Начална буква на името О

ОБРЕТЕН,ПЕТРОВ,ОБРЕТЕНОВ,,"ГР.БАЛЧИК, БАЛЧИК, ДОБРИЧ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ОБРЕШКО,НЕШЕВ,НЕЧЕВ,,"ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2008-07-30,"Държавна агенция Държавен резерв и вoeнновременни запаси","Неустановена принадлежност", ОБРЕШКО,НЕШЕВ,НЕЧЕВ,,"ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност", ОВАНЕС,АРТИН,ОВАНЕСЯН,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2012-02-07,"Арменска Апостолическа Православна църква в България","Неустановена принадлежност", ОВАНЕС,ВАХРАМ,КИРАЗЯН,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2012-02-07,"Арменска Апостолическа Православна църква в България","Неустановена принадлежност", ОВАНЕС,ГАРАБЕД,ГАРАБЕДЯН,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ОВАНЕС,ГАРО,МЕКЕНЯН,1948-10-28,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2014-11-13,"Бургаски университет Проф. д-р Асен Златаров","Решение № 2-429 от 13.11.2014 г. - Бургаски университет ""Проф. д-р Асен Златаров""","

Рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр. и обр. 6; писмо вх. № 2625/ 21.06.1990 г. за отделяне за унищожаване делата на аг. ""Свилен"".

" ОВАНЕС,КЕВОРК,МАРУКЯН,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2008-07-09,"Национален статистически институт","Неустановена принадлежност", ОВАНЕС,ХАЧИК,КАФЕДЖИЯН,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2015-08-04,"Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Неустановена принадлежност", ОВАНЕС,ХАЧИК,КАФЕДЖИЯН,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2015-09-30,"Община Пловдив","Неустановена принадлежност", ОВЕД,ЛЕОН,ТАДЖЕР,,ИЗРАЕЛ,2013-10-30,"Община Козлодуй","Неустановена принадлежност", ОВИД,АЗАРЯ,ФАРХИ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2012-06-14,"Технически университет Варна","Неустановена принадлежност", ОГНЕМИР,АЛЕКСАНДРОВ,ПЕНЧЕВ,1952-04-03,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-06-29,"Народно събрание","Решение № 69 от 29.06.2009 г. - Народно събрание","Рег. дневник; картони обр. 4 – 2 бр.; протокол № 96/ 1990 г. с предложение за унищожаване на лично дело IО-524 и работно дело IР-5335 (налично); работно дело IР-5335." ОГНЕМИР,АЛЕКСАНДРОВ,ПЕНЧЕВ,1952-04-03,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Решение № 2-566 от 16.10.2015 г. - Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","

Рег. дневник; картони обр. 4 – 2 бр.; протокол № 96/ 1990 г. с предложение за унищожаване на лично дело IО-524 и работно дело IР-5335 (налично); работно дело IР-5335.

" ОГНЕМИР,ЕФТИМОВ,СТОИМЕНОВ,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2011-03-16,"Министерство на външните работи","Неустановена принадлежност", ОГНЕМИР,ИВАНОВ,ВОДЕНИЧАРОВ,,"ГР.ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2011-10-25,"Изпълнителна агенция ""Главна инспекция по труда""","Неустановена принадлежност", ОГНЕМИР,ЙОВКОВ,КИРОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ОГНЕМИР,ПЕНКОВ,МИТЕВ,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2009-02-23,"Държавна комисия по хазарта","Неустановена принадлежност", ОГНЯН,АВРАМОВ,ШОШЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-06-16,"Висша атестационна комисия","Неустановена принадлежност", ОГНЯН,АЛЕКСАНДРОВ,ГОРЧЕВ,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2013-06-19,"Юробанк България АД","Неустановена принадлежност", ОГНЯН,АЛЕКСАНДРОВ,ЗАНКОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-06-16,"Висша атестационна комисия","Неустановена принадлежност", ОГНЯН,АЛЕКСАНДРОВ,МИЛЧЕВ,,"С.ГАБРОВНИЦА, МОНТАНА, МОНТАНА",2015-07-16,"Община Плевен","Неустановена принадлежност", ОГНЯН,АЛЕКСАНДРОВ,НАЙДЕНОВ,,"ГР.МАДАН, МАДАН, СМОЛЯН",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност", ОГНЯН,АЛЕКСАНДРОВ,ПАНОВ,1935-06-02,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-01-23,"Администрация на Министерския съвет","Неустановена принадлежност","Чл. 30, ал. 1, т. 1" ОГНЯН,АЛЕКСАНДРОВ,ПАНОВ,1935-06-02,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-11-05,"Варненски свободен университет Черноризец Храбър","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1" ОГНЯН,АЛЕКСАНДРОВ,ЦОЛОВ,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2014-06-04,"Приватизация - обособени части - София","Неустановена принадлежност", ОГНЯН,АНГЕЛОВ,БОРИСЛАВОВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ОГНЯН,АНГЕЛОВ,ГРИГОРОВ,,"ГР.ОРЯХОВО, ОРЯХОВО, ВРАЦА",2016-01-14,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Враца","Неустановена принадлежност", ОГНЯН,АНГЕЛОВ,ГЪБЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-11-21,"Министерство на околната среда и водите","Неустановена принадлежност", ОГНЯН,АНГЕЛОВ,КАЗАКОВ,,"ГР.СВИЩОВ, СВИЩОВ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2010-06-16,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ОГНЯН,АНГЕЛОВ,ЛАЗАРОВ,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2015-08-04,"Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Неустановена принадлежност", ОГНЯН,АНГЕЛОВ,МИХАЙЛОВ,,"ГР.ЛОМ, ЛОМ, МОНТАНА",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност", ОГНЯН,АНГЕЛОВ,НЕНЧЕВ,,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност", ОГНЯН,АНГЕЛОВ,ЦАНЕВ,,"ГР.ПАВЛИКЕНИ, ПАВЛИКЕНИ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-07-16,"Община Плевен","Неустановена принадлежност", ОГНЯН,АНГЕЛОВ,ЦВЕТАНОВ,,"С.ЗЛАТИЯ, ВЪЛЧЕДРЪМ, МОНТАНА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ОГНЯН,АНДОНОВ,ПЕЙЧЕВ,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ОГНЯН,АНДРЕЕВ,ЗАРКОВ,,"С.ДЪЛГОДЕЛЦИ, ЯКИМОВО, МОНТАНА",2016-02-09,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Монтана","Неустановена принадлежност", ОГНЯН,АНЕВ,КРЪСТЕВ,1952-10-08,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2015-08-04,"Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Решение № 2-540 от 04.08.2015 г. - Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","

Документ от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-1006 (Кн); рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; протокол рег. № КА-18/ 11.06.1990 г. за унищожаване работно дело IР-771 (Кн).

" ОГНЯН,АНТИМОВ,МАРИНОВ,,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2013-09-25,"Община Брегово","Неустановена принадлежност", ОГНЯН,АСЕНОВ,АНДОНОВ,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност", ОГНЯН,АСЕНОВ,КАСОВ,,"С.ОГНЯНОВО, ГЪРМЕН, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", ОГНЯН,АСЕНОВ,МИТЕВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2015-12-01,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Неустановена принадлежност", ОГНЯН,АСЕНОВ,МИХАЙЛОВ,1957-10-27,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2010-06-16,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 143 от 16.06.2010 г. - Министерство на вътрешните работи","Със заповед № К-4840/ 30.10.1981 г. е назначен за разузнавач; със заповед № 315/ 07.09.1988 г. е преназначен за ст. разузнавач; със заповед № 23/ 23.01.1990 г. е преназначен за инспектор." ОГНЯН,АСЕНОВ,СОКОЛОВ,,"ГР.КРЕСНА, КРЕСНА, БЛАГОЕВГРАД",2012-01-12,"Министерство на образованието","Неустановена принадлежност", ОГНЯН,АСЕНОВ,СУРДОЛОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-06-05,"Министерство на културата","Неустановена принадлежност", ОГНЯН,АСПАРУХОВ,АНГЕЛОВ,,"ГР.ПОПОВО, ПОПОВО, ТЪРГОВИЩЕ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ОГНЯН,АСПАРУХОВ,АНГЕЛОВ,,"ГР.ПОПОВО, ПОПОВО, ТЪРГОВИЩЕ",2015-11-11,"Община Лозница","Неустановена принадлежност", ОГНЯН,АСПАРУХОВ,ИВАНОВ,,"ГР.МОНТАНА, МОНТАНА, МОНТАНА",2010-06-16,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ОГНЯН,АСПАРУХОВ,НИКОВ,,"С.ГОРНИ ВАДИН, ОРЯХОВО, ВРАЦА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ОГНЯН,АТАНАСОВ,АЛИДЖАКОВ,,"С.КИРЧЕВО, УГЪРЧИН, ЛОВЕЧ",2015-02-18,"Община Угърчин","Неустановена принадлежност", ОГНЯН,АТАНАСОВ,АТАНАСОВ,1958-06-13,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-06-16,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 143 от 16.06.2010 г. - Министерство на вътрешните работи","Със заповед № 4536/ 11.10.1983 г. е назначен за разузнавач; със заповед № 136/ 30.06.1989 г. е преназначен за ст. разузнавач." ОГНЯН,АТАНАСОВ,АТАНАСОВ,1958-06-13,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-10-05,"Администрация на Народното събрание","Решение № 271 от 05.10.2011 г. - администрация на Народното събрание","Със заповед № 4536/ 11.10.1983 г. е назначен за разузнавач; със заповед № 136/ 30.06.1989 г. е преназначен за ст. разузнавач." ОГНЯН,АТАНАСОВ,ДИЛОВ,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2014-06-04,"Приватизация - обособени части - София","Неустановена принадлежност", ОГНЯН,АТАНАСОВ,СИМЕОНОВ,,"ГР.ВЕЛИНГРАД, ВЕЛИНГРАД, ПАЗАРДЖИК",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", ОГНЯН,АТАНАСОВ,ХРИСТОВ,,"ГР.ТЕТЕВЕН, ТЕТЕВЕН, ЛОВЕЧ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ОГНЯН,БИСЕРОВ,СЛАВОВ,,"ГР.ОРЯХОВО, ОРЯХОВО, ВРАЦА",2010-06-16,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ОГНЯН,БЛАГОЕВ,ПАНТАЛЕЕВ,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2010-06-16,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ОГНЯН,БОЖИДАРОВ,ТОДОРОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност", ОГНЯН,БОЖИДАРОВ,ХАНДЖИЕВ,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2014-02-19,"Община Добрич","Неустановена принадлежност", ОГНЯН,БОЖИНОВ,ФИЛИПОВ,,"С.ВЛАСАТИЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2012-07-25,"Конфедерация на независимите синдикати в България","Неустановена принадлежност", ОГНЯН,БОЖИНОВ,ЯНЧЕВ,,"С.ДОЛНИ ВИТ, ГУЛЯНЦИ, ПЛЕВЕН",2015-06-18,"Община Гулянци","Неустановена принадлежност", ОГНЯН,БОРИСОВ,АКОВ,,"ГР.СВИЩОВ, СВИЩОВ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ОГНЯН,БОРИСОВ,АСТАРДЖИЕВ,,"ГР.ЛУКОВИТ, ЛУКОВИТ, ЛОВЕЧ",2015-02-04,"Община Луковит","Неустановена принадлежност", ОГНЯН,БОРИСОВ,БОЮКЛИЕВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност", ОГНЯН,БОРИСОВ,БОЮКЛИЕВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2014-05-09,"Избори за Европейски парламент 2014 г.","Неустановена принадлежност", ОГНЯН,БОРИСОВ,БОЮКЛИЕВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", ОГНЯН,БОРИСОВ,ГЕОРГИЕВ,,"С.СЕПТЕМВРИЙЦИ, ДИМОВО, ВИДИН",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ОГНЯН,БОРИСОВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ, ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2014-08-06,"Медицински университет - София","Неустановена принадлежност", ОГНЯН,БОРИСОВ,ОНИКОВ,,"ГР.БРУСАРЦИ, БРУСАРЦИ, МОНТАНА",2015-03-18,"Община Брусарци","Неустановена принадлежност", ОГНЯН,БОРИСОВ,РИЗОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", ОГНЯН,БОРИСОВ,СИМЕОНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", ОГНЯН,БОРИСОВ,СТЕФАНОВ,1954-05-11,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2009-12-09,"Печатни издания","Решение № 105 от 9.12.2009 г.- Печатни издания","Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6" ОГНЯН,ВАНГЕЛОВ,СТОЙЧЕВ,,"ГР.ПЕТРИЧ, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2013-07-03,"Длъжници към Стопанска банка","Неустановена принадлежност", ОГНЯН,ВАНГЕЛОВ,ХРИСТОВ,,"С.ЯКОВО, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2011-07-12,"Община Петрич","Неустановена принадлежност", ОГНЯН,ВАНЧЕВ,АНГЕЛОВ,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", ОГНЯН,ВАНЧЕВ,АНГЕЛОВ,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2015-08-04,"Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Неустановена принадлежност", ОГНЯН,ВАСИЛЕВ,ВАСИЛЕВ,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", ОГНЯН,ВАСИЛЕВ,ГЕОРГИЕВ,,"С.КРУШОВИЦА, МИЗИЯ, ВРАЦА",2013-12-11,"Община Мизия","Неустановена принадлежност", ОГНЯН,ВАСИЛЕВ,ИХТИМАНСКИ,,"ГР.САМОКОВ, САМОКОВ, СОФИЙСКА",2015-06-29,"Организатор на хазартни игри","Неустановена принадлежност", ОГНЯН,ВАСИЛЕВ,КЪЧЕВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2013-04-03,"Община Варна","Неустановена принадлежност", ОГНЯН,ВАСИЛЕВ,КЪЧЕВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2015-12-17,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Варна","Неустановена принадлежност", ОГНЯН,ВАСИЛЕВ,ПОПОВ,,"ГР.РАЗГРАД, РАЗГРАД, РАЗГРАД",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ОГНЯН,ВАСИЛЕВ,ПОПОВ,,"С.ФИЛИПОВЦИ, ТРЪН, ПЕРНИК",2010-06-16,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ОГНЯН,ВАСИЛЕВ,СИДЕРОВ,,"ГР.ХАРМАНЛИ, ХАРМАНЛИ, ХАСКОВО",2010-06-16,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ОГНЯН,ВАСИЛЕВ,ТОДОРОВ,,"ГР.МЕЗДРА, МЕЗДРА, ВРАЦА",2013-12-11,"Община Мездра","Неустановена принадлежност", ОГНЯН,ВАСИЛЕВ,УРБАЛОВ,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", ОГНЯН,ВЕЛИЗАРОВ,ХАДЖИЕВ,,"С.ДИМАНОВО, НЕДЕЛИНО, СМОЛЯН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ОГНЯН,ВЕСЕЛИНОВ,ВЕЛКОВ,,"С.МОКРЕШ, ВЪЛЧЕДРЪМ, МОНТАНА",2015-03-18,"Община Вълчедръм","Неустановена принадлежност", ОГНЯН,ВЕСЕЛИНОВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.СВОГЕ, СВОГЕ, СОФИЙСКА",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ОГНЯН,ВИКТОРОВ,БОГДАНСКИ,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2013-05-29,"Длъжници към банка МИНЕРАЛБАНК","Неустановена принадлежност", ОГНЯН,ВИКТОРОВ,БОГДАНСКИ,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", ОГНЯН,ВИКТОРОВ,БОГДАНСКИ,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", ОГНЯН,ВЛАДИМИРОВ,ВЕЛИЧКОВ,,"С.БАНИЩЕ, БРЕЗНИК, ПЕРНИК",2015-09-09,"Община Карлово","Неустановена принадлежност", ОГНЯН,ВОЙСЛАВОВ,КУСИНИКОВ,1952-08-24,"ГР.ДОЛНИ ДЪБНИК, ДОЛНИ ДЪБНИК, ПЛЕВЕН",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Решение № 72 от 03.08.2009 г. - електронни медии","Картони – обр. 1 – 2 бр.; рег. дневник; предложение от 01.02.1990 г. за заличаване на дело № 13295/ 79 г. на СС ""Александър""" ОГНЯН,ВЪЛКОВ,СИМЕОНОВ,,"ГР.БЯЛА СЛАТИНА, БЯЛА СЛАТИНА, ВРАЦА",2010-10-13,"Изпълнителна агенция ""Борба с градушките""","Неустановена принадлежност", ОГНЯН,ВЪЛЧАНОВ,КРЪСТЕВ,,"ГР.КРУМОВГРАД, КРУМОВГРАД, КЪРДЖАЛИ",2010-06-16,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ОГНЯН,ГЕНАДИЕВ,ВЛАДИМИРОВ,,"С.ДОЛНИ ЦИБЪР, ВЪЛЧЕДРЪМ, МОНТАНА",2015-03-18,"Община Вълчедръм","Неустановена принадлежност", ОГНЯН,ГЕОРГИЕВ,АВГАРСКИ,1948-07-12,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-10-08,"Длъжници към Първа частна банка","Решение № 2-409 от 08.10.2014 г. - лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 - длъжници към Първа частна банка","

Собственоръчно написани агентурни сведения, разходни документи, отчетени от ръководил го щатен служител, документи от ръководили го щатни служители, рег. бланка, съдържащи се в работно дело IР-11750 и в лично и в работно дело Ф1, а.е. 5310; рег. дневник – 3 бр.; картони – обр. 1 – 2 бр., обр. 3, обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 2287/ 18.05.1990 г. с искане ""да бъдат заличени от всички картотеки данните за ""Горан"".

