Начална буква на името Н

НАБИЛ,ХАЛИЛ,ИССА,,ЛИВАН,2013-11-27,"ТИ БИ АЙ Банк ЕАД","Неустановена принадлежност", НАВАК,ИВАНОВ,НАВАКОВ,,"ГР.ВЪРШЕЦ, ВЪРШЕЦ, МОНТАНА",2015-03-24,"Община Вършец","Неустановена принадлежност", НАДА,АНАНИЕВА,ГЕОРГИЕВА,,"С.ГЛАВАНОВЦИ, ТРЪН, ПЕРНИК",2015-06-09,"Община Трън","Неустановена принадлежност", НАДА,ГЮРОВА,ВЕСЕЛИНОВА,,"С.ГОРОЧЕВЦИ, ТРЪН, ПЕРНИК",2015-06-09,"Община Трън","Неустановена принадлежност", НАДА,РАДЕВА,НИКОЛОВА,,"С.ЦАР АСЕН, ПОПОВО, ТЪРГОВИЩЕ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", НАДА,ТРАЙКОВА,МИЛЕВА,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2015-05-27,"Община Брезник","Неустановена принадлежност", НАДЕЖДА,АЛЕКСАНДРОВА,НИКОЛОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-06-16,"Висша атестационна комисия","Неустановена принадлежност", НАДЕЖДА,АЛЕКСАНДРОВА,ПОПОВА,,"ГР.ДУПНИЦА, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2014-12-03,"Община Бобошево","Неустановена принадлежност", НАДЕЖДА,АНГЕЛОВА,ГОРАНОВА,,"ГР.ЛОМ, ЛОМ, МОНТАНА",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност", НАДЕЖДА,АНГЕЛОВА,КАЛОЯНОВА,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2014-11-13,"Бургаски университет Проф. д-р Асен Златаров","Неустановена принадлежност", НАДЕЖДА,АНГЕЛОВА,ПАЛОВА,,"ГР.СРЕДЕЦ, СРЕДЕЦ, БУРГАС",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", НАДЕЖДА,АНГЕЛОВА,ПАЛОВА,,"ГР.СРЕДЕЦ, СРЕДЕЦ, БУРГАС",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", НАДЕЖДА,АНГЕЛОВА,ПАЛОВА,,"ГР.СРЕДЕЦ, СРЕДЕЦ, БУРГАС",2015-12-01,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Неустановена принадлежност", НАДЕЖДА,АНГЕЛОВА,ТОДОРОВА,,"ГР.РАЗГРАД, РАЗГРАД, РАЗГРАД",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност", НАДЕЖДА,АНДРЕЕВА,ЗЕКОВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", НАДЕЖДА,АНТИМОВА,ЗАШЕВА,,"ГР.ЛУКОВИТ, ЛУКОВИТ, ЛОВЕЧ",2010-06-16,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", НАДЕЖДА,АНТОНОВА,ГЕНЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-12-02,"Национална здравноосигурителна каса","Неустановена принадлежност", НАДЕЖДА,АНТОНОВА,ГЕНЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", НАДЕЖДА,АНТОНОВА,ДАЙЧОВА,,"ГР.МОНТАНА, МОНТАНА, МОНТАНА",2016-02-09,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Монтана","Неустановена принадлежност", НАДЕЖДА,АСЕНОВА,АПОСТОЛОВА,,"С.СЛОМЕР, ПАВЛИКЕНИ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-06-19,"Юробанк България АД","Неустановена принадлежност", НАДЕЖДА,АСЕНОВА,АПОСТОЛОВА,,"С.СЛОМЕР, ПАВЛИКЕНИ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2014-04-15,"Длъжници към Българска народна банка","Неустановена принадлежност", НАДЕЖДА,АСЕНОВА,АПОСТОЛОВА,,"С.СЛОМЕР, ПАВЛИКЕНИ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-06-29,"Организатор на хазартни игри","Неустановена принадлежност", НАДЕЖДА,АСЕНОВА,КРУМОВА-МИХАЙЛОВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност", НАДЕЖДА,АСЕНОВА,МАРТИНОВА,,"С.ГОРСКО ДЮЛЕВО, МОМЧИЛГРАД, КЪРДЖАЛИ",2014-10-22,"Община Момчилград","Неустановена принадлежност", НАДЕЖДА,БОРИСЛАВОВА,БЕЛЬОВСКА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-10-25,"Изпълнителна агенция ""Главна инспекция по труда""","Неустановена принадлежност", НАДЕЖДА,БОРИСЛАВОВА,ЧОЛАКОВА,,"ГР.ПЕЩЕРА, ПЕЩЕРА, ПАЗАРДЖИК",2015-05-12,"Община Пещера","Неустановена принадлежност", НАДЕЖДА,БОРИСОВА,ВИЯЧКА,,"С.СКРИНО, БОБОШЕВО, КЮСТЕНДИЛ",2014-12-03,"Община Бобов дол","Неустановена принадлежност", НАДЕЖДА,БОРИСОВА,ЙОРДАНОВА,,"ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, БЛАГОЕВГРАД",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност", НАДЕЖДА,БОРИСОВА,КЛЮЧКОВА,,"ГР.ВЕЛИНГРАД, ВЕЛИНГРАД, ПАЗАРДЖИК",2015-04-21,"Община Велинград","Неустановена принадлежност", НАДЕЖДА,БОРИСОВА,КОВАЧЕВА-БУЧКОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", НАДЕЖДА,БОРИСОВА,КЮЛАНОВА,,"ГР.КОЗЛОДУЙ, КОЗЛОДУЙ, ВРАЦА",2013-10-30,"Община Козлодуй","Неустановена принадлежност", НАДЕЖДА,БОРИСОВА,ТИТЮКОВА,,"ГР.СЪЕДИНЕНИЕ, СЪЕДИНЕНИЕ, ПЛОВДИВ",2015-10-28,"Община Съединение","Неустановена принадлежност", НАДЕЖДА,ВАНГЕЛОВА,ХРИСТОВА,,"С.МЪРВОДОЛ, НЕВЕСТИНО, КЮСТЕНДИЛ",2015-01-14,"Община Невестино","Неустановена принадлежност", НАДЕЖДА,ВАСИЛЕВА,ДАМЯНОВА,,"ГР.БРАЦИГОВО, БРАЦИГОВО, ПАЗАРДЖИК",2014-04-24,"Тракийски университет – гр. Стара Загора","Неустановена принадлежност", НАДЕЖДА,ВАСИЛЕВА,ИВАНОВА,,"ГР.ПЪРВОМАЙ, ПЪРВОМАЙ, ПЛОВДИВ",2013-10-09,"Длъжници към ОББ","Неустановена принадлежност", НАДЕЖДА,ВАСИЛЕВА,ИВАНОВА,,"С.СТРАНСКО, ДИМИТРОВГРАД, ХАСКОВО",2014-06-18,"Длъжници към Държавна спестовна каса","Неустановена принадлежност", НАДЕЖДА,ВАСИЛЕВА,ПЕПЕЛОВА,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2015-04-28,"Община Пазарджик","Неустановена принадлежност", НАДЕЖДА,ВАСИЛЕВА,СТАМЕНКОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-06-16,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", НАДЕЖДА,ВЕЛЧЕВА,ЯЧЕВА,,"С.ГРАДИНА, ДОЛНИ ДЪБНИК, ПЛЕВЕН",2015-06-23,"Община Долни Дъбник","Неустановена принадлежност", НАДЕЖДА,ВЕСЕЛИНОВА,АРНАУДОВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", НАДЕЖДА,ВЛАДИМИРОВА,ЙОВЧЕВА,,"С.РАЗГРАД, ВЪЛЧЕДРЪМ, МОНТАНА",2014-01-28,"Община Дряново","Неустановена принадлежност", НАДЕЖДА,ГАНЧЕВА,ДАВЧЕВА-ИЛЧЕВА,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2007-09-04,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", НАДЕЖДА,ГЕНОВА,БОРИСОВА,,"ГР.РОМАН, РОМАН, ВРАЦА",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", НАДЕЖДА,ГЕНОВА,ИВАНОВА,,"С.НОВО ПАНИЧАРЕВО, ПРИМОРСКО, БУРГАС",2013-01-29,"община Приморско","Неустановена принадлежност", НАДЕЖДА,ГЕНОВА,ИВАНОВА,,"С.НОВО ПАНИЧАРЕВО, ПРИМОРСКО, БУРГАС",2013-02-13,"Община Созопол","Неустановена принадлежност", НАДЕЖДА,ГЕНОВА,СТОЯНОВА,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2010-09-29,"Регионални печатни издания","Неустановена принадлежност", НАДЕЖДА,ГЕОРГИЕВА,ДЕМИРЕВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2009-11-18,"Агенция за приватизация","Неустановена принадлежност", НАДЕЖДА,ГЕОРГИЕВА,ДИМИТРОВА,,"ГР.БРАЦИГОВО, БРАЦИГОВО, ПАЗАРДЖИК",2016-02-18,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Кюстендил","Неустановена принадлежност", НАДЕЖДА,ГЕОРГИЕВА,ДИМИТРОВА,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", НАДЕЖДА,ГЕОРГИЕВА,ДОЙЧИНОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2007-07-19,"Администрация на президента","Неустановена принадлежност", НАДЕЖДА,ГЕОРГИЕВА,ДОЙЧИНОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", НАДЕЖДА,ГЕОРГИЕВА,ДОЙЧИНОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-01-12,"Политически кабинети","Неустановена принадлежност", НАДЕЖДА,ГЕОРГИЕВА,ЕЛЕНКОВА,,"ГР.РАДОМИР, РАДОМИР, ПЕРНИК",2014-07-23,"Химикотехнологичен и металургичен университет","Неустановена принадлежност", НАДЕЖДА,ГЕОРГИЕВА,ЙОРДАНОВА,,"ГР.КУБРАТ, КУБРАТ, РАЗГРАД",2011-11-02,"Министерство на регионалното развитие и благоустройството","Неустановена принадлежност", НАДЕЖДА,ГЕОРГИЕВА,ЙОРДАНОВА-СТОЯНОВА,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2011-06-16,"Висша атестационна комисия","Неустановена принадлежност", НАДЕЖДА,ГЕОРГИЕВА,ЙОРДАНОВА-СТОЯНОВА,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2012-06-27,"Шуменски университет ""Константин Преславски""","Неустановена принадлежност", НАДЕЖДА,ГЕОРГИЕВА,КИРИЛОВА,,"С.АСПАРУХОВО, МЕДКОВЕЦ, МОНТАНА",2015-04-01,"Община Медковец","Неустановена принадлежност", НАДЕЖДА,ГЕОРГИЕВА,КОЛЕВА,,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", НАДЕЖДА,ГЕОРГИЕВА,ЛАТИНСКА,,"С.ЛИПНИЦА, МИЗИЯ, ВРАЦА",2015-07-07,"Община Кнежа","Неустановена принадлежност", НАДЕЖДА,ГЕОРГИЕВА,МОНОВА,,"ГР.БЕРКОВИЦА, БЕРКОВИЦА, МОНТАНА",2016-01-14,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Враца","Неустановена принадлежност", НАДЕЖДА,ГЕОРГИЕВА,ПАНДЕЗОВА,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", НАДЕЖДА,ГЕОРГИЕВА,ПИРАЛКОВА,,"ГР.ПЕТРИЧ, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2011-06-16,"Висша атестационна комисия","Неустановена принадлежност", НАДЕЖДА,ГЕОРГИЕВА,СИМЕОНОВА,,"ГР.КАРЛОВО, КАРЛОВО, ПЛОВДИВ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", НАДЕЖДА,ГЕОРГИЕВА,СИМЕОНОВА,,"ГР.КАРЛОВО, КАРЛОВО, ПЛОВДИВ",2009-02-23,"Държавна комисия по хазарта","Неустановена принадлежност", НАДЕЖДА,ГЕОРГИЕВА,СИМЕОНОВА,,"ГР.КАРЛОВО, КАРЛОВО, ПЛОВДИВ",2012-10-10,"Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията","Неустановена принадлежност", НАДЕЖДА,ГЕОРГИЕВА,СИМЕОНОВА,,"ГР.КАРЛОВО, КАРЛОВО, ПЛОВДИВ",2013-01-16,"Министерство на правосъдието","Неустановена принадлежност", НАДЕЖДА,ГЕОРГИЕВА,ЩЕРЕВА,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", НАДЕЖДА,ГРИГОРОВА,ЗАХАРИЕВА-ДАМЯНОВА,,"С.РАДОВО, ТРЪН, ПЕРНИК",2008-02-12,Министерства,"Неустановена принадлежност", НАДЕЖДА,ГРИГОРОВА,ПЕТРОВА,,"ГР.ГЪЛЪБОВО, ГЪЛЪБОВО, СТАРА ЗАГОРА",2011-11-02,"Министерство на регионалното развитие и благоустройството","Неустановена принадлежност", НАДЕЖДА,ДИМИТРОВА,ВЛАДИМИРОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", НАДЕЖДА,ДИМИТРОВА,ДЖАХОВА,,"С.ЧАВДАРЦИ, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2015-02-18,"Община Угърчин","Неустановена принадлежност", НАДЕЖДА,ДИМИТРОВА,ЖЕЛЕВА,,"С.ВЕТРИНО, ВЕТРИНО, ВАРНА",2008-11-13,"Държавна агенция по туризъм","Неустановена принадлежност", НАДЕЖДА,ДИМИТРОВА,ЖЕЛЕВА,,"С.ВЕТРИНО, ВЕТРИНО, ВАРНА",2014-10-08,"Длъжници към Първа частна банка","Неустановена принадлежност", НАДЕЖДА,ДИМИТРОВА,КИРИЛОВА,,"С.ДОЛНО ЕЗЕРОВО, БУРГАС, БУРГАС",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", НАДЕЖДА,ДИМИТРОВА,МИТЕВА,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", НАДЕЖДА,ДИМИТРОВА,МИЧЕВА,,"ГР.КРУМОВГРАД, КРУМОВГРАД, КЪРДЖАЛИ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", НАДЕЖДА,ДИМИТРОВА,НАЧЕВА-ЦОЛОВА,,"С.ЛЕСУРА, КРИВОДОЛ, ВРАЦА",2008-07-09,"Национален статистически институт","Неустановена принадлежност", НАДЕЖДА,ДИМИТРОВА,ПЕТКОВА,,"ГР.КНЕЖА, КНЕЖА, ПЛЕВЕН",2014-02-19,"Община Добрич","Неустановена принадлежност", НАДЕЖДА,ДИМИТРОВА,ПЕТКОВА,,"ГР.КНЕЖА, КНЕЖА, ПЛЕВЕН",2016-01-19,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Добрич","Неустановена принадлежност", НАДЕЖДА,ДИМИТРОВА,ПЕТРОВА,,"С.ТЕЛИШ, ЧЕРВЕН БРЯГ, ПЛЕВЕН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", НАДЕЖДА,ДИМИТРОВА,САНДОЛОВА-ХРИСТОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-08-05,"Сметна палата","Неустановена принадлежност", НАДЕЖДА,ДИМИТРОВА,САНДОЛОВА-ХРИСТОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-10-17,"Министерство на икономиката, енергетиката и туризма","Неустановена принадлежност", НАДЕЖДА,ДИМИТРОВА,САНДОЛОВА-ХРИСТОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", НАДЕЖДА,ДИМИТРОВА,САНДОЛОВА-ХРИСТОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-06-05,"УниКредит Булбанк АД","Неустановена принадлежност", НАДЕЖДА,ДИМИТРОВА,ТЕНЧЕВА,,"ГР.ПЪРВОМАЙ, ПЪРВОМАЙ, ПЛОВДИВ",2015-10-05,"Община Първомай","Неустановена принадлежност", НАДЕЖДА,ДИМИТРОВА,ТОДОРОВСКА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-05-21,"Европейски парламент","Неустановена принадлежност", НАДЕЖДА,ДИМИТРОВА,ТОДОРОВСКА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", НАДЕЖДА,ДИМИТРОВА,ТОДОРОВСКА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-12-05,"Български червен кръст","Неустановена принадлежност", НАДЕЖДА,ДИМИТРОВА,ЧЕРВЕНКОВА,,"С.СТРЕЛЕЦ, ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2014-01-28,"Община Дряново","Неустановена принадлежност", НАДЕЖДА,ДИМОВА,МИЛУШЕВА,,"С.РОГОЗИНОВО, ХАРМАНЛИ, ХАСКОВО",2014-11-26,"Община Кърджали","Неустановена принадлежност", НАДЕЖДА,ДИМОВА,ПЕНЕВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност", НАДЕЖДА,ДИМЧЕВА,БОБЕВА,,"ГР.АЙТОС, АЙТОС, БУРГАС",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", НАДЕЖДА,ДОБРЕВА,ЙОРДАНОВА,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", НАДЕЖДА,ДОБРЕВА,ЦВЕТКОВА,,"ГР.СМОЛЯН, СМОЛЯН, СМОЛЯН",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", НАДЕЖДА,ДОБРИНОВА,КИРОВА,,"ГР.НОВИ ПАЗАР, НОВИ ПАЗАР, ШУМЕН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", НАДЕЖДА,ЕВТИМОВА,СТАНЧЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-07-10,"Община Сухиндол","Неустановена принадлежност", НАДЕЖДА,ЕМИЛОВА,СТОЯНОВА,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2015-08-04,"Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Неустановена принадлежност", НАДЕЖДА,ЕМИЛОВНА,БОГОЯВЛЕНСКА,,"РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", НАДЕЖДА,ЖЕЛЯЗКОВА,БЕКЯРОВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", НАДЕЖДА,ЖЕЛЯЗКОВА,КАВЛАКОВА,,"С.ХАНОВО, ТУНДЖА, ЯМБОЛ",2013-12-04,"Длъжници към Банка за земеделски кредит","Неустановена принадлежност", НАДЕЖДА,ЗДРАВКОВА,ЖЕЛЯЗКОВА,,"ГР.НЕДЕЛИНО, НЕДЕЛИНО, СМОЛЯН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", НАДЕЖДА,ИВАНОВА,БАНОВА,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", НАДЕЖДА,ИВАНОВА,ВАСИЛЕВА,,"С.СТЕФАН КАРАДЖА, ГЛАВИНИЦА, СИЛИСТРА",2010-06-16,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", НАДЕЖДА,ИВАНОВА,ГАНЧЕВА,,"ГР.ВЕЛИНГРАД, ВЕЛИНГРАД, ПАЗАРДЖИК",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", НАДЕЖДА,ИВАНОВА,ГЕЦОВА,,"ГР.КОТЕЛ, КОТЕЛ, СЛИВЕН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", НАДЕЖДА,ИВАНОВА,ГРЪНЧАРОВА,,"ГР.БЕЛИЦА, БЕЛИЦА, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", НАДЕЖДА,ИВАНОВА,ДЖИВТОРОВА,,"ГР.ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-12-08,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Велико Търново","Неустановена принадлежност", НАДЕЖДА,ИВАНОВА,ДОШМАНОВСКА,,"С.БРЕНИЦА, КНЕЖА, ПЛЕВЕН",2015-07-07,"Община Кнежа","Неустановена принадлежност", НАДЕЖДА,ИВАНОВА,КАЗАКОВА,,"ГР.ГАБРОВО, ГАБРОВО, ГАБРОВО",2014-01-22,"Община Габрово","Неустановена принадлежност", НАДЕЖДА,ИВАНОВА,МАНДЕВА,,"С.ГРАДНИЦА, СЕВЛИЕВО, ГАБРОВО",2014-02-05,"Община Севлиево","Неустановена принадлежност", НАДЕЖДА,ИВАНОВА,ПАВЛОВА-КОДЖАБАШЕВА,,"ГР.БАНСКО, БАНСКО, БЛАГОЕВГРАД",2011-07-06,"Община Белица","Неустановена принадлежност", НАДЕЖДА,ИВАНОВА,ПЕТКОВА,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2013-12-11,"Община Мездра","Неустановена принадлежност", НАДЕЖДА,ИВАНОВА,СИМЕОНОВА,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2015-08-04,"Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Неустановена принадлежност", НАДЕЖДА,ИВАНОВА,ШУТОВА,,"ГР.ПЕТРИЧ, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", НАДЕЖДА,ИВАНОВА,ШУТОВА,,"ГР.ПЕТРИЧ, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", НАДЕЖДА,ИЛИЕВА,ЙОРДАНОВА,,"ГР.МЕЗДРА, МЕЗДРА, ВРАЦА",2013-12-11,"Община Мездра","Неустановена принадлежност", НАДЕЖДА,ИЛИЕВА,ЙОРДАНОВА,,"ГР.МЕЗДРА, МЕЗДРА, ВРАЦА",2016-01-14,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Враца","Неустановена принадлежност", НАДЕЖДА,ИЛИЕВА,ЛИСОВА,,"С.ДРЯНОВО, ЛЪКИ, ПЛОВДИВ",2015-09-14,"Община Лъки","Неустановена принадлежност", НАДЕЖДА,ИЛИЕВА,МИХАЙЛОВА,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2016-01-06,"Длъжници към банка Ройфайзен банк ЕАД","Неустановена принадлежност", НАДЕЖДА,ИЛИЕВА,НИКОЛОВА,,"ГР.ЕТРОПОЛЕ, ЕТРОПОЛЕ, СОФИЙСКА",2015-08-04,"Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Неустановена принадлежност", НАДЕЖДА,ИСИДОРОВА,РАШКОВА,,"ГР.ЯКОРУДА, ЯКОРУДА, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", НАДЕЖДА,ИСКРОВА,КОСЕВА,,"ГР.КОПРИВЩИЦА, КОПРИВЩИЦА, СОФИЙСКА",2010-02-17,"Печатни издания","Неустановена принадлежност", НАДЕЖДА,ИСТАЛИЯНОВА,РАЙНОВА,,"ГР.АСЕНОВГРАД, АСЕНОВГРАД, ПЛОВДИВ",2015-08-11,"Община Асеновград","Неустановена принадлежност", НАДЕЖДА,ЙОНКОВА,ПЕТРОВА,,"ГР.ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност", НАДЕЖДА,ЙОНЧЕВА,ЙОРДАНОВА,,"ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2009-10-14,"Национален осигурителен институт","Неустановена принадлежност", НАДЕЖДА,ЙОРДАНОВА,АЛЕКСАНДРОВА,,"ГР.КОЗЛОДУЙ, КОЗЛОДУЙ, ВРАЦА",2013-10-30,"Община Козлодуй","Неустановена принадлежност", НАДЕЖДА,ЙОРДАНОВА,АНГЕЛОВА,,"С.ОРЯХОВИЦА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", НАДЕЖДА,ЙОРДАНОВА,ДИМИТРОВА,,"С.КАРАБУНАР, СЕПТЕМВРИ, ПАЗАРДЖИК",2015-04-28,"Община Лесичово","Неустановена принадлежност", НАДЕЖДА,ЙОРДАНОВА,ИВАНОВА,,"С.ИВАНСКИ, ШУМЕН, ШУМЕН",2015-08-04,"Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Неустановена принадлежност", НАДЕЖДА,ЙОРДАНОВА,РАНГЕЛОВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", НАДЕЖДА,ЙОРДАНОВА,ХАДЖИЙСКА-ЙОРДАНОВА,,"ГР.РАДОМИР, РАДОМИР, ПЕРНИК",2010-09-09,"ИА по рибарство и аквакултури","Неустановена принадлежност", НАДЕЖДА,ЙОРДАНОВА,ХАДЖИЙСКА-ЙОРДАНОВА,,"ГР.РАДОМИР, РАДОМИР, ПЕРНИК",2012-10-10,"Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията","Неустановена принадлежност", НАДЕЖДА,ЙОТОВА,НАКОВА,,"ГР.ЛУКОВИТ, ЛУКОВИТ, ЛОВЕЧ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", НАДЕЖДА,КИРИЛОВА,ЖИВКОВА,,"С.ДЕКОВ, БЕЛЕНЕ, ПЛЕВЕН",2014-01-15,"Община Роман","Неустановена принадлежност", НАДЕЖДА,КИРИЛОВА,ЛАЛЧЕВА-АНГЕЛОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", НАДЕЖДА,КИРИЛОВА,НИНКОВА,,"С.ЧОРБАДЖИЙСКО, КИРКОВО, КЪРДЖАЛИ",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност", НАДЕЖДА,КИРИЛОВА,НИНКОВА,,"С.ЧОРБАДЖИЙСКО, КИРКОВО, КЪРДЖАЛИ",2013-07-31,"Община Бойница","Неустановена принадлежност", НАДЕЖДА,КИРИЛОВА,ПЕТКОВА,,"С.САМУИЛОВО, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2015-06-23,"Община Долна Митрополия","Неустановена принадлежност", НАДЕЖДА,КИРОВА,ПУЛОВА,,"ГР.ДОЛНА ОРЯХОВИЦА, ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-06-19,"Община Горна Оряховица","Неустановена принадлежност", НАДЕЖДА,КОЛЕВА,ПЕНЧЕВА,,"ГР.КАЗАНЛЪК, КАЗАНЛЪК, СТАРА ЗАГОРА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", НАДЕЖДА,КОНОВА,РУСЕВА,,"С.МОРАВА, СВИЩОВ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", НАДЕЖДА,КОНСТАНТИНОВА,ЩУКАРЕВА,,СССР,2013-10-02,"Обединена българска банка","Неустановена принадлежност", НАДЕЖДА,КОСТАДИНОВА,ГАБРОВЛИЙСКА,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2013-02-13,"Община Созопол","Неустановена принадлежност", НАДЕЖДА,КРУМОВА,МЛАДЕНОВА,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2011-07-27,"Община Благоевград","Неустановена принадлежност", НАДЕЖДА,КРЪСТАНОВА,СИМОНОВА,,"ГР.ПЕЩЕРА, ПЕЩЕРА, ПАЗАРДЖИК",2015-04-21,"Община Брацигово","Неустановена принадлежност", НАДЕЖДА,КРЪСТЕВА,БЕЛИНСКА,,"С.БОРОВАН, БОРОВАН, ВРАЦА",2013-10-15,"Община Борован","Неустановена принадлежност", НАДЕЖДА,КУНЧЕВА,ПЕТКОВА,,"С.БЕЖАНОВО, ЛУКОВИТ, ЛОВЕЧ",2015-02-04,"Община Ловеч","Неустановена принадлежност", НАДЕЖДА,КУНЧЕВА,ПЕТКОВА,,"С.БЕЖАНОВО, ЛУКОВИТ, ЛОВЕЧ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", НАДЕЖДА,ЛАЗАРОВА,ЛАКОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-12-02,"Национална здравноосигурителна каса","Неустановена принадлежност", НАДЕЖДА,ЛЮБЕНОВА,НИКОЛОВА,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", НАДЕЖДА,ЛЮБЕНОВА,ЧАЛЪКОВА-ЙОСИФОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-04-15,"Държавна агенция за метрология и технически надзор","Неустановена принадлежност", НАДЕЖДА,ЛЮБОМИРОВА,ГЪЖЕВА-СОТИРОВА,,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2016-01-06,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Видин","Неустановена принадлежност", НАДЕЖДА,ЛЮБОМИРОВА,ИЛИЕВА,,"ГР.ПАНАГЮРИЩЕ, ПАНАГЮРИЩЕ, ПАЗАРДЖИК",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", НАДЕЖДА,ЛЮБОМИРОВА,ТЕНЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-02-09,"Българска академия на науките","Неустановена принадлежност", НАДЕЖДА,ЛЮДМИЛОВА,ЧОЛАКОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-12-09,"Печатни издания","Неустановена принадлежност", НАДЕЖДА,МАРИНОВА,БОРИСОВА,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2010-09-15,"Комисия за защита на личните данни","Неустановена принадлежност", НАДЕЖДА,МАРИНОВА,ВЪНТОВА,,"С.ГОМОТАРЦИ, ВИДИН, ВИДИН",2016-02-09,"ЗАД Дженерали","Неустановена принадлежност", НАДЕЖДА,МАРИНОВА,МАРИНОВА,,"ГР.ПРОВАДИЯ, ПРОВАДИЯ, ВАРНА",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност", НАДЕЖДА,МАРИНОВА,НАНЧЕВА,,"С.НОВО СЕЛО, РУСЕ, РУСЕ",2014-04-09,"Русенски университет Ангел Кънчев","Неустановена принадлежност", НАДЕЖДА,МАРКОВА,КОСТОВА-СТАНКОВА,,"ГР.КУЛА, КУЛА, ВИДИН",2009-04-15,"Държавна агенция за метрология и технически надзор","Неустановена принадлежност", НАДЕЖДА,МАРКОВА,МАНЧЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-06-10,"Държавна агенция за младежта и спорта","Неустановена принадлежност", НАДЕЖДА,МАРКОВА,МАНЧЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-04-28,"Министерство на физическото възпитание и спорта","Неустановена принадлежност", НАДЕЖДА,МЕТОДИЕВА,АНГЕЛОВА,,"ГР.КРЕСНА, КРЕСНА, БЛАГОЕВГРАД",2010-10-05,"Изпълнителна агенция по хидромелиорации","Неустановена принадлежност", НАДЕЖДА,МЕТОДИЕВА,АНГЕЛОВА,,"ГР.КРЕСНА, КРЕСНА, БЛАГОЕВГРАД",2012-06-14,"Министерство на труда и социалната политика","Неустановена принадлежност", НАДЕЖДА,МЕТОДИЕВА,ВЪЛЧЕВА,,"ГР.МОМЧИЛГРАД, МОМЧИЛГРАД, КЪРДЖАЛИ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", НАДЕЖДА,МИКОВА,ПЕТРОВА,,"С.ОРЕШЕНЕ, ЯБЛАНИЦА, ЛОВЕЧ",2011-06-16,"Висша атестационна комисия","Неустановена принадлежност", НАДЕЖДА,МИКОВА,ПЕТРОВА,,"С.ОРЕШЕНЕ, ЯБЛАНИЦА, ЛОВЕЧ",2014-05-27,"Българска академия на науките","Неустановена принадлежност", НАДЕЖДА,МИЛАНОВА,МАНЕВСКА,,"С.САТОВЧА, САТОВЧА, БЛАГОЕВГРАД",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", НАДЕЖДА,МИНДОВА,БЕНИНА,,"ГР.РАКОВСКИ, РАКОВСКИ, ПЛОВДИВ",2015-10-05,"Община Раковски","Неустановена принадлежност", НАДЕЖДА,МИНЧЕВА,ЙОТОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", НАДЕЖДА,МИНЧЕВА,СЪБЧЕВА,,"ГР.ГАБРОВО, ГАБРОВО, ГАБРОВО",2012-01-12,"Министерство на образованието","Неустановена принадлежност", НАДЕЖДА,МИНЧЕВА,ЧОРБАНОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", НАДЕЖДА,МИРОСЛАВОВА,ЗАИМОВА,,"ГР.СМОЛЯН, СМОЛЯН, СМОЛЯН",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", НАДЕЖДА,МИРОСЛАВОВА,ЗАИМОВА,,"ГР.СМОЛЯН, СМОЛЯН, СМОЛЯН",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", НАДЕЖДА,МИТЕВА,СТАНЧЕВА,,"ГР.ПАВЕЛ БАНЯ, ПАВЕЛ БАНЯ, СТАРА ЗАГОРА",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност", НАДЕЖДА,МИХАЙЛОВА,КОЛЕВА,,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2009-10-14,"Национален осигурителен институт","Неустановена принадлежност", НАДЕЖДА,МИХАЙЛОВА,КРЪСТЕВА,,"ГР.РОМАН, РОМАН, ВРАЦА",2014-01-15,"Община Роман","Неустановена принадлежност", НАДЕЖДА,МЛАДЕНОВА,ДИМИТРОВА,,"С.ВЛАДИМИРОВО, БОЙЧИНОВЦИ, МОНТАНА",2015-03-11,"Община Бойчиновци","Неустановена принадлежност", НАДЕЖДА,НАЙДЕНОВА,ГЕОРГИЕВА,,"С.ДРЕНОВЕЦ, РУЖИНЦИ, ВИДИН",2013-10-09,"Община Ружинци","Неустановена принадлежност", НАДЕЖДА,НАЙДЕНОВА,КАЛИНОВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", НАДЕЖДА,НАЙДЕНОВА,ЯНАКИЕВА,,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", НАДЕЖДА,НАСКОВА,ДЗИВКОВА-РАШКОВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", НАДЕЖДА,НЕДЕВА,КИРОВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2014-11-05,"Варненски свободен университет Черноризец Храбър","Неустановена принадлежност", НАДЕЖДА,НЕДЕЛЧЕВА,РАДЕВА-ИВАНОВА,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", НАДЕЖДА,НЕНКОВА,МЕХАНДЖИЙСКА,,"С.КРАЙНИЦИ, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", НАДЕЖДА,НИКОЛАЕВА,АНТОНОВА,,"ГР.СВИЩОВ, СВИЩОВ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2009-10-14,"Национален осигурителен институт","Неустановена принадлежност", НАДЕЖДА,НИКОЛАЕВА,ПЕНЧЕВА-ПЕТРАНОВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", НАДЕЖДА,НИКОЛАЕВА,ЦВЕТАНОВА,,"С.БЯЛА ВОДА, БЕЛЕНЕ, ПЛЕВЕН",2008-07-09,"Национален статистически институт","Неустановена принадлежност", НАДЕЖДА,НИКОЛОВА,ВРЕСКОВА,,"ГР.ОРЯХОВО, ОРЯХОВО, ВРАЦА",2015-05-19,"Община Септември","Неустановена принадлежност", НАДЕЖДА,НИКОЛОВА,ГОСПОДИНОВА,,"ГР.КАРНОБАТ, КАРНОБАТ, БУРГАС",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност", НАДЕЖДА,НИКОЛОВА,ГРАМЕНОВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2015-10-05,"Община Раковски","Неустановена принадлежност", НАДЕЖДА,НИКОЛОВА,ДЕМИРЕВА,,"ГР.АСЕНОВГРАД, АСЕНОВГРАД, ПЛОВДИВ",2015-08-11,"Община Асеновград","Неустановена принадлежност", НАДЕЖДА,НИКОЛОВА,ДОНЕВА,,"ГР.ДОЛНИ ЧИФЛИК, ДОЛНИ ЧИФЛИК, ВАРНА",2014-01-28,"Община Дряново","Неустановена принадлежност", НАДЕЖДА,НИКОЛОВА,ДРУМЕВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", НАДЕЖДА,НИКОЛОВА,КОЛЮВСКА,,"С.БУКОВЕЦ, БЯЛА СЛАТИНА, ВРАЦА",2013-10-23,"Община Бяла Слатина","Неустановена принадлежност", НАДЕЖДА,НИКОЛОВА,ЛАЗОВА,,"ГР.ДУПНИЦА, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2014-12-09,"Община Дупница","Неустановена принадлежност", НАДЕЖДА,НИКОЛОВА,НЕЙНСКИ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-05-21,"Европейски парламент","Неустановена принадлежност", НАДЕЖДА,НИКОЛОВА,НЕЙНСКИ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-02-12,"Министерски съвет","Неустановена принадлежност", НАДЕЖДА,НИКОЛОВА,НЕЙНСКИ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2007-09-04,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", НАДЕЖДА,НИКОЛОВА,НЕЙНСКИ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-05-09,"Избори за Европейски парламент 2014 г.","Неустановена принадлежност", НАДЕЖДА,НИКОЛОВА,ПЕТРОВА,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2013-05-29,"Длъжници към банка МИНЕРАЛБАНК","Неустановена принадлежност", НАДЕЖДА,НИКОЛОВА,ШИШКОВА,1950-09-09,"С.ТЕТОВО, РУСЕ, РУСЕ",2013-11-20,"Средни училища","Решение № 2-259 от 20.11.2013 г. - училища по Закона за народната просвета","Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, документи от ръководил я щатен служител, съдържащи се в дело I-ПВ-113 (Рз); рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр." НАДЕЖДА,НИНОВА,СТОЕВА,,"С.ШИШЕНЦИ, БОЙНИЦА, ВИДИН",2014-06-04,"Приватизация - обособени части - София","Неустановена принадлежност", НАДЕЖДА,ОБРЕШКОВА,КАРАПАНЧЕВА,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", НАДЕЖДА,ПАВЛОВА,АНГЕЛОВА,,"С.ЧЕЛОПЕЧ, ЧЕЛОПЕЧ, СОФИЙСКА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", НАДЕЖДА,ПАНЧЕВА,ТОПЧЕВА,1942-08-10,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-11-26,"Българска национална телевизия","Решение № 54 от 26.11.2008 г. - Българска национална телевизия","Рег. дневник; картон обр. 6; писмо вх. № 679/ 08.02.1990 г. за унищожаване с протокол № 144/ 30.01.1990 г. на делото на Я/К ""Славей""." НАДЕЖДА,ПЕТКОВА,ДИМИТРОВА,,"С.ПРЕВАЛА, ЧИПРОВЦИ, МОНТАНА",2015-04-07,"Община Чипровци","Неустановена принадлежност", НАДЕЖДА,ПЕТКОВА,ИВАНОВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2010-06-16,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", НАДЕЖДА,ПЕТКОВА,ИВАНОВА,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", НАДЕЖДА,ПЕТКОВА,ПЕТРОВА,,"ГР.ЧИРПАН, ЧИРПАН, СТАРА ЗАГОРА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", НАДЕЖДА,ПЕТРОВА,БЕРЕМСКА,,"ГР.КНЕЖА, КНЕЖА, ПЛЕВЕН",2015-07-07,"Община Кнежа","Неустановена принадлежност", НАДЕЖДА,ПЕТРОВА,ГАНЧЕВА-ЛЯТУУ,,"ГР.ГАБРОВО, ГАБРОВО, ГАБРОВО",2008-03-18,"КТ Подкрепа","Неустановена принадлежност", НАДЕЖДА,ПЕТРОВА,ГУЛЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-06-16,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", НАДЕЖДА,ПЕТРОВА,ДРАШАНСКА,,"ГР.КНЕЖА, КНЕЖА, ПЛЕВЕН",2011-02-23,"Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол","Неустановена принадлежност", НАДЕЖДА,ПЕТРОВА,МАДЖИРОВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2012-07-11,"Медицински университет - Пловдив","Неустановена принадлежност", НАДЕЖДА,ПЕТРОВА,ПОПОВА,,"ГР.ДУПНИЦА, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2011-06-16,"Висша атестационна комисия","Неустановена принадлежност", НАДЕЖДА,ПЕТРОВА,СУТРЕВА-ГЕНЧЕВА,,"ГР.ПРОВАДИЯ, ПРОВАДИЯ, ВАРНА",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", НАДЕЖДА,ПЕТРОВА,ТОШКИНА,,"С.ОСЕНЕЦ, РАЗГРАД, РАЗГРАД",2008-07-09,"Национален статистически институт","Неустановена принадлежност", НАДЕЖДА,ПЕТРОВА,ЦВЕТКОВА,,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2011-02-02,"Регионални печатни издания","Неустановена принадлежност", НАДЕЖДА,ПЕТРОВА,ЧЕРНЕВА,,"ГР.ВЪЛЧЕДРЪМ, ВЪЛЧЕДРЪМ, МОНТАНА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", НАДЕЖДА,ПЪРВАНОВА,КОЖЛЕЕВА,,"ГР.МОНТАНА, МОНТАНА, МОНТАНА",2015-04-01,"Община Медковец","Неустановена принадлежност", НАДЕЖДА,РАДОСЛАВОВА,АЛЕКСАНДРОВА,,"С.ЖЕДНА, РАДОМИР, ПЕРНИК",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", НАДЕЖДА,РАДОСЛАВОВА,ДИМИТРОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", НАДЕЖДА,РАДОСЛАВОВА,ДИМИТРОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", НАДЕЖДА,РАЙЧЕВА,АНГЕЛОВА,,"ГР.НЕДЕЛИНО, НЕДЕЛИНО, СМОЛЯН",2013-10-09,"Длъжници към ОББ","Неустановена принадлежност", НАДЕЖДА,РАНГЕЛОВА,ЧЕРВЕНИВАНОВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", НАДЕЖДА,РАНГЕЛОВА,ШУЛТИС,,"С.ДОБРОСЛАВЦИ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-01-14,"Приватизирани предприятия - София","Неустановена принадлежност", НАДЕЖДА,РУСЕВА,ВАСИЛЕВА,,"ГР.СЕВЛИЕВО, СЕВЛИЕВО, ГАБРОВО",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", НАДЕЖДА,САВОВА,ДЕЛЕВА,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2012-08-01,"Медицински университет ""Проф. д-р Параскев Стоянов"" - Варна","Неустановена принадлежност", НАДЕЖДА,СВЕТОСЛАВОВА,ТОДОРОВА,,"ГР.МОНТАНА, МОНТАНА, МОНТАНА",2012-01-12,"Министерство на образованието","Неустановена принадлежност", НАДЕЖДА,СВИЛЕНОВА,ПЕТЕЛКОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-10-05,"Администрация на Народното събрание","Неустановена принадлежност", НАДЕЖДА,СИМЕОНОВА,АЛЕКСИЕВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2011-08-09,"Агенция Пътна инфраструктура","Неустановена принадлежност", НАДЕЖДА,СИМЕОНОВА,ДЖЕЛЕПОВА-РАНГЕЛОВА,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", НАДЕЖДА,СИМЕОНОВА,ЛУКОВА,,"ГР.ВЕЛИНГРАД, ВЕЛИНГРАД, ПАЗАРДЖИК",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", НАДЕЖДА,СЛАВЕЙКОВА,КИСКИНОВА,,"ГР.ВЕЛИНГРАД, ВЕЛИНГРАД, ПАЗАРДЖИК",2013-05-29,"Длъжници към банка МИНЕРАЛБАНК","Неустановена принадлежност", НАДЕЖДА,СЛАВИЛОВА,ЛИЛЯНОВА,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2015-06-29,"Организатор на хазартни игри","Неустановена принадлежност", НАДЕЖДА,СЛАВОВА,ДИМИТРОВА,,"ГР.КАРНОБАТ, КАРНОБАТ, БУРГАС",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", НАДЕЖДА,СТАЛИНОВА,НЕДЕЛЧЕВА,,"С.КАТУНЦИ, САНДАНСКИ, БЛАГОЕВГРАД",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", НАДЕЖДА,СТАМАТОВА,ХАДЖИЕВА,,"ГР.ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", НАДЕЖДА,СТАМАТОВА,ХАДЖИЕВА,,"ГР.ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", НАДЕЖДА,СТЕФАНОВА,БЕЛЧЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-12-18,"Българско национално радио","Неустановена принадлежност", НАДЕЖДА,СТЕФАНОВА,ДЕНЧЕВА-РУСКОВА,,"ГР.ГАБРОВО, ГАБРОВО, ГАБРОВО",2012-06-14,"Технически университет Варна","Неустановена принадлежност", НАДЕЖДА,СТЕФАНОВА,ИВАНОВА,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", НАДЕЖДА,СТЕФАНОВА,НИНОВА,,"ГР.РАЗГРАД, РАЗГРАД, РАЗГРАД",2015-03-11,"Община Берковица","Неустановена принадлежност", НАДЕЖДА,СТЕФАНОВА,ПЕЕВА,,"ГР.ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-06-19,"Община Горна Оряховица","Неустановена принадлежност", НАДЕЖДА,СТЕФАНОВА,ТРИФОНОВА-ВЕЛЕВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", НАДЕЖДА,СТОИЧКОВА,ДАНАИЛОВА,,"С.ЦАЛАПИЦА, РОДОПИ, ПЛОВДИВ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", НАДЕЖДА,СТОЙКОВА,СТАМБОЛИЕВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2014-11-13,"ИНТЕРМЕДИА ООД","Неустановена принадлежност", НАДЕЖДА,СТОЙКОВА,ТОТЕВА,,"С.ЖЕЛЕЗНИЦА, СИМИТЛИ, БЛАГОЕВГРАД",2015-01-14,"Приватизирани предприятия - София","Неустановена принадлежност", НАДЕЖДА,СТОЯНОВА,ВАСИЛЕВА,,"ГР.СЕВЛИЕВО, СЕВЛИЕВО, ГАБРОВО",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност", НАДЕЖДА,СТОЯНОВА,ИВАНОВА,,"С.БЕЛОГРАДЕЦ, ВЕТРИНО, ВАРНА",2015-12-17,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Варна","Неустановена принадлежност", НАДЕЖДА,СТОЯНОВА,ИЛИНСКА,,"ГР.ГАБРОВО, ГАБРОВО, ГАБРОВО",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност", НАДЕЖДА,СТОЯНОВА,МИХАЙЛОВА,,"С.ОВЧАРЦИ, САПАРЕВА БАНЯ, КЮСТЕНДИЛ",2014-12-03,"Община Бобов дол","Неустановена принадлежност", НАДЕЖДА,СТОЯНОВА,СПАСОВА,,"С.ЛАСКАРЕВО, САНДАНСКИ, БЛАГОЕВГРАД",2011-02-02,"Регионални печатни издания","Неустановена принадлежност", НАДЕЖДА,СЪБЕВА,ХАДЖИЕВА,,"С.ЧАВДАР, ДОСПАТ, СМОЛЯН",2015-03-11,"Частични местни избори 15.03.2015 г.","Неустановена принадлежност", НАДЕЖДА,ТАНЕВА,ПРОЙКОВА,,"ГР.ПЕТРИЧ, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2011-07-12,"Община Петрич","Неустановена принадлежност", НАДЕЖДА,ТОДОРОВА,ВАСИЛЕВА,,"С.СМОЛНИЦА, ДОБРИЧКА, ДОБРИЧ",2014-02-19,"Община Добричка","Неустановена принадлежност", НАДЕЖДА,ТОДОРОВА,ВАСИЛЕВА,,"С.СМОЛНИЦА, ДОБРИЧКА, ДОБРИЧ",2016-01-19,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Добрич","Неустановена принадлежност", НАДЕЖДА,ТОДОРОВА,ДИМИТРОВА-КОЕВА,,"ГР.КАЗАНЛЪК, КАЗАНЛЪК, СТАРА ЗАГОРА",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", НАДЕЖДА,ТОДОРОВА,КУЮМДЖИЕВА-ТОДОРОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", НАДЕЖДА,ТОДОРОВА,ПЕТКОВА,,"ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност", НАДЕЖДА,ТОДОРОВА,СТАТЕВА,,"ГР.ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2011-02-23,"Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол","Неустановена принадлежност", НАДЕЖДА,ТОДОРОВА,ТЕМЕНУГОВА,,"ГР.АСЕНОВГРАД, АСЕНОВГРАД, ПЛОВДИВ",2015-08-11,"Община Асеновград","Неустановена принадлежност", НАДЕЖДА,ТОМОВА,БОЖАНОВА,,"С.ЛОБОШ, КОВАЧЕВЦИ, ПЕРНИК",2015-01-14,"Приватизирани предприятия - София","Неустановена принадлежност", НАДЕЖДА,ТОМОВА,НИКОЛЧЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", НАДЕЖДА,ТОМОВА,СИМОВА,,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2015-06-09,"Община Трън","Неустановена принадлежност", НАДЕЖДА,ТОТЕВА,ДЕНЕВА,,"ГР.ГАБРОВО, ГАБРОВО, ГАБРОВО",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност", НАДЕЖДА,ТРАЙЧЕВА,ЖЕЛЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", НАДЕЖДА,ХРИСТОВА,АНДРЕЕВА,,"ГР.РАЗЛОГ, РАЗЛОГ, БЛАГОЕВГРАД",2011-04-28,"Община Разлог","Неустановена принадлежност", НАДЕЖДА,ХРИСТОВА,КАТРАНКИЕВА,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", НАДЕЖДА,ХРИСТОВА,КЕХАЙОВА,,"ГР.ПЕТРИЧ, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", НАДЕЖДА,ХРИСТОВА,КЕХАЙОВА,,"ГР.ПЕТРИЧ, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2014-02-12,"Разследващи полицаи","Неустановена принадлежност", НАДЕЖДА,ХРИСТОВА,МАТЕВА,,"ГР.ЛЕТНИЦА, ЛЕТНИЦА, ЛОВЕЧ",2015-01-29,"Община Летница","Неустановена принадлежност", НАДЕЖДА,ХРИСТОВА,ПИРОНКОВА,,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2015-05-12,"Община Панагюрище","Неустановена принадлежност", НАДЕЖДА,ХРИСТОВА,ПИРОНКОВА,,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност", НАДЕЖДА,ХРИСТОВА,СЕМЕРДЖИЕВА,,"ГР.ВЕЛИНГРАД, ВЕЛИНГРАД, ПАЗАРДЖИК",2011-11-02,"Министерство на регионалното развитие и благоустройството","Неустановена принадлежност", НАДЕЖДА,ХРИСТОВА,СПАСОВСКА-ГОГОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-05-27,"Българска академия на науките","Неустановена принадлежност", НАДЕЖДА,ХРИСТОВА,СТАНЧЕВА,,"ГР.ДУПНИЦА, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", НАДЕЖДА,ХРИСТОВА,СТАНЧЕВА,,"ГР.ДУПНИЦА, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2014-02-12,"Разследващи полицаи","Неустановена принадлежност", НАДЕЖДА,ЦВЕТАНОВА,БЕНИНА,,"ГР.РАЗЛОГ, РАЗЛОГ, БЛАГОЕВГРАД",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", НАДЕЖДА,ЦОНЕВА,НИКОЛОВА,,"ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-06-11,"Община Велико Търново","Неустановена принадлежност", НАДЕЖДА,ЯКОВА,ВЕНКОВА,,"ГР.ГАБРОВО, ГАБРОВО, ГАБРОВО",2014-01-22,"Община Габрово","Неустановена принадлежност", НАДЕЖДА,ЯКОВОВА,ГЕОРГИЕВА,,"С.ЛОЗЕН, ЛЮБИМЕЦ, ХАСКОВО",2013-10-02,"Обединена българска банка","Неустановена принадлежност", НАДЕЖДА,ЯНЧЕВА,МИНЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-07-22,"Българска народна банка","Неустановена принадлежност", НАДЕЖДА,ЯНЧЕВА,МИНЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-08-04,"Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Неустановена принадлежност", НАДЕШКА,ТОНЕВА,ЕНЧЕВА,,"С.СТРАНСКО, ДИМИТРОВГРАД, ХАСКОВО",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност", НАДЖИ,ДЖАФЕР,АКАТ,,"ГР.КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", НАДЖИ,ИБРАМ,ХАСАН,,"С.ДЕЛЧЕВО, ИСПЕРИХ, РАЗГРАД",2015-11-05,"Община Исперих","Неустановена принадлежност", НАДЖИ,РЕДЖЕБ,САЛИ,,"С. ЩЕРНА, ДЖЕБЕЛ, КЪРДЖАЛИ",2014-10-22,"Община Джебел","Неустановена принадлежност", НАДЖИ,ФЕРХАДОВ,МЕСТАНОВ,1940-03-10,"С.ДЯДОВЦИ, АРДИНО, КЪРДЖАЛИ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Решение № 72 от 03.08.2009 г. - електронни медии","Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; лично дело IА-19459; работно дело IР-3276." НАДЖИЕ,АРИФ,КЯМИЛОВА,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност", НАДЖИЕ,САБРИЕВА,МЕХМИШЕВА,,"ГР.БЯЛА, БЯЛА, РУСЕ",2015-12-08,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Велико Търново","Неустановена принадлежност", НАДЖИЕ,ЮСЕИН,МУМДЖУ,,"ГР.КРУМОВГРАД, КРУМОВГРАД, КЪРДЖАЛИ",2014-10-22,"Община Момчилград","Неустановена принадлежност", НАДИДЕ,БЕЙТИЕВА,АХМЕД,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност", НАДИДЕ,БЕЙТИЕВА,АХМЕД,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", НАДИЕ,АХМЕД,ТОПЧУ,,"С.БЯЛ ИЗВОР, АРДИНО, КЪРДЖАЛИ",2014-10-29,"Община Ардино","Неустановена принадлежност", НАДИРЕ,РАМАДАНОВА,АХМЕДОВА,,"С.МЛЕЧИНО, АРДИНО, КЪРДЖАЛИ",2014-10-22,"Община Джебел","Неустановена принадлежност", НАДКА,АНГЕЛОВА,ДАНАИЛОВА,,"С.ДЕВЕТАКИ, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2015-02-04,"Община Ловеч","Неустановена принадлежност", НАДКА,АНДОНОВА,ЦВЕТКОВА,,"ГР.СЪЕДИНЕНИЕ, СЪЕДИНЕНИЕ, ПЛОВДИВ",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност", НАДКА,АТАНАСОВА,ВАСИЛЕВА-БОРИСОВА,,"ГР.СВИЩОВ, СВИЩОВ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-12-08,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Велико Търново","Неустановена принадлежност", НАДКА,БАЛЕВА,ЯНКОВА,,"С.ТОРОС, ЛУКОВИТ, ЛОВЕЧ",2007-09-04,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", НАДКА,БАЛЕВА,ЯНКОВА,,"С.ТОРОС, ЛУКОВИТ, ЛОВЕЧ",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", НАДКА,БАЛЕВА,ЯНКОВА,,"С.ТОРОС, ЛУКОВИТ, ЛОВЕЧ",2013-07-17,"Община Свищов","Неустановена принадлежност", НАДКА,БЛАГОЕВА,СТОЯНОВА,,"С.ИЛИНДЕНЦИ, СТРУМЯНИ, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", НАДКА,БЛАЖЕВА,ДОБРЕВА,,"ГР.БЕЛЕНЕ, БЕЛЕНЕ, ПЛЕВЕН",2015-06-18,"Община Белене","Неустановена принадлежност", НАДКА,БОЖИНОВА,ДИМИТРОВА,,"С.ДЕБОВО, НИКОПОЛ, ПЛЕВЕН",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност", НАДКА,БОЖИНОВА,ДИМИТРОВА,,"С.ДЕБОВО, НИКОПОЛ, ПЛЕВЕН",2015-07-22,"Община Никопол","Неустановена принадлежност", НАДКА,БОНЧЕВА,ЦВЕТКОВА,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност", НАДКА,БОРИСОВА,ДАМЯНОВА,,"С.ВУКОВО, БОБОШЕВО, КЮСТЕНДИЛ",2015-01-14,"Община Рила","Неустановена принадлежност", НАДКА,БОРИСОВА,СТОИЦОВА,,"С.ПЕЛАТИКОВО, НЕВЕСТИНО, КЮСТЕНДИЛ",2015-01-14,"Община Невестино","Неустановена принадлежност", НАДКА,ВАСИЛЕВА,ВУТОВА,,"С.ОСЕЛНА, МЕЗДРА, ВРАЦА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", НАДКА,ВАСИЛЕВА,КАМЕНОВА,,"С.РАДОМИРЦИ, ЧЕРВЕН БРЯГ, ПЛЕВЕН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", НАДКА,ВЕЛИЧКОВА,МИТРЕВА,,"ГР.ДОСПАТ, ДОСПАТ, СМОЛЯН",2008-06-10,"Държавна агенция Архиви","Неустановена принадлежност", НАДКА,ВЕРГИЛОВА,СЕРАФИМОВА,,"ГР.ДУПНИЦА, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2014-12-03,"Община Бобов дол","Неустановена принадлежност", НАДКА,ВЕРГИЛОВА,СЕРАФИМОВА,,"ГР.ДУПНИЦА, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", НАДКА,ВЛАДИМИРОВА,ВАЧЕВА,,"С.ВЪЛЧИТРЪН, ПОРДИМ, ПЛЕВЕН",2015-07-28,"Община Пордим","Неустановена принадлежност", НАДКА,ВЛАДИМИРОВА,МИЛОВА,,"ГР.ПЕЩЕРА, ПЕЩЕРА, ПАЗАРДЖИК",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност", НАДКА,ВЛАЕВА,ИБУШЕВА,,"С.ТРОЯНОВО, РАДНЕВО, СТАРА ЗАГОРА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", НАДКА,ВЪЛОВА,НАНОВА,,"С.ПОЛЕТКОВЦИ, КУЛА, ВИДИН",2013-09-11,"Община Кула","Неустановена принадлежност", НАДКА,ГЕОРГАКИЕВА,ДИМИТРОВА,,"С.КОСТИ, ЦАРЕВО, БУРГАС",2013-02-20,"Община Малко Търново","Неустановена принадлежност", НАДКА,ГЕОРГИЕВА,АГОВА,,"С.ОВЧА МОГИЛА, СВИЩОВ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2009-08-05,"Сметна палата","Неустановена принадлежност", НАДКА,ГЕОРГИЕВА,АТАНАСОВА,,"ГР.КОТЕЛ, КОТЕЛ, СЛИВЕН",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", НАДКА,ГЕОРГИЕВА,АТАНАСОВА,,"ГР.КОТЕЛ, КОТЕЛ, СЛИВЕН",2014-02-12,"Разследващи полицаи","Неустановена принадлежност", НАДКА,ГЕОРГИЕВА,ГАНЕВА,,"ГР.ЧЕПЕЛАРЕ, ЧЕПЕЛАРЕ, СМОЛЯН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", НАДКА,ГЕОРГИЕВА,ИГНАТОВА,,"ГР.ТРЪСТЕНИК, ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ, ПЛЕВЕН",2011-06-16,"Висша атестационна комисия","Неустановена принадлежност", НАДКА,ГЕОРГИЕВА,ИГНАТОВА,,"ГР.ТРЪСТЕНИК, ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ, ПЛЕВЕН",2012-08-01,"Лесотехнически университет","Неустановена принадлежност", НАДКА,ГЕОРГИЕВА,ЙОНЧЕВА,,"С.СУМЕР, МОНТАНА, МОНТАНА",2015-03-24,"Община Георги Дамяново","Неустановена принадлежност", НАДКА,ГЕОРГИЕВА,КЪРЧЕВА-ДИМИТРОВА,,"ГР.ПАВЛИКЕНИ, ПАВЛИКЕНИ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2009-04-15,"Държавна агенция за метрология и технически надзор","Неустановена принадлежност", НАДКА,ГЕОРГИЕВА,ЛОПАРСКА,,"ГР.РИЛА, РИЛА, КЮСТЕНДИЛ",2015-01-14,"Община Рила","Неустановена принадлежност", НАДКА,ГЕОРГИЕВА,ПАНАГОПУЛОС,,"С.АЛЕКСАНДРОВО, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2015-07-07,"Община Левски","Неустановена принадлежност", НАДКА,ГЕОРГИЕВА,ПАНОВА,,"ГР.БЕЛЕНЕ, БЕЛЕНЕ, ПЛЕВЕН",2015-06-18,"Община Белене","Неустановена принадлежност", НАДКА,ГЕОРГИЕВА,СПАСОВА,,"ГР.ЧЕПЕЛАРЕ, ЧЕПЕЛАРЕ, СМОЛЯН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", НАДКА,ГОСПОДИНОВА,БАНКОВА,,"ГР.СВИЛЕНГРАД, СВИЛЕНГРАД, ХАСКОВО",2008-03-18,"КТ Подкрепа","Неустановена принадлежност", НАДКА,ГОЧЕВА,ТАНЕВА,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2014-04-24,"Тракийски университет – гр. Стара Загора","Неустановена принадлежност", НАДКА,ДАНЧЕВА,ЙОНОВА,,"С.ЧИРЕН, ВРАЦА, ВРАЦА",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", НАДКА,ДАНЧЕВА,ЙОНОВА,,"С.ЧИРЕН, ВРАЦА, ВРАЦА",2015-12-17,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Варна","Неустановена принадлежност", НАДКА,ДИМИТРОВА,ПЕТРОВА,,"С.СТАРОСЕЛ, ХИСАРЯ, ПЛОВДИВ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", НАДКА,ДИМИТРОВА,СТЕФАНОВА,,"С.РЕЖАНЦИ, БРЕЗНИК, ПЕРНИК",2008-11-26,"Българска национална телевизия","Неустановена принадлежност", НАДКА,ДИМИТРОВА,ТОДОРОВА,,"С.ОРЕШЕЦ, ДИМОВО, ВИДИН",2013-08-07,"Община Димово","Неустановена принадлежност", НАДКА,ДРАГАНОВА,АНГЕЛОВА,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2012-01-12,"Министерство на образованието","Неустановена принадлежност", НАДКА,ИВАНОВА,АЛЕКСИЕВА,,"С.ВЪРБОВКА, ПАВЛИКЕНИ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-06-26,"Община Павликени","Неустановена принадлежност", НАДКА,ИВАНОВА,АРТЪЧКА,,"С.ДРЕН, РАДОМИР, ПЕРНИК",2015-06-09,"Община Радомир","Неустановена принадлежност", НАДКА,ИВАНОВА,БОЯДЖИЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-07-11,"Медицински университет - София","Неустановена принадлежност", НАДКА,ИВАНОВА,БОЯДЖИЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", НАДКА,ИВАНОВА,ВИДОВА,,"ГР.БОЙЧИНОВЦИ, БОЙЧИНОВЦИ, МОНТАНА",2015-03-11,"Община Бойчиновци","Неустановена принадлежност", НАДКА,ИВАНОВА,ВЪЛЧЕВА,,"С.КАТУНЕЦ, УГЪРЧИН, ЛОВЕЧ",2015-02-18,"Община Угърчин","Неустановена принадлежност", НАДКА,ИВАНОВА,ЙОРГОВА,,"С.ДЖУЛЮНИЦА, ЛЯСКОВЕЦ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-07-24,"Община Лясковец","Неустановена принадлежност", НАДКА,ИВАНОВА,ЛАЗАРОВА,,"С.ПРИСОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-06-11,"Община Велико Търново","Неустановена принадлежност", НАДКА,ИВАНОВА,ХРИСТОВА,,"ГР.БАНЯ, КАРЛОВО, ПЛОВДИВ",2015-09-09,"Община Карлово","Неустановена принадлежност", НАДКА,ИЛИЕВА,МИШЕВА,,"С.ТЪРНАК, БЯЛА СЛАТИНА, ВРАЦА",2015-07-28,"Община Червен бряг","Неустановена принадлежност", НАДКА,ИЛИЕВА,НИСТОРОВА,,"С.БРЕГАРЕ, ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ, ПЛЕВЕН",2015-06-23,"Община Долна Митрополия","Неустановена принадлежност", НАДКА,ИЛИЕВА,ПЕТРОВА,,"ГР.РАКИТОВО, РАКИТОВО, ПАЗАРДЖИК",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност", НАДКА,ИЛИЕВА,РАДЕВА,,"С.СЕКУЛОВО, ДУЛОВО, СИЛИСТРА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", НАДКА,ЙОРДАНОВА,БОНЧЕВА,,"С.НОВО СЕЛО, РУСЕ, РУСЕ",2008-03-18,"КТ Подкрепа","Неустановена принадлежност", НАДКА,ЙОРДАНОВА,МИТЕВА,,"С.КАДИЕВО, РОДОПИ, ПЛОВДИВ",2015-09-30,"Община Перущица","Неустановена принадлежност", НАДКА,ЙОРДАНОВА,ПЕТРОВА,,"ГР.ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2014-09-10,"Длъжници към банка Хеброс","Неустановена принадлежност", НАДКА,ЙОРДАНОВА,СРАДКОВА,,"ГР.ПЕТРИЧ, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", НАДКА,ЙОСИФОВА,КОСТАДИНОВА,,"ГР.БЕЛЕНЕ, БЕЛЕНЕ, ПЛЕВЕН",2013-07-17,"Община Свищов","Неустановена принадлежност", НАДКА,ЙОСИФОВА,КОСТАДИНОВА,,"ГР.БЕЛЕНЕ, БЕЛЕНЕ, ПЛЕВЕН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", НАДКА,КАМЕНОВА,МИЛОВА,,"ГР.БЯЛА СЛАТИНА, БЯЛА СЛАТИНА, ВРАЦА",2011-08-03,"Агенция за държавна финансова инспекция","Неустановена принадлежност", НАДКА,КОЛЕВА,ВЪРБАНОВА,,"ГР.ГАБРОВО, ГАБРОВО, ГАБРОВО",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", НАДКА,КОСТАДИНОВА,ВАСЕВА,,"С.ГОДЛЕВО, РАЗЛОГ, БЛАГОЕВГРАД",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", НАДКА,КОСТОВА,СИМЕОНОВА,,"ГР.ТЕРВЕЛ, ТЕРВЕЛ, ДОБРИЧ",2013-03-20,"Община Аксаково","Неустановена принадлежност", НАДКА,КРЪСТЕВА,РУСИНОВА,,"С.КРУШОВИЦА, МИЗИЯ, ВРАЦА",2013-12-11,"Община Мездра","Неустановена принадлежност", НАДКА,ЛАЗАРОВА,СРЕДЕВА,,"ГР.СЪЕДИНЕНИЕ, СЪЕДИНЕНИЕ, ПЛОВДИВ",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност", НАДКА,ЛЮБЕНОВА,ГЪЛЪБОВА,,"ГР.БАНСКО, БАНСКО, БЛАГОЕВГРАД",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", НАДКА,ЛЮБЕНОВА,ЧАВДАРОВА,,"ГР.НЕДЕЛИНО, НЕДЕЛИНО, СМОЛЯН",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", НАДКА,МАРКОВА,НИКОЛОВА,,"С.ВРАНЯК, БЯЛА СЛАТИНА, ВРАЦА",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност", НАДКА,НАЙДЕНОВА,ЦЕНОВА,,"ГР.ВЪРШЕЦ, ВЪРШЕЦ, МОНТАНА",2009-10-14,"Национален осигурителен институт","Неустановена принадлежност", НАДКА,НАЧЕВА,ДИМИТРОВА,,"ГР.БЯЛА СЛАТИНА, БЯЛА СЛАТИНА, ВРАЦА",2013-12-11,"Община Оряхово","Неустановена принадлежност", НАДКА,НЕДКОВА,ДИМИТРОВА,,"ГР.СТАМБОЛИЙСКИ, СТАМБОЛИЙСКИ, ПЛОВДИВ",2015-10-14,"Община Стамболийски","Неустановена принадлежност", НАДКА,НЕДЯЛКОВА,БУЧАКОВА,,"С.МОГИЛИНО, ДВЕ МОГИЛИ, РУСЕ",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", НАДКА,НЕЙКОВА,РАДЕВА,,"ГР.ПРОВАДИЯ, ПРОВАДИЯ, ВАРНА",2011-08-03,"Агенция за държавна финансова инспекция","Неустановена принадлежност", НАДКА,НИКОЛОВА,ГЬОШЕВА,,"С.КАЗИЧЕНЕ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-05-29,"Длъжници към банка МИНЕРАЛБАНК","Неустановена принадлежност", НАДКА,НИКОЛОВА,ДАМЯНОВА,,"С.ХВОЙНА, ЧЕПЕЛАРЕ, СМОЛЯН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", НАДКА,НИКОЛОВА,ЗАФИРОВА,,"ГР.РУДОЗЕМ, РУДОЗЕМ, СМОЛЯН",2009-10-14,"Национален осигурителен институт","Неустановена принадлежност", НАДКА,НИКОЛОВА,КРЪСТЕВА,,"С.КИРЕЕВО, МАКРЕШ, ВИДИН",2013-08-13,"Община Ново село","Неустановена принадлежност", НАДКА,НИКОЛОВА,КРЪСТЕВА,,"С.КИРЕЕВО, МАКРЕШ, ВИДИН",2016-01-06,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Видин","Неустановена принадлежност", НАДКА,НИКОЛОВА,НИКОЛОВА,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2012-06-27,"Шуменски университет ""Константин Преславски""","Неустановена принадлежност", НАДКА,НИКОЛОВА,РАЙЧЕВА,,"С.ГЮРГЕВО, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2011-07-12,"Община Петрич","Неустановена принадлежност", НАДКА,НИКОЛОВА,РАЙЧЕВА,,"С.ГЮРГЕВО, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", НАДКА,НИКОЛОВА,ТОДОРОВА,,"ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, БЛАГОЕВГРАД",2015-04-28,"Община Пазарджик","Неустановена принадлежност", НАДКА,ПЕЙКОВА,ДИНЕВА,,"С.КОРТЕН, НОВА ЗАГОРА, СЛИВЕН",2015-08-04,"Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Неустановена принадлежност", НАДКА,ПЕТКОВА,ИЛИЕВА,,"С.ДРАГАНА, УГЪРЧИН, ЛОВЕЧ",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", НАДКА,ПЕТКОВА,ТАНЕВА,,"ГР.ГЛАВИНИЦА, ГЛАВИНИЦА, СИЛИСТРА",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", НАДКА,ПЕТКОВА,ТАНЕВА,,"ГР.ГЛАВИНИЦА, ГЛАВИНИЦА, СИЛИСТРА",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", НАДКА,ПЕТРОВА,ВАРДАРОВА-ПОПОВА,,"ГР.САМОКОВ, САМОКОВ, СОФИЙСКА",2011-02-02,"Регионални печатни издания","Неустановена принадлежност", НАДКА,ПЕТРОВА,НЕНКОВА,,"ГР.РИЛА, РИЛА, КЮСТЕНДИЛ",2015-01-14,"Приватизирани предприятия - София","Неустановена принадлежност", НАДКА,ПЕТРОВА,ПЛАЧКОВА,,"С.ЧЕРНОГОРОВО, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2015-05-19,"Община Стрелча","Неустановена принадлежност", НАДКА,ПЕТРОВА,ЧЕРВЕНСКА,,"С.МИХАЛЦИ, ПАВЛИКЕНИ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2008-07-09,"Национален статистически институт","Неустановена принадлежност", НАДКА,ПЪРВАНОВА,ВАСИЛЕВА,,"ГР.ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2015-02-04,"Община Ловеч","Неустановена принадлежност", НАДКА,РАДЕВА,ПАНГАРОВА,,"С.СМИЛЕЦ, СТРЕЛЧА, ПАЗАРДЖИК",2007-09-04,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", НАДКА,РОСЕНЧОВА,ПАВЛОВА,,"С.ДРЕН, РАДОМИР, ПЕРНИК",2015-06-01,"Община Перник","Неустановена принадлежност", НАДКА,РОСЕНЧОВА,ПАВЛОВА,,"С.ДРЕН, РАДОМИР, ПЕРНИК",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", НАДКА,РУСЕВА,МИТКОВА,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2016-01-19,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Добрич","Неустановена принадлежност", НАДКА,СПАСОВА,ГЕОРГИЕВА,,"С.ЛОМНИЦА, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", НАДКА,СТЕФАНОВА,КОСТАДИНОВА,,"ГР.НИКОЛАЕВО, НИКОЛАЕВО, СТАРА ЗАГОРА",2012-06-20,"Тракийски университет - Стара Загора","Неустановена принадлежност", НАДКА,СТОЯНОВА,ВЪЛКОВА,,"ГР.МАЛКО ТЪРНОВО, МАЛКО ТЪРНОВО, БУРГАС",2015-12-01,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Неустановена принадлежност", НАДКА,СТОЯНОВА,КОСТАДИНОВА,,"ГР.СЪЕДИНЕНИЕ, СЪЕДИНЕНИЕ, ПЛОВДИВ",2015-10-28,"Община Съединение","Неустановена принадлежност", НАДКА,СТОЯНОВА,НИКОЛОВА,,"С.РОЗОВЕЦ, БРЕЗОВО, ПЛОВДИВ",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност", НАДКА,СТОЯНОВА,ТРАЙКОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-08-09,"Агенция Пътна инфраструктура","Неустановена принадлежност", НАДКА,ТОДОРОВА,БОЖИЛОВА,,"С.ЛЕВСКИ, ПАНАГЮРИЩЕ, ПАЗАРДЖИК",2015-04-28,"Община Пазарджик","Неустановена принадлежност", НАДКА,ТОДОРОВА,ИВАНОВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", НАДКА,ТОДОРОВА,СТАНЧЕВА,,"ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", НАДКА,ТОДОРОВА,ХАРИЗАНОВА,,ЮГОСЛАВИЯ,2015-06-09,"Община Трън","Неустановена принадлежност", НАДКА,ХРИСТОВА,ДАМЯНОВА,,"С.ЛЕХЧЕВО, БОЙЧИНОВЦИ, МОНТАНА",2013-10-30,"Община Криводол","Неустановена принадлежност", НАДКА,ХРИСТОВА,ЛАЛКОВСКА,,"С.ПЕТКОВО, СМОЛЯН, СМОЛЯН",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", НАДКА,ХРИСТОВА,ПЕТРОВА,,"ГР.ЗАВЕТ, ЗАВЕТ, РАЗГРАД",2015-11-05,"Община Завет","Неустановена принадлежност", НАДКА,ХРИСТОВА,ХРИСТОВА,,"С.РАДОМИРЦИ, ЧЕРВЕН БРЯГ, ПЛЕВЕН",2011-08-09,"Агенция Пътна инфраструктура","Неустановена принадлежност", НАДКА,ЦВЕТАНОВА,МИЛКОВА-ТАНЧЕВА,,"С.СТАНЕВО, ЛОМ, МОНТАНА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", НАДКА,ЦОЧЕВА,КОЛЕВА,,"ГР.ТРОЯН, ТРОЯН, ЛОВЕЧ",2015-02-18,"Български туристически съюз","Неустановена принадлежност", НАДКО,ЗАХАРИЕВ,НЕНКОВ,,"С.СТОЯН МИХАЙЛОВСКИ, НОВИ ПАЗАР, ШУМЕН",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", НАДКО,ИВАНОВ,СТОЯНОВ,,"С.ВАКЛИНО, ШАБЛА, ДОБРИЧ",2014-03-12,"Община Шабла","Неустановена принадлежност", НАДКО,МИНКОВ,ТРОАНСКИ,,"ГР.ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2015-08-04,"Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Неустановена принадлежност", НАДКО,РАДОСЛАВОВ,НАЙДЕНОВ,,"С.НИКОЛАЕВО, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2008-09-16,"Държавна агенция по горите","Неустановена принадлежност", НАДРИЕ,ФАИК,НЕДЖИБ,,"С.ВОДЕН, ПЪРВОМАЙ, ПЛОВДИВ",2015-10-05,"Община Първомай","Неустановена принадлежност", НАДРИЯНА,ГЕОРГИЕВА,ВАСИЛЕВА,,"ГР.АЙТОС, АЙТОС, БУРГАС",2015-12-01,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Неустановена принадлежност", НАДЯ,АЛЕКСАНДРОВА,ГЮРОВА,,"ГР.СЛИВНИЦА, СЛИВНИЦА, СОФИЙСКА",2015-01-14,"Приватизирани предприятия - София","Неустановена принадлежност", НАДЯ,АЛЕКСАНДРОВА,ДИМИТРОВА,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", НАДЯ,АЛЕКСИЕВА,ЛЕВИЧАРОВА,,"С.РОСИЦА, ГЕНЕРАЛ-ТОШЕВО, ДОБРИЧ",2015-12-17,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Варна","Неустановена принадлежност", НАДЯ,АНГЕЛОВА,ГОРАНОВА,,"ГР.ПЕТРИЧ, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", НАДЯ,АНГЕЛОВА,ГОРАНОВА,,"ГР.ПЕТРИЧ, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2016-02-09,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Монтана","Неустановена принадлежност", НАДЯ,АНГЕЛОВА,ГОСПОДИНОВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", НАДЯ,АНГЕЛОВА,КРАЛЕВА-ПАВЛОВА,,"С.МУСЕЛИЕВО, НИКОПОЛ, ПЛЕВЕН",2016-02-09,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Монтана","Неустановена принадлежност", НАДЯ,АНГЕЛОВА,МИЛАЧКОВА,,"ГР.ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ",2009-10-14,"Национален осигурителен институт","Неустановена принадлежност", НАДЯ,АНТОНОВА,КОЧЕВА,,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2007-09-04,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", НАДЯ,АНТОНОВА,КОЧЕВА,,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2009-11-18,"Агенция за приватизация","Неустановена принадлежност", НАДЯ,АНТОНОВА,КОЧЕВА,,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2013-09-18,"Община Видин","Неустановена принадлежност", НАДЯ,АНТОНОВА,РУСКОВА,,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност", НАДЯ,АСЕНОВА,ТЕРЕЗОВА,,ЮГОСЛАВИЯ,2008-07-09,"Национален статистически институт","Неустановена принадлежност", НАДЯ,АСЕНОВА,ТОДОРОВА,,"ГР.ГОДЕЧ, ГОДЕЧ, СОФИЙСКА",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност", НАДЯ,БОРИСЛАВОВА,ВАСИЛЕВА,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", НАДЯ,БОРИСОВА,БЛАЖЕВА,,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2013-11-27,"Национален осигурителен институт","Неустановена принадлежност", НАДЯ,БОРИСОВА,ЗЛАТЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-11-13,"Община Враца","Неустановена принадлежност", НАДЯ,БОРИСОВА,СИРАКОВА,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2011-01-26,"Министерство на отбраната","Неустановена принадлежност", НАДЯ,БРАНКОВА,ПЕТКОВА,,"С.ГОВЕЖДА, ГЕОРГИ ДАМЯНОВО, МОНТАНА",2015-06-09,"Приватизирани предприятия - Монтана","Неустановена принадлежност", НАДЯ,ВАСИЛЕВА,ВУТОВА,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2013-11-13,"Община Враца","Неустановена принадлежност", НАДЯ,ВАСИЛЕВА,ГЕОРГИЕВА,,"С.РАДИЛОВО, ПЕЩЕРА, ПАЗАРДЖИК",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", НАДЯ,ВАСИЛЕВА,ДИМИТРОВА,,"ГР.БОТЕВГРАД, БОТЕВГРАД, СОФИЙСКА",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", НАДЯ,ВЕЛИКОВА,САЧАНСКА,,"ГР.КАРНОБАТ, КАРНОБАТ, БУРГАС",2011-08-09,"Агенция Пътна инфраструктура","Неустановена принадлежност", НАДЯ,ВЛАДИМИРОВА,АНГЕЛОВА,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2009-10-14,"Национален осигурителен институт","Неустановена принадлежност", НАДЯ,ВЛАДИМИРОВА,ГЕОРГИЕВА,,"ГР.ЛОМ, ЛОМ, МОНТАНА",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", НАДЯ,ВЛАДИМИРОВА,ГЕОРГИЕВА,,"ГР.ЛОМ, ЛОМ, МОНТАНА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", НАДЯ,ВЛАДИМИРОВА,ГЕОРГИЕВА,,"ГР.ЛОМ, ЛОМ, МОНТАНА",2015-12-08,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Велико Търново","Неустановена принадлежност", НАДЯ,ВЛАДИМИРОВА,КОСТОВА,,"С.ОДЪРНЕ, ПОРДИМ, ПЛЕВЕН",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност", НАДЯ,ВЪЛЕВА,ВЪЛЕВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2012-09-26,"Българска търговско-промишлена палата","Неустановена принадлежност", НАДЯ,ГЕОРГИЕВА,БОЯДЖИЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-08-07,"Пловдивски университет ""Паисий Хилендарски""","Неустановена принадлежност", НАДЯ,ГЕОРГИЕВА,ВЛАДИМИРОВА,,"С.ГОЛЯМО ПЕЩЕНЕ, ВРАЦА, ВРАЦА",2009-04-15,"Държавна агенция за метрология и технически надзор","Неустановена принадлежност", НАДЯ,ГЕОРГИЕВА,ВЪЛКОВА,,"ГР.ЧЕРВЕН БРЯГ, ЧЕРВЕН БРЯГ, ПЛЕВЕН",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", НАДЯ,ГЕОРГИЕВА,ВЪЛКОВА,,"ГР.ЧЕРВЕН БРЯГ, ЧЕРВЕН БРЯГ, ПЛЕВЕН",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", НАДЯ,ГЕОРГИЕВА,ДИМИТРОВА,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2010-09-20,"Държавен фонд Земеделие","Неустановена принадлежност", НАДЯ,ГЕОРГИЕВА,ДИМОВА,,"ГР.ДИМИТРОВГРАД, ДИМИТРОВГРАД, ХАСКОВО",2013-11-27,"Национален осигурителен институт","Неустановена принадлежност", НАДЯ,ГЕОРГИЕВА,ИВАНОВА,,"ГР.СИЛИСТРА, СИЛИСТРА, СИЛИСТРА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", НАДЯ,ГЕОРГИЕВА,КОЛАРСКА-СТАМБОЛИЙСКА,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", НАДЯ,ГЕОРГИЕВА,КОЮМДЖИЙСКА,,"С.ДРАГОДАН, КОЧЕРИНОВО, КЮСТЕНДИЛ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", НАДЯ,ГЕОРГИЕВА,КУКУРЯКОВА,,"С.ВЛАДИМИРОВО, БОЙЧИНОВЦИ, МОНТАНА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", НАДЯ,ГЕОРГИЕВА,КУКУРЯКОВА,,"С.ВЛАДИМИРОВО, БОЙЧИНОВЦИ, МОНТАНА",2016-01-19,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Габрово","Неустановена принадлежност", НАДЯ,ГЕОРГИЕВА,КУЛЕВА,,"ГР.БЯЛА СЛАТИНА, БЯЛА СЛАТИНА, ВРАЦА",2011-11-02,"Министерство на регионалното развитие и благоустройството","Неустановена принадлежност", НАДЯ,ГЕОРГИЕВА,ПЕЛОВСКА-ДИЛКОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", НАДЯ,ГЕОРГИЕВА,ПЕНЕВА,,"С.ДОЛНИ ЦИБЪР, ВЪЛЧЕДРЪМ, МОНТАНА",2013-10-09,"Длъжници към ОББ","Неустановена принадлежност", НАДЯ,ГЕОРГИЕВА,РАДЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", НАДЯ,ГЕОРГИЕВА,РИЗОВА-ТОДОРОВА,,"С.ДРАГАНОВО, ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2008-07-30,"Държавна агенция Държавен резерв и вoeнновременни запаси","Неустановена принадлежност", НАДЯ,ГЕОРГИЕВА,СТЕФАНОВА,,"ГР.ЕЛИН ПЕЛИН, ЕЛИН ПЕЛИН, СОФИЙСКА",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", НАДЯ,ГЕОРГИЕВА,СТЕФАНОВА,,"ГР.ЕЛИН ПЕЛИН, ЕЛИН ПЕЛИН, СОФИЙСКА",2014-02-12,"Разследващи полицаи","Неустановена принадлежност", НАДЯ,ГОСПОДИНОВА,ВЪЛЧЕВА-МЕРАЗЧИЕВА,,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", НАДЯ,ГРИГОРОВА,ВАСИЛЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-10-05,"Администрация на Народното събрание","Неустановена принадлежност", НАДЯ,ДЕЛЧЕВА,ПАНАЙОТОВА,,"С.ОБОРИЩЕ, ВЪЛЧИ ДОЛ, ВАРНА",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност", НАДЯ,ДИМИТРОВА,АТАНАСОВА,,"ГР.САМОКОВ, САМОКОВ, СОФИЙСКА",2007-09-04,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", НАДЯ,ДИМИТРОВА,АТАНАСОВА,,"ГР.САМОКОВ, САМОКОВ, СОФИЙСКА",2012-01-12,"Министерство на образованието","Неустановена принадлежност", НАДЯ,ДИМИТРОВА,ВАНГЕЛОВА,,"С.ЧЕРНЕВО, СУВОРОВО, ВАРНА",2013-05-29,"Община Суворово","Неустановена принадлежност", НАДЯ,ДИМИТРОВА,ГЕНКОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-01-26,"Министерство на отбраната","Неустановена принадлежност", НАДЯ,ДИМИТРОВА,ИВАНОВА,,"С.ИЛАКОВ РЪТ, ЕЛЕНА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2007-09-04,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", НАДЯ,ДИМИТРОВА,ИВАНОВА,,"С.ИЛАКОВ РЪТ, ЕЛЕНА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2011-10-05,"Администрация на Народното събрание","Неустановена принадлежност", НАДЯ,ДИМИТРОВА,ЙОСИФОВА-АНТОВА,,"С.ГАБРОВНИЦА, МОНТАНА, МОНТАНА",2015-03-11,"Община Бойчиновци","Неустановена принадлежност", НАДЯ,ДИМИТРОВА,ЙОСИФОВА-АНТОВА,,"С.ГАБРОВНИЦА, МОНТАНА, МОНТАНА",2016-02-09,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Монтана","Неустановена принадлежност", НАДЯ,ДИМИТРОВА,ЛОЗАНОВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност", НАДЯ,ДИМИТРОВА,МИРОНОВА,,"ГР.МОНТАНА, МОНТАНА, МОНТАНА",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", НАДЯ,ДИМИТРОВА,МИРОНОВА,,"ГР.МОНТАНА, МОНТАНА, МОНТАНА",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", НАДЯ,ДИМИТРОВА,МИРОНОВА,,"ГР.МОНТАНА, МОНТАНА, МОНТАНА",2015-04-07,"Община Монтана","Неустановена принадлежност", НАДЯ,ДИМИТРОВА,ПАТИШАНОВА-МАРКОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", НАДЯ,ДИМИТРОВА,РУЙЧЕВА,,"С.ВЕТРИНО, ВЕТРИНО, ВАРНА",2013-04-03,"Община Варна","Неустановена принадлежност", НАДЯ,ДИМИТРОВА,СТОЯНОВА,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", НАДЯ,ДИМОВА,СТОЯНОВА,,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", НАДЯ,ЕВТИМОВА,БОНЕВА,,"С.ОРЕШЕНЕ, ЯБЛАНИЦА, ЛОВЕЧ",2011-10-05,"Администрация на Народното събрание","Неустановена принадлежност", НАДЯ,ЕВТИМОВА,БОНЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-05-27,"Университет за национално и световно стопанство","Неустановена принадлежност", НАДЯ,ЕМИЛОВА,ИВАНОВА,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност", НАДЯ,ЕМИЛОВА,ОБРЕТЕНОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", НАДЯ,ЕНАКИЕВА,ИВАНОВА,,"С.ПРЕВАЛА, ЧИПРОВЦИ, МОНТАНА",2015-03-24,"Община Георги Дамяново","Неустановена принадлежност", НАДЯ,ЕНЧЕВА,КОСТОВА,,"С.КРАСЕН, ГЕНЕРАЛ-ТОШЕВО, ДОБРИЧ",2012-03-14,"Икономически университет Варна","Неустановена принадлежност", НАДЯ,ЖЕЛЯЗКОВА,СТАЙКОВА-ДРАГОМАНОВА,,"ГР.СТРАЛДЖА, СТРАЛДЖА, ЯМБОЛ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", НАДЯ,ЗАХАРИЕВА,ХАРАЛАМПИЕВА,,"С.ЛОМНИЦА, ТРЪН, ПЕРНИК",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", НАДЯ,ЗОРИЕВА,СЯРОВА,,"ГР.КОТЕЛ, КОТЕЛ, СЛИВЕН",2014-09-10,"Длъжници към банка Хеброс","Неустановена принадлежност", НАДЯ,ИВАНОВА,АНТОНОВА,,"ГР.ПОПОВО, ПОПОВО, ТЪРГОВИЩЕ",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност", НАДЯ,ИВАНОВА,ВЕЛКОВА,,"ГР.ИХТИМАН, ИХТИМАН, СОФИЙСКА",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност", НАДЯ,ИВАНОВА,ГЕНОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-01-23,"Администрация на Министерския съвет","Неустановена принадлежност", НАДЯ,ИВАНОВА,ГЕОРГИЕВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", НАДЯ,ИВАНОВА,ГЕОРГИЕВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2015-12-17,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Варна","Неустановена принадлежност", НАДЯ,ИВАНОВА,ГЕОРГИЕВА,,"ГР.НОВА ЗАГОРА, НОВА ЗАГОРА, СЛИВЕН",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност", НАДЯ,ИВАНОВА,ГЕОРГИЕВА,,"С.ЗАМФИРОВО, БЕРКОВИЦА, МОНТАНА",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", НАДЯ,ИВАНОВА,ГЕОРГИЕВА,,"С.ЗАМФИРОВО, БЕРКОВИЦА, МОНТАНА",2015-03-11,"Община Берковица","Неустановена принадлежност", НАДЯ,ИВАНОВА,ДЕНЕВА,,"С.НОВАЧЕНЕ, НИКОПОЛ, ПЛЕВЕН",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност", НАДЯ,ИВАНОВА,ДИМИТРОВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2010-06-16,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", НАДЯ,ИВАНОВА,ЖЕКОВА,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност", НАДЯ,ИВАНОВА,ЗЛАТКОВА-РОЧА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-10-08,"Длъжници към Първа частна банка","Неустановена принадлежност", НАДЯ,ИВАНОВА,НИКОЛОВА,,"ГР.КНЕЖА, КНЕЖА, ПЛЕВЕН",2015-07-07,"Община Кнежа","Неустановена принадлежност", НАДЯ,ИВАНОВА,ПЕТРОВА,,"С.КАМЕНОВО, КУБРАТ, РАЗГРАД",2015-11-17,"Община Разград","Неустановена принадлежност", НАДЯ,ИВАНОВА,ПРУНОВА-МАХЛЯНОВА,,"С.ОРИЗАРЕ, НЕСЕБЪР, БУРГАС",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", НАДЯ,ИВАНОВА,СОТИРОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-09-20,"Министерство на културата","Неустановена принадлежност", НАДЯ,ИВАНОВА,ЦОЧЕВА,,"ГР.ХАДЖИДИМОВО, ХАДЖИДИМОВО, БЛАГОЕВГРАД",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", НАДЯ,ИЛИЕВА,ДАМЯНОВА,,"С.КАРАНОВО, АЙТОС, БУРГАС",2010-09-29,"Регионални печатни издания","Неустановена принадлежност", НАДЯ,ИЛИЕВА,ПЕТКОВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", НАДЯ,ИЛЧЕВА,НАКОВА,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", НАДЯ,ЙОРДАНОВА,ЧОБАНОВА,,"С.ЛОЗЕНЕЦ, КРУШАРИ, ДОБРИЧ",2014-03-12,"Община Крушари","Неустановена принадлежност", НАДЯ,КИРИЛОВА,ДОЙЧЕВА,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност", НАДЯ,КИРИЛОВА,МИЛАНОВА,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2014-10-15,"Министерство на отбраната","Неустановена принадлежност", НАДЯ,КИРИЛОВА,РЪБИНА,,"С.КНЯЖЕВА МАХАЛА, БРУСАРЦИ, МОНТАНА",2015-03-18,"Община Брусарци","Неустановена принадлежност", НАДЯ,КИРОВА,ЖЕЛЯЗКОВА,,"ГР.ПОМОРИЕ, ПОМОРИЕ, БУРГАС",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност", НАДЯ,КОЛЕВА,ЛЕФТЕРОВА,,"С.КЛИМЕНТОВО, АКСАКОВО, ВАРНА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", НАДЯ,КОНСТАНТИНОВА,ПАЛИЙСКА,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", НАДЯ,КОНСТАНТИНОВА,ШОТЛЕКОВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", НАДЯ,КОСТАДИНОВА,КАРАЛИЙСКА-ВАСИЛЕВА,,"ГР.ДУПНИЦА, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", НАДЯ,КОСТАДИНОВА,КАРАЛИЙСКА-ВАСИЛЕВА,,"ГР.ДУПНИЦА, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2015-01-14,"Община Рила","Неустановена принадлежност", НАДЯ,КОСТАДИНОВА,КАРАЛИЙСКА-ВАСИЛЕВА,,"ГР.ДУПНИЦА, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2016-02-18,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Кюстендил","Неустановена принадлежност", НАДЯ,КОСТОВА,ГИЦОВА,,"ГР.ЛОМ, ЛОМ, МОНТАНА",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", НАДЯ,КРЪСТЕВА,ГЕНЧЕВА,,"ГР.ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", НАДЯ,ЛЮБЕНОВА,КАНТАРЕВА-БАРУХ,,"ГР.ЛОМ, ЛОМ, МОНТАНА",2011-01-12,"Политически кабинети","Неустановена принадлежност", НАДЯ,ЛЮБЕНОВА,КАНТАРЕВА-БАРУХ,,"ГР.ЛОМ, ЛОМ, МОНТАНА",2012-01-12,"Министерство на образованието","Неустановена принадлежност", НАДЯ,ЛЮБОМИРОВА,ЦВЕТКОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", НАДЯ,ЛЮБОМИРОВА,ЦВЕТКОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", НАДЯ,МИЛАНОВА,АВРАМОВА,,"ГР.АЙТОС, АЙТОС, БУРГАС",2015-12-01,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Неустановена принадлежност", НАДЯ,МИЛАНОВА,СТАМБОЛИЙСКА,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", НАДЯ,МИЛЕВА,МАЛЯКОВА-ДАНДОЛОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-10-17,"Министерство на икономиката, енергетиката и туризма","Неустановена принадлежност", НАДЯ,МИЛЧОВА,МИТОВА,,"ГР.БЕЛОГРАДЧИК, БЕЛОГРАДЧИК, ВИДИН",2016-01-06,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Видин","Неустановена принадлежност", НАДЯ,МИХАЙЛОВА,АСПАРУХОВА,,"С.ПОМЕН, ДВЕ МОГИЛИ, РУСЕ",2008-02-12,"Министерски съвет","Неустановена принадлежност", НАДЯ,МИХАЙЛОВА,ВАСЕВА,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", НАДЯ,МИХАЙЛОВА,ПЕТРОВА,,"ГР.СИЛИСТРА, СИЛИСТРА, СИЛИСТРА",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", НАДЯ,МЛАДЕНОВА,АНТОНОВА-МИТЕВА,,"С.ТОТЛЕБЕН, ПОРДИМ, ПЛЕВЕН",2011-09-20,"Българска академия на науките - кадрови промени 2011 г.","Неустановена принадлежност", НАДЯ,НЕДЕВА,ЦЕНКОВА,,"С.ОБНОВА, ЛЕВСКИ, ПЛЕВЕН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", НАДЯ,НЕЙКОВА,ЛИПКОВА,,"С.СРЕДИЩЕ, КАЙНАРДЖА, СИЛИСТРА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", НАДЯ,НЕНКОВА,МИХАЙЛОВА,,"ГР.ЗЕМЕН, ЗЕМЕН, ПЕРНИК",2015-05-27,"Община Земен","Неустановена принадлежност", НАДЯ,НИКОЛОВА,АТАНАСОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-10-05,"Администрация на Народното събрание","Неустановена принадлежност", НАДЯ,НИКОЛОВА,ГЕОРГИЕВА,,"ГР.ТРЪН, ТРЪН, ПЕРНИК",2015-06-09,"Община Трън","Неустановена принадлежност", НАДЯ,НИКОЛОВА,ПАПАЗОВА,,"ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", НАДЯ,НИКОЛОВА,СЕФИН,,"ГР.ПЕЩЕРА, ПЕЩЕРА, ПАЗАРДЖИК",2015-11-11,"Приватизирани предприятия - Пазарджик","Неустановена принадлежност", НАДЯ,ПАВЛОВА,БОГОЕВА,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2013-10-30,"Община Козлодуй","Неустановена принадлежност", НАДЯ,ПАВЛОВА,ДИМИТРОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-01-26,"Министерство на отбраната","Неустановена принадлежност", НАДЯ,ПАНАЙОТОВА,ДЖУНДЖУЛОВА,,"ГР.КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2012-01-12,"Министерство на образованието","Неустановена принадлежност", НАДЯ,ПЕЙЧЕВА,ЗЛАТЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-03-14,"Софийски университет ""Св. Климент Охридски""","Неустановена принадлежност", НАДЯ,ПЕНЕВА,КОСТОВА,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", НАДЯ,ПЕТКОВА,ДИХАНОВА,,"ГР.ПРИМОРСКО, ПРИМОРСКО, БУРГАС",2013-01-29,"община Приморско","Неустановена принадлежност", НАДЯ,ПЕТКОВА,НАЙДЕНОВА,,"ГР.ЯБЛАНИЦА, ЯБЛАНИЦА, ЛОВЕЧ",2015-02-18,"Община Ябланица","Неустановена принадлежност", НАДЯ,ПЕТКОВА,ЦВЕТКОВА,,"ГР.МОНТАНА, МОНТАНА, МОНТАНА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", НАДЯ,ПЕТРОВА,ГОРНИЧЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", НАДЯ,ПЕТРОВА,ДАМЯНОВА,,"ГР.БЕЛОГРАДЧИК, БЕЛОГРАДЧИК, ВИДИН",2013-07-31,"Община Белоградчик","Неустановена принадлежност", НАДЯ,ПЕТРОВА,ПЕТРОВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2010-09-29,"Регионални печатни издания","Неустановена принадлежност", НАДЯ,РАДЕВА,ДИНЧЕВА,,"ГР.ДОЛНИ ЧИФЛИК, ДОЛНИ ЧИФЛИК, ВАРНА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", НАДЯ,РАЙЧОВА,МИНЧЕВА,,"ГР.БОБОШЕВО, БОБОШЕВО, КЮСТЕНДИЛ",2014-12-03,"Община Бобошево","Неустановена принадлежност", НАДЯ,РАНГЕЛОВА,ПЕТРОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност", НАДЯ,РУМЕНОВА,НИКОЛОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-06-16,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", НАДЯ,РУМЕНОВА,НИКОЛОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-01-23,"Администрация на Министерския съвет","Неустановена принадлежност", НАДЯ,РУСЕВА,ДИМИТРОВА,,"С.КАРАНОВО, АЙТОС, БУРГАС",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", НАДЯ,РУСЕВА,ДИМИТРОВА,,"С.КАРАНОВО, АЙТОС, БУРГАС",2015-12-01,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Неустановена принадлежност", НАДЯ,СИМЕОНОВА,МИЛЕВА,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", НАДЯ,СЛАВЕЙКОВА,ЛАЗАРОВА,,"ГР.СВОГЕ, СВОГЕ, СОФИЙСКА",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност", НАДЯ,СЛАВЧЕВА,ЖЕЧЕВА,,"ГР.СТРАЛДЖА, СТРАЛДЖА, ЯМБОЛ",2010-09-29,"Регионални печатни издания","Неустановена принадлежност", НАДЯ,СЛАВЧЕВА,ЖЕЧЕВА,,"ГР.СТРАЛДЖА, СТРАЛДЖА, ЯМБОЛ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", НАДЯ,СПАСОВА,ГЕОРГИЕВА-САВОВА,,"ГР.ДУПНИЦА, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", НАДЯ,СПАСОВА,УЗУНОВА,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", НАДЯ,СТАМАТОВА,ГЕОРГИЕВА,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2015-12-01,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Неустановена принадлежност", НАДЯ,СТЕФАНОВА,БАКАЛОВА-МОМЧЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-01-12,"Политически кабинети","Неустановена принадлежност", НАДЯ,СТЕФАНОВА,ИДЕСМАН,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", НАДЯ,СТОЙКОВА,РАЙНОВСКА,,"С.МИЛКОВИЦА, ГУЛЯНЦИ, ПЛЕВЕН",2016-02-04,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Ловеч","Неустановена принадлежност", НАДЯ,СТОЯНОВА,ДИМИТРОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", НАДЯ,СТОЯНОВА,ДИМИТРОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност", НАДЯ,СТОЯНОВА,ЛОВЧАЛИЕВА,,"С.БАНИЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", НАДЯ,ТЕНЕВА,ПРАШКОВА-СТОЯНОВА,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2011-01-26,"Министерство на отбраната","Неустановена принадлежност", НАДЯ,ТЕНЕВА,РУСЕВА-ВАСИЛЕВА,,"ГР.КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2010-06-16,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", НАДЯ,ТОДОРОВА,ДИМИТРОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-01-16,"Министерство на правосъдието","Неустановена принадлежност", НАДЯ,ТОДОРОВА,ЗЯПКОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", НАДЯ,ТОДОРОВА,ИВАНОВА,,"ГР.ВЪЛЧЕДРЪМ, ВЪЛЧЕДРЪМ, МОНТАНА",2016-02-09,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Монтана","Неустановена принадлежност", НАДЯ,ТОДОРОВА,ЛАЗАРОВА-МИШЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", НАДЯ,ТОНЕВА,МАНОЛОВА,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност", НАДЯ,ТОТЕВА,ТОТЕВА,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2012-10-17,"Министерство на икономиката, енергетиката и туризма","Неустановена принадлежност", НАДЯ,ТОТЕВА,ТОТЕВА,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2015-07-07,"Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия","Неустановена принадлежност", НАДЯ,ТРАЙКОВА,ТУПАРОВА,,"ГР.ПЕТРИЧ, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", НАДЯ,ТРАЙКОВА,ТУПАРОВА,,"ГР.ПЕТРИЧ, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2014-02-12,"Разследващи полицаи","Неустановена принадлежност", НАДЯ,ТУШИНОВА,ЦЕКОВА,,"С.ГЛОЖЕНЕ, КОЗЛОДУЙ, ВРАЦА",2013-10-30,"Община Криводол","Неустановена принадлежност", НАДЯ,ХРИСТОВА,ГЮРОВА,,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2016-02-09,"ЗАД Дженерали","Неустановена принадлежност", НАДЯ,ХРИСТОВА,ДАНОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-06-16,"Висша атестационна комисия","Неустановена принадлежност", НАДЯ,ХРИСТОВА,ДАНОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-05-27,"Българска академия на науките","Неустановена принадлежност", НАДЯ,ХРИСТОВА,ПОПОВА-ГУНОВСКА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-12-18,"Българско национално радио","Неустановена принадлежност", НАДЯ,ХРИСТОВА,ПОПОВА-ГУНОВСКА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", НАДЯ,ХРИСТОВА,ЦВЕТКОВА,,"ГР.БЯЛА СЛАТИНА, БЯЛА СЛАТИНА, ВРАЦА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", НАДЯ,ХРИСТОВА,ЦИНГОВА,,"ГР.ПОПОВО, ПОПОВО, ТЪРГОВИЩЕ",2013-04-03,"Община Варна","Неустановена принадлежност", НАЗЕНИ,РУПЕН,КАРАЯН,,"ГР.АЙТОС, АЙТОС, БУРГАС",2012-12-12,"Община Айтос","Неустановена принадлежност", НАЗИК,НАЗИФ,КЯМИЛ,,"ГР.ПРОВАДИЯ, ПРОВАДИЯ, ВАРНА",2015-12-17,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Варна","Неустановена принадлежност", НАЗИЛЕ,ЮМЕР,САИД,,"С.ТОДОРОВО, ИСПЕРИХ, РАЗГРАД",2015-11-17,"Община Разград","Неустановена принадлежност", НАЗИЛЕ,ЮСЕИН,ИБРЯМ,,"С.РОГОЗЧЕ, ДЖЕБЕЛ, КЪРДЖАЛИ",2014-10-22,"Община Момчилград","Неустановена принадлежност", НАЗИМ,МЮМЮНОВ,АФУЗАЛИЕВ,,"С.БЕЗВОДНО, ЧЕРНООЧЕНЕ, КЪРДЖАЛИ",2015-09-14,"Община Куклен","Неустановена принадлежност", НАЗИМ,НЕДЖИБ,ЮСУФ,1943-06-06,"С.ПОТОЧНИЦА, КРУМОВГРАД, КЪРДЖАЛИ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1" НАЗИМ,САБИТ,ФЕИМ,,"С.ГУСЛАР, ТЕРВЕЛ, ДОБРИЧ",2014-03-12,"Община Тервел","Неустановена принадлежност", НАЗИМ,СЮЛЕЙМАН,МЕХМЕДАЛИ,,"С.РИДИНО, ДЖЕБЕЛ, КЪРДЖАЛИ",2014-10-22,"Община Джебел","Неустановена принадлежност", НАЗИФ,АДЕМ,ХАСАН,,"С.ЧОРБАДЖИЙСКО, КИРКОВО, КЪРДЖАЛИ",2014-11-05,"Община Кирково","Неустановена принадлежност", НАЗИФ,АКИФ,РАМАДАН,,"С.САМУИЛ, САМУИЛ, РАЗГРАД",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", НАЗИФ,АКИФ,СЮЛЕЙМАН,,"С.ФОТИНОВО, КИРКОВО, КЪРДЖАЛИ",2014-11-05,"Община Кирково","Неустановена принадлежност", НАЗИФ,АКИФ,СЮЛЕЙМАН,,"С.ФОТИНОВО, КИРКОВО, КЪРДЖАЛИ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", НАЗИФ,АЛИ,САЛИ,,"С.ТОДОРОВО, ИСПЕРИХ, РАЗГРАД",2015-11-05,"Община Исперих","Неустановена принадлежност", НАЗИФ,АХМЕД,АЛИОСМАН,,"ГР.КАБЛЕШКОВО, ПОМОРИЕ, БУРГАС",2015-12-01,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Неустановена принадлежност", НАЗИФ,ИБРЯМ,ЗЮЛКЯР,,"ГР.ИСПЕРИХ, ИСПЕРИХ, РАЗГРАД",2015-06-23,"Приватизирани предприятия - Разград","Неустановена принадлежност", НАЗИФ,ИБРЯМ,ЗЮЛКЯР,,"ГР.ИСПЕРИХ, ИСПЕРИХ, РАЗГРАД",2015-11-17,"Община Разград","Неустановена принадлежност", НАЗИФ,ИДРИЗ,НАЗИФ,,"С.ТРЕМ, ХИТРИНО, ШУМЕН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", НАЗИФ,КАДИР,АХМЕД,,"С.КАМЕНЯК, РУЕН, БУРГАС",2013-03-06,"Община Руен","Неустановена принадлежност", НАЗИФ,КАДИР,АХМЕД,,"С.КАМЕНЯК, РУЕН, БУРГАС",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", НАЗИФ,МЕХМЕД,ЮСЕИН,,"С.КУКУРЯК, КИРКОВО, КЪРДЖАЛИ",2014-11-05,"Община Кирково","Неустановена принадлежност", НАЗИФ,МЕХМЕД,ЮСЕИН,,"С.КУКУРЯК, КИРКОВО, КЪРДЖАЛИ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", НАЗИФ,МЕХМЕД,ЮСЕИН,,"С.КУКУРЯК, КИРКОВО, КЪРДЖАЛИ",2016-01-25,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Кърджали","Неустановена принадлежност", НАЗИФ,МУРАДОВ,ФЕРАДОВ,,"С.ГОРНО ПРАХОВО, АРДИНО, КЪРДЖАЛИ",2014-10-29,"Община Ардино","Неустановена принадлежност", НАЗИФ,МУСТАФА,КАДИР,,"ГР.ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ, ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", НАЗИФ,МУСТАФА,КАДИР,,"ГР.ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ, ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-12-08,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Велико Търново","Неустановена принадлежност", НАЗИФ,МУСТАФА,САДЕТИН,,"С.ГОРНО ПРАХОВО, АРДИНО, КЪРДЖАЛИ",2014-10-29,"Община Ардино","Неустановена принадлежност", НАЗИФ,ОСМАН,ЮМЕР,,"С.ТОПОЛКА, КРУМОВГРАД, КЪРДЖАЛИ",2014-11-13,"Община Крумовград","Неустановена принадлежност", НАЗИФ,ОСМАН,ЮМЕР,,"С.ТОПОЛКА, КРУМОВГРАД, КЪРДЖАЛИ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", НАЗИФ,САИД,МУХТАР,,"С.ЗИМОРНИЦА, КРУМОВГРАД, КЪРДЖАЛИ",2014-11-13,"Община Крумовград","Неустановена принадлежност", НАЗИФ,ХЮСЕИН,МЕХМЕД,,"С.ЛЮЛЯКОВО, РУЕН, БУРГАС",2013-03-06,"Община Руен","Неустановена принадлежност", НАЗИФ,ЮСЕИН,ЮСЕИН,,"С.КУКУРЯК, КИРКОВО, КЪРДЖАЛИ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", НАЗИФЕ,БАЙРЯМ,АЛИХОДЖА,,"ГР.КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2012-12-12,"Община Айтос","Неустановена принадлежност", НАЗИФЕ,КЯЗИМОВА,КЯМИЛОВА,,"С.КАМЕНАРИ, ЕЛЕНА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-06-05,"Община Елена","Неустановена принадлежност", НАЗИФЕ,КЯЗИМОВА,КЯМИЛОВА,,"С.КАМЕНАРИ, ЕЛЕНА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", НАЗИФЕ,МЕХМЕД,ХАСАН,,"С.ГЕНЕРАЛ ГЕШЕВО, ДЖЕБЕЛ, КЪРДЖАЛИ",2014-10-22,"Община Джебел","Неустановена принадлежност", НАЗИФЕ,МУСТАФА,МЮМЮН,,"С.ДОБРОВОЛЕЦ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2014-11-13,"Община Крумовград","Неустановена принадлежност", НАЗИФЕ,ТЕФЪК,ТОПЧУ,,"С.СУШЕВО, ЗАВЕТ, РАЗГРАД",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", НАЗИФЕ,ЮМЕР,МУСТАФА,,"С.МЕТЛИКА, КРУМОВГРАД, КЪРДЖАЛИ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", НАЗМИ,АЛИ,ШАБАН,,"С.КАРАПЕЛИТ, ДОБРИЧКА, ДОБРИЧ",2014-02-19,"Община Добричка","Неустановена принадлежност", НАЗМИ,БАЙРАМАЛИ,ЕМРУЛА,,"С.БРЕЗЕН, АРДИНО, КЪРДЖАЛИ",2016-01-25,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Кърджали","Неустановена принадлежност", НАЗМИ,ИСМАИЛ,МЕХМЕД,,"С.КАРАПЕЛИТ, ДОБРИЧКА, ДОБРИЧ",2016-01-19,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Добрич","Неустановена принадлежност", НАЗМИ,КАДИР,ФЕЙЗИ,,"С.КРАСИНО, КРУМОВГРАД, КЪРДЖАЛИ",2014-11-13,"Община Крумовград","Неустановена принадлежност", НАЗМИ,МАХМУД,ЮСУФ,,"С.ЛЯСКОВЕЦ, СТАМБОЛОВО, ХАСКОВО",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", НАЗМИ,МУСТАФОВ,РАСИМОВ,,"ГР.ХАРМАНЛИ, ХАРМАНЛИ, ХАСКОВО",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", НАЗМИ,НАЗИФ,ЮЗЕИР,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", НАЗМИ,НИЯЗИ,МЮСЛЮМ,,"С.ЗЕБИЛ, ГЛАВИНИЦА, СИЛИСТРА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", НАЗМИ,РЕФИКОВ,ШАБАНОВ,,"С.ГЪРБИЩЕ, АРДИНО, КЪРДЖАЛИ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", НАЗМИ,САДУЛА,МЮМЮН,,"С.МЛЕЧИНО, АРДИНО, КЪРДЖАЛИ",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", НАЗМИ,САДУЛА,МЮМЮН,,"С.МЛЕЧИНО, АРДИНО, КЪРДЖАЛИ",2014-06-25,"Областни управители","Неустановена принадлежност", НАЗМИ,САДУЛА,МЮМЮН,,"С.МЛЕЧИНО, АРДИНО, КЪРДЖАЛИ",2014-11-26,"Община Кърджали","Неустановена принадлежност", НАЗМИ,САДУЛА,МЮМЮН,,"С.МЛЕЧИНО, АРДИНО, КЪРДЖАЛИ",2016-01-25,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Кърджали","Неустановена принадлежност", НАЗМИ,САДУЛА,МЮМЮН,,"С.МЛЕЧИНО, АРДИНО, КЪРДЖАЛИ",2016-02-09,"Областни управи","Неустановена принадлежност", НАЗМИ,ФАХРЕДИНОВ,АДЕМОВ,1960-12-14,"С.ЧЕРНОЛИК, ДУЛОВО, СИЛИСТРА",2011-10-25,"Изпълнителна агенция ""Главна инспекция по труда""","Решение № 275 от 25.10.2011 г. - Изпълнителна агенция ""Главна инспекция по труда""","Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание; документи от ръководил го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 7 бр. и обр. 6; лично дело IА-793 (Сс); протокол рег. № 20/ 20.03.1990 г. за отедляне за унищожаване на работно дело IР-807 (Сс)." НАЗМИ,ФЕХМИ,АРИФ,,"С.БЕЛИ ПЛАСТ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2014-11-26,"Община Кърджали","Неустановена принадлежност", НАЗМИЕ,ИБРАХИМ,ХЮСЕИН,,"С.ТРЪНАК, РУЕН, БУРГАС",2013-03-06,"Община Руен","Неустановена принадлежност", НАЗМИЕ,ИБРАХИМ,ХЮСЕИН,,"С.ТРЪНАК, РУЕН, БУРГАС",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", НАЗЪМ,АЛИ,ХАБИЛ,1953-05-02,"С.ГЪРБИЩЕ, АРДИНО, КЪРДЖАЛИ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Решение № 2-566 от 16.10.2015 г. - Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","

Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-1897 (См) и в работно дело IР-1384 (См) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр.

" НАЗЪМ,АЛИ,ХАБИЛ,1953-05-02,"С.ГЪРБИЩЕ, АРДИНО, КЪРДЖАЛИ",2016-01-25,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Кърджали","Решение № 2-598 от 25.01.2016 г. - кандидати за общински съветници – област Кърджали","Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-1897 (См) и в работно дело IР-1384 (См) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр." НАЗЪМ,БАСРИ,САЛИ,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност", НАЗЪМ,ИСМАИЛОВ,АЛИЕВ,,"ГР.СУВОРОВО, СУВОРОВО, ВАРНА",2013-04-10,"Община Белослав","Неустановена принадлежност", НАЗЪМ,МУСИН,ЮЗЕИР,,"С.ИСКРА, СИТОВО, СИЛИСТРА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", НАЗЪМ,МУСТАФА,ХЮСЕИН,,"С.РАКОВСКИ, РАЗГРАД, РАЗГРАД",2015-11-17,"Община Разград","Неустановена принадлежност", НАЗЪМ,РАМАДАН,НЕДЖИБ,,"С.ЛЕНИЩЕ, АРДИНО, КЪРДЖАЛИ",2014-01-28,"Община Трявна","Неустановена принадлежност", НАЗЪМ,СЮЛЕЙМАН,МОЛЛАХАСАН,,"С.ГОРСКО СЛИВОВО, ЛЕТНИЦА, ЛОВЕЧ",2016-02-04,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Ловеч","Неустановена принадлежност", НАЗЪМ,ЮСЕИН,ХАСАНОГЛУ,,"С.СРЕДСКО, КИРКОВО, КЪРДЖАЛИ",2014-11-05,"Община Кирково","Неустановена принадлежност", НАИД,ГАЛИБ,ЮСУФ,,"С.ЧЕСТИМЕНСКО, ТЕРВЕЛ, ДОБРИЧ",2014-03-12,"Община Тервел","Неустановена принадлежност", НАИЛ,НАИМ,РУСТЕМ,,"ГР.АСЕНОВГРАД, АСЕНОВГРАД, ПЛОВДИВ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", НАИЛ,НАИМ,РУСТЕМ,,"ГР.АСЕНОВГРАД, АСЕНОВГРАД, ПЛОВДИВ",2015-09-14,"Община Куклен","Неустановена принадлежност", НАИЛ,НАИМ,РУСТЕМ,,"ГР.АСЕНОВГРАД, АСЕНОВГРАД, ПЛОВДИВ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", НАИЛ,САБРИЕВ,ЗАКИРОВ,,"ГР.КРИЧИМ, КРИЧИМ, ПЛОВДИВ",2015-09-14,"Община Кричим","Неустановена принадлежност", НАИЛ,ХАСАН,ХАСАН,,"ГР.КАРНОБАТ, КАРНОБАТ, БУРГАС",2013-01-09,"Община Карнобат","Неустановена принадлежност", НАИЛ,ХАСАН,ХАСАН,,"ГР.КАРНОБАТ, КАРНОБАТ, БУРГАС",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", НАИЛ,ХАСАН,ХАСАН,,"ГР.КАРНОБАТ, КАРНОБАТ, БУРГАС",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", НАИЛ,ХАСАН,ХАСАН,,"ГР.КАРНОБАТ, КАРНОБАТ, БУРГАС",2015-12-01,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Неустановена принадлежност", НАИЛ,ЮМЕР,АДЕМ,,"С.ВИСОКА ПОЛЯНА, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2014-11-26,"Община Кърджали","Неустановена принадлежност", НАИЛ,ЮМЕР,АДЕМ,,"С.ВИСОКА ПОЛЯНА, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", НАИМ,АКИФ,АЛИМОЛЛА,,"С.БЕЗВОДНО, ЧЕРНООЧЕНЕ, КЪРДЖАЛИ",2013-02-27,"Община Сунгурларе","Неустановена принадлежност", НАИМ,АЛИЕВ,НАИМОВ,,"С.ГОЛЕШ, КАЙНАРДЖА, СИЛИСТРА",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", НАИМ,ЕМИН,ЕМИН,,"С.РАНИ ЛИСТ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", НАИМ,МУСТАФОВ,ПАШАЛОВ,,"С.ТИЧА, КОТЕЛ, СЛИВЕН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", НАИМ,САЛИМ,СЮЛЕЙМАН,,"С.СЕВЕРЦИ, КРУШАРИ, ДОБРИЧ",2014-03-12,"Община Крушари","Неустановена принадлежност", НАИТ,АЛИ,ЮСЕИН,,"С.КОНТИЛ, ДЖЕБЕЛ, КЪРДЖАЛИ",2014-10-22,"Община Джебел","Неустановена принадлежност", НАИТ,АХМЕД,АХМЕД,,"С.ГЪРБИЩЕ, АРДИНО, КЪРДЖАЛИ",2016-01-25,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Кърджали","Неустановена принадлежност", НАЙДА,АНГЕЛОВА,ПЕТРОВА,,"С.РАКЕВО, КРИВОДОЛ, ВРАЦА",2015-04-07,"Община Чипровци","Неустановена принадлежност", НАЙДА,ЗАХАРИЕВА,ОНБАШИЕВА,,"С.ГАБАРЕВО, ПАВЕЛ БАНЯ, СТАРА ЗАГОРА",2015-09-14,"КТ Подкрепа-кадрови промени","Неустановена принадлежност", НАЙДА,ЛАЗАРОВА,ТОДОРОВА,,"С.ПРЕЛОМ, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", НАЙДА,ЛАЗАРОВА,ТОДОРОВА,,"С.ПРЕЛОМ, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2015-02-04,"Община Ловеч","Неустановена принадлежност", НАЙДЕН,АНГЕЛОВ,МАВРОВ,,"ГР.ПРОВАДИЯ, ПРОВАДИЯ, ВАРНА",2014-09-24,"Длъжници към банка Биохим","Неустановена принадлежност", НАЙДЕН,АНГЕЛОВ,ХРИСТОВ,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2015-07-16,"Община Плевен","Неустановена принадлежност", НАЙДЕН,АНГЕЛОВ,ХРИСТОВ,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", НАЙДЕН,АНДРЕЕВ,НАЙДЕНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", НАЙДЕН,АНДРЕЕВ,НАЙДЕНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", НАЙДЕН,АНДРЕЕВ,НАЙДЕНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-11-26,"Българска национална телевизия","Неустановена принадлежност", НАЙДЕН,АТАНАСОВ,МУТОВСКИ,,"С.НОВО ЖЕЛЕЗАРЕ, ХИСАРЯ, ПЛОВДИВ",2015-10-28,"Община Хисаря","Неустановена принадлежност", НАЙДЕН,АТАНАСОВ,ТАТАРЛИЕВ,,"ГР.КОПРИВЩИЦА, КОПРИВЩИЦА, СОФИЙСКА",2010-06-16,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", НАЙДЕН,БОГДАНОВ,БОГДАНОВ,,"С.МЕЗДРЕЯ, БЕРКОВИЦА, МОНТАНА",2015-03-11,"Община Берковица","Неустановена принадлежност", НАЙДЕН,БОРИСОВ,ВАСИЛЕВ,,"ГР.ЛОМ, ЛОМ, МОНТАНА",2012-09-18,"Технически университет - София","Неустановена принадлежност", НАЙДЕН,БОРИСОВ,НАЙДЕНОВ,,"С.КАРАМАНОВО, ЦЕНОВО, РУСЕ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", НАЙДЕН,БОРИСОВ,НАЙДЕНОВ,,"С.КАРАМАНОВО, ЦЕНОВО, РУСЕ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", НАЙДЕН,БОРИСОВ,НАЙДЕНОВ,,"С.ОШАНЕ, БЕЛОГРАДЧИК, ВИДИН",2013-09-11,"Община Кула","Неустановена принадлежност", НАЙДЕН,БОРИСОВ,НАЙДЕНОВ,,"С.РАСОВО, МЕДКОВЕЦ, МОНТАНА",2015-04-01,"Община Медковец","Неустановена принадлежност", НАЙДЕН,ВАСИЛЕВ,НАЙДЕНОВ,,"С.ВЕСЕЛИЕ, ПРИМОРСКО, БУРГАС",2013-01-29,"община Приморско","Неустановена принадлежност", НАЙДЕН,ВЕЛИЧКОВ,НАЙДЕНОВ,,"ГР.КОСТИНБРОД, КОСТИНБРОД, СОФИЙСКА",2012-07-04,"Конфедерация на независимите синдикати в България","Неустановена принадлежност", НАЙДЕН,ВИДЕНОВ,СПАСОВ,,"С.БЕЛО ПОЛЕ, РУЖИНЦИ, ВИДИН",2013-09-18,"Община Видин","Неустановена принадлежност", НАЙДЕН,ВЪЛКОВ,НАЙДЕНОВ,,"С.ДОЛНИ ЦИБЪР, ВЪЛЧЕДРЪМ, МОНТАНА",2015-03-18,"Община Вълчедръм","Неустановена принадлежност", НАЙДЕН,ВЪЛКОВ,НЕНКОВ,,"ГР.НОВИ ПАЗАР, НОВИ ПАЗАР, ШУМЕН",2012-06-27,"Шуменски университет ""Константин Преславски""","Неустановена принадлежност", НАЙДЕН,ВЪЛОВ,ДОБРЕВ,,"С.СОПОТ, УГЪРЧИН, ЛОВЕЧ",2013-03-20,"Община Аврен","Неустановена принадлежност", НАЙДЕН,ГЕОРГИЕВ,ДИЛКОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-06-16,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", НАЙДЕН,ГЕОРГИЕВ,НАЙДЕНОВ,,"С.РУЖИНЦИ, РУЖИНЦИ, ВИДИН",2013-10-09,"Длъжници към ОББ","Неустановена принадлежност", НАЙДЕН,ГЕОРГИЕВ,ПАМПОРОВ,,"С.ВЕСЕЛИЕ, ПРИМОРСКО, БУРГАС",2013-02-13,"Община Созопол","Неустановена принадлежност", НАЙДЕН,ГЕОРГИЕВ,ПЕТРОВ,,"С.ОСЕН, КРИВОДОЛ, ВРАЦА",2013-10-30,"Община Криводол","Неустановена принадлежност", НАЙДЕН,ГЕОРГИЕВ,ПРАНЧЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-06-16,"Висша атестационна комисия","Неустановена принадлежност", НАЙДЕН,ГЕРАСИМОВ,ИВАНОВ,,"ГР.БЕЛОГРАДЧИК, БЕЛОГРАДЧИК, ВИДИН",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", НАЙДЕН,ДАМЯНОВ,КОВАЧЕВ,,"ГР.ТРОЯН, ТРОЯН, ЛОВЕЧ",2013-07-03,"Длъжници към Стопанска банка","Неустановена принадлежност", НАЙДЕН,ДЕНЕВ,ПАМУКОВ,,"ГР.ДУПНИЦА, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", НАЙДЕН,ДЕНКОВ,ТОДОРОВ,,"С.МЪРЧЕВО, БОЙЧИНОВЦИ, МОНТАНА",2016-02-09,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Монтана","Неустановена принадлежност", НАЙДЕН,ДЕЯНОВ,НАЙДЕНОВ,,"ГР.ПАНАГЮРИЩЕ, ПАНАГЮРИЩЕ, ПАЗАРДЖИК",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", НАЙДЕН,ДИМИТРОВ,АПОСТОЛОВ,,"С.БОГДАН, КАРЛОВО, ПЛОВДИВ",2014-05-20,"Икономически университет - гр. Варна","Неустановена принадлежност", НАЙДЕН,ДИМИТРОВ,АПОСТОЛОВ,,"С.БОГДАН, КАРЛОВО, ПЛОВДИВ",2014-05-20,"Икономически университет-Варна","Неустановена принадлежност", НАЙДЕН,ДИМИТРОВ,НАЙДЕНОВ,,"ГР.ТЕРВЕЛ, ТЕРВЕЛ, ДОБРИЧ",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност", НАЙДЕН,ДИМОВ,ТЕРЗИЙСКИ,,"С.КАЛОЯНОВО, КАЛОЯНОВО, ПЛОВДИВ",2015-09-09,"Община Калояново","Неустановена принадлежност", НАЙДЕН,ДОБРИНОВ,КАМЕНОВ,,"С.МЪРЧЕВО, БОЙЧИНОВЦИ, МОНТАНА",2015-03-11,"Община Бойчиновци","Неустановена принадлежност", НАЙДЕН,ДЯНКОВ,НАЙДЕНОВ,,"С.ТОРОС, ЛУКОВИТ, ЛОВЕЧ",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност", НАЙДЕН,ЕВДЕНОВ,БАЙЧЕВ,,"С.РАКЕВО, КРИВОДОЛ, ВРАЦА",2013-10-30,"Община Криводол","Неустановена принадлежност", НАЙДЕН,ЗАХАРИЕВ,ВАНКОВ,,"С.ГИНЦИ, ГОДЕЧ, СОФИЙСКА",2014-06-04,"Приватизация - обособени части - София","Неустановена принадлежност", НАЙДЕН,ЗДРАВЧЕВ,ЗДРАВЧЕВ,,"ГР.ПЪРВОМАЙ, ПЪРВОМАЙ, ПЛОВДИВ",2010-06-16,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", НАЙДЕН,ИВАНОВ,ДИМИТРОВ,,"С.МИКРЕВО, СТРУМЯНИ, БЛАГОЕВГРАД",2011-05-04,"Община Струмяни","Неустановена принадлежност", НАЙДЕН,ИВАНОВ,ДИМИТРОВ,,"С.МИКРЕВО, СТРУМЯНИ, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", НАЙДЕН,ИВАНОВ,ДИМИТРОВ,,"С.МИКРЕВО, СТРУМЯНИ, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", НАЙДЕН,ИВАНОВ,МАНАВСКИ,,"С.СИНЬО БЪРДО, РОМАН, ВРАЦА",2014-01-15,"Община Роман","Неустановена принадлежност", НАЙДЕН,ИВАНОВ,МОНОВ,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", НАЙДЕН,ИВАНОВ,НАЙДЕНОВ,,"С.ДОБРУША, КРИВОДОЛ, ВРАЦА",2010-06-16,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", НАЙДЕН,ИЛИЕВ,ГЕНЧОВ,,"С.ВАСИЛОВЦИ, БРУСАРЦИ, МОНТАНА",2015-03-18,"Община Брусарци","Неустановена принадлежност", НАЙДЕН,ИЛИЕВ,НАЙДЕНОВ,,"С.КОПИЛОВЦИ, ГЕОРГИ ДАМЯНОВО, МОНТАНА",2015-04-07,"Община Монтана","Неустановена принадлежност", НАЙДЕН,ИЛИЕВ,НАЙДЕНОВ,,"С.КОПИЛОВЦИ, ГЕОРГИ ДАМЯНОВО, МОНТАНА",2016-02-09,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Монтана","Неустановена принадлежност", НАЙДЕН,ИЛИЕВ,НАЙДЕНОВ,,"С.ВИРОВСКО, ВРАЦА, ВРАЦА",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", НАЙДЕН,ЙОРДАНОВ,НАЙДЕНОВ,1937-11-01,"С.ШИПКОВО, ТРОЯН, ЛОВЕЧ",2014-05-27,"Университет за национално и световно стопанство","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1" НАЙДЕН,КАМЕНОВ,НАЦОВ,,"С.МОРАВИЦА, МЕЗДРА, ВРАЦА",2013-12-11,"Община Мездра","Неустановена принадлежност", НАЙДЕН,КАМЕНОВ,РАНГЕЛОВ,1944-12-20,"С.ДОКТОР ЙОСИФОВО, МОНТАНА, МОНТАНА",2009-06-29,"Народно събрание","Решение № 69 от 29.06.2009 г. - Народно събрание","Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; протокол рег. № КА 22/ 20.03.1990 г. за отделяне за унищожаване на лично дело IА-1477 (Пз)" НАЙДЕН,КАМЕНОВ,РАНГЕЛОВ,1944-12-20,"С.ДОКТОР ЙОСИФОВО, МОНТАНА, МОНТАНА",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Решение № 72 от 03.08.2009 г. - електронни медии","Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; протокол рег. № КА 22/ 20.03.1990 г. за отделяне за унищожаване на лично дело IА-1477 (Пз)." НАЙДЕН,КАМЕНОВ,РАНГЕЛОВ,1944-12-20,"С.ДОКТОР ЙОСИФОВО, МОНТАНА, МОНТАНА",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Решение № 2-172 от 26.04.2013 г. - лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; протокол рег. № КА 22/ 20.03.1990 г. за отделяне за унищожаване на лично дело IА-1477 (Пз)." НАЙДЕН,КАМЕНОВ,РАНГЕЛОВ,1944-12-20,"С.ДОКТОР ЙОСИФОВО, МОНТАНА, МОНТАНА",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Решение № 2-395 от 17.09.2014 г. - лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 43 Народно събрание","

Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; протокол рег. № КА 22/ 20.03.1990 г. за отделяне за унищожаване на лично дело IА-1477 (Пз).

" НАЙДЕН,КИРОВ,СТАНКОВ,,"С.КИРОВО, СРЕДЕЦ, БУРГАС",2010-06-16,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", НАЙДЕН,КОЛЕВ,ДОНЧЕВ,,"С.РОСЕНОВО, ДОБРИЧКА, ДОБРИЧ",2014-02-19,"Община Добричка","Неустановена принадлежност", НАЙДЕН,КОЛЕВ,КОЛЧЕВСКИ,,"ГР.ТРОЯН, ТРОЯН, ЛОВЕЧ",2011-02-15,"Агенция ""Митници""","Неустановена принадлежност", НАЙДЕН,КОЛЕВ,НАЙДЕВ,,"ГР.ПЪРВОМАЙ, ПЪРВОМАЙ, ПЛОВДИВ",2015-10-05,"Община Първомай","Неустановена принадлежност", НАЙДЕН,КОЛЕВ,СЪРДЪМОВ,,"ГР.СЕВЛИЕВО, СЕВЛИЕВО, ГАБРОВО",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност", НАЙДЕН,КОЛЕВ,СЪРДЪМОВ,,"ГР.СЕВЛИЕВО, СЕВЛИЕВО, ГАБРОВО",2014-02-05,"Община Севлиево","Неустановена принадлежност", НАЙДЕН,КОСТАДИНОВ,ИВАНОВ,,"ГР.ДЕВНЯ, ДЕВНЯ, ВАРНА",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", НАЙДЕН,КОСТАДИНОВ,КИРОВ,,"ГР.АХТОПОЛ, ЦАРЕВО, БУРГАС",2013-02-27,"Община Царево","Неустановена принадлежност", НАЙДЕН,КОСТОВ,ИВАНОВ,,"С.ГЛАВАЦИ, КРИВОДОЛ, ВРАЦА",2013-10-30,"Община Криводол","Неустановена принадлежност", НАЙДЕН,КРЪСТЕВ,ИВАНОВ,,"С.ВЛАСАТИЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2013-11-13,"Община Враца","Неустановена принадлежност", НАЙДЕН,МАНОЛОВ,ЮЛИАНОВ,,"С.БРЕСТ, ГУЛЯНЦИ, ПЛЕВЕН",2015-06-23,"Община Долна Митрополия","Неустановена принадлежност", НАЙДЕН,МАРИНОВ,АСЕНОВ,,"ГР.БАЛЧИК, БАЛЧИК, ДОБРИЧ",2014-02-12,"Община Балчик","Неустановена принадлежност", НАЙДЕН,МАРИНОВ,ЗЕЛЕНОГОРСКИ,,"С.САДОВЕЦ, ДОЛНИ ДЪБНИК, ПЛЕВЕН",2007-09-04,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", НАЙДЕН,МАРИНОВ,ЗЕЛЕНОГОРСКИ,,"С.САДОВЕЦ, ДОЛНИ ДЪБНИК, ПЛЕВЕН",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", НАЙДЕН,МАРИНОВ,ЗЕЛЕНОГОРСКИ,,"С.САДОВЕЦ, ДОЛНИ ДЪБНИК, ПЛЕВЕН",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", НАЙДЕН,МАРИНОВ,ЗЕЛЕНОГОРСКИ,,"С.САДОВЕЦ, ДОЛНИ ДЪБНИК, ПЛЕВЕН",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", НАЙДЕН,МАРИНОВ,ЗЕЛЕНОГОРСКИ,,"С.САДОВЕЦ, ДОЛНИ ДЪБНИК, ПЛЕВЕН",2015-07-16,"Община Плевен","Неустановена принадлежност", НАЙДЕН,МАРИНОВ,НАЙДЕНОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2012-07-25,"Конфедерация на независимите синдикати в България","Неустановена принадлежност", НАЙДЕН,МАРКОВ,НАНЕВ,,"С.ТЛАЧЕНЕ, БЯЛА СЛАТИНА, ВРАЦА",2013-10-23,"Община Бяла Слатина","Неустановена принадлежност", НАЙДЕН,МИЛЕВ,НАЙДЕНОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2016-01-14,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Враца","Неустановена принадлежност", НАЙДЕН,МИТКОВ,МИЛКОВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2013-01-23,"Община Бургас","Неустановена принадлежност", НАЙДЕН,МИТКОВ,МУТАФЧИЕВ,,"ГР.САНДАНСКИ, САНДАНСКИ, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", НАЙДЕН,МОЕВ,МОНЧЕВ,,"С.ГОЛЯМА ЖЕЛЯЗНА, ТРОЯН, ЛОВЕЧ",2011-06-16,"Висша атестационна комисия","Неустановена принадлежност", НАЙДЕН,НАЙДЕНОВ,АНГЕЛАКИЕВ,,"ГР.ВЪРШЕЦ, ВЪРШЕЦ, МОНТАНА",2015-03-24,"Община Вършец","Неустановена принадлежност", НАЙДЕН,НИКОЛОВ,АНГЕЛОВ,,"ГР.КАСПИЧАН, КАСПИЧАН, ШУМЕН",2008-09-16,"Държавна агенция по горите","Неустановена принадлежност", НАЙДЕН,НИКОЛОВ,ИВАНОВ,,"С.ДОБРУША, КРИВОДОЛ, ВРАЦА",2013-10-30,"Община Криводол","Неустановена принадлежност", НАЙДЕН,НИКОЛОВ,НИКОЛОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2014-09-24,"Длъжници към банка Биохим","Неустановена принадлежност", НАЙДЕН,НИКОЛОВ,РАНГЕЛОВ,,"С.БОЙНИЦА, БОЙНИЦА, ВИДИН",2013-08-13,"Община Макреш","Неустановена принадлежност", НАЙДЕН,НИКОЛОВ,ХРИСТОВ,,"С.ОЧИНДОЛ, МЕЗДРА, ВРАЦА",2013-12-11,"Община Мездра","Неустановена принадлежност", НАЙДЕН,НИНКОВ,ПЕНКОВ,,"С.ЛЕСИДРЕН, УГЪРЧИН, ЛОВЕЧ",2015-02-18,"Община Угърчин","Неустановена принадлежност", НАЙДЕН,ПЕЕВ,НАЙДЕНОВ,,"ГР.ЯБЛАНИЦА, ЯБЛАНИЦА, ЛОВЕЧ",2016-02-04,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Ловеч","Неустановена принадлежност", НАЙДЕН,ПЕТКОВ,НАЙДЕНОВ,1932-11-01,"С.ЛЮТИБРОД, МЕЗДРА, ВРАЦА",2015-01-14,"Приватизирани предприятия - София","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1" НАЙДЕН,ПЕТКОВ,ЦАКОВ,,"ГР.ЯБЛАНИЦА, ЯБЛАНИЦА, ЛОВЕЧ",2015-02-18,"Община Ябланица","Неустановена принадлежност", НАЙДЕН,ПЕТРОВ,ВУНОВ,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност", НАЙДЕН,ПЕТРОВ,ГАНКОВ,,"С.ПЕШАКОВО, ВИДИН, ВИДИН",2009-04-15,"Държавна агенция за метрология и технически надзор","Неустановена принадлежност", НАЙДЕН,ПЕТРОВ,НАЙДЕНОВ,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", НАЙДЕН,ПЕТРОВ,НАЙДЕНОВ,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2015-07-16,"Община Плевен","Неустановена принадлежност", НАЙДЕН,РАЙКОВ,НИНОВ,,"С.БАТУЛЦИ, ЯБЛАНИЦА, ЛОВЕЧ",2014-01-15,"Община Роман","Неустановена принадлежност", НАЙДЕН,РАНГЕЛОВ,БОГДАНОВ,,"С.РОГОШ, МАРИЦА, ПЛОВДИВ",2011-08-09,"Агенция Пътна инфраструктура","Неустановена принадлежност", НАЙДЕН,СИМЕОНОВ,КАДИЙСКИ,1939-01-11,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2010-06-16,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1" НАЙДЕН,СИМЕОНОВ,ТЕТРАДЕВ,,"ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-06-29,"Организатор на хазартни игри","Неустановена принадлежност", НАЙДЕН,СИМОВ,СИМЕОНОВ,,"С.ЛЕСУРА, КРИВОДОЛ, ВРАЦА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", НАЙДЕН,СТАНЕВ,ХРИСТОВ,,"ГР.ТЕТЕВЕН, ТЕТЕВЕН, ЛОВЕЧ",2015-02-11,"Община Тетевен","Неустановена принадлежност", НАЙДЕН,СТАНИЛОВ,НАЙДЕВ,,"С.СЪРНИЦА, МИНЕРАЛНИ БАНИ, ХАСКОВО",2011-02-23,"Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол","Неустановена принадлежност", НАЙДЕН,СТЕФАНОВ,ЙОСИФОВ,,"С.МАДАН, БОЙЧИНОВЦИ, МОНТАНА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", НАЙДЕН,СТЕФАНОВ,ЙОСИФОВ,,"С.МАДАН, БОЙЧИНОВЦИ, МОНТАНА",2016-01-14,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Враца","Неустановена принадлежност", НАЙДЕН,СТОЯНОВ,НИКОЛОВ,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2015-08-04,"Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Неустановена принадлежност", НАЙДЕН,СТОЯНОВ,ТОДОРОВ,,"С.БОРИМЕЧКОВО, ЛЕСИЧОВО, ПАЗАРДЖИК",2015-04-28,"Община Лесичово","Неустановена принадлежност", НАЙДЕН,ТЕНЧЕВ,НИКОЛОВ,,"С.БЯЛА РЕКА, ПЪРВОМАЙ, ПЛОВДИВ",2015-09-09,"Община Карлово","Неустановена принадлежност", НАЙДЕН,ТОДЕВ,НАЙДЕНОВ,,"ГР.ЧИРПАН, ЧИРПАН, СТАРА ЗАГОРА",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", НАЙДЕН,ТОДЕВ,НАЙДЕНОВ,,"ГР.ЧИРПАН, ЧИРПАН, СТАРА ЗАГОРА",2010-06-16,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", НАЙДЕН,ТОДЕВ,НАЙДЕНОВ,,"ГР.ЧИРПАН, ЧИРПАН, СТАРА ЗАГОРА",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", НАЙДЕН,ТОДОРОВ,СЛАВКОВ,,"ГР.ТРОЯН, ТРОЯН, ЛОВЕЧ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", НАЙДЕН,ТОДОРОВ,СПАСОВ,,"С.ДЪЛГОДЕЛЦИ, ЯКИМОВО, МОНТАНА",2015-04-01,"Община Якимово","Неустановена принадлежност", НАЙДЕН,ТОДОРОВ,ШОПОВ,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2015-06-29,"Организатор на хазартни игри","Неустановена принадлежност", НАЙДЕН,ТОДОРОВ,ШОПОВ,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", НАЙДЕН,ТОМОВ,НАЙДЕНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2016-01-14,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Враца","Неустановена принадлежност", НАЙДЕН,ТРАЙЧЕВ,ДИМИТРОВ,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2008-09-16,"Държавна агенция по горите","Неустановена принадлежност", НАЙДЕН,ТРАЙЧЕВ,ДИМИТРОВ,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2015-06-09,"Община Радомир","Неустановена принадлежност", НАЙДЕН,ХИНКОВ,КЪСОВ,,"ГР.ЦАР КАЛОЯН, ЦАР КАЛОЯН, РАЗГРАД",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", НАЙДЕН,ХИНКОВ,КЪСОВ,,"ГР.ЦАР КАЛОЯН, ЦАР КАЛОЯН, РАЗГРАД",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", НАЙДЕН,ХИНКОВ,КЪСОВ,,"ГР.ЦАР КАЛОЯН, ЦАР КАЛОЯН, РАЗГРАД",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", НАЙДЕН,ХРИСТОВ,НАЙДЕНОВ,,"С.КАРАВЕЛОВО, КАРЛОВО, ПЛОВДИВ",2015-09-09,"Община Карлово","Неустановена принадлежност", НАЙДЕН,ХРИСТОВ,ХРИСТОВ,,"С.ЗВЕРИНО, МЕЗДРА, ВРАЦА",2013-12-11,"Община Мездра","Неустановена принадлежност", НАЙДЕН,ХРИСТОВ,ХРИСТОВ,,"С.ЗВЕРИНО, МЕЗДРА, ВРАЦА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", НАЙДЕН,ЦАКОВ,НАЙДЕНОВ,,"С.ДЕРМАНЦИ, ЛУКОВИТ, ЛОВЕЧ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", НАЙДЕН,ЦАНЕВ,НАЙДЕНОВ,,"С.ТЕЛИШ, ЧЕРВЕН БРЯГ, ПЛЕВЕН",2013-10-02,"Обединена българска банка","Неустановена принадлежност", НАЙДЕН,ЦАНКОВ,АНГЕЛОВ,,"С.КАТУНЕЦ, УГЪРЧИН, ЛОВЕЧ",2010-06-16,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", НАЙДЕН,ЦАНКОВ,ИВАНОВ,,"С.ЛЕШНИЦА, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2015-02-04,"Община Ловеч","Неустановена принадлежност", НАЙДЕН,ЦАЧЕВ,НИКОЛОВ,,"ГР.ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", НАЙДЕН,ЦАЧЕВ,ЧАЛМАНОВ,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност", НАЙДЕН,ЦВЕТАНОВ,НЕДЯЛКОВ,,"С.БОТЕВО, ВЪЛЧЕДРЪМ, МОНТАНА",2010-09-29,"Регионални печатни издания","Неустановена принадлежност", НАЙДЕН,ЦВЕТАНОВ,НЕДЯЛКОВ,,"С.БОТЕВО, ВЪЛЧЕДРЪМ, МОНТАНА",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", НАЙДЕН,ЦВЕТКОВ,ТОДОРОВ,1952-02-08,"С.ЧЕРКАСКИ, ВЪРШЕЦ, МОНТАНА",2016-02-09,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Монтана","Решение № 2-604 от 09.02.2016 г. - кандидати за общински съветници – област Монтана","

Рег. дневник; картони – обр. 4 и обр. 6; протокол № 72/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-29859 и работно дело IР-15585.

" НАЙДЕН,ЦЕКОВ,ИВАНОВ,,"С.БАУРЕНЕ, КРИВОДОЛ, ВРАЦА",2013-10-30,"Община Криводол","Неустановена принадлежност", НАЙДЕН,ЦОЛОВ,ТОШЕВ,,"С.ВЕСЛЕЦ, ВРАЦА, ВРАЦА",2013-11-13,"Община Враца","Неустановена принадлежност", НАЙДЕН,ЦОЧЕВ,ПИРОНСКИ,,"С.БОРИМА, ТРОЯН, ЛОВЕЧ",2015-02-04,"Община Ловеч","Неустановена принадлежност", НАЙДЕНЧО,ИВАНОВ,НАЙДЕНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-06-16,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", НАЙЛА,САЛИХ,САЛИХ,,"ГР.ЯКОРУДА, ЯКОРУДА, БЛАГОЕВГРАД",2010-09-20,"Държавен фонд Земеделие","Неустановена принадлежност", НАЙЛЕ,МУСТАФА,ХАЙРУЛЛА,,"С.ПАИСИЕВО, ДУЛОВО, СИЛИСТРА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", НАЙЛЕ,САЛИХОВА,ДЖАМБАЗСКА,,"ГР.БЕЛИЦА, БЕЛИЦА, БЛАГОЕВГРАД",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност", НАЙЛЕ,ЮСЕИНОВА,БЕЛОВА,,"С.ПЛЕТЕНА, САТОВЧА, БЛАГОЕВГРАД",2011-04-05,"Община Гърмен","Неустановена принадлежност", НАЙМЕ,САЛИ,ФЕРАД,,"ГР.БЕЛОСЛАВ, БЕЛОСЛАВ, ВАРНА",2016-01-19,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Добрич","Неустановена принадлежност", НАЙЧО,БОРИСОВ,АТАНАСОВ,,"С.ТРЕКЛЯНО, ТРЕКЛЯНО, КЮСТЕНДИЛ",2014-06-18,"Университет по архитектура, строителство и геодезия","Неустановена принадлежност", НАЙЧО,ВЕЛКОВ,НАЙДЕНОВ,,"С.МАЛОРАД, БОРОВАН, ВРАЦА",2016-01-14,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Враца","Неустановена принадлежност", НАЙЧО,ЙОСИФОВ,ПАНТЕЛЕЙМОНОВ,,"С.ТРЕКЛЯНО, ТРЕКЛЯНО, КЮСТЕНДИЛ",2010-06-16,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", НАЙЧО,СТОЙНЕВ,АНАЧКОВ,,"С.ДОБРИ ДОЛ, ТРЕКЛЯНО, КЮСТЕНДИЛ",2015-01-21,"Община Трекляно","Неустановена принадлежност", НАЙЧО,СТОЯНОВ,НАЙДЕНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-07-25,"Конфедерация на независимите синдикати в България","Неустановена принадлежност", НАКО,АНГЕЛОВ,НАЧЕВ,,"С.ЛЕСИЧОВО, ЛЕСИЧОВО, ПАЗАРДЖИК",2012-08-07,"Пловдивски университет ""Паисий Хилендарски""","Неустановена принадлежност", НАКО,АТАНАСОВ,ДАНЧЕВ,,"С.БЪРКАЧ, ДОЛНИ ДЪБНИК, ПЛЕВЕН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", НАКО,ВЪЛОВ,НАЙДЕНОВ,,"С.БЪРКАЧ, ДОЛНИ ДЪБНИК, ПЛЕВЕН",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност", НАКО,ДРАГАНОВ,НАКОВ,,"С.ТОРОС, ЛУКОВИТ, ЛОВЕЧ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", НАКО,ДРАГАНОВ,НАКОВ,,"С.ТОРОС, ЛУКОВИТ, ЛОВЕЧ",2015-02-11,"Община Тетевен","Неустановена принадлежност", НАКО,ДРАГАНОВ,НАКОВ,,"С.ТОРОС, ЛУКОВИТ, ЛОВЕЧ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", НАКО,ДРАГАНОВ,НАКОВ,,"С.ТОРОС, ЛУКОВИТ, ЛОВЕЧ",2016-02-04,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Ловеч","Неустановена принадлежност", НАКО,ЗЛАТКОВ,НАКОВ,,"С.ДЖЕРМАН, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", НАКО,ИВАНОВ,МЛАДЕНОВ,,"С.БЕЛОТИНЦИ, МОНТАНА, МОНТАНА",2012-10-17,"Министерство на икономиката, енергетиката и туризма","Неустановена принадлежност", НАКО,ИВАНОВ,МЛАДЕНОВ,,"С.БЕЛОТИНЦИ, МОНТАНА, МОНТАНА",2015-04-07,"Община Монтана","Неустановена принадлежност", НАКО,ЛЮБОМИРОВ,КОСТОВ,,"ГР.ПЕТРИЧ, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", НАКО,ЛЮБОМИРОВ,КОСТОВ,,"ГР.ПЕТРИЧ, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2011-07-12,"Община Петрич","Неустановена принадлежност", НАКО,ЛЮБОМИРОВ,КОСТОВ,,"ГР.ПЕТРИЧ, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", НАКО,ЛЮБОМИРОВ,КОСТОВ,,"ГР.ПЕТРИЧ, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", НАКО,ЛЮБОМИРОВ,КОСТОВ,,"ГР.ПЕТРИЧ, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", НАКО,МИНКОВ,НАКОВ,,"С.СТЪРГЕЛ, ГОРНА МАЛИНА, СОФИЙСКА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", НАКО,РАЙНОВ,СТЕФАНОВ,1954-06-19,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-06-29,"Народно събрание","Решение № 69 от 29.06.2009 г. - Народно събрание","Привлечен със заповед № 98/ 27.09.1973 г. и се води на отчет от подп. Гачев" НАКО,РАЙНОВ,СТЕФАНОВ,1954-06-19,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-03-14,"Софийски университет ""Св. Климент Охридски""","Решение № 327 от 14.03.2012 г. - Софийски университет ""Св. Климент Охридски""","Привлечен със заповед № 98/ 27.09.1973 г. и се води на отчет от подп. Гачев" НАКО,РАЙНОВ,СТЕФАНОВ,1954-06-19,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-05-09,"Избори за Европейски парламент 2014 г.","Решение № 2-343 от 09.05.2014 г. - Избори за Европейски парламент 2014 г.","Привлечен със заповед № 98/ 27.09.1973 г. и се води на отчет от подп. Гачев" НАКО,РАЙНОВ,СТЕФАНОВ,1954-06-19,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Решение № 2-395 от 17.09.2014 г. - лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 43 Народно събрание","Привлечен със заповед № 98/ 27.09.1973 г. и се води на отчет от подп. Гачев" НАЛЯН,АХМЕТ,КАЯБАШЛЪ-СТОЯНОВА,,"С.МОРТАГОНОВО, РАЗГРАД, РАЗГРАД",2016-02-18,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Кюстендил","Неустановена принадлежност", НАМИК,РАШИДОВ,АГУШЕВ,,"ГР.АСЕНОВГРАД, АСЕНОВГРАД, ПЛОВДИВ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", НАМЪК,САЛИ,ХАСАН,,"ГР.ГЛАВИНИЦА, ГЛАВИНИЦА, СИЛИСТРА",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", НАМЪК,САЛИ,ХАСАН,,"ГР.ГЛАВИНИЦА, ГЛАВИНИЦА, СИЛИСТРА",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", НАНА,АТАНАСОВА,ДОНЕВА,,"С.РАВНА ГОРА, СОЗОПОЛ, БУРГАС",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност", НАНА,ВАСИЛЕВА,НАРЛИЕВА-МАРИНОВА,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2012-08-01,"Медицински университет - Плевен","Неустановена принадлежност", НАНА,ТАНЕВА,ХРИСТОВА,,"ГР.КАРЛОВО, КАРЛОВО, ПЛОВДИВ",2015-09-09,"Община Карлово","Неустановена принадлежност", НАНКА,ВАСИЛЕВА,АТАНАСОВА,,"С.НЕДЯЛСКО, СТРАЛДЖА, ЯМБОЛ",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност", НАНКА,ГОЧЕВА,РАЙКОВА,,"С.ЦОНЕВО, ДЪЛГОПОЛ, ВАРНА",2015-12-17,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Варна","Неустановена принадлежност", НАНКА,ДИМИТРОВА,ВЪЛЧЕВА,,"ГР.КЕРМЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2013-10-09,"Длъжници към ОББ","Неустановена принадлежност", НАНКА,ДИМИТРОВА,ЧОБАНОВА,,"С.РОСЕН, СОЗОПОЛ, БУРГАС",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", НАНКА,ДИМОВА,АРНАУДОВА,,"ГР.КАЗАНЛЪК, КАЗАНЛЪК, СТАРА ЗАГОРА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", НАНКА,ДИНЧЕВА,СЕРКЕДЖИЕВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2010-06-16,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", НАНКА,ЖЕЛЯЗКОВА,ВОДКАДЖИЕВА,,"С.СТОЖЕР, ДОБРИЧКА, ДОБРИЧ",2009-10-14,"Национален осигурителен институт","Неустановена принадлежност", НАНКА,КУНЕВА,КОЛЕВА,,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", НАНКА,МИНЕВА,БОНЕВА,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", НАНКА,МИТЕВА,ПЕТРОВА,,"ГР.ТРЯВНА, ТРЯВНА, ГАБРОВО",2014-01-28,"Община Трявна","Неустановена принадлежност", НАНКА,ПЕНЕВА,ПАСКОВА,,"ГР.ЧИРПАН, ЧИРПАН, СТАРА ЗАГОРА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", НАНКА,ПЕТРОВА,ГРОЗДАНЧЕВА,,"ГР.БЪЛГАРОВО, БУРГАС, БУРГАС",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност", НАНКА,СТОЯНОВА,СТОЯНОВА,,"С.ЗИМНИЦА, СТРАЛДЖА, ЯМБОЛ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", НАНКА,ТОДОРОВА,РАЧЕВА,,"ГР.КАЗАНЛЪК, КАЗАНЛЪК, СТАРА ЗАГОРА",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", НАНКА,ТОДОРОВА,РАЧЕВА,,"ГР.КАЗАНЛЪК, КАЗАНЛЪК, СТАРА ЗАГОРА",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", НАНКА,ТОДОРОВА,РАЧЕВА,,"ГР.КАЗАНЛЪК, КАЗАНЛЪК, СТАРА ЗАГОРА",2010-06-16,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", НАНКА,ТОДОРОВА,РАЧЕВА,,"ГР.КАЗАНЛЪК, КАЗАНЛЪК, СТАРА ЗАГОРА",2014-02-12,"Разследващи полицаи","Неустановена принадлежност", НАНКО,АТАНАСОВ,НАНКОВ,,"С.РЯХОВЦИТЕ, СЕВЛИЕВО, ГАБРОВО",2014-07-23,"Химикотехнологичен и металургичен университет","Неустановена принадлежност", НАНКО,ВАНГЕЛОВ,ХАЛИЛОВ,,"ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", НАНКО,ВАСИЛЕВ,НЕОФИТОВ,,"С.ОРЕШАК, ТРОЯН, ЛОВЕЧ",2015-02-11,"Община Троян","Неустановена принадлежност", НАНКО,ДИМИТРОВ,ДЕДОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-06-16,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", НАНКО,ДИМИТРОВ,ПОЧЕВ,,"С.ГИГЕН, ГУЛЯНЦИ, ПЛЕВЕН",2013-07-17,"Община Свищов","Неустановена принадлежност", НАНКО,ИВАНОВ,ФИЛИПОВ,,"С.МУЗГА, ГАБРОВО, ГАБРОВО",2014-01-22,"Община Габрово","Неустановена принадлежност", НАНКО,ИЛИЕВ,КРЪЧМАРОВ,,"С.СТАРО ЖЕЛЕЗАРЕ, ХИСАРЯ, ПЛОВДИВ",2008-07-30,"Държавна агенция Държавен резерв и вoeнновременни запаси","Неустановена принадлежност", НАНКО,КОЛЕВ,НАНКОВ,,"С.ГУСЛАР, ТЕРВЕЛ, ДОБРИЧ",2014-03-12,"Община Тервел","Неустановена принадлежност", НАНКО,МАРКОВ,МИРЧЕВ,,"С.ЯРЛОВИЦА, ДИМОВО, ВИДИН",2013-04-17,"Кредитни длъжници към банка БАЛКАНБАНК","Неустановена принадлежност", НАНКО,НЕДЕВ,НАНКОВ,,"С.КАСТЕЛ, СЕВЛИЕВО, ГАБРОВО",2014-02-05,"Община Севлиево","Неустановена принадлежност", НАНКО,ПЕЕВ,ШЕЙРЕТОВ,,"С.СТАРО ЖЕЛЕЗАРЕ, ХИСАРЯ, ПЛОВДИВ",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност", НАНКО,ПЕТКОВ,НАНКОВ,1943-10-25,"С.БЕЛЕНЦИ, ЛУКОВИТ, ЛОВЕЧ",2015-02-04,"Община Луковит","Решение № 2-461 от 04.02.2015 г. - община Луковит","

Рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр.; протокол рег. № 44/ 08.06.1990 г. за унищожаване лично дело IО-36 (Лч); писмо вх. № П-22260/ 12.10.1999 г. за унищожаване работно дело IР-235 (Лч).

" НАНКО,СЪБОВ,МАРИНОВ,,"ГР.ТЕТЕВЕН, ТЕТЕВЕН, ЛОВЕЧ",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", НАНКО,ТОДОРОВ,ДИМОВСКИ,,"С.БОРЕЦ, БРЕЗОВО, ПЛОВДИВ",2015-08-11,"Община Брезово","Неустановена принадлежност", НАНКО,ХРИСТОВ,БОЗУКОВ,,"С.БОЯНОВО, ЕЛХОВО, ЯМБОЛ",2012-09-18,"Университет по хранителни технологии - Пловдив","Неустановена принадлежност", НАНКО,ЦАНКОВ,НАНКОВ,,"ГР.АПРИЛЦИ, АПРИЛЦИ, ЛОВЕЧ",2015-01-29,"Община Априлци","Неустановена принадлежност", НАНО,БОЖИДАРОВ,РУШАНОВ,,"С.КЪРНАЛОВО, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", НАНО,ПАНТАЛЕЕВ,КИРОВ,,"С.БАТУЛЦИ, ЯБЛАНИЦА, ЛОВЕЧ",2014-01-15,"Община Роман","Неустановена принадлежност", НАНО,ХРИСТОВ,РАЛЧЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", НАНСЕН,АЛФРЕД,БЕХАР,1940-04-17,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2007-09-04,"Народно събрание","Решение № 14 от 04.09.2007 г. - Народно събрание","

Картони обр. 4 и обр. 6; рег. дневник; писмо вх. № 1988/ 20.04.1990 г. да бъдат заличени от общосправочната картотека обр. 4 ръководените от 11 отдел – НСЗК агенти-""Огнянов"" рег. № 12069

" НАНСЕН,АЛФРЕД,БЕХАР,1940-04-17,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2011-06-16,"Висша атестационна комисия","Решение № 230 от 16.06.2011 г. - ВАК","Картони - обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; рег. дневник; писмо вх. № 1988/ 20.04.1990 г. с искане ""да бъдат заличени от общосправочната картотека обр. 4 ръководените от 11 отдел – НСЗК агенти"" - ""Огнянов"" рег. № 12069" НАНСЕН,АЛФРЕД,БЕХАР,1940-04-17,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2012-06-27,"Съюз за стопанска инициатива","Решение № 2-24 от 27.06.2012 г. - Съюз за стопанска инициатива","Картони - обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; рег. дневник; писмо вх. № 1988/ 20.04.1990 г. с искане ""да бъдат заличени от общосправочната картотека обр. 4 ръководените от 11 отдел – НСЗК агенти"" - ""Огнянов"" рег. № 12069." НАНСЕН,АЛФРЕД,БЕХАР,1940-04-17,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2014-06-10,"Софийски университет Св. Климент Охридски","Решение № 2-356 от 10.06.2014 г. - Софийски университет ""Св. Климент Охридски""","

Картони - обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; рег. дневник; писмо вх. № 1988/ 20.04.1990 г. с искане ""да бъдат заличени от общосправочната картотека обр. 4 ръководените от 11 отдел – НСЗК агенти"" - ""Огнянов"" рег. № 12069.

" НАНСЕН,АЛФРЕД,БЕХАР,1940-04-17,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2015-11-17,"ЗАД Армеец АД","Решение № 2-579 от 17.11.2015 г. - ЗАД Армеец","Картони - обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; рег. дневник; писмо вх. № 1988/ 20.04.1990 г. с искане ""да бъдат заличени от общосправочната картотека обр. 4 ръководените от 11 отдел – НСЗК агенти"" - ""Огнянов"" рег. № 12069." НАНЧО,ИЛИЕВ,ЧАКЪРОВ,,"ГР.ТРОЯН, ТРОЯН, ЛОВЕЧ",2015-02-11,"Община Троян","Неустановена принадлежност", НАНЧО,МАРИНОВ,СТАЕВСКИ,,"ГР.ТРОЯН, ТРОЯН, ЛОВЕЧ",2015-02-11,"Община Троян","Неустановена принадлежност", НАНЧО,НИКОЛОВ,ВИДЕВ,1948-09-23,"ГР.КАЗАНЛЪК, КАЗАНЛЪК, СТАРА ЗАГОРА",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Решение № 283 от 16.11.2011 г. - Министерството на земеделието и храните","Рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр.; протокол рег. № С-158/ 29.03.1990 г. за необходимост от унищожаване на лично дело IА-3926 (Пд); писмо вх. № И-2027/ 12.10.2007 г. за унищожаване без протокол на дело IР-712 (Пд)." НАНЬО,АТАНАСОВ,СТАЛЕВ,,"ГР.ДЕВИН, ДЕВИН, СМОЛЯН",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", НАНЬО,ГАНЕВ,КОРСАКОВ,,"С.ТЪЖА, ПАВЕЛ БАНЯ, СТАРА ЗАГОРА",2010-06-16,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", НАНЬО,ГЕНЧЕВ,НАНЕВ,,"С.МИХАЙЛОВО, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2010-06-16,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", НАНЬО,ДИМИТРОВ,НАНЕВ,,"С.ВИНАРОВО, ЧИРПАН, СТАРА ЗАГОРА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", НАНЬО,ЙОРДАНОВ,НАНЕВ,,"С.ЛЮЛИН, СТРАЛДЖА, ЯМБОЛ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", НАНЬО,ЛАЛЕВ,КАРАДИМОВ,,"С.ЯГОДА, МЪГЛИЖ, СТАРА ЗАГОРА",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", НАНЬО,ПЕТКОВ,ГЕНЧЕВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2011-02-15,"Агенция ""Митници""","Неустановена принадлежност", НАНЬО,РУСЕВ,ДИМОВ,,"ГР.ЧИРПАН, ЧИРПАН, СТАРА ЗАГОРА",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", НАНЬО,СТЕФАНОВ,ЖЕКОВСКИ,,"С.ЧОБА, БРЕЗОВО, ПЛОВДИВ",2015-08-11,"Община Брезово","Неустановена принадлежност", НАНЬО,СТОЯНОВ,ДИМОВ,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", НАНЬО,ХРИСТОВ,КАЧАКОВ,,"С.ТЪЖА, ПАВЕЛ БАНЯ, СТАРА ЗАГОРА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", НАНЮ,ЗАХАРИЕВ,ЖЕЛЯЗКОВ,,"С.ЗОРНИЦА, АКСАКОВО, ВАРНА",2009-04-15,"Държавна агенция за метрология и технически надзор","Неустановена принадлежност", НАНЮ,ИВАНОВ,МАНАФОВ,1939-05-29,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Решение № 72 от 03.08.2009 г. - електронни медии","Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; протокол № 82/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-22130 и работно дело IР-5966" НАПОЛЕОН,СЛАВКОВ,СТОЯНОВ,,"С.ЛЯЛИНЦИ, ТРЪН, ПЕРНИК",2013-10-09,"Длъжници към ОББ","Неустановена принадлежност", НАРГИЗ,МЕХМЕДЕМИНОВА,САИДОВА,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", НАРГИС,АЛЕКОВА,САНДОВА,,"С.ДЕБНЕВО, ТРОЯН, ЛОВЕЧ",2016-02-04,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Ловеч","Неустановена принадлежност", НАРГИС,НИКОЛАЙ,ИВАНОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", Нарин,Мюмюн,Бекир,,"гр. Момчилград",2016-01-25,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Кърджали","Неустановена принадлежност", НАРЦИС,ИВАНОВ,ПОПОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-01-26,"Министерство на отбраната","Неустановена принадлежност", НАРЦИС,НИКОЛОВ,ЦАКИНСКИ,,"С.ИЗВОР, ДИМОВО, ВИДИН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", НАРЦИС,ПАНТЕЛЕЕВ,КАЙМАКАНСКИ,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2015-01-07,"Община Кюстендил","Неустановена принадлежност", НАРЦИС,ЦВЕТАНОВ,ТОРБОВ,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", НАСКА,КАМЕНОВА,СИМЕОНОВА,,"ГР.БЕРКОВИЦА, БЕРКОВИЦА, МОНТАНА",2016-02-09,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Монтана","Неустановена принадлежност", НАСКА,ТОДОРОВА,КАЗИЙСКА,,"ГР.КАРЛОВО, КАРЛОВО, ПЛОВДИВ",2015-09-09,"Община Карлово","Неустановена принадлежност", НАСКА,ТОДОРОВА,КУТЕВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2011-02-15,"Агенция ""Митници""","Неустановена принадлежност", НАСКО,АЛЕКСИЕВ,КРЪСТЕВ,1951-03-26,"С.ВОДАЧ, ЧЕРНООЧЕНЕ, КЪРДЖАЛИ",2014-03-19,"Община Черноочене","Решение № 2-329 от 19.03.2014 г. - община Черноочене","

Документи от ръководили го щатни служители, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-3045 (Вн) МФ и в дело № 15250; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр.; обр. 2, обр. 4 – 6 бр. и обр. 9; протокол рег. № С КА-94/ 27.03.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело IР-1489 (Вн); протокол рег. № С КА-92/ 27.03.1990 г. с предложение за унищожаване лично дело IА-3045 (Вн) (налично).

" НАСКО,АНГЕЛОВ,ВАСИЛЕВ,,"ГР.ДЕВНЯ, ДЕВНЯ, ВАРНА",2013-05-15,"Община Девня","Неустановена принадлежност", НАСКО,АНГЕЛОВ,ДЕРВИШОВ,,"С.ПОПИЦА, БЯЛА СЛАТИНА, ВРАЦА",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", НАСКО,АНГЕЛОВ,ДЕРВИШОВ,,"С.ПОПИЦА, БЯЛА СЛАТИНА, ВРАЦА",2013-10-23,"Община Бяла Слатина","Неустановена принадлежност", НАСКО,АСЕНОВ,АСЕНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", НАСКО,БОЙЧЕВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.КАРНОБАТ, КАРНОБАТ, БУРГАС",2013-01-09,"Община Карнобат","Неустановена принадлежност", НАСКО,БОРИСОВ,АНАСТАСОВ,,"ГР.РАЗГРАД, РАЗГРАД, РАЗГРАД",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", НАСКО,БОРИСОВ,АНАСТАСОВ,,"ГР.РАЗГРАД, РАЗГРАД, РАЗГРАД",2015-11-17,"Община Разград","Неустановена принадлежност", НАСКО,ВАНЧЕВ,НАСТЕВ,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2012-09-26,"Българска търговско-промишлена палата","Неустановена принадлежност", НАСКО,ВАСИЛЕВ,БОНЧЕВ,,"ГР.БОТЕВГРАД, БОТЕВГРАД, СОФИЙСКА",2010-06-16,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", НАСКО,ВЕЛИКОВ,ГЕОРГИЕВ,,"С.ЗЛАТИ ВОЙВОДА, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2015-08-04,"Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Неустановена принадлежност", НАСКО,ВЕЛИЧКОВ,ЛИЛЧЕВ,,"С.КУНДЕВО, НЕДЕЛИНО, СМОЛЯН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", НАСКО,ГАНЧЕВ,ЧИЛЕВ,1950-12-21,"С.АБЛАНИЦА, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2015-02-04,"Община Ловеч","Решение № 2-460 от 04.02.2015 г. - община Ловеч","

Рег. дневник; картони - обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 3776/ 19.11.1990 г. за унищожаване личното и работното дело на аг. ""Петър""

" НАСКО,ГЕОРГИЕВ,ИВАНОВ,,"ГР.ВЪРШЕЦ, ВЪРШЕЦ, МОНТАНА",2015-03-24,"Община Вършец","Неустановена принадлежност", НАСКО,ГЕОРГИЕВ,САКСАНОВ,,"С.ЦАЛАПИЦА, РОДОПИ, ПЛОВДИВ",2012-07-04,"Конфедерация на независимите синдикати в България","Неустановена принадлежност", НАСКО,ГРУДЕВ,НАНЕВ,,"ГР.СИМЕОНОВГРАД, СИМЕОНОВГРАД, ХАСКОВО",2008-07-09,"Национален статистически институт","Неустановена принадлежност", НАСКО,ДЕЛЧЕВ,МИНКОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-05-29,"Длъжници към банка МИНЕРАЛБАНК","Неустановена принадлежност", НАСКО,ДИМИТРОВ,ДИМИТРОВ,,"С.РАКИТА, ЧЕРВЕН БРЯГ, ПЛЕВЕН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", НАСКО,ДИМИТРОВ,ИЛИЕВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2010-06-16,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", НАСКО,ДИМИТРОВ,КАРАТЕПЕЛИЕВ,,"ГР.СВИЛЕНГРАД, СВИЛЕНГРАД, ХАСКОВО",2015-11-17,"ЗАД Армеец АД","Неустановена принадлежност", НАСКО,ДИМОВ,ДИМОВ,,"ГР.КАРНОБАТ, КАРНОБАТ, БУРГАС",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", НАСКО,ЕМИЛОВ,КАРАДЖОВ,,"С.КИРКОВО, КИРКОВО, КЪРДЖАЛИ",2014-11-05,"Община Кирково","Неустановена принадлежност", НАСКО,ЗАХАРИЕВ,ПЕТРОВ,,"С.ГОВЕЖДА, ГЕОРГИ ДАМЯНОВО, МОНТАНА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", НАСКО,ИВАНОВ,АТАНАСОВ,,"ГР.ОРЯХОВО, ОРЯХОВО, ВРАЦА",2010-02-09,"Българска академия на науките","Неустановена принадлежност", НАСКО,ИВАНОВ,ГУБЕРОВ,,"С.ХВОЙНА, ЧЕПЕЛАРЕ, СМОЛЯН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", НАСКО,ИВАНОВ,КОВАЧЕВ,,"ГР.АЛФАТАР, АЛФАТАР, СИЛИСТРА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", НАСКО,ИВАНОВ,КОНДОВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2015-12-17,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Варна","Неустановена принадлежност", НАСКО,ИВАНОВ,НЕСТОРОВ,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", НАСКО,ЙОВЧЕВ,ВАСИЛЕВ,,"ГР.СИМЕОНОВГРАД, СИМЕОНОВГРАД, ХАСКОВО",2012-06-20,"Тракийски университет - Стара Загора","Неустановена принадлежност", НАСКО,ЙОРДАНОВ,КАДИЙСКИ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", НАСКО,ЙОРДАНОВ,КАДИЙСКИ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-02-12,"Разследващи полицаи","Неустановена принадлежност", НАСКО,ЙОРДАНОВ,КРУШЕВ,,"С.ЯГОДОВО, РОДОПИ, ПЛОВДИВ",2015-10-14,"Община Родопи","Неустановена принадлежност", НАСКО,ЙОРДАНОВ,ТАЧЕВ,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", НАСКО,КОЛЕВ,ШОЙЛЕКОВ,,"С.ЛЕШНИЦА, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2009-04-15,"Държавна агенция за метрология и технически надзор","Неустановена принадлежност", НАСКО,КОЛЕВ,ШОЙЛЕКОВ,,"С.ЛЕШНИЦА, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2011-01-26,"Министерство на отбраната","Неустановена принадлежност", НАСКО,КРАСИМИРОВ,КРЪСТЕВ,,"С.ФОТИНОВО, КИРКОВО, КЪРДЖАЛИ",2016-01-25,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Кърджали","Неустановена принадлежност", НАСКО,ЛЮДВИКОВ,ПЕНЕВ,,"С.КАЛОЯНОВО, КАЛОЯНОВО, ПЛОВДИВ",2012-07-25,"Конфедерация на независимите синдикати в България","Неустановена принадлежност", НАСКО,МАРКОВ,ЧАНКОВ,,"С.КИРКОВО, КИРКОВО, КЪРДЖАЛИ",2010-06-16,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", НАСКО,МИНЧЕВ,ПЕРСЕНСКИ,,"С.ЖЪЛТУША, АРДИНО, КЪРДЖАЛИ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", НАСКО,НЕДЕЛЧЕВ,ПАРМАШКИ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2015-06-18,"Приватизирани предприятия - Пловдив","Неустановена принадлежност", НАСКО,НЕДЕЛЧЕВ,ПАРМАШКИ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2015-09-30,"Община Пловдив","Неустановена принадлежност", НАСКО,НЕДКОВ,БАЙРАКТАРОВ,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2013-05-29,"Длъжници към банка МИНЕРАЛБАНК","Неустановена принадлежност", НАСКО,НЕЙКОВ,НАЙДЕНОВ,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", НАСКО,НИКОЛОВ,МИЛЕВ,,"ГР.КРЕСНА, КРЕСНА, БЛАГОЕВГРАД",2011-04-05,"Община Кресна","Неустановена принадлежност", НАСКО,НИКОЛОВ,МИЛЕВ,,"ГР.КРЕСНА, КРЕСНА, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", НАСКО,НИКОЛОВ,НИКОЛОВ,,"ГР.КАЗАНЛЪК, КАЗАНЛЪК, СТАРА ЗАГОРА",2010-06-16,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", НАСКО,ПЕТКОВ,СИРАКОВ,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2015-06-29,"Организатор на хазартни игри","Неустановена принадлежност", НАСКО,ПЕТРОВ,ФАКАЛИЕВ,1941-12-25,"ГР.СРЕДЕЦ, СРЕДЕЦ, БУРГАС",2013-01-29,"Община Средец","Решение № 2-134 от 29.01.2013 г. - община Средец","Със заповед № 240/ 17.01.1984 г. е назначен за н-к на РУ-Грудово; със заповед № 4014/ 13.12.1988 г. е преназначен за н-к ОбУ-Грудово" НАСКО,РАЙЧЕВ,ЧАУШЕВ,1949-04-28,"С.РЕКА, СМОЛЯН, СМОЛЯН",2015-09-14,"Приватизирани предприятия - Смолян","Решение № 2-555 от 14.09.2015 г. - Приватизирани предприятия - Смолян","

Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-1861 (См); рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр.

