Начална буква на името П

ПАВЕЛ,АВРАМОВ,ПАВЛОВ,,"ГР.ПОПОВО, ПОПОВО, ТЪРГОВИЩЕ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ПАВЕЛ,АДАМОВ,ПАВЛОВ,,"С.ПОДЕМ, ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ, ПЛЕВЕН",2014-09-10,"Длъжници към банка Хеброс","Неустановена принадлежност", ПАВЕЛ,АЛЕКСАНДРОВ,АНАНИЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-01-26,"Министерство на отбраната","Неустановена принадлежност", ПАВЕЛ,АЛЕКСАНДРОВ,ХАНДЖИЕВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", ПАВЕЛ,АНАНИЕВ,КУМБАСКИ,,"ГР.САНДАНСКИ, САНДАНСКИ, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", ПАВЕЛ,АНАНИЕВ,КУМБАСКИ,,"ГР.САНДАНСКИ, САНДАНСКИ, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", ПАВЕЛ,АНГЕЛОВ,АЛЕКСАНДРОВ,1936-08-19,"С.РАЙЛОВО, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2011-06-16,"Висша атестационна комисия","Решение № 230 от 16.06.2011 г. - ВАК","Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 932/ 27.08.1992 г. за унищожаване с протокол № 450/ 01.1990 г. личното и работното дело на ""Андреев""" ПАВЕЛ,АНГЕЛОВ,АЛЕКСАНДРОВ,1936-08-19,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2014-06-10,"Софийски университет Св. Климент Охридски","Решение № 2-356 от 10.06.2014 г. - Софийски университет ""Св. Климент Охридски""","

Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 932/ 27.08.1992 г. за унищожаване с протокол № 450/ 01.1990 г. личното и работното дело на ""Андреев"".

" ПАВЕЛ,АНГЕЛОВ,АНГЕЛОВ,,"ГР.ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2014-10-22,"Военна академия Г. С. Раковски","Неустановена принадлежност", ПАВЕЛ,АНГЕЛОВ,ВАСЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-02-12,Министерства,"Неустановена принадлежност", ПАВЕЛ,АНГЕЛОВ,ВАСЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-09-20,"Министерство на културата","Неустановена принадлежност", ПАВЕЛ,АНГЕЛОВ,ВАСЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-06-05,"Министерство на културата","Неустановена принадлежност", ПАВЕЛ,АНДОНОВ,ПАВЛОВ,,"ГР.КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2014-02-12,"Разследващи полицаи","Неустановена принадлежност", ПАВЕЛ,АНТОНОВ,НИКОЛОВ,1946-07-13,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-06-29,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 146 от 29.06.2010 г. - Министерство на вътрешните работи","Със заповед № I-342/ 30.01.1973 г. е назначен за разузнавач III степен; със заповед № 355/ 01.08.1974 г. е преназначен за разузнавач II степен; със заповед № 372-2/ 02.08.1978 г. е преназначен за разузнавач I степен; със заповед № 161/ 04.09.1979 г. е преназначен за инспектор; със заповед № 454/ 26.01.1981 г. е изпратен на 3 месечен курс в КГБ-Москва; със заповед № 187/ 11.09.1981 г. е преназначен за зам. н-к отделение; със заповед № 1932/ 18.05.1984 г. е преназначен за н-к на отделение; със заповед № 1008/ 26.03.1987 г. е преназначен за зам. н-к отдел." ПАВЕЛ,АНТОНОВ,НИКОЛОВ,1946-07-13,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2016-02-04,"ЗАД Здравноосигурителен институт АД","Решение № 2-599 от 04.02.2016 г. - ЗАД Здравноосигурителен институт АД","Със заповед № I-342/ 30.01.1973 г. е назначен за разузнавач III степен; със заповед № 355/ 01.08.1974 г. е преназначен за разузнавач II степен; със заповед № 372-2/ 02.08.1978 г. е преназначен за разузнавач I степен; със заповед № 161/ 04.09.1979 г. е преназначен за инспектор; със заповед № 454/ 26.01.1981 г. е изпратен на 3 месечен курс в КГБ-Москва; със заповед № 187/ 11.09.1981 г. е преназначен за зам. н-к отделение; със заповед № 1932/ 18.05.1984 г. е преназначен за н-к на отделение; със заповед № 1008/ 26.03.1987 г. е преназначен за зам. н-к отдел." ПАВЕЛ,АПОСТОЛОВ,ПАВЛОВ,,"ГР.ДИМИТРОВГРАД, ДИМИТРОВГРАД, ХАСКОВО",2015-10-28,"Община Хисаря","Неустановена принадлежност", ПАВЕЛ,АПОСТОЛОВ,ПАШЕВ,1945-05-19,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2008-10-08,"Българска телеграфна агенция","Решение № 50 от 08.10.2008 г. - Съвет за електронни медии, Българската телеграфна агенция","Разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители; документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; картони обр. 1 и обр. 3; лично и работно дело Ф1, а.е. 5225" ПАВЕЛ,АПОСТОЛОВ,ПАШЕВ,1945-05-19,"ГР. ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2009-12-09,"Печатни издания","Решение № 105 от 9.12.2009 г.- Печатни издания","Разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители; документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; картони обр. 1 и обр. 3; лично и работно дело Ф1, а.е. 5225" ПАВЕЛ,АСЕНОВ,КАЛЕНДЖИЕВ,,"С.ЧАКАЛАРОВО, КИРКОВО, КЪРДЖАЛИ",2014-11-05,"Община Кирково","Неустановена принадлежност", ПАВЕЛ,АТАНАСОВ,АНГЕЛОВ,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2014-04-09,"Пловдивски университет Паисий Хилендарски","Неустановена принадлежност", ПАВЕЛ,АТАНАСОВ,АРАБСКИ,,"ГР.ХИСАРЯ, ХИСАРЯ, ПЛОВДИВ",2014-09-24,"Длъжници към банка Биохим","Неустановена принадлежност", ПАВЕЛ,БЕЛЧЕВ,ИВАНОВ,,РУМЪНИЯ,2014-02-12,"Община Генерал Тошево","Неустановена принадлежност", ПАВЕЛ,БЛАГОЕВ,АТАНАСОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност", ПАВЕЛ,БЛАГОЕВ,ЛИЛЯНОВ,1950-03-26,"ГР.СВИЛЕНГРАД, СВИЛЕНГРАД, ХАСКОВО",2011-02-15,"Агенция ""Митници""","Решение № 185 от 15.02.2011 г. - Агенция ""Митници""","Документи от ръководил го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; лично дело IА-35287" ПАВЕЛ,БОГОМИЛОВ,ГАТЕВ,,"ГР.БЕЛЕНЕ, БЕЛЕНЕ, ПЛЕВЕН",2010-06-29,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ПАВЕЛ,БОЖКОВ,БАКАЛОВ,,"С.МАРИНО ПОЛЕ, КАРЛОВО, ПЛОВДИВ",2015-09-09,"Община Карлово","Неустановена принадлежност", ПАВЕЛ,БОРИСЛАВОВ,БРАЙНОВ,,"ГР.ПРОВАДИЯ, ПРОВАДИЯ, ВАРНА",2012-07-04,"Конфедерация на независимите синдикати в България","Неустановена принадлежност", ПАВЕЛ,БОРИСОВ,ЕРМЕНКОВ,,"ГР.САНДАНСКИ, САНДАНСКИ, БЛАГОЕВГРАД",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ПАВЕЛ,БОРИСОВ,ИВАНОВ,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ПАВЕЛ,БОРИСОВ,ИГНАТОВ,1948-11-11,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-03-20,"Божия църква в България","Решение № 335 от 20.03.2012 г. - Божия църква в България","Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, собственоръчно написани агентурни сведения, документи за получено възнаграждение, разходни документи, отчетени от ръководил го щатен служител, документи от ръководили го щатни служители, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-26415 и в работно дело IР-11641; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6." ПАВЕЛ,БОРИСОВ,ПАВЛОВ,,"С.МЕДКОВЕЦ, МЕДКОВЕЦ, МОНТАНА",2013-10-09,"Длъжници към ОББ","Неустановена принадлежност", ПАВЕЛ,БОРИСОВ,ПАВЛОВ,,"ГР.ЧЕРВЕН БРЯГ, ЧЕРВЕН БРЯГ, ПЛЕВЕН",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", ПАВЕЛ,БОРИСОВ,ПЕНЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-06-16,"Висша атестационна комисия","Неустановена принадлежност", ПАВЕЛ,БОРИСОВ,ЦОНЕВ,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2016-01-19,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Габрово","Неустановена принадлежност", ПАВЕЛ,БОРИСОВИЧ,ВАПЦАРОВ,,"РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ",2010-10-13,"Изпълнителна агенция ""Борба с градушките""","Неустановена принадлежност", ПАВЕЛ,ВАНЕВ,НЕДЕЛЧЕВ,,"ГР.СЕВЛИЕВО, СЕВЛИЕВО, ГАБРОВО",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", ПАВЕЛ,ВАСИЛЕВ,ДЕМИРОВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2012-10-23,"Военна академия ""Георги Стойков Раковски""","Неустановена принадлежност", ПАВЕЛ,ВАСИЛЕВ,ДИКОВСКИ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-08-09,"Агенция Пътна инфраструктура","Неустановена принадлежност", ПАВЕЛ,ВАСИЛЕВ,МАНЧЕНКО,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-02-15,"Агенция ""Митници""","Неустановена принадлежност", ПАВЕЛ,ВАСИЛЕВ,ПАВЛОВ,,"ГР.СВИЩОВ, СВИЩОВ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-08-04,"Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Неустановена принадлежност", ПАВЕЛ,ВАСИЛЕВ,ПЕТКОВ,,"С.ГОЛЕМАНЦИ, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2014-11-26,"Община Кърджали","Неустановена принадлежност", ПАВЕЛ,ВЕЛИНОВ,АЛЕКСАНДРОВ,,"С.НОВИ ЧИФЛИК, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2015-01-07,"Община Кюстендил","Неустановена принадлежност", ПАВЕЛ,ВИДЕНОВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-06-29,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ПАВЕЛ,ВЛАДИМИРОВ,ГЕОРГИЕВ,,"С.ХАЙРЕДИН, ХАЙРЕДИН, ВРАЦА",2014-01-15,"Община Хайредин","Неустановена принадлежност", ПАВЕЛ,ВЛАДИМИРОВ,ГРАХОВСКИ,,"С.БУРАНОВО, КОЧЕРИНОВО, КЮСТЕНДИЛ",2014-12-09,"Община Кочериново","Неустановена принадлежност", ПАВЕЛ,ВЛАДИМИРОВ,ГРАХОВСКИ,,"С.БУРАНОВО, КОЧЕРИНОВО, КЮСТЕНДИЛ",2016-02-18,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Кюстендил","Неустановена принадлежност", ПАВЕЛ,ВЛАДИМИРОВ,ИВАНОВ,,"С.ХЕРАКОВО, БОЖУРИЩЕ, СОФИЙСКА",2012-07-25,"Конфедерация на независимите синдикати в България","Неустановена принадлежност", ПАВЕЛ,ВЛАДИМИРОВ,КОПЧЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-11-02,"Министерство на регионалното развитие и благоустройството","Неустановена принадлежност", ПАВЕЛ,ВЛАДИМИРОВ,МИХАЙЛОВ,1940-10-13,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2010-06-29,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 146 от 29.06.2010 г. - Министерство на вътрешните работи","Със заповед № 4862/ 19.10.1968 г.е назначен за разузнавач VI степен; със заповед № 75/ 01.10.1969 г. е преназначен за разузнавач V степен; със заповед № 71/ 13.09.1972 г. е преназначен за разузнавач II степен; със заповед № 97/ 27.09.1973 г. е преназначен за разузнавач I степен; със заповед № 4070/ 09.11.1979 г. е изпратен на 2 месечен курс в КГБ-Москва." ПАВЕЛ,ВЛАДИМИРОВ,МИХАЙЛОВ,1940-10-13,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2014-10-29,"Академия на МВР","Решение № 2-420 от 29.10.2014 г. - Академия на МВР","Със заповед № 4862/ 19.10.1968 г.е назначен за разузнавач VI степен; със заповед № 75/ 01.10.1969 г. е преназначен за разузнавач V степен; със заповед № 71/ 13.09.1972 г. е преназначен за разузнавач II степен; със заповед № 97/ 27.09.1973 г. е преназначен за разузнавач I степен; със заповед № 4070/ 09.11.1979 г. е изпратен на 2 месечен курс в КГБ-Москва." ПАВЕЛ,ВЛАДИМИРОВ,ПЕЙЧЕВ,,"С.ИЗВОР, РАДОМИР, ПЕРНИК",2011-03-16,"Министерство на външните работи","Неустановена принадлежност", ПАВЕЛ,ВЛАДИМИРОВ,ПЕТРОВ,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2015-01-07,"Община Кюстендил","Неустановена принадлежност", ПАВЕЛ,ВЪЛЧЕВ,ПАВЛОВ,,"ГР.РОМАН, РОМАН, ВРАЦА",2014-01-15,"Община Роман","Неустановена принадлежност", ПАВЕЛ,ГАВРАИЛОВ,ПАВЛОВ,,"С.ДРОПЛА, БАЛЧИК, ДОБРИЧ",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност", ПАВЕЛ,ГАВРАИЛОВ,ПАВЛОВ,,"С.ДРОПЛА, БАЛЧИК, ДОБРИЧ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", ПАВЕЛ,ГАВРАИЛОВ,ПАВЛОВ,,"С.ДРОПЛА, БАЛЧИК, ДОБРИЧ",2016-01-19,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Добрич","Неустановена принадлежност", ПАВЕЛ,ГЕНОВ,МАЗЪЛОВ,,"ГР.ЧИРПАН, ЧИРПАН, СТАРА ЗАГОРА",2007-09-04,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ПАВЕЛ,ГЕОРГИЕВ,ВАСИЛЕВ,,"ГР.РИЛА, РИЛА, КЮСТЕНДИЛ",2016-02-18,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Кюстендил","Неустановена принадлежност", ПАВЕЛ,ГЕОРГИЕВ,ГЕОРГИЕВ,,"С.КИРОВО, СРЕДЕЦ, БУРГАС",2012-12-12,"Община Айтос","Неустановена принадлежност", ПАВЕЛ,ГЕОРГИЕВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.СМОЛЯН, СМОЛЯН, СМОЛЯН",2010-06-29,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ПАВЕЛ,ГЕОРГИЕВ,ЛУКАЙЧЕВ,,"С.ПАТАЛЕНИЦА, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2015-04-28,"Община Пазарджик","Неустановена принадлежност", ПАВЕЛ,ГЕОРГИЕВ,ПАВЛОВ,,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2012-08-07,"Университет по архитектура, строителство и геодезия","Неустановена принадлежност", ПАВЕЛ,ГЕОРГИЕВ,ПАВЛОВ,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ПАВЕЛ,ГЕОРГИЕВ,ПАВЛОВ,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", ПАВЕЛ,ГЕОРГИЕВ,ПАВЛОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-03-28,"Варненски свободен университет ""Черноризец Храбър""","Неустановена принадлежност", ПАВЕЛ,ГЕОРГИЕВ,ПАВЛОВ,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2014-07-23,"Химикотехнологичен и металургичен университет","Неустановена принадлежност", ПАВЕЛ,ГЕОРГИЕВ,ПАНЕВ,,"С.ДРУМОХАР, НЕВЕСТИНО, КЮСТЕНДИЛ",2015-01-14,"Община Невестино","Неустановена принадлежност", ПАВЕЛ,ГЕОРГИЕВ,ПАТРИКОВ,1950-07-16,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2010-06-29,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 146 от 29.06.2010 г. - Министерство на вътрешните работи","Със заповед № I-2412/ 31.07.1974 г. е назначен за разузнавач; със заповед № 27/ 04.09.1978 г. е преназначен за разузнавач II степен; със заповед № 20/ 07.09.1982 г. е преназначен за ст. разузнавач; със заповед № 19/ 17.04.1984 г. е преназначен за инспектор; със заповед № 14/ 27.05.1986 г. е преназначен за зам. н-к на отделение; със заповед № 3624/ 12.11.1987 г. е изпратен на 3 месечен курс в КГБ-СССР." ПАВЕЛ,ГЕОРГИЕВ,СТАМЕНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ПАВЕЛ,ГЕОРГИЕВ,СТОЙНОВ,,"ГР.БЕЛОВО, БЕЛОВО, ПАЗАРДЖИК",2015-04-16,"Община Белово","Неустановена принадлежност", ПАВЕЛ,ГЕОРГИЕВ,ТЕРЗИЙСКИ,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2010-06-29,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ПАВЕЛ,ГЕОРГИЕВ,ЧЕПОВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ПАВЕЛ,ГЕОРГИЕВ,ЧЕРИЙСКИ,,"С.БРЕЖАНИ, СИМИТЛИ, БЛАГОЕВГРАД",2008-03-18,"КТ Подкрепа","Неустановена принадлежност", ПАВЕЛ,ГЕРАСИМОВ,НЕЦОВ,,"С.ГЪМЗОВО, БРЕГОВО, ВИДИН",2013-09-25,"Община Брегово","Неустановена принадлежност", ПАВЕЛ,ГИНОВ,БАХЧЕВАНОВ,,"С.МОМИНА ЦЪРКВА, СРЕДЕЦ, БУРГАС",2010-06-29,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ПАВЕЛ,ГРИГОРОВ,ГРАДЕВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2015-01-14,"Приватизирани предприятия - София","Неустановена принадлежност", ПАВЕЛ,ГРИГОРОВ,НОНЕВ,1949-07-05,"С.ФИЛИПОВЦИ, ТРЪН, ПЕРНИК",2015-06-09,"Община Трън","Решение № 2-518 от 09.06.2015 г. - община Трън","

Документи от ръководилия го служител; картони - обр. 4 – 5 бр.; рег. дневник; рег. бланка; л. д. ІА-1582 (Пк); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1880/ 22.10.2007 г.

" ПАВЕЛ,ДАНКОВ,ПЪРВАНОВ,,"С.ПЕТЪРНИЦА, ДОЛНИ ДЪБНИК, ПЛЕВЕН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ПАВЕЛ,ДЖОВАНОВ,ЧЕМИШАНОВ,,"С.КАЛОЯНОВО, КАЛОЯНОВО, ПЛОВДИВ",2014-05-09,"Избори за Европейски парламент 2014 г.","Неустановена принадлежност", ПАВЕЛ,ДЖОВАНОВ,ЧЕМИШАНОВ,,"С.КАЛОЯНОВО, КАЛОЯНОВО, ПЛОВДИВ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", ПАВЕЛ,ДЖОВАНОВ,ЧЕМИШАНОВ,,"С.КАЛОЯНОВО, КАЛОЯНОВО, ПЛОВДИВ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ПАВЕЛ,ДИМИТРОВ,БОЙЧЕВ,,"С.КИРОВО, СРЕДЕЦ, БУРГАС",2013-01-29,"Община Средец","Неустановена принадлежност", ПАВЕЛ,ДИМИТРОВ,ВАСИЛЕВ,,"С.СЛАВОВИЦА, ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ, ПЛЕВЕН",2015-06-23,"Община Долна Митрополия","Неустановена принадлежност", ПАВЕЛ,ДИМИТРОВ,ВАЧКОВ,,"С.БЪЛГАРЕНЕ, ЛЕВСКИ, ПЛЕВЕН",2014-02-24,"Община Каварна","Неустановена принадлежност", ПАВЕЛ,ДИМИТРОВ,ВОЙНОВ,,"С.ВЕЛКОВЦИ, БРЕЗНИК, ПЕРНИК",2015-05-27,"Община Брезник","Неустановена принадлежност", ПАВЕЛ,ДИМИТРОВ,ВЪРБАНОВ,,"ГР.БЯЛА, БЯЛА, РУСЕ",2010-06-29,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ПАВЕЛ,ДИМИТРОВ,ДИМИТРОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ПАВЕЛ,ДИМИТРОВ,ИВАНОВ,,"М.КЪНИНО, АНТОНОВО, ТЪРГОВИЩЕ",2010-06-29,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ПАВЕЛ,ДИМИТРОВ,КИРОВ,,"ГР.КАРЛОВО, КАРЛОВО, ПЛОВДИВ",2015-09-09,"Община Карлово","Неустановена принадлежност", ПАВЕЛ,ДИМИТРОВ,КЪШЕВ,,"ГР.БЯЛА СЛАТИНА, БЯЛА СЛАТИНА, ВРАЦА",2013-10-23,"Община Бяла Слатина","Неустановена принадлежност", ПАВЕЛ,ДИМИТРОВ,ПАВЛОВ,,"С.ПАМИДОВО, ЛЕСИЧОВО, ПАЗАРДЖИК",2015-04-28,"Община Лесичово","Неустановена принадлежност", ПАВЕЛ,ДИМИТРОВ,ПАВЛОВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност", ПАВЕЛ,ДИМИТРОВ,ПАВЛОВ,,"С.ДРАБИШНА, ИВАЙЛОВГРАД, ХАСКОВО",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ПАВЕЛ,ДИМИТРОВ,ПАВЛОВ,,"С.ДОЛНА БЕЛА РЕЧКА, ВЪРШЕЦ, МОНТАНА",2015-03-24,"Община Вършец","Неустановена принадлежност", ПАВЕЛ,ДИМИТРОВ,ПЕНЧЕВ,,"ГР.ИСПЕРИХ, ИСПЕРИХ, РАЗГРАД",2011-02-15,"Агенция ""Митници""","Неустановена принадлежност", ПАВЕЛ,ДИМИТРОВ,ШОПОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2007-09-04,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ПАВЕЛ,ДИМИТРОВ,ШОПОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ПАВЕЛ,ДИМИТРОВ,ШОПОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2011-09-27,"Кандидати за президент и вицепрезидент 2011 г.","Неустановена принадлежност", ПАВЕЛ,ДИМИТРОВ,ШОПОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ПАВЕЛ,ДИМИТРОВ,ШОПОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2014-05-09,"Избори за Европейски парламент 2014 г.","Неустановена принадлежност", ПАВЕЛ,ДИМИТРОВ,ШОПОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", ПАВЕЛ,ДИМИТРОВ,ШОПОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ПАВЕЛ,ДИМИТРОВ,ЯНАКИЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ПАВЕЛ,ДИМИТРОВ,ЯНАКИЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", ПАВЕЛ,ДИМИТРОВ,ЯНЧОВИЧИН,,"ГР.БАНСКО, БАНСКО, БЛАГОЕВГРАД",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ПАВЕЛ,ДИМИТРОВ,ЯНЧОВИЧИН,,"ГР.БАНСКО, БАНСКО, БЛАГОЕВГРАД",2014-02-12,"Разследващи полицаи","Неустановена принадлежност", ПАВЕЛ,ДИМОВ,АТАНАСОВ,,"ГР.ИВАЙЛОВГРАД, ИВАЙЛОВГРАД, ХАСКОВО",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност", ПАВЕЛ,ДИМОВ,ПАВЛОВ,,"С.ЧЕРНООК, ПРОВАДИЯ, ВАРНА",2013-03-20,"Община Аврен","Неустановена принадлежност", ПАВЕЛ,ДОБРИНОВ,ПАВЛОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", ПАВЕЛ,ДОНЧЕВ,ДИМОВ,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2012-06-20,"Тракийски университет - Стара Загора","Неустановена принадлежност", ПАВЕЛ,ДРАГАНОВ,ПАВЛОВ,,"ГР.РОМАН, РОМАН, ВРАЦА",2010-06-29,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ПАВЕЛ,ДРАГОМИРОВ,ВАСИЛЕВ,1933-07-04,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-01-19,"Евангелска методистка епископална църква в България","Нустановена принадлежност", ПАВЕЛ,ЕВГЕНИЕВ,ДИМОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-07-25,"Конфедерация на независимите синдикати в България","Неустановена принадлежност", ПАВЕЛ,ЕВСТАТИЕВ,ПАВЛОВ,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2012-07-11,"Минно-геоложки университет ""Св. Иван Рилски""","Неустановена принадлежност", ПАВЕЛ,ЕВТИМОВ,ГЕРЕНСКИ,,"ГР.САНДАНСКИ, САНДАНСКИ, БЛАГОЕВГРАД",2011-02-15,"Агенция ""Митници""","Неустановена принадлежност", ПАВЕЛ,ЕЛЕНКОВ,ЛАЗАРОВ,,"С.ЛАКАТНИК(ГАРА ЛАКАТНИК), СВОГЕ, СОФИЙСКА",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност", ПАВЕЛ,ЕНЕВ,ИВАНОВ,,"С.БЯЛА ВОДА, БЕЛЕНЕ, ПЛЕВЕН",2008-09-16,"Държавна агенция по горите","Неустановена принадлежност", ПАВЕЛ,ЕНЕВ,ИВАНОВ,,"С.БЯЛА ВОДА, БЕЛЕНЕ, ПЛЕВЕН",2014-01-28,"Община Трявна","Неустановена принадлежност", ПАВЕЛ,ЖЕКОВ,ПАВЛОВ,,"ГР.ПРИМОРСКО, ПРИМОРСКО, БУРГАС",2015-12-01,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Неустановена принадлежност", ПАВЕЛ,ЖЕЛЕВ,ПАВЛОВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2013-02-13,"Община Несебър","Неустановена принадлежност", ПАВЕЛ,ЖЕЛЕВ,ПАВЛОВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ПАВЕЛ,ЖИВКОВ,СТАТЕВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2013-10-09,"Длъжници към ОББ","Неустановена принадлежност", ПАВЕЛ,ЗАХАРИЕВ,БУКОВ,,"С.БРЕСТОВИЦА, РОДОПИ, ПЛОВДИВ",2015-06-29,"Организатор на хазартни игри","Неустановена принадлежност", ПАВЕЛ,ИВАНОВ,АНТОВ,,"С.ГЪРЛО, БРЕЗНИК, ПЕРНИК",2011-02-15,"Агенция ""Митници""","Неустановена принадлежност", ПАВЕЛ,ИВАНОВ,АРГИРОВ,1952-02-27,"ГР.ПЪРВОМАЙ, ПЪРВОМАЙ, ПЛОВДИВ",2015-08-04,"Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1" ПАВЕЛ,ИВАНОВ,БАКЪРДЖИЕВ,,"С.КАЛОЯНОВО, КАЛОЯНОВО, ПЛОВДИВ",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност", ПАВЕЛ,ИВАНОВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-06-29,"Организатор на хазартни игри","Неустановена принадлежност", ПАВЕЛ,ИВАНОВ,ГЕРДЖИКОВ,1938-05-21,"ГР.КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2011-06-16,"Висша атестационна комисия","Решение № 230 от 16.06.2011 г. - ВАК","Документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; лично дело IА-35356; работно дело IР-13300" ПАВЕЛ,ИВАНОВ,ГЕРДЖИКОВ,1938-05-21,"ГР.КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2014-09-24,"Национална музикална академия Проф. Панчо Владигеров","Решение № 2-400 от 24.09.2014 г. - Национална музикална академия ""Проф. Панчо Владигеров""","

Документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; лично дело IА-35356; работно дело IР-13300.

" ПАВЕЛ,ИВАНОВ,ГЕРОВ,,"С.ОГНЯНОВО, ГЪРМЕН, БЛАГОЕВГРАД",2011-04-05,"Община Гърмен","Неустановена принадлежност", ПАВЕЛ,ИВАНОВ,ДАСКАЛОВ,1940-05-29,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-11-06,"Централна кооперативна банка","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1" ПАВЕЛ,ИВАНОВ,ДАСКАЛОВ,1940-05-29,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-05-27,"Университет за национално и световно стопанство","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1" ПАВЕЛ,ИВАНОВ,ДАСКАЛОВ,1940-05-29,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-06-18,"Длъжници към Държавна спестовна каса","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1" ПАВЕЛ,ИВАНОВ,ДЕЛИБАШЕВ,,"ГР.САМОКОВ, САМОКОВ, СОФИЙСКА",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност", ПАВЕЛ,ИВАНОВ,ДИМИТРОВ,,"С.РОГОЗИНОВО, ХАРМАНЛИ, ХАСКОВО",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ПАВЕЛ,ИВАНОВ,ЖЕЛЕВ,,"ГР.ЛЮБИМЕЦ, ЛЮБИМЕЦ, ХАСКОВО",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност", ПАВЕЛ,ИВАНОВ,ИВАНОВ,,"ГР.ЧИПРОВЦИ, ЧИПРОВЦИ, МОНТАНА",2015-04-07,"Община Чипровци","Неустановена принадлежност", ПАВЕЛ,ИВАНОВ,ИВАНОВ,1943-08-14,"С.БОЯДЖИК, ТУНДЖА, ЯМБОЛ",2012-03-20,"Национален алианс Обединени Божии църкви","Решение № 331 от 20.03.2012 г. - Национален алианс Обединени Божии църкви","Собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководил го щатен служител, , съдържащи се в работно дело IР-15328; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 3696/ 09.11.1990 г. с искане ""Да бъде заличен от всички картотеки на ДС"" ""Тимотей""." ПАВЕЛ,ИВАНОВ,ИВАНОВ,,"С.ЧОМАКОВЦИ, ЧЕРВЕН БРЯГ, ПЛЕВЕН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ПАВЕЛ,ИВАНОВ,ИВАНОВ,,"ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ПАВЕЛ,ИВАНОВ,ИВАНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-01-26,"Министерство на отбраната","Неустановена принадлежност", ПАВЕЛ,ИВАНОВ,КОСТАДИНОВ,1959-06-02,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2010-06-29,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 146 от 29.06.2010 г. - Министерство на вътрешните работи","Рег. дневник; картон обр. 4." ПАВЕЛ,ИВАНОВ,ЛОЗЕВ,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност", ПАВЕЛ,ИВАНОВ,МАНОЛОВ,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2010-06-29,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ПАВЕЛ,ИВАНОВ,МАНОЛОВ,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2013-01-16,"Министерство на правосъдието","Неустановена принадлежност", ПАВЕЛ,ИВАНОВ,МЕРДЖАНОВ,1938-11-16,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-06-25,"Технически университет - София","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1" ПАВЕЛ,ИВАНОВ,ПАВЛОВ,,"ГР.ЧИПРОВЦИ, ЧИПРОВЦИ, МОНТАНА",2015-04-07,"Община Чипровци","Неустановена принадлежност", ПАВЕЛ,ИВАНОВ,ПАВЛОВ,,"С.КАЛОЯНОВО, КАЛОЯНОВО, ПЛОВДИВ",2015-09-09,"Община Калояново","Неустановена принадлежност", ПАВЕЛ,ИВАНОВ,ПАВЛОВ,,"ГР.ТРЯВНА, ТРЯВНА, ГАБРОВО",2014-01-28,"Община Трявна","Неустановена принадлежност", ПАВЕЛ,ИВАНОВ,ПАВЛОВ,,"ГР.СОПОТ, СОПОТ, ПЛОВДИВ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ПАВЕЛ,ИВАНОВ,ПАВЛОВ,,"С.МОМИНА ЦЪРКВА, СРЕДЕЦ, БУРГАС",2013-01-29,"Община Средец","Неустановена принадлежност", ПАВЕЛ,ИВАНОВ,ПАВЛОВ,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ПАВЕЛ,ИВАНОВ,ПАВЛОВ,,"С.ТЕЛИШ, ЧЕРВЕН БРЯГ, ПЛЕВЕН",2015-05-12,"Община Пещера","Неустановена принадлежност", ПАВЕЛ,ИВАНОВ,ПЕТКОВ,1936-04-25,"ГР.ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2014-06-10,"Софийски университет Св. Климент Охридски","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1" ПАВЕЛ,ИВАНОВ,ПЕТРОВ,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ПАВЕЛ,ИВАНОВ,СТАНЕВ,,"ГР.КУБРАТ, КУБРАТ, РАЗГРАД",2015-11-17,"Община Разград","Неустановена принадлежност", ПАВЕЛ,ИВАНОВ,СТАНКОВ,,"ГР.ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", ПАВЕЛ,ИВАНОВ,СТОЙКОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ПАВЕЛ,ИВАНОВ,ТОШКОВ,,"С.БЪРДАРСКИ ГЕРАН, БЯЛА СЛАТИНА, ВРАЦА",2013-10-23,"Община Бяла Слатина","Неустановена принадлежност", ПАВЕЛ,ИВАНОВ,ТРИФОНОВ,,"ГР.ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ПАВЕЛ,ИВАНОВ,ФИЛИПОВ,,"ГР.АСЕНОВГРАД, АСЕНОВГРАД, ПЛОВДИВ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ПАВЕЛ,ИВАНОВ,ФИЛИПОВ,,"ГР.АСЕНОВГРАД, АСЕНОВГРАД, ПЛОВДИВ",2014-02-12,"Разследващи полицаи","Неустановена принадлежност", ПАВЕЛ,ИВАНОВ,ЦВЕТАНКОВ,,"ГР.ПАНАГЮРИЩЕ, ПАНАГЮРИЩЕ, ПАЗАРДЖИК",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ПАВЕЛ,ИВАНОВ,ЦВЕТАНКОВ,,"ГР.ПАНАГЮРИЩЕ, ПАНАГЮРИЩЕ, ПАЗАРДЖИК",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", ПАВЕЛ,ИВАНОВ,ЦЕНОВ,,"С.ОЧИНДОЛ, МЕЗДРА, ВРАЦА",2008-07-09,"Национален статистически институт","Неустановена принадлежност", ПАВЕЛ,ИЛИЕВ,БОДУРОВ,,"С.МИХАЛКОВО, ДЕВИН, СМОЛЯН",2015-09-14,"Община Кричим","Неустановена принадлежност", ПАВЕЛ,ИЛИЕВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.ЕТРОПОЛЕ, ЕТРОПОЛЕ, СОФИЙСКА",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност", ПАВЕЛ,ИЛИЕВ,ДИМИТРОВ,,"С.МИРЯНЦИ, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2015-04-28,"Община Пазарджик","Неустановена принадлежност", ПАВЕЛ,ИЛИЕВ,ДИМИТРОВ,1945-07-13,"ГР.КАВАРНА, КАВАРНА, ДОБРИЧ",2009-06-29,"Народно събрание","Решение № 69 от 29.06.2009 г. - Народно събрание","Със заповед № 1178/ 07.03.1983 г. е изпратен на двумесечен курс в МВД-Волгоград-СССР; със заповед № 2624/ 15.08.1989 г. е изпратен на 50-дневен курс в Ленинград; със заповед № К-2580/ 01.06.1990 г. е преназначен от зам. н-к отдел - НМ (следовател) за н-к отдел и следовател на ДС в окръжен следствен отдел - Варна и му е присвоено звание полковник от ДС; издадена служебна карта серия З, № 7316 на 04.07.1990 г. на офицер от ДС." ПАВЕЛ,ИЛИЕВ,ДИМИТРОВ,1945-07-13,"ГР.КАВАРНА, КАВАРНА, ДОБРИЧ",2007-07-05,"Висш съдебен съвет","Решение № 6 от 05.07.2007 г. - Висш съдебен съвет","Със заповед № 1178/ 07.03.1983 г. е изпратен на двумесечен курс в МВД-Волгоград-СССР; със заповед № 2624/ 15.08.1989 г. е изпратен на 50-дневен курс в Ленинград; със заповед № 01.06.1990 г. е преназначен от НМ за н-к отдел следствен – Варна при Главно следствено управление-МВР и му е присвоено звание полковник от ДС; със заповед 667/ 27.07.1992 г. е уволнен по собствено желание." ПАВЕЛ,ИЛИЕВ,ДИМИТРОВ,1945-07-13,"ГР.КАВАРНА, КАВАРНА, ДОБРИЧ",2013-04-03,"Община Варна","Решение № 2-160 от 03.04.2013 г. - община Варна","Със заповед № 1178/ 07.03.1983 г. е изпратен на двумесечен курс в МВД-Волгоград-СССР; със заповед № 2624/ 15.08.1989 г. е изпратен на 50-дневен курс в Ленинград; със заповед № К-2580/ 01.06.1990 г. е преназначен от зам. н-к отдел - НМ (следовател) за н-к отдел и следовател на ДС в окръжен следствен отдел - Варна и му е присвоено звание полковник от ДС; издадена служебна карта с. З, № 7316 на 04.07.1990 г. на офицер от ДС." ПАВЕЛ,ИЛИЕВ,ЕНИЛОВ,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2011-10-25,"Изпълнителна агенция ""Главна инспекция по труда""","Неустановена принадлежност", ПАВЕЛ,ИЛИЕВ,ИВАНОВ,,"ГР.БЕРКОВИЦА, БЕРКОВИЦА, МОНТАНА",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност", ПАВЕЛ,ИЛИЕВ,ПЕТРОВ,,"С.КРАСЕН, ГЕНЕРАЛ-ТОШЕВО, ДОБРИЧ",2010-10-13,"Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството","Неустановена принадлежност", ПАВЕЛ,ИЛИЧ,ЮНИН,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2008-12-18,"Българско национално радио","Неустановена принадлежност", ПАВЕЛ,ИПАМИНОН,ПАСКАЛЕВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2009-02-23,"Държавна комисия по хазарта","Неустановена принадлежност", ПАВЕЛ,ИТЕВ,ПАВЛОВ,,"ГР.КАРЛОВО, КАРЛОВО, ПЛОВДИВ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ПАВЕЛ,ЙОРДАНОВ,ЖЕКОВ,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ПАВЕЛ,ЙОРДАНОВ,ЖЕКОВ,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", ПАВЕЛ,ЙОРДАНОВ,МИХАЙЛОВ,,"ГР.ДУПНИЦА, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2016-02-18,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Кюстендил","Неустановена принадлежност", ПАВЕЛ,КАМЕНОВ,КАМЕНОВ,,"ГР.ЧИПРОВЦИ, ЧИПРОВЦИ, МОНТАНА",2015-04-07,"Община Чипровци","Неустановена принадлежност", ПАВЕЛ,КИРИЛОВ,АНГЕЛОВ,,"С.РАШКА ГРАЩИЦА, НЕВЕСТИНО, КЮСТЕНДИЛ",2015-06-01,"Приватизирани предприятия - Кюстендил","Неустановена принадлежност", ПАВЕЛ,КИРИЛОВ,КАЛАКСЪЗОВ,,"С.ПЪРВОМАЙ, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ПАВЕЛ,КИРИЛОВ,КАЛАКСЪЗОВ,,"С.ПЪРВОМАЙ, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", ПАВЕЛ,КИРИЛОВ,ПАВЛОВ,,"С.ОРЯХОВО, ЛЮБИМЕЦ, ХАСКОВО",2010-09-29,"Регионални печатни издания","Неустановена принадлежност", ПАВЕЛ,КИРИЛОВ,ХРИСТОВ,1948-07-13,"С.ЕЗДИМИРЦИ, ТРЪН, ПЕРНИК",2015-06-09,"Община Трън","Решение № 2-518 от 09.06.2015 г. - община Трън","

Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; писмо вх. № 248/ 01.09.1999 г. за унищожаване дело IЯ-91 (Пк).

" ПАВЕЛ,КОЙЧЕВ,АЗЪЛОВ,,"ГР.КАЗАНЛЪК, КАЗАНЛЪК, СТАРА ЗАГОРА",2014-06-10,"Софийски университет Св. Климент Охридски","Неустановена принадлежност", ПАВЕЛ,КОЛЕВ,КОЛЕВ,,"С.БИСТРА, ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност", ПАВЕЛ,КОЛЕВ,КЪНЧЕВ,,"С.ДРАЛФА, ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ",2015-11-11,"Община Лозница","Неустановена принадлежност", ПАВЕЛ,КОЛЕВ,ПАВЛОВ,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2015-11-05,"Приватизирани предприятия - Ямбол","Неустановена принадлежност", ПАВЕЛ,КОЛЕВ,ХАДЖИЙСКИ,,"ГР.ДИМИТРОВГРАД, ДИМИТРОВГРАД, ХАСКОВО",2013-01-16,"Министерство на правосъдието","Неустановена принадлежност", ПАВЕЛ,КОСТАДИНОВ,КАМБУРОВ,,"С.ДОЛНО ЯБЪЛКОВО, СРЕДЕЦ, БУРГАС",2013-01-29,"Община Средец","Неустановена принадлежност", ПАВЕЛ,КОСТАДИНОВ,КЪРЛЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-04-15,"Държавна агенция за метрология и технически надзор","Неустановена принадлежност", ПАВЕЛ,КОСТАДИНОВ,МАРКОВ,,"ГР.АСЕНОВГРАД, АСЕНОВГРАД, ПЛОВДИВ",2011-06-16,"Висша атестационна комисия","Неустановена принадлежност", ПАВЕЛ,КОСТАДИНОВ,ПАВЛОВ,,"С.ДЖУЛЮНИЦА, ЛЯСКОВЕЦ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2014-04-09,"Русенски университет Ангел Кънчев","Неустановена принадлежност", ПАВЕЛ,КОСТАДИНОВ,ПАВЛОВ,,"С.КОЗАРСКО, БРАЦИГОВО, ПАЗАРДЖИК",2015-04-21,"Община Брацигово","Неустановена принадлежност", ПАВЕЛ,КОСТАДИНОВ,ПАВЛОВ,,"ГР.КРИВОДОЛ, КРИВОДОЛ, ВРАЦА",2008-09-16,"Държавна агенция по горите","Неустановена принадлежност", ПАВЕЛ,КОСТАДИНОВ,ПАВЛОВ,,"ГР.КРИВОДОЛ, КРИВОДОЛ, ВРАЦА",2015-03-11,"Община Берковица","Неустановена принадлежност", ПАВЕЛ,КОСТАДИНОВ,СЕРАФИМОВ,,"ГР.САПАРЕВА БАНЯ, САПАРЕВА БАНЯ, КЮСТЕНДИЛ",2014-10-29,"Община Ардино","Неустановена принадлежност", ПАВЕЛ,КОСТАДИНОВ,УЗУНОВ,,"С.ТРУД, МАРИЦА, ПЛОВДИВ",2015-09-30,"Община Марица","Неустановена принадлежност", ПАВЕЛ,КРУМОВ,ДИМИТРОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-09-18,"Университет за национално и световно стопанство","Неустановена принадлежност", ПАВЕЛ,КРУМОВ,МАРИНОВ,,"С.НЕГОВАНОВЦИ, НОВО СЕЛО, ВИДИН",2016-01-06,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Видин","Неустановена принадлежност", ПАВЕЛ,КРУМОВ,МАРИНОВ,,"С.БУТАН, КОЗЛОДУЙ, ВРАЦА",2011-08-09,"Агенция Пътна инфраструктура","Неустановена принадлежност", ПАВЕЛ,КРУМОВ,ШАРЕНКОВ,,"С.ВАКСЕВО, НЕВЕСТИНО, КЮСТЕНДИЛ",2015-06-01,"Приватизирани предприятия - Кюстендил","Неустановена принадлежност", ПАВЕЛ,КРЪСТЕВ,АТАНАСОВ,,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2010-06-29,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ПАВЕЛ,КУЛЕВ,ПАВЛОВ,,"С.СИТОВО, СИТОВО, СИЛИСТРА",2009-10-14,"Национален осигурителен институт","Неустановена принадлежност", ПАВЕЛ,КЪНЕВ,ЧАКЪРОВ,,"ГР.КАЛОФЕР, КАРЛОВО, ПЛОВДИВ",2015-09-09,"Община Карлово","Неустановена принадлежност", ПАВЕЛ,ЛАЗАРОВ,ПАТЕВ,1926-07-10,"ГР.ПРАВЕЦ, ПРАВЕЦ, СОФИЙСКА",2014-06-10,"Софийски университет Св. Климент Охридски","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1" ПАВЕЛ,ЛЮБЕНОВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.ТРОЯН, ТРОЯН, ЛОВЕЧ",2015-01-29,"Община Априлци","Неустановена принадлежност", ПАВЕЛ,ЛЮБЕНОВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.ТРОЯН, ТРОЯН, ЛОВЕЧ",2016-02-04,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Ловеч","Неустановена принадлежност", ПАВЕЛ,ЛЮБОМИРОВ,БАЛАБАНОВ,,"ГР.РАДОМИР, РАДОМИР, ПЕРНИК",2015-01-14,"Приватизирани предприятия - София","Неустановена принадлежност", ПАВЕЛ,ЛЮБОМИРОВ,МИЛАНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност", ПАВЕЛ,ЛЮБОМИРОВ,МИЛАНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-04-03,"Община Варна","Неустановена принадлежност", ПАВЕЛ,МАРИНОВ,ИВАНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ПАВЕЛ,МАРИНОВ,КИСЬОВ,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2015-12-08,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Велико Търново","Неустановена принадлежност", ПАВЕЛ,МАРИНОВ,КОЛЕВ,,"С.КАРАПЕЛИТ, ДОБРИЧКА, ДОБРИЧ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ПАВЕЛ,МАРИНОВ,МАРИНОВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2012-10-17,"Министерство на икономиката, енергетиката и туризма","Неустановена принадлежност", ПАВЕЛ,МАРИНОВ,МАРИНОВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2013-01-23,"Община Бургас","Неустановена принадлежност", ПАВЕЛ,МАРИНОВ,МАРИНОВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ПАВЕЛ,МАРИНОВ,МАРИНОВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2014-06-25,"Областни управители","Неустановена принадлежност", ПАВЕЛ,МАРИНОВ,МАРИНОВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2016-02-09,"Областни управи","Неустановена принадлежност", ПАВЕЛ,МАРКОВ,МИНЧЕВ,,"С.СТАРО ЖЕЛЕЗАРЕ, ХИСАРЯ, ПЛОВДИВ",2014-05-27,"Българска академия на науките","Неустановена принадлежност", ПАВЕЛ,МАРТИНОВ,МАРТИНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-06-16,"Висша атестационна комисия","Неустановена принадлежност", ПАВЕЛ,МАРТИНОВ,МАРТИНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-06-25,"Технически университет - София","Неустановена принадлежност", ПАВЕЛ,МАТО,ЛУКИНОВИЧ,,"ГР.БАТАК, БАТАК, ПАЗАРДЖИК",2015-10-14,"Община Стамболийски","Неустановена принадлежност", ПАВЕЛ,МЕТОДИЕВ,АЛЕКСИЕВ,,"ГР.КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2013-12-04,"Длъжници към Банка за земеделски кредит","Неустановена принадлежност", ПАВЕЛ,МЕТОДИЕВ,ВЕЛИНОВ,,"С.КОСОВО, ТРЕКЛЯНО, КЮСТЕНДИЛ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ПАВЕЛ,МЕТОДИЕВ,МЕТОДИЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-06-04,"Приватизация - обособени части - София","Неустановена принадлежност", ПАВЕЛ,МЕТОДИЕВ,ХРИСТОВ,,"ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", ПАВЕЛ,МИЛЕВ,МИЛЕВ,,"ГР.КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", ПАВЕЛ,МИЛЧЕВ,МАЗГАНОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ПАВЕЛ,МИЛЧЕВ,ПАВЛОВ,1957-01-31,"ГР.ТЕТЕВЕН, ТЕТЕВЕН, ЛОВЕЧ",2013-01-16,"Министерство на правосъдието","Решение № 2-128 от 16.01.2013 г. - Министерство на правосъдието","Със заповед № К-4330/ 20.11.1980 г. е назначен за разузнавач; със заповед № З-22/ 06.02.1989 г. е преназначен за ст. разузнавач." ПАВЕЛ,МИТЕВ,БАХАРЕВ,,"С.ЧЕРНИЦА, СУНГУРЛАРЕ, БУРГАС",2013-02-27,"Община Сунгурларе","Неустановена принадлежност", ПАВЕЛ,МИТКОВ,БЪЧВАРОВ,,"ГР.КАВАРНА, КАВАРНА, ДОБРИЧ",2016-01-19,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Добрич","Неустановена принадлежност", ПАВЕЛ,МИТКОВ,СОКОЛОВ,,"С.ГАЛАТА, ТЕТЕВЕН, ЛОВЕЧ",2015-02-11,"Община Тетевен","Неустановена принадлежност", ПАВЕЛ,МИТКОВ,ХРИСТОВ,,"ГР.ЧЕРВЕН БРЯГ, ЧЕРВЕН БРЯГ, ПЛЕВЕН",2008-03-18,"КТ Подкрепа","Неустановена принадлежност", ПАВЕЛ,МИХАЙЛОВ,ВАСИЛЕВ,,"С.КРАЛЕВ ДОЛ, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ПАВЕЛ,МИХАЙЛОВ,ИЛИЕВ,,"С.ЖЕРАВИНО, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2015-01-07,"Община Кюстендил","Неустановена принадлежност", ПАВЕЛ,МИХАЙЛОВ,МИХАЙЛОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ПАВЕЛ,МИХАЙЛОВ,МИХАЙЛОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ПАВЕЛ,МИХАЙЛОВ,ЧЕРНЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2007-09-04,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ПАВЕЛ,МИХАЙЛОВ,ЧЕРНЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ПАВЕЛ,МИХАЙЛОВ,ЧЕРНЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-09-27,"Кандидати за президент и вицепрезидент 2011 г.","Неустановена принадлежност", ПАВЕЛ,МИХАЙЛОВ,ЧЕРНЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", ПАВЕЛ,МИХАЙЛОВ,ЧЕРНЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ПАВЕЛ,МИХАЙЛОВ,ЧЕРНЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-05-09,"Избори за Европейски парламент 2014 г.","Неустановена принадлежност", ПАВЕЛ,МИХАЙЛОВ,ЧЕРНЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", ПАВЕЛ,НАЙДЕНОВ,НАЙДЕНОВ,1936-06-16,"С.ДОЛНИ БОГРОВ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-06-29,"Организатор на хазартни игри","Решение № 2-528 от 29.06.2015 г. - организатори на хазартни игри","

Рег. дневник; картон обр. 6; протокол № 79/ 1990 г. за унищожаване дело IЯ-3688.

" ПАВЕЛ,НАЙДЕНОВ,ПАВЛОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ПАВЕЛ,НАЙДЕНОВ,ПАВЛОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-06-29,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ПАВЕЛ,НАЙДЕНОВ,ПАВЛОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-04-21,"Синдици, включени в списъка на синдиците при БНБ","Неустановена принадлежност", ПАВЕЛ,НАЧОВ,НИНОВ,,"ГР.БОБОВ ДОЛ, БОБОВ ДОЛ, КЮСТЕНДИЛ",2014-12-03,"Община Бобов дол","Неустановена принадлежност", ПАВЕЛ,НЕДЕЛЧЕВ,ТОДОРОВ,,"С.ПРОФЕСОР ИШИРКОВО, СИЛИСТРА, СИЛИСТРА",2015-11-17,"Община Разград","Неустановена принадлежност", ПАВЕЛ,НЕДКОВ,НИКОЛОВ,,"ГР.РАДНЕВО, РАДНЕВО, СТАРА ЗАГОРА",2013-01-16,"Министерство на правосъдието","Неустановена принадлежност", ПАВЕЛ,НЕДЯЛКОВ,БЕБОВ,,"ГР.КНЕЖА, КНЕЖА, ПЛЕВЕН",2009-12-09,"Печатни издания","Неустановена принадлежност", ПАВЕЛ,НЕДЯЛКОВ,НЕДЯЛКОВ,1955-07-20,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Решение № 2-566 от 16.10.2015 г. - Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Със заповед № 4330/ 20.11.1980 г. е назначен за разузнавач." ПАВЕЛ,НИКОЛАЕВ,ПЕНЧЕВ,,"ГР.КАРЛОВО, КАРЛОВО, ПЛОВДИВ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ПАВЕЛ,НИКОЛАЕВ,ПИСАРЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-12-09,"Печатни издания","Неустановена принадлежност", ПАВЕЛ,НИКОЛАЕВ,ПИСАРЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-11-26,"Българска национална телевизия","Неустановена принадлежност", ПАВЕЛ,НИКОЛОВ,АВЛОВ,,"С.ИЗВОР МАХАЛА, КУЛА, ВИДИН",2013-09-11,"Община Кула","Неустановена принадлежност", ПАВЕЛ,НИКОЛОВ,ВЕНЕТОВ,,"ГР.САНДАНСКИ, САНДАНСКИ, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", ПАВЕЛ,НИКОЛОВ,ГРАМАТИКОВ,,"ГР.САНДАНСКИ, САНДАНСКИ, БЛАГОЕВГРАД",2015-01-14,"Приватизирани предприятия - София","Неустановена принадлежност", ПАВЕЛ,НИКОЛОВ,ИКОНОМОВ,,"ГР.САМОКОВ, САМОКОВ, СОФИЙСКА",2013-05-29,"Длъжници към банка МИНЕРАЛБАНК","Неустановена принадлежност", ПАВЕЛ,НИКОЛОВ,КРЪСТЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ПАВЕЛ,НИКОЛОВ,ПОНДЕВ,1953-05-28,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2015-06-29,"Организатор на хазартни игри","Решение № 2-528 от 29.06.2015 г. - организатори на хазартни игри","

Рег. дневник; картон обр. 6; писмо вх. № 1949/ 17.04.1990 г. за унищожаване с протокол № 8/ 30.01.1990 г. материалите на Я/К ""Марица"".

" ПАВЕЛ,НИКОЛОВ,ФИЛИПОВ,,"С.ПАРАМУН, ТРЪН, ПЕРНИК",2015-06-09,"Община Трън","Неустановена принадлежност", ПАВЕЛ,НИКОЛОВ,ХАРИЗАНОВ,,УЗБЕКИСТАН,2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", ПАВЕЛ,ПАВЛОВ,АНТОНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ПАВЕЛ,ПАВЛОВ,АНТОНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", ПАВЕЛ,ПАВЛОВ,БОТЯНСКИ,,СЛОВАКИЯ,2014-07-15,"Аграрен университет - Пловдив","Неустановена принадлежност", ПАВЕЛ,ПАВЛОВ,ИВАНЧЕВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2011-10-25,"Изпълнителна агенция ""Главна инспекция по труда""","Неустановена принадлежност", ПАВЕЛ,ПАВЛОВ,МОМНЕВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ПАВЕЛ,ПАВЛОВ,НИКОЛОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", ПАВЕЛ,ПАВЛОВ,НИКОЛОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-12-17,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Варна","Неустановена принадлежност", ПАВЕЛ,ПАНАЙОТОВ,БОНЧЕВ,,"ГР.ВЕЛИНГРАД, ВЕЛИНГРАД, ПАЗАРДЖИК",2014-09-10,"Длъжници към банка Хеброс","Неустановена принадлежност", ПАВЕЛ,ПАНАЙОТОВ,ДИМИТРОВ,,"С.МАНУШЕВЦИ, АНТОНОВО, ТЪРГОВИЩЕ",2013-07-24,"Община Лясковец","Неустановена принадлежност", ПАВЕЛ,ПЕНЕВ,ТОДОРОВ,,"ГР.СУНГУРЛАРЕ, СУНГУРЛАРЕ, БУРГАС",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", ПАВЕЛ,ПЕНКОВ,ГАЧЕВСКИ,,"ГР.УГЪРЧИН, УГЪРЧИН, ЛОВЕЧ",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност", ПАВЕЛ,ПЕНЧЕВ,ИВАНОВ,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", ПАВЕЛ,ПЕТКОВ,НАЙДЕНОВ,,"С.ГОРНА БЕШОВИЦА, МЕЗДРА, ВРАЦА",2013-12-11,"Община Мездра","Неустановена принадлежност", ПАВЕЛ,ПЕТРОВ,ВИДЕНОВ,,"ГР.САМОКОВ, САМОКОВ, СОФИЙСКА",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност", ПАВЕЛ,ПЕТРОВ,ВЛАДИМИРОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ПАВЕЛ,ПЕТРОВ,ДРАГАНОВ,,"С.КАЛОЯНОВО, КАЛОЯНОВО, ПЛОВДИВ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", ПАВЕЛ,ПЕТРОВ,ИСАЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-06-04,"Приватизация - обособени части - София","Неустановена принадлежност", ПАВЕЛ,ПЕТРОВ,КОДЖАБАШЕВ,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2010-02-09,"Българска академия на науките","Неустановена принадлежност", ПАВЕЛ,ПЕТРОВ,КЮРЧЕВ,,"С.БЪРДАРСКИ ГЕРАН, БЯЛА СЛАТИНА, ВРАЦА",2013-04-03,"Община Варна","Неустановена принадлежност", ПАВЕЛ,ПЕТРОВ,НАЙДЕНОВ,,"С.ДИВА СЛАТИНА, ГЕОРГИ ДАМЯНОВО, МОНТАНА",2013-03-20,"Община Аврен","Неустановена принадлежност", ПАВЕЛ,ПЕТРОВ,ПЕНЧЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-07-11,"Минно-геоложки университет ""Св. Иван Рилски""","Неустановена принадлежност", ПАВЕЛ,ПЕТРОВ,СТАНЕВ,,"ГР.ПЕЩЕРА, ПЕЩЕРА, ПАЗАРДЖИК",2010-06-29,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ПАВЕЛ,ПЕТРОВ,СТАНЧЕВ,,"С.ДОЛНА СТУДЕНА, ЦЕНОВО, РУСЕ",2015-07-22,"Приватизирани предприятия - Русе","Неустановена принадлежност", ПАВЕЛ,РАДОЕВ,ПАВЛОВ,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2015-06-01,"Община Перник","Неустановена принадлежност", ПАВЕЛ,РАФАИЛОВ,ЗЛАТАРОВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2012-07-25,"Конфедерация на независимите синдикати в България","Неустановена принадлежност", ПАВЕЛ,РУМЕНОВ,ПЕТРОВ,,"ГР.САНДАНСКИ, САНДАНСКИ, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", ПАВЕЛ,РУМЕНОВ,ПЕТРОВ,,"ГР.САНДАНСКИ, САНДАНСКИ, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", ПАВЕЛ,РУСАНОВ,МАРТИНЧЕВ,,"ГР.БЕЛЕНЕ, БЕЛЕНЕ, ПЛЕВЕН",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ПАВЕЛ,РУСЕВ,ПАВЛОВ,,"С.МОРАВА, СВИЩОВ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност", ПАВЕЛ,РУСИМОВ,АПОСТОЛОВ,,"С.СЛАТИНА, БЕРКОВИЦА, МОНТАНА",2015-03-24,"Община Вършец","Неустановена принадлежност", ПАВЕЛ,РУСКОВ,НЕСТОРОВ,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2010-06-29,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ПАВЕЛ,САВОВ,ПАВЛОВ,,"С.ИЗВОР, ДИМОВО, ВИДИН",2013-08-07,"Община Димово","Неустановена принадлежност", ПАВЕЛ,СВЕТОСЛАВОВ,КОЛМАКОВ,,"ГР.МАДАН, МАДАН, СМОЛЯН",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ПАВЕЛ,СВИЛЕНОВ,ПАВЛОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-06-29,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ПАВЕЛ,СЕРГЕЕВ,СИМЕОНОВ,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2011-06-16,"Висша атестационна комисия","Неустановена принадлежност", ПАВЕЛ,СИМЕОНОВ,КАМЕНОВ,1931-04-20,"С.ТЪРНАК, БЯЛА СЛАТИНА, ВРАЦА",2011-06-16,"Висша атестационна комисия","Решение № 230 от 16.06.2011 г. - ВАК","Със заповед № 3416/ 19.07.1965 г. е назначен за н-к на група; със заповед № 330/ 07.02.1966 г. е изпратен на 8 месечен курс в СССР; със заповед № 268/ 12.10.1968 г. е преназначен за инспектор III степен" ПАВЕЛ,СИМЕОНОВ,КАМЕНОВ,1931-04-20,"С.ТЪРНАК, БЯЛА СЛАТИНА, ВРАЦА",2014-06-10,"Софийски университет Св. Климент Охридски","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1" ПАВЕЛ,СИМЕОНОВ,ПАВЛОВ,,"ГР.УГЪРЧИН, УГЪРЧИН, ЛОВЕЧ",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ПАВЕЛ,СИМЕОНОВ,ПАВЛОВ,,"ГР.УГЪРЧИН, УГЪРЧИН, ЛОВЕЧ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ПАВЕЛ,СИМЕОНОВ,ПАШОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-03-18,"КТ Подкрепа","Неустановена принадлежност", ПАВЕЛ,СИМЕОНОВ,ТЕКЕРЛЕКОВ,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност", ПАВЕЛ,СЛАВОВ,НЕДЯЛКОВ,,"С.ПЛАЗОВЕЦ, НЕСЕБЪР, БУРГАС",2013-02-13,"Община Несебър","Неустановена принадлежност", ПАВЕЛ,СЛАВОВ,СТАНИКОВ,,"С.БАБИЦА, БРЕЗНИК, ПЕРНИК",2008-07-30,"Държавна агенция Държавен резерв и вoeнновременни запаси","Неустановена принадлежност", ПАВЕЛ,СЛАВЧЕВ,БРАНИСЛАВОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-01-14,"Приватизирани предприятия - София","Неустановена принадлежност", ПАВЕЛ,СЛАВЧОВ,СТОИМЕНОВ,,"С.БРЕЖАНИ, СИМИТЛИ, БЛАГОЕВГРАД",2014-10-08,"Длъжници към Първа частна банка","Неустановена принадлежност", ПАВЕЛ,СПАСОВ,ПАВЛОВ,,"ГР.СЛИВНИЦА, СЛИВНИЦА, СОФИЙСКА",2013-07-03,"Длъжници към Стопанска банка","Неустановена принадлежност", ПАВЕЛ,СПАСОВ,ПАВЛОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2009-10-14,"Национален осигурителен институт","Неустановена принадлежност", ПАВЕЛ,СПАСОВ,ТЯНКОВ,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2015-09-09,"Приватизирани предприятия - Хасково","Неустановена принадлежност", ПАВЕЛ,СТАЙКОВ,АНГЕЛОВ,,"С.ДОЛНИ ОКОЛ, САМОКОВ, СОФИЙСКА",2010-06-29,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ПАВЕЛ,СТАЛЕВ,БАБАЛОВ,,"С.ДРАЧЕВО, СРЕДЕЦ, БУРГАС",2011-01-26,"Министерство на отбраната","Неустановена принадлежност", ПАВЕЛ,СТАМЕНОВ,ИВАНОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ПАВЕЛ,СТАМЕНОВ,ИВАНОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2014-05-09,"Избори за Европейски парламент 2014 г.","Неустановена принадлежност", ПАВЕЛ,СТАМЕНОВ,ИВАНОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", ПАВЕЛ,СТАНЕВ,МИХАЙЛОВ,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ПАВЕЛ,СТАНЕВ,МИХАЙЛОВ,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2016-01-06,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Видин","Неустановена принадлежност", ПАВЕЛ,СТАНЧЕВ,СТАНЧЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", ПАВЕЛ,СТЕФАНОВ,СТОЙКОВ,,"ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-06-11,"Община Велико Търново","Неустановена принадлежност", ПАВЕЛ,СТОИЛОВ,ТИЛЕВ,,ЮГОСЛАВИЯ,2015-05-12,"Община Пещера","Неустановена принадлежност", ПАВЕЛ,СТОИМЕНОВ,ЦЕРОВСКИ,,"ГР.СТРЕЛЧА, СТРЕЛЧА, ПАЗАРДЖИК",2015-08-04,"Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Неустановена принадлежност", ПАВЕЛ,СТОЙКОВ,КОЛЕВ,,"С.КИРЧЕВО, УГЪРЧИН, ЛОВЕЧ",2015-02-18,"Община Угърчин","Неустановена принадлежност", ПАВЕЛ,СТОЯНОВ,БАРАКОВ,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2015-01-14,"Приватизирани предприятия - София","Неустановена принадлежност", ПАВЕЛ,СТОЯНОВ,ГАЙТАНДЖИЕВ,,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ПАВЕЛ,СТОЯНОВ,ГАЙТАНДЖИЕВ,,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2014-02-12,"Разследващи полицаи","Неустановена принадлежност", ПАВЕЛ,СТОЯНОВ,ПАВЛОВ,,"С.ГЛАВАЦИ, КРИВОДОЛ, ВРАЦА",2013-10-30,"Община Криводол","Неустановена принадлежност", ПАВЕЛ,СТОЯНОВ,ПАВЛОВ,1938-12-29,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2014-08-06,"Медицински университет - Варна","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1" ПАВЕЛ,СТОЯНОВ,ПАВЛОВ,,"ГР.СВИЩОВ, СВИЩОВ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-07-17,"Община Свищов","Неустановена принадлежност", ПАВЕЛ,СТОЯНОВ,СТОЯНОВ,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2013-04-17,"Кредитни длъжници към банка БАЛКАНБАНК","Неустановена принадлежност", ПАВЕЛ,СТОЯНОВ,ХАРАЛАМБОВ,,"С.КОЗИЧИНО, ПОМОРИЕ, БУРГАС",2013-02-20,"Община Поморие","Неустановена принадлежност", ПАВЕЛ,СТОЯНОВ,ХВАЛЕВ,,"С.ДЕЛЧЕВО, ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, БЛАГОЕВГРАД",2011-06-23,"Община Гоце Делчев","Неустановена принадлежност", ПАВЕЛ,СТРАХИЛОВ,ПАВЛОВ,,"ГР.КОСТИНБРОД, КОСТИНБРОД, СОФИЙСКА",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ПАВЕЛ,СТРАХИЛОВ,ПАВЛОВ,,"ГР.КОСТИНБРОД, КОСТИНБРОД, СОФИЙСКА",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ПАВЕЛ,СТРАХИЛОВ,ПАВЛОВ,,"ГР.КОСТИНБРОД, КОСТИНБРОД, СОФИЙСКА",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", ПАВЕЛ,СТРАШИМИРОВ,МИЛКОВ,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2014-03-19,"Югозападен университет Неофит Рилски - Благоевград","Неустановена принадлежност", ПАВЕЛ,ТЕНЕВ,ПАВЛОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", ПАВЕЛ,ТОДОРОВ,МАТЕЕВ,,"ГР.АПРИЛЦИ, АПРИЛЦИ, ЛОВЕЧ",2009-08-05,"Сметна палата","Неустановена принадлежност", ПАВЕЛ,ТОДОРОВ,ПАВЛОВ,,"ГР.БРЕЗНИК, БРЕЗНИК, ПЕРНИК",2015-05-27,"Община Брезник","Неустановена принадлежност", ПАВЕЛ,ТОДОРОВ,ПАВЛОВ,,"С.СЛИВОВИК, МЕДКОВЕЦ, МОНТАНА",2015-04-01,"Община Медковец","Неустановена принадлежност", ПАВЕЛ,ТОДОРОВ,ПАВЛОВ,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", ПАВЕЛ,ТОДОРОВ,ПОПОВ,,"С.ЖИВКОВО, ИХТИМАН, СОФИЙСКА",2012-09-18,"Технически университет - София","Неустановена принадлежност", ПАВЕЛ,ТОДОРОВ,РАЙКОВ,1931-06-24,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2015-05-12,"Община Пещера","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1" ПАВЕЛ,ТОДОРОВ,ТЕРЗИЕВ,1949-10-25,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2010-04-27,"Националната служба за охрана","Решение № 127 от 27.04.2010 г. - Национална служба за охрана","Със заповед № 2306/ 31.07.1973 г. е назначен за разузнавач III степен; със заповед № 44/ 07.09.1977 г. е преназначен за разузнавач II степен; със заповед № 30/ 12.05.1980 г. е преназначен за ст. разузнавач; със заповед № 54/ 12.09.1982 г. е преназначен за инспектор; със заповед № 27/ 01.04.1983 г. е преназначен за зам. н-к отделение; със заповед № 1718/ 26.05.1989 г. е преназначен за н-к на отделение в УБО." ПАВЕЛ,ТОДОРОВ,ХРИСТОВ,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2010-06-29,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ПАВЕЛ,ТОМОВ,БАКАЛОВ,,"ГР.ПЕТРИЧ, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2010-06-29,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ПАВЕЛ,ТОНЕВ,ТОНЕВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2011-02-15,"Агенция ""Митници""","Неустановена принадлежност", ПАВЕЛ,ТОШЕВ,ДРАГАНОВ,,"ЧЕШКА РЕПУБЛИКА",2011-08-09,"Агенция Пътна инфраструктура","Неустановена принадлежност", ПАВЕЛ,ТОШЕВ,МАРИНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ПАВЕЛ,ФЕРДИНАНДОВ,ГАЗЕПОВ,,"С.ЧЕРНОГОРОВО, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2010-06-29,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ПАВЕЛ,ХАЙК,МАНУКЯН,,"ГР.АЙТОС, АЙТОС, БУРГАС",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", ПАВЕЛ,ХРИСТОВ,ЛАЛЕВ,,"С.РИБАРИЦА, ТЕТЕВЕН, ЛОВЕЧ",2015-02-11,"Община Тетевен","Неустановена принадлежност", ПАВЕЛ,ХРИСТОВ,ПАВЛОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-10-17,"Министерство на икономиката, енергетиката и туризма","Неустановена принадлежност", ПАВЕЛ,ХРИСТОВ,ПАСКАЛЕВ,,"С.СТАРА КРЕСНА, КРЕСНА, БЛАГОЕВГРАД",2011-04-05,"Община Кресна","Неустановена принадлежност", ПАВЕЛ,ЦВЕТАНОВ,ИЛИЕВ,,"ГР.БОЙЧИНОВЦИ, БОЙЧИНОВЦИ, МОНТАНА",2015-03-11,"Община Бойчиновци","Неустановена принадлежност", ПАВЕЛ,ЦВЕТКОВ,ПАВЛОВ,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ПАВЕЛ,ЦВЕТКОВ,ПАВЛОВ,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2015-06-01,"Община Перник","Неустановена принадлежност", ПАВЕЛ,ЦЕНОВ,МИШЕВ,,"С.ЛЮТИБРОД, МЕЗДРА, ВРАЦА",2013-12-11,"Община Мездра","Неустановена принадлежност", ПАВЕЛ,ЦЕНОВ,ПАВЛОВ,,"ГР.ОРЯХОВО, ОРЯХОВО, ВРАЦА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ПАВЕЛ,ЦЕНОВ,ПАВЛОВ,,"ГР.ОРЯХОВО, ОРЯХОВО, ВРАЦА",2016-01-14,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Враца","Неустановена принадлежност", ПАВЕЛ,ЦОЧЕВ,ЦОЧЕВ,,"ГР.МОНТАНА, МОНТАНА, МОНТАНА",2015-04-07,"Община Монтана","Неустановена принадлежност", ПАВЕЛ,ЦОЧЕВ,ЦОЧЕВ,,"ГР.МОНТАНА, МОНТАНА, МОНТАНА",2016-02-09,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Монтана","Неустановена принадлежност", ПАВЕЛ,ЯНЕВ,ПАВЛОВ,,"С.ФАКИЯ, СРЕДЕЦ, БУРГАС",2013-01-29,"Община Средец","Неустановена принадлежност", ПАВКО,ИВАНОВ,МАРИНОВ,,"С.СОФРОНИЕВО, МИЗИЯ, ВРАЦА",2013-12-11,"Община Мизия","Неустановена принадлежност", ПАВКО,ИВАНОВ,МАРИНОВ,,"С.СОФРОНИЕВО, МИЗИЯ, ВРАЦА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ПАВЛЕТА,ВАСИЛЕВА,ВЪЛКОВА,,"ГР.ЧЕРВЕН БРЯГ, ЧЕРВЕН БРЯГ, ПЛЕВЕН",2014-02-24,"Висш дисциплинарен съд","Неустановена принадлежност", ПАВЛЕТА,ДИМИТРОВА,ГЪЦЕВА,,"С.ЧИРЕН, ВРАЦА, ВРАЦА",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност", ПАВЛЕТА,ИВАНОВА,УЗУНОВА-ЖЕЛЯЗКОВА,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2009-12-02,"Национална здравноосигурителна каса","Неустановена принадлежност", ПАВЛЕТА,ПАУНОВА,ПАНТЕЛЕЕВА,,"ГР.АЙТОС, АЙТОС, БУРГАС",2012-12-12,"Община Айтос","Неустановена принадлежност", ПАВЛЕТА,ПАУНОВА,ПАНТЕЛЕЕВА,,"ГР.АЙТОС, АЙТОС, БУРГАС",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ПАВЛЕТА,ПЕТРОВА,ХРИСТОВА,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2009-04-15,"Държавна агенция за метрология и технически надзор","Неустановена принадлежност", ПАВЛЕТА,СТОЯНОВА,ДЕНКОВА,,"ГР.АЙТОС, АЙТОС, БУРГАС",2014-05-27,"Българска академия на науките","Неустановена принадлежност", ПАВЛИ,ПЕТРОВ,БОГДАНСКИ,,"С.ЧИФЛИК, ТРОЯН, ЛОВЕЧ",2008-09-16,"Държавна агенция по горите","Неустановена принадлежност", ПАВЛИ,ПЕТРОВ,БОГДАНСКИ,,"С.ЧИФЛИК, ТРОЯН, ЛОВЕЧ",2015-02-11,"Община Троян","Неустановена принадлежност", ПАВЛИ,СТАНКОВ,ИВАНОВ,,"ГР.ТРОЯН, ТРОЯН, ЛОВЕЧ",2015-02-04,"Община Ловеч","Неустановена принадлежност", ПАВЛИК,РАХНЕВ,РАХНЕВ,,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2012-06-20,"Университет ""Проф. Асен Златаров"" - Бургас","Неустановена принадлежност", ПАВЛИК,РАХНЕВ,РАХНЕВ,,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2014-10-08,"Бургаски свободен университет","Неустановена принадлежност", ПАВЛИН,АЛИОНОВ,ФЛОРОВ,,"С.НЕГОВАНОВЦИ, НОВО СЕЛО, ВИДИН",2016-01-06,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Видин","Неустановена принадлежност", ПАВЛИН,АНАСТАСОВ,БАЛАБАНОВ,,"ГР.ИВАЙЛОВГРАД, ИВАЙЛОВГРАД, ХАСКОВО",2014-10-22,"Община Джебел","Неустановена принадлежност", ПАВЛИН,АСЕНОВ,ХРИСТОВ,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2015-01-14,"Приватизирани предприятия - София","Неустановена принадлежност", ПАВЛИН,АСЕНОВ,ЯНКУЛСКИ,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", ПАВЛИН,АТАНАСОВ,ПАВЛОВ,,"С.ПОДГОРИЦА, ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ",2011-10-25,"Изпълнителна агенция ""Главна инспекция по труда""","Неустановена принадлежност", ПАВЛИН,БОРИСОВ,БОГДАНОВ,1954-07-23,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Решение № 95 от 28.10.2009 г. - следователи и дознатели","Със заповед № К-4074/ 10.11.1979 г. е назначен за разузнавач в VI отд. ДС; със заповед № 10/ 06.02.1987 г. е преназначен за инспектор." ПАВЛИН,БОРИСОВ,БОГДАНОВ,1954-07-23,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2009-05-27,Прокуратура,"Решение № 65 от 27.05.2009 г. - прокурори и военни следователи","Със заповед № К-4074/ 10.11.1979 г. е назначен за разузнавач в VI отд. ДС; със заповед № 10/ 06.02.1987 г. е преназначен за инспектор." ПАВЛИН,БОТЕВ,МАРКОВ,,"ГР.ДРЯНОВО, ДРЯНОВО, ГАБРОВО",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ПАВЛИН,БОЯНОВ,АНДРЕЕВ,,"ГР.ВЪЛЧИ ДОЛ, ВЪЛЧИ ДОЛ, ВАРНА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ПАВЛИН,ВАСИЛЕВ,КУЗМАНОВ,,"С.ГОРНИ ДЪБНИК, ДОЛНИ ДЪБНИК, ПЛЕВЕН",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ПАВЛИН,ВАСКОВ,ТОДОРОВ,,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2011-10-25,"Изпълнителна агенция ""Главна инспекция по труда""","Неустановена принадлежност", ПАВЛИН,ВЛАДИМИРОВ,МИХАЙЛОВ,,"ГР.ШАБЛА, ШАБЛА, ДОБРИЧ",2014-03-12,"Община Шабла","Неустановена принадлежност", ПАВЛИН,ГЕОРГИЕВ,ДИМИТРОВ,1952-06-11,"С.ГЛОЖЕНЕ, ТЕТЕВЕН, ЛОВЕЧ",2009-11-25,Министерства,"Решение № 25 от 12.02.2008 г. - министър-председатели, заместник министър-председатели, министри и заместник-министри","Със заповед № 3280/ 29.08.1985 г. е назначен за зам. н-к по ДС на РУ-Ботевград; със заповед № 678/ 05.03.1987 г. е изпратен на 3 месечен курс за ръководни кадри във ВКШ- КГБ-СССР; със заповед № 4018/ 13.12.1988 г. е преназначен за н-к ОбУ на МВР-Ботевград." ПАВЛИН,ГЕОРГИЕВ,ДИМИТРОВ,1952-06-11,"С.ГЛОЖЕНЕ, ТЕТЕВЕН, ЛОВЕЧ",2010-06-29,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 146 от 29.06.2010 г. - Министерство на вътрешните работи","Със заповед № 3280/ 29.08.1985 г. е назначен за зам. н-к по ДС на РУ-Ботевград; със заповед № 678/ 05.03.1987 г. е изпратен на 3 месечен курс за ръководни кадри във ВКШ- КГБ-СССР; със заповед № 4018/ 13.12.1988 г. е преназначен за н-к ОбУ на МВР-Ботевград." ПАВЛИН,ГЕОРГИЕВ,ПЕЛОВ,,"ГР.ДЪЛГОПОЛ, ДЪЛГОПОЛ, ВАРНА",2010-06-29,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ПАВЛИН,ГЕРГОВ,СИРАШКИ,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", ПАВЛИН,ГРИГОРОВ,НЕДКОВ,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2012-07-04,"Конфедерация на независимите синдикати в България","Неустановена принадлежност", ПАВЛИН,ГРИГОРОВ,НИКОЛОВ,,"С.ПОПИЦА, БЯЛА СЛАТИНА, ВРАЦА",2014-10-08,"Длъжници към Първа частна банка","Неустановена принадлежност", ПАВЛИН,ДИМИТРОВ,БАКАЛОВ,,"С.МАНДРА, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2012-01-12,"Министерство на образованието","Неустановена принадлежност", ПАВЛИН,ДИМИТРОВ,ИЧЕВСКИ,,"ГР.УГЪРЧИН, УГЪРЧИН, ЛОВЕЧ",2016-02-04,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Ловеч","Неустановена принадлежност", ПАВЛИН,ДИМИТРОВ,ПАВЛОВ,,"С.ТРАЙКОВО, ЛОМ, МОНТАНА",2015-04-01,"Община Лом","Неустановена принадлежност", ПАВЛИН,ДИМОВ,ИВАНОВ,,"ГР.СЕВЛИЕВО, СЕВЛИЕВО, ГАБРОВО",2014-01-22,"Община Габрово","Неустановена принадлежност", ПАВЛИН,ИВАНОВ,ГЕОРГИЕВ,,"С.КАРАНЦИ, ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-07-10,"Община Полски Тръмбеш","Неустановена принадлежност", ПАВЛИН,ИВАНОВ,ИВАНОВ,,"С.ГОРНА МИТРОПОЛИЯ, ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ, ПЛЕВЕН",2014-03-24,"Великотърновски университет Св. Св. Кирил и Методий","Неустановена принадлежност", ПАВЛИН,ИВАНОВ,ЙОРДАНОВ,,"ГР.ТРЯВНА, ТРЯВНА, ГАБРОВО",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", ПАВЛИН,ИВАНОВ,МАРКОВ,,"С.ЛИПНИЦА, БОТЕВГРАД, СОФИЙСКА",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ПАВЛИН,ИВАНОВ,МАРКОВ,,"С.ЛИПНИЦА, БОТЕВГРАД, СОФИЙСКА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ПАВЛИН,ИВАНОВ,ПЪРВАНОВ,,"С.СТАВЕРЦИ, ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ, ПЛЕВЕН",2015-06-23,"Община Долна Митрополия","Неустановена принадлежност", ПАВЛИН,ИВАНОВ,ХРИСТОВ,,"ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност", ПАВЛИН,ИЛИЕВ,КОДЖАХРИСТОВ,,"ГР.КУБРАТ, КУБРАТ, РАЗГРАД",2010-06-29,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ПАВЛИН,ИЛИЕВ,ПАНТЕЛЕЕВ,,"С.ГЕНЕРАЛ ИНЗОВО, ТУНДЖА, ЯМБОЛ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", ПАВЛИН,ЙОРДАНОВ,ГРОЗДЕВ,,"ГР.ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-07-24,"Община Стражица","Неустановена принадлежност", ПАВЛИН,КОЛЕВ,КОЛЕВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ПАВЛИН,КОЛЕВ,КОЛЕВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2015-08-04,"Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Неустановена принадлежност", ПАВЛИН,КОЛЕВ,ПАНАЙОТОВ,,"С.ПАСКАЛЕВО, ДОБРИЧКА, ДОБРИЧ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ПАВЛИН,КОСТОВ,ТЕРЗИЕВ,,"ГР.ТОПОЛОВГРАД, ТОПОЛОВГРАД, ХАСКОВО",2010-06-29,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ПАВЛИН,КРЪСТЕВ,ДИМИТРОВ,,"С.ДОБРОМИРКА, СЕВЛИЕВО, ГАБРОВО",2010-06-29,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ПАВЛИН,КУРТЕВ,ПАНАЙОТОВ,,"ГР.МАЛКО ТЪРНОВО, МАЛКО ТЪРНОВО, БУРГАС",2011-02-15,"Агенция ""Митници""","Неустановена принадлежност", ПАВЛИН,ЛЮБЕНОВ,ПАВЛОВ,,"С.ДОБРОЛЕВО, БОРОВАН, ВРАЦА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ПАВЛИН,МАРИНОВ,БОРОМСКИ,,"ГР.ТРЪСТЕНИК, ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ, ПЛЕВЕН",2010-06-22,"Служба Военна полиция","Неустановена принадлежност", ПАВЛИН,МАРИНОВ,ЧОРБАДЖИЙСКИ,,"ГР.СУХИНДОЛ, СУХИНДОЛ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-12-08,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Велико Търново","Неустановена принадлежност", ПАВЛИН,МИХАЙЛОВ,ПАВЛОВ,,"ГР.КНЕЖА, КНЕЖА, ПЛЕВЕН",2014-02-12,"Община Балчик","Неустановена принадлежност", ПАВЛИН,МИХАЙЛОВ,ПАВЛОВ,,"ГР.КНЕЖА, КНЕЖА, ПЛЕВЕН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ПАВЛИН,МИХАЙЛОВ,ПАВЛОВ,,"ГР.КНЕЖА, КНЕЖА, ПЛЕВЕН",2016-01-19,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Добрич","Неустановена принадлежност", ПАВЛИН,МИХАЙЛОВ,ПАРАСКЕВОВ,,"ГР.ДОЛНИ ЧИФЛИК, ДОЛНИ ЧИФЛИК, ВАРНА",2013-05-29,"Община Суворово","Неустановена принадлежност", ПАВЛИН,МИХАЙЛОВ,ПАРАСКЕВОВ,,"ГР.ДОЛНИ ЧИФЛИК, ДОЛНИ ЧИФЛИК, ВАРНА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ПАВЛИН,НЕСТОРОВ,ХАДЖИТОДОРОВ,,"ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2012-10-17,"Министерство на икономиката, енергетиката и туризма","Неустановена принадлежност", ПАВЛИН,НЕСТОРОВ,ХАДЖИТОДОРОВ,,"ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2016-02-04,"ЗАД ЕНЕРГИЯ АД","Неустановена принадлежност", ПАВЛИН,НИКИФОРОВ,ПЕТРОВ,,"С.РАКЕВО, КРИВОДОЛ, ВРАЦА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ПАВЛИН,НИКИФОРОВ,ПЕТРОВ,,"С.РАКЕВО, КРИВОДОЛ, ВРАЦА",2016-01-14,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Враца","Неустановена принадлежност", ПАВЛИН,НИКОЛОВ,МАРКОВ,,"ГР.СРЕДЕЦ, СРЕДЕЦ, БУРГАС",2015-12-01,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Неустановена принадлежност", ПАВЛИН,ПАНОВ,ГЕНОВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ПАВЛИН,ПАНОВ,ГЕНОВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2015-06-29,"Организатор на хазартни игри","Неустановена принадлежност", ПАВЛИН,ПАНОВ,ПЕТКОВ,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ПАВЛИН,ПАСКАЛЕВ,ПАСКАЛЕВ,,"ГР.АЙТОС, АЙТОС, БУРГАС",2015-12-01,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Неустановена принадлежност", ПАВЛИН,ПАСКОВ,ЖЕЛЯЗКОВ,,"ГР.КАРНОБАТ, КАРНОБАТ, БУРГАС",2013-01-09,"Община Карнобат","Неустановена принадлежност", ПАВЛИН,ПЕТКОВ,ГРУДЕВ,,"С.КАРАДЖАЛОВО, ПЪРВОМАЙ, ПЛОВДИВ",2010-02-09,"Българска академия на науките","Неустановена принадлежност", ПАВЛИН,ПЕТКОВ,ПАВЛОВ,,"С.ГОРНИ ДЪБНИК, ДОЛНИ ДЪБНИК, ПЛЕВЕН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ПАВЛИН,ПЕТКОВ,ПАВЛОВ,,"С.ЧЕРНИ ВИТ, ТЕТЕВЕН, ЛОВЕЧ",2016-02-04,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Ловеч","Неустановена принадлежност", ПАВЛИН,ПЕТКОВ,ПАУНОВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2014-01-17,"Служба Военна полиция - военни разследващи полицаи","Неустановена принадлежност", ПАВЛИН,ПЕТРОВ,ГАНДИЕВ,,"ГР.АХТОПОЛ, ЦАРЕВО, БУРГАС",2013-02-27,"Община Царево","Неустановена принадлежност", ПАВЛИН,ПЕТРОВ,МИТЕВ,1942-07-13,"ГР.КРИВОДОЛ, КРИВОДОЛ, ВРАЦА",2010-06-29,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 146 от 29.06.2010 г. - Министерство на вътрешните работи","Със заповед № 1798/ 17.04.1965 г. е назначен за разузнавач; със заповед № 10/ 16.02.1968 г. е преназначен за ст. разузнавач; със заповед № 89/ 14.10.1968 г. е преназначен за разузнавач III степен; със заповед № 148/ 15.06.1972 г. е преназначен за ст. разузнавач III степен; със заповед № 18/ 01.01.1978 г. е преназначен за инспектор III степен; със заповед № 230/ 01.11.1978 г. е преназначен за зам. н-к отделение; със заповед № К-4048/ 27.12.1978 г. е преназначен за н-к на отделение." ПАВЛИН,ПЕТРОВ,ЦАЛОВ,,"ГР.КОЙНАРЕ, ЧЕРВЕН БРЯГ, ПЛЕВЕН",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ПАВЛИН,ПЕТРОВ,ЦАЛОВ,,"ГР.КОЙНАРЕ, ЧЕРВЕН БРЯГ, ПЛЕВЕН",2015-07-28,"Община Червен бряг","Неустановена принадлежност", ПАВЛИН,РАЙКОВ,ТОДОРОВ,,"С.ТОРОС, ЛУКОВИТ, ЛОВЕЧ",2011-03-16,"Министерство на външните работи","Неустановена принадлежност", ПАВЛИН,РАЛЧЕВ,ПАВЛОВ,1952-11-12,"С.РУМЯНЦЕВО, ЛУКОВИТ, ЛОВЕЧ",2010-06-29,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 146 от 29.06.2010 г. - Министерство на вътрешните работи","Собственоръчно написани и подписани декларации за сътрудничество - 2 бр.; собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководилия го щатен служител; картони обр. 1, 3 и 4; рег. бланка; рег. дневник; лично дело 10-3476, работно дело 10-3476-І; лично дело ІА-23216; работно дело ІР-8074; Със заповед 3284/28.08.1986 г. е назначен за разузнавач в отдел контра разузнавателно – линейно, отдел 2 в ОУ на МВР Варна; със заповед 45/15.02.1989 г. е назначен за разузнавач в отдел контра разузнавателен в Обл.У- Варна; със заповед 12/05.01.1990 г. е назначен за старши разузнавач в Обл.У- Варна" ПАВЛИН,РУМЕНОВ,НЕДЕЛЧЕВ,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2008-02-12,Министерства,"Неустановена принадлежност", ПАВЛИН,РУМЕНОВ,НЕДЕЛЧЕВ,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2012-10-17,"Министерство на икономиката, енергетиката и туризма","Неустановена принадлежност", ПАВЛИН,РУМЕНОВ,НЕДЕЛЧЕВ,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2013-11-06,"Централна кооперативна банка","Неустановена принадлежност", ПАВЛИН,РУМЕНОВ,НЕДЕЛЧЕВ,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2015-12-17,"ЗД БУЛ ИНС АД","Неустановена принадлежност", ПАВЛИН,РУСЕВ,ПЕТРОВ,,"ГР.РАЗГРАД, РАЗГРАД, РАЗГРАД",2015-06-23,"Приватизирани предприятия - Разград","Неустановена принадлежност", ПАВЛИН,САВОВ,МИХАЙЛОВ,,"ГР.КУБРАТ, КУБРАТ, РАЗГРАД",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност", ПАВЛИН,СЕНКОВ,ПАВЛОВ,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ПАВЛИН,СЛАВЕЙКОВ,БОНИНСКИ,,"ГР.КНЕЖА, КНЕЖА, ПЛЕВЕН",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ПАВЛИН,СПАСОВ,ПЕТРОВ,,"С.ВЪРБИЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ПАВЛИН,СПАСОВ,ПЕТРОВ,,"С.ВЪРБИЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2016-01-14,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Враца","Неустановена принадлежност", ПАВЛИН,СТЕФАНОВ,ДАВИДОВ,,"С.КРАМОЛИН, СЕВЛИЕВО, ГАБРОВО",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ПАВЛИН,СТЕФАНОВ,ЧЕРГАНСКИ,,"С.СТАВЕРЦИ, ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ, ПЛЕВЕН",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ПАВЛИН,СТЕФАНОВ,ЧЕРГАНСКИ,,"С.СТАВЕРЦИ, ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ, ПЛЕВЕН",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", ПАВЛИН,СТОЯНОВ,ПАВЛОВ,,"ГР.ТРЯВНА, ТРЯВНА, ГАБРОВО",2014-01-22,"Община Габрово","Неустановена принадлежност", ПАВЛИН,ТОДОРОВ,ИВАНОВ,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2016-02-04,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Ловеч","Неустановена принадлежност", ПАВЛИН,ТОДОРОВ,РУСАНОВ,,"ГР.СУХИНДОЛ, СУХИНДОЛ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2011-01-26,"Министерство на отбраната","Неустановена принадлежност", ПАВЛИН,ХРИСТОВ,МИРЧЕВ,,"ГР.ДОЛНИ ДЪБНИК, ДОЛНИ ДЪБНИК, ПЛЕВЕН",2010-06-29,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ПАВЛИН,ХРИСТОВ,ЧЕМШИРОВ,,"ГР.ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО, ГЕНЕРАЛ-ТОШЕВО, ДОБРИЧ",2014-02-12,"Община Генерал Тошево","Неустановена принадлежност", ПАВЛИН,ЦАНКОВ,ДОНЧЕВ,,"ГР.СЕВЛИЕВО, СЕВЛИЕВО, ГАБРОВО",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ПАВЛИН,ЦВЕТАНОВ,ДЕНИНСКИ,,"ГР.КНЕЖА, КНЕЖА, ПЛЕВЕН",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ПАВЛИН,ЦОЛОВ,ПЕТКОВ,,"С.СЛАВЩИЦА, УГЪРЧИН, ЛОВЕЧ",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност", ПАВЛИН,ЯНКОВ,СУЛЕВ,,"ГР.ТОПОЛОВГРАД, ТОПОЛОВГРАД, ХАСКОВО",2014-06-18,"Длъжници към Държавна спестовна каса","Неустановена принадлежност", ПАВЛИН,ЯНКОВ,ЯНКОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-06-29,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ПАВЛИНА,АЛЕКСАНДРОВА,НИКОЛОВА,,"С.КАРАИСЕН, ПАВЛИКЕНИ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-08-04,"Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Неустановена принадлежност", ПАВЛИНА,АЛЕКСАНДРОВА,ЯНОВСКА-МУДЕВА,,"С.ПЛОСКИ, САНДАНСКИ, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", ПАВЛИНА,АЛЕКСИЕВА,ГЪЛЪБОВА,1932-08-18,"С.РЕДИНА, СВОГЕ, СОФИЙСКА",2013-11-13,"Община Враца","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1" ПАВЛИНА,АНГЕЛОВА,КОВАЧЕВА,,"ГР.КАРЛОВО, КАРЛОВО, ПЛОВДИВ",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ПАВЛИНА,АНГЕЛОВА,КОВАЧЕВА,,"ГР.КАРЛОВО, КАРЛОВО, ПЛОВДИВ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", ПАВЛИНА,АНДОНОВА,СИВАКОВА,,"ГР.АСЕНОВГРАД, АСЕНОВГРАД, ПЛОВДИВ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ПАВЛИНА,АНДРЕЕВА,НЕНОВА,,"ГР.РАКОВСКИ, РАКОВСКИ, ПЛОВДИВ",2012-07-04,"Конфедерация на независимите синдикати в България","Неустановена принадлежност", ПАВЛИНА,АСЕНОВА,ВЕЛИЧКОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-01-12,"Политически кабинети","Неустановена принадлежност", ПАВЛИНА,АСЕНОВА,ТОДОРОВА,,"ГР.ИСКЪР, ИСКЪР, ПЛЕВЕН",2015-11-11,"Община Лозница","Неустановена принадлежност", ПАВЛИНА,АСПАРУХОВА,МИНЕВА,,"С.РЕСЕН, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ПАВЛИНА,АТАНАСОВА,ИВАНОВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ПАВЛИНА,АТАНАСОВА,КОЛЕВА,,"С.ОРИЗАРЕ, НЕСЕБЪР, БУРГАС",2015-12-01,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Неустановена принадлежност", ПАВЛИНА,АТАНАСОВА,МАВРОВА,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ПАВЛИНА,АТАНАСОВА,МИХОВА,,"С.КАТУНЦИ, САНДАНСКИ, БЛАГОЕВГРАД",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ПАВЛИНА,АТАНАСОВА,ПОПОВА,,"ГР.ПРИМОРСКО, ПРИМОРСКО, БУРГАС",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ПАВЛИНА,БИСЕРОВА,ЛИЛОВА,,"С.БАНИТЕ, БАНИТЕ, СМОЛЯН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ПАВЛИНА,БЛАГОЕВА,ЗЛАТКОВА,,"С.МИКРЕВО, СТРУМЯНИ, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", ПАВЛИНА,БОЖИДАРОВА,ВЛАДИМИРОВА,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ПАВЛИНА,БОЙЧЕВА,ПОПОВА,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2012-12-12,"Община Айтос","Неустановена принадлежност", ПАВЛИНА,БОНЕВА,МАРКОВА,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2011-02-15,"Агенция ""Митници""","Неустановена принадлежност", ПАВЛИНА,БОРИСОВА,ГЕОРГИЕВА,,"С.КРИВА БАРА, КОЗЛОДУЙ, ВРАЦА",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност", ПАВЛИНА,БОРИСОВА,ДУДИНА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-06-29,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ПАВЛИНА,БОРИСОВА,КАЛАЙДЖИЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-04-05,"Община Кресна","Неустановена принадлежност", ПАВЛИНА,БОРИСОВА,КОСТОВА-НИКОЛОВА,,"ГР.СВИЛЕНГРАД, СВИЛЕНГРАД, ХАСКОВО",2015-06-09,"Община Трън","Неустановена принадлежност", ПАВЛИНА,БОРИСОВА,ПАСКАЛЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-07-09,"Национален статистически институт","Неустановена принадлежност", ПАВЛИНА,БОРИСОВА,ПОПИВАНОВА,,"ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2008-06-10,"Държавна агенция Архиви","Неустановена принадлежност", ПАВЛИНА,ВАСИЛЕВА,ИВАНОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-12-02,"Национална здравноосигурителна каса","Неустановена принадлежност", ПАВЛИНА,ВАСИЛЕВА,КАРАДЖОВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2014-02-05,"Длъжници към Кристалбанк","Неустановена принадлежност", ПАВЛИНА,ВАСИЛЕВА,КОСТОВА,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ПАВЛИНА,ВАСИЛЕВА,МАНДАЖИЕВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ПАВЛИНА,ВАСИЛЕВА,НЕЙКОВА,,"ГР.МЕЗДРА, МЕЗДРА, ВРАЦА",2014-01-15,"Община Роман","Неустановена принадлежност", ПАВЛИНА,ВАСИЛЕВА,НИКОЛОВА-МИЛЕНОВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2015-09-30,"Община Пловдив","Неустановена принадлежност", ПАВЛИНА,ВЕЛЧЕВА,ПОПОВА,1956-01-29,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2007-07-19,"Администрация на президента","Решение № 8 от 19.07.2007 г. - администрация на президента","

Картон обр. 1; предложение № 6132/ 26.06.1990 г. относно унищожаване на дело 17064 по оперативна целесъобразност.