" ОГНЯН,ГЕОРГИЕВ,АРАБАДЖИЕВ,,"ГР.НОВА ЗАГОРА, НОВА ЗАГОРА, СЛИВЕН",2014-06-25,"Областни управители","Неустановена принадлежност", ОГНЯН,ГЕОРГИЕВ,АРАБАДЖИЕВ,,"ГР.НОВА ЗАГОРА, НОВА ЗАГОРА, СЛИВЕН",2016-02-09,"Областни управи","Неустановена принадлежност", ОГНЯН,ГЕОРГИЕВ,БРАНКОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност", ОГНЯН,ГЕОРГИЕВ,ВЪЖАРОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-04-15,"Държавна агенция за метрология и технически надзор","Неустановена принадлежност", ОГНЯН,ГЕОРГИЕВ,ДАВИТКОВ,,"С.БЛАТЕЦ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2015-06-01,"Приватизирани предприятия - Кюстендил","Неустановена принадлежност", ОГНЯН,ГЕОРГИЕВ,ДЕНКОВ,,"С.СОФРОНИЕВО, МИЗИЯ, ВРАЦА",2013-10-30,"Община Козлодуй","Неустановена принадлежност", ОГНЯН,ГЕОРГИЕВ,КРУМОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-06-14,"Министерство на труда и социалната политика","Неустановена принадлежност", ОГНЯН,ГЕОРГИЕВ,МУТЕВ,1954-10-14,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-06-29,"Организатор на хазартни игри","Решение № 2-528 от 29.06.2015 г. - организатори на хазартни игри","Със заповед № 3652/ 19.08.1981 г.е назначен за разузнавач; със заповед № 178/ 18.07.1985 г. е преназначен за ст. разузнавач; със заповед № 14/ 04.02.1988 г. е преназначен за инспектор; със заповед № 188/ 05.12.1989 г. е преназначен за ст. инспектор." ОГНЯН,ГЕОРГИЕВ,НАЙДЕНОВ,1949-07-10,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-12-18,"Българско национално радио","Решение № 56 от 18.12.2008 г. - Българско национално радио","Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6." ОГНЯН,ГЕОРГИЕВ,НИКОЛАЕВ,,"ГР.СВИЩОВ, СВИЩОВ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ОГНЯН,ГЕОРГИЕВ,САРАЧИНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност", ОГНЯН,ГЕОРГИЕВ,СИМЕОНОВ,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2012-09-18,"Университет за национално и световно стопанство","Неустановена принадлежност", ОГНЯН,ГЕОРГИЕВ,СИМЕОНОВ,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2013-07-03,"Длъжници към Стопанска банка","Неустановена принадлежност", ОГНЯН,ГЕОРГИЕВ,СИМЕОНОВ,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2016-01-25,"ЗАД АСЕТ ИНШУРЪНС АД","Неустановена принадлежност", ОГНЯН,ГЕОРГИЕВ,ХАДЖИЙСКИ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-06-16,"Висша атестационна комисия","Неустановена принадлежност", ОГНЯН,ГЕОРГИЕВ,ХАДЖИЙСКИ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност", ОГНЯН,ГЕОРГИЕВ,ХАЛЕМБАКОВ,,"С.МАРИКОСТИНОВО, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ОГНЯН,ГЕРОВ,ГРОЗЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-08-07,"Университет по архитектура, строителство и геодезия","Неустановена принадлежност", ОГНЯН,ГОСПОДИНОВ,ГОСПОДИНОВ,,"ГР.МОНТАНА, МОНТАНА, МОНТАНА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ОГНЯН,ГОСПОДИНОВ,ГОСПОДИНОВ,,"ГР.МОНТАНА, МОНТАНА, МОНТАНА",2016-02-09,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Монтана","Неустановена принадлежност", ОГНЯН,ДАМЯНОВ,СТОЯНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-06-10,"Държавна агенция за младежта и спорта","Неустановена принадлежност", ОГНЯН,ДАМЯНОВ,СТОЯНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-04-28,"Министерство на физическото възпитание и спорта","Неустановена принадлежност", ОГНЯН,ДАНАИЛОВ,МАТИКАНОВ,,"С.КЛИСУРА, САМОКОВ, СОФИЙСКА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ОГНЯН,ДИМИТРОВ,АНГЕЛОВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ОГНЯН,ДИМИТРОВ,АНГЕЛОВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2010-06-16,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ОГНЯН,ДИМИТРОВ,АНДРЕЕВ,,"ГР.ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ОГНЯН,ДИМИТРОВ,АНДРЕЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-09-18,"Технически университет - София","Неустановена принадлежност", ОГНЯН,ДИМИТРОВ,АПОСТОЛОВ,,"С.ЗЛАТИЯ, ВЪЛЧЕДРЪМ, МОНТАНА",2010-06-16,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ОГНЯН,ДИМИТРОВ,БЕКЯРОВ,1954-04-05,"С.ДЕВЕСИЛОВО, КРУМОВГРАД, КЪРДЖАЛИ",2013-11-20,"Средни училища","Решение № 2-259 от 20.11.2013 г. - училища по Закона за народната просвета","Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 760/ 01.10.1993 г. със списък рег. № 6/ 30.09.1993 г. за унищожаване делата на ""Сево""." ОГНЯН,ДИМИТРОВ,ГЕОРГИЕВ,,"С.ГИГЕН, ГУЛЯНЦИ, ПЛЕВЕН",2015-06-18,"Община Гулянци","Неустановена принадлежност", ОГНЯН,ДИМИТРОВ,ГРАМАТИКОВ,,"ГР.ПОМОРИЕ, ПОМОРИЕ, БУРГАС",2013-02-20,"Община Поморие","Неустановена принадлежност", ОГНЯН,ДИМИТРОВ,ДИМИТРОВ,,"С.СТАРО СЕЛО, ТУТРАКАН, СИЛИСТРА",2008-09-16,"Държавна агенция по горите","Неустановена принадлежност", ОГНЯН,ДИМИТРОВ,ДИМОВ,1963-01-05,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-11-26,"Българска национална телевизия","Решение № 54 от 26.11.2008 г. - Българска национална телевизия","Документ от ръководил го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; лично дело IА-33441." ОГНЯН,ДИМИТРОВ,ИВАНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-06-29,"Организатор на хазартни игри","Неустановена принадлежност", ОГНЯН,ДИМИТРОВ,КОТОВ,,"С.МРАМОРЕН, ВРАЦА, ВРАЦА",2013-11-13,"Община Враца","Неустановена принадлежност", ОГНЯН,ДИМИТРОВ,МИНЧЕВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2012-03-14,"Софийски университет ""Св. Климент Охридски""","Неустановена принадлежност", ОГНЯН,ДИМИТРОВ,МИНЧЕВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2014-11-05,"Варненски свободен университет Черноризец Храбър","Неустановена принадлежност", ОГНЯН,ДИМИТРОВ,ОГНЯНОВ,,"С.КИРОВО, СРЕДЕЦ, БУРГАС",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ОГНЯН,ДИМИТРОВ,ПИЩИКОВ,1955-03-01,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2007-09-04,"Народно събрание","Решение № 14 от 04.09.2007 г. - Народно събрание","

Картони обр. 4; рег. дневник; протокол за унищожаване рег. № 926/ 26.02.1990 г. на ЯК”Панорама”

" ОГНЯН,ДИМИТРОВ,ПИЩИКОВ,1955-03-01,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2013-11-13,"Община Враца","Решение № 2-257 от 13.11.2013 г. - община Враца","

Картони обр. 4 – 5 бр.; рег. дневник; протокол рег. № 926/ 26.02.1990 г. за унищожаване на Я/К ""Панорама""

" ОГНЯН,ДИМИТРОВ,ПОПОВ,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2013-04-17,"Кредитни длъжници към банка ТЕКСИМ","Неустановена принадлежност", ОГНЯН,ДИМИТРОВ,ПУНЕВ,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2008-06-10,"Държавна агенция Архиви","Неустановена принадлежност", ОГНЯН,ДИМИТРОВ,СИМЕОНОВ,,"ГР.КОЗЛОДУЙ, КОЗЛОДУЙ, ВРАЦА",2013-10-30,"Община Козлодуй","Неустановена принадлежност", ОГНЯН,ДИМИТРОВ,ТЕТИМОВ,,"ГР.САНДАНСКИ, САНДАНСКИ, БЛАГОЕВГРАД",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ОГНЯН,ДИМИТРОВ,ХРИСТОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-06-10,"Държавна агенция за закрила на детето","Неустановена принадлежност", ОГНЯН,ДИМИТРОВ,ХРИСТОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност", ОГНЯН,ДИМИТРОВ,ХРИСТОВ,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност", ОГНЯН,ДИМИТРОВ,ХРИСТОВ,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", ОГНЯН,ДИМОВ,НИКОЛОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2010-06-16,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ОГНЯН,ДИМЧЕВ,БЕЛЧЕВ,,"ГР.КОЗЛОДУЙ, КОЗЛОДУЙ, ВРАЦА",2013-10-30,"Община Козлодуй","Неустановена принадлежност", ОГНЯН,ДИМЧОВ,ТИМЕВ,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2016-02-18,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Кюстендил","Неустановена принадлежност", ОГНЯН,ДИНЕВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ОГНЯН,ДИНЕВ,ЖЕЛЕВ,,"С.ЗАГРАЖДЕН, БАНИТЕ, СМОЛЯН",2010-06-16,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ОГНЯН,ДИНЧЕВ,ДИНЧЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ОГНЯН,ДИНЧОВ,ВЕЛЕВ,,"ГР.ПАНАГЮРИЩЕ, ПАНАГЮРИЩЕ, ПАЗАРДЖИК",2009-12-02,"Национална здравноосигурителна каса","Неустановена принадлежност", ОГНЯН,ДИНЧОВ,ВЕЛЕВ,,"ГР.ПАНАГЮРИЩЕ, ПАНАГЮРИЩЕ, ПАЗАРДЖИК",2011-01-26,"Министерство на отбраната","Неустановена принадлежност", ОГНЯН,ДИЧЕВ,АТАНАСОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-06-10,"Държавна агенция за младежта и спорта","Неустановена принадлежност", ОГНЯН,ДИЧЕВ,АТАНАСОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-04-28,"Министерство на физическото възпитание и спорта","Неустановена принадлежност", ОГНЯН,ДИЧЕВ,АТАНАСОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-07-03,"Длъжници към Стопанска банка","Неустановена принадлежност", ОГНЯН,ДИЧЕВ,АТАНАСОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ОГНЯН,ДОБРЕВ,АНДОНОВ,,"С.УШИ, ТРЕКЛЯНО, КЮСТЕНДИЛ",2015-01-21,"Община Трекляно","Неустановена принадлежност", ОГНЯН,ДОБРЕВ,ГАНЕВ,,"ГР.СЕВЛИЕВО, СЕВЛИЕВО, ГАБРОВО",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ОГНЯН,ДОБРЕВ,ДОБРЕВ,1954-05-31,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2010-09-29,"Националната служба за охрана","Решение № 163 от 29.09.2010 г. - Национална служба за охрана","Със заповед № К-1696/ 29.04.1985 г. е назначен за разузнавач." ОГНЯН,ДОБРЕВ,ДОБРЕВ,1954-05-31,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2011-10-05,"Администрация на Народното събрание","Решение № 271 от 05.10.2011 г. - администрация на Народното събрание","Със заповед № К-1696/ 29.04.1985 г. е назначен за разузнавач." ОГНЯН,ДОБРИКОВ,ДОБРИКОВ,,"ГР.ДИМИТРОВГРАД, ДИМИТРОВГРАД, ХАСКОВО",2013-11-27,"Национален осигурителен институт","Неустановена принадлежност", ОГНЯН,ДОСЕВ,ОБРЕШКОВ,,"ГР.РАЗГРАД, РАЗГРАД, РАЗГРАД",2011-08-09,"Агенция Пътна инфраструктура","Неустановена принадлежност", ОГНЯН,ДОСЕВ,ОБРЕШКОВ,,"ГР.РАЗГРАД, РАЗГРАД, РАЗГРАД",2015-11-17,"Община Разград","Неустановена принадлежност", ОГНЯН,ДОЧЕВ,ГЕНКОВСКИ,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ОГНЯН,ДРАГАНОВ,АНГЕЛОВ,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2016-02-18,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Кюстендил","Неустановена принадлежност", ОГНЯН,ДРАГАНОВ,ЯНЕВ,1959-07-01,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Решение № 2-566 от 16.10.2015 г. - Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","

Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководили го щатни служители, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-36286 и в работно дело IР-17598; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.

" ОГНЯН,ДУКА,АТАНАСОВ,,"ГР.МЕЗДРА, МЕЗДРА, ВРАЦА",2012-07-25,"Конфедерация на независимите синдикати в България","Неустановена принадлежност", ОГНЯН,ЕВЛОГИЕВ,ТОДОРОВ,1952-04-07,"С.ВАСИЛОВЦИ, БРУСАРЦИ, МОНТАНА",2015-03-18,"Община Брусарци","Решение № 2-475 от 18.03.2015 г. - община Брусарци","

Рег. дневник; картон обр. 6; протокол рег. № III-75/ 23.04.1990 г. с предложение за унищожаване дело IЯ-284 (Мх).

" ОГНЯН,ЕВТИМОВ,ПЕТРОВ,,"ГР.МОНТАНА, МОНТАНА, МОНТАНА",2014-05-27,"Българска академия на науките","Неустановена принадлежност", ОГНЯН,ЖЕЛЕВ,ЙОРДАНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-01-26,"Министерство на отбраната","Неустановена принадлежност", ОГНЯН,ЖЕЛЕВ,ЙОРДАНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-06-22,"Служба Военна полиция","Неустановена принадлежност", ОГНЯН,ЖЕЧЕВ,АВРАМОВ,,"ГР.НОВА ЗАГОРА, НОВА ЗАГОРА, СЛИВЕН",2007-07-19,"Администрация на президента","Неустановена принадлежност", ОГНЯН,ЖЕЧЕВ,АВРАМОВ,,"ГР.НОВА ЗАГОРА, НОВА ЗАГОРА, СЛИВЕН",2011-10-05,"Администрация на Народното събрание","Неустановена принадлежност", ОГНЯН,ЖЕЧЕВ,АВРАМОВ,,"ГР.НОВА ЗАГОРА, НОВА ЗАГОРА, СЛИВЕН",2012-06-14,"Министерство на труда и социалната политика","Неустановена принадлежност", ОГНЯН,ЖЕЧЕВ,АВРАМОВ,,"ГР.НОВА ЗАГОРА, НОВА ЗАГОРА, СЛИВЕН",2013-01-16,"Държавна комисия по сигурността на информацията","Неустановена принадлежност", ОГНЯН,ЖИВКОВ,ГЕОРГИЕВ,,"С.ОСТРОВ, ОРЯХОВО, ВРАЦА",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ОГНЯН,ЗДРАВКОВ,МЕДАРОВ,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2014-06-04,"Приватизация - обособени части - София","Неустановена принадлежност", ОГНЯН,ЗДРАВКОВ,НЕЧЕВ,,"ГР.ЛОМ, ЛОМ, МОНТАНА",2008-05-27,"Държавна комисия за енергийно и водно регулиране","Неустановена принадлежност", ОГНЯН,ЗЛАТАНОВ,БОГОЕВ,,"С.МИКРЕВО, СТРУМЯНИ, БЛАГОЕВГРАД",2010-06-16,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ОГНЯН,ИВАНОВ,АНДОНОВ,,"С.КЪРНАЛОВО, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", ОГНЯН,ИВАНОВ,БЪРЗАКОВ,,"ГР.ПЕТРИЧ, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2010-06-16,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ОГНЯН,ИВАНОВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.ДУПНИЦА, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2011-01-26,"Министерство на отбраната","Неустановена принадлежност", ОГНЯН,ИВАНОВ,ГЪРКОВ,,"ГР.КНЕЖА, КНЕЖА, ПЛЕВЕН",2015-07-07,"Община Кнежа","Неустановена принадлежност", ОГНЯН,ИВАНОВ,ДОНЕВ,,ЮГОСЛАВИЯ,2011-06-29,"Печатни издания","Неустановена принадлежност", ОГНЯН,ИВАНОВ,ДОНЕВ,,ЮГОСЛАВИЯ,2012-09-26,"Българска търговско-промишлена палата","Неустановена принадлежност", ОГНЯН,ИВАНОВ,ДОНЕВ,,ЮГОСЛАВИЯ,2012-10-30,"Конфедерация на работодателите и индустриалците в България","Неустановена принадлежност", ОГНЯН,ИВАНОВ,ДОНЕВ,,ЮГОСЛАВИЯ,2013-12-11,"Национална здравноосигурителна каса","Неустановена принадлежност", ОГНЯН,ИВАНОВ,ДОНЕВ,,ЮГОСЛАВИЯ,2015-01-14,"Приватизирани предприятия - София","Неустановена принадлежност", ОГНЯН,ИВАНОВ,ЖЕЛЕВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ОГНЯН,ИВАНОВ,ИВАНОВ,,"ГР.МОНТАНА, МОНТАНА, МОНТАНА",2011-10-25,"Изпълнителна агенция ""Главна инспекция по труда""","Неустановена принадлежност", ОГНЯН,ИВАНОВ,КАМЕНАРСКИ,,"ГР.МОНТАНА, МОНТАНА, МОНТАНА",2013-09-18,"Община Видин","Неустановена принадлежност", ОГНЯН,ИВАНОВ,КАМЕНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-04-07,"Община Монтана","Неустановена принадлежност", ОГНЯН,ИВАНОВ,КОЛЕВ,1952-06-29,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-01-08,"Лечебни заведения","Решение № 2-282 от 08.01.2014 г. - лечебните заведения","Рег. дневник; картон обр. 6; писмо вх. № 1035/ 28.02.1990 г. за унищожаване с протокол № 193/ 1990 г. материалите на ""Берое""." ОГНЯН,ИВАНОВ,КУНЕВ,,"С.ЦАР АСЕН, АЛФАТАР, СИЛИСТРА",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ОГНЯН,ИВАНОВ,КУНЕВ,,"С.ЦАР АСЕН, АЛФАТАР, СИЛИСТРА",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", ОГНЯН,ИВАНОВ,МАРИНОВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2015-09-14,"КТ Подкрепа-кадрови промени","Неустановена принадлежност", ОГНЯН,ИВАНОВ,МЛАДЕНОВ,,"ГР.МОНТАНА, МОНТАНА, МОНТАНА",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност", ОГНЯН,ИВАНОВ,ПАСКАЛЕВ,,"ГР.ЛОМ, ЛОМ, МОНТАНА",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", ОГНЯН,ИВАНОВ,ПЕОВСКИ,1951-09-14,"ГР.ПИРДОП, ПИРДОП, СОФИЙСКА",2013-08-07,"Инвестбанк АД","Решение № 2-225 от 07.08.2013 г. - ""Инвестбанк"" АД","Със заповед № К-716/ 09.02.1981 г. е назначен за разузнавач; със заповед № 1202/ 09.03.1983 г. е преназначен за разузнавач в ПГУ; със заповед № 587/ 01.08.1985 г. е преназначен за ст. разузнавач; със заповед № 601/ 06.07.1987 г. е изпратен за 5 месеца в РШ на КГБ-СССР." ОГНЯН,ИВАНОВ,ПЕТКОВ,,"С.РУЖИНЦИ, РУЖИНЦИ, ВИДИН",2013-10-09,"Община Ружинци","Неустановена принадлежност", ОГНЯН,ИВАНОВ,ПЕТКОВ,,"С.РУЖИНЦИ, РУЖИНЦИ, ВИДИН",2016-01-06,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Видин","Неустановена принадлежност", ОГНЯН,ИВАНОВ,ПЕТРОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-03-14,"Софийски университет ""Св. Климент Охридски""","Неустановена принадлежност", ОГНЯН,ИВАНОВ,СТОИЛКОВ,,"ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, БЛАГОЕВГРАД",2011-06-23,"Община Гоце Делчев","Неустановена принадлежност", ОГНЯН,ИВАНОВ,ТАБАКОВ,,"ГР.ПАВЛИКЕНИ, ПАВЛИКЕНИ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ОГНЯН,ИВАНОВ,ТЕМЕЛКОВ,,"С.БЯЛА, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ОГНЯН,ИВАНОВ,ТЕНЕКЕДЖИЕВ,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2010-06-16,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ОГНЯН,ИВАНОВ,ЧАМПОЕВ,1955-12-20,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2011-03-16,"Министерство на външните работи","Решение № 199 от 16.03.2011 г. - Министерството на външните работи","Рег. дневник; предложение рег. № 4593/ 09.05.1990 г. с искане ""дело ""Стрелков"", рег. № 17353, арх. № 5795 да бъде заличено по отчета на НРС""." ОГНЯН,ИЛИЕВ,БАСАРБОЛИЕВ,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", ОГНЯН,ИЛИЕВ,ВЕЛЕВ,,"ГР.БАЛЧИК, БАЛЧИК, ДОБРИЧ",2008-02-12,Министерства,"Неустановена принадлежност", ОГНЯН,ИЛИЕВ,ВЕЛЕВ,,"ГР.БАЛЧИК, БАЛЧИК, ДОБРИЧ",2011-10-05,"Администрация на Народното събрание","Неустановена принадлежност", ОГНЯН,ИЛИЕВ,ДОНЧЕВ,1959-01-21,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Решение № 95 от 28.10.2009 г. - следователи и дознатели","Със заповед № К-4720/ 01.11.1982 г. е назначен за разузнавач; със заповед № 2334/ 24.07.1989 г. е преназначен за дознател." ОГНЯН,ИЛИЕВ,ИЛЧЕВ,,"ГР.БОТЕВГРАД, БОТЕВГРАД, СОФИЙСКА",2013-12-11,"Национална здравноосигурителна каса","Неустановена принадлежност", ОГНЯН,ИЛИЕВ,МЛАДЕНОВ,,"ГР.БРУСАРЦИ, БРУСАРЦИ, МОНТАНА",2015-03-18,"Община Брусарци","Неустановена принадлежност", ОГНЯН,ИЛИЕВ,ПЕТРОВ,,"ГР.ТЕТЕВЕН, ТЕТЕВЕН, ЛОВЕЧ",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ОГНЯН,ИЛИЕВ,ПЕТРОВ,,"ГР.ТЕТЕВЕН, ТЕТЕВЕН, ЛОВЕЧ",2016-02-04,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Ловеч","Неустановена принадлежност", ОГНЯН,ИЛИЕВ,САПУНДЖИЕВ,,"ГР.ПЕТРИЧ, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2010-06-16,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ОГНЯН,ИЛЧЕВ,ВЕЛКОВ,,"ГР.ХАРМАНЛИ, ХАРМАНЛИ, ХАСКОВО",2014-10-08,"Длъжници към Първа частна банка","Неустановена принадлежност", ОГНЯН,ИРИНОВ,ЙОРДАНОВ,1953-02-08,"С.ВАСИЛОВЦИ, БРУСАРЦИ, МОНТАНА",2015-03-18,"Община Брусарци","Решение № 2-475 от 18.03.2015 г. - община Брусарци","

Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; документи от ръководилите го щатни служители; картони - обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; рег. дневник; рег. бланка; л. д. І А – 33172

