Начална буква на името Р

РАБИЕ,МУСТАФА,СЮЛЕЙМАН,,"С.КАРАВЕЛЬОВО, РУЕН, БУРГАС",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", РАБИЕ,ХАСАН,ХЮСЕИН,,"С.КОВАЧИТЕ, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2013-03-06,"Община Руен","Неустановена принадлежност", РАБИХА,РАХМИ,ХАДЖИЙОНУЗ,,"С.ЛУДОГОРЦИ, ИСПЕРИХ, РАЗГРАД",2015-11-17,"Община Разград","Неустановена принадлежност", РАВИ,ШАНКАР,ДАСАРИ,,ИНДИЯ,2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", РАВИ,ШАНКАР,ДАСАРИ,,ИНДИЯ,2015-09-14,"Община Куклен","Неустановена принадлежност", РАД,ГЕОРГИЕВ,КАМЕНСКИ,,ЮГОСЛАВИЯ,2008-06-10,"Държавна агенция за младежта и спорта","Неустановена принадлежност", РАД,ГЕОРГИЕВ,КАМЕНСКИ,,ЮГОСЛАВИЯ,2011-04-28,"Министерство на физическото възпитание и спорта","Неустановена принадлежност", РАД,НЕНОВ,ЮРУКОВ,,"ГР.ПАНАГЮРИЩЕ, ПАНАГЮРИЩЕ, ПАЗАРДЖИК",2015-05-12,"Община Панагюрище","Неустановена принадлежност", РАД,ПЕТРОВ,КОСТУРКОВ,,"ГР.ПАНАГЮРИЩЕ, ПАНАГЮРИЩЕ, ПАЗАРДЖИК",2015-05-12,"Община Панагюрище","Неустановена принадлежност", РАД,СТОИМЕНОВ,ПЕТРИШКИ,,"ГР.ПАНАГЮРИЩЕ, ПАНАГЮРИЩЕ, ПАЗАРДЖИК",2015-05-12,"Община Панагюрище","Неустановена принадлежност", РАДА,АНАСТАСОВА,ЩЕРЕВА,,"С.СТОЙКИТЕ, СМОЛЯН, СМОЛЯН",2015-09-14,"Приватизирани предприятия - Смолян","Неустановена принадлежност", РАДА,БОЕВА,РАНЧЕВА,,"С.БЛАТНИЦА, СТРЕЛЧА, ПАЗАРДЖИК",2015-05-19,"Община Стрелча","Неустановена принадлежност", РАДА,ГЕРГОВА,НАНКОВА,,"С.КАМЕНО ПОЛЕ, РОМАН, ВРАЦА",2015-07-28,"Община Червен бряг","Неустановена принадлежност", РАДА,ДЕЧЕВА,ШИКОВА,,"С.РЪЖЕВО КОНАРЕ, КАЛОЯНОВО, ПЛОВДИВ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", РАДА,ИВАНОВА,ЙОВЧЕВА,,"С.СМИЛЕЦ, СТРЕЛЧА, ПАЗАРДЖИК",2015-05-19,"Община Стрелча","Неустановена принадлежност", РАДА,ИВАНОВА,КАРАМФИЛОВА,,"С.ГЛОЖЕНЕ, ТЕТЕВЕН, ЛОВЕЧ",2012-10-10,"Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията","Неустановена принадлежност", РАДА,ИВАНОВА,ЛАЛОВА,,"С.КАМЕНО ПОЛЕ, РОМАН, ВРАЦА",2014-01-15,"Община Роман","Неустановена принадлежност", РАДА,ИВАНОВА,СТОЯНОВА,,"ГР.СРЕДЕЦ, СРЕДЕЦ, БУРГАС",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", РАДА,ИВАНОВА,СТОЯНОВА,,"ГР.СРЕДЕЦ, СРЕДЕЦ, БУРГАС",2015-12-01,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Неустановена принадлежност", РАДА,ИВАНОВА,ЩЕРЕВА,,"ГР.ЛОЗНИЦА, ЛОЗНИЦА, РАЗГРАД",2015-11-17,"Община Разград","Неустановена принадлежност", РАДА,ИЛИЕВА,ПЕТРОВА,,"С.ГОЛИЦА, ДОЛНИ ЧИФЛИК, ВАРНА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", РАДА,КОЛЕВА,ВЪРТУНИНСКА,,"С.ПРИМОРЦИ, ДОБРИЧКА, ДОБРИЧ",2010-09-29,"Регионални печатни издания","Неустановена принадлежност", РАДА,КОСТАДИНОВА,ДЮЛЕВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", РАДА,МИНКОВА,ГЪЛЪБОВА,,"ГР.ТРОЯН, ТРОЯН, ЛОВЕЧ",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност", РАДА,МИНКОВА,ГЪЛЪБОВА,,"ГР.ТРОЯН, ТРОЯН, ЛОВЕЧ",2015-02-11,"Община Троян","Неустановена принадлежност", РАДА,НИКОЛОВА,ГОРАЛОВА,,"С.КРУШЕВО, СЕВЛИЕВО, ГАБРОВО",2014-02-05,"Община Севлиево","Неустановена принадлежност", РАДА,НИКОЛОВА,МИЛИНОВА,,"С.БАТУЛЦИ, ЯБЛАНИЦА, ЛОВЕЧ",2015-07-16,"Община Плевен","Неустановена принадлежност", РАДА,НИКОЛОВА,СПАСОВА,,"ГР.СМОЛЯН, СМОЛЯН, СМОЛЯН",2012-06-05,"Министерство на културата","Неустановена принадлежност", РАДА,НИКОЛОВА,СПАСОВА,,"ГР.СМОЛЯН, СМОЛЯН, СМОЛЯН",2015-11-17,"Община Разград","Неустановена принадлежност", РАДА,ПЕНЕВА,КЪРШАКОВА,,"С.МИХАЙЛОВО, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2012-03-28,"Русенски университет ""Ангел Кънчев""","Неустановена принадлежност", РАДА,СЕМКОВА,МАРОВА,,"С.КАРАВЕЛОВО, КАРЛОВО, ПЛОВДИВ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", РАДА,СТОЯНОВА,ДЖАФАРОВА,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2015-12-01,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Неустановена принадлежност", РАДА,ЦАНОВА,ДИМИТРОВА,,"С.ГОЛЯМА ЖЕЛЯЗНА, ТРОЯН, ЛОВЕЧ",2015-02-11,"Община Троян","Неустановена принадлежност", РАДА,ЦВЕТКОВА,КОЦЕВА,,"С.БАНИЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2013-11-13,"Община Враца","Неустановена принадлежност", РАДАЛИЯ,ВЕСЕЛИНОВА,КАСЪРОВА,,"ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", РАДАН,ВАСИЛЕВ,МИРЯНОВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2015-12-17,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Варна","Неустановена принадлежност", РАДАН,ВЕЛИСЛАВОВ,КЪНЧЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-02-19,Агробизнесбанк,"Неустановена принадлежност", РАДАН,ВЕЛИСЛАВОВ,КЪНЧЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-04-15,"Длъжници към Българска народна банка","Неустановена принадлежност", РАДАН,ВЕЛИСЛАВОВ,КЪНЧЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-06-18,"Длъжници към Държавна спестовна каса","Неустановена принадлежност", РАДАН,ИВАНОВ,ИВАНОВ,,"ГР.ГАБРОВО, ГАБРОВО, ГАБРОВО",2012-10-10,"Висше строително училище ""Любен Каравелов""","Неустановена принадлежност", РАДАН,МАЛИКОВ,РАДАНОВ,,"С.ГАЛАТА, ТЕТЕВЕН, ЛОВЕЧ",2015-06-29,"Организатор на хазартни игри","Неустановена принадлежност", РАДЕ,МИЛАНОВ,КОСТАДИНОВ,,"С.ВЕТРЕН, НЕВЕСТИНО, КЮСТЕНДИЛ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", РАДЕН,АЛДИНОВ,ИМАМОВ,,"С.СЛИВКА, БАНИТЕ, СМОЛЯН",2013-02-27,"Община Сунгурларе","Неустановена принадлежност", РАДЕН,АЛДИНОВ,ИМАМОВ,,"С.СЛИВКА, БАНИТЕ, СМОЛЯН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", РАДЕН,САШОВ,СМОЛЯНСКИ,,"ГР.ДЕВИН, ДЕВИН, СМОЛЯН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", РАДЕНКО,АПОСТОЛОВ,КУЗМАНОВ,,"С.ДРАГОДАН, КОЧЕРИНОВО, КЮСТЕНДИЛ",2014-12-09,"Община Дупница","Неустановена принадлежност", РАДЕНКО,НИКОЛОВ,ПРЕСОЛСКИ,,"С.ДИВЛЯ, ЗЕМЕН, ПЕРНИК",2007-09-04,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", РАДЕНКО,НИКОЛОВ,ПРЕСОЛСКИ,,"С.ДИВЛЯ, ЗЕМЕН, ПЕРНИК",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност", РАДЕНКО,НИКОЛОВ,ПРЕСОЛСКИ,,"С.ДИВЛЯ, ЗЕМЕН, ПЕРНИК",2015-06-01,"Община Перник","Неустановена принадлежност", РАДЖИНА,ГЕОРГИЕВА,КАТРАЧЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-09-10,"Длъжници към банка Хеброс","Неустановена принадлежност", РАДИ,АНГЕЛОВ,РАДЕВ,,"С.НОВО СЕЛО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2014-01-22,"Община Габрово","Неустановена принадлежност", РАДИ,АНДОНОВ,РАДЕВ,,"С.СЛАВЯНОВО, ХАРМАНЛИ, ХАСКОВО",2015-09-09,"Приватизирани предприятия - Хасково","Неустановена принадлежност", РАДИ,АТАНАСОВ,ИВАНОВ,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2008-09-16,"Държавна агенция по горите","Неустановена принадлежност", РАДИ,АТАНАСОВ,РАДЕВ,,"С.ЦЪРКВА, БАЛЧИК, ДОБРИЧ",2014-02-12,"Община Балчик","Неустановена принадлежност", РАДИ,АТАНАСОВ,РАДЕВ,,"С.ПОЛКОВНИК ИВАНОВО, ДОБРИЧКА, ДОБРИЧ",2016-01-19,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Добрич","Неустановена принадлежност", РАДИ,БОТЕВ,МИНЧЕВ,,"ГР.ПЕРУЩИЦА, ПЕРУЩИЦА, ПЛОВДИВ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", РАДИ,ВАСИЛЕВ,ИВАНОВ,,"С.ГОЛЯМ ИЗВОР, ТЕТЕВЕН, ЛОВЕЧ",2015-06-09,"Приватизирани предприятия - Монтана","Неустановена принадлежност", РАДИ,ВАСИЛЕВ,РАДУЛОВ,,"С.КАМЕН, ДОБРИЧКА, ДОБРИЧ",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност", РАДИ,ВЛАДИМИРОВ,ЛИБЧЕВ,,"С.ГОСПОДИНОВО, БЯЛА, ВАРНА",2013-03-27,"Община Бяла","Неустановена принадлежност", РАДИ,ВЪЛЧЕВ,ГАНЕВ,,"С.РОСИЦА, ГЕНЕРАЛ-ТОШЕВО, ДОБРИЧ",2010-07-06,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", РАДИ,ГЕОРГИЕВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2016-02-18,"ЗД ЕВРОИНС","Неустановена принадлежност", РАДИ,ГЕОРГИЕВ,МЪНЧЕВ,,"ГР.БАЛЧИК, БАЛЧИК, ДОБРИЧ",2014-02-12,"Община Балчик","Неустановена принадлежност", РАДИ,ГЕОРГИЕВ,ПАРУШЕВ,,"ГР.БЕЛОСЛАВ, БЕЛОСЛАВ, ВАРНА",2013-04-10,"Община Белослав","Неустановена принадлежност", РАДИ,ГЕОРГИЕВ,РАДИЧЕВ,,"С.ШИРОКА ЛЪКА, СМОЛЯН, СМОЛЯН",2011-06-16,"Висша атестационна комисия","Неустановена принадлежност", РАДИ,ГЕОРГИЕВ,РАДИЧЕВ,,"С.ШИРОКА ЛЪКА, СМОЛЯН, СМОЛЯН",2012-07-11,"Минно-геоложки университет ""Св. Иван Рилски""","Неустановена принадлежност", РАДИ,ДИМИТРОВ,ЛУКАНОВ,,"С.ЛЕХЧЕВО, БОЙЧИНОВЦИ, МОНТАНА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", РАДИ,ДИМИТРОВ,ЛУКАНОВ,,"С.ЛЕХЧЕВО, БОЙЧИНОВЦИ, МОНТАНА",2016-02-09,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Монтана","Неустановена принадлежност", РАДИ,ДИМИТРОВ,РАДЕВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2013-01-16,"Министерство на правосъдието","Неустановена принадлежност", РАДИ,ДИМИТРОВ,РАДЕВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2013-04-03,"Община Варна","Неустановена принадлежност", РАДИ,ДИМИТРОВ,РАДЕВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2015-12-17,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Варна","Неустановена принадлежност", РАДИ,ДИМИТРОВ,РАДЕВ,1931-08-10,"С.ГЕНЕРАЛ КОЛЕВО, ДОБРИЧКА, ДОБРИЧ",2011-06-16,"Висша атестационна комисия","Решение № 230 от 16.06.2011 г. - ВАК","Рег. дневник; картон обр. 6; писмо вх. № 1022/ 27.02.1990 г. за унищожаване с протокол № 242/ 07.02.1990 г. личното и работното дело на Я/К ""Резиденция""" РАДИ,ДИМИТРОВ,РАДЕВ,1931-08-10,"С.ГЕНЕРАЛ КОЛЕВО, ДОБРИЧКА, ДОБРИЧ",2014-03-24,"Великотърновски университет Св. Св. Кирил и Методий","Решение № 2-331 от 24.03.2014 г. - Великотърновски университет ""Св. Св. Кирил и Методий""","

Рег. дневник; картон обр. 6; писмо вх. № 1022/ 27.02.1990 г. за унищожаване с протокол № 242/ 07.02.1990 г. личното и работното дело на Я/К ""Резиденция"".

" РАДИ,ДИМИТРОВ,РАДЕВ,,"ГР.ДИМИТРОВГРАД, ДИМИТРОВГРАД, ХАСКОВО",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", РАДИ,ДИМИТРОВ,РУСЕВ,,"С.САДИНА, ПОПОВО, ТЪРГОВИЩЕ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", РАДИ,ДОБРЕВ,ЛЮЦКАНОВ,1935-01-02,"С.ЖЕЛЮ ВОЙВОДА, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2009-10-14,"Национален осигурителен институт","Решение № 78 от 14.10.2009 г. - Национален осигурителен институт","Документи от ръководил го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 6; дело IА-1357." РАДИ,ДРАГНЕВ,НАЙДЕНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-02-12,Министерства,"Неустановена принадлежност", РАДИ,ДРАГНЕВ,НАЙДЕНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-12-14,"Министерство на външните работи - посланици","Неустановена принадлежност", РАДИ,ДРАГНЕВ,НАЙДЕНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-01-12,"Политически кабинети","Неустановена принадлежност", РАДИ,ДУШКОВ,РАДЕВ,,"С.АВРЕН, АВРЕН, ВАРНА",2013-03-20,"Община Аврен","Неустановена принадлежност", РАДИ,ЖЕЛЯЗКОВ,РАДЕВ,,"С.ТРАКИЯ, ОПАН, СТАРА ЗАГОРА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", РАДИ,ЖЕЧЕВ,ПЕТРОВ,,"С.КРИВНЯ, ПРОВАДИЯ, ВАРНА",2013-05-21,"Община Провадия","Неустановена принадлежност", РАДИ,ЗДРАВКОВ,КАПИТАНСКИ,1944-02-20,"С.ФРОЛОШ, КОЧЕРИНОВО, КЮСТЕНДИЛ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Решение № 95 от 28.10.2009 г. - следователи и дознатели","Рег. дневник; картон обр. 6; писмо рег. № 200-1/ 08.10.1991 г. за унищожаване с протокол № 239/ 14.03.1991 г. материалите на Я/К ""Чайка""." РАДИ,ИВАНОВ,ЙОРДАНОВ,,"ГР.ЕТРОПОЛЕ, ЕТРОПОЛЕ, СОФИЙСКА",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност", РАДИ,ИВАНОВ,ЙОРДАНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", РАДИ,ИВАНОВ,РАДЕВ,,"ГР.ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ",2007-07-19,"Администрация на президента","Неустановена принадлежност", РАДИ,ИВАНОВ,РАДЕВ,,"ГР.ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ",2011-01-26,"Министерство на отбраната","Неустановена принадлежност", РАДИ,ИВАНОВ,РАДКОВ,,"ГР.ЧЕРВЕН БРЯГ, ЧЕРВЕН БРЯГ, ПЛЕВЕН",2014-07-29,"Минно-геоложки университет","Неустановена принадлежност", РАДИ,ИВАНОВ,ТОНЧЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-08-04,"Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Неустановена принадлежност", РАДИ,ИВАНОВ,ХРИСТОВ,,"С.МИХАЛИЧ, ВЪЛЧИ ДОЛ, ВАРНА",2013-05-15,"Община Вълчи дол","Неустановена принадлежност", РАДИ,ИВАНОВ,ХРИСТОВ,,"С.КОРИТЕН, КРУШАРИ, ДОБРИЧ",2016-01-19,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Добрич","Неустановена принадлежност", РАДИ,ИВАНОВ,ЧЕРВЕНКОВ,,"ГР.КАЗАНЛЪК, КАЗАНЛЪК, СТАРА ЗАГОРА",2008-09-16,"Държавна агенция по горите","Неустановена принадлежност", РАДИ,ЙОЗОВ,НОЧЕВ,,"ГР.РАКОВСКИ, РАКОВСКИ, ПЛОВДИВ",2015-10-05,"Община Раковски","Неустановена принадлежност", РАДИ,КОЙЧЕВ,РАДЕВ,,"С.АВРЕН, АВРЕН, ВАРНА",2013-03-20,"Община Аврен","Неустановена принадлежност", РАДИ,КОСТАДИНОВ,РАДЕВ,,"С.КОЧОВО, ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ, ШУМЕН",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност", РАДИ,КРЪСТЕВ,РАДЕВ,,"С.КОРИТЕН, КРУШАРИ, ДОБРИЧ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", РАДИ,КРЪСТЕВ,РАДЕВ,,"С.КОРИТЕН, КРУШАРИ, ДОБРИЧ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", РАДИ,КРЪСТЕВ,РАДЕВ,,"С.КОРИТЕН, КРУШАРИ, ДОБРИЧ",2016-01-19,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Добрич","Неустановена принадлежност", РАДИ,МАРИНОВ,МОРАЛИЙСКИ,,"С.ГУРКОВО, БАЛЧИК, ДОБРИЧ",2014-02-12,"Община Балчик","Неустановена принадлежност", РАДИ,МАРИНОВ,РАДКОВ,,"С.ГЕНЕРАЛ КОЛЕВО, ВЪЛЧИ ДОЛ, ВАРНА",2013-05-15,"Община Вълчи дол","Неустановена принадлежност", РАДИ,МЕТОДИЕВ,ИВАНОВ,,"ГР.ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2009-07-22,"Българска народна банка","Неустановена принадлежност", РАДИ,МИТЕВ,РАДЕВ,,"С.КОЗИЧИНО, ПОМОРИЕ, БУРГАС",2013-02-13,"Община Несебър","Неустановена принадлежност", РАДИ,МИТЕВ,РАДЕВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2010-07-06,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", РАДИ,НЕДЕВ,РАДЕВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2014-06-04,"Приватизация - обособени части - София","Неустановена принадлежност", РАДИ,НЕДЕЛЧЕВ,ДАНЕВ,1939-09-30,"С.ПАЛАМАРЦА, ПОПОВО, ТЪРГОВИЩЕ",2014-09-24,"Длъжници към банка Биохим","Решение № 2-402 от 24.09.2014 г. - лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 - длъжници към банка ""Биохим""","

Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-633 (Шн); рег. дневник; картон обр. 4.

" РАДИ,НЕЙКОВ,КРАЛЕВ,,"С.СЪРНЕЦ, ТЕРВЕЛ, ДОБРИЧ",2014-03-12,"Община Тервел","Неустановена принадлежност", РАДИ,НИКОЛОВ,БЪЧВАРОВ,,"ГР.ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-06-19,"Община Горна Оряховица","Неустановена принадлежност", РАДИ,НИКОЛОВ,БЪЧВАРОВ,,"ГР.ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-12-08,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Велико Търново","Неустановена принадлежност", РАДИ,ПАВЛОВ,КАЛИНОВ,,"С.МАЛЪК МАНАСТИР, ЕЛХОВО, ЯМБОЛ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", РАДИ,ПАВЛОВ,КАЛИНОВ,,"С.МАЛЪК МАНАСТИР, ЕЛХОВО, ЯМБОЛ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", РАДИ,ПАВЛОВ,КАЛИНОВ,,"С.МАЛЪК МАНАСТИР, ЕЛХОВО, ЯМБОЛ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", РАДИ,ПЕТКОВ,МИРЧЕВ,,"С.МИКРЕ, УГЪРЧИН, ЛОВЕЧ",2015-02-18,"Община Угърчин","Неустановена принадлежност", РАДИ,ПЕТКОВ,РУСИН,1945-08-13,"С. НИКОЛАЕВКА, ВАРНА, ВАРНА",,,"Неустановена принадлежност", РАДИ,ПЕТРОВ,ПЕТРОВ,,"С.ОБОРИЩЕ, ВЪЛЧИ ДОЛ, ВАРНА",2013-05-15,"Община Вълчи дол","Неустановена принадлежност", РАДИ,ПЕТРОВ,РОМАНСКИ,,"ГР.БОТЕВГРАД, БОТЕВГРАД, СОФИЙСКА",2010-09-15,"Комисия за защита на личните данни","Неустановена принадлежност", РАДИ,ПЕТРОВ,РОМАНСКИ,,"ГР.БОТЕВГРАД, БОТЕВГРАД, СОФИЙСКА",2012-09-18,"Технически университет - София","Неустановена принадлежност", РАДИ,ПЕТРОВ,ЧЕРВЕНКОВ,,"С.ДОЛНО САХРАНЕ, ПАВЕЛ БАНЯ, СТАРА ЗАГОРА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", РАДИ,РУСЕВ,РАНГЕЛОВ,,"ГР.ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", РАДИ,РУСЕВ,ЦОНКОВ,,"С.ДЖУЛЮНИЦА, ЛЯСКОВЕЦ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-07-24,"Община Лясковец","Неустановена принадлежност", РАДИ,САВОВ,РАДЕВ,,"ГР.ДЪЛГОПОЛ, ДЪЛГОПОЛ, ВАРНА",2013-05-15,"Община Дългопол","Неустановена принадлежност", РАДИ,САВОВ,РАДЕВ,,"ГР.ДЪЛГОПОЛ, ДЪЛГОПОЛ, ВАРНА",2015-12-17,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Варна","Неустановена принадлежност", РАДИ,СТЕФАНОВ,ТОДОРОВ,1944-07-16,"С.БОГДАНЦИ, ГЛАВИНИЦА, СИЛИСТРА",2009-05-27,Прокуратура,"Решение № 65 от 27.05.2009 г. - прокурори и военни следователи","Собственоръчно написани агентурни сведения; разходни документи, отчетени от ръководилия го щатен служител; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; картони обр. 1 и обр. 3; лично и работно дело Ф1, а.е. 5065;" РАДИ,СТЕФАНОВ,ТОДОРОВ,1944-07-16,"С.БОГДАНЦИ, ГЛАВИНИЦА, СИЛИСТРА",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Решение № 316 от 22.02.2012 г. - местни избори – 2011 г. - кандидати за общински съветници – област Благоевград","Собственоръчно написани агентурни сведения; разходни документи, отчетени от ръководилия го щатен служител; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; картони обр. 1 и обр. 3; лично и работно дело Ф1, а.е. 5065" РАДИ,СТОЯНОВ,КАБАИВАНОВ,,"С.ДЖУЛЮНИЦА, ЛЯСКОВЕЦ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2012-09-26,"Висше училище по агробизнес и развитие на регионите","Неустановена принадлежност", РАДИ,СТОЯНОВ,КАБАИВАНОВ,,"С.ДЖУЛЮНИЦА, ЛЯСКОВЕЦ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-10-09,"Длъжници към ОББ","Неустановена принадлежност", РАДИ,СТОЯНОВ,КАБАИВАНОВ,,"С.ДЖУЛЮНИЦА, ЛЯСКОВЕЦ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2014-03-24,"Великотърновски университет Св. Св. Кирил и Методий","Неустановена принадлежност", РАДИ,СТОЯНОВ,МИХАЙЛОВ,,"С.ИЗВОРОВО, ГЕНЕРАЛ-ТОШЕВО, ДОБРИЧ",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност", РАДИ,ТОДОРОВ,РАДЕВ,,"С.КРУШАРИ, КРУШАРИ, ДОБРИЧ",2016-01-19,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Добрич","Неустановена принадлежност", РАДИ,ЦАНЕВ,РАДЕВ,1942-10-09,"С.ДОЛНИ ДРАГОЙЧА, ДРЯНОВО, ГАБРОВО",2014-09-10,"Длъжници към банка Хеброс","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1" РАДИАНА,АНГЕЛОВА,ДИМИТРОВА,,"С.ВЛАДИМИРОВЦИ, САМУИЛ, РАЗГРАД",2015-11-17,"Община Разград","Неустановена принадлежност", РАДИАНА,ГЕОРГИЕВА,АБДУЛОВА,,"ГР.ПАНАГЮРИЩЕ, ПАНАГЮРИЩЕ, ПАЗАРДЖИК",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", РАДИАНА,ИВАНОВА,КЮРКЧИЕВА-КЪДРИЕВА,,"ГР.ВЕЛИНГРАД, ВЕЛИНГРАД, ПАЗАРДЖИК",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност", РАДИАНА,СТЕФАНОВА,СТЕФАНОВА,,"ГР.КАЗАНЛЪК, КАЗАНЛЪК, СТАРА ЗАГОРА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", РАДИЙ,КРЪСТЕВ,РАДЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-10-05,"Администрация на Народното събрание","Неустановена принадлежност", РАДИЛ,НЕДЕЛЧЕВ,КАРАМОЧЕВ,,"ГР.СУХИНДОЛ, СУХИНДОЛ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-07-10,"Община Сухиндол","Неустановена принадлежност", РАДИН,ЛАТУНОВ,ЯНЕВ,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2015-09-09,"Приватизирани предприятия - Хасково","Неустановена принадлежност", РАДИН,РАДИНОВ,УСКОВ,,"С.КОСТУРИНО, КИРКОВО, КЪРДЖАЛИ",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност", РАДИН,РАДИНОВ,УСКОВ,,"С.КОСТУРИНО, КИРКОВО, КЪРДЖАЛИ",2014-11-05,"Община Кирково","Неустановена принадлежност", РАДИНА,ВИЧЕВА,ЦАНКОВА,,"С.АГАТОВО, СЕВЛИЕВО, ГАБРОВО",2013-07-03,"Длъжници към Стопанска банка","Неустановена принадлежност", РАДИНА,ГЕНЧЕВА,ИВАНОВА,,"ГР.ГАБРОВО, ГАБРОВО, ГАБРОВО",2009-04-15,"Държавна агенция за метрология и технически надзор","Неустановена принадлежност", РАДИНА,ГЕНЧЕВА,ИВАНОВА,,"ГР.ГАБРОВО, ГАБРОВО, ГАБРОВО",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност", РАДИНА,ГЕОРГИЕВА,АТАНАСОВА,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", РАДИНА,ДРАГАНОВА,ДИМИТРОВА,,"С.ГОРНИ ДЪБНИК, ДОЛНИ ДЪБНИК, ПЛЕВЕН",2015-06-23,"Община Долни Дъбник","Неустановена принадлежност", РАДИНА,МИХАЙЛОВА,ГЕОРГИЕВА,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", РАДИНА,СТОЙКОВА,ВЕЛЧЕВА,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2008-11-26,"Българска национална телевизия","Неустановена принадлежност", РАДИНА,СТОЯНОВА,ЧЕРВЕНОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", РАДИНЕЛА,ФЕДЯ,БУСЕРСКА,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", РАДИНЕЛА,ФЕДЯ,БУСЕРСКА,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2013-05-29,"Списание България он ер","Неустановена принадлежност", РАДИНКА,ДИМИТРОВА,ЦАЧЕВА,,"ГР.ГАБРОВО, ГАБРОВО, ГАБРОВО",2012-07-25,"Конфедерация на независимите синдикати в България","Неустановена принадлежност", РАДИНКА,ИВАНОВА,КАРАМФИЛОВА,,"ГР.ТРОЯН, ТРОЯН, ЛОВЕЧ",2015-06-29,"Организатор на хазартни игри","Неустановена принадлежност", РАДИНКА,ИВАНОВА,ТРИЧКОВА,,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност", РАДИНКА,КЛИМЕНТОВА,ЦАЧЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-06-04,"Приватизация - обособени части - София","Неустановена принадлежност", РАДИНКА,МИХАИЛОВА,КАРАДЖОВА,,"ГР.ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", РАДИНКА,НИКОЛОВА,НИКОЛАЕВА,,"ГР.УГЪРЧИН, УГЪРЧИН, ЛОВЕЧ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", РАДИНКА,ЦОНКОВА,ТРЕНДАФИЛОВА,,"С.ПЧЕЛНИК, ДОЛНИ ЧИФЛИК, ВАРНА",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност", РАДИНКА,ЦОНКОВА,ТРЕНДАФИЛОВА,,"С.ПЧЕЛНИК, ДОЛНИ ЧИФЛИК, ВАРНА",2009-10-14,"Национален осигурителен институт","Неустановена принадлежност", РАДИОН,ВАСИЛЕВ,КАРАСТАНЧЕВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", РАДИОН,ВАСИЛЕВ,ПОПОВ,1950-02-22,"С.СКОБЕЛЕВО, ПАВЕЛ БАНЯ, СТАРА ЗАГОРА",2008-07-24,Министерства,"Решение № 44 от 24.07.2008 г. - министри и заместник-министри","Със заповед № Р-024/ 26.09.1970 г. е назначен за младши оперативен работник; през 1971-1972 г. е изпратен на 10 месечен курс в СССР; със заповед № Р-034/ 10.11.1972 г. е преназначен за пом. н-к отдел; със заповед № Р-07/ 09.05.1978 г. е преназначен за секретар на военен аташе; със заповед № Р-050/ 20.09.1984 г. е преназначен за пом. н-к на отдел; със заповед № Р-021/ 12.08.1986 г. е преназначен за военен аташе; със заповед № Р-022/ 15.09.1989 г. е преназначен за разузнавач V степен." РАДИОН,ВАСИЛЕВ,ПОПОВ,1950-02-22,"С.СКОБЕЛЕВО, ПАВЕЛ БАНЯ, СТАРА ЗАГОРА",2011-01-26,"Министерство на отбраната","Решение № 180 от 26.01.2011 г. - Министерството на отбраната","Със заповед № Р-024/ 26.09.1970 г. е назначен за младши оперативен работник; през 1971-1972 г. е изпратен на 10 месечен курс в СССР; със заповед № Р-034/ 10.11.1972 г. е преназначен за пом. н-к отдел; със заповед № Р-07/ 09.05.1978 г. е преназначен за секретар на военен аташе; със заповед № Р-050/ 20.09.1984 г. е преназначен за пом. н-к на отдел; със заповед № Р-021/ 12.08.1986 г. е преназначен за военен аташе; със заповед № Р-022/ 15.09.1989 г. е преназначен за разузнавач V степен" РАДИОН,ВАСИЛЕВ,ПОПОВ,1950-02-22,"С.СКОБЕЛЕВО, ПАВЕЛ БАНЯ, СТАРА ЗАГОРА",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Решение № 2-395 от 17.09.2014 г. - лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 43 Народно събрание","Със заповед № Р-024/ 26.09.1970 г. е назначен за младши оперативен работник; през 1971-1972 г. е изпратен на 10 месечен курс в СССР; със заповед № Р-034/ 10.11.1972 г. е преназначен за пом. н-к отдел; със заповед № Р-07/ 09.05.1978 г. е преназначен за секретар на военен аташе; със заповед № Р-050/ 20.09.1984 г. е преназначен за пом. н-к на отдел; със заповед № Р-021/ 12.08.1986 г. е преназначен за военен аташе; със заповед № Р-022/ 15.09.1989 г. е преназначен за разузнавач V степен" РАДИОН,ВАСИЛЕВ,ПОПОВ,1950-02-22,"С.СКОБЕЛЕВО, ПАВЕЛ БАНЯ, СТАРА ЗАГОРА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Решение № 2-566 от 16.10.2015 г. - Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Със заповед № Р-024/ 26.09.1970 г. е назначен за младши оперативен работник; през 1971-1972 г. е изпратен на 10 месечен курс в СССР; със заповед № Р-034/ 10.11.1972 г. е преназначен за пом. н-к отдел; със заповед № Р-07/ 09.05.1978 г. е преназначен за секретар на военен аташе; със заповед № Р-050/ 20.09.1984 г. е преназначен за пом. н-к на отдел; със заповед № Р-021/ 12.08.1986 г. е преназначен за военен аташе; със заповед № Р-022/ 15.09.1989 г. е преназначен за разузнавач V степен." РАДИОН,ГРОЗЕВ,КАЦАРОВ,,"ГР.ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2014-06-04,"Приватизация - обособени части - София","Неустановена принадлежност", РАДИОН,ГРОЗЕВ,КАЦАРОВ,,"ГР.ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2015-06-29,"Организатор на хазартни игри","Неустановена принадлежност", РАДИОН,КРЪСТЕВ,ТОНЧЕВ,,"С.КОМАРЕВО, ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ, ПЛЕВЕН",2015-06-23,"Община Долна Митрополия","Неустановена принадлежност", РАДИОН,КРЪСТЕВ,ТОНЧЕВ,,"С.КОМАРЕВО, ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ, ПЛЕВЕН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", РАДИОН,МИТКОВ,РАЙНОВ,,"ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, БЛАГОЕВГРАД",2010-07-06,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", РАДИОН,СТЕФАНОВ,СТРАТЕВ,,"С.ВРАБЕВО, ТРОЯН, ЛОВЕЧ",2015-02-11,"Община Троян","Неустановена принадлежност", РАДИОН,СТЕФАНОВ,СТРАТЕВ,,"С.ВРАБЕВО, ТРОЯН, ЛОВЕЧ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", РАДИОН,СТОЯНОВ,ПЕЛТЕШКИ,,"ГР.УГЪРЧИН, УГЪРЧИН, ЛОВЕЧ",2015-02-18,"Община Угърчин","Неустановена принадлежност", РАДИОН,СТОЯНОВ,ПЕЛТЕШКИ,,"ГР.УГЪРЧИН, УГЪРЧИН, ЛОВЕЧ",2016-02-04,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Ловеч","Неустановена принадлежност", РАДИОНА,НИКОВА,НИКОВА,,"ГР.АСЕНОВГРАД, АСЕНОВГРАД, ПЛОВДИВ",2008-06-10,"Държавна агенция за закрила на детето","Неустановена принадлежност", РАДИСЛАВ,ИВАНОВ,МИЛОТИНОВ,,"С.ГОРНА ВЕРЕНИЦА, МОНТАНА, МОНТАНА",2015-06-09,"Приватизирани предприятия - Монтана","Неустановена принадлежност", РАДИСЛАВ,ЙОРДАНОВ,АТАНАСОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-07-04,"Конфедерация на независимите синдикати в България","Неустановена принадлежност", РАДИСЛАВ,ХРИСТОВ,ГРИГОРОВ,,"С.РАЗЛИВ, ПРАВЕЦ, СОФИЙСКА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", РАДИЧ,СТОЯНОВ,СТОЯНОВ,,"ГР.ПЪРВОМАЙ, ПЪРВОМАЙ, ПЛОВДИВ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", РАДИЯ,ХРИСТОВ,ТАНЕВ,,"С.ОРЛИНЦИ, СРЕДЕЦ, БУРГАС",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", РАДКА,АЛЕКСАНДРОВА,ГАНЕВА,,"ГР.ЛОМ, ЛОМ, МОНТАНА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", РАДКА,АЛЕКСАНДРОВА,ГАНЕВА,,"ГР.ЛОМ, ЛОМ, МОНТАНА",2015-04-01,"Община Лом","Неустановена принадлежност", РАДКА,АЛЕКСАНДРОВА,ГЕОРГИЕВА,,"С.ГОЛЕМО БУЧИНО, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", РАДКА,АЛЕКСАНДРОВА,НИКОЛОВА,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2011-01-26,"Министерство на отбраната","Неустановена принадлежност", РАДКА,АЛЕКСИЕВА,КУТИНА,,"С.ЕЛЕШНИЦА, РАЗЛОГ, БЛАГОЕВГРАД",2011-07-06,"Община Белица","Неустановена принадлежност", РАДКА,АНАСТАСОВА,КЕТЕВА,,"С.ЗАЕВИТЕ, СМОЛЯН, СМОЛЯН",2008-07-09,"Национален статистически институт","Неустановена принадлежност", РАДКА,АНАСТАСОВА,СТОИЦОВА,,"С.РАНЕНЦИ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2015-01-07,"Община Кюстендил","Неустановена принадлежност", РАДКА,АНГЕЛОВА,ГЕОРГИЕВА,,"С.ЧЕРНИЦА, СУНГУРЛАРЕ, БУРГАС",2013-02-27,"Община Сунгурларе","Неустановена принадлежност", РАДКА,АНГЕЛОВА,ДРИНЦОЛОВА,,"С.КОВАЧЕВИЦА, ГЪРМЕН, БЛАГОЕВГРАД",2008-09-16,"Държавна агенция по горите","Неустановена принадлежност", РАДКА,АНГЕЛОВА,НИЦОВА,,"С.АСЕНОВЦИ, ЛЕВСКИ, ПЛЕВЕН",2015-01-29,"Община Летница","Неустановена принадлежност", РАДКА,АНГЕЛОВА,ПАЛАЗОВА,,"С.МИХАЛИЧ, СВИЛЕНГРАД, ХАСКОВО",2015-08-11,"Община Асеновград","Неустановена принадлежност", РАДКА,АНГЕЛОВА,ПУНТЕВА,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2015-04-28,"Община Лесичово","Неустановена принадлежност", РАДКА,АРГИЛОВА,СТЕФАНОВА,,"С.ЦАЛАПИЦА, РОДОПИ, ПЛОВДИВ",2015-10-14,"Община Родопи","Неустановена принадлежност", РАДКА,АТАНАСОВА,ВЕЛИНОВА,,"С.СОВОЛЯНО, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2015-01-07,"Община Кюстендил","Неустановена принадлежност", РАДКА,АТАНАСОВА,ВЕЛИНОВА,,"С.СОВОЛЯНО, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2016-02-18,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Кюстендил","Неустановена принадлежност", РАДКА,АТАНАСОВА,ГАВРАИЛОВА,,"ГР.ВЪЛЧИ ДОЛ, ВЪЛЧИ ДОЛ, ВАРНА",2013-05-15,"Община Вълчи дол","Неустановена принадлежност", РАДКА,АТАНАСОВА,ГЕОРГИЕВА,,"С.РАВНЕЦ, БУРГАС, БУРГАС",2013-01-23,"Община Бургас","Неустановена принадлежност", РАДКА,АТАНАСОВА,ДЖАМБАЗОВА-ВЪЛКОВА,,"ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-11,"Приватизирани предприятия - Пазарджик","Неустановена принадлежност", РАДКА,АТАНАСОВА,ДИМИТРОВА,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", РАДКА,АТАНАСОВА,ИЛИЕВА,,"ГР.КАВАРНА, КАВАРНА, ДОБРИЧ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", РАДКА,АТАНАСОВА,ЙОРДАНОВА,,"С.ЛОПЯН, ЕТРОПОЛЕ, СОФИЙСКА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", РАДКА,АТАНАСОВА,ПАВЛОВА,,"ГР.ВЕЛИНГРАД, ВЕЛИНГРАД, ПАЗАРДЖИК",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност", РАДКА,АТАНАСОВА,ПАВЛОВА,,"ГР.ВЕЛИНГРАД, ВЕЛИНГРАД, ПАЗАРДЖИК",2015-04-21,"Община Велинград","Неустановена принадлежност", РАДКА,АТАНАСОВА,ПЕТРОВА,,"С.ТРАКИЙЦИ, СРЕДЕЦ, БУРГАС",2013-02-13,"Община Несебър","Неустановена принадлежност", РАДКА,АТАНАСОВА,ПОПОВА,1945-04-16,"С.МУХОВО, ИХТИМАН, СОФИЙСКА",2014-11-26,"Община Кърджали","Решение № 2-430 от 26.11.2014 г. - община Кърджали","Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, разходни документи, отчетени от ръководили я щатни служители, документи от ръководили я щатни служители, съдържащи се в дело № 17487; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 2." РАДКА,АТАНАСОВА,СТОЕВА,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2012-07-25,"Конфедерация на независимите синдикати в България","Неустановена принадлежност", РАДКА,АТАНАСОВА,ТОШЕВА,,"ГР.САНДАНСКИ, САНДАНСКИ, БЛАГОЕВГРАД",2015-06-23,"Община Долни Дъбник","Неустановена принадлежност", РАДКА,АТАНАСОВА,ЧИРВА,,"ГР.РАЗЛОГ, РАЗЛОГ, БЛАГОЕВГРАД",2011-04-28,"Община Разлог","Неустановена принадлежност", РАДКА,БАЕВА,ТОМОВА,,"С.СОЛНИК, ДОЛНИ ЧИФЛИК, ВАРНА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", РАДКА,БАЕВА,ТОМОВА,,"С.СОЛНИК, ДОЛНИ ЧИФЛИК, ВАРНА",2015-12-17,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Варна","Неустановена принадлежност", РАДКА,БЕЛЧЕВА,ИЛЕВА-ФИЛКОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-06-14,"Великотърновскиуниверситет Св. Св. Кирил и Методий","Неустановена принадлежност", РАДКА,БОНЕВА,НИКОДИМОВА,,"С.ЧЕРНИ БРЯГ, АНТОНОВО, ТЪРГОВИЩЕ",2013-09-25,"Търговска банка Д","Неустановена принадлежност", РАДКА,БОРИСЛАВОВА,БАНОВА,,"ГР.ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-12-08,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Велико Търново","Неустановена принадлежност", РАДКА,БОРИСОВА,ВЪРБАНОВА,,"С.ЛЮТАДЖИК, ВРАЦА, ВРАЦА",2012-06-20,"Бургаски свободен университет","Неустановена принадлежност", РАДКА,БОРИСОВА,ЕВТИМОВА,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2013-11-27,"Национален осигурителен институт","Неустановена принадлежност", РАДКА,БОРИСОВА,КЛИМЕНТОВА,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност", РАДКА,ВАРАДИНОВА,ПЕТРОВА,,"С.ЯРДЖИЛОВЦИ, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2007-07-05,"Висш съдебен съвет","Неустановена принадлежност", РАДКА,ВАРАДИНОВА,ПЕТРОВА,,"С.ЯРДЖИЛОВЦИ, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", РАДКА,ВАРАДИНОВА,ПЕТРОВА,,"С.ЯРДЖИЛОВЦИ, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2015-06-09,"Община Трън","Неустановена принадлежност", РАДКА,ВАСИЛЕВА,БОРИСОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност", РАДКА,ВАСИЛЕВА,ВЛАХОВА-РУЙКОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-03-14,"Софийски университет ""Св. Климент Охридски""","Неустановена принадлежност", РАДКА,ВАСИЛЕВА,ГРОЗЕВА,,"С.ТОРОС, ЛУКОВИТ, ЛОВЕЧ",2015-02-04,"Община Луковит","Неустановена принадлежност", РАДКА,ВАСИЛЕВА,ДЖЕМПЕРИЕВА,,"ГР.ЦАРЕВО, ЦАРЕВО, БУРГАС",2013-02-27,"Община Царево","Неустановена принадлежност", РАДКА,ВАСИЛЕВА,КОРНАЗОВА,,"С.СИМЕОНОВО, ТУНДЖА, ЯМБОЛ",2009-12-02,"Национална здравноосигурителна каса","Неустановена принадлежност", РАДКА,ВАСИЛЕВА,ПЕТКОВА,,"ГР.ЛУКОВИТ, ЛУКОВИТ, ЛОВЕЧ",2013-12-11,"Община Мездра","Неустановена принадлежност", РАДКА,ВАСИЛЕВА,ПЕТКОВА-БЛИЗНАКОВА,,"ГР.ТЕТЕВЕН, ТЕТЕВЕН, ЛОВЕЧ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", РАДКА,ВАСИЛЕВА,ПЕТРОВА,,"С.МАНАСТИР, ЛЪКИ, ПЛОВДИВ",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност", РАДКА,ВАСИЛЕВА,ПОПОВА,,"ГР.ВЕЛИНГРАД, ВЕЛИНГРАД, ПАЗАРДЖИК",2015-04-21,"Община Велинград","Неустановена принадлежност", РАДКА,ВАСИЛЕВА,ХРИСТЕВА,,"ГР.КРИЧИМ, КРИЧИМ, ПЛОВДИВ",2015-09-14,"Община Кричим","Неустановена принадлежност", РАДКА,ВАСИЛЕВА,ХРИСТЕВА,,"ГР.КРИЧИМ, КРИЧИМ, ПЛОВДИВ",2015-10-14,"Община Родопи","Неустановена принадлежност", РАДКА,ВАСИЛЕВА,ХРИСТОВА,,"С.КОЕВЦИ, СУХИНДОЛ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-07-10,"Община Сухиндол","Неустановена принадлежност", РАДКА,ВЕЛЕВА,ИВАНОВА,,"С.ЛОЗАРЕВО, СУНГУРЛАРЕ, БУРГАС",2014-07-15,"Аграрен университет - Пловдив","Неустановена принадлежност", РАДКА,ВЕЛЕВА,ПЕТКОВА,,"С.ГРАДИНА, ПЪРВОМАЙ, ПЛОВДИВ",2015-10-05,"Община Първомай","Неустановена принадлежност", РАДКА,ВЕЛЕВА,ПЕТКОВА,,"С.ГРАДИНА, ПЪРВОМАЙ, ПЛОВДИВ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", РАДКА,ВЕЛИКОВА,БОРИСОВА,,"ГР.ГУЛЯНЦИ, ГУЛЯНЦИ, ПЛЕВЕН",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", РАДКА,ВЕЛЧЕВА,НЕНЧЕВА,,"С.КРУМОВО ГРАДИЩЕ, КАРНОБАТ, БУРГАС",2013-01-09,"Община Карнобат","Неустановена принадлежност", РАДКА,ВЕСЕЛИНОВА,МИНЕВА,,"С.КУЛАТА, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2014-09-24,"Първа инвестиционна банка","Неустановена принадлежност", РАДКА,ВЕСЕЛИНОВА,ЧОРБАДЖИЙСКА,,"С.ЛОМНИЦА, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2015-01-07,"Община Кюстендил","Неустановена принадлежност", РАДКА,ВЕСЕЛИНОВА,ЧОРБАДЖИЙСКА,,"С.ЛОМНИЦА, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2016-02-18,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Кюстендил","Неустановена принадлежност", РАДКА,ВИДЕВА,КОЛЕВА,1943-09-26,"С.ЧЕХЛАРЕ, БРЕЗОВО, ПЛОВДИВ",2015-09-30,"Община Пловдив","Решение № 2-558 от 30.09.2015 г. - община Пловдив","

Рег. дневник; картон обр. 6; писмо вх. № 2170/ 07.05.1990 г. за унищожаване с протокол № 15/ 02.02.1990 г. делата на Я/К ""Лилия"".

" РАДКА,ВИДЕВА,СТАЙКОВА,,"С.БОРЕЦ, БРЕЗОВО, ПЛОВДИВ",2015-08-11,"Община Брезово","Неустановена принадлежност", РАДКА,ВИДЕНОВА,КРЪСТАНОВА,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност", РАДКА,ВИДИНОВА,ШУМАНОВА,,"С.ГОВЕДАРЦИ, САМОКОВ, СОФИЙСКА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", РАДКА,ВИКТОРОВА,ИЛИЕВА,,"ГР.РАДОМИР, РАДОМИР, ПЕРНИК",2007-07-19,"Администрация на президента","Неустановена принадлежност", РАДКА,ВЛАДИМИРОВА,БИСЕРИНА,,"ГР.БОБОШЕВО, БОБОШЕВО, КЮСТЕНДИЛ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", РАДКА,ВЛАДОВА,ЛОЗАНОВА,,"С.БРУСЕН, ЕТРОПОЛЕ, СОФИЙСКА",2014-12-03,"Община Бобов дол","Неустановена принадлежност", РАДКА,ВЪЛЕВА,ПЕНЕВА,,"ГР.ТРЪН, ТРЪН, ПЕРНИК",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", РАДКА,ВЪЛКОВА,ВАСИЛЕВА,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", РАДКА,ВЪЛКОВА,ВЪЛКОВА,1928-10-02,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2015-10-14,"Телеграф ЕООД","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1" РАДКА,ГАНЕВА,ГАНЕВА-НИКОЛОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-06-19,"Юробанк България АД","Неустановена принадлежност", РАДКА,ГЕНОВА,МИТЕВА,,"С.АГАТОВО, СЕВЛИЕВО, ГАБРОВО",2014-02-05,"Община Севлиево","Неустановена принадлежност", РАДКА,ГЕНОВА,ПОПОВА,,"С.ОТЕЦ КИРИЛОВО, БРЕЗОВО, ПЛОВДИВ",2015-08-11,"Община Брезово","Неустановена принадлежност", РАДКА,ГЕОРГИЕВА,ГЕОРГИЕВА,,"С.ЗЕЛЕНИКОВО, БРЕЗОВО, ПЛОВДИВ",2014-04-24,"Тракийски университет – гр. Стара Загора","Неустановена принадлежност", РАДКА,ГЕОРГИЕВА,ГЕОРГИЕВА,,"ГР.ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО, ГЕНЕРАЛ-ТОШЕВО, ДОБРИЧ",2009-12-02,"Национална здравноосигурителна каса","Неустановена принадлежност", РАДКА,ГЕОРГИЕВА,КАБАДЖОВА,,"ГР.ПЕРУЩИЦА, ПЕРУЩИЦА, ПЛОВДИВ",2011-02-23,"Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол","Неустановена принадлежност", РАДКА,ГЕОРГИЕВА,КАБАДЖОВА,,"ГР.ПЕРУЩИЦА, ПЕРУЩИЦА, ПЛОВДИВ",2015-04-28,"Община Пазарджик","Неустановена принадлежност", РАДКА,ГЕОРГИЕВА,КАРАГЬОЗОВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", РАДКА,ГЕОРГИЕВА,МИТЕВА,,"С.ГОЛЕШ, КАЙНАРДЖА, СИЛИСТРА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", РАДКА,ГЕОРГИЕВА,НАУНОВА,,ЮГОСЛАВИЯ,2014-06-04,"Приватизация - обособени части - София","Неустановена принадлежност", РАДКА,ГЕОРГИЕВА,ПОПГЕОРГИЕВА,,"ГР.КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", РАДКА,ГЕОРГИЕВА,СОКОЛОВА,1931-03-01,"ГР.ЗЛАТИЦА, ЗЛАТИЦА, СОФИЙСКА",2013-11-06,"Централна кооперативна банка","Решение № 2-254 от 06.11.2013 г. - ""Централна кооперативна банка"" АД","

Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, документи от ръководил я щатен служител, съдържащи се в лично дело IА-4459; картони – обр. 4 – 2 бр.

" РАДКА,ГЕОРГИЕВА,СТАНИМИРОВА,,"ГР.ДУПНИЦА, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност", РАДКА,ГЕОРГИЕВА,ТОРБОВА,,"ГР.ОРЯХОВО, ОРЯХОВО, ВРАЦА",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", РАДКА,ГЕОРГИЕВА,ТОРБОВА,,"ГР.ОРЯХОВО, ОРЯХОВО, ВРАЦА",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", РАДКА,ГЕОРГИЕВА,ТОШЕВА-ФУРНАДЖИЕВА,,"ГР.МОНТАНА, МОНТАНА, МОНТАНА",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност", РАДКА,ГЕОРГИЕВА,ЩЕРЕВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2014-07-15,"Аграрен университет - Пловдив","Неустановена принадлежност", РАДКА,ГЕОРГИЕВА,ЯНЕВА,,"С.КРУШАРИ, КРУШАРИ, ДОБРИЧ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", РАДКА,ГИРГИНОВА,ГЕОРГИЕВА,,"ГР.ПРОВАДИЯ, ПРОВАДИЯ, ВАРНА",2015-12-17,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Варна","Неустановена принадлежност", РАДКА,ГИЧЕВА,ПЕТРОВА,,"ГР.АЙТОС, АЙТОС, БУРГАС",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", РАДКА,ДАНАИЛОВА,ЖЕКОВА,,"С.ФАКИЯ, СРЕДЕЦ, БУРГАС",2009-04-15,"Държавна агенция за метрология и технически надзор","Неустановена принадлежност", РАДКА,ДАНАИЛОВА,МОСКОВА,,"ГР.САМОКОВ, САМОКОВ, СОФИЙСКА",2015-06-29,"Организатор на хазартни игри","Неустановена принадлежност", РАДКА,ДЕНЕВА,НИКОЛОВА,,"ГР.ПЛАЧКОВЦИ, ТРЯВНА, ГАБРОВО",2014-01-28,"Община Трявна","Неустановена принадлежност", РАДКА,ДЕНКОВА,ЙОРДАНОВА,,"С.НОВО СЕЛО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2014-01-28,"Община Дряново","Неустановена принадлежност", РАДКА,ДИМИТРОВА,БЕРОВА,,"С.СТОКИТЕ, СЕВЛИЕВО, ГАБРОВО",2014-02-05,"Община Севлиево","Неустановена принадлежност", РАДКА,ДИМИТРОВА,ВОЕВА,,"С.ВАРДИМ, СВИЩОВ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-02-11,"Община Тетевен","Неустановена принадлежност", РАДКА,ДИМИТРОВА,ГЕОРГИЕВА,,"С.ЯКИМОВО, ЯКИМОВО, МОНТАНА",2015-04-01,"Община Якимово","Неустановена принадлежност", РАДКА,ДИМИТРОВА,ГЕОРГИЕВА,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност", РАДКА,ДИМИТРОВА,ДОБРЕВА,,"ГР.СИМЕОНОВГРАД, СИМЕОНОВГРАД, ХАСКОВО",2012-06-27,"Съюз за стопанска инициатива","Неустановена принадлежност", РАДКА,ДИМИТРОВА,ДОБРЕВА,,"ГР.КАБЛЕШКОВО, ПОМОРИЕ, БУРГАС",2013-02-20,"Община Поморие","Неустановена принадлежност", РАДКА,ДИМИТРОВА,ДРАЖЕВА-ПЪРВАНОВА,,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", РАДКА,ДИМИТРОВА,ЙОРДАНОВА,,"ГР.ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО, ГЕНЕРАЛ-ТОШЕВО, ДОБРИЧ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", РАДКА,ДИМИТРОВА,КАЛЧЕВА,,"ГР.СРЕДЕЦ, СРЕДЕЦ, БУРГАС",2013-01-29,"Община Средец","Неустановена принадлежност", РАДКА,ДИМИТРОВА,КЕЖЕВА,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност", РАДКА,ДИМИТРОВА,КЪНОВА,,"С.ВЪРБИЦА, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2015-07-16,"Община Плевен","Неустановена принадлежност", РАДКА,ДИМИТРОВА,МАРИНОВА,,"С.ПАТРЕШКО, ТРОЯН, ЛОВЕЧ",2015-01-29,"Община Априлци","Неустановена принадлежност", РАДКА,ДИМИТРОВА,МИЧЕВА,,"С.МЛЕЧЕВО, СЕВЛИЕВО, ГАБРОВО",2014-02-05,"Община Севлиево","Неустановена принадлежност", РАДКА,ДИМИТРОВА,НЕДКОВА,,"С.ЧЕРНОГРАД, АЙТОС, БУРГАС",2012-12-12,"Община Айтос","Неустановена принадлежност", РАДКА,ДИМИТРОВА,ПАНОВА,,"ГР.СУНГУРЛАРЕ, СУНГУРЛАРЕ, БУРГАС",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", РАДКА,ДИМИТРОВА,ПАСКАЛЕВА,,"С.ЛЕСОВО, ЕЛХОВО, ЯМБОЛ",2015-08-04,"Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Неустановена принадлежност", РАДКА,ДИМИТРОВА,ПАУНОВА,,"С.АБРИТ, КРУШАРИ, ДОБРИЧ",2014-02-12,"Община Генерал Тошево","Неустановена принадлежност", РАДКА,ДИМИТРОВА,ТОДОРОВА,,"ГР.ПРОВАДИЯ, ПРОВАДИЯ, ВАРНА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", РАДКА,ДИМИТРОВА,ЧАЛЪКОВА,,"ГР.ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2009-10-14,"Национален осигурителен институт","Неустановена принадлежност", РАДКА,ДИМИТРОВА,ЧАНЕВА,,"С.ЛОЗАРЕВО, СУНГУРЛАРЕ, БУРГАС",2013-02-27,"Община Сунгурларе","Неустановена принадлежност", РАДКА,ДИМИТРОВА,ЧОБАНОВА,,"ГР.СРЕДЕЦ, СРЕДЕЦ, БУРГАС",2013-01-29,"Община Средец","Неустановена принадлежност", РАДКА,ДИМОВА,АТАНАСОВА,,"ГР.СРЕДЕЦ, СРЕДЕЦ, БУРГАС",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност", РАДКА,ДИМОВА,ИВАНОВА,,"ГР.КАЛОФЕР, КАРЛОВО, ПЛОВДИВ",2015-09-09,"Община Карлово","Неустановена принадлежност", РАДКА,ДИМОВА,СТАЙКОВА,,"ГР.ТОПОЛОВГРАД, ТОПОЛОВГРАД, ХАСКОВО",2008-07-09,"Национален статистически институт","Неустановена принадлежност", РАДКА,ДИМОВА,ЧОЛАКОВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", РАДКА,ДОЙЧЕВА,НИКОЛОВА,,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", РАДКА,ДРАГНЕВА,КОЛЕВА,,"С.ЕКЗАРХ АНТИМОВО, КАРНОБАТ, БУРГАС",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", РАДКА,ДРАГНЕВА,КОЛЕВА,,"С.ЕКЗАРХ АНТИМОВО, КАРНОБАТ, БУРГАС",2015-12-01,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Неустановена принадлежност", РАДКА,ЕМИЛОВА,ВАСИЛЕВА,,"ГР.КОСТЕНЕЦ, КОСТЕНЕЦ, СОФИЙСКА",2007-09-04,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", РАДКА,ЖЕКОВА,ЙОРДАНОВА,,"С.ТРЪНИЦА, НОВИ ПАЗАР, ШУМЕН",2013-05-15,"Община Вълчи дол","Неустановена принадлежност", РАДКА,ЖЕКОВА,СТАНЧЕВА,,"С.ПЕТ МОГИЛИ, НОВА ЗАГОРА, СЛИВЕН",2013-01-23,"Община Бургас","Неустановена принадлежност", РАДКА,ЖЕКОВА,ТЕНЕВА,,"С.СВОБОДА, ЧИРПАН, СТАРА ЗАГОРА",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност", РАДКА,ЖЕЛЕЗОВА,ЖЕЛЕВА,,"ГР.БАЛЧИК, БАЛЧИК, ДОБРИЧ",2012-01-12,"Министерство на образованието","Неустановена принадлежност", РАДКА,ЗАХАРИЕВА,ДРАГАНЧЕВА,,"С.ДЕЛЯНОВЦИ, СВИЩОВ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-12-08,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Велико Търново","Неустановена принадлежност", РАДКА,ЗИНОВИЕВА,ГЕНОВА,,"С.ДЪЛГА ЛУКА, ТРЪН, ПЕРНИК",2013-09-18,"Общинска банка АД","Неустановена принадлежност", РАДКА,ЗЛАТЕВА,НУНЕВА,,"ГР.ЧИРПАН, ЧИРПАН, СТАРА ЗАГОРА",2014-08-12,"Длъжници към Булбанк","Неустановена принадлежност", РАДКА,ЗЛАТЕВА,ХРИСТЕВА,,"С.БОРЕЦ, БРЕЗОВО, ПЛОВДИВ",2015-08-11,"Община Брезово","Неустановена принадлежност", РАДКА,ИВАНОВА,ВАСИЛЕВА,,"С.ЗАХАРИ СТОЯНОВО, ШАБЛА, ДОБРИЧ",2014-03-12,"Община Шабла","Неустановена принадлежност", РАДКА,ИВАНОВА,ВЕЛИЧКОВА,,"ГР.БАЛЧИК, БАЛЧИК, ДОБРИЧ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", РАДКА,ИВАНОВА,ВЪЛЧЕВА,,"С.БОЙНИЦА, БОЙНИЦА, ВИДИН",2013-03-20,"Община Аксаково","Неустановена принадлежност", РАДКА,ИВАНОВА,ДИМОВА,,"С.ОГНЯНОВО, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", РАДКА,ИВАНОВА,ДОБРЕВА,,"ГР.ДУЛОВО, ДУЛОВО, СИЛИСТРА",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", РАДКА,ИВАНОВА,ЕРВЕНЛИЕВА,,"ГР.АСЕНОВГРАД, АСЕНОВГРАД, ПЛОВДИВ",2014-09-10,"Длъжници към банка Хеброс","Неустановена принадлежност", РАДКА,ИВАНОВА,ИЛИЕВА,,"С.АСПАРУХОВО, КАРНОБАТ, БУРГАС",2011-11-02,"Министерство на регионалното развитие и благоустройството","Неустановена принадлежност", РАДКА,ИВАНОВА,ЙОНОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-11-26,"Българска национална телевизия","Неустановена принадлежност", РАДКА,ИВАНОВА,КИРОВА,,"С.ГРАНИТ, БРАТЯ ДАСКАЛОВИ, СТАРА ЗАГОРА",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", РАДКА,ИВАНОВА,КОЙЧЕВА,,"ГР.СРЕДЕЦ, СРЕДЕЦ, БУРГАС",2013-01-09,"Община Карнобат","Неустановена принадлежност", РАДКА,ИВАНОВА,КЪНЧЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", РАДКА,ИВАНОВА,МАНОЛОВА-ГИНОВА,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност", РАДКА,ИВАНОВА,МАНОЛОВА-ЦОНЧЕВА,,"ГР.ПИРДОП, ПИРДОП, СОФИЙСКА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", РАДКА,ИВАНОВА,МИТЕВА,,"С.СТЕФАН КАРАДЖА, ГЛАВИНИЦА, СИЛИСТРА",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност", РАДКА,ИВАНОВА,НИКОЛОВА,,"ГР.ДУЛОВО, ДУЛОВО, СИЛИСТРА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", РАДКА,ИВАНОВА,ОТУЗБИРОВА,,"ГР.КАВАРНА, КАВАРНА, ДОБРИЧ",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", РАДКА,ИВАНОВА,ПАНОВА,,"С.СРЕДНОГОРЦИ, МАДАН, СМОЛЯН",2015-12-08,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Велико Търново","Неустановена принадлежност", РАДКА,ИВАНОВА,ПЕТРОВА,,"ГР.ЗЛАТАРИЦА, ЗЛАТАРИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност", РАДКА,ИВАНОВА,ПИТЕКОВА,,"ГР.ЗЛАТИЦА, ЗЛАТИЦА, СОФИЙСКА",2012-03-14,"Софийски университет ""Св. Климент Охридски""","Неустановена принадлежност", РАДКА,ИВАНОВА,РУСЕВА,,"С.ТОПЧИИ, РАЗГРАД, РАЗГРАД",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", РАДКА,ИВАНОВА,СВИРКОВА,,"ГР.СМОЛЯН, СМОЛЯН, СМОЛЯН",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", РАДКА,ИВАНОВА,СВИРКОВА,,"ГР.СМОЛЯН, СМОЛЯН, СМОЛЯН",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", РАДКА,ИВАНОВА,СИДЕРОВА,,"ГР.СВИЛЕНГРАД, СВИЛЕНГРАД, ХАСКОВО",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност", РАДКА,ИВАНОВА,СТОИЛОВА,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", РАДКА,ИВАНОВА,СТОЙКОВА,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", РАДКА,ИВАНОВА,СТОЯНОВА,,"ГР.СУВОРОВО, СУВОРОВО, ВАРНА",2013-05-29,"Община Суворово","Неустановена принадлежност", РАДКА,ИВАНОВА,СТОЯНОВА,,"ГР.СУВОРОВО, СУВОРОВО, ВАРНА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", РАДКА,ИВАНОВА,ТОМОВА,,"С.ГОЛЯМ ПОРОВЕЦ, ИСПЕРИХ, РАЗГРАД",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност", РАДКА,ИВАНОВА,ТОНЧЕВА,,"ГР.ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ",2013-06-05,"УниКредит Булбанк АД","Неустановена принадлежност", РАДКА,ИВАНОВА,ТОНЧЕВА,,"ГР.ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ",2013-10-02,"Обединена българска банка","Неустановена принадлежност", РАДКА,ИВАНОВА,ЦВЕТКОВА,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", РАДКА,ИВАНОВА,ЩЕРЕВА,,"С.НОВА КАМЕНА, ТЕРВЕЛ, ДОБРИЧ",2014-03-12,"Община Тервел","Неустановена принадлежност", РАДКА,ИДАКИЕВА,ХРИСТОВА,,"С.МЛАМОЛОВО, БОБОВ ДОЛ, КЮСТЕНДИЛ",2016-02-18,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Кюстендил","Неустановена принадлежност", РАДКА,ИЛИЕВА,ГЕГОВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност", РАДКА,ИЛИЕВА,ДУКОВА-РУСЕВА,,"ГР.ПРОВАДИЯ, ПРОВАДИЯ, ВАРНА",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", РАДКА,ИЛИЕВА,ДУКОВА-РУСЕВА,,"ГР.ПРОВАДИЯ, ПРОВАДИЯ, ВАРНА",2013-05-15,"Община Дългопол","Неустановена принадлежност", РАДКА,ИЛИЕВА,ДУКОВА-РУСЕВА,,"ГР.ПРОВАДИЯ, ПРОВАДИЯ, ВАРНА",2015-12-17,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Варна","Неустановена принадлежност", РАДКА,ИЛИЕВА,КОЛЕВА,,"ГР.БЯЛА СЛАТИНА, БЯЛА СЛАТИНА, ВРАЦА",2014-11-13,"Община Крумовград","Неустановена принадлежност", РАДКА,ИЛИЕВА,ПАНАЙОТОВА,,"С.ВАКЛИНО, ШАБЛА, ДОБРИЧ",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", РАДКА,ИЛИЕВА,СТАНЕВА,,"ГР.ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", РАДКА,ИЛИЕВА,ХРИСТОВА,,"ГР.ЛЮБИМЕЦ, ЛЮБИМЕЦ, ХАСКОВО",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", РАДКА,ЙОРДАНОВА,БОСОЛОВА,,"ГР.ЯБЛАНИЦА, ЯБЛАНИЦА, ЛОВЕЧ",2015-02-18,"Община Ябланица","Неустановена принадлежност", РАДКА,ЙОРДАНОВА,ДИМИТРОВА,,"ГР.РАЗГРАД, РАЗГРАД, РАЗГРАД",2015-04-07,"Община Чипровци","Неустановена принадлежност", РАДКА,ЙОРДАНОВА,ЖЕЛЯЗКОВА,,"ГР.ТВЪРДИЦА, ТВЪРДИЦА, СЛИВЕН",2013-01-16,"Министерство на правосъдието","Неустановена принадлежност", РАДКА,ЙОРДАНОВА,ЗАГОРСКА,1953-09-27,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-12-02,"Национална здравноосигурителна каса","Решение № 104 от 2.12.2009 г. - Националната здравноосигурителна каса","Документи от ръководилия я щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; лично дело IА-35971" РАДКА,ЙОРДАНОВА,ПЕТРОВА,,"ГР.КАБЛЕШКОВО, ПОМОРИЕ, БУРГАС",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", РАДКА,ЙОРДАНОВА,ПЕТРОВА,,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност", РАДКА,ЙОРДАНОВА,РАЙЧЕВА,,"С.ПРОФЕСОР ИШИРКОВО, СИЛИСТРА, СИЛИСТРА",2015-04-01,"Приватизирани предприятия - Варна","Неустановена принадлежност", РАДКА,ЙОРДАНОВА,СТОЯНОВА,,"С.СМОЛНИЦА, ДОБРИЧКА, ДОБРИЧ",2014-02-12,"Община Балчик","Неустановена принадлежност", РАДКА,КАЛЧЕВА,АНГЕЛОВА,,"С.МЕДОВО, ПОМОРИЕ, БУРГАС",2013-02-20,"Община Поморие","Неустановена принадлежност", РАДКА,КИРИЛОВА,ЙОРДАНОВА,,"С.СТРАДАЛОВО, НЕВЕСТИНО, КЮСТЕНДИЛ",2015-06-01,"Приватизирани предприятия - Кюстендил","Неустановена принадлежност", РАДКА,КИРИЛОВА,МАНАСИЕВА,,"С.ЕРЕМИЯ, НЕВЕСТИНО, КЮСТЕНДИЛ",2015-06-01,"Приватизирани предприятия - Кюстендил","Неустановена принадлежност", РАДКА,КИРИЛОВА,МИТРЕВА,,"С.ДЕБРЕНЕ, САНДАНСКИ, БЛАГОЕВГРАД",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност", РАДКА,КИРИЛОВА,СТОЕВА,,"ГР.РАДОМИР, РАДОМИР, ПЕРНИК",2015-06-01,"Приватизирани предприятия - Кюстендил","Неустановена принадлежност", РАДКА,КИРИЛОВА,СТОЯНОВА,,"ГР.СОЗОПОЛ, СОЗОПОЛ, БУРГАС",2013-02-13,"Община Созопол","Неустановена принадлежност", РАДКА,КИРЧЕВА,ТОПАЛОВА,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2012-06-05,"КТ Подкрепа","Неустановена принадлежност", РАДКА,КОЛЕВА,АРНАУДОВА,,"ГР.КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", РАДКА,КОЛЕВА,ГАЙДОВА,,"С.ЕМЕН, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2012-06-14,"Великотърновскиуниверситет Св. Св. Кирил и Методий","Неустановена принадлежност", РАДКА,КОЛЕВА,ЙОРДАНОВА,,"С.ГОЛИЦА, ДОЛНИ ЧИФЛИК, ВАРНА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", РАДКА,КОЛЕВА,КАРАИВАНОВА,,"С.СЪРНЕВЕЦ, БРАТЯ ДАСКАЛОВИ, СТАРА ЗАГОРА",2009-10-14,"Национален осигурителен институт","Неустановена принадлежност", РАДКА,КОЛЕВА,КОЛЕВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2015-09-09,"Община Карлово","Неустановена принадлежност", РАДКА,КОЛЕВА,ПАВЛОВА,,"ГР.ЕЛХОВО, ЕЛХОВО, ЯМБОЛ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", РАДКА,КОЛЕВА,ТЕНЕВА,,"С.ЦАРЕВА ПОЛЯНА, СТАМБОЛОВО, ХАСКОВО",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", РАДКА,КОЛЕВА,ФИДЕНКОВА,,"С.ГОРНА МИТРОПОЛИЯ, ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ, ПЛЕВЕН",2015-02-04,"Община Ловеч","Неустановена принадлежност", РАДКА,КОЛЕВА,ХРИСТОВА,,"С.ОВЧИ КЛАДЕНЕЦ, ТУНДЖА, ЯМБОЛ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", РАДКА,КОЛЕВА,ЦОНЕВА,,"С.ГЪЛЪБЕЦ, ПОМОРИЕ, БУРГАС",2013-02-20,"Община Поморие","Неустановена принадлежност", РАДКА,КОСТАДИНОВА,ДИНЕВА,,"С.НОВА КАМЕНА, ТЕРВЕЛ, ДОБРИЧ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", РАДКА,КОСТАДИНОВА,ДИНЕВА,,"С.НОВА КАМЕНА, ТЕРВЕЛ, ДОБРИЧ",2014-03-12,"Община Тервел","Неустановена принадлежност", РАДКА,КОСТОВА,КРЪСТЕВА,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2008-06-10,"Държавна агенция за младежта и спорта","Неустановена принадлежност", РАДКА,КОСТОВА,КРЪСТЕВА,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2011-04-28,"Министерство на физическото възпитание и спорта","Неустановена принадлежност", РАДКА,КОСТОВА,ЛАЗАРОВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2008-07-09,"Национален статистически институт","Неустановена принадлежност", РАДКА,КРУМОВА,ПЪРВАНОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-06-18,"Университет по архитектура, строителство и геодезия","Неустановена принадлежност", РАДКА,КРЪСТЕВА,ТОДОРОВА,,"ГР.МАЛКО ТЪРНОВО, МАЛКО ТЪРНОВО, БУРГАС",2013-01-09,"Община Карнобат","Неустановена принадлежност", РАДКА,КУНЕВА,ПЕТРОВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2007-07-05,"Висш съдебен съвет","Неустановена принадлежност", РАДКА,КУНЕВА,ПЕТРОВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", РАДКА,ЛАЗАРОВА,МИХОВА,,"ГР.ГАБРОВО, ГАБРОВО, ГАБРОВО",2016-01-19,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Габрово","Неустановена принадлежност", РАДКА,ЛУКАНОВА,СКЕНДЕРОВА,,"ГР.ПИРДОП, ПИРДОП, СОФИЙСКА",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", РАДКА,ЛУКАНОВА,СКЕНДЕРОВА,,"ГР.ПИРДОП, ПИРДОП, СОФИЙСКА",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност", РАДКА,ЛУКАНОВА,СКЕНДЕРОВА,1972-06-29,"ГР.ПИРДОП, ПИРДОП, СОФИЙСКА",2014-02-05,"Агенция по заетостта","Неустановена принедлежност", РАДКА,ЛЮБОМИРОВА,ПЕТКОВА,,"С.ГОРНА БРЕЗНИЦА, КРЕСНА, БЛАГОЕВГРАД",2011-04-05,"Община Кресна","Неустановена принадлежност", РАДКА,МАНОЛОВА,ПЕТРОВА,,"ГР.КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2011-01-12,"Политически кабинети","Неустановена принадлежност", РАДКА,МАНОЛОВА,ПЕТРОВА,,"ГР.КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2011-09-20,"Министерство на културата","Неустановена принадлежност", РАДКА,МАРИНОВА,ПЕТКОВА,,"С.СИЛЕН, СТАМБОЛОВО, ХАСКОВО",2014-11-13,"Община Крумовград","Неустановена принадлежност", РАДКА,МАРИНОВА,ПЕТРОВА,,"ГР.ПАВЕЛ БАНЯ, ПАВЕЛ БАНЯ, СТАРА ЗАГОРА",2015-09-09,"Община Калояново","Неустановена принадлежност", РАДКА,МАРКОВА,ГЕОРГИЕВА,,"С.КАРДАМ, ГЕНЕРАЛ-ТОШЕВО, ДОБРИЧ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", РАДКА,МАРКОВА,ГЕОРГИЕВА,,"С.КАРДАМ, ГЕНЕРАЛ-ТОШЕВО, ДОБРИЧ",2016-01-19,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Добрич","Неустановена принадлежност", РАДКА,МАРКОВА,ХУБЧЕВА,,"С.ПОЛКОВНИК СЕРАФИМОВО, СМОЛЯН, СМОЛЯН",2015-09-14,"Приватизирани предприятия - Смолян","Неустановена принадлежност", РАДКА,МЕТОДИЕВА,ГРУЙЧЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-01-12,"Министерство на образованието","Неустановена принадлежност", РАДКА,МИЛКОВА,БОСТАНДЖИЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност", РАДКА,МИНДОВА,АНГЕЛОВА,,"ГР.СРЕДЕЦ, СРЕДЕЦ, БУРГАС",2013-01-29,"Община Средец","Неустановена принадлежност", РАДКА,МИНЕВА,ПЕЦЕВА,,"С.СУЛИЦА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", РАДКА,МИНЧЕВА,ГОГОВА,,"С.ЗЕЛЕНИКОВО, БРЕЗОВО, ПЛОВДИВ",2015-08-11,"Община Брезово","Неустановена принадлежност", РАДКА,МИНЧЕВА,ГРОЗДАНОВА,,"С.ЗАГРАЖДЕН, БАНИТЕ, СМОЛЯН",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", РАДКА,МИНЧЕВА,ИВАНОВА,,"ГР.СЕВЛИЕВО, СЕВЛИЕВО, ГАБРОВО",2015-11-05,"Приватизирани предприятия - Плевен","Неустановена принадлежност", РАДКА,МИНЧЕВА,КРЪСТЕВА-НАЧЕВА,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2009-12-02,"Национална здравноосигурителна каса","Неустановена принадлежност", РАДКА,МИРЧЕВА,СТАМАТОВА,,"ГР.СРЕДЕЦ, СРЕДЕЦ, БУРГАС",2015-12-01,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Неустановена принадлежност", РАДКА,МЛАДЕНОВА,АЛАДЖОВА,,"ГР.СРЕДЕЦ, СРЕДЕЦ, БУРГАС",2013-01-23,"Община Бургас","Неустановена принадлежност", РАДКА,МЛАДЕНОВА,АРГИРОВА,,"С.КОВАЧЕВЕЦ, ПОПОВО, ТЪРГОВИЩЕ",2008-02-12,Министерства,"Неустановена принадлежност", РАДКА,МЛАДЕНОВА,АРГИРОВА,,"С.КОВАЧЕВЕЦ, ПОПОВО, ТЪРГОВИЩЕ",2011-06-16,"Висша атестационна комисия","Неустановена принадлежност", РАДКА,МОНЕВА,ЕНЧЕВА,,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", РАДКА,НАНЕВА,АТАНАСОВА,,"С.КРУМОВО ГРАДИЩЕ, КАРНОБАТ, БУРГАС",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", РАДКА,НАНЕВА,ГЕНОВСКА,,"С.ЧОБА, БРЕЗОВО, ПЛОВДИВ",2015-08-11,"Община Брезово","Неустановена принадлежност", РАДКА,НАЧЕВА,НАЧЕВА,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", РАДКА,НЕДЯЛКОВА,ВАТЕВА,,"ГР.МАЛКО ТЪРНОВО, МАЛКО ТЪРНОВО, БУРГАС",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", РАДКА,НИКОЛОВА,АНДОНОВА,,"С.СЪЕДИНЕНИЕ, СУНГУРЛАРЕ, БУРГАС",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", РАДКА,НИКОЛОВА,БАЛАБАНОВА-РУЛЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-03-16,"Министерство на външните работи","Неустановена принадлежност", РАДКА,НИКОЛОВА,БЕЛЕЖКОВА,,"ГР.РАЗЛОГ, РАЗЛОГ, БЛАГОЕВГРАД",2011-04-28,"Община Разлог","Неустановена принадлежност", РАДКА,НИКОЛОВА,БЕЛЕЖКОВА,,"ГР.РАЗЛОГ, РАЗЛОГ, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", РАДКА,НИКОЛОВА,ДОНЧЕВА,,"С.ЧАВДАР, ЧАВДАР, СОФИЙСКА",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност", РАДКА,НИКОЛОВА,ЙОНЧЕВА,,"С.МИРКОВО, МИРКОВО, СОФИЙСКА",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност", РАДКА,НИКОЛОВА,КАСАБОВА,,"ГР.ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност", РАДКА,НИКОЛОВА,КОДЖАБАШЕВА,,"ГР.СМОЛЯН, СМОЛЯН, СМОЛЯН",2014-05-09,"Избори за Европейски парламент 2014 г.","Неустановена принадлежност", РАДКА,НИКОЛОВА,КОДЖАБАШЕВА,,"ГР.СМОЛЯН, СМОЛЯН, СМОЛЯН",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", РАДКА,НИКОЛОВА,КОНАНОВА,,"С.ОВЧАРОВО, ДОБРИЧКА, ДОБРИЧ",2014-02-19,"Община Добричка","Неустановена принадлежност", РАДКА,НИКОЛОВА,КОНЧЕВА,,"С.САПАРЕВО, САПАРЕВА БАНЯ, КЮСТЕНДИЛ",2015-01-21,"Община Сапарева баня","Неустановена принадлежност", РАДКА,НИКОЛОВА,КОНЧЕВА,,"С.САПАРЕВО, САПАРЕВА БАНЯ, КЮСТЕНДИЛ",2016-02-18,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Кюстендил","Неустановена принадлежност", РАДКА,НИКОЛОВА,КЪРЛОВА-ПЕТРОВА,,"ГР.БЯЛА СЛАТИНА, БЯЛА СЛАТИНА, ВРАЦА",2014-03-19,"Югозападен университет Неофит Рилски - Благоевград","Неустановена принадлежност", РАДКА,НИКОЛОВА,МЕРАКОВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", РАДКА,НИКОЛОВА,СТАМБОЛИЙСКА,,"С.ГЕНЕРАЛ ИНЗОВО, ТУНДЖА, ЯМБОЛ",2015-12-01,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Неустановена принадлежност", РАДКА,НИКОЛОВА,СТОЙЧЕВА,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2015-12-01,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Неустановена принадлежност", РАДКА,НИКОЛОВА,СТОЙЧЕВА,,"С.СЛАВЯНЦИ, СУНГУРЛАРЕ, БУРГАС",2013-02-27,"Община Сунгурларе","Неустановена принадлежност", РАДКА,НИКОЛОВА,ТОШЕВА,,"С.ЯРЛОВЦИ, ТРЪН, ПЕРНИК",2015-06-09,"Община Трън","Неустановена принадлежност", РАДКА,НИКОЛОВА,ТУПАВИЧАРОВА,,"С.ИЛИНДЕН, ХАДЖИДИМОВО, БЛАГОЕВГРАД",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", РАДКА,ОБРЕШКОВА,ЗЛАТЕВА,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2012-01-12,"Министерство на образованието","Неустановена принадлежност", РАДКА,ПАВЛОВА,ДИНЕВА,,"С.ТЕНЕВО, ТУНДЖА, ЯМБОЛ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", РАДКА,ПАВЛОВА,ТОДОРЧОВСКА,,"С.БОРОВАН, БОРОВАН, ВРАЦА",2008-07-09,"Национален статистически институт","Неустановена принадлежност", РАДКА,ПАСКОЛОВА,МИНКОВА,,"С.СЛАВОВИЦА, ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ, ПЛЕВЕН",2014-01-28,"Община Дряново","Неустановена принадлежност", РАДКА,ПЕНЕВА,РУСЕВА,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2012-06-27,"Шуменски университет ""Константин Преславски""","Неустановена принадлежност", РАДКА,ПЕНКОВА,ВАНГЕЛОВА,,"ГР.АПРИЛЦИ, АПРИЛЦИ, ЛОВЕЧ",2013-01-09,"Община Карнобат","Неустановена принадлежност", РАДКА,ПЕНЧЕВА,ПЕНЧЕВА,,"ГР.ДРЯНОВО, ДРЯНОВО, ГАБРОВО",2013-06-11,"Община Велико Търново","Неустановена принадлежност", РАДКА,ПЕТКОВА,БОЖИЛОВА,,"С.МИХАЙЛОВО, ХАЙРЕДИН, ВРАЦА",2014-01-15,"Община Хайредин","Неустановена принадлежност", РАДКА,ПЕТКОВА,ВАСИЛЕВА,,"С.КРАЧИМИР, БЕЛОГРАДЧИК, ВИДИН",2013-07-31,"Община Белоградчик","Неустановена принадлежност", РАДКА,ПЕТКОВА,МАРИНОВА,,"ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", РАДКА,ПЕТКОВА,МАРИНОВА,,"ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-12-08,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Велико Търново","Неустановена принадлежност", РАДКА,ПЕТКОВА,ПЕТРОВА,,"С.ГЪБЕНЕ, ГАБРОВО, ГАБРОВО",2014-01-22,"Община Габрово","Неустановена принадлежност", РАДКА,ПЕТРОВА,АЛЕКСИЕВА,,"С.КРЕТА, МЕЗДРА, ВРАЦА",2014-01-15,"Община Хайредин","Неустановена принадлежност", РАДКА,ПЕТРОВА,ДИНЕВА,,"С.РУЕН, РУЕН, БУРГАС",2013-03-06,"Община Руен","Неустановена принадлежност", РАДКА,ПЕТРОВА,ДОШЕВА,,"С.БРАНИЦА, ХАРМАНЛИ, ХАСКОВО",2011-08-09,"Агенция Пътна инфраструктура","Неустановена принадлежност", РАДКА,ПЕТРОВА,КАРАДЖОВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2015-08-11,"Община Брезово","Неустановена принадлежност", РАДКА,ПЕТРОВА,КИСЬОВА,,"С.ОРИЗОВО, БРАТЯ ДАСКАЛОВИ, СТАРА ЗАГОРА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", РАДКА,ПЕТРОВА,КОЛЕВА,,"ГР.ГАБРОВО, ГАБРОВО, ГАБРОВО",2014-01-22,"Община Габрово","Неустановена принадлежност", РАДКА,ПЕТРОВА,ПАНАЙОТОВА-ДЕЧЕВА,,"ГР.ДЕБЕЛЕЦ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-04-07,"Приватизирани предприятия - Велико Търново","Неустановена принадлежност", РАДКА,ПЕТРОВА,ПОПОВА,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2015-04-28,"Община Пазарджик","Неустановена принадлежност", РАДКА,ПЕТРОВА,СЕРАФИМОВА,,"ГР.ШИПКА, КАЗАНЛЪК, СТАРА ЗАГОРА",2013-02-27,"Община Царево","Неустановена принадлежност", РАДКА,ПЕТРОВА,ТОПАЛОВА,,"С.ЛОЗАРЕВО, СУНГУРЛАРЕ, БУРГАС",2013-02-27,"Община Сунгурларе","Неустановена принадлежност", РАДКА,РАДЕВА,АТАНАСОВА,,"ГР.ГЛОДЖЕВО, ВЕТОВО, РУСЕ",2014-01-28,"Община Дряново","Неустановена принадлежност", РАДКА,РАДЕВА,ВЪЛЕВА,,"С.ЧЕСТИМЕНСКО, ТЕРВЕЛ, ДОБРИЧ",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност", РАДКА,РАДЕВА,КУВАНДЖИЕВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2013-03-20,"Община Аврен","Неустановена принадлежност", РАДКА,РАДЕВА,МАЛИНОВА,,"ГР.РАЗГРАД, РАЗГРАД, РАЗГРАД",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", РАДКА,РАДЕВА,ПЕТКОВА,,"С.КАМЕНЦИ, КАЙНАРДЖА, СИЛИСТРА",2014-03-12,"Община Тервел","Неустановена принадлежност", РАДКА,РАДЕНКОВА,СЕРАФИМОВА,,"С.ФИЛИПОВЦИ, ТРЪН, ПЕРНИК",2015-01-14,"Община Невестино","Неустановена принадлежност", РАДКА,РАДКОВА,СЛАВОВА,,"ГР.СМЯДОВО, СМЯДОВО, ШУМЕН",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", РАДКА,РАЙЧОВА,БОЖИЛОВА,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2015-01-07,"Община Кюстендил","Неустановена принадлежност", РАДКА,РАЧЕВА,ДИМИТРОВА,,"ГР.ПЛАЧКОВЦИ, ТРЯВНА, ГАБРОВО",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", РАДКА,РАЧЕВА,ЗЛАТЕВА,1953-08-27,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2011-01-26,"Министерство на отбраната","Решение № 180 от 26.01.2011 г. - Министерството на отбраната","Документи от ръководил я щатен служител; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 2; дело № 14077; доклад на Служба ""Военна информация"", рег. № 3214/ 07.12.2010 г." РАДКА,РАЧЕВА,КЕРЕМИДЧИЕВА,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2009-08-05,"Сметна палата","Неустановена принадлежност", РАДКА,РУСЕВА,КЬОСЕВА,,"ГР.ЕЛХОВО, ЕЛХОВО, ЯМБОЛ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", РАДКА,СВЕТОСЛАВОВА,РАДЕВА,,"ГР.ПЪРВОМАЙ, ПЪРВОМАЙ, ПЛОВДИВ",2011-06-16,"Висша атестационна комисия","Неустановена принадлежност", РАДКА,СВЕТОСЛАВОВА,РАДЕВА,,"ГР.ПЪРВОМАЙ, ПЪРВОМАЙ, ПЛОВДИВ",2014-05-27,"Българска академия на науките","Неустановена принадлежност", РАДКА,СЕРАФИМОВА,ДЕМЕРДЖИЕВА,,"С.ЛЕСИЧОВО, ЛЕСИЧОВО, ПАЗАРДЖИК",2015-04-28,"Община Лесичово","Неустановена принадлежност", РАДКА,СИМЕОНОВА,ДОНЧЕВА-МИТРИКОВА,,"ГР.БЕЛЕНЕ, БЕЛЕНЕ, ПЛЕВЕН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", РАДКА,СИМЕОНОВА,МИТЕВА,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност", РАДКА,СИМЕОНОВА,ЦЕКОВА,,"ГР.БОТЕВГРАД, БОТЕВГРАД, СОФИЙСКА",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", РАДКА,СИМЕОНОВА,ЦЕКОВА,,"ГР.БОТЕВГРАД, БОТЕВГРАД, СОФИЙСКА",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", РАДКА,СПАСОВА,ГЕОРГИЕВА,,"ГР.САПАРЕВА БАНЯ, САПАРЕВА БАНЯ, КЮСТЕНДИЛ",2015-01-21,"Община Сапарева баня","Неустановена принадлежност", РАДКА,СПАСОВА,ДАСКАЛОВА,,"С.ИВАН ВАЗОВО, КАЛОЯНОВО, ПЛОВДИВ",2015-09-09,"Община Калояново","Неустановена принадлежност", РАДКА,СТАВРЕВА,ПЕНКОВСКА,,"С.ДЪЛГО ПОЛЕ, КАЛОЯНОВО, ПЛОВДИВ",2015-08-11,"Община Брезово","Неустановена принадлежност", РАДКА,СТАНКОВА,БОНЧЕВСКА-АТАНАСОВА,,"ГР.ТРОЯН, ТРОЯН, ЛОВЕЧ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", РАДКА,СТЕФАНОВА,ДОРАЛИЕВА,,"С.МИХАЛКОВО, ДЕВИН, СМОЛЯН",2015-08-11,"Община Асеновград","Неустановена принадлежност", РАДКА,СТЕФАНОВА,КОСТАДИНОВА,,"С.БАСКАЛЦИ, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2011-05-04,"Община Струмяни","Неустановена принадлежност", РАДКА,СТЕФАНОВА,РЪСИНА,,"С.БЕЗМЕР, ТУНДЖА, ЯМБОЛ",2013-06-11,"Алианц Банк България АД","Неустановена принадлежност", РАДКА,СТЕФАНОВА,СТАНЕВА,,"ГР.КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност", РАДКА,СТЕФАНОВА,ЯНЧЕВА,,"ГР.УСТОВО, СМОЛЯН, СМОЛЯН",2012-07-04,"Конфедерация на независимите синдикати в България","Неустановена принадлежност", РАДКА,СТЕФАНОВА,ЯНЧЕВА,,"ГР.УСТОВО, СМОЛЯН, СМОЛЯН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", РАДКА,СТОЙКОВА,ГЕОРГИЕВА,,"ГР.КАЗАНЛЪК, КАЗАНЛЪК, СТАРА ЗАГОРА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", РАДКА,СТОЙКОВА,НЕДЕЛЧЕВА,,"С.СТРАЦИН, ПОМОРИЕ, БУРГАС",2013-02-20,"Община Поморие","Неустановена принадлежност", РАДКА,СТОЙЧЕВА,ГЕОРГИЕВА,,"С.СТАРО СЕЛО, ТУТРАКАН, СИЛИСТРА",2011-06-29,"Агенция по геодезия, картография и кадастър","Неустановена принадлежност", РАДКА,СТОЙЧЕВА,ДЕМИРЕВА,,"ГР.НИКОЛАЕВО, НИКОЛАЕВО, СТАРА ЗАГОРА",2009-12-02,"Национална здравноосигурителна каса","Неустановена принадлежност", РАДКА,СТОЙЧЕВА,КОЛЕВА,,"С.СКАЛИЦА, ТУНДЖА, ЯМБОЛ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", РАДКА,СТОЙЧЕВА,НИКОЛОВА,,"С.КАРАПЕЛИТ, ДОБРИЧКА, ДОБРИЧ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", РАДКА,СТОЯНОВА,ДАНЕВА,,"С.ЦЕНОВО, ЧИРПАН, СТАРА ЗАГОРА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", РАДКА,СТОЯНОВА,ИВАНОВА,,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", РАДКА,СТОЯНОВА,ИВАНОВА,,"ГР.ТЕРВЕЛ, ТЕРВЕЛ, ДОБРИЧ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", РАДКА,СТОЯНОВА,ИВАНОВА,,"ГР.ТЕРВЕЛ, ТЕРВЕЛ, ДОБРИЧ",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", РАДКА,СТОЯНОВА,ИЛЧЕВСКА,,"С.ГОЛЯМО КРУШЕВО, БОЛЯРОВО, ЯМБОЛ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", РАДКА,СТОЯНОВА,КИРОВА,,"ГР.ПОПОВО, ПОПОВО, ТЪРГОВИЩЕ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", РАДКА,СТОЯНОВА,МАЛИНОВА,,"ГР.ПЕРУЩИЦА, ПЕРУЩИЦА, ПЛОВДИВ",2015-09-30,"Община Перущица","Неустановена принадлежност", РАДКА,СТОЯНОВА,МАРИНОВА,,"С.МАЛИ ИЗВОР, ТЕРВЕЛ, ДОБРИЧ",2014-03-12,"Община Тервел","Неустановена принадлежност", РАДКА,СТОЯНОВА,ОВНАРСКА,,"С.БИСТРИЦА, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-02-15,"Агенция ""Митници""","Неустановена принадлежност", РАДКА,СТОЯНОВА,ПОРОВА,,"С.СУШИЦА, СТРАЖИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-05-12,"Приватизирани предприятия - Габрово","Неустановена принадлежност", РАДКА,СТОЯНОВА,ЯНЕВА,,"ГР.СРЕДЕЦ, СРЕДЕЦ, БУРГАС",2008-09-16,"Държавна агенция по горите","Неустановена принадлежност", РАДКА,СТОЯНЧОВА,СТОЯНОВА,,"С.ПОЛСКА СКАКАВИЦА, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2015-01-07,"Община Кюстендил","Неустановена принадлежност", РАДКА,ТОДОРОВА,АДАМОВА,,"С.КРУШЕТО, ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-06-19,"Община Горна Оряховица","Неустановена принадлежност", РАДКА,ТОДОРОВА,БОГОЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-04-15,"Държавна агенция за метрология и технически надзор","Неустановена принадлежност", РАДКА,ТОДОРОВА,БОЧЕВА,,"С.КАЛУГЕРОВО, ПРАВЕЦ, СОФИЙСКА",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", РАДКА,ТОДОРОВА,ВАСИЛЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-07-06,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", РАДКА,ТОДОРОВА,ГЕОРГИЕВА,,"ГР.МОНТАНА, МОНТАНА, МОНТАНА",2015-03-18,"Приватизирани предприятия - Бургас","Неустановена принадлежност", РАДКА,ТОДОРОВА,ДЖЕНДОВА,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2012-06-20,"Университет ""Проф. Асен Златаров"" - Бургас","Неустановена принадлежност", РАДКА,ТОДОРОВА,ДИМИТРОВА,,"ГР.ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-12-08,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Велико Търново","Неустановена принадлежност", РАДКА,ТОДОРОВА,ЛИЧЕВА,,"ГР.ТРЯВНА, ТРЯВНА, ГАБРОВО",2014-01-28,"Община Трявна","Неустановена принадлежност", РАДКА,ТОДОРОВА,СТОЕВА-КИРИЛОВА,,"ГР.СЕНОВО, ВЕТОВО, РУСЕ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", РАДКА,ТОДОРОВА,ТОДОРОВА,,"ГР.КАРЛОВО, КАРЛОВО, ПЛОВДИВ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", РАДКА,ТОНЕВА,ГОСПОДИНОВА,,"С.НОВА КАМЕНА, ТЕРВЕЛ, ДОБРИЧ",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност", РАДКА,ТОНЧЕВА,ДЕЛЧЕВА,,"ГР.МИЗИЯ, МИЗИЯ, ВРАЦА",2014-10-29,"Община Ардино","Неустановена принадлежност", РАДКА,ТРАЙКОВА,СИМЕОНОВА,,"С.МАДАН, БОЙЧИНОВЦИ, МОНТАНА",2015-03-11,"Община Бойчиновци","Неустановена принадлежност", РАДКА,ТРАЯНОВА,ИВАНОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-12-18,"Българско национално радио","Неустановена принадлежност", РАДКА,ТРАЯНОВА,ИВАНОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", РАДКА,ТРИФОНОВА,СТОЯНОВА-БОЗГУНОВА,,"М.МАЙТАНЯЦИ, ЕЛЕНА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-07-24,"Община Лясковец","Неустановена принадлежност", РАДКА,ТРИФОНОВА,СТОЯНОВА-БОЗГУНОВА,,"М.МАЙТАНЯЦИ, ЕЛЕНА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-12-08,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Велико Търново","Неустановена принадлежност", РАДКА,ХРИСТОВА,АБАДЖИЕВА,,"С.БОЖЕНЦИТЕ, ГАБРОВО, ГАБРОВО",2015-01-14,"Приватизирани предприятия - София","Неустановена принадлежност", РАДКА,ХРИСТОВА,БУЮКЛИЕВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", РАДКА,ХРИСТОВА,ЙОСИФОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-02-12,Министерства,"Неустановена принадлежност", РАДКА,ХРИСТОВА,ЙОСИФОВА,1955-10-13,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-01-19,"Национален институт за помирение и арбитраж","Неустановане принадлежност", РАДКА,ХРИСТОВА,ЙОСИФОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-11-06,"Централна кооперативна банка","Неустановена принадлежност", РАДКА,ХРИСТОВА,ЙОСИФОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-10-14,"Национален осигурителен институт","Неустановена принадлежност", РАДКА,ХРИСТОВА,КОЛЕВА-ГЕНОВА,,"С.НИКОЛОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2013-10-30,"Община Козлодуй","Неустановена принадлежност", РАДКА,ХРИСТОВА,ПЕТКОВА,,"С.БОЖУРЛУК, ЛЕВСКИ, ПЛЕВЕН",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", РАДКА,ХРИСТОВА,РАХНЕВА,,"С.ДЖУЛЮНИЦА, ЛЯСКОВЕЦ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-05-12,"Приватизирани предприятия - Габрово","Неустановена принадлежност", РАДКА,ХРИСТОВА,РУДЕВСКА,,"С.КРЪВЕНИК, СЕВЛИЕВО, ГАБРОВО",2014-01-22,"Община Габрово","Неустановена принадлежност", РАДКА,ХРИСТОВА,ХРИСТОВА,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", РАДКА,ХРИСТОВА,ЯНЕВА,,"С.ГОЛЯМО КРУШЕВО, БОЛЯРОВО, ЯМБОЛ",2012-08-07,"Университет по архитектура, строителство и геодезия","Неустановена принадлежност", РАДКА,ХУБАНОВА,ВАСИЛЕВА,,"С.ГОРОЦВЕТ, ЛОЗНИЦА, РАЗГРАД",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", РАДКА,ЦАНКОВА,ПЕТКОВА,,"ГР.СЕВЛИЕВО, СЕВЛИЕВО, ГАБРОВО",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", РАДКА,ЦАНОВА,ТРИФОНОВА,,"С.МИКРЕ, УГЪРЧИН, ЛОВЕЧ",2015-02-18,"Община Угърчин","Неустановена принадлежност", РАДКА,ЦВЕТАНОВА,ГИЧЕВА,,"ГР.ЧЕРВЕН БРЯГ, ЧЕРВЕН БРЯГ, ПЛЕВЕН",2012-07-25,"Конфедерация на независимите синдикати в България","Неустановена принадлежност", РАДКА,ЦВЕТАНОВА,ТОШЕВА,,"ГР.ВЪЛЧЕДРЪМ, ВЪЛЧЕДРЪМ, МОНТАНА",2012-01-12,"Министерство на образованието","Неустановена принадлежност", РАДКА,ЦВЕТАНОВА,ТОШЕВА,,"ГР.ВЪЛЧЕДРЪМ, ВЪЛЧЕДРЪМ, МОНТАНА",2013-11-13,"Община Враца","Неустановена принадлежност", РАДКА,ЦВЕТАНОВА,ТОШЕВА,,"ГР.ВЪЛЧЕДРЪМ, ВЪЛЧЕДРЪМ, МОНТАНА",2016-01-14,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Враца","Неустановена принадлежност", РАДКА,ЦВЕТКОВА,ЖЕЛЕВА,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", РАДКА,ЦВЕТКОВА,СТАМЕНОВА,1947-01-22,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-09-26,"Българска търговско-промишлена палата","Решение № 2-81 от 26.09.2012 г. - Българска търговско-промишлена палата","Документи от ръководил я щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-32883; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6." РАДКА,ЦОНЕВА,ШАРЛАНДЖИЕВА,,"ГР.ДРЯНОВО, ДРЯНОВО, ГАБРОВО",2007-07-19,"Администрация на президента","Неустановена принадлежност", РАДКА,ЦОНКОВА,КЪНОВА,,"ГР.ПИРДОП, ПИРДОП, СОФИЙСКА",2008-07-09,"Национален статистически институт","Неустановена принадлежност", РАДКА,ШИДЕРОВА,ДОЧЕВА,,"С.ГЕНЕРАЛ ИНЗОВО, ТУНДЖА, ЯМБОЛ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", РАДКА,ЩЕРИОНОВА,ЯНКОВА,,"С.ЗИДАРОВО, СОЗОПОЛ, БУРГАС",2013-02-13,"Община Созопол","Неустановена принадлежност", РАДКА,ЯНЕВА,ГУЩЕРОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", РАДКА,ЯНЕВА,КИРЕВА,,"С.ГОРСКИ ИЗВОР, ДИМИТРОВГРАД, ХАСКОВО",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", РАДКО,АНГЕЛОВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.КРИВОДОЛ, КРИВОДОЛ, ВРАЦА",2013-10-30,"Община Криводол","Неустановена принадлежност", РАДКО,АНГЕЛОВ,ДИМИТРОВ,,"ГР.ДИМИТРОВГРАД, ДИМИТРОВГРАД, ХАСКОВО",2015-08-11,"Община Асеновград","Неустановена принадлежност", РАДКО,АНДРЕЕВ,БРАТАНОВ,,"С.ТЪРНОВЦИ, ДЖЕБЕЛ, КЪРДЖАЛИ",2014-10-22,"Община Джебел","Неустановена принадлежност", РАДКО,АСЕНОВ,ВЪРБАНОВ,,"С.ДЖУЛЮНИЦА, ЦЕНОВО, РУСЕ",2015-07-22,"Приватизирани предприятия - Русе","Неустановена принадлежност", РАДКО,БОРИСОВ,ГЕОРГИЕВ,1946-02-28,"С.КОКАЛЯНЕ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-07-06,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 147 от 06.07.2010 г. - Министерство на вътрешните работи","Със заповед № I-3318/ 16.07.1975 г. е назначен за разузнавач III степен; със заповед № 174/ 27.12.1977 г. е преназначен за инспектор IV степен; със заповед № 122/ 31.08.1978 г. е преназначен за зам. н-к на отделение; със заповед № 188/ 15.01.1980 г. е преназначен за н-к на отделение; със заповед № 1178/ 21.03.1984 г. е изпратен на 3 месечен курс в КГБ-СССР; със заповед № 1434/ 30.04.1987 г. е преназначен за зам. н-к на отдел в ОТУ; със заповед № 1138/ 11.04.1989 г. е преназначен за н-к на отдел." РАДКО,БОРИСОВ,ДАНКОВ,,"С.СТАНИНЦИ, ГОДЕЧ, СОФИЙСКА",2015-01-14,"Приватизирани предприятия - София","Неустановена принадлежност", РАДКО,БОРИСОВ,КАДИЕВ,,"С.ДАВИДКОВО, БАНИТЕ, СМОЛЯН",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", РАДКО,БОРИСОВ,СПАСОВ,,"С.СТАРЧЕВО, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2011-07-12,"Община Петрич","Неустановена принадлежност", РАДКО,БОРКОВ,РАДУЛОВ,,"С.КОЖАРИ, БОРИНО, СМОЛЯН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", РАДКО,ВАСИЛЕВ,РАДИЧЕВ,,"ГР.ДЕВИН, ДЕВИН, СМОЛЯН",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", РАДКО,ВАСИЛЕВ,РАДКОВ,,"С.ОВЧА МОГИЛА, СВИЩОВ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-07-17,"Община Свищов","Неустановена принадлежност", РАДКО,ВАСИЛЕВ,РАДКОВ,,"С.ОВЧА МОГИЛА, СВИЩОВ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2014-05-20,"Решение № 2-349 от 20.05.2014 г. - Стопанска академия ""Д. А. Ценов""","Неустановена принадлежност", РАДКО,ВАСИЛЕВ,СПАСОВ,,"ГР.ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ",2012-06-14,"Великотърновскиуниверситет Св. Св. Кирил и Методий","Неустановена принадлежност", РАДКО,ВЕНКОВ,ДРАМОВ,,"ГР.РАКОВСКИ, РАКОВСКИ, ПЛОВДИВ",2015-10-05,"Община Раковски","Неустановена принадлежност", РАДКО,ВЛАДИМИРОВ,КРЪСТАНОВ,,"С.РЕБРОВО, СВОГЕ, СОФИЙСКА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", РАДКО,ГЕНОВ,ПАУНОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2009-12-09,"Печатни издания","Неустановена принадлежност", РАДКО,ГЕОРГИЕВ,АРГАТОВ,,"С.ПРИПЕК, ДЖЕБЕЛ, КЪРДЖАЛИ",2016-01-25,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Кърджали","Неустановена принадлежност", РАДКО,ГЕОРГИЕВ,АТАНАСОВ,1955-04-27,"С.ОРЕШНИК, ТОПОЛОВГРАД, ХАСКОВО",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Решение № 2-566 от 16.10.2015 г. - Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","