" НАСКО,РУМЕНОВ,ДИМИТРОВ,,"С.ШУМНАТИЦА, КИРКОВО, КЪРДЖАЛИ",2014-11-05,"Община Кирково","Неустановена принадлежност", НАСКО,СИМЕОНОВ,ЕМИЛОВ,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", НАСКО,СИРКОВ,ЕЛЕКТРОНОВ,,"ГР.ЗЛАТОГРАД, ЗЛАТОГРАД, СМОЛЯН",2014-05-27,"Българска академия на науките","Неустановена принадлежност", НАСКО,СЛАВЧЕВ,САПУНДЖИЕВ,,"С.ФОТИНОВО, КИРКОВО, КЪРДЖАЛИ",2010-06-16,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", НАСКО,СТЕФАНОВ,ГЕЛИМАЧЕВ,,"С.СВИРАЧИ, ИВАЙЛОВГРАД, ХАСКОВО",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", НАСКО,СТЕФАНОВ,ГЕЛИМАЧЕВ,,"С.СВИРАЧИ, ИВАЙЛОВГРАД, ХАСКОВО",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", НАСКО,СТЕФАНОВ,ЗАГОРОВ,,"ГР.КАЗАНЛЪК, КАЗАНЛЪК, СТАРА ЗАГОРА",2012-09-26,"Национален военен университет ""Васил Левски""","Неустановена принадлежност", НАСКО,СТЕФАНОВ,ШИЛИГАРСКИ,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2010-06-16,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", НАСКО,СТОЕВ,АТАНАСОВ,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", НАСКО,СТОИЛОВ,АНАСТАСОВ,,"С.ТЕТОВО, РУСЕ, РУСЕ",2015-11-17,"Община Разград","Неустановена принадлежност", НАСКО,СТОЯНОВ,АНТОНОВ,,"ГР.КАВАРНА, КАВАРНА, ДОБРИЧ",2014-02-24,"Община Каварна","Неустановена принадлежност", НАСКО,СТОЯНОВ,КЛИМОВ,,"ГР.ЗЛАТОГРАД, ЗЛАТОГРАД, СМОЛЯН",2015-06-29,"Организатор на хазартни игри","Неустановена принадлежност", НАСКО,СТОЯНОВ,ПЕТЕВ,1958-07-20,"С.МАРИКОСТИНОВО, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Решение № 2-566 от 16.10.2015 г. - Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","

Рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; протокол № 2/ 1990 г. за унищожаване работно дело IР-2024 (Бл); протокол № 4/ 1990 г. за унищожаване лично дело IА-2409 (Бл).

" НАСКО,СТОЯНОВ,ПЕТЕВ,1958-07-20,"С.МАРИКОСТИНОВО, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Решение № 2-581 от 24.11.2015 г. - кандидати за общински съветници – област Благоевград","Рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; протокол № 2/ 1990 г. за унищожаване работно дело IР-2024 (Бл); протокол № 4/ 1990 г. за унищожаване лично дело IА-2409 (Бл)." НАСКО,ТОДОРОВ,ВАНКОВ,,"ГР.АСЕНОВГРАД, АСЕНОВГРАД, ПЛОВДИВ",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност", НАСКО,ХРИСТОВ,АНГЕЛОВ,,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", НАСКО,ХРИСТОВ,АСЕНОВ,,"С.ЯСЕНОВЕЦ, РАЗГРАД, РАЗГРАД",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", НАСКО,ХРИСТОВ,РАФАИЛОВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2007-09-04,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", НАСКО,ХРИСТОВ,РАФАИЛОВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2010-06-16,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", НАСКО,ЦВЕТКОВ,ЦАНЕВ,,"С.ДРУЖЕВО, СВОГЕ, СОФИЙСКА",2013-11-06,"Централна кооперативна банка","Неустановена принадлежност", НАСКО,ЦВЕТКОВ,ЦАНЕВ,,"С.ДРУЖЕВО, СВОГЕ, СОФИЙСКА",2014-04-15,"Длъжници към Българска народна банка","Неустановена принадлежност", НАСТЕНКА,ТОНЧЕВА,ГЕОРГИЕВА,,"ГР.ТЕТЕВЕН, ТЕТЕВЕН, ЛОВЕЧ",2015-02-18,"Община Ябланица","Неустановена принадлежност", НАСТЯ,КОСТАДИНОВА,КОСТАДИНОВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", НАСТЯ,СТОЕВА,СТАНОЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-02-15,"Агенция ""Митници""","Неустановена принадлежност", НАСУФ,ИСУФОВ,АХМЕДОВ,,"С.СИНЯ ВОДА, ЛОЗНИЦА, РАЗГРАД",2015-11-11,"Община Лозница","Неустановена принадлежност", НАСУФ,КАСИМОВ,КАСИМОВ,,"С.ПАЙДУШКО, ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ",2015-11-11,"Община Лозница","Неустановена принадлежност", НАСУФ,МАХМУД,НАСУФ,,"С.СОКОЛ, ГЛАВИНИЦА, СИЛИСТРА",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", НАСУФ,МАХМУД,НАСУФ,,"С.СОКОЛ, ГЛАВИНИЦА, СИЛИСТРА",2014-06-25,"Областни управители","Неустановена принадлежност", НАСУФ,МАХМУД,НАСУФ,,"С.СОКОЛ, ГЛАВИНИЦА, СИЛИСТРА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", НАСУФ,МАХМУД,НАСУФ,,"С.СОКОЛ, ГЛАВИНИЦА, СИЛИСТРА",2016-02-09,"Областни управи","Неустановена принадлежност", НАСУФ,РАШИД,НАСУФ,,"С.ЧОМАКОВО, МОМЧИЛГРАД, КЪРДЖАЛИ",2016-01-25,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Кърджали","Неустановена принадлежност", НАСУФ,САЛИ,НАСУФ,,"С.ЕНЧЕЦ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2015-05-27,"Приватизирани предприятия - Кърджали","Неустановена принадлежност", НАСУФ,ХАЛИЛ,НАСУФ,1952-07-13,"С.КРАН, КИРКОВО, КЪРДЖАЛИ",2012-01-17,"Мюсюлманско изповедание","Решение № 299 от 17.01.2012 г. - Мюсюлманско изповедание","Рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 4 – 6 бр. и обр. 6; писмо вх. № 760/ 01.10.1993 г. за унищожаване делата на с. с. ""Христо""." НАСУФ,ЮСУФОВ,НАСУФОВ,,"ГР.ПРОВАДИЯ, ПРОВАДИЯ, ВАРНА",2013-05-15,"Община Дългопол","Неустановена принадлежност", НАСУФ,ЮСУФОВ,НАСУФОВ,,"ГР.ПРОВАДИЯ, ПРОВАДИЯ, ВАРНА",2015-12-17,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Варна","Неустановена принадлежност", НАСЪФ,ИСМАИЛ,АЛИ,,"С.МЕДЕНИ ПОЛЯНИ, ВЕЛИНГРАД, ПАЗАРДЖИК",2011-07-06,"Община Белица","Неустановена принадлежност", НАСЮ,ТОДОРОВ,САРГАЛИЕВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", НАСЯ,АЛЕКСАНДРОВА,ТЮЛЕКОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", НАСЯ,АТАНАСОВА,КРАЛЕВСКА-ОУЕНС,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-02-17,"Печатни издания","Неустановена принадлежност", НАСЯ,БОРИСОВА,ДАНАИЛОВА,,"ГР.ТОПОЛОВГРАД, ТОПОЛОВГРАД, ХАСКОВО",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", НАСЯ,ИВАНОВА,ЯПАДЖИЕВА,,"ГР.ПОМОРИЕ, ПОМОРИЕ, БУРГАС",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", НАСЯ,НИКОЛАЕВА,ИГНАТОВА,,"ГР.КАЗАНЛЪК, КАЗАНЛЪК, СТАРА ЗАГОРА",2015-12-01,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Неустановена принадлежност", НАСЯ,ПЕНКОВА,ГОСПОДИНОВА,,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", НАСЯ,СТОЯНОВА,ЦОНЕВА,,"С.ЛОВЧАНЦИ, ДОБРИЧКА, ДОБРИЧ",2013-11-27,"Национален осигурителен институт","Неустановена принадлежност", НАТАЛИЯ,АЛЕКСАНДРОВА,АНГЕЛОВА,,"С.ВАСИЛЕВО, ГЕНЕРАЛ-ТОШЕВО, ДОБРИЧ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", НАТАЛИЯ,АЛЕКСАНДРОВА,АНГЕЛОВА,,"ГР.КРИВОДОЛ, КРИВОДОЛ, ВРАЦА",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", НАТАЛИЯ,АЛЕКСАНДРОВА,АНГЕЛОВА,,"ГР.КРИВОДОЛ, КРИВОДОЛ, ВРАЦА",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност", НАТАЛИЯ,АЛЕКСАНДРОВА,ГЬОНЕВА,,"С.БАНЯ, РАЗЛОГ, БЛАГОЕВГРАД",2015-01-14,"Приватизирани предприятия - София","Неустановена принадлежност", НАТАЛИЯ,АНГЕЛОВА,ГОРЧЕВА-ВАСИЛЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2016-01-14,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Враца","Неустановена принадлежност", НАТАЛИЯ,АНГЕЛОВА,НИКОЛОВА,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2013-04-17,"Кредитни длъжници към банка БАЛКАНБАНК","Неустановена принадлежност", НАТАЛИЯ,БАНОВА,МАРЧЕВА-КЪТОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", НАТАЛИЯ,БЛАГОЕВА,ДАНГОВА,,"ГР.СИМИТЛИ, СИМИТЛИ, БЛАГОЕВГРАД",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", НАТАЛИЯ,БОГДАНОВА,МАНИКАТОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-10-10,"Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията","Неустановена принадлежност", НАТАЛИЯ,БОГДАНОВА,МАНИКАТОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-10-17,"Министерство на икономиката, енергетиката и туризма","Неустановена принадлежност", НАТАЛИЯ,БОГДАНОВА,НЕНЧЕВА,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2013-04-03,"Община Варна","Неустановена принадлежност", НАТАЛИЯ,БОЖИНОВА,ЛЕЧКОВА,,"ГР.НИКОПОЛ, НИКОПОЛ, ПЛЕВЕН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", НАТАЛИЯ,БОРИСОВА,БЕРБЕРОВА,,"РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", НАТАЛИЯ,БОРИСОВА,ВЪТЕВА,,"С.БРЕСТНИЦА, ЯБЛАНИЦА, ЛОВЕЧ",2016-02-04,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Ловеч","Неустановена принадлежност", НАТАЛИЯ,БОРИСОВА,ГЕОРГИЕВА,,"С.ЧЕРКОВНА, ПРОВАДИЯ, ВАРНА",2011-01-12,"Политически кабинети","Неустановена принадлежност", НАТАЛИЯ,БОРИСОВА,ГЕОРГИЕВА,,"С.ЧЕРКОВНА, ПРОВАДИЯ, ВАРНА",2011-11-02,"Министерство на регионалното развитие и благоустройството","Неустановена принадлежност", НАТАЛИЯ,БОРИСОВА,КОСТАДИНОВА,,"С.БРЕЖАНИ, СИМИТЛИ, БЛАГОЕВГРАД",2016-02-18,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Кюстендил","Неустановена принадлежност", НАТАЛИЯ,БОРИСОВА,ПЕЩЕРСКА,,"ГР.ВЕЛИНГРАД, ВЕЛИНГРАД, ПАЗАРДЖИК",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", НАТАЛИЯ,БОРИСОВА,ТРАЙКОВА,,"С.ЕЛЕШНИЦА, ЕЛИН ПЕЛИН, СОФИЙСКА",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", НАТАЛИЯ,БОРИСОВА,ЯНЕВА,1937-09-21,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-06-16,"Висша атестационна комисия","Решение № 230 от 16.06.2011 г. - ВАК","Документ от ръководил я щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; лично дело IА-34444" НАТАЛИЯ,ВАСИЛЕВА,ВАСИЛЕВА,,"С.ТОШЕВЦИ, ГРАМАДА, ВИДИН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", НАТАЛИЯ,ВАСИЛЕВА,ИВАНОВА,,"С.КРАМОЛИН, СЕВЛИЕВО, ГАБРОВО",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност", НАТАЛИЯ,ВАСИЛЕВА,СТАМЕНОВА,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", НАТАЛИЯ,ВЕЛЕВА,ТОДОРОВА,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", НАТАЛИЯ,ВЕЛИНОВА,АЛЕКСАНДРОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", НАТАЛИЯ,ВЕРГИЛОВА,ПРЪЖКОВА,,"ГР.ДУПНИЦА, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2014-12-09,"Община Дупница","Неустановена принадлежност", НАТАЛИЯ,ВЕСЕЛИНОВА,КЪНЧЕВА,,"ГР.САМОКОВ, САМОКОВ, СОФИЙСКА",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност", НАТАЛИЯ,ВЕСЕЛИНОВА,КЪНЧЕВА,,"ГР.САМОКОВ, САМОКОВ, СОФИЙСКА",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", НАТАЛИЯ,ВЕСЕЛИНОВА,НАНКОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", НАТАЛИЯ,ВИШАНОВА,НИКОЛОВА,,"ГР.РАЗЛОГ, РАЗЛОГ, БЛАГОЕВГРАД",2011-07-06,"Община Белица","Неустановена принадлежност", НАТАЛИЯ,ВЛАДИМИРОВА,АПОСТОЛОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", НАТАЛИЯ,ВЛАДИМИРОВА,АПОСТОЛОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-10-10,"Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията","Неустановена принадлежност", НАТАЛИЯ,ВЛАДИМИРОВА,АПОСТОЛОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-07-03,"Длъжници към Стопанска банка","Неустановена принадлежност", НАТАЛИЯ,ВЛАДИМИРОВА,ДАМЯНОВА,,"ГР.НИКОПОЛ, НИКОПОЛ, ПЛЕВЕН",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност", НАТАЛИЯ,ВЛАДИМИРОВА,СОТИРОВА,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", НАТАЛИЯ,ВЪРБАНОВА,ВЪРБАНОВА,,"ГР.ДЪЛГОПОЛ, ДЪЛГОПОЛ, ВАРНА",2013-05-15,"Община Дългопол","Неустановена принадлежност", НАТАЛИЯ,ГАНЧЕВА,ГЕОРГИЕВА-СЕРГЕЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-01-12,"Министерство на образованието","Неустановена принадлежност", НАТАЛИЯ,ГЕОРГИЕВА,АНГЕЛОВА-СЕРГЕЕВА,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", НАТАЛИЯ,ГЕОРГИЕВА,БОТЕВА,,"РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", НАТАЛИЯ,ГЕОРГИЕВА,ЖИШЕВА-КАРЧЕВА,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2009-10-14,"Национален осигурителен институт","Неустановена принадлежност", НАТАЛИЯ,ГЕОРГИЕВА,КОЛЕВА,,"С.ГОРНА МИТРОПОЛИЯ, ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ, ПЛЕВЕН",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност", НАТАЛИЯ,ГЕОРГИЕВА,КОСТАДИНОВА,,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2013-04-10,"Община Белослав","Неустановена принадлежност", НАТАЛИЯ,ГРИГОРОВА,БЕЛБЕРОВА,,"ГР.СВОГЕ, СВОГЕ, СОФИЙСКА",2008-07-09,"Национален статистически институт","Неустановена принадлежност", НАТАЛИЯ,ДЕНЕВА,ГЕОРГИЕВА,,"ГР.ЛЮБИМЕЦ, ЛЮБИМЕЦ, ХАСКОВО",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", НАТАЛИЯ,ДЕЯНОВА,НЕДКОВА,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", НАТАЛИЯ,ДИМИТРОВА,ДИМИТРОВА,,"ГР.СВИЩОВ, СВИЩОВ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", НАТАЛИЯ,ДИМИТРОВА,ДИМИТРОВА,,"РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", НАТАЛИЯ,ДИМИТРОВА,КЪНЕВА,,"ГР.НОВИ ПАЗАР, НОВИ ПАЗАР, ШУМЕН",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", НАТАЛИЯ,ДИМИТРОВА,МАРКОВА,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2012-07-04,"Конфедерация на независимите синдикати в България","Неустановена принадлежност", НАТАЛИЯ,ДИМИТРОВА,ПЕТРОВА-ГЕРГОВА,,"ГР.КНЕЖА, КНЕЖА, ПЛЕВЕН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", НАТАЛИЯ,ДИМИТРОВА,РАНДЖЕВА,,"ГР.ЯБЛАНИЦА, ЯБЛАНИЦА, ЛОВЕЧ",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност", НАТАЛИЯ,ДИМИТРОВА,СЛАВЧЕВА,,"ГР.ЛОМ, ЛОМ, МОНТАНА",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", НАТАЛИЯ,ДИМИТРОВА,СЛАВЧЕВА,,"ГР.ЛОМ, ЛОМ, МОНТАНА",2015-04-01,"Община Лом","Неустановена принадлежност", НАТАЛИЯ,ДИМИТРОВА,СЛАВЧЕВА,,"ГР.ЛОМ, ЛОМ, МОНТАНА",2016-02-09,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Монтана","Неустановена принадлежност", НАТАЛИЯ,ДИМИТРОВА,ХРИСТОВА-ГОРАНОВА,,"С.ГОЛЯМО ПЕЩЕНЕ, ВРАЦА, ВРАЦА",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност", НАТАЛИЯ,ДИНКОВА,ХАЛАЧЕВА,,"РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ",2008-06-10,"Държавна агенция за младежта и спорта","Неустановена принадлежност", НАТАЛИЯ,ДИНКОВА,ХАЛАЧЕВА,,"РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ",2011-04-28,"Министерство на физическото възпитание и спорта","Неустановена принадлежност", НАТАЛИЯ,ЕЛИСАВЕТОВА,ДАНОВА,,"ГР.ТЕТЕВЕН, ТЕТЕВЕН, ЛОВЕЧ",2011-03-16,"Министерство на външните работи","Неустановена принадлежност", НАТАЛИЯ,ЖОРИЕВА,ГЕОРГИЕВА,,"ГР.ЛОМ, ЛОМ, МОНТАНА",2016-02-09,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Монтана","Неустановена принадлежност", НАТАЛИЯ,ЗДРАВКОВА,ТОДОРОВА,,"ГР.МОНТАНА, МОНТАНА, МОНТАНА",2015-04-07,"Община Монтана","Неустановена принадлежност", НАТАЛИЯ,ЗЛАТКОВА,ГЕРГОВА,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2009-12-09,"Печатни издания","Неустановена принадлежност", НАТАЛИЯ,ИВАНОВА,АЛЕКСАНДРОВА,,"ГР.СВИЩОВ, СВИЩОВ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", НАТАЛИЯ,ИВАНОВА,АЛЕКСАНДРОВА,,"ГР.СВИЩОВ, СВИЩОВ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-10-09,"Длъжници към ОББ","Неустановена принадлежност", НАТАЛИЯ,ИВАНОВА,АЛЕКСАНДРОВА-КАРЧИНА,,"ГР.ДУПНИЦА, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2014-12-09,"Община Кочериново","Неустановена принадлежност", НАТАЛИЯ,ИВАНОВА,АЛЕКСАНДРОВА-КАРЧИНА,,"ГР.ДУПНИЦА, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", НАТАЛИЯ,ИВАНОВА,АЛЕКСАНДРОВА-КАРЧИНА,,"ГР.ДУПНИЦА, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2016-02-18,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Кюстендил","Неустановена принадлежност", НАТАЛИЯ,ИВАНОВА,БОТЕВА-ЙОЦОВА,,"ГР.ОРЯХОВО, ОРЯХОВО, ВРАЦА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", НАТАЛИЯ,ИВАНОВА,ГЕШЕВА,,"ГР.СИЛИСТРА, СИЛИСТРА, СИЛИСТРА",2008-12-18,"Българско национално радио","Неустановена принадлежност", НАТАЛИЯ,ИВАНОВА,КАЛЪПОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-06-16,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", НАТАЛИЯ,ИВАНОВА,КАЛЪПОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-10-29,"Академия на МВР","Неустановена принадлежност", НАТАЛИЯ,ИВАНОВА,КРЪСТЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", НАТАЛИЯ,ИВАНОВА,КРЪСТЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", НАТАЛИЯ,ИВАНОВА,ХРИСТОФОРОВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", НАТАЛИЯ,ИВАНОВА,ХРИСТОФОРОВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2015-12-17,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Варна","Неустановена принадлежност", НАТАЛИЯ,ИВАНОВА,ЦВЕТКОВА-ТРИФОНОВА,,"ГР.ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ",2009-10-14,"Национален осигурителен институт","Неустановена принадлежност", НАТАЛИЯ,ЙОРДАНОВА,АНДРЕЕВА,,"ГР.ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", НАТАЛИЯ,ЙОРДАНОВА,БОЕВА,,"РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност", НАТАЛИЯ,ЙОРДАНОВА,КЪНЧЕВА,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", НАТАЛИЯ,ЙОЦОВА,ДАСКАЛОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-02-15,"Агенция ""Митници""","Неустановена принадлежност", НАТАЛИЯ,КАМЕНОВА,АНДРЕЕВА-КОЛЕВА,,"С.НОВИ ХАН, ЕЛИН ПЕЛИН, СОФИЙСКА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", НАТАЛИЯ,КИМОВНА,ЖЕЧЕВА,,"РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", НАТАЛИЯ,КИПРИЯНОВА,БАБАНОВА,,"ГР.РАЗЛОГ, РАЗЛОГ, БЛАГОЕВГРАД",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", НАТАЛИЯ,КИПРИЯНОВА,БАБАНОВА,,"ГР.РАЗЛОГ, РАЗЛОГ, БЛАГОЕВГРАД",2010-06-16,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", НАТАЛИЯ,КИПРИЯНОВА,БАБАНОВА,,"ГР.РАЗЛОГ, РАЗЛОГ, БЛАГОЕВГРАД",2014-02-12,"Разследващи полицаи","Неустановена принадлежност", НАТАЛИЯ,КРЪСТЕВА,МИШЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-11-02,"Министерство на регионалното развитие и благоустройството","Неустановена принадлежност", НАТАЛИЯ,КРЪСТЕВА,ТОДОРОВА,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", НАТАЛИЯ,ЛЮБЕНОВА,ЦЕНОВА,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2015-08-04,"Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Неустановена принадлежност", НАТАЛИЯ,ЛЮБОМИРОВА,КАНАЗИРСКА,,"ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", НАТАЛИЯ,ЛЮБОМИРОВА,КЪТОВСКА,,"ГР.МОНТАНА, МОНТАНА, МОНТАНА",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", НАТАЛИЯ,МАКСИМОВА,КАМБИТОВА,,"С.ПАДЕШ, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", НАТАЛИЯ,МАРИНОВА,ВЪЛЧЕВА,,"С.ТОРОС, ЛУКОВИТ, ЛОВЕЧ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", НАТАЛИЯ,МАРИНОВА,ИВАНОВА-ТАШЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", НАТАЛИЯ,МАРИНОВА,ИВАНОВА-ТАШЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2016-02-04,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Ловеч","Неустановена принадлежност", НАТАЛИЯ,МАРИНОВА,КЪСНЕДЕЛЧЕВА-КАЗАКОВА,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2007-04-24,"Европейски парламент","Неустановена принадлежност", НАТАЛИЯ,МАРИНОВА,КЪСНЕДЕЛЧЕВА-КАЗАКОВА,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", НАТАЛИЯ,МАРИНОВА,МИТОВСКА,,"ГР.ИСКЪР, ИСКЪР, ПЛЕВЕН",2015-07-07,"Община Искър","Неустановена принадлежност", НАТАЛИЯ,МЕТОДИЕВА,ПЕТКОВА,,"С.СЕДЕЛЕЦ, СТРУМЯНИ, БЛАГОЕВГРАД",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност", НАТАЛИЯ,МИХАЙЛОВА,АЛЕКСАНДРОВА,,"ГР.ДИМИТРОВГРАД, ДИМИТРОВГРАД, ХАСКОВО",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност", НАТАЛИЯ,МИХАЙЛОВА,РИЗОВА,,"С.ТЕЛЕРИГ, КРУШАРИ, ДОБРИЧ",2014-03-12,"Община Крушари","Неустановена принадлежност", НАТАЛИЯ,МИХОВА,СТОЯНОВА,,"ГР.РАЗГРАД, РАЗГРАД, РАЗГРАД",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", НАТАЛИЯ,НАЙДЕНОВА,АНГЕЛОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-07-25,"Конфедерация на независимите синдикати в България","Неустановена принадлежност", НАТАЛИЯ,НАЙДЕНОВА,АНГЕЛОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", НАТАЛИЯ,НЕДКОВА,ПЕНЕВА,,"ГР.ПОПОВО, ПОПОВО, ТЪРГОВИЩЕ",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", НАТАЛИЯ,НЕДКОВА,СТАНЧЕВА,,"ГР.ПРОВАДИЯ, ПРОВАДИЯ, ВАРНА",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", НАТАЛИЯ,НЕНЧЕВА,КЕЛЕЖОВА,,"ГР.ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2015-02-18,"Община Угърчин","Неустановена принадлежност", НАТАЛИЯ,НИКОЛАЕВА,ЛОЗАНОВА,,"ГР.ЛОМ, ЛОМ, МОНТАНА",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", НАТАЛИЯ,НИКОЛОВА,НЕДЯЛКОВА,,"ГР.ЗЛАТАРИЦА, ЗЛАТАРИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", НАТАЛИЯ,НИНОВА,АЛЕКСАНДРОВА,,"ГР.МЕЗДРА, МЕЗДРА, ВРАЦА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", НАТАЛИЯ,НИНОВА,ФИЛИПОВА,,"ГР.ЧЕРВЕН БРЯГ, ЧЕРВЕН БРЯГ, ПЛЕВЕН",2015-06-29,"Организатор на хазартни игри","Неустановена принадлежност", НАТАЛИЯ,ПАВЛОВА,ИВАНОВА,,"ГР.КАРЛОВО, КАРЛОВО, ПЛОВДИВ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", НАТАЛИЯ,ПАВЛОВА,МИНЧЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност", НАТАЛИЯ,ПАРАСКЕВОВА,ИГНАТОВА,,"С.КАМЕНЕЦ, ПОРДИМ, ПЛЕВЕН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", НАТАЛИЯ,ПЕНЧЕВА,БОРИСОВА,,"С.БАТАК, ПАВЛИКЕНИ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2009-12-02,"Национална здравноосигурителна каса","Неустановена принадлежност", НАТАЛИЯ,ПЕТКОВА,ВАСИЛЕВА,,"ГР.ЕТРОПОЛЕ, ЕТРОПОЛЕ, СОФИЙСКА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", НАТАЛИЯ,ПЕТКОВА,ВАСИЛЕВА,,"ГР.ТЕТЕВЕН, ТЕТЕВЕН, ЛОВЕЧ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", НАТАЛИЯ,ПЕТКОВА,ВАСИЛЕВА,,"ГР.ТЕТЕВЕН, ТЕТЕВЕН, ЛОВЕЧ",2014-02-12,"Разследващи полицаи","Неустановена принадлежност", НАТАЛИЯ,ПЕТКОВА,ДИМИТРОВА,,"ГР.КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", НАТАЛИЯ,ПЕТКОВА,ЙОВЧЕВА,,"ГР.ТЕТЕВЕН, ТЕТЕВЕН, ЛОВЕЧ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", НАТАЛИЯ,ПЕТКОВА,ЙОВЧЕВА,,"ГР.ТЕТЕВЕН, ТЕТЕВЕН, ЛОВЕЧ",2013-11-27,"Национален осигурителен институт","Неустановена принадлежност", НАТАЛИЯ,ПЕТКОВА,ЙОВЧЕВА,,"ГР.ТЕТЕВЕН, ТЕТЕВЕН, ЛОВЕЧ",2016-02-04,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Ловеч","Неустановена принадлежност", НАТАЛИЯ,ПЕТКОВА,ЧАЛЪКОВА,,"ГР.ЧИРПАН, ЧИРПАН, СТАРА ЗАГОРА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", НАТАЛИЯ,ПЕТРОВА,ВАСИЛЕВА,,"ГР.СЕВЛИЕВО, СЕВЛИЕВО, ГАБРОВО",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", НАТАЛИЯ,ПЕТРОВА,ВАСИЛЕВА,,"ГР.СЕВЛИЕВО, СЕВЛИЕВО, ГАБРОВО",2015-12-01,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Неустановена принадлежност", НАТАЛИЯ,ПЕТРОВА,СПИРИДОНОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", НАТАЛИЯ,ПЕТРОВА,ХАЙЕК,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-05-29,"Длъжници към банка МИНЕРАЛБАНК","Неустановена принадлежност", НАТАЛИЯ,ПЕТРОВНА,МИХАЙЛОВА,,"РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ",2009-04-15,"Държавна агенция за метрология и технически надзор","Неустановена принадлежност", НАТАЛИЯ,ПРОДАНОВА,ГЕОРГИЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", НАТАЛИЯ,ПРОДАНОВА,ГЕОРГИЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-09-20,"Държавен фонд Земеделие","Неустановена принадлежност", НАТАЛИЯ,ПРОДАНОВА,ГЕОРГИЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-09-10,"Длъжници към банка Хеброс","Неустановена принадлежност", НАТАЛИЯ,РАДКОВА,БАБАЯШЕВА,,"С.ПАТРЕШ, ПАВЛИКЕНИ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2012-01-12,"Министерство на образованието","Неустановена принадлежност", НАТАЛИЯ,РАДКОВА,СТРАТИЕВА,,"С.БУТРОИНЦИ, ТРЪН, ПЕРНИК",2014-05-27,"Българска академия на науките","Неустановена принадлежност", НАТАЛИЯ,РАДОСЛАВОВА,ЕНЕВА,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", НАТАЛИЯ,СЕМОВА,РАЙКОВА-АТАНАСОВА,,"ГР.ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", НАТАЛИЯ,СИМЕОНОВА,ВАСИЛЕВА,,"ГР.БЯЛА СЛАТИНА, БЯЛА СЛАТИНА, ВРАЦА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", НАТАЛИЯ,СИМЕОНОВА,КОВАЧЕВА,,"С.ЦАРЕВА ЛИВАДА, ДРЯНОВО, ГАБРОВО",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", НАТАЛИЯ,СИМЕОНОВА,КОВАЧЕВА,,"С.ЦАРЕВА ЛИВАДА, ДРЯНОВО, ГАБРОВО",2016-01-19,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Габрово","Неустановена принадлежност", НАТАЛИЯ,СЛАВЧЕВА,ЛОЗАНОВА,,"ГР.БЕЛОГРАДЧИК, БЕЛОГРАДЧИК, ВИДИН",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", НАТАЛИЯ,СПИРИДОНОВА,ЖАБЛЕНСКА,,"С.НОВО СЕЛО, НОВО СЕЛО, ВИДИН",2011-09-20,"Българска академия на науките - кадрови промени 2011 г.","Неустановена принадлежност", НАТАЛИЯ,СТЕФАНОВА,АРМЯНОВА,,"С.ПОДЕМ, ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ, ПЛЕВЕН",2010-09-29,"Регионални печатни издания","Неустановена принадлежност", НАТАЛИЯ,СТЕФАНОВА,ПАНЧЕВА,,"ГР.СИЛИСТРА, СИЛИСТРА, СИЛИСТРА",2009-10-14,"Национален осигурителен институт","Неустановена принадлежност", НАТАЛИЯ,СТОЙЧЕВА,МИХАЛЕВСКА,,"ГР.КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2012-01-12,"Министерство на образованието","Неустановена принадлежност", НАТАЛИЯ,СТОЙЧЕВА,МИХАЛЕВСКА,,"ГР.КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", НАТАЛИЯ,СТОЯНОВА,АНДОНОВА,,"ГР.БЕЛОГРАДЧИК, БЕЛОГРАДЧИК, ВИДИН",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност", НАТАЛИЯ,СТОЯНОВА,ГОСПОДИНОВА,,"ГР.СВИЛЕНГРАД, СВИЛЕНГРАД, ХАСКОВО",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", НАТАЛИЯ,СТОЯНОВА,ИВАНОВА,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2011-02-15,"Агенция ""Митници""","Неустановена принадлежност", НАТАЛИЯ,ТИШКОВА,ПЕТРОВА,,"С.МЪРЧЕВО, БОЙЧИНОВЦИ, МОНТАНА",2015-04-07,"Община Монтана","Неустановена принадлежност", НАТАЛИЯ,ТОДОРОВА,КАМЕНАРОВА,,"С.ГОРНИ ВАДИН, ОРЯХОВО, ВРАЦА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", НАТАЛИЯ,ТОДОРОВА,КАМЕНАРОВА,,"С.ГОРНИ ВАДИН, ОРЯХОВО, ВРАЦА",2015-11-05,"Община Исперих","Неустановена принадлежност", НАТАЛИЯ,ТОДОРОВА,МЛАДЕНОВА,,"С.ПИСАНЕЦ, ВЕТОВО, РУСЕ",2009-10-14,"Национален осигурителен институт","Неустановена принадлежност", НАТАЛИЯ,ТОДОРОВА,РУСКОВА,,"ГР.ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", НАТАЛИЯ,ТРЪПКОВА,БОЖКОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-11-17,"Българска агенция за експортно застраховане БАЕЗ ЕАД","Неустановена принадлежност", НАТАЛИЯ,ХРИСТОВА,АЛЕКСАНДРОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-06-10,"Софийски университет Св. Климент Охридски","Неустановена принадлежност", НАТАЛИЯ,ХРИСТОВА,ВАСЕВА,,"ГР.ПЪРВОМАЙ, ПЪРВОМАЙ, ПЛОВДИВ",2012-07-04,"Конфедерация на независимите синдикати в България","Неустановена принадлежност", НАТАЛИЯ,ХРИСТОВА,ДРЕХАРОВА,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност", НАТАЛИЯ,ХРИСТОВА,ИЛЧЕВА,,"ГР.МЕЗДРА, МЕЗДРА, ВРАЦА",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност", НАТАЛИЯ,ХРИСТОВА,МАНОЛОВА,,"ГР.ПАВЛИКЕНИ, ПАВЛИКЕНИ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност", НАТАЛИЯ,ХРИСТОВА,СТОЯНОВА,,"ГР.ОМУРТАГ, ОМУРТАГ, ТЪРГОВИЩЕ",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност", НАТАЛИЯ,ХРИСТОВА,ЦВЕТКОВА,,"ГР.МЕЗДРА, МЕЗДРА, ВРАЦА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", НАТАЛИЯ,ХРИСТОВА,ЦВЕТКОВА,,"ГР.МЕЗДРА, МЕЗДРА, ВРАЦА",2013-12-11,"Община Мездра","Неустановена принадлежност", НАТАЛИЯ,ХРИСТОВА,ЦВЕТКОВА,,"ГР.МЕЗДРА, МЕЗДРА, ВРАЦА",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", НАТАЛИЯ,ХРИСТОВА,ЦВЕТКОВА,,"ГР.МЕЗДРА, МЕЗДРА, ВРАЦА",2016-01-14,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Враца","Неустановена принадлежност", НАТАЛИЯ,ЦАНКОВА,ИВАНОВА,,"ГР.БЕЛОГРАДЧИК, БЕЛОГРАДЧИК, ВИДИН",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", НАТАЛИЯ,ЦАНКОВА,ИВАНОВА,,"ГР.БЕЛОГРАДЧИК, БЕЛОГРАДЧИК, ВИДИН",2014-02-12,"Разследващи полицаи","Неустановена принадлежност", НАТАЛИЯ,ЦАНКОВА,ЛУКОВА,,"ГР.ЧЕРВЕН БРЯГ, ЧЕРВЕН БРЯГ, ПЛЕВЕН",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност", НАТАЛИЯ,ЦАНОВА,НИНОВА,,"ГР.ЛУКОВИТ, ЛУКОВИТ, ЛОВЕЧ",2008-07-30,"Държавна агенция Държавен резерв и вoeнновременни запаси","Неустановена принадлежност", НАТАЛИЯ,ЦАНОВА,НИНОВА,,"ГР.ЛУКОВИТ, ЛУКОВИТ, ЛОВЕЧ",2011-10-25,"Изпълнителна агенция ""Главна инспекция по труда""","Неустановена принадлежност", НАТАЛИЯ,ЦАНОВА,НИНОВА,,"ГР.ЛУКОВИТ, ЛУКОВИТ, ЛОВЕЧ",2012-06-14,"Министерство на труда и социалната политика","Неустановена принадлежност", НАТАНАИЛ,ИВАНОВ,КАЛАЙДЖИЕВ,1952-11-16,"С.КОПРИВЛЕН, ХАДЖИДИМОВО, БЛАГОЕВГРАД",2012-01-17,"Българска Православна църква","Решение № 298 от 17.01.2012 г. - Българска православна църква","Собственоръчно написани агентурни сведения, документи за получено възнаграждение, разходни документи, отчетени от ръководил го щатен служител, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично и в работно дело Ф1, а.е. 7038; рег. дневник; картони – обр. 1 - 4 бр. и обр. 3." НАТАНИЕЛА,ПЕТРО,ВАСИЛЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", НАТАША,АЛЕКСАНДРОВА,АЛЕКСИЕВА-МИХОВА,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2012-07-04,"Конфедерация на независимите синдикати в България","Неустановена принадлежност", НАТАША,АЛЕКСАНДРОВА,НИКОЛОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-06-16,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", НАТАША,АЛЕКСИЕВА,НИКОЛОВА,,"С.ШУМНАТИЦА, КИРКОВО, КЪРДЖАЛИ",2014-11-05,"Община Кирково","Неустановена принадлежност", НАТАША,АНГЕЛОВА,КОДЖАБАШЕВА,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2014-06-04,"Приватизация - обособени части - София","Неустановена принадлежност", НАТАША,АНГЕЛОВА,МИЛИВОЕВА,,"ГР.АКСАКОВО, АКСАКОВО, ВАРНА",2013-04-03,"Община Варна","Неустановена принадлежност", НАТАША,АПОСТОЛОВА,БОСЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-01-16,"Министерство на правосъдието","Неустановена принадлежност", НАТАША,АСЕНОВА,ИВАНОВА,,"С.СЕПТЕМВРИЙЦИ, ДИМОВО, ВИДИН",2016-01-06,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Видин","Неустановена принадлежност", НАТАША,АСПАРУХОВА,МАНЧЕВА,,"ГР.САНДАНСКИ, САНДАНСКИ, БЛАГОЕВГРАД",2015-06-29,"Организатор на хазартни игри","Неустановена принадлежност", НАТАША,АСПАРУХОВА,ХРИСТОВА,,"ГР.ДРАГОМАН, ДРАГОМАН, СОФИЙСКА",2011-11-02,"Министерство на регионалното развитие и благоустройството","Неустановена принадлежност", НАТАША,АТАНАСОВА,ВЪЛЧЕВА,,"С.ГОВЕЖДА, ГЕОРГИ ДАМЯНОВО, МОНТАНА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", НАТАША,АТАНАСОВА,ДАНОВА,,"ГР.КАЗАНЛЪК, КАЗАНЛЪК, СТАРА ЗАГОРА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", НАТАША,АТАНАСОВА,СТОЯНОВА,,"С.БЛАТСКА, ХАДЖИДИМОВО, БЛАГОЕВГРАД",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност", НАТАША,БОГОМИЛОВА,ГОЙЛАШКА,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност", НАТАША,БОЖИЛОВА,НИКОЛОВА,,"ГР.БРЕЗНИК, БРЕЗНИК, ПЕРНИК",2015-05-27,"Община Брезник","Неустановена принадлежност", НАТАША,БОРИСОВА,АНДРЕЕВА,,"ГР.МАЛКО ТЪРНОВО, МАЛКО ТЪРНОВО, БУРГАС",2013-07-17,"Община Свищов","Неустановена принадлежност", НАТАША,БОРИСОВА,АНДРЕЕВА,,"ГР.МАЛКО ТЪРНОВО, МАЛКО ТЪРНОВО, БУРГАС",2015-12-08,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Велико Търново","Неустановена принадлежност", НАТАША,ВАНДЕВА,ПАВЛОВА-ПЕТРОВА,,"С.СУШИЦА, ТРЕКЛЯНО, КЮСТЕНДИЛ",2012-07-25,"Конфедерация на независимите синдикати в България","Неустановена принадлежност", НАТАША,ВАСИЛЕВА,ДЕМИРЕВСКА,,"ГР.ДУПНИЦА, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2016-02-18,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Кюстендил","Неустановена принадлежност", НАТАША,ВАСИЛЕВА,ДИМИТРОВА,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2012-07-25,"Конфедерация на независимите синдикати в България","Неустановена принадлежност", НАТАША,ВАСИЛЕВА,ЗАХАРИЕВА,,"ГР.САМОКОВ, САМОКОВ, СОФИЙСКА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", НАТАША,ВАСИЛЕВА,КАМЕНОВА,,"ГР.БЕЛОГРАДЧИК, БЕЛОГРАДЧИК, ВИДИН",2013-07-31,"Община Белоградчик","Неустановена принадлежност", НАТАША,ВАСИЛЕВА,ПАРИЗОВА,,"ГР.ДУПНИЦА, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", НАТАША,ВЕНЕЛИНОВА,ДИМИТРОВА,,"ГР.СИЛИСТРА, СИЛИСТРА, СИЛИСТРА",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", НАТАША,ВЕНЦИСЛАВОВА,ФИЛИПОВА,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", НАТАША,ВЛАДИМИРОВА,ВАСИЛЕВА,,"ГР.ДЕВИН, ДЕВИН, СМОЛЯН",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност", НАТАША,ВЪЛОВА,НИКОЛОВА,,"ГР.МЕЗДРА, МЕЗДРА, ВРАЦА",2011-02-15,"Агенция ""Митници""","Неустановена принадлежност", НАТАША,ВЪЛЧЕВА,ЦАНОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-03-14,"Софийски университет ""Св. Климент Охридски""","Неустановена принадлежност", НАТАША,ГЕОРГИЕВА,АНТОНОВА,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2011-02-15,"Агенция ""Митници""","Неустановена принадлежност", НАТАША,ГЕОРГИЕВА,ГЕОРГИЕВА,,"ГР.МАЛКО ТЪРНОВО, МАЛКО ТЪРНОВО, БУРГАС",2013-02-20,"Община Малко Търново","Неустановена принадлежност", НАТАША,ГЕОРГИЕВА,КИРИЛОВА-ТОМОВА,,"ГР.СМОЛЯН, СМОЛЯН, СМОЛЯН",2011-08-03,"Агенция за държавна финансова инспекция","Неустановена принадлежност", НАТАША,ГЕОРГИЕВА,КОСТАДИНОВА,,"ГР.БЯЛА, БЯЛА, РУСЕ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", НАТАША,ГЕОРГИЕВА,НИНОВА,,"С.НОВО СЕЛО, НОВО СЕЛО, ВИДИН",2013-08-13,"Община Ново село","Неустановена принадлежност", НАТАША,ГЕОРГИЕВА,ПАНЧЕВА,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", НАТАША,ГЕОРГИЕВА,ЦВЕТАНОВА,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност", НАТАША,ГРИГОРОВА,СТОЕВСКА,,"ГР.БЕРКОВИЦА, БЕРКОВИЦА, МОНТАНА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", НАТАША,ДАНАИЛОВА,ДОЙЧИНОВА,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2015-06-01,"Община Перник","Неустановена принадлежност", НАТАША,ДЕЧЕВА,ЧАКМАКОВА,,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", НАТАША,ДИМИТРОВА,БОГАЧЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-10-13,"Изпълнителна агенция ""Борба с градушките""","Неустановена принадлежност", НАТАША,ДИМИТРОВА,ДИМИТРОВА,,"ГР.ЛЪКИ, ЛЪКИ, ПЛОВДИВ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", НАТАША,ДИМИТРОВА,ДИМИТРОВА,,"ГР.ЛЪКИ, ЛЪКИ, ПЛОВДИВ",2015-09-30,"Община Пловдив","Неустановена принадлежност", НАТАША,ДИМИТРОВА,ИЛИЕВА,,"ГР.ДУПНИЦА, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност", НАТАША,ДИМИТРОВА,ИЛИЕВА,,"ГР.ДУПНИЦА, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2015-08-04,"Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Неустановена принадлежност", НАТАША,ДИМИТРОВА,ПЕТРОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-06-16,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", НАТАША,ДИМИТРОВА,СТЕФАНОВА,,"ГР.КУБРАТ, КУБРАТ, РАЗГРАД",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", НАТАША,ДИМИТРОВА,СТОИЛОВА,,"ГР.МЕЗДРА, МЕЗДРА, ВРАЦА",2013-12-11,"Община Мездра","Неустановена принадлежност", НАТАША,ЕЛЕНКОВА,ПЕКАЧЕВА,,"С.ИЗВОР, ДИМОВО, ВИДИН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", НАТАША,ЕЛЕНКОВА,ПЕКАЧЕВА,,"С.ИЗВОР, ДИМОВО, ВИДИН",2016-01-06,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Видин","Неустановена принадлежност", НАТАША,ЖИВКОВА,ГОРАНОВА,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", НАТАША,ЗАПРЯНОВА,ШОПОВА,,"С.ВЕТРЕН ДОЛ, СЕПТЕМВРИ, ПАЗАРДЖИК",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", НАТАША,ЗАПРЯНОВА,ШОПОВА,,"С.ВЕТРЕН ДОЛ, СЕПТЕМВРИ, ПАЗАРДЖИК",2015-05-19,"Община Септември","Неустановена принадлежност", НАТАША,ИВАНОВА,БОГДАНОВА,,"ГР.ЛОМ, ЛОМ, МОНТАНА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", НАТАША,ИВАНОВА,БОЯДЖИЕВА,,"ГР.ПЕРУЩИЦА, ПЕРУЩИЦА, ПЛОВДИВ",2010-06-16,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", НАТАША,ИВАНОВА,БЪРНЕВА,,"ГР.РАДОМИР, РАДОМИР, ПЕРНИК",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", НАТАША,ИВАНОВА,БЪРНЕВА,,"ГР.РАДОМИР, РАДОМИР, ПЕРНИК",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", НАТАША,ИВАНОВА,ВЕЛКОВА,,"ГР.БЕРКОВИЦА, БЕРКОВИЦА, МОНТАНА",2016-02-09,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Монтана","Неустановена принадлежност", НАТАША,ИВАНОВА,ГЕОРГИЕВА,,"С.КРАМОЛИН, СЕВЛИЕВО, ГАБРОВО",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", НАТАША,ИВАНОВА,ДАСКАЛОВА,,"ГР.ВЕЛИНГРАД, ВЕЛИНГРАД, ПАЗАРДЖИК",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", НАТАША,ИВАНОВА,ИВАНОВА,,"ГР.КАРНОБАТ, КАРНОБАТ, БУРГАС",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", НАТАША,ИВАНОВА,КАМЕНОВА,,"ГР.БЕРКОВИЦА, БЕРКОВИЦА, МОНТАНА",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност", НАТАША,ИВАНОВА,РОЗОВА,,"ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, БЛАГОЕВГРАД",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", НАТАША,ИВАНЧОВА,ГЕОРГИЕВА,,"ГР.СВИЩОВ, СВИЩОВ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", НАТАША,ИЛИЕВА,ИЛИЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност", НАТАША,ИЛИЕВА,ЯНКУЛОВА,,"ГР.КРУМОВГРАД, КРУМОВГРАД, КЪРДЖАЛИ",2014-11-13,"Община Крумовград","Неустановена принадлежност", НАТАША,ИСКРЕНОВА,ГЪЛЪБОВА,,"ГР.БРЕЗНИК, БРЕЗНИК, ПЕРНИК",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", НАТАША,ЙОВЧЕВА,КОНСТАНТИНИДУ,,"С.ЗАБЪРДО, ЧЕПЕЛАРЕ, СМОЛЯН",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност", НАТАША,ЙОРДАНОВА,НЕДЯЛКОВА,,"ГР.ПОПОВО, ПОПОВО, ТЪРГОВИЩЕ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", НАТАША,КИРИЛОВА,ГЕРАСИМОВА,,"ГР.ЛОМ, ЛОМ, МОНТАНА",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност", НАТАША,КИРИЛОВА,ДАНАИЛОВА,,"С.ЗАМФИРОВО, БЕРКОВИЦА, МОНТАНА",2012-08-07,"Университет по архитектура, строителство и геодезия","Неустановена принадлежност", НАТАША,КИРИЛОВА,ЙОРДАНОВА-НАКОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-06-16,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", НАТАША,КИРИЛОВА,ПЕТРОВА,,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2013-08-13,"Община Ново село","Неустановена принадлежност", НАТАША,КИРИЛОВА,ПЕТРОВА,,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", НАТАША,КИРИЛОВА,ТАЧЕВА,,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2007-09-04,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", НАТАША,КИРИЛОВА,ТОДОРОВА,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2011-01-12,"Политически кабинети","Неустановена принадлежност", НАТАША,КЛИМЕНТОВА,ДИМИТРОВА,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", НАТАША,КОЛЕВА,ИВАНОВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2013-04-03,"Община Варна","Неустановена принадлежност", НАТАША,КОЛЕВА,КАПСЪЗОВА,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", НАТАША,КРЪСТЕВА,МЛАДЕНОВА,,"С.БЕЛОТИНЦИ, МОНТАНА, МОНТАНА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", НАТАША,КРЪСТЕВА,ПЕТРОВА,,"ГР.БЯЛА СЛАТИНА, БЯЛА СЛАТИНА, ВРАЦА",2011-02-15,"Агенция ""Митници""","Неустановена принадлежност", НАТАША,ЛОЗАНОВА,АНГЕЛОВА,,"ГР.РАДОМИР, РАДОМИР, ПЕРНИК",2012-07-25,"Конфедерация на независимите синдикати в България","Неустановена принадлежност", НАТАША,ЛУЧЕВА,ЙОТОВА,,"ГР.СОПОТ, СОПОТ, ПЛОВДИВ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", НАТАША,МАНОЛОВА,ИВАНОВА,,"ГР.БЕРКОВИЦА, БЕРКОВИЦА, МОНТАНА",2015-03-11,"Община Берковица","Неустановена принадлежност", НАТАША,МАРИНОВА,ТОДОРОВА,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2011-02-15,"Агенция ""Митници""","Неустановена принадлежност", НАТАША,МАРТИНОВА,ВИНЧЕВА,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2015-07-16,"Община Плевен","Неустановена принадлежност", НАТАША,МИЛАНОВА,ПОПОВА,,"С.ОШАНЕ, БЕЛОГРАДЧИК, ВИДИН",2015-10-14,"Община Садово","Неустановена принадлежност", НАТАША,МИТЕВА,ПУНЧЕВА,,"С.СТЕФАН КАРАДЖА, ГЛАВИНИЦА, СИЛИСТРА",2014-01-15,"Община Хайредин","Неустановена принадлежност", НАТАША,МИТКОВА,ВОЙКИНА,,"С.СОФРОНИЕВО, МИЗИЯ, ВРАЦА",2010-09-29,"Регионални печатни издания","Неустановена принадлежност", НАТАША,МИХАЙЛОВА,КИРЯКОВА-АТАНАСОВА,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", НАТАША,МИЦОВА,НАЧЕВА,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2013-04-10,"Община Белослав","Неустановена принадлежност", НАТАША,НАЙДЕНОВА,КИРИЛОВА,,"ГР.ВЪЛЧЕДРЪМ, ВЪЛЧЕДРЪМ, МОНТАНА",2015-03-11,"Община Бойчиновци","Неустановена принадлежност", НАТАША,НИКОЛАЕВА,ГЕОРГИЕВА,,"ГР.РАЗГРАД, РАЗГРАД, РАЗГРАД",2013-05-15,"Община Девня","Неустановена принадлежност", НАТАША,ПАВЛОВА,СЛАВКОВА,,"ГР.ЧЕРВЕН БРЯГ, ЧЕРВЕН БРЯГ, ПЛЕВЕН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", НАТАША,ПЕНЕВА,ЯНКУЛОВА,,"С.ДОЛНО КОБИЛЕ, ТРЕКЛЯНО, КЮСТЕНДИЛ",2015-06-01,"Приватизирани предприятия - Кюстендил","Неустановена принадлежност", НАТАША,ПЕТКОВА,БОРИСОВА,,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2013-08-13,"Община Ново село","Неустановена принадлежност", НАТАША,ПЕТКОВА,БОРИСОВА,,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", НАТАША,ПЕТКОВА,ПОЩОВА,,"С.ПАЛАМАРЦА, ПОПОВО, ТЪРГОВИЩЕ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", НАТАША,ПЕТРОВА,МАНЕВА,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност", НАТАША,ПЕТРОВА,МАНЧОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2016-01-14,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Враца","Неустановена принадлежност", НАТАША,ПЕТРОВА,ШАМАТОВА-СЪЛОВА,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2012-06-05,"Министерство на културата","Неустановена принадлежност", НАТАША,ПЕТРОВА,ЯПОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-09-13,"Национална музикална академия ""Проф. Панчо Владигеров""","Неустановена принадлежност", НАТАША,РАДОСЛАВОВА,ГРУНЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", НАТАША,РАДУЛОВА,МИХАЙЛОВА,,"С.ВИНАРОВО, НОВО СЕЛО, ВИДИН",2016-01-06,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Видин","Неустановена принадлежност", НАТАША,РОМАНОВА,РАЛЧЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-07-22,"Българска народна банка","Неустановена принадлежност", НАТАША,РУЗВЕЛТОВА,ИВАНОВА,,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", НАТАША,РУСЕВА,МАДЖАРОВА-ДИМИТРОВА,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", НАТАША,СИДЕРОВА,ПАНАЙОТОВА,,"ГР.САНДАНСКИ, САНДАНСКИ, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", НАТАША,СЛАВЧЕВА,ТОДОРОВА,1950-01-01,"ГР.РИЛА, РИЛА, КЮСТЕНДИЛ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Решение № 72 от 03.08.2009 г. - електронни медии","Рег. дневник; картони – обр. 4 и обр. 6; протокол № 73/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-29827 и на работно дело IР-15563" НАТАША,СЛАВЧЕВА,ТОДОРОВА,1950-01-01,"ГР.РИЛА, РИЛА, КЮСТЕНДИЛ",2009-01-28,"Българска национална телевизия","Решение № 57 от 28.01.2009 г. - Българска национална телевизия","Рег. дневник; картони – обр. 4 и обр. 6; протокол № 73/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-29827 и на работно дело IР-15563." НАТАША,СТАНИШЕВА,ПЕНЧЕВА,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2014-10-08,"Длъжници към Първа частна банка","Неустановена принадлежност", НАТАША,СТАНИШЕВА,ПЕНЧЕВА,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2015-09-14,"КТ Подкрепа-кадрови промени","Неустановена принадлежност", НАТАША,СТЕФАНОВА,АДАМОВА,,"ГР.СИЛИСТРА, СИЛИСТРА, СИЛИСТРА",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност", НАТАША,СТОИЛОВА,НИКОЛОВА,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2015-01-07,"Община Кюстендил","Неустановена принадлежност", НАТАША,СТОЙЧЕВА,ГЕОРГИЕВА,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност", НАТАША,СТОЯНОВА,ВУЧКОВА,,"С.ВИНОГРАДЕЦ, СЕПТЕМВРИ, ПАЗАРДЖИК",2015-04-16,"Община Белово","Неустановена принадлежност", НАТАША,СТОЯНОВА,КРЪСТЕВА,,"ГР.СВИЩОВ, СВИЩОВ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-07-17,"Община Свищов","Неустановена принадлежност", НАТАША,СТОЯНОВА,ПЕТРОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", НАТАША,СТОЯНОВА,ТОДИНОВА-БАЗОТЕВА,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2010-09-29,"Регионални печатни издания","Неустановена принадлежност", НАТАША,ТОМОВА,СТОИМЕНОВА-КУНГАЛОВА,,"С.КОЛАРОВО, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2012-10-17,"Министерство на икономиката, енергетиката и туризма","Неустановена принадлежност", НАТАША,ТОШЕВА,КОПРИВСКА,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2009-04-15,"Държавна агенция за метрология и технически надзор","Неустановена принадлежност", НАТАША,ТРАЙКОВА,СТЕФАНОВА,,"ГР.БЕЛОГРАДЧИК, БЕЛОГРАДЧИК, ВИДИН",2013-08-07,"Община Димово","Неустановена принадлежност", НАТАША,ТРАЙКОВА,СТЕФАНОВА,,"ГР.БЕЛОГРАДЧИК, БЕЛОГРАДЧИК, ВИДИН",2016-01-06,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Видин","Неустановена принадлежност", НАТАША,ХРИСТОВА,АТАНАСОВА,,"С.ПЧЕЛАРОВО, ГЕНЕРАЛ-ТОШЕВО, ДОБРИЧ",2012-06-05,"КТ Подкрепа","Неустановена принадлежност", НАТАША,ХРИСТОВА,СИМОВА,,"ГР.ПЕТРИЧ, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", НАТАША,ЦАНКОВА,НАНОВА,,"ГР.ДУПНИЦА, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2016-02-18,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Кюстендил","Неустановена принадлежност", НАТАША,ЦВЕТКОВА,ХРИСТОВА,,"ГР.МОНТАНА, МОНТАНА, МОНТАНА",2015-04-07,"Община Монтана","Неустановена принадлежност", НАТАША,ЦЕНОВА,АЛЕКСАНДРОВА,,"С.СЛАДУН, СВИЛЕНГРАД, ХАСКОВО",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", НАТАШКА,ИВАНОВА,ВЕЛЧОВСКА,,"С.БОРОВАН, БОРОВАН, ВРАЦА",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", НАТАШКА,ИВАНОВА,ВЕЛЧОВСКА,,"С.БОРОВАН, БОРОВАН, ВРАЦА",2016-01-14,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Враца","Неустановена принадлежност", НАТАШКА,КОЕВА,ВЪЛЕВА-ДЖУРКОВА,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", НАТАШКА,ПЕТКОВА,МАРИНОВА,,"ГР.РОМАН, РОМАН, ВРАЦА",2014-01-15,"Община Роман","Неустановена принадлежност", НАУМ,АНГЕЛОВ,АСЕНОВ,,"С.ГНЯЗДОВО, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", НАУМ,АСЕНОВ,ЯКИМОВ,1943-10-21,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-01-13,"Национална агенция за оценяване и акредитация","Решение № 107 от 13.01.2010 г.- Национална агенция за оценяване и акредитация","Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; документ от ръководил го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник, картони – обр. 4 – 3 бр. и обр. 6; лично дело IА-37024." НАУМ,АСЕНОВ,ЯКИМОВ,1943-10-21,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-02-09,"Българска академия на науките","Решение № 110 от 9.02.2010 г - Българската академия на науките","Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; документ от ръководил го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник, картони – обр. 4 – 3 бр. и обр. 6; лично дело IА-37024." НАУМ,ГЕОРГИЕВ,ХАДЖИЕВ,,"С.ПАДИНА, АРДИНО, КЪРДЖАЛИ",2014-10-29,"Община Ардино","Неустановена принадлежност", НАУМ,ДИМИТРОВ,НАУМОВ,,"ГР.САПАРЕВА БАНЯ, САПАРЕВА БАНЯ, КЮСТЕНДИЛ",2015-01-21,"Община Сапарева баня","Неустановена принадлежност", НАУМ,ИВАНОВ,ГЕОРГИЕВ,,"С.ПЕТОКЛАДЕНЦИ, БЕЛЕНЕ, ПЛЕВЕН",2015-06-18,"Община Белене","Неустановена принадлежност", НАУМ,ИЛИЕВ,КАЙЧЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-12-14,"Министерство на външните работи - посланици","Неустановена принадлежност", НАУМ,ПЕТКОВ,ХРИСТАНОВ,,"С.ПЕТОКЛАДЕНЦИ, БЕЛЕНЕ, ПЛЕВЕН",2015-12-08,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Велико Търново","Неустановена принадлежност", НАУМ,РАФАИЛОВ,БОЯДЖИЕВ,,ЮГОСЛАВИЯ,2010-06-16,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", НАУМ,РАФАИЛОВ,БОЯДЖИЕВ,,ЮГОСЛАВИЯ,2014-10-29,"Академия на МВР","Неустановена принадлежност", НАУМ,ХРИСТОВ,НАУМОВ,,"ГР.ИСКЪР, ИСКЪР, ПЛЕВЕН",2015-07-07,"Община Искър","Неустановена принадлежност", НАФИ,КЕМАЛ,МЕТКОВ,,"С.НОВА МАХАЛА, БАТАК, ПАЗАРДЖИК",2015-04-16,"Община Батак","Неустановена принадлежност", НАФИЕ,ЮСЕИН,КОСИН,,"С.БРЕЗНИЦА, ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, БЛАГОЕВГРАД",2011-06-23,"Община Гоце Делчев","Неустановена принадлежност", НАХИДЕ,АЛИ,ЮМЕР,,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", НАХИТ,ДЖЕВДЕТ,ЗИЯ,,"ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, БЛАГОЕВГРАД",2008-02-12,Министерства,"Неустановена принадлежност", НАХИТ,ДЖЕВДЕТ,ЗИЯ,,"ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, БЛАГОЕВГРАД",2007-09-04,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", НАХИТ,ДЖЕВДЕТ,ЗИЯ,,"ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, БЛАГОЕВГРАД",2011-06-23,"Община Гоце Делчев","Неустановена принадлежност", НАХИТ,ДЖЕВДЕТ,ЗИЯ,,"ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, БЛАГОЕВГРАД",2016-02-18,ДЗИ,"Неустановена принадлежност", НАХИТ,МУСТАФА,ДОГУ,,"С.БЕНКОВСКИ, КИРКОВО, КЪРДЖАЛИ",2010-09-29,"Регионални печатни издания","Неустановена принадлежност", НАЦА,ВАСИЛЕВА,ГЕОРГИЕВА,,"С.МАЛЪК ИЗВОР, ЯБЛАНИЦА, ЛОВЕЧ",2015-02-18,"Община Ябланица","Неустановена принадлежност", НАЦА,ВЕЛКОВА,ИВАНОВА,,"С.ПЛЕШИВЕЦ, РУЖИНЦИ, ВИДИН",2013-07-31,"Община Белоградчик","Неустановена принадлежност", НАЦКО,АЛЕКСАНДРОВ,НАЧЕВ,,"ГР.ЛОМ, ЛОМ, МОНТАНА",2016-02-09,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Монтана","Неустановена принадлежност", НАЦКО,ЛЮБЧОВ,ДОЙЧЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", НАЧКО,АНДРЕЕВ,МАРИНОВ,,"ГР.ЛУКОВИТ, ЛУКОВИТ, ЛОВЕЧ",2014-09-24,"Длъжници към банка Биохим","Неустановена принадлежност", НАЧКО,ГЕОРГИЕВ,ПЕХЛИВАНОВ,1947-12-23,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-12-14,"Министерство на външните работи - посланици","Решение № 175 от 14.12.2010 г. - МВнР - посланици и генерални консули","Със заповед № 454/ 16.08.1972 г. е назначен за разузнавач III степен; със заповед № 240/ 19.05.1975 г. е изпратен за 10 месеца и 10 дни в разузнавателната школа на КГБ-СССР; със заповед № 650/ 08.10.1976 г. е преназначен за разузнавач II степен; със заповед № 631/ 01.10.1982 г. е преназначен за ст. разузнавач; със заповед № 462/ 15.06.1985 г. е преназначен за инспектор; със заповед № 78/ 01.02.1988 г. е преназначен за зам. н-к на отделение." НАЧКО,ДИМИТРОВ,НАЧЕВ,,"С.СЛАВОВИЦА, ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ, ПЛЕВЕН",2015-06-23,"Община Долна Митрополия","Неустановена принадлежност", НАЧКО,ДИНКОВ,ДИНЕВ,,"С.ДЪСКОТНА, РУЕН, БУРГАС",2013-03-06,"Община Руен","Неустановена принадлежност", НАЧКО,ДИНКОВ,ДИНЕВ,,"С.ДЪСКОТНА, РУЕН, БУРГАС",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", НАЧКО,ИЛИЕВ,ТОЦЕВ,,"ГР.СЛАВЯНОВО, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2012-08-01,"Медицински университет - Плевен","Неустановена принадлежност", НАЧКО,КИРИЛОВ,НАЙДЕНОВ,,"С.МАДАН, БОЙЧИНОВЦИ, МОНТАНА",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност", НАЧКО,ЛАКОВ,НАЙДЕНОВ,,"С.ГАБАРЕ, БЯЛА СЛАТИНА, ВРАЦА",2013-10-23,"Община Бяла Слатина","Неустановена принадлежност", НАЧКО,СЛАВЧЕВ,НАЧЕВ,1944-05-03,"С.ВОДНА, ГРАМАДА, ВИДИН",2014-07-08,"Технически университет - Габрово","Решение № 2-370 от 08.07.2014 г. - Технически университет - Габрово","

Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; протокол № 92/ 1990 г. за унищожаване лично дело IА-3209.

" НАЧКО,ЦВЕТАНОВ,РАДЕВ,,"С.ДОБРЕВЦИ, ЯБЛАНИЦА, ЛОВЕЧ",2009-11-18,"Агенция за приватизация","Неустановена принадлежност", НАЧКО,ЦВЕТАНОВ,РАДЕВ,,"С.ДОБРЕВЦИ, ЯБЛАНИЦА, ЛОВЕЧ",2012-06-14,"Великотърновскиуниверситет Св. Св. Кирил и Методий","Неустановена принадлежност", НАЧКО,ЦВЕТАНОВ,РАДЕВ,,"С.ДОБРЕВЦИ, ЯБЛАНИЦА, ЛОВЕЧ",2012-06-14,"Министерство на труда и социалната политика","Неустановена принадлежност", НАЧКО,ЦВЕТАНОВ,РАДЕВ,,"С.ДОБРЕВЦИ, ЯБЛАНИЦА, ЛОВЕЧ",2013-05-29,"Интернешънъл Асет Банк АД","Неустановена принадлежност", НАЧО,ВЪЛЕВ,ДРАГИЕВ,,"С.ВЕСЕЛИНОВО, ТУНДЖА, ЯМБОЛ",2013-03-13,"Съюз на ловците и риболовците в България","Неустановена принадлежност", НАЧО,ГЕОРГИЕВ,ДЖУКЕЛОВ,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2015-05-27,"Община Земен","Неустановена принадлежност", НАЧО,ДИМИТРОВ,НАЧЕВ,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", НАЧО,ДИМИТРОВ,НАЧЕВ,1934-07-12,"С.КОРТЕН, НОВА ЗАГОРА, СЛИВЕН",2011-10-05,"Администрация на Народното събрание","Решение № 271 от 05.10.2011 г. - администрация на Народното събрание","Документи от ръководил го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; лично дело IА-20068; работно дело IР-3640." НАЧО,ДИМИТРОВ,НАЧЕВ,1934-07-12,"С.КОРТЕН, НОВА ЗАГОРА, СЛИВЕН",2012-10-17,"Министерство на икономиката, енергетиката и туризма","Решение № 2-89 от 17.10.2012 г. - Министерството на икономиката, енергетиката и туризма","Документи от ръководил го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; лично дело IА-20068; работно дело IР-3640." НАЧО,ДИМИТРОВ,НАЧЕВ,1934-07-12,"С.КОРТЕН, НОВА ЗАГОРА, СЛИВЕН",2013-07-03,"Длъжници към Стопанска банка","Решение № 2-203 от 03.07.2013 г. - лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 - длъжници към Стопанска банка ","

Документи от ръководил го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; лично дело IА-20068; работно дело IР-3640.

" НАЧО,ДИМИТРОВ,ХРИСТОСКОВ,,"С.МИЛЕВО, САДОВО, ПЛОВДИВ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", НАЧО,ДОНКОВ,НАЧЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-06-16,"Висша атестационна комисия","Неустановена принадлежност", НАЧО,ИВАНОВ,БОГДАНСКИ,,"С.ОТЕЦ ПАИСИЕВО, КАЛОЯНОВО, ПЛОВДИВ",2015-09-09,"Община Калояново","Неустановена принадлежност", НАЧО,ИВАНОВ,КИМЕНЬОВ,1946-04-13,"ГР.КАРЛОВО, КАРЛОВО, ПЛОВДИВ",2010-07-06,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 147 от 06.07.2010 г. - Министерство на вътрешните работи","Със заповед № 1866/ 17.05.1984 г. е назначен за инспектор; със заповед № 318/ 24.12.1985 г. е преназначен за зам. н-к на отделение; със заповед № 188/ 05.12.1989 г. е преназначен за н-к на отделение." НАЧО,ИВАНОВ,РАДЕВ,1940-08-18,"ГР.ЧИРПАН, ЧИРПАН, СТАРА ЗАГОРА",2013-01-23,"Община Бургас","Решение № 2-130 от 23.01.2013 г. - община Бургас","Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; протокол рег. № С 193/ 09.04.1990 г. за унищожаване на лично дело IА-2387 (Бс); протокол рег. № С 194/ 09.04.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело IР-823 (Бс)." НАЧО,ИВАНОВ,РАДЕВ,1940-08-18,"ГР.ЧИРПАН, ЧИРПАН, СТАРА ЗАГОРА",2014-10-08,"Длъжници към Първа частна банка","Решение № 2-409 от 08.10.2014 г. - лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 - длъжници към Първа частна банка","

Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; протокол рег. № С 193/ 09.04.1990 г. за унищожаване на лично дело IА-2387 (Бс); протокол рег. № С 194/ 09.04.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело IР-823 (Бс).

" НАЧО,ИЛИЕВ,ЛАПАКОВ,,"С.СОЛАРИ, ГАБРОВО, ГАБРОВО",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", НАЧО,ЙОРДАНОВ,ДИНЕВ,,"С.ЕКЗАРХ АНТИМОВО, КАРНОБАТ, БУРГАС",2015-12-01,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Неустановена принадлежност", НАЧО,ЙОТОВ,ДЖАНАБЕТСКИ,,"ГР.КНЕЖА, КНЕЖА, ПЛЕВЕН",2015-07-07,"Община Кнежа","Неустановена принадлежност", НАЧО,ЙОТОВ,ЙОТОВ,1949-07-19,"С.ШИШЕНЦИ, БОЙНИЦА, ВИДИН",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Решение № 95 от 28.10.2009 г. - следователи и дознатели","Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководил го щатен служител; рег. дневник; картон обр. 4; работно дело IР-5755; протокол № 96/ 1990 г. с предложение за унищожаване на лично дело IО-751 и работно дело IР-5755. Със заповед № К-3886/ 21.10.1985 г. е назначен за ст. следовател; със заповед № 624/ 26.02.1988 г. е изпратен на 2 месечен курс в КГБ-СССР; със заповед № 270/ 29.05.1991 г. е преназначен за гл. следовател." НАЧО,КОСТОВ,ПЕТРЕНОВ,,"С.МИХАЙЛОВО, ХАЙРЕДИН, ВРАЦА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", НАЧО,КОСТОВ,ПЕТРЕНОВ,,"С.МИХАЙЛОВО, ХАЙРЕДИН, ВРАЦА",2016-01-14,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Враца","Неустановена принадлежност", НАЧО,ЛАЗАРОВ,НАЧЕВ,,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2013-09-18,"Община Видин","Неустановена принадлежност", НАЧО,МАРИНОВ,БОЕВ,,"С.ГОЛЕЦ, УГЪРЧИН, ЛОВЕЧ",2015-02-18,"Община Угърчин","Неустановена принадлежност", НАЧО,НАЧЕВ,НАЧЕВ,,"ГР.ДВЕ МОГИЛИ, ДВЕ МОГИЛИ, РУСЕ",2010-06-16,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", НАЧО,НЕДКОВ,НАЧЕВ,,"С.ЛОПЯН, ЕТРОПОЛЕ, СОФИЙСКА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", НАЧО,ПЕЕВ,НАЙДЕНОВ,,"С.ФУРЕН, КРИВОДОЛ, ВРАЦА",2013-10-30,"Община Криводол","Неустановена принадлежност", НАЧО,ПЕТРОВ,НАЧЕВ,,"С.СТОЛЪТ, СЕВЛИЕВО, ГАБРОВО",2014-02-05,"Община Севлиево","Неустановена принадлежност", НАЧО,ПЕТРОВ,НАЧЕВ,,"С.СТОЛЪТ, СЕВЛИЕВО, ГАБРОВО",2016-01-19,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Габрово","Неустановена принадлежност", НАЧО,ПЕТРОВ,НАЧЕВ,,"С.ГОРСКО СЛИВОВО, ЛЕТНИЦА, ЛОВЕЧ",2009-04-15,"Държавна агенция за метрология и технически надзор","Неустановена принадлежност", НАЧО,СЛАВОВ,СЛАВОВ,,"С.ПРОФЕСОР ИШИРКОВО, СИЛИСТРА, СИЛИСТРА",2013-05-15,"Община Девня","Неустановена принадлежност", НАЧО,СТОЯНОВ,МАТОВ,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2010-06-16,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", НАЧО,ХРИСТОВ,ИВАНОВ,,"С.ПИСАНЕЦ, ВЕТОВО, РУСЕ",2011-08-09,"Агенция Пътна инфраструктура","Неустановена принадлежност", НАЧО,ЦВЕТАНОВ,МУТКОВ,,"С.КОЗЛОВЕЦ, СВИЩОВ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-07-17,"Община Свищов","Неустановена принадлежност", НАЧО,ЯНКОВ,КОВАЧЕВ,,"С.ВЪЛЧЕ ПОЛЕ, ЛЮБИМЕЦ, ХАСКОВО",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", НЕАЗИ,АЗИС,ТАИР,,"С.ЧЕРНООЧЕНЕ, ЧЕРНООЧЕНЕ, КЪРДЖАЛИ",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", НЕАЗИ,АЗИС,ТАИР,,"С.ЧЕРНООЧЕНЕ, ЧЕРНООЧЕНЕ, КЪРДЖАЛИ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", НЕАЗИ,АЗИС,ТАИР,,"С.ЧЕРНООЧЕНЕ, ЧЕРНООЧЕНЕ, КЪРДЖАЛИ",2015-10-14,"Община Родопи","Неустановена принадлежност", НЕАЗИ,АЗИС,ТАИР,,"С.ЧЕРНООЧЕНЕ, ЧЕРНООЧЕНЕ, КЪРДЖАЛИ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", НЕБЕБЕ,МЕХМЕДОВА,МЕХМЕДОВА,,"С.ЗВИНИЦА, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2015-05-27,"Приватизирани предприятия - Кърджали","Неустановена принадлежност", НЕБЕСНА,ДИМИТРОВА,БАЛДЖИЙСКА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност", НЕБИ,ИБРАИМОВ,НИЗАМОВ,,"С.ГОРНО ДРЯНОВО, ГЪРМЕН, БЛАГОЕВГРАД",2011-04-05,"Община Гърмен","Неустановена принадлежност", НЕБИБЕ,ИСА,ИБРЯМ,,"С.ЧЕРНООЧЕНЕ, ЧЕРНООЧЕНЕ, КЪРДЖАЛИ",2014-03-19,"Община Черноочене","Неустановена принадлежност", НЕБИБЕ,ИСА,ИБРЯМ,,"С.ЧЕРНООЧЕНЕ, ЧЕРНООЧЕНЕ, КЪРДЖАЛИ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", НЕБИШ,ЕРДЖЕБ,ФАРИС,,"С.РУМЕЛИЯ, МАДЖАРОВО, ХАСКОВО",2014-03-19,"Община Черноочене","Неустановена принадлежност", НЕВА,ВЕНЕЛИНОВА,КРЪСТЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-09-24,"Национална музикална академия Проф. Панчо Владигеров","Неустановена принадлежност", НЕВА,ДИМОВА,БОЖКОВА,,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност", НЕВЕЛИН,ГАНЧЕВ,ИВАНОВ,,"ГР.СВИЩОВ, СВИЩОВ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2009-12-09,"Печатни издания","Неустановена принадлежност", НЕВЕЛИН,ИВАНОВ,НЕДЕЛЧЕВ,,"ГР.СИЛИСТРА, СИЛИСТРА, СИЛИСТРА",2010-06-16,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", НЕВЕЛИН,НЕШЕВ,ПЕТРОВ,,"С.СЛАВЩИЦА, УГЪРЧИН, ЛОВЕЧ",2011-01-26,"Министерство на отбраната","Неустановена принадлежност", НЕВЕЛИНА,БОЖИЛОВА,АТАНАСОВА,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2009-12-02,"Национална здравноосигурителна каса","Неустановена принадлежност", НЕВЕЛИНА,ВАСИЛЕВА,ГАНЕВА,,"ГР.ТЕТЕВЕН, ТЕТЕВЕН, ЛОВЕЧ",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност", НЕВЕЛИНА,ВАСИЛЕВА,ГАНЕВА,,"ГР.ТЕТЕВЕН, ТЕТЕВЕН, ЛОВЕЧ",2015-02-11,"Община Тетевен","Неустановена принадлежност", НЕВЕЛИНА,ЙОТОВА,КАМЕНОВА,,"С.СИНЬО БЪРДО, РОМАН, ВРАЦА",2014-01-15,"Община Роман","Неустановена принадлежност", НЕВЕН,БОЕВ,БОЕВ,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", НЕВЕН,ДАФИНОВ,БЕЛЧЕВ,,"С.ОРЯХОВЕЦ, БАНИТЕ, СМОЛЯН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", НЕВЕН,ЕМИЛОВ,УСТОВ,1957-06-21,"С.ТРИГРАД, ДЕВИН, СМОЛЯН",2013-11-20,"Средни училища","Решение № 2-259 от 20.11.2013 г. - училища по Закона за народната просвета","Картони - обр. 4 – 5 бр.; рег. дневник; опис рег. № 138/ 20.08.1999 г. за унищожаване делата от фонд IЯ" НЕВЕН,ЕМИЛОВА,КОПАНДАНОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-02-17,"Печатни издания","Неустановена принадлежност", НЕВЕН,ЙОРДАНОВ,ЕНЧЕВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност", НЕВЕН,ЛЮБОМИРОВ,ПЕНЕВ,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2007-09-04,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", НЕВЕН,МИЛЕНОВ,ЗИДАРОВ,,"ГР.МОМЧИЛГРАД, МОМЧИЛГРАД, КЪРДЖАЛИ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", НЕВЕН,НЕДКОВ,ДЕМИРЕВ,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2016-01-19,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Добрич","Неустановена принадлежност", НЕВЕН,РАДЕНОВ,АГОВСКИ,1957-01-29,"ГР.ЧЕПЕЛАРЕ, ЧЕПЕЛАРЕ, СМОЛЯН",2013-11-20,"Средни училища","Решение № 2-259 от 20.11.2013 г. - училища по Закона за народната просвета","Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-1271 (См) и в работно дело IР-9199; рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр.; опис рег. № 136/ 20.08.1999 г. за унищожаване работно дело IР-896 (См)." НЕВЕН,САШЕВ,КИСКИНОВ,,"С.БАНИТЕ, БАНИТЕ, СМОЛЯН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", НЕВЕН,СТОЯНОВ,НЕДЕВ,,"С.ДЕВЕТАК, КАРНОБАТ, БУРГАС",2015-12-01,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Неустановена принадлежност", НЕВЕН,ЯСЕНОВ,АЛЕНДАРОВ,,"С.СТРАШИМИР, ЗЛАТОГРАД, СМОЛЯН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", НЕВЕНА,АЛЕКСАНДРОВА,ВЪТОВА,,"ГР.ПИРДОП, ПИРДОП, СОФИЙСКА",2008-03-18,"КТ Подкрепа","Неустановена принадлежност", НЕВЕНА,АНГЕЛОВА,ЦЕКОВА,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2013-11-13,"Община Враца","Неустановена принадлежност", НЕВЕНА,АНГЕЛОВА,ЦЕКОВА,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", НЕВЕНА,АПОСТОЛОВА,ЧИМЕВА,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2012-06-27,"Югозападен университет ""Неофит Рилски"" - Благоевград","Неустановена принадлежност", НЕВЕНА,АТАНАСОВА,ДИМИТРОВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2015-06-29,"Организатор на хазартни игри","Неустановена принадлежност", НЕВЕНА,АТАНАСОВА,СТОЙКОВА,,"ГР.ЗЛАТИЦА, ЗЛАТИЦА, СОФИЙСКА",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", НЕВЕНА,БЛАГОЕВА,МОРАЛИЕВА,,"ГР.ИВАЙЛОВГРАД, ИВАЙЛОВГРАД, ХАСКОВО",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", НЕВЕНА,БОГОМИЛОВА,АТАНАСОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-04-28,"Изпълнителна агенция ""Военни клубове и военно-почивно дело""","Неустановена принадлежност", НЕВЕНА,БОРИСЛАВОВА,ДАМЯНОВА,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2015-05-19,"Община Септември","Неустановена принадлежност", НЕВЕНА,БОРИСОВА,КОЛАРОВА-ПАВЛОВА,,"ГР.ПЕЩЕРА, ПЕЩЕРА, ПАЗАРДЖИК",2009-04-15,"Държавна агенция за метрология и технически надзор","Неустановена принадлежност", НЕВЕНА,БОРИСОВА,НИКОЛОВА,,"С.СУШИЦА, СИМИТЛИ, БЛАГОЕВГРАД",2008-07-09,"Национален статистически институт","Неустановена принадлежност", НЕВЕНА,БОРИСОВА,СТАНОЕВА,,"С.ЗИДАРЦИ, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2013-11-27,"Национален осигурителен институт","Неустановена принадлежност", НЕВЕНА,БОЯНОВА,КОЛЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-06-16,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", НЕВЕНА,БРАЙКОВА,КОЛЕМАНОВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", НЕВЕНА,ВАСИЛЕВА,ХИНКОВСКА,,"ГР.ТЕТЕВЕН, ТЕТЕВЕН, ЛОВЕЧ",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност", НЕВЕНА,ВЕЛИКОВА,НЕДЕЛЧЕВА,,"С.ЦЕНОВО, ЦЕНОВО, РУСЕ",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност", НЕВЕНА,ГЕОРГИЕВА,БОНЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-07-09,"Национален статистически институт","Неустановена принадлежност", НЕВЕНА,ГЕОРГИЕВА,ЛУМПАРОВА,,"ГР.САНДАНСКИ, САНДАНСКИ, БЛАГОЕВГРАД",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност", НЕВЕНА,ГЕОРГИЕВА,СТЕФАНОВА,,"С.РАВНОГОР, БРАЦИГОВО, ПАЗАРДЖИК",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност", НЕВЕНА,ГЕОРГИЕВА,СТОЕВА,,"С.ЧУКОВЕЦ, РАДОМИР, ПЕРНИК",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", НЕВЕНА,ГРИГОРОВА,ЛЯПЕВА,,"С.ВАКСЕВО, НЕВЕСТИНО, КЮСТЕНДИЛ",2015-01-14,"Община Невестино","Неустановена принадлежност", НЕВЕНА,ГРИГОРОВА,ЛЯПЕВА,,"С.ВАКСЕВО, НЕВЕСТИНО, КЮСТЕНДИЛ",2016-02-18,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Кюстендил","Неустановена принадлежност", НЕВЕНА,ГРИГОРОВА,ПЕТРОВА-НЕНКИНА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2015-08-11,"Община Асеновград","Неустановена принадлежност", НЕВЕНА,ДЕЛЧЕВА,ДОЧЕВА,,"ГР.КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", НЕВЕНА,ДИМИТРОВА,ГИДИКОВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", НЕВЕНА,ДИМИТРОВА,ДЕНЕВА,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2008-07-09,"Национален статистически институт","Неустановена принадлежност", НЕВЕНА,ДИМИТРОВА,КАВЛАКОВА,,"ГР.БАТАК, БАТАК, ПАЗАРДЖИК",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", НЕВЕНА,ДИМИТРОВА,СТЕФАНОВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2013-06-19,"Юробанк България АД","Неустановена принадлежност", НЕВЕНА,ДИМИТРОВА,СТРАШИМИРОВА-АНТИОВА,,"ГР.САНДАНСКИ, САНДАНСКИ, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", НЕВЕНА,ДИМИТРОВА,СЪЛОВА,,"ГР.ХАРМАНЛИ, ХАРМАНЛИ, ХАСКОВО",2015-04-07,"Община Монтана","Неустановена принадлежност", НЕВЕНА,ДИМОВА,МИТЕВА-КИРОВА,,"С.РИШ, СМЯДОВО, ШУМЕН",2011-09-20,"Министерство на културата","Неустановена принадлежност", НЕВЕНА,ДИМОВА,МИТЕВА-КИРОВА,,"С.РИШ, СМЯДОВО, ШУМЕН",2014-01-22,"Община Габрово","Неустановена принадлежност", НЕВЕНА,ДИМОВА,МИТЕВА-КИРОВА,,"С.РИШ, СМЯДОВО, ШУМЕН",2016-01-19,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Габрово","Неустановена принадлежност", НЕВЕНА,ДРАГИЕВА,ЦАНКОВА,,"С.МОКРЕШ, ВЪЛЧЕДРЪМ, МОНТАНА",2008-07-09,"Национален статистически институт","Неустановена принадлежност", НЕВЕНА,ЕФРЕМОВА,ПИШИКОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-10-14,"Национален осигурителен институт","Неустановена принадлежност", НЕВЕНА,ЕФТИМОВА,СТАТЕЛОВА,,"ГР.ПОПОВО, ПОПОВО, ТЪРГОВИЩЕ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", НЕВЕНА,ЗАХАРИЕВА,АНДРЕЕВА,,"С.НОВГРАД, ЦЕНОВО, РУСЕ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", НЕВЕНА,ЗАХАРИЕВА,АНДРЕЕВА,,"С.НОВГРАД, ЦЕНОВО, РУСЕ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", НЕВЕНА,ИВАНОВА,АМЗОВА,,"ГР.САНДАНСКИ, САНДАНСКИ, БЛАГОЕВГРАД",2013-04-17,"Кредитни длъжници към банка ТЕКСИМ","Неустановена принадлежност", НЕВЕНА,ИВАНОВА,ГРОЗЕВА-НЕДЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", НЕВЕНА,ИВАНОВА,ГРОЗЕВА-НЕДЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", НЕВЕНА,ИВАНОВА,КОЛЕВА,,"С.МЪДРЕЦ, ГЪЛЪБОВО, СТАРА ЗАГОРА",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност", НЕВЕНА,ИВАНОВА,РУСЕВА,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", НЕВЕНА,ИВАНОВА,РУСЕВА,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2014-02-12,"Разследващи полицаи","Неустановена принадлежност", НЕВЕНА,ИВАНОВА,ТАНКОВА,,"ГР.ВЕЛИНГРАД, ВЕЛИНГРАД, ПАЗАРДЖИК",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", НЕВЕНА,ИЛАРИОНОВА,ИВАНОВА,,"ГР.КАЗАНЛЪК, КАЗАНЛЪК, СТАРА ЗАГОРА",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", НЕВЕНА,ИЛИЕВА,ТОДОРОВА,,"ГР.БАТАК, БАТАК, ПАЗАРДЖИК",2014-06-04,"Приватизация - обособени части - София","Неустановена принадлежност", НЕВЕНА,ЙОНЧЕВА,СИМОВА,,"С.БЪЗОВЕЦ, ВЪЛЧЕДРЪМ, МОНТАНА",2015-06-09,"Приватизирани предприятия - Монтана","Неустановена принадлежност", НЕВЕНА,ЙОРДАНОВА,ДИМИТРОВА,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", НЕВЕНА,ЙОСИФОВА,ИЛИЕВА,,"ГР.КАВАРНА, КАВАРНА, ДОБРИЧ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", НЕВЕНА,ЙОСИФОВА,ИЛИЕВА,,"ГР.КАВАРНА, КАВАРНА, ДОБРИЧ",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", НЕВЕНА,КОЛЕВА,НЕЙЧЕВА,,"С.ЛЕСИДРЕН, УГЪРЧИН, ЛОВЕЧ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", НЕВЕНА,КОСТАДИНОВА,КАЛОФЕРОВА,,"ГР.СМОЛЯН, СМОЛЯН, СМОЛЯН",2014-10-22,"Община Момчилград","Неустановена принадлежност", НЕВЕНА,КОСТАДИНОВА,ПЕТРОВА,,"С.БРЕЗЕ, СВОГЕ, СОФИЙСКА",2015-04-28,"Община Пазарджик","Неустановена принадлежност", НЕВЕНА,КОСТОВА,ЦАЧЕВА-ХРИСТОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", НЕВЕНА,КОСТОВА,ЦАЧЕВА-ХРИСТОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-06-16,"Висша атестационна комисия","Неустановена принадлежност", НЕВЕНА,КОСТОВА,ЦАЧЕВА-ХРИСТОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-07-11,"Медицински университет - София","Неустановена принадлежност", НЕВЕНА,КОСТОВА,ЦАЧЕВА-ХРИСТОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", НЕВЕНА,КОСТОВА,ЦАЧЕВА-ХРИСТОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", НЕВЕНА,КРАЕВА,МАНОВА,,"ГР.КАРЛОВО, КАРЛОВО, ПЛОВДИВ",2014-12-09,"Община Кочериново","Неустановена принадлежност", НЕВЕНА,КУРТЕВА,ДЕНЕВА,,"С.БИСТРА, АЛФАТАР, СИЛИСТРА",2014-03-12,"Община Тервел","Неустановена принадлежност", НЕВЕНА,МАНОЛОВА,КИРОВА,,"ГР.ОМУРТАГ, ОМУРТАГ, ТЪРГОВИЩЕ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", НЕВЕНА,МАРИНОВА,ДУДУНОВСКА,,"С.БУКОВО, МАДАН, СМОЛЯН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", НЕВЕНА,МЕТОДИЕВА,АНДОНОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", НЕВЕНА,МЕТОДИЕВА,АНДОНОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-11-26,"Българска национална телевизия","Неустановена принадлежност", НЕВЕНА,МЕТОДИЕВА,ГРОЗДАНОВА,,"ГР.ДУПНИЦА, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2016-02-18,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Кюстендил","Неустановена принадлежност", НЕВЕНА,МИЛАНОВА,МИЛАНОВА,,"ГР.СВИЩОВ, СВИЩОВ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", НЕВЕНА,МИЛЕВА,СОКОЛОВА,,"ГР.КАЗАНЛЪК, КАЗАНЛЪК, СТАРА ЗАГОРА",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", НЕВЕНА,МИНКОВА,ДИМИТРОВА,,"ГР.ГЪЛЪБОВО, ГЪЛЪБОВО, СТАРА ЗАГОРА",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност", НЕВЕНА,МИНЧЕВА,ИВАНОВА,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2011-02-23,"Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол","Неустановена принадлежност", НЕВЕНА,МИНЧЕВА,СТЕФАНОВА,,"ГР.ХИСАРЯ, ХИСАРЯ, ПЛОВДИВ",2011-10-25,"Изпълнителна агенция ""Главна инспекция по труда""","Неустановена принадлежност", НЕВЕНА,МЛАДЕНОВА,ДИМИТРОВА,,"С.ЧОРБАДЖИЙСКО, КИРКОВО, КЪРДЖАЛИ",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност", НЕВЕНА,НЕДЕЛЧЕВА,СТОЙКОВА,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", НЕВЕНА,НЕНЧЕВА,ГЕОРГИЕВА,,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2013-07-03,"Длъжници към Стопанска банка","Неустановена принадлежност", НЕВЕНА,НЕНЧЕВА,СЕРГЕЕВА,,"ГР.САПАРЕВА БАНЯ, САПАРЕВА БАНЯ, КЮСТЕНДИЛ",2013-07-03,"Длъжници към Стопанска банка","Неустановена принадлежност", НЕВЕНА,НИКОЛАЕВА,ДЕСПОТОВА,,"ГР.ЗЛАТОГРАД, ЗЛАТОГРАД, СМОЛЯН",2014-02-12,"Разследващи полицаи","Неустановена принадлежност", НЕВЕНА,НИКОЛАЕВА,МАНДАДЖИЕВА,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2011-01-26,"Министерство на отбраната","Неустановена принадлежност", НЕВЕНА,НИКОЛОВА,АРАБАДЖИЕВА,,"С.САДОВЕЦ, ДОЛНИ ДЪБНИК, ПЛЕВЕН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", НЕВЕНА,НИКОЛОВА,ПОПИВАНОВА,,"ГР.ТУТРАКАН, ТУТРАКАН, СИЛИСТРА",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", НЕВЕНА,НИКОЛОВА,ПОПИВАНОВА,,"ГР.ТУТРАКАН, ТУТРАКАН, СИЛИСТРА",2014-02-12,"Разследващи полицаи","Неустановена принадлежност", НЕВЕНА,НИКОЛОВА,ТОДОРОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-12-18,"Българско национално радио","Неустановена принадлежност", НЕВЕНА,НИКОЛОВА,ЦЕКОВА,,"С.СТАРОПАТИЦА, КУЛА, ВИДИН",2010-01-28,"Комисия за защита на потребителите","Неустановена принадлежност", НЕВЕНА,ОГНЯНОВА,КУКОВА,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", НЕВЕНА,ПАНАЙОТОВА,НИКОЛОВА,,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", НЕВЕНА,ПЕНКОВА,ВАСИЛЕВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2011-02-15,"Агенция ""Митници""","Неустановена принадлежност", НЕВЕНА,ПЕТРОВА,ДАВИДКОВА,,"С.МАДАН, БОЙЧИНОВЦИ, МОНТАНА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", НЕВЕНА,ПЕТРОВА,ДАВИДКОВА,,"С.МАДАН, БОЙЧИНОВЦИ, МОНТАНА",2016-02-04,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Ловеч","Неустановена принадлежност", НЕВЕНА,ПЕТРОВА,ДОЙЧЕВА,,"ГР.КАРЛОВО, КАРЛОВО, ПЛОВДИВ",2012-07-25,"Конфедерация на независимите синдикати в България","Неустановена принадлежност", НЕВЕНА,ПЕТРОВА,РАШКОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-08-04,"Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Неустановена принадлежност", НЕВЕНА,ПЕТРОВА,ШОПОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-12-18,"Българско национално радио","Неустановена принадлежност", НЕВЕНА,РАЙКОВА,ИВАНОВА,,"ГР.МОНТАНА, МОНТАНА, МОНТАНА",2008-03-18,"КТ Подкрепа","Неустановена принадлежност", НЕВЕНА,САВОВА,КОРАЛОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-11-26,"Българска национална телевизия","Неустановена принадлежност", НЕВЕНА,СИМЕОНОВА,КОИЛИЧКА,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност", НЕВЕНА,СИМЕОНОВА,КОИЛИЧКА,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2015-01-07,"Община Кюстендил","Неустановена принадлежност", НЕВЕНА,СИМЕОНОВА,ЧЕПИШЕВА,,"ГР.РАКОВСКИ, РАКОВСКИ, ПЛОВДИВ",2015-10-05,"Община Раковски","Неустановена принадлежност", НЕВЕНА,СЛАВЕВА,ФИЛИПОВА,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2014-03-19,"Югозападен университет Неофит Рилски - Благоевград","Неустановена принадлежност", НЕВЕНА,СПАСОВА,МОДЖАХЕД,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", НЕВЕНА,СПАСОВА,МОДЖАХЕД,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", НЕВЕНА,СТАМЕНОВА,ТОМАНОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-07-27,"Община Благоевград","Неустановена принадлежност", НЕВЕНА,СТЕФАНОВА,БОТЕВА,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", НЕВЕНА,СТЕФАНОВА,ГЕОРГИЕВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2014-03-24,"Великотърновски университет Св. Св. Кирил и Методий","Неустановена принадлежност", НЕВЕНА,СТОЯНОВА,МАНОВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", НЕВЕНА,СТОЯНОВА,МИЛЕВА,,"ГР.САМОКОВ, САМОКОВ, СОФИЙСКА",2012-08-07,"Пловдивски университет ""Паисий Хилендарски""","Неустановена принадлежност", НЕВЕНА,СТОЯНОВА,ПЕНЧЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-06-27,"Югозападен университет ""Неофит Рилски"" - Благоевград","Неустановена принадлежност", НЕВЕНА,ТОДОРОВА,ГЛУШКОВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2009-08-05,"Сметна палата","Неустановена принадлежност", НЕВЕНА,ТОДОРОВА,ГРИГОРОВА,,"ГР.БЕРКОВИЦА, БЕРКОВИЦА, МОНТАНА",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност", НЕВЕНА,ТОДОРОВА,ИВАНОВА,,"ГР.ЧИРПАН, ЧИРПАН, СТАРА ЗАГОРА",2014-01-28,"Община Трявна","Неустановена принадлежност", НЕВЕНА,ТОДОРОВА,КАБАДАИЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", НЕВЕНА,ТОДОРОВА,КАБАДАИЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", НЕВЕНА,ТОДОРОВА,ОРЛОВА,,"ГР.КАРЛОВО, КАРЛОВО, ПЛОВДИВ",2015-12-01,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Неустановена принадлежност", НЕВЕНА,ТОДОРОВА,ЯКИМОВА,,"С.СТАВЕРЦИ, ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ, ПЛЕВЕН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", НЕВЕНА,ХРИСТОВА,ИЛИЕВА,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2008-06-10,"Държавна агенция за закрила на детето","Неустановена принадлежност", НЕВЕНА,ХРИСТОВА,ПЕТРОВА,,"С.РАКЕВО, КРИВОДОЛ, ВРАЦА",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", НЕВЕНА,ЦВЕТАНОВА,ТОДОРОВА,,"С.АСПАРУХОВО, МЕДКОВЕЦ, МОНТАНА",2013-10-09,"Община Ружинци","Неустановена принадлежност", НЕВЕНА,ЦЕКОВА,ВЪЛКОВА,,"С.СТАРОПАТИЦА, КУЛА, ВИДИН",2013-09-11,"Община Кула","Неустановена принадлежност", НЕВЕНКА,АСЕНОВА,ВЕЛЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", НЕВЕНКА,АСЕНОВА,ПАНЧЕВА,,"С.СТРАДАЛОВО, НЕВЕСТИНО, КЮСТЕНДИЛ",2016-02-18,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Кюстендил","Неустановена принадлежност", НЕВЕНКА,АТАНАСОВА,ГАНЧЕВА,,"ГР.БЯЛА, БЯЛА, РУСЕ",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност", НЕВЕНКА,АТАНАСОВА,КАЗАКОВА,,"С.ПАТАЛЕНИЦА, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2015-04-28,"Община Пазарджик","Неустановена принадлежност", НЕВЕНКА,ГЕОРГИЕВА,АНТОНОВА,,"ГР.ЛУКОВИТ, ЛУКОВИТ, ЛОВЕЧ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", НЕВЕНКА,ГЕОРГИЕВА,ИВАНОВА,,"ГР.ГЪЛЪБОВО, ГЪЛЪБОВО, СТАРА ЗАГОРА",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", НЕВЕНКА,ГЕОРГИЕВА,ЛАМБРЕВА,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2009-04-15,"Държавна агенция за метрология и технически надзор","Неустановена принадлежност", НЕВЕНКА,ДИКОВА,ВЛАДИМИРОВА,,"С.КАТУНЕЦ, УГЪРЧИН, ЛОВЕЧ",2009-10-14,"Национален осигурителен институт","Неустановена принадлежност", НЕВЕНКА,ЕНЕВА,ИВАНОВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", НЕВЕНКА,ИВАНОВА,БОЖИНОВА,,"С.СИНАГОВЦИ, ВИДИН, ВИДИН",2009-04-15,"Държавна агенция за метрология и технически надзор","Неустановена принадлежност", НЕВЕНКА,ИЛИЕВА,ДИМИТРОВА-КАЛМАКОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", НЕВЕНКА,ЙОРДАНОВА,РАЕВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2015-09-30,"Община Перущица","Неустановена принадлежност", НЕВЕНКА,КОСТАДИНОВА,БЪРДАРЕВА,,"ГР.БАНСКО, БАНСКО, БЛАГОЕВГРАД",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", НЕВЕНКА,КОСТАДИНОВА,ОГНЕВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", НЕВЕНКА,КОСТАДИНОВА,ПЕТРОВА,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", НЕВЕНКА,МАРИНОВА,МИХОВА,,"С.ГУМОЩНИК, ТРОЯН, ЛОВЕЧ",2009-10-14,"Национален осигурителен институт","Неустановена принадлежност", НЕВЕНКА,МАРЧЕВА,СТАНЧЕВА,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2013-06-26,"Община Павликени","Неустановена принадлежност", НЕВЕНКА,МИНЧЕВА,ЧЕПЕРИГОВА,,"С.РАДИНОВО, МАРИЦА, ПЛОВДИВ",2015-09-30,"Община Марица","Неустановена принадлежност", НЕВЕНКА,МИТРОВА,ЙОТОВА,,"С.БОЙНИЦА, БОЙНИЦА, ВИДИН",2013-10-09,"Община Ружинци","Неустановена принадлежност", НЕВЕНКА,НЕНКОВА,НИКОЛОВА-КЮРКЧИЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-10-14,"Национален осигурителен институт","Неустановена принадлежност", НЕВЕНКА,НИКОЛОВА,МИКОВА,,"ГР.СЕПТЕМВРИ, СЕПТЕМВРИ, ПАЗАРДЖИК",2015-05-19,"Община Септември","Неустановена принадлежност", НЕВЕНКА,НИКОЛОВА,МИКОВА,,"ГР.СЕПТЕМВРИ, СЕПТЕМВРИ, ПАЗАРДЖИК",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност", НЕВЕНКА,НИКОЛОВА,РОЛЕВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност", НЕВЕНКА,ПЕНЕВА,ЦВЕТАНОВА,,"С.КИСЕЛИЦА, ТРЕКЛЯНО, КЮСТЕНДИЛ",2016-02-18,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Кюстендил","Неустановена принадлежност", НЕВЕНКА,ПЕТРОВА,АЛЕКСАНДРОВА,,"ГР.ДОЛНИ ДЪБНИК, ДОЛНИ ДЪБНИК, ПЛЕВЕН",2015-06-23,"Община Долни Дъбник","Неустановена принадлежност", НЕВЕНКА,РАДЕВА,ИВАНОВА,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", НЕВЕНКА,СТЕФАНОВА,КЕЖОВА,,"С.КАСИЛАГ, РАДОМИР, ПЕРНИК",2015-06-09,"Община Радомир","Неустановена принадлежност", НЕВЕНКА,СТОИЛОВА,ВЕСЕЛИНОВА,,"С.ГОРНИ ОКОЛ, САМОКОВ, СОФИЙСКА",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", НЕВЕНКА,СТОЯНОВА,ВУЧКОВА-КАДУРИНА,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност", НЕВЕНКА,ТОДОРОВА,МАНОЛОВА,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", НЕВЕНКА,ХРИСТОВА,МИХАЙЛОВА,,"С.ЛИК, МЕЗДРА, ВРАЦА",2013-12-11,"Община Мездра","Неустановена принадлежност", НЕВЗАД,ХАКЪ,ИБРЯМ,,"С.СЕКУЛОВО, ДУЛОВО, СИЛИСТРА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", НЕВЗАТ,ВЕЙСЕЛ,НАЗ,1941-12-23,"С.ПОЛКОВНИК САВОВО, ТЕРВЕЛ, ДОБРИЧ",2014-03-12,"Община Тервел","Решение № 2-321 от 12.03.2014 г. - община Тервел","

Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-408 (Тх) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 9 бр. и обр. 6; протокол рег. № КА 9/ 27.03.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело IР-465 (Тх).

" НЕВЗАТ,МЕХМЕД,АХМЕД,,"С.ГРАДНИЦА, ТЕРВЕЛ, ДОБРИЧ",2014-03-12,"Община Тервел","Неустановена принадлежност", НЕВЗАТ,РЕДЖЕБ,МУСА,,"ГР.ВЪЛЧИ ДОЛ, ВЪЛЧИ ДОЛ, ВАРНА",2013-05-15,"Община Вълчи дол","Неустановена принадлежност", НЕВЗАТ,ФАРИДИН,МУСТАФА,,"ГР.ИСПЕРИХ, ИСПЕРИХ, РАЗГРАД",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", НЕВЗАТ,ФАРИДИН,МУСТАФА,,"ГР.ИСПЕРИХ, ИСПЕРИХ, РАЗГРАД",2015-11-05,"Община Исперих","Неустановена принадлежност", НЕВЗАТ,ХАСАН,МАКЛИ,,"С.ОСТРОВО, ЗАВЕТ, РАЗГРАД",2015-11-05,"Община Завет","Неустановена принадлежност", НЕВЗАТ,ХАСАНОВ,ЕМУРЛОВ,,"С.МЕДОВЕЦ, ДЪЛГОПОЛ, ВАРНА",2013-05-15,"Община Дългопол","Неустановена принадлежност", НЕВЗИЕ,РАГУБОВА,ХАЛИЛОВА,,"С.ЗВЕГОР, ХИТРИНО, ШУМЕН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", НЕВИЛИН,ДИМИТРОВ,ЯКИМОВ,,"ГР.ПРОВАДИЯ, ПРОВАДИЯ, ВАРНА",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", НЕВИН,АБТУЛОВА,КАМБЕРОВА,,"ГР.ИСПЕРИХ, ИСПЕРИХ, РАЗГРАД",2015-11-05,"Община Исперих","Неустановена принадлежност", НЕВИН,ВЕДАТ,РИЗА,,"С.ВЕНЕЦ, ВЕНЕЦ, ШУМЕН",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", НЕВИН,ИБРЯМ,ХАЛИБРЯМ,,"ГР.КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2014-10-22,"Община Джебел","Неустановена принадлежност", НЕВИН,МЕХМЕД,СКЕНДЕР,,"ГР.ЗАВЕТ, ЗАВЕТ, РАЗГРАД",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност", НЕВИН,ФИКРЕТОВА,АХМЕДОВА,,"ГР.РАЗГРАД, РАЗГРАД, РАЗГРАД",2015-11-11,"Община Лозница","Неустановена принадлежност", НЕВИН,ХАЛИЛ,ХАСАН,,"С.СОКОЛ, ГЛАВИНИЦА, СИЛИСТРА",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", НЕВИН,ХАЛИЛ,ХАСАН,,"С.СОКОЛ, ГЛАВИНИЦА, СИЛИСТРА",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", НЕВИН,ХАСАНОВА,МЕХМЕДОВА,,"С.ВРАНИ КОН, ОМУРТАГ, ТЪРГОВИЩЕ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", НЕВИН,ХЮСНЮ,ХЮСМЕН,,"С.ВЛАДИМИРОВЦИ, САМУИЛ, РАЗГРАД",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност", НЕВИН,ШЕФКЕДОВА,ЕСКЕДЖИЕВА,,"С.ЕСЕНИЦА, ВЪЛЧИ ДОЛ, ВАРНА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", НЕВИНА,ИЗЕДИНОВА,АГУШЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-10-05,"Изпълнителна агенция по хидромелиорации","Неустановена принадлежност", НЕВРИЕ,КАДИР,АХМЕД,,"ГР.РАЗГРАД, РАЗГРАД, РАЗГРАД",2015-11-17,"Община Разград","Неустановена принадлежност", НЕВРИЕ,ХАСАН,ХАСАН,,"С.РУСОКАСТРО, КАМЕНО, БУРГАС",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност", НЕВРИЕ,ЮСЕИН,ЮСЕИН,,"С.ЧУЧУЛИГА, ИВАЙЛОВГРАД, ХАСКОВО",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", НЕВСЕ,БЕКИРОВА,БИНДЖЕВА,,"С.РИБНОВО, ГЪРМЕН, БЛАГОЕВГРАД",2011-04-05,"Община Гърмен","Неустановена принадлежност", НЕВЯН,ИВАНОВ,ИВАНОВ,,"ГР.ГАБРОВО, ГАБРОВО, ГАБРОВО",2016-01-19,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Габрово","Неустановена принадлежност", НЕВЯН,КИРЯКОВ,ПЕЛОВСКИ,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2013-10-02,"Обединена българска банка","Неустановена принадлежност", НЕВЯНА,АНГЕЛОВА,ДОНЧЕВА-ПАНАЙОТОВА,,"С.ТРЪСТЕНИК, ИВАНОВО, РУСЕ",2014-03-24,"Великотърновски университет Св. Св. Кирил и Методий","Неустановена принадлежност", НЕВЯНА,АНГЕЛОВА,СТЕФАНОВА,,"ГР.БАЛЧИК, БАЛЧИК, ДОБРИЧ",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност", НЕВЯНА,АНДРЕЕВА,ЛЮЦКАНОВА,,"С.СТОЖЕР, ДОБРИЧКА, ДОБРИЧ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", НЕВЯНА,АТАНАСОВА,НИКОВА-ПЕНЧЕВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2012-01-12,"Министерство на образованието","Неустановена принадлежност", НЕВЯНА,АТАНАСОВА,НИКОВА-ПЕНЧЕВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", НЕВЯНА,ГЕНЧЕВА,ДОНЧЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-11-26,"Българска национална телевизия","Неустановена принадлежност", НЕВЯНА,ДИМИТРОВА,ПЕНЧЕВА,,"ГР.ТЕРВЕЛ, ТЕРВЕЛ, ДОБРИЧ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", НЕВЯНА,ДИМИТРОВА,ПЕНЧЕВА,,"ГР.ТЕРВЕЛ, ТЕРВЕЛ, ДОБРИЧ",2014-03-12,"Община Тервел","Неустановена принадлежност", НЕВЯНА,ДОНЧЕВА,РОГАЧЕВА-ПЕКОВА,,"ГР.ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", НЕВЯНА,ДОЧЕВА,ДЯНКОВА,,"ГР.ГАБРОВО, ГАБРОВО, ГАБРОВО",2014-01-22,"Община Габрово","Неустановена принадлежност", НЕВЯНА,ЕНЧЕВА,АТАНАСОВА,,"С.ТРЪСТЕНИК, ИВАНОВО, РУСЕ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", НЕВЯНА,ИЛИЕВА,ИВАНЧЕВА,,"ГР.ЧЕРВЕН БРЯГ, ЧЕРВЕН БРЯГ, ПЛЕВЕН",2015-07-16,"Община Плевен","Неустановена принадлежност", НЕВЯНА,МИНКОВА,ГРИГОРОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-04-09,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", НЕВЯНА,НИКОЛОВА,НЕНОВА,,"С.ТРЪНЧОВИЦА, ЛЕВСКИ, ПЛЕВЕН",2015-07-22,"Община Никопол","Неустановена принадлежност", НЕВЯНА,ПАНАЙОТОВА,КИРЕВА,,"С.СТЕЖЕРОВО, ЛЕВСКИ, ПЛЕВЕН",2013-07-24,"Община Лясковец","Неустановена принадлежност", НЕВЯНА,ПЕЙЧЕВА,ЗАХАРИЕВА,,"ГР.ОМУРТАГ, ОМУРТАГ, ТЪРГОВИЩЕ",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", НЕВЯНА,ПЕЙЧЕВА,ЗАХАРИЕВА,,"ГР.ОМУРТАГ, ОМУРТАГ, ТЪРГОВИЩЕ",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", НЕВЯНА,ПЕЙЧЕВА,ЙОТОВА,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност", НЕВЯНА,ПЕТРОВА,ГЕШЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", НЕВЯНА,ПЕШЕВА,МАЛЧЕВА,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2011-01-12,"Политически кабинети","Неустановена принадлежност", НЕВЯНА,ПЕШЕВА,МАЛЧЕВА,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2011-10-05,"Администрация на Народното събрание","Неустановена принадлежност", НЕВЯНА,РАДЕВА,ЗАХАРИЕВА,,"С.САДИНА, ПОПОВО, ТЪРГОВИЩЕ",2012-01-12,"Министерство на образованието","Неустановена принадлежност", НЕВЯНА,РАДЕВА,ЗАХАРИЕВА,,"С.САДИНА, ПОПОВО, ТЪРГОВИЩЕ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", НЕВЯНА,СТАЙКОВА,АНГЕЛОВА,,"С.ГОРСКИ СЕНОВЕЦ, СТРАЖИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-07-24,"Община Стражица","Неустановена принадлежност", НЕВЯНА,СТЕФАНОВА,КРЪСТЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-10-01,"Международно висше бизнес училище","Неустановена принадлежност", НЕВЯНКА,АНТОНОВА,ЙОРДАНОВА,,"С.ДОЛНА ЛИПНИЦА, ПАВЛИКЕНИ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност", НЕВЯНКА,АСЕНОВА,ЙОРДАНОВА,,"С.БЕЛОВЕЦ, КУБРАТ, РАЗГРАД",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", НЕВЯНКА,ГЕОРГИЕВА,ГЕОРГИЕВА,,"С.АЛЕКСАНДРОВО, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", НЕВЯНКА,ГЕОРГИЕВА,ФЕСЧИЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-08-06,"Медицински университет - Варна","Неустановена принадлежност", НЕВЯНКА,ДИМИТРОВА,ЛИЧЕВА,,"С.КРАМОЛИН, СЕВЛИЕВО, ГАБРОВО",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", НЕВЯНКА,ДИМОВА,ЦАНЕВА,,"ГР.СИЛИСТРА, СИЛИСТРА, СИЛИСТРА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", НЕВЯНКА,ДИМОВА,ЦАНЕВА,,"ГР.СИЛИСТРА, СИЛИСТРА, СИЛИСТРА",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", НЕВЯНКА,ДИМОВА,ЦАНЕВА,,"ГР.СИЛИСТРА, СИЛИСТРА, СИЛИСТРА",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", НЕВЯНКА,ЗАХАРИЕВА,КОЗЛЕВА,,"С.КЕСАРЕВО, СТРАЖИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-07-24,"Община Лясковец","Неустановена принадлежност", НЕВЯНКА,ИВАНОВА,ЯЛЪМОВА,,"С.ГУРКОВО, БАЛЧИК, ДОБРИЧ",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност", НЕВЯНКА,ЙОРДАНОВА,ДАНЕВСКА,,"ГР.ТРЪН, ТРЪН, ПЕРНИК",2008-12-18,"Българско национално радио","Неустановена принадлежност", НЕВЯНКА,МАРИНОВА,ИВАНОВА,,"ГР.СИЛИСТРА, СИЛИСТРА, СИЛИСТРА",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", НЕВЯНКА,НИКОЛАЕВА,ВАСИЛЕВА,,"С.СЛАВЕЙКОВО, ПРОВАДИЯ, ВАРНА",2013-05-15,"Община Девня","Неустановена принадлежност", НЕВЯНКА,ПЕТКОВА,ХРИСТОВА,,"ГР.ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", НЕВЯНКА,ПЕТКОВА,ХРИСТОВА,,"ГР.ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2015-02-04,"Община Ловеч","Неустановена принадлежност", НЕВЯНКА,СТЕФАНОВА,ПРОДАНОВА,,"С.ОПАНЕЦ, ДОБРИЧКА, ДОБРИЧ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", НЕГРИН,НЕСТОРОВ,НЕГРЕВ,,"ГР.ПОПОВО, ПОПОВО, ТЪРГОВИЩЕ",2012-08-01,"Медицински университет ""Проф. д-р Параскев Стоянов"" - Варна","Неустановена принадлежност", НЕДА,ГЕОРГИЕВА,БЪЧВАРОВА,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност", НЕДА,ДЕНЕВА,ИВАНОВА,,"С.СТРАЖАТА, ТРЯВНА, ГАБРОВО",2014-01-28,"Община Трявна","Неустановена принадлежност", НЕДА,ДИМОВА,ТОПУЗЛИЙСКА,,"С.СТАРОСЕЛ, ХИСАРЯ, ПЛОВДИВ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", НЕДА,ДИМОВА,ТОПУЗЛИЙСКА,,"С.СТАРОСЕЛ, ХИСАРЯ, ПЛОВДИВ",2015-10-28,"Община Хисаря","Неустановена принадлежност", НЕДА,ИВАНОВА,МИЛЕНКОВА,,"ГР.ДЪЛГОПОЛ, ДЪЛГОПОЛ, ВАРНА",2015-01-14,"Община Невестино","Неустановена принадлежност", НЕДА,ИВАНОВА,МИХАЛЕВА,,"ГР.ТОПОЛОВГРАД, ТОПОЛОВГРАД, ХАСКОВО",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", НЕДА,ИВАНОВА,МИХАЛЕВА,,"ГР.ТОПОЛОВГРАД, ТОПОЛОВГРАД, ХАСКОВО",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", НЕДА,КАТЕЛИЕВА,МИТЕВА,,"С.ПАДИНА, ДЕВНЯ, ВАРНА",2013-03-20,"Община Аврен","Неустановена принадлежност", НЕДА,КОЛЕВА,АНГЕЛОВА,,"С.ОВЧИ КЛАДЕНЕЦ, ТУНДЖА, ЯМБОЛ",2008-09-16,"Държавна агенция по горите","Неустановена принадлежност", НЕДА,КОЛЕВА,КОЛЕВА,,"С.КЪРПАЧЕВО, ЛЕТНИЦА, ЛОВЕЧ",2015-01-29,"Община Летница","Неустановена принадлежност", НЕДА,НЕДЕЛЧЕВА,ПЕТРОВА,,"С.БЕГОВО, КАЛОЯНОВО, ПЛОВДИВ",2015-09-09,"Община Калояново","Неустановена принадлежност", НЕДА,НИКОЛАЕВА,ВЕЛКОВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2008-12-18,"Българско национално радио","Неустановена принадлежност", НЕДА,НИКОЛАЕВА,ВЕЛКОВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", НЕДА,ПЕТКОВА,СТАНКОВА,,"С.ОБОРИЩЕ, ПАНАГЮРИЩЕ, ПАЗАРДЖИК",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", НЕДА,СПИРДОНОВА,СТРИЖКОВА,,"С.ПИПЕРКОВО, ЦЕНОВО, РУСЕ",2015-04-28,"Община Пазарджик","Неустановена принадлежност", НЕДА,СТОЯНОВА,ЦВЕТКОВА,,"С.БРЕСТОВЕНЕ, ЗАВЕТ, РАЗГРАД",2014-06-04,"Приватизация - обособени части - София","Неустановена принадлежност", НЕДА,ХРИСТОВА,ПОПОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-12-09,"Печатни издания","Неустановена принадлежност", НЕДАЕТ,ФИКРИ,ХАСАН,,"С.ОБОРИЩЕ, ВЪЛЧИ ДОЛ, ВАРНА",2015-12-17,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Варна","Неустановена принадлежност", НЕДЕЛИН,ЙОРДАНОВ,ЗАХАРИЕВ,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", НЕДЕЛИН,НИКОЛАЕВ,БОЯДЖИЕВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", НЕДЕЛИНА,НИКОЛАЕВА,ПАВЛОВА-КОЛЕВА,,"ГР.ДРЯНОВО, ДРЯНОВО, ГАБРОВО",2014-02-12,"Разследващи полицаи","Неустановена принадлежност", НЕДЕЛИНА,СЪБЕВА,ГЕОРГИЕВА,,"ГР.ГУРКОВО, ГУРКОВО, СТАРА ЗАГОРА",2013-01-16,"Държавна комисия по сигурността на информацията","Неустановена принадлежност", НЕДЕЛКА,АНГЕЛОВА,САЧАНСКА,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2013-06-19,"Юробанк България АД","Неустановена принадлежност", НЕДЕЛКА,СТОЯНОВА,ПРЕЖДАРОВА,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", НЕДЕЛКА,СТОЯНОВА,ПРЕЖДАРОВА,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2014-02-12,"Разследващи полицаи","Неустановена принадлежност", НЕДЕЛКА,ТОДОРОВА,ЯНАКИЕВА,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2011-10-25,"Изпълнителна агенция ""Главна инспекция по труда""","Неустановена принадлежност", НЕДЕЛКА,ТОДОРОВА,ЯНАКИЕВА,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", НЕДЕЛКА,ТОДОРОВА,ЯНАКИЕВА,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2015-04-28,"Община Пазарджик","Неустановена принадлежност", НЕДЕЛКО,АСЕНОВ,ИВАНОВ,,"С.ВИТАНОВЦИ, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2015-06-01,"Община Перник","Неустановена принадлежност", НЕДЕЛКО,ИВАНОВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", НЕДЕЛКО,ИВАНОВ,КОМСАЛОВ,1937-11-14,"С.ХАДЖИЕВО, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2015-04-28,"Община Пазарджик","Решение № 2-498 от 28.04.2015 г. - община Пазарджик","Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документи от ръководил го щатен служител, съдържащи се в лично дело IА-448 (Пд) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр." НЕДЕЛКО,ИВАНОВ,ШАЛАМАНОВ,,"ГР.ВЕЛИНГРАД, ВЕЛИНГРАД, ПАЗАРДЖИК",2015-04-21,"Община Велинград","Неустановена принадлежност", НЕДЕЛКО,КОСТАДИНОВ,ХАЛАЧЕВ,,"ГР.ПЕТРИЧ, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2011-07-12,"Община Петрич","Неустановена принадлежност", НЕДЕЛКО,МИЛАНОВ,НИНОВ,1950-07-08,"С.БОЙНИЦА, БОЙНИЦА, ВИДИН",2013-07-31,"Община Бойница","Решение № 2-220 от 31.07.2013 г. - община Бойница","

Собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-35166 и в работно дело IР-17265; рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр. и обр. 6.

" НЕДЕЛКО,МИЛАНОВ,НИНОВ,1950-07-08,"С.БОЙНИЦА, БОЙНИЦА, ВИДИН",2013-11-20,"Средни училища","Решение № 2-259 от 20.11.2013 г. - училища по Закона за народната просвета","Собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-35166 и в работно дело IР-17265; рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр. и обр. 6." НЕДЕЛКО,МИЛАНОВ,НИНОВ,1950-07-08,"С.БОЙНИЦА, БОЙНИЦА, ВИДИН",2016-01-06,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Видин","Решение № 2-591 от 06.01.2016 г. - кандидати за общински съветници – област Видин","Собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-35166 и в работно дело IР-17265; рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр. и обр. 6." НЕДЕЛКО,МИЛЬОВ,НЕДЕЛКОВ,,"С.ШИШЕНЦИ, БОЙНИЦА, ВИДИН",2011-08-03,"Агенция за държавна финансова инспекция","Неустановена принадлежност", НЕДЕЛКО,НИКОЛОВ,ПЕТРОВ,,"С.СИНИТОВО, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2015-04-28,"Община Пазарджик","Неустановена принадлежност", НЕДЕЛКО,ПЕТКОВ,ГОРАНОВ,,"С.БЕЛИ БРОД, БОЙЧИНОВЦИ, МОНТАНА",2011-06-23,"Община Гоце Делчев","Неустановена принадлежност", НЕДЕЛКО,ПЕТРОВ,ЙОЛОВ,,"С.РАКОВИЦА, МАКРЕШ, ВИДИН",2011-02-15,"Агенция ""Митници""","Неустановена принадлежност", НЕДЕЛКО,СЛАВЧЕВ,НЕДЕЛКОВ,1948-10-14,"С.РУЖИНЦИ, РУЖИНЦИ, ВИДИН",2013-10-09,"Община Ружинци","Решение № 2-242 от 09.10.2013 г. - община Ружинци","

Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-228 (Вд); рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6.

" НЕДЕЛКО,СТОИЧКОВ,ИВАНОВ,,"С.ПИШУРКА, МЕДКОВЕЦ, МОНТАНА",2015-04-01,"Община Медковец","Неустановена принадлежност", НЕДЕЛКО,ТОШОВ,АНТОВ,,"С.МЕДЕШЕВЦИ, ГРАМАДА, ВИДИН",2013-09-18,"Община Видин","Неустановена принадлежност", НЕДЕЛЧО,АНГЕЛОВ,ВАСИЛЕВ,,"С.БАГРИЛЦИ, КРУМОВГРАД, КЪРДЖАЛИ",2014-11-13,"Община Крумовград","Неустановена принадлежност", НЕДЕЛЧО,АНГЕЛОВ,ГАДЖЕВ,,"С.КРУШЕВО, ГЪРМЕН, БЛАГОЕВГРАД",2015-04-21,"Община Велинград","Неустановена принадлежност", НЕДЕЛЧО,АНГЕЛОВ,КОЛЕВ,,"С.ЧЕРЕПОВО, ХАРМАНЛИ, ХАСКОВО",2013-04-03,"Община Варна","Неустановена принадлежност", НЕДЕЛЧО,АСЕНОВ,ИЛИНЧЕВ,,"С.НАЙДЕН ГЕРОВО, СЪЕДИНЕНИЕ, ПЛОВДИВ",2011-10-05,"Администрация на Народното събрание","Неустановена принадлежност", НЕДЕЛЧО,АСЕНОВ,ИЛИНЧЕВ,,"С.НАЙДЕН ГЕРОВО, СЪЕДИНЕНИЕ, ПЛОВДИВ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", НЕДЕЛЧО,АСЕНОВ,КАЛЕВ,,"С.БРЕЗНИШКИ ИЗВОР, БРЕЗНИК, ПЕРНИК",2012-07-25,"Конфедерация на независимите синдикати в България","Неустановена принадлежност", НЕДЕЛЧО,АСПАРУХОВ,БОНЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-09-24,"Длъжници към банка Биохим","Неустановена принадлежност", НЕДЕЛЧО,АТАНАСОВ,ЗАПРЯНОВ,,"ГР.ЧИРПАН, ЧИРПАН, СТАРА ЗАГОРА",2010-06-16,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", НЕДЕЛЧО,АТАНАСОВ,КЕМАНОВ,,"С.ВЪБЕЛ, НИКОПОЛ, ПЛЕВЕН",2014-07-02,"Технически университет - Варна","Неустановена принадлежност", НЕДЕЛЧО,АТАНАСОВ,ПЕЩЕРЛИЕВ,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", НЕДЕЛЧО,АТАНАСОВ,ПЕЩЕРЛИЕВ,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2015-04-28,"Община Пазарджик","Неустановена принадлежност", НЕДЕЛЧО,АТАНАСОВ,РЯДКОВ,,"ГР.ПЕЩЕРА, ПЕЩЕРА, ПАЗАРДЖИК",2015-05-12,"Община Пещера","Неустановена принадлежност", НЕДЕЛЧО,АТАНАСОВ,ТИШЕВ,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност", НЕДЕЛЧО,АЦЕВ,ВАСИЛЕВ,,"ГР.БЕЛЕНЕ, БЕЛЕНЕ, ПЛЕВЕН",2013-07-17,"Община Свищов","Неустановена принадлежност", НЕДЕЛЧО,БАЛЕВ,ДЕЛЕВ,,"С.ЕКЗАРХ АНТИМОВО, КАРНОБАТ, БУРГАС",2013-01-09,"Община Карнобат","Неустановена принадлежност", НЕДЕЛЧО,БОГДАНОВ,НЕДЕЛЧЕВ,,"ГР.ДУЛОВО, ДУЛОВО, СИЛИСТРА",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", НЕДЕЛЧО,БОРИСОВ,ПЕНЕВ,1948-02-22,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-12-14,"Министерство на външните работи - посланици","Решение № 175 от 14.12.2010 г. - МВнР - посланици и генерални консули","Със заповед № К-3864/ 20.12.1977 г. е назначен за разузнавач III степен; със заповед № 360/ 17.07.1979 г. е преназначен за разузнавач III степен в ПГУ; със заповед № 172/ 09.04.1981 г. е изпратен за 10 месеца в РШ на КГБ-СССР; със заповед № 15/ 01.01.1983 г. е преназначен за ст. разузнавач." НЕДЕЛЧО,БОРИСОВ,ПЕНЕВ,1948-02-22,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-03-16,"Министерство на външните работи","Решение № 199 от 16.03.2011 г. - Министерството на външните работи","Със заповед № К-3864/ 20.12.1977 г. е назначен за разузнавач III степен; със заповед № 360/ 17.07.1979 г. е преназначен за разузнавач III степен в ПГУ; със заповед № 172/ 09.04.1981 г. е изпратен за 10 месеца в РШ на КГБ-СССР; със заповед № 15/ 01.01.1983 г. е преназначен за ст. разузнавач" НЕДЕЛЧО,ВАСИЛЕВ,НЕДЕЛЧЕВ,,"С.КОСТАНДЕНЕЦ, ЦАР КАЛОЯН, РАЗГРАД",2010-06-16,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", НЕДЕЛЧО,ВЕЛЕВ,МИЛЕВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2012-08-07,"Пловдивски университет ""Паисий Хилендарски""","Неустановена принадлежност", НЕДЕЛЧО,ВЕЛЕВ,НЕДЕЛЧЕВ,,"С.МИХАЙЛОВО, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", НЕДЕЛЧО,ВЕЛИКОВ,АЛЕКСАНДРОВ,,"С.БУЛАИР, ДОЛНИ ЧИФЛИК, ВАРНА",2010-06-16,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", НЕДЕЛЧО,ВИТАНОВ,ПОРЯЗОВ,,"С.КАЛОЯНОВО, КАЛОЯНОВО, ПЛОВДИВ",2015-09-09,"Община Калояново","Неустановена принадлежност", НЕДЕЛЧО,ГЕОРГИЕВ,АТАНАСОВ,,"С.ЖИТНИЦА, ПРОВАДИЯ, ВАРНА",2013-05-21,"Община Провадия","Неустановена принадлежност", НЕДЕЛЧО,ГЕОРГИЕВ,НЕДЕЛЧЕВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", НЕДЕЛЧО,ГЕОРГИЕВ,НЕДЕЛЧЕВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2015-12-17,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Варна","Неустановена принадлежност", НЕДЕЛЧО,ГЕОРГИЕВ,НЕДЕЛЧЕВ,1950-05-12,"С.ДИЧЕВО, ГЛАВИНИЦА, СИЛИСТРА",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Решение № 95 от 28.10.2009 г. - следователи и дознатели","Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; протокол рег. № С 12/ 29.03.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело IР-47 (Рс); протокол рег. № С 14/ 29.03.1990 г. с предложение за унищожаване на лично дело IО-45." НЕДЕЛЧО,ГЕОРГИЕВ,НИКОЛОВ,,"С.СВЕТЛИНА, ТОПОЛОВГРАД, ХАСКОВО",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", НЕДЕЛЧО,ГЕОРГИЕВ,ТОМОВ,1945-05-09,"ГР.АЙТОС, АЙТОС, БУРГАС",2015-04-21,"Община Велинград","Решение № 2-495 от 21.04.2015 г. - община Велинград","

Рег. дневник; картон обр. 6; протокол вх. № 1890/ 13.04.1990 г. с предложение за унищожаване делото на Я/К ""Роза"".

" НЕДЕЛЧО,ГЕОРГИЕВ,ТЪРКАЛАНОВ,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2014-06-25,"Областни управители","Неустановена принадлежност", НЕДЕЛЧО,ГЕОРГИЕВ,ЧАКМАКОВ,1936-04-12,"ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, БЛАГОЕВГРАД",2011-06-23,"Община Гоце Делчев","Решение № 231 от 23.06.2011 г. - община Гоце Делчев","Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 2809/ 09.07.1990 г. за унищожаване делото на Я/К ""Пирин""." НЕДЕЛЧО,ГЕОРГИЕВ,ШОПОВ,,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2011-02-23,"Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол","Неустановена принадлежност", НЕДЕЛЧО,ГОСПОДИНОВ,ИЛИЕВ,1952-12-08,"С.СРАЦИМИР, СИЛИСТРА, СИЛИСТРА",2010-06-16,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 143 от 16.06.2010 г. - Министерство на вътрешните работи","Със заповед № 1626/ 18.05.1989 г. е назначен за разузнавач." НЕДЕЛЧО,ГОСПОДИНОВ,ПЕТРОВ,,"ГР.ОПАКА, ОПАКА, ТЪРГОВИЩЕ",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност", НЕДЕЛЧО,ДЕЛЧЕВ,РАШКОВ,,"С.ЯВОРОВО, ЧИРПАН, СТАРА ЗАГОРА",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", НЕДЕЛЧО,ДЕНЧЕВ,КОСТАДИНОВ,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", НЕДЕЛЧО,ДИМИТРОВ,ИВАНОВ,,"ГР.РАЗГРАД, РАЗГРАД, РАЗГРАД",2010-06-16,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", НЕДЕЛЧО,ДИМИТРОВ,МИНЧЕВ,1956-05-31,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2011-01-26,"Министерство на отбраната","Решение № 180 от 26.01.2011 г. - Министерството на отбраната","Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IА-547" НЕДЕЛЧО,ДИМИТРОВ,НЕДЕЛЧЕВ,,"С.ДЕБРЕНЕ, ДОБРИЧКА, ДОБРИЧ",2014-02-19,"Община Добричка","Неустановена принадлежност", НЕДЕЛЧО,ДИМИТРОВ,СОЛАКОВ,,"ГР.КУКЛЕН, КУКЛЕН, ПЛОВДИВ",2015-10-14,"Община Родопи","Неустановена принадлежност", НЕДЕЛЧО,ДИМОВ,АТАНАСОВ,,"С.ЗИМНИЦА, СТРАЛДЖА, ЯМБОЛ",2010-06-16,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", НЕДЕЛЧО,ДИМОВ,НЕДЕЛЧЕВ,,"С.НОВА КАМЕНА, ТЕРВЕЛ, ДОБРИЧ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", НЕДЕЛЧО,ЕВТИМОВ,НЕДЕЛЧЕВ,,"ПЛОВДИВ КАРЛОВО С. КУРТОВО",2015-08-11,"Община Брезово","Неустановена принадлежност", НЕДЕЛЧО,ЕВТИМОВ,НЕДЕЛЧЕВ,,"ПЛОВДИВ КАРЛОВО С. КУРТОВО",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", НЕДЕЛЧО,ЕНЧЕВ,МАТЕВ,,"С.ОСЕНЕЦ, РАЗГРАД, РАЗГРАД",2015-11-17,"Община Разград","Неустановена принадлежност", НЕДЕЛЧО,ЖЕЛЕВ,ДИМОВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2014-09-24,"Длъжници към банка Биохим","Неустановена принадлежност", НЕДЕЛЧО,ЖЕЛЕВ,КАЗАКОВ,,"ГР.НЕСЕБЪР, НЕСЕБЪР, БУРГАС",2015-12-01,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Неустановена принадлежност", НЕДЕЛЧО,ЖЕЛЕВ,ЛЕФТЕРОВ,,"С.БЪРДАРЕВО, ДОЛНИ ЧИФЛИК, ВАРНА",2015-12-17,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Варна","Неустановена принадлежност", НЕДЕЛЧО,ИВАНОВ,БУКЕВ,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2015-06-18,"Община Белене","Неустановена принадлежност", НЕДЕЛЧО,ИВАНОВ,ДЕЛЕВ,,"ГР.РУДОЗЕМ, РУДОЗЕМ, СМОЛЯН",2010-06-16,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", НЕДЕЛЧО,ИВАНОВ,НЕДЕЛЧЕВ,,"ГР.ПОПОВО, ПОПОВО, ТЪРГОВИЩЕ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", НЕДЕЛЧО,ИВАНОВ,НЕДЕЛЧЕВ,,"ГР.ПОПОВО, ПОПОВО, ТЪРГОВИЩЕ",2015-11-11,"Община Лозница","Неустановена принадлежност", НЕДЕЛЧО,ИВАНОВ,НЕДЕЛЧЕВ,,"С.СРЕБЪРНА, СИЛИСТРА, СИЛИСТРА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", НЕДЕЛЧО,ИВАНОВ,ПЕНЕВ,1921-03-15,"С.КРЪСТИНА, КАМЕНО, БУРГАС",2013-01-29,"община Камено","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1" НЕДЕЛЧО,ИВАНОВ,РУСЕВ,,"ГР.ДУЛОВО, ДУЛОВО, СИЛИСТРА",2013-04-10,"Община Ветрино","Неустановена принадлежност", НЕДЕЛЧО,ИЛИЕВ,ГЕОРГИЕВ,,"С.ПЧЕЛНИК, ДОЛНИ ЧИФЛИК, ВАРНА",2013-05-21,"Община Долни чифлик","Неустановена принадлежност", НЕДЕЛЧО,ИЛИЕВ,НЕДЕЛЧЕВ,,"ГР.ДЪЛГОПОЛ, ДЪЛГОПОЛ, ВАРНА",2013-05-15,"Община Дългопол","Неустановена принадлежност", НЕДЕЛЧО,ИЛИЕВ,НЕДЯЛКОВ,1953-05-08,"ГР.ЕТРОПОЛЕ, ЕТРОПОЛЕ, СОФИЙСКА",2013-11-20,"Средни училища","Решение № 2-259 от 20.11.2013 г. - училища по Закона за народната просвета","Рег. дневник; картон обр. 6; писмо вх. № 1652/ 27.03.1990 г. за унищожаване материалите на Я/К ""Орех""." НЕДЕЛЧО,ИЛИЕВ,ПЕТКОВ,1951-07-26,"ГР.СИМЕОНОВГРАД, СИМЕОНОВГРАД, ХАСКОВО",2010-06-16,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 143 от 16.06.2010 г. - Министерство на вътрешните работи","Със заповед № К-4452/ 06.10.1983 г. е назначен за разузнавач; със заповед № 442/ 29.06.1987 г. е преназначен за ст. разузнавач; със заповед № 318/ 02.02.1989 г. е преназначен за н-к отделение." НЕДЕЛЧО,ИЛИЕВ,ЯНКОВ,,"С.ГОЛИЦА, ДОЛНИ ЧИФЛИК, ВАРНА",2013-05-21,"Община Долни чифлик","Неустановена принадлежност", НЕДЕЛЧО,ЙОВЧЕВ,НЕДЕЛЧЕВ,,"С.ГЕЦОВО, РАЗГРАД, РАЗГРАД",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", НЕДЕЛЧО,ЙОРДАНОВ,МИТЕВ,,"С.ГРАДИЩЕ, СЕВЛИЕВО, ГАБРОВО",2012-06-14,"Стопанска академия ""Димитър А. Ценов"" - Свищов","Неустановена принадлежност", НЕДЕЛЧО,КАЛЕВ,НЕДЕЛЧЕВ,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2011-08-03,"Агенция за държавна финансова инспекция","Неустановена принадлежност", НЕДЕЛЧО,КИРИЛОВ,ЖЕЙНОВ,,"ГР.СИЛИСТРА, СИЛИСТРА, СИЛИСТРА",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", НЕДЕЛЧО,КИРИЛОВ,ЖЕЙНОВ,,"ГР.СИЛИСТРА, СИЛИСТРА, СИЛИСТРА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", НЕДЕЛЧО,КИРОВ,НЕДЕЛЧЕВ,,"ГР.ДЪЛГОПОЛ, ДЪЛГОПОЛ, ВАРНА",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност", НЕДЕЛЧО,КОЙЧЕВ,ТОМОВ,,"С.КОЛАРЦИ, ТЕРВЕЛ, ДОБРИЧ",2014-03-12,"Община Тервел","Неустановена принадлежност", НЕДЕЛЧО,КОНСТАНТИНОВ,НЕДЕВ,,"ГР.БАЛЧИК, БАЛЧИК, ДОБРИЧ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", НЕДЕЛЧО,КОНСТАНТИНОВ,НЕДЕВ,,"ГР.БАЛЧИК, БАЛЧИК, ДОБРИЧ",2014-02-19,"Община Добрич","Неустановена принадлежност", НЕДЕЛЧО,КОНСТАНТИНОВ,ЦАНЕВ,,"ГР.МЪГЛИЖ, МЪГЛИЖ, СТАРА ЗАГОРА",2015-12-17,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Варна","Неустановена принадлежност", НЕДЕЛЧО,КРУМОВ,БЕРОНОВ,,"СЛ НОВА ЗАГОРА ГР.НОВА ЗАГОРА",2007-06-21,"Конституционен съд","Неустановена принадлежност", НЕДЕЛЧО,КРУМОВ,БЕРОНОВ,,"ГР.НОВА ЗАГОРА, НОВА ЗАГОРА, СЛИВЕН",2007-09-04,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", НЕДЕЛЧО,КРЪСТЕВ,НЕДЕЛЧЕВ,,"С.ВИШОВГРАД, ПАВЛИКЕНИ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-01-16,"Министерство на правосъдието","Неустановена принадлежност", НЕДЕЛЧО,КРЪСТИЛЕВ,КРЪСТИЛЕВ,1939-07-21,"С.АЙДЕМИР, СИЛИСТРА, СИЛИСТРА",2011-10-25,"Изпълнителна агенция ""Главна инспекция по труда""","Решение № 275 от 25.10.2011 г. - Изпълнителна агенция ""Главна инспекция по труда""","Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IА-11601." НЕДЕЛЧО,КУЗМАНОВ,НЕДЕЛЧЕВ,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2014-12-09,"Висше транспортно училище ""Тодор Каблешков""-София","Неустановена принадлежност", НЕДЕЛЧО,ЛАЗАРОВ,СТОЙЧЕВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2010-06-16,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", НЕДЕЛЧО,ЛУКОВ,КРЪСТЕВ,,"ГР.ПАНАГЮРИЩЕ, ПАНАГЮРИЩЕ, ПАЗАРДЖИК",2015-05-12,"Община Панагюрище","Неустановена принадлежност", НЕДЕЛЧО,МИЛОШЕВ,ПОПОВ,,"ГР.ВЕЛИНГРАД, ВЕЛИНГРАД, ПАЗАРДЖИК",2010-10-13,"Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството","Неустановена принадлежност", НЕДЕЛЧО,МИТЕВ,ГЕОРГИЕВ,,"С.ОРЯХОВИЦА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2014-04-24,"Тракийски университет – гр. Стара Загора","Неустановена принадлежност", НЕДЕЛЧО,МИТЕВ,ЛАТЕВ,,"С.ЧЕРНОГОРОВО, ДИМИТРОВГРАД, ХАСКОВО",2011-06-16,"Висша атестационна комисия","Неустановена принадлежност", НЕДЕЛЧО,МИХАЙЛОВ,ДИМОВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2013-04-03,"Община Варна","Неустановена принадлежност", НЕДЕЛЧО,МИХАЙЛОВ,ДИМОВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", НЕДЕЛЧО,МИХАЛЕВ,ДОЙЧЕВ,,"С.РУДНИК, ДОЛНИ ЧИФЛИК, ВАРНА",2015-12-17,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Варна","Неустановена принадлежност", НЕДЕЛЧО,НЕНОВ,НЕДЕЛЧЕВ,,"С.ТОПЧИИ, РАЗГРАД, РАЗГРАД",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", НЕДЕЛЧО,НИКОЛАЕВ,НЕДЕЛЧЕВ,,"С.ГОЛЯМ ИЗВОР, САМУИЛ, РАЗГРАД",2012-09-26,"Висше транспортно училище ""Тодор Каблешков""","Неустановена принадлежност", НЕДЕЛЧО,НИКОЛАЕВ,НЕДЕЛЧЕВ,,"С.ГОЛЯМ ИЗВОР, САМУИЛ, РАЗГРАД",2014-06-25,"Технически университет - София","Неустановена принадлежност", НЕДЕЛЧО,НИКОЛОВ,БЕКРИЕВ,,"ГР.СМОЛЯН, СМОЛЯН, СМОЛЯН",2013-06-26,"Сосиете Женерал Експресбанк АД","Неустановена принадлежност", НЕДЕЛЧО,НИКОЛОВ,ВЕЛЕВ,,"ГР.РАЗГРАД, РАЗГРАД, РАЗГРАД",2015-06-23,"Приватизирани предприятия - Разград","Неустановена принадлежност", НЕДЕЛЧО,НИКОЛОВ,ГЕРГЕЛЧЕВ,1939-06-19,"ГР.МОМЧИЛГРАД, МОМЧИЛГРАД, КЪРДЖАЛИ",2014-01-08,"Лечебни заведения","Решение № 2-282 от 08.01.2014 г. - лечебните заведения","Рег. дневник; картон обр. 4; протокол № 56/ 1985 г. за унищожаване лично дело IА-20969." НЕДЕЛЧО,НИКОЛОВ,МИЛЕВ,,"ГР.ЧИРПАН, ЧИРПАН, СТАРА ЗАГОРА",2011-06-16,"Висша атестационна комисия","Неустановена принадлежност", НЕДЕЛЧО,НИКОЛОВ,МИЛЕВ,,"ГР.ЧИРПАН, ЧИРПАН, СТАРА ЗАГОРА",2014-09-24,"Национална академия за театрално и филмово изкуство Кръстьо Сарафов","Неустановена принадлежност", НЕДЕЛЧО,ПАВЛОВ,КИЧУКОВ,,"С.ГРАДИНА, ПЪРВОМАЙ, ПЛОВДИВ",2013-06-05,"УниКредит Булбанк АД","Неустановена принадлежност", НЕДЕЛЧО,ПАНДЕВ,НЕДЕЛЧЕВ,,"ГР.КАБЛЕШКОВО, ПОМОРИЕ, БУРГАС",2013-01-23,"Община Бургас","Неустановена принадлежност", НЕДЕЛЧО,ПАНТАЛЕЕВ,НИКОЛЧЕВ,,"С.ВЪБЕЛ, НИКОПОЛ, ПЛЕВЕН",2015-07-22,"Община Никопол","Неустановена принадлежност", НЕДЕЛЧО,ПЕТКОВ,ВАСИЛЕВ,,"ГР.ТЕРВЕЛ, ТЕРВЕЛ, ДОБРИЧ",2009-10-14,"Национален осигурителен институт","Неустановена принадлежност", НЕДЕЛЧО,ПЕТКОВ,КРИВИРАДЕВ,,"ГР.УГЪРЧИН, УГЪРЧИН, ЛОВЕЧ",2015-02-18,"Община Угърчин","Неустановена принадлежност", НЕДЕЛЧО,ПЕТРОВ,ГУЛЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-02-15,"Агенция ""Митници""","Неустановена принадлежност", НЕДЕЛЧО,ПЕТРОВ,НЕДЕЛЧЕВ,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", НЕДЕЛЧО,ПЕТРОВ,НЕДЕЛЧЕВ,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2012-06-27,"Шуменски университет ""Константин Преславски""","Неустановена принадлежност", НЕДЕЛЧО,ПЕТРОВ,НЕДЕЛЧЕВ,,"С.БЕЛОГРАДЕЦ, ВЕТРИНО, ВАРНА",2015-04-01,"Приватизирани предприятия - Варна","Неустановена принадлежност", НЕДЕЛЧО,ПЕТРОВ,СТЕФАНОВ,,"ГР.ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО, ГЕНЕРАЛ-ТОШЕВО, ДОБРИЧ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", НЕДЕЛЧО,ПЕТРОВ,ТОДОРОВ,1952-11-02,"С.БОРИЛОВЕЦ, БОЙНИЦА, ВИДИН",2013-07-31,"Община Бойница","Решение № 2-220 от 31.07.2013 г. - община Бойница","

Документи от ръководилите го щатни служители; картони - обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; рег. дневник; рег. бланка; лично дело І А 1142 /Вд/ - МФ; работно дело І Р – 424 /Вд/ унищожено с протокол №13/1990 г.

" НЕДЕЛЧО,ПЕТРОВ,ТОДОРОВ,1952-11-02,"С.БОРИЛОВЕЦ, БОЙНИЦА, ВИДИН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Решение № 2-566 от 16.10.2015 г. - Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Документи от ръководилите го щатни служители; картони - обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; рег. дневник; рег. бланка; лично дело І А 1142 /Вд/ - МФ; работно дело І Р – 424 /Вд/ унищожено с протокол №13/1990 г.; доклад на МВР RB202009-001-05/01 – 08 – І – 1880/22.10.2007 г." НЕДЕЛЧО,ПЕТРОВ,ТОДОРОВ,1952-11-02,"С.БОРИЛОВЕЦ, БОЙНИЦА, ВИДИН",2016-01-06,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Видин","Решение № 2-591 от 06.01.2016 г. - кандидати за общински съветници – област Видин","Документи от ръководилите го щатни служители; картони - обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; рег. дневник; рег. бланка; лично дело І А 1142 /Вд/ - МФ; работно дело І Р – 424 /Вд/ унищожено с протокол №13/1990 г.; доклад на МВР RB202009-001-05/01 – 08 – І – 1880/22.10.2007 г." НЕДЕЛЧО,ПЕТРОВ,ТОПЧЕЛИЙСКИ,,"С.ЙОНКОВО, ИСПЕРИХ, РАЗГРАД",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност", НЕДЕЛЧО,ПРОШКОВ,ЯНАКИЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-06-10,"Държавна агенция за младежта и спорта","Неустановена принадлежност", НЕДЕЛЧО,ПРОШКОВ,ЯНАКИЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-04-28,"Министерство на физическото възпитание и спорта","Неустановена принадлежност", НЕДЕЛЧО,ПРОШКОВ,ЯНАКИЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-01-28,"Търговска и спестовна банка","Неустановена принадлежност", НЕДЕЛЧО,ПРОШКОВ,ЯНАКИЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-06-29,"Организатор на хазартни игри","Неустановена принадлежност", НЕДЕЛЧО,РАДЕВ,КРЪСТЕВ,,"С.ГОЛИЦА, ДОЛНИ ЧИФЛИК, ВАРНА",2013-05-21,"Община Долни чифлик","Неустановена принадлежност", НЕДЕЛЧО,РАДЕВ,ТОТЕВ,,"ГР.ЧИРПАН, ЧИРПАН, СТАРА ЗАГОРА",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност", НЕДЕЛЧО,РАЧЕВ,РАЧЕВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2010-06-16,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", НЕДЕЛЧО,РУСЕВ,НЕДЕЛЧЕВ,,"ГР.КАРНОБАТ, КАРНОБАТ, БУРГАС",2010-06-16,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", НЕДЕЛЧО,РУСЕВ,НЕДЕЛЧЕВ,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", НЕДЕЛЧО,РУСЕВ,НЕДЕЛЧЕВ,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", НЕДЕЛЧО,СЛАВОВ,НЕДЯЛКОВ,,"С.ОРИЗАРЕ, НЕСЕБЪР, БУРГАС",2013-02-13,"Община Несебър","Неустановена принадлежност", НЕДЕЛЧО,СЛАВОВ,НЕДЯЛКОВ,,"С.ОРИЗАРЕ, НЕСЕБЪР, БУРГАС",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", НЕДЕЛЧО,СТАЙКОВ,НЕДЕЛЧЕВ,,"ГР.КАЗАНЛЪК, КАЗАНЛЪК, СТАРА ЗАГОРА",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", НЕДЕЛЧО,СТАЙКОВ,НЕДЕЛЧЕВ,,"ГР.КАЗАНЛЪК, КАЗАНЛЪК, СТАРА ЗАГОРА",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", НЕДЕЛЧО,СТАЙКОВ,СТАЙКОВ,,"ГР.ПОМОРИЕ, ПОМОРИЕ, БУРГАС",2013-02-20,"Община Поморие","Неустановена принадлежност", НЕДЕЛЧО,СТАЙКОВ,СТАЙКОВ,,"ГР.ПОМОРИЕ, ПОМОРИЕ, БУРГАС",2015-12-01,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Неустановена принадлежност", НЕДЕЛЧО,СТАНЧЕВ,НЕДЕЛЧЕВ,1944-08-29,"С.ОСЕНЕЦ, РАЗГРАД, РАЗГРАД",2010-06-16,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 143 от 16.06.2010 г. - Министерство на вътрешните работи","Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 3563/ 29.10.1990 г. за унищожаване с протокол рег. № 00206/ 1990 г. материалите на аг. ""Соколов""." НЕДЕЛЧО,СТЕФАНОВ,АНГЕЛОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-04-03,"Община Варна","Неустановена принадлежност", НЕДЕЛЧО,СТЕФАНОВ,ДИНЕВ,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност", НЕДЕЛЧО,СТЕФАНОВ,СТЕФАНОВ,,"С.ГРЪНЧАРОВО, ДУЛОВО, СИЛИСТРА",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", НЕДЕЛЧО,СТОИМЕНОВ,ГУГОВ,,"С.ЧАВДАР, ЧАВДАР, СОФИЙСКА",2010-06-16,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", НЕДЕЛЧО,СТОЙЧЕВ,ИВАНОВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2012-06-14,"Технически университет Варна","Неустановена принадлежност", НЕДЕЛЧО,СТОЙЧЕВ,НЕДЕЛЧЕВ,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", НЕДЕЛЧО,СТОЯНОВ,ШЕЙРЕТОВ,,"ГР.ПАВЛИКЕНИ, ПАВЛИКЕНИ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-07-16,"Община Плевен","Неустановена принадлежност", НЕДЕЛЧО,ТОДОРОВ,МЕРСИНКОВ,,"С.ЛЮЛЯКОВО, РУЕН, БУРГАС",2011-06-16,"Висша атестационна комисия","Неустановена принадлежност", НЕДЕЛЧО,ТОДОРОВ,НОЕВ,,"ГР.ТУТРАКАН, ТУТРАКАН, СИЛИСТРА",2015-07-22,"Приватизирани предприятия - Русе","Неустановена принадлежност", НЕДЕЛЧО,ХРИСТЕВ,ЛАЗАРОВ,,"С.КУРТОВО, КАРЛОВО, ПЛОВДИВ",2015-09-09,"Община Карлово","Неустановена принадлежност", НЕДЕЛЧО,ХРИСТЕВ,ХИТРИЛОВ,,"С.ЧОБА, БРЕЗОВО, ПЛОВДИВ",2015-08-11,"Община Брезово","Неустановена принадлежност", НЕДЕЛЧО,ХРИСТОВ,НЕДЯЛКОВ,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2015-08-04,"Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Неустановена принадлежност", НЕДЕЛЧО,ХРИСТОВ,ТРУХЧЕВ,1949-11-08,"С.ВРЕСОВО, РУЕН, БУРГАС",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1" НЕДЕЛЧО,ХРИСТОВ,ТРУХЧЕВ,1949-11-08,"С.ВРЕСОВО, РУЕН, БУРГАС",2013-03-06,"Община Руен","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1" НЕДЕЛЧО,ХРИСТОВ,ХАРАЛАМБОВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2012-12-12,"Община Айтос","Неустановена принадлежност", НЕДЕЛЧО,ХРИСТОВ,ЯНКОВ,,"ГР.ХАРМАНЛИ, ХАРМАНЛИ, ХАСКОВО",2011-01-26,"Министерство на отбраната","Неустановена принадлежност", НЕДЕЛЧО,ЯНЕВ,ИВАНОВ,,"С.ГОЛИЦА, ДОЛНИ ЧИФЛИК, ВАРНА",2013-05-15,"Община Вълчи дол","Неустановена принадлежност", НЕДЕЛЧО,ЯНЧЕВ,СТОЙЧЕВ,,"ГР.ДЪЛГОПОЛ, ДЪЛГОПОЛ, ВАРНА",2011-09-20,"Министерство на културата","Неустановена принадлежност", НЕДЕЛЬО,ГЕОРГИЕВ,ВЛАСАКОВ,,"С.ПОИБРЕНЕ, ПАНАГЮРИЩЕ, ПАЗАРДЖИК",2015-05-12,"Община Панагюрище","Неустановена принадлежност", НЕДЕЛЯ,АТАНАСОВА,ЩОНОВА-МАРИНОВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", НЕДЕЛЯ,ГЕОРГИЕВА,УЗУНОВА,,"С.ВИЧОВО, ГЕНЕРАЛ-ТОШЕВО, ДОБРИЧ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", НЕДЕЛЯ,ГЕОРГИЕВА,ХРИСТОВА,,"С.ЧЕПИНЦИ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-01-14,"Приватизирани предприятия - София","Неустановена принадлежност", НЕДЕЛЯ,ИВАНОВА,КИТАЕВА,,"ГР.ТЕРВЕЛ, ТЕРВЕЛ, ДОБРИЧ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", НЕДЕЛЯ,КРЪСТЕВА,КЕРЧЕВА,,"С.ЛЮБЛЕН, ОПАКА, ТЪРГОВИЩЕ",2015-06-29,"Организатор на хазартни игри","Неустановена принадлежност", НЕДЕЛЯ,СТОЯНОВА,ДОБРЕВА,,"С.ВЪРШИЛО, СОЗОПОЛ, БУРГАС",2013-02-13,"Община Созопол","Неустановена принадлежност", НЕДЕЛЯ,СТОЯНОВА,ТОДОРОВА,,"С.КРАНОВО, КАЙНАРДЖА, СИЛИСТРА",2014-03-12,"Община Крушари","Неустановена принадлежност", НЕДЖААТИ,САЛИ,ОСМАН,,"ГР.АЙТОС, АЙТОС, БУРГАС",2015-12-01,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Неустановена принадлежност", НЕДЖАТ,АХМЕД,КЕХАЙОВ,,"ГР.ВЕЛИНГРАД, ВЕЛИНГРАД, ПАЗАРДЖИК",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", НЕДЖАТ,АХМЕД,КЕХАЙОВ,,"ГР.ВЕЛИНГРАД, ВЕЛИНГРАД, ПАЗАРДЖИК",2015-04-21,"Община Велинград","Неустановена принадлежност", НЕДЖАТ,АХМЕД,ХАЛИЛ,,"С.ЧОРБАДЖИЙСКО, КИРКОВО, КЪРДЖАЛИ",2014-11-05,"Община Кирково","Неустановена принадлежност", НЕДЖАТ,АХМЕД,ХАСАН,,"С.ЧОРБАДЖИЙСКО, КИРКОВО, КЪРДЖАЛИ",2014-11-05,"Община Кирково","Неустановена принадлежност", НЕДЖАТ,ДЖЕМИЛ,ИМАМ,,"С.ЧОРБАДЖИЙСКО, КИРКОВО, КЪРДЖАЛИ",2014-11-05,"Община Кирково","Неустановена принадлежност", НЕДЖАТ,МЕХМЕД,МЕХМЕД,,"С.АУСТА, МОМЧИЛГРАД, КЪРДЖАЛИ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", НЕДЖАТ,МЕХМЕД,ХАСАН,,"С.ФОТИНОВО, КИРКОВО, КЪРДЖАЛИ",2014-11-05,"Община Кирково","Неустановена принадлежност", НЕДЖАТ,МЕХМЕДОВ,МЕЙЗИНЕВ,,"С.КРИБУЛ, САТОВЧА, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", НЕДЖАТ,МЮМЮН,ОСМАН,,"ГР.МОМЧИЛГРАД, МОМЧИЛГРАД, КЪРДЖАЛИ",2014-10-22,"Община Момчилград","Неустановена принадлежност", НЕДЖАТ,ХАСАН,МУСТАФА,1952-01-03,"С.ГРИВЯК, КИРКОВО, КЪРДЖАЛИ",2014-11-05,"Община Кирково","Решение № 2-422 от 05.11.2014 г. - община Кирково","

Картони - обр. 4 – 9 бр. и обр. 6; рег. дневник; писмо вх. № 760/ 01.10.1990 г. за унищожаване делата на СС ""Радко""; протокол рег. № С 89/ 29.01.1990 г. за унищожаване материалите на с.с. ""Радко""

" НЕДЖАТИ,АЛИ,АЛИ,,"С.ИВАНОВО, ВЪРБИЦА, ШУМЕН",2012-01-17,"Мюсюлманско изповедание","Неустановена принадлежност", НЕДЖАТИ,АМДИ,ОСМАН,,"С.АНГЕЛАРИЙ, ТЕРВЕЛ, ДОБРИЧ",2014-03-12,"Община Тервел","Неустановена принадлежност", НЕДЖАТИ,АХМЕДОВ,ШЕНГОВ,,"С.ДЕБРЕН, ГЪРМЕН, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", НЕДЖАТИ,ДЖЕЛИЛ,СЮЛЕЙМАН,,"С.ИВАН ШИШМАНОВО, ЗАВЕТ, РАЗГРАД",2015-11-05,"Община Завет","Неустановена принадлежност", НЕДЖАТИ,ИБРАИМОВ,РАКИЩАНЛИЕВ,,"С.БЛАТСКА, ХАДЖИДИМОВО, БЛАГОЕВГРАД",2011-05-27,"Община Хаджидимово","Неустановена принадлежност", НЕДЖАТИ,МУСТАФА,ИСАКОВ,1959-04-18,"С.ЯСЕНОВЕЦ, РАЗГРАД, РАЗГРАД",2015-06-23,"Приватизирани предприятия - Разград","Решение № 2-526 от 23.06.2015 г. - Приватизирани предприятия - Разград","

Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; протокол рег. № 1124/ 13.06.1990 г. за унищожаване работното дело на аг. ""Мартин"".

" НЕДЖАТИ,МУСТАФА,ИСАКОВ,1959-04-18,"С.ЯСЕНОВЕЦ, РАЗГРАД, РАЗГРАД",2015-11-17,"Община Разград","Решение № 2-578 от 17.11.2015 г. - община Разград","Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; протокол рег. № 1124/ 13.06.1990 г. за унищожаване работното дело на аг. ""Мартин""." НЕДЖАТИ,ЯКУБОВ,АЛИЕВ,1950-03-02,"С.БЕЗМЕР, ТЕРВЕЛ, ДОБРИЧ",2011-08-09,"Агенция Пътна инфраструктура","Решение № 249 от 09.08.2011 г. - Агенция ""Пътна инфраструктура""","Документи от ръководилите го щатни сътрудници; рег. бланка; рег. дневник; картони - обр. 4 – 9 бр; лично дело ІА-239 (Дч) МФ" НЕДЖАТИ,ЯКУБОВ,АЛИЕВ,1950-03-02,"С.БЕЗМЕР, ТЕРВЕЛ, ДОБРИЧ",2014-02-19,"Община Добрич","Решение № 2-310 от 19.02.2014 г. - община Добрич","Документи от ръководилите го щатни сътрудници; рег. бланка; рег. дневник; картони - обр. 4 – 9 бр; лично дело ІА-239 (Дч) МФ; протокол рег. № 389/ 14.02.1990 г. с предложение за унищожаване личното (налично) и работното дело на ""Аян""" НЕДЖАТИ,ЯКУБОВ,АЛИЕВ,1950-03-02,"С.БЕЗМЕР, ТЕРВЕЛ, ДОБРИЧ",2014-02-19,"Община Добричка","Решение № 2-311 от 19.02.2014 г. - община Добричка","

Документи от ръководилите го щатни сътрудници; рег. бланка; рег. дневник; картони - обр. 4 – 9 бр; лично дело ІА-239 (Дч) МФ; протокол рег. № 389/ 14.02.1990 г. с предложение за унищожаване личното (налично) и работното дело на ""Аян""

" НЕДЖАТИН,АЛИЕВ,САЛИЕВ,,"ГР.ЗЛАТАРИЦА, ЗЛАТАРИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-07-17,"Община Златарица","Неустановена принадлежност", НЕДЖАТИН,АПТИКАДИР,МЕХМЕД,1964-01-26,"С.ЛАЛЕ, МОМЧИЛГРАД, КЪРДЖАЛИ",2013-11-20,"Средни училища","Решение № 2-259 от 20.11.2013 г. - училища по Закона за народната просвета","Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-1801 (Кж) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 - 7 бр. и обр. 6; протокол рег. № КА 12/ 20.03.1990 г. с предложение за унищожаване лично дело IА-1801 (Кж) (налично); протокол рег. № КА 15/ 26.03.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело IР- 1481 (Кж)." НЕДЖАТИН,ДУРМУШАЛИ,ХАЛИЛ,,"С.БРЕЗЕН, АРДИНО, КЪРДЖАЛИ",2014-10-29,"Община Ардино","Неустановена принадлежност", НЕДЖАТИН,МАХМУД,ХАСАН,,"С.ДОЛИЩЕ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2014-11-26,"Община Кърджали","Неустановена принадлежност", НЕДЖАТИН,МЕХМЕД,САЛИМ,1957-08-07,"С.ЖИТНИЦА, ЧЕРНООЧЕНЕ, КЪРДЖАЛИ",2014-03-19,"Община Черноочене","Решение № 2-329 от 19.03.2014 г. - община Черноочене","

Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, собственоръчно написани агентурни сведения, разходен документ, отчетен от ръководил го щатен служител, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-26674 и в работно дело IР-11969; рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр. и обр. 6.

" НЕДЖАТИН,МЕХМЕДОВ,МУСТАФОВ,,"С.ВЕРЕНЦИ, ОМУРТАГ, ТЪРГОВИЩЕ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", НЕДЖАТИН,МЕХМЕДОВ,РЕДЖЕБОВ,,"ГР.ПОПОВО, ПОПОВО, ТЪРГОВИЩЕ",2014-10-01,"частични местни избори - 12.10.2014 г.","Неустановена принадлежност", НЕДЖАТИН,МУСТАФА,ФЕЙЗУЛА,,"ГР.ПЕЩЕРА, ПЕЩЕРА, ПАЗАРДЖИК",2015-05-12,"Община Пещера","Неустановена принадлежност", НЕДЖАТИН,МУСТАФА,ЧАУШ,,"С.БАТА, ПОМОРИЕ, БУРГАС",2013-02-20,"Община Поморие","Неустановена принадлежност", НЕДЖАТИН,МЮМЮН,РЮСТЕМ,,"С.МЛЕЧИНО, АРДИНО, КЪРДЖАЛИ",2014-10-29,"Община Ардино","Неустановена принадлежност", НЕДЖАТИН,ОСМАН,ТАХИР,,"ГР.КРУМОВГРАД, КРУМОВГРАД, КЪРДЖАЛИ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", НЕДЖАТИН,САБРИ,РАСИМ,,"С.БЯЛ ИЗВОР, АРДИНО, КЪРДЖАЛИ",2014-10-29,"Община Ардино","Неустановена принадлежност", НЕДЖАТИН,САЛИМОВ,АЗИСОВ,,"С.БЯЛА, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", НЕДЖЕМИ,ФАИКОВ,ТАИРОВ,,"С.БОГОЛИН, САТОВЧА, БЛАГОЕВГРАД",2011-05-12,"Община Сатовча","Неустановена принадлежност", НЕДЖЕМИ,ФАИКОВ,ТАИРОВ,,"С.БОГОЛИН, САТОВЧА, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", НЕДЖИБ,БЕЙСИМ,ЮСЕИН,,"С.ДРАГАНОВО, ЧЕРНООЧЕНЕ, КЪРДЖАЛИ",2014-03-19,"Община Черноочене","Неустановена принадлежност", НЕДЖИБ,ГЮЛЮСТАН,ХАЛИЛ,,"С.АУСТА, МОМЧИЛГРАД, КЪРДЖАЛИ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", НЕДЖИБ,ДЖЕЛИЛОВ,НЕДЖИБОВ,,"С.ЛОПУШНА, ДЪЛГОПОЛ, ВАРНА",2013-05-15,"Община Дългопол","Неустановена принадлежност", НЕДЖИБ,ХАККЪ,САДУЛА,,"С.АУСТА, МОМЧИЛГРАД, КЪРДЖАЛИ",2014-10-22,"Община Момчилград","Неустановена принадлежност", НЕДЖИБ,ХАЛИЛ,УЗУН,1949-06-13,"С.СРЕДНА МАХАЛА, РУЕН, БУРГАС",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Решение № 2-566 от 16.10.2015 г. - Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","

Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-1181 (Бс); рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр.

" НЕДЖИБ,ХАЛИЛ,УЗУН,1949-06-13,"С.СРЕДНА МАХАЛА, РУЕН, БУРГАС",2015-12-01,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Решение № 2-584 от 01.12.2015 г. - кандидати за общински съветници – област Бургас","Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-1181 (Бс); рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр." НЕДЖИБЕ,АЛИ,ДУРЛЬОВА,,"С.ПОБИТ КАМЪК, ВЕЛИНГРАД, ПАЗАРДЖИК",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", НЕДЖИБЕ,ИСМАИЛ,ХАЛИЛ,,"С.ТРЪНАК, РУЕН, БУРГАС",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", НЕДЖИБЕ,МЮМЮН,ХАДЖИОСМАН,,"С.НЕОФИТ БОЗВЕЛИЕВО, МОМЧИЛГРАД, КЪРДЖАЛИ",2014-10-22,"Община Момчилград","Неустановена принадлежност", НЕДЖИБЕ,ЮСУФ,ШАБАН,,"С.БЕЛИ ВИР, ЧЕРНООЧЕНЕ, КЪРДЖАЛИ",2014-03-19,"Община Черноочене","Неустановена принадлежност", НЕДЖИМИ,ИБРАИМ,КИЧУК,,"С.ВЪЛКОСЕЛ, САТОВЧА, БЛАГОЕВГРАД",2011-05-12,"Община Сатовча","Неустановена принадлежност", НЕДЖИМИ,ИБРАИМ,КИЧУК,,"С.ВЪЛКОСЕЛ, САТОВЧА, БЛАГОЕВГРАД",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", НЕДЖИМИ,РЕДЖЕПОВ,БАЙРАКТАРОВ,1938-04-11,"ГР.СЪРНИЦА, ВЕЛИНГРАД, ПАЗАРДЖИК",2015-04-21,"Община Велинград","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1" НЕДЖИП,АБАЗОВ,ХАДЖИЕВ,1927-07-12,"ГР.ДОСПАТ, ДОСПАТ, СМОЛЯН",2013-12-04,"Мюсюлманско изповедание","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1" НЕДЖИП,ЛЮТВИ,БЛИЗНАК,,"С.ДЪБНИЦА, ГЪРМЕН, БЛАГОЕВГРАД",2011-04-05,"Община Гърмен","Неустановена принадлежност", НЕДЖИП,ЛЮТВИ,БЛИЗНАК,,"С.ДЪБНИЦА, ГЪРМЕН, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", НЕДЖИП,МУСТАФА,МЪСЪРЛИ,,"С.ДЪБНИЦА, ГЪРМЕН, БЛАГОЕВГРАД",2011-04-05,"Община Гърмен","Неустановена принадлежност", НЕДЖМЕДИН,АЛИ,МУСТАФА,,"С.ТЕЛЕРИГ, КРУШАРИ, ДОБРИЧ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", НЕДЖМЕДИН,АЛИ,МУСТАФА,,"С.ТЕЛЕРИГ, КРУШАРИ, ДОБРИЧ",2016-01-19,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Добрич","Неустановена принадлежност", НЕДЖМЕДИН,ДАИЛ,САЛИ,,"С.КОРИТЕН, КРУШАРИ, ДОБРИЧ",2014-03-12,"Община Крушари","Неустановена принадлежност", НЕДЖМЕДИН,ХАСАН,АДЕМ,1962-06-15,"С.ВЪЛНАРИ, НИКОЛА КОЗЛЕВО, ШУМЕН",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Решение № 2-172 от 26.04.2013 г. - лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-29 (Шн) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 - 5 бр. и обр. 6; протокол рег. № С КА 44/ 28.03.1990 г. за унищожаване на работно дело IР-35 (Шн)." НЕДЖМЕДИН,ШУКРЮ,ОСМАНОВ,,"С.ТЕЛЕРИГ, КРУШАРИ, ДОБРИЧ",2014-03-12,"Община Крушари","Неустановена принадлежност", НЕДЖМИ,АХМЕД,МЮМЮНХОДЖОВ,1959-10-14,"С.АХРЯНСКО, АРДИНО, КЪРДЖАЛИ",2014-10-29,"Община Ардино","Решение № 2-419 от 29.10.2014 г. - община Ардино","

Документи от ръководил го щатен служител, съдържащи се в работно дело IР-2029 (Кж); рег. дневник; картони – обр. 4 – 7 бр.