" ОГНЯН,ИРИНОВ,ЙОРДАНОВ,1953-02-08,"С.ВАСИЛОВЦИ, БРУСАРЦИ, МОНТАНА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Решение № 2-566 от 16.10.2015 г. - Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; документи от ръководилите го щатни служители; картони - обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; рег. дневник; рег. бланка; л. д. І А – 33172; доклад на МВР RB202009-001-05/01 – 08 – І – 1880/22.10.2007 г." ОГНЯН,ЙОРДАНОВ,АВРАМОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ОГНЯН,ЙОРДАНОВ,БАЛЕВ,,"ГР.ПЕТРИЧ, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2014-02-19,"Бизнес банка","Неустановена принадлежност", ОГНЯН,ЙОРДАНОВ,БАЛЕВ,,"ГР.ПЕТРИЧ, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2014-10-08,"Длъжници към Първа частна банка","Неустановена принадлежност", ОГНЯН,ЙОРДАНОВ,ГЕОРГИЕВ,1952-08-16,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2013-11-20,"Средни училища","Решение № 2-259 от 20.11.2013 г. - училища по Закона за народната просвета","Рег. дневник; картон обр. 6; писмо вх. № 1875/ 12.04.1990 г. за унищожаване материалите на Я/К ""Поет""." ОГНЯН,ЙОРДАНОВ,ЙОРДАНОВ,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2013-05-15,"Банка ДСК","Неустановена принадлежност", ОГНЯН,ЙОРДАНОВ,ЙОРДАНОВ,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2013-09-25,"Търговска банка Д","Неустановена принадлежност", ОГНЯН,ЙОРДАНОВ,ЙОРДАНОВ,1967-10-18,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2015-12-01,"ЗАД БУЛСТРАД АД","Неустановане принадлежност", ОГНЯН,ЙОРДАНОВ,ЙОРДАНОВ,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2016-02-04,"Групама Ззастраховане ЕАД","Неустановена принадлежност", ОГНЯН,ЙОРДАНОВ,КАЛЕВ,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2010-09-20,"Държавен фонд Земеделие","Неустановена принадлежност", ОГНЯН,ЙОРДАНОВ,МИЛЧЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-06-18,"Община Гулянци","Неустановена принадлежност", ОГНЯН,ЙОРДАНОВ,МИЛЧЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ОГНЯН,ЙОРДАНОВ,МИХАЛКОВ,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ОГНЯН,КАМЕНОВ,КАМЕНОВ,,"ГР.МОНТАНА, МОНТАНА, МОНТАНА",2015-03-11,"Община Берковица","Неустановена принадлежност", ОГНЯН,КИРИЛОВ,АЛЕКСАНДРОВ,,"С.РАДУИЛ, САМОКОВ, СОФИЙСКА",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ОГНЯН,КИРИЛОВ,ЗАРЕВ,,"ГР.БОБОВ ДОЛ, БОБОВ ДОЛ, КЮСТЕНДИЛ",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ОГНЯН,КИРИЛОВ,ЗАРЕВ,,"ГР.БОБОВ ДОЛ, БОБОВ ДОЛ, КЮСТЕНДИЛ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ОГНЯН,КИРИЛОВ,ЗАРЕВ,,"ГР.БОБОВ ДОЛ, БОБОВ ДОЛ, КЮСТЕНДИЛ",2014-12-03,"Община Бобов дол","Неустановена принадлежност", ОГНЯН,КИРИЛОВ,ЗАРЕВ,,"ГР.БОБОВ ДОЛ, БОБОВ ДОЛ, КЮСТЕНДИЛ",2015-06-01,"Община Перник","Неустановена принадлежност", ОГНЯН,КИРИЛОВ,МИТЕВ,1940-02-17,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-12-14,"Министерство на външните работи - посланици","Решение № 175 от 14.12.2010 г. - МВнР - посланици и генерални консули","Документи от ръководили го щатни служители; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; дело Ф1, а.е. 2485." ОГНЯН,КИРИЛОВ,НИКОЛОВ,,"С.ПЧЕЛИН, КОСТЕНЕЦ, СОФИЙСКА",2015-08-04,"Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Неустановена принадлежност", ОГНЯН,КИРИЛОВ,ПАНКОВ,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ОГНЯН,КИРИЛОВ,ЦЕНКОВ,,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ОГНЯН,КИРИЛОВ,ЦЕНКОВ,,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2016-01-06,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Видин","Неустановена принадлежност", ОГНЯН,КИРИЛОВ,ЦЕНКОВ,,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2016-02-09,"Областни управи","Неустановена принадлежност", ОГНЯН,КОЛЕВ,ИВАНОВ,,"ГР.КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2014-11-26,"Община Кърджали","Неустановена принадлежност", ОГНЯН,КОЛЕВ,ИВАНОВ,,"ГР.КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2016-01-25,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Кърджали","Неустановена принадлежност", ОГНЯН,КОНСТАНТИНОВ,АСПАРУХОВ,,"ГР.МОНТАНА, МОНТАНА, МОНТАНА",2014-05-27,"Българска академия на науките","Неустановена принадлежност", ОГНЯН,КОНСТАНТИНОВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2007-09-04,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ОГНЯН,КОНСТАНТИНОВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-07-27,"Община Благоевград","Неустановена принадлежност", ОГНЯН,КОНСТАНТИНОВ,КОСТОВ,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ОГНЯН,КОНСТАНТИНОВ,ЧИЛЕВ,,"ГР.РАЗЛОГ, РАЗЛОГ, БЛАГОЕВГРАД",2012-07-25,"Конфедерация на независимите синдикати в България","Неустановена принадлежност", ОГНЯН,КОНСТАНТИНОВ,ЧИЛЕВ,,"ГР.РАЗЛОГ, РАЗЛОГ, БЛАГОЕВГРАД",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", ОГНЯН,КОНСТАНТИНОВ,ЧИЛЕВ,,"ГР.РАЗЛОГ, РАЗЛОГ, БЛАГОЕВГРАД",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ОГНЯН,КОНСТАНТИНОВ,ЧИЛЕВ,,"ГР.РАЗЛОГ, РАЗЛОГ, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", ОГНЯН,КОНСТАНТИНОВ,ЧИЛЕВ,,"ГР.РАЗЛОГ, РАЗЛОГ, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", ОГНЯН,КОСТАДИНОВ,ДЖОРДЖЕВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2009-07-22,"Българска народна банка","Неустановена принадлежност", ОГНЯН,КОСТОВ,АТАНАСОВ,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ОГНЯН,КОСТОВ,КОСТОВ,,"ГР.ЛОМ, ЛОМ, МОНТАНА",2010-06-16,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ОГНЯН,КОСТОВ,КРОНЕВ,,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ОГНЯН,КОСТОВ,КРОНЕВ,,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", ОГНЯН,КОСТОВ,ТОНЧЕВ,,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2013-09-25,"Община Брегово","Неустановена принадлежност", ОГНЯН,КОЦЕВ,МИТОВ,,"ГР.МЕЗДРА, МЕЗДРА, ВРАЦА",2013-12-11,"Община Мездра","Неустановена принадлежност", ОГНЯН,КРУМОВ,ГЕОРГИЕВ,,"С.КРИВА БАРА, БРУСАРЦИ, МОНТАНА",2012-09-26,"Национален военен университет ""Васил Левски""","Неустановена принадлежност", ОГНЯН,КРУМОВ,ГЪРКОВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2010-12-14,"Министерство на външните работи - посланици","Неустановена принадлежност", ОГНЯН,КРУМОВ,ГЪРКОВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2011-03-16,"Министерство на външните работи","Неустановена принадлежност", ОГНЯН,КРУМОВ,МИФИТИШЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-11-26,"Българска национална телевизия","Неустановена принадлежност", ОГНЯН,КРЪСТЕВ,ИВАНОВ,1945-02-15,"С.РАСОВО, МЕДКОВЕЦ, МОНТАНА",2013-10-09,"Длъжници към ОББ","Решение № 2-243 от 09.10.2013 г. - лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 - длъжници към ОББ","Привлечен със заповед № 241/ 11.10.1977 г. и се води на отчет от ст. лейт. Вълчев." ОГНЯН,ЛИПОВ,КАЛЕНДЖИЕВ,,"С.ДЕВЕСИЛОВО, КРУМОВГРАД, КЪРДЖАЛИ",2014-11-13,"Община Крумовград","Неустановена принадлежност", ОГНЯН,ЛУКАНОВ,ВАРАДИНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-01-28,"Комисия за защита на потребителите","Неустановена принадлежност", ОГНЯН,ЛЮБЕНОВ,АЛИПИЕВ,,"С.СРЕДИЩЕ, КАЙНАРДЖА, СИЛИСТРА",2012-03-28,"Русенски университет ""Ангел Кънчев""","Неустановена принадлежност", ОГНЯН,ЛЮБЕНОВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2013-08-07,"Община Грамада","Неустановена принадлежност", ОГНЯН,ЛЮБЕНОВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2016-01-06,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Видин","Неустановена принадлежност", ОГНЯН,ЛЮБЕНОВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност", ОГНЯН,ЛЮБЕНОВ,ЕНЧЕВ,,"ГР.СВИЩОВ, СВИЩОВ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-11-06,"Централна кооперативна банка","Неустановена принадлежност", ОГНЯН,ЛЮБЕНОВ,КРАЧУНОВ,,"С.ДОЛНИ ЛУКОВИТ, ИСКЪР, ПЛЕВЕН",2015-07-07,"Община Кнежа","Неустановена принадлежност", ОГНЯН,ЛЮБЕНОВ,МУХАРСКИ,,"С.КОВАЧЕВЦИ, САМОКОВ, СОФИЙСКА",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ОГНЯН,ЛЮБЕНОВ,ПЕШЕВ,,"ГР.РАДОМИР, РАДОМИР, ПЕРНИК",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ОГНЯН,ЛЮБЕНОВ,РУСЕВ,1953-06-08,"ГР.ОРЯХОВО, ОРЯХОВО, ВРАЦА",2016-01-06,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Видин","Решение № 2-591 от 06.01.2016 г. - кандидати за общински съветници – област Видин","Със заповед № К-3836/ 10.10.1980 г. е назначен за разузнавач; със заповед № 331/ 05.09.1986 г. е преназначен за ст. разузнавач; със заповед № 23/ 23.01.1990 г. е преназначен за инспектор." ОГНЯН,ЛЮБЕНОВ,СТАНИСЛАВОВ,,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2013-09-18,"Община Видин","Неустановена принадлежност", ОГНЯН,ЛЮБЕНОВ,ЦЕКОВ,1960-12-31,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2015-12-17,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Варна","Решение № 2-588 от 17.12.2015 г. - кандидати за общински съветници – област Варна","

Документ от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-548 (Вн); рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр.; писмо рег. № С КА-84/ 15.03.1990 г. за изключване от апарата на секретните сътрудници агент Станислав"".

" ОГНЯН,ЛЮБОМИРОВ,ГАВРИЛОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-02-17,"Печатни издания","Неустановена принадлежност", ОГНЯН,ЛЮБОМИРОВ,ЙОНЧЕВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2015-06-29,"Организатор на хазартни игри","Неустановена принадлежност", ОГНЯН,ЛЮБОМИРОВ,ПИРИНСКИ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-10-17,"Министерство на икономиката, енергетиката и туризма","Неустановена принадлежност", ОГНЯН,ЛЮБОМИРОВ,СТАНЕВ,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2014-06-04,"Приватизация - обособени части - София","Неустановена принадлежност", ОГНЯН,МАНОЛОВ,БЪЧЕВ,,"ГР.НИКОПОЛ, НИКОПОЛ, ПЛЕВЕН",2015-11-05,"Приватизирани предприятия - Плевен","Неустановена принадлежност", ОГНЯН,МАРИНОВ,КОЖУХАРОВ,,"С.ТЪРНАК, БЯЛА СЛАТИНА, ВРАЦА",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност", ОГНЯН,МАРИНОВ,РОЕВ,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ОГНЯН,МАРИНОВ,РОЕВ,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", ОГНЯН,МАРИНОВ,САПУНОВ,1954-12-14,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2013-12-04,"Длъжници към Банка за земеделски кредит","Решение № 2-275 от 04.12.2013 г. - лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 - длъжници към ""Банка за земеделски кредит""","

Рег. дневник; картон обр. 6; писмо вх. № 2323/ 28.05.1990 г. с искане ""Да бъде заличен от всички картотеки"" ""Жерар"".

" ОГНЯН,МЕТОДИЕВ,ЕВГЕНИЕВ,,"ГР.МОНТАНА, МОНТАНА, МОНТАНА",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", ОГНЯН,МЕТОДИЕВ,ПЕТРОВ,1948-09-02,"ГР.ГОДЕЧ, ГОДЕЧ, СОФИЙСКА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Решение № 2-566 от 16.10.2015 г. - Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","

Лично дело ІА –33465; документи от ръководилия го щатен служител; картони - обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; рег. дневник; рег. бланка; доклад на МВР RB202009-001-05/01 – 08 – І – 1880/22.10.2007 г.

" ОГНЯН,МИКОВ,ИВАНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-11-02,"Министерство на регионалното развитие и благоустройството","Неустановена принадлежност", ОГНЯН,МИЛАНОВ,КИТАНОВ,,"С.РАДЛОВЦИ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2015-06-01,"Приватизирани предприятия - Кюстендил","Неустановена принадлежност", ОГНЯН,МИЛЧЕВ,ГОГОВ,,"ГР.САНДАНСКИ, САНДАНСКИ, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", ОГНЯН,МИТКОВ,ПЕТРОВ,1949-07-01,"С.КАЛЕНИК, ВИДИН, ВИДИН",2013-09-18,"Община Видин","Решение № 2-233 от 18.09.2013 г. - община Видин","

Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-284 (Вд); рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6.

