Начална буква на името З

ЗААБИТ,РИФАТОВ,ОСМАНОВ,,"С.КОРИТЕН, КРУШАРИ, ДОБРИЧ",2014-03-12,"Община Крушари","Неустановена принадлежност",

ЗАВАРИН,ИВАНОВ,ГАГОВ,,"ГР.ВЕЛИНГРАД, ВЕЛИНГРАД, ПАЗАРДЖИК",2008-09-16,"Държавна агенция по горите","Неустановена принадлежност",
ЗАВАРИН,СПАСОВ,МАРОВ,,"ГР.ВЕЛИНГРАД, ВЕЛИНГРАД, ПАЗАРДЖИК",2007-09-04,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ЗАВАРИН,СПАСОВ,МАРОВ,,"ГР.ВЕЛИНГРАД, ВЕЛИНГРАД, ПАЗАРДЖИК",2015-04-21,"Община Велинград","Неустановена принадлежност",
ЗАВЧО,ВЪЛЧАНОВ,ЗАХОВ,1932-03-12,"ГР.ШАБЛА, ШАБЛА, ДОБРИЧ",2010-05-11,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 128 от 11.05.2010 г. - Министерство на вътрешните работи","Със заповед № 2936/ 26.05.1969 г. е назначен за зам. н-к отдел; със заповед № 1164/ 04.04.1974 г. е преназначен за н-к отделение; със заповед № 1910/ 15.06.1974 г. е изпратен на 5 месечен курс в СССР; със заповед № 848/ 14.02.1975 г. е преназначен за н-к отдел."
ЗАГОРИ,АТАНАСОВ,ЛАКОВ,,"С.СЕЛАНОВЦИ, ОРЯХОВО, ВРАЦА",2013-12-11,"Община Оряхово","Неустановена принадлежност",
ЗАИД,ОСМАН,КАДИР,,"С.ПОДАЙВА, ИСПЕРИХ, РАЗГРАД",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ЗАИТ,АХМЕДОВ,МЕХМЕДОВ,,"С.ЗАФИРОВО, ГЛАВИНИЦА, СИЛИСТРА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ЗАИТ,МУСТАН,ЯКУБ,,"ГР.ТЕРВЕЛ, ТЕРВЕЛ, ДОБРИЧ",2014-03-12,"Община Тервел","Неустановена принадлежност",
ЗАЙДЕ,ИСМАИЛ,МЕХМЕД,,"С.ПОДАЙВА, ИСПЕРИХ, РАЗГРАД",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ЗАЙДЕ,ШЮКРЮ,ХАСАН,,"ГР.РАЗГРАД, РАЗГРАД, РАЗГРАД",2015-11-17,"Община Разград","Неустановена принадлежност",
ЗАЙНЕП,РИФАД,ХОДЖА,,"С.ДОЛНО ДРЯНОВО, ГЪРМЕН, БЛАГОЕВГРАД",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ЗАЙНЕП,РИФАД,ХОДЖА,,"С.ДОЛНО ДРЯНОВО, ГЪРМЕН, БЛАГОЕВГРАД",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ЗАЙНЕП,РИФАД,ХОДЖА,,"С.ДОЛНО ДРЯНОВО, ГЪРМЕН, БЛАГОЕВГРАД",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност",
ЗАЙРА,КЕМИЛОВА,ИБИШЕВА,,"С.ПЛЕТЕНА, САТОВЧА, БЛАГОЕВГРАД",2011-05-12,"Община Сатовча","Неустановена принадлежност",
ЗАЙРА,КЕМИЛОВА,ИБИШЕВА,,"С.ПЛЕТЕНА, САТОВЧА, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност",
ЗАЙРА,КЕМИЛОВА,ИБИШЕВА,,"С.ПЛЕТЕНА, САТОВЧА, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност",
ЗАКИ,,АНВАР,1964-02-22,ИНДИЯ,2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Решение № 2-172 от 26.04.2013 г. - лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Документ от ръководил го щатен служител; рег. бланка, съдържащи ес в лично дело IА-420 (Пд); рег. дневник; картони – обр. 4 - 3 бр. и обр. 6."
ЗАКИ,АРЕФ,МАДЖИД,,"СИРИЙСКА АРАБСКА РЕПУБЛИКА",2014-06-04,"Приватизация - обособени части - София","Неустановена принадлежност",
ЗАКИР,САДУЛА,БИЛЯЛ,,"С.НОЖАРОВО, САМУИЛ, РАЗГРАД",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ЗАКИР,СЮЛЕЙМАН,ХАСАН,,"С.СЕКУЛОВО, ДУЛОВО, СИЛИСТРА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ЗАКИР,ХАЛИМ,ШАКИР,,"С.ТОДОРОВО, ИСПЕРИХ, РАЗГРАД",2015-11-05,"Община Исперих","Неустановена принадлежност",
ЗАКИР,ХАШИМОВ,АХМЕДОВ,,"С.БЕЛИ ЛОМ, ЛОЗНИЦА, РАЗГРАД",2015-11-11,"Община Лозница","Неустановена принадлежност",
ЗАМФИР,ИВАНОВ,АЛЕКСАНДРОВ,,"С.АСПАРУХОВО, МЕДКОВЕЦ, МОНТАНА",2012-06-14,"Технически университет Варна","Неустановена принадлежност",
ЗАМФИР,КАРАМФИЛОВ,КАВАЛОВ,,"С.РЕКА, СМОЛЯН, СМОЛЯН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ЗАМФИР,МЕТОДИЕВ,КИСКИНОВ,,"С.БАНИТЕ, БАНИТЕ, СМОЛЯН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ЗАМФИР,МИНКОВ,КОПЧЕВ,,"ГР.СМОЛЯН, СМОЛЯН, СМОЛЯН",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност",
ЗАМФИР,НИКИФОРОВ,ЙОНОВ,,"С.ГЪМЗОВО, БРЕГОВО, ВИДИН",2013-09-25,"Община Брегово","Неустановена принадлежност",
ЗАМФИР,ПАВЛОВ,ЗАМФИРОВ,1950-02-08,"С.ОХРИД, БОЙЧИНОВЦИ, МОНТАНА",2015-04-07,"Община Монтана","Решение № 2-488 от 07.04.2015 г. - община Монтана","<p>Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество &ndash; обещание, документ от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-774 (Мх) МФ; рег. дневник; картони &ndash; <a href=""http://91.196.127.196/balancer.php?file=2917.pdf"">обр. 4 &ndash; 5 бр</a>.; протокол рег. № III-72/ 23.04.1990 г. с предложение за унищожаване лично дело IА-774 (Мх) (налично); протокол рег. № III-74/ 23.04.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело IР-488 (Мх).</p>"
ЗАМФИР,ПАВЛОВ,ЗАМФИРОВ,1950-02-08,"С.ОХРИД, БОЙЧИНОВЦИ, МОНТАНА",2016-01-06,"Длъжници към ОББ","Решение № 2-590 от 06.01.2016 г. - лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 - длъжници към ОББ","Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, документ от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-774 (Мх) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр.; протокол рег. № III-72/ 23.04.1990 г. с предложение за унищожаване лично дело IА-774 (Мх) (налично); протокол рег. № III-74/ 23.04.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело IР-488 (Мх)."
ЗАМФИР,ПАВЛОВ,ЗАМФИРОВ,1950-02-08,"С.ОХРИД, БОЙЧИНОВЦИ, МОНТАНА",2016-02-09,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Монтана","Решение № 2-604 от 09.02.2016 г. - кандидати за общински съветници – област Монтана","Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, документ от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-774 (Мх) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр.; протокол рег. № III-72/ 23.04.1990 г. с предложение за унищожаване лично дело IА-774 (Мх) (налично); протокол рег. № III-74/ 23.04.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело IР-488 (Мх)."
ЗАМФИР,РАФАИЛОВ,КОВАЧЕВ,,"С.РЕКА, СМОЛЯН, СМОЛЯН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ЗАМФИР,ТРАЙКОВ,ИВАНОВ,1937-07-16,"С.МЕЗДРЕЯ, БЕРКОВИЦА, МОНТАНА",2015-03-11,"Община Берковица","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1"
ЗАНКА,РАЙКОВА,ИВАНОВА,,"С.ОРЕШЕЦ (ГАРА ОРЕШЕЦ), ДИМОВО, ВИДИН",2013-10-02,"Община Чупрене","Неустановена принадлежност",
ЗАНКО,АДАМОВ,ЧАУШЕВ,,"С.АБЛАНИЦА, ХАДЖИДИМОВО, БЛАГОЕВГРАД",2011-05-27,"Община Хаджидимово","Неустановена принадлежност",
ЗАНКО,БОНЕВ,СТОИМЕНОВ,,"С.ПОБИТ КАМЪК, ТРЕКЛЯНО, КЮСТЕНДИЛ",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност",
ЗАНКО,КАЧЕВ,ДЕНОВ,,"ГР.ГАБРОВО, ГАБРОВО, ГАБРОВО",2015-03-18,"Община Брусарци","Неустановена принадлежност",
ЗАНКО,ТОДОРОВ,БЕЛЕВ,,"С.ГИГЕН, ГУЛЯНЦИ, ПЛЕВЕН",2015-06-18,"Община Гулянци","Неустановена принадлежност",
ЗАНКО,ЯНКОВ,ИЛИЕВ,,"С.ПАМИДОВО, ЛЕСИЧОВО, ПАЗАРДЖИК",2015-04-28,"Община Лесичово","Неустановена принадлежност",
ЗАПРЕН,ЗАПРЕНОВ,ГЮНОВ,,"С.ЕЛШИЦА, ПАНАГЮРИЩЕ, ПАЗАРДЖИК",2015-05-12,"Община Панагюрище","Неустановена принадлежност",
ЗАПРЕН,СТОЯНОВ,ДИМИТРОВ,,"ГР.ПЕТРИЧ, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност",
ЗАПРИН,АНДОНОВ,ХРИСТОСКОВ,,"С.ХАДЖИЕВО, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2015-04-28,"Община Пазарджик","Неустановена принадлежност",
ЗАПРИН,ТОДОРОВ,ПЕПЕЛОВ,,"ГР.РУДОЗЕМ, РУДОЗЕМ, СМОЛЯН",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност",
ЗАПРИНКА,ЛАЗАРОВА,ПЕНЧЕВА,,"С.ВЕТРЕН ДОЛ, СЕПТЕМВРИ, ПАЗАРДЖИК",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ЗАПРО,ДИМИТРОВ,ГРАДЕВ,,"С.МИКРЕВО, СТРУМЯНИ, БЛАГОЕВГРАД",2011-05-04,"Община Струмяни","Неустановена принадлежност",
ЗАПРО,ИВАНОВ,ДИНЕВ,1948-12-21,"ГР.ПЕТРИЧ, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2011-07-12,"Община Петрич","Решение № 241 от 12.07.2011 г. - община Петрич","Със заповед № К-222/ 25.01.1988 г. е назначен за зам. н-к на отделение; със заповед № 399/ 20.07.1989 г. е преназначен за н-к на ГКПП-Кулата"
ЗАПРЯН,АНГЕЛОВ,КОЗЛУДЖОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2011-06-16,"Висша атестационна комисия","Неустановена принадлежност",
ЗАПРЯН,АНГЕЛОВ,КОЗЛУДЖОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2012-08-07,"Пловдивски университет ""Паисий Хилендарски""","Неустановена принадлежност",
ЗАПРЯН,АНГЕЛОВ,РАНГЕЛОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ЗАПРЯН,АТАНАСОВ,КАЛУДОВ,1929-05-17,"ГР.АСЕНОВГРАД, АСЕНОВГРАД, ПЛОВДИВ",2010-05-11,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1"
ЗАПРЯН,БОРИСОВ,СТОЯНОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2010-05-11,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
ЗАПРЯН,ВАСИЛЕВ,ЯНКОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност",
ЗАПРЯН,ВЕЛЕВ,АНГЕЛОВ,,"С.ГРАДИНА, ПЪРВОМАЙ, ПЛОВДИВ",2015-10-05,"Община Първомай","Неустановена принадлежност",
ЗАПРЯН,ВЕЛИЧКОВ,ЛИКОВ,,"ГР.СЪЕДИНЕНИЕ, СЪЕДИНЕНИЕ, ПЛОВДИВ",2015-10-28,"Община Съединение","Неустановена принадлежност",
ЗАПРЯН,ВЛАДОВ,ВЛАДОВ,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2011-10-25,"Изпълнителна агенция ""Главна инспекция по труда""","Неустановена принадлежност",
ЗАПРЯН,ГАЛИТОНОВ,МУХОВ,,"С.ЕЛШИЦА, ПАНАГЮРИЩЕ, ПАЗАРДЖИК",2015-05-12,"Община Панагюрище","Неустановена принадлежност",
ЗАПРЯН,ГЕОРГИЕВ,ГЪЛЪБОВ,,"С.ДЪЛБОК ИЗВОР, ПЪРВОМАЙ, ПЛОВДИВ",2015-10-05,"Община Първомай","Неустановена принадлежност",
ЗАПРЯН,ГЕОРГИЕВ,ПИСАНОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ЗАПРЯН,ГОСПОДИНОВ,ЗАПРЯНОВ,,"С.ВЪГЛАРОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2009-04-15,"Държавна агенция за метрология и технически надзор","Неустановена принадлежност",
ЗАПРЯН,ДИМИТРОВ,ДИМИТРОВ,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2013-01-16,"Министерство на правосъдието","Неустановена принадлежност",
ЗАПРЯН,ДИМИТРОВ,ЗАПРЯНОВ,1933-01-26,"С.ТОПОЛОВО, АСЕНОВГРАД, ПЛОВДИВ",2011-06-16,"Висша атестационна комисия","Решение № 230 от 16.06.2011 г. - ВАК","Разходен документ, отчетен от ръководил го щатен служител; документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 1 - 2 бр. и обр. 3; дело Ф1, а.е. 4106"
ЗАПРЯН,ДИМИТРОВ,ЗАПРЯНОВ,1933-01-26,"С.ТОПОЛОВО, АСЕНОВГРАД, ПЛОВДИВ",2014-06-10,"Софийски университет Св. Климент Охридски","Решение № 2-356 от 10.06.2014 г. - Софийски университет ""Св. Климент Охридски""","<p>Разходен документ, отчетен от ръководил го щатен служител; документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картони &ndash; <a href=""http://91.196.127.196/balancer.php?file=1673.pdf"">обр. 1 - 2 бр</a>. и <a href=""http://91.196.127.196/balancer.php?file=1674.pdf"">обр. 3</a>; дело Ф1, а.е. 4106.</p>"
ЗАПРЯН,ДИМИТРОВ,СТОЯНОВ,,"С.КРАЛИ МАРКО, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2014-07-15,"Аграрен университет - Пловдив","Неустановена принадлежност",
ЗАПРЯН,ДИМИТРОВ,ТАСЕВ,,"ГР.БЕЛОВО, БЕЛОВО, ПАЗАРДЖИК",2015-04-16,"Община Белово","Неустановена принадлежност",
ЗАПРЯН,ДИЧЕВ,СТОЙЧЕВ,,"С.ТЮРКМЕН, БРЕЗОВО, ПЛОВДИВ",2015-08-11,"Община Брезово","Неустановена принадлежност",
ЗАПРЯН,ЖЕКОВ,РАНГЕЛОВ,,"С.БЕЛОЗЕМ, РАКОВСКИ, ПЛОВДИВ",2015-10-05,"Община Раковски","Неустановена принадлежност",
ЗАПРЯН,ИВАНОВ,ДАЧЕВ,,"С.ТРИЛИСТНИК, МАРИЦА, ПЛОВДИВ",2015-09-30,"Община Марица","Неустановена принадлежност",
ЗАПРЯН,ИВАНОВ,ПАНОВ,,"С.ТРУД, МАРИЦА, ПЛОВДИВ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ЗАПРЯН,ИЛИЕВ,ДЖУДЖЕВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ЗАПРЯН,ЙОРДАНОВ,ИЛИЕВ,,"ГР.ПЪРВОМАЙ, ПЪРВОМАЙ, ПЛОВДИВ",2013-01-16,"Министерство на правосъдието","Неустановена принадлежност",
ЗАПРЯН,ЙОРДАНОВ,ПАУНОВ,1950-12-20,"С.КОЗАНОВО, АСЕНОВГРАД, ПЛОВДИВ",2015-08-11,"Община Асеновград","Решение № 2-541 от 11.08.2015 г. - община Асеновград","<p>Картон <a href=""http://91.196.127.196/balancer.php?file=3291.pdf"">обр. 4</a>; рег. дневник; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-1880 от 22.10.2007 г.</p>"
ЗАПРЯН,КОЛЕВ,ЗАПРЯНОВ,,"ГР.ПЪРВОМАЙ, ПЪРВОМАЙ, ПЛОВДИВ",2008-02-12,Министерства,"Неустановена принадлежност",
ЗАПРЯН,КОСТАДИНОВ,КОЛЕВ,,"С.ПОПОВИЦА, САДОВО, ПЛОВДИВ",2015-10-14,"Община Садово","Неустановена принадлежност",
ЗАПРЯН,МИТЕВ,РАДЕВ,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2015-09-09,"Приватизирани предприятия - Хасково","Неустановена принадлежност",
ЗАПРЯН,МИХАЛЕВ,ЗАПРЯНОВ,,"С.СМОЛНИК, КАРНОБАТ, БУРГАС",2013-01-09,"Община Карнобат","Неустановена принадлежност",
ЗАПРЯН,НАЧЕВ,ЛИПОВ,,"С.ДЪЛБОК ИЗВОР, ПЪРВОМАЙ, ПЛОВДИВ",2015-10-05,"Община Първомай","Неустановена принадлежност",
ЗАПРЯН,НИКОЛОВ,ЗАПРЯНОВ,,"С.КОЗАНОВО, АСЕНОВГРАД, ПЛОВДИВ",2014-08-12,"Медицински университет - Пловдив","Неустановена принадлежност",
ЗАПРЯН,ПЕТРОВ,ВАНЕВ,,"С.ДЪЛБОК ИЗВОР, ПЪРВОМАЙ, ПЛОВДИВ",2015-10-05,"Община Първомай","Неустановена принадлежност",
ЗАПРЯН,ПЕТРОВ,СОТИРОВ,,"ГР.АСЕНОВГРАД, АСЕНОВГРАД, ПЛОВДИВ",2015-10-14,"Община Садово","Неустановена принадлежност",
ЗАПРЯН,ПЕТРОВ,ТОШЕВ,,"С.СТРЯМА, РАКОВСКИ, ПЛОВДИВ",2015-06-18,"Приватизирани предприятия - Пловдив","Неустановена принадлежност",
ЗАПРЯН,РАНГЕЛОВ,ЕНЕВ,,"С.РОГОШ, МАРИЦА, ПЛОВДИВ",2015-10-28,"Община Хисаря","Неустановена принадлежност",
ЗАПРЯН,РАНГЕЛОВ,КИСОВ,,"С.МАЛО КОНАРЕ, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ЗАПРЯН,РАНГЕЛОВ,КИСОВ,,"С.МАЛО КОНАРЕ, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ЗАПРЯН,СИМЕОНОВ,ТОЗЕВ,,"ГР.ПЪРВОМАЙ, ПЪРВОМАЙ, ПЛОВДИВ",2015-10-05,"Община Първомай","Неустановена принадлежност",
ЗАПРЯН,СТЕФАНОВ,КУРТЕВ,,"С.ОПАН, ОПАН, СТАРА ЗАГОРА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ЗАПРЯН,СТОИМЕНОВ,КРАЕШКИ,,"ГР.СЕПТЕМВРИ, СЕПТЕМВРИ, ПАЗАРДЖИК",2012-07-25,"Конфедерация на независимите синдикати в България","Неустановена принадлежност",
ЗАПРЯН,СТОЯНОВ,ЖЕЛЕВ,,"С.СПАСОВО, ЧИРПАН, СТАРА ЗАГОРА",2014-01-28,"Община Дряново","Неустановена принадлежност",
ЗАПРЯН,СТОЯНОВ,ШОПОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2015-10-05,"Община Раковски","Неустановена принадлежност",
ЗАПРЯН,ТОДОРОВ,ВИДЕВ,,"С.МАНОЛСКО КОНАРЕ, МАРИЦА, ПЛОВДИВ",2015-09-30,"Община Марица","Неустановена принадлежност",
ЗАПРЯН,ТОДОРОВ,ДЖУДЖЕВ,,"С.ПРАВИЩЕ, СЪЕДИНЕНИЕ, ПЛОВДИВ",2015-10-14,"Община Родопи","Неустановена принадлежност",
ЗАПРЯН,ТОДОРОВ,ТОДОРОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2015-09-30,"Община Пловдив","Неустановена принадлежност",
ЗАПРЯН,ТОНЕВ,КИЧУКОВ,,"ГР.ПЪРВОМАЙ, ПЪРВОМАЙ, ПЛОВДИВ",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ЗАПРЯН,ТОНЧЕВ,ПАНЕВ,,"С.БЯЛ ИЗВОР, ОПАН, СТАРА ЗАГОРА",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност",
ЗАПРЯН,ТРИФОНОВ,ХРИСТЕВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ЗАПРЯН,ТРИФОНОВ,ХРИСТЕВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ЗАПРЯН,ТРИФОНОВ,ХРИСТЕВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност",
ЗАПРЯН,ТРИФОНОВ,ХРИСТЕВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2015-10-05,"Община Раковски","Неустановена принадлежност",
ЗАПРЯН,ТРИФОНОВ,ХРИСТЕВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ЗАПРЯН,ХРИСТОНОВ,ЗАПРЯНОВ,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност",
ЗАПРЯНКА,АНГЕЛОВА,КАМАРСКА,,"ГР.СЪЕДИНЕНИЕ, СЪЕДИНЕНИЕ, ПЛОВДИВ",2015-10-28,"Община Съединение","Неустановена принадлежност",
ЗАПРЯНКА,ВАСИЛЕВА,ХОДЖЕВА,,"ГР.СЪЕДИНЕНИЕ, СЪЕДИНЕНИЕ, ПЛОВДИВ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ЗАПРЯНКА,ДИМИТРОВА,ФАЗЛОВА,,"С.СТРЯМА, РАКОВСКИ, ПЛОВДИВ",2015-10-05,"Община Раковски","Неустановена принадлежност",
ЗАПРЯНКА,РАНГЕЛОВА,ДИМИТРОВА,,"С.БЕЛОЗЕМ, РАКОВСКИ, ПЛОВДИВ",2015-10-05,"Община Раковски","Неустановена принадлежност",
ЗАРА,ЕХИЯ,ИВАНОВА,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност",
ЗАРА,ИВАНОВА,ДЖУБРИЛОВА,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2012-10-17,"Министерство на икономиката, енергетиката и туризма","Неустановена принадлежност",
ЗАРА,НИКОЛАЕВА,ДОБРЕВА,,"ГР.ПОПОВО, ПОПОВО, ТЪРГОВИЩЕ",2011-11-02,"Министерство на регионалното развитие и благоустройството","Неустановена принадлежност",
ЗАРА,НИКОЛАЕВА,ДОБРЕВА,,"ГР.ПОПОВО, ПОПОВО, ТЪРГОВИЩЕ",2012-10-17,"Министерство на икономиката, енергетиката и туризма","Неустановена принадлежност",
ЗАРА,РАШКОВА,ЯНГЪНОВА,,"ГР.КОСТАНДОВО, РАКИТОВО, ПАЗАРДЖИК",2015-05-19,"Община Ракитово","Неустановена принадлежност",
ЗАРИНА,НИКОЛАЕВА,БЪЧВАРОВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ЗАРИНА,НИКОЛАЕВА,БЪЧВАРОВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност",
ЗАРИНА,НИКОЛАЕВА,БЪЧВАРОВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2015-12-17,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Варна","Неустановена принадлежност",
ЗАРИНА,НИКОЛАЕВА,ФИЛЕВА-ИВАНОВА,,"ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ЗАРИЦА,ГЕОРГИЕВА,ДИНКОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ЗАРИЦА,ГЕОРГИЕВА,ДИНКОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност",
ЗАРКА,АНТОНОВА,ВИДЕВА-КОТЕВА,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2008-07-09,"Национален статистически институт","Неустановена принадлежност",
ЗАРКО,ГАНЧЕВ,ГАНЧЕВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2009-04-15,"Държавна агенция за метрология и технически надзор","Неустановена принадлежност",
ЗАРКО,ГЕТОВ,КАЛЕНСКИ,,"С.ГОРНИ ДЪБНИК, ДОЛНИ ДЪБНИК, ПЛЕВЕН",2015-06-23,"Община Долни Дъбник","Неустановена принадлежност",
ЗАРКО,ЗДРАВКОВ,ДАВЧЕВ,,"ГР.АСЕНОВГРАД, АСЕНОВГРАД, ПЛОВДИВ",2015-10-14,"Община Садово","Неустановена принадлежност",
ЗАРКО,ЙОСИФОВ,ЗАХАРИЕВ,,"С.КОПИЛОВЦИ, ГЕОРГИ ДАМЯНОВО, МОНТАНА",2015-03-24,"Община Георги Дамяново","Неустановена принадлежност",
ЗАРКО,МАРИНОВ,ГОГОВ,,"ГР.КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2008-02-12,Министерства,"Неустановена принадлежност",
ЗАРКО,МАРИНОВ,ГОГОВ,,"ГР.КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ЗАРКО,ПЕТРОВ,КОЦЕВ,,"ГР.ГУЛЯНЦИ, ГУЛЯНЦИ, ПЛЕВЕН",2015-08-04,"Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Неустановена принадлежност",
ЗАРКО,СТОЙКОВ,КИРЧЕВ,,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2015-08-04,"Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Неустановена принадлежност",
ЗАРКО,ФИЛИПОВ,МАРИНОВ,,"С.БАНИТЕ, БАНИТЕ, СМОЛЯН",2011-02-02,"Регионални печатни издания","Неустановена принадлежност",
ЗАРКО,ФИЛИПОВ,МАРИНОВ,,"С.БАНИТЕ, БАНИТЕ, СМОЛЯН",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ЗАРКО,ФИЛИПОВ,МАРИНОВ,,"С.БАНИТЕ, БАНИТЕ, СМОЛЯН",2016-02-09,"Областни управи","Неустановена принадлежност",
ЗАРКО,ХАРИТОНОВ,ТОПАЛОВ,,"ГР.РУДОЗЕМ, РУДОЗЕМ, СМОЛЯН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ЗАРКО,ХРИСТОВ,СТОЯНОВ,,"С.ЕРМА РЕКА, ЗЛАТОГРАД, СМОЛЯН",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ЗАРКО,ХРИСТОВ,ХАДЖИЕВ,,"С.ЕРМА РЕКА, ЗЛАТОГРАД, СМОЛЯН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ЗАРКО,ЦВЕТАНОВ,ТОДОРОВ,,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2013-08-13,"Община Ново село","Неустановена принадлежност",
ЗАРЧО,ДИОНИСОВ,КИРИЛОВ,,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2013-08-13,"Община Ново село","Неустановена принадлежност",
ЗАТИЕ,ИСМАИЛОВА,САЛИМОВА,,"С.ТЕМЕНУГА, АРДИНО, КЪРДЖАЛИ",2014-10-29,"Община Ардино","Неустановена принадлежност",
ЗАФИР,ИВАНОВ,АНГЕЛОВ,,"ГР.ВЪЛЧИ ДОЛ, ВЪЛЧИ ДОЛ, ВАРНА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ЗАФИР,ИВАНОВ,АНГЕЛОВ,,"ГР.ВЪЛЧИ ДОЛ, ВЪЛЧИ ДОЛ, ВАРНА",2015-12-17,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Варна","Неустановена принадлежност",
ЗАФИР,МЛАДЕНОВ,ТУМБОЛОВ,1943-02-21,"С.ЖИЖЕВО, САТОВЧА, БЛАГОЕВГРАД",2011-05-12,"Община Сатовча","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1"
ЗАФИРА,ГАНЧЕВА,ХРУСАНОВА,,"С.ЧЕРНОМОРЕЦ, СОЗОПОЛ, БУРГАС",2013-02-13,"община Созопол","Неустановена принадлежност",
ЗАФИРА,ГАНЧЕВА,ХРУСАНОВА,,"С.ЧЕРНОМОРЕЦ, СОЗОПОЛ, БУРГАС",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ЗАФИРА,ГАНЧЕВА,ХРУСАНОВА,,"С.ЧЕРНОМОРЕЦ, СОЗОПОЛ, БУРГАС",2015-12-01,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Неустановена принадлежност",
ЗАФИРКА,ПЕТКОВА,ПЕЙКОВСКА,,"ГР.ШАБЛА, ШАБЛА, ДОБРИЧ",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност",
ЗАХАР,НЕДЕЛЧЕВ,САПУНДЖИЕВ,,"ГР.ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност",
ЗАХАРИ,АЛЕКСАНДРОВ,ЗАХАРИЕВ,,"ГР.ТРОЯН, ТРОЯН, ЛОВЕЧ",2014-02-19,"Бизнес банка","Неустановена принадлежност",
ЗАХАРИ,АЛЕКСАНДРОВ,ЗАХАРИЕВ,,"ГР.ТРОЯН, ТРОЯН, ЛОВЕЧ",2014-06-18,"Длъжници към Държавна спестовна каса","Неустановена принадлежност",
ЗАХАРИ,АЛЕКСАНДРОВ,КАРАИЛИЕВ,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2013-10-09,"Длъжници към ОББ","Неустановена принадлежност",
ЗАХАРИ,АЛЕКСАНДРОВ,КАРАИЛИЕВ,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ЗАХАРИ,АЛЕКСАНДРОВ,КУЗМАНОВ,,"С.СЛИВОВИК, МЕДКОВЕЦ, МОНТАНА",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност",
ЗАХАРИ,АРАНГЕЛОВ,ПАВЛОВ,1952-06-17,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-07-22,"Българска народна банка","Решение № 71 от 22.07.2009 г. - Българска народна банка","Рег. дневник; картон обр. 4; протокол № 75/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-28261 и работно дело IР-13784"
ЗАХАРИ,АСЕНОВ,ЗАХАРИЕВ,1944-12-23,"С.ВИСКЯР, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2011-03-16,"Министерство на външните работи","Решение № 199 от 16.03.2011 г. - Министерството на външните работи","Разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители; документи от ръководили го щатни служители; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; лично и работно дело Ф1, а.е. 4835 – 3 тома"
ЗАХАРИ,АСПАРУХОВ,МИХАЛКОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-07-11,"Минно-геоложки университет ""Св. Иван Рилски""","Неустановена принадлежност",
ЗАХАРИ,БОРИСОВ,АСЕНОВ,,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2013-09-18,"Община Видин","Неустановена принадлежност",
ЗАХАРИ,БОРИСОВ,ГРОЗДАНОВ,,"С.ВЕТРЕН, НЕВЕСТИНО, КЮСТЕНДИЛ",2015-01-14,"Община Невестино","Неустановена принадлежност",
ЗАХАРИ,БОРИСОВ,ДЖОНИНСКИ,,"С.РЕПЛЯНА, ЧУПРЕНЕ, ВИДИН",2013-10-02,"Община Чупрене","Неустановена принадлежност",
ЗАХАРИ,БОРИСОВ,ДОБРЕВ,,"ГР.БАЛЧИК, БАЛЧИК, ДОБРИЧ",2014-02-12,"Община Балчик","Неустановена принадлежност",
ЗАХАРИ,ВАСИЛЕВ,ЗАХАРИЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-02-11,"Българска асоциация Спорт за учащи","Неустановена принадлежност",
ЗАХАРИ,ВАСИЛЕВ,ЗАХАРИЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-06-29,"Организатор на хазартни игри","Неустановена принадлежност",
ЗАХАРИ,ВАСИЛЕВ,ПЕЙЧЕВ,,"С.МЕТОХИЯ, ТРЕКЛЯНО, КЮСТЕНДИЛ",2015-01-21,"Община Трекляно","Неустановена принадлежност",
ЗАХАРИ,ВАСИЛЕВ,ПЕТРОВ,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност",
ЗАХАРИ,ВЕЛЕВ,ВЪЛКОВ,,"С.КАПАТОВО, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2014-12-03,"Община Бобошево","Неустановена принадлежност",
ЗАХАРИ,ВЕЛИЧКОВ,ЗАХАРИЕВ,1953-12-24,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-06-10,"Софийски университет Св. Климент Охридски","Решение № 2-356 от 10.06.2014 г. - Софийски университет ""Св. Климент Охридски""","<p>Рег. дневник; картони &ndash; <a href=""http://91.196.127.196/balancer.php?file=1709.pdf"">обр. 4 &ndash; 2 бр</a>. и <a href=""http://91.196.127.196/balancer.php?file=1710.pdf"">обр. 6</a>; писмо вх. № 1042/ 28.02.1990 г. за унищожаване с протокол № 129/ 20.01.1990 г. личното и работното дело на аг. ""Златан"".</p>"
ЗАХАРИ,ВЕРАДИНОВ,СТОЯНОВ,,"С.ДРАНГОВО, КИРКОВО, КЪРДЖАЛИ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ЗАХАРИ,ВЕРАДИНОВ,СТОЯНОВ,,"С.ДРАНГОВО, КИРКОВО, КЪРДЖАЛИ",2016-01-25,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Кърджали","Неустановена принадлежност",
ЗАХАРИ,ВЪРБАНОВ,МИКОВ,,"ГР.ЧЕРВЕН БРЯГ, ЧЕРВЕН БРЯГ, ПЛЕВЕН",2010-05-11,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
ЗАХАРИ,ВЪРБАНОВ,МИКОВ,,"ГР.ЧЕРВЕН БРЯГ, ЧЕРВЕН БРЯГ, ПЛЕВЕН",2015-01-07,"Община Кюстендил","Неустановена принадлежност",
ЗАХАРИ,ГЕОРГИЕВ,ГЕНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност",
ЗАХАРИ,ГЕОРГИЕВ,ЗАРКОВ,,"ГР.ЧИПРОВЦИ, ЧИПРОВЦИ, МОНТАНА",2015-04-07,"Община Чипровци","Неустановена принадлежност",
ЗАХАРИ,ГЕОРГИЕВ,ЗАХАРИЕВ,,"ГР.АСЕНОВГРАД, АСЕНОВГРАД, ПЛОВДИВ",2010-09-09,"ИА по рибарство и аквакултури","Неустановена принадлежност",
ЗАХАРИ,ГЕОРГИЕВ,ЗАХАРИЕВ,,"ГР.ЛОМ, ЛОМ, МОНТАНА",2015-04-01,"Община Лом","Неустановена принадлежност",
ЗАХАРИ,ГЕОРГИЕВ,КИТИН,,"ГР.БОБОШЕВО, БОБОШЕВО, КЮСТЕНДИЛ",2014-12-03,"Община Бобошево","Неустановена принадлежност",
ЗАХАРИ,ГЕОРГИЕВ,МИХАЙЛОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-12-03,"Община Бобов дол","Неустановена принадлежност",
ЗАХАРИ,ГЕОРГИЕВ,НИКОЛОВ,,"С.ДЕЛЕЙНА, БРЕГОВО, ВИДИН",2013-09-18,"Община Видин","Неустановена принадлежност",
ЗАХАРИ,ГЕОРГИЕВ,СПАСОВ,,"С.ПОЖАРЕВО, БОЖУРИЩЕ, СОФИЙСКА",2012-07-25,"Конфедерация на независимите синдикати в България","Неустановена принадлежност",
ЗАХАРИ,ГЕРАСИМОВ,ПРОКОПОВ,,"С.СЕНОКОС, СИМИТЛИ, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност",
ЗАХАРИ,ГЕЧЕВ,ПЕТКОВ,,"С.СТОКИТЕ, СЕВЛИЕВО, ГАБРОВО",2014-02-05,"Община Севлиево","Неустановена принадлежност",
ЗАХАРИ,ГРИГОРОВ,СТОЙЧЕВ,,"ГР.КАЗАНЛЪК, КАЗАНЛЪК, СТАРА ЗАГОРА",2012-07-25,"Конфедерация на независимите синдикати в България","Неустановена принадлежност",
ЗАХАРИ,ДЕЛЧЕВ,ЗАХАРИЕВ,,"ГР.ПИРДОП, ПИРДОП, СОФИЙСКА",2011-02-15,"Агенция ""Митници""","Неустановена принадлежност",
ЗАХАРИ,ДИМИТРОВ,АНГЕЛОВ,,"С.КОИЛОВЦИ, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2014-01-22,"Длъжници към Централна кооперативна банка","Неустановена принадлежност",
ЗАХАРИ,ДИМИТРОВ,БАСАМАКОВ,,"С.ГЪЛЪБОВО, ГЪЛЪБОВО, СТАРА ЗАГОРА",2013-06-05,"УниКредит Булбанк АД","Неустановена принадлежност",
ЗАХАРИ,ДИМИТРОВ,БАСАМАКОВ,,"С.ГЪЛЪБОВО, ГЪЛЪБОВО, СТАРА ЗАГОРА",2015-08-11,"Община Асеновград","Неустановена принадлежност",
ЗАХАРИ,ДИМИТРОВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2007-09-04,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ЗАХАРИ,ДИМИТРОВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ЗАХАРИ,ДИМИТРОВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ЗАХАРИ,ДИМИТРОВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност",
ЗАХАРИ,ДИМИТРОВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2015-09-30,"Община Пловдив","Неустановена принадлежност",
ЗАХАРИ,ДИМИТРОВ,ДИМИТРОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ЗАХАРИ,ДИМИТРОВ,ЗАХАРИЕВ,,"С.ЗАСМЯНО, АКСАКОВО, ВАРНА",2013-03-20,"Община Аксаково","Неустановена принадлежност",
ЗАХАРИ,ДИМИТРОВ,ЗАХАРИЕВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2015-06-18,"Приватизирани предприятия - Пловдив","Неустановена принадлежност",
ЗАХАРИ,ДИМИТРОВ,РАЙКОВ,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2007-09-04,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ЗАХАРИ,ДИМИТРОВ,РАЙКОВ,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2011-06-16,"Висша атестационна комисия","Неустановена принадлежност",
ЗАХАРИ,ДИМИТРОВ,РАЙКОВ,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2014-04-24,"Тракийски университет – гр. Стара Загора","Неустановена принадлежност",
ЗАХАРИ,ДИМИТРОВ,СРЪНДЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-01-14,"Приватизирани предприятия - София","Неустановена принадлежност",
ЗАХАРИ,ДИМИТРОВ,СТОЯНОВ,,"ГР.КОТЕЛ, КОТЕЛ, СЛИВЕН",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност",
ЗАХАРИ,ДРАГОМИРОВ,КАМЕНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-10-05,"Администрация на Народното събрание","Неустановена принадлежност",
ЗАХАРИ,ЕВЛОГИЕВ,ЗАХАРИЕВ,,"С.НЕДЕЛИЩЕ, ДРАГОМАН, СОФИЙСКА",2011-10-25,"Изпълнителна агенция ""Главна инспекция по труда""","Неустановена принадлежност",
ЗАХАРИ,ЕВТИМОВ,ИЛИЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-05-11,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
ЗАХАРИ,ЕМИЛОВ,ЯНАКИЕВ,,"С.КОСТЕНЕЦ, КОСТЕНЕЦ, СОФИЙСКА",2013-07-03,"Длъжници към Стопанска банка","Неустановена принадлежност",
ЗАХАРИ,ЖЕКОВ,ЗАХАРИЕВ,,"ГР.ХАРМАНЛИ, ХАРМАНЛИ, ХАСКОВО",2011-02-15,"Агенция ""Митници""","Неустановена принадлежност",
ЗАХАРИ,ЖЕЛЕВ,ЗАХАРИЕВ,,"С.МАРКОВО, БРАТЯ ДАСКАЛОВИ, СТАРА ЗАГОРА",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност",
ЗАХАРИ,ИВАНОВ,ВОЙНИКОВ,,"ГР.СЕВЛИЕВО, СЕВЛИЕВО, ГАБРОВО",2014-02-05,"Община Севлиево","Неустановена принадлежност",
ЗАХАРИ,ИВАНОВ,ЗАХАРИЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-05-27,"Държавна комисия по сигурността на информацията","Неустановена принадлежност",
ЗАХАРИ,ИВАНОВ,ЗАХАРИЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-05-11,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
ЗАХАРИ,ИВАНОВ,ЗАХАРИЕВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2012-07-11,"Медицински университет - Пловдив","Неустановена принадлежност",
ЗАХАРИ,ИВАНОВ,ЗАХАРИЕВ,,"С.РАЗДОЛ, СТРУМЯНИ, БЛАГОЕВГРАД",2011-05-04,"Община Струмяни","Неустановена принадлежност",
ЗАХАРИ,ИВАНОВ,ЗАХАРИЕВ,,"С.КОПИЛОВЦИ, ГЕОРГИ ДАМЯНОВО, МОНТАНА",2015-04-07,"Община Монтана","Неустановена принадлежност",
ЗАХАРИ,ИВАНОВ,ЗЛАТЕВ,,"ГР.ЯКОРУДА, ЯКОРУДА, БЛАГОЕВГРАД",2014-09-24,"Длъжници към банка Биохим","Неустановена принадлежност",
ЗАХАРИ,ИВАНОВ,КРЪСТЕВ,,"ГР.РАДОМИР, РАДОМИР, ПЕРНИК",2009-12-02,"Национална здравноосигурителна каса","Неустановена принадлежност",
ЗАХАРИ,ИВАНОВ,ХЪМЧЕВ,,"С.ДРЯНОВО, ЛЪКИ, ПЛОВДИВ",2015-09-14,"Община Лъки","Неустановена принадлежност",
ЗАХАРИ,ИЛИЕВ,ДОШКОВ,,"ГР.ГАБРОВО, ГАБРОВО, ГАБРОВО",2009-12-02,"Национална здравноосигурителна каса","Неустановена принадлежност",
ЗАХАРИ,ИЛИЕВ,ДОШКОВ,,"ГР.ГАБРОВО, ГАБРОВО, ГАБРОВО",2014-01-22,"Община Габрово","Неустановена принадлежност",
ЗАХАРИ,ИЛИЕВ,ТОШЕВСКИ,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2014-02-19,"Община Добрич","Неустановена принадлежност",
ЗАХАРИ,ЙОРДАНОВ,КИЛЕВ,,"ГР.РИЛА, РИЛА, КЮСТЕНДИЛ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност",
ЗАХАРИ,ЙОРДАНОВ,КРЪСТЕВ,,"ГР.СВИЛЕНГРАД, СВИЛЕНГРАД, ХАСКОВО",2010-05-11,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
ЗАХАРИ,КИНОВ,БОЯДЖИЕВ,,"ГР.ЗЛАТИЦА, ЗЛАТИЦА, СОФИЙСКА",2013-10-30,"Община Козлодуй","Неустановена принадлежност",
ЗАХАРИ,КИРИЛОВ,ЗАХАРИЕВ,,"С.КРИВА БАРА, БРУСАРЦИ, МОНТАНА",2015-03-18,"Община Брусарци","Неустановена принадлежност",
ЗАХАРИ,КИРИЛОВ,ИГНАТОВ,,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2013-09-18,"Община Видин","Неустановена принадлежност",
ЗАХАРИ,КИРИЛОВ,КОСТОВ,,"С.ДЕЛЕЙНА, БРЕГОВО, ВИДИН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ЗАХАРИ,КИРИНОВ,ФИЛИПОВ,,"С.БЯЛА ВОДА, БЕЛЕНЕ, ПЛЕВЕН",2015-06-18,"Община Белене","Неустановена принадлежност",
ЗАХАРИ,КЛИМЕНТОВ,КИРИЛОВ,,"С.КОВАЧИЦА, ЛОМ, МОНТАНА",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
ЗАХАРИ,КОЛЕВ,ЗАХАРИЕВ,,"ГР.НИКОЛАЕВО, НИКОЛАЕВО, СТАРА ЗАГОРА",2010-05-11,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
ЗАХАРИ,КОЛЕВ,ЗАХАРИЕВ,,"ГР.НИКОЛАЕВО, НИКОЛАЕВО, СТАРА ЗАГОРА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ЗАХАРИ,КОСТАДИНОВ,БИБИШКОВ,,"С.МАРИКОСТИНОВО, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2011-07-12,"Община Петрич","Неустановена принадлежност",
ЗАХАРИ,КОСТАДИНОВ,ЖЛЯБИНКОВ,1925-04-11,"ГР.РИЛА, РИЛА, КЮСТЕНДИЛ",2015-01-14,"Община Рила","Решение № 2-447 от 14.01.2015 г. - община Рила","<p>Картон <a href=""http://91.196.127.196/balancer.php?file=2597.pdf"">обр. 4</a>; протокол № 339/ 1962 г. с предложение за унищожаване лично и работно дело IИ-440; Със заповед № 9240/ 20.08.1950 г. е назначен за разузнавач.</p>"
ЗАХАРИ,КОСТАДИНОВ,МАРИНОВ,,"С.НЕГОВАНОВЦИ, НОВО СЕЛО, ВИДИН",2016-01-06,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Видин","Неустановена принадлежност",
ЗАХАРИ,ЛОЗАНОВ,ЗАХАРИЕВ,,"С.МАДАРА, ШУМЕН, ШУМЕН",2010-05-11,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
ЗАХАРИ,ЛЮБЕНОВ,КОНДАКОВ,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2013-11-27,"Длъжници към Добруджанска банка","Неустановена принадлежност",
ЗАХАРИ,ЛЮБЕНОВ,МУТАФЧИЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност",
ЗАХАРИ,ЛЮБЕНОВ,МУТАФЧИЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-10-28,"Община Хисаря","Неустановена принадлежност",
ЗАХАРИ,ЛЮБЕНОВ,ПЕТРОВ,,"С.ГОРНО ЦЕРОВЕНЕ, МОНТАНА, МОНТАНА",2010-05-11,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
ЗАХАРИ,МАЛИОНОВ,ЗАХАРИЕВ,,"С.КОПИЛОВЦИ, ГЕОРГИ ДАМЯНОВО, МОНТАНА",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
ЗАХАРИ,МАРИНОВ,МАРИНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-06-29,"Агенция по геодезия, картография и кадастър","Неустановена принадлежност",
ЗАХАРИ,МАРИНОВ,МАРИНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-11-02,"Министерство на регионалното развитие и благоустройството","Неустановена принадлежност",
ЗАХАРИ,МИЛАНОВ,АЛЕКСАНДРОВ,,"С.МЪРВОДОЛ, НЕВЕСТИНО, КЮСТЕНДИЛ",2015-09-14,"Община Лъки","Неустановена принадлежност",
ЗАХАРИ,МИЛАНОВ,АЛЕКСОВ,,"С.РАБРОВО, БОЙНИЦА, ВИДИН",2010-05-11,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
ЗАХАРИ,МИЛЕТИЕВ,ЗАХАРИЕВ,,"С.МЕДКОВЕЦ, МЕДКОВЕЦ, МОНТАНА",2015-04-01,"Община Медковец","Неустановена принадлежност",
ЗАХАРИ,МИТЕВ,РАДУКОВ,1949-12-12,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-12-14,"Министерство на външните работи - посланици","Решение № 175 от 14.12.2010 г. - МВнР - посланици и генерални консули","Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; лично дело IА-27344 МФ; работно дело IР-12741."