" ПАВЛИНА,ВЕЛЧОВА,МИХАЙЛОВА,,"ГР.БРЕЗНИК, БРЕЗНИК, ПЕРНИК",2015-05-27,"Община Брезник","Неустановена принадлежност", ПАВЛИНА,ВИДОЛОВА,ПАПАЗОВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2011-02-15,"Агенция ""Митници""","Неустановена принадлежност", ПАВЛИНА,ВЛАДИМИРОВА,НЕШЕВА,,"ГР.САПАРЕВА БАНЯ, САПАРЕВА БАНЯ, КЮСТЕНДИЛ",2015-01-21,"Община Сапарева баня","Неустановена принадлежност", ПАВЛИНА,ВУТОВА,НИКОЛОВА,,"С.ХУБАВЕНЕ, РОМАН, ВРАЦА",2014-01-15,"Община Роман","Неустановена принадлежност", ПАВЛИНА,ВЪЛКОВА,ДАНОВА,,"С.ГАБАРЕ, БЯЛА СЛАТИНА, ВРАЦА",2015-06-23,"Община Долни Дъбник","Неустановена принадлежност", ПАВЛИНА,ВЪЛЧЕВА,НАЙДЕНОВА,,"ГР.ХАРМАНЛИ, ХАРМАНЛИ, ХАСКОВО",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", ПАВЛИНА,ГАНЧЕВА,МИХАЙЛОВА,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2011-08-03,"Агенция за държавна финансова инспекция","Неустановена принадлежност", ПАВЛИНА,ГЕОРГИЕВА,ВЕЛЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ПАВЛИНА,ГЕОРГИЕВА,ДИМИТРОВА,,"ГР.СИЛИСТРА, СИЛИСТРА, СИЛИСТРА",2014-09-24,"Длъжници към банка Биохим","Неустановена принадлежност", ПАВЛИНА,ГЕОРГИЕВА,ДИМИТРОВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", ПАВЛИНА,ГЕОРГИЕВА,ДОМБЕВА,,"С.МИРКОВО, МИРКОВО, СОФИЙСКА",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ПАВЛИНА,ГЕОРГИЕВА,ИВАНОВА,,"С.СИРАКОВО, БОРОВАН, ВРАЦА",2013-10-15,"Община Борован","Неустановена принадлежност", ПАВЛИНА,ГЕОРГИЕВА,ИВАНОВА,,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ПАВЛИНА,ГЕОРГИЕВА,ИЛИЕВА,,"С.ТЛАЧЕНЕ, БЯЛА СЛАТИНА, ВРАЦА",2014-01-15,"Община Роман","Неустановена принадлежност", ПАВЛИНА,ГЕОРГИЕВА,МИТЕВА,,"ГР.ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО, ГЕНЕРАЛ-ТОШЕВО, ДОБРИЧ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", ПАВЛИНА,ГЕОРГИЕВА,НАЙДЕНОВА,1960-08-13,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-03-27,"Тексим Банк АД","Неустановена приналежност", ПАВЛИНА,ГЕОРГИЕВА,ПАВЛОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-10-05,"Администрация на Народното събрание","Неустановена принадлежност", ПАВЛИНА,ГЕОРГИЕВА,ПЕТРОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-02-17,"Печатни издания","Неустановена принадлежност", ПАВЛИНА,ГЕОРГИЕВА,ПЕТРОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-01-14,"Приватизирани предприятия - София","Неустановена принадлежност", ПАВЛИНА,ГЕОРГИЕВА,ТАСКОВА,,"С.ЛИЛЯЧЕ, ВРАЦА, ВРАЦА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ПАВЛИНА,ГЕОРГИЕВА,ТАСКОВА,,"С.ЛИЛЯЧЕ, ВРАЦА, ВРАЦА",2016-01-14,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Враца","Неустановена принадлежност", ПАВЛИНА,ГОСПОДИНОВА,ТОДОРОВА,,"ГР.ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО, ГЕНЕРАЛ-ТОШЕВО, ДОБРИЧ",2013-07-03,"Длъжници към Стопанска банка","Неустановена принадлежност", ПАВЛИНА,ГОСПОДИНОВА,ТОДОРОВА,,"ГР.ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО, ГЕНЕРАЛ-ТОШЕВО, ДОБРИЧ",2014-01-22,"Длъжници към Централна кооперативна банка","Неустановена принадлежност", ПАВЛИНА,ГРОЗДАНОВА,ЛАЗАРОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-03-16,"Министерство на външните работи","Неустановена принадлежност", ПАВЛИНА,ГРОЗЕВА,ПАЧОВА,,"ГР.СВИЛЕНГРАД, СВИЛЕНГРАД, ХАСКОВО",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност", ПАВЛИНА,ГЮКОВА,БЪЧЕВА,,"С.БЪРДАРСКИ ГЕРАН, БЯЛА СЛАТИНА, ВРАЦА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ПАВЛИНА,ДАКОВА,ДАКОВА-ТОШКОВА,,"ГР.РОМАН, РОМАН, ВРАЦА",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност", ПАВЛИНА,ДЕЛЧЕВА,СТАМАТОВА,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ПАВЛИНА,ДЕНЧЕВА,ВАСИЛЕВА,,"ГР.КАЗАНЛЪК, КАЗАНЛЪК, СТАРА ЗАГОРА",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", ПАВЛИНА,ДЕЧЕВА,МИРЧЕВА,,"ГР.ГЪЛЪБОВО, ГЪЛЪБОВО, СТАРА ЗАГОРА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ПАВЛИНА,ДИМИТРОВА,АНГЕЛОВА,,"С.ЦОНЕВО, ДЪЛГОПОЛ, ВАРНА",2010-09-20,"Държавен фонд Земеделие","Неустановена принадлежност", ПАВЛИНА,ДИМИТРОВА,АСЕНОВА,,"С.БЕЛО ПОЛЕ, РУЖИНЦИ, ВИДИН",2013-10-09,"Община Ружинци","Неустановена принадлежност", ПАВЛИНА,ДИМИТРОВА,БЕЛЧЕВА,,"С.ЛОВСКО, ЛОЗНИЦА, РАЗГРАД",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност", ПАВЛИНА,ДИМИТРОВА,ГАНОВА,,"С.МАНАСТИРИЩЕ, ХАЙРЕДИН, ВРАЦА",2014-01-15,"Община Хайредин","Неустановена принадлежност", ПАВЛИНА,ДИМИТРОВА,ГЕОРГИЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2016-01-19,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Добрич","Неустановена принадлежност", ПАВЛИНА,ДИМИТРОВА,ГЕОРГИЕВА-ЖЕЛЕЗОВА,,"ГР.СИЛИСТРА, СИЛИСТРА, СИЛИСТРА",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", ПАВЛИНА,ДИМИТРОВА,КОСТАДИНОВА,,"ГР.ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ПАВЛИНА,ДИМИТРОВА,ЛАЛЕВА,,"ГР.ЛЕВСКИ, ЛЕВСКИ, ПЛЕВЕН",2012-08-01,"Медицински университет - Плевен","Неустановена принадлежност", ПАВЛИНА,ДИМИТРОВА,МИТРИ,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2016-01-19,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Добрич","Неустановена принадлежност", ПАВЛИНА,ДИМИТРОВА,МИЧЕВА,,"С.ТЕТОВО, РУСЕ, РУСЕ",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност", ПАВЛИНА,ДИМИТРОВА,ХРИСТОВА-ДИНЕВА,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ПАВЛИНА,ДИМОВА,АЛЕКСИЕВА,,"С.КОНСТАНТИН, ЕЛЕНА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-02-11,"Българска асоциация Спорт за учащи","Неустановена принадлежност", ПАВЛИНА,ДИМОВА,КЪНЧЕВА,,"С.СЕННИК, СЕВЛИЕВО, ГАБРОВО",2014-02-05,"Община Севлиево","Неустановена принадлежност", ПАВЛИНА,ДОБРЕВА,КЬОСЕВА,,"ГР.МЕЗДРА, МЕЗДРА, ВРАЦА",2016-02-18,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Кюстендил","Неустановена принадлежност", ПАВЛИНА,ДОБРИНОВА,ТАНЕВА,,"С.БРЕЗНИШКИ ИЗВОР, БРЕЗНИК, ПЕРНИК",2015-06-01,"Община Перник","Неустановена принадлежност", ПАВЛИНА,ДОШЕВА,МАРАЧЕНСКА,,"С.ДОЙРЕНЦИ, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", ПАВЛИНА,ЕВГЕНИЕВА,ПЕТРОВА,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност", ПАВЛИНА,ЖЕКОВА,ДОЛАПЧИЕВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ПАВЛИНА,ЖЕЛЕВА,БОНЕВА,,"ГР.СЕВЛИЕВО, СЕВЛИЕВО, ГАБРОВО",2010-09-29,"Регионални печатни издания","Неустановена принадлежност", ПАВЛИНА,ЖИВКОВА,ЖЕЛЯЗКОВА-МИЛИЕВА,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2009-12-09,"Печатни издания","Неустановена принадлежност", ПАВЛИНА,ЖИВКОВА,ЖЕЛЯЗКОВА-МИЛИЕВА,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2015-03-24,"Вестник Преса","Неустановена принадлежност", ПАВЛИНА,ЗДРАВКОВА,ПАВЛОВА,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ПАВЛИНА,ЗДРАВКОВА,ПАВЛОВА,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ПАВЛИНА,ИВАНОВА,ВЪЛКАНОВА-ПУНЧЕВА,,"ГР.СВИЩОВ, СВИЩОВ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ПАВЛИНА,ИВАНОВА,ВЪЛКАНОВА-ПУНЧЕВА,,"ГР.СВИЩОВ, СВИЩОВ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-12-01,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Неустановена принадлежност", ПАВЛИНА,ИВАНОВА,ГЕНОВА,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2015-06-23,"Община Долни Дъбник","Неустановена принадлежност", ПАВЛИНА,ИВАНОВА,ДУКОВА,,"ГР.ШИВАЧЕВО, ТВЪРДИЦА, СЛИВЕН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ПАВЛИНА,ИВАНОВА,ИВАНОВА,,"ГР.ИВАЙЛОВГРАД, ИВАЙЛОВГРАД, ХАСКОВО",2014-01-22,"Община Габрово","Неустановена принадлежност", ПАВЛИНА,ИВАНОВА,ИВАНОВА,,"С.БРЕНИЦА, КНЕЖА, ПЛЕВЕН",2013-09-11,"Община Кула","Неустановена принадлежност", ПАВЛИНА,ИВАНОВА,ИВАНОВА,,"С.ПЕЩЕРА, ЗЕМЕН, ПЕРНИК",2013-01-23,"Община Бургас","Неустановена принадлежност", ПАВЛИНА,ИВАНОВА,ИЛИЕВА,,"С.ВЕЛЧЕВО, АПРИЛЦИ, ЛОВЕЧ",2015-01-29,"Община Априлци","Неустановена принадлежност", ПАВЛИНА,ИВАНОВА,ЙОРДАНОВА,,"ГР.РУДОЗЕМ, РУДОЗЕМ, СМОЛЯН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ПАВЛИНА,ИВАНОВА,КРУМОВА,,"ГР.ЯБЛАНИЦА, ЯБЛАНИЦА, ЛОВЕЧ",2015-06-01,"Община Ковачевци","Неустановена принадлежност", ПАВЛИНА,ИВАНОВА,КУЛИНА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност", ПАВЛИНА,ИВАНОВА,МАРЕВА-ХРИСТОВА,,"ГР.ГАБРОВО, ГАБРОВО, ГАБРОВО",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност", ПАВЛИНА,ИВАНОВА,ПЕТРОВА,,"ГР.САМОКОВ, САМОКОВ, СОФИЙСКА",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност", ПАВЛИНА,ИВАНОВА,СИМЕОНОВА,,"С.ВЛАДИНЯ, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност", ПАВЛИНА,ИВАНОВА,СТАМЕНОВА,,"ГР.АСЕНОВГРАД, АСЕНОВГРАД, ПЛОВДИВ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ПАВЛИНА,ИВАНОВА,СТАМЕНОВА,,"ГР.АСЕНОВГРАД, АСЕНОВГРАД, ПЛОВДИВ",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", ПАВЛИНА,ИВАНОВА,ФИЛЕВА,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ПАВЛИНА,ИВАНОВА,ЦВЕТКОВА,,"С.ДЕРМАНЦИ, ЛУКОВИТ, ЛОВЕЧ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ПАВЛИНА,ИВАНОВА,ЧОЛАКОВА,,"С.ТРУДОВЕЦ, БОТЕВГРАД, СОФИЙСКА",2012-01-12,"Министерство на образованието","Неустановена принадлежност", ПАВЛИНА,ИВАНОВА,ЯНКОВА,,"ГР.КНЕЖА, КНЕЖА, ПЛЕВЕН",2015-07-07,"Община Кнежа","Неустановена принадлежност", ПАВЛИНА,ИЛИЕВА,ВАСИЛЕВА,,"ГР.ГАБРОВО, ГАБРОВО, ГАБРОВО",2009-07-22,"Българска народна банка","Неустановена принадлежност", ПАВЛИНА,ИЛИЕВА,ВАСИЛЕВА,,"ГР.ГАБРОВО, ГАБРОВО, ГАБРОВО",2013-10-02,"Обединена българска банка","Неустановена принадлежност", ПАВЛИНА,ИЛИЕВА,ГРИГОРОВА,,"С.КАРБИНЦИ, ДИМОВО, ВИДИН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ПАВЛИНА,ИЛИЕВА,ГРИГОРОВА,,"С.КАРБИНЦИ, ДИМОВО, ВИДИН",2016-01-06,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Видин","Неустановена принадлежност", ПАВЛИНА,ИЛИЕВА,ИВАНОВА,,"ГР.РОМАН, РОМАН, ВРАЦА",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност", ПАВЛИНА,ИЛИЕВА,ПАВЛОВА,,"ГР.ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО, ГЕНЕРАЛ-ТОШЕВО, ДОБРИЧ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ПАВЛИНА,ИЛИЕВА,ПАВЛОВА,,"ГР.ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО, ГЕНЕРАЛ-ТОШЕВО, ДОБРИЧ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", ПАВЛИНА,ИЛИЕВА,ПЕТРОВА,,"ГР.САНДАНСКИ, САНДАНСКИ, БЛАГОЕВГРАД",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ПАВЛИНА,ЙОРДАНОВА,ПЕНЕВА,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2012-09-26,"Национален военен университет ""Васил Левски""","Неустановена принадлежност", ПАВЛИНА,ЙОТОВА,ЦВЕТКОВА,,"ГР.ДОЛНИ ДЪБНИК, ДОЛНИ ДЪБНИК, ПЛЕВЕН",2015-06-23,"Община Долни Дъбник","Неустановена принадлежност", ПАВЛИНА,КАЛЧЕВА,ЛЮТОВА,,"С.АБЛАНИЦА, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2012-06-14,"Технически университет Варна","Неустановена принадлежност", ПАВЛИНА,КАТЕЛИЕВА,КОВАРИК,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ПАВЛИНА,КИРИЛОВА,АНАЧКОВА-КАНТАРЕВА,,"ГР.ПЕТРИЧ, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2009-07-22,"Българска народна банка","Неустановена принадлежност", ПАВЛИНА,КИРИЛОВА,АНАЧКОВА-КАНТАРЕВА,,"ГР.ПЕТРИЧ, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2013-10-15,"Токуда Банк АД","Неустановена принадлежност", ПАВЛИНА,КИРИЛОВА,АНАЧКОВА-КАНТАРЕВА,,"ГР.ПЕТРИЧ, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2014-02-19,"Бизнес банка","Неустановена принадлежност", ПАВЛИНА,КИРИЛОВА,БЕНОВА,,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ПАВЛИНА,КИРИЛОВА,ЙОРДАНОВА,,"С.БОЖУРИЦА, ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ, ПЛЕВЕН",2015-06-23,"Община Долна Митрополия","Неустановена принадлежност", ПАВЛИНА,КИРИЛОВА,ЙОРДАНОВА,,"С.БОЖУРИЦА, ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ, ПЛЕВЕН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ПАВЛИНА,КИРИЛОВА,СПАСОВА,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2008-07-09,"Национален статистически институт","Неустановена принадлежност", ПАВЛИНА,КОЛЕВА,НИКОЛОВА,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", ПАВЛИНА,КОЛЕВА,ПЪКОВА,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2009-10-14,"Национален осигурителен институт","Неустановена принадлежност", ПАВЛИНА,КОСТАДИНОВА,ГРОЗДАНОВА,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2012-06-05,"КТ Подкрепа","Неустановена принадлежност", ПАВЛИНА,КОСТОВА,ГЕОРГИЕВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ПАВЛИНА,КОСТОВА,НИКОЛОВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2013-04-03,"Община Варна","Неустановена принадлежност", ПАВЛИНА,КРЪСТЕВА,АНГЕЛОВА,,"С.ГОРНИ ДЪБНИК, ДОЛНИ ДЪБНИК, ПЛЕВЕН",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност", ПАВЛИНА,КРЪСТЕВА,БАЛЧЕВА,,"С.СОФРОНИЕВО, МИЗИЯ, ВРАЦА",2015-03-11,"Община Берковица","Неустановена принадлежност", ПАВЛИНА,КРЪСТЕВА,ДИМЧЕВА,,"С.ОРЕХОВИЦА, ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ, ПЛЕВЕН",2015-06-23,"Община Долна Митрополия","Неустановена принадлежност", ПАВЛИНА,КРЪСТЕВА,СПАСОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-01-14,"Приватизирани предприятия - София","Неустановена принадлежност", ПАВЛИНА,ЛАЗАРОВА,ГОСПОДИНОВА-МИТЕВА,,"ГР.ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО, ГЕНЕРАЛ-ТОШЕВО, ДОБРИЧ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ПАВЛИНА,ЛЮБЕНОВА,БАЙЛОВА,,"ГР.ВЕТРЕН, СЕПТЕМВРИ, ПАЗАРДЖИК",2015-05-19,"Община Септември","Неустановена принадлежност", ПАВЛИНА,ЛЮБОМИРОВА,ДАМЯНОВА,,"С.ОБНОВА, ЛЕВСКИ, ПЛЕВЕН",2015-11-05,"Приватизирани предприятия - Плевен","Неустановена принадлежност", ПАВЛИНА,МАЛЧЕВА,УЗУНОВА,,"ГР.ИСПЕРИХ, ИСПЕРИХ, РАЗГРАД",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ПАВЛИНА,МАЛЧЕВА,УЗУНОВА,,"ГР.ИСПЕРИХ, ИСПЕРИХ, РАЗГРАД",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", ПАВЛИНА,МАРИНОВА,ИВАНОВА,,"ГР.БРЕЗНИК, БРЕЗНИК, ПЕРНИК",2015-05-27,"Община Брезник","Неустановена принадлежност", ПАВЛИНА,МАРИНОВА,СТЕФАНОВА,,"С.КРУШОВИЦА, ДОЛНИ ДЪБНИК, ПЛЕВЕН",2015-06-18,"Община Гулянци","Неустановена принадлежност", ПАВЛИНА,МАРКОВА,СТОЯНОВА,,"ГР.БОТЕВГРАД, БОТЕВГРАД, СОФИЙСКА",2012-05-31,"Български съюз на частните предприемачи Възраждане","Неустановена принадлежност", ПАВЛИНА,МАТЕЕВА,БРАЙКОВА,,"С.КАРАВЕЛОВО, КАРЛОВО, ПЛОВДИВ",2015-09-09,"Община Карлово","Неустановена принадлежност", ПАВЛИНА,МИЛЧЕВА,МИЧЕВА,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2008-07-09,"Национален статистически институт","Неустановена принадлежност", ПАВЛИНА,МИЛЧЕВА,РАЕВА,,"ГР.ГАБРОВО, ГАБРОВО, ГАБРОВО",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ПАВЛИНА,МИЛЧЕВА,РАЕВА,,"ГР.ГАБРОВО, ГАБРОВО, ГАБРОВО",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", ПАВЛИНА,МИНКОВА,ПЕНКОВА,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2008-06-10,"Държавна агенция Архиви","Неустановена принадлежност", ПАВЛИНА,МИТКОВА,ИВАНОВА,,"С.МИЛЧИНА ЛЪКА, ГРАМАДА, ВИДИН",2013-08-07,"Община Грамада","Неустановена принадлежност", ПАВЛИНА,МИТКОВА,НЕДЯЛКОВА,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2008-07-09,"Национален статистически институт","Неустановена принадлежност", ПАВЛИНА,МИЧЕВА,ПАВЛОВА-МЛАДЕНОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-06-18,"Длъжници към Държавна спестовна каса","Неустановена принадлежност", ПАВЛИНА,МЛАДЕНОВА,ПЕТРОВА,,"С.ГОРНО ОЗИРОВО, ВЪРШЕЦ, МОНТАНА",2015-03-24,"Община Вършец","Неустановена принадлежност", ПАВЛИНА,НАЧЕВА,КОВАЧЕВА,,"С.ТЕЛИШ, ЧЕРВЕН БРЯГ, ПЛЕВЕН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ПАВЛИНА,НАЧЕВА,КОВАЧЕВА,,"С.ТЕЛИШ, ЧЕРВЕН БРЯГ, ПЛЕВЕН",2016-01-06,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Видин","Неустановена принадлежност", ПАВЛИНА,НАЧЕВА,ЦЕНКОВА,,"ГР.БЯЛА СЛАТИНА, БЯЛА СЛАТИНА, ВРАЦА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ПАВЛИНА,НАЧЕВА,ЦЕНКОВА,,"ГР.БЯЛА СЛАТИНА, БЯЛА СЛАТИНА, ВРАЦА",2016-01-14,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Враца","Неустановена принадлежност", ПАВЛИНА,НЕДЕВА,ВЪТКОВА,,"ГР.КЕРМЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2011-02-15,"Агенция ""Митници""","Неустановена принадлежност", ПАВЛИНА,НИКОЛАЕВА,КРАЧОЛОВА,,"ГР.ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2008-03-18,"КТ Подкрепа","Неустановена принадлежност", ПАВЛИНА,НИКОЛАЕВА,СЛАВОВА,,"С.РАДУЙ, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2015-06-01,"Община Перник","Неустановена принадлежност", ПАВЛИНА,НИКОЛАЕВА,СТОЯНОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-12-08,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Велико Търново","Неустановена принадлежност", ПАВЛИНА,НИКОЛОВА,ВЪЛЧЕВА,,"С.ПРЕСЯКА, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2015-02-04,"Община Ловеч","Неустановена принадлежност", ПАВЛИНА,НИКОЛОВА,ГЕОРГИЕВА,,"С.СЛАТИНА, БЕРКОВИЦА, МОНТАНА",2015-03-11,"Община Берковица","Неустановена принадлежност", ПАВЛИНА,НИКОЛОВА,ГЕОРГИЕВА,,"С.СЛАТИНА, БЕРКОВИЦА, МОНТАНА",2016-02-09,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Монтана","Неустановена принадлежност", ПАВЛИНА,НИКОЛОВА,ДАНАИЛОВА,,"С.ЕЛЕШНИЦА, РАЗЛОГ, БЛАГОЕВГРАД",2009-04-15,"Държавна агенция за метрология и технически надзор","Неустановена принадлежност", ПАВЛИНА,НИКОЛОВА,ОСТРОВСКА,,"С.ВЛАДИМИРОВО, БОЙЧИНОВЦИ, МОНТАНА",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", ПАВЛИНА,НИКОЛОВА,СЕРАФИМОВА,,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2013-10-30,"Община Козлодуй","Неустановена принадлежност", ПАВЛИНА,НИКОЛОВА,СТОЯНОВА,,"С.МИКРЕ, УГЪРЧИН, ЛОВЕЧ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ПАВЛИНА,ПАВЛОВА,ИВАНОВА,,"С.ОЧИНДОЛ, МЕЗДРА, ВРАЦА",2013-12-11,"Община Мездра","Неустановена принадлежност", ПАВЛИНА,ПЕНКОВА,ПАШОВА,,"ГР.ГАБРОВО, ГАБРОВО, ГАБРОВО",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ПАВЛИНА,ПЕТКОВА,ДИМИТРОВА,,"ГР.ЛЮБИМЕЦ, ЛЮБИМЕЦ, ХАСКОВО",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", ПАВЛИНА,ПЕТКОВА,ЙОРДАНОВА,,"С.БАЛКАНЦИ, СТРАЖИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-07-24,"Община Стражица","Неустановена принадлежност", ПАВЛИНА,ПЕТКОВА,КАРАПАНЧЕВА,,"ГР.УГЪРЧИН, УГЪРЧИН, ЛОВЕЧ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ПАВЛИНА,ПЕТКОВА,КУНЕВА,,"С.ДРАГАНА, УГЪРЧИН, ЛОВЕЧ",2015-02-04,"Община Луковит","Неустановена принадлежност", ПАВЛИНА,ПЕТКОВА,КУЮМДЖИЕВА,,"С.ДЕБНЕВО, ТРОЯН, ЛОВЕЧ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ПАВЛИНА,ПЕТКОВА,ПЕШЕВА,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2014-06-04,"Приватизация - обособени части - София","Неустановена принадлежност", ПАВЛИНА,ПЕТРОВА,ЙОРДАНОВА-АНГЕЛОВА,,"С.БОЖУРИЦА, ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ, ПЛЕВЕН",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", ПАВЛИНА,ПЕТРОВА,ЙОТОВА,,"С.ФРОЛОШ, КОЧЕРИНОВО, КЮСТЕНДИЛ",2008-05-27,"Държавна комисия по сигурността на информацията","Неустановена принадлежност", ПАВЛИНА,ПЕТРОВА,ЙОТОВА,,"С.ФРОЛОШ, КОЧЕРИНОВО, КЮСТЕНДИЛ",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност", ПАВЛИНА,ПЕТРОВА,ТОДОРОВА,,"С.СРАЦИМИР, СИЛИСТРА, СИЛИСТРА",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност", ПАВЛИНА,ПЕТРОВА,ЦВЕТАНОВА,,"С.КАМЕНЕЦ, ПОРДИМ, ПЛЕВЕН",2015-06-23,"Община Долни Дъбник","Неустановена принадлежност", ПАВЛИНА,РАДЕВА,ДИМИТРОВА,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ПАВЛИНА,РАДЕВА,ПОЙЧЕВА,,"С.БЕЖАНОВО, ЛУКОВИТ, ЛОВЕЧ",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност", ПАВЛИНА,РАДЕВА,ПОЙЧЕВА,,"С.БЕЖАНОВО, ЛУКОВИТ, ЛОВЕЧ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ПАВЛИНА,РУСЕВА,ДИМИТРОВА,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2014-02-12,"Разследващи полицаи","Неустановена принадлежност", ПАВЛИНА,РУСЕВА,МИХАЙЛОВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2013-03-20,"Община Аксаково","Неустановена принадлежност", ПАВЛИНА,РУСЕВА,ПЕНЕВА,,"ГР.КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ПАВЛИНА,РУСЕВА,ПЕНЕВА,,"ГР.КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2014-02-12,"Разследващи полицаи","Неустановена принадлежност", ПАВЛИНА,САМУИЛОВА,РУСЕВА,,"ГР.МЕЗДРА, МЕЗДРА, ВРАЦА",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ПАВЛИНА,СИМЕОНОВА,БОТЕВА,,"С.ГИГЕН, ГУЛЯНЦИ, ПЛЕВЕН",2015-05-12,"Община Пещера","Неустановена принадлежност", ПАВЛИНА,СИМЕОНОВА,СТОЙНЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-06-29,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ПАВЛИНА,СЛАВЧЕВА,ПАНАЙОТОВА,,"ГР.СЕВЛИЕВО, СЕВЛИЕВО, ГАБРОВО",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", ПАВЛИНА,СТЕФАНОВА,ИВАНОВА,,"ГР.ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ПАВЛИНА,СТЕФАНОВА,НИКОЛОВА,,"С.ГРАНИТОВО, БЕЛОГРАДЧИК, ВИДИН",2015-06-29,"Организатор на хазартни игри","Неустановена принадлежност", ПАВЛИНА,СТЕФАНОВА,ПАНОВА,,"ГР.ГРАМАДА, ГРАМАДА, ВИДИН",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", ПАВЛИНА,СТЕФАНОВА,ПАНОВА,,"ГР.ГРАМАДА, ГРАМАДА, ВИДИН",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", ПАВЛИНА,СТЕФАНОВА,ПЕТРОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-06-18,"Община Гулянци","Неустановена принадлежност", ПАВЛИНА,СТЕФАНОВА,РАНГЕЛОВА-ПЕТКОВА,,"ГР.МАДАН, МАДАН, СМОЛЯН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ПАВЛИНА,СТЕФАНОВА,ТАНЕВА,,"ГР.ЧИРПАН, ЧИРПАН, СТАРА ЗАГОРА",2015-06-29,"Организатор на хазартни игри","Неустановена принадлежност", ПАВЛИНА,СТОЕВА,АНГЕЛСКА,,"ГР.ТРОЯН, ТРОЯН, ЛОВЕЧ",2016-02-04,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Ловеч","Неустановена принадлежност", ПАВЛИНА,СТОЕВА,СТОИЛОВА,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ПАВЛИНА,СТОИЛОВА,ИВАНОВА,,"С.ЕРЕМИЯ, НЕВЕСТИНО, КЮСТЕНДИЛ",2015-01-14,"Община Невестино","Неустановена принадлежност", ПАВЛИНА,СТОЙЧЕВА,ЙОРГОВА,,"ГР.НОВА ЗАГОРА, НОВА ЗАГОРА, СЛИВЕН",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", ПАВЛИНА,СТОЯНОВА,ДОБРЕВА,,"ГР.ДУЛОВО, ДУЛОВО, СИЛИСТРА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ПАВЛИНА,СТОЯНОВА,КУЮМДЖИЕВА-МИХАЙЛОВА,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2009-12-02,"Национална здравноосигурителна каса","Неустановена принадлежност", ПАВЛИНА,СТОЯНОВА,НЕДЕЛЧЕВА,,"С.КАМЕНОВО, КУБРАТ, РАЗГРАД",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ПАВЛИНА,СТОЯНОВА,ПАВЛОВА,,"ГР.ОМУРТАГ, ОМУРТАГ, ТЪРГОВИЩЕ",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност", ПАВЛИНА,СТОЯНОВА,ПЕТРОВА,,"ГР.НОВА ЗАГОРА, НОВА ЗАГОРА, СЛИВЕН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ПАВЛИНА,СЪБОТИНОВА,ЗАРЧЕВА-ЦАНКОВА,,"ГР.ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ПАВЛИНА,ТЕМЕЛКОВА,ТЕМЕЛКОВА,,"ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, БЛАГОЕВГРАД",2015-06-29,"Организатор на хазартни игри","Неустановена принадлежност", ПАВЛИНА,ТОДОРОВА,МИХАЙЛОВА,,"ГР.ТЕТЕВЕН, ТЕТЕВЕН, ЛОВЕЧ",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност", ПАВЛИНА,ТОДОРОВА,СЪБЕВА,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ПАВЛИНА,ТОМОВА,СТРУПЧАНСКА,,"ГР.КНЕЖА, КНЕЖА, ПЛЕВЕН",2015-07-16,"Община Плевен","Неустановена принадлежност", ПАВЛИНА,ТОНЕВА,БОРИСОВА,,"ГР.ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ПАВЛИНА,ТОНЕВА,БОРИСОВА,,"ГР.ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", ПАВЛИНА,ТОНЕВА,ЦОНЕВА,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", ПАВЛИНА,ТОТЕВА,ВЪЛЕВА,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2015-08-04,"Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Неустановена принадлежност", ПАВЛИНА,ТРИФОНОВА,ИВАНОВА,,"ГР.СИЛИСТРА, СИЛИСТРА, СИЛИСТРА",2009-10-14,"Национален осигурителен институт","Неустановена принадлежност", ПАВЛИНА,ТРИФОНОВА,НАЧЕВА,,"С.МАЛКА ЖЕЛЯЗНА, ТЕТЕВЕН, ЛОВЕЧ",2015-02-11,"Община Тетевен","Неустановена принадлежност", ПАВЛИНА,ХРИСТОВА,ВЕЛЧЕВА,,"ГР.ДОЛНИ ДЪБНИК, ДОЛНИ ДЪБНИК, ПЛЕВЕН",2015-06-23,"Община Долни Дъбник","Неустановена принадлежност", ПАВЛИНА,ХРИСТОВА,ГОСПОДИНОВА,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", ПАВЛИНА,ХРИСТОВА,КОВЧЕГАРСКА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-11-26,"Българска национална телевизия","Неустановена принадлежност", ПАВЛИНА,ХРИСТОВА,ЦАНЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-01-22,"Община Габрово","Неустановена принадлежност", ПАВЛИНА,ЦАНКОВА,МАТЕЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност", ПАВЛИНА,ЦВЕТАНОВА,ГЕОРГИЕВА,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност", ПАВЛИНА,ЦВЕТАНОВА,ИВАНОВА,,"ГР.БЯЛА СЛАТИНА, БЯЛА СЛАТИНА, ВРАЦА",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ПАВЛИНА,ЦВЕТАНОВА,ИВАНОВА,,"ГР.БЯЛА СЛАТИНА, БЯЛА СЛАТИНА, ВРАЦА",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ПАВЛИНА,ЦВЕТАНОВА,ИВАНОВА,,"ГР.БЯЛА СЛАТИНА, БЯЛА СЛАТИНА, ВРАЦА",2013-10-23,"Община Бяла Слатина","Неустановена принадлежност", ПАВЛИНА,ЦВЕТАНОВА,ИВАНОВА,,"ГР.БЯЛА СЛАТИНА, БЯЛА СЛАТИНА, ВРАЦА",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", ПАВЛИНА,ЦВЕТАНОВА,ИВАНОВА,,"ГР.БЯЛА СЛАТИНА, БЯЛА СЛАТИНА, ВРАЦА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ПАВЛИНА,ЦВЕТАНОВА,ИВАНОВА,,"ГР.БЯЛА СЛАТИНА, БЯЛА СЛАТИНА, ВРАЦА",2016-01-14,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Враца","Неустановена принадлежност", ПАВЛИНА,ЦВЕТАНОВА,ЛОЗАНОВА,,"ГР.ВЪЛЧЕДРЪМ, ВЪЛЧЕДРЪМ, МОНТАНА",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност", ПАВЛИНА,ЦВЕТАНОВА,ПРИНОВА,,"ГР.КОЗЛОДУЙ, КОЗЛОДУЙ, ВРАЦА",2013-10-30,"Община Козлодуй","Неустановена принадлежност", ПАВЛИНА,ЦВЕТАНОВА,ЦОЛОВА,,"С.ПОПИЦА, БЯЛА СЛАТИНА, ВРАЦА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ПАВЛИНКА,АНГЕЛОВА,БАЛЪКОВА,,"ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ПАВЛИНКА,АНДРЕЕВА,НИКОЛОВА,,"С.ЖИТНИЦА, ПРОВАДИЯ, ВАРНА",2012-07-25,"Конфедерация на независимите синдикати в България","Неустановена принадлежност", ПАВЛИНКА,АТАНАСОВА,СТОЯНОВА,,"ГР.ИВАЙЛОВГРАД, ИВАЙЛОВГРАД, ХАСКОВО",2011-02-15,"Агенция ""Митници""","Неустановена принадлежност", ПАВЛИНКА,БОНЕВА,ПАВЛОВА,,"С.БОГДАНЛИЯ, ЕЛИН ПЕЛИН, СОФИЙСКА",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност", ПАВЛИНКА,БОРИСОВА,АНАСТАСОВА,,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ПАВЛИНКА,БОРИСОВА,ДИМИТРОВА,,"ГР.БЯЛА СЛАТИНА, БЯЛА СЛАТИНА, ВРАЦА",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ПАВЛИНКА,БОРИСОВА,ДИМИТРОВА,,"ГР.БЯЛА СЛАТИНА, БЯЛА СЛАТИНА, ВРАЦА",2013-10-23,"Община Бяла Слатина","Неустановена принадлежност", ПАВЛИНКА,БОРИСОВА,ЙОРДАНОВА,,"ГР.ЗАВЕТ, ЗАВЕТ, РАЗГРАД",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност", ПАВЛИНКА,БОРИСОВА,ТЕРЗИЙСКА,,"С.КОСТЕНЕЦ, КОСТЕНЕЦ, СОФИЙСКА",2014-06-04,"Приватизация - обособени части - София","Неустановена принадлежност", ПАВЛИНКА,ВАСИЛЕВА,ПЕТРОВА,,"С.ДРОПЛА, БАЛЧИК, ДОБРИЧ",2014-02-12,"Община Балчик","Неустановена принадлежност", ПАВЛИНКА,ВАСИЛЕВА,ПЕТРОВА,,"С.ДРОПЛА, БАЛЧИК, ДОБРИЧ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ПАВЛИНКА,ВЕЛКОВА,ПОПОВА,,"ГР.САМОКОВ, САМОКОВ, СОФИЙСКА",2009-03-11,"Комисия за регулиране на съобщенията","Неустановена принадлежност", ПАВЛИНКА,ГАНЕВА,ПЕТКОВА,,"ГР.ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2015-02-04,"Община Ловеч","Неустановена принадлежност", ПАВЛИНКА,ГЕНОВА,ЙОНЧЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-07-07,"Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия","Неустановена принадлежност", ПАВЛИНКА,ГЕОРГИЕВА,АЛЕКОВА,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ПАВЛИНКА,ГЕОРГИЕВА,АЛЕКОВА,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", ПАВЛИНКА,ГЕОРГИЕВА,ГЕОРГИЕВА,,"С.ХЛЯБОВО, ТОПОЛОВГРАД, ХАСКОВО",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ПАВЛИНКА,ГЕОРГИЕВА,ЦЕНОВА,,"ГР.ПИРДОП, ПИРДОП, СОФИЙСКА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ПАВЛИНКА,ГЕШЕВА,СТАНЧЕВА,,"ГР.ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2015-02-04,"Община Ловеч","Неустановена принадлежност", ПАВЛИНКА,ДИНЕВА,ПЕТРОВА,,"ГР.НОВА ЗАГОРА, НОВА ЗАГОРА, СЛИВЕН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ПАВЛИНКА,ДОБРЕВА,БОТЕВА,,"С.ДОЙРЕНЦИ, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2015-02-04,"Община Ловеч","Неустановена принадлежност", ПАВЛИНКА,ЖЕЛЕВА,ПЕТКОВА,,"ГР.ЧИРПАН, ЧИРПАН, СТАРА ЗАГОРА",2011-01-26,"Министерство на отбраната","Неустановена принадлежност", ПАВЛИНКА,ЗЛАТЕВА,ГАНЕВА,,"ГР.ДЕВНЯ, ДЕВНЯ, ВАРНА",2015-12-17,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Варна","Неустановена принадлежност", ПАВЛИНКА,ИВАНОВА,ВАСЕВА,,"ГР.БОТЕВГРАД, БОТЕВГРАД, СОФИЙСКА",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ПАВЛИНКА,ИВАНОВА,ДЕНКОВА,,"ГР.БРЕЗНИК, БРЕЗНИК, ПЕРНИК",2015-05-27,"Община Брезник","Неустановена принадлежност", ПАВЛИНКА,ИВАНОВА,КИРЧЕВА,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", ПАВЛИНКА,ИВАНОВА,САВЧОВА,,"ГР.ПАНАГЮРИЩЕ, ПАНАГЮРИЩЕ, ПАЗАРДЖИК",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ПАВЛИНКА,ИВАНОВА,ТАСЕВА,,"С.ДОЙРЕНЦИ, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност", ПАВЛИНКА,ИЛЕР,МУРЗОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-07-15,"Аграрен университет - Пловдив","Неустановена принадлежност", ПАВЛИНКА,ИЛИЕВА,ДИМИТРОВА,,"ГР.МОНТАНА, МОНТАНА, МОНТАНА",2016-02-09,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Монтана","Неустановена принадлежност", ПАВЛИНКА,ЙОРДАНОВА,НИКОЛОВА,,"ГР.СТРАЖИЦА, СТРАЖИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-06-19,"Община Горна Оряховица","Неустановена принадлежност", ПАВЛИНКА,ЙОРДАНОВА,НИКОЛОВА,,"ГР.СТРАЖИЦА, СТРАЖИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-12-08,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Велико Търново","Неустановена принадлежност", ПАВЛИНКА,КИРИЛОВА,ЗЕБЕКОВА,,"С.КАПИТАНОВЦИ, ВИДИН, ВИДИН",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност", ПАВЛИНКА,КИРИЛОВА,ИВАНОВА,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2008-09-16,"Държавна агенция по горите","Неустановена принадлежност", ПАВЛИНКА,КИРИЛОВА,ИВАНОВА,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", ПАВЛИНКА,КОЛЕВА,МАРИНОВА,,"ГР.СЕВЛИЕВО, СЕВЛИЕВО, ГАБРОВО",2016-01-19,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Габрово","Неустановена принадлежност", ПАВЛИНКА,КОСТОВА,ИВАНОВА,,"С.ДОБРИН, КРУШАРИ, ДОБРИЧ",2013-03-20,"Община Аксаково","Неустановена принадлежност", ПАВЛИНКА,КРЪСТИНОВА,МАРИНОВА,,"ГР.ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", ПАВЛИНКА,ЛАЗАРОВА,АНГЕЛОВА,,"ГР.МЕЗДРА, МЕЗДРА, ВРАЦА",2014-01-15,"Община Роман","Неустановена принадлежност", ПАВЛИНКА,МИНЧЕВА,КАРАГАНЕВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2013-04-03,"Община Варна","Неустановена принадлежност", ПАВЛИНКА,МИРОНОВА,КОВАЧЕВА,,"ГР.БЯЛА, БЯЛА, РУСЕ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ПАВЛИНКА,МЛАДЕНОВА,СТОЯНОВА,,"ГР.ЕТРОПОЛЕ, ЕТРОПОЛЕ, СОФИЙСКА",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", ПАВЛИНКА,НЕДЕВА,ЕНЕВА,,"ГР.СЕВЛИЕВО, СЕВЛИЕВО, ГАБРОВО",2014-02-05,"Община Севлиево","Неустановена принадлежност", ПАВЛИНКА,НЕДЕВА,ЕНЕВА,,"ГР.СЕВЛИЕВО, СЕВЛИЕВО, ГАБРОВО",2016-01-19,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Габрово","Неустановена принадлежност", ПАВЛИНКА,НИКОЛОВА,СТОЙКОВА,,"ГР.ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2015-02-18,"Община Угърчин","Неустановена принадлежност", ПАВЛИНКА,НИКОЛОВА,СТОЙКОВА,,"ГР.ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ПАВЛИНКА,НИКОЛОВА,СТОЙКОВА,,"ГР.ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2016-02-04,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Ловеч","Неустановена принадлежност", ПАВЛИНКА,ПЕТРОВА,ПАСЕВА,,"ГР.ТЕРВЕЛ, ТЕРВЕЛ, ДОБРИЧ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ПАВЛИНКА,ПЕТРОВА,ПАСЕВА,,"ГР.ТЕРВЕЛ, ТЕРВЕЛ, ДОБРИЧ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", ПАВЛИНКА,ПЕТРОВА,ПАСЕВА,,"ГР.ТЕРВЕЛ, ТЕРВЕЛ, ДОБРИЧ",2016-01-19,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Добрич","Неустановена принадлежност", ПАВЛИНКА,РУСЕВА,ИВАНОВА,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2011-02-23,"Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол","Неустановена принадлежност", ПАВЛИНКА,СЛАВОВА,БАКАЛОВА,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ПАВЛИНКА,СТАНКОВА,ЦВЕТКОВА-ВЪЛЧЕВА,,"С.МЕДЕШЕВЦИ, ГРАМАДА, ВИДИН",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", ПАВЛИНКА,СТЕФАНОВА,КРИВОШИЕВА-БРЕЙВИК,,"ГР.ЛЕТНИЦА, ЛЕТНИЦА, ЛОВЕЧ",2015-01-29,"Община Летница","Неустановена принадлежност", ПАВЛИНКА,СТЕФАНОВА,СТАНЕВА,,"ГР.ЗАВЕТ, ЗАВЕТ, РАЗГРАД",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ПАВЛИНКА,СТОЯНОВА,ГЕНЧЕВА,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ПАВЛИНКА,ТОДОРОВА,ИВАНОВА,,"С.ВЛАДИМИРОВЦИ, САМУИЛ, РАЗГРАД",2014-09-24,"Длъжници към банка Биохим","Неустановена принадлежност", ПАВЛИНКА,ТОДОРОВА,МАРИНЧЕВА,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ПАВЛИНКА,ТОДОРОВА,СТОИЛОВА,,"ГР.ХИСАРЯ, ХИСАРЯ, ПЛОВДИВ",2015-09-09,"Община Карлово","Неустановена принадлежност", ПАВЛИНКА,ТОМОВА,АНГЕЛОВА,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ПАВЛИНКА,ТРИФОНОВА,ИЛИЕВА-ИВАНОВА,,"С.МОРАВКА, АНТОНОВО, ТЪРГОВИЩЕ",2007-09-04,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ПАВЛИНКА,ТРИФОНОВА,ИЛИЕВА-ИВАНОВА,,"С.МОРАВКА, АНТОНОВО, ТЪРГОВИЩЕ",2011-09-20,"Министерство на културата","Неустановена принадлежност", ПАВЛИНКА,ЦАНОВА,КАЦАРОВА,,"С.БРЕСТНИЦА, ЯБЛАНИЦА, ЛОВЕЧ",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ПАВЛИНКА,ЦАНОВА,КАЦАРОВА,,"С.БРЕСТНИЦА, ЯБЛАНИЦА, ЛОВЕЧ",2012-01-12,"Министерство на образованието","Неустановена принадлежност", ПАВЛИНКА,ЦАНОВА,КАЦАРОВА,,"С.БРЕСТНИЦА, ЯБЛАНИЦА, ЛОВЕЧ",2015-09-30,"Община Пловдив","Неустановена принадлежност", ПАВЛИНКА,ЦВЕТКОВА,БОРИСОВА,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ПАВЛИНЧО,ВЪЛКОВ,ПЕТКОВ,,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2016-01-06,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Видин","Неустановена принадлежност", ПАВЛИНЧО,НИКОЛОВ,ЦАНОВ,,"ГР.СВОГЕ, СВОГЕ, СОФИЙСКА",2014-01-15,"Община Роман","Неустановена принадлежност", ПАВЛОМИР,КОЛЕВ,КЪНЧЕВ,1951-06-14,"С.ТЕПАВА, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2007-07-19,"Администрация на президента","Решение № 8 от 19.07.2007 г. - администрация на президента","

Картон обр. 4; рег. дневник; протокол за унищожаване № 87/ 10.07.1990 г. на лично дело IА-24976 и работно дело IР -9968.

" ПАЗЕР,МЕХМЕД,АМЗА,,"ГР.ДЪЛГОПОЛ, ДЪЛГОПОЛ, ВАРНА",2013-05-15,"Община Дългопол","Неустановена принадлежност", ПАИСИЙ,АНДРЕЕВ,РОЯЧКИ,,"С.ЛЕШКО, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2008-09-16,"Държавна агенция по горите","Неустановена принадлежност", ПАИСИЙ,ДИМИТРОВ,ХРИСТОВ,,"С.РЕСЕЛЕЦ, ЧЕРВЕН БРЯГ, ПЛЕВЕН",2012-06-14,"Великотърновскиуниверситет Св. Св. Кирил и Методий","Неустановена принадлежност", ПАИСИЙ,ПЕТРОВ,ХРИСТОВ,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2015-06-01,"Община Перник","Неустановена принадлежност", ПАКИЗЕ,АЛИЕВА,ДЖАМБАЗОВА,,"С.ДЖИГУРОВО, САНДАНСКИ, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", ПАКИЗЕ,АЛИЕВА,ДЖАМБАЗОВА,,"С.ДЖИГУРОВО, САНДАНСКИ, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", ПАКИЗЕ,МУСТАФА,СТАМОВА,,"С.КАМЕНЯНЕ, ДЖЕБЕЛ, КЪРДЖАЛИ",2014-10-22,"Община Джебел","Неустановена принадлежност", ПАКИЗЕ,РЕДЖЕБ,МУСТАФА,,"С.ГЪРБИЩЕ, АРДИНО, КЪРДЖАЛИ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ПАКИЗЕ,ХАСАНОВА,МЕХМЕДОВА,,"ГР.ОМУРТАГ, ОМУРТАГ, ТЪРГОВИЩЕ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ПАЛАДИЙ,АНДОНОВ,ПЕТРОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-12-03,"Община Бобов дол","Неустановена принадлежност", ПАЛМА,ВАСИЛЕВА,ТАРАЛАНСКА-ПЕТКОВА,,"ГР.ЧИПРОВЦИ, ЧИПРОВЦИ, МОНТАНА",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", ПАЛМА,ВАСИЛЕВА,ТАРАЛАНСКА-ПЕТКОВА,,"ГР.ЧИПРОВЦИ, ЧИПРОВЦИ, МОНТАНА",2015-08-04,"Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Неустановена принадлежност", ПАЛМА,ДИМИТРОВА,ИВАНОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност", ПАЛМА,НИКОЛОВА,ИВАНОВА,,"ГР.МОНТАНА, МОНТАНА, МОНТАНА",2010-09-09,"ИА по рибарство и аквакултури","Неустановена принадлежност", ПАЛМИР,ВЪЛЧЕВ,ПРЪВЧЕВ,,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2015-01-14,"Приватизирани предприятия - София","Неустановена принадлежност", ПАЛМИРА,ДИМИТРОВА,АТАНАСОВА,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ПАЛМИРА,ДИМИТРОВА,АТАНАСОВА,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", ПАЛМИРО,ИВАНОВ,ПАРАСКЕВОВ,,"С.АЛТИМИР, БЯЛА СЛАТИНА, ВРАЦА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ПАЛМИРО,ИВАНОВ,ПАРАСКЕВОВ,,"С.АЛТИМИР, БЯЛА СЛАТИНА, ВРАЦА",2016-01-14,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Враца","Неустановена принадлежност", ПАЛОМА,МЕТОДИЕВА,ЛАЗОВА,,"С.МАЛО КОНАРЕ, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", ПАЛОНА,НИКОЛОВА,ХРИСТОЗОВА,,"С.ПИРИН, САНДАНСКИ, БЛАГОЕВГРАД",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност", ПАЛУКО,ПЕТРОВ,АЛЕКСАНДРОВ,,"С.БРЪШЛЯНИЦА, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2015-07-16,"Община Плевен","Неустановена принадлежност", ПАЛУШКА,АТАНАСОВА,ДЖАГАРОВА,,"С.БРЕСТ, ГУЛЯНЦИ, ПЛЕВЕН",2013-10-09,"Длъжници към ОББ","Неустановена принадлежност", ПАНАЙОТ,АНАСТАСОВ,ПАНАЙОТОВ,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2014-09-10,"Длъжници към банка Хеброс","Неустановена принадлежност", ПАНАЙОТ,АНГЕЛОВ,НАЧКОВ,,"С.ПОРОЙНА, ПЪРВОМАЙ, ПЛОВДИВ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ПАНАЙОТ,АНГЕЛОВ,ПАНАЙОТОВ,,"С.ПРАВОСЛАВЕН, ПЪРВОМАЙ, ПЛОВДИВ",2015-09-09,"Приватизирани предприятия - Хасково","Неустановена принадлежност", ПАНАЙОТ,АНГЕЛОВ,ПАНАЙОТОВ,,"С.ЦЕНОВО, ЦЕНОВО, РУСЕ",2012-08-01,"Лесотехнически университет","Неустановена принадлежност", ПАНАЙОТ,АНГЕЛОВ,ПАНАЙОТОВ,,"С.ЦЕНОВО, ЦЕНОВО, РУСЕ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ПАНАЙОТ,АНДРЕЕВ,БОНЧЕВ,,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ПАНАЙОТ,АНДРЕЕВ,БОНЧЕВ,,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2015-01-29,"Българска асоциация Спорт за всички","Неустановена принадлежност", ПАНАЙОТ,АНДРЕЕВ,ХРИСТОВ,,"С.СЛИВОВИК, МЕДКОВЕЦ, МОНТАНА",2015-04-01,"Община Медковец","Неустановена принадлежност", ПАНАЙОТ,АНДРЕЕВ,ЧОЛАКОВ,1936-04-02,"С.ГОРИЦА, ПОМОРИЕ, БУРГАС",2011-03-16,"Министерство на външните работи","Решение № 199 от 16.03.2011 г. - Министерството на външните работи","Със заповед № I-3346/ 16.10.1967 г. е назначен за ст. разузнавач; със заповед № 268/ 12.10.1968 г. е преназначен за разузнавач V степен" ПАНАЙОТ,АСЕНОВ,ГАНЧЕВ,,"ГР.РАЗГРАД, РАЗГРАД, РАЗГРАД",2010-01-13,"Национална агенция за оценяване и акредитация","Неустановена принадлежност", ПАНАЙОТ,АСЕНОВ,ГАНЧЕВ,,"ГР.РАЗГРАД, РАЗГРАД, РАЗГРАД",2014-06-25,"Технически университет - София","Неустановена принадлежност", ПАНАЙОТ,АСЕНОВ,ДАНЕВ,,"С.ПАНЧАРЕВО, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-03-11,"Комисия за регулиране на съобщенията","Неустановена принадлежност", ПАНАЙОТ,АТАНАСОВ,АРНАУДОВ,,"ГР.СТРАЛДЖА, СТРАЛДЖА, ЯМБОЛ",2012-07-25,"Конфедерация на независимите синдикати в България","Неустановена принадлежност", ПАНАЙОТ,АТАНАСОВ,ВЪЛЧАНОВ,,"С.КАРАНОВО, АЙТОС, БУРГАС",2012-12-12,"Община Айтос","Неустановена принадлежност", ПАНАЙОТ,АТАНАСОВ,НАЧЕВ,,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност", ПАНАЙОТ,АТАНАСОВ,ПАНАЙОТОВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2010-09-29,"Регионални печатни издания","Неустановена принадлежност", ПАНАЙОТ,БОРИСОВ,ЛЯКОВ,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2007-09-04,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ПАНАЙОТ,ВАСИЛЕВ,ЖЕЧКОВ,,"ГР.СОЗОПОЛ, СОЗОПОЛ, БУРГАС",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ПАНАЙОТ,ВАСИЛЕВ,ЖЕЧКОВ,,"ГР.СОЗОПОЛ, СОЗОПОЛ, БУРГАС",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ПАНАЙОТ,ВАСИЛЕВ,ЖЕЧКОВ,,"ГР.СОЗОПОЛ, СОЗОПОЛ, БУРГАС",2015-12-01,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Неустановена принадлежност", ПАНАЙОТ,ВАСИЛЕВ,РЕЙЗИ,,"ГР.СОЗОПОЛ, СОЗОПОЛ, БУРГАС",2013-02-13,"Община Созопол","Неустановена принадлежност", ПАНАЙОТ,ВАСИЛЕВ,РЕЙЗИ,,"ГР.СОЗОПОЛ, СОЗОПОЛ, БУРГАС",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ПАНАЙОТ,ВАСИЛЕВ,РЕЙЗИ,,"ГР.СОЗОПОЛ, СОЗОПОЛ, БУРГАС",2015-12-01,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Неустановена принадлежност", ПАНАЙОТ,ВЛАДЕВ,ПАНАЙОТОВ,,"С.ВАРДУН, ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ",2014-09-10,"Длъжници към банка Хеброс","Неустановена принадлежност", ПАНАЙОТ,ВЛАДИМИРОВ,ВЛАЕВ,,"ГР.ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-10-28,"Община Съединение","Неустановена принадлежност", ПАНАЙОТ,ВЛАДИМИРОВ,ДЕНЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-10-08,"Българска телеграфна агенция","Неустановена принадлежност", ПАНАЙОТ,ВЪЛЧЕВ,ПАНАЙОТОВ,,"С.ПИСМЕНОВО, ПРИМОРСКО, БУРГАС",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ПАНАЙОТ,ГЕНАДИЕВ,КОКИНОВ,,"ГР.ПОМОРИЕ, ПОМОРИЕ, БУРГАС",2014-10-08,"Длъжници към Първа частна банка","Неустановена принадлежност", ПАНАЙОТ,ГЕОРГИЕВ,БАЛДЖИЕВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2013-01-23,"Община Бургас","Неустановена принадлежност", ПАНАЙОТ,ГЕОРГИЕВ,БАЛДЖИЕВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2013-02-13,"Община Созопол","Неустановена принадлежност", ПАНАЙОТ,ГЕОРГИЕВ,БИРАЗОВ,,"С.БЛАТИНО, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2014-12-09,"Община Дупница","Неустановена принадлежност", ПАНАЙОТ,ГЕОРГИЕВ,ВЪЛЧЕВ,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ПАНАЙОТ,ГЕОРГИЕВ,ВЪЛЧЕВ,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2014-02-12,"Разследващи полицаи","Неустановена принадлежност", ПАНАЙОТ,ГЕОРГИЕВ,НИКОЛОВ,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2013-11-27,"Национален осигурителен институт","Неустановена принадлежност", ПАНАЙОТ,ГЕОРГИЕВ,ПАНАЙОТОВ,,"ГР.ЦАРЕВО, ЦАРЕВО, БУРГАС",2015-12-01,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Неустановена принадлежност", ПАНАЙОТ,ГЕОРГИЕВ,ПАНАЙОТОВ,,"ГР.ДУПНИЦА, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2008-05-27,"Държавна агенция за информационни технологии и съобщения","Неустановена принадлежност", ПАНАЙОТ,ГЕОРГИЕВ,ПЕЙКОВ,,"С.КУМАНОВО, АКСАКОВО, ВАРНА",2013-03-20,"Община Аксаково","Неустановена принадлежност", ПАНАЙОТ,ГРИГОРОВ,ГИГОВ,,"ГР.ТРЪН, ТРЪН, ПЕРНИК",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност", ПАНАЙОТ,ГРУДЕВ,ДИМАНОВ,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ПАНАЙОТ,ГРУДЕВ,ДИМАНОВ,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност", ПАНАЙОТ,ГРУДЕВ,ДИМАНОВ,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", ПАНАЙОТ,ГРУДЕВ,ДИМАНОВ,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ПАНАЙОТ,ДИМИТРОВ,ВАРНАЛИЕВ,,"ГР.ШАБЛА, ШАБЛА, ДОБРИЧ",2014-03-12,"Община Шабла","Неустановена принадлежност", ПАНАЙОТ,ДИМИТРОВ,КАРАГЬОЗОВ,1952-03-23,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-03-14,"Софийски университет ""Св. Климент Охридски""","Решение № 327 от 14.03.2012 г. - Софийски университет ""Св. Климент Охридски""","Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; лично дело IА-33457." ПАНАЙОТ,ДИМИТРОВ,МИНЧЕВ,1953-06-30,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2010-06-29,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 146 от 29.06.2010 г. - Министерство на вътрешните работи","Със заповед № К-700/ 22.02.1985 г. е назначен за разузнавач; със заповед № 322/ 07.06.1990 г. е преназначен за ст. разузнавач." ПАНАЙОТ,ДИМИТРОВ,ПАНАЙОТОВ,,"С.БОСИЛКОВЦИ, БЯЛА, РУСЕ",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност", ПАНАЙОТ,ДИМИТРОВ,ПАНАЙОТОВ,1955-04-14,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2013-02-27,"Община Царево","Решение № 2-142 от 27.02.2013 г. - община Царево","Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-37783 и в работно дело IР-18319; рег. дневник; картон обр. 4" ПАНАЙОТ,ДИМИТРОВ,ПАНАЙОТОВ,,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2011-10-25,"Изпълнителна агенция ""Главна инспекция по труда""","Неустановена принадлежност", ПАНАЙОТ,ДИМИТРОВ,ПАНАЙОТОВ,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2010-06-29,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ПАНАЙОТ,ДИМИТРОВ,ПЕТРОВ,,"ГР.АСЕНОВГРАД, АСЕНОВГРАД, ПЛОВДИВ",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", ПАНАЙОТ,ДИМИТРОВ,ПЕТРОВ,,"ГР.АСЕНОВГРАД, АСЕНОВГРАД, ПЛОВДИВ",2015-08-04,"Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Неустановена принадлежност", ПАНАЙОТ,ДИМИТРОВ,ТРЕНДАФИЛОВ,,"С.ЯБЪЛЧЕВО, РУЕН, БУРГАС",2013-03-06,"Община Руен","Неустановена принадлежност", ПАНАЙОТ,ДИМОВ,РОШМАНОВ,,"ГР.КАРНОБАТ, КАРНОБАТ, БУРГАС",2015-12-01,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Неустановена принадлежност", ПАНАЙОТ,ДРАЖЕВ,ПАНАЙОТОВ,1934-04-22,"ГР.ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ",2014-03-24,"Великотърновски университет Св. Св. Кирил и Методий","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1" ПАНАЙОТ,ЖЕКОВ,ХЕНШЕЛ-КУЛЕС,,"ГР.СРЕДЕЦ, СРЕДЕЦ, БУРГАС",2014-01-22,"Длъжници към Централна кооперативна банка","Неустановена принадлежност", ПАНАЙОТ,ИВАНОВ,КЛЯШЕВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2014-07-29,"Минно-геоложки университет","Неустановена принадлежност", ПАНАЙОТ,ИВАНОВ,ПАНАЙОТОВ,1952-10-16,"ГР.ТВЪРДИЦА, ТВЪРДИЦА, СЛИВЕН",2011-01-26,"Министерство на отбраната","Решение № 180 от 26.01.2011 г. - Министерството на отбраната","Със заповед № Р-027/ 03.09.1984 г. е назначен за разузнавач VI степен; със заповед № Р-028/ 20.09.1986 г. е преназначен за пом. н-к на отдел; със заповед № Р-035/ 29.12.1990 г. е преназначен за разузнавач V степен" ПАНАЙОТ,ИВАНОВ,ТАШЕВ,,"С.МЛАДА ГВАРДИЯ, ВЕТРИНО, ВАРНА",2013-04-10,"Община Ветрино","Неустановена принадлежност", ПАНАЙОТ,ЙОЛОВ,ПАНАЙОТОВ,,"С.ДОЛНИ ВАДИН, ОРЯХОВО, ВРАЦА",2015-09-30,"Община Пловдив","Неустановена принадлежност", ПАНАЙОТ,ЙОРДАНОВ,ДИМИТРОВ,,"ГР.ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ",2015-08-04,"Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Неустановена принадлежност", ПАНАЙОТ,КАЛИНОВ,ПАНАЙОТОВ,,"ГР.БЯЛА, БЯЛА, РУСЕ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ПАНАЙОТ,КАЛУДОВ,СТОЯНОВ,,"С.ДЮЛИНО, БЯЛА, ВАРНА",2013-03-27,"Община Бяла","Неустановена принадлежност", ПАНАЙОТ,КАМЕНОВ,ПАНАЙОТОВ,,"С.ЧЕРКАСКИ, ВЪРШЕЦ, МОНТАНА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ПАНАЙОТ,КОЙЧЕВ,АРНАУДОВ,,"ГР.ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност", ПАНАЙОТ,КОСТАДИНОВ,БАЙЛОВ,,"ГР.НЕСЕБЪР, НЕСЕБЪР, БУРГАС",2011-02-15,"Агенция ""Митници""","Неустановена принадлежност", ПАНАЙОТ,КОСТАДИНОВ,ПАПАЛЕЗОВ,,"С.САМУИЛОВО, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ПАНАЙОТ,КОСТОВ,КОТОРОВ,,"ГР.АЙТОС, АЙТОС, БУРГАС",2012-12-12,"Община Айтос","Неустановена принадлежност", ПАНАЙОТ,КОСТОВ,КОТОРОВ,,"ГР.АЙТОС, АЙТОС, БУРГАС",2015-12-01,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Неустановена принадлежност", ПАНАЙОТ,КОСТОВ,ПАНАЙОТОВ,,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2011-01-26,"Министерство на отбраната","Неустановена принадлежност", ПАНАЙОТ,МАРИНОВ,АБАДЖИМАРИНОВ,,"ГР.ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ПАНАЙОТ,МАРИНОВ,АБАДЖИМАРИНОВ,,"ГР.ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ",2015-08-11,"Приватизирани предприятия - Търговище","Неустановена принадлежност", ПАНАЙОТ,МАРИНОВ,КРЪСТЕВ,,"С.ГЕНЕРАЛ МАРИНОВО, ВИДИН, ВИДИН",2013-09-18,"Община Видин","Неустановена принадлежност", ПАНАЙОТ,МИТЕВ,ПЕТКОВ,,"С.ТОПОЛЧАНЕ, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2015-01-14,"Община Рила","Неустановена принадлежност", ПАНАЙОТ,МИХАИЛОВ,НИКОЛОВ,,"ГР.НЕСЕБЪР, НЕСЕБЪР, БУРГАС",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", ПАНАЙОТ,МИХАИЛОВ,НИКОЛОВ,,"ГР.НЕСЕБЪР, НЕСЕБЪР, БУРГАС",2014-08-12,"Медицински университет - Пловдив","Неустановена принадлежност", ПАНАЙОТ,МИХАЙЛОВ,НАЦОВ,,"С.ВЛАДИМИРОВО, БОЙЧИНОВЦИ, МОНТАНА",2015-03-11,"Община Бойчиновци","Неустановена принадлежност", ПАНАЙОТ,МИХАЙЛОВ,НАЦОВ,,"С.ВЛАДИМИРОВО, БОЙЧИНОВЦИ, МОНТАНА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ПАНАЙОТ,МИХАЙЛОВ,НАЦОВ,,"С.ВЛАДИМИРОВО, БОЙЧИНОВЦИ, МОНТАНА",2016-02-09,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Монтана","Неустановена принадлежност", ПАНАЙОТ,МИХАЛЕВ,ПАНАЙОТОВ,,"С.КОНДОЛОВО, ЦАРЕВО, БУРГАС",2011-01-26,"Министерство на отбраната","Неустановена принадлежност", ПАНАЙОТ,НИКОЛАЕВ,АПОСТОЛОВ,,"ГР.ПОМОРИЕ, ПОМОРИЕ, БУРГАС",2013-02-20,"Община Поморие","Неустановена принадлежност", ПАНАЙОТ,НИКОЛАЕВ,ЦВЕТКОВ,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ПАНАЙОТ,НИКОЛОВ,АТАНАСОВ,,"ГР.ПОПОВО, ПОПОВО, ТЪРГОВИЩЕ",2010-06-29,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ПАНАЙОТ,НИКОЛОВ,БОСТАНДЖИЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-10-09,"Длъжници към ОББ","Неустановена принадлежност", ПАНАЙОТ,НИКОЛОВ,ПЕТРОВ,,"С.НОВО ОРЯХОВО, ДОЛНИ ЧИФЛИК, ВАРНА",2013-05-21,"Община Долни чифлик","Неустановена принадлежност", ПАНАЙОТ,НИКОЛОВ,ПЕТРОВ,,"С.НОВО ОРЯХОВО, ДОЛНИ ЧИФЛИК, ВАРНА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ПАНАЙОТ,НИКОЛОВ,ЯНЧЕВ,,"С.ДЖУРКОВО, ЛЪКИ, ПЛОВДИВ",2015-09-14,"Община Лъки","Неустановена принадлежност", ПАНАЙОТ,ПАВЛОВ,ГЕНКОВ,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2007-07-05,"Висш съдебен съвет","Неустановена принадлежност", ПАНАЙОТ,ПАВЛОВ,ГЕНКОВ,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", ПАНАЙОТ,ПАВЛОВ,ПАНАЙОТОВ,,"С.ЧУРЕК, ЕЛИН ПЕЛИН, СОФИЙСКА",2008-09-16,"Държавна агенция по горите","Неустановена принадлежност", ПАНАЙОТ,ПАНАЙОТОВ,ДОСЕВ,1932-01-12,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-07-09,"Национален статистически институт","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1" ПАНАЙОТ,ПАНАЙОТОВ,НИЧЕВ,,"ГР.ЛЯСКОВЕЦ, ЛЯСКОВЕЦ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-07-24,"Община Лясковец","Неустановена принадлежност", ПАНАЙОТ,ПАРУШЕВ,МИНЧЕВ,,"С.ПАСКАЛЕВО, ДОБРИЧКА, ДОБРИЧ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", ПАНАЙОТ,ПЕНЕВ,ПАНАЙОТОВ,,"С.УГЛЕДНО, ОМУРТАГ, ТЪРГОВИЩЕ",2010-06-29,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ПАНАЙОТ,ПЕНЧЕВ,КОНДЕВ,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2010-06-29,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ПАНАЙОТ,ПЕТКОВ,КАРПУЗОВ,1933-06-14,"С.ПРИСЕЛЦИ, АВРЕН, ВАРНА",2013-03-20,"Община Аврен","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1" ПАНАЙОТ,ПЕТРОВ,АРГИЛАШКИ,,"ГР.СЪЕДИНЕНИЕ, СЪЕДИНЕНИЕ, ПЛОВДИВ",2015-10-28,"Община Съединение","Неустановена принадлежност", ПАНАЙОТ,ПЕТРОВ,ПАНАЙОТОВ,,"С.СУХОДОЛ, СРЕДЕЦ, БУРГАС",2013-01-29,"Община Средец","Неустановена принадлежност", ПАНАЙОТ,РАЙНОВ,ПАНКОВ,,"С.АБЛАНИЦА, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2015-02-04,"Община Ловеч","Неустановена принадлежност", ПАНАЙОТ,РАНКОВ,БОНЧЕВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2011-06-16,"Висша атестационна комисия","Неустановена принадлежност", ПАНАЙОТ,РАНКОВ,БОНЧЕВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2014-06-10,"Софийски университет Св. Климент Охридски","Неустановена принадлежност", ПАНАЙОТ,РУСИНОВ,ПАНАЙОТОВ,1943-10-26,"С.ЕВРЕНОЗОВО, МАЛКО ТЪРНОВО, БУРГАС",2013-01-29,"община Камено","Решение № 2-133 от 29.01.2013 г. - община Камено","Със заповед № К-3770/ 16.11.1978 г. е назначен за инспектор IV степен." ПАНАЙОТ,СТАНЧЕВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.АЙТОС, АЙТОС, БУРГАС",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ПАНАЙОТ,СТЕФАНОВ,БАРАКОВ,,"С.БРЪШЛЯНИЦА, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2015-07-16,"Община Плевен","Неустановена принадлежност", ПАНАЙОТ,СТЕФАНОВ,БАРАКОВ,,"С.БРЪШЛЯНИЦА, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ПАНАЙОТ,СТЕФАНОВ,ГЪРДЕВ,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2007-09-04,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ПАНАЙОТ,СТЕФАНОВ,ГЪРДЕВ,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност", ПАНАЙОТ,СТЕФАНОВ,УЗУНОВ,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2012-09-26,"Национален военен университет ""Васил Левски""","Неустановена принадлежност", ПАНАЙОТ,СТОЯНОВ,ДИХАНОВ,,"ГР.КИТЕН, ПРИМОРСКО, БУРГАС",2013-01-29,"община Приморско","Неустановена принадлежност", ПАНАЙОТ,СТОЯНОВ,ПАНАЙОТОВ,,"ГР.БЕЛОСЛАВ, БЕЛОСЛАВ, ВАРНА",2013-04-10,"Община Белослав","Неустановена принадлежност", ПАНАЙОТ,ТОДОРОВ,ПАНАЙОТОВ,,"ГР.ДЕВНЯ, ДЕВНЯ, ВАРНА",2015-12-17,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Варна","Неустановена принадлежност", ПАНАЙОТ,ТОДОРОВ,ПУШКАРОВ,,"С.ЛЕДЕНИК, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-06-11,"Община Велико Търново","Неустановена принадлежност", ПАНАЙОТ,ТОНЧЕВ,ПАНАЙОТОВ,,"С.ВЕНЕЦ, КАРНОБАТ, БУРГАС",2013-01-09,"Община Карнобат","Неустановена принадлежност", ПАНАЙОТ,ХРИСТЕВ,ПАНАЙОТОВ,,"ГР.СТРЕЛЧА, СТРЕЛЧА, ПАЗАРДЖИК",2015-05-19,"Община Стрелча","Неустановена принадлежност", ПАНАЙОТ,ЦОНКОВ,СОЛАКОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2014-08-12,"Медицински университет - Пловдив","Неустановена принадлежност", ПАНАЙОТ,ЮЛИЕВ,СИМЕОНОВ,,"ГР.НЕСЕБЪР, НЕСЕБЪР, БУРГАС",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ПАНАЙОТ,ЯНЕВ,ЛИПОВ,1947-08-19,"ГР.КАВАРНА, КАВАРНА, ДОБРИЧ",2014-10-08,"Длъжници към Първа частна банка","Решение № 2-409 от 08.10.2014 г. - лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 - длъжници към Първа частна банка","

Собственоръчно написани агентурни сведения, документи за получено възнаграждение, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в дело Ф1, а.е. 7973 – 4 тома; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр.