" НЕДЖМИ,БАЙРЯМ,УРУЧ,,"С.КОРНИЦА, ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, БЛАГОЕВГРАД",2011-06-23,"Община Гоце Делчев","Неустановена принадлежност", НЕДЖМИ,БАЙРЯМ,УРУЧ,,"С.КОРНИЦА, ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", НЕДЖМИ,БАЙРЯМ,УРУЧ,,"С.КОРНИЦА, ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", НЕДЖМИ,ИБРЯМ,ХАЛИЛ,,"С.КЛИМЕНТ, КАОЛИНОВО, ШУМЕН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", НЕДЖМИ,МУСА,МЮМЮН,,"С.РОГОЗЧЕ, ДЖЕБЕЛ, КЪРДЖАЛИ",2014-10-22,"Община Джебел","Неустановена принадлежност", НЕДЖМИ,МУСА,МЮМЮН,,"С.РОГОЗЧЕ, ДЖЕБЕЛ, КЪРДЖАЛИ",2016-01-25,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Кърджали","Неустановена принадлежност", НЕДЖМИ,НИЯЗИ,АЛИ,,"С.УСТРЕН, ДЖЕБЕЛ, КЪРДЖАЛИ",2007-04-24,"Европейски парламент","Неустановена принадлежност", НЕДЖМИ,НИЯЗИ,АЛИ,,"С.УСТРЕН, ДЖЕБЕЛ, КЪРДЖАЛИ",2009-05-21,"Европейски парламент","Неустановена принадлежност", НЕДЖМИ,НИЯЗИ,АЛИ,,"С.УСТРЕН, ДЖЕБЕЛ, КЪРДЖАЛИ",2008-02-12,Министерства,"Неустановена принадлежност", НЕДЖМИ,НИЯЗИ,АЛИ,,"С.УСТРЕН, ДЖЕБЕЛ, КЪРДЖАЛИ",2007-09-04,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", НЕДЖМИ,НИЯЗИ,АЛИ,,"С.УСТРЕН, ДЖЕБЕЛ, КЪРДЖАЛИ",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", НЕДЖМИ,НИЯЗИ,АЛИ,,"С.УСТРЕН, ДЖЕБЕЛ, КЪРДЖАЛИ",2009-11-18,"Агенция за приватизация","Неустановена принадлежност", НЕДЖМИ,НИЯЗИ,АЛИ,,"С.УСТРЕН, ДЖЕБЕЛ, КЪРДЖАЛИ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", НЕДЖМИ,НИЯЗИ,АЛИ,,"С.УСТРЕН, ДЖЕБЕЛ, КЪРДЖАЛИ",2014-01-08,"Министерски съвет - Кабинет Орешарски","Неустановена принадлежност", НЕДЖМИ,НИЯЗИ,АЛИ,,"С.УСТРЕН, ДЖЕБЕЛ, КЪРДЖАЛИ",2014-01-08,"Министерски съвет - избран на 29.05.2013 г.","Неустановена принадлежност", НЕДЖМИ,НИЯЗИ,АЛИ,,"С.УСТРЕН, ДЖЕБЕЛ, КЪРДЖАЛИ",2014-05-09,"Избори за Европейски парламент 2014 г.","Неустановена принадлежност", НЕДЖМИ,НИЯЗИ,АЛИ,,"С.УСТРЕН, ДЖЕБЕЛ, КЪРДЖАЛИ",2014-10-22,"Община Джебел","Неустановена принадлежност", НЕДЖМИ,НИЯЗИ,ИНДЖЕ,,"С.НОВА МАХАЛА, БАТАК, ПАЗАРДЖИК",2015-04-16,"Община Батак","Неустановена принадлежност", НЕДЖМИ,ОСМАН,АХМЕД,,"С.ТИЧА, КОТЕЛ, СЛИВЕН",2014-06-25,"Областни управители","Неустановена принадлежност", НЕДЖМИ,ОСМАН,АХМЕД,,"С.ТИЧА, КОТЕЛ, СЛИВЕН",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", НЕДЖМИ,ОСМАН,АХМЕД,,"С.ТИЧА, КОТЕЛ, СЛИВЕН",2016-02-09,"Областни управи","Неустановена принадлежност", НЕДЖМИ,РАМИЗОВ,ДАРГУТЕВ,,"ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, БЛАГОЕВГРАД",2011-04-05,"Община Гърмен","Неустановена принадлежност", НЕДЖМИ,РАМИЗОВ,ДАРГУТЕВ,,"ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, БЛАГОЕВГРАД",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", НЕДЖМИ,САЛИ,ХЮСЕИН,,"С.ЗАФИРОВО, ГЛАВИНИЦА, СИЛИСТРА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", НЕДЖМИ,ЮСЕИНОВ,ЖРЕБИЧКАЛИЕВ,1937-10-15,"ГР.ПЕЩЕРА, ПЕЩЕРА, ПАЗАРДЖИК",2015-05-12,"Община Пещера","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1" НЕДЖМИДИН,ЕЮБ,САЛИМ,,"С.ТЕЛЕРИГ, КРУШАРИ, ДОБРИЧ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", НЕДЖМИДИН,НАЗИФ,АПТРАИМ,,"С.КАРАПЕЛИТ, ДОБРИЧКА, ДОБРИЧ",2014-02-19,"Община Добричка","Неустановена принадлежност", НЕДЖМИДИН,НАЗИФ,АПТРАИМ,,"С.КАРАПЕЛИТ, ДОБРИЧКА, ДОБРИЧ",2016-01-19,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Добрич","Неустановена принадлежност", НЕДЖМИЕ,МЮСЛЕДИНОВА,ХАСАНОВА,,"С.СНЯГОВО, ГЕНЕРАЛ-ТОШЕВО, ДОБРИЧ",2014-02-12,"Община Генерал Тошево","Неустановена принадлежност", НЕДЖМИЕ,МЮСЛЕДИНОВА,ХАСАНОВА,,"С.СНЯГОВО, ГЕНЕРАЛ-ТОШЕВО, ДОБРИЧ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", НЕДЖРИ,ШУКРИЕВ,ХЮСЕИНОВ,,"С.ЕЗЕРОВО, БЕЛОСЛАВ, ВАРНА",2013-04-10,"Община Белослав","Неустановена принадлежност", НЕДИ,ГЕОРГИЕВА,ФУТЕКОВА-БЕЛЧЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-09-24,"Длъжници към банка Биохим","Неустановена принадлежност", НЕДИ,ИВАНОВА,АБРАШЕВА,,"ГР.КАБЛЕШКОВО, ПОМОРИЕ, БУРГАС",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", НЕДИК,НИКОЛОВ,НЕДЕВ,,КОЛУМБИЯ,2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", НЕДИМ,АЛИЕВ,ТАЛАМАНОВ,,"С.ОСИКОВО, ГЪРМЕН, БЛАГОЕВГРАД",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", НЕДИМ,АЛИЕВ,ТАЛАМАНОВ,,"С.ОСИКОВО, ГЪРМЕН, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", НЕДИМ,АЛИЕВ,ТАЛАМАНОВ,,"С.ОСИКОВО, ГЪРМЕН, БЛАГОЕВГРАД",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", НЕДИМ,АХМЕД,РАФИ,,"С.ХЪРСОВО, НИКОЛА КОЗЛЕВО, ШУМЕН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", НЕДИМ,ИБРАХИМ,МЕХРЕМ,,"С.БУКОВО, ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, БЛАГОЕВГРАД",2011-06-23,"Община Гоце Делчев","Неустановена принадлежност", НЕДИМ,ИБРЯМОВ,МУСТАФОВ,,"С.ВЛАДИМИРОВЦИ, САМУИЛ, РАЗГРАД",2010-09-20,"Държавен фонд Земеделие","Неустановена принадлежност", НЕДИМ,ИБРЯМОВ,МУСТАФОВ,,"С.ВЛАДИМИРОВЦИ, САМУИЛ, РАЗГРАД",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", НЕДИМ,МЕХМЕД,МЮМЮН,,"ГР.МОМЧИЛГРАД, МОМЧИЛГРАД, КЪРДЖАЛИ",2014-10-22,"Община Джебел","Неустановена принадлежност", НЕДИМ,РУФАТ,ЧАУШ,,"С.ЗЕБИЛ, ГЛАВИНИЦА, СИЛИСТРА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", НЕДИМ,ХАЛИЛИБРЯМ,ИБРЯМ,,"ГР.ИСПЕРИХ, ИСПЕРИХ, РАЗГРАД",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", НЕДИМ,ХАЛИЛИБРЯМ,ИБРЯМ,,"ГР.ИСПЕРИХ, ИСПЕРИХ, РАЗГРАД",2015-11-05,"Община Исперих","Неустановена принадлежност", НЕДИМ,ХАСАН,МУСТАФА,,"ГР.ИСПЕРИХ, ИСПЕРИХ, РАЗГРАД",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", НЕДИМ,"ХАФЪЗ ИБРАХИМ",ГЕНДЖЕВ,1945-10-01,"ГР.ГЛОДЖЕВО, ВЕТОВО, РУСЕ",2012-01-17,"Мюсюлманско изповедание","Решение № 299 от 17.01.2012 г. - Мюсюлманско изповедание","Със заповед № 12778/ 30.08.1973 г. е назначен за разузнавач II степен; със заповед № 165/ 30.12.1977 г. е преназначен за инспектор IV степен.Привлечен за нещатен служител със заповед № 238/ 11.06.1984 г. и се води на отчет от генерал-майор Г. Силянов." НЕДИМ,"ХАФЪЗ ИБРАХИМ",ГЕНДЖЕВ,1945-10-01,"ГР.ГЛОДЖЕВО, ВЕТОВО, РУСЕ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Решение № 2-395 от 17.09.2014 г. - лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 43 Народно събрание","Със заповед № 12778/ 30.08.1973 г. е назначен за разузнавач II степен; със заповед № 165/ 30.12.1977 г. е преназначен за инспектор IV степен.Привлечен за нещатен служител със заповед № 238/ 11.06.1984 г. и се води на отчет от генерал-майор Г. Силянов." НЕДИМ,ШАКИРОВ,ХАСАНОВ,,"С.БИЛКА, РУЕН, БУРГАС",2013-03-06,"Община Руен","Неустановена принадлежност", НЕДИМЕ,АЗИЗ,ХЮСЕИН,,"С.ХИТРИНО, ХИТРИНО, ШУМЕН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", НЕДКА,АНАСТАСОВА,ТОТЕВА,,"С.РУДНИК, БУРГАС, БУРГАС",2013-06-11,"Община Велико Търново","Неустановена принадлежност", НЕДКА,АНГЕЛОВА,МАТЕВА,,"С.ПОРОИЩЕ, РАЗГРАД, РАЗГРАД",2015-11-17,"Община Разград","Неустановена принадлежност", НЕДКА,АНТОНОВА,ДИКОВА,,"ГР.ЛОМ, ЛОМ, МОНТАНА",2008-03-18,"КТ Подкрепа","Неустановена принадлежност", НЕДКА,АТАНАСОВА,ВИДЕВА,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", НЕДКА,АТАНАСОВА,ХАРАЛАМБОВА,,"ГР.КАРНОБАТ, КАРНОБАТ, БУРГАС",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", НЕДКА,АТАНАСОВА,ЩЕРЕВА,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2015-11-11,"Приватизирани предприятия - Пазарджик","Неустановена принадлежност", НЕДКА,ВАСИЛЕВА,ПАКУЛЕВА,,"С.ГРАДИНА, ПЪРВОМАЙ, ПЛОВДИВ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", НЕДКА,ВАСИЛЕВА,ПАКУЛЕВА,,"С.ГРАДИНА, ПЪРВОМАЙ, ПЛОВДИВ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", НЕДКА,ВЪЛКОВА,ДЖАНКОВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2015-08-11,"Община Брезово","Неустановена принадлежност", НЕДКА,ГАНЕВА,ХРИСТОВА,,"ГР.РУДОЗЕМ, РУДОЗЕМ, СМОЛЯН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", НЕДКА,ГАНЕВА,ХРИСТОВА,,"ГР.РУДОЗЕМ, РУДОЗЕМ, СМОЛЯН",2015-12-01,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Неустановена принадлежност", НЕДКА,ГАНЧЕВА,ИВАНОВА,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", НЕДКА,ГАНЧЕВА,МИТЕВА,,"ГР.ДОЛНИ ЧИФЛИК, ДОЛНИ ЧИФЛИК, ВАРНА",2015-12-17,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Варна","Неустановена принадлежност", НЕДКА,ГАНЧЕВА,ПОПОВА,,"ГР.ДРЯНОВО, ДРЯНОВО, ГАБРОВО",2015-07-16,"Община Плевен","Неустановена принадлежност", НЕДКА,ГЕНЧЕВА,ИЛИЕВА,,"С.ВИНОГРАД, СТРАЖИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2014-03-24,"Великотърновски университет Св. Св. Кирил и Методий","Неустановена принадлежност", НЕДКА,ГЕОРГИЕВА,АРИЗАНОВА,,"ГР.ПЕРУЩИЦА, ПЕРУЩИЦА, ПЛОВДИВ",2015-09-30,"Община Перущица","Неустановена принадлежност", НЕДКА,ГЕОРГИЕВА,ЙОВЧЕВА,,"С.ПЪСТРОВО, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", НЕДКА,ГЕОРГИЕВА,ПЕТРОВА,,"С.ЖЕГЛИЦА, ВИДИН, ВИДИН",2010-06-16,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", НЕДКА,ГЕОРГИЕВА,УЗУНОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-07-22,"Българска народна банка","Неустановена принадлежност", НЕДКА,ГЕОРГИЕВА,ЦВЕТКОВА,,"С.КРУШАРИ, КРУШАРИ, ДОБРИЧ",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", НЕДКА,ГЕОРГИЕВА,ЦВЕТКОВА,,"С.КРУШАРИ, КРУШАРИ, ДОБРИЧ",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност", НЕДКА,ДИМИТРОВА,ВЪЛКОВА,,"С.ВИДНО, КАВАРНА, ДОБРИЧ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", НЕДКА,ДИМИТРОВА,КОЛЕВА,,"С.ПАРТИЗАНИН, БРАТЯ ДАСКАЛОВИ, СТАРА ЗАГОРА",2012-07-25,"Конфедерация на независимите синдикати в България","Неустановена принадлежност", НЕДКА,ДИМИТРОВА,КОЛЕВА,,"С.ПАРТИЗАНИН, БРАТЯ ДАСКАЛОВИ, СТАРА ЗАГОРА",2015-01-14,"Приватизирани предприятия - София","Неустановена принадлежност", НЕДКА,ДИМИТРОВА,КОНДОВА,,"ГР.ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО, ГЕНЕРАЛ-ТОШЕВО, ДОБРИЧ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", НЕДКА,ДИМОВА,КОСТАДИНОВА,,"БС АЙТОС ГР. АЙТОС",2015-06-29,"Организатор на хазартни игри","Неустановена принадлежност", НЕДКА,ДИМОВА,ПОРТАРСКА,,"С.СТЕФАН КАРАДЖА, ВЪЛЧИ ДОЛ, ВАРНА",2011-10-05,"Администрация на Народното събрание","Неустановена принадлежност", НЕДКА,ДИМОВА,ТОПАЛОВА,,"ГР.СОПОТ, СОПОТ, ПЛОВДИВ",2015-02-11,"Община Троян","Неустановена принадлежност", НЕДКА,ДИМОВА,ТОПАЛОВА,,"ГР.СОПОТ, СОПОТ, ПЛОВДИВ",2016-02-04,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Ловеч","Неустановена принадлежност", НЕДКА,ДИНЕВА,КИРОВА,,"ГР.НОВА ЗАГОРА, НОВА ЗАГОРА, СЛИВЕН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", НЕДКА,ДОНЕВА,ИВАНОВА,,"ГР.КАРЛОВО, КАРЛОВО, ПЛОВДИВ",2015-09-09,"Община Карлово","Неустановена принадлежност", НЕДКА,ИВАНОВА,БИСТРЕВА,,"С.ПРАВОСЛАВ, БРАТЯ ДАСКАЛОВИ, СТАРА ЗАГОРА",2008-07-09,"Национален статистически институт","Неустановена принадлежност", НЕДКА,ИВАНОВА,ИЛИЕВА,,"С.КЪКРИНА, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2015-02-04,"Община Ловеч","Неустановена принадлежност", НЕДКА,ИВАНОВА,КЪНЕВА,,"С.СТОКИТЕ, СЕВЛИЕВО, ГАБРОВО",2012-07-04,"Конфедерация на независимите синдикати в България","Неустановена принадлежност", НЕДКА,ИВАНОВА,НИКОЛОВА,,"С.ЛОПУШНА, ДЪЛГОПОЛ, ВАРНА",2012-06-14,"Технически университет Варна","Неустановена принадлежност", НЕДКА,ИВАНОВА,ПЕНЧЕВА,,"ГР.ГАБРОВО, ГАБРОВО, ГАБРОВО",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", НЕДКА,ИВАНОВА,СОФИЯНСКА,,"С.ГАБАРЕ, БЯЛА СЛАТИНА, ВРАЦА",2013-10-15,"Община Борован","Неустановена принадлежност", НЕДКА,ИВАНОВА,СПАСОВА,,"ГР.СЕВЛИЕВО, СЕВЛИЕВО, ГАБРОВО",2013-07-03,"Длъжници към Стопанска банка","Неустановена принадлежност", НЕДКА,ЙОВЧЕВА,ВАСИЛЕВА,,"С.КАРДАМ, ГЕНЕРАЛ-ТОШЕВО, ДОБРИЧ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", НЕДКА,ЙОВЧЕВА,ВАСИЛЕВА,,"С.КАРДАМ, ГЕНЕРАЛ-ТОШЕВО, ДОБРИЧ",2016-01-19,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Добрич","Неустановена принадлежност", НЕДКА,КИРОВА,ВЪЛЧЕВА,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2009-07-22,"Българска народна банка","Неустановена принадлежност", НЕДКА,КОСТАДИНОВА,ПОПОВА,,"С.ГЕНЕРАЛ ИНЗОВО, ТУНДЖА, ЯМБОЛ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", НЕДКА,КРУМОВА,ПЕТРОВА,,"С.СТАРО ОРЯХОВО, ДОЛНИ ЧИФЛИК, ВАРНА",2013-05-21,"Община Долни чифлик","Неустановена принадлежност", НЕДКА,КРЪСТЕВА,ВАСИЛЕВА,,"С.ВЕЛЧЕВО, АПРИЛЦИ, ЛОВЕЧ",2015-01-29,"Община Априлци","Неустановена принадлежност", НЕДКА,КУЦАРОВА,ГОРАСТЕВА,,"С.ПИРНЕ, АЙТОС, БУРГАС",2013-01-09,"Община Карнобат","Неустановена принадлежност", НЕДКА,ЛАЗАРОВА,ГАРИБОВА,,"ГР.ПАНАГЮРИЩЕ, ПАНАГЮРИЩЕ, ПАЗАРДЖИК",2014-06-10,"Софийски университет Св. Климент Охридски","Неустановена принадлежност", НЕДКА,ЛАКОВА,ВЛЪЧКОВА,,"С.ДОБРЕВЦИ, ЯБЛАНИЦА, ЛОВЕЧ",2015-02-11,"Община Тетевен","Неустановена принадлежност", НЕДКА,ЛАЛЕВА,ПЪДЕВА,,"С.РУПКИТЕ, ЧИРПАН, СТАРА ЗАГОРА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", НЕДКА,ЛЕНКОВА,ДЖЕНЕВА-ПАСКАЛЕВА,,"ГР.КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", НЕДКА,МАРИНОВА,ДРЕХАРОВА,,"С.СУХОЗЕМ, КАЛОЯНОВО, ПЛОВДИВ",2010-09-29,"Регионални печатни издания","Неустановена принадлежност", НЕДКА,МАРИНОВА,СПАСОВА,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2014-05-27,"Българска академия на науките","Неустановена принадлежност", НЕДКА,МИЛЕВА,ТЕЛКИЯН,,"ГР.КАРНОБАТ, КАРНОБАТ, БУРГАС",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност", НЕДКА,МОЙСЕЕВА,СЪБЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-01-16,"Министерство на правосъдието","Неустановена принадлежност", НЕДКА,МОМЧЕВА,ИВАНОВА,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност", НЕДКА,МОМЧЕВА,ИВАНОВА,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2012-09-18,"Университет за национално и световно стопанство","Неустановена принадлежност", НЕДКА,НИКОЛАЕВА,СТЕФАНОВА,,"ГР.СЕВЛИЕВО, СЕВЛИЕВО, ГАБРОВО",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност", НЕДКА,НИКОЛОВА,ВЕЛИЧКОВА,,"С.ЯБЛАНИЦА, СВОГЕ, СОФИЙСКА",2015-08-04,"Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Неустановена принадлежност", НЕДКА,НИКОЛОВА,КАЯБАШЕВА,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност", НЕДКА,НИКОЛОВА,РУСЕВА,,"ГР.СИЛИСТРА, СИЛИСТРА, СИЛИСТРА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", НЕДКА,ПЕНЕВА,ДИНЕВА,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2012-06-14,"Министерство на труда и социалната политика","Неустановена принадлежност", НЕДКА,ПЕТРОВА,ВАСИЛЕВА,,"ГР.БАНЯ, КАРЛОВО, ПЛОВДИВ",2013-05-15,"Община Дългопол","Неустановена принадлежност", НЕДКА,ПЕТРОВА,ВАСИЛЕВА,,"ГР.БАНЯ, КАРЛОВО, ПЛОВДИВ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", НЕДКА,ПЕТРОВА,ВАСИЛЕВА,,"ГР.БАНЯ, КАРЛОВО, ПЛОВДИВ",2015-12-17,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Варна","Неустановена принадлежност", НЕДКА,ПЕТРОВА,ГЕОРГИЕВА,,"ГР.РАЗГРАД, РАЗГРАД, РАЗГРАД",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", НЕДКА,ПЕТРОВА,ГЕОРГИЕВА,,"ГР.РАЗГРАД, РАЗГРАД, РАЗГРАД",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", НЕДКА,ПЕТРОВА,ПЕНЧЕВА,,"С.ПИСАНЕЦ, ВЕТОВО, РУСЕ",2015-11-17,"Община Разград","Неустановена принадлежност", НЕДКА,СТЕФАНОВА,ГЕОРГИЕВА,,"С.КОТЛЕНЦИ, ДОБРИЧКА, ДОБРИЧ",2008-07-30,"Държавна агенция Държавен резерв и вoeнновременни запаси","Неустановена принадлежност", НЕДКА,СТЕФАНОВА,ШОПОВА,,"С.ПОПОВИЧ, БЯЛА, ВАРНА",2013-03-27,"Община Бяла","Неустановена принадлежност", НЕДКА,СТОЙЧЕВА,ВАСИЛИЕВА,,"ГР.ПАНАГЮРИЩЕ, ПАНАГЮРИЩЕ, ПАЗАРДЖИК",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", НЕДКА,ТОДОРОВА,ВОЙВОДОВА,,"С.СМОЧАН, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2015-02-04,"Община Ловеч","Неустановена принадлежност", НЕДКА,ТОДОРОВА,КЮРКЧИЕВА,,"ГР.ЛЕТНИЦА, ЛЕТНИЦА, ЛОВЕЧ",2015-01-29,"Община Летница","Неустановена принадлежност", НЕДКА,ТОДОРОВА,ЛИЛКОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-09-29,"Регионални печатни издания","Неустановена принадлежност", НЕДКА,ТОДОРОВА,НИКОЛОВА,,"С.СМОЛНИЦА, ДОБРИЧКА, ДОБРИЧ",2014-02-19,"Община Добричка","Неустановена принадлежност", НЕДКА,ТОДОРОВА,ПИКОВА,,"С.ГЪЛЪБЕЦ, ПОМОРИЕ, БУРГАС",2013-02-13,"Община Несебър","Неустановена принадлежност", НЕДКА,ТОНЧЕВА,ЖЕЛЯЗКОВА,,"С.ДЮЛЕВО, СРЕДЕЦ, БУРГАС",2013-01-29,"Община Средец","Неустановена принадлежност", НЕДКА,ТОНЧЕВА,ПЕТРОВА,,"С.ШЕЙНОВО, КАЗАНЛЪК, СТАРА ЗАГОРА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", НЕДКА,ХАРАЛАМБОВА,ПАВЛОВА,,"ГР.АЙТОС, АЙТОС, БУРГАС",2013-01-29,"община Камено","Неустановена принадлежност", НЕДКА,ХРИСТОВА,БЕЛЕВА,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2013-01-23,"Община Бургас","Неустановена принадлежност", НЕДКА,ХРИСТОВА,КАРСКА,,"ГР.ЕЛХОВО, ЕЛХОВО, ЯМБОЛ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", НЕДКА,ХРИСТОВА,КАРСКА,,"ГР.ЕЛХОВО, ЕЛХОВО, ЯМБОЛ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", НЕДКА,ХРИСТОВА,КАРСКА,,"ГР.ЕЛХОВО, ЕЛХОВО, ЯМБОЛ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", НЕДКА,ЦВЯТКОВА,СТАНЧЕВА,,"С.КРЪШНО, ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност", НЕДКА,ЧЕКОВА,НЕШЕВА,,"С.БРЕСТНИЦА, ЯБЛАНИЦА, ЛОВЕЧ",2015-02-18,"Община Ябланица","Неустановена принадлежност", НЕДКО,АЛЕКСАНДРОВ,ДИМИТРОВ,,"С.ИВАНОВО, ХАРМАНЛИ, ХАСКОВО",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", НЕДКО,АЛЕНОВ,ХАДЖИЕВ,1963-02-19,"С.ЦРЪНЧА, ДОСПАТ, СМОЛЯН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Решение № 2-566 от 16.10.2015 г. - Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","

Картони - обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; рег. дневник; лично дело ІА-1973 /Бл/, унищожено с протокол № 4/1990 г.; работно дело ІР–1582 /Бл/, унищожено с протокол №2/1990 г.; доклад на МВР RB202009-001-05/01 – 08 – І – 1880/22.10.2007 г.

" НЕДКО,АНГЕЛОВ,ЕЛЕНКОВ,,"ГР.БЕЛОГРАДЧИК, БЕЛОГРАДЧИК, ВИДИН",2013-10-02,"Община Чупрене","Неустановена принадлежност", НЕДКО,АНТОНОВ,ЛЕОНАРДОВ,,"С.ХАН АСПАРУХОВО, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", НЕДКО,АСЕНОВ,МЛАДЕНОВ,,"ГР.РУДОЗЕМ, РУДОЗЕМ, СМОЛЯН",2008-11-13,"Държавна агенция по туризъм","Неустановена принадлежност", НЕДКО,АСЕНОВ,МЛАДЕНОВ,,"ГР.РУДОЗЕМ, РУДОЗЕМ, СМОЛЯН",2012-10-17,"Министерство на икономиката, енергетиката и туризма","Неустановена принадлежност", НЕДКО,АСЕНОВ,НЕТОВ,,"С.ЖЕГЛИЦА, ВИДИН, ВИДИН",2014-06-04,"Приватизация - обособени части - София","Неустановена принадлежност", НЕДКО,АТАНАСОВ,НЕДКОВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност", НЕДКО,БАЛИНОВ,БАЛИНОВ,,"ГР.ПРОВАДИЯ, ПРОВАДИЯ, ВАРНА",2013-03-27,"Община Бяла","Неустановена принадлежност", НЕДКО,БЕЛЧЕВ,СТАНКОВ,,"С.НИКОЛАЕВО, СТРАЖИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-07-24,"Община Стражица","Неустановена принадлежност", НЕДКО,БОРИСОВ,ИВАНОВ,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", НЕДКО,ВАСИЛЕВ,ПАНАЙОТОВ,,"ГР.ОМУРТАГ, ОМУРТАГ, ТЪРГОВИЩЕ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", НЕДКО,ВАСИЛЕВ,ПАНАЙОТОВ,,"ГР.ОМУРТАГ, ОМУРТАГ, ТЪРГОВИЩЕ",2014-02-12,"Разследващи полицаи","Неустановена принадлежност", НЕДКО,ВЕЛИКОВ,НЕДКОВ,,"ГР.ТЕРВЕЛ, ТЕРВЕЛ, ДОБРИЧ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", НЕДКО,ВЕЛИКОВ,НЕДКОВ,,"ГР.ТЕРВЕЛ, ТЕРВЕЛ, ДОБРИЧ",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", НЕДКО,ВЪЛЧЕВ,ИВАНОВ,,"С.ПРЕСЯКА, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2015-02-04,"Община Ловеч","Неустановена принадлежност", НЕДКО,ВЪРБАНОВ,АТАНАСОВ,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", НЕДКО,ГАНЧЕВ,АНГЕЛОВ,,"С.ОВЧА МОГИЛА, СВИЩОВ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2010-06-16,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", НЕДКО,ГЕНЧЕВ,ЗАРЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-02-12,"Разследващи полицаи","Неустановена принадлежност", НЕДКО,ГЕОРГИЕВ,БЪЧВАРОВ,,"ГР.КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2010-06-16,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", НЕДКО,ГЕОРГИЕВ,ГЕРГАНСКИ,,"ГР.ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2015-02-18,"Община Угърчин","Неустановена принадлежност", НЕДКО,ГЕОРГИЕВ,ГЕРГАНСКИ,,"ГР.ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2016-02-04,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Ловеч","Неустановена принадлежност", НЕДКО,ГЕОРГИЕВ,НЕДЕВ,,"С.ПОДВИС, СУНГУРЛАРЕ, БУРГАС",2008-09-16,"Държавна агенция по горите","Неустановена принадлежност", НЕДКО,ГЕОРГИЕВ,НЕДЕВ,,"С.БОЯДЖИК, ТУНДЖА, ЯМБОЛ",2008-03-18,"КТ Подкрепа","Неустановена принадлежност", НЕДКО,ГЕОРГИЕВ,НЕДКОВ,,"С.ГРАДИНИ, ГЕНЕРАЛ-ТОШЕВО, ДОБРИЧ",2010-06-16,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", НЕДКО,ГЕОРГИЕВ,ПАНЖИЛОВ,,"ГР.АСЕНОВГРАД, АСЕНОВГРАД, ПЛОВДИВ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", НЕДКО,ГЕОРГИЕВ,РАХНЕВ,,"С.ПОДВИС, СУНГУРЛАРЕ, БУРГАС",2013-02-27,"Община Сунгурларе","Неустановена принадлежност", НЕДКО,ДЕЧЕВ,ГЛАДИЧЕВ,,"С.ЗИМНИЦА, МЪГЛИЖ, СТАРА ЗАГОРА",2015-10-05,"Община Първомай","Неустановена принадлежност", НЕДКО,ДИМИТРОВ,ВЕЛИНОВ,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност", НЕДКО,ДИМИТРОВ,НЕДКОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-06-16,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", НЕДКО,ДОБРЕВ,ЦОНЧЕВ,,"С.АВРЕН, АВРЕН, ВАРНА",2013-03-20,"Община Аврен","Неустановена принадлежност", НЕДКО,ДРАГАНОВ,НЕДКОВ,,"С.ВЪРБАК, ХИТРИНО, ШУМЕН",2008-06-10,"Държавна агенция за младежта и спорта","Неустановена принадлежност", НЕДКО,ДРАГАНОВ,НЕДКОВ,,"С.ВЪРБАК, ХИТРИНО, ШУМЕН",2011-04-28,"Министерство на физическото възпитание и спорта","Неустановена принадлежност", НЕДКО,ЕМИЛОВ,МАСТРАВЧИЕВ,,"С.ДОРКОВО, РАКИТОВО, ПАЗАРДЖИК",2015-05-19,"Община Ракитово","Неустановена принадлежност", НЕДКО,ЕМИЛОВ,ЮРУКОВ,,"С.МОГИЛИЦА, СМОЛЯН, СМОЛЯН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", НЕДКО,ЗЛАТЕВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.СЕВЛИЕВО, СЕВЛИЕВО, ГАБРОВО",2014-02-05,"Община Севлиево","Неустановена принадлежност", НЕДКО,ЗЛАТЕВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.СЕВЛИЕВО, СЕВЛИЕВО, ГАБРОВО",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", НЕДКО,ЗЛАТЕВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.СЕВЛИЕВО, СЕВЛИЕВО, ГАБРОВО",2016-01-19,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Габрово","Неустановена принадлежност", НЕДКО,ИВАНОВ,АТАНАСОВ,,"С.СТЕФАН КАРАДЖА, ГЛАВИНИЦА, СИЛИСТРА",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", НЕДКО,ИВАНОВ,ДИМИТРОВ,,"ГР.ПРОВАДИЯ, ПРОВАДИЯ, ВАРНА",2012-10-10,"Висше военноморско училище ""Н. Й. Вапцаров""","Неустановена принадлежност", НЕДКО,ИВАНОВ,ЙОРДАНОВ,,"ГР.ДЪЛГОПОЛ, ДЪЛГОПОЛ, ВАРНА",2015-12-17,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Варна","Неустановена принадлежност", НЕДКО,ИВАНОВ,МАРИНОВ,,"С.КРЪШНО, ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", НЕДКО,ИВАНОВ,МИНЧЕВ,,"ГР.СВИЛЕНГРАД, СВИЛЕНГРАД, ХАСКОВО",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", НЕДКО,ИВАНОВ,МИХОВ,,"С.СТЕФАН КАРАДЖА, ВЪЛЧИ ДОЛ, ВАРНА",2013-05-15,"Община Вълчи дол","Неустановена принадлежност", НЕДКО,ИВАНОВ,НЕДКОВ,,"ГР.КАЗАНЛЪК, КАЗАНЛЪК, СТАРА ЗАГОРА",2010-09-29,"Регионални печатни издания","Неустановена принадлежност", НЕДКО,ИВАНОВ,НЕДКОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-02-27,"Община Царево","Неустановена принадлежност", НЕДКО,ИЛИЕВ,ЛАЧЕВ,,"С.ВЪБЕЛ, НИКОПОЛ, ПЛЕВЕН",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност", НЕДКО,ИЛИЕВ,НЕДКОВ,,"С.БЕЗМЕР, ТЕРВЕЛ, ДОБРИЧ",2014-03-12,"Община Тервел","Неустановена принадлежност", НЕДКО,ЙОРДАНОВ,ГЕОРГИЕВ,,"С.ЧЕМИШ, ГЕОРГИ ДАМЯНОВО, МОНТАНА",2015-03-24,"Община Георги Дамяново","Неустановена принадлежност", НЕДКО,ЙОРДАНОВ,РУСЕВ,,"ГР.СТРАЛДЖА, СТРАЛДЖА, ЯМБОЛ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", НЕДКО,ЙОРДАНОВ,РУСЕВ,,"ГР.СТРАЛДЖА, СТРАЛДЖА, ЯМБОЛ",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", НЕДКО,КАНЕВ,НЕДКОВ,,"С.ЖЕЛЕЗНИК, КАРНОБАТ, БУРГАС",2010-06-16,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", НЕДКО,КАНЕВ,НЕДКОВ,,"С.ЖЕЛЕЗНИК, КАРНОБАТ, БУРГАС",2013-01-09,"Община Карнобат","Неустановена принадлежност", НЕДКО,КИРИЛОВ,НЕДКОВ,,"С.БОЙНИЦА, БОЙНИЦА, ВИДИН",2011-06-16,"Висша атестационна комисия","Неустановена принадлежност", НЕДКО,КИРЧЕВ,МАРЧЕВ,,"ГР.ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО, ГЕНЕРАЛ-ТОШЕВО, ДОБРИЧ",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", НЕДКО,КИРЧЕВ,МАРЧЕВ,,"ГР.ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО, ГЕНЕРАЛ-ТОШЕВО, ДОБРИЧ",2014-02-12,"Община Генерал Тошево","Неустановена принадлежност", НЕДКО,КИРЧЕВ,МАРЧЕВ,,"ГР.ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО, ГЕНЕРАЛ-ТОШЕВО, ДОБРИЧ",2014-06-25,"Областни управители","Неустановена принадлежност", НЕДКО,КИРЧЕВ,МАРЧЕВ,,"ГР.ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО, ГЕНЕРАЛ-ТОШЕВО, ДОБРИЧ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", НЕДКО,КИРЧЕВ,МАРЧЕВ,,"ГР.ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО, ГЕНЕРАЛ-ТОШЕВО, ДОБРИЧ",2016-01-19,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Добрич","Неустановена принадлежност", НЕДКО,КИРЧЕВ,МАРЧЕВ,,"ГР.ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО, ГЕНЕРАЛ-ТОШЕВО, ДОБРИЧ",2016-02-09,"Областни управи","Неустановена принадлежност", НЕДКО,КОСТАДИНОВ,ДИМИТРОВ,,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", НЕДКО,ЛАЛОВ,ХРИСТОВ,,"С.БУКОВЕЦ, БЯЛА СЛАТИНА, ВРАЦА",2008-07-09,"Национален статистически институт","Неустановена принадлежност", НЕДКО,ЛЮБЕНОВ,ПАРУШЕВ,,"С.ПЛЕТЕНА, САТОВЧА, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", НЕДКО,ЛЮБЕНОВ,РАЙЧЕВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2013-04-03,"Община Варна","Неустановена принадлежност", НЕДКО,МАРКОВ,НЕСТОРОВ,,"С.ХРИСТО ДАНОВО, КАРЛОВО, ПЛОВДИВ",2015-09-09,"Община Карлово","Неустановена принадлежност", НЕДКО,МАРКОВ,ХРИСТОВ,,"С.ЧЕРЕПОВО, ХАРМАНЛИ, ХАСКОВО",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност", НЕДКО,МАТЕЕВ,ИВАНОВ,,"С.ГРОЗДЕН, СУНГУРЛАРЕ, БУРГАС",2013-01-23,"Община Бургас","Неустановена принадлежност", НЕДКО,МИНКОВ,КЕРАНОВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2013-03-20,"Община Аксаково","Неустановена принадлежност", НЕДКО,МИТЕВ,НЕДКОВ,,"С.ОВЧАРОВО, ДОБРИЧКА, ДОБРИЧ",2014-02-19,"Община Добричка","Неустановена принадлежност", НЕДКО,МИТОВ,СТАНКОВ,,"С.СИНАГОВЦИ, ВИДИН, ВИДИН",2013-09-18,"Община Видин","Неустановена принадлежност", НЕДКО,МИХАЙЛОВ,НЕЙКОВ,,"ГР.БАНЯ, КАРЛОВО, ПЛОВДИВ",2009-03-11,"Комисия за регулиране на съобщенията","Неустановена принадлежност", НЕДКО,МЛАДЕНОВ,ХАДЖИЕВ,,"С.СЛАЩЕН, САТОВЧА, БЛАГОЕВГРАД",2011-05-12,"Община Сатовча","Неустановена принадлежност", НЕДКО,МЛАДЕНОВ,ХАДЖИЕВ,,"С.СЛАЩЕН, САТОВЧА, БЛАГОЕВГРАД",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", НЕДКО,МЛАДЕНОВ,ХАДЖИЕВ,,"С.СЛАЩЕН, САТОВЧА, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", НЕДКО,МЛАДЕНОВ,ХАДЖИЕВ,,"С.СЛАЩЕН, САТОВЧА, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", НЕДКО,НАЧЕВ,ДОБРИЛОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-02-12,Министерства,"Неустановена принадлежност", НЕДКО,НАЧЕВ,ДОБРИЛОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2007-07-05,"Висш съдебен съвет","Неустановена принадлежност", НЕДКО,НЕДЕЛЧЕВ,АРАБАДЖИЕВ,,"С.АВРЕН, АВРЕН, ВАРНА",2013-03-20,"Община Аврен","Неустановена принадлежност", НЕДКО,НЕДКОВ,ХРИСТОВ,,"С.ДЕБЕЛ ДЯЛ, ГАБРОВО, ГАБРОВО",2014-01-22,"Община Габрово","Неустановена принадлежност", НЕДКО,НЕДЯЛКОВ,ЖЕЛЯЗКОВ,,"С.СИРАКОВО, ГЕНЕРАЛ-ТОШЕВО, ДОБРИЧ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", НЕДКО,НИКОЛОВ,НЕДЕВ,,"С.ЕЗЕРОВО, ПЪРВОМАЙ, ПЛОВДИВ",2015-10-05,"Община Първомай","Неустановена принадлежност", НЕДКО,НИКОЛОВ,ХАДЖИЕВ,,"ГР.ПОМОРИЕ, ПОМОРИЕ, БУРГАС",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", НЕДКО,ПЕТКОВ,НЕДКОВ,1947-12-25,"С.ПЕЩЕРСКО, АЙТОС, БУРГАС",2012-12-12,"Община Айтос","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1" НЕДКО,ПЕТРОВ,МАРКОВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2010-09-29,"Регионални печатни издания","Неустановена принадлежност", НЕДКО,ПЕТРОВ,НЕДЕВ,,"ГР.БЯЛА, БЯЛА, РУСЕ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", НЕДКО,ПЕТРОВ,ХАЛОВ,,"С.ВЪБЕЛ, НИКОПОЛ, ПЛЕВЕН",2015-07-22,"Община Никопол","Неустановена принадлежност", НЕДКО,ПЛАМЕНОВ,ТОДОРОВ,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност", НЕДКО,РАШЕВ,НЕДЕВ,,"ГР.ПОПОВО, ПОПОВО, ТЪРГОВИЩЕ",2014-09-10,"Длъжници към банка Хеброс","Неустановена принадлежност", НЕДКО,РАШЕВ,НЕДЕВ,,"ГР.ПОПОВО, ПОПОВО, ТЪРГОВИЩЕ",2015-08-04,"Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Неустановена принадлежност", НЕДКО,СЕВДАЛИНОВ,СИМОВ,,"С.МОГИЛИЦА, СМОЛЯН, СМОЛЯН",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", НЕДКО,СИМЕОНОВ,НЕДКОВ,,"С.ГЛАВА, ЧЕРВЕН БРЯГ, ПЛЕВЕН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", НЕДКО,СТЕФАНОВ,ХРИСТОВ,,"С.БАТИШНИЦА, ДВЕ МОГИЛИ, РУСЕ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", НЕДКО,СТЕФАНОВ,ЧЕРГИЛАНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-06-16,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", НЕДКО,СТЕФАНОВ,ШИВАРОВ,1937-03-09,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2014-05-27,"Българска академия на науките","Решение № 2-351 от 27.05.2014 г. - Българска академия на науките","Разходен документ, отчетен от ръководил го щатен служител, документи от ръководил го щатен служител, картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 2." НЕДКО,СТОЯНОВ,НЕДКОВ,,"С.ОВЧА МОГИЛА, СВИЩОВ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2011-08-03,"Агенция за държавна финансова инспекция","Неустановена принадлежност", НЕДКО,СТОЯНОВ,НЕДКОВ,,"С.ОВЧА МОГИЛА, СВИЩОВ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-08-04,"Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Неустановена принадлежност", НЕДКО,СТОЯНОВ,НЕДЯЛКОВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2015-12-17,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Варна","Неустановена принадлежност", НЕДКО,ТОДОРОВ,АЗМАНОВ,,"ГР.ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2010-06-16,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", НЕДКО,ТОДОРОВ,ЦАНЕВ,,"ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-12-08,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Велико Търново","Неустановена принадлежност", НЕДКО,ФОТЕВ,ВАСИЛЕВ,,"ГР.СВИЛЕНГРАД, СВИЛЕНГРАД, ХАСКОВО",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", НЕДКО,ХРИСТОВ,НЕДКОВ,,"ГР.ПОПОВО, ПОПОВО, ТЪРГОВИЩЕ",2014-12-03,"Община Бобов дол","Неустановена принадлежност", НЕДКО,ЦЕНОВ,АЛЕКСИЕВ,,"С.ДЕВЕНЦИ, ЧЕРВЕН БРЯГ, ПЛЕВЕН",2015-07-28,"Община Червен бряг","Неустановена принадлежност", НЕДКО,ЦОЛОВ,ПЕТРОВ,,"ГР.МЕЗДРА, МЕЗДРА, ВРАЦА",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", НЕДКО,ЦОЛОВ,ПЕТРОВ,,"ГР.МЕЗДРА, МЕЗДРА, ВРАЦА",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", НЕДКО,ЦОЛОВ,ЦОЛОВ,,"С.БУКОВЕЦ, БЯЛА СЛАТИНА, ВРАЦА",2013-10-23,"Община Бяла Слатина","Неустановена принадлежност", НЕДКО,ЮЛИЯНОВ,УЗУНОВ,,"С.БЯЛ ИЗВОР, АРДИНО, КЪРДЖАЛИ",2014-10-29,"Община Ардино","Неустановена принадлежност", НЕДКО,ЮЛИЯНОВ,УЗУНОВ,,"С.БЯЛ ИЗВОР, АРДИНО, КЪРДЖАЛИ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", НЕДРЕТ,АХМЕДОВ,ЗЕКЕРИЕВ,,"С.БИСЕРЦИ, КУБРАТ, РАЗГРАД",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност", НЕДРЕТ,ДЖЕМАЛ,САЛИ,,"ГР.ИСПЕРИХ, ИСПЕРИХ, РАЗГРАД",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", НЕДРЕТ,МЕХМЕД,МЕХМЕД,,"С.КОМУНИГА, ЧЕРНООЧЕНЕ, КЪРДЖАЛИ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", НЕДРЕТ,МЕХМЕД,МЕХМЕД,,"С.КОМУНИГА, ЧЕРНООЧЕНЕ, КЪРДЖАЛИ",2014-03-19,"Община Черноочене","Неустановена принадлежност", НЕДРЕТ,МЕХМЕД,МЕХМЕД,,"С.КОМУНИГА, ЧЕРНООЧЕНЕ, КЪРДЖАЛИ",2016-01-25,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Кърджали","Неустановена принадлежност", НЕДРЕТ,НЕВЗАТ,МЕХМЕД,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2013-10-09,"Длъжници към ОББ","Неустановена принадлежност", НЕДРЕТ,РЕМЗИ,МЕХМЕД,,"ГР.НОВИ ПАЗАР, НОВИ ПАЗАР, ШУМЕН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", НЕДРЕТ,ШЮКРИ,ТЕФИК,,"ГР.НОВИ ПАЗАР, НОВИ ПАЗАР, ШУМЕН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", НЕДЬО,ГЕОРГИЕВ,ДЯКОВ,,"С.БОЖУРОВО, ДОБРИЧКА, ДОБРИЧ",2014-02-19,"Община Добричка","Неустановена принадлежност", НЕДЬО,ГЕОРГИЕВ,КОЛЕВ,,"С.РЯХОВЦИТЕ, СЕВЛИЕВО, ГАБРОВО",2013-07-03,"Длъжници към Стопанска банка","Неустановена принадлежност", НЕДЬО,ЛАЗАРОВ,ГЕОРГИЕВ,,"С.СТОКИТЕ, СЕВЛИЕВО, ГАБРОВО",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", НЕДЬО,МАРИНОВ,МАРИНОВ,,"С.БАТОШЕВО, СЕВЛИЕВО, ГАБРОВО",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", НЕДЬО,МИХАЛЕВ,НЕДЕВ,,"ГР.ДЪЛГОПОЛ, ДЪЛГОПОЛ, ВАРНА",2015-06-29,"Организатор на хазартни игри","Неустановена принадлежност", НЕДЬО,НЕДЯЛКОВ,ПЛАЧКОВ,,"ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2011-08-09,"Агенция Пътна инфраструктура","Неустановена принадлежност", НЕДЬО,НИКОЛОВ,НЕДЕВ,,"С.ЛЕСИЧАРКА, ГАБРОВО, ГАБРОВО",2010-06-16,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", НЕДЬО,НИКОЛОВ,РЪТОВ,,"С.БУНОВО, МИРКОВО, СОФИЙСКА",2010-06-16,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", НЕДЬО,ОБРЕШКОВ,НЕДЕВ,,"С.КРЪШНО, ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ",2014-01-15,"Община Роман","Неустановена принадлежност", НЕДЬО,ХРИСТОВ,ПАЛАЗОВ,,"С.СМИРНЕНЦИ, ХАРМАНЛИ, ХАСКОВО",2014-08-12,"Длъжници към Булбанк","Неустановена принадлежност", НЕДЬО,ЦАНЕВ,ТЕРЗИЕВ,,"С.СЕМКОВЦИ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2014-01-28,"Община Трявна","Неустановена принадлежност", НЕДЮ,АТАНАСОВ,ЖЕЧЕВ,,"ГР.ДЪЛГОПОЛ, ДЪЛГОПОЛ, ВАРНА",2013-05-15,"Община Дългопол","Неустановена принадлежност", НЕДЮ,БОНЕВ,АВРАМОВ,,"С.ДЕДИНЦИ, ЗЛАТАРИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-07-17,"Община Златарица","Неустановена принадлежност", НЕДЮ,ДИМИТРОВ,НЕДЕВ,,"С.ДЕТЕЛИНА, ДОЛНИ ЧИФЛИК, ВАРНА",2013-05-21,"Община Долни чифлик","Неустановена принадлежност", НЕДЮ,ДИМИТРОВ,НЕДЕВ,,"С.ДЕТЕЛИНА, ДОЛНИ ЧИФЛИК, ВАРНА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", НЕДЮ,ИВАНОВ,ПОПИВАНОВ,,"ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2012-03-14,"Софийски университет ""Св. Климент Охридски""","Неустановена принадлежност", НЕДЮ,ИВАНОВ,ПОПИВАНОВ,,"ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2014-03-24,"Великотърновски университет Св. Св. Кирил и Методий","Неустановена принадлежност", НЕДЮ,ИВАНОВ,ТОДОРОВ,1945-10-04,"ГР.СТРАЖИЦА, СТРАЖИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2014-06-04,"Приватизация - обособени части - София","Решение № 2-355 от 04.06.2014 г. - Приватизация - обособени части - София","

Собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководил го щатен служител, съдържащи се в работно дело IР-16373; рег. дневник; картони – обр. 4 и обр. 6; протокол № 85/ 1990 г. за унищожаване лично дело IА-30607 и работно дело IР-16373 (налично).

" НЕДЮ,ИГНАТОВ,ПЕТКОВ,1939-07-09,"С.ДЕБОВО, НИКОПОЛ, ПЛЕВЕН",2012-11-21,"Министерство на околната среда и водите","Решение № 2-107 от 21.11.2012 г. - Министерството на околната среда и водите","Рег. дневник; картон обр. 4; протокол № 1359/ 1962 г. с предложение за унищожаване на лично и работно дело IА-35753" НЕДЮ,ИГНАТОВ,ПЕТКОВ,1939-07-09,"С.ДЕБОВО, НИКОПОЛ, ПЛЕВЕН",2016-02-09,"ЗАД Дженерали","Решение № 2-603 от 09.02.2016 г. - ЗАД Дженерали","

Рег. дневник; картон обр. 4; протокол № 1359/ 1962 г. с предложение за унищожаване на лично и работно дело IА-35753.

" НЕДЮ,КИРЧЕВ,ЛАЗАРОВ,,"С.СЛИВОВИЦА, ЗЛАТАРИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-07-17,"Община Златарица","Неустановена принадлежност", НЕДЮ,ЛЕКОВ,НЕДЕВ,,"ГР.МЕРИЧЛЕРИ, ДИМИТРОВГРАД, ХАСКОВО",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност", НЕДЮ,ПЕТРОВ,КИРЯЗОВ,,"С.МЛАДА ГВАРДИЯ, ВЕТРИНО, ВАРНА",2013-03-20,"Община Аксаково","Неустановена принадлежност", НЕДЮ,ПЕТРОВ,НЕДЕВ,,"С.НОВО ГРАДИЩЕ, СТРАЖИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-07-24,"Община Стражица","Неустановена принадлежност", НЕДЮ,ПЕТРОВ,ХРИСТОВ,,"С.ЦЕНОВИЧ, СИЛИСТРА, СИЛИСТРА",2009-10-14,"Национален осигурителен институт","Неустановена принадлежност", НЕДЮ,РАДЕВ,ГЕОРГИЕВ,,"С.ОКОРШ, ДУЛОВО, СИЛИСТРА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", НЕДЮ,СТЕФАНОВ,ДЕРМИШКОВ,,"С.ДРАГИЖЕВО, ЛЯСКОВЕЦ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-07-24,"Община Лясковец","Неустановена принадлежност", НЕДЮ,СТОЯНОВ,НЕДЕВ,,"С.ЛЕВСКИ, СУВОРОВО, ВАРНА",2013-05-29,"Община Суворово","Неустановена принадлежност", НЕДЮ,СТРАТЕВ,САРАВСКИ,,"С.МАЛКО ДРЯНОВО, БРАТЯ ДАСКАЛОВИ, СТАРА ЗАГОРА",2014-07-29,"Минно-геоложки университет","Неустановена принадлежност", НЕДЮ,ТОДОРОВ,СТЕФАНОВ,,"С.ПРИСОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-06-11,"Община Велико Търново","Неустановена принадлежност", НЕДЮ,ЦЕЛКОВ,ХРИСТОВ,1945-09-19,"С.ГАЛАТИН, КРИВОДОЛ, ВРАЦА",2011-01-26,"Министерство на отбраната","Решение № 180 от 26.01.2011 г. - Министерството на отбраната","Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; протокол № 74/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-27947 и работно дело IР-13441" НЕДЯЛКА,АЛЕКСАНДРОВА,ТУНЧЕВА,,"ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, БЛАГОЕВГРАД",2011-06-23,"Община Гоце Делчев","Неустановена принадлежност", НЕДЯЛКА,АНАСТАСОВА,ДРОСЕВА,,"С.РОСИНА, ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ",2015-11-11,"Община Лозница","Неустановена принадлежност", НЕДЯЛКА,АНГЕЛОВА,ПОПОВА,,"ГР.ПЪРВОМАЙ, ПЪРВОМАЙ, ПЛОВДИВ",2015-10-05,"Община Първомай","Неустановена принадлежност", НЕДЯЛКА,АТАНАСОВА,БОЖИЛОВА,,"ГР.ПЪРВОМАЙ, ПЪРВОМАЙ, ПЛОВДИВ",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност", НЕДЯЛКА,АТАНАСОВА,КОЕВА,,"ГР.БРЕЗОВО, БРЕЗОВО, ПЛОВДИВ",2015-08-11,"Община Брезово","Неустановена принадлежност", НЕДЯЛКА,АТАНАСОВА,ТУЗЛУЧАНСКА,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", НЕДЯЛКА,БОЖАНОВА,БОЖКОВА,,"ГР.СУНГУРЛАРЕ, СУНГУРЛАРЕ, БУРГАС",2013-02-27,"Община Сунгурларе","Неустановена принадлежност", НЕДЯЛКА,БОНЕВА,ЦЕКОВА,,"С.МОРАВКА, АНТОНОВО, ТЪРГОВИЩЕ",2013-06-19,"Община Горна Оряховица","Неустановена принадлежност", НЕДЯЛКА,БОЧЕВА,БОТЕВА,,"С.ОТЕЦ ПАИСИЕВО, КАЛОЯНОВО, ПЛОВДИВ",2015-09-09,"Община Калояново","Неустановена принадлежност", НЕДЯЛКА,БОЧЕВА,БОТЕВА,,"С.ОТЕЦ ПАИСИЕВО, КАЛОЯНОВО, ПЛОВДИВ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", НЕДЯЛКА,ВАЛЕНТИНОВА,МАРГАРИТОВА,,"ГР.СМОЛЯН, СМОЛЯН, СМОЛЯН",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", НЕДЯЛКА,ВАСИЛЕВА,АТАНАСОВА,,"С.ПОПОВИЧ, БЯЛА, ВАРНА",2013-03-27,"Община Бяла","Неустановена принадлежност", НЕДЯЛКА,ВАСИЛЕВА,НИКОЛОВА,,"ГР.ПАНАГЮРИЩЕ, ПАНАГЮРИЩЕ, ПАЗАРДЖИК",2015-05-12,"Община Панагюрище","Неустановена принадлежност", НЕДЯЛКА,ВАСИЛЕВА,ПАВЛОВА,,"С.СТРЕЛЦИ, БРЕЗОВО, ПЛОВДИВ",2015-08-11,"Община Брезово","Неустановена принадлежност", НЕДЯЛКА,ВАСИЛЕВА,РОСЕНОВА,,"ГР.СМОЛЯН, СМОЛЯН, СМОЛЯН",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност", НЕДЯЛКА,ВЕЛКОВА,ВЕЛКОВА,,"ГР.ПЪРВОМАЙ, ПЪРВОМАЙ, ПЛОВДИВ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", НЕДЯЛКА,ВЛАДЕВА,ИЛИЕВА,,"С.ТАМАРИНО, СТРАЛДЖА, ЯМБОЛ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", НЕДЯЛКА,ВЛАДИМИРОВА,МАСЛАРОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-06-16,"Висша атестационна комисия","Неустановена принадлежност", НЕДЯЛКА,ВЛАДИМИРОВА,МАСЛАРОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-05-27,"Българска академия на науките","Неустановена принадлежност", НЕДЯЛКА,ВЛАДОВА,ЦОНЕВА-ГЕНОВА,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2008-11-26,"Българска национална телевизия","Неустановена принадлежност", НЕДЯЛКА,ГЕНЧЕВА,ЖЕЛЕВА-КОЛЕВА,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2009-04-15,"Държавна агенция за метрология и технически надзор","Неустановена принадлежност", НЕДЯЛКА,ГЕОРГИЕВА,АНГЕЛЧЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-08-04,"Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Неустановена принадлежност", НЕДЯЛКА,ГЕОРГИЕВА,АНДРЕЕВА,,"ГР.КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2015-05-27,"Приватизирани предприятия - Кърджали","Неустановена принадлежност", НЕДЯЛКА,ГЕОРГИЕВА,АНТОНОВА,,"ГР.ПЪРВОМАЙ, ПЪРВОМАЙ, ПЛОВДИВ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", НЕДЯЛКА,ГЕОРГИЕВА,АТАНАСОВА,,"С.ЧЕРНИ ВРЪХ, КАМЕНО, БУРГАС",2013-01-29,"община Камено","Неустановена принадлежност", НЕДЯЛКА,ГЕОРГИЕВА,БАЛАЧЕВА,,"С.ДРАГАНОВО, ДОБРИЧКА, ДОБРИЧ",2015-06-29,"Организатор на хазартни игри","Неустановена принадлежност", НЕДЯЛКА,ГЕОРГИЕВА,ДИМИТРОВА,,"С.КОНСТАНТИНОВО, ВАРНА, ВАРНА",2013-04-10,"Община Белослав","Неустановена принадлежност", НЕДЯЛКА,ГЕОРГИЕВА,ДОБРЕВА,,"С.ДАВИДОВО, КАЙНАРДЖА, СИЛИСТРА",2014-10-01,"частични местни избори - 12.10.2014 г.","Неустановена принадлежност", НЕДЯЛКА,ГЕОРГИЕВА,ЗАГОРОВА,,"ГР.ЕЛХОВО, ЕЛХОВО, ЯМБОЛ",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", НЕДЯЛКА,ГЕОРГИЕВА,ПАРАПУНОВА,,"ГР.РАЗЛОГ, РАЗЛОГ, БЛАГОЕВГРАД",2015-08-04,"Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Неустановена принадлежност", НЕДЯЛКА,ГЕОРГИЕВА,ПЕТРОВА,1949-03-12,"ГР.ЧЕПЕЛАРЕ, ЧЕПЕЛАРЕ, СМОЛЯН",2008-06-10,"Държавна агенция Архиви","Решение № 37 от 10.06.2008 г. - държавни агенции и държавни комисии","Рег. дневник; картон обр. 4; писмо № 2069/ 27.04.1990 г. за унищожаване с протокол № 11/ 01.02.1990 г. на делата на агент ""Захариева"";" НЕДЯЛКА,ГЕОРГИЕВА,ПОПОВА,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", НЕДЯЛКА,ГЕОРГИЕВА,УРДЕВА,,"ГР.ХАДЖИДИМОВО, ХАДЖИДИМОВО, БЛАГОЕВГРАД",2011-05-27,"Община Хаджидимово","Неустановена принадлежност", НЕДЯЛКА,ГЕОРГИЕВА,ХАДЖИЕВА,,"ГР.КАРНОБАТ, КАРНОБАТ, БУРГАС",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", НЕДЯЛКА,ГЕОРГИЕВА,ХАДЖИЕВА,,"ГР.КАРНОБАТ, КАРНОБАТ, БУРГАС",2015-12-01,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Неустановена принадлежност", НЕДЯЛКА,ГЕОРГИЕВА,ХАРАЛАНОВА,,"ГР.КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2013-05-29,"Длъжници към банка МИНЕРАЛБАНК","Неустановена принадлежност", НЕДЯЛКА,ГЕОРГИЕВА,ЯНЧЕВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2008-07-09,"Национален статистически институт","Неустановена принадлежност", НЕДЯЛКА,ГРУЕВА,СТОЙЧЕВА,,"С.ДУШАНЦИ, ПИРДОП, СОФИЙСКА",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", НЕДЯЛКА,ДАМЯНОВА,ХАДЖИИВАНОВА,1944-07-26,ГЪРЦИЯ,2011-01-26,"Министерство на отбраната","Решение № 180 от 26.01.2011 г. - Министерството на отбраната","Разходни документи, отчетени от ръководили я щатни служители; документи от ръководили я щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; лично дело IА-35410" НЕДЯЛКА,ДЕЛЧЕВА,АНДОНОВА,,"ГР.ДИМИТРОВГРАД, ДИМИТРОВГРАД, ХАСКОВО",2014-11-13,"Бургаски университет Проф. д-р Асен Златаров","Неустановена принадлежност", НЕДЯЛКА,ДЕЛЧЕВА,ДИМОВА,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", НЕДЯЛКА,ДЕЛЧЕВА,МИТЕВА,,"ГР.ДИМИТРОВГРАД, ДИМИТРОВГРАД, ХАСКОВО",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", НЕДЯЛКА,ДЖЕНЕВА,ГЕОРОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-10-05,"Администрация на Народното събрание","Неустановена принадлежност", НЕДЯЛКА,ДИМИТРОВА,АНДРЕЕВА,,"С.ВЛАДИМИРОВО, ДОБРИЧКА, ДОБРИЧ",2010-09-29,"Регионални печатни издания","Неустановена принадлежност", НЕДЯЛКА,ДИМИТРОВА,АРНАУДОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-11-26,"Българска национална телевизия","Неустановена принадлежност", НЕДЯЛКА,ДИМИТРОВА,ДИНКОВА,,"С.СРЕДНО СЕЛО, ВЕТРИНО, ВАРНА",2013-04-10,"Община Ветрино","Неустановена принадлежност", НЕДЯЛКА,ДИМИТРОВА,ЖЕКОВА,,"ГР.ДЕВНЯ, ДЕВНЯ, ВАРНА",2015-12-17,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Варна","Неустановена принадлежност", НЕДЯЛКА,ДИМИТРОВА,КАЗАКОВА,,"ГР.АХТОПОЛ, ЦАРЕВО, БУРГАС",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност", НЕДЯЛКА,ДИМИТРОВА,КЮПРЮДЖИЕВА,,"ГР.КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", НЕДЯЛКА,ДИМИТРОВА,НАПЛАТАНОВА,,"С.ОБОРИЩЕ, ПАНАГЮРИЩЕ, ПАЗАРДЖИК",2015-05-12,"Община Панагюрище","Неустановена принадлежност", НЕДЯЛКА,ДИМИТРОВА,ПЕТРОВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", НЕДЯЛКА,ДИМИТРОВА,РУЖЕВА,,"С.РЕЗОВО, ЦАРЕВО, БУРГАС",2013-02-27,"Община Царево","Неустановена принадлежност", НЕДЯЛКА,ДИМИТРОВА,СЪЧАНОВА-ЛАЛЕВА,,"С.СВОБОДА, СТРЕЛЧА, ПАЗАРДЖИК",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", НЕДЯЛКА,ДИМИТРОВА,СЪЧАНОВА-ЛАЛЕВА,,"С.СВОБОДА, СТРЕЛЧА, ПАЗАРДЖИК",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", НЕДЯЛКА,ДИМИТРОВА,ЦВЕТКОВА,,"ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, БЛАГОЕВГРАД",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност", НЕДЯЛКА,ДИМОВА,СТОЯНОВА,,"С.ГОЛЯМО КРУШЕВО, БОЛЯРОВО, ЯМБОЛ",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", НЕДЯЛКА,ДИМОВА,СТОЯНОВА,,"С.ГОЛЯМО КРУШЕВО, БОЛЯРОВО, ЯМБОЛ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", НЕДЯЛКА,ДИМОВА,СТОЯНОВА,,"С.ГОЛЯМО КРУШЕВО, БОЛЯРОВО, ЯМБОЛ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", НЕДЯЛКА,ДИЯНОВА,ФИЛЧЕВА,,"ГР.ДЪЛГОПОЛ, ДЪЛГОПОЛ, ВАРНА",2013-05-15,"Община Дългопол","Неустановена принадлежност", НЕДЯЛКА,ДИЯНОВА,ФИЛЧЕВА,,"ГР.ДЪЛГОПОЛ, ДЪЛГОПОЛ, ВАРНА",2015-12-17,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Варна","Неустановена принадлежност", НЕДЯЛКА,ДОНЧЕВА,ВЕЛЧЕВА,,"ГР.БЯЛА СЛАТИНА, БЯЛА СЛАТИНА, ВРАЦА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", НЕДЯЛКА,ДОНЧЕВА,ВЕЛЧЕВА,,"ГР.БЯЛА СЛАТИНА, БЯЛА СЛАТИНА, ВРАЦА",2016-01-14,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Враца","Неустановена принадлежност", НЕДЯЛКА,ДРАГОМИРОВА,ФИЛИПОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-10-08,"Длъжници към Първа частна банка","Неустановена принадлежност", НЕДЯЛКА,ЖЕКОВА,ИВАНОВА,,"ГР.ДИМИТРОВГРАД, ДИМИТРОВГРАД, ХАСКОВО",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", НЕДЯЛКА,ЖЕЛЕВА,НИКОЛОВА,,"С.КАЙНАРДЖА, КАЙНАРДЖА, СИЛИСТРА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", НЕДЯЛКА,ЖЕЛЯЗКОВА,АРАБАДЖИЕВА-МАРИНОВА,,"С.АВРЕН, АВРЕН, ВАРНА",2013-03-20,"Община Аврен","Неустановена принадлежност", НЕДЯЛКА,ЖЕЛЯЗКОВА,ДЕМИРЕВА,,"С.ЧОБА, БРЕЗОВО, ПЛОВДИВ",2015-08-11,"Община Брезово","Неустановена принадлежност", НЕДЯЛКА,ИВАНОВА,БОДУРОВА,,"С.ОВЧЕПОЛЦИ, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", НЕДЯЛКА,ИВАНОВА,ДЕЛЕВА,,"С.СЛАВЯНОВО, ХАРМАНЛИ, ХАСКОВО",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", НЕДЯЛКА,ИВАНОВА,ДОЙЧЕВА,,"С.БУКОВО, ПЪРВОМАЙ, ПЛОВДИВ",2013-06-05,"УниКредит Булбанк АД","Неустановена принадлежност", НЕДЯЛКА,ИВАНОВА,ДОЙЧЕВА,,"С.БУКОВО, ПЪРВОМАЙ, ПЛОВДИВ",2015-10-05,"Община Първомай","Неустановена принадлежност", НЕДЯЛКА,ИВАНОВА,КАЛКОВА,,"ГР.ПАНАГЮРИЩЕ, ПАНАГЮРИЩЕ, ПАЗАРДЖИК",2010-09-29,"Регионални печатни издания","Неустановена принадлежност", НЕДЯЛКА,ИВАНОВА,КАМБУРОВА,,"С.ТОПОЛОВО, МАДЖАРОВО, ХАСКОВО",2013-10-02,"Обединена българска банка","Неустановена принадлежност", НЕДЯЛКА,ИВАНОВА,МИТОВА,,"С.РЪЖЕВО КОНАРЕ, КАЛОЯНОВО, ПЛОВДИВ",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност", НЕДЯЛКА,ИВАНОВА,НЕНОВА,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2014-08-12,"Длъжници към Булбанк","Неустановена принадлежност", НЕДЯЛКА,ИВАНОВА,ПЕТРОВА-ИВАНОВА,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2008-10-08,"Българска телеграфна агенция","Неустановена принадлежност", НЕДЯЛКА,ИВАНОВА,ПОПИВАНОВА,,"ГР.КУКЛЕН, КУКЛЕН, ПЛОВДИВ",2012-07-11,"Медицински университет - Пловдив","Неустановена принадлежност", НЕДЯЛКА,ИВАНОВА,ПЪРВАНОВА,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2015-04-01,"Община Медковец","Неустановена принадлежност", НЕДЯЛКА,ИВАНОВА,СТАНЧЕВА,,"С.ЧЕРКОВО, КАРНОБАТ, БУРГАС",2013-01-09,"Община Карнобат","Неустановена принадлежност", НЕДЯЛКА,ИВАНОВА,ЧАЛЪМОВА,,"С.СКОБЕЛЕВО, ДИМИТРОВГРАД, ХАСКОВО",2015-09-14,"Община Куклен","Неустановена принадлежност", НЕДЯЛКА,ИГНАТОВА,ВИДЕВА,,"ГР.ДИМИТРОВГРАД, ДИМИТРОВГРАД, ХАСКОВО",2012-03-14,"Софийски университет ""Св. Климент Охридски""","Неустановена принадлежност", НЕДЯЛКА,ИЛИЕВА,АНДРЕЕВА,,"ГР.РАЗГРАД, РАЗГРАД, РАЗГРАД",2015-11-17,"Община Разград","Неустановена принадлежност", НЕДЯЛКА,ИЛИЕВА,КРЪСТЕВА,,"С.ИЗВОР, РОДОПИ, ПЛОВДИВ",2012-07-11,"Медицински университет - Пловдив","Неустановена принадлежност", НЕДЯЛКА,ИЛИЕВА,МИЛЧЕВА,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", НЕДЯЛКА,ИЛИЕВА,ПЕЕВСКА-ЯНЕВА,,"С.ДАВИДКОВО, БАНИТЕ, СМОЛЯН",2015-08-11,"Община Асеновград","Неустановена принадлежност", НЕДЯЛКА,ЙОРГАКИЕВА,ИВАНОВА,,"С.ГОЛИЦА, ДОЛНИ ЧИФЛИК, ВАРНА",2013-05-21,"Община Долни чифлик","Неустановена принадлежност", НЕДЯЛКА,ЙОРДАНОВА,АНТОНОВА,,"ГР.КАМЕНО, КАМЕНО, БУРГАС",2015-12-01,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Неустановена принадлежност", НЕДЯЛКА,ЙОРДАНОВА,БАГАШЕВА,,"С.СТЕФАН КАРАДЖОВО, БОЛЯРОВО, ЯМБОЛ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", НЕДЯЛКА,ЙОРДАНОВА,ВАСИЛЕВА,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", НЕДЯЛКА,КИРЕВА,ИВАНОВА,,"ГР.ПЪРВОМАЙ, ПЪРВОМАЙ, ПЛОВДИВ",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност", НЕДЯЛКА,КИРИЛОВА,ХАДЖИЕВА,,"ГР.КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2014-11-26,"Община Кърджали","Неустановена принадлежност", НЕДЯЛКА,КОЛЕВА,АНГЕЛОВА,,"С.ПОРОИЩЕ, РАЗГРАД, РАЗГРАД",2013-04-10,"Община Белослав","Неустановена принадлежност", НЕДЯЛКА,КОЛЕВА,НИКОЛОВА,,"ГР.КАЗАНЛЪК, КАЗАНЛЪК, СТАРА ЗАГОРА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", НЕДЯЛКА,КОЛЕВА,СТАМОВА,,"ГР.ПОПОВО, ПОПОВО, ТЪРГОВИЩЕ",2014-08-06,"Медицински университет - София","Неустановена принадлежност", НЕДЯЛКА,КОСТАДИНОВА,ВЕЛИКОВА,,"ГР.СМЯДОВО, СМЯДОВО, ШУМЕН",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност", НЕДЯЛКА,КОСТОВА,ДИМИТРОВА,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", НЕДЯЛКА,ЛОГИНОВА,СТЕФАНОВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2014-02-05,"Длъжници към Кристалбанк","Неустановена принадлежност", НЕДЯЛКА,МАНОЛОВА,БОЗЕВА,,"С.БОРОВО, ЛЪКИ, ПЛОВДИВ",2015-09-14,"Община Лъки","Неустановена принадлежност", НЕДЯЛКА,МАНОЛОВА,ТЯНКОВА,,"ГР.ХАРМАНЛИ, ХАРМАНЛИ, ХАСКОВО",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", НЕДЯЛКА,МАРИНОВА,РАШКОВА,,"С.РУДНИК, ДОЛНИ ЧИФЛИК, ВАРНА",2013-05-21,"Община Долни чифлик","Неустановена принадлежност", НЕДЯЛКА,МАРИНОВА,РАШКОВА,,"С.РУДНИК, ДОЛНИ ЧИФЛИК, ВАРНА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", НЕДЯЛКА,МАРКОВА,ТРАЙКОВА,,"С.МАРКОВО, БРАТЯ ДАСКАЛОВИ, СТАРА ЗАГОРА",2007-09-04,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", НЕДЯЛКА,МАРКОВА,ТРАЙКОВА,,"С.МАРКОВО, БРАТЯ ДАСКАЛОВИ, СТАРА ЗАГОРА",2015-04-01,"Община Лом","Неустановена принадлежност", НЕДЯЛКА,МЕТОДИЕВА,ИЛИЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-11-21,"Министерство на околната среда и водите","Неустановена принадлежност", НЕДЯЛКА,МИЛКОВА,ЗАХОВА,,"С.БРЕСТОВИЦА, РОДОПИ, ПЛОВДИВ",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност", НЕДЯЛКА,МИЛЧЕВА,ДИМИТРОВА,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", НЕДЯЛКА,МИНКОВА,СТОИЧКОВА,1943-10-22,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-09-24,"Длъжници към банка Биохим","Решение № 2-402 от 24.09.2014 г. - лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 - длъжници към банка ""Биохим""","

Собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководил я щатен служител, съдържащи се в работно дело IР-6431; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; протокол № 95/ 1990 г. с предложение за унищожаване лично дело IО-1095 и работно дело IР-6431 (налично).

" НЕДЯЛКА,МИТЕВА,ДУШКОВА,,"С.МАЛЪК ИЗВОР, СТАМБОЛОВО, ХАСКОВО",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", НЕДЯЛКА,МИТКОВА,НИКОЛОВА,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност", НЕДЯЛКА,МИХАЙЛОВА,ИВАНОВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2013-06-26,"Сосиете Женерал Експресбанк АД","Неустановена принадлежност", НЕДЯЛКА,НЕДЕЛЧЕВА,СТАНЧЕВА,,"С.БОРЯНА, ДЪЛГОПОЛ, ВАРНА",2015-08-04,"Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Неустановена принадлежност", НЕДЯЛКА,НЕДЕЛЧЕВА,ТОДОРОВА,,"С.НИКОЛАЕВКА, СУВОРОВО, ВАРНА",2013-05-29,"Община Суворово","Неустановена принадлежност", НЕДЯЛКА,НЕДЯЛКОВА,ПАНКОВА,,"С.ВЕЗЕНКОВО, СУНГУРЛАРЕ, БУРГАС",2013-02-27,"Община Сунгурларе","Неустановена принадлежност", НЕДЯЛКА,НЕЦОВА,БЕЛЧЕВА,,"С.КАТУНЦИ, САНДАНСКИ, БЛАГОЕВГРАД",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", НЕДЯЛКА,НИКОЛОВА,ДАНАИЛОВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", НЕДЯЛКА,НИКОЛОВА,МАНОЛОВА-ЦВЕТКОВА,,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2011-02-15,"Агенция ""Митници""","Неустановена принадлежност", НЕДЯЛКА,НИКОЛОВА,НИНОВА,,"ГР.БОТЕВГРАД, БОТЕВГРАД, СОФИЙСКА",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", НЕДЯЛКА,НИКОЛОВА,ХАЛАЧЕВА,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност", НЕДЯЛКА,НИКОЛОВА,ЧОЛАКОВА-ЙОРДАНОВА,,"С.САДИНА, ПОПОВО, ТЪРГОВИЩЕ",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", НЕДЯЛКА,НОНЕВА,ЖЕЛЯЗОВА,,"ГР.ДИМИТРОВГРАД, ДИМИТРОВГРАД, ХАСКОВО",2012-07-04,"Конфедерация на независимите синдикати в България","Неустановена принадлежност", НЕДЯЛКА,ПАНАЙОТОВА,ГРОЗДЕВА,,"С.БОЯНА, ВЪЛЧИ ДОЛ, ВАРНА",2013-05-15,"Община Вълчи дол","Неустановена принадлежност", НЕДЯЛКА,ПАНАЙОТОВА,ПЕТРОВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", НЕДЯЛКА,ПЕНЕВА,ЖИВАНОВА,1949-07-10,"С.СУСАМ, МИНЕРАЛНИ БАНИ, ХАСКОВО",2016-01-25,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Кърджали","Решение № 2-598 от 25.01.2016 г. - кандидати за общински съветници – област Кърджали","

Документи от ръководил я щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично и в работно дело IА-1781; картон обр. 4

" НЕДЯЛКА,ПЕНЕВА,ПЕНЕВА,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", НЕДЯЛКА,ПЕТКОВА,АНГЕЛОВА,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", НЕДЯЛКА,ПЕТКОВА,КОЛЕВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност", НЕДЯЛКА,ПЕТКОВА,ЧАКОВА,,"С.ГРАДИНА, ПЪРВОМАЙ, ПЛОВДИВ",2015-10-05,"Община Първомай","Неустановена принадлежност", НЕДЯЛКА,ПЕТРОВА,АСЕНОВА,,"С.ЛОМЕЦ, ТРОЯН, ЛОВЕЧ",2015-06-09,"Община Трън","Неустановена принадлежност", НЕДЯЛКА,ПЕТРОВА,ВОЙНОВА,,"ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, БЛАГОЕВГРАД",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", НЕДЯЛКА,ПЕТРОВА,ГАРОВА,1956-10-15,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2013-11-20,"Средни училища","Решение № 2-259 от 20.11.2013 г. - училища по Закона за народната просвета","Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 2564/ 18.06.1990 г. за унищожаване с протокол № 33/ 02.02.1990 г. материалите на агент ""Светла""." НЕДЯЛКА,ПЕТРОВА,ГОРЧАКОВА,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", НЕДЯЛКА,ПЕТРОВА,ИВАНОВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2012-07-04,"Конфедерация на независимите синдикати в България","Неустановена принадлежност", НЕДЯЛКА,ПЛАМЕНОВА,РАНГЕЛОВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", НЕДЯЛКА,ПЪРВАНОВА,РАЙЧЕВА,,"ГР.ДУПНИЦА, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", НЕДЯЛКА,ПЪРВАНОВА,РАЙЧЕВА,,"ГР.ДУПНИЦА, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност", НЕДЯЛКА,РАЙЧЕВА,МИНЧЕВА,,"ГР.БРЕЗОВО, БРЕЗОВО, ПЛОВДИВ",2015-08-11,"Община Брезово","Неустановена принадлежност", НЕДЯЛКА,САВОВА,НИКОЛОВА,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", НЕДЯЛКА,СЛАВОВА,КОЛЕВА,,"ГР.ХАРМАНЛИ, ХАРМАНЛИ, ХАСКОВО",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", НЕДЯЛКА,СЛАВЧЕВА,ВАНТОВА,,"ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, БЛАГОЕВГРАД",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност", НЕДЯЛКА,СПАСОВА,ГЕОРГИЕВА,,"ГР.ЕЛИН ПЕЛИН, ЕЛИН ПЕЛИН, СОФИЙСКА",2012-03-14,"Софийски университет ""Св. Климент Охридски""","Неустановена принадлежност", НЕДЯЛКА,СПАСОВА,КОСТАДИНОВА,,"С.НОВАКОВО, АСЕНОВГРАД, ПЛОВДИВ",2015-08-11,"Община Асеновград","Неустановена принадлежност", НЕДЯЛКА,СТАЙКОВА,ВАСИЛЕВА,,"С.ДОЛНО ЧЕРКОВИЩЕ, СТАМБОЛОВО, ХАСКОВО",2014-11-13,"Община Крумовград","Неустановена принадлежност", НЕДЯЛКА,СТАЙКОВА,ИВАНОВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност", НЕДЯЛКА,СТАЙКОВА,КОВАЧЕВА,,"С.КАРАПЕЛИТ, ДОБРИЧКА, ДОБРИЧ",2014-03-12,"Община Крушари","Неустановена принадлежност", НЕДЯЛКА,СТОЕВА,САНДАЛСКА-ГЕНКОВА,1948-07-19,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2008-11-13,"Държавна агенция по туризъм","Решение № 53 от 13.11.2008 г. - държавни агенции","Документи от ръководилите я щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр., обр. 6; лично дело IА-34436." НЕДЯЛКА,СТОЕВА,САНДАЛСКА-ГЕНКОВА,1948-07-19,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2015-06-29,"Организатор на хазартни игри","Решение № 2-528 от 29.06.2015 г. - организатори на хазартни игри","

Документи от ръководилите я щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр., обр. 6; лично дело IА-34436.