" ОГНЯН,МИТОВ,МАРКОВ,,"ГР.МОНТАНА, МОНТАНА, МОНТАНА",2015-06-09,"Приватизирани предприятия - Монтана","Неустановена принадлежност", ОГНЯН,МИХАЙЛОВ,КАМБУРОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-01-28,"Комисия за защита на потребителите","Неустановена принадлежност", ОГНЯН,МИХАЙЛОВ,ПЕШЕВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2011-06-16,"Висша атестационна комисия","Неустановена принадлежност", ОГНЯН,МИХАЙЛОВ,САРАЧЕВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ОГНЯН,МИХАЙЛОВ,СИМЕОНОВ,,"ГР.ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2010-09-20,"Държавен фонд Земеделие","Неустановена принадлежност", ОГНЯН,МИХАЙЛОВ,ТОДОРОВ,,"ГР.ИСКЪР, ИСКЪР, ПЛЕВЕН",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ОГНЯН,МИЦОВ,МИТОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-10-13,"Изпълнителна агенция ""Борба с градушките""","Неустановена принадлежност", ОГНЯН,МОМЧИЛОВ,ФЕТФОВ,,"ГР.МЪГЛИЖ, МЪГЛИЖ, СТАРА ЗАГОРА",2012-09-26,"Национален военен университет ""Васил Левски""","Неустановена принадлежност", ОГНЯН,НАЙДЕНОВ,АТАНАСОВ,,"С.ГРАДЕВО, СИМИТЛИ, БЛАГОЕВГРАД",2011-07-27,"Община Благоевград","Неустановена принадлежност", ОГНЯН,НАКОВ,ДОЙНОВ,1935-10-15,"С.БОВ, СВОГЕ, СОФИЙСКА",2010-12-14,"Министерство на външните работи - посланици","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1" ОГНЯН,НАКОВ,НАКОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-09-18,"Технически университет - София","Неустановена принадлежност", ОГНЯН,НЕДКОВ,КАРАМФИЛОВ,,"С.ТОПОЛОВЕЦ, КУЛА, ВИДИН",2013-09-11,"Община Кула","Неустановена принадлежност", ОГНЯН,НЕДЯЛКОВ,КАЛПАКЧИЕВ,,"ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-06-26,"Община Павликени","Неустановена принадлежност", ОГНЯН,НИКИФОРОВ,БЕКРИЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-09-18,"Технически университет - София","Неустановена принадлежност", ОГНЯН,НИКОЛАЕВ,МИНЧЕВ,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2009-07-22,"Българска народна банка","Неустановена принадлежност", ОГНЯН,НИКОЛОВ,АЛЕКСАНДРОВ,,"С.ЗАГРАЖДЕН, ГУЛЯНЦИ, ПЛЕВЕН",2015-06-18,"Община Гулянци","Неустановена принадлежност", ОГНЯН,НИКОЛОВ,БАНДАКОВ,,"ГР.ВЕЛИНГРАД, ВЕЛИНГРАД, ПАЗАРДЖИК",2013-06-19,"Юробанк България АД","Неустановена принадлежност", ОГНЯН,НИКОЛОВ,БЕНИНСКИ,,"ГР.РАЗГРАД, РАЗГРАД, РАЗГРАД",2013-05-29,"Длъжници към банка МИНЕРАЛБАНК","Неустановена принадлежност", ОГНЯН,НИКОЛОВ,БЕНИНСКИ,,"ГР.РАЗГРАД, РАЗГРАД, РАЗГРАД",2013-07-03,"Длъжници към Стопанска банка","Неустановена принадлежност", ОГНЯН,НИКОЛОВ,БЮЛБЮЛЕВ,,"ГР.СВИЛЕНГРАД, СВИЛЕНГРАД, ХАСКОВО",2015-08-04,"Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Неустановена принадлежност", ОГНЯН,НИКОЛОВ,ГРЪНЧАРОВ,1947-07-31,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-06-16,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 143 от 16.06.2010 г. - Министерство на вътрешните работи","Рег. дневник; картон обр. 6." ОГНЯН,НИКОЛОВ,ДЕЛЕВ,,"ГР.ПЕТРИЧ, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2008-07-30,"Държавна агенция Държавен резерв и вoeнновременни запаси","Неустановена принадлежност", ОГНЯН,НИКОЛОВ,ДЕЛЕВ,,"ГР.ПЕТРИЧ, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2014-09-24,"Длъжници към банка Биохим","Неустановена принадлежност", ОГНЯН,НИКОЛОВ,ДИМИТРОВ,1953-06-10,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2008-07-30,"Държавна агенция Държавен резерв и вoeнновременни запаси","Решение № 45 от 30.07.2008 г. - държавни агенции","Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IА-125; протокол рег. № С КА-93/ 29.03.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело IР-130;" ОГНЯН,НИКОЛОВ,КОНОВСКИ,,"ГР.БЯЛА СЛАТИНА, БЯЛА СЛАТИНА, ВРАЦА",2013-10-23,"Община Бяла Слатина","Неустановена принадлежност", ОГНЯН,НИКОЛОВ,КОНОВСКИ,,"ГР.БЯЛА СЛАТИНА, БЯЛА СЛАТИНА, ВРАЦА",2016-01-14,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Враца","Неустановена принадлежност", ОГНЯН,НИКОЛОВ,КОСТОВ,,"ГР.СИЛИСТРА, СИЛИСТРА, СИЛИСТРА",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ОГНЯН,НИКОЛОВ,МАТЕВ,1951-03-25,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Решение № 95 от 28.10.2009 г. - следователи и дознатели","Със заповед № I-3470/ 30.07.1975 г. е назначен за следовател III ст.; със заповед № 30/ 19.07.1979 г. е преназначен за следовател по ДС; със заповед № 90/ 28.07.1983 г. е преназначен за ст. следовател; със заповед № 478а/ 16.06.1986 г. е преназначен за гл. следовател; със заповед № 2386/ 08.07.1986 г. е изпратен на 3 месечен курс във ВКШ-КГБ-СССР; със заповед № 540/ 09.08.1990 г. е преназначен за зам. н-к отдел 01." ОГНЯН,НИКОЛОВ,МАТЕВ,1951-03-25,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-06-16,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 143 от 16.06.2010 г. - Министерство на вътрешните работи","Със заповед № I-3470/ 30.07.1975 г. е назначен за следовател III ст.; със заповед № 30/ 19.07.1979 г. е преназначен за следовател по ДС; със заповед № 90/ 28.07.1983 г. е преназначен за ст. следовател; със заповед № 478а/ 16.06.1986 г. е преназначен за гл. следовател; със заповед № 2386/ 08.07.1986 г. е изпратен на 3 месечен курс във ВКШ-КГБ-СССР; със заповед № 540/ 09.08.1990 г. е преназначен за зам. н-к отдел 01." ОГНЯН,НИКОЛОВ,ТОПУРОВ,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2007-07-05,"Висш съдебен съвет","Неустановена принадлежност", ОГНЯН,НИКОЛОВ,ТОПУРОВ,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", ОГНЯН,НОНЧОВ,МИТОВ,,"С.ДОКТОР ЙОСИФОВО, МОНТАНА, МОНТАНА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ОГНЯН,ПАВЛОВ,ВАСИЛЕВ,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2013-11-13,"Община Враца","Неустановена принадлежност", ОГНЯН,ПАНАЙОТОВ,СПАСОВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2012-05-31,"Българска стопанска камара","Неустановена принадлежност", ОГНЯН,ПАРУШЕВ,ТОДОРОВ,,"С.САМУИЛОВО, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ОГНЯН,ПЕЕВ,ДАМЯНОВ,,"ГР.РАЗГРАД, РАЗГРАД, РАЗГРАД",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", ОГНЯН,ПЕЙЧЕВ,ПЕЙЧЕВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ОГНЯН,ПЕТКОВ,ШИНДАРСКИ,,"ГР.КНЕЖА, КНЕЖА, ПЛЕВЕН",2015-07-07,"Община Кнежа","Неустановена принадлежност", ОГНЯН,ПЕТРОВ,ГАНЕВ,,"ГР.БЯЛА СЛАТИНА, БЯЛА СЛАТИНА, ВРАЦА",2013-10-23,"Община Бяла Слатина","Неустановена принадлежност", ОГНЯН,ПЕТРОВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.ПАВЛИКЕНИ, ПАВЛИКЕНИ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ОГНЯН,ПЕТРОВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.ПАВЛИКЕНИ, ПАВЛИКЕНИ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ОГНЯН,ПЕТРОВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.ПАВЛИКЕНИ, ПАВЛИКЕНИ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-06-26,"Община Павликени","Неустановена принадлежност", ОГНЯН,ПЕТРОВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.ПАВЛИКЕНИ, ПАВЛИКЕНИ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", ОГНЯН,ПЕТРОВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.ПАВЛИКЕНИ, ПАВЛИКЕНИ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ОГНЯН,ПЕТРОВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.ПАВЛИКЕНИ, ПАВЛИКЕНИ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-12-08,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Велико Търново","Неустановена принадлежност", ОГНЯН,ПЕТРОВ,ДАВИДОВ,,"С.ВЛАДИМИРОВО, БОЙЧИНОВЦИ, МОНТАНА",2010-06-16,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ОГНЯН,ПЕТРОВ,КАТРАНДЖИЕВ,,"С.СПАСОВО, ГЕНЕРАЛ-ТОШЕВО, ДОБРИЧ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ОГНЯН,ПЕТРОВ,КОЖУХАРОВ,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ОГНЯН,ПЕТРОВ,МИХАЙЛОВ,,"С.КАЛОТИНЦИ, ЗЕМЕН, ПЕРНИК",2015-05-27,"Община Земен","Неустановена принадлежност", ОГНЯН,ПЕТРОВ,МЛАДЕНОВ,,"ГР.ОРЯХОВО, ОРЯХОВО, ВРАЦА",2016-01-14,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Враца","Неустановена принадлежност", ОГНЯН,ПЕТРОВ,НАЙДЕНОВ,,"ГР.ДИМИТРОВГРАД, ДИМИТРОВГРАД, ХАСКОВО",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ОГНЯН,ПЕТРОВ,СТОИМЕНОВ,,"ГР.ДИМИТРОВГРАД, ДИМИТРОВГРАД, ХАСКОВО",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ОГНЯН,ПЪНТОВ,АНДРЕЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ОГНЯН,ПЪНТОВ,АНДРЕЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2016-02-09,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Монтана","Неустановена принадлежност", ОГНЯН,РАДЕВ,ЙОРДАНОВ,,"ГР.НИКОПОЛ, НИКОПОЛ, ПЛЕВЕН",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ОГНЯН,РАДЕВ,РАДЕВ,1955-01-28,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2013-11-20,"Средни училища","Решение № 2-259 от 20.11.2013 г. - училища по Закона за народната просвета","Собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-30402 и в работно дело IР-16181; рег. дневник; картони – обр. 4 и обр. 6." ОГНЯН,РАДЕВ,ШЕНТОВ,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2011-03-09,"Социологически агенции","Неустановена принадлежност", ОГНЯН,РАЙЧЕВ,ПИШЕВ,1951-09-08,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-12-14,"Министерство на външните работи - посланици","Решение № 175 от 14.12.2010 г. - МВнР - посланици и генерални консули","Собственоръчно подписана декларация за сътрудничество; разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 2; рег. дневник; дело № 15569;" ОГНЯН,РАНКОВ,НИКОЛОВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2015-12-01,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Неустановена принадлежност", ОГНЯН,САВЧЕВ,ГЕНОВ,,"ГР.ОРЯХОВО, ОРЯХОВО, ВРАЦА",2013-11-13,"Община Враца","Неустановена принадлежност", ОГНЯН,СВЕТОСЛАВОВ,АТАНАСОВ,,АВСТРИЯ,2007-07-05,"Висш съдебен съвет","Неустановена принадлежност", ОГНЯН,СВЕТОСЛАВОВ,АТАНАСОВ,,АВСТРИЯ,2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", ОГНЯН,СВИЛЕНОВ,КОВАНДЖИЙСКИ,1938-11-02,"С.ДРУГАН, РАДОМИР, ПЕРНИК",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Решение № 2-172 от 26.04.2013 г. - лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Рег. дневник; картон обр. 6; протокол рег. № КА-29/ 20.03.1990 г. за унищожаване с протокол № 9/ 20.03.1990 г. делото на ""Миньор""." ОГНЯН,СЕРАФИМОВ,ГЕОРГИЕВ,,"С.ПЪРВОМАЙ, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", ОГНЯН,СЕРАФИМОВ,СТОИМЕНОВ,,"ГР.КРЕСНА, КРЕСНА, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", ОГНЯН,СИМЕОНОВ,ГАНЕВ,,"ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ОГНЯН,СИМЕОНОВ,ГАНЕВ,,"ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ОГНЯН,СИМЕОНОВ,ОГНЯНОВ,,"ГР.СЛИВНИЦА, СЛИВНИЦА, СОФИЙСКА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ОГНЯН,СИМЕОНОВ,ТИХОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-06-29,"Организатор на хазартни игри","Неустановена принадлежност", ОГНЯН,СЛАВЧЕВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.ПЕТРИЧ, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", ОГНЯН,СЛАВЧЕВ,ГЕЧЕВ,,"С.НОВАЧЕНЕ, НИКОПОЛ, ПЛЕВЕН",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност", ОГНЯН,СЛАВЧЕВ,ЦВЕТКОВ,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2015-01-07,"Община Кюстендил","Неустановена принадлежност", ОГНЯН,СЛАВЧЕВ,ЧОНЕВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2008-11-26,"Българска национална телевизия","Неустановена принадлежност", ОГНЯН,СПИРИДОНОВ,СТОЯНОВ,,"С.ИЛИНДЕНЦИ, СТРУМЯНИ, БЛАГОЕВГРАД",2011-05-04,"Община Струмяни","Неустановена принадлежност", ОГНЯН,СПИРОВ,СПИРОВ,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2012-06-27,"Югозападен университет ""Неофит Рилски"" - Благоевград","Неустановена принадлежност", ОГНЯН,СТАВРЕВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.НОВИ ПАЗАР, НОВИ ПАЗАР, ШУМЕН",2011-10-05,"Администрация на Народното събрание","Неустановена принадлежност", ОГНЯН,СТАМЕНОВ,МАНОВ,,"С.КОСАЧА, КОВАЧЕВЦИ, ПЕРНИК",2015-05-27,"Община Брезник","Неустановена принадлежност", ОГНЯН,СТЕФАНОВ,ГЕРДЖИКОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2007-09-04,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ОГНЯН,СТЕФАНОВ,ГЕРДЖИКОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ОГНЯН,СТЕФАНОВ,ГЕРДЖИКОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-06-16,"Висша атестационна комисия","Неустановена принадлежност", ОГНЯН,СТЕФАНОВ,ГЕРДЖИКОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-04-17,"Кредитни длъжници към банка БАЛКАНБАНК","Неустановена принадлежност", ОГНЯН,СТЕФАНОВ,ГЕРДЖИКОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-10-02,"Обединена българска банка","Неустановена принадлежност", ОГНЯН,СТЕФАНОВ,ГЕРДЖИКОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-06-10,"Софийски университет Св. Климент Охридски","Неустановена принадлежност", ОГНЯН,СТЕФАНОВ,ГЕРДЖИКОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-10-08,"Длъжници към Първа частна банка","Неустановена принадлежност", ОГНЯН,СТЕФАНОВ,ГЕРДЖИКОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-04-21,"Синдици, включени в списъка на синдиците при БНБ","Неустановена принадлежност", ОГНЯН,СТЕФАНОВ,ГЕРДЖИКОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-08-04,"Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Неустановена принадлежност", ОГНЯН,СТЕФАНОВ,ДЪЧЕВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2014-02-19,Агробизнесбанк,"Неустановена принадлежност", ОГНЯН,СТЕФАНОВ,ДЪЧЕВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2014-06-18,"Длъжници към Държавна спестовна каса","Неустановена принадлежност", ОГНЯН,СТЕФАНОВ,ИВАНОВ,1960-02-07,"ГР.СИЛИСТРА, СИЛИСТРА, СИЛИСТРА",2011-01-26,"Министерство на отбраната","Решение № 180 от 26.01.2011 г. - Министерството на отбраната","Документ от ръководил го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник, картон обр. 4; лично дело IА-1898 Със заповед № Р-016/ 14.09.1988 г. е назначен за разузнавач VI степен" ОГНЯН,СТЕФАНОВ,КИТОВ,1953-02-01,"ГР.БЕЛЕНЕ, БЕЛЕНЕ, ПЛЕВЕН",2010-06-16,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 143 от 16.06.2010 г. - Министерство на вътрешните работи","Със заповед № К-4888/ 03.11.1981 г. е назначен за разузнавач; със заповед № 984/ 30.12.1988 г. е преназначен за ст. разузнавач." ОГНЯН,СТЕФАНОВ,КИТОВ,1953-02-01,"ГР.БЕЛЕНЕ, БЕЛЕНЕ, ПЛЕВЕН",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Решение № 2-469 от 24.02.2015 г. - Българска агенция по безопасност на храните","Със заповед № К-4888/ 03.11.1981 г. е назначен за разузнавач; със заповед № 984/ 30.12.1988 г. е преназначен за ст. разузнавач." ОГНЯН,СТЕФАНОВ,САПАРЕВ,1942-08-04,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2007-09-04,"Народно събрание","Решение № 14 от 04.09.2007 г. - Народно събрание","

Картон обр. 4; рег. дневник; протокол за унищожаване № 76/ 1990 г. на лично дело ІА-26028 и работно дело ІР-11239

" ОГНЯН,СТЕФАНОВ,САПАРЕВ,1942-08-04,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-06-16,"Висша атестационна комисия","Решение № 230 от 16.06.2011 г. - ВАК","Картон обр. 4; рег. дневник; протокол за унищожаване № 76/ 1990 г. на лично дело ІА-26028 и работно дело ІР-11239" ОГНЯН,СТЕФАНОВ,САПАРЕВ,1942-08-04,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-11-26,"Българска национална телевизия","Решение № 54 от 26.11.2008 г. - Българска национална телевизия","Картон обр. 4; рег. дневник; протокол за унищожаване № 76/ 1990 г. на лично дело ІА-26028 и работно дело ІР-11239" ОГНЯН,СТЕФАНОВ,САПАРЕВ,1942-08-04,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Решение № 2-172 от 26.04.2013 г. - лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Картон обр. 4; рег. дневник; протокол за унищожаване № 76/ 1990 г. на лично дело ІА-26028 и работно дело ІР-11239" ОГНЯН,СТЕФАНОВ,САПАРЕВ,1942-08-04,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-04-09,"Пловдивски университет Паисий Хилендарски","Решение № 2-337 от 09.04.2014 г. - Пловдивски университет ""Паисий Хилендарски""","

Картон обр. 4; рег. дневник; протокол за унищожаване № 76/ 1990 г. на лично дело ІА-26028 и работно дело ІР-11239

" ОГНЯН,СТЕФАНОВ,СТОЙЧЕВ,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2014-06-04,"Приватизация - обособени части - София","Неустановена принадлежност", ОГНЯН,СТОИМЕНОВ,ДЖЕРМАНОВ,,"С.БАНИЩЕ, БРЕЗНИК, ПЕРНИК",2015-05-27,"Община Брезник","Неустановена принадлежност", ОГНЯН,СТОИМЕНОВ,СТОИМЕНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-12-04,"Длъжници към Банка за земеделски кредит","Неустановена принадлежност", ОГНЯН,СТОИЧКОВ,ЯНАКИЕВ,,"ГР.ОМУРТАГ, ОМУРТАГ, ТЪРГОВИЩЕ",2009-05-21,"Европейски парламент","Неустановена принадлежност", ОГНЯН,СТОИЧКОВ,ЯНАКИЕВ,,"ГР.ОМУРТАГ, ОМУРТАГ, ТЪРГОВИЩЕ",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ОГНЯН,СТОИЧКОВ,ЯНАКИЕВ,,"ГР.ОМУРТАГ, ОМУРТАГ, ТЪРГОВИЩЕ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ОГНЯН,СТОЙКОВ,СТОЙКОВ,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2014-12-03,"Национален военен университет ""Васил Левски""-Велико Търново","Неустановена принадлежност", ОГНЯН,СТОЙНЕВ,МИТКОВ,,"С.РАЖДАВИЦА, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2015-01-07,"Община Кюстендил","Неустановена принадлежност", ОГНЯН,СТОЯНОВ,ГЕОРГИЕВ,,"С.ЯСЕН, НОВО СЕЛО, ВИДИН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ОГНЯН,СТОЯНОВ,ИВАНОВ,1954-09-17,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-06-16,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 143 от 16.06.2010 г. - Министерство на вътрешните работи","Със заповед № К-3594/ 27.10.1978 г. е назначен за разузнавач III степен; със заповед № 3268/ 19.07.1983 г. е преназначен за разузнавач; със заповед № 94/ 25.04.1986 г. е преназначен за ст. разузнавач." ОГНЯН,СТОЯНОВ,КАЙМАКАНОВ,,"С.РУПИТЕ, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", ОГНЯН,СТОЯНОВ,КУКОВ,,"С.МАРИКОСТИНОВО, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2011-07-12,"Община Петрич","Неустановена принадлежност", ОГНЯН,СТОЯНОВ,ОГНЯНОВ,,"ГР.БРЕЗНИК, БРЕЗНИК, ПЕРНИК",2010-06-16,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ОГНЯН,СТОЯНОВ,ПЕТРОВ,,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2010-06-16,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ОГНЯН,СТОЯНОВ,СТОЯНОВ,,"ГР.КАЗАНЛЪК, КАЗАНЛЪК, СТАРА ЗАГОРА",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", ОГНЯН,СТРАХИЛОВ,КРУМОВ,,"С.ДОЛНА ДИКАНЯ, РАДОМИР, ПЕРНИК",2015-06-01,"Община Перник","Неустановена принадлежност", ОГНЯН,СЪБИНОВ,БАЛДЕВ,,"ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, БЛАГОЕВГРАД",2011-04-05,"Община Гърмен","Неустановена принадлежност", ОГНЯН,СЪБИНОВ,БАЛДЕВ,,"ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, БЛАГОЕВГРАД",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ОГНЯН,СЪБИНОВ,БАЛДЕВ,,"ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", ОГНЯН,ТЕМЕЛКОВ,АСЕНОВ,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ОГНЯН,ТИМЕВ,ЧАЛЪКОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ОГНЯН,ТОДОРОВ,АНДРЕЕВ,,"ГР.СВИЩОВ, СВИЩОВ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-07-28,"Община Пордим","Неустановена принадлежност", ОГНЯН,ТОДОРОВ,ГАВРИЛОВ,,"ГР.БЕЛОГРАДЧИК, БЕЛОГРАДЧИК, ВИДИН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ОГНЯН,ТОДОРОВ,ГЕОРГИЕВ,1956-02-20,"ГР.РОМАН, РОМАН, ВРАЦА",2013-12-11,"Община Мездра","Решение № 2-279 от 11.12.2013 г. - община Мездра","

Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-409 (Вр) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; протокол вх. № 1858/ 1990 г., че следва да бъде унищожено лично дело IА-409 (Вр) (налично).

" ОГНЯН,ТОДОРОВ,КАСАБОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-09-26,"Висше транспортно училище ""Тодор Каблешков""","Неустановена принадлежност", ОГНЯН,ТОДОРОВ,КИРКОВ,,"С.ХАЙРЕДИН, ХАЙРЕДИН, ВРАЦА",2014-01-15,"Община Хайредин","Неустановена принадлежност", ОГНЯН,ТОДОРОВ,КЪНЧЕВ,,"С.КАРАДЖОВО, САДОВО, ПЛОВДИВ",2015-08-04,"Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Неустановена принадлежност", ОГНЯН,ТОДОРОВ,МАШЕВ,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2015-04-28,"Община Пазарджик","Неустановена принадлежност", ОГНЯН,ТОДОРОВ,САВОВ,,"ГР.БЯЛА, БЯЛА, ВАРНА",2013-03-27,"Община Бяла","Неустановена принадлежност", ОГНЯН,ТОДОРОВ,СТАМБОЛИЕВ,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2010-02-17,"Печатни издания","Неустановена принадлежност", ОГНЯН,ТОДОРОВ,ШОПОВ,1951-11-28,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-12-04,"Длъжници към Банка за земеделски кредит","Решение № 2-275 от 04.12.2013 г. - лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 - длъжници към ""Банка за земеделски кредит""","

Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-30382 и в работно дело IР-16164; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6.

" ОГНЯН,ТОДОРОВ,ШОПОВ,1951-11-28,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-08-12,"Длъжници към банка Експрес","Решение № 2-386 от 12.08.2014 г. - лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 - длъжници към банка ""Експрес""","Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-30382 и в работно дело IР-16164; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6." ОГНЯН,ТОШЕВ,ЛУКАНОВ,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2008-11-13,"Държавна агенция по туризъм","Неустановена принадлежност", ОГНЯН,ТОШЕВ,ЛУКАНОВ,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2014-10-08,"Длъжници към Първа частна банка","Неустановена принадлежност", ОГНЯН,ТРЕНДАФИЛОВ,НАУМОВ,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2009-12-02,"Национална здравноосигурителна каса","Неустановена принадлежност", ОГНЯН,ФРАНКЛИНОВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2013-08-07,"Община Димово","Неустановена принадлежност", ОГНЯН,ХРИСТОВ,АТАНАСОВ,,"ГР.ПЕТРИЧ, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2011-07-12,"Община Петрич","Неустановена принадлежност", ОГНЯН,ХРИСТОВ,АТАНАСОВ,,"ГР.ПЕТРИЧ, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", ОГНЯН,ХРИСТОВ,ВЪЛКОВ,,"ГР.КАЗАНЛЪК, КАЗАНЛЪК, СТАРА ЗАГОРА",2014-10-08,"Длъжници към Първа частна банка","Неустановена принадлежност", ОГНЯН,ХРИСТОВ,ГЪЛЪБОВ,,"ГР.ДИМИТРОВГРАД, ДИМИТРОВГРАД, ХАСКОВО",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", ОГНЯН,ХРИСТОВ,ГЮРОВ,,"ГР.САМОКОВ, САМОКОВ, СОФИЙСКА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ОГНЯН,ХРИСТОВ,ДАНАИЛОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-01-28,"Комисия за защита на потребителите","Неустановена принадлежност", ОГНЯН,ХРИСТОВ,ДОЙНОВ,,"ГР.ТЕТЕВЕН, ТЕТЕВЕН, ЛОВЕЧ",2015-02-11,"Община Тетевен","Неустановена принадлежност", ОГНЯН,ХРИСТОВ,ИВАНОВ,,"С.ТЕЛИШ, ЧЕРВЕН БРЯГ, ПЛЕВЕН",2010-06-22,"Служба Военна полиция","Неустановена принадлежност", ОГНЯН,ХРИСТОВ,ПЕТРОВ,,"С.ЛАКАТНИК, СВОГЕ, СОФИЙСКА",2013-12-11,"Община Мездра","Неустановена принадлежност", ОГНЯН,ХРИСТОВ,ПЕТРОВ,,"С.ЛАКАТНИК, СВОГЕ, СОФИЙСКА",2016-01-14,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Враца","Неустановена принадлежност", ОГНЯН,ХРИСТОВ,СТАМБОЛИЕВ,,"ГР.СВИЩОВ, СВИЩОВ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2011-06-16,"Висша атестационна комисия","Неустановена принадлежност", ОГНЯН,ХРИСТОВ,СТАМБОЛИЕВ,,"ГР.СВИЩОВ, СВИЩОВ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2012-03-14,"Софийски университет ""Св. Климент Охридски""","Неустановена принадлежност", ОГНЯН,ХРИСТОВ,СТАМБОЛИЕВ,,"ГР.СВИЩОВ, СВИЩОВ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2012-06-14,"Великотърновскиуниверситет Св. Св. Кирил и Методий","Неустановена принадлежност", ОГНЯН,ХРИСТОВ,УЗУНОВ,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ОГНЯН,ХРИСТОВ,УЗУНОВ,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", ОГНЯН,ХРИСТОВ,ХРИСТОВ,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2008-12-18,"Българско национално радио","Неустановена принадлежност", ОГНЯН,ХРИСТОВ,ЯДКОВ,,"ГР.РАЗГРАД, РАЗГРАД, РАЗГРАД",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ОГНЯН,ЦАНКОВ,ЖЕЛЯЗКОВ,,"ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", ОГНЯН,ЦВЕТАНОВ,БАЛАБАНОВ,,"ГР.СИЛИСТРА, СИЛИСТРА, СИЛИСТРА",2010-04-27,"Националната служба за охрана","Неустановена принадлежност", ОГНЯН,ЦВЕТАНОВ,БОРЧЕВ,,"ГР.МОНТАНА, МОНТАНА, МОНТАНА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ОГНЯН,ЦВЕТАНОВ,ЙОЦОВ,,"ГР.ЛОМ, ЛОМ, МОНТАНА",2008-06-10,"Държавна агенция за младежта и спорта","Неустановена принадлежност", ОГНЯН,ЦВЕТАНОВ,ЙОЦОВ,,"ГР.ЛОМ, ЛОМ, МОНТАНА",2011-01-26,"Министерство на отбраната","Неустановена принадлежност", ОГНЯН,ЦВЕТАНОВ,ЙОЦОВ,,"ГР.ЛОМ, ЛОМ, МОНТАНА",2011-04-28,"Министерство на физическото възпитание и спорта","Неустановена принадлежност", ОГНЯН,ЦВЕТАНОВ,МЕТОДИЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-06-16,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ОГНЯН,ЦВЕТАНОВ,ФЛОРОВ,1949-08-17,"С.БЕЛА РАДА, ВИДИН, ВИДИН",2013-08-13,"Община Ново село","Решение № 2-227 от 13.08.2013 г. - община Ново село","

Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-1123 (Вд); рег. дневник; картони – обр. 4 - 5 бр.; протокол рег. № 13/ 19.04.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело IР-407 (Вд).