Рег. дневник; картони - обр. 4 – 2 бр.; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г.

" РАДКО,ГЕОРГИЕВ,КОЧЕВ,1947-12-15,"С.МЕНДОВО, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2013-10-09,"Община Ружинци","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1" РАДКО,ГЕОРГИЕВ,ЛЕЧОВ,,"ГР.БАНСКО, БАНСКО, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", РАДКО,ГЕОРГИЕВ,РАДЕВ,,"ГР.КАВАРНА, КАВАРНА, ДОБРИЧ",2014-03-12,"Община Шабла","Неустановена принадлежност", РАДКО,ГЕОРГИЕВ,РАДЕВ,,"ГР.КАВАРНА, КАВАРНА, ДОБРИЧ",2016-01-19,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Добрич","Неустановена принадлежност", РАДКО,ГОГОВ,РАДИЧЕВ,,"С.БУКОВО, ПЪРВОМАЙ, ПЛОВДИВ",2013-05-21,"Община Провадия","Неустановена принадлежност", РАДКО,ДИМИТРОВ,ДИМОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-01-26,"Министерство на отбраната","Неустановена принадлежност", РАДКО,ДИМИТРОВ,КУЛЧОВ,,"С.ДОЛНА БЕЛА РЕЧКА, ВЪРШЕЦ, МОНТАНА",2015-03-24,"Община Вършец","Неустановена принадлежност", РАДКО,ДИМИТРОВ,ПЕТРУНОВ,1936-04-03,ЮГОСЛАВИЯ,2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Решение № 283 от 16.11.2011 г. - Министерството на земеделието и храните","Собственоръчно написани агентурни сведения, съдържащи се в работно дело IР-6764; документи от ръководили го щатни служители, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-34804; рег. дневник – 2 бр.; картони . обр. 4 – 2 бр." РАДКО,ДИМИТРОВ,РАДЕВ,,"С.ПИСАРЕВО, НОВИ ПАЗАР, ШУМЕН",2009-04-15,"Държавна агенция за метрология и технически надзор","Неустановена принадлежност", РАДКО,ДИМИТРОВ,ЧОБАНОВ,,"С.ПОПОВИЧ, БЯЛА, ВАРНА",2013-05-21,"Община Долни чифлик","Неустановена принадлежност", РАДКО,ДОБРЕВ,РАДУЛОВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2013-04-03,"Община Варна","Неустановена принадлежност", РАДКО,ЖЕКОВ,СТОЯНОВ,,"ГР.СУВОРОВО, СУВОРОВО, ВАРНА",2013-05-29,"Община Суворово","Неустановена принадлежност", РАДКО,ЗДРАВКОВ,ДЖИДЖОВ,,"ГР.ДЕВИН, ДЕВИН, СМОЛЯН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", РАДКО,ЗИНОВИЕВ,ЙОСИФОВ,,"С.ДОЛНО КОБИЛЕ, ТРЕКЛЯНО, КЮСТЕНДИЛ",2015-01-21,"Община Трекляно","Неустановена принадлежност", РАДКО,ИВАНОВ,ЙОСИФОВ,,"С.ДОЛНО КОБИЛЕ, ТРЕКЛЯНО, КЮСТЕНДИЛ",2015-01-14,"Община Невестино","Неустановена принадлежност", РАДКО,ИВАНОВ,КОЛИБАНЕКОВ,,"ГР.ПАНАГЮРИЩЕ, ПАНАГЮРИЩЕ, ПАЗАРДЖИК",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", РАДКО,ИВАНОВ,МИЛУШЕВ,1949-08-02,"С.КУЛАТА, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2011-07-12,"Община Петрич","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1" РАДКО,ИВАНОВ,РАДЕВ,,"С.ЕКЗАРХ АНТИМОВО, КАРНОБАТ, БУРГАС",2013-01-09,"Община Карнобат","Неустановена принадлежност", РАДКО,ИВАНОВ,РАДЕВ,1934-10-10,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2010-04-27,"Националната служба за охрана","Решение № 127 от 27.04.2010 г. - Национална служба за охрана","Със заповед № 1686/ 30.03.1970 г. е назначен за разузнавач V степен; със заповед № 451/ 13.06.1972 г. е преназначен за разузнавач II степен; със заповед № 095/ 16.02.1974 г. е преназначен за разузнавач I степен; със заповед № 300/ 23.02.1990 г. е преназначен за н-к отделение." РАДКО,ИВАНОВ,ТОМОВ,,"ГР.КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2015-06-09,"Община Радомир","Неустановена принадлежност", РАДКО,ИВАНОВ,УЗУНОВ,,"ГР.РАКОВСКИ, РАКОВСКИ, ПЛОВДИВ",2008-03-18,"КТ Подкрепа","Неустановена принадлежност", РАДКО,ИГНАТОВ,ТОДОРОВ,1941-10-29,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-12-04,"Българска земеделска и промишлена банка АД","Решение № 2-274 от 04.12.2013 г. - ""Българска земеделска и промишлена банка"" АД","Със заповед № 215/ 04.05.1975 г. е назначен за зам. н-к на отделение; със заповед № 137/ 01.04.1980 г. е преназначен за н-к на отделение." РАДКО,ИГНАТОВ,ТОДОРОВ,1941-10-29,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-04-15,"Длъжници към Българска народна банка","Решение № 2-341 от 15.04.2014 г. - лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 - длъжници към Българска народна банка","Със заповед № 215/ 04.05.1975 г. е назначен за зам. н-к на отделение; със заповед № 137/ 01.04.1980 г. е преназначен за н-к на отделение." РАДКО,ИГНАТОВ,ТОДОРОВ,1941-10-29,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-06-18,"Длъжници към Държавна спестовна каса","Решение № 2-358 от 18.06.2014 г. - лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 - длъжници към ДСК","Със заповед № 215/ 04.05.1975 г. е назначен за зам. н-к на отделение; със заповед № 137/ 01.04.1980 г. е преназначен за н-к на отделение." РАДКО,ИЛИЕВ,ИЛИЕВ,,"С.СТРЕЛЦИ, БРЕЗОВО, ПЛОВДИВ",2013-05-29,"Длъжници към банка МИНЕРАЛБАНК","Неустановена принадлежност", РАДКО,ЙОНЧЕВ,ХРИСТОВ,,"С.СОПОТ, УГЪРЧИН, ЛОВЕЧ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", РАДКО,ЙОНЧЕВ,ХРИСТОВ,,"С.СОПОТ, УГЪРЧИН, ЛОВЕЧ",2007-07-05,"Висш съдебен съвет","Неустановена принадлежност", РАДКО,ЙОРДАНОВ,РАДЕВ,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2012-06-14,"Технически университет Варна","Неустановена принадлежност", РАДКО,КАМЕНОВ,СУРЧЕВ,,"С.БАНИТЕ, БАНИТЕ, СМОЛЯН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", РАДКО,КИРИЛОВ,ПЕТРУНОВ,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", РАДКО,КИРИЛОВ,ПЕТРУНОВ,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2016-02-18,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Кюстендил","Неустановена принадлежност", РАДКО,КИРИЛОВ,ХРИСТОВ,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2015-06-01,"Община Перник","Неустановена принадлежност", РАДКО,КОСТОВ,СТАНКОВ,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2010-07-06,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", РАДКО,ЛЮБЕНОВ,МИТКОВ,,"С.АРЧАР, ДИМОВО, ВИДИН",2013-09-18,"Община Видин","Неустановена принадлежност", РАДКО,ЛЮБЕНОВ,ХРИСТОВ,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", РАДКО,ЛЮБОМИРОВ,ДИМИТРОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2010-07-06,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", РАДКО,МАРИНОВ,МАРИНОВ,,"С.ШИЯКОВО, ГУЛЯНЦИ, ПЛЕВЕН",2015-06-18,"Община Гулянци","Неустановена принадлежност", РАДКО,МАРКОВ,ИЛИЕВ,,"С.ПАРАМУН, ТРЪН, ПЕРНИК",2015-06-09,"Община Трън","Неустановена принадлежност", РАДКО,МИНЧЕВ,РАДКОВ,,"ГР.РАЗЛОГ, РАЗЛОГ, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", РАДКО,МИНЧЕВ,РАДКОВ,,"ГР.РАЗЛОГ, РАЗЛОГ, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", РАДКО,МИТЕВ,КОЛЕВ,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2014-09-24,"Длъжници към банка Биохим","Неустановена принадлежност", РАДКО,МИХАЙЛОВ,МИХАЙЛОВ,,"С.КАРАВЕЛОВО, КАРЛОВО, ПЛОВДИВ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", РАДКО,НЕЙЧЕВ,МАРИНОВ,,"С.СТАРО СЕЛО, ТРОЯН, ЛОВЕЧ",2010-07-06,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", РАДКО,НЕНОВ,ГАНДУРОВ,,"ГР.ПАНАГЮРИЩЕ, ПАНАГЮРИЩЕ, ПАЗАРДЖИК",2012-07-25,"Конфедерация на независимите синдикати в България","Неустановена принадлежност", РАДКО,НИКОЛОВ,НЕМСКИ,,"ГР.ПАНАГЮРИЩЕ, ПАНАГЮРИЩЕ, ПАЗАРДЖИК",2012-07-25,"Конфедерация на независимите синдикати в България","Неустановена принадлежност", РАДКО,НИКОЛОВ,РАДЕВ,,"С.СПАСОВО, ГЕНЕРАЛ-ТОШЕВО, ДОБРИЧ",2012-08-01,"Медицински университет - Плевен","Неустановена принадлежност", РАДКО,НИКОЛОВ,ТАСКОВ,,"С.ПАРАМУН, ТРЪН, ПЕРНИК",2015-06-09,"Община Трън","Неустановена принадлежност", РАДКО,ПЕНЧЕВ,РАДЕВ,1948-07-06,"ГР.АЙТОС, АЙТОС, БУРГАС",2012-12-12,"Община Айтос","Решение № 2-120 от 12.12.2012 г. - община Айтос","Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони - обр. 4 – 3 бр. и обр. 6; лично дело ІА-535 МФ" РАДКО,ПЕНЧЕВ,РАДЕВ,1948-07-06,"ГР.АЙТОС, АЙТОС, БУРГАС",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Решение № 2-172 от 26.04.2013 г. - лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони - обр. 4 – 3 бр. и обр. 6; лично дело ІА-535 МФ" РАДКО,ПЕНЧЕВ,РАДЕВ,1948-07-06,"ГР.АЙТОС, АЙТОС, БУРГАС",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Решение № 2-395 от 17.09.2014 г. - лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 43 Народно събрание","

Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони - обр. 4 – 3 бр. и обр. 6; лично дело ІА-535 МФ

" РАДКО,ПЕНЧЕВ,РАДЕВ,1948-07-06,"ГР.АЙТОС, АЙТОС, БУРГАС",2015-12-01,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Решение № 2-584 от 01.12.2015 г. - кандидати за общински съветници – област Бургас","Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони - обр. 4 – 3 бр. и обр. 6; лично дело ІА-535 МФ; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1970/ 09.11.2007 г." РАДКО,ПЕТРОВ,МИХАЙЛОВ,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2012-06-14,"Технически университет Варна","Неустановена принадлежност", РАДКО,ПЕТРОВ,ТУМБЕВ,,"ГР.РАЗЛОГ, РАЗЛОГ, БЛАГОЕВГРАД",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", РАДКО,ПЕТРОВ,ТУМБЕВ,,"ГР.РАЗЛОГ, РАЗЛОГ, БЛАГОЕВГРАД",2011-04-28,"Община Разлог","Неустановена принадлежност", РАДКО,ПЕТРОВ,ТУМБЕВ,,"ГР.РАЗЛОГ, РАЗЛОГ, БЛАГОЕВГРАД",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", РАДКО,ПЕТРОВ,ТУМБЕВ,,"ГР.РАЗЛОГ, РАЗЛОГ, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", РАДКО,ПЕТРОВ,ТУМБЕВ,,"ГР.РАЗЛОГ, РАЗЛОГ, БЛАГОЕВГРАД",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", РАДКО,ПЕТРОВ,ТУМБЕВ,,"ГР.РАЗЛОГ, РАЗЛОГ, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", РАДКО,ПОПТОДОРОВ,ТОДОРОВ,1924-09-11,"С.ГРАДЕЦ, ВИДИН, ВИДИН",2014-06-10,"Софийски университет Св. Климент Охридски","Решение № 2-356 от 10.06.2014 г. - Софийски университет ""Св. Климент Охридски""","

Рег. дневник; картони – обр. 4 и обр. 6; протокол № 76/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-28704 и работно дело IР-8071.

" РАДКО,ПЪРВАНОВ,РАДЕВ,,"С.БРЪШЛЯНИЦА, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2015-07-16,"Община Плевен","Неустановена принадлежност", РАДКО,РАДЕВ,ПЕНЧЕВ,,"ГР.БЕЛОСЛАВ, БЕЛОСЛАВ, ВАРНА",2015-12-17,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Варна","Неустановена принадлежност", РАДКО,РАДКОВ,ЙОСИФОВ,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2015-01-21,"Община Трекляно","Неустановена принадлежност", РАДКО,РАДНЕВ,МИНЕВ,,"ГР.РАКОВСКИ, РАКОВСКИ, ПЛОВДИВ",2015-08-11,"Община Брезово","Неустановена принадлежност", РАДКО,РАДОЛОВ,ВАНКОВ,,"ГР.ГУЛЯНЦИ, ГУЛЯНЦИ, ПЛЕВЕН",2015-06-18,"Община Гулянци","Неустановена принадлежност", РАДКО,СТЕФАНОВ,ГЕОРГИЕВ,,"С.ЧОМАКОВЦИ, ЧЕРВЕН БРЯГ, ПЛЕВЕН",2010-07-06,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", РАДКО,СТОЯНОВ,ХАДЖИРАДКОВ,,"ГР.ЕТРОПОЛЕ, ЕТРОПОЛЕ, СОФИЙСКА",2015-06-29,"Организатор на хазартни игри","Неустановена принадлежност", РАДКО,СТРАХИЛОВ,РАДОВСКИ,1958-10-09,"С.МАРИКОСТИНОВО, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2013-07-10,"СИБАНК ЕАД","Решение № 2-206 от 10.07.2013 г. - ""СИБАНК"" ЕАД","

Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-34487 и в работно дело IР-18043; рег. дневник; картони – обр. 4 - 3 бр. и обр. 6.

" РАДКО,СТРАХИЛОВ,РАДОВСКИ,1958-10-09,"С.МАРИКОСТИНОВО, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2013-11-06,"Централна кооперативна банка","Решение № 2-254 от 06.11.2013 г. - ""Централна кооперативна банка"" АД","Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-34487 и в работно дело IР-18043; рег. дневник; картони – обр. 4 - 3 бр. и обр. 6." РАДКО,СЪБЧЕВ,СЪБЧЕВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2015-08-11,"Община Брезово","Неустановена принадлежност", РАДКО,ТОДОРОВ,ВЛАЙКОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-12-14,"Министерство на външните работи - посланици","Неустановена принадлежност", РАДКО,ТОДОРОВ,ВЛАЙКОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-01-12,"Политически кабинети","Неустановена принадлежност", РАДКО,ТОДОРОВ,ВЛАЙКОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-03-16,"Министерство на външните работи","Неустановена принадлежност", РАДКО,ТОДОРОВ,РАДКОВ,,"С.ШИРОКОВО, ДВЕ МОГИЛИ, РУСЕ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", РАДКО,ТОДОРОВ,ТОПАЛОВ,,"ГР.РАЗЛОГ, РАЗЛОГ, БЛАГОЕВГРАД",2011-04-28,"Община Разлог","Неустановена принадлежност", РАДКО,ФЕРДИНАНДОВ,ПАНДУРСКИ,,"ГР.ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2007-09-04,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", РАДКО,ЯНАКИЕВ,РАДЕВ,,"ГР.ПОМОРИЕ, ПОМОРИЕ, БУРГАС",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност", РАДКО,ЯНКОВ,МАТЕЕВ,,"С.ЗАГРАЖДЕН, ГУЛЯНЦИ, ПЛЕВЕН",2015-07-16,"Община Плевен","Неустановена принадлежност", РАДКО,ЯНКОВ,ПАШОВ,1963-10-30,"С.ПРИПЕК, ДЖЕБЕЛ, КЪРДЖАЛИ",2014-10-22,"Община Джебел","Решение № 2-416 от 22.10.2014 г. - община Джебел","

Рег. дневник; картони - обр. 4 – 5 бр.; писмо вх. № 760/ 01.10.1993 г. за унищожаване делата на ""Димо""

" РАДМИЛА,ГЕОРГИЕВА,КОТЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-08-09,"Агенция Пътна инфраструктура","Неустановена принадлежност", РАДМИЛА,ГЕОРГИЕВА,КОТЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", РАДМИЛА,ДИМИТРОВА,БЕЛЕВА,,"ГР.КАРНОБАТ, КАРНОБАТ, БУРГАС",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", РАДМИЛА,ДИМИТРОВА,РАФАИЛОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-07-06,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", РАДМИЛА,РАДКОВА,МИТЕВА,,"ГР.НОВА ЗАГОРА, НОВА ЗАГОРА, СЛИВЕН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", РАДМИЛА,ТОДОРОВА,КЪНЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност", РАДНЬО,КИРИЛОВ,КЕВРЕВ,,"С.ЧОБА, БРЕЗОВО, ПЛОВДИВ",2015-08-11,"Община Брезово","Неустановена принадлежност", РАДНЬО,КИРИЛОВ,КЕВРЕВ,,"С.ЧОБА, БРЕЗОВО, ПЛОВДИВ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", РАДНЬО,НАНЕВ,МАНОЛОВ,,"ГР.БРЕЗОВО, БРЕЗОВО, ПЛОВДИВ",2015-08-11,"Община Брезово","Неустановена принадлежност", РАДНЬО,НАНЕВ,МАНОЛОВ,,"ГР.БРЕЗОВО, БРЕЗОВО, ПЛОВДИВ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", РАДНЬО,СТОЕВ,ПРАСКОВ,,"С.ДРАНГОВО, БРЕЗОВО, ПЛОВДИВ",2015-08-11,"Община Брезово","Неустановена принадлежност", РАДНЬО,ЦВЕТКОВ,МИНЧЕВ,1928-02-11,"С.РОЗОВЕЦ, БРЕЗОВО, ПЛОВДИВ",2008-02-12,Министерства,"Неустановена принадлежност","Чл. 30, ал. 1, т. 1" РАДНЬО,ЦВЕТКОВ,МИНЧЕВ,1928-02-11,"С.РОЗОВЕЦ, БРЕЗОВО, ПЛОВДИВ",2011-01-26,"Министерство на отбраната","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1" РАДНЮ,ГЕОРГИЕВ,УЗУНОВ,,"ГР.БРЕЗОВО, БРЕЗОВО, ПЛОВДИВ",2015-08-11,"Община Брезово","Неустановена принадлежност", РАДОЕЛ,КИРИЛОВ,РИБАРСКИ,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност", РАДОЙ,АНДОНОВ,ДИМКОВ,,"С.ГОРНА ГРАДЕШНИЦА, КРЕСНА, БЛАГОЕВГРАД",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", РАДОЙ,АНДОНОВ,ДИМКОВ,,"С.ГОРНА ГРАДЕШНИЦА, КРЕСНА, БЛАГОЕВГРАД",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", РАДОЙ,АНДОНОВ,ДИМКОВ,,"С.ГОРНА ГРАДЕШНИЦА, КРЕСНА, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", РАДОЙ,БОГДАНОВ,ДЕКИН,,"ГР.ВЪЛЧЕДРЪМ, ВЪЛЧЕДРЪМ, МОНТАНА",2015-03-18,"Община Вълчедръм","Неустановена принадлежност", РАДОЙ,ВАСИЛЕВ,РАДОЕВ,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност", РАДОЙ,ГЕОРГИЕВ,ИЛИЕВ,,"С.ХУБАВЕНЕ, РОМАН, ВРАЦА",2014-01-15,"Община Роман","Неустановена принадлежност", РАДОЙ,ЗАХАРИЕВ,МИЛЕВ,,"С.ВЛАХИ, КРЕСНА, БЛАГОЕВГРАД",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност", РАДОЙ,ИВАНОВ,ИВАНОВ,,"С.СТЕФАНОВО, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2014-06-10,"Софийски университет Св. Климент Охридски","Неустановена принадлежност", РАДОЙ,ИВАНОВ,ИВАНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", РАДОЙ,КОСТАДИНОВ,ЯНЕВ,,"С.ТЕШОВО, ХАДЖИДИМОВО, БЛАГОЕВГРАД",2011-05-27,"Община Хаджидимово","Неустановена принадлежност", РАДОЙ,КРАСИМИРОВ,МЕТКОВ,,"С.ШУМНАТИЦА, КИРКОВО, КЪРДЖАЛИ",2014-11-05,"Община Кирково","Неустановена принадлежност", РАДОЙ,НЕДЕЛЧЕВ,РАДЕВ,,"ГР.СМОЛЯН, СМОЛЯН, СМОЛЯН",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност", РАДОЙ,ПЕТРОВ,ПЕТРОВСКИ,,"ГР.УГЪРЧИН, УГЪРЧИН, ЛОВЕЧ",2015-07-16,"Община Плевен","Неустановена принадлежност", РАДОЙ,СТОИЛОВ,КЕХАЙОВ,,"ГР.НЕДЕЛИНО, НЕДЕЛИНО, СМОЛЯН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", РАДОЙ,СТОЯНОВ,ВАСЕВ,,"ГР.ДУПНИЦА, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", РАДОЙ,ТОДОРОВ,КАРАИВАНОВ,1961-07-13,"ГР.РУДОЗЕМ, РУДОЗЕМ, СМОЛЯН",2009-07-22,"Българска народна банка","Решение № 71 от 22.07.2009 г. - Българска народна банка","Със заповед № К-2754/ 13.08.1987 г. е назначен за разузнавач в отделение 04; със заповед № 2656/ 17.08.1989 г. е преназначен за разузнавач оперативно-технически мероприятия; със заповед № 26/ 17.01.1991 г. е преназначен за ст. разузнавач СОТИ" РАДОЙ,ЦЕНОВ,ИЛИЕВ,1939-05-19,"С.КОПИЛОВЦИ, ГЕОРГИ ДАМЯНОВО, МОНТАНА",2015-03-24,"Община Георги Дамяново","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1" РАДОЙЧО,АЛЕКСАНДРОВ,АНАСТАСОВ,1948-09-03,"С.РАКОВО, НЕВЕСТИНО, КЮСТЕНДИЛ",2015-01-14,"Община Невестино","Решение № 2-446 от 14.01.2015 г. - община Невестино","

Документ от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-37955; рег. дневник; картони – обр. 4 – 6 бр.

" РАДОМИР,АНГЕЛОВ,НИКОЛОВ,,"С.КУРТОВО КОНАРЕ, СТАМБОЛИЙСКИ, ПЛОВДИВ",2015-04-28,"Община Пазарджик","Неустановена принадлежност", РАДОМИР,ГЕОРГИЕВ,РАДОМИРОВ,1942-04-01,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-02-09,"Българска академия на науките","Решение № 110 от 9.02.2010 г - Българската академия на науките","Рег. дневник; картони – обр. 4 и обр. 6; протокол № 88/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-28108 и работно дело IР-13620." РАДОМИР,ГЕОРГИЕВ,РАДОМИРОВ,1942-04-01,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-07-11,"Медицински университет - София","Решение № 2-33 от 11.07.2012 г. - Медицински университет - София","Рег. дневник; картони – обр. 4 и обр. 6; протокол № 88/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-28108 и работно дело IР-13620." РАДОМИР,ДИМИТРОВ,РАДЕВ,,"ГР.СИЛИСТРА, СИЛИСТРА, СИЛИСТРА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", РАДОМИР,ЗЛАТЕВ,ЕНИКОВ,,"ГР.СИЛИСТРА, СИЛИСТРА, СИЛИСТРА",2010-02-09,"Българска академия на науките","Неустановена принадлежност", РАДОМИР,ЛЮБОМИРОВ,УГРИНОВ,,"ГР.ПАНАГЮРИЩЕ, ПАНАГЮРИЩЕ, ПАЗАРДЖИК",2012-07-11,"Медицински университет - София","Неустановена принадлежност", РАДОМИР,МИНЧЕВ,ДИМИТРОВ,,"ГР.ДРЯНОВО, ДРЯНОВО, ГАБРОВО",2010-09-29,"Регионални печатни издания","Неустановена принадлежност", РАДОМИР,НИКОЛОВ,ХАДЖИТАНЕВ,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2011-08-09,"Агенция Пътна инфраструктура","Неустановена принадлежност", РАДОМИР,ПЕТРОВ,ЧОЛАКОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2008-11-26,"Българска национална телевизия","Неустановена принадлежност", РАДОМИР,ПРОДАНОВ,ХРИСТОВ,,"ГР.ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", РАДОМИР,ХРИСТОФОРОВ,НАЙДЕНОВ,,"ГР.ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2016-02-04,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Ловеч","Неустановена принадлежност", РАДОМИР,ЯНКОВ,РАДЕВ,,"С.НОВА ВЪРБОВКА, СТРАЖИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2010-07-06,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", РАДОМИР,ЯНКОВ,РАДЕВ,,"С.НОВА ВЪРБОВКА, СТРАЖИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2014-10-29,"Академия на МВР","Неустановена принадлежност", РАДОМИРКА,КОСТАДИНОВА,ИВАНОВА,,"ГР.ДЕВНЯ, ДЕВНЯ, ВАРНА",2012-12-12,"Община Айтос","Неустановена принадлежност", РАДОСВЕТ,ВАСИЛЕВ,ЙОРДАНОВ,,"ГР.АСЕНОВГРАД, АСЕНОВГРАД, ПЛОВДИВ",2015-08-11,"Община Асеновград","Неустановена принадлежност", РАДОСВЕТ,КРУМОВ,РАДЕВ,1960-07-21,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Решение № 72 от 03.08.2009 г. - електронни медии","Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; писмо вх. № 1029/ 27.02.1990 г. за унищожаване с протокол № 235/ 07.01.1990 г. личното и работното дело на аг. ""Карак""; писмо вх. № 2865/ 1990 г. с искане да бъдат заличени от всички картотеки данните за аг. ""Карак""." РАДОСВЕТ,КРУМОВ,РАДЕВ,1960-07-21,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-05-31,"Българска стопанска камара","Решение № 2-13 от 31.05.2012 г. - Българска стопанска камара","Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; писмо вх. № 1029/ 27.02.1990 г. за унищожаване с протокол № 235/ 07.01.1990 г. личното и работното дело на аг. ""Карак""; писмо вх. № 2865/ 1990 г. с искане да бъдат заличени от всички картотеки данните за аг. ""Карак""." РАДОСВЕТ,ЛЮБЕНОВ,ПЕТРОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-07-06,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", РАДОСВЕТ,СИМЕОНОВ,АНДРЕЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", РАДОСВЕТ,СТЕФАНОВ,КОЛАРОВ,1942-07-03,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-05-27,"Българска академия на науките","Решение № 2-351 от 27.05.2014 г. - Българска академия на науките","

Рег. бланка, съдържаща се в лично дело IА-35863; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.

" РАДОСВЕТА,ВЪТЕВА,НАНЕВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2015-08-04,"Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Неустановена принадлежност", РАДОСВЕТА,ГЕОРГИЕВА,МИКОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", РАДОСВЕТА,ДАМЧОВА,ИЛИЕВА,,"ГР.РАДОМИР, РАДОМИР, ПЕРНИК",2015-06-09,"Община Радомир","Неустановена принадлежност", РАДОСВЕТА,ДИМИТРОВА,КОЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност", РАДОСВЕТА,ДИМИТРОВА,НИКОЛОВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", РАДОСВЕТА,ДИМИТРОВА,НИКОЛОВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", РАДОСВЕТА,ДОБРЕВА,ПАРАПАНОВА,,"ГР.ГАБРОВО, ГАБРОВО, ГАБРОВО",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", РАДОСВЕТА,ИВАНОВА,ВАСИЛЕВА,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2012-07-11,"Медицински университет - София","Неустановена принадлежност", РАДОСВЕТА,ИВАНОВА,КИРЧЕВА,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", РАДОСВЕТА,КОЛЕВА,ИКОНОМОВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност", РАДОСВЕТА,ПАУНОВА,ПЕТКОВА,,"ГР.ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ, ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", РАДОСВЕТА,ПЕТРОВА,БОЧУКОВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", РАДОСВЕТА,РАЙЧЕВА,РАЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", РАДОСВЕТА,ТОДОРОВА,ЖЕКОВА,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", РАДОСВЕТА,ТОДОРОВА,ЖЕКОВА,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", РАДОСВЕТА,ФИЛИПОВА,ИВАНОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", РАДОСВЕТА,ХРИСТОВА,ТОДОРОВА-ДОНЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-08-09,"Агенция Пътна инфраструктура","Неустановена принадлежност", РАДОСЛАВ,АЛЕКСАНДРОВ,ГЪРЧЕВ,1949-08-27,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2012-07-11,"Медицински университет - София","Решение № 2-33 от 11.07.2012 г. - Медицински университет - София","Рег. бланка, съдържаща се в лично дело IА-34885; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6." РАДОСЛАВ,АЛЕКСАНДРОВ,НАКОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-02-09,"Българска академия на науките","Неустановена принадлежност", РАДОСЛАВ,АЛЕКСАНДРОВ,НАКОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-06-16,"Висша атестационна комисия","Неустановена принадлежност", РАДОСЛАВ,АНАСТАСОВ,САВОВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2015-06-29,"Организатор на хазартни игри","Неустановена принадлежност", РАДОСЛАВ,АНГЕЛОВ,ПОПОВ,,"ГР.СЕПТЕМВРИ, СЕПТЕМВРИ, ПАЗАРДЖИК",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", РАДОСЛАВ,АНГЕЛОВ,РАДКОВ,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2008-11-26,"Българска национална телевизия","Неустановена принадлежност", РАДОСЛАВ,АНГЕЛОВ,ЯНАКИЕВ,,"С.ФУРЕН, КРИВОДОЛ, ВРАЦА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", РАДОСЛАВ,АНГЕЛОВ,ЯНАКИЕВ,,"С.ФУРЕН, КРИВОДОЛ, ВРАЦА",2016-01-14,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Враца","Неустановена принадлежност", РАДОСЛАВ,АНТОНОВ,ДИМИТРОВ,,"ГР.ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2015-01-14,"Приватизирани предприятия - София","Неустановена принадлежност", РАДОСЛАВ,АНТОНОВ,ИЛИЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-03-18,"КТ Подкрепа","Неустановена принадлежност", РАДОСЛАВ,АСЕНОВ,МИХАЙЛОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-11-26,"Българска национална телевизия","Неустановена принадлежност", РАДОСЛАВ,АСЕНОВ,РАЧЕВ,,"С.ЛЕСКОВЕЦ, ОРЯХОВО, ВРАЦА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", РАДОСЛАВ,АСЕНОВ,РАЧЕВ,,"С.ЛЕСКОВЕЦ, ОРЯХОВО, ВРАЦА",2016-01-14,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Враца","Неустановена принадлежност", РАДОСЛАВ,АСЕНОВ,ЦАНКОВ,,"С.БУЙНОВО, БОРИНО, СМОЛЯН",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", РАДОСЛАВ,АСЕНОВ,ЦАНКОВ,,"С.БУЙНОВО, БОРИНО, СМОЛЯН",2014-02-12,"Разследващи полицаи","Неустановена принадлежност", РАДОСЛАВ,АСЕНОВ,ЧАКЪРОВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2012-07-25,"Конфедерация на независимите синдикати в България","Неустановена принадлежност", РАДОСЛАВ,АСПАРУХОВ,КОСТОВ,,"ГР.ВЪРШЕЦ, ВЪРШЕЦ, МОНТАНА",2016-02-09,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Монтана","Неустановена принадлежност", РАДОСЛАВ,АТАНАСОВ,АТАНАСОВ,,"ГР.МИЗИЯ, МИЗИЯ, ВРАЦА",2012-10-10,"Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията","Неустановена принадлежност", РАДОСЛАВ,АТАНАСОВ,ГУРГУТОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", РАДОСЛАВ,АТАНАСОВ,ГУРГУТОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2014-02-12,"Разследващи полицаи","Неустановена принадлежност", РАДОСЛАВ,БОГДАНОВ,БОГДАНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", РАДОСЛАВ,БОГОМИЛОВ,ЛАЗАРОВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", РАДОСЛАВ,БОГОМИЛОВ,ФИЛИПОВ,,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", РАДОСЛАВ,БОРИСЛАВОВ,КАМЕНОВ,,"ГР.МОНТАНА, МОНТАНА, МОНТАНА",2010-09-29,"Регионални печатни издания","Неустановена принадлежност", РАДОСЛАВ,БОРИСЛАВОВ,ПЕТРОВ,,"ГР.ЛОМ, ЛОМ, МОНТАНА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", РАДОСЛАВ,БОРИСОВ,ГЕЛЕМЕНОВ,,"С.ЦЕРОВО, ЛЕСИЧОВО, ПАЗАРДЖИК",2015-04-28,"Община Лесичово","Неустановена принадлежност", РАДОСЛАВ,БОРИСОВ,КИРОВ,,"ГР.ТЕРВЕЛ, ТЕРВЕЛ, ДОБРИЧ",2016-01-19,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Добрич","Неустановена принадлежност", РАДОСЛАВ,БОРИСОВ,КОСТОВ,,"С.СКРЪТ, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност", РАДОСЛАВ,БОРИСОВ,МИНЕВ,1931-12-29,"С.ВЪРБОВКА, ПАВЛИКЕНИ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Решение № 2-469 от 24.02.2015 г. - Българска агенция по безопасност на храните","

Документи от ръководил го щатен служител, съдържащи се в работно дело IР-10917; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; протокол № 81/ 1990 г. за унищожаване лично дело IА-25709 и работно дело IР-10917 (налично).

" РАДОСЛАВ,БОРИСОВ,РАДОСЛАВОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-08-12,"Длъжници към банка Експрес","Неустановена принадлежност", РАДОСЛАВ,БОРИСОВ,РАНЧИН,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", РАДОСЛАВ,БОРИСОВ,ХРИСТЕВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2010-10-13,"Изпълнителна агенция ""Борба с градушките""","Неустановена принадлежност", РАДОСЛАВ,БОЯНОВ,КУЗМАНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-07-22,"Българска народна банка","Неустановена принадлежност", РАДОСЛАВ,ВАЛЕНТИНОВ,ЧАУШЕВ,,"ГР.СМОЛЯН, СМОЛЯН, СМОЛЯН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", РАДОСЛАВ,ВАСИЛЕВ,ВУТОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-07-06,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", РАДОСЛАВ,ВАСИЛЕВ,ГЕНОВ,1940-03-27,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-07-06,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1" РАДОСЛАВ,ВАСИЛЕВ,ГЪЛЪБОВ,,"ГР.ОРЯХОВО, ОРЯХОВО, ВРАЦА",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", РАДОСЛАВ,ВАСИЛЕВ,ГЪЛЪБОВ,,"ГР.ОРЯХОВО, ОРЯХОВО, ВРАЦА",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", РАДОСЛАВ,ВАСИЛЕВ,ЛЮБЕНОВ,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност", РАДОСЛАВ,ВАСИЛЕВ,РАДЕВ,,"ГР.ДЕВНЯ, ДЕВНЯ, ВАРНА",2015-12-17,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Варна","Неустановена принадлежност", РАДОСЛАВ,ВАСИЛЕВ,СЛАВОВ,,"ГР.НОВА ЗАГОРА, НОВА ЗАГОРА, СЛИВЕН",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност", РАДОСЛАВ,ВАСИЛЕВ,СЛАВОВ,,"ГР.НОВА ЗАГОРА, НОВА ЗАГОРА, СЛИВЕН",2014-02-05,"Община Севлиево","Неустановена принадлежност", РАДОСЛАВ,ВАСИЛЕВ,СЛАВОВ,,"ГР.НОВА ЗАГОРА, НОВА ЗАГОРА, СЛИВЕН",2016-01-19,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Габрово","Неустановена принадлежност", РАДОСЛАВ,ВАСИЛЕВ,ЯНКУЛОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-06-10,"Държавна агенция за младежта и спорта","Неустановена принадлежност", РАДОСЛАВ,ВАСИЛЕВ,ЯНКУЛОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-04-28,"Министерство на физическото възпитание и спорта","Неустановена принадлежност", РАДОСЛАВ,ВЕЛЕВ,ГЕОРГИЕВ,,"С.МАДАРА, ШУМЕН, ШУМЕН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", РАДОСЛАВ,ВЕЛЕВ,СЛАВОВ,,"ГР.ДУЛОВО, ДУЛОВО, СИЛИСТРА",2008-09-16,"Държавна агенция по горите","Неустановена принадлежност", РАДОСЛАВ,ВЕНЦИСЛАВОВ,ЦОЛОВ,,"С.ТОДОРИЧЕНЕ, ЛУКОВИТ, ЛОВЕЧ",2010-07-06,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", РАДОСЛАВ,ВЪЛКОВ,ВЪЛКОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-05-27,"Държавна агенция за информационни технологии и съобщения","Неустановена принадлежност", РАДОСЛАВ,ВЪЛКОВ,ОВЧАРОВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2009-07-22,"Българска народна банка","Неустановена принадлежност", РАДОСЛАВ,ВЪРБАНОВ,АТАНАСОВ,,"ГР.ПОРДИМ, ПОРДИМ, ПЛЕВЕН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", РАДОСЛАВ,ГАНЧЕВ,ФАРФАРОВ,1954-05-27,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2015-08-04,"Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Решение № 2-540 от 04.08.2015 г. - Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Със заповед № 4720/ 01.11.1982 г.е назначен за разузнавач; със заповед № 94/ 31.08.1989 г. е преназначен за ст. разузнавач." РАДОСЛАВ,ГЕНОВ,РАДЕВ,,"С.КОМАРЕВО, ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ, ПЛЕВЕН",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", РАДОСЛАВ,ГЕОРГИЕВ,АТАНАСОВ,,"С.БЪЛГАРСКО СЛИВОВО, СВИЩОВ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-07-17,"Община Свищов","Неустановена принадлежност", РАДОСЛАВ,ГЕОРГИЕВ,АТАНАСОВ,,"С.БЪЛГАРСКО СЛИВОВО, СВИЩОВ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", РАДОСЛАВ,ГЕОРГИЕВ,БАКЪРДЖИЕВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", РАДОСЛАВ,ГЕОРГИЕВ,БАНЧЕВ,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", РАДОСЛАВ,ГЕОРГИЕВ,БУХЧЕВ,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", РАДОСЛАВ,ГЕОРГИЕВ,ВАСИЛЕВ,,"ГР.ТЕТЕВЕН, ТЕТЕВЕН, ЛОВЕЧ",2016-02-04,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Ловеч","Неустановена принадлежност", РАДОСЛАВ,ГЕОРГИЕВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", РАДОСЛАВ,ГЕОРГИЕВ,ГЕТОВ,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", РАДОСЛАВ,ГЕОРГИЕВ,ИЛИЕВСКИ,,"С.СТАВЕРЦИ, ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ, ПЛЕВЕН",2007-09-04,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", РАДОСЛАВ,ГЕОРГИЕВ,ИЛИЕВСКИ,,"С.СТАВЕРЦИ, ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ, ПЛЕВЕН",2015-06-23,"Община Долна Митрополия","Неустановена принадлежност", РАДОСЛАВ,ГЕОРГИЕВ,ИСТАТКОВ,,"ГР.БЕРКОВИЦА, БЕРКОВИЦА, МОНТАНА",2008-07-09,"Национален статистически институт","Неустановена принадлежност", РАДОСЛАВ,ГЕОРГИЕВ,ИСТАТКОВ,,"ГР.БЕРКОВИЦА, БЕРКОВИЦА, МОНТАНА",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност", РАДОСЛАВ,ГЕОРГИЕВ,НЕНОВ,1958-04-04,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2013-11-06,"Централна кооперативна банка","Решение № 2-254 от 06.11.2013 г. - ""Централна кооперативна банка"" АД","

Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-2185 (Яб); рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 3, обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; протокол рег. № 4080/ 16.04.1990 г. за унищожаване на дело Ф1, а.е. 4285.

" РАДОСЛАВ,ГЕОРГИЕВ,НЕНОВ,1958-04-04,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2014-01-28,"КТ Подкрепа","Решение № 2-298 от 28.01.2014 г. - КТ ""Подкрепа""","Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-2185 (Яб); рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 3, обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; протокол рег. № 4080/ 16.04.1990 г. за унищожаване на дело Ф1, а.е. 4285." РАДОСЛАВ,ГЕОРГИЕВ,НИКОЛОВ,,"ГР.ОРЯХОВО, ОРЯХОВО, ВРАЦА",2013-12-11,"Община Оряхово","Неустановена принадлежност", РАДОСЛАВ,ГЕОРГИЕВ,НИКОЛОВ,,"ГР.ОРЯХОВО, ОРЯХОВО, ВРАЦА",2016-01-14,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Враца","Неустановена принадлежност", РАДОСЛАВ,ГЕОРГИЕВ,ПЕТКОВ,,"ГР.КАВАРНА, КАВАРНА, ДОБРИЧ",2014-02-24,"Община Каварна","Неустановена принадлежност", РАДОСЛАВ,ГЕОРГИЕВ,ТИХИН,,"ГР.БОТЕВГРАД, БОТЕВГРАД, СОФИЙСКА",2014-06-04,"Приватизация - обособени части - София","Неустановена принадлежност", РАДОСЛАВ,ГОЦЕВ,ВАСИЛЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", РАДОСЛАВ,ГЪДЕВ,НЕЦОВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", РАДОСЛАВ,ДАКОВ,ЙОШИНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-02-09,"Българска академия на науките","Неустановена принадлежност", РАДОСЛАВ,ДАМЯНОВ,КРЪСТЬОВСКИ,,"ГР.ИСКЪР, ИСКЪР, ПЛЕВЕН",2015-07-07,"Община Искър","Неустановена принадлежност", РАДОСЛАВ,ДАМЯНОВ,ЦОНЕВ,,"С.РАКОВО, НЕВЕСТИНО, КЮСТЕНДИЛ",2015-01-07,"Община Кюстендил","Неустановена принадлежност", РАДОСЛАВ,ДАНКОВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.СЕВЛИЕВО, СЕВЛИЕВО, ГАБРОВО",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", РАДОСЛАВ,ДАНКОВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.СЕВЛИЕВО, СЕВЛИЕВО, ГАБРОВО",2016-01-19,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Габрово","Неустановена принадлежност", РАДОСЛАВ,ДИКОВ,МИХАЙЛОВ,,"С.ГАЛАТА, ТЕТЕВЕН, ЛОВЕЧ",2015-02-11,"Община Тетевен","Неустановена принадлежност", РАДОСЛАВ,ДИКОВ,МИХАЙЛОВ,,"С.ГАЛАТА, ТЕТЕВЕН, ЛОВЕЧ",2016-02-04,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Ловеч","Неустановена принадлежност", РАДОСЛАВ,ДИМИТРОВ,БАТАНОВ,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", РАДОСЛАВ,ДИМИТРОВ,БАТАНОВ,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", РАДОСЛАВ,ДИМИТРОВ,ГЕОРГИЕВ,,"С.АРЧАР, ДИМОВО, ВИДИН",2016-01-06,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Видин","Неустановена принадлежност", РАДОСЛАВ,ДИМИТРОВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2010-07-06,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", РАДОСЛАВ,ДИМИТРОВ,КУЦЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2007-07-19,"Администрация на президента","Неустановена принадлежност", РАДОСЛАВ,ДИМИТРОВ,КУЦЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-01-16,"Министерство на правосъдието","Неустановена принадлежност", РАДОСЛАВ,ДИМИТРОВ,НИКОЛИЧЕВ,1949-08-09,"С.РЕПЛЯНА, ЧУПРЕНЕ, ВИДИН",2010-07-06,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 147 от 06.07.2010 г. - Министерство на вътрешните работи","Със заповед № I-2822/ 01.09.1973 г. е назначен за разузнавач III степен; със заповед № 272/ 17.07.1980 г. е преназначен за зам. н-к на отделение; със заповед № К-352/ 27.01.1981 г. е преназначен за н-к на РУ на МВР-Белоградчик; със заповед № 326/ 01.02.1985 г. е изпратен на 3 месечен курс във ВКШ на КГБ-Москва; със заповед № К-4002/ 13.12.1988 г. е преназначен за н-к на ОбУ на МВР-Белоградчик" РАДОСЛАВ,ДИМИТРОВ,НИКОЛИЧЕВ,1949-08-09,"С.РЕПЛЯНА, ЧУПРЕНЕ, ВИДИН",2013-07-31,"Община Белоградчик","Решение № 2-219 от 31.07.2013 г. - община Белоградчик","Със заповед № I-2822/ 01.09.1973 г. е назначен за разузнавач III степен; със заповед № 272/ 17.07.1980 г. е преназначен за зам. н-к на отделение; със заповед № К-352/ 27.01.1981 г. е преназначен за н-к на РУ на МВР-Белоградчик; със заповед № 326/ 01.02.1985 г. е изпратен на 3-месечен курс във ВКШ на КГБ-Москва; със заповед № К-4002/ 13.12.1988 г. е преназначен за н-к на ОбУ на МВР-Белоградчик." РАДОСЛАВ,ДИМИТРОВ,НИКОЛОВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", РАДОСЛАВ,ДИМИТРОВ,НИКОЛОВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2014-02-12,"Разследващи полицаи","Неустановена принадлежност", РАДОСЛАВ,ДИМИТРОВ,ПОПОВ,,"С.ЦЕРОВО, ЛЕСИЧОВО, ПАЗАРДЖИК",2011-06-16,"Висша атестационна комисия","Неустановена принадлежност", РАДОСЛАВ,ДИМИТРОВ,РАДЕВ,,"ГР.ГЛАВИНИЦА, ГЛАВИНИЦА, СИЛИСТРА",2012-06-14,"Великотърновскиуниверситет Св. Св. Кирил и Методий","Неустановена принадлежност", РАДОСЛАВ,ДИМИТРОВ,РАЙЧЕВ,1940-11-13,"ГР.РАЗГРАД, РАЗГРАД, РАЗГРАД",2011-02-02,"Регионални печатни издания","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1" РАДОСЛАВ,ДИМИТРОВ,РАЙЧЕВ,1940-11-13,"ГР.РАЗГРАД, РАЗГРАД, РАЗГРАД",2015-06-23,"Приватизирани предприятия - Разград","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1" РАДОСЛАВ,ДИМИТРОВ,СТАНЧЕВ,1951-07-02,"ГР.БАЛЧИК, БАЛЧИК, ДОБРИЧ",2014-02-12,"Община Балчик","Решение № 2-308 от 12.02.2014 г. - община Балчик","

Рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; писмо вх. № 2044/ 1990 г. за унищожаване с протокол рег. № 393/ 1990 г. личното и работното дело на ""Павел"".

" РАДОСЛАВ,ДИМИТРОВ,СТОЕВ,1943-10-03,"С.БРЕСТОВЕНЕ, ЗАВЕТ, РАЗГРАД",2013-11-20,"Средни училища","Решение № 2-259 от 20.11.2013 г. - училища по Закона за народната просвета","Рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр. и обр. 6; протокол от 1990 г. с предложение аз унищожаване на дело IЯ-187 (Рз)." РАДОСЛАВ,ДИМИТРОВ,УЗУНОВ,,"С.ДИВДЯДОВО, ШУМЕН, ШУМЕН",2012-06-27,"Шуменски университет ""Константин Преславски""","Неустановена принадлежност", РАДОСЛАВ,ДИМОВ,ПАВЛОВ,1947-07-16,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2010-02-09,"Българска академия на науките","Решение № 110 от 9.02.2010 г - Българската академия на науките","Рег. дневник; картон обр. 6; писмо вх. № 1035/ 28.02.1990 г. за унищожаване с протокол № 103/ 1990 г. делото на Я/К ""Интеграл""." РАДОСЛАВ,ДОНЧЕВ,ГЕРГОВ,1970-11-02,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2015-12-01,"ЗАД БУЛСТРАД АД","Неустановане принадлежност", РАДОСЛАВ,ЕВГЕНЧОВ,БЛАГОЕВ,1956-01-01,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2015-06-01,"Община Перник","Решение № 2-514 от 01.06.2015 г. - община Перник","

Документ от ръководилия го щатен служител; картони - обр. 4 – 5 бр. и обр. 6 – 2 бр.; рег. дневник; рег. бланка; налично л. д. ІА-1358 (Пк); протокол от 26.02.1990 г. за унищожаване лично дело IА-1358 (Пк) (налично)

" РАДОСЛАВ,ЕМИЛОВ,РАДОСЛАВОВ,,"ГР.ЛОМ, ЛОМ, МОНТАНА",2016-02-09,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Монтана","Неустановена принадлежност", РАДОСЛАВ,ЖИВКОВ,СЛАВЕВ,,"ГР.СВИЩОВ, СВИЩОВ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2008-03-18,"КТ Подкрепа","Неустановена принадлежност", РАДОСЛАВ,ЖИВКОВ,СЛАВЕВ,,"ГР.СВИЩОВ, СВИЩОВ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2012-06-05,"КТ Подкрепа","Неустановена принадлежност", РАДОСЛАВ,ЗАХАРИЕВ,МИШЕВ,,"ГР.ЛЕТНИЦА, ЛЕТНИЦА, ЛОВЕЧ",2011-06-16,"Висша атестационна комисия","Неустановена принадлежност", РАДОСЛАВ,ЗАХАРИЕВ,МИШЕВ,,"ГР.ЛЕТНИЦА, ЛЕТНИЦА, ЛОВЕЧ",2012-06-14,"Великотърновскиуниверситет Св. Св. Кирил и Методий","Неустановена принадлежност", РАДОСЛАВ,ЗЛАТАНОВ,ЦОНЧЕВ,1946-01-25,"ГР.ТЕТЕВЕН, ТЕТЕВЕН, ЛОВЕЧ",2012-09-18,"Нов български университет","Решение № 2-69 от 18.09.2012 г. - Нов български университет","Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 1035/ 28.02.1990 г. за унищожаване с протокол № 103/ 1990 г. материалите на ""Петър""." РАДОСЛАВ,ЗЛАТАНОВ,ЦОНЧЕВ,1946-01-25,"ГР.ТЕТЕВЕН, ТЕТЕВЕН, ЛОВЕЧ",2014-05-27,"Университет за национално и световно стопанство","Решение № 2-352 от 27.05.2014 г. - Университет за национално и световно стопанство","

Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 1035/ 28.02.1990 г. за унищожаване с протокол № 103/ 1990 г. материалите на ""Петър"".

" РАДОСЛАВ,ЗЛАТЕВ,БОЕВ,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2014-10-08,"Длъжници към Първа частна банка","Неустановена принадлежност", РАДОСЛАВ,ИВАНОВ,ВЪРБАНОВ,,"С.ЛАЗАРОВО, КНЕЖА, ПЛЕВЕН",2016-02-09,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Монтана","Неустановена принадлежност", РАДОСЛАВ,ИВАНОВ,ГАНЧЕВ,1950-05-02,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-07-06,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 147 от 06.07.2010 г. - Министерство на вътрешните работи","Със заповед № 2786/ 26.07.1984 г. е назначен за разузнавач; със заповед № 132/ 26.05.1986 г. е преназначен за ст. разузнавач." РАДОСЛАВ,ИВАНОВ,ГЕНОВ,,"С.КРУШАРИ, КРУШАРИ, ДОБРИЧ",2016-01-19,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Добрич","Неустановена принадлежност", РАДОСЛАВ,ИВАНОВ,ДИНЕВ,,"ГР.САНДАНСКИ, САНДАНСКИ, БЛАГОЕВГРАД",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", РАДОСЛАВ,ИВАНОВ,ДИНЕВ,,"ГР.САНДАНСКИ, САНДАНСКИ, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", РАДОСЛАВ,ИВАНОВ,ДЮЛГЕРОВ,,"ГР.ГАБРОВО, ГАБРОВО, ГАБРОВО",2014-01-28,"Община Трявна","Неустановена принадлежност", РАДОСЛАВ,ИВАНОВ,ИВАНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-06-10,"Държавна агенция за закрила на детето","Неустановена принадлежност", РАДОСЛАВ,ИВАНОВ,ИВАНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност", РАДОСЛАВ,ИВАНОВ,ИВАНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност", РАДОСЛАВ,ИВАНОВ,ИЛИЕВ,,"С.БАНИСКА, ДВЕ МОГИЛИ, РУСЕ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", РАДОСЛАВ,ИВАНОВ,КОСТАДИНОВ,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2009-10-14,"Национален осигурителен институт","Неустановена принадлежност", РАДОСЛАВ,ИВАНОВ,КЮЧУКОВ,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2012-03-28,"Русенски университет ""Ангел Кънчев""","Неустановена принадлежност", РАДОСЛАВ,ИВАНОВ,НИКОЛЧЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-10-08,"Длъжници към Първа частна банка","Неустановена принадлежност", РАДОСЛАВ,ИВАНОВ,ПЕТРОВ,,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", РАДОСЛАВ,ИВАНОВ,РАДКОВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2012-01-19,"Българска лютеранска църква","Неустановена принадлежност", РАДОСЛАВ,ИВАНОВ,САВОВ,,"ГР.ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2015-02-04,"Община Ловеч","Неустановена принадлежност", РАДОСЛАВ,ИВАНОВ,САВОВ,,"ГР.ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2016-02-04,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Ловеч","Неустановена принадлежност", РАДОСЛАВ,ИВАНОВ,СЛАВОВ,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2012-06-20,"Тракийски университет - Стара Загора","Неустановена принадлежност", РАДОСЛАВ,ИВАНОВ,СОКОЛОВ,,"С.ЧУКОВО, МОМЧИЛГРАД, КЪРДЖАЛИ",2014-10-22,"Община Момчилград","Неустановена принадлежност", РАДОСЛАВ,ИВАНОВ,СТОЙНОВ,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност", РАДОСЛАВ,ИВАНОВ,ТОНЕВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2015-04-21,"Синдици, включени в списъка на синдиците при БНБ","Неустановена принадлежност", РАДОСЛАВ,ИВАНОВ,ТОНЕВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2015-08-04,"Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Неустановена принадлежност", РАДОСЛАВ,ИВАНОВ,ТОШЕВ,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2009-04-15,"Държавна агенция за метрология и технически надзор","Неустановена принадлежност", РАДОСЛАВ,ИВАНОВ,ХРИСТОВ,,"С.ЕМЕН, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-06-26,"Община Павликени","Неустановена принадлежност", РАДОСЛАВ,ИВАНОВ,ХРИСТОВ,,"С.НИКОЛОВО, РУСЕ, РУСЕ",2015-07-22,"Приватизирани предприятия - Русе","Неустановена принадлежност", РАДОСЛАВ,ИВАНОВ,ЧАКЪРОВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2013-04-03,"Община Варна","Неустановена принадлежност", РАДОСЛАВ,ИВАНОВ,ЧАУШЕВ,,"ГР.ВЕЛИНГРАД, ВЕЛИНГРАД, ПАЗАРДЖИК",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", РАДОСЛАВ,ИВАНЧЕВ,ИЛИЕВ,,"ГР.ТРЪСТЕНИК, ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ, ПЛЕВЕН",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", РАДОСЛАВ,ИВАНЧЕВ,ИЛИЕВ,,"ГР.ТРЪСТЕНИК, ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ, ПЛЕВЕН",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", РАДОСЛАВ,ИГНАТОВ,ВЛАДЕВ,,"ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2010-09-29,"Регионални печатни издания","Неустановена принадлежност", РАДОСЛАВ,ИГНАТОВ,ВЛАДЕВ,,"ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-04-07,"Приватизирани предприятия - Велико Търново","Неустановена принадлежност", РАДОСЛАВ,ИЛИЕВ,ИВАНОВ,,"С.БОЖУРЛУК, ЛЕВСКИ, ПЛЕВЕН",2012-06-27,"Шуменски университет ""Константин Преславски""","Неустановена принадлежност", РАДОСЛАВ,ИЛИЕВ,ЙОВЧЕВ,,"ГР.РАКИТОВО, РАКИТОВО, ПАЗАРДЖИК",2008-07-30,"Държавна агенция Държавен резерв и вoeнновременни запаси","Неустановена принадлежност", РАДОСЛАВ,ИЛИЕВ,КОЕВ,,"ГР.ГАБРОВО, ГАБРОВО, ГАБРОВО",2010-07-06,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", РАДОСЛАВ,ИЛИЕВ,МАРИНОВ,,"ГР.МЕЗДРА, МЕЗДРА, ВРАЦА",2016-01-14,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Враца","Неустановена принадлежност", РАДОСЛАВ,ИЛИЕВ,МИХАЙЛОВ,,"С.ДИВЛЯ, ЗЕМЕН, ПЕРНИК",2015-02-18,"Български туристически съюз","Неустановена принадлежност", РАДОСЛАВ,ИЛИЕВ,МЛАДЕНОВ,,"С.БОРИЛОВЕЦ, БОЙНИЦА, ВИДИН",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", РАДОСЛАВ,ИЛИЕВ,СТЕФАНОВ,,"ГР.ГАБРОВО, ГАБРОВО, ГАБРОВО",2012-09-18,"Технически университет - София","Неустановена принадлежност", РАДОСЛАВ,ИСКРЕНОВ,КАСТАМАНОВ,,"С.КОЧАН, САТОВЧА, БЛАГОЕВГРАД",2011-05-12,"Община Сатовча","Неустановена принадлежност", РАДОСЛАВ,ИСКРЕНОВ,КАСТАМАНОВ,,"С.КОЧАН, САТОВЧА, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", РАДОСЛАВ,ИСКРЕНОВ,КАСТАМАНОВ,,"С.КОЧАН, САТОВЧА, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", РАДОСЛАВ,ЙОНКОВ,ЙОНКОВ,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", РАДОСЛАВ,ЙОРДАНОВ,БОБЧЕВ,,"ГР.ПОПОВО, ПОПОВО, ТЪРГОВИЩЕ",2014-06-10,"Софийски университет Св. Климент Охридски","Неустановена принадлежност", РАДОСЛАВ,ЙОРДАНОВ,ГАЙДОВ,,"ГР.СМЯДОВО, СМЯДОВО, ШУМЕН",2010-09-29,"Регионални печатни издания","Неустановена принадлежност", РАДОСЛАВ,ЙОРДАНОВ,ГОЦЕВ,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2016-01-14,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Враца","Неустановена принадлежност", РАДОСЛАВ,ЙОРДАНОВ,КОЕВ,,"ГР.ЗЛАТАРИЦА, ЗЛАТАРИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност", РАДОСЛАВ,ЙОРДАНОВ,КОЕВ,,"ГР.ЗЛАТАРИЦА, ЗЛАТАРИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-07-17,"Община Златарица","Неустановена принадлежност", РАДОСЛАВ,ЙОРДАНОВ,КОЧЕВ,,"ГР.ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2014-05-27,"Университет за национално и световно стопанство","Неустановена принадлежност", РАДОСЛАВ,ЙОРДАНОВ,КУТИЙСКИ,1963-11-28,"С.САМУИЛОВО, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2010-06-22,"Служба Военна полиция","Решение № 144 от 22.06.2010 г. - Служба ""Военна полиция""","Със заповед № К-3170/ 24.09.1987 г. е назначен за разузнавач" РАДОСЛАВ,ЙОРДАНОВ,МЛАДЕНОВ,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2013-01-16,"Министерство на правосъдието","Неустановена принадлежност", РАДОСЛАВ,ЙОРДАНОВ,РАДЕВ,,"ГР.КАМЕНО, КАМЕНО, БУРГАС",2013-01-29,"община Камено","Неустановена принадлежност", РАДОСЛАВ,ЙОРДАНОВ,РАДОСЛАВОВ,,"ГР.ДУПНИЦА, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", РАДОСЛАВ,ЙОРДАНОВ,РАДОСЛАВОВ,,"ГР.ДУПНИЦА, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", РАДОСЛАВ,ЙОРДАНОВ,РАДОСЛАВОВ,,"ГР.ДУПНИЦА, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2014-12-09,"Община Дупница","Неустановена принадлежност", РАДОСЛАВ,ЙОРДАНОВ,РАДОСЛАВОВ,,"ГР.ДУПНИЦА, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2016-02-18,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Кюстендил","Неустановена принадлежност", РАДОСЛАВ,ЙОРДАНОВ,РАДОСЛАВОВ,,"ГР.БЯЛА, БЯЛА, РУСЕ",2008-09-16,"Държавна агенция по горите","Неустановена принадлежност", РАДОСЛАВ,ЙОРДАНОВ,ХРИСТОВ,,"ГР.САМОКОВ, САМОКОВ, СОФИЙСКА",2011-01-26,"Министерство на отбраната","Неустановена принадлежност", РАДОСЛАВ,КИРИЛОВ,БОЖИЛОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", РАДОСЛАВ,КИРИЛОВ,ВЕЗИРЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", РАДОСЛАВ,КИРИЛОВ,ДИМИТРОВ,1956-06-16,"С.ПРОФЕСОР ИШИРКОВО, СИЛИСТРА, СИЛИСТРА",2010-07-06,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 147 от 06.07.2010 г. - Министерство на вътрешните работи","Със заповед № К-4840/ 30.10.1981 г. е назначен за разузнавач; със заповед № 169/ 01.09.1986 г. е преназначен за ст. разузнавач; със заповед № 211/ 28.12.1987 г. е преназначен за инспектор; със заповед № 13/ 01.02.1989 г. е преназначен за ст. инспектор." РАДОСЛАВ,КИРИЛОВ,ЗЛАТАНОВ,,"С.АРЧАР, ДИМОВО, ВИДИН",2015-06-09,"Община Трън","Неустановена принадлежност", РАДОСЛАВ,КИРИЛОВ,МАЛЕНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-06-18,"Университет по архитектура, строителство и геодезия","Неустановена принадлежност", РАДОСЛАВ,КИРИЛОВ,НЕНОВ,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2010-07-06,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", РАДОСЛАВ,КИРИЛОВ,ЩЕРБАКОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност", РАДОСЛАВ,КИРИЛОВ,ЩЕРБАКОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-11-27,"Национален осигурителен институт","Неустановена принадлежност", РАДОСЛАВ,КОЛЕВ,ГЛЕДАЧЕВ,,"ГР.РАКОВСКИ, РАКОВСКИ, ПЛОВДИВ",2011-02-15,"Агенция ""Митници""","Неустановена принадлежност", РАДОСЛАВ,КОЛЕВ,ИВАНОВ,1960-07-20,"С.МОРТАГОНОВО, РАЗГРАД, РАЗГРАД",2010-07-06,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 147 от 06.07.2010 г. - Министерство на вътрешните работи","Със заповед № К-3218/ 28.09.1989 г. е назначен за разузнавач." РАДОСЛАВ,КОЛЕВ,ИВАНОВ,1960-07-20,"С.МОРТАГОНОВО, РАЗГРАД, РАЗГРАД",2013-01-16,"Министерство на правосъдието","Решение № 2-128 от 16.01.2013 г. - Министерство на правосъдието","Със заповед № К-3218/ 28.09.1989 г. е назначен за разузнавач." РАДОСЛАВ,КОНСТАНТИНОВ,НОШКОВ,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", РАДОСЛАВ,КОСЕВ,ПЕТРОВ,,"ГР.СТРАЖИЦА, СТРАЖИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", РАДОСЛАВ,КОСТАДИНОВ,ХРИСТОВ,1944-07-17,"С.БИСТРИЦА, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2011-07-27,"Община Благоевград","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1" РАДОСЛАВ,КРЪСТЕВ,СЛАВОВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", РАДОСЛАВ,ЛАЗАРОВ,КРАЕВ,,"ГР.ТРОЯН, ТРОЯН, ЛОВЕЧ",2015-02-18,"Община Угърчин","Неустановена принадлежност", РАДОСЛАВ,ЛЮДМИЛОВ,БОЗАДЖИЕВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2008-02-12,Министерства,"Неустановена принадлежност", РАДОСЛАВ,МАКАВЕЕВ,ЙОТОВ,1952-01-01,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2013-05-29,"Община Варна","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1" РАДОСЛАВ,МАРИНОВ,ИЛИЕВ,,"С.ДЕДИНЦИ, ЗЛАТАРИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-06-05,"Община Елена","Неустановена принадлежност", РАДОСЛАВ,МАРИНОВ,КАРАБОИКОВ,1957-05-23,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Решение № 72 от 03.08.2009 г. - електронни медии","Документи за получени възнаграждения; разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители; документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; лично и работно дело Ф1, а. е. 7424" РАДОСЛАВ,МАРИНОВ,КОРДЕЛСКИ,,"С.ГОЛЯМА ЖЕЛЯЗНА, ТРОЯН, ЛОВЕЧ",2015-02-11,"Община Троян","Неустановена принадлежност", РАДОСЛАВ,МАРИНОВ,МИНКОВ,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", РАДОСЛАВ,МЕТОДИЕВ,ГРИГОРОВ,,"С.ГОРНА ВЕРЕНИЦА, МОНТАНА, МОНТАНА",2015-04-07,"Община Монтана","Неустановена принадлежност", РАДОСЛАВ,МЕТОДИЕВИЧ,КАРАБАДЖАКОВ,,"РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност", РАДОСЛАВ,МИЛЕВ,КАЦАРОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2007-04-24,"Европейски парламент","Неустановена принадлежност", РАДОСЛАВ,МИЛЕВ,КАЦАРОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", РАДОСЛАВ,МИЛЧЕВ,СТОИМЕНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност", РАДОСЛАВ,МИНЧЕВ,ГАБРОВСКИ,1945-10-11,"ГР.СВИЩОВ, СВИЩОВ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2012-09-26,"Висше училище по застраховане и финанси","Решение № 2-75 от 26.09.2012 г. - Висше училище по застраховане и финанси","Рег. дневник; предложение рег. № 505/ 20.02.1990 г. за заличаване на дело ""Ганев"" № 8051." РАДОСЛАВ,МИНЧЕВ,ГАБРОВСКИ,1945-10-11,"ГР.СВИЩОВ, СВИЩОВ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-04-17,"Кредитни длъжници към банка БАЛКАНБАНК","Решение № 2-168 от 17.04.2013 г. - лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 - длъжници към банка ""БАЛКАНБАНК"" ","

Рег. дневник; картон обр. 4; предложение рег. № 515/ 20.02.1990 г. за заличаване на дело ""Ганев"" № 8051.