ЗАХАРИ,МИТЕВ,РАДУКОВ,1949-12-12,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-03-16,"Министерство на външните работи","Решение № 199 от 16.03.2011 г. - Министерството на външните работи","Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; лично дело IА-27344 МФ; работно дело IР-12741"
ЗАХАРИ,МИХАИЛОВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.ОМУРТАГ, ОМУРТАГ, ТЪРГОВИЩЕ",2009-12-02,"Национална здравноосигурителна каса","Неустановена принадлежност",
ЗАХАРИ,МИХАЙЛОВ,ЗАХАРИЕВ,1949-08-17,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2007-09-04,"Народно събрание","Решение № 14 от 04.09.2007 г. - Народно събрание","<p>Собственоръчно написани агентурни сведения; рег. бланки; документ за получено възнаграждение; разходни документи, отчетени от оперативния работник; документи от ръководилите го щатни служители; картони <a href=""http://91.196.127.196/balancer.php?file=248.pdf"">обр. 4</a> и <a href=""http://91.196.127.196/balancer.php?file=249.pdf"">обр. 6</a>; рег. дневник; лично дело ІА-28482МФ; работно дело Ір-6465</p>"
ЗАХАРИ,МИХАЙЛОВ,ЗАХАРИЕВ,1949-08-17,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-11-13,"Банка Славяни","Решение № 2-258 от 13.11.2013 г. - ТБ ""Славяни"" АД","Собственоръчно написани агентурни сведения; рег. бланка – 2 бр.; документ за получено възнаграждение; разходни документи, отчетени от оперативния работник; документи от ръководилите го щатни служители; картони - обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; рег. дневник; лично дело ІА-28482 МФ; работно дело ІР-6465."
ЗАХАРИ,МИХАЙЛОВ,ЗАХАРИЕВ,1949-08-17,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-06-18,"Длъжници към Държавна спестовна каса","Решение № 2-358 от 18.06.2014 г. - лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 - длъжници към ДСК","<p>Собственоръчно написани агентурни сведения; рег. бланка &ndash; 2 бр.; документ за получено възнаграждение; разходни документи, отчетени от оперативния работник; документи от ръководилите го щатни служители; картони - <a href=""http://91.196.127.196/balancer.php?file=1768.pdf"">обр. 4 &ndash; 2 бр.</a> и <a href=""http://91.196.127.196/balancer.php?file=1769.pdf"">обр. 6</a>; рег. дневник; лично дело ІА-28482 МФ; работно дело ІР-6465.</p>"
ЗАХАРИ,МИХАЙЛОВ,ЗАХАРИЕВ,1949-08-17,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-07-08,"Длъжници към Балканска универсална банка (БУБ)","Решение № 2-371 от 08.07.2014 г. - лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 - длъжници към банка Балканска универсална банка","Собственоръчно написани агентурни сведения; рег. бланка – 2 бр.; документ за получено възнаграждение; разходни документи, отчетени от оперативния работник; документи от ръководилите го щатни служители; картони - обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; рег. дневник; лично дело ІА-28482 МФ; работно дело ІР-6465."
ЗАХАРИ,НАНЕВ,ЖЕЛЯЗКОВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2007-09-04,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ЗАХАРИ,НАНЕВ,ЖЕЛЯЗКОВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2009-11-18,"Агенция за приватизация","Неустановена принадлежност",
ЗАХАРИ,НАНЕВ,ЖЕЛЯЗКОВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2015-01-14,"Приватизирани предприятия - София","Неустановена принадлежност",
ЗАХАРИ,НИКИФОРОВ,ЗАХАРИЕВ,,"С.ГОЛЕМА РАКОВИЦА, ЕЛИН ПЕЛИН, СОФИЙСКА",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ЗАХАРИ,НИКОЛАЕВ,АНДРЕЕВ,,"С.ТАТАРИ, БЕЛЕНЕ, ПЛЕВЕН",2015-06-18,"Община Белене","Неустановена принадлежност",
ЗАХАРИ,НИКОЛОВ,ЗАХАРИЕВ,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2013-03-20,"Община Аврен","Неустановена принадлежност",
ЗАХАРИ,НИКОЛОВ,ЗАХАРИЕВ,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2013-04-03,"Община Варна","Неустановена принадлежност",
ЗАХАРИ,НИКОЛОВ,ЗАХАРИЕВ,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2015-12-17,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Варна","Неустановена принадлежност",
ЗАХАРИ,НИКОЛОВ,ИВАНОВ,,"С.ГОВЕЖДА, ГЕОРГИ ДАМЯНОВО, МОНТАНА",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност",
ЗАХАРИ,НИКОЛОВ,НАКОВ,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2015-01-07,"Община Кюстендил","Неустановена принадлежност",
ЗАХАРИ,ПАВЛОВ,ПЕКОВ,1933-03-03,"С.ШИПОТ, ДИМОВО, ВИДИН",2013-08-07,"Община Димово","Решение № 2-224 от 07.08.2013 г. - община Димово","<p>Рег. дневник; картони &ndash; <a href=""http://91.196.127.196/balancer.php?file=820.pdf"">обр. 4 &ndash; 5 бр</a>. и <a href=""http://91.196.127.196/balancer.php?file=821.pdf"">обр. 6</a>; протокол № 1436/ 05.03.1990 г. за унищожаване материалите на Я/К ""Пролет""</p>"
ЗАХАРИ,ПЕТКОВ,ЗАХАРИЕВ,,"ГР.ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ, ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-07-10,"Община Полски Тръмбеш","Неустановена принадлежност",
ЗАХАРИ,ПЕТРОВ,НИНОВ,,"С.БЕЛИ БРЕГ, БОЙЧИНОВЦИ, МОНТАНА",2015-03-11,"Община Бойчиновци","Неустановена принадлежност",
ЗАХАРИ,ПЕТРОВ,ПАВЛЕВСКИ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-12-08,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Велико Търново","Неустановена принадлежност",
ЗАХАРИ,ПЕТРОВ,ПЕТКОВ,,"С.РЕПЛЯНА, ЧУПРЕНЕ, ВИДИН",2013-07-31,"Община Белоградчик","Неустановена принадлежност",
ЗАХАРИ,ПЕТРОВ,ПЕТРОВ,,"ГР.ЕЛХОВО, ЕЛХОВО, ЯМБОЛ",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ЗАХАРИ,ПЕТРОВ,ПЕТРОВ,,"ГР.ЕЛХОВО, ЕЛХОВО, ЯМБОЛ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ЗАХАРИ,ПЕТРОВ,ПЕТРОВ,,"ГР.ЕЛХОВО, ЕЛХОВО, ЯМБОЛ",2015-01-14,"Приватизирани предприятия - София","Неустановена принадлежност",
ЗАХАРИ,ПЕТРОВ,ХОЛЕВИЧ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2007-09-04,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ЗАХАРИ,ПЕТРОВ,ХОЛЕВИЧ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2013-04-03,"Община Варна","Неустановена принадлежност",
ЗАХАРИ,РАЙКОВ,ПЕТРОВ,,"ГР.САНДАНСКИ, САНДАНСКИ, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност",
ЗАХАРИ,РАНГЕЛОВ,ЗАХАРИЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-10-17,"Министерство на икономиката, енергетиката и туризма","Неустановена принадлежност",
ЗАХАРИ,СИЛКОВ,ТОПЧИЕВ,,"ГР.СМОЛЯН, СМОЛЯН, СМОЛЯН",2015-09-14,"Приватизирани предприятия - Смолян","Неустановена принадлежност",
ЗАХАРИ,СИМЕОНОВ,ЗАХАРИЕВ,,"С.ТРЕКЛЯНО, ТРЕКЛЯНО, КЮСТЕНДИЛ",2015-01-21,"Община Трекляно","Неустановена принадлежност",
ЗАХАРИ,СИМЕОНОВ,ЗАХАРИЕВ,,"С.ТРЕКЛЯНО, ТРЕКЛЯНО, КЮСТЕНДИЛ",2016-02-18,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Кюстендил","Неустановена принадлежност",
ЗАХАРИ,СПАСОВ,ГРИГОРОВ,,"ГР.ЕЛИН ПЕЛИН, ЕЛИН ПЕЛИН, СОФИЙСКА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ЗАХАРИ,СТАВРЕВ,ТАСКОВ,,"С.НЕДЕЛИЩЕ, ДРАГОМАН, СОФИЙСКА",2014-09-10,"Длъжници към банка Хеброс","Неустановена принадлежност",
ЗАХАРИ,СТАНИМИРОВ,ЗАХАРИЕВ,,"С.КЬОЛМЕН, ВЪРБИЦА, ШУМЕН",2008-12-18,"Българско национално радио","Неустановена принадлежност",
ЗАХАРИ,СТЕФАНОВ,ЗАРКОВ,1948-12-19,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-05-11,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 128 от 11.05.2010 г. - Министерство на вътрешните работи","<p>Рег. дневник; картон <a href=""http://91.196.127.196/balancer.php?file=3318.pdf"">обр. 4</a>. Със заповед № 371/ 08.08.1974 г. е назначен за разузнавач III степен; със заповед № 380/ 12.08.1977 г. е преназначен за разузнавач II степен; със заповед № 253/ 28.11.1980 г. е преназначен за ст. разузнавач; със заповед № 265/ 31.12.1981 г. е преназначен за инспектор; със заповед № 4350/ 29.09.1983 г. е зачислен за задочна аспирантура във ВКШ на КГБ-СССР; със заповед № 206/ 07.08.1985 г. е преназначен за зам. н-к отделение; със заповед № 678/ 05.03.1987 г. е изпратен на 3 месечен курс за ръководни кадри в КГБ-Москва.</p>"
ЗАХАРИ,СТЕФАНОВ,ЗАХАРИЕВ,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2010-05-11,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
ЗАХАРИ,СТЕФАНОВ,ЛУЛОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-05-11,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
ЗАХАРИ,СТОЯНОВ,ДЖЕВИЗОВ,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2009-04-15,"Държавна агенция за метрология и технически надзор","Неустановена принадлежност",
ЗАХАРИ,СТОЯНОВ,ДЖЕВИЗОВ,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2015-06-18,"Приватизирани предприятия - Пловдив","Неустановена принадлежност",
ЗАХАРИ,СТОЯНОВ,ЗАХАРИЕВ,,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2010-05-11,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
ЗАХАРИ,СТОЯНОВ,НУШЕВ,,"С.ЛАДАРЕВО, САНДАНСКИ, БЛАГОЕВГРАД",2013-02-13,"Община Несебър","Неустановена принадлежност",
ЗАХАРИ,ТАХИРОВ,ХАДЖИЕВ,,"ГР.ДИМИТРОВГРАД, ДИМИТРОВГРАД, ХАСКОВО",2013-04-03,"Община Варна","Неустановена принадлежност",
ЗАХАРИ,ТОДОРОВ,ВАСИЛЕВ,,"ГР.СВИЛЕНГРАД, СВИЛЕНГРАД, ХАСКОВО",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ЗАХАРИ,ТОДОРОВ,ЗАХАРИЕВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
ЗАХАРИ,ТОДОРОВ,ЗАХАРИЕВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2014-02-12,"Разследващи полицаи","Неустановена принадлежност",
ЗАХАРИ,ТОДОРОВ,ЗАХАРИЕВ,,"С.ДЪЛГОДЕЛЦИ, ЯКИМОВО, МОНТАНА",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност",
ЗАХАРИ,ТОДОРОВ,КАРАМФИЛОВ,,"ГР.КАВАРНА, КАВАРНА, ДОБРИЧ",2007-09-04,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ЗАХАРИ,ТОДОРОВ,КАРАМФИЛОВ,,"ГР.КАВАРНА, КАВАРНА, ДОБРИЧ",2008-07-09,"Национален статистически институт","Неустановена принадлежност",
ЗАХАРИ,ХАРАЛАМПИЕВ,ФИРКОВ,,"ГР.БРЕГОВО, БРЕГОВО, ВИДИН",2013-09-25,"Община Брегово","Неустановена принадлежност",
ЗАХАРИ,ХРИСТОВ,ЗАХАРИЕВ,,"ГР.СЕВЛИЕВО, СЕВЛИЕВО, ГАБРОВО",2008-09-16,"Държавна агенция по горите","Неустановена принадлежност",
ЗАХАРИ,ХРИСТОВ,ПАНАЙОТОВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2011-02-15,"Агенция ""Митници""","Неустановена принадлежност",
ЗАХАРИ,ЦВЕТКОВ,ЯНАКИЕВ,1938-05-19,"С.РАДОВО, ТРЪН, ПЕРНИК",2011-03-16,"Министерство на външните работи","Решение № 199 от 16.03.2011 г. - Министерството на външните работи","Рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; лично дело IА-36395"
ЗАХАРИ,ЦЕКОВ,ЗАМФИРОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2016-02-09,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Монтана","Неустановена принадлежност",
ЗАХАРИ,ЯКИМОВ,ДОНЕВ,,"ГР.КРЕСНА, КРЕСНА, БЛАГОЕВГРАД",2011-07-27,"Община Благоевград","Неустановена принадлежност",
ЗАХАРИ,ЯСЕНОВ,ЧАРЪКЧИЕВ,,"С.ЖЪЛТУША, АРДИНО, КЪРДЖАЛИ",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност",
ЗАХАРИЙ,АЛЕКСАНДРОВ,КРЪСТЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-07-11,"Медицински университет - София","Неустановена принадлежност",
ЗАХАРИЙ,АЛЕКСАНДРОВ,КРЪСТЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност",
ЗАХАРИН,АТАНАСОВ,ИЛИЕВ,1940-12-26,"С.СКЛАВЕ, САНДАНСКИ, БЛАГОЕВГРАД",2011-01-26,"Министерство на отбраната","Решение № 180 от 26.01.2011 г. - Министерството на отбраната","Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; протокол № 87/ 1990 г. с предложение за унищожаване на лично дело IА-24448 и работно дело IР-9354"
ЗАХАРИН,ГЕОРГИЕВ,ЗАХАРИЕВ,,"ГР.ДУПНИЦА, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2015-03-24,"Община Георги Дамяново","Неустановена принадлежност",
ЗАХАРИН,ЕВЛОГИЕВ,ПЕНОВ,1962-07-26,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2011-11-16,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 285 от 16.11.2011 г. - Министерство на вътрешните работи","Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; картон обр. 4; лично и работно дело IА-752."
ЗАХАРИН,ИВАНОВ,ЗАМФИРОВ,,"ГР.ЧИПРОВЦИ, ЧИПРОВЦИ, МОНТАНА",2015-04-07,"Община Чипровци","Неустановена принадлежност",
ЗАХАРИН,ИВАНОВ,ЗАМФИРОВ,,"ГР.ЧИПРОВЦИ, ЧИПРОВЦИ, МОНТАНА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ЗАХАРИН,ИВАНОВ,ЗАМФИРОВ,,"ГР.ЧИПРОВЦИ, ЧИПРОВЦИ, МОНТАНА",2016-02-09,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Монтана","Неустановена принадлежност",
ЗАХАРИН,КИРИЛОВ,ХАДЖИЙСКИ,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2011-07-27,"Община Благоевград","Неустановена принадлежност",
ЗАХАРИН,КИРИЛОВ,ХАДЖИЙСКИ,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност",
ЗАХАРИН,ПАНАЙОТОВ,ЗАХАРИЕВ,,"ГР.ЦАРЕВО, ЦАРЕВО, БУРГАС",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност",
ЗАХАРИН,СТОЯНОВ,МАРИНОВ,,"С.ОСТРОВ, ОРЯХОВО, ВРАЦА",2013-12-11,"Община Оряхово","Неустановена принадлежност",
ЗАХАРИН,СТОЯНОВ,МАРИНОВ,,"С.ОСТРОВ, ОРЯХОВО, ВРАЦА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ЗАХАРИН,СТОЯНОВ,МАРИНОВ,,"С.ОСТРОВ, ОРЯХОВО, ВРАЦА",2016-01-14,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Враца","Неустановена принадлежност",
ЗАХАРИН,СТРАХИЛОВ,МАРКОВ,,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2012-10-23,"Военна академия ""Георги Стойков Раковски""","Неустановена принадлежност",
ЗАХАРИН,ХРИСТОВ,ЛАЗАРОВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ЗАХАРИН,ЦВЕТАНОВ,МАЧЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-02-15,"Агенция ""Митници""","Неустановена принадлежност",
ЗАХАРИНА,АНГЕЛОВА,САВОВА,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност",
ЗАХАРИНА,ГЕОРГИЕВА,БАКЛАРЕВА,,"ГР.АСЕНОВГРАД, АСЕНОВГРАД, ПЛОВДИВ",2008-09-16,"Държавна агенция по горите","Неустановена принадлежност",
ЗАХАРИНА,ДИМИТРОВА,ЦЕНКОВА,,"С.ЗАМФИРОВО, БЕРКОВИЦА, МОНТАНА",2011-02-02,"Регионални печатни издания","Неустановена принадлежност",
ЗАХАРИНА,ИЛИЕВА,СИМЕОНОВА,,"С.БЕГЛЕЖ, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2015-02-18,"Община Угърчин","Неустановена принадлежност",
ЗАХАРИНА,КИРИЛОВА,ЛИПЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ЗАХАРИНА,ПЕТРОВА,ДОЙЧИНОВА,,"ГР.ТРЪН, ТРЪН, ПЕРНИК",2015-06-09,"Община Трън","Неустановена принадлежност",
ЗАХАРИНА,ПЕТРОВА,МЕТОДИЕВА,,"С.ДРЕНОВЕЦ, РУЖИНЦИ, ВИДИН",2016-01-06,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Видин","Неустановена принадлежност",
ЗАХАРИНА,СТОЯНОВА,НЕДЕЛЧЕВА,,"С.ВЕСЕЛИЕ, ПРИМОРСКО, БУРГАС",2013-02-13,"община Созопол","Неустановена принадлежност",
ЗАХАРИНА,СТОЯНОВА,НЕДЕЛЧЕВА,,"С.ВЕСЕЛИЕ, ПРИМОРСКО, БУРГАС",2015-12-01,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Неустановена принадлежност",
ЗАХАРИНА,ТОМОВА,СТОИМЕНОВА,,"ГР.КОЗЛОДУЙ, КОЗЛОДУЙ, ВРАЦА",2016-01-14,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Враца","Неустановена принадлежност",
ЗАХАРИНКА,АНГЕЛОВА,НИКОЛОВА,,"С.БЕЛОТИНЦИ, МОНТАНА, МОНТАНА",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност",
ЗАХАРИНКА,АНГЕЛОВА,НИКОЛОВА,,"С.БЕЛОТИНЦИ, МОНТАНА, МОНТАНА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ЗАХАРИНКА,АНГЕЛОВА,НИКОЛОВА,,"С.БЕЛОТИНЦИ, МОНТАНА, МОНТАНА",2016-02-09,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Монтана","Неустановена принадлежност",
ЗАХАРИНКА,ГЕОРГИЕВА,ТОШЕВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност",
ЗАХАРИНКА,ДИМИТРОВА,ТОДОРОВА,,"ГР.ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност",
ЗАХАРИНКА,ЗАХАРИЕВА,ЧИЛИНГИРОВА,,"ГР.БРЕГОВО, БРЕГОВО, ВИДИН",2013-09-25,"Община Брегово","Неустановена принадлежност",
ЗАХАРИНКА,ИВАНОВА,КАМЕНОВА,,"ГР.ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-07-17,"Община Златарица","Неустановена принадлежност",
ЗАХАРИНКА,ИВАНОВА,КАМЕНОВА,,"ГР.ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ЗАХАРИНКА,НИКОЛОВА,ФУЧЕДЖИЕВА,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност",
ЗАХАРИНКА,РАЙЧЕВА,ГЮЛЕВА,,"ГР.ЛЪКИ, ЛЪКИ, ПЛОВДИВ",2015-09-14,"Община Лъки","Неустановена принадлежност",
ЗАХАРИНКА,РУЕНОВА,ТОКИНА,,"ГР.ДЕВИН, ДЕВИН, СМОЛЯН",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност",
ЗАХАРИНКА,СПАСОВА,КУСАРОВА,,"ГР.ИХТИМАН, ИХТИМАН, СОФИЙСКА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ЗАХАРИНКА,ЦВЕТКОВА,ПЕТРОВА,,"С.ЛЕСКОВЕЦ, ОРЯХОВО, ВРАЦА",2015-03-11,"Община Бойчиновци","Неустановена принадлежност",
ЗАХАРИНКА,ЦВЕТКОВА,ТОДОРОВА,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2016-02-09,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Монтана","Неустановена принадлежност",
ЗАХАРИНЧО,ТОДОРОВ,РОБЕВ,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ЗАХАРИЯ,ГЕОРГИЕВ,ИВАНОВ,,"С.ГОРОВО, СУНГУРЛАРЕ, БУРГАС",2011-02-23,"Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол","Неустановена принадлежност",
ЗАХАРИЯ,ЗАХАРИЕВ,СТОЯНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-05-11,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
ЗВЕЗДА,ВЛАДИМИРОВА,ГЕНОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-06-04,"Приватизация - обособени части - София","Неустановена принадлежност",
ЗВЕЗДА,ГЕОРГИЕВА,ПАВЛОВА,,"ГР.ВЕЛИНГРАД, ВЕЛИНГРАД, ПАЗАРДЖИК",2015-08-11,"Община Асеновград","Неустановена принадлежност",
ЗВЕЗДА,ГЕОРГИЕВА,ПЕЕВА,,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ЗВЕЗДА,ТОДОРОВА,ТОДОРОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-09-24,"Национална музикална академия Проф. Панчо Владигеров","Неустановена принадлежност",
ЗВЕЗДА,ТРИФОНОВА,КАМЕНОВА,,"С.ПОДГОРЕ, МАКРЕШ, ВИДИН",2013-08-13,"Община Макреш","Неустановена принадлежност",
ЗВЕЗДАЛИН,ВЕКИЛОВ,КАФЕДЖИЕВ,,"С.ТЪРЪН, СМОЛЯН, СМОЛЯН",2007-09-04,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ЗВЕЗДАЛИН,ЙОРДАНОВ,ЛАЛОВ,,"ГР.ПЕТРИЧ, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2011-03-16,"Министерство на външните работи","Неустановена принадлежност",
ЗВЕЗДАН,ДИМИТРОВ,ГАЦЕВ,1949-01-20,"С.ВРАНЯ, САНДАНСКИ, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Решение № 316 от 22.02.2012 г. - местни избори – 2011 г. - кандидати за общински съветници – област Благоевград","Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 6; лично дело  IА-1672."
ЗВЕЗДАН,ДИМИТРОВ,ГАЦЕВ,1949-01-20,"С.ВРАНЯ, САНДАНСКИ, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Решение № 2-581 от 24.11.2015 г. - кандидати за общински съветници – област Благоевград","<p>Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картон <a href=""http://91.196.127.196/balancer.php?file=3835.pdf"">обр. 6</a>; лично дело IА-1672.</p>"
ЗВЕЗДАН,ИВАНОВ,ВАСИЛЕВ,,"С.БРАНКОВЦИ, ГРАМАДА, ВИДИН",2013-08-07,"Община Грамада","Неустановена принадлежност",
ЗВЕЗДАНА,ЗЛАТАНОВА,ДАЧЕВА,,"С.ШУМНАТИЦА, КИРКОВО, КЪРДЖАЛИ",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност",
ЗВЕЗДЕЛИН,ИВАНОВ,ПЕЙКОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-06-18,"Университет по архитектура, строителство и геодезия","Неустановена принадлежност",
ЗВЕЗДЕЛИН,КОЧЕВ,МИНЧЕВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2016-01-19,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Добрич","Неустановена принадлежност",
ЗВЕЗДЕЛИНА,АВРАМОВА,ИВАНОВА-ШИШКОВА,,"С.СРЕМ, ТОПОЛОВГРАД, ХАСКОВО",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност",
ЗВЕЗДЕЛИНА,ДИМИТРОВА,ХРИСТОВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2009-12-02,"Национална здравноосигурителна каса","Неустановена принадлежност",
ЗВЕЗДЕЛИНА,КИРИЛОВА,РАЗСОЛКОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ЗВЕЗДЕЛИНА,МИХАЙЛОВА,СТОЯНОВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2015-12-17,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Варна","Неустановена принадлежност",
ЗВЕЗДЕЛИНА,СПИРИДОНОВА,БОЙЧЕВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ЗВЕЗДИЦА,ПЕТРОВА,НЕНОВА,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2014-07-08,"Технически университет – Габрово","Неустановена принадлежност",
ЗВЕЗДИЦА,ПЕТРОВА,НЕНОВА,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2014-07-08,"Технически университет - Габрово","Неустановена принадлежност",
ЗВЕЗДОМИР,АНГЕЛОВ,ЗАПРЯНОВ,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2012-01-23,"Администрация на Министерския съвет","Неустановена принадлежност",
ЗВЕЗДОМИР,ЙОСИФОВ,ГЮЗЕЛЕВ,,"С.КОНСТАНТИН, ЕЛЕНА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ЗВЕЗДОМИР,ЙОСИФОВ,ГЮЗЕЛЕВ,,"С.КОНСТАНТИН, ЕЛЕНА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-12-08,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Велико Търново","Неустановена принадлежност",
ЗВЕЗДОМИР,МИНКОВ,ДЖУРЕВ,,"ГР.ЯКОРУДА, ЯКОРУДА, БЛАГОЕВГРАД",2010-05-11,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
ЗВЕЗДОМИР,ПАНАЙОТОВ,КЕРЕМИДЧИЕВ,,"С.БЕЗМЕР, ТУНДЖА, ЯМБОЛ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност",
ЗВЕЗДОМИР,ШИШМАНОВ,МАКСИМОВ,,"С.БОГОЛИН, САТОВЧА, БЛАГОЕВГРАД",2011-05-12,"Община Сатовча","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВЕЛИН,ДОБРЕВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2010-12-14,"Министерство на външните работи - посланици","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВЕЛИН,ДОБРЕВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2011-03-16,"Министерство на външните работи","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВЕЛИНА,ДИМИТРОВА,ИВАНОВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВЕН,ГЕНЧЕВ,ДОНЧЕВ,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2008-03-18,"КТ Подкрепа","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВЕЦ,МИНЧЕВ,МАТЕВ,,"С.СМИЛЯН, СМОЛЯН, СМОЛЯН",2008-09-16,"Държавна агенция по горите","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВЕЦ,НИКОЛОВ,ХАЙТОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВИСЛАВ,НАЙДЕНОВ,ЗДРАВКОВ,,"С.ЯКИМОВО, ЯКИМОВО, МОНТАНА",2013-05-29,"Длъжници към банка МИНЕРАЛБАНК","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКА,АЛЕКСАНДРОВА,ДИМИТРОВА-ЧЕНКОВА,,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКА,АЛЕКСАНДРОВА,СТАНЧЕВА,,"ГР.РИЛА, РИЛА, КЮСТЕНДИЛ",2015-01-14,"Община Рила","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКА,АНАСТАСОВА,ЛАЗАРОВА,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2014-05-27,"Българска академия на науките","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКА,АНГЕЛОВА,ИВАНОВА-РОГАЧЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКА,АНГЕЛОВА,КОНСТАНТИНОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-06-10,"Софийски университет Св. Климент Охридски","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКА,АНДРЕЕВА,АНДРЕЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКА,АСЕНОВА,ВЛАДОВА,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2015-02-11,"Община Троян","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКА,АСЕНОВА,КОЛЕВА,,"С.САНАДИНОВО, НИКОПОЛ, ПЛЕВЕН",2012-06-20,"Тракийски университет - Стара Загора","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКА,БОЖИДАРОВА,СТОЯНОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-02-15,"Агенция ""Митници""","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКА,БОРИСЛАВОВА,ПЕТРОВА,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2009-10-14,"Национален осигурителен институт","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКА,БОРИСОВА,КАМДЖИЛОВА,,"ГР.САПАРЕВА БАНЯ, САПАРЕВА БАНЯ, КЮСТЕНДИЛ",2015-01-21,"Община Сапарева баня","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКА,БОРИСОВА,СТОЯНОВА,,"С.ДОЛНО СЕЛО, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКА,БОРИСОВА,ЯНЕВА,,"ГР.РАДОМИР, РАДОМИР, ПЕРНИК",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКА,ВАСИЛЕВА,ЗАХАРИЕВА,,"ГР.РОМАН, РОМАН, ВРАЦА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКА,ВЕЛЕВА,ФЪРТУНОВА,1947-01-28,"ГР.КАЗАНЛЪК, КАЗАНЛЪК, СТАРА ЗАГОРА",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Решение № 2-84 от 03.10.2012 г. - Министерство на здравеопазването","Документи от ръководил я щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в дело IЯ-4224; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр."