" ОГНЯН,ЦВЕТАНОВ,ЦЕНОВ,,"С.КИСЕЛЕВО, БРУСАРЦИ, МОНТАНА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ОГНЯН,ЦВЕТАНОВ,ЦЕНОВ,,"С.КИСЕЛЕВО, БРУСАРЦИ, МОНТАНА",2016-02-09,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Монтана","Неустановена принадлежност", ОГНЯН,ЦВЕТКОВ,ДИМОВ,,"ГР.КОСТИНБРОД, КОСТИНБРОД, СОФИЙСКА",2008-03-18,"КТ Подкрепа","Неустановена принадлежност", ОГНЯН,ЦВЕТКОВ,ИВАНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", ОГНЯН,ЦВЕТКОВ,РАНГЕЛОВ,,"ГР.БЕЛОВО, БЕЛОВО, ПАЗАРДЖИК",2015-05-27,"Приватизирани предприятия - Кърджали","Неустановена принадлежност", ОГНЯН,ЦВЕТКОВ,СТОЯНОВ,,"С.ЛЕХЧЕВО, БОЙЧИНОВЦИ, МОНТАНА",2015-03-11,"Община Бойчиновци","Неустановена принадлежност", ОГНЯН,ЦВЕТКОВ,ТОДОРОВ,,"С.БОЙНИЦА, БОЙНИЦА, ВИДИН",2013-09-25,"Община Брегово","Неустановена принадлежност", ОГНЯН,ЦВЯТКОВ,МАРКОВ,,"ГР.СЕВЛИЕВО, СЕВЛИЕВО, ГАБРОВО",2012-06-14,"Стопанска академия ""Димитър А. Ценов"" - Свищов","Неустановена принадлежност", ОГНЯН,ЯНАКИЕВ,ГРАМАТИКОВ,,"ГР.САНДАНСКИ, САНДАНСКИ, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", ОГНЯНА,ИВАНОВА,ГЕНЕВА,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", ОГНЯНА,ИЛИЕВА,ЙОРГОВА,,"ГР.ДУЛОВО, ДУЛОВО, СИЛИСТРА",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност", ОГНЯНА,КИРИЛОВА,СТОИЧКОВА,,"ГР.СВИЩОВ, СВИЩОВ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2012-09-26,"Висше училище по застраховане и финанси","Неустановена принадлежност", ОГНЯНА,КИРИЛОВА,СТОИЧКОВА,,"ГР.СВИЩОВ, СВИЩОВ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2012-09-26,"Висше училище по агробизнес и развитие на регионите","Неустановена принадлежност", ОГНЯНА,КИРИЛОВА,СТОИЧКОВА,,"ГР.СВИЩОВ, СВИЩОВ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2014-03-19,"Югозападен университет Неофит Рилски - Благоевград","Неустановена принадлежност", ОГНЯНА,ПЕТРОВА,ХРИСИМОВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2014-05-27,"Българска академия на науките","Неустановена принадлежност", ОГНЯНА,РАШКОВА,ХРИСТОВА,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2015-12-01,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Неустановена принадлежност", ОГНЯНА,СТРАХИЛОВА,ЯНЧЕВА,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ОГНЯНА,ХРИСТОВА,НИКОЛОВА,,"С.СТАРОСЕЛ, ХИСАРЯ, ПЛОВДИВ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ОГНЯНКА,ДИМИТРОВА,СТЕФАНОВА,,"ГР.СВИЛЕНГРАД, СВИЛЕНГРАД, ХАСКОВО",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност", ОГНЯНКА,ДИМИТРОВА,СТЕФАНОВА,,"ГР.СВИЛЕНГРАД, СВИЛЕНГРАД, ХАСКОВО",2015-06-01,"Община Перник","Неустановена принадлежност", ОГЮН,АЗИС,ХАЛИЛ,,"С.КРУШАРИ, КРУШАРИ, ДОБРИЧ",2014-03-12,"Община Крушари","Неустановена принадлежност", ОДИСЕЙ,СПИРИДОНОВ,СПАСОВ,,"РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ОКЕАН,ТОДОРОВ,АНТОВ,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2013-11-13,"Община Враца","Неустановена принадлежност", ОКТАЙ,РАМИС,ШЕРИФ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ОКТАЙ,ШАБАН,ЧАЛЪШКАН,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ОКТАЙ,ШАБАН,ЧАЛЪШКАН,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ОКТАЙ,ШАБАН,ЧАЛЪШКАН,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", ОКТАЙ,ШАБАН,ЧАЛЪШКАН,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ОЛГА,АЛЕКСАНДРОВА,ГЕОРГИЕВА,,"ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, БЛАГОЕВГРАД",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ОЛГА,АЛЕКСАНДРОВА,ЦВЕТКОВА-КОЛЕВА,,"С.НОВО КОНОМЛАДИ, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2009-12-02,"Национална здравноосигурителна каса","Неустановена принадлежност", ОЛГА,АЛЕКСАНДРОВНА,АНЕВА-БАЛТОВА,,ЛИТВА,2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ОЛГА,АНАНИЕВА,АРСОВА,,"С.КОШАРЕВО, БРЕЗНИК, ПЕРНИК",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", ОЛГА,АНДОНОВА,ИВАНОВА,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", ОЛГА,АНДРЕЕВА,ГЕОРГИЕВА,,"С.СТОЯНОВО, ВЪРШЕЦ, МОНТАНА",2015-03-24,"Община Вършец","Неустановена принадлежност", ОЛГА,АНТОНОВА,РАЕВА-ДИМИТРОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-01-12,"Политически кабинети","Неустановена принадлежност", ОЛГА,АТАНАСОВА,БЕЛЕЖКОВА,,"ГР.ДУПНИЦА, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2014-06-04,"Приватизация - обособени части - София","Неустановена принадлежност", ОЛГА,АТАНАСОВА,РАДЕВА,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2008-12-18,"Българско национално радио","Неустановена принадлежност", ОЛГА,БОНЕВА,ЧЕРНЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-05-27,"Държавна агенция за информационни технологии и съобщения","Неустановена принадлежност", ОЛГА,БОНЕВА,ЧЕРНЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-10-10,"Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията","Неустановена принадлежност", ОЛГА,БОРИСОВА,ЙОРДАНОВА,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2015-06-09,"Община Радомир","Неустановена принадлежност", ОЛГА,ВАСИЛЕВА,ИВАНОВА,,"ГР.ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ",2009-12-02,"Национална здравноосигурителна каса","Неустановена принадлежност", ОЛГА,ВЕЛИСЛАВОВА,КАДЪНКОВА-ТОНЧЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", ОЛГА,ВЕНЕЛИНОВА,САКАКУШЕВА,,"ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2009-12-02,"Национална здравноосигурителна каса","Неустановена принадлежност", ОЛГА,ВИКТОРОВА,ВАСИЛЕВА,,"С.БРЪШЛЕН, СЛИВО ПОЛЕ, РУСЕ",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност", ОЛГА,ВЛАДИМИРОВА,ШУРБАНОВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2008-06-10,"Държавна агенция за българите в чужбина","Неустановена принадлежност", ОЛГА,ВЛАДИМИРОВНА,МАХАЛДЖИЙСКА,,"РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност", ОЛГА,ГЕОРГИЕВА,БОЯДЖИЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", ОЛГА,ГЕОРГИЕВА,БУЧАКЧИЕВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2014-09-10,"Длъжници към банка Хеброс","Неустановена принадлежност", ОЛГА,ГЕОРГИЕВА,ГАНЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-10-05,"Администрация на Народното събрание","Неустановена принадлежност", ОЛГА,ГЕОРГИЕВА,МИЛЕНКОВА,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2015-04-21,"Синдици, включени в списъка на синдиците при БНБ","Неустановена принадлежност", ОЛГА,ГЕОРГИЕВА,МИЛЕНКОВА,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2015-08-04,"Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Неустановена принадлежност", ОЛГА,ГЕОРГИЕВА,ТОДОРОВА,1952-08-16,"С.БУКОВЕЦ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-03-27,"Тексим Банк АД","Неустановена приналежност", ОЛГА,ДЕСПОТОВА,МИХАЙЛОВА,,"ГР.ДИМИТРОВГРАД, ДИМИТРОВГРАД, ХАСКОВО",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ОЛГА,ДИМИТРОВА,ДИЛЬОВСКА,,"ГР.БЕЛЕНЕ, БЕЛЕНЕ, ПЛЕВЕН",2012-07-25,"Конфедерация на независимите синдикати в България","Неустановена принадлежност", ОЛГА,ДИМИТРОВА,ЙОСИФОВА,,"ГР.КОЧЕРИНОВО, КОЧЕРИНОВО, КЮСТЕНДИЛ",2015-01-14,"Приватизирани предприятия - София","Неустановена принадлежност", ОЛГА,ДИМИТРОВА,САГАЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", ОЛГА,ДИНЕВА,ДИНЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ОЛГА,ДОЙНОВА,ХРИСТОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-11-13,"ИНТЕРМЕДИА ООД","Неустановена принадлежност", ОЛГА,ЗАФИРОВА,КЕРЕЛСКА,,"С.КОЛАРОВО, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", ОЛГА,ЗАФИРОВА,КЕРЕЛСКА,,"С.КОЛАРОВО, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2015-01-07,"Община Кюстендил","Неустановена принадлежност", ОЛГА,ИВАНОВА,ДЕСКОВА,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ОЛГА,ИВАНОВНА,ЖЕКОВА,,УКРАЙНА,2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ОЛГА,ИЛИЕВА,ЧОЛАКОВА,,"С.ЦЕРЕТЕЛЕВО, СЪЕДИНЕНИЕ, ПЛОВДИВ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", ОЛГА,ЙОРДАНОВА,СМИЛЯНОВА,,"ГР.ДУПНИЦА, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ОЛГА,ЙОРДАНОВА,СМИЛЯНОВА,,"ГР.ДУПНИЦА, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", ОЛГА,КИРИЛОВА,САНДОВА-КРЪСТЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-09-26,"Българска търговско-промишлена палата","Неустановена принадлежност", ОЛГА,КИРИЛОВА,ЯНИЧКОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-03-24,"Община Вършец","Неустановена принадлежност", ОЛГА,КИРИЛОВА,ЯНИЧКОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ОЛГА,КИРИЛОВА,ЯНИЧКОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2016-02-09,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Монтана","Неустановена принадлежност", ОЛГА,КОНСТАНТИНОВА,МАНАФОВА,,"РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ",2009-04-15,"Държавна агенция за метрология и технически надзор","Неустановена принадлежност", ОЛГА,КОСТОВА,СТОЯНОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-10-17,"Министерство на икономиката, енергетиката и туризма","Неустановена принадлежност", ОЛГА,КРУМОВА,ГЕОРГИЕВА,,"С.КЛИСУРА, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2011-07-27,"Община Благоевград","Неустановена принадлежност", ОЛГА,ЛЮБЕНОВА,ДИМИТРОВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ОЛГА,МАРИНОВА,МАРИНОВА,,"С.МЕЧКА, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", ОЛГА,МАРИНОВА,ТРИФОНОВА,,"С.ПЕТОКЛАДЕНЦИ, БЕЛЕНЕ, ПЛЕВЕН",2015-06-18,"Община Белене","Неустановена принадлежност", ОЛГА,МАРКОВА,ГЯУРОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-12-02,"Национална здравноосигурителна каса","Неустановена принадлежност", ОЛГА,МАТЕЕВА,БУЗОВА,,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2013-09-18,"Община Видин","Неустановена принадлежност", ОЛГА,МИЛЕНТИЕВА,СИМОВА,,"ГР.СМОЛЯН, СМОЛЯН, СМОЛЯН",2012-08-07,"Пловдивски университет ""Паисий Хилендарски""","Неустановена принадлежност", ОЛГА,МИЛЧЕВА,БЪЧВАРОВА,,"ГР.ГАБРОВО, ГАБРОВО, ГАБРОВО",2016-01-19,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Габрово","Неустановена принадлежност", ОЛГА,МИНЧЕВА,ИВАНОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", ОЛГА,МИХАЙЛОВА,МИШКОВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2012-08-07,"Пловдивски университет ""Паисий Хилендарски""","Неустановена принадлежност", ОЛГА,МИХАЙЛОВНА,КРЪСТЕВА,,УКРАЙНА,2010-06-16,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ОЛГА,НИКОЛАЕВА,БУЗИНА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", ОЛГА,НИКОЛАЕВА,РАМАДАНОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ОЛГА,НИКОЛАЕВА,РАМАДАНОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-02-12,"Разследващи полицаи","Неустановена принадлежност", ОЛГА,НИКОЛАЕВНА,ЙОНЧЕВА,,"РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ",2008-06-10,"Държавна агенция Архиви","Неустановена принадлежност", ОЛГА,НИКОЛАЕВНА,НИКОЛОВА,,"РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ",2008-07-09,"Национален статистически институт","Неустановена принадлежност", ОЛГА,НИКОЛАЕВНА,ПЕТРОВА,,УЗБЕКИСТАН,2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ОЛГА,НИКОЛОВА,КАМБУРОВА-ДАНАИЛОВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2008-12-18,"Българско национално радио","Неустановена принадлежност", ОЛГА,НИКОЛОВА,СОТИРОВА,,"ГР.ЕЛХОВО, ЕЛХОВО, ЯМБОЛ",2011-01-26,"Министерство на отбраната","Неустановена принадлежност", ОЛГА,НИКОЛОВА,ЯНЧЕВА,,"С.МАЗАРАЧЕВО, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2015-01-07,"Община Кюстендил","Неустановена принадлежност", ОЛГА,САЛВАДОР,ГЕОРГИЕВА,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ОЛГА,СТАНКЕВА,ВЕЗЕНКОВА,,"С.ЧЕРВЕН БРЕГ, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2015-06-01,"Приватизирани предприятия - Кюстендил","Неустановена принадлежност", ОЛГА,СТЕФАНОВА,АНГЕЛОВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ОЛГА,СТОЙКОВА,ЮНАКОВА-МАДЖАРОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ОЛГА,СТОЯНОВА,КРАЙКОВА,,"С.ОБЕЛ, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2011-07-27,"Община Благоевград","Неустановена принадлежност", ОЛГА,СТОЯНОВА,МОРАВСКА,,"С.НЕДЕЛКОВА ГРАЩИЦА, НЕВЕСТИНО, КЮСТЕНДИЛ",2015-01-14,"Община Невестино","Неустановена принадлежност", ОЛГА,СТОЯНОВА,ПАДИШАНСКА,,"С.КАМЕНИК, БОБОШЕВО, КЮСТЕНДИЛ",2014-12-03,"Община Бобошево","Неустановена принадлежност", ОЛГА,ТОДОРОВА,ПАМПОРОВА,1952-02-28,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-06-16,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 143 от 16.06.2010 г. - Министерство на вътрешните работи","Със заповед № 1206/ 13.04.1979 г. е назначена за разузнавач III степен; със заповед № 70/ 07.03.1986 г. е преназначена за разузнавач; със заповед № 56/ 29.04.1987 г. е преназначена за ст. разузнавач." ОЛГА,ТОДОРОВА,ПОЛЯКОВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2014-05-27,"Българска академия на науките","Неустановена принадлежност", ОЛГА,ФРАНЦЕВНА,МИХАЙЛОВСКАЯ,,"РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", ОЛГА,ХРИСТОВА,ИВАНОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-07-17,"Банка Пиреос България АД","Неустановена принадлежност", ОЛГА,ХРИСТОВА,ПЕТКОВА,,"С.ТЪРНАК, БЯЛА СЛАТИНА, ВРАЦА",2014-04-24,"Тракийски университет – гр. Стара Загора","Неустановена принадлежност", ОЛГА,ЮРИЕВА,КОЙНАКОВА,,СССР,2011-02-15,"Агенция ""Митници""","Неустановена принадлежност", ОЛГА,ЮРИЕВНА,ГОСПОДИНОВА,,"РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност", ОЛЕГ,АЛЕКОВ,ИСЕВ,1951-05-10,"С.ГОДЕШЕВО, САТОВЧА, БЛАГОЕВГРАД",2011-05-12,"Община Сатовча","Решение № 217 от 12.05.2011 г. - община Сатовча","Документи от ръководилия го щатен служител; картон обр. 4; рег. дневник; рег. бланка; лично дело IA- 36314 и работно дело IР-17615" ОЛЕГ,АЛЕКСАНДРОВ,ЯНЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ОЛЕГ,АЛЕКСАНДРОВ,ЯНЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", ОЛЕГ,АНГЕЛОВ,ГРИГОРОВ,,"С.РУЖИНЦИ, РУЖИНЦИ, ВИДИН",2010-06-16,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ОЛЕГ,АНГЕЛОВ,ИВАНОВ,,"ГР.БЕЛОГРАДЧИК, БЕЛОГРАДЧИК, ВИДИН",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ОЛЕГ,АНГЕЛОВ,ИВАНОВ,,"ГР.БЕЛОГРАДЧИК, БЕЛОГРАДЧИК, ВИДИН",2014-02-12,"Разследващи полицаи","Неустановена принадлежност", ОЛЕГ,АНГЕЛОВ,РАНЕВ,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2013-12-11,"Национална здравноосигурителна каса","Неустановена принадлежност", ОЛЕГ,АНДОНОВ,ВЕЛЕВ,,"ГР.ПЕТРИЧ, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2008-07-09,"Национален статистически институт","Неустановена принадлежност", ОЛЕГ,АСЕНОВ,МИКОВ,1959-07-26,"ГР.БЕЛОГРАДЧИК, БЕЛОГРАДЧИК, ВИДИН",2010-06-16,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 143 от 16.06.2010 г. - Министерство на вътрешните работи","Със заповед № 3600/ 12.09.1984 г. е назначен за разузнавач; със заповед № 23/ 23.01.1990 г. е преназначен за ст. разузнавач." ОЛЕГ,АСЕНОВ,МИКОВ,1959-07-26,"ГР.БЕЛОГРАДЧИК, БЕЛОГРАДЧИК, ВИДИН",2016-01-06,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Видин","Решение № 2-591 от 06.01.2016 г. - кандидати за общински съветници – област Видин","Със заповед № 3600/ 12.09.1984 г. е назначен за разузнавач; със заповед № 23/ 23.01.1990 г. е преназначен за ст. разузнавач." ОЛЕГ,БОРИСОВ,ТОМОВ,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2010-06-16,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ОЛЕГ,ВАНЬОВ,ДЖОКАНОВ,,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2013-09-18,"Община Видин","Неустановена принадлежност", ОЛЕГ,ВАСИЛЕВ,ИВАНОВ,,"С.ЛЕВА РЕКА, ТРЪН, ПЕРНИК",2015-06-09,"Община Трън","Неустановена принадлежност", ОЛЕГ,ВАСИЛЕВ,КОСТАДИНОВ,,"ГР.МОНТАНА, МОНТАНА, МОНТАНА",2015-08-04,"Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Неустановена принадлежност", ОЛЕГ,ВАСИЛЕВ,ПОПОВ,,"ГР.МЕЗДРА, МЕЗДРА, ВРАЦА",2015-04-28,"Приватизирани предприятия - Враца","Неустановена принадлежност", ОЛЕГ,ВЕЛКОВ,АТАНАСОВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", ОЛЕГ,ВЕЛКОВ,АТАНАСОВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ОЛЕГ,ВЕЛКОВ,АТАНАСОВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2015-12-17,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Варна","Неустановена принадлежност", ОЛЕГ,ВЛАДИМИРОВ,ЖАБЛЯНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-12-04,"Длъжници към Банка за земеделски кредит","Неустановена принадлежност", ОЛЕГ,ВЛАДИМИРОВ,ЖАБЛЯНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-09-24,"Длъжници към банка Биохим","Неустановена принадлежност", ОЛЕГ,ВЛАДИМИРОВ,СТОИМЕНОВ,,"ГР.КРЕСНА, КРЕСНА, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", ОЛЕГ,ВОЙНОВ,КРЪСТЕВ,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2010-06-16,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ОЛЕГ,ГЕОРГИЕВ,ДИМОВ,1952-11-24,"ГР.ХАРМАНЛИ, ХАРМАНЛИ, ХАСКОВО",2010-06-16,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 143 от 16.06.2010 г. - Министерство на вътрешните работи","Със заповед № 3640/ 23.11.1977 г. е назначен за разузнавач; със заповед № 342/ 23.08.1985 г. е преназначен за зам. н-к на отделение; със заповед № 3482/ 30.10.1987 г. е изпратен на 2 месечен курс в КГБ-СССР." ОЛЕГ,ГЕОРГИЕВ,ИВАНОВ,,"С.СОМОВИТ, ГУЛЯНЦИ, ПЛЕВЕН",2010-06-16,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ОЛЕГ,ГЕОРГИЕВ,САВОВ,,"ГР.ВЪЛЧЕДРЪМ, ВЪЛЧЕДРЪМ, МОНТАНА",2016-02-09,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Монтана","Неустановена принадлежност", ОЛЕГ,ГЕОРГИЕВ,СЛАНЧЕВ,1956-02-12,"ГР.РАЗЛОГ, РАЗЛОГ, БЛАГОЕВГРАД",2011-01-26,"Министерство на отбраната","Решение № 180 от 26.01.2011 г. - Министерството на отбраната","Със заповед № К-3738/ 19.08.1983 г. е назначен за разузнавач" ОЛЕГ,ГЕОРГИЕВ,СЛАНЧЕВ,1956-02-12,"ГР.РАЗЛОГ, РАЗЛОГ, БЛАГОЕВГРАД",2010-06-16,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 143 от 16.06.2010 г. - Министерство на вътрешните работи","Със заповед № К-3738/ 19.08.1983 г. е назначен за разузнавач." ОЛЕГ,ГЕОРГИЕВ,СТАНЕВ,1957-04-28,"ГР.ЛОМ, ЛОМ, МОНТАНА",2010-06-16,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 143 от 16.06.2010 г. - Министерство на вътрешните работи","Със заповед № К-4452/ 06.10.1983 г. е назначен за разузнавач; със заповед № 40/ 18.04.1990 г. е преназначен за ст. разузнавач." ОЛЕГ,ГЕОРГИЕВ,ЦИФУНДАРЕВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2010-06-16,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ОЛЕГ,ГЕОРГИЕВ,ЯНЧЕВ,,"ГР.ПЕТРИЧ, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2011-07-12,"Община Петрич","Неустановена принадлежност", ОЛЕГ,ГРИГОРОВ,ПОПОВ,,"ГР.ИХТИМАН, ИХТИМАН, СОФИЙСКА",2007-09-04,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ОЛЕГ,ГРИГОРОВ,ПОПОВ,,"ГР.ИХТИМАН, ИХТИМАН, СОФИЙСКА",2008-09-16,"Държавна агенция по горите","Неустановена принадлежност", ОЛЕГ,ДИМИТРОВ,АНДРОВ,,"С.КРАЙНИЦИ, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2014-12-09,"Община Дупница","Неустановена принадлежност", ОЛЕГ,ДИМИТРОВ,АСЕНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2016-01-19,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Габрово","Неустановена принадлежност", ОЛЕГ,ДИМИТРОВ,АТАНАСОВ,1956-09-10,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-06-16,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 143 от 16.06.2010 г. - Министерство на вътрешните работи","Със заповед № 3680а/ 03.10.1980 г. е назначен за разузнавач; със заповед № 88/ 27.10.1986 г. е преназначен за ст. разузнавач" ОЛЕГ,ДИМИТРОВ,АТАНАСОВ,1956-09-10,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-03-27,"Община Бяла","Решение № 2-156 от 27.03.2013 г. - община Бяла","Със заповед № 3680-а/ 03.10.1980 г. е назначен за разузнавач; със заповед № 88/ 27.10.1986 г. е преназначен за ст. разузнавач." ОЛЕГ,ДИМИТРОВ,ВАНГЕЛОВ,,"С.БОРОВО, ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", ОЛЕГ,ДИМИТРОВ,ДОНЕВ,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2008-09-16,"Държавна агенция по горите","Неустановена принадлежност", ОЛЕГ,ДИМИТРОВ,СТАНЕВ,,"С.НОВАЧЕНЕ, НИКОПОЛ, ПЛЕВЕН",2010-06-16,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ОЛЕГ,ДИМИТРОВ,ХИНКОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-02-12,Министерства,"Неустановена принадлежност", ОЛЕГ,ДИМИТРОВ,ХИНКОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност", ОЛЕГ,ДИМИТРОВ,ЦОНЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-01-22,"Община Габрово","Неустановена принадлежност", ОЛЕГ,ДИМИТРОВ,ЦОНЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2016-01-19,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Габрово","Неустановена принадлежност", ОЛЕГ,ДОНКОВ,ВЪРБЕШКИ,,"С.СТАВЕРЦИ, ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ, ПЛЕВЕН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ОЛЕГ,ИВАНОВ,ДИЛОВСКИ,,"ГР.МАДАН, МАДАН, СМОЛЯН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ОЛЕГ,ИВАНОВ,ДИМИТРОВ,,"ГР.БЕЛОГРАДЧИК, БЕЛОГРАДЧИК, ВИДИН",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", ОЛЕГ,ИВАНОВ,ЙОРДАНОВ,,"ГР.БЕРКОВИЦА, БЕРКОВИЦА, МОНТАНА",2014-10-01,"Американски университет в България","Неустановена принадлежност", ОЛЕГ,ИВАНОВ,ПАВЛОВ,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2010-06-16,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ОЛЕГ,ИВАНОВ,ХРИСТОВ,,"С.ПОЛЕТИНЦИ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2015-06-01,"Приватизирани предприятия - Кюстендил","Неустановена принадлежност", ОЛЕГ,ИЛИЕВ,МИЛЕВ,,"С.ГЪРМЕН, ГЪРМЕН, БЛАГОЕВГРАД",2011-04-05,"Община Гърмен","Неустановена принадлежност", ОЛЕГ,ЙОРДАНОВ,ДИМОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-09-18,"Университет за национално и световно стопанство","Неустановена принадлежност", ОЛЕГ,ЙОРДАНОВ,НИКОЛОВ,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2010-06-16,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ОЛЕГ,ЙОРДАНОВ,ПАНАЙОТОВ,,"ГР.ДУПНИЦА, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2010-06-22,"Служба Военна полиция","Неустановена принадлежност", ОЛЕГ,КОСТАДИНОВ,ТОЧКОВ,,"С.РАЗДОЛ, СТРУМЯНИ, БЛАГОЕВГРАД",2010-06-16,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ОЛЕГ,КОСТОВ,ИГНАТОВ,,"С.