" РАДОСЛАВ,МИНЧЕВ,ГАБРОВСКИ,1945-10-11,"ГР.СВИЩОВ, СВИЩОВ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-07-17,"Община Свищов","Решение № 2-209 от 17.07.2013 г. - община Свищов","Рег. дневник; картон обр. 4; предложение рег. № 515/ 20.02.1990 г. за заличаване на дело ""Ганев"" № 8051." РАДОСЛАВ,МИТЕВ,МАРИНОВ,,"ГР.ТЕТЕВЕН, ТЕТЕВЕН, ЛОВЕЧ",2015-02-11,"Община Тетевен","Неустановена принадлежност", РАДОСЛАВ,МИТЕВ,МАРИНОВ,,"ГР.ТЕТЕВЕН, ТЕТЕВЕН, ЛОВЕЧ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", РАДОСЛАВ,МИТКОВ,ЛЬОКОВ,,"С.ГАЛАТА, ТЕТЕВЕН, ЛОВЕЧ",2015-02-11,"Община Тетевен","Неустановена принадлежност", РАДОСЛАВ,МИТКОВ,ЛЬОКОВ,,"С.ГАЛАТА, ТЕТЕВЕН, ЛОВЕЧ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", РАДОСЛАВ,МИХАЙЛОВ,БОГОСЛОВОВ,,"С.ЗЛОГОШ, ТРЕКЛЯНО, КЮСТЕНДИЛ",2015-06-01,"Община Перник","Неустановена принадлежност", РАДОСЛАВ,МИХАЙЛОВ,ВАСИЛЕВ,1960-10-05,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Решение № 2-84 от 03.10.2012 г. - Министерство на здравеопазването","Собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-1628 (Пк) и в работно дело IР-10433-2 тома; рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6 – 2 бр." РАДОСЛАВ,МИХАЙЛОВ,ГЕОРГИЕВ,,"С.ЦАРЕВА ЛИВАДА, ДРЯНОВО, ГАБРОВО",2014-01-22,"Община Габрово","Неустановена принадлежност", РАДОСЛАВ,МИХАЙЛОВ,ГЕОРГИЕВ,,"С.ЦАРЕВА ЛИВАДА, ДРЯНОВО, ГАБРОВО",2016-01-19,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Габрово","Неустановена принадлежност", РАДОСЛАВ,МИХАЙЛОВ,ИВАНОВ,,"С.МИТРОВЦИ, ЧИПРОВЦИ, МОНТАНА",2015-04-07,"Община Чипровци","Неустановена принадлежност", РАДОСЛАВ,МИХАЙЛОВ,КАЛЧЕВ,,"ГР.СИЛИСТРА, СИЛИСТРА, СИЛИСТРА",2013-04-17,"Кредитни длъжници към банка ТЕКСИМ","Неустановена принадлежност", РАДОСЛАВ,МИХАЙЛОВ,ТОПЧИЕВ,,"С.БЪЗОВЕЦ, ДВЕ МОГИЛИ, РУСЕ",2014-12-03,"Община Бобошево","Неустановена принадлежност", РАДОСЛАВ,МИХАЙЛОВ,ХРИСТОВ,,"ГР.ТЕТЕВЕН, ТЕТЕВЕН, ЛОВЕЧ",2015-02-11,"Община Тетевен","Неустановена принадлежност", РАДОСЛАВ,МИХАЙЛОВ,ХРИСТОВ,,"ГР.ТЕТЕВЕН, ТЕТЕВЕН, ЛОВЕЧ",2015-08-04,"Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Неустановена принадлежност", РАДОСЛАВ,МЛАДЕНОВ,РАЙЧЕВ,,"С.ВЕСЕЛЕЦ, ЗАВЕТ, РАЗГРАД",2015-11-05,"Община Завет","Неустановена принадлежност", РАДОСЛАВ,МЛАДЕНОВ,РУСЕВ,,"С.ЛОЗЕНГРАДЦИ, КИРКОВО, КЪРДЖАЛИ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", РАДОСЛАВ,НАЙДЕНОВ,КОВАЧЕВ,1940-02-23,"С.ГОРНО ТРАПЕ, ТРОЯН, ЛОВЕЧ",2015-02-11,"Община Троян","Решение № 2-463 от 11.02.2015 г. - община Троян","Привлечен със заповед № 342/ 12.06.1987 г. и се води на отчет от майор Д. Кънчевски." РАДОСЛАВ,НЕЙКОВ,РАЧЕВ,,"С.БЕГЛЕЖ, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2015-07-07,"Община Искър","Неустановена принадлежност", РАДОСЛАВ,НЕНКОВ,ГАЙДАРСКИ,,"С.ГРАДЕЦ, ВИДИН, ВИДИН",2008-02-12,"Министерски съвет","Неустановена принадлежност", РАДОСЛАВ,НЕНКОВ,ГАЙДАРСКИ,,"С.ГРАДЕЦ, ВИДИН, ВИДИН",2007-09-04,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", РАДОСЛАВ,НЕНКОВ,ГАЙДАРСКИ,,"С.ГРАДЕЦ, ВИДИН, ВИДИН",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", РАДОСЛАВ,НЕНКОВ,ГАЙДАРСКИ,,"С.ГРАДЕЦ, ВИДИН, ВИДИН",2011-06-16,"Висша атестационна комисия","Неустановена принадлежност", РАДОСЛАВ,НЕШЕВ,ПЕТКОВ,1950-03-27,"ГР.ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2015-02-04,"Община Ловеч","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1" РАДОСЛАВ,НИКОЛАЕВ,КИСИМОВ,,"ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-12-08,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Велико Търново","Неустановена принадлежност", РАДОСЛАВ,НИКОЛАЕВ,КОСЕВ,,"ГР.СЕВЛИЕВО, СЕВЛИЕВО, ГАБРОВО",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", РАДОСЛАВ,НИКОЛАЕВ,ТАСКОВ,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2011-07-27,"Община Благоевград","Неустановена принадлежност", РАДОСЛАВ,НИКОЛАЕВ,ТАСКОВ,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", РАДОСЛАВ,НИКОЛАЕВ,ТАСКОВ,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", РАДОСЛАВ,НИКОЛАЕВ,ТАСКОВ,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", РАДОСЛАВ,НИКОЛОВ,ГЕОРГИЕВ,,"С.ДРАЛФА, ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ",2015-11-11,"Община Лозница","Неустановена принадлежност", РАДОСЛАВ,НИКОЛОВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.ДОБРИНИЩЕ, БАНСКО, БЛАГОЕВГРАД",2015-06-29,"Организатор на хазартни игри","Неустановена принадлежност", РАДОСЛАВ,НИКОЛОВ,КОВАЧЕВ,,"С.КРУШАРИ, КРУШАРИ, ДОБРИЧ",2014-03-12,"Община Крушари","Неустановена принадлежност", РАДОСЛАВ,НИКОЛОВ,КОЕВ,,"С.КАРАН ВЪРБОВКА, ДВЕ МОГИЛИ, РУСЕ",2007-09-04,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", РАДОСЛАВ,НИКОЛОВ,КОЕВ,,"С.КАРАН ВЪРБОВКА, ДВЕ МОГИЛИ, РУСЕ",2013-04-03,"Община Варна","Неустановена принадлежност", РАДОСЛАВ,НИКОЛОВ,КОЕВ,,"С.КАРАН ВЪРБОВКА, ДВЕ МОГИЛИ, РУСЕ",2015-06-29,"Организатор на хазартни игри","Неустановена принадлежност", РАДОСЛАВ,НИКОЛОВ,КОЛЕВ,,"ГР.СМОЛЯН, СМОЛЯН, СМОЛЯН",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност", РАДОСЛАВ,НИКОЛОВ,НЕНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", РАДОСЛАВ,НИКОЛОВ,НЕНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", РАДОСЛАВ,НИКОЛОВ,НЕНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", РАДОСЛАВ,НИКОЛОВ,ШОПСКИ,,"ГР.БОБОШЕВО, БОБОШЕВО, КЮСТЕНДИЛ",2016-02-18,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Кюстендил","Неустановена принадлежност", РАДОСЛАВ,НИНОВ,ПЪРВАНОВ,,"С.ПИСАРОВО, ИСКЪР, ПЛЕВЕН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", РАДОСЛАВ,ПЕЙЧЕВ,СЛАВОВ,,"ГР.ПОПОВО, ПОПОВО, ТЪРГОВИЩЕ",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", РАДОСЛАВ,ПЕТЕВ,КУЛИШЕВ,,"С.БАТИН, БОРОВО, РУСЕ",2013-07-10,"Община Сухиндол","Неустановена принадлежност", РАДОСЛАВ,ПЕТКОВ,ИЛИЕВ,,"С.ОГОЯ, СВОГЕ, СОФИЙСКА",2010-07-06,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", РАДОСЛАВ,ПЕТКОВ,ПЕТРИНСКИ,1938-08-12,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2013-04-17,"Кредитни длъжници към банка БАЛКАНБАНК","Решение № 2-168 от 17.04.2013 г. - лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 - длъжници към банка ""БАЛКАНБАНК""","Със заповед № 1782/ 08.06.1967 г. е назначен за ст. разузнавач; със заповед № 2130/ 03.07.1968 г. е изпратен на 8 месечна разузнавателна школа в СССР; със заповед № 268/ 12.10.1968 г. е преназначен за разузнавач V степен; със заповед от 01.06.1972 г.е преназначен за разузнавач I степен; със заповед № 479/ 04.09.1974 г. е преназначен за инспектор IV степен; със заповед № 483/ 22.07.1976 г. е преназначен за инспектор III степен; със заповед № 566/ 03.09.1976 г. е преназначен за зам. н-к на отделение; със заповед № 483/ 16.08.1978 г. е преназначен за н-к на отделение." РАДОСЛАВ,ПЕТКОВ,РАДЕВ,,"ГР.АСЕНОВГРАД, АСЕНОВГРАД, ПЛОВДИВ",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", РАДОСЛАВ,ПЕТКОВ,РАЙЧЕВ,,"ГР.ГАБРОВО, ГАБРОВО, ГАБРОВО",2012-07-18,"Технически университет - Габрово","Неустановена принадлежност", РАДОСЛАВ,ПЕТКОВ,РАЧЕВ,,"С.БАХОВИЦА, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2014-05-20,"Икономически университет - гр. Варна","Неустановена принадлежност", РАДОСЛАВ,ПЕТКОВ,РАЧЕВ,,"С.БАХОВИЦА, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2014-05-20,"Икономически университет-Варна","Неустановена принадлежност", РАДОСЛАВ,ПЕТРОВ,ДАШЕВ,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2016-02-18,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Кюстендил","Неустановена принадлежност", РАДОСЛАВ,ПЕТРОВ,ДИМИТРОВ,,"С.МОГИЛИНО, ДВЕ МОГИЛИ, РУСЕ",2013-10-09,"Длъжници към ОББ","Неустановена принадлежност", РАДОСЛАВ,ПЕТРОВ,ИВАНОВ,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", РАДОСЛАВ,ПЕТРОВ,КОТОВ,,"С.НЕФЕЛА, ВРАЦА, ВРАЦА",2013-11-13,"Община Враца","Неустановена принадлежност", РАДОСЛАВ,ПЕТРОВ,КОТОВ,,"С.НЕФЕЛА, ВРАЦА, ВРАЦА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", РАДОСЛАВ,ПЕТРОВ,МИНКОВ,1954-09-17,"ГР.НОВИ ПАЗАР, НОВИ ПАЗАР, ШУМЕН",2010-07-06,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 147 от 06.07.2010 г. - Министерство на вътрешните работи","Със заповед № К-3284/ 28.08.1986 г. е назначен за разузнавач; със заповед № 2492/ 23.05.1990 г. е преназначен за ст. разузнавач." РАДОСЛАВ,ПЕТРОВ,НИКОЛОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", РАДОСЛАВ,ПЕТРОВ,ПЕТРОВ,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", РАДОСЛАВ,ПЕТРОВ,ПЕТРОВ,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", РАДОСЛАВ,ПЕТРОВ,ПЕТРОВ,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", РАДОСЛАВ,ПЕТРОВ,ПЕШЛЕЕВСКИ,,"С.ТЪРНАВА, БЯЛА СЛАТИНА, ВРАЦА",2011-06-16,"Висша атестационна комисия","Неустановена принадлежност", РАДОСЛАВ,ПЕТРОВ,РАДЕВ,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност", РАДОСЛАВ,ПЕТРОВ,РАДОСЛАВОВ,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност", РАДОСЛАВ,РАДЕВ,РАДЕВ,,"С.КЕСАРЕВО, СТРАЖИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2014-04-24,"Тракийски университет – гр. Стара Загора","Неустановена принадлежност", РАДОСЛАВ,РАДЕВ,СТАНЕВ,,"С.АВРЕН, АВРЕН, ВАРНА",2015-12-17,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Варна","Неустановена принадлежност", РАДОСЛАВ,РАСИНОВ,ЯНЕВ,1944-10-28,"ГР.СЛАВЯНОВО, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2015-07-28,"Община Пордим","Решение № 2-537 от 28.07.2015 г. - община Пордим","

Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-19226 и в работно дело IР-3142; рег. дневник; картони – обр. 4 - 4 бр.

" РАДОСЛАВ,САВЕВ,ВЕЛКОВ,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2015-01-07,"Община Кюстендил","Неустановена принадлежност", РАДОСЛАВ,СЕВДАЛИНОВ,ЛАЗАРОВ,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност", РАДОСЛАВ,СИМЕОНОВ,ВЕЛКОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2013-07-24,"МКБ Юнионбанк АД","Неустановена принадлежност", РАДОСЛАВ,СИМЕОНОВ,КОПЧЕЛИЙСКИ,,"С.НЕВЕСТИНО, НЕВЕСТИНО, КЮСТЕНДИЛ",2015-01-14,"Община Невестино","Неустановена принадлежност", РАДОСЛАВ,СПАСОВ,БОЖИНОВ,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2016-01-14,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Враца","Неустановена принадлежност", РАДОСЛАВ,СТАМЕНОВ,ГЕОРГИЕВ,,"С.СКРАВЕНА, БОТЕВГРАД, СОФИЙСКА",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", РАДОСЛАВ,СТАМЕНОВ,ПЕТРОВ,,"С.РЕЖИНЦИ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2014-05-13,"Длъжници към Кредитна банка","Неустановена принадлежност", РАДОСЛАВ,СТАНЕВ,СТОЯНОВ,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2010-07-06,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", РАДОСЛАВ,СТАТЕВ,ДОБРЕВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", РАДОСЛАВ,СТАТЕВ,ДОБРЕВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2015-12-01,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Неустановена принадлежност", РАДОСЛАВ,СТЕФАНОВ,ДОБРЕВСКИ,,"С.ГАЛАТА, ТЕТЕВЕН, ЛОВЕЧ",2015-02-11,"Община Тетевен","Неустановена принадлежност", РАДОСЛАВ,СТЕФАНОВ,ЙОРДАНОВ,,"ГР.ЛЕВСКИ, ЛЕВСКИ, ПЛЕВЕН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", РАДОСЛАВ,СТЕФАНОВ,КАРАМИТЕВ,,"ГР.НЕДЕЛИНО, НЕДЕЛИНО, СМОЛЯН",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", РАДОСЛАВ,СТЕФАНОВ,КАРАМИТЕВ,,"ГР.НЕДЕЛИНО, НЕДЕЛИНО, СМОЛЯН",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност", РАДОСЛАВ,СТЕФАНОВ,РАДОСЛАВОВ,1944-07-21,"ГР.ЗЛАТАРИЦА, ЗЛАТАРИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2010-07-06,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 147 от 06.07.2010 г. - Министерство на вътрешните работи","Със заповед № К-2468/ 16.07.1980 г. е назначен за първи зам. н-к на ОУ на МВР; със заповед № 2488/ 17.07.1980 г. е изпратен на 3 месечна подготовка в КГБ-Москва; със заповед № К-4028/ 13.12.1988 г. е преназначен за н-к на ОбУ на МВР." РАДОСЛАВ,СТЕФАНОВ,РАДОСЛАВОВ,1953-03-07,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-06-04,"Приватизация - обособени части - София","Решение № 2-355 от 04.06.2014 г. - Приватизация - обособени части - София","

Рег. бланка, съдържаща се в лично дело IА-35920; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.

" РАДОСЛАВ,СТЕФАНОВ,СТОЯНОВ,,"ГР.ГАБРОВО, ГАБРОВО, ГАБРОВО",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", РАДОСЛАВ,СТОИЛОВ,КАРАТАНЧЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", РАДОСЛАВ,СТОИЛОВ,СЛАВЧЕВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2011-08-09,"Агенция Пътна инфраструктура","Неустановена принадлежност", РАДОСЛАВ,СТОЙКОВ,ХРИСТОВ,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2007-04-24,"Европейски парламент","Неустановена принадлежност", РАДОСЛАВ,СТОЯНОВ,КЬОСОВСКИ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", РАДОСЛАВ,СТОЯНОВ,РАДЕВ,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2014-02-12,"Разследващи полицаи","Неустановена принадлежност", РАДОСЛАВ,СТОЯНОВ,РАДЕВ,,"ГР.БЯЛА, БЯЛА, РУСЕ",2012-08-01,"Медицински университет ""Проф. д-р Параскев Стоянов"" - Варна","Неустановена принадлежност", РАДОСЛАВ,СТОЯНОВ,РАДЕВ,,"ГР.БЯЛА, БЯЛА, РУСЕ",2015-12-17,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Варна","Неустановена принадлежност", РАДОСЛАВ,ТОДОРОВ,АЛЕКСИЕВ,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", РАДОСЛАВ,ТОДОРОВ,АЛЕКСИЕВ,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", РАДОСЛАВ,ТОДОРОВ,ДИМИТРОВ,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2010-09-20,"Държавен фонд Земеделие","Неустановена принадлежност", РАДОСЛАВ,ТОДОРОВ,ИЛИЕВ,1944-08-20,"С.НОВО СЕЛО, НОВО СЕЛО, ВИДИН",2013-08-13,"Община Ново село","Решение № 2-227 от 13.08.2013 г. - община Ново село","

Документи от ръководил го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; лично дело IА-281 (Вд)

" РАДОСЛАВ,ТОДОРОВ,МИЛАРОВ,,"ГР.ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-05-29,"Длъжници към банка МИНЕРАЛБАНК","Неустановена принадлежност", РАДОСЛАВ,ТОДОРОВ,МИЛЕНКОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-09-18,"Общинска банка АД","Неустановена принадлежност", РАДОСЛАВ,ТОДОРОВ,МИЛЕНКОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-09-24,"Първа инвестиционна банка","Неустановена принадлежност", РАДОСЛАВ,ТОДОРОВ,ПЕНЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-06-04,"Приватизация - обособени части - София","Неустановена принадлежност", РАДОСЛАВ,ТОДОРОВ,РАДИНСКИ,,"ГР.ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", РАДОСЛАВ,ТОДОРОВ,РАДКОВ,,"ГР.ВЪРШЕЦ, ВЪРШЕЦ, МОНТАНА",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност", РАДОСЛАВ,ТОДОРОВ,РАДКОВ,,"ГР.ВЪРШЕЦ, ВЪРШЕЦ, МОНТАНА",2016-02-09,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Монтана","Неустановена принадлежност", РАДОСЛАВ,ТОДОРОВ,РУСЕВ,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", РАДОСЛАВ,ТОДОРОВ,СТОЙКОВ,1951-10-12,"С.ХАЙРЕДИН, ХАЙРЕДИН, ВРАЦА",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Решение № 2-172 от 26.04.2013 г. - лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководилия го щатен служител; картон обр. 4; рег. бланка; лично и работно дело IА-1135" РАДОСЛАВ,ТОДОРОВ,СТОЙКОВ,1951-10-12,"С.ХАЙРЕДИН, ХАЙРЕДИН, ВРАЦА",2014-01-15,"Община Хайредин","Решение № 2-286 от 15.01.2014 г. - община Хайредин","

Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководилия го щатен служител; картон обр. 4; рег. бланка; лично и работно дело IА-1135

" РАДОСЛАВ,ТОДОРОВ,СТОЙКОВ,1951-10-12,"С.ХАЙРЕДИН, ХАЙРЕДИН, ВРАЦА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Решение № 2-566 от 16.10.2015 г. - Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководилия го щатен служител; картон обр. 4; рег. бланка; лично и работно дело IА-1135; доклад на Служба „Сигурност – ВП и ВКР” рег. № СС-7528/19.10.2007 г." РАДОСЛАВ,ТОДОРОВ,СТОЙКОВ,1951-10-12,"С.ХАЙРЕДИН, ХАЙРЕДИН, ВРАЦА",2016-01-14,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Враца","Решение № 2-592 от 14.01.2016 г. - кандидати за общински съветници – област Враца","Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководилия го щатен служител; картон обр. 4; рег. бланка; лично и работно дело IА-1135; доклад на Служба „Сигурност – ВП и ВКР” рег. № СС-7528/19.10.2007 г." РАДОСЛАВ,ХИТОВ,ВАНЧЕВ,,"ГР.ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност", РАДОСЛАВ,ХИТОВ,ВАНЧЕВ,,"ГР.ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2016-02-04,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Ловеч","Неустановена принадлежност", РАДОСЛАВ,ХРИСТОВ,ВЪЛЧЕВ,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", РАДОСЛАВ,ХРИСТОВ,КЪРТОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-07-06,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", РАДОСЛАВ,ХРИСТОВ,КЪРТОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-08-07,"Академия – Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", РАДОСЛАВ,ХРИСТОВ,ПОПОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", РАДОСЛАВ,ХРИСТОВ,РАДЕВ,,"ГР.ГАБРОВО, ГАБРОВО, ГАБРОВО",2012-07-18,"Технически университет - Габрово","Неустановена принадлежност", РАДОСЛАВ,ХРИСТОВ,РАДИОНОВ,,"ГР.СЕВЛИЕВО, СЕВЛИЕВО, ГАБРОВО",2014-02-05,"Община Севлиево","Неустановена принадлежност", РАДОСЛАВ,ХРИСТОВ,РАЧЕВ,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2009-12-02,"Национална здравноосигурителна каса","Неустановена принадлежност", РАДОСЛАВ,ХРИСТОВ,ТОТЕВ,,"С.ЗВЪНАРЦИ, КУБРАТ, РАЗГРАД",2013-12-04,"Длъжници към Банка за земеделски кредит","Неустановена принадлежност", РАДОСЛАВ,ХРИСТОВ,ХИТОВ,,"ГР.ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", РАДОСЛАВ,ХРИСТОВ,ХРИСТОВ,,"С.БАЛВАН, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-06-11,"Община Велико Търново","Неустановена принадлежност", РАДОСЛАВ,ЦВЕТАНОВ,ХРИСТОВ,,"С.БРЕСТОВЕЦ, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2015-06-29,"Организатор на хазартни игри","Неустановена принадлежност", РАДОСЛАВ,ЦОНКОВ,ПЕНКОВ,,"ГР.СЕВЛИЕВО, СЕВЛИЕВО, ГАБРОВО",2016-01-19,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Габрово","Неустановена принадлежност", РАДОСЛАВ,ЯКИМОВ,РОЗИНОВ,,"ГР.ПАВЛИКЕНИ, ПАВЛИКЕНИ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", РАДОСЛАВ,ЯКИМОВ,РОЗИНОВ,,"ГР.ПАВЛИКЕНИ, ПАВЛИКЕНИ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-06-26,"Община Павликени","Неустановена принадлежност", РАДОСЛАВ,ЯКИМОВ,РОЗИНОВ,,"ГР.ПАВЛИКЕНИ, ПАВЛИКЕНИ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", РАДОСЛАВ,ЯКИМОВ,РОЗИНОВ,,"ГР.ПАВЛИКЕНИ, ПАВЛИКЕНИ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-12-08,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Велико Търново","Неустановена принадлежност", РАДОСЛАВ,ЯНКОВ,МАРКОВ,,"ГР.НЕСЕБЪР, НЕСЕБЪР, БУРГАС",2008-06-10,"Държавна агенция за младежта и спорта","Неустановена принадлежност", РАДОСЛАВ,ЯНКОВ,МАРКОВ,,"ГР.НЕСЕБЪР, НЕСЕБЪР, БУРГАС",2011-04-28,"Министерство на физическото възпитание и спорта","Неустановена принадлежност", РАДОСЛАВА,АНГЕЛОВА,ВЪЛЧАНОВА-КИСИМОВА,,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2009-12-02,"Национална здравноосигурителна каса","Неустановена принадлежност", РАДОСЛАВА,АТАНАСОВА,ТОДОРОВА,,"С.САДОВЕЦ, ДОЛНИ ДЪБНИК, ПЛЕВЕН",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност", РАДОСЛАВА,ВАСИЛЕВА,ГЕНОВА-ПАЧЕВА,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2012-10-10,"Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията","Неустановена принадлежност", РАДОСЛАВА,ВАСИЛЕВА,ИВАНОВА,,"ГР.РАЗЛОГ, РАЗЛОГ, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", РАДОСЛАВА,ВЕЛЕВА,ВЕЛЕВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2012-10-17,"Министерство на икономиката, енергетиката и туризма","Неустановена принадлежност", РАДОСЛАВА,ГЕОРГИЕВА,СЕНГАЛЕВИЧ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", РАДОСЛАВА,ДИМИТРОВА,ГЕОРГИЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", РАДОСЛАВА,ИВАНОВА,КЕСКИНОВА-МИЛКОВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2015-12-17,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Варна","Неустановена принадлежност", РАДОСЛАВА,ИВАНОВА,ПЕТРОВА,,"ГР.ТРОЯН, ТРОЯН, ЛОВЕЧ",2013-06-19,"Юробанк България АД","Неустановена принадлежност", РАДОСЛАВА,КОСТАДИНОВА,МИХОВА,,"С.ПАТАЛЕНИЦА, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", РАДОСЛАВА,ЛЮБОМИРОВА,ИВАНОВА,,"С.РЕСЕН, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-06-11,"Община Велико Търново","Неустановена принадлежност", РАДОСЛАВА,МИРОНОВА,СТОЙЧЕВА,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2015-06-29,"Организатор на хазартни игри","Неустановена принадлежност", РАДОСЛАВА,НИКОЛОВА,МАНЯРОВА,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2010-09-29,"Регионални печатни издания","Неустановена принадлежност", РАДОСЛАВА,ОЛИВЕРОВА,ЗЛАТКОВА,,"ГР.ОРЯХОВО, ОРЯХОВО, ВРАЦА",2011-02-02,"Регионални печатни издания","Неустановена принадлежност", РАДОСЛАВА,ОЛИВЕРОВА,ЗЛАТКОВА,,"ГР.ОРЯХОВО, ОРЯХОВО, ВРАЦА",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", РАДОСЛАВА,ПЕТРОВА,ЙОРДАНОВА,,"С.ГЕНЕРАЛ ИНЗОВО, ТУНДЖА, ЯМБОЛ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", РАДОСЛАВА,ПЛАМЕН,ЧЕКАНСКА,,"ГР.ДУПНИЦА, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", РАДОСЛАВА,ПЛАМЕН,ЧЕКАНСКА,,"ГР.ДУПНИЦА, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", РАДОСЛАВА,ПЛАМЕН,ЧЕКАНСКА,,"ГР.ДУПНИЦА, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2014-06-25,"Областни управители","Неустановена принадлежност", РАДОСЛАВА,ПЛАМЕН,ЧЕКАНСКА,,"ГР.ДУПНИЦА, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", РАДОСЛАВА,ПЛАМЕН,ЧЕКАНСКА,,"ГР.ДУПНИЦА, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2016-02-09,"Областни управи","Неустановена принадлежност", РАДОСЛАВА,РУСЕВА,КИЧУКОВА,,"ГР.КАРНОБАТ, КАРНОБАТ, БУРГАС",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", РАДОСЛАВА,РУСЕВА,КИЧУКОВА,,"ГР.КАРНОБАТ, КАРНОБАТ, БУРГАС",2015-12-01,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Неустановена принадлежност", РАДОСЛАВА,СИМЕОНОВА,ЦЕКОВА,,"С.БОРОВАН, БОРОВАН, ВРАЦА",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", РАДОСЛАВА,СТЕФЧЕВА,НИКОЛОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", РАДОСЛАВА,СТЕФЧЕВА,НИКОЛОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-02-12,"Разследващи полицаи","Неустановена принадлежност", РАДОСЛАВА,ХРИСТОВА,КАРАГЬОЗОВА,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", РАДОСЛАВА,ХРИСТОВА,КАРАГЬОЗОВА,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2015-12-01,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Неустановена принадлежност", РАДОСЛАВКА,ИВАНОВА,РАДОСЛАВОВА,,"ГР.РАЗГРАД, РАЗГРАД, РАЗГРАД",2012-07-04,"Конфедерация на независимите синдикати в България","Неустановена принадлежност", РАДОСЛАВКА,КИРИЛОВА,ТРИНДЕВА,,"ГР.ПЕЩЕРА, ПЕЩЕРА, ПАЗАРДЖИК",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", РАДОСТ,АЛЕКОВА,КАРАСИМЕОНОВА,,ШВЕЦИЯ,2008-12-18,"Българско национално радио","Неустановена принадлежност", РАДОСТ,АЛЕКОВА,КАРАСИМЕОНОВА,,ШВЕЦИЯ,2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", РАДОСТ,АЛЕКСАНДРОВА,ДИМИТРОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-04-28,"Министерство на физическото възпитание и спорта","Неустановена принадлежност", РАДОСТ,АЛЕКСАНДРОВА,ДИМИТРОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", РАДОСТ,АЛЕКСАНДРОВА,ДИМИТРОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност", РАДОСТ,АНГЕЛОВА,ПЕТРОВА,,"С.ИРЕЧЕКОВО, СТРАЛДЖА, ЯМБОЛ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", РАДОСТ,ГЕОРГИЕВА,ИГНАТОВА,,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2008-07-09,"Национален статистически институт","Неустановена принадлежност", РАДОСТ,ИВАНОВА,ВЪЛЧЕВА-ГЕНЧЕВА,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2008-05-27,"Държавна агенция за информационни технологии и съобщения","Неустановена принадлежност", РАДОСТ,ИВАНОВА,ВЪЛЧЕВА-ГЕНЧЕВА,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2009-11-18,"Агенция за приватизация","Неустановена принадлежност", РАДОСТ,ИВАНОВА,ВЪЛЧЕВА-ГЕНЧЕВА,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2012-10-10,"Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията","Неустановена принадлежност", РАДОСТ,ИВАНОВА,КУКУШЕВА-КОЛЕВА,,"ГР.НОВА ЗАГОРА, НОВА ЗАГОРА, СЛИВЕН",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", РАДОСТ,ИВАНОВА,ЦАКОВА,,"ГР.ВЕЛИНГРАД, ВЕЛИНГРАД, ПАЗАРДЖИК",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", РАДОСТ,ИВАНОВА,ЦАКОВА,,"ГР.ВЕЛИНГРАД, ВЕЛИНГРАД, ПАЗАРДЖИК",2015-04-21,"Община Велинград","Неустановена принадлежност", РАДОСТ,КИРИЛОВА,ЯНАКИЕВА,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", РАДОСТ,КОЛЕВА,ПЕТРОВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", РАДОСТ,ЛАЛЕВА,ЛАЛЕВА,,"ГР.НОВА ЗАГОРА, НОВА ЗАГОРА, СЛИВЕН",2014-10-08,"Длъжници към Първа частна банка","Неустановена принадлежност", РАДОСТ,ЛЮБОМИРОВА,КУНЧЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2016-01-06,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Видин","Неустановена принадлежност", РАДОСТ,МАРЧЕВА,МАРЧЕВА,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", РАДОСТ,МИРЧЕВА,СТОЯНОВА,,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", РАДОСТ,МИТЕВА,СКЕРЛЕВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност", РАДОСТ,ПЕТРОВА,ПЕТКОВА,,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", РАДОСТ,РУМЕНОВА,КИРОВА,,"ГР.ДЕВИН, ДЕВИН, СМОЛЯН",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност", РАДОСТ,СТЕФАНОВА,ДИМИТРОВА,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", РАДОСТ,СТОИЛОВА,БОШНАКОВА,,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", РАДОСТ,ТОДОРОВА,ИВАНОВА,,"ГР.НОВА ЗАГОРА, НОВА ЗАГОРА, СЛИВЕН",2011-06-16,"Висша атестационна комисия","Неустановена принадлежност", РАДОСТИН,АНГЕЛОВ,ПЕТРИШКИ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2013-05-29,"Длъжници към банка МИНЕРАЛБАНК","Неустановена принадлежност", РАДОСТИН,АТАНАСОВ,ИВАНОВ,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", РАДОСТИН,БОРИСОВ,АЛЧЕВ,1955-09-29,"С.КОСТУРИНО, КИРКОВО, КЪРДЖАЛИ",2010-07-06,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 147 от 06.07.2010 г. - Министерство на вътрешните работи","Със заповед № 770/ 04.03.1986 г. е назначен за разузнавач." РАДОСТИН,БОРИСОВ,АЛЧЕВ,1955-09-29,"С.КОСТУРИНО, КИРКОВО, КЪРДЖАЛИ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Решение № 2-566 от 16.10.2015 г. - Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Със заповед № 770/ 04.03.1986 г. е назначен за разузнавач" РАДОСТИН,ВИОЛИНОВ,СТАНЕВ,,"ГР.ПРОВАДИЯ, ПРОВАДИЯ, ВАРНА",2009-12-02,"Национална здравноосигурителна каса","Неустановена принадлежност", РАДОСТИН,ВЪЛКАНОВ,ГЕНОВ,1954-08-02,"ГР.АЙТОС, АЙТОС, БУРГАС",2012-09-26,"Българска търговско-промишлена палата","Решение № 2-81 от 26.09.2012 г. - Българска търговско-промишлена палата","Със заповед № 525/ 30.07.1984 г. е назначен за разузнавач; със заповед № 84/ 01.02.1988 г. е преназначен за ст. разузнавач; със заповед № 386/ 01.06.1989 г. е преназначен за инспектор." РАДОСТИН,ГЕОРГИЕВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.КАРНОБАТ, КАРНОБАТ, БУРГАС",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", РАДОСТИН,ГЕОРГИЕВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.КАРНОБАТ, КАРНОБАТ, БУРГАС",2015-12-01,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Неустановена принадлежност", РАДОСТИН,ДАРИНОВ,ПЪРЖАНОВ,,"ГР.ДОСПАТ, ДОСПАТ, СМОЛЯН",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност", РАДОСТИН,ДИМИТРОВ,БАКАЛОВ,,"С.ЛОЗАРЕВО, СУНГУРЛАРЕ, БУРГАС",2013-02-27,"Община Сунгурларе","Неустановена принадлежност", РАДОСТИН,ДИМИТРОВ,РАДКОВ,,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", РАДОСТИН,ДИМИТРОВ,РУСЕВ,,"ГР.СУНГУРЛАРЕ, СУНГУРЛАРЕ, БУРГАС",2013-02-27,"Община Сунгурларе","Неустановена принадлежност", РАДОСТИН,ДИМИТРОВ,СТАНЧЕВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2014-02-24,"Висш дисциплинарен съд","Неустановена принадлежност", РАДОСТИН,ДОБРЕВ,ЦОНКОВ,,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", РАДОСТИН,ЗАФИРОВ,ХИТОВ,,"ГР.ДЖЕБЕЛ, ДЖЕБЕЛ, КЪРДЖАЛИ",2014-10-22,"Община Джебел","Неустановена принадлежност", РАДОСТИН,ЗАХАРИЕВ,ДИЧЕВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност", РАДОСТИН,ИВАНОВ,ДИМИТРОВ,,"ГР.КАРНОБАТ, КАРНОБАТ, БУРГАС",2012-06-05,"КТ Подкрепа","Неустановена принадлежност", РАДОСТИН,ИВАНОВ,ДИМИТРОВ,,"С.БЕЛОДОЛ, ПОМОРИЕ, БУРГАС",2007-09-04,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", РАДОСТИН,ИВАНОВ,ДИМИТРОВ,,"С.БЕЛОДОЛ, ПОМОРИЕ, БУРГАС",2013-01-23,"Община Бургас","Неустановена принадлежност", РАДОСТИН,ИВАНОВ,ИВАНОВ,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност", РАДОСТИН,ИВАНОВ,КОРЕНТОВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", РАДОСТИН,ИВАНОВ,ЛАМБРЕВ,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2011-08-09,"Агенция Пътна инфраструктура","Неустановена принадлежност", РАДОСТИН,ИВАНОВ,ПЕЕВ,,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2016-01-19,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Добрич","Неустановена принадлежност", РАДОСТИН,ИЛИЕВ,ЖЕЛЕЗЧЕВ,,"ГР.ЕЛХОВО, ЕЛХОВО, ЯМБОЛ",2014-06-04,"Приватизация - обособени части - София","Неустановена принадлежност", РАДОСТИН,ИЛИЕВ,ИЛИЕВ,,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2011-01-26,"Министерство на отбраната","Неустановена принадлежност", РАДОСТИН,КОЙЧЕВ,РАЧЕВ,,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2013-10-02,"Обединена българска банка","Неустановена принадлежност", РАДОСТИН,КОЛЕВ,АТАНАСОВ,,"ГР.НОВА ЗАГОРА, НОВА ЗАГОРА, СЛИВЕН",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност", РАДОСТИН,КОНСТАНТИНОВ,КУЦАРОВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2012-06-20,"Университет ""Проф. Асен Златаров"" - Бургас","Неустановена принадлежност", РАДОСТИН,МАНОЛОВ,ЖЕЛЯЗКОВ,,"ГР.АЙТОС, АЙТОС, БУРГАС",2012-12-12,"Община Айтос","Неустановена принадлежност", РАДОСТИН,МИРКОВ,МИРКОВ,,"ГР.БАЛЧИК, БАЛЧИК, ДОБРИЧ",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", РАДОСТИН,МИРКОВ,МИРКОВ,,"ГР.БАЛЧИК, БАЛЧИК, ДОБРИЧ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", РАДОСТИН,МИРОСЛАВОВ,МОРФОВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", РАДОСТИН,МИРОСЛАВОВ,МОРФОВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2013-06-03,"Частични местни избори - 30.06.2013","Неустановена принадлежност", РАДОСТИН,МИРОСЛАВОВ,МОРФОВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", РАДОСТИН,МИРОСЛАВОВ,МОРФОВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2015-12-17,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Варна","Неустановена принадлежност", РАДОСТИН,НИКОЛОВ,НИКОЛОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-07-23,"Химикотехнологичен и металургичен университет","Неустановена принадлежност", РАДОСТИН,ПАНАЙОТОВ,МОСКОВ,,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2011-06-16,"Висша атестационна комисия","Неустановена принадлежност", РАДОСТИН,ПАНАЙОТОВ,МОСКОВ,,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", РАДОСТИН,ПЕНЕВ,РАДЕВ,,"С.ДЕВЕТАК, КАРНОБАТ, БУРГАС",2014-06-25,"Технически университет - София","Неустановена принадлежност", РАДОСТИН,ПЕТРОВ,БОЯДЖИЕВ,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", РАДОСТИН,СИМЕОНОВ,ДОЛЧИНКОВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", РАДОСТИН,СТЕФАНОВ,АБАДЖИЕВ,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2014-02-19,"Община Добричка","Неустановена принадлежност", РАДОСТИН,СТЕФАНОВ,АБАДЖИЕВ,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2016-01-19,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Добрич","Неустановена принадлежност", РАДОСТИН,СТОЯНОВ,ЖЕЛЯЗОВ,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2008-09-16,"Държавна агенция по горите","Неустановена принадлежност", РАДОСТИН,СТОЯНОВ,РАДИЕВ,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", РАДОСТИН,СТОЯНОВ,РАДИЕВ,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", РАДОСТИН,СТОЯНОВ,СТОЯНОВ,,"ГР.КАРНОБАТ, КАРНОБАТ, БУРГАС",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", РАДОСТИН,СТОЯНОВ,СТОЯНОВ,,"ГР.КАРНОБАТ, КАРНОБАТ, БУРГАС",2014-02-12,"Разследващи полицаи","Неустановена принадлежност", РАДОСТИН,ТЕНЕВ,РАХНЕВ,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", РАДОСТИНА,АЛЕКСАНДРОВА,СТОЯНОВА,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", РАДОСТИНА,АЛЕКСАНДРОВА,СТОЯНОВА,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", РАДОСТИНА,АЛЕКСИЕВА,СМИРНОВА,,"ГР.ТРЯВНА, ТРЯВНА, ГАБРОВО",2014-01-28,"Община Трявна","Неустановена принадлежност", РАДОСТИНА,АНГЕЛОВА,СТЕФАНОВА,,"ГР.ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", РАДОСТИНА,АНДОНОВА,ЖЕЧКОВА,,"С.ГАВРАИЛОВО, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2013-01-16,"Министерство на правосъдието","Неустановена принадлежност", РАДОСТИНА,АТАНАСОВА,ДЮЛГЕРОВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2015-12-17,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Варна","Неустановена принадлежност", РАДОСТИНА,АТАНАСОВА,ПИРЕВА,,"ГР.НЕСЕБЪР, НЕСЕБЪР, БУРГАС",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност", РАДОСТИНА,АТАНАСОВА,РУСЕВА-ХРИСТОВА,,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2008-12-18,"Българско национално радио","Неустановена принадлежност", РАДОСТИНА,БОРИСОВА,АНГЕЛОВА-ДАМЯНОВ,,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2014-03-19,"Югозападен университет Неофит Рилски - Благоевград","Неустановена принадлежност", РАДОСТИНА,БОРИСОВА,РАДЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-06-11,"Корпоративна търговска банка АД","Неустановена принадлежност", РАДОСТИНА,ВАСИЛЕВА,КРЪСТЕВА-ГАТЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", РАДОСТИНА,ВАСИЛЕВА,ТРОШАНОВА,,"ГР.ПОМОРИЕ, ПОМОРИЕ, БУРГАС",2013-02-13,"Община Несебър","Неустановена принадлежност", РАДОСТИНА,ВЕЛИЗАРОВА,РАНГЕЛОВА,,"ГР.КУЛА, КУЛА, ВИДИН",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", РАДОСТИНА,ВЕЛИЗАРОВА,РАНГЕЛОВА,,"ГР.КУЛА, КУЛА, ВИДИН",2016-01-06,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Видин","Неустановена принадлежност", РАДОСТИНА,ГЕНКОВА,ГИНЕВА,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2010-09-29,"Регионални печатни издания","Неустановена принадлежност", РАДОСТИНА,ГЕОРГИЕВА,ДОНЧЕВА,,"С.КАМЕНЕЦ, СТРАЛДЖА, ЯМБОЛ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", РАДОСТИНА,ГЕОРГИЕВА,КОЛЕВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2012-01-12,"Министерство на образованието","Неустановена принадлежност", РАДОСТИНА,ГЕОРГИЕВА,КОСТАДИНОВА,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", РАДОСТИНА,ГЕОРГИЕВА,СТЕФАНОВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност", РАДОСТИНА,ДИМИТРОВА,НОВАКОВА,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2012-01-12,"Министерство на образованието","Неустановена принадлежност", РАДОСТИНА,ДИМОВА,ПРАМАТАРОВА,,"ГР.СРЕДЕЦ, СРЕДЕЦ, БУРГАС",2013-01-29,"Община Средец","Неустановена принадлежност", РАДОСТИНА,ДРАГАНОВА,ДИМОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-09-18,"Общинска банка АД","Неустановена принадлежност", РАДОСТИНА,ДРАГНЕВА,ДИМИТРОВА,,"ГР.АЙТОС, АЙТОС, БУРГАС",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност", РАДОСТИНА,ЕВГЕНИЕВА,КОМАРНИЦКА,,"ГР.ГАБРОВО, ГАБРОВО, ГАБРОВО",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", РАДОСТИНА,ИВАНОВА,АПОСТОЛОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-12-02,"Национална здравноосигурителна каса","Неустановена принадлежност", РАДОСТИНА,ИВАНОВА,ЗАХАРИЕВА-ДИМИТРОВА,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2008-05-27,"Държавна комисия по сигурността на информацията","Неустановена принадлежност", РАДОСТИНА,ИВАНОВА,ЗАХАРИЕВА-ДИМИТРОВА,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2011-01-26,"Министерство на отбраната","Неустановена принадлежност", РАДОСТИНА,ИВАНОВА,ЗАХАРИЕВА-ДИМИТРОВА,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2012-01-23,"Администрация на Министерския съвет","Неустановена принадлежност", РАДОСТИНА,ИВАНОВА,РУНДЕВА,,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", РАДОСТИНА,ИВАНОВА,ТОДОРОВА,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност", РАДОСТИНА,ИВАНОВА,ЯКИМОВА,,"ГР.ЗЕМЕН, ЗЕМЕН, ПЕРНИК",2015-01-07,"Община Кюстендил","Неустановена принадлежност", РАДОСТИНА,ИЛИЕВА,АТАНАСОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", РАДОСТИНА,ИЛИЕВА,ДИМИТРОВА,,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2012-07-04,"Конфедерация на независимите синдикати в България","Неустановена принадлежност", РАДОСТИНА,ЙОВЧЕВА,СЛАВОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", РАДОСТИНА,ЙОРДАНОВА,ИВАНОВА,,"ГР.НОВА ЗАГОРА, НОВА ЗАГОРА, СЛИВЕН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", РАДОСТИНА,КИРИЛОВА,ЦАНЕВА,,"ГР.ЕЛХОВО, ЕЛХОВО, ЯМБОЛ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", РАДОСТИНА,КИРЧЕВА,БОТУШАНСКА,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", РАДОСТИНА,КОЛЕВА,ИВАНОВА,,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", РАДОСТИНА,КОНСТАНТИНОВА,КОНСТАНТИНОВА,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2009-12-09,"Печатни издания","Неустановена принадлежност", РАДОСТИНА,КОНСТАНТИНОВА,КОНСТАНТИНОВА,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2015-10-14,"Телеграф ЕООД","Неустановена принадлежност", РАДОСТИНА,КОНСТАНТИНОВА,СТОЯНОВА,,"ГР.ДИМИТРОВГРАД, ДИМИТРОВГРАД, ХАСКОВО",2014-05-27,"Българска академия на науките","Неустановена принадлежност", РАДОСТИНА,КОСЕВА,КОСЕВА-МИХОВА,,"ГР.ГАБРОВО, ГАБРОВО, ГАБРОВО",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", РАДОСТИНА,КОСТАДИНОВА,ЛЮЦКАНОВА,,"ГР.КАРНОБАТ, КАРНОБАТ, БУРГАС",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност", РАДОСТИНА,КОСТАДИНОВА,ПАЗВАНТОВА,,"ГР.СОЗОПОЛ, СОЗОПОЛ, БУРГАС",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", РАДОСТИНА,КОСТОВА,ДИМОВА,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2013-11-27,"Национален осигурителен институт","Неустановена принадлежност", РАДОСТИНА,КОСТОВА,КАЛИМАНОВА,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", РАДОСТИНА,КРУМОВА,МИХАЙЛОВА,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", РАДОСТИНА,КРЪСТЕВА,УЗУНОВА-ЯМАКОВА,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", РАДОСТИНА,ЛЮБЕНОВА,ПЕТРОВА,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2008-12-18,"Българско национално радио","Неустановена принадлежност", РАДОСТИНА,ЛЮБЕНОВА,ПЕТРОВА,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", РАДОСТИНА,МИТЕВА,ЙОСИФОВА,,"ГР.КАЗАНЛЪК, КАЗАНЛЪК, СТАРА ЗАГОРА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", РАДОСТИНА,МИХАЙЛОВА,МИТЕВА,,"ГР.КАЗАНЛЪК, КАЗАНЛЪК, СТАРА ЗАГОРА",2008-07-09,"Национален статистически институт","Неустановена принадлежност", РАДОСТИНА,МИХАЛЕВА,ПРОКОПОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност", РАДОСТИНА,МИХАЛЕВА,ПРОКОПОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", РАДОСТИНА,МИХАЛЕВА,ПРОКОПОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-12-01,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Неустановена принадлежност", РАДОСТИНА,НИКОЛАЕВА,БАТАНОВА,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2010-09-20,"Държавен фонд Земеделие","Неустановена принадлежност", РАДОСТИНА,НИКОЛАЕВА,БАТАНОВА,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2013-01-23,"Община Бургас","Неустановена принадлежност", РАДОСТИНА,НИКОЛАЕВА,НЕЙКОВА,,"С.ГЛОЖЕНЕ, ТЕТЕВЕН, ЛОВЕЧ",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност", РАДОСТИНА,НИКОЛАЕВА,ТОДОРОВА,,"С.БОЯДЖИК, ТУНДЖА, ЯМБОЛ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", РАДОСТИНА,НИКОЛОВА,ВЪЛЕВА-ИВАНОВА,,"ГР.ТВЪРДИЦА, ТВЪРДИЦА, СЛИВЕН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", РАДОСТИНА,НИКОЛОВА,ГАРЧЕВА,,"ГР.ПАНАГЮРИЩЕ, ПАНАГЮРИЩЕ, ПАЗАРДЖИК",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност", РАДОСТИНА,НИКОЛОВА,НИКОЛОВА-МИХОВА,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2015-08-04,"Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Неустановена принадлежност", РАДОСТИНА,ПЕТКОВА,БРАТОВАНОВА,,"ГР.СЕВЛИЕВО, СЕВЛИЕВО, ГАБРОВО",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност", РАДОСТИНА,ПЕТКОВА,ПЕТКОВА,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2015-06-29,"Организатор на хазартни игри","Неустановена принадлежност", РАДОСТИНА,ПЕТРОВА,АНГЕЛОВА,,"ГР.АЙТОС, АЙТОС, БУРГАС",2009-12-02,"Национална здравноосигурителна каса","Неустановена принадлежност", РАДОСТИНА,ПЕТРОВА,ДИМИТРОВА,,"С.ЧЕРКОВО, КАРНОБАТ, БУРГАС",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", РАДОСТИНА,ПЕТРОВА,ДИМИТРОВА,,"С.ЧЕРКОВО, КАРНОБАТ, БУРГАС",2015-11-11,"Община Лозница","Неустановена принадлежност", РАДОСТИНА,ПЕТРОВА,ДИМИТРОВА,,"С.ЧЕРКОВО, КАРНОБАТ, БУРГАС",2015-12-01,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Неустановена принадлежност", РАДОСТИНА,ПУНЧЕВА,БОЖИНОВА,,"ГР.ГРАМАДА, ГРАМАДА, ВИДИН",2016-01-06,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Видин","Неустановена принадлежност", РАДОСТИНА,РОСЕНОВА,НИКОЛОВА-ХРИСТОВА,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2011-02-15,"Агенция ""Митници""","Неустановена принадлежност", РАДОСТИНА,СЛАВОВА,МИНЧЕВА,,"ГР.НОВА ЗАГОРА, НОВА ЗАГОРА, СЛИВЕН",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", РАДОСТИНА,СЛАВЧОВА,ЧЕРНЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", РАДОСТИНА,СЛАВЧОВА,ЧЕРНЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", РАДОСТИНА,СЛАВЧОВА,ЧЕРНЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2016-02-09,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Монтана","Неустановена принадлежност", РАДОСТИНА,СТАМАТОВА,МЕТОДИЕВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", РАДОСТИНА,СТОИЛОВА,РАДАНОВА,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2008-06-10,"Държавна агенция за младежта и спорта","Неустановена принадлежност", РАДОСТИНА,СТОИЛОВА,РАДАНОВА,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2011-04-28,"Министерство на физическото възпитание и спорта","Неустановена принадлежност", РАДОСТИНА,СТОЙЧЕВА,МАРИНОВА,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2015-12-01,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Неустановена принадлежност", РАДОСТИНА,ТАШЕВА,ГЕРГИЧАНОВА,,"ГР.КАЗАНЛЪК, КАЗАНЛЪК, СТАРА ЗАГОРА",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", РАДОСТИНА,ТАШЕВА,ЙОНКОВА,,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", РАДОСТИНА,ТОДОРОВА,БОЖИКОВА,,"С.ЧУБРА, СУНГУРЛАРЕ, БУРГАС",2013-02-27,"Община Сунгурларе","Неустановена принадлежност", РАДОСТИНА,ТОТЕВА,ИВАНОВА,,"ГР.КАМЕНО, КАМЕНО, БУРГАС",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", РАДОСТИНА,ХРИСТОВА,МИХАЙЛОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", РАДОСТИНА,ХРИСТОВА,ТАНЕВА,,"ГР.ЧИРПАН, ЧИРПАН, СТАРА ЗАГОРА",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност", РАДОСТИНА,ЦЕКОВА,МЕКОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", РАДОСТИНА,ЦОНЕВА,КАРАКОЛЕВА,,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", РАДОСТИНА,ЯНЕВА,ИВАНОВА,,"ГР.АЙТОС, АЙТОС, БУРГАС",2012-12-12,"Община Айтос","Неустановена принадлежност", РАДОСТИНА,ЯНКОВА,ГЕОРГИЕВА,,"ГР.КАРЛОВО, КАРЛОВО, ПЛОВДИВ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", РАДОСТИНКА,ВЕЛКОВА,КАМЕНСКА,,"С.КОЗАРКА, НЕДЕЛИНО, СМОЛЯН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", РАДОСТИНКА,ГЕОРГИЕВА,КАРАМАНОВА,,"ГР.КАРНОБАТ, КАРНОБАТ, БУРГАС",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност", РАДОСТИНКА,ДИМИТРОВА,АТАНАСОВА,,"С.ИЗБЕГЛИИ, АСЕНОВГРАД, ПЛОВДИВ",2014-09-10,"Длъжници към банка Хеброс","Неустановена принадлежност", РАДОСТИНКА,ДИМОВА,ДИХАНОВА,,"ГР.ЦАРЕВО, ЦАРЕВО, БУРГАС",2015-12-01,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Неустановена принадлежност", РАДОСТИНКА,МИНЧЕВА,РАДЕВА,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", РАДОСТИНКА,РАЙКОВА,НИКОЛОВА,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2013-06-26,"Сосиете Женерал Експресбанк АД","Неустановена принадлежност", РАДОСТИНКА,ХРИСТОВА,ЕРМЕНКОВА,,"ГР.МОНТАНА, МОНТАНА, МОНТАНА",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", РАДОСТКА,ПЕНЧЕВА,САВОВА,,"ГР.ТРОЯН, ТРОЯН, ЛОВЕЧ",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност", РАДОЯ,НАЙДЕНОВ,РАДОЕВ,,"С.УМАРЕВЦИ, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2015-02-04,"Община Ловеч","Неустановена принадлежност", РАДУЛ,МИНЧЕВ,РАДУЛОВ,1925-05-19,"ГР.КИЛИФАРЕВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2010-07-06,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 147 от 06.07.2010 г. - Министерство на вътрешните работи","Със заповед № 556/ 02.02.1963 г.е назначен за н-к ОУ на МВР-В. Търново; със заповед № 3480/ 30.07.1975 г. е изпратен на 2 месечен курс в КГБ-СССР; със заповед № 3060/ 01.11.1988 г. е преназначен за н-к на Обл.У на МВР-Ловеч." РАДУШ,ВАСИЛЕВ,ВАСИЛЕВ,,"С.ТВЪРДИЦА, ШАБЛА, ДОБРИЧ",2014-10-08,"Длъжници към Първа частна банка","Неустановена принадлежност", РАЗИЕ,МЕХМЕД,ИБОВА,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2013-01-23,"Община Бургас","Неустановена принадлежност", РАЗУМ,МИНЧЕВ,ДАСКАЛОВ,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2010-07-06,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", РАИМ,АЛИ,РАИМ,,"С.ЗЕБИЛ, ГЛАВИНИЦА, СИЛИСТРА",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност", РАИМ,АСЪМ,ВАРАДЛЪ,,"С.МЕТЛИКА, КРУМОВГРАД, КЪРДЖАЛИ",2014-11-13,"Община Крумовград","Неустановена принадлежност", РАИМ,МЕХМЕД,РАИМ,,"С.КОНЕВО, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", РАИМ,МУСТАФОВ,БЕЕВ,,"С.ОБИТЕЛ, ОМУРТАГ, ТЪРГОВИЩЕ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", РАИМ,МЪСТАН,МЕСТАН,,"С.САМОДИВА, КИРКОВО, КЪРДЖАЛИ",2014-11-05,"Община Кирково","Неустановена принадлежност", РАИМ,МЪСТАН,МЕСТАН,,"С.САМОДИВА, КИРКОВО, КЪРДЖАЛИ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", РАИМ,НАИМ,АЛИ,,"С.СОКОЛЯНЕ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2014-11-26,"Община Кърджали","Неустановена принадлежност", РАИМ,НАИМ,ИДРИЗ,,"С.КЬОСЕВО, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2014-11-26,"Община Кърджали","Неустановена принадлежност", РАИМ,РАИМ,АЛИ,,"ГР.КРУМОВГРАД, КРУМОВГРАД, КЪРДЖАЛИ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", РАИМ,РЕДЖЕБ,ХАЛИЛ,,"С.ШИПОК, КИРКОВО, КЪРДЖАЛИ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", РАИСА,АНАТОЛОВА,ГНУТОВА-БЪРДАРОВА,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност", РАИСА,СЕРГЕЕВНА,ТЕНЕВА,,"РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", РАИФ,АДЕМОВ,КАСИМОВ,1950-07-01,"С.НЕОФИТ БОЗВЕЛИЕВО, МОМЧИЛГРАД, КЪРДЖАЛИ",2014-10-22,"Община Момчилград","Решение № 2-417 от 22.10.2014 г. - община Момчилград","

Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-33896; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.

" РАИФ,АЛИ,ЮСЕИН,,"С.ГОЛЯМО КАМЕНЯНЕ, КРУМОВГРАД, КЪРДЖАЛИ",2014-11-13,"Община Крумовград","Неустановена принадлежност", РАИФ,АХМЕД,МУСТАФА,,"С.ОВЧАРИ, КРУМОВГРАД, КЪРДЖАЛИ",2014-11-13,"Община Крумовград","Неустановена принадлежност", РАИФ,ЗОРАПОВ,БЕКТАШЕВ,,"С.ПЛЕТЕНА, САТОВЧА, БЛАГОЕВГРАД",2011-05-12,"Община Сатовча","Неустановена принадлежност", РАИФ,ИБРАХИМ,МУСА,,"С.ТУХОВИЩА, САТОВЧА, БЛАГОЕВГРАД",2011-05-12,"Община Сатовча","Неустановена принадлежност", РАИФ,МЕХМЕДАЛИ,БАЙРЯМ,,"С.СОКОЛЯНЕ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", РАИФ,МЕХМЕДОВ,ХАДЖИЮСЕИНОВ,,"С.ПАДИНА, АРДИНО, КЪРДЖАЛИ",2014-10-29,"Община Ардино","Неустановена принадлежност", РАИФ,МУСТАФА,ФЕРХАД,1950-07-18,"С.ДОЛИЩЕ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2014-11-26,"Община Кърджали","Решение № 2-430 от 26.11.2014 г. - община Кърджали","

Рег. дневник; картони – обр. 4 – 9 бр. и обр. 6; протокол рег. № КА 547/ 27.05.1990 г. с предложение за унищожаване лично дело IА-310 (Кж); протокол рег. № КА 499/ 13.04.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело IР-339 (Кж).

" РАИФ,РАИМ,МУРАД,,"С.СТРАЖНИЦА, ЧЕРНООЧЕНЕ, КЪРДЖАЛИ",2015-05-27,"Приватизирани предприятия - Кърджали","Неустановена принадлежност", РАИФ,ХАМДИ,АРИФ,,"С.ЧЕРЕШИЦА, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2014-11-26,"Община Кърджали","Неустановена принадлежност", РАИФ,ШАБАН,МУСТАФА,1954-09-01,"С.СВАТБАРЕ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2008-02-12,Министерства,"Решение № 25 от 12.02.2008 г. - министър-председатели, заместник министър-председатели, министри и заместник-министри","Със заповед № 3028/ 14.08.1985 г. е назначен за разузнавач в отделение териториално; със заповед № 33/ 19.03.1986 г. е преназначен за разузнавач в РУ-Кърджали; със заповед № 47/ 28.02.1989 г. е преназначен за разузнавач в отделение контраразузнавателно." РАИФ,ШАБАН,МУСТАФА,1954-09-01,"С.СВАТБАРЕ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2014-11-26,"Община Кърджали","Решение № 2-430 от 26.11.2014 г. - община Кърджали","Със заповед № 3028/ 14.08.1985 г. е назначен за разузнавач в отделение териториално; със заповед № 33/ 19.03.1986 г. е преназначен за разузнавач в РУ-Кърджали; със заповед № 47/ 28.02.1989 г. е преназначен за разузнавач в отделение контраразузнавателно." РАИФ,ШАБАН,МУСТАФА,1954-09-01,"С.СВАТБАРЕ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2016-01-25,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Кърджали","Решение № 2-598 от 25.01.2016 г. - кандидати за общински съветници – област Кърджали","Със заповед № 3028/ 14.08.1985 г. е назначен за разузнавач в отделение териториално; със заповед № 33/ 19.03.1986 г. е преназначен за разузнавач в РУ-Кърджали; със заповед № 47/ 28.02.1989 г. е преназначен за разузнавач в отделение контраразузнавателно." РАИФ,ЮСЕИНОВ,ДЕЛИКОВ,,"С.ГОРНО КИРКОВО, КИРКОВО, КЪРДЖАЛИ",2014-11-05,"Община Кирково","Неустановена принадлежност", РАИФ,ЮСУФ,ФЕЙЗУЛА,,"С.ХАДЖИЕВЦИ, АРДИНО, КЪРДЖАЛИ",2015-08-11,"Община Асеновград","Неустановена принадлежност", РАЙКА,АНАСТАСОВА,СПАСОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-10-14,"Национален осигурителен институт","Неустановена принадлежност", РАЙКА,АСЕНОВА,ЧИНГОВА,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2011-07-27,"Община Благоевград","Неустановена принадлежност", РАЙКА,АСЕНОВА,ЧИНГОВА,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", РАЙКА,АСЕНОВА,ЧИНГОВА,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", РАЙКА,БЛАГОЕВА,ТОРЛАШКА,,"ГР.ВЪЛЧЕДРЪМ, ВЪЛЧЕДРЪМ, МОНТАНА",2015-03-18,"Община Вълчедръм","Неустановена принадлежност", РАЙКА,БЛАГОЕВА,ТОРЛАШКА,,"ГР.ВЪЛЧЕДРЪМ, ВЪЛЧЕДРЪМ, МОНТАНА",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност", РАЙКА,ВИКТОРОВА,ГОРАНОВА,,"ГР.ЛОМ, ЛОМ, МОНТАНА",2015-03-18,"Община Вълчедръм","Неустановена принадлежност", РАЙКА,ВИКТОРОВА,ГОРАНОВА,,"ГР.ЛОМ, ЛОМ, МОНТАНА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", РАЙКА,ГЕОРГИЕВА,КОСТАДИНОВА,,"С.МАЛИ ИЗВОР, ТЕРВЕЛ, ДОБРИЧ",2014-02-19,"Община Добричка","Неустановена принадлежност", РАЙКА,ГЕОРГИЕВА,НИКОЛАЕВА,,"ГР.МОНТАНА, МОНТАНА, МОНТАНА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", РАЙКА,ДИМИТРОВА,ТАЧЕВА,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", РАЙКА,ДОБРИНОВА,ВЕЛКОВА,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2010-09-29,"Регионални печатни издания","Неустановена принадлежност", РАЙКА,ЕВТИМОВА,ВЕЛЕВА,,"С.ЖИТУША, РАДОМИР, ПЕРНИК",2015-06-09,"Община Радомир","Неустановена принадлежност", РАЙКА,ЕВТИМОВА,МИЛЕВА,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2015-01-07,"Община Кюстендил","Неустановена принадлежност", РАЙКА,ЗАХАРИЕВА,ГЕОРГИЕВА,,"С.ДРАГОДАН, КОЧЕРИНОВО, КЮСТЕНДИЛ",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", РАЙКА,ЗДРАВКОВА,ЕЛКИНА-ЦЕНОВА,,"ГР.ВЪЛЧЕДРЪМ, ВЪЛЧЕДРЪМ, МОНТАНА",2015-03-18,"Община Вълчедръм","Неустановена принадлежност", РАЙКА,ИВАНОВА,РОГАЧЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-01-14,"Приватизирани предприятия - София","Неустановена принадлежност", РАЙКА,ИВАНОВА,ЦЕКОВА,,"С.ГОРНА КОЗНИЦА, БОБОВ ДОЛ, КЮСТЕНДИЛ",2014-12-09,"Община Кочериново","Неустановена принадлежност", РАЙКА,МЛАДЕНОВА,УЗУНОВА,,"С.ДЮЛЕВО, СТРЕЛЧА, ПАЗАРДЖИК",2015-05-19,"Община Стрелча","Неустановена принадлежност", РАЙКА,НИКОЛОВА,БОРИСОВА,,"ГР.ВЪЛЧЕДРЪМ, ВЪЛЧЕДРЪМ, МОНТАНА",2015-04-01,"Община Медковец","Неустановена принадлежност", РАЙКА,ПЕТРОВА,ЗДРАВКОВА,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2008-07-09,"Национален статистически институт","Неустановена принадлежност", РАЙКА,СИМЕОНОВА,МАЛЧЕВА,,"С.ВЕСЕЛЕЦ, ЗАВЕТ, РАЗГРАД",2015-11-05,"Община Исперих","Неустановена принадлежност", РАЙКА,СТАНОЕВА,КАРАУШЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-01-14,"Приватизирани предприятия - София","Неустановена принадлежност", РАЙКА,СТОЯНОВА,ОНЦОВА,,"ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, БЛАГОЕВГРАД",2009-07-22,"Българска народна банка","Неустановена принадлежност", РАЙКА,ТОДОРОВА,САЗДОВА-АНГЕЛОВА,,"С.КОНЯВО, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", РАЙКО,АЛЕКСАНДРОВ,ЖИВКОВ,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2015-04-28,"Община Пазарджик","Неустановена принадлежност", РАЙКО,АЛЕКСАНДРОВ,РАЙКОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-07-06,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", РАЙКО,АНГЕЛОВ,РАЙКОВ,,"С.ЖЕЛЯЗОВО, КАМЕНО, БУРГАС",2013-01-29,"община Камено","Неустановена принадлежност", РАЙКО,АСЕНОВ,ДРУМЕВ,,"ГР.НЕДЕЛИНО, НЕДЕЛИНО, СМОЛЯН",2013-03-06,"Община Руен","Неустановена принадлежност", РАЙКО,АТАНАСОВ,КРЪСТЕВ,,"С.ЧЕРНИ ВИТ, ТЕТЕВЕН, ЛОВЕЧ",2015-02-11,"Община Тетевен","Неустановена принадлежност", РАЙКО,БОЙЧЕВ,ПЕТРОВ,,"С.ЖЕЛЯЗОВО, КАМЕНО, БУРГАС",2013-01-29,"община Камено","Неустановена принадлежност", РАЙКО,БОРИСОВ,КОЛЯНДОВ,,"ГР.САПАРЕВА БАНЯ, САПАРЕВА БАНЯ, КЮСТЕНДИЛ",2015-01-21,"Община Сапарева баня","Неустановена принадлежност", РАЙКО,ВАСИЛЕВ,МАСЛАРСКИ,,"ГР.САМОКОВ, САМОКОВ, СОФИЙСКА",2007-04-24,"Европейски парламент","Неустановена принадлежност", РАЙКО,ГЕНЧЕВ,РАЙКОВ,1934-03-10,"С.АСПАРУХОВО, КАРНОБАТ, БУРГАС",2014-12-09,"Висше транспортно училище ""Тодор Каблешков""-София","Решение № 2-441 от 09.12.2014 г. - Висше транспортно училище ""Тодор Каблешков""","

Рег. дневник; картон обр. 4; протокол № 54/ 1985 г. с предложение за унищожаване дело I-ПВ-896.

