Начална буква на името К

КРАСИМИРА,БОЯНОВА,МАКАРИЕВА,,"ГР.ЛОМ, ЛОМ, МОНТАНА",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,БОЯНОВА,СТОЙКОВА,,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,БОЯНОВА,СТОЙКОВА,,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,БРАЙКОВА,ИВАНОВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,БРАТАНОВА,МИЛЧЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-06-10,"Държавна агенция Архиви","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,ВАНКОВА,ГЕОРГИЕВА,,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2013-09-18,"Община Видин","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,ВАНКОВА,ГЕОРГИЕВА,,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,ВАНКОВА,ДИМИТРОВА,,"С.МИЛКОВИЦА, ГУЛЯНЦИ, ПЛЕВЕН",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,ВАСИЛЕВА,БОНОВСКА-МАТЕЕВА,,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,ВАСИЛЕВА,БОНОВСКА-МАТЕЕВА,,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2012-01-12,"Министерство на образованието","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,ВАСИЛЕВА,ВАСИЛЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-11-06,"Централна кооперативна банка","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,ВАСИЛЕВА,ВАСИЛЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-04-21,"Синдици, включени в списъка на синдиците при БНБ","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,ВАСИЛЕВА,ВЪЛЧЕВА-ТОМОВА,,"ГР.ДРЯНОВО, ДРЯНОВО, ГАБРОВО",2014-01-28,"Община Дряново","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,ВАСИЛЕВА,ДИМИТРОВА,,"С.ОСТРОВ, ОРЯХОВО, ВРАЦА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,ВАСИЛЕВА,ДИМИТРОВА,,"С.ОСТРОВ, ОРЯХОВО, ВРАЦА",2013-12-11,"Община Оряхово","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,ВАСИЛЕВА,ДИМИТРОВА,,"С.МАДАН, БОЙЧИНОВЦИ, МОНТАНА",2011-02-02,"Регионални печатни издания","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,ВАСИЛЕВА,ДИНКОВА,,"ГР.ТОПОЛОВГРАД, ТОПОЛОВГРАД, ХАСКОВО",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,ВАСИЛЕВА,ДОБРЕВА,,"ГР.КАЗАНЛЪК, КАЗАНЛЪК, СТАРА ЗАГОРА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,ВАСИЛЕВА,КРЪСТЕВА,,"ГР.ЕТРОПОЛЕ, ЕТРОПОЛЕ, СОФИЙСКА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,ВАСИЛЕВА,МЕТОДИЕВА-СМАКОВИЧ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-06-29,"Организатор на хазартни игри","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,ВАСИЛЕВА,МУТАФЧИЕВА,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2012-06-20,"Тракийски университет - Стара Загора","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,ВАСИЛЕВА,НАНЕВА,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2009-04-15,"Държавна агенция за метрология и технически надзор","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,ВАСИЛЕВА,РАДЕВА-ДЕЛЕВА,,"ГР.РАКИТОВО, РАКИТОВО, ПАЗАРДЖИК",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,ВАСИЛЕВА,РАДЕВА-ДЕЛЕВА,,"ГР.РАКИТОВО, РАКИТОВО, ПАЗАРДЖИК",2015-04-28,"Община Пазарджик","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,ВАСИЛЕВА,ХРИСТОВА,,"С.ГАЛИЧЕ, БЯЛА СЛАТИНА, ВРАЦА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,ВАСИЛЕВА,ЦВЕТАНОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-10-14,"Национален осигурителен институт","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,ВЕЛИКОВА,СТАМБОЛОВА,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2013-03-27,"Община Бяла","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,ВЕЛИКОВА,СТАМБОЛОВА,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,ВЕЛИНОВА,КИРИЛОВА,,"ГР.КАСПИЧАН, КАСПИЧАН, ШУМЕН",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,ВЕЛИЧКОВА,ВАСИЛЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-02-15,"Агенция ""Митници""","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,ВЕЛЧЕВА,ИВАНОВА,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2013-01-23,"Община Бургас","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,ВЕНКОВА,КАМЕНОВА,,"ГР.ДЕВИН, ДЕВИН, СМОЛЯН",2012-01-12,"Министерство на образованието","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,ВЕНКОВА,КАМЕНОВА,,"ГР.ДЕВИН, ДЕВИН, СМОЛЯН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,ВЕНКОВА,КАМЕНОВА,,"ГР.ДЕВИН, ДЕВИН, СМОЛЯН",2015-04-07,"Община Монтана","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,ВЕНЦИСЛАВОВА,МИЛАДИНОВА,,"ГР.МОНТАНА, МОНТАНА, МОНТАНА",2010-06-02,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,ВЕРГИЛОВА,СЕЛЕНОВА,,"С.МУГЛА, СМОЛЯН, СМОЛЯН",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,ВЕСЕЛИНОВА,ТАГАРЕВА,,"ГР.ТЕТЕВЕН, ТЕТЕВЕН, ЛОВЕЧ",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,ВЕСКОВА,ИВАНОВА,,"ГР.БЯЛА, БЯЛА, РУСЕ",2012-06-05,"КТ Подкрепа","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,ВИТАНОВА,ЛИЛОВА,,"ГР.ДОЛНИ ДЪБНИК, ДОЛНИ ДЪБНИК, ПЛЕВЕН",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,ВИТАНОВА,ЛИЛОВА,,"ГР.ДОЛНИ ДЪБНИК, ДОЛНИ ДЪБНИК, ПЛЕВЕН",2015-06-23,"Община Долни Дъбник","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,ВЛАДИМИРОВА,ЙОРДАНОВА,,"С.БУТАН, КОЗЛОДУЙ, ВРАЦА",2013-10-30,"Община Козлодуй","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,ВЛАДИМИРОВА,ФИЛИПОВА,1946-07-27,"ГР.НОВА ЗАГОРА, НОВА ЗАГОРА, СЛИВЕН",2011-09-20,"Министерство на културата","Решение № 267 от 20.09.2011 г. - Министерството на културата","Документи от ръководил я щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр.; лично дело IА-1974 (Пл); писмо вх. № 2046/ 25.04.1990 г. с искане ""да се изключи от статистическия отчет на ДС"" ""Вероника""." КРАСИМИРА,ВЪЛЕВА,ИВАНОВА,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2011-10-05,"Администрация на Народното събрание","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,ВЪЛКОВА,СТОЙКОВА,,"ГР.КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,ВЪРБАНОВА,ШАНКОВА,,"ГР.МЕЗДРА, МЕЗДРА, ВРАЦА",2016-01-06,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Видин","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,ГАВРИЛОВА,КОКОРАНОВА,,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,ГАНЧЕВА,СИЛГИДЖИЯН,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-01-14,"Приватизирани предприятия - София","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,ГЕНОВА,ИВАНОВА,,"ГР.ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ, ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2011-02-23,"Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,ГЕНОВА,НИКОЛОВА,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2012-07-04,"Конфедерация на независимите синдикати в България","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,ГЕНЧЕВА,АНГЕЛОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-10-10,"Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,ГЕОРГИЕВА,АТАНАСОВА,,"ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,ГЕОРГИЕВА,БРЪНДЕВА,,"С.ГОРНА БРЕЗНИЦА, КРЕСНА, БЛАГОЕВГРАД",2011-04-05,"Община Кресна","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,ГЕОРГИЕВА,ГЕНЧЕВА,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2008-11-13,"Държавна агенция по туризъм","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,ГЕОРГИЕВА,ГЕОРГИЕВА,,"ГР.СИЛИСТРА, СИЛИСТРА, СИЛИСТРА",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,ГЕОРГИЕВА,ДИМИТРОВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2015-09-14,"КТ Подкрепа-кадрови промени","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,ГЕОРГИЕВА,ДИМИТРОВА,,"С.ЦАРЕВ БРОД, ШУМЕН, ШУМЕН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,ГЕОРГИЕВА,ДОЧЕВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2012-06-05,"Министерство на културата","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,ГЕОРГИЕВА,ИВАНОВА,,"ГР.ХАРМАНЛИ, ХАРМАНЛИ, ХАСКОВО",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,ГЕОРГИЕВА,ЙОРДАНОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-12-18,"Българско национално радио","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,ГЕОРГИЕВА,КОЕВА,,"ГР.СОПОТ, СОПОТ, ПЛОВДИВ",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,ГЕОРГИЕВА,МАЛАКОВА-БОРМАЛИЙСКА,,"ГР.ВЕЛИНГРАД, ВЕЛИНГРАД, ПАЗАРДЖИК",2011-10-05,"Администрация на Народното събрание","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,ГЕОРГИЕВА,МЕДАРОВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,ГЕОРГИЕВА,МЕДАРОВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2011-05-27,"Централна избирателна комисия-назначена с указ на президента № 78/15.04.2011 г.","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,ГЕОРГИЕВА,МИТОВА,,"С.СМОЛЯНОВЦИ, МОНТАНА, МОНТАНА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,ГЕОРГИЕВА,МОМЧИЛОВА,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,ГЕОРГИЕВА,НАЙДЕНЧОВСКА,,"С.РЕБЪРКОВО, МЕЗДРА, ВРАЦА",2012-10-10,"Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,ГЕОРГИЕВА,НОВАЧКА,,"ГР.САМОКОВ, САМОКОВ, СОФИЙСКА",2014-12-09,"Община Кочериново","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,ГЕОРГИЕВА,УЗУНОВА,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2012-03-14,"Софийски университет ""Св. Климент Охридски""","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,ГЕРМАНОВА,СТОЯНОВА-ИЛИЕВА,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2010-09-29,"Регионални печатни издания","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,ГОСПОДИНОВА,ГЕОРГИЕВА,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2012-06-20,"Тракийски университет - Стара Загора","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,ГОСПОДИНОВА,РУСЕВА,,"ГР.ГЪЛЪБОВО, ГЪЛЪБОВО, СТАРА ЗАГОРА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,ГОЧЕВА,ЯНКОВА,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2012-10-17,"Министерство на икономиката, енергетиката и туризма","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,ГРИГОРОВА,КРЪСТЕВА,,"ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2009-12-02,"Национална здравноосигурителна каса","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,ДАМЯНОВА,БУНОВА,,"ГР.НОВИ ПАЗАР, НОВИ ПАЗАР, ШУМЕН",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,ДЕЛЕВА,ЧОБАНОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-06-02,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,ДИМИТРОВА,БАНЧЕВА,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2013-11-27,"Национален осигурителен институт","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,ДИМИТРОВА,ВАНЧЕВА,,"С.СКОБЕЛЕВО, ДИМИТРОВГРАД, ХАСКОВО",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,ДИМИТРОВА,ВАСЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,ДИМИТРОВА,ГАГОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-06-16,"Висша атестационна комисия","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,ДИМИТРОВА,ГЕНОВА,,"ГР.СТАМБОЛИЙСКИ, СТАМБОЛИЙСКИ, ПЛОВДИВ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,ДИМИТРОВА,ГЕОРГИЕВА,,"ГР.КРЕСНА, КРЕСНА, БЛАГОЕВГРАД",2011-11-02,"Министерство на регионалното развитие и благоустройството","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,ДИМИТРОВА,ГЕОРГИЕВА,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,ДИМИТРОВА,ГЕОРГИЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,ДИМИТРОВА,ГРУДЕВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2013-04-10,"Община Белослав","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,ДИМИТРОВА,ГРУДЕВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,ДИМИТРОВА,ДЖЕНЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-07-09,"Национален статистически институт","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,ДИМИТРОВА,ДЖЕНКОВА,,"ГР.ЕЛХОВО, ЕЛХОВО, ЯМБОЛ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,ДИМИТРОВА,ДИМИТРОВА,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2011-08-03,"Агенция за държавна финансова инспекция","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,ДИМИТРОВА,ДУДАКЛИЕВА-СПАСОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-07-25,"Конфедерация на независимите синдикати в България","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,ДИМИТРОВА,ИВАНОВА,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,ДИМИТРОВА,КАРАДЖОВА-МИНЧЕВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2015-12-17,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Варна","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,ДИМИТРОВА,КИСЬОВА,,"С.МУГЛА, СМОЛЯН, СМОЛЯН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,ДИМИТРОВА,КОТЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,ДИМИТРОВА,КУРТЕВА,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2016-01-19,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Добрич","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,ДИМИТРОВА,ЛЕКОВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2013-03-20,"Община Аврен","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,ДИМИТРОВА,МАКРОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-11-26,"Българска национална телевизия","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,ДИМИТРОВА,НАЙДОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-06-04,"Приватизация - обособени части - София","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,ДИМИТРОВА,НИКИФОРОВА,,"ГР.ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ",2015-08-11,"Приватизирани предприятия - Търговище","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,ДИМИТРОВА,НИКОЛОВА,,"ГР.ШАБЛА, ШАБЛА, ДОБРИЧ",2010-09-29,"Регионални печатни издания","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,ДИМИТРОВА,ОСЕВА,,"ГР.БАНСКО, БАНСКО, БЛАГОЕВГРАД",2011-07-12,"Община Петрич","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,ДИМИТРОВА,ПЕТКОВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,ДИМИТРОВА,ПЕТКОВА-КРЪСТЕВА,,"ГР.МОНТАНА, МОНТАНА, МОНТАНА",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,ДИМИТРОВА,РАНГЕЛОВА,,"ГР.БАНКЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-02-23,"Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,ДИМИТРОВА,СТОИМЕНОВА,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2015-05-12,"Община Пещера","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,ДИМИТРОВА,ТАСЕВА,,"С.ГРАДИЩЕ, ЛЕВСКИ, ПЛЕВЕН",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,ДИМИТРОВА,ТОДОРОВА,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2015-04-01,"Приватизирани предприятия - Варна","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,ДИМИТРОВА,ТРИФОНОВА-ШОПОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-03-16,"Министерство на външните работи","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,ДИМОВА,ГРУДЕВА-МИРЧЕВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,ДИМОВА,ДУЧЕВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,ДИМОВА,ЙОРДАНОВА,,"ГР.ПАВЛИКЕНИ, ПАВЛИКЕНИ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-07-10,"Община Сухиндол","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,ДИМОВА,КОСТАДИНОВА,,"С.ПОДВИС, СУНГУРЛАРЕ, БУРГАС",2013-02-27,"Община Царево","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,ДИЧЕВА,ЖЕЛЕВА-МАЛЧЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-08-04,"Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,ДОБРЕВА,ГОЧЕВА,,"ГР.СТРАЖИЦА, СТРАЖИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,ДОБРЕВА,КОСТАДИНОВА,,"ГР.КАВАРНА, КАВАРНА, ДОБРИЧ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,ДОБРИНОВА,ИВАНОВА,,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,ДОНЕВА,ДИМИТРОВА,,"С.СТАРО СЕЛО, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,ДОНЧЕВА,СТОЯНОВА,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,ДРАГИЕВА,НИКОЛОВА,,"С.ОГНЯНОВО, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,ЕВГЕНИЕВА,ДИМИТРОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,ЕВГЕНИЕВА,ПЕТРОВА,,"ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,ЖЕКОВА,ВЪЛЧАНОВА,,"ГР.НОВИ ПАЗАР, НОВИ ПАЗАР, ШУМЕН",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,ЖЕКОВА,ВЪЛЧАНОВА,,"ГР.НОВИ ПАЗАР, НОВИ ПАЗАР, ШУМЕН",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,ЖЕКОВА,ДРЕНЧЕВА,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,ЖЕКОВА,ДРЕНЧЕВА,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,ЖЕЛЯЗКОВА,ДОБРЕВА,,"С.ЛОЗАРЕВО, СУНГУРЛАРЕ, БУРГАС",2014-04-24,"Тракийски университет – гр. Стара Загора","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,ЗАРКОВА,ТОДОРОВА,,"С.ГАБРОВНИЦА, МОНТАНА, МОНТАНА",2015-04-07,"Община Монтана","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,ЗАХАРИЕВА,ВАЧЕВА,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2012-03-28,"Варненски свободен университет ""Черноризец Храбър""","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,ЗДРАВКОВА,ПЕХЛИВАНОВА,,"С.ЛОГОДАЖ, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,ЗДРАВКОВА,ПОПЧЕВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,ЗЛАТКОВА,СТАНКУЛОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-08-04,"Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,ИВАНОВА,БОЖИЛОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-01-14,"Приватизирани предприятия - София","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,ИВАНОВА,ВАРНИКОВА,,"С.ЛЕСИЧОВО, ЛЕСИЧОВО, ПАЗАРДЖИК",2015-04-28,"Община Лесичово","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,ИВАНОВА,ВАСИЛЕВА,,"С.ШАТРОВО, БОБОВ ДОЛ, КЮСТЕНДИЛ",2014-12-03,"Община Бобов дол","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,ИВАНОВА,ГЕНОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-08-01,"Лесотехнически университет","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,ИВАНОВА,ГЕОРГИЕВА,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2008-07-09,"Национален статистически институт","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,ИВАНОВА,ГЕРМАНОВА,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2013-02-13,"Община Созопол","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,ИВАНОВА,ГЕРМАНОВА,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2015-12-01,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,ИВАНОВА,ГРОЗЕВА,,"ГР.СМОЛЯН, СМОЛЯН, СМОЛЯН",2010-10-13,"Изпълнителна агенция ""Борба с градушките""","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,ИВАНОВА,ДАРДАНОВА,,"ГР.СЕВЛИЕВО, СЕВЛИЕВО, ГАБРОВО",2013-07-03,"Длъжници към Стопанска банка","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,ИВАНОВА,ДЕВЕТАКОВА,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2009-12-02,"Национална здравноосигурителна каса","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,ИВАНОВА,ДИМИТРОВА,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2008-03-18,"КТ Подкрепа","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,ИВАНОВА,ДИМИТРОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-04-15,"Държавна агенция за метрология и технически надзор","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,ИВАНОВА,ДОНЕВА-ПЕЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-01-14,"Приватизирани предприятия - София","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,ИВАНОВА,ЕВТИМОВА,,"ГР.ДУПНИЦА, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,ИВАНОВА,ИВАНОВА,,"С.ГАГОВО, ПОПОВО, ТЪРГОВИЩЕ",2008-07-09,"Национален статистически институт","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,ИВАНОВА,ИВАНОВА,,"ГР.ИВАЙЛОВГРАД, ИВАЙЛОВГРАД, ХАСКОВО",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,ИВАНОВА,КИМЕНОВА,,"ГР.КАЗАНЛЪК, КАЗАНЛЪК, СТАРА ЗАГОРА",2014-10-15,"Министерство на отбраната","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,ИВАНОВА,КОВАЧЕВА,,"ГР.ЛЕВСКИ, ЛЕВСКИ, ПЛЕВЕН",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,ИВАНОВА,КОЛЕВА,,"ГР.ОМУРТАГ, ОМУРТАГ, ТЪРГОВИЩЕ",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,ИВАНОВА,КЮЧУКОВА-АБАДЖИЕВА,,"С.ТРОЯН, СИМЕОНОВГРАД, ХАСКОВО",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,ИВАНОВА,МИЛАНЧЕВА,,"ГР.ПАНАГЮРИЩЕ, ПАНАГЮРИЩЕ, ПАЗАРДЖИК",2011-10-25,"Изпълнителна агенция ""Главна инспекция по труда""","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,ИВАНОВА,МИЛАНЧЕВА,,"ГР.ПАНАГЮРИЩЕ, ПАНАГЮРИЩЕ, ПАЗАРДЖИК",2012-06-14,"Министерство на труда и социалната политика","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,ИВАНОВА,МИРЧЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-02-19,"Община Добрич","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,ИВАНОВА,НЕДЕЛЧЕВА,,"ГР.КАРНОБАТ, КАРНОБАТ, БУРГАС",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,ИВАНОВА,НИКОЛОВА,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2014-05-20,"Икономически университет - гр. Варна","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,ИВАНОВА,НИКОЛОВА,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2014-05-20,"Икономически университет-Варна","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,ИВАНОВА,НИКОЛОВА-ПЕТРОВА,,"ГР.ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,ИВАНОВА,ОРСОВА,,"С.ТЪРНАВА, БЯЛА СЛАТИНА, ВРАЦА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,ИВАНОВА,ПЕТРОВА,,"ГР.ХАРМАНЛИ, ХАРМАНЛИ, ХАСКОВО",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,ИВАНОВА,СТОЙКОВА-ТЕНЕВА,,"ГР.НИКОЛАЕВО, НИКОЛАЕВО, СТАРА ЗАГОРА",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,ИВАНОВА,ТАШЕВА-НАЙДЕНОВА,,"С.ГИГЕН, ГУЛЯНЦИ, ПЛЕВЕН",2015-01-14,"Приватизирани предприятия - София","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,ИВАНОВА,ТОДОРОВА,,"ГР.ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-07-17,"Банка Пиреос България АД","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,ИВАНОВА,ТОДОРОВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,ИВАНОВА,ТУФЕКЧИЙСКА,,"ГР.КАЗАНЛЪК, КАЗАНЛЪК, СТАРА ЗАГОРА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,ИВАНОВА,ХАДЖИЕВА,,"ГР.БАТАК, БАТАК, ПАЗАРДЖИК",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,ИВАНОВА,ЯНКОВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,ИВАНОВА,ЯНКОВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,ИГНАТОВА,ИГНАТОВА,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,ИЛИЕВА,БОГДАНОВА,,"С.СТАРО ОРЯХОВО, ДОЛНИ ЧИФЛИК, ВАРНА",2013-05-21,"Община Долни чифлик","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,ИЛИЕВА,ДИЛКИНА-ПЕТКОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-12-03,"Национален военен университет ""Васил Левски""-Велико Търново","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,ИЛИЕВА,МЛАДЕНОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-01-14,"Приватизирани предприятия - София","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,ЙОВКОВА,ИВАНОВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2015-08-11,"Община Брезово","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,ЙОВКОВА,ИВАНОВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,ЙОРДАНОВА,БОЧУКОВА,,"ГР.ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,ЙОРДАНОВА,ДИМИТРОВА,,"ГР.ИСПЕРИХ, ИСПЕРИХ, РАЗГРАД",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,ЙОРДАНОВА,ДИМИТРОВА,,"ГР.ИСПЕРИХ, ИСПЕРИХ, РАЗГРАД",2014-02-12,"Разследващи полицаи","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,ЙОРДАНОВА,ЕНЕВА,,"ГР.ТВЪРДИЦА, ТВЪРДИЦА, СЛИВЕН",2015-12-08,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Велико Търново","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,ЙОРДАНОВА,ИВАНОВА,,"ГР.СЕВЛИЕВО, СЕВЛИЕВО, ГАБРОВО",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,ЙОРДАНОВА,КАРАИВАНОВА,,"ГР.ДУЛОВО, ДУЛОВО, СИЛИСТРА",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,ЙОРДАНОВА,КОЙЧЕВА,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,ЙОРДАНОВА,КОЛЕВА,,"С.КОЗАРЕВЕЦ, ЛЯСКОВЕЦ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-07-24,"Община Лясковец","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,ЙОРДАНОВА,КРЪСТЕВА-КОЛЕВА,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,ЙОРДАНОВА,МУТАФОВА,,"С.ОБРОЧИЩЕ, БАЛЧИК, ДОБРИЧ",2012-06-14,"Великотърновскиуниверситет Св. Св. Кирил и Методий","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,ЙОРДАНОВА,ПЕТРОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,ЙОРДАНОВА,СТОЯНОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,ЙОРДАНОВА,СТОЯНОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-10-10,"Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,ЙОРДАНОВА,СТОЯНОВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,ЙОТОВА,НИКОЛОВА-СЕМОВА,,"ГР.ТЕТЕВЕН, ТЕТЕВЕН, ЛОВЕЧ",2008-06-10,"Държавна агенция за закрила на детето","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,КЕРАНОВА,ИВАНОВА,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,КЕРАНОВА,ИВАНОВА,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,КЕРАНОВА,ИВАНОВА,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,КИРИЛОВА,ГЕРЧЕВА,1941-11-11,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-09-24,"Национална академия за театрално и филмово изкуство Кръстьо Сарафов","Решение № 2-398 от 24.09.2014 г. - Национална академия за театрално и филмово изкуство ""Кръстьо Сарафов""","

Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; предложение рег. № 416/ 1990 г. за унищожаване материалите на ""Зарева""; писмо вх. № 700/ 09.02.1990 г. за унищожаване с протокол № 144/ 30.01.1990 г. материалите на ""Зарева"".