" НЕДЯЛКА,СТОИЛОВА,ВАСИЛЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", НЕДЯЛКА,СТОЙНОВА,МАРИНОВА,,"С.КАЗАНКА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", НЕДЯЛКА,СТОЯНОВА,АЛЕКСАНДРОВА,,"ГР.ИВАЙЛОВГРАД, ИВАЙЛОВГРАД, ХАСКОВО",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", НЕДЯЛКА,СТОЯНОВА,ЛЮБЕНОВА,,"С.ВИТАНОВЦИ, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2015-01-07,"Община Кюстендил","Неустановена принадлежност", НЕДЯЛКА,ТЕНЕВА,ЦВЕТКОВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2015-09-30,"Община Пловдив","Неустановена принадлежност", НЕДЯЛКА,ТОДОРОВА,АЛЕКСИЕВА,,"ГР.СМОЛЯН, СМОЛЯН, СМОЛЯН",2014-08-12,"Длъжници към банка Експрес","Неустановена принадлежност", НЕДЯЛКА,ТОДОРОВА,БОРИСОВА,,"ГР.РАЗГРАД, РАЗГРАД, РАЗГРАД",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", НЕДЯЛКА,ТОДОРОВА,ШОПОВА,,"ГР.ПЕЩЕРА, ПЕЩЕРА, ПАЗАРДЖИК",2013-10-02,"Обединена българска банка","Неустановена принадлежност", НЕДЯЛКА,ТОДОРОВА,ШОПОВА,,"ГР.ПЕЩЕРА, ПЕЩЕРА, ПАЗАРДЖИК",2015-04-28,"Община Пазарджик","Неустановена принадлежност", НЕДЯЛКА,ТОНЕВА,СИМЕОНОВА,,"ГР.СИМЕОНОВГРАД, СИМЕОНОВГРАД, ХАСКОВО",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", НЕДЯЛКА,ТОНЧЕВА,КУЛОВА,,"С.ЕЗЕРЧЕ, ЦАР КАЛОЯН, РАЗГРАД",2015-11-17,"Община Разград","Неустановена принадлежност", НЕДЯЛКА,ТОШКОВА,ИВАНОВА,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", НЕДЯЛКА,ТОШКОВА,ИВАНОВА,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", НЕДЯЛКА,ФИЛИПОВА,НЕДЕВА,,"С.ПЧЕЛАРОВО, ЧЕРНООЧЕНЕ, КЪРДЖАЛИ",2014-03-19,"Община Черноочене","Неустановена принадлежност", НЕДЯЛКА,ХРИСТЕВА,ГЕТОВА,,"С.КАРАДЖАЛОВО, ПЪРВОМАЙ, ПЛОВДИВ",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност", НЕДЯЛКА,ЯНЕВА,КАЛЪЧЕВА,,"ГР.СРЕДЕЦ, СРЕДЕЦ, БУРГАС",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", НЕДЯЛКА,ЯНЧЕВА,КОЛЕВА,,"С.НИКОЛАЕВКА, СУВОРОВО, ВАРНА",2013-05-29,"Община Суворово","Неустановена принадлежност", НЕДЯЛКО,АНГЕЛОВ,ТОДОРОВ,,"ГР.КАЗАНЛЪК, КАЗАНЛЪК, СТАРА ЗАГОРА",2008-12-18,"Българско национално радио","Неустановена принадлежност", НЕДЯЛКО,АНГЕЛОВ,ТОДОРОВ,,"ГР.КАЗАНЛЪК, КАЗАНЛЪК, СТАРА ЗАГОРА",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", НЕДЯЛКО,АНТОНОВ,ЙОСИФОВ,,"ГР.ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2014-12-03,"Висше военноморско училище ""Никола Йонков Вапцаров""-Варна","Неустановена принадлежност", НЕДЯЛКО,АСЕНОВ,МИХАЙЛОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност", НЕДЯЛКО,АТАНАСОВ,ВАПЦАРОВ,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", НЕДЯЛКО,АТАНАСОВ,ЛИБЧЕВ,1951-05-15,"ГР.БЕЛОСЛАВ, БЕЛОСЛАВ, ВАРНА",2013-04-10,"Община Белослав","Решение № 2-163 от 10.04.2013 г. - община Белослав","

Рег. дневник; картон обр. 4

" НЕДЯЛКО,АТАНАСОВ,ЛИБЧЕВ,1951-05-15,"ГР.БЕЛОСЛАВ, БЕЛОСЛАВ, ВАРНА",2015-12-17,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Варна","Решение № 2-588 от 17.12.2015 г. - кандидати за общински съветници – област Варна","Рег. дневник; картон обр. 4; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1970/ 09.11.2007 г." НЕДЯЛКО,АТАНАСОВ,СРЕБРЕВ,1937-08-25,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2011-01-26,"Министерство на отбраната","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1" НЕДЯЛКО,БЕЛЕВ,ГЕОРГИЕВ,1923-03-07,"С.СВЕТЛЕН, ПОПОВО, ТЪРГОВИЩЕ",2011-06-16,"Висша атестационна комисия","Решение № 230 от 16.06.2011 г. - ВАК","Рег. дневник; картони – обр. 4 и обр. 6; протокол № 1/ 1962 г. с предложение за унищожаване на дело IЯ-506; протокол № 79/ 1990 г. за унищожаване на дело IЯ-3715" НЕДЯЛКО,БЕЛЧЕВ,НЕДЯЛКОВ,,"ГР.ПРОВАДИЯ, ПРОВАДИЯ, ВАРНА",2013-04-17,"Кредитни длъжници към банка БАЛКАНБАНК","Неустановена принадлежност", НЕДЯЛКО,БОЙЧЕВ,ПЕТКОВ,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", НЕДЯЛКО,БОРИСОВ,МИШОВСКИ,,"ГР.КНЕЖА, КНЕЖА, ПЛЕВЕН",2016-01-14,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Враца","Неустановена принадлежност", НЕДЯЛКО,ВЕЛИНОВ,ДРАГАНОВ,,"ГР.ПИРДОП, ПИРДОП, СОФИЙСКА",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност", НЕДЯЛКО,ВЕСЕЛИНОВ,СОФРОНИЕВ,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2012-07-11,"Минно-геоложки университет ""Св. Иван Рилски""","Неустановена принадлежност", НЕДЯЛКО,ГЕНЧЕВ,ГЕНЧЕВ,,"ГР.ДИМИТРОВГРАД, ДИМИТРОВГРАД, ХАСКОВО",2015-09-30,"Община Пловдив","Неустановена принадлежност", НЕДЯЛКО,ГЕОРГИЕВ,АПОСТОЛОВ,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност", НЕДЯЛКО,ГЕОРГИЕВ,БЕКИРОВ,,"С.КАЛОЯНОВО, КАЛОЯНОВО, ПЛОВДИВ",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", НЕДЯЛКО,ГЕОРГИЕВ,ГОРОЛОМОВ,,"ГР.ПАНАГЮРИЩЕ, ПАНАГЮРИЩЕ, ПАЗАРДЖИК",2012-10-10,"Висше строително училище ""Любен Каравелов""","Неустановена принадлежност", НЕДЯЛКО,ГЕОРГИЕВ,ДОНЧЕВ,,"ГР.ГАБРОВО, ГАБРОВО, ГАБРОВО",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", НЕДЯЛКО,ГЕОРГИЕВ,ЙОРДАНОВ,,"ГР.ДВЕ МОГИЛИ, ДВЕ МОГИЛИ, РУСЕ",2010-06-16,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", НЕДЯЛКО,ГЕОРГИЕВ,КОЛЕВ,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2010-06-16,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", НЕДЯЛКО,ГЕОРГИЕВ,МИЛЕВ,,"ГР.СТРЕЛЧА, СТРЕЛЧА, ПАЗАРДЖИК",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност", НЕДЯЛКО,ГЕОРГИЕВ,МИЛЕВ,,"ГР.СТРЕЛЧА, СТРЕЛЧА, ПАЗАРДЖИК",2015-05-19,"Община Стрелча","Неустановена принадлежност", НЕДЯЛКО,ГЕОРГИЕВ,ПЕТРОВ,,"ГР.СТРАЖИЦА, СТРАЖИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност", НЕДЯЛКО,ГЕОРГИЕВ,ШАЛЛИЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-02-15,"Агенция ""Митници""","Неустановена принадлежност", НЕДЯЛКО,ГЕРОНТИЕВ,БОТЕВ,,"С.ГРАДИЩЕ, ШУМЕН, ШУМЕН",2010-06-16,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", НЕДЯЛКО,ГРИГОРОВ,НЕДЯЛКОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-11-13,"Държавна агенция по туризъм","Неустановена принадлежност", НЕДЯЛКО,ГРИГОРОВ,НЕДЯЛКОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-11-18,"Агенция за приватизация","Неустановена принадлежност", НЕДЯЛКО,ГРИГОРОВ,НЕДЯЛКОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-10-17,"Министерство на икономиката, енергетиката и туризма","Неустановена принадлежност", НЕДЯЛКО,ГРУДЕВ,КИРКОВ,,"ГР.ДИМИТРОВГРАД, ДИМИТРОВГРАД, ХАСКОВО",2014-09-24,"Длъжници към банка Биохим","Неустановена принадлежност", НЕДЯЛКО,ГРУДЕВ,КРЪСТЕВ,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2013-04-17,"Кредитни длъжници към банка БАЛКАНБАНК","Неустановена принадлежност", НЕДЯЛКО,ГРУДЕВ,КРЪСТЕВ,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2014-07-02,"Длъжници към банка Райфайзен","Неустановена принадлежност", НЕДЯЛКО,ГРУДЕВ,КРЪСТЕВ,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2014-10-08,"Длъжници към Първа частна банка","Неустановена принадлежност", НЕДЯЛКО,ДЕЛЧЕВ,МАРЧЕВ,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", НЕДЯЛКО,ДИМИТРОВ,БАКАЛОВ,,"С.МАНДРА, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2010-09-29,"Регионални печатни издания","Неустановена принадлежност", НЕДЯЛКО,ДИМИТРОВ,ИЛИЕВ,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", НЕДЯЛКО,ДИМИТРОВ,ИЛИЕВ,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2012-07-04,"Конфедерация на независимите синдикати в България","Неустановена принадлежност", НЕДЯЛКО,ДИМИТРОВ,КОСТОВ,,"С.ИНДЖЕ ВОЙВОДА, СОЗОПОЛ, БУРГАС",2013-01-29,"община Камено","Неустановена принадлежност", НЕДЯЛКО,ДИМИТРОВ,КОЧЕВ,1941-07-30,"С.ВРАБЕВО, ТРОЯН, ЛОВЕЧ",2010-06-16,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 143 от 16.06.2010 г. - Министерство на вътрешните работи","Със заповед № 3108/ 02.07.1965 г. е назначен за мл. разузнавач; със заповед № 14/ 28.01.1967 г. е преназначен за разузнавач; със заповед № 136/ 17.10.1968 г. е преназначен за разузнавач VI степен; със заповед № 156/ 22.09.1969 г. е преназначен за разузнавач V степен; със заповед № 616/ 05.02.1970 г. е преназначен за разузнавач IV степен; със заповед № 62/ 13.04.1972 г. е преназначен за разузнавач I степен; със заповед № 393/ 28.08.1974 г. е преназначен за инспектор IV степен; със заповед № 380/ 12.08.1977 г. е преназначен за инспектор III степен; със заповед № 648-2/ 25.11.1977 г. е преназначен за зам. н-к на отделение; със заповед № 914/ 20.03.1980 г. е преназначен за н-к на отделение." НЕДЯЛКО,ДИМИТРОВ,КОЧЕВ,1941-07-30,"С.ВРАБЕВО, ТРОЯН, ЛОВЕЧ",2013-12-04,"Длъжници към Банка за земеделски кредит","Решение № 2-275 от 04.12.2013 г. - лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 - длъжници към ""Банка за земеделски кредит""","Със заповед № 3108/ 02.07.1965 г. е назначен за мл. разузнавач; със заповед № 14/ 28.01.1967 г. е преназначен за разузнавач; със заповед № 136/ 17.10.1968 г. е преназначен за разузнавач VI степен; със заповед № 156/ 22.09.1969 г. е преназначен за разузнавач V степен; със заповед № 616/ 05.02.1970 г. е преназначен за разузнавач IV степен; със заповед № 62/ 13.04.1972 г. е преназначен за разузнавач I степен; със заповед № 393/ 28.08.1974 г. е преназначен за инспектор IV степен; със заповед № 380/ 12.08.1977 г. е преназначен за инспектор III степен; със заповед № 648-2/ 25.11.1977 г. е преназначен за зам. н-к на отделение; със заповед № 914/ 20.03.1980 г. е преназначен за н-к на отделение." НЕДЯЛКО,ДИМОВ,ГЕНОВ,,"ГР.ДИМИТРОВГРАД, ДИМИТРОВГРАД, ХАСКОВО",2014-09-24,"Длъжници към банка Биохим","Неустановена принадлежност", НЕДЯЛКО,ДИМОВ,ДИМОВ,,"ГР.ДИМИТРОВГРАД, ДИМИТРОВГРАД, ХАСКОВО",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", НЕДЯЛКО,ДИМОВ,НЕНОВ,,"С.РЕЗОВО, ЦАРЕВО, БУРГАС",2012-03-14,"Софийски университет ""Св. Климент Охридски""","Неустановена принадлежност", НЕДЯЛКО,ДИМЧЕВ,ЧАНДЪРОВ,,"ГР.НЕДЕЛИНО, НЕДЕЛИНО, СМОЛЯН",2013-06-19,"Юробанк България АД","Неустановена принадлежност", НЕДЯЛКО,ДИМЧЕВ,ЧАНДЪРОВ,,"ГР.НЕДЕЛИНО, НЕДЕЛИНО, СМОЛЯН",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност", НЕДЯЛКО,ДИМЧЕВ,ЧАНДЪРОВ,,"ГР.НЕДЕЛИНО, НЕДЕЛИНО, СМОЛЯН",2016-02-09,"ОББ Застраховане","Неустановена принадлежност", НЕДЯЛКО,ДИМЧЕВ,ЧАНДЪРОВ,,"ГР.НЕДЕЛИНО, НЕДЕЛИНО, СМОЛЯН",2016-02-18,ДЗИ,"Неустановена принадлежност", НЕДЯЛКО,ДИНЕВ,ПЕТРОВ,,"С.МЛЕКАРЕВО, НОВА ЗАГОРА, СЛИВЕН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", НЕДЯЛКО,ЖИВКОВ,СЛАВОВ,,"ГР.ЗЛАТОГРАД, ЗЛАТОГРАД, СМОЛЯН",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", НЕДЯЛКО,ЖИВКОВ,СЛАВОВ,,"ГР.ЗЛАТОГРАД, ЗЛАТОГРАД, СМОЛЯН",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", НЕДЯЛКО,ЖИВКОВ,СЛАВОВ,,"ГР.ЗЛАТОГРАД, ЗЛАТОГРАД, СМОЛЯН",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", НЕДЯЛКО,ЖИВКОВ,СЛАВОВ,,"ГР.ЗЛАТОГРАД, ЗЛАТОГРАД, СМОЛЯН",2016-02-09,"Областни управи","Неустановена принадлежност", НЕДЯЛКО,ЗАФИРОВ,ДИНЕВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2013-01-23,"Община Бургас","Неустановена принадлежност", НЕДЯЛКО,ЗАХАРИЕВ,ИЛЕВ,,"С.КРЪВЕНИК, СЕВЛИЕВО, ГАБРОВО",2014-02-05,"Община Севлиево","Неустановена принадлежност", НЕДЯЛКО,ЗЛАТИНОВ,ИЛИЕВ,,"С.ГОЛИЦА, ДОЛНИ ЧИФЛИК, ВАРНА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", НЕДЯЛКО,ИВАНОВ,БОНЧЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-08-07,"Университет по архитектура, строителство и геодезия","Неустановена принадлежност", НЕДЯЛКО,ИВАНОВ,БОРГОДЖИЙСКИ,,"ГР.РАКОВСКИ, РАКОВСКИ, ПЛОВДИВ",2015-10-05,"Община Раковски","Неустановена принадлежност", НЕДЯЛКО,ИВАНОВ,ДЕЛЧЕВ,,"ГР.ДИМИТРОВГРАД, ДИМИТРОВГРАД, ХАСКОВО",2014-10-01,"Американски университет в България","Неустановена принадлежност", НЕДЯЛКО,ИВАНОВ,КАЛЪЧЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2007-09-04,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", НЕДЯЛКО,ИВАНОВ,КАЛЪЧЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", НЕДЯЛКО,ИВАНОВ,КАЛЪЧЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", НЕДЯЛКО,ИВАНОВ,КОЙЧЕВ,,"ГР.АЙТОС, АЙТОС, БУРГАС",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", НЕДЯЛКО,ИВАНОВ,КОЙЧЕВ,,"ГР.АЙТОС, АЙТОС, БУРГАС",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", НЕДЯЛКО,ИВАНОВ,НЕДЯЛКОВ,,"С.ОБРОЧИЩЕ, БАЛЧИК, ДОБРИЧ",2014-02-12,"Община Балчик","Неустановена принадлежност", НЕДЯЛКО,ИВАНОВ,НЕДЯЛКОВ,,"С.ГОЛЕЦ, УГЪРЧИН, ЛОВЕЧ",2015-02-18,"Община Угърчин","Неустановена принадлежност", НЕДЯЛКО,ИВАНОВ,НЕДЯЛКОВ,,"С.ГОЛЕЦ, УГЪРЧИН, ЛОВЕЧ",2016-02-04,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Ловеч","Неустановена принадлежност", НЕДЯЛКО,ИВАНОВ,ПАНЧЕВ,,"ГР.КАЗАНЛЪК, КАЗАНЛЪК, СТАРА ЗАГОРА",2011-06-16,"Висша атестационна комисия","Неустановена принадлежност", НЕДЯЛКО,ИВАНОВ,РУСЕВ,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", НЕДЯЛКО,ИВАНОВ,ТРИФОНОВ,,"С.ВАРДИМ, СВИЩОВ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2009-04-15,"Държавна агенция за метрология и технически надзор","Неустановена принадлежност", НЕДЯЛКО,ИЛЕВ,ИВАНОВ,,"С.СТОКИТЕ, СЕВЛИЕВО, ГАБРОВО",2014-02-05,"Община Севлиево","Неустановена принадлежност", НЕДЯЛКО,ИЛИЕВ,НЕДЕЛЧЕВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", НЕДЯЛКО,ИЛИЕВ,НЕДЕЛЧЕВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2015-12-17,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Варна","Неустановена принадлежност", НЕДЯЛКО,ЙОРДАНОВ,ГРОЗЕВ,,"С.ЯБЪЛКОВО, ДИМИТРОВГРАД, ХАСКОВО",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", НЕДЯЛКО,КИРОВ,КИРЕЗИЕВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2014-10-08,"Длъжници към Първа частна банка","Неустановена принадлежност", НЕДЯЛКО,КИРОВ,КИРОВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2012-01-12,"Министерство на образованието","Неустановена принадлежност", НЕДЯЛКО,КИРОВ,КИРОВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност", НЕДЯЛКО,КОЙНОВ,КОЙНОВ,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", НЕДЯЛКО,КОЛЕВ,КОЛЕВ,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2010-06-16,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", НЕДЯЛКО,КОЛЕВ,НЕДЯЛКОВ,,"С.ЗДРАВКОВЕЦ, ГАБРОВО, ГАБРОВО",2014-01-22,"Община Габрово","Неустановена принадлежност", НЕДЯЛКО,КОЛЕВ,ПЕТКОВ,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", НЕДЯЛКО,КОЛЕВ,СЕВОВ,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", НЕДЯЛКО,КОЛЕВ,ЯМБОЛОВ,,"С.БОТЕВО, АКСАКОВО, ВАРНА",2013-03-20,"Община Аксаково","Неустановена принадлежност", НЕДЯЛКО,КОЛЕВ,ЯМБОЛОВ,,"С.БОТЕВО, АКСАКОВО, ВАРНА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", НЕДЯЛКО,КОСТАДИНОВ,ИВАНОВ,,"С.ВОДНЯНЦИ, ДОБРИЧКА, ДОБРИЧ",2015-05-19,"Приватизирани предприятия - Добрич","Неустановена принадлежност", НЕДЯЛКО,ЛУКОВ,ГРЪНЧАРОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", НЕДЯЛКО,МАРИНОВ,ДИМИТРОВ,,"ГР.КАРЛОВО, КАРЛОВО, ПЛОВДИВ",2015-09-30,"Община Перущица","Неустановена принадлежност", НЕДЯЛКО,МАРКОВ,ТОНЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-04-17,"Кредитни длъжници към банка БАЛКАНБАНК","Неустановена принадлежност", НЕДЯЛКО,МАРКОВ,ТОНЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-10-08,"Длъжници към Първа частна банка","Неустановена принадлежност", НЕДЯЛКО,МИНКОВ,КОЦЕВ,,"ГР.РАЗГРАД, РАЗГРАД, РАЗГРАД",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", НЕДЯЛКО,МИРКОВ,НЕМСКИ,,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност", НЕДЯЛКО,МИТРЕВ,ИВАНОВ,,"ГР.КРУМОВГРАД, КРУМОВГРАД, КЪРДЖАЛИ",2014-07-02,"Длъжници към банка Юнион","Неустановена принадлежност", НЕДЯЛКО,МИТРЕВ,ИВАНОВ,,"ГР.КРУМОВГРАД, КРУМОВГРАД, КЪРДЖАЛИ",2016-01-06,"Длъжници към ОББ","Неустановена принадлежност", НЕДЯЛКО,МИХАЙЛОВ,НЕДЯЛКОВ,,"С.ДЕБНЕВО, ТРОЯН, ЛОВЕЧ",2015-02-11,"Община Троян","Неустановена принадлежност", НЕДЯЛКО,НАНЕВ,НИКОЛОВ,,"С.ОСТРОВ, ОРЯХОВО, ВРАЦА",2013-10-23,"Община Бяла Слатина","Неустановена принадлежност", НЕДЯЛКО,НЕДЯЛКОВ,ЙОРДАНОВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2009-12-09,"Печатни издания","Неустановена принадлежност", НЕДЯЛКО,НЕДЯЛКОВ,ЙОРДАНОВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2014-10-15,"Агенция Пик","Неустановена принадлежност", НЕДЯЛКО,НЕДЯЛКОВ,ПЕТРОВ,1942-05-17,"С.БОЙНИЦА, БОЙНИЦА, ВИДИН",2013-07-31,"Община Бойница","Решение № 2-220 от 31.07.2013 г. - община Бойница","

Документи за получено възнаграждение, разходни документи, отчетени от ръководил го щатен служител, документи от ръководили го щатни служители, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-34638; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6.

" НЕДЯЛКО,НЕДЯЛКОВ,РУМАНЕЦОВ,,"С.ТОДЮВЦИ, ЕЛЕНА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-06-05,"Община Елена","Неустановена принадлежност", НЕДЯЛКО,НИКОЛАЕВ,НИКОЛОВ,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2012-06-14,"Технически университет Варна","Неустановена принадлежност", НЕДЯЛКО,НИКОЛОВ,ВЛАДИМИРОВ,,"ГР.ОМУРТАГ, ОМУРТАГ, ТЪРГОВИЩЕ",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност", НЕДЯЛКО,НИКОЛОВ,ИВАНОВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", НЕДЯЛКО,НИКОЛОВ,ИЛИЕВ,1941-08-31,"С.КРУШЕВО, СЕВЛИЕВО, ГАБРОВО",2014-02-05,"Община Севлиево","Решение № 2-305 от 05.02.2014 г. - община Севлиево","

Рег. дневник; картони – обр. 4 и обр. 6; писмо вх. № 1407/ 16.03.1990 г. за унищожаване с протокол рег. № 30/ 08.03.1990 г. материалите на Я/К ""Турист"".

" НЕДЯЛКО,НИКОЛОВ,ЙОРДАНОВ,,"ГР.ПОМОРИЕ, ПОМОРИЕ, БУРГАС",2015-12-01,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Неустановена принадлежност", НЕДЯЛКО,НИКОЛОВ,МИЛУШЕВ,,"С.МАКОВО, ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ",2013-02-20,"Община Поморие","Неустановена принадлежност", НЕДЯЛКО,НИКОЛОВ,ЯРЪМБОЙКОВ,1931-04-19,"ГР.КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2014-11-26,"Община Кърджали","Решение № 2-430 от 26.11.2014 г. - община Кърджали","

Рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр.; протокол рег. № КА 11/ 20.03.1990 г. с предложение за унищожаване дело IЯ-175 (Кж).

" НЕДЯЛКО,ПЕНОВ,НЕДЯЛКОВ,,"С.БЪРДАРЕВО, ДОЛНИ ЧИФЛИК, ВАРНА",2013-05-21,"Община Долни чифлик","Неустановена принадлежност", НЕДЯЛКО,ПЕТКОВ,ПЕТКОВ,,"С.АСЕН, ПАВЕЛ БАНЯ, СТАРА ЗАГОРА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", НЕДЯЛКО,ПЕТКОВ,ПЕТКОВ,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", НЕДЯЛКО,ПЕТКОВ,ПРОДАНОВ,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2010-06-16,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", НЕДЯЛКО,ПЕТКОВ,ЧЕРКЕЗОВ,1943-05-03,"ГР.ЧЕРВЕН БРЯГ, ЧЕРВЕН БРЯГ, ПЛЕВЕН",2010-06-16,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1" НЕДЯЛКО,ПЕТРОВ,ИВАНОВ,,"ГР.МОНТАНА, МОНТАНА, МОНТАНА",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност", НЕДЯЛКО,ПЕТРОВ,ПАЗДЕРСКИ,,"С.БОЙНИЦА, БОЙНИЦА, ВИДИН",2013-10-30,"Община Криводол","Неустановена принадлежност", НЕДЯЛКО,ПЕТРОВ,ПЕТКОВ,,"С.ДАРЕЦ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", НЕДЯЛКО,РАДЕВ,КОВАЧЕВ,,"С.ДРАНГОВО, КИРКОВО, КЪРДЖАЛИ",2014-11-05,"Община Кирково","Неустановена принадлежност", НЕДЯЛКО,РАДЕВ,МИТРЕВ,,"С.ДОЛНО ВОЙВОДИНО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2010-06-16,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", НЕДЯЛКО,РАШКОВ,РАШКОВ,,"ГР.АСЕНОВГРАД, АСЕНОВГРАД, ПЛОВДИВ",2010-06-16,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", НЕДЯЛКО,РАШКОВ,РАШКОВ,,"ГР.АСЕНОВГРАД, АСЕНОВГРАД, ПЛОВДИВ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", НЕДЯЛКО,РАШКОВ,РАШКОВ,,"ГР.АСЕНОВГРАД, АСЕНОВГРАД, ПЛОВДИВ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", НЕДЯЛКО,РАШКОВ,РАШКОВ,,"ГР.АСЕНОВГРАД, АСЕНОВГРАД, ПЛОВДИВ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", НЕДЯЛКО,САВОВ,НЕДЯЛКОВ,,"ГР.СВИЩОВ, СВИЩОВ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2010-06-16,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", НЕДЯЛКО,СИМЕОНОВ,ПЕНЧЕВ,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2010-09-20,"Държавен фонд Земеделие","Неустановена принадлежност", НЕДЯЛКО,СЛАВОВ,СЛАВОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", НЕДЯЛКО,СРЕБРЕВ,ПЕТРОВ,,"ГР.ЧИРПАН, ЧИРПАН, СТАРА ЗАГОРА",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", НЕДЯЛКО,СРЕБРЕВ,ПЕТРОВ,,"ГР.ЧИРПАН, ЧИРПАН, СТАРА ЗАГОРА",2014-02-12,"Разследващи полицаи","Неустановена принадлежност", НЕДЯЛКО,СТАМЕНОВ,ДЕЛКОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-06-16,"Висша атестационна комисия","Неустановена принадлежност", НЕДЯЛКО,СТЕФАНОВ,РАЧЕВ,1938-01-16,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2010-01-28,"Комисия за защита на потребителите","Решение № 109 от 28.01.2010 г - Комисия за защита на потребителите","Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; лично дело IА-786 (Пк) МФ." НЕДЯЛКО,СТОЕВ,КАЛЪЧЕВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", НЕДЯЛКО,СТОЙКОВ,АНГЕЛОВ,,"С.БЕЛОГРАДЕЦ, ВЕТРИНО, ВАРНА",2013-04-10,"Община Ветрино","Неустановена принадлежност", НЕДЯЛКО,СТОЯНОВ,ШИШКОВ,,"ГР.КРУМОВГРАД, КРУМОВГРАД, КЪРДЖАЛИ",2013-01-16,"Министерство на правосъдието","Неустановена принадлежност", НЕДЯЛКО,СЪБЕВ,ЯВАШЕВ,,"ГР.КАВАРНА, КАВАРНА, ДОБРИЧ",2014-02-24,"Община Каварна","Неустановена принадлежност", НЕДЯЛКО,ТЕНЕВ,НЕДЯЛКОВ,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", НЕДЯЛКО,ТЕНЕВ,НЕДЯЛКОВ,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2014-05-09,"Избори за Европейски парламент 2014 г.","Неустановена принадлежност", НЕДЯЛКО,ТЕНЕВ,НЕДЯЛКОВ,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2014-06-25,"Областни управители","Неустановена принадлежност", НЕДЯЛКО,ТОДОРОВ,НЕДЕВ,,"ГР.ТРЯВНА, ТРЯВНА, ГАБРОВО",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", НЕДЯЛКО,ТОДОРОВ,НЕДЕВ,,"ГР.ТРЯВНА, ТРЯВНА, ГАБРОВО",2014-01-28,"Община Трявна","Неустановена принадлежност", НЕДЯЛКО,ХРИСТЕВ,ШИЛЕВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2015-06-18,"Приватизирани предприятия - Пловдив","Неустановена принадлежност", НЕДЯЛКО,ХРИСТОВ,АНГЕЛОВ,,"С.ОСЕЛНА, МЕЗДРА, ВРАЦА",2011-08-09,"Агенция Пътна инфраструктура","Неустановена принадлежност", НЕДЯЛКО,ХРИСТОВ,БАЛЧЕВ,,РУМЪНИЯ,2014-07-02,"Технически университет - Варна","Неустановена принадлежност", НЕДЯЛКО,ХРИСТОВ,БАЛЧЕВ,,РУМЪНИЯ,2014-11-05,"Варненски свободен университет Черноризец Храбър","Неустановена принадлежност", НЕДЯЛКО,ХРИСТОВ,НЕДЯЛКОВ,1948-11-16,"С.КОНСТАНТИН, ЕЛЕНА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2009-06-29,"Народно събрание","Решение № 69 от 29.06.2009 г. - Народно събрание","Със заповед № 31/ 16.04.1985 г. е назначен за разузнавач; със заповед № 5/ 24.01.1990 г. е преназначен за ст. разузнавач" НЕДЯЛКО,ХРИСТОВ,НЕДЯЛКОВ,1948-11-16,"С.КОНСТАНТИН, ЕЛЕНА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Решение № 2-172 от 26.04.2013 г. - лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Със заповед № 31/ 16.04.1985 г. е назначен за разузнавач; със заповед № 5/ 24.01.1990 г. е преназначен за ст. разузнавач." НЕДЯЛКО,ХРИСТОВ,НЕДЯЛКОВ,1950-06-21,"ГР.ЕЛЕНА, ЕЛЕНА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-06-18,"Приватизирани предприятия - Пловдив","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1" НЕДЯЛКО,ЦАНКОВ,ДИЧКОВ,,"С.КАТУНЕЦ, УГЪРЧИН, ЛОВЕЧ",2015-07-16,"Община Плевен","Неустановена принадлежност", НЕДЯЛКО,ЦЕНОВ,НЕДЯЛКОВ,,"С.ОСТРОВ, ОРЯХОВО, ВРАЦА",2013-12-11,"Община Оряхово","Неустановена принадлежност", НЕДЯЛКО,ЦОКОВ,МЛАДЕНОВ,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", НЕДЯЛКО,ЦОКОВ,МЛАДЕНОВ,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2015-08-04,"Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Неустановена принадлежност", НЕДЯЛКО,ЦОНЕВ,НЕДЯЛКОВ,,"С.СТОКИТЕ, СЕВЛИЕВО, ГАБРОВО",2014-03-19,"Община Черноочене","Неустановена принадлежност", НЕДЯЛКО,ЯКИМОВ,ДАНКОВ,,"С.СТОКИТЕ, СЕВЛИЕВО, ГАБРОВО",2014-02-05,"Община Севлиево","Неустановена принадлежност", НЕДЯЛЧО,ГЕОРГИЕВ,ТОДОРОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2011-06-16,"Висша атестационна комисия","Неустановена принадлежност", НЕДЯЛЧО,ДИМИТРОВ,ДАНЧЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-03-16,"Министерство на външните работи","Неустановена принадлежност", НЕЖАТИ,МАХМУДОВ,ЧАУШЕВ,,"С.КОПРИВЕЦ, БЯЛА, РУСЕ",2008-09-16,"Държавна агенция по горите","Неустановена принадлежност", НЕЖБИ,ХАЛИБРЯМ,ХАЛИЛ,,"С.МАНДРА, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", НЕЖДАТ,СЮЛЕЙМАНОВ,ИСМАИЛОВ,,"С.КРУШАРИ, КРУШАРИ, ДОБРИЧ",2014-03-12,"Община Крушари","Неустановена принадлежност", НЕЖДАТ,ШЮКРИ,ХАДЖЪ,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", НЕЖДЕТ,АБЕДИН,БОШНАК,,"С.ХВОСТЯНЕ, ГЪРМЕН, БЛАГОЕВГРАД",2011-04-05,"Община Гърмен","Неустановена принадлежност", НЕЖДЕТ,АЛИАЙДИН,МЕХМЕД,,"ГР.КАРНОБАТ, КАРНОБАТ, БУРГАС",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", НЕЖДЕТ,АЛИОСМАН,БОЯДЖЪ,,"ГР.КРУМОВГРАД, КРУМОВГРАД, КЪРДЖАЛИ",2014-11-13,"Община Крумовград","Неустановена принадлежност", НЕЖДЕТ,АХМЕД,АДЕМ,,"С.МЕЖДЕН, ДУЛОВО, СИЛИСТРА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", НЕЖДЕТ,ИБРАХИМ,ТАХИР,,"С.КРОЯЦИ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", НЕЖДЕТ,ИСИНОВ,АХМЕДОВ,1958-04-30,"С.МИХАЛИЧ, ВЪЛЧИ ДОЛ, ВАРНА",2015-12-17,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Варна","Решение № 2-588 от 17.12.2015 г. - кандидати за общински съветници – област Варна","

Собственоръчно написани агентурни сведения, документи за получено възнаграждение, разходни документи, отчетени от ръководил го щатен служител, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-1079 (Вн) и в работно дело IР-541 (Вн); рег. дневник; картони – обр. 4 – 9 бр. и обр. 6 – 2 бр.

" НЕЖДЕТ,ИСМАИЛ,МОЛЛОВ,,"С.КАМБУРОВО, ОМУРТАГ, ТЪРГОВИЩЕ",2008-02-12,"Министерски съвет","Неустановена принадлежност", НЕЖДЕТ,КАДИР,ИБРЯМ,,"С.ЗАИМЧЕВО, РУЕН, БУРГАС",2013-03-06,"Община Руен","Неустановена принадлежност", НЕЖДЕТ,КЕМАЛ,ХАДЖЪ,,"С.РИБЕН ДОЛ, БАНИТЕ, СМОЛЯН",2015-10-05,"Община Първомай","Неустановена принадлежност", НЕЖДЕТ,МЕДЖИТ,МЮМЮНАЛИ,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", НЕЖДЕТ,МЕХМЕД,СААЛИМ,,"С.ДЪБНИЦА, ГЪРМЕН, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", НЕЖДЕТ,МЕХМЕД,ЧАВУШ,,"С.БЕЗВОДНО, ЧЕРНООЧЕНЕ, КЪРДЖАЛИ",2014-03-19,"Община Черноочене","Неустановена принадлежност", НЕЖДЕТ,МЕХМЕД,ЮЗЕИР,,"ГР.КРУМОВГРАД, КРУМОВГРАД, КЪРДЖАЛИ",2014-11-13,"Община Крумовград","Неустановена принадлежност", НЕЖДЕТ,МЕХМЕД,ЮЗЕИР,,"ГР.КРУМОВГРАД, КРУМОВГРАД, КЪРДЖАЛИ",2016-01-25,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Кърджали","Неустановена принадлежност", НЕЖДЕТ,МЕХМЕДЕМИН,ХАСАН,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", НЕЖДЕТ,МЕХМЕДОВ,ХАСАНОВ,,"С.ЯСЕНОВЕЦ, РАЗГРАД, РАЗГРАД",2015-11-17,"Община Разград","Неустановена принадлежност", НЕЖДЕТ,МЮМЮН,САДУЛА,,"С.ЧОРБАДЖИЙСКО, КИРКОВО, КЪРДЖАЛИ",2014-11-05,"Община Кирково","Неустановена принадлежност", НЕЖДЕТ,РАМАДАН,КЮЧЮКОВ,,"С.КАПИТАН ПЕТКО, ВЕНЕЦ, ШУМЕН",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", НЕЖДЕТ,РАСИМОВ,АМЗОВ,,"С.ФОТИНОВО, БАТАК, ПАЗАРДЖИК",2015-04-16,"Община Батак","Неустановена принадлежност", НЕЖДЕТ,РИФАД,ОСМАН,,"С.ЕНЕВО, ДОБРИЧКА, ДОБРИЧ",2014-02-19,"Община Добричка","Неустановена принадлежност", НЕЖДЕТ,ХАЛИМ,ЮНУЗ,,"С.БЕЛОГРАДЕЦ, ВЕТРИНО, ВАРНА",2013-04-10,"Община Ветрино","Неустановена принадлежност", НЕЖДЕТ,ХАСАНОВ,МЕХМЕДОВ,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", НЕЖДЕТ,ХАСАНОВ,МОЛЛОВ,,"С.ДИАМАНДОВО, АРДИНО, КЪРДЖАЛИ",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност", НЕЖДЕТ,ХАСАНОВ,МОЛЛОВ,,"С.ДИАМАНДОВО, АРДИНО, КЪРДЖАЛИ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", НЕЖДЕТ,ХАСАНОВ,МОЛЛОВ,,"С.ДИАМАНДОВО, АРДИНО, КЪРДЖАЛИ",2016-01-25,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Кърджали","Неустановена принадлежност", НЕЖДЕТ,ХАСАНОВ,ХАБИБОВ,,"С.ГОРНО ПРАХОВО, АРДИНО, КЪРДЖАЛИ",2014-10-29,"Община Ардино","Неустановена принадлежност", НЕЖДЕТ,ХАСАНОВ,ХАБИБОВ,,"С.ГОРНО ПРАХОВО, АРДИНО, КЪРДЖАЛИ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", НЕЖДЕТ,ХАСАНОВ,ХАБИБОВ,,"С.ГОРНО ПРАХОВО, АРДИНО, КЪРДЖАЛИ",2016-01-25,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Кърджали","Неустановена принадлежност", НЕЖДЕТ,ХАСАНОВ,ХАСАНОВ,,"ГР.ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", НЕЖДЕТ,ШАИБОВ,ЯШАРОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", НЕЖДИ,ФЕРАД,САЛИМ,,"ГР.НОВИ ПАЗАР, НОВИ ПАЗАР, ШУМЕН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", НЕЖИВАН,РАИМОВА,ИБРЯМОВА,,"С.ОБОРИЩЕ, ВЪЛЧИ ДОЛ, ВАРНА",2013-05-15,"Община Вълчи дол","Неустановена принадлежност", НЕЖКО,АСЕНОВ,МЕТАХЧОВ,,"ГР.ЗЛАТОГРАД, ЗЛАТОГРАД, СМОЛЯН",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", НЕЖМЕДИН,ИСИНОВ,АХМЕДОВ,,"С.МИХАЛИЧ, ВЪЛЧИ ДОЛ, ВАРНА",2013-05-15,"Община Вълчи дол","Неустановена принадлежност", НЕЖМЕДИН,ИСИНОВ,АХМЕДОВ,,"С.МИХАЛИЧ, ВЪЛЧИ ДОЛ, ВАРНА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", НЕЖМЕДИН,ИСИНОВ,АХМЕДОВ,,"С.МИХАЛИЧ, ВЪЛЧИ ДОЛ, ВАРНА",2015-12-17,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Варна","Неустановена принадлежност", НЕЖМИЕ,КАДИР,РИФАТ,,"С.ПОЛКОВНИК ДЯКОВО, КРУШАРИ, ДОБРИЧ",2014-03-12,"Община Крушари","Неустановена принадлежност", НЕЗАБРАВКА,ВАНГЕЛОВА,СТОИМЕНОВА,,"ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, БЛАГОЕВГРАД",2013-05-29,"Длъжници към банка МИНЕРАЛБАНК","Неустановена принадлежност", НЕЗАБРАВКА,ВЛАДИМИРОВА,БЕЛЕВА,,"ГР.БАНСКО, БАНСКО, БЛАГОЕВГРАД",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", НЕЗАБРАВКА,ГАВРИЛОВА,ПЪРВАНОВА,,"ГР.БОТЕВГРАД, БОТЕВГРАД, СОФИЙСКА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", НЕЗАБРАВКА,ГЕОРГИЕВА,ТАСЕВА,,"С.ДОЛНО ОЗИРОВО, ВЪРШЕЦ, МОНТАНА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", НЕЗАБРАВКА,ГЕОРГИЕВА,ТАСОВА,,"ГР.МОНТАНА, МОНТАНА, МОНТАНА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", НЕЗАБРАВКА,ИВАНОВА,АЛЕКСИЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност", НЕЗАБРАВКА,ИВАНОВА,БУЛЯНСКА-КОСТАДИНОВА,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност", НЕЗАБРАВКА,ИВАНОВА,КАЛМУШКА,,"ГР.МИЗИЯ, МИЗИЯ, ВРАЦА",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност", НЕЗАБРАВКА,ИВАНОВА,СТОЕВА,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2011-07-27,"Община Благоевград","Неустановена принадлежност", НЕЗАБРАВКА,ИВАНОВА,СТОЕВА,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2015-08-04,"Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Неустановена принадлежност", НЕЗАБРАВКА,МОМЧИЛОВА,ЧЕЧЕВА,,"ГР.САПАРЕВА БАНЯ, САПАРЕВА БАНЯ, КЮСТЕНДИЛ",2016-02-18,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Кюстендил","Неустановена принадлежност", НЕЗАБРАВКА,НИКОЛАЕВА,ГЕНЧЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-09-18,"Национална спортна академия ""Васил Левски""","Неустановена принадлежност", НЕЗАБРАВКА,НИКОЛОВА,КОСТОВА,,"ГР.БОТЕВГРАД, БОТЕВГРАД, СОФИЙСКА",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност", НЕЗАБРАВКА,РОДОСТОВА,АТАНАСОВА,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", НЕЗИР,ХЮДАИМ,НЕЗИР,,"С.КИТАНЧЕВО, ИСПЕРИХ, РАЗГРАД",2015-11-05,"Община Исперих","Неустановена принадлежност", НЕЗИХА,АХМЕДОВА,АРАБАДЖИЕВА,,"ГР.РАЗГРАД, РАЗГРАД, РАЗГРАД",2015-06-23,"Приватизирани предприятия - Разград","Неустановена принадлежност", НЕЗИХА,АХМЕДОВА,АРАБАДЖИЕВА,,"ГР.РАЗГРАД, РАЗГРАД, РАЗГРАД",2015-11-17,"Община Разград","Неустановена принадлежност", НЕЗИХА,ИСМАИЛ,АПТУЛА,,"С.ПЕТ МОГИЛИ, НИКОЛА КОЗЛЕВО, ШУМЕН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", НЕЗИХА,НИЯЗИ,ХАСАН,,"С.РОГОЗЧЕ, ДЖЕБЕЛ, КЪРДЖАЛИ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", НЕЗИХА,РАГУП,КУРТЕЮБ,,"С.ЧЕРВЕНА ВОДА, РУСЕ, РУСЕ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", НЕЙКА,ВАСИЛЕВА,КРЪСТЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-12-09,"Печатни издания","Неустановена принадлежност", НЕЙКА,КОЛЕВА,ТЕНЕВА,,"ГР.ТОПОЛОВГРАД, ТОПОЛОВГРАД, ХАСКОВО",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", НЕЙКА,КОСТАДИНОВА,КОЛЕВА,,"ГР.ДОСПАТ, ДОСПАТ, СМОЛЯН",2014-08-12,"Длъжници към Булбанк","Неустановена принадлежност", НЕЙКА,КРЪСТЕВА,КОСТАДИНОВА,,"ГР.ЛЕТНИЦА, ЛЕТНИЦА, ЛОВЕЧ",2013-02-27,"Община Царево","Неустановена принадлежност", НЕЙКА,МИНЧЕВА,КАМЕНОВА,,"С.ПЪДАРСКО, БРЕЗОВО, ПЛОВДИВ",2008-07-09,"Национален статистически институт","Неустановена принадлежност", НЕЙКА,СТОЯНОВА,ТОНЧЕВА-МЯХОВА,,"ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, БЛАГОЕВГРАД",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност", НЕЙКА,ТОДОРОВА,ВЪЛЧЕВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", НЕЙКО,ГЕНЧЕВ,ГЕНЧЕВ,,"ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-12-08,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Велико Търново","Неустановена принадлежност", НЕЙКО,ГЕНЧЕВ,ПЕТРОВ,,"С.ПОБЕДА, ДОБРИЧКА, ДОБРИЧ",2011-08-03,"Агенция за държавна финансова инспекция","Неустановена принадлежност", НЕЙКО,ГЕОРГИЕВ,ГЕЦОВ,,"ГР.ШАБЛА, ШАБЛА, ДОБРИЧ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", НЕЙКО,ГЕОРГИЕВ,НЕЙКОВ,,"ГР.КАЗАНЛЪК, КАЗАНЛЪК, СТАРА ЗАГОРА",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", НЕЙКО,ДЕЛЧЕВ,ЗАПРЯНОВ,,"ГР.ДИМИТРОВГРАД, ДИМИТРОВГРАД, ХАСКОВО",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", НЕЙКО,ДИМОВ,НЕЙКОВ,1947-01-17,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2010-04-27,"Националната служба за охрана","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1" НЕЙКО,ДИМОВ,НЕЙКОВ,1947-01-17,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2010-06-16,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1" НЕЙКО,ЙОРДАНОВ,ГОТОВ,,"С.ДЕВЕНЦИ, ЧЕРВЕН БРЯГ, ПЛЕВЕН",2015-07-16,"Община Плевен","Неустановена принадлежност", НЕЙКО,КИРИЛОВ,НЕЙКОВ,,"ГР.ЛУКОВИТ, ЛУКОВИТ, ЛОВЕЧ",2015-11-05,"Приватизирани предприятия - Плевен","Неустановена принадлежност", НЕЙКО,КОЛЕВ,РОЙДЕВ,1957-07-05,"С.ТРЪНКОВО, РАДНЕВО, СТАРА ЗАГОРА",2010-06-16,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 143 от 16.06.2010 г. - Министерство на вътрешните работи","Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; протокол № 82/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-23697 и работно дело IР-8515; Със заповед № К-2056/ 05.06.1985 г. е назначен за разузнавач; със заповед № 5/ 30.01.1990 г. е преназначен за ст. разузнавач" НЕЙКО,МАРИНОВ,СТОЯНОВ,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2012-03-28,"Русенски университет ""Ангел Кънчев""","Неустановена принадлежност", НЕЙКО,МАРКОВ,НЕЙКОВ,,"ГР.ЯБЛАНИЦА, ЯБЛАНИЦА, ЛОВЕЧ",2015-02-18,"Община Ябланица","Неустановена принадлежност", НЕЙКО,МИХАЙЛОВ,ВЪЛОВ,,"С.ЧЕРНИ ВИТ, ТЕТЕВЕН, ЛОВЕЧ",2015-02-11,"Община Тетевен","Неустановена принадлежност", НЕЙКО,НЕНОВ,НЕНОВ,1961-11-18,"С.ТРЪНКОВО, ЕЛХОВО, ЯМБОЛ",2014-10-15,"Министерство на отбраната","Решение № 2-410 от 15.10.2014 г. - Министерство на отбраната","

Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-1227; рег. дневник; картон обр. 4.

" НЕЙКО,ПАВЛОВ,НЕЙКОВ,1949-04-17,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2014-02-24,"Висш контролен съвет","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1" НЕЙКО,ПЕТРОВ,АТАНАСОВ,,"ГР.ЛУКОВИТ, ЛУКОВИТ, ЛОВЕЧ",2011-01-26,"Министерство на отбраната","Неустановена принадлежност", НЕЙКО,ПЕТРОВ,АТАНАСОВ,,"ГР.ЛУКОВИТ, ЛУКОВИТ, ЛОВЕЧ",2014-12-03,"Висше военноморско училище ""Никола Йонков Вапцаров""-Варна","Неустановена принадлежност", НЕЙКО,СИМЕОНОВ,ДИМИТРОВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", НЕЙКО,ТОДОРОВ,НЕЙКОВ,,"С.АЛЕКОВО, АЛФАТАР, СИЛИСТРА",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", НЕЙКО,ТОДОРОВ,ЯМАНДИЕВ,,"ГР.ЦАРЕВО, ЦАРЕВО, БУРГАС",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", НЕЙКО,ТРИФОНОВ,НЕЙКОВ,,"С.БЕЛОЗЕМ, РАКОВСКИ, ПЛОВДИВ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", НЕЙКО,ХРИСТОВ,НЕЕВ,,"С.БЪРКАЧ, ДОЛНИ ДЪБНИК, ПЛЕВЕН",2015-07-16,"Община Плевен","Неустановена принадлежност", НЕЙЛЯ,ХАЙРЕДИН,МУРАД,,"ГР.КАВАРНА, КАВАРНА, ДОБРИЧ",2008-06-10,"Държавна агенция за закрила на детето","Неустановена принадлежност", НЕЙЛЯ,ХАЙРЕДИН,МУРАД,,"ГР.КАВАРНА, КАВАРНА, ДОБРИЧ",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност", НЕЙЛЯН,ИСМЕТОВА,БЬОЛЮКБАШЪ,,"ГР.АРДИНО, АРДИНО, КЪРДЖАЛИ",2014-10-29,"Община Ардино","Неустановена принадлежност", НЕЙЧО,АНГЕЛОВ,ПОПОВ,,"ГР.КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", НЕЙЧО,АНЕЩИЕВ,УЗУНОВ,,"ГР.ХАДЖИДИМОВО, ХАДЖИДИМОВО, БЛАГОЕВГРАД",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", НЕЙЧО,БОРИСОВ,НЕДКОВ,,"С.ЗАМФИРОВО, БЕРКОВИЦА, МОНТАНА",2015-03-11,"Община Берковица","Неустановена принадлежност", НЕЙЧО,БОРИСОВ,НЕДКОВ,,"С.ЗАМФИРОВО, БЕРКОВИЦА, МОНТАНА",2016-02-09,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Монтана","Неустановена принадлежност", НЕЙЧО,ГЕОРГИЕВ,ПАШКУЛЕВ,,"С.РАВНОГОР, БРАЦИГОВО, ПАЗАРДЖИК",2015-04-21,"Община Брацигово","Неустановена принадлежност", НЕЙЧО,ГЕОРГИЕВ,СТОЯНОВ,,"С.КОЗИЧИНО, ПОМОРИЕ, БУРГАС",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", НЕЙЧО,ДИМИТРОВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2013-03-20,"Община Аврен","Неустановена принадлежност", НЕЙЧО,ДИМИТРОВ,КОЛАНЕВ,,"С.РАВНОГОР, БРАЦИГОВО, ПАЗАРДЖИК",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", НЕЙЧО,ДИМИТРОВ,ХАРИЗАНОВ,,"ГР.БРАЦИГОВО, БРАЦИГОВО, ПАЗАРДЖИК",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", НЕЙЧО,ДИМИТРОВ,ХАРИЗАНОВ,,"ГР.БРАЦИГОВО, БРАЦИГОВО, ПАЗАРДЖИК",2015-05-12,"Община Пещера","Неустановена принадлежност", НЕЙЧО,ИВАНОВ,НЕНОВ,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", НЕЙЧО,ИВАНОВ,НЕНОВ,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", НЕЙЧО,ИВАНОВ,САВЧЕВ,,"ГР.ОРЯХОВО, ОРЯХОВО, ВРАЦА",2013-12-11,"Община Оряхово","Неустановена принадлежност", НЕЙЧО,ИЛИЕВ,НЕДЕЛЧЕВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2015-09-09,"Община Калояново","Неустановена принадлежност", НЕЙЧО,ИСКРОВ,НЕЙЧЕВ,1936-10-25,"С.ДУШАНЦИ, ПИРДОП, СОФИЙСКА",2010-12-14,"Министерство на външните работи - посланици","Решение № 175 от 14.12.2010 г. - МВнР - посланици и генерални консули","Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; лично дело IА-16112; протокол № 1349/ 1962 г. с предложение за унищожаване на лично и работно дело IА-35454. Със заповед № 5060/ 25.10.1968 г. е назначен за разузнавач V степен; със заповед № 6/ 22.01.1969 г. е преназначен за инспектор IV степен; със заповед № 2992/ 31.05.1969 г. е изпратен на едногодишна разузнавателна школа в СССР; със заповед № 417/ 29.08.1975 г. е преназначен за инспектор III степен; със заповед № 267/ 15.05.1982 г. е преназначен за зам. Н-к на отделение; със заповед № 717/ 01.09.1986 г. е преназначен за н-к на отделение." НЕЙЧО,ИСКРОВ,НЕЙЧЕВ,1936-10-25,"С.ДУШАНЦИ, ПИРДОП, СОФИЙСКА",2011-03-16,"Министерство на външните работи","Решение № 199 от 16.03.2011 г. - Министерството на външните работи","Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; лично дело IА-16112; протокол № 1349/ 1962 г. с предложение за унищожаване на лично и работно дело IА-35454 Със заповед № 5060/ 25.10.1968 г. е назначен за разузнавач V степен; със заповед № 6/ 22.01.1969 г. е преназначен за инспектор IV степен; със заповед № 2992/ 31.05.1969 г. е изпратен на едногодишна разузнавателна школа в СССР; със заповед № 417/ 29.08.1975 г. е преназначен за инспектор III степен; със заповед № 267/ 15.05.1982 г. е преназначен за зам. Н-к на отделение; със заповед № 717/ 01.09.1986 г. е преназначен за н-к на отделение" НЕЙЧО,ЙОРДАНОВ,ВЪРБАНОВ,,"ГР.БАЛЧИК, БАЛЧИК, ДОБРИЧ",2016-01-19,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Добрич","Неустановена принадлежност", НЕЙЧО,КОСТАДИНОВ,ВЕЛЕВ,,"С.РАВНОГОР, БРАЦИГОВО, ПАЗАРДЖИК",2008-09-16,"Държавна агенция по горите","Неустановена принадлежност", НЕЙЧО,МИХАЙЛОВ,ПЕТРОВ,,"ГР.ЗЛАТИЦА, ЗЛАТИЦА, СОФИЙСКА",2010-06-16,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", НЕЙЧО,ПЕТРОВ,ВЪГЛЯРСКИ,,"С.СТУБЕЛ, МОНТАНА, МОНТАНА",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", НЕЙЧО,ПЕТРОВ,ВЪГЛЯРСКИ,,"С.СТУБЕЛ, МОНТАНА, МОНТАНА",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", НЕЙЧО,САВОВ,МИХАЙЛОВ,,"С.РЕСЕН, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", НЕЙЧО,САВОВ,МИХАЙЛОВ,,"С.РЕСЕН, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-12-08,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Велико Търново","Неустановена принадлежност", НЕЙЧО,СТОЙКОВ,НЕЙЧЕВ,,"С.ЗАГОРЦИ, НОВА ЗАГОРА, СЛИВЕН",2010-06-16,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", НЕЙЧО,СТОЯНОВ,НЕЙЧЕВ,1951-07-10,"С.ВЕДРИНА, ДОБРИЧКА, ДОБРИЧ",2011-02-15,"Агенция ""Митници""","Решение № 185 от 15.02.2011 г. - Агенция ""Митници""","Със заповед № 222/ 26.01.1988 г. е назначен за зам. н-к на отделение в ГКПП-Кардам" НЕЙЧО,СТОЯНОВ,НЕЙЧЕВ,,"С.КОЗИЧИНО, ПОМОРИЕ, БУРГАС",2013-02-20,"Община Поморие","Неустановена принадлежност", НЕЙЧО,ТОДОРОВ,ТОДОРОВ,,"С.БЕЗВОДИЦА, БАЛЧИК, ДОБРИЧ",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност", НЕЙЧО,ТОНЕВ,ЗЮМБЮЛЕВ,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2013-05-21,"Община Долни чифлик","Неустановена принадлежност", НЕЙЧО,ХРИСТОВ,НЕЕВ,1948-02-10,"С.ПРИСАДЕЦ, ТОПОЛОВГРАД, ХАСКОВО",2008-02-12,"Министерски съвет","Решение № 25 от 12.02.2008 г. - министър-председатели, заместник министър-председатели, министри и заместник-министри","Картон обр. 6; рег. дневник; писмо вх. № 2467/ 08.06.1990 г. за унищожени документи с протокол № 342/ 23.05.1990 г. за ЯК ""Ива""" НЕЙЧО,ХРИСТОВ,НЕЕВ,1948-02-10,"С.ПРИСАДЕЦ, ТОПОЛОВГРАД, ХАСКОВО",2007-09-04,"Народно събрание","Решение № 14 от 04.09.2007 г. - Народно събрание","

Картони обр. 4 и обр. 6; рег. дневник; писмо вх. № 2467/ 08.06.1990 г. за унищожени документи с протокол № 342/ 23.05.1990 г. за ЯК ""Ива""

" НЕКО,НЕДКОВ,РАЛЧЕВ,,"С. РУМЯНЦЕВО, ЛУКОВИТ, ЛОВЕЧ",2015-02-04,"Община Луковит","Неустановена принадлежност", НЕКО,СТОЯНОВ,ПЕЕВ,,"С.КОЗИЧИНО, ПОМОРИЕ, БУРГАС",2013-02-20,"Община Поморие","Неустановена принадлежност", НЕКО,СТОЯНОВ,ПЕЕВ,,"С.КОЗИЧИНО, ПОМОРИЕ, БУРГАС",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", НЕКТАРИЯ,МАРГОСОВА,ОНИКОВА,,"ГР.НОВА ЗАГОРА, НОВА ЗАГОРА, СЛИВЕН",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност", НЕЛА,ДИМИТРОВА,ДЕМИРЕВА,,"С.СОКОЛОВО, БАЛЧИК, ДОБРИЧ",2014-02-12,"Община Балчик","Неустановена принадлежност", НЕЛА,ДИМИТРОВА,ИЛЧЕВА,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", НЕЛА,ДОНЧЕВА,КАРАИВАНОВА,,"ГР.ДИМИТРОВГРАД, ДИМИТРОВГРАД, ХАСКОВО",2008-06-10,"Държавна агенция Архиви","Неустановена принадлежност", НЕЛА,ИВАНОВА,ИНКОВА,,"С.КРИВНЯ, ВЕТОВО, РУСЕ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", НЕЛА,ИВАНОВА,ЦВЕТКОВА,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност", НЕЛА,КРЪСТЕВА,ИВАНОВА,,"ГР.БАЛЧИК, БАЛЧИК, ДОБРИЧ",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", НЕЛА,НИКОЛОВА,ИВАНОВА,,"ГР.СРЕДЕЦ, СРЕДЕЦ, БУРГАС",2008-03-18,"КТ Подкрепа","Неустановена принадлежност", НЕЛА,ТАНЕВА,МИНЧЕВА,,"ГР.ЧИРПАН, ЧИРПАН, СТАРА ЗАГОРА",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", НЕЛА,ТРИФОНОВА,ЯНЧЕВА,,"С.ДРАГАНОВО, ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-12-08,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Велико Търново","Неустановена принадлежност", НЕЛА,ХРИСТОВА,МОЛОВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2015-08-11,"Община Брезово","Неустановена принадлежност", НЕЛЕТА,МЕТОДИЕВА,ВЪЛОВА,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2015-06-01,"Община Перник","Неустановена принадлежност", НЕЛИ,АДРИАНОВА,ВЕЛИКОВА,,"ГР.ТРОЯН, ТРОЯН, ЛОВЕЧ",2013-07-17,"Община Свищов","Неустановена принадлежност", НЕЛИ,АДРИАНОВА,ВЕЛИКОВА,,"ГР.ТРОЯН, ТРОЯН, ЛОВЕЧ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", НЕЛИ,АЛЕКСАНДРОВА,ГЕОРГИЕВА-МИХАЙЛОВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност", НЕЛИ,АЛЕКСАНДРОВА,ГЕОРГИЕВА-МИХАЙЛОВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2012-10-17,"Министерство на икономиката, енергетиката и туризма","Неустановена принадлежност", НЕЛИ,АЛЕКСАНДРОВА,ХАДЖИЙСКА-ВЛАДИКИНА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-06-04,"Приватизация - обособени части - София","Неустановена принадлежност", НЕЛИ,АНАСТАСОВА,КАРАДЖОВА,,"ГР.СМОЛЯН, СМОЛЯН, СМОЛЯН",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност", НЕЛИ,АНГЕЛОВА,АЛЕКСИЕВА,,"ГР.МОНТАНА, МОНТАНА, МОНТАНА",2008-06-10,"Държавна агенция Архиви","Неустановена принадлежност", НЕЛИ,АНГЕЛОВА,БОЖИКОВА,,"С.ДЪБНИЦА, ГЪРМЕН, БЛАГОЕВГРАД",2012-11-21,"Министерство на околната среда и водите","Неустановена принадлежност", НЕЛИ,АНГЕЛОВА,ГУНЕВА,,"ГР.ВЕТОВО, ВЕТОВО, РУСЕ",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", НЕЛИ,АНГЕЛОВА,ГУНЕВА,,"ГР.ВЕТОВО, ВЕТОВО, РУСЕ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", НЕЛИ,АНГЕЛОВА,ДОЧЕВА,,"С.ХВОЙНА, ЧЕПЕЛАРЕ, СМОЛЯН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", НЕЛИ,АНГЕЛОВА,ЗАШЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", НЕЛИ,АНГЕЛОВА,ОГНЯНОВА,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2009-03-11,"Комисия за регулиране на съобщенията","Неустановена принадлежност", НЕЛИ,АНГЕЛОВА,ОГНЯНОВА,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2008-10-08,"Съвет за електронни медии","Неустановена принадлежност", НЕЛИ,АНГЕЛОВА,ОГНЯНОВА,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2012-03-14,"Софийски университет ""Св. Климент Охридски""","Неустановена принадлежност", НЕЛИ,АНГЕЛОВА,УБУРОВА,,"ГР.МЕЗДРА, МЕЗДРА, ВРАЦА",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност", НЕЛИ,АНГЕЛОВА,ЧАКЪРОВА-ЦОЧЕВА,,"ГР.ГАБРОВО, ГАБРОВО, ГАБРОВО",2009-12-02,"Национална здравноосигурителна каса","Неустановена принадлежност", НЕЛИ,АНДРЕЕВА,БЕНЧЕВА,,"ГР.АСЕНОВГРАД, АСЕНОВГРАД, ПЛОВДИВ",2012-09-26,"Колеж по икономика и администрация - Пловдив","Неустановена принадлежност", НЕЛИ,АНДРЕЕВА,ЯНЧЕВА,,"ГР.ЗЛАТОГРАД, ЗЛАТОГРАД, СМОЛЯН",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност", НЕЛИ,АСЕНОВА,АСЕНОВА,,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2009-10-14,"Национален осигурителен институт","Неустановена принадлежност", НЕЛИ,АСЕНОВА,МАКСИМОВА,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", НЕЛИ,АТАНАСОВА,ДАМЯНОВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", НЕЛИ,БОГДАНОВА,МИХАЙЛОВА,,"ГР.СЛИВНИЦА, СЛИВНИЦА, СОФИЙСКА",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност", НЕЛИ,БОЖАНОВА,АТАНАСОВА,,"ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", НЕЛИ,БОРИСЛАВОВА,САВОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност", НЕЛИ,БОРИСЛАВОВА,ТОРБАТОВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", НЕЛИ,БОРИСОВА,БОЯДЖИЕВА,,"С.СЕПТЕМВРИЙЦИ, ВЪЛЧЕДРЪМ, МОНТАНА",2011-02-15,"Агенция ""Митници""","Неустановена принадлежност", НЕЛИ,ВАЛЕНТИНОВА,ДАХЛЕВА-МИТОВА,,"ГР.ОРЯХОВО, ОРЯХОВО, ВРАЦА",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност", НЕЛИ,ВАСИЛЕВА,БОРИСОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-09-20,"Държавен фонд Земеделие","Неустановена принадлежност", НЕЛИ,ВАСИЛЕВА,БУРОВА,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", НЕЛИ,ВАСИЛЕВА,ВАНКОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-08-09,"Агенция Пътна инфраструктура","Неустановена принадлежност", НЕЛИ,ВАСИЛЕВА,ГЕОРГИЕВА,,"С.КРАЙНИЦИ, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", НЕЛИ,ВАСИЛЕВА,ГЕОРГИЕВА,,"С.КРАЙНИЦИ, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2016-02-18,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Кюстендил","Неустановена принадлежност", НЕЛИ,ВАСИЛЕВА,ИВАНОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", НЕЛИ,ВАСИЛЕВА,КАЦАРСКА,,"С.СЕСТРИМО, БЕЛОВО, ПАЗАРДЖИК",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", НЕЛИ,ВАСИЛЕВА,КЮРЧИЙСКА,,"ГР.РАДОМИР, РАДОМИР, ПЕРНИК",2015-06-09,"Община Радомир","Неустановена принадлежност", НЕЛИ,ВАСИЛЕВА,СПАСОВА,,"С.КРАЙНИЦИ, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2016-02-18,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Кюстендил","Неустановена принадлежност", НЕЛИ,ВАСИЛЕВА,СТАНЕВА,,"ГР.РАЗГРАД, РАЗГРАД, РАЗГРАД",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", НЕЛИ,ВАСИЛЕВА,СТОЯНОВА,,"С.САДОВЕЦ, ДОЛНИ ДЪБНИК, ПЛЕВЕН",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", НЕЛИ,ВАСИЛЕВА,СТОЯНОВА,,"С.САДОВЕЦ, ДОЛНИ ДЪБНИК, ПЛЕВЕН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", НЕЛИ,ВАСИЛЕВА,СТОЯНОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-05-27,"Държавна агенция за информационни технологии и съобщения","Неустановена принадлежност", НЕЛИ,ВАСИЛЕВА,СТОЯНОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-10-10,"Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията","Неустановена принадлежност", НЕЛИ,ВАЧЕВА,ЛИШЕВА,,"ГР.ПАВЛИКЕНИ, ПАВЛИКЕНИ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-12-08,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Велико Търново","Неустановена принадлежност", НЕЛИ,ВЕНКОВА,НЕНЧЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-01-12,"Министерство на образованието","Неустановена принадлежност", НЕЛИ,ВЕСЕЛИНОВА,МИЛАНОВА,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", НЕЛИ,ВЕСЕЛИНОВА,ЧИТИНОВА,,"ГР.ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2016-02-04,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Ловеч","Неустановена принадлежност", НЕЛИ,ВЛАДИМИРОВА,ГЕОРГИЕВА,,"ГР.БРЕГОВО, БРЕГОВО, ВИДИН",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност", НЕЛИ,ВЛАДИМИРОВА,ХРИСТОВА,,"ГР.РАЗГРАД, РАЗГРАД, РАЗГРАД",2015-11-17,"Община Разград","Неустановена принадлежност", НЕЛИ,ВЛАЕВА,АПОСТОЛОВА,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", НЕЛИ,ВЪЛЕВА,ПЕЙКОВА,,"ГР.ИСПЕРИХ, ИСПЕРИХ, РАЗГРАД",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", НЕЛИ,ВЪЛЕВА,ПЕЙКОВА,,"ГР.ИСПЕРИХ, ИСПЕРИХ, РАЗГРАД",2015-11-05,"Община Исперих","Неустановена принадлежност", НЕЛИ,ВЪЛКОВА,ПАСКАЛЕВА,,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2009-12-02,"Национална здравноосигурителна каса","Неустановена принадлежност", НЕЛИ,ВЪЛЧЕВА,КАРИПОВА,,"ГР.БОБОВ ДОЛ, БОБОВ ДОЛ, КЮСТЕНДИЛ",2014-12-03,"Община Бобов дол","Неустановена принадлежност", НЕЛИ,ВЪЛЧЕВА,МАНЕВА,,"ГР.ХАРМАНЛИ, ХАРМАНЛИ, ХАСКОВО",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", НЕЛИ,ГАНЧЕВА,КОЛЕВА,,"ГР.КАРНОБАТ, КАРНОБАТ, БУРГАС",2015-08-04,"Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Неустановена принадлежност", НЕЛИ,ГЕНКОВА,СЪБЕВА,,"ГР.БЯЛА СЛАТИНА, БЯЛА СЛАТИНА, ВРАЦА",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", НЕЛИ,ГЕНОВА,ЛИПОВА,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2016-01-14,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Враца","Неустановена принадлежност", НЕЛИ,ГЕНЧЕВА,ГИПСЪН,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", НЕЛИ,ГЕОРГИЕВА,АРАБАДЖИЕВА,,"С.ВРАНИНО, КАВАРНА, ДОБРИЧ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", НЕЛИ,ГЕОРГИЕВА,БАТАНОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", НЕЛИ,ГЕОРГИЕВА,БОРИСОВА,,"ГР.НОВИ ПАЗАР, НОВИ ПАЗАР, ШУМЕН",2014-02-12,"Разследващи полицаи","Неустановена принадлежност", НЕЛИ,ГЕОРГИЕВА,БОРИСОВА,,"ГР.МОНТАНА, МОНТАНА, МОНТАНА",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", НЕЛИ,ГЕОРГИЕВА,ВАЧКОВА-ПЕНЧЕВА,,"ГР.ПЕЩЕРА, ПЕЩЕРА, ПАЗАРДЖИК",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", НЕЛИ,ГЕОРГИЕВА,ДАНЧЕВА,,"ГР.ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", НЕЛИ,ГЕОРГИЕВА,ДИМИТРОВА,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2012-06-05,"Министерство на културата","Неустановена принадлежност", НЕЛИ,ГЕОРГИЕВА,ДИМИТРОВА-КОСТОВА,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2011-02-15,"Агенция ""Митници""","Неустановена принадлежност", НЕЛИ,ГЕОРГИЕВА,ДОНЧЕВА-ДИМОВА,,"С.ЧЕРВЕНЦИ, ВЪЛЧИ ДОЛ, ВАРНА",2013-05-15,"Община Вълчи дол","Неустановена принадлежност", НЕЛИ,ГЕОРГИЕВА,КАСАБОВА,,"ГР.ПРОВАДИЯ, ПРОВАДИЯ, ВАРНА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", НЕЛИ,ГЕОРГИЕВА,КАСАБОВА,,"ГР.ПРОВАДИЯ, ПРОВАДИЯ, ВАРНА",2015-11-05,"Община Исперих","Неустановена принадлежност", НЕЛИ,ГЕОРГИЕВА,ЛАЗАРОВА,,"ГР.МЕЗДРА, МЕЗДРА, ВРАЦА",2013-12-11,"Община Мездра","Неустановена принадлежност", НЕЛИ,ГЕОРГИЕВА,ПЕТРОВА,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", НЕЛИ,ГЕОРГИЕВА,ПЕТРОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", НЕЛИ,ГЕОРГИЕВА,СИМЕОНОВА-ПЕТРОВА,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2015-12-17,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Варна","Неустановена принадлежност", НЕЛИ,ГЕОРГИЕВА,СТОИЛОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", НЕЛИ,ГЕОРГИЕВА,ТАШЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-06-04,"Приватизация - обособени части - София","Неустановена принадлежност", НЕЛИ,ГЕОРГИЕВА,ТАШЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-08-04,"Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Неустановена принадлежност", НЕЛИ,ГЕОРГИЕВА,ТОДОРОВА,,"ГР.РАЗГРАД, РАЗГРАД, РАЗГРАД",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност", НЕЛИ,ГЕОРГИЕВА,ТОДОРОВА,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", НЕЛИ,ГЕТОВА,ГЕОРГИЕВА,,"С.ПИСАРОВО, ИСКЪР, ПЛЕВЕН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", НЕЛИ,ГОСПОДИНОВА,НИКОЛОВА,,"ГР.ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО, ГЕНЕРАЛ-ТОШЕВО, ДОБРИЧ",2016-01-19,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Добрич","Неустановена принадлежност", НЕЛИ,ДИМАНОВА,ВАНЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-06-16,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", НЕЛИ,ДИМИТРОВА,БАКАЛОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-03-18,"КТ Подкрепа","Неустановена принадлежност", НЕЛИ,ДИМИТРОВА,БАКАЛОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност", НЕЛИ,ДИМИТРОВА,БАКАЛОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-06-05,"КТ Подкрепа","Неустановена принадлежност", НЕЛИ,ДИМИТРОВА,ДОЕВА,,"ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, БЛАГОЕВГРАД",2013-01-16,"Министерство на правосъдието","Неустановена принадлежност", НЕЛИ,ДИМИТРОВА,ДОЕВА,,"ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, БЛАГОЕВГРАД",2015-08-04,"Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Неустановена принадлежност", НЕЛИ,ДИМИТРОВА,ДЯЛКОВА,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", НЕЛИ,ДИМИТРОВА,ЗЛАТЕВА,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", НЕЛИ,ДИМИТРОВА,ИВАНОВА,,"ГР.ПЪРВОМАЙ, ПЪРВОМАЙ, ПЛОВДИВ",2015-06-29,"Организатор на хазартни игри","Неустановена принадлежност", НЕЛИ,ДИМИТРОВА,КОСТОВА,,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", НЕЛИ,ДИМИТРОВА,КЪНЧЕВА,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", НЕЛИ,ДИМИТРОВА,МАДАНСКА,,"ГР.СМОЛЯН, СМОЛЯН, СМОЛЯН",2013-01-16,"Министерство на правосъдието","Неустановена принадлежност", НЕЛИ,ДИМИТРОВА,МАДАНСКА,,"ГР.СМОЛЯН, СМОЛЯН, СМОЛЯН",2015-08-04,"Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Неустановена принадлежност", НЕЛИ,ДИМИТРОВА,НИКОЛОВА,,"ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", НЕЛИ,ДИМИТРОВА,ПИГУЛЕВА-МИТЕВА,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2011-02-02,"Регионални печатни издания","Неустановена принадлежност", НЕЛИ,ДИМИТРОВА,ПОПНИКОЛОВА,,"ГР.КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност", НЕЛИ,ДИМИТРОВА,ПОПОВА,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност", НЕЛИ,ДИМИТРОВА,СТЕФАНОВА,,"ГР.ЗЛАТИЦА, ЗЛАТИЦА, СОФИЙСКА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", НЕЛИ,ДИМИТРОВА,СТОЯНОВА,,"С.БОЗВЕЛИЙСКО, ПРОВАДИЯ, ВАРНА",2015-12-17,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Варна","Неустановена принадлежност", НЕЛИ,ДИМИТРОВА,ХРИСТОВА-БОЯНОВА,,"ГР.БАТАНОВЦИ, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2015-09-14,"КТ Подкрепа-кадрови промени","Неустановена принадлежност", НЕЛИ,ДИМИТРОВА,ХРИСТОЗОВА-ТРИФОНОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", НЕЛИ,ДИМИТРОВА,ЩОНОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-06-14,"Министерство на труда и социалната политика","Неустановена принадлежност", НЕЛИ,ДИМОВА,НИКОЛОВА,,"ГР.ДИМИТРОВГРАД, ДИМИТРОВГРАД, ХАСКОВО",2009-04-15,"Държавна агенция за метрология и технически надзор","Неустановена принадлежност", НЕЛИ,ДИНЕВА,ЯНКОВА,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2015-11-05,"Приватизирани предприятия - Ямбол","Неустановена принадлежност", НЕЛИ,ДОНЧЕВА,ЛАЗАРОВА,,"ГР.ГАБРОВО, ГАБРОВО, ГАБРОВО",2011-06-29,"Агенция по геодезия, картография и кадастър","Неустановена принадлежност", НЕЛИ,ДРАГАНОВА,БЪЧВАРОВА-НИКОЛОВА,,"ГР.БАЛЧИК, БАЛЧИК, ДОБРИЧ",2016-01-19,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Добрич","Неустановена принадлежност", НЕЛИ,ДРАГОМИРОВА,ГЕОРГИЕВА,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2015-06-01,"Община Перник","Неустановена принадлежност", НЕЛИ,ЕМАНУИЛОВА,МАРИНОВА,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", НЕЛИ,ЕМИЛОВА,ЙОРДАНОВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2012-10-10,"Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията","Неустановена принадлежност", НЕЛИ,ЖЕЛЯЗКОВА,СТЕФАНОВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2013-07-24,"Община Стражица","Неустановена принадлежност", НЕЛИ,ЖЕЛЯЗКОВА,СТЕФАНОВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2015-12-08,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Велико Търново","Неустановена принадлежност", НЕЛИ,ЗАХАРИЕВА,СТОЯНОВА,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2016-01-14,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Враца","Неустановена принадлежност", НЕЛИ,ЗДРАВКОВА,ГОРАНОВА,,"ГР.ПРОВАДИЯ, ПРОВАДИЯ, ВАРНА",2013-05-21,"Община Провадия","Неустановена принадлежност", НЕЛИ,ИВАНОВА,АНАСТАСОВА,,"ГР.БЕЛОСЛАВ, БЕЛОСЛАВ, ВАРНА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", НЕЛИ,ИВАНОВА,БОНЕВА,,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност", НЕЛИ,ИВАНОВА,БУНДЕВА,,"С.УСТИНА, РОДОПИ, ПЛОВДИВ",2015-10-14,"Община Родопи","Неустановена принадлежност", НЕЛИ,ИВАНОВА,БУНДЕВА,,"С.УСТИНА, РОДОПИ, ПЛОВДИВ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", НЕЛИ,ИВАНОВА,ВАСИЛЕВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2012-10-10,"Висше военноморско училище ""Н. Й. Вапцаров""","Неустановена принадлежност", НЕЛИ,ИВАНОВА,ВЛАДИМИРОВА,,"ГР.ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", НЕЛИ,ИВАНОВА,ДИМИТРОВА,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", НЕЛИ,ИВАНОВА,ДИМИТРОВА,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", НЕЛИ,ИВАНОВА,ДИМОВА,,"ГР.БЯЛА, БЯЛА, РУСЕ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", НЕЛИ,ИВАНОВА,ДОБРЕВА,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2012-07-25,"Конфедерация на независимите синдикати в България","Неустановена принадлежност", НЕЛИ,ИВАНОВА,ЗАРКОВА,,"ГР.БОБОВ ДОЛ, БОБОВ ДОЛ, КЮСТЕНДИЛ",2014-12-03,"Община Бобов дол","Неустановена принадлежност", НЕЛИ,ИВАНОВА,ИВАНОВА,,"ГР.ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", НЕЛИ,ИВАНОВА,КАЛНЕВА-МИТЕВА,,"С.ШАНОВО, МЪГЛИЖ, СТАРА ЗАГОРА",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", НЕЛИ,ИВАНОВА,КАЛНЕВА-МИТЕВА,,"С.ШАНОВО, МЪГЛИЖ, СТАРА ЗАГОРА",2012-01-12,"Министерство на образованието","Неустановена принадлежност", НЕЛИ,ИВАНОВА,КАЛНЕВА-МИТЕВА,,"С.ШАНОВО, МЪГЛИЖ, СТАРА ЗАГОРА",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", НЕЛИ,ИВАНОВА,КАЛНЕВА-МИТЕВА,,"С.ШАНОВО, МЪГЛИЖ, СТАРА ЗАГОРА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", НЕЛИ,ИВАНОВА,КАЛНЕВА-МИТЕВА,,"С.ШАНОВО, МЪГЛИЖ, СТАРА ЗАГОРА",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", НЕЛИ,ИВАНОВА,КАМЕНСКА,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", НЕЛИ,ИВАНОВА,КОВАЧЕВА-ТОНЧЕВА,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", НЕЛИ,ИВАНОВА,КЮЧУКОВА,,"ГР.ГЪЛЪБОВО, ГЪЛЪБОВО, СТАРА ЗАГОРА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", НЕЛИ,ИВАНОВА,МАРКОВА,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", НЕЛИ,ИВАНОВА,МЛАДЕНОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", НЕЛИ,ИВАНОВА,НАЙДЕНОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност", НЕЛИ,ИВАНОВА,НЕДКОВА,,"С.БОЙНИЦА, БОЙНИЦА, ВИДИН",2016-01-06,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Видин","Неустановена принадлежност", НЕЛИ,ИВАНОВА,НИКОЛОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-09-24,"Длъжници към банка Биохим","Неустановена принадлежност", НЕЛИ,ИВАНОВА,НИКОЛОВА,,"ГР.ОМУРТАГ, ОМУРТАГ, ТЪРГОВИЩЕ",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", НЕЛИ,ИВАНОВА,НИКОЛОВА,,"ГР.ОМУРТАГ, ОМУРТАГ, ТЪРГОВИЩЕ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", НЕЛИ,ИВАНОВА,НИКОЛОВА,,"ГР.ОМУРТАГ, ОМУРТАГ, ТЪРГОВИЩЕ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", НЕЛИ,ИВАНОВА,НИКОЛОВА,,"ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", НЕЛИ,ИВАНОВА,НИКОЛОВА,,"ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", НЕЛИ,ИВАНОВА,НИКОЛОВА,,"ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-12-08,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Велико Търново","Неустановена принадлежност", НЕЛИ,ИВАНОВА,САВЧЕВА,,"ГР.МОНТАНА, МОНТАНА, МОНТАНА",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност", НЕЛИ,ИВАНОВА,САВЧЕВА,,"ГР.МОНТАНА, МОНТАНА, МОНТАНА",2014-01-22,"Община Габрово","Неустановена принадлежност", НЕЛИ,ИВАНОВА,СЛАВЕЕВА,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", НЕЛИ,ИВАНОВА,СЛАВЧЕВА-ХАРИТОНОВА,,"ГР.ПАВЛИКЕНИ, ПАВЛИКЕНИ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-12-08,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Велико Търново","Неустановена принадлежност", НЕЛИ,ИВАНОВА,СТОЙЧЕВА,,"ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2012-09-26,"Висше транспортно училище ""Тодор Каблешков""","Неустановена принадлежност", НЕЛИ,ИВАНОВА,ХОРОЗОВА,,"С.СБОРИЩЕ, ТВЪРДИЦА, СЛИВЕН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", НЕЛИ,ИВАНОВА,ЦОНЕВА,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2009-12-02,"Национална здравноосигурителна каса","Неустановена принадлежност", НЕЛИ,ИЛИЕВА,КАЦАРСКА,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2015-10-28,"Община Хисаря","Неустановена принадлежност", НЕЛИ,ИЛИЕВА,КЪНЧЕВА,,"С.ЗЛАТИНА, ПРОВАДИЯ, ВАРНА",2014-09-24,"Длъжници към банка Биохим","Неустановена принадлежност", НЕЛИ,ИЛИЕВА,СЛАВОВА,,"ГР.ВЕЛИНГРАД, ВЕЛИНГРАД, ПАЗАРДЖИК",2015-04-21,"Община Брацигово","Неустановена принадлежност", НЕЛИ,ИРИМИНОВА,МАРИЯНОВА,,"С.РАБРОВО, БОЙНИЦА, ВИДИН",2016-01-06,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Видин","Неустановена принадлежност", НЕЛИ,ЙОВЧЕВА,ПЕНЧЕВА,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", НЕЛИ,ЙОРДАНОВА,БЛАГОЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-09-14,"КТ Подкрепа-кадрови промени","Неустановена принадлежност", НЕЛИ,ЙОРДАНОВА,БУРОВА,,"ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, БЛАГОЕВГРАД",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", НЕЛИ,ЙОРДАНОВА,БУРОВА,,"ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", НЕЛИ,ЙОРДАНОВА,БУРОВА,,"ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", НЕЛИ,ЙОРДАНОВА,ВАНГЕЛОВА,,"ГР.НОВИ ИСКЪР, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-10-14,"Национален осигурителен институт","Неустановена принадлежност", НЕЛИ,ЙОРДАНОВА,ДАКОВА,,"С.ТЕЛИШ, ЧЕРВЕН БРЯГ, ПЛЕВЕН",2015-07-28,"Община Червен бряг","Неустановена принадлежност", НЕЛИ,ЙОРДАНОВА,ДАКОВА,,"С.ТЕЛИШ, ЧЕРВЕН БРЯГ, ПЛЕВЕН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", НЕЛИ,ЙОРДАНОВА,ДАЛЕВА,,"ГР.ДРЯНОВО, ДРЯНОВО, ГАБРОВО",2013-10-09,"Длъжници към ОББ","Неустановена принадлежност", НЕЛИ,ЙОРДАНОВА,ДЕЧЕВА,,"ГР.КАВАРНА, КАВАРНА, ДОБРИЧ",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", НЕЛИ,ЙОРДАНОВА,ДИМИТРОВА,,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", НЕЛИ,КАНЕВА,СЕРАФИМОВА,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност", НЕЛИ,КИРИЛОВА,АНДРЕЕВА,,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", НЕЛИ,КИРИЛОВА,БОРЧЕВА,,"ГР.ЛОМ, ЛОМ, МОНТАНА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", НЕЛИ,КИРИЛОВА,ВЛАДИМИРОВА,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2011-10-25,"Изпълнителна агенция ""Главна инспекция по труда""","Неустановена принадлежност", НЕЛИ,КИРИЛОВА,КИРКОВА-КОСТОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", НЕЛИ,КИРЧЕВА,АТАНАСОВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2010-09-29,"Регионални печатни издания","Неустановена принадлежност", НЕЛИ,КИРЧЕВА,АТАНАСОВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", НЕЛИ,КОЛЕВА,АРАБАДЖИЕВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", НЕЛИ,КОЛЕВА,ГРЪНЧАРОВА,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2009-12-02,"Национална здравноосигурителна каса","Неустановена принадлежност", НЕЛИ,КОЛЕВА,ИЛИЕВА,,"ГР.ГАБРОВО, ГАБРОВО, ГАБРОВО",2014-01-22,"Община Габрово","Неустановена принадлежност", НЕЛИ,КОНСТАНТИНОВА,ТАРИНСКА,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", НЕЛИ,КОСЕВА,ЧИЛИКОВА,,"ГР.НОВА ЗАГОРА, НОВА ЗАГОРА, СЛИВЕН",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност", НЕЛИ,КОСТАДИНОВА,КОЛАРОВА,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", НЕЛИ,КОСТАДИНОВА,ТАЧЕВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2011-08-09,"Агенция Пътна инфраструктура","Неустановена принадлежност", НЕЛИ,КОСТОВА,БЕНЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-08-04,"Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Неустановена принадлежност", НЕЛИ,КОСТОВА,ЛЬОНДЕВА,,"ГР.СВИЛЕНГРАД, СВИЛЕНГРАД, ХАСКОВО",2011-02-15,"Агенция ""Митници""","Неустановена принадлежност", НЕЛИ,КРАСИМИРОВА,БОРИМЕЧЕВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност", НЕЛИ,КРУМОВА,ЛОГОФЕТОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-02-17,"Печатни издания","Неустановена принадлежност", НЕЛИ,КРЪСТЕВА,СПАСОВА,,"ГР.ЛОМ, ЛОМ, МОНТАНА",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност", НЕЛИ,ЛАЗАРОВА,ГАНЧЕВА,,"С.ХЪРСОВО, САМУИЛ, РАЗГРАД",2015-11-17,"Община Разград","Неустановена принадлежност", НЕЛИ,ЛАЗАРОВА,ЙОРДАКИЕВА-ЕРОВА,,"ГР.БЕЛОГРАДЧИК, БЕЛОГРАДЧИК, ВИДИН",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", НЕЛИ,ЛЮБЕНОВА,АЛЕКСИЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", НЕЛИ,ЛЮБЕНОВА,КРУМОВА,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност", НЕЛИ,ЛЮБЕНОВА,ПЕТКОВА,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", НЕЛИ,ЛЮБОМИРОВА,ВИОДОРОВА,,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2014-02-24,"Висш адвокатски съвет","Неустановена принадлежност", НЕЛИ,ЛЮБОМИРОВА,ТОШЕВА,,"ГР.ПИРДОП, ПИРДОП, СОФИЙСКА",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", НЕЛИ,ЛЮБЧЕВА,НЯГОЛОВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност", НЕЛИ,ЛЮДМИЛОВА,ПЕТРОВА-ДИМИТРОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-01-16,"Министерство на правосъдието","Неустановена принадлежност", НЕЛИ,МАКСИМОВА,ДАНЧОВСКА,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2016-01-14,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Враца","Неустановена принадлежност", НЕЛИ,МАНОЛОВА,ЧОЛАКОВА-КИРОВА,,"С.СМИЛЕЦ, СИЛИСТРА, СИЛИСТРА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", НЕЛИ,МАРИНОВА,БЕНЧЕВА,,"С.ЛИПНИЦА, МИЗИЯ, ВРАЦА",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", НЕЛИ,МАРИНОВА,ИВАНОВА,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2015-11-17,"Община Разград","Неустановена принадлежност", НЕЛИ,МАРИНОВА,МАРИНОВА,,"ГР.СИЛИСТРА, СИЛИСТРА, СИЛИСТРА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", НЕЛИ,МАРИНОВА,МИНЧЕВА,,"ГР.ПРОВАДИЯ, ПРОВАДИЯ, ВАРНА",2015-08-11,"Община Брезово","Неустановена принадлежност", НЕЛИ,МАРИНОВА,ПАЛИЧЕВА-ВЕЛИЧКОВА,,"ГР.ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-06-19,"Община Горна Оряховица","Неустановена принадлежност", НЕЛИ,МАРИНОВА,СТАВРЕВА,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", НЕЛИ,МЕТОДИЕВА,ВАНКОВА,,"С.НОВО СЕЛО, НОВО СЕЛО, ВИДИН",2013-09-18,"Община Видин","Неустановена принадлежност", НЕЛИ,МИНЧЕВА,ПОПОВА-КОЕВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2011-09-20,"Министерство на културата","Неустановена принадлежност", НЕЛИ,МИНЧЕВА,ПОПОВА-КОЕВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", НЕЛИ,МИХАЙЛОВА,ДАМЯНОВА,,"С.ОВЧА МОГИЛА, СВИЩОВ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-06-29,"Организатор на хазартни игри","Неустановена принадлежност", НЕЛИ,МИХАЙЛОВА,МИНЕВА,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2012-10-17,"Министерство на икономиката, енергетиката и туризма","Неустановена принадлежност", НЕЛИ,МИХАЙЛОВА,РАЙЧЕВА,,"ГР.МАДАН, МАДАН, СМОЛЯН",2015-12-17,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Варна","Неустановена принадлежност", НЕЛИ,МИХАЙЛОВА,СТАНИМИРОВА,,"С.ДЖУЛЮНИЦА, ЛЯСКОВЕЦ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2011-02-15,"Агенция ""Митници""","Неустановена принадлежност", НЕЛИ,МЛАДЕНОВА,ИЛИЕВА,,"ГР.ПОПОВО, ПОПОВО, ТЪРГОВИЩЕ",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност", НЕЛИ,НАЧОВА,НАЧОВА,,"ГР.МОНТАНА, МОНТАНА, МОНТАНА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", НЕЛИ,НЕДЕВА,ПОПОВА,,"С.ДРАЛФА, ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ",2012-01-12,"Министерство на образованието","Неустановена принадлежност", НЕЛИ,НЕДЕЛЧЕВА,АГАПОВА-КОЛЕВА,,"ГР.РАЗГРАД, РАЗГРАД, РАЗГРАД",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", НЕЛИ,НЕДЕЛЧЕВА,АТАНАСОВА,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", НЕЛИ,НЕДЕЛЧЕВА,ТОНЕВА,,"ГР.ДЪЛГОПОЛ, ДЪЛГОПОЛ, ВАРНА",2015-06-29,"Организатор на хазартни игри","Неустановена принадлежност", НЕЛИ,НЕДКОВА,ДИМИТРОВА,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", НЕЛИ,НЕДКОВА,НАЙДЕНОВА,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2016-02-09,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Монтана","Неустановена принадлежност", НЕЛИ,НЕЙКОВА,АНГЕЛОВА,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", НЕЛИ,НЕЙЧЕВА,ПЕТРОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност", НЕЛИ,НЕНКОВА,ПОПОВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", НЕЛИ,НЕНКОВА,ПОПОВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2015-12-17,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Варна","Неустановена принадлежност", НЕЛИ,НЕНОВА,ИВАНОВА-ЯНАКИЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност", НЕЛИ,НИКОЛАЕВА,ГОСПОДИНОВА,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", НЕЛИ,НИКОЛАЕВА,ДИМИТРОВА,,"ГР.СОПОТ, СОПОТ, ПЛОВДИВ",2011-08-09,"Агенция Пътна инфраструктура","Неустановена принадлежност", НЕЛИ,НИКОЛАЕВА,ЙОНКОВА,,"ГР.ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-12-08,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Велико Търново","Неустановена принадлежност", НЕЛИ,НИКОЛАЕВА,КОСТОВА,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", НЕЛИ,НИКОЛАЕВА,СТОЯНОВА,,"С.ГРАДЕЖНИЦА, ТЕТЕВЕН, ЛОВЕЧ",2008-03-18,"КТ Подкрепа","Неустановена принадлежност", НЕЛИ,НИКОЛАЕВА,ТОДОРОВА,,"С.ГОЛЕМАНОВО, КУЛА, ВИДИН",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", НЕЛИ,НИКОЛАЕВА,ТОДОРОВА,,"С.ГОЛЕМАНОВО, КУЛА, ВИДИН",2014-02-12,"Разследващи полицаи","Неустановена принадлежност", НЕЛИ,НИКОЛОВА,БОЖИКОВА-АНГЕЛОВА,,"ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, БЛАГОЕВГРАД",2009-02-23,"Държавна комисия по хазарта","Неустановена принадлежност", НЕЛИ,НИКОЛОВА,ДИЛКОВА,,"ГР.БЯЛА СЛАТИНА, БЯЛА СЛАТИНА, ВРАЦА",2015-07-16,"Община Плевен","Неустановена принадлежност", НЕЛИ,НИКОЛОВА,ДИМИТРОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", НЕЛИ,НИКОЛОВА,ИВАНОВА-ТОДОРОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", НЕЛИ,НИКОЛОВА,НИКОВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2015-12-17,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Варна","Неустановена принадлежност", НЕЛИ,НИКОЛОВА,РАДАНОВА,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2014-10-08,"Нов български университет","Неустановена принадлежност", НЕЛИ,НИКОЛОВА,СТАЙКОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", НЕЛИ,НИКОЛОВА,ХРИСТОВА,,"ГР.ДОЛНИ ДЪБНИК, ДОЛНИ ДЪБНИК, ПЛЕВЕН",2015-06-23,"Община Долни Дъбник","Неустановена принадлежност", НЕЛИ,НИКОЛЧОВА,БОРИСОВА-АСПАРУХОВА,,"ГР.МОНТАНА, МОНТАНА, МОНТАНА",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност", НЕЛИ,ПАВЛОВА,ИВАНОВА,,"ГР.ДЕВНЯ, ДЕВНЯ, ВАРНА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", НЕЛИ,ПАНАЙОТОВА,БИСТРАШКА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", НЕЛИ,ПАНЧЕВА,ГЕОРГИЕВА,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2009-12-02,"Национална здравноосигурителна каса","Неустановена принадлежност", НЕЛИ,ПЕЕВА,ДАКОВА,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", НЕЛИ,ПЕКОВА,ЧАЛЪКОВА,,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2009-12-02,"Национална здравноосигурителна каса","Неустановена принадлежност", НЕЛИ,ПЕНКОВА,ГЮРОВА,,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", НЕЛИ,ПЕТКОВА,ЗЮМБИЛОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", НЕЛИ,ПЕТКОВА,НЕШЕВА,,"ГР.УГЪРЧИН, УГЪРЧИН, ЛОВЕЧ",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", НЕЛИ,ПЕТКОВА,НЕШЕВА,,"ГР.УГЪРЧИН, УГЪРЧИН, ЛОВЕЧ",2013-12-11,"Национална здравноосигурителна каса","Неустановена принадлежност", НЕЛИ,ПЕТКОВА,ПАВЛОВА,,"ГР.ПЪРВОМАЙ, ПЪРВОМАЙ, ПЛОВДИВ",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност", НЕЛИ,ПЕТКОВА,СИВКОВА,,"ГР.ДИМИТРОВГРАД, ДИМИТРОВГРАД, ХАСКОВО",2012-07-11,"Медицински университет - Пловдив","Неустановена принадлежност", НЕЛИ,ПЕТКОВА,СИГРИДОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", НЕЛИ,ПЕТКОВА,СИГРИДОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", НЕЛИ,ПЕТКОВА,ТОДОРОВА,,"ГР.БЕЛОСЛАВ, БЕЛОСЛАВ, ВАРНА",2013-04-10,"Община Белослав","Неустановена принадлежност", НЕЛИ,ПЕТРОВА,ДАВИДОВА,,"С.САТОВЧА, САТОВЧА, БЛАГОЕВГРАД",2011-05-12,"Община Сатовча","Неустановена принадлежност", НЕЛИ,ПЕТРОВА,ДЕЧЕВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", НЕЛИ,ПЕТРОВА,КУЦКОВА,,"ГР.АПРИЛЦИ, АПРИЛЦИ, ЛОВЕЧ",2008-02-12,Министерства,"Неустановена принадлежност", НЕЛИ,ПЕТРОВА,КУЦКОВА,,"ГР.АПРИЛЦИ, АПРИЛЦИ, ЛОВЕЧ",2007-07-05,"Висш съдебен съвет","Неустановена принадлежност", НЕЛИ,ПЕТРОВА,КУЦКОВА,,"ГР.АПРИЛЦИ, АПРИЛЦИ, ЛОВЕЧ",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", НЕЛИ,ПЕТРОВА,КУЦКОВА,,"ГР.АПРИЛЦИ, АПРИЛЦИ, ЛОВЕЧ",2012-01-23,"Администрация на Министерския съвет","Неустановена принадлежност", НЕЛИ,ПЕТРОВА,МИХАЙЛОВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2013-05-21,"Община Долни чифлик","Неустановена принадлежност", НЕЛИ,ПЕТРОВА,МИХАЛЕВА,,"ГР.ПАВЛИКЕНИ, ПАВЛИКЕНИ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", НЕЛИ,ПЕТРОВА,МИХАЛЕВА,,"ГР.ПАВЛИКЕНИ, ПАВЛИКЕНИ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2014-02-12,"Разследващи полицаи","Неустановена принадлежност", НЕЛИ,ПЕТРОВА,МОСКОВА,,"ГР.АСЕНОВГРАД, АСЕНОВГРАД, ПЛОВДИВ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", НЕЛИ,ПЕТРОВА,СТАНКОВА,,"С.ШИШМАНОВО, ХАРМАНЛИ, ХАСКОВО",2015-09-09,"Приватизирани предприятия - Хасково","Неустановена принадлежност", НЕЛИ,ПЕТРОВА,ХАЛВАДЖИЕВА,,"ГР.КАРНОБАТ, КАРНОБАТ, БУРГАС",2013-01-09,"Община Карнобат","Неустановена принадлежност", НЕЛИ,ПЕТРОВА,ХРИСТОВА,,"ГР.СЕВЛИЕВО, СЕВЛИЕВО, ГАБРОВО",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", НЕЛИ,РАЙКОВА,ПИРОНКОВА,,"ГР.ЛУКОВИТ, ЛУКОВИТ, ЛОВЕЧ",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност", НЕЛИ,РАЙКОВА,ЦАНЕВА,,"С.БАТИШНИЦА, ДВЕ МОГИЛИ, РУСЕ",2016-01-19,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Габрово","Неустановена принадлежност", НЕЛИ,РАЙЧЕВА,ТЕРЗИЕВА,,"С.КРАСЕН, ГЕНЕРАЛ-ТОШЕВО, ДОБРИЧ",2013-02-13,"Община Созопол","Неустановена принадлежност", НЕЛИ,РУСЕВА,ПЕТРОВА,,"ГР.ПРОВАДИЯ, ПРОВАДИЯ, ВАРНА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", НЕЛИ,РУСКОВА,ПЕТРОВА,,"ГР.ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", НЕЛИ,РУСКОВА,ПЕТРОВА,,"ГР.ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", НЕЛИ,САЙДОСОВА,ЗАХАРИЕВА,,"ГР.САНДАНСКИ, САНДАНСКИ, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", НЕЛИ,СИМОВА,ЖЕЧЕВА,,"ГР.БЕЛОСЛАВ, БЕЛОСЛАВ, ВАРНА",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност", НЕЛИ,СИМОВА,ЖЕЧЕВА,,"ГР.БЕЛОСЛАВ, БЕЛОСЛАВ, ВАРНА",2013-04-10,"Община Белослав","Неустановена принадлежност", НЕЛИ,СЛАВЧЕВА,ДИМИТРОВА,,"ГР.МОНТАНА, МОНТАНА, МОНТАНА",2016-02-09,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Монтана","Неустановена принадлежност", НЕЛИ,СЛАВЧЕВА,СПАСОВА,,"ГР.СЛИВНИЦА, СЛИВНИЦА, СОФИЙСКА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", НЕЛИ,СЛАВЧЕВА,СТОЙНЕВА,,"ГР.БАТАНОВЦИ, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2015-06-01,"Община Перник","Неустановена принадлежност", НЕЛИ,СЛАВЧОВА,СТОЯНОВА,,"ГР.МЕЗДРА, МЕЗДРА, ВРАЦА",2013-12-11,"Община Мездра","Неустановена принадлежност", НЕЛИ,СОТИРОВА,СКРИМОВА,,"ГР.РАДОМИР, РАДОМИР, ПЕРНИК",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", НЕЛИ,СОТИРОВА,СКРИМОВА,,"ГР.РАДОМИР, РАДОМИР, ПЕРНИК",2015-06-09,"Община Радомир","Неустановена принадлежност", НЕЛИ,СПАСОВА,КОЛЕВА,,"С.ДЪЛГОДЕЛЦИ, ЯКИМОВО, МОНТАНА",2014-08-06,"Медицински университет - Варна","Неустановена принадлежност", НЕЛИ,СПАСОВА,ПАВЛОВА,,"ГР.ПАВЛИКЕНИ, ПАВЛИКЕНИ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", НЕЛИ,СПАСОВА,ПАВЛОВА,,"ГР.ПАВЛИКЕНИ, ПАВЛИКЕНИ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", НЕЛИ,СТАМАТОВА,СТАМАТОВА,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2013-07-24,"Община Лясковец","Неустановена принадлежност", НЕЛИ,СТАНЕВА,ИВАНОВА,,"ГР.РАЗГРАД, РАЗГРАД, РАЗГРАД",2012-07-04,"Конфедерация на независимите синдикати в България","Неустановена принадлежност", НЕЛИ,СТАНИМИРОВА,ХРИСТОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност", НЕЛИ,СТАНЧЕВА,ГЕНЕВА,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", НЕЛИ,СТАНЧЕВА,ГЕНЕВА,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2008-05-27,"Държавна агенция за информационни технологии и съобщения","Неустановена принадлежност", НЕЛИ,СТЕФАНОВА,БАЛИЕВА,,"ГР.КАРЛОВО, КАРЛОВО, ПЛОВДИВ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", НЕЛИ,СТЕФАНОВА,ДОНЧЕВА,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", НЕЛИ,СТЕФАНОВА,НАЙДЕНОВА-ФИЛИПОВА,,"ГР.ЕЛИН ПЕЛИН, ЕЛИН ПЕЛИН, СОФИЙСКА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", НЕЛИ,СТЕФАНОВА,НЕМЦОЙСКА,,"ГР.ТЕТЕВЕН, ТЕТЕВЕН, ЛОВЕЧ",2016-02-04,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Ловеч","Неустановена принадлежност", НЕЛИ,СТЕФАНОВА,ПЕТРОВА,,"ГР.ДВЕ МОГИЛИ, ДВЕ МОГИЛИ, РУСЕ",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност", НЕЛИ,СТЕФАНОВА,РАЙКОВА,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", НЕЛИ,СТЕФАНОВА,ХРИСТОВА,,"С.ТОДОР ИКОНОМОВО, КАОЛИНОВО, ШУМЕН",2012-03-14,"Софийски университет ""Св. Климент Охридски""","Неустановена принадлежност", НЕЛИ,СТЕФАНОВА,ЦВЕТКОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-10-17,"Министерство на икономиката, енергетиката и туризма","Неустановена принадлежност", НЕЛИ,СТОИЛОВА,ТЕРЗИЕВА,,"ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", НЕЛИ,СТОЯНОВА,ГЕНЧЕВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", НЕЛИ,СТОЯНОВА,ГРАШЕВА-НИКОЛАЕВА,,"ГР.НОВИ ПАЗАР, НОВИ ПАЗАР, ШУМЕН",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност", НЕЛИ,СТОЯНОВА,ДИМИТРОВА,,"С.ДРЕНОВ, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2014-05-27,"Българска академия на науките","Неустановена принадлежност", НЕЛИ,СТОЯНОВА,ЗАХАРИЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност", НЕЛИ,СТОЯНОВА,КОСЕВА,,"ГР.КАРНОБАТ, КАРНОБАТ, БУРГАС",2010-02-09,"Българска академия на науките","Неустановена принадлежност", НЕЛИ,СТОЯНОВА,КОСЕВА,,"ГР.КАРНОБАТ, КАРНОБАТ, БУРГАС",2014-05-27,"Българска академия на науките","Неустановена принадлежност", НЕЛИ,СТОЯНОВА,СТОИЛОВА,,"ГР.АЛФАТАР, АЛФАТАР, СИЛИСТРА",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", НЕЛИ,ТАНЧЕВА,ЕНЧЕВА,,"С.ГОРНА КРЕМЕНА, МЕЗДРА, ВРАЦА",2009-12-02,"Национална здравноосигурителна каса","Неустановена принадлежност", НЕЛИ,ТИХОМИРОВА,ТОМЧЕВА,,"ГР.ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", НЕЛИ,ТОДОРОВА,АПОСТОЛОВА,,"ГР.СВИЛЕНГРАД, СВИЛЕНГРАД, ХАСКОВО",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", НЕЛИ,ТОДОРОВА,ДЕЛОВА-МАЛЕВА,,"ГР.АСЕНОВГРАД, АСЕНОВГРАД, ПЛОВДИВ",2009-12-02,"Национална здравноосигурителна каса","Неустановена принадлежност", НЕЛИ,ТОДОРОВА,ДИМОВА,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2015-07-22,"Приватизирани предприятия - Русе","Неустановена принадлежност", НЕЛИ,ТОДОРОВА,ДРАГНЕВА,,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", НЕЛИ,ТОДОРОВА,ИЛИЕВА,,"С.БОТЕВО, ХАЙРЕДИН, ВРАЦА",2012-06-14,"Министерство на труда и социалната политика","Неустановена принадлежност", НЕЛИ,ТОДОРОВА,КИРИЛОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-06-16,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", НЕЛИ,ТОДОРОВА,КОСТОВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2012-03-14,"Университет по библиотекознание и информационни технологии","Неустановена принадлежност", НЕЛИ,ТОДОРОВА,МАРИНОВА,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност", НЕЛИ,ТОДОРОВА,СЛАВОВА,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", НЕЛИ,ТОМОВА,ВЪЛЧЕВА-МУТАФЧИЕВА,,"С.САТОВЧА, САТОВЧА, БЛАГОЕВГРАД",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", НЕЛИ,ХИНКОВА,ТОДОРОВА,,"ГР.ЦАР КАЛОЯН, ЦАР КАЛОЯН, РАЗГРАД",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", НЕЛИ,ХРИСТОВА,ЕНЧЕВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност", НЕЛИ,ХРИСТОВА,ИВАНОВА,,"ГР.СЕВЛИЕВО, СЕВЛИЕВО, ГАБРОВО",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", НЕЛИ,ХРИСТОВА,ИВАНОВА,,"ГР.МЕЗДРА, МЕЗДРА, ВРАЦА",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", НЕЛИ,ХРИСТОВА,ЛАМБОВА,,"ГР.ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност", НЕЛИ,ХРИСТОВА,НИКОЛОВА,,"ГР.ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност", НЕЛИ,ХРИСТОВА,НОНЧЕВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", НЕЛИ,ХРИСТОВА,ПЪРВАНОВА,,"ГР.САМОКОВ, САМОКОВ, СОФИЙСКА",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност", НЕЛИ,ХРИСТОВА,САВЕВА,,"С.ГАБАРЕ, БЯЛА СЛАТИНА, ВРАЦА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", НЕЛИ,ЦВЕТАНОВА,ВАСИЛЕВА,1960-01-20,"ГР.НОВИ ПАЗАР, НОВИ ПАЗАР, ШУМЕН",2014-03-24,"Шуменски университет Епископ Константин Преславски","Неустановена пренадлежност", НЕЛИ,ЦВЕТАНОВА,ДИМИТРОВА,,"С.ДОЛНА БЕШОВИЦА, РОМАН, ВРАЦА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", НЕЛИ,ЦВЕТАНОВА,РАДОИЛОВА,,"ГР.БЯЛА СЛАТИНА, БЯЛА СЛАТИНА, ВРАЦА",2010-09-20,"Държавен фонд Земеделие","Неустановена принадлежност", НЕЛИ,ЦВЕТАНОВА,РАДОИЛОВА,,"ГР.БЯЛА СЛАТИНА, БЯЛА СЛАТИНА, ВРАЦА",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност", НЕЛИ,ЦВЕТАНОВА,СПАХИЙСКА,,"ГР.УГЪРЧИН, УГЪРЧИН, ЛОВЕЧ",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", НЕЛИ,ЧОНОВА,АЛЕКСИЕВА,,"ГР.ДРЯНОВО, ДРЯНОВО, ГАБРОВО",2016-01-19,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Габрово","Неустановена принадлежност", НЕЛИ,ЯНКОВА,ДРАМАЛИЕВА,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", НЕЛИ,ЯНКОВА,МАРКОВСКА,,"С.ЧАЛЪКОВИ, РАКОВСКИ, ПЛОВДИВ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", НЕЛИЯ,ДАВИДКОВА,МИНЕВА,,"ГР.ОМУРТАГ, ОМУРТАГ, ТЪРГОВИЩЕ",2013-06-11,"Община Велико Търново","Неустановена принадлежност", НЕЛИЯ,ДЕКОВА,МАРИНОВА,,"ГР.ОРЯХОВО, ОРЯХОВО, ВРАЦА",2013-10-30,"Община Козлодуй","Неустановена принадлежност", НЕЛИЯ,ДИМИТРОВА,МИКУШИНСКА-ВЪНДЕВА,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", НЕЛИЯ,ДИМИТРОВА,МИКУШИНСКА-ВЪНДЕВА,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност", НЕЛИЯ,КОСТОВА,МАРИНОВА-ЯНКОВА,,"ГР.ЧИРПАН, ЧИРПАН, СТАРА ЗАГОРА",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", НЕЛИЯ,ЛЮБОМИРОВА,БЕЛИТОВА,,"ГР.КАРНОБАТ, КАРНОБАТ, БУРГАС",2014-10-15,"Министерство на отбраната","Неустановена принадлежност", НЕЛИЯ,МИТКОВА,СЛАВЧЕВА,,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", НЕЛИЯ,ПЕТРОВА,ЕРЕМИЕВА,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", НЕЛИЯ,ТОДОРОВА,ЙОЧЕВА,,"ГР.КАРНОБАТ, КАРНОБАТ, БУРГАС",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", НЕЛИЯ,ЦВЕТКОВА,БОЦАНОВСКА,,"ГР.ЛОМ, ЛОМ, МОНТАНА",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", НЕЛИЯ,ЦВЕТКОВА,ДЕМИРЕВА,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2015-06-29,"Организатор на хазартни игри","Неустановена принадлежност", НЕЛИЯН,ЙОРДАНОВ,НЕДКОВ,,"ГР.РАЗГРАД, РАЗГРАД, РАЗГРАД",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", НЕЛИЯН,ПЕТРОВ,НЕДЯЛКОВ,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2013-07-03,"Длъжници към Стопанска банка","Неустановена принадлежност", НЕЛИЯНА,МАРИНОВА,КОНСТАНТИНОВА,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", НЕЛИЯНА,МИХАЙЛОВА,МИХАЙЛОВА,,"ГР.БЕЛОСЛАВ, БЕЛОСЛАВ, ВАРНА",2015-12-17,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Варна","Неустановена принадлежност", НЕЛКА,АПОСТОЛОВА,ИВАНОВА,,"С.КАРБИНЦИ, ДИМОВО, ВИДИН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", НЕЛКА,БЛАГИНОВА,САВОВА,,"ГР.ПАВЛИКЕНИ, ПАВЛИКЕНИ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-06-26,"Община Павликени","Неустановена принадлежност", НЕЛКА,БОГОМИЛОВА,АНДРЕЕВА,,"ГР.СВИЩОВ, СВИЩОВ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-06-18,"Община Белене","Неустановена принадлежност", НЕЛКА,ДИМИТРОВА,ЗЕЛЕНКОВА,,"ГР.БЯЛА ЧЕРКВА, ПАВЛИКЕНИ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-04-03,"Община Варна","Неустановена принадлежност", НЕЛКА,ДРАГАНОВА,РУСЕВА,,"ГР.ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", НЕЛКА,ИВАНОВА,ЯНАКИЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност", НЕЛКА,КИРИЛОВА,КЪНЕВА,,"ГР.БРЕГОВО, БРЕГОВО, ВИДИН",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност", НЕЛКА,КИРИЛОВА,КЪНЕВА,,"ГР.БРЕГОВО, БРЕГОВО, ВИДИН",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", НЕЛКА,НЕНЧЕВА,ВАСИЛЕВА,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2016-01-19,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Добрич","Неустановена принадлежност", НЕЛКА,ПЕНЕВА,ДОЛМОВА-КЮШЕЛИЕВА,,"С.ШЕРЕМЕТЯ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", НЕЛКА,ПЕНЧЕВА,ПЕЕВА,,"ГР.ПАВЛИКЕНИ, ПАВЛИКЕНИ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", НЕЛКА,ТОМОВА,ПЕТКОВА,,"С.ВЛАДИМИРОВО, БОЙЧИНОВЦИ, МОНТАНА",2011-08-09,"Агенция Пътна инфраструктура","Неустановена принадлежност", НЕЛКО,ПЕТРОВ,НЕНОВ,,"ГР.ПОПОВО, ПОПОВО, ТЪРГОВИЩЕ",2012-09-26,"Национален военен университет ""Васил Левски""","Неустановена принадлежност", НЕЛКО,ЦОНЕВ,НЕДЕЛЧЕВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност", НЕЛЛИ,БОРИСОВА,ИКОНОМОВА,,"ГР.ОРЯХОВО, ОРЯХОВО, ВРАЦА",2009-12-02,"Национална здравноосигурителна каса","Неустановена принадлежност", НЕЛЛИ,ПЕТКОВА,РУСЕВА,,"ГР.ТВЪРДИЦА, ТВЪРДИЦА, СЛИВЕН",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност", НЕЛСОН,МАКНЕВ,НЕНОВ,,"С.ТОРОС, ЛУКОВИТ, ЛОВЕЧ",2007-09-04,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", НЕЛЧО,АЛЕКСАНДРОВ,ГЕОРГИЕВ,,"С.ОРСОЯ, ЛОМ, МОНТАНА",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", НЕЛЧО,АНДРЕЕВ,НЕДЕЛЧЕВ,,"ГР.НОВИ ПАЗАР, НОВИ ПАЗАР, ШУМЕН",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", НЕЛЧО,АНДРЕЕВ,НЕДЕЛЧЕВ,,"ГР.НОВИ ПАЗАР, НОВИ ПАЗАР, ШУМЕН",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", НЕЛЮФЕР,ЮСЕИН,ЧОКОЙ,,"ГР.ТУТРАКАН, ТУТРАКАН, СИЛИСТРА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", НЕНА,АТАНАСОВА,ЗМИЙЧАРОВА,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2015-04-28,"Община Пазарджик","Неустановена принадлежност", НЕНА,МИНЧОВА,КАНТАРОВА,,"С.ПОПИНЦИ, ПАНАГЮРИЩЕ, ПАЗАРДЖИК",2009-10-14,"Национален осигурителен институт","Неустановена принадлежност", НЕНКА,АНДОНОВА,ЗАГОРСКА,,"С.ПОПИНЦИ, ПАНАГЮРИЩЕ, ПАЗАРДЖИК",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", НЕНКА,ГАНЧЕВА,ГЕОРГИЕВА,,"ГР.ЗЛАТИЦА, ЗЛАТИЦА, СОФИЙСКА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", НЕНКА,ГЕОРГИЕВА,СТЕФАНОВА,,"С.ЗОРНИЦА, АКСАКОВО, ВАРНА",2013-03-20,"Община Аксаково","Неустановена принадлежност", НЕНКА,ГЕОРГИЕВА,СТЕФАНОВА,,"С.ЗОРНИЦА, АКСАКОВО, ВАРНА",2015-08-04,"Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Неустановена принадлежност", НЕНКА,ГЕОРГИЕВА,ТЕНЕВА,,"С.ДРАГАНЦИ, КАРНОБАТ, БУРГАС",2013-01-09,"Община Карнобат","Неустановена принадлежност", НЕНКА,ДЕЛЧЕВА,БЕДРОЗОВА,,"ГР.ПИРДОП, ПИРДОП, СОФИЙСКА",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност", НЕНКА,ЖЕЛЯЗКОВА,СЪБЕВА,,"С.МИРОЛЮБОВО, БУРГАС, БУРГАС",2012-12-12,"Община Айтос","Неустановена принадлежност", НЕНКА,ИВАНОВА,ВАСИЛЕВА,,"С.ХЛЕВЕНЕ, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност", НЕНКА,ИВАНОВА,ГАНЧЕВА-СТОЯНОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-07-22,"Българска народна банка","Неустановена принадлежност", НЕНКА,ИВАНОВА,РАШЕВА,,"ГР.ЗЛАТИЦА, ЗЛАТИЦА, СОФИЙСКА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", НЕНКА,ИЛИЕВА,МИТОВА,,"С.МИРКОВО, МИРКОВО, СОФИЙСКА",2015-06-09,"Община Трън","Неустановена принадлежност", НЕНКА,КРУМОВА,ТОДОРОВА,,"ГР.ВЕТРЕН, СЕПТЕМВРИ, ПАЗАРДЖИК",2015-04-16,"Община Белово","Неустановена принадлежност", НЕНКА,МИРЧОВА,ХРИСТОСКОВА,,"ГР.ИХТИМАН, ИХТИМАН, СОФИЙСКА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", НЕНКА,ПЪРВАНОВА,ПЕТРОВА,,"С.РАКЕВО, КРИВОДОЛ, ВРАЦА",2016-01-14,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Враца","Неустановена принадлежност", НЕНКА,РУСЕВА,АЛЕКСАНДРОВА,,"С.ГЕШАНОВО, ДОБРИЧКА, ДОБРИЧ",2014-02-19,"Община Добрич","Неустановена принадлежност", НЕНКА,СТОЯНОВА,СТОЯНОВА,,"С.ОБОРИЩЕ, ПАНАГЮРИЩЕ, ПАЗАРДЖИК",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", НЕНКА,ТОДОРОВА,ЧАМОВА,,"ГР.ПАНАГЮРИЩЕ, ПАНАГЮРИЩЕ, ПАЗАРДЖИК",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", НЕНКА,ТОМОВА,ПЕТРОВА,,"С.ЖИВОВЦИ, МОНТАНА, МОНТАНА",2015-01-14,"Община Невестино","Неустановена принадлежност", НЕНКА,ХРИСТОСКОВА,ЕВЛОГИЕВА,,"С.ОВЧЕПОЛЦИ, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2013-04-16,"Министерство на външните работи","Неустановена принадлежност", НЕНКО,АНГЕЛОВ,ИВАНОВ,,"С.МАНОЛОВО, ПАВЕЛ БАНЯ, СТАРА ЗАГОРА",2008-07-30,"Държавна агенция Държавен резерв и вoeнновременни запаси","Неустановена принадлежност", НЕНКО,АНГЕЛОВ,КРЕМЕНСКИ,,"С.ФУРЕН, КРИВОДОЛ, ВРАЦА",2013-11-13,"Община Враца","Неустановена принадлежност", НЕНКО,АНГЕЛОВ,КРЕМЕНСКИ,,"С.ФУРЕН, КРИВОДОЛ, ВРАЦА",2015-03-11,"Община Бойчиновци","Неустановена принадлежност", НЕНКО,АТАНАСОВ,МАШОНОВ,,"С.БЪТА, ПАНАГЮРИЩЕ, ПАЗАРДЖИК",2014-08-12,"Медицински университет - Пловдив","Неустановена принадлежност", НЕНКО,БОНЕВ,БОНЕВ,,"С.СВАЛЕНИК, ИВАНОВО, РУСЕ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", НЕНКО,ВИДОЛОВ,КАЛАКУНОВ,,"ГР.КАРЛОВО, КАРЛОВО, ПЛОВДИВ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", НЕНКО,ВИКТОРОВ,ТЕМЕЛКОВ,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2007-09-04,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", НЕНКО,ВИКТОРОВ,ТЕМЕЛКОВ,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2015-06-01,"Община Перник","Неустановена принадлежност", НЕНКО,ГАНЕВ,НЕНКОВ,,"С.ИДИЛЕВО, СЕВЛИЕВО, ГАБРОВО",2014-07-08,"Технически университет – Габрово","Неустановена принадлежност", НЕНКО,ГАНЕВ,НЕНКОВ,,"С.ИДИЛЕВО, СЕВЛИЕВО, ГАБРОВО",2014-07-08,"Технически университет - Габрово","Неустановена принадлежност", НЕНКО,ГЕОРГИЕВ,ГЬОЗОВ,,"С.МУХОВО, ИХТИМАН, СОФИЙСКА",2015-04-28,"Община Пазарджик","Неустановена принадлежност", НЕНКО,ГЕОРГИЕВ,ДОЙКОВ,1955-04-11,"ГР.КАРЛОВО, КАРЛОВО, ПЛОВДИВ",2014-10-29,"Академия на МВР","Решение № 2-420 от 29.10.2014 г. - Академия на МВР","

Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 2182/ 06.05.1990 г. за унищожаване с протокол рег. № 105/ 03.05.1990 г. личното и работното дело на аг. ""Станев"".

" НЕНКО,ГЕОРГИЕВ,НОВАКОВ,,"С.СВАЛЕНИК, ИВАНОВО, РУСЕ",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност", НЕНКО,ДИМИТРОВ,АТАНАСОВ,,"ГР.БЕЛОГРАДЧИК, БЕЛОГРАДЧИК, ВИДИН",2013-07-31,"Община Белоградчик","Неустановена принадлежност", НЕНКО,ДИМОВ,ДИМИТРОВ,,"ГР.АЙТОС, АЙТОС, БУРГАС",2015-12-01,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Неустановена принадлежност", НЕНКО,ДОБРЕВ,ГОРАНОВ,,"С.МИХИЛЦИ, ХИСАРЯ, ПЛОВДИВ",2013-07-03,"Длъжници към Стопанска банка","Неустановена принадлежност", НЕНКО,ЗДРАВКОВ,ДАЧЕВ,,"С.ОВЧЕПОЛЦИ, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2015-04-28,"Община Пазарджик","Неустановена принадлежност", НЕНКО,ИВАНОВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.КАЗАНЛЪК, КАЗАНЛЪК, СТАРА ЗАГОРА",2010-09-29,"Регионални печатни издания","Неустановена принадлежност", НЕНКО,ИВАНОВ,ИВАНОВ,,"С.ЛИПНИЦА, МИЗИЯ, ВРАЦА",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност", НЕНКО,ИВАНОВ,НЕНОВ,,"ГР.ХИСАРЯ, ХИСАРЯ, ПЛОВДИВ",2015-10-28,"Община Хисаря","Неустановена принадлежност", НЕНКО,ИВАНОВ,РАЙНОВ,,"С.БУРАНОВО, КОЧЕРИНОВО, КЮСТЕНДИЛ",2014-12-09,"Община Кочериново","Неустановена принадлежност", НЕНКО,ИЛИНОВ,ДЮЛГЯРСКИ,1935-08-23,"ГР.ХИСАРЯ, ХИСАРЯ, ПЛОВДИВ",2015-10-28,"Община Хисаря","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1" НЕНКО,ЛИЛОВ,НЕНОВ,,"С.РОЗИНО, КАРЛОВО, ПЛОВДИВ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", НЕНКО,МАРЧЕВ,МАРКОВ,,"С.ЧЕРНОГРАД, АЙТОС, БУРГАС",2010-06-16,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", НЕНКО,НЕНКОВ,МАРОВ,,"С.КАРАВЕЛОВО, КАРЛОВО, ПЛОВДИВ",2014-03-24,"Великотърновски университет Св. Св. Кирил и Методий","Неустановена принадлежност", НЕНКО,НИКОЛОВ,МИНДИЛОВ,,"ГР.ЗЛАТИЦА, ЗЛАТИЦА, СОФИЙСКА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", НЕНКО,НИКОЛОВ,ТОПУЗЛИЙСКИ,,"С.ПАНИЧЕРИ, ХИСАРЯ, ПЛОВДИВ",2015-10-28,"Община Хисаря","Неустановена принадлежност", НЕНКО,ПЕНЧЕВ,НЕНКОВ,,"С.КОНАРСКОТО, ТРЯВНА, ГАБРОВО",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", НЕНКО,ПЕНЧЕВ,НЕНКОВ,,"С.КОНАРСКОТО, ТРЯВНА, ГАБРОВО",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", НЕНКО,ПЕТКОВ,ДИМОВ,1947-01-17,"ГР.КЛИСУРА, КАРЛОВО, ПЛОВДИВ",2010-06-16,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 143 от 16.06.2010 г. - Министерство на вътрешните работи","Рег. дневник; картон обр. 6." НЕНКО,ПЕТКОВ,ЖЕЛЯЗКОВ,,"С.ДЮЛЕВО, СРЕДЕЦ, БУРГАС",2015-12-01,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Неустановена принадлежност", НЕНКО,ПЕТКОВ,ИЛИЕВ,,"С.НОВАЧЕНЕ, НИКОПОЛ, ПЛЕВЕН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", НЕНКО,ПЕТРОВ,СПАСОВ,,"ГР.СОПОТ, СОПОТ, ПЛОВДИВ",2015-09-09,"Община Карлово","Неустановена принадлежност", НЕНКО,ПЕТРОВ,СПАСОВ,,"ГР.СОПОТ, СОПОТ, ПЛОВДИВ",2015-10-14,"Община Сопот","Неустановена принадлежност", НЕНКО,САВОВ,ГИГОВ,,"С.ЛОВСКО, ЛОЗНИЦА, РАЗГРАД",2010-06-16,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", НЕНКО,СТЕФАНОВ,НЕШКОВ,,"ГР.СВИЛЕНГРАД, СВИЛЕНГРАД, ХАСКОВО",2015-12-08,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Велико Търново","Неустановена принадлежност", НЕНКО,СТЕФАНОВ,НИКОЛОВ,,"С.СУХОЗЕМ, КАЛОЯНОВО, ПЛОВДИВ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", НЕНКО,ТОДОРОВ,НЕДЕЛЧЕВ,,"С.БЕГУНЦИ, КАРЛОВО, ПЛОВДИВ",2015-09-09,"Община Карлово","Неустановена принадлежност", НЕНКО,ТОДОРОВ,НЕНКОВ,,"С.ВЕДРАРЕ, КАРЛОВО, ПЛОВДИВ",2015-09-09,"Община Карлово","Неустановена принадлежност", НЕНКО,ТОДОРОВ,НЕНКОВ,,"С.ВЕДРАРЕ, КАРЛОВО, ПЛОВДИВ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", НЕНКО,ХРИСТОВ,НЕНЧЕВ,,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2010-06-16,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", НЕНКО,ЦАНКОВ,КОВАЧЕВ,,"С.КАРАВЕЛОВО, КАРЛОВО, ПЛОВДИВ",2010-06-16,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", НЕНКО,ЦАНКОВ,КОВАЧЕВ,,"С.КАРАВЕЛОВО, КАРЛОВО, ПЛОВДИВ",2015-10-14,"Община Сопот","Неустановена принадлежност", НЕНКО,ЦВЕТАНОВ,НЕНКОВ,,"С.СУХАЧЕ, ЧЕРВЕН БРЯГ, ПЛЕВЕН",2015-07-28,"Община Червен бряг","Неустановена принадлежност", НЕНКО,ЦВЕТКОВ,ДИНКОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-06-16,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", НЕНКО,ЦОНКОВ,БЕРБЕРОВ,,"С.СТАРОСЕЛ, ХИСАРЯ, ПЛОВДИВ",2015-10-28,"Община Хисаря","Неустановена принадлежност", НЕНКО,ЦОЧЕВ,КОСТОВСКИ,,"С.ШИПКОВО, ТРОЯН, ЛОВЕЧ",2015-02-11,"Община Троян","Неустановена принадлежност", НЕНО,АНГЕЛОВ,ХРИСТОВ,,"ГР.РАКОВСКИ, РАКОВСКИ, ПЛОВДИВ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", НЕНО,БОНЕВ,НЕНОВ,,"ГР.ДРЯНОВО, ДРЯНОВО, ГАБРОВО",2014-01-28,"Община Дряново","Неустановена принадлежност", НЕНО,БОНЕВ,НЕНОВ,,"ГР.ДРЯНОВО, ДРЯНОВО, ГАБРОВО",2016-01-19,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Габрово","Неустановена принадлежност", НЕНО,ВАСИЛЕВ,НЕНОВ,,"С.ЖЕЛЯЗНО, МАРИЦА, ПЛОВДИВ",2015-09-30,"Община Марица","Неустановена принадлежност", НЕНО,ВЪЛКОВ,НЕНОВ,,"С.РАКЛИНОВО, АЙТОС, БУРГАС",2013-03-06,"Община Руен","Неустановена принадлежност", НЕНО,ГАНОВ,ВЪЛКОВСКИ,,"ГР.ГАБРОВО, ГАБРОВО, ГАБРОВО",2015-12-08,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Велико Търново","Неустановена принадлежност", НЕНО,ГЕОРГИЕВ,КАДИЙСКИ,,"С.БАНЯ, ПАНАГЮРИЩЕ, ПАЗАРДЖИК",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", НЕНО,ГЕОРГИЕВ,ХАСЕКИЕВ,,"С.ОРЕХОВИЦА, ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ, ПЛЕВЕН",2015-07-16,"Община Плевен","Неустановена принадлежност", НЕНО,ГЕРОВ,МАВРОВ,,"С.СТАРОСЕЛ, ХИСАРЯ, ПЛОВДИВ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", НЕНО,ГЕРОВ,МАВРОВ,,"С.СТАРОСЕЛ, ХИСАРЯ, ПЛОВДИВ",2015-10-28,"Община Хисаря","Неустановена принадлежност", НЕНО,ДИМИТРОВ,НЕНОВ,,"С.ПОМЕН, ДВЕ МОГИЛИ, РУСЕ",2010-06-16,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", НЕНО,ДОБРЕВ,ЛЕВТЕРОВ,,"С.АСПАРУХОВО, ДЪЛГОПОЛ, ВАРНА",2013-05-15,"Община Дългопол","Неустановена принадлежност", НЕНО,ДРАГНЕВ,ВИРИШАПКОВ,,"ГР.КАРЛОВО, КАРЛОВО, ПЛОВДИВ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", НЕНО,ИВАНОВ,КРЪСТЕВ,,"С.ПОИБРЕНЕ, ПАНАГЮРИЩЕ, ПАЗАРДЖИК",2010-06-16,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", НЕНО,ИВАНОВ,ТРИЧКОВ,,"ГР.ВЕЛИНГРАД, ВЕЛИНГРАД, ПАЗАРДЖИК",2012-08-01,"Лесотехнически университет","Неустановена принадлежност", НЕНО,ИЛИЕВ,ВЕНКОВ,,"С.ЯНТРА, ДРЯНОВО, ГАБРОВО",2014-01-28,"Община Дряново","Неустановена принадлежност", НЕНО,КОЛЕВ,НЕНОВСКИ,,"ВТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО С.БАЛВАН",2007-06-21,"Конституционен съд","Неустановена принадлежност", НЕНО,КОЛЕВ,НЕНОВСКИ,,"С.БАЛВАН, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2011-06-16,"Висша атестационна комисия","Неустановена принадлежност", НЕНО,КРЪСТЕВ,ТОДОРОВ,,"С.КЪРНАРЕ, КАРЛОВО, ПЛОВДИВ",2015-09-09,"Община Карлово","Неустановена принадлежност", НЕНО,КЪНЕВ,НЕНОВ,,"С.ЗАРАЕВО, ПОПОВО, ТЪРГОВИЩЕ",2014-05-27,"Българска академия на науките","Неустановена принадлежност", НЕНО,МАРИНОВ,НЕНОВ,,"ГР.РАЗГРАД, РАЗГРАД, РАЗГРАД",2015-11-17,"Община Разград","Неустановена принадлежност", НЕНО,МАТЕВ,НЕНОВ,,"ГР.БЪЛГАРОВО, БУРГАС, БУРГАС",2012-12-12,"Община Айтос","Неустановена принадлежност", НЕНО,МАТЕВ,НЕНОВ,,"ГР.БЪЛГАРОВО, БУРГАС, БУРГАС",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност", НЕНО,МИЛЕВ,МИТЕВ,1933-02-05,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-07-03,"Длъжници към Стопанска банка","Решение № 2-203 от 03.07.2013 г. - лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 - длъжници към Стопанска банка","Собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководили го щатни служители, съдържащи се в работно дело IР-5584 и в дело Ф1, а.е. 3643; рег. бланка – 2 бр., съдържащи се в лично дело IА-35494; рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 1 – 2 бр., обр. 3 и обр. 4 – 2 бр." НЕНО,НЕДЯЛКОВ,НЕНОВ,,"С.ВЛАХОВЦИ, ГАБРОВО, ГАБРОВО",2014-01-22,"Община Габрово","Неустановена принадлежност", НЕНО,НЕНОВ,ДИМОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-02-12,Министерства,"Неустановена принадлежност", НЕНО,НЕНОВ,ДИМОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2007-09-04,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", НЕНО,НЕНОВ,ДИМОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-11-21,"Министерство на околната среда и водите","Неустановена принадлежност", НЕНО,НЕНОВ,ДИМОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", НЕНО,НИКОЛОВ,НЕНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", НЕНО,ПАВЛОВ,НЕНОВ,,"С.АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ, ГЕНЕРАЛ-ТОШЕВО, ДОБРИЧ",2011-06-16,"Висша атестационна комисия","Неустановена принадлежност", НЕНО,ПАВЛОВ,НЕНОВ,,"С.АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ, ГЕНЕРАЛ-ТОШЕВО, ДОБРИЧ",2012-05-31,"Българска стопанска камара","Неустановена принадлежност", НЕНО,ПАВЛОВ,НЕНОВ,,"С.АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ, ГЕНЕРАЛ-ТОШЕВО, ДОБРИЧ",2012-06-14,"Стопанска академия ""Димитър А. Ценов"" - Свищов","Неустановена принадлежност", НЕНО,ПАВЛОВ,НЕНОВ,,"С.АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ, ГЕНЕРАЛ-ТОШЕВО, ДОБРИЧ",2015-02-24,"Комисия за финансов надзор","Неустановена принадлежност", НЕНО,ПАВЛОВ,НЕНОВ,,"С.АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ, ГЕНЕРАЛ-ТОШЕВО, ДОБРИЧ",2016-02-04,"ЗАД ЕНЕРГИЯ АД","Неустановена принадлежност", НЕНО,ПЕТКОВ,ЖУТЕВ,,"С.СТАРОСЕЛ, ХИСАРЯ, ПЛОВДИВ",2015-10-28,"Община Хисаря","Неустановена принадлежност", НЕНО,ПЕТРОВ,НЕДЕЛЧЕВ,,"С.ВИШОВГРАД, ПАВЛИКЕНИ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2012-07-18,"Технически университет - Габрово","Неустановена принадлежност", НЕНО,ПЕТРОВ,НЕДЕЛЧЕВ,,"С.ВИШОВГРАД, ПАВЛИКЕНИ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-06-19,"Община Горна Оряховица","Неустановена принадлежност", НЕНО,ПЕТРОВ,НЕДЕЛЧЕВ,,"С.ВИШОВГРАД, ПАВЛИКЕНИ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-12-08,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Велико Търново","Неустановена принадлежност", НЕНО,ПЕТРОВ,НЕНОВ,,"С.ПОЛЯНА, СТРАЛДЖА, ЯМБОЛ",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", НЕНО,РАДКОВ,КОСТУРКОВ,,"ГР.ПАНАГЮРИЩЕ, ПАНАГЮРИЩЕ, ПАЗАРДЖИК",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", НЕНО,РАДОВ,ДЕДЕВ,1932-10-01,"ГР.ПАНАГЮРИЩЕ, ПАНАГЮРИЩЕ, ПАЗАРДЖИК",2015-05-12,"Община Панагюрище","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1" НЕНО,СИМЕОНОВ,БЕНОВСКИ,,"С.БРЕНИЦА, КНЕЖА, ПЛЕВЕН",2013-11-13,"Община Враца","Неустановена принадлежност", НЕНО,СЛАВЧЕВ,НЕНОВ,1933-10-15,"С.СТЕФАН СТАМБОЛОВО, ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-07-10,"Община Полски Тръмбеш","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1" НЕНО,СТЕФАНОВ,ВАСИЛЕВ,,"С.ЗОРНИЦА, СРЕДЕЦ, БУРГАС",2012-10-17,"Министерство на икономиката, енергетиката и туризма","Неустановена принадлежност", НЕНО,СТОЕВ,КОЛЕВ,,"С.АЛЕКСАНДРОВО, СТРАЛДЖА, ЯМБОЛ",2010-06-16,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", НЕНО,СТОЯНОВ,ДИМОВ,,"ГР.КАРНОБАТ, КАРНОБАТ, БУРГАС",2012-03-14,"Софийски университет ""Св. Климент Охридски""","Неустановена принадлежност", НЕНО,СТОЯНОВ,ДУКОВ,,"ГР.ЕЛХОВО, ЕЛХОВО, ЯМБОЛ",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност", НЕНО,СТОЯНОВ,ЛАЗАРОВ,,"С.СУХОЗЕМ, КАЛОЯНОВО, ПЛОВДИВ",2015-09-09,"Община Калояново","Неустановена принадлежност", НЕНО,СТОЯНОВ,ТОТКОВ,,"С.ПАНИЧЕРИ, ХИСАРЯ, ПЛОВДИВ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", НЕНО,СЪБЕВ,СТОЯНОВ,,"С.АСЕНОВО, СТРАЖИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-06-19,"Община Горна Оряховица","Неустановена принадлежност", НЕНО,ТОДОРОВ,БЕНЕВ,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2011-01-26,"Министерство на отбраната","Неустановена принадлежност", НЕНО,ТОДОРОВ,НЕНОВ,,"С.КУКОРЕВО, ТУНДЖА, ЯМБОЛ",2010-06-16,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", НЕНО,ХРИСТЕВ,НЕНОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", НЕНО,ХРИСТОВ,ВЛАЙКОВ,,"С.ГОРНО САХРАНЕ, ПАВЕЛ БАНЯ, СТАРА ЗАГОРА",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", НЕНЧО,АЛЕКСАНДРОВ,ЕВТИМОВ,,"С.ВЕЛКОВЦИ, БРЕЗНИК, ПЕРНИК",2015-05-27,"Община Брезник","Неустановена принадлежност", НЕНЧО,АТАНАСОВ,НЕНЧЕВ,,"ГР.СРЕДЕЦ, СРЕДЕЦ, БУРГАС",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", НЕНЧО,АТАНАСОВ,НЕНЧЕВ,,"ГР.СРЕДЕЦ, СРЕДЕЦ, БУРГАС",2013-01-29,"Община Средец","Неустановена принадлежност", НЕНЧО,АТАНАСОВ,НЕНЧЕВ,,"ГР.СРЕДЕЦ, СРЕДЕЦ, БУРГАС",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", НЕНЧО,АТАНАСОВ,НЕНЧЕВ,,"ГР.СРЕДЕЦ, СРЕДЕЦ, БУРГАС",2015-12-01,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Неустановена принадлежност", НЕНЧО,АТАНАСОВ,ЯКОВ,,"С.КРАСНОВО, ХИСАРЯ, ПЛОВДИВ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", НЕНЧО,БОРИСОВ,НЕНЧЕВ,,"С.КРУШАРЕ, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", НЕНЧО,ВАСИЛЕВ,ГАТЕВ,,"С.БОГАТОВО, СЕВЛИЕВО, ГАБРОВО",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", НЕНЧО,ВЕЛКОВ,НЕНЧЕВ,,"ГР.ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2010-06-22,"Служба Военна полиция","Неустановена принадлежност", НЕНЧО,ВЕСЕЛИНОВ,КОЗИНАРОВ,1944-06-12,"ГР.СЪЕДИНЕНИЕ, СЪЕДИНЕНИЕ, ПЛОВДИВ",2013-01-16,"Министерство на правосъдието","Решение № 2-128 от 16.01.2013 г. - Министерство на правосъдието","Със заповед № 4050/ 31.07.1969 г. е назначен за разузнавач VI степен; със заповед № 276/ 08.06.1971 г. е преназначен за разузнавач III степен; със заповед № 192/ 24.09.1973 г. е преназначен за разузнавач II степен; със заповед № 6/ 06.01.1978 г. е преназначен за разузнавач I степен." НЕНЧО,ГЕОРГИЕВ,НЕНОВ,,"ГР.ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2012-09-26,"Висше транспортно училище ""Тодор Каблешков""","Неустановена принадлежност", НЕНЧО,ГЕОРГИЕВ,ТОДОРОВ,1919-12-08,"С.РАДОМИРЦИ, ЧЕРВЕН БРЯГ, ПЛЕВЕН",2015-07-28,"Община Червен бряг","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1" НЕНЧО,ГИНЧЕВ,ГАНЧЕВ,,"С.КОМАРЕВО, ПРОВАДИЯ, ВАРНА",2013-05-21,"Община Провадия","Неустановена принадлежност", НЕНЧО,ДИМИТРОВ,ГРИГОРОВ,,"ГР.МОНТАНА, МОНТАНА, МОНТАНА",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", НЕНЧО,ДИМИТРОВ,ДИМИТРОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2015-09-30,"Община Пловдив","Неустановена принадлежност", НЕНЧО,ДИМИТРОВ,КИРОВ,,"С.ЯСНА ПОЛЯНА, ПРИМОРСКО, БУРГАС",2013-01-29,"община Приморско","Неустановена принадлежност", НЕНЧО,ДИМИТРОВ,КИРОВ,,"С.ЯСНА ПОЛЯНА, ПРИМОРСКО, БУРГАС",2013-02-13,"Община Созопол","Неустановена принадлежност", НЕНЧО,ИВАНОВ,ВЪЛКОВ,1935-04-03,"С.НОВОСЕЛЕЦ, НОВА ЗАГОРА, СЛИВЕН",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Решение № 2-469 от 24.02.2015 г. - Българска агенция по безопасност на храните","

Рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр.; протокол № 1194/ 1962 г. с предложение за унищожаване лично и работно дело IИ-19856; протокол № 89/ 1990 г. за унищожаване лично дело IА-20833

" НЕНЧО,ИВАНОВ,ДИМИТРОВ,,"ГР.ЛОЗНИЦА, ЛОЗНИЦА, РАЗГРАД",2009-12-02,"Национална здравноосигурителна каса","Неустановена принадлежност", НЕНЧО,ИВАНОВ,ДИМИТРОВ,,"ГР.ЛОЗНИЦА, ЛОЗНИЦА, РАЗГРАД",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", НЕНЧО,ИВАНОВ,НЕНКОВ,,"ГР.СЕПТЕМВРИ, СЕПТЕМВРИ, ПАЗАРДЖИК",2015-05-19,"Община Септември","Неустановена принадлежност", НЕНЧО,ИВАНОВ,НЕНОВ,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2016-01-19,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Габрово","Неустановена принадлежност", НЕНЧО,ИЛИЕВ,НЕШЕВ,,"ГР.БЕЛОГРАДЧИК, БЕЛОГРАДЧИК, ВИДИН",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", НЕНЧО,ИЛИЕВ,НЕШЕВ,,"ГР.БЕЛОГРАДЧИК, БЕЛОГРАДЧИК, ВИДИН",2016-01-06,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Видин","Неустановена принадлежност", НЕНЧО,КАМЕНОВ,АЛЕКСАНДРОВ,,"С.СЛАВОТИН, МОНТАНА, МОНТАНА",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", НЕНЧО,КАМЕНОВ,АЛЕКСАНДРОВ,,"С.СЛАВОТИН, МОНТАНА, МОНТАНА",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", НЕНЧО,КАМЕНОВ,АЛЕКСАНДРОВ,,"С.СЛАВОТИН, МОНТАНА, МОНТАНА",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", НЕНЧО,ЛИЛОВ,ФИЛИПОВ,,"С.ЦЕРЕТЕЛЕВО, СЪЕДИНЕНИЕ, ПЛОВДИВ",2015-10-28,"Община Съединение","Неустановена принадлежност", НЕНЧО,МАРИНОВ,ЙОРДАНОВ,,"ГР.ГУЛЯНЦИ, ГУЛЯНЦИ, ПЛЕВЕН",2015-06-18,"Община Гулянци","Неустановена принадлежност", НЕНЧО,МАРИНОВ,НЕНЧЕВ,,"С.ТОДОР ИКОНОМОВО, КАОЛИНОВО, ШУМЕН",2007-09-04,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", НЕНЧО,МАРИНОВ,НЕНЧЕВ,,"С.ТОДОР ИКОНОМОВО, КАОЛИНОВО, ШУМЕН",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", НЕНЧО,МЕТОДИЕВ,ХРАНОВ,1929-05-09,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2008-10-08,"Българска телеграфна агенция","Решение № 50 от 08.10.2008 г. - Съвет за електронни медии, Българската телеграфна агенция","Документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; картони обр. 1, обр. 3 и обр. 4; дело Ф1, а.е. 6285; протокол № 1687/ 06.09.1962 г. с предложение за унищожаване на лично и работно дело на аг. ""Николай""" НЕНЧО,МИНЧЕВ,ДЖАМБАЗОВ,,"ГР.СЕВЛИЕВО, СЕВЛИЕВО, ГАБРОВО",2014-02-05,"Община Севлиево","Неустановена принадлежност", НЕНЧО,МИРЧЕВ,ГЕОРГИЕВ,,"С.КОСТЕНА РЕКА, ШУМЕН, ШУМЕН",2013-04-03,"Община Варна","Неустановена принадлежност", НЕНЧО,НАЙДЕНОВ,НЕНЧОВ,1931-02-15,"С.СЛИВОВИК, МЕДКОВЕЦ, МОНТАНА",2015-04-01,"Община Медковец","Решение № 2-484 от 01.04.2015 г. - община Медковец","

Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2бр. и обр. 6; протокол № 74/ 23.04.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело IР-30 (Мх); протокол рег. № 73/ 23.04.1990 г. за унищожаване на лично дело IА-27 (Мх).

" НЕНЧО,НЕДЯЛКОВ,ДРАГНЕВ,,"ГР.ЕЛХОВО, ЕЛХОВО, ЯМБОЛ",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", НЕНЧО,НИКИФОРОВ,МИРКОВ,1947-01-10,"С.ДРУГАН, РАДОМИР, ПЕРНИК",2015-06-09,"Община Радомир","Решение № 2-517 от 09.06.2015 г. - община Радомир","

Картони обр. 4 - 3 бр.; рег. дневник – 2 бр.; протокол за унищожаване на лично дело ІА-22171 № 82/1990 г.; доклад на МВР RB202009-001-05/01-08-І-1869/ 18.10.2007 г.

" НЕНЧО,ПЕНЧЕВ,РАНГЕЛОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", НЕНЧО,ПЕНЧЕВ,РАНГЕЛОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", НЕНЧО,ПЕТКОВ,НЕДЯЛКОВ,,"С.СЕЛАНОВЦИ, ОРЯХОВО, ВРАЦА",2014-01-28,"Община Дряново","Неустановена принадлежност", НЕНЧО,ПЕТКОВ,НЕНЧЕВ,,"С.РАКИТА, ЧЕРВЕН БРЯГ, ПЛЕВЕН",2007-09-04,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", НЕНЧО,ПЕТКОВ,НЕНЧЕВ,,"С.РАКИТА, ЧЕРВЕН БРЯГ, ПЛЕВЕН",2011-01-12,"Политически кабинети","Неустановена принадлежност", НЕНЧО,ПЕТКОВ,ПЕТКОВ,,"ГР.ГАБРОВО, ГАБРОВО, ГАБРОВО",2010-02-09,"Българска академия на науките","Неустановена принадлежност", НЕНЧО,РУСЕВ,НЕНОВ,,"С.ЗИМЕН, КАРНОБАТ, БУРГАС",2013-01-09,"Община Карнобат","Неустановена принадлежност", НЕНЧО,СЛАВЧЕВ,ПЕТРОВ,,"С.ВЪРБОВЧЕЦ, ДИМОВО, ВИДИН",2010-09-29,"Регионални печатни издания","Неустановена принадлежност", НЕНЧО,СТАНЕВ,ДЕЛИЙСКИ,,"С.ВОЙНИЦИ, МОНТАНА, МОНТАНА",2014-09-10,"Лесотехнически университет","Неустановена принадлежност", НЕНЧО,СТЕФАНОВ,КРЪСТЕВ,,"ГР.БОЙЧИНОВЦИ, БОЙЧИНОВЦИ, МОНТАНА",2015-03-11,"Община Бойчиновци","Неустановена принадлежност", НЕНЧО,СТЕФАНОВ,НЕНЧЕВ,,"ГР.ШАБЛА, ШАБЛА, ДОБРИЧ",2014-03-12,"Община Шабла","Неустановена принадлежност", НЕНЧО,СТОЙЧЕВ,СТОЙЧЕВ,,"С.ЛОЗАРЕВО, СУНГУРЛАРЕ, БУРГАС",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", НЕНЧО,СТОЯНОВ,ПЕЛТЕКОВ,,"С.ОБОРИЩЕ, ПАНАГЮРИЩЕ, ПАЗАРДЖИК",2015-05-12,"Община Панагюрище","Неустановена принадлежност", НЕНЧО,ТОДОРОВ,ДЯКОВ,,"ГР.ЛЕТНИЦА, ЛЕТНИЦА, ЛОВЕЧ",2016-02-04,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Ловеч","Неустановена принадлежност", НЕНЧО,ТОДОРОВ,НЕНКОВ,,"С.ТРЪСТИКОВО, АВРЕН, ВАРНА",2013-03-20,"Община Аврен","Неустановена принадлежност", НЕНЧО,ХРИСТОВ,УЗУНОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", НЕНЧО,ХРИСТОВ,УЗУНОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2014-02-12,"Разследващи полицаи","Неустановена принадлежност", НЕНЧО,ЦЕНОВ,НЕНЧОВ,,"С.КЛИСУРИЦА, МОНТАНА, МОНТАНА",2013-07-03,"Длъжници към Стопанска банка","Неустановена принадлежност", НЕОФИТ,АЛЕКСАНДРОВ,ГЕОРГИЕВ,,"С.СРЕДОГРИВ, ЧУПРЕНЕ, ВИДИН",2013-10-02,"Община Чупрене","Неустановена принадлежност", НЕОФИТ,ГАВРИЛОВ,АНГЕЛОВ,,"С.РАЗГРАД, ВЪЛЧЕДРЪМ, МОНТАНА",2015-03-18,"Община Вълчедръм","Неустановена принадлежност", НЕОФИТ,МАНОЛОВ,КРАЙНОВ,,"ГР.РАЗЛОГ, РАЗЛОГ, БЛАГОЕВГРАД",2014-09-10,"Длъжници към банка Хеброс","Неустановена принадлежност", НЕОФИТ,НИКОЛОВ,ПЕТКОВ,,"ГР.БЕЛОГРАДЧИК, БЕЛОГРАДЧИК, ВИДИН",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност", НЕОФИТ,НИКОЛОВ,ПЕТКОВ,,"ГР.БЕЛОГРАДЧИК, БЕЛОГРАДЧИК, ВИДИН",2016-01-06,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Видин","Неустановена принадлежност", НЕРГЮЗЕЛ,МОХАМЕД,АХМЕД,,"ГР.ЗЛАТОГРАД, ЗЛАТОГРАД, СМОЛЯН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", НЕРДЖИВАН,ИБРАХИМ,ИСМАИЛ,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", НЕРИ,ЮЛИЕВА,ТЕРЗИЕВА-ТОДОРОВА,,"ГР.ВЕЛИНГРАД, ВЕЛИНГРАД, ПАЗАРДЖИК",2007-07-19,"Администрация на президента","Неустановена принадлежност", НЕРИ,ЮЛИЕВА,ТЕРЗИЕВА-ТОДОРОВА,,"ГР.ВЕЛИНГРАД, ВЕЛИНГРАД, ПАЗАРДЖИК",2009-12-09,"Печатни издания","Неустановена принадлежност", НЕРИ,ЮЛИЕВА,ТЕРЗИЕВА-ТОДОРОВА,,"ГР.ВЕЛИНГРАД, ВЕЛИНГРАД, ПАЗАРДЖИК",2008-11-26,"Българска национална телевизия","Неустановена принадлежност", НЕРИМАН,АХМЕД,САЛИ,,"ГР.АРДИНО, АРДИНО, КЪРДЖАЛИ",2009-10-14,"Национален осигурителен институт","Неустановена принадлежност", НЕРИМАН,АХМЕД,САЛИ,,"ГР.АРДИНО, АРДИНО, КЪРДЖАЛИ",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност", НЕРИМАН,РЕДЖЕБ,РЕДЖЕБ,,"С.ЗЕБИЛ, ГЛАВИНИЦА, СИЛИСТРА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", НЕРИМАН,ФЕВЗИ,АЛИ,,"С.РОГАЧЕВО, БАЛЧИК, ДОБРИЧ",2013-04-03,"Община Варна","Неустановена принадлежност", НЕРИМАН,ХАСАН,АПТРАИЛ,,"С.ЛОПУШНА, ДЪЛГОПОЛ, ВАРНА",2013-05-15,"Община Дългопол","Неустановена принадлежност", НЕРИМАН,ХАСАН,АПТРАИЛ,,"С.ЛОПУШНА, ДЪЛГОПОЛ, ВАРНА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", НЕРМИН,ЕФРАИМ,ИСМАИЛ,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност", НЕРМИН,ЕФРАИМ,ИСМАИЛ,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", НЕРМИН,ФЕХМИЕВА,ХЮСЕИНОВА,,"ГР.ПРОВАДИЯ, ПРОВАДИЯ, ВАРНА",2013-05-29,"Община Суворово","Неустановена принадлежност", НЕРМИН,ЮМЕРОВА,ИСМАИЛОВА,,"ГР.МОМЧИЛГРАД, МОМЧИЛГРАД, КЪРДЖАЛИ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", НЕРМИН,ЮМЕРОВА,ИСМАИЛОВА,,"ГР.МОМЧИЛГРАД, МОМЧИЛГРАД, КЪРДЖАЛИ",2014-10-22,"Община Момчилград","Неустановена принадлежност", НЕРМИН,ЮМЕРОВА,ИСМАИЛОВА,,"ГР.МОМЧИЛГРАД, МОМЧИЛГРАД, КЪРДЖАЛИ",2016-01-25,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Кърджали","Неустановена принадлежност", НЕРСИН,ИСМАИЛХАККЪ,ИСМАИЛ,,"С.ЗВЕЗДЕЛ, МОМЧИЛГРАД, КЪРДЖАЛИ",2014-10-22,"Община Момчилград","Неустановена принадлежност", НЕСИБЕ,АПТИ,ФЕРАД,,"С.ПЧЕЛАРОВО, ЧЕРНООЧЕНЕ, КЪРДЖАЛИ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", НЕСИБЕ,СЕИД,САЛИМ,,"ГР.КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2014-03-19,"Община Черноочене","Неустановена принадлежност", НЕСИБЕ,ХАККЪЕВА,КЕДИКОВА,,"С.БИСЕРЦИ, КУБРАТ, РАЗГРАД",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", НЕСИБЕ,ЮСМЕН,АЛАРЪН,,"С.БРЕСТОВЕНЕ, ЗАВЕТ, РАЗГРАД",2015-11-05,"Община Завет","Неустановена принадлежност", НЕСИМ,ВИТАЛИ,АТИАС,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-06-29,"Организатор на хазартни игри","Неустановена принадлежност", НЕСИН,АЛИ,ХАВЕНГЕЛИ,,"ГР.РАЗГРАД, РАЗГРАД, РАЗГРАД",2015-11-05,"Община Завет","Неустановена принадлежност", НЕСРИН,МУСТАФА,УЗУН,,"С.ДОБРА ПОЛЯНА, РУЕН, БУРГАС",2007-09-04,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", НЕСРИН,МУСТАФА,УЗУН,,"С.ДОБРА ПОЛЯНА, РУЕН, БУРГАС",2013-03-06,"Община Руен","Неустановена принадлежност", НЕСРИН,МУСТАФА,УЗУН,,"С.ДОБРА ПОЛЯНА, РУЕН, БУРГАС",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", НЕСРИН,РАСИМ,ШАБАН,,"ГР.АРДИНО, АРДИНО, КЪРДЖАЛИ",2014-11-26,"Община Кърджали","Неустановена принадлежност", НЕСТОР,ВАСИЛЕВ,НЕСТОРОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-01-16,"Министерство на правосъдието","Неустановена принадлежност", НЕСТОР,ВЕЛИЧКОВ,МИТРЕВ,,"С.ОРЛОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2014-08-12,"Медицински университет - Пловдив","Неустановена принадлежност", НЕСТОР,ГЪРДЕВ,ФОРТУНОВ,,"ГР.КАРЛОВО, КАРЛОВО, ПЛОВДИВ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", НЕСТОР,ГЪРДЕВ,ФОРТУНОВ,,"ГР.КАРЛОВО, КАРЛОВО, ПЛОВДИВ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", НЕСТОР,ДРАГОМИРОВ,НЕСТОРОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2007-07-05,"Висш съдебен съвет","Неустановена принадлежност", НЕСТОР,ДРАГОМИРОВ,НЕСТОРОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", НЕСТОР,КИРИЛОВ,ДИНЧЕВ,,"С.НОВО СЕЛО, НОВО СЕЛО, ВИДИН",2013-08-13,"Община Ново село","Неустановена принадлежност", НЕСТОР,НЕСТОРОВ,ИВАНОВ,,"С.ХАДЖИДИМИТРОВО, СВИЩОВ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-07-17,"Община Свищов","Неустановена принадлежност", НЕСТОР,НЕСТОРОВ,ИВАНОВ,,"С.ХАДЖИДИМИТРОВО, СВИЩОВ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", НЕСТОР,НИКОЛОВ,СТАНЕВ,,"С.КУТОВО, ВИДИН, ВИДИН",2013-09-18,"Община Видин","Неустановена принадлежност", НЕСТОР,НИКОЛОВ,ЧОЧЕВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", НЕСТОР,ПЕТРОВ,ХРИСТОВ,,"ГР.КАБЛЕШКОВО, ПОМОРИЕ, БУРГАС",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", НЕСТОР,СПАСОВ,СПАСОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", НЕСТОР,СТОЯНОВ,НЕСТОРОВ,1945-06-08,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2015-06-29,"Организатор на хазартни игри","Решение № 2-528 от 29.06.2015 г. - организатори на хазартни игри","

Рег. дневник; картон обр. 6; писмо рег. № 76/ 12.02.1990 г. за унищожаване материалите на Я/К ""Минзухар"".

" НЕТКО,БОРИСОВ,НЕНЧЕВ,,"С.РАДЮВЕНЕ, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2015-02-04,"Община Ловеч","Неустановена принадлежност", НЕТО,ДИМИТРОВ,НЕТОВ,,"С.РАДЮВЕНЕ, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2015-02-04,"Община Ловеч","Неустановена принадлежност", НЕФЕТ,СААБЕТОВ,ШАБАНОВ,,"С.ГЕНЕРАЛ КИСЕЛОВО, ВЪЛЧИ ДОЛ, ВАРНА",2013-05-15,"Община Вълчи дол","Неустановена принадлежност", НЕФИЕ,ХЮСЕИН,РАИМ,,"С.ЗЕБИЛ, ГЛАВИНИЦА, СИЛИСТРА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", НЕФИЗЕ,АЛИЕВА,СЮЛЕЙМАН,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2014-02-19,"Община Добричка","Неустановена принадлежност", НЕФИЗЕ,ХАЛИМОВА,АЛИЕВА,,"ГР.КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2014-10-29,"Община Ардино","Неустановена принадлежност", НЕФИЗЕ,ЮСУФОВА,БЕКИРОВА,,"С.ОВЧАРОВО, ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", НЕФИСЕ,ДЖЕФЕР,НАИМ,,"С.ЮПЕР, КУБРАТ, РАЗГРАД",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", НЕФКА,БАРЕВА,ОГНЯНОВА,,"С.СЕЛАНОВЦИ, ОРЯХОВО, ВРАЦА",2013-12-11,"Община Оряхово","Неустановена принадлежност", НЕХАТ,АБИДИН,ГАДИР,,"С.ДЕБРЕН, ГЪРМЕН, БЛАГОЕВГРАД",2011-04-05,"Община Гърмен","Неустановена принадлежност", НЕХАТ,АЙРУШЕВ,ХАЛКАДЖИЕВ,,"С.ПИСАНЕЦ, ВЕТОВО, РУСЕ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", НЕХАТ,ДЖАВИТ,АХМЕТ,,"ГР.НИКОПОЛ, НИКОПОЛ, ПЛЕВЕН",2015-07-22,"Община Никопол","Неустановена принадлежност", НЕХАТ,ЕБАЗЕР,ЮСМЕН,,"С.НОВА ЧЕРНА, ТУТРАКАН, СИЛИСТРА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", НЕХАТ,ЕМИН,ХАЛИЛ,,"С.СИНИ ВИР, КАОЛИНОВО, ШУМЕН",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност", НЕХАТ,МЕХМЕДОВ,КАЛИНОВ,,"ГР.НИКОПОЛ, НИКОПОЛ, ПЛЕВЕН",2015-07-22,"Община Никопол","Неустановена принадлежност", НЕХРИМАН,ЗАИД,ЕМИН,,"С.КЛИМЕНТ, КАОЛИНОВО, ШУМЕН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", НЕХРИН,ИСУФ,ЯШАР,,"С.ЛУДОГОРЦИ, ИСПЕРИХ, РАЗГРАД",2015-11-05,"Община Исперих","Неустановена принадлежност", НЕЦА,КОЧЕВА,СТАНЧЕВА,,"С.РАДЮВЕНЕ, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2015-07-28,"Община Пордим","Неустановена принадлежност", НЕЦА,ХРИСТОВА,АНГЕЛОВА,,"С.КРУШОВИЦА, МИЗИЯ, ВРАЦА",2013-12-11,"Община Мизия","Неустановена принадлежност", НЕЦО,ИВАНОВ,НЕЦОВ,,"С.ЛИК, МЕЗДРА, ВРАЦА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", НЕЦО,ЙОРДАНОВ,ГЕОРГИЕВ,,"С.СУХАЧЕ, ЧЕРВЕН БРЯГ, ПЛЕВЕН",2015-07-28,"Община Червен бряг","Неустановена принадлежност", НЕЧКО,ДОЧЕВ,НЕЧЕВ,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2014-12-03,"Национален военен университет ""Васил Левски""-Велико Търново","Неустановена принадлежност", НЕЧКО,ПЕНЕВ,ПЕТРОВ,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2009-04-15,"Държавна агенция за метрология и технически надзор","Неустановена принадлежност", НЕЧО,ДОЧЕВ,ДЕРМЕНДЖИЕВ,1928-02-08,"ГР.КАРЛОВО, КАРЛОВО, ПЛОВДИВ",2010-06-16,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1" НЕЧО,РАЙЧЕВ,НАНКОВ,,"С.ПРОФЕСОР ИШИРКОВО, СИЛИСТРА, СИЛИСТРА",2012-07-25,"Конфедерация на независимите синдикати в България","Неустановена принадлежност", НЕЧО,РАШЕВ,ДИМИТРОВ,,"С.ПРИСОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2009-04-15,"Държавна агенция за метрология и технически надзор","Неустановена принадлежност", НЕЧО,ТОТЕВ,ЛЕСОВ,,"С.СПАСОВО, ЧИРПАН, СТАРА ЗАГОРА",2015-08-04,"Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Неустановена принадлежност", НЕША,ИВАНОВА,ДЕНКОВА,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2014-02-19,"Община Добричка","Неустановена принадлежност", НЕША,СТЕФАНОВА,КАНЕВА,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност", НЕШКА,ГЕОРГИЕВА,ХРИСТОВА,,"ГР.ЕЛХОВО, ЕЛХОВО, ЯМБОЛ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", НЕШКА,СПАСОВА,САВОВА,,"С.ДЮЛЕВО, СТРЕЛЧА, ПАЗАРДЖИК",2015-05-19,"Община Стрелча","Неустановена принадлежност", НЕШКА,СТЕФАНОВА,РОБЕВА,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2007-09-04,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", НЕШКА,СТЕФАНОВА,РОБЕВА,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2015-06-29,"Организатор на хазартни игри","Неустановена принадлежност", НЕШКА,СТОЯНОВА,КОЙЧЕВА,,"ГР.ПАНАГЮРИЩЕ, ПАНАГЮРИЩЕ, ПАЗАРДЖИК",2015-05-12,"Община Панагюрище","Неустановена принадлежност", НЕШКА,ЯКИМОВА,ШЕХОВА,,"С.МИХАЛКОВО, ДЕВИН, СМОЛЯН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", НЕШКО,ГЕРГОВ,ВЪТКОВ,,"С.ЪГЛЕН, ЛУКОВИТ, ЛОВЕЧ",2015-02-04,"Община Луковит","Неустановена принадлежност", НЕШКО,КОЛЕВ,НЕШЕВ,,"ГР.ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2011-02-15,"Агенция ""Митници""","Неустановена принадлежност", НЕШКО,ЛИЛОВ,НЕШКОВ,,"С.РАКИТА, ЧЕРВЕН БРЯГ, ПЛЕВЕН",2015-07-28,"Община Червен бряг","Неустановена принадлежност", НЕШКО,МИНКОВ,МУЛЕВСКИ,,"С.ДЕБНЕВО, ТРОЯН, ЛОВЕЧ",2015-02-11,"Община Троян","Неустановена принадлежност", НЕШКО,НИКОЛОВ,РАШКОВ,,"ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2012-07-25,"Конфедерация на независимите синдикати в България","Неустановена принадлежност", НЕШКО,ТРАЯНОВ,УЗУНОВ,1960-04-24,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2011-02-02,"Регионални печатни издания","Решение № 181 от 02.02.2011 г. - регионални печатни издания","Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 1; лично дело IА-1088" НЕШО,АНГЕЛОВ,НЕДЕЛЧЕВ,,"С.СВЕТЛЕН, ПОПОВО, ТЪРГОВИЩЕ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", НЕШО,АНГЕЛОВ,НЕДЕЛЧЕВ,,"С.СВЕТЛЕН, ПОПОВО, ТЪРГОВИЩЕ",2014-02-12,"Разследващи полицаи","Неустановена принадлежност", НЕШО,АНГЕЛОВ,НЕДЕЛЧЕВ,,"С.СВЕТЛЕН, ПОПОВО, ТЪРГОВИЩЕ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", НЕШО,АРМЕНОВ,БОГДАНОВ,,"С.СЛАТИНА, КАРЛОВО, ПЛОВДИВ",2015-09-09,"Община Карлово","Неустановена принадлежност", НЕШО,БОГДАНОВ,СТОЯНОВ,,"ГР.НИКОЛАЕВО, НИКОЛАЕВО, СТАРА ЗАГОРА",2010-06-16,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", НЕШО,БОРИСОВ,НЕШЕВ,,"ГР.БОЙЧИНОВЦИ, БОЙЧИНОВЦИ, МОНТАНА",2016-02-09,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Монтана","Неустановена принадлежност", НЕШО,ВЕЛЕВ,АТАНАСОВ,1955-06-05,"ГР.СОПОТ, СОПОТ, ПЛОВДИВ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Решение № 95 от 28.10.2009 г. - следователи и дознатели","Със заповед № К-1376/ 30.04.1987 г. е назначен за ст. следовател; със заповед № 624/ 26.02.1988 г. е изпратен на 2 месечен курс в КГБ-СССР; със заповед № 724/ 07.12.1990 г. е преназначен за гл. следовател." НЕШО,МИТОВ,НЕЙКОВ,,"ГР.ГРАМАДА, ГРАМАДА, ВИДИН",2013-08-07,"Община Грамада","Неустановена принадлежност", НЕШО,НИКОЛОВ,НИКОЛОВ,1956-05-25,"ГР.ПИРДОП, ПИРДОП, СОФИЙСКА",2010-06-16,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 143 от 16.06.2010 г. - Министерство на вътрешните работи","Със заповед № К-4840/ 30.10.1981 г. е назначен за разузнавач; със заповед № 1158/ 30.12.1986 г. е преназначен за ст. разузнавач; със заповед № 982/ 30.12.1988 г. е преназначен за инспектор; със заповед № 434/ 24.04.1990 г. е преназначен за ст. разузнавач." НЕШО,НИНОВ,ПЕЕВ,1932-10-23,"С.ГОЛЯМА БРЕСТНИЦА, ЯБЛАНИЦА, ЛОВЕЧ",2015-06-23,"Община Долни Дъбник","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1" НЕШО,ПЕТРОВ,КАРАДЖИНСКИ,,"С.СЛАВЩИЦА, УГЪРЧИН, ЛОВЕЧ",2015-02-18,"Община Угърчин","Неустановена принадлежност", НЕШО,ПЕТРОВ,НЕШЕВ,,"С.СЛАВЩИЦА, УГЪРЧИН, ЛОВЕЧ",2015-02-18,"Община Угърчин","Неустановена принадлежност", НЕШО,РАНГЕЛОВ,ИВАНОВ,,"С.ГЛАВАНОВЦИ, ГЕОРГИ ДАМЯНОВО, МОНТАНА",2015-03-24,"Община Георги Дамяново","Неустановена принадлежност", НЕШО,СЛАВОВ,ТЕНЕВ,,"С.ГОРНИ ЮРУЦИ, КРУМОВГРАД, КЪРДЖАЛИ",2014-11-13,"Община Крумовград","Неустановена принадлежност", НЕШО,СПАСОВ,МАРКОВ,,"ГР.СТРЕЛЧА, СТРЕЛЧА, ПАЗАРДЖИК",2015-05-19,"Община Стрелча","Неустановена принадлежност", НЕШО,ТОНЧЕВ,НЕШЕВ,1923-08-01,"С.ТЪРНАВА, БЯЛА СЛАТИНА, ВРАЦА",2010-06-16,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1" НЕШО,ХАЙНРИХ,ЧИПЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-02-09,"Българска академия на науките","Неустановена принадлежност", НЕШО,ХАЙНРИХ,ЧИПЕВ,1953-04-25,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-03-24,"Шуменски университет Епископ Константин Преславски","Неустановена пренадлежност", НЕШО,ЦАНКОВ,НЕШЕВ,1949-12-03,"ГР.ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2009-06-29,"Народно събрание","Решение № 69 от 29.06.2009 г. - Народно събрание","Рег. дневник; картон обр. 6; протокол рег. № С КА-87/ 27.03.1990 г. за унищожаване личното дело на Я/К ""Хоризонт""." НЕШО,ЦАНКОВ,НЕШЕВ,1949-12-03,"ГР.ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Решение № 2-395 от 17.09.2014 г. - лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 43 Народно събрание","

Рег. дневник; картон обр. 6; протокол рег. № С КА-87/ 27.03.1990 г. за унищожаване личното дело на Я/К ""Хоризонт"".