АЛТИМИР, БЯЛА СЛАТИНА, ВРАЦА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ОЛЕГ,КОСТОВ,ИГНАТОВ,,"С.АЛТИМИР, БЯЛА СЛАТИНА, ВРАЦА",2016-01-14,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Враца","Неустановена принадлежност", ОЛЕГ,КРЪСТЕВ,МУШКАРОВ,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2010-02-09,"Българска академия на науките","Неустановена принадлежност", ОЛЕГ,КРЪСТЕВ,МУШКАРОВ,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2011-06-16,"Висша атестационна комисия","Неустановена принадлежност", ОЛЕГ,ЛАЗАРОВ,СИРАКОВ,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2015-05-12,"Община Пещера","Неустановена принадлежност", ОЛЕГ,ЛЮБОМИРОВ,МИТОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ОЛЕГ,ЛЮБЧЕВ,НИКОЛЧЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-02-15,"Агенция ""Митници""","Неустановена принадлежност", ОЛЕГ,МАРИНОВ,ЦВЕТАНОВ,,"С.НОВАЧЕНЕ, НИКОПОЛ, ПЛЕВЕН",2010-06-16,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ОЛЕГ,МАРКОВ,КРЪСТЕВ,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2012-09-18,"Технически университет - София","Неустановена принадлежност", ОЛЕГ,МЕТОДИЕВ,АНГЕЛОВ,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ОЛЕГ,МЕТОДИЕВ,БАНКИН,,"ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2010-06-16,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ОЛЕГ,МИЛКОВ,АНТОВ,,"ГР.БЕЛОГРАДЧИК, БЕЛОГРАДЧИК, ВИДИН",2016-01-06,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Видин","Неустановена принадлежност", ОЛЕГ,МИЛЧЕВ,ПЕТКОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-06-16,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ОЛЕГ,МИРЧЕВ,МИРЧЕВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2008-02-12,Министерства,"Неустановена принадлежност", ОЛЕГ,МИХАЙЛОВ,ИЛИЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ОЛЕГ,МИХАЙЛОВ,ИЛИЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2016-02-09,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Монтана","Неустановена принадлежност", ОЛЕГ,НАДКОВ,НАЧЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ОЛЕГ,НАДКОВ,НАЧЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2016-01-06,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Видин","Неустановена принадлежност", ОЛЕГ,НИКОЛАЕВ,ГОЧЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-09-18,"Национална художествена академия","Неустановена принадлежност", ОЛЕГ,НИКОЛОВ,НЕДЯЛКОВ,,"ГР.ЕЛЕНА, ЕЛЕНА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2009-07-22,"Българска народна банка","Неустановена принадлежност", ОЛЕГ,НИКОЛОВ,НЕДЯЛКОВ,,"ГР.ЕЛЕНА, ЕЛЕНА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-06-11,"Алианц Банк България АД","Неустановена принадлежност", ОЛЕГ,НИКОЛОВ,НЕДЯЛКОВ,,"ГР.ЕЛЕНА, ЕЛЕНА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-10-02,"Обединена българска банка","Неустановена принадлежност", ОЛЕГ,ПАВЛОВ,ПАВЛОВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2013-04-03,"Община Варна","Неустановена принадлежност", ОЛЕГ,ПАНАЙОТОВ,МИХАЛЕВ,,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност", ОЛЕГ,ПЕТРОВ,ЕЛИЧОВ,,"С.РУЖИНЦИ, РУЖИНЦИ, ВИДИН",2012-06-05,"Министерство на културата","Неустановена принадлежност", ОЛЕГ,ПЕТРОВ,ИЛИЕВ,,"ГР.КРЕСНА, КРЕСНА, БЛАГОЕВГРАД",2011-04-05,"Община Кресна","Неустановена принадлежност", ОЛЕГ,ПЕТРОВ,СМОЛИЧКИ,,"ГР.БОБОШЕВО, БОБОШЕВО, КЮСТЕНДИЛ",2014-12-09,"Община Дупница","Неустановена принадлежност", ОЛЕГ,ПЕТРОВ,СМОЛИЧКИ,,"ГР.БОБОШЕВО, БОБОШЕВО, КЮСТЕНДИЛ",2015-01-07,"Община Кюстендил","Неустановена принадлежност", ОЛЕГ,ПЕТРОВ,ШИШКОВ,,"С.СТУБЕЛ, МОНТАНА, МОНТАНА",2015-06-09,"Приватизирани предприятия - Монтана","Неустановена принадлежност", ОЛЕГ,СВЕТОЗАРОВ,МАРИНОВ,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2011-08-09,"Агенция Пътна инфраструктура","Неустановена принадлежност", ОЛЕГ,СИМЕОНОВ,ПЕТРОВ,,"С.ДРАГОВИЩИЦА, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2010-06-16,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ОЛЕГ,СЛАВКОВ,ПЕТРОВ,,"ГР.БОЙЧИНОВЦИ, БОЙЧИНОВЦИ, МОНТАНА",2013-10-09,"Длъжници към ОББ","Неустановена принадлежност", ОЛЕГ,СЛАВКОВ,ПЕТРОВ,,"ГР.БОЙЧИНОВЦИ, БОЙЧИНОВЦИ, МОНТАНА",2016-02-09,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Монтана","Неустановена принадлежност", ОЛЕГ,СЛАВЧЕВ,ЯКОВ,,"С.РУЕН, РУЕН, БУРГАС",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност", ОЛЕГ,СОТИРОВ,СТОИЛОВ,,"ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, БЛАГОЕВГРАД",2012-09-26,"Българска търговско-промишлена палата","Неустановена принадлежност", ОЛЕГ,СОФРОНИЕВ,СПИРОВ,,"ГР.МОНТАНА, МОНТАНА, МОНТАНА",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", ОЛЕГ,СТЕФАНОВ,МАТЕЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ОЛЕГ,СТОИЛОВ,ЗЛАТАРСКИ,,"ГР.КАЗАНЛЪК, КАЗАНЛЪК, СТАРА ЗАГОРА",2008-05-27,"Държавна агенция за информационни технологии и съобщения","Неустановена принадлежност", ОЛЕГ,СТОИЛОВ,ЗЛАТАРСКИ,,"ГР.КАЗАНЛЪК, КАЗАНЛЪК, СТАРА ЗАГОРА",2012-10-10,"Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията","Неустановена принадлежност", ОЛЕГ,СТОИМИРОВ,ВЕЛИНОВ,,"ГР.ДУПНИЦА, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2014-12-09,"Община Дупница","Неустановена принадлежност", ОЛЕГ,СТОЯНОВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", ОЛЕГ,СТОЯНОВ,ИВАНОВ,1956-11-20,"ГР.ШИВАЧЕВО, ТВЪРДИЦА, СЛИВЕН",2015-06-29,"Организатор на хазартни игри","Решение № 2-528 от 29.06.2015 г. - организатори на хазартни игри","Със заповед № К-5334/ 24.12.1982 г. е назначен за ст. разузнавач; със заповед № 1504/ 11.08.1986 г. е преназначен за н-к на група." ОЛЕГ,ТЕОФИЛОВ,ПЕТРОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-06-16,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ОЛЕГ,ТОДОРОВ,ВАСИЛЕВ,,"ГР.ТРЪН, ТРЪН, ПЕРНИК",2010-06-16,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ОЛЕГ,ТОДОРОВ,ЧУЛЕВ,1950-12-13,"ГР.ЛОМ, ЛОМ, МОНТАНА",2008-01-29,"КТ Подкрепа","Решение № 23 от 29.01.2008 г. - членове на Изпълнителния съвет и на Конфедералната контролна комисия на КТ ""Подкрепа""","Документи от ръководили го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IА-31698; протокол № 78/ 1990 г. за унищожаване на дело IЯ-2378." ОЛЕГ,ТОДОРОВ,ЧУЛЕВ,1950-12-13,"ГР.ЛОМ, ЛОМ, МОНТАНА",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Решение № 297 от 12.01.2012 г. - Агенция по заетостта","Документи от ръководили го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони - обр. 4 – 2 бр.; лично дело IА-31698; протокол № 78/ 1990 г. за унищожаване на дело IЯ-2378." ОЛЕГ,ЧАВДАРОВ,ЦВЕТКОВ,,"ГР.СВОГЕ, СВОГЕ, СОФИЙСКА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ОЛЕГ,ЮРИЕВ,ТУПЕВ,,"С.ЗЛАТАРИЦА, БЕЛИЦА, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-11,"Община Лозница","Неустановена принадлежност", ОЛИ,СИМЕОНОВА,ГРУЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-10-08,"Съвет за електронни медии","Неустановена принадлежност", ОЛИ,СИМЕОНОВА,ГРУЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-09-20,"Министерство на културата","Неустановена принадлежност", ОЛИ,СИМЕОНОВА,ГРУЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-11-26,"Българска национална телевизия","Неустановена принадлежност", ОЛИВЕР,ВЪЛЕВ,ЕВСТАТИЕВ,,"С.НОВАЧЕНЕ, НИКОПОЛ, ПЛЕВЕН",2015-07-07,"Община Левски","Неустановена принадлежност", ОЛИМПИ,СТОЯНОВ,КЪТЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2007-09-04,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ОЛИМПИ,СТОЯНОВ,КЪТЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ОЛИМПИ,СТОЯНОВ,КЪТЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ОЛИМПИ,СТОЯНОВ,КЪТЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност", ОЛИМПИ,СТОЯНОВ,КЪТЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-09-10,"Длъжници към банка Хеброс","Неустановена принадлежност", ОЛЯ,АНТОНОВА,ТОРТОМАНОВА,,"ГР.РАДОМИР, РАДОМИР, ПЕРНИК",2010-11-03,"Агенция за хората с увреждания","Неустановена принадлежност", ОЛЯ,БОРИСОВА,ТУЕЧКА-СТАНЕВА,,"С.ЯРЛОВО, САМОКОВ, СОФИЙСКА",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", ОЛЯ,БОРИСОВА,ХАРИЗАНОВА,,"ГР.ПЕТРИЧ, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2014-06-10,"Софийски университет Св. Климент Охридски","Неустановена принадлежност", ОЛЯ,ВЕЛИЧКОВА,БОНЕВА,,"ГР.СЛИВНИЦА, СЛИВНИЦА, СОФИЙСКА",2011-02-15,"Агенция ""Митници""","Неустановена принадлежност", ОЛЯ,ВЕСЕЛИНОВА,ВЕСЕЛИНОВА,,"ГР.БЕЛОСЛАВ, БЕЛОСЛАВ, ВАРНА",2015-12-17,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Варна","Неустановена принадлежност", ОЛЯ,ГЕРАСИМОВА,МАТОВА,,"С.ВАСИЛОВЦИ, ДРАГОМАН, СОФИЙСКА",2012-11-21,"Министерство на околната среда и водите","Неустановена принадлежност", ОЛЯ,ДИМИТРОВА,ГРОМОВА,,КУБА,2011-01-12,"Политически кабинети","Неустановена принадлежност", ОЛЯ,ИВАНОВА,ИВАНОВА,,"ГР.ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ",2012-09-26,"Българска търговско-промишлена палата","Неустановена принадлежност", ОЛЯ,КРУМОВА,ИВАНОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ОЛЯ,ПЕТКОВА,ТОТЕВА,,"ГР.БРЕЗОВО, БРЕЗОВО, ПЛОВДИВ",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", ОЛЯ,ПЕТРОВА,АНТОНОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ОЛЯ,ПЕТРОВА,БОТЕВА-ХИНКОВА,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2015-08-04,"Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Неустановена принадлежност", ОЛЯ,СЛАВЕЙКОВА,ГЕОРГИЕВА,,"ГР.ЛОМ, ЛОМ, МОНТАНА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ОЛЯ,ТОДОРОВА,МИХАЙЛОВА,,"ГР.ЛОМ, ЛОМ, МОНТАНА",2010-06-16,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ОНИК,АГОП,МАРИНОСЯН,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2015-09-30,"Община Пловдив","Неустановена принадлежност", ОНИК,АРТЮН,ГЮЛИЯН,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2014-02-19,"Община Добрич","Неустановена принадлежност", ОНИК,АРТЮН,ГЮЛИЯН,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", ОНИК,АРТЮН,ГЮЛИЯН,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2016-01-19,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Добрич","Неустановена принадлежност", ОНИК,КАЛУСТ,КАЛУСТЯН,1949-11-04,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2010-06-16,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 143 от 16.06.2010 г. - Министерство на вътрешните работи","Рег. дневник; картон обр. 4. Със заповед № К-3856/ 03.09.1982 г. е назначен за разузнавач; със заповед № 24/ 10.02.1989 г. е преназначен за инспектор; със заповед № 14/ 17.04.1990 г. е преназначен за н-к на отделение." ОННИГ,ТОРОС,КЮЧЮКЯН,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-09-29,"Регионални печатни издания","Неустановена принадлежност", ОННИК,ВАХЕ,ЧЕРЧИЯН,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2008-11-26,"Българска национална телевизия","Неустановена принадлежност", ОНУФРИ,ХРИСТОВ,ВЛАДКОВ,,"ГР.КАЗАНЛЪК, КАЗАНЛЪК, СТАРА ЗАГОРА",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност", ОНЧО,АРТИН,ХОВСЕПЯН,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2012-02-07,"Арменска Апостолическа Православна църква в България","Неустановена принадлежност", ОНЧО,ДИКРАН,МАРДИКЯН,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", ОРИЕТА,ГРУЕВА,ТУМАНГЕЛОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-06-16,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ОРЛИН,АНГЕЛОВ,ГЕРОВ,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2009-12-02,"Национална здравноосигурителна каса","Неустановена принадлежност", ОРЛИН,АНДРЕЕВ,АНДРЕЕВ,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", ОРЛИН,БОЖИДАРОВ,ГОЦЕВ,,"ГР.ЛОМ, ЛОМ, МОНТАНА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ОРЛИН,БОЙКОВ,ИВАНОВ,,"ГР.МОНТАНА, МОНТАНА, МОНТАНА",2015-04-07,"Община Чипровци","Неустановена принадлежност", ОРЛИН,БОРИСЛАВОВ,ХРИСТОФОРОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-10-17,"Министерство на икономиката, енергетиката и туризма","Неустановена принадлежност", ОРЛИН,БОРИСОВ,ДЕЛИБАЛТОВ,,"ГР.БОБОВ ДОЛ, БОБОВ ДОЛ, КЮСТЕНДИЛ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ОРЛИН,БОРИСОВ,ДЕЛИБАЛТОВ,,"ГР.БОБОВ ДОЛ, БОБОВ ДОЛ, КЮСТЕНДИЛ",2016-02-18,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Кюстендил","Неустановена принадлежност", ОРЛИН,БОРИСОВ,ФИЛИПОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ОРЛИН,БОРИСОВ,ФИЛИПОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност", ОРЛИН,БОЯНОВ,ИЛИЕВ,,"ГР.МОНТАНА, МОНТАНА, МОНТАНА",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", ОРЛИН,ВАСИЛЕВ,ВАСИЛЕВ,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2015-06-29,"Организатор на хазартни игри","Неустановена принадлежност", ОРЛИН,ВАСИЛЕВ,ГРЪНЧАРОВ,,"С.ДОРКОВО, РАКИТОВО, ПАЗАРДЖИК",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ОРЛИН,ВАСИЛЕВ,ГРЪНЧАРОВ,,"С.ДОРКОВО, РАКИТОВО, ПАЗАРДЖИК",2014-02-12,"Разследващи полицаи","Неустановена принадлежност", ОРЛИН,ВАСИЛЕВ,КУТРОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ОРЛИН,ВАСИЛЕВ,КУТРОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2014-02-12,"Разследващи полицаи","Неустановена принадлежност", ОРЛИН,ВАСИЛЕВ,МАРИНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-01-14,"Приватизирани предприятия - София","Неустановена принадлежност", ОРЛИН,ВАСИЛЕВ,ПЕЕВ,,"С.БАЦОВА МАХАЛА, НИКОПОЛ, ПЛЕВЕН",2008-12-18,"Българско национално радио","Неустановена принадлежност", ОРЛИН,ВАСИЛЕВ,ЦВЕТКОВ,,"ГР.ЕТРОПОЛЕ, ЕТРОПОЛЕ, СОФИЙСКА",2008-11-26,"Българска национална телевизия","Неустановена принадлежност", ОРЛИН,ВЕСЕЛИНОВ,ЛИБЕРТИНОВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2015-12-17,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Варна","Неустановена принадлежност", ОРЛИН,ВИКТОРОВ,ДЖЕЛЕПОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-10-08,"Съвет за електронни медии","Неустановена принадлежност", ОРЛИН,ВЪРБАНОВ,ДРАГАНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2007-09-04,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ОРЛИН,ГЕОРГИЕВ,ВЛАДИКОВ,1953-06-04,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-09-26,"Българска търговско-промишлена палата","Решение № 2-81 от 26.09.2012 г. - Българска търговско-промишлена палата","Със заповед № 148/ 23.02.1983 г. е назначен за разузнавач." ОРЛИН,ГЕОРГИЕВ,ГОЧЕВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност", ОРЛИН,ГЕОРГИЕВ,ЛАЗАРОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-02-17,"Печатни издания","Неустановена принадлежност", ОРЛИН,ГЕОРГИЕВ,ПОПОВ,1952-04-27,"ГР.ВЕЛИНГРАД, ВЕЛИНГРАД, ПАЗАРДЖИК",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Решение № 2-172 от 26.04.2013 г. - лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично и в работно дело Ф1, а.е. 4489; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3" ОРЛИН,ГЕОРГИЕВ,СТАНЧЕВ,1953-06-21,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-06-16,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 143 от 16.06.2010 г. - Министерство на вътрешните работи","Със заповед № К-3640/ 23.11.1977 г. е назначен за разузнавач III степен; със заповед № 684/ 06.09.1982 г. е преназначен за ст. разузнавач; със заповед № 1062/ 27.12.1985 г. е преназначен за зам. н-к на отделение; със заповед № 1914/ 22.05.1986 г. е преназначен за н-к на отделение; със заповед № 800/ 16.03.1989 г. е изпратен на 3 месечен курс в КГБ-Москва." ОРЛИН,ГЕОРГИЕВ,ХАДЖИЯНКОВ,,"ГР.РАЗЛОГ, РАЗЛОГ, БЛАГОЕВГРАД",2012-05-31,"Българска стопанска камара","Неустановена принадлежност", ОРЛИН,ГРИГОРОВ,ЦВЕТКОВ,,"С.ВРЪВ, БРЕГОВО, ВИДИН",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност", ОРЛИН,ГРИГОРОВ,ЦВЕТКОВ,,"С.ВРЪВ, БРЕГОВО, ВИДИН",2013-09-25,"Община Брегово","Неустановена принадлежност", ОРЛИН,ДИМИТРОВ,ДАСКАЛОВ,,"ГР.ВЪРШЕЦ, ВЪРШЕЦ, МОНТАНА",2009-03-11,"Комисия за регулиране на съобщенията","Неустановена принадлежност", ОРЛИН,ДИМИТРОВ,ДИМИТРОВ,,"ГР.МОНТАНА, МОНТАНА, МОНТАНА",2015-04-07,"Община Монтана","Неустановена принадлежност", ОРЛИН,ДИМИТРОВ,КУЗДОВ,,"ГР.МОНТАНА, МОНТАНА, МОНТАНА",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ОРЛИН,ДИМИТРОВ,КУЗДОВ,,"ГР.МОНТАНА, МОНТАНА, МОНТАНА",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", ОРЛИН,ДИМИТРОВ,ТАНЕВ,,"ГР.ЧИРПАН, ЧИРПАН, СТАРА ЗАГОРА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ОРЛИН,ЕВТИМОВ,ЛОЗЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-01-14,"Приватизирани предприятия - София","Неустановена принадлежност", ОРЛИН,ЕМИЛОВ,ЕМИЛОВ,,"С.МЛЕЧИНО, АРДИНО, КЪРДЖАЛИ",2014-10-29,"Община Ардино","Неустановена принадлежност", ОРЛИН,ИВАНОВ,БОЯНОВ,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", ОРЛИН,ИВАНОВ,ИВАНОВ,1959-12-09,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-01-26,"Министерство на отбраната","Решение № 180 от 26.01.2011 г. - Министерството на отбраната","Със заповед № К-3628/ 26.09.1985 г. е назначен за разузнавач" ОРЛИН,ИВАНОВ,ИВАНОВ,1959-12-09,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-01-12,"Политически кабинети","Решение № 177 от 12.01.2011 г. - членовете на политическите кабинети на министър-председателя, на заместник министър-председателите и на министрите","Със заповед № К-3628/ 26.09.1985 г. е назначен за разузнавач." ОРЛИН,ИВАНОВ,КУЗОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-01-12,"Министерство на образованието","Неустановена принадлежност", ОРЛИН,ИВАНОВ,СИМЕОНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-04-03,"Община Варна","Неустановена принадлежност", ОРЛИН,ИВАНОВ,СИМЕОНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-02-24,"Висш дисциплинарен съд","Неустановена принадлежност", ОРЛИН,ИВАНОВ,СТЕФАНОВ,,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2015-06-29,"Организатор на хазартни игри","Неустановена принадлежност", ОРЛИН,ИЛИЕВ,ПАВЛОВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ОРЛИН,ЙОРДАНОВ,АНГЬОЗОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-06-10,"Държавна агенция за младежта и спорта","Неустановена принадлежност", ОРЛИН,ЙОРДАНОВ,АНГЬОЗОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-04-28,"Министерство на физическото възпитание и спорта","Неустановена принадлежност", ОРЛИН,ЙОРДАНОВ,ДЯКОВ,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ОРЛИН,ЙОРДАНОВ,ДЯКОВ,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", ОРЛИН,ЙОРДАНОВ,ТОНЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ОРЛИН,КИРИЛОВ,ГРАНДОКОВ,,"С.ЛЕВУНОВО, САНДАНСКИ, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", ОРЛИН,КИРИЛОВ,ИЛИЕВ,1952-05-12,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-09-20,"Държавен фонд Земеделие","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1" ОРЛИН,КИРОВ,ДИМОВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", ОРЛИН,КИРОВ,ДИМОВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2015-01-14,"Приватизирани предприятия - София","Неустановена принадлежност", ОРЛИН,КОНСТАНТИНОВ,ВАСИЛЕВ,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2013-09-18,"Община Видин","Неустановена принадлежност", ОРЛИН,КОНСТАНТИНОВ,ВАСИЛЕВ,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2016-01-06,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Видин","Неустановена принадлежност", ОРЛИН,КРАСИНОВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-08-07,"Инвестбанк АД","Неустановена принадлежност", ОРЛИН,КРАСИНОВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-08-04,"Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Неустановена принадлежност", ОРЛИН,КРЪСТЕВ,ДИМИТРОВ,,"ГР.САНДАНСКИ, САНДАНСКИ, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", ОРЛИН,ЛЮБЕНОВ,ОСТРЕВ,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2012-07-25,"Конфедерация на независимите синдикати в България","Неустановена принадлежност", ОРЛИН,МЕТОДИЕВ,ВЕЛКОВ,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", ОРЛИН,МИЛАНОВ,АНГЕЛОВ,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ОРЛИН,МИРЧЕВ,СПАСОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-03-14,"Софийски университет ""Св. Климент Охридски""","Неустановена принадлежност", ОРЛИН,МИХАЙЛОВ,ДАНАИЛОВ,,"ГР.ОРЯХОВО, ОРЯХОВО, ВРАЦА",2016-01-14,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Враца","Неустановена принадлежност", ОРЛИН,МИХАЙЛОВ,МЛАДЕНОВ,,"ГР.МОНТАНА, МОНТАНА, МОНТАНА",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ОРЛИН,МЛАДЕНОВ,СОЛУЧКОВ,,"С.ОРЛИЦА, КИРКОВО, КЪРДЖАЛИ",2014-11-05,"Община Кирково","Неустановена принадлежност", ОРЛИН,МЛАДЕНОВ,СОЛУЧКОВ,,"С.ОРЛИЦА, КИРКОВО, КЪРДЖАЛИ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ОРЛИН,НИКОЛАЕВ,ТРИЧКОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ОРЛИН,НИКОЛОВ,АЛЕКСИЕВ,,"С.ЛЕХЧЕВО, БОЙЧИНОВЦИ, МОНТАНА",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ОРЛИН,НИКОЛОВ,НИКОЛОВ,,"С.ГОРНИ БОГРОВ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-06-16,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ОРЛИН,НИКОЛОВ,РУСЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-06-11,"Корпоративна търговска банка АД","Неустановена принадлежност", ОРЛИН,НИКОЛОВ,СТАНЧЕВ,,"С.ГЪЛЪБОВО, БАНИТЕ, СМОЛЯН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ОРЛИН,НИКОЛОВ,ТИМОВ,1957-04-05,"ГР.САНДАНСКИ, САНДАНСКИ, БЛАГОЕВГРАД",2011-07-27,"Община Благоевград","Решение № 247 от 27.07.2011 г. - община Благоевград","Рег. дневник; картон обр. 4" ОРЛИН,ПЕТКОВ,ПЕТКОВ,,"С.СИТОВО, СИТОВО, СИЛИСТРА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ОРЛИН,ПЕТКОВ,ПЕТКОВ,,"С.СИТОВО, СИТОВО, СИЛИСТРА",2016-01-19,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Добрич","Неустановена принадлежност", ОРЛИН,ПЕТРОВ,КЮЧУКОВ,,"ГР.ПЕТРИЧ, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", ОРЛИН,ПЪРВАНОВ,ПЪРВАНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ОРЛИН,РИЗОВ,РИЗОВ,1950-09-18,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2007-09-04,"Народно събрание","Решение № 14 от 04.09.2007 г. - Народно събрание","

