"ГР.БОБОВ ДОЛ, БОБОВ ДОЛ, КЮСТЕНДИЛ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ДИМИТРОВ,ВЕЛИНОВ,,"ГР.БОБОВ ДОЛ, БОБОВ ДОЛ, КЮСТЕНДИЛ",2014-02-26,"Висш адвокатски съвет","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ДИМИТРОВ,ВЕЛИНОВ,,"ГР.БОБОВ ДОЛ, БОБОВ ДОЛ, КЮСТЕНДИЛ",2015-01-07,"Община Кюстендил","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ДИМИТРОВ,ВЕСЕЛИНОВ,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ДИМИТРОВ,ВЛАХОВ,1947-03-10,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2010-05-11,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 128 от 11.05.2010 г. - Министерство на вътрешните работи","Със заповед № I-2144/ 23.04.1975 г. е назначен за разузнавач III степен; със заповед № 109/ 02.09.1981 г. е преназначен за ст. разузнавач." ЕМИЛ,ДИМИТРОВ,ВОЙНИКОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ДИМИТРОВ,ВЪЛЕВ,1956-08-20,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2007-07-19,"Администрация на президента","Решение № 8 от 19.07.2007 г. - администрация на президента","

Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; картони обр. 4 и обр. 6; рег. дневник; лично дело IА-34317.

" ЕМИЛ,ДИМИТРОВ,ВЪЛЕВ,1956-08-20,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-12-14,"Министерство на външните работи - посланици","Решение № 175 от 14.12.2010 г. - МВнР - посланици и генерални консули","Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; картони обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; рег. дневник; лично дело 1А 34317." ЕМИЛ,ДИМИТРОВ,ВЪЛЕВ,1956-08-20,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-03-16,"Министерство на външните работи","Решение № 199 от 16.03.2011 г. - Министерството на външните работи","Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; картони обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; рег. дневник; лично дело 1А 34317" ЕМИЛ,ДИМИТРОВ,ВЪЛКОВ,,"С.БЕЛОЗЕМ, РАКОВСКИ, ПЛОВДИВ",2010-05-11,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ДИМИТРОВ,ГАВРИЛОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-06-11,"Алианц Банк България АД","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ДИМИТРОВ,ГАВРИЛОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-07-24,"МКБ Юнионбанк АД","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ДИМИТРОВ,ГАВРИЛОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2016-02-04,"ЗАД ЕНЕРГИЯ АД","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ДИМИТРОВ,ГЕГОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-07-29,"Минно-геоложки университет","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ДИМИТРОВ,ГОРАНОВ,,"ГР.БАТАК, БАТАК, ПАЗАРДЖИК",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ДИМИТРОВ,ГОРАНОВ,,"ГР.БАТАК, БАТАК, ПАЗАРДЖИК",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ДИМИТРОВ,ГУЩЕРОВ,,"ГР.ДУПНИЦА, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ДИМИТРОВ,ГУЩЕРОВ,,"ГР.ДУПНИЦА, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ДИМИТРОВ,ГУЩЕРОВ,,"ГР.ДУПНИЦА, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ДИМИТРОВ,ГУЩЕРОВ,,"ГР.ДУПНИЦА, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2014-12-09,"Община Дупница","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ДИМИТРОВ,ГУЩЕРОВ,,"ГР.ДУПНИЦА, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2016-02-18,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Кюстендил","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ДИМИТРОВ,ГЯУРСКИ,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ДИМИТРОВ,ДЖОНЕВ,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2013-10-02,"Обединена българска банка","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ДИМИТРОВ,ДИМИТРОВ,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2010-05-11,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ДИМИТРОВ,ЗАМФИРОВ,,"ГР.ЛОМ, ЛОМ, МОНТАНА",2015-04-01,"Община Лом","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ДИМИТРОВ,ИВАНОВ,,"ГР.ВЪРШЕЦ, ВЪРШЕЦ, МОНТАНА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ДИМИТРОВ,ИВАНОВ,,"ГР.ВЪРШЕЦ, ВЪРШЕЦ, МОНТАНА",2016-02-09,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Монтана","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ДИМИТРОВ,ИВАНОВ,,"ГР.ПЛИСКА, КАСПИЧАН, ШУМЕН",2015-12-17,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Варна","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ДИМИТРОВ,ИВАНОВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2015-12-17,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Варна","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ДИМИТРОВ,ИЛИЕВ,,"С.МИКРЕВО, СТРУМЯНИ, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ДИМИТРОВ,ИЛИЕВ,,"С.МИКРЕВО, СТРУМЯНИ, БЛАГОЕВГРАД",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ДИМИТРОВ,ИЛИЕВ,,"С.МИКРЕВО, СТРУМЯНИ, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ДИМИТРОВ,ИЛИЕВ,,"С.РАЗГРАД, ВЪЛЧЕДРЪМ, МОНТАНА",2015-03-18,"Община Вълчедръм","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ДИМИТРОВ,ЙОРДАНОВ,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2015-01-07,"Община Кюстендил","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ДИМИТРОВ,КАМЕНОВ,,"С.МАКРЕШ, МАКРЕШ, ВИДИН",2010-05-11,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ДИМИТРОВ,КАРАНИКОЛОВ,,"ГР.КАЗАНЛЪК, КАЗАНЛЪК, СТАРА ЗАГОРА",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ДИМИТРОВ,КЕХАЙОВ,,"ГР.САНДАНСКИ, САНДАНСКИ, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ДИМИТРОВ,КИСЬОВ,,"С.МУГЛА, СМОЛЯН, СМОЛЯН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ДИМИТРОВ,КИТОВ,,"С.БЛАЖИЕВО, БОБОШЕВО, КЮСТЕНДИЛ",2014-12-03,"Община Бобошево","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ДИМИТРОВ,КРЕПИЕВ,1952-05-12,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-10-05,"Администрация на Народното събрание","Решение № 271 от 05.10.2011 г. - администрация на Народното събрание","Документи от ръководил го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; лично дело IА-33518" ЕМИЛ,ДИМИТРОВ,КРЪСТЕВ,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2008-11-26,"Българска национална телевизия","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ДИМИТРОВ,КУЦЕВ,,"ГР.ДЖЕБЕЛ, ДЖЕБЕЛ, КЪРДЖАЛИ",2014-10-22,"Община Джебел","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ДИМИТРОВ,МАЛЬОВ,,"ГР.ДУПНИЦА, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2016-02-18,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Кюстендил","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ДИМИТРОВ,МАНОЛОВ,,"ГР.КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2012-09-18,"Технически университет - София","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ДИМИТРОВ,МАНЧЕВ,,"ГР.ПОМОРИЕ, ПОМОРИЕ, БУРГАС",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ДИМИТРОВ,МАНЧЕВ,,"ГР.ПОМОРИЕ, ПОМОРИЕ, БУРГАС",2013-02-20,"Община Поморие","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ДИМИТРОВ,МИЛАНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-06-10,"Държавна агенция за младежта и спорта","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ДИМИТРОВ,МИЛАНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-05-11,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ДИМИТРОВ,МИЛАНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-04-28,"Министерство на физическото възпитание и спорта","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ДИМИТРОВ,МИЛАНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-01-16,"Министерство на правосъдието","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ДИМИТРОВ,НЕНКОВ,,"ГР.ПАВЛИКЕНИ, ПАВЛИКЕНИ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-12-08,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Велико Търново","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ДИМИТРОВ,НИКОЛОВ,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2016-01-14,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Враца","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ДИМИТРОВ,ПЕТРОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-11-26,"Българска национална телевизия","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ДИМИТРОВ,ПЕТРОВ,1959-05-19,"ГР.ДУПНИЦА, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2010-05-11,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 128 от 11.05.2010 г. - Министерство на вътрешните работи","Със заповед № 1708/ 06.05.1986 г. е назначен за разузнавач." ЕМИЛ,ДИМИТРОВ,РАЙНОВ,,"С.ДРАГОДАН, КОЧЕРИНОВО, КЮСТЕНДИЛ",2008-02-12,Министерства,"Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ДИМИТРОВ,РАЙНОВ,,"С.ДРАГОДАН, КОЧЕРИНОВО, КЮСТЕНДИЛ",2009-12-02,"Национална здравноосигурителна каса","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ДИМИТРОВ,РАЙНОВ,,"С.ДРАГОДАН, КОЧЕРИНОВО, КЮСТЕНДИЛ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ДИМИТРОВ,РАЙНОВ,,"С.ДРАГОДАН, КОЧЕРИНОВО, КЮСТЕНДИЛ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ДИМИТРОВ,РУСЕВ,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2010-09-29,"Регионални печатни издания","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ДИМИТРОВ,РУСЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-05-11,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ДИМИТРОВ,САМАРДЖИЕВ,1951-01-22,"ГР.