" ПАНАЙОТКА,ВАСИЛЕВА,ДОЧЕВА,,"ГР.КАРНОБАТ, КАРНОБАТ, БУРГАС",2015-12-01,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Неустановена принадлежност", ПАНАЙОТКА,ИВАНОВА,РУБАНИСТИ,,"ГР.ОБЗОР, НЕСЕБЪР, БУРГАС",2013-02-13,"Община Несебър","Неустановена принадлежност", ПАНАЙОТКА,ПАНАЙОТОВА,КРЪСТЕВА,,"ГР.ДЕБЕЛЕЦ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-08-07,"Община Грамада","Неустановена принадлежност", ПАНАЙОТКА,ЯНКОВА,МИРЧЕВА,,"МАН.РИЛСКИ МАНАСТИР, РИЛА, КЮСТЕНДИЛ",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност", ПАНДАЛИ,ДИМИТРОВ,БОЗАДЖИЕВ,1945-11-22,"ГР.ПАНАГЮРИЩЕ, ПАНАГЮРИЩЕ, ПАЗАРДЖИК",2010-04-27,"Националната служба за охрана","Решение № 127 от 27.04.2010 г. - Национална служба за охрана","Със заповед № 1728/ 02.06.1967 г. е назначен за мл. разузнавач; със заповед № 57/ 19.10.1968 г. е преназначен за разузнавач VI степен; със заповед № 1/ 02.01.1970 г. е преназначен за разузнавач V степен; със заповед № 71/ 13.09.1972 г. е преназначен за разузнавач II степен; със заповед № 3480/ 30.07.1975 г. е изпратен на 5 месечен курс в КГБ-СССР; със заповед № 54/ 31.08.1976 г. е преназначен за разузнавач I степен; със заповед № 30/ 05.09.1979 г. е преназначен за инспектор; със заповед № 4302/ 18.11.1980 г. е преназначен за първи зам. н-к по ДС на ОУ на МВР-Пазарджик; със заповед № 2192/ 19.05.1982 г. е изпратен на 2 месечен курс в КГБ-Москва; със заповед № 1952/ 26.05.1986 г. е преназначен за зам. н-к направление ""Т"" в управление VI; със заповед № 1060/ 18.04.1988 г. е преназначен за зам. н-к управление VI; със заповед № 3984/ 13.12.1989 г. е преназначен за първи зам. н-к на УБО" ПАНДЕ,ХРИСТОВ,МАРКОВ,,"С.СКРЪТ, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2011-07-12,"Община Петрич","Неустановена принадлежност", ПАНДЕ,ХРИСТОВ,МАРКОВ,,"С.СКРЪТ, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ПАНДЕ,ХРИСТОВ,МАРКОВ,,"С.СКРЪТ, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", ПАНДО,АСПАРУХОВ,ЛЮБЕНОВ,,"ГР.САНДАНСКИ, САНДАНСКИ, БЛАГОЕВГРАД",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ПАНДО,КОСТОВ,ПАНДОВ,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2015-06-09,"Община Радомир","Неустановена принадлежност", ПАНДЬО,АТАНАСОВ,МЪЛТЪЗОВ,,"ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", ПАНЕ,ЦАНКОВ,ПАНЕВ,,"С.БОСНЕК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2015-06-01,"Община Перник","Неустановена принадлежност", ПАНКА,АТАНАСОВА,САМАРДЖИЕВА,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2015-09-09,"Приватизирани предприятия - Хасково","Неустановена принадлежност", ПАНКА,КОЙЧЕВА,ЙОЧЕВА,,"С.СТАРОСЕЛ, ХИСАРЯ, ПЛОВДИВ",2015-09-30,"Община Пловдив","Неустановена принадлежност", ПАНКА,ПЕТКОВА,СТАНЕВА,,"ГР.МИЗИЯ, МИЗИЯ, ВРАЦА",2013-12-11,"Община Оряхово","Неустановена принадлежност", ПАНКА,РУСКОВА,ПАНЧЕВА,,"С.ТАТАРЕВО, МИНЕРАЛНИ БАНИ, ХАСКОВО",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност", ПАНКА,ЯНКОВА,ТЕНЧЕВА-ДИМОВА,,"С.ГОРСКИ ИЗВОР, ДИМИТРОВГРАД, ХАСКОВО",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ПАНКО,КИРИЛОВ,АНЧЕВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2008-11-26,"Българска национална телевизия","Неустановена принадлежност", ПАНКО,КИРИЛОВ,АНЧЕВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2013-04-03,"Община Варна","Неустановена принадлежност", ПАНКО,МИХАЙЛОВ,ЕДРЕВ,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност", ПАНКО,НИНОВ,МИКОВ,,"С.ДОБРЕВЦИ, ЯБЛАНИЦА, ЛОВЕЧ",2015-02-18,"Община Ябланица","Неустановена принадлежност", ПАНКО,ПЕТКОВ,КАДИЙСКИ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-01-14,"Приватизирани предприятия - София","Неустановена принадлежност", ПАНКО,СТЕФАНОВ,ПАНКОВ,,"С.ТЪРХОВО, СЕВЛИЕВО, ГАБРОВО",2016-01-19,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Габрово","Неустановена принадлежност", ПАНКО,ТОДОРОВ,ПАНЕВ,,"С.ПЕТРОВ ДОЛ, ПРОВАДИЯ, ВАРНА",2013-04-10,"Община Ветрино","Неустановена принадлежност", ПАНКРАТИЙ,НИКОЛОВ,ДОНЧЕВ,1926-12-14,"С.ЗИМНИЦА, МЪГЛИЖ, СТАРА ЗАГОРА",2007-09-04,"Народно събрание","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1" ПАНО,ВАСИЛЕВ,ПАНОВ,,"С.РУМЯНЦЕВО, ЛУКОВИТ, ЛОВЕЧ",2015-02-04,"Община Ловеч","Неустановена принадлежност", ПАНО,ДАКОВ,ЛУЛАНСКИ,,"ГР.УГЪРЧИН, УГЪРЧИН, ЛОВЕЧ",2014-05-27,"Университет за национално и световно стопанство","Неустановена принадлежност", ПАНО,ДИМИТРОВ,ПАНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-09-20,"Министерство на културата","Неустановена принадлежност", ПАНО,ИЛИЕВ,ПАНОВ,,"С.ИГНАТИЕВО, АКСАКОВО, ВАРНА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ПАНО,КОСТОВ,ПЕТРОВ,,"ГР.ДОЛНИ ДЪБНИК, ДОЛНИ ДЪБНИК, ПЛЕВЕН",2015-06-23,"Община Долни Дъбник","Неустановена принадлежност", ПАНО,ХРИСТОВ,МУСТАКЕРСКИ,,"ГР.УГЪРЧИН, УГЪРЧИН, ЛОВЕЧ",2015-02-18,"Община Угърчин","Неустановена принадлежност", ПАНТАЛЕЙ,ГЕРАСИМОВ,ГЕРОВ,,"ГР.ВЪРШЕЦ, ВЪРШЕЦ, МОНТАНА",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", ПАНТАЛЕЙ,ГЕРАСИМОВ,ГЕРОВ,,"ГР.ВЪРШЕЦ, ВЪРШЕЦ, МОНТАНА",2015-08-04,"Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Неустановена принадлежност", ПАНТАЛЕЙ,ДОБРЕВ,ПАНТАЛЕЕВ,,"С.КАМЕН, СТРАЖИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2010-06-29,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ПАНТАЛЕЙ,ИВАНОВ,ПАНЧЕВ,,"С.РАКОВИЦА, МАКРЕШ, ВИДИН",2013-09-18,"Община Видин","Неустановена принадлежност", ПАНТАЛЕЙ,МЛАДЕНОВ,МЛАДЕНОВ,,"ГР.МОНТАНА, МОНТАНА, МОНТАНА",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ПАНТАЛЕЙ,МЛАДЕНОВ,МЛАДЕНОВ,,"ГР.МОНТАНА, МОНТАНА, МОНТАНА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ПАНТАЛЕЙ,ПЕТРОВ,ТОДОРОВ,,"С.РАДОВЕНЕ, РОМАН, ВРАЦА",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност", ПАНТАЛЕЙ,СТАНКОВ,ТОРТОРОЧЕВ,,"ГР.БРЕГОВО, БРЕГОВО, ВИДИН",2013-09-25,"Община Брегово","Неустановена принадлежност", ПАНТАЛЕЙ,ХРИСТОВ,ПАНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-06-29,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ПАНТЕЛЕЙ,АНГЕЛОВ,ПЕНЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-01-26,"Министерство на отбраната","Неустановена принадлежност", ПАНТЕЛЕЙ,АНГЕЛОВ,ПЕНЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-03-11,"Комисия за регулиране на съобщенията","Неустановена принадлежност", ПАНТЕЛЕЙ,АНГЕЛОВ,ПЕНЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-10-05,"Администрация на Народното събрание","Неустановена принадлежност", ПАНТЕЛЕЙ,ГЕНКОВ,ПОПОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-06-16,"Висша атестационна комисия","Неустановена принадлежност", ПАНТЕЛЕЙ,ГЕОРГИЕВ,КОЧОРАПОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", ПАНТЕЛЕЙ,ЖЕЛЕВ,ПУШКОВ,,"С.СВОБОДА, ДОБРИЧКА, ДОБРИЧ",2016-01-19,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Добрич","Неустановена принадлежност", ПАНТЕЛЕЙ,КОНСТАНТИНОВ,ЦАНКОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-02-12,Министерства,"Неустановена принадлежност", ПАНТЕЛЕЙ,МАРИНОВ,ДИМИТРОВ,,"С.РОСЕНОВО, ДОБРИЧКА, ДОБРИЧ",2015-05-19,"Приватизирани предприятия - Добрич","Неустановена принадлежност", ПАНТЕЛЕЙ,МАТЕЕВ,КАРАСИМЕОНОВ,,ГЕРМАНИЯ,2011-03-16,"Министерство на външните работи","Неустановена принадлежност", ПАНТЕЛЕЙ,МИРЧЕВ,СПАСОВ,1955-12-14,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2010-12-14,"Министерство на външните работи - посланици","Решение № 175 от 14.12.2010 г. - МВнР - посланици и генерални консули","Със заповед № Р-025/ 16.09.1981 г. е назначен за разузнавач VI степен; със заповед № Р-036/ 30.12.1981 г. е преназначен за пом. н-к на отдел; със заповед № Р-024/ 21.09.1983 г. е преназначен за разузнавач VI степен." ПАНТЕЛЕЙ,МИРЧЕВ,СПАСОВ,1955-12-14,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2011-03-16,"Министерство на външните работи","Решение № 199 от 16.03.2011 г. - Министерството на външните работи","Със заповед № Р-025/ 16.09.1981 г. е назначен за разузнавач VI степен; със заповед № Р-036/ 30.12.1981 г. е преназначен за пом. н-к на отдел; със заповед № Р-024/ 21.09.1983 г. е преназначен за разузнавач VI степен" ПАНТЕЛЕЙ,НИКОЛОВ,ГОРОВ,,"ГР.СВИЩОВ, СВИЩОВ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2016-02-18,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Кюстендил","Неустановена принадлежност", ПАНТЕЛЕЙ,ПЕТРОВ,ДЕНЕВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2012-09-18,"Университет по хранителни технологии - Пловдив","Неустановена принадлежност", ПАНТЕЛЕЙ,СИМЕОНОВ,НИКОЛОВ,,ГЪРЦИЯ,2015-08-11,"Община Асеновград","Неустановена принадлежност", ПАНТЕЛЕЙ,СТОЯНОВ,МЕМЦОВ,1959-05-23,"ГР.ЧЕПЕЛАРЕ, ЧЕПЕЛАРЕ, СМОЛЯН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Решение № 2-566 от 16.10.2015 г. - Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","

Рег. дневник; картони - обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; опис рег. № 138/ 20.08.1999 г. за унищожаване делата от фонд IЯ; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г.

" ПАНТЕЛЕЙ,ФИЛИПОВ,ПАНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-10-08,"Длъжници към Първа частна банка","Неустановена принадлежност", ПАНТЕЛЕЙМОН,БОРИСОВ,ЗЛАТАНОВ,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2015-01-07,"Община Кюстендил","Неустановена принадлежност", ПАНТО,ЖИВКОВ,КОЛЕВ,1948-01-09,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2008-06-10,"Държавна агенция Архиви","Решение № 37 от 10.06.2008 г. - държавни агенции и държавни комисии","Собственоръчно написани агентурни сведения; документи за получено възнаграждение; разходни документи, отчетени от ръководилите го щатни служители; документи от ръководилите го щатни служители; рег. бланка; картони обр. 1 и обр. 3; арх. дело Ф1, а.е. 7099 – 2 тома;" ПАНТО,ИВАНОВ,ПАНТЕВ,1941-08-03,"С.БЕЛА, ДИМОВО, ВИДИН",2012-01-23,"Администрация на Министерския съвет","Решение № 301 от 23.01.2012 г. - администрация на Министерски съвет","Рег. дневник; картони – обр. 4 и обр. 6; протокол № 72/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-29160 и работно дело IР-14849." ПАНТО,НИНОВ,ПАНТОВ,,"С.РАКОВИЦА, МАКРЕШ, ВИДИН",2013-08-13,"Община Макреш","Неустановена принадлежност", ПАНТО,ЦЕНОВ,ПАНТОВ,,"С.ЧИЧИЛ, КУЛА, ВИДИН",2013-07-03,"Длъжници към Стопанска банка","Неустановена принадлежност", ПАНЧО,АНГЕЛОВ,ГРУЕВ,,"С.РЪЖЕВО КОНАРЕ, КАЛОЯНОВО, ПЛОВДИВ",2015-09-09,"Община Калояново","Неустановена принадлежност", ПАНЧО,АНГЕЛОВ,СТЕФАНОВ,,"С.ЯБЪЛКОВО, ДИМИТРОВГРАД, ХАСКОВО",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност", ПАНЧО,ГЕНОВ,ХРИСТОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ПАНЧО,ГЕОРГИЕВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2015-09-09,"Приватизирани предприятия - Хасково","Неустановена принадлежност", ПАНЧО,ГЕОРГИЕВ,ДУНДАРОВ,,"ГР.ПАНАГЮРИЩЕ, ПАНАГЮРИЩЕ, ПАЗАРДЖИК",2011-06-16,"Висша атестационна комисия","Неустановена принадлежност", ПАНЧО,ГЕОРГИЕВ,ЗЛАТКОВ,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2013-05-29,"Община Суворово","Неустановена принадлежност", ПАНЧО,ГЕОРГИЕВ,ПАНЧОВ,,"С.БРАТАНИЦА, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2015-04-28,"Община Пазарджик","Неустановена принадлежност", ПАНЧО,ГЕОРГИЕВ,ПЕТРОВ,,"С.БУКОВЕЦ, СВОГЕ, СОФИЙСКА",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ПАНЧО,ГЕОРГИЕВ,РИШЕВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2008-03-18,"КТ Подкрепа","Неустановена принадлежност", ПАНЧО,ГЕОРГИЕВ,СОКОЛОВ,,"С.БУРАНОВО, КОЧЕРИНОВО, КЮСТЕНДИЛ",2008-07-09,"Национален статистически институт","Неустановена принадлежност", ПАНЧО,ДИМИТРОВ,ГАГОВ,,"С.ЦАР АСЕН, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2015-04-28,"Община Пазарджик","Неустановена принадлежност", ПАНЧО,ДИМИТРОВ,РАДЕВ,1958-11-05,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-08-04,"Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Решение № 2-540 от 04.08.2015 г. - Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Със заповед № 1608/ 28.04.1986 г. е назначен за разузнавач." ПАНЧО,ИВАНОВ,ГРУЙЧЕВ,,"С.СТАРОСЕЛ, ХИСАРЯ, ПЛОВДИВ",2015-10-28,"Община Хисаря","Неустановена принадлежност", ПАНЧО,ИВАНОВ,ПАНЧЕВ,,"С.БАЛВАН, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-11-06,"Централна кооперативна банка","Неустановена принадлежност", ПАНЧО,ИВАНОВ,ПАНЧЕВ,,"С.БАЛВАН, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2016-02-09,"ХДИ Застраховане","Неустановена принадлежност", ПАНЧО,ИВАНОВ,ПАНЧЕВ,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ПАНЧО,ИВАНОВ,СТОЕВ,,"ГР.ПЕТРИЧ, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", ПАНЧО,ИЛИЕВ,ХРИСТОВ,1935-06-19,"С.ДОЛНО ОСЕНОВО, СИМИТЛИ, БЛАГОЕВГРАД",2015-08-04,"Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Решение № 2-540 от 04.08.2015 г. - Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Със заповед № 4454/ 12.08.1971 г. е назначен за инспектор IV степен; със заповед № 187/ 08.11.1973 г. е преназначен за инспектор III степен; със заповед № 162/ 31.05.1975 г. е преназначен за зам. н-к на отделение; със заповед № 4318/ 07.09.1975 г. е преназначен за н-к на отделение." ПАНЧО,КОСТОВ,ДАНАИЛОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-09-18,"Технически университет - София","Неустановена принадлежност", ПАНЧО,ЛЮБЕНОВ,БЪРКАЛОВ,,"С.ПОПОВИЦА, САДОВО, ПЛОВДИВ",2012-01-23,"Администрация на Министерския съвет","Неустановена принадлежност", ПАНЧО,ЛЮБОМИРОВ,ПАНАЙОТОВ,,"ГР.РИЛА, РИЛА, КЮСТЕНДИЛ",2007-09-04,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ПАНЧО,ЛЮБОМИРОВ,ПАНАЙОТОВ,,"ГР.РИЛА, РИЛА, КЮСТЕНДИЛ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", ПАНЧО,ЛЮБОМИРОВ,ПАНАЙОТОВ,,"ГР.РИЛА, РИЛА, КЮСТЕНДИЛ",2014-12-09,"Община Дупница","Неустановена принадлежност", ПАНЧО,МИЛАНОВ,ИСПИРИДОНОВ,,"С.ВАКСЕВО, НЕВЕСТИНО, КЮСТЕНДИЛ",2015-01-14,"Община Невестино","Неустановена принадлежност", ПАНЧО,НИКОЛОВ,ИЛИЕВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2014-06-18,"Длъжници към Държавна спестовна каса","Неустановена принадлежност", ПАНЧО,НИКОЛОВ,ИЛИЕВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2015-06-29,"Организатор на хазартни игри","Неустановена принадлежност", ПАНЧО,ПЕНКОВ,ВАСИЛЕВ,1929-09-20,"С.ЛОПЯН, ЕТРОПОЛЕ, СОФИЙСКА",2014-09-24,"Длъжници към банка Биохим","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1" ПАНЧО,ПЕТКОВ,ПАНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-02-04,"Община Ловеч","Неустановена принадлежност", ПАНЧО,ПЕТРОВ,ВЪЛЧЕВ,,"С.РЯХОВЦИТЕ, СЕВЛИЕВО, ГАБРОВО",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ПАНЧО,ПЕТРОВ,ВЪЛЧЕВ,,"С.РЯХОВЦИТЕ, СЕВЛИЕВО, ГАБРОВО",2014-02-05,"Община Севлиево","Неустановена принадлежност", ПАНЧО,СЛАВЧЕВ,ТОНЧЕВ,,"С.ДЕВЕНЕ, ВРАЦА, ВРАЦА",2011-05-04,"Община Струмяни","Неустановена принадлежност", ПАНЧО,СТАНЧЕВ,ПАНЧЕВ,,"С.АЛЕКСАНДРОВО, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2015-02-04,"Община Ловеч","Неустановена принадлежност", ПАНЧО,СТОИМЕНОВ,НАЧЕВ,,"С.СЛАТИНО, БОБОШЕВО, КЮСТЕНДИЛ",2014-12-03,"Община Бобошево","Неустановена принадлежност", ПАНЧО,СТОЯНОВ,БЛАГОЕВ,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2010-09-29,"Регионални печатни издания","Неустановена принадлежност", ПАНЧО,ЩЕРЕВ,ПАНЧЕВ,,"ГР.БЯЛА, БЯЛА, ВАРНА",2013-03-27,"Община Бяла","Неустановена принадлежност", ПАНЧО,ЩЕРЕВ,ПАНЧЕВ,,"ГР.БЯЛА, БЯЛА, ВАРНА",2015-12-17,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Варна","Неустановена принадлежност", ПАНЮ,ИЛИЕВ,ПЕТРОВ,,"ГР.ЛЯСКОВЕЦ, ЛЯСКОВЕЦ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2011-06-16,"Висша атестационна комисия","Неустановена принадлежност", ПАНЮ,НИКОЛОВ,ШИПКОВ,,"С.БАТОВО, ДОБРИЧКА, ДОБРИЧ",2014-02-19,"Община Добричка","Неустановена принадлежност", ПАНЮ,ПАНЧЕВ,ПАНЧЕВ,,"С.ПОРУЧИК КЪРДЖИЕВО, КРУШАРИ, ДОБРИЧ",2014-03-12,"Община Крушари","Неустановена принадлежност", ПАНЮ,РУСЕВ,ВЪЧЕВ,1947-03-27,"С.ГАРВАНОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Решение № 95 от 28.10.2009 г. - следователи и дознатели","Със заповед № 3778/ 17.10.1979 г. е назначен за ст. следовател; със заповед № 144/ 15.08.1984 г. е преназначен за ст. следовател в ГСУ; със заповед № 2386/ 08.07.1986 г. е изпратен на 3 месечен курс във ВКШ-КГБ-СССР; със заповед № 270/ 29.05.1991 г. е преназначен за гл. следовател в Кърджали." ПАНЯ,ГЕОРГИЕВА,ИЛИЕВА,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2013-05-29,"Длъжници към банка МИНЕРАЛБАНК","Неустановена принадлежност", ПАНЯ,ГЕОРГИЕВА,ИЛИЕВА,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2013-07-03,"Длъжници към Стопанска банка","Неустановена принадлежност", ПАНЯ,ГЕОРГИЕВА,ИЛИЕВА,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2014-09-24,"Длъжници към банка Биохим","Неустановена принадлежност", ПАОЛА,ДИМИТРОВА,НЕДЯЛКОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ПАОЛА,ДИМИТРОВА,НЕДЯЛКОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ПАОЛА,ХАСАН,ХЮСЕИН-ЗЮМБЮЛЕВА,,"ГР.КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2009-12-09,"Печатни издания","Неустановена принадлежност", ПАОЛИНА,АЛЕКСАНДРОВА,ИВАНОВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2008-12-18,"Българско национално радио","Неустановена принадлежност", ПАОЛИНА,АЛЕКСАНДРОВА,ИВАНОВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", ПАРАСКЕВ,АНГЕЛОВ,ПАРАСКЕВОВ,1949-02-04,"С.БЪЛГАРЕВО, КАВАРНА, ДОБРИЧ",2010-06-29,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 146 от 29.06.2010 г. - Министерство на вътрешните работи","Със заповед № 5214/ 04.11.1968 г. е назначен за разузнавач VI степен; със заповед № 119/ 25.06.1970 г. е преназначен за разузнавач VI степен във ВГУ; със заповед № 62/ 13.04.1972 г. е преназначен за разузнавач III степен; със заповед № 202/ 12.12.1972 г. е преназначен за разузнавач II степен; със заповед № 419/ 03.09.1975 г. е преназначен за инспектор IV степен; със заповед № 1082/ 24.03.1978 г. е преназначен за инспектор III степен; със заповед № 98/ 04.05.1980 г. е преназначен за зам. н-к на отделение; със заповед № 5468/ 24.12.1981 г. е преназначен за н-к на отделение; със заповед № 2410/ 25.06.1984 г. е преназначен за зам. н-к на отдел." ПАРАСКЕВ,ВЕЛЧЕВ,КУЗМАНОВ,,"С.ПОПИЦА, БЯЛА СЛАТИНА, ВРАЦА",2010-06-29,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ПАРАСКЕВ,ГЕОРГИЕВ,МАРИНОВ,,"С.ЧЕРКОВИЦА, НИКОПОЛ, ПЛЕВЕН",2015-07-22,"Община Никопол","Неустановена принадлежност", ПАРАСКЕВ,ИВАНОВ,ГЕОРГИЕВ,,"С.ПОПИЦА, БЯЛА СЛАТИНА, ВРАЦА",2015-07-28,"Община Червен бряг","Неустановена принадлежност", ПАРАСКЕВ,ЙОРДАНОВ,РАДЕВ,,"С.СУШИЦА, СТРАЖИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2008-09-16,"Държавна агенция по горите","Неустановена принадлежност", ПАРАСКЕВ,ПЕТРОВ,ПЕТРОВ,,"С.КРАЕВО, БОТЕВГРАД, СОФИЙСКА",2011-06-16,"Висша атестационна комисия","Неустановена принадлежност", ПАРАСКЕВ,ПЕТРОВ,ПЕТРОВ,,"С.КРАЕВО, БОТЕВГРАД, СОФИЙСКА",2014-06-10,"Софийски университет Св. Климент Охридски","Неустановена принадлежност", ПАРАСКЕВ,РАДУЛОВ,РАДУЛОВ,,"С.САДОВЕЦ, ДОЛНИ ДЪБНИК, ПЛЕВЕН",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", ПАРАСКЕВ,СТАНОВ,ЗАНЕВ,,"С.ХЪРЛЕЦ, КОЗЛОДУЙ, ВРАЦА",2013-10-30,"Община Козлодуй","Неустановена принадлежност", ПАРАСКЕВА,АНАСТАСОВА,ИЛИЕВА,,"ГР.МОНТАНА, МОНТАНА, МОНТАНА",2016-02-09,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Монтана","Неустановена принадлежност", ПАРАСКЕВА,АНДРЕЕВА,ИЛИЕВА,,"С.ИЗВОРОВО, ГЕНЕРАЛ-ТОШЕВО, ДОБРИЧ",2014-02-12,"Община Генерал Тошево","Неустановена принадлежност", ПАРАСКЕВА,АРСЕНОВА,ИВАНОВА,,"С.КНЯЖЕВА МАХАЛА, БРУСАРЦИ, МОНТАНА",2015-03-18,"Община Брусарци","Неустановена принадлежност", ПАРАСКЕВА,АТАНАСОВА,ДИМОВА,,"ГР.АХЕЛОЙ, ПОМОРИЕ, БУРГАС",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", ПАРАСКЕВА,БОРИСОВА,ПРОДАНОВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", ПАРАСКЕВА,ВАСИЛЕВА,НЕНЧЕВА,,"С.ГЕОРГИ ДАМЯНОВО, ГЕОРГИ ДАМЯНОВО, МОНТАНА",2013-10-23,"Община Бяла Слатина","Неустановена принадлежност", ПАРАСКЕВА,ВЛАДИМИРОВА,МИХАЙЛОВА-ИВАНОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-02-09,"Българска академия на науките","Неустановена принадлежност", ПАРАСКЕВА,ВЛАДИМИРОВА,МИХАЙЛОВА-ИВАНОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-06-16,"Висша атестационна комисия","Неустановена принадлежност", ПАРАСКЕВА,ГЕОРГИЕВА,ГЕОРГИЕВА,,"ГР.АРДИНО, АРДИНО, КЪРДЖАЛИ",2009-11-18,"Агенция за приватизация","Неустановена принадлежност", ПАРАСКЕВА,ГЕОРГИЕВА,ДЖОНОВА,,"С.ДРАЖИНЦИ, РУЖИНЦИ, ВИДИН",2013-10-09,"Община Ружинци","Неустановена принадлежност", ПАРАСКЕВА,ГЕОРГИЕВА,ЛАЛЧЕВА,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ПАРАСКЕВА,ГЕОРГИЕВА,ЛАЛЧЕВА,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2010-09-15,"Комисия за защита на личните данни","Неустановена принадлежност", ПАРАСКЕВА,ГЕОРГИЕВА,ЛАЛЧЕВА,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2015-08-04,"Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Неустановена принадлежност", ПАРАСКЕВА,ГЕОРГИЕВА,МАРИНОВА,,"С.ВЛАСАТИЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", ПАРАСКЕВА,ДИМИТРОВА,АНАНИЕВА,,"С.БЪРЗИЯ, БЕРКОВИЦА, МОНТАНА",2015-03-11,"Община Берковица","Неустановена принадлежност", ПАРАСКЕВА,ДИМИТРОВА,НИКОЛОВА,,"ГР.ЕТРОПОЛЕ, ЕТРОПОЛЕ, СОФИЙСКА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ПАРАСКЕВА,ЗАХАРИЕВА,КУНЕВА,,"С.КОПИЛОВЦИ, ГЕОРГИ ДАМЯНОВО, МОНТАНА",2015-02-04,"Община Ловеч","Неустановена принадлежност", ПАРАСКЕВА,ИВАНОВА,МИТОВА,,"С.ТЕЛИШ, ЧЕРВЕН БРЯГ, ПЛЕВЕН",2013-10-02,"Община Чупрене","Неустановена принадлежност", ПАРАСКЕВА,ИВАНОВА,СПАСОВА,,"С.МАНАСТИРИЩЕ, ХАЙРЕДИН, ВРАЦА",2014-01-15,"Община Хайредин","Неустановена принадлежност", ПАРАСКЕВА,ЙОРДАНОВА,ИВАНОВА,,"С.МЕДОВО, ДОБРИЧКА, ДОБРИЧ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", ПАРАСКЕВА,КОСТОВА,СТАМЕНОВА,,"С.ЦЕНОВО, ЦЕНОВО, РУСЕ",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност", ПАРАСКЕВА,КРЪСТЕВА,КРЪСТЕВА,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", ПАРАСКЕВА,ЛЮБЕНОВА,ДИЧЕВА,,"ГР.СВИЩОВ, СВИЩОВ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ПАРАСКЕВА,МАРКОВА,ЖИВКОВА,,"С.ГОРНА ЛУКА, ЧИПРОВЦИ, МОНТАНА",2010-09-29,"Регионални печатни издания","Неустановена принадлежност", ПАРАСКЕВА,НИКОЛОВА,ЗЛАТАНОВА,1947-12-13,"ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2010-06-29,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 146 от 29.06.2010 г. - Министерство на вътрешните работи","Със заповед № 442/ 01.09.1980 г.е назначена за разузнавач; със заповед № 223/ 30.04.1982 г. е преназначена за ст. разузнавач." ПАРАСКЕВА,НИКОЛОВА,ИВАНОВА,,"С.БРЕСТАК, ВЪЛЧИ ДОЛ, ВАРНА",2013-05-15,"Община Вълчи дол","Неустановена принадлежност", ПАРАСКЕВА,НИКОЛОВА,ИВАНОВА,,"С.БРЕСТАК, ВЪЛЧИ ДОЛ, ВАРНА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ПАРАСКЕВА,НИКОЛОВА,МАЛЧЕВА,,"ГР.ПЕТРИЧ, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", ПАРАСКЕВА,СТОЯНОВА,КИСЕВА,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2008-05-27,"Държавна комисия за енергийно и водно регулиране","Неустановена принадлежност", ПАРАСКЕВА,СТОЯНОВА,КИСЕВА,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2012-10-17,"Министерство на икономиката, енергетиката и туризма","Неустановена принадлежност", ПАРАСКЕВА,СТОЯНОВА,КИСЕВА,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2009-10-14,"Национален осигурителен институт","Неустановена принадлежност", ПАРАСКЕВА,ТРИФОНОВА,БОДУРОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-11-05,"Варненски свободен университет Черноризец Храбър","Неустановена принадлежност", ПАРАСКЕВА,ЦВЕТАНОВА,ЗОРОВСКА-СТЕФАНОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност", ПАРАСКО,ИВАНОВ,ВЕЛКОВ,,"С.ЧЕРНООЧЕНЕ, ЧЕРНООЧЕНЕ, КЪРДЖАЛИ",2014-11-26,"Община Кърджали","Неустановена принадлежност", ПАРАШКЕВ,ВЕСЕЛИНОВ,ДЕКОВ,,"ГР.СЛАВЯНОВО, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2015-07-16,"Община Плевен","Неустановена принадлежност", ПАРАШКЕВ,ГЕОРГИЕВ,КУКЛЕВ,,"ГР.ЛЕВСКИ, ЛЕВСКИ, ПЛЕВЕН",2011-07-06,"Община Белица","Неустановена принадлежност", ПАРАШКЕВ,ГЕОРГИЕВ,КУКЛЕВ,,"ГР.ЛЕВСКИ, ЛЕВСКИ, ПЛЕВЕН",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност", ПАРАШКЕВ,ГЕОРГИЕВ,КУКЛЕВ,,"ГР.ЛЕВСКИ, ЛЕВСКИ, ПЛЕВЕН",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", ПАРАШКЕВ,ДИМИТРОВ,ГЪДУЛАРОВ,,"ГР.БЕЛЕНЕ, БЕЛЕНЕ, ПЛЕВЕН",2015-06-18,"Община Белене","Неустановена принадлежност", ПАРАШКЕВ,ДИМИТРОВ,ДИМИТРОВ,,"ГР.ДОЛНИ ЧИФЛИК, ДОЛНИ ЧИФЛИК, ВАРНА",2013-07-24,"Община Лясковец","Неустановена принадлежност", ПАРАШКЕВ,ЗЛАТАНОВ,ТОДОРОВ,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2010-06-29,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ПАРАШКЕВ,ПЕТРОВ,ПИРОЕВ,,"ГР.БЕЛЕНЕ, БЕЛЕНЕ, ПЛЕВЕН",2015-06-18,"Община Белене","Неустановена принадлежност", ПАРАШКЕВ,СТОЯНОВ,ПАРАШКЕВОВ,,"ГР.ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-07-24,"Община Лясковец","Неустановена принадлежност", ПАРАШКЕВ,СТОЯНОВ,ПАРАШКЕВОВ,,"ГР.ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ПАРАШКЕВ,ТОДОРОВ,ХРИСТОВ,,"С.ИСКЪР, ВЪЛЧИ ДОЛ, ВАРНА",2010-06-29,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ПАРАШКЕВ,ЯНКОВ,ПАРАШКЕВОВ,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2015-06-18,"Община Белене","Неустановена принадлежност", ПАРАШКЕВА,АНГЕЛОВА,ЖЕЛЕВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2015-06-29,"Организатор на хазартни игри","Неустановена принадлежност", ПАРАШКЕВА,ГЕОРГИЕВА,КИРОВА-ПАНАЙОТОВА,,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ПАРАШКЕВА,ИВАНОВА,НЕДЕВА,,"ГР.ЧИРПАН, ЧИРПАН, СТАРА ЗАГОРА",2010-09-29,"Регионални печатни издания","Неустановена принадлежност", ПАРАШКЕВА,ЙОРДАНОВА,ПЕТКОВА,,"ГР.КАРНОБАТ, КАРНОБАТ, БУРГАС",2014-03-19,"Община Черноочене","Неустановена принадлежност", ПАРАШКЕВА,КОЛЕВА,ТОТОВА,,"С.ХРИСТО ДАНОВО, КАРЛОВО, ПЛОВДИВ",2015-09-30,"Община Перущица","Неустановена принадлежност", ПАРАШКЕВА,КОСТАДИНОВА,САРИЙСКА-ЖЕЛЯЗКОВА,,"С.ТЕШЕЛ, ДЕВИН, СМОЛЯН",2008-07-09,"Национален статистически институт","Неустановена принадлежност", ПАРАШКЕВА,ЛАЗАРОВА,ИВАНОВА,,"С.АНТОН, АНТОН, СОФИЙСКА",2013-10-09,"Длъжници към ОББ","Неустановена принадлежност", ПАРАШКЕВА,РАЙКОВА,ВИЧЕВА,,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ПАРАШКЕВА,РАЙКОВА,ВИЧЕВА,,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност", ПАРАШКЕВА,ТЕОФАНОВА,ГРИГОРОВА,,"С.МУГЛА, СМОЛЯН, СМОЛЯН",2013-07-17,"Община Свищов","Неустановена принадлежност", ПАРАШКЕВА,ТЕОФАНОВА,ГРИГОРОВА,,"С.МУГЛА, СМОЛЯН, СМОЛЯН",2015-12-08,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Велико Търново","Неустановена принадлежност", ПАРАШКЕВА,ХРИСТОВА,МАНДРАЧЕЛОВА,,"С.ДОЛНИ ВИТ, ГУЛЯНЦИ, ПЛЕВЕН",2015-06-18,"Община Гулянци","Неустановена принадлежност", ПАРАШКЕВА,ЦВЕТКОВА,ДЮЛГЕРОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност", ПАРЕШКА,ДИМИТРОВА,НАНЕВА,,"ГР.ШАБЛА, ШАБЛА, ДОБРИЧ",2014-03-12,"Община Шабла","Неустановена принадлежност", ПАРИЗ,ВАНГЕЛОВ,ПАРИЗОВ,,"ГР.ДУПНИЦА, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2011-06-16,"Висша атестационна комисия","Неустановена принадлежност", ПАРКА,РАНГЕЛОВА,АРСОВА,,"С.ЛОМНИЦА, ТРЪН, ПЕРНИК",2015-05-27,"Община Брезник","Неустановена принадлежност", ПАРТЕН,КОЛЕВ,ГИЧЕВ,,"ГР.БАНЯ, КАРЛОВО, ПЛОВДИВ",2015-09-09,"Община Карлово","Неустановена принадлежност", ПАРТЕН,КРЪСТЕВ,МАРИНОВ,,"С.ИСКЪР, ГУЛЯНЦИ, ПЛЕВЕН",2015-06-18,"Община Гулянци","Неустановена принадлежност", ПАРУШ,ВИКТОРОВ,КЕЖОВ,,"С.НОВО СЕЛО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-06-09,"Община Радомир","Неустановена принадлежност", ПАРУШ,ДИМИТРОВ,ПАРУШЕВ,,"ГР.АЙТОС, АЙТОС, БУРГАС",2012-12-12,"Община Айтос","Неустановена принадлежност", ПАРУШ,ДИМИТРОВ,ПАРУШЕВ,,"ГР.АЙТОС, АЙТОС, БУРГАС",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ПАРУШ,ДИМИТРОВ,ПАРУШЕВ,,"ГР.АЙТОС, АЙТОС, БУРГАС",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност", ПАРУШ,НИКОЛОВ,ПАРУШЕВ,,"С.ВРЕСОВО, РУЕН, БУРГАС",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ПАРУШ,НИКОЛОВ,ПАРУШЕВ,,"С.ВРЕСОВО, РУЕН, БУРГАС",2015-12-01,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Неустановена принадлежност", ПАРУШ,СТОИЧКОВ,КАЗАКОВ,,"С.СКРИНЯНО, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2015-01-07,"Община Кюстендил","Неустановена принадлежност", ПАРУШ,ЯНЧЕВ,КАРАИВАНОВ,,"С.ЛЮЛЯКОВО, РУЕН, БУРГАС",2011-10-25,"Изпълнителна агенция ""Главна инспекция по труда""","Неустановена принадлежност", ПАСКА,СИМОВА,СИМОВА,,"С.БОРИЛОВЕЦ, БОЙНИЦА, ВИДИН",2013-09-18,"Община Видин","Неустановена принадлежност", ПАСКАЛ,АНДРЕЕВ,ДЕРМЕНДЖИЕВ,,"ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, БЛАГОЕВГРАД",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност", ПАСКАЛ,ВАСИЛЕВ,ПАСКАЛЕВ,,"С.БРЯСТОВЕЦ, БУРГАС, БУРГАС",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ПАСКАЛ,ГЕОРГИЕВ,ЛИПИДАКОВ,1939-06-29,ГЪРЦИЯ,2011-07-12,"Община Петрич","Решение № 241 от 12.07.2011 г. - община Петрич","Рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр.; протокол № 4/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-1762 (Бл); протокол № 2/ 1990 г. за унищожаване на работно дело IР-1372 (Бл)." ПАСКАЛ,ГЕОРГИЕВ,СТАНКОВ,,"С.КАТУНИЦА, САДОВО, ПЛОВДИВ",2015-10-14,"Община Садово","Неустановена принадлежност", ПАСКАЛ,ГОСПОДИНОВ,ПАСКАЛЕВ,,"ГР.НОВА ЗАГОРА, НОВА ЗАГОРА, СЛИВЕН",2015-06-29,"Организатор на хазартни игри","Неустановена принадлежност", ПАСКАЛ,ЗИНОВИЕВ,ПИЛИЧЕВ,,"С.МИЛКОВИЦА, ГУЛЯНЦИ, ПЛЕВЕН",2015-06-18,"Община Гулянци","Неустановена принадлежност", ПАСКАЛ,ИЛИЕВ,МОСКОВ,,"С.МУСОМИЩА, ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, БЛАГОЕВГРАД",2013-06-26,"Сосиете Женерал Експресбанк АД","Неустановена принадлежност", ПАСКАЛ,КИРОВ,ПАСКАЛЕВ,,"ГР.ТОПОЛОВГРАД, ТОПОЛОВГРАД, ХАСКОВО",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ПАСКАЛ,МАНОЛОВ,ПАСКАЛЕВ,,"С.ФОТИНОВО, БАТАК, ПАЗАРДЖИК",2015-04-16,"Община Батак","Неустановена принадлежност", ПАСКАЛ,МАРИНОВ,ПАСКАЛЕВ,,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2016-01-06,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Видин","Неустановена принадлежност", ПАСКАЛ,МАРИНОВ,ПАСКАЛЕВ,,"С.БЕЛО ПОЛЕ, РУЖИНЦИ, ВИДИН",2013-10-09,"Община Ружинци","Неустановена принадлежност", ПАСКАЛ,МАРИНОВ,ПАСКАЛЕВ,,"С.БЕЛО ПОЛЕ, РУЖИНЦИ, ВИДИН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ПАСКАЛ,ПАСКАЛЕВ,ПАСКАЛЕВ,,"ГР.ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2012-09-18,"Национална спортна академия ""Васил Левски""","Неустановена принадлежност", ПАСКАЛ,ПАСКАЛЕВ,ПАСКАЛЕВ,,"ГР.ЕЛЕНА, ЕЛЕНА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-06-11,"Община Велико Търново","Неустановена принадлежност", ПАСКАЛ,ПАСКАЛЕВ,ПАСКАЛЕВ,,"ГР.ЕЛЕНА, ЕЛЕНА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-02-18,"Български туристически съюз","Неустановена принадлежност", ПАСКАЛ,СПИРОВ,КАРТАЛОВ,1936-11-06,"ГР.ПОМОРИЕ, ПОМОРИЕ, БУРГАС",2014-04-09,"Пловдивски университет Паисий Хилендарски","Решение № 2-337 от 09.04.2014 г. - Пловдивски университет ""Паисий Хилендарски""","

Рег. дневник; картон  обр. 4 ; протокол № 1740/ 1962 г. с предложение за унищожаване лично и работно дело IА-32064.

" ПАСКАЛ,СТОЙКОВ,КОЛЕВ,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2014-02-19,"Община Добрич","Неустановена принадлежност", ПАСКАЛ,ТОДОРОВ,ЖЕЛЯЗКОВ,,"С.ЕКЗАРХ АНТИМОВО, КАРНОБАТ, БУРГАС",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност", ПАСКО,АЛЕКСАНДРОВ,ТОБОШАРОВ,,ЮГОСЛАВИЯ,2013-07-31,"Община Бойница","Неустановена принадлежност", ПАСКО,ГЕОРГИЕВ,ТАШКОВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2013-04-03,"Община Варна","Неустановена принадлежност", ПАСКО,ДИМИТРОВ,СЛАВОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", ПАСКО,ИВАНОВ,ХРИСТОВ,,"С.ПИСАНЕЦ, ВЕТОВО, РУСЕ",2010-06-29,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ПАСКО,ИЛИЕВ,ФИЛЕВ,,"С.ЩИПСКО, ВЪЛЧИ ДОЛ, ВАРНА",2013-05-15,"Община Вълчи дол","Неустановена принадлежност", ПАСКО,ПАНАЙОТОВ,АТАНАСОВ,,"ГР.СУВОРОВО, СУВОРОВО, ВАРНА",2013-05-29,"Община Суворово","Неустановена принадлежност", ПАСКО,ПЕТРОВ,ДИМИТРОВ,,"С.СПАХИЕВО, МИНЕРАЛНИ БАНИ, ХАСКОВО",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ПАСКО,СЛАВЧЕВ,ТАШКОВ,,"С.КОПРИВЛЕН, ХАДЖИДИМОВО, БЛАГОЕВГРАД",2011-05-27,"Община Хаджидимово","Неустановена принадлежност", ПАСКО,СЛАВЧЕВ,ТАШКОВ,,"С.КОПРИВЛЕН, ХАДЖИДИМОВО, БЛАГОЕВГРАД",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност", ПАСКО,СЛАВЧЕВ,ТАШКОВ,,"С.КОПРИВЛЕН, ХАДЖИДИМОВО, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", ПАСКО,СТОЯНОВ,ПАСКОВ,,"С.ЧЕРНЕВО, СУВОРОВО, ВАРНА",2013-03-20,"Община Аксаково","Неустановена принадлежност", ПАСКО,ТЕНЕВ,МАРТИНОВ,,"С.ХАДЖИИТЕ, КАРНОБАТ, БУРГАС",2013-01-09,"Община Карнобат","Неустановена принадлежност", ПАСКО,ТОШЕВ,ЗАПРЯНОВ,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ПАТРИЦИЯ,БОГОМИЛОВА,ГЕОРГИЕВА,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2010-01-13,"Национална агенция за оценяване и акредитация","Неустановена принадлежност", ПАУЛА,КОЙЧЕВА,МАРИНОВА,,"ГР.ОРЯХОВО, ОРЯХОВО, ВРАЦА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ПАУЛА,КОЙЧЕВА,МАРИНОВА,,"ГР.ОРЯХОВО, ОРЯХОВО, ВРАЦА",2016-01-14,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Враца","Неустановена принадлежност", ПАУЛИАНА,ПЕТРОВА,НОВАКОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-12-18,"Българско национално радио","Неустановена принадлежност", ПАУЛИАНА,ПЕТРОВА,НОВАКОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", ПАУЛИН,ВАСИЛЕВ,РУСИМОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-06-29,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ПАУЛИН,ГЕОРГИЕВ,ЗЛАТАНОВ,,"ГР.ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ",2012-07-11,"Минно-геоложки университет ""Св. Иван Рилски""","Неустановена принадлежност", ПАУЛИН,ХРИСТОВ,ЧОРБАДЖИЙСКИ,,"ГР.ТРОЯН, ТРОЯН, ЛОВЕЧ",2016-02-04,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Ловеч","Неустановена принадлежност", ПАУЛИНА,БОЯНОВА,МИХАЙЛОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ПАУЛИНА,ГЕОРГИЕВА,БОЯНОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-11-13,"ИНТЕРМЕДИА ООД","Неустановена принадлежност", ПАУЛИНА,ДИМИТРОВА,КОСТОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ПАУЛИНА,ДИМИТРОВА,ХРИСТОВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2015-12-17,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Варна","Неустановена принадлежност", ПАУЛИНА,ДИМОВА,ДЕСЕВА,,"С.ХАН АСПАРУХОВО, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ПАУЛИНА,ИВАНОВА,ЕДРЕВА-СТЕФАНОВА,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2013-02-20,"Община Малко Търново","Неустановена принадлежност", ПАУЛИНА,ИВАНОВА,НЕДЯЛКОВА,,"ГР.БОТЕВГРАД, БОТЕВГРАД, СОФИЙСКА",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", ПАУЛИНА,ИВАНОВА,ЧУКАРСКА,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", ПАУЛИНА,НЕШОВА,АЛЕКСИЕВА,,"ГР.КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ПАУЛИНА,РАДЕВА,СКОБЕЛЕВА,,"ГР.ВЪРБИЦА, ВЪРБИЦА, ШУМЕН",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност", ПАУЛИНА,САВОВА,ИВАНОВА,,"ГР.БЯЛА СЛАТИНА, БЯЛА СЛАТИНА, ВРАЦА",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност", ПАУН,АНГЕЛОВ,ПАУНОВ,,"ГР.ДЕВНЯ, ДЕВНЯ, ВАРНА",2013-05-15,"Община Девня","Неустановена принадлежност", ПАУН,АТАНАСОВ,ИЛЧЕВ,,"ГР.СМОЛЯН, СМОЛЯН, СМОЛЯН",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ПАУН,АТАНАСОВ,ИЛЧЕВ,,"ГР.СМОЛЯН, СМОЛЯН, СМОЛЯН",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", ПАУН,АТАНАСОВ,ПЪРВАНОВ,,"С.ДОЛНИ ВИТ, ГУЛЯНЦИ, ПЛЕВЕН",2015-07-22,"Община Никопол","Неустановена принадлежност", ПАУН,БОРИСЛАВОВ,САВОВ,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ПАУН,БОРИСЛАВОВ,САВОВ,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", ПАУН,ЕНЕВ,СТАНЧЕВ,,"С.ДОНЧЕВО, ДОБРИЧКА, ДОБРИЧ",2014-02-19,"Община Добричка","Неустановена принадлежност", ПАУН,ЕНЕВ,СТАНЧЕВ,,"С.ДОНЧЕВО, ДОБРИЧКА, ДОБРИЧ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ПАУН,ИВАНОВ,ДЖУРКОВ,,"ГР.ПЪРВОМАЙ, ПЪРВОМАЙ, ПЛОВДИВ",2015-10-05,"Община Първомай","Неустановена принадлежност", ПАУН,ИВАНОВ,ЦОНЕВ,,"ГР.КАЗАНЛЪК, КАЗАНЛЪК, СТАРА ЗАГОРА",2009-12-09,"Печатни издания","Неустановена принадлежност", ПАУН,ИВАНОВ,ЦОНЕВ,,"ГР.КАЗАНЛЪК, КАЗАНЛЪК, СТАРА ЗАГОРА",2008-11-26,"Българска национална телевизия","Неустановена принадлежност", ПАУН,ЙОСИФОВ,РАЙКОВ,,"С.БУЧИН ПРОХОД, КОСТИНБРОД, СОФИЙСКА",2011-10-25,"Изпълнителна агенция ""Главна инспекция по труда""","Неустановена принадлежност", ПАУН,КИРИЛОВ,ИВАНОВ,,"С.РОЗОВО, БРАЦИГОВО, ПАЗАРДЖИК",2011-08-09,"Агенция Пътна инфраструктура","Неустановена принадлежност", ПАУН,НИКОЛОВ,НАЧКОВ,1937-10-06,"С.РАДИЛОВО, ПЕЩЕРА, ПАЗАРДЖИК",2009-12-02,"Национална здравноосигурителна каса","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1" ПАУН,НИКОЛОВ,НАЧКОВ,1937-10-06,"С.РАДИЛОВО, ПЕЩЕРА, ПАЗАРДЖИК",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1" ПАУН,НИКОЛОВ,НАЧКОВ,1937-10-06,"С.РАДИЛОВО, ПЕЩЕРА, ПАЗАРДЖИК",2015-05-12,"Община Пещера","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1" ПАУН,СТАМБОЛИЙСКИ,ГЕОРГИЕВ,,"С.ГОРНИ ВАДИН, ОРЯХОВО, ВРАЦА",2013-12-11,"Община Оряхово","Неустановена принадлежност", ПАУН,ТОДОРОВ,ТАНЧЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност", ПАУН,ЯНКОВ,ПАУНОВ,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2015-09-09,"Приватизирани предприятия - Хасково","Неустановена принадлежност", ПАУНКА,ВЪЛЧЕВА,КОСТАДИНОВА,,"С.РОСЕН, СОЗОПОЛ, БУРГАС",2013-02-13,"Община Созопол","Неустановена принадлежност", ПАУНКА,ДИМИТРОВА,КОЛАРОВА,,"С.ГОЛИЦА, ДОЛНИ ЧИФЛИК, ВАРНА",2013-03-20,"Община Аврен","Неустановена принадлежност", ПАУНКА,ДИМИТРОВА,ПЕТРОВА,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", ПАУНКА,ЗАХАРИЕВА,КОСТОВА,,"С.ГЛОЖЕНЕ, КОЗЛОДУЙ, ВРАЦА",2013-07-17,"Община Свищов","Неустановена принадлежност", ПАУНКА,ЗАХАРИЕВА,КОСТОВА,,"С.ГЛОЖЕНЕ, КОЗЛОДУЙ, ВРАЦА",2015-12-08,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Велико Търново","Неустановена принадлежност", ПАУНКА,ИВАНОВА,КАЛЪМОВА,,"С.ГУГУТКА, ИВАЙЛОВГРАД, ХАСКОВО",2015-05-27,"Приватизирани предприятия - Кърджали","Неустановена принадлежност", ПАУНКА,МИТОВА,ЙОРДАНОВА,,"ГР.ВЪРШЕЦ, ВЪРШЕЦ, МОНТАНА",2015-03-24,"Община Вършец","Неустановена принадлежност", ПАУНКА,МЛАДЕНОВА,БОЖИНОВА,,"ГР.ВЪЛЧЕДРЪМ, ВЪЛЧЕДРЪМ, МОНТАНА",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност", ПАУНКА,ПЕТРОВА,МАРИНОВА,,"ГР.ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2014-02-12,"Разследващи полицаи","Неустановена принадлежност", ПАУНКО,ПЕТРОВ,КЕСОВ,1953-06-12,"С.МОМИНА ЦЪРКВА, СРЕДЕЦ, БУРГАС",2010-06-29,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 146 от 29.06.2010 г. - Министерство на вътрешните работи","Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; протокол № 74/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-27659 и работно дело IР-10037." ПАЦА,СТОЙНОВА,УЗУНОВА,,"ГР.ПАНАГЮРИЩЕ, ПАНАГЮРИЩЕ, ПАЗАРДЖИК",2015-05-12,"Община Панагюрище","Неустановена принадлежност", ПАЧО,МИТЕВ,ПАЧЕВ,,"С.ТОДОРОВО, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2015-07-16,"Община Плевен","Неустановена принадлежност", ПАЧО,ПАРАШКЕВОВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ, ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ, ПЛЕВЕН",2015-06-23,"Община Долна Митрополия","Неустановена принадлежност", ПАША,ГЕОРГИЕВА,ВЕЛЕВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2009-04-15,"Държавна агенция за метрология и технически надзор","Неустановена принадлежност", ПАШАНКА,ДИМИТРОВА,ДЕМИРЕВА,,"ГР.ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2008-03-18,"КТ Подкрепа","Неустановена принадлежност", ПАШАНКА,ДИМИТРОВА,ДЕМИРЕВА,,"ГР.ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2012-06-05,"КТ Подкрепа","Неустановена принадлежност", ПЕДРИ,МЕХМЕД,САЛИМ,,"С.ЗАИМЧЕВО, РУЕН, БУРГАС",2013-03-06,"Община Руен","Неустановена принадлежност", ПЕЙКА,БОГДАНОВА,ГОСПОДИНОВА,,"С.СТУДЕНА, СВИЛЕНГРАД, ХАСКОВО",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност", ПЕЙКА,МАРИНОВА,ИВАНОВА,,"С.РУМЯНЦЕВО, ЛУКОВИТ, ЛОВЕЧ",2015-02-04,"Община Луковит","Неустановена принадлежност", ПЕЙКА,РУСЕНОВА,ТОШЕВА,,"С.ВЕРЕН, БРАТЯ ДАСКАЛОВИ, СТАРА ЗАГОРА",2015-10-05,"Община Раковски","Неустановена принадлежност", ПЕЙКО,АНГЕЛОВ,БОЖКОВ,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2013-07-24,"Община Стражица","Неустановена принадлежност", ПЕЙКО,АРЛАНОВ,ТОТОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-09-30,"Община Перущица","Неустановена принадлежност", ПЕЙКО,ГЕОРГИЕВ,ПЕЕВ,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2010-06-29,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ПЕЙКО,ГЕЧЕВ,ПЕЙКОВ,1931-09-13,"С.ГОЛЕЦ, УГЪРЧИН, ЛОВЕЧ",2001-03-21,"Печатни издания","Решение № 201 от 21.03.2011 г. - печатни издания","Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; документи от ръководили го щатни служители; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; лично дело IА-2453." ПЕЙКО,ГЕЧЕВ,ПЕЙКОВ,1931-09-13,"С.ГОЛЕЦ, УГЪРЧИН, ЛОВЕЧ",2011-03-21,"Печатни издания","Решение № 201 от 21.03.2011 г. - печатни издания","Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; документи от ръководили го щатни служители; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; лично дело IА-2453." ПЕЙКО,ГЕЧЕВ,ПЕЙКОВ,1931-09-13,"С.ГОЛЕЦ, УГЪРЧИН, ЛОВЕЧ",2015-02-04,"Община Ловеч","Решение № 2-460 от 04.02.2015 г. - община Ловеч","

Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; документи от ръководили го щатни служители; рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр.; лично дело IА-2453.