" НЕШО,ЦВЕТКОВ,НЕШЕВ,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2012-06-14,"Министерство на труда и социалната политика","Неустановена принадлежност", НИАЗИ,ХАСАН,ХАСАН,,"ГР.ДЪЛГОПОЛ, ДЪЛГОПОЛ, ВАРНА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", НИВЕЛИН,МАРИНОВ,РАДИЧКОВ,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", НИВЕЛИН,МАРИНОВ,РАДИЧКОВ,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2016-01-19,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Добрич","Неустановена принадлежност", НИВЕЛИН,НИКОЛОВ,НАНЧЕВ,,"ГР.ИСПЕРИХ, ИСПЕРИХ, РАЗГРАД",2008-03-18,"КТ Подкрепа","Неустановена принадлежност", НИВЕЛИН,ПЕНЧЕВ,НАЧЕВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", НИВЕЛИН,ПЕНЧЕВ,НАЧЕВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", НИВЕЛИН,ПЕТРОВ,НЕДЕВ,,"ГР.СЕВЛИЕВО, СЕВЛИЕВО, ГАБРОВО",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", НИВЕЛИНА,ДЕЯНОВА,ГЯУРОВА,,"ГР.ВЪЛЧИ ДОЛ, ВЪЛЧИ ДОЛ, ВАРНА",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", НИГОХОС,ЕДУАРТ,ХУБЕСЕРЯН,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2014-02-19,"Община Добрич","Неустановена принадлежност", НИГРЕТА,РАНГЕЛОВА,ВЕЛИЧКОВА-МОМЧЕВА,1936-04-26,"ГР.РАДОМИР, РАДОМИР, ПЕРНИК",2014-05-27,"Университет за национално и световно стопанство","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1" НИГРИТА,ПЕТРОВА,ДЕЙВИС,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-11-26,"Българска национална телевизия","Неустановена принадлежност", НИГЯР,АХМЕД,БЕКИР,,"ГР.КРУМОВГРАД, КРУМОВГРАД, КЪРДЖАЛИ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", НИГЯР,БЕКИР,САЛИХ,,"С.ТЮТЮНЧЕ, ДЖЕБЕЛ, КЪРДЖАЛИ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", НИГЯР,САХЛИМ,ДЖАФЕР,,"ГР.ЦАР КАЛОЯН, ЦАР КАЛОЯН, РАЗГРАД",2007-09-04,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", НИГЯР,САХЛИМ,ДЖАФЕР,,"ГР.ЦАР КАЛОЯН, ЦАР КАЛОЯН, РАЗГРАД",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", НИГЯР,САХЛИМ,ДЖАФЕР,,"ГР.ЦАР КАЛОЯН, ЦАР КАЛОЯН, РАЗГРАД",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", НИГЯР,САХЛИМ,ДЖАФЕР,,"ГР.ЦАР КАЛОЯН, ЦАР КАЛОЯН, РАЗГРАД",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", НИДАЛ,АХМАД,АЛГАФАРИ,1965-12-18,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-11-26,"Българска национална телевизия","Решение № 54 от 26.11.2008 г. - Българска национална телевизия","Документи от ръководилия го щатен служител; рег. дневник; картони обр. 4 – 2 бр.; лично дело IА-37198; работно дело IР-17987." НИДЖЕАТИМ,АРИФОВ,МЕТОВ,,"ГР.ЛУКОВИТ, ЛУКОВИТ, ЛОВЕЧ",2015-02-04,"Община Луковит","Неустановена принадлежност", НИКИТ,ЗАХАРИЕВ,НИКИТОВ,,"С.ДЪБОВА МАХАЛА, БРУСАРЦИ, МОНТАНА",2011-02-15,"Агенция ""Митници""","Неустановена принадлежност", НИКИТА,АТАНАСОВ,ЖИЛЕВ,,"ГР.ПЕЩЕРА, ПЕЩЕРА, ПАЗАРДЖИК",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", НИКИТА,ДИМИТРИЕВИЧ,НАБАТОВ,,"ГР.ПИРДОП, ПИРДОП, СОФИЙСКА",2016-02-04,"ЗАД ЕНЕРГИЯ АД","Неустановена принадлежност", НИКИТА,МАНОЛОВ,ПОПОВ,,"ГР.КАВАРНА, КАВАРНА, ДОБРИЧ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", НИКИТА,МАНОЛОВ,ПОПОВ,,"ГР.КАВАРНА, КАВАРНА, ДОБРИЧ",2016-01-19,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Добрич","Неустановена принадлежност", НИКИТА,МАРКОВ,НЕЙКОВ,,"ГР.ЯБЛАНИЦА, ЯБЛАНИЦА, ЛОВЕЧ",2013-01-23,"Община Бургас","Неустановена принадлежност", НИКИФОР,АСЕНОВ,ПЕТРОВ,,"С.ДРАЖИНЦИ, РУЖИНЦИ, ВИДИН",2013-10-09,"Община Ружинци","Неустановена принадлежност", НИКИФОР,БОРИСОВ,НИКИФОРОВ,,"С.СУМЕР, МОНТАНА, МОНТАНА",2015-06-09,"Приватизирани предприятия - Монтана","Неустановена принадлежност", НИКИФОР,БОЯНОВ,ИВАНОВ,1927-09-20,"С.КОШАРЕВО, БРЕЗНИК, ПЕРНИК",2015-05-27,"Община Брезник","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1" НИКИФОР,ГРИГОРОВ,КИРОВ,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2009-12-02,"Национална здравноосигурителна каса","Неустановена принадлежност", НИКИФОР,ЗАШЕВ,ГОРУНСКИ,,"С.ФРОЛОШ, КОЧЕРИНОВО, КЮСТЕНДИЛ",2014-12-09,"Община Кочериново","Неустановена принадлежност", НИКИФОР,ИВАНОВ,ЛЕВАЧКИ,,"С.ДОЛНА ДИКАНЯ, РАДОМИР, ПЕРНИК",2008-07-30,"Държавна агенция Държавен резерв и вoeнновременни запаси","Неустановена принадлежност", НИКИФОР,ИВАНОВ,МЪНКОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-04-15,"Държавна агенция за метрология и технически надзор","Неустановена принадлежност", НИКИФОР,ИЛИЕВ,ЦЕНОВ,,"С.КОПИЛОВЦИ, ГЕОРГИ ДАМЯНОВО, МОНТАНА",2015-04-07,"Община Монтана","Неустановена принадлежност", НИКИФОР,ИСТАЛИЯНОВ,ВАНГЕЛОВ,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", НИКИФОР,ИСТАЛИЯНОВ,ВАНГЕЛОВ,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2013-09-18,"Общинска банка АД","Неустановена принадлежност", НИКИФОР,ИСТАЛИЯНОВ,ВАНГЕЛОВ,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2015-01-14,"Приватизирани предприятия - София","Неустановена принадлежност", НИКИФОР,ЙОРДАНОВ,ЦОНЕВ,,"ГР.РАЗГРАД, РАЗГРАД, РАЗГРАД",2015-11-17,"Община Разград","Неустановена принадлежност", НИКИФОР,ЙОТОВ,ВЪРБАНОВ,,"С.ОСТРОВ, ОРЯХОВО, ВРАЦА",2013-12-11,"Община Оряхово","Неустановена принадлежност", НИКИФОР,КОЛОВ,ЦЕНКОВ,,"С.РАВНА, ЧИПРОВЦИ, МОНТАНА",2015-04-07,"Община Чипровци","Неустановена принадлежност", НИКИФОР,МАРИНОВ,НИКОЛОВ,,"ГР.ЯБЛАНИЦА, ЯБЛАНИЦА, ЛОВЕЧ",2015-02-18,"Община Ябланица","Неустановена принадлежност", НИКИФОР,ПЕНЧЕВ,ПЕЧИНОВ,,"ГР.СУХИНДОЛ, СУХИНДОЛ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-04-07,"Приватизирани предприятия - Велико Търново","Неустановена принадлежност", НИКИФОР,ХРИСТОВ,СТЕФАНОВ,1949-09-16,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2010-06-16,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 143 от 16.06.2010 г. - Министерство на вътрешните работи","Рег. дневник; картон обр. 4" НИКИФОР,ХРИСТОВ,СТЕФАНОВ,1949-09-16,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2012-08-07,"Академия – Министерство на вътрешните работи","Решение № 2-54 от 07.08.2012 г. - Академия – Министерство на вътрешните работи","Рег. дневник; картон обр. 4" НИКИФОР,ЦОКОВ,НИНКОВ,,"ГР.ГРАМАДА, ГРАМАДА, ВИДИН",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", НИКИФОР,ЦОКОВ,НИНКОВ,,"ГР.ГРАМАДА, ГРАМАДА, ВИДИН",2013-08-07,"Община Грамада","Неустановена принадлежност", НИКИФОРА,ВЪРБАНОВА,ДАМЯНОВА,,"С.СЕПТЕМВРИЙЦИ, ВЪЛЧЕДРЪМ, МОНТАНА",2015-03-18,"Община Вълчедръм","Неустановена принадлежност", НИКО,ВАСИЛЕВ,НИКОЛОВ,,"С.КРАСЕН, ГЕНЕРАЛ-ТОШЕВО, ДОБРИЧ",2011-02-15,"Агенция ""Митници""","Неустановена принадлежност", НИКО,ГЕОРГИЕВ,НИКОВ,,"С.СТРОЙНО, ЕЛХОВО, ЯМБОЛ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", НИКО,ДЯЛКОВ,БАТУРОВ,,ГЪРЦИЯ,2014-11-26,"Община Кърджали","Неустановена принадлежност", НИКО,ДЯЛКОВ,БАТУРОВ,,ГЪРЦИЯ,2015-08-04,"Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Неустановена принадлежност", НИКО,ЕНЕВ,ДОНЕВ,,"С.СЕНОКОС, БАЛЧИК, ДОБРИЧ",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност", НИКО,КИРИЛОВ,СИРАКОВ,,"С.КРАСЕН, ИВАНОВО, РУСЕ",2010-06-16,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", НИКО,МАРКОВ,ИСАКОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-09-13,"Национална музикална академия ""Проф. Панчо Владигеров""","Неустановена принадлежност", НИКО,НИКОВ,КЕРИНСКИ,,"С.ДЕРМАНЦИ, ЛУКОВИТ, ЛОВЕЧ",2013-07-03,"Длъжници към Стопанска банка","Неустановена принадлежност", НИКО,РАДЕВ,ВЪРБАНОВ,,"С.НОВА КАМЕНА, ТЕРВЕЛ, ДОБРИЧ",2014-03-12,"Община Тервел","Неустановена принадлежност", НИКО,РАДЕВ,ВЪРБАНОВ,,"С.НОВА КАМЕНА, ТЕРВЕЛ, ДОБРИЧ",2016-01-19,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Добрич","Неустановена принадлежност", НИКО,СТОЯНОВ,НИКОВ,,"ГР.АСЕНОВГРАД, АСЕНОВГРАД, ПЛОВДИВ",2015-08-11,"Община Асеновград","Неустановена принадлежност", НИКОДИМ,АНТИМОВ,ПОПОВ,,"С.КОМОЩИЦА, ЯКИМОВО, МОНТАНА",2007-09-04,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", НИКОДИМ,АРСОВ,ЯНКОВ,,"С.ДОЛНА СЕКИРНА, БРЕЗНИК, ПЕРНИК",2015-05-27,"Община Брезник","Неустановена принадлежност", НИКОДИМ,ГЕОРГИЕВ,УРУМОВ,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2011-01-26,"Министерство на отбраната","Неустановена принадлежност", НИКОДИМ,ДАНАИЛОВ,НИКОДИМОВ,,"С.БУТОВО, ПАВЛИКЕНИ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-06-26,"Община Павликени","Неустановена принадлежност", НИКОДИМ,ЛАЛОВ,ПЕТРОВ,,"ГР.БЯЛА СЛАТИНА, БЯЛА СЛАТИНА, ВРАЦА",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", НИКОДИМ,ЛАЛОВ,ПЕТРОВ,,"ГР.БЯЛА СЛАТИНА, БЯЛА СЛАТИНА, ВРАЦА",2016-01-14,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Враца","Неустановена принадлежност", НИКОДИМ,МИРОНОВ,АТАНАСОВ,,"С.ГАВРИЛ ГЕНОВО, ГЕОРГИ ДАМЯНОВО, МОНТАНА",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност", НИКОДИМ,ПЕТКОВ,СТАМОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-05-27,"Държавна комисия за енергийно и водно регулиране","Неустановена принадлежност", НИКОДИМ,ПЪРВАНОВ,НЕЧЕВ,,"С.САДОВЕЦ, ДОЛНИ ДЪБНИК, ПЛЕВЕН",2015-06-23,"Община Долни Дъбник","Неустановена принадлежност", НИКОДИМ,СТОЯНОВ,СТОЯНОВ,,"ГР.ПОМОРИЕ, ПОМОРИЕ, БУРГАС",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", НИКОДИМ,СТОЯНОВ,СТОЯНОВ,,"ГР.ПОМОРИЕ, ПОМОРИЕ, БУРГАС",2015-12-01,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Неустановена принадлежност", НИКОДИМ,ТОТЕВ,НИНОВ,,"С.МИКРЕ, УГЪРЧИН, ЛОВЕЧ",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", НИКОДИМ,ТРИФОНОВ,ТРИФОНОВ,,"С.ДОЛНА СТУДЕНА, ЦЕНОВО, РУСЕ",2007-09-04,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", НИКОДИМКА,ИВАНОВА,ГЕОРГИЕВА,,"ГР.ЛОМ, ЛОМ, МОНТАНА",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност", НИКОДИН,ДИМИТРОВ,ИВАНОВ,,"С.СРЕДОГРИВ, ЧУПРЕНЕ, ВИДИН",2013-10-02,"Община Чупрене","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,АВРАМОВ,ПИМПИРЕВ,1917-08-25,"ГР.ЛЯСКОВЕЦ, ЛЯСКОВЕЦ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2014-06-04,"Приватизация - обособени части - София","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1" НИКОЛА,АЛЕКСАНДРОВ,БЛАЖЕВ,,"С.АКАНДЖИЕВО, БЕЛОВО, ПАЗАРДЖИК",2015-04-16,"Община Белово","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,АЛЕКСАНДРОВ,ВАТЕВ,,"С.ПЕТОКЛАДЕНЦИ, БЕЛЕНЕ, ПЛЕВЕН",2015-06-18,"Община Белене","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,АЛЕКСАНДРОВ,ГУЛЕВ,,"С.ДОБРОСТАН, АСЕНОВГРАД, ПЛОВДИВ",2010-06-16,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,АЛЕКСАНДРОВ,ДАМЯНОВ,,"ГР.САНДАНСКИ, САНДАНСКИ, БЛАГОЕВГРАД",2013-11-06,"Централна кооперативна банка","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,АЛЕКСАНДРОВ,НИКОЛОВ,,"С.ТОПОЛОВО, АСЕНОВГРАД, ПЛОВДИВ",2014-03-19,"Община Черноочене","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,АЛЕКСИЕВ,ЛЮБЕНОВ,,"С.ЯРОСЛАВЦИ, БРЕЗНИК, ПЕРНИК",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,АЛЕКСИЕВ,НИКОЛОВ,,"С.НОВА ВЪРБОВКА, СТРАЖИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-12-08,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Велико Търново","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,АЛЕКСИЕВ,НИКОЛОВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2013-03-20,"Община Аксаково","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,АЛЕКСИЕВ,НИКОЛОВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,АЛЕКСОВ,ЗИКАТАНОВ,,"С.МАРИКОСТИНОВО, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2012-05-31,"Асоциация на индустриалния капитал в България","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,АНАСТАСОВ,ДЖАМБАЗОВ,,"С.ЗИДАРОВО, СОЗОПОЛ, БУРГАС",2013-02-13,"Община Созопол","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,АНАСТАСОВ,ДРАГАНОВ,,"С.ВАРДИМ, СВИЩОВ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2014-01-28,"Община Трявна","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,АНГЕЛОВ,АЛЕКСИЕВ,,"С.БОЛЯРЦИ, САДОВО, ПЛОВДИВ",2015-10-14,"Община Садово","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,АНГЕЛОВ,АНГЕЛАКОВ,1935-04-27,"ГР.КРИЧИМ, КРИЧИМ, ПЛОВДИВ",2010-06-16,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1" НИКОЛА,АНГЕЛОВ,БЕШКОВ,,"С.ПУДРИЯ, КРИВОДОЛ, ВРАЦА",2013-10-30,"Община Криводол","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,АНГЕЛОВ,ИВАНОВ,1931-10-11,"С.ДИЧИН, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-06-11,"Община Велико Търново","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1" НИКОЛА,АНГЕЛОВ,КАРАДЖОВ,,"С.СОПОВО, БОБОШЕВО, КЮСТЕНДИЛ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,АНГЕЛОВ,КАРАДЖОВ,,"С.СОПОВО, БОБОШЕВО, КЮСТЕНДИЛ",2016-02-18,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Кюстендил","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,АНГЕЛОВ,КОЛЕВ,,"С.КАРАНЦИ, ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-07-10,"Община Полски Тръмбеш","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,АНГЕЛОВ,КОЛЕГОВ,,"С.ДЪЛБОК ИЗВОР, ПЪРВОМАЙ, ПЛОВДИВ",2015-10-05,"Община Първомай","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,АНГЕЛОВ,КУЦАРОВ,,"С.ПОЛИКРАЙЩЕ, ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-06-19,"Община Горна Оряховица","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,АНГЕЛОВ,МАВРОДИЕВ,,"С.КНЯЖЕВО, ТОПОЛОВГРАД, ХАСКОВО",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,АНГЕЛОВ,МЛАДЕНОВ,,"С.ЦАЛАПИЦА, РОДОПИ, ПЛОВДИВ",2013-05-29,"Длъжници към банка МИНЕРАЛБАНК","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,АНГЕЛОВ,НИКОЛОВ,,"С.КИЧЕНИЦА, РАЗГРАД, РАЗГРАД",2015-11-05,"Община Исперих","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,АНГЕЛОВ,НИКОЛОВ,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,АНГЕЛОВ,НИКОЛОВ,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,АНГЕЛОВ,НИКОЛОВ,1954-02-11,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2013-08-07,"Община Димово","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1" НИКОЛА,АНГЕЛОВ,СТАЛЕВ,,"ГР.АСЕНОВГРАД, АСЕНОВГРАД, ПЛОВДИВ",2010-06-16,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,АНГЕЛОВ,ЧОЛАКОВ,,"С.ТАТАРЕВО, ПЪРВОМАЙ, ПЛОВДИВ",2015-10-05,"Община Първомай","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,АНГЕЛОВ,ШЕРЛЕТОВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2011-01-12,"Политически кабинети","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,АНДОНОВ,ЗЛАТИНОВ,1936-09-01,"С.МИКРЕВО, СТРУМЯНИ, БЛАГОЕВГРАД",2011-05-04,"Община Струмяни","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1" НИКОЛА,АНДОНОВ,ИВАНОВ,,"ГР.ДОЛНИ ЧИФЛИК, ДОЛНИ ЧИФЛИК, ВАРНА",2015-12-17,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Варна","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,АНДРЕЕВ,АНДРЕЕВ,1957-10-26,"ГР.МОНТАНА, МОНТАНА, МОНТАНА",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Решение № 2-172 от 26.04.2013 г. - лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-551 (Мх) и в работно дело IР-118 (Мх); рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр. и обр. 6." НИКОЛА,АНДРЕЕВ,ГОЧЕВ,,"С.ИЗВОРОВО, ХАРМАНЛИ, ХАСКОВО",2015-10-14,"Община Садово","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,АНДРЕЕВ,МАНЕВ,,"ГР.ПАНАГЮРИЩЕ, ПАНАГЮРИЩЕ, ПАЗАРДЖИК",2012-08-07,"Пловдивски университет ""Паисий Хилендарски""","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,АНТОНОВ,НИКОЛОВ,,"ГР.ДРЯНОВО, ДРЯНОВО, ГАБРОВО",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,АНТОНОВ,НИКОЛОВ,,"ГР.ДРЯНОВО, ДРЯНОВО, ГАБРОВО",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,АНТОНОВ,НИКОЛОВ,,"ГР.ДРЯНОВО, ДРЯНОВО, ГАБРОВО",2014-01-28,"Община Дряново","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,АПОСТОЛОВ,БЕЖДРЕМОВ,,"ГР.АСЕНОВГРАД, АСЕНОВГРАД, ПЛОВДИВ",2015-08-11,"Община Асеновград","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,АПОСТОЛОВ,КРЪСТЕВ,,"С.ОРЕШЕЦ, АСЕНОВГРАД, ПЛОВДИВ",2015-08-11,"Община Асеновград","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,АСЕНОВ,АНДОНОВ,,"С.БРЕСТОВИЦА, РОДОПИ, ПЛОВДИВ",2013-04-03,"Община Варна","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,АСЕНОВ,БЕНЧЕВ,,"ГР.НИКОПОЛ, НИКОПОЛ, ПЛЕВЕН",2013-01-16,"Министерство на правосъдието","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,АСЕНОВ,ДИКОВ,1941-06-06,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-01-12,"Политически кабинети","Решение № 177 от 12.01.2011 г. - членовете на политическите кабинети на министър-председателя, на заместник министър-председателите и на министрите","Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество-обещание; собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картони обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; лично дело IА-33709; работно дело IР-12315." НИКОЛА,АСЕНОВ,ДИКОВ,1941-06-06,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-03-11,"Комисия за регулиране на съобщенията","Решение № 60 от 11.03.2009 г. - Комисия за регулиране на съобщенията","Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество-обещание; собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картони обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; лично дело IА-33709; работно дело IР-12315." НИКОЛА,АСЕНОВ,ДИКОВ,1941-06-06,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-10-10,"Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията","Решение № 2-87 от 10.10.2012 г. - Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията","Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество-обещание; собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картони обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; лично дело IА-33709; работно дело IР-12315." НИКОЛА,АСЕНОВ,ЕВСТАТИЕВ,,"ГР.ТРЪН, ТРЪН, ПЕРНИК",2015-06-09,"Община Трън","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,АСЕНОВ,ЗЛАТАРЕВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2014-09-10,"Длъжници към банка Хеброс","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,АСЕНОВ,ИВАНЕЛОВ,,"ГР.БРЕГОВО, БРЕГОВО, ВИДИН",2010-06-16,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,АСЕНОВ,ИВАНОВ,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,АСЕНОВ,НИКОЛОВ,1933-03-04,"С.БРАТУШКОВО, СЛИВНИЦА, СОФИЙСКА",2010-06-16,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 143 от 16.06.2010 г. - Министерство на вътрешните работи","Със заповед № 582/ 05.02.1971 г. е назначен за инспектор III степен; със заповед № 371/ 04.07.1972 г. е преназначен за ст. инспектор; със заповед № 196/ 27.01.1973 г. е преназначен за зам. н-к отделение; със заповед № К-88/ 18.01.1977 г. е изпратен за 3 месеца и 12 дни на курс за ръководни кадри във ВШ на КГБ-Москва." НИКОЛА,АСЕНОВ,ПЕТКОВ,,"ГР.СВИЛЕНГРАД, СВИЛЕНГРАД, ХАСКОВО",2015-06-29,"Организатор на хазартни игри","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,АСЕНОВ,ПЕТРОВ,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,АСЕНОВ,СТАВРЕВ,,"С.ПАДИНА, АРДИНО, КЪРДЖАЛИ",2016-01-25,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Кърджали","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,АСЕНОВ,ТАЧЕВ,,"С.ДОЛНА СТУДЕНА, ЦЕНОВО, РУСЕ",2012-10-10,"Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,АСПАРУХОВ,ГЪРКОВ,,"С.СТАРОСЕЛ, ХИСАРЯ, ПЛОВДИВ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,АСПАРУХОВ,ПОПОВ,,"ГР.ПЕТРИЧ, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,АТАНАСОВ,АНГЕЛОВ,,"ГР.ХАДЖИДИМОВО, ХАДЖИДИМОВО, БЛАГОЕВГРАД",2011-05-27,"Община Хаджидимово","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,АТАНАСОВ,АНГЕЛОВ,,"С.КОНУШ, АСЕНОВГРАД, ПЛОВДИВ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,АТАНАСОВ,АТАНАСОВ,,РУМЪНИЯ,2010-01-28,"Комисия за защита на потребителите","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,АТАНАСОВ,АТАНАСОВ,,РУМЪНИЯ,2014-02-19,"Община Добрич","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,АТАНАСОВ,ВЕЛЧЕВ,,"С.РАШКА ГРАЩИЦА, НЕВЕСТИНО, КЮСТЕНДИЛ",2015-01-14,"Община Невестино","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,АТАНАСОВ,ВЕЛЧЕВ,,"С.РАШКА ГРАЩИЦА, НЕВЕСТИНО, КЮСТЕНДИЛ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,АТАНАСОВ,ВЕЛЧЕВ,,"С.РАШКА ГРАЩИЦА, НЕВЕСТИНО, КЮСТЕНДИЛ",2016-02-18,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Кюстендил","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,АТАНАСОВ,ВЛАХОВ,,"С.ГОЛЯМ ЧАРДАК, СЪЕДИНЕНИЕ, ПЛОВДИВ",2010-06-16,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,АТАНАСОВ,ВЛАХОВ,,"С.ГОЛЯМ ЧАРДАК, СЪЕДИНЕНИЕ, ПЛОВДИВ",2011-03-16,"Министерство на външните работи","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,АТАНАСОВ,ГАЛЕВ,,"С.ХОТОВО, САНДАНСКИ, БЛАГОЕВГРАД",2011-07-27,"Община Благоевград","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,АТАНАСОВ,ГАРИПОВ,,"ГР.КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,АТАНАСОВ,ДАМЯНОВ,,"ГР.БРАЦИГОВО, БРАЦИГОВО, ПАЗАРДЖИК",2015-04-21,"Община Брацигово","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,АТАНАСОВ,КАЛБАНОВ,,"С.РЕСЕН, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-06-11,"Община Велико Търново","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,АТАНАСОВ,КАЛПАКОВ,,"С.ДОЛНО ЛУКОВО, ИВАЙЛОВГРАД, ХАСКОВО",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,АТАНАСОВ,КАРАГЬОЗОВ,,"ГР.АСЕНОВГРАД, АСЕНОВГРАД, ПЛОВДИВ",2013-01-16,"Министерство на правосъдието","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,АТАНАСОВ,КИРЧЕВ,,"С.КАТУНИЦА, САДОВО, ПЛОВДИВ",2015-10-14,"Община Садово","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,АТАНАСОВ,КОВАЧЕВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2010-10-13,"Изпълнителна агенция ""Борба с градушките""","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,АТАНАСОВ,МАСЛАРОВ,,"С.РАВДА, НЕСЕБЪР, БУРГАС",2013-02-20,"Община Поморие","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,АТАНАСОВ,НАЛБАНТОВ,,"С.КАМИЛСКИ ДОЛ, ИВАЙЛОВГРАД, ХАСКОВО",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,АТАНАСОВ,НИКОЛОВ,,"ГР.ЗЛАТАРИЦА, ЗЛАТАРИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-07-17,"Община Златарица","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,АТАНАСОВ,НИКОЛОВ,,"С.КОВАЧИЦА, ЛОМ, МОНТАНА",2016-02-09,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Монтана","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,АТАНАСОВ,НИКОЛОВ,,"С.БЯЛА ПОЛЯНА, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2014-11-26,"Община Кърджали","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,АТАНАСОВ,НИКОЛОВ,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2008-11-26,"Българска национална телевизия","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,АТАНАСОВ,НИКОЛОВ,,"С.ИСКРА, СИТОВО, СИЛИСТРА",2015-07-22,"Приватизирани предприятия - Русе","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,АТАНАСОВ,НОВАКОВ,,"С.АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ, ГЕНЕРАЛ-ТОШЕВО, ДОБРИЧ",2014-02-12,"Община Генерал Тошево","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,АТАНАСОВ,ОРЛОЕВ,1938-09-12,"ГР.СИЛИСТРА, СИЛИСТРА, СИЛИСТРА",2012-03-28,"Русенски университет ""Ангел Кънчев""","Решение № 338 от 28.03.2012 г. - Русенски университет ""Ангел Кънчев""","Документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр.; предложение рег. № 5160/ 29.05.1990 г. с предложение за унищожаване на дело № 14494." НИКОЛА,АТАНАСОВ,ПЮСКЮЛЕВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2014-02-24,"Висш адвокатски съвет","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,АТАНАСОВ,ПЮСКЮЛЕВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2014-02-24,"Висш контролен съвет","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,БЕНЧЕВ,МАТЕЕВ,,"С.МИРКОВО, МИРКОВО, СОФИЙСКА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,БЛАГОВ,НИКОЛОВ,,"С.МОКРИЩЕ, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2015-04-28,"Община Пазарджик","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,БЛАГОЕВ,ХАДЖИТАНЕВ,,"ГР.ЧИРПАН, ЧИРПАН, СТАРА ЗАГОРА",2014-03-24,"Великотърновски университет Св. Св. Кирил и Методий","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,БОГДАНОВ,НИКОЛОВ,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2007-09-04,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,БОГДАНОВ,НИКОЛОВ,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,БОГДАНОВ,НИКОЛОВ,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2012-05-31,"Българска стопанска камара","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,БОГДАНОВ,НИКОЛОВ,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,БОГОМИРОВ,НИКОЛОВ,,"С.БЕРСИН, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2014-12-09,"Община Дупница","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,БОГОМИРОВ,НИКОЛОВ,,"С.БЕРСИН, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2015-01-07,"Община Кюстендил","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,БОЖИЛОВ,ВАСИЛЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-02-12,Министерства,"Неустановена принадлежност", НИКОЛА,БОЖИЛОВ,ВАСИЛЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-12-02,"Национална здравноосигурителна каса","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,БОЖИЛОВ,ВАСИЛЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-02-12,"Министерски съвет","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,БОЖИЛОВ,ВАСИЛЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-06-16,"Висша атестационна комисия","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,БОЖИЛОВ,ВАСИЛЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,БОЖИЛОВ,МОСКОВ,,"ГР.САНДАНСКИ, САНДАНСКИ, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,БОЖКОВ,НИКОЛОВ,1937-02-28,"ГР.РАЗГРАД, РАЗГРАД, РАЗГРАД",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1" НИКОЛА,БОРИСЛАВОВ,ЛАУТЛИЕВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2012-06-27,"Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство - Пловдив","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,БОРИСЛАВОВ,ПАВЛОВ,,"ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,БОРИСЛАВОВ,ЧАКЪРОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-02-15,"Агенция ""Митници""","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,БОРИСОВ,АНГЕЛОВ,,"С.РАШКА ГРАЩИЦА, НЕВЕСТИНО, КЮСТЕНДИЛ",2015-01-14,"Община Невестино","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,БОРИСОВ,АНГЕЛОВ,,"С.ГЪРЛЯНО, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2015-01-07,"Община Кюстендил","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,БОРИСОВ,АНТОНОВ,,"ГР.ПЕРУЩИЦА, ПЕРУЩИЦА, ПЛОВДИВ",2015-10-14,"Община Родопи","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,БОРИСОВ,ДЖАБАРОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-06-16,"Висша атестационна комисия","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,БОРИСОВ,ДЮКЕНДЖИЕВ,,"С.ЧОКМАНОВО, СМОЛЯН, СМОЛЯН",2014-10-22,"Община Джебел","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,БОРИСОВ,КАРАИВАНОВ,,"ГР.СЕВЛИЕВО, СЕВЛИЕВО, ГАБРОВО",2014-07-08,"Технически университет – Габрово","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,БОРИСОВ,КАРАИВАНОВ,,"ГР.СЕВЛИЕВО, СЕВЛИЕВО, ГАБРОВО",2014-07-08,"Технически университет - Габрово","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,БОРИСОВ,КИТАНОВ,1941-06-09,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2015-01-07,"Община Кюстендил","Решение № 2-442 от 07.01.2015 г. - община Кюстендил","

Документ от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-1140 (Кн) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр. и обр. 6.

" НИКОЛА,БОРИСОВ,ЛИПОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2008-12-18,"Българско национално радио","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,БОРИСОВ,МИТОВ,,"С.КЛЮЧ, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,БОРИСОВ,МИТРЕВ,,"ГР.ПЕТРИЧ, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2011-07-12,"Община Петрич","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,БОРИСОВ,МИХАЙЛОВ,,"С.ШАТРОВО, БОБОВ ДОЛ, КЮСТЕНДИЛ",2014-12-03,"Община Бобов дол","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,БОРИСОВ,НИКОЛОВ,,"С.СЛОМЕР, ПАВЛИКЕНИ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-06-26,"Община Павликени","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,БОРИСОВ,НИКОЛОВ,,"С.РАДАНОВО, ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2008-05-27,"Държавна агенция за информационни технологии и съобщения","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,БОРИСОВ,НИКОЛОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-06-16,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,БОРИСОВ,НИКОЛОВ,,"ГР.СИМИТЛИ, СИМИТЛИ, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,БОРИСОВ,НИКОЛОВ,,"ГР.СИМИТЛИ, СИМИТЛИ, БЛАГОЕВГРАД",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,БОРИСОВ,ПЕТКОВ,,"ГР.БЯЛА СЛАТИНА, БЯЛА СЛАТИНА, ВРАЦА",2013-10-23,"Община Бяла Слатина","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,БОРИСОВ,ПЕТРОВ,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,БОРИСОВ,ПОПОВ,1930-09-25,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-12-04,"Длъжници към Банка за земеделски кредит","Решение № 2-275 от 04.12.2013 г. - лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 - длъжници към ""Банка за земеделски кредит""","

Собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководил го щатен служител, съдържащи се в работно дело IР-8947 – 2 тома; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; протокол № 81/ 1990 г. за унищожаване лично дело IА-27303 и работно дело IР-8947 (налично).

" НИКОЛА,БОРИСОВ,ПОПОВ,1930-09-25,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-08-12,"Длъжници към банка Експрес","Решение № 2-386 от 12.08.2014 г. - лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 - длъжници към банка ""Експрес""","Собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководил го щатен служител, съдържащи се в работно дело IР-8947 – 2 тома; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; протокол № 81/ 1990 г. за унищожаване лично дело IА-27303 и работно дело IР-8947 (налично)." НИКОЛА,БОРИСОВ,ПОПОВ,,"ГР.БЕЛИЦА, БЕЛИЦА, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,БОРИСОВ,ПОПОВ,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2016-02-04,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Ловеч","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,БОРИСОВ,ПРОДАНОВ,,"С.ГЕГА, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2011-07-12,"Община Петрич","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,БОРИСОВ,САКАРЕВ,,"ГР.ДОБРИНИЩЕ, БАНСКО, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,БОРИСОВ,САКАРЕВ,,"ГР.ДОБРИНИЩЕ, БАНСКО, БЛАГОЕВГРАД",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,БОРИСОВ,СТОИЛКОВ,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2011-03-16,"Министерство на външните работи","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,БОРИСОВ,ТОДЕВ,,"ГР.ВЕЛИНГРАД, ВЕЛИНГРАД, ПАЗАРДЖИК",2015-04-21,"Община Велинград","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,БОРИСОВ,ТРИФОНОВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2013-04-17,"Кредитни длъжници към банка БАЛКАНБАНК","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,БОЯНОВ,АРНАУДОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-01-07,"Община Кюстендил","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,БОЯНОВ,ПАВЛОВ,,"С.ПРОЛАЗНИЦА, БЕЛОГРАДЧИК, ВИДИН",2013-07-31,"Община Белоградчик","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,БОЯНОВ,СПАСОВ,,"С.ПАСКАЛЕВЕЦ, ПАВЛИКЕНИ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-06-26,"Община Павликени","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,ВАЛЕНТИНОВ,ПАСКУЛОВ,,"С.ОСТРОВ, ОРЯХОВО, ВРАЦА",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,ВАНЧЕВ,ПУПУЛСКИ,,"С.ВАКСЕВО, НЕВЕСТИНО, КЮСТЕНДИЛ",2015-06-01,"Приватизирани предприятия - Кюстендил","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,ВАРАДИНОВ,ТЕРЗИЙСКИ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-05-27,"Българска академия на науките","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,ВАСИЛЕВ,БЕЛЕВ,,"ГР.ТОПОЛОВГРАД, ТОПОЛОВГРАД, ХАСКОВО",2010-06-16,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,ВАСИЛЕВ,БОРИСОВ,,"С.ПИСАРОВО, ИСКЪР, ПЛЕВЕН",2015-07-07,"Община Искър","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,ВАСИЛЕВ,ВАКАНОВ,,"ГР.БЕЛИЦА, БЕЛИЦА, БЛАГОЕВГРАД",2015-04-21,"Община Велинград","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,ВАСИЛЕВ,ВАКЛИНОВ,,"С.ЛОГОДАЖ, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2008-12-18,"Българско национално радио","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,ВАСИЛЕВ,ВАСИЛЕВ,1937-11-18,"ГР.БЯЛА, БЯЛА, ВАРНА",2011-11-02,"Министерство на регионалното развитие и благоустройството","Решение № 276 от 02.11.2011 г. - Министерството на регионалното развитие и благоустройството","Рег. дневник; картон обр. 4; протокол № 1380/ 1962 г. с предложение за унищожаване на лично и работно дело IА-39174" НИКОЛА,ВАСИЛЕВ,ИВАНОВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2010-06-16,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,ВАСИЛЕВ,ИВАНОВ,,"С.ЩРЪКЛЕВО, ИВАНОВО, РУСЕ",2010-10-13,"Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,ВАСИЛЕВ,ЙОРДАНОВ,,"ГР.ТУТРАКАН, ТУТРАКАН, СИЛИСТРА",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,ВАСИЛЕВ,КАДИЙСКИ,,"С.КАМЕНИК, БОБОШЕВО, КЮСТЕНДИЛ",2016-02-18,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Кюстендил","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,ВАСИЛЕВ,КИРИЛОВ,,"С.РОГОЗЕН, ХАЙРЕДИН, ВРАЦА",2016-01-14,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Враца","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,ВАСИЛЕВ,КИРОВ,,"ГР.МОНТАНА, МОНТАНА, МОНТАНА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,ВАСИЛЕВ,КОЙНОВ,,"С.ДЪЛБОК ДОЛ, ТРОЯН, ЛОВЕЧ",2015-02-11,"Община Троян","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,ВАСИЛЕВ,КОСЕКОВ,,"ГР.ШИПКА, КАЗАНЛЪК, СТАРА ЗАГОРА",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", НИКОЛА,ВАСИЛЕВ,КОЦЕВ,,"С.ЛОПЯН, ЕТРОПОЛЕ, СОФИЙСКА",2012-03-28,"Русенски университет ""Ангел Кънчев""","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,ВАСИЛЕВ,КЪРДЖИЕВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2011-06-16,"Висша атестационна комисия","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,ВАСИЛЕВ,МАЗГАЛОВ,,"ГР.СИМЕОНОВГРАД, СИМЕОНОВГРАД, ХАСКОВО",2009-10-14,"Национален осигурителен институт","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,ВАСИЛЕВ,МАЛАКОВ,1947-02-03,"С.ДЕБРЕН, ГЪРМЕН, БЛАГОЕВГРАД",2011-04-05,"Община Гърмен","Решение № 206 от 05.04.2011 г. - община Гърмен","Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; разходни документи, отчетени от ръководил го щатен служител; собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководили го щатни служители; рег. дневник-2 бр.; картони – обр. 1 – 2 бр., обр. 2, обр. 4 – 3 бр. и обр. 9; дело № 18455; протокол рег. № 38/ 05.06.1990 г. за определяне за унищожаване лично дело IЯ-199 (Бл)" НИКОЛА,ВАСИЛЕВ,МАЛАКОВ,1947-02-03,"С.ДЕБРЕН, ГЪРМЕН, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Решение № 316 от 22.02.2012 г. - местни избори – 2011 г. - кандидати за общински съветници – област Благоевград","Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; разходни документи, отчетени от ръководил го щатен служител; собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководили го щатни служители; рег. дневник-2 бр.; картони – обр. 1 – 2 бр., обр. 2, обр. 4 – 3 бр. и обр. 9; дело № 18455; протокол рег. № 38/ 05.06.1990 г. за определяне за унищожаване лично дело IЯ-199 (Бл)" НИКОЛА,ВАСИЛЕВ,МАЛАКОВ,1947-02-03,"С.ДЕБРЕН, ГЪРМЕН, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Решение № 2-581 от 24.11.2015 г. - кандидати за общински съветници – област Благоевград","

Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; разходни документи, отчетени от ръководил го щатен служител; собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководили го щатни служители; рег. дневник-2 бр.; картони – обр. 1 – 2 бр., обр. 2, обр. 4 – 5 бр. и обр. 9; дело № 18455; протокол рег. № 38/ 05.06.1990 г. за определяне за унищожаване лично дело IЯ-199 (Бл); доклад от служба ""Военна информация"" рег. № 2842/ 27.10.2010 г.

" НИКОЛА,ВАСИЛЕВ,МИЛЧЕВ,,"ГР.АСЕНОВГРАД, АСЕНОВГРАД, ПЛОВДИВ",2015-08-11,"Община Асеновград","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,ВАСИЛЕВ,МИНКОВ,,"ГР.ВЕЛИНГРАД, ВЕЛИНГРАД, ПАЗАРДЖИК",2015-04-21,"Община Велинград","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,ВАСИЛЕВ,НИКОЛОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2015-09-30,"Община Пловдив","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,ВАСИЛЕВ,НИКОЛОВ,,"ГР.САНДАНСКИ, САНДАНСКИ, БЛАГОЕВГРАД",2008-09-16,"Държавна агенция по горите","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,ВАСИЛЕВ,НИКОЛОВ,,"С.РЕБЪРКОВО, МЕЗДРА, ВРАЦА",2013-12-11,"Община Мездра","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,ВАСИЛЕВ,НИКОЛОВ,,"ГР.ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО, ГЕНЕРАЛ-ТОШЕВО, ДОБРИЧ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,ВАСИЛЕВ,НИКОЛОВ,,"ГР.ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО, ГЕНЕРАЛ-ТОШЕВО, ДОБРИЧ",2016-01-19,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Добрич","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,ВАСИЛЕВ,НИКОЛОВ,,"С.МОСТ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2010-06-16,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,ВАСИЛЕВ,НИКОЛОВ,,"С.РИБАРИЦА, ТЕТЕВЕН, ЛОВЕЧ",2015-02-11,"Община Тетевен","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,ВАСИЛЕВ,ПЕТКОВ,,"С.ДРАГАНА, УГЪРЧИН, ЛОВЕЧ",2015-02-18,"Община Угърчин","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,ВАСИЛЕВ,ПОПТОЛЕВ,,"ГР.ПАНАГЮРИЩЕ, ПАНАГЮРИЩЕ, ПАЗАРДЖИК",2015-05-12,"Община Панагюрище","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,ВАСИЛЕВ,ПОПЧЕВ,1929-04-12,"ГР.ПЕЩЕРА, ПЕЩЕРА, ПАЗАРДЖИК",2015-05-12,"Община Пещера","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1" НИКОЛА,ВАСИЛЕВ,САМАРДЖИЕВ,,"ГР.БЕЛИЦА, БЕЛИЦА, БЛАГОЕВГРАД",2011-07-06,"Община Белица","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,ВАСИЛЕВ,СИДЕРОВ,,"ГР.РАКОВСКИ, РАКОВСКИ, ПЛОВДИВ",2015-10-05,"Община Раковски","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,ВАСИЛЕВ,СТРАТЕВ,,"С.ЮГОВО, ЛЪКИ, ПЛОВДИВ",2015-09-14,"Приватизирани предприятия - Смолян","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,ВАСИЛЕВ,СЪБОТИНОВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2010-02-09,"Българска академия на науките","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,ВАСИЛЕВ,СЪБОТИНОВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2011-06-16,"Висша атестационна комисия","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,ВАСИЛЕВ,СЪБОТИНОВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2012-05-31,"Българска стопанска камара","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,ВАСИЛЕВ,ЦАНЕВ,,"С.ЗАХАРИ СТОЯНОВО, ШАБЛА, ДОБРИЧ",2013-05-29,"Длъжници към банка МИНЕРАЛБАНК","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,ВАСИЛЕВ,ЦВЕТКОВ,,"С.ПЕЩЕРНА, ЛУКОВИТ, ЛОВЕЧ",2015-02-04,"Община Ловеч","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,ВАСИЛЕВ,ЯНЕВ,,"С.ПЧЕЛАРОВО, ЧЕРНООЧЕНЕ, КЪРДЖАЛИ",2010-06-16,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,ВЕЛЕВ,АТАНАСОВ,,"С.ВЪРБЕН, БРЕЗОВО, ПЛОВДИВ",2015-08-11,"Община Брезово","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,ВЕЛЕВ,БОНЧЕВ,,"ГР.СЪЕДИНЕНИЕ, СЪЕДИНЕНИЕ, ПЛОВДИВ",2015-10-28,"Община Съединение","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,ВЕЛЕВ,БЪРЗАКОВ,,"С.РАЙНИНО, ИСПЕРИХ, РАЗГРАД",2015-05-19,"Община Ракитово","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,ВЕЛИКОВ,ЦОНЕВ,,"ГР.ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО, ГЕНЕРАЛ-ТОШЕВО, ДОБРИЧ",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,ВЕЛИЧКОВ,ЦВЕТАНОВ,,"С.РИБАРИЦА, ТЕТЕВЕН, ЛОВЕЧ",2010-06-16,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,ВЕЛКОВ,ИВАНОВ,,"С.ХАЙРЕДИН, ХАЙРЕДИН, ВРАЦА",2014-01-15,"Община Хайредин","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,ВЕЛКОВ,КОСЕВ,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2011-06-16,"Висша атестационна комисия","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,ВЕЛКОВ,КОСЕВ,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2014-06-18,"Университет по архитектура, строителство и геодезия","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,ВЕНЕВ,ШУМКОВ,,"С.БАЧКОВО, АСЕНОВГРАД, ПЛОВДИВ",2015-05-27,"Община Земен","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,ВЕНЕЛИНОВ,ЕКОВ,,"ГР.ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2016-02-04,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Ловеч","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,ВЕНКОВ,ГИЕВ,,"ГР.РАКОВСКИ, РАКОВСКИ, ПЛОВДИВ",2015-10-05,"Община Раковски","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,ВЕСЕЛИНОВ,ЙОТОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,ВЛАДИМИРОВ,ИВАНЧЕВ,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2010-06-16,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,ВЪЛКОВ,ДЕСЕВ,,"С.ГОРНА РОСИЦА, СЕВЛИЕВО, ГАБРОВО",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,ВЪЛКОВ,ДЕСЕВ,,"С.ГОРНА РОСИЦА, СЕВЛИЕВО, ГАБРОВО",2014-02-05,"Община Севлиево","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,ВЪЛЧЕВ,КРАЛЕВ,,"С.ДЮЛЕВО, СРЕДЕЦ, БУРГАС",2013-01-29,"Община Средец","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,ВЪЛЧЕВ,ХАДЖИВАСИЛЕВ,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,ВЪРБАНОВ,НИКОЛОВ,,"С.РАДОВЕНЕ, РОМАН, ВРАЦА",2014-01-15,"Община Роман","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,ВЪРБАНОВ,ТОДОРОВ,,"С.ДРЕНОВ, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2015-02-04,"Община Ловеч","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,ГАНЕВ,НИКОЛОВ,,"С.ГОРСКО НОВО СЕЛО, ЗЛАТАРИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,ГАНЕВ,СИРАКОВ,,"С.ПЧЕЛИЩЕ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-06-11,"Община Велико Търново","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,ГАНЧЕВ,ДИМИТРОВ,,"С.МИКРЕ, УГЪРЧИН, ЛОВЕЧ",2015-02-18,"Община Угърчин","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,ГАНЧЕВ,НИКОЛОВ,,"С.ЧЕРНОЗЕМЕН, КАЛОЯНОВО, ПЛОВДИВ",2015-09-09,"Община Калояново","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,ГЕНКОВ,ГРУЕВ,,"С.РЪЖЕВО КОНАРЕ, КАЛОЯНОВО, ПЛОВДИВ",2013-05-21,"Община Долни чифлик","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,ГЕНКОВ,ИВАНОВ,,"С.КОТЕНОВЦИ, БЕРКОВИЦА, МОНТАНА",2013-11-13,"Община Враца","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,ГЕНОВ,МИТИКОВ,,"С.ПОЛКОВНИК ЛАМБРИНОВО, СИЛИСТРА, СИЛИСТРА",2013-06-26,"Сосиете Женерал Експресбанк АД","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,ГЕНОВ,ЧАКЪРОВ,,"С.ОРИЗОВО, БРАТЯ ДАСКАЛОВИ, СТАРА ЗАГОРА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,ГЕНЧЕВ,ЗИДАРОВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2010-02-09,"Българска академия на науките","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,ГЕНЧЕВ,НИКОЛОВ,,"ГР.НИКОЛАЕВО, НИКОЛАЕВО, СТАРА ЗАГОРА",2014-06-10,"Софийски университет Св. Климент Охридски","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,ГЕНЧЕВ,ТУЛЕШКОВ,,"ГР.ЛЕВСКИ, ЛЕВСКИ, ПЛЕВЕН",2014-05-27,"Българска академия на науките","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,ГЕНЧЕВ,ЩЪРКОВ,,"С.ДЕДИНЦИ, ЗЛАТАРИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-12-08,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Велико Търново","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,ГЕОРГИЕВ,АНДРЕЕВ,,"С.БАЙКАЛ, ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ, ПЛЕВЕН",2012-06-14,"Стопанска академия ""Димитър А. Ценов"" - Свищов","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,ГЕОРГИЕВ,БИВОЛАРОВ,,"ГР.ПОМОРИЕ, ПОМОРИЕ, БУРГАС",2013-02-13,"Община Несебър","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,ГЕОРГИЕВ,БОГДАНОВ,,"ГР.СЪЕДИНЕНИЕ, СЪЕДИНЕНИЕ, ПЛОВДИВ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,ГЕОРГИЕВ,БОРАДЖИЕВ,,"С.ПЧЕЛНИК, ДОЛНИ ЧИФЛИК, ВАРНА",2013-01-16,"Министерство на правосъдието","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,ГЕОРГИЕВ,ВАСИЛЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-10-17,"Министерство на икономиката, енергетиката и туризма","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,ГЕОРГИЕВ,ВЕЦОВ,,"ГР.ВЕЛИНГРАД, ВЕЛИНГРАД, ПАЗАРДЖИК",2015-04-21,"Община Велинград","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,ГЕОРГИЕВ,ВЛАДИМИРОВ,,"С.ГОЛЕШ, ГОДЕЧ, СОФИЙСКА",2010-06-16,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,ГЕОРГИЕВ,ГАНЕВ,,"ГР.ВЕЛИНГРАД, ВЕЛИНГРАД, ПАЗАРДЖИК",2015-06-18,"Приватизирани предприятия - Пловдив","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,ГЕОРГИЕВ,ГЕОРГИЕВ,,"С.КИРОВО, СРЕДЕЦ, БУРГАС",2012-12-12,"Община Айтос","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,ГЕОРГИЕВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.КАЗАНЛЪК, КАЗАНЛЪК, СТАРА ЗАГОРА",2011-06-16,"Висша атестационна комисия","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,ГЕОРГИЕВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.КАЗАНЛЪК, КАЗАНЛЪК, СТАРА ЗАГОРА",2014-06-10,"Софийски университет Св. Климент Охридски","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,ГЕОРГИЕВ,ГОДЕВ,1927-04-14,"С.ГРАФ ИГНАТИЕВО, МАРИЦА, ПЛОВДИВ",2014-05-27,"Българска академия на науките","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1" НИКОЛА,ГЕОРГИЕВ,ГРИГОРОВ,,"С.ДЕЛЧЕВО, ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, БЛАГОЕВГРАД",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,ГЕОРГИЕВ,ГРИГОРОВ,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,ГЕОРГИЕВ,ГУНЧЕВ,,"С.ЙОАКИМ ГРУЕВО, СТАМБОЛИЙСКИ, ПЛОВДИВ",2015-10-14,"Община Стамболийски","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,ГЕОРГИЕВ,ДЕЛЧЕВ,1948-03-25,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2015-09-09,"Приватизирани предприятия - Хасково","Решение № 2-547 от 09.09.2015 г. - Приватизирани предприятия - Хасково","

Рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр. и обр. 6; протокол рег. № КА 552/ 27.05.1990 г. за унищожаване лично дело IА-1570 (Хс); протокол рег. № КА-498/ 13.04.1990 г. за унищожаване работно дело IР-757 (Хс).

" НИКОЛА,ГЕОРГИЕВ,ДЖАМБАЗОВ,,"ГР.МАЛКО ТЪРНОВО, МАЛКО ТЪРНОВО, БУРГАС",2013-02-20,"Община Малко Търново","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,ГЕОРГИЕВ,ДИМИТРОВ,,"С.ГУБИСЛАВ, СВОГЕ, СОФИЙСКА",2014-06-04,"Приватизация - обособени части - София","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,ГЕОРГИЕВ,ДИМИТРОВ,,"ГР.ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ, ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ, ПЛЕВЕН",2015-06-23,"Община Долна Митрополия","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,ГЕОРГИЕВ,ДИМОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,ГЕОРГИЕВ,ЕНДРЕВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2015-06-18,"Приватизирани предприятия - Пловдив","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,ГЕОРГИЕВ,КАЛОЯНОВ,1953-05-11,"ГР.СОЗОПОЛ, СОЗОПОЛ, БУРГАС",2012-09-18,"Технически университет - София","Решение № 2-70 от 18.09.2012 г. - Технически университет - София","Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, собственоръчно написани агентурни сведения, разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители, документи от ръководили го щатни служители, съдържащи се в дело № 9179 и в дело № 9179-А; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 2" НИКОЛА,ГЕОРГИЕВ,КАМБУРОВ,,"ГР.КАБЛЕШКОВО, ПОМОРИЕ, БУРГАС",2010-06-16,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,ГЕОРГИЕВ,КАРАГЬОЗОВ,,"С.ЗИДАРОВО, СОЗОПОЛ, БУРГАС",2013-01-23,"Община Бургас","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,ГЕОРГИЕВ,КАРАДЖОВ,,"С.РАДИЛОВО, ПЕЩЕРА, ПАЗАРДЖИК",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", НИКОЛА,ГЕОРГИЕВ,КАРЪКОВ,1943-04-01,"С.ДОЛНО ЯБЪЛКОВО, СРЕДЕЦ, БУРГАС",2013-02-13,"Община Несебър","Решение № 2-137 от 13.02.2013 г. - община Несебър","Рег. дневник; картон обр. 6; протокол рег. № С 202/ 09.04.1990 г. с предложение за унищожаване делото на Я/К ""Залив""" НИКОЛА,ГЕОРГИЕВ,КИБАРОВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2008-09-16,"Държавна агенция по горите","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,ГЕОРГИЕВ,КМЕТСКИ,,"ГР.САПАРЕВА БАНЯ, САПАРЕВА БАНЯ, КЮСТЕНДИЛ",2015-01-21,"Община Сапарева баня","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,ГЕОРГИЕВ,КОЗАРЕВ,,"С.СПАСОВО, ГЕНЕРАЛ-ТОШЕВО, ДОБРИЧ",2014-02-12,"Община Генерал Тошево","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,ГЕОРГИЕВ,КОЛЕВ,,"ГР.СВИЛЕНГРАД, СВИЛЕНГРАД, ХАСКОВО",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,ГЕОРГИЕВ,КОЛЕВ,,"С.СТРАНСКО, ДИМИТРОВГРАД, ХАСКОВО",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,ГЕОРГИЕВ,КОНОВ,,"С.РУДНИК, БУРГАС, БУРГАС",2013-01-23,"Община Бургас","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,ГЕОРГИЕВ,КУЗМАНОВ,,"С.ИНДЖЕ ВОЙВОДА, СОЗОПОЛ, БУРГАС",2015-12-01,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,ГЕОРГИЕВ,КУЛИШЕВ,,"ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, БЛАГОЕВГРАД",2012-06-05,"КТ Подкрепа","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,ГЕОРГИЕВ,КУТИНОВ,,"С.МУСОМИЩА, ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, БЛАГОЕВГРАД",2011-06-23,"Община Гоце Делчев","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,ГЕОРГИЕВ,КУШЕВ,,"С.БОРИНО, БОРИНО, СМОЛЯН",2015-12-08,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Велико Търново","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,ГЕОРГИЕВ,КЪРПАРОВ,,"С.БЪТА, ПАНАГЮРИЩЕ, ПАЗАРДЖИК",2013-01-16,"Министерство на правосъдието","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,ГЕОРГИЕВ,КЮЧУКОВ,,"С.МАРИКОСТИНОВО, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2010-06-16,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,ГЕОРГИЕВ,ЛИКОВ,,"ГР.СЪЕДИНЕНИЕ, СЪЕДИНЕНИЕ, ПЛОВДИВ",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,ГЕОРГИЕВ,ЛИКОВ,,"ГР.СЪЕДИНЕНИЕ, СЪЕДИНЕНИЕ, ПЛОВДИВ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,ГЕОРГИЕВ,ЛИКОВ,,"ГР.СЪЕДИНЕНИЕ, СЪЕДИНЕНИЕ, ПЛОВДИВ",2015-09-09,"Община Карлово","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,ГЕОРГИЕВ,МАЛИНОВСКИ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-06-16,"Висша атестационна комисия","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,ГЕОРГИЕВ,МАЛИНОВСКИ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-09-20,"Българска академия на науките - кадрови промени 2011 г.","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,ГЕОРГИЕВ,МАНОВ,1951-02-12,"ГР.БЕРКОВИЦА, БЕРКОВИЦА, МОНТАНА",2015-03-11,"Община Берковица","Решение № 2-471 от 11.03.2015 г. - община Берковица","

Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документ от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-179 (Мх) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр. и обр. 6; писмо вх. № 2018/ 25.04.1990 г. с предложение за унищожаване с протокол № 54/ 26.03.1990 г. лично дело IА-179 (Мх) (налично).

" НИКОЛА,ГЕОРГИЕВ,МАНОВ,1951-02-12,"ГР.БЕРКОВИЦА, БЕРКОВИЦА, МОНТАНА",2016-02-09,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Монтана","Решение № 2-604 от 09.02.2016 г. - кандидати за общински съветници – област Монтана","Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документ от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-179 (Мх) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр. и обр. 6; писмо вх. № 2018/ 25.04.1990 г. с предложение за унищожаване с протокол № 54/ 26.03.1990 г. лично дело IА-179 (Мх) (налично)." НИКОЛА,ГЕОРГИЕВ,МАРИНОВ,,"ГР.ПОМОРИЕ, ПОМОРИЕ, БУРГАС",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,ГЕОРГИЕВ,МАРИНОВ,,"ГР.ПОМОРИЕ, ПОМОРИЕ, БУРГАС",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", НИКОЛА,ГЕОРГИЕВ,МАТРОВ,,"ГР.ВЕЛИНГРАД, ВЕЛИНГРАД, ПАЗАРДЖИК",2010-09-20,"Държавен фонд Земеделие","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,ГЕОРГИЕВ,МАЦЕВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,ГЕОРГИЕВ,МИТЕВ,,"С.ТЕПАВА, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2015-02-04,"Община Ловеч","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,ГЕОРГИЕВ,МИХАЙЛОВ,1941-12-14,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2011-01-26,"Министерство на отбраната","Решение № 180 от 26.01.2011 г. - Министерството на отбраната","Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; протокол № 82/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-23018 и работно дело IР-7701" НИКОЛА,ГЕОРГИЕВ,НИКОЛОВ,,"С.МАНАСТИР, ЛЪКИ, ПЛОВДИВ",2015-09-14,"Община Лъки","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,ГЕОРГИЕВ,НИКОЛОВ,,"С.ЛЕХЧЕВО, БОЙЧИНОВЦИ, МОНТАНА",2016-01-14,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Враца","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,ГЕОРГИЕВ,НИКОЛОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-01-14,"Приватизирани предприятия - София","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,ГЕОРГИЕВ,НИКОЛОВ,,"С.СОКОЛОВО, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2015-02-18,"Община Угърчин","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,ГЕОРГИЕВ,НИКОЛОВ,,"С.РОПОТ, ГОДЕЧ, СОФИЙСКА",2008-02-12,Министерства,"Неустановена принадлежност", НИКОЛА,ГЕОРГИЕВ,НИКОЛОВ,,"С.РОПОТ, ГОДЕЧ, СОФИЙСКА",2007-09-04,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,ГЕОРГИЕВ,НИКОЛОВ,,"С.РОПОТ, ГОДЕЧ, СОФИЙСКА",2010-09-20,"Държавен фонд Земеделие","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,ГЕОРГИЕВ,НИКОЛОВ,,"С.РОПОТ, ГОДЕЧ, СОФИЙСКА",2014-10-08,"Длъжници към Първа частна банка","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,ГЕОРГИЕВ,ПЕРУШИНКОВ,,"ГР.СУВОРОВО, СУВОРОВО, ВАРНА",2010-09-29,"Регионални печатни издания","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,ГЕОРГИЕВ,ПЕРУШИНКОВ,,"ГР.СУВОРОВО, СУВОРОВО, ВАРНА",2009-12-09,"Печатни издания","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,ГЕОРГИЕВ,ПОПОВ,,"С.ПЕТРЕЛИК, ХАДЖИДИМОВО, БЛАГОЕВГРАД",2011-05-27,"Община Хаджидимово","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,ГЕОРГИЕВ,ПОПОВ,1941-08-03,"ГР.СЕПТЕМВРИ, СЕПТЕМВРИ, ПАЗАРДЖИК",2015-05-19,"Община Септември","Решение № 2-508 от 19.05.2015 г. - община Септември","Със заповед № 260/ 26.01.1973 г. е назначен за разузнавач II степен; със заповед № 4386/ 26.12.1974 г. е изпратен на 5 месечно обучение в школата на КГБ-Москва" НИКОЛА,ГЕОРГИЕВ,ПОПОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,ГЕОРГИЕВ,САРКОЛЕВ,1934-02-11,"ГР.СВИЛЕНГРАД, СВИЛЕНГРАД, ХАСКОВО",2011-02-15,"Агенция ""Митници""","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1" НИКОЛА,ГЕОРГИЕВ,СЕДЛОЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-06-16,"Висша атестационна комисия","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,ГЕОРГИЕВ,СЕДЛОЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-04-24,"Тракийски университет – гр. Стара Загора","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,ГЕОРГИЕВ,СИРАКОВ,,"С.ОВЧЕПОЛЦИ, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2015-04-28,"Община Пазарджик","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,ГЕОРГИЕВ,СЛАНЧЕВ,,"С.ГОДЛЕВО, РАЗЛОГ, БЛАГОЕВГРАД",2011-04-28,"Община Разлог","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,ГЕОРГИЕВ,СТЕФАНОВ,,"ГР.ЕЛХОВО, ЕЛХОВО, ЯМБОЛ",2010-06-16,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,ГЕОРГИЕВ,СТОИЛОВ,,"ГР.ПЕТРИЧ, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2011-07-12,"Община Петрич","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,ГЕОРГИЕВ,СУЛЕВ,,"ГР.САНДАНСКИ, САНДАНСКИ, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,ГЕОРГИЕВ,ФАРФАРОВ,,"ГР.РАЗЛОГ, РАЗЛОГ, БЛАГОЕВГРАД",2015-01-21,"Община Сапарева баня","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,ГЕОРГИЕВ,ФАРФАРОВ,,"ГР.РАЗЛОГ, РАЗЛОГ, БЛАГОЕВГРАД",2016-02-18,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Кюстендил","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,ГЕОРГИЕВ,ХОДЖЕВ,1937-04-26,"ГР.ХАРМАНЛИ, ХАРМАНЛИ, ХАСКОВО",2013-01-29,"община Приморско","Решение № 2-132 от 29.01.2013 г. - община Приморско","Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; протокол рег. № С 195/ 09.04.1990 г. за унищожаване лично дело IА-493 (Бс)." НИКОЛА,ГЕОРГИЕВ,ХОДЖЕВ,1937-04-26,"ГР.ХАРМАНЛИ, ХАРМАНЛИ, ХАСКОВО",2013-02-27,"Община Царево","Решение № 2-142 от 27.02.2013 г. - община Царево","Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; протокол рег. № С 195/ 09.04.1990 г. за унищожаване лично дело IА-493 (Бс)" НИКОЛА,ГЕОРГИЕВ,ЦЕНОВ,,"ГР.ОРЯХОВО, ОРЯХОВО, ВРАЦА",2008-09-16,"Държавна агенция по горите","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,ГЕОРГИЕВ,ЧЕЛИБАШКИ,,"С.ГОЛЯМ ЧАРДАК, СЪЕДИНЕНИЕ, ПЛОВДИВ",2015-10-28,"Община Съединение","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,ГЕОРГИЕВ,ЧЕПЕРИГОВ,,"С.БЕНКОВСКИ, МАРИЦА, ПЛОВДИВ",2015-09-30,"Община Марица","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,ГЕОРГИЕВ,ЯНЧЕВ,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2015-09-09,"Приватизирани предприятия - Хасково","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,ГЕОРГИЕВ,ЯНЧЕВ,,"С.ЗИДАРОВО, СОЗОПОЛ, БУРГАС",2013-02-20,"Община Поморие","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,ГОСПОДИНОВ,МОСКОВ,,"ГР.СВИЛЕНГРАД, СВИЛЕНГРАД, ХАСКОВО",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,ГОСПОДИНОВ,МОСКОВ,,"ГР.СВИЛЕНГРАД, СВИЛЕНГРАД, ХАСКОВО",2014-02-12,"Разследващи полицаи","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,ГОСПОДИНОВ,НИКОЛОВ,1931-10-04,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2010-04-27,"Националната служба за охрана","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1" НИКОЛА,ГОЧЕВ,ПРОДАНОВ,,"С.ПОПГРУЕВО, ТЕРВЕЛ, ДОБРИЧ",2007-09-04,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,ГОЧЕВ,ПРОДАНОВ,,"С.ПОПГРУЕВО, ТЕРВЕЛ, ДОБРИЧ",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,ГОЧЕВ,ПРОДАНОВ,,"С.ПОПГРУЕВО, ТЕРВЕЛ, ДОБРИЧ",2014-03-12,"Община Тервел","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,ГОЧЕВ,ПРОДАНОВ,,"С.ПОПГРУЕВО, ТЕРВЕЛ, ДОБРИЧ",2016-01-19,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Добрич","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,ГРИГОРОВ,ЗАЯКОВ,1940-05-07,"С.ЦАПАРЕВО, СТРУМЯНИ, БЛАГОЕВГРАД",2015-06-09,"Община Трън","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1" НИКОЛА,ГРИГОРОВ,НИКОЛОВ,,"ГР.АНТОНОВО, АНТОНОВО, ТЪРГОВИЩЕ",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,ГРИГОРОВ,ПОПОВ,,"С.ФИЛИПОВЦИ, ТРЪН, ПЕРНИК",2011-06-16,"Висша атестационна комисия","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,ГРИГОРОВ,ПОПОВ,,"С.ФИЛИПОВЦИ, ТРЪН, ПЕРНИК",2014-06-10,"Софийски университет Св. Климент Охридски","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,ГРИГОРОВ,СТОЯНОВ,,ЮГОСЛАВИЯ,2009-04-15,"Държавна агенция за метрология и технически надзор","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,ГРОЗДАНОВ,ЛАЗАРОВ,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,ГРОЗДАНОВ,ТРЕНОВСКИ,,"С.ДОБРИ ЛАКИ, СТРУМЯНИ, БЛАГОЕВГРАД",2011-07-12,"Община Петрич","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,ГРУЕВ,ГРУЕВ,,"ГР.КАРЛОВО, КАРЛОВО, ПЛОВДИВ",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,ДАМЯНОВ,БИТУНСКИ,,"С.БРЕНИЦА, КНЕЖА, ПЛЕВЕН",2015-07-07,"Община Кнежа","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,ДАМЯНОВ,ИВАНОВ,1926-12-19,"С.СЛИВОВИК, МЕДКОВЕЦ, МОНТАНА",2010-06-16,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 143 от 16.06.2010 г. - Министерство на вътрешните работи","Със заповед № 25/ 31.12.1949 г. е назначен за разузнавач; със заповед № 443/ 27.02.1951 г. е преназначен за инспектор; със заповед № 2092/ 23.10.1961 г. е преназначен за н-к отделение в управление II, със заповед № 1580/ 15.04.1963 г. е преназначен за зам. н-к на отдел; със заповед № 3804/ 23.11.1967 г. е преназначен за н-к на отдел в управление VI; със заповед № 1738/ 05.06.1979 г. е преназначен за н-к на ОУ на МВР-Разград; със заповед № 2754/ 28.07.1986 г. е преназначен за н-к на отдел ""Затвори""." НИКОЛА,ДАМЯНОВ,ИВАНОВ,,"С.СЛИВОВИК, МЕДКОВЕЦ, МОНТАНА",2013-01-16,"Министерство на правосъдието","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,ДАМЯНОВ,ЦВЕТИН,,"С.ГАВРИЛ ГЕНОВО, ГЕОРГИ ДАМЯНОВО, МОНТАНА",2014-09-24,"Национална художествена академия","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,ДАНЧОВ,БОГУТОВ,,"С.СТАРОСЕЛ, ХИСАРЯ, ПЛОВДИВ",2015-10-28,"Община Хисаря","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,ДАЧЕВ,ЦАНОВ,1929-03-13,"С.СТАРО СЕЛО, ТРОЯН, ЛОВЕЧ",2015-02-11,"Община Троян","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1" НИКОЛА,ДЕЛЧЕВ,РАДЕВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,ДЕЛЧЕВ,РАШКОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2014-07-23,"Химикотехнологичен и металургичен университет","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,ДЖИПОВ,НИКОЛОВ,,"ГР.ЛЕВСКИ, ЛЕВСКИ, ПЛЕВЕН",2007-09-04,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,ДЖИПОВ,НИКОЛОВ,,"ГР.ЛЕВСКИ, ЛЕВСКИ, ПЛЕВЕН",2012-10-30,"Конфедерация на работодателите и индустриалците в България","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,ДЖИПОВ,НИКОЛОВ,,"ГР.ЛЕВСКИ, ЛЕВСКИ, ПЛЕВЕН",2015-11-17,"Община Разград","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,ДИКОВ,ПЕЛОВСКИ,,"ГР.УГЪРЧИН, УГЪРЧИН, ЛОВЕЧ",2015-02-18,"Община Угърчин","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,ДИКОВ,ПЕЛОВСКИ,,"ГР.УГЪРЧИН, УГЪРЧИН, ЛОВЕЧ",2016-02-04,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Ловеч","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,ДИЛОВ,ЯКИМОВ,,"С.РЕБЪРКОВО, МЕЗДРА, ВРАЦА",2013-12-11,"Община Мездра","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,ДИМИТРОВ,АЛЕКСАНДРОВ,,"С.КАТУНИЦА, САДОВО, ПЛОВДИВ",2013-10-09,"Длъжници към ОББ","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,ДИМИТРОВ,АНГЕЛОВ,,"С.БИЛО, КАВАРНА, ДОБРИЧ",2014-02-24,"Община Каварна","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,ДИМИТРОВ,БАЛТАДЖИЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-10-10,"Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,ДИМИТРОВ,БАТАЛОВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2009-11-18,"Агенция за приватизация","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,ДИМИТРОВ,БАТАЛОВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2013-01-23,"Община Бургас","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,ДИМИТРОВ,БЕЛЧЕВ,,"С.САДОВО, ХАДЖИДИМОВО, БЛАГОЕВГРАД",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,ДИМИТРОВ,БЕЛЧЕВ,,"С.САДОВО, ХАДЖИДИМОВО, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,ДИМИТРОВ,ВАНЕВ,,"С.ЗИДАРОВО, СОЗОПОЛ, БУРГАС",2013-02-13,"Община Созопол","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,ДИМИТРОВ,ВЪЛНАРОВ,1938-05-08,"ГР.ТРЯВНА, ТРЯВНА, ГАБРОВО",2014-01-28,"Община Трявна","Решение № 2-297 от 28.01.2014 г. - община Трявна","

Рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр. и обр. 6; писмо вх. № 1703/ 29.03.1990 г. за унищожаване с протокол рег. № 48/ 20.03.1990 г. материалите на аг. ""Лотос"".

" НИКОЛА,ДИМИТРОВ,ВЪЛЧЕВ,,"С.ДОНДУКОВО, БРУСАРЦИ, МОНТАНА",2015-03-18,"Община Брусарци","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,ДИМИТРОВ,ГАЛЬОВ,,"С.БУРАНОВО, КОЧЕРИНОВО, КЮСТЕНДИЛ",2014-12-09,"Община Кочериново","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,ДИМИТРОВ,ГАНЕВ,,"С.КРАИЩЕ, ГЕНЕРАЛ-ТОШЕВО, ДОБРИЧ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,ДИМИТРОВ,ГАРЧЕВ,1956-03-23,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2010-06-16,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 143 от 16.06.2010 г. - Министерство на вътрешните работи","Със заповед № К-4330/ 20.11.1980 г. е назначен за разузнавач; със заповед № 232/ 21.05.1984 г. е преназначен за инспектор; със заповед № 288/ 02.07.1985 г. е преназначен за зам. н-к отделение; със заповед № К-4392/ 17.11.1986 г. е преназначен за н-к на отделение; със заповед № 2268/ 20.07.1989 г. е изпратен на 3 месечен курс в КГБ-Москва; със заповед № 180/ 18.04.1990 г. е преназначен за н-к на отдел." НИКОЛА,ДИМИТРОВ,ГЕНЧЕВ,,"С.ОСЕНОВО, АКСАКОВО, ВАРНА",2013-03-27,"Община Бяла","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,ДИМИТРОВ,ДАСКАЛОВ,1934-09-08,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-02-12,Министерства,"Решение № 25 от 12.02.2008 г. - министър-председатели, заместник министър-председатели, министри и заместник-министри","Собственоръчно написани агентурни сведения; документи за получени възнаграждения; разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители; документи от ръководилите го щатни служители; рег. дневник-2 бр.; рег. бланка; картон обр. 4; лично дело IА-8238-2 тома; лично дело IА-31438" НИКОЛА,ДИМИТРОВ,ДОНЧЕВ,,"С.НОВО ГРАДИЩЕ, СТРАЖИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-08-04,"Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,ДИМИТРОВ,ДОНЧЕВ,,"С.ДОЛНИ ЛУКОВИТ, ИСКЪР, ПЛЕВЕН",2015-07-07,"Община Искър","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,ДИМИТРОВ,ДОЧЕВ,,"ГР.СТАМБОЛИЙСКИ, СТАМБОЛИЙСКИ, ПЛОВДИВ",2015-10-14,"Община Родопи","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,ДИМИТРОВ,ДОЧЕВ,,"ГР.СТАМБОЛИЙСКИ, СТАМБОЛИЙСКИ, ПЛОВДИВ",2015-10-14,"Община Стамболийски","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,ДИМИТРОВ,ДРАГАНОВ,,"ГР.ГАБРОВО, ГАБРОВО, ГАБРОВО",2011-06-16,"Висша атестационна комисия","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,ДИМИТРОВ,ДРАГАНОВ,,"ГР.ГАБРОВО, ГАБРОВО, ГАБРОВО",2014-06-18,"Университет по архитектура, строителство и геодезия","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,ДИМИТРОВ,ДРАГАНОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2015-10-14,"Община Родопи","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,ДИМИТРОВ,ЕНДРЕВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2015-09-30,"Община Пловдив","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,ДИМИТРОВ,ЖЕКОВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2011-08-03,"Агенция за държавна финансова инспекция","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,ДИМИТРОВ,ЗЛАТЕВ,,"С.МАРКОВО, КАСПИЧАН, ШУМЕН",2014-02-12,"Община Балчик","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,ДИМИТРОВ,ИВАНОВ,,"С.ПАСКАЛЕВО, ДОБРИЧКА, ДОБРИЧ",2009-04-15,"Държавна агенция за метрология и технически надзор","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,ДИМИТРОВ,ИГНАТИЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-06-16,"Висша атестационна комисия","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,ДИМИТРОВ,ИЗМИРЛИЕВ,,"С.СТОЙКИТЕ, СМОЛЯН, СМОЛЯН",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,ДИМИТРОВ,КАМБУРОВ,,"С.СВАЛЕНИК, ИВАНОВО, РУСЕ",2015-07-22,"Приватизирани предприятия - Русе","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,ДИМИТРОВ,КАРАНИКОЛОВ,,"С.РОСЕН, СОЗОПОЛ, БУРГАС",2013-02-13,"Община Созопол","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,ДИМИТРОВ,КИЦЕВСКИ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-12-09,"Печатни издания","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,ДИМИТРОВ,КОЛЕВ,,"ГР.БЕЛОГРАДЧИК, БЕЛОГРАДЧИК, ВИДИН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,ДИМИТРОВ,КОСТОВ,,"С.ВЕНЕЛИН, ДОЛНИ ЧИФЛИК, ВАРНА",2013-03-20,"Община Аксаково","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,ДИМИТРОВ,КОСТУРАНОВ,,"ГР.ПЕТРИЧ, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2011-07-12,"Община Петрич","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,ДИМИТРОВ,КУЛИНСКИ,,"С.ОСТРОВ, ОРЯХОВО, ВРАЦА",2013-12-11,"Община Оряхово","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,ДИМИТРОВ,ЛАЗОВ,,"С.ПОРОМИНОВО, КОЧЕРИНОВО, КЮСТЕНДИЛ",2014-12-09,"Община Кочериново","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,ДИМИТРОВ,ЛУКОВ,,"С.ТЪРГОВИЩЕ, ЧУПРЕНЕ, ВИДИН",2013-10-02,"Община Чупрене","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,ДИМИТРОВ,МАНДЕВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,ДИМИТРОВ,МАНДЕВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2015-10-14,"Община Садово","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,ДИМИТРОВ,МИТОШЕВ,,"ГР.ПЪРВОМАЙ, ПЪРВОМАЙ, ПЛОВДИВ",2015-10-05,"Община Първомай","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,ДИМИТРОВ,НАЧКОВ,1941-05-04,"ГР.АСЕНОВГРАД, АСЕНОВГРАД, ПЛОВДИВ",2015-08-11,"Община Асеновград","Решение № 2-541 от 11.08.2015 г. - община Асеновград","

Документ от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-5153 (Пд) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; писмо вх. № И 2027/ 12.10.2007 г. за унищожаване работно дело IР-1985 (Пд).

" НИКОЛА,ДИМИТРОВ,НЕВЕНЧИН,,"ГР.САНДАНСКИ, САНДАНСКИ, БЛАГОЕВГРАД",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", НИКОЛА,ДИМИТРОВ,НИКОЛОВ,,"С.НЕДАН, ПАВЛИКЕНИ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,ДИМИТРОВ,НИКОЛОВ,,"С.ЩЪРКОВО, ЛЕСИЧОВО, ПАЗАРДЖИК",2015-04-28,"Община Лесичово","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,ДИМИТРОВ,НИКОЛОВ,,"С.ПОДЕМ, ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ, ПЛЕВЕН",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,ДИМИТРОВ,НИКОЛОВ,,"С.МОМИН СБОР, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,ДИМИТРОВ,НИКОЛОВ,1940-08-01,"С.БЪЗОВЕЦ, ВЪЛЧЕДРЪМ, МОНТАНА",2013-06-26,"Община Павликени","Решение № 2-199 от 26.06.2013 г. - община Павликени","

Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; документи от ръководилия го щатен служител; картон обр. 6; рег. бланка; лично дело № 945

" НИКОЛА,ДИМИТРОВ,НИКОЛОВ,,"С.РАСНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2015-06-01,"Община Перник","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,ДИМИТРОВ,НИКОЛОВ,,"С.СНОП, ГЕНЕРАЛ-ТОШЕВО, ДОБРИЧ",2010-06-16,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,ДИМИТРОВ,ПАНТЕВ,,"С.ПЕТРОВО, САНДАНСКИ, БЛАГОЕВГРАД",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,ДИМИТРОВ,ПАРАШКЕВОВ,,"ГР.СРЕДЕЦ, СРЕДЕЦ, БУРГАС",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,ДИМИТРОВ,ПАРЕВ,,"С.БЕЛИЦА, ЛЪКИ, ПЛОВДИВ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,ДИМИТРОВ,ПЕНКОВ,1934-07-10,"С.ДЪСКОТ, ПАВЛИКЕНИ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2010-06-16,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1" НИКОЛА,ДИМИТРОВ,ПЕНОВ,,"ГР.БЕЛОВО, БЕЛОВО, ПАЗАРДЖИК",2015-04-16,"Община Белово","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,ДИМИТРОВ,ПЕРУХОВ,,"ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, БЛАГОЕВГРАД",2008-09-16,"Държавна агенция по горите","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,ДИМИТРОВ,ПЕРУХОВ,,"ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, БЛАГОЕВГРАД",2011-04-05,"Община Гърмен","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,ДИМИТРОВ,ПЕТКОВСКИ,,"С.ОРЕХОВИЦА, ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ, ПЛЕВЕН",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,ДИМИТРОВ,ПЕТКОВСКИ,,"С.ОРЕХОВИЦА, ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ, ПЛЕВЕН",2014-09-24,"Длъжници към банка Биохим","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,ДИМИТРОВ,ПЕТРОВ,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2008-12-18,"Българско национално радио","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,ДИМИТРОВ,ПЕТРОВ,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2011-07-27,"Община Благоевград","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,ДИМИТРОВ,ПОПОВ,1960-11-08,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1" НИКОЛА,ДИМИТРОВ,ПОПОВ,1960-11-08,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1" НИКОЛА,ДИМИТРОВ,ПОПОВ,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2015-11-11,"Приватизирани предприятия - Пазарджик","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,ДИМИТРОВ,ПРОДАНОВ,1940-05-26,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2015-01-21,"Български олимпийски комитет","Решение № 2-451 от 21.01.2015 г. - Български олимпийски комитет","Със заповед № 4922/ 19.12.1966 г. е назначен за мл. разузнавач; със заповед № 662/ 17.10.1968 г. е преназначен за разузнавач V степен; със заповед № 0117/ 22.02.1972 г. е преназначен за разузнавач IV степен; със заповед № 451/ 13.06.1972 г. е преназначен за разузнавач I степен; със заповед № 0450/ 14.06.1974 г. е преназначен за ст. разузнавач III степен." НИКОЛА,ДИМИТРОВ,ПРОЙЧЕВ,,"С.РАДИЛОВО, ПЕЩЕРА, ПАЗАРДЖИК",2015-05-12,"Община Пещера","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,ДИМИТРОВ,РАДЕВ,,"ГР.АСЕНОВГРАД, АСЕНОВГРАД, ПЛОВДИВ",2014-06-18,"Университет по архитектура, строителство и геодезия","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,ДИМИТРОВ,РАНГЕЛОВ,,"С.СТУДЕНО БУЧЕ, МОНТАНА, МОНТАНА",2015-08-04,"Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,ДИМИТРОВ,СТОИЛОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2013-02-27,"Община Царево","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,ДИМИТРОВ,СТОИЛОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2015-12-01,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,ДИМИТРОВ,СТОЯНОВ,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,ДИМИТРОВ,ТЕРЗИЕВ,1935-08-21,"С.СИЛЕН, СТАМБОЛОВО, ХАСКОВО",2014-03-19,"Община Черноочене","Решение № 2-329 от 19.03.2014 г. - община Черноочене","

Рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; писмо вх. № 760/ 01.10.1993 г. за унищожаване делото на Я/К ""Бреза"".

" НИКОЛА,ДИМИТРОВ,ФЕНЕРОВ,1944-01-26,"С.ИНДЖЕ ВОЙВОДА, СОЗОПОЛ, БУРГАС",2010-06-16,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 143 от 16.06.2010 г. - Министерство на вътрешните работи","Със заповед № 4862/ 19.10.1968 г. е назначен за разузнавач VI степен; със заповед № 53/ 16.07.1971 г. е преназначен за разузнавач IV степен; със заповед № 81/ 06.10.1971 г. е преназначен за разузнавач V степен; със заповед № 71/ 13.09.1972 г. е преназначен за разузнавач II степен; със заповед № 428/ 14.02.1974 г. е преназначен за н-к на отделение; със заповед № 24/ 08.01.1976 г. е изпратен на 5 месечен курс във ВШ на КГБ-СССР." НИКОЛА,ДИМИТРОВ,ФИШЕКОВ,,"ГР.ДУПНИЦА, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2014-05-13,"Длъжници към Българска търговска и индустриална банка (БТИБ)","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,ДИМИТРОВ,ХРИСТОВ,,"ГР.СВИЛЕНГРАД, СВИЛЕНГРАД, ХАСКОВО",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,ДИМИТРОВ,ЧЕРНЕВ,,"С.БОРИНО, БОРИНО, СМОЛЯН",2012-01-12,"Министерство на образованието","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,ДИМИТРОВ,ШИШМАНОВ,,"С.ЛЮЛЯКОВО, РУЕН, БУРГАС",2013-03-06,"Община Руен","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,ДИМИТРОВ,ШУМКОВ,,"С.СТОЖА, САНДАНСКИ, БЛАГОЕВГРАД",2015-06-18,"Приватизирани предприятия - Пловдив","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,ДИМИТРОВ,ЯМБОЛОВ,,"С.БОТЕВО, АКСАКОВО, ВАРНА",2013-05-21,"Община Долни чифлик","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,ДИМИТРОВ,ЯНКОВ,,"С.БЕНКОВСКИ, МАРИЦА, ПЛОВДИВ",2015-09-30,"Община Марица","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,ДИМОВ,КАБАСАНОВ,,"С.ЛЕВОЧЕВО, СМОЛЯН, СМОЛЯН",2010-06-16,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,ДИМОВ,КАПРАЛЕВ,1939-10-12,"С.ДОЛНО ЯБЪЛКОВО, СРЕДЕЦ, БУРГАС",2013-01-29,"Община Средец","Решение № 2-134 от 29.01.2013 г. - община Средец","Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6 – 2 бр.; протокол рег. № С 193/ 09.04.1990 г. за унищожаване лично дело IА-131 (Бс); протокол рег. № С 194/ 09.04.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело IР-113 (Бс)" НИКОЛА,ДИМОВ,НЕНОВ,,"С.КАТЕРИЦА, ПОРДИМ, ПЛЕВЕН",2015-07-28,"Община Пордим","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,ДИМОВ,НИКОЛОВ,,"С.БРАТЯ ДАСКАЛОВИ, БРАТЯ ДАСКАЛОВИ, СТАРА ЗАГОРА",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,ДИМОВ,НИКОЛОВ,,"ГР.ДОЛНИ ЧИФЛИК, ДОЛНИ ЧИФЛИК, ВАРНА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,ДИМОВ,ЧОЛАКОВ,,"ГР.СРЕДЕЦ, СРЕДЕЦ, БУРГАС",2013-01-29,"Община Средец","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,ДИНКОВ,ДОНЧЕВ,,"ГР.ПЪРВОМАЙ, ПЪРВОМАЙ, ПЛОВДИВ",2015-10-05,"Община Първомай","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,ДОБРЕВ,АНГЕЛОВ,,"С.ГОРСКО НОВО СЕЛО, ЗЛАТАРИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-06-19,"Община Горна Оряховица","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,ДОБРЕВ,НЕНОВ,,РУМЪНИЯ,2014-02-19,"Община Добрич","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,ДОБРЕВ,ТЪРНОВСКИ,,"С.ДЪЛБОК ДОЛ, ТРОЯН, ЛОВЕЧ",2010-01-28,"Комисия за защита на потребителите","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,ДОЦОВ,ДОЦОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-10-17,"Министерство на икономиката, енергетиката и туризма","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,ДОЦОВ,ДОЦОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-07-03,"Длъжници към Стопанска банка","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,ДОЦОВ,ДОЦОВ,1951-06-21,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-12-01,"ЗАД БУЛСТРАД АД","Неустановане принадлежност", НИКОЛА,ДРАГАНОВ,ГОСТЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,ДРАГАНОВ,КАРАДЖОВ,,"С.БРАТЯ КУНЧЕВИ, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2011-08-09,"Агенция Пътна инфраструктура","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,ДРАГОЛОВ,ИВАНОВ,,"С.БЕЛИ ОСЪМ, ТРОЯН, ЛОВЕЧ",2015-02-11,"Община Троян","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,ДУЛЕВ,ПЕНЧЕВ,,"С.ЧЕРНИ ОСЪМ, ТРОЯН, ЛОВЕЧ",2015-02-11,"Община Троян","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,ДЯНКОВ,КОЛЕВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2015-12-17,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Варна","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,ЕВТИМОВ,АТАНАСОВ,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2011-07-27,"Община Благоевград","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,ЕЛЕНКОВ,ГМИТРИН,,"С.РЕПЛЯНА, ЧУПРЕНЕ, ВИДИН",2013-10-02,"Община Чупрене","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,ЕМАНУИЛОВ,ХИТРОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", НИКОЛА,ЕМИЛОВ,МИЛЕНКОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2012-07-04,"Конфедерация на независимите синдикати в България","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,ЕМИЛОВ,СЪБЕВ,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,ЕМИЛОВ,СЪБЕВ,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,ЕМИЛОВ,ШОПОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-04-15,"Държавна агенция за метрология и технически надзор","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,ЕНЕВ,РАЙЧЕВ,,"С.КРИСЛОВО, МАРИЦА, ПЛОВДИВ",2015-09-30,"Община Марица","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,ЕНЕВ,СТОЯНОВ,1936-02-03,"С.ПЕСНОПОЙ, КАЛОЯНОВО, ПЛОВДИВ",2015-09-09,"Община Калояново","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1" НИКОЛА,ЕНЧЕВ,МАДЖАРОВ,,"ГР.СОПОТ, СОПОТ, ПЛОВДИВ",2011-06-16,"Висша атестационна комисия","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,ЕФТИЛЯНОВ,МАКСИМОВ,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2011-01-26,"Министерство на отбраната","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,ЖЕКОВ,ВЪЛКОВ,,"С.СКОБЕЛЕВО, ДИМИТРОВГРАД, ХАСКОВО",2015-10-05,"Община Раковски","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,ЖЕКОВ,ЖЕКОВ,1936-10-16,"С.КОСТИ, ЦАРЕВО, БУРГАС",2010-06-16,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 143 от 16.06.2010 г. - Министерство на вътрешните работи","Рег. дневник – 2 бр.; картон обр. 4; протокол № 74/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-26332 и работно дело IР-11620." НИКОЛА,ЖЕКОВ,МУНЕВ,,"ГР.МАЛКО ТЪРНОВО, МАЛКО ТЪРНОВО, БУРГАС",2013-02-20,"Община Малко Търново","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,ЖЕКОВ,НИКОЛОВ,,"С.КЮЛЕВЧА, КАСПИЧАН, ШУМЕН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,ЖЕКОВ,ПРАМАТАРОВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2013-01-23,"Община Бургас","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,ЖЕКОВ,ТОПАЛОВ,,"С.ГЕНЕРАЛ КОЛЕВО, ВЪЛЧИ ДОЛ, ВАРНА",2013-05-15,"Община Вълчи дол","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,ЖЕКОВ,ШИШКОВ,1940-07-19,"С.ГРОЗДЕН, СУНГУРЛАРЕ, БУРГАС",2013-02-27,"Община Сунгурларе","Решение № 2-143 от 27.02.2013 г. - община Сунгурларе","Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, документ за получено възнаграждение, разходни документи, отчетени от ръководил го щатен служител, документи от ръководил го щатен служител, съдържащи се в дело № 342; картони – обр. 1 – 2 бр., обр. 2 и обр. 9" НИКОЛА,ЖЕЛЕВ,АТАНАСОВ,,"С.ГЕНЕРАЛ КОЛЕВО, ДОБРИЧКА, ДОБРИЧ",2014-02-19,"Община Добричка","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,ЖЕЛЕВ,ТРИФОНОВ,,"ГР.ХАРМАНЛИ, ХАРМАНЛИ, ХАСКОВО",2015-08-11,"Община Асеновград","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,ЖЕЛЕЗОВ,НИКОЛОВ,,"С.БЛЪСКОВО, ПРОВАДИЯ, ВАРНА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,ЖЕЛЕЗОВ,НИКОЛОВ,,"С.БЛЪСКОВО, ПРОВАДИЯ, ВАРНА",2015-12-17,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Варна","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,ЖЕЛЯЗКОВ,АРНАУДОВ,,"С.КОСТИ, ЦАРЕВО, БУРГАС",2010-06-16,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,ЖИВКОВ,ДЖЕВИЗОВ,,"ГР.ПЕТРИЧ, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,ЖИВКОВ,ДЖЕВИЗОВ,,"ГР.ПЕТРИЧ, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,ЖИВКОВ,ЧИНЧОВ,,"С.ПИПЕРИЦА, САНДАНСКИ, БЛАГОЕВГРАД",2008-09-16,"Държавна агенция по горите","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,ЗАПРИНОВ,МИНЕКОВ,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2015-04-28,"Община Пазарджик","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,ЗАРКОВ,НИКОЛОВ,,"ГР.ЧИПРОВЦИ, ЧИПРОВЦИ, МОНТАНА",2015-04-07,"Община Чипровци","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,ЗДРАВКОВ,КАРАГЬОЗОВ,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,ЗДРАВКОВ,НИКОЛОВ,,"С.ОХРИД, БОЙЧИНОВЦИ, МОНТАНА",2015-03-11,"Община Бойчиновци","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,ЗДРАВЧЕВ,ЛАЛЧЕВ,1932-02-11,"ГР.БРЕЗОВО, БРЕЗОВО, ПЛОВДИВ",2010-06-16,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 143 от 16.06.2010 г. - Министерство на вътрешните работи","Със заповед № 884/ 05.04.1966 г. е назначен за зам. н-к на ОУ на МВР; със заповед № 198/ 23.01.1968 г. е преназначен за н-к на ОУ на МВР." НИКОЛА,ЗЛАТЕВ,ЖЕЛЯЗКОВ,,"С.ПАСКАЛЕВО, ДОБРИЧКА, ДОБРИЧ",2007-09-04,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,ЗЛАТЕВ,ЖЕЛЯЗКОВ,,"С.ПАСКАЛЕВО, ДОБРИЧКА, ДОБРИЧ",2014-02-19,"Община Добрич","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,ЗЛАТЕВ,ЗЛАТЕВ,,"С.ВЕТРЕН, БУРГАС, БУРГАС",2013-01-23,"Община Бургас","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,ИВАНОВ,АВРАМОВ,,"С.ЯКИМОВО, ЯКИМОВО, МОНТАНА",2013-05-21,"Община Провадия","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,ИВАНОВ,АВРЕЙСКИ,,"С.РЪЖЕВО КОНАРЕ, КАЛОЯНОВО, ПЛОВДИВ",2012-06-20,"Бургаски свободен университет","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,ИВАНОВ,АЛЕКСАНДРОВ,,"ГР.ТЕТЕВЕН, ТЕТЕВЕН, ЛОВЕЧ",2013-10-15,"Община Борован","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,ИВАНОВ,АНАСТАСОВ,,"С.ГАВРИЛ ГЕНОВО, ГЕОРГИ ДАМЯНОВО, МОНТАНА",2015-04-07,"Община Монтана","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,ИВАНОВ,АНДРЕЕВ,1934-06-28,"ГР.СЕПТЕМВРИ, СЕПТЕМВРИ, ПАЗАРДЖИК",2015-05-19,"Община Септември","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1" НИКОЛА,ИВАНОВ,АТАНАСОВ,,"ГР.БЯЛА СЛАТИНА, БЯЛА СЛАТИНА, ВРАЦА",2016-01-14,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Враца","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,ИВАНОВ,БАБАМОВ,,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2011-10-05,"Администрация на Народното събрание","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,ИВАНОВ,БАБАМОВ,,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2008-11-26,"Българска национална телевизия","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,ИВАНОВ,БАРБОВ,1933-02-28,"С.ЦОНЕВО, ДЪЛГОПОЛ, ВАРНА",2013-05-15,"Община Дългопол","Решение № 2-176 от 15.05.2013 г. - община Дългопол","

Рег. дневник; картон обр. 4; протокол № 1718/ 1962 г. с предложение аз унищожаване лично и работно дело IА-31528.

" НИКОЛА,ИВАНОВ,БЕЛИШКИ,,"ГР.ПАНАГЮРИЩЕ, ПАНАГЮРИЩЕ, ПАЗАРДЖИК",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,ИВАНОВ,БЕЛИШКИ,,"ГР.ПАНАГЮРИЩЕ, ПАНАГЮРИЩЕ, ПАЗАРДЖИК",2015-05-12,"Община Панагюрище","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,ИВАНОВ,БЕЛИШКИ,,"ГР.ПАНАГЮРИЩЕ, ПАНАГЮРИЩЕ, ПАЗАРДЖИК",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,ИВАНОВ,БОРОВ,,"С.ЧЕРНИ ОСЪМ, ТРОЯН, ЛОВЕЧ",2010-12-14,"Министерство на външните работи - посланици","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,ИВАНОВ,БОСПАЧИЕВ,,"С.ИСКРА, ПЪРВОМАЙ, ПЛОВДИВ",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,ИВАНОВ,ВАНДОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-02-17,"Печатни издания","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,ИВАНОВ,ГЕНАДИЕВ,1947-09-25,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-01-28,"Българска национална телевизия","Решение № 57 от 28.01.2009 г. - Българска национална телевизия","Рег. дневник; картон обр. 6." НИКОЛА,ИВАНОВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-05-27,"Българска академия на науките","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,ИВАНОВ,ДЖАНФЕЗОВ,,"С.ВЪЛЧОВЦИ, ЕЛЕНА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-06-05,"Община Елена","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,ИВАНОВ,ДИМИТРОВ,,"С.РОСЕН, СОЗОПОЛ, БУРГАС",2013-02-13,"Община Созопол","Неустановена принадлежност", НИКОЛА,ИВАНОВ,ДИМОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-06-16,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност&