Начална буква на името С

СААДЕТ,АЛИЕВА,САЛИЕВА,,"ГР.КУБРАТ, КУБРАТ, РАЗГРАД",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност", СААДЕТ,СААМИ,СУГАРИНОВА,,"С.ДЪБНИЦА, ГЪРМЕН, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", СААДЕТИН,ФЕХМИ,ЗИННОРЕЙН,,"С.МЕДЕНИ ПОЛЯНИ, ВЕЛИНГРАД, ПАЗАРДЖИК",2012-01-17,"Мюсюлманско изповедание","Неустановена принадлежност", СААМИ,МУСТАФОВ,УЗУНОВ,,"С.АБЛАНИЦА, ХАДЖИДИМОВО, БЛАГОЕВГРАД",2011-05-27,"Община Хаджидимово","Неустановена принадлежност", СААМИ,САЛИ,МУСА,,"С.СНЯГОВО, ГЕНЕРАЛ-ТОШЕВО, ДОБРИЧ",2014-02-12,"Община Генерал Тошево","Неустановена принадлежност", СААМИ,САЛИ,МУСА,,"С.СНЯГОВО, ГЕНЕРАЛ-ТОШЕВО, ДОБРИЧ",2016-01-19,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Добрич","Неустановена принадлежност", САБАТ,РАФАЕЛ,ИСАКОВ,1934-01-11,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2015-01-07,"Община Кюстендил","Решение № 2-442 от 07.01.2015 г. - община Кюстендил","

Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-37457 и в работно дело IР-18110; рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр. и обр. 6.

" САБАХАТИН,АЛИ,СЮЛЕЙМАН,,"С.ФОТИНОВО, КИРКОВО, КЪРДЖАЛИ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", САБАХАТИН,ЗЮЛКЕФОВ,ЧАУШЕВ,,"С.МЛЕЧИНО, АРДИНО, КЪРДЖАЛИ",2014-10-29,"Община Ардино","Неустановена принадлежност", САБАХАТИН,МУСТАФОВ,САЛИМОВ,,"С.ЗАИМЧЕВО, РУЕН, БУРГАС",2013-03-06,"Община Руен","Неустановена принадлежност", САБАХАТИН,СЕЙФИТИНОВ,ДУРМУШЕВ,,"ГР.АРДИНО, АРДИНО, КЪРДЖАЛИ",2014-10-29,"Община Ардино","Неустановена принадлежност", САБАХАТИН,ХАСАН,ГАЙТАНСЪЗ,,"С.ПРОСЕНИК, РУЕН, БУРГАС",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", САБАХАТИН,ШАКИРОВ,САДЪКОВ,,"ГР.АЙТОС, АЙТОС, БУРГАС",2015-12-01,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Неустановена принадлежност", САБАХАТТИН,БАЙРАМ,КАДИР,,"С.ЗВЕЗДЕЛ, МОМЧИЛГРАД, КЪРДЖАЛИ",2014-10-22,"Община Момчилград","Неустановена принадлежност", САБАХАТТИН,БАЙРАМ,КАДИР,,"С.ЗВЕЗДЕЛ, МОМЧИЛГРАД, КЪРДЖАЛИ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", САБАХАТТИН,ЕМИН,ШЕН,,"С.САМОКИТКА, КИРКОВО, КЪРДЖАЛИ",2014-11-05,"Община Кирково","Неустановена принадлежност", САБАХАТТИН,МЮМЮН,БЕКЧИ,,"С.БЯЛ ИЗВОР, АРДИНО, КЪРДЖАЛИ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", САБАХАТТИН,МЮМЮН,БЕКЧИ,1964-01-11,"С.БЯЛ ИЗВОР, АРДИНО, КЪРДЖАЛИ",2014-02-05,"Агенция по заетостта","Неустановена принедлежност", САБАХАТТИН,МЮМЮН,БЕКЧИ,,"С.БЯЛ ИЗВОР, АРДИНО, КЪРДЖАЛИ",2014-10-29,"Община Ардино","Неустановена принадлежност", САБАХАТТИН,МЮМЮН,БЕКЧИ,,"С.БЯЛ ИЗВОР, АРДИНО, КЪРДЖАЛИ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", САБАХАТТИН,МЮМЮН,БЕКЧИ,,"С.БЯЛ ИЗВОР, АРДИНО, КЪРДЖАЛИ",2016-01-25,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Кърджали","Неустановена принадлежност", САБАХАТТИН,РАМАДАН,АЛИ,1952-06-02,"С.ЛЕТОВНИК, МОМЧИЛГРАД, КЪРДЖАЛИ",2014-10-22,"Община Момчилград","Решение № 2-417 от 22.10.2014 г. - община Момчилград","

Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IО-48 (Кж) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 9 бр.; протокол рег. № КА 12/ 20.03.1990 г. с предложение за унищожаване лично дело IО-48 (Кж) (налично); протокол рег. № КА 15/ 26.03.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело IР-666 (Кж).

" САБАХАТТИН,РАМАДАН,АЛИ,1952-06-02,"С.ЛЕТОВНИК, МОМЧИЛГРАД, КЪРДЖАЛИ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Решение № 2-566 от 16.10.2015 г. - Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IО-48 (Кж) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 9 бр.; протокол рег. № КА 12/ 20.03.1990 г. с предложение за унищожаване лично дело IО-48 (Кж) (налично); протокол рег. № КА 15/ 26.03.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело IР-666 (Кж)." САБАХАТТИН,РАМАДАН,АЛИ,1952-06-02,"С.ЛЕТОВНИК, МОМЧИЛГРАД, КЪРДЖАЛИ",2016-01-25,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Кърджали","Решение № 2-598 от 25.01.2016 г. - кандидати за общински съветници – област Кърджали","Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IО-48 (Кж) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 9 бр.; протокол рег. № КА 12/ 20.03.1990 г. с предложение за унищожаване лично дело IО-48 (Кж) (налично); протокол рег. № КА 15/ 26.03.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело IР-666 (Кж)." САБАХАТТИН,ХАСАН,МЕХМЕД,,"С.ЗВЕЗДЕЛ, МОМЧИЛГРАД, КЪРДЖАЛИ",2014-10-22,"Община Момчилград","Неустановена принадлежност", САБАХТИН,АЛИ,ДАИБ,,"С.ПРОСЕНИК, РУЕН, БУРГАС",2015-12-01,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Неустановена принадлежност", САБАХТИН,АРИФ,ДАВУД,1956-02-12,"С.БАРАЦИ, КРУМОВГРАД, КЪРДЖАЛИ",2014-11-13,"Община Крумовград","Решение № 2-426 от 13.11.2014 г. - община Крумовград","

Рег. дневник; картони обр. 4 – 4 бр.; протокол № 209/ 01.02.1990 г. за унищожаване материалите на ""Сашо""

" САБАХТИН,АРИФ,ДАВУД,1956-02-12,"С.БАРАЦИ, КРУМОВГРАД, КЪРДЖАЛИ",2016-01-25,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Кърджали","Решение № 2-598 от 25.01.2016 г. - кандидати за общински съветници – област Кърджали","Рег. дневник; картони обр. 4 – 4 бр.; протокол № 209/ 01.02.1990 г. за унищожаване материалите на ""Сашо""; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г." САБАХТИН,АХМЕД,ЧАУШ,,"ГР.КРУМОВГРАД, КРУМОВГРАД, КЪРДЖАЛИ",2014-11-13,"Община Крумовград","Неустановена принадлежност", САБАХТИН,АХМЕД,ЧАУШ,,"ГР.КРУМОВГРАД, КРУМОВГРАД, КЪРДЖАЛИ",2016-01-25,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Кърджали","Неустановена принадлежност", САБАХТИН,ИЛЯЗ,ИБИШ,,"ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, БЛАГОЕВГРАД",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", САБАХТИН,ИЛЯЗ,ИБИШ,,"ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", САБАХТИН,ИСМАИЛ,СОФТА,,"С.КАМЕНКА, КРУМОВГРАД, КЪРДЖАЛИ",2014-11-13,"Община Крумовград","Неустановена принадлежност", САБАХТИН,МУСТАФА,АЛИОСМАН,,"С.СЛЪНЧОГЛЕД, ДЖЕБЕЛ, КЪРДЖАЛИ",2014-10-22,"Община Джебел","Неустановена принадлежност", САБАХТИН,МУСТАФА,АЛИОСМАН,,"С.СЛЪНЧОГЛЕД, ДЖЕБЕЛ, КЪРДЖАЛИ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", САБАХТИН,ОСМАН,ИБРАХИМ,,"С.РОГАЧ, КРУМОВГРАД, КЪРДЖАЛИ",2014-11-13,"Община Крумовград","Неустановена принадлежност", САБАХТИН,САЛИ,САЛИ,,"ГР.КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", САБАХТИН,САЛИ,ШАБАН,1953-10-04,"С.ГАБРОВО, ЧЕРНООЧЕНЕ, КЪРДЖАЛИ",2014-03-19,"Община Черноочене","Решение № 2-329 от 19.03.2014 г. - община Черноочене","

Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-1296 (Кж) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 9 бр.; протокол рег. № КА 15/ 26.03.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело IР-834 (Кж).

" САБАХТИН,ХЪЛМИ,ГЮСЛЮ,,"С.КОВИЛ, КРУМОВГРАД, КЪРДЖАЛИ",2014-11-13,"Община Крумовград","Неустановена принадлежност", САБАХТИН,ЮСУФ,ЮСУФ,1961-07-09,"С.ФОТИНОВО, КИРКОВО, КЪРДЖАЛИ",2010-10-05,"Изпълнителна агенция по хидромелиорации","Решение № 165 от 05.10.2010 г. - Изпълнителна агенция по хидромелиорации","Рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр.; писмо вх. № 760/ 01.10.1993 г. за унищожаване с протокол № 89/ 29.01.1990 г. делото на ""Мартин""." САБАХТИН,ЮСУФ,ЮСУФ,1961-07-09,"С.ФОТИНОВО, КИРКОВО, КЪРДЖАЛИ",2014-11-05,"Община Кирково","Решение № 2-422 от 05.11.2014 г. - община Кирково","

Рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр.; писмо вх. № 760/ 01.10.1993 г. за унищожаване с протокол № 89/ 29.01.1990 г. делото на ""Мартин""; протокол рег. № С 89/ 29.01.1990 г. за унищожаване материалите на с.с. ""Мартин"".

" САБИНА,АЛЕКОВА,ДЕНЕВА,,"С.БАНЯ, РАЗЛОГ, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", САБИНА,БОГДАНОВА,ШОПОВА,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2012-01-12,"Министерство на образованието","Неустановена принадлежност", САБИНА,ВЪЛЧИНОВА,ВЪЛЧИНОВА-КАРАПЕТРОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-08-04,"Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Неустановена принадлежност", САБИНА,ЗАХАРИЕВА,ЗАХАРИЕВА,,"ГР.БЯЛА, БЯЛА, РУСЕ",2011-06-16,"Висша атестационна комисия","Неустановена принадлежност", САБИНА,ЗАХАРИЕВА,ЗАХАРИЕВА,,"ГР.БЯЛА, БЯЛА, РУСЕ",2012-07-11,"Медицински университет - София","Неустановена принадлежност", САБИНА,ЗАХАРИЕВА,ЗАХАРИЕВА,,"ГР.БЯЛА, БЯЛА, РУСЕ",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност", САБИНА,ПЕТРОВА,МИНКОВСКА,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност", САБИНА,ХРИСТОВА,ДУКОВА,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2011-02-02,"Регионални печатни издания","Неустановена принадлежност", САБИНА,ХРИСТОВА,ДУКОВА,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", САБИНА,ХРИСТОВА,ДУКОВА,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2014-02-19,"Община Добрич","Неустановена принадлежност", САБИРЕ,РАИМ,РАМАДАН,,"С.КОВАЧЕВО, СЕПТЕМВРИ, ПАЗАРДЖИК",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", САБИРЕ,РАИМ,РАМАДАН,,"С.КОВАЧЕВО, СЕПТЕМВРИ, ПАЗАРДЖИК",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", САБИТ,БЕКИР,БЕКИРОВ,,"С.КРАИЩЕ, БЕЛИЦА, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", САБИТ,ДЖАИТОВ,ИМАМОВ,,"С.КОЧАН, САТОВЧА, БЛАГОЕВГРАД",2011-05-12,"Община Сатовча","Неустановена принадлежност", САБИТ,РЕДЖЕП,ГУДЖОВ,,"ГР.БЕЛИЦА, БЕЛИЦА, БЛАГОЕВГРАД",2012-01-17,"Мюсюлманско изповедание","Неустановена принадлежност", САБИТ,САБИТ,МУСТАФА,,"ГР.ТЕРВЕЛ, ТЕРВЕЛ, ДОБРИЧ",2014-03-12,"Община Тервел","Неустановена принадлежност", САБИТ,ФЕВЗИ,ЕМИН,,"С.АЛЕКОВО, АЛФАТАР, СИЛИСТРА",2014-03-12,"Община Тервел","Неустановена принадлежност", САБИТ,ХАМИДОВ,ОСМАНОВ,,"С.ИВАН ШИШМАНОВО, ЗАВЕТ, РАЗГРАД",2015-11-05,"Община Завет","Неустановена принадлежност", САБИХА,ЕФРАИМОВА,ХАСАНОВА,,"С.ТРЕМ, ХИТРИНО, ШУМЕН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", САБИХА,САБРИ,МЕСТАН,,"С.РИБИНО, КРУМОВГРАД, КЪРДЖАЛИ",2016-01-25,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Кърджали","Неустановена принадлежност", САБИХА,ХАСАН,ХАЛИЛ,,"С.КАМЕНКА, КРУМОВГРАД, КЪРДЖАЛИ",2014-11-13,"Община Крумовград","Неустановена принадлежност", САБРИ,АКИФ,АХМЕД,,"С.БЕЛИ ВИР, ЧЕРНООЧЕНЕ, КЪРДЖАЛИ",2014-03-19,"Община Черноочене","Неустановена принадлежност", САБРИ,АЛИ,ЛЬОТЕВ,,"С.ЦВЕТИНО, ВЕЛИНГРАД, ПАЗАРДЖИК",2015-09-14,"Община Кричим","Неустановена принадлежност", САБРИ,АЛИОСМАН,ОСМАН,,"С.ЧЕРНООКИ, КРУМОВГРАД, КЪРДЖАЛИ",2014-11-13,"Община Крумовград","Неустановена принадлежност", САБРИ,АЛИОСМАН,ОСМАН,,"С.ЧЕРНООКИ, КРУМОВГРАД, КЪРДЖАЛИ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", САБРИ,АХМЕД,МЕХМЕД,,"С.ТАТУЛ, МОМЧИЛГРАД, КЪРДЖАЛИ",2014-11-26,"Община Кърджали","Неустановена принадлежност", САБРИ,АХМЕД,МЮЗЕКЯР,,"С.СВЕЩАРИ, ИСПЕРИХ, РАЗГРАД",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", САБРИ,АХМЕД,МЮЗЕКЯР,,"С.СВЕЩАРИ, ИСПЕРИХ, РАЗГРАД",2015-11-05,"Община Исперих","Неустановена принадлежност", САБРИ,АХМЕД,ХАДЖИАЛИ,,"С.БЯЛ ИЗВОР, АРДИНО, КЪРДЖАЛИ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", САБРИ,АХМЕД,ХАДЖИАЛИ,,"С.БЯЛ ИЗВОР, АРДИНО, КЪРДЖАЛИ",2016-01-25,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Кърджали","Неустановена принадлежност", САБРИ,АХМЕДОВ,ХАТИБОВ,,"С.СТУДЕНЕЦ, ЛОЗНИЦА, РАЗГРАД",2015-11-11,"Община Лозница","Неустановена принадлежност", САБРИ,ГАЛИБ,САБРИ,,"С.РАЗВИГОРОВО, ХИТРИНО, ШУМЕН",2009-11-18,"Агенция за приватизация","Неустановена принадлежност", САБРИ,ИЛИЯЗ,ХАСАН,,"С.СИНИ РИД, РУЕН, БУРГАС",2013-03-06,"Община Руен","Неустановена принадлежност", САБРИ,ИЛИЯЗ,ХАСАН,,"С.СИНИ РИД, РУЕН, БУРГАС",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", САБРИ,ИСМАИЛ,ЧИКАЛ,,"ГР.ЯКОРУДА, ЯКОРУДА, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", САБРИ,ИСУФОВ,АЛИМАНОВ,,"С.ТРЪСТЕНИК, ИВАНОВО, РУСЕ",2015-07-22,"Приватизирани предприятия - Русе","Неустановена принадлежност", САБРИ,ЛЕТИФОВ,АСИПОВ,,"С.ДЕБРЕН, ГЪРМЕН, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", САБРИ,МЕХМЕД,ГАЗИНОВ,,"С.БАБЯК, БЕЛИЦА, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", САБРИ,МЕХМЕД,ИСМАИЛ,,"С.ДРУМЕВО, ШУМЕН, ШУМЕН",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност", САБРИ,МЕХМЕДАЛИ,АЛИ,,"С.ТРЪНАК, РУЕН, БУРГАС",2013-03-06,"Община Руен","Неустановена принадлежност", САБРИ,МЕХМЕДОВ,БУНАРЕВ,,"С.ВЪРЛИ ДОЛ, НЕДЕЛИНО, СМОЛЯН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", САБРИ,МЕХМЕДОВ,КУНГЬОВ,,"С.КОНАРСКО, ЯКОРУДА, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", САБРИ,МЕХМЕДОВ,КУНГЬОВ,,"С.КОНАРСКО, ЯКОРУДА, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", САБРИ,МУСОВ,РОХЛЕВ,,"С.ПЛЪСТИНА, ОМУРТАГ, ТЪРГОВИЩЕ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", САБРИ,МУСТАФА,ХАЛИЛ,,"ГР.КРУМОВГРАД, КРУМОВГРАД, КЪРДЖАЛИ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", САБРИ,МУСТАФА,ЮСЕИН,,"С.ГОЛЯМО КАМЕНЯНЕ, КРУМОВГРАД, КЪРДЖАЛИ",2014-11-13,"Община Крумовград","Неустановена принадлежност", САБРИ,МЮМЮН,ЮСЕИН,,"ГР.МОМЧИЛГРАД, МОМЧИЛГРАД, КЪРДЖАЛИ",2014-10-22,"Община Момчилград","Неустановена принадлежност", САБРИ,МЮМЮН,ЮСЕИН,,"ГР.МОМЧИЛГРАД, МОМЧИЛГРАД, КЪРДЖАЛИ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", САБРИ,МЮМЮНОВ,МУРАДОВ,,"С.ГОРНО ПРАХОВО, АРДИНО, КЪРДЖАЛИ",2014-10-29,"Община Ардино","Неустановена принадлежност", САБРИ,ОСМАН,КАРАОСМАН,,"С.КАНДИЛКА, КРУМОВГРАД, КЪРДЖАЛИ",2014-11-13,"Община Крумовград","Неустановена принадлежност", САБРИ,ОСМАНОВ,АДЕМОВ,1947-12-29,"С.СТРЕЛЦИ, КОТЕЛ, СЛИВЕН",2013-06-05,"Община Елена","Решение № 2-187 от 05.06.2013 г. - община Елена","

Картони - обр. 4 – 2 бр.; рег. дневник; документите са унищожени преди да бъдат предадени в архив – писмо №1784/1990 г.

" САБРИ,САЛИ,АЛИ,,"С.ТЪРНОВЦИ, ДЖЕБЕЛ, КЪРДЖАЛИ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", САБРИ,САЛИ,ЮСЕИН,,"ГР.ДЖЕБЕЛ, ДЖЕБЕЛ, КЪРДЖАЛИ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", САБРИ,САЛИ,ЮСЕИН,,"ГР.ДЖЕБЕЛ, ДЖЕБЕЛ, КЪРДЖАЛИ",2014-10-22,"Община Джебел","Неустановена принадлежност", САБРИ,САЛИ,ЮСЕИН,,"ГР.ДЖЕБЕЛ, ДЖЕБЕЛ, КЪРДЖАЛИ",2016-01-25,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Кърджали","Неустановена принадлежност", САБРИ,САЛИХОВ,ЧОЛАКОВ,,"С.ЦВЕТИНО, ВЕЛИНГРАД, ПАЗАРДЖИК",2015-09-14,"Община Кричим","Неустановена принадлежност", САБРИ,СЕЛИМОВ,ФЕИМОВ,,"С.КРЕПЧА, ОПАКА, ТЪРГОВИЩЕ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", САБРИ,ХАЛИЛОВ,ЯШАРОВ,,"С.СТЕФАН КАРАДЖА, ВЪЛЧИ ДОЛ, ВАРНА",2013-05-15,"Община Вълчи дол","Неустановена принадлежност", САБРИ,ХАСАН,АЛИ,,"С.БАБЯК, БЕЛИЦА, БЛАГОЕВГРАД",2011-07-06,"Община Белица","Неустановена принадлежност", САБРИ,ХАСАН,ИСМАИЛ,,"С.ВРЕЛО, МОМЧИЛГРАД, КЪРДЖАЛИ",2014-10-22,"Община Момчилград","Неустановена принадлежност", САБРИ,ХАСАН,МЕХМЕД,1940-08-18,"С.ОБИЧНИК, МОМЧИЛГРАД, КЪРДЖАЛИ",2014-10-22,"Община Момчилград","Решение № 2-417 от 22.10.2014 г. - община Момчилград","

Рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; писмо вх. № 760/ 01.10.1993 г. за унищожаване делата на ""Иванов""

" САБРИ,ХАСАН,ХЮСЕИН,1944-08-23,"С.БЕНКОВСКИ, КИРКОВО, КЪРДЖАЛИ",2007-09-04,"Народно събрание","Решение № 14 от 04.09.2007 г. - Народно събрание","

Картон обр. 6; рег. дневник; уведомителни писма № 2509/ 12.06.1990 г. и № 2947/ 27.07.1990 г.

" САБРИ,ХАСАНОВ,БОЯДЖИЕВ,,"С.ДЪЖДОВНИК, КРУМОВГРАД, КЪРДЖАЛИ",2014-11-13,"Община Крумовград","Неустановена принадлежност", САБРИ,ХАСАНОВ,ХЮСЕИНОВ,1950-05-20,"С.ЛИПНИК, РАЗГРАД, РАЗГРАД",2015-11-17,"Община Разград","Решение № 2-578 от 17.11.2015 г. - община Разград","

Документ от ръководилия го щатен служител; рег. дневник; рег. бланка; картони – обр. 4 – 5 бр.; лично дело I A 861 (Рз); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1880/ 22.10.2007 г.

" САБРИ,ШАБАН,МОЛЛА,,"С.БАНИТЕ, БАНИТЕ, СМОЛЯН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", САБРИ,ЮСЕИН,ДАУД,1960-02-02,"С.БАГРИЛЦИ, КРУМОВГРАД, КЪРДЖАЛИ",2014-11-13,"Община Крумовград","Решение № 2-426 от 13.11.2014 г. - община Крумовград","

Собственоръчно написани сведения; документи от ръководилия го щатен служител; картони - обр. 4 - 9 бр. и обр. 6; рег. дневник; работно дело IР-10724; писмо вх. № 760/ 01.10.1993 г. за унищожаване делата на СС ""Олег""; протокол № 209/ 01.02.1990 г. за унищожаване материалите на СС ""Олег""

" САБРИ,ЮСЕИН,МУТЛУ,,"С.ХРАСТОВО, КРУМОВГРАД, КЪРДЖАЛИ",2014-11-13,"Община Крумовград","Неустановена принадлежност", САБРИ,ЮСЕИН,ХАСАН,,"С.ДОЛНА КУЛА, КРУМОВГРАД, КЪРДЖАЛИ",2014-11-13,"Община Крумовград","Неустановена принадлежност", САБРИ,ЯШАРОВ,МЕХМЕДОВ,,"С.ДОБРИ ДЯЛ, ЛЯСКОВЕЦ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-12-08,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Велико Търново","Неустановена принадлежност", САБРИЕ,АЛИОСМАН,ДАУД,,"С.БАГРИЛЦИ, КРУМОВГРАД, КЪРДЖАЛИ",2014-11-13,"Община Крумовград","Неустановена принадлежност", САБРИЕ,ВЕХБИ,АХМЕД,,"С.ЛЮБИНО, АРДИНО, КЪРДЖАЛИ",2014-10-29,"Община Ардино","Неустановена принадлежност", САБРИЕ,ДУРАН,МУСТАФА,,"С.ЧЕРНООЧЕНЕ, ЧЕРНООЧЕНЕ, КЪРДЖАЛИ",2014-03-19,"Община Черноочене","Неустановена принадлежност", САБРИЕ,НУРИ,ГЮЛЕР,1956-07-17,"С.ДЮЛИЦА, КИРКОВО, КЪРДЖАЛИ",2014-11-05,"Община Кирково","Решение № 2-422 от 05.11.2014 г. - община Кирково","

Документи от ръководил я щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-2291 (Кж) МФ и в работно дело IР-2002 (Кж); рег. дневник; картони – обр. 4 – 7 бр. и обр. 6.

" САБРИЕ,САИТ,САИТ,,"С.ЧОРБАДЖИЙСКО, КИРКОВО, КЪРДЖАЛИ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", Сабрие,Тайфи,Сапунджиева,,ГР.ЯКОРУДА,2007-07-19,"Администрация на президента","Неустановена принадлежност", Сабрие,Тайфи,Сапунджиева,,ГР.ЯКОРУДА,2008-02-12,Министерства,"Неустановена принадлежност", Сабрие,Тайфи,Сапунджиева,,ГР.ЯКОРУДА,2011-05-27,"Централна избирателна комисия-назначена с указ на президента № 78/15.04.2011 г.","Неустановена принадлежност", Сабрие,Тайфи,Сапунджиева,,ГР.ЯКОРУДА,2013-11-27,"Национален осигурителен институт","Неустановена принадлежност", Сабрие,Тайфи,Сапунджиева,,ГР.ЯКОРУДА,2014-01-08,"Министерски съвет - Кабинет Орешарски","Неустановена принадлежност", Сабрие,Тайфи,Сапунджиева,,ГР.ЯКОРУДА,2014-01-08,"Министерски съвет - избран на 29.05.2013 г.","Неустановена принадлежност", САБРИЕ,ФЕИМОВА,КАРАМЕХМЕДОВА,,"С.ФИЛАРЕТОВО, КОТЕЛ, СЛИВЕН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", САБРИЕ,ХАМДИЕВА,ХЮСЕИНОВА,,"С.ЗЕЛЕНА МОРАВА, ОМУРТАГ, ТЪРГОВИЩЕ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", САБРИЯ,САБРИОВ,НИНЬОВ,,"С.КУЗЬОВО, БЕЛИЦА, БЛАГОЕВГРАД",2011-07-06,"Община Белица","Неустановена принадлежност", САБРИЯ,ХАЙРИ,ТАИР,,"С.ХИТРИНО, ХИТРИНО, ШУМЕН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", САВА,БОРИСЛАВОВ,САВОВ,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", САВА,БОРИСОВ,МУТАФОВ,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2014-05-27,"Българска академия на науките","Неустановена принадлежност", САВА,ВАСИЛЕВ,САВОВ,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2012-06-14,"Технически университет Варна","Неустановена принадлежност", САВА,ВАСИЛЕВ,САВОВ,,"ГР.КАРНОБАТ, КАРНОБАТ, БУРГАС",2014-05-27,"Университет за национално и световно стопанство","Неустановена принадлежност", САВА,ВИЧЕВ,ИВАНОВ,,"С.ГРАДИНИ, ГЕНЕРАЛ-ТОШЕВО, ДОБРИЧ",2014-02-12,"Община Генерал Тошево","Неустановена принадлежност", САВА,ГЕОРГИЕВ,ДЕНЕВ,1941-03-23,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2010-07-20,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 152 от 20.07.2010 г. - Министерство на вътрешните работи","Със заповед № 2044/ 01.04.1968 г. е назначен за мл. разузнавач; със заповед № 169/ 27.05.1972 г. е преназначен за разузнавач; със заповед № 439/ 20.10.1973 г. е преназначен за инспектор; със заповед № 101/ 05.03.1975 г. е преназначен за зам. н-к на отделение; със заповед № 384/ 24.01.1976 г. е преназначен за н-к на отделение; със заповед № 2434/ 06.07.1978 г. е изпратен на 3 месечен курс в Москва; със заповед № 758/ 12.02.1981 г. е преназначен за н-к на РУ на МВР-Девня; със заповед № 3662/ 27.09.1985 г. е преназначен за зам. н-к на ОУ на МВР-Варна; със заповед № 240/ 26.01.1989 г. е преназначен за н-к на ОбУ на МВР-Девня." САВА,ГЕОРГИЕВ,ДЖУРАНОВ,,"ГР.ПИРДОП, ПИРДОП, СОФИЙСКА",2012-03-14,"Софийски университет ""Св. Климент Охридски""","Неустановена принадлежност", САВА,ГЕОРГИЕВ,САВОВ,,"ГР.КАМЕНО, КАМЕНО, БУРГАС",2013-01-29,"община Камено","Неустановена принадлежност", САВА,ГЕОРГИЕВ,ТРИЧКОВ,1919-08-04,"ГР.БЕЛИЦА, БЕЛИЦА, БЛАГОЕВГРАД",2011-07-06,"Община Белица","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1" САВА,ГОСПОДИНОВ,ДЖЕНДОВ,1933-11-16,"С.КАБЛЕШКОВО, ТЕРВЕЛ, ДОБРИЧ",2010-04-27,"Националната служба за охрана","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1" САВА,ГОСПОДИНОВ,ДЖЕНДОВ,,"С.КАБЛЕШКОВО, ТЕРВЕЛ, ДОБРИЧ",2010-07-20,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", САВА,ДИМИТРОВ,КИСЛЯКОВ,1934-09-16,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2011-06-16,"Висша атестационна комисия","Решение № 230 от 16.06.2011 г. - ВАК","Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; лично дело IА-29701; работно дело IР-15431" САВА,ДИМИТРОВ,КИСЛЯКОВ,1934-09-16,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2014-06-18,"Университет по архитектура, строителство и геодезия","Решение № 2-357 от 18.06.2014 г. - Университет по архитектура, строителство и геодезия","

Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; лично дело IА-29701; работно дело IР-15431.