" ПЕЙКО,ГЕЧЕВ,ПЕЙКОВ,,"С.ГОЛЕЦ, УГЪРЧИН, ЛОВЕЧ",2009-12-09,"Печатни издания","Неустановена принадлежност", ПЕЙКО,ДИМИТРОВ,ГАНЕВ,,"С.СТРАЦИН, ПОМОРИЕ, БУРГАС",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", ПЕЙКО,ДИМИТРОВ,ГАНЕВ,,"С.СТРАЦИН, ПОМОРИЕ, БУРГАС",2015-12-01,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Неустановена принадлежност", ПЕЙКО,ИВАНОВ,ПЕНЕВ,,"С.БЕРИЕВО, СЕВЛИЕВО, ГАБРОВО",2014-02-05,"Община Севлиево","Неустановена принадлежност", ПЕЙКО,СТОЕВ,СТОЕВ,,"ГР.ХАРМАНЛИ, ХАРМАНЛИ, ХАСКОВО",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ПЕЙКО,ЦВЕТКОВ,ВИДЕНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-02-15,"Агенция ""Митници""","Неустановена принадлежност", ПЕЙО,АТАНАСОВ,ИЛИЕВ,,"С.КОРИТЕН, КРУШАРИ, ДОБРИЧ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", ПЕЙО,ВЕЛИЧКОВ,ПЕЕВ,,"ГР.ГАБРОВО, ГАБРОВО, ГАБРОВО",2014-01-22,"Община Габрово","Неустановена принадлежност", ПЕЙО,ГОГОВ,НЕДЯЛКОВ,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ПЕЙО,ГОГОВ,НЕДЯЛКОВ,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2016-01-06,"Длъжници към ОББ","Неустановена принадлежност", ПЕЙО,ИВАНОВ,ПЕЕВ,,"С.СТРЕЛЦИ, БРЕЗОВО, ПЛОВДИВ",2014-07-15,"Университет по хранителни технологии","Неустановена принадлежност", ПЕЙО,ИВАНОВ,ПЕЕВ,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2015-06-01,"Община Перник","Неустановена принадлежност", ПЕЙО,ИВАНОВ,ПРИХОДКОВ,,"ГР.ЕЛЕНА, ЕЛЕНА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ПЕЙО,ИВАНОВ,ПРИХОДКОВ,,"ГР.ЕЛЕНА, ЕЛЕНА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", ПЕЙО,МИНЕВ,ПЕЕВ,,"ГР.ТРЯВНА, ТРЯВНА, ГАБРОВО",2014-01-28,"Община Трявна","Неустановена принадлежност", ПЕЙО,МИТЕВ,ДЕЛЧЕВ,,"ГР.ГАБРОВО, ГАБРОВО, ГАБРОВО",2014-01-22,"Община Габрово","Неустановена принадлежност", ПЕЙО,ПАВЛОВ,ЛЕФТЕРОВ,,"С.КОЗИЧИНО, ПОМОРИЕ, БУРГАС",2013-02-20,"Община Поморие","Неустановена принадлежност", ПЕЙО,ПЕТРОВ,ВЛАШКИ,,"С.ПРАВИЩЕ, СЪЕДИНЕНИЕ, ПЛОВДИВ",2010-06-29,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ПЕЙО,СТОЕВ,КОЛЕВ,,"С.КОЗИ РОГ, ГАБРОВО, ГАБРОВО",2010-06-29,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ПЕЙО,СТОИЛОВ,НИКОЛОВ,,"С.СКОБЕЛЕВО, ДИМИТРОВГРАД, ХАСКОВО",2012-09-18,"Технически университет - София","Неустановена принадлежност", ПЕЙО,СТОЯНОВ,АРАБАДЖИЕВ,,"С.ВЪРШИЛО, СОЗОПОЛ, БУРГАС",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", ПЕЙО,СТОЯНОВ,КАРАМАШИКОВ,,"С.БИСТРЕЦ, СРЕДЕЦ, БУРГАС",2013-01-29,"Община Средец","Неустановена принадлежност", ПЕЙО,ТРИФОНОВ,КЬОСЕВ,,"ГР.КАЗАНЛЪК, КАЗАНЛЪК, СТАРА ЗАГОРА",2010-06-29,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ПЕЙО,ЦОНЕВ,РУСЕВ,,"С.ПОТОК, ГАБРОВО, ГАБРОВО",2014-01-22,"Община Габрово","Неустановена принадлежност", ПЕЙЧО,АЛЕКСАНДРОВ,ГАНЧЕВ,,"ГР.РАЗГРАД, РАЗГРАД, РАЗГРАД",2012-07-18,"Технически университет - Габрово","Неустановена принадлежност", ПЕЙЧО,АНГЕЛОВ,ПАШОВ,1949-08-10,"ГР.КРУМОВГРАД, КРУМОВГРАД, КЪРДЖАЛИ",2016-01-25,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Кърджали","Решение № 2-598 от 25.01.2016 г. - кандидати за общински съветници – област Кърджали","Със заповед № 74/ 10.04.1986 г. е назначен за зам. н-к на отделение; със заповед № 3088/ 26.09.1987 г. е преназначен за н-к на отделение." ПЕЙЧО,АРСОВ,ПАНОВ,,"ГР.БРЕЗНИК, БРЕЗНИК, ПЕРНИК",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ПЕЙЧО,АТАНАСОВ,ШИВАЧЕВ,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2008-12-18,"Българско национално радио","Неустановена принадлежност", ПЕЙЧО,ВЕЛИКОВ,ПЕЙЧЕВ,,РУМЪНИЯ,2014-02-19,"Община Добрич","Неустановена принадлежност", ПЕЙЧО,ВЪЛКОВ,СТАЙКОВ,,"ГР.СИМЕОНОВГРАД, СИМЕОНОВГРАД, ХАСКОВО",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност", ПЕЙЧО,ВЪЛКОВ,СТАЙКОВ,,"ГР.СИМЕОНОВГРАД, СИМЕОНОВГРАД, ХАСКОВО",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ПЕЙЧО,ВЪЛЧЕВ,ГОСПОДИНОВ,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2011-10-25,"Изпълнителна агенция ""Главна инспекция по труда""","Неустановена принадлежност", ПЕЙЧО,ВЪЛЧЕВ,ГОСПОДИНОВ,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2009-10-14,"Национален осигурителен институт","Неустановена принадлежност", ПЕЙЧО,ГЕОРГИЕВ,БАКАЛОВ,,"С.САДОВО, СУНГУРЛАРЕ, БУРГАС",2013-10-09,"Длъжници към ОББ","Неустановена принадлежност", ПЕЙЧО,ГЕОРГИЕВ,ПЕЙКОВ,,"С.ГРАДИНА, ПЪРВОМАЙ, ПЛОВДИВ",2015-10-05,"Община Първомай","Неустановена принадлежност", ПЕЙЧО,ГЕОРГИЕВ,РАЕВ,,"С.СПАХИЕВО, МИНЕРАЛНИ БАНИ, ХАСКОВО",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ПЕЙЧО,ДАЧЕВ,ИВАНОВ,,"ГР.НОВА ЗАГОРА, НОВА ЗАГОРА, СЛИВЕН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ПЕЙЧО,ДИМИТРОВ,КИТОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-05-29,"Длъжници към банка МИНЕРАЛБАНК","Неустановена принадлежност", ПЕЙЧО,ДИМОВ,ПЕЙЧЕВ,1941-02-15,"ГР.ДУПНИЦА, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2014-06-04,"Приватизация - обособени части - София","Решение № 2-355 от 04.06.2014 г. - Приватизация - обособени части - София","Документи от ръководил го щатен служител, съдържащи се в дело Ф8, а.е. 63, т. 1.; Назначен за нещатен оперативен работник със заповед № 20/ 19.11.1975 г.Псевдоним: ДаниДокументи за получено възнаграждение." ПЕЙЧО,ДИНЕВ,ПЕЙЧЕВ,,"ГР.НОВА ЗАГОРА, НОВА ЗАГОРА, СЛИВЕН",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ПЕЙЧО,ДОБРЕВ,ГЕОРГИЕВ,,"С.СМОЛНИЦА, ДОБРИЧКА, ДОБРИЧ",2012-01-12,"Министерство на образованието","Неустановена принадлежност", ПЕЙЧО,ДОБРЕВ,ГЕОРГИЕВ,,"С.СМОЛНИЦА, ДОБРИЧКА, ДОБРИЧ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ПЕЙЧО,ДОБРЕВ,ГЕОРГИЕВ,,"С.СМОЛНИЦА, ДОБРИЧКА, ДОБРИЧ",2015-11-17,"Община Разград","Неустановена принадлежност", ПЕЙЧО,ИВАНОВ,БЮЛБЮЛЕВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ПЕЙЧО,ИВАНОВ,БЮЛБЮЛЕВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", ПЕЙЧО,ИВАНОВ,БЮЛБЮЛЕВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2015-12-17,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Варна","Неустановена принадлежност", ПЕЙЧО,ИВАНОВ,ВЪРБАНОВ,1948-03-28,"С.КИРИЛОВО, ЕЛХОВО, ЯМБОЛ",2008-09-16,"Държавна агенция по горите","Решение № 47 от 16.09.2008 г. - държавни агенции","Рег. дневник; картон обр. 4; протокол рег. № С 10/ 27.02.1990 г. с предложение за унищожаване на дело IЯ-293 ""Гора""" ПЕЙЧО,ИВАНОВ,ЛАЛЕВ,1933-08-14,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-09-26,"Българска търговско-промишлена палата","Решение № 2-81 от 26.09.2012 г. - Българска търговско-промишлена палата","Собственоръчно написани агентурни сведения, разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители, документи от ръководил го щатен служител, съдържащи се в лично и в работно дело Ф1, а.е. 5846-2 тома; рег. дневник, картон обр. 1; предложение рег. № 7531/ 08.08.1990 г. за снемане от отчет и унищожаване оперативното дело на ""Петков""." ПЕЙЧО,ИВАНОВ,ЛАЛЕВ,1933-08-14,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-07-03,"Длъжници към Стопанска банка","Решение № 2-203 от 03.07.2013 г. - лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 - длъжници към Стопанска банка","Собственоръчно написани агентурни сведения, разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители, документи от ръководил го щатен служител, съдържащи се в лично и в работно дело Ф1, а.е. 5846-2 тома; рег. дневник, картон обр. 1; предложение рег. № 7531/ 08.08.1990 г. за снемане от отчет и унищожаване оперативното дело на ""Петков""." ПЕЙЧО,ЙОРДАНОВ,ТОДОРОВ,,"С.ОДЪРЦИ, ДОБРИЧКА, ДОБРИЧ",2014-02-12,"Община Балчик","Неустановена принадлежност", ПЕЙЧО,КОСТАДИНОВ,ДОЙЧЕВ,,"ГР.ПЪРВОМАЙ, ПЪРВОМАЙ, ПЛОВДИВ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ПЕЙЧО,КРУМОВ,НИКОЛОВ,,"С.ВРЪВ, БРЕГОВО, ВИДИН",2013-09-25,"Община Брегово","Неустановена принадлежност", ПЕЙЧО,КЪНЕВ,КОПАНКОВ,,"С.СВАЛЕНИК, ИВАНОВО, РУСЕ",2009-04-15,"Държавна агенция за метрология и технически надзор","Неустановена принадлежност", ПЕЙЧО,КЪНЕВ,КОПАНКОВ,,"С.СВАЛЕНИК, ИВАНОВО, РУСЕ",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност", ПЕЙЧО,МИТЕВ,ГЕОРГИЕВ,1958-03-10,"С.ДИНЕВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2013-03-06,"Община Руен","Решение № 2-145 от 06.03.2013 г. - община Руен","Рег. бланка, съдържаща се в лично дело IЯ-146 (Бс); рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр." ПЕЙЧО,МЛАДЕНОВ,ПЕЕВ,,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2013-09-18,"Община Видин","Неустановена принадлежност", ПЕЙЧО,МЛАДЕНОВ,ПЕЕВ,,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ПЕЙЧО,НАЧЕВ,СТАВРЕВ,,"ГР.ТЕРВЕЛ, ТЕРВЕЛ, ДОБРИЧ",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност", ПЕЙЧО,НИКОЛАЕВ,СТОЙКОВ,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ПЕЙЧО,НИКОЛОВ,ТОДОРОВ,,"С.ГОРСКИ ГОРЕН ТРЪМБЕШ, ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2008-06-10,"Държавна агенция Архиви","Неустановена принадлежност", ПЕЙЧО,ОБРЕТЕНОВ,ЯНАКИЕВ,,"С.ПОБЕДА, ТУНДЖА, ЯМБОЛ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ПЕЙЧО,ПЕТКОВ,МАТЕВ,,"ГР.ЧИРПАН, ЧИРПАН, СТАРА ЗАГОРА",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ПЕЙЧО,ПЕТРОВ,ПЕЕВ,,"С.ОРИЗОВО, БРАТЯ ДАСКАЛОВИ, СТАРА ЗАГОРА",2010-06-29,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ПЕЙЧО,ПЕТРОВ,ПЕЙЧЕВ,,"С.ГОРСКИ ГОРЕН ТРЪМБЕШ, ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2014-07-08,"Технически университет – Габрово","Неустановена принадлежност", ПЕЙЧО,ПЕТРОВ,ПЕЙЧЕВ,,"С.ГОРСКИ ГОРЕН ТРЪМБЕШ, ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2014-07-08,"Технически университет - Габрово","Неустановена принадлежност", ПЕЙЧО,РАЙЧЕВ,ВУЧКОВ,,"ГР.ОМУРТАГ, ОМУРТАГ, ТЪРГОВИЩЕ",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност", ПЕЙЧО,СИМЕОНОВ,ПЕЙЧЕВ,,"С.КРАГУЛЕВО, ДОБРИЧКА, ДОБРИЧ",2014-03-12,"Община Крушари","Неустановена принадлежност", ПЕЙЧО,СТЕФАНОВ,КАЛОЯНЧЕВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2012-10-10,"Висше военноморско училище ""Н. Й. Вапцаров""","Неустановена принадлежност", ПЕЙЧО,СТОИЧКОВ,ГЪЛЪБОВ,,"ГР.БРАЦИГОВО, БРАЦИГОВО, ПАЗАРДЖИК",2015-04-21,"Община Брацигово","Неустановена принадлежност", ПЕЙЧО,СТОЙКОВ,ПЕЙЧЕВ,,"С.ЗЛАТОСЕЛ, БРЕЗОВО, ПЛОВДИВ",2015-08-11,"Община Брезово","Неустановена принадлежност", ПЕЙЧО,СТОЙНОВ,ПЕЕВ,,"С.ЕЛХОВО, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ПЕЙЧО,СТОЯНОВ,ИВАНОВ,,"ГР.ПОМОРИЕ, ПОМОРИЕ, БУРГАС",2013-01-23,"Община Бургас","Неустановена принадлежност", ПЕЙЧО,СТОЯНОВ,ПОППЕТРОВ,,"ГР.УГЪРЧИН, УГЪРЧИН, ЛОВЕЧ",2015-02-18,"Община Угърчин","Неустановена принадлежност", ПЕЙЧО,ХРИСТОВ,РИНГОВ,,"С.ДЮЛЕВО, СРЕДЕЦ, БУРГАС",2013-01-29,"Община Средец","Неустановена принадлежност", ПЕЙЧО,ХРИСТОВ,ХИТОВ,,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", ПЕКО,ВЕЛИЧКОВ,МИЛАНОВ,,"С.ГОРОЧЕВЦИ, ТРЪН, ПЕРНИК",2015-06-09,"Община Трън","Неустановена принадлежност", ПЕКО,ИВАНОВ,КЪТОВ,,"С.ГОЛЕМАНОВО, КУЛА, ВИДИН",2013-09-11,"Община Кула","Неустановена принадлежност", ПЕКО,ЙОТОВ,ПЕКОВ,,"С.БОЙНИЦА, БОЙНИЦА, ВИДИН",2013-07-31,"Община Бойница","Неустановена принадлежност", ПЕКО,ЛАЛОВ,ПЕКОВ,,"ГР.КУЛА, КУЛА, ВИДИН",2013-09-11,"Община Кула","Неустановена принадлежност", ПЕКО,ЛАЛОВ,ПЕКОВ,,"ГР.КУЛА, КУЛА, ВИДИН",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност", ПЕКО,НОНЧОВ,ПЕМПЕРСКИ,,"С.ДОКТОР ЙОСИФОВО, МОНТАНА, МОНТАНА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ПЕКО,НОНЧОВ,ПЕМПЕРСКИ,,"С.ДОКТОР ЙОСИФОВО, МОНТАНА, МОНТАНА",2016-02-09,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Монтана","Неустановена принадлежност", ПЕКО,СТОЯНОВ,ВАСИЛЕВ,,"ГР.ЛУКОВИТ, ЛУКОВИТ, ЛОВЕЧ",2015-02-04,"Община Луковит","Неустановена принадлежност", ПЕЛАГИЯ,АЛЕКСАНДРОВА,ИВАНОВА,,"ГР.ПОПОВО, ПОПОВО, ТЪРГОВИЩЕ",2015-04-01,"Община Медковец","Неустановена принадлежност", ПЕЛАГИЯ,ГЕОРГИЕВА,БЕЛИЧЕНОВА,,"ГР.ВЕЛИНГРАД, ВЕЛИНГРАД, ПАЗАРДЖИК",2015-04-21,"Община Велинград","Неустановена принадлежност", ПЕЛАГИЯ,ДИМИТРОВА,МИЛАНОВА,,"С.ИСКРЕЦ, СВОГЕ, СОФИЙСКА",2013-01-16,"Министерство на правосъдието","Неустановена принадлежност", ПЕЛАГИЯ,КИРОВА,ГЕТОВА,,"С.ПЕТЪРНИЦА, ДОЛНИ ДЪБНИК, ПЛЕВЕН",2015-06-23,"Община Долни Дъбник","Неустановена принадлежност", ПЕЛАГИЯ,МИХАЙЛОВА,ТЕРЗИЙСКА,,"С.ДОРКОВО, РАКИТОВО, ПАЗАРДЖИК",2012-07-04,"Конфедерация на независимите синдикати в България","Неустановена принадлежност", ПЕЛАГИЯ,ПЕТРОВА,БЕЛИНСКА,,"ГР.ВЕЛИНГРАД, ВЕЛИНГРАД, ПАЗАРДЖИК",2013-10-15,"Община Борован","Неустановена принадлежност", ПЕЛАГИЯ,СТАНЧЕВА,НИКОЛОВА,,"ГР.БЯЛА СЛАТИНА, БЯЛА СЛАТИНА, ВРАЦА",2016-02-18,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Кюстендил","Неустановена принадлежност", ПЕЛАГИЯ,СТОЯНЧОВА,ЧЕРНЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-01-29,"Българска асоциация Спорт за всички","Неустановена принадлежност", ПЕЛО,РУМЕНОВ,ПЕЛОВСКИ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-09-24,"Длъжници към банка Биохим","Неустановена принадлежност", ПЕЛО,РУМЕНОВ,ПЕЛОВСКИ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-10-08,"Длъжници към Първа частна банка","Неустановена принадлежност", ПЕЛЬО,ПЕТКОВ,ПЕТКОВ,,"С.РАДЮВЕНЕ, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2015-02-04,"Община Ловеч","Неустановена принадлежност", ПЕНА,АНГЕЛОВА,БОЧЕВА,,"С.ЧЕРВЕН, ИВАНОВО, РУСЕ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", ПЕНА,ГЕНЧЕВА,СТЕФАНОВА,,"С.ПЕТ КЛАДЕНЦИ, БЯЛА, РУСЕ",2011-06-16,"Висша атестационна комисия","Неустановена принадлежност", ПЕНА,ГЕНЧЕВА,СТЕФАНОВА,,"С.ПЕТ КЛАДЕНЦИ, БЯЛА, РУСЕ",2013-05-29,"Интернешънъл Асет Банк АД","Неустановена принадлежност", ПЕНА,ДАКОВА,МИЛОВА,,"С.ГОЛЯМА БРЕСТНИЦА, ЯБЛАНИЦА, ЛОВЕЧ",2015-02-18,"Община Ябланица","Неустановена принадлежност", ПЕНА,ЗЛАТЕВА,КИСЬОВА,,"ГР.АПРИЛЦИ, АПРИЛЦИ, ЛОВЕЧ",2015-01-29,"Община Априлци","Неустановена принадлежност", ПЕНА,ИВАНОВА,ГРИГОРОВА,,"С.ПЛЕШИВЕЦ, РУЖИНЦИ, ВИДИН",2013-10-09,"Община Ружинци","Неустановена принадлежност", ПЕНА,ИВАНОВА,РУСЕВА,,"С.ГОРСКО НОВО СЕЛО, ЗЛАТАРИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-07-24,"Община Лясковец","Неустановена принадлежност", ПЕНА,ИВАНОВА,ХРИСТОВА,,"С.ИЛАКОВ РЪТ, ЕЛЕНА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-06-05,"Община Елена","Неустановена принадлежност", ПЕНА,КРЪСТЕВА,ГЕНОВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2015-08-11,"Община Асеновград","Неустановена принадлежност", ПЕНА,МЕТОДИЕВА,АЛЕКСАНДРОВА,,"С.БУКОВЕЦ, БРУСАРЦИ, МОНТАНА",2010-06-29,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ПЕНА,НЕДЕЛЕВА,СТАНЧЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-11-26,"Българска национална телевизия","Неустановена принадлежност", ПЕНА,ПЕТКОВА,ЦАНЕВА,,"С.РАДЮВЕНЕ, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2014-01-28,"Община Трявна","Неустановена принадлежност", ПЕНА,ПЕТРОВА,ПАНТАЛЕЕВА,,"С.ДИВЕЦИ, ГАБРОВО, ГАБРОВО",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", ПЕНА,ПЕТРОВА,ПАНТАЛЕЕВА,,"С.ДИВЕЦИ, ГАБРОВО, ГАБРОВО",2015-02-04,"Община Ловеч","Неустановена принадлежност", ПЕНА,ПЕТРОВА,ЧИКОВА,,"С.ПЕЩЕРНА, ЛУКОВИТ, ЛОВЕЧ",2015-02-04,"Община Луковит","Неустановена принадлежност", ПЕНА,РУСЕВА,ЛАЛЕВА,,"С.ГОРСКО КАЛУГЕРОВО, СУХИНДОЛ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-07-10,"Община Сухиндол","Неустановена принадлежност", ПЕНА,СИМЕОНОВА,ИВАНОВА,,"ГР.АПРИЛЦИ, АПРИЛЦИ, ЛОВЕЧ",2015-01-29,"Община Априлци","Неустановена принадлежност", ПЕНА,ТОДОРОВА,ЦОНЕВА,,"С.СТУДЕНЕЦ, ЛОЗНИЦА, РАЗГРАД",2015-11-17,"Община Разград","Неустановена принадлежност", ПЕНА,ХРИСТОВА,ГАВРИЛОВА,,"С.ГОРНО ПЕЩЕНЕ, ВРАЦА, ВРАЦА",2015-07-07,"Община Искър","Неустановена принадлежност", ПЕНА,ХРИСТОВА,ШАНКОВА,,"С.АЛЕКСАНДРОВО, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2015-02-04,"Община Ловеч","Неустановена принадлежност", ПЕНА,ЦВЯТКОВА,ГЕТОВА,,"С.РЪЖЕВО КОНАРЕ, КАЛОЯНОВО, ПЛОВДИВ",2015-09-09,"Община Карлово","Неустановена принадлежност", ПЕНА,ЧЕНКОВА,ДЮЛГЕРСКА,,"ГР.РАКОВСКИ, РАКОВСКИ, ПЛОВДИВ",2015-10-05,"Община Раковски","Неустановена принадлежност", ПЕНЕ,ВАСИЛЕВ,КАРИМОВ,,"С.КРАЙНИЦИ, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2014-12-09,"Община Дупница","Неустановена принадлежност", ПЕНЕ,РАНГЕЛОВ,ЗЕМЕНСКИ,,"С.ПОЛСКА СКАКАВИЦА, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2015-05-27,"Община Земен","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,АЛЕКСАНДРОВА,ПЕТКОВА,,"С.ГЕОРГИ ДАМЯНОВО, ГЕОРГИ ДАМЯНОВО, МОНТАНА",2013-01-16,"Министерство на правосъдието","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,АЛЕКСАНДРОВА,ПЕТКОВА,,"С.ГЕОРГИ ДАМЯНОВО, ГЕОРГИ ДАМЯНОВО, МОНТАНА",2015-03-24,"Община Георги Дамяново","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,АЛЕКСАНДРОВА,ПЕТКОВА,,"С.ГЕОРГИ ДАМЯНОВО, ГЕОРГИ ДАМЯНОВО, МОНТАНА",2016-02-09,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Монтана","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,АНГЕЛОВА,ГОСТЕВА,,"С.БОШУЛЯ, СЕПТЕМВРИ, ПАЗАРДЖИК",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,АНГЕЛОВА,ДИМИТРОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-07-09,"Национален статистически институт","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,АНГЕЛОВА,ИЛИЕВА,,"С.ОРЛОВЕЦ, ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,АНГЕЛОВА,ЛАЗАРОВА,,"С.КОЗАРСКО, БРАЦИГОВО, ПАЗАРДЖИК",2015-04-21,"Община Брацигово","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,АНГЕЛОВА,МАРИНОВА,,"С.ДЪБРАВКА, БЕЛОГРАДЧИК, ВИДИН",2012-07-11,"Медицински университет - София","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,АНГЕЛОВА,МОНЧЕВА,,"С.САРАНЦИ, ГОРНА МАЛИНА, СОФИЙСКА",2012-03-14,"Софийски университет ""Св. Климент Охридски""","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,АНГЕЛОВА,РУСИНОВА,,"ГР.ДЕБЕЛЕЦ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-12-08,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Велико Търново","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,АНГЕЛОВА,СТОЙКОВА,,"С.МЕЛНИЦА, ЕЛХОВО, ЯМБОЛ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,АНДОНОВА,КАЦАРОВА,,"ГР.СИМЕОНОВГРАД, СИМЕОНОВГРАД, ХАСКОВО",2015-06-29,"Организатор на хазартни игри","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,АНДРЕЕВА,ЛИЧЕВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2014-07-15,"Аграрен университет - Пловдив","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,АНДРЕЕВА,СТАНЧЕВА,,"ГР.ПРОВАДИЯ, ПРОВАДИЯ, ВАРНА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,АПОСТОЛОВА,ВИТАНОВА,,"С.КАРАИСЕН, ПАВЛИКЕНИ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2009-10-14,"Национален осигурителен институт","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,АПОСТОЛОВА,РАХОВА,,"С.СТАРОСЕЛ, ХИСАРЯ, ПЛОВДИВ",2015-10-28,"Община Хисаря","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,АСЕНОВА,ГОЧЕВА,,"ГР.ТОПОЛОВГРАД, ТОПОЛОВГРАД, ХАСКОВО",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,АСЕНОВА,ТАКУЧЕВА,,"ГР.ДУПНИЦА, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2015-05-19,"Община Стрелча","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,АТАНАСОВА,АПОСТОЛОВА,,"С.МОМИНА ЦЪРКВА, СРЕДЕЦ, БУРГАС",2015-11-11,"Приватизирани предприятия - Пазарджик","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,АТАНАСОВА,ВЕЛЕВА,,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2008-07-09,"Национален статистически институт","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,АТАНАСОВА,ВЕЛЕВА,,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,АТАНАСОВА,ДИМИТРОВА,,"С.КАЛУГЕРОВО, ЛЕСИЧОВО, ПАЗАРДЖИК",2015-04-28,"Община Лесичово","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,АТАНАСОВА,ДОБРЕВА,,"С.ЛЕХЧЕВО, БОЙЧИНОВЦИ, МОНТАНА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,АТАНАСОВА,ДОБРЕВА,,"С.ЛЕХЧЕВО, БОЙЧИНОВЦИ, МОНТАНА",2015-03-11,"Община Бойчиновци","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,АТАНАСОВА,ИЛИЕВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2012-07-25,"Конфедерация на независимите синдикати в България","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,АТАНАСОВА,ЙОРДАНОВА,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2016-01-19,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Добрич","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,АТАНАСОВА,КОСТАДИНОВА,,"С.ТОПОЛОВО, АСЕНОВГРАД, ПЛОВДИВ",2015-08-11,"Община Асеновград","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,АТАНАСОВА,МАРИНОВА,,"С.ПЪДАРСКО, БРЕЗОВО, ПЛОВДИВ",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,АТАНАСОВА,ПАШКОВА,,"ГР.БРАЦИГОВО, БРАЦИГОВО, ПАЗАРДЖИК",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,АТАНАСОВА,ПЕНЕВА,,"С.ПИРГОВО, ИВАНОВО, РУСЕ",2015-06-29,"Организатор на хазартни игри","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,АТАНАСОВА,СТОЯНОВА,,"ГР.ЧИРПАН, ЧИРПАН, СТАРА ЗАГОРА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,АТАНАСОВА,ТРАЙКОВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2009-12-02,"Национална здравноосигурителна каса","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,АТАНАСОВА,ТРАНДЕВА-РИБАРСКА,,"ГР.ДИМИТРОВГРАД, ДИМИТРОВГРАД, ХАСКОВО",2012-07-04,"Конфедерация на независимите синдикати в България","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,АТАНАСОВА,ТРАНДЕВА-РИБАРСКА,,"ГР.ДИМИТРОВГРАД, ДИМИТРОВГРАД, ХАСКОВО",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,БАЕВА,ЦАРЕВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2015-09-09,"Община Калояново","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,БАНЧЕВА,ТОШЕВА,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2009-04-15,"Държавна агенция за метрология и технически надзор","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,БЕНЕВА,КИТАНОВА,,"ГР.СУХИНДОЛ, СУХИНДОЛ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", ПЕНКА,БЕНОВА,КАЙТАЗОВА,,"С.САДОВЕЦ, ДОЛНИ ДЪБНИК, ПЛЕВЕН",2015-06-23,"Община Долни Дъбник","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,БОГДАНОВА,СТОЙЧЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,БОГДАНОВА,ЩЕРИОНОВА,,"С.ПАНИЧЕРИ, ХИСАРЯ, ПЛОВДИВ",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,БОГДАНОВА,ЩЕРИОНОВА,,"С.ПАНИЧЕРИ, ХИСАРЯ, ПЛОВДИВ",2013-02-13,"Община Созопол","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,БОГДАНОВА,ЩЕРИОНОВА,,"С.ПАНИЧЕРИ, ХИСАРЯ, ПЛОВДИВ",2015-12-01,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,БОЙКОВА,ШИЛОВА,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,БОЙКОВА,ШИЛОВА,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2009-10-14,"Национален осигурителен институт","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,БОЙЧЕВА,СТАНЕВА,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2008-07-09,"Национален статистически институт","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,БОРИСЛАВОВА,НЕНЧЕВА,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,БОРИСОВА,ЙОРДАНОВА,,"С.КАЛИМАНИЦА, БЕРКОВИЦА, МОНТАНА",2011-11-02,"Министерство на регионалното развитие и благоустройството","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,БОРИСОВА,ЙОРДАНОВА,,"С.КАЛИМАНИЦА, БЕРКОВИЦА, МОНТАНА",2015-04-07,"Община Монтана","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,БОРИСОВА,ЯНЕВА,,"С.МАЛКИ ВОДЕН, МАДЖАРОВО, ХАСКОВО",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,БУДИМИРОВА,МАДЖАРОВА,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,ВАСИЛЕВА,ВАСИЛЕВА,,"ГР.ВЕТРЕН, СЕПТЕМВРИ, ПАЗАРДЖИК",2015-05-19,"Община Септември","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,ВАСИЛЕВА,ГЕНКОВА,,"С.ЛЕШНИЦА, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2012-01-12,"Министерство на образованието","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,ВАСИЛЕВА,ГЕНКОВА,,"С.ЛЕШНИЦА, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2014-01-22,"Община Габрово","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,ВАСИЛЕВА,ПЕТРОВА,,"С.БОРЕЦ, БРЕЗОВО, ПЛОВДИВ",2015-08-11,"Община Брезово","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,ВАСИЛЕВА,ТОТЕВА,,"С.ЛИТАКОВО, БОТЕВГРАД, СОФИЙСКА",2008-10-08,"Съвет за електронни медии","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,ВЕЛЕВА,ГОСПОДИНОВА,,"С.АСЕНОВО, ТУНДЖА, ЯМБОЛ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,ВЕЛИКОВА,ДИМИТРОВА,,"ГР.ДВЕ МОГИЛИ, ДВЕ МОГИЛИ, РУСЕ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,ВЕЛКОВА,САМСАРЕВА,,"С.МАЛОРАД, БОРОВАН, ВРАЦА",2014-06-10,"Софийски университет Св. Климент Охридски","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,ВЪЛКОВА,ГЕОРГИЕВА,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2015-12-01,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,ВЪЛЧЕВА,ХРИСТАКИЕВА,,"С.ВАКЛИНО, ШАБЛА, ДОБРИЧ",2014-03-12,"Община Шабла","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,ВЪЛЧЕВА,ЦАНОВА,,"С.СТАРОПАТИЦА, КУЛА, ВИДИН",2013-09-11,"Община Кула","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,ВЪРБАНОВА,ДРАГАНОВА,,"С.КАЛУГЕРОВО, ЛЕСИЧОВО, ПАЗАРДЖИК",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,ВЪРБАНОВА,КАБАКЧИЕВА,,"С.ДРАГАНОВО, ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,ВЪРБАНОВА,КАБАКЧИЕВА,,"С.ДРАГАНОВО, ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-12-08,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Велико Търново","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,ВЪТОВА,ЙОНКОВА,,"ГР.КУЛА, КУЛА, ВИДИН",2014-01-28,"Община Трявна","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,ГАНЧЕВА,ДОБРЕВА,,"ГР.АЙТОС, АЙТОС, БУРГАС",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,ГЕНОВА,ЛОКМАДЖИЕВА,,"С.МАЛИНОВО, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2009-12-02,"Национална здравноосигурителна каса","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,ГЕНЧЕВА,ГОЕВА,,"С.ЦАРЕВА ЛИВАДА, ДРЯНОВО, ГАБРОВО",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,ГЕНЧЕВА,ТОМЧЕВА,,"СГ СТОЛИЧНА ГР.СОФИЯ",2007-06-21,"Конституционен съд","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,ГЕНЧЕВА,ЦИНЦОВА,,"ГР.ЧИРПАН, ЧИРПАН, СТАРА ЗАГОРА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,ГЕОРГИЕВА,АЛЕКСАНДРОВА,,"С.ГЛАВАЦИ, КРИВОДОЛ, ВРАЦА",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", ПЕНКА,ГЕОРГИЕВА,АНГЕЛОВА,,"С.КАМЕНЕЦ, ПОРДИМ, ПЛЕВЕН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,ГЕОРГИЕВА,БИВОЛАРСКА,,"С.ЧЕРНИЧЕВО, ХИСАРЯ, ПЛОВДИВ",2015-09-30,"Община Марица","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,ГЕОРГИЕВА,БОГДАНОВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2013-04-03,"Община Варна","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,ГЕОРГИЕВА,БУСАРОВА,,"С.МАРЧЕВО, ГЪРМЕН, БЛАГОЕВГРАД",2011-04-05,"Община Гърмен","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,ГЕОРГИЕВА,ГИТАНОВА,,"С.ДЪЛБОК ИЗВОР, ПЪРВОМАЙ, ПЛОВДИВ",2008-07-30,"Държавна агенция Държавен резерв и вoeнновременни запаси","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,ГЕОРГИЕВА,ДЕЧЕВА,,"ГР.АЙТОС, АЙТОС, БУРГАС",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,ГЕОРГИЕВА,ДИМИТРОВА,,"С.РОГОШ, МАРИЦА, ПЛОВДИВ",2015-09-30,"Община Марица","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,ГЕОРГИЕВА,ЖЕКОВА,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,ГЕОРГИЕВА,ИВАНОВА,,"С.ГОРНИК, ЧЕРВЕН БРЯГ, ПЛЕВЕН",2009-12-02,"Национална здравноосигурителна каса","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,ГЕОРГИЕВА,ИВАНОВА,,"С.ГОРНИК, ЧЕРВЕН БРЯГ, ПЛЕВЕН",2015-01-14,"Приватизирани предприятия - София","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,ГЕОРГИЕВА,МАНЕВА-КЪНЕВА,,"ГР.ЧИРПАН, ЧИРПАН, СТАРА ЗАГОРА",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,ГЕОРГИЕВА,МАРИНОВА,,"ГР.ТЕТЕВЕН, ТЕТЕВЕН, ЛОВЕЧ",2015-02-11,"Община Тетевен","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,ГЕОРГИЕВА,МАРИНОВА,,"С.ПЕТОКЛАДЕНЦИ, БЕЛЕНЕ, ПЛЕВЕН",2013-07-03,"Длъжници към Стопанска банка","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,ГЕОРГИЕВА,МАРКОВА,,"С.МАКОЦЕВО, ГОРНА МАЛИНА, СОФИЙСКА",2009-04-15,"Държавна агенция за метрология и технически надзор","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,ГЕОРГИЕВА,МЛАДЕНОВА,,"С.ПОЛЯНЕЦ, ДЖЕБЕЛ, КЪРДЖАЛИ",2014-10-22,"Община Джебел","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,ГЕОРГИЕВА,НАНОВА,,"С.ХУБАВЕНЕ, РОМАН, ВРАЦА",2015-06-09,"Община Радомир","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,ГЕОРГИЕВА,НИКОЛОВА,,"С.ПРОФЕСОР ЗЛАТАРСКИ, ТЕРВЕЛ, ДОБРИЧ",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,ГЕОРГИЕВА,ПАВЛОВА,,"ГР.БОРОВО, БОРОВО, РУСЕ",2009-10-14,"Национален осигурителен институт","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,ГЕОРГИЕВА,РАДЕВА,,"С.ВОДИЦА, ПОПОВО, ТЪРГОВИЩЕ",2014-03-24,"Великотърновски университет Св. Св. Кирил и Методий","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,ГЕОРГИЕВА,СОТИРОВА,,"ГР.ЧИРПАН, ЧИРПАН, СТАРА ЗАГОРА",2014-04-24,"Тракийски университет – гр. Стара Загора","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,ГЕОРГИЕВА,СТЕФАНОВА,,"ГР.КАРЛОВО, КАРЛОВО, ПЛОВДИВ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,ГЕОРГИЕВА,ХАРИЗАНОВА,,"С.НЕДАН, ПАВЛИКЕНИ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2009-10-14,"Национален осигурителен институт","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,ГЕОРГИЕВА,ХАРИЗАНОВА,,"С.АЛЕКСАНДРИЯ, КРУШАРИ, ДОБРИЧ",2014-05-09,"Избори за Европейски парламент 2014 г.","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,ГЕОРГИЕВА,ХАРИЗАНОВА,,"С.АЛЕКСАНДРИЯ, КРУШАРИ, ДОБРИЧ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,ГЕОРГИЕВА,ХАРИЗАНОВА,,"С.АЛЕКСАНДРИЯ, КРУШАРИ, ДОБРИЧ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,ГЕРГОВА,ПЕШЕВА,,"С.ГАЛИЧЕ, БЯЛА СЛАТИНА, ВРАЦА",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,ГЕЧЕВА,КОЗАРЕВА,,"ГР.ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2012-01-12,"Министерство на образованието","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,ГОРАНОВА,ВЪЛОВА,,"ГР.ИСКЪР, ИСКЪР, ПЛЕВЕН",2015-07-07,"Община Искър","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,ГОСПОДИНОВА,ХАНДЖИЕВА,,"С.ЗЕМЕНЦИ, КРУШАРИ, ДОБРИЧ",2015-08-04,"Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,ГОЧЕВА,ГЕОРГИЕВА,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2015-09-09,"Приватизирани предприятия - Хасково","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,ГРИГОРОВА,СТЕФАНОВА,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", ПЕНКА,ГРОЗЕВА,СПАСОВА,,"ГР.ЧИРПАН, ЧИРПАН, СТАРА ЗАГОРА",2008-07-09,"Национален статистически институт","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,ГРУДЕВА,ВЕЛКОВА,,"ГР.АЙТОС, АЙТОС, БУРГАС",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,ГРУДЕВА,ТОНЕВА,,"ГР.СИМЕОНОВГРАД, СИМЕОНОВГРАД, ХАСКОВО",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,ГРУЕВА,НЕДЯЛКОВА,,"ГР.БРАЦИГОВО, БРАЦИГОВО, ПАЗАРДЖИК",2013-10-02,"Обединена българска банка","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,ГРУЕВА,НЕДЯЛКОВА,,"ГР.БРАЦИГОВО, БРАЦИГОВО, ПАЗАРДЖИК",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,ДАНАИЛОВА,ГЕРГОВА,,"ГР.БЯЛА СЛАТИНА, БЯЛА СЛАТИНА, ВРАЦА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,ДАНКОВА,ВЕЛКОВА,,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2013-08-07,"Община Грамада","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,ДАНКОВА,ВЕЛКОВА,,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2016-01-06,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Видин","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,ДЕКОВА,РАШЕВА,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,ДЕЛЧЕВА,ВАСИЛЕВСКА,,"ГР.КАРЛОВО, КАРЛОВО, ПЛОВДИВ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,ДЕНЕВА,ПОПОВА,,"С.ХАРВАЛОВЦИ, ЕЛЕНА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,ДЕЧКОВА,ШОПОВА,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,ДЕЧКОВА,ШОПОВА,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2008-11-26,"Българска национална телевизия","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,ДИЛКОВА,МИНКОВСКА,,"ГР.ИСКЪР, ИСКЪР, ПЛЕВЕН",2015-07-07,"Община Искър","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,ДИМИТРОВА,АРНАУДОВА,,"ГР.БЕЛЕНЕ, БЕЛЕНЕ, ПЛЕВЕН",2015-06-18,"Община Белене","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,ДИМИТРОВА,БОЖИЛОВА,,"ГР.ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,ДИМИТРОВА,ГЕОРГИЕВА,,"С.БРАТОМИР, ТУТРАКАН, СИЛИСТРА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,ДИМИТРОВА,ГЕТОВА,,"ГР.БОТЕВГРАД, БОТЕВГРАД, СОФИЙСКА",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", ПЕНКА,ДИМИТРОВА,ГОЛИЙКОВА,,"ГР.УГЪРЧИН, УГЪРЧИН, ЛОВЕЧ",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,ДИМИТРОВА,ГОСПОДИНОВА,,"С.ДОЛНИ ПАСАРЕЛ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-03-20,"Община Аврен","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,ДИМИТРОВА,ДЕЯНОВА,,"С.ВОЙНЕЖА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,ДИМИТРОВА,ДИЛОВА,,"С.СИНЬО БЪРДО, РОМАН, ВРАЦА",2015-02-04,"Община Луковит","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,ДИМИТРОВА,ДОЙКОВА,,"С.СТАРОСЕЛ, ХИСАРЯ, ПЛОВДИВ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,ДИМИТРОВА,ДОЙКОВА,,"С.СТАРОСЕЛ, ХИСАРЯ, ПЛОВДИВ",2015-10-28,"Община Хисаря","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,ДИМИТРОВА,ДОЧЕВА,,"С.ЛЪВИНО, ИСПЕРИХ, РАЗГРАД",2015-11-05,"Община Исперих","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,ДИМИТРОВА,ИВАНОВА,,"С.ДРАГОМИРОВО, СВИЩОВ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-07-17,"Община Свищов","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,ДИМИТРОВА,ИВАНОВА,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,ДИМИТРОВА,ИВАНОВА,,"ГР.КАБЛЕШКОВО, ПОМОРИЕ, БУРГАС",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,ДИМИТРОВА,ЙОРДАНОВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,ДИМИТРОВА,ЙОРДАНОВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,ДИМИТРОВА,ЙОРДАНОВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2013-05-15,"Община Вълчи дол","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,ДИМИТРОВА,ЙОРДАНОВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,ДИМИТРОВА,КАНАРОВА,,"ГР.АСЕНОВГРАД, АСЕНОВГРАД, ПЛОВДИВ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,ДИМИТРОВА,КИРИЛОВА,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,ДИМИТРОВА,МИХАЙЛОВА,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,ДИМИТРОВА,НИКОЛОВА,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,ДИМИТРОВА,ПЕТРОВА,,"ГР.МОНТАНА, МОНТАНА, МОНТАНА",2008-03-18,"КТ Подкрепа","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,ДИМИТРОВА,ПОПОВА,,"ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,ДИМИТРОВА,РАДЕВА-МИНКОВА,,"ГР.ИСПЕРИХ, ИСПЕРИХ, РАЗГРАД",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,ДИМИТРОВА,СТЕФАНОВА,,"ГР.ОМУРТАГ, ОМУРТАГ, ТЪРГОВИЩЕ",2009-12-02,"Национална здравноосигурителна каса","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,ДИМИТРОВА,СТОЙКОВА,,"С.РАДИЛОВО, ПЕЩЕРА, ПАЗАРДЖИК",2013-02-13,"Община Несебър","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,ДИМИТРОВА,ТАНЕВА,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2009-10-14,"Национален осигурителен институт","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,ДИМИТРОВА,ТОДОРОВА,,"ГР.ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,ДИМИТРОВА,ТОДОРОВА,,"ГР.ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ",2015-12-08,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Велико Търново","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,ДИМИТРОВА,ФИЛИПОВА,,"ГР.КОЙНАРЕ, ЧЕРВЕН БРЯГ, ПЛЕВЕН",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,ДИМИТРОВА,ФИЛКОВА,,"ГР.КАЗАНЛЪК, КАЗАНЛЪК, СТАРА ЗАГОРА",2014-06-10,"Софийски университет Св. Климент Охридски","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,ДИМИТРОВА,ХАРАЛАМПИЕВА-ПЕТРОВА,,"С.БОСИЛКОВЦИ, БЯЛА, РУСЕ",2009-10-14,"Национален осигурителен институт","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,ДИМИТРОВА,ЧЕРНЕВА,,"С.САДОВЕЦ, ДОЛНИ ДЪБНИК, ПЛЕВЕН",2008-06-10,"Държавна агенция Архиви","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,ДИМИТРОВА,ЧИФИЛЬОНОВА,,"ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-05-29,"Длъжници към банка МИНЕРАЛБАНК","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,ДИМИТРОВА,ШУРЕЛОВА,,"С.ИНДЖЕ ВОЙВОДА, СОЗОПОЛ, БУРГАС",2013-01-23,"Община Бургас","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,ДИМИТРОВА,ЯНЕВА,,"ГР.БАТАК, БАТАК, ПАЗАРДЖИК",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", ПЕНКА,ДИМОВА,ГАНЧЕВА,,"С.НОВА КАМЕНА, ТЕРВЕЛ, ДОБРИЧ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,ДИМОВА,ЛАЗОВА,,"С.ИВАНОВО, ХАРМАНЛИ, ХАСКОВО",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,ДИМОВА,ПЕЕВА,,"ГР.СВИЩОВ, СВИЩОВ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2014-11-13,"Бургаски университет Проф. д-р Асен Златаров","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,ДИМОВА,ПЕТЕВА,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,ДИМОВА,ЧАПКЪНОВА,,"С.СУХОЗЕМ, КАЛОЯНОВО, ПЛОВДИВ",2014-08-12,"Медицински университет - Пловдив","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,ДИМЧЕВА,ПЕНЧЕВА,,"С.ДРЯНОВЕЦ, РАЗГРАД, РАЗГРАД",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,ДИНЕВА,КУЦАРОВА,,"ГР.АЙТОС, АЙТОС, БУРГАС",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,ДИНЕВА,КУЦАРОВА,,"ГР.АЙТОС, АЙТОС, БУРГАС",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,ДОБРЕВА,ВЪЛЧЕВА,,"С.КЕСАРЕВО, СТРАЖИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-07-24,"Община Лясковец","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,ДОБРЕВА,ДРАГАНСКА-РАЕВА,,"ГР.ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,ДОБРЕВА,ИВАНОВА,,"С.ГАВРАИЛОВО, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2012-01-12,"Министерство на образованието","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,ДОБРЕВА,КОМБОВА,,"С.ДЪБЕНЕ, КАРЛОВО, ПЛОВДИВ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,ДОБРЕВА,МИХАЛЕВА,,"С.ПОЛСКИ ИЗВОР, КАМЕНО, БУРГАС",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,ДОБРЕВА,ПОПОВА,,"ГР.ЗЛАТИЦА, ЗЛАТИЦА, СОФИЙСКА",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,ДОБРИНОВА,ИВАНОВА,,"С.КРИВА БАРА, КОЗЛОДУЙ, ВРАЦА",2013-10-15,"Община Борован","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,ДОНЕВА,ГАНАРЕВА,,"ГР.КАЗАНЛЪК, КАЗАНЛЪК, СТАРА ЗАГОРА",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,ДОНЕВА,ДИМИТРОВА,,"С.ОРЛОВЕЦ, ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,ДОНЧЕВА,ПЕТРОВА,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2014-11-13,"Бургаски университет Проф. д-р Асен Златаров","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,ДОНЧЕВА,ЧЕЛЕБИЕВА,,"ГР.СТРАЖИЦА, СТРАЖИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-01-14,"Приватизирани предприятия - София","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,ДОЧЕВА,ЦАНОВА,,"С.КАЛЕЙЦА, ТРОЯН, ЛОВЕЧ",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,ДРАГАНОВА,КАЙМАКАМОВА,,"С.СТРЕЛЦИ, БРЕЗОВО, ПЛОВДИВ",2008-07-09,"Национален статистически институт","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,ДРАГНЕВА,ДРУМЕВА,,"С.ПОБЕДА, ДОБРИЧКА, ДОБРИЧ",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,ДУЛЕВА,ПОПСКА,,"ГАРА КРИЧИМ, СТАМБОЛИЙСКИ, ПЛОВДИВ",2016-02-04,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Ловеч","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,ЕЛЕНКОВА,КЪДРИНА,,"С.СТАКЕВЦИ, БЕЛОГРАДЧИК, ВИДИН",2013-07-31,"Община Белоградчик","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,ЕМИЛОВА,АНГЕЛОВА,,"ГР.СИЛИСТРА, СИЛИСТРА, СИЛИСТРА",2011-06-16,"Висша атестационна комисия","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,ЕМИЛОВА,АНГЕЛОВА,,"ГР.СИЛИСТРА, СИЛИСТРА, СИЛИСТРА",2012-06-14,"Великотърновскиуниверситет Св. Св. Кирил и Методий","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,ЕСТОВА,ХРИСТОЗОВА,,"ГР.АСЕНОВГРАД, АСЕНОВГРАД, ПЛОВДИВ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,ЕСТОВА,ХРИСТОЗОВА,,"ГР.АСЕНОВГРАД, АСЕНОВГРАД, ПЛОВДИВ",2015-08-11,"Община Асеновград","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,ЖЕКОВА,НИКОЛОВА,,"С.СТАРО ОРЯХОВО, ДОЛНИ ЧИФЛИК, ВАРНА",2015-12-17,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Варна","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,ЖЕЛЕВА,КУЮМДЖИЕВА,,"С.БАНЯ, НОВА ЗАГОРА, СЛИВЕН",2015-11-11,"Приватизирани предприятия - Пазарджик","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,ЗАПРЯНОВА,МРЯНОВА,,"С.УСТИНА, РОДОПИ, ПЛОВДИВ",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,ЗАПРЯНОВА,ПЕЙЧЕВА,,"С.ЮНАЦИТЕ, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,ЗЛАТАНОВА,АТАНАСОВА,,"ГР.ЧИРПАН, ЧИРПАН, СТАРА ЗАГОРА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,ИВАНОВА,АНГЕЛОВА,,"С.СЕЛАНОВЦИ, ОРЯХОВО, ВРАЦА",2013-12-11,"Община Оряхово","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,ИВАНОВА,АТАНАСОВА,,"С.ДРАГОЙНОВО, ПЪРВОМАЙ, ПЛОВДИВ",2015-10-05,"Община Първомай","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,ИВАНОВА,БЕЛЕВА-ТАСЕВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2011-02-15,"Агенция ""Митници""","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,ИВАНОВА,БЕЛЕВА-ТАСЕВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2011-11-02,"Министерство на регионалното развитие и благоустройството","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,ИВАНОВА,БЕЛЕВА-ТАСЕВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,ИВАНОВА,БЕЛЕВА-ТАСЕВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2015-08-04,"Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,ИВАНОВА,БЕЛОВЕЖДОВА,,"С.ДОЙРЕНЦИ, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2013-07-03,"Длъжници към Стопанска банка","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,ИВАНОВА,ВЕЛИНОВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,ИВАНОВА,ВЕЛИНОВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", ПЕНКА,ИВАНОВА,ГАНЕВА,,"С.РИБАРИЦА, ТЕТЕВЕН, ЛОВЕЧ",2015-02-11,"Община Тетевен","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,ИВАНОВА,ГАНЕВА,,"С.РИБАРИЦА, ТЕТЕВЕН, ЛОВЕЧ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,ИВАНОВА,ГЕОРГИЕВА,,"С.БЕЛОЗЕМ, РАКОВСКИ, ПЛОВДИВ",2012-09-18,"Университет по хранителни технологии - Пловдив","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,ИВАНОВА,ГРИГОРОВА,,СЛОВАКИЯ,2015-12-08,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Велико Търново","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,ИВАНОВА,ДЕВЕДЖИЕВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,ИВАНОВА,ДЕВЕДЖИЕВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,ИВАНОВА,ДЕВЕДЖИЕВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,ИВАНОВА,ДИМИТРОВА,,"С.СЛАВЯНИ, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2016-02-04,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Ловеч","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,ИВАНОВА,ДИМОВА,,"С.НАЙДЕНОВО, БРАТЯ ДАСКАЛОВИ, СТАРА ЗАГОРА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,ИВАНОВА,ЗДРАВКОВА,,"С.ЧЕРКАСКИ, ВЪРШЕЦ, МОНТАНА",2015-03-24,"Община Вършец","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,ИВАНОВА,ИВАНОВА,,"С.ШАНОВО, МЪГЛИЖ, СТАРА ЗАГОРА",2013-07-24,"УниКредит Булбанк АД","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,ИВАНОВА,ИВАНОВА,,"ГР.СУХИНДОЛ, СУХИНДОЛ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-07-10,"Община Сухиндол","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,ИВАНОВА,ИВАНОВА,,"ГР.СУХИНДОЛ, СУХИНДОЛ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,ИВАНОВА,ИВАНОВА,,"С.ЩЪРКОВО, ЛЕСИЧОВО, ПАЗАРДЖИК",2015-06-18,"Приватизирани предприятия - Пловдив","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,ИВАНОВА,ИВАНОВА,,"С.КНЯЖЕВО, ТОПОЛОВГРАД, ХАСКОВО",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,ИВАНОВА,ИЛИЕВА,,"ГР.КРИВОДОЛ, КРИВОДОЛ, ВРАЦА",2013-10-30,"Община Криводол","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,ИВАНОВА,ИЛИЕВА,,"ГР.КРИВОДОЛ, КРИВОДОЛ, ВРАЦА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,ИВАНОВА,ИЛИЕВА,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,ИВАНОВА,КАЛОФЕРОВА,,"ГР.АСЕНОВГРАД, АСЕНОВГРАД, ПЛОВДИВ",2015-08-11,"Община Асеновград","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,ИВАНОВА,КОСЕВА,,"С.САМОВОДЕНЕ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-07-03,"Длъжници към Стопанска банка","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,ИВАНОВА,КРУМОВА,,"ГР.МОНТАНА, МОНТАНА, МОНТАНА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,ИВАНОВА,КРУМОВА,,"ГР.МОНТАНА, МОНТАНА, МОНТАНА",2016-02-09,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Монтана","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,ИВАНОВА,КРЪСТЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-07-25,"Конфедерация на независимите синдикати в България","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,ИВАНОВА,КЪНЕВА,,"С.МРЪЗЕЦИ, ТРЯВНА, ГАБРОВО",2014-01-28,"Община Трявна","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,ИВАНОВА,МАЛИНСКА,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,ИВАНОВА,МАЛИНСКА,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,ИВАНОВА,МАЛИНСКА,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,ИВАНОВА,"МАЧУГАНСКА АЛЕКСИЕВА",,"С.БОЖУРИЦА, ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ, ПЛЕВЕН",2008-06-10,"Държавна агенция за българите в чужбина","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,ИВАНОВА,НАЙДЕНОВА,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2014-05-27,"Българска академия на науките","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,ИВАНОВА,ПАНАГЮРСКА,,"ГР.БЕЛОВО, БЕЛОВО, ПАЗАРДЖИК",2015-07-07,"Община Кнежа","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,ИВАНОВА,ПАНТОВА,,"ГР.ЧИРПАН, ЧИРПАН, СТАРА ЗАГОРА",2014-08-12,"Длъжници към Булбанк","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,ИВАНОВА,ПАРАШКЕВОВА,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2011-02-02,"Регионални печатни издания","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,ИВАНОВА,ПЕНЕВА,,"ГР.ПАНАГЮРИЩЕ, ПАНАГЮРИЩЕ, ПАЗАРДЖИК",2007-09-04,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,ИВАНОВА,ПЕТРОВА,,"С.ГОРНИ ДОМЛЯН, КАРЛОВО, ПЛОВДИВ",2015-09-09,"Община Карлово","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,ИВАНОВА,ПЕТРОВА,,"ГР.ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО, ГЕНЕРАЛ-ТОШЕВО, ДОБРИЧ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,ИВАНОВА,ПОПОВА,,"ГР.БЕЛИЦА, БЕЛИЦА, БЛАГОЕВГРАД",2011-07-06,"Община Белица","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,ИВАНОВА,ПОПОВА,,"ГР.БЕЛИЦА, БЕЛИЦА, БЛАГОЕВГРАД",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,ИВАНОВА,РАДИЛОВА,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2008-07-09,"Национален статистически институт","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,ИВАНОВА,САВОВА,,"ГР.ЯБЛАНИЦА, ЯБЛАНИЦА, ЛОВЕЧ",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,ИВАНОВА,СЛАВЧЕВСКА,,"С.КАЛОЯНОВО, КАЛОЯНОВО, ПЛОВДИВ",2015-10-28,"Община Хисаря","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,ИВАНОВА,СТАТЕЛОВА,,"ГР.ДРЯНОВО, ДРЯНОВО, ГАБРОВО",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,ИВАНОВА,СТОЯНОВА,,"ГР.ДИМИТРОВГРАД, ДИМИТРОВГРАД, ХАСКОВО",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,ИВАНОВА,ТАНОВА,,"С.КОТЕНОВЦИ, БЕРКОВИЦА, МОНТАНА",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", ПЕНКА,ИВАНОВА,ТАНОВА,,"С.КОТЕНОВЦИ, БЕРКОВИЦА, МОНТАНА",2013-11-13,"Община Враца","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,ИВАНОВА,ТЕНЕВА,,"ГР.АЙТОС, АЙТОС, БУРГАС",2012-07-04,"Конфедерация на независимите синдикати в България","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,ИВАНОВА,ТОДОРОВА,,"С.КОЧАШ, МАДЖАРОВО, ХАСКОВО",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,ИВАНОВА,ТОДОРОВА,,"С.МАЛИНОВО, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2013-07-03,"Длъжници към Стопанска банка","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,ИВАНОВА,ТОНЕВА,,"С.ГОЛЯМО АСЕНОВО, ДИМИТРОВГРАД, ХАСКОВО",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,ИВАНОВА,ХРИСТОВА,,"ГР.ПЕЩЕРА, ПЕЩЕРА, ПАЗАРДЖИК",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,ИВАНОВА,ХРИСТОВА,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,ИВАНОВА,ХРИСТОВА,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2014-02-19,"Община Добрич","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,ИВАНОВА,ЯКОВА,,"С.ПАТРЕШ, ПАВЛИКЕНИ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-06-26,"Община Павликени","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,ИГНАТОВА,СОТИРОВА,,"С.ГРОМШИН, БОЙЧИНОВЦИ, МОНТАНА",2013-10-30,"Община Криводол","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,ИЛИЕВА,АВРАМОВА,,"С.МОРАВА, СВИЩОВ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,ИЛИЕВА,ВЕЛЕВА,,"С.ВЕНЕЛИН, ДОЛНИ ЧИФЛИК, ВАРНА",2015-07-07,"Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,ИЛИЕВА,КОСТАДИНОВА,,"С.ПУДРИЯ, КРИВОДОЛ, ВРАЦА",2012-08-01,"Медицински университет - Плевен","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,ИЛИЕВА,ЛЮБЕНОВА,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2011-10-05,"Администрация на Народното събрание","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,ИЛИЕВА,МАРИНОВА,,"С.БРЕСТАК, ВЪЛЧИ ДОЛ, ВАРНА",2013-05-15,"Община Вълчи дол","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,ИЛИЕВА,НЕДЕЛЕВА,,"ГР.ЕЛХОВО, ЕЛХОВО, ЯМБОЛ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,ИЛИЕВА,ЦАНЕВА,,"ГР.СРЕДЕЦ, СРЕДЕЦ, БУРГАС",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,ИТОВА,ЖЕЛЯЗКОВА,,"ГР.БОТЕВГРАД, БОТЕВГРАД, СОФИЙСКА",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,ЙОНЧЕВА,МИКОВА,,"ГР.ГРАМАДА, ГРАМАДА, ВИДИН",2013-08-07,"Община Грамада","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,ЙОРДАНОВА,АНГЕЛОВА,,"ГР.ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,ЙОРДАНОВА,ИВАНОВА,1956-10-06,"ГР.ЧИРПАН, ЧИРПАН, СТАРА ЗАГОРА",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Решение № 297 от 12.01.2012 г. - Агенция по заетостта","Рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; ФК на дело IЯ-371 (Ст.З.); протокол рег. № КА 548/ 27.05.1990 г. с предложение за унищожаване на дело IЯ-371 (Ст.З.)." ПЕНКА,ЙОРДАНОВА,КОЛЕВА,,"С.ГОРНО АБЛАНОВО, БОРОВО, РУСЕ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,ЙОРДАНОВА,КОНСУЛОВА,,"ГР.КОСТИНБРОД, КОСТИНБРОД, СОФИЙСКА",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,ЙОРДАНОВА,ПОПОВА,,"ГР.ЕЛЕНА, ЕЛЕНА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-06-05,"Община Елена","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,ЙОРДАНОВА,ПРОДАНОВА,,"ГР.КАРНОБАТ, КАРНОБАТ, БУРГАС",2012-07-25,"Конфедерация на независимите синдикати в България","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,ЙОРДАНОВА,СТАНКОВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2013-06-26,"Сосиете Женерал Експресбанк АД","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,ЙОСИФОВА,ГЕНОВА,,"С.КАМЕНЕЦ, ПОРДИМ, ПЛЕВЕН",2014-06-25,"Технически университет - София","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,ЙОТОВА,ГАНЕВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,ЙОТОВА,ГАНЕВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2015-10-28,"Община Хисаря","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,КАМЕНОВА,ТРИФОНОВА,,"С.ЛЕСУРА, КРИВОДОЛ, ВРАЦА",2013-10-30,"Община Криводол","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,КАМЕНОВА,ЦАНКОВА,,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2010-06-29,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,КАНЕВА,КУЛЕВА,,"С.ГОЛЕШ, КАЙНАРДЖА, СИЛИСТРА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,КИРИЛОВА,СТОЯНОВА,,"ГР.БРЕЗНИК, БРЕЗНИК, ПЕРНИК",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,КИРИЛОВА,СТОЯНОВА,,"ГР.БРЕЗНИК, БРЕЗНИК, ПЕРНИК",2015-05-27,"Община Брезник","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,КИРОВА,ГАНЧЕВА,,"ГР.КАЛОФЕР, КАРЛОВО, ПЛОВДИВ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,КИРОВА,ДИМИТРОВА,,"ГР.СВИЩОВ, СВИЩОВ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", ПЕНКА,КИРОВА,КИРОВА,,"ГР.ВЪРШЕЦ, ВЪРШЕЦ, МОНТАНА",2015-03-24,"Община Вършец","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,КОЛЕВА,АВРАМОВА,,"ГР.РАКОВСКИ, РАКОВСКИ, ПЛОВДИВ",2009-04-15,"Държавна агенция за метрология и технически надзор","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,КОЛЕВА,БАЛЕВА,,"ГР.КАРНОБАТ, КАРНОБАТ, БУРГАС",2015-12-01,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,КОЛЕВА,ЖЕЛЯЗКОВА,,"С.ЕФРЕМ, МАДЖАРОВО, ХАСКОВО",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,КОЛЕВА,КОЛЕВА,,"ГР.НОВА ЗАГОРА, НОВА ЗАГОРА, СЛИВЕН",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,КОЛЕВА,ЛАФАЗАНОВА,,"С.ПОЛЯНА, СТРАЛДЖА, ЯМБОЛ",2015-06-29,"Организатор на хазартни игри","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,КОЛЕВА,МИНЧЕВА,,"С.ДОБРИ ДЯЛ, ЛЯСКОВЕЦ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-07-24,"Община Лясковец","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,КОЛЕВА,НЕЙЧЕВА,,"ГР.ШИВАЧЕВО, ТВЪРДИЦА, СЛИВЕН",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,КОЛЕВА,ПЛУГЧИЕВА,,"ГР.ЧЕРВЕН БРЯГ, ЧЕРВЕН БРЯГ, ПЛЕВЕН",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,КОСЕВА,СТОЯНОВА,,"С.ИГНАТОВЦИ, ДРЯНОВО, ГАБРОВО",2008-07-09,"Национален статистически институт","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,КОСТАДИНОВА,АТАНАСОВА,,"ГР.АСЕНОВГРАД, АСЕНОВГРАД, ПЛОВДИВ",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,КОСТАДИНОВА,ГЕНОВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,КОСТАДИНОВА,ИВАНОВА,,"С.МАЛОМИРОВО, ЕЛХОВО, ЯМБОЛ",2015-12-01,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,КОСТАДИНОВА,КАЛАПАНКОВА,,"С.СТРЯМА, РАКОВСКИ, ПЛОВДИВ",2015-08-11,"Община Брезово","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,КОСТАДИНОВА,СТОЯНОВА,,"С.ОВЧЕПОЛЦИ, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,КОСТОВА,БОГДАНОВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", ПЕНКА,КОСТОВА,ДИМИТРОВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2012-07-04,"Конфедерация на независимите синдикати в България","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,КОСТОВА,РИМПАПОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,КОЦЕВА,ИВАНОВА,,"ГР.СЕНОВО, ВЕТОВО, РУСЕ",2015-11-17,"Община Разград","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,КОЦЕВА,ИВАНОВА,,"ГР.СЕНОВО, ВЕТОВО, РУСЕ",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,КРАЕВА,ДИМИТРОВА,,"С.ЛАСКАР, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2009-10-14,"Национален осигурителен институт","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,КРУМОВА,БОРИСОВА,,"ГР.ДРЯНОВО, ДРЯНОВО, ГАБРОВО",2012-01-12,"Министерство на образованието","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,КРУМОВА,ТИМЧЕВА,,"С.ДРАГИЧЕВО, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2015-06-01,"Община Перник","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,КРЪСТЕВА,БОНЕВА,,"С.АГАТОВО, СЕВЛИЕВО, ГАБРОВО",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,КРЪСТЕВА,БОРИСОВА,,"ГР.БЕЛОГРАДЧИК, БЕЛОГРАДЧИК, ВИДИН",2013-08-07,"Община Димово","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,КРЪСТЕВА,ДРАГАНОВА,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,КРЪСТЕВА,ДРАГАНОВА,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2015-12-01,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,КРЪСТЕВА,ДЮЛГЯРОВА,,"ГР.ПАНАГЮРИЩЕ, ПАНАГЮРИЩЕ, ПАЗАРДЖИК",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,КРЪСТЕВА,СТОЕВА-ЙОАНИДУ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", ПЕНКА,КУНЕВА,ИВАНОВА,,"ГР.КЕРМЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,КЪНЕВА,ГЕОРГИЕВА,,"С.КАЛЧЕВО, ТУНДЖА, ЯМБОЛ",2013-01-09,"Община Карнобат","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,ЛАЗАРОВА,ВЕЗЕНКОВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2015-06-29,"Организатор на хазартни игри","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,ЛАЗАРОВА,КАРАМАНОЛЕВА,,"ГР.ЗЛАТИЦА, ЗЛАТИЦА, СОФИЙСКА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,ЛАЗАРОВА,МИТКОВА,,"С.ДЪЛБОК ДОЛ, ТРОЯН, ЛОВЕЧ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,МАНОЛОВА,ДЖЕРМАНСКА,,"ГР.ДУПНИЦА, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,МАНОЛОВА,ЦВЕТАНОВА,,"ГР.СИЛИСТРА, СИЛИСТРА, СИЛИСТРА",2009-10-14,"Национален осигурителен институт","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,МАРИНОВА,ВЪЛЕВА,,"ГР.ГАБРОВО, ГАБРОВО, ГАБРОВО",2016-01-19,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Габрово","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,МАРИНОВА,ИВАНОВА,,"ГР.ХИСАРЯ, ХИСАРЯ, ПЛОВДИВ",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,МАРИНОВА,МИХНЕВА,,"С.СЕКУЛОВО, ДУЛОВО, СИЛИСТРА",2015-12-17,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Варна","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,МАРИНОВА,МОЛЛОВА-СМОЛЕНОВА,,"ГР.КАРЛОВО, КАРЛОВО, ПЛОВДИВ",2011-01-12,"Политически кабинети","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,МАРИНОВА,НАЙДЕНОВА,,"С.ВИДРАРЕ, ПРАВЕЦ, СОФИЙСКА",2007-07-05,"Висш съдебен съвет","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,МАРИНОВА,НАЙДЕНОВА,,"С.ВИДРАРЕ, ПРАВЕЦ, СОФИЙСКА",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", ПЕНКА,МАРИНОВА,НАЧЕВА,,"ГР.БОТЕВГРАД, БОТЕВГРАД, СОФИЙСКА",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,МАРИНОВА,ПОПСАВОВА,,"ГР.СЕВЛИЕВО, СЕВЛИЕВО, ГАБРОВО",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,МАРИНОВА,СТОЯНОВА,,"С.КРУШЕТО, ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-06-05,"УниКредит Булбанк АД","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,МАРКОВА,УРУМОВА,,"ГР.КАРНОБАТ, КАРНОБАТ, БУРГАС",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,МАРКОВА,УРУМОВА,,"ГР.КАРНОБАТ, КАРНОБАТ, БУРГАС",2015-12-01,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,МАРТИНОВА,СТОЯНОВА,,"С.АУСТА, МОМЧИЛГРАД, КЪРДЖАЛИ",2014-10-22,"Община Момчилград","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,МАТЕЕВА,ШУКЕРСКА,,"С.ГАБАРЕ, БЯЛА СЛАТИНА, ВРАЦА",2014-11-26,"Община Кърджали","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,МИКОВА,МИХАЛЕВА,,"ГР.ВЪЛЧИ ДОЛ, ВЪЛЧИ ДОЛ, ВАРНА",2013-05-15,"Община Вълчи дол","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,МИЛКОВА,ИВАНОВА,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,МИЛКОВА,КУЗОВА,,"С.ЛАКАТНИК, СВОГЕ, СОФИЙСКА",2015-05-27,"Община Брезник","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,МИЛКОВА,НЕДЕЛЧЕВА,,"ГР.ГАБРОВО, ГАБРОВО, ГАБРОВО",2012-07-18,"Технически университет - Габрово","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,МИЛЧОВА,ВАЦОВА,,"С.ЗВЕРИНО, МЕЗДРА, ВРАЦА",2013-12-11,"Община Мездра","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,МИНЕВА,НЕЙКОВА,,"ГР.КАЗАНЛЪК, КАЗАНЛЪК, СТАРА ЗАГОРА",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,МИНКОВА,АНДРЕЕВА,,"С.ДЪЛБОК ДОЛ, ТРОЯН, ЛОВЕЧ",2015-07-16,"Община Плевен","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,МИНКОВА,ИВАНОВА,,"ГР.ТРОЯН, ТРОЯН, ЛОВЕЧ",2014-02-12,"Разследващи полицаи","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,МИНЧЕВА,ДЖАСТАНОВА,,"С.ТАМАРИНО, СТРАЛДЖА, ЯМБОЛ",2015-11-05,"Приватизирани предприятия - Ямбол","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,МИТЕВА,ДОСЕВА,,"ГР.ТРЯВНА, ТРЯВНА, ГАБРОВО",2014-01-28,"Община Дряново","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,МИТЕВА,ИГНАТОВА,,"С.ИГАНОВО, КАРЛОВО, ПЛОВДИВ",2012-07-04,"Конфедерация на независимите синдикати в България","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,МИТЕВА,КИНДАЛОВА,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,МИТЕВА,ТАНЕВА,,"ГР.КАРНОБАТ, КАРНОБАТ, БУРГАС",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,МИТЕВА,ТОНЧЕВА,,"С.БЛАГОВЕЦ, КРУШАРИ, ДОБРИЧ",2014-03-12,"Община Крушари","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,МИТЕВА,ХРИСТОВА,,"ГР.СУНГУРЛАРЕ, СУНГУРЛАРЕ, БУРГАС",2013-02-27,"Община Сунгурларе","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,МИТКОВА,ДИМИТРОВА,,"ГР.ШИВАЧЕВО, ТВЪРДИЦА, СЛИВЕН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,МИХАИЛОВА,СТЕФАНОВА,,"С.СТАРА РЕКА, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2008-09-16,"Държавна агенция по горите","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,МИХАЙЛОВА,КАМБУРОВА,,"ГР.ТВЪРДИЦА, ТВЪРДИЦА, СЛИВЕН",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,МИХАЙЛОВА,МЕНКАДЖИЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-01-12,"Министерство на образованието","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,МИХАЛЕВА,ЖЕЛЕВА-АНГЕЛОВА,,"С.ЛОЗЕНЕЦ, КРУШАРИ, ДОБРИЧ",2014-02-19,"Община Добричка","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,МИХАЛЕВА,ЖЕЛЕВА-АНГЕЛОВА,,"С.ЛОЗЕНЕЦ, КРУШАРИ, ДОБРИЧ",2014-03-12,"Община Крушари","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,МИХАЛЕВА,КОЖЛЕЕВА,,"С.БЛАТЕЦ, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,МОНЕВА,ДИНКОВА,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2015-12-01,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,НАЙДЕНОВА,КИРОВА,,"ГР.МЕЗДРА, МЕЗДРА, ВРАЦА",2014-06-04,"Приватизация - обособени части - София","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,НАЙДЕНОВА,КИРОВА,,"ГР.МЕЗДРА, МЕЗДРА, ВРАЦА",2015-01-14,"Приватизирани предприятия - София","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,НАКОВА,ИВАНОВА,,"С.ДЕРМАНЦИ, ЛУКОВИТ, ЛОВЕЧ",2009-10-14,"Национален осигурителен институт","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,НАТОВА,ТАСЛАКОВА,,"С.РАДЮВЕНЕ, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,НЕДЕЛКОВА,ПЕНКОВА,,"ГР.КУЛА, КУЛА, ВИДИН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,НЕДЕЛКОВА,ПЕНКОВА,,"ГР.КУЛА, КУЛА, ВИДИН",2015-04-01,"Община Лом","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,НЕДЕЛКОВА,ПЕНКОВА,,"ГР.КУЛА, КУЛА, ВИДИН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,НЕДЕЛКОВА,ПЕНКОВА,,"ГР.КУЛА, КУЛА, ВИДИН",2016-02-09,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Монтана","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,НЕДЕЛЧЕВА,ОВЧАРОВА,,"С.ЕДРЕВО, НИКОЛАЕВО, СТАРА ЗАГОРА",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,НЕДЕЛЧЕВА,РАДЕВА,,"С.САДИНА, ПОПОВО, ТЪРГОВИЩЕ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,НЕДЕЛЧЕВА,СТОЯНОВА,,"С.КРИВНЯ, ВЕТОВО, РУСЕ",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,НЕНКОВА,СТОИЛОВА,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,НЕНОВА,ЦОНЕВА,,"С.ДОЛНО САХРАНЕ, ПАВЕЛ БАНЯ, СТАРА ЗАГОРА",2012-03-14,"Софийски университет ""Св. Климент Охридски""","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,НЕНЧЕВА,ХРИСТОВА,,"С.КАТУНЕЦ, УГЪРЧИН, ЛОВЕЧ",2015-02-04,"Община Ловеч","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,НИКОЛАЕВА,БРАТАНОВА-МЛАДЕНОВА,,"ГР.ТЕТЕВЕН, ТЕТЕВЕН, ЛОВЕЧ",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", ПЕНКА,НИКОЛОВА,БАЛЕВА,,"ГР.ИСКЪР, ИСКЪР, ПЛЕВЕН",2015-07-07,"Община Искър","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,НИКОЛОВА,БАРАБОЛОВА,,"С.ДОБРОСТАН, АСЕНОВГРАД, ПЛОВДИВ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,НИКОЛОВА,БОЧЕВА,,"С.ГАЛИЧЕ, БЯЛА СЛАТИНА, ВРАЦА",2016-01-06,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Видин","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,НИКОЛОВА,ВАЛЕРОВА,,"С.ФАЗАНОВО, ЦАРЕВО, БУРГАС",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,НИКОЛОВА,ВАРСАНОВА,,"С.РАДИЛОВО, ПЕЩЕРА, ПАЗАРДЖИК",2015-05-12,"Община Пещера","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,НИКОЛОВА,ВЕНКОВА,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2014-09-10,"Длъжници към банка Хеброс","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,НИКОЛОВА,ГЕОРГИЕВА,,"С.РУПКИТЕ, ЧИРПАН, СТАРА ЗАГОРА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,НИКОЛОВА,ДИМИТРОВА,,"ГР.ПОПОВО, ПОПОВО, ТЪРГОВИЩЕ",2016-02-09,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Монтана","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,НИКОЛОВА,ДЛЪГМАНОВА,,"ГР.ПАНАГЮРИЩЕ, ПАНАГЮРИЩЕ, ПАЗАРДЖИК",2009-12-02,"Национална здравноосигурителна каса","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,НИКОЛОВА,ЙОРДАНОВА,,"С.ЩЪРКОВО, ЛЕСИЧОВО, ПАЗАРДЖИК",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,НИКОЛОВА,КИРИШЕВА,,"ГР.СВИЛЕНГРАД, СВИЛЕНГРАД, ХАСКОВО",2015-06-29,"Организатор на хазартни игри","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,НИКОЛОВА,КОСТАДИНОВА,,"С.ОБЕДИНЕНИЕ, ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-07-10,"Община Полски Тръмбеш","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,НИКОЛОВА,КРЪСТЕВА,,"ГР.СМОЛЯН, СМОЛЯН, СМОЛЯН",2014-09-17,"Колеж по телекомуникации и пощи","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,НИКОЛОВА,МИЛЕНОВА,,"С.ХАЙРЕДИН, ХАЙРЕДИН, ВРАЦА",2014-01-15,"Община Хайредин","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,НИКОЛОВА,МИЛЕНОВА,,"С.ХАЙРЕДИН, ХАЙРЕДИН, ВРАЦА",2016-01-14,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Враца","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,НИКОЛОВА,НЕНКОВА,,"ГР.МОНТАНА, МОНТАНА, МОНТАНА",2009-05-21,"Европейски парламент","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,НИКОЛОВА,НЕНКОВА,,"ГР.МОНТАНА, МОНТАНА, МОНТАНА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,НИКОЛОВА,САРАФСКА,,"С.ДЪЛГО ПОЛЕ, КАЛОЯНОВО, ПЛОВДИВ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,НИКОЛОВА,СТАЙКОВА,,"С.КРАСНОВО, ХИСАРЯ, ПЛОВДИВ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,НИКОЛОВА,ШЕЙТАНОВА,,"ГР.ЗЛАТАРИЦА, ЗЛАТАРИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-07-24,"Община Стражица","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,НИКОЛОВА,ЯРЪМЛЪКОВА,,"С.ЧЕРГАНОВО, КАЗАНЛЪК, СТАРА ЗАГОРА",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,НИНОВА,БАРАНОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2016-02-09,"ЗАД Дженерали","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,НИНОВА,ИВАНОВА,,"С.БУТАН, КОЗЛОДУЙ, ВРАЦА",2013-10-30,"Община Козлодуй","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,НОНЧЕВА,ИВАНОВА-ГАНОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-01-12,"Министерство на образованието","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,НУНЕВА,ПЕТКОВА,,"С.РУПКИТЕ, ЧИРПАН, СТАРА ЗАГОРА",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,ПАНАЙОТОВА,КИРЯЗОВА,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2012-12-12,"Община Айтос","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,ПАНАЙОТОВА,КИРЯЗОВА,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,ПАНАЙОТОВА,ПОМЕТКОВА,,"ГР.БЯЛА, БЯЛА, РУСЕ",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,ПАНАЙОТОВА,ХРИСТОСКОВА,,"ГР.ПЕЩЕРА, ПЕЩЕРА, ПАЗАРДЖИК",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,ПЕЙЧЕВА,ВЕЛИКОВА,,"С.ГАГОВО, ПОПОВО, ТЪРГОВИЩЕ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,ПЕНКОВА,ЦОЧЕВА,,"С.БРЕСТОВЕНЕ, ЗАВЕТ, РАЗГРАД",2015-12-08,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Велико Търново","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,ПЕНЧЕВА,МИНЧЕВА,,"ГР.ГАБРОВО, ГАБРОВО, ГАБРОВО",2011-06-16,"Висша атестационна комисия","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,ПЕНЧЕВА,МИНЧЕВА,,"ГР.ГАБРОВО, ГАБРОВО, ГАБРОВО",2014-04-09,"Пловдивски университет Паисий Хилендарски","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,ПЕТКОВА,БЛАГОЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-08-04,"Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,ПЕТКОВА,ГЕОРГИЕВА,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,ПЕТКОВА,ИВАНОВА,,"С.СУХОДОЛ, СРЕДЕЦ, БУРГАС",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,ПЕТКОВА,КАМЕНОВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2013-01-16,"Държавна комисия по сигурността на информацията","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,ПЕТКОВА,МАРИНОВА,,"С.ХИРЕВО, СЕВЛИЕВО, ГАБРОВО",2014-01-22,"Община Габрово","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,ПЕТКОВА,ПЕТРОВА,,"С.ГЕЛЕМЕНОВО, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", ПЕНКА,ПЕТКОВА,СПАСОВА,,"ГР.РАКОВСКИ, РАКОВСКИ, ПЛОВДИВ",2015-10-05,"Община Раковски","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,ПЕТКОВА,СТОЯНОВА,,"С.ДЪСКОТНА, РУЕН, БУРГАС",2013-02-13,"Община Созопол","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,ПЕТКОВА,ТАНЕВА,,"ГР.ПЪРВОМАЙ, ПЪРВОМАЙ, ПЛОВДИВ",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,ПЕТРОВА,АНГЕЛОВА,,"ГР.ДИМИТРОВГРАД, ДИМИТРОВГРАД, ХАСКОВО",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,ПЕТРОВА,АТАНАСОВА,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,ПЕТРОВА,ВАСЕВА,,"С.ВЕДРОВО, СУНГУРЛАРЕ, БУРГАС",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,ПЕТРОВА,ВАСЕВА,,"С.ВЕДРОВО, СУНГУРЛАРЕ, БУРГАС",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,ПЕТРОВА,ВАСЕВА,,"С.ВЕДРОВО, СУНГУРЛАРЕ, БУРГАС",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,ПЕТРОВА,ДАСКАЛОВА,,"ГР.ГАБРОВО, ГАБРОВО, ГАБРОВО",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,ПЕТРОВА,ДЕЛИСТОЯНОВА,,"ГР.БЯЛА СЛАТИНА, БЯЛА СЛАТИНА, ВРАЦА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,ПЕТРОВА,ДИМОВА,,"ГР.ЧИРПАН, ЧИРПАН, СТАРА ЗАГОРА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,ПЕТРОВА,ДИШЛЯНОВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,ПЕТРОВА,ЙОРДАНОВА,,"С.ВОДИЦА, ПОПОВО, ТЪРГОВИЩЕ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,ПЕТРОВА,КУШКИЕВА,,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2011-09-20,"Министерство на културата","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,ПЕТРОВА,КУШКИЕВА,,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,ПЕТРОВА,КЮРКЧИЙСКА,,"С.ВОЙНЯГОВО, КАРЛОВО, ПЛОВДИВ",2015-08-11,"Община Брезово","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,ПЕТРОВА,МАНОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-12-18,"Българско национално радио","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,ПЕТРОВА,МАНОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,ПЕТРОВА,ПЕНЕВА,,"ГР.СИЛИСТРА, СИЛИСТРА, СИЛИСТРА",2013-11-27,"Длъжници към Добруджанска банка","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,ПЕТРОВА,ПЕТКОВА-ПЕНЧЕВА,,"ГР.ГАБРОВО, ГАБРОВО, ГАБРОВО",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,ПЕТРОВА,РУСЕВА,,"ГР.ЛЮБИМЕЦ, ЛЮБИМЕЦ, ХАСКОВО",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,ПЕТРОВА,СЪБЕВА,,"С.РЯХОВЦИТЕ, СЕВЛИЕВО, ГАБРОВО",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,РАДЕВА,ЙОРДАНОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,РАДИЛОВА,ИВАНОВА,,"С.ИЧЕРА, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2013-10-09,"Длъжници към ОББ","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,РАДОСЛАВОВА,ВЕЛЕВА-ДИМИТРОВА,1956-06-12,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Решение № 72 от 03.08.2009 г. - електронни медии","Документи от ръководилия я щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; лично дело IА-32441." ПЕНКА,РАДОСЛАВОВА,ЕВСТАТИЕВА,,"С.СЛОМЕР, ПАВЛИКЕНИ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,РАДОСЛАВОВА,СТАНЧЕВА,,"ГР.БАЛЧИК, БАЛЧИК, ДОБРИЧ",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,РАЙЧЕВА,ПЕТКОВА,,"ГР.ПЪРВОМАЙ, ПЪРВОМАЙ, ПЛОВДИВ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,РАНГЕЛОВА,РАДЕВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2015-09-09,"Община Карлово","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,РАНГЕЛОВА,СТОЯНОВА,,"С.БОРОВЦИ, БЕРКОВИЦА, МОНТАНА",2015-03-11,"Община Берковица","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,РАЧКОВА,ДИМОВА,,"ГР.ГАБРОВО, ГАБРОВО, ГАБРОВО",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,РАЧОВА,ИВАНОВА,,"С.РАЗЛИВ, ПРАВЕЦ, СОФИЙСКА",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,РАШКОВА,ГЕОРГИЕВА,,"С.МАНОЯ, ДРЯНОВО, ГАБРОВО",2013-10-09,"Длъжници към ОББ","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,РУСЕВА,НИКОЛОВА,,"ГР.СИЛИСТРА, СИЛИСТРА, СИЛИСТРА",2010-01-13,"Национална агенция за професионално образование и обучение","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,РУСЕВА,НИКОЛОВА,,"ГР.СИЛИСТРА, СИЛИСТРА, СИЛИСТРА",2012-01-12,"Министерство на образованието","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,САВОВА,БОНЧЕВА,,"С.КРИВНЯ, ПРОВАДИЯ, ВАРНА",2013-03-20,"Община Аксаково","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,САВОВА,НИКОЛОВА,,"С.РАДАНОВО, ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,СВЕТОСЛАВОВА,КОНАКЧИЕВА,,"ГР.ЗЛАТАРИЦА, ЗЛАТАРИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-07-17,"Община Златарица","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,СВЕТОСЛАВОВА,КРЪСТЕВА,,"ГР.КРУМОВГРАД, КРУМОВГРАД, КЪРДЖАЛИ",2014-01-15,"Община Хайредин","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,СИМЕОНОВА,ДАНОВА,,"С.ЗВЕРИНО, МЕЗДРА, ВРАЦА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,СИМЕОНОВА,ДАНОВА,,"С.ЗВЕРИНО, МЕЗДРА, ВРАЦА",2013-12-11,"Община Мездра","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,СИМЕОНОВА,ЙОРДАНОВА,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,СИМЕОНОВА,КИРОВА,,"ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2012-06-05,"Министерство на културата","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,СЛАВЕВА,АТАНАСОВА,,"С.ДЕБЕЛЦОВО, СЕВЛИЕВО, ГАБРОВО",2013-06-19,"Община Горна Оряховица","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,СЛАВОВА,АНДАНОВА,,"ГР.РАКОВСКИ, РАКОВСКИ, ПЛОВДИВ",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,СЛАВОВА,АНДАНОВА,,"ГР.РАКОВСКИ, РАКОВСКИ, ПЛОВДИВ",2015-10-05,"Община Раковски","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,СЛАВОВА,ГЪРБАШЛИЕВА,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2011-07-12,"Община Петрич","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,СЛАВОВА,ЗАПРЯНОВА,,"С.ЕКЗАРХ АНТИМОВО, КАРНОБАТ, БУРГАС",2013-01-29,"Община Средец","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,СЛАВОВА,ПЕТРОВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,СЛАВОВА,ПЕТРОВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2013-05-21,"Община Долни чифлик","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,СЛАВОВА,ПУЦЕЛОВА,,"ГР.РАКОВСКИ, РАКОВСКИ, ПЛОВДИВ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,СПАСОВА,ИЛИЕВА-БАЛТОВА,1942-07-24,"С.ЮЛИЕВО, МЪГЛИЖ, СТАРА ЗАГОРА",2014-06-10,"Софийски университет Св. Климент Охридски","Решение № 2-356 от 10.06.2014 г. - Софийски университет ""Св. Климент Охридски""","

Собственоръчно написани агентурни сведения, документ за получено възнаграждение, документи от ръководили я щатни служители, рег. бланка, съдържащи се в работно дело IР-8331 – 2 тома и в дело Ф1, а.е. 4268; рег. дневник – 3 бр.; картони – обр. 1 – 2 бр., обр. 3, обр. 4 – 3 бр. и обр. 6; писмо вх. № 851/ 16.02.1990 г. за унищожаване делата на ""Ивайла"".

" ПЕНКА,СТАНЕВА,ПАВЛОВА,,"ГР.ЕЛЕНА, ЕЛЕНА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,СТАНЧЕВА,СТОЯНОВА,,"С.ДРЯНОВЕЦ, РАЗГРАД, РАЗГРАД",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,СТАНЧОВА,ЧУВИТЕВА,,"С.ТРИГРАД, ДЕВИН, СМОЛЯН",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,СТЕФАНОВА,ВЕЛИЧКОВА,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,СТЕФАНОВА,ВЪРБАНОВА,,"С.ВЪРЛИНКА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-07-22,"Приватизирани предприятия - Русе","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,СТЕФАНОВА,ДЕНЧЕВА,,"ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2010-09-20,"Държавен фонд Земеделие","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,СТЕФАНОВА,ДИМАНОВА,,"С.БАЛВАН, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-06-26,"Община Павликени","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,СТЕФАНОВА,ЕВТИМОВА,,"С.СОКОЛИЦА, КАРЛОВО, ПЛОВДИВ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,СТЕФАНОВА,ИВАНОВА,,"ГР.ТВЪРДИЦА, ТВЪРДИЦА, СЛИВЕН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,СТЕФАНОВА,КАЛИНКОВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2008-12-18,"Българско национално радио","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,СТЕФАНОВА,КАЛИНКОВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2015-09-30,"Община Пловдив","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,СТЕФАНОВА,КОЛЕВА,,"С.ГРАДЕЦ, КОТЕЛ, СЛИВЕН",2015-11-05,"Приватизирани предприятия - Ямбол","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,СТЕФАНОВА,КОСТАДИНОВА,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2009-12-02,"Национална здравноосигурителна каса","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,СТЕФАНОВА,МАРИНОВА,,"С.РУНЯ, ДРЯНОВО, ГАБРОВО",2014-01-28,"Община Дряново","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,СТЕФАНОВА,МИРЧЕВА,,"ГР.ТЕТЕВЕН, ТЕТЕВЕН, ЛОВЕЧ",2008-07-30,"Държавна агенция Държавен резерв и вoeнновременни запаси","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,СТЕФАНОВА,ПЕТРОВА,,"С.ДЕБНЕВО, ТРОЯН, ЛОВЕЧ",2015-01-29,"Община Априлци","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,СТЕФАНОВА,ПЕТРОВА,,"С.ДЕБНЕВО, ТРОЯН, ЛОВЕЧ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,СТЕФАНОВА,ПЕТРОВА,,"С.ДЕБНЕВО, ТРОЯН, ЛОВЕЧ",2016-02-04,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Ловеч","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,СТЕФАНОВА,САВОВА-ПЕТКОВА,,"ГР.ИСПЕРИХ, ИСПЕРИХ, РАЗГРАД",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,СТЕФАНОВА,ХРИСТОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-09-10,"Длъжници към банка Хеброс","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,СТОЕВА,БАКАЛОВА,,"ГР.ГУРКОВО, ГУРКОВО, СТАРА ЗАГОРА",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,СТОЕВА,БАКАЛОВА,,"ГР.ГУРКОВО, ГУРКОВО, СТАРА ЗАГОРА",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,СТОЕВА,ДЯНКОВА,,"ГР.СЕВЛИЕВО, СЕВЛИЕВО, ГАБРОВО",2014-02-05,"Община Севлиево","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,СТОЙКОВА,ГЕНОВА,,"ГР.КУЛА, КУЛА, ВИДИН",2013-09-11,"Община Кула","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,СТОЙКОВА,КЪНЕВА,,"С.МИКРЕ, УГЪРЧИН, ЛОВЕЧ",2015-02-18,"Община Угърчин","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,СТОЙКОВА,ТРИФОНОВА,,"ГР.КАБЛЕШКОВО, ПОМОРИЕ, БУРГАС",2013-01-23,"Община Бургас","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,СТОЙНОВА,ДАНЕВА,,"С.СЪРНЕВО, КАРНОБАТ, БУРГАС",2013-01-09,"Община Карнобат","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,СТОЙЧЕВА,БУНАРДЖИЕВА,,"ГР.ТУТРАКАН, ТУТРАКАН, СИЛИСТРА",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,СТОЯНОВА,АНГЕЛОВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2011-06-29,"Агенция по геодезия, картография и кадастър","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,СТОЯНОВА,АНГЕЛОВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2011-11-02,"Министерство на регионалното развитие и благоустройството","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,СТОЯНОВА,БОНЕВА,,"ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,СТОЯНОВА,БОРУКОВА,,"С.ДЪЛГО ПОЛЕ, КАЛОЯНОВО, ПЛОВДИВ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,СТОЯНОВА,ВЕЛИКОВА,,"С.ХЛЯБОВО, ТОПОЛОВГРАД, ХАСКОВО",2014-02-19,"Община Добричка","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,СТОЯНОВА,ДЕРВЕНКОВА,,"ГР.БОТЕВГРАД, БОТЕВГРАД, СОФИЙСКА",2009-10-14,"Национален осигурителен институт","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,СТОЯНОВА,ИВАНОВА,,"ГР.ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ, ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ, ШУМЕН",2014-05-09,"Избори за Европейски парламент 2014 г.","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,СТОЯНОВА,ИВАНОВА,,"ГР.ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ, ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ, ШУМЕН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,СТОЯНОВА,КОЛЕВА,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", ПЕНКА,СТОЯНОВА,МИНЧЕВА,,"С.ГЕЦОВО, РАЗГРАД, РАЗГРАД",2015-11-17,"Община Разград","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,СТОЯНОВА,ПЕТКОВА,,"С.ПИСАРОВО, ИСКЪР, ПЛЕВЕН",2012-07-25,"Конфедерация на независимите синдикати в България","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,СТОЯНОВА,САВОВА,,"ГР.ТЕРВЕЛ, ТЕРВЕЛ, ДОБРИЧ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,СТОЯНОВА,СЛАВЧЕВА,,"ГР.ГАБРОВО, ГАБРОВО, ГАБРОВО",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,СТОЯНОВА,СТАНЧЕВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2011-02-15,"Агенция ""Митници""","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,СТОЯНОВА,СТЕФАНОВА,,"ГР.БОТЕВГРАД, БОТЕВГРАД, СОФИЙСКА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,СТОЯНОВА,СТОЯНОВА,,"С.ИЗВОРОВО, ГЕНЕРАЛ-ТОШЕВО, ДОБРИЧ",2015-08-04,"Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,СТОЯНОВА,ФИНГАРОВА,,"ГР.СТРЕЛЧА, СТРЕЛЧА, ПАЗАРДЖИК",2015-05-19,"Община Стрелча","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,СТОЯНОВА,ХРИСТОВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", ПЕНКА,СТОЯНОВА,ЦАНКОВА,,"ГР.ТЕТЕВЕН, ТЕТЕВЕН, ЛОВЕЧ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,СТОЯНОВА,ЦОНЕВА,,"ГР.РАЗГРАД, РАЗГРАД, РАЗГРАД",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,СТОЯНОВА,ЩЪРКОВА,,"ГР.УГЪРЧИН, УГЪРЧИН, ЛОВЕЧ",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,СТОЯНОВА,ЩЪРКОВА,,"ГР.УГЪРЧИН, УГЪРЧИН, ЛОВЕЧ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,ТЕНЧЕВА,САВОВА,,"ГР.ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2011-08-09,"Агенция Пътна инфраструктура","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,ТОДОРОВА,ГАВРАИЛОВА,,"С.ЧОБА, БРЕЗОВО, ПЛОВДИВ",2015-08-11,"Община Брезово","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,ТОДОРОВА,ГЕРГОВА,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,ТОДОРОВА,ДИМИТРОВА,,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,ТОДОРОВА,ИВАНОВА,,"С.ЛЮТИБРОД, МЕЗДРА, ВРАЦА",2013-12-11,"Община Мездра","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,ТОДОРОВА,КАСАБОВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,ТОДОРОВА,КОЕВА,,"ГР.КАРЛОВО, КАРЛОВО, ПЛОВДИВ",2009-10-14,"Национален осигурителен институт","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,ТОДОРОВА,МИЛЧЕВА,,"С.БАЛВАН, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-06-11,"Община Велико Търново","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,ТОДОРОВА,СЛАВОВА,,"С.СТАРОСЕЛ, ХИСАРЯ, ПЛОВДИВ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,ТОМОВА,ПЕТРОВА,,"ГР.МЕЗДРА, МЕЗДРА, ВРАЦА",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", ПЕНКА,ТОТЕВА,ИЛИЕВА,,"С.ВЕЛКОВЦИ, ГАБРОВО, ГАБРОВО",2009-04-15,"Държавна агенция за метрология и технически надзор","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,ТРИФОНОВА,ДОБРЕВА,,"С.ГОРСКО КАЛУГЕРОВО, СУХИНДОЛ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-07-10,"Община Сухиндол","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,ТРИФОНОВА,КУМАНОВА,,"С.РАЛЕВО, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2011-02-23,"Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,ТРИФОНОВА,ТАШЕВА,,"С.ДРЕНОВ, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2015-02-04,"Община Ловеч","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,ТРИФОНОВА,ХРИСТОВА,,"С.ВОЛОВО, БОРОВО, РУСЕ",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,ФИДОСКОВА,КИРКОВА,,"С.ДОЛНО БЕЛОТИНЦИ, МОНТАНА, МОНТАНА",2013-10-02,"Обединена българска банка","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,ФРАНЦОВА,НЕДЕВСКА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,ХРИСТОВА,АБРАШЕВА,,"С.ДОБРИ ДЯЛ, ЛЯСКОВЕЦ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2011-06-16,"Висша атестационна комисия","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,ХРИСТОВА,АВРАМОВА,,"ГР.ОБЗОР, НЕСЕБЪР, БУРГАС",2013-02-13,"Община Несебър","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,ХРИСТОВА,БОЖКОВА,,"С.СВЕЩАРИ, ИСПЕРИХ, РАЗГРАД",2015-11-05,"Община Исперих","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,ХРИСТОВА,ВРАЧЕВА-ПЕНЧЕВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2015-09-30,"Община Пловдив","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,ХРИСТОВА,ГЕОРГИЕВА,,"С.КРАМОЛИН, СЕВЛИЕВО, ГАБРОВО",2016-01-19,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Габрово","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,ХРИСТОВА,ДАСКОВА,,"ГР.ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,ХРИСТОВА,ДИМИТРОВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2015-12-17,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Варна","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,ХРИСТОВА,ДОЙКОВА,,"С.ГОРСКО НОВО СЕЛО, ЗЛАТАРИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-06-11,"Община Велико Търново","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,ХРИСТОВА,ДОНЧЕВА,,"С.ПЧЕЛАРОВО, ГЕНЕРАЛ-ТОШЕВО, ДОБРИЧ",2013-11-27,"Национален осигурителен институт","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,ХРИСТОВА,КОЛЕВА,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,ХРИСТОВА,КОЛЕВА,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2015-12-01,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,ХРИСТОВА,КОЛЕВА,,"С.ОБЕДИНЕНИЕ, ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2016-01-19,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Габрово","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,ХРИСТОВА,МАТЕВА,,"С.ТРОЯНОВО, КАМЕНО, БУРГАС",2013-01-29,"община Камено","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,ХРИСТОВА,ПЕНЕВА,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2012-03-14,"Икономически университет Варна","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,ХРИСТОВА,ПЕТКОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-10-14,"Национален осигурителен институт","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,ХРИСТОВА,ПЪДАРСКА,,"ГР.КАЗАНЛЪК, КАЗАНЛЪК, СТАРА ЗАГОРА",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,ХРИСТОВА,СПИРОВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,ХРИСТОВА,СТОЯНОВА,,"С.ПРОФЕСОР ИШИРКОВО, СИЛИСТРА, СИЛИСТРА",2012-07-04,"Конфедерация на независимите синдикати в България","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,ХРИСТОВА,СЪБОТИНСКА,,"С.ТЪРНЕНЕ, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2015-06-23,"Община Долни Дъбник","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,ХРИСТОВА,ТОНЧЕВА,,"С.ХЪРСОВО, НИКОЛА КОЗЛЕВО, ШУМЕН",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,ХРИСТОВА,ХРИСТОВА,,"ГР.СВИЩОВ, СВИЩОВ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2009-12-02,"Национална здравноосигурителна каса","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,ХРИСТОВА,ХЪРСЕВА,,"ГР.ЧИРПАН, ЧИРПАН, СТАРА ЗАГОРА",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,ХРИСТОВА,ЦОНЕВА,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,ХРИСТОВА,ЯНЧЕВА,,"ГР.ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", ПЕНКА,ХРИСТОСКОВА,МЛАДЕНОВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,ХУБЧЕВА,СТОЯНОВА,,"С.БРЕСТ, ГУЛЯНЦИ, ПЛЕВЕН",2009-12-02,"Национална здравноосигурителна каса","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,ХУБЧЕВА,СТОЯНОВА,,"С.БРЕСТ, ГУЛЯНЦИ, ПЛЕВЕН",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,ХУБЧЕВА,СТОЯНОВА,,"С.БРЕСТ, ГУЛЯНЦИ, ПЛЕВЕН",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,ЦАНЕВА,ЛАДЖОВА,,"ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,ЦАНЕВА,ЛАДЖОВА,,"ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,ЦАНКОВА,ИВАНОВА,,"С.ПОБИТ КАМЪК, РАЗГРАД, РАЗГРАД",2015-11-17,"Община Разград","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,ЦВЕТАНОВА,МАРИНОВА,1949-10-04,"С.АЛТИМИР, БЯЛА СЛАТИНА, ВРАЦА",2011-06-16,"Висша атестационна комисия","Решение № 230 от 16.06.2011 г. - ВАК","Разходен документ, отчетен от ръководил я щатен служител; документи от ръководили я щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; лично дело IА-34965" ПЕНКА,ЦВЕТАНОВА,РАЛЧЕВА,,"ГР.ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2014-07-02,"Технически университет - Варна","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,ЦВЯТКОВА,ДРАГНЕВА-ИЛИЕВА,,"ГР.НОВА ЗАГОРА, НОВА ЗАГОРА, СЛИВЕН",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,ЦЕНОВА,ГЕОРГИЕВА,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,ЦЕНОВА,ГЕОРГИЕВА,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2016-01-14,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Враца","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,ЦОКОВА,ЯЧОВСКА,,"С.РАКИТА, ЧЕРВЕН БРЯГ, ПЛЕВЕН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,ЯНЕВА,ЛАСКАРЕВА,,"ГР.КАРЛОВО, КАРЛОВО, ПЛОВДИВ",2015-10-14,"Община Сопот","Неустановена принадлежност", ПЕНКА,ЯНКОВА,ВАКРИЛОВА,,"ГР.ПОМОРИЕ, ПОМОРИЕ, БУРГАС",2013-02-20,"Община Поморие","Неустановена принадлежност", ПЕНКО,АЛЕКСАНДРОВ,ВЛАДИМИРОВ,,"С.ГЪМЗОВО, БРЕГОВО, ВИДИН",2013-09-25,"Община Брегово","Неустановена принадлежност", ПЕНКО,АТАНАСОВ,АТАНАСОВ,,"ГР.СУНГУРЛАРЕ, СУНГУРЛАРЕ, БУРГАС",2007-09-04,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ПЕНКО,АТАНАСОВ,АТАНАСОВ,,"ГР.СУНГУРЛАРЕ, СУНГУРЛАРЕ, БУРГАС",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ПЕНКО,АТАНАСОВ,АТАНАСОВ,,"ГР.СУНГУРЛАРЕ, СУНГУРЛАРЕ, БУРГАС",2013-01-09,"Община Карнобат","Неустановена принадлежност", ПЕНКО,АТАНАСОВ,АТАНАСОВ,,"ГР.СУНГУРЛАРЕ, СУНГУРЛАРЕ, БУРГАС",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ПЕНКО,АТАНАСОВ,АТАНАСОВ,,"ГР.СУНГУРЛАРЕ, СУНГУРЛАРЕ, БУРГАС",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", ПЕНКО,АТАНАСОВ,АТАНАСОВ,,"ГР.СУНГУРЛАРЕ, СУНГУРЛАРЕ, БУРГАС",2015-12-01,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Неустановена принадлежност", ПЕНКО,АТАНАСОВ,ЦЕНОВ,,"С.ЛЮТИДОЛ, МЕЗДРА, ВРАЦА",2013-12-11,"Община Мездра","Неустановена принадлежност", ПЕНКО,БОНЕВ,КОЛЕВ,,"ГР.АПРИЛЦИ, АПРИЛЦИ, ЛОВЕЧ",2015-02-11,"Община Троян","Неустановена принадлежност", ПЕНКО,ВАСИЛЕВ,ДИМИТРОВ,,"ГР.СВИЩОВ, СВИЩОВ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2014-05-20,"Решение № 2-349 от 20.05.2014 г. - Стопанска академия ""Д. А. Ценов""","Неустановена принадлежност", ПЕНКО,ВАСИЛЕВ,НИНОВ,,"ГР.ЕТРОПОЛЕ, ЕТРОПОЛЕ, СОФИЙСКА",2012-07-25,"Конфедерация на независимите синдикати в България","Неустановена принадлежност", ПЕНКО,ВЕЛКОВ,НЕНЧЕВ,,"ГР.ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2015-06-29,"Организатор на хазартни игри","Неустановена принадлежност", ПЕНКО,ВЕЛКОВ,НЕНЧЕВ,,"ГР.ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ПЕНКО,ВЕЛКОВ,НЕНЧЕВ,,"ГР.ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2016-02-04,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Ловеч","Неустановена принадлежност", ПЕНКО,ВЕСЕЛИНОВ,ГЕРГАНСКИ,,"ГР.УГЪРЧИН, УГЪРЧИН, ЛОВЕЧ",2007-09-04,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ПЕНКО,ВЪЛЧЕВ,ВЪЛЧЕВ,,"С.НИКОЛАЕВО, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2015-07-16,"Община Плевен","Неустановена принадлежност", ПЕНКО,ГЕОРГИЕВ,ПЕНКОВ,,"С.ВЪЛЧИТРЪН, ПОРДИМ, ПЛЕВЕН",2015-07-28,"Община Пордим","Неустановена принадлежност", ПЕНКО,ГЕОРГИЕВ,ПЕНКОВ,,"С.НЕГУШЕВО, ГОРНА МАЛИНА, СОФИЙСКА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ПЕНКО,ГЕОРГИЕВ,ШАЛИЧЕВ,,"С.РЕПЛЯНА, ЧУПРЕНЕ, ВИДИН",2013-10-02,"Община Чупрене","Неустановена принадлежност", ПЕНКО,ГЕРЧЕВ,ПЕНКОВ,,"С.ВЪРБОВКА, ПАВЛИКЕНИ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-06-26,"Община Павликени","Неустановена принадлежност", ПЕНКО,ГРИГОРОВ,АНЕВ,,"ГР.ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ, ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2014-02-24,"Висш дисциплинарен съд","Неустановена принадлежност", ПЕНКО,ДАМЯНОВ,ДИЛАНОВ,,"С.ГАЛИЧЕ, БЯЛА СЛАТИНА, ВРАЦА",2014-12-09,"Община Дупница","Неустановена принадлежност", ПЕНКО,ДИМИТРОВ,БОЖИЛОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ПЕНКО,ДИМИТРОВ,ИВАНДЖИЙСКИ,,"ГР.АПРИЛЦИ, АПРИЛЦИ, ЛОВЕЧ",2015-01-29,"Община Априлци","Неустановена принадлежност", ПЕНКО,ДИМИТРОВ,КАЛУДОВ,,"ГР.ЦАРЕВО, ЦАРЕВО, БУРГАС",2013-01-29,"община Приморско","Неустановена принадлежност", ПЕНКО,ДИМИТРОВ,КАЛУДОВ,,"ГР.ЦАРЕВО, ЦАРЕВО, БУРГАС",2013-02-27,"Община Царево","Неустановена принадлежност", ПЕНКО,ДИМИТРОВ,КАЛУДОВ,,"ГР.ЦАРЕВО, ЦАРЕВО, БУРГАС",2015-12-01,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Неустановена принадлежност", ПЕНКО,ДИМИТРОВ,НАЛБАНТОВ,,"ГР.ДИМИТРОВГРАД, ДИМИТРОВГРАД, ХАСКОВО",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ПЕНКО,ДИМИТРОВ,ПЕНКОВ,,"ГР.АПРИЛЦИ, АПРИЛЦИ, ЛОВЕЧ",2015-02-04,"Община Ловеч","Неустановена принадлежност", ПЕНКО,ДИМИТРОВ,РОЛИНСКИ,,"С.ПРАУЖДА, БЕЛОГРАДЧИК, ВИДИН",2013-10-09,"Община Ружинци","Неустановена принадлежност", ПЕНКО,ДИМИТРОВ,СОМЛЕВ,,"ГР.АПРИЛЦИ, АПРИЛЦИ, ЛОВЕЧ",2016-02-04,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Ловеч","Неустановена принадлежност", ПЕНКО,ДИМОВ,ПЕНКОВ,1944-11-23,"С.БИСЕР, ХАРМАНЛИ, ХАСКОВО",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Решение № 95 от 28.10.2009 г. - следователи и дознатели","Със заповед № 4478/ 04.08.1970 г. е назначен за следовател VI ст.; със заповед № 37/ 09.05.1972 г. е преназначен за следовател III ст.; със заповед № 97/ 31.08.1974 г. е преназначен за следовател II ст.; със заповед № 2448/ 19.05.1975 г. е преназначен за следовател I ст.; със заповед № 2274/ 12.07.1979 г. е преназначен за ст. следовател в ГСУ; със заповед № 836/ 18.02.1982 г. е преназначен за гл. следовател; със заповед № 3514/ 05.08.1983 г. е преназначен за зам. н-к отдел; със заповед № 1178/ 21.03.1984 г. е изпратен на 3 месечен курс в КГБ-СССР; със заповед № 3492/ 02.11.1987 г. е преназначен за н-к отдел 03." ПЕНКО,ДИНЕВ,ПЕНЧЕВ,,"ГР.НОВА ЗАГОРА, НОВА ЗАГОРА, СЛИВЕН",2010-06-29,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ПЕНКО,ЕЛЕНКОВ,ЕЛИЧОВ,,"С.КРАЧИМИР, БЕЛОГРАДЧИК, ВИДИН",2013-07-31,"Община Белоградчик","Неустановена принадлежност", ПЕНКО,ИВАНОВ,АНДРЕЕВ,1952-10-28,"С.ОРЕХОВИЦА, ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ, ПЛЕВЕН",2014-12-03,"Национален военен университет ""Васил Левски""-Велико Търново","Решение № 2-436 от 03.12.2014 г. - Национален военен университет ""Васил Левски""","

Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-34200; рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр.