" КРАСИМИРА,КИРИЛОВА,КИРОВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,КИРИЛОВА,ЛЮБЕНОВА,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2014-02-12,"Община Балчик","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,КИРИЛОВА,ЛЮБЕНОВА,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2016-01-19,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Добрич","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,КОЛЕВА,ЖЕЛЕВА,,"ГР.КАРНОБАТ, КАРНОБАТ, БУРГАС",2015-12-01,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,КОЛЕВА,МАРИНОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,КОСТАДИНОВА,БАЙЧИНСКА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-02-09,"Българска академия на науките","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,КОСТАДИНОВА,ДИМИТРОВА,,"ГР.АЙТОС, АЙТОС, БУРГАС",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,КОСТАДИНОВА,ДОБРЕВА,,"ГР.БЕЛОСЛАВ, БЕЛОСЛАВ, ВАРНА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,КОСТАДИНОВА,ЗЛАТЕВА,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2012-07-25,"Конфедерация на независимите синдикати в България","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,КОСТАДИНОВА,МАВРОДИЕВА,,"ГР.БЕЛИЦА, БЕЛИЦА, БЛАГОЕВГРАД",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,КОСТАДИНОВА,МАЛАМОВА-ГОРАНОВА,,"С.ПЪРВЕНЕЦ, РОДОПИ, ПЛОВДИВ",2008-06-10,"Държавна агенция за закрила на детето","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,КОСТАДИНОВА,МИХАЙЛОВА,,"ГР.ЗЛАТАРИЦА, ЗЛАТАРИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-06-29,"Организатор на хазартни игри","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,КОСТАДИНОВА,СТАЛЕВА,,"С.ДОЛНО БЕЛЕВО, ДИМИТРОВГРАД, ХАСКОВО",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,КОСТАДИНОВА,ТАГАРЕВА,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2009-05-21,"Европейски парламент","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,КОСТАДИНОВА,ТАГАРЕВА,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,КОСТАДИНОВА,ТАГАРЕВА,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2013-01-16,"Министерство на правосъдието","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,КОСТАДИНОВА,ТАГАРЕВА,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,КОСТАДИНОВА,ТАГАРЕВА,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,КОСТАДИНОВА,ТАГАРЕВА,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,КОСТАДИНОВА,ТОДОРОВА,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,КОСТОВА,КЮЧУКОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-11-26,"Българска национална телевизия","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,КОСТОВА,СТОЯНОВА,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2013-01-23,"Община Бургас","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,КРУМОВА,ХРИСТОВА,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,ЛАЗАРОВА,ТАБАКОВА,,"ГР.РУДОЗЕМ, РУДОЗЕМ, СМОЛЯН",2012-03-14,"Софийски университет ""Св. Климент Охридски""","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,ЛОЗАНОВА,ТОДОРОВА,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2015-06-01,"Община Перник","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,ЛУКАНОВА,БОРИСОВА,,"С.БЪРКАЧЕВО, БЯЛА СЛАТИНА, ВРАЦА",2016-01-14,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Враца","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,ЛЮБЕНОВА,ГАНЧЕВА,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,ЛЮБЕНОВА,ДЖЕРАХОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,ЛЮБЕНОВА,СТАМЕНОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,ЛЮБЕНОВА,СТОЕВА,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,ЛЮБОМИРОВА,ИВАНОВА,,"ГР.БАТАНОВЦИ, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,ЛЮБОМИРОВА,СТОЯНОВА,,"ГР.СИЛИСТРА, СИЛИСТРА, СИЛИСТРА",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,ЛЮБЧОВА,БЪЧВАРОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,МАРИНОВА,КАТЕВА,,"ГР.ТРОЯН, ТРОЯН, ЛОВЕЧ",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,МАРИНОВА,КРУМОВА,,"С.КРАСЕН, ГЕНЕРАЛ-ТОШЕВО, ДОБРИЧ",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,МАРИНОВА,КРУМОВА,,"С.КРАСЕН, ГЕНЕРАЛ-ТОШЕВО, ДОБРИЧ",2016-01-19,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Добрич","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,МАРИНОВА,РАЙКОВСКА,,"ГР.ТРОЯН, ТРОЯН, ЛОВЕЧ",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,МАРИНОВА,РАЙКОВСКА,,"ГР.ТРОЯН, ТРОЯН, ЛОВЕЧ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,МАРИНОВА,РАЙКОВСКА,,"ГР.ТРОЯН, ТРОЯН, ЛОВЕЧ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,МАРИНОВА,РАЙКОВСКА,,"ГР.ТРОЯН, ТРОЯН, ЛОВЕЧ",2015-02-11,"Община Троян","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,МАРИНОВА,ХРИСТОВА,,"С.ОБНОВА, ЛЕВСКИ, ПЛЕВЕН",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,МАРИНОВА,ЦОЛОВА,,"ГР.БОТЕВГРАД, БОТЕВГРАД, СОФИЙСКА",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,МЕТОДИЕВА,ИВАНОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,МЕТОДИЕВА,ТЕРЗИЕВА,,"ГР.САНДАНСКИ, САНДАНСКИ, БЛАГОЕВГРАД",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,МЕТОДИЕВА,ЦВЕТАНОВА,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2012-10-17,"Министерство на икономиката, енергетиката и туризма","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,МЕТОДИЕВА,ЦВЕТАНОВА,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2015-07-07,"Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,МИЛАНОВА,ГЕШЕВА,,"С.ВЕЛИЧКОВО, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2015-04-28,"Община Пазарджик","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,МИЛЧЕВА,АНГЕЛОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-07-04,"Конфедерация на независимите синдикати в България","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,МИНКОВА,МИТКОВА,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2015-09-30,"Община Пловдив","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,МИНЧЕВА,ДРАГОЕВА,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,МИТКОВА,НИКОЛОВА,,"С.ТОРОС, ЛУКОВИТ, ЛОВЕЧ",2013-01-16,"Министерство на правосъдието","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,МИХАЙЛОВА,КРАУС,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-01-12,"Министерство на образованието","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,МИХАЙЛОВА,МИХАЙЛОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,МИХАЙЛОВА,ХРИСТОВА,,"ГР.АЙТОС, АЙТОС, БУРГАС",2015-12-01,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,МЛАДЕНОВА,ХРИСТЕВА,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,НАЙДЕНОВА,РУМПОЛОВА,,"ГР.ДИМИТРОВГРАД, ДИМИТРОВГРАД, ХАСКОВО",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,НАНКОВА,АНГЕЛОВА,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,НЕДЯЛКОВА,ВЪЛЧЕВА,,"ГР.ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,НЕДЯЛКОВА,КЮЧУКОВА,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2015-12-17,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Варна","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,НЕОФИТОВА,МИЛАЧКОВА,,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,НИКОВА,КРЪСТЕВА,,"ГР.СИЛИСТРА, СИЛИСТРА, СИЛИСТРА",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,НИКОЛАЕВА,ВАСИЛЕВА,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,НИКОЛАЕВА,КРЪСТЕВА,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,НИКОЛАЕВА,ЛИПЧЕВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,НИКОЛОВА,АСПАРУХОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-04-15,"Държавна агенция за метрология и технически надзор","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,НИКОЛОВА,БАНОВА,,"ГР.ДИМИТРОВГРАД, ДИМИТРОВГРАД, ХАСКОВО",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,НИКОЛОВА,БОГДАНОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-07-22,"Българска народна банка","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,НИКОЛОВА,ГЕОРГИЕВА,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,НИКОЛОВА,ДИМИТРОВА,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2008-07-30,"Държавна агенция Държавен резерв и вoeнновременни запаси","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,НИКОЛОВА,ДИМОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,НИКОЛОВА,ИЛИЕВА,,"ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2009-12-02,"Национална здравноосигурителна каса","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,НИКОЛОВА,КОЛЕВА,,"ГР.ИВАЙЛОВГРАД, ИВАЙЛОВГРАД, ХАСКОВО",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,НИКОЛОВА,ПЕТКОВА-ЦОКОВА,,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2012-08-01,"Лесотехнически университет","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,НИКОЛОВА,ПОПОВА,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2008-07-09,"Национален статистически институт","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,НИКОЛОВА,РЕЗАШКА,,"ГР.БАТАК, БАТАК, ПАЗАРДЖИК",2008-07-09,"Национален статистически институт","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,НИКОЛОВА,ЦОЛОВА,,"С.ГАБРОВНИЦА, МОНТАНА, МОНТАНА",2008-06-10,"Държавна агенция Архиви","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,ПАВЛОВА,КОСТАДИНОВА,,"ГР.МАДАН, МАДАН, СМОЛЯН",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,ПАВЛОВА,НЕДКОВА,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2012-01-12,"Министерство на образованието","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,ПАНАЙОТОВА,КИСЬОВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,ПАНАЙОТОВА,КИСЬОВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2014-08-06,"Медицински университет - Варна","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,ПАРАСКЕВОВА,РУСЕВА,,"ГР.ОРЯХОВО, ОРЯХОВО, ВРАЦА",2013-10-30,"Община Козлодуй","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,ПЕНЕВА,АНАСТАСОВА,,"С.ПЧЕЛНИК, ДОЛНИ ЧИФЛИК, ВАРНА",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,ПЕНЕВА,АНАСТАСОВА,,"С.ПЧЕЛНИК, ДОЛНИ ЧИФЛИК, ВАРНА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,ПЕНЕВА,АНАСТАСОВА,,"С.ПЧЕЛНИК, ДОЛНИ ЧИФЛИК, ВАРНА",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,ПЕНЕВА,АНАСТАСОВА,,"С.ПЧЕЛНИК, ДОЛНИ ЧИФЛИК, ВАРНА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,ПЕНЕВА,АНАСТАСОВА,,"С.ПЧЕЛНИК, ДОЛНИ ЧИФЛИК, ВАРНА",2015-12-17,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Варна","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,ПЕНЧЕВА,ГАНИШЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-09-15,"ИА по лозата и виното","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,ПЕНЧЕВА,НАЙДЕНОВА,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,ПЕНЧЕВА,НАЙДЕНОВА,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,ПЕТКОВА,ГЕНОВА,,"С.РАДОВЕНЕ, РОМАН, ВРАЦА",2015-02-04,"Община Ловеч","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,ПЕТКОВА,ИВАНОВА,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2008-12-18,"Българско национално радио","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,ПЕТКОВА,ИВАНОВА,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,ПЕТКОВА,КОСТАДИНОВА,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,ПЕТКОВА,КЬОСЕВА,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2015-04-16,"Община Белово","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,ПЕТКОВА,ТОЛЕВА,,"ГР.СЪЕДИНЕНИЕ, СЪЕДИНЕНИЕ, ПЛОВДИВ",2015-10-28,"Община Съединение","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,ПЕТКОВА,ХРИСТОВА-КОЛОВА,,"ГР.ПОПОВО, ПОПОВО, ТЪРГОВИЩЕ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,ПЕТКОВА,ХРИСТОВА-КОЛОВА,,"ГР.ПОПОВО, ПОПОВО, ТЪРГОВИЩЕ",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,ПЕТРОВА,АНГЕЛОВА,,"ГР.МОНТАНА, МОНТАНА, МОНТАНА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,ПЕТРОВА,БЪЧВАРОВА,,"С.КРУШОВЕНЕ, ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ, ПЛЕВЕН",2012-07-25,"Конфедерация на независимите синдикати в България","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,ПЕТРОВА,ВАСИЛЕВА,,"С.ХОТНИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,ПЕТРОВА,ВАСИЛЕВА,,"С.ХОТНИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-12-08,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Велико Търново","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,ПЕТРОВА,ГЕОРГИЕВА,,"С.АЛЕКОВО, СВИЩОВ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,ПЕТРОВА,ГЕОРГИЕВА,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2011-10-25,"Изпълнителна агенция ""Главна инспекция по труда""","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,ПЕТРОВА,ДИМИТРОВА,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,ПЕТРОВА,ДИМИТРОВА,,"С.БЪЗОВЕЦ, ДВЕ МОГИЛИ, РУСЕ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,ПЕТРОВА,ИВАНОВА,,"ГР.ДРАГОМАН, ДРАГОМАН, СОФИЙСКА",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,ПЕТРОВА,ИВАНОВА,,"С.ЛЮБЕНОВА МАХАЛА, НОВА ЗАГОРА, СЛИВЕН",2011-01-12,"Политически кабинети","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,ПЕТРОВА,КАРАДЖОВА,,"ГР.ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2015-12-08,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Велико Търново","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,ПЕТРОВА,КРЪСТЕВА,,"ГР.МЕЗДРА, МЕЗДРА, ВРАЦА",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,ПЕТРОВА,ПАСКОВА,,"ГР.ГРАМАДА, ГРАМАДА, ВИДИН",2016-01-06,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Видин","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,ПЕТРОВА,ПЕТРОВА,,"ГР.ГАБРОВО, ГАБРОВО, ГАБРОВО",2015-06-18,"Община Белене","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,ПЕТРОВА,ТОДОРОВА,,"ГР.ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО, ГЕНЕРАЛ-ТОШЕВО, ДОБРИЧ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,ПЕТРОВА,ХАВЕЗОВА,,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2009-03-11,"Комисия за регулиране на съобщенията","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,ПЕТРОВА,ЦАНКОВА,,"ГР.ОРЯХОВО, ОРЯХОВО, ВРАЦА",2013-12-11,"Община Мизия","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,ПЕШЕВА,ЦЕКОВА,,"ГР.БЯЛА СЛАТИНА, БЯЛА СЛАТИНА, ВРАЦА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,РАД,ГЕОРГИЕВА,,"ГР.ИХТИМАН, ИХТИМАН, СОФИЙСКА",2013-01-16,"Министерство на правосъдието","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,РАДКОВА,ДОЧЕВА,,"С.СТАРО СЕЛО, ТРОЯН, ЛОВЕЧ",2012-07-25,"Конфедерация на независимите синдикати в България","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,РАДКОВА,ДОЧЕВА,,"С.СТАРО СЕЛО, ТРОЯН, ЛОВЕЧ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,РАДКОВА,МАРТИНОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-02-12,Министерства,"Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,РАДКОВА,МАРТИНОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,РАДКОВА,МАРТИНОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-10-10,"Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,РАДКОВА,МАРТИНОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,РАДОСЛАВОВА,ХРИСТОВА,,"ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,РАЙЧЕВА,АЛЕКСИЕВА-ВИТКОВА,,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,РАНГЕЛОВА,СИМОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-06-29,"Организатор на хазартни игри","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,РУСЕВА,ИВАНОВА,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,РУСЕВА,ЛЕКОВА-ВАСИЛЕВА,,"ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2010-09-29,"Регионални печатни издания","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,СВЕТОСЛАВОВА,ГЮДУРОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,СЕМОВА,МАРКОВИЧ,,"ГР.ПОМОРИЕ, ПОМОРИЕ, БУРГАС",2015-12-01,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,СИМЕОНОВА,КРЪСТЕВА,,"ГР.ЗЕМЕН, ЗЕМЕН, ПЕРНИК",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,СИМЕОНОВА,МЕТОДИЕВА,,"ГР.БОБОВ ДОЛ, БОБОВ ДОЛ, КЮСТЕНДИЛ",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,СЛАВОВА,КАДИЙСКА-ГЕОРГИЕВА,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2013-01-29,"Община Средец","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,СЛАВЧЕВА,ПЕТРОВА,,"ГР.КОЙНАРЕ, ЧЕРВЕН БРЯГ, ПЛЕВЕН",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,СЛАВЧЕВА,ПЕТРОВА,,"ГР.КОЙНАРЕ, ЧЕРВЕН БРЯГ, ПЛЕВЕН",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,СПАСОВА,МИНКОВА,,"ГР.НОВИ ПАЗАР, НОВИ ПАЗАР, ШУМЕН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,СПАСОВА,НЕЙЧЕВА,,"ГР.БЕЛОВО, БЕЛОВО, ПАЗАРДЖИК",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,СПАСОВА,НЕЙЧЕВА,,"ГР.БЕЛОВО, БЕЛОВО, ПАЗАРДЖИК",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,СПИРИДОНОВА,ДЮЛГЕРСКА,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2015-11-17,"Българска агенция за експортно застраховане БАЕЗ ЕАД","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,СРЕДКОВА,ИВАНОВА,1952-10-17,"ГР.ЧЕРВЕН БРЯГ, ЧЕРВЕН БРЯГ, ПЛЕВЕН",2011-01-19,"Национален институт за помирение и арбитраж","Неустановане принадлежност", КРАСИМИРА,СРЕДКОВА,ИВАНОВА,,"ГР.ЧЕРВЕН БРЯГ, ЧЕРВЕН БРЯГ, ПЛЕВЕН",2012-03-14,"Софийски университет ""Св. Климент Охридски""","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,СТАМЕНОВА,КРЪСТЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-07-09,"Национален статистически институт","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,СТАМОВА,РАЙКОВСКА,,"ГР.КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,СТАНЕВА,ГЕОРГИЕВА,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,СТАНЕВА,ГЕОРГИЕВА,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,СТАНКОВА,НЕСТОРОВА,,"ГР.РАДОМИР, РАДОМИР, ПЕРНИК",2015-06-09,"Община Радомир","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,СТАНЧЕВА,ГИНКОВА,,"С.СМОЛНИЦА, ДОБРИЧКА, ДОБРИЧ",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,СТАНЧЕВА,ЗАХАРИЕВА,,"ГР.ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,СТАНЧЕВА,ЛАЗАРОВА-АРНАУДОВА,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,СТАТУЛОВА,СТЕФОВА,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2011-09-20,"Министерство на културата","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,СТАТУЛОВА,СТЕФОВА,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2013-01-16,"Министерство на правосъдието","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,СТЕФАНОВА,БОГУШЕВА,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,СТЕФАНОВА,ВАТЕВА,,"С.ДЪЛБОК ДОЛ, ТРОЯН, ЛОВЕЧ",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,СТЕФАНОВА,ВЪЛКОВА,,"ГР.ГЛОДЖЕВО, ВЕТОВО, РУСЕ",2015-08-04,"Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,СТЕФАНОВА,ГЕОРГИЕВА,,"С.БРЕЖАНИ, СИМИТЛИ, БЛАГОЕВГРАД",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,СТЕФАНОВА,ДИМИТРОВА,,"ГР.КАВАРНА, КАВАРНА, ДОБРИЧ",2012-06-05,"КТ Подкрепа","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,СТЕФАНОВА,КОТОМАНОВА-УЗУНОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-12-18,"Българско национално радио","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,СТЕФАНОВА,МАРИНОВА,,"ГР.БОБОВ ДОЛ, БОБОВ ДОЛ, КЮСТЕНДИЛ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,СТЕФАНОВА,МОМЧИЛОВА,,"ГР.КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,СТЕФАНОВА,СТАНЧЕВА-НАЙДЕНОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,СТОИЛОВА,ВАНГЕЛОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-08-11,"Община Асеновград","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,СТОЙКОВА,ДИАМАНДИЕВА-ПЕЕВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2013-02-20,"Община Малко Търново","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,СТОЙНОВА,ПЕТКОВА,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,СТОЯНОВА,АПОСТОЛОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-01-12,"Министерство на образованието","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,СТОЯНОВА,АПОСТОЛОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-10-14,"Национален осигурителен институт","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,СТОЯНОВА,БОШНАКОВА-ГОШЕВА,,"ГР.МАДАН, МАДАН, СМОЛЯН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,СТОЯНОВА,ДИМИТРОВА,,"ГР.КАРЛОВО, КАРЛОВО, ПЛОВДИВ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,СТОЯНОВА,ДОЙЧЕВА-КЕРЯЗОВА,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,СТОЯНОВА,ЙОРДАНОВА,,"С.САМУИЛ, САМУИЛ, РАЗГРАД",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,СТОЯНОВА,КЛЕЧАРОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,СТОЯНОВА,МАЛЧЕВА,,"ГР.ГЪЛЪБОВО, ГЪЛЪБОВО, СТАРА ЗАГОРА",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,СТОЯНОВА,МАЛЧЕВА,,"ГР.ГЪЛЪБОВО, ГЪЛЪБОВО, СТАРА ЗАГОРА",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,СТОЯНОВА,ПРОДАНОВА,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2012-09-18,"Технически университет - София","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,СТОЯНОВА,РАЙЧЕВА,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2013-06-05,"УниКредит Булбанк АД","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,СТОЯНОВА,РАЙЧЕВА,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2015-06-18,"Приватизирани предприятия - Пловдив","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,СТОЯНОВА,РУСЕВА,,"ГР.ДОЛНИ ЧИФЛИК, ДОЛНИ ЧИФЛИК, ВАРНА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,СТОЯНОВА,ТОДОРОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-06-10,"Държавна агенция за младежта и спорта","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,СТОЯНОВА,ТОДОРОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-04-28,"Министерство на физическото възпитание и спорта","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,СТОЯНОВА,ТОЛИНА,,"ГР.МОНТАНА, МОНТАНА, МОНТАНА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,СТОЯНОВА,ХАРИЗАНОВА-КОЖУХАРОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,СТРАХИЛОВА,ЦАНОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,СЪЛОВА,САВОВА,,"С.БЪРЗИНА, ХАЙРЕДИН, ВРАЦА",2013-10-30,"Община Козлодуй","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,ТАНАСОВА,КИРЧЕВА,,"ГР.РАЗГРАД, РАЗГРАД, РАЗГРАД",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,ТЕНЕВА,КОЕВА,,"С.МИХАЙЛОВО, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2012-01-12,"Министерство на образованието","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,ТОДОРОВА,БОСИЛСКА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-12-02,"Национална здравноосигурителна каса","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,ТОДОРОВА,БОСИЛСКА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-10-17,"Министерство на икономиката, енергетиката и туризма","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,ТОДОРОВА,ВАСИЛЕВА,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,ТОДОРОВА,ГЕНКОВА,,"С.КОЗАРЕВЕЦ, ЛЯСКОВЕЦ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-06-26,"Община Павликени","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,ТОДОРОВА,ГЕНКОВА,,"С.КОЗАРЕВЕЦ, ЛЯСКОВЕЦ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,ТОДОРОВА,ГЕОРГИЕВА,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,ТОДОРОВА,ГОРУНСКА,,"ГР.КАЗАНЛЪК, КАЗАНЛЪК, СТАРА ЗАГОРА",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,ТОДОРОВА,ИВАНОВА,,"ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2011-08-09,"Агенция Пътна инфраструктура","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,ТОДОРОВА,ИЛИЕВА,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2012-11-21,"Министерство на околната среда и водите","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,ТОДОРОВА,КУЗМАНОВА,,"С.БУТАН, КОЗЛОДУЙ, ВРАЦА",2013-10-30,"Община Козлодуй","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,ТОДОРОВА,КУНОВА-ВАСИЛЕВА,,"С.ДОБРОЛЕВО, БОРОВАН, ВРАЦА",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,ТОДОРОВА,МАРИНОВА,1952-05-16,"С.ЧЕРНИЦА, СУНГУРЛАРЕ, БУРГАС",2014-10-08,"Длъжници към Първа частна банка","Решение № 2-409 от 08.10.2014 г. - лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 - длъжници към Първа частна банка","

Рег. дневник; картон обр. 6; протокол вх. № 1890/ 13.04.1990 г. с предложение за унищожаване личното дело на Я/К ""Верила"".

" КРАСИМИРА,ТОДОРОВА,ПЕТКОВА,,"ГР.ИВАЙЛОВГРАД, ИВАЙЛОВГРАД, ХАСКОВО",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,ТОДОРОВА,ПЕТРОВА,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2010-09-29,"Регионални печатни издания","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,ТОДОРОВА,ПОПОВА,,"ГР.КАРНОБАТ, КАРНОБАТ, БУРГАС",2015-12-01,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,ТОДОРОВА,ТЕРЗИЙСКА,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2015-11-11,"Приватизирани предприятия - Пазарджик","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,ТОДОРОВА,ЦВЕТКОВА,,"ГР.ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,ТОРНЕВА,ТОРНЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-07-09,"Национален статистически институт","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,ТОШЕВА,БЕНКОВА,,"ГР.КАРНОБАТ, КАРНОБАТ, БУРГАС",2014-04-24,"Тракийски университет – гр. Стара Загора","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,ТРАЙКОВА,ЗАХАРИЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-07-09,"Национален статистически институт","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,ТРЕНДАФИЛОВА,БЛАГОЕВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,ТРИФОНОВА,КОНСТАНТИНОВА,,"ГР.ГАБРОВО, ГАБРОВО, ГАБРОВО",2015-06-29,"Организатор на хазартни игри","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,ХРИСТОВА,ДРАГАНОВА,,"С.ПЧЕЛНИК, ДОЛНИ ЧИФЛИК, ВАРНА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,ХРИСТОВА,ЕНЕВСКА,,"ГР.КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,ХРИСТОВА,ИВАНОВА,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2012-02-13,"Българска църква на Назарянина","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,ХРИСТОВА,ИВАНОВА,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,ХРИСТОВА,ИЛИНЧЕВА,,"ГР.БЕЛОВО, БЕЛОВО, ПАЗАРДЖИК",2008-07-09,"Национален статистически институт","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,ХРИСТОВА,КАЦАРОВА,,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2012-01-12,"Министерство на образованието","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,ХРИСТОВА,КАЦАРОВА,,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,ХРИСТОВА,КРЪСТАНОВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2012-08-07,"Пловдивски университет ""Паисий Хилендарски""","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,ХРИСТОВА,ПАНЧЕВА,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,ХРИСТОВА,ПЕТРОВА,,"С.ГОЛЕШ, КАЙНАРДЖА, СИЛИСТРА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,ХРИСТОВА,РАЙЧЕВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,ХРИСТОВА,СИМЕОНОВА,,"ГР.ПЕТРИЧ, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,ХРИСТОВА,ТОДОРОВА,,"ГР.РОМАН, РОМАН, ВРАЦА",2012-01-12,"Министерство на образованието","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,ХРИСТОВА,ХРИСТОВА,,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,ХРИСТОВА,ЧОЛАКОВА,,"ГР.ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2014-01-22,"Община Габрово","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,ХРИСТОФОРОВА,ВАСИЛЕВА,,"С.ФЕЛТФЕБЕЛ ДЕНКОВО, ДОБРИЧКА, ДОБРИЧ",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,ЦВЕТАНОВА,ГЕОРГИЕВА,,"С.ТЪРНАВА, БЯЛА СЛАТИНА, ВРАЦА",2013-10-30,"Община Козлодуй","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,ЦВЕТАНОВА,ИВАНОВА,,"ГР.БЕЛОГРАДЧИК, БЕЛОГРАДЧИК, ВИДИН",2016-01-06,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Видин","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,ЦВЕТАНОВА,МАТЕВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,ЦВЕТАНОВА,СТАНЧЕВА,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2013-04-17,"Кредитни длъжници към банка БАЛКАНБАНК","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,ЦВЕТАНОВА,ХРИСТОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-10-09,"Длъжници към ОББ","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,ЦВЕТКОВА,ДАНЧЕВА,,"ГР.КОЙНАРЕ, ЧЕРВЕН БРЯГ, ПЛЕВЕН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,ЦВЕТКОВА,ПАНЧАРЕВСКА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,ЦВЕТКОВА,ШОПОВА,,"ГР.КАРНОБАТ, КАРНОБАТ, БУРГАС",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,ЦВЕТКОВА,ШОПОВА,,"ГР.КАРНОБАТ, КАРНОБАТ, БУРГАС",2013-01-09,"Община Карнобат","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,ЦОКОВА,БУНДЖУЛОВА,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2008-06-10,"Държавна агенция за младежта и спорта","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,ЦОКОВА,БУНДЖУЛОВА,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2011-04-28,"Министерство на физическото възпитание и спорта","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,ЦОЛОВА,ДИМИТРОВА,,"С.ШИПКОВО, ТРОЯН, ЛОВЕЧ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,ЦОЛОВА,МАРИНОВА,,"ГР.БОТЕВГРАД, БОТЕВГРАД, СОФИЙСКА",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,ЦОНЕВА,БЕШКОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-03-16,"Министерство на външните работи","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,ЧЕРНЕВА,МИНЧЕВА,,"С.БЛЪСКОВО, ПРОВАДИЯ, ВАРНА",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,ЩЕРЕВА,СИМЕОНОВА,,"ГР.ВЕЛИНГРАД, ВЕЛИНГРАД, ПАЗАРДЖИК",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,ЩЕРЕВА,СИМЕОНОВА,,"ГР.ВЕЛИНГРАД, ВЕЛИНГРАД, ПАЗАРДЖИК",2015-05-12,"Община Пещера","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,ЯНЕВА,КОЛЕВА,,"ГР.СВИЛЕНГРАД, СВИЛЕНГРАД, ХАСКОВО",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА,ЯНКОВА,ВЕНКОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2007-04-24,"Европейски парламент","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРА-ВЕРА,ИВАНОВА,ТОПОЛОВА,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРКА,ДАВИТКОВА,ВЕЛИНОВА-СЪЕВА,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2013-11-27,"Българска банка за развитие АД","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРКА,ЗЛАТКОВА,ИЗПОЛДЖИЙСКА,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2012-01-12,"Министерство на образованието","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРКА,МАРИНОВА,БОРИСОВА,,"С.НЕДЕЛИЩЕ, ДРАГОМАН, СОФИЙСКА",2008-07-30,"Държавна агенция Държавен резерв и вoeнновременни запаси","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРКА,НИКОЛОВА,БОГОЕВА,,"С.ТРАПИЩЕ, ЛОЗНИЦА, РАЗГРАД",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност", КРАСИМИРКА,ХРИСТОВА,УЗУНОВА,,"С.СУШИЦА, СТРАЖИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", КРАСИН,ВЕСЕЛИНОВ,МЕШЕВ,,"ГР.ЛЪКИ, ЛЪКИ, ПЛОВДИВ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", КРАСИН,ВЕСЕЛИНОВ,МЕШЕВ,,"ГР.ЛЪКИ, ЛЪКИ, ПЛОВДИВ",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", КРАСИН,ВЪЛЧЕВ,ХИМИРСКИ,1938-10-08,"С.ВЪРБИЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2009-06-29,"Народно събрание","Решение № 69 от 29.06.2009 г. - Народно събрание","Документи от ръководили го щатни служители; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; дело Ф1, а.е. 4254;" КРАСИН,СИМЕОНОВ,КРЪСТЕВ,,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2008-12-18,"Българско национално радио","Неустановена принадлежност", КРАСИН,СИМЕОНОВ,КРЪСТЕВ,,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2015-08-04,"Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Неустановена принадлежност", КРАСИН,ТОДОРОВ,ДИМИТРОВ,,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2014-01-08,"Министерски съвет - Кабинет Орешарски","Неустановена принадлежност", КРАСИН,ТОДОРОВ,ДИМИТРОВ,,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2014-01-08,"Министерски съвет - избран на 29.05.2013 г.","Неустановена принадлежност", КРАСИНА,АНГЕЛОВА,КРЪСТЕВА,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", КРАСИНКА,АНТОВА,ТРОЯНОВА,,"С.ГОРНИ ЛОМ, ЧУПРЕНЕ, ВИДИН",2013-10-02,"Община Чупрене","Неустановена принадлежност", КРАСИНКА,ДИМИТРОВА,ГРАДЕВА-ЙОРДАНОВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", КРАСИНКА,ЙОТОВА,ДОГАНДЖИЙСКА,,"ГР.МЕЗДРА, МЕЗДРА, ВРАЦА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", КРАСИНКА,МИТКОВА,НИКОЛОВА,,"ГР.МЕЗДРА, МЕЗДРА, ВРАЦА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", КРАСИЯН,КИРИЛОВ,ЯНКОВ,,"ГР.ХАРМАНЛИ, ХАРМАНЛИ, ХАСКОВО",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", КРАСНА,ДИМИТРОВА,МАЛИНОВА-ЗЛАТАНОВА,,"ГР.ПРОВАДИЯ, ПРОВАДИЯ, ВАРНА",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", КРАСНОДАР,БАЙЧЕВ,КОЛЕВ,1952-07-07,"ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2010-12-14,"Министерство на външните работи - посланици","Решение № 175 от 14.12.2010 г. - МВнР - посланици и генерални консули","