" САВА,ДИМИТРОВ,ПОПОВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", САВА,ДИМИТРОВ,ПОПОВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2015-12-17,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Варна","Неустановена принадлежност", САВА,ДОБРЕВ,ДОБРЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-07-22,"Българска народна банка","Неустановена принадлежност", САВА,ДОСЕВ,АНГЕЛОВ,,"С.СТРЕЛЕЦ, ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-06-19,"Община Горна Оряховица","Неустановена принадлежност", САВА,ЖЕЛЯЗКОВ,САВОВ,,"С.ЛОЗИЦА, СУНГУРЛАРЕ, БУРГАС",2013-02-27,"Община Сунгурларе","Неустановена принадлежност", САВА,ЗАПРЯНОВ,ГИНЕВ,,"С.ТАТАРЕВО, МИНЕРАЛНИ БАНИ, ХАСКОВО",2014-11-26,"Община Кърджали","Неустановена принадлежност", САВА,ИВАНОВ,ИЛИЕВ,,"С.РАЯНОВЦИ, БЕЛОГРАДЧИК, ВИДИН",2013-09-18,"Община Видин","Неустановена принадлежност", САВА,ИВАНОВ,КОНТРОВ,,"С.ВИДНО, КАВАРНА, ДОБРИЧ",2012-06-14,"Технически университет Варна","Неустановена принадлежност", САВА,ИВАНОВ,САВОВ,,"ГР.ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ, ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-07-10,"Община Полски Тръмбеш","Неустановена принадлежност", САВА,ИЛИЕВ,КИРЯКОВ,,"С.СКАЛИЦА, ТУНДЖА, ЯМБОЛ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", САВА,ЙОРДАНОВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-07-10,"Община Полски Тръмбеш","Неустановена принадлежност", САВА,ЙОРДАНОВ,ТОПАЛОВ,,"ГР.БЕЛИЦА, БЕЛИЦА, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", САВА,ЛИЛОВ,МОНОВ,,"ГР.ОРЯХОВО, ОРЯХОВО, ВРАЦА",2016-01-14,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Враца","Неустановена принадлежност", САВА,ЛЮБОМИРОВ,МАРИНОВ,,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", САВА,МАРИНОВ,МАРИНОВ,,"ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2012-07-04,"Конфедерация на независимите синдикати в България","Неустановена принадлежност", САВА,МАРИНОВ,СТОЙНОВ,1961-10-05,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-11-06,"Централна кооперативна банка","Решение № 2-254 от 06.11.2013 г. - ""Централна кооперативна банка"" АД","Със заповед № К-2282/ 09.08.1988 г. е назначен за разузнавач." САВА,МАРИНОВ,СТОЙНОВ,1961-10-05,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-11-17,"ЗАД Армеец АД","Решение № 2-579 от 17.11.2015 г. - ЗАД Армеец","Със заповед № К-2282/ 09.08.1988 г. е назначен за разузнавач." САВА,МИХАЙЛОВ,АЛЕКСАНДРОВ,,"С.БЛАГОЕВО, СТРАЖИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-07-24,"Община Стражица","Неустановена принадлежност", САВА,МИХОВ,САВОВ,,"С.ГАБЪРНИЦА, ВЕТРИНО, ВАРНА",2013-04-10,"Община Ветрино","Неустановена принадлежност", САВА,НЕДЯЛКОВ,ПЕТРОВ,,"ГР.СМОЛЯН, СМОЛЯН, СМОЛЯН",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", САВА,НИКОЛОВ,БОЗУКОВ,,"ГР.СМОЛЯН, СМОЛЯН, СМОЛЯН",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност", САВА,НИКОЛОВ,ЛАВСОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-12-18,"Българско национално радио","Неустановена принадлежност", САВА,ОГНЯНОВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.СИЛИСТРА, СИЛИСТРА, СИЛИСТРА",2009-05-21,"Европейски парламент","Неустановена принадлежност", САВА,ПАВЛОВ,ПАВЛОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", САВА,ПАНАЙОТОВ,МАСЛАРОВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2013-01-23,"Община Бургас","Неустановена принадлежност", САВА,ПАНАЙОТОВ,ПАШАЛИЕВ,,"ГР.ЗЛАТОГРАД, ЗЛАТОГРАД, СМОЛЯН",2014-10-22,"Община Момчилград","Неустановена принадлежност", САВА,ПАНАЙОТОВ,САВОВ,1944-09-10,"ГР.МОНТАНА, МОНТАНА, МОНТАНА",2010-07-20,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 152 от 20.07.2010 г. - Министерство на вътрешните работи","Със заповед № I-836/ 19.02.1973 г. е назначен за разузнавач II степен; със заповед № 24/ 15.02.1979 г. е преназначен за инспектор IV степен; със заповед № 104/ 30.06.1979 г. е преназначен за инспектор; със заповед № 151/ 06.09.1981 г. е преназначен за зам. н-к на отделение; със заповед № К-5294/ 22.12.1982 г. е преназначен за н-к на отделение; със заповед № К-3444/ 24.08.1984 г. е изпратен на 3 месечен курс в КГБ-СССР; със заповед № К-58/ 11.01.1988 г. е изпратен на 2 месечен курс в КГБ-СССР; със заповед № К-4002/ 13.12.1988 г. е преназначен за н-к на ОбУ на МВР-Михайловград; със заповед № К-1374/ 26.03.1990 г. е преназначен за директор на РДВР-Михайловград." САВА,ПАНАЙОТОВ,САВОВ,,"ГР.ДОЛНИ ЧИФЛИК, ДОЛНИ ЧИФЛИК, ВАРНА",2013-05-21,"Община Долни чифлик","Неустановена принадлежност", САВА,ПЕНЧЕВ,ПЕТКОВ,,"С.БУЙНОВЦИ, ЕЛЕНА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-06-19,"Община Горна Оряховица","Неустановена принадлежност", САВА,ПЕТКОВ,ДЖОНЕВ,,"ГР.ПЕЩЕРА, ПЕЩЕРА, ПАЗАРДЖИК",2014-06-10,"Софийски университет Св. Климент Охридски","Неустановена принадлежност", САВА,ПЕТРОВ,ПАПАЗОВ,,"ГР.ПАВЛИКЕНИ, ПАВЛИКЕНИ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2011-06-16,"Висша атестационна комисия","Неустановена принадлежност", САВА,ПЕТРОВ,ПАПАЗОВ,,"ГР.ПАВЛИКЕНИ, ПАВЛИКЕНИ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2014-06-25,"Технически университет - София","Неустановена принадлежност", САВА,ПЕТРОВ,ХАРБОВ,,"ГР.КАВАРНА, КАВАРНА, ДОБРИЧ",2014-02-24,"Община Каварна","Неустановена принадлежност", САВА,САВОВ,ПАШОВ,,"С.РОДИНА, ЗЛАТАРИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2010-07-20,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", САВА,САВОВ,ПАШОВ,,"С.РОДИНА, ЗЛАТАРИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-12-08,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Велико Търново","Неустановена принадлежност", САВА,СЛАВОВ,ДИМИТРОВ,,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2012-06-05,"Министерство на културата","Неустановена принадлежност", САВА,СЛАВОВ,ДИМИТРОВ,,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2013-06-11,"Община Велико Търново","Неустановена принадлежност", САВА,СЛАВЧЕВ,МАНОВ,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2011-06-16,"Висша атестационна комисия","Неустановена принадлежност", САВА,СЛАВЧЕВ,МАНОВ,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2014-05-27,"Българска академия на науките","Неустановена принадлежност", САВА,СЛАВЧЕВ,САВОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-11-26,"Българска национална телевизия","Неустановена принадлежност", САВА,СТАНЕВ,ПЕТРОВ,,"ГР.ЕЛЕНА, ЕЛЕНА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-06-05,"Община Елена","Неустановена принадлежност", САВА,СТОЯНОВ,МОРОВ,,"ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2008-07-09,"Национален статистически институт","Неустановена принадлежност", САВА,СТОЯНОВ,НЯГОЛОВ,,"С.БЕБРОВО, ЕЛЕНА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2010-07-20,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", САВА,СТОЯНОВ,СИВРИЕВ,1952-09-16,"ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2014-03-24,"Шуменски университет Епископ Константин Преславски","Неустановена пренадлежност", САВА,СТОЯНОВ,ЧОРОЛЕЕВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2014-06-04,"Приватизация - обособени части - София","Неустановена принадлежност", САВА,СТОЯНОВ,ЧОРОЛЕЕВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2015-06-29,"Организатор на хазартни игри","Неустановена принадлежност", САВА,ТОДОРОВ,МОЧУРОВ,,"ГР.ПАВЛИКЕНИ, ПАВЛИКЕНИ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-11-13,"Община Враца","Неустановена принадлежност", САВА,ТОДОРОВ,РАДЕВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2015-09-30,"Община Пловдив","Неустановена принадлежност", САВА,ТОНЧЕВ,САВОВ,,"ГР.НОВИ ПАЗАР, НОВИ ПАЗАР, ШУМЕН",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", САВА,ТРАЯНОВ,ДЕЛЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-07-20,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", САВА,ФЕРДИНАНДОВ,ИВАНОВ,,"С.КОМАРЕВО, ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ, ПЛЕВЕН",2015-07-16,"Община Плевен","Неустановена принадлежност", САВА,ХРИСТОВ,ИВАНОВ,,"С.ЧЕРНИЦА, СУНГУРЛАРЕ, БУРГАС",2013-01-29,"Община Средец","Неустановена принадлежност", САВА,ХРИСТОВ,САВОВ,,"ГР.ЕЛЕНА, ЕЛЕНА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-12-08,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Велико Търново","Неустановена принадлежност", САВА,ЦАНЕВ,СЪБЕВ,,"С.ВОДИЦА, ПОПОВО, ТЪРГОВИЩЕ",2015-02-04,"Община Ловеч","Неустановена принадлежност", САВА,ЦВЕТАНОВ,ЦАНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност", САВА,ЦВЕТКОВА,ПЕШЕВА,,"С.МИХАЙЛОВО, ХАЙРЕДИН, ВРАЦА",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", САВА,ЯВОРОВ,БУШНАКОВ,,"С.ДРАГИНОВО, ВЕЛИНГРАД, ПАЗАРДЖИК",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност", САВА,ЯНАКИЕВ,КИСЬОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-11-26,"Българска национална телевизия","Неустановена принадлежност", САВАДОР,СТЕФАНОВ,ГАНЧЕВ,,"ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", САВАДОР,СТЕФАНОВ,ГАНЧЕВ,,"ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-06-19,"Община Горна Оряховица","Неустановена принадлежност", САВАДОР,СТЕФАНОВ,ГАНЧЕВ,,"ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-12-08,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Велико Търново","Неустановена принадлежност", САВВАС,СТАВРО,ХАЛЛУМИС,,КИПЪР,2015-08-11,"Община Асеновград","Неустановена принадлежност", САВЕ,КИРИЛОВ,СТОЯНОВ,,"С.КОШАРИТЕ, РАДОМИР, ПЕРНИК",2015-06-09,"Община Радомир","Неустановена принадлежност", САВЕЛИНА,ЛЮБЕНОВА,ПОПОВСКА,,"ГР.КОЙНАРЕ, ЧЕРВЕН БРЯГ, ПЛЕВЕН",2012-08-01,"Медицински университет - Плевен","Неустановена принадлежност", САВЕЛИНА,СТОЯНОВА,САВОВА,,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2008-12-18,"Българско национално радио","Неустановена принадлежност", САВЕТКА,АНГЕЛОВА,ГЕОРГИЕВА,,"ГР.ЧИПРОВЦИ, ЧИПРОВЦИ, МОНТАНА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", САВИ,ВЪЛКОВ,ГЕОРГИЕВ,,"С.КРИВИНИ, ДОЛНИ ЧИФЛИК, ВАРНА",2013-05-21,"Община Долни чифлик","Неустановена принадлежност", САВИ,МИХАЙЛОВ,ПОПСКИ,,"ГР.АПРИЛЦИ, АПРИЛЦИ, ЛОВЕЧ",2015-02-11,"Община Троян","Неустановена принадлежност", САВИН,ВЕСЕЛИНОВ,КОВАЧЕВ,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2008-02-12,Министерства,"Неустановена принадлежност", САВИН,ВЕСЕЛИНОВ,КОВАЧЕВ,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2011-10-05,"Администрация на Народното събрание","Неустановена принадлежност", САВИН,ВЕСЕЛИНОВ,КОВАЧЕВ,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2011-11-02,"Министерство на регионалното развитие и благоустройството","Неустановена принадлежност", САВИН,МАРИИН,ИКОНОПИСОВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2014-07-23,"Химикотехнологичен и металургичен университет","Неустановена принадлежност", САВИН,СТОИЛОВ,САВОВ,,"ГР.ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност", САВИНА,АЛЕКСАНДРОВА,ПЕТКОВА,,"ГР.ЛЕВСКИ, ЛЕВСКИ, ПЛЕВЕН",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", САВИНА,ВАСИЛЕВА,СПАСОВА,,"ГР.БЕЛОГРАДЧИК, БЕЛОГРАДЧИК, ВИДИН",2013-07-31,"Община Белоградчик","Неустановена принадлежност", САВИНА,ГЕОРГИЕВА,РАНДЕЛОВА,,"ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2014-05-27,"Българска академия на науките","Неустановена принадлежност", САВИНА,ДАВИДОВА,ПЕТКОВА,,"ГР.КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", САВИНА,ДАВИДОВА,ПЕТКОВА,,"ГР.КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", САВИНА,КИРИЛОВА,ТОПКАРОВА,,"ГР.ПАНАГЮРИЩЕ, ПАНАГЮРИЩЕ, ПАЗАРДЖИК",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", САВИНА,КИРИЛОВА,ТОПКАРОВА,,"ГР.ПАНАГЮРИЩЕ, ПАНАГЮРИЩЕ, ПАЗАРДЖИК",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", САВИНА,МИТКОВА,АНГЕЛОВА,,"ГР.РАЗГРАД, РАЗГРАД, РАЗГРАД",2015-11-17,"Община Разград","Неустановена принадлежност", САВИНА,ПЕТРОВА,ПЕТКОВА,,"С.ВИНАРОВО, НОВО СЕЛО, ВИДИН",2013-08-13,"Община Ново село","Неустановена принадлежност", САВИНА,РАЛИНОВА,ТОПАЛОВА,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2015-07-22,"Приватизирани предприятия - Русе","Неустановена принадлежност", САВИНА,ТОМОВА,ПАНКОВА,,"ГР.ДУНАВЦИ, ВИДИН, ВИДИН",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност", САВИНА,ХРИСТОВА,СПАСОВА,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2008-12-18,"Българско национално радио","Неустановена принадлежност", САВИНА,ХРИСТОВА,СПАСОВА,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", САВИНА,ЦВЕТАНОВА,КАРОЛЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-10-14,"Национален осигурителен институт","Неустановена принадлежност", САВИНО,САШОВ,БАТАНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-05-21,"Европейски парламент","Неустановена принадлежност", САВИНО,САШОВ,БАТАНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", САВКА,АТАНАСОВА,СТОЙЧЕВА,,"С.СВЕЖЕН, БРЕЗОВО, ПЛОВДИВ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", САВКА,ДИМИТРОВА,СТОЯНОВА,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", САВКА,ЖЕЛЕВА,ВЪЛКОВА,,"С.КРАНОВО, КАЙНАРДЖА, СИЛИСТРА",2014-03-12,"Община Крушари","Неустановена принадлежност", САВКА,ЗАПРЯНОВА,ГАНЕВА,,"ГР.ПЪРВОМАЙ, ПЪРВОМАЙ, ПЛОВДИВ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", САВКА,КАМЕНОВА,ПЕНЧЕВА,,"ГР.РАЗЛОГ, РАЗЛОГ, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", САВКА,МИТЕВА,ИЛИЕВА,,"ГР.ГАБРОВО, ГАБРОВО, ГАБРОВО",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", САВКА,МИХАЙЛОВА,ШОПОВА-МАРКОВА,,"ГР.СУВОРОВО, СУВОРОВО, ВАРНА",2014-09-24,"Национална музикална академия Проф. Панчо Владигеров","Неустановена принадлежност", САВКА,НИКОДИМОВА,ЛЮБЕНОВА,,"ГР.БОЙЧИНОВЦИ, БОЙЧИНОВЦИ, МОНТАНА",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност", САВКА,НИКОЛОВА,ЙОВКОВА,,"ГР.ТЕРВЕЛ, ТЕРВЕЛ, ДОБРИЧ",2007-09-04,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", САВКА,СТЕФАНОВА,ЧОЛАКОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", САВКА,ХРИСТОВА,НЕДЯЛКОВА,1944-01-24,"С.ГРАДСКОВСКИ КОЛИБИ, БОЙНИЦА, ВИДИН",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Решение № 297 от 12.01.2012 г. - Агенция по заетостта","Рег. дневник; картон обр. 6; писмо вх. № 2019/ 25.04.1990 г. за изключване и унищожаване с протокол № 54/ 26.03.1990 г. материалите на Я/К ""Венера""." САВКА,ЦЕНКОВА,КАВРЪКОВА,,"ГР.ЗЛАТАРИЦА, ЗЛАТАРИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-07-17,"Община Златарица","Неустановена принадлежност", САВКА,ЦЕНКОВА,КАВРЪКОВА,,"ГР.ЗЛАТАРИЦА, ЗЛАТАРИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-12-08,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Велико Търново","Неустановена принадлежност", САВКО,АСЕНОВ,НИКОЛОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", САВКО,МЛАДЕНОВ,МАНОВ,,"С.ВАКЛИНОВО, САТОВЧА, БЛАГОЕВГРАД",2011-05-12,"Община Сатовча","Неустановена принадлежност", САВКО,МЛАДЕНОВ,МАНОВ,,"С.ВАКЛИНОВО, САТОВЧА, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", САВКО,МЛАДЕНОВ,МАНОВ,,"С.ВАКЛИНОВО, САТОВЧА, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", САВО,ГЕНЧЕВ,АНЧЕВ,,"С.РАДОМИРЦИ, ЧЕРВЕН БРЯГ, ПЛЕВЕН",2015-07-28,"Община Червен бряг","Неустановена принадлежност", САВО,ПАВЛОВ,ИВАНОВ,1942-03-11,"С.КАРАВЕЛОВО, КАРЛОВО, ПЛОВДИВ",2010-07-20,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 152 от 20.07.2010 г. - Министерство на вътрешните работи","Със заповед № 1440/ 10.05.1967 г. е назначен за мл. разузнавач; със заповед № К-88/ 18.01.1977 г. е изпратен за 3 месеца и 12 дни във ВШ на КГБ-Москва." САВО,СТОЕВ,СТОЕВ,,"ГР.ПЪРВОМАЙ, ПЪРВОМАЙ, ПЛОВДИВ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", САВЧО,ВАСИЛЕВ,КОЛИБАРСКИ,,"ГР.ПОРДИМ, ПОРДИМ, ПЛЕВЕН",2014-01-15,"Община Хайредин","Неустановена принадлежност", САВЧО,ИВАНОВ,СЛАВЧЕВ,,"ГР.КАСПИЧАН, КАСПИЧАН, ШУМЕН",2010-07-20,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", САВЧО,ЛЮБЕНОВ,САВОВ,,"С.НОВАЧЕНЕ, НИКОПОЛ, ПЛЕВЕН",2010-07-20,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", САВЧО,ЛЮБЕНОВ,САВОВ,,"С.НОВАЧЕНЕ, НИКОПОЛ, ПЛЕВЕН",2015-07-22,"Община Никопол","Неустановена принадлежност", САВЧО,ПЕТРОВ,ВЪЛДАШКИ,,"С.БРЕНИЦА, КНЕЖА, ПЛЕВЕН",2015-07-07,"Община Кнежа","Неустановена принадлежност", САВЧО,СЛАВЧЕВ,ТАНЧЕВ,1953-03-01,"С.ГОРНА СЕКИРНА, БРЕЗНИК, ПЕРНИК",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Решение № 95 от 28.10.2009 г. - следователи и дознатели","Със заповед № К-4047/ 10.11.1979 г. е назначен за разузнавач; със заповед № 5494/ 28.12.1981 г. е преназначен за работник ПК отдел 01 в управление IV; със заповед № 25/ 05.03.1984 г. е преназначен за ст. разузнавач; със заповед № 6/ 27.01.1986 г. е преназначен за инспектор." САВЧО,СЛАВЧЕВ,ТАНЧЕВ,1953-03-01,"С.ГОРНА СЕКИРНА, БРЕЗНИК, ПЕРНИК",2010-07-20,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 152 от 20.07.2010 г. - Министерство на вътрешните работи","Със заповед № К-4047/ 10.11.1979 г. е назначен за разузнавач; със заповед № 5494/ 28.12.1981 г. е преназначен за работник ПК отдел 01 в управление IV; със заповед № 25/ 05.03.1984 г. е преназначен за ст. разузнавач; със заповед № 6/ 27.01.1986 г. е преназначен за инспектор." САВЧО,ТОДОРОВ,СТЕФАНОВ,,"С.ЗГАЛЕВО, ПОРДИМ, ПЛЕВЕН",2013-10-02,"Обединена българска банка","Неустановена принадлежност", САВЧО,ТОДОРОВ,СТЕФАНОВ,,"С.ЗГАЛЕВО, ПОРДИМ, ПЛЕВЕН",2015-07-16,"Община Плевен","Неустановена принадлежност", САВЧО,ТОМОВ,ВЪЛЧАНОВСКИ,,"С.БРЕНИЦА, КНЕЖА, ПЛЕВЕН",2015-09-09,"Община Карлово","Неустановена принадлежност", САВЧО,ХРИСТОВ,САВОВ,,"С.ДОЙРЕНЦИ, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2009-04-15,"Държавна агенция за метрология и технически надзор","Неустановена принадлежност", САДБЕРИН,ХАСАН,МЮМЮН,,"ГР.КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", САДЕТ,АХМЕДОВА,ИБРЯМОВА,,"С.ВЕСЕЛИНА, ЛОЗНИЦА, РАЗГРАД",2015-11-11,"Община Лозница","Неустановена принадлежност", САДЕТ,ИСМАИЛ,АДЕМОВА,,"ГР.ДУЛОВО, ДУЛОВО, СИЛИСТРА",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност", САДЕТИН,ИБРАИМОВ,ХАСАНОВ,,"С.АБЛАНИЦА, ХАДЖИДИМОВО, БЛАГОЕВГРАД",2011-05-27,"Община Хаджидимово","Неустановена принадлежност", САДЖИД,АХМЕД,МАДЖЪР,,"С.ЧОРБАДЖИЙСКО, КИРКОВО, КЪРДЖАЛИ",2014-11-05,"Община Кирково","Неустановена принадлежност", САДЖИДЕ,АХМЕД,АХМЕД,,"ГР.СИЛИСТРА, СИЛИСТРА, СИЛИСТРА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", САДЖИТ,ТАХИР,МУСТАФА,,"С.ПОДКОВА, КИРКОВО, КЪРДЖАЛИ",2012-05-31,"Българска стопанска камара","Неустановена принадлежност", САДЖИТ,ТАХИР,МУСТАФА,,"С.ПОДКОВА, КИРКОВО, КЪРДЖАЛИ",2014-10-22,"Община Момчилград","Неустановена принадлежност", САДИЕ,РУФИ,ИСМАИЛ,,"С.СИНИ ВИР, КАОЛИНОВО, ШУМЕН",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", САДИТИН,ИБРАИМОВ,ГАЗИЕВ,,"ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, БЛАГОЕВГРАД",2011-05-27,"Община Хаджидимово","Неустановена принадлежност", САДИТИН,ИБРАИМОВ,ГАЗИЕВ,,"ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", САДИТИН,МУСТАФА,РИШИД,,"С.ДЪБНИЦА, ГЪРМЕН, БЛАГОЕВГРАД",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", САДИФЕ,АЛИЕВА,ЗЕКЕРИЕВА,,"ГР.ПОПОВО, ПОПОВО, ТЪРГОВИЩЕ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", САДИФЕ,ХАКИФ,МЮМЮН,,"ГР.ДЖЕБЕЛ, ДЖЕБЕЛ, КЪРДЖАЛИ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", САДИФЕ,ХАКИФ,МЮМЮН,,"ГР.ДЖЕБЕЛ, ДЖЕБЕЛ, КЪРДЖАЛИ",2016-01-25,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Кърджали","Неустановена принадлежност", САДРЕДИН,ЮМЕР,ОСМАН,,"С.КАРАВЕЛЬОВО, РУЕН, БУРГАС",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", САДРЕДИН,ЮМЕР,ОСМАН,,"С.КАРАВЕЛЬОВО, РУЕН, БУРГАС",2015-12-01,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Неустановена принадлежност", САДРИЕ,АХМЕД,НАИМ,1952-05-10,"С.ТЕТОВО, РУСЕ, РУСЕ",2015-11-05,"Община Исперих","Решение № 2-572 от 05.11.2015 г. - община Исперих","

Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документ от ръководил я щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-15 (Рз); рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; протокол рег. № 959/ 07.05.1990 г. за унищожаване лично дело IА-15 (Рз) (налично); протокол рег. № 958/ 07.05.1990 г. за унищожаване работно дело IР-14 (Рз).

" САДУЛА,КАСИМ,НЕШАД,,"С.ГАБРОВО, ЧЕРНООЧЕНЕ, КЪРДЖАЛИ",2014-03-19,"Община Черноочене","Неустановена принадлежност", САДУЛА,ХАБИЛ,АДЕМ,,"С.СТРЕМЦИ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2015-05-27,"Приватизирани предприятия - Кърджали","Неустановена принадлежност", САДУЛЛАХ,АХМЕД,ТАШ,,"С.СОКОЛАРЦИ, КОТЕЛ, СЛИВЕН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", САДЪК,АХМЕД,МУСТАФА,1946-02-11,"С.ПРОФЕСОР ЗЛАТАРСКИ, ТЕРВЕЛ, ДОБРИЧ",2014-03-12,"Община Тервел","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1" САДЪК,ЗАИД,ЮСУФ,,"С.МАЛКОЧ, КИРКОВО, КЪРДЖАЛИ",2014-11-05,"Община Кирково","Неустановена принадлежност", САДЪК,ИБРАХИМ,АЛЧЕВ,,"С.КОСТУРИНО, КИРКОВО, КЪРДЖАЛИ",2015-11-05,"Община Завет","Неустановена принадлежност", САДЪК,МУСТАФА,ХАСАН,,"С.ЛАЛЕ, МОМЧИЛГРАД, КЪРДЖАЛИ",2014-10-22,"Община Момчилград","Неустановена принадлежност", САДЪК,САЛИ,БЕЙТУЛА,,"С.БОНЕВО, ТЕРВЕЛ, ДОБРИЧ",2014-03-12,"Община Тервел","Неустановена принадлежност", САЗДО,СТОЯНОВ,МЛАДЖОВ,1923-02-06,"С.КОЖИНЦИ, ТРЪН, ПЕРНИК",2015-06-09,"Община Трън","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1" САИД,АДЕМОВ,САИДОВ,,"С.БИЛКА, РУЕН, БУРГАС",2013-03-06,"Община Руен","Неустановена принадлежност", САИД,АРУНОВ,ЮМЕРОВ,,"С.ГОРНА ЗЛАТИЦА, АНТОНОВО, ТЪРГОВИЩЕ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", САИД,МЮМЮН,НЕДЖИБ,1951-03-04,"С.БРЕЗЕН, АРДИНО, КЪРДЖАЛИ",2014-10-29,"Община Ардино","Решение № 2-419 от 29.10.2014 г. - община Ардино","

Собственоръчно написани агентурни сведения, разходен документ, отчетен от ръководил го щатен служител, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в дело Ф1, а.е. 5510 – 2 тома; рег. дневник; картони – обр. 1 – 4 бр. и обр. 3.

" САИД,ОСМАН,ОСМАН,1966-04-20,"ГР.МОМЧИЛГРАД, МОМЧИЛГРАД, КЪРДЖАЛИ",2014-10-22,"Община Джебел","Решение № 2-416 от 22.10.2014 г. - община Джебел","

Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество (""обещание""); документи от ръководилите го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картони - обр. 4 – 7 бр. и обр. 6 – 2 бр.; лично дело ІА-2005 (Кж) МФ; протокол рег. № КА-15/ 26.03.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело IР-1504 (Кж)

" САИД,ОСМАНОВ,МИСИРКОВ,,"С.ДЕБРЕН, ГЪРМЕН, БЛАГОЕВГРАД",2011-04-05,"Община Гърмен","Неустановена принадлежност", САИД,РАМАДАН,АХМЕД,,"С.ПАТИЦА, ЧЕРНООЧЕНЕ, КЪРДЖАЛИ",2014-03-19,"Община Черноочене","Неустановена принадлежност", САИД,РАМАДАН,АХМЕД,,"С.ПАТИЦА, ЧЕРНООЧЕНЕ, КЪРДЖАЛИ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", САИМ,ХАСАН,ХАСАН,,"С.ЗВЕЗДЕЛИНА, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2014-11-26,"Община Кърджали","Неустановена принадлежност", САЙДЕ,СЕЛИМОВА,АЛИЕВА,,"С.ЦОНЕВО, ДЪЛГОПОЛ, ВАРНА",2013-05-21,"Община Долни чифлик","Неустановена принадлежност", САЙДЕТИН,ИБРЯМОВ,АХМЕДОВ,,"С.ГЪРЧИНОВО, ОПАКА, ТЪРГОВИЩЕ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", САЙДИ,САЙДИ,ЧОЛАК,,"С.БРЕЗНИЦА, ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, БЛАГОЕВГРАД",2011-06-23,"Община Гоце Делчев","Неустановена принадлежност", САЙДИ,САЙДИ,ЧОЛАК,,"С.БРЕЗНИЦА, ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", САЙДИ,САЙДИ,ЧОЛАК,,"С.БРЕЗНИЦА, ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", САЙКО,ДАНАИЛОВ,САЙКОВ,,"ГР.ИСПЕРИХ, ИСПЕРИХ, РАЗГРАД",2015-11-05,"Община Исперих","Неустановена принадлежност", САЙФЕТИН,ШАБАНОВ,ХАСАНОВ,,"ГР.ОМУРТАГ, ОМУРТАГ, ТЪРГОВИЩЕ",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност", САЙФО,МЕХМЕДОВ,ХАХНЬОВ,,"С.ГОРНО КРАИЩЕ, БЕЛИЦА, БЛАГОЕВГРАД",2011-07-06,"Община Белица","Неустановена принадлежност", САЛИ,АДЕМ,САЛИ,,"С.РАНИ ЛИСТ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2014-10-29,"Община Ардино","Неустановена принадлежност", САЛИ,АЛИ,АКИФ,,"ГР.ТЕРВЕЛ, ТЕРВЕЛ, ДОБРИЧ",2014-03-12,"Община Тервел","Неустановена принадлежност", САЛИ,АЛИ,ХАСАН,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", САЛИ,АПТАРМАН,САЛИ,,"С.МЕТЛИЧИНА, ВЪЛЧИ ДОЛ, ВАРНА",2013-05-15,"Община Вълчи дол","Неустановена принадлежност", САЛИ,АПТУРАХМАН,МЮМЮН,,"С.КИТНИЦА, АРДИНО, КЪРДЖАЛИ",2014-10-29,"Община Ардино","Неустановена принадлежност", САЛИ,АПТУРАХМАН,МЮМЮН,,"С.КИТНИЦА, АРДИНО, КЪРДЖАЛИ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", САЛИ,АХМЕДОВ,АХМЕДОВ,,"С.ГОРНО ПРАХОВО, АРДИНО, КЪРДЖАЛИ",2014-10-29,"Община Ардино","Неустановена принадлежност", САЛИ,АХМЕДОВ,ШАБАНОВ,1952-02-10,"С.ТРИ МОГИЛИ, АСЕНОВГРАД, ПЛОВДИВ",2013-03-06,"Община Руен","Решение № 2-145 от 06.03.2013 г. - община Руен","Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-1154 (Бс); рег. дневник; картони – обр. 4 - 7 бр." САЛИ,БАЙРАМ,МЕХМЕД,,"С.БРЕЗЕН, АРДИНО, КЪРДЖАЛИ",2014-10-29,"Община Ардино","Неустановена принадлежност", САЛИ,БЕЙТУЛА,ЮСУФ,,"С.БРАНИЧЕВО, КАОЛИНОВО, ШУМЕН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", САЛИ,ДЖЕМАЛ,КОРЕНАРСКИ,,"С.БЕЛ КАМЕН, ЯКОРУДА, БЛАГОЕВГРАД",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", САЛИ,ЗАИД,ЕШРЕФ,,"С.БЕЛИНЦИ, ИСПЕРИХ, РАЗГРАД",2015-11-05,"Община Исперих","Неустановена принадлежност", САЛИ,ИБРАМОВ,БИНБАШИЕВ,,"ГР.НИКОПОЛ, НИКОПОЛ, ПЛЕВЕН",2015-07-22,"Община Никопол","Неустановена принадлежност", САЛИ,ИБРЯМ,ПОМАК,,"С.БЕНКОВСКИ, ДОБРИЧКА, ДОБРИЧ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", САЛИ,ИСМАИЛ,МУСТАФА,,"С.КРУШАРИ, КРУШАРИ, ДОБРИЧ",2014-03-12,"Община Крушари","Неустановена принадлежност", САЛИ,ИСМАИЛ,МУСТАФА,,"С.КРУШАРИ, КРУШАРИ, ДОБРИЧ",2016-01-19,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Добрич","Неустановена принадлежност", САЛИ,ИСМАИЛ,ФЕИМ,,"С.ЗЪРНЕВО, ТЕРВЕЛ, ДОБРИЧ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", САЛИ,ИСМАИЛ,ФЕИМ,,"С.ЗЪРНЕВО, ТЕРВЕЛ, ДОБРИЧ",2014-03-12,"Община Тервел","Неустановена принадлежност", САЛИ,ИСМАИЛ,ФЕИМ,,"С.ЗЪРНЕВО, ТЕРВЕЛ, ДОБРИЧ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", САЛИ,КАСИМ,МЕХМЕД,,"С.БРЕЗЕН, АРДИНО, КЪРДЖАЛИ",2014-10-29,"Община Ардино","Неустановена принадлежност", САЛИ,МЕХМЕДОВ,УРУЧОВ,,"С.БЕЛ КАМЕН, ЯКОРУДА, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", САЛИ,МЕХМЕДОВ,УРУЧОВ,,"С.БЕЛ КАМЕН, ЯКОРУДА, БЛАГОЕВГРАД",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", САЛИ,МЕХМЕДОВ,УРУЧОВ,,"С.БЕЛ КАМЕН, ЯКОРУДА, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", САЛИ,МЕХМЕТ,АЛИ,,"С.ГОЛЯМ ПОРОВЕЦ, ИСПЕРИХ, РАЗГРАД",2015-11-05,"Община Исперих","Неустановена принадлежност", САЛИ,МУСОВ,УРУЧЕВ,,"С.БЕЛ КАМЕН, ЯКОРУДА, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-11,"Община Лозница","Неустановена принадлежност", САЛИ,МУСОВ,ЮРУКОВ,,"С.ПЛЪСТИНА, ОМУРТАГ, ТЪРГОВИЩЕ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", САЛИ,МУСТАФА,ИСЕИН,,"С.АВРЕН, АВРЕН, ВАРНА",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", САЛИ,МУСТАФА,ИСЕИН,,"С.АВРЕН, АВРЕН, ВАРНА",2015-12-17,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Варна","Неустановена принадлежност", САЛИ,МУСТАФОВ,ХАСАНОВ,,"С.ПРОБУДА, ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ",2015-08-11,"Приватизирани предприятия - Търговище","Неустановена принадлежност", САЛИ,МЮМЮН,КАРАМАХМУД,,"С.ЯСЕНКОВО, ВЕНЕЦ, ШУМЕН",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", САЛИ,МЮМЮН,КАРАМАХМУД,,"С.ЯСЕНКОВО, ВЕНЕЦ, ШУМЕН",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", САЛИ,МЮМЮН,КАРАМАХМУД,,"С.ЯСЕНКОВО, ВЕНЕЦ, ШУМЕН",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", САЛИ,МЮМЮН,ХАСАН,,"С.БАГРЯНКА, МОМЧИЛГРАД, КЪРДЖАЛИ",2014-10-22,"Община Момчилград","Неустановена принадлежност", САЛИ,НУРИЕВ,САЛИЕВ,,"С.ПЧЕЛНИК, ДОЛНИ ЧИФЛИК, ВАРНА",2013-05-21,"Община Долни чифлик","Неустановена принадлежност", САЛИ,НУРИЕВ,САЛИЕВ,,"С.ПЧЕЛНИК, ДОЛНИ ЧИФЛИК, ВАРНА",2015-12-17,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Варна","Неустановена принадлежност", САЛИ,РАИМОВ,МЕХМЕДОВ,,"С.СТЕФАН КАРАДЖА, ВЪЛЧИ ДОЛ, ВАРНА",2013-05-15,"Община Вълчи дол","Неустановена принадлежност", САЛИ,РАИМОВ,МЕХМЕДОВ,,"С.СТЕФАН КАРАДЖА, ВЪЛЧИ ДОЛ, ВАРНА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", САЛИ,РАИМОВ,МЕХМЕДОВ,,"С.СТЕФАН КАРАДЖА, ВЪЛЧИ ДОЛ, ВАРНА",2015-12-17,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Варна","Неустановена принадлежност", САЛИ,РАМАДАН,РАМАДАН,,"С.ШИРОКО ПОЛЕ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", САЛИ,РЕДЖЕБ,МУРАД,,"С.СУХОВО, АРДИНО, КЪРДЖАЛИ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", САЛИ,РЕДЖЕБОВ,ЮСЕИНОВ,,"С.ЕСЕНИЦА, ВЪЛЧИ ДОЛ, ВАРНА",2015-12-17,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Варна","Неустановена принадлежност", САЛИ,САБРИЕВ,ОНБАШИЕВ,,"С.ГРАШЕВО, ВЕЛИНГРАД, ПАЗАРДЖИК",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност", САЛИ,САЛИ,МЕХМЕД,,"С.ВЕСЕЛЕЦ, ЗАВЕТ, РАЗГРАД",2015-11-05,"Община Исперих","Неустановена принадлежност", САЛИ,САЛИ,ЧОБАН,,"С.ГЬОВРЕН, ДЕВИН, СМОЛЯН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", САЛИ,САЛИМ,МЕХМЕДАЛИ,,"С.ГОЛЯМ ПОРОВЕЦ, ИСПЕРИХ, РАЗГРАД",2015-11-05,"Община Исперих","Неустановена принадлежност", САЛИ,САЛИМЕН,ЮСУФ,,"С.ВЕЛИКДЕНЧЕ, ДЖЕБЕЛ, КЪРДЖАЛИ",2014-10-22,"Община Джебел","Неустановена принадлежност", САЛИ,СМАИЛ,АЙВАЗ,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2015-09-09,"Приватизирани предприятия - Хасково","Неустановена принадлежност", САЛИ,СЮЛЕЙМАН,ИСМАИЛ,,"С.АЛЦЕК, ДОБРИЧКА, ДОБРИЧ",2014-02-19,"Община Добричка","Неустановена принадлежност", САЛИ,СЮЛЕЙМАН,НАЛБАНТ,,"С.БЕЗМЕР, ТЕРВЕЛ, ДОБРИЧ",2014-03-12,"Община Тервел","Неустановена принадлежност", САЛИ,ХАКЪЕВ,ШИШМАНОВ,,"С.ИВАН ШИШМАНОВО, ЗАВЕТ, РАЗГРАД",2015-06-23,"Приватизирани предприятия - Разград","Неустановена принадлежност", САЛИ,ХАЛИЛ,ЯШАР,,"С.ПРОФЕСОР ИШИРКОВО, СИЛИСТРА, СИЛИСТРА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", САЛИ,ХАСАН,БАКАЛ,,"С.ДЪБНИЦА, ГЪРМЕН, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", САЛИ,ШАБАН,ИБРЯМ,,"С.НЕОФИТ БОЗВЕЛИЕВО, МОМЧИЛГРАД, КЪРДЖАЛИ",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", САЛИ,ШАБАН,ИБРЯМ,,"С.НЕОФИТ БОЗВЕЛИЕВО, МОМЧИЛГРАД, КЪРДЖАЛИ",2011-09-27,"Кандидати за президент и вицепрезидент 2011 г.","Неустановена принадлежност", САЛИ,ШАБАН,ИБРЯМ,,"С.НЕОФИТ БОЗВЕЛИЕВО, МОМЧИЛГРАД, КЪРДЖАЛИ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", САЛИ,ШАБАН,ИБРЯМ,,"С.НЕОФИТ БОЗВЕЛИЕВО, МОМЧИЛГРАД, КЪРДЖАЛИ",2014-10-22,"Община Момчилград","Неустановена принадлежност", САЛИ,ШАБАНОВ,САЛИЕВ,,"ГР.ЦАР КАЛОЯН, ЦАР КАЛОЯН, РАЗГРАД",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност", САЛИ,ШАБАНОВ,САЛИЕВ,,"ГР.ЦАР КАЛОЯН, ЦАР КАЛОЯН, РАЗГРАД",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", САЛИ,ШЕВКЕД,МУСТАФА,,"С.МЛЕЧИНО, АРДИНО, КЪРДЖАЛИ",2014-10-29,"Община Ардино","Неустановена принадлежност", САЛИ,ШЕВКИ,АХМЕД,,"С.ДОЛНО ПРАХОВО, АРДИНО, КЪРДЖАЛИ",2014-10-29,"Община Ардино","Неустановена принадлежност", САЛИ,ШЕВКИ,АХМЕД,,"С.ДОЛНО ПРАХОВО, АРДИНО, КЪРДЖАЛИ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", САЛИ,ШУКРИЕВ,САЛИЕВ,,"С.КОШАРНА, СЛИВО ПОЛЕ, РУСЕ",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност", САЛИ,ЮСЕИН,ЯХЯ,,"ГР.МОМЧИЛГРАД, МОМЧИЛГРАД, КЪРДЖАЛИ",2014-10-22,"Община Момчилград","Неустановена принадлежност", САЛИ,ЮСЕИНОВ,КАВРЪКОВ,,"С.СТРОЙНОВЦИ, АНТОНОВО, ТЪРГОВИЩЕ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", САЛИ,ЮСЕИНОВ,КАВРЪКОВ,,"С.СТРОЙНОВЦИ, АНТОНОВО, ТЪРГОВИЩЕ",2015-12-08,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Велико Търново","Неустановена принадлежност", САЛИ,ЮСЕИНОВ,КУШЕВ,,"С.ЧАВДАР, ДОСПАТ, СМОЛЯН",2013-07-17,"Община Златарица","Неустановена принадлежност", САЛИ,ЮСУФ,БОЗ,,"С.РЯХОВЦИТЕ, СЕВЛИЕВО, ГАБРОВО",2014-02-05,"Община Севлиево","Неустановена принадлежност", САЛИ,ЯШАР,МЕХМЕД,,"С.ВЕЛИКДЕНЧЕ, ДЖЕБЕЛ, КЪРДЖАЛИ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", САЛИБРЯМ,АДЕМОВ,МЕХМЕДОВ,,"С.ПЪДАРЦИ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2013-02-13,"Община Созопол","Неустановена принадлежност", САЛИБРЯМ,САЛИМ,ИЛЯЗ,,"С.СПОЛУКА, АРДИНО, КЪРДЖАЛИ",2012-12-12,"Община Айтос","Неустановена принадлежност", САЛИБРЯМ,САЛИМ,ИЛЯЗ,,"С.СПОЛУКА, АРДИНО, КЪРДЖАЛИ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", САЛИМ,АЛИ,АЛИМОЛЛА,1957-05-04,"С.ТРИ МОГИЛИ, АСЕНОВГРАД, ПЛОВДИВ",2015-08-11,"Община Асеновград","Решение № 2-541 от 11.08.2015 г. - община Асеновград","

Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 2475/ 08.06.1990 г. за унищожаване с протокол № 25/ 08.06.1990 г. делата на аг. ""Серго"".