ЗДРАВКА,ВЕЛИЧКОВА,ДЕМЕРДЖИЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКА,ВЕЛКОВА,ДОБРОВСКА,,"ГР.ЯКОРУДА, ЯКОРУДА, БЛАГОЕВГРАД",2011-01-26,"Министерство на отбраната","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКА,ВЕСЕЛИНОВА,КРЪСТЕВА-КЬОСЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-06-05,"Министерство на културата","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКА,ВЕСЕЛИНОВА,МЕРДЖАНОВА,,"С.БРЕСТОВИЦА, РОДОПИ, ПЛОВДИВ",2015-10-14,"Община Родопи","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКА,ВЕСКОВА,РАДИОНОВА,,"С.ОБНОВА, ЛЕВСКИ, ПЛЕВЕН",2014-08-12,"Медицински университет - Плевен","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКА,ВИТАНОВА,ИВАНОВА-ПАЙТАШЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-11-13,"ИНТЕРМЕДИА ООД","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКА,ВЛАДИМИРОВА,ДИМИТРОВА,,"С.ДИВЛЯ, ЗЕМЕН, ПЕРНИК",2008-12-18,"Българско национално радио","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКА,ВЛАДИМИРОВА,КРЪСТЕВА,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКА,ВЪЛЧЕВА,ЗАФИРОВА,,"ГР.ПОПОВО, ПОПОВО, ТЪРГОВИЩЕ",2015-01-14,"Приватизирани предприятия - София","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКА,ГЕОРГИЕВА,БАЧКОВА,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2013-12-11,"Община Мездра","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКА,ГЕОРГИЕВА,ГРЪНЧАРОВА,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКА,ГЕОРГИЕВА,ДИЕВА,,"ГР.КРУМОВГРАД, КРУМОВГРАД, КЪРДЖАЛИ",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКА,ГЕОРГИЕВА,ЙОНОВА,,"ГР.ОРЯХОВО, ОРЯХОВО, ВРАЦА",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКА,ГЕОРГИЕВА,МАДЖАРОВА,,"С.ВЕТРЕН ДОЛ, СЕПТЕМВРИ, ПАЗАРДЖИК",2015-05-19,"Община Септември","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКА,ГЕОРГИЕВА,МАСЛАРОВА-ЯКИМОВА,,"ГР.ВЕЛИНГРАД, ВЕЛИНГРАД, ПАЗАРДЖИК",2015-04-21,"Община Велинград","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКА,ГЕОРГИЕВА,САВОВА,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКА,ГЕОРГИЕВА,САПУНДЖИЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-10-05,"Администрация на Народното събрание","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКА,ГОСПОДИНОВА,БОГДАНОВА,,"С.МОКРЕШ, ВЪЛЧЕДРЪМ, МОНТАНА",2015-03-18,"Община Вълчедръм","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКА,ГРИГОРОВА,НИКОЛОВА,,"С.ЧУКОВЕЦ, РАДОМИР, ПЕРНИК",2014-06-04,"Приватизация - обособени части - София","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКА,ГЪРДЕВА,ВАСИЛЕВА-ВАЛЕРИАНОВА,,"С.ВЕДРАРЕ, КАРЛОВО, ПЛОВДИВ",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКА,ДИМИТРОВА,ДИМИТРОВА,,"С.КОЗЛОВЕЦ, СВИЩОВ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2010-01-28,"Комисия за защита на потребителите","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКА,ДИМИТРОВА,КАМЕНОВА,,"С.КРИВА БАРА, БРУСАРЦИ, МОНТАНА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКА,ДИМИТРОВА,КАТЕЛИЕВА,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2011-02-15,"Агенция ""Митници""","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКА,ДИМИТРОВА,КАФЕДЖИЕВА,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2015-09-30,"Община Перущица","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКА,ДИМИТРОВА,КОЛЕВА,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2008-03-18,"КТ Подкрепа","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКА,ДИМИТРОВА,КУКУМЕЕВА,,"С.САМОВОДЕНЕ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКА,ДИМИТРОВА,МИНЧЕВА,,"ГР.СЕПТЕМВРИ, СЕПТЕМВРИ, ПАЗАРДЖИК",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКА,ДИМИТРОВА,ПЕТКОВА,,"С.СЕЛАНОВЦИ, ОРЯХОВО, ВРАЦА",2013-12-11,"Община Оряхово","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКА,ДИМИТРОВА,СОФЯНОВА,,"ГР.САНДАНСКИ, САНДАНСКИ, БЛАГОЕВГРАД",2013-03-20,"Община Аврен","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКА,ДИМИТРОВА,СТОЯНОВА,,"С.ЛОМЦИ, ПОПОВО, ТЪРГОВИЩЕ",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКА,ДИМОВА,СТОЯНОВА,,"С.КОЗИЧИНО, ПОМОРИЕ, БУРГАС",2013-02-13,"Община Несебър","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКА,ДОБРЕВА,ДЖАНДАРМОВА,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2012-06-20,"Тракийски университет - Стара Загора","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКА,ДОБРЕВА,ДЖАНДАРМОВА,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКА,ДОБРЕВА,МАНЕВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2015-12-17,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Варна","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКА,ДРАГАНОВА,ДАЧЕВА,,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКА,ЕМАНУИЛОВА,МАРКОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2007-07-19,"Администрация на президента","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКА,ЕМАНУИЛОВА,МАРКОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2007-07-05,"Висш съдебен съвет","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКА,ЕМИЛОВА,ТАСЕВА,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКА,ЗЛАТАНОВА,БОЖАНОВА,,"С.НЕВЕСТИНО, НЕВЕСТИНО, КЮСТЕНДИЛ",2015-01-14,"Община Невестино","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКА,ИВАНОВА,ДЕЧЕВА-ЗАПРЯНОВА,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКА,ИВАНОВА,ДОЦИНСКА,,"С.ЧУПРЕНЕ, ЧУПРЕНЕ, ВИДИН",2013-10-02,"Община Чупрене","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКА,ИВАНОВА,КАЛЧЕВА,,"ГР.ЛУКОВИТ, ЛУКОВИТ, ЛОВЕЧ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКА,ИВАНОВА,ПАСКОВА,,"ГР.САНДАНСКИ, САНДАНСКИ, БЛАГОЕВГРАД",2015-06-29,"Организатор на хазартни игри","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКА,ИВАНОВА,ТРАЙКОВА,,"ГР.НОВИ ИСКЪР, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКА,ИЛИЕВА,КОЗЛОВСКА,1943-11-21,"С.РАКОВСКОВО, НЕСЕБЪР, БУРГАС",2008-12-18,"Българско национално радио","Решение № 56 от 18.12.2008 г. - Българско национално радио","Със заповед № 92/ 16.01.1967 г. е назначена за мл. разузнавач; със заповед № 83/ 18.10.1968 г. е преназначена за разузнавач VI ст.; със заповед № 54/ 02.04.1971 г. е преназначена за разузнавач V ст.; със заповед № 18/ 07.03.1972 г. е преназначена за разузнавач II ст.; със заповед № 52/ 01.04.1975 г. е преназначена за разузнавач I ст."
ЗДРАВКА,ЙОРДАНОВА,БАЛАБАНОВА,,"С.СТЕЖЕРОВО, ЛЕВСКИ, ПЛЕВЕН",2008-06-10,"Държавна агенция Архиви","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКА,ЙОРДАНОВА,ГАНЧЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКА,ЙОРДАНОВА,ЙОРДАНОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКА,ЙОРДАНОВА,ЙОРДАНОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-12-09,"Печатни издания","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКА,ЙОРДАНОВА,ЙОРДАНОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКА,ЙОРДАНОВА,ЙОРДАНОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-01-21,"Български олимпийски комитет","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКА,ЙОРДАНОВА,ЙОРДАНОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-06-29,"Организатор на хазартни игри","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКА,ЙОРДАНОВА,ПЕЙЧЕВА,,"С.ПЪРВОМАЙ, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2011-02-15,"Агенция ""Митници""","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКА,КАМЕНОВА,МИЛАНОВА-РАЙКОВА,,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКА,КОЛЕВА,КУРТЕВА,,"С.ВЕЛИСЛАВ, СУНГУРЛАРЕ, БУРГАС",2013-02-27,"Община Сунгурларе","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКА,КОЛЕВА,КУРТЕВА,,"С.ВЕЛИСЛАВ, СУНГУРЛАРЕ, БУРГАС",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКА,КОЛЕВА,КУРТЕВА,,"С.ВЕЛИСЛАВ, СУНГУРЛАРЕ, БУРГАС",2015-12-01,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКА,КОСТАДИНОВА,МЛАДЕНОВА,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2008-07-30,"Държавна агенция Държавен резерв и вoeнновременни запаси","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКА,КОСТАДИНОВА,МЛАДЕНОВА,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2014-06-04,"Приватизация - обособени части - София","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКА,ЛАЗАРОВА,НИКОЛОВА,,"ГР.ДОЛНИ ЧИФЛИК, ДОЛНИ ЧИФЛИК, ВАРНА",2013-03-20,"Община Аврен","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКА,ЛИЛОВА,СОЛАКОВА,1960-01-24,"С.АВРЕН, КРУМОВГРАД, КЪРДЖАЛИ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Решение № 2-566 от 16.10.2015 г. - Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","<p>Рег. дневник; картони &ndash; <a href=""http://91.196.127.196/balancer.php?file=3521.pdf"">обр. 4 &ndash; 5 бр</a>. и <a href=""http://91.196.127.196/balancer.php?file=3522.pdf"">обр. 6</a>; протокол рег. № КА 11/ 20.03.1990 г. за унищожаване материалите на ""Роза"".</p>"
ЗДРАВКА,МАРДИК,КАРАМЯН-ДОНЧЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-07-25,"Конфедерация на независимите синдикати в България","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКА,МАРИНОВА,ДИМЧЕВА,,"ГР.БЯЛА, БЯЛА, ВАРНА",2015-12-17,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Варна","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКА,МАРИНОВА,ПЕТРОВА,,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2013-02-27,"Община Сунгурларе","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКА,МЕТОДИЕВА,ПОЧЕКАЙНА-НЕНКОВА,,"ГР.ТРЪН, ТРЪН, ПЕРНИК",2015-05-27,"Община Земен","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКА,МИЛАНОВА,ПЕТРОВА,,"С.ВЛАДИМИРОВО, БОЙЧИНОВЦИ, МОНТАНА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКА,МИЛЕНКОВА,ЧИМЕВА,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКА,МИНЧЕВА,ЙОШКОВА-НИНОВА,,"ГР.ЧЕРВЕН БРЯГ, ЧЕРВЕН БРЯГ, ПЛЕВЕН",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКА,МИНЧЕВА,ЙОШКОВА-НИНОВА,,"ГР.ЧЕРВЕН БРЯГ, ЧЕРВЕН БРЯГ, ПЛЕВЕН",2015-07-28,"Община Червен бряг","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКА,МИХАЙЛОВА,МАЛЧЕВА,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2011-06-16,"Висша атестационна комисия","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКА,МЛАДЕНОВА,АРАБАДЖИЕВА,,"ГР.БЯЛА, БЯЛА, РУСЕ",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКА,МЛАДЕНОВА,ТРИФОНОВА,,"С.ДОЛНА СТУДЕНА, ЦЕНОВО, РУСЕ",2013-06-26,"Община Павликени","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКА,НИКОЛАЕВА,ВЕЛЧЕВА,,"ГР.ЛУКОВИТ, ЛУКОВИТ, ЛОВЕЧ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКА,НИКОЛАЕВА,ДОБРУДЖАНСКА,,"С.НОВА КАМЕНА, ТЕРВЕЛ, ДОБРИЧ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКА,НИКОЛОВА,ЛАЛЕВА,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКА,НИКОЛОВА,ЛАЛЕВА,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2016-01-19,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Габрово","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКА,НИКОЛОВА,МАТЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-01-12,"Министерство на образованието","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКА,НИКОЛОВА,МАТЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКА,НИКОЛОВА,СПАСОВА,,"ГР.БЕЛОВО, БЕЛОВО, ПАЗАРДЖИК",2015-04-16,"Община Белово","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКА,ОГНЯНОВА,ЕФРЕМОВА,,"ГР.ЗЛАТОГРАД, ЗЛАТОГРАД, СМОЛЯН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКА,ПАНАЙОТОВА,ЖЕЛЕВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2008-05-27,"Държавна комисия за енергийно и водно регулиране","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКА,ПАНАЙОТОВА,ХРИСТОВА,,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКА,ПЕНЧЕВА,ТРАЯНОВА,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКА,ПЕНЧЕВА,ТРАЯНОВА,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2014-02-12,"Разследващи полицаи","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКА,ПЕТКОВА,НАЧЕВА,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКА,ПЕТКОВА,ПЪРВАНОВА,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКА,ПЕТРОВА,ГЕОРГИЕВА,,"С.ЗИДАРЦИ, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2015-06-01,"Община Перник","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКА,ПЕТРОВА,НАЙДЕНОВА,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2011-08-09,"Агенция Пътна инфраструктура","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКА,ПЕТРОВА,СПАСОВА,,"С.ИСКРЕЦ, СВОГЕ, СОФИЙСКА",2015-01-14,"Приватизирани предприятия - София","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКА,РАДЕВА,ВЕЛИНОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-07-22,"Българска народна банка","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКА,РАДКОВА,АНГЕЛОВА,,"С.ПЕРИВОЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2015-01-07,"Община Кюстендил","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКА,РАФАИЛОВА,ЗАДГОРСКА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКА,РАФАИЛОВА,ЗАДГОРСКА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКА,РУСЕВА,ДИМИТРОВА,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКА,РУСЕВА,ОБРЕТЕНОВА,,"ГР.РАЗГРАД, РАЗГРАД, РАЗГРАД",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКА,РУСКОВА,ИНДЖОВА,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКА,СТЕФАНОВА,БЕРОВА,,"ГР.ЛЯСКОВЕЦ, ЛЯСКОВЕЦ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2014-01-28,"Община Трявна","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКА,СТЕФАНОВА,ВЪЛЕВА,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2009-04-15,"Държавна агенция за метрология и технически надзор","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКА,СТЕФАНОВА,ГОРАНОВА,,"С.ЗАПАЛНЯ, ТВЪРДИЦА, СЛИВЕН",2008-06-10,"Държавна агенция за българите в чужбина","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКА,СТЕФАНОВА,ДИМИТРОВА,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКА,СТЕФАНОВА,ИВАНОВА,,"ГР.ИХТИМАН, ИХТИМАН, СОФИЙСКА",2014-08-12,"Медицински университет - Пловдив","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКА,СТЕФАНОВА,КАТИЛЕЕВА,,"ГР.ОМУРТАГ, ОМУРТАГ, ТЪРГОВИЩЕ",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКА,СТЕФАНОВА,ШУМЕНСКА-САРДАРЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКА,СТОИЛОВА,ТОНЕВА,,"ГР.ДУПНИЦА, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКА,СТОЙКОВА,ЛИСИЙСКА,,"ГР.РАЗЛОГ, РАЗЛОГ, БЛАГОЕВГРАД",2011-07-27,"Община Благоевград","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКА,СТОЯНОВА,ШЕЙРЕТОВА,,"ГР.БЯЛА ЧЕРКВА, ПАВЛИКЕНИ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-09-14,"КТ Подкрепа-кадрови промени","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКА,ТИХОМИРОВА,ПАВЛОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-11-13,"Държавна агенция по туризъм","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКА,ТИХОМИРОВА,ПАВЛОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-08-03,"Агенция за държавна финансова инспекция","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКА,ТОДОРОВА,ИВАНОВА,,"ГР.КАРНОБАТ, КАРНОБАТ, БУРГАС",2015-06-29,"Организатор на хазартни игри","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКА,ТОДОРОВА,РАЧЕВА,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2012-10-17,"Министерство на икономиката, енергетиката и туризма","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКА,ТОДОРОВА,СТОЕВА,,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКА,ТОДОРОВА,ТОЧЕВА,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2009-10-14,"Национален осигурителен институт","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКА,ХРИСТОВА,МИНЧЕВА,,"ГР.ПАВЛИКЕНИ, ПАВЛИКЕНИ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКА,ХРИСТОВА,МИХОВА,,"ГР.КРЕСНА, КРЕСНА, БЛАГОЕВГРАД",2011-04-05,"Община Кресна","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКА,ХРИСТОВА,ХРИСТОВА,,"ГР.ГАБРОВО, ГАБРОВО, ГАБРОВО",2016-01-19,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Габрово","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКА,ХУБЕНОВА,УЗУНОВА,,"С.АВРЕН, КРУМОВГРАД, КЪРДЖАЛИ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКА,ЦВЕТКОВА,ЗАХАРИЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-01-14,"Приватизирани предприятия - София","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКА,ЩЕРЕВА,КИРОВА,,"ГР.БЯЛА, БЯЛА, ВАРНА",2015-12-17,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Варна","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКА,ЩИЛИЯНОВА,АНДОНОВА,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКО,АЛЕКСАНДРОВ,БИКОВ,,"С.ГЪРЛЯНО, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2012-01-12,"Министерство на образованието","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКО,АЛЕКСАНДРОВ,ЗАПРЯНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-12-18,"Българско национално радио","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКО,АНГЕЛОВ,АНГЕЛОВ,,"С.СЕНОКОС, БАЛЧИК, ДОБРИЧ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКО,АНГЕЛОВ,ЛАЛЕВ,,"С.БЪЛГАРЕНЕ, ЛЕВСКИ, ПЛЕВЕН",2013-07-17,"Община Свищов","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКО,АНГЕЛОВ,МАНЧЕВ,,"С.МАДЖАРЕ, САМОКОВ, СОФИЙСКА",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКО,АНГЕЛОВ,МИТРЕВ,,"ГР.ДОЛНА БАНЯ, ДОЛНА БАНЯ, СОФИЙСКА",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКО,АНГЕЛОВ,НАКОВ,,"ГР.ДИМИТРОВГРАД, ДИМИТРОВГРАД, ХАСКОВО",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКО,АНГЕЛОВ,ПАШОВ,,"С.БЯЛ ИЗВОР, АРДИНО, КЪРДЖАЛИ",2016-01-25,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Кърджали","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКО,АНГЕЛОВ,ПЕТКОВ,,"ГР.БЯЛА, БЯЛА, РУСЕ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКО,АНДОНОВ,БАКАЛОВ,,"С.КЪРНАЛОВО, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКО,АНДОНОВ,ТОНЧЕВ,,"ГР.КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2014-11-26,"Община Кърджали","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКО,АНДРЕЕВ,ИЛИЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-07-11,"Минно-геоложки университет ""Св. Иван Рилски""","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКО,АНТИМОВ,НИКОЛОВ,,"С.КУТОВО, ВИДИН, ВИДИН",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКО,АНТИМОВ,НИКОЛОВ,,"С.КУТОВО, ВИДИН, ВИДИН",2016-01-06,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Видин","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКО,АНТОНОВ,ЧАУШЕВ,,"С.ПЕТКОВО, СМОЛЯН, СМОЛЯН",2013-07-03,"Длъжници към Стопанска банка","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКО,АРГИРОВ,ДЖУНДЖУРОВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКО,АРГИРОВ,КОТОВ,,"ГР.КНЕЖА, КНЕЖА, ПЛЕВЕН",2015-07-07,"Община Кнежа","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКО,АСЕНОВ,БОСАКОВ,,"С.СЛАВОВИЦА, СЕПТЕМВРИ, ПАЗАРДЖИК",2015-05-19,"Община Септември","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКО,АСЕНОВ,КАМЕНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-08-06,"Медицински университет - София","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКО,АСЕНОВ,САКАЛЕВ,,"С.ЯГОДИНА, БОРИНО, СМОЛЯН",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКО,АСЕНОВ,САКАЛЕВ,,"С.ЯГОДИНА, БОРИНО, СМОЛЯН",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКО,АТАНАСОВ,ДАСКАЛОВ,,"С.НЕДЯЛСКО, СТРАЛДЖА, ЯМБОЛ",2014-02-19,"Община Добрич","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКО,АТАНАСОВ,ДИМИТРОВ,,"ГР.ПЪРВОМАЙ, ПЪРВОМАЙ, ПЛОВДИВ",2015-10-05,"Община Първомай","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКО,АТАНАСОВ,ЕМИНОВСКИ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2013-05-21,"Община Провадия","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКО,АТАНАСОВ,НИКОВ,,"ГР.НОВА ЗАГОРА, НОВА ЗАГОРА, СЛИВЕН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКО,АТАНАСОВ,СРЕБРЕВ,,"С.ДРУЖИНЦИ, КИРКОВО, КЪРДЖАЛИ",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКО,АТАНАСОВ,СРЕБРЕВ,,"С.ДРУЖИНЦИ, КИРКОВО, КЪРДЖАЛИ",2014-11-05,"Община Кирково","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКО,АТАНАСОВ,СРЕБРЕВ,,"С.ДРУЖИНЦИ, КИРКОВО, КЪРДЖАЛИ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКО,АТАНАСОВ,СРЕБРЕВ,,"С.ДРУЖИНЦИ, КИРКОВО, КЪРДЖАЛИ",2016-01-25,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Кърджали","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКО,АТАНАСОВ,СТЕФАНОВ,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2008-11-26,"Българска национална телевизия","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКО,АТАНАСОВ,ЦВЕТКОВ,,"ГР.СВИЩОВ, СВИЩОВ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-12-08,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Велико Търново","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКО,БЛАГОЕВ,АТАНАСОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-05-11,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКО,БОГДАНОВ,ПЕТРОВ,,"С.ЖЕРНОВ, НИКОПОЛ, ПЛЕВЕН",2015-07-22,"Община Никопол","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКО,БОГДАНОВ,ПОПОВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2010-05-11,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКО,БОНЕВ,ПЕТКОВ,1951-05-29,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-08-07,"Университет по архитектура, строителство и геодезия","Решение № 2-53 от 07.08.2012 г. - Университет по архитектура, строителство и геодезия","Рег. дневник; картон обр. 6; писмо вх. № 1690/ 28.03.1990 г. с искане ""да бъдат унищожени регистрационните картони"" на ""Борис""."
ЗДРАВКО,БОРИСЛАВОВ,НИКОЛОВ,,"С.ЛЕСКОВЕЦ, ОРЯХОВО, ВРАЦА",2013-12-11,"Община Оряхово","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКО,БОРИСЛАВОВ,НИКОЛОВ,,"С.ЛЕСКОВЕЦ, ОРЯХОВО, ВРАЦА",2016-01-14,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Враца","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКО,БОРИСОВ,ВАСИЛЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-06-01,"Община Перник","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКО,БОРИСОВ,ВЕЛИЧКОВ,,"ГР.ГАБРОВО, ГАБРОВО, ГАБРОВО",2016-01-19,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Габрово","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКО,БОРИСОВ,ГЪРГАРОВ,,"С.СКРИНЯНО, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2012-06-27,"Югозападен университет ""Неофит Рилски"" - Благоевград","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКО,БОРИСОВ,ГЪРГАРОВ,,"С.СКРИНЯНО, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2013-09-18,"Общинска банка АД","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКО,БОРИСОВ,СТОЙНОВ,,"ГР.КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2010-01-13,"Национална агенция за оценяване и акредитация","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКО,БОРИСОВ,СТОЙНОВ,,"ГР.КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2010-02-09,"Българска академия на науките","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКО,БОРИСОВ,ТИЛОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-01-14,"Приватизирани предприятия - София","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКО,БОРИСОВ,ХРИСТОВ,,"ГР.ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКО,ВАСИЛЕВ,ВАСИЛЕВ,1959-06-09,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2015-12-01,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Решение № 2-584 от 01.12.2015 г. - кандидати за общински съветници – област Бургас","<p>Рег. дневник; картони &ndash; <a href=""http://91.196.127.196/balancer.php?file=3872.pdf"">обр. 4 &ndash; 3 бр</a>. и <a href=""http://91.196.127.196/balancer.php?file=3873.pdf"">обр. 6</a>; писмо вх. № 2044/ 25.04.1990 г. за унищожаване с протокол № 393/ 1990 г. личното и работното дело на ""Александър"".</p>"
ЗДРАВКО,ВАСИЛЕВ,ДИМИТРОВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКО,ВАСИЛЕВ,ЗАФИРОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2008-02-12,Министерства,"Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКО,ВАСИЛЕВ,ЗАФИРОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2007-09-04,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКО,ВАСИЛЕВ,ЗАФИРОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2015-09-30,"Община Пловдив","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКО,ВАСИЛЕВ,ПАЛАНОВ,,"ГР.ВЕЛИНГРАД, ВЕЛИНГРАД, ПАЗАРДЖИК",2010-05-11,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКО,ВАСИЛЕВ,ПОПОВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2007-07-19,"Администрация на президента","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКО,ВАСИЛЕВ,ПОПОВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2010-12-14,"Министерство на външните работи - посланици","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКО,ВАСИЛЕВ,СИВОВ,,"ГР.КАРНОБАТ, КАРНОБАТ, БУРГАС",2013-01-09,"Община Карнобат","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКО,ВАСИЛИЕВ,ТРИЧКОВ,,"С.ПОЛСКА СКАКАВИЦА, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2014-12-03,"Община Бобов дол","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКО,ВЕНЕЛИНОВ,БАШЕВ,1964-02-02,"С.ЧОРБАДЖИЙСКО, КИРКОВО, КЪРДЖАЛИ",2014-11-05,"Община Кирково","Решение № 2-422 от 05.11.2014 г. - община Кирково","<p>Документи от ръководил го щатен служител, съдържащи се в лично дело IА-37815 и в работно дело IР-18340; рег. дневник; картони &ndash; <a href=""http://91.196.127.196/balancer.php?file=2301.pdf"">обр. 4 &ndash; 4 бр</a>.</p>"
ЗДРАВКО,ВЕНКОВ,ЙОРДАНОВ,,"ГР.ДИМИТРОВГРАД, ДИМИТРОВГРАД, ХАСКОВО",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКО,ВЕСЕЛИНОВ,КАРАДЖОВ,,"С.РОГОЗЧЕ, ДЖЕБЕЛ, КЪРДЖАЛИ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКО,ВИЛИЯНОВ,ДИМИТРОВ,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2010-05-11,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКО,ВЛАДИМИРОВ,ВАСИЛЕВ,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2010-05-11,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКО,ВУТОВ,ЛАЛЧЕВ,,"С.РАШКОВО, БОТЕВГРАД, СОФИЙСКА",2012-03-14,"Софийски университет ""Св. Климент Охридски""","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКО,ВЪРБАНОВ,ИГНАТОВ,,"С.АСПАРУХОВО, ЛЕВСКИ, ПЛЕВЕН",2015-07-07,"Община Левски","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКО,ВЪЧКОВ,КОЛЕВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКО,ГАНЕВ,ГАНЕВ,,"С.ГОРСКО НОВО СЕЛО, ЗЛАТАРИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-06-29,"Организатор на хазартни игри","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКО,ГАНЧЕВ,ИВАНОВ,,"С.МАЛКИ ВЪРШЕЦ, СЕВЛИЕВО, ГАБРОВО",2011-02-15,"Агенция ""Митници""","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКО,ГЕНОВ,НИКОЛОВ,1954-11-10,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-05-11,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 128 от 11.05.2010 г. - Министерство на вътрешните работи","Със заповед № К-2934/ 08.08.1985 г. е назначен за разузнавач."
ЗДРАВКО,ГЕОРГИЕВ,БОГДАНОВ,1953-04-11,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2010-05-11,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 128 от 11.05.2010 г. - Министерство на вътрешните работи","Със заповед № I-2150/ 23.04.1975 г. е назначен за разузнавач III степен; със заповед № 51/ 30.04.1979 г. е преназначен за разузнавач II степен; със заповед № 109/ 02.09.1981 г. е преназначен за ст. разузнавач; със заповед № 66/ 20.04.1983 г. е преназначен за н-к група; със заповед № 71/ 01.04.1986 г. е преназначен за инспектор."
ЗДРАВКО,ГЕОРГИЕВ,ВАСИЛЕВ,,"ГР.РАЗЛОГ, РАЗЛОГ, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКО,ГЕОРГИЕВ,ВЕЛЕВ,1940-02-23,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2010-12-14,"Министерство на външните работи - посланици","Решение № 175 от 14.12.2010 г. - МВнР - посланици и генерални консули","Със заповед № 2498/ 03.05.1968 г. е назначен за мл. разузнавач; със заповед № 268/ 12.10.1968 г. е преназначен за разузнавач VI степен."
ЗДРАВКО,ГЕОРГИЕВ,ВЕЛЕВ,1940-02-23,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2011-03-16,"Министерство на външните работи","Решение № 199 от 16.03.2011 г. - Министерството на външните работи","Със заповед № 2498/ 03.05.1968 г. е назначен за мл. разузнавач; със заповед № 268/ 12.10.1968 г. е преназначен за разузнавач VI степен"
ЗДРАВКО,ГЕОРГИЕВ,ВЪЛЧЕВ,,"ГР.ПОРДИМ, ПОРДИМ, ПЛЕВЕН",2015-07-28,"Община Пордим","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКО,ГЕОРГИЕВ,ГЕНЧЕВ,,"С.БУТОВО, ПАВЛИКЕНИ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-06-26,"Община Павликени","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКО,ГЕОРГИЕВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.МОМЧИЛГРАД, МОМЧИЛГРАД, КЪРДЖАЛИ",2015-01-07,"Община Кюстендил","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКО,ГЕОРГИЕВ,ДИНГИЛЕВ,,"С.СТРОЕВО, МАРИЦА, ПЛОВДИВ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКО,ГЕОРГИЕВ,ДИНГИЛЕВ,,"С.СТРОЕВО, МАРИЦА, ПЛОВДИВ",2015-04-28,"Община Пазарджик","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКО,ГЕОРГИЕВ,ДОШКОВ,,"С.КАЛОЯНОВО, КАЛОЯНОВО, ПЛОВДИВ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКО,ГЕОРГИЕВ,ДОШКОВ,,"С.КАЛОЯНОВО, КАЛОЯНОВО, ПЛОВДИВ",2015-09-09,"Община Калояново","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКО,ГЕОРГИЕВ,ИВАНОВ,,"ГР.ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО, ГЕНЕРАЛ-ТОШЕВО, ДОБРИЧ",2014-02-12,"Община Генерал Тошево","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКО,ГЕОРГИЕВ,МАЖДРАКОВ,,"ГР.НЕСЕБЪР, НЕСЕБЪР, БУРГАС",2013-02-13,"Община Несебър","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКО,ГЕОРГИЕВ,МАНЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-10-05,"Администрация на Народното събрание","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКО,ГЕОРГИЕВ,МАНОЛАКИЕВ,,"ГР.СОЗОПОЛ, СОЗОПОЛ, БУРГАС",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКО,ГЕОРГИЕВ,МАНОЛАКИЕВ,,"ГР.СОЗОПОЛ, СОЗОПОЛ, БУРГАС",2013-02-13,"община Созопол","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКО,ГЕОРГИЕВ,МАНОЛАКИЕВ,,"ГР.СОЗОПОЛ, СОЗОПОЛ, БУРГАС",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКО,ГЕОРГИЕВ,МАНОЛАКИЕВ,,"ГР.СОЗОПОЛ, СОЗОПОЛ, БУРГАС",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКО,ГЕОРГИЕВ,МИЛУШЕВ,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2015-01-14,"Приватизирани предприятия - София","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКО,ГЕОРГИЕВ,ПЕНЕВ,,"С.ШИПОЧАНЕ, САМОКОВ, СОФИЙСКА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКО,ГЕОРГИЕВ,СПАСОВ,1959-02-15,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2013-11-20,"Средни училища","Решение № 2-259 от 20.11.2013 г. - училища по Закона за народната просвета","Документ от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-34539; рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 4 – 4 бр. и обр. 6; протокол рег. № 46/ 04.04.1990 г., че следва да бъде унищожено лично дело IР-1044 (Вр)."
ЗДРАВКО,ГЕОРГИЕВ,СТЕФАНОВ,,"С.ЯКИМОВО, ЯКИМОВО, МОНТАНА",2015-04-01,"Община Якимово","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКО,ГЕОРГИЕВ,СТОИЛКОВ,1949-07-12,"С.ПОДГОРИЕ, КОСТЕНЕЦ, СОФИЙСКА",2010-05-11,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 128 от 11.05.2010 г. - Министерство на вътрешните работи","Със заповед № 1768/ 13.05.1986 г. е назначен за н-к на РУ на МВР-Елин Пелин."
ЗДРАВКО,ГЕОРГИЕВ,СТОИЛКОВ,1949-07-12,"С.ПОДГОРИЕ, КОСТЕНЕЦ, СОФИЙСКА",2014-10-29,"Академия на МВР","Решение № 2-420 от 29.10.2014 г. - Академия на МВР","Със заповед № 1768/ 13.05.1986 г. е назначен за н-к на РУ на МВР-Елин Пелин."
ЗДРАВКО,ГЕОРГИЕВ,СТОЙНЕВ,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2010-05-11,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКО,ГЕОРГИЕВ,ТОДОРОВ,,"ГР.ЗЛАТИЦА, ЗЛАТИЦА, СОФИЙСКА",2012-07-25,"Конфедерация на независимите синдикати в България","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКО,ГЕОРГИЕВ,ЧОЛАКОВ,,"ГР.КАЗАНЛЪК, КАЗАНЛЪК, СТАРА ЗАГОРА",2011-06-16,"Висша атестационна комисия","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКО,ГОНЧОВ,ПЕТРОВ,,"С.ДОЛНА СЕКИРНА, БРЕЗНИК, ПЕРНИК",2014-05-13,"Длъжници към Международна банка за търговия и развитие (МБТР)","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКО,ДАНЧЕВ,БОГДАНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКО,ДЕКОВ,БОЙЧЕВ,,"С.КЪРНАЛОВО, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКО,ДЕМИРЕВ,ИВАНОВ,,"С.БОТЕВО, ТУНДЖА, ЯМБОЛ",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКО,ДИМИТРОВ,БАЛЬОЗОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-07-22,"Българска народна банка","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКО,ДИМИТРОВ,ГЕОРГИЕВ,1943-04-18,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-05-11,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 128 от 11.05.2010 г. - Министерство на вътрешните работи","Със заповед № 866/ 19.02.1971 г. е назначен за разузнавач VI степен; със заповед № 210/ 30.08.1971 г. е преназначен за разузнавач V степен; със заповед № 62/ 13.04.1972 г. е преназначен за разузнавач II степен; със заповед № 420/ 03.09.1975 г. е преназначен за разузнавач I степен; със заповед № 125/ 18.03.1976 г. е преназначен за инспектор IV степен; със заповед № 3002/ 21.08.1979 г. е преназначен за н-к отделение; със заповед № 2488/ 17.07.1980 г. е изпратен на 3 месечен курс в КГБ-Москва; със заповед № 5256/ 20.12.1982 г. е преназначен за н-к отдел; със заповед № 3879/ 01.10.1984 г. е преназначен за зам. н-к отдел."
ЗДРАВКО,ДИМИТРОВ,ДИМИТРОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКО,ДИМИТРОВ,ДИМИТРОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2014-06-25,"Областни управители","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКО,ДИМИТРОВ,ДИМИТРОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКО,ДИМИТРОВ,ДИМИТРОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2015-09-30,"Община Пловдив","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКО,ДИМИТРОВ,ДИМИТРОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКО,ДИМИТРОВ,ДИМИТРОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2016-02-09,"Областни управи","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКО,ДИМИТРОВ,КОЛЕВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКО,ДИМИТРОВ,ЛИТОВ,,"ГР.ПЕТРИЧ, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2013-07-03,"Длъжници към Стопанска банка","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКО,ДИМИТРОВ,ПАНТЕЛЕЕВ,,"ГР.ДУПНИЦА, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2015-08-04,"Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКО,ДИМИТРОВ,ПЕНЕВ,,"ГР.ДИМИТРОВГРАД, ДИМИТРОВГРАД, ХАСКОВО",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКО,ДИМИТРОВ,ТРАЙКОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2012-03-28,"Варненски свободен университет ""Черноризец Храбър""","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКО,ДИМИТРОВ,ТРАЙКОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2013-01-16,"Министерство на правосъдието","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКО,ДИМИТРОВ,ХРИСИМОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКО,ЕМИЛОВ,КРАЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-07-11,"Медицински университет - София","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКО,ЕМИЛОВ,КРАЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКО,ЕМИЛОВ,МИХАЙЛОВ,,"С.СРЕДЕЦ, НЕДЕЛИНО, СМОЛЯН",2015-09-30,"Община Марица","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКО,ЕНЕВ,ДИМИТРОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКО,ЖЕЛЕВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2008-12-18,"Българско национално радио","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКО,ЖЕЛЕВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКО,ЖЕЛЯЗКОВ,КРЪСТЕВ,,"ГР.ЕЛХОВО, ЕЛХОВО, ЯМБОЛ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКО,ЖИВОВ,МАРИЙН,,"С.ПРЕВАЛА, ЧИПРОВЦИ, МОНТАНА",2015-04-07,"Община Чипровци","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКО,ЗАФИРОВ,ХРИСТЕВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2015-04-28,"Община Пазарджик","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКО,ЗАХАРИЕВ,БЛАГОЕВ,,"С.ДОЛЕН, ЗЛАТОГРАД, СМОЛЯН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКО,ЗАХАРИЕВ,САМСОНОВ,1924-02-05,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2015-03-24,"Община Вършец","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1"
ЗДРАВКО,ЗДРАВКОВ,МИХАЙЛОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-05-11,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКО,ЗДРАВКОВ,ХУМБАДЖИЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-09-24,"Първа инвестиционна банка","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКО,ЗЛАТАНОВ,ИВАНОВ,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2012-01-12,"Министерство на образованието","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКО,ЗЛАТАНОВ,ХАДЖИЕВ,,"ГР.ПЕТРИЧ, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2011-07-12,"Община Петрич","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКО,ИВАНОВ,АНГЕЛОВ,,"ГР.ДЕВНЯ, ДЕВНЯ, ВАРНА",2013-05-15,"Община Девня","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКО,ИВАНОВ,ГЕГОВ,,"С.СКРЪТ, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2011-07-12,"Община Петрич","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКО,ИВАНОВ,ДЕСИМИРОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-02-19,"Бизнес банка","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКО,ИВАНОВ,ДЕСИМИРОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-06-18,"Длъжници към Държавна спестовна каса","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКО,ИВАНОВ,ДЕСИМИРОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2016-02-18,ДЗИ,"Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКО,ИВАНОВ,ЗАХАРИЕВ,,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2015-09-30,"Община Пловдив","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКО,ИВАНОВ,ЗДРАВКОВ,,"С.ЯКИМОВО, ЯКИМОВО, МОНТАНА",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКО,ИВАНОВ,ЗДРАВКОВ,,"С.ЯКИМОВО, ЯКИМОВО, МОНТАНА",2015-04-01,"Община Якимово","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКО,ИВАНОВ,ЗДРАВКОВ,,"С.ЯКИМОВО, ЯКИМОВО, МОНТАНА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКО,ИВАНОВ,ЗДРАВКОВ,,"С.ЯКИМОВО, ЯКИМОВО, МОНТАНА",2016-02-09,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Монтана","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКО,ИВАНОВ,ИГНАТОВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2015-04-01,"Приватизирани предприятия - Варна","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКО,ИВАНОВ,ЙОРДАНОВ,,"ГР.ШАБЛА, ШАБЛА, ДОБРИЧ",2014-03-12,"Община Шабла","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКО,ИВАНОВ,ЙОРДАНОВ,,"ГР.ШАБЛА, ШАБЛА, ДОБРИЧ",2016-01-19,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Добрич","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКО,ИВАНОВ,КЪРНЕВ,,"С.МАЛЧИКА, ЛЕВСКИ, ПЛЕВЕН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКО,ИВАНОВ,ЛАЛЧЕВ,1948-02-29,"ГР.СВИЩОВ, СВИЩОВ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2012-03-14,"Софийски университет ""Св. Климент Охридски""","Решение № 327 от 14.03.2012 г. - Софийски университет ""Св. Климент Охридски""","Рег. дневник; предложение рег. № 4881/ 18.05.1990 г. за изключване от сътрудническия апарат и унищожаване на дело № 15765"
ЗДРАВКО,ИВАНОВ,ПАВЛОВ,,"ГР.БЕЛЕНЕ, БЕЛЕНЕ, ПЛЕВЕН",2015-06-18,"Община Белене","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКО,ИВАНОВ,ПЕТРОВ,,"С.БЪЗОВЕЦ, ВЪЛЧЕДРЪМ, МОНТАНА",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКО,ИВАНОВ,ПЕТРОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКО,ИВАНОВ,ПЕХЛИВАНОВ,,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2011-10-25,"Изпълнителна агенция ""Главна инспекция по труда""","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКО,ИВАНОВ,СТОИЦЕВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2013-07-10,"СИБАНК ЕАД","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКО,ИВАНОВ,СТОИЦЕВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2014-01-28,"Търговска и спестовна банка","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКО,ИВАНОВ,СТОИЦЕВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2014-06-18,"Длъжници към Държавна спестовна каса","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКО,ИВАНОВ,ТОДОРОВ,,"ГР.НЕДЕЛИНО, НЕДЕЛИНО, СМОЛЯН",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКО,ИЛИЕВ,БОРИСОВ,,"С.РАЗГРАД, ВЪЛЧЕДРЪМ, МОНТАНА",2013-02-13,"община Созопол","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКО,ИЛИЕВ,КУМАНОВ,,"С.РУЕН, КУКЛЕН, ПЛОВДИВ",2014-10-08,"Длъжници към Първа частна банка","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКО,ИЛИЕВ,КУМАНОВ,,"С.РУЕН, КУКЛЕН, ПЛОВДИВ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКО,ИЛИЕВ,МАРИН,1932-04-14,"С.ЛЕЩЕН, ГЪРМЕН, БЛАГОЕВГРАД",2008-09-16,"Държавна агенция по горите","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1"
ЗДРАВКО,ИЛИЕВ,ЯНЕВ,,"ГР.ЕЛХОВО, ЕЛХОВО, ЯМБОЛ",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКО,ЙОРДАНОВ,ДЖУКЕЛОВ,,"С.ВИНОГРАДЕЦ, СЕПТЕМВРИ, ПАЗАРДЖИК",2010-05-11,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКО,ЙОРДАНОВ,ЗЛАТЕВ,,"ГР.ПРОВАДИЯ, ПРОВАДИЯ, ВАРНА",2010-09-29,"Регионални печатни издания","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКО,ЙОРДАНОВ,ЙОНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-05-11,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКО,ЙОРДАНОВ,СИРАКОВ,1940-11-01,"С.МИНДЯ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-06-19,"Община Горна Оряховица","Решение № 2-194 от 19.06.2013 г. - община Горна Оряховица","<p>Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-3236 (В.Т.); рег. дневник; картони &ndash; <a href=""http://91.196.127.196/balancer.php?file=722.pdf"">обр. 4 - 4 бр</a>. и <a href=""http://91.196.127.196/balancer.php?file=723.pdf"">обр. 6</a>.</p>"
ЗДРАВКО,ЙОРДАНОВ,СТАМАТОВ,,"С.КОВАЧЕВО, СЕПТЕМВРИ, ПАЗАРДЖИК",2015-05-19,"Община Септември","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКО,КАЛИНОВ,ГАНЕВ,,"ГР.СИЛИСТРА, СИЛИСТРА, СИЛИСТРА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКО,КИРИЛОВ,АЛЕКСАНДРОВ,,"ГР.ГОДЕЧ, ГОДЕЧ, СОФИЙСКА",2010-05-11,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКО,КИРИЛОВ,БЕЛБЕРОВ,,"ГР.СУХИНДОЛ, СУХИНДОЛ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2014-05-27,"Българска академия на науките","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКО,КИРИЛОВ,ДЕЛИВЕРСКИ,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКО,КИРИЛОВ,КИРОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2007-07-05,"Висш съдебен съвет","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКО,КИРИЛОВ,КИРОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКО,КИРИЛОВ,КОСТАДИНОВ,,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКО,КИРИЛОВ,ЛАЗАРОВ,,"С.ПРЕВАЛА, ЧИПРОВЦИ, МОНТАНА",2013-10-02,"Обединена българска банка","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКО,КИРИЛОВ,МАРКОВ,,"С.ГОВЕДАРЦИ, САМОКОВ, СОФИЙСКА",2011-01-26,"Министерство на отбраната","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКО,КИРИЛОВ,МИНКОВ,1946-07-07,"С.ВРАНЯ СТЕНА, ЗЕМЕН, ПЕРНИК",2010-05-11,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1"
ЗДРАВКО,КИРИЛОВ,МИТКОВ,1952-03-11,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2011-06-16,"Висша атестационна комисия","Решение № 230 от 16.06.2011 г. - ВАК","Документи от ръководил го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; лично дело IА-33317"
ЗДРАВКО,КИРИЛОВ,МИТКОВ,1952-03-11,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2014-09-24,"Национална академия за театрално и филмово изкуство Кръстьо Сарафов","Решение № 2-398 от 24.09.2014 г. - Национална академия за театрално и филмово изкуство ""Кръстьо Сарафов""","<p>Документи от ръководил го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони &ndash; <a href=""http://91.196.127.196/balancer.php?file=1952.pdf"">обр. 4 &ndash; 2 бр</a>. и <a href=""http://91.196.127.196/balancer.php?file=1953.pdf"">обр. 6</a>; лично дело IА-33317.</p>"
ЗДРАВКО,КИРИЛОВ,ПЕТРОВ,,"С.ГОРНА БРЕСТНИЦА, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2015-06-01,"Приватизирани предприятия - Кюстендил","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКО,КИРИЛОВ,РАДЕВ,1951-04-22,"ГР.ПЕЩЕРА, ПЕЩЕРА, ПАЗАРДЖИК",2010-05-11,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 128 от 11.05.2010 г. - Министерство на вътрешните работи","Със заповед № 2676/ 24.06.1982 г. е назначен за зам. н-к отделение; със заповед № 146/ 06.01.1984 г. е преназначен за ст. инспектор; със заповед № 4662/ 27.11.1984 г. е преназначен за инспектор; със заповед № 2102/ 27.07.1988 г. е преназначен за зам. н-к отделение."
ЗДРАВКО,КИРИЛОВ,ХРИСТОВ,,"ГР.ДОЛНИ ДЪБНИК, ДОЛНИ ДЪБНИК, ПЛЕВЕН",2012-01-12,"Министерство на образованието","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКО,КИРИЛОВ,ХРИСТОВ,,"ГР.ДОЛНИ ДЪБНИК, ДОЛНИ ДЪБНИК, ПЛЕВЕН",2015-06-23,"Община Долни Дъбник","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКО,КИРИЛОВ,ХУБЕНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-09-20,"Българска академия на науките - кадрови промени 2011 г.","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКО,КИРЧЕВ,ЧАКЪРОВ,,"С.ЗАВОЯ, КИРКОВО, КЪРДЖАЛИ",2014-11-05,"Община Кирково","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКО,КОНСТАНТИНОВ,СЛАВОВ,,"С.САМУИЛ, САМУИЛ, РАЗГРАД",2008-12-18,"Българско национално радио","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКО,КОСТАДИНОВ,КАНАВРОВ,1953-07-30,"ГР.БАЛЧИК, БАЛЧИК, ДОБРИЧ",2010-05-11,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 128 от 11.05.2010 г. - Министерство на вътрешните работи","Със заповед № 3358/ 04.08.1982 г. е назначен за ст. разузнавач; със заповед № 223/ 06.05.1987 г. е преназначен за зам. н-к отделение; със заповед № 49/ 15.02.1989 г. е преназначен за н-к отделение; със заповед № 1374/ 26.03.1990 г. е преназначен за зам. директор на РД-Толбухин."
ЗДРАВКО,КРАЛЕВ,ЛИНКОВ,,"С.ВЪБЕЛ, НИКОПОЛ, ПЛЕВЕН",2015-07-16,"Община Плевен","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКО,КРАСИМИРОВ,ЛИКОВ,,"С.МИХАЛКОВО, ДЕВИН, СМОЛЯН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКО,КРУМОВ,ВЪЛЧЕВ,,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2014-09-24,"Национална художествена академия","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКО,КРУМОВ,ХРИСТОВ,,"С.ДРУМОХАР, НЕВЕСТИНО, КЮСТЕНДИЛ",2015-01-07,"Община Кюстендил","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКО,КРЪСТЕВ,ЙОТОВ,,"ГР.БОТЕВГРАД, БОТЕВГРАД, СОФИЙСКА",2010-05-11,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКО,КРЪСТЕВ,ПОПОВ,,"С.БЪЛГАРЕНЕ, ЛЕВСКИ, ПЛЕВЕН",2013-06-11,"Община Велико Търново","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКО,КУЗМАНОВ,СИРАКОВ,,"С.ДРЯНОВО, ЛЪКИ, ПЛОВДИВ",2015-09-14,"Община Лъки","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКО,ЛАЗАРОВ,ИЛИЕВ,,"С.БЕЛО ПОЛЕ, РУЖИНЦИ, ВИДИН",2013-09-18,"Община Видин","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКО,ЛЮБЕНОВ,ИВАНОВ,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКО,ЛЮБЕНОВ,ИВАНОВ,1941-08-21,"С.ЯКИМОВО, ЯКИМОВО, МОНТАНА",2013-07-03,"Длъжници към Стопанска банка","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1"
ЗДРАВКО,ЛЮБЕНОВ,ЛАЗАРОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2010-05-11,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКО,ЛЮБЕНОВ,МИХАЙЛОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКО,МАРИНОВ,АСЕНОВ,,"С.ПЕРПЕРЕК, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКО,МАРИНОВ,КИРИЛОВ,,"С.КЕСАРЕВО, СТРАЖИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКО,МАРИНОВ,КИРИЛОВ,,"С.КЕСАРЕВО, СТРАЖИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2016-01-19,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Габрово","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКО,МАРИНОВ,ЛИЧЕВ,,"С.БЪЛГАРСКО СЛИВОВО, СВИЩОВ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКО,МАРИНОВ,СИНАБОВ,1943-05-04,"С.ДРУЖИНЦИ, КИРКОВО, КЪРДЖАЛИ",2008-06-25,Съдии,"Решение № 41 от 25.06.2008 г. - съдии","Заповед за привличане № 83/ 06.05.1980 г., води се на отчет от полк. Стоименов."
ЗДРАВКО,МАРИНОВ,СИНАБОВ,1943-05-04,"С.ДРУЖИНЦИ, КИРКОВО, КЪРДЖАЛИ",2014-10-22,"Община Момчилград","Решение № 2-417 от 22.10.2014 г. - община Момчилград","Заповед за привличане № 83/ 06.05.1980 г., води се на отчет от полк. Стоименов."
ЗДРАВКО,МАРКОВ,СТОЯНОВ,1943-09-08,"С.БОТЕВО, АКСАКОВО, ВАРНА",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Решение № 2-84 от 03.10.2012 г. - Министерство на здравеопазването","Рег. дневник; картони – обр. 4 и обр. 6; протокол рег. № С КА-87/ 27.03.1990 г. за унищожаване личното дело на ""Галата""."
ЗДРАВКО,МЕТОДИЕВ,ЯКИМОВ,,"ГР.ДУПНИЦА, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2013-10-09,"Длъжници към ОББ","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКО,МЕТОДИЕВ,ЯКИМОВ,,"ГР.ДУПНИЦА, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2013-11-06,"Централна кооперативна банка","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКО,МЕТОДИЕВ,ЯКИМОВ,,"ГР.ДУПНИЦА, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2014-04-15,"Длъжници към Българска народна банка","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКО,МИЛКОВ,МАРИНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-06-27,"Югозападен университет ""Неофит Рилски"" - Благоевград","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКО,МИХАЙЛОВ,СТОЯНОВ,,"С.БОРОВАН, БОРОВАН, ВРАЦА",2012-09-18,"Национална художествена академия","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКО,МИХАЙЛОВ,ТРИФОНОВ,1949-10-09,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2007-07-05,"Висш съдебен съвет","Решение № 6 от 05.07.2007 г. - Висш съдебен съвет","Картон обр. 4; рег. дневник; протокол за унищожаване на дело рег. № 50588, № 38/ 03.04.1990 г."
ЗДРАВКО,МИХАЙЛОВ,ТРИФОНОВ,1949-10-09,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-06-25,Съдии,"Решение № 41 от 25.06.2008 г. - съдии","Картон обр. 4; рег. дневник; протокол за унищожаване на дело на „Максим” рег. № 50588, № 38/ 03.04.1990 г.;"
ЗДРАВКО,МЛАДЕНОВ,ДИМИТРОВ,,"С.БЕЛОТИНЦИ, МОНТАНА, МОНТАНА",2011-01-26,"Министерство на отбраната","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКО,МЛАДЕНОВ,МЕТУШЕВ,,"С.АБЛАНИЦА, ХАДЖИДИМОВО, БЛАГОЕВГРАД",2011-05-27,"Община Хаджидимово","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКО,МЛАДЕНОВ,МЕТУШЕВ,,"С.АБЛАНИЦА, ХАДЖИДИМОВО, БЛАГОЕВГРАД",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКО,МЛАДЕНОВ,МЕТУШЕВ,,"С.АБЛАНИЦА, ХАДЖИДИМОВО, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКО,МЛАДЕНОВ,МЛАДЕНОВ,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2012-07-25,"Конфедерация на независимите синдикати в България","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКО,МЛАДЕНОВ,МЛАДЕНОВ,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2016-02-18,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Кюстендил","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКО,МЛАДЕНОВ,СТОЙКОВ,,"С.ГЪРНАТИ, НЕДЕЛИНО, СМОЛЯН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКО,НАЙДЕНОВ,БОЧУКОВ,,"ГР.ДЕВИН, ДЕВИН, СМОЛЯН",2010-05-11,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКО,НАЙДЕНОВ,ТЕРЗИЕВ,1940-03-28,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Решение № 2-172 от 26.04.2013 г. - лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; протокол рег. № С 121/ 25.07.1990 г. за унищожаване материалите на аг. ""Георгиев""."
ЗДРАВКО,НАКОВ,МЛАДЕНОВ,,"С.БЕЛОТИНЦИ, МОНТАНА, МОНТАНА",2013-10-09,"Община Ружинци","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКО,НАНОВ,НАНОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2014-08-06,"Медицински университет - Варна","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКО,НИКИФОРОВ,АНТОНОВ,,"С.КОМАРЕВО, ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ, ПЛЕВЕН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКО,НИКОЛАЕВ,БОСЕВ,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2011-02-23,"Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКО,НИКОЛАЕВ,ДИМОВ,,"С.ЕЛХОВЕЦ, РУДОЗЕМ, СМОЛЯН",2015-09-14,"Приватизирани предприятия - Смолян","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКО,НИКОЛОВ,АРНАУДОВ,,"С.ТРУД, МАРИЦА, ПЛОВДИВ",2010-05-11,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКО,НИКОЛОВ,ДИМИТРОВ,1939-06-19,"ГР.МЕЗДРА, МЕЗДРА, ВРАЦА",2010-05-11,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 128 от 11.05.2010 г. - Министерство на вътрешните работи","Със заповед № 3572/ 03.11.1967 г. е назначен за разузнавач; със заповед № 89/ 14.10.1968 г. е преназначен за разузнавач VI степен; със заповед № 40/ 26.01.1971 г. е преназначен за разузнавач V степен; със заповед № 148/ 15.06.1972 г. е преназначен за разузнавач II степен; със заповед № 348/ 11.12.1972 г. е преназначен за инспектор IV степен."
ЗДРАВКО,НИКОЛОВ,КЛАКЛОВ,,"ГР.СОПОТ, СОПОТ, ПЛОВДИВ",2015-09-09,"Община Карлово","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКО,НИКОЛОВ,КОСТАДИНОВ,,"ГР.САНДАНСКИ, САНДАНСКИ, БЛАГОЕВГРАД",2014-08-12,"Длъжници към Булбанк","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКО,НИКОЛОВ,МИТОВ,,"С.МИХАЙЛОВО, ХАЙРЕДИН, ВРАЦА",2015-03-11,"Община Бойчиновци","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКО,НИКОЛОВ,НИКОЛОВ,,"ГР.ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-06-19,"Община Горна Оряховица","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКО,НИКОЛОВ,ПЕНКОВ,,"ГР.СЕВЛИЕВО, СЕВЛИЕВО, ГАБРОВО",2010-10-13,"Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКО,ПАНЧОВ,ШУШКОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-12-17,"ЗД БУЛ ИНС АД","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКО,ПАРАСКОВ,ЧЕРЕШЕВ,,"ГР.КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2011-08-03,"Агенция за държавна финансова инспекция","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКО,ПЕТКОВ,ХЛЕБАРОВ,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2014-06-25,"Технически университет - София","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКО,ПЕТРОВ,АРАКЧИЙСКИ,,"ГР.ВЕТРЕН, СЕПТЕМВРИ, ПАЗАРДЖИК",2012-09-18,"Национална спортна академия ""Васил Левски""","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКО,ПЕТРОВ,ГЕОРГИЕВ,,"С.БЕЛА РАДА, ВИДИН, ВИДИН",2014-05-20,"Решение № 2-349 от 20.05.2014 г. - Стопанска академия ""Д. А. Ценов""","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКО,ПЕТРОВ,ГЕРОВ,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКО,ПЕТРОВ,ДУШКОВ,,"С.ПАТРЕШ, ПАВЛИКЕНИ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-01-29,"Българска асоциация Спорт за всички","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКО,ПЕТРОВ,ИВАНОВ,,"ГР.СВИЩОВ, СВИЩОВ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-07-17,"Община Свищов","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКО,ПЕТРОВ,МАНЧЕВ,,"С.СТРУИНДОЛ, БЕЛОГРАДЧИК, ВИДИН",2010-05-11,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКО,ПЕТРОВ,ПЕТРОВ,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКО,ПЕТРОВ,ПЕТРОВ,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКО,ПЕТРОВ,ПЕТРОВ,,"С.ОВЧА МОГИЛА, СВИЩОВ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-07-17,"Община Свищов","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКО,ПЕТРОВ,ХРИСТОВ,,"ГР.СВИЩОВ, СВИЩОВ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2011-02-15,"Агенция ""Митници""","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКО,ПЕТРОВ,ЯНАКИЕВ,,"ГР.ИВАЙЛОВГРАД, ИВАЙЛОВГРАД, ХАСКОВО",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКО,ПЪРВАНОВ,ДАМЯНОВ,,"С.КОТЕНОВЦИ, БЕРКОВИЦА, МОНТАНА",2015-03-11,"Община Берковица","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКО,РАДОВАНОВ,КЕЧЕВ,,"С.ЗМЕИЦА, ДОСПАТ, СМОЛЯН",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКО,РАЧЕВ,РУСЕВ,,"ГР.КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКО,РОСЕНОВ,ТАЧЕВ,1956-02-04,"С.БАБЯК, БЕЛИЦА, БЛАГОЕВГРАД",2011-07-06,"Община Белица","Решение № 238 от 06.07.2011 г. - община Белица","Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IА-37347, работно дело IР-18054."
ЗДРАВКО,РОСЕНОВ,ЧЕПИШЕВ,,"ГР.ДЕВИН, ДЕВИН, СМОЛЯН",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКО,РУСЕВ,ИВАНОВ,,"ГР.СИЛИСТРА, СИЛИСТРА, СИЛИСТРА",2012-06-14,"Великотърновскиуниверситет Св. Св. Кирил и Методий","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКО,САБИНОВ,ДЕЛИЕВ,,"ГР.ДЕВИН, ДЕВИН, СМОЛЯН",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКО,САБИНОВ,ДЕЛИЕВ,,"ГР.ДЕВИН, ДЕВИН, СМОЛЯН",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКО,СЕРАФИМОВ,ГАДЖЕВ,,"С.СТЪРНИЦА, БАНИТЕ, СМОЛЯН",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКО,СИМЕОНОВ,ВЕСЕЛИНОВ,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2013-04-17,"Кредитни длъжници към банка БАЛКАНБАНК","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКО,СИМЕОНОВ,ДУГАНОВ,,"ГР.НЕДЕЛИНО, НЕДЕЛИНО, СМОЛЯН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКО,СИМЕОНОВ,ПОПОВ,1950-05-25,"С.КИРКОВО, КИРКОВО, КЪРДЖАЛИ",2014-11-05,"Община Кирково","Решение № 2-422 от 05.11.2014 г. - община Кирково","<p>Рег. дневник; картони &ndash; <a href=""http://91.196.127.196/balancer.php?file=2302.pdf"">обр. 4 &ndash; 5 бр</a>. и <a href=""http://91.196.127.196/balancer.php?file=2303.pdf"">обр. 6</a>; писмо вх. № 760/ 01.10.1993 г. за унищожаване делата на СС ""Русев""; протокол рег. № С 89/ 29.01.1990 г. за унищожаване материалите на с.с. ""Русев"".</p>"
ЗДРАВКО,СИМОВ,КАРАМИТЕВ,,"С.ПЕТКОВО, СМОЛЯН, СМОЛЯН",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКО,СПАСОВ,ВАСИЛЕВ,,"С.СТРУМЯНИ, СТРУМЯНИ, БЛАГОЕВГРАД",2011-08-09,"Агенция Пътна инфраструктура","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКО,СПАСОВ,ГРОЗДЕВ,,"С.ПЕТОКЛАДЕНЦИ, БЕЛЕНЕ, ПЛЕВЕН",2010-05-11,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКО,СПАСОВ,ГРОЗДЕВ,,"С.ПЕТОКЛАДЕНЦИ, БЕЛЕНЕ, ПЛЕВЕН",2014-10-29,"Академия на МВР","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКО,СПАСОВ,МИТОВ,,"С.КЪРНАЛОВО, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2011-07-12,"Община Петрич","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКО,СТАЛЕВ,СТАЛЕВ,,"ГР.КОТЕЛ, КОТЕЛ, СЛИВЕН",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКО,СТАЛЕВ,СТАЛЕВ,,"ГР.КОТЕЛ, КОТЕЛ, СЛИВЕН",2013-01-23,"Община Бургас","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКО,СТАНАКИЕВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКО,СТАНАКИЕВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2016-02-18,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Кюстендил","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКО,СТАНЧЕВ,АТАНАСОВ,,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКО,СТАНЧЕВ,БАКАЛОВ,,"ГР.ПОПОВО, ПОПОВО, ТЪРГОВИЩЕ",2012-09-26,"Висше транспортно училище ""Тодор Каблешков""","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКО,СТЕФАНОВ,БАЛИНОВ,,"ГР.БАТАК, БАТАК, ПАЗАРДЖИК",2008-09-16,"Държавна агенция по горите","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКО,СТЕФАНОВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2010-05-11,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКО,СТЕФАНОВ,ЗЛАТАРОВ,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКО,СТЕФАНОВ,ЙОРДАНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКО,СТЕФАНОВ,ЙОРДАНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКО,СТЕФАНОВ,КОВАЧЕВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2014-05-20,"Икономически университет - гр. Варна","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКО,СТЕФАНОВ,КОВАЧЕВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2014-05-20,"Икономически университет-Варна","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКО,СТЕФАНОВ,МУЧИНОВ,,"С.АСЕНОВЦИ, ЛЕВСКИ, ПЛЕВЕН",2015-07-16,"Община Плевен","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКО,СТЕФАНОВ,ПЕТКОВ,,"С.ДРЕНТА, ЕЛЕНА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2014-06-18,"Длъжници към Държавна спестовна каса","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКО,СТОЙКОВ,ДЕВЕДЖИЕВ,,"ГР.КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2014-11-26,"Община Кърджали","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКО,СТОЙКОВ,ДЕВЕДЖИЕВ,,"ГР.КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2016-01-25,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Кърджали","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКО,СТОЙКОВ,ПЪЧЕВ,,"С.ДОЛНО КЪПИНОВО, КИРКОВО, КЪРДЖАЛИ",2014-11-05,"Община Кирково","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКО,СТОЯДИНОВ,ХРИСТОВ,,"С.МЕТОХИЯ, ТРЕКЛЯНО, КЮСТЕНДИЛ",2015-06-01,"Община Перник","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКО,СТОЯНОВ,ЗДРАВКОВ,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКО,СТОЯНОВ,ЗУРЛЕВ,,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2010-05-11,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКО,СТОЯНОВ,ЗУРЛЕВ,,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2011-08-09,"Агенция Пътна инфраструктура","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКО,СТОЯНОВ,МАРКОВ,1949-08-06,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-05-11,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 128 от 11.05.2010 г. - Министерство на вътрешните работи","Със заповед № I-3470/ 30.07.1975 г. е назначен за разузнавач III степен; със заповед № 214/ 11.03.1982 г. е преназначен за инспектор; със заповед № 672/ 06.09.1982 г. е преназначен за зам. н-к отделение; със заповед № 74/ 03.01.1983 г. е преназначен за н-к отделение; със заповед № 2800/ 26.07.1984 г. е изпратен на 3 месечен курс в КГБ-СССР."
ЗДРАВКО,СТОЯНОВ,МЕДНИКАРОВ,,"ГР.ЕЛЕНА, ЕЛЕНА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-01-23,"Община Бургас","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКО,СТОЯНОВ,ТОДОРОВ,,"С.ПИРГОВО, ИВАНОВО, РУСЕ",2010-05-11,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКО,СТОЯНОВ,ЧОБАНОВ,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2009-04-15,"Държавна агенция за метрология и технически надзор","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКО,СТОЯНОВ,ЧУКОВ,,"С.ЛЪКАВИЦА, ЛЪКИ, ПЛОВДИВ",2015-09-14,"Община Лъки","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКО,ТОДОРОВ,ДАФИНОВ,,"ГР.ЛЕВСКИ, ЛЕВСКИ, ПЛЕВЕН",2015-07-07,"Община Левски","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКО,ТОДОРОВ,ЗЛАТЕВ,,"ГР.ЛУКОВИТ, ЛУКОВИТ, ЛОВЕЧ",2013-11-13,"Община Враца","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКО,ТОДОРОВ,ЗЛАТЕВ,,"ГР.ЛУКОВИТ, ЛУКОВИТ, ЛОВЕЧ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКО,ТОДОРОВ,ЗЛАТЕВ,,"ГР.ЛУКОВИТ, ЛУКОВИТ, ЛОВЕЧ",2016-01-14,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Враца","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКО,ТОДОРОВ,ЗЛАТЕВ,,"С.БЛЪСКОВО, ПРОВАДИЯ, ВАРНА",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКО,ТОДОРОВ,КАРАДЖОВ,,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2011-02-15,"Агенция ""Митници""","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКО,ТОДОРОВ,КАЦАРОВ,,"ГР.КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2007-09-04,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКО,ТОДОРОВ,ЛИТОВСКИ,1936-08-19,"ГР.МЕЗДРА, МЕЗДРА, ВРАЦА",2014-07-23,"Химикотехнологичен и металургичен университет","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1"
ЗДРАВКО,ТОМОВ,ДАМЯНОВ,,"С.ДЕЛЕЙНА, БРЕГОВО, ВИДИН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКО,ТОТЕВ,СИМЕОНОВ,,"ГР.ТРЯВНА, ТРЯВНА, ГАБРОВО",2016-01-19,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Габрово","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКО,ТРИФОНОВ,КАРАДИНКОВ,,"С.ВЪЛЧИТРЪН, ПОРДИМ, ПЛЕВЕН",2015-07-28,"Община Пордим","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКО,ФЕЛИКСОВ,КАБАДОЗОВ,,"ГР.СМОЛЯН, СМОЛЯН, СМОЛЯН",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКО,ХРИСТЕВ,СЛАВЧЕВ,1942-02-09,"С.ИЗБЕГЛИИ, АСЕНОВГРАД, ПЛОВДИВ",2008-09-16,"Държавна агенция по горите","Решение № 47 от 16.09.2008 г. - държавни агенции","Рег. дневник; картон обр. 6"
ЗДРАВКО,ХРИСТОВ,БРАТАНОВ,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКО,ХРИСТОВ,ВЕЛИЧКОВ,,"С.НИКЮП, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2008-02-12,Министерства,"Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКО,ХРИСТОВ,ДОБРЕВ,1943-02-12,"С.КИЧЕВО, АКСАКОВО, ВАРНА",2010-05-11,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 128 от 11.05.2010 г. - Министерство на вътрешните работи","Със заповед № 5254/ 11.11.1968 г. е назначен за разузнавач VI степен; със заповед № 87/ 01.03.1972 г. е преназначен за разузнавач II степен; със заповед № 3558/ 18.11.1977 г. е назначен за разузнавач II степен; със заповед № 18/ 02.03.1981 г. е преназначен за ст. разузнавач; със заповед № 58/ 31.01.1983 г. е преназначен за инспектор; със заповед № 15/ 09.02.1984 г. е преназначен за зам. н-к отделение; със заповед № 1082/ 28.03.1985 г. е преназначен за н-к отделение; със заповед № 514/ 21.12.1989 г. е преназначен за н-к отдел; със заповед № 85/ 11.05.1990 г. е преназначен за зам. н-к отдел."
ЗДРАВКО,ХРИСТОВ,ЖИЛЬОВ,1959-06-19,"С.ЧЕРНО МОРЕ, БУРГАС, БУРГАС",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Решение № 95 от 28.10.2009 г. - следователи и дознатели","Със заповед № 55/ 10.05.1990 г. е назначен за мл. разузнавач."
ЗДРАВКО,ХРИСТОВ,ЖИЛЬОВ,1959-06-19,"С.ЧЕРНО МОРЕ, БУРГАС, БУРГАС",2014-02-12,"Разследващи полицаи","Решение № 2-307 от 12.02.2014 г. - разследващите полицаи","Със заповед № 55/ 10.05.1990 г. е назначен за мл. разузнавач."
ЗДРАВКО,ХРИСТОВ,ХАДЖИЙСКИ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2013-05-29,"Длъжници към банка МИНЕРАЛБАНК","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКО,ХРИСТОВ,ХРИСТОВ,,"С.ПАТРЕШ, ПАВЛИКЕНИ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-06-26,"Община Павликени","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКО,ЦВЕТАНОВ,БЕЛЕВ,,"С.ПРИПЕК, ДЖЕБЕЛ, КЪРДЖАЛИ",2014-10-22,"Община Джебел","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКО,ЦВЕТАНОВ,МАРИНОВ,,"С.БЪЛГАРСКО СЛИВОВО, СВИЩОВ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-07-17,"Община Свищов","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКО,ЦВЕТАНОВ,СТОЯНОВ,,"С.ВЪРБИЦА, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2013-12-04,"Българска земеделска и промишлена банка АД","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКО,ЦВЕТАНОВ,СТОЯНОВ,,"С.ВЪРБИЦА, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2014-04-15,"Длъжници към Българска народна банка","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКО,ЦВЕТАНОВ,СТОЯНОВ,,"С.ВЪРБИЦА, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2014-06-18,"Длъжници към Държавна спестовна каса","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКО,ЮЛИЯНОВ,АТАНАСОВ,,"С.ЦОНЕВО, ДЪЛГОПОЛ, ВАРНА",2015-12-17,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Варна","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКО,ЯНАКИЕВ,НИКОЛОВ,,"С.ГОРНО ХЪРСОВО, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2011-10-25,"Изпълнителна агенция ""Главна инспекция по труда""","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВКО,ЯНАКИЕВ,НИКОЛОВ,,"С.ГОРНО ХЪРСОВО, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВЧО,ДИМИТРОВ,ЗДРАВЧЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-03-18,"КТ Подкрепа","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВЧО,ДИМИТРОВ,СОКОЛЧЕВ,,"С.ВАКСЕВО, НЕВЕСТИНО, КЮСТЕНДИЛ",2015-01-07,"Община Кюстендил","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВЧО,ЕВТИМОВ,ГЕЛЕВ,1950-10-07,"С.ТРЕКЛЯНО, ТРЕКЛЯНО, КЮСТЕНДИЛ",2015-01-21,"Община Трекляно","Решение № 2-450 от 21.01.2015 г. - община Трекляно","<p>Документи от ръководилите го щатни служители; рег. дневник; картони - <a href=""http://91.196.127.196/balancer.php?file=2620.pdf"">обр. 4 &ndash; 5 бр</a>. и <a href=""http://91.196.127.196/balancer.php?file=2621.pdf"">обр. 6</a>; лично дело ІА-1296 (Кн) МФ</p>"
ЗДРАВЧО,МАРИНОВ,ЗДРАВЧЕВ,1944-04-23,"ГР.ПОМОРИЕ, ПОМОРИЕ, БУРГАС",2012-08-21,"Химикотехнологичен и металургичен университет - София","Решение № 2-57 от 21.08.2012 г. - Химикотехнологичен и металургичен университет - София","Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-32430; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6"
ЗДРАВЧО,НЕДЕЛЧОВ,САКАРЕВ,,"ГР.ДОБРИНИЩЕ, БАНСКО, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВЧО,СЛАВЕВ,БОЖИЛОВ,,"С.БАЛАНОВО, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2014-12-03,"Община Бобов дол","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВЧО,СЛАВЕВ,БОЖИЛОВ,,"С.БАЛАНОВО, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВЧО,СЛАВЕВ,БОЖИЛОВ,,"С.БАЛАНОВО, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2016-02-18,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Кюстендил","Неустановена принадлежност",
ЗДРАВЧО,СТЕФАНОВ,ВЕЛЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-06-04,"Приватизация - обособени части - София","Неустановена принадлежност",
ЗЕВРИ,ШЮКРИ,ХЮСМЕН,,"ГР.ЗАВЕТ, ЗАВЕТ, РАЗГРАД",2015-11-05,"Община Завет","Неустановена принадлежност",
ЗЕЙДЖАН,МЮМЮН,АЛИ,,"С.МЪГЛЕН, АЙТОС, БУРГАС",2012-12-12,"Община Айтос","Неустановена принадлежност",
ЗЕЙНАЛ,ЮСЕИН,АЛИ,,"С.ВРЕЛО, МОМЧИЛГРАД, КЪРДЖАЛИ",2014-10-22,"Община Момчилград","Неустановена принадлежност",
ЗЕЙНАЛ,ЮСЕИН,АЛИ,,"С.ВРЕЛО, МОМЧИЛГРАД, КЪРДЖАЛИ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ЗЕЙНЕБ,АКИФ,АЛИ,,"ГР.АЙТОС, АЙТОС, БУРГАС",2012-12-12,"Община Айтос","Неустановена принадлежност",
ЗЕЙНЕБ,ИСМЕТОВА,БЕКИРОВА,,"С.ОБОРИЩЕ, ВЪЛЧИ ДОЛ, ВАРНА",2013-05-29,"Община Суворово","Неустановена принадлежност",
ЗЕЙНЕБ,ИСМЕТОВА,БЕКИРОВА,,"С.ОБОРИЩЕ, ВЪЛЧИ ДОЛ, ВАРНА",2015-12-17,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Варна","Неустановена принадлежност",
ЗЕЙНЕБ,КЯЗИМОВА,САЛИЕВА,,"С.ГРАДИНАРОВО, ПРОВАДИЯ, ВАРНА",2013-05-15,"Община Вълчи дол","Неустановена принадлежност",
ЗЕЙНИЕ,АЛИОСМАН,МЕХМЕД,,"С.ЗВЕЗДЕЛ, МОМЧИЛГРАД, КЪРДЖАЛИ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ЗЕЙНИЛ,АХМЕДОВ,ЮРУКОВ,,"С.БОГОЛИН, САТОВЧА, БЛАГОЕВГРАД",2007-09-04,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ЗЕЙНИЛ,АХМЕДОВ,ЮРУКОВ,,"С.БОГОЛИН, САТОВЧА, БЛАГОЕВГРАД",2011-05-12,"Община Сатовча","Неустановена принадлежност",
ЗЕЙНУН,ЕМИНОВ,ЮМЕРОВ,,"С.ТЕЛЕРИГ, КРУШАРИ, ДОБРИЧ",2014-02-12,"Община Генерал Тошево","Неустановена принадлежност",
ЗЕЙРА,ИСМАИЛОВА,ИБРЯМОВА,,"С.ДРОПЛА, БАЛЧИК, ДОБРИЧ",2014-02-24,"Община Каварна","Неустановена принадлежност",
ЗЕЙРАГЮЛ,ФЕРАД,ЕМИН,,"С.СУХОВО, АРДИНО, КЪРДЖАЛИ",2014-10-29,"Община Ардино","Неустановена принадлежност",
ЗЕЙТИ,ФЕРАИМ,МЕХМЕД,,"С.ТОДОРОВО, ИСПЕРИХ, РАЗГРАД",2015-11-05,"Община Исперих","Неустановена принадлежност",
ЗЕЙТИ,ЮНУЗ,АКИФ,,"ГР.ИСПЕРИХ, ИСПЕРИХ, РАЗГРАД",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ЗЕКАВЕТ,МЕСТАН,САЛИМ,,"С.СЛЪНЧОГЛЕД, ДЖЕБЕЛ, КЪРДЖАЛИ",2014-10-22,"Община Момчилград","Неустановена принадлежност",
ЗЕКЕРИЕ,АДЕМ,МАХМУД,1957-03-12,"С.НЕОФИТ БОЗВЕЛИЕВО, МОМЧИЛГРАД, КЪРДЖАЛИ",2014-10-22,"Община Момчилград","Решение № 2-417 от 22.10.2014 г. - община Момчилград","<p>Картони - <a href=""http://91.196.127.196/balancer.php?file=2197.pdf"">обр. 4 &ndash; 9 бр</a>. и <a href=""http://91.196.127.196/balancer.php?file=2198.pdf"">обр. 6</a>; рег. дневник; писмо вх. № 760/ 01.10.1993 г. за унищожаване делата на ""Олег""</p>"
ЗЕКЕРИЕ,АЛИШ,МЕХМЕД,,"С.ЕФРЕЙТОР БАКАЛОВО, КРУШАРИ, ДОБРИЧ",2014-03-12,"Община Крушари","Неустановена принадлежност",
ЗЕКЕРИЕ,МУСТАФОВ,ИСМАИЛОВ,,"С.СТЕВРЕК, АНТОНОВО, ТЪРГОВИЩЕ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ЗЕКЕРИЕ,ХАСАН,БЕКИР,,"С.ОСТРОВЕЦ, КИРКОВО, КЪРДЖАЛИ",2014-11-05,"Община Кирково","Неустановена принадлежност",
ЗЕКЕРИЯ,БЕКИР,МЕСТАН,1953-02-08,"С.ГЕНЕРАЛ ГЕШЕВО, ДЖЕБЕЛ, КЪРДЖАЛИ",2014-10-22,"Община Джебел","Решение № 2-416 от 22.10.2014 г. - община Джебел","<p>Собственоръчно написана декларация за сътрудничество; документи от ръководил го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони &ndash; <a href=""http://91.196.127.196/balancer.php?file=2174.pdf"">обр. 4 &ndash; 5 бр.; </a>лично дело IО-73 (Кж); протокол рег. № К-15/ 26.03.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело IР-717 (Кж).</p>"
ЗЕКЕРИЯ,ИСМАИЛ,СОЛАК,,"С.ЗОРНИЦА, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2014-10-22,"Община Момчилград","Неустановена принадлежност",
ЗЕКИ,АБИЛ,ЮСЕИН,,"ГР.ПРОВАДИЯ, ПРОВАДИЯ, ВАРНА",2013-04-10,"Община Ветрино","Неустановена принадлежност",
ЗЕКИ,АБИЛ,ЮСЕИН,,"ГР.ПРОВАДИЯ, ПРОВАДИЯ, ВАРНА",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ЗЕКИ,МЕХМЕД,ЕЮБ,,"ГР.КРУМОВГРАД, КРУМОВГРАД, КЪРДЖАЛИ",2014-11-13,"Община Крумовград","Неустановена принадлежност",
ЗЕКИ,ШУКРИЕВ,МЕЙЗИНСКИ,,"С.СТУДЕНА, МАДАН, СМОЛЯН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ЗЕКИЕ,ИБРЯМ,ХАДЖИМУРАД,,"С.КАРАМФИЛ, МОМЧИЛГРАД, КЪРДЖАЛИ",2014-10-29,"Община Ардино","Неустановена принадлежност",
ЗЕКИЕ,МУСТАФА,МУРАД,,"С.ФОТИНОВО, КИРКОВО, КЪРДЖАЛИ",2014-11-05,"Община Кирково","Неустановена принадлежност",
ЗЕКИЕ,ЮЗЕИР,АЛИ,,"С.ЧЕРНООЧЕНЕ, ЧЕРНООЧЕНЕ, КЪРДЖАЛИ",2014-03-19,"Община Черноочене","Неустановена принадлежност",
ЗЕКИЙЕ,АЛИ,ХАСАН,,"С.ФОТИНОВО, КИРКОВО, КЪРДЖАЛИ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ЗЕКИЙЕ,АЛИ,ХАСАН,,"С.ФОТИНОВО, КИРКОВО, КЪРДЖАЛИ",2016-01-25,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Кърджали","Неустановена принадлежност",
ЗЕКИРИЕ,ЮСУФ,АЛИ,,"С.ГУГУТКА, ИВАЙЛОВГРАД, ХАСКОВО",2014-11-13,"Община Крумовград","Неустановена принадлежност",
ЗЕКИРИЯ,ХАСАН,ЕМИН,,"С.ВИС, ИВАЙЛОВГРАД, ХАСКОВО",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ЗЕКРИ,САИД,ХАЛИБРЯМ,,"С.ПЪРВИЦА, КИРКОВО, КЪРДЖАЛИ",2013-10-09,"Длъжници към ОББ","Неустановена принадлежност",
ЗЕКРИЕ,МЕХМЕД,ИБРЯМ,,"С.ГУЛИЯ, КРУМОВГРАД, КЪРДЖАЛИ",2014-11-13,"Община Крумовград","Неустановена принадлежност",
ЗЕЛИХА,АХМЕД,САДЪК,,"С.ЧОРБАДЖИЙСКО, КИРКОВО, КЪРДЖАЛИ",2014-11-05,"Община Кирково","Неустановена принадлежност",
ЗЕЛИХА,АХМЕТ,КАРААЛИ,,"С.БЕНКОВСКИ, ДОБРИЧКА, ДОБРИЧ",2014-02-19,"Община Добричка","Неустановена принадлежност",
ЗЕЛИХА,ЮМЕР,РУФАД,,"С.ПРЕЛЕЗ, ЗАВЕТ, РАЗГРАД",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ЗЕЛИХА,ЮМЕР,РУФАД,,"С.ПРЕЛЕЗ, ЗАВЕТ, РАЗГРАД",2015-11-05,"Община Завет","Неустановена принадлежност",
ЗЕЛКИФ,ИСМАИЛОВ,ШЕРИФОВ,,"С.КИЧЕНИЦА, РАЗГРАД, РАЗГРАД",2015-11-17,"Община Разград","Неустановена принадлежност",
ЗЕЛКИФ,ХАМДИЕВ,АХМЕДОВ,,"С.БИСТРА, АЛФАТАР, СИЛИСТРА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ЗЕЛМА,АСЕНОВА,БЕЛБЕРОВА,,"ГР.ДЕВИН, ДЕВИН, СМОЛЯН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ЗЕЛМА,ЕШУА,АЛМАЛЕХ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-11-26,"Българска национална телевизия","Неустановена принадлежност",
ЗЕЛМА,ЕШУА,АЛМАЛЕХ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-11-26,"Информационна агенция БГНЕС","Неустановена принадлежност",
ЗЕЛМА,ХАИМОВА,ШИКЕРДЖИЙСКА-БАЙРАКТАРОВА,,"ГР.ДУПНИЦА, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2014-12-09,"Община Дупница","Неустановена принадлежност",
ЗЕЛЯ,ИБРЯМОВА,АДИЛОВА,,"ГР.БАЛЧИК, БАЛЧИК, ДОБРИЧ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ЗЕНКО,БОРИСЛАВОВ,МАРИНОВ,,"С.КАРАИСЕН, ПАВЛИКЕНИ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ЗЕНКО,БОРИСЛАВОВ,МАРИНОВ,,"С.КАРАИСЕН, ПАВЛИКЕНИ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-06-26,"Община Павликени","Неустановена принадлежност",
ЗЕНКО,БОРИСЛАВОВ,МАРИНОВ,,"С.КАРАИСЕН, ПАВЛИКЕНИ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ЗЕФИР,ЗАХАРИЕВ,ЮРУКОВ,,"С.СМИЛЯН, СМОЛЯН, СМОЛЯН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ЗЕФИР,МЕТОДИЕВ,КАРТУЛЕВ,1949-05-21,"С.МУСОМИЩА, ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, БЛАГОЕВГРАД",2011-06-23,"Община Гоце Делчев","Решение № 231 от 23.06.2011 г. - община Гоце Делчев","Рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; протокол № 4/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-2631 (Бл)."