Разходен документ, отчетен от ръководили го щатни служители; документи от ръководили го щатни служители; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 2; дело № 17916

" КРАСНОДАР,БЛАГОЕВ,ПАСКАЛЕВ,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2014-02-19,"Община Добрич","Неустановена принадлежност", КРАСНОДАР,БОНЧЕВ,БОНЕВ,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", КРАСНОДАР,ИВАНОВ,НОНЧЕВ,1958-08-04,"ГР.СИЛИСТРА, СИЛИСТРА, СИЛИСТРА",2010-06-02,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 136 от 2.06.2010 г. - Министерство на вътрешните работи","Със заповед № К-4840/ 30.10.1981 г. е назначен за разузнавач; със заповед № 40/ 03.03.1987 г. е преназначен за ст. разузнавач." КРАСНОДАР,КОСЕВ,ХАДЖИЙСКИ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-03-11,"Община Берковица","Неустановена принадлежност", КРАСЯ,ИВАНОВА,ДАЧЕВА,1946-05-19,"ГР.ЧЕРВЕН БРЯГ, ЧЕРВЕН БРЯГ, ПЛЕВЕН",2015-07-28,"Община Червен бряг","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1" КРАСЯ,ЙОРДАНОВА,ИЛИЕВА,,"С.КАЛИЩЕ, КОВАЧЕВЦИ, ПЕРНИК",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", КРАЮ,ГЕОРГИЕВ,КРАЕВ,,"С.СЛАТИНА, КАРЛОВО, ПЛОВДИВ",2015-09-09,"Община Карлово","Неустановена принадлежност", КРЕМА,БОРИСЛАВОВА,ТОДОРОВА,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2015-06-09,"Община Радомир","Неустановена принадлежност", КРЕМА,БОРИСЛАВОВА,ТОДОРОВА,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", КРЕМЕН,ВЛАДИМИРОВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", КРЕМЕН,ВЛАДИМИРОВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", КРЕМЕН,СОТИРОВ,МЕТОДИЕВ,,"С.МАЛА ФУЧА, БОБОВ ДОЛ, КЮСТЕНДИЛ",2010-06-02,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", КРЕМЕНА,АСЕНОВА,ПЕТРОВА,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2010-09-20,"Държавен фонд Земеделие","Неустановена принадлежност", КРЕМЕНА,АТАНАСОВА,КАЛЧЕВА,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност", КРЕМЕНА,АТАНАСОВА,ТИХОЛОВА,,"ГР.РАЗГРАД, РАЗГРАД, РАЗГРАД",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност", КРЕМЕНА,БАНКОВА,СТОЕВА,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност", КРЕМЕНА,БОГОМИЛОВА,ВЪЛОВА,,"ГР.РАЗГРАД, РАЗГРАД, РАЗГРАД",2008-07-09,"Национален статистически институт","Неустановена принадлежност", КРЕМЕНА,БОРИСЛАВОВА,ЦВЕТКОВА-НЕДЯЛКОВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2008-11-13,"Държавна агенция по туризъм","Неустановена принадлежност", КРЕМЕНА,БОРИСЛАВОВА,ЦВЕТКОВА-НЕДЯЛКОВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2008-12-18,"Българско национално радио","Неустановена принадлежност", КРЕМЕНА,БОРИСЛАВОВА,ЦВЕТКОВА-НЕДЯЛКОВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2008-10-08,"Българска телеграфна агенция","Неустановена принадлежност", КРЕМЕНА,БОРИСЛАВОВА,ЦВЕТКОВА-НЕДЯЛКОВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2012-10-17,"Министерство на икономиката, енергетиката и туризма","Неустановена принадлежност", КРЕМЕНА,БОРИСЛАВОВА,ЦВЕТКОВА-НЕДЯЛКОВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2015-07-07,"Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия","Неустановена принадлежност", КРЕМЕНА,ВАСИЛЕВА,ГЕОРГИЕВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2008-12-18,"Българско национално радио","Неустановена принадлежност", КРЕМЕНА,ВАСИЛЕВА,ГЕОРГИЕВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", КРЕМЕНА,ВАСИЛЕВА,ИЛИЕВА,,"ГР.КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2016-01-25,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Кърджали","Неустановена принадлежност", КРЕМЕНА,ВЛАЕВА,НИКОЛОВА,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", КРЕМЕНА,ГЕОРГИЕВА,БОРИСОВА-МАРИНОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-02-09,"Българска академия на науките","Неустановена принадлежност", КРЕМЕНА,ГОШОВА,БУДИНОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", КРЕМЕНА,ГРИГОРОВА,БОРИСОВА-СТАНЧЕВА,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", КРЕМЕНА,ДИМИТРОВА,ДИМИТРОВА,,"ГР.ДИМИТРОВГРАД, ДИМИТРОВГРАД, ХАСКОВО",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", КРЕМЕНА,ДИМИТРОВА,ИГНАТОВА,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2015-07-28,"Община Пордим","Неустановена принадлежност", КРЕМЕНА,ДИМИТРОВА,МИТЕВА,,"С.КАТУНИЦА, САДОВО, ПЛОВДИВ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", КРЕМЕНА,ДИМОВА,КОСТОВА-ГРОЗЕВА,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", КРЕМЕНА,ЕНЧЕВА,ЯНКОВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност", КРЕМЕНА,ИВАНОВА,ДАНЕВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", КРЕМЕНА,ИВАНОВА,ДРАГАНОВА,,"С.ПАДЕШ, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", КРЕМЕНА,ИВАНОВА,МАРИНОВА,,"ГР.ПРОВАДИЯ, ПРОВАДИЯ, ВАРНА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", КРЕМЕНА,ИВАНОВА,ПАШОВА,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", КРЕМЕНА,ИВАНОВА,РУСЕВА,,"ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", КРЕМЕНА,ИЛИЕВА,ЛАЗАРОВА,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", КРЕМЕНА,ИЛИЕВА,СТЕФАНОВА,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", КРЕМЕНА,ЙОРДАНОВА,КОЛИЦОВА,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", КРЕМЕНА,ЙОРДАНОВА,ПЕНЕВА,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2013-04-03,"Община Варна","Неустановена принадлежност", КРЕМЕНА,КОЙЧЕВА,ХАРИЗАНОВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", КРЕМЕНА,КРАСИМИРОВА,СЪБЕВА,,"ГР.КАРНОБАТ, КАРНОБАТ, БУРГАС",2013-01-09,"Община Карнобат","Неустановена принадлежност", КРЕМЕНА,ЛЮБЕНОВА,РАЙКОВА,,"С.ДИЧИН, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-06-11,"Община Велико Търново","Неустановена принадлежност", КРЕМЕНА,ЛЮБЧЕВА,ТРОХАРОВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2013-01-16,"Министерство на правосъдието","Неустановена принадлежност", КРЕМЕНА,МАТЕЕВА,СЛАВЧЕВА,,"ГР.ЕЛЕНА, ЕЛЕНА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-06-05,"Община Елена","Неустановена принадлежност", КРЕМЕНА,МИЛКОВА,АРМЕНЧЕВА,,"ГР.ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2012-07-04,"Конфедерация на независимите синдикати в България","Неустановена принадлежност", КРЕМЕНА,МИНЧЕВА,ХАРАЛАНОВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", КРЕМЕНА,НАЧЕВА,ГРИГОРОВА,,"ГР.КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2012-06-14,"Министерство на труда и социалната политика","Неустановена принадлежност", КРЕМЕНА,НИКОЛАЕВА,ПЕНКОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", КРЕМЕНА,ПЕНЕВА,ПЛАТИКАНОВА-НЕНОВА,,"ГР.ГАБРОВО, ГАБРОВО, ГАБРОВО",2010-06-02,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", КРЕМЕНА,ПЕТКОВА,СИРАКОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", КРЕМЕНА,ПЕТКОВА,ЧАКАЛОВА,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", КРЕМЕНА,ПЕТКОВА,ЧАКАЛОВА,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2014-02-12,"Разследващи полицаи","Неустановена принадлежност", КРЕМЕНА,ПЕТРОВА,БЛИЗНАКОВА,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2015-01-14,"Приватизирани предприятия - София","Неустановена принадлежност", КРЕМЕНА,ПЕТРОВА,ГОЧЕВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2012-11-21,"Министерство на околната среда и водите","Неустановена принадлежност", КРЕМЕНА,ПЕТРОВА,МАТАНСКА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", КРЕМЕНА,ПЕТРОВА,МИТЕВА,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2009-12-02,"Национална здравноосигурителна каса","Неустановена принадлежност", КРЕМЕНА,РУСЕВА,ГЕОРГИЕВА,,"ГР.РАЗГРАД, РАЗГРАД, РАЗГРАД",2012-07-04,"Конфедерация на независимите синдикати в България","Неустановена принадлежност", КРЕМЕНА,САЙКОВА,ДАНАИЛОВА-КОЛЕВА,,"ГР.РАЗГРАД, РАЗГРАД, РАЗГРАД",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", КРЕМЕНА,САЙКОВА,ДАНАИЛОВА-КОЛЕВА,,"ГР.РАЗГРАД, РАЗГРАД, РАЗГРАД",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", КРЕМЕНА,САЙКОВА,ДАНАИЛОВА-КОЛЕВА,,"ГР.РАЗГРАД, РАЗГРАД, РАЗГРАД",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", КРЕМЕНА,СТЕФЧОВА,ГОГОРИЦОВА,,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2013-09-25,"Община Брегово","Неустановена принадлежност", КРЕМЕНА,СТОЯНОВА,НЕСТОРОВА,,"ГР.КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2009-10-14,"Национален осигурителен институт","Неустановена принадлежност", КРЕМЕНА,СТОЯНОВА,ПЕТРОВА,,"ГР.ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2010-09-20,"Държавен фонд Земеделие","Неустановена принадлежност", КРЕМЕНА,ХРИСТОВА,ДРОСЕВА,,"ГР.ГАБРОВО, ГАБРОВО, ГАБРОВО",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", КРЕМЕНА,ХРИСТОВА,ЕНЧЕВА,,"ГР.ЛЯСКОВЕЦ, ЛЯСКОВЕЦ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-12-08,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Велико Търново","Неустановена принадлежност", КРЕМЕНА,ЦВЕТАНОВА,ТОШЕВА,,"С.КИСЕЛЕВО, БРУСАРЦИ, МОНТАНА",2015-03-18,"Община Брусарци","Неустановена принадлежност", КРЕМЕНА,ЯНЕВА,АНГЕЛОВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2010-09-20,"Държавен фонд Земеделие","Неустановена принадлежност", КРЕМЕНКА,ВЕЛИНОВА,ВЕЛИНОВА,,"С.МЪРВОДОЛ, НЕВЕСТИНО, КЮСТЕНДИЛ",2014-12-03,"Община Бобов дол","Неустановена принадлежност", КРЕМЕНКА,ВЕЛИНОВА,ВЕЛИНОВА,,"С.МЪРВОДОЛ, НЕВЕСТИНО, КЮСТЕНДИЛ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", КРЕМЕНКА,ЛАЗАРОВА,ГЕРВАЗОВА,,"С.ЧУКОВЕЦ, РАДОМИР, ПЕРНИК",2015-06-09,"Община Радомир","Неустановена принадлежност", КРЕМКА,СВЕТОСЛАВОВА,ВЕЛИНОВА,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2015-06-01,"Приватизирани предприятия - Кюстендил","Неустановена принадлежност", КРИКОР,БОХОС,ТОПАКБАШИЯН,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-05-21,"Европейски парламент","Неустановена принадлежност", КРИКОР,СТЕПАН,АЗАРЯН,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2011-06-16,"Висша атестационна комисия","Неустановена принадлежност", КРИКОР,СТЕПАН,АЗАРЯН,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2008-11-26,"Българска национална телевизия","Неустановена принадлежност", КРИКОР,СТЕПАН,АЗАРЯН,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2014-09-24,"Национална академия за театрално и филмово изкуство Кръстьо Сарафов","Неустановена принадлежност", КРИКОР,ХАМПИК,КУЛАЯН,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2009-04-15,"Държавна агенция за метрология и технически надзор","Неустановена принадлежност", КРИСИ,КИРИЛОВА,АВРАМОВА,,"ГР.ЕТРОПОЛЕ, ЕТРОПОЛЕ, СОФИЙСКА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", КРИСТАЛИНА,ГЕОРГИЕВА,СТОЯНОВА,,"ГР.ДРЯНОВО, ДРЯНОВО, ГАБРОВО",2016-01-19,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Габрово","Неустановена принадлежност", КРИСТАЛИНА,ЖИВКОВА,ГРИГОРОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-01-26,"Министерство на отбраната","Неустановена принадлежност", КРИСТАЛИНА,СТАВРЕВА,СТАТКОВА,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", КРИСТАЛИНА,ХРИСТОВА,ИВАНОВА,,"ГР.УГЪРЧИН, УГЪРЧИН, ЛОВЕЧ",2010-02-09,"Българска академия на науките","Неустановена принадлежност", КРИСТИ,КРАСИМИРОВА,СТОЯНОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-12-09,"Печатни издания","Неустановена принадлежност", КРИСТИАН,АНГЕЛОВ,ИГНАТОВ,,"С.СУШИЦА, СТРАЖИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-07-24,"Община Стражица","Неустановена принадлежност", КРИСТИАН,АНГЕЛОВ,РАНГЕЛОВ,,"ГР.МОНТАНА, МОНТАНА, МОНТАНА",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", КРИСТИАН,ИВАНОВ,БЪЧВАРОВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2014-03-12,"Община Шабла","Неустановена принадлежност", КРИСТИАН,КРЪСТИНОВ,БАНКОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-09-18,"Нов български университет","Неустановена принадлежност", КРИСТИАН,ПЕНЕВ,ПЕТКОВ,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", КРИСТИАН,ПЕНЧЕВ,КАМЕНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност", КРИСТИАН,ПЕТРОВ,БЕЛЕВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", КРИСТИАН,ПЕТРОВ,ЙОНЧЕВ,,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", КРИСТИАН,ПЕТРОВ,ЙОНЧЕВ,,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", КРИСТИАН,СТАНЧЕВ,КАРШАЛЪКОВ,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2013-10-09,"Длъжници към ОББ","Неустановена принадлежност", КРИСТИАН,СТАНЧЕВ,КАРШАЛЪКОВ,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2015-01-14,"Приватизирани предприятия - София","Неустановена принадлежност", КРИСТИАНА,ИЛКОВА,ДИМИТРОВА,,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2013-11-27,"Национален осигурителен институт","Неустановена принадлежност", КРИСТИН,МИХАЙЛОВ,КИСЬОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-11-26,"Община Кърджали","Неустановена принадлежност", КРИСТИНА,АНГЕЛОВА,ГАБРОВСКА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", КРИСТИНА,АТАНАСОВА,ЦАЛОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-11-02,"Министерство на регионалното развитие и благоустройството","Неустановена принадлежност", КРИСТИНА,БОРИСОВА,НАЙДЕНОВА,,"ГР.КОСТИНБРОД, КОСТИНБРОД, СОФИЙСКА",2014-06-04,"Приватизация - обособени части - София","Неустановена принадлежност", КРИСТИНА,БОЯНОВА,ДИМИТРОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", КРИСТИНА,БОЯНОВА,ДИМИТРОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", КРИСТИНА,БОЯНОВА,НАЙДЕНОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност", КРИСТИНА,ГЕОРГИЕВА,АНДОНОВА-ХИТРОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-10-17,"Министерство на икономиката, енергетиката и туризма","Неустановена принадлежност", КРИСТИНА,ГЕОРГИЕВА,АНДОНОВА-ХИТРОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-01-15,"Администрация на Министерския съвет","Неустановена принадлежност", КРИСТИНА,ГЕОРГИЕВА,КАПСАМУНОВА,,"ГР.КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", КРИСТИНА,ГЮРОВА,ГИЗДАВКОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност", КРИСТИНА,ДИМИТРОВА,ДИМИТРОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", КРИСТИНА,ДИМИТРОВА,ДРАГАНОВА-ТОРБОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-06-04,"Приватизация - обособени части - София","Неустановена принадлежност", КРИСТИНА,ДИМИТРОВА,КРЪСТЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", КРИСТИНА,ЕНЧЕВА,ПАСКАЛЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-06-10,"Държавна комисия по стоковите борси и тържищата","Неустановена принадлежност", КРИСТИНА,ИВАНОВА,ВЪРБАНОВА-ДЕНЧЕВА,,"ГР.БАЛЧИК, БАЛЧИК, ДОБРИЧ",2012-03-14,"Университет по библиотекознание и информационни технологии","Неустановена принадлежност", КРИСТИНА,ИВАНОВА,ЧОНЕВА,,"С.САМОВОДЕНЕ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", КРИСТИНА,ИВАНОВА,ЧОНЕВА,,"С.САМОВОДЕНЕ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-12-08,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Велико Търново","Неустановена принадлежност", КРИСТИНА,ИВАНОВА,ЧОРЛЕВА-АЛЕКСИЕВА,,"С.КОПРИВЛЕН, ХАДЖИДИМОВО, БЛАГОЕВГРАД",2014-06-04,"Приватизация - обособени части - София","Неустановена принадлежност", КРИСТИНА,ИВАНОВА,ЧОРЛЕВА-АЛЕКСИЕВА,,"С.КОПРИВЛЕН, ХАДЖИДИМОВО, БЛАГОЕВГРАД",2015-01-14,"Приватизирани предприятия - София","Неустановена принадлежност", КРИСТИНА,ИСКЪРОВА,ЯНКУЛОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-09-09,"ИА по рибарство и аквакултури","Неустановена принадлежност", КРИСТИНА,КАНЕВА,ЧЕРНЕВА,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност", КРИСТИНА,ЛАМБРЕВА,ПУНТЕВА,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", КРИСТИНА,МИЛЕНОВА,МУДОВА,,"ГР.ДОСПАТ, ДОСПАТ, СМОЛЯН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", КРИСТИНА,МИРОСЛАВОВА,ПОПОВА,,"ГР.ИХТИМАН, ИХТИМАН, СОФИЙСКА",2014-03-19,"Югозападен университет Неофит Рилски - Благоевград","Неустановена принадлежност", КРИСТИНА,НИКОЛАЕВА,МИЛЕНОВА,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", КРИСТИНА,ПЕТКОВА,ПЕТКОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-04-15,"Държавна агенция за метрология и технически надзор","Неустановена принадлежност", КРИСТИНА,ПЕТРОВА,НЕНОВА,,"ГР.КАРЛОВО, КАРЛОВО, ПЛОВДИВ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", КРИСТИНА,ПЕТРОВА,ПАВЛОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност", КРИСТИНА,РУСЕВА,ПЕТКОВА,,"ГР.АСЕНОВГРАД, АСЕНОВГРАД, ПЛОВДИВ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", КРИСТИНА,СТОИЛОВА,ТАНЕВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2014-04-09,"Пловдивски университет Паисий Хилендарски","Неустановена принадлежност", КРИСТИНА,ТОДОРОВА,ПАТРАШКОВА-ДИМИТРОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-12-09,"Печатни издания","Неустановена принадлежност", КРИСТИНА,ТОДОРОВА,ПАТРАШКОВА-ДИМИТРОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", КРИСТИНА,ТОДОРОВА,СТОЯНОВА,,"ГР.МАДАН, МАДАН, СМОЛЯН",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", КРИСТИНА,ТОНЧЕВА,КУЛИЧЕВА,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", КРИСТИНА,ТРИФОНОВА,КЪНЧЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-04-15,"Държавна агенция за метрология и технически надзор","Неустановена принадлежност", КРИСТИНКА,КОСТАДИНОВА,ПЪРВАНОВА,,"С.ОСТРОВО, ЗАВЕТ, РАЗГРАД",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", КРИСТИЯН,АЛЕКСАНДРОВ,МАРИНОВ,,"ГР.ТЕТЕВЕН, ТЕТЕВЕН, ЛОВЕЧ",2015-02-11,"Община Тетевен","Неустановена принадлежност", КРИСТИЯН,АТАНАСОВ,БОЯДЖИЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-12-18,"Българско национално радио","Неустановена принадлежност", КРИСТИЯН,АТАНАСОВ,БОЯДЖИЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", КРИСТИЯН,БОРИСОВ,КРЪСТЕВ,1953-05-16,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2007-09-04,"Народно събрание","Решение № 14 от 04.09.2007 г. - Народно събрание","

Картони обр. 4; рег. дневник; писмо вх. № 2240/ 1990 г.

" КРИСТИЯН,ВАСИЛЕВ,КИРИЛОВ,,"ГР.СВИЩОВ, СВИЩОВ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-07-17,"Община Свищов","Неустановена принадлежност", КРИСТИЯН,ВАСИЛЕВ,КИРИЛОВ,,"ГР.СВИЩОВ, СВИЩОВ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", КРИСТИЯН,ВАСИЛЕВ,КИРИЛОВ,,"ГР.СВИЩОВ, СВИЩОВ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", КРИСТИЯН,ВАСИЛЕВ,КИРИЛОВ,,"ГР.СВИЩОВ, СВИЩОВ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-12-08,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Велико Търново","Неустановена принадлежност", КРИСТИЯН,ВЕСЕЛИНОВ,БОГОЕВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2016-02-09,"Областни управи","Неустановена принадлежност", КРИСТИЯН,ДИМИТРОВ,ПЕТРОВ,,"ГР.ТУТРАКАН, ТУТРАКАН, СИЛИСТРА",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", КРИСТИЯН,ДИМИТРОВ,ПЕТРОВ,,"ГР.ТУТРАКАН, ТУТРАКАН, СИЛИСТРА",2010-06-02,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", КРИСТИЯН,ДИМИТРОВ,СПАСОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-06-04,"Приватизация - обособени части - София","Неустановена принадлежност", КРИСТИЯН,ЙОРДАНОВ,КРЪСТЕВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2015-12-17,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Варна","Неустановена принадлежност", КРИСТИЯН,КОНОВ,ХРИСТОВ,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2014-06-04,"Приватизация - обособени части - София","Неустановена принадлежност", КРИСТИЯН,КОСТОВ,ГОЛД,1942-11-15,"ГР. ПЛОВДИВ",2008-02-12,"Министерски съвет","Решение № 25 от 12.02.2008 г. - министър-председатели, заместник министър-председатели, министри и заместник-министри","Разходен документ, отчетен от ръководил го щатен служител; документи от ръководилия го щатен служител; рег. дневник; картон обр. 1-2, обр. 2, обр. 9; дело № 18871" КРИСТИЯН,НИКОЛАЕВ,КОЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", КРИСТИЯН,СТОЯНОВ,ХАДЖИЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-10-08,"Нов български университет","Неустановена принадлежност", КРИСТИЯН,ХРИСТОВ,АПОСТОЛОВ,,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2016-01-06,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Видин","Неустановена принадлежност", КРИСТИЯНА,АТАНАСОВА,ГЕОРГИЕВА,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2008-12-18,"Българско национално радио","Неустановена принадлежност", КРИСТИЯНА,АТАНАСОВА,ГЕОРГИЕВА,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", КРИСТИЯНА,ГЕОРГИЕВА,ИВАНОВА,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", КРИСТИЯНА,ГЕОРГИЕВА,ИВАНОВА,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2014-02-12,"Община Генерал Тошево","Неустановена принадлежност", КРИСТИЯНА,ДИМИТРОВА,ГЕНКОВСКА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", КРИСТИЯНА,МЕТОДИЕВА,ПЕТРОВА,,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", КРИСТИЯНА,МЕТОДИЕВА,ПЕТРОВА,,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", КРИСТИЯНА,ПЛАМЕНОВА,ПЕТРОВА,,"ГР.ПЕТРИЧ, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", КРИСТОФОР,НИКОЛАЕВ,ПАВЛОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-05-15,"Банка ДСК","Неустановена принадлежност", КРУМ,АКСЕНТИЕВ,АНДРЕЕВ,,"С.ВИСКЯР, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2015-06-01,"Община Перник","Неустановена принадлежност", КРУМ,АЛЕКСАНДРОВ,ИВАНОВ,,"С.НЕГОВАНОВЦИ, НОВО СЕЛО, ВИДИН",2013-08-13,"Община Ново село","Неустановена принадлежност", КРУМ,АНГЕЛОВ,КОНОВ,,"ГР.КНЕЖА, КНЕЖА, ПЛЕВЕН",2009-02-23,"Държавна комисия по хазарта","Неустановена принадлежност", КРУМ,АНГЕЛОВ,МАРГАРОВ,,"С.РАВНОГОР, БРАЦИГОВО, ПАЗАРДЖИК",2015-09-30,"Община Марица","Неустановена принадлежност", КРУМ,АНГЕЛОВ,ЦОКЛИНОВ,,"ГР.БЕЛОВО, БЕЛОВО, ПАЗАРДЖИК",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", КРУМ,АНГЕЛОВ,ЦОКЛИНОВ,,"ГР.БЕЛОВО, БЕЛОВО, ПАЗАРДЖИК",2014-02-12,"Разследващи полицаи","Неустановена принадлежност", КРУМ,АНГЕЛОВ,ЦОКЛИНОВ,,"ГР.БЕЛОВО, БЕЛОВО, ПАЗАРДЖИК",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", КРУМ,АНДОНОВ,ЕФРЕМОВ,,"ГР.БОБОВ ДОЛ, БОБОВ ДОЛ, КЮСТЕНДИЛ",2014-12-03,"Община Бобов дол","Неустановена принадлежност", КРУМ,АСЕНОВ,ГЮЗЕЛЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-06-04,"Приватизация - обособени части - София","Неустановена принадлежност", КРУМ,АСЕНОВ,ПЕНЕВ,,"С.УШИ, ТРЕКЛЯНО, КЮСТЕНДИЛ",2015-01-21,"Община Трекляно","Неустановена принадлежност", КРУМ,АТАНАСОВ,ДАСКАЛОВ,,"С.КАДИЕВО, РОДОПИ, ПЛОВДИВ",2015-10-14,"Община Родопи","Неустановена принадлежност", КРУМ,БОГДАНОВ,БОНЕВ,,"С.КРАЙНИЦИ, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2016-02-18,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Кюстендил","Неустановена принадлежност", КРУМ,БОЖИДАРОВ,ПАШОВСКИ,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", КРУМ,БОЖИДАРОВ,ПАШОВСКИ,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", КРУМ,БОЙКОВ,ЗДРАВКОВ,,"С.ДЪЛГА ЛУКА, ТРЪН, ПЕРНИК",2015-06-09,"Община Трън","Неустановена принадлежност", КРУМ,БОЙКОВ,ПЕЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", КРУМ,БОЙКОВ,ПЕЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", КРУМ,БОРИСЛАВОВ,САВОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-12-09,"Печатни издания","Неустановена принадлежност", КРУМ,БОРИСЛАВОВ,САВОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", КРУМ,БОРИСОВ,БАРБОЛОВ,,"С.ДИНКОВИЦА, ВИДИН, ВИДИН",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност", КРУМ,БОРИСОВ,КРЪСТЕВ,,"С.ГАВРИЛ ГЕНОВО, ГЕОРГИ ДАМЯНОВО, МОНТАНА",2015-03-24,"Община Вършец","Неустановена принадлежност", КРУМ,БОРИСОВ,КРЪСТЕВ,,"С.ГАВРИЛ ГЕНОВО, ГЕОРГИ ДАМЯНОВО, МОНТАНА",2016-02-09,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Монтана","Неустановена принадлежност", КРУМ,БОРИСОВ,ТОДОРОВ,,"С.ОБЕДИНЕНИЕ, ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-04-07,"Приватизирани предприятия - Велико Търново","Неустановена принадлежност", КРУМ,БОЯНОВ,КРУМОВ,,"ГР.ТРЪН, ТРЪН, ПЕРНИК",2015-06-09,"Община Трън","Неустановена принадлежност", КРУМ,ВАСИЛЕВ,ГЕОРГИЕВ,1950-11-08,"ГР.ТВЪРДИЦА, ТВЪРДИЦА, СЛИВЕН",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Решение № 184 от 09.02.2011 г. - Агенция за социално подпомагане","Рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр. и обр. 6; протокол рег. № 22/ 20.03.1990 г. с предложение за унищожаване на лично дело IА-1561 (Пз) и работни дела IР-479 (Пз) и IР-668 (Пз)." КРУМ,ВАСИЛЕВ,ГЕОРГИЕВ,1950-11-08,"ГР.ТВЪРДИЦА, ТВЪРДИЦА, СЛИВЕН",2015-05-19,"Община Ракитово","Решение № 2-507 от 19.05.2015 г. - община Ракитово","

Рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр. и обр. 6; протокол рег. № 22/ 20.03.1990 г. с предложение за унищожаване на лично дело IА-1561 (Пз) и работни дела IР-479 (Пз) и IР-668 (Пз)

" КРУМ,ВАСИЛЕВ,ДИМИТРОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-12-02,"Национална здравноосигурителна каса","Неустановена принадлежност", КРУМ,ВАСИЛЕВ,ПОПОВСКИ,1930-04-19,"С.ЖЕЛЕЗНИЦА, СИМИТЛИ, БЛАГОЕВГРАД",2009-05-27,Прокуратура,"Решение № 65 от 27.05.2009 г. - прокурори и военни следователи","Със заповед № 744/ 14.02.1963 г. е назначен за следовател ДС; със заповед № 58/ 24.08.1967 г. е преназначен за старши следовател." КРУМ,ВЕСЕЛИНОВ,ИВАНОВ,,"С.ДОЛНИ ЛОМ, ЧУПРЕНЕ, ВИДИН",2013-10-02,"Община Чупрене","Неустановена принадлежност", КРУМ,ВЛАДИМИРОВ,КИШКИН,,"С.ГОЛЕМО СЕЛО, БОБОВ ДОЛ, КЮСТЕНДИЛ",2014-12-03,"Община Бобов дол","Неустановена принадлежност", КРУМ,ГЕНОВ,КОНОВСКИ,,"С.ХАЙРЕДИН, ХАЙРЕДИН, ВРАЦА",2014-01-15,"Община Хайредин","Неустановена принадлежност", КРУМ,ГЕОРГИЕВ,ВЕЛЕВ,,"С.ОГНЯНОВО, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2015-04-28,"Община Пазарджик","Неустановена принадлежност", КРУМ,ГЕОРГИЕВ,ИСКРЕНОВ,,"С.ДЯКОВО, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2014-06-04,"Приватизация - обособени части - София","Неустановена принадлежност", КРУМ,ГЕОРГИЕВ,КРЪСТЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", КРУМ,ГЕОРГИЕВ,МАРИНОВ,,"ГР.БОБОШЕВО, БОБОШЕВО, КЮСТЕНДИЛ",2014-12-03,"Община Бобошево","Неустановена принадлежност", КРУМ,ГЕОРГИЕВ,МАРИНОВ,,"ГР.БОБОШЕВО, БОБОШЕВО, КЮСТЕНДИЛ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", КРУМ,ГЕОРГИЕВ,МАРИНОВ,,"ГР.БОБОШЕВО, БОБОШЕВО, КЮСТЕНДИЛ",2016-02-18,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Кюстендил","Неустановена принадлежност", КРУМ,ГЕОРГИЕВ,МАРКОВ,,"С.ПАТРИАРХ ЕВТИМОВО, АСЕНОВГРАД, ПЛОВДИВ",2015-08-11,"Община Асеновград","Неустановена принадлежност", КРУМ,ГЕОРГИЕВ,МИЛАНОВ,,"С.ГОРНА МЕЛНА, ТРЪН, ПЕРНИК",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност", КРУМ,ГЕОРГИЕВ,МИЛЕТИЕВ,,"ГР.МОНТАНА, МОНТАНА, МОНТАНА",2009-12-02,"Национална здравноосигурителна каса","Неустановена принадлежност", КРУМ,ГЕОРГИЕВ,МИЛЕТИЕВ,,"ГР.МОНТАНА, МОНТАНА, МОНТАНА",2015-04-07,"Община Монтана","Неустановена принадлежност", КРУМ,ГЕОРГИЕВ,СМУКОВ,,"С.КАТУНЦИ, САНДАНСКИ, БЛАГОЕВГРАД",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", КРУМ,ДАНКОВ,ПЕТРОВ,,"С.ДЕЛЯНОВЦИ, СВИЩОВ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-07-17,"Община Свищов","Неустановена принадлежност", КРУМ,ДАНОВ,КУНЧЕВ,,"ГР.ИСКЪР, ИСКЪР, ПЛЕВЕН",2015-07-07,"Община Искър","Неустановена принадлежност", КРУМ,ДЕНЕВ,МИХАЙЛОВ,,"С.ОСТРОВО, ЗАВЕТ, РАЗГРАД",2014-12-03,"Висше военноморско училище ""Никола Йонков Вапцаров""-Варна","Неустановена принадлежност", КРУМ,ДИМИТРОВ,ВЕЗЕНКОВ,,"ГР.БОБОШЕВО, БОБОШЕВО, КЮСТЕНДИЛ",2016-02-18,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Кюстендил","Неустановена принадлежност", КРУМ,ДИМИТРОВ,ГЕНОВ,,"С.ИСПЕРИХОВО, БРАЦИГОВО, ПАЗАРДЖИК",2010-06-02,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", КРУМ,ДИМИТРОВ,ДАМЯНОВ,,"ГР.РАКИТОВО, РАКИТОВО, ПАЗАРДЖИК",2011-06-16,"Висша атестационна комисия","Неустановена принадлежност", КРУМ,ДИМИТРОВ,ДЕЛИПАВЛОВ,,"С.РАВНОГОР, БРАЦИГОВО, ПАЗАРДЖИК",2015-04-21,"Община Брацигово","Неустановена принадлежност", КРУМ,ДИМИТРОВ,КРУМОВ,1949-03-17,"С.ДЕКОВ, БЕЛЕНЕ, ПЛЕВЕН",2011-06-16,"Висша атестационна комисия","Решение № 230 от 16.06.2011 г. - ВАК","Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; предложение рег. № 396/ 1990 г. ""за изключване на аг. ""Кирилов"" от агентурния апарат и унищожаване на личното и работното му дело""; писмо вх. № 704/ 09.02.1990 г. за унищожаване с протокол № 140/ 30.01.1990 г. материалите на аг. ""Кирилов""" КРУМ,ДИМИТРОВ,КРУМОВ,1949-03-17,"С.ДЕКОВ, БЕЛЕНЕ, ПЛЕВЕН",2012-03-14,"Софийски университет ""Св. Климент Охридски""","Решение № 327 от 14.03.2012 г. - Софийски университет ""Св. Климент Охридски""","Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; предложение рег. № 396/ 1990 г. ""за изключване на аг. ""Кирилов"" от агентурния апарат и унищожаване на личното и работното му дело""; писмо вх. № 704/ 09.02.1990 г. за унищожаване с протокол № 140/ 30.01.1990 г. материалите на аг. ""Кирилов""." КРУМ,ДИМИТРОВ,КРУМОВ,,"С.СТУБЕЛ, МОНТАНА, МОНТАНА",2015-12-17,"ЗД БУЛ ИНС АД","Неустановена принадлежност", КРУМ,ДИМИТРОВ,МАНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", КРУМ,ДИМИТРОВ,ПЕТРОВ,,"С.КАЛЕНИК, ВИДИН, ВИДИН",2013-09-18,"Община Видин","Неустановена принадлежност", КРУМ,ДИМИТРОВ,СЛАВОВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2007-09-04,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", КРУМ,ДИМИТРОВ,СЛАВОВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2010-12-14,"Министерство на външните работи - посланици","Неустановена принадлежност", КРУМ,ДИМИТРОВ,ТРЕНКОВ,,"С.ПЛОСКИ, САНДАНСКИ, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", КРУМ,ДОБРЕВ,ЙОРДАНОВ,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2014-09-24,"Длъжници към банка Биохим","Неустановена принадлежност", КРУМ,ДОБРЕВ,ЙОРДАНОВ,1952-04-07,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2015-11-11,"Приватизирани предприятия - Шумен","Неустановане принадлежност", КРУМ,ДОБРЕВ,КОЙЧЕВ,1927-06-30,"С.ТУЛОВО, МЪГЛИЖ, СТАРА ЗАГОРА",2011-06-16,"Висша атестационна комисия","Решение № 230 от 16.06.2011 г. - ВАК","Картон обр. 4; протокол № 364/ 1962 г. с предложение за унищожаване на лично дело IИ-562" КРУМ,ДОБРЕВ,КОЙЧЕВ,1927-06-30,"С.ТУЛОВО, МЪГЛИЖ, СТАРА ЗАГОРА",2014-04-24,"Тракийски университет – гр. Стара Загора","Решение № 2-342 от 24.04.2014 г. - Тракийски университет","

Картон обр. 4; протокол № 364/ 1962 г. с предложение за унищожаване на лично дело IИ-562.

" КРУМ,ДОБРИНОВ,АТАНАСОВ,,"С.РАКОВО, НЕВЕСТИНО, КЮСТЕНДИЛ",2015-06-01,"Приватизирани предприятия - Кюстендил","Неустановена принадлежност", КРУМ,ДОБРИНОВ,СТОИЛОВ,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", КРУМ,ЕМИЛОВ,ГЛЕДЖАРСКИ,,"ГР.ПОПОВО, ПОПОВО, ТЪРГОВИЩЕ",2010-06-02,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", КРУМ,ЕМИЛОВ,ГЪРКОВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност", КРУМ,ЖИКОВ,КЪНЧЕВ,,"С.БОЙНИЦА, БОЙНИЦА, ВИДИН",2015-10-05,"Община Първомай","Неустановена принадлежност", КРУМ,ИВАНОВ,БАКАЛОВ,,"С.ГЪРМЕН, ГЪРМЕН, БЛАГОЕВГРАД",2011-04-05,"Община Гърмен","Неустановена принадлежност", КРУМ,ИВАНОВ,КОНЧОВ,,"ГР.САПАРЕВА БАНЯ, САПАРЕВА БАНЯ, КЮСТЕНДИЛ",2015-01-21,"Община Сапарева баня","Неустановена принадлежност", КРУМ,ИВАНОВ,РАЧЕВ,,"ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, БЛАГОЕВГРАД",2014-09-10,"Национална спортна академия Васил Левски","Неустановена принадлежност", КРУМ,ИВАНОВ,РАЧЕВ,,"ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, БЛАГОЕВГРАД",2015-01-29,"Българска асоциация Спорт за всички","Неустановена принадлежност", КРУМ,ИВАНОВ,ТАБАКОВ,,"ГР.СЕВЛИЕВО, СЕВЛИЕВО, ГАБРОВО",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", КРУМ,ИВАНОВ,ТАБАКОВ,,"ГР.СЕВЛИЕВО, СЕВЛИЕВО, ГАБРОВО",2014-02-05,"Община Севлиево","Неустановена принадлежност", КРУМ,ИВАНОВ,ТАБАКОВ,,"ГР.СЕВЛИЕВО, СЕВЛИЕВО, ГАБРОВО",2016-01-19,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Габрово","Неустановена принадлежност", КРУМ,ИВАНОВ,ЧОКЛЕВ,,"С.СОФРОНИЕВО, МИЗИЯ, ВРАЦА",2013-12-11,"Община Мизия","Неустановена принадлежност", КРУМ,ИЛИЕВ,АНДРЕЕВ,,"С.РАВНА, ЧИПРОВЦИ, МОНТАНА",2015-04-07,"Община Чипровци","Неустановена принадлежност", КРУМ,ИЛИЕВ,ЙОНОВ,,"С.БОРИЛОВЕЦ, БОЙНИЦА, ВИДИН",2016-01-06,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Видин","Неустановена принадлежност", КРУМ,ИЛИЕВ,МАЛИНОВ,,"С.ОЩАВА, КРЕСНА, БЛАГОЕВГРАД",2011-04-05,"Община Кресна","Неустановена принадлежност", КРУМ,ИЛИЕВ,ПОПОВ,1969-08-21,"С.КАТУНЦИ, САНДАНСКИ, БЛАГОЕВГРАД",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Решение № 95 от 28.10.2009 г. - следователи и дознатели","Документи от ръководили го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; лично дело IА-2412 (Бл) МФ; протокол № 2/ 1990 г. за унищожаване на работно дело IР-1906 (Бл)." КРУМ,ИЛИЕВ,ПОПОВ,1969-08-21,"С.КАТУНЦИ, САНДАНСКИ, БЛАГОЕВГРАД",2014-02-12,"Разследващи полицаи","Решение № 2-307 от 12.02.2014 г. - разследващите полицаи","

Документи от ръководили го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр.; лично дело IА-2412 (Бл) МФ; протокол № 2/ 1990 г. за унищожаване на работно дело IР-1906 (Бл).

" КРУМ,ИЛИЕВ,СТОЯНОВ,,"С.ГОЛЕМА ФУЧА, БОБОВ ДОЛ, КЮСТЕНДИЛ",2014-12-03,"Община Бобов дол","Неустановена принадлежност", КРУМ,ИЛИЕВ,ФУКЛЕВ,,"С.ХЪРЛЕЦ, КОЗЛОДУЙ, ВРАЦА",2013-10-30,"Община Козлодуй","Неустановена принадлежност", КРУМ,ЙОВЧОВ,МАЛЕШЕВСКИ,1936-12-24,"С.ЛЕШКО, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1" КРУМ,ЙОВЧОВ,МАЛЕШЕВСКИ,,"С.ЛЕШКО, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2011-07-27,"Община Благоевград","Неустановена принадлежност", КРУМ,ЙОНЧЕВ,БЛАГОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-12-01,"Печатни издания","Неустановена принадлежност", КРУМ,ЙОРДАНОВ,КРУМОВ,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", КРУМ,ЙОРДАНОВ,КРУМОВ,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", КРУМ,КИРИЛОВ,БОЖИЛОВ,,"С.ТРЕКЛЯНО, ТРЕКЛЯНО, КЮСТЕНДИЛ",2015-01-21,"Община Трекляно","Неустановена принадлежност", КРУМ,КИРИЛОВ,ГРИГОРОВ,,"С.МАЗАРАЧЕВО, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2013-06-26,"Сосиете Женерал Експресбанк АД","Неустановена принадлежност", КРУМ,КИРИЛОВ,КРУМОВ,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", КРУМ,КИРИЛОВ,КРУМОВ,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2013-11-13,"Община Враца","Неустановена принадлежност", КРУМ,КИРИЛОВ,РУСЕВ,,"ГР.ДЪЛГОПОЛ, ДЪЛГОПОЛ, ВАРНА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", КРУМ,КИРОВ,КРУМОВ,,"ГР.ЦАРЕВО, ЦАРЕВО, БУРГАС",2015-12-01,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Неустановена принадлежност", КРУМ,КОСТАДИНОВ,КАРАМИТЕВ,,"С.САТОВЧА, САТОВЧА, БЛАГОЕВГРАД",2011-05-12,"Община Сатовча","Неустановена принадлежност", КРУМ,КОСТАДИНОВ,КРУМОВ,,"С.ЗАМФИРОВО, БЕРКОВИЦА, МОНТАНА",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", КРУМ,КОСТАДИНОВ,КРУМОВ,1948-10-25,"С.ЗАМФИРОВО, БЕРКОВИЦА, МОНТАНА",2014-02-05,"Агенция по заетостта","Неустановена принедлежност", КРУМ,КОСТАДИНОВ,КРУМОВ,,"С.ЗАМФИРОВО, БЕРКОВИЦА, МОНТАНА",2015-03-11,"Община Берковица","Неустановена принадлежност", КРУМ,КОСТАДИНОВ,КРУМОВ,,"С.ЗАМФИРОВО, БЕРКОВИЦА, МОНТАНА",2016-02-09,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Монтана","Неустановена принадлежност", КРУМ,КОСТОВ,ГЕРАСИМОВ,,"С.БЛАГОВО, МОНТАНА, МОНТАНА",2014-07-02,"Технически университет - Варна","Неустановена принадлежност", КРУМ,КРЪСТЕВ,ИСТЕРКОВ,,"С.ОСЕН, КРИВОДОЛ, ВРАЦА",2013-10-30,"Община Криводол","Неустановена принадлежност", КРУМ,КЪНЧЕВ,ХОРОЗОВ,,"ГР.ЛЕТНИЦА, ЛЕТНИЦА, ЛОВЕЧ",2007-09-04,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", КРУМ,ЛАЗАРОВ,КРУМОВ,,"ГР.ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2016-02-04,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Ловеч","Неустановена принадлежност", КРУМ,ЛАЗАРОВ,МАКСИМОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-09-24,"Национална музикална академия Проф. Панчо Владигеров","Неустановена принадлежност", КРУМ,ЛАЗАРОВ,СТОЙКОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-07-25,"Конфедерация на независимите синдикати в България","Неустановена принадлежност", КРУМ,ЛЮБЕНОВ,АТАНАСОВ,,"С.ЕЛЕШНИЦА, РАЗЛОГ, БЛАГОЕВГРАД",2011-07-06,"Община Белица","Неустановена принадлежност", КРУМ,МАНЧОВ,МИХАЛКОВ,,"С.ДОЛНА КОЗНИЦА, НЕВЕСТИНО, КЮСТЕНДИЛ",2015-01-14,"Община Невестино","Неустановена принадлежност", КРУМ,МЕТОДИЕВ,МИЛЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", КРУМ,МЕТОДИЕВ,МИЛЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", КРУМ,МИЛАНОВ,ПЕШОВ,,"С.СТРАДАЛОВО, НЕВЕСТИНО, КЮСТЕНДИЛ",2015-01-14,"Община Невестино","Неустановена принадлежност", КРУМ,МИЛУШЕВ,КРУМОВ,,"С.КУРИЛО, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", КРУМ,МЛАДЕНОВ,ВЕЛИЧКОВ,,"С.ГОРНИ КОРИТЕН, ТРЕКЛЯНО, КЮСТЕНДИЛ",2015-01-21,"Община Трекляно","Неустановена принадлежност", КРУМ,МЛАДЕНОВ,МЛАДЕНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-04-01,"Община Медковец","Неустановена принадлежност", КРУМ,НЕНКОВ,ФИЛИПОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-06-02,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", КРУМ,НИКОЛОВ,БУГАРИНОВ,,"С.ПАЛАТ, СТРУМЯНИ, БЛАГОЕВГРАД",2011-05-04,"Община Струмяни","Неустановена принадлежност", КРУМ,НИКОЛОВ,ГАТЕВ,,"С.БРЕСТ, ГУЛЯНЦИ, ПЛЕВЕН",2015-06-18,"Община Гулянци","Неустановена принадлежност", КРУМ,НИКОЛОВ,КРУМОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-06-02,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", КРУМ,НИКОЛОВ,МЪНГОВ,,"С.КРАСЕН, ИВАНОВО, РУСЕ",2010-09-29,"Регионални печатни издания","Неустановена принадлежност", КРУМ,НИКОЛОВ,ПЕТРОВ,,"ГР.ДУПНИЦА, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2013-01-16,"Министерство на правосъдието","Неустановена принадлежност", КРУМ,НИКОЛОВ,ТОМОВ,,"ГР.ТРЪН, ТРЪН, ПЕРНИК",2015-06-09,"Община Трън","Неустановена принадлежност", КРУМ,НИКОЛОВ,ТОМОВ,,"ГР.ТРЪН, ТРЪН, ПЕРНИК",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", КРУМ,НИКОЛОВ,ХАДЖИЯНЕВ,1957-05-02,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Решение № 72 от 03.08.2009 г. - електронни медии","Със заповед № Р-012/ 14.09.1987 г. е назначен за н-к отдел; със заповед № Р-022/ 15.09.1989 г. е преназначен за разузнавач VI степен" КРУМ,НИКОЛОВ,ЦАРИБАШЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-08-06,"Медицински университет - София","Неустановена принадлежност", КРУМ,НИНКОВ,ПЕТЛЕШКИ,,"С.РОГОЗЕН, ХАЙРЕДИН, ВРАЦА",2014-01-15,"Община Хайредин","Неустановена принадлежност", КРУМ,ОГНЯНОВ,КОСТАДИНОВ,,"ГР.БОБОВ ДОЛ, БОБОВ ДОЛ, КЮСТЕНДИЛ",2014-12-03,"Община Бобов дол","Неустановена принадлежност", КРУМ,ПЕТРОВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2015-10-14,"Община Родопи","Неустановена принадлежност", КРУМ,ПЕТРОВ,КРУМОВ,,"ГР.ЛЕВСКИ, ЛЕВСКИ, ПЛЕВЕН",2011-08-09,"Агенция Пътна инфраструктура","Неустановена принадлежност", КРУМ,ПЕТРОВ,ПЕТРОВ,,"С.ОДЪРНЕ, ПОРДИМ, ПЛЕВЕН",2015-11-05,"Приватизирани предприятия - Плевен","Неустановена принадлежност", КРУМ,РАДЕВ,НАЙДЕНОВ,,"С.БЕГЛЕЖ, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2015-06-23,"Община Долна Митрополия","Неустановена принадлежност", КРУМ,РАНГЕЛОВ,ЗЛАТКОВ,1928-10-18,"С.ГОРОЧЕВЦИ, ТРЪН, ПЕРНИК",2010-06-02,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 136 от 2.06.2010 г. - Министерство на вътрешните работи","Със заповед № 1130/ 01.05.1949 г. е назначен за разузнавач III степен; със заповед № 9767/ 04.09.1950 г. е преназначен за разузнавач II степен; със заповед № 599/ 01.03.1951 г. е преназначен за ст. разузнавач; със заповед № 3027/ 17.05.1951 г. е преназначен за инспектор II степен; със заповед № 1938/ 14.08.1954 г. е преназначен за инспектор към СОУ на МВР; със заповед № 594/ 31.03.1960 г. е преназначен за зам. н-к отделение; със заповед № 5288/ 12.11.1968 г. е преназначен за зам. н-к отделение в управление II на КДС; със заповед № 64/ 02.01.1969 г. е преназначен за н-к отделение; със заповед № 2033/ 24.08.1972 г. е преназначен за зам. н-к отдел; със заповед № 1910/ 15.06.1974 г. е изпратен на 5 месечен курс в СССР; със заповед № 2074/ 07.05.1983 г. е преназначен за н-к отдел в управление II на ДС." КРУМ,СЛАВЧЕВ,ОПИНЧЕВ,,"С.АСПАРУХОВО, МЕДКОВЕЦ, МОНТАНА",2015-04-01,"Община Медковец","Неустановена принадлежност", КРУМ,СОТИРОВ,ТОДОРОВ,1937-11-12,"ГР.КРИВОДОЛ, КРИВОДОЛ, ВРАЦА",2013-10-30,"Община Криводол","Решение № 2-251 от 30.10.2013 г. - община Криводол","

Рег. дневник; картони - обр. 4 – 5 бр.; опис № 652а/ 02.08.1999 г. за унищожаване дело IА-2470 (Вр)