" САЛИМ,АЛИЕВ,САЛИЕВ,,"С.СРЕДИЩЕ, КАЙНАРДЖА, СИЛИСТРА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", САЛИМ,АЛИЕВ,САЛИМОВ,,"С.ЙОНКОВО, ИСПЕРИХ, РАЗГРАД",2015-11-05,"Община Исперих","Неустановена принадлежност", САЛИМ,АХМЕД,ДУРМУШ,,"С.ДЕЛВИНО, КИРКОВО, КЪРДЖАЛИ",2014-11-05,"Община Кирково","Неустановена принадлежност", САЛИМ,БЕКИРОВ,ФЕЙЗУЛОВ,,"С.СИНЧЕЦ, АРДИНО, КЪРДЖАЛИ",2014-10-29,"Община Ардино","Неустановена принадлежност", САЛИМ,ВЕЛИ,САРАВЕЛИ,,"ГР.ГЛОДЖЕВО, ВЕТОВО, РУСЕ",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност", САЛИМ,ЕРЕДЖЕБ,САИД,,"С.СТРУЯ, РУЕН, БУРГАС",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", САЛИМ,ЕРЕДЖЕБ,САИД,,"С.СТРУЯ, РУЕН, БУРГАС",2015-12-01,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Неустановена принадлежност", САЛИМ,ИБРАМОВ,БАБУКЧИЕВ,,"ГР.НИКОПОЛ, НИКОПОЛ, ПЛЕВЕН",2015-07-22,"Община Никопол","Неустановена принадлежност", САЛИМ,ИСИНОВ,АХМЕДОВ,,"С.РАДЮВЕНЕ, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2015-11-05,"Приватизирани предприятия - Плевен","Неустановена принадлежност", САЛИМ,ИСМАИЛ,БАЙРАКТАР,,"С.БЯЛА ПАЛАНКА, ТВЪРДИЦА, СЛИВЕН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", САЛИМ,МАХМУД,САЛИМ,,"ГР.МОМЧИЛГРАД, МОМЧИЛГРАД, КЪРДЖАЛИ",2014-10-22,"Община Момчилград","Неустановена принадлежност", САЛИМ,МЕХМЕД,АЛИ,1960-12-13,"С.ДОБРОТИЦА, СИТОВО, СИЛИСТРА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Решение № 2-566 от 16.10.2015 г. - Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","

Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание; документи от ръководил го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 - 7 бр. и обр. 6; лично дело IА-790 (Сс); протокол рег. № 20/ 20.03.1990 г. за отделяне за унищожаване на работно дело IР-804 (Сс).

" САЛИМ,МЕХМЕД,АХМЕД,,"ГР.КАБЛЕШКОВО, ПОМОРИЕ, БУРГАС",2013-02-20,"Община Поморие","Неустановена принадлежност", САЛИМ,МЕХМЕД,МУСТАФА,,"С.ЛЮЛЯКОВО, РУЕН, БУРГАС",2013-03-06,"Община Руен","Неустановена принадлежност", САЛИМ,МЕХМЕД,ХАТИБ,,"С.ОСТРОВО, ЗАВЕТ, РАЗГРАД",2015-11-05,"Община Завет","Неустановена принадлежност", САЛИМ,МУДАИМОВ,ПАЗВАНТОВ,,"ГР.ТЕРВЕЛ, ТЕРВЕЛ, ДОБРИЧ",2014-03-12,"Община Тервел","Неустановена принадлежност", САЛИМ,МУЗЕКЯ,АКИФОВ,,"С.СЛИВЕНЦИ, ДОБРИЧКА, ДОБРИЧ",2014-02-19,"Община Добричка","Неустановена принадлежност", САЛИМ,МУЗЕКЯ,АКИФОВ,,"С.СЛИВЕНЦИ, ДОБРИЧКА, ДОБРИЧ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", САЛИМ,МУРАД,САЛИМ,,"С.МЕДОВЕЦ, ДЪЛГОПОЛ, ВАРНА",2013-05-15,"Община Дългопол","Неустановена принадлежност", САЛИМ,МУСТАФА,АЛИ,,"С.ДОБРОПЛОДНО, ВЕТРИНО, ВАРНА",2013-04-10,"Община Ветрино","Неустановена принадлежност", САЛИМ,ОСМАН,САЛИМ,,"С.САДОВИЦА, МОМЧИЛГРАД, КЪРДЖАЛИ",2014-10-22,"Община Момчилград","Неустановена принадлежност", САЛИМ,СААМИ,МЕХМЕД,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", САЛИМ,САЛИМ,ДУРХАН,,"С.ЛАЛЕ, МОМЧИЛГРАД, КЪРДЖАЛИ",2014-10-22,"Община Момчилград","Неустановена принадлежност", САЛИМ,ХАЛИМОВ,ХЮСЕИНОВ,,"С.СТЕФАН КАРАДЖА, ВЪЛЧИ ДОЛ, ВАРНА",2013-05-15,"Община Вълчи дол","Неустановена принадлежност", САЛИМ,ШАБАН,МУСТАФА,,"С.БЛЕНИКА, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2014-11-26,"Община Кърджали","Неустановена принадлежност", САЛИМ,ШАЙКИР,ИСМАИЛ,,"ГР.КУБРАТ, КУБРАТ, РАЗГРАД",2015-11-05,"Община Исперих","Неустановена принадлежност", САЛИМЕХМЕД,АДЕМ,БЕКИР,,"С.БОРОВИЦА, АРДИНО, КЪРДЖАЛИ",2014-10-29,"Община Ардино","Неустановена принадлежност", САЛИМЕХМЕД,МЕХМЕД,ЮЗЕИР,,"С.МЛЕЧИНО, АРДИНО, КЪРДЖАЛИ",2014-10-29,"Община Ардино","Неустановена принадлежност", САЛИМЕХМЕД,МУСТАФОВ,МЮМЮНОВ,1934-01-12,"С.ЧУБРИКА, АРДИНО, КЪРДЖАЛИ",2014-10-29,"Община Ардино","Решение № 2-419 от 29.10.2014 г. - община Ардино","

Рег. дневник; картони – обр. 4 – 9 бр. и обр. 6; протокол рег. № КА 15/ 26.03.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело IР-1219 (Кж); протокол рег. № С 61/ 06.02.1990 г. за унищожаване секретните материали на аг. ""Николай""; писмо вх. № 760/ 01.10.1993 г. за унищожаване делата на аг. ""Николай"".

" САЛИМЕХМЕД,МУТАЛИБ,БЕЙСИМ,1950-10-09,"С.ЖЕНДА, ЧЕРНООЧЕНЕ, КЪРДЖАЛИ",2014-03-19,"Община Черноочене","Решение № 2-329 от 19.03.2014 г. - община Черноочене","

Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-1473 (Кж) МФ, рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр.; протокол рег. № КА 12/ 20.03.1990 г. с предложение за унищожаване лично дело IА-1473 (Кж) (налично); протокол рег. № КА 15/ 26.03.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело IР-1082 (Кж).

" САЛИМЕХМЕД,МЮМЮН,СЮЛЕЙМАН,,"С.ПОТОЧЕ, ДЖЕБЕЛ, КЪРДЖАЛИ",2014-11-26,"Община Кърджали","Неустановена принадлежност", САЛИМЕХМЕД,МЮМЮН,ХАСАН,,"С.ГЕНЕРАЛ ГЕШЕВО, ДЖЕБЕЛ, КЪРДЖАЛИ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", САЛИМЕХМЕД,МЮМЮН,ХАСАН,,"С.ГЕНЕРАЛ ГЕШЕВО, ДЖЕБЕЛ, КЪРДЖАЛИ",2014-10-22,"Община Джебел","Неустановена принадлежност", САЛИМЕХМЕД,МЮМЮН,ХАСАН,,"С.ГЕНЕРАЛ ГЕШЕВО, ДЖЕБЕЛ, КЪРДЖАЛИ",2016-01-25,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Кърджали","Неустановена принадлежност", САЛИМЕХМЕД,САЛИ,АЛИ,1952-06-04,"С.КАНЯК, ЧЕРНООЧЕНЕ, КЪРДЖАЛИ",2014-03-19,"Община Черноочене","Решение № 2-329 от 19.03.2014 г. - община Черноочене","

Рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр. и обр. 6; писмо вх. № 760/ 01.10.1993 г. за унищожаване делото на СС ""Вихър""

" САЛИМЕХМЕД,ШЕРИФ,ВЕЛИ,1944-10-03,"С.РАСТНИК, КИРКОВО, КЪРДЖАЛИ",2014-11-05,"Община Кирково","Решение № 2-422 от 05.11.2014 г. - община Кирково","

Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-2111 (Кж); рег. дневник; картони – обр. 4 – 7 бр. и обр. 6; протокол рег. № КА 15/ 26.03.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело IР-1838 (Кж).

" САЛИФ,АХМЕД,САЛИ,,"С.НЕОФИТ БОЗВЕЛИЕВО, МОМЧИЛГРАД, КЪРДЖАЛИ",2014-10-22,"Община Момчилград","Неустановена принадлежност", САЛИФ,МУСТАФА,САЛИФ,1948-07-07,"С.СЕДЕФЧЕ, МОМЧИЛГРАД, КЪРДЖАЛИ",2014-10-22,"Община Момчилград","Решение № 2-417 от 22.10.2014 г. - община Момчилград","

Рег. дневник; картон – обр. 4 – 7 бр. и обр. 6; писмо вх. № 760/ 01.10.1993 г. за унищожаване делата на ""Карандаш"".

" САЛИФ,МУСТАФА,ХАТИП,,"С.ГОЛЯМА ЧИНКА, КРУМОВГРАД, КЪРДЖАЛИ",2014-11-13,"Община Крумовград","Неустановена принадлежност", САЛИХ,АДЕМ,ИМАМ,,"С.ЛЪЖНИЦА, ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", САЛИХ,АЛИ,БОШНАК,,"С.ЦВЕТИНО, ВЕЛИНГРАД, ПАЗАРДЖИК",2015-04-21,"Община Велинград","Неустановена принадлежност", САЛИХ,АЛИ,БОШНАК,,"С.ЦВЕТИНО, ВЕЛИНГРАД, ПАЗАРДЖИК",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", САЛИХ,АЛИЕВ,ЧАУШЕВ,,"С.РИБНИЦА, РУДОЗЕМ, СМОЛЯН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", САЛИХ,АХМЕД,ГЮНЕШ,,"С.ЦВЕТИНО, ВЕЛИНГРАД, ПАЗАРДЖИК",2015-04-21,"Община Велинград","Неустановена принадлежност", САЛИХ,АХМЕД,ЦРЪНГАЛОВ,,"С.БАБЯК, БЕЛИЦА, БЛАГОЕВГРАД",2011-07-06,"Община Белица","Неустановена принадлежност", САЛИХ,ДЖЕМАЛ,КОЛАШОВ,,"С.ДАГОНОВО, БЕЛИЦА, БЛАГОЕВГРАД",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност", САЛИХ,ДЖЕМАЛ,КОЛАШОВ,,"С.ДАГОНОВО, БЕЛИЦА, БЛАГОЕВГРАД",2011-07-06,"Община Белица","Неустановена принадлежност", САЛИХ,ДЖЕМАЛ,КОЛАШОВ,,"С.ДАГОНОВО, БЕЛИЦА, БЛАГОЕВГРАД",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", САЛИХ,ДЖЕМАЛ,САЛИХ,,"С.ДАГОНОВО, БЕЛИЦА, БЛАГОЕВГРАД",2011-07-06,"Община Белица","Неустановена принадлежност", САЛИХ,ИБРАИМОВ,МУШАНОВ,,"С.КОЧАН, САТОВЧА, БЛАГОЕВГРАД",2011-05-12,"Община Сатовча","Неустановена принадлежност", САЛИХ,ИСМАИЛ,АЛИ,,"С.МЕДЕНИ ПОЛЯНИ, ВЕЛИНГРАД, ПАЗАРДЖИК",2015-04-21,"Община Велинград","Неустановена принадлежност", САЛИХ,МАХМУД,ДЪБЕВ,,"С.ЦВЕТИНО, ВЕЛИНГРАД, ПАЗАРДЖИК",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", САЛИХ,МЕХМЕД,БАЯР,1935-04-22,"С.ПАШОВИ, ВЕЛИНГРАД, ПАЗАРДЖИК",2015-04-21,"Община Велинград","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1" САЛИХ,МЕХМЕД,КУПЕНОВ,1950-09-24,"С.ПАШОВИ, ВЕЛИНГРАД, ПАЗАРДЖИК",2015-04-21,"Община Велинград","Решение № 2-495 от 21.04.2015 г. - община Велинград","

Рег. дневник; картони – обр. 4 – 6 бр. и обр. 6; протокол рег. № КА 22/ 20.03.1990 г. за отделяне за унищожаване материалите на ""Сашо""; писмо вх. № А-17974/ 20.08.1999 г. за унищожаване работно дело IР-625 (Пз).

" САЛИХ,МЕХМЕДОВ,ГЪЛЕВ,,"ГР.ЯКОРУДА, ЯКОРУДА, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", САЛИХ,МУСА,ДЪРЛЕВ,,"С.БАБЯК, БЕЛИЦА, БЛАГОЕВГРАД",2011-07-06,"Община Белица","Неустановена принадлежност", САЛИХ,МУСОВ,ДЖИВГОВ,,"С.ЦВЕТИНО, ВЕЛИНГРАД, ПАЗАРДЖИК",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", САЛИХ,МУСОВ,ТЕРЗИЕВ,,"С.БАБЯК, БЕЛИЦА, БЛАГОЕВГРАД",2015-04-21,"Община Велинград","Неустановена принадлежност", САЛИХ,МУСОВ,ЧОЛАКОВ,,"С.ЦВЕТИНО, ВЕЛИНГРАД, ПАЗАРДЖИК",2015-04-21,"Община Велинград","Неустановена принадлежност", САЛИХ,МУСТАФА,ХЮСЕИН,,"ГР.ЯКОРУДА, ЯКОРУДА, БЛАГОЕВГРАД",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", САЛИХ,МУСТАФОВ,МИЗУРСКИ,,"С.КРАИЩЕ, БЕЛИЦА, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", САЛИХ,МУСТАФОВ,УЗУНОВ,,"С.ЦВЕТИНО, ВЕЛИНГРАД, ПАЗАРДЖИК",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", САЛИХ,РАИФОВ,КЕНДИЧЕВ,,"ГР.СЪРНИЦА, ВЕЛИНГРАД, ПАЗАРДЖИК",2015-04-21,"Община Велинград","Неустановена принадлежност", САЛИХ,РЕДЖЕП,МЕХМЕД,,"ГР.ВЕЛИНГРАД, ВЕЛИНГРАД, ПАЗАРДЖИК",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", САЛИХ,РЕДЖЕПОВ,КАСЪКЛИЕВ,,"ГР.СЪРНИЦА, ВЕЛИНГРАД, ПАЗАРДЖИК",2015-03-11,"Частични местни избори 15.03.2015 г.","Неустановена принадлежност", САЛИХ,САБРИ,ДУРАЛИ,,"С.МЕДЕНИ ПОЛЯНИ, ВЕЛИНГРАД, ПАЗАРДЖИК",2015-11-11,"Община Лозница","Неустановена принадлежност", САЛИХ,САЛИХ,БУКОВЯН,,"С.БРЕЗНИЦА, ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", САЛИХ,САЛИХ,БУКОВЯН,,"С.БРЕЗНИЦА, ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", САЛИХ,САЛИХОВ,ОСМАНДЖИКОВ,,"ГР.СЪРНИЦА, ВЕЛИНГРАД, ПАЗАРДЖИК",2015-03-11,"Частични местни избори 15.03.2015 г.","Неустановена принадлежност", САЛИХ,СЮЛЕЙМАН,КАРААСАН,,"ГР.ЯКОРУДА, ЯКОРУДА, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", САЛИХ,СЮЛЕЙМАН,КАРААСАН,,"ГР.ЯКОРУДА, ЯКОРУДА, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", САЛИХ,ХАЙРЕДИН,ДЖУРИН,,"ГР.ЯКОРУДА, ЯКОРУДА, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", САЛИХ,ХАЛИЛ,БУЛУТ,,"С.ЦВЕТИНО, ВЕЛИНГРАД, ПАЗАРДЖИК",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", САЛИХА,НИЯЗИ,АХМЕД,1949-08-11,"С.ЩЕРНА, ДЖЕБЕЛ, КЪРДЖАЛИ",2014-10-22,"Община Момчилград","Решение № 2-417 от 22.10.2014 г. - община Момчилград","

Рег. дневник; картони – обр. 4 – 9 бр. и обр. 6; писмо вх. № 760/ 01.10.1993 г. за унищожаване делата на ""Елена"".

" САЛИХА,ЮМЕР,ПЪНДЪК,,"С.ДЯНКОВО, РАЗГРАД, РАЗГРАД",2015-11-05,"Община Завет","Неустановена принадлежност", САЛИШ,ВЕЛИ,АЛИ,,"С.БОРОВИЦА, АРДИНО, КЪРДЖАЛИ",2014-10-29,"Община Ардино","Неустановена принадлежност", САЛКО,ИЛИЕВ,ПЛОЩАКОВ,,"ГР.СТРЕЛЧА, СТРЕЛЧА, ПАЗАРДЖИК",2015-05-19,"Община Стрелча","Неустановена принадлежност", САЛКО,СЕФЕРОВ,АЛИЕВ,,"С.ДЕРМАНЦИ, ЛУКОВИТ, ЛОВЕЧ",2015-02-04,"Община Луковит","Неустановена принадлежност", САЛЧО,АСЕНОВ,САЛЧЕВ,,"ГР.ПЕРУЩИЦА, ПЕРУЩИЦА, ПЛОВДИВ",2015-09-30,"Община Перущица","Неустановена принадлежност", САЛЧО,НЕДКОВ,БАЛТОВ,,"ГР.КЛИСУРА, КАРЛОВО, ПЛОВДИВ",2015-09-09,"Община Карлово","Неустановена принадлежност", САМЕДИН,СЮЛЮМАН,ЧАКЪР,,"С.ЛЪВИНО, ИСПЕРИХ, РАЗГРАД",2015-11-05,"Община Исперих","Неустановена принадлежност", САМИ,АПТИ,АЛИ,,"ГР.КРУМОВГРАД, КРУМОВГРАД, КЪРДЖАЛИ",2014-11-13,"Община Крумовград","Неустановена принадлежност", САМИ,ИЗЕТ,ХАЛИЛ,,"ГР.МОМЧИЛГРАД, МОМЧИЛГРАД, КЪРДЖАЛИ",2014-10-22,"Община Момчилград","Неустановена принадлежност", САМИ,ИЗЕТ,ХАЛИЛ,,"ГР.МОМЧИЛГРАД, МОМЧИЛГРАД, КЪРДЖАЛИ",2016-01-25,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Кърджали","Неустановена принадлежност", САМИ,ИСМАИЛ,СЮЛЕЙМАН,,"С.СОКОЛЯНЕ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2014-11-26,"Община Кърджали","Неустановена принадлежност", САМИ,МЕХМЕД,МЕХМЕД,,"С.ВЕЛИКДЕНЧЕ, ДЖЕБЕЛ, КЪРДЖАЛИ",2014-10-22,"Община Джебел","Неустановена принадлежност", САМИ,МЕХМЕД,МЕХМЕД,,"С.ВЕЛИКДЕНЧЕ, ДЖЕБЕЛ, КЪРДЖАЛИ",2016-01-25,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Кърджали","Неустановена принадлежност", САМИ,МУСТАФА,МУСТАФА,,"С.СОКОЛЕЦ, РУЕН, БУРГАС",2015-12-01,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Неустановена принадлежност", САМИ,МУСТАФОВ,АЛЕНДАРОВ,,"С.СЛАЩЕН, САТОВЧА, БЛАГОЕВГРАД",2011-05-12,"Община Сатовча","Неустановена принадлежност", САМИ,МЮМЮН,ЮМЕР,,"С.ГАБРОВО, ЧЕРНООЧЕНЕ, КЪРДЖАЛИ",2014-03-19,"Община Черноочене","Неустановена принадлежност", САМИ,СЕИД,МЕСТАН,,"С.ФОТИНОВО, КИРКОВО, КЪРДЖАЛИ",2014-11-05,"Община Кирково","Неустановена принадлежност", САМИ,ХАСАН,ВЕЗИР,,"С.ЧОРБАДЖИЙСКО, КИРКОВО, КЪРДЖАЛИ",2014-11-05,"Община Кирково","Неустановена принадлежност", САМИ,ХАСАН,ВЕЗИР,,"С.ЧОРБАДЖИЙСКО, КИРКОВО, КЪРДЖАЛИ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", САМИ,ХАСАН,СЕЛИМ,,"С.СНЕЖА, РУЕН, БУРГАС",2013-03-06,"Община Руен","Неустановена принадлежност", САМИ,ХАСАН,ХАЛИЛ,,"ГР.КРУМОВГРАД, КРУМОВГРАД, КЪРДЖАЛИ",2014-11-13,"Община Крумовград","Неустановена принадлежност", САМИ,ЮСЕИН,АЛИ,,"ГР.КРУМОВГРАД, КРУМОВГРАД, КЪРДЖАЛИ",2014-11-13,"Община Крумовград","Неустановена принадлежност", САМИ,ЮСЕИН,МЕХМЕДАЛИ,,"С.ЧАКАЛЦИ, ДЖЕБЕЛ, КЪРДЖАЛИ",2014-10-22,"Община Джебел","Неустановена принадлежност", САМИ,ЮСУФОВ,ЮСУФОВ,,"С.ДАСКАЛОВО, ЧЕРНООЧЕНЕ, КЪРДЖАЛИ",2014-03-19,"Община Черноочене","Неустановена принадлежност", САМИДИН,АХМЕДОВ,САЛИЕВ,,"ГР.СВИЩОВ, СВИЩОВ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-07-17,"Община Свищов","Неустановена принадлежност", САМИР,ИСКАНДЕР,ФРАНСИС,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-06-29,"Организатор на хазартни игри","Неустановена принадлежност", САМИР,САМИ,ПАША,,"ГР.ДЖЕБЕЛ, ДЖЕБЕЛ, КЪРДЖАЛИ",2014-10-22,"Община Джебел","Неустановена принадлежност", САМОИЛ,АЛБЕНОВ,ДРЕНКОВ,,"С.ПЛЕТЕНА, САТОВЧА, БЛАГОЕВГРАД",2014-12-03,"Община Бобов дол","Неустановена принадлежност", САМУИЛ,АЛЕКСАНДРОВ,ДРАГАНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-06-29,"Агенция по геодезия, картография и кадастър","Неустановена принадлежност", САМУИЛ,БОРИСОВ,ШЕЙНИН,,"ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, БЛАГОЕВГРАД",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", САМУИЛ,ВЕЛИНОВ,КУЙБИШЕВ,,"С.СКРЕБАТНО, ГЪРМЕН, БЛАГОЕВГРАД",2011-04-05,"Община Гърмен","Неустановена принадлежност", САМУИЛ,ВЕЛИНОВ,КУЙБИШЕВ,,"С.СКРЕБАТНО, ГЪРМЕН, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", САМУИЛ,ВЕЛИНОВ,КУЙБИШЕВ,,"С.СКРЕБАТНО, ГЪРМЕН, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", САМУИЛ,ДАНАИЛОВ,БУМБАРОВ,,"ГР.АСЕНОВГРАД, АСЕНОВГРАД, ПЛОВДИВ",2015-08-11,"Община Асеновград","Неустановена принадлежност", САМУИЛ,ИЛИЕВ,ПЪРВАНОВ,,"С.БУТАН, КОЗЛОДУЙ, ВРАЦА",2013-10-30,"Община Козлодуй","Неустановена принадлежност", САМУИЛ,ИСКРЕНОВ,ВЕХОВ,,"С.ЦВЕТИНО, ВЕЛИНГРАД, ПАЗАРДЖИК",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", САМУИЛ,ЛЕОН,ФАРХИ,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2011-06-16,"Висша атестационна комисия","Неустановена принадлежност", САМУИЛ,ЛЕОН,ФАРХИ,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2014-06-25,"Технически университет - София","Неустановена принадлежност", САМУИЛ,МАРИНОВ,КАЛУШКОВ,,"С.ПАВЕЛ, ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-07-10,"Община Полски Тръмбеш","Неустановена принадлежност", САМУИЛА,ВАСКОВА,ЖЕКОВА-ИВАНОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", САМУИЛА,ВАСКОВА,ЖЕКОВА-ИВАНОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-06-29,"Организатор на хазартни игри","Неустановена принадлежност", САНДЕ,ЛАЗАРОВ,КОСТАДИНОВ,,"С.БУЧИНО, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2011-07-27,"Община Благоевград","Неустановена принадлежност", САНДЕ,ЛАЗАРОВ,КОСТАДИНОВ,,"С.БУЧИНО, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", САНДИ,ФИЛИПОВ,ПРОКОПОВ,,"ГР.ИСКЪР, ИСКЪР, ПЛЕВЕН",2015-07-07,"Община Искър","Неустановена принадлежност", САНДО,ЙОРДАНОВ,БОЙЧЕВ,,"С.МАХАЛАТА, СТРУМЯНИ, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", САНДО,ЙОРДАНОВ,БОЙЧЕВ,,"С.МАХАЛАТА, СТРУМЯНИ, БЛАГОЕВГРАД",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", САНИЕ,АШИМОВА,МЕХМЕДОВА,,"С.ВЪРБОВКА, ПАВЛИКЕНИ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-06-26,"Община Павликени","Неустановена принадлежност", САНИЕ,ВЕЙСЯЛОВА,АЛИЕВА,,"ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-06-11,"Община Велико Търново","Неустановена принадлежност", САНИЕ,МЕХМЕД,СЮТЛЮ,,"С.СВАЛЕНИК, ИВАНОВО, РУСЕ",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", САНИЕ,МУСТАФОВА,ИБРЯМОВА,,"ГР.СУВОРОВО, СУВОРОВО, ВАРНА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", САНИЕ,ШЮКРЮ,РАМАДАН,,"С.МОСТ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2014-03-19,"Община Черноочене","Неустановена принадлежност", САНИНКА,ПЕТРОВА,ДОБРЕВА,,"С.ОРЛЯК, ТЕРВЕЛ, ДОБРИЧ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", САНКА,АЛЕКСАНДРОВА,ПЕТКОВА,,"С.КОЗЛОВЕЦ, СВИЩОВ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2008-07-30,"Държавна агенция Държавен резерв и вoeнновременни запаси","Неустановена принадлежност", САНКА,ВЕЛИЧКОВА,ГАТЕВА-КОСТОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-02-09,"Българска академия на науките","Неустановена принадлежност", САНКА,ИЛИЕВА,ВЛАДИМИРОВА,,"ГР.ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2011-02-15,"Агенция ""Митници""","Неустановена принадлежност", САНКА,ХРИСТОВА,ЦОКОВА,,"С.САРАНЦИ, ГОРНА МАЛИНА, СОФИЙСКА",2015-01-14,"Приватизирани предприятия - София","Неустановена принадлежност", САНТА,ИВАНОВА,КОЛЕВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2015-06-29,"Организатор на хазартни игри","Неустановена принадлежност", САНЧИ,КОНСТАНТИНОВА,НЕНКОВА,,"ГР.СВИЩОВ, СВИЩОВ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2012-08-21,"Химикотехнологичен и металургичен университет - София","Неустановена принадлежност", САНЯ,МИРЧЕВА,СПАСОВА,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", САРА,ГРОЗДАНОВА,ИНГИЛИЗОВА,,"С.ВРЪДЛОВЦИ, ГОДЕЧ, СОФИЙСКА",2015-01-14,"Община Рила","Неустановена принадлежност", САРА,ЛЕОН,БЕНИ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", САРА,ХРИСТОВА,НИКОЛОВА-СТОЕВА,,"С.РОЗИНО, КАРЛОВО, ПЛОВДИВ",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", САРАНДИ,ТИТЕВ,ГЕОРГИЕВ,,РУМЪНИЯ,2014-02-19,"Община Добричка","Неустановена принадлежност", САРКИС,АРАКЕЛ,КАПРИЕЛЯН,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", САРКИС,АРТИН,САКЪЗ,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2012-02-07,"Арменска Апостолическа Православна църква в България","Неустановена принадлежност", САРКИС,МАРДИК,ДУВАРДЖИЯН,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", САРКИС,ОВАНЕС,БАХЧЕДЖИЯН,,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2011-02-15,"Агенция ""Митници""","Неустановена принадлежност", САРКИС,СЕРОП,БАБИКЯН,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2012-02-07,"Арменска Апостолическа Православна църква в България","Неустановена принадлежност", САРКИС,ТАТЕОС,ГАРАБЕДЯН,1945-05-11,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2015-06-18,"Приватизирани предприятия - Пловдив","Решение № 2-523 от 18.06.2015 г. - Приватизирани предприятия - Пловдив","

Рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр. и обр. 6; протокол рег. № С 158/ 29.11.1990 г. за необходимост да бъде унищожено лично дело IА-5195 (Пд); писмо вх. № И 2027/ 12.10.2007 г. за унищожаване работно дело IР-2021 (Пд).

" САРКИС,ХАРУТЮН,КАРАДЖИЯН,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2012-02-07,"Арменска Апостолическа Православна църква в България","Неустановена принадлежност", САТЕЛИТ,СТРАХИЛОВ,ЙОРДАНОВ,,"С.КРИВА БАРА, БРУСАРЦИ, МОНТАНА",2010-07-20,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", САТЕНИК,ХАГОП,ТАВИТЯН,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", САТЯ,АЗАТ,ВАРЛИЯН-ИВАНОВА,,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност", САФЕТ,АЛИ,КЮЧЮКХАЛИЛ,,"С.КАДЪНКА, ЧЕРНООЧЕНЕ, КЪРДЖАЛИ",2014-03-19,"Община Черноочене","Неустановена принадлежност", САФЕТ,ЕРЕДЖЕБОВ,МЕХМЕДАЛИЕВ,,"С.ВРАНИ КОН, ОМУРТАГ, ТЪРГОВИЩЕ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", САФЕТ,ИБРЯМОВ,ХАЛИЛОВ,,"С.ЖЕЛЕЗНИК, ЧЕРНООЧЕНЕ, КЪРДЖАЛИ",2014-03-19,"Община Черноочене","Неустановена принадлежност", САФЕТ,ИБРЯМОВ,ХАЛИЛОВ,,"С.ЖЕЛЕЗНИК, ЧЕРНООЧЕНЕ, КЪРДЖАЛИ",2016-01-25,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Кърджали","Неустановена принадлежност", САФЕТ,МЕХМЕД,ШЕРИФ,,"С.ПАРТИЗАНИ, ДЪЛГОПОЛ, ВАРНА",2013-05-15,"Община Дългопол","Неустановена принадлежност", САФЕТ,МЕХМЕД,ЮЗЕИР,,"С.ЖЕНДА, ЧЕРНООЧЕНЕ, КЪРДЖАЛИ",2014-03-19,"Община Черноочене","Неустановена принадлежност", САФЕТ,МУСТАФА,КАРАУЛАН,,"С.БОРИНО, БОРИНО, СМОЛЯН",2014-06-04,"Приватизация - обособени части - София","Неустановена принадлежност", САФЕТ,НУРИ,БИЛЕЗЕР,,"С.АХРЯНСКО, АРДИНО, КЪРДЖАЛИ",2014-10-29,"Община Ардино","Неустановена принадлежност", САФЕТ,РАМАДАНОВ,МУСТАФОВ,,"С.ВОДАЧ, ЧЕРНООЧЕНЕ, КЪРДЖАЛИ",2015-10-14,"Община Родопи","Неустановена принадлежност", САФЕТ,РАМАДАНОВ,ШАКИРОВ,1941-09-26,"С.ТРИ МОГИЛИ, АСЕНОВГРАД, ПЛОВДИВ",2015-08-11,"Община Асеновград","Решение № 2-541 от 11.08.2015 г. - община Асеновград","

Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, документи за получено възнаграждение, разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители, собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководили го щатни служители, съдържащи се в дело № 355; картони – обр. 1 – 4 бр., обр. 2 и обр. 9.