ДУПНИЦА, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2010-12-14,"Министерство на външните работи - посланици","Решение № 175 от 14.12.2010 г. - МВнР - посланици и генерални консули","Собственоръчно написано агентурно сведение; разходен документ, отчетен от ръководил го щатен служител; документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка – 2 бр.; рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 1 – 2 бр., обр. 3 и обр. 4; лично дело IА-37518; дело Ф1, а.е. 6971." ЕМИЛ,ДИМИТРОВ,САМАРДЖИЕВ,1951-01-22,"ГР.ДУПНИЦА, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2011-03-16,"Министерство на външните работи","Решение № 199 от 16.03.2011 г. - Министерството на външните работи","Собственоръчно написано агентурно сведение; разходен документ, отчетен от ръководил го щатен служител; документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка – 2 бр.; рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 1 – 2 бр., обр. 3 и обр. 4; лично дело IА-37518; дело Ф1, а.е. 6971" ЕМИЛ,ДИМИТРОВ,СЕРГЕВ,,"С.СТРЕЛЕЦ, ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ДИМИТРОВ,СИМЕОНОВ,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2011-02-15,"Агенция ""Митници""","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ДИМИТРОВ,СИМЕОНОВ,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ДИМИТРОВ,СИМЕОНОВ,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ДИМИТРОВ,СПАСОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-05-29,"Длъжници към банка МИНЕРАЛБАНК","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ДИМИТРОВ,СТОЕВ,,"ГР.РАЗГРАД, РАЗГРАД, РАЗГРАД",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ДИМИТРОВ,ТЕМЕЛКОВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ДИМИТРОВ,ТОДОРОВ,,"С.КАРДАМ, ГЕНЕРАЛ-ТОШЕВО, ДОБРИЧ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ДИМИТРОВ,ТОДОРОВ,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ДИМИТРОВ,ТОДОРОВ,,"С.МЕЖДЕН, ДУЛОВО, СИЛИСТРА",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ДИМИТРОВ,ТРЕНДАФИЛОВ,,"С.МИКРЕВО, СТРУМЯНИ, БЛАГОЕВГРАД",2011-05-04,"Община Струмяни","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ДИМИТРОВ,ТРЕНДАФИЛОВ,,"С.МИКРЕВО, СТРУМЯНИ, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ДИМИТРОВ,ТРЕНДАФИЛОВ,,"С.МИКРЕВО, СТРУМЯНИ, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ДИМИТРОВ,ЧАНЕВ,,"С.ДИВДЯДОВО, ШУМЕН, ШУМЕН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ДИМИТРОВ,ШАРКОВ,,"ГР.РАЗЛОГ, РАЗЛОГ, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ДИМИТРОВ,ШАРКОВ,,"ГР.РАЗЛОГ, РАЗЛОГ, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ДИМИТРОВ,ЩЕРЕВ,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ДИМИТРОВ,ЯНЧЕВ,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2010-09-29,"Регионални печатни издания","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ДИНЧОВ,ИГНАТОВ,,"ГР.БЕЛОГРАДЧИК, БЕЛОГРАДЧИК, ВИДИН",2013-07-31,"Община Белоградчик","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ДОБРЕВ,ДОБРЕВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2014-10-08,"Длъжници към Първа частна банка","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ДОНЕВ,ДЯНКОВ,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2014-08-06,"Медицински университет - Варна","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ДОНЧЕВ,МИХАЙЛОВ,,"С.ГОРНИ ЛОМ, ЧУПРЕНЕ, ВИДИН",2012-06-14,"Стопанска академия ""Димитър А. Ценов"" - Свищов","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ДОНЧЕВ,МИХАЙЛОВ,,"С.ГОРНИ ЛОМ, ЧУПРЕНЕ, ВИДИН",2013-07-17,"Община Свищов","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ДОНЧЕВ,ТОДОРОВ,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ДОНЧЕВ,ТОМОВ,,"ГР.ПАВЛИКЕНИ, ПАВЛИКЕНИ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-06-11,"Община Велико Търново","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ДРАГАНОВ,ДРАГАНОВ,,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2010-05-11,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ДРАГОМИРОВ,ИВАНОВ,,"С.ГАБРОВДОЛ, ЗЕМЕН, ПЕРНИК",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ДРАГОСТИНОВ,ТРЕНДАФИЛОВ,1941-10-14,"ГР.СИЛИСТРА, СИЛИСТРА, СИЛИСТРА",2010-05-11,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 128 от 11.05.2010 г. - Министерство на вътрешните работи","Със заповед № 662/ 26.02.1968 г. е назначен за мл. разузнавач; със заповед № 94/ 14.10.1968 г. е преназначен за разузнавач VI степен; със заповед № 1134/ 20.02.1969 г. е преназначен за разузнавач V степен в ОУ на МВР-Силистра; със заповед № 273/ 30.12.1971 г. е преназначен за инспектор IV степен; със заповед № 2892/ 26.10.1972 г. е преназначен за ст. разузнавач I степен; със заповед № 2356/ 02.08.1973 г. е преназначен за инспектор IV степен; със заповед № 174/ 07.09.1973 г. е преназначен за зам. н-к отделение; със заповед № 2874/ 31.08.1974 г. е преназначен за н-к отделение; със заповед № К-3952/ 17.10.1986 г. е преназначен за н-к на РУ на МВР-Дулово; със заповед № К-2636/ 10.08.1987 г. е преназначен за н-к отделение; със заповед № К-1556/ 31.05.1988 г. е преназначен за н-к на РУ на МВР-Дулово." ЕМИЛ,ЕВГЕНИЕВ,АНТОНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ЕВГЕНИЕВ,ТОДОРОВ,,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2015-03-24,"Община Вършец","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ЕВГЕНИЕВ,ЦАНКОВ,,"ГР.БЕЛОГРАДЧИК, БЕЛОГРАДЧИК, ВИДИН",2013-07-31,"Община Белоградчик","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ЕВГЕНИЕВ,ЦАНКОВ,,"ГР.БЕЛОГРАДЧИК, БЕЛОГРАДЧИК, ВИДИН",2016-01-06,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Видин","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ЕВЛОГИЕВ,ВАСИЛЕВ,,"ГР.СВОГЕ, СВОГЕ, СОФИЙСКА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ЕВТИМОВ,ДИНЕВ,,"С.БУНОВО, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2013-01-29,"Община Средец","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ЕВТИМОВ,ЕВТИМОВ,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ЕМИЛОВ,АТАНАСОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ЕМИЛОВ,ВЛАДКОВ,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ЕМИЛОВ,ДЖУЛЕВ,,"С.ДРЯНОВО, ЛЪКИ, ПЛОВДИВ",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ЕМИЛОВ,ДЖУЛЕВ,1954-11-16,"С.ДРЯНОВО, ЛЪКИ, ПЛОВДИВ",2014-02-05,"Агенция по заетостта","Неустановена принедлежност", ЕМИЛ,ЕМИЛОВ,ДЖУЛЕВ,,"С.ДРЯНОВО, ЛЪКИ, ПЛОВДИВ",2015-09-14,"Община Лъки","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ЕМИЛОВ,ДИМИТРОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ЕМИЛОВ,ДИМИТРОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ЕМИЛОВ,ИЛИЕВ,,"С.ВАКЛИНОВО, САТОВЧА, БЛАГОЕВГРАД",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ЕМИЛОВ,КУМБАРОВ,,"С.КОЧАН, САТОВЧА, БЛАГОЕВГРАД",2011-05-12,"Община Сатовча","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ЕМИЛОВ,ХАДЖИЕВ,,"С.ГОРНО ДРЯНОВО, ГЪРМЕН, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ЕМИЛОВ,ХРИСТОВ,,"С.ТЕЛЕРИГ, КРУШАРИ, ДОБРИЧ",2014-03-12,"Община Крушари","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ЕМИЛОВ,ЧОРБАДЖИЙСКИ,,"С.ОРЛИЦА, КИРКОВО, КЪРДЖАЛИ",2014-11-05,"Община Кирково","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ЕНЧЕВ,ЗАХАРИЕВ,,СССР,2008-02-12,Министерства,"Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ЖАКЛЕН,БЕХАР,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-01-12,"Политически кабинети","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ЖАКЛЕН,БЕХАР,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-04-09,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ЖЕКОВ,ИВАНОВ,,"ГР.ЛЕТНИЦА, ЛЕТНИЦА, ЛОВЕЧ",2016-02-04,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Ловеч","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ЖЕЛЕВ,ДИМИТРОВ,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ЖЕЧЕВ,ЖЕЧЕВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2015-09-30,"Община Пловдив","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ЖЕЧЕВ,ЖЕЧЕВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ЖИВКОВ,АСЕНОВ,,"ГР.МЕЗДРА, МЕЗДРА, ВРАЦА",2013-12-11,"Община Мездра","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ЖИВКОВ,ВЕЛИНОВ,,"С.ПИПЕРКОВ ЧИФЛИК, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2011-06-16,"Висша атестационна комисия","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ЖИВКОВ,ВЕЛИНОВ,,"С.ПИПЕРКОВ ЧИФЛИК, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ЖИВКОВ,КОСТАДИНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ЖИВКОВ,ПРОКОПОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-03-14,"Софийски университет ""Св. Климент Охридски""","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ЖИВКОВ,СТОЯНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ЗАРКОВ,ВАСИЛЕВ,1952-02-27,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-01-12,"Министерство на образованието","Решение № 296 от 12.01.2012 г. - Министерството на образованието, младежта и науката","Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в дело Ф1, а.е. 7559; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3" ЕМИЛ,ЗАХАРИЕВ,ШАРКОВ,,"С.ГОРНО ДРЯНОВО, ГЪРМЕН, БЛАГОЕВГРАД",2011-04-05,"Община Гърмен","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ЗАХАРИЕВ,ШАРКОВ,,"С.ГОРНО ДРЯНОВО, ГЪРМЕН, БЛАГОЕВГРАД",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ЗАХАРИЕВ,ШАРКОВ,,"С.ГОРНО ДРЯНОВО, ГЪРМЕН, БЛАГОЕВГРАД",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ЗАХАРИЕВ,ШАРКОВ,,"С.ГОРНО ДРЯНОВО, ГЪРМЕН, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ЗДРАВКОВ,КАШОКОВ,,"С.АРДА, СМОЛЯН, СМОЛЯН",2015-09-14,"Приватизирани предприятия - Смолян","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ЗДРАВКОВ,РАЙНОВ,,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ЗЛАТЕВ,ХРИСТОВ,,"С.ЧЕРНО МОРЕ, БУРГАС, БУРГАС",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ЗЛАТЕВ,ХРИСТОВ,,"С.ЧЕРНО МОРЕ, БУРГАС, БУРГАС",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ИВАНОВ,АЛЕКСИЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ИВАНОВ,АНАДОЛИЙСКИ,,"ГР.БОБОВ ДОЛ, БОБОВ ДОЛ, КЮСТЕНДИЛ",2014-12-09,"Община Дупница","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ИВАНОВ,АРСОВ,1950-06-03,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2010-05-11,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 128 от 11.05.2010 г. - Министерство на вътрешните работи","Със заповед № К-2222/ 08.06.1984 г. е назначен за разузнавач; със заповед № 714/ 03.11.1989 г. е преназначен за ст. разузнавач; със заповед № 118/ 12.06.1990 г. е преназначен за зам. н-к отделение." ЕМИЛ,ИВАНОВ,БЕЦИНСКИ,1940-01-07,"С.МАЛОРАД, БОРОВАН, ВРАЦА",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Решение № 283 от 16.11.2011 г. - Министерството на земеделието и храните","Собственоръчно написани агентурни сведения, документ за получено възнаграждение, документи от ръководили го щатни служители, съдържащи се в дело Ф1, а.е. 4317; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3." ЕМИЛ,ИВАНОВ,БОДУРКОВ,,"ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-12-08,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Велико Търново","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ИВАНОВ,БОШЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-01-19,"Българска евангелска църква Блага вест","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ИВАНОВ,БУРОВ,,"ГР.САНДАНСКИ, САНДАНСКИ, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ИВАНОВ,ВАПИРЕВ,1948-07-06,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2010-01-20,"Агенция за ядрено регулиране","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1" ЕМИЛ,ИВАНОВ,ВАПИРЕВ,1948-07-06,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2014-06-10,"Софийски университет Св. Климент Охридски","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1" ЕМИЛ,ИВАНОВ,ВИТАНОВ,,"ГР.РАЗЛОГ, РАЗЛОГ, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ИВАНОВ,ВЛАДИМИРОВ,,"С.КАСИЛАГ, РАДОМИР, ПЕРНИК",2015-06-09,"Община Радомир","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ИВАНОВ,ДАКОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-10-14,"Национален осигурителен институт","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ИВАНОВ,ДАНЧЕВ,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2011-01-26,"Министерство на отбраната","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ИВАНОВ,ДЕДОВ,,"ГР.ЯКОРУДА, ЯКОРУДА, БЛАГОЕВГРАД",2012-07-25,"Конфедерация на независимите синдикати в България","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ИВАНОВ,ДЕНЕВ,,"ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ИВАНОВ,ДЕНЕВ,,"ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ИВАНОВ,ДЕЧЕВ,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ИВАНОВ,ДЕЧЕВ,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ИВАНОВ,ДИКОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ИВАНОВ,ДИМИТРОВ,,"ГР.ЛОМ, ЛОМ, МОНТАНА",2008-01-29,"КТ Подкрепа","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ИВАНОВ,ЕНЧЕВ,,"С.МОКРЕН, КОТЕЛ, СЛИВЕН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ИВАНОВ,ЖЕЛЕВ,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ИВАНОВ,ЖЕЛЯЗКОВ,,"ГР.АСЕНОВГРАД, АСЕНОВГРАД, ПЛОВДИВ",2015-08-11,"Община Асеновград","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ИВАНОВ,ЗАХАРИЕВ,,"ГР.ВЕТРЕН, СЕПТЕМВРИ, ПАЗАРДЖИК",2015-04-28,"Община Пазарджик","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ИВАНОВ,ЗАХАРИЕВ,,"ГР.ВЕТРЕН, СЕПТЕМВРИ, ПАЗАРДЖИК",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ИВАНОВ,ИВАНОВ,,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2013-07-24,"МКБ Юнионбанк АД","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ИВАНОВ,ИВАНОВ,,"ГР.ЕЛХОВО, ЕЛХОВО, ЯМБОЛ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ИВАНОВ,ИВАНОВ,,"ГР.ЕЛХОВО, ЕЛХОВО, ЯМБОЛ",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ИВАНОВ,ИВАНОВ,,"С.ИСКЪР, ГУЛЯНЦИ, ПЛЕВЕН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ИВАНОВ,ИЛИЕВ,,"ГР.ЛЕВСКИ, ЛЕВСКИ, ПЛЕВЕН",2015-07-07,"Община Левски","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ИВАНОВ,ЙОСИФОВ,,"ГР.ДИМИТРОВГРАД, ДИМИТРОВГРАД, ХАСКОВО",2011-03-16,"Министерство на външните работи","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ИВАНОВ,ЙОЦОВ,,"ГР.КУЛА, КУЛА, ВИДИН",2007-09-04,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ИВАНОВ,ЙОЦОВ,,"ГР.КУЛА, КУЛА, ВИДИН",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ИВАНОВ,ЙОЧЕВ,,"ГР.МОНТАНА, МОНТАНА, МОНТАНА",2010-09-20,"Държавен фонд Земеделие","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ИВАНОВ,КАСАБОВ,,"ГР.КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2010-02-17,"Печатни издания","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ИВАНОВ,КАСАБОВ,,"ГР.КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2015-01-14,"Приватизирани предприятия - София","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ИВАНОВ,КОЗАРСКИ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-05-11,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ИВАНОВ,КРУСЕВ,,"С.ЦАРЕВА ЛИВАДА, ДРЯНОВО, ГАБРОВО",2016-01-19,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Габрово","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ИВАНОВ,КРЪСТЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ИВАНОВ,ЛЕОНКЕВ,,"ГР.МЕЗДРА, МЕЗДРА, ВРАЦА",2013-12-11,"Община Мездра","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ИВАНОВ,ЛЮЦКАНОВ,1951-07-20,"ГР.ЛЕВСКИ, ЛЕВСКИ, ПЛЕВЕН",2011-01-26,"Министерство на отбраната","Решение № 180 от 26.01.2011 г. - Министерството на отбраната","Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично и работно дело IА-698" ЕМИЛ,ИВАНОВ,МАКЕНЗЕНОВ,,"С.ЗЛАТИЯ, ВЪЛЧЕДРЪМ, МОНТАНА",2015-03-18,"Община Вълчедръм","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ИВАНОВ,МАРИНОВ,,"С.БРЕСТ, ГУЛЯНЦИ, ПЛЕВЕН",2010-05-11,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ИВАНОВ,МИЛЕВ,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2014-10-08,"Длъжници към Първа частна банка","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ИВАНОВ,МИЛЕТИЕВ,,"ГР.ЛОМ, ЛОМ, МОНТАНА",2008-03-18,"КТ Подкрепа","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ИВАНОВ,МИЛУШЕВ,,"ГР.ГАБРОВО, ГАБРОВО, ГАБРОВО",2010-05-11,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ИВАНОВ,МИНЕВ,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ИВАНОВ,МИХАЙЛОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-01-12,"Министерство на образованието","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ИВАНОВ,НИКОЛОВ,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2010-09-29,"Регионални печатни издания","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ИВАНОВ,НИКОЛОВ,,"С.КУТОВО, ВИДИН, ВИДИН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ИВАНОВ,НИКОЛЧЕВ,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2015-07-16,"Община Плевен","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ИВАНОВ,НУРКОВ,,"С.КОЛАРОВО, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ИВАНОВ,ПАНОВ,,"ГР.СЕВЛИЕВО, СЕВЛИЕВО, ГАБРОВО",2012-06-14,"Технически университет Варна","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ИВАНОВ,ПЕЕВ,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2012-09-26,"Българска търговско-промишлена палата","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ИВАНОВ,ПЕТКОВ,,"ГР.ПЪРВОМАЙ, ПЪРВОМАЙ, ПЛОВДИВ",2008-12-18,"Българско национално радио","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ИВАНОВ,ПЕТРОВ,,"С.БЕНКОВСКИ, МАРИЦА, ПЛОВДИВ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ИВАНОВ,ПОПАДИЙН,,"ГР.РАЗЛОГ, РАЗЛОГ, БЛАГОЕВГРАД",2011-04-28,"Община Разлог","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ИВАНОВ,ПОПАДИЙН,,"ГР.РАЗЛОГ, РАЗЛОГ, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ИВАНОВ,ПОПАДИЙН,,"ГР.РАЗЛОГ, РАЗЛОГ, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ИВАНОВ,ПОПОВ,,"ГР.ДУЛОВО, ДУЛОВО, СИЛИСТРА",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ИВАНОВ,РАЙКОВ,1951-12-23,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2013-01-23,"Община Бургас","Решение № 2-130 от 23.01.2013 г. - община Бургас","Рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр. и обр. 6; писмо вх. № 2625/ 21.06.1990 г. за определяне за унищожаване с протокол от 12.04.1990 г. делата на аг. ""Кънчев""." ЕМИЛ,ИВАНОВ,РАЙКОВ,1951-12-23,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2014-10-08,"Длъжници към Първа частна банка","Решение № 2-409 от 08.10.2014 г. - лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 - длъжници към Първа частна банка","

Рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр. и обр. 6; писмо вх. № 2625/ 21.06.1990 г. за определяне за унищожаване с протокол от 12.04.1990 г. делата на аг. ""Кънчев"".

" ЕМИЛ,ИВАНОВ,РАКОВСКИ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-04-21,"Синдици, включени в списъка на синдиците при БНБ","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ИВАНОВ,РАЧИН,,"ГР.ВЪЛЧЕДРЪМ, ВЪЛЧЕДРЪМ, МОНТАНА",2014-08-12,"Медицински университет - Плевен","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ИВАНОВ,СТАМЕНОВ,,"С.ГАЛИЧЕ, БЯЛА СЛАТИНА, ВРАЦА",2016-01-14,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Враца","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ИВАНОВ,СТОЕВ,,"ГР.ШАБЛА, ШАБЛА, ДОБРИЧ",2014-03-12,"Община Шабла","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ИВАНОВ,СТОИЛОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-05-27,"Българска академия на науките","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ИВАНОВ,ТАНЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-05-11,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ИВАНОВ,ТЕРЗИЙСКИ,,"ГР.САНДАНСКИ, САНДАНСКИ, БЛАГОЕВГРАД",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ИВАНОВ,ТЕРЗИЙСКИ,,"ГР.САНДАНСКИ, САНДАНСКИ, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ИВАНОВ,ТЕРЗИЙСКИ,,"ГР.САНДАНСКИ, САНДАНСКИ, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ИВАНОВ,ТОМОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ИВАНОВ,ТРИЧКОВ,,"С.БОРОВАН, БОРОВАН, ВРАЦА",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ИВАНОВ,УШЕВ,,"ГР.ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ИВАНОВ,ФЪРЦОВ,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2012-01-12,"Министерство на образованието","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ИВАНОВ,ФЪРЦОВ,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2015-04-28,"Община Пазарджик","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ИВАНОВ,ХОРОЗОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-06-16,"Висша атестационна комисия","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ИВАНОВ,ХОРОЗОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-03-14,"Софийски университет ""Св. Климент Охридски""","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ИВАНОВ,ХРИСТОВ,,"ГР.ДУПНИЦА, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ИВАНОВ,ХРИСТОВ,,"ГР.ДУПНИЦА, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ИВАНОВ,ХРИСТОВ,,"ГР.ДУПНИЦА, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ИВАНОВ,ХРИСТОВ,,"ГР.ДУПНИЦА, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2016-02-18,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Кюстендил","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ИВАНОВ,ХРИСТОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ИВАНОВ,ЦВЕТКОВ,,"ГР.БРУСАРЦИ, БРУСАРЦИ, МОНТАНА",2015-03-18,"Община Брусарци","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ИВАНОВ,ШОШЕВ,,"С.ОСЕНОВО, БАНСКО, БЛАГОЕВГРАД",2014-10-15,"Министерство на отбраната","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ИВАНОВ,ЯНАКИЕВ,,"ГР.ПЕТРИЧ, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ИВАНОВ,ЯНЕВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2013-04-17,"Кредитни длъжници към банка БАЛКАНБАНК","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ИВАНЧЕВ,СПАХИЙСКИ,,"ГР.КРЕСНА, КРЕСНА, БЛАГОЕВГРАД",2009-12-09,"Печатни издания","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ИГНАТОВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.СВИЩОВ, СВИЩОВ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2014-09-24,"Длъжници към банка Биохим","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ИГНАТОВ,МИХАЙЛОВ,,"ГР.ЛЕВСКИ, ЛЕВСКИ, ПЛЕВЕН",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ИГНАТОВ,МИХАЙЛОВ,,"ГР.ЛЕВСКИ, ЛЕВСКИ, ПЛЕВЕН",2015-07-07,"Община Левски","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ИГНАТОВ,МИХАЙЛОВ,,"ГР.ЛЕВСКИ, ЛЕВСКИ, ПЛЕВЕН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ИЛИЕВ,АНГЕЛОВ,,"ГР.СВИЩОВ, СВИЩОВ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ИЛИЕВ,АТАНАСОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-02-24,"Комисия за финансов надзор","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ИЛИЕВ,БЕБЕНОВ,,"ГР.НИКОПОЛ, НИКОПОЛ, ПЛЕВЕН",2010-05-11,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ИЛИЕВ,БЕБЕНОВ,,"ГР.НИКОПОЛ, НИКОПОЛ, ПЛЕВЕН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ИЛИЕВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.ДУПНИЦА, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2015-01-14,"Община Невестино","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ИЛИЕВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ИЛИЕВ,ИВАНЧЕВ,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2015-01-07,"Община Кюстендил","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ИЛИЕВ,ИЛИЕВ,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ИЛИЕВ,ИЛИЕВ,1960-10-05,"ГР.ТРОЯН, ТРОЯН, ЛОВЕЧ",2011-01-26,"Министерство на отбраната","Решение № 180 от 26.01.2011 г. - Министерството на отбраната","Рег. дневник; картон обр. 4." ЕМИЛ,ИЛИЕВ,ИЛИЕВ,,"ГР.ИХТИМАН, ИХТИМАН, СОФИЙСКА",2007-07-19,"Администрация на президента","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ИЛИЕВ,КОЖУХАРОВ,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ИЛИЕВ,КОЛЕВ,,"С.ОСЕНОВЛАГ, СВОГЕ, СОФИЙСКА",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ИЛИЕВ,КОЦЕВ,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ИЛИЕВ,КОШЛУКОВ,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2009-05-21,"Европейски парламент","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ИЛИЕВ,КОШЛУКОВ,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2007-09-04,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ИЛИЕВ,КОШЛУКОВ,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ИЛИЕВ,КОШЛУКОВ,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ИЛИЕВ,КУКОВ,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2012-06-27,"Югозападен университет ""Неофит Рилски"" - Благоевград","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ИЛИЕВ,КЬОСЕВ,,"С.ШУМНАТИЦА, КИРКОВО, КЪРДЖАЛИ",2014-11-05,"Община Кирково","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ИЛИЕВ,КЬОСЕВ,,"С.ШУМНАТИЦА, КИРКОВО, КЪРДЖАЛИ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ИЛИЕВ,КЬОСЕВ,,"С.ШУМНАТИЦА, КИРКОВО, КЪРДЖАЛИ",2016-01-25,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Кърджали","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ИЛИЕВ,МИЛЕВ,,"С.ДИБИЧ, ШУМЕН, ШУМЕН",2009-08-05,"Сметна палата","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ИЛИЕВ,МИХАЙЛОВ,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2010-05-11,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ИЛИЕВ,ПЕНОВСКИ,,"ГР.КНЕЖА, КНЕЖА, ПЛЕВЕН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ИЛИЕВ,ПЕТРОВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2010-05-11,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ИЛИЕВ,ПИСАРЕВ,,"ГР.ОРЯХОВО, ОРЯХОВО, ВРАЦА",2016-01-14,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Враца","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ИЛИЕВ,СТОЙКОВ,,"С.БОЙНИЦА, БОЙНИЦА, ВИДИН",2013-09-11,"Община Кула","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ИЛИЕВ,ХАРАЛАМПИЕВ,,"ГР.БРЕЗНИК, БРЕЗНИК, ПЕРНИК",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ИСКРЕНОВ,МОЛЛОВ,,"С.КОЧАН, САТОВЧА, БЛАГОЕВГРАД",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ИСКРЕНОВ,МОЛЛОВ,,"С.КОЧАН, САТОВЧА, БЛАГОЕВГРАД",2015-04-21,"Община Велинград","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ИСТАЛИЯНОВ,ПЕЙЧЕВ,,"ГР.ДУПНИЦА, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ИСТАЛИЯНОВ,ПЕЙЧЕВ,,"ГР.ДУПНИЦА, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2014-02-12,"Разследващи полицаи","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ИСТИЛИЯНОВ,КОСТАДИНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-07-25,"Конфедерация на независимите синдикати в България","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ЙОРДАНОВ,АТАНАСОВ,,"ГР.ДУПНИЦА, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ЙОРДАНОВ,ВЪЧКОВСКИ,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2015-09-14,"КТ Подкрепа-кадрови промени","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ЙОРДАНОВ,ДИЧЕВ,,"С.БОЯНОВО, ГРАМАДА, ВИДИН",2010-05-11,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ЙОРДАНОВ,ДИЧЕВ,,"С.БОЯНОВО, ГРАМАДА, ВИДИН",2013-09-11,"Община Кула","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ЙОРДАНОВ,ДРАГАНОВСКИ,,"ГР.МОНТАНА, МОНТАНА, МОНТАНА",2013-12-11,"Община Мездра","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ЙОРДАНОВ,ЕНЧЕВ,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ЙОРДАНОВ,ЙОВЕВ,,"С.ТРЕКЛЯНО, ТРЕКЛЯНО, КЮСТЕНДИЛ",2014-09-10,"Длъжници към банка Хеброс","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ЙОРДАНОВ,КЬОКАРОВ,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2015-06-01,"Приватизирани предприятия - Кюстендил","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ЙОРДАНОВ,ЛАШОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ЙОРДАНОВ,МАРИНОВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2012-06-14,"Технически университет Варна","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ЙОРДАНОВ,РАДЕВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ЙОРДАНОВ,РАДЕВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2013-04-03,"Община Варна","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ЙОРДАНОВ,РАДЕВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ЙОРДАНОВ,РАДЕВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2014-05-09,"Избори за Европейски парламент 2014 г.","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ЙОРДАНОВ,ТАСКОВ,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2013-07-03,"Длъжници към Стопанска банка","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ЙОРДАНОВ,ТАСКОВ,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2014-02-19,"Община Добрич","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ЙОРДАНОВ,ТОШЕВ,,"С.СОФРОНИЕВО, МИЗИЯ, ВРАЦА",2016-01-14,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Враца","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ЙОРДАНОВ,ФИЛИПОВ,,"С.ГОРНО ОЗИРОВО, ВЪРШЕЦ, МОНТАНА",2015-03-24,"Община Вършец","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ЙОРДАНОВ,ФИЛИПОВ,,"С.ГОРНО ОЗИРОВО, ВЪРШЕЦ, МОНТАНА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ЙОРДАНОВ,ФИЛИПОВ,,"С.ГОРНО ОЗИРОВО, ВЪРШЕЦ, МОНТАНА",2016-02-09,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Монтана","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ЙОСИФОВ,АЛЕКСАНДРОВ,,"С.ЯКИМОВО, ЯКИМОВО, МОНТАНА",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ЙОСИФОВ,АЛЕКСАНДРОВ,,"С.ЯКИМОВО, ЯКИМОВО, МОНТАНА",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ЙОСИФОВ,НИКОЛОВ,,"ГР.ТРЯВНА, ТРЯВНА, ГАБРОВО",2014-01-28,"Община Трявна","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,КАЛИНОВ,СТЕФАНОВ,,"ГР.ИСПЕРИХ, ИСПЕРИХ, РАЗГРАД",2015-11-05,"Община Завет","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,КАЛЧЕВ,ЕНЧЕВ,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2014-02-12,"Разследващи полицаи","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,КАМЕНОВ,БИЛЯРОВ,,"С.ВАКЛИНОВО, САТОВЧА, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,КАМЕНОВ,ДИМИТРОВ,,"ГР.ЧИПРОВЦИ, ЧИПРОВЦИ, МОНТАНА",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,КАМЕНОВ,КОСТАДИНОВ,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2015-08-11,"Община Асеновград","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,КИРИЛОВ,АСЕНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,КИРИЛОВ,АСЕНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-02-15,"Агенция ""Митници""","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,КИРИЛОВ,АСЕНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,КИРИЛОВ,ВЛАДИМИРОВ,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2010-05-11,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,КИРИЛОВ,ГАДЖАЛОВ,,"С.САМОВОДЕНЕ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-12-08,"Църквите на Адвентистите от 7 ден","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,КИРИЛОВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,КИРИЛОВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,КИРИЛОВ,ГРИГОРОВ,,"ГР.БАТАК, БАТАК, ПАЗАРДЖИК",2015-04-16,"Община Батак","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,КИРИЛОВ,ДИМИТРОВ,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2015-06-01,"Община Перник","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,КИРИЛОВ,ДИНЕВ,1962-03-05,"С.НЕДЕЛИЩЕ, ДРАГОМАН, СОФИЙСКА",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Решение № 134 от 26.05.2010 г. - Национална агенция за приходите","Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IА-36346; работно дело IР-17639" ЕМИЛ,КИРИЛОВ,ЕРЕМИЙСКИ,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,КИРИЛОВ,ЗАФИРОВ,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,КИРИЛОВ,ИВАНОВ,,"ГР.МЕЗДРА, МЕЗДРА, ВРАЦА",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,КИРИЛОВ,ИВАНОВ,,"ГР.МЕЗДРА, МЕЗДРА, ВРАЦА",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,КИРИЛОВ,ИВАНОВ,,"ГР.МЕЗДРА, МЕЗДРА, ВРАЦА",2014-06-25,"Областни управители","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,КИРИЛОВ,ИВАНОВ,,"ГР.МЕЗДРА, МЕЗДРА, ВРАЦА",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,КИРИЛОВ,ИВАНОВ,,"ГР.МЕЗДРА, МЕЗДРА, ВРАЦА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,КИРИЛОВ,ИВАНОВ,,"ГР.МЕЗДРА, МЕЗДРА, ВРАЦА",2016-02-09,"Областни управи","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,КИРИЛОВ,ИГНАТОВ,,"С.ДЕБНЕВО, ТРОЯН, ЛОВЕЧ",2015-06-29,"Организатор на хазартни игри","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,КИРИЛОВ,ИЛИЕВ,,"ГР.ЛОМ, ЛОМ, МОНТАНА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,КИРИЛОВ,ИЛИЕВ,,"ГР.ЛОМ, ЛОМ, МОНТАНА",2016-02-09,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Монтана","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,КИРИЛОВ,ЛИСНИЧКОВ,,"ГР.САНДАНСКИ, САНДАНСКИ, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,КИРИЛОВ,МИЛЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-05-11,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,КИРИЛОВ,МИЛЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-01-16,"Министерство на правосъдието","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,КИРИЛОВ,МИЛЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-06-01,"Община Перник","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,КИРИЛОВ,МИХАЙЛОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-10-10,"Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,КИРИЛОВ,РАЙКОВ,,"ГР.КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,КИРИЛОВ,РАЙКОВ,,"ГР.КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,КИРИЛОВ,СИМЕОНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-01-14,"Приватизирани предприятия - София","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,КИРИЛОВ,ХАДЖИЕВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,КИРИЛОВ,ЯНЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,КИРИЛОВ,ЯНЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,КИРИЛОВ,ЯНЕВ,,"С.ВЕЛЮЩЕЦ, СТРУМЯНИ, БЛАГОЕВГРАД",2011-05-04,"Община Струмяни","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,КИРОВ,ПЕНКОВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2013-03-20,"Община Аврен","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,КИРОВ,ПЕНКОВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2015-08-04,"Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,КОЛЕВ,КИСЕЛКОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,КОЛЕВ,КИСЕЛКОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-01-28,"Община Дряново","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,КОЛЕВ,РАЛЕВ,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,КОНСТАНТИНОВ,БОНЕВ,,"ГР.БЯЛА, БЯЛА, РУСЕ",2010-05-11,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,КОНСТАНТИНОВ,ГЕОРГИЕВ,,"С.МЕДКОВЕЦ, МЕДКОВЕЦ, МОНТАНА",2007-09-04,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,КОНСТАНТИНОВ,ГЕОРГИЕВ,,"С.МЕДКОВЕЦ, МЕДКОВЕЦ, МОНТАНА",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,КОНСТАНТИНОВ,ГЕОРГИЕВ,,"С.МЕДКОВЕЦ, МЕДКОВЕЦ, МОНТАНА",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,КОНСТАНТИНОВ,ГЕОРГИЕВ,,"С.МЕДКОВЕЦ, МЕДКОВЕЦ, МОНТАНА",2015-04-07,"Община Монтана","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,КОНСТАНТИНОВ,ДЕШЕВ,,"ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2014-07-29,"Минно-геоложки университет","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,КОНСТАНТИНОВ,ИЛЧЕВ,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2015-01-07,"Община Кюстендил","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,КОНСТАНТИНОВ,МИЛЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,КОНСТАНТИНОВ,МИЛЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,КОСТАДИНОВ,АРСЕНОВ,,"ГР.ЛОМ, ЛОМ, МОНТАНА",2016-02-09,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Монтана","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,КОСТАДИНОВ,ЗАХАРИЕВ,1957-08-29,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2012-07-25,"Конфедерация на независимите синдикати в България","Решение № 2-41 от 25.07.2012 г. - Конфедерация на независимите синдикати в България","Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 2947/ 27.07.1990 г. за унищожаване с протокол № 41/ 27.07.1990 г. делата на аг. ""Иван""." ЕМИЛ,КОСТАДИНОВ,КРЪСТЕВ,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2015-01-07,"Община Кюстендил","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,КОСТАДИНОВ,МАРКОВ,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2010-05-11,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,КОСТОВ,ГРИГОРОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,КОСТОВ,КОСТОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,КОСТОВ,НИКОЛОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-09-18,"Технически университет - София","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,КРАСИМИРОВ,ГРУЕВ,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,КРАСИМИРОВ,МИЛАДИНОВ,,"С.МИХАЙЛОВО, ХАЙРЕДИН, ВРАЦА",2016-01-14,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Враца","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,КРАЧУНОВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.СВИЩОВ, СВИЩОВ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-07-07,"Община Левски","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,КРУМОВ,ВЛАДИМИРОВ,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,КРУМОВ,ГАШЕВ,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2015-07-28,"Община Пордим","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,КРУМОВ,ГАШЕВ,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,КРУМОВ,ИЛИЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,КРУМОВ,ЛОЗАНОВ,1934-06-13,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-11-13,"Държавна агенция по туризъм","Решение № 53 от 13.11.2008 г. - държавни агенции","Собственоръчно написани агентурни сведения; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр., обр. 6; работно дело IР-8961-2 тома; писмо вх. № 1035/ 28.02.1990 г. за унищожаване с протокол № 103/ 1990 г. материалите на аг. ""Юлиан"" (работно дело IР-8961-2 тома – налично)." ЕМИЛ,КРУМОВ,ЛОЗАНОВ,1934-06-13,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-06-16,"Висша атестационна комисия","Решение № 230 от 16.06.2011 г. - ВАК","Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководили го щатни служители; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр., обр. 6; работно дело IР-8961-2 тома; писмо вх. № 1035/ 28.02.1990 г. за унищожаване с протокол № 103/ 1990 г. материалите на аг. ""Юлиан"" (работно дело IР-8961-2 тома – налично)" ЕМИЛ,КРУМОВ,ЛОЗАНОВ,1934-06-13,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-05-27,"Университет за национално и световно стопанство","Решение № 2-352 от 27.05.2014 г. - Университет за национално и световно стопанство","

Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководили го щатни служители; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр., обр. 6; работно дело IР-8961-2 тома; писмо вх. № 1035/ 28.02.1990 г. за унищожаване с протокол № 103/ 1990 г. материалите на аг. ""Юлиан"" (работно дело IР-8961-2 тома – налично).

" ЕМИЛ,КРУМОВ,МИНЧЕВ,,"ГР.ВЪЛЧИ ДОЛ, ВЪЛЧИ ДОЛ, ВАРНА",2015-12-17,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Варна","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,КРУМОВ,ХРИСТОВ,,"ГР.БРЕГОВО, БРЕГОВО, ВИДИН",2014-07-29,"Минно-геоложки университет","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,КРЪСТЕВ,ПАПАЗОВ,,"С.КАРАИСЕН, ПАВЛИКЕНИ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2012-10-17,"Министерство на икономиката, енергетиката и туризма","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ЛАЛОВ,ГОРАНОВ,,"С.СЛАВОВИЦА, ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ, ПЛЕВЕН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ЛЕКОВ,ЛОЗЕВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2008-11-26,"Българска национална телевизия","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ЛЕФТЕРОВ,САРАЧЕВ,1949-02-13,"С.ТЪРЪН, СМОЛЯН, СМОЛЯН",2014-08-12,"Медицински университет - Пловдив","Решение № 2-384 от 12.08.2014 г. - Медицински университет - Пловдив","

Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; протокол рег. № С 2123/ 20.04.1991 г. за унищожаване секретни материали на ""Игнатов"".

" ЕМИЛ,ЛОЗАНОВ,НИКОЛОВ,,"ГР.БОБОВ ДОЛ, БОБОВ ДОЛ, КЮСТЕНДИЛ",2010-05-11,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ЛЪЧЕЗАРОВ,ДИМИТРОВ,,"С.ЧИРЕН, ВРАЦА, ВРАЦА",2016-01-14,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Враца","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ЛЮБЕНОВ,ВИТАНОВ,,"ГР.РАДОМИР, РАДОМИР, ПЕРНИК",2013-05-29,"Длъжници към банка МИНЕРАЛБАНК","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ЛЮБЕНОВ,КЕНАНОВ,,"С.ДРЯНОВО, ЛЪКИ, ПЛОВДИВ",2012-01-12,"Министерство на образованието","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ЛЮБЕНОВ,РЪЖГЕВ,,"ГР.БЕЛЕНЕ, БЕЛЕНЕ, ПЛЕВЕН",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ЛЮБЕНОВ,РЪЖГЕВ,,"ГР.БЕЛЕНЕ, БЕЛЕНЕ, ПЛЕВЕН",2015-06-18,"Община Белене","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ЛЮБЕНОВ,СПАСОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ЛЮБЕНОВ,ТОДОРОВ,,"ГР.БЕРКОВИЦА, БЕРКОВИЦА, МОНТАНА",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ЛЮБЕНОВ,ТОДОРОВ,,"ГР.БЕРКОВИЦА, БЕРКОВИЦА, МОНТАНА",2015-03-11,"Община Берковица","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ЛЮБЕНОВ,ТОДОРОВ,,"ГР.БЕРКОВИЦА, БЕРКОВИЦА, МОНТАНА",2016-02-09,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Монтана","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ЛЮБЕНОВ,ЧАЛГЪНОВ,,"ГР.КРЕСНА, КРЕСНА, БЛАГОЕВГРАД",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ЛЮБЕНОВ,ЧЕРНЕВ,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2013-11-13,"Община Враца","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ЛЮБОМИРОВ,АЛЕКСАНДРОВ,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2010-05-11,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ЛЮБОМИРОВ,ЖЕЛЯЗКОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ЛЮБОМИРОВ,МИТЕВ,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ЛЮБОМИРОВ,НЕСТОРОВ,,"ГР.БЕЛЕНЕ, БЕЛЕНЕ, ПЛЕВЕН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ЛЮБОМИРОВ,ПАНЧЕВ,,"ГР.ДУПНИЦА, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2014-12-09,"Община Дупница","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ЛЮБОМИРОВ,СЕРАФИМОВ,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2015-06-01,"Община Перник","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ЛЮБОМИРОВ,ТРЕНДАФИЛОВ,,"ГР.САМОКОВ, САМОКОВ, СОФИЙСКА",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ЛЮБОМИРОВ,ТРЕНДАФИЛОВ,,"ГР.САМОКОВ, САМОКОВ, СОФИЙСКА",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ЛЮБЧОВ,ДИМИТРОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,МАКСИМОВ,МАТЕЕВ,,"ГР.БРЕГОВО, БРЕГОВО, ВИДИН",2014-06-18,"Длъжници към Държавна спестовна каса","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,МАЛИНОВ,КУШЕВ,,"С.ЧАВДАР, ДОСПАТ, СМОЛЯН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,МАЛЧЕВ,МАЛЧЕВ,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2014-07-15,"Университет по хранителни технологии","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,МАНОВ,МАНОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,МАНОЛОВ,ЙОНЧЕВ,1946-11-25,"С.БИСТРИЦА, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2010-05-11,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 128 от 11.05.2010 г. - Министерство на вътрешните работи","Собственоръчно написано агентурно сведение; документи от ръководилия го щатен служител; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; протокол № 96/ 1990 г. с предложение за унищожаване на лично дело IА-75 и работно дело IР-4640 (налично); работно дело IР-4640." ЕМИЛ,МАНОЛОВ,МЛАДЕНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,МАНОЛОВ,МЛАДЕНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-11-26,"Българска национална телевизия","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,МАНОЛОВ,ХЪРСЕВ,,"ГР.ДИМИТРОВГРАД, ДИМИТРОВГРАД, ХАСКОВО",2009-07-22,"Българска народна банка","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,МАНОЛОВ,ХЪРСЕВ,,"ГР.ДИМИТРОВГРАД, ДИМИТРОВГРАД, ХАСКОВО",2009-12-09,"Печатни издания","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,МАНОЛОВ,ХЪРСЕВ,,"ГР.ДИМИТРОВГРАД, ДИМИТРОВГРАД, ХАСКОВО",2011-10-05,"Администрация на Народното събрание","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,МАНОЛОВ,ХЪРСЕВ,,"ГР.ДИМИТРОВГРАД, ДИМИТРОВГРАД, ХАСКОВО",2013-06-19,"Юробанк България АД","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,МАНОЛОВ,ХЪРСЕВ,,"ГР.ДИМИТРОВГРАД, ДИМИТРОВГРАД, ХАСКОВО",2013-11-06,"Централна кооперативна банка","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,МАНУШОВ,НАЛБАНТОВ,,"С.ДРАГИНОВО, ВЕЛИНГРАД, ПАЗАРДЖИК",2015-04-21,"Община Велинград","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,МАРИНОВ,ГЪЖЕВ,1939-10-16,"С.ГОРСКО СЛИВОВО, ЛЕТНИЦА, ЛОВЕЧ",2010-05-11,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1" ЕМИЛ,МАРИНОВ,ЕНЕВ,,"ГР.ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2014-10-22,"Военна академия Г. С. Раковски","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,МАРИНОВ,ИВАНОВ,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2012-03-28,"Русенски университет ""Ангел Кънчев""","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,МАРИНОВ,ИВАНОВ,,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,МАРИНОВ,ИВАНОВ,,"ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-07-10,"Община Полски Тръмбеш","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,МАРИНОВ,КРЪСТЕВ,,"С.СТОЯНОВО, ВЪРШЕЦ, МОНТАНА",2015-03-24,"Община Вършец","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,МАРИНОВ,ЛЕСЕВ,,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2010-05-11,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,МАРИНОВ,РОЗОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-12-09,"Печатни издания","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,МАРИНОВ,СТАНЧЕВ,,"С.ГИГЕН, ГУЛЯНЦИ, ПЛЕВЕН",2015-06-18,"Община Гулянци","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,МАРИНОВ,ЦОНЕВ,,"ГР.ЗЛАТОГРАД, ЗЛАТОГРАД, СМОЛЯН",2016-01-19,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Габрово","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,МАРСЕЛ,АПОСТОЛОВ,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2014-05-27,"Българска академия на науките","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,МЕТОДИЕВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2008-11-26,"Българска национална телевизия","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,МЕТОДИЕВ,ИВАНОВ,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2010-05-11,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,МЕТОДИЕВ,ИЛИЕВ,,"С.ПОКРАЙНА, ВИДИН, ВИДИН",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,МЕТОДИЕВ,НИКОЛОВ,,"ГР.ГОДЕЧ, ГОДЕЧ, СОФИЙСКА",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,МЕТОДИЕВ,НИКОЛОВ,,"ГР.ГОДЕЧ, ГОДЕЧ, СОФИЙСКА",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,МЕТОДИЕВ,НИКОЛОВ,,"ГР.ГОДЕЧ, ГОДЕЧ, СОФИЙСКА",2010-05-11,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,МЕТОДИЕВ,ПАМПОВ,,"С.ВРЪВ, БРЕГОВО, ВИДИН",2010-05-11,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,МЕТОДИЕВ,РИЗОВ,,"С.МИКРЕВО, СТРУМЯНИ, БЛАГОЕВГРАД",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,МЕТОДИЕВ,СТЕФАНОВ,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,МЕТОДИЕВ,ТОДОРОВСКИ,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,МИКОВ,ТОШЕВ,,"ГР.КУЛА, КУЛА, ВИДИН",2010-05-11,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,МИЛАНОВ,ВЕЛЧЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-10-10,"Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,МИЛЕВ,АНГЕЛОВ,,"ГР.ПАВЛИКЕНИ, ПАВЛИКЕНИ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,МИЛКОВ,АЛАБАШЕВ,,"ГР.ЗЛАТОГРАД, ЗЛАТОГРАД, СМОЛЯН",2013-10-09,"Длъжници към ОББ","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,МИЛКОВ,ИВАНОВ,,"ГР.МОНТАНА, МОНТАНА, МОНТАНА",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,МИЛКОВ,ТРИФОНОВ,,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2013-09-18,"Община Видин","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,МИЛКОВ,ТРИФОНОВ,,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2016-01-06,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Видин","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,МИЛЧЕВ,ГАЧЕВ,,"ЧЕШКА РЕПУБЛИКА",2012-07-11,"Медицински университет - София","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,МИЛЧЕВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,МИЛЧОВ,ИГНАТОВ,,"ГР.ЛОМ, ЛОМ, МОНТАНА",2016-02-09,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Монтана","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,МИРОСЛАВОВ,ИВАНОВ,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,МИРЧЕВ,ИЛИЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-06-04,"Приватизация - обособени части - София","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,МИРЧЕВ,ПЕТРОВ,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,МИТАНОВ,ДИНКОВ,,"ГР.СВИЩОВ, СВИЩОВ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-01-16,"Министерство на правосъдието","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,МИТЕВ,ЧОЛАКОВ,,"С.ДРУЖИНЦИ, КИРКОВО, КЪРДЖАЛИ",2014-11-05,"Община Кирково","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,МИТКОВ,КЬОСЕВ,,"С.КИРКОВО, КИРКОВО, КЪРДЖАЛИ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,МИТКОВ,МЛАДЕНОВ,,"ГР.НЕДЕЛИНО, НЕДЕЛИНО, СМОЛЯН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,МИТКОВ,ХРИСТОВ,1943-08-06,"ГР.БРЕГОВО, БРЕГОВО, ВИДИН",2013-09-25,"Община Брегово","Решение № 2-238 от 25.09.2013 г. - община Брегово","

Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-888 (Вд); рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр.; протокол рег. № 13/ 19.04.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело IР-218 (Вд).