" РАЙКО,ГЕОРГИЕВ,ДИМОВ,,"ГР.ОБЗОР, НЕСЕБЪР, БУРГАС",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", РАЙКО,ГЕОРГИЕВ,ДИМОВ,,"ГР.ОБЗОР, НЕСЕБЪР, БУРГАС",2015-12-01,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Неустановена принадлежност", РАЙКО,ГЕОРГИЕВ,ЗАГОРОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-07-06,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", РАЙКО,ГЕОРГИЕВ,ПОПОВ,1950-08-12,"С.ЛИЛЯЧ, НЕВЕСТИНО, КЮСТЕНДИЛ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1" РАЙКО,ГЕОРГИЕВ,РАЙКОВ,1936-03-18,"С.РУЕН, РУЕН, БУРГАС",2011-03-16,"Министерство на външните работи","Решение № 199 от 16.03.2011 г. - Министерството на външните работи","Със заповед № I-276/ 18.01.1969 г. е назначен за разузнавач V степен; със заповед № 428/ 26.08.1971 г. е преназначен за разузнавач IV степен; със заповед № 433/ 04.09.1973 г. е преназначен за инспектор IV степен; със заповед № 522/ 09.10.1975 г. е преназначен за инспектор III степен; със заповед № 804/ 16.12.1982 г. е преназначен за зам. н-к на отделение; със заповед № 9/ 01.01.1985 г. е преназначен за н-к на отделение; със заповед № 809/ 01.10.1989 г. е преназначен за зам. н-к на отдел" РАЙКО,ГРОЗЕВ,РАЙКОВ,,"ГР.ТРЯВНА, ТРЯВНА, ГАБРОВО",2014-01-28,"Община Трявна","Неустановена принадлежност", РАЙКО,ДЕДЕВ,ПЕНКОВ,,"С.ДРАГАНОВЦИ, ГАБРОВО, ГАБРОВО",2015-12-01,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Неустановена принадлежност", РАЙКО,ДИМИТРОВ,БЪЧВАРОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-07-09,"Национален статистически институт","Неустановена принадлежност", РАЙКО,ДИМИТРОВ,ПЕТРОВ,,"С.СМОЛЯНОВЦИ, МОНТАНА, МОНТАНА",2013-10-09,"Длъжници към ОББ","Неустановена принадлежност", РАЙКО,ДИМИТРОВ,ПЕШЕВ,,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност", РАЙКО,ДИМИТРОВ,РАЙКОВ,,"С.МАЛОМИР, ТУНДЖА, ЯМБОЛ",2014-07-02,"Технически университет - Варна","Неустановена принадлежност", РАЙКО,ДИМИТРОВ,СТОЯНОВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", РАЙКО,ДИНОВ,ВЪТЕВ,,"С.БРЕСТНИЦА, ЯБЛАНИЦА, ЛОВЕЧ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", РАЙКО,ДОБРИНОВ,БРАТОВАНОВ,,"ГР.РУДОЗЕМ, РУДОЗЕМ, СМОЛЯН",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", РАЙКО,ДОБРИНОВ,БРАТОВАНОВ,,"ГР.РУДОЗЕМ, РУДОЗЕМ, СМОЛЯН",2010-07-06,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", РАЙКО,ЕЛЕФТЕРОВ,МИТОВ,,"С.НИКОЛОВО, РУСЕ, РУСЕ",2015-07-22,"Приватизирани предприятия - Русе","Неустановена принадлежност", РАЙКО,ЖЕКОВ,ГЮРОВ,1930-05-10,"С.КОНСТАНТИНОВО, ВАРНА, ВАРНА",2013-04-10,"Община Белослав","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1" РАЙКО,ЗАПРЯНОВ,МИЛУШЕВ,,"С.ИСКРА, ПЪРВОМАЙ, ПЛОВДИВ",2015-10-05,"Община Първомай","Неустановена принадлежност", РАЙКО,ИВАНОВ,КАРАГЬОЗОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-05-15,"Банка ДСК","Неустановена принадлежност", РАЙКО,ИВАНОВ,КАРАГЬОЗОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-07-10,"СИБАНК ЕАД","Неустановена принадлежност", РАЙКО,ИВАНОВ,КАРАГЬОЗОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-09-18,"Общинска банка АД","Неустановена принадлежност", РАЙКО,ИВАНОВ,КАРАГЬОЗОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-04-15,"Длъжници към Българска народна банка","Неустановена принадлежност", РАЙКО,ИВАНОВ,КАРАГЬОЗОВ,1952-05-19,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-12-01,"ЗАД БУЛСТРАД АД","Неустановане принадлежност", РАЙКО,ИВАНОВ,КОПАЧЕВ,,"ГР.КОЗЛОДУЙ, КОЗЛОДУЙ, ВРАЦА",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", РАЙКО,ИВАНОВ,НИКОЛОВ,,"С.ЧЕРНА МОГИЛА, АЙТОС, БУРГАС",2012-12-12,"Община Айтос","Неустановена принадлежност", РАЙКО,ИЛИЕВ,ПЕПЕЛАНОВ,,"ГР.АСЕНОВГРАД, АСЕНОВГРАД, ПЛОВДИВ",2011-03-09,"Посланици - кадрови промени","Неустановена принадлежност", РАЙКО,ЙОРДАНОВ,ГАНЕВ,,"С.ЧИЛНОВ, ДВЕ МОГИЛИ, РУСЕ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", РАЙКО,ЙОРДАНОВ,ПЕЯНИН,,"ГР.САПАРЕВА БАНЯ, САПАРЕВА БАНЯ, КЮСТЕНДИЛ",2016-02-18,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Кюстендил","Неустановена принадлежност", РАЙКО,КИРИЛОВ,ПЕНЕВ,,"ГР.САПАРЕВА БАНЯ, САПАРЕВА БАНЯ, КЮСТЕНДИЛ",2015-01-21,"Община Сапарева баня","Неустановена принадлежност", РАЙКО,КОЛЕВ,РАЙКОВ,,"С.ТОРОС, ЛУКОВИТ, ЛОВЕЧ",2015-02-04,"Община Луковит","Неустановена принадлежност", РАЙКО,ЛАЗАРОВ,РАЙКОВ,,"С.ЧЕРНИ ВИТ, ТЕТЕВЕН, ЛОВЕЧ",2012-01-12,"Министерство на образованието","Неустановена принадлежност", РАЙКО,МАРИНОВ,РАЙКОВ,,"С.ВЪГЛЕВЦИ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", РАЙКО,МАРИНОВ,ЯКИМОВ,,"С.ЯБЛАНИЦА, СВОГЕ, СОФИЙСКА",2010-07-06,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", РАЙКО,МИКОВ,НАЙДЕНОВ,,"ГР.КУЛА, КУЛА, ВИДИН",2013-09-11,"Община Кула","Неустановена принадлежност", РАЙКО,НИКОЛАЕВ,КОЛЕВ,,"С.ДОЛНО САХРАНЕ, ПАВЕЛ БАНЯ, СТАРА ЗАГОРА",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", РАЙКО,ПАВЛОВ,ИВАНОВ,,"С.ЗЛАТНА ПАНЕГА, ЯБЛАНИЦА, ЛОВЕЧ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", РАЙКО,ПАВЛОВ,ИВАНОВ,,"С.ЗЛАТНА ПАНЕГА, ЯБЛАНИЦА, ЛОВЕЧ",2015-02-18,"Община Ябланица","Неустановена принадлежност", РАЙКО,ПАУНОВ,ЗАЙКОВ,,"ГР.ДИМИТРОВГРАД, ДИМИТРОВГРАД, ХАСКОВО",2011-06-16,"Висша атестационна комисия","Неустановена принадлежност", РАЙКО,ПЕЕВ,ГЕОРГИЕВ,,"С.БОГДАНОВО, СРЕДЕЦ, БУРГАС",2013-01-29,"Община Средец","Неустановена принадлежност", РАЙКО,ПЕНОВ,ГРЪНЧЕВ,1946-11-15,"ГР.ВЕТРЕН, СЕПТЕМВРИ, ПАЗАРДЖИК",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1" РАЙКО,ПЕТКОВ,БАГРЕВ,,"С.ГРАНИЧАР, СРЕДЕЦ, БУРГАС",2013-04-03,"Община Варна","Неустановена принадлежност", РАЙКО,ПЕТКОВ,ЖЕЛЯЗКОВ,,"С.ДЮЛЕВО, СРЕДЕЦ, БУРГАС",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", РАЙКО,ПЕТКОВ,ЖЕЛЯЗКОВ,,"С.ДЮЛЕВО, СРЕДЕЦ, БУРГАС",2015-12-01,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Неустановена принадлежност", РАЙКО,ПЕТКОВ,ЛЕКОВ,,"С.ЛИВАДА, КАМЕНО, БУРГАС",2013-01-29,"община Камено","Неустановена принадлежност", РАЙКО,ПЕТРОВ,АНГЕЛОВ,,"ГР.ДУПНИЦА, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", РАЙКО,РУСЕВ,ГАНЕВ,,"С.ВРЕСОВО, РУЕН, БУРГАС",2013-03-06,"Община Руен","Неустановена принадлежност", РАЙКО,СИМЕОНОВ,КЕНАРОВ,,"С.БАТАК, ПАВЛИКЕНИ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2009-04-15,"Държавна агенция за метрология и технически надзор","Неустановена принадлежност", РАЙКО,СЛАВЕВ,ИЛИЕВ,,"С.БУЧИНО, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2010-07-06,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", РАЙКО,СТОЙЧЕВ,ИЛИЕВ,,"ГР.ЦАРЕВО, ЦАРЕВО, БУРГАС",2013-02-27,"Община Царево","Неустановена принадлежност", РАЙКО,СТОЯНОВ,ДРАМЧЕВ,,"ГР.ПАНАГЮРИЩЕ, ПАНАГЮРИЩЕ, ПАЗАРДЖИК",2015-05-12,"Община Панагюрище","Неустановена принадлежност", РАЙКО,СТРАХИЛОВ,РАЙЧЕВ,1955-03-29,"С.ЦЪРКВА(ДАСКАЛОВО), ПЕРНИК, ПЕРНИК",2011-01-12,"Политически кабинети","Решение № 177 от 12.01.2011 г. - членовете на политическите кабинети на министър-председателя, на заместник министър-председателите и на министрите","Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; дело Ф1, а.е. 7467 – 2 тома" РАЙКО,СТРАХИЛОВ,РАЙЧЕВ,1955-03-29,"С.ЦЪРКВА(ДАСКАЛОВО), ПЕРНИК, ПЕРНИК",2010-12-14,"Министерство на външните работи - посланици","Решение № 175 от 14.12.2010 г. - МВнР - посланици и генерални консули","Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; дело Ф1, а.е. 7467 – 2 тома;" РАЙКО,СТРАХИЛОВ,РАЙЧЕВ,1955-03-29,"С.ЦЪРКВА(ДАСКАЛОВО), ПЕРНИК, ПЕРНИК",2011-03-16,"Министерство на външните работи","Решение № 199 от 16.03.2011 г. - Министерството на външните работи","Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; дело Ф1, а.е. 7467 – 2 тома" РАЙКО,ТОДОРОВ,КОСЕВ,,"С.ТРЪСТЕНИК, ИВАНОВО, РУСЕ",2015-07-22,"Приватизирани предприятия - Русе","Неустановена принадлежност", РАЙКО,ХАРАЛАМПИЕВ,ЙОНОВ,,"С.ЯСЕН, НОВО СЕЛО, ВИДИН",2013-08-13,"Община Ново село","Неустановена принадлежност", РАЙКО,ХАРАЛАМПИЕВ,ЙОНОВ,,"С.ЯСЕН, НОВО СЕЛО, ВИДИН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", РАЙКО,ХРИСТОВ,РАЙКОВ,,"С.ЛОВНИДОЛ, СЕВЛИЕВО, ГАБРОВО",2014-02-05,"Община Севлиево","Неустановена принадлежност", РАЙКО,ХРИСТОВ,ХИНЕВ,,"С.БЛЪСКОВО, ПРОВАДИЯ, ВАРНА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", РАЙКО,ЦОЧЕВ,РАЙКОВ,,"ГР.ЯБЛАНИЦА, ЯБЛАНИЦА, ЛОВЕЧ",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност", РАЙКО,ЯНАКИЕВ,РАЙКОВ,,"С.БАНЕВО, БУРГАС, БУРГАС",2013-01-23,"Община Бургас","Неустановена принадлежност", РАЙКО,ЯНЕВ,КОСЕВ,,"ГР.СУВОРОВО, СУВОРОВО, ВАРНА",2013-04-03,"Община Варна","Неустановена принадлежност", РАЙМЕ,АХМЕДОВА,АБДУЛАЗИЗ,,"С.СЛАЩЕН, САТОВЧА, БЛАГОЕВГРАД",2011-05-12,"Община Сатовча","Неустановена принадлежност", РАЙМЕ,АХМЕДОВА,АДЕМОВА,,"С.ДРАГАНОВЕЦ, ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", РАЙМЕ,ХАСАН,МЕСТАН,,"С.ЮНАЦИ, МОМЧИЛГРАД, КЪРДЖАЛИ",2013-10-09,"Длъжници към ОББ","Неустановена принадлежност", РАЙМОНД,НИКОЛОВ,САПАРЕВ,1952-12-09,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-06-14,"Министерство на труда и социалната политика","Решение № 2-19 от 14.06.2012 г. - Министерството на труда и социалната политика","Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-34488; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр." РАЙМОНДА,ТОДОРОВА,ЯНЕВА,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2012-10-17,"Министерство на икономиката, енергетиката и туризма","Неустановена принадлежност", РАЙНА,АЛЕКСАНДРОВА,ГЕОРГИЕВА,,"С.КОМАРЕВО, БЕРКОВИЦА, МОНТАНА",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност", РАЙНА,АЛЕКСАНДРОВА,КОСТОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-10-17,"Министерство на икономиката, енергетиката и туризма","Неустановена принадлежност", РАЙНА,АЛЕКСАНДРОВА,КОСТОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-07-07,"Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия","Неустановена принадлежност", РАЙНА,АЛЕКСАНДРОВА,НИНОВА,,"С.ДОНДУКОВО, БРУСАРЦИ, МОНТАНА",2015-03-18,"Община Брусарци","Неустановена принадлежност", РАЙНА,АНГЕЛОВА,ГЕТОВА,,"С.СТАРОСЕЛЦИ, ИСКЪР, ПЛЕВЕН",2015-07-07,"Община Искър","Неустановена принадлежност", РАЙНА,АНДРЕЕВА,ВАСИЛЕВА,,"С.ПРЕВАЛА, ЧИПРОВЦИ, МОНТАНА",2015-04-07,"Община Чипровци","Неустановена принадлежност", РАЙНА,АНДРОВА,СТОЙЧЕВА,,"С.ЕНИЦА, КНЕЖА, ПЛЕВЕН",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност", РАЙНА,АНТОНОВА,САПАРЕВСКА,,"ГР.САМОКОВ, САМОКОВ, СОФИЙСКА",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", РАЙНА,АСЕНОВА,ВЕЛКОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност", РАЙНА,АСЕНОВА,ГЕОРГИЕВА,,"С.ЕЛОВИЦА, ГЕОРГИ ДАМЯНОВО, МОНТАНА",2015-04-07,"Община Монтана","Неустановена принадлежност", РАЙНА,АТАНАСОВА,ИВАНОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-11-21,"Министерство на околната среда и водите","Неустановена принадлежност", РАЙНА,БЛАГОЕВА,ЗАШЕВА-КЪЛБОВА,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", РАЙНА,БОГДАНОВА,АТАНАСОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-04-15,"Държавна агенция за метрология и технически надзор","Неустановена принадлежност", РАЙНА,БОНЕВА,ЖЕЛЕВА,,"ГР.АНТОНОВО, АНТОНОВО, ТЪРГОВИЩЕ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", РАЙНА,БОРИСОВА,ГЕОРГИЕВА,,"С.МРАМОР, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-01-14,"Приватизирани предприятия - София","Неустановена принадлежност", РАЙНА,БОРИСОВА,ДИМИТРОВА,,"ГР.БАНСКО, БАНСКО, БЛАГОЕВГРАД",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", РАЙНА,БОРИСОВА,ЕНИКОВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", РАЙНА,БОРИСОВА,НИКОЛОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-10-08,"Съвет за електронни медии","Неустановена принадлежност", РАЙНА,БОРИСОВА,НИКОЛОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-11-26,"Българска национална телевизия","Неустановена принадлежност", РАЙНА,БОРИСОВА,НИКОЛОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-04-09,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", РАЙНА,БОРИСОВА,ПИСАНЧЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-03-16,"Министерство на външните работи","Неустановена принадлежност", РАЙНА,БОТЬОВА,ПЕТКОВА-ВАСИЛЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", РАЙНА,БОЯНОВА,АЛЕКСАНДРОВА,,"ГР.ДУПНИЦА, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", РАЙНА,БОЯНОВА,АЛЕКСАНДРОВА,,"ГР.ДУПНИЦА, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2016-02-18,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Кюстендил","Неустановена принадлежност", РАЙНА,ВАСИЛЕВА,БОЖУРОВА,,"ГР.ОМУРТАГ, ОМУРТАГ, ТЪРГОВИЩЕ",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност", РАЙНА,ВАСИЛЕВА,НАЙДЕНОВА,,"ГР.РИЛА, РИЛА, КЮСТЕНДИЛ",2015-01-14,"Община Рила","Неустановена принадлежност", РАЙНА,ВАСИЛЕВА,ШОПОВА,,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", РАЙНА,ВЕЛИЗАРОВА,КОВГАН,,"С.ОСТРОВ, ОРЯХОВО, ВРАЦА",2009-10-14,"Национален осигурителен институт","Неустановена принадлежност", РАЙНА,ВЕЛИЧКОВА,ИЛЧЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-01-12,"Министерство на образованието","Неустановена принадлежност", РАЙНА,ВЕЛКОВА,МАНТАРОВА,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", РАЙНА,ВЕНЕЦ,ЦЕНОВА,,"С.НЕВША, ВЕТРИНО, ВАРНА",2013-05-21,"Община Провадия","Неустановена принадлежност", РАЙНА,ВЕСЕЛИНОВА,МИЛЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", РАЙНА,ВЛАДИМИРОВА,ТОМОВА-СТОЯНОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-10-05,"Администрация на Народното събрание","Неустановена принадлежност", РАЙНА,ГЕНОВА,ЙОТОВА,,"ГР.КУЛА, КУЛА, ВИДИН",2013-09-11,"Община Кула","Неустановена принадлежност", РАЙНА,ГЕНОВА,НИКОЛОВА,,"С.ЕНИЦА, КНЕЖА, ПЛЕВЕН",2015-07-07,"Община Кнежа","Неустановена принадлежност", РАЙНА,ГЕОРГИЕВА,БЕЛОВЕЖДОВА-АНТОНОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-02-24,"Висш дисциплинарен съд","Неустановена принадлежност", РАЙНА,ГЕОРГИЕВА,БОЯДЖИЕВА-ЙОРДАНОВА,,"ГР.РИЛА, РИЛА, КЮСТЕНДИЛ",2015-01-21,"Община Сапарева баня","Неустановена принадлежност", РАЙНА,ГЕОРГИЕВА,ВИДЕЛОВА,,"ГР.ЛЮБИМЕЦ, ЛЮБИМЕЦ, ХАСКОВО",2011-02-02,"Регионални печатни издания","Неустановена принадлежност", РАЙНА,ГЕОРГИЕВА,ВОЙНОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-06-29,"Организатор на хазартни игри","Неустановена принадлежност", РАЙНА,ГЕОРГИЕВА,ДИМИТРОВА,,"ГР.ДУПНИЦА, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2008-06-10,"Държавна комисия по стоковите борси и тържищата","Неустановена принадлежност", РАЙНА,ГЕОРГИЕВА,ИВАНОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-05-27,"Държавна агенция за информационни технологии и съобщения","Неустановена принадлежност", РАЙНА,ГЕОРГИЕВА,ИВАНОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-10-10,"Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията","Неустановена принадлежност", РАЙНА,ГЕОРГИЕВА,ЙОРДАНОВА-КРЪСТАНОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", РАЙНА,ГЕОРГИЕВА,КИРИЛОВА,,"ГР.ПАВЛИКЕНИ, ПАВЛИКЕНИ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", РАЙНА,ГЕОРГИЕВА,МИТРОВА,,"С.БОЙНИЦА, БОЙНИЦА, ВИДИН",2013-07-31,"Община Бойница","Неустановена принадлежност", РАЙНА,ГЕОРГИЕВА,НИКОЛОВА,,"С.ЛЕСНОВО, ЕЛИН ПЕЛИН, СОФИЙСКА",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност", РАЙНА,ГЕОРГИЕВА,СЕРГЕЕВА,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2015-06-01,"Община Перник","Неустановена принадлежност", РАЙНА,ГЕОРГИЕВА,СТЕФАНОВА,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", РАЙНА,ГЕОРГИЕВА,ТАКОВА,,"ГР.ТРЪН, ТРЪН, ПЕРНИК",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", РАЙНА,ГЕОРГИЕВА,ТАКОВА,,"ГР.ТРЪН, ТРЪН, ПЕРНИК",2014-02-12,"Разследващи полицаи","Неустановена принадлежност", РАЙНА,ГЕОРГИЕВА,ХАРИЗАНОВА,,"ГР.ПАНАГЮРИЩЕ, ПАНАГЮРИЩЕ, ПАЗАРДЖИК",2011-02-02,"Регионални печатни издания","Неустановена принадлежност", РАЙНА,ГЕОРГИЕВА,ЧУТУРКОВА,,"ГР.ИСПЕРИХ, ИСПЕРИХ, РАЗГРАД",2015-11-17,"Община Разград","Неустановена принадлежност", РАЙНА,ГОСПОДИНОВА,ЙОВЧЕВА,,"ГР.СМОЛЯН, СМОЛЯН, СМОЛЯН",2007-09-04,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", РАЙНА,ГОСПОДИНОВА,ЙОВЧЕВА,,"ГР.СМОЛЯН, СМОЛЯН, СМОЛЯН",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", РАЙНА,ГОСПОДИНОВА,ЙОВЧЕВА,,"ГР.СМОЛЯН, СМОЛЯН, СМОЛЯН",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", РАЙНА,ДАНЧЕВА,СВИЛЕНОВА-КЮЧУКОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-01-26,"Министерство на отбраната","Неустановена принадлежност", РАЙНА,ДАЦЕВА,НИКОЛОВА-СТОИМЕНОВА,,"ГР.РАЗГРАД, РАЗГРАД, РАЗГРАД",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", РАЙНА,ДИМИТРОВА,БИСЕРОВА,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", РАЙНА,ДИМИТРОВА,ГАВРИЛОВА,1957-06-22,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-02-12,Министерства,"Решение № 25 от 12.02.2008 г. - министър-председатели, заместник министър-председатели, министри и заместник-министри","Документи от ръководилите я щатни служители; рег. бланка; картон обр. 1 и 3; лично и работно дело Ф1, а. е. 6524" РАЙНА,ДИМИТРОВА,ГАВРИЛОВА,1957-06-22,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-06-10,"Софийски университет Св. Климент Охридски","Решение № 2-356 от 10.06.2014 г. - Софийски университет ""Св. Климент Охридски""","

Документи от ръководилите я щатни служители; рег. бланка; картон обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; лично и работно дело Ф1, а. е. 6524

" РАЙНА,ДИМИТРОВА,ИВАНОВА,,"С.МАЛКО БРЯГОВО, МАДЖАРОВО, ХАСКОВО",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност", РАЙНА,ДИМИТРОВА,ИВАНОВА,,"ГР.БРЕЗНИК, БРЕЗНИК, ПЕРНИК",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност", РАЙНА,ДИМИТРОВА,МАНДЖУКОВА,,УКРАЙНА,2011-06-23,"Държавна агенция за българите в чужбина","Неустановена принадлежност", РАЙНА,ДИМИТРОВА,МАНДЖУКОВА,,УКРАЙНА,2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", РАЙНА,ДИМИТРОВА,МЕТЕВА,1946-09-15,"С.ЖЪЛТЕШ, ГАБРОВО, ГАБРОВО",2013-11-20,"Средни училища","Решение № 2-259 от 20.11.2013 г. - училища по Закона за народната просвета","Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, собственоръчно написани агентурни сведения, документ за получено възнаграждение, документи от ръководил я щатен служител, съдържащи се в дело Ф1, а.е. 2938 – 2 тома; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3." РАЙНА,ДИМИТРОВА,ПЕЛЕВА,,"ГР.РАКИТОВО, РАКИТОВО, ПАЗАРДЖИК",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", РАЙНА,ДИМИТРОВА,ПОПОВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2015-05-12,"Община Пещера","Неустановена принадлежност", РАЙНА,ДИМИТРОВА,ПРОДАНОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-12-18,"Българско национално радио","Неустановена принадлежност", РАЙНА,ДИМИТРОВА,ПРОДАНОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", РАЙНА,ДИМИТРОВА,РУСОЛОВА,,"С.ЗАМФИРОВО, БЕРКОВИЦА, МОНТАНА",2013-12-11,"Община Оряхово","Неустановена принадлежност", РАЙНА,ДИМОВА,БЪРДАРЕВА,,"ГР.ШАБЛА, ШАБЛА, ДОБРИЧ",2012-07-04,"Конфедерация на независимите синдикати в България","Неустановена принадлежност", РАЙНА,ДИМОВА,БЪРДАРЕВА,,"ГР.ШАБЛА, ШАБЛА, ДОБРИЧ",2014-09-10,"Национална спортна академия Васил Левски","Неустановена принадлежност", РАЙНА,ДИМОВА,БЪРДАРЕВА,,"ГР.ШАБЛА, ШАБЛА, ДОБРИЧ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", РАЙНА,ДИМОВА,БЪРДАРЕВА,,"ГР.ШАБЛА, ШАБЛА, ДОБРИЧ",2016-01-19,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Добрич","Неустановена принадлежност", РАЙНА,ДОНЧОВА,БАЙОВА,,"ГР.ДУПНИЦА, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2014-12-03,"Община Бобов дол","Неустановена принадлежност", РАЙНА,ДРАГАНОВА,ПАНОВА,,"ГР.ПЕРУЩИЦА, ПЕРУЩИЦА, ПЛОВДИВ",2015-09-30,"Община Перущица","Неустановена принадлежност", РАЙНА,ДРАГОМИРОВА,ВИДЕНОВА-ЖЕКОВА,,"С.КОШАРЕВО, БРЕЗНИК, ПЕРНИК",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", РАЙНА,ЕВГЕНИЕВА,ПЕТКОВА,,"С.СЛАТИНА, БЕРКОВИЦА, МОНТАНА",2013-10-30,"Община Криводол","Неустановена принадлежност", РАЙНА,ЕВТИМОВА,ДОЙЧИНОВА,,"ГР.ПЕТРИЧ, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2013-07-03,"Длъжници към Стопанска банка","Неустановена принадлежност", РАЙНА,ЗАМФИРОВА,ПАНОВА-ЦЕКОВА,,"ГР.МОНТАНА, МОНТАНА, МОНТАНА",2015-04-07,"Община Монтана","Неустановена принадлежност", РАЙНА,ЗАПРЯНОВА,МИЛУШЕВА,,"С.ДЪЛБОК ИЗВОР, ПЪРВОМАЙ, ПЛОВДИВ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", РАЙНА,ИВАНОВА,АРСОВА,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2011-02-15,"Агенция ""Митници""","Неустановена принадлежност", РАЙНА,ИВАНОВА,БОЯНОВА,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2009-12-02,"Национална здравноосигурителна каса","Неустановена принадлежност", РАЙНА,ИВАНОВА,БУРТИЧЕЛОВА,,"С.ДЪБОВАН, ГУЛЯНЦИ, ПЛЕВЕН",2013-10-09,"Длъжници към ОББ","Неустановена принадлежност", РАЙНА,ИВАНОВА,БУРТИЧЕЛОВА,,"С.ДЪБОВАН, ГУЛЯНЦИ, ПЛЕВЕН",2015-06-18,"Община Гулянци","Неустановена принадлежност", РАЙНА,ИВАНОВА,ГЕОРГИЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-06-16,"Висша атестационна комисия","Неустановена принадлежност", РАЙНА,ИВАНОВА,ГЕОРГИЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-05-27,"Българска академия на науките","Неустановена принадлежност", РАЙНА,ИВАНОВА,ДЖОНЕВА,,"С.ДОБРИ ДЯЛ, ЛЯСКОВЕЦ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", РАЙНА,ИВАНОВА,ДОРМИШКОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-11-02,"Министерство на регионалното развитие и благоустройството","Неустановена принадлежност", РАЙНА,ИВАНОВА,ДОРМИШКОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", РАЙНА,ИВАНОВА,ЖЕЙНОВА-КОЛЕВА,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", РАЙНА,ИВАНОВА,ЙОНЧЕВА,,"С.ПРАВИЩЕ, СЪЕДИНЕНИЕ, ПЛОВДИВ",2015-10-28,"Община Съединение","Неустановена принадлежност", РАЙНА,ИВАНОВА,КАРЧЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-01-26,"Министерство на отбраната","Неустановена принадлежност", РАЙНА,ИВАНОВА,КАРЧЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-03-16,"Министерство на външните работи","Неустановена принадлежност", РАЙНА,ИВАНОВА,КИРОВА,,"ГР.СТРЕЛЧА, СТРЕЛЧА, ПАЗАРДЖИК",2015-05-19,"Община Стрелча","Неустановена принадлежност", РАЙНА,ИВАНОВА,КОНСТАНТИНОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-12-18,"Българско национално радио","Неустановена принадлежност", РАЙНА,ИВАНОВА,МАРКОВА,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2010-02-17,"Печатни издания","Неустановена принадлежност", РАЙНА,ИВАНОВА,МЕХАНДЖИЕВА,,"С.ОБИДИМ, БАНСКО, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", РАЙНА,ИВАНОВА,МУТАВЧИЕВА,,"ГР.БАНСКО, БАНСКО, БЛАГОЕВГРАД",2012-07-25,"Конфедерация на независимите синдикати в България","Неустановена принадлежност", РАЙНА,ИВАНОВА,ПАВЛОВА,,"ГР.КОСТИНБРОД, КОСТИНБРОД, СОФИЙСКА",2015-01-14,"Приватизирани предприятия - София","Неустановена принадлежност", РАЙНА,ИВАНОВА,ПЕТРОВА,,"С.ВЛАСАТИЛИ, ТРЯВНА, ГАБРОВО",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност", РАЙНА,ИВАНОВА,РАДКОВА,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2015-07-22,"Приватизирани предприятия - Русе","Неустановена принадлежност", РАЙНА,ИВАНОВА,РАЙКОВА,,"С.ХАЙРЕДИН, ХАЙРЕДИН, ВРАЦА",2015-11-11,"Община Лозница","Неустановена принадлежност", РАЙНА,ИВАНОВА,РАНЧОВА,,"ГР.САПАРЕВА БАНЯ, САПАРЕВА БАНЯ, КЮСТЕНДИЛ",2015-01-21,"Община Сапарева баня","Неустановена принадлежност", РАЙНА,ИВАНОВА,РУШКАРСКА,,"С.ЛИТАКОВО, БОТЕВГРАД, СОФИЙСКА",2009-12-02,"Национална здравноосигурителна каса","Неустановена принадлежност", РАЙНА,ИВАНОВА,СЛАВОВА,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2012-07-25,"Конфедерация на независимите синдикати в България","Неустановена принадлежност", РАЙНА,ИВАНОВА,ТЕПАВИЧАРОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-12-02,"Национална здравноосигурителна каса","Неустановена принадлежност", РАЙНА,ИВАНОВА,ТОШЕВА,1951-06-25,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2010-09-29,"Регионални печатни издания","Решение № 162 от 29.09.2010 г. - регионални печатни издания","Документи от ръководили я щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; лично дело IА-392 (Вр) МФ; протокол вх. № 1860/ 11.04.1990 г. за унищожаване на лично дело IА-392 (Вр) (налично)." РАЙНА,ИВАНОВА,ЦВЯТКОВА,,"С.КОЛАРИ, ЕЛЕНА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-06-05,"Община Елена","Неустановена принадлежност", РАЙНА,ИГНАТОВА,ГАБРОВСКА,,"ГР.ИСКЪР, ИСКЪР, ПЛЕВЕН",2015-07-07,"Община Искър","Неустановена принадлежност", РАЙНА,ИГНАТОВА,КРАЕВА,,"ГР.КОЙНАРЕ, ЧЕРВЕН БРЯГ, ПЛЕВЕН",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност", РАЙНА,ИЛИЕВА,ГЕОРГИЕВА,,"С.ЦОНЕВО, ДЪЛГОПОЛ, ВАРНА",2013-05-15,"Община Дългопол","Неустановена принадлежност", РАЙНА,ИЛИЕВА,ГОЦОВА,,"С.МЕЗДРЕЯ, БЕРКОВИЦА, МОНТАНА",2015-03-11,"Община Берковица","Неустановена принадлежност", РАЙНА,ИЛИЕВА,ТОДОРОВА,,"С.РИБАРИЦА, ТЕТЕВЕН, ЛОВЕЧ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", РАЙНА,ЙОРДАНОВА,ВУЧЕВА-НИКОЛОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-07-11,"Минно-геоложки университет ""Св. Иван Рилски""","Неустановена принадлежност", РАЙНА,ЙОРДАНОВА,ДРАГАНОВА,,"ГР.ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2014-07-23,"Химикотехнологичен и металургичен университет","Неустановена принадлежност", РАЙНА,ЙОРДАНОВА,ИВАНОВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", РАЙНА,ЙОРДАНОВА,ТОПАЛОВА,,"С.ГОРНО ДРАГЛИЩЕ, РАЗЛОГ, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", РАЙНА,ЙОСИФОВА,СТЕФАНОВА,,"С.ДЪРЖАНИЦА, ДИМОВО, ВИДИН",2013-09-18,"Община Видин","Неустановена принадлежност", РАЙНА,КАМЕНОВА,ХРИСТОВА,,"С.ПОПИЦА, БЯЛА СЛАТИНА, ВРАЦА",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност", РАЙНА,КИРИЛОВА,ГЕОРГИЕВА,,"С.УСОЙКА, БОБОШЕВО, КЮСТЕНДИЛ",2014-12-03,"Община Бобошево","Неустановена принадлежност", РАЙНА,КИРИЛОВА,ГЕОРГИЕВА,,"ГР.САНДАНСКИ, САНДАНСКИ, БЛАГОЕВГРАД",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност", РАЙНА,КИРИЛОВА,ГРУЙЧЕВА,,"ГР.БОБОШЕВО, БОБОШЕВО, КЮСТЕНДИЛ",2014-12-03,"Община Бобошево","Неустановена принадлежност", РАЙНА,КИРИЛОВА,ГЪЛЪБОВА,,"С.БУСИНЦИ, ТРЪН, ПЕРНИК",2015-06-09,"Община Трън","Неустановена принадлежност", РАЙНА,КИРИЛОВА,ИЛИЕВА,,"С.КРУШОВО, КАРНОБАТ, БУРГАС",2013-01-09,"Община Карнобат","Неустановена принадлежност", РАЙНА,КИРИЛОВА,ТЕРЗИЕВА-СТОЯНОВА,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2010-03-24,"Агенция за икономически анализи и прогнози","Неустановена принадлежност", РАЙНА,КИРОВА,КИРЯКОВА,,"С.ТРОЯНОВО, КАМЕНО, БУРГАС",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", РАЙНА,КОЛЕВА,МАКАРЕВА,,"С.ВЕЛЧЕВО, АПРИЛЦИ, ЛОВЕЧ",2015-01-29,"Община Априлци","Неустановена принадлежност", РАЙНА,КОЛЕВА,МАНОЛОВА,,"ГР.ДИМИТРОВГРАД, ДИМИТРОВГРАД, ХАСКОВО",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", РАЙНА,КОСТАДИНОВА,ДЕЛЧЕВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2011-01-26,"Министерство на отбраната","Неустановена принадлежност", РАЙНА,КОСТАДИНОВА,ДЕЛЧЕВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2012-01-12,"Министерство на образованието","Неустановена принадлежност", РАЙНА,КОСТАДИНОВА,ДЖОКИНА,,"ГР.САПАРЕВА БАНЯ, САПАРЕВА БАНЯ, КЮСТЕНДИЛ",2015-01-21,"Община Сапарева баня","Неустановена принадлежност", РАЙНА,КОСТАДИНОВА,ДЖОЛЕВА,,"ГР.БАНСКО, БАНСКО, БЛАГОЕВГРАД",2009-04-15,"Държавна агенция за метрология и технически надзор","Неустановена принадлежност", РАЙНА,КОСТАДИНОВА,ДИМОВА,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2010-07-06,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", РАЙНА,КОСТАДИНОВА,ПЕТРОВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", РАЙНА,КОСТАДИНОВА,ПЕТРОВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2015-09-30,"Община Пловдив","Неустановена принадлежност", РАЙНА,КОСТАДИНОВА,ТИГАЛОНОВА,,"ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", РАЙНА,ЛУКАНОВА,ШОПОВА,,"ГР.ПИРДОП, ПИРДОП, СОФИЙСКА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", РАЙНА,ЛУКОВА,ЙОНЧЕВА,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2011-08-09,"Агенция Пътна инфраструктура","Неустановена принадлежност", РАЙНА,ЛЮБЕНОВА,ЙОРДАНОВА,,"С.ВОЙНИКА, СТРАЛДЖА, ЯМБОЛ",2011-08-09,"Агенция Пътна инфраструктура","Неустановена принадлежност", РАЙНА,ЛЮБОМИРОВА,ТАШЕВА,,"ГР.ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО, ГЕНЕРАЛ-ТОШЕВО, ДОБРИЧ",2010-09-29,"Регионални печатни издания","Неустановена принадлежност", РАЙНА,МАНЧОВА,ДАВИДОВА,,"ГР.НОВИ ИСКЪР, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-10-05,"Администрация на Народното събрание","Неустановена принадлежност", РАЙНА,МАНЧОВА,ДАВИДОВА,,"ГР.НОВИ ИСКЪР, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", РАЙНА,МАНЧОВА,ДАВИДОВА,,"ГР.НОВИ ИСКЪР, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-01-16,"Министерство на правосъдието","Неустановена принадлежност", РАЙНА,МАРИНОВА,ИЛИЕВА,,"С.САЛМАНОВО, ШУМЕН, ШУМЕН",2009-10-14,"Национален осигурителен институт","Неустановена принадлежност", РАЙНА,МАРИНОВА,ПЕТРОВА,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2015-01-14,"Община Невестино","Неустановена принадлежност", РАЙНА,МАРИНОВА,ПЕТРОВА,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2016-02-18,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Кюстендил","Неустановена принадлежност", РАЙНА,МАРИНОВА,ФИЛИПОВА,,"С.ЛЕСИДРЕН, УГЪРЧИН, ЛОВЕЧ",2015-02-18,"Община Угърчин","Неустановена принадлежност", РАЙНА,МАРИНОВА,ХРИСТОВА,,"С.ДЕРМАНЦИ, ЛУКОВИТ, ЛОВЕЧ",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност", РАЙНА,МАРИНОВА,ЧОМАКОВА,,"С.ГИГЕН, ГУЛЯНЦИ, ПЛЕВЕН",2015-08-11,"Община Брезово","Неустановена принадлежност", РАЙНА,МИЛЕНКОВА,СТОЙНЕВА-ПАНАЙОТОВА,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", РАЙНА,МИЛЧЕВА,ГЕОРГИЕВА,,"С.БЕЛО ПОЛЕ, РУЖИНЦИ, ВИДИН",2013-05-29,"Длъжници към банка МИНЕРАЛБАНК","Неустановена принадлежност", РАЙНА,МИНЧЕВА,ИЛИЕВА,,"С.БОРИСЛАВ, ПОРДИМ, ПЛЕВЕН",2015-07-28,"Община Пордим","Неустановена принадлежност", РАЙНА,МИНЧЕВА,МИНЧЕВА-КРУШКОВА,,"ГР.ПОМОРИЕ, ПОМОРИЕ, БУРГАС",2015-01-14,"Приватизирани предприятия - София","Неустановена принадлежност", РАЙНА,МИХАЙЛОВА,ГЬОШЕВА-ЛОЗАНОВА,,"ГР.РАДОМИР, РАДОМИР, ПЕРНИК",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", РАЙНА,МИХАЙЛОВА,КОСТАДИНОВА,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", РАЙНА,НЕДЯЛКОВА,ГРЪНЧАРОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност", РАЙНА,НИКОЛОВА,ИВАНОВА,,"С.ГИНЦИ, ГОДЕЧ, СОФИЙСКА",2015-01-14,"Приватизирани предприятия - София","Неустановена принадлежност", РАЙНА,НИКОЛОВА,КИСЬОВА,,"С.ГОСТИЛИЦА, ДРЯНОВО, ГАБРОВО",2014-01-28,"Община Дряново","Неустановена принадлежност", РАЙНА,НИКОЛОВА,ТРАЙКОВА,,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", РАЙНА,ПАВЛОВА,ИЛИЕВА,,"С.КЛАДНИЦА, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2015-06-01,"Община Перник","Неустановена принадлежност", РАЙНА,ПАВЛОВА,ТОМОВА-ПЕХЛИВАНОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-12-02,"Национална здравноосигурителна каса","Неустановена принадлежност", РАЙНА,ПАНАЙОТОВА,ГЪРДЕВА-ГАРВАНОВА,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност", РАЙНА,ПАНОВА,ИВАНОВА,,"ГР.БЕРКОВИЦА, БЕРКОВИЦА, МОНТАНА",2015-03-11,"Община Берковица","Неустановена принадлежност", РАЙНА,ПАНОВА,ИВАНОВА,,"ГР.БЕРКОВИЦА, БЕРКОВИЦА, МОНТАНА",2016-02-09,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Монтана","Неустановена принадлежност", РАЙНА,ПАРИЖКОВА,СТОЯНОВА,,"С.АЛЕКОВО, СВИЩОВ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност", РАЙНА,ПЕЕВА,КУЛЕВА,,"ГР.РАЗГРАД, РАЗГРАД, РАЗГРАД",2015-06-23,"Приватизирани предприятия - Разград","Неустановена принадлежност", РАЙНА,ПЕТКОВА,БАЧЕВА,,"С.ПИРИН, САНДАНСКИ, БЛАГОЕВГРАД",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", РАЙНА,ПЕТКОВА,СТОЙНЕШКА,,"С.ЧИЛНОВ, ДВЕ МОГИЛИ, РУСЕ",2012-03-14,"Икономически университет Варна","Неустановена принадлежност", РАЙНА,ПЕТРОВА,ВУЧКОВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2013-03-20,"Община Аврен","Неустановена принадлежност", РАЙНА,ПЕТРОВА,ВУЧКОВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2015-12-17,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Варна","Неустановена принадлежност", РАЙНА,ПЕТРОВА,ГЕОРГИЕВА,,"ГР.ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-06-11,"Община Велико Търново","Неустановена принадлежност", РАЙНА,ПЕТРОВА,ГЕРЕНСКА,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2013-11-13,"Община Враца","Неустановена принадлежност", РАЙНА,ПЕТРОВА,ДИЛЧЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-08-09,"Агенция Пътна инфраструктура","Неустановена принадлежност", РАЙНА,ПЕТРОВА,КОСТОВА-ГИРГИНОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-02-15,"Агенция ""Митници""","Неустановена принадлежност", РАЙНА,ПЕТРОВА,ПАРАЛИНГОВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2011-02-15,"Агенция ""Митници""","Неустановена принадлежност", РАЙНА,ПЕТРОВА,РУСИМОВА,,"С.ПАТАЛЕНИЦА, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2015-06-09,"Община Трън","Неустановена принадлежност", РАЙНА,ПЕТРОВА,ЯКИМОВА-ВЕЛКОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-11-18,"Агенция за приватизация","Неустановена принадлежност", РАЙНА,ПЪРВАНОВА,ДОНЧЕВА,,"ГР.ДУПНИЦА, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност", РАЙНА,РАНГЕЛОВА,ЖИВКОВА,,"С.ПРЕВАЛА, ЧИПРОВЦИ, МОНТАНА",2015-04-07,"Община Чипровци","Неустановена принадлежност", РАЙНА,РАНГЕЛОВА,ЖИВКОВА,,"С.ПРЕВАЛА, ЧИПРОВЦИ, МОНТАНА",2016-02-09,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Монтана","Неустановена принадлежност", РАЙНА,РАШОВА,КОВАЧЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност", РАЙНА,САВОВА,ДРЯНОВСКА,,"С.ВЪРБИЦА, ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", РАЙНА,СИМЕОНОВА,ДИМИТРОВА,,"С.МИТРОВЦИ, ЧИПРОВЦИ, МОНТАНА",2015-04-07,"Община Монтана","Неустановена принадлежност", РАЙНА,СЛАВЧЕВА,ТОДОРОВА,,"ГР.ТРЪН, ТРЪН, ПЕРНИК",2015-06-09,"Община Трън","Неустановена принадлежност", РАЙНА,СПАСОВА,ВЪЛЧЕВА,,"С.СВЕЩАРИ, ИСПЕРИХ, РАЗГРАД",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност", РАЙНА,СПАСОВА,ЛАЛИНА,,"С.ЦЕРОВО, ЛЕСИЧОВО, ПАЗАРДЖИК",2015-04-28,"Община Лесичово","Неустановена принадлежност", РАЙНА,СТАНЕВА,ВЪЛЧИНКОВА,,"ГР.ТВЪРДИЦА, ТВЪРДИЦА, СЛИВЕН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", РАЙНА,СТАНИМИРОВА,НИКОЛОВА,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2009-04-15,"Държавна агенция за метрология и технически надзор","Неустановена принадлежност", РАЙНА,СТАНОЕВА,СТАМОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-08-04,"Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Неустановена принадлежност", РАЙНА,СТЕФАНОВА,БОЙДЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-01-14,"Приватизирани предприятия - София","Неустановена принадлежност", РАЙНА,СТЕФАНОВА,ВАСИЛЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-04-15,"Държавна агенция за метрология и технически надзор","Неустановена принадлежност", РАЙНА,СТЕФАНОВА,МИТОВА,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2015-08-04,"Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Неустановена принадлежност", РАЙНА,СТЕФАНОВА,ТОЧЕВА-КЛОПОВА,,"ГР.ЛЪКИ, ЛЪКИ, ПЛОВДИВ",2009-04-15,"Държавна агенция за метрология и технически надзор","Неустановена принадлежност", РАЙНА,СТОИЛОВА,АТАНАСОВА,,"С.ПРОСЕНА, РУСЕ, РУСЕ",2015-07-22,"Приватизирани предприятия - Русе","Неустановена принадлежност", РАЙНА,СТОИЛОВА,СТОИЛОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", РАЙНА,СТОИЛОВА,ШИЛЕВА,,"С.КРЪСТЕВИЧ, ХИСАРЯ, ПЛОВДИВ",2015-10-28,"Община Съединение","Неустановена принадлежност", РАЙНА,СТОЙКОВА,КЪРПАЧЕВА,,"С.ДИМАНОВЦИ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-10-09,"Длъжници към ОББ","Неустановена принадлежност", РАЙНА,СТОЙКОВА,ПЕТКОВА,,"ГР.ПИРДОП, ПИРДОП, СОФИЙСКА",2013-07-03,"Длъжници към Стопанска банка","Неустановена принадлежност", РАЙНА,СТОЙКОВА,ПЕТКОВА,,"ГР.ПИРДОП, ПИРДОП, СОФИЙСКА",2014-09-24,"Длъжници към банка Биохим","Неустановена принадлежност", РАЙНА,СТОЯНОВА,БОРИСОВА,,"ГР.ОМУРТАГ, ОМУРТАГ, ТЪРГОВИЩЕ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", РАЙНА,СТОЯНОВА,КОЛАРОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-10-05,"Администрация на Народното събрание","Неустановена принадлежност", РАЙНА,СТОЯНОВА,ЦВЕТКОВА,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2013-06-19,"Община Горна Оряховица","Неустановена принадлежност", РАЙНА,СТОЯНОВА,ЦВЕТКОВА,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", РАЙНА,ТЕОДОСИЕВА,РОБЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност", РАЙНА,ТОДОРОВА,АНТОВА,,"ГР.АЙТОС, АЙТОС, БУРГАС",2012-12-12,"Община Айтос","Неустановена принадлежност", РАЙНА,ТОДОРОВА,ВАНЧЕВА,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", РАЙНА,ТОДОРОВА,КАЗАНДЖИЕВА,,"ГР.КОПРИВЩИЦА, КОПРИВЩИЦА, СОФИЙСКА",2014-02-12,"Община Генерал Тошево","Неустановена принадлежност", РАЙНА,ТОДОРОВА,НАУМОВА,,"С.МОКРЕН, КОТЕЛ, СЛИВЕН",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност", РАЙНА,ТОДОРОВА,САМАРДЖИЕВА,,"С.БАЧЕВО, РАЗЛОГ, БЛАГОЕВГРАД",2011-04-28,"Община Разлог","Неустановена принадлежност", РАЙНА,ТОДОРОВА,СИМЕОНОВА,,"ГР.АСЕНОВГРАД, АСЕНОВГРАД, ПЛОВДИВ",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", РАЙНА,ТОДОРОВА,СТАМЕНОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-05-27,"Българска академия на науките","Неустановена принадлежност", РАЙНА,ТРАЙЧЕВА,ЗАРЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-10-05,"Администрация на Народното събрание","Неустановена принадлежност", РАЙНА,ХРИСТОВА,АЛЕКСАНДРОВА,,"ГР.ДУПНИЦА, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", РАЙНА,ХРИСТОВА,ГЪЛЪБОВА,,"ГР.ГАБРОВО, ГАБРОВО, ГАБРОВО",2013-07-03,"Длъжници към Стопанска банка","Неустановена принадлежност", РАЙНА,ХРИСТОФОРОВА,ХАРДАЛОВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2012-11-21,"Министерство на околната среда и водите","Неустановена принадлежност", РАЙНА,ЦАНЕВА,КОВАЧЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-08-04,"Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Неустановена принадлежност", РАЙНА,ЦАНОВА,ГЕНОВА,,"ГР.КУЛА, КУЛА, ВИДИН",2013-09-11,"Община Кула","Неустановена принадлежност", РАЙНА,ЦВЕТАНОВА,ГЕРГОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", РАЙНА,ЦВЕТАНОВА,ДИМИТРОВА,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2015-01-29,"Община Априлци","Неустановена принадлежност", РАЙНА,ЦВЕТАНОВА,ДЮЛГЕРОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-10-17,"Министерство на икономиката, енергетиката и туризма","Неустановена принадлежност", РАЙНА,ЦВЕТАНОВА,ПЕТРОВА,,"С.ДРАГОДАН, КОЧЕРИНОВО, КЮСТЕНДИЛ",2014-12-09,"Община Кочериново","Неустановена принадлежност", РАЙНА,ЦОКОВА,ЦЕНКОВА,,"С.ГОЛЕМАНОВО, КУЛА, ВИДИН",2013-09-11,"Община Кула","Неустановена принадлежност", РАЙНА,ЩИЛЯНОВА,СТАЙКОВА,,ГЪРЦИЯ,2015-05-27,"Приватизирани предприятия - Кърджали","Неустановена принадлежност", РАЙНА,ЯНАКИЕВА,СТАНКОВА,,"ГР.ПОМОРИЕ, ПОМОРИЕ, БУРГАС",2015-12-01,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Неустановена принадлежност", РАЙНИ,БОРИСОВ,ПЕТРОВ,,"С.СИРАКОВО, ГЕНЕРАЛ-ТОШЕВО, ДОБРИЧ",2014-02-12,"Община Генерал Тошево","Неустановена принадлежност", РАЙНИ,БОРИСОВ,ПЕТРОВ,,"С.СИРАКОВО, ГЕНЕРАЛ-ТОШЕВО, ДОБРИЧ",2016-01-19,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Добрич","Неустановена принадлежност", РАЙНИЧКА,АРСЕНОВА,НИКОЛОВА,,"С.ДРЕНОВЕЦ, РУЖИНЦИ, ВИДИН",2012-06-14,"Министерство на труда и социалната политика","Неустановена принадлежност", РАЙНИЧКА,АСЕНОВА,МИЛЧЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-06-29,"Организатор на хазартни игри","Неустановена принадлежност", РАЙНИЧКА,ГЕОРГИЕВА,ДЮЛГЕРОВА,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", РАЙНИЧКА,ГРИГОРОВА,ВАСИЛЕВА,,"ГР.ДРАГОМАН, ДРАГОМАН, СОФИЙСКА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", РАЙНИЧКА,ЕВТИМОВА,ЦВЕТАНОВА-ГОНЕВА,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", РАЙНИЧКА,КРУМОВА,ТОПЛИЙСКА,1947-02-20,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-11-18,"Агенция за приватизация","Решение № 100 от 18.11.2009 г. - Агенцията за приватизация","Документ от ръководил я щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; лично дело IА-34414." РАЙНИЧКА,НИКОЛОВА,СТОЯНОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", РАЙНО,ГЕНОВ,КУРДОВ,,"ГР.КАРНОБАТ, КАРНОБАТ, БУРГАС",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", РАЙНО,ГЕНОВ,КУРДОВ,,"ГР.КАРНОБАТ, КАРНОБАТ, БУРГАС",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", РАЙНО,ГЕНОВ,КУРДОВ,,"ГР.КАРНОБАТ, КАРНОБАТ, БУРГАС",2015-12-01,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Неустановена принадлежност", РАЙНО,ДИМИТРОВ,ЗАГОРСКИ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-06-04,"Приватизация - обособени части - София","Неустановена принадлежност", РАЙНО,ИВАНОВ,РАДОНОВ,1954-08-05,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-03-16,"Министерство на външните работи","Решение № 199 от 16.03.2011 г. - Министерството на външните работи","Документи от ръководил го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; дело Ф1, а.е. 7437." РАЙНО,МИТЕВ,РАЙНОВ,,"С.КРАСЕН, ГЕНЕРАЛ-ТОШЕВО, ДОБРИЧ",2014-02-19,"Община Добрич","Неустановена принадлежност", РАЙНО,СТОЯНОВ,РАЧЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-06-29,"Организатор на хазартни игри","Неустановена принадлежност", РАЙО,РАЙОВ,СТОЯНОВ,,"ГР.ЕЛИН ПЕЛИН, ЕЛИН ПЕЛИН, СОФИЙСКА",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност", РАЙЧИН,ИВАНОВ,ПРЪМОВ,,"С.ВОЙНЯГОВО, КАРЛОВО, ПЛОВДИВ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", РАЙЧО,АНГЕЛОВ,ИВАНОВ,,"С.ДОЛНА КОЗНИЦА, НЕВЕСТИНО, КЮСТЕНДИЛ",2010-07-06,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", РАЙЧО,АСЕНОВ,БИВОЛЕВ,,"С.КРАЙНИЦИ, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2014-12-09,"Община Дупница","Неустановена принадлежност", РАЙЧО,АСЕНОВ,СПАСОВ,,"С.СТАНЬОВЦИ, БРЕЗНИК, ПЕРНИК",2015-05-27,"Община Брезник","Неустановена принадлежност", РАЙЧО,АТАНАСОВ,КОКУДЕВ,1952-06-17,"ГР.АСЕНОВГРАД, АСЕНОВГРАД, ПЛОВДИВ",2013-11-20,"Средни училища","Решение № 2-259 от 20.11.2013 г. - училища по Закона за народната просвета","Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-1478 (См) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; опис рег. № 136/ 20.08.1999 г. за унищожаване работно дело IР-1119 (См)." РАЙЧО,АТАНАСОВ,МИТЕВ,,"С.ВАКАРЕЛ, ИХТИМАН, СОФИЙСКА",2010-07-06,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", РАЙЧО,АТАНАСОВ,МИТЕВ,,"С.ВАКАРЕЛ, ИХТИМАН, СОФИЙСКА",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", РАЙЧО,БЛАГОЕВ,РАНГЕЛОВ,,"ГР.ЛОМ, ЛОМ, МОНТАНА",2012-01-12,"Министерство на образованието","Неустановена принадлежност", РАЙЧО,БОРИСОВ,КОСТАДИНОВ,1954-06-23,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2010-07-06,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 147 от 06.07.2010 г. - Министерство на вътрешните работи","Със заповед № 4452/ 06.10.1983 г. е назначен за разузнавач в отделение ""туристическо""; със заповед № 181/ 17.11.1983 г. е преназначен за разузнавач в отделение ""туристическо - Сл. бряг""; със заповед № 265/ 13.10.1989 г. е преназначен за инспектор в отдел контраразузнавателен." РАЙЧО,БОРИСОВ,КОСТАДИНОВ,1954-06-23,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Решение № 2-395 от 17.09.2014 г. - лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 43 Народно събрание","Със заповед № 4452/ 06.10.1983 г. е назначен за разузнавач в отделение ""туристическо""; със заповед № 181/ 17.11.1983 г. е преназначен за разузнавач в отделение ""туристическо - Сл. бряг""; със заповед № 265/ 13.10.1989 г. е преназначен за инспектор в отдел контраразузнавателен." РАЙЧО,БОРИСОВ,КОСТАДИНОВ,1954-06-23,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2015-12-01,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Решение № 2-584 от 01.12.2015 г. - кандидати за общински съветници – област Бургас","Със заповед № 4452/ 06.10.1983 г. е назначен за разузнавач в отделение ""туристическо""; със заповед № 181/ 17.11.1983 г. е преназначен за разузнавач в отделение ""туристическо - Сл. бряг""; със заповед № 265/ 13.10.1989 г. е преназначен за инспектор в отдел контраразузнавателен." РАЙЧО,БОЯНОВ,ЙОРДАНОВ,,"С.КОВАЧЕВЦИ, КОВАЧЕВЦИ, ПЕРНИК",2015-06-01,"Община Ковачевци","Неустановена принадлежност", РАЙЧО,ВАНГЕЛОВ,ПОЖАРЛИЕВ,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2012-08-07,"Пловдивски университет ""Паисий Хилендарски""","Неустановена принадлежност", РАЙЧО,ВЕЛИКОВ,ИВАНОВ,,"С.ПРИСЕЛЦИ, АВРЕН, ВАРНА",2013-03-20,"Община Аврен","Неустановена принадлежност", РАЙЧО,ВИКТОРОВ,ТРАЙКОВ,,"ГР.МОНТАНА, МОНТАНА, МОНТАНА",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", РАЙЧО,ВИКТОРОВ,ТРАЙКОВ,,"ГР.МОНТАНА, МОНТАНА, МОНТАНА",2014-02-12,"Разследващи полицаи","Неустановена принадлежност", РАЙЧО,ГЕОРГИЕВ,АПОСТОЛОВ,,"С.УСТРЕМ, ТОПОЛОВГРАД, ХАСКОВО",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност", РАЙЧО,ГЕОРГИЕВ,БАЛАБАНОВ,,"С.ГЕЛА, СМОЛЯН, СМОЛЯН",2015-05-12,"Община Пещера","Неустановена принадлежност", РАЙЧО,ГЕОРГИЕВ,ГАДЖЕВ,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", РАЙЧО,ГЕОРГИЕВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.МОНТАНА, МОНТАНА, МОНТАНА",2015-04-07,"Община Монтана","Неустановена принадлежност", РАЙЧО,ГЕОРГИЕВ,ИВАНОВ,,"С.НЕВЕСТИНО, НЕВЕСТИНО, КЮСТЕНДИЛ",2015-01-14,"Община Невестино","Неустановена принадлежност", РАЙЧО,ГЕОРГИЕВ,КАРАЧОРСКИ,,"С.РЕСИЛОВО, САПАРЕВА БАНЯ, КЮСТЕНДИЛ",2014-06-04,"Приватизация - обособени части - София","Неустановена принадлежност", РАЙЧО,ГЕОРГИЕВ,РАЙКОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-06-16,"Висша атестационна комисия","Неустановена принадлежност", РАЙЧО,ГЕОРГИЕВ,РАЙКОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-09-18,"Национална художествена академия","Неустановена принадлежност", РАЙЧО,ГЕОРГИЕВ,РАЙЧЕВ,,"ГР.МАЛКО ТЪРНОВО, МАЛКО ТЪРНОВО, БУРГАС",2008-09-16,"Държавна агенция по горите","Неустановена принадлежност", РАЙЧО,ГЕОРГИЕВ,РАЙЧЕВ,1938-08-15,"ГР.МАЛКО ТЪРНОВО, МАЛКО ТЪРНОВО, БУРГАС",2011-06-16,"Висша атестационна комисия","Решение № 230 от 16.06.2011 г. - ВАК","Собственоръчно написани агентурни сведения; разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители; документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; дело Ф1, а.е. 5180-2 тома" РАЙЧО,ГЕОРГИЕВ,РАЙЧЕВ,1938-08-15,"ГР.МАЛКО ТЪРНОВО, МАЛКО ТЪРНОВО, БУРГАС",2014-07-23,"Химикотехнологичен и металургичен университет","Решение № 2-377 от 23.07.2014 г. - Химикотехнологичен и металургичен университет","

Собственоръчно написани агентурни сведения; разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители; документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; дело Ф1, а.е. 5180-2 тома.

" РАЙЧО,ДАВИДКОВ,КОСТОВ,,"С.СМОЛИЧАНО, НЕВЕСТИНО, КЮСТЕНДИЛ",2015-06-01,"Приватизирани предприятия - Кюстендил","Неустановена принадлежност", РАЙЧО,ДИМИТРОВ,ЛАЗАРОВ,1943-01-23,"ГР.КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2011-06-16,"Висша атестационна комисия","Решение № 230 от 16.06.2011 г. - ВАК","Документ за получено възнаграждение; документи от ръководили го щатни служители; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; дело Ф1, а.е. 3650" РАЙЧО,ДИМИТРОВ,ЛАЗАРОВ,1943-01-23,"ГР.КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2014-05-27,"Българска академия на науките","Решение № 2-351 от 27.05.2014 г. - Българска академия на науките","

Документ за получено възнаграждение; документи от ръководили го щатни служители; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; дело Ф1, а.е. 3650.

" РАЙЧО,ДИМИТРОВ,ПЕТКОВ,1932-08-13,"С.ДИМОВЦИ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2014-04-24,"Тракийски университет – гр. Стара Загора","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1" РАЙЧО,ДИМИТРОВ,СТОЕВ,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", РАЙЧО,ДИМИТРОВ,ЦВЕТИН,,"ГР.БОБОШЕВО, БОБОШЕВО, КЮСТЕНДИЛ",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", РАЙЧО,ДИМИТРОВ,ЦВЕТИН,,"ГР.БОБОШЕВО, БОБОШЕВО, КЮСТЕНДИЛ",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност", РАЙЧО,ДИМИТРОВ,ЦВЕТИН,,"ГР.БОБОШЕВО, БОБОШЕВО, КЮСТЕНДИЛ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", РАЙЧО,ДИМИТРОВ,ЦВЕТИН,,"ГР.БОБОШЕВО, БОБОШЕВО, КЮСТЕНДИЛ",2014-12-03,"Община Бобошево","Неустановена принадлежност", РАЙЧО,ДИМИТРОВ,ЦВЕТИН,,"ГР.БОБОШЕВО, БОБОШЕВО, КЮСТЕНДИЛ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", РАЙЧО,ДИМИТРОВ,ЦВЕТИН,,"ГР.БОБОШЕВО, БОБОШЕВО, КЮСТЕНДИЛ",2016-02-18,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Кюстендил","Неустановена принадлежност", РАЙЧО,ДОБРЕВ,ЧЕЧЕВ,,"С.ЖЪЛТУША, АРДИНО, КЪРДЖАЛИ",2014-10-29,"Община Ардино","Неустановена принадлежност", РАЙЧО,ДРАГАНОВ,МАНЕВ,,"С.ГОРАНОВЦИ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2015-01-07,"Община Кюстендил","Неустановена принадлежност", РАЙЧО,ЖЕКОВ,РАЧЕВ,,"ГР.ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ, ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ, ШУМЕН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", РАЙЧО,ЗДРАВКОВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", РАЙЧО,ЗДРАВКОВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2016-02-18,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Кюстендил","Неустановена принадлежност", РАЙЧО,ИВАНОВ,ЙОРДАНОВ,,"ГР.ТЕРВЕЛ, ТЕРВЕЛ, ДОБРИЧ",2016-01-19,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Добрич","Неустановена принадлежност", РАЙЧО,ИВАНОВ,КАРАИВАНОВ,1934-07-08,"С.ЧОКМАНОВО, СМОЛЯН, СМОЛЯН",2014-10-22,"Община Момчилград","Решение № 2-417 от 22.10.2014 г. - община Момчилград","

Рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр.; протокол рег. № КА 11/ 20.03.1990 г. с предложение за унищожаване дело IЯ-327 (Кж).

" РАЙЧО,ЙОНКОВ,ДИМКОВ,1942-10-13,"С.ГОСТИЛИЦА, ДРЯНОВО, ГАБРОВО",2011-06-16,"Висша атестационна комисия","Решение № 230 от 16.06.2011 г. - ВАК","Документи от ръководили го щатни служители; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; дело Ф1, а.е. 2718" РАЙЧО,ЙОНКОВ,ДИМКОВ,1942-10-13,"С.ГОСТИЛИЦА, ДРЯНОВО, ГАБРОВО",2012-03-14,"Софийски университет ""Св. Климент Охридски""","Решение № 327 от 14.03.2012 г. - Софийски университет ""Св. Климент Охридски""","Документи от ръководили го щатни служители; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; дело Ф1, а.е. 2718." РАЙЧО,ЙОРДАНОВ,ДИМИТРОВ,,"С.НОВО СЕЛО, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2015-01-07,"Община Кюстендил","Неустановена принадлежност", РАЙЧО,ЙОРДАНОВ,КАЛФОВ,,"С.ТАВАЛИЧЕВО, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2015-01-07,"Община Кюстендил","Неустановена принадлежност", РАЙЧО,КАМЕНОВ,ДИЛОВ,,"С.БУКОВА ПОЛЯНА, МАДАН, СМОЛЯН",2015-09-14,"Приватизирани предприятия - Смолян","Неустановена принадлежност", РАЙЧО,КИРИЛОВ,МИРЧЕВ,,"С.РАШКА ГРАЩИЦА, НЕВЕСТИНО, КЮСТЕНДИЛ",2016-02-18,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Кюстендил","Неустановена принадлежност", РАЙЧО,КОЛЕВ,ПЕХЛИВАНОВ,,"ГР.АЙТОС, АЙТОС, БУРГАС",2013-01-29,"община Камено","Неустановена принадлежност", РАЙЧО,КОЛЕВ,РУСЕВ,1949-10-20,"С.МАЛКО БРЯГОВО, МАДЖАРОВО, ХАСКОВО",2010-07-06,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 147 от 06.07.2010 г. - Министерство на вътрешните работи","Със заповед № 924/ 15.02.1975 г.е назначен за разузнавач III степен; със заповед № 610/ 05.03.1979 г. е преназначен за разузнавач II степен; със заповед № 176/ 26.08.1983 г.е преназначен за ст. разузнавач; със заповед № 2578/ 27.07.1984 г. е преназначен за инспектор; със заповед № 223/ 02.12.1985 г. е преназначен за ст. инспектор." РАЙЧО,КОСТАДИНОВ,МИЛЕНКОВ,,"С.РАКОВО, НЕВЕСТИНО, КЮСТЕНДИЛ",2013-07-24,"Община Стражица","Неустановена принадлежност", РАЙЧО,КРАЕВ,БЕЛЕВ,,"С.МАСЛИНОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2014-03-19,"Община Черноочене","Неустановена принадлежност", РАЙЧО,КРУМОВ,ЙОРДАНОВ,,"С.ДОЖДЕВИЦА, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2015-01-07,"Община Кюстендил","Неустановена принадлежност", РАЙЧО,КРУМОВ,ПАНАЙОТОВ,,"С.ПАСТУХ, НЕВЕСТИНО, КЮСТЕНДИЛ",2015-01-07,"Община Кюстендил","Неустановена принадлежност", РАЙЧО,КРУМОВ,ПАНАЙОТОВ,,"С.ПАСТУХ, НЕВЕСТИНО, КЮСТЕНДИЛ",2015-01-14,"Община Невестино","Неустановена принадлежност", РАЙЧО,КРУМОВ,ПАНАЙОТОВ,,"С.ПАСТУХ, НЕВЕСТИНО, КЮСТЕНДИЛ",2016-02-18,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Кюстендил","Неустановена принадлежност", РАЙЧО,КРУМОВ,РАДЕВ,,"С.ДОЛНА СЕКИРНА, БРЕЗНИК, ПЕРНИК",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", РАЙЧО,КРУМОВ,РАДЕВ,,"С.ДОЛНА СЕКИРНА, БРЕЗНИК, ПЕРНИК",2015-06-09,"Община Трън","Неустановена принадлежност", РАЙЧО,КРУМОВ,РАНГЕЛОВ,,"С.ДРЕНОВЕЦ, РУЖИНЦИ, ВИДИН",2013-10-09,"Община Ружинци","Неустановена принадлежност", РАЙЧО,КРУМОВ,РАНГЕЛОВ,,"С.ДРЕНОВЕЦ, РУЖИНЦИ, ВИДИН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", РАЙЧО,КРУМОВ,РАНГЕЛОВ,,"С.ДРЕНОВЕЦ, РУЖИНЦИ, ВИДИН",2016-01-06,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Видин","Неустановена принадлежност", РАЙЧО,КРЪСТЕВ,АСЕНОВ,,"С.МОСТОВО, АСЕНОВГРАД, ПЛОВДИВ",2015-08-11,"Община Асеновград","Неустановена принадлежност", РАЙЧО,КРЪСТЕВ,РАЙЧЕВ,,"С.КИТЕН, ПРОВАДИЯ, ВАРНА",2013-05-21,"Община Провадия","Неустановена принадлежност", РАЙЧО,КЪНЧЕВ,РАХНЕВ,,"С.КАМЕНОВО, КУБРАТ, РАЗГРАД",2015-06-23,"Приватизирани предприятия - Разград","Неустановена принадлежност", РАЙЧО,ЛЮБЧОВ,КИРОВ,,"С.ДРЕНОВЕЦ, РУЖИНЦИ, ВИДИН",2010-07-06,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", РАЙЧО,МАРИНОВ,РАДЕВ,,"С.ГОСТИЛИЦА, ДРЯНОВО, ГАБРОВО",2014-01-28,"Община Дряново","Неустановена принадлежност", РАЙЧО,МАРИНОВ,РАДЕВ,,"С.ГОСТИЛИЦА, ДРЯНОВО, ГАБРОВО",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", РАЙЧО,МАРИНОВ,РАДЕВ,,"С.ГОСТИЛИЦА, ДРЯНОВО, ГАБРОВО",2016-01-19,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Габрово","Неустановена принадлежност", РАЙЧО,МИНКОВ,РАДИЧКОВ,,"ГР.ТЕРВЕЛ, ТЕРВЕЛ, ДОБРИЧ",2010-07-06,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", РАЙЧО,МИНКОВ,РАДИЧКОВ,,"ГР.ТЕРВЕЛ, ТЕРВЕЛ, ДОБРИЧ",2014-03-12,"Община Тервел","Неустановена принадлежност", РАЙЧО,МИТКОВ,КЮЛЕВЧИЕВ,1957-06-29,"С.СТАРЦЕВО, ЗЛАТОГРАД, СМОЛЯН",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Решение № 297 от 12.01.2012 г. - Агенция по заетостта","Документи от ръководилия го щатен служител; картони - обр. 4 – 2 бр.; рег. дневник; рег. бланка; дело ІЯ-4313; доклад на МВР рег. № RB 202009-001-05 / 01-08-І-1880 / 22.10.2007 г." РАЙЧО,МИТКОВ,МУТАФОВ,,"С.ОРЛИЦА, КИРКОВО, КЪРДЖАЛИ",2014-11-05,"Община Кирково","Неустановена принадлежност", РАЙЧО,МЛАДЕНОВ,ГЕОРГИЕВ,,"С.СТАНЕВО, ЛОМ, МОНТАНА",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност", РАЙЧО,НЕНЧОВ,ВАСИЛИЕВ,,"С.ЦЪРВЕНЯНО, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2015-01-07,"Община Кюстендил","Неустановена принадлежност", РАЙЧО,НИКОЛОВ,ГЕВГАЛОВ,,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2016-01-06,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Видин","Неустановена принадлежност", РАЙЧО,НИКОЛОВ,КАЛАЙДЖИЙСКИ,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2014-12-09,"Община Кочериново","Неустановена принадлежност", РАЙЧО,НИКОЛОВ,КАЛАЙДЖИЙСКИ,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2016-02-18,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Кюстендил","Неустановена принадлежност", РАЙЧО,НИКОЛОВ,РАЙЧЕВ,,"С.ДРАГОЙНОВО, ПЪРВОМАЙ, ПЛОВДИВ",2015-06-18,"Приватизирани предприятия - Пловдив","Неустановена принадлежност", РАЙЧО,НИКОЛОВ,РАЙЧЕВ,1928-07-14,"С.ВАСИЛ ЛЕВСКИ, КАРЛОВО, ПЛОВДИВ",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1" РАЙЧО,ОГНЯНОВ,ХРИСТОВ,,"С.НОВО СЕЛО, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2015-01-07,"Община Кюстендил","Неустановена принадлежност", РАЙЧО,ОГНЯНОВ,ХРИСТОВ,,"С.НОВО СЕЛО, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", РАЙЧО,ОГНЯНОВ,ХРИСТОВ,,"С.НОВО СЕЛО, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2016-02-18,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Кюстендил","Неустановена принадлежност", РАЙЧО,ПЕНЕВ,БАЛКАНСКИ,,"С.КУТЛОВИЦА, АЛФАТАР, СИЛИСТРА",2008-09-16,"Държавна агенция по горите","Неустановена принадлежност", РАЙЧО,ПЕТРОВ,ГРЪНЧАРОВ,,"ГР.САМОКОВ, САМОКОВ, СОФИЙСКА",2011-08-09,"Агенция Пътна инфраструктура","Неустановена принадлежност", РАЙЧО,ПЕТРОВ,РАДЕВ,,"С.ОКОРШ, ДУЛОВО, СИЛИСТРА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", РАЙЧО,ПЕТРУШИНОВ,РАЙКОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-10-08,"Съвет за електронни медии","Неустановена принадлежност", РАЙЧО,РАДКОВ,ЖЕЛЕВ,,"С.ОБРЕТЕНИК, БОРОВО, РУСЕ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", РАЙЧО,РАЕВ,РАШКОВ,1941-05-08,"С.ГОСТИЛИЦА, ДРЯНОВО, ГАБРОВО",2014-01-28,"Община Дряново","Решение № 2-296 от 28.01.2014 г. - община Дряново","

Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-864 (Гб) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; протокол рег. № 26/ 06.03.1990 г. с предложение за унищожаване лично дело IА-864 (Гб) (налично); протокол рег. № 25/ 06.03.1990 г. за унищожаване работно дело IР-353 (Гб).

" РАЙЧО,РАЙЧЕВ,ЛАМБЕВ,,"С.ГОРСКИ ГОРЕН ТРЪМБЕШ, ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-06-19,"Община Горна Оряховица","Неустановена принадлежност", РАЙЧО,РУМЕНОВ,ЧИЛИНГИРОВ,,"С.РАВНИЛ, МАДАН, СМОЛЯН",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност", РАЙЧО,РУМЕНОВ,ЧИЛИНГИРОВ,,"С.РАВНИЛ, МАДАН, СМОЛЯН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", РАЙЧО,СИМЕОНОВ,СЕМЕНСКИ,,"С.ВАКСЕВО, НЕВЕСТИНО, КЮСТЕНДИЛ",2015-01-14,"Община Невестино","Неустановена принадлежност", РАЙЧО,СЛАВЧОВ,ОМЕРСКИ,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2010-07-06,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", РАЙЧО,СПИРИДОНОВ,ХАРАЛАМПИЕВ,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2015-05-27,"Община Брезник","Неустановена принадлежност", РАЙЧО,СРЕБРИНОВ,НЕМКОВ,,"С.ДИРАЛО, МАДАН, СМОЛЯН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", РАЙЧО,СТЕФАНОВ,МИНЧЕВ,,"ГР.ДРЯНОВО, ДРЯНОВО, ГАБРОВО",2014-01-28,"Община Дряново","Неустановена принадлежност", РАЙЧО,СТЕФАНОВ,МОРОВ,,"ГР.ГАБРОВО, ГАБРОВО, ГАБРОВО",2013-04-03,"Община Варна","Неустановена принадлежност", РАЙЧО,СТЕФАНОВ,РАЙКОВ,,"ГР.ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО, ГЕНЕРАЛ-ТОШЕВО, ДОБРИЧ",2014-02-12,"Община Генерал Тошево","Неустановена принадлежност", РАЙЧО,СТОИМЕНОВ,ПАУНОВ,,"С.ПЕЛАТИКОВО, НЕВЕСТИНО, КЮСТЕНДИЛ",2015-01-14,"Община Невестино","Неустановена принадлежност", РАЙЧО,СТОЙЧЕВ,ИВАНОВ,,"С.ХРИЩЕНИ, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", РАЙЧО,СТОЯНОВ,АЛЕКСАНДРОВ,,"С.ЛИЛЯЧ, НЕВЕСТИНО, КЮСТЕНДИЛ",2015-01-14,"Община Невестино","Неустановена принадлежност", РАЙЧО,СТОЯНОВ,ВЕЛИНОВ,,"С.ДРАГОТИНЦИ, СЛИВНИЦА, СОФИЙСКА",2015-01-21,"Община Трекляно","Неустановена принадлежност", РАЙЧО,СТОЯНОВ,ДАМЯНОВ,,"ГР.НЕДЕЛИНО, НЕДЕЛИНО, СМОЛЯН",2015-04-28,"Община Пазарджик","Неустановена принадлежност", РАЙЧО,ТОДОРОВ,АНГЕЛОВ,,"С.МОКРЕШ, ВЪЛЧЕДРЪМ, МОНТАНА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", РАЙЧО,ТОДОРОВ,ИЛАРИОНОВ,,"ГР.ГАБРОВО, ГАБРОВО, ГАБРОВО",2012-07-18,"Технически университет - Габрово","Неустановена принадлежност", РАЙЧО,ТОДОРОВ,КАПСЪЗОВ,,"С.СРЕДЕЦ, НЕДЕЛИНО, СМОЛЯН",2014-10-22,"Община Момчилград","Неустановена принадлежност", РАЙЧО,ТОДОРОВ,ЧОБАНОВ,,"С.ОРИЗАРЕ, НЕСЕБЪР, БУРГАС",2013-02-13,"Община Несебър","Неустановена принадлежност", РАЙЧО,ХРИСТОВ,ЙОРДАНОВ,1949-05-16,"С.КЕСАРЕВО, СТРАЖИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2011-01-26,"Министерство на отбраната","Решение № 180 от 26.01.2011 г. - Министерството на отбраната","Със заповед № 3570/ 23.10.1974 г. е назначен за разузнавач; със заповед № 67/ 03.08.1982 г. е преназначен за инспектор; със заповед № 93/ 04.09.1985 г. е преназначен за зам. н-к на отделение; със заповед № 35/ 29.04.1987 г. е преназначен за гл. инспектор." РАЙЧО,ХРИСТОВ,ЙОРДАНОВ,1949-05-16,"С.КЕСАРЕВО, СТРАЖИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2010-06-22,"Служба Военна полиция","Решение № 144 от 22.06.2010 г. - Служба ""Военна полиция""","Със заповед № 3570/ 23.10.1974 г. е назначен за разузнавач; със заповед № 67/ 03.08.1982 г. е преназначен за инспектор; със заповед № 93/ 04.09.1985 г. е преназначен за зам. н-к на отделение; със заповед № 35/ 29.04.1987 г. е преназначен за гл. инспектор." РАЙЧО,ХРИСТОВ,РАЕВ,,"ГР.КАЗАНЛЪК, КАЗАНЛЪК, СТАРА ЗАГОРА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", РАЙЧО,ЦВЕТАНОВ,РАНГЕЛОВ,,"ГР.ЛОМ, ЛОМ, МОНТАНА",2016-02-09,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Монтана","Неустановена принадлежност", РАЙЧО,ЯСЕНОВ,САРОВ,1943-10-22,"С.СПОЛУКА, АРДИНО, КЪРДЖАЛИ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Решение № 2-566 от 16.10.2015 г. - Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","

Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документ от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-254 (Вд) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; протокол рег. № 14/ 19.04.1990 г. с предложение за унищожаване лично дело IА-254 (Вд) (налично).

" РАЙЧО,ЯСЕНОВ,САРОВ,1943-10-22,"С.СПОЛУКА, АРДИНО, КЪРДЖАЛИ",2016-01-06,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Видин","Решение № 2-591 от 06.01.2016 г. - кандидати за общински съветници – област Видин","Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документ от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-254 (Вд) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; протокол рег. № 14/ 19.04.1990 г. с предложение за унищожаване лично дело IА-254 (Вд) (налично)." РАКИП,АБЕДИНОВ,КАМБУРОВ,,"С.ОРЕШЕ, ГЪРМЕН, БЛАГОЕВГРАД",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", РАКИП,КЕЗИМОВ,ЗАИМОВ,,"С.ЧАВДАР, ДОСПАТ, СМОЛЯН",2013-07-17,"Община Златарица","Неустановена принадлежност", РАКИП,ШЕФКЕТ,ТУТАЛЪ,,"С.ФИЛИПОВО, БАНСКО, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", РАКИП,ШЕФКЕТ,ТУТАЛЪ,,"С.ФИЛИПОВО, БАНСКО, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", РАКИТ,РАКЪБ,МЕСТАН,,"С.БЕЛИ ПЛАСТ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2014-11-26,"Община Кърджали","Неустановена принадлежност", РАКОВСКИ,СИМЕОНОВ,ЛАШЕВ,1954-09-29,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2011-01-06,"Министерство на външните работи - посланици","Решение № 175 от 14.12.2010 г. - МВнР - посланици и генерални консули","Със заповед № Р-025/ 16.09.1981 г. е назначен за разузнавач VI степен; със заповед № Р-036/ 30.12.1981 г. е преназначен за пом. н-к на отдел; със заповед № Р-024/ 21.09.1983 г. е преназначен за разузнавач VI степен." РАКОВСКИ,СИМЕОНОВ,ЛАШЕВ,1954-09-29,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2011-03-16,"Министерство на външните работи","Решение № 199 от 16.03.2011 г. - Министерството на външните работи","Със заповед № Р-025/ 16.09.1981 г. е назначен за разузнавач VI степен; със заповед № Р-036/ 30.12.1981 г. е преназначен за пом. н-к на отдел; със заповед № Р-024/ 21.09.1983 г. е преназначен за разузнавач VI степен." РАЛИ,БОРИСОВ,МЛАДЕНОВ,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2015-06-01,"Община Перник","Неустановена принадлежност", РАЛИ,БОРИСОВ,МЛАДЕНОВ,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", РАЛИ,ДИНЕВ,КОЕВ,,"С.ВОЙНИКА, СТРАЛДЖА, ЯМБОЛ",2011-01-26,"Министерство на отбраната","Неустановена принадлежност", РАЛИ,КОЛЕВ,АРНАУДОВ,,"С.ВОДИЦА, ПОПОВО, ТЪРГОВИЩЕ",2013-05-21,"Община Долни чифлик","Неустановена принадлежност", РАЛИЦА,АЛЕКСАНДРОВА,СТЕФАНОВА-НИКОЛОВА,,"ГР.ДРЯНОВО, ДРЯНОВО, ГАБРОВО",2012-07-25,"Конфедерация на независимите синдикати в България","Неустановена принадлежност", РАЛИЦА,БОНЧЕВА,СТОЙКОВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", РАЛИЦА,БОРИСОВА,ДИМИТРОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", РАЛИЦА,БОСИЛКОВА,НЕГЕНЦОВА,,ГР.СОФИЯ,2011-05-27,"Централна избирателна комисия-назначена с указ на президента № 78/15.04.2011 г.","Неустановена принадлежност", РАЛИЦА,БОСИЛКОВА,НЕГЕНЦОВА,,ГР.СОФИЯ,2014-02-24,"Висш дисциплинарен съд","Неустановена принадлежност", РАЛИЦА,БОСИЛКОВА,НЕГЕНЦОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-02-24,"Висш адвокатски съвет","Неустановена принадлежност", РАЛИЦА,ВАНЧЕВА,ВАСЕВА,,"ГР.РАДОМИР, РАДОМИР, ПЕРНИК",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", РАЛИЦА,ВЪЛКОВА,ДРАГАНОВА,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", РАЛИЦА,ВЪЛКОВА,ДРАГАНОВА,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2014-02-12,"Разследващи полицаи","Неустановена принадлежност", РАЛИЦА,ГЕОРГИЕВА,АБРАШЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-03-16,"Министерство на външните работи","Неустановена принадлежност", РАЛИЦА,ГЕОРГИЕВА,МАРИНОВА,,"ГР.СИЛИСТРА, СИЛИСТРА, СИЛИСТРА",2012-10-10,"Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията","Неустановена принадлежност", РАЛИЦА,ДЕНЧЕВА,ХАДЖИЙСКА,,"ГР.ЛУКОВИТ, ЛУКОВИТ, ЛОВЕЧ",2015-02-04,"Община Луковит","Неустановена принадлежност", РАЛИЦА,ДИМИТРОВА,СПАСОВА,,"ГР.НОВА ЗАГОРА, НОВА ЗАГОРА, СЛИВЕН",2014-02-24,"Висш адвокатски съвет","Неустановена принадлежност", РАЛИЦА,ДОБРЕВА,АНДОНОВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", РАЛИЦА,ИВАЙЛОВА,ТОШИРОВА-ИГНАТОВА,,"ГР.КНЕЖА, КНЕЖА, ПЛЕВЕН",2012-01-23,"Администрация на Министерския съвет","Неустановена принадлежност", РАЛИЦА,ИВАНОВА,ПАЕНОВА,,"ГР.ТРОЯН, ТРОЯН, ЛОВЕЧ",2015-12-08,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Велико Търново","Неустановена принадлежност", РАЛИЦА,ИВАНОВА,ПЕНЕВА,,"ГР.СИЛИСТРА, СИЛИСТРА, СИЛИСТРА",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност", РАЛИЦА,ЙОРДАНОВА,ВЕЛИКОВА,,"ГР.СИЛИСТРА, СИЛИСТРА, СИЛИСТРА",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност", РАЛИЦА,ЙОРДАНОВА,ПЕТКОВА,,"ГР.МОНТАНА, МОНТАНА, МОНТАНА",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", РАЛИЦА,ЙОРДАНОВА,ПЕТКОВА,,"ГР.МОНТАНА, МОНТАНА, МОНТАНА",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", РАЛИЦА,КИРИЛОВА,БОЯНОВА,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2009-12-02,"Национална здравноосигурителна каса","Неустановена принадлежност", РАЛИЦА,КОЛЕВА,ЩИЛЯНОВА,,"РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност", РАЛИЦА,КОСТОВА,БАРАШКА-НИКОЛОВА,,"ГР.ВЪЛЧЕДРЪМ, ВЪЛЧЕДРЪМ, МОНТАНА",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", РАЛИЦА,КРУМОВА,КОВАЧЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-09-18,"Технически университет - София","Неустановена принадлежност", РАЛИЦА,КРУМОВА,КОНОВСКА,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", РАЛИЦА,ЛИЛКОВА,НЕДЯЛКОВА,,"С.НОВО СЕЛО, НОВО СЕЛО, ВИДИН",2013-09-18,"Община Видин","Неустановена принадлежност", РАЛИЦА,МИЛКОВА,ГЕОРГИЕВА,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", РАЛИЦА,НИКОЛАЕВА,СТОЯНОВА-ДРАГНЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-07-06,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", РАЛИЦА,НИКОЛАЕВА,ТОДОРОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-07-03,"Длъжници към Стопанска банка","Неустановена принадлежност", РАЛИЦА,НИКОЛОВА,ДАНЧЕВА,,"ГР.СМОЛЯН, СМОЛЯН, СМОЛЯН",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", РАЛИЦА,НИКОЛОВА,ДАНЧЕВА,,"ГР.СМОЛЯН, СМОЛЯН, СМОЛЯН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", РАЛИЦА,ПЕТРОВА,ЙОТОВА,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2014-02-12,"Разследващи полицаи","Неустановена принадлежност", РАЛИЦА,ПЛАМЕНОВА,ТОПЧИЕВА,,"ГР.ВЪРБИЦА, ВЪРБИЦА, ШУМЕН",2015-08-04,"Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Неустановена принадлежност", РАЛИЦА,СВЕТОЗАРОВА,ФИЛИПОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", РАЛИЦА,СИМЕОНОВА,ДАСКАЛОВА-СТАМЕНОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-12-09,"Печатни издания","Неустановена принадлежност", РАЛИЦА,СТЕФАНОВА,ИЛИЕВА,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", РАЛИЦА,ТИХОМИРОВА,КАЦАРОВА-ДИМОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", РАЛИЦА,ТОДОРОВА,КИСЕКЧИЕВА,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2012-01-12,"Министерство на образованието","Неустановена принадлежност", РАЛИЦА,ХРИСТОВА,ГЕОРГИЕВА,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", РАЛИЦА,ХРИСТОВА,ПЕТРОВА,,"ГР.ЧЕРВЕН БРЯГ, ЧЕРВЕН БРЯГ, ПЛЕВЕН",2013-11-27,"Национален осигурителен институт","Неустановена принадлежност", РАЛИЦА,ХРИСТОВА,ПЕТРОВА,,"ГР.ЧЕРВЕН БРЯГ, ЧЕРВЕН БРЯГ, ПЛЕВЕН",2015-07-28,"Община Червен бряг","Неустановена принадлежност", РАЛИЦА,ЦАЧЕВА,ЦАЧЕВА,,"ГР.САМОКОВ, САМОКОВ, СОФИЙСКА",2011-03-16,"Министерство на външните работи","Неустановена принадлежност", РАЛИЦА,ЯНКОВА,ЙОРДАНОВА,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2009-12-02,"Национална здравноосигурителна каса","Неустановена принадлежност", РАЛЧО,ГЕОРГИЕВ,ТИМОВ,,"ГР.КРЕСНА, КРЕСНА, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", РАЛЧО,ГЕРМАНОВ,ТОДОРОВ,1958-01-18,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2010-07-06,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 147 от 06.07.2010 г. - Министерство на вътрешните работи","Със заповед № 3670/ 15.10.1984 г. е назначен за разузнавач." РАЛЧО,ПЕТРОВ,РАДУЛОВ,,"ГР.ОРЯХОВО, ОРЯХОВО, ВРАЦА",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност", РАЛЮ,ГЕОРГИЕВ,РАЛЕВ,,"ГР.КИТЕН, ПРИМОРСКО, БУРГАС",2013-02-27,"Община Царево","Неустановена принадлежност", РАМАДАН,АЛИ,БЕКИР,,"ГР.АЙТОС, АЙТОС, БУРГАС",2012-12-12,"Община Айтос","Неустановена принадлежност", РАМАДАН,АРИФ,ДЕМЕРДЖИ,,"С.КОВИЛ, КРУМОВГРАД, КЪРДЖАЛИ",2014-11-13,"Община Крумовград","Неустановена принадлежност", РАМАДАН,АХМЕД,МУСЛИ,,"С.ГОРНО ДРЯНОВО, ГЪРМЕН, БЛАГОЕВГРАД",2011-04-05,"Община Гърмен","Неустановена принадлежност", РАМАДАН,АХМЕДОВ,МАХМУДОВ,,"С.БЕЗВОДНО, ЧЕРНООЧЕНЕ, КЪРДЖАЛИ",2014-03-19,"Община Черноочене","Неустановена принадлежност", РАМАДАН,АХМЕДОВ,МЕЗИНСКИ,,"С.ЗЛАТАРИЦА, БЕЛИЦА, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-11,"Община Лозница","Неустановена принадлежност", РАМАДАН,АХМЕДОВ,МЕТКОВ,,"С.НОВА МАХАЛА, БАТАК, ПАЗАРДЖИК",2015-04-16,"Община Батак","Неустановена принадлежност", РАМАДАН,БАЙРАМ,АТАЛАЙ,1957-04-12,"С.МЪДРЕВО, КУБРАТ, РАЗГРАД",2007-09-04,"Народно събрание","Решение № 14 от 04.09.2007 г. - Народно събрание","

Рег. бланка; картони обр. 4; рег. дневник; лично дело ІА-33918 МФ

" РАМАДАН,БАЙРАМ,АТАЛАЙ,1957-04-12,"С.МЪДРЕВО, КУБРАТ, РАЗГРАД",2009-06-29,"Народно събрание","Решение № 69 от 29.06.2009 г. - Народно събрание","Рег. бланка; картон обр. 4; рег. дневник; лично дело ІА-33918 МФ" РАМАДАН,БАЙРАМ,АТАЛАЙ,1957-04-12,"С.МЪДРЕВО, КУБРАТ, РАЗГРАД",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Решение № 2-172 от 26.04.2013 г. - лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Рег. бланка; картони - обр. 4 – 4 бр. и обр. 6; рег. дневник; лично дело ІА-33918 МФ" РАМАДАН,БАЙРАМ,АТАЛАЙ,1957-04-12,"С.МЪДРЕВО, КУБРАТ, РАЗГРАД",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Решение № 2-395 от 17.09.2014 г. - лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 43 Народно събрание","

Рег. бланка; картони - обр. 4 – 4 бр. и обр. 6; рег. дневник; лично дело ІА-33918 МФ

" РАМАДАН,БАЙРАМАЛИ,ФАИК,1965-01-21,"С.НЕНКОВО, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2014-11-26,"Община Кърджали","Решение № 2-430 от 26.11.2014 г. - община Кърджали","

Собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководил го щатен служител, съдържащи се в работно дело IР-12871; рег. дневник; картони – обр. 4 – 9 бр. и обр. 6 – 2 бр.; протокол рег. № КА 15/ 26.03.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело IР-1356 (Кж); писмо вх. № 760/ 01.10.1993 г. за унищожаване делата на СС ""Алексей"".

" РАМАДАН,ВЕЛИ,МЕХМЕД,,"С.ПАНИЧКОВО, ЧЕРНООЧЕНЕ, КЪРДЖАЛИ",2015-08-11,"Община Асеновград","Неустановена принадлежност", РАМАДАН,ДЖЕМИЛ,МЕХМЕД,,"С.СИНИ РИД, РУЕН, БУРГАС",2013-03-06,"Община Руен","Неустановена принадлежност", РАМАДАН,ДЖЕМИЛ,МЕХМЕД,,"С.СИНИ РИД, РУЕН, БУРГАС",2015-12-01,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Неустановена принадлежност", РАМАДАН,ЕМИН,ЕМИН,,"С.СТАРОВО, КИРКОВО, КЪРДЖАЛИ",2014-11-05,"Община Кирково","Неустановена принадлежност", РАМАДАН,ЕРЕДЖЕБ,ИСМАИЛ,,"С.ЗВЕЗДА, РУЕН, БУРГАС",2015-12-01,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Неустановена принадлежност", РАМАДАН,ЕТЕМ,МЮМЮН,,"С.СВОБОДИНОВО, ЧЕРНООЧЕНЕ, КЪРДЖАЛИ",2014-03-19,"Община Черноочене","Неустановена принадлежност", РАМАДАН,ЕШРЕФ,МЕХМЕД,,"С.БОНЕВО, ТЕРВЕЛ, ДОБРИЧ",2014-03-12,"Община Тервел","Неустановена принадлежност", РАМАДАН,ИБРАХИМ,БЯЛК,,"С.КОРНИЦА, ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, БЛАГОЕВГРАД",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", РАМАДАН,ИБРАХИМ,БЯЛК,,"С.КОРНИЦА, ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", РАМАДАН,ИСМАИЛОВ,ИДРИЗОВ,,"С.ТЕМЕНУГА, АРДИНО, КЪРДЖАЛИ",2014-10-29,"Община Ардино","Неустановена принадлежност", РАМАДАН,КАРАНИ,АБДУРАМАН,,"С.ЗЪРНЕВО, ТЕРВЕЛ, ДОБРИЧ",2014-03-12,"Община Тервел","Неустановена принадлежност", РАМАДАН,КАСИМ,АХМЕД,,"С.КЪКЛИЦА, КРУМОВГРАД, КЪРДЖАЛИ",2014-11-13,"Община Крумовград","Неустановена принадлежност", РАМАДАН,КАСИМ,АХМЕД,,"С.КЪКЛИЦА, КРУМОВГРАД, КЪРДЖАЛИ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", РАМАДАН,МЕХМЕД,МЕХМЕД,,"ГР.КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2015-05-27,"Приватизирани предприятия - Кърджали","Неустановена принадлежност", РАМАДАН,МЕХМЕД,СМАИЛ,,"С.СНЯГОВО, РУЕН, БУРГАС",2013-03-06,"Община Руен","Неустановена принадлежност", РАМАДАН,МЕХМЕДОВ,КЕХАЙОВ,,"С.ЕРМА РЕКА, ЗЛАТОГРАД, СМОЛЯН",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", РАМАДАН,МУСА,САИД,,"С.СУХОВО, АРДИНО, КЪРДЖАЛИ",2014-10-29,"Община Ардино","Неустановена принадлежност", РАМАДАН,МУСТАФА,РАШИД,,"С.ЛУДОГОРЦИ, ИСПЕРИХ, РАЗГРАД",2015-11-05,"Община Исперих","Неустановена принадлежност", РАМАДАН,МЮМЮН,МУСТАФА,,"С.ЧЕРНООЧЕНЕ, ЧЕРНООЧЕНЕ, КЪРДЖАЛИ",2014-03-19,"Община Черноочене","Неустановена принадлежност", РАМАДАН,МЮМЮН,МЮМЮН,,"С.ДОЛНО ПРАХОВО, АРДИНО, КЪРДЖАЛИ",2014-10-29,"Община Ардино","Неустановена принадлежност", РАМАДАН,МЮМЮН,ЮСЕИН,,"С.НОЧЕВО, ЧЕРНООЧЕНЕ, КЪРДЖАЛИ",2014-03-19,"Община Черноочене","Неустановена принадлежност", РАМАДАН,РАМАДАН,ХАЛИЛ,,"С.НЕНКОВО, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2012-12-12,"Община Айтос","Неустановена принадлежност", РАМАДАН,РАМАДАНОВ,ДЕДЕЕВ,,"С.ЛЪЖНИЦА, ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, БЛАГОЕВГРАД",2011-06-23,"Община Гоце Делчев","Неустановена принадлежност", РАМАДАН,РАШИД,АХМЕД,1934-05-02,"С.ПАТИЦА, ЧЕРНООЧЕНЕ, КЪРДЖАЛИ",2014-03-19,"Община Черноочене","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1" РАМАДАН,САДУЛЛА,ХАЛИЛ,,"С.ГОРСКО ДЮЛЕВО, МОМЧИЛГРАД, КЪРДЖАЛИ",2014-10-22,"Община Момчилград","Неустановена принадлежност", РАМАДАН,САЛИЕВ,САЛИМОВ,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2010-09-29,"Регионални печатни издания","Неустановена принадлежност", РАМАДАН,СЮЛЕЙМАН,БЕКИР,1930-05-08,"С.ГЕНЕРАЛ ГЕШЕВО, ДЖЕБЕЛ, КЪРДЖАЛИ",2014-10-22,"Община Момчилград","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1" РАМАДАН,ХАБИЛ,РИЗА,,"С.ПЕНЬОВО, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", РАМАДАН,ХАЙРИЕВ,РАДИФОВ,,"С.ТЪНКОТО, МАДАН, СМОЛЯН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", РАМАДАН,ХАСАН,ЮСЕИН,,"С.ГОЛОБРАД, АРДИНО, КЪРДЖАЛИ",2014-10-29,"Община Ардино","Неустановена принадлежност", РАМАДАН,ХАСАНОВ,МОХАМЕДОВ,,"С.БОРИКА, МАДАН, СМОЛЯН",2015-09-14,"Приватизирани предприятия - Смолян","Неустановена принадлежност", РАМАДАН,ШАБАНОВ,КАРАМЕТОВ,1917-04-04,"С.ПАСПАЛ, АРДИНО, КЪРДЖАЛИ",2014-10-29,"Община Ардино","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1" РАМАДАН,ШАХИНОВ,МЮМЮНОВ,,"С.ГЪРБИЩЕ, АРДИНО, КЪРДЖАЛИ",2014-10-29,"Община Ардино","Неустановена принадлежност", РАМАДАН,ШУКРИЕВ,МУРАДОВ,1937-09-03,"С.КИТНИЦА, АРДИНО, КЪРДЖАЛИ",2012-12-12,"Община Айтос","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1" РАМАДАН,ЮМЕР,КАРАКЪСА,1950-07-06,"С.ГОРСКИ ИЗВОР, КИРКОВО, КЪРДЖАЛИ",2014-11-05,"Община Кирково","Решение № 2-422 от 05.11.2014 г. - община Кирково","

Рег. дневник; картони – обр. 4 – 7 бр. и обр. 6; писмо вх. № 760/ 01.10.1993 г. за унищожаване делата на СС ""Иван""; протокол рег. № С 89/ 29.01.1990 г. за унищожаване материалите на с.с. ""Иван"".

" РАМАДАН,ЮМЕР,МЕХМЕД,,"С.ДРОПЛА, РУЕН, БУРГАС",2013-03-06,"Община Руен","Неустановена принадлежност", РАМАДАН,ЮСЕИН,КЪРТЪЛ,,"С.ГУЛИЙКА, КРУМОВГРАД, КЪРДЖАЛИ",2014-11-13,"Община Крумовград","Неустановена принадлежност", РАМАДАН,ЮСУФ,АЛИ,,"С.ДОБРИНЦИ, ДЖЕБЕЛ, КЪРДЖАЛИ",2014-10-22,"Община Джебел","Неустановена принадлежност", РАМАДАН,ЮСУФ,АЛИ,,"С.ДОБРИНЦИ, ДЖЕБЕЛ, КЪРДЖАЛИ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", РАМИ,БАСРИЕВ,САЛИЕВ,,"С.СЕСЛАВ, КУБРАТ, РАЗГРАД",2015-07-22,"Приватизирани предприятия - Русе","Неустановена принадлежност", РАМИ,МУСТАФА,АЗИС,,"С.ГУЛИЙКА, КРУМОВГРАД, КЪРДЖАЛИ",2014-11-13,"Община Крумовград","Неустановена принадлежност", РАМИ,МЮМЮН,МУРАД,,"С.ЙОНЧОВО, ЧЕРНООЧЕНЕ, КЪРДЖАЛИ",2014-03-19,"Община Черноочене","Неустановена принадлежност", РАМИ,МЮМЮН,МУРАД,,"С.ЙОНЧОВО, ЧЕРНООЧЕНЕ, КЪРДЖАЛИ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", РАМИ,РАИМ,ФЕРАД,,"С.СТРЕМЦИ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2015-05-27,"Приватизирани предприятия - Кърджали","Неустановена принадлежност", РАМИ,САБРИ,АХМЕД,,"ГР.КРУМОВГРАД, КРУМОВГРАД, КЪРДЖАЛИ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", РАМИ,САЛИМ,АХМЕД,,"С.ЖЕЛЕЗНИК, ЧЕРНООЧЕНЕ, КЪРДЖАЛИ",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност", РАМИ,САЛИМ,АХМЕД,,"С.ЖЕЛЕЗНИК, ЧЕРНООЧЕНЕ, КЪРДЖАЛИ",2014-03-19,"Община Черноочене","Неустановена принадлежност", РАМИЗ,ИДРИЗОВ,КАСАБОВ,,"С.КАСАПСКО, МАДАН, СМОЛЯН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", РАМИЗ,СЮЛЕЙМАНОВ,БИЛЮКОВ,,"С.ВЪЛКОСЕЛ, САТОВЧА, БЛАГОЕВГРАД",2011-05-12,"Община Сатовча","Неустановена принадлежност", РАМИЗ,СЮЛЕЙМАНОВ,БИЛЮКОВ,,"С.ВЪЛКОСЕЛ, САТОВЧА, БЛАГОЕВГРАД",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", РАМИЗ,СЮЛЕЙМАНОВ,БИЛЮКОВ,,"С.ВЪЛКОСЕЛ, САТОВЧА, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", РАМИЗ,ХАСАН,РАМИЗ,,"ГР.СЕВЛИЕВО, СЕВЛИЕВО, ГАБРОВО",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", РАМИЗ,ХАСАН,РАМИЗ,,"ГР.СЕВЛИЕВО, СЕВЛИЕВО, ГАБРОВО",2014-02-05,"Община Севлиево","Неустановена принадлежност", РАМИС,ГАФУР,РАМИС,,"ГР.ЗАВЕТ, ЗАВЕТ, РАЗГРАД",2015-11-05,"Община Завет","Неустановена принадлежност", РАМИС,ХАСАН,АЯЗ,,"С.ПЪТНИКОВО, СТАМБОЛОВО, ХАСКОВО",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", РАМИС,ШАБАН,ХАЛИЛ,,"С.МАК, АРДИНО, КЪРДЖАЛИ",2014-10-22,"Община Джебел","Неустановена принадлежност", РАМУШ,СЕЙДИЕВ,БАБУЧЕВ,,"С.АБЛАНИЦА, ХАДЖИДИМОВО, БЛАГОЕВГРАД",2011-05-27,"Община Хаджидимово","Неустановена принадлежност", РАНГЕЛ,АЛЕКСАНДРОВ,НЕНОВ,,"С.ДЪЛГО ПОЛЕ, КАЛОЯНОВО, ПЛОВДИВ",2015-09-09,"Община Калояново","Неустановена принадлежност", РАНГЕЛ,АЛЕКСИЕВ,СТЕФАНОВ,,"С.МИЛКЬОВЦИ, ТРЪН, ПЕРНИК",2015-06-01,"Община Перник","Неустановена принадлежност", РАНГЕЛ,АНАНИЕВ,БАЧЕВ,,"С.ЖЕДНА, РАДОМИР, ПЕРНИК",2010-07-06,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", РАНГЕЛ,АНГЕЛОВ,СТОЯНОВ,,"С.ЧЕРНИЧЕВО, ХИСАРЯ, ПЛОВДИВ",2013-07-10,"Община Полски Тръмбеш","Неустановена принадлежност", РАНГЕЛ,АПОСТОЛОВ,СОТИРОВ,,"С.ЯГОДОВО, РОДОПИ, ПЛОВДИВ",2015-10-14,"Община Родопи","Неустановена принадлежност", РАНГЕЛ,БЛАГОЕВ,РАНГЕЛОВ,,"С.ЯРЛОВЦИ, ТРЪН, ПЕРНИК",2014-01-28,"Търговска и спестовна банка","Неустановена принадлежност", РАНГЕЛ,БОГДАНОВ,РАЙКОВ,,"ГР.ПЕРУЩИЦА, ПЕРУЩИЦА, ПЛОВДИВ",2015-09-30,"Община Перущица","Неустановена принадлежност", РАНГЕЛ,БОЙЧЕВ,ПАУНОВ,,"С.БОГОЙНА, ТРЪН, ПЕРНИК",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност", РАНГЕЛ,БОЙЧЕВ,ПАУНОВ,,"С.БОГОЙНА, ТРЪН, ПЕРНИК",2015-06-09,"Община Трън","Неустановена принадлежност", РАНГЕЛ,БОРИСОВ,ГЕОРГИЕВ,,"С.РАСОВО, МЕДКОВЕЦ, МОНТАНА",2015-04-01,"Община Медковец","Неустановена принадлежност", РАНГЕЛ,БОРИСОВ,КИРОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-06-04,"Приватизация - обособени части - София","Неустановена принадлежност", РАНГЕЛ,БОРИСОВ,КОНОВ,,"С.МЕДКОВЕЦ, МЕДКОВЕЦ, МОНТАНА",2015-06-23,"Приватизирани предприятия - Разград","Неустановена принадлежност", РАНГЕЛ,ВАСИЛЕВ,АЛЕКСИЕВ,,"С.КАЛОЯНОВО, КАЛОЯНОВО, ПЛОВДИВ",2015-09-09,"Община Калояново","Неустановена принадлежност", РАНГЕЛ,ВЕНЦИСЛАВОВ,ДИНОВ,,"ГР.БАТАНОВЦИ, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2012-09-18,"Технически университет - София","Неустановена принадлежност", РАНГЕЛ,ВЛАДИМИРОВ,ВЕЛИЧКОВ,,"ГР.ДРАГОМАН, ДРАГОМАН, СОФИЙСКА",2011-10-25,"Изпълнителна агенция ""Главна инспекция по труда""","Неустановена принадлежност", РАНГЕЛ,ВЛАДИМИРОВ,ЗАРЕВ,,"С.РАКИЛОВЦИ, КОВАЧЕВЦИ, ПЕРНИК",2015-06-01,"Община Ковачевци","Неустановена принадлежност", РАНГЕЛ,ВЪЛКОВ,РАНГЕЛОВ,,"С.БОРЕЦ, БРЕЗОВО, ПЛОВДИВ",2015-06-18,"Приватизирани предприятия - Пловдив","Неустановена принадлежност", РАНГЕЛ,ГЕНОВ,ТОДОРОВ,,"ГР.СТАМБОЛИЙСКИ, СТАМБОЛИЙСКИ, ПЛОВДИВ",2015-10-14,"Община Стамболийски","Неустановена принадлежност", РАНГЕЛ,ГЕНЧЕВ,ГЕНЧЕВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност", РАНГЕЛ,ГЕОРГИЕВ,БОГДАНОВ,,"ГР.СЪЕДИНЕНИЕ, СЪЕДИНЕНИЕ, ПЛОВДИВ",2015-10-28,"Община Съединение","Неустановена принадлежност", РАНГЕЛ,ГЕОРГИЕВ,ДЖАМБАЗОВ,1936-11-01,"С.ЦАРИМИР, СЪЕДИНЕНИЕ, ПЛОВДИВ",2015-10-28,"Община Съединение","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1" РАНГЕЛ,ГЕОРГИЕВ,КУРТОВ,,"С.ЦАЛАПИЦА, РОДОПИ, ПЛОВДИВ",2015-10-14,"Община Родопи","Неустановена принадлежност", РАНГЕЛ,ГЕОРГИЕВ,МАРКОВ,,"ГР.СТАМБОЛИЙСКИ, СТАМБОЛИЙСКИ, ПЛОВДИВ",2015-07-28,"Община Пордим","Неустановена принадлежност", РАНГЕЛ,ГЕОРГИЕВ,НУШЕВ,,"С.МАЛО КОНАРЕ, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2015-04-28,"Община Пазарджик","Неустановена принадлежност", РАНГЕЛ,ГЕОРГИЕВ,СТАНОЕВ,,"ГР.СТАМБОЛИЙСКИ, СТАМБОЛИЙСКИ, ПЛОВДИВ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", РАНГЕЛ,ГЕОРГИЕВ,ТОЛЕВ,,"С.ЧЕШНЕГИРОВО, САДОВО, ПЛОВДИВ",2015-10-14,"Община Садово","Неустановена принадлежност", РАНГЕЛ,ДИМИТРОВ,АТАНАСОВ,,"С.НОВО СЕЛО, СТАМБОЛИЙСКИ, ПЛОВДИВ",2015-10-14,"Община Родопи","Неустановена принадлежност", РАНГЕЛ,ДИМИТРОВ,ДИМИТРОВ,,"С.ЯГОДОВО, РОДОПИ, ПЛОВДИВ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", РАНГЕЛ,ДИМИТРОВ,ДИМИТРОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2015-10-05,"Община Раковски","Неустановена принадлежност", РАНГЕЛ,ДИМИТРОВ,ДОЙКОВ,,"С.СТРЯМА, РАКОВСКИ, ПЛОВДИВ",2015-10-05,"Община Раковски","Неустановена принадлежност", РАНГЕЛ,ДИМОВ,ЗЛАТАНСКИ,,"С.КАЛОЯНОВО, КАЛОЯНОВО, ПЛОВДИВ",2015-09-09,"Община Калояново","Неустановена принадлежност", РАНГЕЛ,ДИНЕВ,ВЕЛЧЕВ,,"ГР.ЗЕМЕН, ЗЕМЕН, ПЕРНИК",2015-05-27,"Община Земен","Неустановена принадлежност", РАНГЕЛ,ДРАГОМИРОВ,РАНГЕЛОВ,,"ГР.НОВИ ПАЗАР, НОВИ ПАЗАР, ШУМЕН",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", РАНГЕЛ,ДРАГОМИРОВ,РАНГЕЛОВ,,"ГР.НОВИ ПАЗАР, НОВИ ПАЗАР, ШУМЕН",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", РАНГЕЛ,ДРАГОМИРОВ,РАНГЕЛОВ,,"ГР.НОВИ ПАЗАР, НОВИ ПАЗАР, ШУМЕН",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", РАНГЕЛ,ЕМИЛЕВ,СПАСОВ,,"С.СТАРОСЕЛ, ХИСАРЯ, ПЛОВДИВ",2015-10-28,"Община Хисаря","Неустановена принадлежност", РАНГЕЛ,ЗАПРЯНОВ,СТРАТЕВ,,"С.МАРКОВО, РОДОПИ, ПЛОВДИВ",2015-10-14,"Община Родопи","Неустановена принадлежност", РАНГЕЛ,ИВАНОВ,ДЖАМБОВ,1931-07-31,"С.ЦАЛАПИЦА, РОДОПИ, ПЛОВДИВ",2015-10-14,"Община Родопи","Решение № 2-562 от 14.10.2015 г. - община Родопи","

Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документи от ръководил го щатен служител, съдържащи се в лично дело IА-1731 (Пд); картони – обр. 4 – 4 бр.

" РАНГЕЛ,ИВАНОВ,КРУМОВ,,"С.УРОВЕНЕ, КРИВОДОЛ, ВРАЦА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", РАНГЕЛ,ИВАНОВ,КРЪСТАНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност", РАНГЕЛ,ИВАНОВ,РАНГЕЛОВ,,"ГР.ГОДЕЧ, ГОДЕЧ, СОФИЙСКА",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", РАНГЕЛ,ИВАНОВ,ХРИСТОЗОВ,,"С.ЯСНО ПОЛЕ, МАРИЦА, ПЛОВДИВ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", РАНГЕЛ,ИЛИЕВ,КИЛИМПЕРОВ,,"ГР.СЪЕДИНЕНИЕ, СЪЕДИНЕНИЕ, ПЛОВДИВ",2015-10-28,"Община Съединение","Неустановена принадлежност", РАНГЕЛ,ИЛИЕВ,КИТЕНСКИ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", РАНГЕЛ,ИЛИЕВ,МРЯНОВ,,"ГР.ПЕРУЩИЦА, ПЕРУЩИЦА, ПЛОВДИВ",2015-09-30,"Община Перущица","Неустановена принадлежност", РАНГЕЛ,ИЛИЕВ,РАНГЕЛОВ,,"С.ЗАМФИРОВО, БЕРКОВИЦА, МОНТАНА",2015-03-11,"Община Берковица","Неустановена принадлежност", РАНГЕЛ,ЙОВЧЕВ,КУКОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2010-07-06,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", РАНГЕЛ,ЙОРДАНОВ,ВРАГОЛОМСКИ,,"С.ЯРЛОВО, САМОКОВ, СОФИЙСКА",2010-07-06,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", РАНГЕЛ,ЙОРДАНОВ,ДАЧЕВ,,"С.ЦАЛАПИЦА, РОДОПИ, ПЛОВДИВ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", РАНГЕЛ,ЙОРДАНОВ,НИКОЛОВ,,"ГР.ПЕЩЕРА, ПЕЩЕРА, ПАЗАРДЖИК",2015-05-12,"Община Пещера","Неустановена принадлежност", РАНГЕЛ,ЙОСКОВ,КРУМОВ,,"С.МЕДКОВЕЦ, МЕДКОВЕЦ, МОНТАНА",2015-04-01,"Община Медковец","Неустановена принадлежност", РАНГЕЛ,КИРИЛОВ,АСПАРУХОВ,,"ГР.СЕВЛИЕВО, СЕВЛИЕВО, ГАБРОВО",2016-01-19,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Габрово","Неустановена принадлежност", РАНГЕЛ,КОНСТАНТИНОВ,ДАНАИЛОВ,1946-10-25,"ГР.МОНТАНА, МОНТАНА, МОНТАНА",2011-02-15,"Агенция ""Митници""","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1" РАНГЕЛ,КОСТАДИНОВ,БЕНОВ,,"ГР.ВЪРШЕЦ, ВЪРШЕЦ, МОНТАНА",2015-03-24,"Община Вършец","Неустановена принадлежност", РАНГЕЛ,КОСТАДИНОВ,СТАРЕВ,,"С.МАЛО КОНАРЕ, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2015-04-28,"Община Пазарджик","Неустановена принадлежност", РАНГЕЛ,КОСТОВ,КАРАДЖОВ,,"С.РЪЖЕВО КОНАРЕ, КАЛОЯНОВО, ПЛОВДИВ",2015-09-09,"Община Калояново","Неустановена принадлежност", РАНГЕЛ,ЛОЗАНОВ,РАНГЕЛОВ,,"С.КАЛОТИНА, ДРАГОМАН, СОФИЙСКА",2012-10-10,"Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията","Неустановена принадлежност", РАНГЕЛ,МАНОИЛОВ,НАЙДЕНОВ,,"С.МЛАМОЛОВО, БОБОВ ДОЛ, КЮСТЕНДИЛ",2014-12-03,"Община Бобов дол","Неустановена принадлежност", РАНГЕЛ,МИРЧЕВ,ДИМИТРОВ,1949-10-04,"С.СЛИВАТА, ЛОМ, МОНТАНА",2015-03-18,"Община Вълчедръм","Решение № 2-476 от 18.03.2015 г. - община Вълчедръм","

Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество („обещание”); картони - обр. 4 – 5 бр.; рег. дневник; рег. бланка; лично дело ІА-790 (Мх); протокол рег. № III-74/10.05.1990 г. с предложение за унищожаване на р. д. ІР 55193; протокол рег. № III-72/ 23.04.1990 г. с предложение за унищожаване лично дело IА-790 (Мх) (налично)

" РАНГЕЛ,МИТОВ,АЛЕКСИЕВ,,"С.БОРОВЦИ, БЕРКОВИЦА, МОНТАНА",2015-03-11,"Община Берковица","Неустановена принадлежност", РАНГЕЛ,НАЦОЛОВ,КОЧОВ,,"ГР.ЛОМ, ЛОМ, МОНТАНА",2015-04-01,"Община Лом","Неустановена принадлежност", РАНГЕЛ,НЕНКОВ,ТОМОВ,1939-11-26,"С.ГОРОЧЕВЦИ, ТРЪН, ПЕРНИК",2010-07-06,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 147 от 06.07.2010 г. - Министерство на вътрешните работи","Със заповед № 3482/ 21.07.1965 г. е назначен за разузнавач; със заповед № 136/ 17.09.1968 г. е преназначен за разузнавач VI степен; със заповед № 19/ 17.01.1969 г. е преназначен за разузнавач V степен; със заповед № 508/ 29.01.1970 г. е преназначен за разузнавач IV степен; със заповед № 253/ 14.12.1970 г. е преназначен за зам. н-к на отделение; със заповед № 7062/ 24.12.1970 г. е изпратен на 5 месечна школа в КГБ-СССР; със заповед № 5772/ 19.11.1971 г. е преназначен за н-к на отделение; със заповед № 3336/ 08.12.1988 г. е преназначен за първи зам. н-к по ДС в СОУ на МВР; със заповед № 240/ 26.01.1989 г. е преназначен за първи зам. н-к по ДС на ОблУ на МВР-София" РАНГЕЛ,НИКОЛОВ,СТОИЛОВ,,"С.КАЛОЯНОВО, КАЛОЯНОВО, ПЛОВДИВ",2015-09-09,"Община Калояново","Неустановена принадлежност", РАНГЕЛ,ПЕНЧЕВ,БОТЕВ,,"ГР.СЪЕДИНЕНИЕ, СЪЕДИНЕНИЕ, ПЛОВДИВ",2015-10-28,"Община Съединение","Неустановена принадлежност", РАНГЕЛ,ПЕТКОВ,ТАНЕВ,,"С.ПЪДАРСКО, БРЕЗОВО, ПЛОВДИВ",2015-08-11,"Община Брезово","Неустановена принадлежност", РАНГЕЛ,ПЕТРОВ,ДИМИТРОВ,,"ГР.КАРЛОВО, КАРЛОВО, ПЛОВДИВ",2016-01-25,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Кърджали","Неустановена принадлежност", РАНГЕЛ,ПЕТРОВ,ИВАНОВ,,"С.КАЛОТИНА, ДРАГОМАН, СОФИЙСКА",2013-07-03,"Длъжници към Стопанска банка","Неустановена принадлежност", РАНГЕЛ,ПЕТРОВ,КЕРКЕНЕЗОВ,,"С.ЦАЛАПИЦА, РОДОПИ, ПЛОВДИВ",2013-05-29,"Длъжници към банка МИНЕРАЛБАНК","Неустановена принадлежност", РАНГЕЛ,ПЕТРОВ,КЕРКЕНЕЗОВ,,"С.ЦАЛАПИЦА, РОДОПИ, ПЛОВДИВ",2015-10-14,"Община Родопи","Неустановена принадлежност", РАНГЕЛ,ПЕТРОВ,СИМОВ,1944-06-03,"ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, БЛАГОЕВГРАД",2010-01-20,"Агенция за ядрено регулиране","Решение № 108 от 20.01.2010 г. - Агенция за ядрено регулиране","Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – заявление; собственоръчно написани агентурни сведения; документи за получени възнаграждения; документи от ръководилите го щатни служители; рег. бланка – 2 бр.; рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 1 – 2 бр.; обр. 3; обр. 4 - 2 бр.; лично дело IА-37184; работно дело IР-17974; дело Ф1, а. е. 4143;" РАНГЕЛ,САШЕВ,САШЕВ,,"С.КАЛЕКОВЕЦ, МАРИЦА, ПЛОВДИВ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", РАНГЕЛ,СЕРАФИМОВ,РАНГЕЛОВ,,"С.РАСОВО, МЕДКОВЕЦ, МОНТАНА",2015-04-01,"Община Медковец","Неустановена принадлежност", РАНГЕЛ,СИМЕОНОВ,ГЮРОВ,1949-03-01,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-09-18,"Нов български университет","Решение № 2-69 от 18.09.2012 г. - Нов български университет","Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр." РАНГЕЛ,СПАСОВ,ПОРТЕВ,,"С.БРЕСТОВИЦА, РОДОПИ, ПЛОВДИВ",2015-10-14,"Община Родопи","Неустановена принадлежност", РАНГЕЛ,СПАСОВ,СТОЯНОВ,,"С.ДОЛНА РИКСА, МОНТАНА, МОНТАНА",2011-08-09,"Агенция Пътна инфраструктура","Неустановена принадлежност", РАНГЕЛ,СТОИЛКОВ,РОГЛЕВ,,"С.ШИПОЧАНО, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2015-01-07,"Община Кюстендил","Неустановена принадлежност", РАНГЕЛ,СТОИЛОВ,РАЙЧЕВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", РАНГЕЛ,СТОИЛОВ,ЧЕПЕРИГОВ,,"С.РАДИНОВО, МАРИЦА, ПЛОВДИВ",2015-09-30,"Община Марица","Неустановена принадлежност", РАНГЕЛ,СТОЙНЕВ,ИВАНОВ,,"С.ГОЛЕМО СЕЛО, БОБОВ ДОЛ, КЮСТЕНДИЛ",2014-12-03,"Община Бобов дол","Неустановена принадлежност", РАНГЕЛ,СТОЯНОВ,БЕРБЕРОВ,,"С.СТАРОСЕЛ, ХИСАРЯ, ПЛОВДИВ",2015-06-29,"Организатор на хазартни игри","Неустановена принадлежност", РАНГЕЛ,СТОЯНОВ,БЕРБЕРОВ,,"С.СТАРОСЕЛ, ХИСАРЯ, ПЛОВДИВ",2015-09-30,"Община Марица","Неустановена принадлежност", РАНГЕЛ,СТОЯНОВ,ВЪЛЧЕВ,,"С.ЛАГОШЕВЦИ, ДИМОВО, ВИДИН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", РАНГЕЛ,СТОЯНОВ,КАРАИВАНОВ,,"С.МАЛО КОНАРЕ, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2014-04-24,"Тракийски университет – гр. Стара Загора","Неустановена принадлежност", РАНГЕЛ,ТАСКОВ,РАНГЕЛОВ,1943-10-19,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-11-20,"Средни училища","Решение № 2-259 от 20.11.2013 г. - училища по Закона за народната просвета","Собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководил го щатен служител, съдържащи ес в работно дело IР-12813 – 5 тома; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 3696/ 09.11.1990 г. с искане ""Да бъдат заличени от всички картотеки на ДС данните за"" ""Рудомир""." РАНГЕЛ,ТОДОРОВ,ТАСКОВ,,"С.БЯГА, БРАЦИГОВО, ПАЗАРДЖИК",2015-04-21,"Община Брацигово","Неустановена принадлежност", РАНГЕЛ,ТРЕНДАФИЛОВ,РАНГЕЛОВ,,"С.ХРАБРИНО, РОДОПИ, ПЛОВДИВ",2015-06-29,"Организатор на хазартни игри","Неустановена принадлежност", РАНГЕЛ,ТРИФОНОВ,АНГЕЛОВ,,"С.ЗАМФИРОВО, БЕРКОВИЦА, МОНТАНА",2015-03-11,"Община Берковица","Неустановена принадлежност", РАНГЕЛ,ТРИФОНОВ,АНГЕЛОВ,,"С.ЗАМФИРОВО, БЕРКОВИЦА, МОНТАНА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", РАНГЕЛ,ХРИСТОВ,БОЖКОВ,,"ГР.ПЕРУЩИЦА, ПЕРУЩИЦА, ПЛОВДИВ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", РАНГЕЛ,ХРИСТОВ,БОЖКОВ,,"ГР.ПЕРУЩИЦА, ПЕРУЩИЦА, ПЛОВДИВ",2015-09-30,"Община Перущица","Неустановена принадлежност", РАНГЕЛ,ХРИСТОВ,БОЖКОВ,,"ГР.ПЕРУЩИЦА, ПЕРУЩИЦА, ПЛОВДИВ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", РАНГЕЛ,ХРИСТОВ,РАНГЕЛОВ,,"С.СЛАТИНА, КАРЛОВО, ПЛОВДИВ",2015-09-09,"Община Карлово","Неустановена принадлежност", РАНГЕЛ,ХРИСТОЗОВ,КАРАБОБОВ,,"С.МАНОЛЕ, МАРИЦА, ПЛОВДИВ",2015-09-30,"Община Марица","Неустановена принадлежност", РАНГЕЛ,ЦВЕТКОВ,АНГЕЛОВ,,"С.БОРОВЦИ, БЕРКОВИЦА, МОНТАНА",2015-03-11,"Община Берковица","Неустановена принадлежност", РАНГЕЛ,ЦВЕТКОВ,ЦВЕТКОВ,,"С.БОРОВЦИ, БЕРКОВИЦА, МОНТАНА",2015-03-11,"Община Берковица","Неустановена принадлежност", РАНГЕЛ,ЯНКОВ,РАНГЕЛОВ,,"С.РАСОВО, МЕДКОВЕЦ, МОНТАНА",2011-01-26,"Министерство на отбраната","Неустановена принадлежност", РАНДИ,НЕДЕЛЧЕВ,РАНДЕВ,,"С.СТРУПЕЦ, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", РАНКО,МИНЧЕВ,ТОТЕВ,,"ГР.ДРЯНОВО, ДРЯНОВО, ГАБРОВО",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", РАНЧО,БОРИСОВ,РАНЧЕВ,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", РАНЧО,ВАСИЛЕВ,РАНЧЕВ,,"С.БОГДАН, КАРЛОВО, ПЛОВДИВ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", РАНЧО,ИВАНОВ,НИКОЛОВ,1943-09-24,"С.ЙОВКОВО, ГЕНЕРАЛ-ТОШЕВО, ДОБРИЧ",2010-07-06,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1" РАНЧО,МАРИНОВ,ПЕТКОВ,,"С.КЛИМЕНТ, КАРЛОВО, ПЛОВДИВ",2013-01-29,"община Камено","Неустановена принадлежност", РАСИМ,БЕКИР,САИД,,"С.СИНДЕЛЦИ, МОМЧИЛГРАД, КЪРДЖАЛИ",2014-10-22,"Община Момчилград","Неустановена принадлежност", РАСИМ,БЕКИР,САИД,,"С.СИНДЕЛЦИ, МОМЧИЛГРАД, КЪРДЖАЛИ",2016-01-25,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Кърджали","Неустановена принадлежност", РАСИМ,ИДИРИЗ,РАСИМ,,"С.ЦОНЕВО, ДЪЛГОПОЛ, ВАРНА",2013-05-15,"Община Дългопол","Неустановена принадлежност", РАСИМ,ИДРИЗ,РАСИМ,,"С.КАНЯК, ЧЕРНООЧЕНЕ, КЪРДЖАЛИ",2014-03-19,"Община Черноочене","Неустановена принадлежност", РАСИМ,ИСМАИЛ,ШАКИР,,"С.БОЛЯРЦИ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2015-05-27,"Приватизирани предприятия - Кърджали","Неустановена принадлежност", РАСИМ,КАДИР,САЛИМ,,"С.ВЛАДИМИРОВЦИ, САМУИЛ, РАЗГРАД",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", РАСИМ,МЕСТАН,ШАЙКОВ,,"С.ПАШОВИ, ВЕЛИНГРАД, ПАЗАРДЖИК",2015-04-21,"Община Велинград","Неустановена принадлежност", РАСИМ,МЕХМЕД,СЮЛЕЙМАН,,"С.ЗВЕЗДЕЛ, МОМЧИЛГРАД, КЪРДЖАЛИ",2014-10-22,"Община Момчилград","Неустановена принадлежност", РАСИМ,МУСА,СЕИДАХМЕД,,"С.ШИРОКО ПОЛЕ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2007-09-04,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", РАСИМ,МУСА,СЕИДАХМЕД,,"С.ШИРОКО ПОЛЕ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2010-10-05,"Изпълнителна агенция по хидромелиорации","Неустановена принадлежност", РАСИМ,МУСА,СЕИДАХМЕД,,"С.ШИРОКО ПОЛЕ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2014-11-26,"Община Кърджали","Неустановена принадлежност", РАСИМ,САЛИ,АЛИ,,"ГР.РАЗГРАД, РАЗГРАД, РАЗГРАД",2015-11-11,"Община Лозница","Неустановена принадлежност", РАСИМ,САЛИЕВ,КАМБОШЕВ,1954-08-23,"С.КОЧАН, САТОВЧА, БЛАГОЕВГРАД",2011-05-12,"Община Сатовча","Решение № 217 от 12.05.2011 г. - община Сатовча","Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; документи от ръководил го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр.; лично дело IА-37588; работно дело IР-18182." РАСИМ,ТАСИМ,ИБРАМ,,"С.МИНЗУХАР, ЧЕРНООЧЕНЕ, КЪРДЖАЛИ",2014-03-19,"Община Черноочене","Неустановена принадлежност", РАСИМ,ТАСИМ,МЕХМЕД,,"С.СВЕТУЛКА, АРДИНО, КЪРДЖАЛИ",2014-10-29,"Община Ардино","Неустановена принадлежност", РАСИМ,ХАЗИМ,МЮМЮН,,"С.ДОЛНО ПРАХОВО, АРДИНО, КЪРДЖАЛИ",2014-10-29,"Община Ардино","Неустановена принадлежност", РАСИМ,ЮСЕИН,ДЖЕЛЕПЛИ,,"С.КАНДИЛКА, КРУМОВГРАД, КЪРДЖАЛИ",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност", РАСИМ,ЮСЕИН,РАСИМ,,"С.ОРЕШНИЦА, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2015-05-27,"Приватизирани предприятия - Кърджали","Неустановена принадлежност", РАСИМ,ЯКУБ,ЮСЕИН,,"С.ПОДГОРЕЦ, РУЕН, БУРГАС",2013-03-06,"Община Руен","Неустановена принадлежност", РАСМИЕ,НАИМОВА,ОСМАНОВА,,"ГР.БЯЛА, БЯЛА, РУСЕ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", РАФАЕЛ,АСЕНОВ,КАМБУРОВ,,"С.ПЛЕТЕНА, САТОВЧА, БЛАГОЕВГРАД",2015-07-28,"Община Пордим","Неустановена принадлежност", РАФАЕНА,ПЕТРОВА,СТОЯНОВА,,"С.ВРАТИЦА, КАМЕНО, БУРГАС",2013-01-29,"община Камено","Неустановена принадлежност", РАФАИЛ,АНТОНОВ,АРАБАДЖИЙСКИ,,"ГР.БЕЛЕНЕ, БЕЛЕНЕ, ПЛЕВЕН",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", РАФАИЛ,АНТОНОВ,АРАБАДЖИЙСКИ,,"ГР.БЕЛЕНЕ, БЕЛЕНЕ, ПЛЕВЕН",2009-10-14,"Национален осигурителен институт","Неустановена принадлежност", РАФАИЛ,АНТОНОВ,АРАБАДЖИЙСКИ,,"ГР.БЕЛЕНЕ, БЕЛЕНЕ, ПЛЕВЕН",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", РАФАИЛ,БОГДАНОВ,ТИХОМИРОВ,,"ГР.МОНТАНА, МОНТАНА, МОНТАНА",2011-02-15,"Агенция ""Митници""","Неустановена принадлежност", РАФАИЛ,БОРИСОВ,ВЕЛЯНОВ,,"ГР.БАЛЧИК, БАЛЧИК, ДОБРИЧ",2014-02-12,"Община Балчик","Неустановена принадлежност", РАФАИЛ,ГЕОРГИЕВ,РАХНЕВ,1940-03-28,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2013-06-26,"Сосиете Женерал Експресбанк АД","Решение № 2-200 от 26.06.2013 г. - ""Сосиете Женерал Експресбанк"" АД","

Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IО-47 (Вн) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 - 5 бр.; протокол рег. № С КА-89/ 27.03.1990 г. за унищожаване лично дело IО-47 (Вн) (налично); протокол рег. № С КА-94/ 27.03.1990 г. за унищожаване работно дело IР-818 (Вн)

" РАФАИЛ,ЛЮБОМИРОВ,СТОЯНОВ,,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2012-07-25,"Конфедерация на независимите синдикати в България","Неустановена принадлежност", РАФАИЛ,НИКОЛОВ,СТАЙКОВ,,"С.СВЕТЛЕН, ПОПОВО, ТЪРГОВИЩЕ",2014-11-05,"Варненски свободен университет Черноризец Храбър","Неустановена принадлежност", РАФАИЛ,ПЕТРОВ,ДАСКАЛОВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", РАФАИЛ,РАШКОВ,РУНЧЕВ,,"ГР.ГАБРОВО, ГАБРОВО, ГАБРОВО",2013-10-30,"Община Козлодуй","Неустановена принадлежност", РАФАИЛ,ЯСЕНОВ,БАЛКАНДЖИЕВ,1954-03-20,"С.ДЪБНИК, ПОМОРИЕ, БУРГАС",2013-02-20,"Община Поморие","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1" РАФЕТ,АЛИ,АЛИ,,"С.ГОРНО ПРАХОВО, АРДИНО, КЪРДЖАЛИ",2014-10-29,"Община Ардино","Неустановена принадлежност", РАФЕТ,АЛИ,АЛИ,,"С.РОГОЗАРИ, ДЖЕБЕЛ, КЪРДЖАЛИ",2014-10-22,"Община Джебел","Неустановена принадлежност", РАФЕТ,АХМЕД,АХМЕД,,"С.ИЛИНИЦА, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2015-12-01,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Неустановена принадлежност", РАФЕТ,АХМЕД,ЕМИН,,"С.ЛЕТОВНИК, МОМЧИЛГРАД, КЪРДЖАЛИ",2014-10-22,"Община Момчилград","Неустановена принадлежност", РАФЕТ,АХМЕД,ХАЙРУЛА,1956-10-10,"С.ГОЛОБРАД, АРДИНО, КЪРДЖАЛИ",2012-12-12,"Община Айтос","Решение № 2-120 от 12.12.2012 г. - община Айтос","Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-1245 (Бс); рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр." РАФЕТ,АХМЕДОВ,АХМЕДОВ,,"С.СПОЛУКА, АРДИНО, КЪРДЖАЛИ",2015-08-11,"Община Асеновград","Неустановена принадлежност", РАФЕТ,БЕЙТУЛОВ,ФЕРАДОВ,,"С.БРЕСТАК, ВЪЛЧИ ДОЛ, ВАРНА",2013-05-15,"Община Вълчи дол","Неустановена принадлежност", РАФЕТ,ВЕЛИ,АЛИ,,"С.ЦЪРКВИЦА, ДЖЕБЕЛ, КЪРДЖАЛИ",2014-10-22,"Община Джебел","Неустановена принадлежност", РАФЕТ,ИДРИЗ,МЮМЮН,,"С.ДАСКАЛОВО, ЧЕРНООЧЕНЕ, КЪРДЖАЛИ",2014-03-19,"Община Черноочене","Неустановена принадлежност", РАФЕТ,МЕСТАН,МЕСТАН,,"С.САМОДИВА, КИРКОВО, КЪРДЖАЛИ",2014-11-05,"Община Кирково","Неустановена принадлежност", РАФЕТ,МЕХМЕД,МУСТАФА,,"С.МЛЕЧИНО, АРДИНО, КЪРДЖАЛИ",2014-02-05,"Община Севлиево","Неустановена принадлежност", РАФЕТ,РАМАДАН,БЕКИР,,"С.КРУШЕВСКА, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2014-11-26,"Община Кърджали","Неустановена принадлежност", РАФЕТ,РАМАДАНОВ,ТАРАНОВ,1946-01-29,"С.ТРИ МОГИЛИ, АСЕНОВГРАД, ПЛОВДИВ",2015-08-11,"Община Асеновград","Решение № 2-541 от 11.08.2015 г. - община Асеновград","

Рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр. и обр. 6; писмо вх. № 2475/ 08.06.1990 г. за унищожаване с протокол № 25/ 17.05.1990 г. делата на агент ""Никола"".

" РАФЕТ,РАМИС,ЮМЕР,,"С.БЯЛ КЛАДЕНЕЦ, СТАМБОЛОВО, ХАСКОВО",2015-05-27,"Приватизирани предприятия - Кърджали","Неустановена принадлежност", РАФЕТ,РАСИМ,МЕХМЕД,,"С.КОСТИНО, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2014-11-26,"Община Кърджали","Неустановена принадлежност", РАФЕТ,ШУКРИЕВ,МУХТАРОВ,,"С.ТРИ МОГИЛИ, АСЕНОВГРАД, ПЛОВДИВ",2015-08-11,"Община Асеновград","Неустановена принадлежност", РАФИ,ГАРО,АПРАХАМЯН,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2014-10-08,"Длъжници към Първа частна банка","Неустановена принадлежност", РАФИ,МАХМУД,ИБРЯМ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", РАФИ,ОСМАН,ХАТИБРАШИД,1944-12-28,"С.ЙОНКОВО, ИСПЕРИХ, РАЗГРАД",2015-11-05,"Община Исперих","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1" РАФИ,РЕДЖЕБ,МУСТАФА,,"ГР.ДУЛОВО, ДУЛОВО, СИЛИСТРА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", РАФИЕ,ИБРАИМОВА,ЗЕЙНЕВА,,"С.ОСИКОВО, ГЪРМЕН, БЛАГОЕВГРАД",2011-05-12,"Община Сатовча","Неустановена принадлежност", РАФИЕ,СЕЙДАХМЕД,КАСИМ,,"С.МУРГОВО, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2014-11-26,"Община Кърджали","Неустановена принадлежност", РАФИЕ,ХАБИЛ,АДЕМ,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2014-11-26,"Община Кърджали","Неустановена принадлежност", РАХАМИМ,ЛИЯЧИ,ВАРСАНО,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", РАХАМИН,ДАНИЕЛ,ШЕКЕРДЖИЙСКИ,,"ГР.ДУПНИЦА, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2014-08-06,"Медицински университет - София","Неустановена принадлежност", РАХИЛА,БОРИСОВА,ГЕОРГИЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-07-23,"Химикотехнологичен и металургичен университет","Неустановена принадлежност", РАХИЛА,ДАВИДОВА,ГАТЕВА,1926-04-14,"ГР.КАЗАНЛЪК, КАЗАНЛЪК, СТАРА ЗАГОРА",2014-06-10,"Софийски университет Св. Климент Охридски","Решение № 2-356 от 10.06.2014 г. - Софийски университет ""Св. Климент Охридски""","

Рег. дневник; картон обр. 6; предложение рег. № 334/ 1990 г. за унищожаване материалите на Я/К ""Паркинг""; писмо вх. № 685/ 08.02.1990 г. за унищожаване с протокол № 188/ 1990 г. материалите на ""Паркинг"".

" РАХИЛА,МИТРОФАНОВА,ЦЕНОВА,,"С.ЛЕХЧЕВО, БОЙЧИНОВЦИ, МОНТАНА",2016-02-09,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Монтана","Неустановена принадлежност", РАХИМ,АХМЕД,ВЕЛИ,,"С.ХИСАР, КРУМОВГРАД, КЪРДЖАЛИ",2014-11-13,"Община Крумовград","Неустановена принадлежност", РАХИМ,ЕШРЕФ,МУСТАФА,1945-04-15,"С.ГОРНО ПРАХОВО, АРДИНО, КЪРДЖАЛИ",2013-11-20,"Средни училища","Решение № 2-259 от 20.11.2013 г. - училища по Закона за народната просвета","Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-1291 (Кж) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 9 бр.; протокол рег. № КА 12/ 20.03.1990 г. с предложение за унищожаване лично дело IА-1291 (Кж) (налично); протокол рег. № КА 15/ 26.03.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело IР-829 (Кж)." РАХИМ,РАХИМ,ТОПЧУ,1954-01-07,"С.БРЕЗЕН, АРДИНО, КЪРДЖАЛИ",2014-10-29,"Община Ардино","Решение № 2-419 от 29.10.2014 г. - община Ардино","

Рег. дневник; картони – обр. 4 – 9 бр. и обр. 6; протокол рег. № С 61/ 06.02.1990 г. за унищожаване секретните материали на аг. ""Миронов""; писмо вх. № 760/ 01.10.1993 г. за унищожаване делата на аг. ""Миронов"".

" РАХИМ,РАХИМ,ХАШИМ,,"С.НОЧЕВО, ЧЕРНООЧЕНЕ, КЪРДЖАЛИ",2014-03-19,"Община Черноочене","Неустановена принадлежност", РАХИМ,САБРИ,АЛИ,,"С.ПАНИЧКОВО, ЧЕРНООЧЕНЕ, КЪРДЖАЛИ",2014-03-19,"Община Черноочене","Неустановена принадлежност", РАХИМ,ФАИК,РАХИМ,1964-08-28,"С.НОВОСЕЛИЩЕ, ЧЕРНООЧЕНЕ, КЪРДЖАЛИ",2014-03-19,"Община Черноочене","Решение № 2-329 от 19.03.2014 г. - община Черноочене","

Документ от щатен служител, съдържащ се в работно дело IР-2018 (Кж); рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр.

" РАХИМ,ФАХРИ,ИДРИЗ,,"С.ЖЕНДА, ЧЕРНООЧЕНЕ, КЪРДЖАЛИ",2014-03-19,"Община Черноочене","Неустановена принадлежност", РАХИМ,ХАЛИЛ,АХМЕД,,"С.ГОРИЦА, ПОМОРИЕ, БУРГАС",2013-02-20,"Община Поморие","Неустановена принадлежност", РАХИМ,ХАСАН,РАХИМ,1944-02-05,"С.ЗВЕГОР, ХИТРИНО, ШУМЕН",2013-12-04,"Мюсюлманско изповедание","Решение № 2-273 от 04.12.2013 г. - религиозни общности – Мюсюлманско изповедание","

Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-1849 (Шн); рег. дневник; картони – обр. 4 – 8 бр.; протокол рег. № С КА-43/ 28.03.1990 г. с предложение за унищожаване на лично дело IА-1849 (Шн) (налично); протокол рег. № С КА-44/ 28.03.1990 г. за унищожаване работно дело IР-588 (Шн).

" РАХИМ,ХАСАНОВ,АРНАУДОВ,,"С.ДОЛНО ДРЯНОВО, ГЪРМЕН, БЛАГОЕВГРАД",2011-04-05,"Община Гърмен","Неустановена принадлежност", РАХИМ,ХАСАНОВ,АРНАУДОВ,,"С.ДОЛНО ДРЯНОВО, ГЪРМЕН, БЛАГОЕВГРАД",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", РАХИМ,ХАСАНОВ,ИСМАИЛОВ,,"С.ПАДИНА, АРДИНО, КЪРДЖАЛИ",2014-10-29,"Община Ардино","Неустановена принадлежност", РАХИМ,ШЕФКЕТОВ,ИСМАИЛОВ,,"С.ПАДИНА, АРДИНО, КЪРДЖАЛИ",2014-10-29,"Община Ардино","Неустановена принадлежност", РАХМИ,САДЪК,АЛИ,,"С.НАНОВИЦА, МОМЧИЛГРАД, КЪРДЖАЛИ",2014-11-13,"Община Крумовград","Неустановена принадлежност", РАЧКО,ИВАНОВ,ПОПОВ,,"ГР.КАРНОБАТ, КАРНОБАТ, БУРГАС",2010-02-09,"Българска академия на науките","Неустановена принадлежност", РАЧКО,КИРИЛОВ,РАЧКОВ,1923-07-10,"С.КОВАЧЕВЕЦ, ПОПОВО, ТЪРГОВИЩЕ",2013-05-29,"Община Суворово","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1" РАЧКО,КОЛЕВ,РАЧКОВ,,"С.ЯНТРА, ДРЯНОВО, ГАБРОВО",2011-06-16,"Висша атестационна комисия","Неустановена принадлежност", РАЧО,АНГЕЛОВ,ЕНЧЕВ,,"С.ЕНЧОВЦИ, ТРЯВНА, ГАБРОВО",2014-01-28,"Община Трявна","Неустановена принадлежност", РАЧО,АТАНАСОВ,РАЙЧЕВ,,"ГР.БАЛЧИК, БАЛЧИК, ДОБРИЧ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", РАЧО,АТАНАСОВ,РАЙЧЕВ,,"ГР.БАЛЧИК, БАЛЧИК, ДОБРИЧ",2016-01-19,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Добрич","Неустановена принадлежност", РАЧО,БЛАГОЕВ,ПЕТРОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2008-02-12,Министерства,"Неустановена принадлежност", РАЧО,БЛАГОЕВ,ПЕТРОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2013-06-05,"УниКредит Булбанк АД","Неустановена принадлежност", РАЧО,БОРИСОВ,ИЛИЕВ,1943-12-05,"С.ИГНАТОВО, ВЪЛЧЕДРЪМ, МОНТАНА",2015-04-01,"Община Лом","Решение № 2-483 от 01.04.2015 г. - община Лом","

Рег. дневник; картон обр. 6; протокол рег. № 75/ 23.04.1990 г. за унищожаване на дело IЯ-223

" РАЧО,ВАСИЛЕВ,РАЧЕВ,,"ГР.СУНГУРЛАРЕ, СУНГУРЛАРЕ, БУРГАС",2013-02-27,"Община Сунгурларе","Неустановена принадлежност", РАЧО,ВЛАДИМИРОВ,КОСЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-03-24,"Великотърновски университет Св. Св. Кирил и Методий","Неустановена принадлежност", РАЧО,ВЛАДИМИРОВ,КОСЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-09-10,"Национална спортна академия Васил Левски","Неустановена принадлежност", РАЧО,ДИМИТРОВ,РАЧЕВ,,"С.СЛАВЕЙКОВО, ДРЯНОВО, ГАБРОВО",2014-01-28,"Община Дряново","Неустановена принадлежност", РАЧО,ИВАНОВ,БЪЧВАРОВ,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2010-01-20,"Агенция за ядрено регулиране","Неустановена принадлежност", РАЧО,ИВАНОВ,ПЕНЕВ,,"С.СЯРОВЦИ, ДРЯНОВО, ГАБРОВО",2014-01-28,"Община Дряново","Неустановена принадлежност", РАЧО,ИГОРОВ,ЧАУШЕВ,,"ГР.ДЕВИН, ДЕВИН, СМОЛЯН",2010-07-06,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", РАЧО,ИЛИЕВ,БЕЕВСКИ,,"ГР.ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-07-24,"Община Лясковец","Неустановена принадлежност", РАЧО,ЙОВЧЕВ,БАЙРАКТАРОВ,,"ГР.ПЛАЧКОВЦИ, ТРЯВНА, ГАБРОВО",2010-07-06,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", РАЧО,МАРИНОВ,ИВАНОВ,,"С.РАЗЛИВ, ПРАВЕЦ, СОФИЙСКА",2011-06-16,"Висша атестационна комисия","Неустановена принадлежност", РАЧО,МАРИНОВ,ИВАНОВ,,"С.РАЗЛИВ, ПРАВЕЦ, СОФИЙСКА",2014-06-25,"Технически университет - София","Неустановена принадлежност", РАЧО,МИКОВ,РАЧЕВ,1941-03-14,"С.МАКРЕШ, МАКРЕШ, ВИДИН",2015-08-04,"Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Решение № 2-540 от 04.08.2015 г. - Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","

Рег. дневник; картон обр. 6; протокол № 79/ 1990 г. за унищожаване дело IЯ-3459.

" РАЧО,МИНЧЕВ,РАЧЕВ,,"С.СЛАВЯНОВО, ПОПОВО, ТЪРГОВИЩЕ",2013-10-02,"Обединена българска банка","Неустановена принадлежност", РАЧО,МИХОВ,ОСТРЕВ,,"С.СЛАВЕЙКОВО, ДРЯНОВО, ГАБРОВО",2014-01-28,"Община Дряново","Неустановена принадлежност", РАЧО,ПАНОВ,ГЕОРГИЕВ,,"С.МАКРЕШ, МАКРЕШ, ВИДИН",2013-08-13,"Община Макреш","Неустановена принадлежност", РАЧО,ПЕТКОВ,ГРОШЕВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", РАЧО,ПЕТКОВ,ШЕЙТАНОВ,,"ГР.ГАБРОВО, ГАБРОВО, ГАБРОВО",2016-01-19,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Габрово","Неустановена принадлежност", РАЧО,ПЕТРОВ,АНГЕЛОВ,,"С.ЕМЕН, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-06-11,"Община Велико Търново","Неустановена принадлежност", РАЧО,ПЕТРОВ,РАЧЕВ,,"С.БАТОШЕВО, СЕВЛИЕВО, ГАБРОВО",2014-02-05,"Община Севлиево","Неустановена принадлежност", РАЧО,ПЪТЕВ,ИВАНОВ,,"С.МЛЕЧЕВО, СЕВЛИЕВО, ГАБРОВО",2014-01-22,"Община Габрово","Неустановена принадлежност", РАЧО,СТОЙЧЕВ,РАЧЕВ,,"С.ЛИСЕЦ, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", РАЧО,СТОЙЧЕВ,РАЧЕВ,,"С.ЛИСЕЦ, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2015-02-04,"Община Ловеч","Неустановена принадлежност", РАЧО,СТОЯНОВ,ГЕОРГИЕВ,,"С.ЗЕБИЛ, ГЛАВИНИЦА, СИЛИСТРА",2014-02-12,"Община Генерал Тошево","Неустановена принадлежност", РАЧО,СТОЯНОВ,СТОЯНОВ,,"С.ЦАРЕВА ЛИВАДА, ДРЯНОВО, ГАБРОВО",2014-01-28,"Община Трявна","Неустановена принадлежност", РАЧО,СТОЯНОВ,СТОЯНОВ,,"С.ЦАРЕВА ЛИВАДА, ДРЯНОВО, ГАБРОВО",2016-01-19,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Габрово","Неустановена принадлежност", РАЧО,СЪБЕВ,ЖЕЛЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-11-26,"Българска национална телевизия","Неустановена принадлежност", РАЧО,ТОДОРОВ,ДЕНЧЕВ,,"ГР.ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2011-06-16,"Висша атестационна комисия","Неустановена принадлежност", РАЧО,ТОДОРОВ,КОЛЕВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2015-12-17,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Варна","Неустановена принадлежност", РАЧО,ХРИСТОВ,РАЧЕВ,,"С.ГОРСКО КОСОВО, СУХИНДОЛ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-07-10,"Община Сухиндол","Неустановена принадлежност", РАЧО,ХРИСТОВ,РАЧЕВ,,"С.ВЛАДИНЯ, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2012-09-18,"Технически университет - София","Неустановена принадлежност", РАЧО,ЦВЕТКОВ,ИВАНОВ,,"С.ТОЛОВИЦА, МАКРЕШ, ВИДИН",2012-05-31,"Българска стопанска камара","Неустановена принадлежност", РАЧО,ЦВЕТКОВ,ИВАНОВ,,"С.ТОЛОВИЦА, МАКРЕШ, ВИДИН",2015-01-14,"Приватизирани предприятия - София","Неустановена принадлежност", РАЧО,ЦЕКОВ,КОЦЕВ,,"С.МАКРЕШ, МАКРЕШ, ВИДИН",2013-08-13,"Община Макреш","Неустановена принадлежност", РАШИД,БЕКИР,МУРАД,,"С.МЛЕЧИНО, АРДИНО, КЪРДЖАЛИ",2014-10-29,"Община Ардино","Неустановена принадлежност", РАШИД,КАДИР,ЮМЕР,,"С.МОСТ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2016-01-25,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Кърджали","Неустановена принадлежност", РАШИД,МУСТАФОВ,МЕХМЕДОВ,,"С.ЛОПУШНА, ДЪЛГОПОЛ, ВАРНА",2013-05-15,"Община Дългопол","Неустановена принадлежност", РАШИД,НЕШАД,ХАСАН,,"С.СТРЕМЦИ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2014-11-26,"Община Кърджали","Неустановена принадлежност", РАШИД,САЛИМ,МУСТАФА,,"С.ЗВИНИЦА, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2014-11-26,"Община Кърджали","Неустановена принадлежност", РАШИД,ЮСЕИНОВ,РАШИДОВ,,"С.ЮДЕЛНИК, СЛИВО ПОЛЕ, РУСЕ",2014-09-10,"Длъжници към банка Хеброс","Неустановена принадлежност", РАШКА,НИКОЛОВА,КОШНИЧАРОВА,,"ГР.ШАБЛА, ШАБЛА, ДОБРИЧ",2013-02-20,"Община Малко Търново","Неустановена принадлежност", РАШКО,АНГЕЛОВ,РАШКОВ,,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2007-09-04,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", РАШКО,АНГЕЛОВ,ЯНКОВ,,"ГР.РАКИТОВО, РАКИТОВО, ПАЗАРДЖИК",2015-05-19,"Община Ракитово","Неустановена принадлежност", РАШКО,АРСОВ,СОТИРОВ,,"С.КАЛОТИНА, ДРАГОМАН, СОФИЙСКА",2011-06-16,"Висша атестационна комисия","Неустановена принадлежност", РАШКО,АРСОВ,СОТИРОВ,,"С.КАЛОТИНА, ДРАГОМАН, СОФИЙСКА",2014-04-24,"Тракийски университет – гр. Стара Загора","Неустановена принадлежност", РАШКО,АСЕНОВ,ДИМИТРОВ,,"С.КОКОРЦИ, РУДОЗЕМ, СМОЛЯН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", РАШКО,АСЕНОВ,ДИМИТРОВ,,"С.КОКОРЦИ, РУДОЗЕМ, СМОЛЯН",2015-09-14,"Община Лъки","Неустановена принадлежност", РАШКО,БОНОВ,РОМАНОВ,,"С.БЪРДАРСКИ ГЕРАН, БЯЛА СЛАТИНА, ВРАЦА",2008-06-10,"Държавна агенция за младежта и спорта","Неустановена принадлежност", РАШКО,БОНОВ,РОМАНОВ,,"С.БЪРДАРСКИ ГЕРАН, БЯЛА СЛАТИНА, ВРАЦА",2011-04-28,"Министерство на физическото възпитание и спорта","Неустановена принадлежност", РАШКО,ВЕСЕЛИНОВ,ЗАЙКОВ,,"ГР.КОПРИВЩИЦА, КОПРИВЩИЦА, СОФИЙСКА",2010-07-06,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", РАШКО,ВЪРБАНОВ,ИВАНОВ,,"С.ГРАДИЩЕ, ЛЕВСКИ, ПЛЕВЕН",2014-05-20,"Решение № 2-349 от 20.05.2014 г. - Стопанска академия ""Д. А. Ценов""","Неустановена принадлежност", РАШКО,ГЕНАДИЕВ,МИХАЙЛОВ,1937-02-22,"С.БОХОВА, ТРЪН, ПЕРНИК",2015-06-09,"Община Трън","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1" РАШКО,ГЕОРГИЕВ,ГРОЗКОВ,,"С.КЕРЕКА, ДРЯНОВО, ГАБРОВО",2008-02-12,Министерства,"Неустановена принадлежност", РАШКО,ДИМИТРОВ,АНГЕЛИНОВ,1935-10-04,"ГР.СМОЛЯН, СМОЛЯН, СМОЛЯН",2014-09-24,"Длъжници към банка Биохим","Решение № 2-402 от 24.09.2014 г. - лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 - длъжници към банка ""Биохим""","

Собственоръчно написани агентурни сведения, документи за получено възнаграждение, разходни документи, отчетени от ръководил го щатен служител, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-25122 и в работно дело IР-10143 – 3 тома; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; протокол № 93/ 1990 г. за унищожаване лично дело IА-25122 (налично) и работно дело IР-10143 (налично).

" РАШКО,ДИМИТРОВ,МЕЧКОВ,,"С.КОСАРКА, ДРЯНОВО, ГАБРОВО",2009-10-14,"Национален осигурителен институт","Неустановена принадлежност", РАШКО,ИЛИЕВ,РАДЕВ,1929-12-16,"С.ГОРНИ ДЪБНИК, ДОЛНИ ДЪБНИК, ПЛЕВЕН",2013-10-09,"Длъжници към ОББ","Решение № 2-243 от 09.10.2013 г. - лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 - длъжници към ОББ","

Документи от ръководил го щатен служител, съдържащи се в дело Ф1, а.е. 2424; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3.

" РАШКО,КАМЕНОВ,ГРИГОРОВ,,"С.ДОЛНА РИКСА, МОНТАНА, МОНТАНА",2015-04-07,"Община Монтана","Неустановена принадлежност", РАШКО,ЛЮБОМИРОВ,МЛАДЕНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-09-20,"Министерство на културата","Неустановена принадлежност", РАШКО,МИХАЙЛОВ,РАШКОВ,,"С.РАДАНОВО, ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-07-10,"Община Полски Тръмбеш","Неустановена принадлежност", РАШКО,ПЕЕВ,ЧЕРВЕНКОВ,,"ГР.СТРЕЛЧА, СТРЕЛЧА, ПАЗАРДЖИК",2015-05-19,"Община Стрелча","Неустановена принадлежност", РАШКО,РАШКОВ,ПЕТРОВ,,"С.БЪРДАРСКИ ГЕРАН, БЯЛА СЛАТИНА, ВРАЦА",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", РАШКО,СТАНЧЕВ,ДЕНЕВ,,"С.ЗАФИРОВО, ГЛАВИНИЦА, СИЛИСТРА",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", РАШКО,СТЕФАНОВ,РАШКОВ,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2014-05-27,"Българска академия на науките","Неустановена принадлежност", РАШО,АНГЕЛОВ,РАШКОВ,,"ГР.ПОПОВО, ПОПОВО, ТЪРГОВИЩЕ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", РАШО,ВЕСЕЛИНОВ,РАШКОВ,1950-12-02,"ГР.ПОПОВО, ПОПОВО, ТЪРГОВИЩЕ",2011-02-15,"Агенция ""Митници""","Решение № 185 от 15.02.2011 г. - Агенция ""Митници""","Документи от ръководил го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; лично дело IА-3612 (Рс) МФ; писмо вх. № 1911/ 16.04.1990 г. за унищожаване на работното дело на ""Трифонов""." РАШО,ИВАНОВ,РАШЕВ,,"С.ВЪРШИЛО, СОЗОПОЛ, БУРГАС",2013-02-13,"Община Созопол","Неустановена принадлежност", РАШО,КАМЕНОВ,МАСЛАРСКИ,,"С.МАЛОРАД, БОРОВАН, ВРАЦА",2013-10-15,"Община Борован","Неустановена принадлежност", РАШО,КОЛЕВ,РАШКОВ,,"ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-06-29,"Организатор на хазартни игри","Неустановена принадлежност", РАШО,СТАНЕВ,РАШЕВ,,"С.ТИЧА, КОТЕЛ, СЛИВЕН",2010-02-09,"Българска академия на науките","Неустановена принадлежност", РАШО,СТРАШИМИРОВ,ПЪРВАНОВ,,"С.КАЛОТИНА, ДРАГОМАН, СОФИЙСКА",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", РАШО,СТРАШИМИРОВ,ПЪРВАНОВ,,"С.КАЛОТИНА, ДРАГОМАН, СОФИЙСКА",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", РАШО,СТРАШИМИРОВ,ПЪРВАНОВ,,"С.КАЛОТИНА, ДРАГОМАН, СОФИЙСКА",2016-01-14,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Враца","Неустановена принадлежност", РАШО,ХРИСТОВ,РАШКОВ,,"С.СУШИЦА, СТРАЖИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2014-10-08,"Бургаски свободен университет","Неустановена принадлежност", РАШО,ХРИСТОВ,ТАРЛЬОВСКИ,,"ГР.СВОГЕ, СВОГЕ, СОФИЙСКА",2013-11-13,"Община Враца","Неустановена принадлежност", РАШО,ЯКИМОВ,АРНАУДОВ,,"С.КОЖАРИ, БОРИНО, СМОЛЯН",2013-07-17,"Община Златарица","Неустановена принадлежност", РАЮ,КОСТАДИНОВ,РАЕВ,,"С.КОСТЕН, СУНГУРЛАРЕ, БУРГАС",2013-02-27,"Община Сунгурларе","Неустановена принадлежност", РАЮ,МИХАИЛОВ,РАЕВ,,"С.РОДИНА, ЗЛАТАРИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-07-17,"Община Златарица","Неустановена принадлежност", РАЯ,АЛЕКСЕЕВА,МАЗЪЛОВА,,"С.БАБЯК, БЕЛИЦА, БЛАГОЕВГРАД",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", РАЯ,БОНЧЕВА,ДИМОВА,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", РАЯ,БОРИСОВА,ЗАБИРОВА,,"ГР.КАЗАНЛЪК, КАЗАНЛЪК, СТАРА ЗАГОРА",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност", РАЯ,ГЕОРГИЕВА,МИТРОВИЧ,,"ГР.АСЕНОВГРАД, АСЕНОВГРАД, ПЛОВДИВ",2012-07-04,"Конфедерация на независимите синдикати в България","Неустановена принадлежност", РАЯ,ЙОСИФОВА,ЙОТОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-03-18,"КТ Подкрепа","Неустановена принадлежност", РАЯ,ПЕТКОВА,ЙОНЧЕВА,,"ГР.ТУТРАКАН, ТУТРАКАН, СИЛИСТРА",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", РАЯ,ТОДОРОВА,КУНЧЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-02-09,"Българска академия на науките","Неустановена принадлежност", РАЯ,ХРИСТОВА,МАДГЕРОВА,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2012-06-27,"Югозападен университет ""Неофит Рилски"" - Благоевград","Неустановена принадлежност", РЕВЗИЕ,ХАСАНОВА,ИСМАИЛ,,"С.БАТИШНИЦА, ДВЕ МОГИЛИ, РУСЕ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", РЕГИНА,ВАНЧОВА,ДАЛКАЛЪЧЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-09-18,"Национална художествена академия","Неустановена принадлежност", РЕГИНА,ПАВЛОВА,РАЙЧЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-08-01,"Лесотехнически университет","Неустановена принадлежност", РЕГИНА,ПЕШЕВА,ГЕРГОВА,,"С.СЕЛАНОВЦИ, ОРЯХОВО, ВРАЦА",2013-12-11,"Община Оряхово","Неустановена принадлежност", РЕГИНА,СЕМЬОНОВНА,КОМСА-ПЕНКОВА,,ЛИТВА,2012-08-01,"Медицински университет - Плевен","Неустановена принадлежност", РЕГИНА,ФИЛИПОВА,ПЕТРЕНКОВА,,АВСТРИЯ,2014-02-19,"Община Добричка","Неустановена принадлежност", РЕГИНА,ЩАЙН,ЯНКОВА,,ГЕРМАНИЯ,2015-06-29,"Организатор на хазартни игри","Неустановена принадлежност", РЕДВАН,ЮСЕИН,ЧАКЪР,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2013-03-20,"Община Аврен","Неустановена принадлежност", РЕДВИ,ХАСАНОВ,ХОДЖЕВ,,"С.БЯЛА, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", РЕДЖАИЛ,МЕХМЕД,МЕХМЕД,,"С.ЧЕРНООК, ПРОВАДИЯ, ВАРНА",2013-05-21,"Община Провадия","Неустановена принадлежност", РЕДЖЕБ,АДЕМ,ЮМЕР,,"С.МЕДОВЕЦ, ДЪЛГОПОЛ, ВАРНА",2012-12-12,"Община Айтос","Неустановена принадлежност", РЕДЖЕБ,АДЕМОВ,АКОВ,1953-08-25,"С.КРИВНЯ, ВЕТОВО, РУСЕ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Решение № 2-566 от 16.10.2015 г. - Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","

Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; документи от ръководилия го щатен служител; картони - обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; рег. дневник; рег. бланка; протокол за унищожаване № 958/1990 г. на работно дело ІР-1268 (Рз) и лично дело ІА-1376 (Рз) (налично); доклад на МВР рег. № RB 202009-001-05 / 01-08-І-1880 / 22.10.2007 г.

" РЕДЖЕБ,АЛИТ,АХМЕД,,"ГР.СУВОРОВО, СУВОРОВО, ВАРНА",2013-05-29,"Община Суворово","Неустановена принадлежност", РЕДЖЕБ,АХМЕД,ЯРМАДЖЪ,,"С.БУК, КРУМОВГРАД, КЪРДЖАЛИ",2014-11-13,"Община Крумовград","Неустановена принадлежност", РЕДЖЕБ,АХМЕДОВ,АХМЕДОВ,1955-03-21,"С.ДУШКА, ЧЕРНООЧЕНЕ, КЪРДЖАЛИ",2015-10-05,"Община Първомай","Решение № 2-560 от 05.10.2015 г. - община Първомай","

Картони - обр. 4 – 2 бр.; рег. дневник; протокол рег. № 103-А/ 11.06.1990 г. за отделяне за унищожаване на лично и работно дело рег. № 86827 ""Тенчо""; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1880/ 22.10.2007 г.

" РЕДЖЕБ,АХМЕДОВ,КОДЖАМЕСТАНОВ,1959-12-15,"С.ТЪРНОСЛИВКА, АРДИНО, КЪРДЖАЛИ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Решение № 2-566 от 16.10.2015 г. - Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","

Картони - обр. 4 – 5 бр.; рег. дневник; документите по делото са унищожени преди предаването им в архив с писмо вх. № 760/ 1993 г.; доклад на МВР рег. № RB 202009-001-05 / 01-08-І-1880 / 22.10.2007 г.

" РЕДЖЕБ,АХМЕДОВ,КОДЖАМЕСТАНОВ,1959-12-15,"С.ТЪРНОСЛИВКА, АРДИНО, КЪРДЖАЛИ",2016-01-25,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Кърджали","Решение № 2-598 от 25.01.2016 г. - кандидати за общински съветници – област Кърджали","Картони - обр. 4 – 5 бр.; рег. дневник; документите по делото са унищожени преди предаването им в архив с писмо вх. № 760/ 1993 г.; доклад на МВР рег. № RB 202009-001-05 / 01-08-І-1880 / 22.10.2007 г." РЕДЖЕБ,АХМЕДОВ,САДЕТОВ,,"С.КИТНИЦА, АРДИНО, КЪРДЖАЛИ",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност", РЕДЖЕБ,ЕМИН,ЕМИН,,"С.КОБИЛЯНЕ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2014-11-26,"Община Кърджали","Неустановена принадлежност", РЕДЖЕБ,ЕМУРЛА,РЕДЖЕБ,,"С.БАКАЛИТЕ, ЧЕРНООЧЕНЕ, КЪРДЖАЛИ",2014-03-19,"Община Черноочене","Неустановена принадлежност", РЕДЖЕБ,ЕМУРЛА,РЕДЖЕБ,,"С.БАКАЛИТЕ, ЧЕРНООЧЕНЕ, КЪРДЖАЛИ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", РЕДЖЕБ,ИБРЯМОВ,РЕДЖЕБОВ,,"С.ОБРОЧИЩЕ, БАЛЧИК, ДОБРИЧ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", РЕДЖЕБ,ИБРЯМОВ,РЕДЖЕБОВ,,"С.ОБРОЧИЩЕ, БАЛЧИК, ДОБРИЧ",2016-01-19,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Добрич","Неустановена принадлежност", РЕДЖЕБ,ИЛЯЗ,ЧИТИЛИ,,"С.ДВЕ ТОПОЛИ, БАНИТЕ, СМОЛЯН",2015-08-11,"Община Асеновград","Неустановена принадлежност", РЕДЖЕБ,ИСА,ИСМАИЛ,,"С.ДОБРОМИР, РУЕН, БУРГАС",2013-03-06,"Община Руен","Неустановена принадлежност", РЕДЖЕБ,МЕХМЕД,РЕДЖЕБ,,"С.БЕЛИНЦИ, ИСПЕРИХ, РАЗГРАД",2015-11-05,"Община Исперих","Неустановена принадлежност", РЕДЖЕБ,МЕХМЕД,ЮСЕИН,,"С.ФОТИНОВО, КИРКОВО, КЪРДЖАЛИ",2014-11-05,"Община Кирково","Неустановена принадлежност", РЕДЖЕБ,МЕХМЕДАЛИ,ЧИНАР,,"С.МОГИЛЯНЕ, КИРКОВО, КЪРДЖАЛИ",2007-09-04,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", РЕДЖЕБ,МУСТАФОВ,РЕДЖЕБОВ,,"С.СТЕФАН КАРАДЖА, ВЪЛЧИ ДОЛ, ВАРНА",2013-05-15,"Община Вълчи дол","Неустановена принадлежност", РЕДЖЕБ,МУСТАФОВ,РЕДЖЕБОВ,,"С.СТЕФАН КАРАДЖА, ВЪЛЧИ ДОЛ, ВАРНА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", РЕДЖЕБ,МУСТАФОВ,РЕДЖЕБОВ,,"С.СТЕФАН КАРАДЖА, ВЪЛЧИ ДОЛ, ВАРНА",2015-12-17,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Варна","Неустановена принадлежност", РЕДЖЕБ,МУСТАФОВ,РЕДЖЕБОВ,,"ГР.ДОЛНИ ЧИФЛИК, ДОЛНИ ЧИФЛИК, ВАРНА",2015-12-17,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Варна","Неустановена принадлежност", РЕДЖЕБ,МЮМЮН,МЮМЮН,,"С.РУСАЛСКО, АРДИНО, КЪРДЖАЛИ",2014-10-29,"Община Ардино","Неустановена принадлежност", РЕДЖЕБ,МЮМЮН,ЯКУБПАША,,"С.СРЪНСКО, АРДИНО, КЪРДЖАЛИ",2014-10-29,"Община Ардино","Неустановена принадлежност", РЕДЖЕБ,НАЗИФ,ФЕИМ,1944-07-18,"С.ПЧЕЛИНА, САМУИЛ, РАЗГРАД",2015-11-05,"Община Исперих","Решение № 2-572 от 05.11.2015 г. - община Исперих","

Рег. дневник; картони – обр. 4 – 8 бр. и обр. 6; протокол рег. № 52/ 26.02.1990 г. за отделяне за унищожаване секретните материали на с.с. ""Гюнеш""; протокол рег. № 958/ 07.05.1990 г. за унищожаване работно дело IР-1146 (Рз)

" РЕДЖЕБ,НАЗИФОВ,ШАКИРОВ,,"С.ГЪРБИЩЕ, АРДИНО, КЪРДЖАЛИ",2014-10-29,"Община Ардино","Неустановена принадлежност", РЕДЖЕБ,РАСИМОВ,РЕДЖЕБОВ,,"С.СНЯГОВО, ГЕНЕРАЛ-ТОШЕВО, ДОБРИЧ",2014-02-12,"Община Генерал Тошево","Неустановена принадлежност", РЕДЖЕБ,РЕДЖЕБ,ЕМУРЛА,,"С.КОШАРНА, СЛИВО ПОЛЕ, РУСЕ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", РЕДЖЕБ,САЛИ,ИСМАИЛ,,"С.ФЕЛТФЕБЕЛ ДЕНКОВО, ДОБРИЧКА, ДОБРИЧ",2014-02-19,"Община Добричка","Неустановена принадлежност", РЕДЖЕБ,САЛИ,ХАЛИМ,,"С.СОКОЛИТЕ, ЧЕРНООЧЕНЕ, КЪРДЖАЛИ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", РЕДЖЕБ,САЛИМ,НУРИ,1971-09-29,"С.ЧЕРНООЧЕНЕ, ЧЕРНООЧЕНЕ, КЪРДЖАЛИ",2014-03-19,"Община Черноочене","Решение № 2-329 от 19.03.2014 г. - община Черноочене","

Собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично и в работно дело IА-413; картон обр. 4.

" РЕДЖЕБ,САЛИМ,НУРИ,1971-09-29,"С.ЧЕРНООЧЕНЕ, ЧЕРНООЧЕНЕ, КЪРДЖАЛИ",2016-01-25,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Кърджали","Решение № 2-598 от 25.01.2016 г. - кандидати за общински съветници – област Кърджали","Собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично и в работно дело IА-413; картон обр. 4" РЕДЖЕБ,САЛИХ,САДЪК,,"ГР.ПРОВАДИЯ, ПРОВАДИЯ, ВАРНА",2007-09-04,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", РЕДЖЕБ,ТАХИРОВ,МОЛЛАКАДИРОВ,,"С.БОГУТЕВО, ЧЕПЕЛАРЕ, СМОЛЯН",2015-08-11,"Община Асеновград","Неустановена принадлежност", РЕДЖЕБ,ХАЛИБРЯМОВ,ХАЛИЛОВ,1954-09-30,"С.ЧЕРНООКИ, КРУМОВГРАД, КЪРДЖАЛИ",2014-11-13,"Община Крумовград","Решение № 2-426 от 13.11.2014 г. - община Крумовград","

Рег. дневник; картони – обр. 4 – 9 бр. и обр. 6; протокол № 209/ 01.02.1990 г. за унищожаване материалите на СС ""Андреев""; протокол рег. № КА 15/ 26.03.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело IР-1457 (Кж); писмо вх. № 760/ 01.10.1993 г. за унищожаване делата на СС ""Андреев"".

" РЕДЖЕБ,ХАЛИБРЯМОВ,ХАЛИЛОВ,1954-09-30,"С.ЧЕРНООКИ, КРУМОВГРАД, КЪРДЖАЛИ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Решение № 2-566 от 16.10.2015 г. - Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Рег. дневник; картони – обр. 4 – 9 бр. и обр. 6; протокол № 209/ 01.02.1990 г. за унищожаване материалите на СС ""Андреев""; протокол рег. № КА 15/ 26.03.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело IР-1457 (Кж); писмо вх. № 760/ 01.10.1993 г. за унищожаване делата на СС ""Андреев""." РЕДЖЕБ,ХАЛИЛ,ОРУЧ,1944-02-05,"С.КОВИЛ, КРУМОВГРАД, КЪРДЖАЛИ",2014-11-13,"Община Крумовград","Решение № 2-426 от 13.11.2014 г. - община Крумовград","

Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-1890 (Кж) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 9 бр. и обр. 6; протокол рег. № КА 12/ 20.03.1990 г. с предложение за унищожаване лично дело IА-1890 (Кж) (налично); протокол рег. № КА 15/ 26.03.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело IР-1572 (Кж).

" РЕДЖЕБ,ХАСАН,РЕДЖЕБ,,"ГР.КРУМОВГРАД, КРУМОВГРАД, КЪРДЖАЛИ",2014-11-13,"Община Крумовград","Неустановена принадлежност", РЕДЖЕБ,ХАСАН,РЕДЖЕБ,,"ГР.КРУМОВГРАД, КРУМОВГРАД, КЪРДЖАЛИ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", РЕДЖЕБ,ХАСАН,РЕДЖЕБ,,"ГР.КРУМОВГРАД, КРУМОВГРАД, КЪРДЖАЛИ",2016-01-25,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Кърджали","Неустановена принадлежност", РЕДЖЕБ,ХЮСЕИНОВ,АХМЕДОВ,,"С.ЧЕРНОКАПЦИ, ОМУРТАГ, ТЪРГОВИЩЕ",2012-01-17,"Мюсюлманско изповедание","Неустановена принадлежност", РЕДЖЕБ,ХЮСНИ,ХАБИЛ,,"С.ТРИ МОГИЛИ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", РЕДЖЕБ,ЮСЕИН,МУСТАФА,,"С.СЛЪНЧОГЛЕД, ДЖЕБЕЛ, КЪРДЖАЛИ",2014-10-22,"Община Джебел","Неустановена принадлежност", РЕДЖЕБ,ЮСУФ,ДУРМУШ,,"С.ЛЕНИЩЕ, АРДИНО, КЪРДЖАЛИ",2014-10-29,"Община Ардино","Неустановена принадлежност", РЕДЖЕБ,ЮСУФОВ,СИНАПОВ,,"С.СВЕТА ПЕТКА, ВЕЛИНГРАД, ПАЗАРДЖИК",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", РЕДЖЕБ,ЮСУФОВ,ХАСАНОВ,,"С.ФИЛАРЕТОВО, КОТЕЛ, СЛИВЕН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", РЕДЖЕБ,ЮСУФОВ,ХАСАНОВ,,"С.ФИЛАРЕТОВО, КОТЕЛ, СЛИВЕН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", РЕДЖЕБ,ЯСИМ,СКЕНДЕР,,"С.ЦЪРКВИЦА, НИКОЛА КОЗЛЕВО, ШУМЕН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", РЕДЖЕП,АТЕМ,СИДЖИМ,,"ГР.СЪРНИЦА, ВЕЛИНГРАД, ПАЗАРДЖИК",2015-04-21,"Община Велинград","Неустановена принадлежност", РЕДЖЕП,АХМЕД,БАЙРАКТАР,,"ГР.СЪРНИЦА, ВЕЛИНГРАД, ПАЗАРДЖИК",2015-04-21,"Община Велинград","Неустановена принадлежност", РЕДЖЕП,АХМЕД,МОЛААХМЕД,,"ГР.СЪРНИЦА, ВЕЛИНГРАД, ПАЗАРДЖИК",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", РЕДЖЕП,ИБРАХИМ,АРИФ,,"ГР.СЪРНИЦА, ВЕЛИНГРАД, ПАЗАРДЖИК",2015-03-11,"Частични местни избори 15.03.2015 г.","Неустановена принадлежност", РЕДЖЕП,ИСМАИЛОВ,ЦЪРЕНСКИ,,"ГР.СЪРНИЦА, ВЕЛИНГРАД, ПАЗАРДЖИК",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", РЕДЖЕП,МУСОВ,СКЕНДЕРОВ,,"С.МЕДЕНИ ПОЛЯНИ, ВЕЛИНГРАД, ПАЗАРДЖИК",2015-03-11,"Частични местни избори 15.03.2015 г.","Неустановена принадлежност", РЕДЖЕП,МУСОВ,СКЕНДЕРОВ,,"С.МЕДЕНИ ПОЛЯНИ, ВЕЛИНГРАД, ПАЗАРДЖИК",2015-04-21,"Община Велинград","Неустановена принадлежност", РЕДЖЕП,РАМАДАН,КУНГЬОВ,,"С.БЕЛ КАМЕН, ЯКОРУДА, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", РЕДЖЕП,РЕДЖЕПОВ,КЪРТЪЛОВ,1959-05-30,"С.ГРОХОТНО, ДЕВИН, СМОЛЯН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Решение № 2-566 от 16.10.2015 г. - Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","

Рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр.; писмо вх. № 2586/ 19.06.1990 г. за унищожаване личното и работното дело на аг. ""Петьо"".

" РЕДЖЕП,РЕДЖЕПОВ,ТРАМПОВ,,"ГР.СЪРНИЦА, ВЕЛИНГРАД, ПАЗАРДЖИК",2015-03-11,"Частични местни избори 15.03.2015 г.","Неустановена принадлежност", РЕДЖЕП,РЕДЖЕПОВ,ЦИРЕВ,,"С.ГОСПОДИНЦИ, ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, БЛАГОЕВГРАД",2011-06-23,"Община Гоце Делчев","Неустановена принадлежност", РЕДЖЕП,РЕДЖЕПОВ,ЦИРЕВ,,"С.ГОСПОДИНЦИ, ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", РЕДЖЕП,ХАЛИЛ,АХМЕД,,"ГР.ЯКОРУДА, ЯКОРУДА, БЛАГОЕВГРАД",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", РЕДЖЕП,ХАЛИЛ,АХМЕД,,"ГР.ЯКОРУДА, ЯКОРУДА, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", РЕЖИНА,ЖАК,ДЖЕРАСИ,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност", РЕЙХАН,ИБАДУЛА,АБЛЕКИМ,,"С.ГОЛЯМО ВРАНОВО, СЛИВО ПОЛЕ, РУСЕ",2007-09-04,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", РЕЙХАН,ИБАДУЛА,АБЛЕКИМ,,"С.ГОЛЯМО ВРАНОВО, СЛИВО ПОЛЕ, РУСЕ",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", РЕЙХАН,КАДИР,НАЗИФ,,"С.КРИВИЦА, САМУИЛ, РАЗГРАД",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", РЕЙХАН,РУФАТ,ЮСЕИН,,"ГР.ТУТРАКАН, ТУТРАКАН, СИЛИСТРА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", РЕЙХАН,РУФИ,АХМЕД,,"С.ПОДАЙВА, ИСПЕРИХ, РАЗГРАД",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", РЕЙХАН,СЕЛИМ,САБИТ,,"ГР.ТЕРВЕЛ, ТЕРВЕЛ, ДОБРИЧ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", РЕЙХАН,ШЕРИФ,ШЕРИФ,,"С.ТОДОРОВО, ИСПЕРИХ, РАЗГРАД",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", РЕЙХАН,ШЕРИФ,ШЕРИФ,,"С.ТОДОРОВО, ИСПЕРИХ, РАЗГРАД",2015-11-05,"Община Исперих","Неустановена принадлежност", РЕМДЗИ,МУСТАФОВ,ХОДЖОВ,1928-03-18,"ГР.КНЕЖА, КНЕЖА, ПЛЕВЕН",2015-07-07,"Община Кнежа","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1" РЕМДИЕ,СЕИД,ИБРЯМ,,"С.СИНИ ВИР, КАОЛИНОВО, ШУМЕН",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", РЕМДИЕ,СЕИД,ИБРЯМ,,"С.СИНИ ВИР, КАОЛИНОВО, ШУМЕН",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", РЕМЗИ,АДЕМОВ,САБДУЛОВ,,"ГР.СЕВЛИЕВО, СЕВЛИЕВО, ГАБРОВО",2016-01-19,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Габрово","Неустановена принадлежност", РЕМЗИ,АЛИ,АПТУЛА,,"С.РАЗБОЙНА, РУЕН, БУРГАС",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", РЕМЗИ,АЛИ,АПТУЛА,,"С.РАЗБОЙНА, РУЕН, БУРГАС",2015-12-01,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Неустановена принадлежност", РЕМЗИ,АЛИОСМАН,АХМЕД,,"С.ФИЛАРЕТОВО, КОТЕЛ, СЛИВЕН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", РЕМЗИ,АЛИОСМАН,ЮМЕР,,"С.СИНЧЕЦ, АРДИНО, КЪРДЖАЛИ",2014-11-26,"Община Кърджали","Неустановена принадлежност", РЕМЗИ,АСАНОВ,ШАБАНОВ,,"С.ГЪРЧИНОВО, ОПАКА, ТЪРГОВИЩЕ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", РЕМЗИ,АХМЕДОВ,СОФУЕВ,,"С.НОВА МАХАЛА, БАТАК, ПАЗАРДЖИК",2015-04-16,"Община Батак","Неустановена принадлежност", РЕМЗИ,ВЕЛИ,МЕХМЕД,1957-04-19,"ГР.КУБРАТ, КУБРАТ, РАЗГРАД",2015-11-05,"Община Завет","Решение № 2-571 от 05.11.2015 г. - община Завет","

Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.

" РЕМЗИ,ДУРМУШ,ОСМАН,,"ГР.КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2007-09-04,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", РЕМЗИ,ДУРМУШ,ОСМАН,,"ГР.КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", РЕМЗИ,МЕХМЕД,АХМЕД,,"С.ПОДВИС, СУНГУРЛАРЕ, БУРГАС",2012-12-12,"Община Айтос","Неустановена принадлежност", РЕМЗИ,МЕХМЕД,САЛИМ,,"С.ЖЕГЛАРЦИ, ТЕРВЕЛ, ДОБРИЧ",2014-03-12,"Община Тервел","Неустановена принадлежност", РЕМЗИ,МУСТАФА,МУСТАФА,,"С.МИНЗУХАР, ЧЕРНООЧЕНЕ, КЪРДЖАЛИ",2014-03-19,"Община Черноочене","Неустановена принадлежност", РЕМЗИ,МУСТАФОВ,АХМЕДОВ,,"ГР.ОМУРТАГ, ОМУРТАГ, ТЪРГОВИЩЕ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", РЕМЗИ,НАСУФ,ХЮСЕИН,,"ГР.ВЪРБИЦА, ВЪРБИЦА, ШУМЕН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", РЕМЗИ,НЕДЖИБОВ,МУХАРЕМОВ,,"С.ЛОВСКО, ЛОЗНИЦА, РАЗГРАД",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", РЕМЗИ,НЕДЖИБОВ,МУХАРЕМОВ,,"С.ЛОВСКО, ЛОЗНИЦА, РАЗГРАД",2015-11-11,"Община Лозница","Неустановена принадлежност", РЕМЗИ,РАСИМОВ,САЛИЕВ,,"С.АХРЯНСКО, АРДИНО, КЪРДЖАЛИ",2014-10-29,"Община Ардино","Неустановена принадлежност", РЕМЗИ,САДУЛА,СЮЛЕЙМАН,,"С.СТАРО МЯСТО, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2015-05-27,"Приватизирани предприятия - Кърджали","Неустановена принадлежност", РЕМЗИ,СЕЛИМ,КАДЪН,,"С.ОСТРОВО, ЗАВЕТ, РАЗГРАД",2015-11-05,"Община Завет","Неустановена принадлежност", РЕМЗИ,СЕЛМАНОВ,ЕМИНОВ,,"С.КРЕПЧА, ОПАКА, ТЪРГОВИЩЕ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", РЕМЗИ,ТАСИМ,ЮСЕИН,,"ГР.МОМЧИЛГРАД, МОМЧИЛГРАД, КЪРДЖАЛИ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", РЕМЗИ,ТАСИМ,ЮСЕИН,,"ГР.МОМЧИЛГРАД, МОМЧИЛГРАД, КЪРДЖАЛИ",2016-01-25,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Кърджали","Неустановена принадлежност", РЕМЗИ,ФЕВЗИ,КЯМИЛ,,"С.КАРАПЕЛИТ, ДОБРИЧКА, ДОБРИЧ",2014-02-19,"Община Добричка","Неустановена принадлежност", РЕМЗИ,ФЕВЗИ,КЯМИЛ,,"С.КАРАПЕЛИТ, ДОБРИЧКА, ДОБРИЧ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", РЕМЗИ,ХАЛИЛ,ЮЗЕИР,,"С.МЛЕЧИНО, АРДИНО, КЪРДЖАЛИ",2014-10-29,"Община Ардино","Неустановена принадлежност", РЕМЗИ,ХАЛИЛ,ЮЗЕИР,,"С.МЛЕЧИНО, АРДИНО, КЪРДЖАЛИ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", РЕМЗИ,ХАЛИЛ,ЮЗЕИР,,"С.МЛЕЧИНО, АРДИНО, КЪРДЖАЛИ",2016-01-25,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Кърджали","Неустановена принадлежност", РЕМЗИ,ХАЛИЛОВ,ЮСЕИНОВ,,"С.САВИН, КУБРАТ, РАЗГРАД",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", РЕМЗИ,ХАСАНОВ,ИМАМОВ,,"С.ПЛАЗИЩЕ, ДЖЕБЕЛ, КЪРДЖАЛИ",2014-10-22,"Община Джебел","Неустановена принадлежност", РЕМЗИ,ХАСАНОВ,ИМАМОВ,,"С.ПЛАЗИЩЕ, ДЖЕБЕЛ, КЪРДЖАЛИ",2016-01-25,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Кърджали","Неустановена принадлежност", РЕМЗИ,ШЕВКЕТ,МУРАД,,"ГР.КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2014-03-19,"Община Черноочене","Неустановена принадлежност", РЕМЗИ,ЯШАР,ХЮСЕИН,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", РЕМЗИ,ЯШАР,ХЮСЕИН,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2010-09-09,"ИА по рибарство и аквакултури","Неустановена принадлежност", РЕМЗИ,ЯШАР,ХЮСЕИН,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2015-04-28,"Община Пазарджик","Неустановена принадлежност", РЕМЗИЕ,МУСТАФА,АХАТ,,"ГР.МОМЧИЛГРАД, МОМЧИЛГРАД, КЪРДЖАЛИ",2014-10-22,"Община Момчилград","Неустановена принадлежност", РЕМЗИЕ,САЛИ,ШЕРИФ,,"С.БОРОВИЦА, АРДИНО, КЪРДЖАЛИ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", РЕМЗИЕ,ХЮСЕИНОВА,АХМЕДОВА,,"ГР.ОМУРТАГ, ОМУРТАГ, ТЪРГОВИЩЕ",2015-12-17,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Варна","Неустановена принадлежност", РЕМЗИЕ,ХЮСНИЕВА,АЛИЕВА,,"С.СИНЯ ВОДА, ЛОЗНИЦА, РАЗГРАД",2015-11-05,"Община Завет","Неустановена принадлежност", РЕМЗИЯ,САБИТ,МУСТАФА,,"С.НИКОЛА КОЗЛЕВО, НИКОЛА КОЗЛЕВО, ШУМЕН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", РЕНА,ДИМИТРОВА,ПЕТКОВА,,"ГР.КАРНОБАТ, КАРНОБАТ, БУРГАС",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", РЕНА,ЕНЧЕВА,СТЕФАНОВА,,"С.НОВО СЕЛО, РУСЕ, РУСЕ",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", РЕНА,ИВАНОВА,МИТЕВА,,"С.НОВАЧЕНЕ, НИКОПОЛ, ПЛЕВЕН",2013-10-02,"Обединена българска банка","Неустановена принадлежност", РЕНА,НИКОЛАЕВА,ВЪЧЕВА,,"ГР.КАРНОБАТ, КАРНОБАТ, БУРГАС",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", РЕНА,НИКОЛАЕВА,ВЪЧЕВА,,"ГР.КАРНОБАТ, КАРНОБАТ, БУРГАС",2016-01-25,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Кърджали","Неустановена принадлежност", РЕНАТА,ГЕОРГИЕВА,ХАЛЬОВА,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", РЕНГИНАР,ОСМАН,ИБРАХИМ,,"ГР.МОМЧИЛГРАД, МОМЧИЛГРАД, КЪРДЖАЛИ",2015-05-27,"Приватизирани предприятия - Кърджали","Неустановена принадлежност", РЕНГИНАР,РЕДЖАИЛ,ПОТУР,,"С.ЧЕРНООК, ПРОВАДИЯ, ВАРНА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", РЕНГИНАР,ХАЛИЛ,МАЗЛЪМ,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", РЕНЕТА,АНГЕЛОВА,ИВАНОВА,,"ГР.БАТАК, БАТАК, ПАЗАРДЖИК",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност", РЕНЕТА,АТАНАСОВА,СТОЕВА,,"ГР.РУДОЗЕМ, РУДОЗЕМ, СМОЛЯН",2013-02-13,"Община Созопол","Неустановена принадлежност", РЕНЕТА,АТАНАСОВА,СТОЕВА,,"ГР.РУДОЗЕМ, РУДОЗЕМ, СМОЛЯН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", РЕНЕТА,БОРИСОВА,ВЪЛЧЕВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", РЕНЕТА,ВАНКОВА,БОЖАНКОВА,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2012-03-14,"Софийски университет ""Св. Климент Охридски""","Неустановена принадлежност", РЕНЕТА,ВЕЛИНОВА,ГЕОРГИЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност", РЕНЕТА,ВЕЛИЧКОВА,СЪЕВА,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност", РЕНЕТА,ВЕНЕЛИНОВА,КОНОВА-ПЕТРОВА,,"ГР.КУЛА, КУЛА, ВИДИН",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност", РЕНЕТА,ВИКТОРОВА,ХРИСТОВА-КАФАЛИЕВА,,"ГР.ЛОМ, ЛОМ, МОНТАНА",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", РЕНЕТА,ГЕОРГИЕВА,ЧОБАНОВА,,"ГР.ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност", РЕНЕТА,ДОНЧЕВА,ПЕТРОВА,,"ГР.ТРОЯН, ТРОЯН, ЛОВЕЧ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", РЕНЕТА,ДОНЧЕВА,ПЕТРОВА,,"ГР.ТРОЯН, ТРОЯН, ЛОВЕЧ",2014-02-12,"Разследващи полицаи","Неустановена принадлежност", РЕНЕТА,ИВАНОВА,БИБОВА,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2010-09-20,"Държавен фонд Земеделие","Неустановена принадлежност", РЕНЕТА,ИВАНОВА,БИБОВА,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2012-01-12,"Министерство на образованието","Неустановена принадлежност", РЕНЕТА,ИВАНОВА,ВЛАДОВА,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2011-03-16,"Министерство на външните работи","Неустановена принадлежност", РЕНЕТА,ИВАНОВА,ИВАНОВА-ТАКЕВА,,"ГР.СВОГЕ, СВОГЕ, СОФИЙСКА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", РЕНЕТА,ИВАНОВА,ИНДЖОВА,,"ГР.НОВА ЗАГОРА, НОВА ЗАГОРА, СЛИВЕН",2008-02-12,"Министерски съвет","Неустановена принадлежност", РЕНЕТА,ИВАНОВА,ИНДЖОВА,,"ГР.НОВА ЗАГОРА, НОВА ЗАГОРА, СЛИВЕН",2009-11-18,"Агенция за приватизация","Неустановена принадлежност", РЕНЕТА,ИВАНОВА,ИНДЖОВА,,"ГР.НОВА ЗАГОРА, НОВА ЗАГОРА, СЛИВЕН",2011-10-05,"Администрация на Народното събрание","Неустановена принадлежност", РЕНЕТА,ИВАНОВА,МИХАЙЛОВА,,"ГР.МОНТАНА, МОНТАНА, МОНТАНА",2015-08-04,"Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Неустановена принадлежност", РЕНЕТА,ЙОРДАНОВА,ИВАНОВА,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", РЕНЕТА,ЙОРДАНОВА,КИРОВА,,"ГР.НОВИ ПАЗАР, НОВИ ПАЗАР, ШУМЕН",2015-12-17,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Варна","Неустановена принадлежност", РЕНЕТА,ЛЮБЕНОВА,АТАНАСОВА,,"ГР.САМОКОВ, САМОКОВ, СОФИЙСКА",2010-09-29,"Регионални печатни издания","Неустановена принадлежност", РЕНЕТА,МАНОЛОВА,СТОЯНОВА,,"С.МИХАЙЛОВО, ХАЙРЕДИН, ВРАЦА",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност", РЕНЕТА,МАРИНОВА,ДИМИТРОВА,,"ГР.СВИЩОВ, СВИЩОВ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2014-10-08,"Нов български университет","Неустановена принадлежност", РЕНЕТА,МЕТОДИЕВА,ПЕТРОВА,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2012-07-04,"Конфедерация на независимите синдикати в България","Неустановена принадлежност", РЕНЕТА,МИЛЧЕВА,ВАСИЛЕВА,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2008-06-10,"Държавна комисия по стоковите борси и тържищата","Неустановена принадлежност", РЕНЕТА,МИХАЙЛОВА,ИВАНОВА,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", РЕНЕТА,НИКОЛОВА,ВЪЛЕВА,,"С.ЩРЪКЛЕВО, ИВАНОВО, РУСЕ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", РЕНЕТА,НИКОЛОВА,КРЪСТЕВА,,"ГР.ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-06-26,"Община Павликени","Неустановена принадлежност", РЕНЕТА,НИКОЛОВА,КРЪСТЕВА,,"ГР.ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност", РЕНЕТА,НИКОЛОВА,СТОЯНОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", РЕНЕТА,ПАРАСКЕВОВА,ЗДРАВКОВА,,"ГР.ОРЯХОВО, ОРЯХОВО, ВРАЦА",2011-02-15,"Агенция ""Митници""","Неустановена принадлежност", РЕНЕТА,ПАРАСКЕВОВА,ЗДРАВКОВА,,"ГР.ОРЯХОВО, ОРЯХОВО, ВРАЦА",2011-03-16,"Министерство на външните работи","Неустановена принадлежност", РЕНЕТА,ПАРАСКЕВОВА,ЗДРАВКОВА,,"ГР.ОРЯХОВО, ОРЯХОВО, ВРАЦА",2015-08-04,"Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Неустановена принадлежност", РЕНЕТА,ПЕТРОВА,ДИМИТРОВА,,"ГР.СЕВЛИЕВО, СЕВЛИЕВО, ГАБРОВО",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност", РЕНЕТА,СЛАВЕВА,ЛИЧЕВА-ЛАЗАРОВА,,"ГР.ТРОЯН, ТРОЯН, ЛОВЕЧ",2015-04-07,"Община Монтана","Неустановена принадлежност", РЕНЕТА,СТЕФАНОВА,ВАРЧЕВА,,"ГР.ТРОЯН, ТРОЯН, ЛОВЕЧ",2015-02-11,"Община Троян","Неустановена принадлежност", РЕНЕТА,СТЕФАНОВА,ИРИНЧЕВА,,"ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", РЕНЕТА,СТЕФАНОВА,ИРИНЧЕВА,,"ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2016-01-19,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Габрово","Неустановена принадлежност", РЕНЕТА,СТЕФАНОВА,КРЪСТАНОВА,,"ГР.СВОГЕ, СВОГЕ, СОФИЙСКА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", РЕНЕТА,ТОДОРОВА,НИКОЛОВА,,"ГР.МОНТАНА, МОНТАНА, МОНТАНА",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", РЕНЕТА,ТОДОРОВА,НИКОЛОВА,,"ГР.МОНТАНА, МОНТАНА, МОНТАНА",2012-06-05,"КТ Подкрепа","Неустановена принадлежност", РЕНЕТА,ТОДОРОВА,НИКОЛОВА,,"ГР.МОНТАНА, МОНТАНА, МОНТАНА",2008-11-26,"Българска национална телевизия","Неустановена принадлежност", РЕНЕТА,ТОДОРОВА,ПЕТКОВА,,"ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност", РЕНЕТА,ТОДОРОВА,ПЛЕВНЕЛИЕВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", РЕНЕТА,ХРИСТОВА,КАРАСТОЯНОВА,,"ГР.ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2009-10-14,"Национален осигурителен институт","Неустановена принадлежност", РЕНЕТА,ЧАВДАРОВА,ГЕОРГИЕВА,,"ГР.БЕЛОГРАДЧИК, БЕЛОГРАДЧИК, ВИДИН",2015-03-18,"Община Брусарци","Неустановена принадлежност", РЕНЕТА,ЯНКОВА,НАЧЕВА,,МАКЕДОНИЯ,2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", РЕНЕТА,ЯНКОВА,СЛАВОВА,,"ГР.НОВА ЗАГОРА, НОВА ЗАГОРА, СЛИВЕН",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", РЕНЕТА,ЯНКОВА,СЛАВОВА,,"ГР.НОВА ЗАГОРА, НОВА ЗАГОРА, СЛИВЕН",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност", РЕНИ,АНГЕЛОВА,ИВАНОВА,,"ГР.ЯКОРУДА, ЯКОРУДА, БЛАГОЕВГРАД",2012-10-17,"Министерство на икономиката, енергетиката и туризма","Неустановена принадлежност", РЕНИ,АТАНАСОВА,ДАРИТКОВА,,"ГР.СМОЛЯН, СМОЛЯН, СМОЛЯН",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", РЕНИ,ВАЛЕНТИНОВА,ГЕОРГИЕВА,,"ГР.ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", РЕНИ,ВАСИЛЕВА,ВАСОВА,,"ГР.САМОКОВ, САМОКОВ, СОФИЙСКА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", РЕНИ,ВЕНКОВА,ДУДЕВА,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност", РЕНИ,ВЪЛКОВА,СЛАВОВА,,"ГР.СУНГУРЛАРЕ, СУНГУРЛАРЕ, БУРГАС",2013-02-27,"Община Сунгурларе","Неустановена принадлежност", РЕНИ,ГЕНАДИЕВА,ВЛАДИМИРОВА-КАНДИЛАРОВА,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", РЕНИ,ГЕНЧЕВА,ЧЕРВЕНКОВА,,"С.ТЪЖА, ПАВЕЛ БАНЯ, СТАРА ЗАГОРА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", РЕНИ,ГЕОРГИЕВА,ДАНЧЕВА,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2010-02-17,"Печатни издания","Неустановена принадлежност", РЕНИ,ГЕОРГИЕВА,ЙОРДАНОВА,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2012-10-30,"Конфедерация на работодателите и индустриалците в България","Неустановена принадлежност", РЕНИ,ГЕОРГИЕВА,ЙОРДАНОВА,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2015-04-21,"Синдици, включени в списъка на синдиците при БНБ","Неустановена принадлежност", РЕНИ,ГЕОРГИЕВА,КОЛЕВА,,"ГР.ЛЕВСКИ, ЛЕВСКИ, ПЛЕВЕН",2015-05-27,"Приватизирани предприятия - Кърджали","Неустановена принадлежност", РЕНИ,ГЕОРГИЕВА,ХРИСТОВА-КОЦЕВА,,"ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2012-06-14,"Великотърновскиуниверситет Св. Св. Кирил и Методий","Неустановена принадлежност", РЕНИ,ДИМИТРОВА,ГЕОРГИЕВА,,"С.БЕЗДЕН, КОСТИНБРОД, СОФИЙСКА",2013-01-16,"Министерство на правосъдието","Неустановена принадлежност", РЕНИ,ДИМИТРОВА,ПЕТКОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-07-09,"Национален статистически институт","Неустановена принадлежност", РЕНИ,ДИНКОВА,ДАЧЕВА-ПЕТКОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-02-18,"Община Ябланица","Неустановена принадлежност", РЕНИ,ЕВТИМОВА,СТОЯНОВА,,"ГР.КОСТИНБРОД, КОСТИНБРОД, СОФИЙСКА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", РЕНИ,ЕВТИМОВА,СТОЯНОВА,,"ГР.КОСТИНБРОД, КОСТИНБРОД, СОФИЙСКА",2015-09-14,"КТ Подкрепа-кадрови промени","Неустановена принадлежност", РЕНИ,ЕМИЛ,КАЛФИН,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-02-09,"Българска академия на науките","Неустановена принадлежност", РЕНИ,ЕМИЛ,КАЛФИН,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-05-27,"Българска академия на науките","Неустановена принадлежност", РЕНИ,ЕМИЛОВА,ПЕШЕВА-КОЧЕВА,,"ГР.ДУПНИЦА, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2015-01-14,"Приватизирани предприятия - София","Неустановена принадлежност", РЕНИ,ЕФТИМОВА,СПАСОВА,,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", РЕНИ,ИВАНОВА,БОГДАНОВА,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", РЕНИ,ИВАНОВА,БОГДАНОВА,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2015-07-16,"Община Плевен","Неустановена принадлежност", РЕНИ,ИВАНОВА,БОЕВА,,"ГР.ИВАЙЛОВГРАД, ИВАЙЛОВГРАД, ХАСКОВО",2011-02-15,"Агенция ""Митници""","Неустановена принадлежност", РЕНИ,ИВАНОВА,ЗАРКОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", РЕНИ,ИВАНОВА,КЪНЕВА,,"ГР.ЛЕТНИЦА, ЛЕТНИЦА, ЛОВЕЧ",2015-01-29,"Община Летница","Неустановена принадлежност", РЕНИ,ИВАНОВА,МИКОВА,,"ГР.ИВАЙЛОВГРАД, ИВАЙЛОВГРАД, ХАСКОВО",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", РЕНИ,ИВАНОВА,ПЕТКОВА,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2015-11-11,"Приватизирани предприятия - Пазарджик","Неустановена принадлежност", РЕНИ,ИЛИЕВА,РАНГЕЛОВА,,"С.ГАБЕР, ДРАГОМАН, СОФИЙСКА",2012-01-12,"Министерство на образованието","Неустановена принадлежност", РЕНИ,ЙОРДАНОВА,АНДОНОВА,,"С.СЛАВЯНОВО, ПОПОВО, ТЪРГОВИЩЕ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", РЕНИ,ЙОРДАНОВА,ГЕОРГИЕВА,,"ГР.ДИМИТРОВГРАД, ДИМИТРОВГРАД, ХАСКОВО",2016-01-06,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Видин","Неустановена принадлежност", РЕНИ,КИРИЛОВА,КИРЯКОВА-ПЕТРОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", РЕНИ,КОСТАДИНОВА,СТАНИЛОВА,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", РЕНИ,КОСТОВА,ТОТЕВА-ГЕНОВА,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", РЕНИ,КРЪСТЕВА,ДАМЯНОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", РЕНИ,КУНЧЕВА,КОЛЕВА,,"ГР.КАРЛОВО, КАРЛОВО, ПЛОВДИВ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", РЕНИ,КУНЧЕВА,КОЛЕВА,,"ГР.КАРЛОВО, КАРЛОВО, ПЛОВДИВ",2014-02-12,"Разследващи полицаи","Неустановена принадлежност", РЕНИ,МИЛАНОВА,ИЛИЕВА,,"ГР. ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", РЕНИ,МИНЧЕВА,НИКОЛОВА,,"ГР.ТВЪРДИЦА, ТВЪРДИЦА, СЛИВЕН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", РЕНИ,МИРЧЕВА,СЕРБЕЗОВА,,"С.МАК, АРДИНО, КЪРДЖАЛИ",2014-10-22,"Община Джебел","Неустановена принадлежност", РЕНИ,МИТКОВА,МИТЕВА-МАРИНОВА,,"ГР.ЛУКОВИТ, ЛУКОВИТ, ЛОВЕЧ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", РЕНИ,МИХАЙЛОВА,СПАРТАНСКА,,"ГР.ПАНАГЮРИЩЕ, ПАНАГЮРИЩЕ, ПАЗАРДЖИК",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", РЕНИ,МИШОВА,РАНГЕЛОВА,,"ГР.БЕЛОГРАДЧИК, БЕЛОГРАДЧИК, ВИДИН",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", РЕНИ,НАЧЕВА,ДИМИТРОВА,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", РЕНИ,НИКОЛОВА,ТИНКОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-10-14,"Национален осигурителен институт","Неустановена принадлежност", РЕНИ,ПАВЛИНОВА,ПЕТРОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", РЕНИ,ПЕЙЧЕВА,МИТЕВА,,"ГР.ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ",2011-06-29,"Агенция по геодезия, картография и кадастър","Неустановена принадлежност", РЕНИ,ПЕНЧЕВА,ГАВРИЛОВА,,"ГР.ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2009-08-05,"Сметна палата","Неустановена принадлежност", РЕНИ,ПЕТРОВА,КОВАЧКА,,"ГР.БОТЕВГРАД, БОТЕВГРАД, СОФИЙСКА",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", РЕНИ,СИМЕОНОВА,ИВАНОВА,,"ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-12-08,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Велико Търново","Неустановена принадлежност", РЕНИ,СЛАВКОВА,ПЕТКОВА,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", РЕНИ,СТЕФАНОВА,РАДЕВА,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност", РЕНИ,ТОДОРОВА,ЛЕФТЕРОВА,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", РЕНИ,ТОДОРОВА,РАДЕВА,,"ГР.СМОЛЯН, СМОЛЯН, СМОЛЯН",2013-01-16,"Министерство на правосъдието","Неустановена принадлежност", РЕНИ,ТРАЯНОВА,ЛЕОНИДОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност", РЕНИ,ХРИСТОВА,КОДЖАБАШЕВА,,"С.ГОЛЕШ, КАЙНАРДЖА, СИЛИСТРА",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", РЕНИ,ХРИСТОВА,ПЕТКОВА,,"ГР.СВИЩОВ, СВИЩОВ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-06-19,"Юробанк България АД","Неустановена принадлежност", РЕНИ,ХРИСТОВА,ПЕТКОВА,,"ГР.СВИЩОВ, СВИЩОВ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-10-09,"Длъжници към ОББ","Неустановена принадлежност", РЕНИ,ХРИСТОВА,ПЕТКОВА,,"ГР.СВИЩОВ, СВИЩОВ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-11-06,"Централна кооперативна банка","Неустановена принадлежност", РЕНИ,ХРИСТОВА,ПЕТКОВА,,"ГР.СВИЩОВ, СВИЩОВ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2014-04-15,"Длъжници към Българска народна банка","Неустановена принадлежност", РЕНИ,ЦАНОВА,МАНДЖУКОВА,,"ГР.ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2010-07-06,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", РЕНИ,ЦВЕТАНОВА,КИРИЛОВА,,"ГР.ЛЕВСКИ, ЛЕВСКИ, ПЛЕВЕН",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", РЕНИ,ЦВЕТАНОВА,МЕТОДИЕВА,,"С.МАДАН, БОЙЧИНОВЦИ, МОНТАНА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", РЕНИ,ЦВЕТАНОВА,СЛАВКОВА,,"ГР.МОНТАНА, МОНТАНА, МОНТАНА",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", РЕНИ,ЦВЕТАНОВА,ТУХЛЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", РЕНИ,ЮРЕВА,АНАСТАСОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", РЕНИ,ЯКИМОВА,СТОЯНОВА,,"С.БАТОШЕВО, СЕВЛИЕВО, ГАБРОВО",2014-02-05,"Община Севлиево","Неустановена принадлежност", РЕНИТА,ВЕРГИЛОВА,КУНОВА,,"ГР.НИКОПОЛ, НИКОПОЛ, ПЛЕВЕН",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", РЕОНИТА,ИВАНОВА,ЙОРДАНОВА,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2016-02-18,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Кюстендил","Неустановена принадлежност", РЕПЕГА,ТАКВОР,СЕМЕРДЖИЯН,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2012-02-07,"Арменска Апостолическа Православна църква в България","Неустановена принадлежност", РЕПЕТ,ИЗЕТОВ,ИСМАИЛОВ,1948-05-30,"С.КАПИТАН ДИМИТРОВО, КРУШАРИ, ДОБРИЧ",2014-02-19,"Община Добрич","Решение № 2-310 от 19.02.2014 г. - община Добрич","

Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-1005 (Тх) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 8 бр. и обр. 6; протокол рег. № КА 9/ 27.03.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело IР- 316 (Тх); протокол рег. № КА 7/ 27.03.1990 г. с предложение за унищожаване лично дело IА-1005 (Тх) (налично).

" РЕСА,ДОЙЧИНОВА,КОЛЕВА,,АВСТРИЯ,2014-09-24,"Национална музикална академия Проф. Панчо Владигеров","Неустановена принадлежност", РЕСМИ,МЕХМЕД,МУРАД,,"ГР.АРДИНО, АРДИНО, КЪРДЖАЛИ",2014-10-29,"Община Ардино","Неустановена принадлежност", РЕСМИ,МЕХМЕД,МУРАД,,"ГР.АРДИНО, АРДИНО, КЪРДЖАЛИ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", РЕСМИ,МЕХМЕД,МУРАД,,"ГР.АРДИНО, АРДИНО, КЪРДЖАЛИ",2016-01-25,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Кърджали","Неустановена принадлежност", РЕСМИ,МЮМЮН,САИД,,"С.ДУШКА, ЧЕРНООЧЕНЕ, КЪРДЖАЛИ",2015-10-05,"Община Първомай","Неустановена принадлежност", РЕСМИЕ,БЕКИРОВА,СЮЛЕЙМАНОВА,,"С.НЕДОКЛАН, РАЗГРАД, РАЗГРАД",2015-11-17,"Община Разград","Неустановена принадлежност", РЕСМИЕ,НАИМ,ШАБАН,,"С.ЖЕНДА, ЧЕРНООЧЕНЕ, КЪРДЖАЛИ",2016-01-25,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Кърджали","Неустановена принадлежност", РЕФАЙТИН,ИСМАИЛ,СЕФЕР,,"ГР.ВЪРБИЦА, ВЪРБИЦА, ШУМЕН",2012-01-12,"Министерство на образованието","Неустановена принадлежност", РЕФАЙТИН,ИСМАИЛ,СЕФЕР,,"ГР.ВЪРБИЦА, ВЪРБИЦА, ШУМЕН",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", РЕФАЙТИН,ИСМАИЛ,СЕФЕР,,"ГР.ВЪРБИЦА, ВЪРБИЦА, ШУМЕН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", РЕФАЙТИН,ИСМАИЛ,СЕФЕР,,"ГР.ВЪРБИЦА, ВЪРБИЦА, ШУМЕН",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", РЕФАТ,ЕЙЯ,МАНЕВСКИ,,"С.САТОВЧА, САТОВЧА, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", РЕФАТ,МУСТАФА,МЕХМЕД,,"С.СРЕДКОВЕЦ, КАОЛИНОВО, ШУМЕН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", РЕФАТ,ШУКРИЕВ,АТИПОВ,,"С.РИБНОВО, ГЪРМЕН, БЛАГОЕВГРАД",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", РЕФАТ,ШУКРИЕВ,АТИПОВ,,"С.РИБНОВО, ГЪРМЕН, БЛАГОЕВГРАД",2011-04-05,"Община Гърмен","Неустановена принадлежност", РЕФИЕ,ХИДАЕТОВА,РАЛЕВА,,"ГР.ГЛОДЖЕВО, ВЕТОВО, РУСЕ",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност", РЕФИК,ЕНВЕР,АЛИ,,"С.ОБОРИЩЕ, ВЪЛЧИ ДОЛ, ВАРНА",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", РЕФИК,МЮМЮН,ЕМИН,,"ГР.ДЖЕБЕЛ, ДЖЕБЕЛ, КЪРДЖАЛИ",2014-10-22,"Община Джебел","Неустановена принадлежност", РЕФИК,РАИФОВ,МУХТАРОВ,,"С.ТРИ МОГИЛИ, АСЕНОВГРАД, ПЛОВДИВ",2015-10-14,"Община Родопи","Неустановена принадлежност", РЕФИК,РАИФОВ,МУХТАРОВ,,"С.ТРИ МОГИЛИ, АСЕНОВГРАД, ПЛОВДИВ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", РЕФИК,ШУКРИЕВ,ФЕРАДОВ,,"С.ТРИ МОГИЛИ, АСЕНОВГРАД, ПЛОВДИВ",2013-03-06,"Община Руен","Неустановена принадлежност", РЕФИКА,БАСРИЕВА,ХЮСЕИНОВА,,"ГР.СЕНОВО, ВЕТОВО, РУСЕ",2015-11-17,"Община Разград","Неустановена принадлежност", РЕФИКА,САБРИ,РАМАДАН,,"С.БЕЗВОДНО, ЧЕРНООЧЕНЕ, КЪРДЖАЛИ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", РЕФИКА,ХЮСЕИН,КАЧ,,"С.ЙОНКОВО, ИСПЕРИХ, РАЗГРАД",2015-11-05,"Община Исперих","Неустановена принадлежност", РЕШАД,АХМЕДОВ,МЮРСЕЛОВ,,"С.ЮПЕР, КУБРАТ, РАЗГРАД",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", РЕШАД,ИЗЗЕТ,ЕЮБ,,"С.ИВАН ШИШМАНОВО, ЗАВЕТ, РАЗГРАД",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", РЕШАД,ИЗЗЕТ,ЕЮБ,,"С.ИВАН ШИШМАНОВО, ЗАВЕТ, РАЗГРАД",2015-11-05,"Община Завет","Неустановена принадлежност", РЕШАД,ИСМАИЛОВ,АХМЕДОВ,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2011-08-09,"Агенция Пътна инфраструктура","Неустановена принадлежност", РЕШАТ,ХЮСЕИН,МЕХМЕД,,"С.ЛОПУШНА, ДЪЛГОПОЛ, ВАРНА",2013-05-15,"Община Дългопол","Неустановена принадлежност", РЕШЕД,АХМЕД,ТЕФИК,,"ГР.КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", РЕШЕТ,МЕХМЕД,КАМБЕР,,"ГР.АСЕНОВГРАД, АСЕНОВГРАД, ПЛОВДИВ",2015-10-05,"Община Първомай","Неустановена принадлежност", РЕШИД,ИБРАИМ,ЧЕТЕ,,"С.ДЯНКОВО, РАЗГРАД, РАЗГРАД",2015-11-17,"Община Разград","Неустановена принадлежност", РИДВАН,АДЕМ,ИСМАИЛ,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", РИДВАН,АЛИ,АХМЕД,,"С.ОКОРШ, ДУЛОВО, СИЛИСТРА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", РИДВАН,АЛИ,ДЕМИР,,"ГР.БАЛЧИК, БАЛЧИК, ДОБРИЧ",2014-02-12,"Община Балчик","Неустановена принадлежност", РИДВАН,АЛИЕВ,ИДРИЗОВ,1958-04-08,"С.ЗВЪНАРЦИ, КУБРАТ, РАЗГРАД",2013-11-20,"Средни училища","Решение № 2-259 от 20.11.2013 г. - училища по Закона за народната просвета","Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документ от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-455 (Рз) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр. и обр. 6; писмо вх. № 1166/ 06.03.1990 г. за унищожаване с протокол № 88/ 15.02.1990 г. работното дело и ""ненужните документи"" от личното дело на аг. ""Здравко""." РИДВАН,АПТОРМАН,АХМЕД,,"С.КОРИТЕН, КРУШАРИ, ДОБРИЧ",2014-03-12,"Община Крушари","Неустановена принадлежност", РИДВАН,АХМЕД,СЮЛЕЙМАН,,"С.ТЕЛЕРИГ, КРУШАРИ, ДОБРИЧ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", РИДВАН,ВАСВИЕВ,АХМЕДОВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2013-03-20,"Община Аврен","Неустановена принадлежност", РИДВАН,ДЖЕМАЛ,ЯШАР,,"С.СТЕФАН КАРАДЖА, ГЛАВИНИЦА, СИЛИСТРА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", РИДВАН,ЗЕНУНОВ,АЛИЕВ,,"ГР.РАЗГРАД, РАЗГРАД, РАЗГРАД",2014-05-20,"Частични местни избори - 08.06.2014 г.","Неустановена принадлежност", РИДВАН,ИСМАИЛ,ИСМАИЛ,,"ГР.ИСПЕРИХ, ИСПЕРИХ, РАЗГРАД",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", РИДВАН,ИСМАИЛ,ИСМАИЛ,,"ГР.ИСПЕРИХ, ИСПЕРИХ, РАЗГРАД",2015-11-05,"Община Исперих","Неустановена принадлежност", РИДВАН,ИСМАИЛ,СЮЛЕЙМАН,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2014-02-19,"Община Добричка","Неустановена принадлежност", РИДВАН,МЕХМЕДОВ,ДЮЛГЕРОВ,,"ГР.КРИЧИМ, КРИЧИМ, ПЛОВДИВ",2015-09-14,"Община Кричим","Неустановена принадлежност", РИДВАН,МУСТАФА,КАДЬОВ,1959-12-22,"ГР.ВЕЛИНГРАД, ВЕЛИНГРАД, ПАЗАРДЖИК",2007-09-04,"Народно събрание","Решение № 14 от 04.09.2007 г. - Народно събрание","

Рег. бланка; рег. дневник; собственоръчно написани агентурни сведения; документи за получени възнаграждения; разходни документи, отчетени от оперативния работник; документи от ръководилите го щатни служители; картон обр. 6; лично дело ІА-36209

" РИДВАН,МУСТАФА,КАДЬОВ,1959-12-22,"ГР.ВЕЛИНГРАД, ВЕЛИНГРАД, ПАЗАРДЖИК",2012-01-17,"Мюсюлманско изповедание","Решение № 299 от 17.01.2012 г. - Мюсюлманско изповедание","Рег. бланка; собственоръчно написани агентурни сведения; документи за получени възнаграждения; разходни документи, отчетени от оперативния работник; документи от ръководилите го щатни служители; рег. дневник; картон обр. 6, лично дело ІА-36209." РИДВАН,НИЯЗИЕВ,СЕЙФУЛЛОВ,,"ГР.ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", РИДВАН,САЛИМ,САЛИ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2015-12-17,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Варна","Неустановена принадлежност", РИДВАН,СЕЛИАТИЛОВ,ДЖЕЛИЛОВ,,"С.КОРИТЕН, КРУШАРИ, ДОБРИЧ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", РИДВАН,ХАСАНОВ,АХМЕДОВ,,"С.ОСТРЕЦ, ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ",2015-08-11,"Приватизирани предприятия - Търговище","Неустановена принадлежност", РИДВАН,ХЮСЕИН,ХЮСЕИН,,"С.БЕНКОВСКИ, КИРКОВО, КЪРДЖАЛИ",2014-11-05,"Община Кирково","Неустановена принадлежност", РИДВАН,ШАБАН,АХМЕД,,"С.ТЕЛЕРИГ, КРУШАРИ, ДОБРИЧ",2014-03-12,"Община Крушари","Неустановена принадлежност", РИДВАН,ЮСЕИНОВ,ЮСЕИНОВ,,"С.МАКАРИОПОЛСКО, ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", РИДВАН,ЯМЕН,ЯМЕН,,"С.БЕЛОГРАДЕЦ, ВЕТРИНО, ВАРНА",2013-04-10,"Община Ветрино","Неустановена принадлежност", РИДВАНИЕ,ХЮСЕИНОВА,КОРНАЗОВА,,"С.БЕЛОГРАДЕЦ, ВЕТРИНО, ВАРНА",2013-05-15,"Община Вълчи дол","Неустановена принадлежност", РИЗА,АДЕМ,ИСМАИЛ,,"С.ПОДАЙВА, ИСПЕРИХ, РАЗГРАД",2015-11-05,"Община Исперих","Неустановена принадлежност", РИЗА,АЛИЕВ,ИСМАИЛОВ,,"С.БАЩИНО, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2015-02-04,"Община Ловеч","Неустановена принадлежност", РИЗА,АХМЕД,АЛИ,,"С.ЛОЗЕНЕЦ, КРУШАРИ, ДОБРИЧ",2014-03-12,"Община Крушари","Неустановена принадлежност", РИЗА,ИБРАХИМ,АЛИШ,,"С.КРОЯЧ, ЛОЗНИЦА, РАЗГРАД",2015-11-11,"Община Лозница","Неустановена принадлежност", РИЗА,МАСТЪК,РИЗВАН,,"ГР.КРИЧИМ, КРИЧИМ, ПЛОВДИВ",2015-09-14,"Община Кричим","Неустановена принадлежност", РИЗА,ОСМАН,ИСУФ,1939-04-07,"С.ЛЪВИНО, ИСПЕРИХ, РАЗГРАД",2015-11-05,"Община Исперих","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1" РИЗА,ХАЛИТ,АЛИ,,"С.ДЪБНИЦА, ГЪРМЕН, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", РИЗО,СЛАВЧОВ,ИВАНОВ,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2016-02-18,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Кюстендил","Неустановена принадлежност", РИЗО,ТОМОВ,БЕРАМОВ,,"ГР.САНДАНСКИ, САНДАНСКИ, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", РИЗО,ТОМОВ,БЕРАМОВ,,"ГР.САНДАНСКИ, САНДАНСКИ, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", РИЛКА,АТАНАСОВА,ГЕОРГИЕВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2014-02-05,"Длъжници към Кристалбанк","Неустановена принадлежност", РИЛКА,АТАНАСОВА,ЯНЕВА,,"ГР.БЕЛЕНЕ, БЕЛЕНЕ, ПЛЕВЕН",2009-10-14,"Национален осигурителен институт","Неустановена принадлежност", РИЛКА,БОРИСОВА,АКШАРОВА,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2008-12-18,"Българско национално радио","Неустановена принадлежност", РИЛКА,ГЕОРГИЕВА,ДЖУНИНА,,"С.РЕПЛЯНА, ЧУПРЕНЕ, ВИДИН",2013-10-02,"Община Чупрене","Неустановена принадлежност", РИЛКА,ИВАНОВА,АНГЕЛОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", РИЛКА,ИВАНОВА,КАНДИЛАРОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-11-13,"Държавна агенция по туризъм","Неустановена принадлежност", РИЛКА,ИВАНОВА,КАНДИЛАРОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-10-17,"Министерство на икономиката, енергетиката и туризма","Неустановена принадлежност", РИЛКА,МИХАЙЛОВА,МИКЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност", РИЛКА,НИКОЛОВА,ИГНАТОВА,,"С.ПИРГОВО, ИВАНОВО, РУСЕ",2011-02-23,"Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол","Неустановена принадлежност", РИЛКА,НИКОЛОВА,КРЪСТЕВА,,"ГР.КОЗЛОДУЙ, КОЗЛОДУЙ, ВРАЦА",2015-03-11,"Община Бойчиновци","Неустановена принадлежност", РИЛКА,СИМЕОНОВА,БЕЛЕВА,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2009-04-15,"Държавна агенция за метрология и технически надзор","Неустановена принадлежност", РИЛКА,СТЕФАНОВА,ЖИВКИЧОВА,,"С.РЕПЛЯНА, ЧУПРЕНЕ, ВИДИН",2013-10-02,"Община Чупрене","Неустановена принадлежност", РИЛКА,СТЕФАНОВА,НЕДЯЛКОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност", РИЛКА,СТОЯНОВА,МАЛАМОВА,,"С.ПИРИН, САНДАНСКИ, БЛАГОЕВГРАД",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", РИЛКА,ТОДОРОВА,ДАРГОВА,,"С.ГОВЕДАРЦИ, САМОКОВ, СОФИЙСКА",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност", РИЛКО,ГОРАНОВ,ГОРАНОВ,,"ГР.ПЕЩЕРА, ПЕЩЕРА, ПАЗАРДЖИК",2015-08-04,"Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Неустановена принадлежност", РИНА,АШЕР,ДАЛЕВА,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", РИНА,РАФАИЛОВА,ИВАНОВА,,"ГР.АЙТОС, АЙТОС, БУРГАС",2012-01-12,"Министерство на образованието","Неустановена принадлежност", РИНАЛДО,САВОВ,ШИШКОВ,,"ГР.СУВОРОВО, СУВОРОВО, ВАРНА",2012-08-01,"Медицински университет ""Проф. д-р Параскев Стоянов"" - Варна","Неустановена принадлежност", РИСА,ИВАНОВА,ПАВЛОВА,,"ГР.САНДАНСКИ, САНДАНСКИ, БЛАГОЕВГРАД",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", РИСАНА,ПЕТРОВА,ДИМОВА,,"С.ДОРКОВО, РАКИТОВО, ПАЗАРДЖИК",2015-05-19,"Община Ракитово","Неустановена принадлежност", РИСИДКА,СТЕФАНОВА,ИЛИЕВА,,"ГР.ДОЛНА ОРЯХОВИЦА, ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2014-02-19,"Община Добричка","Неустановена принадлежност", РИСК,ПЕТРОВ,ЙОРДАНОВ,,"С.ВИДНО, КАВАРНА, ДОБРИЧ",2010-07-06,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", РИСТЕМ,ИСМЕТОВ,БЕКИРОВ,,"ГР.КАЗАНЛЪК, КАЗАНЛЪК, СТАРА ЗАГОРА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", РИФАТ,МАЗЛЪМОВ,РИФАТОВ,,"С.ДЪБРАВИНО, АВРЕН, ВАРНА",2015-12-17,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Варна","Неустановена принадлежност", РИФАТ,ХЮСЕИН,ХОДЖА,,"С.ДОЛНО ДРЯНОВО, ГЪРМЕН, БЛАГОЕВГРАД",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност", РИФАТ,ХЮСЕИН,ХОДЖА,,"С.ДОЛНО ДРЯНОВО, ГЪРМЕН, БЛАГОЕВГРАД",2011-04-05,"Община Гърмен","Неустановена принадлежност", РИФАТ,ХЮСЕИН,ХОДЖА,,"С.ДОЛНО ДРЯНОВО, ГЪРМЕН, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", РИФАТ,ХЮСЕИН,ХОДЖА,,"С.ДОЛНО ДРЯНОВО, ГЪРМЕН, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", РИЧАРД,ДИМИТРОВ,ГРУЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-11-26,"Българска национална телевизия","Неустановена принадлежност", РОБЕРТ,ВЕНЕЛИНОВ,МАРИНОВ,,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", РОБЕРТ,ВЕНИАМИНОВ,ВЕЛИЧКОВ,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", РОБЕРТ,ИСАЕВ,КИРИЛОВ,,"С.ГОРНА ВЕРЕНИЦА, МОНТАНА, МОНТАНА",2015-06-09,"Приватизирани предприятия - Монтана","Неустановена принадлежност", РОБЕРТ,КУРТ,ПОПИЦ,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2010-01-20,"Агенция за ядрено регулиране","Неустановена принадлежност", РОБЕРТ,ЛЕОНАРД,ПАПАЗЯН,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", РОБЕРТ,МИЛТОН,СТАНЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-06-04,"Приватизация - обособени части - София","Неустановена принадлежност", РОБЕРТ,МИЛТОН,СТАНЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-06-29,"Организатор на хазартни игри","Неустановена принадлежност", РОБЕРТ,НЕНЧЕВ,ДЖАМБАЗОВ,,"ГР.ТРЯВНА, ТРЯВНА, ГАБРОВО",2014-01-28,"Община Трявна","Неустановена принадлежност", РОБЕРТ,НИКОЛАЕВ,АСЕНОВ,,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2010-09-29,"Регионални печатни издания","Неустановена принадлежност", РОБЕРТ,ПЕТРОВ,КОВАЧЕВ,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", РОБЕРТ,ПЕТРОВ,КОВАЧЕВ,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2008-11-26,"Българска национална телевизия","Неустановена принадлежност", РОБЕРТ,ПЕТРОВ,НИКОЛОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-04-21,"Синдици, включени в списъка на синдиците при БНБ","Неустановена принадлежност", РОБЕРТ,ПЕТРОВ,НИКОЛОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-08-04,"Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Неустановена принадлежност", РОБЕРТ,ТИХОМИРОВ,ПЕТРОВ,,"ГР.БРЕЗНИК, БРЕЗНИК, ПЕРНИК",2010-07-06,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", РОБЕРТ,ХЕРЦЕЛ,ЧАКЪРОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", РОБЕРТ,ХЕРЦЕЛ,ЧАКЪРОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2015-09-30,"Община Пловдив","Неустановена принадлежност", РОБЕРТА,ГЕОРГИЕВА,БОРИСОВА,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2015-06-01,"Община Перник","Неустановена принадлежност", РОБЕРТА,ДИМИТРОВА,ДИМОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност", РОБЕРТА,ТОДОРОВА,ГЕОРГИЕВА,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2009-10-14,"Национален осигурителен институт","Неустановена принадлежност", РОБЕРТИНО,АНДРЕЕВ,КРЕМЕНСКИ,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност", РОБЕРТИНО,МЕТОДИЕВ,КИРОВ,,"ГР.ДУПНИЦА, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2014-12-09,"Община Кочериново","Неустановена принадлежност", РОБЕРТИНО,МЕТОДИЕВ,КИРОВ,,"ГР.ДУПНИЦА, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", РОБЕРТИНО,ПЕТРОВ,СИМЕОНОВ,,"ГР.КРИВОДОЛ, КРИВОДОЛ, ВРАЦА",2011-03-16,"Министерство на външните работи","Неустановена принадлежност", РОБЕРТИНО,ТОДОРОВ,МАРИНОВ,,"ГР.ОРЯХОВО, ОРЯХОВО, ВРАЦА",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност", РОБЕРТИНО,ТОДОРОВ,МАРИНОВ,,"ГР.ОРЯХОВО, ОРЯХОВО, ВРАЦА",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", РОБЕРТИНО,ТОДОРОВ,МАРИНОВ,,"ГР.ОРЯХОВО, ОРЯХОВО, ВРАЦА",2013-12-11,"Община Оряхово","Неустановена принадлежност", РОБЕРТИНО,ТОДОРОВ,МАРИНОВ,,"ГР.ОРЯХОВО, ОРЯХОВО, ВРАЦА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", РОБЕРТИНО,ТОДОРОВ,МАРИНОВ,,"ГР.ОРЯХОВО, ОРЯХОВО, ВРАЦА",2016-01-14,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Враца","Неустановена принадлежност", РОБЕРТО,ВЕЛИСЛАВОВ,ЦАНКОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-06-04,"Приватизация - обособени части - София","Неустановена принадлежност", РОБЕРТО,СЛАВЧЕВ,БОЖКОВ,,"ГР.БАТАК, БАТАК, ПАЗАРДЖИК",2015-04-16,"Община Батак","Неустановена принадлежност", РОБЕРТО,ШАЛОМ,ДЖЕРАСИ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-03-20,"Религиозна общност на евреите в България","Неустановена принадлежност", РОБИНЗОН,ВАСИЛЕВ,НАЙДЕНОВ,,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2016-01-06,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Видин","Неустановена принадлежност", РОДИМИР,НИКОЛОВ,НИКОЛОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-06-16,"Висша атестационна комисия","Неустановена принадлежност", РОДИМИР,НИКОЛОВ,НИКОЛОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-07-23,"Химикотехнологичен и металургичен университет","Неустановена принадлежност", РОДМИЛ,РУСЕВ,БУХТЕВ,,"ГР.РАЗГРАД, РАЗГРАД, РАЗГРАД",2013-07-03,"Длъжници към Стопанска банка","Неустановена принадлежност", РОДОП,ЦВЕТКОВ,СТОЯНОВ,1949-11-08,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-01-12,"Министерство на образованието","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1" РОЗА,АЛЕКСАНДРОВА,ГАНЧЕВА-ФЛОРОВА,,"С.СТАНЕВО, ЛОМ, МОНТАНА",2015-04-01,"Община Лом","Неустановена принадлежност", РОЗА,АНТОНОВА,ПЪРВАНОВА,,"ГР.БЕЛЕНЕ, БЕЛЕНЕ, ПЛЕВЕН",2015-06-18,"Община Белене","Неустановена принадлежност", РОЗА,АРГИРОВА,БЕНХАМ,,"ГР.АСЕНОВГРАД, АСЕНОВГРАД, ПЛОВДИВ",2015-08-11,"Община Асеновград","Неустановена принадлежност", РОЗА,АРСОВА,ЖЕЛЕВА,,"ГР.СМОЛЯН, СМОЛЯН, СМОЛЯН",2013-01-23,"Община Бургас","Неустановена принадлежност", РОЗА,АРСОВА,ЖЕЛЕВА,,"ГР.СМОЛЯН, СМОЛЯН, СМОЛЯН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", РОЗА,АСЕНОВА,ПЕТРОВА,,"ГР.ЧИПРОВЦИ, ЧИПРОВЦИ, МОНТАНА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", РОЗА,АТАНАСОВА,ЮГОВА,,"ГР.ДУПНИЦА, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2012-07-25,"Конфедерация на независимите синдикати в България","Неустановена принадлежност", РОЗА,БОГОМИЛОВА,БОЯНОВА,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2012-07-04,"Конфедерация на независимите синдикати в България","Неустановена принадлежност", РОЗА,БОРИСОВА,АНДОНОВА-ОРМАНЛИЕВА,,"ГР.САНДАНСКИ, САНДАНСКИ, БЛАГОЕВГРАД",2011-02-15,"Агенция ""Митници""","Неустановена принадлежност", РОЗА,БОРИСОВА,ИВАНОВА,,"ГР.ПЪРВОМАЙ, ПЪРВОМАЙ, ПЛОВДИВ",2008-07-09,"Национален статистически институт","Неустановена принадлежност", РОЗА,БОРИСОВА,ХРИСТОВА,,"ГР.ХАДЖИДИМОВО, ХАДЖИДИМОВО, БЛАГОЕВГРАД",2014-12-03,"Община Бобов дол","Неустановена принадлежност", РОЗА,БОЯНОВА,ИВАНОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-12-02,"Национална здравноосигурителна каса","Неустановена принадлежност", РОЗА,ВАСИЛЕВА,ИВАНОВА,,"С.КРИВА БАРА, БРУСАРЦИ, МОНТАНА",2015-03-18,"Община Брусарци","Неустановена принадлежност", РОЗА,ВЕСЕЛИНОВА,ТРИЗЛОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-07-25,"Конфедерация на независимите синдикати в България","Неустановена принадлежност", РОЗА,ВИТАНОВА,БОГДАНОВА,,"С.КУРИЛО, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", РОЗА,ВЪЗКРАСЕНОВА,ДЖУРЕНОВА,,"ГР.СТАМБОЛИЙСКИ, СТАМБОЛИЙСКИ, ПЛОВДИВ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", РОЗА,ГЕОРГИЕВА,БОБЕВА,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност", РОЗА,ГЕОРГИЕВА,ДИМИТРОВА,,"С.СИНЬО БЪРДО, РОМАН, ВРАЦА",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност", РОЗА,ГЕОРГИЕВА,МИХАЛКОВА,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2015-01-07,"Община Кюстендил","Неустановена принадлежност", РОЗА,ГРИГОРОВА,АВРАМОВА,,"С.ЯКИМОВО, ЯКИМОВО, МОНТАНА",2015-04-01,"Община Якимово","Неустановена принадлежност", РОЗА,ДАМЯНОВА,ГЕТОВА,,"С.ПОДЕМ, ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ, ПЛЕВЕН",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", РОЗА,ДЕЛЧЕВА,НАЙДЕНОВА,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", РОЗА,ДИМИТРОВА,БАЛТОВА,,"ГР.БАНСКО, БАНСКО, БЛАГОЕВГРАД",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", РОЗА,ДИМИТРОВА,БАНЧЕВА,,"ГР.БОБОВ ДОЛ, БОБОВ ДОЛ, КЮСТЕНДИЛ",2009-03-11,"Комисия за регулиране на съобщенията","Неустановена принадлежност", РОЗА,ДИМИТРОВА,ЗЛАТАНОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-06-09,"Община Трън","Неустановена принадлежност", РОЗА,ДИМИТРОВА,КИРОВА,,"ГР.ПЕТРИЧ, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2007-04-24,"Европейски парламент","Неустановена принадлежност", РОЗА,ДИМИТРОВА,МИШЕВА,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2013-06-11,"Община Велико Търново","Неустановена принадлежност", РОЗА,ДИМИТРОВА,НАЙДЕНОВА,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", РОЗА,ДИМИТРОВА,ТРИЧКОВА,1949-12-09,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-01-12,"Политически кабинети","Решение № 177 от 12.01.2011 г. - членовете на политическите кабинети на министър-председателя, на заместник министър-председателите и на министрите","Документи от ръководил я щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 -2 бр.; лично дело IА-35665." РОЗА,ДИМИТРОВА,ТРИЧКОВА,1949-12-09,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-02-15,"Агенция ""Митници""","Решение № 185 от 15.02.2011 г. - Агенция ""Митници""","Документи от ръководил я щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 -2 бр.; лично дело IА-35665" РОЗА,ДИМИТРОВА,ТРИЧКОВА,1949-12-09,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-10-17,"Министерство на икономиката, енергетиката и туризма","Решение № 2-89 от 17.10.2012 г. - Министерството на икономиката, енергетиката и туризма","Документи от ръководил я щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 -2 бр.; лично дело IА-35665." РОЗА,ДИМИТРОВА,ТРИЧКОВА,1949-12-09,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-11-21,"Министерство на околната среда и водите","Решение № 2-107 от 21.11.2012 г. - Министерството на околната среда и водите","Документи от ръководил я щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 -2 бр.; лично дело IА-35665." РОЗА,ДИМИТРОВА,ШОКОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-08-09,"Агенция Пътна инфраструктура","Неустановена принадлежност", РОЗА,ДИМОВА,АНГЕЛОВА,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", РОЗА,ДИМОВА,ЙОРДАНОВА,,"С.ВОДНЯНЦИ, ДИМОВО, ВИДИН",2008-06-10,"Държавна агенция Архиви","Неустановена принадлежност", РОЗА,ЕМИЛОВА,ЗЛАТАРЕВА,,"ГР.СМОЛЯН, СМОЛЯН, СМОЛЯН",2015-08-04,"Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Неустановена принадлежност", РОЗА,ЕМИЛОВА,ТЕРЗИЕВА,,"ГР.СМОЛЯН, СМОЛЯН, СМОЛЯН",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност", РОЗА,ЗАФИРОВА,БЕКЯРОВА,,"С.ТИХОМИР, КИРКОВО, КЪРДЖАЛИ",2014-10-22,"Община Момчилград","Неустановена принадлежност", РОЗА,ИВАНОВА,ЛИШЕВА,,"С.ДЪБРАВА, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", РОЗА,ИВАНОВА,РАНГЕЛОВА,,"ГР.БОТЕВГРАД, БОТЕВГРАД, СОФИЙСКА",2012-07-04,"Конфедерация на независимите синдикати в България","Неустановена принадлежност", РОЗА,ИВАНОВА,РАНГЕЛОВА,,"ГР.БОТЕВГРАД, БОТЕВГРАД, СОФИЙСКА",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", РОЗА,ИЛИЕВА,ДЕЧЕВА,,ЮГОСЛАВИЯ,2014-07-23,"Химикотехнологичен и металургичен университет","Неустановена принадлежност", РОЗА,ЙОРДАНОВА,ИВАНЧЕВА,,"С.ГОВЕДАРЦИ, САМОКОВ, СОФИЙСКА",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност", РОЗА,ЙОРДАНОВА,МИЛАЧКОВА,,"С.УШИ, ТРЕКЛЯНО, КЮСТЕНДИЛ",2015-01-21,"Община Трекляно","Неустановена принадлежност", РОЗА,КАРАМФИЛОВА,ДАНАИЛОВА,,"С.ЧОРБАДЖИЙСКО, КИРКОВО, КЪРДЖАЛИ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", РОЗА,КИРИЛОВА,КРЪСТЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", РОЗА,КИРЯКОВА,БРЕЗАШКА,,"С.ПЕТКОВО, СМОЛЯН, СМОЛЯН",2015-07-07,"Община Искър","Неустановена принадлежност", РОЗА,КОСТАДИНОВА,МАНОВА,,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност", РОЗА,КРУМОВА,СЕРАФИМОВА,,"С.ГЮЕШЕВО, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2008-12-18,"Българско национално радио","Неустановена принадлежност", РОЗА,КУРТЕВА,КУРТЕВА,,"С.КОМУНАРИ, ДЪЛГОПОЛ, ВАРНА",2008-11-26,"Българска национална телевизия","Неустановена принадлежност", РОЗА,ЛЮБЕНОВА,АНТОВА-ИВАНОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност", РОЗА,ЛЮБОМИРОВА,КИРИЛОВА,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", РОЗА,МАРИНОВА,КЪНЧЕВА,,"С.СЛАВЕЙНО, СМОЛЯН, СМОЛЯН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", РОЗА,МАРКОВА,ЕНЧЕВА,,РУМЪНИЯ,2008-12-18,"Българско национално радио","Неустановена принадлежност", РОЗА,МАРКОВА,ЕНЧЕВА,,РУМЪНИЯ,2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", РОЗА,МЕТОДИЕВА,ЗЛАТКОВА,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", РОЗА,МЕТОДИЕВА,КРЪСТЕВА,,"С.ДЕБЕЛИ ЛАГ, РАДОМИР, ПЕРНИК",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", РОЗА,МИЛАНОВА,ДАСКАЛОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-03-16,"Министерство на външните работи","Неустановена принадлежност", РОЗА,МИЛАНОВА,ЛИНЧЕВА,,"С.МУГЛА, СМОЛЯН, СМОЛЯН",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност", РОЗА,МИЛЕВА,РАДЕВА,,"ГР.НОВИ ИСКЪР, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", РОЗА,МИЛЕВА,РАДЕВА,,"ГР.НОВИ ИСКЪР, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", РОЗА,МОРИЦ,БЕРГЕР,1944-11-10,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-03-20,"Религиозна общност на евреите в България","Решение № 332 от 20.03.2012 г. - Религиозната общност на евреите в България","Рег. дневник; картон обр. 4; протокол № 76/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-25243 и работно дело IР-10318" РОЗА,НЕДЕВА,МАРИНОВА,,"С.ЦАРСКИ ИЗВОР, СТРАЖИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-08-04,"Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Неустановена принадлежност", РОЗА,НЕДЕВА,ПЕТКОВА,,"ГР.СЛАВЯНОВО, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност", РОЗА,ПАВЛОВА,МЛАДЕНОВА,,"С.ЛЕХЧЕВО, БОЙЧИНОВЦИ, МОНТАНА",2012-07-04,"Конфедерация на независимите синдикати в България","Неустановена принадлежност", РОЗА,ПАВЛОВА,ТЕРЗИЙСКА,,"ГР.САМОКОВ, САМОКОВ, СОФИЙСКА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", РОЗА,ПЕТРОВА,МАТЕВА,1939-04-13,"С.ЕЛЕШНИЦА, РАЗЛОГ, БЛАГОЕВГРАД",2014-07-23,"Химикотехнологичен и металургичен университет","Решение № 2-377 от 23.07.2014 г. - Химикотехнологичен и металургичен университет","

Разходни документи, отчетени от ръководил я щатен служител, документи от ръководили я щатни служители, съдържащи се в дело Ф1, а.е. 2872; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3.

" РОЗА,РАЙЧЕВА,РУСЕВА,,"С.КАРАПЕЛИТ, ДОБРИЧКА, ДОБРИЧ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", РОЗА,РАЙЧОВА,МАНОВА,,"С.ВАКСЕВО, НЕВЕСТИНО, КЮСТЕНДИЛ",2015-01-07,"Община Кюстендил","Неустановена принадлежност", РОЗА,СЕТРАК,МИРЧЕВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2014-04-24,"Тракийски университет – гр. Стара Загора","Неустановена принадлежност", РОЗА,СИМЕОНОВА,ТОДОРОВА,,"С.ГОРНИ ЛОМ, ЧУПРЕНЕ, ВИДИН",2013-10-02,"Община Чупрене","Неустановена принадлежност", РОЗА,СОТИРОВА,МАВРОДИЕВА,,"С.ЛОГОДАЖ, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", РОЗА,СПАСОВА,ГУДЕВА,,"С.БАЧЕВО, РАЗЛОГ, БЛАГОЕВГРАД",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", РОЗА,СТАЙКОВА,МАЛИНОВА,,"С.ЧЕРНОГОРОВО, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2011-08-03,"Агенция за държавна финансова инспекция","Неустановена принадлежност", РОЗА,СТАНЧЕВА,РАНГЕЛОВА,,"С.ГОВЕЖДА, ГЕОРГИ ДАМЯНОВО, МОНТАНА",2015-03-24,"Община Георги Дамяново","Неустановена принадлежност", РОЗА,СТЕФАНОВА,ГЕНОВА,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност", РОЗА,СТЕФАНОВА,ТОШЕВА,,"С.БАБИНСКА РЕКА, БОБОВ ДОЛ, КЮСТЕНДИЛ",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност", РОЗА,СТЕФАНОВА,ЧЕРГОВА,,"С.ЯВОРНИЦА, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2011-10-05,"Администрация на Народното събрание","Неустановена принадлежност", РОЗА,СТЕФАНОВА,ЯНЧЕВА-ХРИСТОВА,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност", РОЗА,СТОИЛОВА,ПАНКЕВА,,"С.БОСНЕК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2015-06-01,"Община Перник","Неустановена принадлежност", РОЗА,СТОЙКОВА,КЪНЧЕВА,,"С.РАДУИЛ, САМОКОВ, СОФИЙСКА",2013-06-05,"Община Елена","Неустановена принадлежност", РОЗА,СТОЯНОВА,ИВАНОВА,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2013-07-31,"Община Белоградчик","Неустановена принадлежност", РОЗА,СТОЯНОВА,ПАТАРИНСКА,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2008-03-18,"КТ Подкрепа","Неустановена принадлежност", РОЗА,СТОЯНОВА,РИЗОВА,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2008-07-09,"Национален статистически институт","Неустановена принадлежност", РОЗА,ТОДОРОВА,ПАНАЙОТОВА,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", РОЗА,ТОНЧЕВА,ВЕЛИНОВА,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2015-01-07,"Община Кюстендил","Неустановена принадлежност", РОЗА,ТОНЧЕВА,ИСИОНОВА-СТАНКОВА,,"С.ГЪРЛЯНО, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2015-01-07,"Община Кюстендил","Неустановена принадлежност", РОЗА,ХАИМ,БЕХАР-БОТЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", РОЗА,ХРИСТОВА,КОЖУХАРОВА,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2014-02-24,"Висш адвокатски съвет","Неустановена принадлежност", РОЗА,ХРИСТОВА,КОЖУХАРОВА,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2014-02-24,"Висш дисциплинарен съд","Неустановена принадлежност", РОЗА,ХРИСТОВА,ПЕТРОВА,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2016-01-19,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Добрич","Неустановена принадлежност", РОЗА,ХРИСТОВА,ПОТОЦКА,,"С.КЪРПАЧЕВО, ЛЕТНИЦА, ЛОВЕЧ",2015-01-29,"Община Летница","Неустановена принадлежност", РОЗА,ЦВЕТАНОВА,КАРКЕЛЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-01-14,"Приватизирани предприятия - София","Неустановена принадлежност", РОЗА,ЦВЕТКОВА,КОЗАРЕВА,,"ГР.ДОБРИНИЩЕ, БАНСКО, БЛАГОЕВГРАД",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", РОЗА,ЦВЕТКОВА,КОЗАРЕВА,,"ГР.ДОБРИНИЩЕ, БАНСКО, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", РОЗАЛИ,БОРИСОВА,БАЛОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-07-25,"Конфедерация на независимите синдикати в България","Неустановена принадлежност", РОЗАЛИ,ЛЮБЕНОВ,КОЕВ,,"ГР.БЯЛА, БЯЛА, РУСЕ",2008-09-16,"Държавна агенция по горите","Неустановена принадлежност", РОЗАЛИН,АНДОНОВ,ХАДЖИЕВ,,"ГР.ПЕТРИЧ, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2011-07-12,"Община Петрич","Неустановена принадлежност", РОЗАЛИН,АНДОНОВ,ХАДЖИЕВ,,"ГР.ПЕТРИЧ, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", РОЗАЛИН,АНДОНОВ,ХАДЖИЕВ,,"ГР.ПЕТРИЧ, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", РОЗАЛИН,АСЕНОВ,БЕЛЕВ,,"С.РИБЕН ДОЛ, БАНИТЕ, СМОЛЯН",2015-09-14,"Община Куклен","Неустановена принадлежност", РОЗАЛИН,ИВАНОВ,ИВАНОВ,,"ГР.ЧИПРОВЦИ, ЧИПРОВЦИ, МОНТАНА",2016-02-09,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Монтана","Неустановена принадлежност", РОЗАЛИН,КОСТОВ,ДЖЕВЕЛЕКОВ,,"ГР.СВИЛЕНГРАД, СВИЛЕНГРАД, ХАСКОВО",2008-09-16,"Държавна агенция по горите","Неустановена принадлежност", РОЗАЛИН,НИКОЛОВ,ПОПОВ,,"ГР.МОНТАНА, МОНТАНА, МОНТАНА",2010-07-06,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", РОЗАЛИН,ПЕТКОВ,ПЕТКОВ,,"ГР.КАРЛОВО, КАРЛОВО, ПЛОВДИВ",2015-09-09,"Община Карлово","Неустановена принадлежност", РОЗАЛИН,ПЕТКОВ,ПЕТКОВ,,"ГР.КАРЛОВО, КАРЛОВО, ПЛОВДИВ",2016-02-09,"Областни управи","Неустановена принадлежност", РОЗАЛИН,ПЕТКОВ,ТРЕНДАФИЛОВ,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", РОЗАЛИН,ЦВЕТАНОВ,СТАНКОВ,,"С.ФЛОРЕНТИН, НОВО СЕЛО, ВИДИН",2011-02-15,"Агенция ""Митници""","Неустановена принадлежност", РОЗАЛИНА,АСЕНОВА,КУЛАКСЪЗОВА,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", РОЗАЛИНА,БОРИСОВА,ГАВРИЛОВА,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност", РОЗАЛИНА,ГЕОРГИЕВА,СТАНКОВА,,"С.ЧЕШНЕГИРОВО, САДОВО, ПЛОВДИВ",2015-10-14,"Община Садово","Неустановена принадлежност", РОЗАЛИНА,ГОСПОДИНОВА,НОВАЧКОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-02-12,Министерства,"Неустановена принадлежност", РОЗАЛИНА,ДИМИТРОВА,ДИНЕВА,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", РОЗАЛИНА,ДИМИТРОВА,ДИНЕВА,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", РОЗАЛИНА,ДИМОВА,АПОСТОЛОВА,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", РОЗАЛИНА,ДИМОВА,МАКРЕВА,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2009-10-14,"Национален осигурителен институт","Неустановена принадлежност", РОЗАЛИНА,ИВАНОВА,ГАНЕКОВА,,"ГР.ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2013-01-16,"Министерство на правосъдието","Неустановена принадлежност", РОЗАЛИНА,ИВАНОВА,ДАНЕВА-БОРИСОВА,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", РОЗАЛИНА,ИВАНОВА,НИКОЛОВА,,"ГР.ГАБРОВО, ГАБРОВО, ГАБРОВО",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", РОЗАЛИНА,ЙОРДАНОВА,ГРАДИНАРОВА-СТОЯНОВА,,"ГР.СИЛИСТРА, СИЛИСТРА, СИЛИСТРА",2015-08-04,"Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Неустановена принадлежност", РОЗАЛИНА,КИРИЛОВА,ЧОБАНОВА,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2009-12-02,"Национална здравноосигурителна каса","Неустановена принадлежност", РОЗАЛИНА,КИРИЛОВА,ЧОБАНОВА,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", РОЗАЛИНА,МАРИНОВА,ЙОСКОВА,,"ГР.КОЗЛОДУЙ, КОЗЛОДУЙ, ВРАЦА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", РОЗАЛИНА,МАРИНОВА,НАЦЕВА,,"С.БРЕГАРЕ, ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ, ПЛЕВЕН",2009-07-22,"Българска народна банка","Неустановена принадлежност", РОЗАЛИНА,МАРИНОВА,НАЦЕВА,,"С.БРЕГАРЕ, ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ, ПЛЕВЕН",2013-10-02,"Обединена българска банка","Неустановена принадлежност", РОЗАЛИНА,МАРИНОВА,НАЦЕВА,,"С.БРЕГАРЕ, ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ, ПЛЕВЕН",2013-10-15,"Токуда Банк АД","Неустановена принадлежност", РОЗАЛИНА,НИКОЛОВА,ИЛИЕВА,,"ГР.АСЕНОВГРАД, АСЕНОВГРАД, ПЛОВДИВ",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", РОЗАЛИНА,ПАНТАЛЕЕВА,ИВАНОВА,,"ГР.ПЕТРИЧ, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", РОЗАЛИНА,ПАНТАЛЕЕВА,ИВАНОВА,,"ГР.ПЕТРИЧ, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", РОЗАЛИНА,ПАНТАЛЕЕВА,ИВАНОВА,,"ГР.ПЕТРИЧ, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", РОЗАЛИНА,ПЕТРОВА,КАЙМАКАНОВА,,"ГР.ИСПЕРИХ, ИСПЕРИХ, РАЗГРАД",2012-07-04,"Конфедерация на независимите синдикати в България","Неустановена принадлежност", РОЗАЛИНА,ПЕТРОВА,КАЙМАКАНОВА,,"ГР.ИСПЕРИХ, ИСПЕРИХ, РАЗГРАД",2015-09-30,"Община Перущица","Неустановена принадлежност", РОЗАЛИНА,СВЕТОСЛАВОВА,ДИМИТРОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-12-18,"Българско национално радио","Неустановена принадлежност", РОЗАЛИНА,СИМЕОНОВА,РУСЕНОВА,,"ГР.СМЯДОВО, СМЯДОВО, ШУМЕН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", РОЗАЛИНА,СИМЕОНОВА,РУСЕНОВА,,"ГР.СМЯДОВО, СМЯДОВО, ШУМЕН",2015-02-11,"Община Троян","Неустановена принадлежност", РОЗАЛИНА,СИМЕОНОВА,РУСЕНОВА,,"ГР.СМЯДОВО, СМЯДОВО, ШУМЕН",2016-02-04,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Ловеч","Неустановена принадлежност", РОЗАЛИНА,СТЕФАНОВА,АНГЕЛОВА,,"ГР.СИМИТЛИ, СИМИТЛИ, БЛАГОЕВГРАД",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", РОЗАЛИНА,СТЕФАНОВА,АНГЕЛОВА,,"ГР.СИМИТЛИ, СИМИТЛИ, БЛАГОЕВГРАД",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност", РОЗАЛИНА,СТЕФАНОВА,ДИМОВА,,"ГР.ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2012-06-14,"Технически университет Варна","Неустановена принадлежност", РОЗАЛИНА,СТОЯНОВА,ЯНАКИЕВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2013-04-03,"Община Варна","Неустановена принадлежност", РОЗАЛИНА,ТОДОРОВА,ХАЛАДЖОВА,,"ГР.ПЕТРИЧ, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2009-04-15,"Държавна агенция за метрология и технически надзор","Неустановена принадлежност", РОЗАЛИНА,ХРИСТОВА,ГЕНАДИЕВА,,"С.ЩРЪКЛЕВО, ИВАНОВО, РУСЕ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", РОЗАЛИНА,ХРИСТОВА,ПАНАЙОТОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-01-14,"Приватизирани предприятия - София","Неустановена принадлежност", РОЗАЛИНА,ЧЕРНЕВА,БОЯДЖИЕВА,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2008-12-18,"Българско национално радио","Неустановена принадлежност", РОЗАЛИНА,ЧЕРНЕВА,БОЯДЖИЕВА,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", РОЗАЛИНКА,ВАСИЛЕВА,НИКОЛОВА,,"С.ТОШЕВЦИ, ГРАМАДА, ВИДИН",2013-09-11,"Община Кула","Неустановена принадлежност", РОЗАЛИО,ЯНКОВ,ПАВЛОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2012-07-25,"Конфедерация на независимите синдикати в България","Неустановена принадлежност", РОЗАЛИЯ,ВИДЕНОВА,РАДОВАНОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", РОЗАЛИЯ,ДИМИТРОВА,ГЕОРГИЕВА,,"ГР.САНДАНСКИ, САНДАНСКИ, БЛАГОЕВГРАД",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", РОЗАЛИЯ,ИЛИЕВА,ДЖИНЕВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност", РОЗАЛИЯ,ИЛИЕВА,ДЖИНЕВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2009-10-14,"Национален осигурителен институт","Неустановена принадлежност", РОЗАЛИЯ,ЙОРДАНОВА,КУЗМАНОВА-КАРТАЛОВА,,"ГР.ЕЛЕНА, ЕЛЕНА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2012-06-14,"Великотърновскиуниверситет Св. Св. Кирил и Методий","Неустановена принадлежност", РОЗАЛИЯ,ЙОРДАНОВА,КУЗМАНОВА-КАРТАЛОВА,,"ГР.ЕЛЕНА, ЕЛЕНА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-06-11,"Община Велико Търново","Неустановена принадлежност", РОЗАЛИЯ,КРАСИМИРОВА,ШЕЙТАНОВА,,"ГР.ДЕВИН, ДЕВИН, СМОЛЯН",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", РОЗАЛИЯ,КРАСИМИРОВА,ШЕЙТАНОВА,,"ГР.ДЕВИН, ДЕВИН, СМОЛЯН",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", РОЗАЛИЯ,МИХАЙЛОВА,ЛИЧЕВА,,"С.СМИРНЕНСКИ, ВЕТОВО, РУСЕ",2012-01-12,"Министерство на образованието","Неустановена принадлежност", РОЗАЛИЯ,НИКОЛОВА,ЛИКОВА,,"ГР.ЛУКОВИТ, ЛУКОВИТ, ЛОВЕЧ",2011-06-16,"Висша атестационна комисия","Неустановена принадлежност", РОЗАЛИЯ,ТОДОРОВА,ВЕЛИНОВА,,"С.КРЕМИКОВЦИ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-01-14,"Приватизирани предприятия - София","Неустановена принадлежност", РОЗАЛИЯ,ТРЕНДАФИЛОВА,МИЛАНОВА-НОВЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-10-14,"Национален осигурителен институт","Неустановена принадлежност", РОЗАЛИЯ,ФИЛИПОВА,САВОВА,,"С.ДОНДУКОВО, БРУСАРЦИ, МОНТАНА",2015-03-18,"Община Брусарци","Неустановена принадлежност", РОЗАЛИЯ,ХРИСТОВА,СТЕФАНОВА,,"ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2009-12-02,"Национална здравноосигурителна каса","Неустановена принадлежност", РОЗАЛИЯ,ХРИСТОФОРОВА,МАРЧЕВА,,"ГР.ГАБРОВО, ГАБРОВО, ГАБРОВО",2008-07-09,"Национален статистически институт","Неустановена принадлежност", РОЗАНЕЛА,АТАНАСОВА,АНГЕЛОВА-БОРИСОВА,,"ГР.ДОЛНИ ЧИФЛИК, ДОЛНИ ЧИФЛИК, ВАРНА",2011-02-15,"Агенция ""Митници""","Неустановена принадлежност", РОЗАНКА,БОГДАНОВА,ЗАРКОВА,,"ГР.РАДОМИР, РАДОМИР, ПЕРНИК",2015-01-14,"Приватизирани предприятия - София","Неустановена принадлежност", РОЗЕЛИ,АЛБЕРТОВА,НАХУМОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-09-29,"Регионални печатни издания","Неустановена принадлежност", РОЗЕЛИНА,ГЮРОВА,НАЙДЕНОВА-ПИРИНДЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", РОЗЕЛИЯ,ИВАНОВА,ПЕТРОВА,,"ГР.ПЕЩЕРА, ПЕЩЕРА, ПАЗАРДЖИК",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", РОЗЕН,АНТОНОВ,ТОМОВ,,"ГР.БЕЛЕНЕ, БЕЛЕНЕ, ПЛЕВЕН",2015-06-18,"Община Белене","Неустановена принадлежност", РОЗЕН,ГЕОРГИЕВ,МАКАВЕЕВ,,"С.ВЪЛЧИТРЪН, ПОРДИМ, ПЛЕВЕН",2010-07-06,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", РОЗЕН,ИЛИЕВ,МАРЧЕВ,,"С.ОГНЯНОВО, ГЪРМЕН, БЛАГОЕВГРАД",2011-04-05,"Община Гърмен","Неустановена принадлежност", РОЗЕН,ИЛИЕВ,МАРЧЕВ,,"С.ОГНЯНОВО, ГЪРМЕН, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", РОЗЕН,ИЛИЕВ,МАРЧЕВ,,"С.ОГНЯНОВО, ГЪРМЕН, БЛАГОЕВГРАД",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", РОЗЕН,МЛАДЕНОВ,ИВАНОВ,,"ГР.НЕДЕЛИНО, НЕДЕЛИНО, СМОЛЯН",2014-10-29,"Община Ардино","Неустановена принадлежност", РОЗЕН,РАДОСЛАВОВ,ЗАРКОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-03-18,"КТ Подкрепа","Неустановена принадлежност", РОЗЕН,ЦВЕТАНОВ,АНДРЕЕВ,,"С.ВЪБЕЛ, НИКОПОЛ, ПЛЕВЕН",2015-07-22,"Община Никопол","Неустановена принадлежност", РОЗЕТА,АТАНАСОВА,МАРИНОВА,,"ГР.ТРОЯН, ТРОЯН, ЛОВЕЧ",2015-11-05,"Приватизирани предприятия - Плевен","Неустановена принадлежност", РОЗЕТА,ЕВТИМОВА,ЛОЗАНОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-07-23,"Химикотехнологичен и металургичен университет","Неустановена принадлежност", РОЗЕТА,КИРИЛОВА,ЗАРКОВА,,"ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", РОЗЕТА,МАРКОВА,ТОДОРОВА,1940-08-12,"С.ГОРНА ЛУКА, ЧИПРОВЦИ, МОНТАНА",2007-09-04,"Народно събрание","Решение № 14 от 04.09.2007 г. - Народно събрание","

Картони обр. 4 и обр. 6; рег. дневник; протокол за унищожаване рег. № 75/ 23.04.1990 г. (Мх) на дело ІЯ-261

" РОЗЕТА,НИКОЛОВА,ВЕНЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-02-12,"Разследващи полицаи","Неустановена принадлежност", РОЗЕТА,РУСЕВА,ВЕЛИЧКОВА,,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2011-09-20,"Министерство на културата","Неустановена принадлежност", РОЗЕТА,РУСЕВА,ВЕЛИЧКОВА,,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", РОЗЕТА,ЯСЕНОВА,ЧЕЧКОВА,,"ГР.СМОЛЯН, СМОЛЯН, СМОЛЯН",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност", РОЗИАНА,МЕТОДИЕВА,НИКОЛОВА,,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", РОЗИКА,ВЛАДИМИРОВА,ТРИЧКОВА,,"С.ГЛОГОВИЦА, ТРЪН, ПЕРНИК",2015-06-01,"Община Перник","Неустановена принадлежност", РОЗИН,ГЕОРГИЕВ,ХРИСТОВ,,"С.НЕДАН, ПАВЛИКЕНИ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", РОЗИН,ИВОВ,ДЕНИСОВ,1963-05-26,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2015-08-04,"Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Решение № 2-540 от 04.08.2015 г. - Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","

Рег. дневник; картони – обр. 4 – 7 бр. и обр. 6; протокол рег. № 03 55/ 19.03.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело IР-733 (Пл); протокол рег. № 03 56/ 19.03.1990 г. с предложение за унищожаване лично дело IА-1791 (Пл).

" РОЗИНА,ЗЕФИРОВА,ШАХОНОВА,1964-06-28,"ГР.СМОЛЯН, СМОЛЯН, СМОЛЯН",2013-10-09,"Длъжници към ОББ","Решение № 2-243 от 09.10.2013 г. - лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 - длъжници към ОББ","

Документ от ръководил я щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-1696 (См) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6.

" РОЗИНА,ПЕНЧЕВА,ПЪРВАНОВА,,"ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", РОЗИНЕЛА,ТОДОРОВА,ЯНЧЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", РОЗИТА,КОЛЕВА,ПЕНЕВА,,"ГР.ПЛАЧКОВЦИ, ТРЯВНА, ГАБРОВО",2016-01-19,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Габрово","Неустановена принадлежност", РОЗИТА,СТЕФАНОВА,ПОПОВА,,"ГР.ТРЪН, ТРЪН, ПЕРНИК",2008-12-18,"Българско национално радио","Неустановена принадлежност", РОЗИТА,СТЕФАНОВА,ПОПОВА,,"ГР.ТРЪН, ТРЪН, ПЕРНИК",2009-12-09,"Печатни издания","Неустановена принадлежност", РОЗИТА,СТОЙЧЕВА,МИХАЙЛОВА,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2011-01-12,"Политически кабинети","Неустановена принадлежност", РОЗИТА,СТОЙЧЕВА,МИХАЙЛОВА,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2012-10-10,"Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията","Неустановена принадлежност", РОЗИЯН,СТОЯНОВ,ЕНЧЕВ,,"ГР.ТЕРВЕЛ, ТЕРВЕЛ, ДОБРИЧ",2014-03-12,"Община Тервел","Неустановена принадлежност", РОЗКА,ДИМИТРОВА,ДОБРЕВА,,"С.РАЗСОХА, ЗЛАТАРИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-07-17,"Община Златарица","Неустановена принадлежност", РОЗКА,НИКОЛАЕВА,ПЕТКОВА,,"С.АСЕНОВЦИ, ЛЕВСКИ, ПЛЕВЕН",2015-07-28,"Община Пордим","Неустановена принадлежност", РОЗКА,ПЕТКОВА,ПЕТКОВА,,"ГР.ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", РОЗКА,ПЕТРОВА,ГАРВАНСКА,,ЮГОСЛАВИЯ,2015-07-22,"Община Никопол","Неустановена принадлежност", РОЗКА,ФИЛАТОВА,ВАГАЛИНСКА,,"С.БРЕЖАНИ, СИМИТЛИ, БЛАГОЕВГРАД",2008-07-09,"Национален статистически институт","Неустановена принадлежност", РОЗКО,ДИМИТРОВ,КОСТАДИНОВ,,"С.МАРТИНОВО, ЧИПРОВЦИ, МОНТАНА",2015-04-07,"Община Чипровци","Неустановена принадлежност", РОЗМАРИ,ДИМИТРОВА,ГЮЗЕЛЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-06-04,"Приватизация - обособени части - София","Неустановена принадлежност", РОЗМАРИ,КОНСТАНТИНОВА,СТАТЕЛОВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2011-06-16,"Висша атестационна комисия","Неустановена принадлежност", РОЗМАРИ,КОНСТАНТИНОВА,СТАТЕЛОВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2014-11-05,"Варненски свободен университет Черноризец Храбър","Неустановена принадлежност", РОКСАНА,БОГДАНОВА,ДИМИТРОВА,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2012-06-27,"Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство - Пловдив","Неустановена принадлежност", РОКСАНА,ДИМИТРОВА,ПИНДЖУРОВА,,"С.РЕБРО, БРЕЗНИК, ПЕРНИК",2015-05-27,"Община Брезник","Неустановена принадлежност", РОКСАНДРА,ХРИСТОВА,АПОСТОЛОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-12-18,"Българско национално радио","Неустановена принадлежност", РОМАН,ВАСИЛЕВ,ЧИЛЕВ,,"ГР.ВЕЛИНГРАД, ВЕЛИНГРАД, ПАЗАРДЖИК",2015-04-21,"Община Велинград","Неустановена принадлежност", РОМАН,ГЕОРГИЕВ,БОЗОВ,,"С.ЗМЕИЦА, ДОСПАТ, СМОЛЯН",2015-10-05,"Община Първомай","Неустановена принадлежност", РОМАН,ГЕОРГИЕВ,ВАСИЛЕВ,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2013-04-10,"Служебен Министерски съвет-2013 г.","Неустановена принадлежност", РОМАН,ГЕОРГИЕВ,ДОБРЕВ,,"ГР.СИЛИСТРА, СИЛИСТРА, СИЛИСТРА",2011-07-12,"Община Петрич","Неустановена принадлежност", РОМАН,ГЕОРГИЕВ,ИВАНОВ,,"С.КОСОВО, БРЕГОВО, ВИДИН",2013-09-25,"Община Брегово","Неустановена принадлежност", РОМАН,ДИМИТРОВ,БРЯЗОВ,,"С.ВЪЛЧИТРЪН, ПОРДИМ, ПЛЕВЕН",2013-04-03,"Община Варна","Неустановена принадлежност", РОМАН,ДИМИТРОВ,МАНОЛОВ,,"С.МОСТОВО, АСЕНОВГРАД, ПЛОВДИВ",2015-08-11,"Община Асеновград","Неустановена принадлежност", РОМАН,ЕФРЕМОВ,МОЛОВ,,"С.ТЪРЪН, СМОЛЯН, СМОЛЯН",2015-09-14,"Приватизирани предприятия - Смолян","Неустановена принадлежност", РОМАН,ЗАХАРИЕВ,ЗАХАРИЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-02-09,"Българска академия на науките","Неустановена принадлежност", РОМАН,ИВАНОВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-10-09,"Длъжници към ОББ","Неустановена принадлежност", РОМАН,ИВАНОВ,СУШКОВ,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", РОМАН,ЙОРДАНОВ,БРАТОЕВ,,"ГР.ТЕТЕВЕН, ТЕТЕВЕН, ЛОВЕЧ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", РОМАН,КОНСТАНТИНОВ,ДИМИТРОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", РОМАН,КРАСИМИРОВ,МИХАЙЛОВ,,"С.БЕДЕН, ДЕВИН, СМОЛЯН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", РОМАН,МАРИНОВ,ИВАНОВ,,"С.ДОЛНИ ВАДИН, ОРЯХОВО, ВРАЦА",2015-07-07,"Община Кнежа","Неустановена принадлежност", РОМАН,МЕТОДИЕВ,ГУТЕВ,1948-05-15,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-05-29,"Длъжници към банка МИНЕРАЛБАНК","Решение № 2-185 от 29.05.2013 г. - лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 - длъжници към банка ""МИНЕРАЛБАНК""","Рег. дневник; картон обр. 6; писмо вх. № 2196/ 09.05.1990 г. с искане ""да се изличат от всички картотеки данните за ""аг. ""Джони""." РОМАН,НЕЙКОВ,ПЕТКОВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност", РОМАН,НИКОЛОВ,ВАСИЛЕВ,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", РОМАН,НИКОЛОВ,ВАСИЛЕВ,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", РОМАН,НИКОЛОВ,СТОЯНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", РОМАН,ПЕТРОВ,ЛИЧЕВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2014-06-25,"Технически университет - София","Неустановена принадлежност", РОМАН,ТОДОРОВ,НИКОЛОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", РОМАН,ЦАНКОВ,РАЧКОВ,,"ГР.ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-12-08,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Велико Търново","Неустановена принадлежност", РОМАН,ЦВЕТАНОВ,ЦВЕТКОВ,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2015-04-28,"Община Пазарджик","Неустановена принадлежност", РОМАН,ЮРИЙЕВ,АРСОВ,,"С.ЧЕРНООЧЕНЕ, ЧЕРНООЧЕНЕ, КЪРДЖАЛИ",2014-03-19,"Община Черноочене","Неустановена принадлежност", РОМЕЛ,СОТИРОВ,ПОПОВ,,"ГР.ПРОВАДИЯ, ПРОВАДИЯ, ВАРНА",2013-05-21,"Община Провадия","Неустановена принадлежност", РОМЕО,АЛЕКСАНДРОВ,ШАТЕВ,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2012-09-26,"Българска търговско-промишлена палата","Неустановена принадлежност", РОМЕО,ДИМИТРОВ,ДОКОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-11-13,"Държавна агенция по туризъм","Неустановена принадлежност", РОМЕО,ДИМИТРОВ,ДОКОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-10-17,"Министерство на икономиката, енергетиката и туризма","Неустановена принадлежност", РОМЕО,ДИМИТРОВ,ДОКОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-07-03,"Длъжници към Стопанска банка","Неустановена принадлежност", РОМЕО,ДИМИТРОВ,ДОКОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-07-10,"СИБАНК ЕАД","Неустановена принадлежност", РОМЕО,ДИМИТРОВ,ДОКОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-10-08,"Длъжници към Първа частна банка","Неустановена принадлежност", РОМЕО,ДИМИТРОВ,ДОКОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-11-24,"ЗАД АЛИАНЦ","Неустановена принадлежност", РОМЕО,ДИМИТРОВ,ТАШЕВ,1961-10-13,"ГР.ПЕТРИЧ, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2014-06-18,"Длъжници към Държавна спестовна каса","Решение № 2-358 от 18.06.2014 г. - лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 - длъжници към ДСК","

Документи от ръководил го щатен служител, съдържащи се в лично дело IА-36233; рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр. и обр. 6.

" РОМЕО,ИВАНОВ,ТАЧКОВ,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", РОМЕО,ЛЮБЕНОВ,МИТКОВ,,"ГР.ДУПНИЦА, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", РОМЕО,ЛЮБЕНОВ,МИТКОВ,,"ГР.ДУПНИЦА, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2016-01-06,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Видин","Неустановена принадлежност", РОМЕО,ПАРАШКЕВОВ,ЯКОВ,,"С.СОМОВИТ, ГУЛЯНЦИ, ПЛЕВЕН",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", РОМЕО,ПЕТРОВ,ИЛИЕВ,,"С.ТИШЕВИЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2013-12-11,"Община Мездра","Неустановена принадлежност", РОМЕО,САВЧЕВ,СИМЕОНОВ,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", РОМЕО,САВЧЕВ,СИМЕОНОВ,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", РОМЕО,СТОЯНОВ,МЕТОДИЕВ,,"ГР.ПЕТРИЧ, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", РОМЕО,СТОЯНОВ,МЕТОДИЕВ,,"ГР.ПЕТРИЧ, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", РОМЕО,ХРИСТОВ,ВАСИЛЕВ,,"ГР.БУХОВО, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", РОМЕО,ЦВЕТКОВ,ГЕОРГИЕВ,,"С.ЛИПНИЦА, МИЗИЯ, ВРАЦА",2015-12-17,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Варна","Неустановена принадлежност", РОМИЛ,АСЕНОВ,АТАНАСОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2008-06-10,"Държавна агенция за младежта и спорта","Неустановена принадлежност", РОМИЛ,АСЕНОВ,АТАНАСОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2011-04-28,"Министерство на физическото възпитание и спорта","Неустановена принадлежност", РОМИЛ,ВЕНЦИСЛАВОВ,ПОПОВ,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2007-09-04,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", РОМИЛ,ИВАНОВ,ГЕОРГИЕВ,,"С.СОМОВИТ, ГУЛЯНЦИ, ПЛЕВЕН",2013-07-17,"Община Свищов","Неустановена принадлежност", РОМИЛ,ФЛОРОВ,РУСКОВ,,"С.НЕГОВАНОВЦИ, НОВО СЕЛО, ВИДИН",2013-08-13,"Община Ново село","Неустановена принадлежност", РОМИЛ,ЦВЕТАНОВ,МАРИНОВ,,"С.КАПИТАНОВЦИ, ВИДИН, ВИДИН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", РОНИ,НИСИМ,ЛЕВИ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-06-16,"Висша атестационна комисия","Неустановена принадлежност", РОНИ,НИСИМ,ЛЕВИ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-03-14,"Софийски университет ""Св. Климент Охридски""","Неустановена принадлежност", РОСА,МИХАЙЛОВА,НАНОВА,,"ГР.ЛУКОВИТ, ЛУКОВИТ, ЛОВЕЧ",2015-07-28,"Община Червен бряг","Неустановена принадлежност", РОСА,РАЙЧЕВА,РАЛЕВА,,"С.ОРИЗАРЕ, НЕСЕБЪР, БУРГАС",2014-02-12,"Разследващи полицаи","Неустановена принадлежност", РОСА,СТЕФАНОВА,СТОИМЕНОВА,,"С.СТУДЕНА, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2014-12-09,"Община Кочериново","Неустановена принадлежност", РОСА,СТЕФАНОВА,СТОИМЕНОВА,,"С.СТУДЕНА, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", РОСА,СТЕФАНОВА,СТОИМЕНОВА,,"С.СТУДЕНА, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2016-02-18,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Кюстендил","Неустановена принадлежност", РОСАЛИН,МИТЕВ,ГЕОРГИЕВ,,"С.ДЕВЕТАК, КАРНОБАТ, БУРГАС",2013-01-09,"Община Карнобат","Неустановена принадлежност", РОСАЛИН,МИТЕВ,ГЕОРГИЕВ,,"С.ДЕВЕТАК, КАРНОБАТ, БУРГАС",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", РОСАЛИН,СЛАВЧЕВ,НАКОВ,,"ГР.МОНТАНА, МОНТАНА, МОНТАНА",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", РОСАНА,ДИМИТРОВА,АЛЕКСАНДРОВА-ЧАКЪРОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-09-10,"Длъжници към банка Хеброс","Неустановена принадлежност", РОСАНКА,ВАСИЛЕВА,ПЕТРОВА,,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност", РОСАНКА,ПЕТРОВА,ГЮРОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-01-23,"Администрация на Министерския съвет","Неустановена принадлежност", РОСЕН,АВРАМОВ,АВРАМОВ,,"ГР.РАЗГРАД, РАЗГРАД, РАЗГРАД",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност", РОСЕН,АЛДИНОВ,СИРКЬОВ,,"ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, БЛАГОЕВГРАД",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност", РОСЕН,АЛЕКСАНДРОВ,НИКОЛОВ,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", РОСЕН,АЛЕКСАНДРОВ,РОЗЕНОВ,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2009-07-22,"Българска народна банка","Неустановена принадлежност", РОСЕН,АЛЕКСАНДРОВ,РОЗЕНОВ,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2010-03-24,"Агенция за икономически анализи и прогнози","Неустановена принадлежност", РОСЕН,АНГЕЛОВ,ДИМИТРОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", РОСЕН,АНГЕЛОВ,ДИМОВ,,"ГР.ТУТРАКАН, ТУТРАКАН, СИЛИСТРА",2014-02-24,"Община Каварна","Неустановена принадлежност", РОСЕН,АНГЕЛОВ,ДИМОВ,,"ГР.ТУТРАКАН, ТУТРАКАН, СИЛИСТРА",2016-01-19,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Добрич","Неустановена принадлежност", РОСЕН,АНГЕЛОВ,ИСЬОВ,,"С.КОЧАН, САТОВЧА, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", РОСЕН,АНДРЕЕВ,КАРАДИМОВ,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2007-09-04,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", РОСЕН,АНДРЕЕВ,КАРАДИМОВ,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", РОСЕН,АНДРЕЕВ,КАРАДИМОВ,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2013-03-13,"Съюз на ловците и риболовците в България","Неустановена принадлежност", РОСЕН,АНТОНОВ,МИТЕВСКИ,,"ГР.РУДОЗЕМ, РУДОЗЕМ, СМОЛЯН",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност", РОСЕН,АСЕНОВ,БОРИСОВ,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2015-09-14,"КТ Подкрепа-кадрови промени","Неустановена принадлежност", РОСЕН,АСЕНОВ,ДИМИТРОВ,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2016-02-18,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Кюстендил","Неустановена принадлежност", РОСЕН,АСЕНОВ,КАМЕНОВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", РОСЕН,АСЕНОВ,КАМЕНОВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", РОСЕН,АСЕНОВ,МИЛАНОВ,,"С.БОРОВИНА, МАДАН, СМОЛЯН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", РОСЕН,АСЕНОВ,ПЛЕВНЕЛИЕВ,,"ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, БЛАГОЕВГРАД",2009-11-25,"Министерски съвет","Неустановена принадлежност", РОСЕН,АСЕНОВ,ПЛЕВНЕЛИЕВ,,"ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, БЛАГОЕВГРАД",2011-09-27,"Кандидати за президент и вицепрезидент 2011 г.","Неустановена принадлежност", РОСЕН,АСЕНОВ,ПЛЕВНЕЛИЕВ,,"ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, БЛАГОЕВГРАД",2012-10-30,"Конфедерация на работодателите и индустриалците в България","Неустановена принадлежност", РОСЕН,АСЕНОВ,ПЛЕВНЕЛИЕВ,,"ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, БЛАГОЕВГРАД",2015-04-01,"Приватизирани предприятия - Варна","Неустановена принадлежност", РОСЕН,АСЕНОВ,ЧАКЪРОВ,,"С.КИРКОВО, КИРКОВО, КЪРДЖАЛИ",2014-11-05,"Община Кирково","Неустановена принадлежност", РОСЕН,АТАНАСОВ,МИЛЕВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2015-04-01,"Приватизирани предприятия - Варна","Неустановена принадлежност", РОСЕН,АТАНАСОВ,ПЕРИНАРОВ,,"ГР.САНДАНСКИ, САНДАНСКИ, БЛАГОЕВГРАД",2015-06-29,"Организатор на хазартни игри","Неустановена принадлежност", РОСЕН,БЛАГОЕВ,ТРАЙКОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", РОСЕН,БЛАГОЕВ,ТРАЙКОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", РОСЕН,БЛАГОЕВ,ТРАЙКОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", РОСЕН,БОГОМИЛОВ,ДИМИТРОВ,,"ГР.ГАБРОВО, ГАБРОВО, ГАБРОВО",2014-01-22,"Община Габрово","Неустановена принадлежност", РОСЕН,БОГОМИЛОВ,ДИМИТРОВ,,"ГР.ГАБРОВО, ГАБРОВО, ГАБРОВО",2016-01-19,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Габрово","Неустановена принадлежност", РОСЕН,БОЖКОВ,РУСЕВ,,"ГР.ДЪЛГОПОЛ, ДЪЛГОПОЛ, ВАРНА",2013-05-15,"Община Дългопол","Неустановена принадлежност", РОСЕН,БОЙКОВ,РУСКОВ,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", РОСЕН,БОРИСЛАВОВ,РУФЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-12-14,"Министерство на външните работи - посланици","Неустановена принадлежност", РОСЕН,БОРИСОВ,БОЕВ,,"ГР.ПРОВАДИЯ, ПРОВАДИЯ, ВАРНА",2013-05-21,"Община Провадия","Неустановена принадлежност", РОСЕН,БОРИСОВ,КИРИЛОВ,,"ГР.РИЛА, РИЛА, КЮСТЕНДИЛ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", РОСЕН,БОРИСОВ,МИТКОВ,,"ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, БЛАГОЕВГРАД",2011-05-27,"Община Хаджидимово","Неустановена принадлежност", РОСЕН,БОРИСОВ,ХАДЖИЕВ,,"ГР.РАЗЛОГ, РАЗЛОГ, БЛАГОЕВГРАД",2014-09-10,"Длъжници към банка Хеброс","Неустановена принадлежност", РОСЕН,БОЯНОВ,ДУМАНОВ,,"ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, БЛАГОЕВГРАД",2011-06-23,"Община Гоце Делчев","Неустановена принадлежност", РОСЕН,БОЯНОВ,ДУМАНОВ,,"ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, БЛАГОЕВГРАД",2014-10-08,"Длъжници към Първа частна банка","Неустановена принадлежност", РОСЕН,БОЯНОВ,ДУМАНОВ,,"ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", РОСЕН,БОЯНОВ,КРАЕВ,,"С.ОСИНА, САТОВЧА, БЛАГОЕВГРАД",2011-05-12,"Община Сатовча","Неустановена принадлежност", РОСЕН,ВАНЕВ,ПЕТКОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-12-02,"Национална здравноосигурителна каса","Неустановена принадлежност", РОСЕН,ВАНЧЕВ,ЙОРДАНОВ,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", РОСЕН,ВАСИЛЕВ,АПОСТОЛОВ,,"С.КНИЖОВНИК, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", РОСЕН,ВАСИЛЕВ,СЕРДАРЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-07-06,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", РОСЕН,ВАСИЛЕВ,СТОИЧКОВ,,"ГР.КАРЛОВО, КАРЛОВО, ПЛОВДИВ",2010-07-06,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", РОСЕН,ВАСИЛЕВ,СЪБЧЕВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", РОСЕН,ВЕЛИКОВ,АТАНАСОВ,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", РОСЕН,ВЕЛИКОВ,ХРИСТОВ,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2011-02-15,"Агенция ""Митници""","Неустановена принадлежност", РОСЕН,ВЕЛИЧКОВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.КУЛА, КУЛА, ВИДИН",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", РОСЕН,ВЕЛКОВ,МЕТОДИЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", РОСЕН,ВЕНЦИСЛАВОВ,КИРИЛОВ,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", РОСЕН,ВЕСЕЛИНОВ,ДИМИТРОВ,,"ГР.ПОРДИМ, ПОРДИМ, ПЛЕВЕН",2015-07-28,"Община Пордим","Неустановена принадлежност", РОСЕН,ВЛАДИМИРОВ,ПЕТРОВ,,"С.ЦОНЕВО, ДЪЛГОПОЛ, ВАРНА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", РОСЕН,ВЛАДИМИРОВ,ТАШЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-06-16,"Висша атестационна комисия","Неустановена принадлежност", РОСЕН,ВЛАДИМИРОВ,ТАШЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-03-14,"Софийски университет ""Св. Климент Охридски""","Неустановена принадлежност", РОСЕН,ВЪЛКОВ,РАЧЕВ,,"ГР.ПОМОРИЕ, ПОМОРИЕ, БУРГАС",2013-02-27,"Община Сунгурларе","Неустановена принадлежност", РОСЕН,ВЪЛЧЕВ,АЛДИНОВ,,"С.МОКРЕН, КОТЕЛ, СЛИВЕН",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", РОСЕН,ВЪЛЧЕВ,РУСЕВ,,"С.НЕВША, ВЕТРИНО, ВАРНА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", РОСЕН,ВЪРБАНОВ,ИВАНОВ,,"ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-06-11,"Община Велико Търново","Неустановена принадлежност", РОСЕН,ВЪРБАНОВ,ИВАНОВ,,"ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", РОСЕН,ВЪРБАНОВ,ИВАНОВ,,"ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-12-08,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Велико Търново","Неустановена принадлежност", РОСЕН,ГЕОРГИЕВ,БОНЧЕВ,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2016-01-14,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Враца","Неустановена принадлежност", РОСЕН,ГЕОРГИЕВ,ГЕНЧЕВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2010-07-06,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", РОСЕН,ГЕОРГИЕВ,ДЕСПОВ,,"ГР.СУНГУРЛАРЕ, СУНГУРЛАРЕ, БУРГАС",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", РОСЕН,ГЕОРГИЕВ,ДЕСПОВ,,"ГР.СУНГУРЛАРЕ, СУНГУРЛАРЕ, БУРГАС",2013-02-13,"Община Созопол","Неустановена принадлежност", РОСЕН,ГЕОРГИЕВ,ДЕСПОВ,,"ГР.СУНГУРЛАРЕ, СУНГУРЛАРЕ, БУРГАС",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", РОСЕН,ГЕОРГИЕВ,ДЕСПОВ,,"ГР.СУНГУРЛАРЕ, СУНГУРЛАРЕ, БУРГАС",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", РОСЕН,ГЕОРГИЕВ,ДЕСПОВ,,"ГР.СУНГУРЛАРЕ, СУНГУРЛАРЕ, БУРГАС",2015-12-01,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Неустановена принадлежност", РОСЕН,ГЕОРГИЕВ,КУЗЕВ,,"ГР.ДИМИТРОВГРАД, ДИМИТРОВГРАД, ХАСКОВО",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност", РОСЕН,ГЕОРГИЕВ,ПЕТКОВ,,"ГР.ОРЯХОВО, ОРЯХОВО, ВРАЦА",2010-01-28,"Комисия за защита на потребителите","Неустановена принадлежност", РОСЕН,ГЕОРГИЕВ,ПЕТКОВ,,"ГР.ОРЯХОВО, ОРЯХОВО, ВРАЦА",2012-11-21,"Министерство на околната среда и водите","Неустановена принадлежност", РОСЕН,ГЕОРГИЕВ,РОГОВ,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", РОСЕН,ГЕОРГИЕВ,РУСАНОВ,,"С.ОБНОВА, ЛЕВСКИ, ПЛЕВЕН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", РОСЕН,ГЕОРГИЕВ,СИВИЛЕВ,,"ГР.КАРНОБАТ, КАРНОБАТ, БУРГАС",2013-01-09,"Община Карнобат","Неустановена принадлежност", РОСЕН,ГЕОРГИЕВ,ТАХОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-12-09,"Печатни издания","Неустановена принадлежност", РОСЕН,ГЕОРГИЕВ,ЦЕНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-01-26,"Министерство на отбраната","Неустановена принадлежност", РОСЕН,ГЕОРГИЕВ,ШИКОВ,,"ГР.ДУПНИЦА, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2010-07-06,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", РОСЕН,ГЕОРГИЕВ,ЯКИМОВ,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност", РОСЕН,ГИНЕВ,РУСЕВ,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", РОСЕН,ГОРАНОВ,РУСИНОВ,,"С.МАДАН, БОЙЧИНОВЦИ, МОНТАНА",2016-02-09,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Монтана","Неустановена принадлежност", РОСЕН,ГОСПОДИНОВ,ГОСПОДИНОВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", РОСЕН,ГОСПОДИНОВ,КОЛАРОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност", РОСЕН,ГРУЕВ,ГРУЕВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2012-06-05,"Министерство на културата","Неустановена принадлежност", РОСЕН,ГЪЛЪБОВ,ГЛУШИНОВ,,"С.ЦЕРОВО, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2011-07-27,"Община Благоевград","Неустановена принадлежност", РОСЕН,ДАМЯНОВ,ИЛИЕВ,,"С.ЗВЕРИНО, МЕЗДРА, ВРАЦА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", РОСЕН,ДАНАИЛОВ,ХАДЖИЕВ,,"ГР.ДОСПАТ, ДОСПАТ, СМОЛЯН",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност", РОСЕН,ДАНЧЕВ,ЦОЛОВ,,"С.СИНЬО БЪРДО, РОМАН, ВРАЦА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", РОСЕН,ДАНЧЕВ,ЦОЛОВ,,"С.СИНЬО БЪРДО, РОМАН, ВРАЦА",2016-01-14,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Враца","Неустановена принадлежност", РОСЕН,ДЕНЕВ,ТЕНЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-09-24,"Длъжници към банка Биохим","Неустановена принадлежност", РОСЕН,ДЕНКОВ,БАРЪМОВ,1953-03-31,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2014-02-19,"Община Добрич","Решение № 2-310 от 19.02.2014 г. - община Добрич","

Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-174 (Тх) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр.

" РОСЕН,ДИМИТРОВ,ВАСИЛЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", РОСЕН,ДИМИТРОВ,ВАСИЛЕВ,,"С.СМОЛНИЦА, ДОБРИЧКА, ДОБРИЧ",2014-02-19,"Община Добричка","Неустановена принадлежност", РОСЕН,ДИМИТРОВ,ВАСИЛЕВ,,"С.ЦАРЕВА ЛИВАДА, ДРЯНОВО, ГАБРОВО",2014-01-28,"Община Дряново","Неустановена принадлежност", РОСЕН,ДИМИТРОВ,ВЕЛКОВ,,"С.ВЕТРЕН, МЪГЛИЖ, СТАРА ЗАГОРА",2013-01-29,"община Камено","Неустановена принадлежност", РОСЕН,ДИМИТРОВ,ДИМИТРОВ,,"ГР.КРЕСНА, КРЕСНА, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", РОСЕН,ДИМИТРОВ,ДИМИТРОВ,,"ГР.КРЕСНА, КРЕСНА, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", РОСЕН,ДИМИТРОВ,ДИМИТРОВ,,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", РОСЕН,ДИМИТРОВ,ДОНЧЕВ,,"С.ЛЕВУНОВО, САНДАНСКИ, БЛАГОЕВГРАД",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", РОСЕН,ДИМИТРОВ,ЖЕЛЯЗКОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-01-23,"Администрация на Министерския съвет","Неустановена принадлежност", РОСЕН,ДИМИТРОВ,ИГНАТОВ,,"С.БОЖУРОВО, ДОБРИЧКА, ДОБРИЧ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", РОСЕН,ДИМИТРОВ,ИГНАТОВ,,"С.БОЖУРОВО, ДОБРИЧКА, ДОБРИЧ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", РОСЕН,ДИМИТРОВ,КАЙНАРОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", РОСЕН,ДИМИТРОВ,КЕРЕМИДЧИЕВ,,"ГР.ГАБРОВО, ГАБРОВО, ГАБРОВО",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", РОСЕН,ДИМИТРОВ,КОРЕЛОВ,,"ГР.ГАБРОВО, ГАБРОВО, ГАБРОВО",2012-07-04,"Конфедерация на независимите синдикати в България","Неустановена принадлежност", РОСЕН,ДИМИТРОВ,КОСТАДИНОВ,,"ГР.СИЛИСТРА, СИЛИСТРА, СИЛИСТРА",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", РОСЕН,ДИМИТРОВ,КОСТАДИНОВ,,"ГР.СИЛИСТРА, СИЛИСТРА, СИЛИСТРА",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", РОСЕН,ДИМИТРОВ,КОСТАДИНОВ,,"ГР.СИЛИСТРА, СИЛИСТРА, СИЛИСТРА",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", РОСЕН,ДИМИТРОВ,МАРИНОВ,,"ГР.РАЗГРАД, РАЗГРАД, РАЗГРАД",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", РОСЕН,ДИМИТРОВ,МИЛАНОВ,,"С.ЦЕНОВО, ЦЕНОВО, РУСЕ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", РОСЕН,ДИМИТРОВ,МОЛЛОВ,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2010-09-29,"Регионални печатни издания","Неустановена принадлежност", РОСЕН,ДИМИТРОВ,ПАРАШКЕВОВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", РОСЕН,ДИМИТРОВ,ПАСКАЛЕВ,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2014-03-12,"Община Крушари","Неустановена принадлежност", РОСЕН,ДИМИТРОВ,САВОВ,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", РОСЕН,ДИМИТРОВ,ЧАРДАКЛИЕВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2015-12-17,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Варна","Неустановена принадлежност", РОСЕН,ДИМИТРОВ,ЧЕПЕРКОВ,,"ГР.РАЗЛОГ, РАЗЛОГ, БЛАГОЕВГРАД",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", РОСЕН,ДИМИТРОВ,ШИВАЧЕВ,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2009-10-14,"Национален осигурителен институт","Неустановена принадлежност", РОСЕН,ДИМИТРОВ,ЯНКОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-12-09,"Печатни издания","Неустановена принадлежност", РОСЕН,ДИМОВ,ВЛАСЕВ,,"ГР.ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО, ГЕНЕРАЛ-ТОШЕВО, ДОБРИЧ",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", РОСЕН,ДИМОВ,ВЛАСЕВ,,"ГР.ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО, ГЕНЕРАЛ-ТОШЕВО, ДОБРИЧ",2008-07-30,"Държавна агенция Държавен резерв и вoeнновременни запаси","Неустановена принадлежност", РОСЕН,ДИМОВ,ВЛАСЕВ,,"ГР.ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО, ГЕНЕРАЛ-ТОШЕВО, ДОБРИЧ",2016-01-19,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Добрич","Неустановена принадлежност", РОСЕН,ДИМОВ,ДИНКОВ,,"ГР.ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ",2015-07-16,"Община Плевен","Неустановена принадлежност", РОСЕН,ДИМЧЕВ,ДИМОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2007-07-05,"Висш съдебен съвет","Неустановена принадлежност", РОСЕН,ДИМЧЕВ,ДИМОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", РОСЕН,ДИНЕВ,МИХАЙЛОВ,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2007-09-04,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", РОСЕН,ДИНКОВ,КАРАМФИЛОВ,,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", РОСЕН,ДОБРЕВ,ПЕНЧЕВ,,"С.ОСЕНЕЦ, РАЗГРАД, РАЗГРАД",2015-11-17,"Община Разград","Неустановена принадлежност", РОСЕН,ДОНЧЕВ,ИЛИЕВ,,"ГР.ЛОМ, ЛОМ, МОНТАНА",2015-04-01,"Община Якимово","Неустановена принадлежност", РОСЕН,ДОНЧЕВ,ИЛИЕВ,,"ГР.ЛОМ, ЛОМ, МОНТАНА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", РОСЕН,ДРАГАНОВ,ЛЮБЕНОВ,,"ГР.БОБОВ ДОЛ, БОБОВ ДОЛ, КЮСТЕНДИЛ",2014-08-12,"Длъжници към банка Експрес","Неустановена принадлежност", РОСЕН,ЕВГЕНИЕВ,МАДЖОВ,,"ГР.БАЛЧИК, БАЛЧИК, ДОБРИЧ",2011-06-16,"Висша атестационна комисия","Неустановена принадлежност", РОСЕН,ЕВГЕНИЕВ,МАДЖОВ,,"ГР.БАЛЧИК, БАЛЧИК, ДОБРИЧ",2012-08-01,"Медицински университет ""Проф. д-р Параскев Стоянов"" - Варна","Неустановена принадлежност", РОСЕН,ЕМИЛ,ПАНОВ,,"С.СТАВЕРЦИ, ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ, ПЛЕВЕН",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност", РОСЕН,ЕМИЛОВ,АФУЗОВ,,"ГР.СМОЛЯН, СМОЛЯН, СМОЛЯН",2014-10-08,"Длъжници към Първа частна банка","Неустановена принадлежност", РОСЕН,ЕМИЛОВ,ЗЛАТАНОВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2013-04-03,"Община Варна","Неустановена принадлежност", РОСЕН,ЕМИЛОВ,ИГЛЕВ,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2015-08-04,"Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Неустановена принадлежност", РОСЕН,ЕМИЛОВ,РАЙЧЕВ,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2010-07-06,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", РОСЕН,ЕНЕВ,КОСТОВ,,"С.ЕКЗАРХ АНТИМОВО, КАРНОБАТ, БУРГАС",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност", РОСЕН,ЕНЧЕВ,ЛАЗАРОВ,1954-09-21,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-10-17,"Министерство на икономиката, енергетиката и туризма","Решение № 2-89 от 17.10.2012 г. - Министерството на икономиката, енергетиката и туризма","Със заповед № 636/ 22.08.1983 г. е назначен за разузнавач; със заповед № 580/ 29.07.1985 г. е изпратен на 10 месечен курс в КГБ-СССР." РОСЕН,ЕФРЕМОВ,АНДРЕЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-01-26,"Министерство на отбраната","Неустановена принадлежност", РОСЕН,ЖЕЛЯЗКОВ,НИКОЛОВ,,"ГР.СИЛИСТРА, СИЛИСТРА, СИЛИСТРА",2011-02-15,"Агенция ""Митници""","Неустановена принадлежност", РОСЕН,ЖЕЛЯЗКОВ,ПЕТРОВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", РОСЕН,ЖЕЛЯЗКОВ,ПЕТРОВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2013-01-16,"Министерство на правосъдието","Неустановена принадлежност", РОСЕН,ЖИВКОВ,ИВАНОВ,,"С.КРИВА БАРА, БРУСАРЦИ, МОНТАНА",2013-09-18,"Община Видин","Неустановена принадлежност", РОСЕН,ЖИВКОВ,ИВАНОВ,,"С.КРИВА БАРА, БРУСАРЦИ, МОНТАНА",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", РОСЕН,ЖИВКОВ,ИВАНОВ,,"С.КРИВА БАРА, БРУСАРЦИ, МОНТАНА",2016-01-06,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Видин","Неустановена принадлежност", РОСЕН,ЗАИМОВ,ДЮЛГЕРОВ,1951-04-02,"С.ЧУРКА, МАДАН, СМОЛЯН",2013-11-20,"Средни училища","Решение № 2-259 от 20.11.2013 г. - училища по Закона за народната просвета","Рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; опис рег. № 138/ 20.08.1999 г. за унищожаване с протокол № 35/ 14.05.1991 г. дело IЯ-287 (См)." РОСЕН,ЗЛАТАНОВ,ВЛАДИМИРОВ,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2007-09-04,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", РОСЕН,ЗЛАТКОВ,ВАСИЛЕВ,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", РОСЕН,ЗЛАТКОВ,РУСЕВ,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2009-12-02,"Национална здравноосигурителна каса","Неустановена принадлежност", РОСЕН,ИВАНОВ,АНГЕЛЧЕВ,1958-05-27,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-10-17,"Министерство на икономиката, енергетиката и туризма","Решение № 2-89 от 17.10.2012 г. - Министерството на икономиката, енергетиката и туризма","Документи от ръководили го щатни служители, рег. бланка, съдържащи се в лично и в работно дело Ф1, а.е. 6065-3 тома; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3." РОСЕН,ИВАНОВ,АНГЕЛЧЕВ,1958-05-27,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-04-21,"Синдици, включени в списъка на синдиците при БНБ","Решение № 2-496 от 21.04.2015 г. - синдици-БНБ","

Документи от ръководили го щатни служители, рег. бланка, съдържащи се в лично и в работно дело Ф1, а.е. 6065-3 тома; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3.

" РОСЕН,ИВАНОВ,АНГЕЛЧЕВ,1958-05-27,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-08-04,"Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Решение № 2-540 от 04.08.2015 г. - Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Документи от ръководили го щатни служители, рег. бланка, съдържащи се в лично и в работно дело Ф1, а.е. 6065-3 тома; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3." РОСЕН,ИВАНОВ,БАЛКАНСКИ,,"ГР.ТЕРВЕЛ, ТЕРВЕЛ, ДОБРИЧ",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", РОСЕН,ИВАНОВ,БЕШЕВ,,"ГР.НИКОПОЛ, НИКОПОЛ, ПЛЕВЕН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", РОСЕН,ИВАНОВ,ВЕНКОВ,,"ГР.ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ",2013-04-10,"Община Ветрино","Неустановена принадлежност", РОСЕН,ИВАНОВ,ГАНЧЕВ,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2010-06-22,"Служба Военна полиция","Неустановена принадлежност", РОСЕН,ИВАНОВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2009-12-02,"Национална здравноосигурителна каса","Неустановена принадлежност", РОСЕН,ИВАНОВ,ГОРАНОВ,,"ГР.ПРОВАДИЯ, ПРОВАДИЯ, ВАРНА",2013-05-21,"Община Провадия","Неустановена принадлежност", РОСЕН,ИВАНОВ,ГОРАНОВ,,"ГР.ПРОВАДИЯ, ПРОВАДИЯ, ВАРНА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", РОСЕН,ИВАНОВ,ДИМИТРОВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2010-07-06,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", РОСЕН,ИВАНОВ,ИВАНОВ,,"ГР.МЕЗДРА, МЕЗДРА, ВРАЦА",2010-07-06,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", РОСЕН,ИВАНОВ,ИЛИЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-07-06,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", РОСЕН,ИВАНОВ,ЙОСИФОВ,,"ГР.ЛОМ, ЛОМ, МОНТАНА",2015-04-01,"Община Лом","Неустановена принадлежност", РОСЕН,ИВАНОВ,ЙОСИФОВ,,"ГР.ЛОМ, ЛОМ, МОНТАНА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", РОСЕН,ИВАНОВ,ЙОСИФОВ,,"ГР.ЛОМ, ЛОМ, МОНТАНА",2016-02-09,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Монтана","Неустановена принадлежност", РОСЕН,ИВАНОВ,МАРИНОВ,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", РОСЕН,ИВАНОВ,МИЛАНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-12-18,"Българско национално радио","Неустановена принадлежност", РОСЕН,ИВАНОВ,МИЛЯНКОВ,,"ГР.РАЗГРАД, РАЗГРАД, РАЗГРАД",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", РОСЕН,ИВАНОВ,НЕДИН,,"ГР.САНДАНСКИ, САНДАНСКИ, БЛАГОЕВГРАД",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", РОСЕН,ИВАНОВ,НИКОВ,,"ГР.КРЕСНА, КРЕСНА, БЛАГОЕВГРАД",2011-04-05,"Община Кресна","Неустановена принадлежност", РОСЕН,ИВАНОВ,НИКОВ,,"ГР.КРЕСНА, КРЕСНА, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", РОСЕН,ИВАНОВ,ПЕШЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", РОСЕН,ИВАНОВ,СТОИМЕНОВ,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2010-07-06,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", РОСЕН,ИВАНОВ,ТОДОРОВ,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", РОСЕН,ИВАНОВ,ТОДОРОВ,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", РОСЕН,ИВАНОВ,ЧОБАНОВ,1954-03-10,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2013-03-27,"Тексим Банк АД","Решение № 2-157 от 27.03.2013 г. - ""Тексим Банк"" АД","Назначен за НОР през 1975 г.През 1979 г. отново е привлечен за НОР.Освободен от органите ""по разпореждане"" считано от 01.03.1980 г.Рег. дневник; предложение рег. № 3377/ 20.03.1990 г. ""да бъде заличено по отчета на НРС архивно дело Фонд I-№ 5943 – ""Добринин"" – лично и работно." РОСЕН,ИВАНОВ,ЧОБАНОВ,1954-03-10,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2015-08-04,"Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Решение № 2-540 от 04.08.2015 г. - Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Назначен за НОР през 1975 г. През 1979 г. отново е привлечен за НОР. Освободен от органите ""по разпореждане"" считано от 01.03.1980 г. Рег. дневник; предложение рег. № 3377/ 20.03.1990 г. ""да бъде заличено по отчета на НРС архивно дело Фонд I-№ 5943 – ""Добринин"" – лично и работно." РОСЕН,ИЛИЕВ,ЙОРДАНОВ,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2008-06-10,"Държавна агенция за младежта и спорта","Неустановена принадлежност", РОСЕН,ИЛИЕВ,ЙОРДАНОВ,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2011-04-28,"Министерство на физическото възпитание и спорта","Неустановена принадлежност", РОСЕН,ИЛИЕВ,РУСЕВ,,"ГР.СТРАЖИЦА, СТРАЖИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност", РОСЕН,ИЛИЕВ,РУСЕВ,,"ГР.СТРАЖИЦА, СТРАЖИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-12-08,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Велико Търново","Неустановена принадлежност", РОСЕН,ИЛИЕВ,ТАХИРОВ,,"С.САТОВЧА, САТОВЧА, БЛАГОЕВГРАД",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", РОСЕН,ИЛИНОВ,ХАДЖИЕВ,,"С.ЖИЖЕВО, САТОВЧА, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", РОСЕН,ЙОНОВ,ЧЕПИЛСКИ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2012-07-25,"Конфедерация на независимите синдикати в България","Неустановена принадлежност", РОСЕН,ЙОРДАНОВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.ЗЕМЕН, ЗЕМЕН, ПЕРНИК",2010-07-06,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", РОСЕН,ЙОРДАНОВ,ДИМИТРОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", РОСЕН,ЙОРДАНОВ,ДИМИТРОВ,,"С.ГОРНА ЛИПНИЦА, ПАВЛИКЕНИ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", РОСЕН,ЙОРДАНОВ,ДИМИТРОВ,,"С.ГОРНА ЛИПНИЦА, ПАВЛИКЕНИ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-12-08,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Велико Търново","Неустановена принадлежност", РОСЕН,ЙОРДАНОВ,КИРИШЕВ,,"ГР.ЛЮБИМЕЦ, ЛЮБИМЕЦ, ХАСКОВО",2015-06-29,"Организатор на хазартни игри","Неустановена принадлежност", РОСЕН,ЙОРДАНОВ,РАЕВ,,"ГР.ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", РОСЕН,ЙОСИФОВ,АТАНАСОВ,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", РОСЕН,ЙОСИФОВ,АТАНАСОВ,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", РОСЕН,ЙОСИФОВ,АТАНАСОВ,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", РОСЕН,ЙОСИФОВ,СРАДКОВ,,"С.ПЪРВОМАЙ, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2011-07-12,"Община Петрич","Неустановена принадлежност", РОСЕН,ЙОСИФОВ,СРАДКОВ,,"С.ПЪРВОМАЙ, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", РОСЕН,КАМЕНОВ,АЙКОВ,,"ГР.СИМИТЛИ, СИМИТЛИ, БЛАГОЕВГРАД",2013-11-13,"Община Враца","Неустановена принадлежност", РОСЕН,КИРИЛОВ,АРНАУДОВ,,"ГР.САНДАНСКИ, САНДАНСКИ, БЛАГОЕВГРАД",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", РОСЕН,КИРИЛОВ,АРНАУДОВ,,"ГР.САНДАНСКИ, САНДАНСКИ, БЛАГОЕВГРАД",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", РОСЕН,КИРИЛОВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2012-06-14,"Технически университет Варна","Неустановена принадлежност", РОСЕН,КИРИЛОВ,ИВАНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност", РОСЕН,КИРИЛОВ,РАДЕВ,,"ГР.ПАВЛИКЕНИ, ПАВЛИКЕНИ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", РОСЕН,КИРИЛОВ,РАДЕВ,,"ГР.ПАВЛИКЕНИ, ПАВЛИКЕНИ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", РОСЕН,КОЛЕВ,ДИМОЛАРОВ,,"ГР.ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ",2013-06-11,"Алианц Банк България АД","Неустановена принадлежност", РОСЕН,КОСТАДИНОВ,АЛЕКСИЕВ,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2012-06-27,"Шуменски университет ""Константин Преславски""","Неустановена принадлежност", РОСЕН,КОСТАДИНОВ,ДОЙЧИНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-01-16,"Министерство на правосъдието","Неустановена принадлежност", РОСЕН,КОСТАДИНОВ,КОЦЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-09-20,"Държавен фонд Земеделие","Неустановена принадлежност", РОСЕН,КОСТАДИНОВ,ПАВЛЕВ,,"ГР.СУНГУРЛАРЕ, СУНГУРЛАРЕ, БУРГАС",2013-02-27,"Община Сунгурларе","Неустановена принадлежност", РОСЕН,КОСТАДИНОВ,СТОЯНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-10-08,"Нов български университет","Неустановена принадлежност", РОСЕН,КОСТАДИНОВ,ЯНАКЕВ,,"ГР.БЯЛА, БЯЛА, ВАРНА",2013-03-27,"Община Бяла","Неустановена принадлежност", РОСЕН,КОТОВ,УМАРСКИ,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", РОСЕН,КРЪСТЕВ,ТОДОРОВ,,"ГР.КУБРАТ, КУБРАТ, РАЗГРАД",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", РОСЕН,КУНЧЕВ,ГРОЗЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-07-22,"Българска народна банка","Неустановена принадлежност", РОСЕН,ЛИЧЕВ,ЛИЧЕВ,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2009-12-02,"Национална здравноосигурителна каса","Неустановена принадлежност", РОСЕН,ЛИЧЕВ,ЛИЧЕВ,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност", РОСЕН,ЛЮБЕНОВ,МАРКОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", РОСЕН,ЛЮБОМИРОВ,ГИНЕВ,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2008-11-26,"Българска национална телевизия","Неустановена принадлежност", РОСЕН,ЛЮБОМИРОВ,ИВАНОВ,,"ГР.БАТАНОВЦИ, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2015-06-01,"Община Перник","Неустановена принадлежност", РОСЕН,ЛЮБОМИРОВ,ХРИСТОВ,,"С.БУТАН, КОЗЛОДУЙ, ВРАЦА",2013-11-13,"Община Враца","Неустановена принадлежност", РОСЕН,ЛЮДМИЛОВ,МАРКОВ,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2010-07-06,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", РОСЕН,МАЛИНОВ,ЙОРДАНОВ,1956-01-13,"ГР.ВЕЛИНГРАД, ВЕЛИНГРАД, ПАЗАРДЖИК",2010-07-06,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 147 от 06.07.2010 г. - Министерство на вътрешните работи","Със заповед № К-1308/ 18.03.1983 г. е назначен за разузнавач; със заповед № 664/ 06.07.1990 г. е преназначен за ст. разузнавач." РОСЕН,МАЛИНОВ,МАЛИНОВ,1955-03-28,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Решение № 2-172 от 26.04.2013 г. - лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Рег. дневник; картон обр. 6; писмо вх. № 2084/ 02.05.1990 г. за унищожаване на материалите на Я/К ""Люляк""" РОСЕН,МАЛИНОВ,МАЛИНОВ,1955-03-28,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-06-25,"Областни управители","Решение № 2-360 от 25.06.2014 г. - областните управители и заместник областните управители","

Рег. дневник; картон обр. 6; писмо вх. № 2084/ 02.05.1990 г. за унищожаване на материалите на Я/К ""Люляк""

" РОСЕН,МАЛИНОВ,МАЛИНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2016-02-09,"Областни управи","Неустановена принадлежност", РОСЕН,МЕТОДИЕВ,АТАНАСОВ,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2016-02-18,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Кюстендил","Неустановена принадлежност", РОСЕН,МЕТОДИЕВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.САНДАНСКИ, САНДАНСКИ, БЛАГОЕВГРАД",2011-07-27,"Община Благоевград","Неустановена принадлежност", РОСЕН,МЕТОДИЕВ,ЗАРЧЕВ,,"ГР.МОНТАНА, МОНТАНА, МОНТАНА",2015-04-07,"Община Монтана","Неустановена принадлежност", РОСЕН,МЕТОДИЕВ,СИМЕОНОВ,,"ГР.КОСТИНБРОД, КОСТИНБРОД, СОФИЙСКА",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност", РОСЕН,МИЛЧЕВ,ДИМИТРОВ,,"ГР.ДУПНИЦА, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", РОСЕН,МИЛЧОВ,ЦВЕТАНОВ,,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", РОСЕН,МИНКОВ,СТОЯНОВ,,"С.СТЕФАНОВО, ДОБРИЧКА, ДОБРИЧ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", РОСЕН,МИНКОВ,СТОЯНОВ,,"С.СТЕФАНОВО, ДОБРИЧКА, ДОБРИЧ",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", РОСЕН,МИНЧЕВ,МИНЧЕВ,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2011-10-25,"Изпълнителна агенция ""Главна инспекция по труда""","Неустановена принадлежност", РОСЕН,МИРЧЕВ,СТОЕВ,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", РОСЕН,МИРЧОВ,ТОМОВ,,"ГР.ЛОМ, ЛОМ, МОНТАНА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", РОСЕН,МИХАЙЛОВ,ВИДЕНОВ,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2015-06-29,"Организатор на хазартни игри","Неустановена принадлежност", РОСЕН,МИХАЙЛОВ,МИТЕВ,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2011-02-15,"Агенция ""Митници""","Неустановена принадлежност", РОСЕН,НАЙДЕНОВ,НАЦЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-11-17,"Българска агенция за експортно застраховане БАЕЗ ЕАД","Неустановена принадлежност", РОСЕН,НАЧЕВ,СТАНЧЕВ,,"ГР.СИЛИСТРА, СИЛИСТРА, СИЛИСТРА",2011-02-15,"Агенция ""Митници""","Неустановена принадлежност", РОСЕН,НЕДЕЛЧЕВ,ЛЕФТЕРОВ,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", РОСЕН,НЕДЕЛЧЕВ,ЛЕФТЕРОВ,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2014-02-12,"Разследващи полицаи","Неустановена принадлежност", РОСЕН,НЕДЕЛЧЕВ,РОЕВ,,"С.НОВО СЕЛО, НОВО СЕЛО, ВИДИН",2013-02-13,"Община Несебър","Неустановена принадлежност", РОСЕН,НЕДЯЛКОВ,НЕДЯЛКОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-06-10,"Софийски университет Св. Климент Охридски","Неустановена принадлежност", РОСЕН,НЕНОВ,ПЕЕВ,,"ГР.ПАНАГЮРИЩЕ, ПАНАГЮРИЩЕ, ПАЗАРДЖИК",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", РОСЕН,НИКОЛАЕВ,ГАНКОВ,,"ГР.СВИЩОВ, СВИЩОВ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", РОСЕН,НИКОЛАЕВ,НИКОЛАЕВ,,"ГР.РАЗГРАД, РАЗГРАД, РАЗГРАД",2012-03-14,"Икономически университет Варна","Неустановена принадлежност", РОСЕН,НИКОЛАЕВ,НИКОЛАЕВ,,"ГР.РАЗГРАД, РАЗГРАД, РАЗГРАД",2015-12-17,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Варна","Неустановена принадлежност", РОСЕН,НИКОЛАЕВ,СТОЙКОВ,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2010-07-06,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", РОСЕН,НИКОЛОВ,ВАСИЛЕВ,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2012-06-14,"Технически университет Варна","Неустановена принадлежност", РОСЕН,НИКОЛОВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2013-11-27,"Елитбанк АД","Неустановена принадлежност", РОСЕН,НИКОЛОВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2014-04-15,"Длъжници към Българска народна банка","Неустановена принадлежност", РОСЕН,НИКОЛОВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2014-06-18,"Длъжници към Държавна спестовна каса","Неустановена принадлежност", РОСЕН,НИКОЛОВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2014-09-10,"Длъжници към банка Хеброс","Неустановена принадлежност", РОСЕН,НИКОЛОВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2016-01-06,"Длъжници към ОББ","Неустановена принадлежност", РОСЕН,НИКОЛОВ,ГРОЗЕВ,,"ГР.ПОМОРИЕ, ПОМОРИЕ, БУРГАС",2015-12-01,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Неустановена принадлежност", РОСЕН,НИКОЛОВ,ИЛИЕВ,,"С.АРЧАР, ДИМОВО, ВИДИН",2016-01-06,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Видин","Неустановена принадлежност", РОСЕН,НИКОЛОВ,КАМЕНОВ,,"С.ПРИПЕК, ДЖЕБЕЛ, КЪРДЖАЛИ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", РОСЕН,НИКОЛОВ,КАМЕНОВ,,"С.ПРИПЕК, ДЖЕБЕЛ, КЪРДЖАЛИ",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", РОСЕН,НИКОЛОВ,КАРАДЖОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", РОСЕН,НИКОЛОВ,КАРАДЖОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-08-07,"Община Димово","Неустановена принадлежност", РОСЕН,НИКОЛОВ,КАРАДЖОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", РОСЕН,НИКОЛОВ,КАРАДЖОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", РОСЕН,НИКОЛОВ,КАРАДЖОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2016-01-06,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Видин","Неустановена принадлежност", РОСЕН,НИКОЛОВ,КОЖУХАРОВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", РОСЕН,НИКОЛОВ,КРЪСТЕВ,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", РОСЕН,НИКОЛОВ,МАРИНОВ,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2015-12-17,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Варна","Неустановена принадлежност", РОСЕН,ОБРЕТИНОВ,СТАНЕВ,,"ГР.ЛОМ, ЛОМ, МОНТАНА",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", РОСЕН,ОБРЕТИНОВ,СТАНЕВ,,"ГР.ЛОМ, ЛОМ, МОНТАНА",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", РОСЕН,ПАВЛОВ,ДУНОВ,,"С.ТОТЛЕБЕН, ПОРДИМ, ПЛЕВЕН",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", РОСЕН,ПАВЛОВ,ДУНОВ,,"С.ТОТЛЕБЕН, ПОРДИМ, ПЛЕВЕН",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", РОСЕН,ПАНАЙОТОВ,СТЕФАНОВ,,"ГР.ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ, ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ, ШУМЕН",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", РОСЕН,ПЕНЧЕВ,СЕНДОВ,,"ГР.КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2012-07-04,"Конфедерация на независимите синдикати в България","Неустановена принадлежност", РОСЕН,ПЕТКОВ,БУЮКЛИЕВ,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", РОСЕН,ПЕТКОВ,ДИМОВ,1954-01-01,"ГР.РАЗГРАД, РАЗГРАД, РАЗГРАД",2010-07-06,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 147 от 06.07.2010 г. - Министерство на вътрешните работи","Със заповед № 3960/ 29.08.1983 г. е назначен за разузнавач." РОСЕН,ПЕТКОВ,ИЛИЕВ,,"ГР.МОНТАНА, МОНТАНА, МОНТАНА",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност", РОСЕН,ПЕТКОВ,ПАМУКЧИЙСКИ,,"ГР.БЪЛГАРОВО, БУРГАС, БУРГАС",2010-07-06,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", РОСЕН,ПЕТКОВ,РУСИНОВ,,"ГР.ЛОМ, ЛОМ, МОНТАНА",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", РОСЕН,ПЕТРОВ,БЕЛЕВСКИ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-11-21,"Министерство на околната среда и водите","Неустановена принадлежност", РОСЕН,ПЕТРОВ,БЕЛЕВСКИ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-12-11,"Национална здравноосигурителна каса","Неустановена принадлежност", РОСЕН,ПЕТРОВ,ЕВТИМОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", РОСЕН,ПЕТРОВ,ИВАНОВ,,"ГР.ТУТРАКАН, ТУТРАКАН, СИЛИСТРА",2012-03-28,"Русенски университет ""Ангел Кънчев""","Неустановена принадлежност", РОСЕН,ПЕТРОВ,ИЛИЕВ,,"С.МОГИЛА, КАСПИЧАН, ШУМЕН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", РОСЕН,ПЕТРОВ,ИЛЧЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", РОСЕН,ПЕТРОВ,КИРОВ,,"ГР.ГУЛЯНЦИ, ГУЛЯНЦИ, ПЛЕВЕН",2015-06-18,"Община Гулянци","Неустановена принадлежност", РОСЕН,ПЕТРОВ,МИТРЕВ,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", РОСЕН,ПЕТРОВ,НОНЧЕВ,1952-06-21,"С.ДОКТОР ЙОСИФОВО, МОНТАНА, МОНТАНА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Решение № 2-566 от 16.10.2015 г. - Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","

Рег. дневник; картон обр. 4.

" РОСЕН,ПЕТРОВ,НОНЧЕВ,1952-06-21,"С.ДОКТОР ЙОСИФОВО, МОНТАНА, МОНТАНА",2016-02-09,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Монтана","Решение № 2-604 от 09.02.2016 г. - кандидати за общински съветници – област Монтана","Рег. дневник; картон обр. 4." РОСЕН,ПЕТРОВ,ПЕТРОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-05-09,"Избори за Европейски парламент 2014 г.","Неустановена принадлежност", РОСЕН,ПЕТРОВ,ПЕТРОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", РОСЕН,ПЕТРОВ,РАНГЕЛОВ,,"С.МЕДКОВЕЦ, МЕДКОВЕЦ, МОНТАНА",2015-04-01,"Община Лом","Неустановена принадлежност", РОСЕН,ПЕТРОВ,РАНГЕЛОВ,,"С.МЕДКОВЕЦ, МЕДКОВЕЦ, МОНТАНА",2016-02-09,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Монтана","Неустановена принадлежност", РОСЕН,ПЕТРОВ,РУСАНОВ,,"С.СЛАВОВИЦА, ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ, ПЛЕВЕН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", РОСЕН,ПЕТРОВ,РУСЕВ,,"ГР.ПРОВАДИЯ, ПРОВАДИЯ, ВАРНА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", РОСЕН,ПЕТРОВ,РУСЕВ,,"ГР.ПРОВАДИЯ, ПРОВАДИЯ, ВАРНА",2015-12-17,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Варна","Неустановена принадлежност", РОСЕН,ПЕТРОВ,САВОВ,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2014-11-05,"Варненски свободен университет Черноризец Храбър","Неустановена принадлежност", РОСЕН,ПЕТРОВ,СТЪПОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-05-27,"Българска академия на науките","Неустановена принадлежност", РОСЕН,РАДЕВ,РУСЕВ,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2013-01-16,"Министерство на правосъдието","Неустановена принадлежност", РОСЕН,РАДЕНКОВ,ДИМИТРОВ,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2016-02-18,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Кюстендил","Неустановена принадлежност", РОСЕН,РАДОСЛАВОВ,РАДОСЛАВОВ,,"ГР.ПОПОВО, ПОПОВО, ТЪРГОВИЩЕ",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност", РОСЕН,РАЙКОВ,ИЛИЕВ,,"С.МАЛКА АРДА, БАНИТЕ, СМОЛЯН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", РОСЕН,РАЙКОВ,МИЛАЧКОВ,,"ГР.ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", РОСЕН,РАЙНОВ,КЕРЕМИДЧИЕВ,1945-07-28,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-03-27,"Тексим Банк АД","Решение № 2-157 от 27.03.2013 г. - ""Тексим Банк"" АД","Разходни документи, отчетени от ръководил го щатен служител, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-31789; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6." РОСЕН,РАЙНОВ,КЕРЕМИДЧИЕВ,1945-07-28,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-10-15,"Токуда Банк АД","Решение № 2-245 от 15.10.2013 г. - ""Токуда Банк"" АД","

Разходни документи, отчетени от ръководил го щатен служител, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-31789; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6.

" РОСЕН,РАЙНОВ,КЕРЕМИДЧИЕВ,1945-07-28,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-06-04,"Приватизация - обособени части - София","Решение № 2-355 от 04.06.2014 г. - Приватизация - обособени части - София","Разходни документи, отчетени от ръководил го щатен служител, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-31789; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6." РОСЕН,РАЙНОВ,КЕРЕМИДЧИЕВ,1945-07-28,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-06-18,"Длъжници към Държавна спестовна каса","Решение № 2-358 от 18.06.2014 г. - лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 - длъжници към ДСК","Разходни документи, отчетени от ръководил го щатен служител, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-31789; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6." РОСЕН,РАЙНОВ,КЕРЕМИДЧИЕВ,1945-07-28,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-09-24,"Длъжници към банка Биохим","Решение № 2-402 от 24.09.2014 г. - лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 - длъжници към банка ""Биохим""","Разходни документи, отчетени от ръководил го щатен служител, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-31789; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6." РОСЕН,РАЙЧЕВ,МИНЧЕВ,,"ГР.ДУПНИЦА, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2014-12-09,"Община Дупница","Неустановена принадлежност", РОСЕН,РАШЕВ,РАДНЕВ,,"ГР.МОМЧИЛГРАД, МОМЧИЛГРАД, КЪРДЖАЛИ",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", РОСЕН,РОСЕНОВ,СИРАКОВ,,"С.ПЕТКОВО, СМОЛЯН, СМОЛЯН",2015-08-04,"Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Неустановена принадлежност", РОСЕН,РУСАНОВ,РУСАНОВ,,"С.ОБРЕТЕНИК, БОРОВО, РУСЕ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", РОСЕН,РУСЕВ,РУСЕВ,,"С.ИЗВОРОВО, ГЕНЕРАЛ-ТОШЕВО, ДОБРИЧ",2014-02-12,"Община Генерал Тошево","Неустановена принадлежност", РОСЕН,САВОВ,ДЕЛЧЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност", РОСЕН,САВОВ,ПОПОВ,,"ГР.ГАБРОВО, ГАБРОВО, ГАБРОВО",2011-01-26,"Министерство на отбраната","Неустановена принадлежност", РОСЕН,САВОВ,ПОПСАВОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-09-16,"Държавна агенция по горите","Неустановена принадлежност", РОСЕН,САВОВ,ПОПСАВОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-02-18,"Български туристически съюз","Неустановена принадлежност", РОСЕН,СЕРГЕЕВ,ИЛИЕВ,,"ГР.ПИРДОП, ПИРДОП, СОФИЙСКА",2007-09-04,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", РОСЕН,СЛАВЕЙКОВ,ЯРЪМОВ,,"С.ТЪРЪН, СМОЛЯН, СМОЛЯН",2015-09-14,"Приватизирани предприятия - Смолян","Неустановена принадлежност", РОСЕН,СЛАВОВ,РУСЕВ,1954-03-19,"С.ФАКИЯ, СРЕДЕЦ, БУРГАС",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Решение № 2-566 от 16.10.2015 г. - Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","

Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-3260 (В.Т.) и в работно дело IР-864 (В.Т.); рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр. и обр. 6.

" РОСЕН,СЛАВОВ,ТОДОРОВ,,"ГР.НОВА ЗАГОРА, НОВА ЗАГОРА, СЛИВЕН",2014-06-18,"Длъжници към Държавна спестовна каса","Неустановена принадлежност", РОСЕН,СПИРИДОНОВ,ПАСКОВ,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2011-03-16,"Министерство на външните работи","Неустановена принадлежност", РОСЕН,СТАМЕНОВ,СОЛЕНКОВ,,"С.ОСИКОВО, ГЪРМЕН, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", РОСЕН,СТАНЕВ,СТАНЕВ,,"ГР.ГАБРОВО, ГАБРОВО, ГАБРОВО",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", РОСЕН,СТАНИЛОВ,ДОБРЕВ,,"С.ПРИПЕК, ДЖЕБЕЛ, КЪРДЖАЛИ",2010-07-06,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", РОСЕН,СТАНЧЕВ,ПЕТРОВ,,"ГР.КОЗЛОДУЙ, КОЗЛОДУЙ, ВРАЦА",2016-01-14,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Враца","Неустановена принадлежност", РОСЕН,СТЕФАНОВ,АНГЕЛОВ,,"ГР.ЛЯСКОВЕЦ, ЛЯСКОВЕЦ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-07-24,"Община Лясковец","Неустановена принадлежност", РОСЕН,СТЕФАНОВ,ЗАФИРОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-09-24,"Длъжници към банка Биохим","Неустановена принадлежност", РОСЕН,СТЕФАНОВ,КЪНЕВ,,"ГР.ДРЯНОВО, ДРЯНОВО, ГАБРОВО",2014-02-05,"Община Севлиево","Неустановена принадлежност", РОСЕН,СТЕФАНОВ,ПЕТКОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-12-03,"Национален военен университет ""Васил Левски""-Велико Търново","Неустановена принадлежност", РОСЕН,СТЕФАНОВ,РУСЕВ,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2015-08-04,"Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Неустановена принадлежност", РОСЕН,СТЕФАНОВ,ЧАВДАРОВ,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2008-09-16,"Държавна агенция по горите","Неустановена принадлежност", РОСЕН,СТОЙНЕВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", РОСЕН,СТОЙЧЕВ,ВЕЛИКОВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", РОСЕН,СТОЙЧЕВ,РАДОЕВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2012-03-28,"Варненски свободен университет ""Черноризец Храбър""","Неустановена принадлежност", РОСЕН,СТОЙЧЕВ,ТРЕНДАФИЛОВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2011-01-26,"Министерство на отбраната","Неустановена принадлежност", РОСЕН,СТОЯДИНОВ,СТАНИМИРОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-06-11,"Алианц Банк България АД","Неустановена принадлежност", РОСЕН,СТОЯНОВ,АНДРЕЕВ,1964-05-05,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-06-04,"Приватизация - обособени части - София","Решение № 2-355 от 04.06.2014 г. - Приватизация - обособени части - София","

Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-38035; рег. дневник; архивен картон.