" САФЕТ,РАФЕТ,АЛИ,,"С.ЧЕРНООЧЕНЕ, ЧЕРНООЧЕНЕ, КЪРДЖАЛИ",2014-03-19,"Община Черноочене","Неустановена принадлежност", САФЕТ,РУФАТ,КЕМИК,,"С.ЛАТИНКА, АРДИНО, КЪРДЖАЛИ",2012-12-12,"Община Айтос","Неустановена принадлежност", САФЕТ,САЛИ,НАСЪФ,,"С.НОВА КАМЕНА, ТЕРВЕЛ, ДОБРИЧ",2014-03-12,"Община Тервел","Неустановена принадлежност", САФЕТ,САЛИ,ШАКИР,,"С.ТОДОРОВО, ИСПЕРИХ, РАЗГРАД",2015-11-05,"Община Исперих","Неустановена принадлежност", САФЕТ,САЛИМЕХМЕД,ХАЛИБРЯМ,,"С.СРЕДСКА, ЧЕРНООЧЕНЕ, КЪРДЖАЛИ",2015-08-11,"Община Асеновград","Неустановена принадлежност", САФЕТ,ТАСИМ,КАСИМ,,"С.КОСТИНО, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", САФЕТ,ФЕРАД,МУРАД,,"С.СОКОЛИТЕ, ЧЕРНООЧЕНЕ, КЪРДЖАЛИ",2014-03-19,"Община Черноочене","Неустановена принадлежност", САФЕТ,ХАСАНОВ,МУСТАФОВ,,"С.ТЕМЕНУГА, АРДИНО, КЪРДЖАЛИ",2014-10-29,"Община Ардино","Неустановена принадлежност", САФЕТ,ШАБАН,РАСИМ,,"С.КОМУНИГА, ЧЕРНООЧЕНЕ, КЪРДЖАЛИ",2014-03-19,"Община Черноочене","Неустановена принадлежност", САФЕТ,ШЕРИФОВ,ИЛЯЗОВ,,"С.СИНЧЕЦ, АРДИНО, КЪРДЖАЛИ",2014-10-29,"Община Ардино","Неустановена принадлежност", САФИ,МЕХМЕД,МУСТАФА,,"С.ЗАФИРОВО, ГЛАВИНИЦА, СИЛИСТРА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", САФИЕ,МЕХМЕДОВА,МУСТАФА,,"С.РИБЕН ДОЛ, БАНИТЕ, СМОЛЯН",2013-01-29,"община Камено","Неустановена принадлежност", САФИНА,ЙОРДАНОВА,ХРИСТОВА,,"ГР.ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", САФИНАС,ХЮСЕИН,ДОРУК,,"С.СИНИ ВИР, КАОЛИНОВО, ШУМЕН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", САФИЯ,ИБРЯМОВА,ХАЙРИЕВА,,"С.ГЕНЕРАЛ КИСЕЛОВО, ВЪЛЧИ ДОЛ, ВАРНА",2013-05-15,"Община Вълчи дол","Неустановена принадлежност", САФИЯ,ИБРЯМОВА,ХАЙРИЕВА,,"С.ГЕНЕРАЛ КИСЕЛОВО, ВЪЛЧИ ДОЛ, ВАРНА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", САФИЯ,ИБРЯМОВА,ХАЙРИЕВА,,"С.ГЕНЕРАЛ КИСЕЛОВО, ВЪЛЧИ ДОЛ, ВАРНА",2015-12-17,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Варна","Неустановена принадлежност", САХАК,МЪГЪРДИЧ,САХАКЯН,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2008-09-16,"Държавна агенция по горите","Неустановена принадлежност", САХЛИМ,НИЯЗИЕВ,САХЛИМОВ,,"ГР.РАЗГРАД, РАЗГРАД, РАЗГРАД",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", САША,АТАНАСОВА,ФИЛИПОВА,,"С.БАНЯ, ПАНАГЮРИЩЕ, ПАЗАРДЖИК",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", САША,АТАНАСОВА,ФИЛИПОВА,,"С.БАНЯ, ПАНАГЮРИЩЕ, ПАЗАРДЖИК",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", САША,АТАНАСОВА,ФИЛИПОВА,,"С.БАНЯ, ПАНАГЮРИЩЕ, ПАЗАРДЖИК",2015-05-19,"Община Ракитово","Неустановена принадлежност", САША,ВАСИЛЕВА,КРЪСТАНОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-06-29,"Организатор на хазартни игри","Неустановена принадлежност", САША,ВЛАДИМИРОВА,БУЗИНА,,"С.МОКРЕШ, ВЪЛЧЕДРЪМ, МОНТАНА",2014-05-27,"Българска академия на науките","Неустановена принадлежност", САША,ВЛАДИМИРОВА,БУЗИНА,,"С.МОКРЕШ, ВЪЛЧЕДРЪМ, МОНТАНА",2014-11-05,"Варненски свободен университет Черноризец Храбър","Неустановена принадлежност", САША,ГЕОРГИЕВА,АЛЕКСОВА,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", САША,ГЕОРГИЕВА,АЛЕКСОВА,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2011-07-27,"Община Благоевград","Неустановена принадлежност", САША,ДИМИТРОВА,АТАНАСОВА,,"ГР.ШАБЛА, ШАБЛА, ДОБРИЧ",2016-01-19,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Добрич","Неустановена принадлежност", САША,ДИМИТРОВА,ВАСИЛЕВА,,"С.ЗАГРАЖДЕН, ГУЛЯНЦИ, ПЛЕВЕН",2015-01-14,"Приватизирани предприятия - София","Неустановена принадлежност", САША,ДИМИТРОВА,ГИЗДОВА,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2011-02-23,"Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол","Неустановена принадлежност", САША,ДИМИТРОВА,ИВАНОВА,,"С.ПРОБУДА, ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ",2015-08-11,"Приватизирани предприятия - Търговище","Неустановена принадлежност", САША,ДИМИТРОВА,ПЕТКОВА,,"ГР.ЗЛАТОГРАД, ЗЛАТОГРАД, СМОЛЯН",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност", САША,ДИМИТРОВА,ПЕТКОВА,,"ГР.ЗЛАТОГРАД, ЗЛАТОГРАД, СМОЛЯН",2009-10-14,"Национален осигурителен институт","Неустановена принадлежност", САША,ДИМИТРОВА,ПЕТКОВА,,"ГР.ЗЛАТОГРАД, ЗЛАТОГРАД, СМОЛЯН",2015-07-16,"Община Плевен","Неустановена принадлежност", САША,ДИМИТРОВА,РАДАНОВА-ТОМОВА,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", САША,ЖЕЛЯЗКОВА,ДОЛАПЧИЕВА,,"ГР.КАРНОБАТ, КАРНОБАТ, БУРГАС",2013-02-20,"Община Поморие","Неустановена принадлежност", САША,ИВАНОВА,АРНАУДОВА,1954-07-24,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Решение № 72 от 03.08.2009 г. - електронни медии","Рег. дневник; картон обр. 4; протокол № 13/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-2602 (Бс); протокол № 14/ 1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело IР-1067 (Бс)." САША,ИВАНОВА,ИВАНОВА,,"С.ВЛАДИМИРОВО, БОЙЧИНОВЦИ, МОНТАНА",2015-03-11,"Община Бойчиновци","Неустановена принадлежност", САША,ИВАНОВА,ПЕТРОВА,,"ГР.КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", САША,ИВАНОВА,ПЕТРОВА,,"С.ДРАГОВИЩИЦА, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", САША,ИЛИЕВА,РАДЕВА,,"ГР.КАРЛОВО, КАРЛОВО, ПЛОВДИВ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", САША,КОНСТАНТИНОВА,БЕЗУХАНОВА-ЙОРДАНОВА,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2012-10-30,"Конфедерация на работодателите и индустриалците в България","Неустановена принадлежност", САША,ЛЮБОМИРОВА,ПЕТРОВА,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", САША,МИЛЧЕВА,ЕВТИМОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-06-01,"Община Перник","Неустановена принадлежност", САША,НИКОЛОВА,АТАНАСОВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност", САША,НИКОЛОВА,МАГУНЕВА,,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2009-10-14,"Национален осигурителен институт","Неустановена принадлежност", САША,ПАВЛОВА,СЕМЕРДЖИЕВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2013-06-26,"Сосиете Женерал Експресбанк АД","Неустановена принадлежност", САША,ПЕТРОВА,БОЛСУРАНОВА,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", САША,ПЕТРОВА,ДОЙКОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-04-15,"Държавна агенция за метрология и технически надзор","Неустановена принадлежност", САША,СИМЕОНОВА,ВЪЛЧЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност", САША,СТЕФАНОВА,АНДРЕЕВА,,"ГР.СВИЩОВ, СВИЩОВ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-06-26,"Сосиете Женерал Експресбанк АД","Неустановена принадлежност", САША,ХРИСТОВА,ТОДОРОВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", САШКА,АЛЕКСИЕВА,ЖАКОВСКА-ХРИСТОВА,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2008-07-09,"Национален статистически институт","Неустановена принадлежност", САШКА,АНТОНОВА,ТРЪПКОВА,1953-10-12,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2013-11-20,"Средни училища","Решение № 2-259 от 20.11.2013 г. - училища по Закона за народната просвета","Картони - обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; рег. дневник; писмо вх. № 760/ 01.10.1993 г. за унищожаване делото на Я/К ""Старт""" САШКА,АНТОНОВА,ТРЪПКОВА,1953-10-12,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2014-10-22,"Община Момчилград","Решение № 2-417 от 22.10.2014 г. - община Момчилград","

Картони - обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; рег. дневник; писмо вх. № 760/ 01.10.1993 г. за унищожаване делото на Я/К ""Старт""

" САШКА,АНТОНОВА,ТРЪПКОВА,1953-10-12,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Решение № 2-566 от 16.10.2015 г. - Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Картони - обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; рег. дневник; писмо вх. № 760/ 01.10.1993 г. за унищожаване делото на Я/К ""Старт""; доклад на МВР рег. № RB 202009-001-05 / 01-08-І-1880 / 22.10.2007 г." САШКА,АНТОНОВА,ТРЪПКОВА,1953-10-12,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2016-01-25,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Кърджали","Решение № 2-598 от 25.01.2016 г. - кандидати за общински съветници – област Кърджали","Картони - обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; рег. дневник; писмо вх. № 760/ 01.10.1993 г. за унищожаване делото на Я/К ""Старт""; доклад на МВР рег. № RB 202009-001-05 / 01-08-І-1880 / 22.10.2007 г." САШКА,АСЕНОВА,ЕЛЧИНОВА,,"ГР.РАЗЛОГ, РАЗЛОГ, БЛАГОЕВГРАД",2011-04-28,"Община Разлог","Неустановена принадлежност", САШКА,АСЕНОВА,ПОЛЯКОВА,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", САШКА,АТАНАСОВА,ГЕОРГИЕВА,,"С.НЕДАН, ПАВЛИКЕНИ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-07-17,"Община Свищов","Неустановена принадлежност", САШКА,АТАНАСОВА,МАНОЛОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност", САШКА,БОЖКОВА,БИЗЕРАНОВА-СТОЯНОВА,,"С.НОВО СЕЛО, НОВО СЕЛО, ВИДИН",2016-01-06,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Видин","Неустановена принадлежност", САШКА,БОРИСОВА,ВАСИЛЕВА,,"ГР.БОБОВ ДОЛ, БОБОВ ДОЛ, КЮСТЕНДИЛ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", САШКА,БОРИСОВА,ВАСИЛЕВА,,"ГР.БОБОВ ДОЛ, БОБОВ ДОЛ, КЮСТЕНДИЛ",2014-02-12,"Разследващи полицаи","Неустановена принадлежност", САШКА,БОРИСОВА,МИНКОВА,,"С.КОМАРЕВО, ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ, ПЛЕВЕН",2015-06-18,"Община Гулянци","Неустановена принадлежност", САШКА,БОЯНОВА,КОСТОВА,,"ГР.БРЕГОВО, БРЕГОВО, ВИДИН",2013-09-25,"Община Брегово","Неустановена принадлежност", САШКА,ВАСИЛЕВА,СОТИРОВА,,"ГР.РАДОМИР, РАДОМИР, ПЕРНИК",2015-06-09,"Община Радомир","Неустановена принадлежност", САШКА,ВАСИЛИЕВА,РАДЕВА,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", САШКА,ВИТАНОВА,ЙОТОВА,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2013-08-13,"Община Ново село","Неустановена принадлежност", САШКА,ВЛАДИМИРОВА,ВЕЛКОВА,,"С.РУЖИНЦИ, РУЖИНЦИ, ВИДИН",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", САШКА,ГЕНЧОВА,АСЕНОВА,,"ГР.РАДОМИР, РАДОМИР, ПЕРНИК",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", САШКА,ГЕОРГИЕВА,БАЛУЦОВА,,"С.КОМАРЕВО, ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ, ПЛЕВЕН",2013-09-25,"Община Брегово","Неустановена принадлежност", САШКА,ГЕОРГИЕВА,ВЪЧКОВА,,"ГР.БАНСКО, БАНСКО, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", САШКА,ГЕОРГИЕВА,ИВАНОВА,,"С.РАКОВИЦА, МАКРЕШ, ВИДИН",2013-09-18,"Община Видин","Неустановена принадлежност", САШКА,ГЕОРГИЕВА,ИВАНОВА,,"С.РАКОВИЦА, МАКРЕШ, ВИДИН",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност", САШКА,ГЕОРГИЕВА,КАРАКАШЕВА,,"ГР.ДУПНИЦА, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2007-09-04,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", САШКА,ГЕОРГИЕВА,ХРИСТОВА,,"С.САНАДИНОВО, НИКОПОЛ, ПЛЕВЕН",2015-07-22,"Община Никопол","Неустановена принадлежност", САШКА,ГЕОРГИЕВА,ЦЕНКОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-01-15,"Администрация на Министерския съвет","Неустановена принадлежност", САШКА,ГЕОРГИЕВА,ЯНЕВА,,"ГР.ДУПНИЦА, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", САШКА,ГЕРГОВА,ПАВЛОВА,,"ГР.СЛИВНИЦА, СЛИВНИЦА, СОФИЙСКА",2010-07-20,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", САШКА,ДИМИТРОВА,БАКШИШЕВА,,"С.МИНЕРАЛНИ БАНИ, МИНЕРАЛНИ БАНИ, ХАСКОВО",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", САШКА,ДИМИТРОВА,НАЧАЛНИШКА,,"С.ЛЕХЧЕВО, БОЙЧИНОВЦИ, МОНТАНА",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност", САШКА,ДИМИТРОВА,НАЧАЛНИШКА,,"С.ЛЕХЧЕВО, БОЙЧИНОВЦИ, МОНТАНА",2013-12-11,"Община Мизия","Неустановена принадлежност", САШКА,ДИМИТРОВА,НАЧАЛНИШКА,,"С.ЛЕХЧЕВО, БОЙЧИНОВЦИ, МОНТАНА",2016-01-14,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Враца","Неустановена принадлежност", САШКА,ДИМИТРОВА,ТРЕНЕВА,,"ГР.ДУПНИЦА, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2014-12-03,"Община Бобошево","Неустановена принадлежност", САШКА,ДИМИТРОВА,ТРЕНЕВА,,"ГР.ДУПНИЦА, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", САШКА,ДРАГАНОВА,КОСТАДИНОВА,,"ГР.СИЛИСТРА, СИЛИСТРА, СИЛИСТРА",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност", САШКА,ЕМИЛОВА,МИЛАДИНОВА,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2016-02-18,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Кюстендил","Неустановена принадлежност", САШКА,ЗДРАВКОВА,БОСИЛОВА,,"ГР.РУДОЗЕМ, РУДОЗЕМ, СМОЛЯН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", САШКА,ИВАНОВА,ПАВЛОВА,,"С.КАРАМАНОВО, ЦЕНОВО, РУСЕ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", САШКА,ИВАНОВА,ЦВЕТКОВА,,"ГР.ДИМОВО, ДИМОВО, ВИДИН",2016-01-06,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Видин","Неустановена принадлежност", САШКА,ИЛИЕВА,КАЛЧЕВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2015-08-04,"Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Неустановена принадлежност", САШКА,ИЛЧЕВА,ИВАНОВА,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", САШКА,ИЛЧЕВА,ИВАНОВА,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", САШКА,ЙОРДАНОВА,КОЧЕВА,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2013-10-09,"Длъжници към ОББ","Неустановена принадлежност", САШКА,ЙОРДАНОВА,ПЕНЕВА,,"ГР.ЛЕВСКИ, ЛЕВСКИ, ПЛЕВЕН",2009-12-02,"Национална здравноосигурителна каса","Неустановена принадлежност", САШКА,ЙОРДАНОВА,СТАНИМИРОВА,,"ГР.МОНТАНА, МОНТАНА, МОНТАНА",2015-06-29,"Организатор на хазартни игри","Неустановена принадлежност", САШКА,ЙОРДАНОВА,ЦВЕТАНСКА,,"ГР.ЗЕМЕН, ЗЕМЕН, ПЕРНИК",2015-01-07,"Община Кюстендил","Неустановена принадлежност", САШКА,КИНЕВА,ГОРНИШКА,,"ГР.КНЕЖА, КНЕЖА, ПЛЕВЕН",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", САШКА,КИРИЛОВА,ВАСИЛЕВА,,"С.ОРЕШЕЦ (ГАРА ОРЕШЕЦ), ДИМОВО, ВИДИН",2013-07-31,"Община Белоградчик","Неустановена принадлежност", САШКА,КИРИЛОВА,ВАСИЛЕВА,,"С.ОРЕШЕЦ (ГАРА ОРЕШЕЦ), ДИМОВО, ВИДИН",2016-01-06,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Видин","Неустановена принадлежност", САШКА,КИРИЛОВА,ТОДОРОВА,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност", САШКА,КОЙНОВА,КРЪСТЕВА,,"ГР.ДИМИТРОВГРАД, ДИМИТРОВГРАД, ХАСКОВО",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", САШКА,КОНСТАНТИНОВА,ВАСИЛЕВА,,"ГР.ЛОМ, ЛОМ, МОНТАНА",2016-02-09,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Монтана","Неустановена принадлежност", САШКА,КОНСТАНТИНОВА,ТОДОРОВА,,"С.ОДЪРНЕ, ПОРДИМ, ПЛЕВЕН",2015-07-28,"Община Пордим","Неустановена принадлежност", САШКА,КОСТОВА,КОЕВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2015-12-17,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Варна","Неустановена принадлежност", САШКА,КРУМОВА,ВЪЗЕЛОВА,,"ГР.РАЗГРАД, РАЗГРАД, РАЗГРАД",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност", САШКА,КРЪСТЕВА,МИНКОВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност", САШКА,КУЛЧЕВА,ГАНЕВА,,"ГР.ГУЛЯНЦИ, ГУЛЯНЦИ, ПЛЕВЕН",2015-06-18,"Община Гулянци","Неустановена принадлежност", САШКА,ЛАЗАРОВА,БОЮКЛИЙСКА-ПЕТРОВА,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", САШКА,ЛАЗАРОВА,РУСКОВА,,"ГР.БАНСКО, БАНСКО, БЛАГОЕВГРАД",2009-12-02,"Национална здравноосигурителна каса","Неустановена принадлежност", САШКА,ЛЮБЕНОВА,ИВАНОВА,,"С.АРДА, СМОЛЯН, СМОЛЯН",2008-09-16,"Държавна агенция по горите","Неустановена принадлежност", САШКА,МАРИНОВА,БОНЧЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-03-11,"Комисия за регулиране на съобщенията","Неустановена принадлежност", САШКА,МИТОВА,МЛАДЕНОВА,,"ГР.МОНТАНА, МОНТАНА, МОНТАНА",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", САШКА,МОСКОВА,МИХАЙЛОВА,,"ГР.ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-12-08,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Велико Търново","Неустановена принадлежност", САШКА,НЕДЕЛКОВА,ЛУКАНОВА,,"ГР.КУЛА, КУЛА, ВИДИН",2009-10-14,"Национален осигурителен институт","Неустановена принадлежност", САШКА,НИКОЛОВА,ДИЧЕВА,,"ГР.БЕЛИЦА, БЕЛИЦА, БЛАГОЕВГРАД",2012-10-17,"Министерство на икономиката, енергетиката и туризма","Неустановена принадлежност", САШКА,НИКОЛОВА,ПЕТРОВА,,"ГР.БАНСКО, БАНСКО, БЛАГОЕВГРАД",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност", САШКА,ПАНАЙОТОВА,СТОЯНОВА,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2011-02-02,"Регионални печатни издания","Неустановена принадлежност", САШКА,РАЙЧОВА,ТОНЧЕВА,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", САШКА,РАНГЕЛОВА,НАЙДЕНОВА,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2008-12-18,"Българско национално радио","Неустановена принадлежност", САШКА,РУМЕНОВА,ПОПОВА,,"ГР.БОБОШЕВО, БОБОШЕВО, КЮСТЕНДИЛ",2012-07-11,"Медицински университет - София","Неустановена принадлежност", САШКА,РУМЕНОВА,ПОПОВА,,"ГР.БОБОШЕВО, БОБОШЕВО, КЮСТЕНДИЛ",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност", САШКА,СЕНКОВА,МИХАЙЛОВА,,"ГР.КАРНОБАТ, КАРНОБАТ, БУРГАС",2013-01-09,"Община Карнобат","Неустановена принадлежност", САШКА,СЛАВЕВА,ПАСКАЛЕВА,,"ГР.ДУПНИЦА, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност", САШКА,СЛАВЧЕВА,МИНЕВА,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", САШКА,СТЕФАНОВА,ГЕОРГИЕВА,,"С.ЯКИМОВО, ЯКИМОВО, МОНТАНА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", САШКА,СТОЯНОВА,АНГЕЛОВА,,"С.ЦЕНОВО, ЦЕНОВО, РУСЕ",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност", САШКА,СТОЯНОВА,АНГЕЛОВА,,"С.ЦЕНОВО, ЦЕНОВО, РУСЕ",2009-10-14,"Национален осигурителен институт","Неустановена принадлежност", САШКА,СТОЯНОВА,ЖЕКОВА,,"ГР.РАКИТОВО, РАКИТОВО, ПАЗАРДЖИК",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност", САШКА,ТОДОРОВА,КОЛЕВА,,"ГР.СТРАЖИЦА, СТРАЖИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", САШКА,ТОДОРОВА,МОЗОКОВА,,"С.НОВО СЕЛО, НОВО СЕЛО, ВИДИН",2013-08-13,"Община Ново село","Неустановена принадлежност", САШКА,ТОМОВА,МИЛАНОВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", САШКА,ХРИСТОВА,ЛАЗАРОВА,,"С.ПРЕСЕЛЕНЦИ, ГЕНЕРАЛ-ТОШЕВО, ДОБРИЧ",2014-02-12,"Община Генерал Тошево","Неустановена принадлежност", САШКА,ХРИСТОВА,ЛАЗАРОВА,,"С.ПРЕСЕЛЕНЦИ, ГЕНЕРАЛ-ТОШЕВО, ДОБРИЧ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", САШКО,АНГЕЛОВ,ДЯЛОВ,,"С.СОМОВИТ, ГУЛЯНЦИ, ПЛЕВЕН",2015-06-18,"Община Гулянци","Неустановена принадлежност", САШКО,АНГЕЛОВ,САВКОВ,,"С.ДОЛНО ЦЕРОВЕНЕ, ЯКИМОВО, МОНТАНА",2015-04-01,"Община Якимово","Неустановена принадлежност", САШКО,АНГЕЛОВ,САВКОВ,,"С.ДОЛНО ЦЕРОВЕНЕ, ЯКИМОВО, МОНТАНА",2016-02-09,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Монтана","Неустановена принадлежност", САШКО,АНГЕЛОВ,СТОИМЕНОВ,,"ГР.ИХТИМАН, ИХТИМАН, СОФИЙСКА",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", САШКО,АТАНАСОВ,НИКОЛОВ,,"С.САРАНЦИ, ГОРНА МАЛИНА, СОФИЙСКА",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", САШКО,АТАНАСОВ,НИКОЛОВ,,"С.САРАНЦИ, ГОРНА МАЛИНА, СОФИЙСКА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", САШКО,АТАНАСОВ,НИКОЛОВ,,"С.САРАНЦИ, ГОРНА МАЛИНА, СОФИЙСКА",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", САШКО,АТАНАСОВ,ХРИСТОВ,,"С.МИКРЕВО, СТРУМЯНИ, БЛАГОЕВГРАД",2011-05-04,"Община Струмяни","Неустановена принадлежност", САШКО,БОГОМИЛОВ,АЛЕКСАНДРОВ,,"ГР.КРИВОДОЛ, КРИВОДОЛ, ВРАЦА",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност", САШКО,БОРИСЛАВОВ,ДЖАДЖАРОВ,,"ГР.КОЧЕРИНОВО, КОЧЕРИНОВО, КЮСТЕНДИЛ",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност", САШКО,БОРИСЛАВОВ,ДЖАДЖАРОВ,,"ГР.КОЧЕРИНОВО, КОЧЕРИНОВО, КЮСТЕНДИЛ",2014-12-09,"Община Кочериново","Неустановена принадлежност", САШКО,БОРИСОВ,ДИМИТРОВ,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", САШКО,БОРИСОВ,СПАСОВ,1955-10-18,"С.РУЖИНЦИ, РУЖИНЦИ, ВИДИН",2008-05-27,"Държавна агенция за информационни технологии и съобщения","Решение № 35 от 27.05.2008 г. - държавни агенции и държавни комисии","Документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; картон обр. 4; лично и работно дело IА-1845." САШКО,БОЯНОВ,МИНЧЕВ,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", САШКО,ВАСИЛЕВ,ГРУДЕВ,,"С.СТОЖЕР, ДОБРИЧКА, ДОБРИЧ",2010-07-20,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", САШКО,ВАСИЛЕВ,КАРАМИДЖАНОВ,,"ГР.РАДОМИР, РАДОМИР, ПЕРНИК",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", САШКО,ВАСИЛЕВ,СИРАКОВ,,"С.БАНИЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", САШКО,ВАСИЛЕВ,СИРАКОВ,,"С.БАНИЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2016-01-14,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Враца","Неустановена принадлежност", САШКО,ВЪТКОВ,КРЪСТЕВ,,"ГР.МЕЗДРА, МЕЗДРА, ВРАЦА",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност", САШКО,ГЕОРГИЕВ,КАРАДЖОВ,,"С.ДОЛНО ДРАГЛИЩЕ, РАЗЛОГ, БЛАГОЕВГРАД",2011-04-28,"Община Разлог","Неустановена принадлежност", САШКО,ГЕОРГИЕВ,РУНТЕВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2010-07-20,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", САШКО,ГЕОРГИЕВ,СИМЕОНОВ,,"С.БАБИНСКА РЕКА, БОБОВ ДОЛ, КЮСТЕНДИЛ",2016-02-18,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Кюстендил","Неустановена принадлежност", САШКО,ГЕОРГИЕВ,ТРИФОНОВ,,"ГР.БЕЛОГРАДЧИК, БЕЛОГРАДЧИК, ВИДИН",2013-07-31,"Община Белоградчик","Неустановена принадлежност", САШКО,ДАНЕВ,ИВАНОВ,,"С.ЕКЗАРХ АНТИМОВО, КАРНОБАТ, БУРГАС",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", САШКО,ДИМИТРОВ,ЛОЗАНОВ,,"ГР.БЕЛОГРАДЧИК, БЕЛОГРАДЧИК, ВИДИН",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", САШКО,ДОБРЕВ,СТОЯНОВ,,"ГР.РАЗГРАД, РАЗГРАД, РАЗГРАД",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", САШКО,ДОНЧЕВ,ГЕОРГИЕВ,,"С.РАНИ ЛУГ, ТРЪН, ПЕРНИК",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", САШКО,ЗДРАВКОВ,ИЛИЕВ,,"С.СЕЛАНОВЦИ, ОРЯХОВО, ВРАЦА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", САШКО,ИВАНОВ,АЛЕКСАНДРОВ,,"С.ДИВДЯДОВО, ШУМЕН, ШУМЕН",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност", САШКО,ИВАНОВ,АНДРЕЙНСКИ,,"С.ЧУПРЕНЕ, ЧУПРЕНЕ, ВИДИН",2008-09-16,"Държавна агенция по горите","Неустановена принадлежност", САШКО,ИВАНОВ,ВАНКОВ,,"ГР.МОНТАНА, МОНТАНА, МОНТАНА",2013-10-09,"Длъжници към ОББ","Неустановена принадлежност", САШКО,ИВАНОВ,ЖЕЛЯЗКОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2015-08-04,"Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Неустановена принадлежност", САШКО,ИВАНОВ,ЛАМБОВ,,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2012-09-18,"Технически университет - София","Неустановена принадлежност", САШКО,ИВАНОВ,ЛОЗАНОВ,1956-09-05,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2015-08-04,"Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Решение № 2-540 от 04.08.2015 г. - Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Със заповед № К-4720/ 01.11.1982 г. е назначен за разузнавач; със заповед № 90/ 05.09.1990 г. е преназначен за ст. разузнавач." САШКО,ИВАНОВ,РУДАРСКИ,,"С.ДРЕН, РАДОМИР, ПЕРНИК",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", САШКО,ИВАНОВ,РУДАРСКИ,,"С.ДРЕН, РАДОМИР, ПЕРНИК",2010-07-20,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", САШКО,ИВАНОВ,РУДАРСКИ,,"С.ДРЕН, РАДОМИР, ПЕРНИК",2014-02-12,"Разследващи полицаи","Неустановена принадлежност", САШКО,ИВАНОВ,СТАНЧЕВ,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност", САШКО,ИВАНОВ,СТАНЧЕВ,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2016-01-19,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Габрово","Неустановена принадлежност", САШКО,ИВАНОВ,СЪБЕВ,,"С.КРУШАРИ, КРУШАРИ, ДОБРИЧ",2014-03-12,"Община Крушари","Неустановена принадлежност", САШКО,ИВАНОВ,ФИЛЕВ,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2015-12-08,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Велико Търново","Неустановена принадлежност", САШКО,ИВАНОВ,ХАНДЖИЕВ,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", САШКО,ИЛИЕВ,ЗДРАВКОВ,,"С.ТОПОЛОВЕЦ, КУЛА, ВИДИН",2013-10-09,"Община Ружинци","Неустановена принадлежност", САШКО,ИЛИЕВ,ЗДРАВКОВ,,"С.ТОПОЛОВЕЦ, КУЛА, ВИДИН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", САШКО,ИЛИЕВ,РАНЧЕВ,,ЮГОСЛАВИЯ,2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", САШКО,ЙОРДАНОВ,АНЕВ,,"ГР.РАДОМИР, РАДОМИР, ПЕРНИК",2015-05-27,"Община Земен","Неустановена принадлежност", САШКО,ЙОРДАНОВ,СИМЕОНОВ,,"ГР.ТУТРАКАН, ТУТРАКАН, СИЛИСТРА",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", САШКО,КИРИЛОВ,АЛЕКСАНДРОВ,,"ГР.РИЛА, РИЛА, КЮСТЕНДИЛ",2016-02-18,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Кюстендил","Неустановена принадлежност", САШКО,КОНСТАНТИНОВ,ТОДОРОВ,,"ГР.ПОПОВО, ПОПОВО, ТЪРГОВИЩЕ",2013-02-27,"Община Царево","Неустановена принадлежност", САШКО,КРУМОВ,ВЪЛКОВ,,"ГР.МОНТАНА, МОНТАНА, МОНТАНА",2016-01-14,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Враца","Неустановена принадлежност", САШКО,КРЪСТЕВ,АСЕНОВ,,"С.ДИНКАТА, ЛЕСИЧОВО, ПАЗАРДЖИК",2015-04-28,"Община Лесичово","Неустановена принадлежност", САШКО,КРЪСТЕВ,ПЛАЧКОВ,,"ГР.РИЛА, РИЛА, КЮСТЕНДИЛ",2012-06-27,"Югозападен университет ""Неофит Рилски"" - Благоевград","Неустановена принадлежност", САШКО,ЛЮБЕНОВ,РОМАНОВ,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", САШКО,НАЧЕВ,СТОЯНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2007-09-04,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", САШКО,НАЧЕВ,СТОЯНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", САШКО,НАЧЕВ,СТОЯНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", САШКО,НАЧЕВ,СТОЯНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", САШКО,НАЧЕВ,СТОЯНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", САШКО,НИКОЛОВ,АЛЕКСАНДРОВ,,"С.МАЛО СЕЛО, БОБОВ ДОЛ, КЮСТЕНДИЛ",2014-12-03,"Община Бобов дол","Неустановена принадлежност", САШКО,НИКОЛОВ,ИЛИЕВ,,"С.НОВО СЕЛО, НОВО СЕЛО, ВИДИН",2013-08-13,"Община Ново село","Неустановена принадлежност", САШКО,ПЕТРОВ,НИКОЛОВ,,"ГР.ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", САШКО,ПЕТРОВ,СЪБКОВ,,"ГР.БОБОВ ДОЛ, БОБОВ ДОЛ, КЮСТЕНДИЛ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", САШКО,СТЕФАНОВ,СТЕФАНОВ,,"ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, БЛАГОЕВГРАД",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност", САШКО,СТОЙЧОВ,ПАВЛОВ,,"ГР.САПАРЕВА БАНЯ, САПАРЕВА БАНЯ, КЮСТЕНДИЛ",2015-01-21,"Община Сапарева баня","Неустановена принадлежност", САШКО,СТОЙЧОВ,ПАВЛОВ,,"ГР.САПАРЕВА БАНЯ, САПАРЕВА БАНЯ, КЮСТЕНДИЛ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", САШКО,СТОЙЧОВ,ПАВЛОВ,,"ГР.САПАРЕВА БАНЯ, САПАРЕВА БАНЯ, КЮСТЕНДИЛ",2016-02-18,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Кюстендил","Неустановена принадлежност", САШКО,СТОЯНОВ,ВАСИЛЕВ,1948-09-14,"ГР.РАДОМИР, РАДОМИР, ПЕРНИК",2015-06-09,"Община Радомир","Решение № 2-517 от 09.06.2015 г. - община Радомир","

Рег. дневник; картон обр. 4.

" САШКО,СТОЯНОВ,КОЛЕВ,,"С.РЕЯНОВЦИ, ТРЪН, ПЕРНИК",2015-06-09,"Община Трън","Неустановена принадлежност", САШКО,СТОЯНОВ,КОСУЛИЕВ,,"ГР.ТУТРАКАН, ТУТРАКАН, СИЛИСТРА",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", САШКО,СТОЯНОВ,МАДЖАРОВ,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2014-09-10,"Длъжници към банка Хеброс","Неустановена принадлежност", САШКО,ТОРНЬОВ,МИХАЙЛОВ,,"С.ХЪРЛЕЦ, КОЗЛОДУЙ, ВРАЦА",2013-10-30,"Община Козлодуй","Неустановена принадлежност", САШКО,ТРАЙКОВ,НИКОЛОВ,,"ГР.СЕПТЕМВРИ, СЕПТЕМВРИ, ПАЗАРДЖИК",2015-05-19,"Община Септември","Неустановена принадлежност", САШКО,ТРИФОНОВ,НАЧЕВ,,"С.ЛЕСИЧЕРИ, ПАВЛИКЕНИ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-06-11,"Община Велико Търново","Неустановена принадлежност", САШКО,ТРИФОНОВ,НАЧЕВ,,"С.ЛЕСИЧЕРИ, ПАВЛИКЕНИ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", САШКО,ХРИСТОВ,НИКОЛОВ,,"С.ДРЕНОВ, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2010-07-20,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", САШО,АЛЕКСАНДРОВ,ГЕОРГИЕВ,,"С.РУЖИНЦИ, РУЖИНЦИ, ВИДИН",2013-10-09,"Община Ружинци","Неустановена принадлежност", САШО,АЛЕКСАНДРОВ,ДИНОВ,1949-10-04,"С.ДЪБОВАН, ГУЛЯНЦИ, ПЛЕВЕН",2013-10-09,"Длъжници към ОББ","Решение № 2-243 от 09.10.2013 г. - лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 - длъжници към ОББ","Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IО-46 (Пл); рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр." САШО,АЛЕКСИЕВ,ТИХОМИРОВ,,"ГР.ЛОМ, ЛОМ, МОНТАНА",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", САШО,АНГЕЛОВ,ДИМИТРОВ,,"ГР.ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", САШО,АНГЕЛОВ,ДИМИТРОВ,,"С.ОШАНЕ, БЕЛОГРАДЧИК, ВИДИН",2013-07-31,"Община Белоградчик","Неустановена принадлежност", САШО,АНГЕЛОВ,ДИНЧИЙСКИ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2015-10-28,"Община Съединение","Неустановена принадлежност", САШО,АНГЕЛОВ,КРЪСТЕВ,,"ГР.ГРАМАДА, ГРАМАДА, ВИДИН",2016-01-06,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Видин","Неустановена принадлежност", САШО,АНДОНОВ,АНГОВ,,"ГР.МЕЛНИК, САНДАНСКИ, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", САШО,АНДОНОВ,СТОЕВ,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", САШО,АНТОНОВ,АНТОНОВ,,"ГР.ПЕТРИЧ, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2011-07-12,"Община Петрич","Неустановена принадлежност", САШО,АНТОНОВ,АНТОНОВ,,"ГР.ПЕТРИЧ, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност", САШО,АРСЕНОВ,ЦВЕТКОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-04-01,"Община Лом","Неустановена принадлежност", САШО,АРСЕНОВ,ЦВЕТКОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2016-02-09,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Монтана","Неустановена принадлежност", САШО,АСЕНОВ,АЛЕКСАНДРОВ,,"С.БЯЛ ИЗВОР, АРДИНО, КЪРДЖАЛИ",2014-10-29,"Община Ардино","Неустановена принадлежност", САШО,АСЕНОВ,ГРИГОРОВ,,"С.ОДЪРНЕ, ПОРДИМ, ПЛЕВЕН",2015-07-28,"Община Пордим","Неустановена принадлежност", САШО,АСЕНОВ,ГРИГОРОВ,,"С.ОДЪРНЕ, ПОРДИМ, ПЛЕВЕН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", САШО,АСЕНОВ,ДИМОВ,,"С.ДРЯНОВО, ЛЪКИ, ПЛОВДИВ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", САШО,АСЕНОВ,ПАЙТАЛОВ,,"С.ДРЯНОВО, ЛЪКИ, ПЛОВДИВ",2015-09-14,"Община Лъки","Неустановена принадлежност", САШО,АСЕНОВ,СПАСОВ,1936-01-22,"С.ВОДНЯНЦИ, ДИМОВО, ВИДИН",2011-03-16,"Министерство на външните работи","Решение № 199 от 16.03.2011 г. - Министерството на външните работи","Собственоръчно написани агентурни сведения; документ за получено възнаграждение; разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители; документи от ръководили го щатни служители; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; дело Ф1, а.е. 6874 – 3 тома." САШО,АТАНАСОВ,АНАСТАСОВ,,"С.ВРАНИНО, КАВАРНА, ДОБРИЧ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", САШО,АТАНАСОВ,АНАСТАСОВ,,"С.ВРАНИНО, КАВАРНА, ДОБРИЧ",2016-01-19,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Добрич","Неустановена принадлежност", САШО,АТАНАСОВ,МИТОВ,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2015-07-16,"Община Плевен","Неустановена принадлежност", САШО,БИСЕРОВ,КУРТОВ,,"С.ГОСПОДИНЦИ, ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, БЛАГОЕВГРАД",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", САШО,БОЕВ,СТОЯНОВ,,"ГР.НОВА ЗАГОРА, НОВА ЗАГОРА, СЛИВЕН",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", САШО,БОЕВ,СТОЯНОВ,,"ГР.НОВА ЗАГОРА, НОВА ЗАГОРА, СЛИВЕН",2014-06-18,"Длъжници към Държавна спестовна каса","Неустановена принадлежност", САШО,БОЕВ,СТОЯНОВ,,"ГР.НОВА ЗАГОРА, НОВА ЗАГОРА, СЛИВЕН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", САШО,БОРИСОВ,АЛЕКСАНДРОВ,,"ГР.БЕЛОГРАДЧИК, БЕЛОГРАДЧИК, ВИДИН",2013-07-31,"Община Белоградчик","Неустановена принадлежност", САШО,БОРИСОВ,ДИМИТРОВ,,"С.СЛАТИНО, БОБОШЕВО, КЮСТЕНДИЛ",2016-02-18,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Кюстендил","Неустановена принадлежност", САШО,БОРИСОВ,ПЕТРОВ,,"С.СЕПТЕМВРИЙЦИ, ВЪЛЧЕДРЪМ, МОНТАНА",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", САШО,БОРИСОВ,СЪЛКОВ,,"ГР.ВЪРШЕЦ, ВЪРШЕЦ, МОНТАНА",2015-03-24,"Община Вършец","Неустановена принадлежност", САШО,БОРИСОВ,СЪЛКОВ,,"ГР.ВЪРШЕЦ, ВЪРШЕЦ, МОНТАНА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", САШО,БОРИСОВ,СЪЛКОВ,,"ГР.ВЪРШЕЦ, ВЪРШЕЦ, МОНТАНА",2016-02-09,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Монтана","Неустановена принадлежност", САШО,БОРИСОВ,ЦУРЕВ,,"С.ЛЕВУНОВО, САНДАНСКИ, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", САШО,БОРИСОВ,ЧАВДАРОВ,,"С.ЕЛЕНКА, НЕДЕЛИНО, СМОЛЯН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", САШО,БОЯНОВ,КРЪСТЕВ,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2015-01-07,"Община Кюстендил","Неустановена принадлежност", САШО,БОЯНОВ,МИЛЕНКОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", САШО,БУДИНОВ,СОКОЛОВ,,"ГР.БОБОВ ДОЛ, БОБОВ ДОЛ, КЮСТЕНДИЛ",2014-12-03,"Община Бобов дол","Неустановена принадлежност", САШО,ВАСИЛЕВ,БАШОВ,,"ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, БЛАГОЕВГРАД",2015-10-14,"Община Стамболийски","Неустановена принадлежност", САШО,ВАСИЛЕВ,ИВАНОВ,,"ГР.САНДАНСКИ, САНДАНСКИ, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", САШО,ВАСИЛЕВ,ПАПАЗОВ,,"ГР.СИЛИСТРА, СИЛИСТРА, СИЛИСТРА",2010-07-20,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", САШО,ВАСИЛЕВ,ПАПАЗОВ,,"ГР.СИЛИСТРА, СИЛИСТРА, СИЛИСТРА",2013-01-16,"Министерство на правосъдието","Неустановена принадлежност", САШО,ВАСИЛЕВ,СТАВРОВ,,"ГР.ДУПНИЦА, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2014-12-09,"Община Дупница","Неустановена принадлежност", САШО,ВЕЛИЧКОВ,ГЕТЕВ,1947-10-14,"С.БЪЛГАРЕНЕ, ЛЕВСКИ, ПЛЕВЕН",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Решение № 95 от 28.10.2009 г. - следователи и дознатели","Със заповед № К-2580/ 01.06.1990 г. е назначен за н-к отдел" САШО,ВЕЛКОВ,ВЕЛЕВ,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2015-04-28,"Община Пазарджик","Неустановена принадлежност", САШО,ВЕЛЧЕВ,ГЕРГОВ,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2015-07-07,"Община Искър","Неустановена принадлежност", САШО,ВЛАДИМИРОВ,БЕТОВ,,"ГР.ЧЕРВЕН БРЯГ, ЧЕРВЕН БРЯГ, ПЛЕВЕН",2015-07-16,"Община Плевен","Неустановена принадлежност", САШО,ВЛАДИМИРОВ,ДИМИТРОВ,,"С.ВАСИЛОВЦИ, БРУСАРЦИ, МОНТАНА",2015-03-18,"Община Брусарци","Неустановена принадлежност", САШО,ВЛАДИМИРОВ,ИЛИЕВ,,"С.РАНЕНЦИ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2015-01-07,"Община Кюстендил","Неустановена принадлежност", САШО,ГАВРАИЛОВ,КИЧЕВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", САШО,ГЕОРГИЕВ,АНГЕЛОВ,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2015-04-28,"Община Пазарджик","Неустановена принадлежност", САШО,ГЕОРГИЕВ,ДОНЧЕВ,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2010-09-29,"Регионални печатни издания","Неустановена принадлежност", САШО,ГЕОРГИЕВ,ДОНЧЕВ,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2009-12-09,"Печатни издания","Неустановена принадлежност", САШО,ГЕОРГИЕВ,ДОНЧЕВ,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2012-05-31,"Българска стопанска камара","Неустановена принадлежност", САШО,ГЕОРГИЕВ,ДОНЧЕВ,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2013-11-06,"Централна кооперативна банка","Неустановена принадлежност", САШО,ГЕОРГИЕВ,ЙОРДАНОВ,,"С.ЛИЛЯК, ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", САШО,ГЕОРГИЕВ,ЙОРДАНОВ,,"С.ЛИЛЯК, ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", САШО,ГЕОРГИЕВ,ЙОРДАНОВ,,"С.ЛИЛЯК, ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", САШО,ГЕОРГИЕВ,ЙОРДАНОВ,,"С.ОГНЯНОВО, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", САШО,ГЕОРГИЕВ,КОВАЧЕВ,1943-04-20,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-12-02,"Национална здравноосигурителна каса","Решение № 104 от 2.12.2009 г. - Националната здравноосигурителна каса","Със заповед № I-4580/ 07.10.1968 г. е назначен за мл. разузнавач; със заповед № 268/ 12.10.1968 г. е преназначен за разузнавач VI ст.; със заповед № 464/ 21.08.1972 г. е преназначен за разузнавач I ст.; със заповед № 5/ 04.01.1977 г. е преназначен за инсп" САШО,ГЕОРГИЕВ,ПЕНОВ,,"ГР.МОНТАНА, МОНТАНА, МОНТАНА",2012-03-14,"Софийски университет ""Св. Климент Охридски""","Неустановена принадлежност", САШО,ГЕОРГИЕВ,ПЕНОВ,,"ГР.МОНТАНА, МОНТАНА, МОНТАНА",2014-03-24,"Великотърновски университет Св. Св. Кирил и Методий","Неустановена принадлежност", САШО,ГЕОРГИЕВ,ПОПОВ,,"С.ДОЛНО ДРАГЛИЩЕ, РАЗЛОГ, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", САШО,ГЕОРГИЕВ,ПОПОВ,,"С.ДОЛНА ДИКАНЯ, РАДОМИР, ПЕРНИК",2010-07-20,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", САШО,ГЕОРГИЕВ,РАДЕВ,,"ГР.АСЕНОВГРАД, АСЕНОВГРАД, ПЛОВДИВ",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", САШО,ГЕОРГИЕВ,РАДЕВ,,"ГР.АСЕНОВГРАД, АСЕНОВГРАД, ПЛОВДИВ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", САШО,ГЕОРГИЕВ,РАДЕВ,,"ГР.АСЕНОВГРАД, АСЕНОВГРАД, ПЛОВДИВ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", САШО,ГЕОРГИЕВ,СТЕФАНОВ,,"ГР.КНЕЖА, КНЕЖА, ПЛЕВЕН",2012-05-31,"Врачанска епархия","Неустановена принадлежност", САШО,ГЕОРГИЕВ,СТОЙЧЕВ,,"ГР.САНДАНСКИ, САНДАНСКИ, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", САШО,ГЕОРГИЕВ,ТОДОРОВ,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2016-01-14,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Враца","Неустановена принадлежност", САШО,ГОЧЕВ,ГРОЗДАНОВ,,"С.РЯХОВО, СЛИВО ПОЛЕ, РУСЕ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", САШО,ГРИГОРОВ,АНАСТАСОВ,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2010-07-20,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", САШО,ДАМЯНОВ,ДАМЯНОВ,,"ГР.ПЕЩЕРА, ПЕЩЕРА, ПАЗАРДЖИК",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", САШО,ДИКОВ,СИМЕОНОВ,,"ГР.КОЙНАРЕ, ЧЕРВЕН БРЯГ, ПЛЕВЕН",2015-07-28,"Община Червен бряг","Неустановена принадлежност", САШО,ДИКОВ,СТОЙКОВ,,"ГР.ТРОЯН, ТРОЯН, ЛОВЕЧ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", САШО,ДИМИТРОВ,АЛЕКСАНДРОВ,,"ГР.ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност", САШО,ДИМИТРОВ,АНГЕЛОВ,,"С.ИЛИНДЕНЦИ, СТРУМЯНИ, БЛАГОЕВГРАД",2010-07-20,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", САШО,ДИМИТРОВ,АНГЕЛОВ,,"С.ИЛИНДЕНЦИ, СТРУМЯНИ, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", САШО,ДИМИТРОВ,ВАСИЛКОВ,,"ГР.ТРОЯН, ТРОЯН, ЛОВЕЧ",2008-09-16,"Държавна агенция по горите","Неустановена принадлежност", САШО,ДИМИТРОВ,ВАСИЛКОВ,,"ГР.ТРОЯН, ТРОЯН, ЛОВЕЧ",2016-02-04,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Ловеч","Неустановена принадлежност", САШО,ДИМИТРОВ,ЙОРДАНОВ,,"С.ЧЕПИНЦИ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", САШО,ДИМИТРОВ,ЛАЗАРОВ,,"С.РЕСИЛОВО, САПАРЕВА БАНЯ, КЮСТЕНДИЛ",2016-02-18,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Кюстендил","Неустановена принадлежност", САШО,ДИМИТРОВ,СЪБЧЕВ,,"ГР.НОВИ ПАЗАР, НОВИ ПАЗАР, ШУМЕН",2014-01-28,"Община Трявна","Неустановена принадлежност", САШО,ДИМИТРОВ,ТОТЕВ,,"С.ГЛОЖЕНЕ, ТЕТЕВЕН, ЛОВЕЧ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", САШО,ДИМИТРОВ,ТОТЕВ,,"С.ГЛОЖЕНЕ, ТЕТЕВЕН, ЛОВЕЧ",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", САШО,ДИМИТРОВ,ФИЛИПОВ,,"ГР.МЕЛНИК, САНДАНСКИ, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", САШО,ДИМИТРОВ,ЧУКОВ,,"ГР.ЛЪКИ, ЛЪКИ, ПЛОВДИВ",2015-09-14,"Община Лъки","Неустановена принадлежност", САШО,ДИМЧЕВ,АРНАУДОВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност", САШО,ДОНОВ,АНГЕЛОВ,,"С.ДОЛНО ЦЕРОВЕНЕ, ЯКИМОВО, МОНТАНА",2015-04-01,"Община Якимово","Неустановена принадлежност", САШО,ДОНЧЕВ,ЦАНЕВ,,"ГР.КИЛИФАРЕВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2010-07-20,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", САШО,ЖИВКОВ,АНГЕЛОВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", САШО,ЖИВКОВ,АНГЕЛОВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", САШО,ЗАХАРИЕВ,ИВАНОВ,,"С.ЛЕХЧЕВО, БОЙЧИНОВЦИ, МОНТАНА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", САШО,ЗАХАРИЕВ,ИВАНОВ,,"С.ЛЕХЧЕВО, БОЙЧИНОВЦИ, МОНТАНА",2016-02-09,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Монтана","Неустановена принадлежност", САШО,ИВАНОВ,АЛЕКСАНДРОВ,,"ГР.ШИВАЧЕВО, ТВЪРДИЦА, СЛИВЕН",2010-07-20,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", САШО,ИВАНОВ,ДИМИТРОВ,,"С.СЛАВОВИЦА, ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ, ПЛЕВЕН",2015-06-23,"Община Долна Митрополия","Неустановена принадлежност", САШО,ИВАНОВ,КЛЕШКОВ,,"ГР.ЯКОРУДА, ЯКОРУДА, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", САШО,ИВАНОВ,МАРКОВ,,"ГР.ЧЕРВЕН БРЯГ, ЧЕРВЕН БРЯГ, ПЛЕВЕН",2014-03-24,"Великотърновски университет Св. Св. Кирил и Методий","Неустановена принадлежност", САШО,ИВАНОВ,ПЛЮЧАРСКИ,,"ГР.КНЕЖА, КНЕЖА, ПЛЕВЕН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", САШО,ИВАНОВ,ПУШКАРОВ,,"ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2009-12-02,"Национална здравноосигурителна каса","Неустановена принадлежност", САШО,ИВАНОВ,ФИШЕВ,,"С.МАЛОРАД, БОРОВАН, ВРАЦА",2015-06-09,"Община Радомир","Неустановена принадлежност", САШО,ИЛИЕВ,ДАНЕВ,,"ГР.СУХИНДОЛ, СУХИНДОЛ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2014-07-23,"Химикотехнологичен и металургичен университет","Неустановена принадлежност", САШО,ИЛИЕВ,ИГНАТОВСКИ,,"ГР.КОЙНАРЕ, ЧЕРВЕН БРЯГ, ПЛЕВЕН",2015-02-11,"Община Троян","Неустановена принадлежност", САШО,ИЛИЕВ,МИРЧЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", САШО,ИЛИЕВ,СТОЙКОВ,1952-10-03,"ГР.ДРЯНОВО, ДРЯНОВО, ГАБРОВО",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Решение № 95 от 28.10.2009 г. - следователи и дознатели","Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; протокол рег. № 14/ 20.01.1989 г. с предложение за унищожаване на лично дело IА-845." САШО,ИЛИЕВ,ЦАНКОВ,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2015-04-01,"Община Якимово","Неустановена принадлежност", САШО,ЙОВКОВ,ЛУКАНОВ,,"ГР.КОЙНАРЕ, ЧЕРВЕН БРЯГ, ПЛЕВЕН",2010-07-20,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", САШО,ЙОРДАНОВ,ГАТЕВ,,"ГР.СВИЩОВ, СВИЩОВ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2008-07-30,"Държавна агенция Държавен резерв и вoeнновременни запаси","Неустановена принадлежност", САШО,ЙОРДАНОВ,ЛАЗАРОВ,,"С.ПЕТКО КАРАВЕЛОВО, ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-12-08,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Велико Търново","Неустановена принадлежност", САШО,КИРИЛОВ,ИВАНОВ,,"ГР.ДУПНИЦА, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2015-01-21,"Община Сапарева баня","Неустановена принадлежност", САШО,КИРИЛОВ,УЗУНОВ,,"ГР.КИЛИФАРЕВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2008-05-27,"Държавна агенция за информационни технологии и съобщения","Неустановена принадлежност", САШО,КИРОВ,ФИЛИПОВ,,"ГР.АЙТОС, АЙТОС, БУРГАС",2014-10-08,"Длъжници към Първа частна банка","Неустановена принадлежност", САШО,КОНСТАНТИНОВ,ЛЕКОВ,1951-11-16,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2010-07-20,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 152 от 20.07.2010 г. - Министерство на вътрешните работи","Със заповед № 1866/ 17.04.1976 г. е назначен за разузнавач III степен; със заповед № 56/ 19.06.1978 г. е преназначен за н-к на група IV степен; със заповед № 1560/ 22.04.1985 г. е преназначен за ст. инспектор; със заповед № 161/ 01.06.1988 г. е преназначен за гл. инспектор." САШО,КОСТАДИНОВ,ВЕЛЬОВ,,"С.ВИСОКА МОГИЛА, БОБОШЕВО, КЮСТЕНДИЛ",2010-07-20,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", САШО,КОСТАДИНОВ,ВЕЛЬОВ,,"С.ВИСОКА МОГИЛА, БОБОШЕВО, КЮСТЕНДИЛ",2014-12-09,"Община Дупница","Неустановена принадлежност", САШО,КРУМОВ,ИВАНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-07-22,"Българска народна банка","Неустановена принадлежност", САШО,ЛАТЕВ,РАЕВ,,"ГР.КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2010-07-20,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", САШО,ЛЮБЕНОВ,НАЧЕВ,,"ГР.ЛЕВСКИ, ЛЕВСКИ, ПЛЕВЕН",2015-07-07,"Община Левски","Неустановена принадлежност", САШО,ЛЮБЕНОВ,НАЧЕВ,,"ГР.ЛЕВСКИ, ЛЕВСКИ, ПЛЕВЕН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", САШО,МАРИНОВ,ДЕНКИН,,"С.ВРАЧЕШ, БОТЕВГРАД, СОФИЙСКА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", САШО,МАРИНОВ,ИЛИЕВ,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2011-01-26,"Министерство на отбраната","Неустановена принадлежност", САШО,МЕТОДИЕВ,АЛЕКСАНДРОВ,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", САШО,МИЛАНОВ,МИЛЧЕВ,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2011-07-27,"Община Благоевград","Неустановена принадлежност", САШО,МИЛАНОВ,МИЛЧЕВ,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2014-05-09,"Избори за Европейски парламент 2014 г.","Неустановена принадлежност", САШО,МИЛАНОВ,МИЛЧЕВ,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", САШО,МИЛАНОВ,МИЛЧЕВ,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", САШО,МИЛАНОВ,МИЛЧЕВ,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", САШО,МИЛКОВ,СТАНЧЕВ,,"С.ВЪЛЧИТРЪН, ПОРДИМ, ПЛЕВЕН",2015-04-01,"Приватизирани предприятия - Варна","Неустановена принадлежност", САШО,МИТКОВ,БЪНКОВ,,"С.ЗЛАТИЯ, ВЪЛЧЕДРЪМ, МОНТАНА",2015-03-11,"Община Бойчиновци","Неустановена принадлежност", САШО,МИТКОВ,СЛАВЧЕВ,,"ГР.БЯЛА СЛАТИНА, БЯЛА СЛАТИНА, ВРАЦА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", САШО,МИТКОВ,СЛАВЧЕВ,,"ГР.БЯЛА СЛАТИНА, БЯЛА СЛАТИНА, ВРАЦА",2016-01-14,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Враца","Неустановена принадлежност", САШО,МИТОВ,ГАНОВ,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2009-12-02,"Национална здравноосигурителна каса","Неустановена принадлежност", САШО,МИХАЙЛОВ,ГЕОРГИЕВ,,"С.ГРАМАТИКОВО, МАЛКО ТЪРНОВО, БУРГАС",2015-12-01,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Неустановена принадлежност", САШО,МИХАЙЛОВ,МИШЕВ,,"С.РЕЛЬОВО, САМОКОВ, СОФИЙСКА",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", САШО,НЕСТОРОВ,ЦВЕТКОВ,,"С.ГЪМЗОВО, БРЕГОВО, ВИДИН",2013-09-25,"Община Брегово","Неустановена принадлежност", САШО,НИКОЛАЕВ,СТОЯНОВ,,"С.СТАВЕРЦИ, ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ, ПЛЕВЕН",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", САШО,НИКОЛАЕВ,СТОЯНОВ,,"С.СТАВЕРЦИ, ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ, ПЛЕВЕН",2015-06-23,"Община Долна Митрополия","Неустановена принадлежност", САШО,НИКОЛОВ,АЛЕКСАНДРОВ,,"ГР.ДУПНИЦА, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2016-02-18,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Кюстендил","Неустановена принадлежност", САШО,НИКОЛОВ,ДИМИТРОВ,,"С.СЛАВОВИЦА, ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ, ПЛЕВЕН",2015-06-23,"Община Долна Митрополия","Неустановена принадлежност", САШО,НИКОЛОВ,РАНГЕЛОВ,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2007-04-24,"Европейски парламент","Неустановена принадлежност", САШО,НИКОЛОВ,СИМЕОНОВ,,"ГР.БРЕЗНИК, БРЕЗНИК, ПЕРНИК",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", САШО,НИКОЛОВ,СИНАБОВ,,"С.ДРУЖИНЦИ, КИРКОВО, КЪРДЖАЛИ",2010-07-20,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", САШО,НИКОЛОВ,СИНАБОВ,1944-01-25,"С.ДРУЖИНЦИ, КИРКОВО, КЪРДЖАЛИ",2014-10-22,"Община Момчилград","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1" САШО,НИКОЛОВ,ХРИСТОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-12-11,"Община Мездра","Неустановена принадлежност", САШО,НИКОЛОВ,ХРИСТОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", САШО,ПАВЛОВ,АТАНАСОВ,,"С.СЛАНОТРЪН, ВИДИН, ВИДИН",2013-01-16,"Министерство на правосъдието","Неустановена принадлежност", САШО,ПАНКОВ,БАДЕВ,,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2015-07-16,"Община Плевен","Неустановена принадлежност", САШО,ПЕНЕВ,ЯНЕВ,,"С.ЗИДАРОВО, СОЗОПОЛ, БУРГАС",2013-02-13,"Община Созопол","Неустановена принадлежност", САШО,ПЕНЕВ,ЯНЕВ,,"С.ЗИДАРОВО, СОЗОПОЛ, БУРГАС",2015-12-01,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Неустановена принадлежност", САШО,ПЕНЧЕВ,СЛАВОВ,,"ГР.КИЛИФАРЕВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност", САШО,ПЕНЧЕВ,ЦВЯТКОВ,1954-06-15,"С.МИЛКОВИЦА, ГУЛЯНЦИ, ПЛЕВЕН",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1" САШО,ПЕТКОВ,СЪЕВ,,"ГР.ЧИРПАН, ЧИРПАН, СТАРА ЗАГОРА",2016-02-04,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Ловеч","Неустановена принадлежност", САШО,ПЕТКОВ,ТОПАЛОВ,,"ГР.ЕЛЕНА, ЕЛЕНА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-06-05,"Община Елена","Неустановена принадлежност", САШО,ПЕТКОВ,ТОПАЛОВ,,"ГР.ЕЛЕНА, ЕЛЕНА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", САШО,ПЕТКОВ,ТОПАЛОВ,,"ГР.ЕЛЕНА, ЕЛЕНА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-12-08,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Велико Търново","Неустановена принадлежност", САШО,ПЕТРОВ,ЙОНЧЕВ,,"С.ТОШЕВЦИ, ГРАМАДА, ВИДИН",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", САШО,ПЕТРОВ,ЙОНЧЕВ,,"С.ТОШЕВЦИ, ГРАМАДА, ВИДИН",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", САШО,ПЕТРОВ,КОРЕНДОВ,,"ГР.НОВА ЗАГОРА, НОВА ЗАГОРА, СЛИВЕН",2008-06-17,"Държавна агенция за бежанците","Неустановена принадлежност", САШО,ПЕТРОВ,НИКОЛОВ,,"ГР.ЛОМ, ЛОМ, МОНТАНА",2015-04-01,"Община Лом","Неустановена принадлежност", САШО,ПЕТРОВ,НИКОЛОВ,,"ГР.ЛОМ, ЛОМ, МОНТАНА",2016-02-09,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Монтана","Неустановена принадлежност", САШО,ПЕТРОВ,СИНАПОВ,,"ГР.АСЕНОВГРАД, АСЕНОВГРАД, ПЛОВДИВ",2015-08-11,"Община Асеновград","Неустановена принадлежност", САШО,ПЕТРОВ,ЧАКАЛСКИ,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2013-09-18,"Общинска банка АД","Неустановена принадлежност", САШО,ПЕТРОВ,ЧАКАЛСКИ,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2013-11-27,"Българска банка за развитие АД","Неустановена принадлежност", САШО,ПЕТРОВ,ЧАКАЛСКИ,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2015-11-17,"Българска агенция за експортно застраховане БАЕЗ ЕАД","Неустановена принадлежност", САШО,ПЕШОВ,КИРКОВ,,"С.СЕЛАНОВЦИ, ОРЯХОВО, ВРАЦА",2013-12-11,"Община Оряхово","Неустановена принадлежност", САШО,ПЪРВАНОВ,ИВАНОВ,,"С.ГЪРБИНО, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2015-05-27,"Община Земен","Неустановена принадлежност", САШО,РУСЕВ,ИЛИЕВ,1949-05-31,"ГР.БЯЛА СЛАТИНА, БЯЛА СЛАТИНА, ВРАЦА",2013-10-23,"Община Бяла Слатина","Решение № 2-249 от 23.10.2013 г. - община Бяла Слатина","

Рег. дневник; картони - обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; писмо вх. № 15/ 08.01.1991 г. с протокол № 1/ 1991 г. с предложение за унищожаване на лично и работно дело на агент ""Сергей""

" САШО,СЕРАФИМОВ,НИКОЛОВ,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2010-09-29,"Регионални печатни издания","Неустановена принадлежност", САШО,СИМЕОНОВ,АЛЕКСАНДРОВ,,"С.СЛАТИНО, БОБОШЕВО, КЮСТЕНДИЛ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", САШО,СИМЕОНОВ,АЛЕКСАНДРОВ,,"С.СЛАТИНО, БОБОШЕВО, КЮСТЕНДИЛ",2016-02-18,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Кюстендил","Неустановена принадлежност", САШО,СИМЕОНОВ,ЗЛАТАРЕВ,,"ГР.ЕТРОПОЛЕ, ЕТРОПОЛЕ, СОФИЙСКА",2013-10-15,"Токуда Банк АД","Неустановена принадлежност", САШО,СИМЕОНОВ,ЦЕНОВ,,"С.КАМЕНЕЦ, ПОРДИМ, ПЛЕВЕН",2014-06-18,"Университет по архитектура, строителство и геодезия","Неустановена принадлежност", САШО,СЛАВЕВ,ПЕТРОВ,,"С.БЕРЕНДЕ, ЗЕМЕН, ПЕРНИК",2015-06-01,"Община Перник","Неустановена принадлежност", САШО,СЛАВЕЙКОВ,ПЕТКОВ,,"ГР.МОНТАНА, МОНТАНА, МОНТАНА",2008-01-29,"КТ Подкрепа","Неустановена принадлежност", САШО,СЛАВОВ,ЯНЕВ,,"ГР.ПОМОРИЕ, ПОМОРИЕ, БУРГАС",2013-02-20,"Община Поморие","Неустановена принадлежност", САШО,СЛАВЧЕВ,ИЛИЕВ,,"ГР.ПЕТРИЧ, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", САШО,СОФРОНИЕВ,МЕЧКОВ,,"ГР.СЛАВЯНОВО, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2015-07-16,"Община Плевен","Неустановена принадлежност", САШО,СПАСОВ,ПЕТРОВ,,"ГР.СЛИВНИЦА, СЛИВНИЦА, СОФИЙСКА",2012-07-25,"Конфедерация на независимите синдикати в България","Неустановена принадлежност", САШО,СТАВРЕВ,АНАНИЕВ,,"С.ТРЕКЛЯНО, ТРЕКЛЯНО, КЮСТЕНДИЛ",2010-07-20,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", САШО,СТАЙКОВ,КЬОСЕВ,,"С.ЧУКОВЕЦ, РАДОМИР, ПЕРНИК",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", САШО,СТАЙКОВ,КЬОСЕВ,,"С.ЧУКОВЕЦ, РАДОМИР, ПЕРНИК",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", САШО,СТАНЧЕВ,ИВАНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", САШО,СТЕФАНОВ,БОЙЧЕВ,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", САШО,СТЕФАНОВ,ЕВЛОГИЕВ,,"ГР.ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ",2012-09-26,"Национален военен университет ""Васил Левски""","Неустановена принадлежност", САШО,СТОЙЧЕВ,ДИМИТРОВ,,"ГР.САМОКОВ, САМОКОВ, СОФИЙСКА",2010-07-20,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", САШО,СТОЙЧЕВ,КАТЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", САШО,СТОЙЧЕВ,КАТЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", САШО,СТОЙЧЕВ,ЯНЕВ,,"ГР.БОБОВ ДОЛ, БОБОВ ДОЛ, КЮСТЕНДИЛ",2016-02-18,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Кюстендил","Неустановена принадлежност", САШО,СТОЯНОВ,АНГЕЛОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-10-05,"Администрация на Народното събрание","Неустановена принадлежност", САШО,СТОЯНОВ,ДИМИТРОВ,,"ГР.ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ",2015-12-17,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Варна","Неустановена принадлежност", САШО,СТОЯНОВ,ЙОВКОВ,,"С.ЖЕЛЕЗИНО, ИВАЙЛОВГРАД, ХАСКОВО",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", САШО,СТОЯНОВ,ЙОВКОВ,,"С.ЖЕЛЕЗИНО, ИВАЙЛОВГРАД, ХАСКОВО",2008-11-26,"Българска национална телевизия","Неустановена принадлежност", САШО,СТОЯНОВ,ПЕТРОВ,,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2013-08-07,"Община Димово","Неустановена принадлежност", САШО,СТОЯНОВ,СТОЯНОВ,1946-06-14,"ГР.СОПОТ, СОПОТ, ПЛОВДИВ",2013-07-03,"Длъжници към Стопанска банка","Решение № 2-203 от 03.07.2013 г. - лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 - длъжници към Стопанска банка","Със заповед № Р-026/ 16.09.1981 г. е назначен за разузнавач VI степен." САШО,ТОДОРОВ,ВОЙНОВ,,"ГР.ТУТРАКАН, ТУТРАКАН, СИЛИСТРА",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", САШО,ТОДОРОВ,ВОЙНОВ,,"ГР.ТУТРАКАН, ТУТРАКАН, СИЛИСТРА",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", САШО,ТОДОРОВ,ВОЙНОВ,,"ГР.ТУТРАКАН, ТУТРАКАН, СИЛИСТРА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", САШО,ТОДОРОВ,ПАРМАКОВ,,"С.ГОРНО ДРАГЛИЩЕ, РАЗЛОГ, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", САШО,ТОДОРОВ,ХРИСТОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-03-16,"Министерство на външните работи","Неустановена принадлежност", САШО,ХРИСТОВ,КОТЕВ,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2009-12-02,"Национална здравноосигурителна каса","Неустановена принадлежност", САШО,ХРИСТОВ,КОТЕВ,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", САШО,ХРИСТОВ,КОТЕВ,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2015-01-07,"Община Кюстендил","Неустановена принадлежност", САШО,ХРИСТОВ,РАДОЛОВСКИ,,"ГР.ТРОЯН, ТРОЯН, ЛОВЕЧ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", САШО,ХРИСТОВ,ЧОБАНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-10-17,"Министерство на икономиката, енергетиката и туризма","Неустановена принадлежност", САШО,ХРИСТОВ,ЧОБАНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2016-02-04,"ЗАД ЕНЕРГИЯ АД","Неустановена принадлежност", САШО,ЦВЕТАНОВ,АЛЕКСОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-07-25,"Конфедерация на независимите синдикати в България","Неустановена принадлежност", САШО,ЦВЕТКОВ,НЕДЯЛКОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-04-15,"Държавна агенция за метрология и технически надзор","Неустановена принадлежност", САШО,ЦЕКОВ,НИСТОРОВ,,"ГР.БЕЛОГРАДЧИК, БЕЛОГРАДЧИК, ВИДИН",2011-02-15,"Агенция ""Митници""","Неустановена принадлежност", САШО,ЦОНЕВ,ЦОНЕВ,,"ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-07-24,"Община Стражица","Неустановена принадлежност", САШО,ЦОНЕВ,ЦОНЕВ,,"ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-12-08,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Велико Търново","Неустановена принадлежност", САШО,ЯНКОВ,АТАНАСОВ,,"С.ДРЕНОВ, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", САШО,ЯНКОВ,АТАНАСОВ,,"С.ДРЕНОВ, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2016-02-04,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Ловеч","Неустановена принадлежност", САШО,ЯНКОВ,ГОСПОДИНОВ,1959-06-10,"С.ХЛЯБОВО, ТОПОЛОВГРАД, ХАСКОВО",2015-05-12,"Община Панагюрище","Решение № 2-500 от 12.05.2015 г. - община Панагюрище","

Собственоръчно написани и подписани декларация за сътрудничество и обещание; документи от ръководилите го щатни служители; рег. бланки-2 бр.; рег. дневник – 2 бр.; картони - обр. 4 – 8 бр. и обр. 6; лично дело IА-3420 МФ; протокол рег. № СЗ 33/ 20.03.1990 г. с предложение за унищожаване лично дело IА-3420 (Ст.З.); протокол рег. № 61/ 22.05.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело IР-1425 (Ст.З.)