" ПЕНКО,ИВАНОВ,АНДРЕЕВ,,"С.ДОЛНИ ЛУКОВИТ, ИСКЪР, ПЛЕВЕН",2015-07-07,"Община Искър","Неустановена принадлежност", ПЕНКО,ИВАНОВ,ВЪЛЕВ,,"С.ПРЕСЯКА, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2015-02-04,"Община Ловеч","Неустановена принадлежност", ПЕНКО,ИВАНОВ,ПЕНЕВ,,"С.СТРЕЛЕЦ, ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2010-06-29,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ПЕНКО,ИВАНОВ,ПЕТКОВ,,"С.ДОЛНО ЦЕРОВЕНЕ, ЯКИМОВО, МОНТАНА",2015-03-11,"Община Бойчиновци","Неустановена принадлежност", ПЕНКО,ИВАНОВ,РИСКОВ,,"С.СТАРОСЕЛ, ХИСАРЯ, ПЛОВДИВ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ПЕНКО,ИВАНОВ,ТЕРЗИЕВ,,"ГР.ТРОЯН, ТРОЯН, ЛОВЕЧ",2015-02-11,"Община Троян","Неустановена принадлежност", ПЕНКО,ИВАНОВ,ХАНДЖИЕВ,1957-06-22,"С.ЛЕСОВО, ЕЛХОВО, ЯМБОЛ",2013-11-20,"Средни училища","Решение № 2-259 от 20.11.2013 г. - училища по Закона за народната просвета","Рег. дневник; картон обр. 6; протокол вх. № 4143/ 1990 г. с предложение за унищожаване делото на ""Ела""." ПЕНКО,КОЕВ,ПЕНКОВ,,"ГР.НОВИ ПАЗАР, НОВИ ПАЗАР, ШУМЕН",2016-02-04,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Ловеч","Неустановена принадлежност", ПЕНКО,КОСТАДИНОВ,ЗАПРЯНОВ,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2015-10-05,"Община Първомай","Неустановена принадлежност", ПЕНКО,КРУМОВ,ФИЧЕВ,,"С.ГИГЕН, ГУЛЯНЦИ, ПЛЕВЕН",2015-06-18,"Община Гулянци","Неустановена принадлежност", ПЕНКО,КРУМОВ,ФИЧЕВ,,"С.ГИГЕН, ГУЛЯНЦИ, ПЛЕВЕН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ПЕНКО,КЪНЕВ,ЗЛАНКОВ,,"ГР.КАЗАНЛЪК, КАЗАНЛЪК, СТАРА ЗАГОРА",2012-07-25,"Конфедерация на независимите синдикати в България","Неустановена принадлежност", ПЕНКО,КЪНЧЕВ,ЧАНТОВ,,"С.ДАМЯНОВО, СЕВЛИЕВО, ГАБРОВО",2014-07-08,"Технически университет – Габрово","Неустановена принадлежност", ПЕНКО,КЪНЧЕВ,ЧАНТОВ,,"С.ДАМЯНОВО, СЕВЛИЕВО, ГАБРОВО",2014-07-08,"Технически университет - Габрово","Неустановена принадлежност", ПЕНКО,ЛАЛЕВ,КЪНЧЕВ,,"С.ХИРЕВО, СЕВЛИЕВО, ГАБРОВО",2014-02-05,"Община Севлиево","Неустановена принадлежност", ПЕНКО,ЛАЛЕВ,ЛАЛЕВ,,"ГР.АСЕНОВГРАД, АСЕНОВГРАД, ПЛОВДИВ",2015-02-04,"Община Ловеч","Неустановена принадлежност", ПЕНКО,ЛЮБЕНОВ,КЛОЧКОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-10-10,"Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията","Неустановена принадлежност", ПЕНКО,МАРИНОВ,МАРИНОВ,,"ГР.АПРИЛЦИ, АПРИЛЦИ, ЛОВЕЧ",2016-02-04,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Ловеч","Неустановена принадлежност", ПЕНКО,МАРИНОВ,ПЕНКОВ,,"С.ОРЛЯНЕ, УГЪРЧИН, ЛОВЕЧ",2015-02-18,"Община Угърчин","Неустановена принадлежност", ПЕНКО,МАРИНОВ,ПЕТКОВ,,"ГР.ДОЛНИ ДЪБНИК, ДОЛНИ ДЪБНИК, ПЛЕВЕН",2015-06-23,"Община Долни Дъбник","Неустановена принадлежност", ПЕНКО,МАРИНОВ,ПЕТКОВ,,"ГР.ЕЛЕНА, ЕЛЕНА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-06-05,"Община Елена","Неустановена принадлежност", ПЕНКО,МИНКОВ,ШОТЕКОВ,,"С.ЦЕРОВО, СВОГЕ, СОФИЙСКА",2012-07-11,"Медицински университет - София","Неустановена принадлежност", ПЕНКО,МИНКОВ,ШОТЕКОВ,,"С.ЦЕРОВО, СВОГЕ, СОФИЙСКА",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност", ПЕНКО,МИНЧЕВ,ПЕНКОВ,,"С.ЧИНТУЛОВО, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност", ПЕНКО,МИТЕВ,ЦАНКОВ,,"С.СЕКУЛОВО, ДУЛОВО, СИЛИСТРА",2010-06-22,"Служба Военна полиция","Неустановена принадлежност", ПЕНКО,МЛАДЕНОВ,БОГДАНОВ,,"ГР.БЕРКОВИЦА, БЕРКОВИЦА, МОНТАНА",2015-03-11,"Община Берковица","Неустановена принадлежност", ПЕНКО,НАЙДЕНОВ,ПЕНКОВ,,"С.МИКРЕ, УГЪРЧИН, ЛОВЕЧ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ПЕНКО,НАЙДЕНОВ,ПЕНКОВ,,"С.МИКРЕ, УГЪРЧИН, ЛОВЕЧ",2015-02-04,"Община Ловеч","Неустановена принадлежност", ПЕНКО,НАЙДЕНОВ,ПЕНКОВ,,"С.МИКРЕ, УГЪРЧИН, ЛОВЕЧ",2016-02-04,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Ловеч","Неустановена принадлежност", ПЕНКО,НАЧОВ,ИЛИЕВ,,"ГР.КУЛА, КУЛА, ВИДИН",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност", ПЕНКО,НАЧОВ,ИЛИЕВ,,"ГР.КУЛА, КУЛА, ВИДИН",2013-07-31,"Община Бойница","Неустановена принадлежност", ПЕНКО,НАЧОВ,ИЛИЕВ,,"ГР.КУЛА, КУЛА, ВИДИН",2013-09-11,"Община Кула","Неустановена принадлежност", ПЕНКО,НИКОЛАЕВ,ПЕНЕВ,,"С.СТРАХИЛОВО, ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-12-08,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Велико Търново","Неустановена принадлежност", ПЕНКО,НИКОЛОВ,ВИДЕНОВ,,"С.СТАКЕВЦИ, БЕЛОГРАДЧИК, ВИДИН",2013-07-31,"Община Белоградчик","Неустановена принадлежност", ПЕНКО,НИКОЛОВ,ГРАДИНАРОВ,,"С.ГОРИЦА, ПОПОВО, ТЪРГОВИЩЕ",2014-07-02,"Технически университет - Варна","Неустановена принадлежност", ПЕНКО,НИКОЛОВ,ПЕНЕВ,,"ГР.ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-07-24,"Община Стражица","Неустановена принадлежност", ПЕНКО,НИНКОВ,ЦАНКОВ,,"С.БОЙНИЦА, БОЙНИЦА, ВИДИН",2013-07-31,"Община Бойница","Неустановена принадлежност", ПЕНКО,ПЕНКОВ,ДАНКОВ,,"ГР.АПРИЛЦИ, АПРИЛЦИ, ЛОВЕЧ",2008-07-09,"Национален статистически институт","Неустановена принадлежност", ПЕНКО,ПЕНКОВ,ДАНКОВ,,"ГР.АПРИЛЦИ, АПРИЛЦИ, ЛОВЕЧ",2015-01-29,"Община Априлци","Неустановена принадлежност", ПЕНКО,ПЕТКОВ,ЛИЛКИН,1948-05-01,"С.КРАЧИМИР, БЕЛОГРАДЧИК, ВИДИН",2013-07-31,"Община Белоградчик","Решение № 2-219 от 31.07.2013 г. - община Белоградчик","

Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; протокол рег. № 11/ 19.04.1990 г. с предложение за унищожаване на дело ІЯ-263

" ПЕНКО,ПЕТКОВ,ЧАВДАРОВ,,"С.ДОБРОДАН, ТРОЯН, ЛОВЕЧ",2015-02-11,"Община Троян","Неустановена принадлежност", ПЕНКО,ПЕТРОВ,ДИМИТРОВ,,"С.ХРАБРОВО, ПРОВАДИЯ, ВАРНА",2013-05-21,"Община Провадия","Неустановена принадлежност", ПЕНКО,ПЕТРОВ,ПЕНКОВ,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2012-10-17,"Министерство на икономиката, енергетиката и туризма","Неустановена принадлежност", ПЕНКО,ПЕТРОВ,ПЕНКОВ,,"С.ГРАДНИЦА, СЕВЛИЕВО, ГАБРОВО",2013-06-11,"Община Велико Търново","Неустановена принадлежност", ПЕНКО,ПЕТРОВ,ПЕНКОВ,,"С.ГРАДНИЦА, СЕВЛИЕВО, ГАБРОВО",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ПЕНКО,ПЕТРОВ,ПЕНКОВ,,"С.ГРАДНИЦА, СЕВЛИЕВО, ГАБРОВО",2015-12-08,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Велико Търново","Неустановена принадлежност", ПЕНКО,ПЕТРОВ,ПЕНКОВ,,"С.ВОЙВОДИНО, ВЪЛЧИ ДОЛ, ВАРНА",2015-12-17,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Варна","Неустановена принадлежност", ПЕНКО,ПЕТРОВ,СПЕЦОВ,1949-08-13,"С.ЗМЕЕВО, БАЛЧИК, ДОБРИЧ",2014-03-24,"Шуменски университет Епископ Константин Преславски","Решение № 2-332 от 24.03.2014 г. - Шуменски университет ""Епископ Константин Преславски""","

Рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр.; предложение рег. № 2140/ 08.02.1990 г. за унищожаване дело № 18185.

" ПЕНКО,ПЕШЕВ,НИКОЛОВ,,"С.ПОДГОРЕ, МАКРЕШ, ВИДИН",2013-08-13,"Община Макреш","Неустановена принадлежност", ПЕНКО,СИМЕОНОВ,БАРКОВ,1947-04-01,"ГР.АЙТОС, АЙТОС, БУРГАС",2010-06-29,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 146 от 29.06.2010 г. - Министерство на вътрешните работи","Със заповед № 230/ 08.06.1984 г. е назначен за разузнавач; със заповед № 284/ 07.08.1984 г. е преназначен за ст. разузнавач; със заповед № 272/ 04.09.1986 г. е преназначен за инспектор; със заповед № 186/ 20.04.1989 г. е преназначен за зам. н-к на отделение; със заповед № К-3510/ 31.07.1990 г. е изпратен на 3 месечен курс в КГБ-Москва." ПЕНКО,СИМЕОНОВ,ПЕНЧЕВ,,"С.ВЪЛЧИТРЪН, ПОРДИМ, ПЛЕВЕН",2015-07-28,"Община Пордим","Неустановена принадлежност", ПЕНКО,СТАЙКОВ,БАМБОВ,,"ГР.ТРОЯН, ТРОЯН, ЛОВЕЧ",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност", ПЕНКО,СТАНЧЕВ,ЗАПРЯНОВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност", ПЕНКО,СТЕФАНОВ,АРАБАДЖИЕВ,,"ГР.УГЪРЧИН, УГЪРЧИН, ЛОВЕЧ",2015-02-18,"Община Угърчин","Неустановена принадлежност", ПЕНКО,СТЕФАНОВ,КАЦАРСКИ,,"ГР.БЕЛОВО, БЕЛОВО, ПАЗАРДЖИК",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност", ПЕНКО,СТОЕВ,ПЕНКОВ,,"С.БОЛЯРИНО, РАКОВСКИ, ПЛОВДИВ",2015-10-05,"Община Раковски","Неустановена принадлежност", ПЕНКО,ТОДОРОВ,КЮРТИН,,"С.ТЪРГОВИЩЕ, ЧУПРЕНЕ, ВИДИН",2013-10-02,"Община Чупрене","Неустановена принадлежност", ПЕНКО,ХРИСТОВ,ДРАГАНОВ,,"ГР.СЕВЛИЕВО, СЕВЛИЕВО, ГАБРОВО",2014-02-05,"Община Севлиево","Неустановена принадлежност", ПЕНКО,ХРИСТОВ,КРЪЧКИН,,"С.СТАКЕВЦИ, БЕЛОГРАДЧИК, ВИДИН",2013-07-31,"Община Белоградчик","Неустановена принадлежност", ПЕНКО,ХРИСТОВ,ПЕТКОВ,,"С.КРУШОВИЦА, ДОЛНИ ДЪБНИК, ПЛЕВЕН",2015-06-23,"Община Долни Дъбник","Неустановена принадлежност", ПЕНКО,ЦАКОВ,МИЛЧЕВ,,"ГР.ТЕТЕВЕН, ТЕТЕВЕН, ЛОВЕЧ",2010-06-29,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ПЕНКО,ЦАКОВ,МИЛЧЕВ,,"ГР.ТЕТЕВЕН, ТЕТЕВЕН, ЛОВЕЧ",2015-02-11,"Община Тетевен","Неустановена принадлежност", ПЕНКО,ЦАКОВ,МИЛЧЕВ,,"ГР.ТЕТЕВЕН, ТЕТЕВЕН, ЛОВЕЧ",2016-02-04,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Ловеч","Неустановена принадлежност", ПЕНКО,ЦАЧЕВ,ПЕНКОВ,,"ГР.ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2010-06-29,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ПЕНКО,ЦОКОВ,ПЕТРОВ,1949-01-29,"С.БОЙНИЦА, БОЙНИЦА, ВИДИН",2016-01-06,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Видин","Решение № 2-591 от 06.01.2016 г. - кандидати за общински съветници – област Видин","

Рег. дневник; картон обр. 4.

" ПЕНО,СТОЯНОВ,БОЙНОВСКИ,,"ГР.ХИСАРЯ, ХИСАРЯ, ПЛОВДИВ",2015-10-28,"Община Хисаря","Неустановена принадлежност", ПЕНО,ТОДОРОВ,НЕДЕЛКОВ,,"С.ВИРОВСКО, ВРАЦА, ВРАЦА",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ПЕНЧО,АЛЕКСАНДРОВ,НЕНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-01-12,"Министерство на образованието","Неустановена принадлежност", ПЕНЧО,АЛЕКСАНДРОВ,ОБРЕТЕНОВ,,"С.БАЛЮВИЦА, БЕРКОВИЦА, МОНТАНА",2015-03-11,"Община Берковица","Неустановена принадлежност", ПЕНЧО,АЛЕКСАНДРОВ,ПЕТКОВ,,"ГР.ПАВЛИКЕНИ, ПАВЛИКЕНИ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-06-26,"Община Павликени","Неустановена принадлежност", ПЕНЧО,АНГЕЛОВ,АНГЕЛОВ,,"ГР.СОПОТ, СОПОТ, ПЛОВДИВ",2010-06-29,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ПЕНЧО,АНГЕЛОВ,ДОНЧЕВ,,"ГР.ДВЕ МОГИЛИ, ДВЕ МОГИЛИ, РУСЕ",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", ПЕНЧО,АНГЕЛОВ,МАЧУНОВ,,"С.ПРОДАНОВЦИ, САМОКОВ, СОФИЙСКА",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност", ПЕНЧО,АНГЕЛОВ,ПАНТЕЛЕЕВ,,"ГР.БЪЛГАРОВО, БУРГАС, БУРГАС",2013-01-23,"Община Бургас","Неустановена принадлежност", ПЕНЧО,АНГЕЛОВ,СИРАКОВ,,"С.ПРОДАНОВЦИ, САМОКОВ, СОФИЙСКА",2008-02-12,Министерства,"Неустановена принадлежност", ПЕНЧО,АНГЕЛОВ,СИРАКОВ,,"С.ПРОДАНОВЦИ, САМОКОВ, СОФИЙСКА",2013-05-29,"Длъжници към банка МИНЕРАЛБАНК","Неустановена принадлежност", ПЕНЧО,АНГЕЛОВ,СТОЙЧЕВ,,"ГР.ГАБРОВО, ГАБРОВО, ГАБРОВО",2014-07-08,"Технически университет – Габрово","Неустановена принадлежност", ПЕНЧО,АНГЕЛОВ,СТОЙЧЕВ,,"ГР.ГАБРОВО, ГАБРОВО, ГАБРОВО",2014-07-08,"Технически университет - Габрово","Неустановена принадлежност", ПЕНЧО,АНГЕЛОВ,ТОКМАКЧИЕВ,,"ГР.КИЛИФАРЕВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2012-07-04,"Конфедерация на независимите синдикати в България","Неустановена принадлежност", ПЕНЧО,АНДОНОВ,ВЪЛЧЕВ,,"ГР.ДЪЛГОПОЛ, ДЪЛГОПОЛ, ВАРНА",2013-05-15,"Община Дългопол","Неустановена принадлежност", ПЕНЧО,АНЧЕВ,ДИМИТРОВ,,"ГР.СВИЩОВ, СВИЩОВ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-05-28,"Министерство на регионалното развитие и благоустройството","Неустановена принадлежност", ПЕНЧО,АТАНАСОВ,ПЕНЧЕВ,,"С.ЯСТРЕБНА, СИТОВО, СИЛИСТРА",2010-10-13,"Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството","Неустановена принадлежност", ПЕНЧО,АТАНАСОВ,ПЕНЧЕВ,,"С.ЯСТРЕБНА, СИТОВО, СИЛИСТРА",2010-09-20,"Държавен фонд Земеделие","Неустановена принадлежност", ПЕНЧО,БОЖИЛОВ,КОРИТАРОВ,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2014-12-09,"Община Дупница","Неустановена принадлежност", ПЕНЧО,БОРИСОВ,ПЕНЧЕВ,,"С.НЕДАН, ПАВЛИКЕНИ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-07-10,"Община Сухиндол","Неустановена принадлежност", ПЕНЧО,ВАНЕВ,ПЕНЧЕВ,,"ГР.ПАВЛИКЕНИ, ПАВЛИКЕНИ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-06-26,"Община Павликени","Неустановена принадлежност", ПЕНЧО,ВАНЕВ,ПЕНЧЕВ,,"ГР.ПАВЛИКЕНИ, ПАВЛИКЕНИ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност", ПЕНЧО,ВАНЕВ,ПЕНЧЕВ,,"ГР.ПАВЛИКЕНИ, ПАВЛИКЕНИ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", ПЕНЧО,ВАСИЛЕВ,БАРОВСКИ,,"ГР.ТРОЯН, ТРОЯН, ЛОВЕЧ",2010-06-29,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ПЕНЧО,ВАСИЛЕВ,ВЕНКОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-06-16,"Висша атестационна комисия","Неустановена принадлежност", ПЕНЧО,ВАСИЛЕВ,ВЕНКОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-05-27,"Българска академия на науките","Неустановена принадлежност", ПЕНЧО,ВАСИЛЕВ,ДРЕНОВСКИ,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2015-07-16,"Община Плевен","Неустановена принадлежност", ПЕНЧО,ВАСИЛЕВ,КЪНЕВ,,"С.ЧЕРНИ ОСЪМ, ТРОЯН, ЛОВЕЧ",2016-02-04,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Ловеч","Неустановена принадлежност", ПЕНЧО,ВАСИЛЕВ,ЧАНЕВ,,"ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-07-17,"Община Златарица","Неустановена принадлежност", ПЕНЧО,ВАСИЛЕВ,ЧАНЕВ,,"ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ПЕНЧО,ВАСИЛЕВ,ЧАНЕВ,,"ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-12-08,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Велико Търново","Неустановена принадлежност", ПЕНЧО,ВЕЛИКОВ,НЕДЕЛЧЕВ,,"С.ЮПЕР, КУБРАТ, РАЗГРАД",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ПЕНЧО,ВЕЛИКОВ,НЕДЕЛЧЕВ,,"С.ЮПЕР, КУБРАТ, РАЗГРАД",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ПЕНЧО,ВЕНКОВ,ГЕОРГИЕВ,1942-09-24,"ГР.ГАБРОВО, ГАБРОВО, ГАБРОВО",2014-07-08,"Технически университет - Габрово","Решение № 2-370 от 08.07.2014 г. - Технически университет - Габрово","

Документ за получено възнаграждение, разходни документи, отчетени от ръководил го щатен служител, документи от ръководили го щатни служители, съдържащи се в дело Ф1, а.е. 7368; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3.

" ПЕНЧО,ВЛАДИМИРОВ,ЙОРДАНОВ,,"С.ГОРНА ЛИПНИЦА, ПАВЛИКЕНИ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2014-07-08,"Технически университет – Габрово","Неустановена принадлежност", ПЕНЧО,ВЛАДИМИРОВ,ЙОРДАНОВ,,"С.ГОРНА ЛИПНИЦА, ПАВЛИКЕНИ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2014-07-08,"Технически университет - Габрово","Неустановена принадлежност", ПЕНЧО,ВЛАДИМИРОВ,ТОДОРОВ,,"С.ТОДОРОВЦИ, ГАБРОВО, ГАБРОВО",2014-01-22,"Община Габрово","Неустановена принадлежност", ПЕНЧО,ВЛАДОВ,ПЕНЧЕВ,,"ГР.ТРОЯН, ТРОЯН, ЛОВЕЧ",2013-06-05,"УниКредит Булбанк АД","Неустановена принадлежност", ПЕНЧО,ВЪЛЧАНОВ,ПЕНЕВ,,"С.ДОБРИЧ, ДИМИТРОВГРАД, ХАСКОВО",2010-01-28,"Комисия за защита на потребителите","Неустановена принадлежност", ПЕНЧО,ВЪЛЬОВ,ВЪЛЕВ,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2011-02-23,"Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол","Неустановена принадлежност", ПЕНЧО,ГАНЕВ,ПЕНЕВ,,"ГР.ЦАР КАЛОЯН, ЦАР КАЛОЯН, РАЗГРАД",2009-10-14,"Национален осигурителен институт","Неустановена принадлежност", ПЕНЧО,ГЕОРГИЕВ,ВЕНКОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-09-18,"Технически университет - София","Неустановена принадлежност", ПЕНЧО,ГЕОРГИЕВ,ГЕШЕВ,1952-11-04,"ГР.СТРЕЛЧА, СТРЕЛЧА, ПАЗАРДЖИК",2012-09-18,"Национална спортна академия ""Васил Левски""","Решение № 2-67 от 18.09.2012 г. - Национална спортна академия ""Васил Левски""","Рег. дневник; картон обр. 4." ПЕНЧО,ГЕОРГИЕВ,ГЕШЕВ,1952-11-04,"ГР.СТРЕЛЧА, СТРЕЛЧА, ПАЗАРДЖИК",2014-01-08,"Лечебни заведения","Решение № 2-282 от 08.01.2014 г. - лечебните заведения","Рег. дневник; картон обр. 4." ПЕНЧО,ГЕОРГИЕВ,ГЕШЕВ,1952-11-04,"ГР.СТРЕЛЧА, СТРЕЛЧА, ПАЗАРДЖИК",2015-01-21,"Български олимпийски комитет","Решение № 2-451 от 21.01.2015 г. - Български олимпийски комитет","

Рег. дневник; картон обр. 4.

" ПЕНЧО,ГЕОРГИЕВ,ДРАГАНОВ,,"ГР.КАРНОБАТ, КАРНОБАТ, БУРГАС",2013-01-09,"Община Карнобат","Неустановена принадлежност", ПЕНЧО,ГЕОРГИЕВ,ПЕНЧЕВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2008-02-12,Министерства,"Неустановена принадлежност", ПЕНЧО,ГЕОРГИЕВ,ПЕНЧЕВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2012-10-10,"Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията","Неустановена принадлежност", ПЕНЧО,ГЕОРГИЕВ,ПЕНЧЕВ,,"С.ГОСПОДИНОВО, БЯЛА, ВАРНА",2013-03-27,"Община Бяла","Неустановена принадлежност", ПЕНЧО,ГЕОРГИЕВ,ПОПОВ,,"С.СМИЛЕЦ, СТРЕЛЧА, ПАЗАРДЖИК",2015-05-19,"Община Стрелча","Неустановена принадлежност", ПЕНЧО,ГЕОРГИЕВ,ПЪРВАНОВ,,"ГР.МОНТАНА, МОНТАНА, МОНТАНА",2015-03-24,"Община Георги Дамяново","Неустановена принадлежност", ПЕНЧО,ГЕОРГИЕВ,СТОЙНОВ,,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2010-06-29,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ПЕНЧО,ГЕОРГИЕВ,ТОМОВ,,"ГР.ПОМОРИЕ, ПОМОРИЕ, БУРГАС",2013-02-20,"Община Поморие","Неустановена принадлежност", ПЕНЧО,ГОРАНОВ,НИКОЛОВ,,"С.ДРЕНОВЕЦ, РУЖИНЦИ, ВИДИН",2013-10-09,"Община Ружинци","Неустановена принадлежност", ПЕНЧО,ГЮРОВ,КОВАЧЕВ,,"ГР.СРЕДЕЦ, СРЕДЕЦ, БУРГАС",2013-01-29,"Община Средец","Неустановена принадлежност", ПЕНЧО,ДЕНЧЕВ,ПЕНЧЕВ,1931-01-24,"С.КОРМЯНСКО, СЕВЛИЕВО, ГАБРОВО",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Решение № 95 от 28.10.2009 г. - следователи и дознатели","Със заповед № 706/ 21.02.1986 г. е назначен за н-к отдел." ПЕНЧО,ДЕНЧЕВ,ПЕНЧЕВ,,"ГР.КАЗАНЛЪК, КАЗАНЛЪК, СТАРА ЗАГОРА",2012-09-18,"Университет за национално и световно стопанство","Неустановена принадлежност", ПЕНЧО,ДИМИТРОВ,ДИМИТРОВ,,"ГР.ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-08-04,"Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Неустановена принадлежност", ПЕНЧО,ДИМИТРОВ,ИВАНОВ,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2014-12-03,"Национален военен университет ""Васил Левски""-Велико Търново","Неустановена принадлежност", ПЕНЧО,ДИМИТРОВ,КЪНЕВ,,"ГР.АЙТОС, АЙТОС, БУРГАС",2012-12-12,"Община Айтос","Неустановена принадлежност", ПЕНЧО,ДИМИТРОВ,МОНЕВ,,"ГР.НОВА ЗАГОРА, НОВА ЗАГОРА, СЛИВЕН",2013-10-02,"Обединена българска банка","Неустановена принадлежност", ПЕНЧО,ДИМИТРОВ,ПЕНЕВ,,"ГР.ТРЯВНА, ТРЯВНА, ГАБРОВО",2014-01-28,"Община Трявна","Неустановена принадлежност", ПЕНЧО,ДИМИТРОВ,ПЕНЧЕВ,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", ПЕНЧО,ДИМИТРОВ,ПЕТРОВ,,"ГР.СИЛИСТРА, СИЛИСТРА, СИЛИСТРА",2010-06-22,"Служба Военна полиция","Неустановена принадлежност", ПЕНЧО,ДИМИТРОВ,ТОДОРОВ,,"ГР.ПОПОВО, ПОПОВО, ТЪРГОВИЩЕ",2010-06-29,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ПЕНЧО,ДОБРЕВ,ПЕТРОВ,,"С.КРИВНЯ, ВЕТОВО, РУСЕ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ПЕНЧО,ДОБРЕВ,ЯНЕВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2011-02-23,"Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол","Неустановена принадлежност", ПЕНЧО,ДОНЕВ,ПЕНЧЕВ,,"С.СКАЛСКО, ДРЯНОВО, ГАБРОВО",2011-08-09,"Агенция Пътна инфраструктура","Неустановена принадлежност", ПЕНЧО,ДОЧЕВ,ЛЕСИДРЕНСКИ,,"ГР.ТРОЯН, ТРОЯН, ЛОВЕЧ",2014-07-23,"Химикотехнологичен и металургичен университет","Неустановена принадлежност", ПЕНЧО,ДРАГАНОВ,ПАШКУЛОВ,,"ГР.ХИСАРЯ, ХИСАРЯ, ПЛОВДИВ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ПЕНЧО,ЕВТИМОВ,ЛИЛОВ,,"С.ДРЕНОВЕЦ, РУЖИНЦИ, ВИДИН",2013-10-09,"Община Ружинци","Неустановена принадлежност", ПЕНЧО,ЖЕЛЕВ,НЕНКОВ,,"ГР.ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-07-10,"Община Полски Тръмбеш","Неустановена принадлежност", ПЕНЧО,ЖЕЧЕВ,КЮРКЧИЕВ,1952-07-15,"ГР.СМЯДОВО, СМЯДОВО, ШУМЕН",2014-03-24,"Шуменски университет Епископ Константин Преславски","Неустановена пренадлежност", ПЕНЧО,ЗАПРЯНОВ,ПЕНЕВ,,"ГР.ДИМИТРОВГРАД, ДИМИТРОВГРАД, ХАСКОВО",2010-06-29,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ПЕНЧО,ЗДРАВКОВ,ПЕНЕВ,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2008-03-18,"КТ Подкрепа","Неустановена принадлежност", ПЕНЧО,ЗЛАТАНОВ,КОВАЧЕВ,1954-02-08,"ГР.БЕЛОГРАДЧИК, БЕЛОГРАДЧИК, ВИДИН",2009-12-09,"Печатни издания","Решение № 105 от 9.12.2009 г.- Печатни издания","Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководилия го щатен служител; рег. дневник; картон обр. 4; работно дело IР-16425" ПЕНЧО,ЗЛАТАНОВ,КОВАЧЕВ,1954-02-08,"ГР.БЕЛОГРАДЧИК, БЕЛОГРАДЧИК, ВИДИН",2008-11-26,"Българска национална телевизия","Решение № 54 от 26.11.2008 г. - Българска национална телевизия","Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководилия го щатен служител; рег. дневник; картон обр. 4; работно дело IР-16425." ПЕНЧО,ИВАНОВ,БОЖКОВ,,"С.КАРАВЕЛОВО, КАРЛОВО, ПЛОВДИВ",2010-06-29,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ПЕНЧО,ИВАНОВ,ВЪЛКОВ,,"ГР.СИЛИСТРА, СИЛИСТРА, СИЛИСТРА",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност", ПЕНЧО,ИВАНОВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.КАМЕНО, КАМЕНО, БУРГАС",2013-02-13,"Община Созопол","Неустановена принадлежност", ПЕНЧО,ИВАНОВ,ДРАГАНОВ,,"ГР.ПАВЛИКЕНИ, ПАВЛИКЕНИ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2012-07-11,"Медицински университет - София","Неустановена принадлежност", ПЕНЧО,ИВАНОВ,МИНКОВ,,"ГР.ИСПЕРИХ, ИСПЕРИХ, РАЗГРАД",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ПЕНЧО,ИВАНОВ,МИНКОВ,,"ГР.ИСПЕРИХ, ИСПЕРИХ, РАЗГРАД",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", ПЕНЧО,ИВАНОВ,ПЕНЧЕВ,,"С.ТЮРКМЕН, БРЕЗОВО, ПЛОВДИВ",2015-09-09,"Община Карлово","Неустановена принадлежност", ПЕНЧО,ИВАНОВ,ПЕНЧЕВ,,"С.ГОРСКО КАЛУГЕРОВО, СУХИНДОЛ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-07-10,"Община Сухиндол","Неустановена принадлежност", ПЕНЧО,ИВАНОВ,ПЕНЧЕВ,,"С.ДРЯНОВЕЦ, РАЗГРАД, РАЗГРАД",2015-11-17,"Община Разград","Неустановена принадлежност", ПЕНЧО,ИВАНОВ,ПЕНЧЕВ,,"ГР.ПОПОВО, ПОПОВО, ТЪРГОВИЩЕ",2015-05-19,"Приватизирани предприятия - Добрич","Неустановена принадлежност", ПЕНЧО,ИВАНОВ,ПЕНЧЕВ,,"ГР.БЕЛОСЛАВ, БЕЛОСЛАВ, ВАРНА",2015-12-17,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Варна","Неустановена принадлежност", ПЕНЧО,ИВАНОВ,ПЕТКОВ,,"С.АБЛАНИЦА, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2015-02-04,"Община Ловеч","Неустановена принадлежност", ПЕНЧО,ИВАНОВ,ПОПОВ,,"ГР.ПАВЛИКЕНИ, ПАВЛИКЕНИ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност", ПЕНЧО,ИВАНОВ,ХРИСТОВ,,"ГР.ГАБРОВО, ГАБРОВО, ГАБРОВО",2012-10-17,"Министерство на икономиката, енергетиката и туризма","Неустановена принадлежност", ПЕНЧО,ИВАНОВ,ЦОНЕВ,,"С.ГОРОЦВЕТ, ЛОЗНИЦА, РАЗГРАД",2015-11-11,"Община Лозница","Неустановена принадлежност", ПЕНЧО,ИЛИЕВ,ПЕТРОВ,,"ГР.МОНТАНА, МОНТАНА, МОНТАНА",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ПЕНЧО,ИЛИЕВ,ТОКУЧЕВ,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ПЕНЧО,ИЛИЕВ,ХАВОВ,,"ГР.СУХИНДОЛ, СУХИНДОЛ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-07-10,"Община Сухиндол","Неустановена принадлежност", ПЕНЧО,ИЛЬОВ,ТАКУЧЕВ,,"ГР.СТРЕЛЧА, СТРЕЛЧА, ПАЗАРДЖИК",2015-05-19,"Община Стрелча","Неустановена принадлежност", ПЕНЧО,ЙОРДАНОВ,БАНКИН,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2015-12-01,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Неустановена принадлежност", ПЕНЧО,ЙОРДАНОВ,ГАБРОВСКИ,,"С.ЕЛЕНЦИТЕ, ДРЯНОВО, ГАБРОВО",2014-01-28,"Община Дряново","Неустановена принадлежност", ПЕНЧО,ЙОРДАНОВ,ПАНОВ,,"С.ДРАГИЖЕВО, ЛЯСКОВЕЦ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-12-08,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Велико Търново","Неустановена принадлежност", ПЕНЧО,ЙОРДАНОВ,ПЕНЕВ,,"ГР.РАЗГРАД, РАЗГРАД, РАЗГРАД",2015-11-17,"Община Разград","Неустановена принадлежност", ПЕНЧО,ЙОРДАНОВ,СИМЕОНОВ,,"ГР.ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ, ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ, ШУМЕН",2012-07-11,"Медицински университет - София","Неустановена принадлежност", ПЕНЧО,ЙОРДАНОВ,ТЕРЗИЕВ,,"ГР.ПЪРВОМАЙ, ПЪРВОМАЙ, ПЛОВДИВ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ПЕНЧО,КАЛЕВ,АДЪРСКИ,,"ГР.ТРОЯН, ТРОЯН, ЛОВЕЧ",2015-02-11,"Община Троян","Неустановена принадлежност", ПЕНЧО,КАМЕНОВ,ЗАПРЯНОВ,1955-08-31,"ГР.КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Решение № 2-469 от 24.02.2015 г. - Българска агенция по безопасност на храните","

Рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; протокол рег. № С 348/ 06.02.1990 г. за унищожаване материалите на Я/К ""Бук""; писмо вх. № 760/ 01.10.1993 г. за унищожаване делото на Я/К ""Бук"".

" ПЕНЧО,КИРИЛОВ,ПЕНЕВ,,"ГР.КАЗАНЛЪК, КАЗАНЛЪК, СТАРА ЗАГОРА",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ПЕНЧО,КОЛЕВ,БАКАЛОВ,,"С.ЦАРЕВА ЛИВАДА, ДРЯНОВО, ГАБРОВО",2016-01-19,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Габрово","Неустановена принадлежност", ПЕНЧО,КОЛЕВ,КОЗАРЕВ,,"ГР.ГАБРОВО, ГАБРОВО, ГАБРОВО",2014-01-22,"Община Габрово","Неустановена принадлежност", ПЕНЧО,КОЛЕВ,МИТЕВ,,"С.БУРЯ, СЕВЛИЕВО, ГАБРОВО",2014-01-28,"Община Дряново","Неустановена принадлежност", ПЕНЧО,КОЛЕВ,ПЕНЧЕВ,,"С.ТРЪСТИКА, ПОПОВО, ТЪРГОВИЩЕ",2015-11-11,"Община Лозница","Неустановена принадлежност", ПЕНЧО,КОЛЕВ,ПЕНЧЕВ,,"ГР.ГАБРОВО, ГАБРОВО, ГАБРОВО",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ПЕНЧО,КОЛЕВ,ПЕНЧЕВ,,"ГР.ГАБРОВО, ГАБРОВО, ГАБРОВО",2016-01-19,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Габрово","Неустановена принадлежност", ПЕНЧО,КОЛЕВ,ЧОМАКОВ,,"ГР.ГАБРОВО, ГАБРОВО, ГАБРОВО",2010-06-29,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ПЕНЧО,КОСЕВ,ПЕНЧЕВ,,"ГР.ДЕБЕЛЕЦ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-04-17,"Кредитни длъжници към банка БАЛКАНБАНК","Неустановена принадлежност", ПЕНЧО,КОСЕВ,ПЕНЧЕВ,,"ГР.ДЕБЕЛЕЦ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-07-03,"Длъжници към Стопанска банка","Неустановена принадлежност", ПЕНЧО,КОСЕВ,ПЕНЧЕВ,,"ГР.ДЕБЕЛЕЦ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2014-09-24,"Длъжници към банка Биохим","Неустановена принадлежност", ПЕНЧО,КОСТАДИНОВ,ЕРМЕНКОВ,,"С.ЗАМФИРОВО, БЕРКОВИЦА, МОНТАНА",2015-03-11,"Община Берковица","Неустановена принадлежност", ПЕНЧО,КОСТАДИНОВ,ПЕНЕВ,,"С.БЕЛОГРАДЕЦ, ВЕТРИНО, ВАРНА",2013-04-10,"Община Ветрино","Неустановена принадлежност", ПЕНЧО,КОСТОВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-12-18,"Българско национално радио","Неустановена принадлежност", ПЕНЧО,КОСТОВ,СИМЕОНОВ,,"ГР.ЛОМ, ЛОМ, МОНТАНА",2013-10-30,"Община Козлодуй","Неустановена принадлежност", ПЕНЧО,МАНЕВ,МАНЕВ,,"ГР.СИЛИСТРА, СИЛИСТРА, СИЛИСТРА",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", ПЕНЧО,МАРИНОВ,ПАНАЙОТОВ,,"С.ЗАВОЙ, ТУНДЖА, ЯМБОЛ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ПЕНЧО,МАРИНОВ,ХРИСТОВ,,"С.ГЕЦОВО, РАЗГРАД, РАЗГРАД",2015-11-17,"Община Разград","Неустановена принадлежност", ПЕНЧО,МАРКОВ,ИВАНОВ,1924-04-26,"С.КАРДАМ, ПОПОВО, ТЪРГОВИЩЕ",2011-10-05,"Администрация на Народното събрание","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1" ПЕНЧО,МИНЧЕВ,БОГДАНОВ,1931-09-26,"ГР.ГАБРОВО, ГАБРОВО, ГАБРОВО",2010-06-29,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1" ПЕНЧО,МИНЧЕВ,БОГДАНОВ,1931-09-26,"ГР.ГАБРОВО, ГАБРОВО, ГАБРОВО",2014-10-29,"Академия на МВР","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1" ПЕНЧО,МИТЕВ,ИВАНОВ,1952-11-11,"ГР.КАЗАНЛЪК, КАЗАНЛЪК, СТАРА ЗАГОРА",2012-09-18,"Университет за национално и световно стопанство","Решение № 2-72 от 18.09.2012 г. - Университет за национално и световно стопанство","Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 1035/ 28.02.1990 г. с предложение за унищожаване материалите на ""Сашо""." ПЕНЧО,МИХАЙЛОВ,БОЖАНОВ,,"С.ГОЛЯМО НОВО, ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ",2015-11-11,"Община Лозница","Неустановена принадлежност", ПЕНЧО,МИХАЙЛОВ,РАЧЕВ,,"ГР.ТРЯВНА, ТРЯВНА, ГАБРОВО",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност", ПЕНЧО,МЛАДЕНОВ,ПАКОВ,,"ГР.ЛОМ, ЛОМ, МОНТАНА",2013-09-18,"Община Видин","Неустановена принадлежност", ПЕНЧО,МЛАДЕНОВ,ПАКОВ,,"ГР.ЛОМ, ЛОМ, МОНТАНА",2016-01-06,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Видин","Неустановена принадлежност", ПЕНЧО,МЯНКОВ,БОЯДЖИЕВ,,"С.СТЕФАН СТАМБОЛОВО, ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-07-10,"Община Полски Тръмбеш","Неустановена принадлежност", ПЕНЧО,НЕДЯЛКОВ,НЕДЯЛКОВ,,"С.ПОРОЙ, ПОМОРИЕ, БУРГАС",2010-06-29,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ПЕНЧО,НЕДЯЛКОВ,ПЕНЧЕВ,,"ГР.ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ",2015-06-29,"Организатор на хазартни игри","Неустановена принадлежност", ПЕНЧО,НЕШЕВ,ЧАКЪРОВ,1958-09-18,"ГР.КАЗАНЛЪК, КАЗАНЛЪК, СТАРА ЗАГОРА",2011-01-19,"Национален институт за помирение и арбитраж","Неустановане принадлежност", ПЕНЧО,НИКОЛОВ,ЖЕЛЕВ,,"ГР.КОТЕЛ, КОТЕЛ, СЛИВЕН",2015-12-01,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Неустановена принадлежност", ПЕНЧО,НИКОЛОВ,ТОСЕВ,,"С.ДЮЛЕВО, СТРЕЛЧА, ПАЗАРДЖИК",2015-05-19,"Община Стрелча","Неустановена принадлежност", ПЕНЧО,НИКОЛОВ,ЯНЕВ,1931-02-24,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2015-01-07,"Община Кюстендил","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1" ПЕНЧО,НЯГОЛОВ,ПЕНЧЕВ,,"С.КОСТЕН, СУНГУРЛАРЕ, БУРГАС",2013-01-09,"Община Карнобат","Неустановена принадлежност", ПЕНЧО,ПАВЛОВ,КОНИШЕВ,,"С.ВАРДИМ, СВИЩОВ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност", ПЕНЧО,ПЕНЧЕВ,ЛИНОВ,,"С.ВЪРБИЦА, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2015-07-16,"Община Плевен","Неустановена принадлежност", ПЕНЧО,ПЕТКОВ,ТРОАНСКИ,,"С.ДОБРОДАН, ТРОЯН, ЛОВЕЧ",2010-06-29,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ПЕНЧО,ПЕТРОВ,МИХНЕВ,,"ГР.БЯЛА, БЯЛА, РУСЕ",2012-01-12,"Министерство на образованието","Неустановена принадлежност", ПЕНЧО,ПЕТРОВ,ПЕНЕВ,,"С.ЗИМНИЦА, СТРАЛДЖА, ЯМБОЛ",2009-10-14,"Национален осигурителен институт","Неустановена принадлежност", ПЕНЧО,ПЕТРОВ,ПЕНЧЕВ,,"ГР.ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ, ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ, ШУМЕН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ПЕНЧО,ПЕТРОВ,ПЕТРУШЕВ,,"ГР.ТРОЯН, ТРОЯН, ЛОВЕЧ",2014-05-27,"Българска академия на науките","Неустановена принадлежност", ПЕНЧО,РАДОСЛАВОВ,ГАЙДАРОВ,,"ГР.ЗЛАТАРИЦА, ЗЛАТАРИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-04-17,"Кредитни длъжници към банка БАЛКАНБАНК","Неустановена принадлежност", ПЕНЧО,РАДОСЛАВОВ,ГАЙДАРОВ,,"ГР.ЗЛАТАРИЦА, ЗЛАТАРИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2016-01-06,"Длъжници към ОББ","Неустановена принадлежност", ПЕНЧО,РАЙКОВ,ЛАЛЕВ,,"С.БРЕСТНИЦА, ЯБЛАНИЦА, ЛОВЕЧ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ПЕНЧО,РАЙКОВ,ЛАЛЕВ,,"С.БРЕСТНИЦА, ЯБЛАНИЦА, ЛОВЕЧ",2016-02-04,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Ловеч","Неустановена принадлежност", ПЕНЧО,РАНГЕЛОВ,БОТЕВ,,"ГР.СЪЕДИНЕНИЕ, СЪЕДИНЕНИЕ, ПЛОВДИВ",2015-10-28,"Община Съединение","Неустановена принадлежност", ПЕНЧО,САВОВ,ДОНЧЕВ,,"ГР.ДРЯНОВО, ДРЯНОВО, ГАБРОВО",2016-01-19,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Габрово","Неустановена принадлежност", ПЕНЧО,САВОВ,ЧОЛАКОВ,,"С.РОСНО, ЗЛАТАРИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-07-17,"Община Златарица","Неустановена принадлежност", ПЕНЧО,САВОВ,ЧОЛАКОВ,,"С.РОСНО, ЗЛАТАРИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", ПЕНЧО,САВОВ,ЧОЛАКОВ,,"С.РОСНО, ЗЛАТАРИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-12-08,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Велико Търново","Неустановена принадлежност", ПЕНЧО,СЛАВЕЙКОВ,СТОЯНОВ,1941-04-23,"ГР.ДУПНИЦА, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2012-10-17,"Министерство на икономиката, енергетиката и туризма","Решение № 2-89 от 17.10.2012 г. - Министерството на икономиката, енергетиката и туризма","Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-29938 и в работно дело IР-15673-2 тома; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6." ПЕНЧО,СЛАВОВ,МИНЧЕВ,,"С.ДОБРОПЛОДНО, ВЕТРИНО, ВАРНА",2013-03-20,"Община Аксаково","Неустановена принадлежност", ПЕНЧО,СЛАВЧЕВ,СИМЕОНОВ,,"ГР.ГАБРОВО, ГАБРОВО, ГАБРОВО",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", ПЕНЧО,СПАСОВ,КАРАИВАНОВ,,"С.КЛИМЕНТ, КАРЛОВО, ПЛОВДИВ",2010-06-29,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ПЕНЧО,СТАНЕВ,БОТЕВ,,"ГР.ГАБРОВО, ГАБРОВО, ГАБРОВО",2009-04-15,"Държавна агенция за метрология и технически надзор","Неустановена принадлежност", ПЕНЧО,СТАНЕВ,БОТЕВ,,"ГР.ГАБРОВО, ГАБРОВО, ГАБРОВО",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ПЕНЧО,СТАНЕВ,БОТЕВ,,"ГР.ГАБРОВО, ГАБРОВО, ГАБРОВО",2016-01-19,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Габрово","Неустановена принадлежност", ПЕНЧО,СТЕФАНОВ,БОЯДЖИЕВ,1946-12-03,"ГР.СЕВЛИЕВО, СЕВЛИЕВО, ГАБРОВО",2014-02-19,"Община Добрич","Решение № 2-310 от 19.02.2014 г. - община Добрич","

Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-123 (Тх) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6.

" ПЕНЧО,СТЕФАНОВ,ГЕОРГИЕВ,,"С.КАЗАЧЕВО, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2015-02-04,"Община Ловеч","Неустановена принадлежност", ПЕНЧО,СТЕФАНОВ,СТАНЧЕВ,,"ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2011-11-02,"Министерство на регионалното развитие и благоустройството","Неустановена принадлежност", ПЕНЧО,СТЕФАНОВ,СТОИМЕНОВ,,"С.ТЪПЧИЛЕЩОВО, ОМУРТАГ, ТЪРГОВИЩЕ",2009-10-14,"Национален осигурителен институт","Неустановена принадлежност", ПЕНЧО,СТЕФАНОВ,СТОИМЕНОВ,,"С.ТЪПЧИЛЕЩОВО, ОМУРТАГ, ТЪРГОВИЩЕ",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност", ПЕНЧО,СТОЕВ,ГЕНЕШКИ,1948-11-18,"С.БЕЛИ ОСЪМ, ТРОЯН, ЛОВЕЧ",2010-02-09,"Българска академия на науките","Решение № 110 от 9.02.2010 г - Българската академия на науките","Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание; собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картон – обр. 4; лично дело IА-25617; работно дело IР-10803" ПЕНЧО,СТОЙКОВ,КОДЖАБАШЕВ,,"С.ДЮЛЕВО, СРЕДЕЦ, БУРГАС",2013-06-11,"Община Велико Търново","Неустановена принадлежност", ПЕНЧО,СТОЙЧЕВ,КАРАГЬОЗОВ,,"С.ДЕБНЕВО, ТРОЯН, ЛОВЕЧ",2015-07-16,"Община Плевен","Неустановена принадлежност", ПЕНЧО,СТОЯНОВ,ГЕРОВ,,"С.ЧАВДАР, ЧАВДАР, СОФИЙСКА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ПЕНЧО,СТОЯНОВ,КАЗАКОВ,,"ГР.КОТЕЛ, КОТЕЛ, СЛИВЕН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ПЕНЧО,СТОЯНОВ,ПЕНЕВ,,"КН КЮСТЕНДИЛ ГР.КЮСТЕНДИЛ",2007-06-21,"Конституционен съд","Неустановена принадлежност", ПЕНЧО,СТОЯНОВ,ПЕНЕВ,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2008-02-12,"Министерски съвет","Неустановена принадлежност", ПЕНЧО,СТОЯНОВ,ПЕНЕВ,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2007-09-04,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ПЕНЧО,СТОЯНОВ,ПЕНЕВ,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2007-07-05,"Висш съдебен съвет","Неустановена принадлежност", ПЕНЧО,СТОЯНОВ,ПЕНЕВ,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2012-03-28,"Русенски университет ""Ангел Кънчев""","Неустановена принадлежност", ПЕНЧО,СТОЯНОВ,ПЕНЧЕВ,,"ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ПЕНЧО,СТОЯНОВ,ПЕНЧЕВ,,"ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2012-06-14,"Великотърновскиуниверситет Св. Св. Кирил и Методий","Неустановена принадлежност", ПЕНЧО,СТОЯНОВ,ПЕНЧЕВ,,"ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-06-11,"Община Велико Търново","Неустановена принадлежност", ПЕНЧО,СТОЯНОВ,ПЕНЧЕВ,,"ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", ПЕНЧО,СТОЯНОВ,ПЕНЧЕВ,,"ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2016-02-09,"Областни управи","Неустановена принадлежност", ПЕНЧО,СТОЯНОВ,ПЕНЧЕВ,,"ГР.ЗАВЕТ, ЗАВЕТ, РАЗГРАД",2015-11-05,"Община Завет","Неустановена принадлежност", ПЕНЧО,СТОЯНОВ,СТОЯНОВ,1954-03-30,"ГР.ТРЯВНА, ТРЯВНА, ГАБРОВО",2010-06-29,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1" ПЕНЧО,СТОЯНОВ,ЧЕРКЕЗОВ,1959-05-01,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2013-08-07,"Инвестбанк АД","Решение № 2-225 от 07.08.2013 г. - ""Инвестбанк"" АД","Привлечен със заповед № 90/ 17.08.1978 г. и се води на отчет от полк. Сотиров." ПЕНЧО,ТАНЕВ,КИЛИДЖИЙСКИ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ПЕНЧО,ТАНЧЕВ,БОРДИНЯШКИ,,"ГР.КНЕЖА, КНЕЖА, ПЛЕВЕН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ПЕНЧО,ТОДОРОВ,ДЕРМЕНДЖИЕВ,,"ГР.ДИМИТРОВГРАД, ДИМИТРОВГРАД, ХАСКОВО",2008-09-16,"Държавна агенция по горите","Неустановена принадлежност", ПЕНЧО,ТОДОРОВ,ДИМИТРОВ,1941-04-13,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2011-11-02,"Министерство на регионалното развитие и благоустройството","Решение № 276 от 02.11.2011 г. - Министерството на регионалното развитие и благоустройството","рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 1 – 2 бр., обр. 3, обр. 4 – 2 бр." ПЕНЧО,ТОДОРОВ,КУЛЕВ,,"С.ЛОЗЕВО, ШУМЕН, ШУМЕН",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ПЕНЧО,ТОДОРОВ,СТОЙЧЕВ,,"ГР.СУХИНДОЛ, СУХИНДОЛ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-07-10,"Община Сухиндол","Неустановена принадлежност", ПЕНЧО,ТОДОРОВ,СТОЙЧЕВ,,"ГР.СУХИНДОЛ, СУХИНДОЛ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ПЕНЧО,ТОТЕВ,ВЪЛКОВ,,"С.ГРЪБЛЕВЦИ, ГАБРОВО, ГАБРОВО",2014-01-22,"Община Габрово","Неустановена принадлежност", ПЕНЧО,ТРИФОНОВ,ДЪЧЕВ,,"ГР.ДРЯНОВО, ДРЯНОВО, ГАБРОВО",2014-01-28,"Община Дряново","Неустановена принадлежност", ПЕНЧО,ТРИФОНОВ,ДЪЧЕВ,,"ГР.ДРЯНОВО, ДРЯНОВО, ГАБРОВО",2016-01-19,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Габрово","Неустановена принадлежност", ПЕНЧО,ХАРАЛАМПИЕВ,ПЕНЧЕВ,,"С.ПАНИЧЕРЕВО, ГУРКОВО, СТАРА ЗАГОРА",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ПЕНЧО,ХАРАЛАМПИЕВ,ПЕНЧЕВ,,"С.ПАНИЧЕРЕВО, ГУРКОВО, СТАРА ЗАГОРА",2010-06-29,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ПЕНЧО,ХАРАЛАМПИЕВ,ПЕНЧЕВ,,"С.ПАНИЧЕРЕВО, ГУРКОВО, СТАРА ЗАГОРА",2014-02-12,"Разследващи полицаи","Неустановена принадлежност", ПЕНЧО,ХАРАЛАМПИЕВ,ПЕНЧЕВ,,"С.ПАНИЧЕРЕВО, ГУРКОВО, СТАРА ЗАГОРА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ПЕНЧО,ХРИСТОВ,ДИМИТРОВ,,"С.ЕНЧОВЦИ, ТРЯВНА, ГАБРОВО",2009-12-02,"Национална здравноосигурителна каса","Неустановена принадлежност", ПЕНЧО,ХРИСТОВ,КЪНЕВ,,"ГР.ДРЯНОВО, ДРЯНОВО, ГАБРОВО",2013-04-17,"Кредитни длъжници към банка БАЛКАНБАНК","Неустановена принадлежност", ПЕНЧО,ХРИСТОВ,КЪНЕВ,,"ГР.ДРЯНОВО, ДРЯНОВО, ГАБРОВО",2014-01-28,"Община Дряново","Неустановена принадлежност", ПЕНЧО,ХРИСТОВ,ПЕНЧЕВ,,"ГР.СМОЛЯН, СМОЛЯН, СМОЛЯН",2011-03-16,"Министерство на външните работи","Неустановена принадлежност", ПЕНЧО,ХРИСТОВ,ХРИСТОВ,,"ГР.ГАБРОВО, ГАБРОВО, ГАБРОВО",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", ПЕНЧО,ХРИСТОВ,ХРИСТОВ,,"ГР.ГАБРОВО, ГАБРОВО, ГАБРОВО",2016-01-19,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Габрово","Неустановена принадлежност", ПЕНЧО,ЦВЕТАНОВ,СТОЯНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-06-16,"Висша атестационна комисия","Неустановена принадлежност", ПЕНЬО,АЛЕКСАНДРОВ,СТОЯНОВ,,"ГР.СИМЕОНОВГРАД, СИМЕОНОВГРАД, ХАСКОВО",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ПЕНЬО,АТАНАСОВ,ПЕЕВ,,"ГР.ДИМИТРОВГРАД, ДИМИТРОВГРАД, ХАСКОВО",2015-12-01,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Неустановена принадлежност", ПЕНЬО,АТАНАСОВ,ПЕНЕВ,,"С.СЕНОКОС, БАЛЧИК, ДОБРИЧ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ПЕНЬО,АТАНАСОВ,ПЕНЕВ,,"С.СЕНОКОС, БАЛЧИК, ДОБРИЧ",2016-01-19,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Добрич","Неустановена принадлежност", ПЕНЬО,АТАНАСОВ,ПИРОЗОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-07-25,"Конфедерация на независимите синдикати в България","Неустановена принадлежност", ПЕНЬО,ВИЧЕВ,АТАНАСОВ,,"С.ЖЕЛЮ ВОЙВОДА, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ПЕНЬО,ГЕОРГИЕВ,МАРИНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-06-29,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ПЕНЬО,ГЕОРГИЕВ,РАЧЕВ,,"С.ПЪРТЕВЦИ, ГАБРОВО, ГАБРОВО",2014-01-22,"Община Габрово","Неустановена принадлежност", ПЕНЬО,ГРИГОРОВ,ПЕНЕВ,,"ГР.ПАВЛИКЕНИ, ПАВЛИКЕНИ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-07-17,"Община Свищов","Неустановена принадлежност", ПЕНЬО,ГЪНЧЕВ,ПЕНЕВ,,"С.ДРАНГОВО, БРЕЗОВО, ПЛОВДИВ",2015-08-11,"Община Брезово","Неустановена принадлежност", ПЕНЬО,ДИМИТРОВ,ИВАНОВ,,"С.САВИНО, ТУНДЖА, ЯМБОЛ",2013-10-02,"Обединена българска банка","Неустановена принадлежност", ПЕНЬО,ДИМИТРОВ,ПЕНЕВ,,"С.ОМАРЧЕВО, НОВА ЗАГОРА, СЛИВЕН",2012-08-07,"Университет по архитектура, строителство и геодезия","Неустановена принадлежност", ПЕНЬО,ДИМИТРОВ,ПЕНЕВ,,"С.СМИЛЕЦ, СИЛИСТРА, СИЛИСТРА",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност", ПЕНЬО,ДИНЕВ,БОНЕВ,,"С.ОБРУЧИЩЕ, ГЪЛЪБОВО, СТАРА ЗАГОРА",2013-01-09,"Община Карнобат","Неустановена принадлежност", ПЕНЬО,ДРУМЕВ,ПЕНЕВ,,"С.САДИНА, ПОПОВО, ТЪРГОВИЩЕ",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност", ПЕНЬО,ДЯНКОВ,ПЕНЕВ,1945-08-24,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2010-06-29,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1" ПЕНЬО,ЖЕКОВ,ПЕНЕВ,,"ГР.ГЪЛЪБОВО, ГЪЛЪБОВО, СТАРА ЗАГОРА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ПЕНЬО,ИВАНОВ,СТОЯНОВ,,"ГР.АЛФАТАР, АЛФАТАР, СИЛИСТРА",2015-07-22,"Община Никопол","Неустановена принадлежност", ПЕНЬО,ИВАНОВ,ТАНЕВ,,"С.ЗЕЛЕНИКОВО, БРЕЗОВО, ПЛОВДИВ",2010-06-29,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ПЕНЬО,ИВАНОВ,ХАДЖИЕВ,1950-11-01,"С.БАСАРБОВО, РУСЕ, РУСЕ",2013-05-29,"Интернешънъл Асет Банк АД","Решение № 2-184 от 29.05.2013 г. - ""Интернешънъл Асет Банк"" АД","

Рег. дневник; картон обр. 6; писмо вх. № 3168/ 04.09.1990 г. за изключване на ""Осъм"".

" ПЕНЬО,ИВАНОВ,ХАДЖИЕВ,1966-06-21,"С. БАСАРБОВО, РУСЕ, РУСЕ",2013-11-27,"Креди Агрикол България ЕАД","Решение № 2-267 от 27.11.2013 г. - ""Креди Агрикол България"" ЕАД","Рег. дневник; картон обр. 6; писмо вх. № 3168/ 04.09.1990 г. за изключване на ""Осъм""." ПЕНЬО,ЙОНКОВ,ПОПОВ,,"ГР.НОВА ЗАГОРА, НОВА ЗАГОРА, СЛИВЕН",2008-06-17,"Държавна агенция за бежанците","Неустановена принадлежност", ПЕНЬО,ЙОРДАНОВ,ПЕНЕВ,,"ГР.СРЕДЕЦ, СРЕДЕЦ, БУРГАС",2013-01-29,"Община Средец","Неустановена принадлежност", ПЕНЬО,ЙОРДАНОВ,ТОДОРОВ,,"С.ТЕРЗИЙСКО, СУНГУРЛАРЕ, БУРГАС",2013-02-27,"Община Сунгурларе","Неустановена принадлежност", ПЕНЬО,КОСТАДИНОВ,ПЕНЕВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2010-09-29,"Регионални печатни издания","Неустановена принадлежност", ПЕНЬО,ЛАЗАРОВ,ПЕНЕВ,,"С.СИМЕОНОВО, ТУНДЖА, ЯМБОЛ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ПЕНЬО,МАРИНОВ,ПЕНЕВ,,"С.КРУШАРИ, КРУШАРИ, ДОБРИЧ",2014-03-12,"Община Крушари","Неустановена принадлежност", ПЕНЬО,НАНЕВ,НАНЕВ,,"С.БЕЛОЗЕМ, РАКОВСКИ, ПЛОВДИВ",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ПЕНЬО,НЕДЕВ,БОЖКОВ,,"С.ШИШМАНЦИ, РАКОВСКИ, ПЛОВДИВ",2015-10-05,"Община Раковски","Неустановена принадлежност", ПЕНЬО,НЕДЕВ,ПЕНЕВ,,"С.КАЛИПЕТРОВО, СИЛИСТРА, СИЛИСТРА",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност", ПЕНЬО,НЕДЕВ,ПЕНЕВ,,"С.КАЛИПЕТРОВО, СИЛИСТРА, СИЛИСТРА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ПЕНЬО,НИКОЛОВ,БОДЖАКОВ,,"С.ДЪЛБОК ДОЛ, ТРОЯН, ЛОВЕЧ",2015-02-11,"Община Троян","Неустановена принадлежност", ПЕНЬО,НИКОЛОВ,МЕЧКОВ,,"ГР.СРЕДЕЦ, СРЕДЕЦ, БУРГАС",2015-12-01,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Неустановена принадлежност", ПЕНЬО,НИКОЛОВ,НИКОЛОВ,,"С.АГАТОВО, СЕВЛИЕВО, ГАБРОВО",2014-02-05,"Община Севлиево","Неустановена принадлежност", ПЕНЬО,ПАНЧЕВ,АЛАДЖОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", ПЕНЬО,ПЕНЕВ,ПЕНЕВ,,"С.САДИНА, ПОПОВО, ТЪРГОВИЩЕ",2015-06-23,"Приватизирани предприятия - Разград","Неустановена принадлежност", ПЕНЬО,ПЕНЧЕВ,ШУТЕВ,,"С.БЪЛГАРСКИ ИЗВОР, ТЕТЕВЕН, ЛОВЕЧ",2015-02-11,"Община Тетевен","Неустановена принадлежност", ПЕНЬО,СЕМОВ,ПЕНЕВ,1953-09-22,"С.СУШИЦА, СТРАЖИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2012-06-14,"Великотърновскиуниверситет Св. Св. Кирил и Методий","Решение № 2-16 от 14.06.2012 г. - Великотърновския университет ""Св. Св. Кирил и Методий""","Рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр. и обр. 6; писмо вх. № 1784/ 05.04.1990 г. за унищожаване личното и работното дело на ""Сибин""." ПЕНЬО,СТАНЕВ,ПЕНЕВ,,"ГР.РАЗГРАД, РАЗГРАД, РАЗГРАД",2010-06-29,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ПЕНЬО,СТАНЧЕВ,ПАУНОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2015-08-11,"Община Брезово","Неустановена принадлежност", ПЕНЬО,СТЕФАНОВ,МИНЧЕВ,,"С.БЯЛА РЕКА, СУХИНДОЛ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ПЕНЬО,СТОЙНОВ,ПЕНЕВ,,"С.ОТЕЦ КИРИЛОВО, БРЕЗОВО, ПЛОВДИВ",2012-08-07,"Пловдивски университет ""Паисий Хилендарски""","Неустановена принадлежност", ПЕНЬО,ХРИСТОВ,ГУРЛЕВСКИ,,"ГР.ТРОЯН, ТРОЯН, ЛОВЕЧ",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", ПЕНЬО,ХРИСТОВ,ГУРЛЕВСКИ,,"ГР.ТРОЯН, ТРОЯН, ЛОВЕЧ",2015-02-11,"Община Троян","Неустановена принадлежност", ПЕНЬО,ХРИСТОВ,ХРИСТОВ,,"ГР.НОВА ЗАГОРА, НОВА ЗАГОРА, СЛИВЕН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ПЕНЮ,БАЙЧЕВ,КОСТАДИНОВ,1942-03-13,"С.КЛИКАЧ, КАРНОБАТ, БУРГАС",2014-05-09,"Избори за Европейски парламент 2014 г.","Решение № 2-343 от 09.05.2014 г. - Избори за Европейски парламент 2014 г.","

Документи от ръководил го щатен служител, съдържащи се в дело Ф1, а.е. 2193; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; Със заповед № І-3774/ 08.07.1970 г. е назначен за разузнавач VІ ст.; със заповед № 593/ 02.11.1972 г. е преназначен за разузнавач ІІ степен; със заповед № 355/ 04.06.1976 г. е изпратен за 10 месеца в разузнавателната школа на КГБ-СССР; със заповед № 733/ 19.11.1976 г. е преназначен за разузнавач І ст.; със заповед № 569/ 01.11.1980 г.е преназначен за инспектор; със заповед № 223/ 30.04.1982 г. е преназначен за зам. н-к отделение; със заповед № 793/ 16.10.1985 г. е преназначен за зам. н-к отдел; със заповед № 80/ 01.02.1988 г. е преназначен за н-к отдел.

" ПЕНЮ,ВИТАНОВ,ПЕНЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ПЕНЮ,ВИТАНОВ,ПЕНЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ПЕНЮ,ВИТАНОВ,ПЕНЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", ПЕНЮ,ВИТАНОВ,ПЕНЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-10-08,"Длъжници към Първа частна банка","Неустановена принадлежност", ПЕНЮ,ВИТАНОВ,ПЕНЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ПЕНЮ,ГЕОРГИЕВ,ПЕНЕВ,1930-03-25,"С.ЛОВСКО, ЛОЗНИЦА, РАЗГРАД",2015-11-17,"Община Разград","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1" ПЕНЮ,ГЕОРГИЕВ,ТОДОРАКИЕВ,,"С.ИНДЖЕ ВОЙВОДА, СОЗОПОЛ, БУРГАС",2013-02-13,"Община Созопол","Неустановена принадлежност", ПЕНЮ,ДИМИТРОВ,ИЛИЕВ,,"С.ВЕТРИНО, ВЕТРИНО, ВАРНА",2013-03-20,"Община Аксаково","Неустановена принадлежност", ПЕНЮ,ДИМИТРОВ,ПЕНЕВ,,"С.БОЖУРОВО, ДОБРИЧКА, ДОБРИЧ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", ПЕНЮ,ДИМИТРОВ,СТОЯНОВ,,"С.ПРИЛЕП, ДОБРИЧКА, ДОБРИЧ",2010-06-29,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ПЕНЮ,ДИМОВ,ИЛИЕВ,,"С.СУШИЦА, СТРАЖИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност", ПЕНЮ,ИВАНОВ,ПЕНЕВ,,"С.БОЛЯРИНО, РАКОВСКИ, ПЛОВДИВ",2015-10-05,"Община Раковски","Неустановена принадлежност", ПЕНЮ,ИВАНОВ,ПЕНЕВ,,"С.РУСАЛЯ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност", ПЕНЮ,ИВАНОВ,ПЕНЕВ,,"С.РУСАЛЯ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-10-09,"Длъжници към ОББ","Неустановена принадлежност", ПЕНЮ,ИВАНОВ,ПЕНЕВ,,"С.РУСАЛЯ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2014-08-12,"Длъжници към Булбанк","Неустановена принадлежност", ПЕНЮ,ИВАНОВ,ПЕНЕВСКИ,1919-02-03,"С.МРАЧЕНИК, КАРЛОВО, ПЛОВДИВ",2015-08-11,"Община Брезово","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1" ПЕНЮ,ИВАНОВ,СТОЕНЧЕВ,,"С.ЯЗДАЧ, ЧИРПАН, СТАРА ЗАГОРА",2009-07-22,"Българска народна банка","Неустановена принадлежност", ПЕНЮ,ИЛИЕВ,ИЛИЕВ,,"С.ДОБРОПЛОДНО, ВЕТРИНО, ВАРНА",2013-03-20,"Община Аксаково","Неустановена принадлежност", ПЕНЮ,КИРЧЕВ,ПЕНЕВ,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2015-09-09,"Приватизирани предприятия - Хасково","Неустановена принадлежност", ПЕНЮ,КОЛЕВ,ГРОЗЕВ,,"С.ЧЕРКОВО, КАРНОБАТ, БУРГАС",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ПЕНЮ,КОСТАДИНОВ,ПЕНЕВ,,"С.ОВЧАРОВО, ДОБРИЧКА, ДОБРИЧ",2014-02-19,"Община Добричка","Неустановена принадлежност", ПЕНЮ,ЛЮБЕНОВ,ШИЛКОВ,1942-06-29,"С.КРАСЕН, ИВАНОВО, РУСЕ",2010-06-29,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 146 от 29.06.2010 г. - Министерство на вътрешните работи","Със заповед № 750/ 04.03.1968 г. е назначен за мл. разузнавач; със заповед № 94/ 14.10.1968 г. е преназначен за разузнавач VI степен; със заповед № 7/ 09.01.1969 г. е преназначен за разузнавач V степен; със заповед № 44/ 06.06.1972 г. е преназначен за разузнавач II степен; със заповед № 48/ 28.04.1973 г. е преназначен за разузнавач I степен; със заповед № 61/ 14.07.1975 г. е преназначен за н-к на група IV степен; със заповед № 13/ 31.01.1977 г. е преназначен за н-к на група III степен; със заповед № 580/ 13.02.1986 г. е преназначен за зам. н-к ГКПП с длъжност н-к на отделение." ПЕНЮ,МАРИНОВ,ИЛИЕВ,,"С.КАЛИНА, ГЕНЕРАЛ-ТОШЕВО, ДОБРИЧ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", ПЕНЮ,НЕДЕЛЧЕВ,ПЕНЕВ,,"С.РУДНИК, ДОЛНИ ЧИФЛИК, ВАРНА",2013-05-21,"Община Долни чифлик","Неустановена принадлежност", ПЕНЮ,ПРОДАНОВ,ПРОДАНОВ,1946-09-11,"ГР.ПИРДОП, ПИРДОП, СОФИЙСКА",2010-06-29,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 146 от 29.06.2010 г. - Министерство на вътрешните работи","Със заповед № 4576/ 07.10.1968 г. е назначен за мл. разузнавач; със заповед № 91/ 17.10.1968 г. е преназначен за разузнавач VI степен; със заповед № 28/ 21.03.1972 г. е преназначен за разузнавач II степен; със заповед № 23/ 16.03.1976 г. е преназначен за разузнавач I степен; със заповед № 82/ 22.04.1980 г. е преназначен за н-к на група; със заповед № 3660/ 30.09.1980 г. е изпратен на 3 месечен курс в КГБ-Ленинград; със заповед № 61/ 12.03.1985 г. е преназначен за ст. инспектор; със заповед № 54/ 02.03.1987 г. е преназначен за зам. н-к на отделение" ПЕНЮ,СТОЙЧЕВ,ДИЧЕВ,,"ГР.КАРНОБАТ, КАРНОБАТ, БУРГАС",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ПЕНЮ,СТОЙЧЕВ,ПЕНЕВ,,"С.ЛЮБЛЕН, ОПАКА, ТЪРГОВИЩЕ",2015-07-22,"Приватизирани предприятия - Русе","Неустановена принадлежност", ПЕНЮ,СТОЙЧЕВ,ПРИСТАВОВ,,"С.МОКРЕН, КОТЕЛ, СЛИВЕН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ПЕНЮ,СТОЯНОВ,БЪНДЕВ,,"С.ЗАГОРЦИ, СРЕДЕЦ, БУРГАС",2013-01-23,"Община Бургас","Неустановена принадлежност", ПЕНЮ,СТОЯНОВ,ПЕНЕВ,,"ГР.ДЕВНЯ, ДЕВНЯ, ВАРНА",2011-08-03,"Агенция за държавна финансова инспекция","Неустановена принадлежност", ПЕНЮ,ЯНКОВ,ПЕНЕВ,,"С.КОЗАРЕВЕЦ, ЛЯСКОВЕЦ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-07-24,"Община Лясковец","Неустановена принадлежност", ПЕНЯ,ДРАГОМИРОВА,СПАСОВА,,"ГР.ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност", ПЕПА,АНГЕЛОВА,ГЕРАСКОВА,,"ГР.БЕРКОВИЦА, БЕРКОВИЦА, МОНТАНА",2012-01-12,"Министерство на образованието","Неустановена принадлежност", ПЕПА,АТАНАСОВА,ВЛАДИМИРОВА,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2013-11-13,"Община Враца","Неустановена принадлежност", ПЕПА,АТАНАСОВА,САВОВА,,"ГР.БЕЛОСЛАВ, БЕЛОСЛАВ, ВАРНА",2015-12-17,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Варна","Неустановена принадлежност", ПЕПА,АТАНАСОВА,СТЕФАНОВА,,"С.ГОРИЦА, ПОМОРИЕ, БУРГАС",2015-12-01,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Неустановена принадлежност", ПЕПА,АТАНАСОВА,ЯКОВА-АНТОНОВА,,"С.ВЕТРЕН ДОЛ, СЕПТЕМВРИ, ПАЗАРДЖИК",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ПЕПА,БОЖИДАРОВА,МАРКОВА,,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ПЕПА,БОРИСОВА,ИСКРОВА-ИЛИЕВА,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", ПЕПА,БОРИСОВА,КОСТОВА,,"С.ВАСИЛОВЦИ, БРУСАРЦИ, МОНТАНА",2016-02-09,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Монтана","Неустановена принадлежност", ПЕПА,ВАСИЛЕВА,ГЕРАШКА,,"ГР.СМЯДОВО, СМЯДОВО, ШУМЕН",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ПЕПА,ВАСИЛЕВА,ГЕРАШКА,,"ГР.СМЯДОВО, СМЯДОВО, ШУМЕН",2015-06-23,"Община Долна Митрополия","Неустановена принадлежност", ПЕПА,ВАСИЛЕВА,ПЕНЧЕВА,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", ПЕПА,ВЕЛЕВА,СТОЯНОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-06-29,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ПЕПА,ВЛАДИМИРОВА,ПЕТКОВА,,"ГР.ГУЛЯНЦИ, ГУЛЯНЦИ, ПЛЕВЕН",2015-06-18,"Община Гулянци","Неустановена принадлежност", ПЕПА,ВЪЛКОВА,ГЕОРГИЕВА,,"ГР.КАРНОБАТ, КАРНОБАТ, БУРГАС",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", ПЕПА,ГАНЧЕВА,ФИЛИНА,,"ГР.ПАНАГЮРИЩЕ, ПАНАГЮРИЩЕ, ПАЗАРДЖИК",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", ПЕПА,ГЕНЧЕВА,ПЕШАНОВА,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2012-11-21,"Министерство на околната среда и водите","Неустановена принадлежност", ПЕПА,ГЕНЧЕВА,ПЕШАНОВА,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2015-07-07,"Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия","Неустановена принадлежност", ПЕПА,ГЕОРГИЕВА,БОЯДЖИЕВА,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2015-12-01,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Неустановена принадлежност", ПЕПА,ГЕОРГИЕВА,ЙОРДАНОВА,,"ГР.МОНТАНА, МОНТАНА, МОНТАНА",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ПЕПА,ГЕОРГИЕВА,ЙОРДАНОВА,,"ГР.МОНТАНА, МОНТАНА, МОНТАНА",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", ПЕПА,ГЕОРГИЕВА,ПАШОВА,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2015-08-04,"Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Неустановена принадлежност", ПЕПА,ГЕОРГИЕВА,ПАШОВА,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност", ПЕПА,ГЕОРГИЕВА,ПЕТРОВА,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", ПЕПА,ГЕОРГИЕВА,ЦАНЕВА,,"ГР.ЕЛЕНА, ЕЛЕНА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност", ПЕПА,ГОРАНОВА,ВАСИЛЕВА,,"ГР.ТЕТЕВЕН, ТЕТЕВЕН, ЛОВЕЧ",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност", ПЕПА,ДЕКОВА,СТОЯНОВА-ТОДОРОВА,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2012-10-17,"Министерство на икономиката, енергетиката и туризма","Неустановена принадлежност", ПЕПА,ДЕЧЕВА,ДАСКАЛОВА-НЕНОВА,,"С.КАРАВЕЛОВО, КАРЛОВО, ПЛОВДИВ",2015-09-09,"Община Карлово","Неустановена принадлежност", ПЕПА,ДИМИТРОВА,БЕЕВА,,"ГР.НОВА ЗАГОРА, НОВА ЗАГОРА, СЛИВЕН",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", ПЕПА,ДИМИТРОВА,БЕЕВА,,"ГР.НОВА ЗАГОРА, НОВА ЗАГОРА, СЛИВЕН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ПЕПА,ДИМИТРОВА,ДУКОВА,,"С.КОРТЕН, НОВА ЗАГОРА, СЛИВЕН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ПЕПА,ДИМИТРОВА,МОМЧИЛОВА-КОЛЕВА,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2015-06-29,"Организатор на хазартни игри","Неустановена принадлежност", ПЕПА,ДИМОВА,КИРИЛОВА,,"С.ДЪБОВО, МЪГЛИЖ, СТАРА ЗАГОРА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ПЕПА,ДИМОВА,СТРАТИЕВА,,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност", ПЕПА,ДОБРЕВА,ДАСКАЛОВА,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност", ПЕПА,ИВАНОВА,ВЛАШЕВА,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2013-10-02,"Община Чупрене","Неустановена принадлежност", ПЕПА,ИЛИЕВА,ЧИЛИКОВА,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", ПЕПА,ИЛИЕВА,ЧИЛИКОВА,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", ПЕПА,ЙОРДАНОВА,ПЕТКОВА,,"ГР.ТЕТЕВЕН, ТЕТЕВЕН, ЛОВЕЧ",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", ПЕПА,ЙОРДАНОВА,ЦАНКОВА,,"С.ЯКИМОВО, ЯКИМОВО, МОНТАНА",2015-04-01,"Община Якимово","Неустановена принадлежност", ПЕПА,КОСТАДИНОВА,ГОЦЕВА,,"С.ТЛАЧЕНЕ, БЯЛА СЛАТИНА, ВРАЦА",2013-12-11,"Община Мездра","Неустановена принадлежност", ПЕПА,КОСТАДИНОВА,КОЛЕВА,,"С.ТОТЛЕБЕН, ПОРДИМ, ПЛЕВЕН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ПЕПА,КОСТАДИНОВА,КОЛЕВА,,"С.ТОТЛЕБЕН, ПОРДИМ, ПЛЕВЕН",2015-01-29,"Община Априлци","Неустановена принадлежност", ПЕПА,КОСТАДИНОВА,КОЛЕВА,,"С.ТОТЛЕБЕН, ПОРДИМ, ПЛЕВЕН",2016-02-04,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Ловеч","Неустановена принадлежност", ПЕПА,КОСТОВА,ПЕТРОВА,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност", ПЕПА,КРУМОВА,ХРИСТОВА,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ПЕПА,КРЪСТЕВА,ЗДРАВЕВА,,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност", ПЕПА,КУНЕВА,ЦВЕТАНОВА,,"С.РИБАРИЦА, ТЕТЕВЕН, ЛОВЕЧ",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", ПЕПА,ЛАЛЕВА,ЛАЛЕВА,,"ГР.ТРОЯН, ТРОЯН, ЛОВЕЧ",2015-08-04,"Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Неустановена принадлежност", ПЕПА,ЛЮБОМИРОВА,ГЕНЧЕВА,,"ГР.ЗЛАТИЦА, ЗЛАТИЦА, СОФИЙСКА",2011-11-02,"Министерство на регионалното развитие и благоустройството","Неустановена принадлежност", ПЕПА,МАРКОВА,РИЗОВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ПЕПА,МИТКОВА,КАРАКАШЕВА,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност", ПЕПА,МИТКОВА,МИТЕВА,,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ПЕПА,МИТКОВА,СОМЛЕВА,,"ГР.СЕВЛИЕВО, СЕВЛИЕВО, ГАБРОВО",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ПЕПА,МИТКОВА,СОМЛЕВА,,"ГР.СЕВЛИЕВО, СЕВЛИЕВО, ГАБРОВО",2016-01-19,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Габрово","Неустановена принадлежност", ПЕПА,МИХАЙЛОВА,КАРТУЛЕВА,,"ГР.ИВАЙЛОВГРАД, ИВАЙЛОВГРАД, ХАСКОВО",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност", ПЕПА,МИХАЙЛОВА,КАШЕРОВА,,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ПЕПА,МЛАДЕНОВА,ХРИСТОВА,,"С.МИХАЙЛОВО, ХАЙРЕДИН, ВРАЦА",2016-01-14,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Враца","Неустановена принадлежност", ПЕПА,НАНКОВА,АТАНАСОВА,,"ГР.ТРОЯН, ТРОЯН, ЛОВЕЧ",2011-02-15,"Агенция ""Митници""","Неустановена принадлежност", ПЕПА,НЕНОВА,БАЛКОВА,,"ГР.КАРЛОВО, КАРЛОВО, ПЛОВДИВ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ПЕПА,НИКОЛАЕВА,КАЛОЯНОВА,,"С.ИВАНСКИ, ШУМЕН, ШУМЕН",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", ПЕПА,НИКОЛОВА,БОНЕВА-СПАСОВА,,"ГР.НИКОПОЛ, НИКОПОЛ, ПЛЕВЕН",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", ПЕПА,НИКОЛОВА,ЯНЕВА,,"ГР.ДРЯНОВО, ДРЯНОВО, ГАБРОВО",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ПЕПА,ПЕНЕВА,МИХОВА-ИВАНОВА,,"ГР.ПАНАГЮРИЩЕ, ПАНАГЮРИЩЕ, ПАЗАРДЖИК",2010-10-13,"Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството","Неустановена принадлежност", ПЕПА,ПЕНЧЕВА,ДИМИТРОВА,,"ГР.ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност", ПЕПА,ПЕТКОВА,КАРАМИШЕВА,,"ГР.КУБРАТ, КУБРАТ, РАЗГРАД",2009-04-15,"Държавна агенция за метрология и технически надзор","Неустановена принадлежност", ПЕПА,ПЕТРОВА,ВЪЛЧЕВА,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2014-02-19,"Община Добричка","Неустановена принадлежност", ПЕПА,ПЕТРОВА,ЛУНГАРОВА,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2014-03-24,"Великотърновски университет Св. Св. Кирил и Методий","Неустановена принадлежност", ПЕПА,ПЕТРОВА,ПЕНЧЕВА,,"С.ДЖУЛЮНИЦА, ЛЯСКОВЕЦ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-05-15,"Община Вълчи дол","Неустановена принадлежност", ПЕПА,ПЕТРОВА,ПЕНЧЕВА,,"С.ДЖУЛЮНИЦА, ЛЯСКОВЕЦ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ПЕПА,ПЕТРОВА,ПЕНЧЕВА,,"С.ДЖУЛЮНИЦА, ЛЯСКОВЕЦ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-12-17,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Варна","Неустановена принадлежност", ПЕПА,ПРОДАНОВА,ВАСИЛЕВА,,"С.ВЛАДИМИРОВО, ДОБРИЧКА, ДОБРИЧ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ПЕПА,СТЕФАНОВА,ЖЕЛЕВА,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", ПЕПА,СТОЕВА,МАЛЧЕВА,,"ГР.ТРЯВНА, ТРЯВНА, ГАБРОВО",2014-01-28,"Община Трявна","Неустановена принадлежност", ПЕПА,СТОЙКОВА,ХРИСТОВА-ВАСИЛЕВА,,"ГР.ТРОЯН, ТРОЯН, ЛОВЕЧ",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност", ПЕПА,СТОЯНОВА,БАКАЛОВА,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2012-01-12,"Министерство на образованието","Неустановена принадлежност", ПЕПА,СТОЯНОВА,ВИТАНОВА,,"ГР.ГАБРОВО, ГАБРОВО, ГАБРОВО",2010-02-17,"Печатни издания","Неустановена принадлежност", ПЕПА,СТОЯНОВА,КИРЧЕВА,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност", ПЕПА,СТОЯНОВА,МАРИНОВА-ТОНЕВА,,"ГР.ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", ПЕПА,СТОЯНОВА,РАЛЧЕВА,,"ГР.МАЛКО ТЪРНОВО, МАЛКО ТЪРНОВО, БУРГАС",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност", ПЕПА,ТОДОРОВА,ИВАНОВА,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ПЕПА,ТОТЕВА,НИКОЛОВА,,"ГР.ПЕТРИЧ, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", ПЕПА,ТОШКОВА,НАЙДЕНОВА,,"ГР.МИЗИЯ, МИЗИЯ, ВРАЦА",2016-01-14,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Враца","Неустановена принадлежност", ПЕПА,ТРЕНДАФИЛОВА,ТОДОРОВА,,"ГР.БЕРКОВИЦА, БЕРКОВИЦА, МОНТАНА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ПЕПА,ХРИСТОВА,КУНИНЧАНСКА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-02-11,"Община Тетевен","Неустановена принадлежност", ПЕПА,ХРИСТОФОРОВА,АНДРЕЕВА,,"ГР.ЛОМ, ЛОМ, МОНТАНА",2015-04-07,"Община Монтана","Неустановена принадлежност", ПЕПИ,АРМЕНАК,АЙВАЗЯН,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2012-02-07,"Арменска Апостолическа Православна църква в България","Неустановена принадлежност", ПЕПИ,ВАСИЛЕВ,ДИНЕВ,,"С.АРЧАР, ДИМОВО, ВИДИН",2013-02-27,"Община Сунгурларе","Неустановена принадлежност", ПЕПИ,ДИМИТРОВ,ВЕЛКОВ,,"С.МАКРЕШ, МАКРЕШ, ВИДИН",2013-08-13,"Община Макреш","Неустановена принадлежност", ПЕПИ,ДИМИТРОВ,КРЪСТЕВ,,"С.ЗВЕРИНО, МЕЗДРА, ВРАЦА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ПЕПИ,ДИМИТРОВ,КРЪСТЕВ,,"С.ЗВЕРИНО, МЕЗДРА, ВРАЦА",2013-12-11,"Община Мездра","Неустановена принадлежност", ПЕПИ,ДИМИТРОВ,КРЪСТЕВ,,"С.ЗВЕРИНО, МЕЗДРА, ВРАЦА",2016-01-14,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Враца","Неустановена принадлежност", ПЕПИ,ЕЛЕНКОВ,АНДРЕЙНСКИ,,"С.ТЪРГОВИЩЕ, ЧУПРЕНЕ, ВИДИН",2013-10-02,"Община Чупрене","Неустановена принадлежност", ПЕПИ,ИВАНОВ,ПЕТРОВ,,"С.ТОШЕВЦИ, ГРАМАДА, ВИДИН",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", ПЕПИ,ЙОРДАНОВ,ПЕТКОВ,,"ГР.БРУСАРЦИ, БРУСАРЦИ, МОНТАНА",2015-03-18,"Община Брусарци","Неустановена принадлежност", ПЕПИ,КАМЕНОВ,ПЕТКОВ,,"С.СЕПТЕМВРИЙЦИ, ДИМОВО, ВИДИН",2013-08-07,"Община Димово","Неустановена принадлежност", ПЕПИ,КАМЕНОВ,ПЕТКОВ,,"С.СЕПТЕМВРИЙЦИ, ДИМОВО, ВИДИН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ПЕПИ,КАМЕНОВ,ПЕТКОВ,,"С.СЕПТЕМВРИЙЦИ, ДИМОВО, ВИДИН",2016-01-06,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Видин","Неустановена принадлежност", ПЕПИ,МАРИНОВ,БАНКОВ,,"ГР.МИЗИЯ, МИЗИЯ, ВРАЦА",2015-12-01,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Неустановена принадлежност", ПЕПИ,МАРИНОВ,ДАНЧЕВ,,"С.ВАСИЛОВЦИ, БРУСАРЦИ, МОНТАНА",2016-01-14,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Враца","Неустановена принадлежност", ПЕПИ,ПЕТРОВ,САВОВ,,"С.СЕПТЕМВРИЙЦИ, ВЪЛЧЕДРЪМ, МОНТАНА",2011-01-26,"Министерство на отбраната","Неустановена принадлежност", ПЕПИ,ПЕТРОВ,ТРАЙЧЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-06-05,"УниКредит Булбанк АД","Неустановена принадлежност", ПЕПИ,СЕВДАЛИНОВ,НЕДКОВ,,"ГР.КРИВОДОЛ, КРИВОДОЛ, ВРАЦА",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ПЕПИНА,БОРИСОВА,КАРААНДРЕЕВА,,"ГР.МАДАН, МАДАН, СМОЛЯН",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ПЕПИНА,СТЕФАНОВА,МЕТОДИЕВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2009-12-02,"Национална здравноосигурителна каса","Неустановена принадлежност", ПЕПИНИЯ,КИРИЛОВА,КИТОВА,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ПЕПКА,АЛЕКСАНДРОВА,БОЯДЖИЕВА,,"ГР.МОНТАНА, МОНТАНА, МОНТАНА",2011-06-16,"Висша атестационна комисия","Неустановена принадлежност", ПЕПКА,АЛЕКСАНДРОВА,БОЯДЖИЕВА,,"ГР.МОНТАНА, МОНТАНА, МОНТАНА",2014-05-27,"Българска академия на науките","Неустановена принадлежност", ПЕПКА,ИВАНОВА,ЙОСИФОВА,,"С.ЗАМФИР, ЛОМ, МОНТАНА",2016-02-09,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Монтана","Неустановена принадлежност", ПЕПКА,ИВАНОВА,РЯЗКОВА,,"ГР.ГАБРОВО, ГАБРОВО, ГАБРОВО",2008-07-09,"Национален статистически институт","Неустановена принадлежност", ПЕПКА,ЙОРДАНОВА,ИГНАТОВА,,"С.ВАСИЛОВЦИ, БРУСАРЦИ, МОНТАНА",2015-03-18,"Община Брусарци","Неустановена принадлежност", ПЕПО,ВАСИЛЕВ,ПЕТКОВ,,"С.ГОРНИ ДЪБНИК, ДОЛНИ ДЪБНИК, ПЛЕВЕН",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ПЕПО,ВАСИЛЕВ,ПЕТКОВ,,"С.ГОРНИ ДЪБНИК, ДОЛНИ ДЪБНИК, ПЛЕВЕН",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", ПЕПО,ВАСИЛЕВ,ПЕТКОВ,,"С.ГОРНИ ДЪБНИК, ДОЛНИ ДЪБНИК, ПЛЕВЕН",2015-07-16,"Община Плевен","Неустановена принадлежност", ПЕПО,ИВАНОВ,ЙОРДАНОВ,,"ГР.ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ, ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ, ПЛЕВЕН",2012-09-18,"Технически университет - София","Неустановена принадлежност", ПЕПО,ЙОРДАНОВ,ПЕТРОВ,,"С.СОМОВИТ, ГУЛЯНЦИ, ПЛЕВЕН",2015-07-22,"Община Никопол","Неустановена принадлежност", ПЕПО,КОЛЕВ,НЕШЕВ,,"ГР.ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност", ПЕПО,СЛАВЕВ,ГАБРОВСКИ,,"ГР.ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", ПЕПО,ТОДОРОВ,МАРИНОВ,,"С.НОВАЧЕНЕ, БОТЕВГРАД, СОФИЙСКА",2010-06-29,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ПЕРВИС,ШУКРИЕВ,ЮСЕИНОВ,,"ГР.ПОРДИМ, ПОРДИМ, ПЛЕВЕН",2016-02-04,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Ловеч","Неустановена принадлежност", ПЕРИ,ЙОРДАНОВА,ГОРАНОВА,,"С.ЛЮТИБРОД, МЕЗДРА, ВРАЦА",2015-03-11,"Община Берковица","Неустановена принадлежност", ПЕРИХА,АКИФОВА,ХАСАН,,"ГР.РАЗГРАД, РАЗГРАД, РАЗГРАД",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност", ПЕРИХАН,АХМЕДОВА,ХЮЛМИЕВА,,"С.ИВАНСКИ, ШУМЕН, ШУМЕН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ПЕРО,ВЕЛКОВ,ВИТКОВ,,"С.МАКРЕШ, МАКРЕШ, ВИДИН",2013-08-13,"Община Макреш","Неустановена принадлежност", ПЕРО,ВЕЛКОВ,ВИТКОВ,,"С.МАКРЕШ, МАКРЕШ, ВИДИН",2016-01-06,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Видин","Неустановена принадлежност", ПЕРО,МАРКОВ,ЦВЕТКОВ,,"С.ТОШЕВЦИ, ГРАМАДА, ВИДИН",2013-08-07,"Община Грамада","Неустановена принадлежност", ПЕРО,ПЕТКОВ,ЦОКОВ,,"ГР.КУЛА, КУЛА, ВИДИН",2013-09-11,"Община Кула","Неустановена принадлежност", ПЕРО,РАЧЕВ,ВАСИЛЕВ,,"С.МАКРЕШ, МАКРЕШ, ВИДИН",2013-08-13,"Община Макреш","Неустановена принадлежност", ПЕРО,РАЧЕВ,ВАСИЛЕВ,,"С.МАКРЕШ, МАКРЕШ, ВИДИН",2016-01-06,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Видин","Неустановена принадлежност", ПЕРО,ТОДОРОВ,СТАНЧЕВ,,"С.ТОШЕВЦИ, ГРАМАДА, ВИДИН",2013-08-07,"Община Грамада","Неустановена принадлежност", ПЕРСА,БОРИСОВА,ЛАЛОВА,,"ГР.КУЛА, КУЛА, ВИДИН",2013-09-11,"Община Кула","Неустановена принадлежност", ПЕРСИДА,ТОМОВА,РАФАИЛОВА-КОСТОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-07-04,"Конфедерация на независимите синдикати в България","Неустановена принадлежност", ПЕРСИЯНА,СИМОВА,АЛЕКСАНДРОВА,,"ГР.ОРЯХОВО, ОРЯХОВО, ВРАЦА",2013-12-11,"Община Оряхово","Неустановена принадлежност", ПЕТЕНКА,ЦВЕТАНОВА,ГЕОРГИЕВА,,"С.ХАЙРЕДИН, ХАЙРЕДИН, ВРАЦА",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност", ПЕТЕР,ГАНЧЕВ,МИТЕВ,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ПЕТИНКА,ВАСИЛЕВА,МИХАЙЛОВА,,"С.ГРАДНИЦА, СЕВЛИЕВО, ГАБРОВО",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", ПЕТИНКА,ВАСИЛЕВА,МИХАЙЛОВА,,"С.ГРАДНИЦА, СЕВЛИЕВО, ГАБРОВО",2016-01-19,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Габрово","Неустановена принадлежност", ПЕТИНКА,ДИМИТРОВА,ЖЕКОВА,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", ПЕТИНКА,КАРАМФИЛОВА,ПЕТРОВА,,"ГР.БЯЛА, БЯЛА, ВАРНА",2013-03-27,"Община Бяла","Неустановена принадлежност", ПЕТИНКА,РАДЕВА,ГАЛЧЕВА,,"С.ХИТРИНО, ХИТРИНО, ШУМЕН",2012-06-27,"Шуменски университет ""Константин Преславски""","Неустановена принадлежност", ПЕТКА,КОСТОВА,ТЮФЕКЧИЕВА,,"С.КАРАВЕЛОВО, ТУНДЖА, ЯМБОЛ",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност", ПЕТКА,МАРИНОВА,ДЕНЕВА,,"С.ДОЛНА СТУДЕНА, ЦЕНОВО, РУСЕ",2014-01-28,"Община Дряново","Неустановена принадлежност", ПЕТКА,НОНЧЕВА,ХРИСТЕВА,,"С.МАЛО КРУШЕВО, ХИСАРЯ, ПЛОВДИВ",2015-10-28,"Община Хисаря","Неустановена принадлежност", ПЕТКА,ПЕТКОВА,РАЛЕНЕКОВА,,"С.ТОПОЛИ ДОЛ, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2015-05-19,"Община Стрелча","Неустановена принадлежност", ПЕТКА,СТОЯНОВА,МИТЕВА,,"С.КОЗИЧИНО, ПОМОРИЕ, БУРГАС",2013-02-20,"Община Поморие","Неустановена принадлежност", ПЕТКА,ТОДОРОВА,БАТАЧЕВА,,"ГР.ПАНАГЮРИЩЕ, ПАНАГЮРИЩЕ, ПАЗАРДЖИК",2015-04-21,"Община Брацигово","Неустановена принадлежност", ПЕТКАН,АЛЕКСАНДРОВ,ИЛИЕВ,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2009-12-09,"Печатни издания","Неустановена принадлежност", ПЕТКАН,АЛЕКСАНДРОВ,ИЛИЕВ,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2015-10-14,"Телеграф ЕООД","Неустановена принадлежност", ПЕТКАНА,АНТОНОВА,НЕДКОВА,,"С.ДОЛНО БЕЛОТИНЦИ, МОНТАНА, МОНТАНА",2015-03-11,"Община Бойчиновци","Неустановена принадлежност", ПЕТКАНА,АТАНАСОВА,БЕКЯРОВА,,"С.ЧЕРНОГОРОВО, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2015-04-28,"Община Пазарджик","Неустановена принадлежност", ПЕТКАНА,ВЕЛЕВА,ИЛИЕВА,,"С.СЛАВЩИЦА, УГЪРЧИН, ЛОВЕЧ",2012-07-04,"Конфедерация на независимите синдикати в България","Неустановена принадлежност", ПЕТКАНА,ДИМИТРОВА,КЪНЕВА,,"ГР.СЛАВЯНОВО, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ПЕТКАНА,ДИМИТРОВА,КЪНЕВА,,"ГР.СЛАВЯНОВО, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2015-07-16,"Община Плевен","Неустановена принадлежност", ПЕТКАНА,ЕФТИМОВА,АРСЕНОВА,,"С.ЗАМФИР, ЛОМ, МОНТАНА",2015-04-01,"Община Якимово","Неустановена принадлежност", ПЕТКАНА,ИЛИЕВА,ДОБРЕВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2015-10-05,"Община Първомай","Неустановена принадлежност", ПЕТКАНА,ИЛИЕВА,ДОБРЕВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ПЕТКАНА,ИЛИЕВА,ТОДОРОВА,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2013-01-23,"Община Бургас","Неустановена принадлежност", ПЕТКАНА,МАНОЛОВА,ХАРАЛАНОВА,,"С.СУСАМ, МИНЕРАЛНИ БАНИ, ХАСКОВО",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ПЕТКАНА,МЛАДЕНОВА,ПАВЛОВА,,"ГР.ЧИПРОВЦИ, ЧИПРОВЦИ, МОНТАНА",2015-04-07,"Община Чипровци","Неустановена принадлежност", ПЕТКАНА,ПЕТРОВА,ЯНАКИЕВА,,"С.БОГДАНОВО, СРЕДЕЦ, БУРГАС",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ПЕТКАНА,ПЪРВАНОВА,ИВАНОВА,1951-02-12,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-01-19,"Национален институт за помирение и арбитраж","Неустановане принадлежност", ПЕТКАНА,ПЪРВАНОВА,ИВАНОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-05-31,"Обединение Промяна","Неустановена принадлежност", ПЕТКАНА,СТАНЕВА,ТОДОРОВА,,"ГР.ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2015-02-04,"Община Ловеч","Неустановена принадлежност", ПЕТКАНА,СТОЯНОВА,ПЕТКОВА,,"С.ПИСМЕНОВО, ПРИМОРСКО, БУРГАС",2013-01-29,"община Приморско","Неустановена принадлежност", ПЕТКАНА,СТОЯНОВА,ЦЪГОВА,,"С.СТОИЛОВО, МАЛКО ТЪРНОВО, БУРГАС",2015-12-01,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Неустановена принадлежност", ПЕТКАНА,ХРИСТОВА,ВЕЛИКОВА,,"С.ОДЪРНЕ, ПОРДИМ, ПЛЕВЕН",2015-07-28,"Община Пордим","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,АЛЕКСАНДРОВ,АЛЕКСИЕВ,1955-06-26,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2010-06-29,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 146 от 29.06.2010 г. - Министерство на вътрешните работи","Със заповед № К-392/ 26.01.1984 г. е назначен за разузнавач; със заповед № 38/ 18.08.1989 г. е преназначен за ст. разузнавач; със заповед № 151/ 19.04.1990 г. е преназначен за инспектор." ПЕТКО,АЛЕКСАНДРОВ,ГРИГОРОВ,,"С.ВИНАРОВО, НОВО СЕЛО, ВИДИН",2013-08-13,"Община Ново село","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,АЛЕКСАНДРОВ,ДЕВЕНСКИ,1938-10-11,"С.БАНИЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2014-07-23,"Химикотехнологичен и металургичен университет","Решение № 2-377 от 23.07.2014 г. - Химикотехнологичен и металургичен университет","

Разходен документ, отчетен от ръководил го щатен служител, документи от ръководили го щатни служители, съдържащи се в дело Ф1, а.е. 2542 и в дело Ф1, а.е. 4740; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3.

" ПЕТКО,АЛЕКСАНДРОВ,ДЕВЕНСКИ,1938-10-11,"С.БАНИЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2014-10-29,"Академия на МВР","Решение № 2-420 от 29.10.2014 г. - Академия на МВР","Разходен документ, отчетен от ръководил го щатен служител, документи от ръководили го щатни служители, съдържащи се в дело Ф1, а.е. 2542 и в дело Ф1, а.е. 4740; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3." ПЕТКО,АНАСТАСОВ,ТЪРНОВСКИ,,"С.ЕВРЕНОЗОВО, МАЛКО ТЪРНОВО, БУРГАС",2013-02-20,"Община Малко Търново","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,АНГЕЛОВ,БЕЦИНСКИ,,"С.БОРОВАН, БОРОВАН, ВРАЦА",2014-05-27,"Българска академия на науките","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,АНГЕЛОВ,ВЪРТЕВСКИ,,"С.ШИПКОВО, ТРОЯН, ЛОВЕЧ",2013-06-19,"Община Горна Оряховица","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,АНГЕЛОВ,ДОЙКОВ,,"С.ПОИБРЕНЕ, ПАНАГЮРИЩЕ, ПАЗАРДЖИК",2015-04-28,"Община Пазарджик","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,АНГЕЛОВ,ИВАНОВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2008-07-30,"Държавна агенция Държавен резерв и вoeнновременни запаси","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,АНГЕЛОВ,ИВАНОВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2013-01-23,"Община Бургас","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,АНГЕЛОВ,ИГНАТОВ,,"ГР.ЧИПРОВЦИ, ЧИПРОВЦИ, МОНТАНА",2015-04-07,"Община Чипровци","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,АНГЕЛОВ,КОСТОВ,,"С.ПОЛСКО КОСОВО, БЯЛА, РУСЕ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,АНГЕЛОВ,КОСТОВ,,"С.ПОЛСКО КОСОВО, БЯЛА, РУСЕ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,АНГЕЛОВ,ЛАЗАРОВ,1928-04-12,"С.СОМОВИТ, ГУЛЯНЦИ, ПЛЕВЕН",2015-06-29,"Организатор на хазартни игри","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1" ПЕТКО,АНГЕЛОВ,ЛУКАНОВ,,"С.ДЪЛГОДЕЛЦИ, ЯКИМОВО, МОНТАНА",2015-04-01,"Община Якимово","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,АНГЕЛОВ,ПЕТКОВ,,"ГР.ЧИПРОВЦИ, ЧИПРОВЦИ, МОНТАНА",2015-06-09,"Приватизирани предприятия - Монтана","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,АНГЕЛОВ,ПЕТКОВ,,"С.ТАТАРИ, БЕЛЕНЕ, ПЛЕВЕН",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,АНГЕЛОВ,ПЕТКОВ,,"С.КАТУНИЦА, САДОВО, ПЛОВДИВ",2015-10-14,"Община Садово","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,АНГЕЛОВ,ПЕТКОВ,,"ГР.СВИЛЕНГРАД, СВИЛЕНГРАД, ХАСКОВО",2011-02-15,"Агенция ""Митници""","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,АНГЕЛОВ,ПЕТКОВ,,"С.БАНИЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2013-11-13,"Община Враца","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,АНГЕЛОВ,ПЕТКОВ,,"С.ЛЕХЧЕВО, БОЙЧИНОВЦИ, МОНТАНА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,АНГЕЛОВ,ПЕШЛЕЙСКИ,1942-09-22,"С.КРУШОВИЦА, МИЗИЯ, ВРАЦА",2013-11-13,"Община Враца","Решение № 2-257 от 13.11.2013 г. - община Враца","

Собственоръчно написани агентурни сведения; документи за получени възнаграждения; документи от ръководилите го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картони - обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; лично дело IА-102 (Вр); работно дело IР-52 (Вр)

" ПЕТКО,АНГЕЛОВ,ТАКОВ,,"ГР.КНЕЖА, КНЕЖА, ПЛЕВЕН",2015-07-07,"Община Кнежа","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,АНГЕЛОВ,ТЕОФИЛОВ,,"ГР.АСЕНОВГРАД, АСЕНОВГРАД, ПЛОВДИВ",2011-01-26,"Министерство на отбраната","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,АНГЕЛОВ,УЗУНОВ,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2015-08-04,"Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,АНДРЕЕВ,АНГЕЛОВ,,"ГР.МАДАН, МАДАН, СМОЛЯН",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,АНТОВ,ПЕТКОВ,,"С.ОСЛЕН КРИВОДОЛ, МЕЗДРА, ВРАЦА",2013-12-11,"Община Мездра","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,АНТОВ,ПЕТКОВ,,"С.ПРЕВАЛА, ЧИПРОВЦИ, МОНТАНА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,АНТОВ,ПЕТКОВ,,"С.ПРЕВАЛА, ЧИПРОВЦИ, МОНТАНА",2016-02-09,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Монтана","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,АНТОНОВ,ПЕТКОВ,1952-06-28,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2013-11-20,"Средни училища","Решение № 2-259 от 20.11.2013 г. - училища по Закона за народната просвета","Рег. дневник; картон обр. 6; писмо вх. № 1779/ 05.04.1990 г. за унищожаваане материалите на Я/К ""Невен""." ПЕТКО,АНТОНОВ,ПЕТКОВ,,"ГР.ЛЕВСКИ, ЛЕВСКИ, ПЛЕВЕН",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,АНТОНОВ,ПЕТКОВ,,"С.МОГИЛИНО, ДВЕ МОГИЛИ, РУСЕ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,АСЕНОВ,БЕЛОМЕЛСКИ,,"С.ГАБРОВНИЦА, МОНТАНА, МОНТАНА",2015-04-07,"Община Монтана","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,АСЕНОВ,КРЪСТЕВ,,"С.ТАТАРИ, БЕЛЕНЕ, ПЛЕВЕН",2015-06-18,"Община Белене","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,АСПАРУХОВ,ГЕОРГИЕВ,,"С.ЧЕРНИ ВРЪХ, ВЪЛЧЕДРЪМ, МОНТАНА",2015-03-18,"Община Вълчедръм","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,АТАНАСОВ,АТАНАСОВ,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,АТАНАСОВ,БАРАКОВ,,"С.СЛАВОВИЦА, СЕПТЕМВРИ, ПАЗАРДЖИК",2015-05-19,"Община Септември","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,АТАНАСОВ,ВАКРИЛОВ,,"С.ЛЕНОВО, АСЕНОВГРАД, ПЛОВДИВ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,АТАНАСОВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.РАДНЕВО, РАДНЕВО, СТАРА ЗАГОРА",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,АТАНАСОВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.РАДНЕВО, РАДНЕВО, СТАРА ЗАГОРА",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,АТАНАСОВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.РАДНЕВО, РАДНЕВО, СТАРА ЗАГОРА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,АТАНАСОВ,ДЕЛЧЕВ,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2011-08-03,"Агенция за държавна финансова инспекция","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,АТАНАСОВ,КОЛЕВ,,"С.ТЮРКМЕН, БРЕЗОВО, ПЛОВДИВ",2015-08-11,"Община Брезово","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,АТАНАСОВ,НЕДЯЛКОВ,,"С.МЛЕЧЕВО, СЕВЛИЕВО, ГАБРОВО",2010-06-29,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,АТАНАСОВ,НЕДЯЛКОВ,,"С.МЛЕЧЕВО, СЕВЛИЕВО, ГАБРОВО",2014-02-05,"Община Севлиево","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,АТАНАСОВ,ПЕТКОВ,,"С.СКРАВЕНА, БОТЕВГРАД, СОФИЙСКА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,АТАНАСОВ,ПЕТКОВ,,"ГР.КАЗАНЛЪК, КАЗАНЛЪК, СТАРА ЗАГОРА",2011-02-23,"Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,АТАНАСОВ,ПЕТКОВ,,"С.БУТОВО, ПАВЛИКЕНИ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-06-26,"Община Павликени","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,АТАНАСОВ,ПЕТКОВ,,"С.БУТОВО, ПАВЛИКЕНИ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,АТАНАСОВ,ПЕТКОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2013-01-23,"Община Бургас","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,АТАНАСОВ,ПЕТКОВ,,"С.ЛЕДЕНИК, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-06-11,"Община Велико Търново","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,АТАНАСОВ,ПЕТКОВ,1951-08-30,"С.КАМЕНЕЦ, ПОРДИМ, ПЛЕВЕН",2015-07-28,"Община Пордим","Решение № 2-537 от 28.07.2015 г. - община Пордим","

Рег. дневник; картон обр. 4.

" ПЕТКО,АТАНАСОВ,ПЕТКОВ,,"С.СТЕФАН КАРАДЖА, ВЪЛЧИ ДОЛ, ВАРНА",2013-05-15,"Община Вълчи дол","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,АТАНАСОВ,ПЕТКОВ,,"С.ПИСАРОВО, ИСКЪР, ПЛЕВЕН",2015-07-07,"Община Искър","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,АТАНАСОВ,РАШКОВ,,"С.ВИНОГРАДЕЦ, СЕПТЕМВРИ, ПАЗАРДЖИК",2015-05-19,"Община Септември","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,АТАНАСОВ,ТРИФОНОВ,,"С.ИЗБЕГЛИИ, АСЕНОВГРАД, ПЛОВДИВ",2015-08-11,"Община Асеновград","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,БАЛЕВ,ПЕТКОВ,,"ГР.ПЛАЧКОВЦИ, ТРЯВНА, ГАБРОВО",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,БАНКОВ,ПЕТКОВ,,"С.ОСИКОВИЦА, ПРАВЕЦ, СОФИЙСКА",2010-06-29,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,БЛАГИНОВ,АТАНАСОВ,,"С.ОВЧА МОГИЛА, СВИЩОВ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-07-17,"Община Свищов","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,БЛАГОВ,МУРДЖЕВ,,"С.ПОИБРЕНЕ, ПАНАГЮРИЩЕ, ПАЗАРДЖИК",2015-04-28,"Община Пазарджик","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,БЛАГОВЕСТОВ,ЩЪРБАНОВ,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2015-01-29,"Община Априлци","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,БЛАГОЕВ,СТАНЧЕВ,1934-12-07,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2007-09-04,"Народно събрание","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1" ПЕТКО,БЛАГОЕВ,СТАНЧЕВ,1934-12-07,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2015-07-16,"Община Плевен","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1" ПЕТКО,БЛАГОЕВ,ТОДОРОВ,,"С.ЛЕСУРА, КРИВОДОЛ, ВРАЦА",2016-01-14,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Враца","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,БОГОМИЛОВ,ИЛИЕВ,,"ГР.КАРНОБАТ, КАРНОБАТ, БУРГАС",2013-02-13,"Община Несебър","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,БОНЕВ,ВОЙВОДОВ,,"ГР.КАЗАНЛЪК, КАЗАНЛЪК, СТАРА ЗАГОРА",2014-10-08,"Длъжници към Първа частна банка","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,БОНОВ,ПЕТКОВ,,"С.КАРАШ, РОМАН, ВРАЦА",2016-01-14,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Враца","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,БОРИСОВ,ЙОРДАНОВ,,"С.КОНСТАНТИН, ЕЛЕНА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2010-09-20,"Държавен фонд Земеделие","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,БОРИСОВ,НАЙДЕНОВ,,"С.МЕДКОВЕЦ, МЕДКОВЕЦ, МОНТАНА",2015-04-01,"Община Медковец","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,БОРИСОВ,НЕНОВ,,"ГР.ТВЪРДИЦА, ТВЪРДИЦА, СЛИВЕН",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,БОРИСОВ,ПЕТКОВ,,"С.РУПЦИ, ЧЕРВЕН БРЯГ, ПЛЕВЕН",2015-07-28,"Община Червен бряг","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,БОРИСОВ,ПЕТКОВ,,"С.ДЪРМАНЦИ, МЕЗДРА, ВРАЦА",2013-12-11,"Община Мездра","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,БОРИСОВ,ПЕТКОВ,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2014-05-27,"Българска академия на науките","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,БОРИСОВ,ТОМАНОВ,,"ГР.КОСТАНДОВО, РАКИТОВО, ПАЗАРДЖИК",2015-05-19,"Община Ракитово","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,БОТЕВ,ХРИСТОВ,,"С.БАХОВИЦА, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ВАЛЕНТИНОВ,ПЕТКОВ,,"С.ВЪЛЧИТРЪН, ПОРДИМ, ПЛЕВЕН",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ВАЛЕНТИНОВ,ПЕТКОВ,,"С.ВЪЛЧИТРЪН, ПОРДИМ, ПЛЕВЕН",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ВАЛЕНТИНОВ,ПЕТКОВ,,"С.ВЪЛЧИТРЪН, ПОРДИМ, ПЛЕВЕН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ВАЛЕНТИНОВ,ПЕТКОВ,,"С.ВЪЛЧИТРЪН, ПОРДИМ, ПЛЕВЕН",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ВАСИЛЕВ,БАЕВ,1944-01-14,"С.ЕКЗАРХ АНТИМОВО, КАРНОБАТ, БУРГАС",2011-10-05,"Администрация на Народното събрание","Решение № 271 от 05.10.2011 г. - администрация на Народното събрание","Собственоръчно написани агентурни сведения; разходен документ, отчетен от ръководил го щатен служител; документи от ръководил го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; лично дело IА-30718; работно дело IР-16487" ПЕТКО,ВАСИЛЕВ,ВАСИЛЕВ,,"С.СТРЕЛЦИ, БРЕЗОВО, ПЛОВДИВ",2015-08-11,"Община Брезово","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ВАСИЛЕВ,ВАСИЛЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-06-22,"Служба Военна полиция","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ВАСИЛЕВ,ВЪЛКОВ,,"ГР.ЧИРПАН, ЧИРПАН, СТАРА ЗАГОРА",2008-12-18,"Българско национално радио","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ВАСИЛЕВ,ИВАНОВ,,"ГР.ЕЛЕНА, ЕЛЕНА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-12-08,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Велико Търново","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ВАСИЛЕВ,КАРАМФИЛОВ,,"ГР.СУВОРОВО, СУВОРОВО, ВАРНА",2013-05-29,"Община Суворово","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ВАСИЛЕВ,КОЛОВ,,"ГР.РАКИТОВО, РАКИТОВО, ПАЗАРДЖИК",2015-05-19,"Община Ракитово","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ВАСИЛЕВ,КОТОВ,,"С.ТРИЛИСТНИК, МАРИЦА, ПЛОВДИВ",2015-09-30,"Община Марица","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ВАСИЛЕВ,КОЧЕВСКИ,,"ГР.ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ВАСИЛЕВ,КОЧЕВСКИ,,"ГР.ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2016-02-04,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Ловеч","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ВАСИЛЕВ,МИКОВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2015-06-29,"Организатор на хазартни игри","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ВАСИЛЕВ,МОНКЬОВ,,"С.РАКЕВО, КРИВОДОЛ, ВРАЦА",2013-10-30,"Община Криводол","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ВАСИЛЕВ,НЕЙКОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-06-04,"Приватизация - обособени части - София","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ВАСИЛЕВ,НЕЙКОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-10-08,"Длъжници към Първа частна банка","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ВАСИЛЕВ,НЕНОВ,,"С.ГАБАРЕ, БЯЛА СЛАТИНА, ВРАЦА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ВАСИЛЕВ,НЕНОВ,,"С.ГАБАРЕ, БЯЛА СЛАТИНА, ВРАЦА",2016-01-14,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Враца","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ВАСИЛЕВ,ПЕТКОВ,,"С.СЛАВЩИЦА, УГЪРЧИН, ЛОВЕЧ",2010-06-29,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ВАСИЛЕВ,ПЕТКОВ,,"С.БАДЕВЦИ, ЕЛЕНА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-05-29,"Община Суворово","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ВАСИЛЕВ,ПЕТКОВ,,"С.МАЛЪК ИЗВОР, ЯБЛАНИЦА, ЛОВЕЧ",2015-02-18,"Община Ябланица","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ВАСИЛЕВ,ПЕТКОВ,,"С.МАЛЪК ИЗВОР, ЯБЛАНИЦА, ЛОВЕЧ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ВАСИЛЕВ,ПЕТКОВ,,"С.БОЙНИЦА, БОЙНИЦА, ВИДИН",2013-07-31,"Община Бойница","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ВАСИЛЕВ,ПЕТКОВ,,"С.БОЙНИЦА, БОЙНИЦА, ВИДИН",2016-01-06,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Видин","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ВАСИЛЕВ,ПРАМАТАРОВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2013-06-19,"Юробанк България АД","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ВАСИЛЕВ,СИМЕОНОВ,1955-06-20,"ГР.ЛУКОВИТ, ЛУКОВИТ, ЛОВЕЧ",2010-09-20,"Държавен фонд Земеделие","Решение № 161 от 20.09.2010 г. - Държавен фонд ""Земеделие""","Документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6 – 2 бр.; лично дело IА-1624 (Пк)." ПЕТКО,ВАСИЛЕВ,СТОЯНОВ,,"С.БУКОВЕЦ, БРУСАРЦИ, МОНТАНА",2015-03-18,"Община Брусарци","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ВАСИЛЕВ,ТОНЕВ,,"С.ТОДОРИЧЕНЕ, ЛУКОВИТ, ЛОВЕЧ",2013-09-18,"Община Видин","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ВАСИЛЕВ,ШИШМАНОВ,1934-10-28,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-12-18,"Българско национално радио","Решение № 56 от 18.12.2008 г. - Българско национално радио","Разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители; документи от ръководили го щатни служители; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; дело 10-2474;" ПЕТКО,ВЕЛИКОВ,КОНДЕВ,,"С.ГОРНО ПАВЛИКЕНЕ, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2015-02-04,"Община Ловеч","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ВЕЛЧЕВ,ПЕТКОВ,,"С.ОРЕХОВИЦА, ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ, ПЛЕВЕН",2013-06-19,"Община Горна Оряховица","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ВЕНЕЛИНОВ,КОДЖАБАШЕВ,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2014-06-04,"Приватизация - обособени части - София","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ВИДОЛОВ,КАЛАЙДЖИЙСКИ,,"С.ПАНИЧЕРИ, ХИСАРЯ, ПЛОВДИВ",2015-10-28,"Община Хисаря","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ВИДОЛОВ,СТЕЕВ,,"С.МЪТЕНИЦА, ХИСАРЯ, ПЛОВДИВ",2015-10-28,"Община Хисаря","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ВИКТОРОВ,БОЖИНОВ,,"С.КОИЛОВЦИ, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ВИКТОРОВ,ПЕТКОВ,,"ГР.ЛОМ, ЛОМ, МОНТАНА",2009-03-11,"Комисия за регулиране на съобщенията","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ВЛАДИМИРОВ,ВАСИЛЕВ,,"С.СТАРОСЕЛЦИ, ИСКЪР, ПЛЕВЕН",2015-07-07,"Община Искър","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ВЪЛЕВ,ЙОРДАНОВ,,"С.ЧАВДАРЦИ, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2014-06-25,"Технически университет - София","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ВЪЛОВ,ВЪТКОВСКИ,,"С.БРЕНИЦА, КНЕЖА, ПЛЕВЕН",2015-07-07,"Община Кнежа","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ВЪЛЧЕВ,ПЕТКОВ,,"С.СТОИЛОВО, МАЛКО ТЪРНОВО, БУРГАС",2010-06-29,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ВЪЛЧЕВ,ПЕШЕВ,,"С.СМОЧАН, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2015-02-04,"Община Ловеч","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ГАВРИЛОВ,СЕРТОВ,1956-04-14,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-06-29,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 146 от 29.06.2010 г. - Министерство на вътрешните работи","Със заповед № 298/ 17.01.1984 г. е назначен за разузнавач; със заповед № 164/ 08.11.1988 г. е преназначен за ст. разузнавач; със заповед № 188/ 05.12.1989 г. е преназначен за инспектор." ПЕТКО,ГАЛУНОВ,ПЕТКОВ,,"ГР.ЕЛЕНА, ЕЛЕНА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-12-08,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Велико Търново","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ГАНЧЕВ,МИНЧЕВ,,"С.РЪЖЕВО, КАЛОЯНОВО, ПЛОВДИВ",2015-09-09,"Община Калояново","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ГАНЧЕВ,ПЕКОВ,,"С.ЧИЧИЛ, КУЛА, ВИДИН",2013-09-11,"Община Кула","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ГАНЧЕВ,ПЕТКОВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2010-06-29,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ГЕНОВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.ЧИРПАН, ЧИРПАН, СТАРА ЗАГОРА",2015-10-05,"Община Първомай","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ГЕНОВ,ПЕТРОВ,,"С.ДРЕНОВ, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2010-06-29,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ГЕНЧЕВ,ИВАНОВ,,"С.БУТОВО, ПАВЛИКЕНИ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-12-08,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Велико Търново","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ГЕНЧЕВ,МАРАДЖИЕВ,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2012-10-10,"Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ГЕНЧЕВ,МОНЕВ,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2012-03-14,"Икономически университет Варна","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ГЕНЧЕВ,НАЛБАНТОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ГЕНЧЕВ,ПЕНЕВ,,"С.РОСИЦА, ПАВЛИКЕНИ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-06-26,"Община Павликени","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ГЕНЧЕВ,ПЕТКОВ,,"С.БУТОВО, ПАВЛИКЕНИ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-06-26,"Община Павликени","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ГЕОРГИЕВ,АЛЕКСАНДРОВ,,"ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, БЛАГОЕВГРАД",2011-01-26,"Министерство на отбраната","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ГЕОРГИЕВ,АНГЕЛОВ,,"С.МОРЯНЦИ, КРУМОВГРАД, КЪРДЖАЛИ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ГЕОРГИЕВ,АНГЕЛОВ,,"С.МОРЯНЦИ, КРУМОВГРАД, КЪРДЖАЛИ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ГЕОРГИЕВ,АНГЕЛОВ,,"С.ТРИ КЛАДЕНЦИ, ВРАЦА, ВРАЦА",2013-11-13,"Община Враца","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ГЕОРГИЕВ,ВАСИЛЕВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ГЕОРГИЕВ,ВЪЛЧЕВ,,"С.ПРЕСЯКА, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2015-02-04,"Община Ловеч","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ГЕОРГИЕВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ГЕОРГИЕВ,ГЕОРГИЕВ,1943-08-14,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2010-09-29,"Регионални печатни издания","Решение № 162 от 29.09.2010 г. - регионални печатни издания","Рег. дневник; картон обр. 4." ПЕТКО,ГЕОРГИЕВ,ГЕОРГИЕВ,,"С.ПОМЕЖДИН, ГЕОРГИ ДАМЯНОВО, МОНТАНА",2015-03-24,"Община Георги Дамяново","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ГЕОРГИЕВ,ДИМИТРОВ,,"С.ДОБРИНОВО, КАРНОБАТ, БУРГАС",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ГЕОРГИЕВ,ДИМИТРОВ,,"С.ДОБРИНОВО, КАРНОБАТ, БУРГАС",2015-12-01,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ГЕОРГИЕВ,ДЮЛГЕРОВ,,"ГР.МОМЧИЛГРАД, МОМЧИЛГРАД, КЪРДЖАЛИ",2008-06-10,"Държавна агенция за младежта и спорта","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ГЕОРГИЕВ,ДЮЛГЕРОВ,,"ГР.МОМЧИЛГРАД, МОМЧИЛГРАД, КЪРДЖАЛИ",2011-04-28,"Министерство на физическото възпитание и спорта","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ГЕОРГИЕВ,ЕЛЕНКИН,1929-04-04,"ГР.СЕПТЕМВРИ, СЕПТЕМВРИ, ПАЗАРДЖИК",2015-05-19,"Община Септември","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1" ПЕТКО,ГЕОРГИЕВ,ЖИЛКОВ,,"С.РАЗБОЙНА, РУЕН, БУРГАС",2013-03-06,"Община Руен","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ГЕОРГИЕВ,ИЛИЕВ,,"С.ГОРНА КОВАЧИЦА, ЧИПРОВЦИ, МОНТАНА",2015-04-07,"Община Чипровци","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ГЕОРГИЕВ,КАЗАКОВ,,"С.ГАБЪР, СОЗОПОЛ, БУРГАС",2013-02-13,"Община Созопол","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ГЕОРГИЕВ,КОСТОВ,,"С.НОВИ ХАН, ЕЛИН ПЕЛИН, СОФИЙСКА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ГЕОРГИЕВ,МАРИНОВ,,"С.ОСИКОВИЦА, ПРАВЕЦ, СОФИЙСКА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ГЕОРГИЕВ,МИХАЛКОВ,,"ГР.ЧИПРОВЦИ, ЧИПРОВЦИ, МОНТАНА",2015-04-07,"Община Чипровци","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ГЕОРГИЕВ,МОЙКИНСКИ,,"С.ВРАЧЕШ, БОТЕВГРАД, СОФИЙСКА",2008-05-27,"Държавна агенция за информационни технологии и съобщения","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ГЕОРГИЕВ,НИКОЛОВ,,"ГР.БОТЕВГРАД, БОТЕВГРАД, СОФИЙСКА",2007-09-04,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ГЕОРГИЕВ,НИКОЛОВ,,"ГР.БОТЕВГРАД, БОТЕВГРАД, СОФИЙСКА",2009-11-18,"Агенция за приватизация","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ГЕОРГИЕВ,ОГОЙСКИ,,"С.ОГОЯ, СВОГЕ, СОФИЙСКА",2007-09-04,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ГЕОРГИЕВ,ОГОЙСКИ,1929-11-01,"С.ОГОЯ, СВОГЕ, СОФИЙСКА",2014-10-29,"Велико народно събрание","Решение № 2-421 от 29.10.2014 г. - чл. 28-Петко Огойски","

Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-10091; рег. дневник; картон обр. 4.

" ПЕТКО,ГЕОРГИЕВ,ПАШОВ,,"С.СМОЛСКО, МИРКОВО, СОФИЙСКА",2011-01-26,"Министерство на отбраната","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ГЕОРГИЕВ,ПАШОВ,,"С.СМОЛСКО, МИРКОВО, СОФИЙСКА",2010-06-22,"Служба Военна полиция","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ГЕОРГИЕВ,ПЕТКОВ,,"С.САВИНО, ТУНДЖА, ЯМБОЛ",2013-07-24,"Община Лясковец","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ГЕОРГИЕВ,ПЕТКОВ,,"С.КАРАВЕЛОВО, КАРЛОВО, ПЛОВДИВ",2015-09-09,"Община Карлово","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ГЕОРГИЕВ,ПЕТКОВ,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ГЕОРГИЕВ,ПЕТКОВ,,"С.ЗЛОКУЧЕНЕ, СЕПТЕМВРИ, ПАЗАРДЖИК",2015-05-19,"Община Септември","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ГЕОРГИЕВ,ПЕТКОВ,,"С.ПОБЕДА, ДОБРИЧКА, ДОБРИЧ",2014-02-19,"Община Добричка","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ГЕОРГИЕВ,ПЕТКОВ,,"ГР.АСЕНОВГРАД, АСЕНОВГРАД, ПЛОВДИВ",2008-03-18,"КТ Подкрепа","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ГЕОРГИЕВ,ПЕТКОВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2013-02-20,"Община Поморие","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ГЕОРГИЕВ,ПЕТКОВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ГЕОРГИЕВ,ПЕТКОВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2015-12-01,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ГЕОРГИЕВ,ПЕТКОВ,,"С.СЛАВЯНИ, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ГЕОРГИЕВ,ПУНКОВ,,"С.РАБИША, БЕЛОГРАДЧИК, ВИДИН",2013-07-31,"Община Белоградчик","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ГЕОРГИЕВ,РАНЧЕВ,,"С.СМИЛЕЦ, СТРЕЛЧА, ПАЗАРДЖИК",2015-05-19,"Община Стрелча","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ГЕОРГИЕВ,РАШКОВ,,"ГР.ПАНАГЮРИЩЕ, ПАНАГЮРИЩЕ, ПАЗАРДЖИК",2015-05-12,"Община Панагюрище","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ГЕОРГИЕВ,СТОЯНОВ,,"С.МОРЯНЕ, МАЛКО ТЪРНОВО, БУРГАС",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ГЕОРГИЕВ,ЦАНКОВ,,"С.БОЯНОВО, ЕЛХОВО, ЯМБОЛ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ГЕРГОВ,ЦЕНКОВ,,"С.МИЛЧИНА ЛЪКА, ГРАМАДА, ВИДИН",2013-08-07,"Община Грамада","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ГЕТОВ,ПЕТКОВ,,"ГР.ТЕТЕВЕН, ТЕТЕВЕН, ЛОВЕЧ",2015-02-11,"Община Тетевен","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ГИНЕВ,КОСТОВ,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2011-06-29,"Агенция по геодезия, картография и кадастър","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ГИНЕВ,КОСТОВ,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2011-11-02,"Министерство на регионалното развитие и благоустройството","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ГИНЕВ,ПЕТКОВ,,"С.АВРЕН, КРУМОВГРАД, КЪРДЖАЛИ",2007-09-04,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ГИНЕВ,ПЕТКОВ,,"С.ЦАРЕВА ПОЛЯНА, СТАМБОЛОВО, ХАСКОВО",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ГОРАНОВ,СТЕФАНОВ,,"С.ЯРОСЛАВЦИ, БРЕЗНИК, ПЕРНИК",2013-06-11,"Алианц Банк България АД","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ГОРАНОВ,СТЕФАНОВ,,"С.ЯРОСЛАВЦИ, БРЕЗНИК, ПЕРНИК",2014-05-13,"Длъжници към Кредитна банка","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ГОСПОДИНОВ,ГЕОРГИЕВ,,"С.ЖИТНИЦА, ДОБРИЧКА, ДОБРИЧ",2013-03-20,"Община Аксаково","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ГОСПОДИНОВ,КИПРОВ,1937-02-10,"С.МЕДНИКАРОВО, ГЪЛЪБОВО, СТАРА ЗАГОРА",2010-06-29,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 146 от 29.06.2010 г. - Министерство на вътрешните работи","Със заповед № 3412/ 19.06.1970 г. е назначен за следовател II степен; със заповед № 37/ 09.05.1972 г. е преназначен за ст. следовател III степен; със заповед № 76/ 06.09.1972 г. е преназначен за ст. инспектор; със заповед № 2880/ 25.10.1972 г. е преназначен за ст. инспектор във ВГУ; със заповед № 2668/ 25.08.1973 г. е преназначен за ст. инспектор в отдел I." ПЕТКО,ГОСПОДИНОВ,КИПРОВ,1937-02-10,"С.МЕДНИКАРОВО, ГЪЛЪБОВО, СТАРА ЗАГОРА",2014-10-29,"Академия на МВР","Решение № 2-420 от 29.10.2014 г. - Академия на МВР","Със заповед № 3412/ 19.06.1970 г. е назначен за следовател II степен; със заповед № 37/ 09.05.1972 г. е преназначен за ст. следовател III степен; със заповед № 76/ 06.09.1972 г. е преназначен за ст. инспектор; със заповед № 2880/ 25.10.1972 г. е преназначен за ст. инспектор във ВГУ; със заповед № 2668/ 25.08.1973 г. е преназначен за ст. инспектор в отдел I." ПЕТКО,ГОСПОДИНОВ,КИПРОВ,1937-02-10,"С.МЕДНИКАРОВО, ГЪЛЪБОВО, СТАРА ЗАГОРА",2014-11-05,"Варненски свободен университет Черноризец Храбър","Решение № 2-423 от 05.11.2014 г. - Варненски свободен университет ""Черноризец Храбър""","Със заповед № 3412/ 19.06.1970 г. е назначен за следовател II степен; със заповед № 37/ 09.05.1972 г. е преназначен за ст. следовател III степен; със заповед № 76/ 06.09.1972 г. е преназначен за ст. инспектор; със заповед № 2880/ 25.10.1972 г. е преназначен за ст. инспектор във ВГУ; със заповед № 2668/ 25.08.1973 г. е преназначен за ст. инспектор в отдел I." ПЕТКО,ГРОЗЕВ,ЕДРЕВ,1951-09-29,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Решение № 2-172 от 26.04.2013 г. - лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-30062 и в работно дело IР-15808; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6." ПЕТКО,ГРУДОВ,ГОРОВ,,"С.ГРАМАТИКОВО, МАЛКО ТЪРНОВО, БУРГАС",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ГРУДОВ,ШАРЕНКОВ,,"ГР.МАЛКО ТЪРНОВО, МАЛКО ТЪРНОВО, БУРГАС",2016-02-09,"Областни управи","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ДАМЯНОВ,ЦЕНОВ,,"С.ГОРНА БЕШОВИЦА, МЕЗДРА, ВРАЦА",2011-10-25,"Изпълнителна агенция ""Главна инспекция по труда""","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ДАНОВ,ЙОРДАНОВ,,"ГР.ОРЯХОВО, ОРЯХОВО, ВРАЦА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ДАНОВ,ЙОРДАНОВ,,"ГР.ОРЯХОВО, ОРЯХОВО, ВРАЦА",2016-01-14,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Враца","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ДАНЧЕВ,ПЕТКОВ,,"ГР.ПРАВЕЦ, ПРАВЕЦ, СОФИЙСКА",2008-02-12,"Министерски съвет","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ДЕЛЧЕВ,ПЕТРОВ,1958-05-17,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2015-10-28,"Община Хисаря","Решение № 2-568 от 28.10.2015 г. - община Хисаря","

Собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в дело Ф1, а.е. 6605; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3.

" ПЕТКО,ДИМИТРОВ,БЛИЗНАКОВ,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ДИМИТРОВ,БОЖИКОВ,,"ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, БЛАГОЕВГРАД",2008-07-09,"Национален статистически институт","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ДИМИТРОВ,БОЧАРОВ,1919-02-19,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2010-02-17,"Печатни издания","Решение № 111 от 17.02.2010 г.- Печатни издания","Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; собственоръчно написани агентурни сведения; документи за получено възнаграждение; разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители; документи от ръководили го щатни служители; рег. дневник; картони – обр. 4; лично дело IА-26081 – 2 тома; работно дело IР-106 – 6 тома." ПЕТКО,ДИМИТРОВ,БУШЕВ,1939-08-20,"ГР.АСЕНОВГРАД, АСЕНОВГРАД, ПЛОВДИВ",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Решение № 2-469 от 24.02.2015 г. - Българска агенция по безопасност на храните","

Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – 2 бр., документи от ръководили го щатни служители, рег. бланка – 2 бр., съдържащи се в лични дала IА-1596 (См) МФ и IА-1651 (См) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; опис рег. № 136/ 20.08.1999 г. за унищожаване работно дело IР-1247 (См).

" ПЕТКО,ДИМИТРОВ,ГАЙДАРОВ,,"С.ЯСЕНОВО, КАЗАНЛЪК, СТАРА ЗАГОРА",2015-07-07,"Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ДИМИТРОВ,ГАНЧЕВ,,"С.СТАРОСЕЛЦИ, ИСКЪР, ПЛЕВЕН",2007-09-04,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ДИМИТРОВ,ГАНЧЕВ,,"С.СТАРОСЕЛЦИ, ИСКЪР, ПЛЕВЕН",2010-12-14,"Министерство на външните работи - посланици","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ДИМИТРОВ,ГАНЧЕВ,,"С.СТАРОСЕЛЦИ, ИСКЪР, ПЛЕВЕН",2011-06-16,"Висша атестационна комисия","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ДИМИТРОВ,ГАНЧЕВ,,"С.СТАРОСЕЛЦИ, ИСКЪР, ПЛЕВЕН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ДИМИТРОВ,ГЕОРГИЕВ,1950-10-26,"С.БЕЛОВЕЦ, КУБРАТ, РАЗГРАД",2010-06-29,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 146 от 29.06.2010 г. - Министерство на вътрешните работи","Със заповед № I-3676/ 04.08.1975 г. е назначен за разузнавач III степен; със заповед № 280/ 08.09.1982 г. е преназначен за ст. разузнавач; със заповед № 275/ 06.09.1985 г. е преназначен за инспектор; със заповед № 700/ 26.12.1989 г. е преназначен за зам. н-к на отделение." ПЕТКО,ДИМИТРОВ,ГУРГУТОВ,,"ГР.ПАНАГЮРИЩЕ, ПАНАГЮРИЩЕ, ПАЗАРДЖИК",2015-09-30,"Община Пловдив","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ДИМИТРОВ,ДЕВЕДЖИЕВ,,"ГР.КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2010-06-29,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ДИМИТРОВ,ДЕНИНСКИ,,"С.ДОБРОЛЕВО, БОРОВАН, ВРАЦА",2013-10-15,"Община Борован","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ДИМИТРОВ,КАРАДЖОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ДИМИТРОВ,КАРАИВАНОВ,1933-09-18,"С.ЯБЪЛКОВО, ДИМИТРОВГРАД, ХАСКОВО",2011-06-16,"Висша атестационна комисия","Решение № 230 от 16.06.2011 г. - ВАК","Рег. дневник; картон обр. 6; писмо вх. № 2088/ 02.05.1990 г. за ""заличаването на данните за Я/К ""Хавана""" ПЕТКО,ДИМИТРОВ,КАРАИВАНОВ,1933-09-18,"С.ЯБЪЛКОВО, ДИМИТРОВГРАД, ХАСКОВО",2014-06-25,"Технически университет - София","Решение № 2-361 от 25.06.2014 г. - Технически университет - София","

Рег. дневник; картон обр. 6; писмо вх. № 2088/ 02.05.1990 г. за ""заличаването на данните за Я/К ""Хавана""""

" ПЕТКО,ДИМИТРОВ,ЛИКОВ,,"ГР.СЪЕДИНЕНИЕ, СЪЕДИНЕНИЕ, ПЛОВДИВ",2015-10-28,"Община Съединение","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ДИМИТРОВ,МАНДРАДЖИЕВ,,"С.ГОРНИ ДОМЛЯН, КАРЛОВО, ПЛОВДИВ",2015-09-09,"Община Карлово","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ДИМИТРОВ,ПЕТКОВ,,"С.ЧЕРНИ ВИТ, ТЕТЕВЕН, ЛОВЕЧ",2015-02-11,"Община Тетевен","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ДИМИТРОВ,ПЕТКОВ,,"ГР.ЧИПРОВЦИ, ЧИПРОВЦИ, МОНТАНА",2015-04-07,"Община Чипровци","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ДИМИТРОВ,ПЕТКОВ,,"ГР.НОВА ЗАГОРА, НОВА ЗАГОРА, СЛИВЕН",2010-06-29,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ДИМИТРОВ,ПЕТКОВ,1945-01-21,"С.ТРАПИЩЕ, ЛОЗНИЦА, РАЗГРАД",2015-11-11,"Община Лозница","Решение № 2-574 от 11.11.2015 г. - община Лозница","

Рег. дневник; картони – обр. 4 и обр. 6; писмо вх. № 1779/ 05.04.1990 г. за унищожаване дело IЯ-222 (Рз).

" ПЕТКО,ДИМИТРОВ,ПЕТКОВ,,"С.БОЖЕНЦИТЕ, ГАБРОВО, ГАБРОВО",2008-09-16,"Държавна агенция по горите","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ДИМИТРОВ,ПЕТКОВ,,"С.СИНИТОВО, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ДИМИТРОВ,ПЕТКОВ,,"ГР.АСЕНОВГРАД, АСЕНОВГРАД, ПЛОВДИВ",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ДИМИТРОВ,ПЕТКОВ,,"С.БАБА ТОНКА, ПОПОВО, ТЪРГОВИЩЕ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ДИМИТРОВ,ПЕТЛИЧКОВ,,"ГР.КАЗАНЛЪК, КАЗАНЛЪК, СТАРА ЗАГОРА",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ДИМИТРОВ,ПРОЙНОВ,,"С.СЕННИК, СЕВЛИЕВО, ГАБРОВО",2012-08-07,"Пловдивски университет ""Паисий Хилендарски""","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ДИМИТРОВ,ПУНЕВ,,"ГР.ВЕЛИНГРАД, ВЕЛИНГРАД, ПАЗАРДЖИК",2015-04-21,"Община Велинград","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ДИМИТРОВ,УЗУНОВ,1932-03-03,"ГР.АЙТОС, АЙТОС, БУРГАС",2008-02-12,Министерства,"Решение № 25 от 12.02.2008 г. - министър-председатели, заместник министър-председатели, министри и заместник-министри","Разходни документи, отчетени от ръководили го щатен служител; документи от ръководилите го щатни служители; картон обр. 1 и 3; дело Ф1, а.е. 3582-3 тома; дело Ф4, оп. 10, а. е. 108" ПЕТКО,ДИМИТРОВ,УЗУНОВ,1932-03-03,"ГР.АЙТОС, АЙТОС, БУРГАС",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1" ПЕТКО,ДИМИТРОВ,ХРИСТОВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2011-08-09,"Агенция Пътна инфраструктура","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ДИМИТРОВ,ЦВЕТКОВ,,"ГР.БЕРКОВИЦА, БЕРКОВИЦА, МОНТАНА",2009-05-21,"Европейски парламент","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ДИМИТРОВ,ЦВЕТКОВ,,"ГР.БЕРКОВИЦА, БЕРКОВИЦА, МОНТАНА",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ДИМИТРОВ,ЦВЕТКОВ,,"ГР.БЕРКОВИЦА, БЕРКОВИЦА, МОНТАНА",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ДИМИТРОВ,ЦВЕТКОВ,,"ГР.БЕРКОВИЦА, БЕРКОВИЦА, МОНТАНА",2014-05-09,"Избори за Европейски парламент 2014 г.","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ДИМИТРОВ,ЦВЕТКОВ,,"ГР.БЕРКОВИЦА, БЕРКОВИЦА, МОНТАНА",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ДИМИТРОВ,ЦВЕТКОВ,,"ГР.БЕРКОВИЦА, БЕРКОВИЦА, МОНТАНА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ДИМИТРОВ,ЦЕКОВ,,"С.ВЛАСАТИЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2013-11-13,"Община Враца","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ДИМИТРОВ,ЧОБАНОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2015-10-28,"Община Съединение","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ДИМИТРОВ,ЯНГЬОЗОВ,,"С.ГРАМАТИКОВО, МАЛКО ТЪРНОВО, БУРГАС",2013-02-20,"Община Малко Търново","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ДИМИТРОВ,ЯНЕВ,,"ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, БЛАГОЕВГРАД",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ДИМОВ,ПЕТКОВ,,"С.КРАСЕН, ГЕНЕРАЛ-ТОШЕВО, ДОБРИЧ",2015-05-19,"Приватизирани предприятия - Добрич","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ДИНКОВ,ПОПЧЕВ,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ДОБРЕВ,СТОЕВ,,"ГР.СТРЕЛЧА, СТРЕЛЧА, ПАЗАРДЖИК",2015-05-12,"Община Панагюрище","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ДОБРЕВ,СТОЕВ,,"ГР.СТРЕЛЧА, СТРЕЛЧА, ПАЗАРДЖИК",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ДОБРИНОВ,БРАТОВАНОВ,,"ГР.РУДОЗЕМ, РУДОЗЕМ, СМОЛЯН",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ДОБРИНОВ,БРАТОВАНОВ,,"ГР.РУДОЗЕМ, РУДОЗЕМ, СМОЛЯН",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ДОЙЧЕВ,ДАНОВ,,"С.ДОБРЕВЦИ, ЯБЛАНИЦА, ЛОВЕЧ",2015-02-18,"Община Ябланица","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ДОЧЕВ,РАЛЧЕВ,1939-08-29,"ГР.УГЪРЧИН, УГЪРЧИН, ЛОВЕЧ",2014-01-15,"Община Роман","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1" ПЕТКО,ДРАГАНОВ,ДОБРЕВ,,"С.ОКОРШ, ДУЛОВО, СИЛИСТРА",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ДРАГАНОВ,ДОБРЕВ,,"С.ОКОРШ, ДУЛОВО, СИЛИСТРА",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ДРАГАНОВ,ДОБРЕВ,,"С.ОКОРШ, ДУЛОВО, СИЛИСТРА",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ДУШКОВ,ПЕТКОВ,,"ГР.ПАВЛИКЕНИ, ПАВЛИКЕНИ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2012-06-14,"Технически университет Варна","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ЕВТИМОВ,ЧАЛЪКОВ,,"ГР.ЦАРЕВО, ЦАРЕВО, БУРГАС",2013-01-16,"Министерство на правосъдието","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ЕНЕВ,КАТРАНДЖИЕВ,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2012-02-29,"Бахайска общност в България","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ЕНЧЕВ,ЕНЕВ,1947-11-30,"ГР.ПЕЩЕРА, ПЕЩЕРА, ПАЗАРДЖИК",2015-05-12,"Община Пещера","Решение № 2-501 от 12.05.2015 г. - община Пещера","

Рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр.; протокол рег. № КА 22/ 20.03.1990 г. за отделяне за унищожаване лично дело IА-1391 (Пз); писмо вх. № А-17974/ 20.08.1999 г. за унищожаване работно дело IР-483 (Пз).

" ПЕТКО,ЕНЧЕВ,ТРОЕВ,,"С.ИЗВОРОВО, ЧИРПАН, СТАРА ЗАГОРА",2011-06-16,"Висша атестационна комисия","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ЕНЧЕВ,ТРОЕВ,,"С.ИЗВОРОВО, ЧИРПАН, СТАРА ЗАГОРА",2014-06-10,"Софийски университет Св. Климент Охридски","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ЖЕЛЕВ,МИНЧЕВ,,"С.ЗОРНИЦА, СРЕДЕЦ, БУРГАС",2013-01-29,"Община Средец","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ЖЕЛЕВ,МИНЧЕВ,,"С.ЗОРНИЦА, СРЕДЕЦ, БУРГАС",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ЖЕЛЕВ,МИНЧЕВ,,"С.ЗОРНИЦА, СРЕДЕЦ, БУРГАС",2015-12-01,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ЖЕЛЕЗЧЕВ,ПЕТКОВ,,"ГР.АЙТОС, АЙТОС, БУРГАС",2013-01-29,"община Камено","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ЖЕЛЯЗКОВ,КРУШЕВ,,"С.ЯГОДОВО, РОДОПИ, ПЛОВДИВ",2015-10-14,"Община Родопи","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ЖЕЧЕВ,ТОДОРОВ,,"ГР.ГАБРОВО, ГАБРОВО, ГАБРОВО",2014-07-08,"Технически университет – Габрово","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ЖЕЧЕВ,ТОДОРОВ,,"ГР.ГАБРОВО, ГАБРОВО, ГАБРОВО",2014-07-08,"Технически университет - Габрово","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ЖИВКОВ,ДИМИТРОВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2012-10-30,"Конфедерация на работодателите и индустриалците в България","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ЗАРКОВ,ГЕОРГИЕВ,1944-12-03,"С.ЛЕНКОВО, ГУЛЯНЦИ, ПЛЕВЕН",2012-06-20,"Тракийски университет - Стара Загора","Решение № 2-22 от 20.06.2012 г. - Тракийски университет-Стара Загора","Рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; ФК на лично дело IА-711 (Хс); протокол рег. № КА-547/ 27.05.1990 г. с предложение за унищожаване на лично дело IА-711 (Хс); протокол рег. № КА-499/ 13.04.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело IР-735 (Хс)." ПЕТКО,ЗАХАРИЕВ,ПЕТКОВ,,"ГР.ДУНАВЦИ, ВИДИН, ВИДИН",2015-09-30,"Община Пловдив","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ИВАНОВ,АХМАКОВ,,"ГР.ВЕТОВО, ВЕТОВО, РУСЕ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ИВАНОВ,АХМАКОВ,,"ГР.ВЕТОВО, ВЕТОВО, РУСЕ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ИВАНОВ,БАРЗОВ,1941-01-06,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2014-11-13,"Бургаски университет Проф. д-р Асен Златаров","Решение № 2-429 от 13.11.2014 г. - Бургаски университет ""Проф. д-р Асен Златаров""","

Документи от ръководил го щатен служител, съдържащи се в дело № 2070; картони – обр. 1 – 2 бр., обр. 2 и обр. 9.

" ПЕТКО,ИВАНОВ,ВАЦЕВ,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ИВАНОВ,ВАЧЕВ,,"С.ВЪРБИЦА, ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-06-19,"Община Горна Оряховица","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ИВАНОВ,ВРЪБЧЕВ,,"ГР.РОМАН, РОМАН, ВРАЦА",2008-03-18,"КТ Подкрепа","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ИВАНОВ,ГАНЧЕВ,,"С.КОЗАР БЕЛЕНЕ, ЛЕВСКИ, ПЛЕВЕН",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ИВАНОВ,ДЕЛЕВ,,"С.ЦАРИМИР, СЪЕДИНЕНИЕ, ПЛОВДИВ",2015-10-28,"Община Съединение","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ИВАНОВ,ДИЗОВ,,"С.МИХАЙЛОВО, ХАЙРЕДИН, ВРАЦА",2014-01-15,"Община Хайредин","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ИВАНОВ,ДИМИТРОВ,,"С.КОЧМАР, ТЕРВЕЛ, ДОБРИЧ",2015-05-19,"Приватизирани предприятия - Добрич","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ИВАНОВ,ДРАГОЕВ,1942-03-20,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-06-29,"Народно събрание","Решение № 69 от 29.06.2009 г. - Народно събрание","Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; протокол № 74/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-26741 и работно дело IР-12042" ПЕТКО,ИВАНОВ,ДРАГОЕВ,1942-03-20,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-01-26,"Министерство на отбраната","Решение № 180 от 26.01.2011 г. - Министерството на отбраната","Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; протокол № 74/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-26741 и работно дело IР-12042" ПЕТКО,ИВАНОВ,ДРАГОЕВ,1942-03-20,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-06-22,"Служба Военна полиция","Решение № 144 от 22.06.2010 г. - Служба ""Военна полиция""","Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; протокол № 74/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-26741 и работно дело IР-12042" ПЕТКО,ИВАНОВ,ДЮЛГЕРОВ,,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ИВАНОВ,ЗЛАТАНОВ,,"С.ЗАНОГЕ, СВОГЕ, СОФИЙСКА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ИВАНОВ,ИВАНОВ,1952-07-13,"ГР.КАЗАНЛЪК, КАЗАНЛЪК, СТАРА ЗАГОРА",2013-11-20,"Средни училища","Решение № 2-259 от 20.11.2013 г. - училища по Закона за народната просвета","Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-486 (Бс) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр." ПЕТКО,ИВАНОВ,ИВАНОВ,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ИВАНОВ,ИВАНОВ,,"С.ОДРИНЦИ, ДОБРИЧКА, ДОБРИЧ",2015-05-19,"Приватизирани предприятия - Добрич","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ИВАНОВ,ИГНАТОВ,,"С.БАУРЕНЕ, КРИВОДОЛ, ВРАЦА",2013-10-30,"Община Криводол","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ИВАНОВ,ИЛИНЧЕВ,,"С.ТОПОЛИ ДОЛ, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ИВАНОВ,ИЛИНЧЕВ,,"С.ТОПОЛИ ДОЛ, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2015-10-14,"Община Родопи","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ИВАНОВ,КАРААНДРЕЕВ,1957-07-15,"ГР.ЛЕТНИЦА, ЛЕТНИЦА, ЛОВЕЧ",2016-02-04,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Ловеч","Решение № 2-602 от 04.02.2016 г. - кандидати за общински съветници – област Ловеч","

Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; протокол рег. № 44/ 08.06.1990 г. за унищожаване лично дело IА-657 (Лч); писмо вх. № А-22260/ 12.10.1999 г. за унищожаване работно дело IР-256 (Лч).

" ПЕТКО,ИВАНОВ,КАРАИВАНОВ,1930-07-13,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-04-27,"Националната служба за охрана","Решение № 127 от 27.04.2010 г. - Национална служба за охрана","Със заповед № I-464/ 27.01.1976 г. е назначен за ст. разузнавач; със заповед № 734/ 19.05.1983 г. е преназначен за н-к на група; със заповед № 1260/ 31.07.1987 г. е преназначен за н-к отделение." ПЕТКО,ИВАНОВ,КЕРИН,,"ГР.СТАМБОЛИЙСКИ, СТАМБОЛИЙСКИ, ПЛОВДИВ",2015-06-01,"Приватизирани предприятия - Кюстендил","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ИВАНОВ,КИЦОВ,,"С.МАНАСТИРИЩЕ, ХАЙРЕДИН, ВРАЦА",2008-12-18,"Българско национално радио","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ИВАНОВ,КОНДОВ,,"ГР.НОВА ЗАГОРА, НОВА ЗАГОРА, СЛИВЕН",2010-06-29,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ИВАНОВ,КУШЛЕВ,,"С.ЕТЪРЪТ, ГАБРОВО, ГАБРОВО",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ИВАНОВ,ЛАЛОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-07-11,"Минно-геоложки университет ""Св. Иван Рилски""","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ИВАНОВ,ЛИСАЕВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2012-08-01,"Медицински университет - Плевен","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ИВАНОВ,МУТАВСКИ,,"С.ПРАВИЩЕ, СЪЕДИНЕНИЕ, ПЛОВДИВ",2015-10-28,"Община Съединение","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ИВАНОВ,НЕДЕВ,,"С.ЧЕРКОВИЦА, НИКОПОЛ, ПЛЕВЕН",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ИВАНОВ,НИКОЛОВ,,"ГР.МАДАН, МАДАН, СМОЛЯН",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ИВАНОВ,НИКОЛОВ,,"С.ГАБРОВНИЦА, МОНТАНА, МОНТАНА",2013-01-16,"Министерство на правосъдието","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ИВАНОВ,ПАРИЧКОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-01-14,"Приватизирани предприятия - София","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ИВАНОВ,ПЕТКОВ,,"ГР.ТОПОЛОВГРАД, ТОПОЛОВГРАД, ХАСКОВО",2012-07-25,"Конфедерация на независимите синдикати в България","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ИВАНОВ,ПЕТКОВ,,"С.ГЛОЖЕНЕ, КОЗЛОДУЙ, ВРАЦА",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ИВАНОВ,ПЕТКОВ,,"С.ГЛОЖЕНЕ, КОЗЛОДУЙ, ВРАЦА",2013-10-30,"Община Козлодуй","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ИВАНОВ,ПЕТКОВ,,"С.ГЛОЖЕНЕ, КОЗЛОДУЙ, ВРАЦА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ИВАНОВ,ПЕТКОВ,,"С.ГЛОЖЕНЕ, КОЗЛОДУЙ, ВРАЦА",2016-01-14,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Враца","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ИВАНОВ,ПЕТКОВ,,"С.МИРОВЦИ, НОВИ ПАЗАР, ШУМЕН",2014-09-24,"Длъжници към банка Биохим","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ИВАНОВ,ПЕТКОВ,1951-03-21,"ГР.ТВЪРДИЦА, ТВЪРДИЦА, СЛИВЕН",2010-06-29,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 146 от 29.06.2010 г. - Министерство на вътрешните работи","Със заповед № I-4026/ 13.10.1976 г. е назначен за разузнавач III степен; със заповед № 84/ 29.10.1984 г. е преназначен за разузнавач; със заповед № 35/ 30.04.1986 г. е преназначен за ст. разузнавач." ПЕТКО,ИВАНОВ,ПЕТКОВ,1946-01-30,"ГР.СИЛИСТРА, СИЛИСТРА, СИЛИСТРА",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1" ПЕТКО,ИВАНОВ,ПЕТКОВ,,"С.МЕДЕШЕВЦИ, ГРАМАДА, ВИДИН",2013-08-07,"Община Грамада","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ИВАНОВ,ПЕТКОВ,1939-03-10,"ГР.ГРАМАДА, ГРАМАДА, ВИДИН",2013-08-07,"Община Грамада","Решение № 2-223 от 07.08.2013 г. - община Грамада","

Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-236 (Вд); рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6.

" ПЕТКО,ИВАНОВ,ПЕТКОВ,,"С.БРЕСТОВО, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2015-02-04,"Община Ловеч","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ИВАНОВ,ПЕТКОВ,,"ГР.БЯЛА СЛАТИНА, БЯЛА СЛАТИНА, ВРАЦА",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ИВАНОВ,ПЕТКОВ,1946-08-11,"С.МАЛЪК ПОРОВЕЦ, ИСПЕРИХ, РАЗГРАД",2015-11-05,"Община Исперих","Решение № 2-572 от 05.11.2015 г. - община Исперих","Със заповед № I-4166/ 29.08.1975 г. е назначен за разузнавач II степен; със заповед № 280/ 08.09.1982 г. е преназначен за ст. разузнавач; със заповед № 148/ 18.04.1989 г. е преназначен за инспектор." ПЕТКО,ИВАНОВ,ПЕТКОВ,,"ГР.ПРОВАДИЯ, ПРОВАДИЯ, ВАРНА",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ИВАНОВ,ПЕТКОВ,,"С.КОПРИВЕЦ, БЯЛА, РУСЕ",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ИВАНОВ,ПЕТКОВ,1954-11-10,"С.ОБРОЧИЩЕ, БАЛЧИК, ДОБРИЧ",2014-02-12,"Община Балчик","Решение № 2-308 от 12.02.2014 г. - община Балчик","

Рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; писмо вх. № 2044/ 1990 г. за унищожаване с протокол рег. № 96/ 17.04.1990 г. личното и работното дело на рез. ""Георгиев"".

" ПЕТКО,ИВАНОВ,ПЕТКОВ,,"С.БЕРКОВСКИ, ПОПОВО, ТЪРГОВИЩЕ",2014-11-05,"Варненски свободен университет Черноризец Храбър","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ИВАНОВ,ПЕТКОВ,,"ГР.МОНТАНА, МОНТАНА, МОНТАНА",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ИВАНОВ,ПЕТКОВ,,"С.ДЪЛГИ ДЕЛ, ГЕОРГИ ДАМЯНОВО, МОНТАНА",2011-08-09,"Агенция Пътна инфраструктура","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ИВАНОВ,ПЕТКОВ,,"ГР.ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ",2012-06-20,"Тракийски университет - Стара Загора","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ИВАНОВ,ПЕШКОВ,,"С.БОТУНЯ, КРИВОДОЛ, ВРАЦА",2013-10-30,"Община Криводол","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ИВАНОВ,ПИСКОВ,,"С.СВОБОДА, СТРЕЛЧА, ПАЗАРДЖИК",2015-05-19,"Община Стрелча","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ИВАНОВ,ПРАНДЖЕВ,1944-01-03,"С.НАЙДЕН ГЕРОВО, СЪЕДИНЕНИЕ, ПЛОВДИВ",2010-12-14,"Министерство на външните работи - посланици","Решение № 175 от 14.12.2010 г. - МВнР - посланици и генерални консули","Собственоръчно написано агентурно сведение; разходен документ, отчетен от ръководил го щатен служител; документи от ръководил го щатен служител; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; лично и работно дело Ф1, а.е. 3736 – 2 тома." ПЕТКО,ИВАНОВ,ПРАНДЖЕВ,1944-01-03,"С.НАЙДЕН ГЕРОВО, СЪЕДИНЕНИЕ, ПЛОВДИВ",2011-03-16,"Министерство на външните работи","Решение № 199 от 16.03.2011 г. - Министерството на външните работи","Собственоръчно написано агентурно сведение; разходен документ, отчетен от ръководил го щатен служител; документи от ръководил го щатен служител; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; лично и работно дело Ф1, а.е. 3736 – 2 тома." ПЕТКО,ИВАНОВ,ПРИСТАВОВ,,"С.БЛАГОЕВО, РАЗГРАД, РАЗГРАД",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ИВАНОВ,ПРЪМОВ,,"С.ВОЙНЯГОВО, КАРЛОВО, ПЛОВДИВ",2015-09-09,"Община Карлово","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ИВАНОВ,ПРЪМОВ,,"С.ВОЙНЯГОВО, КАРЛОВО, ПЛОВДИВ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ИВАНОВ,РУСИНОВ,1943-09-09,"ГР.СОЗОПОЛ, СОЗОПОЛ, БУРГАС",2010-09-29,"Регионални печатни издания","Решение № 162 от 29.09.2010 г. - регионални печатни издания","Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; арх. дело Ф1, а.е. 4709." ПЕТКО,ИВАНОВ,СИМЕОНОВ,,"ГР.ТЕРВЕЛ, ТЕРВЕЛ, ДОБРИЧ",2014-03-12,"Община Тервел","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ИВАНОВ,СТАВРЕВ,,"ГР.ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ",2014-12-03,"Висше военноморско училище ""Никола Йонков Вапцаров""-Варна","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ИВАНОВ,СТОИЦОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2015-09-30,"Община Марица","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ИВАНОВ,ТАБАКОВ,,"ГР.СЕВЛИЕВО, СЕВЛИЕВО, ГАБРОВО",2008-02-12,Министерства,"Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ИВАНОВ,ФЕДИН,,"С.ВОДЕН, БОЛЯРОВО, ЯМБОЛ",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ИВАНОВ,ФИЛИПОВ,1954-09-29,"С.ЗАМФИРОВО, БЕРКОВИЦА, МОНТАНА",2010-06-29,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 146 от 29.06.2010 г. - Министерство на вътрешните работи","Със заповед № К-3594/ 27.10.1978 г. е назначен за разузнавач III степен; със заповед № 119/ 03.09.1985 г. е преназначен за ст. разузнавач; със заповед № 120/ 04.09.1986 г. е преназначен за инспектор; със заповед № 166/ 03.09.1987 г. е преназначен за зам. н-к на отделение; със заповед № 182/ 18.01.1989 г. е преназначен за н-к на отделение; със заповед № 3698/ 14.08.1990 г. е изпратен на 3 месечен курс в Москва." ПЕТКО,ИВАНОВ,ХРИСТОВ,,"С.РЕСЕЛЕЦ, ЧЕРВЕН БРЯГ, ПЛЕВЕН",2015-07-28,"Община Червен бряг","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ИВАНОВ,ХРИСТОВ,,"С.РЕСЕЛЕЦ, ЧЕРВЕН БРЯГ, ПЛЕВЕН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ИВАНОВ,ХРИСТОВ,1944-05-15,"ГР.ПРАВЕЦ, ПРАВЕЦ, СОФИЙСКА",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Решение № 95 от 28.10.2009 г. - следователи и дознатели","Със заповед № 4478/ 04.08.1970 г. е назначен за разузнавач VI ст.; със заповед № 444/ 31.03.1972 г. е преназначен за разузнавач III ст.; със заповед № 126/ 31.01.1975 г. е преназначен за разузнавач II ст.; със заповед № 632/ 27.08.1977 г. е преназначен за инспектор IV ст." ПЕТКО,ИВАНОВ,ХРИСТОВ,,"С.НОВО ГРАДИЩЕ, СТРАЖИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-07-24,"Община Стражица","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ИВАНОВ,ЦВЕТАНОВ,,"С.ЯКИМОВО, ЯКИМОВО, МОНТАНА",2015-04-01,"Община Якимово","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ИВАНОВ,ЦЕНКОВ,,"ГР.ЧИПРОВЦИ, ЧИПРОВЦИ, МОНТАНА",2015-04-07,"Община Чипровци","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ИВАНОВ,ЦОКОВ,,"С.РАВНИЩЕ, ПРАВЕЦ, СОФИЙСКА",2014-01-15,"Община Роман","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ИВАНОВ,ШУМКОВ,1931-11-17,"С.ГОРНА РОСИЦА, СЕВЛИЕВО, ГАБРОВО",2013-10-09,"Длъжници към ОББ","Решение № 2-243 от 09.10.2013 г. - лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 - длъжници към ОББ","

Рег. дневник; картони – обр. 4 и обр. 6; писмо вх. № 1407/ 16.03.1990 г. за унищожаване с протокол рег. № 30/ 08.03.1990 г. материалите на Я/К ""Гама"".

" ПЕТКО,ИГНАТОВ,ЩЕРНИЙСКИ,,"С.ОВЧЕПОЛЦИ, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2010-06-29,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ИЛИЕВ,ГЪБЕНСКИ,,"ГР.СЕВЛИЕВО, СЕВЛИЕВО, ГАБРОВО",2014-02-05,"Община Севлиево","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ИЛИЕВ,ДАЧЕВ,,"С.ОРЕХОВИЦА, ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ, ПЛЕВЕН",2015-02-11,"Община Тетевен","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ИЛИЕВ,ЕВРЕВ,,"ГР.ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2008-02-12,Министерства,"Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ИЛИЕВ,МАРИНОВ,,"С.КУРТОВО КОНАРЕ, СТАМБОЛИЙСКИ, ПЛОВДИВ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ИЛИЕВ,МОНЕВ,,"ГР.СВИЩОВ, СВИЩОВ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2008-09-16,"Държавна агенция по горите","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ИЛИЕВ,ПЕНЕВ,,"С.СТАРОСЕЛЕЦ, РАДНЕВО, СТАРА ЗАГОРА",2007-09-04,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ИЛИЕВ,ПЕТКОВ,,"С.ПРЕВАЛА, ЧИПРОВЦИ, МОНТАНА",2015-04-07,"Община Чипровци","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ИЛИЕВ,СМИЛЕНОВ,,"ГР.СТАМБОЛИЙСКИ, СТАМБОЛИЙСКИ, ПЛОВДИВ",2010-06-29,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ИЛИЕВ,СМИЛЕНОВ,,"ГР.СТАМБОЛИЙСКИ, СТАМБОЛИЙСКИ, ПЛОВДИВ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ИЛИЕВ,СМИЛЕНОВ,,"ГР.СТАМБОЛИЙСКИ, СТАМБОЛИЙСКИ, ПЛОВДИВ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ИЛИЕВ,СТЕФАНОВ,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2015-09-09,"Приватизирани предприятия - Хасково","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ИЛИЕВ,СТОИМЕНОВ,,"ГР.КАЛОФЕР, КАРЛОВО, ПЛОВДИВ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ИЛИЕВ,ТЕРЗИЕВ,,"ГР.СУНГУРЛАРЕ, СУНГУРЛАРЕ, БУРГАС",2011-08-09,"Агенция Пътна инфраструктура","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ЙОНЧЕВ,ДИМИТРОВ,,"С.СТАРОСЕЛЦИ, ИСКЪР, ПЛЕВЕН",2013-05-15,"Община Девня","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ЙОРДАНОВ,ГЕОРГИЕВ,,"С.МАКОВО, ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ЙОРДАНОВ,ДЕЛИНЕШЕВ,,"С.ЯНТРА, ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-06-19,"Община Горна Оряховица","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ЙОРДАНОВ,КОНСУЛОВ,,"С.БАГАЛЕВЦИ, ЕЛЕНА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2014-06-04,"Приватизация - обособени части - София","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ЙОРДАНОВ,КРЪСТЕВ,,"ГР.КАРЛОВО, КАРЛОВО, ПЛОВДИВ",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ЙОРДАНОВ,ПЕТКОВ,,"ГР.ЧИПРОВЦИ, ЧИПРОВЦИ, МОНТАНА",2015-04-07,"Община Чипровци","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ЙОРДАНОВ,ПЕТКОВ,,"С.СМОЛНИЦА, ДОБРИЧКА, ДОБРИЧ",2014-02-19,"Община Добричка","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ЙОРДАНОВ,САВЧЕВ,,"С.ДОЛНО АБЛАНОВО, РУСЕ, РУСЕ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ЙОРДАНОВ,ХРИСТОВ,,"С.ВЕЛЧЕВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2012-01-17,"Католическа църква в България","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ЙОРДАНОВ,ЦВЕТАНОВ,,"С.ВИНОГРАДЕЦ, СЕПТЕМВРИ, ПАЗАРДЖИК",2015-04-28,"Община Пазарджик","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ЙОСИФОВ,МОСКОВ,,"С.РЕСЕН, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-06-29,"Организатор на хазартни игри","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,КАЛОЯНОВ,КАЛОЯНОВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2015-12-01,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,КАЛЧЕВ,КОЗАРЕВ,,"ГР.КАБЛЕШКОВО, ПОМОРИЕ, БУРГАС",2013-02-20,"Община Поморие","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,КАМЕНОВ,ДОНОВ,,"С.СТРУПЕЦ, РОМАН, ВРАЦА",2014-01-15,"Община Роман","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,КАМЕНОВ,ПЕТКОВ,1948-08-16,"С.ВЪЛЧЕК, МАКРЕШ, ВИДИН",2010-06-29,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 146 от 29.06.2010 г. - Министерство на вътрешните работи","Със заповед № I-3630/ 13.09.1976 г. е назначен за разузнавач III степен; със заповед № 321/ 15.09.1982 г. е преназначен за ст. разузнавач; със заповед № 3026/ 14.08.1985 г. е преназначен за н-к на отделение; със заповед № К-2242/ 05.08.1988 г. е изпратен на 3 месечен курс във ВКШ на КГБ-Москва." ПЕТКО,КИРИЛОВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.ПОМОРИЕ, ПОМОРИЕ, БУРГАС",2007-09-04,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,КИРИЛОВ,НЕДЯЛКОВ,,"ГР.ПРИМОРСКО, ПРИМОРСКО, БУРГАС",2013-02-27,"Община Царево","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,КИРИЛОВ,ПЕТКОВ,,"С.КИСЕЛЕВО, БРУСАРЦИ, МОНТАНА",2015-03-18,"Община Брусарци","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,КИРИЛОВ,ПЕТКОВ,,"ГР.БЕЛОСЛАВ, БЕЛОСЛАВ, ВАРНА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,КИРИЛОВ,ПЕТКОВ,,"ГР.БЕЛОСЛАВ, БЕЛОСЛАВ, ВАРНА",2015-12-17,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Варна","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,КИРИЛОВ,ПЕТКОВ,,"ГР.ЛОМ, ЛОМ, МОНТАНА",2016-02-09,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Монтана","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,КИРИЛОВ,ПЕТКОВ,,"С.ЯКИМОВО, ЯКИМОВО, МОНТАНА",2014-06-04,"Приватизация - обособени части - София","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,КИРОВ,ИВАНОВ,,"С.ВЕНЕЦ, КАРНОБАТ, БУРГАС",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,КИРОВ,ИВАНОВ,,"С.ВЕНЕЦ, КАРНОБАТ, БУРГАС",2015-12-01,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,КИРОВ,ЯНАКИЕВ,,"С.БЪЛГАРИ, ЦАРЕВО, БУРГАС",2010-06-29,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,КОЙЧЕВ,ДОНЧЕВ,,"С.РУЕВЦИ, ТРЯВНА, ГАБРОВО",2014-01-28,"Община Трявна","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,КОЛЕВ,ГАНЕВ,,"С.КРАИЩЕ, ГЕНЕРАЛ-ТОШЕВО, ДОБРИЧ",2014-02-19,"Община Добрич","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,КОЛЕВ,ДОЙКОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2010-12-14,"Министерство на външните работи - посланици","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,КОЛЕВ,ДОЙКОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2011-03-16,"Министерство на външните работи","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,КОЛЕВ,ИВАНОВ,,"ГР.ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-01-14,"Приватизирани предприятия - София","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,КОЛЕВ,ПЕТКОВ,,"С.ЛЕСИДРЕН, УГЪРЧИН, ЛОВЕЧ",2015-02-18,"Община Угърчин","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,КОЛЕВ,ХРИСТОВ,,"С.СЛАТИНА, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2015-02-04,"Община Ловеч","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,КОЛОВ,ЦВЕТКОВ,,"С.КЛИСУРИЦА, МОНТАНА, МОНТАНА",2013-09-25,"Община Брегово","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,КОНОВ,ПЕТКОВ,,"С.МАЛКА ЖЕЛЯЗНА, ТЕТЕВЕН, ЛОВЕЧ",2015-02-11,"Община Тетевен","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,КОПРИЯНОВ,ПЛАЧКОВ,,"С.ПОЛСКИ СЕНОВЕЦ, ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-07-10,"Община Полски Тръмбеш","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,КОСТАДИНОВ,БУРОВ,,"ГР.СЪЕДИНЕНИЕ, СЪЕДИНЕНИЕ, ПЛОВДИВ",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,КОСТАДИНОВ,ВИТАНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-02-09,"Българска академия на науките","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,КОСТАДИНОВ,ГЛУШКОВ,,"С.ДЪЛБОК ИЗВОР, ПЪРВОМАЙ, ПЛОВДИВ",2015-10-05,"Община Първомай","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,КОСТАДИНОВ,ИВАНОВ,,"С.БРЪЧКОВЦИ, ЕЛЕНА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-06-05,"Община Елена","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,КОСТАДИНОВ,КОВАЧЕВ,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,КОСТАДИНОВ,КУКЛЕВ,,"ГР.СМОЛЯН, СМОЛЯН, СМОЛЯН",2010-06-29,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,КОСТАДИНОВ,МАЛИНОВ,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,КОСТАДИНОВ,ПЕТКОВ,1953-02-14,"ГР.САМОКОВ, САМОКОВ, СОФИЙСКА",2011-02-15,"Агенция ""Митници""","Решение № 185 от 15.02.2011 г. - Агенция ""Митници""","Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6" ПЕТКО,КОСТАДИНОВ,СТОЯНОВ,1924-10-27,"С.МИЙКОВЦИ, ЕЛЕНА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-06-05,"Община Елена","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1" ПЕТКО,КОСТАДИНОВ,ТАШКОВ,,"ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, БЛАГОЕВГРАД",2015-09-14,"КТ Подкрепа-кадрови промени","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,КОСТОВ,ЯНКОВ,,"С.БАЦОВА МАХАЛА, НИКОПОЛ, ПЛЕВЕН",2015-07-22,"Община Никопол","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,КОСТОДИНОВ,КРЪСТЕВ,,"С.ДЪЛГИ ДЕЛ, ГЕОРГИ ДАМЯНОВО, МОНТАНА",2015-03-24,"Община Георги Дамяново","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,КОЦЕВ,ГЕРГОВ,,"С.УРОВЕНЕ, КРИВОДОЛ, ВРАЦА",2013-10-30,"Община Криводол","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,КРУМОВ,АТАНАСОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,КРУМОВ,АТАНАСОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2015-09-30,"Община Пловдив","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,КРУМОВ,ЧОРБАДЖИЕВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2009-11-18,"Агенция за приватизация","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,КРЪСТЕВ,БАНЕШКИ,,"С.БЕЛИ БРОД, БОЙЧИНОВЦИ, МОНТАНА",2015-03-11,"Община Бойчиновци","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,КРЪСТЕВ,КРЪСТЕВ,,"С.СТАРОСЕЛЦИ, ИСКЪР, ПЛЕВЕН",2009-07-22,"Българска народна банка","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,КРЪСТЕВ,КРЪСТЕВ,,"С.СТАРОСЕЛЦИ, ИСКЪР, ПЛЕВЕН",2012-09-26,"Българска търговско-промишлена палата","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,КРЪСТЕВ,КРЪСТЕВ,,"С.СТАРОСЕЛЦИ, ИСКЪР, ПЛЕВЕН",2015-07-16,"Община Плевен","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,КЪНЧЕВ,ПЕТКОВ,,"С.БРЕСТНИЦА, ЯБЛАНИЦА, ЛОВЕЧ",2015-02-18,"Община Ябланица","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,КЪНЧЕВ,ТОТЕВ,,"С.ДАМЯНОВО, СЕВЛИЕВО, ГАБРОВО",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,КЪНЧЕВ,ТОТЕВ,,"С.ДАМЯНОВО, СЕВЛИЕВО, ГАБРОВО",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,КЪНЧЕВ,ТОТЕВ,,"С.ДАМЯНОВО, СЕВЛИЕВО, ГАБРОВО",2016-01-19,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Габрово","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ЛАЗАРОВ,ПЕТКОВ,,"ГР.ЛОМ, ЛОМ, МОНТАНА",2008-09-16,"Държавна агенция по горите","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ЛАЛЕВ,ЧАЛМАНСКИ,,"ГР.УГЪРЧИН, УГЪРЧИН, ЛОВЕЧ",2015-02-18,"Община Угърчин","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ЛАЛОВ,БОНЕВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2015-09-30,"Община Пловдив","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ЛАЧЕВ,СТЕФАНОВ,1967-06-02,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2015-11-11,"Приватизирани предприятия - Шумен","Неустановане принадлежност", ПЕТКО,ЛЕОНИДОВ,ТЪРПАНОВ,1951-03-17,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2007-09-04,"Народно събрание","Решение № 14 от 04.09.2007 г. - Народно събрание","

Картони; рег. дневник; протокол за унищожаване № 2/ 10.05.1990 г. на работно дело ІР-1634. През 1985 г. лично дело ІА-2017-Благоевград е предадено в архив-Благоевград. „При паспортизацията на архивния фонд през 2004 г. е констатирано, че делото липсва без данни за микрофилмиране, унищожаване или пререгистрация”

" ПЕТКО,ЛИЛОВ,ДЕЛЕВСКИ,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2015-04-28,"Община Пазарджик","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ЛЮБЕНОВ,НЕДЯЛКОВ,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2012-03-14,"Софийски университет ""Св. Климент Охридски""","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ЛЮБЕНОВ,СТОЯНОВ,,"С.БРЪШЛЯНИЦА, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2009-04-15,"Държавна агенция за метрология и технически надзор","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ЛЮБОМИРОВ,ДИМИТРОВ,,"ГР.ЗЛАТАРИЦА, ЗЛАТАРИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,МАЛЧЕВ,ИЛИЕВ,,"С.КРАСЕН, ГЕНЕРАЛ-ТОШЕВО, ДОБРИЧ",2016-01-19,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Добрич","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,МАЛЧЕВ,ПОПОВ,,"С.КРУШОВИЦА, МИЗИЯ, ВРАЦА",2009-04-15,"Държавна агенция за метрология и технически надзор","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,МАНОЛОВ,РЪКОВ,,"С.КРЪСТЕВИЧ, ХИСАРЯ, ПЛОВДИВ",2015-10-28,"Община Хисаря","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,МАРИНОВ,ДЕЛИЙСКИ,,"ГР.АПРИЛЦИ, АПРИЛЦИ, ЛОВЕЧ",2015-01-29,"Община Априлци","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,МАРИНОВ,ДЖУДЖЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,МАРИНОВ,ИВАНОВ,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2014-05-27,"Българска академия на науките","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,МАРИНОВ,КЪТОВ,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2014-06-18,"Университет по архитектура, строителство и геодезия","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,МАРИНОВ,ПЕНКОВ,,"С.ВЕЛЧЕВО, АПРИЛЦИ, ЛОВЕЧ",2008-07-30,"Държавна агенция Държавен резерв и вoeнновременни запаси","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,МАРИНОВ,ПЕТКОВ,,"С.КРАВОДЕР, КРИВОДОЛ, ВРАЦА",2016-01-14,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Враца","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,МАРИНОВ,ПЕТКОВ,,"С.СУШИЦА, СТРАЖИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-07-24,"Община Стражица","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,МАРИНОВ,ПЕТКОВ,,"ГР.ТРОЯН, ТРОЯН, ЛОВЕЧ",2016-02-04,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Ловеч","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,МАРИНОВ,ПЕТКОВ,,"ГР.УГЪРЧИН, УГЪРЧИН, ЛОВЕЧ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,МАРИНОВ,РАЛЧЕВСКИ,,"С.ШИПКОВО, ТРОЯН, ЛОВЕЧ",2015-02-11,"Община Троян","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,МАРИНОВ,ХРИСТОВ,,"С.СЛИВОВИЦА, ЗЛАТАРИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-06-19,"Община Горна Оряховица","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,МАРКОВ,КРЪСТЕВ,,"С.КАЛЕН, МЕЗДРА, ВРАЦА",2013-12-11,"Община Мездра","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,МАРКОВ,ПАШКУЛОВ,,"С.ПАНИЧЕРИ, ХИСАРЯ, ПЛОВДИВ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,МАРКОВ,СОКОЛОВ,,"С.БОВ, СВОГЕ, СОФИЙСКА",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,МАТОВ,МАТОВ,,"ГР.КАЗАНЛЪК, КАЗАНЛЪК, СТАРА ЗАГОРА",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,МЕТОДИЕВ,АВРАМОВ,,"ГР.ЛОМ, ЛОМ, МОНТАНА",2012-09-26,"Висше транспортно училище ""Тодор Каблешков""","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,МЕТОДИЕВ,ИВАНОВ,,ИТАЛИЯ,2013-01-23,"Община Бургас","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,МЕТОДИЕВ,ПАРАСКОВ,,"ГР.КИЛИФАРЕВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,МЕТОДИЕВ,ПАРАСКОВ,,"ГР.КИЛИФАРЕВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-12-08,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Велико Търново","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,МЕТОДИЕВ,ПЕТКОВ,1959-04-23,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2010-06-29,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 146 от 29.06.2010 г. - Министерство на вътрешните работи","Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; протокол № 74/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-26807 и работно дело IР-12127. Със заповед № К-252/ 21.09.1987 г. е назначен за разузнавач." ПЕТКО,МЕТОДИЕВ,ПЕТКОВ,,"С.ЛИЛЯЧЕ, ВРАЦА, ВРАЦА",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,МЕТОДИЕВ,ПЕТКОВ,,"С.СТУДЕНО БУЧЕ, МОНТАНА, МОНТАНА",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,МЕТОДИЕВ,ПЕТКОВ,,"С.СТУДЕНО БУЧЕ, МОНТАНА, МОНТАНА",2015-04-07,"Община Монтана","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,МЕТОДИЕВ,ПЕТКОВ,1945-05-17,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-06-10,"Софийски университет Св. Климент Охридски","Решение № 2-356 от 10.06.2014 г. - Софийски университет ""Св. Климент Охридски""","

Документи от ръководили го щатни служители, рег. бланка, съдържащи се в лично и в работно дело Ф1, а.е. 4996; рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 1 – 2 бр., обр. 3, обр. 4 и обр. 6; протокол № 73/ 1990 г. с предложение за унищожаване лично дело IА-29422 и работно дело IР-15142.

" ПЕТКО,МИКОВ,ПЕТКОВ,,"С.ТОЛОВИЦА, МАКРЕШ, ВИДИН",2013-08-07,"Община Димово","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,МИЛЕВ,МЕТОДИЕВ,,"ГР.РАЗГРАД, РАЗГРАД, РАЗГРАД",2013-04-03,"Община Варна","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,МИНКОВ,ДИМИТРОВ,,"С.КУНИНО, РОМАН, ВРАЦА",2014-01-15,"Община Роман","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,МИНКОВ,ДУКОВ,,"С.СЕЛАНОВЦИ, ОРЯХОВО, ВРАЦА",2013-12-11,"Община Оряхово","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,МИНКОВ,КОЛЕВ,,"ГР.ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2016-02-04,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Ловеч","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,МИНКОВ,МОНДЕШКИ,,"ГР.ТРОЯН, ТРОЯН, ЛОВЕЧ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,МИНКОВ,ПЕТКОВ,,"С.БЕЛИ ОСЪМ, ТРОЯН, ЛОВЕЧ",2015-02-11,"Община Троян","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,МИНКОВ,ТАБАКОВ,,"С.ВЪБЕЛ, НИКОПОЛ, ПЛЕВЕН",2008-12-18,"Българско национално радио","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,МИНЧЕВ,АТАНАСОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,МИНЧЕВ,МИНЧЕВ,,"ГР.СИЛИСТРА, СИЛИСТРА, СИЛИСТРА",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,МИНЧЕВ,ХЛЕБАРОВ,,"С.МИКРЕ, УГЪРЧИН, ЛОВЕЧ",2012-10-17,"Министерство на икономиката, енергетиката и туризма","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,МИНЧЕВ,ХЛЕБАРОВ,,"С.МИКРЕ, УГЪРЧИН, ЛОВЕЧ",2013-10-09,"Длъжници към ОББ","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,МИНЧЕВ,ХЛЕБАРОВ,,"С.МИКРЕ, УГЪРЧИН, ЛОВЕЧ",2014-05-13,"Длъжници към Кредитна банка","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,МИТЕВ,АТАНАСОВ,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2015-09-09,"Приватизирани предприятия - Хасково","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,МИТЕВ,ПЕТКОВ,,"С.СТЕФАН СТАМБОЛОВО, ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,МИТЕВ,ПЕТКОВ,,"С.СТАРО ОРЯХОВО, ДОЛНИ ЧИФЛИК, ВАРНА",2015-12-17,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Варна","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,МИТЕВ,СТОЯНОВ,,"С.ЕЛЕНОВО, НОВА ЗАГОРА, СЛИВЕН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,МИТЕВ,ЦОНЕВ,,"С.СБОРИЩЕ, ТВЪРДИЦА, СЛИВЕН",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,МИТЕВ,ЦОНЕВ,,"С.СБОРИЩЕ, ТВЪРДИЦА, СЛИВЕН",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,МИТЕВ,ЦОНЕВ,,"С.СБОРИЩЕ, ТВЪРДИЦА, СЛИВЕН",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,МИТКОВ,МИТЕВ,,"ГР.СВИЛЕНГРАД, СВИЛЕНГРАД, ХАСКОВО",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,МИТКОВ,МИТЕВ,,"ГР.СВИЛЕНГРАД, СВИЛЕНГРАД, ХАСКОВО",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,МИТОВ,АНГЕЛОВ,,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2013-09-18,"Община Видин","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,МИТРЕВ,ПЕТКОВ,,"С.ВИС, ИВАЙЛОВГРАД, ХАСКОВО",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,МИХАЙЛОВ,МИХАЙЛОВ,,"ГР.ДИМИТРОВГРАД, ДИМИТРОВГРАД, ХАСКОВО",2014-09-10,"Длъжници към банка Хеброс","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,МИХАЙЛОВ,ТЮФЕКЧИЕВ,,"ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-06-11,"Община Велико Търново","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,МИХАЙЛОВ,ТЮФЕКЧИЕВ,,"ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-12-08,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Велико Търново","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,МИХАЛЕВ,АТАНАСОВ,,"ГР.ШИВАЧЕВО, ТВЪРДИЦА, СЛИВЕН",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,МЛАДЕНОВ,ПЕТКОВ,,"ГР.ЛОМ, ЛОМ, МОНТАНА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,МЛАДЕНОВ,ПЕТКОВ,,"ГР.ЛОМ, ЛОМ, МОНТАНА",2016-02-09,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Монтана","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,МОМЧИЛОВ,ПЕТКОВ,,"С.ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО, ТУНДЖА, ЯМБОЛ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,МОНЧЕВ,ПЕТКОВ,,"С.БРЕСТОВЕЦ, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2015-07-16,"Община Плевен","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,НАЙДЕНОВ,МАСЛЕВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,НАЙДЕНОВ,ПЕТКОВ,,"С.БЕГЛЕЖ, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2015-07-16,"Община Плевен","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,НАЙДЕНОВ,ТЕРЗИЕВ,,"С.КАЛЕЙЦА, ТРОЯН, ЛОВЕЧ",2015-02-11,"Община Троян","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,НЕДЕЛКОВ,ЦЕНОВ,,"С.МЕДЕШЕВЦИ, ГРАМАДА, ВИДИН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,НЕДЕЛЧЕВ,ДРАГАНОВ,,ЕГИПЕТ,2008-02-12,Министерства,"Неустановена принадлежност", ПЕТКО,НЕДЕЛЧЕВ,ДРАГАНОВ,,ЕГИПЕТ,2010-12-14,"Министерство на външните работи - посланици","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,НЕДЕЛЧЕВ,ПАВЛОВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2015-12-01,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,НЕДЕЛЧЕВ,ПЕТКОВ,1947-09-17,"ГР.ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ",2010-06-29,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 146 от 29.06.2010 г. - Министерство на вътрешните работи","Със заповед № I-462/ 16.02.1974 г.е назначен за разузнавач III степен; със заповед № 82/ 06.09.1977 г. е преназначен за инспектор IV степен; със заповед № 106/ 27.08.1979 г. е преназначен за зам. н-к на отделение; със заповед № 2436/ 09.07.1980 г. е преназначен за н-к на отделение; със заповед № 1196/ 01.04.1986 г. е преназначен за зам. н-к на отдел; със заповед № 3846/ 09.10.1986 г. е изпратен на 3 месечен курс в КГБ-СССР; със заповед № 282/ 31.01.1989 г. е преназначен за зам. н-к по ДС на ОбУ на МВР-Търговище." ПЕТКО,НЕДЕЛЧЕВ,ПЕТКОВ,,"С.ИГЛИКА, ХИТРИНО, ШУМЕН",2011-01-26,"Министерство на отбраната","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,НЕДЕЛЧЕВ,ТОРНЕВ,,"С.БОРИСЛАВ, ПОРДИМ, ПЛЕВЕН",2015-07-28,"Община Пордим","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,НЕДКОВ,КОЛЕВ,1956-06-13,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-11-13,"Банка Славяни","Решение № 2-258 от 13.11.2013 г. - ТБ ""Славяни"" АД","

Документи от ръководил го щатен служител, съдържащи се в дело Ф1, а.е. 4614; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3. Със заповед № 517/ 01.07.1986 г. е назначен за разузнавач; със заповед № 401/ 01.06.1989 г. е преназначен за ст. разузнавач.

" ПЕТКО,НЕДКОВ,КОЛЕВ,1956-06-13,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-11-20,"Банка Славяни","Решение № 2-261 от 20.11.2013 г. - чл. 28 - Петко Недков Колев","

Със заповед № 517/ 01.07.1986 г. е назначен за разузнавач; със заповед № 401/ 01.06.1989 г. е преназначен за ст. разузнавач. Със заповед № 517/ 01.07.1986 г. е назначен за разузнавач; със заповед № 401/ 01.06.1989 г. е преназначен за ст. разузнавач.

" ПЕТКО,НЕДКОВ,КОЛЕВ,1956-06-13,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-04-15,"Длъжници към Българска народна банка","Решение № 2-341 от 15.04.2014 г. - лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 - длъжници към Българска народна банка","Документи от ръководил го щатен служител, съдържащи се в дело Ф1, а.е. 4614; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3.; Със заповед № 517/ 01.07.1986 г. е назначен за разузнавач; със заповед № 401/ 01.06.1989 г. е преназначен за ст. разузнавач." ПЕТКО,НЕДКОВ,КОЛЕВ,1956-06-13,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-06-18,"Длъжници към Държавна спестовна каса","Решение № 2-358 от 18.06.2014 г. - лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 - длъжници към ДСК","Документи от ръководил го щатен служител, съдържащи се в дело Ф1, а.е. 4614; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3.; Със заповед № 517/ 01.07.1986 г. е назначен за разузнавач; със заповед № 401/ 01.06.1989 г. е преназначен за ст. разузнавач." ПЕТКО,НЕДКОВ,КОЛЕВ,1956-06-13,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-07-08,"Длъжници към Балканска универсална банка (БУБ)","Решение № 2-371 от 08.07.2014 г. - лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 - длъжници към банка Балканска универсална банка","Документи от ръководил го щатен служител, съдържащи се в дело Ф1, а.е. 4614; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3.; Със заповед № 517/ 01.07.1986 г. е назначен за разузнавач; със заповед № 401/ 01.06.1989 г. е преназначен за ст. разузнавач." ПЕТКО,НЕДЯЛКОВ,КАПИТАНСКИ,,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,НЕДЯЛКОВ,МИНКОВСКИ,,"С.ТЕРЗИЙСКО, ТРОЯН, ЛОВЕЧ",2015-02-11,"Община Троян","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,НЕДЯЛКОВ,ПЕНКОВ,,"С.ТЕПАВА, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2014-12-03,"Национален военен университет ""Васил Левски""-Велико Търново","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,НЕДЯЛКОВ,ПЕТКОВ,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,НЕДЯЛКОВ,ПЕТРОВ,,"С.ГОРАНОВЦИ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,НЕЙЧЕВ,ПЕТКОВ,,"С.ДЕРМАНЦИ, ЛУКОВИТ, ЛОВЕЧ",2012-07-25,"Конфедерация на независимите синдикати в България","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,НЕНКОВ,ПЕТКОВ,,"С.ГЛОЖЕНЕ, ТЕТЕВЕН, ЛОВЕЧ",2015-07-07,"Община Искър","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,НЕНКОВ,САЛЧЕВ,,"ГР.КАРЛОВО, КАРЛОВО, ПЛОВДИВ",2008-02-12,Министерства,"Неустановена принадлежност", ПЕТКО,НЕНКОВ,САЛЧЕВ,,"ГР.КАРЛОВО, КАРЛОВО, ПЛОВДИВ",2009-12-02,"Национална здравноосигурителна каса","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,НЕНКОВ,САЛЧЕВ,,"ГР.КАРЛОВО, КАРЛОВО, ПЛОВДИВ",2012-07-11,"Медицински университет - София","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,НЕНКОВ,САЛЧЕВ,,"ГР.КАРЛОВО, КАРЛОВО, ПЛОВДИВ",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,НЕНКОВ,САЛЧЕВ,,"ГР.КАРЛОВО, КАРЛОВО, ПЛОВДИВ",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,НЕНОВ,ДАСКАЛОВ,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2009-10-14,"Национален осигурителен институт","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,НЕТОВ,ПЕТКОВ,,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2015-01-14,"Приватизирани предприятия - София","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,НЕШЕВ,ЩРЕГАРСКИ,,"ГР.УГЪРЧИН, УГЪРЧИН, ЛОВЕЧ",2015-06-23,"Община Долна Митрополия","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,НИКИФОРОВ,БЕЛОКОНСКИ,,"С.БАНЯ, РАЗЛОГ, БЛАГОЕВГРАД",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,НИКИФОРОВ,ПЕТКОВ,,"С.ДЪЛГОДЕЛЦИ, ЯКИМОВО, МОНТАНА",2014-01-15,"Община Роман","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,НИКОВ,ВЪРБАНОВ,,"ГР.СИЛИСТРА, СИЛИСТРА, СИЛИСТРА",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,НИКОВ,ВЪРБАНОВ,,"ГР.СИЛИСТРА, СИЛИСТРА, СИЛИСТРА",2013-08-07,"Община Димово","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,НИКОВ,ПЕХЛИВАНОВ,1937-09-09,"С.КРЪН, КАЗАНЛЪК, СТАРА ЗАГОРА",2013-07-03,"Длъжници към Стопанска банка","Решение № 2-203 от 03.07.2013 г. - лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 - длъжници към Стопанска банка","Със заповед № I-932/ 24.02.1971 г. е назначен за разузнавач V степен." ПЕТКО,НИКОЛОВ,АНГЕЛОВ,,"С.ЧЕРНОГОРОВО, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,НИКОЛОВ,ИЛИЕВ,,"С.ЕЛОВИЦА, ГЕОРГИ ДАМЯНОВО, МОНТАНА",2015-03-24,"Община Георги Дамяново","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,НИКОЛОВ,КОЛЕВ,,"ГР.ЧИРПАН, ЧИРПАН, СТАРА ЗАГОРА",2008-07-30,"Държавна агенция Държавен резерв и вoeнновременни запаси","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,НИКОЛОВ,КОТОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-09-10,"Длъжници към банка Хеброс","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,НИКОЛОВ,ЛИКОВ,,"ГР.СЪЕДИНЕНИЕ, СЪЕДИНЕНИЕ, ПЛОВДИВ",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,НИКОЛОВ,ЛИКОВ,,"ГР.СЪЕДИНЕНИЕ, СЪЕДИНЕНИЕ, ПЛОВДИВ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,НИКОЛОВ,ЛИКОВ,,"ГР.СЪЕДИНЕНИЕ, СЪЕДИНЕНИЕ, ПЛОВДИВ",2015-10-28,"Община Съединение","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,НИКОЛОВ,МАНЕВ,,"С.ЧЕРНОЗЕМЕН, КАЛОЯНОВО, ПЛОВДИВ",2015-09-09,"Община Калояново","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,НИКОЛОВ,МЕХАНДЖИЙСКИ,,"С.ЦАРИМИР, СЪЕДИНЕНИЕ, ПЛОВДИВ",2015-10-28,"Община Съединение","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,НИКОЛОВ,МИТКОВ,,"С.ПОДГОРЕ, МАКРЕШ, ВИДИН",2013-08-13,"Община Макреш","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,НИКОЛОВ,НУНЕВ,,"ГР.БЯЛА, БЯЛА, РУСЕ",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,НИКОЛОВ,ПЕТКОВ,,"ГР.АПРИЛЦИ, АПРИЛЦИ, ЛОВЕЧ",2014-01-28,"Община Дряново","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,НИКОЛОВ,ПЕТРОВ,,"С.СЛАТИНА, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2015-02-04,"Община Ловеч","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,НИКОЛОВ,ПОПОВ,,"ГР.ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ, ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2011-06-16,"Висша атестационна комисия","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,НИКОЛОВ,ПОПОВ,,"ГР.ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ, ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2014-07-29,"Минно-геоложки университет","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,НИКОЛОВ,ТАБЛОВ,,"С.ЦЕРЕТЕЛЕВО, СЪЕДИНЕНИЕ, ПЛОВДИВ",2015-10-28,"Община Съединение","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,НИКОЛОВ,ТОКМАКОВ,,"ГР.МОМЧИЛГРАД, МОМЧИЛГРАД, КЪРДЖАЛИ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,НИНКОВ,ГЕНОВ,,"С.СТАРОПАТИЦА, КУЛА, ВИДИН",2013-07-31,"Община Белоградчик","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,НИСТОРОВ,ПЕТКОВ,,"ГР.КУЛА, КУЛА, ВИДИН",2016-01-06,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Видин","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ПАВЛОВ,БРАГАРУШЕВ,,"ГР.ОРЯХОВО, ОРЯХОВО, ВРАЦА",2013-12-11,"Община Оряхово","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ПАВЛОВ,ПАВЛОВ,,"ГР.АПРИЛЦИ, АПРИЛЦИ, ЛОВЕЧ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ПАВЛОВ,ПАВЛОВ,,"ГР.АПРИЛЦИ, АПРИЛЦИ, ЛОВЕЧ",2016-02-04,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Ловеч","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ПАВЛОВ,ПЕТКОВ,,"С.БЕЛЕНЦИ, ЛУКОВИТ, ЛОВЕЧ",2015-02-04,"Община Луковит","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ПАВЛОВ,ПЕТКОВ,,"ГР.ТЕТЕВЕН, ТЕТЕВЕН, ЛОВЕЧ",2008-05-27,"Държавна агенция за информационни технологии и съобщения","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ПАЧЕВ,ПАЧЕВ,,"ГР.БЯЛА СЛАТИНА, БЯЛА СЛАТИНА, ВРАЦА",2015-03-11,"Община Берковица","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ПЕЙЧЕВ,ЧЕРНЕВ,,"ГР.ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2010-09-29,"Регионални печатни издания","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ПЕЙЧЕВ,ЧЕРНЕВ,,"ГР.ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ПЕНЕВ,ЗАХАРИЕВ,,"ГР.БОЙЧИНОВЦИ, БОЙЧИНОВЦИ, МОНТАНА",2011-02-15,"Агенция ""Митници""","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ПЕНЕВ,ИВАНОВ,,"С.ПОЛСКИ ГРАДЕЦ, РАДНЕВО, СТАРА ЗАГОРА",2014-04-24,"Тракийски университет – гр. Стара Загора","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ПЕНЧЕВ,ПЕТКОВ,,"ГР.ГАБРОВО, ГАБРОВО, ГАБРОВО",2014-07-08,"Технически университет – Габрово","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ПЕНЧЕВ,ПЕТКОВ,,"ГР.ГАБРОВО, ГАБРОВО, ГАБРОВО",2014-07-08,"Технически университет - Габрово","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ПЕНЧЕВ,ПЕТКОВ,,"С.ГОРСКА ПОЛЯНА, БОЛЯРОВО, ЯМБОЛ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ПЕНЧЕВ,СЛАВОВ,,"С.ТЕТОВО, РУСЕ, РУСЕ",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ПЕТКОВ,ГЕОРГИЕВ,,"С.РЯХОВО, СЛИВО ПОЛЕ, РУСЕ",2010-06-29,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ПЕТКОВ,ДИМОВ,,РУМЪНИЯ,2014-03-12,"Община Тервел","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ПЕТКОВ,ДИЧЕВ,,"ГР.ГРАМАДА, ГРАМАДА, ВИДИН",2010-06-29,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ПЕТКОВ,ЙОВИНСКИ,,"ГР.УГЪРЧИН, УГЪРЧИН, ЛОВЕЧ",2010-06-29,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ПЕТКОВ,ЙОТОВ,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2011-01-26,"Министерство на отбраната","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ПЕТКОВ,МОРАВЕНОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2014-09-10,"Длъжници към банка Хеброс","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ПЕТКОВ,ПЕТКОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-02-11,"Община Тетевен","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ПЕТКОВ,ПЕТКОВ,,"ГР.ТВЪРДИЦА, ТВЪРДИЦА, СЛИВЕН",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ПЕТКОВ,ПЕТКОВ,1945-01-01,"С.ИВАНСКИ, ШУМЕН, ШУМЕН",2010-06-29,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 146 от 29.06.2010 г. - Министерство на вътрешните работи","Със заповед № 3208/ 08.06.1971 г. е назначен за разузнавач VI степен; със заповед № 38/ 08.05.1972 г. е преназначен за разузнавач II степен; със заповед № 93/ 19.07.1977 г. е преназначен за разузнавач I степен; със заповед № 132/ 27.10.1977 г. е преназначен за н-к на група IV степен; със заповед № 195/ 19.12.1978 г. е преназначен за инспектор IV степен; със заповед № 193/ 11.12.1981 г. е преназначен за зам. н-к на отделение; със заповед № 3550/ 16.08.1982 г. е преназначен за н-к на отделение; със заповед № 2234/ 16.05.1983 г. е изпратен на 3 месечен курс в КГБ-Ленинград." ПЕТКО,ПЕТКОВ,ПЕТКОВ,,"С.СЛАВЯНИ, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2015-02-04,"Община Ловеч","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ПЕТКОВ,ПЕТКОВ,,"С.БАХОВИЦА, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2016-02-04,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Ловеч","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ПЕТРОВ,АНГЕЛОВ,1940-10-14,"С.КОЗАРЕВЕЦ, ЛЯСКОВЕЦ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2010-06-29,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 146 от 29.06.2010 г. - Министерство на вътрешните работи","Със заповед № 2172/ 06.07.1967 г. е назначен за разузнавач; със заповед № 136/ 17.10.1968 г. е преназначен за разузнавач VI степен в управление II; със заповед № 190/ 26.12.1968 г. е преназначен за зам. н-к на отделение; със заповед № 1836/ 02.04.1970 г. е преназначен за н-к на отделение в управление IV; със заповед № 4126/ 27.07.1971 г. е преназначен за зам. н-к на отдел; със заповед № 384/ 01.02.1973 г. е преназначен за зам. н-к на отдел във ВГУ; със заповед № 2136/ 14.05.1981 г. е преназначен за н-к на отдел; със заповед № 58/ 11.01.1988 г. е изпратен на 2 месечен курс в КГБ-СССР." ПЕТКО,ПЕТРОВ,ГОСПОДИНОВ,,"С.ЧЕЛНИК, ТУНДЖА, ЯМБОЛ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ПЕТРОВ,ЗАЕКОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ПЕТРОВ,КЕРМОВ,,"С.ОДЪРНЕ, ПОРДИМ, ПЛЕВЕН",2015-07-16,"Община Плевен","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ПЕТРОВ,НАЙДЕНОВ,,"С.ГАЛАТИН, КРИВОДОЛ, ВРАЦА",2013-10-30,"Община Криводол","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ПЕТРОВ,НАЙДЕНОВ,,"С.ГАЛАТИН, КРИВОДОЛ, ВРАЦА",2013-11-13,"Община Враца","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ПЕТРОВ,НОТОВ,,"С.ПЕСНОПОЙ, КАЛОЯНОВО, ПЛОВДИВ",2008-02-12,Министерства,"Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ПЕТРОВ,НОТОВ,,"С.ПЕСНОПОЙ, КАЛОЯНОВО, ПЛОВДИВ",2011-06-16,"Висша атестационна комисия","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ПЕТРОВ,НОТОВ,,"С.ПЕСНОПОЙ, КАЛОЯНОВО, ПЛОВДИВ",2014-06-25,"Технически университет - София","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ПЕТРОВ,ПЕТКОВ,,"ГР.ЧИПРОВЦИ, ЧИПРОВЦИ, МОНТАНА",2015-04-07,"Община Чипровци","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ПЕТРОВ,ПЕТКОВ,,"С.СКОБЕЛЕВО, ДИМИТРОВГРАД, ХАСКОВО",2010-06-29,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ПЕТРОВ,ПЕТКОВ,,"С.ЯСНО ПОЛЕ, МАРИЦА, ПЛОВДИВ",2015-09-30,"Община Марица","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ПЕТРОВ,ПЕТКОВ,,"С.РАДОМИРЦИ, ЧЕРВЕН БРЯГ, ПЛЕВЕН",2015-07-28,"Община Червен бряг","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ПЕТРОВ,ПЕТКОВ,,"С.ЗАФИРОВО, ГЛАВИНИЦА, СИЛИСТРА",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ПЕТРОВ,ПЕТКОВ,,"С.СЕННИК, СЕВЛИЕВО, ГАБРОВО",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ПЕТРОВ,САЧЕВ,1938-10-20,"С.НОВО СЕЛО, РУСЕ, РУСЕ",2010-06-29,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 146 от 29.06.2010 г. - Министерство на вътрешните работи","Със заповед № 1898/ 12.06.1989 г. е назначен за н-к отдел ДС." ПЕТКО,ПЕТРОВ,ТУХЧИЕВ,,"ГР.ПАНАГЮРИЩЕ, ПАНАГЮРИЩЕ, ПАЗАРДЖИК",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ПЕТРОВ,ТУХЧИЕВ,,"ГР.ПАНАГЮРИЩЕ, ПАНАГЮРИЩЕ, ПАЗАРДЖИК",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ПЕТРОВ,ШАТРОВ,,"ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-06-11,"Община Велико Търново","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ПЕТРОВ,ШУМАКОВ,,"С.ДОЛНО БОТЕВО, СТАМБОЛОВО, ХАСКОВО",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,РАДЕВ,КОРДЕЛСКИ,,"С.ГОЛЯМА ЖЕЛЯЗНА, ТРОЯН, ЛОВЕЧ",2010-06-29,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,РАДОВ,ХАСАНОВ,,"ГР.ПАНАГЮРИЩЕ, ПАНАГЮРИЩЕ, ПАЗАРДЖИК",2015-05-12,"Община Панагюрище","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,РАДУЛОВ,ИВАНОВ,,"С.РУМЯНЦЕВО, ЛУКОВИТ, ЛОВЕЧ",2010-06-29,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,РАДУЛОВ,ИВАНОВ,,"С.РУМЯНЦЕВО, ЛУКОВИТ, ЛОВЕЧ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,РАЙНЕВ,ПРОДАНОВ,,"С.ОВЧИ КЛАДЕНЕЦ, ТУНДЖА, ЯМБОЛ",2007-09-04,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,РАНГЕЛОВ,ПЕТКОВ,,"С.МАНОЛЕ, МАРИЦА, ПЛОВДИВ",2015-09-30,"Община Марица","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,РАНГЕЛОВ,ПЕТКОВ,,"С.ЧЕРНО ПОЛЕ, РУЖИНЦИ, ВИДИН",2013-10-09,"Община Ружинци","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,РАНГЕЛОВ,ЧОПЛИШКИ,,"С.БЕНКОВСКИ, МАРИЦА, ПЛОВДИВ",2015-09-30,"Община Марица","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,РАШКОВ,РУСИНОВ,,"С.СЕЛАНОВЦИ, ОРЯХОВО, ВРАЦА",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,РУСЕВ,ГАБРОВСКИ,,"ГР.ОМУРТАГ, ОМУРТАГ, ТЪРГОВИЩЕ",2013-07-24,"Община Лясковец","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,РУСЕВ,ГАНЕВ,,"С.ПЕТ МОГИЛИ, НОВА ЗАГОРА, СЛИВЕН",2015-06-29,"Организатор на хазартни игри","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,РУСЕВ,ПАНАЙОТОВ,,"С.КОЛАРЦИ, ТЕРВЕЛ, ДОБРИЧ",2014-03-12,"Община Тервел","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,РУСЕВ,ПЕТКОВ,,"ГР.НОВА ЗАГОРА, НОВА ЗАГОРА, СЛИВЕН",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,РУСЕВ,ПОМЕТКОВ,,"ГР.БЯЛА, БЯЛА, РУСЕ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,РУСЕВ,СТОЯНОВ,,"С.ДЮЛЕВО, СРЕДЕЦ, БУРГАС",2013-01-29,"Община Средец","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,САВОВ,БОЯДЖИЕВ,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2015-01-29,"Община Априлци","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,САВОВ,ДЕНЧЕВ,,"С.ЛЕХЧЕВО, БОЙЧИНОВЦИ, МОНТАНА",2015-03-11,"Община Бойчиновци","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,СЕРГЕЕВ,СПАСОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-10-08,"Длъжници към Първа частна банка","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,СИМЕОНОВ,ВЕЛЕВ,,"С.ГЛОЖЕНЕ, ТЕТЕВЕН, ЛОВЕЧ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,СИМЕОНОВ,КОЛЕВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,СИМЕОНОВ,ПЕТКОВ,,"ГР.МОНТАНА, МОНТАНА, МОНТАНА",2007-09-04,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,СЛАВОВ,ПЕТКОВ,,"ГР.КУЛА, КУЛА, ВИДИН",2013-09-11,"Община Кула","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,СПАСОВ,АРГИЛАШКИ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,СПАСОВ,АРГИЛАШКИ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2015-10-28,"Община Съединение","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,СПАСОВ,КОСТОВ,,"С.МЪРЧЕВО, БОЙЧИНОВЦИ, МОНТАНА",2015-03-11,"Община Бойчиновци","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,СПАСОВ,ПЕТКОВ,1950-05-03,"С.РОГЛЕЦ, РУЖИНЦИ, ВИДИН",2011-01-26,"Министерство на отбраната","Решение № 180 от 26.01.2011 г. - Министерството на отбраната","Със заповед № 2778/ 30.08.1973 г. е назначен за разузнавач III степен; със заповед № 6/ 09.02.1976 г. е преназначен за разузнавач II степен; със заповед № 72/ 10.11.1979 г. е преназначен за разузнавач; със заповед № 104/ 04.11.1981 г. е преназначен за инспектор; със заповед № К-4362/ 29.09.1983 г. е зачислен за задочна аспирантура в КГБ; със заповед № 66/ 01.09.1987 г. е преназначен за зам. н-к на отделение; със заповед № К-1352/ 20.05.1988 г. е преназначен за н-к на отделение" ПЕТКО,СРЕБРЕВ,ПЕТРОВ,,"С.ЗЕТЬОВО, ЧИРПАН, СТАРА ЗАГОРА",2012-06-20,"Тракийски университет - Стара Загора","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,СТАЙКОВ,ПРОКОПИЕВ,,"ГР.СТРЕЛЧА, СТРЕЛЧА, ПАЗАРДЖИК",2011-01-26,"Министерство на отбраната","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,СТАЙКОВ,ПРОКОПИЕВ,,"ГР.СТРЕЛЧА, СТРЕЛЧА, ПАЗАРДЖИК",2015-11-17,"ЗАД Армеец АД","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,СТАЙКОВ,ХРИСТОВ,,"С.ЦАР АСЕН, ПОПОВО, ТЪРГОВИЩЕ",2015-07-22,"Приватизирани предприятия - Русе","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,СТАМОВ,ПЕТКОВ,,"ГР.СВИЛЕНГРАД, СВИЛЕНГРАД, ХАСКОВО",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,СТАМОВ,ПРОДАНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-06-29,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,СТАНЕВ,ПЕТКОВ,,"С.МИКРЕ, УГЪРЧИН, ЛОВЕЧ",2015-02-18,"Община Угърчин","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,СТАНЕВ,ПОПОВ,,"С.КОНАРЕ, ГУРКОВО, СТАРА ЗАГОРА",2011-06-16,"Висша атестационна комисия","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,СТАНЕВ,ПОПОВ,,"С.КОНАРЕ, ГУРКОВО, СТАРА ЗАГОРА",2014-06-10,"Софийски университет Св. Климент Охридски","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,СТАНКОВ,ТЕРЧЕВ,1935-10-23,"С.ХЪРЛЕЦ, КОЗЛОДУЙ, ВРАЦА",2013-10-30,"Община Козлодуй","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1" ПЕТКО,СТАНКОВ,ЧОБАНОВ,,"С.КИРОВО, СРЕДЕЦ, БУРГАС",2012-06-20,"Бургаски свободен университет","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,СТЕФАНОВ,ВАСИЛЕВ,,"С.БУРЕВО, НЕДЕЛИНО, СМОЛЯН",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,СТЕФАНОВ,ЗАХАРИЕВ,,"С.СТАЛИЙСКА МАХАЛА, ЛОМ, МОНТАНА",2007-09-04,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,СТЕФАНОВ,МАРИНОВ,,"ГР.СУХИНДОЛ, СУХИНДОЛ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-07-10,"Община Сухиндол","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,СТЕФАНОВ,МИТЕВ,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2010-06-29,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,СТЕФАНОВ,ПЕТКОВ,,"М.ДАРАЦИ, ЕЛЕНА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2008-09-16,"Държавна агенция по горите","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,СТЕФАНОВ,ПЕТКОВ,,"ГР.КАЗАНЛЪК, КАЗАНЛЪК, СТАРА ЗАГОРА",2012-06-14,"Великотърновскиуниверситет Св. Св. Кирил и Методий","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,СТЕФАНОВ,ПЕТКОВ,,"С.ЛЕСНОВО, ЕЛИН ПЕЛИН, СОФИЙСКА",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,СТЕФАНОВ,ПЕТКОВ,,"ГР.ПОПОВО, ПОПОВО, ТЪРГОВИЩЕ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,СТЕФАНОВ,ПЕТКОВ,,"С.КРАЛЕВО, СТАМБОЛОВО, ХАСКОВО",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,СТЕФАНОВ,СТЕФАНОВ,,"ГР.ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2010-09-29,"Регионални печатни издания","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,СТЕФАНОВ,СТОИЛОВ,,"С.ДРИНОВО, ПОПОВО, ТЪРГОВИЩЕ",2014-09-10,"Длъжници към банка Хеброс","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,СТОЕВ,КИРОВ,,"С.КАРАПЕЛИТ, ДОБРИЧКА, ДОБРИЧ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,СТОЕВ,ПЕТКОВ,1943-06-25,"С.НОВАЧЕНЕ, БОТЕВГРАД, СОФИЙСКА",2010-06-29,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 146 от 29.06.2010 г. - Министерство на вътрешните работи","Със заповед № 2504/ 03.05.1968 г. е назначен за мл. разузнавач; със заповед № 284/ 11.10.1968 г. е преназначен за разузнавач VI степен; със заповед № 444/ 31.03.1972 г. е преназначен за разузнавач III степен; със заповед № 800/ 20.06.1972 г. е преназначен за разузнавач II степен; със заповед № 1194/ 16.09.1972 г. е преназначен за инспектор IV степен; със заповед № 388/ 28.02.1974 г. е преназначен за зам. н-к на отделение; със заповед № 3986/ 09.10.1976 г. е изпратен за 3 месеца и 12 дни на курс във ВШ на КГБ-Москва; със заповед № 266/ 27.01.1977 г. е преназначен за зам. н-к на отдел; със заповед № 408/ 27.01.1982 г. е преназначен за н-к на отдел; със заповед № 328/ 28.01.1986 г. е преназначен за зам. н-к на СГУ и е зам. н-к на управление ДС; със заповед № 170/ 16.01.1987 г. е изпратен на 2 месечен курс в КГБ-Москва; със заповед № 162/ 16.01.1987 г. е преназначен за първи зам. н-к на СГУ и е н-к на управление ДС; със заповед № 2754/ 05.06.1990 г. е преназначен за директор на СтД на МВР." ПЕТКО,СТОЕВ,ПЕТКОВ,,"ГР.АПРИЛЦИ, АПРИЛЦИ, ЛОВЕЧ",2015-01-29,"Община Априлци","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,СТОЙКОВ,ПЕТКОВ,,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,СТОЙНОВ,ПЕТКОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,СТОЙЧЕВ,БОЕВ,,"С.СМОЛНИЦА, ДОБРИЧКА, ДОБРИЧ",2014-02-19,"Община Добричка","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,СТОЙЧЕВ,ДИМИТРОВ,,"ГР.АХТОПОЛ, ЦАРЕВО, БУРГАС",2015-12-01,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,СТОЙЧЕВ,ПЕТКОВ,,"С.ГИТА, ЧИРПАН, СТАРА ЗАГОРА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,СТОЯНОВ,АЛЕКСАНДРОВ,,"С.ЦАР ШИШМАНОВО, МАКРЕШ, ВИДИН",2013-08-07,"Община Грамада","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,СТОЯНОВ,БОДУРОВ,,"С.КАРЛИЕВО, ЗЛАТИЦА, СОФИЙСКА",2011-01-26,"Министерство на отбраната","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,СТОЯНОВ,ГЕОРГИЕВ,1924-07-23,"С.ЯРЕБИЧНА, АКСАКОВО, ВАРНА",2013-03-20,"Община Аксаково","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1" ПЕТКО,СТОЯНОВ,ДИМИТРОВ,,"С.НОВАЧЕНЕ, БОТЕВГРАД, СОФИЙСКА",2011-06-16,"Висша атестационна комисия","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,СТОЯНОВ,ДИМИТРОВ,,"С.НОВАЧЕНЕ, БОТЕВГРАД, СОФИЙСКА",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,СТОЯНОВ,ДИМИТРОВ,,"С.НОВАЧЕНЕ, БОТЕВГРАД, СОФИЙСКА",2014-05-27,"Българска академия на науките","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,СТОЯНОВ,ДОКОЛЯНКОВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,СТОЯНОВ,ЗАГОРЧЕВ,,"ГР.МАЛКО ТЪРНОВО, МАЛКО ТЪРНОВО, БУРГАС",2012-12-05,"Български лекарски съюз","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,СТОЯНОВ,КАРАЧОРБАДЖИЕВ,,"ГР.МАЛКО ТЪРНОВО, МАЛКО ТЪРНОВО, БУРГАС",2010-06-29,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,СТОЯНОВ,КОСТАДИНОВ,,"С.СИНЕМОРЕЦ, ЦАРЕВО, БУРГАС",2013-02-27,"Община Царево","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,СТОЯНОВ,ПЕНКОВ,,"ГР.ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,СТОЯНОВ,ПЕТКОВ,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,СТОЯНОВ,ПЕТКОВ,,"С.МИХАЙЛОВО, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2014-05-13,"Длъжници към Кредитна банка","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,СТОЯНОВ,ПЕТКОВ,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2012-09-26,"Национален военен университет ""Васил Левски""","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,СТОЯНОВ,ПЕТКОВ,,"ГР.КАРНОБАТ, КАРНОБАТ, БУРГАС",2013-01-09,"Община Карнобат","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,СТОЯНОВ,ПЕТКОВ,,"ГР.ПАВЛИКЕНИ, ПАВЛИКЕНИ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-06-26,"Община Павликени","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,СТОЯНОВ,ПЕТКОВ,,"ГР.ПАВЛИКЕНИ, ПАВЛИКЕНИ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,СТОЯНОВ,ПЕТКОВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2011-06-16,"Висша атестационна комисия","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,СТОЯНОВ,ПЕТКОВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2012-06-20,"Университет ""Проф. Асен Златаров"" - Бургас","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,СТОЯНОВ,ПЕТКОВ,,"С.БЕЛОМЪЖИТЕ, ГАБРОВО, ГАБРОВО",2014-12-03,"Национален военен университет ""Васил Левски""-Велико Търново","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,СТОЯНОВ,ПЕХЛИВАНОВ,,"С.ВОДЕН, БОЛЯРОВО, ЯМБОЛ",2007-09-04,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,СТОЯНОВ,ПОПОВ,,"ГР.БРАЦИГОВО, БРАЦИГОВО, ПАЗАРДЖИК",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,СТОЯНОВ,ЦЕНОВ,,"С.МОРАВИЦА, МЕЗДРА, ВРАЦА",2013-12-11,"Община Мездра","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,СТОЯНОВ,ЧИФУТСКИ,,"С.РОГОЗЕН, ХАЙРЕДИН, ВРАЦА",2014-01-15,"Община Хайредин","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,СЪБЕВ,ПЕТКОВ,1932-10-18,"С.ВЛАЙЧОВЦИ, ГАБРОВО, ГАБРОВО",2013-06-11,"Община Велико Търново","Решение № 2-191 от 11.06.2013 г. - община Велико Търново","

Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-14898 и в работно дело IР-2743; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.

" ПЕТКО,СЪБЧЕВ,ПЕТКОВ,,"ГР.АПРИЛЦИ, АПРИЛЦИ, ЛОВЕЧ",2015-01-29,"Община Априлци","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ТАНЕВ,ДИМИТРОВ,1946-09-28,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2014-01-08,"Лечебни заведения","Решение № 2-282 от 08.01.2014 г. - лечебните заведения","Собственоръчно написани агентурни сведения, разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители; документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка, съдържащи се в лично и в работно дело Ф1, а.е. 6733 – 4 тома; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3.; Привлечен със заповед № 24/ 01.11.1983 г. Псевдоним: ЕгоровДокументи за получено възнаграждение.Оперативни работници: кап. Александър Василев Терзиев; майор Пеню Байчев Костадинов" ПЕТКО,ТАНЕВ,ДИМИТРОВ,1946-09-28,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2014-11-13,"Бургаски университет Проф. д-р Асен Златаров","Решение № 2-429 от 13.11.2014 г. - Бургаски университет ""Проф. д-р Асен Златаров""","

Собственоръчно написани агентурни сведения, разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители; документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка, съдържащи се в лично и в работно дело Ф1, а.е. 6733 – 4 тома; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3.; Привлечен със заповед № 24/ 01.11.1983 г. Псевдоним: Егоров Документи за получено възнаграждение. Оперативни работници: кап. Александър Василев Терзиев; майор Пеню Байчев Костадинов

" ПЕТКО,ТАНОВ,НАЙЧЕВ,,"С.ПАНИЧЕРИ, ХИСАРЯ, ПЛОВДИВ",2015-10-28,"Община Хисаря","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ТЕОФИЛОВ,ДИМИТРОВ,1952-11-14,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-12-14,"Министерство на външните работи - посланици","Решение № 175 от 14.12.2010 г. - МВнР - посланици и генерални консули","Собственоръчно написано агентурно сведение; документ за получено възнаграждение; документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; дело Ф1, а.е. 5831." ПЕТКО,ТЕОФИЛОВ,ДИМИТРОВ,1952-11-14,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-03-16,"Министерство на външните работи","Решение № 199 от 16.03.2011 г. - Министерството на външните работи","Собственоръчно написано агентурно сведение; документ за получено възнаграждение; документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; дело Ф1, а.е. 5831" ПЕТКО,ТИНКОВ,ПЕТКОВ,,"С.КЪКРИНА, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2015-02-04,"Община Ловеч","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ТИНКОВ,ПЕТКОВ,,"С.КЪКРИНА, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2016-02-04,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Ловеч","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ТИТОВ,ВАЛЕНЦОВ,,"ГР.СТАМБОЛИЙСКИ, СТАМБОЛИЙСКИ, ПЛОВДИВ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ТИХОМИРОВ,ТИХОЛОВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2015-08-04,"Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ТОДОРОВ,БЛАГОЕВ,,"С.БРЯГОВО, ПЪРВОМАЙ, ПЛОВДИВ",2013-05-15,"Банка ДСК","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ТОДОРОВ,БОБЧЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-03-16,"Министерство на външните работи","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ТОДОРОВ,ГАНЕВ,1948-08-20,"С.ЮПЕР, КУБРАТ, РАЗГРАД",2007-09-04,"Народно събрание","Решение № 14 от 04.09.2007 г. - Народно събрание","

Рег. бланка; картони обр. 4; рег. дневник; лично дело І О-55 (Рз) МФ

" ПЕТКО,ТОДОРОВ,ГАНЕВ,1948-08-20,"С.ЮПЕР, КУБРАТ, РАЗГРАД",2015-11-17,"Община Разград","Решение № 2-578 от 17.11.2015 г. - община Разград","

Рег. бланка; картони - обр. 4 – 4 бр.; рег. дневник; лично дело І О-55 (Рз) МФ; протокол рег. № 958/ 07.05.1990 г. за унищожаване работно дело IР-555 (Рз).

" ПЕТКО,ТОДОРОВ,ДЕЛЕВ,,"С.ИВАН ВАЗОВО, КАЛОЯНОВО, ПЛОВДИВ",2015-09-09,"Община Калояново","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ТОДОРОВ,ИЛИЕВ,,"С.БЯГА, БРАЦИГОВО, ПАЗАРДЖИК",2015-04-21,"Община Брацигово","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ТОДОРОВ,КАРАДЖОВ,,"С.КОСТИЕВО, МАРИЦА, ПЛОВДИВ",2010-12-14,"Министерство на външните работи - посланици","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ТОДОРОВ,КАТЕРИНКИН,,"С.ВРАЧЕШ, БОТЕВГРАД, СОФИЙСКА",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ТОДОРОВ,КЕРЧЕВ,1945-08-23,"С.КОСТАНДЕНЕЦ, ЦАР КАЛОЯН, РАЗГРАД",2015-11-17,"Община Разград","Решение № 2-578 от 17.11.2015 г. - община Разград","

Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документ от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-543 (Рз) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр. и обр. 6; писмо вх. № 1850/ 10.04.1990 г. и протокол рег. № 557/ 01.03.1990 г. за унищожаване лично дело IА-543 (Рз) (налично).

" ПЕТКО,ТОДОРОВ,КОМИТОВ,,"С.ВЕДРАРЕ, КАРЛОВО, ПЛОВДИВ",2015-09-09,"Община Карлово","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ТОДОРОВ,КОМИТОВ,,"С.ВЕДРАРЕ, КАРЛОВО, ПЛОВДИВ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ТОДОРОВ,КОТЛАРСКИ,,"ГР.МЕЗДРА, МЕЗДРА, ВРАЦА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ТОДОРОВ,ЛЕСОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2015-10-05,"Община Раковски","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ТОДОРОВ,МАДЖАРОВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2013-01-23,"Община Бургас","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ТОДОРОВ,НАНЧЕВ,,"С.ГРАМАТИКОВО, МАЛКО ТЪРНОВО, БУРГАС",2008-09-16,"Държавна агенция по горите","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ТОДОРОВ,НАНЧЕВ,,"С.ГРАМАТИКОВО, МАЛКО ТЪРНОВО, БУРГАС",2013-02-27,"Община Царево","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ТОДОРОВ,ПЕНУШЕВ,1941-10-11,"С.ГРАДНИЦА, СЕВЛИЕВО, ГАБРОВО",2009-04-15,"Държавна агенция за метрология и технически надзор","Решение № 61 от 15.04.2009 г. - държавни агенции","Рег. дневник; картон обр. 6; писмо вх. № 1407/ 16.03.1990 г. за унищожаване с протокол рег. № 30/ 1990 г. материалите на Я/К ""Видима""." ПЕТКО,ТОДОРОВ,ПЕТКОВ,1948-10-18,"ГР.ШИВАЧЕВО, ТВЪРДИЦА, СЛИВЕН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Решение № 2-566 от 16.10.2015 г. - Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","

Картон обр. 6; рег. дневник; протокол за снемане от отчет рег. № С-55 от 05.04.1990 г.; доклад на МВР рег. № RB 202009-001-05 / 01-08-І-1880 / 22.10.2007 г.

" ПЕТКО,ТОДОРОВ,ПЕТКОВ,,"С.ЛИСЕЦ, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2009-04-15,"Държавна агенция за метрология и технически надзор","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ТОДОРОВ,ПЕТКОВ,,"С.КРЪСТЕВИЧ, ХИСАРЯ, ПЛОВДИВ",2015-10-28,"Община Хисаря","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ТОДОРОВ,ПЕТКОВ,,"С.РАЛЕВО, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2015-07-16,"Община Плевен","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ТОДОРОВ,ПЕТКОВ,,"ГР.ВЪЛЧЕДРЪМ, ВЪЛЧЕДРЪМ, МОНТАНА",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ТОДОРОВ,ПЕТКОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ТОДОРОВ,СТАМБОЛИЕВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2015-12-01,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ТОДОРОВ,ТОДОРОВ,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ТОДОРОВ,ТОДОРОВ,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2009-12-09,"Печатни издания","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ТОДОРОВ,ТОДОРОВ,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ТОДОРОВ,ТОДОРОВ,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2012-09-18,"Университет за национално и световно стопанство","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ТОДОРОВ,ТОДОРОВ,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2013-06-19,"Юробанк България АД","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ТОДОРОВ,ТОДОРОВ,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ТОДОРОВ,ЦОЛОВ,,"С.ЧОМАКОВЦИ, ЧЕРВЕН БРЯГ, ПЛЕВЕН",2015-07-16,"Община Плевен","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ТОДОРОВ,ЯНЕВ,,"С.САТОВЧА, САТОВЧА, БЛАГОЕВГРАД",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ТОМОВ,КАБАДОВ,,"С.РОСЕНОВО, СРЕДЕЦ, БУРГАС",2013-01-29,"Община Средец","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ТОМОВ,КАБАДОВ,,"С.РОСЕНОВО, СРЕДЕЦ, БУРГАС",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ТОМОВ,ТОМОВ,,"ГР.СИЛИСТРА, СИЛИСТРА, СИЛИСТРА",2010-06-29,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ТОНЧЕВ,ПЕТКОВ,,"С.ТАТАРИ, БЕЛЕНЕ, ПЛЕВЕН",2015-06-18,"Община Белене","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ТОТЕВ,ТОТЕВ,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ТОТКОВ,ВЪЛЧЕВ,,"С.ДИСЕВИЦА, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2015-07-16,"Община Плевен","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ТОШЕВ,АНГЕЛОВ,,"ГР.РОМАН, РОМАН, ВРАЦА",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ТОШЕВ,АНГЕЛОВ,,"ГР.РОМАН, РОМАН, ВРАЦА",2013-11-13,"Община Враца","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ТОШКОВ,НАЙДЕНОВ,,"С.СКРАВЕНА, БОТЕВГРАД, СОФИЙСКА",2014-06-04,"Приватизация - обособени части - София","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ТОШОВ,ПАЛУЙКОВ,,"ГР.ГРАМАДА, ГРАМАДА, ВИДИН",2013-08-07,"Община Грамада","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ТОШОВ,ПАЛУЙКОВ,,"ГР.ГРАМАДА, ГРАМАДА, ВИДИН",2016-01-06,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Видин","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ТРАЙКОВ,ПЕТКОВ,1937-01-25,"С.МАРТИНОВО, ЧИПРОВЦИ, МОНТАНА",2015-04-07,"Община Чипровци","Решение № 2-489 от 07.04.2015 г. - община Чипровци","

Рег. дневник; картон обр. 6; писмо вх. № 2019/ 25.04.1990 г. за унищожаване с протокол рег. № 372/ 02.03.1990 г. делото на Я/К ""Дъб"".

" ПЕТКО,ТРИФОНОВ,ГЕОРГИЕВ,,"С.СТЕФАН СТАМБОЛОВО, ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-06-11,"Община Велико Търново","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ТРИФОНОВ,ИГНАТОВ,,"С.МУСЕЛИЕВО, НИКОПОЛ, ПЛЕВЕН",2015-07-22,"Община Никопол","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ТРИФОНОВ,ПЕТКОВ,,"С.ПУДРИЯ, КРИВОДОЛ, ВРАЦА",2013-10-30,"Община Криводол","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ФЕРИ,СЕКУЛОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ХАРАЛАМБИЕВ,КАЗАНДЖИЕВ,,"ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-06-11,"Община Велико Търново","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ХАРАЛАМБОВ,ХАРАЧЕРОВ,,"С.РАКЛИНОВО, АЙТОС, БУРГАС",2013-02-13,"Община Несебър","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ХРИСТАКИЕВ,МАНДАЛОВ,1947-08-18,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2011-08-09,"Агенция Пътна инфраструктура","Решение № 249 от 09.08.2011 г. - Агенция ""Пътна инфраструктура""","Документи от ръководил го щатен служител; документи от ръководил го ОРОН; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; дело Ф1, а.е. 5125" ПЕТКО,ХРИСТЕВ,ПЕТКОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2015-09-30,"Община Пловдив","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ХРИСТОВ,АЛЕКСАНДРОВ,,"ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2010-06-22,"Служба Военна полиция","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ХРИСТОВ,АТАНАСОВ,,"С.БРЕСТОВО, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2015-02-04,"Община Ловеч","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ХРИСТОВ,БАНЧЕВ,,"С.КАРАИСЕН, ПАВЛИКЕНИ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-06-26,"Община Павликени","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ХРИСТОВ,ВЛАДОВ,,"ГР.ГУЛЯНЦИ, ГУЛЯНЦИ, ПЛЕВЕН",2015-08-04,"Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ХРИСТОВ,ДАНЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-01-14,"Приватизирани предприятия - София","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ХРИСТОВ,ДОБРИНСКИ,,"ГР.КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2010-06-29,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ХРИСТОВ,ИВАНОВ,,"С.БОЗВЕЛИЙСКО, ПРОВАДИЯ, ВАРНА",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ХРИСТОВ,ИВАНОВ,,"С.БОЗВЕЛИЙСКО, ПРОВАДИЯ, ВАРНА",2013-05-21,"Община Провадия","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ХРИСТОВ,ИВАНОВ,,"С.БОЗВЕЛИЙСКО, ПРОВАДИЯ, ВАРНА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ХРИСТОВ,ИВАНОВ,,"С.БОЗВЕЛИЙСКО, ПРОВАДИЯ, ВАРНА",2015-12-17,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Варна","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ХРИСТОВ,КУЦЕВ,,"ГР.КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2010-06-29,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ХРИСТОВ,ПЕТКОВ,,"ГР.ПЛАЧКОВЦИ, ТРЯВНА, ГАБРОВО",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ХРИСТОВ,ПЕТКОВ,,"ГР.ПЛАЧКОВЦИ, ТРЯВНА, ГАБРОВО",2016-01-19,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Габрово","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ХРИСТОВ,ПЕТКОВ,,"ГР.ЧЕРВЕН БРЯГ, ЧЕРВЕН БРЯГ, ПЛЕВЕН",2015-07-28,"Община Червен бряг","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ХРИСТОВ,ПЕТКОВ,,"С.РАДЮВЕНЕ, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2015-02-04,"Община Ловеч","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ХРИСТОВ,ПЕТКОВ,,"С.ДОБРОМИРКА, СЕВЛИЕВО, ГАБРОВО",2008-09-16,"Държавна агенция по горите","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ХРИСТОВ,ПЕТКОВ,1948-02-18,"ГР.ЧЕРВЕН БРЯГ, ЧЕРВЕН БРЯГ, ПЛЕВЕН",2011-06-16,"Висша атестационна комисия","Решение № 230 от 16.06.2011 г. - ВАК","Рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IА-36909" ПЕТКО,ХРИСТОВ,ПЕТКОВ,1948-02-18,"ГР.ЧЕРВЕН БРЯГ, ЧЕРВЕН БРЯГ, ПЛЕВЕН",2014-06-25,"Технически университет - София","Решение № 2-361 от 25.06.2014 г. - Технически университет - София","

Рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IА-36909.

" ПЕТКО,ХРИСТОВ,ПЕТКОВ,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2014-09-10,"Длъжници към банка Хеброс","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ХРИСТОВ,ПЕТКОВ,,"ГР.ЛЕВСКИ, ЛЕВСКИ, ПЛЕВЕН",2015-02-11,"Община Троян","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ХРИСТОВ,СТОЕВ,,"С.ПЪРВОМАЙЦИ, ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ХРИСТОВ,СТОЕВ,,"С.ПЪРВОМАЙЦИ, ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2010-06-29,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ХРИСТОВ,СТОЯНОВ,,"С.КОРИТЕН, КРУШАРИ, ДОБРИЧ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ХРИСТОВ,ТОНЕВ,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ХРИСТОВ,УЗУНСКИ,1932-09-23,"С.ЪГЛЕН, ЛУКОВИТ, ЛОВЕЧ",2015-07-28,"Община Червен бряг","Решение № 2-538 от 28.07.2015 г. - община Червен бряг","

Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; протокол рег. № 03 87/ 20.06.1990 г. за унищожаване с протокол № 53/ 19.03.1990 г. материалите на Я/К ""Бреза"".

" ПЕТКО,ХРИСТОВ,ХРИСТОВ,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2015-06-29,"Организатор на хазартни игри","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ЦАКОВ,НЕЙКОВ,,"С.ПЕЩЕРНА, ЛУКОВИТ, ЛОВЕЧ",2015-02-04,"Община Луковит","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ЦАНЕВ,ДАМЯНОВ,,"С.ДРАГНЕВЦИ, ТРЯВНА, ГАБРОВО",2014-01-28,"Община Трявна","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ЦАНОВ,ИВАНОВ,,"С.ЧИЧИЛ, КУЛА, ВИДИН",2013-09-11,"Община Кула","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ЦАНОВ,СТАНЧОВ,,"ГР.ГРАМАДА, ГРАМАДА, ВИДИН",2013-08-07,"Община Грамада","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ЦВЕТАНОВ,ПЕТКОВ,,"ГР.ЛУКОВИТ, ЛУКОВИТ, ЛОВЕЧ",2015-02-04,"Община Луковит","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ЦВЕТАНОВ,ПЕТКОВ,1942-03-01,"С.БРЕСТОВИЦА, БОРОВО, РУСЕ",2011-02-15,"Агенция ""Митници""","Решение № 185 от 15.02.2011 г. - Агенция ""Митници""","Рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр.; протокол рег. № С 12/ 29.03.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело IР-94 (Рс); протокол рег. № С 14/ 29.03.1990 г. с предложение за унищожаване на лично дело IО-84 (Рс)." ПЕТКО,ЦВЕТАНОВ,ТРЕНДАФИЛОВ,,"ГР.МОНТАНА, МОНТАНА, МОНТАНА",2015-04-07,"Община Монтана","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ЦВЕТАНОВ,ХРИСТОВ,1941-08-30,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-06-29,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 146 от 29.06.2010 г. - Министерство на вътрешните работи","Със заповед № 1592/ 25.05.1966 г. е назначен за мл. разузнавач; със заповед № 89/ 17.10.1968 г. е преназначен за разузнавач V степен; със заповед № 5356/ 01.10.1969 г. е преназначен за разузнавач IV степен в управление I; със заповед № 38/ 08.05.1972 г. е преназначен за разузнавач I степен в отдел II; със заповед № 81/ 29.08.1974 г. е преназначен за н-к на група IV степен; със заповед № 107/ 21.11.1974 г. е преназначен за н-к на група III степен; със заповед № 132/ 27.10.1977 г. е преназначен за зам. н-к на отделение; със заповед № 4072/ 09.11.1979 г. е изпратен на 3 месечен курс в КГБ-Ленинград; със заповед № 2324/ 04.07.1980 г. е преназначен за н-к на отделение; със заповед № 5074/ 29.12.1984 г. е преназначен за зам. н-к на отдел; със заповед № 58/ 11.01.1988 г. е изпратен на 2 месечен курс в КГБ-СССР; със заповед № 436/ 05.02.1990 г. е преназначен за н-к на отдел." ПЕТКО,ЦВЕТАНОВ,ЯКОВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2011-01-26,"Министерство на отбраната","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ЦВЕТКОВ,НИКОЛОВ,,"С.ВЕЩИЦА, БЕЛОГРАДЧИК, ВИДИН",2013-07-31,"Община Белоградчик","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ЦВЕТКОВ,ЦВЕТКОВ,,"С.БУКОВЕЦ, БЯЛА СЛАТИНА, ВРАЦА",2013-05-15,"Община Девня","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ЦВЕТКОВ,ЦВЕТКОВ,,"ГР.ТРОЯН, ТРОЯН, ЛОВЕЧ",2014-07-23,"Химикотехнологичен и металургичен университет","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ЦВЕТОЗАРОВ,ЯКИМОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2008-11-26,"Българска национална телевизия","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ЦВЯТКОВ,ГЕШЕВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2013-03-06,"Община Руен","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ЦЕКОВ,СТАНЕВ,,"С.ТЪРНАК, БЯЛА СЛАТИНА, ВРАЦА",2013-10-23,"Община Бяла Слатина","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ЦЕНОВ,ЦОКОВ,,"С.ЧИЧИЛ, КУЛА, ВИДИН",2013-09-11,"Община Кула","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ЦОНКОВ,КЪНЧЕВ,,"ГР.АПРИЛЦИ, АПРИЛЦИ, ЛОВЕЧ",2015-07-16,"Община Плевен","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ЦОНКОВ,ПОПОВ,,"С.ГРАДНИЦА, СЕВЛИЕВО, ГАБРОВО",2014-02-05,"Община Севлиево","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ЩЕРЕВ,ИЛИЕВ,,"С.КРАСЕН, ГЕНЕРАЛ-ТОШЕВО, ДОБРИЧ",2011-06-16,"Висша атестационна комисия","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ЩЕРЕВ,ИЛИЕВ,,"С.КРАСЕН, ГЕНЕРАЛ-ТОШЕВО, ДОБРИЧ",2014-05-20,"Икономически университет - гр. Варна","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ЩЕРЕВ,ИЛИЕВ,,"С.КРАСЕН, ГЕНЕРАЛ-ТОШЕВО, ДОБРИЧ",2014-05-20,"Икономически университет-Варна","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ЯНАКИЕВ,ПЕТКОВ,,"С.БРОДИЛОВО, ЦАРЕВО, БУРГАС",2013-02-27,"Община Царево","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ЯНАКИЕВ,ЧОЛАКОВ,,"С.КИРОВО, СРЕДЕЦ, БУРГАС",2010-06-29,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ЯНКОВ,АРНАУДОВ,1950-03-19,"С.КОСТИ, ЦАРЕВО, БУРГАС",2013-02-27,"Община Царево","Решение № 2-142 от 27.02.2013 г. - община Царево","Картони - обр. 4 – 3 бр.; рег. дневник; протокол за унищожаване №15/09.04.1990" ПЕТКО,ЯНКОВ,АРНАУДОВ,1950-03-19,"С.КОСТИ, ЦАРЕВО, БУРГАС",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Решение № 2-566 от 16.10.2015 г. - Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","

Картони - обр. 4 – 3 бр.; рег. дневник; протокол рег. № 195/ 09.04.1990 г. за унищожаване лично дело IА-2530 (Бс); протокол рег. № 194/ 09.04.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело IРI990 (Бс); доклад на МВР рег. № RB 202009-001-05 / 01-08-І-1880 / 22.10.2007 г.

" ПЕТКО,ЯНКОВ,АРНАУДОВ,1950-03-19,"С.КОСТИ, ЦАРЕВО, БУРГАС",2015-12-01,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Решение № 2-584 от 01.12.2015 г. - кандидати за общински съветници – област Бургас","Картони - обр. 4 – 3 бр.; рег. дневник; протокол рег. № 195/ 09.04.1990 г. за унищожаване лично дело IА-2530 (Бс); протокол рег. № 194/ 09.04.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело IР-990 (Бс); доклад на МВР рег. № RB 202009-001-05 / 01-08-І-1880 / 22.10.2007 г." ПЕТКО,ЯНКОВ,ГОСПОДИНОВ,,"ГР.СИМЕОНОВГРАД, СИМЕОНОВГРАД, ХАСКОВО",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ЯНКОВ,ПЕТКОВ,,"ГР.ПЪРВОМАЙ, ПЪРВОМАЙ, ПЛОВДИВ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ЯНЧЕВ,ПЕТКОВ,,"ГР.ДЪЛГОПОЛ, ДЪЛГОПОЛ, ВАРНА",2013-05-15,"Община Дългопол","Неустановена принадлежност", ПЕТКО,ЯНЧЕВ,ЯНЧЕВ,1942-10-08,"ГР.ПРИМОРСКО, ПРИМОРСКО, БУРГАС",2009-10-14,"Национален осигурителен институт","Решение № 78 от 14.10.2009 г. - Национален осигурителен институт","Рег. дневник; картон обр. 6; писмо вх. № 2019/ 25.04.1990 г. за унищожаване с протокол рег. № 372/ 02.03.1990 г. делото на Я/К ""Пирот""." ПЕТКО,ЯНЧЕВ,ЯНЧЕВ,1942-10-08,"ГР.ПРИМОРСКО, ПРИМОРСКО, БУРГАС",2015-04-07,"Община Монтана","Решение № 2-488 от 07.04.2015 г. - община Монтана","

Рег. дневник; картон обр. 6; писмо вх. № 2019/ 25.04.1990 г. за унищожаване с протокол рег. № 372/ 02.03.1990 г. делото на Я/К ""Пирот""

" ПЕТРА,АЛЕКСАНДРОВА,ВОЙКОВА,,"С.ПЛЕШИВЕЦ, РУЖИНЦИ, ВИДИН",2013-08-07,"Община Димово","Неустановена принадлежност", ПЕТРА,АНГЕЛОВА,ЙОЛЧЕВА,,"С.БАНИЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2013-11-13,"Община Враца","Неустановена принадлежност", ПЕТРА,АТАНАСОВА,СТОЯНОВА,,"С.МАРКОВО, РОДОПИ, ПЛОВДИВ",2015-10-14,"Община Родопи","Неустановена принадлежност", ПЕТРА,БЕНЕДИТОВА,КРЪСТЕВА,,"ГР.БЕЛЕНЕ, БЕЛЕНЕ, ПЛЕВЕН",2015-06-18,"Община Белене","Неустановена принадлежност", ПЕТРА,БОЙКОВА,ЖЕКОВА,,"ГР.ВЪЛЧИ ДОЛ, ВЪЛЧИ ДОЛ, ВАРНА",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност", ПЕТРА,ВЪЛЧЕВА,ПЕТРОВА,,"С.ПИСМЕНОВО, ПРИМОРСКО, БУРГАС",2013-01-29,"община Приморско","Неустановена принадлежност", ПЕТРА,ГАНЧЕВА,МОНЕВА,,"ГР.ЧИРПАН, ЧИРПАН, СТАРА ЗАГОРА",2014-08-12,"Длъжници към Булбанк","Неустановена принадлежност", ПЕТРА,ГЕОРГИЕВА,ИВАНОВА,,"С.ШИПОТ, ДИМОВО, ВИДИН",2013-08-07,"Община Димово","Неустановена принадлежност", ПЕТРА,ДИМИТРОВА,КРОТНЕВА,,"С.РОГОШ, МАРИЦА, ПЛОВДИВ",2009-12-02,"Национална здравноосигурителна каса","Неустановена принадлежност", ПЕТРА,ДУЦОВА,ДУХЛЕВА,,"С.РОГОЗЕН, ХАЙРЕДИН, ВРАЦА",2014-01-15,"Община Хайредин","Неустановена принадлежност", ПЕТРА,ИВАНОВА,ТОДОРОВА,,"С.РАКИТА, ЧЕРВЕН БРЯГ, ПЛЕВЕН",2015-07-22,"Община Никопол","Неустановена принадлежност", ПЕТРА,КОЛЕВА,ТОДЕВА,,"С.ИСКРА, ПЪРВОМАЙ, ПЛОВДИВ",2014-10-29,"Община Ардино","Неустановена принадлежност", ПЕТРА,КУНЧЕВА,МЛАДЕНОВА,,"С.АЛТИМИР, БЯЛА СЛАТИНА, ВРАЦА",2013-10-30,"Община Криводол","Неустановена принадлежност", ПЕТРА,ЛАЗАРОВА,СТОЕВА,,"С.НОВА ЛОВЧА, ХАДЖИДИМОВО, БЛАГОЕВГРАД",2011-05-27,"Община Хаджидимово","Неустановена принадлежност", ПЕТРА,НИТОВА,ПЕЧОВА,,"С.РАДОМИРЦИ, ЧЕРВЕН БРЯГ, ПЛЕВЕН",2010-06-29,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ПЕТРА,ПЕТРАНОВА,БОСТАНДЖИЕВА,,"С.ПРИЛЕП, СУНГУРЛАРЕ, БУРГАС",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност", ПЕТРА,САВЧЕВА,ЯНКУЛОВА,,"С.СЛИВОВИК, МЕДКОВЕЦ, МОНТАНА",2015-04-01,"Община Медковец","Неустановена принадлежност", ПЕТРА,СЛАВОВА,МИНКОВА,,"С.ДЕВЕТИНЦИ, КАРНОБАТ, БУРГАС",2013-01-09,"Община Карнобат","Неустановена принадлежност", ПЕТРА,СТОЯНОВА,КЕРКЕНЕЗОВА-СТОЯНОВА,,"С.ЦАЛАПИЦА, РОДОПИ, ПЛОВДИВ",2015-09-09,"Община Карлово","Неустановена принадлежност", ПЕТРА,ТОДОРОВА,ГЕРАСИМОВА,,"С.ЛЕСУРА, КРИВОДОЛ, ВРАЦА",2013-10-30,"Община Криводол","Неустановена принадлежност", ПЕТРА,ТОДОРОВА,ИВАНОВА,,"С.ПРЕВАЛА, ЧИПРОВЦИ, МОНТАНА",2015-04-07,"Община Чипровци","Неустановена принадлежност", ПЕТРА,ТОДОРОВА,МИНЧЕВА-ТАЛЕВА,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", ПЕТРА,ТОДОРОВА,РАНГЕЛОВА,,"С.ДРЕНОВЕЦ, РУЖИНЦИ, ВИДИН",2013-10-09,"Община Ружинци","Неустановена принадлежност", ПЕТРА,ТОШКОВА,ЛАЛОВА,,"С.КАМЕНО ПОЛЕ, РОМАН, ВРАЦА",2014-01-15,"Община Роман","Неустановена принадлежност", ПЕТРАКИ,АТАНАСОВ,ПАВЛОВ,,"С.НИКОЛОВО, РУСЕ, РУСЕ",2009-04-15,"Държавна агенция за метрология и технически надзор","Неустановена принадлежност", ПЕТРАКИ,СИМОВ,ПЕНОВ,,"С.ГИГЕН, ГУЛЯНЦИ, ПЛЕВЕН",2010-06-29,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ПЕТРАНА,АНГЕЛОВА,ВАСИЛЕВА,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ПЕТРАНА,АНГЕЛОВА,ПАВЛОВА,,"ГР.БАТАК, БАТАК, ПАЗАРДЖИК",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност", ПЕТРАНА,БОРИСОВА,КАЧАМАКОВА,,"ГР.ДОЛНА ОРЯХОВИЦА, ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-06-19,"Община Горна Оряховица","Неустановена принадлежност", ПЕТРАНА,ВАСИЛЕВА,ГОЛЕМАНОВА,,"С.ЛОВНИДОЛ, СЕВЛИЕВО, ГАБРОВО",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", ПЕТРАНА,ВАСИЛЕВА,ЦЕКОВА,,"С.ГОЛЯМО ПЕЩЕНЕ, ВРАЦА, ВРАЦА",2013-11-13,"Община Враца","Неустановена принадлежност", ПЕТРАНА,ГЕОРГИЕВА,БОГОЕВА,,"С.ВЛАДИНЯ, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2015-02-04,"Община Ловеч","Неустановена принадлежност", ПЕТРАНА,ГЕОРГИЕВА,ВЕНКОВА,,"С.КРЪВЕНИК, СЕВЛИЕВО, ГАБРОВО",2014-02-05,"Община Севлиево","Неустановена принадлежност", ПЕТРАНА,ГЕОРГИЕВА,ВЕНКОВА,,"С.КРЪВЕНИК, СЕВЛИЕВО, ГАБРОВО",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ПЕТРАНА,ГЕОРГИЕВА,ВЕНКОВА,,"С.КРЪВЕНИК, СЕВЛИЕВО, ГАБРОВО",2016-01-19,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Габрово","Неустановена принадлежност", ПЕТРАНА,ГЕОРГИЕВА,ГЕОРГИЕВА,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ПЕТРАНА,ГЕОРГИЕВА,СЛАВЧОВА,,"С.СМОЛЯНОВЦИ, МОНТАНА, МОНТАНА",2011-02-02,"Регионални печатни издания","Неустановена принадлежност", ПЕТРАНА,ГЕОРГИЕВА,ХРИСТОВА,,"ГР.СВИЛЕНГРАД, СВИЛЕНГРАД, ХАСКОВО",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ПЕТРАНА,ДИМИТРОВА,БАНДОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", ПЕТРАНА,ДИМИТРОВА,ТОМОВА,,"С.МАРИКОСТИНОВО, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2013-07-03,"Длъжници към Стопанска банка","Неустановена принадлежност", ПЕТРАНА,ДРАГАНОВА,ПАНАЙОТОВА-ПФАЛЦ,,"ГР.КАРНОБАТ, КАРНОБАТ, БУРГАС",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", ПЕТРАНА,ЕВЛОГИЕВА,МИЛАНОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-06-10,"Държавна агенция за младежта и спорта","Неустановена принадлежност", ПЕТРАНА,ЕВЛОГИЕВА,МИЛАНОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-04-28,"Министерство на физическото възпитание и спорта","Неустановена принадлежност", ПЕТРАНА,ИВАНОВА,ДОНЧЕВА,,"ГР.КАЗАНЛЪК, КАЗАНЛЪК, СТАРА ЗАГОРА",2014-09-10,"Длъжници към банка Хеброс","Неустановена принадлежност", ПЕТРАНА,ИВАНОВА,ПЕТРОВА,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2016-01-14,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Враца","Неустановена принадлежност", ПЕТРАНА,ЙОРДАНОВА,ИВАНОВА,,"С.МАДАН, БОЙЧИНОВЦИ, МОНТАНА",2015-03-11,"Община Бойчиновци","Неустановена принадлежност", ПЕТРАНА,КАЛОЯНОВА,ТОДОРОВА,,"С.ГОРНО АБЛАНОВО, БОРОВО, РУСЕ",2015-07-22,"Приватизирани предприятия - Русе","Неустановена принадлежност", ПЕТРАНА,КИРИЛОВА,ПЕТРОВА,,"ГР.МОНТАНА, МОНТАНА, МОНТАНА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ПЕТРАНА,КИРИЛОВА,ПЕТРОВА,,"ГР.МОНТАНА, МОНТАНА, МОНТАНА",2016-02-09,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Монтана","Неустановена принадлежност", ПЕТРАНА,КОЛОВА,ГЕОРГИЕВА-ДЖАРКИНА,,"С.ДОЛНА РИКСА, МОНТАНА, МОНТАНА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ПЕТРАНА,КОЛОВА,ГЕОРГИЕВА-ДЖАРКИНА,,"С.ДОЛНА РИКСА, МОНТАНА, МОНТАНА",2016-02-09,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Монтана","Неустановена принадлежност", ПЕТРАНА,КОНСТАНТИНОВА,ВАСИЛЕВА,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност", ПЕТРАНА,КОСТАДИНОВА,БУХЛЕВА,,"ГР.САНДАНСКИ, САНДАНСКИ, БЛАГОЕВГРАД",2011-02-15,"Агенция ""Митници""","Неустановена принадлежност", ПЕТРАНА,МАРЧЕВА,ТОДОРОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност", ПЕТРАНА,МИТЕВА,ВОЛОВА,,"С.РАДЮВЕНЕ, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2015-02-11,"Община Троян","Неустановена принадлежност", ПЕТРАНА,МИТКОВА,СТАНЕВА,,"ГР.ТРОЯН, ТРОЯН, ЛОВЕЧ",2015-01-29,"Община Априлци","Неустановена принадлежност", ПЕТРАНА,НИКОЛОВА,КОТУПАНОВА,,"С.ДОЛНО КАМАРЦИ, ГОРНА МАЛИНА, СОФИЙСКА",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ПЕТРАНА,НИКОЛОВА,РАНГЕЛОВА,,"ГР.БЕЛОГРАДЧИК, БЕЛОГРАДЧИК, ВИДИН",2016-01-06,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Видин","Неустановена принадлежност", ПЕТРАНА,ПЕТКОВА,ЦВЕТКОВА,,"ГР.СЕВЛИЕВО, СЕВЛИЕВО, ГАБРОВО",2008-07-30,"Държавна агенция Държавен резерв и вoeнновременни запаси","Неустановена принадлежност", ПЕТРАНА,ПЕТРОВА,АНДРЕЕВА,,"ГР.КУЛА, КУЛА, ВИДИН",2013-07-31,"Община Бойница","Неустановена принадлежност", ПЕТРАНА,РАНГЕЛОВА,КАЛИСТРАТОВА,,"С.ДОЛНА РИКСА, МОНТАНА, МОНТАНА",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност", ПЕТРАНА,РУСИМОВА,ПЕТКОВА,,"С.ОХРИД, БОЙЧИНОВЦИ, МОНТАНА",2015-03-11,"Община Бойчиновци","Неустановена принадлежност", ПЕТРАНА,САВЧЕВА,МАРИНОВА,,"С.ГАБАРЕ, БЯЛА СЛАТИНА, ВРАЦА",2015-07-16,"Община Плевен","Неустановена принадлежност", ПЕТРАНА,САВЧЕВА,МАРИНОВА,,"С.ГАБАРЕ, БЯЛА СЛАТИНА, ВРАЦА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ПЕТРАНА,СОКОЛОВА,БАРАКОВА,,"ГР.КУЛА, КУЛА, ВИДИН",2013-09-11,"Община Кула","Неустановена принадлежност", ПЕТРАНА,ЦВЕТАНОВА,НИКОВСКА,,"С.МАЛОРАД, БОРОВАН, ВРАЦА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ПЕТРАНА,ЦВЕТАНОВА,НИКОВСКА,,"С.МАЛОРАД, БОРОВАН, ВРАЦА",2016-01-14,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Враца","Неустановена принадлежност", ПЕТРАНА,ЦВЯТКОВА,ДОЧЕВА,,"С.АСЕНОВЦИ, ЛЕВСКИ, ПЛЕВЕН",2015-01-29,"Община Летница","Неустановена принадлежност", ПЕТРАНКА,АНГЕЛОВА,ДИМИТРОВА,,"С.ХАДЖИДИМИТРОВО, СВИЩОВ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ПЕТРАНКА,АНГЕЛОВА,КОСТОВА,,"ГР.БЯЛА, БЯЛА, ВАРНА",2013-03-27,"Община Бяла","Неустановена принадлежност", ПЕТРАНКА,АНТОНОВА,ГЕОРГИЕВА,,"С.ЗЛАТИЯ, ДОБРИЧКА, ДОБРИЧ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ПЕТРАНКА,АСПАРУХОВА,КАБАДАЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ПЕТРАНКА,АТАНАСОВА,ГЕОРГИЕВА,,"ГР.ЛОМ, ЛОМ, МОНТАНА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ПЕТРАНКА,АТАНАСОВА,ЖЕЛЕВА,,"С.ГОЛИЦА, ДОЛНИ ЧИФЛИК, ВАРНА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ПЕТРАНКА,АТАНАСОВА,ЗАХОС,,"ГР.ДИМИТРОВГРАД, ДИМИТРОВГРАД, ХАСКОВО",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ПЕТРАНКА,АТАНАСОВА,КОЛЕВА,,"С.ЧАЛЪКОВИ, РАКОВСКИ, ПЛОВДИВ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ПЕТРАНКА,АТАНАСОВА,КОЛЕВА,,"С.ЧАЛЪКОВИ, РАКОВСКИ, ПЛОВДИВ",2015-10-05,"Община Раковски","Неустановена принадлежност", ПЕТРАНКА,БАНЕВА,ПЕТРОВА,,"С.ЕЗЕРЧЕ, ЦАР КАЛОЯН, РАЗГРАД",2015-07-22,"Приватизирани предприятия - Русе","Неустановена принадлежност", ПЕТРАНКА,БЕНЕВА,ЯНЕВА,,"С.ДИВДЯДОВО, ШУМЕН, ШУМЕН",2015-12-17,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Варна","Неустановена принадлежност", ПЕТРАНКА,БОЙЧЕВА,ГЕОРГИЕВА,,"ГР.КАРНОБАТ, КАРНОБАТ, БУРГАС",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност", ПЕТРАНКА,БОРИСОВА,БОЯНОВА,,"С.ВЕЛКОВЦИ, БРЕЗНИК, ПЕРНИК",2015-05-27,"Община Брезник","Неустановена принадлежност", ПЕТРАНКА,ВАСИЛЕВА,ГАГОВА-КУЗЕВА,,"ГР.КИЛИФАРЕВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ПЕТРАНКА,ВАСИЛЕВА,ГАГОВА-КУЗЕВА,,"ГР.КИЛИФАРЕВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-06-11,"Община Велико Търново","Неустановена принадлежност", ПЕТРАНКА,ВАСИЛЕВА,ДИМИТРОВА,,"ГР.ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ, ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ, ШУМЕН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ПЕТРАНКА,ВАСИЛЕВА,ИВАНОВА,,"ГР.КАЗАНЛЪК, КАЗАНЛЪК, СТАРА ЗАГОРА",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", ПЕТРАНКА,ВАСИЛЕВА,КОЛЕВА,,"С.БРЕСТАК, ВЪЛЧИ ДОЛ, ВАРНА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ПЕТРАНКА,ВАСИЛЕВА,ШОТИЛОВА-ЧОЖГОВА,,"С.ХВОЙНА, ЧЕПЕЛАРЕ, СМОЛЯН",2009-04-15,"Държавна агенция за метрология и технически надзор","Неустановена принадлежност", ПЕТРАНКА,ВЕЛИКОВА,АРНАУДОВА,,"ГР.МАРТЕН, РУСЕ, РУСЕ",2012-07-04,"Конфедерация на независимите синдикати в България","Неустановена принадлежност", ПЕТРАНКА,ВЛАДИМИРОВА,ИЛИЕВА,,"С.ДЕБОВО, НИКОПОЛ, ПЛЕВЕН",2009-12-09,"Печатни издания","Неустановена принадлежност", ПЕТРАНКА,ВЪЛКОВА,КРЪСТЕВА,,"С.РОГОЗЕН, ХАЙРЕДИН, ВРАЦА",2016-01-14,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Враца","Неустановена принадлежност", ПЕТРАНКА,ГЕНЧЕВА,ДИМОВА,,"С.ОРИЗОВО, БРАТЯ ДАСКАЛОВИ, СТАРА ЗАГОРА",2014-08-12,"Длъжници към Булбанк","Неустановена принадлежност", ПЕТРАНКА,ГЕОРГИЕВА,АНГЕЛОВА,,"ГР.РАЗГРАД, РАЗГРАД, РАЗГРАД",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ПЕТРАНКА,ГЕОРГИЕВА,СЕМЕРДЖИЕВА,,"ГР.ИХТИМАН, ИХТИМАН, СОФИЙСКА",2009-12-02,"Национална здравноосигурителна каса","Неустановена принадлежност", ПЕТРАНКА,ГЕОРГИЕВА,СЕМЕРДЖИЕВА,,"ГР.ИХТИМАН, ИХТИМАН, СОФИЙСКА",2010-09-20,"Държавен фонд Земеделие","Неустановена принадлежност", ПЕТРАНКА,ГЕОРГИЕВА,СЕМЕРДЖИЕВА,,"ГР.ИХТИМАН, ИХТИМАН, СОФИЙСКА",2012-06-14,"Министерство на труда и социалната политика","Неустановена принадлежност", ПЕТРАНКА,ГЕОРГИЕВА,СЕМЕРДЖИЕВА,,"ГР.ИХТИМАН, ИХТИМАН, СОФИЙСКА",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", ПЕТРАНКА,ГЕОРГИЕВА,СЕМЕРДЖИЕВА,,"ГР.ИХТИМАН, ИХТИМАН, СОФИЙСКА",2012-10-17,"Министерство на икономиката, енергетиката и туризма","Неустановена принадлежност", ПЕТРАНКА,ГЕОРГИЕВА,СЕМЕРДЖИЕВА,,"ГР.ИХТИМАН, ИХТИМАН, СОФИЙСКА",2015-07-07,"Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия","Неустановена принадлежност", ПЕТРАНКА,ГЕОРГИЕВА,СТОЯНОВА,,"С.ГЛОЖЕНЕ, ТЕТЕВЕН, ЛОВЕЧ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ПЕТРАНКА,ГЕОРГИЕВА,ЯНКОВА,,"С.ВАКЛИНО, ШАБЛА, ДОБРИЧ",2013-05-21,"Община Провадия","Неустановена принадлежност", ПЕТРАНКА,ГЕОРГИЕВА,ЯНКОВА,,"С.ВАКЛИНО, ШАБЛА, ДОБРИЧ",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност", ПЕТРАНКА,ГРОЗДЕВА,МИХАЙЛОВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2013-04-10,"Община Ветрино","Неустановена принадлежност", ПЕТРАНКА,ГРОЗДЕВА,МИХАЙЛОВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2013-05-21,"Община Провадия","Неустановена принадлежност", ПЕТРАНКА,ДИМИТРОВА,БОРИСОВА,,"ГР.ДУПНИЦА, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2014-12-03,"Община Бобов дол","Неустановена принадлежност", ПЕТРАНКА,ДИМИТРОВА,ГРИГОРОВА,,"С.ДЪЛГИ ДЕЛ, ГЕОРГИ ДАМЯНОВО, МОНТАНА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ПЕТРАНКА,ДИМИТРОВА,ДОБРЕВА,,"ГР.СТРАЛДЖА, СТРАЛДЖА, ЯМБОЛ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ПЕТРАНКА,ДИМИТРОВА,КИРЧЕВА,,"С.ГРОЗДЬОВО, ДОЛНИ ЧИФЛИК, ВАРНА",2015-12-17,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Варна","Неустановена принадлежност", ПЕТРАНКА,ДИМИТРОВА,КОЛЕВА,,"ГР.БАЛЧИК, БАЛЧИК, ДОБРИЧ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ПЕТРАНКА,ДИМИТРОВА,МАДЖАРОВА,,"ГР.БОЛЯРОВО, БОЛЯРОВО, ЯМБОЛ",2014-09-24,"Длъжници към банка Биохим","Неустановена принадлежност", ПЕТРАНКА,ДИМИТРОВА,МИЧЕВА,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2009-04-15,"Държавна агенция за метрология и технически надзор","Неустановена принадлежност", ПЕТРАНКА,ДИМИТРОВА,ПЕТРОВА,,"ГР.ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ, ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ, ШУМЕН",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност", ПЕТРАНКА,ДИМИТРОВА,РАЙЧЕВА,,"ГР.ТЕРВЕЛ, ТЕРВЕЛ, ДОБРИЧ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ПЕТРАНКА,ДИМИТРОВА,ФИЛЕВА,,"ГР.СВИЩОВ, СВИЩОВ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2012-03-14,"Софийски университет ""Св. Климент Охридски""","Неустановена принадлежност", ПЕТРАНКА,ДИМИТРОВА,ЧАКАЛОВА,,РУМЪНИЯ,2014-02-19,"Община Добричка","Неустановена принадлежност", ПЕТРАНКА,ДИМИТРОВА,ЧОБАНОВА,,"ГР.ПЪРВОМАЙ, ПЪРВОМАЙ, ПЛОВДИВ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ПЕТРАНКА,ДИНЕВА,ДОНОВСКА,,"ГР.ПОМОРИЕ, ПОМОРИЕ, БУРГАС",2013-01-29,"община Камено","Неустановена принадлежност", ПЕТРАНКА,ЕНЧЕВА,ВЛАДИМИРОВА,,"ГР.ДИМИТРОВГРАД, ДИМИТРОВГРАД, ХАСКОВО",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ПЕТРАНКА,ЕНЧЕВА,ЖИВКОВА,,"ГР.ДИМИТРОВГРАД, ДИМИТРОВГРАД, ХАСКОВО",2009-10-14,"Национален осигурителен институт","Неустановена принадлежност", ПЕТРАНКА,ЖЕКОВА,ВИДОВА,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ПЕТРАНКА,ЖЕЛЯЗКОВА,ГЕОРГИЕВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ПЕТРАНКА,ЖЕЛЯЗКОВА,НИКОЛОВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ПЕТРАНКА,ИВАНОВА,АРАБАДЖИЙСКА-САИД,,"С.КАЛОЯНОВО, КАЛОЯНОВО, ПЛОВДИВ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ПЕТРАНКА,ИВАНОВА,АРАБАДЖИЙСКА-САИД,,"С.КАЛОЯНОВО, КАЛОЯНОВО, ПЛОВДИВ",2015-09-09,"Община Калояново","Неустановена принадлежност", ПЕТРАНКА,ИВАНОВА,АРАБАДЖИЙСКА-САИД,,"С.КАЛОЯНОВО, КАЛОЯНОВО, ПЛОВДИВ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ПЕТРАНКА,ИВАНОВА,АСТИНОВА,,"ГР.РАЗЛОГ, РАЗЛОГ, БЛАГОЕВГРАД",2014-09-10,"Длъжници към банка Хеброс","Неустановена принадлежност", ПЕТРАНКА,ИВАНОВА,БИМБАЛОВА,,"С.БАТА, ПОМОРИЕ, БУРГАС",2013-02-20,"Община Поморие","Неустановена принадлежност", ПЕТРАНКА,ИВАНОВА,БОЙЧЕВА,,"ГР.БАЛЧИК, БАЛЧИК, ДОБРИЧ",2008-06-10,"Държавна агенция Архиви","Неустановена принадлежност", ПЕТРАНКА,ИВАНОВА,БРАТОВАНОВА,,"С.САНДРОВО, РУСЕ, РУСЕ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ПЕТРАНКА,ИВАНОВА,ГРОЗЕВА,,"ГР.ЧЕРВЕН БРЯГ, ЧЕРВЕН БРЯГ, ПЛЕВЕН",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност", ПЕТРАНКА,ИВАНОВА,ДИМИТРОВА,,"ГР.БАЛЧИК, БАЛЧИК, ДОБРИЧ",2013-03-20,"Община Аксаково","Неустановена принадлежност", ПЕТРАНКА,ИВАНОВА,ПЕТКОВА,,"С.ЮПЕР, КУБРАТ, РАЗГРАД",2013-07-03,"Длъжници към Стопанска банка","Неустановена принадлежност", ПЕТРАНКА,ИВАНОВА,СТАМАТОВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2008-07-09,"Национален статистически институт","Неустановена принадлежност", ПЕТРАНКА,ИВАНОВА,ТАКОВСКА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност", ПЕТРАНКА,ИЛИЕВА,БОГДАНОВА,,"ГР.НОВИ ПАЗАР, НОВИ ПАЗАР, ШУМЕН",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност", ПЕТРАНКА,ИЛИЕВА,ЛУНГОВА,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност", ПЕТРАНКА,ИЛИЕВА,ЧАКЪРОВА,,"С.КАЛОЯНОВО, КАЛОЯНОВО, ПЛОВДИВ",2012-06-20,"Тракийски университет - Стара Загора","Неустановена принадлежност", ПЕТРАНКА,ИЛИЕВА,ЧУШКОВА,,"ГР.СЪЕДИНЕНИЕ, СЪЕДИНЕНИЕ, ПЛОВДИВ",2015-10-28,"Община Съединение","Неустановена принадлежност", ПЕТРАНКА,ЙОРДАНОВА,БИНКОВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ПЕТРАНКА,ЙОРДАНОВА,ЖЕЛЯЗКОВА,,"ГР.АЙТОС, АЙТОС, БУРГАС",2013-03-06,"Община Руен","Неустановена принадлежност", ПЕТРАНКА,ЙОРДАНОВА,НОВОСАД,,"ГР.ПАВЛИКЕНИ, ПАВЛИКЕНИ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2010-09-29,"Регионални печатни издания","Неустановена принадлежност", ПЕТРАНКА,КАЛИНОВА,ГЕОРГИЕВА,,"С.РАКОВСКИ, РАЗГРАД, РАЗГРАД",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ПЕТРАНКА,КАЛЧЕВА,ВАСИЛЕВА,,"ГР.БЕЛОСЛАВ, БЕЛОСЛАВ, ВАРНА",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност", ПЕТРАНКА,КАЛЧЕВА,ВАСИЛЕВА,,"ГР.БЕЛОСЛАВ, БЕЛОСЛАВ, ВАРНА",2013-05-21,"Община Долни чифлик","Неустановена принадлежност", ПЕТРАНКА,КИРИЛОВА,ЙОНЧЕВА,,"ГР.МОНТАНА, МОНТАНА, МОНТАНА",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", ПЕТРАНКА,КИРИЛОВА,МАРИНОВА,,"С.ПАВЕЛ, ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ПЕТРАНКА,КИРОВА,БОЖКОВА,,"С.КАЗАШКА РЕКА, АВРЕН, ВАРНА",2013-03-20,"Община Аврен","Неустановена принадлежност", ПЕТРАНКА,КИРОВА,ИВАНОВА,,"С.ЖИТНИЦА, ДОБРИЧКА, ДОБРИЧ",2010-09-29,"Регионални печатни издания","Неустановена принадлежност", ПЕТРАНКА,КОЙЧЕВА,КРАЙЧЕВА,,"С.ВОДЕНИЧАНЕ, СТРАЛДЖА, ЯМБОЛ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ПЕТРАНКА,КОСТАДИНОВА,ГОСПОДИНОВА,,"ГР.ВЪЛЧИ ДОЛ, ВЪЛЧИ ДОЛ, ВАРНА",2013-05-15,"Община Вълчи дол","Неустановена принадлежност", ПЕТРАНКА,КОСТАДИНОВА,РАБАДЖИЕВА,,"ГР.ИВАЙЛОВГРАД, ИВАЙЛОВГРАД, ХАСКОВО",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ПЕТРАНКА,КОСТОВА,СТЕФАНОВА,,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2013-05-29,"Длъжници към банка МИНЕРАЛБАНК","Неустановена принадлежност", ПЕТРАНКА,КРАЛЕВА,ДИЛОВА,,"С.ПАВЕЛ, ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2010-09-20,"Държавен фонд Земеделие","Неустановена принадлежност", ПЕТРАНКА,КУЗМАНОВА,ВЕЛКОВА,,"С.ЗАМФИРОВО, БЕРКОВИЦА, МОНТАНА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ПЕТРАНКА,ЛЕФТЕРОВА,ВЪЖАРОВА,,"С.ОРИЗАРЕ, НЕСЕБЪР, БУРГАС",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", ПЕТРАНКА,МАРИНОВА,КАЛОФЕРОВА,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2012-07-25,"Конфедерация на независимите синдикати в България","Неустановена принадлежност", ПЕТРАНКА,МАРИНОВА,ЯКИМОВА,,"С.ИВАНСКИ, ШУМЕН, ШУМЕН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ПЕТРАНКА,МАТЕЕВА,ЦВЕТКОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-07-09,"Национален статистически институт","Неустановена принадлежност", ПЕТРАНКА,МЕТОДИЕВА,ПЕТРОВА,,"ГР.СЛАВЯНОВО, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2008-07-09,"Национален статистически институт","Неустановена принадлежност", ПЕТРАНКА,НЕДЕЛЧЕВА,ГЕОРГИЕВА,,"С.СРЕДИЩЕ, КАЙНАРДЖА, СИЛИСТРА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ПЕТРАНКА,НЕНКОВА,ШУБЕКОВА,,"ГР.ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ПЕТРАНКА,НЕНОВА,ЕЛЕНКОВА,,"С.КАТУНЦИ, САНДАНСКИ, БЛАГОЕВГРАД",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ПЕТРАНКА,НИКОЛОВА,ЕДРЕВА,,"С.КАРАШ, РОМАН, ВРАЦА",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", ПЕТРАНКА,ПЕНЧЕВА,ПОПОВА,,"С.КЪПИНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-12-08,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Велико Търново","Неустановена принадлежност", ПЕТРАНКА,ПЕТКОВА,КОЛЕВА,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ПЕТРАНКА,ПЕТРАНОВА,КАЦАНСКА,,"С.ТУЧЕНИЦА, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2015-11-05,"Приватизирани предприятия - Плевен","Неустановена принадлежност", ПЕТРАНКА,ПЕТРОВА,ВЕЛЧЕВА,1944-12-27,"С.АВРЕН, АВРЕН, ВАРНА",2010-06-29,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 146 от 29.06.2010 г. - Министерство на вътрешните работи","Със заповед № 2872/ 28.08.1967 г. е назначена за мл. разузнавач; със заповед № 108/ 12.10.1968 г. е преназначена за разузнавач VI степен; със заповед № 374/ 01.09.1971 г. е преназначена за разузнавач V степен; със заповед № 169/ 27.05.1972 г. е преназначена за разузнавач II степен; със заповед № 493/ 20.10.1975 г. е преназначена за разузнавач I степен; със заповед № 18/ 02.03.1981 г. е преназначена за ст. разузнавач; със заповед № 24/ 15.03.1982 г. е преназначена за зам. н-к на отделение; със заповед № 278/ 31.01.1989 г. е преназначена за н-к на отделение." ПЕТРАНКА,ПЕТРОВА,КЪНЕВА-ТРОЯНОВА,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност", ПЕТРАНКА,ПЕТРОВА,ЛАЗАРОВА,,"ГР.ЕЛИН ПЕЛИН, ЕЛИН ПЕЛИН, СОФИЙСКА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ПЕТРАНКА,ПЕТРОВА,ПРОДАНОВА,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ПЕТРАНКА,ПЪРВАНОВА,ИВАНОВА,,"С.СТУБЕЛ, МОНТАНА, МОНТАНА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ПЕТРАНКА,РАЙЧЕВА,ПРАХОВА,,"С.АРДА, СМОЛЯН, СМОЛЯН",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", ПЕТРАНКА,РАЙЧЕВА,ПРАХОВА,,"С.АРДА, СМОЛЯН, СМОЛЯН",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", ПЕТРАНКА,СПАСОВА,МАРИНОВА,,"С.ГУЦАЛ, САМОКОВ, СОФИЙСКА",2015-09-14,"Община Кричим","Неустановена принадлежност", ПЕТРАНКА,СТАНЕВА,ПОПОВА,,РУМЪНИЯ,2014-02-19,"Община Добричка","Неустановена принадлежност", ПЕТРАНКА,СТАНОЕВА,ГЕНОВА,,"С.КЛИСУРА, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2015-08-11,"Приватизирани предприятия - Търговище","Неустановена принадлежност", ПЕТРАНКА,СТЕФАНОВА,ГЕОРГИЕВА,,"С.КОНСТАНТИН, ЕЛЕНА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-06-05,"Община Елена","Неустановена принадлежност", ПЕТРАНКА,СТЕФАНОВА,ГЕОРГИЕВА,,"С.КОНСТАНТИН, ЕЛЕНА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ПЕТРАНКА,СТЕФАНОВА,ИВАНОВА,,"С.ЗАФИРОВО, ГЛАВИНИЦА, СИЛИСТРА",2012-07-25,"Конфедерация на независимите синдикати в България","Неустановена принадлежност", ПЕТРАНКА,СТОЯНОВА,ЖЕКОВА,,"ГР.ЕЛХОВО, ЕЛХОВО, ЯМБОЛ",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", ПЕТРАНКА,СТОЯНОВА,ЖЕКОВА,,"ГР.ЕЛХОВО, ЕЛХОВО, ЯМБОЛ",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", ПЕТРАНКА,СТОЯНОВА,КИРОВА,,"С.ГАВРАИЛОВО, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ПЕТРАНКА,СТОЯНОВА,МИТЕВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2013-03-20,"Община Аксаково","Неустановена принадлежност", ПЕТРАНКА,СТОЯНОВА,МОШОЕВА,,"С.ПИСАНЕЦ, ВЕТОВО, РУСЕ",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", ПЕТРАНКА,СТОЯНОВА,ЦЕКОВА,,"С.ДОЛИНА, ДОБРИЧКА, ДОБРИЧ",2014-02-19,"Община Добричка","Неустановена принадлежност", ПЕТРАНКА,ТОДОРОВА,БОЙЧЕВА,,"ГР.ПЛАЧКОВЦИ, ТРЯВНА, ГАБРОВО",2014-02-05,"Община Севлиево","Неустановена принадлежност", ПЕТРАНКА,ТОДОРОВА,ГЕОРГИЕВА,,"ГР.ЧИПРОВЦИ, ЧИПРОВЦИ, МОНТАНА",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ПЕТРАНКА,ТОДОРОВА,ПИПЕВА-ДИМИТРОВА,,"ГР.ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2012-06-20,"Университет ""Проф. Асен Златаров"" - Бургас","Неустановена принадлежност", ПЕТРАНКА,ТОДОРОВА,ТОДОРОВА,,"ГР.ПРОВАДИЯ, ПРОВАДИЯ, ВАРНА",2013-05-21,"Община Провадия","Неустановена принадлежност", ПЕТРАНКА,ХРИСТОВА,ПЕТРОВА,,"ГР.МИЗИЯ, МИЗИЯ, ВРАЦА",2016-01-14,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Враца","Неустановена принадлежност", ПЕТРАНКА,ХРИСТОВА,ПЕТРОВА,,"ГР.ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО, ГЕНЕРАЛ-ТОШЕВО, ДОБРИЧ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", ПЕТРАНКА,ХРИСТОВА,СТОЯНОВА,,"С.КОЛАРЦИ, ТЕРВЕЛ, ДОБРИЧ",2016-01-19,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Добрич","Неустановена принадлежност", ПЕТРАНКА,ХРИСТОВА,ЯКОВА,,"С.СРАЦИМИР, СИЛИСТРА, СИЛИСТРА",2009-12-02,"Национална здравноосигурителна каса","Неустановена принадлежност", ПЕТРАНКА,ЦВЕТАНОВА,АТАНАСОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-07-09,"Национален статистически институт","Неустановена принадлежност", ПЕТРАНКА,ЦОНКОВА,ХРИСТОВА,,"С.БОЯНОВО, ЕЛХОВО, ЯМБОЛ",2015-06-29,"Организатор на хазартни игри","Неустановена принадлежност", ПЕТРАНКА,ЧЕРНЕВА,ТОДОРОВА,,"С.БЕЗМЕР, ТЕРВЕЛ, ДОБРИЧ",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност", ПЕТРАНКА,ЩИЛЯНОВА,ГЕОРГИЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-01-14,"Приватизирани предприятия - София","Неустановена принадлежност", ПЕТРАНКА,ЯНКОВА,КРЪСТЕВА,,"С.КРУШАРИ, КРУШАРИ, ДОБРИЧ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ПЕТРАНКА,ЯНКОВА,КРЪСТЕВА,,"С.КРУШАРИ, КРУШАРИ, ДОБРИЧ",2016-01-19,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Добрич","Неустановена принадлежност", ПЕТРИЛЧО,ЦВЕТКОВ,ПЕТКОВ,,"ГР.БРУСАРЦИ, БРУСАРЦИ, МОНТАНА",2015-03-18,"Община Брусарци","Неустановена принадлежност", ПЕТРИН,КРЪСТЕВ,СТОЯНОВ,,"С.ЦАКОНИЦА, МЕЗДРА, ВРАЦА",2015-06-18,"Община Белене","Неустановена принадлежност", ПЕТРИНА,СТРАХИЛОВА,АНТОНОВА,,"ГР.БЯЛА СЛАТИНА, БЯЛА СЛАТИНА, ВРАЦА",2013-10-23,"Община Бяла Слатина","Неустановена принадлежност", ПЕТРИНЕЛ,ЛЮДМИЛОВ,ГОЧЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-06-05,"Министерство на културата","Неустановена принадлежност", ПЕТРОЗАР,ЙОРДАНОВ,АНЧЕВ,,"ГР.ТЕТЕВЕН, ТЕТЕВЕН, ЛОВЕЧ",2011-02-15,"Агенция ""Митници""","Неустановена принадлежност", ПЕТРОЗАР,МЯНКОВ,ФИЛИПОВ,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", ПЕТРОЗАР,НИКОЛОВ,ПЕТКОВ,,"ГР.ТЕТЕВЕН, ТЕТЕВЕН, ЛОВЕЧ",2015-11-17,"Българска агенция за експортно застраховане БАЕЗ ЕАД","Неустановена принадлежност", ПЕТРОЗАР,НИКОЛОВ,ПЕТКОВ,,"ГР.ТЕТЕВЕН, ТЕТЕВЕН, ЛОВЕЧ",2015-11-24,"ЗАД АЛИАНЦ","Неустановена принадлежност", ПЕТРОЗАР,НИКОЛОВ,ПЕТКОВ,,"ГР.ТЕТЕВЕН, ТЕТЕВЕН, ЛОВЕЧ",2015-12-17,"ЗД БУЛ ИНС АД","Неустановена принадлежност", ПЕТРОЗАР,НИКОЛОВ,ПЕТКОВ,,"ГР.ТЕТЕВЕН, ТЕТЕВЕН, ЛОВЕЧ",2016-02-04,"ЗАД ЕНЕРГИЯ АД","Неустановена принадлежност", ПЕТРОМИР,ЕВТИМОВ,ПЕТРОВ,,"ГР.РАЗГРАД, РАЗГРАД, РАЗГРАД",2015-11-17,"Община Разград","Неустановена принадлежност", ПЕТРОМИР,ИВАНОВ,КЪНЧЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ПЕТРОМИР,ИВАНОВ,КЪНЧЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", ПЕТРОМИР,КИРИЛОВ,ПЕНЧЕВ,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2010-06-29,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ПЕТРОМИР,ХРИСТОВ,ХАДЖИЙСКИ,,"С.ГОЛЯМО ПЕЩЕНЕ, ВРАЦА, ВРАЦА",2013-12-11,"Община Мездра","Неустановена принадлежност", ПЕТРОМИР,ХРИСТОВ,ХАДЖИЙСКИ,,"С.ГОЛЯМО ПЕЩЕНЕ, ВРАЦА, ВРАЦА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ПЕТРОМИР,ХРИСТОВ,ХАДЖИЙСКИ,,"С.ГОЛЯМО ПЕЩЕНЕ, ВРАЦА, ВРАЦА",2016-01-14,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Враца","Неустановена принадлежност", ПЕТРОНИЙ,НИКОЛАЕВ,ЕВТОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-11-03,"Агенция за хората с увреждания","Неустановена принадлежност", ПЕТРОНИЯ,ЙОРДАНОВА,ЙОРДАНОВА,,"ГР.ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ПЕТРОНКА,ГЕОРГИЕВА,ЦВЕТКОВСКА,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ПЕТРОНКА,ИВАНОВА,ГАНЧЕВА,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2015-09-09,"Приватизирани предприятия - Хасково","Неустановена принадлежност", ПЕТРОСЛАВ,ИВАНОВ,БЕНЧОВСКИ,,"ГР.КОЙНАРЕ, ЧЕРВЕН БРЯГ, ПЛЕВЕН",2015-07-28,"Община Червен бряг","Неустановена принадлежност", ПЕТРУЛА,ЛАЗОС,ДОНЧЕВА,,УЗБЕКИСТАН,2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ПЕТРУН,ВОЙНОВ,ТАКЕВ,,"С.ДИВОТИНО, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2015-06-01,"Община Перник","Неустановена принадлежност", ПЕТРУНА,ДАНАИЛОВА,МИТЕВА,,"С.КОЗАРСКО, БРАЦИГОВО, ПАЗАРДЖИК",2015-06-29,"Организатор на хазартни игри","Неустановена принадлежност", ПЕТРУНА,МЕТОДИЕВА,МИКОВА,,"С.МЕДКОВЕЦ, МЕДКОВЕЦ, МОНТАНА",2011-08-09,"Агенция Пътна инфраструктура","Неустановена принадлежност", ПЕТРУНА,МИХАЙЛОВА,ДИЧЕВА,,"С.КРУШОВИЦА, ДОЛНИ ДЪБНИК, ПЛЕВЕН",2015-06-23,"Община Долни Дъбник","Неустановена принадлежност", ПЕТРУНА,НИКОЛОВА,КРУШАРОВА,,"С.ЖРЕБИЧКО, БРАЦИГОВО, ПАЗАРДЖИК",2015-04-21,"Община Брацигово","Неустановена принадлежност", ПЕТРУНА,РАЙКОВА,РОСЕНОВА,,"С.НАЙДЕН ГЕРОВО, СЪЕДИНЕНИЕ, ПЛОВДИВ",2015-09-14,"Община Кричим","Неустановена принадлежност", ПЕТРУНА,ТОДОРОВА,РАЙНОВА,1936-11-04,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2014-12-09,"Община Кочериново","Решение № 2-439 от 09.12.2014 г. - община Кочериново","

Рег. дневник; картон обр. 6; писмо вх. № 1673/ 28.03.1990 г. материалите на Я/К ""Камелия"".

" ПЕТРУНКА,АЛЕКСОВА,ЯНАЧКОВА,,"С.КАМЕНИЧКА СКАКАВИЦА, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2015-01-07,"Община Кюстендил","Неустановена принадлежност", ПЕТРУНКА,АНГЕЛОВА,ЛАПКОВА,,"С.ЧЕРНОГОРОВО, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2015-10-28,"Община Съединение","Неустановена принадлежност", ПЕТРУНКА,АПОСТОЛОВА,КРАЙЧЕВА,,"С.ЦЕРОВО, ЛЕСИЧОВО, ПАЗАРДЖИК",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ПЕТРУНКА,АТАНАСОВА,ГАЦЕВА,,"С.ОГНЯНОВО, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ПЕТРУНКА,ВИТКОВА,ЙОНИКОВА,,"С.ТОПОЛОВЕЦ, КУЛА, ВИДИН",2013-09-11,"Община Кула","Неустановена принадлежност", ПЕТРУНКА,ГЕОРГИЕВА,КИШЕВА,,"С.СКРЕБАТНО, ГЪРМЕН, БЛАГОЕВГРАД",2011-04-05,"Община Гърмен","Неустановена принадлежност", ПЕТРУНКА,ДАВИДОВА,СТАЙКОВА,,"С.ДИНКАТА, ЛЕСИЧОВО, ПАЗАРДЖИК",2015-04-28,"Община Лесичово","Неустановена принадлежност", ПЕТРУНКА,ИВАНОВА,КУЦЕВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ПЕТРУНКА,ИЛИЕВА,РАШКОВА,,"С.БЯГА, БРАЦИГОВО, ПАЗАРДЖИК",2015-04-21,"Община Брацигово","Неустановена принадлежност", ПЕТРУНКА,КАМЕНОВА,ПЕТРОВА,,"С.ВАСИЛОВЦИ, БРУСАРЦИ, МОНТАНА",2012-08-01,"Медицински университет - Плевен","Неустановена принадлежност", ПЕТРУНКА,СОФРОНИЕВА,ПЕТРОВА,,"ГР.ЛОМ, ЛОМ, МОНТАНА",2013-10-09,"Община Ружинци","Неустановена принадлежност", ПЕТРУНКА,ТОДОРОВА,ПЕТРОВА,,"ГР.БАТАК, БАТАК, ПАЗАРДЖИК",2015-04-21,"Община Брацигово","Неустановена принадлежност", ПЕТРУША,НАЙДЕНОВА,ПЕТРОВА,,"С.САДОВЕЦ, ДОЛНИ ДЪБНИК, ПЛЕВЕН",2015-06-23,"Община Долни Дъбник","Неустановена принадлежност", ПЕТРУШКА,ТОДОРОВА,ВЪТЕВА,,"ГР.ЗЛАТИЦА, ЗЛАТИЦА, СОФИЙСКА",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност", ПЕТЪР,АВРАМОВ,ГЕНОВ,,"С.КАРАНЦИ, ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-07-10,"Община Полски Тръмбеш","Неустановена принадлежност", ПЕТЪР,АВРАМОВ,НАЙДЕНОВ,,"С.ТОПОЛОВЕЦ, РУЖИНЦИ, ВИДИН",2013-10-09,"Община Ружинци","Неустановена принадлежност", ПЕТЪР,АЛАТИНОВ,АЛАТИНОВ,,"С.КАЛОЯНОВО, КАЛОЯНОВО, ПЛОВДИВ",2015-06-29,"Организатор на хазартни игри","Неустановена принадлежност", ПЕТЪР,АЛЕКОВ,ДОБРЕВ,1931-03-25,"ГР.ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2009-04-15,"Държавна агенция за метрология и технически надзор","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1" ПЕТЪР,АЛЕКСАНДРОВ,ГЕОРГИЕВ,,"С.БАТАК, ПАВЛИКЕНИ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-06-26,"Община Павликени","Неустановена принадлежност", ПЕТЪР,АЛЕКСАНДРОВ,ГРИГОРОВ,,"С.ГЕОРГИ ДАМЯНОВО, ГЕОРГИ ДАМЯНОВО, МОНТАНА",2015-03-24,"Община Георги Дамяново","Неустановена принадлежност", ПЕТЪР,АЛЕКСАНДРОВ,ДИМИТРОВ,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ПЕТЪР,АЛЕКСАНДРОВ,ДРАГИЕВ,,"ГР.ЛОМ, ЛОМ, МОНТАНА",2015-04-01,"Община Лом","Неустановена принадлежност", ПЕТЪР,АЛЕКСАНДРОВ,ЗАФИРОВ,1939-08-27,"ГР.СИМИТЛИ, СИМИТЛИ, БЛАГОЕВГРАД",2014-02-24,"Висш адвокатски съвет","Решение № 2-316 от 24.02.2014 г. - Висшия адвокатски съвет","

Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-24949 и в работно дело IР-9940; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6.

" ПЕТЪР,АЛЕКСАНДРОВ,ЗАФИРОВ,1939-08-27,"ГР.СИМИТЛИ, СИМИТЛИ, БЛАГОЕВГРАД",2014-02-24,"Висш контролен съвет","Решение № 2-317 от 24.02.2014 г. - Висшия контролен съвет","Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-24949 и в работно дело IР-9940; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6." ПЕТЪР,АЛЕКСАНДРОВ,ИВАНОВ,,"С.СМОЧЕВО, РИЛА, КЮСТЕНДИЛ",2015-01-14,"Община Рила","Неустановена принадлежност", ПЕТЪР,АЛЕКСАНДРОВ,ЙОРДАНОВ,,"С.ВАСИЛОВЦИ, БРУСАРЦИ, МОНТАНА",2007-09-04,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ПЕТЪР,АЛЕКСАНДРОВ,ЙОРДАНОВ,,"С.ВАСИЛОВЦИ, БРУСАРЦИ, МОНТАНА",2015-03-18,"Община Брусарци","Неустановена принадлежност", ПЕТЪР,АЛЕКСАНДРОВ,МЕЖДУРЕЧКИ,1934-05-02,"ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, БЛАГОЕВГРАД",2010-12-14,"Министерство на външните работи - посланици","Решение № 175 от 14.12.2010 г. - МВнР - посланици и генерални консули","Документ за получено възнаграждение; собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководили го щатни служители; дело Ф1, а.е. 1473. Със заповед № 726/ 25.03.1966 г. е назначен за разузнавач; със заповед № 268/ 12.10.1968 г. е преназначен за разузнавач IV степен; със заповед № 265/ 26.05.1972 г. е преназначен за инспектор IV степен." ПЕТЪР,АЛЕКСАНДРОВ,МИЛАНОВ,,"С.ВАКСЕВО, НЕВЕСТИНО, КЮСТЕНДИЛ",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ПЕТЪР,АЛЕКСАНДРОВ,МИЛАНОВ,,"С.ВАКСЕВО, НЕВЕСТИНО, КЮСТЕНДИЛ",2010-06-29,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ПЕТЪР,АЛЕКСАНДРОВ,МИЛАНОВ,,"С.ВАКСЕВО, НЕВЕСТИНО, КЮСТЕНДИЛ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ПЕТЪР,АЛЕКСАНДРОВ,МИЛАНОВ,,"С.ВАКСЕВО, НЕВЕСТИНО, КЮСТЕНДИЛ",2016-02-18,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Кюстендил","Неустановена принадлежност", ПЕТЪР,АЛЕКСАНДРОВ,ПЕТРОВ,,"С.ЛАКАТНИК(ГАРА ЛАКАТНИК), СВОГЕ, СОФИЙСКА",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ПЕТЪР,АЛЕКСАНДРОВ,ПЕТРОВ,,"С.ЛАКАТНИК(ГАРА ЛАКАТНИК), СВОГЕ, СОФИЙСКА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ПЕТЪР,АЛЕКСАНДРОВ,ПЕТРОВ,,"С.ДОКТОР ЙОСИФОВО, МОНТАНА, МОНТАНА",2015-04-07,"Община Монтана","Неустановена принадлежност", ПЕТЪР,АЛЕКСАНДРОВ,ПЕТРОВ,,"С.ДОКТОР ЙОСИФОВО, МОНТАНА, МОНТАНА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ПЕТЪР,АЛЕКСАНДРОВ,ПЕТРОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2016-01-14,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Враца","Неустановена принадлежност", ПЕТЪР,АЛЕКСАНДРОВ,ПЕТРОВ,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2015-06-01,"Приватизирани предприятия - Кюстендил","Неустановена принадлежност", ПЕТЪР,АЛЕКСАНДРОВ,ПЕТРОВ,1948-05-31,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-04-27,"Националната служба за охрана","Решение № 127 от 27.04.2010 г. - Национална служба за охрана","Със заповед № 428/ 16.02.1972 г. е назначен за разузнавач III степен; със заповед № 0823/ 12.10.1974 г. е преназначен за разузнавач II степен; със заповед № 218/ 11.03.1978 г. е преназначен за разузнавач I степен; със заповед № 484/ 28.04.1981 г. е преназначен за ст. разузнавач; със заповед № 1662/ 25.09.1985 г. е преназначен за инспектор; със заповед № 1056/ 07.12.1989 г. е преназначен за гл. инспектор; със заповед № 400/ 14.03.1990 г. е преназначен за н-к отделение." ПЕТЪР,АЛЕКСАНДРОВ,ПЕТРОВ,,"ГР.МОНТАНА, МОНТАНА, МОНТАНА",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ПЕТЪР,АЛЕКСАНДРОВ,ПЕТРОВ,,"ГР.МОНТАНА, МОНТАНА, МОНТАНА",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", ПЕТЪР,АЛЕКСАНДРОВ,РЕНДОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-03-11,"Комисия за регулиране на съобщенията","Неустановена принадлежност", ПЕТЪР,АЛЕКСАНДРОВ,РЕНДОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-10-10,"Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията","Неустановена принадлежност", ПЕТЪР,АЛЕКСАНДРОВ,СИМЕОНОВ,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2007-09-04,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ПЕТЪР,АЛЕКСАНДРОВ,СИМЕОНОВ,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2015-06-18,"Община Белене","Неустановена принадлежност", ПЕТЪР,АЛЕКСАНДРОВ,СЛАНЧЕВ,,"ГР.РАЗЛОГ, РАЗЛОГ, БЛАГОЕВГРАД",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ПЕТЪР,АЛЕКСАНДРОВ,СЛАНЧЕВ,,"ГР.РАЗЛОГ, РАЗЛОГ, БЛАГОЕВГРАД",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", ПЕТЪР,АЛЕКСАНДРОВ,СТОЯНОВ,1952-02-28,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-09-24,"Длъжници към банка Биохим","Решение № 2-402 от 24.09.2014 г. - лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 - длъжници към банка ""Биохим""","

Документ от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-36946; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.

" ПЕТЪР,АЛЕКСАНДРОВ,ХАДЖИАТАНАСОВ,,"ГР.СВИЩОВ, СВИЩОВ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2014-07-02,"Технически университет - Варна","Неустановена принадлежност", ПЕТЪР,АЛЕКСАНДРОВ,ХАДЖИАТАНАСОВ,,"ГР.СВИЩОВ, СВИЩОВ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2014-12-03,"Висше военноморско училище ""Никола Йонков Вапцаров""-Варна","Неустановена принадлежност", ПЕТЪР,АЛЕКСАНДРОВ,ХАРАЛАМПИЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2016-02-09,"Областни управи","Неустановена принадлежност", ПЕТЪР,АЛЕКСАНДРОВ,ХРИСТОВ,,"ГР.АЙТОС, АЙТОС, БУРГАС",2013-01-16,"Министерство на правосъдието","Неустановена принадлежност", ПЕТЪР,АЛЕКСАНДРОВ,ЧУКАРОВ,,"С.КАРАПЕЛИТ, ДОБРИЧКА, ДОБРИЧ",2014-02-19,"Община Добричка","Неустановена принадлежност", ПЕТЪР,АЛЕКСИЕВ,ГАЙДАРОВ,,"ГР.ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-06-19,"Община Горна Оряховица","Неустановена принадлежност", ПЕТЪР,АЛЕКСИЕВ,ГАЙДАРОВ,,"ГР.ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-12-08,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Велико Търново","Неустановена принадлежност", ПЕТЪР,АЛЕКСИЕВ,МИХАЛЕВ,,"ГР.ШИВАЧЕВО, ТВЪРДИЦА, СЛИВЕН",2008-09-16,"Държавна агенция по горите","Неустановена принадлежност", ПЕТЪР,АЛИПИЕВ,МЛАДЕНОВ,1937-07-19,"С.ГОРНО ОЗИРОВО, ВЪРШЕЦ, МОНТАНА",2013-10-09,"Длъжници към ОББ","Решение № 2-243 от 09.10.2013 г. - лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 - длъжници към ОББ","

Рег. дневник; картони – обр. 4 - 5 бр.; писмо вх. № 3494/ 06.08.1999 г. с опис за унищожаване на лично дело IА-2335 (Вр).

" ПЕТЪР,АЛИПИЕВ,МЛАДЕНОВ,1937-07-19,"С.ГОРНО ОЗИРОВО, ВЪРШЕЦ, МОНТАНА",2013-11-13,"Община Враца","Решение № 2-257 от 13.11.2013 г. - община Враца","Рег. дневник; картони – обр. 4 - 5 бр.; писмо вх. № 3494/ 06.08.1999 г. с опис за унищожаване на лично дело IА-2335 (Вр)." ПЕТЪР,АЛИПИЕВ,МЛАДЕНОВ,1937-07-19,"С.ГОРНО ОЗИРОВО, ВЪРШЕЦ, МОНТАНА",2014-09-24,"Длъжници към банка Биохим","Решение № 2-402 от 24.09.2014 г. - лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 - длъжници към банка ""Биохим""","Рег. дневник; картони – обр. 4 - 5 бр.; писмо вх. № 3494/ 06.08.1999 г. с опис за унищожаване на лично дело IА-2335 (Вр)." ПЕТЪР,АНАНИЕВ,АЛЕКСИЕВ,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", ПЕТЪР,АНАСТАСОВ,ВЕЛИЧКОВ,1942-08-25,"С.МОМЧИЛОВЦИ, СМОЛЯН, СМОЛЯН",2010-06-29,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 146 от 29.06.2010 г. - Министерство на вътрешните работи","Със заповед № 5122/ 31.12.1967 г. е назначен за мл. разузнавач; със заповед № 24/ 12.10.1968 г. е преназначен за разузнавач V степен; със заповед № 19/ 29.06.1972 г. е преназначен за разузнавач II степен в ОУ на МВР-Смолян; със заповед № 187/ 31.12.1974 г. е преназначен за разузнавач I степен; със заповед № 16/ 31.01.1976 г. е преназначен за инспектор IV степен; със заповед № 48/ 21.03.1978 г. е преназначен за инспектор III степен; със заповед № 131/ 04.09.1979 г. е преназначен за зам. н-к на отделение; със заповед № К-4986/ 09.11.1983 г. е изпратен на 3 месечен курс във ВКШ на КГБ-Москва; със заповед № 2802/ 26.07.1984 г. е преназначен за н-к на РУ на МВР-Златоград; със заповед № 4022/ 13.12.1988 г. е преназначен за н-к на ОбУ на МВР-Златоград." ПЕТЪР,АНАСТАСОВ,МАНОЛЕВСКИ,,"ГР.СМОЛЯН, СМОЛЯН, СМОЛЯН",2010-06-29,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ПЕТЪР,АНАСТАСОВ,МУХТАРОВ,1947-10-31,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2010-06-29,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 146 от 29.06.2010 г. - Министерство на вътрешните работи","Със заповед № 1534/ 25.03.1975 г. е назначен за разузнавач III степен; със заповед № 33/ 30.03.1977 г. е преназначен за разузнавач II степен; със заповед № 509/ 03.09.1979 г. е преназначен за зам. н-к на отделение; със заповед № 4342/ 04.12.1985 г. е преназначен за н-к на отделение; със заповед № 620/ 17.02.1986 г.е изпратен на 3 месечен курс в КГБ-СССР; със заповед № 278/ 31.01.1989 г. е преназначен за зам. н-к на отдел" ПЕТЪР,АНАСТАСОВ,СБИРКОВ,,"ГР.СМОЛЯН, СМОЛЯН, СМОЛЯН",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност", ПЕТЪР,АНАСТАСОВ,ЯНКОВ,,"ГР.ПЪРВОМАЙ, ПЪРВОМАЙ, ПЛОВДИВ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", ПЕТЪР,АНГЕЛОВ,АЛЕКСИЕВ,,"С.ДЪБОВА МАХАЛА, БРУСАРЦИ, МОНТАНА",2008-07-30,"Държавна агенция Държавен резерв и вoeнновременни запаси","Неустановена принадлежност", ПЕТЪР,АНГЕЛОВ,АЛЕКСИЕВ,,"С.ДЪБОВА МАХАЛА, БРУСАРЦИ, МОНТАНА",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", ПЕТЪР,АНГЕЛОВ,АНГЕЛОВ,,"С.СИРАКОВО, ГЕНЕРАЛ-ТОШЕВО, ДОБРИЧ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", ПЕТЪР,АНГЕЛОВ,АТАНАСЧЕВ,,"ГР.АСЕНОВГРАД, АСЕНОВГРАД, ПЛОВДИВ",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ПЕТЪР,АНГЕЛОВ,БАЦОЕВ,,"С.МАЛЧИКА, ЛЕВСКИ, ПЛЕВЕН",2015-07-07,"Община Левски","Неустановена принадлежност", ПЕТЪР,АНГЕЛОВ,БУРОВ,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2015-04-28,"Община Пазарджик","Неустановена принадлежност", ПЕТЪР,АНГЕЛОВ,ВОДЕНОВ,,"ГР.ХАДЖИДИМОВО, ХАДЖИДИМОВО, БЛАГОЕВГРАД",2011-05-27,"Община Хаджидимово","Неустановена принадлежност", ПЕТЪР,АНГЕЛОВ,ВОДЕНОВ,,"ГР.ХАДЖИДИМОВО, ХАДЖИДИМОВО, БЛАГОЕВГРАД",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ПЕТЪР,АНГЕЛОВ,ВОДЕНОВ,,"ГР.ХАДЖИДИМОВО, ХАДЖИДИМОВО, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", ПЕТЪР,АНГЕЛОВ,ГАНЕВ,,"С.СЕПТЕМВРИЙЦИ, ВЪЛЧЕДРЪМ, МОНТАНА",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност", ПЕТЪР,АНГЕЛОВ,ГОЦОВСКИ,,"С.МАЛОРАД, БОРОВАН, ВРАЦА",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ПЕТЪР,АНГЕЛОВ,ДИМИТРОВ,,"С.МАЛКО ШАРКОВО, БОЛЯРОВО, ЯМБОЛ",2010-10-13,"Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството","Неустановена принадлежност", ПЕТЪР,АНГЕЛОВ,ИЛИЕВ,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2015-06-01,"Приватизирани предприятия - Кюстендил","Неустановена принадлежност", ПЕТЪР,АНГЕЛОВ,ИЛИЕВ,,"С.ВАСИЛОВЦИ, БРУСАРЦИ, МОНТАНА",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ПЕТЪР,АНГЕЛОВ,ИЛИЕВ,,"С.ВАСИЛОВЦИ, БРУСАРЦИ, МОНТАНА",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", ПЕТЪР,АНГЕЛОВ,ЙОРДАНОВ,,"С.ЛИПНИЦА, МИЗИЯ, ВРАЦА",2010-06-29,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ПЕТЪР,АНГЕЛОВ,КОСТАДИНОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2009-04-15,"Държавна агенция за метрология и технически надзор","Неустановена принадлежност", ПЕТЪР,АНГЕЛОВ,ЛАМБЕВ,,ЧСФР,2013-07-17,"Община Свищов","Неустановена принадлежност", ПЕТЪР,АНГЕЛОВ,ЛЕВКОВ,,"С.КОЛАРОВО, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2011-07-12,"Община Петрич","Неустановена принадлежност", ПЕТЪР,АНГЕЛОВ,ЛИНЕВ,,"С.ВАРДИМ, СВИЩОВ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2010-06-29,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ПЕТЪР,АНГЕЛОВ,ЛОЗАНОВ,1952-12-29,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-04-17,"Кредитни длъжници към банка БАЛКАНБАНК","Решение № 2-168 от 17.04.2013 г. - лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 - длъжници към банка ""БАЛКАНБАНК"" ","

Рег. дневник; картон обр. 4.

" ПЕТЪР,АНГЕЛОВ,НИКОЛОВ,,"С.ВАСИЛОВЦИ, БРУСАРЦИ, МОНТАНА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ПЕТЪР,АНГЕЛОВ,НИКОЛОВ,,"С.БРЕСТ, ГУЛЯНЦИ, ПЛЕВЕН",2015-06-18,"Община Гулянци","Неустановена принадлежност", ПЕТЪР,АНГЕЛОВ,ПЕЙЧИНОВ,,"ГР.РАКИТОВО, РАКИТОВО, ПАЗАРДЖИК",2015-05-19,"Община Ракитово","Неустановена принадлежност", ПЕТЪР,АНГЕЛОВ,ПЕТКОВ,,"С.БИСТРИЛИЦА, БЕРКОВИЦА, МОНТАНА",2015-03-11,"Община Берковица","Неустановена принадлежност", ПЕТЪР,АНГЕЛОВ,ПЕТКОВ,,"ГР.МОНТАНА, МОНТАНА, МОНТАНА",2016-02-09,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Монтана","Неустановена принадлежност", ПЕТЪР,АНГЕЛОВ,ПЕТРОВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2013-01-23,"Община Бургас","Неустановена принадлежност", ПЕТЪР,АНГЕЛОВ,ТУХОВ,1952-05-06,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-07-03,"Длъжници към Стопанска банка","Решение № 2-203 от 03.07.2013 г. - лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 - длъжници към Стопанска банка ","

Рег. дневник; картон обр. 4.

" ПЕТЪР,АНГЕЛОВ,УЧИКОВ,,"С.ЧУРУКОВО, ДЕВИН, СМОЛЯН",2014-08-12,"Медицински университет - Пловдив","Неустановена принадлежност", ПЕТЪР,АНГЕЛОВ,ХРИСТОВ,,"ГР.ПЕТРИЧ, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2011-07-12,"Община Петрич","Неустановена принадлежност", ПЕТЪР,АНГЕЛОВ,ХРИСТОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ПЕТЪР,АНГЕЛОВ,ЧОЛЕВ,,"С.ИЛИНДЕН, ХАДЖИДИМОВО, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", ПЕТЪР,АНГЕЛОВ,ШАРОВ,,"ГР.АСЕНОВГРАД, АСЕНОВГРАД, ПЛОВДИВ",2010-06-29,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ПЕТЪР,АНГЕЛОВ,ЯНЕВ,,"ГР.БАТАК, БАТАК, ПАЗАРДЖИК",2008-09-16,"Държавна агенция по горите","Неустановена принадлежност", ПЕТЪР,АНГЕЛОВ,ЯНЕВ,,"ГР.БАТАК, БАТАК, ПАЗАРДЖИК",2015-04-16,"Община Батак","Неустановена принадлежност", ПЕТЪР,АНДОНОВ,ВУЧКОВ,,"С.БОЛЯРЦИ, АВРЕН, ВАРНА",2013-03-20,"Община Аврен","Неустановена принадлежност", ПЕТЪР,АНДОНОВ,ДАЧЕВ,,"С.БРЕЖАНИ, СИМИТЛИ, БЛАГОЕВГРАД",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", ПЕТЪР,АНДОНОВ,НАЧЕВ,,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ПЕТЪР,АНДОНОВ,ПЕТРОВ,,"ГР.КАРНОБАТ, КАРНОБАТ, БУРГАС",2010-06-29,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ПЕТЪР,АНДОНОВ,ПЕТРОВ,,"ГР.БАЛЧИК, БАЛЧИК, ДОБРИЧ",2014-02-12,"Община Балчик","Неустановена принадлежност", ПЕТЪР,АНДРЕЕВ,АНГЕЛОВ,,"С.БРАТАНИЦА, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ПЕТЪР,АНДРЕЕВ,АНГЕЛОВ,,"С.БРАТАНИЦА, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", ПЕТЪР,АНДРЕЕВ,АНГЕЛОВ,,"С.БРАТАНИЦА, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2015-04-28,"Община Пазарджик","Неустановена принадлежност", ПЕТЪР,АНДРЕЕВ,АНДРЕЕВ,,"ГР.НИКОЛАЕВО, НИКОЛАЕВО, СТАРА ЗАГОРА",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ПЕТЪР,АНДРЕЕВ,КИРОВ,,"ГР.ЕЛХОВО, ЕЛХОВО, ЯМБОЛ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ПЕТЪР,АНДРЕЕВ,ПЕТРОВ,,"ГР.ТЕТЕВЕН, ТЕТЕВЕН, ЛОВЕЧ",2015-02-11,"Община Тетевен","Неустановена принадлежност", ПЕТЪР,АНДРЕЕВ,ПЕТРОВ,,"ГР.ТЕТЕВЕН, ТЕТЕВЕН, ЛОВЕЧ",2016-02-04,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Ловеч","Неустановена принадлежност", ПЕТЪР,АНТОНОВ,АНТОНОВ,,"ГР.ЧИРПАН, ЧИРПАН, СТАРА ЗАГОРА",2011-06-16,"Висша атестационна комисия","Неустановена принадлежност", ПЕТЪР,АНТОНОВ,ГИНКОВ,,"С.КОЧМАР, ТЕРВЕЛ, ДОБРИЧ",2014-03-12,"Община Тервел","Неустановена принадлежност", ПЕТЪР,АНТОНОВ,ДЕРТЛИЕВ,,"С.ПИСАРОВО, ИСКЪР, ПЛЕВЕН",2007-09-04,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ПЕТЪР,АНТОНОВ,НАЙДЕНОВ,,"ГР.СВОГЕ, СВОГЕ, СОФИЙСКА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ПЕТЪР,АНТОНОВ,ПЕТРОВ,,"С.ДЕБЕЛЦОВО, СЕВЛИЕВО, ГАБРОВО",2014-02-05,"Община Севлиево","Неустановена принадлежност", Петър,Антонов,Петров,,"С. Ослен Криводол, Мездра, Враца",2013-12-11,"Община Мездра","Неустановена принадлежност", ПЕТЪР,АНТОНОВ,ПЕТРОВ,,"ГР.ПРОВАДИЯ, ПРОВАДИЯ, ВАРНА",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ПЕТЪР,АНТОНОВ,СИМЕОНОВ,,"С.СОКОЛОВО, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2015-02-04,"Община Ловеч","Неустановена принадлежност", ПЕТЪР,АНЧОВ,ВЕСЕЛИНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-06-29,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ПЕТЪР,АПОСТОЛОВ,ЕНЧЕВ,1942-03-09,"ГР.КАБЛЕШКОВО, ПОМОРИЕ, БУРГАС",2013-02-20,"Община Поморие","Решение № 2-141 от 20.02.2013 г. - община Поморие","Рег. дневник; картони – обр. 6 – 2 бр.; протокол рег. № С 202/ 09.04.1990 г. с предложение за унищожаване личното дело на Я/К ""Метал""" ПЕТЪР,АПОСТОЛОВ,ХРИСТОВ,1930-08-28,"С.ПРЕСПА, БАЛЧИК, ДОБРИЧ",2014-02-19,"Община Добрич","Решение № 2-310 от 19.02.2014 г. - община Добрич","

Картон обр. 4; протокол № 1192/ 1962 г. с предложение за унищожаване лично дело IИ-19033. ; Привлечен със заповед № 97/ 06.04.1982 г. и се води на отчет от майор Й. Димитров

" ПЕТЪР,АСЕНОВ,АГОВ,,"С.БРЕСТОВИЦА, РОДОПИ, ПЛОВДИВ",2010-06-29,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ПЕТЪР,АСЕНОВ,АНАСТАСОВ,,"С.ПЕТКОВО, ЕЛИН ПЕЛИН, СОФИЙСКА",2010-06-29,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ПЕТЪР,АСЕНОВ,АТАНАСОВ,1942-11-03,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-06-16,"Висша атестационна комисия","Решение № 230 от 16.06.2011 г. - ВАК","Разходни документи, отчетени от ръководил го щатен служител; документи от ръководили го щатни служители; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; Ф1, а. е. 3492" ПЕТЪР,АСЕНОВ,АТАНАСОВ,1942-11-03,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-05-27,"Българска академия на науките","Решение № 2-351 от 27.05.2014 г. - Българска академия на науките","

Разходни документи, отчетени от ръководил го щатен служител; документи от ръководили го щатни служители; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; Ф1, а. е. 3492.

" ПЕТЪР,АСЕНОВ,ВАСИЛЕВ,,"ГР.АСЕНОВГРАД, АСЕНОВГРАД, ПЛОВДИВ",2013-06-26,"Сосиете Женерал Експресбанк АД","Неустановена принадлежност", ПЕТЪР,АСЕНОВ,ВОДЕНИЧАРОВ,,"ГР.РАЗЛОГ, РАЗЛОГ, БЛАГОЕВГРАД",2012-06-27,"Югозападен университет ""Неофит Рилски"" - Благоевград","Неустановена принадлежност", ПЕТЪР,АСЕНОВ,ГЕОРГИЕВ,,"С.БЛАТЕШНИЦА, ЗЕМЕН, ПЕРНИК",2015-05-27,"Община Земен","Неустановена принадлежност", ПЕТЪР,АСЕНОВ,ДИМИТРОВ,,"С.ГРОМШИН, БОЙЧИНОВЦИ, МОНТАНА",2010-09-29,"Регионални печатни издания","Неустановена принадлежност", ПЕТЪР,АСЕНОВ,ДРАГНЕВ,1948-01-19,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2010-12-14,"Министерство на външните работи - посланици","Решение № 175 от 14.12.2010 г. - МВнР - посланици и генерални консули","Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; разходни документи, отчетени от ръководил го щатен служител; документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка – 2 бр.; рег. дневник; картони обр. 4 – 2 бр.; дело Ф1, а. е. 7152 – 2 тома; лично дело IА-37467;" ПЕТЪР,АСЕНОВ,КОЛЕВ,,"ГР.АЙТОС, АЙТОС, БУРГАС",2015-12-01,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Неустановена принадлежност", ПЕТЪР,АСЕНОВ,КОСТОВ,,"С.ПОЛСКО КОСОВО, БЯЛА, РУСЕ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ПЕТЪР,АСЕНОВ,КУЛЕВ,,"ГР.ЛЕТНИЦА, ЛЕТНИЦА, ЛОВЕЧ",2015-07-28,"Община Пордим","Неустановена принадлежност", ПЕТЪР,АСЕНОВ,МИЛАДИНОВ,,"С.ДИВЛЯ, ЗЕМЕН, ПЕРНИК",2015-01-07,"Община Кюстендил","Неустановена принадлежност", ПЕТЪР,АСЕНОВ,МИЛАДИНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-09-20,"Министерство на културата","Неустановена принадлежност", ПЕТЪР,АСЕНОВ,МЛАДЕНОВ,,"С.МИЛОСЛАВЦИ, ТРЪН, ПЕРНИК",2015-06-09,"Община Трън","Неустановена принадлежност", ПЕТЪР,АСЕНОВ,НИКОЛОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-06-29,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ПЕТЪР,АСЕНОВ,ПЕТРОВ,,"С.МОКРЕШ, ВЪЛЧЕДРЪМ, МОНТАНА",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", ПЕТЪР,АСЕНОВ,СИМОВ,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ПЕТЪР,АСЕНОВ,ЧАВДАРОВ,1949-05-10,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2015-11-11,"Приватизирани предприятия - Шумен","Решение № 2-576 от 11.11.2015 г. - Приватизирани предприятия - Шумен","Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обезателство, документи за получено възнаграждение, разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители, собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководили го щатни служители, съдържащи се в дело № 2716; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр., обр. 2 и обр. 9." ПЕТЪР,АСПАРУХОВ,ВЕЛКОВ,,"ГР.БЕРКОВИЦА, БЕРКОВИЦА, МОНТАНА",2010-06-29,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ПЕТЪР,АСПАРУХОВ,ИВАНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-09-24,"Длъжници към банка Биохим","Неустановена принадлежност", ПЕТЪР,АСПАРУХОВ,РУЙКОВ,1965-07-09,"С.ГЕГА, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2010-06-29,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 146 от 29.06.2010 г. - Министерство на вътрешните работи","Със заповед № К-274/ 20.09.1989 г. е назначен за разузнавач." ПЕТЪР,АСПАРУХОВ,РУЙКОВ,1965-07-09,"С.ГЕГА, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Решение № 2-581 от 24.11.2015 г. - кандидати за общински съветници – област Благоевград","Със заповед № К-274/ 20.09.1989 г. е назначен за разузнавач." ПЕТЪР,АТАНАСОВ,АНДРЕЕВ,,"ГР.ПЕРУЩИЦА, ПЕРУЩИЦА, ПЛОВДИВ",2015-09-30,"Община Перущица","Неустановена принадлежност", ПЕТЪР,АТАНАСОВ,АНТИЕВ,,"ГР.ТЕТЕВЕН, ТЕТЕВЕН, ЛОВЕЧ",2010-06-29,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ПЕТЪР,АТАНАСОВ,АТАНАСОВ,,"ГР.ПОРДИМ, ПОРДИМ, ПЛЕВЕН",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ПЕТЪР,АТАНАСОВ,АТАНАСОВ,,"ГР.ПОРДИМ, ПОРДИМ, ПЛЕВЕН",2010-06-29,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ПЕТЪР,АТАНАСОВ,АТАНАСОВ,,"ГР.ПЪРВОМАЙ, ПЪРВОМАЙ, ПЛОВДИВ",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност", ПЕТЪР,АТАНАСОВ,АТАНАСОВ,,"ГР.ПЪРВОМАЙ, ПЪРВОМАЙ, ПЛОВДИВ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", ПЕТЪР,АТАНАСОВ,АТАНАСОВ,,"ГР.СИЛИСТРА, СИЛИСТРА, СИЛИСТРА",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност", ПЕТЪР,АТАНАСОВ,АТАНАСОВ,,"С.ТИЧА, КОТЕЛ, СЛИВЕН",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", ПЕТЪР,АТАНАСОВ,БАЙРОВ,,"ГР.КАЗАНЛЪК, КАЗАНЛЪК, СТАРА ЗАГОРА",2014-07-23,"Химикотехнологичен и металургичен университет","Неустановена принадлежност", ПЕТЪР,АТАНАСОВ,БАКАЛСКИ,,"С.КАЛОЯНОВО, КАЛОЯНОВО, ПЛОВДИВ",2015-09-09,"Община Калояново","Неустановена принадлежност", ПЕТЪР,АТАНАСОВ,БЕГАЖЕВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ПЕТЪР,АТАНАСОВ,БЕГАЖЕВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност", ПЕТЪР,АТАНАСОВ,БОЖАНОВ,,"ГР.БАТАК, БАТАК, ПАЗАРДЖИК",2015-04-16,"Община Батак","Неустановена принадлежност", ПЕТЪР,АТАНАСОВ,БОШЕВ,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2014-01-17,"Служба Военна полиция - военни разследващи полицаи","Неустановена принадлежност", ПЕТЪР,АТАНАСОВ,БОШЕВ,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2015-05-19,"Община Септември","Неустановена принадлежност", ПЕТЪР,АТАНАСОВ,БОШЕВ,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ПЕТЪР,АТАНАСОВ,БУМБАРОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2016-01-25,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Кърджали","Неустановена принадлежност", ПЕТЪР,АТАНАСОВ,ВАСИЛЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-12-03,"Община Бобов дол","Неустановена принадлежност", ПЕТЪР,АТАНАСОВ,ВАСИЛЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ПЕТЪР,АТАНАСОВ,ВАСИЛЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2016-02-18,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Кюстендил","Неустановена принадлежност", ПЕТЪР,АТАНАСОВ,ВИТАНОВ,,"ГР.ПЕРУЩИЦА, ПЕРУЩИЦА, ПЛОВДИВ",2015-09-30,"Община Перущица","Неустановена принадлежност", ПЕТЪР,АТАНАСОВ,ГЕОРГИЕВ,,"С.ПЧЕЛНИК, ДОЛНИ ЧИФЛИК, ВАРНА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ПЕТЪР,АТАНАСОВ,ДИШКЕЛОВ,,"С.СТАРО ЖЕЛЕЗАРЕ, ХИСАРЯ, ПЛОВДИВ",2010-06-29,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ПЕТЪР,АТАНАСОВ,ДИШКЕЛОВ,,"С.СТАРО ЖЕЛЕЗАРЕ, ХИСАРЯ, ПЛОВДИВ",2015-10-28,"Община Хисаря","Неустановена принадлежност", ПЕТЪР,АТАНАСОВ,ДОТОВ,,"С.БЕЛГУН, КАВАРНА, ДОБРИЧ",2014-02-24,"Община Каварна","Неустановена принадлежност", ПЕТЪР,АТАНАСОВ,ИЖБЕХОВ,,"ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", ПЕТЪР,АТАНАСОВ,ИЛИЕВ,,"С.ИЗВОР, ДИМОВО, ВИДИН",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ПЕТЪР,АТАНАСОВ,ИЛИЕВ,,"С.ИЗВОР, ДИМОВО, ВИДИН",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ПЕТЪР,АТАНАСОВ,ИНДЖИЕВ,,"ГР.ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО, ГЕНЕРАЛ-ТОШЕВО, ДОБРИЧ",2014-02-19,"Община Добричка","Неустановена принадлежност", ПЕТЪР,АТАНАСОВ,КЕРЧЕВ,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ПЕТЪР,АТАНАСОВ,КИРОВ,,"С.КРАПЕЦ, ШАБЛА, ДОБРИЧ",2010-06-29,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ПЕТЪР,АТАНАСОВ,КИСЬОВ,,"С.ЧЕРНИЦА, СУНГУРЛАРЕ, БУРГАС",2008-02-12,Министерства,"Неустановена принадлежност", ПЕТЪР,АТАНАСОВ,КОЛЕВ,,"С.ЕЗЕРОВО, БЕЛОСЛАВ, ВАРНА",2015-04-01,"Приватизирани предприятия - Варна","Неустановена принадлежност", ПЕТЪР,АТАНАСОВ,КРЪСТИЛОВ,,"ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", ПЕТЪР,АТАНАСОВ,КУЛЕВ,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", ПЕТЪР,АТАНАСОВ,КУРДОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ПЕТЪР,АТАНАСОВ,КУРДОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ПЕТЪР,АТАНАСОВ,КУРУМБАШЕВ,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ПЕТЪР,АТАНАСОВ,КУРУМБАШЕВ,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2008-11-26,"Българска национална телевизия","Неустановена принадлежност", ПЕТЪР,АТАНАСОВ,КУРУМБАШЕВ,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ПЕТЪР,АТАНАСОВ,КУРУМБАШЕВ,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2014-05-09,"Избори за Европейски парламент 2014 г.","Неустановена принадлежност", ПЕТЪР,АТАНАСОВ,МАНДЖУКОВ,1942-06-02,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Решение № 72 от 03.08.2009 г. - електронни медии","Собственоръчно написани агентурни сведения; документи за получено възнаграждение; разходен документ, отчетен от ръководил го щатен служител; картони – обр. 1, обр. 3, обр. 4 и обр. 6; дело Ф!, а.е. 3671; протокол № 80/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-27477 и работно дело IР-12883Със заповед № 4/ 22.02.1982 г. е привлечен като ОРОН; на 05.05.1982 г. регистриран като ОРОН с псевдоним ""Пампоров"" Оперативни работници: о. р. Любомир Сандов Банков; о. р. Венелин Димитров Петров; о. р. Гьончо Гьоков.Документи за получени възнаграждения; разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители." ПЕТЪР,АТАНАСОВ,МАНДЖУКОВ,1942-06-02,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2009-12-09,"Печатни издания","Решение № 111 от 17.02.2010 г.- Печатни издания","Собственоръчно написани агентурни сведения; документи за получено възнаграждение; разходен документ, отчетен от ръководил го щатен служител; картони – обр. 1, обр. 3, обр. 4 и обр. 6; дело Ф1, а.е. 3671; протокол № 80/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-27477 и работно дело IР-12883;Със заповед № 4/ 22.02.1982 г. е привлечен като ОРОН; на 05.05.1982 г. регистриран като ОРОН с псевдоним ""Пампоров""Оперативни работници: о. р. Любомир Сандов Банков; о. р. Венелин Димитров Петров; о. р. Гьончо Гьоков.Документи за получени възнаграждения; разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители" ПЕТЪР,АТАНАСОВ,МОРАЛИЙСКИ,,"ГР.БАЛЧИК, БАЛЧИК, ДОБРИЧ",2014-02-12,"Община Балчик","Неустановена принадлежност", ПЕТЪР,АТАНАСОВ,НЕНОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ПЕТЪР,АТАНАСОВ,НЕНОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2015-10-28,"Община Хисаря","Неустановена принадлежност", ПЕТЪР,АТАНАСОВ,НИКОЛАКИЕВ,,"С.КУЛАТА, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2011-07-12,"Община Петрич","Неустановена принадлежност", ПЕТЪР,АТАНАСОВ,НИКОЛАКИЕВ,,"С.КУЛАТА, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", ПЕТЪР,АТАНАСОВ,НИКОЛОВ,,"С.БРЕСТАК, ВЪЛЧИ ДОЛ, ВАРНА",2015-12-17,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Варна","Неустановена принадлежност", ПЕТЪР,АТАНАСОВ,НОТОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност", ПЕТЪР,АТАНАСОВ,ПЕНЕЛОВ,,"С.ПРАВИЩЕ, СЪЕДИНЕНИЕ, ПЛОВДИВ",2015-10-28,"Община Съединение","Неустановена принадлежност", ПЕТЪР,АТАНАСОВ,ПЕТРОВ,,"С.ДЪБОВИК, ГЕНЕРАЛ-ТОШЕВО, ДОБРИЧ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ПЕТЪР,АТАНАСОВ,ПЕТРОВ,,"С.ДЪБОВИК, ГЕНЕРАЛ-ТОШЕВО, ДОБРИЧ",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", ПЕТЪР,АТАНАСОВ,ПЕТРОВ,,"С.ЗЛОКУЧЕНЕ, СЕПТЕМВРИ, ПАЗАРДЖИК",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ПЕТЪР,АТАНАСОВ,ПЕТРОВ,,"С.ТРЪСТЕНИК, ИВАНОВО, РУСЕ",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ПЕТЪР,АТАНАСОВ,ПЕТРОВ,1951-02-23,"С.ГЕНЕРАЛ КОЛЕВО, ВЪЛЧИ ДОЛ, ВАРНА",2008-09-16,"Държавна агенция по горите","Решение № 47 от 16.09.2008 г. - държавни агенции","Привлечен със заповед № 1428 11.07.1985 г., води се на отчет от о. р. майор Попов" ПЕТЪР,АТАНАСОВ,ПЕТРОВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2015-06-29,"Организатор на хазартни игри","Неустановена принадлежност", ПЕТЪР,АТАНАСОВ,ПЕТРОВ,,"С.СТАРО ОРЯХОВО, ДОЛНИ ЧИФЛИК, ВАРНА",2013-05-21,"Община Долни чифлик","Неустановена принадлежност", ПЕТЪР,АТАНАСОВ,ПЕТРОВ,1951-02-24,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Решение № 72 от 03.08.2009 г. - електронни медии","Рег. дневник; картон обр. 4." ПЕТЪР,АТАНАСОВ,ПЕТРОВ,,"С.ГЕНЕРАЛ КОЛЕВО, ВЪЛЧИ ДОЛ, ВАРНА",2013-01-16,"Министерство на правосъдието","Неустановена принадлежност", ПЕТЪР,АТАНАСОВ,ПОПОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-03-11,"Комисия за регулиране на съобщенията","Неустановена принадлежност", ПЕТЪР,АТАНАСОВ,РУСЧЕВ,,"ГР.КАРНОБАТ, КАРНОБАТ, БУРГАС",2010-06-29,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ПЕТЪР,АТАНАСОВ,СИРАКОВ,,"С.ОБОРИЩЕ, ПАНАГЮРИЩЕ, ПАЗАРДЖИК",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ПЕТЪР,АТАНАСОВ,СТОИЛОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2015-09-09,"Община Калояново","Неустановена принадлежност", ПЕТЪР,АТАНАСОВ,ТОТЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-08-12,"Длъжници към Булбанк","Неустановена принадлежност", ПЕТЪР,АТАНАСОВ,ТОШЕВ,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2013-07-10,"Община Полски Тръмбеш","Неустановена принадлежност", ПЕТЪР,АТАНАСОВ,ХРИСТОЗОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2015-10-14,"Община Садово","Неустановена принадлежност", ПЕТЪР,АТАНАСОВ,ЦОНЕВ,,"С.ЗАСМЯНО, АКСАКОВО, ВАРНА",2014-02-12,"Община Балчик","Неустановена принадлежност", ПЕТЪР,АТАНАСОВ,ЯКИМОВ,,"С.АПРИЛОВО, ГОРНА МАЛИНА, СОФИЙСКА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ПЕТЪР,АТАНАСОВ,ЯНЧЕВ,,"С.ЛЕВКА, СВИЛЕНГРАД, ХАСКОВО",2012-02-13,"Общество Бяло Братство България","Неустановена принадлежност", ПЕТЪР,БАНЧЕВ,ПЕТРОВ,,"С.ТЕРЗИЙСКО, ТРОЯН, ЛОВЕЧ",2012-06-14,"Стопанска академия ""Димитър А. Ценов"" - Свищов","Неустановена принадлежност", ПЕТЪР,БЕКОВ,ПЕТРОВ,,"ГР.ЛОМ, ЛОМ, МОНТАНА",2016-02-09,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Монтана","Неустановена принадлежност", ПЕТЪР,БЕЛЧЕВ,АНГЕЛОВ,,"С.БРЯГОВИЦА, СТРАЖИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-07-24,"Община Стражица","Неустановена принадлежност", ПЕТЪР,БИНОВ,НАЧЕВ,,"ГР.ХИСАРЯ, ХИСАРЯ, ПЛОВДИВ",2015-10-28,"Община Хисаря","Неустановена принадлежност", ПЕТЪР,БЛАГОЕВ,КАМЕНОВ,,"ГР.ЧИПРОВЦИ, ЧИПРОВЦИ, МОНТАНА",2015-04-07,"Община Чипровци","Неустановена принадлежност", ПЕТЪР,БЛАГОЕВ,ЛАСКОВ,,"ГР.БАНСКО, БАНСКО, БЛАГОЕВГРАД",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ПЕТЪР,БЛАГОЕВ,ЛАСКОВ,,"ГР.БАНСКО, БАНСКО, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", ПЕТЪР,БЛАГОЕВ,СМИЛЯНОВ,,"ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, БЛАГОЕВГРАД",2011-06-23,"Община Гоце Делчев","Неустановена принадлежност", ПЕТЪР,БЛАГОЕВ,СТАНИМИРОВ,,"С.СВЕТЛЯ, КОВАЧЕВЦИ, ПЕРНИК",2010-06-29,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ПЕТЪР,БЛАГОЕВ,ХРИСТОВ,,"С.СКРЪТ, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ПЕТЪР,БОГДАНОВ,ВЕЛЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност", ПЕТЪР,БОГДАНОВ,ГАНЕВ,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2015-06-29,"Организатор на хазартни игри","Неустановена принадлежност", ПЕТЪР,БОГОМИЛОВ,БОГДАНОВ,,"ГР.БЕЛОВО, БЕЛОВО, ПАЗАРДЖИК",2015-04-16,"Община Белово","Неустановена принадлежност", ПЕТЪР,БОЖАНОВ,ПАЛИЧОРОВ,,"ГР.КАВАРНА, КАВАРНА, ДОБРИЧ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ПЕТЪР,БОЖИДАРОВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2009-10-14,"Национален осигурителен институт","Неустановена принадлежност", ПЕТЪР,БОЖИЧКОВ,ПЕТРОВ,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2015-06-01,"Община Перник","Неустановена принадлежност", ПЕТЪР,БОЖКОВ,ПЕТРОВ,,"С.СТАРО ОРЯХОВО, ДОЛНИ ЧИФЛИК, ВАРНА",2010-06-29,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ПЕТЪР,БОЙЧЕВ,ВЪЛКОВ,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2009-12-09,"Печатни издания","Неустановена принадлежност", ПЕТЪР,БОНЕВ,ГЕОРГИЕВ,,"С.ИЗВОРОВО, ГЕНЕРАЛ-ТОШЕВО, ДОБРИЧ",2014-02-12,"Община Генерал Тошево","Неустановена принадлежност", ПЕТЪР,БОНЕВ,ГЪРБЕВ,,"С.ДРЕН, РАДОМИР, ПЕРНИК",2015-06-09,"Община Радомир","Неустановена принадлежност", ПЕТЪР,БОНЕВ,КОСТАДИНОВ,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ПЕТЪР,БОНЧЕВ,ПАШОВ,,"С.ГОЛАК, КОСТЕНЕЦ, СОФИЙСКА",2011-01-26,"Министерство на отбраната","Неустановена принадлежност", ПЕТЪР,БОРИСЛАВОВ,АНДРОНОВ,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2015-06-29,"Организатор на хазартни игри","Неустановена принадлежност", ПЕТЪР,БОРИСЛАВОВ,ГАРВАНСКИ,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2013-10-15,"Община Борован","Неустановена принадлежност", ПЕТЪР,БОРИСЛАВОВ,ДИНОВ,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2011-07-27,"Община Благоевград","Неустановена принадлежност", ПЕТЪР,БОРИСЛАВОВ,МАНЧЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-07-22,"Българска народна банка","Неустановена принадлежност", ПЕТЪР,БОРИСОВ,АНГЕЛОВ,,"С.РОГОЗЕН, ХАЙРЕДИН, ВРАЦА",2014-01-15,"Община Хайредин","Неустановена принадлежност", ПЕТЪР,БОРИСОВ,АНЕВ,,"С.ЛОБОШ, КОВАЧЕВЦИ, ПЕРНИК",2015-06-09,"Община Радомир","Неустановена принадлежност", ПЕТЪР,БОРИСОВ,БАНЕВ,1930-03-14,"ГР.ЛЕТНИЦА, ЛЕТНИЦА, ЛОВЕЧ",2015-01-29,"Община Летница","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1" ПЕТЪР,БОРИСОВ,БОЕВ,,"ГР.КРУМОВГРАД, КРУМОВГРАД, КЪРДЖАЛИ",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност", ПЕТЪР,БОРИСОВ,ВЕЛЧЕВ,,"С.КУБРАТОВО, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ПЕТЪР,БОРИСОВ,ГИТЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", ПЕТЪР,БОРИСОВ,ДАМЯНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-11-26,"Българска национална телевизия","Неустановена принадлежност", ПЕТЪР,БОРИСОВ,КАЛЕНДЕРСКИ,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2009-12-02,"Национална здравноосигурителна каса","Неустановена принадлежност", ПЕТЪР,БОРИСОВ,КАЛЕНДЕРСКИ,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", ПЕТЪР,БОРИСОВ,КАТРАНДЖИЕВ,,"С.РАЗДОЛ, СТРУМЯНИ, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", ПЕТЪР,БОРИСОВ,КАТРЕВ,,"ГР.БЯЛА, БЯЛА, ВАРНА",2013-03-27,"Община Бяла","Неустановена принадлежност", ПЕТЪР,БОРИСОВ,КАТРЕВ,,"ГР.БЯЛА, БЯЛА, ВАРНА",2015-12-17,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Варна","Неустановена принадлежност", ПЕТЪР,БОРИСОВ,КОНОВ,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ПЕТЪР,БОРИСОВ,КОСТОВ,,"ГР.ДИМИТРОВГРАД, ДИМИТРОВГРАД, ХАСКОВО",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", ПЕТЪР,БОРИСОВ,МИЛАНОВ,1951-06-21,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2014-05-27,"Българска академия на науките","Решение № 2-351 от 27.05.2014 г. - Българска академия на науките","

Рег. бланка, съдържаща се в лично дело IА-34902; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6.

" ПЕТЪР,БОРИСОВ,МИТРЕВ,,"С.БЯЛА ПОЛЯНА, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2014-11-26,"Община Кърджали","Неустановена принадлежност", ПЕТЪР,БОРИСОВ,НЕДКОВ,,"С.ОКОРШ, ДУЛОВО, СИЛИСТРА",2015-12-17,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Варна","Неустановена принадлежност", ПЕТЪР,БОРИСОВ,НЕКЕЗОВ,,"ГР.ПАНАГЮРИЩЕ, ПАНАГЮРИЩЕ, ПАЗАРДЖИК",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ПЕТЪР,БОРИСОВ,ПЕТРАНОВ,,"С.КРАПЕЦ, ШАБЛА, ДОБРИЧ",2013-03-20,"Община Аксаково","Неустановена принадлежност", ПЕТЪР,БОРИСОВ,ПЕТРОВ,,"С.ОВЧАРОВО, ДОБРИЧКА, ДОБРИЧ",2014-02-19,"Община Добричка","Неустановена принадлежност", ПЕТЪР,БОРИСОВ,ПЕТРОВ,,"ГР.ТРЪН, ТРЪН, ПЕРНИК",2010-06-29,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ПЕТЪР,БОРИСОВ,ПЕТРОВ,1951-03-03,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-04-27,"Националната служба за охрана","Решение № 127 от 27.04.2010 г. - Национална служба за охрана","Със заповед № 592/ 09.03.1972 г. е назначен за разузнавач III степен; със заповед № 0231/ 09.04.1976 г. е преназначен за разузнавач II степен; със заповед № 484/ 28.04.1981 г. е преназначен за ст. разузнавач; със заповед № 1662/ 25.09.1985 г. е преназначен за инспектор; със заповед № 564/ 12.07.1989 г. е преназначен за ст. инспектор в УБО." ПЕТЪР,БОРИСОВ,ПЕТРОВ,,"ГР.КРЕСНА, КРЕСНА, БЛАГОЕВГРАД",2011-04-05,"Община Кресна","Неустановена принадлежност", ПЕТЪР,БОРИСОВ,ПЕТРОВ,,"ГР.КРЕСНА, КРЕСНА, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", ПЕТЪР,БОРИСОВ,ПЕТРОВ,,"ГР.КРЕСНА, КРЕСНА, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", ПЕТЪР,БОРИСОВ,ПИРИНЧИЕВ,,"ГР.ПЕЩЕРА, ПЕЩЕРА, ПАЗАРДЖИК",2015-05-12,"Община Пещера","Неустановена принадлежност", ПЕТЪР,БОРИСОВ,ПОПОВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ПЕТЪР,БОРИСОВ,ПОПОВ,,"С.ХАЙРЕДИН, ХАЙРЕДИН, ВРАЦА",2014-01-15,"Община Хайредин","Неустановена принадлежност", ПЕТЪР,БОРИСОВ,ПОПОВ,,"С.ХАЙРЕДИН, ХАЙРЕДИН, ВРАЦА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ПЕТЪР,БОРИСОВ,ПОПОВ,,"С.ХАЙРЕДИН, ХАЙРЕДИН, ВРАЦА",2016-01-14,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Враца","Неустановена принадлежност", ПЕТЪР,БОРИСОВ,СПАСОВ,,"С.КРИВА БАРА, БРУСАРЦИ, МОНТАНА",2015-03-18,"Община Брусарци","Неустановена принадлежност", ПЕТЪР,БОРИСОВ,СПАСОВ,,"С.КРИВА БАРА, БРУСАРЦИ, МОНТАНА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ПЕТЪР,БОРИСОВ,СПАСОВ,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2014-12-09,"Община Кочериново","Неустановена принадлежност", ПЕТЪР,БОРИСОВ,ТЮТЮНКОВ,,"С.САМОВОДЕНЕ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-06-11,"Община Велико Търново","Неустановена принадлежност", ПЕТЪР,БОРИСОВ,ЦЕКОВ,,"С.МЪРЧЕВО, БОЙЧИНОВЦИ, МОНТАНА",2015-03-11,"Община Бойчиновци","Неустановена принадлежност", ПЕТЪР,БОЧЕВ,ПЕТРОВ,1945-09-23,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-07-03,"Длъжници към Стопанска банка","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1" ПЕТЪР,БОЯНОВ,АЛЕКСИЕВ,,"ГР.ЛОМ, ЛОМ, МОНТАНА",2013-01-23,"Община Бургас","Неустановена принадлежност", ПЕТЪР,БОЯНОВ,ГОДИНОВ,,"С.РЕСИЛОВО, САПАРЕВА БАНЯ, КЮСТЕНДИЛ",2015-01-21,"Община Сапарева баня","Неустановена принадлежност", ПЕТЪР,БОЯНОВ,ГОДИНОВ,,"С.РЕСИЛОВО, САПАРЕВА БАНЯ, КЮСТЕНДИЛ",2016-02-18,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Кюстендил","Неустановена принадлежност", ПЕТЪР,БОЯНОВ,ДОЙЧЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-09-18,"Национална спортна академия ""Васил Левски""","Неустановена принадлежност", ПЕТЪР,БОЯНОВ,КЕСАРОВ,,"С.ТРЪНЧОВИЦА, ЛЕВСКИ, ПЛЕВЕН",2015-07-07,"Община Левски","Неустановена принадлежност", ПЕТЪР,БОЯНОВ,СТОЯНОВ,,"С.БРЕЗНИШКИ ИЗВОР, БРЕЗНИК, ПЕРНИК",2013-05-29,"Длъжници към банка МИНЕРАЛБАНК","Неустановена принадлежност", ПЕТЪР,БОЯНОВ,ХРИСТОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-06-29,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ПЕТЪР,ВАКОВ,МИТЕВ,,"С.СТРАХИЛИЦА, ВЕНЕЦ, ШУМЕН",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ПЕТЪР,ВАКОВ,МИТЕВ,,"С.СТРАХИЛИЦА, ВЕНЕЦ, ШУМЕН",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ПЕТЪР,ВАКОВ,МИТЕВ,,"С.СТРАХИЛИЦА, ВЕНЕЦ, ШУМЕН",2013-06-05,"Община Елена","Неустановена принадлежност", ПЕТЪР,ВАКОВ,МИТЕВ,,"С.СТРАХИЛИЦА, ВЕНЕЦ, ШУМЕН",2015-12-08,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Велико Търново","Неустановена принадлежност", ПЕТЪР,ВАЛЕНТИНОВ,ПЕТРОВ,,"ГР.ПРОВАДИЯ, ПРОВАДИЯ, ВАРНА",2013-06-26,"Сосиете Женерал Експресбанк АД","Неустановена принадлежност", ПЕТЪР,ВАНГЕЛОВ,МАРЧОКОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-06-29,"Организатор на хазартни игри","Неустановена принадлежност", ПЕТЪР,ВАНГЕЛОВ,РАЙЧЕВ,,"С.СКРЪТ, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2011-07-12,"Община Пе