Рег. бланка; собственоръчно написани агентурни сведения; документи за получени възнаграждения; разходни документи, отчетени от оперативния работник; документи от ръководилите го щатни служители; картони обр. 4 и обр. 6; рег. дневник; лично дело ІА-34961; работно дело ІР-17188-2 тома

" ОРЛИН,РИЗОВ,РИЗОВ,1950-09-18,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2014-09-10,"Длъжници към банка Хеброс","Решение № 2-392 от 10.09.2014 г. - лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 - длъжници към банка ""Хеброс""","

Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, документи за получено възнаграждение, разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители, документи от ръководили го щатни служители, съдържащи се в дело № 41; рег. бланка; собственоръчно написани агентурни сведения; документи за получени възнаграждения; разходни документи, отчетени от оперативния работник; документи от ръководилите го щатни служители; картони – обр. 1 – 2 бр., обр. 2, обр. 4 – 3 бр., обр. 6 и обр. 9; рег. дневник; лично дело ІА-34961; работно дело ІР-17188-2 тома

" ОРЛИН,СИМЕОНОВ,ПЪРВУЛОВ,,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2011-08-09,"Агенция Пътна инфраструктура","Неустановена принадлежност", ОРЛИН,СТАВРЕВ,ЙОВЕВ,1948-10-01,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2009-01-28,"Българска национална телевизия","Решение № 57 от 28.01.2009 г. - Българска национална телевизия","Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 1029/ 27.02.1990 г. за унищожаване с протокол № 235/ 07.01.1990 г. личното и работното дело на аг. ""Явор""." ОРЛИН,СТАМЕНОВ,СЪБЕВ,1970-11-21,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2010-02-09,"Българска академия на науките","Решение № 110 от 9.02.2010 г - Българската академия на науките","Рег. дневник; картон обр. 4" ОРЛИН,СТЕФАНОВ,ТОДОРОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-09-18,"Нов български университет","Неустановена принадлежност", ОРЛИН,ФИЛЕВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-11-26,"Българска национална телевизия","Неустановена принадлежност", ОРЛИН,ХРИСТОВ,ИВАНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ОРЛИН,ЦАНКОВ,СТОЙЧЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-08-21,"Американски университет в България","Неустановена принадлежност", ОРЛИН,ЦВЕТАНОВ,ДИМИТРОВ,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност", ОРЛИН,ЦЕНКОВ,ПЕНЕВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2013-06-11,"Алианц Банк България АД","Неустановена принадлежност", ОРЛИН,ЦЕНКОВ,ПЕНЕВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2015-11-24,"ЗАД АЛИАНЦ","Неустановена принадлежност", ОРЛИН,ЧАВДАРОВ,КАМЕНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-12-02,"Национална здравноосигурителна каса","Неустановена принадлежност", ОРЛИН,ЯКИМОВ,СТЕФАНОВ,1962-12-25,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Решение № 95 от 28.10.2009 г. - следователи и дознатели","Със заповед № К-3218/ 28.09.1989 г. е назначен за разузнавач в отдел ""Контраразузнавателен""." ОРЛИНА,ИВАНОВА,АПОСТОЛОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-11-03,"Агенция за хората с увреждания","Неустановена принадлежност", ОРФЕЙ,АТАНАСОВ,МИНДОВ,,"ГР.ТРЯВНА, ТРЯВНА, ГАБРОВО",2011-09-20,"Министерство на културата","Неустановена принадлежност", ОРФЕЙ,АТАНАСОВ,МИНДОВ,,"ГР.ТРЯВНА, ТРЯВНА, ГАБРОВО",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ОРФЕЙ,ДИМИТРОВ,ДУЕВСКИ,,"ГР.ПЕТРИЧ, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2007-09-04,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ОРФЕЙ,ДИМИТРОВ,ДУЕВСКИ,,"ГР.ПЕТРИЧ, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2011-07-12,"Община Петрич","Неустановена принадлежност", ОРФЕЙ,ЦВЕТАНОВ,ФЛОРОВ,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", ОРФЕЙ,ЦВЕТКОВ,МАЛЧЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-05-27,"Държавна комисия за енергийно и водно регулиране","Неустановена принадлежност", ОРФЕЙ,ЦВЕТКОВ,МАЛЧЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-11-21,"Министерство на околната среда и водите","Неустановена принадлежност", ОРФЕЙ,ЦВЕТКОВ,МАЛЧЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ОРФЕЙ,ЮРИЕВ,АЛЕКСАНДРОВ,,"С.КИРЧЕВО, УГЪРЧИН, ЛОВЕЧ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ОРФЕЙ,ЮРИЕВ,АЛЕКСАНДРОВ,,"С.КИРЧЕВО, УГЪРЧИН, ЛОВЕЧ",2015-02-18,"Община Угърчин","Неустановена принадлежност", ОРФЕЙ,ЮРИЕВ,АЛЕКСАНДРОВ,,"С.КИРЧЕВО, УГЪРЧИН, ЛОВЕЧ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ОРХАН,АКИФ,МЮРСЕЛ,,"ГР.ДУЛОВО, ДУЛОВО, СИЛИСТРА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ОРХАН,АЛИЕВ,ЮСЕИНОВ,1966-07-21,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2009-06-29,"Народно събрание","Решение № 69 от 29.06.2009 г. - Народно събрание","Собственоръчно написани агентурни сведения; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; работно дело IР-15215" ОРХАН,АЛИЕВ,ЮСЕИНОВ,1966-07-21,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2009-07-14,"Народно събрание","Решение № 70 от 14.07.2009 г. - Народно събрание","Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; лично дело IА-2444; работно дело IР-15215" ОРХАН,АХМЕД,ТАИР,,"С.РАКИТА, ЧЕРВЕН БРЯГ, ПЛЕВЕН",2012-06-05,"Министерство на културата","Неустановена принадлежност", ОРХАН,БАСРИЕВ,МУСТАФОВ,,"С.СТЕВРЕК, АНТОНОВО, ТЪРГОВИЩЕ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ОРХАН,БЕЙСИМ,ТАСИМ,,"С.ЖЕНДА, ЧЕРНООЧЕНЕ, КЪРДЖАЛИ",2014-03-19,"Община Черноочене","Неустановена принадлежност", ОРХАН,ВЕЛИЕВ,АЛИЕВ,,"ГР.КАВАРНА, КАВАРНА, ДОБРИЧ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", ОРХАН,ДЖЕВДЕТ,ТАХИР,,"С.МЛЕЧИНО, АРДИНО, КЪРДЖАЛИ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ОРХАН,ДЖЕВДЕТ,ТАХИР,,"С.МЛЕЧИНО, АРДИНО, КЪРДЖАЛИ",2016-01-25,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Кърджали","Неустановена принадлежност", ОРХАН,ДЖЕМИЛ,АХМЕД,,"С.ЧОРБАДЖИЙСКО, КИРКОВО, КЪРДЖАЛИ",2016-01-25,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Кърджали","Неустановена принадлежност", ОРХАН,ИСМАИЛ,НАСУФ,,"С.МЕДОВЕЦ, ДЪЛГОПОЛ, ВАРНА",2013-05-15,"Община Дългопол","Неустановена принадлежност", ОРХАН,КАДИРОВ,МУСТАФОВ,1969-11-16,"ГР.КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2014-11-26,"Община Кърджали","Решение № 2-430 от 26.11.2014 г. - община Кърджали","

Рег. дневник; картон обр. 4.

" ОРХАН,КЕМАЛОВ,АСАНОВ,,"ГР.ЧИРПАН, ЧИРПАН, СТАРА ЗАГОРА",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ОРХАН,КЕМАЛОВ,АСАНОВ,,"ГР.ЧИРПАН, ЧИРПАН, СТАРА ЗАГОРА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ОРХАН,МЕХМЕД,КОШУДЖУ,,"С.ЗЕБИЛ, ГЛАВИНИЦА, СИЛИСТРА",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ОРХАН,МЕХМЕД,КОШУДЖУ,,"С.ЗЕБИЛ, ГЛАВИНИЦА, СИЛИСТРА",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", ОРХАН,МУСТАФОВ,АЛИБАШЕВ,,"ГР.ЛЕТНИЦА, ЛЕТНИЦА, ЛОВЕЧ",2015-01-29,"Община Летница","Неустановена принадлежност", ОРХАН,РАИФ,МУРАД,,"С.ВЪЗЕЛ, ЧЕРНООЧЕНЕ, КЪРДЖАЛИ",2015-05-27,"Приватизирани предприятия - Кърджали","Неустановена принадлежност", ОРХАН,САЛИМЕХМЕД,МУСТАФА,,"С.ПЕЕВСКО, КИРКОВО, КЪРДЖАЛИ",2014-11-05,"Община Кирково","Неустановена принадлежност", ОРХАН,ТАХИР,МЕМИШ,1955-05-07,"ГР.СИЛИСТРА, СИЛИСТРА, СИЛИСТРА",2007-09-04,"Народно събрание","Решение № 14 от 04.09.2007 г. - Народно събрание","

Картони обр. 4 и обр. 6; рег. дневник; протоколи за унищожаване рег. № 20/ 20.03.1990 г. (Сс) и рег. № 44/ 28.03.1990 г. (Шн) на работно дело ІР-803

" ОРХАН,ТАХИР,МЕМИШ,1955-05-07,"ГР.СИЛИСТРА, СИЛИСТРА, СИЛИСТРА",2009-06-29,"Народно събрание","Решение № 69 от 29.06.2009 г. - Народно събрание","Картони обр. 4 – 2 бр.; рег. дневник; протоколи за унищожаване рег. № 20/ 20.03.1990 г. (Сс) и рег. № 44/ 28.03.1990 г. (Шн) на работно дело ІР-803" ОРХАН,ТАХИР,МЕМИШ,1955-05-07,"ГР.СИЛИСТРА, СИЛИСТРА, СИЛИСТРА",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Решение № 2-172 от 26.04.2013 г. - лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Картони обр. 4 – 2 бр.; рег. дневник; протоколи за унищожаване рег. № 20/ 20.03.1990 г. (Сс) и рег. № 44/ 28.03.1990 г. (Шн) на работно дело ІР-803" ОРХАН,ТАХИР,МЕМИШ,1955-05-07,"ГР.СИЛИСТРА, СИЛИСТРА, СИЛИСТРА",2014-02-05,"Агенция по заетостта","Решение № 2-304 от 05.02.2014 г. - Агенция по заетостта","

Картони - обр. 4 – 9 бр. и обр. 6; рег. дневник; протоколи за унищожаване рег. № 20/ 20.03.1990 г. (Сс) и рег. № 44/ 28.03.1990 г. (Шн) на работно дело ІР-803.

" ОРХАН,ФАИК,ШЕРИФ,,"С.ЯСЕНОВЕЦ, РАЗГРАД, РАЗГРАД",2015-11-17,"Община Разград","Неустановена принадлежност", ОРХАН,ХАСАН,КАРАВЕЛИ,,"ГР.АСЕНОВГРАД, АСЕНОВГРАД, ПЛОВДИВ",2015-08-11,"Община Асеновград","Неустановена принадлежност", ОРХАН,ХАСАН,МЕСТАН,,"С.ЧОРБАДЖИЙСКО, КИРКОВО, КЪРДЖАЛИ",2015-05-27,"Приватизирани предприятия - Кърджали","Неустановена принадлежност", ОРХАН,ХЮСЕИН,ХАСАН,,"ГР.ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ОРХАН,ХЮСЕИН,ХАСАН,,"ГР.ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ОРХАН,ЮСЕИН,АХМЕД,,"ГР.ПОПОВО, ПОПОВО, ТЪРГОВИЩЕ",2013-04-17,"Кредитни длъжници към банка БАЛКАНБАНК","Неустановена принадлежност", ОРХАН,ЮСЕИН,МУСТАФА,,"С.ПОДГОРЕЦ, РУЕН, БУРГАС",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ОРХИДЕЯ,ДИМИТРОВА,АНДОНОВА,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ОРХИДЕЯ,ДИМИТРОВА,АНДОНОВА,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", ОРХИДЕЯ,МИЛКОВА,СТОЯНОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-06-04,"Приватизация - обособени части - София","Неустановена принадлежност", ОСМАН,АЛИ,ОСМАН,,"ГР.ПЪРВОМАЙ, ПЪРВОМАЙ, ПЛОВДИВ",2015-10-05,"Община Първомай","Неустановена принадлежност", ОСМАН,АЛИ,ОСМАН,,"С.БЕНКОВСКИ, ДОБРИЧКА, ДОБРИЧ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", ОСМАН,АЛИ,ХАККЪ,,"С.ПЛАНИНИЦА, РУЕН, БУРГАС",2013-03-06,"Община Руен","Неустановена принадлежност", ОСМАН,АЛИЕВ,ОСМАНОВ,,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ОСМАН,АЛИОСМАН,КАРАНИ,,"С.ЕНЕВО, ДОБРИЧКА, ДОБРИЧ",2014-02-19,"Община Добричка","Неустановена принадлежност", ОСМАН,АПТУЛА,АПТУЛА,,"ГР.КАРНОБАТ, КАРНОБАТ, БУРГАС",2013-01-09,"Община Карнобат","Неустановена принадлежност", ОСМАН,АХМЕД,АХМЕД,,"ГР.КРУМОВГРАД, КРУМОВГРАД, КЪРДЖАЛИ",2016-01-25,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Кърджали","Неустановена принадлежност", ОСМАН,АХМЕД,ДЕРВИШ,,"С.ЙОНКОВО, ИСПЕРИХ, РАЗГРАД",2015-11-05,"Община Исперих","Неустановена принадлежност", ОСМАН,АХМЕД,МЕХМЕД,,"С.ПОЛКОВНИК САВОВО, ТЕРВЕЛ, ДОБРИЧ",2013-05-15,"Община Вълчи дол","Неустановена принадлежност", ОСМАН,АХМЕД,МУСТАФА,,"С.ЩЕРНА, ДЖЕБЕЛ, КЪРДЖАЛИ",2014-10-22,"Община Джебел","Неустановена принадлежност", ОСМАН,АХМЕД,ОКТАЙ,1952-08-29,"С.ЧЕРНОЛИК, ДУЛОВО, СИЛИСТРА",2007-09-04,"Народно събрание","Решение № 14 от 04.09.2007 г. - Народно събрание","

Собственоръчно написано и подписано обещание; рег. бланка; картони обр. 4; рег. дневник; протокол рег. № 20/ 20.03.1990 г.; лично дело ІА-519 (Сс) МФ

" ОСМАН,АХМЕД,ЮМЕР,,"ГР.КАБЛЕШКОВО, ПОМОРИЕ, БУРГАС",2013-02-20,"Община Поморие","Неустановена принадлежност", ОСМАН,АХМЕД,ЮСНЮ,,"С.ЖЕГЛАРЦИ, ТЕРВЕЛ, ДОБРИЧ",2014-03-12,"Община Тервел","Неустановена принадлежност", ОСМАН,ЕШИРЕФ,СЮЛЕЙМАН,,"С.СНЕЖА, РУЕН, БУРГАС",2013-03-06,"Община Руен","Неустановена принадлежност", ОСМАН,ИБРЯМ,ОСМАН,,"С.БЕНКОВСКИ, ДОБРИЧКА, ДОБРИЧ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ОСМАН,ИСЛЯМ,ОСМАН,,"С.ЛУДОГОРЦИ, ИСПЕРИХ, РАЗГРАД",2015-11-05,"Община Исперих","Неустановена принадлежност", ОСМАН,ИСМАИЛ,ИЗЕТ,,"С.ЧЕРНА, ДОБРИЧКА, ДОБРИЧ",2014-02-19,"Община Добричка","Неустановена принадлежност", ОСМАН,ИСМАИЛ,ОСМАН,,"С.НИКОЛАЕВКА, СУВОРОВО, ВАРНА",2015-12-17,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Варна","Неустановена принадлежност", ОСМАН,МЕХМЕД,АХМЕД,,"ГР.АЙТОС, АЙТОС, БУРГАС",2012-12-12,"Община Айтос","Неустановена принадлежност", ОСМАН,МЕХМЕД,КАДИР,,"С.ДЖАНКА, КРУМОВГРАД, КЪРДЖАЛИ",2014-11-13,"Община Крумовград","Неустановена принадлежност", ОСМАН,МЕХМЕД,КАМБЕР,,"С.ЧОБАНКА, МОМЧИЛГРАД, КЪРДЖАЛИ",2014-11-26,"Община Кърджали","Неустановена принадлежност", ОСМАН,МЕХМЕД,ОСМАН,,"С.БОРИМА, ТРОЯН, ЛОВЕЧ",2015-02-11,"Община Троян","Неустановена принадлежност", ОСМАН,МЕХМЕД,ХЮСЕИН,,"С.ВИШНА, РУЕН, БУРГАС",2015-12-01,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Неустановена принадлежност", ОСМАН,МУСТАФА,АЗИС,,"С.КОРИТЕН, КРУШАРИ, ДОБРИЧ",2014-03-12,"Община Крушари","Неустановена принадлежност", ОСМАН,МУСТАФА,АЗИС,,"С.КОРИТЕН, КРУШАРИ, ДОБРИЧ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ОСМАН,МУСТАФА,ЮСЕИН,,"С.КАРАМФИЛ, МОМЧИЛГРАД, КЪРДЖАЛИ",2014-10-22,"Община Момчилград","Неустановена принадлежност", ОСМАН,ОСМАН,МЕХМЕД,,"С.ВАЗОВО, ИСПЕРИХ, РАЗГРАД",2015-11-05,"Община Исперих","Неустановена принадлежност", ОСМАН,ОСМАН,СМАИЛ,,"ГР.КАБЛЕШКОВО, ПОМОРИЕ, БУРГАС",2013-02-20,"Община Поморие","Неустановена принадлежност", ОСМАН,ОСМАН,СМАИЛ,,"ГР.КАБЛЕШКОВО, ПОМОРИЕ, БУРГАС",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ОСМАН,РАМАДАН,ЧАУШ,1953-01-20,"С.ГОРНО ПРАХОВО, АРДИНО, КЪРДЖАЛИ",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Решение № 283 от 16.11.2011 г. - Министерството на земеделието и храните","Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони - обр. 4 – 6 бр.; лично дело ІА-1250 (Бс);" ОСМАН,РАМАДАН,ЧАУШ,1953-01-20,"С.ГОРНО ПРАХОВО, АРДИНО, КЪРДЖАЛИ",2012-12-12,"Община Айтос","Решение № 2-120 от 12.12.2012 г. - община Айтос","Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони - обр. 4 – 6 бр.; лично дело ІА-1250 (Бс)" ОСМАН,РАМАДАН,ЧАУШ,1953-01-20,"С.ГОРНО ПРАХОВО, АРДИНО, КЪРДЖАЛИ",2015-12-01,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Решение № 2-584 от 01.12.2015 г. - кандидати за общински съветници – област Бургас","

Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони - обр. 4 – 6 бр.; лично дело ІА-1250 (Бс); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1970/ 09.11.2007 г.

" ОСМАН,РАСИМ,ОСМАН,,"С.СТРЕМЦИ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2015-05-27,"Приватизирани предприятия - Кърджали","Неустановена принадлежност", ОСМАН,РАСИМ,ХАЛИЛ,,"ГР.АЙТОС, АЙТОС, БУРГАС",2012-12-12,"Община Айтос","Неустановена принадлежност", ОСМАН,РАСИМ,ХАЛИЛ,,"ГР.АЙТОС, АЙТОС, БУРГАС",2015-12-01,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Неустановена принадлежност", ОСМАН,РИЗОВ,ДЪГЛОВ,,"С.БОРИНО, БОРИНО, СМОЛЯН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ОСМАН,САЛИЕВ,ГЬОЧЕВ,,"С.ЛОВСКО, ЛОЗНИЦА, РАЗГРАД",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ОСМАН,САЛИЕВ,ГЬОЧЕВ,,"С.ЛОВСКО, ЛОЗНИЦА, РАЗГРАД",2015-11-11,"Община Лозница","Неустановена принадлежност", ОСМАН,САЛИЕВ,НЕДЖИБОВ,1933-06-05,"С.ЛИПНИК, РАЗГРАД, РАЗГРАД",2015-11-17,"Община Разград","Решение № 2-578 от 17.11.2015 г. - община Разград","

Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документ от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-984 (Рз) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 9 бр.; протокол рег. № 958/ 07.05.1990 г. за унищожаване работно дело IР-662 (Рз).

" ОСМАН,СМАИЛ,МЕХМЕД,,"С.ЛЮЛЯКОВО, РУЕН, БУРГАС",2013-03-06,"Община Руен","Неустановена принадлежност", ОСМАН,СМАИЛ,МЕХМЕД,,"С.ЛЮЛЯКОВО, РУЕН, БУРГАС",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ОСМАН,СМАИЛ,МЕХМЕД,,"С.ЛЮЛЯКОВО, РУЕН, БУРГАС",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ОСМАН,СМАИЛ,ХЮСЕИН,,"С.ВРЕСОВО, РУЕН, БУРГАС",2013-03-06,"Община Руен","Неустановена принадлежност", ОСМАН,СМАИЛ,ХЮСЕИН,,"С.ВРЕСОВО, РУЕН, БУРГАС",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ОСМАН,ХАЛИЛ,АХМЕД,,"С.НЕОФИТ БОЗВЕЛИЕВО, МОМЧИЛГРАД, КЪРДЖАЛИ",2014-11-26,"Община Кърджали","Неустановена принадлежност", ОСМАН,ХАЛИЛ,АХМЕД,,"С.НЕОФИТ БОЗВЕЛИЕВО, МОМЧИЛГРАД, КЪРДЖАЛИ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ОСМАН,ХАЛИЛ,ЕМИН,,"С.ЗВЪНАРКА, КРУМОВГРАД, КЪРДЖАЛИ",2015-05-27,"Приватизирани предприятия - Кърджали","Неустановена принадлежност", ОСМАН,ХАЛИЛОВ,ОСМАНОВ,,"С.ДЖУЛЮНИЦА, ЛЯСКОВЕЦ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-07-17,"Община Златарица","Неустановена принадлежност", ОСМАН,ХАМИД,ДЖЕМАИЛ,1959-10-29,"С.ИЗГРЕВ, ВЕНЕЦ, ШУМЕН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Решение № 2-566 от 16.10.2015 г. - Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","

Саморъчно написана и подписана декларация за сътрудничество /обещание/, документи от ръководилия го щатен служител, картони - обр. 4 – 4 бр. и обр. 6; рег. дневник; рег. бланка; лично дело ІА–50 /Шн/ - МФ; работно дело ІР–55 /Шн/, унищожено с протокол № С КА 44/ 28.03.1990 г.; протокол рег. № С КА-43/ 28.03.1990 г. за унищожаване лично дело IА-50 (Шн) (налично); доклад на МВР RB202009-001-05/01 – 08 – І – 1880/22.10.2007 г.

" ОСМАН,ХАСАН,ШАБАН,,"С.ДОБРА ПОЛЯНА, РУЕН, БУРГАС",2013-03-06,"Община Руен","Неустановена принадлежност", ОСМАН,ХАСАНОВ,ИСМАИЛОВ,1928-03-16,"С.ЛУДОГОРЦИ, ИСПЕРИХ, РАЗГРАД",2012-01-17,"Мюсюлманско изповедание","Решение № 299 от 17.01.2012 г. - Мюсюлманско изповедание","Документи от ръководил го щатен служител, съдържащи се в дело Ф1, а.е. 3665; рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 1 – 2 бр., обр. 3 и обр. 4; протокол № 54/ 1985 г. за унищожаване на лично дело I-ПВ-972 на Я/К ""Пазаря""." ОСМАН,ХЮСЕИН,АЛИОСМАН,,"С.БЕЛОВЕЦ, КУБРАТ, РАЗГРАД",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ОСМАН,ХЮСЕИНАЛИ,ОСМАН,,"С.ЛЮЛЯКОВО, РУЕН, БУРГАС",2013-03-06,"Община Руен","Неустановена принадлежност", ОСМАН,ШАКИР,ДЕРЕЛИ,,"С.ПАРТИЗАНИ, ДЪЛГОПОЛ, ВАРНА",2013-05-15,"Община Дългопол","Неустановена принадлежност", ОСМАН,ШЕФКЕТ,ОСМАН,,"С.АБРИТ, КРУШАРИ, ДОБРИЧ",2014-03-12,"Община Крушари","Неустановена принадлежност", ОСМАН,ШЕФКЕТ,ОСМАН,,"С.АБРИТ, КРУШАРИ, ДОБРИЧ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ОСМАН,ШЕФКЕТ,ОСМАН,,"С.АБРИТ, КРУШАРИ, ДОБРИЧ",2016-01-19,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Добрич","Неустановена принадлежност", ОСМАН,ЮМЕРОВ,ХЮСЕИНОВ,,"С.ПЛАНИНИЦА, РУЕН, БУРГАС",2013-03-06,"Община Руен","Неустановена принадлежност", ОСМАН,ЮМЕРОВ,ХЮСЕИНОВ,,"С.ПЛАНИНИЦА, РУЕН, БУРГАС",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", ОСМАН,ЮСЕИН,ОСМАН,,"С.СУШЕВО, ЗАВЕТ, РАЗГРАД",2015-11-05,"Община Завет","Неустановена принадлежност", ОСМАН,ЮСЕИН,ХОДЖА,,"С.МЕТЛИКА, КРУМОВГРАД, КЪРДЖАЛИ",2014-11-13,"Община Крумовград","Неустановена принадлежност", ОСМАН,ЮСЕИН,ЮРУК,,"С.ГЬОВРЕН, ДЕВИН, СМОЛЯН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ОСМАН,ЮСЕИНОВ,МУСТАФОВ,,"С.ЧАЛА, БОРИНО, СМОЛЯН",2013-07-17,"Община Златарица","Неустановена принадлежност", ОСМАН,ЮСНЮ,АЛИ,1944-01-08,"С.СТРАХИЛ, ВЪЛЧИ ДОЛ, ВАРНА",2013-05-15,"Община Вълчи дол","Решение № 2-174 от 15.05.2013 г. - община Вълчи дол","

Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-911 (Вн); рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6.

" ОФЕЛИЯ,ВАСИЛИЕВА,ДИМОВА,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", ОФЕЛИЯ,ВИТАНОВА,ТИМОВА,,"С.ЛЕХЧЕВО, БОЙЧИНОВЦИ, МОНТАНА",2015-06-09,"Приватизирани предприятия - Монтана","Неустановена принадлежност", ОФЕЛИЯ,ГАНЧЕВА,ЛОЗАНОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ОФЕЛИЯ,ГЕОРГИЕВА,АНДРЕЕВА,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ОФЕЛИЯ,ГЕОРГИЕВА,ГЕОРГИЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ОФЕЛИЯ,ДИМИТРОВА,СТОИМЕНОВА,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2008-03-18,"КТ Подкрепа","Неустановена принадлежност", ОФЕЛИЯ,ИВАНОВА,ЖЕКОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-06-29,"Организатор на хазартни игри","Неустановена принадлежност", ОФЕЛИЯ,КИРИЛОВА,ИГНАТОВА,,"ГР.МАДАН, МАДАН, СМОЛЯН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ОФЕЛИЯ,КИРИЛОВА,ИГНАТОВА,,"ГР.МАДАН, МАДАН, СМОЛЯН",2016-01-06,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Видин","Неустановена принадлежност", ОФЕЛИЯ,КРУМОВА,СПАСОВА,,"С.СОФРОНИЕВО, МИЗИЯ, ВРАЦА",2016-01-14,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Враца","Неустановена принадлежност", ОФЕЛИЯ,ПЕНЕВА,ЖЕКОВА,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2015-12-01,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Неустановена принадлежност", ОХАНЕС,ХРАНТ,САНТУРДЖИЯН,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-02-09,"Българска академия на науките","Неустановена принадлежност", ОХАНЕС,ХРАНТ,САНТУРДЖИЯН,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-06-16,"Висша атестационна комисия","Неустановена принадлежност", ОШНУТ,ВЕЛИЕВ,АЛИЕВ,1963-02-18,"ГР.БАЛЧИК, БАЛЧИК, ДОБРИЧ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Решение № 72 от 03.08.2009 г. - електронни медии","Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; лично дело IА-126 (Тх) МФ." ОШНУТ,НИХАТ,БЕКИР,1966-03-02,"С.СРЕДИЩЕ, КАЙНАРДЖА, СИЛИСТРА",2009-06-29,"Народно събрание","Решение № 69 от 29.06.2009 г. - Народно събрание","

Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони - обр. 4 – 4 бр. и обр. 6; лично дело ІА-110 (Вн) МФ; работно дело ІР-14538

"