" САШО,ЯНКОВ,МИХАЙЛОВ,,"С.ПЧЕЛИНО, ДОБРИЧКА, ДОБРИЧ",2014-02-19,"Община Добричка","Неустановена принадлежност", САШО,ЯНЧЕВ,ЛАМБОВ,,"ГР.БОТЕВГРАД, БОТЕВГРАД, СОФИЙСКА",2010-07-20,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", СВЕЖЕН,АСЕНОВ,ЙОСИФОВ,,"С.БАЛАНОВО, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2016-02-18,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Кюстендил","Неустановена принадлежност", СВЕЖЕН,ВАСИЛЕВ,БЕНИНСКИ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", СВЕЖЕН,ВАСИЛЕВ,БОГДАНОВ,,"С.ЦАРЕВ БРОД, ШУМЕН, ШУМЕН",2011-10-25,"Изпълнителна агенция ""Главна инспекция по труда""","Неустановена принадлежност", СВЕЖЕН,ИВАНОВ,КОСТАДИНОВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", СВЕЖЕН,ПЕНЧЕВ,ПЕТРОВ,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2014-02-19,"Община Добрич","Неустановена принадлежност", СВЕТИЯ,ЙОРДАНОВ,ТУЖАРОВ,,"ГР.ГУРКОВО, ГУРКОВО, СТАРА ЗАГОРА",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност", СВЕТЛА,АВГУСТОВА,ГРЪНЧАРОВА,,ХЪРВАТСКО,2011-06-16,"Висша атестационна комисия","Неустановена принадлежност", СВЕТЛА,АЛЕКСАНДРОВА,АТАНАСОВСКА,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", СВЕТЛА,АЛЕКСАНДРОВА,АТАНАСОВСКА,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", СВЕТЛА,АЛЕКСАНДРОВА,ЛУМБЕВА,,"С.ФРОЛОШ, КОЧЕРИНОВО, КЮСТЕНДИЛ",2014-12-09,"Община Кочериново","Неустановена принадлежност", СВЕТЛА,АЛИПОВА,СТОИЛОВА,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2009-12-02,"Национална здравноосигурителна каса","Неустановена принадлежност", СВЕТЛА,АНГЕЛОВА,АТАНАСОВА-ЯНЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-05-13,"Длъжници към Българска търговска и индустриална банка (БТИБ)","Неустановена принадлежност", СВЕТЛА,АНГЕЛОВА,ВАНГЕЛОВА,,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", СВЕТЛА,АНГЕЛОВА,ДИМИТРОВА,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", СВЕТЛА,АНДОНОВА,ХАДЖИЕВА,,"ГР.АРДИНО, АРДИНО, КЪРДЖАЛИ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", СВЕТЛА,АНДРЕЕВА,МЕЙЦОВА,,"С.СОФРОНИЕВО, МИЗИЯ, ВРАЦА",2016-01-14,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Враца","Неустановена принадлежност", СВЕТЛА,АНТИМОВА,БЛАГОЕВА,,"ГР.ГУЛЯНЦИ, ГУЛЯНЦИ, ПЛЕВЕН",2015-06-18,"Община Гулянци","Неустановена принадлежност", СВЕТЛА,АНТОНОВА,СТОИЛОВА,,"ГР.БЕЛОСЛАВ, БЕЛОСЛАВ, ВАРНА",2013-05-29,"Община Суворово","Неустановена принадлежност", СВЕТЛА,АСЕНОВА,ВАСИЛЕВА,,"ГР.МЕЗДРА, МЕЗДРА, ВРАЦА",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност", СВЕТЛА,АСЕНОВА,ЙОТОВА,,"ГР.ДИМИТРОВГРАД, ДИМИТРОВГРАД, ХАСКОВО",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", СВЕТЛА,АСЕНОВА,КАРАБОВА,,"С.БУКОВО, МАДАН, СМОЛЯН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", СВЕТЛА,АСЕНОВА,ТОДОРОВА-КРЪСТЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", СВЕТЛА,АТАНАСОВА,АНТОВА,,"ГР.КАРЛОВО, КАРЛОВО, ПЛОВДИВ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", СВЕТЛА,АТАНАСОВА,ЗАХАРИЕВА,,"ГР.РАЗЛОГ, РАЗЛОГ, БЛАГОЕВГРАД",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", СВЕТЛА,АТАНАСОВА,ЗАХАРИЕВА,,"ГР.РАЗЛОГ, РАЗЛОГ, БЛАГОЕВГРАД",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", СВЕТЛА,АТАНАСОВА,ПАВЛОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", СВЕТЛА,АТАНАСОВА,ПЕТРОВА,,"ГР.ПЕЩЕРА, ПЕЩЕРА, ПАЗАРДЖИК",2008-07-09,"Национален статистически институт","Неустановена принадлежност", СВЕТЛА,БОГДАНОВА,ДРАГАНОВА,,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2012-01-12,"Министерство на образованието","Неустановена принадлежност", СВЕТЛА,БОГДАНОВА,РАДЕВА,,"ГР.ЗЛАТИЦА, ЗЛАТИЦА, СОФИЙСКА",2011-11-02,"Министерство на регионалното развитие и благоустройството","Неустановена принадлежност", СВЕТЛА,БОЖКОВА,КЕРМЕКЧИЕВА,,"ГР.СИЛИСТРА, СИЛИСТРА, СИЛИСТРА",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", СВЕТЛА,БОЖКОВА,КЕРМЕКЧИЕВА,,"ГР.СИЛИСТРА, СИЛИСТРА, СИЛИСТРА",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", СВЕТЛА,БОРИСЛАВОВА,АНГЕЛОВА,,"ГР.СВИЩОВ, СВИЩОВ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-07-17,"Община Свищов","Неустановена принадлежност", СВЕТЛА,БОРИСЛАВОВА,ДАНАИЛОВА-ГЕОРГИЕВА,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2009-11-18,"Агенция за приватизация","Неустановена принадлежност", СВЕТЛА,БОРИСЛАВОВА,ТОШКОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2007-07-19,"Администрация на президента","Неустановена принадлежност", СВЕТЛА,БОРИСЛАВОВА,ТОШКОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-02-12,Министерства,"Неустановена принадлежност", СВЕТЛА,БОРИСЛАВОВА,ТОШКОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-09-18,"Университет за национално и световно стопанство","Неустановена принадлежност", СВЕТЛА,БОРИСЛАВОВА,ТОШКОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-06-19,"Юробанк България АД","Неустановена принадлежност", СВЕТЛА,БОРИСЛАВОВА,ТОШКОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-04-15,"Длъжници към Българска народна банка","Неустановена принадлежност", СВЕТЛА,БОРИСОВА,БИСОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-07-22,"Българска народна банка","Неустановена принадлежност", СВЕТЛА,БОРИСОВА,БОЯДЖИЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", СВЕТЛА,БОРИСОВА,ВЪЛКАНОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-12-18,"Българско национално радио","Неустановена принадлежност", СВЕТЛА,БОРИСОВА,ВЪЛКАНОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", СВЕТЛА,БОРИСОВА,ДОРОВСКА,,"С.БРЕНИЦА, КНЕЖА, ПЛЕВЕН",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност", СВЕТЛА,БОРИСОВА,ЙОНЧЕВА,,"С.ОРЕШЕЦ, ДИМОВО, ВИДИН",2013-09-18,"Община Видин","Неустановена принадлежност", СВЕТЛА,БОРИСОВА,КОСТАДИНОВА,,"ГР.АЙТОС, АЙТОС, БУРГАС",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", СВЕТЛА,БОРИСОВА,КОСТОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-01-14,"Приватизирани предприятия - София","Неустановена принадлежност", СВЕТЛА,БОРИСОВА,КРЪСТЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-12-18,"Българско национално радио","Неустановена принадлежност", СВЕТЛА,БОРИСОВА,РАЗМОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-11-02,"Министерство на регионалното развитие и благоустройството","Неустановена принадлежност", СВЕТЛА,БОРИСОВА,РАЗМОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-10-17,"Министерство на икономиката, енергетиката и туризма","Неустановена принадлежност", СВЕТЛА,БОРИСОВА,ЯНЕВА,,"ГР.КАВАРНА, КАВАРНА, ДОБРИЧ",2016-01-19,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Добрич","Неустановена принадлежност", СВЕТЛА,ВАСИЛЕВА,БОГДАНОВА-МЕТЕВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2011-06-16,"Висша атестационна комисия","Неустановена принадлежност", СВЕТЛА,ВАСИЛЕВА,БОГДАНОВА-МЕТЕВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2014-08-06,"Медицински университет - София","Неустановена принадлежност", СВЕТЛА,ВАСИЛЕВА,ГЕОРГИЕВА,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2011-02-15,"Агенция ""Митници""","Неустановена принадлежност", СВЕТЛА,ВАСИЛЕВА,ДАСКАЛОВА-ВАСИЛЕВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", СВЕТЛА,ВАСИЛЕВА,ЗЛАТАРСКА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-01-12,"Политически кабинети","Неустановена принадлежност", СВЕТЛА,ВАСИЛЕВА,КУРНОВСКА-МЛАДЕНОВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", СВЕТЛА,ВАСИЛЕВА,МИЛЕВА-АСЕНОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-11-26,"Българска национална телевизия","Неустановена принадлежност", СВЕТЛА,ВАСИЛЕВА,МИТРОВА,,"ГР.КОСТЕНЕЦ, КОСТЕНЕЦ, СОФИЙСКА",2015-08-04,"Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Неустановена принадлежност", СВЕТЛА,ВАСИЛЕВА,МИХОВА,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност", СВЕТЛА,ВАСИЛЕВА,МОРАЛИЙСКА,,"ГР.БАЛЧИК, БАЛЧИК, ДОБРИЧ",2014-02-12,"Община Балчик","Неустановена принадлежност", СВЕТЛА,ВАСИЛЕВА,ПАНЕВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", СВЕТЛА,ВАСИЛЕВА,ПЕЙЧЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", СВЕТЛА,ВАСИЛЕВА,СКЕРЛЕТОВА,,"ГР.АСЕНОВГРАД, АСЕНОВГРАД, ПЛОВДИВ",2015-08-11,"Община Асеновград","Неустановена принадлежност", СВЕТЛА,ВЕЛИКОВА,ЖЕЛЯЗКОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-03-16,"Министерство на външните работи","Неустановена принадлежност", СВЕТЛА,ВЕЛИКОВА,ХРИСТОВА,,"ГР.АЛФАТАР, АЛФАТАР, СИЛИСТРА",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", СВЕТЛА,ВЕЛИЧКОВА,БОЙЧЕВА-ГЕОРГИЕВА,,"ГР.ИСКЪР, ИСКЪР, ПЛЕВЕН",2015-06-23,"Община Долна Митрополия","Неустановена принадлежност", СВЕТЛА,ВЕЛИЧКОВА,ПЕНЕВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", СВЕТЛА,ВЕЛИЧКОВА,ПЕНЕВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", СВЕТЛА,ВЕСЕЛИНОВА,ЧОРБАДЖИЕВА,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", СВЕТЛА,ВЛАДЕВА,ДИМИТРОВА,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2009-12-02,"Национална здравноосигурителна каса","Неустановена принадлежност", СВЕТЛА,ВЛАДИМИРОВА,ВЛАДИМИРОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-11-27,"Българска народна банка","Неустановена принадлежност", СВЕТЛА,ВЛАДИМИРОВА,ЧАМОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност", СВЕТЛА,ВЪЛЧЕВА,РУСАНОВА,,"ГР.УГЪРЧИН, УГЪРЧИН, ЛОВЕЧ",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", СВЕТЛА,ГАНЧЕВА,НАЙДЕНОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност", СВЕТЛА,ГАНЧЕВА,ЧАЛЪКОВА,,"ГР.ТРЯВНА, ТРЯВНА, ГАБРОВО",2014-01-28,"Община Трявна","Неустановена принадлежност", СВЕТЛА,ГЕНОВА,ГЕНОВА,,"ГР.МЕЗДРА, МЕЗДРА, ВРАЦА",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", СВЕТЛА,ГЕНОВА,РАКАДЖИЙСКА-ГРЪНЧАРОВА,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2012-03-14,"Икономически университет Варна","Неустановена принадлежност", СВЕТЛА,ГЕНЧЕВА,ЙОРДАНОВА,,"ГР.ПОПОВО, ПОПОВО, ТЪРГОВИЩЕ",2016-01-06,"Длъжници към ОББ","Неустановена принадлежност", СВЕТЛА,ГЕОРГИЕВА,АНГЕЛОВА-ТОШКОВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", СВЕТЛА,ГЕОРГИЕВА,БАНКОВА,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2009-11-18,"Агенция за приватизация","Неустановена принадлежност", СВЕТЛА,ГЕОРГИЕВА,БОЖИЛОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-06-29,"Организатор на хазартни игри","Неустановена принадлежност", СВЕТЛА,ГЕОРГИЕВА,ДРАГАНОВА,,"С.ЛИПНИЦА, БОТЕВГРАД, СОФИЙСКА",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност", СВЕТЛА,ГЕОРГИЕВА,ЗАХАРИЕВА,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2011-06-29,"Агенция по геодезия, картография и кадастър","Неустановена принадлежност", СВЕТЛА,ГЕОРГИЕВА,ИВАНОВА,,"ГР.АЙТОС, АЙТОС, БУРГАС",2012-12-12,"Община Айтос","Неустановена принадлежност", СВЕТЛА,ГЕОРГИЕВА,ИВАНОВА,,"С.МИХАЛИЧ, ВЪЛЧИ ДОЛ, ВАРНА",2013-05-15,"Община Вълчи дол","Неустановена принадлежност", СВЕТЛА,ГЕОРГИЕВА,ИВАНОВА,,"С.МИХАЛИЧ, ВЪЛЧИ ДОЛ, ВАРНА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", СВЕТЛА,ГЕОРГИЕВА,КАЛУДОВА-СТАНИЛОВА,,"ГР.АСЕНОВГРАД, АСЕНОВГРАД, ПЛОВДИВ",2012-06-27,"Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство - Пловдив","Неустановена принадлежност", СВЕТЛА,ГЕОРГИЕВА,КАЛУДОВА-СТАНИЛОВА,,"ГР.АСЕНОВГРАД, АСЕНОВГРАД, ПЛОВДИВ",2012-07-04,"Конфедерация на независимите синдикати в България","Неустановена принадлежност", СВЕТЛА,ГЕОРГИЕВА,КОКАНОВА,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2009-04-15,"Държавна агенция за метрология и технически надзор","Неустановена принадлежност", СВЕТЛА,ГЕОРГИЕВА,КРУМОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", СВЕТЛА,ГЕОРГИЕВА,КРЪСТЕВА,,"ГР.СЕПТЕМВРИ, СЕПТЕМВРИ, ПАЗАРДЖИК",2009-07-22,"Българска народна банка","Неустановена принадлежност", СВЕТЛА,ГЕОРГИЕВА,ЛИПЧЕВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2011-10-05,"Администрация на Народното събрание","Неустановена принадлежност", СВЕТЛА,ГЕОРГИЕВА,МАКАВЕЕВА,,"ГР.КОЙНАРЕ, ЧЕРВЕН БРЯГ, ПЛЕВЕН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", СВЕТЛА,ГЕОРГИЕВА,МАКАВЕЕВА,,"ГР.КОЙНАРЕ, ЧЕРВЕН БРЯГ, ПЛЕВЕН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", СВЕТЛА,ГЕОРГИЕВА,МИТЕВА,,"С.ГИГЕН, ГУЛЯНЦИ, ПЛЕВЕН",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност", СВЕТЛА,ГЕОРГИЕВА,НАСТЕВА,,"С.ДОЛНИ ОКОЛ, САМОКОВ, СОФИЙСКА",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност", СВЕТЛА,ГЕОРГИЕВА,ПЕТКОВА,,"ГР.ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", СВЕТЛА,ГЕОРГИЕВА,РУСЕВА,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2008-12-18,"Българско национално радио","Неустановена принадлежност", СВЕТЛА,ГЕОРГИЕВА,РУСЕВА,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", СВЕТЛА,ГЕОРГИЕВА,СТОЯНОВА,,"С.ЛОЗЕН, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност", СВЕТЛА,ГЕОРГИЕВА,СТОЯНОВА,,"С.ЛОЗЕН, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-03-16,"Министерство на външните работи","Неустановена принадлежност", СВЕТЛА,ГЕОРГИЕВА,СТОЯНОВА,,"ГР.БАТАК, БАТАК, ПАЗАРДЖИК",2009-10-14,"Национален осигурителен институт","Неустановена принадлежност", СВЕТЛА,ГЕОРГИЕВА,СТОЯНОВА,,"ГР.БАТАК, БАТАК, ПАЗАРДЖИК",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност", СВЕТЛА,ГЕОРГИЕВА,ТЕНОВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2012-09-26,"Висше училище по агробизнес и развитие на регионите","Неустановена принадлежност", СВЕТЛА,ГЕОРГИЕВА,ШОШКОВА,,"ГР.СВИЛЕНГРАД, СВИЛЕНГРАД, ХАСКОВО",2011-02-15,"Агенция ""Митници""","Неустановена принадлежност", СВЕТЛА,ГОСПОДИНОВА,ГЕОРГИЕВА,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2011-03-16,"Министерство на външните работи","Неустановена принадлежност", СВЕТЛА,ГРИГОРОВА,КРАПЧЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-11-21,"Министерство на околната среда и водите","Неустановена принадлежност", СВЕТЛА,ГРИГОРОВА,МЛАДЕНОВА,,"С.ЯГОДОВО, БЕРКОВИЦА, МОНТАНА",2015-03-24,"Община Вършец","Неустановена принадлежност", СВЕТЛА,ГРОЗЕВА,КИРОВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", СВЕТЛА,ГУТЕВА,ДЕНЕВА,,"С.СТОКИТЕ, СЕВЛИЕВО, ГАБРОВО",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", СВЕТЛА,ДАНЧЕВА,ЗДРАВЧЕВА,,"С.ЗАГРАЖДЕН, БАНИТЕ, СМОЛЯН",2015-09-14,"Община Лъки","Неустановена принадлежност", СВЕТЛА,ДАНЧЕВА,ЗДРАВЧЕВА,,"С.ЗАГРАЖДЕН, БАНИТЕ, СМОЛЯН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", СВЕТЛА,ДЕЛЧЕВА,КИСЬОВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2008-12-18,"Българско национално радио","Неустановена принадлежност", СВЕТЛА,ДЕМИРЕВА,АТАНАСОВА,,"ГР.ШАБЛА, ШАБЛА, ДОБРИЧ",2014-03-12,"Община Шабла","Неустановена принадлежност", СВЕТЛА,ДИМИТРОВА,АПОСТОЛОВА-КОЛЕВА,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", СВЕТЛА,ДИМИТРОВА,ДЕНЕВА,,"ГР.ТЕРВЕЛ, ТЕРВЕЛ, ДОБРИЧ",2016-01-19,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Добрич","Неустановена принадлежност", СВЕТЛА,ДИМИТРОВА,ДИМИТРОВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2009-12-02,"Национална здравноосигурителна каса","Неустановена принадлежност", СВЕТЛА,ДИМИТРОВА,ДРАГАНОВА-ТОДОРОВА,1953-11-25,"С.ЛОЗЕН, СТРАЖИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-11-20,"Средни училища","Решение № 2-259 от 20.11.2013 г. - училища по Закона за народната просвета","Рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр.; протокол рег. № КА-28/ 21.03.1990 г. за отделяне за унищожаване работно дело IР-834 (В.Т.); протокол рег. № КА-24/ 21.03.1990 г. за отделяне за унищожаване лично дело IА-3176 (В.Т.)." СВЕТЛА,ДИМИТРОВА,МАРИНОВА,,"ГР.ТЕТЕВЕН, ТЕТЕВЕН, ЛОВЕЧ",2015-02-11,"Община Тетевен","Неустановена принадлежност", СВЕТЛА,ДИМИТРОВА,МАРИНОВА,,"ГР.ТЕТЕВЕН, ТЕТЕВЕН, ЛОВЕЧ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", СВЕТЛА,ДИМИТРОВА,МАРИНОВА,,"ГР.ТЕТЕВЕН, ТЕТЕВЕН, ЛОВЕЧ",2016-02-04,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Ловеч","Неустановена принадлежност", СВЕТЛА,ДИМИТРОВА,МИЛУШЕВА,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2014-06-25,"Технически университет - София","Неустановена принадлежност", СВЕТЛА,ДИМИТРОВА,МИХАЙЛОВА,,"ГР.ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ, ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ, ШУМЕН",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", СВЕТЛА,ДИМИТРОВА,МОНЕВА,,"ГР.КАЗАНЛЪК, КАЗАНЛЪК, СТАРА ЗАГОРА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", СВЕТЛА,ДИМИТРОВА,МЪЛЧАНОВА-КАМБУРОВА,,"ГР.ЧИРПАН, ЧИРПАН, СТАРА ЗАГОРА",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", СВЕТЛА,ДИМИТРОВА,ПЕТКОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", СВЕТЛА,ДИМИТРОВА,ПОПОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-12-14,"Министерство на външните работи - посланици","Неустановена принадлежност", СВЕТЛА,ДИМИТРОВА,САВЕВА-КОЛЕВА,,"С.АЛЕКСАНДРОВО, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2016-02-09,"ХДИ Застраховане","Неустановена принадлежност", СВЕТЛА,ДИМИТРОВА,ТОДОРОВА,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", СВЕТЛА,ДИМИТРОВА,ТОДОРОВА,,"ГР.ОРЯХОВО, ОРЯХОВО, ВРАЦА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", СВЕТЛА,ДИМИТРОВА,ТОНЕВА,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", СВЕТЛА,ДИМИТРОВА,ТОНЕВА,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2014-02-12,"Разследващи полицаи","Неустановена принадлежност", СВЕТЛА,ДИМИТРОВА,ХРИСТОВА,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2011-06-29,"Агенция по геодезия, картография и кадастър","Неустановена принадлежност", СВЕТЛА,ДИМИТРОВА,ХРИСТОВА,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", СВЕТЛА,ДИМИТРОВА,ЯНЧЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", СВЕТЛА,ДИМИТРОВА,ЯНЧЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", СВЕТЛА,ДИМИТРОВА,ЯНЧЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", СВЕТЛА,ДИМИТРОВА,ЯНЧЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-09-30,"Община Марица","Неустановена принадлежност", СВЕТЛА,ДИНЕВА,ТАТАРОВА,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", СВЕТЛА,ДОЙНОВА,КОЖУХАРОВА-КОЛЕВА,,"ГР.ГАБРОВО, ГАБРОВО, ГАБРОВО",2016-01-19,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Габрово","Неустановена принадлежност", СВЕТЛА,ДОЧЕВА,ДИМИТРОВА,,ГР.ТЕТЕВЕН,2007-07-05,"Висш съдебен съвет","Неустановена принадлежност", СВЕТЛА,ДОЧЕВА,ДИМИТРОВА,,ГР.ТЕТЕВЕН,2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", СВЕТЛА,ДРАГАНОВА,ВАСИЛЕВА,,"С.ВРАНИНО, КАВАРНА, ДОБРИЧ",2012-07-04,"Конфедерация на независимите синдикати в България","Неустановена принадлежност", СВЕТЛА,ДРАГАНОВА,ЦВЕТКОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", СВЕТЛА,ЕМАНОИЛОВА,КОСТАДИНОВА,,"С.ПИРИН, САНДАНСКИ, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", СВЕТЛА,ЖЕЛЯЗКОВА,НИКОЛОВА,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", СВЕТЛА,ЖЕЛЯЗКОВА,СТОЯНОВА,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", СВЕТЛА,ЖИВКОВА,СПАСОВА,,"С.СТЕЖЕРОВО, ЛЕВСКИ, ПЛЕВЕН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", СВЕТЛА,ЗАХАРИЕВА,БОЯНЧЕВА,,"ГР.ГЪЛЪБОВО, ГЪЛЪБОВО, СТАРА ЗАГОРА",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", СВЕТЛА,ЗАХАРИЕВА,ИЛИЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-03-14,"Софийски университет ""Св. Климент Охридски""","Неустановена принадлежност", СВЕТЛА,ЗДРАВКОВА,БОГДАНОВА,,"С.МУСЕЛИЕВО, НИКОПОЛ, ПЛЕВЕН",2015-06-18,"Община Белене","Неустановена принадлежност", СВЕТЛА,ЗДРАВКОВА,ЛУЛЧЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-07-20,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", СВЕТЛА,ЗЛАТЕВА,ГЕОРГИЕВА,,"ГР.ПРОВАДИЯ, ПРОВАДИЯ, ВАРНА",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност", СВЕТЛА,ИВАНОВА,БЕРОВА,,"ГР.БЯЛА СЛАТИНА, БЯЛА СЛАТИНА, ВРАЦА",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", СВЕТЛА,ИВАНОВА,БРЪНЕКОВА,,"ГР.ТРЯВНА, ТРЯВНА, ГАБРОВО",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност", СВЕТЛА,ИВАНОВА,ВАСИЛЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-02-09,"Българска академия на науките","Неустановена принадлежност", СВЕТЛА,ИВАНОВА,ДЖЕРМОВА,,"ГР.СРЕДЕЦ, СРЕДЕЦ, БУРГАС",2013-01-29,"Община Средец","Неустановена принадлежност", СВЕТЛА,ИВАНОВА,ДЖЕРМОВА,,"ГР.СРЕДЕЦ, СРЕДЕЦ, БУРГАС",2015-12-01,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Неустановена принадлежност", СВЕТЛА,ИВАНОВА,ДИМИТРОВА,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", СВЕТЛА,ИВАНОВА,ИВАНОВА,,"ГР.ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", СВЕТЛА,ИВАНОВА,ИВАНОВА,,"ГР.ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", СВЕТЛА,ИВАНОВА,ИВАНОВА,,"ГР.ТРОЯН, ТРОЯН, ЛОВЕЧ",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", СВЕТЛА,ИВАНОВА,ИВАНОВА,,"ГР.БЯЛА, БЯЛА, РУСЕ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", СВЕТЛА,ИВАНОВА,ИЛИЕВА,,"ГР.БОБОВ ДОЛ, БОБОВ ДОЛ, КЮСТЕНДИЛ",2009-11-18,"Агенция за приватизация","Неустановена принадлежност", СВЕТЛА,ИВАНОВА,КАРАТАНОВА,,"С.ЗАГОРЕ, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2010-10-13,"Изпълнителна агенция ""Борба с градушките""","Неустановена принадлежност", СВЕТЛА,ИВАНОВА,КИРИЛОВА,,"С.КОНСТАНТИН, ЕЛЕНА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-12-08,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Велико Търново","Неустановена принадлежност", СВЕТЛА,ИВАНОВА,КИРЧЕВА,,"С.МИНДЯ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-01-16,"Министерство на правосъдието","Неустановена принадлежност", СВЕТЛА,ИВАНОВА,МАНДАДЖИЕВА,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2008-07-09,"Национален статистически институт","Неустановена принадлежност", СВЕТЛА,ИВАНОВА,МАНОЛОВА,,"С.ЧЕРНИЧЕВО, КРУМОВГРАД, КЪРДЖАЛИ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", СВЕТЛА,ИВАНОВА,НЕДЕЛЧЕВА,,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", СВЕТЛА,ИВАНОВА,ПАЧЕВА-КАРАБОВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2014-08-12,"Медицински университет - Пловдив","Неустановена принадлежност", СВЕТЛА,ИВАНОВА,ПЕТРОВА,,"ГР.ЛОМ, ЛОМ, МОНТАНА",2016-02-09,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Монтана","Неустановена принадлежност", СВЕТЛА,ИВАНОВА,РАЙКОВА,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", СВЕТЛА,ИВАНОВА,СТОЕВА,,"ГР.НИКОЛАЕВО, НИКОЛАЕВО, СТАРА ЗАГОРА",2008-09-16,"Държавна агенция по горите","Неустановена принадлежност", СВЕТЛА,ИВАНОВА,СТОЯНОВА,,"С.ОБОРИЩЕ, ВЪЛЧИ ДОЛ, ВАРНА",2015-12-17,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Варна","Неустановена принадлежност", СВЕТЛА,ИВАНОВА,ХРИСТОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", СВЕТЛА,ИВАНОВА,ХРИСТОВА,,"ГР.СВОГЕ, СВОГЕ, СОФИЙСКА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", СВЕТЛА,ИВАНОВА,ЯНЧЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-07-03,"Длъжници към Стопанска банка","Неустановена принадлежност", СВЕТЛА,ИЛИЕВА,ВАСИЛЕВА,,"ГР.ОРЯХОВО, ОРЯХОВО, ВРАЦА",2016-01-14,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Враца","Неустановена принадлежност", СВЕТЛА,ИЛИЕВА,ВАСИЛЕВА-ЦВЕТКОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-12-18,"Българско национално радио","Неустановена принадлежност", СВЕТЛА,ИЛИЕВА,ВЕЛИНОВА-ПЕТРОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-07-09,"Национален статистически институт","Неустановена принадлежност", СВЕТЛА,ИЛИЕВА,ВЕЛКОВА,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2010-09-20,"Държавен фонд Земеделие","Неустановена принадлежност", СВЕТЛА,ИЛИЕВА,ДЖУРДЖИНА,,"С.БУЙНОВЦИ, ЕЛЕНА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност", СВЕТЛА,ИЛИЕВА,ЗАРЕВА,,"ГР.ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-12-08,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Велико Търново","Неустановена принадлежност", СВЕТЛА,ИЛИЕВА,ЛЯМОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-07-09,"Национален статистически институт","Неустановена принадлежност", СВЕТЛА,ИЛИЕВА,МОНДАШКА,,"ГР.ОРЯХОВО, ОРЯХОВО, ВРАЦА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", СВЕТЛА,ИЛИЕВА,НИКОЛОВА,,"С.ЛЕСКОВЕЦ, ОРЯХОВО, ВРАЦА",2013-12-11,"Община Оряхово","Неустановена принадлежност", СВЕТЛА,ИЛИЕВА,НИКОЛОВА,,"С.ЛЕСКОВЕЦ, ОРЯХОВО, ВРАЦА",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", СВЕТЛА,ИЛИЕВА,ПАНЕВА,,"ГР.ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност", СВЕТЛА,ИЛИЕВА,ПАНЕВА,,"ГР.ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", СВЕТЛА,ИЛИЕВА,ТАБАКОВА,,"ГР.БЕЛОГРАДЧИК, БЕЛОГРАДЧИК, ВИДИН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", СВЕТЛА,ИЛИЕВА,ТРОПЧЕВА,,"С.ДЕВЕТАК, КАРНОБАТ, БУРГАС",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", СВЕТЛА,ИСПИРИДОНОВА,ЙОРДАНОВА,,"С.ГОЛЯМ ВЪРБОВНИК, БОБОВ ДОЛ, КЮСТЕНДИЛ",2014-12-03,"Община Бобов дол","Неустановена принадлежност", СВЕТЛА,ЙОРДАНОВА,ВЪЛОВА,,"С.СУХАЧЕ, ЧЕРВЕН БРЯГ, ПЛЕВЕН",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", СВЕТЛА,ЙОРДАНОВА,ГРИГОРОВА,,"ГР.АСЕНОВГРАД, АСЕНОВГРАД, ПЛОВДИВ",2016-01-19,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Габрово","Неустановена принадлежност", СВЕТЛА,ЙОРДАНОВА,ДИМИТРОВА-КОВАЧЕВА,,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", СВЕТЛА,ЙОРДАНОВА,ДОБРОСЛАВОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-06-14,"Министерство на труда и социалната политика","Неустановена принадлежност", СВЕТЛА,ЙОРДАНОВА,СТАНЧЕВА-БЕЛИНСКА,,"ГР.АЙТОС, АЙТОС, БУРГАС",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", СВЕТЛА,ЙОРДАНОВА,ТОДОРИНА,,"ГР.ВЕТРЕН, СЕПТЕМВРИ, ПАЗАРДЖИК",2015-05-19,"Община Септември","Неустановена принадлежност", СВЕТЛА,ЙОТОВА,БРЪЧКОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност", СВЕТЛА,КАЛЧЕВА,ДИНЧЕВА,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност", СВЕТЛА,КАМЕНОВА,ДАУЛОВА,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", СВЕТЛА,КИРИЛОВА,ГЕРГИНОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", СВЕТЛА,КИРИЛОВА,ДИМИТРОВА,,"ГР.ЛОМ, ЛОМ, МОНТАНА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", СВЕТЛА,КИРИЛОВА,КИТОВА,,"ГР.ДУПНИЦА, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", СВЕТЛА,КИРИЛОВА,КИТОВА,,"ГР.ДУПНИЦА, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2016-02-18,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Кюстендил","Неустановена принадлежност", СВЕТЛА,КИРИЛОВА,НИКОВА-ИВАНОВА,,"ГР.ПРОВАДИЯ, ПРОВАДИЯ, ВАРНА",2015-12-17,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Варна","Неустановена принадлежност", СВЕТЛА,КОЛЕВА,ПЕТРОВА,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", СВЕТЛА,КОСТАДИНОВА,ВЪЖАРОВА,,"ГР.РИЛА, РИЛА, КЮСТЕНДИЛ",2015-01-14,"Община Рила","Неустановена принадлежност", СВЕТЛА,КОСТАДИНОВА,ВЪЛЧИНОВА,,"ГР.СТАМБОЛИЙСКИ, СТАМБОЛИЙСКИ, ПЛОВДИВ",2015-10-14,"Община Стамболийски","Неустановена принадлежност", СВЕТЛА,КОСТАДИНОВА,ГРИГОРОВА,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", СВЕТЛА,КОСТАДИНОВА,МОНЕВА,,"ГР.ВЪЛЧИ ДОЛ, ВЪЛЧИ ДОЛ, ВАРНА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", СВЕТЛА,КОСТОВА,ВЕЛЕВА,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2008-07-09,"Национален статистически институт","Неустановена принадлежност", СВЕТЛА,КОСТОВА,ВЪЛОВА,,"ГР.ЧЕРВЕН БРЯГ, ЧЕРВЕН БРЯГ, ПЛЕВЕН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", СВЕТЛА,КОСТОВА,МИХАЙЛОВА,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", СВЕТЛА,КРАСИМИРОВА,САМАНДЖИЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-12-09,"Печатни издания","Неустановена принадлежност", СВЕТЛА,КРЪСТЕВА,КОЗАРОВА,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", СВЕТЛА,ЛЮДМИЛОВА,ЦАЧЕВА-ЗАХАРИНОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", Светла,Маргаритова,Маргаритова-Вучкова,,"гр. Поморие",2011-10-05,"Администрация на Народното събрание","Неустановена принадлежност", СВЕТЛА,МАРИНОВА,БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА,,"ГР.КАРНОБАТ, КАРНОБАТ, БУРГАС",2008-02-12,Министерства,"Неустановена принадлежност", СВЕТЛА,МАРИНОВА,БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА,,"ГР.КАРНОБАТ, КАРНОБАТ, БУРГАС",2007-09-04,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", СВЕТЛА,МАРИНОВА,БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА,,"ГР.КАРНОБАТ, КАРНОБАТ, БУРГАС",2011-06-16,"Висша атестационна комисия","Неустановена принадлежност", СВЕТЛА,МАРИНОВА,БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА,,"ГР.КАРНОБАТ, КАРНОБАТ, БУРГАС",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", СВЕТЛА,МАРИНОВА,БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА,,"ГР.КАРНОБАТ, КАРНОБАТ, БУРГАС",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", СВЕТЛА,МАРИНОВА,ЗМЕЕВА,,"ГР.ТУТРАКАН, ТУТРАКАН, СИЛИСТРА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", СВЕТЛА,МАРИНОВА,ЦОЛОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-12-02,"Национална здравноосигурителна каса","Неустановена принадлежност", СВЕТЛА,МАРИНОВА,ЧАКЪРОВА-ГЕОРГИЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", СВЕТЛА,МАРКОВА,ДИЛЧОВСКА,,"С.ГЛАВАНОВЦИ, ГЕОРГИ ДАМЯНОВО, МОНТАНА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", СВЕТЛА,МАРКОВА,СТАНЧЕВА,,"ГР.ЯБЛАНИЦА, ЯБЛАНИЦА, ЛОВЕЧ",2015-02-18,"Община Ябланица","Неустановена принадлежност", СВЕТЛА,МАРЧЕВА,ВЪЛЕВА,,"С.ЖИТНИЦА, ДОБРИЧКА, ДОБРИЧ",2013-01-16,"Министерство на правосъдието","Неустановена принадлежност", СВЕТЛА,МАРЧЕВА,ЧЕРМЕНСКА,,"ГР.КОТЕЛ, КОТЕЛ, СЛИВЕН",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност", СВЕТЛА,МИЛАНОВА,СТОЯНОВА,,"ГР.РАЗГРАД, РАЗГРАД, РАЗГРАД",2015-11-11,"Община Лозница","Неустановена принадлежност", СВЕТЛА,МИЛЕНОВА,ЕМИЛОВА,,"ГР.МОМЧИЛГРАД, МОМЧИЛГРАД, КЪРДЖАЛИ",2014-10-29,"Община Ардино","Неустановена принадлежност", СВЕТЛА,МИЛЕНОВА,ЙОСИФОВА,,"С.ЛЕНИЩЕ, АРДИНО, КЪРДЖАЛИ",2014-10-29,"Община Ардино","Неустановена принадлежност", СВЕТЛА,МИЛЧЕВА,ТЕЛЕФОНСКА,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", СВЕТЛА,МИЛЧЕВА,ТЕЛЕФОНСКА,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", СВЕТЛА,МИНКОВА,МОНДЕШКА,,"ГР.ТРОЯН, ТРОЯН, ЛОВЕЧ",2008-06-10,"Държавна агенция Архиви","Неустановена принадлежност", СВЕТЛА,МИРЧЕВА,ВАНКОВА,,"С.ВЕТРИНО, ВЕТРИНО, ВАРНА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", СВЕТЛА,МИРЧЕВА,ИВАНОВА,,"С.РЕЛЬОВО, САМОКОВ, СОФИЙСКА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", СВЕТЛА,МИРЧЕВА,НИКОЛОВА,,"ГР.СВОГЕ, СВОГЕ, СОФИЙСКА",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност", СВЕТЛА,МИРЧЕВА,СТОЯНОВА,,"ГР.ЗЛАТОГРАД, ЗЛАТОГРАД, СМОЛЯН",2016-01-25,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Кърджали","Неустановена принадлежност", СВЕТЛА,МИТКОВА,ДИМИТРОВА,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2013-01-23,"Община Бургас","Неустановена принадлежност", СВЕТЛА,МИТКОВА,ЦОЛОВА,,"ГР.КОЗЛОДУЙ, КОЗЛОДУЙ, ВРАЦА",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", СВЕТЛА,МИХАЙЛОВА,АНДОНОВА-СЛАВЧЕВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", СВЕТЛА,МИХАЙЛОВА,МАСОВА,,"ГР.СВИЩОВ, СВИЩОВ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност", СВЕТЛА,МИХАЛЕВА,ЗЛАТКОВА,,"С.ДИБИЧ, ШУМЕН, ШУМЕН",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност", СВЕТЛА,МИХОВА,СТАНЕВА,,"С.ДЪСКОТНА, РУЕН, БУРГАС",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", СВЕТЛА,НЕДЕВА,УЗУНОВА,,"ГР.МОНТАНА, МОНТАНА, МОНТАНА",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност", СВЕТЛА,НЕДЕЛЧЕВА,ИВАНОВА,,"ГР.АСЕНОВГРАД, АСЕНОВГРАД, ПЛОВДИВ",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност", СВЕТЛА,НЕДЕЛЧЕВА,КАРАСТОЯНОВА,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", СВЕТЛА,НЕДЕЛЧЕВА,КАРАСТОЯНОВА,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", СВЕТЛА,НЕДЕЛЧЕВА,НИКОЛОВА,,"С.ДЪСКОТНА, РУЕН, БУРГАС",2012-12-12,"Община Айтос","Неустановена принадлежност", СВЕТЛА,НЕДЯЛКОВА,АЛЕКСАНДРОВА,,"С.БЕБРОВО, ЕЛЕНА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", СВЕТЛА,НИКОЛОВА,БОЙЧЕВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2012-03-14,"Софийски университет ""Св. Климент Охридски""","Неустановена принадлежност", СВЕТЛА,НИКОЛОВА,БОСОЛОВА,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2011-02-23,"Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол","Неустановена принадлежност", СВЕТЛА,НИКОЛОВА,ГЕНОВА,,"ГР.КРЕСНА, КРЕСНА, БЛАГОЕВГРАД",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", СВЕТЛА,НИКОЛОВА,ГЕОРГИЕВА,,"ГР.РАЗЛОГ, РАЗЛОГ, БЛАГОЕВГРАД",2011-04-28,"Министерство на физическото възпитание и спорта","Неустановена принадлежност", СВЕТЛА,НИКОЛОВА,ДАНАИЛОВА,,"ГР.ОРЯХОВО, ОРЯХОВО, ВРАЦА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", СВЕТЛА,НИКОЛОВА,ДИМИТРОВА,,"С.ДОБРОЛЕВО, БОРОВАН, ВРАЦА",2015-09-14,"КТ Подкрепа-кадрови промени","Неустановена принадлежност", СВЕТЛА,НИКОЛОВА,МАРАШЕВА,,"ГР.СВИЛЕНГРАД, СВИЛЕНГРАД, ХАСКОВО",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", СВЕТЛА,НИКОЛОВА,МАРАШЕВА,,"ГР.СВИЛЕНГРАД, СВИЛЕНГРАД, ХАСКОВО",2010-09-20,"Държавен фонд Земеделие","Неустановена принадлежност", СВЕТЛА,НИКОЛОВА,МАРАШЕВА,,"ГР.СВИЛЕНГРАД, СВИЛЕНГРАД, ХАСКОВО",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност", СВЕТЛА,НИКОЛОВА,НАКОВА,,"ГР.БОТЕВГРАД, БОТЕВГРАД, СОФИЙСКА",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", СВЕТЛА,НИКОЛОВА,НИКОЛОВА,,"С.КОРКИНА, БОБОВ ДОЛ, КЮСТЕНДИЛ",2013-05-29,"Длъжници към банка МИНЕРАЛБАНК","Неустановена принадлежност", СВЕТЛА,НИКОЛОВА,НИКОЛОВА,,"ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-11-27,"Българска народна банка","Неустановена принадлежност", СВЕТЛА,НИКОЛОВА,СТОЙЧЕВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2015-10-14,"Община Стамболийски","Неустановена принадлежност", СВЕТЛА,ПАВЛОВА,ПАТЕВА-СИМЕОНОВА,,"ГР.БАНЯ, КАРЛОВО, ПЛОВДИВ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", СВЕТЛА,ПАНАЙОТОВА,ИВАНОВА,,"С.ТИЧА, КОТЕЛ, СЛИВЕН",2009-10-14,"Национален осигурителен институт","Неустановена принадлежност", СВЕТЛА,ПАНЧЕВА,МРЪВКОВА,,"С.ЧЕРНИ ВИТ, ТЕТЕВЕН, ЛОВЕЧ",2012-07-04,"Конфедерация на независимите синдикати в България","Неустановена принадлежност", СВЕТЛА,ПАСКОВА,АНГЕЛОВА-ЯНЕВА,,"ГР.ПАНАГЮРИЩЕ, ПАНАГЮРИЩЕ, ПАЗАРДЖИК",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност", СВЕТЛА,ПЕНЕВА,КОЕВА,,"ГР.ЧИРПАН, ЧИРПАН, СТАРА ЗАГОРА",2010-02-09,"Българска академия на науките","Неустановена принадлежност", СВЕТЛА,ПЕНКОВА,НАЧЕВА,,"С.ГОРНИ ДЪБНИК, ДОЛНИ ДЪБНИК, ПЛЕВЕН",2008-03-18,"КТ Подкрепа","Неустановена принадлежност", СВЕТЛА,ПЕНКОВА,НАЧЕВА,,"С.ГОРНИ ДЪБНИК, ДОЛНИ ДЪБНИК, ПЛЕВЕН",2014-01-22,"Община Габрово","Неустановена принадлежност", СВЕТЛА,ПЕНЧЕВА,МИХОВА,,"С.ГРАДИНАРОВО, ПРОВАДИЯ, ВАРНА",2015-12-01,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Неустановена принадлежност", СВЕТЛА,ПЕТКОВА,ПЕТКОВА-ИВАНОВА,,"ГР.ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност", СВЕТЛА,ПЕТКОВА,РАЧЕВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2011-10-05,"Администрация на Народното събрание","Неустановена принадлежност", СВЕТЛА,ПЕТКОВА,РАШКОВА,,"ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", СВЕТЛА,ПЕТКОВА,РОБЕВА,,"ГР.ИСПЕРИХ, ИСПЕРИХ, РАЗГРАД",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", СВЕТЛА,ПЕТКОВА,РОБЕВА,,"ГР.ИСПЕРИХ, ИСПЕРИХ, РАЗГРАД",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", СВЕТЛА,ПЕТРОВА,АТАНАСОВА,,"ГР.СИМЕОНОВГРАД, СИМЕОНОВГРАД, ХАСКОВО",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", СВЕТЛА,ПЕТРОВА,БОДИЛКОВА,,"ГР.КНЕЖА, КНЕЖА, ПЛЕВЕН",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност", СВЕТЛА,ПЕТРОВА,ВАСИЛЕВА,,"ГР.ЛЕВСКИ, ЛЕВСКИ, ПЛЕВЕН",2015-02-04,"Община Луковит","Неустановена принадлежност", СВЕТЛА,ПЕТРОВА,ВРАНЧЕВА,,"ГР.БАТАК, БАТАК, ПАЗАРДЖИК",2011-10-05,"Администрация на Народното събрание","Неустановена принадлежност", СВЕТЛА,ПЕТРОВА,ГРИГОРОВА,,"ГР.ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ",2008-12-18,"Българско национално радио","Неустановена принадлежност", СВЕТЛА,ПЕТРОВА,ГРИГОРОВА,,"ГР.ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", СВЕТЛА,ПЕТРОВА,ЕВТИМОВА,,"ГР.ОМУРТАГ, ОМУРТАГ, ТЪРГОВИЩЕ",2014-06-10,"Софийски университет Св. Климент Охридски","Неустановена принадлежност", СВЕТЛА,ПЕТРОВА,КИРОВА,,"ГР.ОРЯХОВО, ОРЯХОВО, ВРАЦА",2016-01-14,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Враца","Неустановена принадлежност", СВЕТЛА,ПЕТРОВА,КРЪСТЕВА,,"С.БУТАН, КОЗЛОДУЙ, ВРАЦА",2013-11-13,"Община Враца","Неустановена принадлежност", СВЕТЛА,ПЕТРОВА,КРЪСТЕВА,,"С.БУТАН, КОЗЛОДУЙ, ВРАЦА",2016-01-14,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Враца","Неустановена принадлежност", СВЕТЛА,ПЕТРОВА,ТОДОРОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-05-27,"Държавна комисия за енергийно и водно регулиране","Неустановена принадлежност", СВЕТЛА,ПЕТРОВА,ТОДОРОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-10-17,"Министерство на икономиката, енергетиката и туризма","Неустановена принадлежност", СВЕТЛА,РАДЕВА,УДРЕВА,,"ГР.СИЛИСТРА, СИЛИСТРА, СИЛИСТРА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", СВЕТЛА,РАДЕВА,ЯНКОВА,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", СВЕТЛА,РАДКОВА,МИЛОВА,,"ГР.БЕЛОГРАДЧИК, БЕЛОГРАДЧИК, ВИДИН",2013-12-11,"Община Оряхово","Неустановена принадлежност", СВЕТЛА,РАДКОВА,ЦАЧЕВА,,"С.КУРТОВО КОНАРЕ, СТАМБОЛИЙСКИ, ПЛОВДИВ",2015-09-14,"Община Кричим","Неустановена принадлежност", СВЕТЛА,РАЙКОВА,ДАСКАЛОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-02-12,"Министерски съвет","Неустановена принадлежност", СВЕТЛА,РАНГЕЛОВА,АЛЕКСАНДРОВА-СТОЯНОВА,,"С.СВЕТЛЯ, КОВАЧЕВЦИ, ПЕРНИК",2009-10-14,"Национален осигурителен институт","Неустановена принадлежност", СВЕТЛА,РАНГЕЛОВА,ГЮРОВА-КИРОВА,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", СВЕТЛА,РАНГЕЛОВА,НАНЕВА,,"ГР.СТАМБОЛИЙСКИ, СТАМБОЛИЙСКИ, ПЛОВДИВ",2015-10-14,"Община Стамболийски","Неустановена принадлежност", СВЕТЛА,РИЗОВА,КОСТОВА,1956-02-20,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2015-12-01,"ЗАД БУЛСТРАД АД","Неустановане принадлежност", СВЕТЛА,РУМЕНОВА,РАКШИЕВА,,"ГР.КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2010-02-09,"Българска академия на науките","Неустановена принадлежност", СВЕТЛА,РУСКОВА,ДИМИТРОВА,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", СВЕТЛА,СЕРГЕЕВА,ТЮРДИЕВА,,"С.АВРЕН, КРУМОВГРАД, КЪРДЖАЛИ",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност", СВЕТЛА,СИМЕОНОВА,МАРИНОВА,,"ГР.ОРЯХОВО, ОРЯХОВО, ВРАЦА",2016-01-14,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Враца","Неустановена принадлежност", СВЕТЛА,СИМЕОНОВА,РУСЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-06-16,"Висша атестационна комисия","Неустановена принадлежност", СВЕТЛА,СИМЕОНОВА,СИМЕОНОВА,,"ГР.НЕСЕБЪР, НЕСЕБЪР, БУРГАС",2013-02-13,"Община Несебър","Неустановена принадлежност", СВЕТЛА,СИМЕОНОВА,ХРИСТОВА,,"С.КЪРНАЛОВО, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2015-01-14,"Община Рила","Неустановена принадлежност", СВЕТЛА,СЛАВЕВА,ВЛАХОВА,,"ГР.САМОКОВ, САМОКОВ, СОФИЙСКА",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", СВЕТЛА,СЛАВЕВА,ДАНОВА,,"С.МАЛА ЦЪРКВА, САМОКОВ, СОФИЙСКА",2007-07-05,"Висш съдебен съвет","Неустановена принадлежност", СВЕТЛА,СЛАВЕВА,ДАНОВА,,"С.МАЛА ЦЪРКВА, САМОКОВ, СОФИЙСКА",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", СВЕТЛА,СЛАВКОВА,ЛЕКАРСКА,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2009-12-09,"Печатни издания","Неустановена принадлежност", СВЕТЛА,СЛАВЧОВА,ВЕЛИЧКОВА,,"С.БАЧЕВО, РАЗЛОГ, БЛАГОЕВГРАД",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", СВЕТЛА,СЛАВЧОВА,МИТРЕВА,,"С.РАШКА ГРАЩИЦА, НЕВЕСТИНО, КЮСТЕНДИЛ",2015-01-07,"Община Кюстендил","Неустановена принадлежност", СВЕТЛА,СТАНЕВА,ИВАНОВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", СВЕТЛА,СТАНЕВА,КОЕВА,,"ГР.ТУТРАКАН, ТУТРАКАН, СИЛИСТРА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", СВЕТЛА,СТЕФАНОВА,ГАДЕЛЕВА,,"ГР.РОМАН, РОМАН, ВРАЦА",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", СВЕТЛА,СТЕФАНОВА,ДИМИТРОВА-ПИЩИКОВА,,"ГР.БОТЕВГРАД, БОТЕВГРАД, СОФИЙСКА",2013-11-13,"Община Враца","Неустановена принадлежност", СВЕТЛА,СТЕФАНОВА,ИВАНОВА,,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2011-02-15,"Агенция ""Митници""","Неустановена принадлежност", СВЕТЛА,СТЕФАНОВА,ИВАНОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", СВЕТЛА,СТЕФАНОВА,РАДЕВА,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", СВЕТЛА,СТЕФАНОВА,РУСЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-10-10,"Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията","Неустановена принадлежност", СВЕТЛА,СТЕФАНОВА,СЛАВОВА,,"ГР.КАРНОБАТ, КАРНОБАТ, БУРГАС",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", СВЕТЛА,СТОЕВА,ДИЧЕВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2015-10-14,"Община Родопи","Неустановена принадлежност", СВЕТЛА,СТОИЛОВА,ИСТАТКОВА,,"ГР.ГОДЕЧ, ГОДЕЧ, СОФИЙСКА",2009-12-02,"Национална здравноосигурителна каса","Неустановена принадлежност", СВЕТЛА,СТОИЛОВА,ИСТАТКОВА,,"ГР.ГОДЕЧ, ГОДЕЧ, СОФИЙСКА",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", СВЕТЛА,СТОИЧКОВА,КОРАДОВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2015-06-29,"Организатор на хазартни игри","Неустановена принадлежност", СВЕТЛА,СТОЙКОВА,ТОДОРОВА-ДИМОВА,,"ГР.ТВЪРДИЦА, ТВЪРДИЦА, СЛИВЕН",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", СВЕТЛА,СТОЙНЕВА,ГАГУЛОВА,,"С.РАЖДАВИЦА, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", СВЕТЛА,СТОЯНОВА,БОГДАНОВА,,"ГР.САНДАНСКИ, САНДАНСКИ, БЛАГОЕВГРАД",2011-05-04,"Община Струмяни","Неустановена принадлежност", СВЕТЛА,СТОЯНОВА,ПЕТКОВА,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност", СВЕТЛА,СТОЯНОВА,СТОЯНОВА,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", СВЕТЛА,СТОЯНОВА,ЦАНЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-07-20,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", СВЕТЛА,СТОЯНОВА,ЧОЛАКОВА,,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност", СВЕТЛА,ТЕНЕВА,ПЕТРОВА,,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2011-08-03,"Агенция за държавна финансова инспекция","Неустановена принадлежност", СВЕТЛА,ТОДОРОВА,КИРАНОВА,,"ГР.СМОЛЯН, СМОЛЯН, СМОЛЯН",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", СВЕТЛА,ТОДОРОВА,КИРАНОВА,,"ГР.СМОЛЯН, СМОЛЯН, СМОЛЯН",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност", СВЕТЛА,ТОДОРОВА,КЪРТЕВА-ДАНЧЕВА,,"ГР.ДИМИТРОВГРАД, ДИМИТРОВГРАД, ХАСКОВО",2012-03-14,"Софийски университет ""Св. Климент Охридски""","Неустановена принадлежност", СВЕТЛА,ТОДОРОВА,НИКОЛОВА,,"ГР.ШАБЛА, ШАБЛА, ДОБРИЧ",2014-03-12,"Община Шабла","Неустановена принадлежност", СВЕТЛА,ТОДОРОВА,НИКОЛОВА,,"ГР.ШАБЛА, ШАБЛА, ДОБРИЧ",2016-01-19,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Добрич","Неустановена принадлежност", СВЕТЛА,ТОДОРОВА,ПЕТРОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-12-18,"Българско национално радио","Неустановена принадлежност", СВЕТЛА,ТОДОРОВА,ПЕТРОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", СВЕТЛА,ТОДОРОВА,ПЕТРОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-11-26,"Българска национална телевизия","Неустановена принадлежност", СВЕТЛА,ТОДОРОВА,СТАНИМИРОВА,,"С.МАДАН, БОЙЧИНОВЦИ, МОНТАНА",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", СВЕТЛА,ТОДОРОВА,СТАНИМИРОВА,,"С.МАДАН, БОЙЧИНОВЦИ, МОНТАНА",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", СВЕТЛА,ТОДОРОВА,СТЕФАНОВА-КАЦАРОВА,,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", СВЕТЛА,ТОДОРОВА,СТОИЛОВА,,"ГР.ЕЛЕНА, ЕЛЕНА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2014-07-02,"Технически университет - Варна","Неустановена принадлежност", СВЕТЛА,ТОТЕВА,ДОЙЧЕВА,,"С.СТОЛЪТ, СЕВЛИЕВО, ГАБРОВО",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", СВЕТЛА,ТРАЙКОВА,ТОДОРОВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", СВЕТЛА,ХРИСТОВА,ИВАНОВА,,"ГР.КУБРАТ, КУБРАТ, РАЗГРАД",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", СВЕТЛА,ХРИСТОВА,КАЛЧЕВА,,"ГР.КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2014-11-26,"Община Кърджали","Неустановена принадлежност", СВЕТЛА,ХРИСТОВА,КАРАЗАХОВА,,"ГР.ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност", СВЕТЛА,ХРИСТОВА,КАТЕЛИЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-05-15,"Община Вълчи дол","Неустановена принадлежност", СВЕТЛА,ХРИСТОВА,КОПОЕВА,,"ГР.АЙТОС, АЙТОС, БУРГАС",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", СВЕТЛА,ХРИСТОВА,НЕДЯЛКОВА,,"ГР.ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност", СВЕТЛА,ХРИСТОВА,НЕНОВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2015-12-17,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Варна","Неустановена принадлежност", СВЕТЛА,ХРИСТОВА,НОТЕВА,,"С.ГОВЕДАРЦИ, САМОКОВ, СОФИЙСКА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", СВЕТЛА,ХРИСТОВА,ОЦЕТОВА,1950-11-23,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-01-21,"Български олимпийски комитет","Решение № 2-451 от 21.01.2015 г. - Български олимпийски комитет","