ЗЕХНИ,АРИФ,ЕМИН,,"С.БЯЛ ИЗВОР, АРДИНО, КЪРДЖАЛИ",2014-10-29,"Община Ардино","Неустановена принадлежност",
ЗЕХНИ,АРИФ,ЕМИН,,"С.БЯЛ ИЗВОР, АРДИНО, КЪРДЖАЛИ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ЗЕХНИ,АХМЕД,ДУРАЛИ,,"С.БЕНКОВСКИ, КИРКОВО, КЪРДЖАЛИ",2014-11-05,"Община Кирково","Неустановена принадлежност",
ЗЕХНИ,МЕХМЕДАЛИ,СЮЛЕЙМАН,,"С.БИВОЛЯНЕ, МОМЧИЛГРАД, КЪРДЖАЛИ",2014-10-22,"Община Момчилград","Неустановена принадлежност",
ЗЕХНИ,МЕХМЕДАЛИ,СЮЛЕЙМАН,,"С.БИВОЛЯНЕ, МОМЧИЛГРАД, КЪРДЖАЛИ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ЗЕХРА,АХМЕД,БАЙРАКТАР,,"С.ЧОРБАДЖИЙСКО, КИРКОВО, КЪРДЖАЛИ",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност",
ЗЕХРА,МУСТАФА,АЛИШ,,"ГР.ПЕЩЕРА, ПЕЩЕРА, ПАЗАРДЖИК",2015-05-12,"Община Пещера","Неустановена принадлежност",
ЗЕХРА,ХАЛИЛОВА,САЛИЕВА,,"ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност",
ЗЕХРА,ХАЛИЛОВА,САЛИЕВА,,"ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-06-05,"Община Елена","Неустановена принадлежност",
ЗЕХРА,ХАЛИЛОВА,САЛИЕВА,,"ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-12-08,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Велико Търново","Неустановена принадлежност",
ЗИКЕРЯ,САЛИХ,ТАБАК,,"С.КОНАРСКО, ЯКОРУДА, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност",
ЗИКЕРЯ,САЛИХ,ТАБАК,,"С.КОНАРСКО, ЯКОРУДА, БЛАГОЕВГРАД",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ЗИКРИ,ШУКРИЕВ,МЕХМЕДОВ,,"ГР.ИСПЕРИХ, ИСПЕРИХ, РАЗГРАД",2015-11-05,"Община Исперих","Неустановена принадлежност",
ЗИКРИЕ,МЕХМЕД,ОСМАНОВА,,"С.КОРИТЕН, КРУШАРИ, ДОБРИЧ",2014-03-12,"Община Крушари","Неустановена принадлежност",
ЗИЛЯ,МЕХМЕДОВА,АХМЕДОВА,,"ГР.ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ЗИНА,АЛЕКСАНДРОВА,КАМБУРОВА,,"ГР.НОВА ЗАГОРА, НОВА ЗАГОРА, СЛИВЕН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ЗИНА,ВЕНЦИСЛАВОВА,ДИМИТРОВА,,"ГР.ВЪРБИЦА, ВЪРБИЦА, ШУМЕН",2015-12-01,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Неустановена принадлежност",
ЗИНА,ЕВТИМОВА,ХРИСТОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност",
ЗИНА,КИРИЛОВА,ТИКОВА,,"С.РАБРОВО, БОЙНИЦА, ВИДИН",2013-07-31,"Община Бойница","Неустановена принадлежност",
ЗИНА,КРЪСТЕВА,ТРИФОНОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-03-11,"Комисия за регулиране на съобщенията","Неустановена принадлежност",
ЗИНА,КРЪСТЕВА,ТРИФОНОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-10-10,"Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията","Неустановена принадлежност",
ЗИНА,НЕНОВА,ИВАНОВА,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2016-02-04,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Ловеч","Неустановена принадлежност",
ЗИНА,СТЕФАНОВА,СТОИЛОВА-АНДРЕЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност",
ЗИНА,СТЕФАНОВА,СТОИЛОВА-АНДРЕЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност",
ЗИНА,СТОЯНОВА,СОКОЛОВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2009-12-09,"Печатни издания","Неустановена принадлежност",
ЗИНАИДА,АСЕНОВА,НИКОЛОВА,,"ГР.БАЛЧИК, БАЛЧИК, ДОБРИЧ",2014-02-12,"Община Балчик","Неустановена принадлежност",
ЗИНАИДА,АСЕНОВА,ПАВЛОВА,,"ГР.ЗЛАТОГРАД, ЗЛАТОГРАД, СМОЛЯН",2011-02-02,"Регионални печатни издания","Неустановена принадлежност",
ЗИНАИДА,ВАСИЛЕВА,ИВАНОВА,,"ГР.БЕЛОГРАДЧИК, БЕЛОГРАДЧИК, ВИДИН",2011-11-02,"Министерство на регионалното развитие и благоустройството","Неустановена принадлежност",
ЗИНАИДА,ВАСИЛЕВА,МОРАРОВА,,"ГР.СИЛИСТРА, СИЛИСТРА, СИЛИСТРА",2008-05-27,"Държавна комисия за енергийно и водно регулиране","Неустановена принадлежност",
ЗИНАИДА,ЕВГЕНИЕВА,ИВАНОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-03-18,"КТ Подкрепа","Неустановена принадлежност",
ЗИНАИДА,ИВАНОВА,ХАДЖИМИТОВА,,"ГР.КРЕСНА, КРЕСНА, БЛАГОЕВГРАД",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ЗИНАИДА,ИВАНОВА,ЦЕКОВА,,"ГР.ЧИПРОВЦИ, ЧИПРОВЦИ, МОНТАНА",2015-03-24,"Община Георги Дамяново","Неустановена принадлежност",
ЗИНАИДА,СТОЯНОВА,КОЗАРОВА,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност",
ЗИНАЛ,АЛИ,МУСТАФА,,"С.МЕДОВЕЦ, ДЪЛГОПОЛ, ВАРНА",2015-12-17,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Варна","Неустановена принадлежност",
ЗИНЕБ,ОСМАН,МЕХМЕД,,"С.ПОСТНИК, МОМЧИЛГРАД, КЪРДЖАЛИ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ЗИНОВИ,НИКОЛОВ,ИЛИЕВ,,"С.СЕЛИЩЕН ДОЛ, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2015-05-27,"Община Брезник","Неустановена принадлежност",
ЗИНОВИ,НИКОЛОВ,ИЛИЕВ,,"С.СЕЛИЩЕН ДОЛ, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2015-06-01,"Община Перник","Неустановена принадлежност",
ЗИТА,ДРАГОМИРОВА,КРУМОВА,,"ГР.БРЕЗНИК, БРЕЗНИК, ПЕРНИК",2015-05-27,"Община Брезник","Неустановена принадлежност",
ЗИХНИЕ,РУФАТ,АЛИ,,"ГР.КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2015-05-27,"Приватизирани предприятия - Кърджали","Неустановена принадлежност",
ЗИЯ,АЛИЕВ,АЛИМАНОВ,,"С.ПЕТКО КАРАВЕЛОВО, ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-07-10,"Община Полски Тръмбеш","Неустановена принадлежност",
ЗИЯ,АЛИЕВ,АЛИМАНОВ,,"С.ПЕТКО КАРАВЕЛОВО, ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-12-08,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Велико Търново","Неустановена принадлежност",
ЗИЯ,АХМЕД,ИСМАИЛ,,"ГР.ЗАВЕТ, ЗАВЕТ, РАЗГРАД",2015-11-05,"Община Завет","Неустановена принадлежност",
ЗИЯ,ИСМАИЛОВ,ГЕГОВ,,"С.АБЛАНИЦА, ХАДЖИДИМОВО, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност",
ЗИЯ,ИСУФОВ,АХМЕДОВ,,"С.МАЛИНОВО, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2015-02-04,"Община Ловеч","Неустановена принадлежност",
ЗИЯ,МЕХМЕД,КАРАНИ,,"С.КОРИТЕН, КРУШАРИ, ДОБРИЧ",2014-03-12,"Община Крушари","Неустановена принадлежност",
ЗИЯ,МУСТАФОВ,МУСТАФОВ,1962-10-29,"С.ТОКАЧКА, КРУМОВГРАД, КЪРДЖАЛИ",2014-11-13,"Община Крумовград","Решение № 2-426 от 13.11.2014 г. - община Крумовград","<p>Собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководил го щатен служител, съдържащи се в работно дело IР-11659; рег. дневник; картони &ndash; <a href=""http://91.196.127.196/balancer.php?file=2449.pdf"">обр. 4 &ndash; 12 бр</a>. и <a href=""http://91.196.127.196/balancer.php?file=2450.pdf"">обр. 6 &ndash; 2 бр.</a>; протокол рег. № КА 15/ 26.03.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело IР-1120 (Кж); протокол рег. № 37/ 21.03.1990 г. за отделяне за унищожаване личното и работното дело на ""Балкан""</p>"
ЗИЯ,НИЯЗИЕВ,ХАРУНОВ,,"С.РОСИЦА, ПАВЛИКЕНИ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2014-11-26,"Община Кърджали","Неустановена принадлежност",
ЗИЯ,ОСМАН,ДИШЛИ,,"С.ЕЗЕРЧЕ, ЦАР КАЛОЯН, РАЗГРАД",2007-09-04,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ЗИЯ,ОСМАН,ДИШЛИ,,"С.ЕЗЕРЧЕ, ЦАР КАЛОЯН, РАЗГРАД",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност",
ЗИЯ,ТАХИР,ТАХИР,1964-10-23,"С.ФОТИНОВО, КИРКОВО, КЪРДЖАЛИ",2014-11-05,"Община Кирково","Решение № 2-422 от 05.11.2014 г. - община Кирково","<p>Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество &ndash; обещание, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-1896 (Кж) МФ; рег. дневник; картони &ndash; <a href=""http://91.196.127.196/balancer.php?file=2304.pdf"">обр. 4 &ndash; 7 бр</a>. и <a href=""http://91.196.127.196/balancer.php?file=2305.pdf"">обр. 6</a>; протокол рег. № КА 15/ 26.03.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело IР-1381 (Кж).</p>"
ЗИЯ,ХАЛИЛ,ХАСАН,,"ГР.ТЕРВЕЛ, ТЕРВЕЛ, ДОБРИЧ",2010-09-20,"Държавен фонд Земеделие","Неустановена принадлежност",
ЗИЯ,ХАСАНОВ,КЮЧЮКОВ,,"ГР.КУБРАТ, КУБРАТ, РАЗГРАД",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ЗИЯ,ХАСАНОВ,КЮЧЮКОВ,,"ГР.КУБРАТ, КУБРАТ, РАЗГРАД",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ЗИЯД,ТУФИК,ЕЛ-МАСРИ,,ЛИВАН,2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност",
ЗИЯД,ТУФИК,ЕЛ-МАСРИ,,ЛИВАН,2013-01-23,"Община Бургас","Неустановена принадлежност",
ЗИЯД,ТУФИК,ЕЛ-МАСРИ,,ЛИВАН,2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ЗИЯФЕТ,ХАСАНОВ,ТАХИРОВ,,"С.СМИРНЕНСКИ, ВЕТОВО, РУСЕ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТА,ГЕОРГИЕВА,КИСЬОВА,,"С.ГАБЪР, СОЗОПОЛ, БУРГАС",2013-02-13,"община Созопол","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТА,ДИМИТРОВА,КАЦАРОВА,,"ГР.СМОЛЯН, СМОЛЯН, СМОЛЯН",2014-09-10,"Длъжници към банка Хеброс","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТА,ЗЛАТЕВА,ГЕОРГИЕВА,,"С.ПАНИЦОВО, НЕСЕБЪР, БУРГАС",2013-02-13,"община Созопол","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТА,ИВАНОВА,АНДРОНОВА,,"ГР.ТОПОЛОВГРАД, ТОПОЛОВГРАД, ХАСКОВО",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТАН,АЛЕКСАНДРОВ,МЕРЕСЕВ,,"С.БАНИТЕ, БАНИТЕ, СМОЛЯН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТАН,АНАСТАСОВ,ГОГОВ,1957-12-08,"ГР.КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Решение № 95 от 28.10.2009 г. - следователи и дознатели","Със заповед № К-4148/ 17.04.1981 г. е назначен за разузнавач; Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6."
ЗЛАТАН,АТАНАСОВ,ВЪЛЧЕВ,,"С.ДОБРОТИЦА, СИТОВО, СИЛИСТРА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТАН,АТАНАСОВ,ЗЛАТАНОВ,,"ГР.СВИЛЕНГРАД, СВИЛЕНГРАД, ХАСКОВО",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТАН,БОРИСОВ,АЛЕКСАНДРОВ,,"С.ВЛАДИМИРОВО, БОЙЧИНОВЦИ, МОНТАНА",2015-03-11,"Община Бойчиновци","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТАН,БОРИСОВ,АЛЕКСАНДРОВ,,"С.ВЛАДИМИРОВО, БОЙЧИНОВЦИ, МОНТАНА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТАН,БОРИСОВ,АЛЕКСАНДРОВ,,"С.ВЛАДИМИРОВО, БОЙЧИНОВЦИ, МОНТАНА",2016-02-09,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Монтана","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТАН,ВЛАДИМИРОВ,АВРАМОВ,,"С.БАНИЩЕ, БРЕЗНИК, ПЕРНИК",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТАН,ВЛАДОВ,ЖЕКОВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТАН,ГЕОРГИЕВ,ДИМИТРОВ,,"С.ПЪДАРСКО, БРЕЗОВО, ПЛОВДИВ",2015-08-11,"Община Брезово","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТАН,ГЕОРГИЕВ,КЪЧЕВ,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТАН,ГОРЧЕВ,ЗЛАТАНОВ,,"С.ДРЕНОВЕЦ, РУЖИНЦИ, ВИДИН",2013-10-09,"Община Ружинци","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТАН,ДЕЛЧЕВ,ДЕЛЧЕВ,,"С.ВИНАРОВО, ЧИРПАН, СТАРА ЗАГОРА",2014-08-12,"Длъжници към Булбанк","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТАН,ДИМИТРОВ,ЗЛАТАНОВ,,"ГР.ЛУКОВИТ, ЛУКОВИТ, ЛОВЕЧ",2015-02-04,"Община Луковит","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТАН,ИВАНОВ,КРЪСТЕВ,,"С.ГОРНО ЦЕРОВЕНЕ, МОНТАНА, МОНТАНА",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТАН,ИЛИЕВ,ТОЧЕВ,,"С.ГРАНИЦА, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2015-01-07,"Община Кюстендил","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТАН,КИРИЛОВ,СТОЙКОВ,,"С.ЦЪРВАРИЦА, НЕВЕСТИНО, КЮСТЕНДИЛ",2011-01-26,"Министерство на отбраната","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТАН,КИРИЛОВ,СТОЙКОВ,,"С.ЦЪРВАРИЦА, НЕВЕСТИНО, КЮСТЕНДИЛ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТАН,КОЛЕВ,ЗЛАТАНОВ,,"С.КАРАНОВО, АЙТОС, БУРГАС",2012-12-12,"Община Айтос","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТАН,МАРИНОВ,ГЕНЧЕВ,,"С.СБОРИЩЕ, ТВЪРДИЦА, СЛИВЕН",2011-01-26,"Министерство на отбраната","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТАН,МАРЧЕВ,ЗЛАТАНОВ,,"С.БОЛЯРИНО, РАКОВСКИ, ПЛОВДИВ",2015-10-05,"Община Раковски","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТАН,ПЕТКОВ,ЗЛАТЕВ,,"С.БАТУЛЦИ, ЯБЛАНИЦА, ЛОВЕЧ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТАН,ПЕТКОВ,МИХОВ,,"С.ГЛОЖЕНЕ, ТЕТЕВЕН, ЛОВЕЧ",2015-02-18,"Община Ябланица","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТАН,РАЙЧЕВ,ЧОЛАКОВ,,"С.МОСТОВО, АСЕНОВГРАД, ПЛОВДИВ",2015-08-11,"Община Асеновград","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТАН,СТАЙКОВ,ЙОРДАНОВ,,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТАН,СТОИЛОВ,ТОДОРОВ,,"С.МАЛЪК ЧАРДАК, СЪЕДИНЕНИЕ, ПЛОВДИВ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТАН,СТОИМЕНОВ,СТОЯНЧЕВ,,"С.ДОЛНО СЕЛО, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2015-01-07,"Община Кюстендил","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТАН,ХРИСТОВ,ХРИСТОВ,,"С.ДРАГОМИРОВО, СВИЩОВ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2008-12-18,"Българско национално радио","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТАНКА,ЗАХАРИЕВА,ЦОКОВА,,"С.ВИНАРОВО, НОВО СЕЛО, ВИДИН",2013-08-13,"Община Ново село","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТАНКА,ПЕТРОВА,МАРТИНОВА-МИХОВСКА,,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2014-07-23,"Химикотехнологичен и металургичен университет","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТЕН,ХРИСТОВ,МАРИНОВ,,"С.БЛЪСКОВО, ПРОВАДИЯ, ВАРНА",2010-05-11,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТИ,АВРАМОВ,АВРАМОВ,,"ГР.СУВОРОВО, СУВОРОВО, ВАРНА",2013-05-29,"Община Суворово","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТИ,АТАНАСОВ,ЗЛАТЕВ,,"С.СМИЛЕЦ, СТРЕЛЧА, ПАЗАРДЖИК",2010-09-20,"Държавен фонд Земеделие","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТИ,БОРИСОВ,ЗЛАТЕВ,,"С.СЛЪНЧЕВО, АКСАКОВО, ВАРНА",2013-04-10,"Община Белослав","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТИ,ВЕЛИКОВ,АТАНАСОВ,,"С.ИЗВОРНИК, ВЪЛЧИ ДОЛ, ВАРНА",2013-05-15,"Община Вълчи дол","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТИ,ВЛАДИМИРОВ,ПАНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-08-09,"Агенция Пътна инфраструктура","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТИ,ГЕОРГИЕВ,ВАТЕВ,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2010-09-29,"Регионални печатни издания","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТИ,ГЕОРГИЕВ,ГЕОРГИЕВ,,"С.МОГИЛА, ТУНДЖА, ЯМБОЛ",2015-08-04,"Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТИ,ГЕОРГИЕВ,ЙОЛДОВ,,"С.ОБРУЧИЩЕ, ГЪЛЪБОВО, СТАРА ЗАГОРА",2010-05-11,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТИ,ГЕОРГИЕВ,КАЦАРСКИ,1957-04-28,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2011-03-16,"Министерство на външните работи","Решение № 199 от 16.03.2011 г. - Министерството на външните работи","Разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители; документи от ръководили го щатни служители; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр., обр. 2 и обр. 9; дело № 14582"
ЗЛАТИ,ГЕОРГИЕВ,СТОЯНОВ,,"С.ПРОФЕСОР ИШИРКОВО, СИЛИСТРА, СИЛИСТРА",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТИ,ДОБРЕВ,ЖЕЛЕВ,1944-02-01,"ГР.ГЪЛЪБОВО, ГЪЛЪБОВО, СТАРА ЗАГОРА",2014-08-12,"Длъжници към банка Експрес","Решение № 2-386 от 12.08.2014 г. - лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 - длъжници към банка ""Експрес""","Със заповед № 482/ 02.02.1965 г. е назначен за мл. разузнавач; със заповед № 83/ 07.09.1967 г. е преназначен за разузнавач; със заповед № 89/ 17.10.1968 г. е преназначен за разузнавач V степен; със заповед № 4984/ 08.09.1969 г. е преназначен за разузнавач IV степен; със заповед № I-3156/ 07.06.1970 г. е изпратен за 5 месеца и 12 дни в контраразузнавателната школа на КГБ-СССР; със заповед от 26.04.1971 г. е преназначен за разузнавач IV степен към управление I; със заповед № 430/ 03.09.1975 г. е преназначен за инспектор IV степен; със заповед № 744/ 24.11.1976 г. е преназначен за зам. н-к на отделение; със заповед № 144/ 29.03.1979 г. е преназначен за н-к на отделение; със заповед № 195/ 16.03.1987 е преназначен за зам. н-к на отдел."
ЗЛАТИ,ДОБРЕВ,ЗЛАТЕВ,,"ГР.ДЪЛГОПОЛ, ДЪЛГОПОЛ, ВАРНА",2013-05-15,"Община Дългопол","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТИ,ИВАНОВ,ПАПАЗОВ,,"С.АСПАРУХОВО, ДЪЛГОПОЛ, ВАРНА",2013-05-29,"Община Суворово","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТИ,ИВАНОВ,ТОДОРОВ,,"ГР.ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ, ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ, ПЛЕВЕН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТИ,ИЛИЕВ,ЗЛАТЕВ,,"С.НОВА КАМЕНА, ТЕРВЕЛ, ДОБРИЧ",2014-03-12,"Община Тервел","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТИ,КАЛУШЕВ,ТАНУШЕВ,1939-08-11,"С.БЛЪСКОВО, ПРОВАДИЯ, ВАРНА",2013-05-21,"Община Провадия","Решение № 2-180 от 21.05.2013 г. - община Провадия","<p>Рег. дневник; картон и <a href=""http://91.196.127.196/balancer.php?file=554.pdf"">обр. 4</a>; протокол № 1349/ 1962 г. с предложение за унищожаване лично и работно дело IА-35480.</p>"
ЗЛАТИ,КОЛЕВ,ДИМОВ,,"С.ЛЕСИДРЕН, УГЪРЧИН, ЛОВЕЧ",2015-02-18,"Община Угърчин","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТИ,КОЛЕВ,ЗЛАТЕВ,,"ГР.ТВЪРДИЦА, ТВЪРДИЦА, СЛИВЕН",2008-02-12,Министерства,"Неустановена принадлежност",
ЗЛАТИ,КОЛЕВ,ЗЛАТЕВ,,"ГР.ТВЪРДИЦА, ТВЪРДИЦА, СЛИВЕН",2013-10-09,"Длъжници към ОББ","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТИ,КОЛЕВ,ИВАНОВ,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТИ,КОЛЕВ,ИЛИЕВ,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТИ,КОЛЕВ,ИЛИЕВ,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТИ,КОСТАДИНОВ,СТОЯНОВ,,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТИ,МАРИНОВ,ЗЛАТЕВ,,"С.БЛЪСКОВО, ПРОВАДИЯ, ВАРНА",2011-02-23,"Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТИ,МИНЧЕВ,ЗЛАТАНОВ,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2012-01-12,"Министерство на образованието","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТИ,МИНЧЕВ,ЗЛАТАНОВ,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2014-07-23,"Химикотехнологичен и металургичен университет","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТИ,НИКОЛОВ,МИЛЕВ,,"С.КАЗАК, ИВАЙЛОВГРАД, ХАСКОВО",2014-11-26,"Община Кърджали","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТИ,ПАВЛОВ,ВЪЛЧЕВ,,"С.БЕЛОГРАДЕЦ, ВЕТРИНО, ВАРНА",2013-04-10,"Община Ветрино","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТИ,ПЕТРОВ,АТАНАСОВ,,"С.КРАКРА, ВЪЛЧИ ДОЛ, ВАРНА",2013-05-15,"Община Вълчи дол","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТИ,ПЕТРОВ,ДЖЕНДОВ,,"С.ЛОЗЕНЕЦ, КРУШАРИ, ДОБРИЧ",2014-03-12,"Община Крушари","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТИ,ПЕТРОВ,РАЙКОВ,,"ГР.МАЛКО ТЪРНОВО, МАЛКО ТЪРНОВО, БУРГАС",2010-04-27,"Националната служба за охрана","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТИ,РАДНЕВ,ЗЛАТЕВ,,"С.СБОРИЩЕ, ТВЪРДИЦА, СЛИВЕН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТИ,РАЙЧЕВ,ТОНЕВ,,"С.БОЖУРОВО, ДОБРИЧКА, ДОБРИЧ",2010-05-11,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТИ,СТАНЕВ,ЗЛАТЕВ,,"ГР.ДЪЛГОПОЛ, ДЪЛГОПОЛ, ВАРНА",2013-05-15,"Община Дългопол","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТИ,СТАНЕВ,ЗЛАТЕВ,,"ГР.ДЪЛГОПОЛ, ДЪЛГОПОЛ, ВАРНА",2015-12-17,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Варна","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТИ,СТАНКОВ,ЗЛАТЕВ,,"ГР.КАЗАНЛЪК, КАЗАНЛЪК, СТАРА ЗАГОРА",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТИ,СТОЯНОВ,КИРОВ,,"С.ТЕЛЕРИГ, КРУШАРИ, ДОБРИЧ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТИ,СТОЯНОВ,КИРОВ,,"С.ТЕЛЕРИГ, КРУШАРИ, ДОБРИЧ",2014-03-12,"Община Крушари","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТИ,СТОЯНОВ,КИРОВ,,"С.ТЕЛЕРИГ, КРУШАРИ, ДОБРИЧ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТИ,СТОЯНОВ,КИРОВ,,"С.ТЕЛЕРИГ, КРУШАРИ, ДОБРИЧ",2016-01-19,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Добрич","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТИ,ТОДОРОВ,ЖЕЛЕВ,,"С.ОПАНЕЦ, ДОБРИЧКА, ДОБРИЧ",2014-02-19,"Община Добричка","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТИ,ХРИСТОВ,ГУНЕВ,,"ГР.ИСПЕРИХ, ИСПЕРИХ, РАЗГРАД",2015-07-22,"Приватизирани предприятия - Русе","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТИ,ЯНЕВ,ЯНЕВ,,"ГР.ЕЛХОВО, ЕЛХОВО, ЯМБОЛ",2010-05-11,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТИМИР,СТОЯНОВ,ОРСОВ,1962-12-21,"ГР.КЕРМЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2007-09-04,"Народно събрание","Решение № 14 от 04.09.2007 г. - Народно събрание","<p>Картони обр. 4 и обр. 6; рег. дневник; <a href=""http://91.196.127.196/balancer.php?file=256.pdf"">писмо вх. № 1035/ 1990 г. за предложение за унищожаване личното и работното дело на агент ""Калин"", материалите унищожени с протокол 103/ 1990 г.</a>; <a href=""http://91.196.127.196/balancer.php?file=257.pdf"">писмо за унищожаване на работно дело IР-782 (Сл).</a></p>"
ЗЛАТИМИР,СТОЯНОВ,ОРСОВ,1962-12-21,"ГР.КЕРМЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2015-08-04,"Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Решение № 2-540 от 04.08.2015 г. - Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","<p>Картони - <a href=""http://91.196.127.196/balancer.php?file=3221.pdf"">обр. 4 &ndash; 2 бр</a>. и <a href=""http://91.196.127.196/balancer.php?file=3222.pdf"">обр. 6 &ndash; 2 бр</a>.; рег. дневник; писмо вх. № 1035/ 1990 г. за предложение за унищожаване личното и работното дело на агент ""Калин"", материалите унищожени с протокол 103/ 1990 г.</p>"
ЗЛАТИН,АЛЕКСАНДРОВ,ЗЛАТИНОВ,,"С.ЛЕВСКИ, СУВОРОВО, ВАРНА",2013-05-29,"Община Суворово","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТИН,АНГЕЛОВ,АТАНАСОВ,,"ГАРА ОБОРИЩЕ, ВЪЛЧИ ДОЛ, ВАРНА",2015-12-17,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Варна","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТИН,АТАНАСОВ,ЗЛАТЕВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност",
ЗЛАТИН,ВАНГЕЛОВ,ТРЪПКОВ,1957-01-30,"ГР.ПОМОРИЕ, ПОМОРИЕ, БУРГАС",2007-07-19,"Администрация на президента","Решение № 8 от 19.07.2007 г. - администрация на президента","<p>Разходни документи, отчетени от оперативния работник; документи от ръководилия то щатен служител; рег. бланка; <a href=""http://comdos2.demo.ltf8.com/balancer.php?file=77.pdf"">рег. дневник</a>; картони <a href=""http://comdos2.demo.ltf8.com/balancer.php?file=75.pdf"">обр. 1</a> и <a href=""http://comdos2.demo.ltf8.com/balancer.php?file=76.pdf"">обр. 3</a>; дело Ф1 а.е. 7212.</p>"
ЗЛАТИН,ВАНГЕЛОВ,ТРЪПКОВ,1957-01-30,"ГР.ПОМОРИЕ, ПОМОРИЕ, БУРГАС",2010-12-14,"Министерство на външните работи - посланици","Решение № 175 от 14.12.2010 г. - МВнР - посланици и генерални консули","Разходни документи, отчетени от оперативния работник; документи от ръководилия то щатен служител; рег. бланка; картони обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; дело Ф1 а.е. 7212."