" РОСЕН,СТОЯНОВ,ВЕЛЕВ,,"С.КУЛАТА, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", РОСЕН,СТОЯНОВ,ВОЙВОДОВ,,"С.ЛЯСКОВО, ДЕВИН, СМОЛЯН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", РОСЕН,СТОЯНОВ,ГЮДЖЕНОВ,,"ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, БЛАГОЕВГРАД",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", РОСЕН,СТОЯНОВ,ГЮДЖЕНОВ,,"ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, БЛАГОЕВГРАД",2014-02-12,"Разследващи полицаи","Неустановена принадлежност", РОСЕН,СТОЯНОВ,ДИМИТРОВ,,"ГР.РАЗГРАД, РАЗГРАД, РАЗГРАД",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", РОСЕН,СТОЯНОВ,ДИМИТРОВ,,"ГР.РАЗГРАД, РАЗГРАД, РАЗГРАД",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", РОСЕН,СТОЯНОВ,ДИМИТРОВ,,"ГР.РАЗГРАД, РАЗГРАД, РАЗГРАД",2015-12-17,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Варна","Неустановена принадлежност", РОСЕН,СТОЯНОВ,КАМБУРОВ,,"С.БУРЕВО, НЕДЕЛИНО, СМОЛЯН",2016-01-25,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Кърджали","Неустановена принадлежност", РОСЕН,СТОЯНОВ,КАРАДИМОВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", РОСЕН,СТОЯНОВ,КАРАДИМОВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2015-12-17,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Варна","Неустановена принадлежност", РОСЕН,СТОЯНОВ,МАТЕЕВ,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност", РОСЕН,СТОЯНОВ,ПЕТРОВ,,"С.КРУШАРИ, КРУШАРИ, ДОБРИЧ",2010-07-06,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", РОСЕН,СТОЯНОВ,РУСЕВ,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", РОСЕН,СТОЯНОВ,ХРИСТОЗОВ,,"ГР.ПОМОРИЕ, ПОМОРИЕ, БУРГАС",2015-12-01,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Неустановена принадлежност", РОСЕН,СЪБЕВ,МАРКОВ,,"ГР.НЕСЕБЪР, НЕСЕБЪР, БУРГАС",2013-02-13,"Община Несебър","Неустановена принадлежност", РОСЕН,ТАНЕВ,ДИМИТРОВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", РОСЕН,ТЕНЧЕВ,ЧИЛИКОВ,,"ГР.КАЗАНЛЪК, КАЗАНЛЪК, СТАРА ЗАГОРА",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", РОСЕН,ТИМЧЕВ,БАЕВ,,"ГР.ПЕТРИЧ, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2008-09-16,"Държавна агенция по горите","Неустановена принадлежност", РОСЕН,ТОДОРОВ,БУХЧЕВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", РОСЕН,ТОДОРОВ,ВОЙНОВ,,"ГР.ЛОМ, ЛОМ, МОНТАНА",2016-02-09,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Монтана","Неустановена принадлежност", РОСЕН,ТОДОРОВ,ИЛИЕВ,,"ГР.БЕРКОВИЦА, БЕРКОВИЦА, МОНТАНА",2016-02-09,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Монтана","Неустановена принадлежност", РОСЕН,ТОДОРОВ,НЕНЧЕВ,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2015-06-29,"Организатор на хазартни игри","Неустановена принадлежност", РОСЕН,ТОДОРОВ,РАЙКОВ,,"ГР.КУБРАТ, КУБРАТ, РАЗГРАД",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", РОСЕН,ТОДОРОВ,ЦОНЕВ,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", РОСЕН,ТОДОРОВ,ЧОЛАКОВ,,"ГР.СИЛИСТРА, СИЛИСТРА, СИЛИСТРА",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", РОСЕН,ТРИФОНОВ,САРЪМОВ,,"ГР.ТРОЯН, ТРОЯН, ЛОВЕЧ",2010-09-29,"Регионални печатни издания","Неустановена принадлежност", РОСЕН,ТРИФОНОВ,ТРАЙКОВ,,"С.МОКРЕШ, ВЪЛЧЕДРЪМ, МОНТАНА",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", РОСЕН,ФИДАНОВ,КАЗАЛИЕВ,,"С.ГОДЕШЕВО, САТОВЧА, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", РОСЕН,ФИДОСИЕВ,РИДЖОЛСКИ,,"ГР.ЛОМ, ЛОМ, МОНТАНА",2015-03-18,"Община Вълчедръм","Неустановена принадлежност", РОСЕН,ФИЛИПОВ,НИКОЛОВ,,"ГР.БАНСКО, БАНСКО, БЛАГОЕВГРАД",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", РОСЕН,ФЛОРЕВ,ЦОГЕВ,,"С.МИЛКОВИЦА, ГУЛЯНЦИ, ПЛЕВЕН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", РОСЕН,ФЛОРЕВ,ЦОГЕВ,,"С.МИЛКОВИЦА, ГУЛЯНЦИ, ПЛЕВЕН",2015-07-22,"Община Никопол","Неустановена принадлежност", РОСЕН,ХРИСТОВ,ДИМЕНЧЕВ,,"ГР.ИВАЙЛОВГРАД, ИВАЙЛОВГРАД, ХАСКОВО",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", РОСЕН,ХРИСТОВ,РУСИНОВ,,"ГР.ВЪРБИЦА, ВЪРБИЦА, ШУМЕН",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", РОСЕН,ХРИСТОВ,РУСИНОВ,,"ГР.ВЪРБИЦА, ВЪРБИЦА, ШУМЕН",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", РОСЕН,ХУБЕНОВ,СТОИЛОВ,,"ГР.АРДИНО, АРДИНО, КЪРДЖАЛИ",2007-09-04,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", РОСЕН,ЦВЕТАНОВ,ЗАМФИРОВ,,"ГР.ЛОМ, ЛОМ, МОНТАНА",2016-02-09,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Монтана","Неустановена принадлежност", РОСЕН,ЦВЕТАНОВ,ИВАНОВ,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2011-06-23,"Държавна агенция за българите в чужбина","Неустановена принадлежност", РОСЕН,ЦВЕТАНОВ,КИТОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", РОСЕН,ЦВЕТАНОВ,СИМЕОНОВ,1971-08-17,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2014-02-05,"Агенция по заетостта","Неустановена принедлежност", РОСЕН,ЦВЕТКОВ,ТЕРЗИЕВ,,"С.ДРАНГОВО, КИРКОВО, КЪРДЖАЛИ",2010-07-06,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", РОСЕН,ЦОНЕВ,ХАДЖИВЕЛИКОВ,,"ГР.ОПАКА, ОПАКА, ТЪРГОВИЩЕ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", РОСЕН,ЧАВДАРОВ,МИНДОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", РОСЕН,ЧАВДАРОВ,МИНДОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", РОСЕН,ЯВОРОВ,КАЧАКОВ,,"С.ОГНЯНОВО, ГЪРМЕН, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", РОСЕН,ЯНАКИЕВ,СИМЕОНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-08-04,"Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Неустановена принадлежност", РОСЕН,ЯНЧЕВ,ТОДОРОВ,,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", РОСЕН,ЯСЕНОВ,ГЕРАТЛИЕВ,,"С.ДРЯНКА, БАНИТЕ, СМОЛЯН",2013-07-17,"Община Златарица","Неустановена принадлежност", РОСЕН,ЯСЕНОВ,ГЕРАТЛИЕВ,,"С.ДРЯНКА, БАНИТЕ, СМОЛЯН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", РОСЕН,ЯСЕНОВ,ГЕРАТЛИЕВ,,"С.ДРЯНКА, БАНИТЕ, СМОЛЯН",2015-12-08,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Велико Търново","Неустановена принадлежност", РОСИ,ГЕОРГИЕВ,АНТОВ,,"С.ДОЛНИ ЛОМ, ЧУПРЕНЕ, ВИДИН",2015-04-07,"Община Монтана","Неустановена принадлежност", РОСИ,ДОБРЕВ,ИВАНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-07-06,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", РОСИАНА,ПЕТКОВА,ВАСИЛЕВА,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност", РОСИНА,СТРАТИЕВА,БОРИСОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-06-29,"Организатор на хазартни игри","Неустановена принадлежност", РОСИНКА,ГЕОРГИЕВА,РАДОЙКОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-11-26,"Българска национална телевизия","Неустановена принадлежност", РОСИНКА,НЕДЯЛКОВА,ГЕОРГИЕВА,,"ГР.ЕЛЕНА, ЕЛЕНА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-06-05,"Община Елена","Неустановена принадлежност", РОСИНКА,НЕДЯЛКОВА,ГЕОРГИЕВА,,"ГР.ЕЛЕНА, ЕЛЕНА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-12-08,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Велико Търново","Неустановена принадлежност", РОСИНКА,ПЕТРОВА,ПРОДАНОВА-КАПЧИНА,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2008-12-18,"Българско национално радио","Неустановена принадлежност", РОСИНКА,ПЕТРОВА,ПРОДАНОВА-КАПЧИНА,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", РОСИНКА,ПЕТРОВА,СЪБЕВА,,"С.ДРАГАНОВО, ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2012-06-14,"Великотърновскиуниверситет Св. Св. Кирил и Методий","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,АВРАМОВА,ТОМОВА,,"ГР.ВЪЛЧЕДРЪМ, ВЪЛЧЕДРЪМ, МОНТАНА",2013-12-11,"Национална здравноосигурителна каса","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,АЛЕКСАНДРОВА,ЗАХАРИЕВА,,"ГР.КАЗАНЛЪК, КАЗАНЛЪК, СТАРА ЗАГОРА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,АЛЕКСАНДРОВА,НИКОЛОВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,АЛЕКСАНДРОВА,ПЕНКОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-06-10,"Софийски университет Св. Климент Охридски","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,АЛЕКСАНДРОВА,РАНЧЕВА,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2010-09-29,"Регионални печатни издания","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,АНАСТАСОВА,БЪЧВАРОВА-ДИМИТРОВА,,"ГР.ПРИМОРСКО, ПРИМОРСКО, БУРГАС",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,АНАСТАСОВА,СБИРКОВА-ТАНЕВА,,"С.СМИЛЯН, СМОЛЯН, СМОЛЯН",2007-09-04,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,АНАСТАСОВА,СБИРКОВА-ТАНЕВА,,"С.СМИЛЯН, СМОЛЯН, СМОЛЯН",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", РОСИЦА,АНАСТАСОВА,СБИРКОВА-ТАНЕВА,,"С.СМИЛЯН, СМОЛЯН, СМОЛЯН",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", РОСИЦА,АНАСТАСОВА,СБИРКОВА-ТАНЕВА,,"С.СМИЛЯН, СМОЛЯН, СМОЛЯН",2009-11-18,"Агенция за приватизация","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,АНАСТАСОВА,СБИРКОВА-ТАНЕВА,,"С.СМИЛЯН, СМОЛЯН, СМОЛЯН",2015-04-21,"Синдици, включени в списъка на синдиците при БНБ","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,АНАСТАСОВА,СБИРКОВА-ТАНЕВА,,"С.СМИЛЯН, СМОЛЯН, СМОЛЯН",2015-08-04,"Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,АНАСТАСОВА,СОТИРОВА,,"ГР.НОВИ ИСКЪР, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-04-15,"Държавна агенция за метрология и технически надзор","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,АНГЕЛОВА,АНАСТАСОВА,,"ГР.ДОЛНИ ДЪБНИК, ДОЛНИ ДЪБНИК, ПЛЕВЕН",2015-06-23,"Община Долни Дъбник","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,АНГЕЛОВА,АНЗОВА,,"ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, БЛАГОЕВГРАД",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,АНГЕЛОВА,АНЗОВА,,"ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, БЛАГОЕВГРАД",2012-10-17,"Министерство на икономиката, енергетиката и туризма","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,АНГЕЛОВА,ГАВАЗОВА,,"ГР.КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,АНГЕЛОВА,ГЕОРГИЕВА,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,АНГЕЛОВА,ДИМИТРОВА,,"ГР.БОЙЧИНОВЦИ, БОЙЧИНОВЦИ, МОНТАНА",2015-03-24,"Община Георги Дамяново","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,АНГЕЛОВА,НАЙДЕНОВА,,"С.ВЛАДИМИРОВО, БОЙЧИНОВЦИ, МОНТАНА",2016-02-09,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Монтана","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,АНГЕЛОВА,РУСЕВА,,"ГР.КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,АНГЕЛОВА,РУСКОВА,,"ГР.РАКИТОВО, РАКИТОВО, ПАЗАРДЖИК",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,АНГЕЛОВА,РУСКОВА,,"ГР.РАКИТОВО, РАКИТОВО, ПАЗАРДЖИК",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,АНГЕЛОВА,РУСКОВА,,"ГР.РАКИТОВО, РАКИТОВО, ПАЗАРДЖИК",2015-05-19,"Община Ракитово","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,АНГЕЛОВА,СТЕФАНОВА,,"С.КОСТЕНЕЦ, КОСТЕНЕЦ, СОФИЙСКА",2013-12-04,"Длъжници към Банка за земеделски кредит","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,АНГЕЛОВА,ТОДОРОВА,,"ГР.ДОЛНИ ЧИФЛИК, ДОЛНИ ЧИФЛИК, ВАРНА",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,АНГЕЛОВА,ТОДОРОВА-СТОЙКОВА,,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,АНГЕЛОВА,ХАРИСКОВА,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,АНГЕЛОВА,ХАРИСКОВА,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2015-05-19,"Община Ракитово","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,АНГЕЛОВА,ЯВОРОВА,,"С.БЯЛ ИЗВОР, АРДИНО, КЪРДЖАЛИ",2014-10-29,"Община Ардино","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,АНДРЕЕВА,БОРИСОВА,,"ГР.РАДОМИР, РАДОМИР, ПЕРНИК",2016-02-18,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Кюстендил","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,АНДРЕЕВА,ГЕОРГИЕВА,,"С.ГОРНО ОЗИРОВО, ВЪРШЕЦ, МОНТАНА",2015-06-09,"Приватизирани предприятия - Монтана","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,АНЧЕВА,МИХНЕВА-ГЕОРГИЕВА,,"ГР.БЯЛА, БЯЛА, РУСЕ",2008-06-10,"Държавна агенция Архиви","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,АСЕНОВА,ВИНЧЕВА,,"ГР.СЛАВЯНОВО, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,АСЕНОВА,СТАЙКОВА,,"С.АЛИНО, САМОКОВ, СОФИЙСКА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,АСЕНОВА,ТОШЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-05-29,"Интернешънъл Асет Банк АД","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,АСЕНОВА,ТОШЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-06-05,"УниКредит Булбанк АД","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,АТАНАСОВА,ДАНЧЕВА,,"ГР.МЕЗДРА, МЕЗДРА, ВРАЦА",2013-12-11,"Община Мездра","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,АТАНАСОВА,ДОНЧЕВА,,"С.АЛЕКОВО, СВИЩОВ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,АТАНАСОВА,ИЛИЕВА,,"ГР.СИМИТЛИ, СИМИТЛИ, БЛАГОЕВГРАД",2011-08-09,"Агенция Пътна инфраструктура","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,АТАНАСОВА,ЛАКУДОВА,,"ГР.СМОЛЯН, СМОЛЯН, СМОЛЯН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,АТАНАСОВА,ПЕТКОВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,АТАНАСОВА,ТОЧЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,АТАНАСОВА,ТУМБЕВА,,"ГР.РАЗЛОГ, РАЗЛОГ, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,АТАНАСОВА,ТУМБЕВА,,"ГР.РАЗЛОГ, РАЗЛОГ, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,АТАНАСОВА,ЦЕНКОВА,,"С.УСОЙКА, БОБОШЕВО, КЮСТЕНДИЛ",2011-02-23,"Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,БАЛЕВА,НЕДЯЛКОВА,,"ГР.НОВА ЗАГОРА, НОВА ЗАГОРА, СЛИВЕН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,БАТИНКОВА,АТАНАСОВА,,"ГР.ПЪРВОМАЙ, ПЪРВОМАЙ, ПЛОВДИВ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,БИСЕРОВА,ЧОЛАКОВА,,"ГР.МАДАН, МАДАН, СМОЛЯН",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,БЛАГОВЕСТОВА,ПОЛИТОВА,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,БОГДАНОВА,ЛАЗОВА,,"ГР.БОБОВ ДОЛ, БОБОВ ДОЛ, КЮСТЕНДИЛ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,БОГДАНОВА,САВОВА-ЯНЕВА,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", РОСИЦА,БОГДАНОВА,СТОЯНОВА,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2015-06-01,"Община Перник","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,БОГДАНОВА,СТОЯНОВА,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,БОГОМИЛОВА,ДИМИТРОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-01-26,"Министерство на отбраната","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,БОЖИЛОВА,ТОДОРОВА,,"С.ЛОВЧАНЦИ, ДОБРИЧКА, ДОБРИЧ",2016-01-19,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Добрич","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,БОЙКОВА,МИХАЙЛОВА,,"ГР.КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2015-06-29,"Организатор на хазартни игри","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,БОЙЧЕВА,НЕДЕВА,,"ГР.ТУТРАКАН, ТУТРАКАН, СИЛИСТРА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,БОНЧЕВА,ГЕОРГИЕВА,,"ГР.РАЗГРАД, РАЗГРАД, РАЗГРАД",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,БОРИСОВА,АЙКОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-05-27,"Университет за национално и световно стопанство","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,БОРИСОВА,БУЗОВА,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", РОСИЦА,БОРИСОВА,БЪЧВАРОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-06-16,"Висша атестационна комисия","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,БОРИСОВА,ГАШПАРОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,БОРИСОВА,ДЕМЕРДЖИЕВА,,"ГР.ПЕЩЕРА, ПЕЩЕРА, ПАЗАРДЖИК",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,БОРИСОВА,КОЙНОВА,,"ГР.ОРЯХОВО, ОРЯХОВО, ВРАЦА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,БОРИСОВА,КЮРКЧИЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-01-14,"Приватизирани предприятия - София","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,БОРИСОВА,ПЕНКОВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2009-12-09,"Печатни издания","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,БОРИСОВА,СТАНКОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-07-30,"Държавна агенция Държавен резерв и вoeнновременни запаси","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,БОРИСОВА,ТРАЙКОВА,,"С.СКРЪТ, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,БОЯНОВА,ДИМИТРОВА,,"С.ПЕТЪРЧ, КОСТИНБРОД, СОФИЙСКА",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,ВАЛЕНТИНОВА,ГЕОРГИЕВА,,"ГР.ЛУКОВИТ, ЛУКОВИТ, ЛОВЕЧ",2016-02-04,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Ловеч","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,ВАСИЛЕВА,ВЪЛЧЕВА-КОСТОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,ВАСИЛЕВА,ГЕОРГИЕВА,,"ГР.СЕВЛИЕВО, СЕВЛИЕВО, ГАБРОВО",2014-02-05,"Община Севлиево","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,ВАСИЛЕВА,ГЕОРГИЕВА,,"ГР.СЕВЛИЕВО, СЕВЛИЕВО, ГАБРОВО",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,ВАСИЛЕВА,ГЕОРГОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,ВАСИЛЕВА,ДИМОВА,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2013-02-13,"Община Созопол","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,ВАСИЛЕВА,ЖЕЛЕВА,,"ГР.ПОМОРИЕ, ПОМОРИЕ, БУРГАС",2015-12-01,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,ВАСИЛЕВА,ИВАНОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-12-11,"Национална здравноосигурителна каса","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,ВАСИЛЕВА,ЛОЛОВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", РОСИЦА,ВАСИЛЕВА,МАРИНОВА,,"С.ТРУДОВЕЦ, БОТЕВГРАД, СОФИЙСКА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,ВАСИЛЕВА,МЛАДЕНОВА,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,ВАСИЛЕВА,МЛАДЕНОВА,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2015-12-01,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,ВАСИЛЕВА,МОНЕВА,,"ГР.ШАБЛА, ШАБЛА, ДОБРИЧ",2016-01-19,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Добрич","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,ВАСИЛЕВА,ПАНДОВА-ЙОВКОВА,,"ГР.РАЗЛОГ, РАЗЛОГ, БЛАГОЕВГРАД",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,ВАСИЛЕВА,ПЕНЕВА,,"ГР.БАЛЧИК, БАЛЧИК, ДОБРИЧ",2016-01-19,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Добрич","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,ВАСИЛЕВА,РАЧЕВА,,"С.БАНИЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,ВАСИЛЕВА,СЕДОЕВА,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2009-12-02,"Национална здравноосигурителна каса","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,ВАСИЛЕВА,ТЕРЗОВА,,"С.ВИНОГРАДЕЦ, СЕПТЕМВРИ, ПАЗАРДЖИК",2007-07-05,"Висш съдебен съвет","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,ВАСИЛЕВА,ТЕРЗОВА,,"С.ВИНОГРАДЕЦ, СЕПТЕМВРИ, ПАЗАРДЖИК",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", РОСИЦА,ВАСИЛЕВА,ТОДОРОВА,,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,ВАСИЛЕВА,УЧКУНОВА,,"ГР.АСЕНОВГРАД, АСЕНОВГРАД, ПЛОВДИВ",2015-08-11,"Община Асеновград","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,ВЕКИЛОВА,ЖЕЛЕВА,,"С.ЛЪКАВИЦА, ЛЪКИ, ПЛОВДИВ",2015-09-14,"Община Лъки","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,ВЕКИЛОВА,ЖЕЛЕВА,,"С.ЛЪКАВИЦА, ЛЪКИ, ПЛОВДИВ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,ВЕЛИКОВА,ВАЧЕВА-ГЕОРГИЕВА,,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,ВЕЛИНОВА,ЧАЛБУРОВА,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2012-07-25,"Конфедерация на независимите синдикати в България","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,ВИДЕНОВА,ДИМИТРОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-01-16,"Министерство на правосъдието","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,ВИДЕНОВА,МИТЕВА,,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,ВИХЪРОВА,СТОЙЧЕВА,,"ГР.КУБРАТ, КУБРАТ, РАЗГРАД",2014-01-15,"Агенция Митници - разследващи митнически инспектори","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,ВЛАДИМИРОВА,КИРИЛОВА,,"ГР.ЛОМ, ЛОМ, МОНТАНА",2016-02-09,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Монтана","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,ВЛАДИМИРОВА,ПАВЛОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-11-27,"Национален осигурителен институт","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,ВЛАДИМИРОВА,ПАВЛОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,ВЛАДИМИРОВА,СТОЙЧЕВА,,"ГР.ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ, ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ, ШУМЕН",2007-09-04,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,ВЛАДИМИРОВА,СТОЙЧЕВА,,"ГР.ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ, ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ, ШУМЕН",2014-02-24,"Висш адвокатски съвет","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,ВЛАДИМИРОВА,СТОЙЧЕВА,,"ГР.ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ, ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ, ШУМЕН",2014-02-24,"Висш контролен съвет","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,ВЛАДИМИРОВА,ЧЕТРОКОВА-БЕКЯРСКА,,"ГР.СВОГЕ, СВОГЕ, СОФИЙСКА",2011-01-26,"Министерство на отбраната","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,ВЛАДИМИРОВА,ЧИПАНОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-04-15,"Държавна агенция за метрология и технически надзор","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,ВЛАДОВА,ЯНАКИЕВА,,"ГР.КОСТЕНЕЦ, КОСТЕНЕЦ, СОФИЙСКА",2013-07-03,"Длъжници към Стопанска банка","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,ВОЙНОВА,КОСТОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-12-11,"Национална здравноосигурителна каса","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,ВЪЛКОВА,КАМЕНОВА,,"ГР.РОМАН, РОМАН, ВРАЦА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,ВЪЛКОВА,РУСЕВА,,"С.СЛАВЕЕВО, ДОБРИЧКА, ДОБРИЧ",2014-02-19,"Община Добричка","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,ВЪЛОВА,ВЪРБАНОВА,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,ВЪРБАНОВА,АТАНАСОВА,,"ГР.ЛУКОВИТ, ЛУКОВИТ, ЛОВЕЧ",2016-02-04,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Ловеч","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,ВЪРБАНОВА,РАДОЕВА-САВОВА,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2009-12-02,"Национална здравноосигурителна каса","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,ВЪРБАНОВА,ЧИФУДОВА,,"С.ДИВДЯДОВО, ШУМЕН, ШУМЕН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,ГАВРИЛОВА,ВИДЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-12-18,"Българско национално радио","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,ГАНЧЕВА,ДЕНЕВА,,"С.КАРАШ, РОМАН, ВРАЦА",2014-04-24,"Тракийски университет – гр. Стара Загора","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,ГАНЧЕВА,РАНГЕЛОВА,1960-04-02,"ГР.ЛЕВСКИ, ЛЕВСКИ, ПЛЕВЕН",2008-07-09,"Национален статистически институт","Решение № 43 от 09.07.2008 г. - държавни агенции","Рег. дневник; картон обр. 4;" РОСИЦА,ГАТЕВА,БЕНЕВА,,"ГР.СЕВЛИЕВО, СЕВЛИЕВО, ГАБРОВО",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,ГЕНАДИЕВА,ТОДОРОВА-ГАЗИБАРОВА,,"С.ЛОЗЕН, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,ГЕНАДИЕВА,ТОДОРОВА-ГАЗИБАРОВА,,"С.ЛОЗЕН, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", РОСИЦА,ГЕОРГИЕВА,БОГДАНОВА,,"ГР.СВИЩОВ, СВИЩОВ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-07-16,"Община Плевен","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,ГЕОРГИЕВА,ВАСИЛЕВА,,"ГР.БОТЕВГРАД, БОТЕВГРАД, СОФИЙСКА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,ГЕОРГИЕВА,ВАСИЛЕВА,,"ГР.БОТЕВГРАД, БОТЕВГРАД, СОФИЙСКА",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,ГЕОРГИЕВА,ВЕЛИНОВА,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,ГЕОРГИЕВА,ВЕЛКОВА-ГРЪНЧЕВА,,"ГР.ТРЪН, ТРЪН, ПЕРНИК",2012-07-25,"Конфедерация на независимите синдикати в България","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,ГЕОРГИЕВА,ГЕОРГИЕВА,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,ГЕОРГИЕВА,ГЕОРГИЕВА,,"ГР.АСЕНОВГРАД, АСЕНОВГРАД, ПЛОВДИВ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,ГЕОРГИЕВА,ГЕОРГИЕВА,,"ГР.АСЕНОВГРАД, АСЕНОВГРАД, ПЛОВДИВ",2014-02-12,"Разследващи полицаи","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,ГЕОРГИЕВА,ГОРАНОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-09-15,"ИА по лозата и виното","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,ГЕОРГИЕВА,ГУГИНСКА-ИВАНОВА,,"ГР.ЗЛАТОГРАД, ЗЛАТОГРАД, СМОЛЯН",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,ГЕОРГИЕВА,ГЮРГАКОВА,,"С.ОГНЯНОВО, ГЪРМЕН, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,ГЕОРГИЕВА,ДАНЕВА,,"ГР.ИХТИМАН, ИХТИМАН, СОФИЙСКА",2012-07-04,"Конфедерация на независимите синдикати в България","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,ГЕОРГИЕВА,ДАПЧЕВА,,"ГР.СРЕДЕЦ, СРЕДЕЦ, БУРГАС",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,ГЕОРГИЕВА,ДАПЧЕВА,,"ГР.СРЕДЕЦ, СРЕДЕЦ, БУРГАС",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", РОСИЦА,ГЕОРГИЕВА,ДИМИТРОВА,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,ГЕОРГИЕВА,ИВАНОВА,,"С.МОРАВИЦА, МЕЗДРА, ВРАЦА",2013-12-11,"Община Мездра","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,ГЕОРГИЕВА,ИВАНОВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,ГЕОРГИЕВА,ЙОНОВА,,"С.ОРЕХОВИЦА, ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ, ПЛЕВЕН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,ГЕОРГИЕВА,КАЛУГЕРОВА,,"ГР.САНДАНСКИ, САНДАНСКИ, БЛАГОЕВГРАД",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", РОСИЦА,ГЕОРГИЕВА,КОНОВА,,"С.СЕННИК, СЕВЛИЕВО, ГАБРОВО",2014-02-05,"Община Севлиево","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,ГЕОРГИЕВА,КРУПЕВА,,"ГР.ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,ГЕОРГИЕВА,КРУПЕВА,,"ГР.ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2008-06-10,"Държавна агенция за младежта и спорта","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,ГЕОРГИЕВА,КРУПЕВА,,"ГР.ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2011-04-28,"Министерство на физическото възпитание и спорта","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,ГЕОРГИЕВА,КУМОВА,,"С.ЧЕШНЕГИРОВО, САДОВО, ПЛОВДИВ",2015-10-14,"Община Садово","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,ГЕОРГИЕВА,ЛАЗОВА,,"ГР.БОБОВ ДОЛ, БОБОВ ДОЛ, КЮСТЕНДИЛ",2014-12-03,"Община Бобов дол","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,ГЕОРГИЕВА,ЛАЛОВА,,"С.ХЪРЛЕЦ, КОЗЛОДУЙ, ВРАЦА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,ГЕОРГИЕВА,ЛАЛОВА,,"С.ХЪРЛЕЦ, КОЗЛОДУЙ, ВРАЦА",2016-01-14,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Враца","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,ГЕОРГИЕВА,МАРИНОВА,,"ГР.ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2016-02-04,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Ловеч","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,ГЕОРГИЕВА,МАРКОВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,ГЕОРГИЕВА,НИНОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-08-04,"Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,ГЕОРГИЕВА,ПОПОВА,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,ГЕОРГИЕВА,РАДОВА,,"С.АЛЕКОВО, СВИЩОВ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-12-08,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Велико Търново","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,ГЕОРГИЕВА,РАНГЕЛОВА,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,ГЕОРГИЕВА,РУСЕВА,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,ГЕОРГИЕВА,СТАНИМИРОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-10-05,"Администрация на Народното събрание","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,ГЕОРГИЕВА,СТАНКУЛОВА,,"С.КРИВА БАРА, КОЗЛОДУЙ, ВРАЦА",2013-10-30,"Община Козлодуй","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,ГЕОРГИЕВА,СТЕФАНОВА,,"С.ТЕТОВО, РУСЕ, РУСЕ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,ГЕОРГИЕВА,СТОЯНОВА,,"ГР.ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,ГЕОРГИЕВА,СТРАТИЕВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2014-03-12,"Община Тервел","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,ГЕОРГИЕВА,ТОДОРОВА,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,ГЕОРГИЕВА,ТОДОРОВА,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2016-01-14,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Враца","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,ГЕОРГИЕВА,ТОТКОВА,,"С.БАЧЕВО, РАЗЛОГ, БЛАГОЕВГРАД",2007-09-04,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,ГЕОРГИЕВА,ТОТКОВА,,"С.БАЧЕВО, РАЗЛОГ, БЛАГОЕВГРАД",2011-04-28,"Община Разлог","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,ГЕОРГИЕВА,ТОТКОВА,,"С.БАЧЕВО, РАЗЛОГ, БЛАГОЕВГРАД",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,ГЕОРГИЕВА,ЧАПАРОВА,,"С.БОРОВАН, БОРОВАН, ВРАЦА",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,ГИНЧЕВА,РУСЕВА,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,ГИНЧЕВА,РУСЕВА,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,ГЪЛЪБОВА,ДИМИТРОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-02-12,"Разследващи полицаи","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,ДАМЯНОВА,КРАЛЕВА,,"ГР.ТРЯВНА, ТРЯВНА, ГАБРОВО",2016-01-19,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Габрово","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,ДАНЧОВА,ИВАНОВА,,"ГР.ПИРДОП, ПИРДОП, СОФИЙСКА",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,ДАФИНОВА,ДОЙНОВА-ЕТИМОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-01-28,"Комисия за защита на потребителите","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,ДАФИНОВА,НАКОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-01-07,"Община Кюстендил","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,ДЕЙСТАНОВА,СТЕФАНОВА,,"С.ЛЕСНОВО, ЕЛИН ПЕЛИН, СОФИЙСКА",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,ДЕЙСТАНОВА,СТЕФАНОВА,,"С.ЛЕСНОВО, ЕЛИН ПЕЛИН, СОФИЙСКА",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,ДЕЙСТАНОВА,СТЕФАНОВА,,"С.ЛЕСНОВО, ЕЛИН ПЕЛИН, СОФИЙСКА",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,ДЕЙСТАНОВА,СТЕФАНОВА,,"С.ЛЕСНОВО, ЕЛИН ПЕЛИН, СОФИЙСКА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,ДЕНЧЕВА,ХАДЖИЕВА,1965-04-19,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2014-02-05,"Агенция по заетостта","Неустановена принедлежност", РОСИЦА,ДИМИТРОВА,БАСАРБОЛИЕВА,,"ГР.ДУЛОВО, ДУЛОВО, СИЛИСТРА",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", РОСИЦА,ДИМИТРОВА,БОСЕВА,,"ГР.САМОКОВ, САМОКОВ, СОФИЙСКА",2011-11-02,"Министерство на регионалното развитие и благоустройството","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,ДИМИТРОВА,БОСЕВА,,"ГР.САМОКОВ, САМОКОВ, СОФИЙСКА",2012-01-12,"Министерство на образованието","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,ДИМИТРОВА,ВАРАДИНОВА,,"С.ГЕРМАН, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,ДИМИТРОВА,ВАРАДИНОВА,,"С.ГЕРМАН, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-01-12,"Политически кабинети","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,ДИМИТРОВА,ВАСИЛЕВА,,"ГР.ПРОВАДИЯ, ПРОВАДИЯ, ВАРНА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,ДИМИТРОВА,ГЕОРГИЕВА,,"ГР.ПИРДОП, ПИРДОП, СОФИЙСКА",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", РОСИЦА,ДИМИТРОВА,ГЕОРГИЕВА,,"ГР.ПАНАГЮРИЩЕ, ПАНАГЮРИЩЕ, ПАЗАРДЖИК",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,ДИМИТРОВА,ДАМЯНОВА,1943-07-20,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-06-25,Съдии,"Решение № 41 от 25.06.2008 г. - съдии","Рег. дневник; картон обр. 4; протокол вх. № 1266/ 1990 г. с предложение за унищожаване на дело на Я/К ""Лале"";" РОСИЦА,ДИМИТРОВА,ДАСКАЛОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-06-14,"Министерство на труда и социалната политика","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,ДИМИТРОВА,ДИМИТРОВА,,"ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,ДИМИТРОВА,ДИМИТРОВА,,"С.ИЗВОРОВО, АНТОНОВО, ТЪРГОВИЩЕ",2009-12-02,"Национална здравноосигурителна каса","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,ДИМИТРОВА,ДИМИТРОВА,,"ГР.ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2009-10-14,"Национален осигурителен институт","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,ДИМИТРОВА,ДИМИТРОВА,,"ГР.ШАБЛА, ШАБЛА, ДОБРИЧ",2016-01-19,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Добрич","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,ДИМИТРОВА,ДИМОВА,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,ДИМИТРОВА,ИВАНОВА,,"С.ХЪРСОВО, НИКОЛА КОЗЛЕВО, ШУМЕН",2012-07-04,"Конфедерация на независимите синдикати в България","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,ДИМИТРОВА,ИВАНОВА,,"С.ГОРНА БЕШОВИЦА, МЕЗДРА, ВРАЦА",2013-12-11,"Община Мездра","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,ДИМИТРОВА,ЙОРДАНОВА,,"ГР.ДЕВНЯ, ДЕВНЯ, ВАРНА",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,ДИМИТРОВА,ЙОРДАНОВА,,"ГР.ДЕВНЯ, ДЕВНЯ, ВАРНА",2015-12-17,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Варна","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,ДИМИТРОВА,ЛИЛКОВА,,"С.РИБАРИЦА, ТЕТЕВЕН, ЛОВЕЧ",2016-02-04,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Ловеч","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,ДИМИТРОВА,МАРИНОВА,,"ГР.ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,ДИМИТРОВА,МАРИНОВА,,"ГР.ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,ДИМИТРОВА,МАРИНОВА,,"ГР.ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2016-02-04,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Ловеч","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,ДИМИТРОВА,МАРИНОВА,,"ГР.ГУЛЯНЦИ, ГУЛЯНЦИ, ПЛЕВЕН",2015-06-18,"Община Гулянци","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,ДИМИТРОВА,МАРКОВА,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2013-02-13,"Община Несебър","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,ДИМИТРОВА,МИНОВСКА-ДЕВЕДЖИЕВА,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2012-06-05,"Министерство на културата","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,ДИМИТРОВА,НЕДЯЛКОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-08-03,"Агенция за държавна финансова инспекция","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,ДИМИТРОВА,НИКОЛОВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2014-06-10,"Софийски университет Св. Климент Охридски","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,ДИМИТРОВА,ПАНАЙОТОВА,,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,ДИМИТРОВА,ПОПОВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2016-01-19,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Добрич","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,ДИМИТРОВА,РАДЕВА,,"ГР.РАЗГРАД, РАЗГРАД, РАЗГРАД",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,ДИМИТРОВА,РАДКОВА,,"С.СЛАВЯНОВО, ПОПОВО, ТЪРГОВИЩЕ",2013-07-24,"Община Стражица","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,ДИМИТРОВА,РАНГЕЛОВА,,"С.КАМЕН, СТРАЖИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,ДИМИТРОВА,СИМЕОНОВА,,"ГР.САНДАНСКИ, САНДАНСКИ, БЛАГОЕВГРАД",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,ДИМИТРОВА,ТАШЕВА,,"ГР.КАРЛОВО, КАРЛОВО, ПЛОВДИВ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,ДИМИТРОВА,ХРИСТОВА,,"ГР.СИЛИСТРА, СИЛИСТРА, СИЛИСТРА",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,ДИМОВА,ДИМИТРОВА,,"С.БРЕСТАК, ВЪЛЧИ ДОЛ, ВАРНА",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,ДИМОВА,ДИМИТРОВА,,"С.БРЕСТАК, ВЪЛЧИ ДОЛ, ВАРНА",2015-12-17,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Варна","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,ДИМОВА,ЗЛАТЕВА,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,ДИМОВА,ХРИСТОВА,,"ГР.СВИЛЕНГРАД, СВИЛЕНГРАД, ХАСКОВО",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,ДИМЧЕВА,ГЕОРГИЕВА,,"ГР.СМОЛЯН, СМОЛЯН, СМОЛЯН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,ДОБРЕВА,ЧОБАНОВА-КОВАЧЕВА,,"ГР.ХАРМАНЛИ, ХАРМАНЛИ, ХАСКОВО",2010-02-09,"Българска академия на науките","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,ДОБРИНОВА,РАЧЕВА,,"ГР.ПРОВАДИЯ, ПРОВАДИЯ, ВАРНА",2015-12-17,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Варна","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,ДОНЧЕВА,ИВАНОВА,,"ГР.СЕВЛИЕВО, СЕВЛИЕВО, ГАБРОВО",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,ДРАГАНОВА,ДИНКОВА,,"С.СТАРА РЕКА, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", РОСИЦА,ДРАГАНОВА,ПАСКОВА,,"ГР.ТЕТЕВЕН, ТЕТЕВЕН, ЛОВЕЧ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,ДРАГАНОВА,ПАСКОВА,,"ГР.ТЕТЕВЕН, ТЕТЕВЕН, ЛОВЕЧ",2016-02-04,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Ловеч","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,ДРАГАНОВА,ЦОЧЕВА,,"ГР.СЕВЛИЕВО, СЕВЛИЕВО, ГАБРОВО",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,ДРАГОМИРОВА,ИЛИЕВА-ГЕОРГИЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-09-24,"Национална академия за театрално и филмово изкуство Кръстьо Сарафов","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,ЕЛЕНКОВА,ПЕТКОВА,,"С.ЯКИМОВО, ЯКИМОВО, МОНТАНА",2015-04-07,"Община Монтана","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,ЕНЧЕВА,АНГЕЛОВА,,"ГР.СИЛИСТРА, СИЛИСТРА, СИЛИСТРА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,ЕНЧЕВА,ВЯТРОВА,,"С.ОВЧАРОВО, ДОБРИЧКА, ДОБРИЧ",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,ЖЕКОВА,ДЕМИРОВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,ЖЕКОВА,ДЕМИРОВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,ЖЕКОВА,КРАНТЕВА,,"ГР.МАЛКО ТЪРНОВО, МАЛКО ТЪРНОВО, БУРГАС",2013-02-20,"Община Малко Търново","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,ЖЕКОВА,СТОЙКОВА,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", РОСИЦА,ЖЕЛЯЗКОВА,ДОНЕВА,,"ГР.АСЕНОВГРАД, АСЕНОВГРАД, ПЛОВДИВ",2012-08-07,"Пловдивски университет ""Паисий Хилендарски""","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,ЖЕЛЯЗКОВА,ТЕМЕЛКОВА,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", РОСИЦА,ЖЕЧЕВА,СТОЯНОВА,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2014-10-22,"Община Момчилград","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,ЖЕЧКОВА,АНГЕЛОВА-ГЕОРГИЕВА,,"ГР.ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ, ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ, ШУМЕН",2012-06-27,"Шуменски университет ""Константин Преславски""","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,ЖИВКОВА,КРЪСТЕВА,,"С.ПАМИДОВО, ЛЕСИЧОВО, ПАЗАРДЖИК",2015-04-28,"Община Лесичово","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,ЗАХАРИЕВА,КОСТАДИНОВА,,"С.СЕНОКОС, СИМИТЛИ, БЛАГОЕВГРАД",2011-04-05,"Община Кресна","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,ЗДРАВКОВА,ВАСИЛЕВА-ПАТЛИДЖАНСКА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,ЗЛАТАНОВА,СТОЯНОВА,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2014-08-12,"Длъжници към банка Експрес","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,ИВАНОВА,АНДРЕЕВА,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2009-12-02,"Национална здравноосигурителна каса","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,ИВАНОВА,АРИХТЕВА,,"ГР.РАДНЕВО, РАДНЕВО, СТАРА ЗАГОРА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,ИВАНОВА,БАЛЪКОВА-СТОЙЧЕВА,,"ГР.БУХОВО, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-07-09,"Национален статистически институт","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,ИВАНОВА,БИНЕВА,,"С.НЕДЕЛИЩЕ, ДРАГОМАН, СОФИЙСКА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,ИВАНОВА,ГАВРАИЛОВА,,"С.ГОРНО ВОЙВОДИНО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,ИВАНОВА,ГЕНОВА,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,ИВАНОВА,ГЕОРГИЕВА-ТЪНТЪРОВА,,"ГР.ЛЪКИ, ЛЪКИ, ПЛОВДИВ",2014-11-26,"Община Кърджали","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,ИВАНОВА,ДАМЯНОВА,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2010-01-28,"Комисия за защита на потребителите","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,ИВАНОВА,ДИМИТРОВА,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", РОСИЦА,ИВАНОВА,ДЯКОВА-ВАКЛИНОВА,,"ГР.РАЗГРАД, РАЗГРАД, РАЗГРАД",2009-12-02,"Национална здравноосигурителна каса","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,ИВАНОВА,ДЯКОВА-ВАКЛИНОВА,,"ГР.РАЗГРАД, РАЗГРАД, РАЗГРАД",2008-03-18,"КТ Подкрепа","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,ИВАНОВА,ИВАНОВА,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,ИВАНОВА,ИВАНОВА-ГЕТОВА,,"ГР.ИСПЕРИХ, ИСПЕРИХ, РАЗГРАД",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,ИВАНОВА,ЙОРДАНОВА,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,ИВАНОВА,КОВАЧЕВА-СЛАВОВА,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", РОСИЦА,ИВАНОВА,КОЛЕВА,,"С.ЛЮЛИН, СТРАЛДЖА, ЯМБОЛ",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,ИВАНОВА,КЪРШЕВА,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,ИВАНОВА,МАЛЕВА,,"С.АЛЕКОВО, СВИЩОВ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,ИВАНОВА,МАРКОВА,,"ГР.БОБОВ ДОЛ, БОБОВ ДОЛ, КЮСТЕНДИЛ",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", РОСИЦА,ИВАНОВА,МИТКОВА,,"ГР.ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2009-04-15,"Държавна агенция за метрология и технически надзор","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,ИВАНОВА,МЛАДЕНОВА,,"С.СЕСТРИМО, БЕЛОВО, ПАЗАРДЖИК",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,ИВАНОВА,НЕДЕЛКИНА,,"ГР.КНЕЖА, КНЕЖА, ПЛЕВЕН",2015-07-07,"Община Кнежа","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,ИВАНОВА,ОМАЙНИКОВА,,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,ИВАНОВА,ПИРИНЛИЕВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2013-05-21,"Община Провадия","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,ИВАНОВА,ПИРИНЛИЕВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2015-12-17,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Варна","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,ИВАНОВА,ПРОЙКОВА,,"ГР.ПЕТРИЧ, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,ИВАНОВА,РАДОСЛАВОВА,,"ГР.ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ",2008-07-09,"Национален статистически институт","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,ИВАНОВА,САРОВА-ВАСИЛЕВА,,"ГР.НОВА ЗАГОРА, НОВА ЗАГОРА, СЛИВЕН",2011-02-15,"Агенция ""Митници""","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,ИВАНОВА,СИМЕОНОВА,,"С.ЕКЗАРХ АНТИМОВО, КАРНОБАТ, БУРГАС",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,ИВАНОВА,СИМЕОНОВА,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2015-06-01,"Община Перник","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,ИВАНОВА,СТАМБОЛИЙСКА,,"ГР.ДУПНИЦА, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2014-12-03,"Община Бобошево","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,ИВАНОВА,СТАНЕВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2011-10-05,"Администрация на Народното събрание","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,ИВАНОВА,СТОЯНОВА,,"ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,ИВАНОВА,СТОЯНОВА,,"С.НОВА КАМЕНА, ТЕРВЕЛ, ДОБРИЧ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,ИВАНОВА,СТОЯНОВА,,"ГР.БЕЛОГРАДЧИК, БЕЛОГРАДЧИК, ВИДИН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,ИВАНОВА,СТОЯНОВА,,"ГР.БЕЛОГРАДЧИК, БЕЛОГРАДЧИК, ВИДИН",2016-01-06,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Видин","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,ИВАНОВА,ТАНЕВА,,"ГР.КАРНОБАТ, КАРНОБАТ, БУРГАС",2009-08-05,"Сметна палата","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,ИВАНОВА,ТОДОРОВА,,"ГР.ГОДЕЧ, ГОДЕЧ, СОФИЙСКА",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,ИВАНОВА,ТОДОРОВА,,"ГР.ГОДЕЧ, ГОДЕЧ, СОФИЙСКА",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,ИВАНОВА,ТОДОРОВА,,"ГР.ГОДЕЧ, ГОДЕЧ, СОФИЙСКА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,ИВАНОВА,ТОДОРОВА,,"ГР.ГОДЕЧ, ГОДЕЧ, СОФИЙСКА",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,ИВАНОВА,ТОДОРОВА,,"ГР.ГОДЕЧ, ГОДЕЧ, СОФИЙСКА",2016-02-09,"Областни управи","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,ИВАНОВА,ТОДОРОВА,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2016-01-14,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Враца","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,ИВАНОВА,ТОДОРОВА,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,ИВАНОВА,ТРИФОНОВА,,"С.НИВЯНИН, БОРОВАН, ВРАЦА",2013-10-15,"Община Борован","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,ИВАНОВА,ХРИСТОВА,,"С.ДЖУРОВО, ПРАВЕЦ, СОФИЙСКА",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,ИВАНОВА,ЧАКМАКОВА,1958-05-16,"ГР.ЧИРПАН, ЧИРПАН, СТАРА ЗАГОРА",2010-07-06,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 147 от 06.07.2010 г. - Министерство на вътрешните работи","Със заповед № К-2782/ 21.08.1989 г. е назначена за разузнавач." РОСИЦА,ИВАНОВА,ШАЛТЕВА,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2014-02-12,"Община Балчик","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,ИЛИЕВА,ВЛАЙЧОВСКА,,"С.ДОБРОЛЕВО, БОРОВАН, ВРАЦА",2013-10-15,"Община Борован","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,ИЛИЕВА,ГЕНАДИЕВА,,"ГР.ЛОМ, ЛОМ, МОНТАНА",2015-03-18,"Община Вълчедръм","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,ИЛИЕВА,ИВАНОВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,ИЛИЕВА,КАБАКЧИЕВА,,"ГР.ОРЯХОВО, ОРЯХОВО, ВРАЦА",2012-07-11,"Медицински университет - София","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,ИЛИЕВА,МИТРЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,ИЛИЕВА,РАДУШЕВА,,"ГР.ПРОВАДИЯ, ПРОВАДИЯ, ВАРНА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,ИЛИЕВА,СПАСОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,ИЛИЕВА,СТОЕВА,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,ИЛЧЕВА,БЕЧЕВА,,"ГР.ХАРМАНЛИ, ХАРМАНЛИ, ХАСКОВО",2012-08-21,"Химикотехнологичен и металургичен университет - София","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,ЙОВЧЕВА,МАРКОВСКА,,"ГР.ОМУРТАГ, ОМУРТАГ, ТЪРГОВИЩЕ",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,ЙОНКОВА,НИКОЛОВА,,"ГР.СЕВЛИЕВО, СЕВЛИЕВО, ГАБРОВО",2016-01-19,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Габрово","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,ЙОРДАНОВА,АНГЕЛОВА,1966-09-18,"ГР.СИЛИСТРА, СИЛИСТРА, СИЛИСТРА",2014-02-05,"Агенция по заетостта","Неустановена принедлежност", РОСИЦА,ЙОРДАНОВА,АНЕВА,,"ГР.ЗЕМЕН, ЗЕМЕН, ПЕРНИК",2015-05-27,"Община Земен","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,ЙОРДАНОВА,АНТОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-11-26,"Българска национална телевизия","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,ЙОРДАНОВА,БЕЙТСЪН,,"ГР.АСЕНОВГРАД, АСЕНОВГРАД, ПЛОВДИВ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,ЙОРДАНОВА,ГУРКОВА-ТАКОВА,,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,ЙОРДАНОВА,ЙОРДАНОВА,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2016-01-19,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Добрич","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,ЙОРДАНОВА,КАМЕНОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-06-29,"Организатор на хазартни игри","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,ЙОРДАНОВА,КАРАИВАНОВА,,"ГР.СВИЩОВ, СВИЩОВ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-06-26,"Община Павликени","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,ЙОРДАНОВА,КОСТОВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2013-10-09,"Длъжници към ОББ","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,ЙОРДАНОВА,КУЮМДЖИЕВА,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2011-02-15,"Агенция ""Митници""","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,ЙОРДАНОВА,МАРКОВА,,"ГР.ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ, ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,ЙОРДАНОВА,МОНОВА,,"С.ПОПИЦА, БЯЛА СЛАТИНА, ВРАЦА",2013-10-23,"Община Бяла Слатина","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,ЙОРДАНОВА,НЕШКОЛОВА,,"ГР.КНЕЖА, КНЕЖА, ПЛЕВЕН",2015-07-28,"Община Червен бряг","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,ЙОРДАНОВА,НИКИФОРОВА,,"С.САДОВО, СУНГУРЛАРЕ, БУРГАС",2012-03-28,"Варненски свободен университет ""Черноризец Храбър""","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,ЙОРДАНОВА,ПАНЕВА,,"ГР.РАЗГРАД, РАЗГРАД, РАЗГРАД",2009-10-14,"Национален осигурителен институт","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,ЙОРДАНОВА,ПОПОВА,,"ГР.БЯЛА СЛАТИНА, БЯЛА СЛАТИНА, ВРАЦА",2012-07-25,"Конфедерация на независимите синдикати в България","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,ЙОРДАНОВА,РУСИМОВА,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2012-01-12,"Министерство на образованието","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,ЙОРДАНОВА,СТЕФАНОВА,,"ГР.ОМУРТАГ, ОМУРТАГ, ТЪРГОВИЩЕ",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,ЙОРДАНОВА,ТОДОРОВА-СЛАВОВА,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,ЙОРДАНОВА,ХАЛАДЖОВА-КЪНЧЕВА,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,ЙОРДАНОВА,ЧИФЛИДЖАНОВА,,"ГР.САМОКОВ, САМОКОВ, СОФИЙСКА",2010-01-28,"Комисия за защита на потребителите","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,ЙОРДАНОВА,ЯНАКИЕВА-КОСТАДИНОВА,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2007-09-04,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,ЙОРДАНОВА,ЯНАКИЕВА-КОСТАДИНОВА,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2014-05-09,"Избори за Европейски парламент 2014 г.","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,ЙОРДАНОВА,ЯНАКИЕВА-КОСТАДИНОВА,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,ЙОРДАНОВА,ЯНАКИЕВА-КОСТАДИНОВА,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2015-06-01,"Община Перник","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,ЙОСИФОВА,БАКОВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2015-09-09,"Община Калояново","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,КАЛЕВА,КАЛИНОВА,,"ГР.КУБРАТ, КУБРАТ, РАЗГРАД",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,КАМЕНОВА,КАМЕНОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-03-16,"Министерство на външните работи","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,КАРОВА,ЦВЕТКОВА,,"ГР.ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ, ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ, ШУМЕН",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", РОСИЦА,КИРИЛОВА,БАЧЕВА,,"ГР.БОБОВ ДОЛ, БОБОВ ДОЛ, КЮСТЕНДИЛ",2014-12-03,"Община Бобов дол","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,КИРИЛОВА,ВАСИЛЕВА,,"ГР.РАДОМИР, РАДОМИР, ПЕРНИК",2015-06-09,"Община Радомир","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,КИРИЛОВА,ЗЛАТАНОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-03-13,"Съюз на ловците и риболовците в България","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,КИРИЛОВА,КАРАДЖОВА,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,КИРИЛОВА,НАЧЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,КИРИЛОВА,ПЕЖГОРСКА,,"ГР.ИХТИМАН, ИХТИМАН, СОФИЙСКА",2012-07-04,"Конфедерация на независимите синдикати в България","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,КИРОВА,НИКОВА,,"ГР.ШИВАЧЕВО, ТВЪРДИЦА, СЛИВЕН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,КОЛЕВА,КАЗАКОВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2015-12-17,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Варна","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,КОНСТАНТИНОВА,ЕЗЕКИЕВА,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2009-12-02,"Национална здравноосигурителна каса","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,КОНСТАНТИНОВА,РАЕВА-СТОЯНОВА,,"ГР.ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,КОСЕВА,УЗУНОВА,,"ГР.СУХИНДОЛ, СУХИНДОЛ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-12-08,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Велико Търново","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,КОСТАДИНОВА,КУКЛЕВА,,"ГР.БЕЛИЦА, БЕЛИЦА, БЛАГОЕВГРАД",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,КОСТАДИНОВА,МИЛЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-12-18,"Българско национално радио","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,КОСТАДИНОВА,ТОДОРОВА,,"ГР.РАЗГРАД, РАЗГРАД, РАЗГРАД",2012-07-25,"Конфедерация на независимите синдикати в България","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,КОЦЕВА,АНГЕЛОВА-ГИЧЕВА,,"ГР.КУБРАТ, КУБРАТ, РАЗГРАД",2012-09-26,"Висше транспортно училище ""Тодор Каблешков""","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,КРАЕВА,ПЕТКОВА,,"ГР.ТРОЯН, ТРОЯН, ЛОВЕЧ",2015-08-04,"Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,КРУМОВА,ИВАНОВА-ТРЕНОВСКА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2010-07-06,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,КРУМОВА,ИВАНОВА-ТРЕНОВСКА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,КРУМОВА,ИЛЧОВА,,"ГР.БУХОВО, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-11-13,"Държавна агенция по туризъм","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,КРУМОВА,ИЛЧОВА,,"ГР.БУХОВО, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-02-15,"Агенция ""Митници""","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,КРУМОВА,ИЛЧОВА,,"ГР.БУХОВО, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-01-16,"Министерство на правосъдието","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,КРУМОВА,КОКОШАРОВА,,"С.ГЪРМЕН, ГЪРМЕН, БЛАГОЕВГРАД",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,КРУМОВА,МАНДЕВА-БОРИСОВА,,"ГР.АСЕНОВГРАД, АСЕНОВГРАД, ПЛОВДИВ",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,КРЪСТЕВА,ДЕЛИИВАНОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-04-15,"Държавна агенция за метрология и технически надзор","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,КРЪСТЕВА,ИВАНОВА,,"ГР.МОНТАНА, МОНТАНА, МОНТАНА",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,КРЪСТЕВА,ИВАНОВА,,"ГР.МОНТАНА, МОНТАНА, МОНТАНА",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,КРЪСТЕВА,ЛЕСНИЧКОВА,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,КРЪСТЕВА,ОБИДИМСКА,,"С.БАЧЕВО, РАЗЛОГ, БЛАГОЕВГРАД",2011-04-05,"Община Гърмен","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,КРЪСТЕВА,ЦОНЕВА-ИВАНОВА,,"ГР.ИСПЕРИХ, ИСПЕРИХ, РАЗГРАД",2012-07-25,"Конфедерация на независимите синдикати в България","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,КЪНЧЕВА,СТОЙНОВА,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,ЛАЗАРОВА,ГАНЧЕВА,,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,ЛАЗАРОВА,ИЛИЕВА,,"С.ДЯКОВО, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2014-12-09,"Община Дупница","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,ЛАЗАРОВА,ИЛИЕВА,,"С.ДЯКОВО, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,ЛАЗАРОВА,ИЛИЕВА,,"С.ДЯКОВО, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2016-02-18,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Кюстендил","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,ЛАМБЕВА,НЕДЕЛЧЕВА,,"С.КУЛИНА ВОДА, БЕЛЕНЕ, ПЛЕВЕН",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,ЛЮБЕНОВА,КАМБУРОВА,,"ГР.НОВИ ПАЗАР, НОВИ ПАЗАР, ШУМЕН",2013-06-26,"Сосиете Женерал Експресбанк АД","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,ЛЮБЕНОВА,КИРОВА,,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2011-02-02,"Регионални печатни издания","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,ЛЮБЕНОВА,КИРОВА,,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,ЛЮБЕНОВА,КИРОВА,,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2013-09-18,"Община Видин","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,ЛЮБЕНОВА,КИРОВА,,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,ЛЮБЕНОВА,КИРОВА,,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2016-01-06,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Видин","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,ЛЮБЕНОВА,РАЙКИНСКА-БОТЕВА,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2012-10-30,"Конфедерация на работодателите и индустриалците в България","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,ЛЮБЕНОВА,ТОДОРОВА,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2008-07-09,"Национален статистически институт","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,ЛЮБОМИРОВА,ВАСИЛЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,ЛЮБОМИРОВА,МАНГАЧЕВА,1951-06-05,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-03-11,"Комисия за регулиране на съобщенията","Решение № 60 от 11.03.2009 г. - Комисия за регулиране на съобщенията","Рег. дневник; картон обр. 6; протокол вх. № 2369/ 29.05.1990 г. с искане да бъде заличена от картотеките аг. ""Вяра""." РОСИЦА,ЛЮБОМИРОВА,ТОДОРОВА,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,ЛЮБОМИРОВА,ХАДЖИЕВА,,"С.ПЛОСКИ, САНДАНСКИ, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,ЛЮДМИЛОВА,ШЕХОВА,,"С.ПЕТКОВО, СМОЛЯН, СМОЛЯН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,МАКАВЕЕВА,ФИЛЕВА,,"С.КАРАНЦИ, ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2010-09-20,"Държавен фонд Земеделие","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,МАЛИНОВА,АНГЕЛОВА,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2008-12-18,"Българско национално радио","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,МАЛИНОВА,АНГЕЛОВА,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2014-12-09,"Фокус-Нунти ООД","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,МАНОЛОВА,ДИМИТРОВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2008-11-13,"Държавна агенция по туризъм","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,МАРИНОВА,АНГЕЛОВА,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,МАРИНОВА,ГЕОРГИЕВА,,"С.ПРИСОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,МАРИНОВА,ДИМИТРОВА,,"С.СТАВЕРЦИ, ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ, ПЛЕВЕН",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,МАРИНОВА,ИВАНОВА,,"ГР.ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2015-06-29,"Организатор на хазартни игри","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,МАРИНОВА,МЛЕЧЕНКОВА,,"С.ПОЛИКРАЙЩЕ, ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-06-19,"Община Горна Оряховица","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,МАРИНОВА,ПЕТРОВА,,"С.ЧЕЛОПЕЧЕНЕ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-11-21,"Министерство на околната среда и водите","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,МАРИНОВА,ТОМОВА,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,МАРИНОВА,ЧЕРНЕВА,,"ГР.КАРЛОВО, КАРЛОВО, ПЛОВДИВ",2010-09-29,"Регионални печатни издания","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,МАРИНОВА,ЧЕРНЕВА,,"ГР.КАРЛОВО, КАРЛОВО, ПЛОВДИВ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,МАРЧЕВА,ЧОКОВА,,"ГР.СРЕДЕЦ, СРЕДЕЦ, БУРГАС",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", РОСИЦА,МЕТОДИЕВА,ТЕРЗИЕВА,,"С.ГОЛЯМО БЕЛОВО, БЕЛОВО, ПАЗАРДЖИК",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,МИЛЕНОВА,ДИМИТРОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-03-16,"Министерство на външните работи","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,МИЛЕНОВА,ТРЕНДАФИЛОВА,,"С.ГОДЕШЕВО, САТОВЧА, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,МИЛКОВА,БАЧЕВА,,"ГР.ЕЛХОВО, ЕЛХОВО, ЯМБОЛ",2011-07-27,"Община Благоевград","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,МИЛКОВА,ЛИСИЧКОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-07-10,"СИБАНК ЕАД","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,МИЛКОВА,ЛИСИЧКОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-11-27,"ТИ БИ АЙ Банк ЕАД","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,МИЛКОВА,ЛИСИЧКОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,МИЛУШЕВА,МУСАКОВА,,"ГР.КУЛА, КУЛА, ВИДИН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,МИЛЧЕВА,РОДЕВА,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2011-09-20,"Българска академия на науките - кадрови промени 2011 г.","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,МИНЕВА,ПЪТЕВА,,"ГР.СЕВЛИЕВО, СЕВЛИЕВО, ГАБРОВО",2014-02-05,"Община Севлиево","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,МИНКОВА,ХРИСТОВА,,"С.СТЕФАНОВО, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2009-04-15,"Държавна агенция за метрология и технически надзор","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,МИНЧЕВА,ГОСПОДИНОВА,,"ГР.НОВА ЗАГОРА, НОВА ЗАГОРА, СЛИВЕН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,МИНЧЕВА,ПЕЙЧЕВА,,"ГР.КИЛИФАРЕВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,МИРЧЕВА,ПЕТРОВА,,"С.БЕЛОГРАДЕЦ, ВЕТРИНО, ВАРНА",2013-04-10,"Община Ветрино","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,МИТКОВА,КОСТАДИНОВА-ДОЙЧИНОВА,,"ГР.РАДОМИР, РАДОМИР, ПЕРНИК",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,МИТКОВА,ПРАКОВА,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,МИТКОВА,ТОДОРОВА,,"С.ЛОЗЕНГРАДЦИ, КИРКОВО, КЪРДЖАЛИ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,МИХАЙЛОВА,БОЖИЛОВА-ВЪЛЧАНОВА,,"ГР.ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО, ГЕНЕРАЛ-ТОШЕВО, ДОБРИЧ",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", РОСИЦА,МИХАЙЛОВА,ВЪЧЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-02-23,"Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,МИХАЙЛОВА,ИВАНОВА,,"ГР.БЕЛЕНЕ, БЕЛЕНЕ, ПЛЕВЕН",2011-10-25,"Изпълнителна агенция ""Главна инспекция по труда""","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,МИХАЙЛОВА,ЙОРДАНОВА,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2014-11-05,"Варненски свободен университет Черноризец Храбър","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,МИХАЙЛОВА,КАМЕНОВА-ТОЦЕВА,,"ГР.БРУСАРЦИ, БРУСАРЦИ, МОНТАНА",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,МИХАЙЛОВА,КУНЧЕВА,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,МИХАЙЛОВА,МИТОВА,,"С.ПУДРИЯ, КРИВОДОЛ, ВРАЦА",2013-10-30,"Община Криводол","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,МИХАЙЛОВА,ТОДОРОВА,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,МИХАЙЛОВА,ХРИСТОВА,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2012-01-12,"Министерство на образованието","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,МИХОВА,ТОДОРОВА,,"С.ЛЮЛИН, СТРАЛДЖА, ЯМБОЛ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,МЛАДЕНОВА,МИНКОВА,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2015-06-29,"Организатор на хазартни игри","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,МЛАДЕНОВА,СТЕЛЯНОВА,,"С.ПРЕСЕЛКА, НОВИ ПАЗАР, ШУМЕН",2015-12-17,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Варна","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,МЛАДЕНОВА,СТОЯНОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,МОНЕВА,ТЕКЕЛИЕВА,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,НАЙДЕНОВА,ГОЧЕВА,,"ГР.КАРЛОВО, КАРЛОВО, ПЛОВДИВ",2015-09-09,"Община Карлово","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,НАНЕВА,НЕШЕВА,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,НАНЕВА,НЕШЕВА,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2015-11-11,"Община Лозница","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,НАЧЕВА,ПЕТКОВА,,"ГР.КНЕЖА, КНЕЖА, ПЛЕВЕН",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,НЕДЕЛЧЕВА,ДЖИНОВСКА,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,НЕДЕЛЧЕВА,ХРИСТОВА,,"ГР.ДЪЛГОПОЛ, ДЪЛГОПОЛ, ВАРНА",2013-05-15,"Община Вълчи дол","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,НЕДКОВА,КРУМОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-06-10,"Държавна агенция за младежта и спорта","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,НЕДКОВА,КРУМОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-04-28,"Министерство на физическото възпитание и спорта","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,НЕДЯЛКОВА,ИВАНОВА,,"ГР.КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,НЕНКОВА,ДИМОВА,,"ГР.КАРНОБАТ, КАРНОБАТ, БУРГАС",2012-06-20,"Университет ""Проф. Асен Златаров"" - Бургас","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,НЕНОВА,ЯКИМОВА,,"ГР.РАЗГРАД, РАЗГРАД, РАЗГРАД",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,НЕОФИТОВА,МИЛАНОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-07-25,"Конфедерация на независимите синдикати в България","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,НЕШОВА,АЛЕКОВА,,"ГР.БЕЛОГРАДЧИК, БЕЛОГРАДЧИК, ВИДИН",2013-07-31,"Община Белоградчик","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,НИКОЛАЕВА,АРАБАДЖИЕВА,,"ГР.ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,НИКОЛАЕВА,ДАФОВСКА,,"ГР.ПОПОВО, ПОПОВО, ТЪРГОВИЩЕ",2014-06-18,"Университет по архитектура, строителство и геодезия","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,НИКОЛАЕВА,МИЛЧЕВА,,"С.ГРАДЕЖНИЦА, ТЕТЕВЕН, ЛОВЕЧ",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,НИКОЛОВА,АЛЕКСАНДРОВА,,"ГР.ГОДЕЧ, ГОДЕЧ, СОФИЙСКА",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,НИКОЛОВА,ВЛАДИМИРОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-10-10,"Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,НИКОЛОВА,ВЛАДИМИРОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-10-17,"Министерство на икономиката, енергетиката и туризма","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,НИКОЛОВА,ГРИГОРОВА,,"ГР.ПИРДОП, ПИРДОП, СОФИЙСКА",2008-06-10,"Държавна агенция за младежта и спорта","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,НИКОЛОВА,ГРИГОРОВА,,"ГР.ПИРДОП, ПИРДОП, СОФИЙСКА",2011-04-28,"Министерство на физическото възпитание и спорта","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,НИКОЛОВА,ГРИГОРОВА,,"ГР.ПИРДОП, ПИРДОП, СОФИЙСКА",2011-11-02,"Министерство на регионалното развитие и благоустройството","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,НИКОЛОВА,ГРИГОРОВА,,"ГР.ПИРДОП, ПИРДОП, СОФИЙСКА",2012-06-14,"Министерство на труда и социалната политика","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,НИКОЛОВА,ДАФОВСКА,,"С.РАЙКОВО, СМОЛЯН, СМОЛЯН",2011-08-09,"Агенция Пътна инфраструктура","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,НИКОЛОВА,ДОХНЕВА-БИДЕЛЕВА,,"ГР.АЙТОС, АЙТОС, БУРГАС",2012-12-12,"Община Айтос","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,НИКОЛОВА,ЗВЕЗДАРОВА,,"С.ШИРОКА ЛЪКА, СМОЛЯН, СМОЛЯН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,НИКОЛОВА,ИВАНОВА,,"ГР.ЕЛИН ПЕЛИН, ЕЛИН ПЕЛИН, СОФИЙСКА",2008-03-18,"КТ Подкрепа","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,НИКОЛОВА,ИЛИЕВА,,"ГР.ПОПОВО, ПОПОВО, ТЪРГОВИЩЕ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,НИКОЛОВА,ИЛИЕВА,,"ГР.ПОПОВО, ПОПОВО, ТЪРГОВИЩЕ",2014-02-12,"Разследващи полицаи","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,НИКОЛОВА,КАРАИЛИЕВА,,"ГР.СМОЛЯН, СМОЛЯН, СМОЛЯН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,НИКОЛОВА,КИРОВА,,"ГР.ЗАВЕТ, ЗАВЕТ, РАЗГРАД",2011-08-09,"Агенция Пътна инфраструктура","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,НИКОЛОВА,КОКУДЕВА,,"ГР.СМОЛЯН, СМОЛЯН, СМОЛЯН",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", РОСИЦА,НИКОЛОВА,КОЛАРОВА-ДИМИТРОВА,,"ГР.ХИСАРЯ, ХИСАРЯ, ПЛОВДИВ",2012-09-18,"Национална спортна академия ""Васил Левски""","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,НИКОЛОВА,КОЛЕВА,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,НИКОЛОВА,МАКСИМОВА,,"ГР.РАЗЛОГ, РАЗЛОГ, БЛАГОЕВГРАД",2011-04-28,"Община Разлог","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,НИКОЛОВА,МАЛЧЕВА,,"ГР.ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО, ГЕНЕРАЛ-ТОШЕВО, ДОБРИЧ",2016-01-19,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Добрич","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,НИКОЛОВА,СТЕФАНОВА,,"С.БЪЛГАРЕВО, КАВАРНА, ДОБРИЧ",2016-01-19,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Добрич","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,НИКОЛОВА,ЧАНЕВА,,"ГР.СУНГУРЛАРЕ, СУНГУРЛАРЕ, БУРГАС",2013-02-27,"Община Сунгурларе","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,ПАВЛОВА,ДЕЛИРАДЕВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2012-06-20,"Тракийски университет - Стара Загора","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,ПАВЛОВА,ДЖЕЛЕПСКА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-04-15,"Държавна агенция за метрология и технически надзор","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,ПАВЛОВА,МАРИНОВА,,"С.БРЕСТ, ГУЛЯНЦИ, ПЛЕВЕН",2015-06-18,"Община Гулянци","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,ПАВЛОВА,НЯГОЛОВА,,"С.АВРЕН, АВРЕН, ВАРНА",2013-03-20,"Община Аврен","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,ПАВЛОВА,ПЕТРОВА,,"ГР.ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2009-04-15,"Държавна агенция за метрология и технически надзор","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,ПАНАЙОТОВА,ХРИСТОВА,,"ГР.КАРНОБАТ, КАРНОБАТ, БУРГАС",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,ПАНАЙОТОВА,ХРИСТОВА,,"ГР.КАРНОБАТ, КАРНОБАТ, БУРГАС",2015-12-01,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,ПЕЕВА,АЛЕКСАНДРОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-03-16,"Министерство на външните работи","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,ПЕЛОВА,ИВАНОВА,,"С.ДЖУРОВО, ПРАВЕЦ, СОФИЙСКА",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,ПЕНЕВА,РУСЕВА,,"ГР.СИЛИСТРА, СИЛИСТРА, СИЛИСТРА",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", РОСИЦА,ПЕНКОВА,ИВАНОВА,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,ПЕНЧЕВА,ИВАНОВА,,"ГР.КИЛИФАРЕВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-06-11,"Община Велико Търново","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,ПЕТКОВА,АТАНАСОВА,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,ПЕТКОВА,МИТКОВА,,"ГР.КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,ПЕТКОВА,НАЧЕВА,,"ГР.ПЪРВОМАЙ, ПЪРВОМАЙ, ПЛОВДИВ",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,ПЕТКОВА,ПАВЛОВСКА,,"ГР.КНЕЖА, КНЕЖА, ПЛЕВЕН",2015-07-07,"Община Кнежа","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,ПЕТКОВА,ПЕЕВА,,"ГР.БЕЛОГРАДЧИК, БЕЛОГРАДЧИК, ВИДИН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,ПЕТКОВА,ПЕЙЧЕВА,,"ГР.СРЕДЕЦ, СРЕДЕЦ, БУРГАС",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,ПЕТКОВА,ПЕТРОВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,ПЕТКОВА,ПЕТРОВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", РОСИЦА,ПЕТКОВА,СТОЕВА,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,ПЕТКОВА,ТОДОРОВА,,"ГР.ДУНАВЦИ, ВИДИН, ВИДИН",2013-05-29,"Длъжници към банка МИНЕРАЛБАНК","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,ПЕТКОВА,ТОДОРОВА,,"С.ГЪРЧИНОВО, ОПАКА, ТЪРГОВИЩЕ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,ПЕТКОВА,ФЕКЕТЕ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,ПЕТКОВА,ХРИСТОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-03-16,"Министерство на външните работи","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,ПЕТКОВА,ХРИСТОВА,,"ГР.ЧИПРОВЦИ, ЧИПРОВЦИ, МОНТАНА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,ПЕТКОВА,ЦОНЕВА,,"ГР.КИЛИФАРЕВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-06-11,"Община Велико Търново","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,ПЕТРОВА,АНГЕЛОВА,,"ГР.РАЗГРАД, РАЗГРАД, РАЗГРАД",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,ПЕТРОВА,БАБИКОВА,,"ГР.ЛЮБИМЕЦ, ЛЮБИМЕЦ, ХАСКОВО",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,ПЕТРОВА,ВИДЕЛОВА,,"ГР.САМОКОВ, САМОКОВ, СОФИЙСКА",2011-03-16,"Министерство на външните работи","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,ПЕТРОВА,ДИМИТРОВА,,"ГР.СУНГУРЛАРЕ, СУНГУРЛАРЕ, БУРГАС",2012-07-25,"Конфедерация на независимите синдикати в България","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,ПЕТРОВА,ЖЕГОВА,,"ГР.РАЗЛОГ, РАЗЛОГ, БЛАГОЕВГРАД",2014-09-10,"Длъжници към банка Хеброс","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,ПЕТРОВА,ИВАНОВА,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2011-08-09,"Агенция Пътна инфраструктура","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,ПЕТРОВА,ИВАНОВА,,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,ПЕТРОВА,ЙОРДАНОВА,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2013-11-27,"Национален осигурителен институт","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,ПЕТРОВА,КАЛИНОВА,,"С.ХЪРЛЕЦ, КОЗЛОДУЙ, ВРАЦА",2013-10-30,"Община Козлодуй","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,ПЕТРОВА,КИРИЧЕВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,ПЕТРОВА,РУСКОВА-ПЕТРОВА,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,ПЕТРОВА,РУСКОВА-ПЕТРОВА,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", РОСИЦА,ПЕТРОВА,СОКОЛАРСКА,,"ГР.БЯЛА СЛАТИНА, БЯЛА СЛАТИНА, ВРАЦА",2012-07-04,"Конфедерация на независимите синдикати в България","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,ПЕТРОВА,СОКОЛАРСКА,,"ГР.БЯЛА СЛАТИНА, БЯЛА СЛАТИНА, ВРАЦА",2013-11-13,"Община Враца","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,ПЕТРОВА,ТОШКОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-01-16,"Министерство на правосъдието","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,РАДКОВА,МИТЕВА,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,РАДКОВА,ПЕШЕВА,,"ГР.ОРЯХОВО, ОРЯХОВО, ВРАЦА",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,РАДОСЛАВОВА,АНГЕЛОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", РОСИЦА,РАДОСЛАВОВА,АНГЕЛОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", РОСИЦА,РАДОСЛАВОВА,ЯНАКИЕВА,,"ГР.ТУТРАКАН, ТУТРАКАН, СИЛИСТРА",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,РАЙЧЕВА,АНАСТАСОВА,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,РАШЕВА,КОСАТЕВА,,"ГР.НОВА ЗАГОРА, НОВА ЗАГОРА, СЛИВЕН",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,РАШКОВА,НИКОЛОВА,,"С.СЕЛАНОВЦИ, ОРЯХОВО, ВРАЦА",2013-12-11,"Община Оряхово","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,РОСЕНОВА,ШАРАНКОВА,,"ГР.АСЕНОВГРАД, АСЕНОВГРАД, ПЛОВДИВ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,РОСЕНОВА,ШАРАНКОВА,,"ГР.АСЕНОВГРАД, АСЕНОВГРАД, ПЛОВДИВ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,РОСЕНОВА,ШАРАНКОВА,,"ГР.АСЕНОВГРАД, АСЕНОВГРАД, ПЛОВДИВ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,РУЕНОВА,ВЕЛИНОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-01-12,"Министерство на образованието","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,РУМЕНОВА,АВРАМОВА,,"С.ПЕТКОВО, СМОЛЯН, СМОЛЯН",2009-10-14,"Национален осигурителен институт","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,РУМЕНОВА,ШАХПАЗОВА,,"ГР.КРЕСНА, КРЕСНА, БЛАГОЕВГРАД",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,РУСАНОВА,ЦЕНОВА,,"С.ОРЕХОВИЦА, ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ, ПЛЕВЕН",2016-01-14,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Враца","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,РУСЕВА,КАЧАКЛИЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-06-04,"Приватизация - обособени части - София","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,РУСЕВА,МОЛЕВА,,"ГР.ПОПОВО, ПОПОВО, ТЪРГОВИЩЕ",2015-06-09,"Община Радомир","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,САВЧЕВА,АНДРЕЕВА,,"ГР.ТРЯВНА, ТРЯВНА, ГАБРОВО",2014-01-28,"Община Трявна","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,САШЕВА,ЧАВДАРОВА,,"ГР.АРДИНО, АРДИНО, КЪРДЖАЛИ",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,СИМЕОНОВА,ДОБРЕВА,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,СИМЕОНОВА,СТОЯНОВА,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", РОСИЦА,СИМОВА,СТАНЕВСКА,,"ГР.СМОЛЯН, СМОЛЯН, СМОЛЯН",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,СЛАВЧЕВА,БУНКОВА-МАНОЛОВА,,"ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, БЛАГОЕВГРАД",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", РОСИЦА,СЛАВЧЕВА,ДЖУВАНОВА,,"С.ПРИПЕК, ДЖЕБЕЛ, КЪРДЖАЛИ",2014-10-22,"Община Джебел","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,СОКОЛОВА,АСЕНОВА,,"С.ПЕТКОВО, СМОЛЯН, СМОЛЯН",2012-07-04,"Конфедерация на независимите синдикати в България","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,СОТИРОВА,ГЕОРГИЕВА,,"С.МУРСАЛЕВО, КОЧЕРИНОВО, КЮСТЕНДИЛ",2015-01-14,"Приватизирани предприятия - София","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,СОФРОНИЕВА,ПЕТРОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-07-09,"Национален статистически институт","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,СПАСОВА,ПАЛАЗОВА,,"С.ЛЕСИЧОВО, ЛЕСИЧОВО, ПАЗАРДЖИК",2008-07-30,"Държавна агенция Държавен резерв и вoeнновременни запаси","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,СТАЙКОВА,ДЕЛЕВА,,"ГР.ДИМИТРОВГРАД, ДИМИТРОВГРАД, ХАСКОВО",2010-09-29,"Регионални печатни издания","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,СТАМАТОВА,ЗАНКОВА,,"ГР.КАЗАНЛЪК, КАЗАНЛЪК, СТАРА ЗАГОРА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,СТАНКОВА,СПАСОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,СТАНЧЕВА,АТАНАСОВА,,"ГР.ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ",2010-09-29,"Регионални печатни издания","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,СТАНЧЕВА,АТАНАСОВА,,"ГР.РАЗГРАД, РАЗГРАД, РАЗГРАД",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,СТАНЧЕВА,АТАНАСОВА,,"ГР.РАЗГРАД, РАЗГРАД, РАЗГРАД",2015-11-17,"Община Разград","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,СТАНЧЕВА,ВЕЛИКОВА,,"ГР.ПРОВАДИЯ, ПРОВАДИЯ, ВАРНА",2014-02-19,"Община Добричка","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,СТАНЧЕВА,ТОМОВА,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2015-08-04,"Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,СТАТЕВА,ТУЛЕВА,1946-01-23,"ГР.НЕСЕБЪР, НЕСЕБЪР, БУРГАС",2013-02-13,"Община Несебър","Решение № 2-137 от 13.02.2013 г. - община Несебър","Рег. дневник; картони – обр. 6 – 2 бр.; протокол рег. № С 202/ 09.04.1990 г. с предложение за унищожаване делото на Я/К ""Зорница""" РОСИЦА,СТЕФАНОВА,АТАНАСОВА,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,СТЕФАНОВА,БАХАРЕВА,,"ГР.ПАВЛИКЕНИ, ПАВЛИКЕНИ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,СТЕФАНОВА,БОНЕВА,,"ГР.ГАБРОВО, ГАБРОВО, ГАБРОВО",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,СТЕФАНОВА,НЕСТОРОВА,,"М.ЙОВКОВЦИ, ЕЛЕНА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2012-01-12,"Министерство на образованието","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,СТЕФАНОВА,НИКОВА,,"ГР.ГЛОДЖЕВО, ВЕТОВО, РУСЕ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,СТЕФАНОВА,СТАНЧЕВА,,"С.АЛТИМИР, БЯЛА СЛАТИНА, ВРАЦА",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,СТЕФАНОВА,ТАУШАНОВА,,"С.ГЕГА, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2011-07-12,"Община Петрич","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,СТЕФАНОВА,ХРИСТОВА,,"С.КОПРИВЛЕН, ХАДЖИДИМОВО, БЛАГОЕВГРАД",2014-10-08,"Длъжници към Първа частна банка","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,СТЕФАНОВА,ЦОНКОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,СТЕФАНОВА,ЦЪРОВА,,"ГР.ГАБРОВО, ГАБРОВО, ГАБРОВО",2012-09-18,"Национална спортна академия ""Васил Левски""","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,СТОИЛОВА,ИВАНОВА-БОНЧЕВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,СТОИЛОВА,МИТОВА,,"ГР.ТУТРАКАН, ТУТРАКАН, СИЛИСТРА",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,СТОИЧКОВА,ДИКОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,СТОЙКОВА,НЕСТОРОВА,,"С.ОБРУЧИЩЕ, ГЪЛЪБОВО, СТАРА ЗАГОРА",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,СТОЙКОВА,ТОДОРОВА,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,СТОЙКОВА,ТОДОРОВА,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,СТОЙНЕВА,БОРИСОВА,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,СТОЙЧЕВА,МАРИНОВА,,"С.СЕЙДОЛ, ЛОЗНИЦА, РАЗГРАД",2014-08-06,"Медицински университет - Варна","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,СТОЯНОВА,АНГЕЛОВА,,"ГР.СИЛИСТРА, СИЛИСТРА, СИЛИСТРА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,СТОЯНОВА,ГАНЕВА,,"ГР.ТУТРАКАН, ТУТРАКАН, СИЛИСТРА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,СТОЯНОВА,ЛАЛОВА,,"ГР.КУЛА, КУЛА, ВИДИН",2016-01-06,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Видин","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,СТОЯНОВА,МИХОВА,,"ГР.ЕЛЕНА, ЕЛЕНА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-06-05,"Община Елена","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,СТОЯНОВА,МОНЕВА,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,СТОЯНОВА,ПЕНЕВА,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2016-01-19,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Добрич","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,СТОЯНОВА,ПОПОВА,,"С.ВЕТРИНО, ВЕТРИНО, ВАРНА",2013-04-10,"Община Ветрино","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,СТОЯНОВА,ПОПОВА,,"С.ВЕТРИНО, ВЕТРИНО, ВАРНА",2013-05-15,"Община Девня","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,СТОЯНОВА,СТАМЕНОВА,,"С.СТАРО СЕЛО, МЕЗДРА, ВРАЦА",2015-02-11,"Българска асоциация Спорт за учащи","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,СТОЯНОВА,СТОЕВА,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", РОСИЦА,СТОЯНОВА,ЦЕНОВА,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2010-09-20,"Държавен фонд Земеделие","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,СТОЯНОВА,ЮРУКОВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,СТОЯНЧОВА,СТОЯНЧОВА,,"ГР.БУХОВО, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,СТРАШИМИРОВА,МИЛТЕНОВА,,"ГР.ТРЪН, ТРЪН, ПЕРНИК",2015-06-09,"Община Трън","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,СЪБЕВА,ТОПЧИЕВА,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,ТАНЕВА,ГЕОРГИЕВА,,"ГР.СУНГУРЛАРЕ, СУНГУРЛАРЕ, БУРГАС",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,ТЕОФИЛОВА,СТОЯНОВА,,"С.КОНСКА, БРЕЗНИК, ПЕРНИК",2015-05-27,"Община Брезник","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,ТИНЧЕВА,ХРИСТОВА-БОРИСОВА,,"ГР.ОМУРТАГ, ОМУРТАГ, ТЪРГОВИЩЕ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,ТОДОРОВА,БАЩЕНСКА,,"С.БАЧЕВО, РАЗЛОГ, БЛАГОЕВГРАД",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,ТОДОРОВА,БАЩЕНСКА,,"С.БАЧЕВО, РАЗЛОГ, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,ТОДОРОВА,ДЕРВИШЕВА,,"ГР.СТАМБОЛИЙСКИ, СТАМБОЛИЙСКИ, ПЛОВДИВ",2011-10-05,"Администрация на Народното събрание","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,ТОДОРОВА,ДИМИТРОВА,,"ГР.ПАВЛИКЕНИ, ПАВЛИКЕНИ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,ТОДОРОВА,ДИМИТРОВА,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,ТОДОРОВА,КАЛЧЕВА,,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,ТОДОРОВА,КЕРЕМИДЧИЕВА,,"ГР.КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,ТОДОРОВА,КОЙНОВА,,"С.КРАСЕН, ГЕНЕРАЛ-ТОШЕВО, ДОБРИЧ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", РОСИЦА,ТОДОРОВА,ЛЕСЕВА,,"ГР.СОПОТ, СОПОТ, ПЛОВДИВ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неу