Рег. дневник; картон обр. 4.

" СВЕТЛА,ХРИСТОВА,СВИЛЕНОВА,,"ГР.ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност", СВЕТЛА,ХРИСТОВА,СЛАВЧЕВА,,"ГР.КОТЕЛ, КОТЕЛ, СЛИВЕН",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност", СВЕТЛА,ХРИСТОВА,ТОДОРОВА,,"ГР.ЧЕРВЕН БРЯГ, ЧЕРВЕН БРЯГ, ПЛЕВЕН",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", СВЕТЛА,ХРИСТОВА,ШИВАЧЕВА-ЕДЕРОВА,,"ГР.БОЙЧИНОВЦИ, БОЙЧИНОВЦИ, МОНТАНА",2008-12-18,"Българско национално радио","Неустановена принадлежност", СВЕТЛА,ЦАНЕВА,МОДЕВА,,"ГР.ТРЯВНА, ТРЯВНА, ГАБРОВО",2016-01-19,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Габрово","Неустановена принадлежност", СВЕТЛА,ЦАНКОВА,КОВАЧЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-10-14,"Национален осигурителен институт","Неустановена принадлежност", СВЕТЛА,ЦАНКОВА,ТИНКОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", СВЕТЛА,ЦАНКОВА,ХРИСТОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-01-14,"Приватизирани предприятия - София","Неустановена принадлежност", СВЕТЛА,ЦВЕТАНОВА,ЗАРЕВА,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2015-05-27,"Община Брезник","Неустановена принадлежност", СВЕТЛА,ЦВЕТАНОВА,МИЛЕНКОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-07-20,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", СВЕТЛА,ЦВЕТАНОВА,СТЕФАНОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-03-16,"Министерство на външните работи","Неустановена принадлежност", СВЕТЛА,ЦВЕТКОВА,ВЕЛКОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-03-19,"Югозападен университет Неофит Рилски - Благоевград","Неустановена принадлежност", СВЕТЛА,ЦВЕТКОВА,ЙОРДАНОВА,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност", СВЕТЛА,ЦВЕТКОВА,РУСКОВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", СВЕТЛА,ЦЕКОВА,ПЛАШКОВА,,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2009-12-02,"Национална здравноосигурителна каса","Неустановена принадлежност", СВЕТЛА,ЦОКОВА,ГЕОРГИЕВА,,"ГР.ТРОЯН, ТРОЯН, ЛОВЕЧ",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност", СВЕТЛА,ЦОНЕВА,РАДЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-09-26,"Колеж по телекомуникации и пощи","Неустановена принадлежност", СВЕТЛА,ЮЛИЙ,ГРИГОРОВА,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност", СВЕТЛА,ЯНЕВА,ДИМИТРОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-01-12,"Министерство на образованието","Неустановена принадлежност", СВЕТЛА,ЯНКОВА,ВИЧЕВА,,"ГР.ШАБЛА, ШАБЛА, ДОБРИЧ",2014-03-12,"Община Шабла","Неустановена принадлежност", СВЕТЛА,ЯНКОВА,ЖЕЛЕВА,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2015-09-09,"Приватизирани предприятия - Хасково","Неустановена принадлежност", СВЕТЛАН,ВЕЛИКОВ,ИЛИЕВ,1958-09-14,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2013-11-20,"Средни училища","Решение № 2-259 от 20.11.2013 г. - училища по Закона за народната просвета","Привлечен със заповед № 90/ 17.08.1978 г. и се води на отчет от полк. Събев." СВЕТЛАН,ДИМИТРОВ,БОРИСОВ,,"ГР.ЛОМ, ЛОМ, МОНТАНА",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", СВЕТЛАН,ДИМОВ,СТОЯНОВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2013-04-03,"Община Варна","Неустановена принадлежност", СВЕТЛАН,ДИМОВ,СТОЯНОВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2015-12-17,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Варна","Неустановена принадлежност", СВЕТЛАН,ЕВГЕНИЕВ,СИМЕОНОВ,,"С.ТРИ КЛАДЕНЦИ, ВРАЦА, ВРАЦА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", СВЕТЛАН,ЖИВКОВ,БЪЧВАРОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-06-16,"Висша атестационна комисия","Неустановена принадлежност", СВЕТЛАН,ИВАНОВ,КИЧИКОВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2010-07-20,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", СВЕТЛАН,КОЛЕВ,КОЛЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-07-30,"Държавна агенция Държавен резерв и вoeнновременни запаси","Неустановена принадлежност", СВЕТЛАН,КОСТОВ,ЗЛАТЕВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", СВЕТЛАН,КОСТОВ,ЗЛАТЕВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2013-04-03,"Община Варна","Неустановена принадлежност", СВЕТЛАН,КОСТОВ,ЗЛАТЕВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2015-12-17,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Варна","Неустановена принадлежност", СВЕТЛАН,МАРИНОВ,СТАЙКОВ,,"ГР.КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2008-09-16,"Държавна агенция по горите","Неустановена принадлежност", СВЕТЛАН,НИКОЛОВ,БОНЕВ,,"ГР.РАЗГРАД, РАЗГРАД, РАЗГРАД",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", СВЕТЛАН,ПАСКАЛЕВ,КАРТАЛОВ,,"ГР.ПОМОРИЕ, ПОМОРИЕ, БУРГАС",2015-05-19,"Община Септември","Неустановена принадлежност", СВЕТЛАН,ПЕТРОВ,КАЗАКОВ,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2013-04-03,"Българска бридж федерация","Неустановена принадлежност", СВЕТЛАН,СТЕФАНОВ,ЖЕЛЕВ,,"ГР.КАРНОБАТ, КАРНОБАТ, БУРГАС",2013-01-09,"Община Карнобат","Неустановена принадлежност", СВЕТЛАН,ХРИСТОВ,МЛАДЕНОВ,,"ГР.МАДАН, МАДАН, СМОЛЯН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", СВЕТЛАН,ХРИСТОВ,ПЕТКОВ,,"ГР.ОМУРТАГ, ОМУРТАГ, ТЪРГОВИЩЕ",2015-08-04,"Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Неустановена принадлежност", СВЕТЛАН,ХРИСТОВ,ПЕТКОВ,,"ГР.ОМУРТАГ, ОМУРТАГ, ТЪРГОВИЩЕ",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност", СВЕТЛАН,ХРИСТОВ,СТОЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-12-14,"Министерство на външните работи - посланици","Неустановена принадлежност", СВЕТЛАН,ХРИСТОВ,СТОЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-03-16,"Министерство на външните работи","Неустановена принадлежност", СВЕТЛАНА,АВРАМОВА,ГАНЕВА,,"ГР.ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-06-19,"Община Горна Оряховица","Неустановена принадлежност", СВЕТЛАНА,АВРАМОВА,ГАНЕВА,,"ГР.ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-12-08,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Велико Търново","Неустановена принадлежност", СВЕТЛАНА,АЛЕКСАНДРОВА,ИВАНОВА,,"ГР.МОНТАНА, МОНТАНА, МОНТАНА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", СВЕТЛАНА,АЛЕКСАНДРОВА,МАНЧЕВА,,"ГР.КОЗЛОДУЙ, КОЗЛОДУЙ, ВРАЦА",2013-10-30,"Община Козлодуй","Неустановена принадлежност", СВЕТЛАНА,АЛЕКСАНДРОВА,ЦОЛЕВА,,"С.МИРКОВО, МИРКОВО, СОФИЙСКА",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност", СВЕТЛАНА,АЛЕКСАНДРОВНА,МАРЕШКА,,"РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ",2015-05-12,"Приватизирани предприятия - Габрово","Неустановена принадлежност", СВЕТЛАНА,АНАСТАСОВА,КОСТАДИНОВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2013-05-21,"Община Долни чифлик","Неустановена принадлежност", СВЕТЛАНА,АНГЕЛОВА,КАМЕНОВА,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", СВЕТЛАНА,АНГЕЛОВА,КАМЕНОВА,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2008-11-26,"Българска национална телевизия","Неустановена принадлежност", СВЕТЛАНА,АНГЕЛОВА,КОЗАРЕВА,,"С.ЦАР АСЕН, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", СВЕТЛАНА,АНГЕЛОВА,НАЙДЕНОВА,,"ГР.ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", СВЕТЛАНА,АНГЕЛОВА,НАЙДЕНОВА,,"ГР.ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност", СВЕТЛАНА,АНГЕЛОВА,НАЙДЕНОВА,,"ГР.ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", СВЕТЛАНА,АНГЕЛОВА,НАЙДЕНОВА,,"ГР.ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", СВЕТЛАНА,АНГЕЛОВА,ПЕТРОВА,,"С.ВЕТРИНО, ВЕТРИНО, ВАРНА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", СВЕТЛАНА,АНГЕЛОВА,СТАНЕВА,,"ГР.КАРЛОВО, КАРЛОВО, ПЛОВДИВ",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", СВЕТЛАНА,АНГЕЛОВА,ТЕРЗИЕВА,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2013-11-27,"Национален осигурителен институт","Неустановена принадлежност", СВЕТЛАНА,АНДРЕЕВА,ИВАНОВА,,"ГР.НОВА ЗАГОРА, НОВА ЗАГОРА, СЛИВЕН",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност", СВЕТЛАНА,АТАНАСОВА,АТАНАСОВА,,"РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ",2008-07-09,"Национален статистически институт","Неустановена принадлежност", СВЕТЛАНА,АТАНАСОВА,ГЕОРГИЕВА-ВАСИЛЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-12-09,"Печатни издания","Неустановена принадлежност", СВЕТЛАНА,АТАНАСОВА,"ЗАПРЯНОВА-ДЕ СТЕЕНХЮЕЙСЕН ПИТЕР",,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2009-07-22,"Българска народна банка","Неустановена принадлежност", СВЕТЛАНА,АТАНАСОВА,НЕЧЕВА-ПАНОВА,,"ГР.САНДАНСКИ, САНДАНСКИ, БЛАГОЕВГРАД",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност", СВЕТЛАНА,БОГДАНОВА,КОСТАДИНОВА,,"С.НИКОЛА КОЗЛЕВО, НИКОЛА КОЗЛЕВО, ШУМЕН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", СВЕТЛАНА,БОГДАНОВА,САВОВА,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2008-07-09,"Национален статистически институт","Неустановена принадлежност", СВЕТЛАНА,БОГДАНОВА,САРАЧИЛОВА,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2014-05-20,"Решение № 2-349 от 20.05.2014 г. - Стопанска академия ""Д. А. Ценов""","Неустановена принадлежност", СВЕТЛАНА,БОЖИНОВА,ИВАНОВА,,"ГР.ДЪЛГОПОЛ, ДЪЛГОПОЛ, ВАРНА",2013-05-15,"Община Дългопол","Неустановена принадлежност", СВЕТЛАНА,БОНЧЕВА,ВЛАЙКОВА,1951-11-05,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-12-18,"Българско национално радио","Решение № 56 от 18.12.2008 г. - Българско национално радио","Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 1029/ 27.02.1990 г. за унищожаване с протокол № 235/ 07.01.1990 г. личното и работното дело на аг. ""Антонов""." СВЕТЛАНА,БОРИСЛАВОВА,ДЖАМДЖИЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-12-09,"Печатни издания","Неустановена принадлежност", СВЕТЛАНА,БОРИСЛАВОВА,ДУДУШКА-БОЖИЛОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-02-15,"Агенция ""Митници""","Неустановена принадлежност", СВЕТЛАНА,БОРИСОВА,МИНЧЕВА,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", СВЕТЛАНА,БОРИСОВА,НИКОЛОВА,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2010-02-09,"Българска академия на науките","Неустановена принадлежност", СВЕТЛАНА,ВАЛЕНТИНОВА,КАМЕНОВА,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2015-01-14,"Приватизирани предприятия - София","Неустановена принадлежност", СВЕТЛАНА,ВАЛЕНТИНОВА,КАМЕНОВА,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2015-06-29,"Организатор на хазартни игри","Неустановена принадлежност", СВЕТЛАНА,ВАЛЕРИЕВА,ПАВЛОВА,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2015-08-04,"Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Неустановена принадлежност", СВЕТЛАНА,ВАСИЛЕВА,БИЛЯРСКА,,"ГР.ДУПНИЦА, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност", СВЕТЛАНА,ВАСИЛЕВА,БЪЧВАРОВА,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2008-06-10,"Държавна агенция Архиви","Неустановена принадлежност", СВЕТЛАНА,ВЕЛИКОВА,ПЕТКОВА,,"С.СТАРО СЕЛО, ТУТРАКАН, СИЛИСТРА",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност", СВЕТЛАНА,ВЕЛИКОВА,ТИЛЕВА,,"С.ЗАФИРОВО, ГЛАВИНИЦА, СИЛИСТРА",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност", СВЕТЛАНА,ВЕЛИКОВА,ТИЛЕВА,,"С.ЗАФИРОВО, ГЛАВИНИЦА, СИЛИСТРА",2009-10-14,"Национален осигурителен институт","Неустановена принадлежност", СВЕТЛАНА,ВЕЛКОВА,ЛИЛКОВА-МАРКОВА,,"С.ТОШЕВЦИ, ГРАМАДА, ВИДИН",2012-08-07,"Университет по архитектура, строителство и геодезия","Неустановена принадлежност", СВЕТЛАНА,ВЕНЦЕСЛАВОВА,ДИЧЕВА-ХРИСТОВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", СВЕТЛАНА,ВЕНЦИСЛАВОВА,БОРИСОВА,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", СВЕТЛАНА,ВЕНЦИСЛАВОВА,КОВАЧКА,1963-08-12,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2014-02-05,"Агенция по заетостта","Неустановена принедлежност", СВЕТЛАНА,ВЕСКОВА,ВЕЛИКОВА,,"С.СУШИНА, ВЪРБИЦА, ШУМЕН",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", СВЕТЛАНА,ВЛАДИМИРОВА,ГРИГОРОВА-СТАНЕВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", СВЕТЛАНА,ВЛАДИМИРОВА,ЙОНКОВА,,"С.КОСТЕНЕЦ, КОСТЕНЕЦ, СОФИЙСКА",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", СВЕТЛАНА,ВЛАДИМИРОВА,ЦОНЕВА,,"ГР.СВОГЕ, СВОГЕ, СОФИЙСКА",2014-05-27,"Университет за национално и световно стопанство","Неустановена принадлежност", СВЕТЛАНА,ВЛАДИСЛАВОВА,ВИДЕНОВА-ЗАХАРИЕВА,1953-02-15,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-01-19,"Национален институт за помирение и арбитраж","Неустановане принадлежност", СВЕТЛАНА,ВЛАДИСЛАВОВА,ВИДЕНОВА-ЗАХАРИЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-10-14,"Национален осигурителен институт","Неустановена принадлежност", СВЕТЛАНА,ВЪЛЧЕВА,ПРАНДЖЕВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2015-12-17,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Варна","Неустановена принадлежност", СВЕТЛАНА,ВЪЛЧКОВА,ЙОНЧЕВА,,"С.ВЪРБИЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност", СВЕТЛАНА,ВЪРБАНОВА,ЙОРДАНОВА,,"С.ВЛАСАТИЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2011-10-05,"Администрация на Народното събрание","Неустановена принадлежност", СВЕТЛАНА,ВЪРБАНОВА,ПЕТРОВА,,"ГР.РАЗГРАД, РАЗГРАД, РАЗГРАД",2012-02-13,"Българска църква на Назарянина","Неустановена принадлежност", СВЕТЛАНА,ВЯЧЕСЛАВОВНА,ИВАНОВА,,"РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ",2016-02-04,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Ловеч","Неустановена принадлежност", СВЕТЛАНА,ВЯЧЕСЛАВОВНА,МИХАЙЛОВА,,"РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност", СВЕТЛАНА,ГЕОРГИЕВА,АНГЕЛОВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", СВЕТЛАНА,ГЕОРГИЕВА,АНГЕЛОВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2014-02-12,"Разследващи полицаи","Неустановена принадлежност", СВЕТЛАНА,ГЕОРГИЕВА,БАЕВА,,"ГР.ВЕЛИНГРАД, ВЕЛИНГРАД, ПАЗАРДЖИК",2015-05-19,"Община Ракитово","Неустановена принадлежност", СВЕТЛАНА,ГЕОРГИЕВА,БИРОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност", СВЕТЛАНА,ГЕОРГИЕВА,БОШНАКОВА,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", СВЕТЛАНА,ГЕОРГИЕВА,ВЕЛЕВА,,"ГР.САНДАНСКИ, САНДАНСКИ, БЛАГОЕВГРАД",2010-07-20,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", СВЕТЛАНА,ГЕОРГИЕВА,ДИМИТРОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-06-10,"Държавна агенция за закрила на детето","Неустановена принадлежност", СВЕТЛАНА,ГЕОРГИЕВА,ДИМИТРОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", СВЕТЛАНА,ГЕОРГИЕВА,ЖЕКОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-11-21,"Министерство на околната среда и водите","Неустановена принадлежност", СВЕТЛАНА,ГЕОРГИЕВА,ЖЕЛЯЗКОВА,,"С.КАРАПЕЛИТ, ДОБРИЧКА, ДОБРИЧ",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", СВЕТЛАНА,ГЕОРГИЕВА,ИВАНОВА,,"ГР.ДЕВНЯ, ДЕВНЯ, ВАРНА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", СВЕТЛАНА,ГЕОРГИЕВА,ИЛИЕВА-ЗАХАРИЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", СВЕТЛАНА,ГЕОРГИЕВА,КЪЛНОВА-БИНЕВА,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност", СВЕТЛАНА,ГЕОРГИЕВА,НЕДЕЛЧЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-01-16,"Министерство на правосъдието","Неустановена принадлежност", СВЕТЛАНА,ГЕОРГИЕВА,НЕДЯЛКОВА,,"С.ВЛАДИНЯ, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", СВЕТЛАНА,ГЕОРГИЕВА,ПЕТРОВА,,"ГР.ДУПНИЦА, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", СВЕТЛАНА,ГЕОРГИЕВА,РУСЕВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2011-02-15,"Агенция ""Митници""","Неустановена принадлежност", СВЕТЛАНА,ГЕОРГИЕВА,СТЕФАНОВА,,"ГР.ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-12-08,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Велико Търново","Неустановена принадлежност", СВЕТЛАНА,ГЕОРГИЕВА,ТОДОРОВА,,"ГР.АЙТОС, АЙТОС, БУРГАС",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", СВЕТЛАНА,ГЕОРГИЕВА,ФУРНАДЖИЕВА,,СССР,2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", СВЕТЛАНА,ГЕОРГИЕВА,ЦВЕТАНОВА,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", СВЕТЛАНА,ГЕОРГИЕВА,ЦВЕТКОВА,,"С.СТЕВРЕК, АНТОНОВО, ТЪРГОВИЩЕ",2012-09-18,"Технически университет - София","Неустановена принадлежност", СВЕТЛАНА,ГЕОРГИЕВА,ЯНАКИЕВА,,"РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ",2011-09-20,"Българска академия на науките - кадрови промени 2011 г.","Неустановена принадлежност", СВЕТЛАНА,ГОСПОДИНОВА,КАЛАПИШЕВА,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", СВЕТЛАНА,ГРИГОРОВА,ДЯНКОВА,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2007-09-04,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", СВЕТЛАНА,ГРИГОРОВА,ДЯНКОВА,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", СВЕТЛАНА,ГРИГОРОВА,ДЯНКОВА,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2011-10-05,"Администрация на Народното събрание","Неустановена принадлежност", СВЕТЛАНА,ГРИГОРОВА,ДЯНКОВА,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2013-11-27,"Национален осигурителен институт","Неустановена принадлежност", СВЕТЛАНА,ГРИГОРОВА,ДЯНКОВА,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2014-01-08,"Министерски съвет - Кабинет Орешарски","Неустановена принадлежност", СВЕТЛАНА,ГРИГОРОВА,ДЯНКОВА,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2014-01-08,"Министерски съвет - избран на 29.05.2013 г.","Неустановена принадлежност", СВЕТЛАНА,ДАНЧЕВА,МИЛТЕНОВА,,"ГР.ЕЛИН ПЕЛИН, ЕЛИН ПЕЛИН, СОФИЙСКА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", СВЕТЛАНА,ДЕЛЧЕВА,ЙОРДАНОВА,,"ГР.КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2015-04-21,"Синдици, включени в списъка на синдиците при БНБ","Неустановена принадлежност", СВЕТЛАНА,ДЕЛЧЕВА,КОСТАДИНОВА,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", СВЕТЛАНА,ДЕШКОВА,ЧОБАНОВА,,"ГР.ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", СВЕТЛАНА,ДИМИТРОВА,БАКАЛОВА,,"С.ЛЕВКА, СВИЛЕНГРАД, ХАСКОВО",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", СВЕТЛАНА,ДИМИТРОВА,ВАСИЛИЕВА,,"С.МУРСАЛЕВО, КОЧЕРИНОВО, КЮСТЕНДИЛ",2014-12-09,"Община Дупница","Неустановена принадлежност", СВЕТЛАНА,ДИМИТРОВА,ДИМОВА,,"ГР.ГЛАВИНИЦА, ГЛАВИНИЦА, СИЛИСТРА",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", СВЕТЛАНА,ДИМИТРОВА,ДОЧЕВА,,"ГР.МОНТАНА, МОНТАНА, МОНТАНА",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", СВЕТЛАНА,ДИМИТРОВА,ИВАНОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", СВЕТЛАНА,ДИМИТРОВА,КАТАЛОЙСКА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", СВЕТЛАНА,ДИМИТРОВА,МАНОЛОВА-ДЕНЕВА,,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2008-07-09,"Национален статистически институт","Неустановена принадлежност", СВЕТЛАНА,ДИМИТРОВА,МИХАЙЛОВА,,"ГР.АСЕНОВГРАД, АСЕНОВГРАД, ПЛОВДИВ",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", СВЕТЛАНА,ДИМИТРОВА,РИЗОВА,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", СВЕТЛАНА,ДИМИТРОВА,РИЗОВА,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", СВЕТЛАНА,ДИМИТРОВА,СКЕЛИНА,,"ГР.САМОКОВ, САМОКОВ, СОФИЙСКА",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност", СВЕТЛАНА,ДИМИТРОВА,СКЕЛИНА,,"ГР.САМОКОВ, САМОКОВ, СОФИЙСКА",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", СВЕТЛАНА,ДИМИТРОВА,ФОТЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", СВЕТЛАНА,ДИМИТРОВА,ХАДЖИЕВА,,"С.ЧАКАЛАРОВО, КИРКОВО, КЪРДЖАЛИ",2014-11-05,"Община Кирково","Неустановена принадлежност", СВЕТЛАНА,ДИМИТРОВА,ЦОНКОВА,,"ГР.КАВАРНА, КАВАРНА, ДОБРИЧ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", СВЕТЛАНА,ДИМИТРОВА,ЦОНКОВА,,"ГР.КАВАРНА, КАВАРНА, ДОБРИЧ",2016-01-19,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Добрич","Неустановена принадлежност", СВЕТЛАНА,ДИМИТРОВА,ЯНКОВА,,"ГР.ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ",2007-04-24,"Европейски парламент","Неустановена принадлежност", СВЕТЛАНА,ДИМЧЕВА,ЯНОВА,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", СВЕТЛАНА,ДОБРЕВА,АТАНАСОВА,,"ГР.САМОКОВ, САМОКОВ, СОФИЙСКА",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", СВЕТЛАНА,ДОБРЕВА,АТАНАСОВА,,"ГР.САМОКОВ, САМОКОВ, СОФИЙСКА",2015-06-29,"Организатор на хазартни игри","Неустановена принадлежност", СВЕТЛАНА,ДОРОТЕЕВА,ИЛИЕВА,,"ГР.ЛОМ, ЛОМ, МОНТАНА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", СВЕТЛАНА,ДРАГАНОВА,ДОБРЕВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2013-03-20,"Община Аксаково","Неустановена принадлежност", СВЕТЛАНА,ДРАГАНОВА,ДОБРЕВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2015-12-17,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Варна","Неустановена принадлежност", СВЕТЛАНА,ЕВТИМОВА,ЕВСТАТИЕВА,,"ГР.БРЕЗНИК, БРЕЗНИК, ПЕРНИК",2011-08-09,"Агенция Пътна инфраструктура","Неустановена принадлежност", СВЕТЛАНА,ЕНЧЕВА,ЗАХАРИЕВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2010-07-20,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", СВЕТЛАНА,ЕРНСТОВА,ГИЧЕВА,,"ГР.ПРОВАДИЯ, ПРОВАДИЯ, ВАРНА",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", СВЕТЛАНА,ЖЕКОВА,ГЬОРЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", СВЕТЛАНА,ЖЕЧЕВА,РАЙЧЕВА-ДОНКОВА,,"ГР.ЛОМ, ЛОМ, МОНТАНА",2013-12-11,"Национална здравноосигурителна каса","Неустановена принадлежност", СВЕТЛАНА,ЖИВКОВА,КОСТОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-06-10,"Държавна агенция за младежта и спорта","Неустановена принадлежност", СВЕТЛАНА,ЖИВКОВА,КОСТОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-04-28,"Министерство на физическото възпитание и спорта","Неустановена принадлежност", СВЕТЛАНА,ЖИВКОВА,ЯНЧЕВА-СТАНЕВА,,"ГР.ПРОВАДИЯ, ПРОВАДИЯ, ВАРНА",2012-09-18,"Национална спортна академия ""Васил Левски""","Неустановена принадлежност", СВЕТЛАНА,ЗДРАВКОВА,ЛИНКОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-07-16,"Община Плевен","Неустановена принадлежност", СВЕТЛАНА,ИВАНОВА,БАЙРАКТАРОВА,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2015-12-01,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Неустановена принадлежност", СВЕТЛАНА,ИВАНОВА,БАТАЛОВА,,"ГР.ДУПНИЦА, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2009-12-09,"Печатни издания","Неустановена принадлежност", СВЕТЛАНА,ИВАНОВА,БАТАЛОВА,,"ГР.ДУПНИЦА, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2014-12-09,"Община Дупница","Неустановена принадлежност", СВЕТЛАНА,ИВАНОВА,БОЙЧЕВА,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2012-06-20,"Тракийски университет - Стара Загора","Неустановена принадлежност", СВЕТЛАНА,ИВАНОВА,БОЙЧЕВА,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2012-07-04,"Конфедерация на независимите синдикати в България","Неустановена принадлежност", СВЕТЛАНА,ИВАНОВА,БОЯДЖИЕВА,,"ГР.КУЛА, КУЛА, ВИДИН",2015-08-04,"Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Неустановена принадлежност", СВЕТЛАНА,ИВАНОВА,ВАНГЕЛОВА,,"С.ГОЛИЦА, ДОЛНИ ЧИФЛИК, ВАРНА",2013-05-21,"Община Долни чифлик","Неустановена принадлежност", СВЕТЛАНА,ИВАНОВА,ГЕНОВА,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2013-10-30,"Община Козлодуй","Неустановена принадлежност", СВЕТЛАНА,ИВАНОВА,ГЕОРГИЕВА,,"ГР.СЕВЛИЕВО, СЕВЛИЕВО, ГАБРОВО",2016-01-19,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Габрово","Неустановена принадлежност", СВЕТЛАНА,ИВАНОВА,ГЮРДИЕВА,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2012-10-17,"Министерство на икономиката, енергетиката и туризма","Неустановена принадлежност", СВЕТЛАНА,ИВАНОВА,ДАНЕВА,,"ГР.РАЗГРАД, РАЗГРАД, РАЗГРАД",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", СВЕТЛАНА,ИВАНОВА,ДИМИТРОВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2011-02-15,"Агенция ""Митници""","Неустановена принадлежност", СВЕТЛАНА,ИВАНОВА,ЗАНКОВА-ГЕОРГИЕВА,,"ГР.РАЗГРАД, РАЗГРАД, РАЗГРАД",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", СВЕТЛАНА,ИВАНОВА,ИЗЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", СВЕТЛАНА,ИВАНОВА,КОЕВА-РАЛЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-11-21,"Министерство на околната среда и водите","Неустановена принадлежност", СВЕТЛАНА,ИВАНОВА,ЛАЛОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", СВЕТЛАНА,ИВАНОВА,ЛАПАРЕВА,,"С.КАТУНИЦА, САДОВО, ПЛОВДИВ",2015-10-14,"Община Садово","Неустановена принадлежност", СВЕТЛАНА,ИВАНОВА,МАРКОВА,,"ГР.СИМЕОНОВГРАД, СИМЕОНОВГРАД, ХАСКОВО",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", СВЕТЛАНА,ИВАНОВА,НИКОЛОВА,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2010-01-13,"Национална агенция за професионално образование и обучение","Неустановена принадлежност", СВЕТЛАНА,ИВАНОВА,НИКОЛОВА,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност", СВЕТЛАНА,ИВАНОВА,ПАСКАЛЕВА,,"ГР.МАДАН, МАДАН, СМОЛЯН",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", СВЕТЛАНА,ИВАНОВА,РАШЕВА,,"ГР.ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2010-09-29,"Регионални печатни издания","Неустановена принадлежност", СВЕТЛАНА,ИВАНОВА,СЛАВОВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", СВЕТЛАНА,ИВАНОВА,ТОДОРОВА,,"ГР.ДУПНИЦА, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2011-11-02,"Министерство на регионалното развитие и благоустройството","Неустановена принадлежност", СВЕТЛАНА,ИВАНОВА,ТРАШЛИЕВА,,"ГР.МОНТАНА, МОНТАНА, МОНТАНА",2010-09-29,"Регионални печатни издания","Неустановена принадлежност", СВЕТЛАНА,ИВАНОВА,УЗУНОВА,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", СВЕТЛАНА,ИВАНОВА,ХАРИЗАНОВА,,"ГР.БЯЛА, БЯЛА, РУСЕ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", СВЕТЛАНА,ИВАНОВА,ЦЕНЕВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2010-07-20,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", СВЕТЛАНА,ИВАНОВА,ЧЕРВЕНЯШКА,,"С.