ЗЛАТИН,ВАНГЕЛОВ,ТРЪПКОВ,1957-01-30,"ГР.ПОМОРИЕ, ПОМОРИЕ, БУРГАС",2011-03-16,"Министерство на външните работи","Решение № 199 от 16.03.2011 г. - Министерството на външните работи","Разходни документи, отчетени от оперативния работник; документи от ръководилия то щатен служител; рег. бланка; картони обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; дело Ф1 а.е. 7212"
ЗЛАТИН,ВЕЛКОВ,СТОЯНОВ,,"С.ФЪРГОВО, САТОВЧА, БЛАГОЕВГРАД",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТИН,ГЕОРГИЕВ,БОДУРОВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2015-12-01,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТИН,ГЕОРГИЕВ,СЪРЪСТОВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2013-07-10,"СИБАНК ЕАД","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТИН,ИВАНОВ,МИТКОВ,,"С.РАДИЛОВО, ПЕЩЕРА, ПАЗАРДЖИК",2015-05-12,"Община Пещера","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТИН,ПАСКАЛЕВ,ТРЕПЕЧОВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2012-07-25,"Конфедерация на независимите синдикати в България","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТИН,ПЕТРОВ,ЧАУШЕВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2013-02-13,"Община Несебър","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТИН,СТОЯНОВ,ТЕНЕВ,,"С.КНИЖОВНИК, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2008-02-12,Министерства,"Неустановена принадлежност",
ЗЛАТИН,СТРАШИМИРОВ,КРЪСТЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-03-16,"Министерство на външните работи","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТИН,ЯНКОВ,КЪНЕВ,,"С.КОЗИЧИНО, ПОМОРИЕ, БУРГАС",2013-02-20,"Община Поморие","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТИНА,АНГЕЛОВА,НИКОЛОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-06-10,"Държавна агенция Архиви","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТИНА,АНГЕЛОВА,НИКОЛОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-01-23,"Администрация на Министерския съвет","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТИНА,АНТОНОВА,РУСЕВА,,"ГР.ТРЯВНА, ТРЯВНА, ГАБРОВО",2009-04-15,"Държавна агенция за метрология и технически надзор","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТИНА,АНТОНОВА,РУСЕВА,,"ГР.ТРЯВНА, ТРЯВНА, ГАБРОВО",2009-08-05,"Сметна палата","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТИНА,АПОСТОЛОВА,ВЪЛЧЕВА,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2013-01-23,"Община Бургас","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТИНА,АТАНАСОВА,МАЗНЕКОВА,,"ГР.ПАНАГЮРИЩЕ, ПАНАГЮРИЩЕ, ПАЗАРДЖИК",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТИНА,АТАНАСОВА,МАНОЛОВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТИНА,АТАНАСОВА,ПЕНЧЕВА,,"ГР.БЪЛГАРОВО, БУРГАС, БУРГАС",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТИНА,АТАНАСОВА,РУСЕВА,,"ГР.НОВИ ПАЗАР, НОВИ ПАЗАР, ШУМЕН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТИНА,БАЛЕВА,ИЛИЕВА,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТИНА,БОЖКОВА,БОБЧЕВА,,"ГР.КАВАРНА, КАВАРНА, ДОБРИЧ",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТИНА,ВЪЛЧЕВА,ПРОКОПОВА-ДИМИТРОВА,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2013-02-27,"Община Царево","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТИНА,ГЕНЧЕВА,ДРУМЕВА,,"С.КОРТЕН, НОВА ЗАГОРА, СЛИВЕН",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТИНА,ГЕОРГИЕВА,ИВАНОВА,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТИНА,ГЕОРГИЕВА,МАРИНОВА-КЪНЕВА,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТИНА,ГЕОРГИЕВА,МИРИНЧЕВА,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТИНА,ГЕОРГИЕВА,РУБИЕВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност",
ЗЛАТИНА,ДИМИТРОВА,ВЕЛИЕВА,,"ГР.СМОЛЯН, СМОЛЯН, СМОЛЯН",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТИНА,ДИМИТРОВА,МАТЕЕВА,,"С.ЛОЗАРЕВО, СУНГУРЛАРЕ, БУРГАС",2015-06-29,"Организатор на хазартни игри","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТИНА,ЖЕЛЯЗКОВА,ДИМИТРОВА,,"ГР.ЦАРЕВО, ЦАРЕВО, БУРГАС",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТИНА,ЖЕЛЯЗКОВА,ИЛИЕВА,,"ГР.НОВА ЗАГОРА, НОВА ЗАГОРА, СЛИВЕН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТИНА,ИВАНОВА,БЪЧВАРОВА-КЪНЧЕВА,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност",
ЗЛАТИНА,ИВАНОВА,КАВЪРДЖИКОВА-АТАНАСОВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност",
ЗЛАТИНА,ИВАНОВА,ПАНТЕЛЕЕВА,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2011-09-20,"Министерство на културата","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТИНА,ИВАНОВА,ПАНТЕЛЕЕВА,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТИНА,ИВОВА,СЕВДАЛИНОВА,,"С.ПЛАНИНИЦА, РУЕН, БУРГАС",2013-03-06,"Община Руен","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТИНА,ЙОРДАНОВА,ТОНЕВА,,"ГР.ДЕВНЯ, ДЕВНЯ, ВАРНА",2015-12-17,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Варна","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТИНА,КОЛЕВА,СОТИРОВА,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТИНА,МАНОЛОВА,КАСЪРОВА-ДУКОВА,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТИНА,МАНОЛОВА,КАСЪРОВА-ДУКОВА,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2013-01-23,"Община Бургас","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТИНА,МАНОЛОВА,КАСЪРОВА-ДУКОВА,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2015-08-04,"Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТИНА,НИКОЛОВА,ЛЕФТЕРОВА,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТИНА,ПЕНЕВА,ГЕОРГИЕВА,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТИНА,ПЕНЕВА,ГЕОРГИЕВА,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2014-02-12,"Разследващи полицаи","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТИНА,ПЕТРОВА,ТЮЛИЕВА,,"ГР.ПРИМОРСКО, ПРИМОРСКО, БУРГАС",2013-01-29,"община Приморско","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТИНА,ПЕТРОВА,ТЮЛИЕВА,,"ГР.ПРИМОРСКО, ПРИМОРСКО, БУРГАС",2015-12-01,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТИНА,СТАНЧЕВА,СТОЙЧЕВА,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2013-05-29,"Длъжници към банка МИНЕРАЛБАНК","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТИНА,СТАНЧЕВА,СТОЙЧЕВА,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2013-07-03,"Длъжници към Стопанска банка","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТИНА,СТОЯНОВА,ЗЛАТЕВА-КАСАБОВА,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2011-08-09,"Агенция Пътна инфраструктура","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТИНА,СТОЯНОВА,ИНДЖОВА,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТИНА,ТОДОРОВА,НАНЕВА,,"ГР.КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2009-12-02,"Национална здравноосигурителна каса","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТИНА,ТОДОРОВА,НАНЕВА,,"ГР.КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТИНА,ХРИСТОВА,ГЕОРГИЕВА,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2015-08-04,"Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТИНКА,АТАНАСОВА,ГАНЧЕВА,,"ГР.ТЕРВЕЛ, ТЕРВЕЛ, ДОБРИЧ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТИНКА,АТАНАСОВА,ГАНЧЕВА,,"ГР.ТЕРВЕЛ, ТЕРВЕЛ, ДОБРИЧ",2016-01-19,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Добрич","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТИНКА,ВИДЕВА,ПРОДАНОВА,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТИНКА,ГЕОРГИЕВА,ГЕОРГИЕВА,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2008-12-18,"Българско национално радио","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТИНКА,ГЕОРГИЕВА,ГЕОРГИЕВА,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТИНКА,ДИМИТРОВА,СТОЯНОВА,,"ГР.МАЛКО ТЪРНОВО, МАЛКО ТЪРНОВО, БУРГАС",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТИНКА,ЖЕЛЕЗОВА,АЛЕКСАНДРОВА,,"ГР.ПРОВАДИЯ, ПРОВАДИЯ, ВАРНА",2013-05-15,"Община Дългопол","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТИНКА,ИВАНОВА,КАЗЛАЧЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-06-20,"Тракийски университет - Стара Загора","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТИНКА,КОЛЕВА,КОСТОВА,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2008-07-30,"Държавна агенция Държавен резерв и вoeнновременни запаси","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТИНКА,КОСТАДИНОВА,ЗИКОВА,,"ГР.ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2011-07-12,"Община Петрич","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТИНКА,НИКОЛОВА,ДИМИТРОВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТИНКА,НИКОЛОВА,ИВАНОВА,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност",
ЗЛАТИНКА,НИКОЛОВА,ПЕТРОВА,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2015-08-04,"Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТИСЛАВ,СТОЯНОВ,ДИМИТРОВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2012-08-01,"Медицински университет ""Проф. д-р Параскев Стоянов"" - Варна","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТИСТА,МАРКОВА,МАРКОВА,,"ГР.ДРЯНОВО, ДРЯНОВО, ГАБРОВО",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТИСТА,МАРКОВА,МАРКОВА,,"ГР.ДРЯНОВО, ДРЯНОВО, ГАБРОВО",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност",
ЗЛАТИЦА,ГЕОРГИЕВА,ПЕТРОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-02-12,Министерства,"Неустановена принадлежност",
ЗЛАТИЦА,ГЕОРГИЕВА,ПЕТРОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-12-02,"Национална здравноосигурителна каса","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТИЦА,ГЕОРГИЕВА,ПЕТРОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТИЦА,ГЕОРГИЕВА,ПЕТРОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТКА,АЛЕКСАНДРОВА,ТУЗЛУКОВА,,"ГР.ПОМОРИЕ, ПОМОРИЕ, БУРГАС",2013-02-20,"Община Поморие","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТКА,АНАСТАСОВА,КЕЧЕВА,,"С.СТОЙКИТЕ, СМОЛЯН, СМОЛЯН",2008-07-09,"Национален статистически институт","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТКА,АНГЕЛОВА,ЕВТИМОВА,,"С.ИЗВОР, СОЗОПОЛ, БУРГАС",2013-02-13,"община Созопол","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТКА,АНГЕЛОВА,НАЧКОВА,,"С.МАЛЕВО, ЧЕПЕЛАРЕ, СМОЛЯН",2015-05-12,"Община Пещера","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТКА,АНГЕЛОВА,ПАНАЙОТОВА-АТАНАСОВА,,"ГР.ПЪРВОМАЙ, ПЪРВОМАЙ, ПЛОВДИВ",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТКА,АНГЕЛОВА,ТЕНЕВА,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2013-01-23,"Община Бургас","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТКА,АНТОНОВА,НАЙДЕНОВА,,"ГР.СИМЕОНОВГРАД, СИМЕОНОВГРАД, ХАСКОВО",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТКА,АНТОНОВА,СЛАВОВА,,"ГР.НОВА ЗАГОРА, НОВА ЗАГОРА, СЛИВЕН",2012-06-05,"КТ Подкрепа","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТКА,АТАНАСОВА,АНГЕЛОВА,,"ГР.КАРНОБАТ, КАРНОБАТ, БУРГАС",2013-01-09,"Община Карнобат","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТКА,АТАНАСОВА,КИРЧЕВА,,"ГР.ХАДЖИДИМОВО, ХАДЖИДИМОВО, БЛАГОЕВГРАД",2011-05-27,"Община Хаджидимово","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТКА,АТАНАСОВА,КОКАЛАНОВА,,"С.САКАРЦИ, ТОПОЛОВГРАД, ХАСКОВО",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТКА,АТАНАСОВА,ПУЛЕВА,,"ГР.АСЕНОВГРАД, АСЕНОВГРАД, ПЛОВДИВ",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТКА,БЕЛЧЕВА,ПЕХЛИВАНОВА,,"ГР.СИМЕОНОВГРАД, СИМЕОНОВГРАД, ХАСКОВО",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност",
ЗЛАТКА,БЛАГОВА,ДЖОНЕВА,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2012-07-04,"Конфедерация на независимите синдикати в България","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТКА,БОРИСОВА,СТЕФАНОВА,,"С.ЦЕРЕТЕЛЕВО, СЪЕДИНЕНИЕ, ПЛОВДИВ",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТКА,БОЯНОВА,ВЛАДИМИРОВА,,"ГР.ГОДЕЧ, ГОДЕЧ, СОФИЙСКА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТКА,ВАСИЛЕВА,ГАНЧЕВА,,"С.ГОРНА ВАСИЛИЦА, КОСТЕНЕЦ, СОФИЙСКА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТКА,ВАСИЛЕВА,ТЕНЕВА,,"ГР.СВИЛЕНГРАД, СВИЛЕНГРАД, ХАСКОВО",2012-07-25,"Конфедерация на независимите синдикати в България","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТКА,ВЕЛИЧКОВА,ГЕОРГИЕВА,,"ГР.БРЕЗНИК, БРЕЗНИК, ПЕРНИК",2013-07-03,"Длъжници към Стопанска банка","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТКА,ВЕЛИЧКОВА,ДИМИТРОВА,,"ГР.МАДЖАРОВО, МАДЖАРОВО, ХАСКОВО",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТКА,ВЕЛКОВА,БОЖКОВА,,"ГР.СТРЕЛЧА, СТРЕЛЧА, ПАЗАРДЖИК",2015-05-19,"Община Стрелча","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТКА,ВЕНЦИСЛАВОВА,КОЛЕВА,,"ГР.ЧИРПАН, ЧИРПАН, СТАРА ЗАГОРА",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТКА,ВЛАДИМИРОВА,ЦВЕТИНА,,"С.РАШКА ГРАЩИЦА, НЕВЕСТИНО, КЮСТЕНДИЛ",2015-01-14,"Община Невестино","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТКА,ВЪЛКАНОВА,ГРЪНЧЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТКА,ВЪЛКАНОВА,ИВАНОВА,,"С.КРУШЕВЕЦ, СОЗОПОЛ, БУРГАС",2013-02-13,"община Созопол","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТКА,ВЪЛЧЕВА,НАТОВА,,"ГР.КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТКА,ВЪЛЧЕВА,СИДЖИМОВА-МИТЕВА,,"ГР.КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТКА,ВЪЛЧЕВА,СИДЖИМОВА-МИТЕВА,,"ГР.КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2016-01-25,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Кърджали","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТКА,ВЪРБАНОВА,ВАЧЕВА,,"С.ВЪЛЧИТРЪН, ПОРДИМ, ПЛЕВЕН",2008-06-10,"Държавна агенция Архиви","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТКА,ГЕНЧЕВА,ВАНГЕЛОВА,,"С.КРАИЩЕ, ГЕНЕРАЛ-ТОШЕВО, ДОБРИЧ",2013-03-27,"Община Бяла","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТКА,ГЕНЧЕВА,ВАНГЕЛОВА,,"С.КРАИЩЕ, ГЕНЕРАЛ-ТОШЕВО, ДОБРИЧ",2015-12-17,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Варна","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТКА,ГЕОРГИЕВА,ВЪЛКОВА,,"С.ЧЕРКОВО, КАРНОБАТ, БУРГАС",2013-02-27,"Община Сунгурларе","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТКА,ГЕОРГИЕВА,ДЕЯНОВА,,"ГР.РАДОМИР, РАДОМИР, ПЕРНИК",2015-06-09,"Община Радомир","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТКА,ГЕОРГИЕВА,ДИМИТРОВА,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТКА,ГЕОРГИЕВА,ДРАМЧЕВА,,"ГР.НЕСЕБЪР, НЕСЕБЪР, БУРГАС",2013-02-13,"Община Несебър","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТКА,ГЕОРГИЕВА,КЛЯНТЕВА-ЦЕКОВА,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2014-07-02,"Технически университет - Варна","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТКА,ГЕОРГИЕВА,КЬОСЕВА,,"С.КРУШОВО, КАРНОБАТ, БУРГАС",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТКА,ГЕОРГИЕВА,НИКОЛОВА,,"С.ДРАЧЕВО, СРЕДЕЦ, БУРГАС",2013-04-17,"Кредитни длъжници към банка БАЛКАНБАНК","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТКА,ГЕОРГИЕВА,ПАНОВА,,"ГР.КАРНОБАТ, КАРНОБАТ, БУРГАС",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТКА,ГЕОРГИЕВА,РОШКОВА,1937-07-26,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2014-07-15,"Университет по хранителни технологии","Решение № 2-375 от 15.07.2014 г. - Университет по хранителни технологии - Пловдив","<p>Собственоръчно написани агентурни сведения, разходен документ, отчетен от ръководил я щатен служител, документи от ръководили я щатни служители, съдържащи се в дело Ф1, а.е. 3020; рег. дневник; картони &ndash; <a href=""http://91.196.127.196/balancer.php?file=1873.pdf"">обр. 1 &ndash; 2 бр</a>. и <a href=""http://91.196.127.196/balancer.php?file=1874.pdf"">обр. 3</a>.</p>"
ЗЛАТКА,ГЕОРГИЕВА,СТАЙКОВА,,"С.ГРАМАТИКОВО, МАЛКО ТЪРНОВО, БУРГАС",2013-02-20,"Община Малко Търново","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТКА,ГЕОРГИЕВА,СУКАРЕВА-АТАНАСОВА,,"ГР.ЧЕПЕЛАРЕ, ЧЕПЕЛАРЕ, СМОЛЯН",2014-05-27,"Университет за национално и световно стопанство","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТКА,ГЕОРГИЕВА,ТАШКОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТКА,ГЕОРГИЕВА,ТОНЧЕВА,,"С.ВАРОВНИК, СРЕДЕЦ, БУРГАС",2010-09-29,"Регионални печатни издания","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТКА,ГИНЧЕВА,АТАНАСОВА,,"С.ДОБРОТИЧ, ВЪЛЧИ ДОЛ, ВАРНА",2013-05-15,"Община Вълчи дол","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТКА,ГОГОВА,ТЕХОВА,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТКА,ДЕЛЧЕВА,ЛАВЧЕВА-ИСЛАМОВА,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност",
ЗЛАТКА,ДИМИТРОВА,АВРАМОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТКА,ДИМИТРОВА,АВРАМОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-02-12,"Разследващи полицаи","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТКА,ДИМИТРОВА,АВРАМОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-12-01,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТКА,ДИМИТРОВА,БАЛАБАНОВА,,"С.УШИ, ТРЕКЛЯНО, КЮСТЕНДИЛ",2016-02-18,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Кюстендил","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТКА,ДИМИТРОВА,БОБЕВА,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2007-09-04,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТКА,ДИМИТРОВА,ВЪРБАНОВСКА-ПЕНЧЕВА,,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2012-01-12,"Министерство на образованието","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТКА,ДИМИТРОВА,ВЪРБАНОВСКА-ПЕНЧЕВА,,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТКА,ДИМИТРОВА,ГАЦЕВА,,"С.НИКОЛОВО, РУСЕ, РУСЕ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТКА,ДИМИТРОВА,ДАЛЕВА,,"С.БАТА, ПОМОРИЕ, БУРГАС",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТКА,ДИМИТРОВА,ДАЛЕВА,,"С.БАТА, ПОМОРИЕ, БУРГАС",2015-12-01,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТКА,ДИМИТРОВА,ДИМИТРОВА,,"С.БОГДАНОВО, СРЕДЕЦ, БУРГАС",2012-07-11,"Медицински университет - Пловдив","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТКА,ДИМИТРОВА,ДИМИТРОВА,,"С.БОГДАНОВО, СРЕДЕЦ, БУРГАС",2012-07-11,"Медицински университет - София","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТКА,ДИМИТРОВА,ИВАНОВА,,"ГР.ДЪЛГОПОЛ, ДЪЛГОПОЛ, ВАРНА",2013-05-15,"Община Дългопол","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТКА,ДИМИТРОВА,ИВАНОВА,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТКА,ДИМИТРОВА,КОСТОВА,,"ГР.СВИЛЕНГРАД, СВИЛЕНГРАД, ХАСКОВО",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТКА,ДИМИТРОВА,МЛАДЕНОВА,,"ГР.РАДОМИР, РАДОМИР, ПЕРНИК",2015-01-07,"Община Кюстендил","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТКА,ДИМИТРОВА,ПОПОВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2009-04-15,"Държавна агенция за метрология и технически надзор","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТКА,ДИМИТРОВА,СТАМАТОВА,,"С.БЯЛА ВОДА, МАЛКО ТЪРНОВО, БУРГАС",2013-02-20,"Община Малко Търново","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТКА,ДИМИТРОВА,СТАНЕВА,,"С.ВРАНИНО, КАВАРНА, ДОБРИЧ",2014-02-24,"Община Каварна","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТКА,ДИМИТРОВА,СТАНЧЕВА,,"С.СВЕТЛИНА, СРЕДЕЦ, БУРГАС",2013-01-23,"Община Бургас","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТКА,ДИМИТРОВА,СТАНЧЕВА,,"С.СВЕТЛИНА, СРЕДЕЦ, БУРГАС",2013-02-13,"община Созопол","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТКА,ДИМИТРОВА,ЧАВДАРОВА,,"С.ВАРВАРА, СЕПТЕМВРИ, ПАЗАРДЖИК",2011-08-09,"Агенция Пътна инфраструктура","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТКА,ДИМОВА,АНАСТАСОВА,,"С.ПОЛЯНОВО, АЙТОС, БУРГАС",2015-01-07,"Община Кюстендил","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТКА,ДИМОВА,АНДОНОВА,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2010-09-20,"Държавен фонд Земеделие","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТКА,ДИМОВА,ПАУНОВА,,"ГР.СВИЛЕНГРАД, СВИЛЕНГРАД, ХАСКОВО",2011-02-15,"Агенция ""Митници""","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТКА,ДИМОВА,СТОЕВА,,"ГР.АСЕНОВГРАД, АСЕНОВГРАД, ПЛОВДИВ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТКА,ДОНЕВА,РАЕВА,,"С.ГОРНО БОТЕВО, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТКА,ДЯНКОВА,ИЛИЕВА,,"С.СТЕФАН КАРАДЖА, ВЪЛЧИ ДОЛ, ВАРНА",2012-07-25,"Конфедерация на независимите синдикати в България","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТКА,ЕНЧЕВА,АЛЕКСИЕВА,,"С.СПАСОВО, ГЕНЕРАЛ-ТОШЕВО, ДОБРИЧ",2014-02-24,"Община Каварна","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТКА,ЖЕКОВА,МАРКОВА,,"ГР.ХАРМАНЛИ, ХАРМАНЛИ, ХАСКОВО",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТКА,ИВАНОВА,АТАНАСОВА,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТКА,ИВАНОВА,БОЖИНОВА,,"С.ЗЕЛЕНИКОВО, БРЕЗОВО, ПЛОВДИВ",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТКА,ИВАНОВА,БОЖКОВА,,"С.БАНЯ, НЕСЕБЪР, БУРГАС",2009-07-22,"Българска народна банка","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТКА,ИВАНОВА,ГЕОРГИЕВА,,"ГР.НОВА ЗАГОРА, НОВА ЗАГОРА, СЛИВЕН",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТКА,ИВАНОВА,ГИКОВА,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2008-07-09,"Национален статистически институт","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТКА,ИВАНОВА,ДЕНЧЕВА,,"С.СТРАХИЛОВО, ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2012-08-07,"Университет по архитектура, строителство и геодезия","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТКА,ИВАНОВА,ДОЛАПЧИЕВА,,"С.ЗОРНИЦА, СРЕДЕЦ, БУРГАС",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТКА,ИВАНОВА,ИВАНОВА,,"С.ОСЕН, ГЛАВИНИЦА, СИЛИСТРА",2015-11-05,"Община Завет","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТКА,ИВАНОВА,КАЧАМАКОВА,,"С.ДОЛНО КАМАРЦИ, ГОРНА МАЛИНА, СОФИЙСКА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТКА,ИВАНОВА,КЛЮНКОВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност",
ЗЛАТКА,ИВАНОВА,КОНГАЛОВА,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТКА,ИВАНОВА,ЛОЗАНОВА,,"ГР.ЦАРЕВО, ЦАРЕВО, БУРГАС",2013-02-27,"Община Царево","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТКА,ИВАНОВА,НИКОЛОВА,,"С.ИГНАТИЕВО, АКСАКОВО, ВАРНА",2013-03-20,"Община Аксаково","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТКА,ИВАНОВА,НИКОЛОВА,,"ГР.АЙТОС, АЙТОС, БУРГАС",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТКА,ИВАНОВА,ПЕТРОВА,,"С.ЧИФЛИК, БЕЛОГРАДЧИК, ВИДИН",2016-01-14,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Враца","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТКА,ИВАНОВА,СИМЕОНОВА,,"С.ЧЕРЕШКА, ДЖЕБЕЛ, КЪРДЖАЛИ",2009-04-15,"Държавна агенция за метрология и технически надзор","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТКА,ИВАНОВА,СТАНЧЕВА,,"С.БРЕСТАК, ВЪЛЧИ ДОЛ, ВАРНА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТКА,ИВАНОВА,ХАДЖИЙСКА,,"ГР.ДЕВИН, ДЕВИН, СМОЛЯН",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТКА,ИЛИЕВА,ВАСИЛЕВА-ОРМАНОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-11-02,"Министерство на регионалното развитие и благоустройството","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТКА,ИЛИЕВА,ПИСКУЛИЙСКА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-01-12,"Министерство на образованието","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТКА,ИЛИЕВА,РАЕВА,,"ГР.СМОЛЯН, СМОЛЯН, СМОЛЯН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТКА,ИЛИЕВА,СТОЙЧЕВА,,"ГР.БАТАК, БАТАК, ПАЗАРДЖИК",2015-04-16,"Община Батак","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТКА,ИЛИЕВА,ШУКЕРОВА,,"С.ЗВИНИЦА, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2014-10-22,"Община Момчилград","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТКА,ИЛЧЕВА,ИВАНОВА,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2013-11-27,"Национален осигурителен институт","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТКА,ЙОВКОВА,ГЕОРГИЕВА,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТКА,ЙОРДАНОВА,ИГНАТОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-04-15,"Държавна агенция за метрология и технически надзор","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТКА,ЙОРДАНОВА,КУШЕЛИЕВА,,"С.ЕЗЕРОВО, ПЪРВОМАЙ, ПЛОВДИВ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТКА,ЙОРДАНОВА,МАРИНЧЕВА,,"ГР.ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ, ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ, ШУМЕН",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТКА,ЙОРДАНОВА,ЦВЕТКОВА,,"ГР.ДИМИТРОВГРАД, ДИМИТРОВГРАД, ХАСКОВО",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТКА,КИРИЛОВА,ТОНЧЕВА,,"ГР.ЛОМ, ЛОМ, МОНТАНА",2013-12-11,"Национална здравноосигурителна каса","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТКА,КОЛЕВА,КАРАКАЧАНОВА,,"С.ИВАНОВО, ВЪРБИЦА, ШУМЕН",2009-10-14,"Национален осигурителен институт","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТКА,КОЛЕВА,ШИКОВА,,"С.КРУШОВО, КАРНОБАТ, БУРГАС",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТКА,КОЛЕВА,ШИКОВА,,"С.КРУШОВО, КАРНОБАТ, БУРГАС",2015-12-01,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТКА,КОСТАДИНОВА,АНАСТАСОВА,,"С.ГОЛИЦА, ДОЛНИ ЧИФЛИК, ВАРНА",2013-05-21,"Община Долни чифлик","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТКА,КОСТАДИНОВА,БЪЧВАРОВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТКА,КОСТАДИНОВА,ВЪЛЧЕВА,,"ГР.ЦАРЕВО, ЦАРЕВО, БУРГАС",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТКА,КОСТАДИНОВА,КОДЖЕБАШЕВА,,"ГР.АСЕНОВГРАД, АСЕНОВГРАД, ПЛОВДИВ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТКА,КОСТАДИНОВА,КУРТЕВА,,"С.СЛАВЕЕВО, ДОБРИЧКА, ДОБРИЧ",2015-04-01,"Приватизирани предприятия - Варна","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТКА,КОСТАДИНОВА,МИЛАНОВА,,"С.БЕЛОЗЕМ, РАКОВСКИ, ПЛОВДИВ",2015-10-05,"Община Раковски","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТКА,КОСТОВА,АТАНАСОВА,,"ГР.СВИЛЕНГРАД, СВИЛЕНГРАД, ХАСКОВО",2011-02-15,"Агенция ""Митници""","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТКА,КОСТОВА,ВЪЗЕЛОВА,,"ГР.ТОПОЛОВГРАД, ТОПОЛОВГРАД, ХАСКОВО",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТКА,КОСТОВА,ПЕТРОВА,,"С.ЦАР КАЛОЯН, КУКЛЕН, ПЛОВДИВ",2013-05-29,"Длъжници към банка МИНЕРАЛБАНК","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТКА,КОСТОВА,ПЕТРОВА,,"С.ЦАР КАЛОЯН, КУКЛЕН, ПЛОВДИВ",2013-07-03,"Длъжници към Стопанска банка","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТКА,ЛЮБЕНОВА,ВАСИЛЕВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2015-01-14,"Приватизирани предприятия - София","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТКА,ЛЮБЕНОВА,МАНДЕВСКА,,"ГР.ЧИРПАН, ЧИРПАН, СТАРА ЗАГОРА",2015-10-14,"Община Садово","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТКА,ЛЮБЧОВА,АРСОВА,,"ГР.КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2011-08-03,"Агенция за държавна финансова инспекция","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТКА,МАРИНОВА,ЛЕЧЕВА,,"ГР.ТЕТЕВЕН, ТЕТЕВЕН, ЛОВЕЧ",2009-04-15,"Държавна агенция за метрология и технически надзор","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТКА,МАРИНОВА,СТОЯНОВА,,"С.БЪЛГАРСКИ ИЗВОР, ТЕТЕВЕН, ЛОВЕЧ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТКА,МЕТОДИЕВА,ЯНЕВСКА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТКА,МИЛЕНКОВА,МИЛЕНКОВА-КАРАГЕОРГИЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-10-17,"Министерство на икономиката, енергетиката и туризма","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТКА,МИЛЧЕВА,ТЕМНИЛОВА,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТКА,МИТЕВА,ЕТРОПОЛСКА,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2008-06-10,"Държавна агенция за закрила на детето","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТКА,МИХАЙЛОВА,ДАЦОВА,,"ГР.ЗЛАТАРИЦА, ЗЛАТАРИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-07-17,"Община Златарица","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТКА,МИХАЙЛОВА,ДИМИТРОВА,,"ГР.ЧИРПАН, ЧИРПАН, СТАРА ЗАГОРА",2012-06-20,"Тракийски университет - Стара Загора","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТКА,МИХАЙЛОВА,КАРАДЖОВА,,"ГР.ДИМИТРОВГРАД, ДИМИТРОВГРАД, ХАСКОВО",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТКА,МИХАЛЕВА,КЪНЧЕВА,,"С.СРЕДИЩЕ, КАЙНАРДЖА, СИЛИСТРА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТКА,НАЙДЕНОВА,АЛЕКСАНДРОВА,,"ГР.БОТЕВГРАД, БОТЕВГРАД, СОФИЙСКА",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТКА,НЕДЕЛЧЕВА,ТОМОВА,,"ГР.ВЕЛИНГРАД, ВЕЛИНГРАД, ПАЗАРДЖИК",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност",
ЗЛАТКА,НЕНОВА,ГЕОРГИЕВА,,"С.ТЕЛЕРИГ, КРУШАРИ, ДОБРИЧ",2014-03-12,"Община Крушари","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТКА,НИКОЛАЕВА,ХРИСТОВА,,"ГР.ЛЕТНИЦА, ЛЕТНИЦА, ЛОВЕЧ",2012-07-25,"Конфедерация на независимите синдикати в България","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТКА,НИКОЛОВА,ДОБРЕВА,,"С.МИРОВО, БРАТЯ ДАСКАЛОВИ, СТАРА ЗАГОРА",2013-02-13,"Община Несебър","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТКА,НИКОЛОВА,ИВАНОВА,,"С.ПЧЕЛНИК, ДОЛНИ ЧИФЛИК, ВАРНА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТКА,НИКОЛОВА,МАНОЛОВА,,"ГР.ПЕЩЕРА, ПЕЩЕРА, ПАЗАРДЖИК",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТКА,НИКОЛОВА,МИЖОРКОВА-ПЕТРОВА,,"ГР.СИЛИСТРА, СИЛИСТРА, СИЛИСТРА",2014-05-27,"Българска академия на науките","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТКА,НИКОЛОВА,ТИПОВА,,"ГР.ХАДЖИДИМОВО, ХАДЖИДИМОВО, БЛАГОЕВГРАД",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТКА,НИКОЛОВА,ХРИСТОВА,,"ГР.ЕЛЕНА, ЕЛЕНА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-06-19,"Община Горна Оряховица","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТКА,НИКОЛОВА,ЧОЛЕВА,,"ГР.ИВАЙЛОВГРАД, ИВАЙЛОВГРАД, ХАСКОВО",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност",
ЗЛАТКА,ОГНЯНОВА,ЗЛАТКОВА-ФИЛЕВА,,"ГР.СВИЩОВ, СВИЩОВ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТКА,ПАВЛЕВА,ДОЙЧЕВА,,"С.БОТЕВО, ТУНДЖА, ЯМБОЛ",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТКА,ПАВЛОВА,ИЛЧЕВА,,"С.ПЛАНИНОВО, ТОПОЛОВГРАД, ХАСКОВО",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТКА,ПАНАЙОТОВА,ГРУНДАУЕР,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2015-11-05,"Приватизирани предприятия - Ямбол","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТКА,ПАНДЕЛИЕВА,КАМЕНОВА,,"С.ЯСНА ПОЛЯНА, ПРИМОРСКО, БУРГАС",2013-02-27,"Община Царево","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТКА,ПЕЕВА,РУСЕВА,,"С.РУЕН, РУЕН, БУРГАС",2012-12-12,"Община Айтос","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТКА,ПЕЙКОВА,ДИМИТРОВА,,"С.ТРЪНИЦА, НОВИ ПАЗАР, ШУМЕН",2013-05-15,"Община Вълчи дол","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТКА,ПЕНЕВА,ДИМОВА,,"С.КРУШОВО, КАРНОБАТ, БУРГАС",2013-01-23,"Община Бургас","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТКА,ПЕНЕВА,СТОИЛОВА,,"С.ДЕВЕТАК, КАРНОБАТ, БУРГАС",2013-01-09,"Община Карнобат","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТКА,ПЕТКОВА,ИЛЧЕВА,,"ГР.СРЕДЕЦ, СРЕДЕЦ, БУРГАС",2015-12-01,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТКА,ПЕТКОВА,КОСТАДИНОВА,,"С.ГРАДИНА, ПЪРВОМАЙ, ПЛОВДИВ",2015-10-05,"Община Първомай","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТКА,ПЕТКОВА,НИКОЛОВА,,"С.БРЕСТОВЕЦ, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2015-07-16,"Община Плевен","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТКА,ПЕТРАКИЕВА,КРЪСТЕВА,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност",
ЗЛАТКА,ПЕТРОВА,БОЖИЛОВА,,"ГР.АЙТОС, АЙТОС, БУРГАС",2013-03-06,"Община Руен","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТКА,ПЕТРОВА,ГАДЕЛЕВА,,"ГР.ПЪРВОМАЙ, ПЪРВОМАЙ, ПЛОВДИВ",2015-10-05,"Община Първомай","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТКА,ПЕТРОВА,ИВАНОВА,,"С.ВАСИЛ ДРУМЕВ, ШУМЕН, ШУМЕН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТКА,ПЕТРОВА,ТОДОРОВА,,"ГР.КАЛОФЕР, КАРЛОВО, ПЛОВДИВ",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТКА,ПЕТРОВА,ЯНКОВА,,"С.ГРАДИНА, ПЪРВОМАЙ, ПЛОВДИВ",2015-10-05,"Община Първомай","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТКА,ПРОДАНОВА,ВАСИЛЕВА,,"С.РАЗБОЙНА, РУЕН, БУРГАС",2012-12-12,"Община Айтос","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТКА,ПРОДАНОВА,КОЕМДЖИЕВА,,"С.ВРАТАРИТЕ, ДОБРИЧКА, ДОБРИЧ",2015-05-19,"Приватизирани предприятия - Добрич","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТКА,РАДИОНОВА,МИРЧЕВА,,"С.ОБНОВА, ЛЕВСКИ, ПЛЕВЕН",2014-12-03,"Национален военен университет ""Васил Левски""-Велико Търново","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТКА,РУСЕВА,ДИМИТРОВА,,РУМЪНИЯ,2014-02-12,"Община Балчик","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТКА,РУСЕВА,РУСЕВА,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2008-02-12,Министерства,"Неустановена принадлежност",
ЗЛАТКА,РУСЕВА,РУСЕВА,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2007-09-04,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТКА,РУСЕВА,РУСЕВА,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност",
ЗЛАТКА,РУСЕВА,РУСЕВА,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2009-10-14,"Национален осигурителен институт","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТКА,САВОВА,КАЛОЯНОВА,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2013-02-27,"Община Царево","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТКА,СЛАВЧЕВА,КАЗАНДЖИЕВА,,"ГР.ПОМОРИЕ, ПОМОРИЕ, БУРГАС",2013-02-13,"Община Несебър","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТКА,СЛАВЧЕВА,МАНОЛОВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТКА,СЛАВЧЕВА,МАНОЛОВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2015-09-30,"Община Пловдив","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТКА,СЛАВЧЕВА,ТАСЕВА,,"ГР.ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ",2008-07-09,"Национален статистически институт","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТКА,СПАСОВА,ЛАЗОВА,,"ГР.ПЕТРИЧ, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТКА,СТАЙКОВА,СТАЙКОВА,,"ГР.ДИМИТРОВГРАД, ДИМИТРОВГРАД, ХАСКОВО",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТКА,СТАМАТОВА,ВЪЛЕВА,,"ГР.АЙТОС, АЙТОС, БУРГАС",2015-12-01,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТКА,СТАМОВА,ЗЛАТИЛОВА-ТОДОРОВА,,"ГР.ПОПОВО, ПОПОВО, ТЪРГОВИЩЕ",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност",
ЗЛАТКА,СТАНЧЕВА,АВРАМОВА,,"С.РИБАРИЦА, ТЕТЕВЕН, ЛОВЕЧ",2015-02-11,"Община Тетевен","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТКА,СТЕФАНОВА,ИСАЕВА,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТКА,СТЕФАНОВА,РАСОКОВА,,"ГР.ЛЮБИМЕЦ, ЛЮБИМЕЦ, ХАСКОВО",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТКА,СТОИЛОВА,КОЦЕВА,,"ГР.БЕЛОВО, БЕЛОВО, ПАЗАРДЖИК",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТКА,СТОЙКОВА,ПАРИШЕВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2012-09-18,"Технически университет - София","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТКА,СТОЙЧЕВА,ЛАПАНОВА,,"ГР.КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2014-11-26,"Община Кърджали","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТКА,СТОЯНОВА,БОДУРОВА,,"С.ДРАЧЕВО, СРЕДЕЦ, БУРГАС",2009-04-15,"Държавна агенция за метрология и технически надзор","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТКА,СТОЯНОВА,ИВАНОВА,,"ГР.АХТОПОЛ, ЦАРЕВО, БУРГАС",2013-02-27,"Община Царево","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТКА,СТОЯНОВА,ИВАНОВА,,"С.ОБРЕТЕНИК, БОРОВО, РУСЕ",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТКА,СЪБЕВА,КОЛЕВА,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2009-10-14,"Национален осигурителен институт","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТКА,ТАНЕВА,РАМЪЛЧАНОВА,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2012-07-25,"Конфедерация на независимите синдикати в България","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТКА,ТАШЕВА,ИЛИЕВА-ПЕТКОВА,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност",
ЗЛАТКА,ТОДОРОВА,КАПИНКОВА,,"ГР.ЕЛХОВО, ЕЛХОВО, ЯМБОЛ",2012-06-27,"Съюз за стопанска инициатива","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТКА,ТОДОРОВА,КАРАМЕЛСКА,,"ГР.ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТКА,ТОДОРОВА,КАРАМЕЛСКА,,"ГР.ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТКА,ТОДОРОВА,КАРАМЕЛСКА,,"ГР.ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2016-01-14,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Враца","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТКА,ТОДОРОВА,МИХАЙЛОВА,,"С.СРЕДНО ГРАДИЩЕ, ЧИРПАН, СТАРА ЗАГОРА",2008-07-09,"Национален статистически институт","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТКА,ТОДОРОВА,НЕДКОВА,,"ГР.ТОПОЛОВГРАД, ТОПОЛОВГРАД, ХАСКОВО",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТКА,ТОДОРОВА,ПЕТРОВА,,"ГР.КАРНОБАТ, КАРНОБАТ, БУРГАС",2015-08-04,"Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТКА,ТОДОРОВА,РУСКОВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2015-08-11,"Община Асеновград","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТКА,ТОДОРОВА,ТЕНЕВА,,"ГР.ДИМИТРОВГРАД, ДИМИТРОВГРАД, ХАСКОВО",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТКА,ТОНЕВА,НЕДЕЛЧЕВА,,"С.СЪРНЕВО, КАРНОБАТ, БУРГАС",2013-02-27,"Община Сунгурларе","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТКА,ТОНЧЕВА,ПИТАКОВА,,"ГР.СИЛИСТРА, СИЛИСТРА, СИЛИСТРА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТКА,ТРЕНДАФИЛОВА,ПЕЙЧИНОВА,,"ГР.РАКИТОВО, РАКИТОВО, ПАЗАРДЖИК",2015-05-19,"Община Ракитово","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТКА,ХРИСТОВА,ДЯНКОВА,,"С.ОРИЗОВО, БРАТЯ ДАСКАЛОВИ, СТАРА ЗАГОРА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТКА,ХРИСТОВА,МАНЕВА,,"С.ЗИМЕН, КАРНОБАТ, БУРГАС",2013-01-09,"Община Карнобат","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТКА,ХРИСТОВА,САУЛЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-10-14,"Национален осигурителен институт","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТКА,ХРИСТОВА,ЯНЧЕВА,,"С.ГУГУТКА, ИВАЙЛОВГРАД, ХАСКОВО",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТКА,ЦВЕТАНОВА,ЧАРДАКОВА,,"С.ТЪРНАВА, БЯЛА СЛАТИНА, ВРАЦА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТКА,ЯНАКИЕВА,МИНКОВА,,"С.ДРАЧЕВО, СРЕДЕЦ, БУРГАС",2013-01-29,"Община Средец","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТКА,ЯНАКИЕВА,МИХАЙЛОВА,,"С.ПАРИЛ, ХАДЖИДИМОВО, БЛАГОЕВГРАД",2008-03-18,"КТ Подкрепа","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТКА,ЯНКОВА,ПЕНЧЕВА,,"ГР.НЕСЕБЪР, НЕСЕБЪР, БУРГАС",2013-02-13,"Община Несебър","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТКО,АНГЕЛОВ,ПАВЛОВ,,"С.НЕГОВАНОВЦИ, НОВО СЕЛО, ВИДИН",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТКО,АНГЕЛОВ,ПАВЛОВ,,"С.НЕГОВАНОВЦИ, НОВО СЕЛО, ВИДИН",2010-05-11,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТКО,АНГЕЛОВ,ПАВЛОВ,,"С.НЕГОВАНОВЦИ, НОВО СЕЛО, ВИДИН",2016-01-06,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Видин","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТКО,АНТОНОВ,ЗЛАТЕВ,1949-12-12,"ГР.КАВАРНА, КАВАРНА, ДОБРИЧ",2012-06-14,"Технически университет Варна","Решение № 2-18 от 14.06.2012 г. - Технически университет-Варна","Рег. дневник; картони – обр. 4 и обр. 6; протокол рег. № С КА-87/ 27.03.1990 г. за определяне за унищожаване личното дело на Я/К ""Преспа""."