" ЕМИЛ,МИТКОВ,ХУНЕВ,,"ГР.МАДАН, МАДАН, СМОЛЯН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,МИТКОВ,ЧОЛАКОВ,,"С.ТРИГРАД, ДЕВИН, СМОЛЯН",2008-09-16,"Държавна агенция по горите","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,МИТОВ,БАНКОВ,,"ГР.БЕРКОВИЦА, БЕРКОВИЦА, МОНТАНА",2015-03-11,"Община Берковица","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,МИТОВ,ИВАНЧЕВ,,"ГР.МЕЗДРА, МЕЗДРА, ВРАЦА",2013-12-11,"Община Мездра","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,МИТОВ,ИВАНЧЕВ,,"ГР.МЕЗДРА, МЕЗДРА, ВРАЦА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,МИХАЙЛОВ,АНГЕЛОВ,,"ГР.КУБРАТ, КУБРАТ, РАЗГРАД",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,МИХАЙЛОВ,ГАРИПОВ,1950-01-26,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2012-09-18,"Технически университет - София","Решение № 2-70 от 18.09.2012 г. - Технически университет - София","Собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-29709 и в работно дело IР-15437; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6" ЕМИЛ,МИХАЙЛОВ,ДИМИТРОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2011-02-15,"Агенция ""Митници""","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,МИХАЙЛОВ,ЕВРЕВ,,"ГР.ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,МИХАЙЛОВ,КАЛЧЕВ,,"С.ОДЪРНЕ, ПОРДИМ, ПЛЕВЕН",2015-07-28,"Община Пордим","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,МИХАЙЛОВ,МИХАЙЛОВ,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2012-07-25,"Конфедерация на независимите синдикати в България","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,МИХАЙЛОВ,ТЕРЗИЕВ,,"С.ГОРНО КЪПИНОВО, КИРКОВО, КЪРДЖАЛИ",2014-11-05,"Община Кирково","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,МИХАЙЛОВ,ХРИСТОСКОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-05-29,"Длъжници към банка МИНЕРАЛБАНК","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,МЛАДЕНОВ,АНГЕЛОВ,,"ГР.КУЛА, КУЛА, ВИДИН",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,МЛАДЕНОВ,ЗИДАРОВ,,"С.БЕНКОВСКИ, КИРКОВО, КЪРДЖАЛИ",2014-11-05,"Община Кирково","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,МЛАДЕНОВ,ИВАНОВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,МЛАДЕНОВ,ИВАНОВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2014-02-12,"Разследващи полицаи","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,МЛАДЕНОВ,МЛАДЕНОВ,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,МЛАДЕНОВ,МЛАДЕНОВ,,"С.ДЕБРЕН, ГЪРМЕН, БЛАГОЕВГРАД",2011-04-05,"Община Гърмен","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,МЛАДЕНОВ,ТОДОРОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-05-11,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,НАЙДЕНОВ,ПЕТРОВ,,"С.ГРАДЕШНИЦА, КРИВОДОЛ, ВРАЦА",2016-01-14,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Враца","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,НАЙДЕНОВ,ХРИСТОВ,1935-10-07,"С.БЕЛОТИНЦИ, МОНТАНА, МОНТАНА",2008-06-10,"Държавна агенция Архиви","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1" ЕМИЛ,НЕДЕЛЧЕВ,ГЕПОВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,НЕНКОВ,АЛЕКСИЕВ,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2012-10-17,"Министерство на икономиката, енергетиката и туризма","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,НЕНКОВ,АЛЕКСИЕВ,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2015-07-16,"Община Плевен","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,НИКОВ,ПЕТРОВ,1965-06-06,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2010-05-11,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 128 от 11.05.2010 г. - Министерство на вътрешните работи","Със заповед № К-3232/ 29.09.1989 г. е назначен за разузнавач." ЕМИЛ,НИКОЛАЕВ,ВЕЛИНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-01-14,"Приватизирани предприятия - София","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,НИКОЛАЕВ,ИВАНОВ,,"ГР.ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2011-10-25,"Изпълнителна агенция ""Главна инспекция по труда""","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,НИКОЛАЕВ,КИЛИКЧИЙСКИ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,НИКОЛОВ,АБРАШЕВ,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,НИКОЛОВ,АЛАДЖОВ,,"ГР.ПОМОРИЕ, ПОМОРИЕ, БУРГАС",2013-11-27,"Национален осигурителен институт","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,НИКОЛОВ,ГОРАНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,НИКОЛОВ,ГОРАНОВ,,"ГР.ЛОМ, ЛОМ, МОНТАНА",2011-10-05,"Администрация на Народното събрание","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,НИКОЛОВ,ДИМИТРОВ,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,НИКОЛОВ,ДИМИТРОВ,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2010-05-11,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,НИКОЛОВ,ДИМИТРОВ,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2014-02-12,"Разследващи полицаи","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,НИКОЛОВ,ДИМИТРОВ,1958-08-19,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-04-27,"Националната служба за охрана","Решение № 127 от 27.04.2010 г. - Национална служба за охрана","Със заповед № К-4840/ 30.10.1981 г. е назначен за разузнавач; със заповед № 568/ 25.04.1990 г. е преназначен за ст. разузнавач." ЕМИЛ,НИКОЛОВ,ЕНЕВ,,"ГР.ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО, ГЕНЕРАЛ-ТОШЕВО, ДОБРИЧ",2010-05-11,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,НИКОЛОВ,ЗЛАТАРЕВ,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2014-05-27,"Университет за национално и световно стопанство","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,НИКОЛОВ,ИЛИЕВ,,"С.ДОЛНА ЛИПНИЦА, ПАВЛИКЕНИ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,НИКОЛОВ,КАРАМФИЛОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2007-07-05,"Висш съдебен съвет","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,НИКОЛОВ,КАРАМФИЛОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,НИКОЛОВ,КИРОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,НИКОЛОВ,КИРОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,НИКОЛОВ,КОЛЕВ,,"ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-06-05,"Община Елена","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,НИКОЛОВ,КОНСУЛОВ,,"ГР.СУНГУРЛАРЕ, СУНГУРЛАРЕ, БУРГАС",2015-12-01,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,НИКОЛОВ,КУЧЕВ,,"С.ЗГАЛЕВО, ПОРДИМ, ПЛЕВЕН",2015-07-28,"Община Пордим","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,НИКОЛОВ,МАРКОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,НИКОЛОВ,МИЛАНОВ,,"ГР.БОЙЧИНОВЦИ, БОЙЧИНОВЦИ, МОНТАНА",2013-11-13,"Община Враца","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,НИКОЛОВ,МИХАЙЛОВ,,"С.ДИНКОВО, РУЖИНЦИ, ВИДИН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,НИКОЛОВ,ПЛАЧКОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-11-26,"Българска национална телевизия","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,НИКОЛОВ,РАЙКОВСКИ,1953-03-14,"С.СТЕФАНОВО, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2008-06-25,Съдии,"Решение № 41 от 25.06.2008 г. - съдии","Рег. дневник; картон обр. 4;" ЕМИЛ,НИКОЛОВ,РАНГЕЛОВ,,"С.ХЕРАКОВО, БОЖУРИЩЕ, СОФИЙСКА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,НИКОЛОВ,РАНГЕЛОВ,,"ГР.СВОГЕ, СВОГЕ, СОФИЙСКА",2015-11-17,"Община Разград","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,НИКОЛОВ,ТАРАСОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,НИКОЛОВ,ТЕПАВИЧАРОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,НИКОЛОВ,ТРАЙКОВ,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2014-09-10,"Длъжници към банка Хеброс","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,НИКОЛОВ,ХРИСТОВ,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,НИКОЛОВ,ЦВЕТАНОВ,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2015-05-27,"Община Земен","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,НИКОЛОВ,ЦВЕТКОВ,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,НИКОЛОВ,ЧОЛАКОВ,1954-07-05,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2010-05-11,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 128 от 11.05.2010 г. - Министерство на вътрешните работи","Със заповед № К-4720/ 01.11.1982 г. е назначен за разузнавач; със заповед № 1158/ 30.12.1986 г. е преназначен за ст. разузнавач." ЕМИЛ,НИКОЛОВ,ЩАМЛЕР,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2008-11-26,"Българска национална телевизия","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,НИКОЛОВ,ЯНЕВ,1960-02-02,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-04-27,"Националната служба за охрана","Решение № 127 от 27.04.2010 г. - Национална служба за охрана","Със заповед № К-3892/ 15.12.1987 г. е назначен за разузнавач." ЕМИЛ,НИНКОВ,ВЕЛКОВ,,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2013-08-07,"Община Грамада","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ОГНЯНОВ,ЕФРЕМОВ,,"ГР.ЛОМ, ЛОМ, МОНТАНА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ОГНЯНОВ,ЕФРЕМОВ,,"ГР.