" КРУМ,СОТИРОВ,ТОДОРОВ,1937-11-12,"ГР.КРИВОДОЛ, КРИВОДОЛ, ВРАЦА",2016-01-14,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Враца","Решение № 2-592 от 14.01.2016 г. - кандидати за общински съветници – област Враца","Рег. дневник; картони - обр. 4 – 5 бр.; опис № 652а/ 02.08.1999 г. за унищожаване дело IА-2470 (Вр); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г." КРУМ,СПАСОВ,ЗАМФИРОВ,,"С.КОВАЧИЦА, ЛОМ, МОНТАНА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", КРУМ,СПАСОВ,ЗАМФИРОВ,,"С.КОВАЧИЦА, ЛОМ, МОНТАНА",2016-02-09,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Монтана","Неустановена принадлежност", КРУМ,СПАСОВ,НЕВРОКОПСКИ,1929-03-04,"С.КРУПНИК, СИМИТЛИ, БЛАГОЕВГРАД",2007-09-04,"Народно събрание","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1" КРУМ,СТАНКЕВ,АГОНЦЕВ,,"С.БАЛАНОВО, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2014-12-09,"Община Дупница","Неустановена принадлежност", КРУМ,СТЕФАНОВ,АЛЕКСАНДРОВ,,"С.ЧЕРНИ ВРЪХ, ВЪЛЧЕДРЪМ, МОНТАНА",2011-06-16,"Висша атестационна комисия","Неустановена принадлежност", КРУМ,СТЕФАНОВ,АРНАУДОВ,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2010-06-02,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", КРУМ,СТЕФАНОВ,КРУМОВ,,"ГР.БЯЛА, БЯЛА, ВАРНА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", КРУМ,СТЕФАНОВ,КРУМОВ,,"ГР.БЯЛА, БЯЛА, ВАРНА",2015-12-17,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Варна","Неустановена принадлежност", КРУМ,СТОЯНОВ,ВАСИЛЧЕВ,,"С.КРОМИДОВО, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2015-01-21,"Български олимпийски комитет","Неустановена принадлежност", КРУМ,СТОЯНОВ,ГЕОРГИЕВ,,"С.БЕЛИ ИСКЪР, САМОКОВ, СОФИЙСКА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", КРУМ,СТОЯНОВ,ГЕОРГИЕВ,,"С.ДОЛНА СЕКИРНА, БРЕЗНИК, ПЕРНИК",2015-05-27,"Община Брезник","Неустановена принадлежност", КРУМ,СТОЯНОВ,ЗЛАТКОВ,,"ГР.ПЕТРИЧ, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", КРУМ,ТОМОВ,ТОМОВ,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност", КРУМ,ТУНЕВ,КРИВОШИЕВ,1916-03-16,"ГР.ЛЕТНИЦА, ЛЕТНИЦА, ЛОВЕЧ",2015-02-04,"Община Ловеч","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1" КРУМ,ХАРАЛАМПИЕВ,КРУМОВ,,"ГР.СЕПТЕМВРИ, СЕПТЕМВРИ, ПАЗАРДЖИК",2015-05-19,"Община Септември","Неустановена принадлежност", КРУМ,ХАРАЛАМПИЕВ,МИЛУШЕВ,,"С.ЕРУЛ, ТРЪН, ПЕРНИК",2015-06-09,"Община Трън","Неустановена принадлежност", КРУМ,ХРИСТОВ,КРУМОВ,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2008-03-18,"КТ Подкрепа","Неустановена принадлежност", КРУМ,ХРИСТОВ,РАДОНОВ,,"ГР.БАНСКО, БАНСКО, БЛАГОЕВГРАД",2014-05-27,"Българска академия на науките","Неустановена принадлежност", КРУМ,ЦВЕТАНОВ,НИКОЛОВ,1943-04-26,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2009-06-29,"Народно събрание","Решение № 69 от 29.06.2009 г. - Народно събрание","Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; формализирана карта на лично дело IА-1660." КРУМ,ЦВЕТАНОВ,ТРИНГОВ,,"ГР.МОМЧИЛГРАД, МОМЧИЛГРАД, КЪРДЖАЛИ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", КРУМ,ЦОЛОВ,ВЪЛКОВ,,"ГР.КРУМОВГРАД, КРУМОВГРАД, КЪРДЖАЛИ",2012-10-10,"Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията","Неустановена принадлежност", КРУМ,ЯНКОВ,ЛЕЧЕВ,,"С.ОРИЗАРЕ, НЕСЕБЪР, БУРГАС",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", КРУМЧЕ,СТОЙЧКОВА,ШОПОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-03-18,"КТ Подкрепа","Неустановена принадлежност", КРУСТАЛЕНА,КОСТОВА,ТЕРЗИЕВА,,"С.ПРИСАД, СОЗОПОЛ, БУРГАС",2013-02-13,"Община Созопол","Неустановена принадлежност", КРУШКА,ВЛЪЧКОВА,АПОСТОЛОВА,,"ГР.ПЛИСКА, КАСПИЧАН, ШУМЕН",2014-06-18,"Длъжници към Държавна спестовна каса","Неустановена принадлежност", КРЪСТАН,ВЛАДИМИРОВ,КРЪСТЕВ,,"С.БАЛЮВИЦА, БЕРКОВИЦА, МОНТАНА",2010-06-02,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", КРЪСТАН,ГЕОРГИЕВ,СТОЕВ,,"С.ЯВРОВО, КУКЛЕН, ПЛОВДИВ",2015-10-14,"Община Родопи","Неустановена принадлежност", КРЪСТАН,ЙОРДАНОВ,НЕЙКОВ,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2015-07-16,"Община Плевен","Неустановена принадлежност", КРЪСТАН,МЛАДЕНОВ,БЕЛЧЕВ,,"С.ИСКРЕЦ, СВОГЕ, СОФИЙСКА",2009-10-14,"Национален осигурителен институт","Неустановена принадлежност", КРЪСТАН,ПАВЛОВ,МИКОВ,,"С.ПОЖАРЕВО, БОЖУРИЩЕ, СОФИЙСКА",2015-06-01,"Община Перник","Неустановена принадлежност", КРЪСТАН,СИМЕОНОВ,КРЪСТЕВ,,"ГР.СЛИВНИЦА, СЛИВНИЦА, СОФИЙСКА",2008-07-30,"Държавна агенция Държавен резерв и вoeнновременни запаси","Неустановена принадлежност", КРЪСТАН,СИМОНОВ,БОНЕВ,,"С.ВАРВАРА, СЕПТЕМВРИ, ПАЗАРДЖИК",2015-04-28,"Община Пазарджик","Неустановена принадлежност", КРЪСТАН,СТОЯНОВ,КРЪСТАНОВ,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", КРЪСТАН,ТОМОВ,ПУНТЕВ,,"С.КАЛУГЕРОВО, ЛЕСИЧОВО, ПАЗАРДЖИК",2015-04-28,"Община Лесичово","Неустановена принадлежност", КРЪСТАН,ТОМОВ,ПУНТЕВ,,"С.КАЛУГЕРОВО, ЛЕСИЧОВО, ПАЗАРДЖИК",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", КРЪСТАНА,АТАНАСОВА,КОВАНЛЪШКА,,"С.ЛЕВОЧЕВО, СМОЛЯН, СМОЛЯН",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", КРЪСТАНА,ВАСИЛЕВА,ПЕТРОВА-ПРАМАТАРОВА,,"С.АЛЕКСАНДРОВО, ПАВЕЛ БАНЯ, СТАРА ЗАГОРА",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност", КРЪСТАНА,ГЕОРГИЕВА,ПАЛОВСКА,,"С.ДОЛНА РИБНИЦА, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2011-07-12,"Община Петрич","Неустановена принадлежност", КРЪСТАНА,ИВАНОВА,СПАСОВА,,"С.ИСПЕРИХОВО, БРАЦИГОВО, ПАЗАРДЖИК",2015-04-21,"Община Брацигово","Неустановена принадлежност", КРЪСТАНКА,АТАНАСОВА,ШАКЛИЯН,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2007-09-04,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", КРЪСТАНКА,ГЕОРГИЕВА,ВИДЕВА,,"С.СЕМЧИНОВО, СЕПТЕМВРИ, ПАЗАРДЖИК",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност", КРЪСТАНКА,ГЕОРГИЕВА,МАРИНОВА,,"ГР.СТАМБОЛИЙСКИ, СТАМБОЛИЙСКИ, ПЛОВДИВ",2014-06-10,"Софийски университет Св. Климент Охридски","Неустановена принадлежност", КРЪСТАНКА,ДИМИТРОВА,СТОЙНЕВА,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", КРЪСТАНКА,СТОЯНОВА,КРЪСТЕВА,,"С.СЕМЧИНОВО, СЕПТЕМВРИ, ПАЗАРДЖИК",2015-04-28,"Община Пазарджик","Неустановена принадлежност", КРЪСТАНКА,ЦОНКОВА,ПЕТРОВА,,"ГР.ЗЛАТИЦА, ЗЛАТИЦА, СОФИЙСКА",2009-07-22,"Българска народна банка","Неустановена принадлежност", КРЪСТАНКА,ЦОНКОВА,ПЕТРОВА,,"ГР.ЗЛАТИЦА, ЗЛАТИЦА, СОФИЙСКА",2013-06-26,"Сосиете Женерал Експресбанк АД","Неустановена принадлежност", КРЪСТАНКА,ЦОНКОВА,ПЕТРОВА,,"ГР.ЗЛАТИЦА, ЗЛАТИЦА, СОФИЙСКА",2013-10-02,"Обединена българска банка","Неустановена принадлежност", КРЪСТЕНА,ГЕОРГИЕВА,КРЪСТЕВА,,"С.ГАГАНИЦА, БЕРКОВИЦА, МОНТАНА",2008-06-10,"Държавна агенция Архиви","Неустановена принадлежност", КРЪСТЕНА,ПЕТРОВА,АНГЕЛОВА,,"ГР.МОНТАНА, МОНТАНА, МОНТАНА",2015-03-11,"Община Берковица","Неустановена принадлежност", КРЪСТИН,ДИМОВ,КАЦАРОВ,,"ГР.КАЗАНЛЪК, КАЗАНЛЪК, СТАРА ЗАГОРА",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", КРЪСТИНА,АНГЕЛОВА,ЧОРБАДЖИЙСКА,,"С.ДОЛНО БОТЕВО, СТАМБОЛОВО, ХАСКОВО",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", КРЪСТИНА,АТАНАСОВА,ПОПОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-10-17,"Министерство на икономиката, енергетиката и туризма","Неустановена принадлежност", КРЪСТИНА,БОГДАНОВА,КОСТАДИНОВА,,"С.ОРЛОВЕЦ, ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-07-10,"Община Полски Тръмбеш","Неустановена принадлежност", КРЪСТИНА,БОРИСОВА,ГАЛОВА,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", КРЪСТИНА,БОРИСОВА,ГАЛОВА,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност", КРЪСТИНА,БОРИСОВА,ГОРАНОВА,,"ГР.ИСКЪР, ИСКЪР, ПЛЕВЕН",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност", КРЪСТИНА,ВИЧЕВА,КАЛЪЧЕВА,,"ГР.ПОМОРИЕ, ПОМОРИЕ, БУРГАС",2013-01-23,"Община Бургас","Неустановена принадлежност", КРЪСТИНА,ДИМИТРОВА,ГОЧЕВА,,"С.МИХАЛИЧ, ВЪЛЧИ ДОЛ, ВАРНА",2013-05-15,"Община Девня","Неустановена принадлежност", КРЪСТИНА,ДИНЧЕВА,САНДОВА,,"ГР.ЧИПРОВЦИ, ЧИПРОВЦИ, МОНТАНА",2015-04-07,"Община Чипровци","Неустановена принадлежност", КРЪСТИНА,ЖЕЛЕВА,СТОЯНОВА,,"С.БУЛАИР, ДОЛНИ ЧИФЛИК, ВАРНА",2013-03-06,"Община Руен","Неустановена принадлежност", КРЪСТИНА,ИВАНОВА,ПЕЛОВА,,"ГР.АПРИЛЦИ, АПРИЛЦИ, ЛОВЕЧ",2015-01-29,"Община Априлци","Неустановена принадлежност", КРЪСТИНА,ЙОРДАНОВА,ТОШЕВА,,"С.КАМЕНО ПОЛЕ, РОМАН, ВРАЦА",2013-11-13,"Община Враца","Неустановена принадлежност", КРЪСТИНА,КРЪСТЕВА,МРЪВКОВА,,"С.СТРАНДЖА, БОЛЯРОВО, ЯМБОЛ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", КРЪСТИНА,КЪНЧЕВА,ГАЙДАРОВА,,"С.ДОЛНО ЕЗЕРОВО, БУРГАС, БУРГАС",2009-10-14,"Национален осигурителен институт","Неустановена принадлежност", КРЪСТИНА,ЛЮБЕНОВА,ДИМИТРОВА,,"С.СКРЪТ, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", КРЪСТИНА,МИНЕВА,КОЛЕВА,,"С.МЕДЕН КЛАДЕНЕЦ, ТУНДЖА, ЯМБОЛ",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", КРЪСТИНА,МИНЕВА,ТРИФОНОВА,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", КРЪСТИНА,МИХАЙЛОВА,ДИМИТРОВА,,"ГР.БРАЦИГОВО, БРАЦИГОВО, ПАЗАРДЖИК",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", КРЪСТИНА,НИКОЛОВА,ГАНОВСКА,,"ГР.СЛАВЯНОВО, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2015-07-28,"Община Пордим","Неустановена принадлежност", КРЪСТИНА,ПЕНЧЕВА,КАЗАКОВА,,"ГР.ЦАР КАЛОЯН, ЦАР КАЛОЯН, РАЗГРАД",2011-06-29,"Агенция по геодезия, картография и кадастър","Неустановена принадлежност", КРЪСТИНА,ПЕТКОВА,ДЕВЕНСКА,,"С.МАЛОРАД, БОРОВАН, ВРАЦА",2015-03-24,"Община Вършец","Неустановена принадлежност", КРЪСТИНА,ПЕТКОВА,ЛИЧЕВА,,"ГР.ГАБРОВО, ГАБРОВО, ГАБРОВО",2016-01-19,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Габрово","Неустановена принадлежност", КРЪСТИНА,ПЕТКОВА,ПУРЕВА,,"С.ЛЕХЧЕВО, БОЙЧИНОВЦИ, МОНТАНА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", КРЪСТИНА,ПЕТКОВА,СТЕФАНОВА,,"С.МАЛЪК МАНАСТИР, ЕЛХОВО, ЯМБОЛ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", КРЪСТИНА,ПЕТРОВА,ДАСКАЛОВА,,"С.РАКЕВО, КРИВОДОЛ, ВРАЦА",2013-10-30,"Община Криводол","Неустановена принадлежност", КРЪСТИНА,СИМЕОНОВА,ЦАНКОВА,,"С.ГЛАВА, ЧЕРВЕН БРЯГ, ПЛЕВЕН",2015-07-07,"Община Кнежа","Неустановена принадлежност", КРЪСТИНА,СЛАВОВА,ЦВЕТКОВА,,"С.УСТИНА, РОДОПИ, ПЛОВДИВ",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност", КРЪСТИНКА,АНГЕЛОВА,ВАСИЛЕВА,,"С.ЖРЕБИНО, ЕЛХОВО, ЯМБОЛ",2011-02-23,"Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол","Неустановена принадлежност", КРЪСТИНКА,БИНЕВА,МАТЕВА,,"С.ГОРНА СТУДЕНА, СВИЩОВ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-07-17,"Община Свищов","Неустановена принадлежност", КРЪСТИНКА,ВАСИЛЕВА,ВЪЛЧЕВА,,"ГР.КУБРАТ, КУБРАТ, РАЗГРАД",2013-07-24,"Община Лясковец","Неустановена принадлежност", КРЪСТИНКА,ВАСИЛЕВА,ТОРТОРОЧЕВА,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2011-02-15,"Агенция ""Митници""","Неустановена принадлежност", КРЪСТИНКА,ГАНЧЕВА,ИВАНОВА,,"С.ИЗВОРИЩЕ, БУРГАС, БУРГАС",2013-01-29,"община Камено","Неустановена принадлежност", КРЪСТИНКА,ГЕНОВА,ХРИСТОВА,,"ГР.ДЪЛГОПОЛ, ДЪЛГОПОЛ, ВАРНА",2013-05-15,"Община Дългопол","Неустановена принадлежност", КРЪСТИНКА,ГЕОРГИЕВА,ВЕЛИКОВА,,"ГР.ШАБЛА, ШАБЛА, ДОБРИЧ",2016-01-19,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Добрич","Неустановена принадлежност", КРЪСТИНКА,ДИМИТРОВА,ТАСКОВА,,"ГР.ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-06-19,"Община Горна Оряховица","Неустановена принадлежност", КРЪСТИНКА,ДИМИТРОВА,ЦВЕТАНОВА,,"ГР.НИКОПОЛ, НИКОПОЛ, ПЛЕВЕН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", КРЪСТИНКА,ЖЕЛЯЗКОВА,ЖЕЛЕВА,,"С.КРУШАРИ, КРУШАРИ, ДОБРИЧ",2014-03-12,"Община Крушари","Неустановена принадлежност", КРЪСТИНКА,ИВАНОВА,ЦВЕТКОВА,,"С.ГОРИЦА, ПОМОРИЕ, БУРГАС",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", КРЪСТИНКА,ЙОРДАНОВА,ЖЕЛЕЗОВА,,"ГР.ПОПОВО, ПОПОВО, ТЪРГОВИЩЕ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", КРЪСТИНКА,МИХАЙЛОВА,КРЪСТЕВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2013-04-03,"Община Варна","Неустановена принадлежност", КРЪСТИНКА,ПЕНЕВА,ИЛИЕВА,,"ГР.ЛЕВСКИ, ЛЕВСКИ, ПЛЕВЕН",2015-02-04,"Община Ловеч","Неустановена принадлежност", КРЪСТИНКА,ХРИСТОВА,НИКОЛОВА,,"С.ОВЧАРОВО, ДОБРИЧКА, ДОБРИЧ",2016-01-19,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Добрич","Неустановена принадлежност", КРЪСТИНКА,ЦВЕТАНОВА,КОЛЕВА,,"С.ОРЕХОВИЦА, ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ, ПЛЕВЕН",2015-11-05,"Приватизирани предприятия - Плевен","Неустановена принадлежност", КРЪСТО,АНГЕЛОВ,КРЪСТЕВ,,"С.СЕПТЕМВРИЙЦИ, ВЪЛЧЕДРЪМ, МОНТАНА",2015-03-18,"Община Вълчедръм","Неустановена принадлежност", КРЪСТО,АСЕНОВ,КРЪСТЕВ,,"С.БУКОВЕЦ, БРУСАРЦИ, МОНТАНА",2015-03-18,"Община Брусарци","Неустановена принадлежност", КРЪСТО,АСЕНОВ,КРЪСТЕВ,,"С.БУКОВЕЦ, БРУСАРЦИ, МОНТАНА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", КРЪСТО,АСЕНОВ,КРЪСТЕВ,,"С.БУКОВЕЦ, БРУСАРЦИ, МОНТАНА",2016-02-09,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Монтана","Неустановена принадлежност", КРЪСТО,ЕВТИМОВ,СТЕФАНОВ,,"С.СЕПТЕМВРИЙЦИ, ВЪЛЧЕДРЪМ, МОНТАНА",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност", КРЪСТО,ЕВТИМОВ,СТЕФАНОВ,,"С.СЕПТЕМВРИЙЦИ, ВЪЛЧЕДРЪМ, МОНТАНА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", КРЪСТО,ЖИВКОВ,МИЛУШЕВ,,"ГР.ДИМОВО, ДИМОВО, ВИДИН",2010-06-02,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", КРЪСТО,ИВАНОВ,ВЪЛЧКОВ,,"С.ПОДГОРЕ, МАКРЕШ, ВИДИН",2016-01-06,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Видин","Неустановена принадлежност", КРЪСТО,ЙОРДАНОВ,КРЪСТЕВ,,"С.ТОШЕВЦИ, ГРАМАДА, ВИДИН",2013-08-07,"Община Грамада","Неустановена принадлежност", КРЪСТО,КРЪСТЕВ,ПЕТКОВ,,"С.ЖЕГЛИЦА, ВИДИН, ВИДИН",2013-09-18,"Община Видин","Неустановена принадлежност", КРЪСТО,МИТОВ,ПЕТКОВ,,"С.СРАЦИМИРОВО, ГРАМАДА, ВИДИН",2013-09-18,"Община Видин","Неустановена принадлежност", КРЪСТО,НИКОЛОВ,ЙОРДАНОВ,1943-09-04,"С.ЗАМФИР, ЛОМ, МОНТАНА",2015-04-01,"Община Лом","Решение № 2-483 от 01.04.2015 г. - община Лом","

Рег. дневник; картон обр. 6; протокол рег. № III-75/ 23.04.1990 г. с предложение за унищожаване дело IЯ-299 (Мх); Привлечен със заповед № 174/ 21.10.1987 г. и се води на отчет от кап. Томински.

" КРЪСТО,ПЕТРОВ,КРЪСТОВ,1950-02-02,"С.СМОЛЯНОВЦИ, МОНТАНА, МОНТАНА",2015-04-07,"Община Монтана","Решение № 2-488 от 07.04.2015 г. - община Монтана","

Рег. дневник; картони – обр. 4 и обр. 6; протокол рег. № III-71/ 23.04.1990 г. за унищожаване с протокол рег. № 54/ 26.03.1990 г. за унищожаване делото на Я/К ""Мак"".

" КРЪСТО,ПЕТРОВ,МИТОВ,,"ГР.МОНТАНА, МОНТАНА, МОНТАНА",2013-09-18,"Община Видин","Неустановена принадлежност", КРЪСТО,СПАСОВ,МАРИНОВ,,"С.ЧЕРНО ПОЛЕ, РУЖИНЦИ, ВИДИН",2013-10-09,"Община Ружинци","Неустановена принадлежност", КРЪСТО,ЦАКОВ,ГЕОРГИЕВ,,"С.БУКОВЕЦ, БРУСАРЦИ, МОНТАНА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", КРЪСТО,ЦВЕТАНОВ,ДРАГОЛОВ,,"ГР.КОЗЛОДУЙ, КОЗЛОДУЙ, ВРАЦА",2013-10-30,"Община Козлодуй","Неустановена принадлежност", КРЪСТЬО,АНГЕЛОВ,УЗУНОВ,,"С.МУСОМИЩА, ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, БЛАГОЕВГРАД",2016-02-18,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Кюстендил","Неустановена принадлежност", КРЪСТЬО,АСЕНОВ,КРЪСТЕВ,,"С.РУПЦИ, ЧЕРВЕН БРЯГ, ПЛЕВЕН",2010-09-29,"Регионални печатни издания","Неустановена принадлежност", КРЪСТЬО,АТАНАСОВ,КАРАКАШЕВ,,"ГР.ТОПОЛОВГРАД, ТОПОЛОВГРАД, ХАСКОВО",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", КРЪСТЬО,АТАНАСОВ,КРЪСТЕВ,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", КРЪСТЬО,АТАНАСОВ,КРЪСТЕВ,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", КРЪСТЬО,АТАНАСОВ,КРЪСТЕВ,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", КРЪСТЬО,АТАНАСОВ,НЕСТОРОВ,,"С.ЛЕСИЧОВО, ЛЕСИЧОВО, ПАЗАРДЖИК",2015-04-28,"Община Лесичово","Неустановена принадлежност", КРЪСТЬО,БОРИСОВ,ДОНЧЕВ,,"С.ЦАРЕВЕЦ, МЕЗДРА, ВРАЦА",2013-12-11,"Община Мездра","Неустановена принадлежност", КРЪСТЬО,БОРИСОВ,ИЛИЕВ,,"С.АКАНДЖИЕВО, БЕЛОВО, ПАЗАРДЖИК",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност", КРЪСТЬО,ВАСИЛЕВ,ИЛИЕВ,,"С.ЗЛАТНА ПАНЕГА, ЯБЛАНИЦА, ЛОВЕЧ",2015-02-04,"Община Луковит","Неустановена принадлежност", КРЪСТЬО,ГЕОРГИЕВ,АНДАСАРОВ,1947-05-18,"С.ЕЛЕШНИЦА, РАЗЛОГ, БЛАГОЕВГРАД",2011-04-28,"Община Разлог","Решение № 212 от 28.04.2011 г. - община Разлог","Рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр. и обр. 6; протокол рег. № 38/ 05.06.1990 г. за определяне за унищожаване на лично дело IЯ-361 (Бл)." КРЪСТЬО,ГЕОРГИЕВ,БИМБАЛОВ,,"С.ОРИЗАРИ, РОДОПИ, ПЛОВДИВ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", КРЪСТЬО,ГЕОРГИЕВ,ВАНГЕЛОВ,,"ГР.ЧЕПЕЛАРЕ, ЧЕПЕЛАРЕ, СМОЛЯН",2012-05-31,"Българска стопанска камара","Неустановена принадлежност", КРЪСТЬО,ГЕОРГИЕВ,КРЪСТЕВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2009-12-02,"Национална здравноосигурителна каса","Неустановена принадлежност", КРЪСТЬО,ГЕОРГИЕВ,ОПРОВ,,"С.ГИГЕН, ГУЛЯНЦИ, ПЛЕВЕН",2014-05-27,"Университет за национално и световно стопанство","Неустановена принадлежност", КРЪСТЬО,ГРОЗЕВ,КРЪСТЕВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2015-10-05,"Община Първомай","Неустановена принадлежност", КРЪСТЬО,ДАМЯНОВ,КРЪСТЕВ,,"С.СИНЬО БЪРДО, РОМАН, ВРАЦА",2014-01-15,"Община Роман","Неустановена принадлежност", КРЪСТЬО,ДЕМИРЕВ,АТАНАСОВ,,"С.МОРСКО, НЕСЕБЪР, БУРГАС",2013-02-13,"Община Несебър","Неустановена принадлежност", КРЪСТЬО,ДИМИТРОВ,КРЪСТЕВ,,"С.ТОДОРИЧЕНЕ, ЛУКОВИТ, ЛОВЕЧ",2015-02-04,"Община Луковит","Неустановена принадлежност", КРЪСТЬО,ДИМИТРОВ,МУХОВСКИ,1940-09-30,"ГР.ПАНАГЮРИЩЕ, ПАНАГЮРИЩЕ, ПАЗАРДЖИК",2010-06-02,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 136 от 2.06.2010 г. - Министерство на вътрешните работи","Със заповед № 4386/ 26.12.1974 г. е изпратен на 5 месечно обучение в школа на КГБ-Москва; № 950/ 25.03.1980 г. е назначен за н-к отделение; със заповед № 78/ 11.01.1982 г. е преназначен за зам. н-к отдел; със заповед № 1316/ 10.04.1986 г. е преназначен за н-к отдел." КРЪСТЬО,ДИМИТРОВ,МУХОВСКИ,1940-09-30,"ГР.ПАНАГЮРИЩЕ, ПАНАГЮРИЩЕ, ПАЗАРДЖИК",2013-11-20,"Средни училища","Решение № 2-259 от 20.11.2013 г. - училища по Закона за народната просвета","Със заповед № 4386/ 26.12.1974 г. е изпратен на 5 месечно обучение в школа на КГБ-Москва; № 950/ 25.03.1980 г. е назначен за н-к отделение; със заповед № 78/ 11.01.1982 г. е преназначен за зам. н-к отдел; със заповед № 1316/ 10.04.1986 г. е преназначен за н-к отдел." КРЪСТЬО,ДИМИТРОВ,РАЙЧЕВ,,"С.ЩЪРКОВО, ЛЕСИЧОВО, ПАЗАРДЖИК",2015-04-28,"Община Лесичово","Неустановена принадлежност", КРЪСТЬО,ДИМИТРОВ,СТАВРЕВ,,"С.ПОПИНЦИ, ПАНАГЮРИЩЕ, ПАЗАРДЖИК",2015-05-12,"Община Панагюрище","Неустановена принадлежност", КРЪСТЬО,ДЯКОВ,ГЕОРГИЕВ,,"С.ОВЧАРОВО, ДОБРИЧКА, ДОБРИЧ",2014-02-19,"Община Добричка","Неустановена принадлежност", КРЪСТЬО,ИВАНОВ,ДРАГАНОВ,,"С.БОЯНОВО, ЕЛХОВО, ЯМБОЛ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", КРЪСТЬО,ИВАНОВ,ЙОТОВ,,"С.СИНЬО БЪРДО, РОМАН, ВРАЦА",2014-01-15,"Община Роман","Неустановена принадлежност", КРЪСТЬО,ИВАНОВ,КРЪСТЕВ,,"ГР.ДИМИТРОВГРАД, ДИМИТРОВГРАД, ХАСКОВО",2010-06-02,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", КРЪСТЬО,ИВАНОВ,ТИПОВ,,"ГР.ХАДЖИДИМОВО, ХАДЖИДИМОВО, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", КРЪСТЬО,ИВАНОВ,ТИПОВ,,"ГР.ХАДЖИДИМОВО, ХАДЖИДИМОВО, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", КРЪСТЬО,ИВАНОВ,ЯНАЧКОВ,,"С.ЧЕРНИ БРЯГ, АНТОНОВО, ТЪРГОВИЩЕ",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", КРЪСТЬО,ИЛИЕВ,ВЕЧЕРКОВ,,"С.ЕЛЕШНИЦА, РАЗЛОГ, БЛАГОЕВГРАД",2011-07-06,"Община Белица","Неустановена принадлежност", КРЪСТЬО,ИЛИЕВ,КЪНЧЕВ,,"ГР.ПИРДОП, ПИРДОП, СОФИЙСКА",2010-06-02,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", КРЪСТЬО,ИЛИЕВ,ПЕТКОВ,1943-11-18,"ГР.ДИМОВО, ДИМОВО, ВИДИН",2007-04-24,"Европейски парламент","Решение № 1 от 24.04.2007 г. - кандидати за членове на Европейския парламент","Картон обр. 1 МНО-РУ; картон обр. 9 МНО-РУ; собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; документи от ръководилия го оперативен работник; акт за изразходване на парични средства за специални нужди" КРЪСТЬО,ИЛИЕВ,ПЕТКОВ,1943-11-18,"ГР.ДИМОВО, ДИМОВО, ВИДИН",2007-09-19,"Народно събрание","Решение № 15 от 19.09.2007 г. - Народно събрание","Картон обр. 1 МНО-РУ; картон обр. 9 МНО-РУ; собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; документи от ръководилия го оперативен работник; акт за изразходване на парични средства за специални нужди" КРЪСТЬО,ИЛИЕВ,ПЕТКОВ,1943-11-18,"ГР.ДИМОВО, ДИМОВО, ВИДИН",2011-06-16,"Висша атестационна комисия","Решение № 230 от 16.06.2011 г. - ВАК","Картон обр. 1 МНО-РУ; картон обр. 9 МНО-РУ; собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; документи от ръководилия го оперативен работник; акт за изразходване на парични средства за специални нужди" КРЪСТЬО,ИЛИЕВ,ПЕТКОВ,1943-11-18,"ГР.ДИМОВО, ДИМОВО, ВИДИН",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Решение № 2-172 от 26.04.2013 г. - лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Картон обр. 1 – 2 бр. ,обр. 2 и обр. 9; собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; документи от ръководилия го оперативен работник; акт за изразходване на парични средства за специални нужди" КРЪСТЬО,ЙОРДАНОВ,КРЪСТЕВ,,"ГР.ПЪРВОМАЙ, ПЪРВОМАЙ, ПЛОВДИВ",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност", КРЪСТЬО,ЙОРДАНОВ,КРЪСТЕВ,,"ГР.ПЪРВОМАЙ, ПЪРВОМАЙ, ПЛОВДИВ",2015-10-05,"Община Първомай","Неустановена принадлежност", КРЪСТЬО,КИРИЛОВ,МЛАДЕНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-06-05,"Министерство на културата","Неустановена принадлежност", КРЪСТЬО,КОНСТАНТИНОВ,ЗЛАТЕВ,,"С.БЕНКОВСКИ, МАРИЦА, ПЛОВДИВ",2014-04-09,"Русенски университет Ангел Кънчев","Неустановена принадлежност", КРЪСТЬО,КОНСТАНТИНОВ,КАЦКОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", КРЪСТЬО,КОНСТАНТИНОВ,ТОДОРОВ,,"ГР.МОНТАНА, МОНТАНА, МОНТАНА",2010-02-09,"Българска академия на науките","Неустановена принадлежност", КРЪСТЬО,КОСТАДИНОВ,КОМИТОВ,,"ГР.БЪЛГАРОВО, БУРГАС, БУРГАС",2010-06-02,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", КРЪСТЬО,КОСТАДИНОВ,КОМИТОВ,,"ГР.БЪЛГАРОВО, БУРГАС, БУРГАС",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност", КРЪСТЬО,КОСТАДИНОВ,КОМИТОВ,,"ГР.БЪЛГАРОВО, БУРГАС, БУРГАС",2013-07-17,"Банка Пиреос България АД","Неустановена принадлежност", КРЪСТЬО,ЛЕКОВ,СТАЛЕВ,,"ГР.ДИМИТРОВГРАД, ДИМИТРОВГРАД, ХАСКОВО",2012-06-05,"КТ Подкрепа","Неустановена принадлежност", КРЪСТЬО,ЛЮБЕНОВ,ТАНКОВ,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2015-04-28,"Община Пазарджик","Неустановена принадлежност", КРЪСТЬО,ЛЮБОМИРОВ,МИЛАНОВ,,"С.МЪРЧЕВО, БОЙЧИНОВЦИ, МОНТАНА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", КРЪСТЬО,МАРИНОВ,КРЪСТЕВ,,"С.ДОЛНИ ЛУКОВИТ, ИСКЪР, ПЛЕВЕН",2015-07-07,"Община Искър","Неустановена принадлежност", КРЪСТЬО,МИКОВ,КРЪСТЕВ,,"С.СТРУПЕЦ, РОМАН, ВРАЦА",2010-06-02,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", КРЪСТЬО,МИЛАДИНОВ,КРЪСТЕВ,,"ГР.БАНКЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", КРЪСТЬО,МИЛКОВ,МИЛКОВ,,"С.СТОЖЕР, ДОБРИЧКА, ДОБРИЧ",2014-02-19,"Община Добричка","Неустановена принадлежност", КРЪСТЬО,МИХАЙЛОВ,КРЪСТЕВ,,"ГР.САНДАНСКИ, САНДАНСКИ, БЛАГОЕВГРАД",2014-12-09,"Община Дупница","Неустановена принадлежност", КРЪСТЬО,НИКОЛОВ,КРЪСТЕВ,,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2014-07-29,"Минно-геоложки университет","Неустановена принадлежност", КРЪСТЬО,НИКОЛОВ,КЪТЕВ,1933-03-10,"С.КУНИНО, РОМАН, ВРАЦА",2008-09-16,"Държавна агенция по горите","Решение № 47 от 16.09.2008 г. - държавни агенции","Документи от ръководилите го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IА-481 (Шн); работно дело IР-110 (Шн)" КРЪСТЬО,НИКОЛОВ,ЯНЕВ,,"С.ЖЪЛТИ ЧАЛ, ИВАЙЛОВГРАД, ХАСКОВО",2008-02-12,Министерства,"Неустановена принадлежност", КРЪСТЬО,НИКОЛОВ,ЯНЕВ,,"С.ЖЪЛТИ ЧАЛ, ИВАЙЛОВГРАД, ХАСКОВО",2013-03-13,"Съюз на ловците и риболовците в България","Неустановена принадлежност", КРЪСТЬО,НИНОВ,КРЪСТЕВ,,"С.ТИПЧЕНИЦА, МЕЗДРА, ВРАЦА",2011-06-16,"Висша атестационна комисия","Неустановена принадлежност", КРЪСТЬО,ПАНАЙОТОВ,ПЕТРОВ,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", КРЪСТЬО,ПАНАЙОТОВ,ПЕТРОВ,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", КРЪСТЬО,ПАНАЙОТОВ,ПЕТРОВ,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", КРЪСТЬО,ПАРАСКЕВОВ,ТРЕНДАФИЛОВ,,"С.ХАЙРЕДИН, ХАЙРЕДИН, ВРАЦА",2007-09-04,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", КРЪСТЬО,ПАРАСКЕВОВ,ТРЕНДАФИЛОВ,,"С.ХАЙРЕДИН, ХАЙРЕДИН, ВРАЦА",2008-02-12,"Министерски съвет","Неустановена принадлежност", КРЪСТЬО,ПЕЕВ,КРЪСТЕВ,,"С.ДОБРЕВО, ДОБРИЧКА, ДОБРИЧ",2009-10-14,"Национален осигурителен институт","Неустановена принадлежност", КРЪСТЬО,ПЕЕВ,КРЪСТЕВ,,"С.ДОБРЕВО, ДОБРИЧКА, ДОБРИЧ",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност", КРЪСТЬО,ПЕТКОВ,КРАТУНКОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2010-06-02,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", КРЪСТЬО,ПЕТКОВ,КЪРПАРОВ,,"С.БЪТА, ПАНАГЮРИЩЕ, ПАЗАРДЖИК",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", КРЪСТЬО,ПЕТКОВ,КЪРПАРОВ,,"С.БЪТА, ПАНАГЮРИЩЕ, ПАЗАРДЖИК",2015-04-28,"Община Пазарджик","Неустановена принадлежност", КРЪСТЬО,ПЕТРОВ,КРЪСТЕВ,1953-10-05,"ГР.СВИЛЕНГРАД, СВИЛЕНГРАД, ХАСКОВО",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Решение № 95 от 28.10.2009 г. - следователи и дознатели","Със заповед № 3606/ 08.08.1990 г. е назначен за ст. следовател." КРЪСТЬО,ПЕТРОВ,КРЪСТЕВ,,"С.ЯСНО ПОЛЕ, МАРИЦА, ПЛОВДИВ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", КРЪСТЬО,ПЕТРОВ,КРЪСТЕВ,,"С.ЯСНО ПОЛЕ, МАРИЦА, ПЛОВДИВ",2015-09-30,"Община Марица","Неустановена принадлежност", КРЪСТЬО,ПЕТРОВ,ПЕТРОВ,,"С.ДЛЪГНЕВО, ДИМИТРОВГРАД, ХАСКОВО",2010-06-02,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", КРЪСТЬО,ПЕТРОВ,СПАСОВ,,"С.КАЛЕНИК, ВИДИН, ВИДИН",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", КРЪСТЬО,ПЕТРОВ,СПАСОВ,,"С.КАЛЕНИК, ВИДИН, ВИДИН",2013-09-18,"Община Видин","Неустановена принадлежност", КРЪСТЬО,ПЕТРОВ,СПАСОВ,,"С.КАЛЕНИК, ВИДИН, ВИДИН",2014-06-25,"Областни управители","Неустановена принадлежност", КРЪСТЬО,ПЕТРОВ,СПАСОВ,,"С.КАЛЕНИК, ВИДИН, ВИДИН",2016-01-06,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Видин","Неустановена принадлежност", КРЪСТЬО,ПЕТРОВ,СПАСОВ,,"С.КАЛЕНИК, ВИДИН, ВИДИН",2016-02-09,"Областни управи","Неустановена принадлежност", КРЪСТЬО,ПЕТРОВ,ТОФИШЕВ,,"С.ГРАДЕЦ, ВИДИН, ВИДИН",2013-09-18,"Община Видин","Неустановена принадлежност", КРЪСТЬО,ПЕТРОВ,ЧУКОВ,,"С.БЕЛАСИЦА, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2013-07-03,"Длъжници към Стопанска банка","Неустановена принадлежност", КРЪСТЬО,ПЕТРОВ,ЧУКОВ,,"С.БЕЛАСИЦА, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2014-05-27,"Университет за национално и световно стопанство","Неустановена принадлежност", КРЪСТЬО,РАШКОВ,ХРИСТОВ,1936-09-27,"С.СЕЛАНОВЦИ, ОРЯХОВО, ВРАЦА",2013-12-11,"Община Оряхово","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1" КРЪСТЬО,РУСИМОВ,ТОМОВ,,"С.ДРАГАНИЦА, ВЪРШЕЦ, МОНТАНА",2015-03-24,"Община Вършец","Неустановена принадлежност", КРЪСТЬО,СИМЕОНОВ,ДУКОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2014-02-24,"Висш дисциплинарен съд","Неустановена принадлежност", КРЪСТЬО,СОТИРОВ,ИВАНОВ,1945-05-07,"ГР.ПАНАГЮРИЩЕ, ПАНАГЮРИЩЕ, ПАЗАРДЖИК",2015-05-12,"Община Панагюрище","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1" КРЪСТЬО,СТЕФАНОВ,НЕМИГЕНЧЕВ,,"ГР.ПАНАГЮРИЩЕ, ПАНАГЮРИЩЕ, ПАЗАРДЖИК",2015-05-12,"Община Панагюрище","Неустановена принадлежност", КРЪСТЬО,СТОЯНОВ,ВЕЛИКОВ,,"С.КАТУНЦИ, САНДАНСКИ, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", КРЪСТЬО,СТОЯНОВ,КРИВОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", КРЪСТЬО,СТОЯНОВ,КРИВОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", КРЪСТЬО,ФИЛИПОВ,КОЦЕВ,,"С.ПАВОЛЧЕ, ВРАЦА, ВРАЦА",2013-11-13,"Община Враца","Неустановена принадлежност", КРЪСТЬО,ФИЛИПОВ,КОЦЕВ,,"С.ПАВОЛЧЕ, ВРАЦА, ВРАЦА",2016-01-14,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Враца","Неустановена принадлежност", КРЪСТЬО,ХРИСТОВ,КРАЧУНОВ,,"С.СТАРОСЕЛЦИ, ИСКЪР, ПЛЕВЕН",2015-07-16,"Община Плевен","Неустановена принадлежност", КРЪСТЬО,ХРИСТОВ,ПЕТКОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-10-23,"Община Бяла Слатина","Неустановена принадлежност", КРЪСТЮ,АЛЕКСИЕВ,МИЛЕВ,,"ГР.СЪЕДИНЕНИЕ, СЪЕДИНЕНИЕ, ПЛОВДИВ",2015-06-29,"Организатор на хазартни игри","Неустановена принадлежност", КРЪСТЮ,АНГЕЛОВ,ПОПОВ,,"С.ГЕОРГИ ДОБРЕВО, ЛЮБИМЕЦ, ХАСКОВО",2008-02-12,Министерства,"Неустановена принадлежност", КРЪСТЮ,АСПАРУХОВ,БАРАКОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2012-01-12,"Министерство на образованието","Неустановена принадлежност", КРЪСТЮ,АТАНАСОВ,ГУНЧЕВ,,"С.НИКОЛАЕВКА, СУВОРОВО, ВАРНА",2008-11-26,"Българска национална телевизия","Неустановена принадлежност", КРЪСТЮ,АТАНАСОВ,КОЛЕВ,,"С.НОВИ ИЗВОР, АСЕНОВГРАД, ПЛОВДИВ",2015-08-11,"Община Асеновград","Неустановена принадлежност", КРЪСТЮ,АТАНАСОВ,МАСЛАРОВ,,"С.РАВДА, НЕСЕБЪР, БУРГАС",2013-02-13,"Община Несебър","Неустановена принадлежност", КРЪСТЮ,АТАНАСОВ,СТАНИЛОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2008-02-12,"Министерски съвет","Неустановена принадлежност", КРЪСТЮ,АТАНАСОВ,СТАНИЛОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2007-09-04,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", КРЪСТЮ,БОРИСОВ,ДЕЛИИВАНОВ,,"ГР.ИВАЙЛОВГРАД, ИВАЙЛОВГРАД, ХАСКОВО",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", КРЪСТЮ,БОРИСОВ,КРЪСТЕВ,,"С.КОЗИЧИНО, ПОМОРИЕ, БУРГАС",2013-02-20,"Община Поморие","Неустановена принадлежност", КРЪСТЮ,ВАСИЛЕВ,КРЪСТЕВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2015-12-17,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Варна","Неустановена принадлежност", КРЪСТЮ,ВАСИЛЕВ,КУТИНОВ,,"С.МУСОМИЩА, ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, БЛАГОЕВГРАД",2011-07-27,"Община Благоевград","Неустановена принадлежност", КРЪСТЮ,ВЕЛИКОВ,ПЕЙКОВ,,"С.КАЦЕЛОВО, ДВЕ МОГИЛИ, РУСЕ",2011-08-09,"Агенция Пътна инфраструктура","Неустановена принадлежност", КРЪСТЮ,ВЪЛЕВ,ДЕМИРЕВ,,"С.МАЛОМИР, ТУНДЖА, ЯМБОЛ",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", КРЪСТЮ,ГЕОРГИЕВ,КРЪСТЕВ,,"С.СТЕФАН КАРАДЖА, ДОБРИЧКА, ДОБРИЧ",2015-12-17,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Варна","Неустановена принадлежност", КРЪСТЮ,ГЕОРГИЕВ,КРЪСТЕВ,,"С.ГОЛЕМАНОВО, КУЛА, ВИДИН",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", КРЪСТЮ,ГЕОРГИЕВ,КРЪСТЕВ,,"С.РУЕЦ, ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ",2010-06-02,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", КРЪСТЮ,ГЕОРГИЕВ,ЛАСКОВ,,"ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", КРЪСТЮ,ГЕОРГИЕВ,МУТАФЧИЕВ,,"С.МУСОМИЩА, ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, БЛАГОЕВГРАД",2015-04-01,"Община Медковец","Неустановена принадлежност", КРЪСТЮ,ГЕОРГИЕВ,СИВЧЕВ,,"С.МАЛОРАД, БОРОВАН, ВРАЦА",2013-10-15,"Община Борован","Неустановена принадлежност", КРЪСТЮ,ГЕОРГИЕВ,ТОМОВ,,"С.КОПРИВЛЕН, ХАДЖИДИМОВО, БЛАГОЕВГРАД",2011-05-27,"Община Хаджидимово","Неустановена принадлежност", КРЪСТЮ,ГЕОРГИЕВ,ТОМОВ,,"С.КОПРИВЛЕН, ХАДЖИДИМОВО, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", КРЪСТЮ,ГОРАНОВ,АНКОВ,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2008-02-12,"Министерски съвет","Неустановена принадлежност", КРЪСТЮ,ГОРАНОВ,АНКОВ,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2007-09-04,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", КРЪСТЮ,ДЕЛЧЕВ,РУЙНЕКОВ,,"ГР.ТРОЯН, ТРОЯН, ЛОВЕЧ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", КРЪСТЮ,ДЕЛЧЕВ,ТИНЕВ,,"С.ЧЕРЕПОВО, ХАРМАНЛИ, ХАСКОВО",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", КРЪСТЮ,ДИМИТРОВ,АНГЕЛОВ,,"С.КРУШОВИЦА, ДОЛНИ ДЪБНИК, ПЛЕВЕН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", КРЪСТЮ,ДИМИТРОВ,БАЦИЕВ,,"С.ЧОБА, БРЕЗОВО, ПЛОВДИВ",2015-08-11,"Община Брезово","Неустановена принадлежност", КРЪСТЮ,ДИМИТРОВ,ГРАМАТИКОВ,,"С.ЛЪКИ, ХАДЖИДИМОВО, БЛАГОЕВГРАД",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", КРЪСТЮ,ДИМИТРОВ,КРЪСТЕВ,,"ГР.ЗЕМЕН, ЗЕМЕН, ПЕРНИК",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", КРЪСТЮ,ДИМИТРОВ,МАРИНКОВ,1925-11-24,"С.МОМИНА КЛИСУРА, БЕЛОВО, ПАЗАРДЖИК",2015-04-16,"Община Белово","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1" КРЪСТЮ,ДИМИТРОВ,СЛАВОВ,,"С.ЦЕНОВО, ЧИРПАН, СТАРА ЗАГОРА",2014-06-18,"Университет по архитектура, строителство и геодезия","Неустановена принадлежност", КРЪСТЮ,ДИМИТРОВ,СТАВРЕВ,,"ГР.КАМЕНО, КАМЕНО, БУРГАС",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", КРЪСТЮ,ДОБРЕВ,ГЕОРГИЕВ,,"С.ПРИПЕК, АКСАКОВО, ВАРНА",2013-03-20,"Община Аксаково","Неустановена принадлежност", КРЪСТЮ,ДОБРЕВ,КРЪСТЕВ,,"С.КОМАРЕВО, ПРОВАДИЯ, ВАРНА",2013-05-21,"Община Провадия","Неустановена принадлежност", КРЪСТЮ,ДОЧЕВ,ПЕТРОВ,,"С.СЛОМЕР, ПАВЛИКЕНИ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-08-07,"Община Димово","Неустановена принадлежност", КРЪСТЮ,ДРАГАНОВ,НИЦОВ,,"С.СОМОВИТ, ГУЛЯНЦИ, ПЛЕВЕН",2008-12-18,"Българско национално радио","Неустановена принадлежност", КРЪСТЮ,ЕВТИМОВ,ГЕРГИНОВ,1944-09-19,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2008-06-10,"Държавна агенция Архиви","Решение № 37 от 10.06.2008 г. - държавни агенции и държавни комисии","Рег. дневник; картон обр. 6; протокол № 79/ 1990 г. за унищожаване на дело IЯ-3500" КРЪСТЮ,ЕФТИМОВ,ЦВЕТКОВ,,"С.ПРИСЕЛЦИ, АВРЕН, ВАРНА",2015-12-17,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Варна","Неустановена принадлежност", КРЪСТЮ,ЖЕЛЕВ,ПЕТРОВ,,"С.ВЛАДИМИРОВО, ДОБРИЧКА, ДОБРИЧ",2014-02-19,"Община Добричка","Неустановена принадлежност", КРЪСТЮ,ИВАНОВ,ДОКИМОВ,,"С.КЪПИНОВО, ГЕНЕРАЛ-ТОШЕВО, ДОБРИЧ",2015-05-19,"Приватизирани предприятия - Добрич","Неустановена принадлежност", КРЪСТЮ,ИВАНОВ,ИВАНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-04-09,"Пловдивски университет Паисий Хилендарски","Неустановена принадлежност", КРЪСТЮ,ИВАНОВ,КОДОШЕВ,,"С.КАЛОЯНОВО, КАЛОЯНОВО, ПЛОВДИВ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", КРЪСТЮ,ИВАНОВ,КОШУТОВ,,"С.ВРАБЕВО, ТРОЯН, ЛОВЕЧ",2015-02-11,"Община Троян","Неустановена принадлежност", КРЪСТЮ,ИВАНОВ,КРЪСТЕВ,,"С.ЙЕРУСАЛИМОВО, ЛЮБИМЕЦ, ХАСКОВО",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", КРЪСТЮ,ИВАНОВ,КРЪСТЕВ,1941-01-04,"С.ОВЧА МОГИЛА, СВИЩОВ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-08-04,"Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1" КРЪСТЮ,ИВАНОВ,КРЪСТЕВ,,"С.ГАЛАТИН, КРИВОДОЛ, ВРАЦА",2011-01-26,"Министерство на отбраната","Неустановена принадлежност", КРЪСТЮ,ИВАНОВ,КРЪСТЕВ,,"С.ЧЕРНОГОР, ГЛАВИНИЦА, СИЛИСТРА",2014-02-12,"Община Балчик","Неустановена принадлежност", КРЪСТЮ,ИВАНОВ,КРЪСТЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", КРЪСТЮ,ИВАНОВ,КРЪСТЕВ,,"С.АЛЕКСАНДРОВО, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2015-02-04,"Община Ловеч","Неустановена принадлежност", КРЪСТЮ,ИВАНОВ,МАЛАКОВ,,"С.МИНДЯ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2009-10-14,"Национален осигурителен институт","Неустановена принадлежност", КРЪСТЮ,ИВАНОВ,НАЙДЕНОВ,,"С.АЛЕКО КОНСТАНТИНОВО, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност", КРЪСТЮ,ИВАНОВ,НЕДЯЛКОВ,1933-03-14,"С.ЦАРЕВЕЦ, СВИЩОВ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-07-17,"Община Свищов","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1" КРЪСТЮ,ИВАНОВ,СТЕФАНОВ,,"ГР.АПРИЛЦИ, АПРИЛЦИ, ЛОВЕЧ",2016-02-04,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Ловеч","Неустановена принадлежност", КРЪСТЮ,ИВАНОВ,ТАНАНЕЕВ,,"С.САМОВОДЕНЕ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-06-11,"Община Велико Търново","Неустановена принадлежност", КРЪСТЮ,ИГНАТОВ,ПАПАЗОВ,,"С.КАРАИСЕН, ПАВЛИКЕНИ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2014-09-10,"Длъжници към банка Хеброс","Неустановена принадлежност", КРЪСТЮ,ИЛИЕВ,КЛЕЧАРОВ,,"ГР.ВЕЛИНГРАД, ВЕЛИНГРАД, ПАЗАРДЖИК",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност", КРЪСТЮ,ИЛИЕВ,СОТИРОВ,,"ГР.РАЗГРАД, РАЗГРАД, РАЗГРАД",2010-06-02,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", КРЪСТЮ,ЙОРДАНОВ,ГАЗДОВ,,"ГР.ЛЕТНИЦА, ЛЕТНИЦА, ЛОВЕЧ",2015-01-29,"Община Летница","Неустановена принадлежност", КРЪСТЮ,ЙОРДАНОВ,КРЪСТЕВ,,"ГР.ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2011-01-26,"Министерство на отбраната","Неустановена принадлежност", КРЪСТЮ,КОЛЕВ,ПАВЛОВ,1926-02-26,"ГР.ВЪЛЧИ ДОЛ, ВЪЛЧИ ДОЛ, ВАРНА",2013-07-24,"Община Лясковец","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1" КРЪСТЮ,КОНДЕВ,ГЕОРГИЕВ,,"С.БЛАТЕЦ, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", КРЪСТЮ,КРЪСТЕВ,МАНЧЕВ,,"ГР.СЪЕДИНЕНИЕ, СЪЕДИНЕНИЕ, ПЛОВДИВ",2015-10-28,"Община Съединение","Неустановена принадлежност", КРЪСТЮ,МЕТОДИЕВ,ТИПОВ,,"ГР.ХАДЖИДИМОВО, ХАДЖИДИМОВО, БЛАГОЕВГРАД",2011-05-27,"Община Хаджидимово","Неустановена принадлежност", КРЪСТЮ,МИРОСЛАВОВ,ВЕСЕЛИНКОВ,,"ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, БЛАГОЕВГРАД",2011-05-27,"Община Хаджидимово","Неустановена принадлежност", КРЪСТЮ,МИРОСЛАВОВ,ВЕСЕЛИНКОВ,,"ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", КРЪСТЮ,МИХАИЛОВ,КАМБУРОВ,,"С.ПОЛСКИ СЕНОВЕЦ, ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-07-10,"Община Полски Тръмбеш","Неустановена принадлежност", КРЪСТЮ,МИХАЙЛОВ,КРЪСТЕВ,,"ГР.БЯЛА СЛАТИНА, БЯЛА СЛАТИНА, ВРАЦА",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност", КРЪСТЮ,НЕНОВ,КРЪСТЕВ,,"С.РЪЖЕВО, КАЛОЯНОВО, ПЛОВДИВ",2014-05-27,"Българска академия на науките","Неустановена принадлежност", КРЪСТЮ,НИКОЛОВ,ДЕРМЕНДЖИЕВ,,"ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, БЛАГОЕВГРАД",2012-07-11,"Минно-геоложки университет ""Св. Иван Рилски""","Неустановена принадлежност", КРЪСТЮ,НИКОЛОВ,ИЛОВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2010-12-14,"Министерство на външните работи - посланици","Неустановена принадлежност", КРЪСТЮ,НИКОЛОВ,КРЪСТЕВ,,"С.ВЕХТОВО, ШУМЕН, ШУМЕН",2014-09-24,"Длъжници към банка Биохим","Неустановена принадлежност", КРЪСТЮ,НИКОЛОВ,СТАТЕВ,,"С.БОДРОВО, ДИМИТРОВГРАД, ХАСКОВО",2010-06-02,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", КРЪСТЮ,НИКОЛОВ,ХРИСТОВ,1934-09-27,"ГР.БЯЛА, БЯЛА, РУСЕ",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Решение № 2-469 от 24.02.2015 г. - Българска агенция по безопасност на храните","

Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документ за получено възнаграждение, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-1436 (Тщ); рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.

" КРЪСТЮ,НИКОЛОВ,ЯНКОВ,,"С.МАНАСТИР, ЛЪКИ, ПЛОВДИВ",2015-09-14,"Община Лъки","Неустановена принадлежност", КРЪСТЮ,ПАНТАЛЕЕВ,ЙОЧЕВ,,"С.БАЧЕВО, РАЗЛОГ, БЛАГОЕВГРАД",2011-04-28,"Община Разлог","Неустановена принадлежност", КРЪСТЮ,ПЕТКОВ,БАЛЕВСКИ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-10-30,"Община Козлодуй","Неустановена принадлежност", КРЪСТЮ,ПЕТКОВ,КРЪСТЕВ,,"С.СТРУПЕЦ, РОМАН, ВРАЦА",2010-06-02,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", КРЪСТЮ,ПЕТКОВ,КРЪСТЕВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2010-12-14,"Министерство на външните работи - посланици","Неустановена принадлежност", КРЪСТЮ,ПЕТКОВ,КРЪСТЕВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2014-01-28,"КТ Подкрепа","Неустановена принадлежност", КРЪСТЮ,ПЕТКОВ,ЛАЗАРОВ,,"С.ТАТАРИ, БЕЛЕНЕ, ПЛЕВЕН",2015-06-18,"Община Белене","Неустановена принадлежност", КРЪСТЮ,ПЕТКОВ,РАНГЕЛОВ,,"С.КАЛЕКОВЕЦ, МАРИЦА, ПЛОВДИВ",2015-09-30,"Община Марица","Неустановена принадлежност", КРЪСТЮ,ПЕТРОВ,ИВАНОВ,,"С.ПОРУЧИК КЪРДЖИЕВО, КРУШАРИ, ДОБРИЧ",2014-03-12,"Община Крушари","Неустановена принадлежност", КРЪСТЮ,ПЕТРОВ,КАМЕНОВ,,"ГР.КРИВОДОЛ, КРИВОДОЛ, ВРАЦА",2013-10-30,"Община Криводол","Неустановена принадлежност", КРЪСТЮ,ПЕТРОВ,НИКОЛОВ,,"ГР.КОЙНАРЕ, ЧЕРВЕН БРЯГ, ПЛЕВЕН",2013-07-03,"Длъжници към Стопанска банка","Неустановена принадлежност", КРЪСТЮ,САВОВ,КАПАНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-09-26,"Българска търговско-промишлена палата","Неустановена принадлежност", КРЪСТЮ,СИМЕОНОВ,КРЪСТЕВ,,"С.ГРАДЕЦ, КОТЕЛ, СЛИВЕН",2009-04-15,"Държавна агенция за метрология и технически надзор","Неустановена принадлежност", КРЪСТЮ,СТЕФАНОВ,ЗГУРЕВ,,"ГР.ЗЛАТАРИЦА, ЗЛАТАРИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-07-17,"Община Златарица","Неустановена принадлежност", КРЪСТЮ,СТЕФАНОВ,МИТЕВ,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2014-02-12,"Община Балчик","Неустановена принадлежност", КРЪСТЮ,СТИЛИЯНОВ,КРЪСТЕВ,,"ГР.СЕПТЕМВРИ, СЕПТЕМВРИ, ПАЗАРДЖИК",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", КРЪСТЮ,СТОЯНОВ,ГЕОРГИЕВ,,"С.ТЪРНАВА, ТУНДЖА, ЯМБОЛ",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", КРЪСТЮ,СТОЯНОВ,КРЪСТЕВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2015-12-01,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Неустановена принадлежност", КРЪСТЮ,ТОДОРОВ,ДАСКАЛОВ,,"С.МАЛОМИР, ТУНДЖА, ЯМБОЛ",2012-08-07,"Университет по архитектура, строителство и геодезия","Неустановена принадлежност", КРЪСТЮ,ТОДОРОВ,НАНЕВ,,"ГР.СТАМБОЛИЙСКИ, СТАМБОЛИЙСКИ, ПЛОВДИВ",2013-04-03,"Община Варна","Неустановена принадлежност", КРЪСТЮ,ХРИСТОВ,БРУСАРСКИ,,"С.РОГОЗЕН, ХАЙРЕДИН, ВРАЦА",2011-06-16,"Висша атестационна комисия","Неустановена принадлежност", КРЪСТЮ,ХРИСТОВ,КРЪСТЕВ,,"С.БАЛВАН, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-07-24,"Община Стражица","Неустановена принадлежност", КРЪСТЮ,ХРИСТОВ,ЦОЛОВ,,"С.БЕЛЕНЦИ, ЛУКОВИТ, ЛОВЕЧ",2010-06-02,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", КРЪСТЮ,ЦВЕТКОВ,КЪНЧЕВ,,"С.ТЪРНАК, БЯЛА СЛАТИНА, ВРАЦА",2013-10-23,"Община Бяла Слатина","Неустановена принадлежност", КРЪСТЮ,ЦОНЧЕВ,КРЪСТЕВ,,"С.ЧЕРНОГОРОВО, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", КРЪСТЮ,ЦОНЧЕВ,КРЪСТЕВ,,"С.ЧЕРНОГОРОВО, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2011-09-20,"Министерство на културата","Неустановена принадлежност", КРЪСТЮ,ЯНЕВ,ГЕОРГИЕВ,,ГЪРЦИЯ,2015-05-27,"Приватизирани предприятия - Кърджали","Неустановена принадлежност", КРЪСТЮ,ЯНКОВ,АНДОНОВ,,"ГР.ДЪЛГОПОЛ, ДЪЛГОПОЛ, ВАРНА",2013-05-15,"Община Дългопол","Неустановена принадлежност", КРЪСТЮ,ЯНКОВ,ЯНЕВ,,"ГР.КАРНОБАТ, КАРНОБАТ, БУРГАС",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", КРЪСТЮ,ЯНЧЕВ,ИЛИЕВ,,"С.ТОДОРИЧЕНЕ, ЛУКОВИТ, ЛОВЕЧ",2015-02-04,"Община Луковит","Неустановена принадлежност", КРЪСТЯНА,ПЕТРОВА,СПИРИДОНОВА,,"С.ГАЛАТИН, КРИВОДОЛ, ВРАЦА",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност", КСЕНИЯ,ИВАНОВА,КУМЧЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", КСЕНИЯ,ЙОВЧЕВА,ПЕНЧЕВА,,"С.СИНДЕЛ, АВРЕН, ВАРНА",2013-05-15,"Община Девня","Неустановена принадлежност", КСЕНИЯ,ЙОТОВА,ГЕОРГИЕВА,,"С.СЛАВОТИН, МОНТАНА, МОНТАНА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", КСЕНИЯ,ЙОТОВА,ГЕОРГИЕВА,,"С.СЛАВОТИН, МОНТАНА, МОНТАНА",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", КСЕНИЯ,ЙОТОВА,ГЕОРГИЕВА,,"С.СЛАВОТИН, МОНТАНА, МОНТАНА",2015-04-07,"Община Монтана","Неустановена принадлежност", КСЕНИЯ,СЛАВЯНОВА,ГЕОРГИЕВА,,"ГР.ДРЯНОВО, ДРЯНОВО, ГАБРОВО",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност", КСЕНИЯ,СЛАВЯНОВА,ГЕОРГИЕВА,,"ГР.ДРЯНОВО, ДРЯНОВО, ГАБРОВО",2016-01-19,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Габрово","Неустановена принадлежност", КУБРАТ,МИТРИН,ХРИСТОВ,,"ГР.ПЕТРИЧ, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2011-07-12,"Община Петрич","Неустановена принадлежност", КУБРАТ,ХРИСТОВ,НИКОЛОВ,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2015-05-27,"Община Земен","Неустановена принадлежност", КУДИНКА,ИВАНОВА,ЦВЕТКОВА,,"С.ГЛАВАН, СИЛИСТРА, СИЛИСТРА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", КУДРЕТ,НЕЖДЕТ,ИБРЯМ,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2014-03-12,"Община Крушари","Неустановена принадлежност", КУЗИ,МИНКОВ,КУЗЕВ,,"С.КОИЛОВЦИ, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2015-07-16,"Община Плевен","Неустановена принадлежност", КУЗМА,ДИНКОВ,КУЗМОВ,1934-03-24,"С.БРЯГОВО, ПЪРВОМАЙ, ПЛОВДИВ",2015-09-30,"Община Пловдив","Решение № 2-558 от 30.09.2015 г. - община Пловдив","Разходни документи, отчетени от щатни служители; документи от ръководил го щатен служител, съдържащи се в дело № 972; картони – обр. 1 – 2 бр.и обр. 2." КУЗМАН,АНГЕЛОВ,КУЗОВ,,"С.МРАМОРЕН, ВРАЦА, ВРАЦА",2015-06-18,"Община Белене","Неустановена принадлежност", КУЗМАН,АСЕНОВ,ИВАНОВ,,"С.ПРИПЕК, ДЖЕБЕЛ, КЪРДЖАЛИ",2014-10-22,"Община Джебел","Неустановена принадлежност", КУЗМАН,АТАНАСОВ,МАРИНКОВ,,"ГР.БЕЛОВО, БЕЛОВО, ПАЗАРДЖИК",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", КУЗМАН,АТАНАСОВ,МАРИНКОВ,,"ГР.БЕЛОВО, БЕЛОВО, ПАЗАРДЖИК",2015-04-16,"Община Белово","Неустановена принадлежност", КУЗМАН,ГЕОРГИЕВ,КУЗМАНОВ,,"ГР.ДЪЛГОПОЛ, ДЪЛГОПОЛ, ВАРНА",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", КУЗМАН,ДИМИТРОВ,ДИМОВ,,"ГР.КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност", КУЗМАН,ДИМИТРОВ,ДИМОВ,,"ГР.КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2013-10-09,"Длъжници към ОББ","Неустановена принадлежност", КУЗМАН,ДИМИТРОВ,КАЛОФЕРОВ,,"ГР.КУКЛЕН, КУКЛЕН, ПЛОВДИВ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", КУЗМАН,ДИМИТРОВ,ПАНИЧАРОВ,,"С.ДЪБРАВИТЕ, БЕЛОВО, ПАЗАРДЖИК",2015-04-16,"Община Белово","Неустановена принадлежност", КУЗМАН,ДИМИТРОВ,ПЕТРОВ,,"С.КРАПЧЕНЕ, МОНТАНА, МОНТАНА",2012-06-14,"Министерство на труда и социалната политика","Неустановена принадлежност", КУЗМАН,ДИМИТРОВ,ПЕТРОВ,,"С.ОЩАВА, КРЕСНА, БЛАГОЕВГРАД",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", КУЗМАН,ЗАПРЯНОВ,ТОДЕВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", КУЗМАН,ИВАНОВ,ГЕЛОВ,,"ГР.СМОЛЯН, СМОЛЯН, СМОЛЯН",2009-12-02,"Национална здравноосигурителна каса","Неустановена принадлежност", КУЗМАН,ИЛИЕВ,КАМЕНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-10-30,"Община Криводол","Неустановена принадлежност", КУЗМАН,ЙОСИФОВ,ПОГОНЧЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-01-29,"Българска асоциация Спорт за всички","Неустановена принадлежност", КУЗМАН,НИКОЛОВ,КУЗДОВ,,"С.ЗАМФИРОВО, БЕРКОВИЦА, МОНТАНА",2015-03-11,"Община Берковица","Неустановена принадлежност", КУЗМАН,ПЕТКОВ,ЖИВКОВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2010-09-29,"Регионални печатни издания","Неустановена принадлежност", КУЗМАН,ПЕТРОВ,КУЗМАНОВ,,"С.МАЛОРАД, БОРОВАН, ВРАЦА",2013-10-15,"Община Борован","Неустановена принадлежност", КУЗМАН,ТОДОРОВ,КУЗМАНОВ,,"ГР.ХАРМАНЛИ, ХАРМАНЛИ, ХАСКОВО",2011-08-09,"Агенция Пътна инфраструктура","Неустановена принадлежност", КУЗМАН,ХРИСТОВ,ПЕТКОВ,,"ГР.ОРЯХОВО, ОРЯХОВО, ВРАЦА",2015-04-01,"Община Лом","Неустановена принадлежност", КУЗМАН,ЯНКОВ,СТОЕВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2015-09-30,"Община Пловдив","Неустановена принадлежност", КУЗО,НИКОЛОВ,РИБНИКОВ,,"С.МЕНЕНКЬОВО, БЕЛОВО, ПАЗАРДЖИК",2015-04-16,"Община Белово","Неустановена принадлежност", КУЛКА,МИНЧЕВА,КОЗУМОВА,,"С.ОТЕЦ ПАИСИЕВО, КАЛОЯНОВО, ПЛОВДИВ",2015-09-09,"Община Калояново","Неустановена принадлежност", КУМАН,ЖЕКОВ,ТОДОРОВ,,"С.СЪРНЕЦ, ТЕРВЕЛ, ДОБРИЧ",2013-11-06,"Централна кооперативна банка","Неустановена принадлежност", КУМАН,ЖЕКОВ,ТОДОРОВ,,"С.СЪРНЕЦ, ТЕРВЕЛ, ДОБРИЧ",2014-03-12,"Община Тервел","Неустановена принадлежност", КУМАН,ЖЕКОВ,ТОДОРОВ,,"С.СЪРНЕЦ, ТЕРВЕЛ, ДОБРИЧ",2014-06-18,"Длъжници към Държавна спестовна каса","Неустановена принадлежност", КУМАН,КРУМОВ,БУРДЖИЕВ,,"С.ОРЕХОВО, ЧЕПЕЛАРЕ, СМОЛЯН",2015-08-11,"Община Асеновград","Неустановена принадлежност", КУНА,ГЕОРГИЕВА,ФИЛИПОВА,,"С.ЯБЪЛЧЕВО, РУЕН, БУРГАС",2013-03-06,"Община Руен","Неустановена принадлежност", КУНА,ЙОРДАНОВА,ГЕОРГИЕВА,,"С.ДРАМА, ТУНДЖА, ЯМБОЛ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", КУНА,НИКОЛОВА,НИКОЛОВА,,"ГР.ТРЯВНА, ТРЯВНА, ГАБРОВО",2014-01-28,"Община Трявна","Неустановена принадлежност", КУНА,ПЕНКОВА,ПЕТРОВА,,"С.БАТАК, ПАВЛИКЕНИ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-06-26,"Община Павликени","Неустановена принадлежност", КУНА,РАЛЧЕВА,БОЖКОВА,,"С.СОКОЛОВО, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2015-02-18,"Община Угърчин","Неустановена принадлежност", КУНА,ТОНЕВА,КРЪНЧЕВА,,"С.МЕДОВО, БРАТЯ ДАСКАЛОВИ, СТАРА ЗАГОРА",2013-05-29,"Длъжници към банка МИНЕРАЛБАНК","Неустановена принадлежност", КУНА,ХРИСТОВА,МАРИНОВА,,"С.МОРАВА, СВИЩОВ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-10-02,"Обединена българска банка","Неустановена принадлежност", КУНА,ХРИСТОВА,НИКОЛОВА,,"С.БЕЛОВИЦА, ХИСАРЯ, ПЛОВДИВ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", КУНИ,КОЛЕВ,СЪБЕВ,,"ГР.КАРНОБАТ, КАРНОБАТ, БУРГАС",2013-01-09,"Община Карнобат","Неустановена принадлежност", КУНИ,КОЛЕВ,СЪБЕВ,,"ГР.КАРНОБАТ, КАРНОБАТ, БУРГАС",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", КУНИ,КОЛЕВ,СЪБЕВ,,"ГР.КАРНОБАТ, КАРНОБАТ, БУРГАС",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност", КУНИ,КОЛЕВ,СЪБЕВ,,"ГР.КАРНОБАТ, КАРНОБАТ, БУРГАС",2015-12-01,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Неустановена принадлежност", КУНИ,МИНДОВ,КУНЕВ,,"С.НЕВЕСТИНО, КАРНОБАТ, БУРГАС",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност", КУНКА,АСЕНОВА,ДАШЕВА,,"С.НИКУДИН, СТРУМЯНИ, БЛАГОЕВГРАД",2008-06-10,"Държавна агенция Архиви","Неустановена принадлежност", КУНКА,АТАНАСОВА,КИСКИНОВА,,"ГР.ЛЯСКОВЕЦ, ЛЯСКОВЕЦ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-08-04,"Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Неустановена принадлежност", КУНКА,АТАНАСОВА,ПОПОВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2015-06-18,"Приватизирани предприятия - Пловдив","Неустановена принадлежност", КУНКА,ГЕОРГИЕВА,ВЛАЕВА,,"ГР.СЪЕДИНЕНИЕ, СЪЕДИНЕНИЕ, ПЛОВДИВ",2015-10-28,"Община Съединение","Неустановена принадлежност", КУНКА,ГЕОРГИЕВА,ПАНЧЕВА,,"ГР.КАРЛОВО, КАРЛОВО, ПЛОВДИВ",2012-06-05,"Министерство на културата","Неустановена принадлежност", КУНКА,ГЕОРГИЕВА,ПАНЧЕВА,,"ГР.КАРЛОВО, КАРЛОВО, ПЛОВДИВ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", КУНКА,ИВАНОВА,ИГНАТОВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", КУНКА,КИРИЛОВА,НЕДЕЛЧЕВА,,"С.СТРЕЛЦИ, БРЕЗОВО, ПЛОВДИВ",2015-08-11,"Община Брезово","Неустановена принадлежност", КУНКА,КОСТАДИНОВА,ГЕНЕВСКА,,"ГР.КОПРИВЩИЦА, КОПРИВЩИЦА, СОФИЙСКА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", КУНКА,КРЪСТЕВА,ЖЕКОВА,,"С.ХРИЩЕНИ, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2009-04-15,"Държавна агенция за метрология и технически надзор","Неустановена принадлежност", КУНКА,ПЕНЧЕВА,ГЕШЕВА,,"ГР.АСЕНОВГРАД, АСЕНОВГРАД, ПЛОВДИВ",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност", КУНКА,РАДНЕВА,СПАСОВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност", КУНКА,ТОТЕВА,МАНЕВА,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2014-01-28,"Община Трявна","Неустановена принадлежност", КУНО,КУЗМАНОВ,ГЕОРГИЕВ,,"С.РЕСЕЛЕЦ, ЧЕРВЕН БРЯГ, ПЛЕВЕН",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност", КУНО,КУЗМАНОВ,ГЕОРГИЕВ,,"С.РЕСЕЛЕЦ, ЧЕРВЕН БРЯГ, ПЛЕВЕН",2015-07-28,"Община Червен бряг","Неустановена принадлежност", КУНО,ЦВЕТАНОВ,КАЛИНОВ,,"С.БАЙКАЛ, ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ, ПЛЕВЕН",2015-06-23,"Община Долна Митрополия","Неустановена принадлежност", КУНО,ЦВЕТАНОВ,КАЛИНОВ,,"С.БАЙКАЛ, ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ, ПЛЕВЕН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", КУНЧО,АПОСТОЛОВ,КУНЕВ,,"С.ЕКЗАРХ АНТИМОВО, КАРНОБАТ, БУРГАС",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", КУНЧО,ВАСИЛЕВ,ИГНАТОВ,,"С.МЕЧКА, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност", КУНЧО,ВАСИЛЕВ,ИГНАТОВ,,"С.МЕЧКА, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2014-08-12,"Медицински университет - Плевен","Неустановена принадлежност", КУНЧО,ВЕЛЕВ,КУНЕВ,,"С.ЕКЗАРХ АНТИМОВО, КАРНОБАТ, БУРГАС",2011-06-16,"Висша атестационна комисия","Неустановена принадлежност", КУНЧО,ВЕЛЕВ,КУНЕВ,,"С.ЕКЗАРХ АНТИМОВО, КАРНОБАТ, БУРГАС",2012-07-11,"Медицински университет - София","Неустановена принадлежност", КУНЧО,ВЕЛЕВ,КУНЕВ,,"С.ЕКЗАРХ АНТИМОВО, КАРНОБАТ, БУРГАС",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност", КУНЧО,ЕКИМОВ,НЕДКОВ,,"ГР.ГАБРОВО, ГАБРОВО, ГАБРОВО",2016-01-19,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Габрово","Неустановена принадлежност", КУНЧО,КИРИЛОВ,КАРАДЖОВ,,"ГР.ВЕЛИНГРАД, ВЕЛИНГРАД, ПАЗАРДЖИК",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", КУНЧО,СТАНЮВ,ДЕШЕВ,,"С.ЕНИЦА, КНЕЖА, ПЛЕВЕН",2010-06-02,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", КУНЧО,СТОЙЧЕВ,СТОЙЧЕВ,,"ГР.КАМЕНО, КАМЕНО, БУРГАС",2010-06-22,"Служба Военна полиция","Неустановена принадлежност", КУНЧО,ТОДОРОВ,КАЛЕВ,,"С.КЛИКАЧ, КАРНОБАТ, БУРГАС",2013-01-09,"Община Карнобат","Неустановена принадлежност", КУНЧО,ТОДОРОВ,КУНЕВ,,"ГР.СЕВЛИЕВО, СЕВЛИЕВО, ГАБРОВО",2014-09-24,"Длъжници към банка Биохим","Неустановена принадлежност", КУНЬО,ДИМОВ,КОЛЕВ,,"ГР.БАЛЧИК, БАЛЧИК, ДОБРИЧ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", КУНЬО,ИВАНОВ,МАНОЛОВ,1954-03-24,"С.КАЛИПЕТРОВО, СИЛИСТРА, СИЛИСТРА",2010-06-02,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 136 от 2.06.2010 г. - Министерство на вътрешните работи","Със заповед № К-422/ 01.02.1980 г. е назначен за разузнавач; със заповед № 234/ 14.08.1984 г. е преназначен за разузнавач във ВГУ; със заповед № 70/ 12.03.1986 г. е преназначен за ст. разузнавач; със заповед № 157/ 02.10.1987 г. е преназначен за инспектор." КУНЬО,ЙОВЧЕВ,КУНЕВ,,"С.КОЛАРОВО, РАДНЕВО, СТАРА ЗАГОРА",2011-06-16,"Висша атестационна комисия","Неустановена принадлежност", КУНЮ,КУНЕВ,СТАНЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-05-29,"Длъжници към банка МИНЕРАЛБАНК","Неустановена принадлежност", КУПЕН,АНГЕЛОВ,КУПЕНОВ,,"ГР.ПОМОРИЕ, ПОМОРИЕ, БУРГАС",2010-06-02,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", КУПЕН,СТЕФАНОВ,КУПЕНОВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2008-02-12,Министерства,"Неустановена принадлежност", КУРТА,СТОЯНОВА,ТОЧЕВА,,"С.КАЛЧЕВО, ТУНДЖА, ЯМБОЛ",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност", КУРТИ,ГЕОРГИЕВ,КУРТЕВ,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2015-06-29,"Организатор на хазартни игри","Неустановена принадлежност", КУРТИ,ИВАНОВ,КУРТЕВ,,"С.ГЛУФИШЕВО, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", КУРТИ,СТОЯНОВ,КУРТЕВ,,"С.САВИНО, ТУНДЖА, ЯМБОЛ",2014-11-13,"Бургаски университет Проф. д-р Асен Златаров","Неустановена принадлежност", КУТИ,ДОБРЕВ,КУТЕВ,,"С.КОВАЧИТЕ, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност", КУЦАР,ИЛИЕВ,ИЛИЕВ,,"С.ЛЕВСКИ, СУВОРОВО, ВАРНА",2013-05-29,"Община Суворово","Неустановена принадлежност", КУЧО,НИКОЛОВ,ВАСИЛЕВ,,"С.ВЛАДИНЯ, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2015-02-04,"Община Ловеч","Неустановена принадлежност", КЪДРИ,АХМЕДОВ,УЛАНОВ,,"ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, БЛАГОЕВГРАД",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", КЪДРИ,СЮЛЕЙМАНОВ,МАШЕВ,,"С.РИБНОВО, ГЪРМЕН, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", КЪДРИНКА,ВЕЛИЧКОВА,КЪДРИНОВА,,ИТАЛИЯ,2009-12-09,"Печатни издания","Неустановена принадлежност", КЪЙМЕТ,МЮМЮН,ХАЛИЛ,,"С.БЕЛИ ВИР, ЧЕРНООЧЕНЕ, КЪРДЖАЛИ",2014-03-19,"Община Черноочене","Неустановена принадлежност", КЪЙМЕТ,РЕДЖЕБ,ТУРГУТ,1965-02-10,"С.ДРОПЛА, БАЛЧИК, ДОБРИЧ",2009-06-29,"Народно събрание","Решение № 69 от 29.06.2009 г. - Народно събрание","Документи от ръководилия я щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; лично дело IА-30818; работно дело IР-16587." КЪЙМЕТ,РЕДЖЕБ,ТУРГУТ,1965-02-10,"С.ДРОПЛА, БАЛЧИК, ДОБРИЧ",2014-02-12,"Община Балчик","Решение № 2-308 от 12.02.2014 г. - община Балчик","

Документи от ръководилия я щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; лично дело IА-30818; работно дело IР-16587.

" КЪЙМЕТ,ШЕВКЕТОВА,ОСМАНОВА,,"С.ЯБЪЛКОВЕЦ, АРДИНО, КЪРДЖАЛИ",2014-10-29,"Община Ардино","Неустановена принадлежност", КЪНА,ДИМИТРОВА,ДЖЕНКОВА,,"С.МАМАРЧЕВО, БОЛЯРОВО, ЯМБОЛ",2015-11-05,"Приватизирани предприятия - Ямбол","Неустановена принадлежност", КЪНА,МИНЧЕВА,ДЯКОВА,,"ГР.ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО, ГЕНЕРАЛ-ТОШЕВО, ДОБРИЧ",2014-02-12,"Община Генерал Тошево","Неустановена принадлежност", КЪНА,МИНЧЕВА,ДЯКОВА,,"ГР.ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО, ГЕНЕРАЛ-ТОШЕВО, ДОБРИЧ",2016-01-19,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Добрич","Неустановена принадлежност", КЪНЧО,АНГЕЛИНОВ,КУРУМИЛЕВ,,"ГР.ШИПКА, КАЗАНЛЪК, СТАРА ЗАГОРА",2008-09-16,"Държавна агенция по горите","Неустановена принадлежност", КЪНЧО,АНГЕЛОВ,ФИЛИПОВ,,"С.БОСИЛКОВЦИ, БЯЛА, РУСЕ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", КЪНЧО,БОЖАНОВ,МИЛАНОВ,,"С.ЦЕНОВО, ЦЕНОВО, РУСЕ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", КЪНЧО,БОНЕВ,БОШНАКОВ,,"ГР.ТРЯВНА, ТРЯВНА, ГАБРОВО",2014-01-28,"Община Трявна","Неустановена принадлежност", КЪНЧО,БОРИСОВ,КРЪСТЕВ,,"ГР.НОВИ ПАЗАР, НОВИ ПАЗАР, ШУМЕН",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност", КЪНЧО,БОЧЕВ,МАРИНОВ,,"С.ЛИСЕЦ, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2016-02-04,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Ловеч","Неустановена принадлежност", КЪНЧО,ВЕЛИЧКОВ,ТРИФОНОВ,,"ГР.ТРЯВНА, ТРЯВНА, ГАБРОВО",2016-01-19,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Габрово","Неустановена принадлежност", КЪНЧО,ВЪРБАНОВ,ПЕТКОВ,,"С.БАЛКАНСКИ, РАЗГРАД, РАЗГРАД",2015-11-17,"Община Разград","Неустановена принадлежност", КЪНЧО,ГАНЧЕВ,КЪНЧЕВ,,"С.МОМИН СБОР, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-06-11,"Община Велико Търново","Неустановена принадлежност", КЪНЧО,ГЕНЧЕВ,КЪНЕВ,,"С.КАЛОЯНОВЕЦ, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", КЪНЧО,ГЕОРГИЕВ,БОЯДЖИЕВ,,"ГР.БОБОШЕВО, БОБОШЕВО, КЮСТЕНДИЛ",2014-12-03,"Община Бобошево","Неустановена принадлежност", КЪНЧО,ГЕОРГИЕВ,КАЛМУКОВ,,"С.КАРАИСЕН, ПАВЛИКЕНИ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-07-17,"Община Свищов","Неустановена принадлежност", КЪНЧО,ГЕОРГИЕВ,КЪНЕВ,,"С.БОТЕВО, ТУНДЖА, ЯМБОЛ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", КЪНЧО,ГЕОРГИЕВ,КЪНЧЕВ,,"С.БРЕСТНИЦА, ЯБЛАНИЦА, ЛОВЕЧ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", КЪНЧО,ГЕОРГИЕВ,КЮВБАШИЕВ,,"С.ДЪЛБОКИ, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2008-09-16,"Държавна агенция по горите","Неустановена принадлежност", КЪНЧО,ГЕОРГИЕВ,ЛИЧЕВ,,"С.ПИПЕРКОВО, ЦЕНОВО, РУСЕ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", КЪНЧО,ГЕОРГИЕВ,ПОПОВ,,"С.ХАН АСПАРУХОВО, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2014-07-23,"Химикотехнологичен и металургичен университет","Неустановена принадлежност", КЪНЧО,ГЕОРГИЕВ,ЦЕНОВ,,"ГР.БОБОШЕВО, БОБОШЕВО, КЮСТЕНДИЛ",2014-12-03,"Община Бобошево","Неустановена принадлежност", КЪНЧО,ГЕОРГИЕВ,ЦЕНОВ,,"ГР.БОБОШЕВО, БОБОШЕВО, КЮСТЕНДИЛ",2016-02-18,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Кюстендил","Неустановена принадлежност", КЪНЧО,ДАЧЕВ,КЪНЧЕВ,,"С.ГЛОЖЕНЕ, ТЕТЕВЕН, ЛОВЕЧ",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност", КЪНЧО,ДЖЕНДОВ,ДЪНЕКОВ,,"ГР.КОТЕЛ, КОТЕЛ, СЛИВЕН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", КЪНЧО,ДИМИТРОВ,АНГЕЛОВ,,"С.СКОБЕЛЕВО, РОДОПИ, ПЛОВДИВ",2008-07-09,"Национален статистически институт","Неустановена принадлежност", КЪНЧО,ДИМИТРОВ,КИРОВ,,"ГР.ПАНАГЮРИЩЕ, ПАНАГЮРИЩЕ, ПАЗАРДЖИК",2011-01-26,"Министерство на отбраната","Неустановена принадлежност", КЪНЧО,ДИМИТРОВ,КИРОВ,1957-07-29,"ГР.ПАНАГЮРИЩЕ, ПАНАГЮРИЩЕ, ПАЗАРДЖИК",2013-03-13,"Министерство на отбраната","Решение № 2-150 от 13.03.2013 г. - лица по отменения § 12","Със заповед № Р-018/ 05.10.1982 г. е назначен за разузнавач VI степен; изпратен на 10 месечен курс в СССР; със заповед № Р-024/ 21.09.1983 г. е преназначен за пом. н-к на отдел." КЪНЧО,ДИМИТРОВ,КЪНЕВ,,"ГР.БОРОВО, БОРОВО, РУСЕ",2015-07-22,"Приватизирани предприятия - Русе","Неустановена принадлежност", КЪНЧО,ДИМИТРОВ,ЛАЛЕВ,,"С.ПРИСЕЛЦИ, НЕСЕБЪР, БУРГАС",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", КЪНЧО,ДИМИТРОВ,ЛАНГОВ,,"С.МУРСАЛЕВО, КОЧЕРИНОВО, КЮСТЕНДИЛ",2014-12-09,"Община Кочериново","Неустановена принадлежност", КЪНЧО,ДИМИТРОВ,СЪБЕВ,1952-09-08,"ГР.СЕВЛИЕВО, СЕВЛИЕВО, ГАБРОВО",2013-07-03,"Длъжници към Стопанска банка","Решение № 2-203 от 03.07.2013 г. - лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 - длъжници към Стопанска банка ","

Рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр. и обр. 6; писмо вх. № 1464/ 19.03.1990 г. за унищожаване с протокол № 316/ 09.03.1990 г. делата на аг. ""Радой"".

" КЪНЧО,ДИМОВ,НИКОЛОВ,,"С.ДАСКАЛ-АТАНАСОВО, РАДНЕВО, СТАРА ЗАГОРА",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", КЪНЧО,ДОБРЕВ,ВЕЛЕВ,,"С.РУЕН, РУЕН, БУРГАС",2012-12-12,"Община Айтос","Неустановена принадлежност", КЪНЧО,ДОНЕВ,СТОЕВ,,"С.ПОБЕДА, ДОБРИЧКА, ДОБРИЧ",2013-11-06,"Централна кооперативна банка","Неустановена принадлежност", КЪНЧО,ДОНЕВ,СТОЕВ,,"С.ПОБЕДА, ДОБРИЧКА, ДОБРИЧ",2014-02-19,"Община Добрич","Неустановена принадлежност", КЪНЧО,ДОНЕВ,СТОЕВ,,"С.ПОБЕДА, ДОБРИЧКА, ДОБРИЧ",2014-06-18,"Длъжници към Държавна спестовна каса","Неустановена принадлежност", КЪНЧО,ДОЧЕВ,ГЕОРГИЕВ,,"С.ЛИСЕЦ, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2015-02-04,"Община Ловеч","Неустановена принадлежност", КЪНЧО,ДОЧЕВ,КЪНЧЕВ,,"С.СЕННИК, СЕВЛИЕВО, ГАБРОВО",2008-09-16,"Държавна агенция по горите","Неустановена принадлежност", КЪНЧО,ДРАГНЕВ,КЪНЧЕВ,,"С.БАЛВАН, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2010-06-02,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", КЪНЧО,ЖЕЧЕВ,КАЛЧЕВ,,"С.ГРАДИНАРОВО, ПРОВАДИЯ, ВАРНА",2013-05-21,"Община Провадия","Неустановена принадлежност", КЪНЧО,ИВАНОВ,ГЮНОВ,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", КЪНЧО,ИВАНОВ,ГЮНОВ,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", КЪНЧО,ИВАНОВ,ДАЧЕВ,,"ГР.КАБЛЕШКОВО, ПОМОРИЕ, БУРГАС",2013-02-20,"Община Поморие","Неустановена принадлежност", КЪНЧО,ИВАНОВ,ДЮЛГЕРОВ,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2013-04-03,"Община Варна","Неустановена принадлежност", КЪНЧО,ИВАНОВ,КИРЯКОВ,,"ГР.АЙТОС, АЙТОС, БУРГАС",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", КЪНЧО,ИВАНОВ,КОЕВ,,"ГР.ПЛАЧКОВЦИ, ТРЯВНА, ГАБРОВО",2014-01-28,"Община Трявна","Неустановена принадлежност", КЪНЧО,ИВАНОВ,МАРАНГОЗОВ,,"ГР.АЙТОС, АЙТОС, БУРГАС",2007-09-04,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", КЪНЧО,ИВАНОВ,МАРАНГОЗОВ,,"ГР.АЙТОС, АЙТОС, БУРГАС",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", КЪНЧО,ИВАНОВ,МАРАНГОЗОВ,,"ГР.АЙТОС, АЙТОС, БУРГАС",2013-01-23,"Община Бургас","Неустановена принадлежност", КЪНЧО,ИВАНОВ,МАРАНГОЗОВ,,"ГР.АЙТОС, АЙТОС, БУРГАС",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност", КЪНЧО,ИВАНОВ,МИТОВ,,"ГР.ПАНАГЮРИЩЕ, ПАНАГЮРИЩЕ, ПАЗАРДЖИК",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", КЪНЧО,ИВАНОВ,ПАПАЗОВ,,"ГР.КАЗАНЛЪК, КАЗАНЛЪК, СТАРА ЗАГОРА",2012-07-25,"Конфедерация на независимите синдикати в България","Неустановена принадлежност", КЪНЧО,ИВАНОВ,РАШКОВ,,"С.КОЗИЦА, ПОПОВО, ТЪРГОВИЩЕ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", КЪНЧО,ИВАНОВ,РУСЕВ,,"С.КУКОРЕВО, ТУНДЖА, ЯМБОЛ",2010-06-02,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", КЪНЧО,ИЛИЕВ,БОЯДЖИЕВ,,"ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-06-11,"Община Велико Търново","Неустановена принадлежност", КЪНЧО,ИЛИЕВ,ДРАГНЕВ,,"ГР.СМЯДОВО, СМЯДОВО, ШУМЕН",2013-11-27,"Длъжници към Добруджанска банка","Неустановена принадлежност", КЪНЧО,ИЛИЕВ,ДРАГНЕВ,,"ГР.СМЯДОВО, СМЯДОВО, ШУМЕН",2014-10-08,"Длъжници към Първа частна банка","Неустановена принадлежност", КЪНЧО,ИЛИЕВ,СТАВРЕВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2013-01-16,"Министерство на правосъдието","Неустановена принадлежност", КЪНЧО,ИЦКОВ,ИЦКОВ,,"ГР.ИСПЕРИХ, ИСПЕРИХ, РАЗГРАД",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", КЪНЧО,ИЦКОВ,ИЦКОВ,,"ГР.ИСПЕРИХ, ИСПЕРИХ, РАЗГРАД",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", КЪНЧО,ИЦКОВ,ИЦКОВ,,"ГР.ИСПЕРИХ, ИСПЕРИХ, РАЗГРАД",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", КЪНЧО,ЙОРДАНОВ,ИВАНОВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2012-07-11,"Минно-геоложки университет ""Св. Иван Рилски""","Неустановена принадлежност", КЪНЧО,ЙОРДАНОВ,НЕДЕЛЧЕВ,,"С.ДРЯНОВЕЦ, РАЗГРАД, РАЗГРАД",2015-11-17,"Община Разград","Неустановена принадлежност", КЪНЧО,ЙОРДАНОВ,СТАЙКОВ,,"М.ГОЛЕМИ РЪТ, ЕЛЕНА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-06-05,"Община Елена","Неустановена принадлежност", КЪНЧО,КИРОВ,КРУМОВ,,"ГР.АХТОПОЛ, ЦАРЕВО, БУРГАС",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", КЪНЧО,КИРОВ,КРУМОВ,,"ГР.АХТОПОЛ, ЦАРЕВО, БУРГАС",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", КЪНЧО,КОЙЧЕВ,КЪНЧЕВ,,"С.КОЕВЦИ, ТРЯВНА, ГАБРОВО",2014-01-28,"Община Трявна","Неустановена принадлежност", КЪНЧО,КОЛЕВ,ГАНЕВ,,"ГР.КАЗАНЛЪК, КАЗАНЛЪК, СТАРА ЗАГОРА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", КЪНЧО,КОЛЕВ,КОЛЕВ,,"ГР.КАЗАНЛЪК, КАЗАНЛЪК, СТАРА ЗАГОРА",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", КЪНЧО,КОЛЕВ,КОЛЕВ,,"ГР.КАЗАНЛЪК, КАЗАНЛЪК, СТАРА ЗАГОРА",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", КЪНЧО,КОЛЕВ,КЪНЕВ,,"ГР.ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО, ГЕНЕРАЛ-ТОШЕВО, ДОБРИЧ",2016-01-19,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Добрич","Неустановена принадлежност", КЪНЧО,КРУМОВ,ПЕТРОВ,,"С.ХАДЖИДИМИТРОВО, СВИЩОВ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2008-09-16,"Държавна агенция по горите","Неустановена принадлежност", КЪНЧО,КЪНЧЕВ,ДОЛАПЧИЕВ,,"ГР.САМОКОВ, САМОКОВ, СОФИЙСКА",2015-02-18,"Български туристически съюз","Неустановена принадлежност", КЪНЧО,ЛЮБЕНОВ,ИВАНОВ,,"С.АСПАРУХОВО, ЛЕВСКИ, ПЛЕВЕН",2015-07-07,"Община Левски","Неустановена принадлежност", КЪНЧО,ЛЮБОМИРОВ,ПЕТРОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-06-14,"Министерство на труда и социалната политика","Неустановена принадлежност", КЪНЧО,МАРИНОВ,ЙОВЧЕВ,,"С.ОСТРИЦА, ДВЕ МОГИЛИ, РУСЕ",2015-01-29,"Българска асоциация Спорт за всички","Неустановена принадлежност", КЪНЧО,МАРИНОВ,КЪНЧЕВ,,"С.МЕТЛИЧИНА, ВЪЛЧИ ДОЛ, ВАРНА",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност", КЪНЧО,МАРИНОВ,МИТЕВ,,"С.ВЕЛЧОВЦИ, ТРЯВНА, ГАБРОВО",2014-01-28,"Община Трявна","Неустановена принадлежност", КЪНЧО,МАРКОВ,СТОЙЧЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-03-09,"Социологически агенции","Неустановена принадлежност", КЪНЧО,МАРКОВ,СТОЙЧЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-10-30,"Конфедерация на работодателите и индустриалците в България","Неустановена принадлежност", КЪНЧО,МИНЕВ,НЕДЯЛКОВ,,"ГР.ТРЯВНА, ТРЯВНА, ГАБРОВО",2014-01-28,"Община Трявна","Неустановена принадлежност", КЪНЧО,МИНЧЕВ,КОЛАРОВ,,"ГР.ПРОВАДИЯ, ПРОВАДИЯ, ВАРНА",2014-07-15,"Университет по хранителни технологии","Неустановена принадлежност", КЪНЧО,МИХАЙЛОВ,ПАРПАРОВ,,"С.ПЪРВЕНЕЦ, РОДОПИ, ПЛОВДИВ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", КЪНЧО,МИХНЕВ,СТОЙЧЕВ,,"С.ОРИЗАРЕ, НЕСЕБЪР, БУРГАС",2014-09-24,"Длъжници към банка Биохим","Неустановена принадлежност", КЪНЧО,МИХОВ,МИХОВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2011-01-26,"Министерство на отбраната","Неустановена принадлежност", КЪНЧО,МИХОВ,СТЕФАНОВ,,"С.МЪГЛЕН, АЙТОС, БУРГАС",2012-12-12,"Община Айтос","Неустановена принадлежност", КЪНЧО,НЕНОВ,ЧОЛАКОВ,,"ГР.ТРЯВНА, ТРЯВНА, ГАБРОВО",2014-03-24,"Великотърновски университет Св. Св. Кирил и Методий","Неустановена принадлежност", КЪНЧО,НИКОЛАЕВ,КЪНЕВ,,"С.ИВАНЧА, ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2014-12-03,"Висше военноморско училище ""Никола Йонков Вапцаров""-Варна","Неустановена принадлежност", КЪНЧО,НИКОЛОВ,КОНОВ,,"ГР.ЛОЗНИЦА, ЛОЗНИЦА, РАЗГРАД",2015-11-11,"Община Лозница","Неустановена принадлежност", КЪНЧО,ПАВЛОВ,БОКОВ,,"С.ХАЙРЕДИН, ХАЙРЕДИН, ВРАЦА",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", КЪНЧО,ПАВЛОВ,БОКОВ,,"С.ХАЙРЕДИН, ХАЙРЕДИН, ВРАЦА",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", КЪНЧО,ПЕНЧЕВ,КЪНЧЕВ,,"С.СТРАЖАТА, ТРЯВНА, ГАБРОВО",2015-07-22,"Приватизирани предприятия - Русе","Неустановена принадлежност", КЪНЧО,ПЕНЧЕВ,СТАНЧЕВ,,"ГР.ТРЯВНА, ТРЯВНА, ГАБРОВО",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", КЪНЧО,ПЕТКОВ,БОНЕВ,,"ГР.ПЛАЧКОВЦИ, ТРЯВНА, ГАБРОВО",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", КЪНЧО,ПЕТКОВ,БОНЕВ,,"ГР.ПЛАЧКОВЦИ, ТРЯВНА, ГАБРОВО",2015-12-17,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Варна","Неустановена принадлежност", КЪНЧО,ПЕТКОВ,МИРЧОВ,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2013-10-30,"Община Криводол","Неустановена принадлежност", КЪНЧО,ПЕТРОВ,ГАНЕВ,,"С.САДОВО, СУНГУРЛАРЕ, БУРГАС",2010-06-02,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", КЪНЧО,ПЕТРОВ,ИЛИЕВ,,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", КЪНЧО,ПЕТРОВ,КЪНЕВ,,"С.СМОЛНИЦА, ДОБРИЧКА, ДОБРИЧ",2014-02-19,"Община Добричка","Неустановена принадлежност", КЪНЧО,ПЕТРОВ,МОНЕВ,,"ГР.КАРНОБАТ, КАРНОБАТ, БУРГАС",2013-02-13,"Община Созопол","Неустановена принадлежност", КЪНЧО,РАДЕВ,КЪНЕВ,,"С.ЕЗЕРЧЕ, ЦАР КАЛОЯН, РАЗГРАД",2012-07-04,"Конфедерация на независимите синдикати в България","Неустановена принадлежност", КЪНЧО,СВЕТОЗАРОВ,КЪНЧЕВ,,"С.СТАМБОЛОВО, ПАВЛИКЕНИ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2010-06-02,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", КЪНЧО,СПАСОВ,СТЕФАНОВ,,"ГР.ДУПНИЦА, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2010-06-02,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", КЪНЧО,СТЕФАНОВ,КЪНЕВ,,"С.ЧИНТУЛОВО, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност", КЪНЧО,СТОЯНОВ,РУСЕВ,,"ГР.КЕРМЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", КЪНЧО,СТОЯНОВ,РУСЕВ,,"ГР.КЕРМЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", КЪНЧО,СТРАТИЕВ,НЕЙЧЕВ,,"ГР.АЙТОС, АЙТОС, БУРГАС",2012-12-12,"Община Айтос","Неустановена принадлежност", КЪНЧО,ТРИФОНОВ,ЧАМОВ,1944-11-01,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2012-07-11,"Медицински университет - София","Решение № 2-33 от 11.07.2012 г. - Медицински университет - София","Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 1015/ 27.02.1990 г. за унищожаване с протокол № 130/ 02.1990 г. личното и работното дело на ""Гошо""." КЪНЧО,ТРИФОНОВ,ЧАМОВ,1944-11-01,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Решение № 2-84 от 03.10.2012 г. - Министерство на здравеопазването","Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 1015/ 27.02.1990 г. за унищожаване с протокол № 130/ 02.1990 г. личното и работното дело на ""Гошо""." КЪНЧО,ХРИСТОВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.СЕВЛИЕВО, СЕВЛИЕВО, ГАБРОВО",2016-01-19,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Габрово","Неустановена принадлежност", КЪНЧО,ХРИСТОВ,ДОБРЕВ,,"С.ЙОВОВЦИ, ТРЯВНА, ГАБРОВО",2014-01-28,"Община Трявна","Неустановена принадлежност", КЪНЧО,ХРИСТОВ,ИЛИЕВ,,"ГР.КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2014-11-26,"Община Кърджали","Неустановена принадлежност", КЪНЧО,ХРИСТОВ,КРЪСТЕВ,,"С.АГАТОВО, СЕВЛИЕВО, ГАБРОВО",2014-02-05,"Община Севлиево","Неустановена принадлежност", КЪНЧО,ХРИСТОВ,КЪНЧЕВ,,"С.ПРЕСЕЛЕНЦИ, ГЕНЕРАЛ-ТОШЕВО, ДОБРИЧ",2014-03-12,"Община Крушари","Неустановена принадлежност", КЪНЧО,ЦАНКОВ,КЪНЕВ,,"ГР.КАЗАНЛЪК, КАЗАНЛЪК, СТАРА ЗАГОРА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", КЪНЧО,ЯНЕВ,ФИЛИПОВ,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2009-05-21,"Европейски парламент","Неустановена принадлежност", КЪНЧО,ЯНЕВ,ФИЛИПОВ,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", КЪНЧО,ЯНЕВ,ФИЛИПОВ,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", КЪНЧО,ЯНЕВ,ФИЛИПОВ,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", КЪНЬО,ИВАНОВ,КЪНЕВ,,"С.СЕННИК, СЕВЛИЕВО, ГАБРОВО",2013-07-03,"Длъжници към Стопанска банка","Неустановена принадлежност", КЪНЬО,МИТЕВ,ПЕНЕВ,,"С.БЯЛО ПОЛЕ, ОПАН, СТАРА ЗАГОРА",2010-09-29,"Регионални печатни издания","Неустановена принадлежност", КЪНЬО,ХРИСТОВ,ЛАМБОВ,,"ГР.ЕЛХОВО, ЕЛХОВО, ЯМБОЛ",2010-06-02,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", КЪНЮ,ГЕОРГИЕВ,КЪНЕВ,,"С.СЛАВЯНЦИ, СУНГУРЛАРЕ, БУРГАС",2013-02-27,"Община Сунгурларе","Неустановена принадлежност", КЪНЮ,ДИМОВ,КЪНЕВ,,"С.СЛАВЯНЦИ, СУНГУРЛАРЕ, БУРГАС",2013-02-27,"Община Сунгурларе","Неустановена принадлежност", КЪНЮ,ДРАГНЕВ,ГЕЧЕВ,1933-09-03,"С.СТОКИТЕ, СЕВЛИЕВО, ГАБРОВО",2008-09-16,"Държавна агенция по горите","Решение № 47 от 16.09.2008 г. - държавни агенции","Рег. дневник; картон обр. 4; протокол рег. № С КА-45/ 28.03.1990 г. с предложение за унищожаване на лично дело I-ПВ-32 (Шумен)" КЪНЮ,ЖЕЛЕВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.НОВА ЗАГОРА, НОВА ЗАГОРА, СЛИВЕН",2014-02-12,"Разследващи полицаи","Неустановена принадлежност", КЪНЮ,ИВАНОВ,КЪНЕВ,,"С.ТОПЧИИ, РАЗГРАД, РАЗГРАД",2015-11-17,"Община Разград","Неустановена принадлежност", КЪНЮ,ИЛИЕВ,КЪНЕВ,1937-01-05,"ГР.ЗАВЕТ, ЗАВЕТ, РАЗГРАД",2015-11-05,"Община Завет","Решение № 2-571 от 05.11.2015 г. - община Завет","

Рег. дневник; картони – обр. 4 и обр. 6; протокол рег. № 556/ 01.03.1990 г. за унищожаване материалите на ""Липа"".

" КЪНЮ,КЪНЕВ,КЪНЕВ,,"ГР.ОПАКА, ОПАКА, ТЪРГОВИЩЕ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", КЪНЮ,ПЕТРОВ,СЛАВКОВ,,"С.ГОРСКО КАЛУГЕРОВО, СУХИНДОЛ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-07-10,"Община Сухиндол","Неустановена принадлежност", КЪНЮ,ТОДОРОВ,ЖЕКОВ,,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", КЪНЮ,ТОДОРОВ,ЖЕКОВ,,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", КЪНЮ,ТОТЕВ,ДИМИТРОВ,,"С.БАТИШНИЦА, ДВЕ МОГИЛИ, РУСЕ",2011-08-09,"Агенция Пътна инфраструктура","Неустановена принадлежност", КЯЗИМ,АКИФ,ХАЛИЛ,1960-01-29,"С.МЛЕЧИНО, АРДИНО, КЪРДЖАЛИ",2014-10-29,"Община Ардино","Решение № 2-419 от 29.10.2014 г. - община Ардино","

Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-2196 (Кж) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 7 бр. и обр. 6; протокол рег. № КА 12/ 20.03.1990 г. с предложение за унищожаване лично дело IА-2196 (Кж) (налично); протокол рег. № КА 15/ 26.03.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело IР-1948 (Кж).

" КЯЗИМ,АЛИЕВ,ТЕРЗИЕВ,1935-08-30,"ГР.СЕВЛИЕВО, СЕВЛИЕВО, ГАБРОВО",2014-02-05,"Община Севлиево","Решение № 2-305 от 05.02.2014 г. - община Севлиево","

Рег. дневник; картони – обр. 4 – 7 бр. и обр. 6; писмо вх. № 1464/ 19.03.1990 г. за унищожаване с протокол рег. № 316/ 09.03.1990 г. материалите на аг. ""Серви"".

" КЯЗИМ,АЛИОВ,ЛЮТОВ,,"С.ЛЮТОВО, БЕЛИЦА, БЛАГОЕВГРАД",2011-07-06,"Община Белица","Неустановена принадлежност", КЯЗИМ,АПТИЛЯЗИМ,ИБРЯМ,,"С.КОСТИНО, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2012-12-12,"Община Айтос","Неустановена принадлежност", КЯЗИМ,АПТИЛЯЗИМ,ИБРЯМ,,"С.КОСТИНО, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", КЯЗИМ,АХМЕД,МУСТАФА,,"С.ДЪСКОТНА, РУЕН, БУРГАС",2015-12-01,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Неустановена принадлежност", КЯЗИМ,ДЖАМАЛОВ,БАЛДЖИЕВ,,"С.ДЕБРЕН, ГЪРМЕН, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", КЯЗИМ,ИСМАИЛ,САЛИФ,,"С.РИДИНО, ДЖЕБЕЛ, КЪРДЖАЛИ",2014-10-22,"Община Джебел","Неустановена принадлежност", КЯЗИМ,ИСМАИЛ,ХАМИД,,"ГР.АЙТОС, АЙТОС, БУРГАС",2012-12-12,"Община Айтос","Неустановена принадлежност", КЯЗИМ,КАДИРОВ,АЛИЕВ,,"С.ЛЮБЛЕН, ОПАКА, ТЪРГОВИЩЕ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", КЯЗИМ,МЕХМЕДОВ,МЕХМЕДОВ,,"С.БОЖУРЦИ, ЧЕРНООЧЕНЕ, КЪРДЖАЛИ",2014-03-19,"Община Черноочене","Неустановена принадлежност", КЯЗИМ,МОХАРЕМ,КЯЗИМ,,"С.ЗВЕЗДЕЛИНА, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2015-05-27,"Приватизирани предприятия - Кърджали","Неустановена принадлежност", КЯЗИМ,МУСТАФА,КЯЗИМ,,"С.КОРИТЕН, КРУШАРИ, ДОБРИЧ",2014-03-12,"Община Крушари","Неустановена принадлежност", КЯЗИМ,МЮМЮН,МЮМЮН,,"С.ДОЛНО ПРАХОВО, АРДИНО, КЪРДЖАЛИ",2016-01-25,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Кърджали","Неустановена принадлежност", КЯЗИМ,РАШИД,ХАЛИЛ,,"С.ШИВАРОВО, РУЕН, БУРГАС",2013-03-06,"Община Руен","Неустановена принадлежност", КЯЗИМ,ХАЛИЛОВ,КАМБУРОВ,1941-07-04,"С.ИВАН ШИШМАНОВО, ЗАВЕТ, РАЗГРАД",2015-11-05,"Община Исперих","Решение № 2-572 от 05.11.2015 г. - община Исперих","

Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, документи от ръководили го щатни служители, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-37419 – 2 тома; рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр.; протокол рег. № 958/ 07.05.1990 г. за унищожаване работно дело IР-939 (Рз).

" КЯЗИМ,ХАСАН,САЛИ,,"С.МАЛЪК ПОРОВЕЦ, ИСПЕРИХ, РАЗГРАД",2015-11-05,"Община Исперих","Неустановена принадлежност", КЯЗИМ,ХЪЛМИ,АЗИС,,"С.ГОЛОБРАД, АРДИНО, КЪРДЖАЛИ",2014-10-29,"Община Ардино","Неустановена принадлежност", КЯЗИМ,ЮМЕР,САЛИ,,"С.МЕТЛИЧКА, КИРКОВО, КЪРДЖАЛИ",2014-10-22,"Община Момчилград","Неустановена принадлежност", КЯЗИМ,ЮСЕИН,МЕХМЕД,1960-03-15,"С.КУКУРЯК, КИРКОВО, КЪРДЖАЛИ",2014-11-05,"Община Кирково","Решение № 2-422 от 05.11.2014 г. - община Кирково","

Рег. дневник; картони - обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; протокол рег. № 89/ 29.01.1990 г. за унищожаване на материали на ""Бонев""; писмо вх. № 760/ 01.10.1993 г. за унищожаване делото на с.с. ""Бонев""

" КЯЗЪМ,ХЮСЕИН,ХАСАН,,"С.РОГОЗЧЕ, ДЖЕБЕЛ, КЪРДЖАЛИ",2014-10-22,"Община Джебел","Неустановена принадлежност", КЯМИЛ,АЛИ,ЗОР,,"С.РУЕН, РУЕН, БУРГАС",2013-03-06,"Община Руен","Неустановена принадлежност", КЯМИЛ,ИБРЯМ,ИБРЯМ,,"С.ГОЛОБРАД, АРДИНО, КЪРДЖАЛИ",2014-10-29,"Община Ардино","Неустановена принадлежност", КЯМИЛ,КЯЗИМОВ,НЕДЖИБОВ,,"С.БЛИЗНАЦИ, ХИТРИНО, ШУМЕН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", КЯМИЛ,КЯМИЛ,САДУЛА,1960-03-14,"С.ЧЕСТИМЕНСКО, ТЕРВЕЛ, ДОБРИЧ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Решение № 2-566 от 16.10.2015 г. - Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","

Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документ от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-1135 (Тх) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 9 бр. и обр. 6; протокол рег. № КА 9/ 27.03.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело IР-488 (Тх); протокол рег. № КА 7/ 27.03.1990 г. с предложение за унищожаване лично дело IА-1135 (Тх) (налично).

" КЯМИЛ,МЕХМЕД,АЛИМАН,,"С.НОВА МАХАЛА, БАТАК, ПАЗАРДЖИК",2015-04-16,"Община Батак","Неустановена принадлежност", КЯМИЛ,МЕХМЕДОВ,КИЧУКОВ,,"С.ПАДИНА, АРДИНО, КЪРДЖАЛИ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", КЯМИЛ,ОСМАНОВ,МЕХМЕДОВ,,"С.ТРАПИЩЕ, ЛОЗНИЦА, РАЗГРАД",2015-11-11,"Община Лозница","Неустановена принадлежност", КЯМИЛ,ХАМЗА,САЛИМ,,"С.СОКОЛЕЦ, РУЕН, БУРГАС",2013-03-06,"Община Руен","Неустановена принадлежност", КЯМИЛ,ХАСАН,КЯМИЛ,,"С.СТРЕМЦИ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2014-11-26,"Община Кърджали","Неустановена принадлежност", КЯМИЛ,ХАСАН,КЯМИЛ,,"С.СТРЕМЦИ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", КЯНИ,ВАСКОВ,КОТАКОВ,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", КЯШИФ,ИСМАИЛОВ,АЛИЕВ,,"С.ВЪБЕЛ, ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",