ЗЛАТКО,АСЕНОВ,ГЪЛЪБОВ,,"С.ЧИБАОВЦИ, КОСТИНБРОД, СОФИЙСКА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТКО,АСЕНОВ,ДЕШЕВ,,"ГР.МАДАН, МАДАН, СМОЛЯН",2009-12-02,"Национална здравноосигурителна каса","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТКО,АСЕНОВ,ПЕТРОВ,,"С.ГЪМЗОВО, БРЕГОВО, ВИДИН",2011-01-26,"Министерство на отбраната","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТКО,АСЕНОВ,ЦВЕТИЧОВ,,"С.СТАКЕВЦИ, БЕЛОГРАДЧИК, ВИДИН",2013-07-31,"Община Белоградчик","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТКО,АТАНАСОВ,ЗЛАТЕВ,,"ГР.ДОБРИНИЩЕ, БАНСКО, БЛАГОЕВГРАД",2009-10-14,"Национален осигурителен институт","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТКО,АТАНАСОВ,ЛАТЕВ,1946-03-16,"С.ДРАГОЙНОВО, ПЪРВОМАЙ, ПЛОВДИВ",2015-10-05,"Община Първомай","Решение № 2-560 от 05.10.2015 г. - община Първомай","<p>Рег. дневник; картон <a href=""http://91.196.127.196/balancer.php?file=3416.pdf"">обр. 6</a>; писмо вх. № 845/ 28.02.1990 г. за унищожаване с протокол рег. № 0019 материалите на Я/К ""Бор"".</p>"
ЗЛАТКО,АТАНАСОВ,ПЕЕВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТКО,АТАНАСОВ,ПЕЕВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2014-02-12,"Разследващи полицаи","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТКО,БОРИСЛАВОВ,ИЛИЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТКО,БОРИСОВ,ДИМИТРОВ,1958-03-25,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-03-16,"Министерство на външните работи","Решение № 199 от 16.03.2011 г. - Министерството на външните работи","Рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; лично дело IА-36917"
ЗЛАТКО,БОРИСОВ,НЕДЯЛКОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТКО,ВАНЧЕВ,ЗАПРЯНОВ,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2010-05-11,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТКО,ВАСИЛЕВ,ПАВЛОВ,,"С.ЦЪРВАРИЦА, НЕВЕСТИНО, КЮСТЕНДИЛ",2014-03-19,"Югозападен университет Неофит Рилски - Благоевград","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТКО,ВЕЛИНОВ,ЛАПЕВСКИ,,"С.ВАКСЕВО, НЕВЕСТИНО, КЮСТЕНДИЛ",2015-01-14,"Община Невестино","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТКО,ВЕЛИЧКОВ,СТЕФАНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-11-26,"Българска национална телевизия","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТКО,ВЕЛКОВ,ТОДОРОВ,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТКО,ВЕЛКОВ,ТОДОРОВ,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност",
ЗЛАТКО,ВЪЛКОВ,НАЗЪРОВ,,"ГР.КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТКО,ГЕОРГИЕВ,ЗАХАРИЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТКО,ГЕОРГИЕВ,ЗАХАРИЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2016-02-04,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Ловеч","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТКО,ГЕОРГИЕВ,ЗЛАТЕВ,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТКО,ГЕОРГИЕВ,ЗЛАТЕВ,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2014-02-19,"Община Добрич","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТКО,ГЕОРГИЕВ,КОЙНОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2014-12-09,"Висше транспортно училище ""Тодор Каблешков""-София","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТКО,ГЕОРГИЕВ,КОСТАДИНОВ,,"ГР.ДИМИТРОВГРАД, ДИМИТРОВГРАД, ХАСКОВО",2010-09-29,"Регионални печатни издания","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТКО,ГЕОРГИЕВ,СЕСТРИМСКИ,,"ГР.СЕПТЕМВРИ, СЕПТЕМВРИ, ПАЗАРДЖИК",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТКО,ГЕОРГИЕВ,ТРАМПОВ,,"ГР.ПЕТРИЧ, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТКО,ГОЙКОВ,ГОЙКОВ,,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2009-04-15,"Държавна агенция за метрология и технически надзор","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТКО,ГОСПОДИНОВ,СИДЕРОВ,,"ГР.ХАРМАНЛИ, ХАРМАНЛИ, ХАСКОВО",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТКО,ГРОЗДАНОВ,ПАВЛОВ,,"С.ФРОЛОШ, КОЧЕРИНОВО, КЮСТЕНДИЛ",2009-10-14,"Национален осигурителен институт","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТКО,ДАМЯНОВ,АНДРЕЕВ,,"С.БЛАТЕЦ, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТКО,ДЕЛЧЕВ,ПИЛЕВ,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2010-05-11,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТКО,ДЕНЕВ,ЗЛАТЕВ,,"ГР.БЯЛА СЛАТИНА, БЯЛА СЛАТИНА, ВРАЦА",2011-06-16,"Висша атестационна комисия","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТКО,ДИМИТРОВ,АТАНАСОВ,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2015-09-09,"Приватизирани предприятия - Хасково","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТКО,ДИМИТРОВ,КОСТАДИНОВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2015-06-29,"Организатор на хазартни игри","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТКО,ДИМИТРОВ,МАЗНИКОВ,,"ГР.ДИМИТРОВГРАД, ДИМИТРОВГРАД, ХАСКОВО",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност",
ЗЛАТКО,ДИМИТРОВ,ТОДОРОВ,,"ГР.МОНТАНА, МОНТАНА, МОНТАНА",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТКО,ДИМИТРОВ,ТОДОРОВ,,"ГР.МОНТАНА, МОНТАНА, МОНТАНА",2010-05-11,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТКО,ДИМИТРОВ,ТОДОРОВ,,"ГР.МОНТАНА, МОНТАНА, МОНТАНА",2011-10-05,"Администрация на Народното събрание","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТКО,ДИМИТРОВ,ТОДОРОВ,,"ГР.МОНТАНА, МОНТАНА, МОНТАНА",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТКО,ДИМИТРОВ,ТОДОРОВ,,"ГР.МОНТАНА, МОНТАНА, МОНТАНА",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТКО,ДИМИТРОВ,ТОДОРОВ,,"ГР.МОНТАНА, МОНТАНА, МОНТАНА",2015-04-07,"Община Монтана","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТКО,ДИМИТРОВ,ТОДОРОВ,,"С.СМОЛНИЦА, ДОБРИЧКА, ДОБРИЧ",2014-02-19,"Община Добричка","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТКО,ДИМОВ,ЗЛАТЕВ,,"С.КРУШАРИ, КРУШАРИ, ДОБРИЧ",2010-05-11,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТКО,ДИМОВ,ЗЛАТЕВ,,"С.КРУШАРИ, КРУШАРИ, ДОБРИЧ",2014-03-12,"Община Крушари","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТКО,ДИМОВ,НЕДЕЛЧЕВ,,"ГР.КАВАРНА, КАВАРНА, ДОБРИЧ",2016-01-19,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Добрич","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТКО,ЕМИЛОВ,ХАЛВАДЖИЕВ,,"ГР.СМОЛЯН, СМОЛЯН, СМОЛЯН",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност",
ЗЛАТКО,ЕМИЛОВ,ХАЛВАДЖИЕВ,,"ГР.СМОЛЯН, СМОЛЯН, СМОЛЯН",2013-01-16,"Министерство на правосъдието","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТКО,ЖИВКОВ,РАДЕВ,1947-09-18,"ГР.ПЕТРИЧ, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2011-07-12,"Община Петрич","Решение № 241 от 12.07.2011 г. - община Петрич","Рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр.; протокол № 3/ 1990 г. за отделяне за унищожаване на дело IЯ-306 (Бл)."
ЗЛАТКО,ИВАНОВ,ВЪЛЕВ,,"ГР.КАРНОБАТ, КАРНОБАТ, БУРГАС",2013-01-09,"Община Карнобат","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТКО,ИВАНОВ,ДИМИТРОВ,,"ГР.ТУТРАКАН, ТУТРАКАН, СИЛИСТРА",2010-05-11,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТКО,ИВАНОВ,ЗЕЛЕНИКОВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2015-12-01,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТКО,ИВАНОВ,ЗЛАТАНОВ,,"ГР.КАЗАНЛЪК, КАЗАНЛЪК, СТАРА ЗАГОРА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТКО,ИВАНОВ,ЗЛАТКОВ,,"С.КУРИЛО, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТКО,ИВАНОВ,ЗЛАТКОВ,,"С.КУРИЛО, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТКО,ИВАНОВ,ЗЛАТКОВ,,"С.КУРИЛО, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТКО,ИВАНОВ,ЗЛАТКОВ,,"С.КУРИЛО, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТКО,ИВАНОВ,ИВАНОВ,,"С.НЕНОВО, ПРОВАДИЯ, ВАРНА",2013-05-21,"Община Провадия","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТКО,ИВАНОВ,ТРИФОНОВ,,"ГР.КАЗАНЛЪК, КАЗАНЛЪК, СТАРА ЗАГОРА",2012-06-20,"Тракийски университет - Стара Загора","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТКО,ИЛИЕВ,ЗЛАТЕВ,1941-10-07,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-07-03,"Длъжници към Стопанска банка","Решение № 2-203 от 03.07.2013 г. - лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 - длъжници към Стопанска банка ","<p>Рег. дневник; картон <a href=""http://91.196.127.196/balancer.php?file=652.pdf"">обр. 6</a>.</p>"
ЗЛАТКО,ИЛИЕВ,СТЕФАНОВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2013-04-03,"Община Варна","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТКО,ИЛИЕВ,СТЕФАНОВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТКО,ИЛЧЕВ,ДОБРЕВ,1955-12-07,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2013-01-23,"Община Бургас","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1"
ЗЛАТКО,ЙОРДАНОВ,ХРИСТОВ,,"С.ПАВЕЛ, ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-04-07,"Приватизирани предприятия - Велико Търново","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТКО,ЙОСИФОВ,АЛЕКСАНДРОВ,1961-06-29,"ГР.ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Решение № 2-172 от 26.04.2013 г. - лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Рег. дневник; картон обр. 6; писмо вх. № 1504/ 20.03.1990 г. с предложение за унищожаване личното дело на Я/К ""ДЗИ""."
ЗЛАТКО,КИРИЛОВ,ИВАНОВ,,"С.ГИГЕН, ГУЛЯНЦИ, ПЛЕВЕН",2015-06-18,"Община Гулянци","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТКО,КИРИЛОВ,ИВАНОВ,,"С.ГИГЕН, ГУЛЯНЦИ, ПЛЕВЕН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТКО,КОЛЕВ,БУРОВ,1953-10-27,"ГР.СМОЛЯН, СМОЛЯН, СМОЛЯН",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Решение № 2-172 от 26.04.2013 г. - лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично и в работно дело IА-1729; картон обр. 4."
ЗЛАТКО,КОЛЕВ,ДЖУРОВ,,"С.ВОДИЦА, ПОПОВО, ТЪРГОВИЩЕ",2015-01-21,"Български олимпийски комитет","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТКО,КОЛЕВ,КОСТАДИНОВ,,"ГР.КАРНОБАТ, КАРНОБАТ, БУРГАС",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност",
ЗЛАТКО,КРЪСТЕВ,АТАНАСОВ,,"С.ЖЕЛЕЗИНО, ИВАЙЛОВГРАД, ХАСКОВО",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТКО,КРЪСТЕВ,АТАНАСОВ,,"С.ЖЕЛЕЗИНО, ИВАЙЛОВГРАД, ХАСКОВО",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТКО,КРЪСТЕВ,КОСТАДИНОВ,,"С.РУДНИК, ДОЛНИ ЧИФЛИК, ВАРНА",2013-03-27,"Община Бяла","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТКО,КУНОВ,ОВЧАРОВ,,"ГР.БОТЕВГРАД, БОТЕВГРАД, СОФИЙСКА",2013-10-09,"Длъжници към ОББ","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТКО,МЕТОДИЕВ,ЦЕНОВ,,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2012-05-31,"Български съюз на частните предприемачи Възраждане","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТКО,МИТЕВ,ЗЛАТЕВ,,"С.БЯЛА РЕКА, СУХИНДОЛ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-12-08,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Велико Търново","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТКО,МИХАЙЛОВ,КУНОВ,,"ГР.БЕЛЕНЕ, БЕЛЕНЕ, ПЛЕВЕН",2015-06-18,"Община Белене","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТКО,НЕНОВ,СЕИЗОВ,,"ГР.ПИРДОП, ПИРДОП, СОФИЙСКА",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТКО,НИКОЛАЕВ,СТАЙКОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-12-18,"Българско национално радио","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТКО,НИКОЛАЕВ,СТАЙКОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТКО,НИКОЛАЕВ,СТОЯНОВ,,"С.ЛИПЕН, МОНТАНА, МОНТАНА",2007-07-19,"Администрация на президента","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТКО,НИКОЛОВ,ЗЛАТЕВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2013-01-16,"Министерство на правосъдието","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТКО,НИКОЛОВ,ЯНЧЕВ,,"С.МЛАДА ГВАРДИЯ, ВЕТРИНО, ВАРНА",2013-04-10,"Община Ветрино","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТКО,НИКОЛОВ,ЯНЧЕВ,,"С.МЛАДА ГВАРДИЯ, ВЕТРИНО, ВАРНА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТКО,НИКОЛОВ,ЯНЧЕВ,,"С.МЛАДА ГВАРДИЯ, ВЕТРИНО, ВАРНА",2015-12-17,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Варна","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТКО,НЯГОЛОВ,КОСТАДИНОВ,,"ГР.АЙТОС, АЙТОС, БУРГАС",2012-12-12,"Община Айтос","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТКО,НЯГОЛОВ,КОСТАДИНОВ,,"ГР.АЙТОС, АЙТОС, БУРГАС",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТКО,ПАНАЙОТОВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2013-05-15,"Община Вълчи дол","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТКО,ПАНАЙОТОВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТКО,ПАСКАЛЕВ,БРЪНКОВ,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2015-09-09,"Приватизирани предприятия - Хасково","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТКО,ПЕНЕВ,ЗЛАТЕВ,1951-08-24,"С.ПЛОДОВИТОВО, БРАТЯ ДАСКАЛОВИ, СТАРА ЗАГОРА",2011-01-26,"Министерство на отбраната","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1"
ЗЛАТКО,ПЕТКОВ,АТАНАСОВ,,"С.ТРИГОРЦИ, БАЛЧИК, ДОБРИЧ",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТКО,ПЕТРОВ,АТАНАСОВ,,"С.КОИЛОВЦИ, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2012-05-31,"Врачанска епархия","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТКО,ПЕТРОВ,НИКОЛОВ,,"С.ГЮРГИЧ, РУЖИНЦИ, ВИДИН",2013-10-09,"Община Ружинци","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТКО,ПРОФИРОВ,АТАНАСОВ,,"ГР.КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТКО,СЛАВОВ,ХРИСТОВ,,"С.СИНДЕЛ, АВРЕН, ВАРНА",2013-05-15,"Община Вълчи дол","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТКО,СОКОЛОВ,ЧИЕВ,,"С.ПЕТКОВО, СМОЛЯН, СМОЛЯН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТКО,СОТИРОВ,КАРАЛИЙСКИ,,"С.СОПОВО, БОБОШЕВО, КЮСТЕНДИЛ",2014-12-03,"Община Бобошево","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТКО,СОТИРОВ,НИКОЛОВ,,"ГР.СОЗОПОЛ, СОЗОПОЛ, БУРГАС",2013-02-13,"община Созопол","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТКО,СОФРОНИЕВ,ЖИВКОВ,,"ГР.БОЙЧИНОВЦИ, БОЙЧИНОВЦИ, МОНТАНА",2012-01-12,"Министерство на образованието","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТКО,СОФРОНИЕВ,ЖИВКОВ,,"ГР.БОЙЧИНОВЦИ, БОЙЧИНОВЦИ, МОНТАНА",2015-04-07,"Община Монтана","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТКО,СОФРОНИЕВ,ЖИВКОВ,,"ГР.БОЙЧИНОВЦИ, БОЙЧИНОВЦИ, МОНТАНА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТКО,СОФРОНИЕВ,ЖИВКОВ,,"ГР.БОЙЧИНОВЦИ, БОЙЧИНОВЦИ, МОНТАНА",2016-02-09,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Монтана","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТКО,СТАНЧЕВ,АЛЕКСАНДРОВ,,"ГР.ДЪЛГОПОЛ, ДЪЛГОПОЛ, ВАРНА",2013-05-15,"Община Дългопол","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТКО,СТАНЧЕВ,АЛЕКСАНДРОВ,,"ГР.ДЪЛГОПОЛ, ДЪЛГОПОЛ, ВАРНА",2015-12-17,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Варна","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТКО,СТОИЧКОВ,КАШУКЕЕВ,,"ГР.ДУПНИЦА, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2014-12-09,"Община Дупница","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТКО,СТОЙЧЕВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.РАДОМИР, РАДОМИР, ПЕРНИК",2015-06-09,"Община Радомир","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТКО,ТАНЕВ,ЗЛАТАНОВ,,"ГР.ВЕЛИНГРАД, ВЕЛИНГРАД, ПАЗАРДЖИК",2015-04-21,"Община Велинград","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТКО,ТОДОРОВ,ДИМИТРОВ,,"ГР.КАЗАНЛЪК, КАЗАНЛЪК, СТАРА ЗАГОРА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТКО,ТОНЕВ,ЗЛАТЕВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2007-09-04,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТКО,ТРЕНДАФИЛОВ,ЩЕРЕВ,,"С.КРИВО ПОЛЕ, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2015-09-09,"Приватизирани предприятия - Хасково","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТКО,ТРИФОНОВ,ПУНЧЕВ,,"С.РАКЕВО, КРИВОДОЛ, ВРАЦА",2013-10-30,"Община Криводол","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТКО,ФЕРДИНАНДОВ,МАНЧЕВ,,"С.ЧЕПЪРЛИНЦИ, ДРАГОМАН, СОФИЙСКА",2013-10-15,"Община Борован","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТКО,ФИДАНОВ,ПЕЛТЕКОВ,,"С.КОЧАН, САТОВЧА, БЛАГОЕВГРАД",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТКО,ХАРАЛАМПИЕВ,ПАРАШКЕВОВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2008-09-16,"Държавна агенция по горите","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТКО,ХРИСТОВ,ВОЙВОДОВ,,"ГР.ЛЯСКОВЕЦ, ЛЯСКОВЕЦ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-07-24,"Община Лясковец","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТКО,ХРИСТОВ,ВОЙВОДОВ,,"ГР.ЛЯСКОВЕЦ, ЛЯСКОВЕЦ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-12-08,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Велико Търново","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТКО,ХРИСТОВ,ЗЛАТЕВ,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТКО,ХРИСТОВ,ЗЛАТЕВ,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2008-07-09,"Национален статистически институт","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТКО,ХРИСТОВ,ЗЛАТОВ,,"С.КРАПЕЦ, МЕЗДРА, ВРАЦА",2013-12-11,"Община Мездра","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТКО,ХРИСТОВ,КАРАКАЧАНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност",
ЗЛАТКО,ХРИСТОВ,ТАБАКОВ,,"ГР.СВИЩОВ, СВИЩОВ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2010-05-11,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТКО,ХРИСТОВ,ХРИСТОВ,,"ГР.МЕЗДРА, МЕЗДРА, ВРАЦА",2015-06-29,"Организатор на хазартни игри","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТКО,ЦАНКОВ,ЦАНЕВ,1956-01-25,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2014-09-24,"Длъжници към банка Биохим","Решение № 2-402 от 24.09.2014 г. - лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 - длъжници към банка ""Биохим""","<p>Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в дело Ф1, а.е. 7145; рег. дневник; картони &ndash; <a href=""http://91.196.127.196/balancer.php?file=2080.pdf"">обр. 1 &ndash; 2 бр</a>. и <a href=""http://91.196.127.196/balancer.php?file=2081.pdf"">обр. 3</a>.</p>"
ЗЛАТОЖИВКА,ЗДРАВКОВА,ИВАНОВА,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2012-03-28,"Русенски университет ""Ангел Кънчев""","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТОЗАР,АСЕНОВ,ЗАПРЯНОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2015-08-04,"Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТОЗАР,ДРАГАНОВ,ДРАГАНОВ,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТОЗАР,КРЪСТЕВ,СУРЛЕКОВ,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2013-06-11,"Корпоративна търговска банка АД","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТОЗАР,НИКОЛАЕВ,БОЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-02-09,"Българска академия на науките","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТОЗАР,СТЕФАНОВ,СТОЙКОВ,,"ГР.КАРЛОВО, КАРЛОВО, ПЛОВДИВ",2015-06-29,"Организатор на хазартни игри","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТОЗАРА,БОНЕВА,ГОЧЕВА,1932-09-30,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-10-08,"Нов български университет","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1"
ЗЛАТОЛЕНА,КОЛЕВА,АНДРЕЕВА,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТОЛИЛИЯ,СИМАНОВА,ИЛЧЕВА,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2011-09-20,"Българска академия на науките - кадрови промени 2011 г.","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТОЛИНА,ИВАНОВА,МУКОВА,,"ГР.ЛУКОВИТ, ЛУКОВИТ, ЛОВЕЧ",2008-02-12,Министерства,"Неустановена принадлежност",
ЗЛАТОЛИНА,ИВАНОВА,МУКОВА,,"ГР.ЛУКОВИТ, ЛУКОВИТ, ЛОВЕЧ",2016-02-18,"ЗД ЕВРОИНС","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТОМИР,ГИНЧЕВ,ГИНЧЕВ,1958-06-21,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2011-01-26,"Министерство на отбраната","Решение № 180 от 26.01.2011 г. - Министерството на отбраната","Със заповед № К-3628/ 26.09.1985 г. е назначен за разузнавач"
ЗЛАТОМИР,ГИНЧЕВ,ГИНЧЕВ,1958-06-21,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2010-06-22,"Служба Военна полиция","Решение № 144 от 22.06.2010 г. - Служба ""Военна полиция""","Със заповед № К-3628/ 26.09.1985 г. е назначен за разузнавач."
ЗЛАТОМИР,ИВАНОВ,ИВАНОВ,,"ГР.НИКОЛАЕВО, НИКОЛАЕВО, СТАРА ЗАГОРА",2015-06-29,"Организатор на хазартни игри","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТОМИР,ИВАНОВ,ТЕРЗИЕВ,1954-05-17,"ГР.РУДОЗЕМ, РУДОЗЕМ, СМОЛЯН",2011-02-15,"Агенция ""Митници""","Решение № 185 от 15.02.2011 г. - Агенция ""Митници""","Документи от ръководил го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; лично дело IА-376 (Вн) МФ; протокол рег. № С КА-90/ 27.03.1990 г. за унищожаване на лично дело IА-376 (Вн) (налично) ; протокол  рег. № С КА-93/ 27.03.1990 г. за унищожаване на работно дело IР- 372 (Вн)."
ЗЛАТОМИР,СТОЙЧЕВ,ТРИЧКОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТОМИР,СТОЙЧЕВ,ТРИЧКОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-06-29,"Организатор на хазартни игри","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТОМИР,СТОЯНОВ,ЗЛАТЕВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТОМИР,СТОЯНОВ,ЗЛАТЕВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2014-02-12,"Разследващи полицаи","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТОМИРА,АТАНАСОВА,ИЛИЕВА,,"ГР.СВИЛЕНГРАД, СВИЛЕНГРАД, ХАСКОВО",2014-02-12,"Разследващи полицаи","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТОМИРА,АТАНАСОВА,УЗУНОВА,,"ГР.СВИЛЕНГРАД, СВИЛЕНГРАД, ХАСКОВО",2011-02-15,"Агенция ""Митници""","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТОМИРА,ВЪЛЧЕВА,ГАДЖЕРУКОВА,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТОМИРА,КОСТОВА,МИРОНОВА,,"ГР.ХАРМАНЛИ, ХАРМАНЛИ, ХАСКОВО",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТОСЛАВ,АЛЕКСАНДРОВ,ЗЛАТАНОВ,,"ГР.ЕЛИН ПЕЛИН, ЕЛИН ПЕЛИН, СОФИЙСКА",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТОХРИСТ,ВЕСЕЛИНОВ,МЕСАРОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТЬО,ГЕОРГИЕВ,ЗЛАТЕВ,,"С.КАСТЕЛ, СЕВЛИЕВО, ГАБРОВО",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност",
ЗЛАТЬО,ДАНАИЛОВ,БОЕВ,,"ГР.СЕВЛИЕВО, СЕВЛИЕВО, ГАБРОВО",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТЬО,ИВАНОВ,БОЕВ,1935-07-08,"С.МУЗГА, ГАБРОВО, ГАБРОВО",2014-02-05,"Община Севлиево","Решение № 2-305 от 05.02.2014 г. - община Севлиево","<p>Картон <a href=""http://91.196.127.196/balancer.php?file=1203.pdf"">обр. 4</a>; протокол № 1660/ 1962 г. с предложение за унищожаване лично и работно дело IА-32407.</p>"
ЗЛАТЬО,ИВАНОВ,ЗЛАТЕВ,,"С.ШУМАТА, СЕВЛИЕВО, ГАБРОВО",2015-12-08,"Църквите на Адвентистите от 7 ден","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТЬО,РАЧЕВ,БЪЧВАРОВ,1935-02-18,"С.БАТОШЕВО, СЕВЛИЕВО, ГАБРОВО",2014-02-05,"Община Севлиево","Решение № 2-305 от 05.02.2014 г. - община Севлиево","<p>Картон <a href=""http://91.196.127.196/balancer.php?file=1204.pdf"">обр. 4</a>; протокол № 1194/ 1962 г. с предложение за унищожаване лично и работно дело IИ-19854.</p>"
ЗЛАТЬО,ЦЕНОВ,ЗЛАТЕВ,,"С.ПРАВЕШКА ЛАКАВИЦА, ПРАВЕЦ, СОФИЙСКА",2013-10-02,"Обединена българска банка","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТЮ,ИЛИЕВ,ГАРЪБСКИ,,"С.ДЪЛГО ПОЛЕ, КАЛОЯНОВО, ПЛОВДИВ",2015-10-28,"Община Хисаря","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТЮ,НЕНОВ,ИВАНОВ,,"С.СКАЛСКО, ДРЯНОВО, ГАБРОВО",2012-06-05,"Министерство на културата","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТЮ,ПЕНЕВ,КОСТАНЕВ,,"ГР.БРЕЗОВО, БРЕЗОВО, ПЛОВДИВ",2015-09-30,"Община Марица","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТЮ,СТОЯНОВ,КОЕВСКИ,,"С.РОЗОВЕЦ, БРЕЗОВО, ПЛОВДИВ",2015-08-11,"Община Брезово","Неустановена принадлежност",
ЗЛАТЮ,ХРИСТОВ,КЛИЧЕВ,,"ГР.КАРЛОВО, КАРЛОВО, ПЛОВДИВ",2008-09-16,"Държавна агенция по горите","Неустановена принадлежност",
ЗОИ,АТАНАСИОС,ПАПАМАРГАРИТИ-ДЖАМБОВА,,ГЪРЦИЯ,2013-05-29,"Длъжници към банка МИНЕРАЛБАНК","Неустановена принадлежност",
ЗОИЦА,ИВАНОВА,ИВАНОВА,,"С.ЛОГОДАЖ, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2013-09-25,"Община Брегово","Неустановена принадлежност",
ЗОЙКА,КИРИЛОВА,ТУНЧЕВА,,"ГР.ДОЛНА БАНЯ, ДОЛНА БАНЯ, СОФИЙСКА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ЗОЙКА,НИКОЛАЕВА,РАЙКОВА-МИХАЙЛОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-01-14,"Приватизирани предприятия - София","Неустановена принадлежност",
ЗОЙКА,НИКОЛОВА,ХРИСТОВА,,"С.ЛОГОДАЖ, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2013-02-27,"Община Сунгурларе","Неустановена принадлежност",
ЗОЛЕЙКА,АЛИ,ИЛАНСКА,,"ГР.ЯКОРУДА, ЯКОРУДА, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност",
ЗОЛЕЙКА,АЛИ,ИЛАНСКА,,"ГР.ЯКОРУДА, ЯКОРУДА, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност",
ЗОНКА,ИВАНОВА,ДАБИЖЕВА,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ЗОРА,АНТОНОВА,АНАСТАСОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност",
ЗОРА,ВАСИЛЕВА,ДАНГЪРОВА,,"С.ДОЛНИ РАКОВЕЦ, РАДОМИР, ПЕРНИК",2015-06-09,"Община Радомир","Неустановена принадлежност",
ЗОРА,ГЕОРГИЕВА,ГЕНЧЕВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2010-10-28,"Комисия за защита от дискриминация","Неустановена принадлежност",
ЗОРА,ДРАГАНОВА,ДИМИТРОВА,,"С.ВАКСЕВО, НЕВЕСТИНО, КЮСТЕНДИЛ",2015-01-14,"Община Невестино","Неустановена принадлежност",
ЗОРА,ДРАГАНОВА,ДИМИТРОВА,,"С.ВАКСЕВО, НЕВЕСТИНО, КЮСТЕНДИЛ",2016-02-18,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Кюстендил","Неустановена принадлежност",
ЗОРА,ЕМИЛОВА,ЧЕРНЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-10-17,"Министерство на икономиката, енергетиката и туризма","Неустановена принадлежност",
ЗОРА,ИВАНОВА,БАЛТОВА-АЛКОВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност",
ЗОРА,ИВАНОВА,ИВАНОВА,,"ГР.ОБЗОР, НЕСЕБЪР, БУРГАС",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност",
ЗОРА,КИРИЛОВА,ШАЛАМАНОВА,,"ГР.ЛОМ, ЛОМ, МОНТАНА",2015-04-21,"Община Велинград","Неустановена принадлежност",
ЗОРА,КРЪСТЕВА,МАЦАНОВА,,"С.ДОРКОВО, РАКИТОВО, ПАЗАРДЖИК",2015-04-21,"Община Велинград","Неустановена принадлежност",
ЗОРА,МИХАЙЛОВА,ПЕНОВА,,"С.ДРАГАНИЦА, ВЪРШЕЦ, МОНТАНА",2015-03-24,"Община Вършец","Неустановена принадлежност",
ЗОРАН,АЛБЕНОВ,ХАНЬОВ,,"С.АБЛАНИЦА, ХАДЖИДИМОВО, БЛАГОЕВГРАД",2011-05-27,"Община Хаджидимово","Неустановена принадлежност",
ЗОРАН,ДИМИТРОВ,ИЛИЕВ,,"ГР.ПЕТРИЧ, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност",
ЗОРАТ,АХМЕДОВ,ТАЛАМАНОВ,1958-10-01,"С.РИБНОВО, ГЪРМЕН, БЛАГОЕВГРАД",2011-04-05,"Община Гърмен","Решение № 206 от 05.04.2011 г. - община Гърмен","Рег. дневник; картони обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; протокол № 4/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-2055 (Бл); протокол № 2/ 1990 г. за унищожаване на работно дело IР-1677 (Бл)"
ЗОРАТ,АХМЕДОВ,ТАЛАМАНОВ,1958-10-01,"С.РИБНОВО, ГЪРМЕН, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Решение № 2-581 от 24.11.2015 г. - кандидати за общински съветници – област Благоевград","<p>Рег. дневник; картони <a href=""http://91.196.127.196/balancer.php?file=3817.pdf"">обр. 4 &ndash; 5 бр</a>. и <a href=""http://91.196.127.196/balancer.php?file=3818.pdf"">обр. 6</a>; протокол № 4/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-2055 (Бл); протокол № 2/ 1990 г. за унищожаване на работно дело IР-1677 (Бл); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г.</p>"
ЗОРИ,КИРИЛОВ,ГЕОРГИЕВ,,"С.ДИНКОВИЦА, ВИДИН, ВИДИН",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност",
ЗОРИНА,ДИМИТРОВА,ПЕТРОВА,,"ГР.БЕЛОГРАДЧИК, БЕЛОГРАДЧИК, ВИДИН",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност",
ЗОРИНЧО,МЕТОДИЕВ,ЙОРДАНОВ,,"ГР.ЛОМ, ЛОМ, МОНТАНА",2008-03-18,"КТ Подкрепа","Неустановена принадлежност",
ЗОРИЦА,ТОШКОВА,ОРГАНДЖИЕВА,,"ГР.САНДАНСКИ, САНДАНСКИ, БЛАГОЕВГРАД",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ЗОРИЦА,ТОШКОВА,ОРГАНДЖИЕВА,,"ГР.САНДАНСКИ, САНДАНСКИ, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност",
ЗОРИЦА,ТОШКОВА,ОРГАНДЖИЕВА,,"ГР.САНДАНСКИ, САНДАНСКИ, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност",
ЗОРКА,АЛЕКСАНДРОВА,ИВАНОВА,,"ГР.КОЧЕРИНОВО, КОЧЕРИНОВО, КЮСТЕНДИЛ",2014-12-09,"Община Кочериново","Неустановена принадлежност",
ЗОРКА,ВАСИЛЕВА,ШУМАРЕВА,,"ГР.ДОБРИНИЩЕ, БАНСКО, БЛАГОЕВГРАД",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ЗОРКА,ВЕЛЕВА,ДРИНГОВА-НИКОЛОВА,,"С.ПЛОСКИ, САНДАНСКИ, БЛАГОЕВГРАД",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ЗОРКА,ВЕЛИКОВА,БЛАЖЕВА,,"С.ИСКЪР, ГУЛЯНЦИ, ПЛЕВЕН",2015-07-28,"Община Пордим","Неустановена принадлежност",
ЗОРКА,ГЕОРГИЕВА,ИЛИЕВА,,"С.ИГРАЛИЩЕ, СТРУМЯНИ, БЛАГОЕВГРАД",2011-05-04,"Община Струмяни","Неустановена принадлежност",
ЗОРКА,ГЕОРГИЕВА,ШИНДОВА,,"С.ГАБРИЦА, СМОЛЯН, СМОЛЯН",2013-06-26,"Сосиете Женерал Експресбанк АД","Неустановена принадлежност",
ЗОРКА,ДИМИТРОВА,КАРОВА,,"ГР.ЛЪКИ, ЛЪКИ, ПЛОВДИВ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ЗОРКА,ЕВГЕНИЕВА,БОРИСОВА-ДИМИТРОВА,,"ГР.НОВИ ПАЗАР, НОВИ ПАЗАР, ШУМЕН",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност",
ЗОРКА,ЗАХАРИЕВА,МИРЧЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност",
ЗОРКА,ИВАЙЛОВА,ТОШЕВА,,"С.ЛЪЖНИЦА, ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, БЛАГОЕВГРАД",2011-06-23,"Община Гоце Делчев","Неустановена принадлежност",
ЗОРКА,ИВАНОВА,ТРИФОНОВА,,"С.ДРЕНОВЕЦ, РУЖИНЦИ, ВИДИН",2015-03-18,"Община Брусарци","Неустановена принадлежност",
ЗОРКА,ИЛИЕВА,ЯНЕВА,,"С.ЛЕШКО, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2011-07-27,"Община Благоевград","Неустановена принадлежност",
ЗОРКА,ЙОРДАНОВА,ХАРАЛАМПИЕВА,,"ГР.ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ЗОРКА,КАНЕВА,НЕНЧЕВА,,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2013-10-09,"Длъжници към ОББ","Неустановена принадлежност",
ЗОРКА,КОСТАДИНОВА,БОЖИНОВА,,"ГР.ПЕТРИЧ, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2011-07-12,"Община Петрич","Неустановена принадлежност",
ЗОРКА,ЛАЛКОВА,ХАДЖИГЕОРГИЕВА,,"ГР.ЯКОРУДА, ЯКОРУДА, БЛАГОЕВГРАД",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ЗОРКА,ЛЕВЧЕВА,МИЛЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност",