ЛОМ, ЛОМ, МОНТАНА",2016-02-09,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Монтана","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ПАВЛОВ,БЕЕВ,,"ГР.БЕЛЕНЕ, БЕЛЕНЕ, ПЛЕВЕН",2015-06-29,"Организатор на хазартни игри","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ПАВЛОВ,ЖИВКОВ,,"С.ЧУПРЕНЕ, ЧУПРЕНЕ, ВИДИН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ПАВЛОВ,ЖИВКОВ,,"С.ЧУПРЕНЕ, ЧУПРЕНЕ, ВИДИН",2016-01-06,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Видин","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ПАВЛОВ,ИВАНОВ,1951-09-03,"С.ЛЕСКОВЕЦ, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2010-05-11,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 128 от 11.05.2010 г. - Министерство на вътрешните работи","Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание; собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководил го щатен служител; рег. бланка – 2 бр.; рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр. и обр. 6; лично дело IА-32054; лично и работно дело IА-779." ЕМИЛ,ПАВЛОВ,КОЦОВСКИ,,"С.БОРОВАН, БОРОВАН, ВРАЦА",2013-10-15,"Община Борован","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ПАВЛОВ,МАРИНОВ,,"ГР.РАЗГРАД, РАЗГРАД, РАЗГРАД",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ПАВЛОВ,САПАТУПОВ,1947-12-30,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-12-01,"ЗАД БУЛСТРАД АД","Неустановане принадлежност", ЕМИЛ,ПАНАЙОТОВ,ГЕНДОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-03-16,"Министерство на външните работи","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ПАСКАЛЕВ,ДИМИТРОВ,,"С.ОСТРОВ, ОРЯХОВО, ВРАЦА",2014-08-06,"Медицински университет - София","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ПЕЙЧЕВ,БОЕВ,1932-07-07,"С.БЕЛОГРАДЕЦ, ВЕТРИНО, ВАРНА",2014-06-10,"Софийски университет Св. Климент Охридски","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1" ЕМИЛ,ПЕЙЧЕВ,КАЛОЯНОВ,,"ГР.БЪЛГАРОВО, БУРГАС, БУРГАС",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ПЕНЧЕВ,ВЛАДКОВ,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2011-10-05,"Администрация на Народното събрание","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ПЕНЧЕВ,ВЛАДКОВ,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2008-11-26,"Българска национална телевизия","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ПЕНЧЕВ,ГРАШНОВ,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ПЕНЧЕВ,КОЛЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-06-10,"Държавна агенция за младежта и спорта","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ПЕНЧЕВ,КОЛЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-07-30,"Държавна агенция Държавен резерв и вoeнновременни запаси","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ПЕНЧЕВ,КОЛЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-04-28,"Министерство на физическото възпитание и спорта","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ПЕТКОВ,АВРАМОВ,,"ГР.ЛОМ, ЛОМ, МОНТАНА",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ПЕТКОВ,АВРАМОВ,1946-11-11,"С.МЕДКОВЕЦ, МЕДКОВЕЦ, МОНТАНА",2015-04-07,"Община Монтана","Решение № 2-488 от 07.04.2015 г. - община Монтана","

Рег. дневник; картон обр. 6; писмо вх. № 2019/ 25.04.1990 г. за унищожаване с протокол № 54/ 26.03.1990 г. делото на Я/К ""Фикус"".

" ЕМИЛ,ПЕТКОВ,АВРАМОВ,1946-11-11,"С.МЕДКОВЕЦ, МЕДКОВЕЦ, МОНТАНА",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Решение № 134 от 26.05.2010 г. - Национална агенция за приходите","Рег. дневник; картон обр. 6; писмо вх. № 2019/ 25.04.1990 г. за унищожаване с протокол № 54/ 26.03.1990 г. делото на Я/К ""Фикус""." ЕМИЛ,ПЕТКОВ,ДИМИТРОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-12-09,"Печатни издания","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ПЕТКОВ,ДИМИТРОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-10-14,"Телеграф ЕООД","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ПЕТКОВ,ЕНЧЕВ,,"ГР.РАЗГРАД, РАЗГРАД, РАЗГРАД",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ПЕТКОВ,ИВАНОВ,,"ГР.КУЛА, КУЛА, ВИДИН",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ПЕТКОВ,ИВАНОВ,,"ГР.СЛИВО ПОЛЕ, СЛИВО ПОЛЕ, РУСЕ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ПЕТКОВ,СЪБЕВ,1958-09-27,"ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2010-05-11,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 128 от 11.05.2010 г. - Министерство на вътрешните работи","Със заповед № К-3636/ 30.09.1980 г. е назначен за разузнавач; със заповед № 246/ 29.08.1986 г. е преназначен за ст. разузнавач в ОУ на МВР-Габрово; със заповед № 42/ 19.02.1990 г. е преназначен за инспектор в ОУ на МВР-Ловеч." ЕМИЛ,ПЕТРОВ,АНГЕЛОВ,,"ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ПЕТРОВ,АТАНАСОВ,,"С.СКЛАВЕ, САНДАНСКИ, БЛАГОЕВГРАД",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ПЕТРОВ,АТАНАСОВ,,"С.СКЛАВЕ, САНДАНСКИ, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ПЕТРОВ,ГЕНЧЕВ,,"ГР.КАЗАНЛЪК, КАЗАНЛЪК, СТАРА ЗАГОРА",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ПЕТРОВ,ГОСПОДИНОВ,,"С.ГИГЕН, ГУЛЯНЦИ, ПЛЕВЕН",2015-06-18,"Община Гулянци","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ПЕТРОВ,ГЪГНЕВ,,"ГР.ЛЪКИ, ЛЪКИ, ПЛОВДИВ",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ПЕТРОВ,ДИМИТРОВ,,"ГР.СВИЛЕНГРАД, СВИЛЕНГРАД, ХАСКОВО",2013-04-17,"Кредитни длъжници към банка БАЛКАНБАНК","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ПЕТРОВ,ДОНЧЕВ,,"ГР.СЛАВЯНОВО, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ПЕТРОВ,КИРИНОВ,,"ГР.БЕЛЕНЕ, БЕЛЕНЕ, ПЛЕВЕН",2015-06-18,"Община Белене","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ПЕТРОВ,КИРИНОВ,,"ГР.БЕЛЕНЕ, БЕЛЕНЕ, ПЛЕВЕН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ПЕТРОВ,КИРЧЕВ,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2011-08-09,"Агенция Пътна инфраструктура","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ПЕТРОВ,КОЛЕВ,,"С.МИХАЙЛОВО, ХАЙРЕДИН, ВРАЦА",2014-01-15,"Община Хайредин","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ПЕТРОВ,МАЛЧЕВ,,"ГР.РАЗГРАД, РАЗГРАД, РАЗГРАД",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ПЕТРОВ,МАЛЧЕВ,,"ГР.РАЗГРАД, РАЗГРАД, РАЗГРАД",2015-11-17,"Община Разград","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ПЕТРОВ,МИЛАНОВ,,"ГР.АСЕНОВГРАД, АСЕНОВГРАД, ПЛОВДИВ",2015-08-11,"Община Асеновград","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ПЕТРОВ,МИЛЕВ,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ПЕТРОВ,МИНЕВ,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ПЕТРОВ,МИХАЙЛОВ,,"ГР.СВИЩОВ, СВИЩОВ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-09-11,"Частични избори 29.09.2013 г.","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ПЕТРОВ,МИХАЙЛОВ,,"ГР.СВИЩОВ, СВИЩОВ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-06-18,"Община Белене","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ПЕТРОВ,МИХАЙЛОВ,,"ГР.СВИЩОВ, СВИЩОВ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ПЕТРОВ,НАЙДЕНОВ,,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2013-09-18,"Община Видин","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ПЕТРОВ,ПАЗИЙСКИ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-10-05,"Администрация на Народното събрание","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ПЕТРОВ,ПЕТРОВ,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ПЕТРОВ,ПЕТРОВ,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2016-01-14,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Враца","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ПЕТРОВ,СЛАВЧЕВ,,"ГР.АСЕНОВГРАД, АСЕНОВГРАД, ПЛОВДИВ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ПЕТРОВ,СПИРИДОНОВ,1963-07-31,"С.НОВО СЕЛО, НОВО СЕЛО, ВИДИН",2013-08-13,"Община Ново село","Решение № 2-227 от 13.08.2013 г. - община Ново село","

Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-36134; рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6.

" ЕМИЛ,ПЕТРОВ,СТАМЕНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-05-11,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ПЕТРОВ,ТЕРЗИЙСКИ,,"С.РОСИЦА, ГЕНЕРАЛ-ТОШЕВО, ДОБРИЧ",2010-05-11,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ПЕТРОВ,ТОДОРОВ,,"С.ЧУПРЕНЕ, ЧУПРЕНЕ, ВИДИН",2013-10-09,"Община Ружинци","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ПЕТРОВ,ХРИСТОВ,,"ГР.ПЪРВОМАЙ, ПЪРВОМАЙ, ПЛОВДИВ",2014-05-27,"Българска академия на науките","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ПЕТРОВ,ХРИСТОВ,,"ГР.КУБРАТ, КУБРАТ, РАЗГРАД",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ПЕТРОВ,ЯКОВ,,"С.ВАКЛИНО, ШАБЛА, ДОБРИЧ",2014-03-12,"Община Шабла","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ПИРИНОВ,БОНЧЕВ,,"ГР.СУХИНДОЛ, СУХИНДОЛ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-07-10,"Община Сухиндол","Неустановена принадлежност", ЕМИЛ,ПИРИНОВ,БОНЧЕВ,,"ГР.СУХИНДОЛ, СУХИНДОЛ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-12-08,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Велико Търново",&q