ЗОРКА,НИКОЛАЕВА,МИЛАНОВА,,"ГР.ПОПОВО, ПОПОВО, ТЪРГОВИЩЕ",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност",
ЗОРКА,НИКОЛОВА,ДИМИТРОВА-ПЕТКОВА,,"ГР.ПАВЛИКЕНИ, ПАВЛИКЕНИ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-06-26,"Община Павликени","Неустановена принадлежност",
ЗОРКА,НИКОЛОВА,ДИМИТРОВА-ПЕТКОВА,,"ГР.ПАВЛИКЕНИ, ПАВЛИКЕНИ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ЗОРКА,НИКОЛОВА,ЯГОРИДКОВА,,"ГР.РИЛА, РИЛА, КЮСТЕНДИЛ",2016-02-18,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Кюстендил","Неустановена принадлежност",
ЗОРКА,ПЕНКОВА,ЛУДЖЕВА,,"ГР.ВЕЛИНГРАД, ВЕЛИНГРАД, ПАЗАРДЖИК",2015-04-28,"Община Пазарджик","Неустановена принадлежност",
ЗОРКА,СОТИРОВА,КОТОВА,,"С.КАТУНЦИ, САНДАНСКИ, БЛАГОЕВГРАД",2015-07-22,"Приватизирани предприятия - Русе","Неустановена принадлежност",
ЗОРКА,СПАСОВА,СТОЙЦОВА,,"С.РАДИЛОВО, ПЕЩЕРА, ПАЗАРДЖИК",2015-05-12,"Община Пещера","Неустановена принадлежност",
ЗОРКА,СТАЙКОВА,ДАСКАЛОВА,,"ГР.КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ЗОРКА,СТАЛЕВА,ГЕОРГИЕВА,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2013-01-29,"Община Средец","Неустановена принадлежност",
ЗОРКА,СТЕФАНОВА,ХРИСТОВА,,"С.БАРА, СЕВЛИЕВО, ГАБРОВО",2013-07-10,"Община Сухиндол","Неустановена принадлежност",
ЗОРКА,СТОЯНОВА,ПЕТКОВА,,"ГР.АЙТОС, АЙТОС, БУРГАС",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ЗОРКА,СТОЯНОВА,ЧОМАКОВА-СТАНКОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-06-10,"Държавна агенция за младежта и спорта","Неустановена принадлежност",
ЗОРКА,СТОЯНОВА,ЧОМАКОВА-СТАНКОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-04-28,"Министерство на физическото възпитание и спорта","Неустановена принадлежност",
ЗОРКА,ХРИСТОВА,КРЪСТЕВА,,"ГР.БЕРКОВИЦА, БЕРКОВИЦА, МОНТАНА",2013-04-17,"Кредитни длъжници към банка БАЛКАНБАНК","Неустановена принадлежност",
ЗОРКА,ХРИСТОВА,КРЪСТЕВА,,"ГР.БЕРКОВИЦА, БЕРКОВИЦА, МОНТАНА",2013-10-09,"Длъжници към ОББ","Неустановена принадлежност",
ЗОРКА,ХРИСТОВА,КРЪСТЕВА,,"ГР.БЕРКОВИЦА, БЕРКОВИЦА, МОНТАНА",2014-07-08,"Длъжници към Балканска универсална банка (БУБ)","Неустановена принадлежност",
ЗОРКА,ХРИСТОВА,КРЪСТЕВА,,"ГР.БЕРКОВИЦА, БЕРКОВИЦА, МОНТАНА",2014-09-10,"Длъжници към банка Хеброс","Неустановена принадлежност",
ЗОРКА,ХРИСТОВА,ПАЧЕВА,,"С.ДЪБОВАН, ГУЛЯНЦИ, ПЛЕВЕН",2015-06-18,"Община Гулянци","Неустановена принадлежност",
ЗОРКА,ЦАНКОВА,ШАБАРКОВА,,"ГР.ЗЛАТАРИЦА, ЗЛАТАРИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-07-17,"Община Златарица","Неустановена принадлежност",
ЗОРКА,ЯКИМОВА,БОРОВАНСКА,,"С.ЛИПЕН, МОНТАНА, МОНТАНА",2015-04-07,"Община Монтана","Неустановена принадлежност",
ЗОРНИЦА,АРСОВА,ТОМОВА,,"ГР.ВЕЛИНГРАД, ВЕЛИНГРАД, ПАЗАРДЖИК",2015-05-19,"Община Ракитово","Неустановена принадлежност",
ЗОРНИЦА,БОРИСЛАВОВА,ДИМИТРОВА,,"ГР.БЕЛОГРАДЧИК, БЕЛОГРАДЧИК, ВИДИН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ЗОРНИЦА,ВИТАНОВА,ГОРАНОВА-МАРКОВА,,"ГР.МОНТАНА, МОНТАНА, МОНТАНА",2016-02-09,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Монтана","Неустановена принадлежност",
ЗОРНИЦА,ВЛАДИМИРОВА,СТРАХИНОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-06-05,"Министерство на културата","Неустановена принадлежност",
ЗОРНИЦА,ГЕОРГИЕВА,СТАМБОЛИЙСКА,,"ГР.САМОКОВ, САМОКОВ, СОФИЙСКА",2011-02-15,"Агенция ""Митници""","Неустановена принадлежност",
ЗОРНИЦА,ДАЧЕВА,ТРИФОНОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-08-04,"Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Неустановена принадлежност",
ЗОРНИЦА,ДИМИТРОВА,ДИМИТРОВА-БАНКОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност",
ЗОРНИЦА,ДИМИТРОВА,РУСИНОВА,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2012-06-14,"Министерство на труда и социалната политика","Неустановена принадлежност",
ЗОРНИЦА,ДИМИТРОВА,РУСИНОВА,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2013-11-27,"Национален осигурителен институт","Неустановена принадлежност",
ЗОРНИЦА,ДИМИТРОВА,РУСИНОВА,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2015-02-04,"Министерски съвет - избран на 07.11.2014 г.","Неустановена принадлежност",
ЗОРНИЦА,ЖЕЛЕВА,ПЕЙКОВА,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2016-01-19,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Добрич","Неустановена принадлежност",
ЗОРНИЦА,ИЛИЕВА,ГЕОРГИЕВА,,"ГР.ОРЯХОВО, ОРЯХОВО, ВРАЦА",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност",
ЗОРНИЦА,ЙОРДАНОВА,ЦЕКОВА,,"ГР.ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност",
ЗОРНИЦА,ЙОРДАНОВА,ЦЕКОВА,,"ГР.ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2009-10-14,"Национален осигурителен институт","Неустановена принадлежност",
ЗОРНИЦА,КРУМОВА,БАРАКОВА,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ЗОРНИЦА,ЛЮБОМИРОВА,ВЕНКОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност",
ЗОРНИЦА,ЛЮБОМИРОВА,ВЕНКОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-11-26,"Българска национална телевизия","Неустановена принадлежност",
ЗОРНИЦА,МАРИНОВА,АНГЕЛОВА,,"ГР.ТЕТЕВЕН, ТЕТЕВЕН, ЛОВЕЧ",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност",
ЗОРНИЦА,МИЛЧОВА,НИКИФОРОВА-КОПЧЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност",
ЗОРНИЦА,МИНЧЕВА,ПАНАЙОТОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ЗОРНИЦА,НИКОЛОВА,МАРИНОВА,,"ГР.ТРЪСТЕНИК, ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ, ПЛЕВЕН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ЗОРНИЦА,ПАНЧОВА,ИЛИЕВА,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2011-10-05,"Администрация на Народното събрание","Неустановена принадлежност",
ЗОРНИЦА,ПЕТКОВА,ИВАНКИНА-БОЙЧЕВА,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2015-08-04,"Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Неустановена принадлежност",
ЗОРНИЦА,РАДКОВА,ДИМИТРОВА,,"ГР.РАЗЛОГ, РАЗЛОГ, БЛАГОЕВГРАД",2009-10-14,"Национален осигурителен институт","Неустановена принадлежност",
ЗОРНИЦА,РАДКОВА,ДИМИТРОВА,,"ГР.РАЗЛОГ, РАЗЛОГ, БЛАГОЕВГРАД",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност",
ЗОРНИЦА,СТЕФАНОВА,ГЛАДИЛОВА-ГЕОРГИЕВА,,"ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност",
ЗОРНИЦА,ТАНКОВА,ЛЮБЧЕВА,,"ГР.ПРОВАДИЯ, ПРОВАДИЯ, ВАРНА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ЗОРНИЦА,ТОДОРОВА,АЛЕКСАНДРОВА,,"ГР.МОНТАНА, МОНТАНА, МОНТАНА",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност",
ЗОРНИЦА,ТОДОРОВА,ИВАНОВА,,"ГР.РАКОВСКИ, РАКОВСКИ, ПЛОВДИВ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ЗОРНИЦА,ТОДОРОВА,ТОДОРОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност",
ЗОРНИЦА,ТРИФОНОВА,ЖЕЛЯЗКОВА,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност",
ЗОРНИЦА,ХРИСТОВА,ДАМЯНОВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2014-02-12,"Разследващи полицаи","Неустановена принадлежност",
ЗОРНИЦА,ЦОНЕВА,СТОЯНОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-07-09,"Национален статистически институт","Неустановена принадлежност",
ЗОРНИЦА,ЯВОРОВА,КЛИМЕНТОВА,,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2016-01-06,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Видин","Неустановена принадлежност",
ЗОРО,АСЕНОВ,ПЕТРОВ,,"С.КРУШОВЕНЕ, ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ, ПЛЕВЕН",2015-06-23,"Община Долна Митрополия","Неустановена принадлежност",
ЗОЯ,АЛЕКСАНДРОВА,НОВАНСКА,,"ГР.МОНТАНА, МОНТАНА, МОНТАНА",2008-12-18,"Българско национално радио","Неустановена принадлежност",
ЗОЯ,АЛЕКСИЕВА,КАСАБОВА-ЧОБАНОВА,,"С.АВРЕН, КРУМОВГРАД, КЪРДЖАЛИ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ЗОЯ,АНАСТАСОВА,СИМЕОНОВА,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ЗОЯ,АНГЕЛОВА,БОЯДЖИЕВА,,"ГР.РАДОМИР, РАДОМИР, ПЕРНИК",2014-06-18,"Длъжници към Държавна спестовна каса","Неустановена принадлежност",
ЗОЯ,АНГЕЛОВА,РЕЗАШКА,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ЗОЯ,АНДОНОВА,АНГЕЛОВА,,"С.СТАРА РЕКА, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2013-06-05,"Община Елена","Неустановена принадлежност",
ЗОЯ,АНДОНОВА,АНГЕЛОВА,,"С.СТАРА РЕКА, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ЗОЯ,АНДОНОВА,АНГЕЛОВА,,"С.СТАРА РЕКА, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2015-12-08,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Велико Търново","Неустановена принадлежност",
ЗОЯ,АНДРЕЕВА,КОЦЕВА-ПЕНЕВА,,"С.МЕДКОВЕЦ, МЕДКОВЕЦ, МОНТАНА",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
ЗОЯ,АПОСТОЛОВА,АЛЕКСИЕВА,,"С.ТРАЙКОВО, ЛОМ, МОНТАНА",2015-04-01,"Община Лом","Неустановена принадлежност",
ЗОЯ,АСЕНОВА,ДЕЯНОВА,,"ГР.ТРЪН, ТРЪН, ПЕРНИК",2015-06-09,"Община Трън","Неустановена принадлежност",
ЗОЯ,АСЕНОВА,КАЛФОВА,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност",
ЗОЯ,АТАНАСОВА,ЦВЕТАНОВА,,"С.РАЖДАВИЦА, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2012-07-04,"Конфедерация на независимите синдикати в България","Неустановена принадлежност",
ЗОЯ,АТАНАСОВА,ЧЕРВЕНДИНЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-01-14,"Приватизирани предприятия - София","Неустановена принадлежност",
ЗОЯ,БОГДАНОВА,ГЕОРГИЕВА,,"ГР.ДОЛНИ ЧИФЛИК, ДОЛНИ ЧИФЛИК, ВАРНА",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност",
ЗОЯ,БОРИСОВА,ДЕЯНОВА,,"С.РАСНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2009-12-09,"Печатни издания","Неустановена принадлежност",
ЗОЯ,БОРИСОВА,ЛОЗАНОВА,,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност",
ЗОЯ,БОРИСОВА,НЕДЯЛКОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-01-12,"Министерство на образованието","Неустановена принадлежност",
ЗОЯ,БОРИСОВА,ТОДОРОВА,,"ГР.БРУСАРЦИ, БРУСАРЦИ, МОНТАНА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ЗОЯ,БОТКОВА,МИНЧЕВА,,"ГР.БУХОВО, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност",
ЗОЯ,ВАСИЛЕВА,ХРИСТЕВА,,"С.БОШУЛЯ, СЕПТЕМВРИ, ПАЗАРДЖИК",2015-05-19,"Община Септември","Неустановена принадлежност",
ЗОЯ,ВЕЛЕВА,МАНГАЛСКА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-05-11,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
ЗОЯ,ВЕЛЧЕВА,АТАНАСОВА,,"ГР.ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2015-07-28,"Община Пордим","Неустановена принадлежност",
ЗОЯ,ВЕСЕЛИНОВА,СТОЯНОВА,,"ГР.БРЕГОВО, БРЕГОВО, ВИДИН",2013-09-25,"Община Брегово","Неустановена принадлежност",
ЗОЯ,ВЛАДИМИРОВА,ПЕЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-01-12,"Министерство на образованието","Неустановена принадлежност",
ЗОЯ,ВЛАДИМИРОВА,ПЕЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ЗОЯ,ВОИСЛАВОВА,АСЕНОВА,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2012-01-12,"Министерство на образованието","Неустановена принадлежност",
ЗОЯ,ВОИСЛАВОВА,АСЕНОВА,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2015-06-01,"Община Перник","Неустановена принадлежност",
ЗОЯ,ГЕОРГИЕВА,АТАНАСОВА,,"С.БАЛАНОВО, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2015-01-14,"Община Рила","Неустановена принадлежност",
ЗОЯ,ГЕОРГИЕВА,КОТЕВА,,"С.МУСЕЛИЕВО, НИКОПОЛ, ПЛЕВЕН",2014-06-10,"Софийски университет Св. Климент Охридски","Неустановена принадлежност",
ЗОЯ,ГЕОРГИЕВА,НИКОЛОВА,,"С.ВЛАДИМИРОВО, БОЙЧИНОВЦИ, МОНТАНА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ЗОЯ,ГЕОРГИЕВА,ПАНЧЕВА-ИЛИЕВА,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност",
ЗОЯ,ГЕОРГИЕВА,ПОПЧЕВА,,"С.СПАСОВО, ГЕНЕРАЛ-ТОШЕВО, ДОБРИЧ",2008-07-09,"Национален статистически институт","Неустановена принадлежност",
ЗОЯ,ГЕОРГИЕВА,ПЪРВАНОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ЗОЯ,ГЕОРГИЕВА,ЧЕРЕШАРОВА-МИХАЙЛОВА,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност",
ЗОЯ,ГЕРАСИМОВА,ДИМИТРОВА-ВАГАЛИНСКА,,"С.ОЩАВА, КРЕСНА, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност",
ЗОЯ,ГЕТОВА,ВОДЕНИЧАРОВА,,"ГР.МЕЗДРА, МЕЗДРА, ВРАЦА",2013-10-23,"Община Бяла Слатина","Неустановена принадлежност",
ЗОЯ,ГЕТОВА,ВОДЕНИЧАРОВА,,"ГР.МЕЗДРА, МЕЗДРА, ВРАЦА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ЗОЯ,ГОЧЕВА,БОРИСОВА,,"ГР.ГЪЛЪБОВО, ГЪЛЪБОВО, СТАРА ЗАГОРА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ЗОЯ,ДИМИТРОВА,ГЕОРГИЕВА,,"ГР.СЛИВНИЦА, СЛИВНИЦА, СОФИЙСКА",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност",
ЗОЯ,ДИМИТРОВА,ГЕОРЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ЗОЯ,ДИМИТРОВА,ДАШЕВА,,"ГР.СЛАВЯНОВО, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2015-07-28,"Община Пордим","Неустановена принадлежност",
ЗОЯ,ДИМИТРОВА,ИВАНОВА,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2009-12-09,"Печатни издания","Неустановена принадлежност",
ЗОЯ,ДИМИТРОВА,ИВАНОВА,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2014-11-13,"ИНТЕРМЕДИА ООД","Неустановена принадлежност",
ЗОЯ,ДИМИТРОВА,ИВАНОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-07-09,"Национален статистически институт","Неустановена принадлежност",
ЗОЯ,ДИМИТРОВА,ЙОРДАНОВА,,"ГР.ЕЛИН ПЕЛИН, ЕЛИН ПЕЛИН, СОФИЙСКА",2010-09-20,"Държавен фонд Земеделие","Неустановена принадлежност",
ЗОЯ,ДИМИТРОВА,КОБАКОВА,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ЗОЯ,ДИМИТРОВА,МИЛЕВА,,"ГР.САНДАНСКИ, САНДАНСКИ, БЛАГОЕВГРАД",2015-01-14,"Приватизирани предприятия - София","Неустановена принадлежност",
ЗОЯ,ДИМОВА,ЙОНЧЕВА,,"ГР.ПЕЩЕРА, ПЕЩЕРА, ПАЗАРДЖИК",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ЗОЯ,ДИМОВА,ФОЛЕВА,,"ГР.ПЕЩЕРА, ПЕЩЕРА, ПАЗАРДЖИК",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност",
ЗОЯ,ДИМЧЕВА,ИЛИЕВА,,"С.РАЖДАВИЦА, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2015-06-01,"Приватизирани предприятия - Кюстендил","Неустановена принадлежност",
ЗОЯ,ДОБРЕВА,БОТЕВА,,"С.ДЕРВИШКА МОГИЛА, СВИЛЕНГРАД, ХАСКОВО",2013-10-09,"Длъжници към ОББ","Неустановена принадлежност",
ЗОЯ,ИВАНОВА,АНДОНОВА,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2016-02-18,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Кюстендил","Неустановена принадлежност",
ЗОЯ,ИВАНОВА,ДУФЕВА,,"ГР.БОТЕВГРАД, БОТЕВГРАД, СОФИЙСКА",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
ЗОЯ,ИВАНОВА,ЗЛАТАНОВА,,"ГР.ТЕТЕВЕН, ТЕТЕВЕН, ЛОВЕЧ",2015-04-01,"Община Лом","Неустановена принадлежност",
ЗОЯ,ИВАНОВА,КОСТАДИНОВА-РАЙЧЕВА,,"С.СУШИЦА, ТРЕКЛЯНО, КЮСТЕНДИЛ",2008-12-18,"Българско национално радио","Неустановена принадлежност",
ЗОЯ,ИВАНОВА,КОСТАДИНОВА-РАЙЧЕВА,,"С.СУШИЦА, ТРЕКЛЯНО, КЮСТЕНДИЛ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност",
ЗОЯ,ИВАНОВА,КЪЛВАЧЕВА-ЦВЯТКОВА,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност",
ЗОЯ,ИВАНОВА,МАНЧЕВА,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2013-11-13,"Община Враца","Неустановена принадлежност",
ЗОЯ,ИВАНОВА,МАРКОВА,,"ГР.НЕСЕБЪР, НЕСЕБЪР, БУРГАС",2013-02-13,"Община Несебър","Неустановена принадлежност",
ЗОЯ,ИВАНОВА,НАЧЕВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2008-06-10,"Държавна агенция Архиви","Неустановена принадлежност",
ЗОЯ,ИВАНОВА,ПЕНОВА,,"С.ГОВЕДАРЦИ, САМОКОВ, СОФИЙСКА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ЗОЯ,ИВАНОВА,ПЕНОВА,,"С.ГОВЕДАРЦИ, САМОКОВ, СОФИЙСКА",2015-04-28,"Община Пазарджик","Неустановена принадлежност",
ЗОЯ,ИВАНОВА,ПЕНОВА,,"С.ГОВЕДАРЦИ, САМОКОВ, СОФИЙСКА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ЗОЯ,ИВАНОВА,ПЕТКОВА,,"ГР.МОНТАНА, МОНТАНА, МОНТАНА",2013-09-18,"Община Видин","Неустановена принадлежност",
ЗОЯ,ИВАНОВА,ПУЛЕВА,,"ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, БЛАГОЕВГРАД",2011-06-23,"Община Гоце Делчев","Неустановена принадлежност",
ЗОЯ,ИВАНОВА,РАДЕВА-ДИМИТРОВА,,"С.ПОЖАРЕВО, БОЖУРИЩЕ, СОФИЙСКА",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност",
ЗОЯ,ИВАНОВА,СИБИНОВА,,"С.БУКОВЕЦ, БРУСАРЦИ, МОНТАНА",2011-02-15,"Агенция ""Митници""","Неустановена принадлежност",
ЗОЯ,ИВАНОВА,СЛАВОВА,,"С.СКРЪТ, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2009-10-14,"Национален осигурителен институт","Неустановена принадлежност",
ЗОЯ,ИВАНОВА,СТАНИЛОВА,,"ГР.САНДАНСКИ, САНДАНСКИ, БЛАГОЕВГРАД",2014-06-04,"Приватизация - обособени части - София","Неустановена принадлежност",
ЗОЯ,ИВАНОВА,ШУМАНОВА-МИЛАНОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ЗОЯ,ИЛИЕВА,БАЛАБАНОВА-ВИРОВСКА,,"ГР.КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2015-01-14,"Приватизирани предприятия - София","Неустановена принадлежност",
ЗОЯ,ИЛИЕВА,ВОЙНСКА,,"ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, БЛАГОЕВГРАД",2008-11-26,"Българска национална телевизия","Неустановена принадлежност",
ЗОЯ,ЙОРДАНОВА,НИКОЛАЕВА,,"ГР.ДРАГОМАН, ДРАГОМАН, СОФИЙСКА",2013-07-03,"Длъжници към Стопанска банка","Неустановена принадлежност",
ЗОЯ,ЙОРДАНОВА,ХРИСТОВА,,"ГР.БЕРКОВИЦА, БЕРКОВИЦА, МОНТАНА",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност",
ЗОЯ,КАЛУДОВА,МАРИНОВА,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност",
ЗОЯ,КИРИЛОВА,ДАМЯНОВА-СРЕДОВСКА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ЗОЯ,КИРИЛОВА,ПЕТКОВА,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2015-06-23,"Община Долна Митрополия","Неустановена принадлежност",
ЗОЯ,КИРИЛОВА,ПЕТКОВА,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ЗОЯ,КИРИЛОВА,ПЕТРОВА,,"ГР.АСЕНОВГРАД, АСЕНОВГРАД, ПЛОВДИВ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ЗОЯ,КИРИЛОВА,ПЛАЧКОВА,,"С.ЛЮБЕНОВО, НИКОПОЛ, ПЛЕВЕН",2009-03-11,"Комисия за регулиране на съобщенията","Неустановена принадлежност",
ЗОЯ,КИРИЛОВА,ПЛАЧКОВА,,"С.ЛЮБЕНОВО, НИКОПОЛ, ПЛЕВЕН",2011-03-16,"Министерство на външните работи","Неустановена принадлежност",
ЗОЯ,КИРИЛОВА,ЩИЛИЯНОВА,,"ГР.АСЕНОВГРАД, АСЕНОВГРАД, ПЛОВДИВ",2015-06-01,"Приватизирани предприятия - Кюстендил","Неустановена принадлежност",
ЗОЯ,КОЛЕВА,КРЪСТЕВА,,"С.ПОБЕДА, ТУНДЖА, ЯМБОЛ",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност",
ЗОЯ,КОСТАДИНОВА,ВАСИЛЕВА,,"ГР.МОНТАНА, МОНТАНА, МОНТАНА",2016-01-06,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Видин","Неустановена принадлежност",
ЗОЯ,КОСТАДИНОВА,СОТИРОВА-ЯНАКИЕВА,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ЗОЯ,КОСТАДИНОВА,СОТИРОВА-ЯНАКИЕВА,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2016-02-18,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Кюстендил","Неустановена принадлежност",
ЗОЯ,КОСТАДИНОВА,ТОШКОВА,,"ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, БЛАГОЕВГРАД",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
ЗОЯ,КОСТОВА,МЛАДЕНОВА,,"С.ОРЕШЕЦ, ДИМОВО, ВИДИН",2012-03-14,"Икономически университет Варна","Неустановена принадлежност",
ЗОЯ,КРАЧУНОВА,ВЪЛЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-12-02,"Национална здравноосигурителна каса","Неустановена принадлежност",
ЗОЯ,КРАЧУНОВА,ВЪЛЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност",
ЗОЯ,КРАЧУНОВА,ВЪЛЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност",
ЗОЯ,КРУМОВА,КИЛИТАНОВА-КОМИТОВА,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2007-09-04,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ЗОЯ,КРУМОВА,КИЛИТАНОВА-КОМИТОВА,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2012-01-12,"Министерство на образованието","Неустановена принадлежност",
ЗОЯ,ЛЕНИНОВА,СТОЯНОВА,,"С.ТОПОЛОВО, АСЕНОВГРАД, ПЛОВДИВ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ЗОЯ,ЛЮБЕНОВА,ЦВЕТАНОВА-ШАРЕЕВА,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ЗОЯ,ЛЮБОМИРОВА,ТОДОРОВА,,"ГР.САНДАНСКИ, САНДАНСКИ, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност",
ЗОЯ,ЛЮБОМИРОВА,ТОДОРОВА,,"ГР.САНДАНСКИ, САНДАНСКИ, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност",
ЗОЯ,ЛЮБОМИРОВА,ТРИФОНОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-10-05,"Администрация на Народното събрание","Неустановена принадлежност",
ЗОЯ,МАРИНОВА,МАРКОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ЗОЯ,МАРКОВА,ГАДЖАНОВА,,"ГР.КОСТЕНЕЦ, КОСТЕНЕЦ, СОФИЙСКА",2015-01-14,"Приватизирани предприятия - София","Неустановена принадлежност",
ЗОЯ,МИЛАДИНОВА,ВЕЛКОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-03-18,"КТ Подкрепа","Неустановена принадлежност",
ЗОЯ,МИЛАНОВА,МЛАДЕНОВА,,"С.СКРЪТ, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2016-02-09,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Монтана","Неустановена принадлежност",
ЗОЯ,МИХАЙЛОВА,СТЕФЧЕВА,,"РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност",
ЗОЯ,МИХАЙЛОВА,ХРИСТОВА,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2011-07-27,"Община Благоевград","Неустановена принадлежност",
ЗОЯ,МЛАДЕНОВА,ЙОРДАНОВА,,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2012-01-12,"Министерство на образованието","Неустановена принадлежност",
ЗОЯ,МЛАДЕНОВА,ЙОРДАНОВА,,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ЗОЯ,НАЧЕВА,ХРИСТОВА,,"ГР.ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ЗОЯ,НЕОФИТОВА,ИВАНОВА,,"С.КОШАРЕВО, БРЕЗНИК, ПЕРНИК",2015-05-27,"Община Брезник","Неустановена принадлежност",
ЗОЯ,НИКОЛОВА,ИВАНОВА,,"С.РОСЕНОВО, ДОБРИЧКА, ДОБРИЧ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ЗОЯ,НИКОЛОВА,ИВАНОВА,,"С.РОСЕНОВО, ДОБРИЧКА, ДОБРИЧ",2014-02-19,"Община Добрич","Неустановена принадлежност",
ЗОЯ,НИКОЛОВА,ПАЧОВА,,"С.ДЖИГУРОВО, САНДАНСКИ, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност",
ЗОЯ,НИКОЛОВА,ТЕОХАРОВА,,"ГР.ПЕЩЕРА, ПЕЩЕРА, ПАЗАРДЖИК",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност",
ЗОЯ,ПАВЛОВА,НИКОЛОВА,,"С.РАДУИЛ, САМОКОВ, СОФИЙСКА",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност",
ЗОЯ,ПЕНЮВА,ДАМЯНОВА,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2010-03-24,"Агенция за икономически анализи и прогнози","Неустановена принадлежност",
ЗОЯ,ПЕТРОВА,АНГЕЛОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ЗОЯ,ПЕТРОВА,МАНОЛОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-01-12,"Министерство на образованието","Неустановена принадлежност",
ЗОЯ,ПЕТРОВА,ШОШЕВА,,"ГР.РАКИТОВО, РАКИТОВО, ПАЗАРДЖИК",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност",
ЗОЯ,РАДОСЛАВОВА,ВАСИЛЕВА,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2010-09-09,"ИА по рибарство и аквакултури","Неустановена принадлежност",
ЗОЯ,РАШКОВА,АНЕВА-ИВАНОВА,,"ГР.ТРЪН, ТРЪН, ПЕРНИК",2009-10-14,"Национален осигурителен институт","Неустановена принадлежност",
ЗОЯ,СИМЕОНОВА,ИВАНОВА,,"ГР.МОНТАНА, МОНТАНА, МОНТАНА",2011-08-09,"Агенция Пътна инфраструктура","Неустановена принадлежност",
ЗОЯ,СИМЕОНОВА,ИВАНОВА,,"ГР.МОНТАНА, МОНТАНА, МОНТАНА",2016-02-09,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Монтана","Неустановена принадлежност",
ЗОЯ,СИМЕОНОВА,ИВАНОВА,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2008-07-09,"Национален статистически институт","Неустановена принадлежност",
ЗОЯ,СИМЕОНОВА,КОСТАДИНОВА,,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ЗОЯ,СЛАВЧЕВА,ШЕИНКОВА,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
ЗОЯ,СПАРТАКОВА,ЧАПКЪНОВА,,"ГР.ВЕЛИНГРАД, ВЕЛИНГРАД, ПАЗАРДЖИК",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ЗОЯ,СПАСОВА,МАНАНСКА,,"ГР.ДОЛНА БАНЯ, ДОЛНА БАНЯ, СОФИЙСКА",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
ЗОЯ,СПАСОВА,МАНАНСКА,,"ГР.ДОЛНА БАНЯ, ДОЛНА БАНЯ, СОФИЙСКА",2014-02-12,"Разследващи полицаи","Неустановена принадлежност",
ЗОЯ,СПАСОВА,МАТЕЕВА,,"ГР.ЛОМ, ЛОМ, МОНТАНА",2011-06-16,"Висша атестационна комисия","Неустановена принадлежност",
ЗОЯ,СТАМЕНОВА,ВЕЛЕВА,,"С.КЪРНАЛОВО, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност",
ЗОЯ,СТАНЕВА,ДИМИТРОВА,,"ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2008-12-18,"Българско национално радио","Неустановена принадлежност",
ЗОЯ,СТАНОЕВА,ЦЕНОВА,,"С.СУМЕР, МОНТАНА, МОНТАНА",2011-02-02,"Регионални печатни издания","Неустановена принадлежност",
ЗОЯ,СТЕФАНОВА,АТАНАСОВА,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност",
ЗОЯ,СТЕФАНОВА,СТОИМЕНОВА,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2012-01-12,"Министерство на образованието","Неустановена принадлежност",
ЗОЯ,СТЕФЧЕВА,ПЕТРОВА-КОСЕВА,,"ГР.СВИЩОВ, СВИЩОВ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2011-01-26,"Министерство на отбраната","Неустановена принадлежност",
ЗОЯ,СТОИЛОВА,МАЙНАЛОВСКА,,"ГР.ДУПНИЦА, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ЗОЯ,СТОИЛОВА,ШОПОВА,,"ГР.СМОЛЯН, СМОЛЯН, СМОЛЯН",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност",
ЗОЯ,СТОЯНОВА,КРИВОШИЕВА,,"ГР.ДУПНИЦА, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност",
ЗОЯ,СТОЯНОВА,ЛАЧКОВА,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ЗОЯ,СТОЯНОВА,СТАЛЕВА,,"С.ЕЛХОВО, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2008-11-26,"Българска национална телевизия","Неустановена принадлежност",
ЗОЯ,СЪБИНОВА,РАДНЕВА,,"ГР.ПОПОВО, ПОПОВО, ТЪРГОВИЩЕ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ЗОЯ,СЪБИНОВА,РАДНЕВА,,"ГР.ПОПОВО, ПОПОВО, ТЪРГОВИЩЕ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност",
ЗОЯ,ТОДОРОВА,ДИМИТРОВА,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",


ЗОЯ,ТОДОРОВА,ДИМОВА,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2015-07-22,"Приватизирани предприятия - Русе","Неустановена принадлежност",
ЗОЯ,ТОДОРОВА,ПЕТРОВА,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2014-10-08,"Длъжници към Първа частна банка","Неустановена принадлежност",
ЗОЯ,ТРАЙКОВА,ЧУТУРКОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ЗОЯ,ТРЕНДАФИЛОВА,ТРИКОВА-ХАРАЛАМПИЕВА,,"ГР.БЕРКОВИЦА, БЕРКОВИЦА, МОНТАНА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ЗОЯ,ХРИСТОВА,ДИМИТРОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-10-08,"Българска телеграфна агенция","Неустановена принадлежност",
ЗОЯ,ЦВЕТАНОВА,ЦАНКОВА,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2010-05-11,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
ЗОЯ,ЦВЕТКОВА,ДУНЧОВСКА,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2012-01-12,"Министерство на образованието","Неустановена принадлежност",
ЗОЯ,ЦЕНОВА,СЛАВЕЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ЗОЯ,ЮЛИЯНОВА,ТИХОВА,,"С.ЛОЗЕНГРАДЦИ, КИРКОВО, КЪРДЖАЛИ",2014-11-05,"Община Кирково","Неустановена принадлежност",
ЗОЯ,ЯНЕВА,ГЕОРГИЕВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ЗУЙКА,АНДОНОВА,СОКОЛОВА,,"С.ДОБРОВО, БОБОШЕВО, КЮСТЕНДИЛ",2014-12-03,"Община Бобошево","Неустановена принадлежност",
ЗУНКА,ДРАГАНОВА,ПЕТРОВА,,"ГР.НОВА ЗАГОРА, НОВА ЗАГОРА, СЛИВЕН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ЗЬОРЕ,РЕДЖЕБОВА,ИБРЯМОВА,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2014-02-19,"Община Добричка","Неустановена принадлежност",
ЗЮБЕЙДЕ,ФЕРАД,НАСУФ,,"С.НОВА ЧЕРНА, ТУТРАКАН, СИЛИСТРА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ЗЮЛБИЕ,КЯЗИМОВА,ХОДЖЕВА,,"С.ГРАДИНКА, АНТОНОВО, ТЪРГОВИЩЕ",2013-06-05,"Община Елена","Неустановена принадлежност",
ЗЮЛБИЕ,МЕХМЕДОВА,ОСМАНОВА,,"ГР.КАВАРНА, КАВАРНА, ДОБРИЧ",2016-01-19,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Добрич","Неустановена принадлежност",
ЗЮЛБИЯ,АХМЕДОВА,АХМЕДОВА,,"С.ДРУМЕВО, ШУМЕН, ШУМЕН",2013-05-21,"Община Провадия","Неустановена принадлежност",
ЗЮЛБИЯ,ЮМЕР,ЮСЕИН,,"ГР.КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2013-10-09,"Длъжници към ОББ","Неустановена принадлежност",
ЗЮЛЕЙКА,ХАСАНОВА,МАНЯФОВА,,"ГР.НИКОПОЛ, НИКОПОЛ, ПЛЕВЕН",2015-07-22,"Община Никопол","Неустановена принадлежност",
ЗЮЛЕЙХА,МУСТАФОВА,ТЕРЗИЕВА,,"С.МАЛИНОВО, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ЗЮЛЕЙХА,ХАЛИЛОВА,ЯКУБОВА,,"С.ЛИЛЯК, ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ЗЮЛИЕ,ЗЕКИР,КИНЕВИР,,"С.АБЛАНИЦА, ХАДЖИДИМОВО, БЛАГОЕВГРАД",2011-04-05,"Община Гърмен","Неустановена принадлежност",
ЗЮЛИЯ,ИСУФОВА,АХМЕДОВА,,"С.ЛЮБИЧЕВО, АНТОНОВО, ТЪРГОВИЩЕ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ЗЮЛИЯ,ИСУФОВА,АХМЕДОВА,,"С.ЛЮБИЧЕВО, АНТОНОВО, ТЪРГОВИЩЕ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ЗЮЛКАРНЕ,СЕЙДАХМЕД,ХЮСЕИН,,"С.РУПЧА, РУЕН, БУРГАС",2013-03-06,"Община Руен","Неустановена принадлежност",
ЗЮЛКЕФ,МУСТАФОВ,АХМЕДОВ,,"С.БРЕЗЕН, АРДИНО, КЪРДЖАЛИ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ЗЮЛКЕФ,МУСТАФОВ,АХМЕДОВ,,"С.БРЕЗЕН, АРДИНО, КЪРДЖАЛИ",2016-01-25,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Кърджали","Неустановена принадлежност",
ЗЮЛКЯР,МЕХМЕДОВ,ХОДЖЕВ,,"ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
ЗЮЛФЕКЯР,ДАИЛ,БИЛЯЛ,,"С.РУПЧА, РУЕН, БУРГАС",2013-03-06,"Община Руен","Неустановена принадлежност",
ЗЮЛФИ,ШАБАНОВ,МАНАФОВ,,"ГР.РУДОЗЕМ, РУДОЗЕМ, СМОЛЯН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ЗЮЛФИЕ,АЛИОСМАНОВА,ИСМАИЛ,,"С.БРЕСТОВЕНЕ, ЗАВЕТ, РАЗГРАД",2015-11-05,"Община Завет","Неустановена принадлежност",
ЗЮЛФИН,АЛИШ,КОЛАШОВ,,"ГР.БЕЛИЦА, БЕЛИЦА, БЛАГОЕВГРАД",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ЗЮЛФИН,АЛИШ,КОЛАШОВ,,"ГР.БЕЛИЦА, БЕЛИЦА, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност",
ЗЮМБЮЛ,АНГЕЛОВ,МЕДАРОВ,,"С.ДУРАНКУЛАК, ШАБЛА, ДОБРИЧ",2014-03-12,"Община Шабла","Неустановена принадлежност",
ЗЮМБЮЛ,АНГЕЛОВ,МЕДАРОВ,,"С.ДУРАНКУЛАК, ШАБЛА, ДОБРИЧ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ЗЮМБЮЛ,АРИФ,АХМЕД,,"С.КАРАГЕОРГИЕВО, АЙТОС, БУРГАС",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ЗЮМБЮЛ,ИСМАИЛ,АЛИ,,"С.ДРЪНДАР, СУВОРОВО, ВАРНА",2013-05-29,"Община Суворово","Неустановена принадлежност",
ЗЮМБЮЛ,КЕМАЛ,КАМБЕР,,"С.МОМИНА СЪЛЗА, МОМЧИЛГРАД, КЪРДЖАЛИ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ЗЮМБЮЛ,МУСТАФА,КАВАКЛЪ,,"С.РАКИТА, ЧЕРВЕН БРЯГ, ПЛЕВЕН",2015-07-22,"Община Никопол","Неустановена принадлежност",
ЗЮМБЮЛА,ТОДОРОВА,СТОЯНОВА,,"ГР.КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност",
ЗЮМРЮД,САБРИЕВА,АБАЗОВА,,"С.СМИРНЕНСКИ, ВЕТОВО, РУСЕ",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност",
ЗЮРАП,САБРИЕВ,НУРИЕВ,,"ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-06-26,"Община Павликени","Неустановена принадлежност",
ЗЮХТЮ,АХМЕД,МЕХМЕД,1954-06-12,"С.ДЯНКОВО, РАЗГРАД, РАЗГРАД",2015-11-11,"Община Лозница","Решение № 2-574 от 11.11.2015 г. - община Лозница","<p>Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество &ndash; обещание, документи за получено възнаграждение, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-823 (Рз); рег. дневник; картони &ndash; <a href=""http://91.196.127.196/balancer.php?file=3756.pdf"">обр. 4 &ndash; 4 бр</a>. и <a href=""http://91.196.127.196/balancer.php?file=3757.pdf"">обр. 6</a>.</p>"