МИХАЙЛОВО, ХАЙРЕДИН, ВРАЦА",2014-01-15,"Община Хайредин","Неустановена принадлежност", СВЕТЛАНА,ИЛИЕВА,АЛТУНЯН,,"С.СИТОВО, СИТОВО, СИЛИСТРА",2012-02-07,"Арменска Апостолическа Православна църква в България","Неустановена принадлежност", СВЕТЛАНА,ИЛИЕВА,КОЛЕВА,,"ГР.БЯЛА, БЯЛА, РУСЕ",2012-06-05,"КТ Подкрепа","Неустановена принадлежност", СВЕТЛАНА,ИЛИЕВА,ПАУНОВА,,"С.ДОЛНИ ПАСАРЕЛ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-07-22,"Българска народна банка","Неустановена принадлежност", СВЕТЛАНА,ИЛИЕВА,ПАУНОВА,,"С.ДОЛНИ ПАСАРЕЛ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-04-15,"ТБ Бобов дол","Неустановена принадлежност", СВЕТЛАНА,ИЛИЕВА,ПАУНОВА,,"С.ДОЛНИ ПАСАРЕЛ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-04-15,"Длъжници към Българска народна банка","Неустановена принадлежност", СВЕТЛАНА,ЙОВЕВА,СЪБЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", СВЕТЛАНА,ЙОРДАНОВА,ГАНЧЕВА,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2011-10-25,"Изпълнителна агенция ""Главна инспекция по труда""","Неустановена принадлежност", СВЕТЛАНА,ЙОРДАНОВА,ГЕОРГИЕВА,,"ГР.БЯЛА, БЯЛА, РУСЕ",2013-07-17,"Община Свищов","Неустановена принадлежност", СВЕТЛАНА,ЙОРДАНОВА,ГЕОРГИЕВА,,"ГР.БЯЛА, БЯЛА, РУСЕ",2015-12-08,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Велико Търново","Неустановена принадлежност", СВЕТЛАНА,ЙОРДАНОВА,ГЕОРГИЕВА-ПЕЕВА,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2014-04-24,"Тракийски университет – гр. Стара Загора","Неустановена принадлежност", СВЕТЛАНА,ЙОРДАНОВА,ДОНЧЕВА,,"ГР.ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", СВЕТЛАНА,ЙОРДАНОВА,КОЛЕВА,,"ГР.ИХТИМАН, ИХТИМАН, СОФИЙСКА",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност", СВЕТЛАНА,ЙОРДАНОВА,КРЪСТЕВА,,"С.ОСТРОВ, ОРЯХОВО, ВРАЦА",2016-01-14,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Враца","Неустановена принадлежност", СВЕТЛАНА,ЙОРДАНОВА,МАЛКАНОВА,1955-04-15,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-07-20,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 152 от 20.07.2010 г. - Министерство на вътрешните работи","Със заповед № К-3640/ 23.11.1977 г. е назначена за разузнавач III степен; със заповед № 260/ 28.12.1988 г. е преназначена за разузнавач." СВЕТЛАНА,ЙОРДАНОВА,МАРКОВА,,"ГР.ПАВЛИКЕНИ, ПАВЛИКЕНИ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-12-08,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Велико Търново","Неустановена принадлежност", СВЕТЛАНА,ЙОРДАНОВА,РУДАРСКА,,"С.ДРЕН, РАДОМИР, ПЕРНИК",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", СВЕТЛАНА,ЙОРДАНОВА,РУДАРСКА,,"С.ДРЕН, РАДОМИР, ПЕРНИК",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност", СВЕТЛАНА,ЙОРДАНОВА,РУСЕВА,,"ГР.АСЕНОВГРАД, АСЕНОВГРАД, ПЛОВДИВ",2015-09-14,"Община Лъки","Неустановена принадлежност", СВЕТЛАНА,ЙОРДАНОВА,СТЕФАНОВА,,"ГР.ВЕЛИНГРАД, ВЕЛИНГРАД, ПАЗАРДЖИК",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", СВЕТЛАНА,ЙОРДАНОВА,СТОЯНОВА-ВАЙЗЕ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", СВЕТЛАНА,КАМЕНОВА,АНГЕЛОВА,,"ГР.БЕРКОВИЦА, БЕРКОВИЦА, МОНТАНА",2009-10-14,"Национален осигурителен институт","Неустановена принадлежност", СВЕТЛАНА,КАМЕНОВА,ПЕТРОВА,,"ГР.ДЕВИН, ДЕВИН, СМОЛЯН",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност", СВЕТЛАНА,КИРИЛОВА,БОЖИЛОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-10-08,"Съвет за електронни медии","Неустановена принадлежност", СВЕТЛАНА,КИРИЛОВА,ДИМОВА,,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", СВЕТЛАНА,КИРИЛОВА,ДИМОВА,,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", СВЕТЛАНА,КИРИЛОВА,ПАНАЙОТОВА,,"ГР.КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2015-05-27,"Приватизирани предприятия - Кърджали","Неустановена принадлежност", СВЕТЛАНА,КИРИЛОВА,ТРЕНЧЕВА-АНТОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", СВЕТЛАНА,КИРИЛОВА,ЦАНКОВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2015-08-04,"Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Неустановена принадлежност", СВЕТЛАНА,КОЙЧЕВА,КОЕВА-КАРАНДЖУЛОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-08-04,"Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Неустановена принадлежност", СВЕТЛАНА,КОНСТАНТИНОВА,ЛЮБЕНОВА-ПЛЕШОЕВА,,"ГР.ГЪЛЪБОВО, ГЪЛЪБОВО, СТАРА ЗАГОРА",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", СВЕТЛАНА,КОНСТАНТИНОВА,ЛЮБЕНОВА-ПЛЕШОЕВА,,"ГР.ГЪЛЪБОВО, ГЪЛЪБОВО, СТАРА ЗАГОРА",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", СВЕТЛАНА,КОНСТАНТИНОВА,ЩЕНЬОВСКА,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2009-12-02,"Национална здравноосигурителна каса","Неустановена принадлежност", СВЕТЛАНА,КОСТАДИНОВА,БАЯРОВА-КОСТОВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2011-02-15,"Агенция ""Митници""","Неустановена принадлежност", СВЕТЛАНА,КОСТАДИНОВА,ДАНГОВА,,"ГР.ДУПНИЦА, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2014-12-09,"Община Дупница","Неустановена принадлежност", СВЕТЛАНА,КОСТАДИНОВА,ДРАГОМАНСКА-СТЕФАНОВА,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", СВЕТЛАНА,КОСТАДИНОВА,КЕНОВА,,"ГР.РИЛА, РИЛА, КЮСТЕНДИЛ",2016-02-18,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Кюстендил","Неустановена принадлежност", СВЕТЛАНА,КОСТОВА,ЛЕСИДРЕНСКА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2012-06-14,"Технически университет Варна","Неустановена принадлежност", СВЕТЛАНА,КРУМОВА,КОЛЕВА,,"ГР.РАЗГРАД, РАЗГРАД, РАЗГРАД",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност", СВЕТЛАНА,КРУМОВА,ШУМАНОВА-ИВАНОВА,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", СВЕТЛАНА,КРЪСТЕВА,ЛОМЕВА,,"С.СТРЯМА, РАКОВСКИ, ПЛОВДИВ",2008-02-12,Министерства,"Неустановена принадлежност", СВЕТЛАНА,КРЪСТЕВА,ЛОМЕВА,,"С.СТРЯМА, РАКОВСКИ, ПЛОВДИВ",2013-11-27,"Национален осигурителен институт","Неустановена принадлежност", СВЕТЛАНА,КЪНЧЕВА,ЧОЛАКОВА,,"ГР.РАЗГРАД, РАЗГРАД, РАЗГРАД",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", СВЕТЛАНА,КЪНЧЕВА,ЧОЛАКОВА,,"ГР.РАЗГРАД, РАЗГРАД, РАЗГРАД",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", СВЕТЛАНА,ЛЮБЕНОВА,ГЕОРГИЕВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2015-08-04,"Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Неустановена принадлежност", СВЕТЛАНА,ЛЮБЕНОВА,ЖЕЧЕВА,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2008-07-09,"Национален статистически институт","Неустановена принадлежност", СВЕТЛАНА,ЛЮБЕНОВА,КАМЕНОВА-СПАСОВА,,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2016-01-14,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Враца","Неустановена принадлежност", СВЕТЛАНА,ЛЮБОВА,ЧАМОВА,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2010-09-29,"Регионални печатни издания","Неустановена принадлежност", СВЕТЛАНА,ЛЮБОМИРОВА,ДОБРЕВА,,"ГР.ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", СВЕТЛАНА,ЛЮБОМИРОВА,ХРИСТОВА,,"ГР.БЕРКОВИЦА, БЕРКОВИЦА, МОНТАНА",2012-07-11,"Медицински университет - София","Неустановена принадлежност", СВЕТЛАНА,МАНОЛОВА,СТОЕВА,,"ГР.СИМЕОНОВГРАД, СИМЕОНОВГРАД, ХАСКОВО",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", СВЕТЛАНА,МАНОЛОВА,ФИЛЧЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", СВЕТЛАНА,МАРИНОВА,ГЕРДЖИКОВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", СВЕТЛАНА,МАРИНОВА,ГЕРДЖИКОВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2014-02-12,"Разследващи полицаи","Неустановена принадлежност", СВЕТЛАНА,МАРИНОВА,ГРОЗДАНОВА,,"С.КРИВОДОЛ, ЛОМ, МОНТАНА",2015-09-30,"Община Пловдив","Неустановена принадлежност", СВЕТЛАНА,МАРИНОВА,КИРЯКОВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", СВЕТЛАНА,МАРИНОВА,СИМЕОНОВА,,"ГР.НОВИ ПАЗАР, НОВИ ПАЗАР, ШУМЕН",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", СВЕТЛАНА,МАРИНОВА,ТРЕНДАФИЛОВА,,"ГР.ЕЛИН ПЕЛИН, ЕЛИН ПЕЛИН, СОФИЙСКА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", СВЕТЛАНА,МАРИНОВА,ЯНКОВА-ГРОЗДАНОВА,,"ГР.ОМУРТАГ, ОМУРТАГ, ТЪРГОВИЩЕ",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", СВЕТЛАНА,МЕТОДИЕВА,ДИМИТРОВА,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2012-06-20,"Тракийски университет - Стара Загора","Неустановена принадлежност", СВЕТЛАНА,МЕТОДИЕВА,ТАТАРОВА,,"ГР.ПАНАГЮРИЩЕ, ПАНАГЮРИЩЕ, ПАЗАРДЖИК",2015-05-19,"Община Стрелча","Неустановена принадлежност", СВЕТЛАНА,МИЛКОВА,ПОПОВА,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2015-08-04,"Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Неустановена принадлежност", СВЕТЛАНА,МИЛЧЕВА,ПАНЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", СВЕТЛАНА,МИЛЧОВА,ОГНЯНОВА,,"ГР.РАДОМИР, РАДОМИР, ПЕРНИК",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност", СВЕТЛАНА,МИЛЧОВА,СИМЕОНОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", СВЕТЛАНА,МИЛЧОВА,СИМЕОНОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-02-12,"Разследващи полицаи","Неустановена принадлежност", СВЕТЛАНА,МИТКОВА,БЕЖАНОВА,,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", СВЕТЛАНА,МИТКОВА,ИСАЕВА,,"ГР.МОНТАНА, МОНТАНА, МОНТАНА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", СВЕТЛАНА,МИХАЙЛОВА,ГАНЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-07-09,"Национален статистически институт","Неустановена принадлежност", СВЕТЛАНА,МИХАЙЛОВА,КАЛЧЕВА,,"ГР.ДЕВНЯ, ДЕВНЯ, ВАРНА",2008-07-30,"Държавна агенция Държавен резерв и вoeнновременни запаси","Неустановена принадлежност", СВЕТЛАНА,МИХАЙЛОВНА,ЙОРДАНОВА,,МОЛДОВА,2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", СВЕТЛАНА,МИХАЙЛОВНА,ЙОРДАНОВА,,МОЛДОВА,2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", СВЕТЛАНА,НАЙДЕНОВА,СПАСОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", СВЕТЛАНА,НАЙДЕНОВА,СПАСОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност", СВЕТЛАНА,НЕДЕЛЧЕВА,ЖЕЛЯЗКОВА,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", СВЕТЛАНА,НЕДЕЛЧЕВА,ЖЕЛЯЗКОВА,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2014-02-19,"Община Добрич","Неустановена принадлежност", СВЕТЛАНА,НЕДЕЛЧЕВА,ЖЕЛЯЗКОВА,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", СВЕТЛАНА,НЕДЕЛЧЕВА,ЖЕЛЯЗКОВА,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2016-01-19,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Добрич","Неустановена принадлежност", СВЕТЛАНА,НЕДЕЛЧЕВА,СТОЕВА,,"ГР.КРУМОВГРАД, КРУМОВГРАД, КЪРДЖАЛИ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", СВЕТЛАНА,НЕЙКОВА,НЕЙЧЕВА,,"С.ЦАР САМУИЛ, ТУТРАКАН, СИЛИСТРА",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", СВЕТЛАНА,НЕНОВА,КЪРДЖАЛИЙСКА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2015-04-01,"Приватизирани предприятия - Варна","Неустановена принадлежност", СВЕТЛАНА,НИКИФОРОВА,ВЪРБАНОВА,,"ГР.ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2012-01-12,"Министерство на образованието","Неустановена принадлежност", СВЕТЛАНА,НИКОЛАЕВА,БЕЛОУСОВА-КОЛЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-02-17,"Печатни издания","Неустановена принадлежност", СВЕТЛАНА,НИКОЛАЕВА,ДРАШКОВА,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", СВЕТЛАНА,НИКОЛАЕВА,ИВАНОВА,,"ГР.ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2016-02-04,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Ловеч","Неустановена принадлежност", СВЕТЛАНА,НИКОЛАЕВА,ТОДОРОВА-ГЕРГОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", СВЕТЛАНА,НИКОЛАЙ,СЛАВОВА-КОСЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-06-05,"Министерство на културата","Неустановена принадлежност", СВЕТЛАНА,НИКОЛОВА,АЛЕКСАНДРОВА,,"ГР.МОНТАНА, МОНТАНА, МОНТАНА",2009-12-02,"Национална здравноосигурителна каса","Неустановена принадлежност", СВЕТЛАНА,НИКОЛОВА,АНДРЕЕВА,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2015-04-28,"Община Пазарджик","Неустановена принадлежност", СВЕТЛАНА,НИКОЛОВА,АНДРЕЕВА,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", СВЕТЛАНА,НИКОЛОВА,ЕВЛОГИЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-08-03,"Агенция за държавна финансова инспекция","Неустановена принадлежност", СВЕТЛАНА,НИКОЛОВА,КРЪСТЕВА,,"ГР.СРЕДЕЦ, СРЕДЕЦ, БУРГАС",2013-01-29,"Община Средец","Неустановена принадлежност", СВЕТЛАНА,НИКОЛОВА,ЛЕЧЕВА,,"ГР.ИХТИМАН, ИХТИМАН, СОФИЙСКА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", СВЕТЛАНА,НИКОЛОВА,МАРИНОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-01-14,"Приватизирани предприятия - София","Неустановена принадлежност", СВЕТЛАНА,НИКОЛОВА,МАРИНОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-08-04,"Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Неустановена принадлежност", СВЕТЛАНА,НИКОЛОВА,МИРЕВА,,"ГР.АНТОНОВО, АНТОНОВО, ТЪРГОВИЩЕ",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", СВЕТЛАНА,НИКОЛОВА,ПЕНЧЕВА,,"ГР.СИЛИСТРА, СИЛИСТРА, СИЛИСТРА",2010-09-29,"Регионални печатни издания","Неустановена принадлежност", СВЕТЛАНА,НИКОЛОВА,СТОЙКОВА,,"ГР.ПЕТРИЧ, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2011-02-15,"Агенция ""Митници""","Неустановена принадлежност", СВЕТЛАНА,ПЕНЕВА,СТЕФАНОВА,,"ГР.КАРНОБАТ, КАРНОБАТ, БУРГАС",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", СВЕТЛАНА,ПЕНЧЕВА,ИВАНОВА,,"ГР.ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", СВЕТЛАНА,ПЕНЧЕВА,КАРАДЖОВА,,"ГР.АСЕНОВГРАД, АСЕНОВГРАД, ПЛОВДИВ",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", СВЕТЛАНА,ПЕТКОВА,ГИНЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-11-26,"Българска национална телевизия","Неустановена принадлежност", СВЕТЛАНА,ПЕТКОВА,КАСЪРОВА,,"С.ДОЛНО САХРАНЕ, ПАВЕЛ БАНЯ, СТАРА ЗАГОРА",2012-06-20,"Университет ""Проф. Асен Златаров"" - Бургас","Неустановена принадлежност", СВЕТЛАНА,ПЕТКОВА,ПЕТКОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", СВЕТЛАНА,ПЕТКОВА,СТОЯНОВА,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност", СВЕТЛАНА,ПЕТРОВА,АЛЕКСАНДРОВА,,"С.КАРАИСЕН, ПАВЛИКЕНИ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-06-26,"Община Павликени","Неустановена принадлежност", СВЕТЛАНА,ПЕТРОВА,АЛЕКСАНДРОВА,,"С.КАРАИСЕН, ПАВЛИКЕНИ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", СВЕТЛАНА,ПЕТРОВА,АНГЕЛЧОВСКА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", СВЕТЛАНА,ПЕТРОВА,АНГЕЛЧОВСКА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", СВЕТЛАНА,ПЕТРОВА,БОГДАНОВА,,"ГР.РАДОМИР, РАДОМИР, ПЕРНИК",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност", СВЕТЛАНА,ПЕТРОВА,ГАНЧЕВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", СВЕТЛАНА,ПЕТРОВА,КАЛИНОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", СВЕТЛАНА,ПЕТРОВА,МАТЕЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност", СВЕТЛАНА,ПЕТРОВА,НЕШЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-09-11,"Община Кула","Неустановена принадлежност", СВЕТЛАНА,ПЕТРОВА,ОБРЕТЕНОВА,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2015-01-14,"Приватизирани предприятия - София","Неустановена принадлежност", СВЕТЛАНА,ПЕТРОВА,ХРИСТОВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност", СВЕТЛАНА,ПЕШЕВА,БРАТАНОВА-ЧЕРВЕНКОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-10-14,"Национален осигурителен институт","Неустановена принадлежност", СВЕТЛАНА,ПРОДАНОВА,ЛАЗОВА-НОВАКОВА,,"ГР.ЧИРПАН, ЧИРПАН, СТАРА ЗАГОРА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", СВЕТЛАНА,ПРОДАНОВА,ПРОДАНОВА-КАМЕНОВА,,"ГР.КАРЛОВО, КАРЛОВО, ПЛОВДИВ",2014-02-24,"Висш дисциплинарен съд","Неустановена принадлежност", СВЕТЛАНА,ПРОДАНОВА,ПРОДАНОВА-КАМЕНОВА,,"ГР.КАРЛОВО, КАРЛОВО, ПЛОВДИВ",2015-09-09,"Община Карлово","Неустановена принадлежност", СВЕТЛАНА,ПРОФИРОВА,ПЕТРОВА,,"ГР.КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност", СВЕТЛАНА,РАВИЛЕВНА,СПАСОВА-МЕИЕР,,"РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност", СВЕТЛАНА,РАДЕВА,ЛОВДЖИЕВА,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2015-12-01,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Неустановена принадлежност", СВЕТЛАНА,РАДОСЛАВОВА,ГЮРГЕНОВА,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", СВЕТЛАНА,РАЙЧЕВА,ДИМИТРАКИЕВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2009-05-21,"Европейски парламент","Неустановена принадлежност", СВЕТЛАНА,РАЙЧЕВА,ДИМИТРАКИЕВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", СВЕТЛАНА,РАЙЧЕВА,ДИМИТРАКИЕВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2012-06-14,"Технически университет Варна","Неустановена принадлежност", СВЕТЛАНА,РАНГЕЛОВА,РАНГЕЛОВА,,"ГР.КРИЧИМ, КРИЧИМ, ПЛОВДИВ",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност", СВЕТЛАНА,РАНГЕЛОВА,РАНГЕЛОВА,,"ГР.КРИЧИМ, КРИЧИМ, ПЛОВДИВ",2015-09-14,"Община Кричим","Неустановена принадлежност", СВЕТЛАНА,РАЧЕВА,СТОЙЧЕВА,,"ГР.ШАБЛА, ШАБЛА, ДОБРИЧ",2014-03-12,"Община Шабла","Неустановена принадлежност", СВЕТЛАНА,РОЗЕНОВА,ДАНКОВА,,"ГР.НИКОПОЛ, НИКОПОЛ, ПЛЕВЕН",2015-07-22,"Община Никопол","Неустановена принадлежност", СВЕТЛАНА,РОСЕНОВА,СЛАВОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", СВЕТЛАНА,РУСЕВА,КЪНЕВА,,"ГР.ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ",2010-09-09,"ИА по рибарство и аквакултури","Неустановена принадлежност", СВЕТЛАНА,САВОВА,СЮЛЕВСКА,,"ГР.ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ",2012-01-12,"Министерство на образованието","Неустановена принадлежност", СВЕТЛАНА,СВЕТОСЛАВ,ГЕОРГИЕВА-ДАНДАРОВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2015-10-14,"Община Родопи","Неустановена принадлежност", СВЕТЛАНА,СЛАВОВА,ПЕТРОВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2015-12-17,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Варна","Неустановена принадлежност", СВЕТЛАНА,СЛАВЧЕВА,ВЪЛЧЕВА,,"ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, БЛАГОЕВГРАД",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност", СВЕТЛАНА,СЛАВЧЕВА,ПАУНОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност", СВЕТЛАНА,СТЕФАНОВА,ГОРАНОВА,,"ГР.МОНТАНА, МОНТАНА, МОНТАНА",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", СВЕТЛАНА,СТЕФАНОВА,ГОРАНОВА,,"ГР.МОНТАНА, МОНТАНА, МОНТАНА",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", СВЕТЛАНА,СТЕФАНОВА,ГЮРДЖЕКЛИЕВА,,"ГР.ПЕЩЕРА, ПЕЩЕРА, ПАЗАРДЖИК",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", СВЕТЛАНА,СТЕФАНОВА,ДИМИТРОВА,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2011-06-16,"Висша атестационна комисия","Неустановена принадлежност", СВЕТЛАНА,СТЕФАНОВА,ЙОРДАНОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-06-04,"Приватизация - обособени части - София","Неустановена принадлежност", СВЕТЛАНА,СТЕФАНОВА,КЮРКЧИЕВА,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", СВЕТЛАНА,СТЕФАНОВА,ПОПОВА,,"ГР.ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", СВЕТЛАНА,СТЕФАНОВА,РАДЕВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", СВЕТЛАНА,СТЕФАНОВА,СЪЙКОВА-ЧУТКИНА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-02-09,"Българска академия на науките","Неустановена принадлежност", СВЕТЛАНА,СТЕФАНОВА,СЪЙКОВА-ЧУТКИНА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-06-16,"Висша атестационна комисия","Неустановена принадлежност", СВЕТЛАНА,СТЕФАНОВА,ШАРЕНКОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-12-09,"Печатни издания","Неустановена принадлежност", СВЕТЛАНА,СТЕФЧЕВА,МИЛЕВА,,"ГР.КАСПИЧАН, КАСПИЧАН, ШУМЕН",2012-01-12,"Министерство на образованието","Неустановена принадлежност", СВЕТЛАНА,СТОИЛОВА,КЬОСЕВА,,"ГР.САМОКОВ, САМОКОВ, СОФИЙСКА",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", СВЕТЛАНА,СТОЙКОВА,ВЪЛКОВА,,"С.НЕВША, ВЕТРИНО, ВАРНА",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", СВЕТЛАНА,СТОЙКОВА,ЕНЕВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2013-05-29,"Община Суворово","Неустановена принадлежност", СВЕТЛАНА,СТОЙКОВА,ЕНЕВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2015-12-17,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Варна","Неустановена принадлежност", СВЕТЛАНА,СТОЯНОВА,ЖЕЧЕВА,,"ГР.МОМЧИЛГРАД, МОМЧИЛГРАД, КЪРДЖАЛИ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", СВЕТЛАНА,СТОЯНОВА,ИВАНОВА,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", СВЕТЛАНА,СТОЯНОВА,ИВАНОВА,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", СВЕТЛАНА,СТОЯНОВА,ЛЕВКОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-06-17,"Държавна агенция за бежанците","Неустановена принадлежност", СВЕТЛАНА,СТОЯНОВА,ПЕТКОВА,,"ГР.КАРНОБАТ, КАРНОБАТ, БУРГАС",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", СВЕТЛАНА,СТОЯНОВА,ПЕТРОВА,,"ГР.ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", СВЕТЛАНА,СТОЯНОВА,ПОПОВА-ДИМИТРОВА,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2008-12-18,"Българско национално радио","Неустановена принадлежност", СВЕТЛАНА,СТОЯНОВА,ПОПОВА-ДИМИТРОВА,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", СВЕТЛАНА,СТОЯНОВА,СТАМЕНОВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", СВЕТЛАНА,СТОЯНОВА,СТОЯНОВА,,"ГР.ЕТРОПОЛЕ, ЕТРОПОЛЕ, СОФИЙСКА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", СВЕТЛАНА,ТЕМЕЛКОВА,СЪБЕВА,,"С.ГОРНА МАЛИНА, ГОРНА МАЛИНА, СОФИЙСКА",2012-08-07,"Пловдивски университет ""Паисий Хилендарски""","Неустановена принадлежност", СВЕТЛАНА,ТОДОРОВА,АРСОВА-ТИЛКОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-02-17,"Печатни издания","Неустановена принадлежност", СВЕТЛАНА,ТОДОРОВА,ГАНЧЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-10-17,"Министерство на икономиката, енергетиката и туризма","Неустановена принадлежност", СВЕТЛАНА,ТОДОРОВА,ГАНЧЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-07-07,"Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия","Неустановена принадлежност", СВЕТЛАНА,ТОДОРОВА,ДЕМИРОВА,,"С.СТОЖЕР, ДОБРИЧКА, ДОБРИЧ",2016-01-19,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Добрич","Неустановена принадлежност", СВЕТЛАНА,ТОДОРОВА,ДИМИТРОВА-КИРЯКОВА,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", СВЕТЛАНА,ТОДОРОВА,КЕРАНСКА,,"ГР.ИСПЕРИХ, ИСПЕРИХ, РАЗГРАД",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", СВЕТЛАНА,ТОДОРОВА,СТАНЧЕВА,,"ГР.НИКОЛАЕВО, НИКОЛАЕВО, СТАРА ЗАГОРА",2012-06-05,"КТ Подкрепа","Неустановена принадлежност", СВЕТЛАНА,ТОДОРОВА,ТОМОВА,,"ГР.ВЪЛЧЕДРЪМ, ВЪЛЧЕДРЪМ, МОНТАНА",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност", СВЕТЛАНА,ТОДОРОВА,ТОМОВА,,"ГР.ВЪЛЧЕДРЪМ, ВЪЛЧЕДРЪМ, МОНТАНА",2015-04-07,"Община Монтана","Неустановена принадлежност", СВЕТЛАНА,ТОДОРОВА,ТОМОВА,,"ГР.ВЪЛЧЕДРЪМ, ВЪЛЧЕДРЪМ, МОНТАНА",2015-09-14,"КТ Подкрепа-кадрови промени","Неустановена принадлежност", СВЕТЛАНА,ТОМОВА,ИВАНОВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2015-12-17,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Варна","Неустановена принадлежност", СВЕТЛАНА,ТОТЕВА,КУЮМДЖИЕВА,,"ГР.СМЯДОВО, СМЯДОВО, ШУМЕН",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", СВЕТЛАНА,ТОШЕВА,ПЕТКОВА,,"ГР.ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", СВЕТЛАНА,ФРАНЦОВА,ПЕТКОВА,,"ГР.КНЕЖА, КНЕЖА, ПЛЕВЕН",2012-10-17,"Министерство на икономиката, енергетиката и туризма","Неустановена принадлежност", СВЕТЛАНА,ХРИСТОВА,ИВАНОВА,,"ГР.ТРЯВНА, ТРЯВНА, ГАБРОВО",2007-09-04,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", СВЕТЛАНА,ХРИСТОВА,ИВАНОВА,,"ГР.ТРЯВНА, ТРЯВНА, ГАБРОВО",2014-01-28,"Община Трявна","Неустановена принадлежност", СВЕТЛАНА,ХРИСТОВА,ПЕТКОВА,,СССР,2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", СВЕТЛАНА,ХРИСТОВА,ФЛОРОВА,,"ГР.ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност", СВЕТЛАНА,ХРИСТОВА,ЦОНЕВА,,"ГР.ПРОВАДИЯ, ПРОВАДИЯ, ВАРНА",2013-04-03,"Община Варна","Неустановена принадлежност", СВЕТЛАНА,ХРИСТОВА,ЦОНЕВА,,"ГР.ПРОВАДИЯ, ПРОВАДИЯ, ВАРНА",2013-05-15,"Община Вълчи дол","Неустановена принадлежност", СВЕТЛАНА,ХРИСТОВА,ЯНЕВА,,"ГР.КРУМОВГРАД, КРУМОВГРАД, КЪРДЖАЛИ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", СВЕТЛАНА,ХРИСТОВА,ЯНЕВА,,"ГР.КРУМОВГРАД, КРУМОВГРАД, КЪРДЖАЛИ",2016-01-25,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Кърджали","Неустановена принадлежност", СВЕТЛАНА,ХРИСТОФОРОВА,ХРИСТОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-06-27,"Югозападен университет ""Неофит Рилски"" - Благоевград","Неустановена принадлежност", СВЕТЛАНА,ЦВЕТАНОВА,ПАВЛОВА,,"С.ГЕЦОВО, РАЗГРАД, РАЗГРАД",2015-08-04,"Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Неустановена принадлежност", СВЕТЛАНА,ЦВЕТКОВА,ПЕТРОВА,,"С.ЛЕСУРА, КРИВОДОЛ, ВРАЦА",2013-01-16,"Министерство на правосъдието","Неустановена принадлежност", СВЕТЛАНА,ЦЕКОВА,БОРИСОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", СВЕТЛАНА,ЦОНЕВА,БРАТОЕВА,,"С.ДРЯНОВЕЦ, РАЗГРАД, РАЗГРАД",2008-07-09,"Национален статистически институт","Неустановена принадлежност", СВЕТЛАНА,ЯНАКИЕВА,ВЪЛЕВА,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2012-12-12,"Община Айтос","Неустановена принадлежност", СВЕТЛАНА,ЯНАКИЕВА,КРЪСТЕВА,,"С.ХАЙРЕДИН, ХАЙРЕДИН, ВРАЦА",2008-06-10,"Държавна агенция Архиви","Неустановена принадлежност", СВЕТЛАНКА,ГЕОРГИЕВА,ГЕОРГИЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност", СВЕТЛАНКА,ЕМИЛОВА,КУЮМДЖИЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-06-16,"Висша атестационна комисия","Неустановена принадлежност", СВЕТЛАНКА,ЕМИЛОВА,КУЮМДЖИЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-05-27,"Българска академия на науките","Неустановена принадлежност", СВЕТЛАНКА,ТОДОРОВА,ИВАНОВА,,"ГР.МОНТАНА, МОНТАНА, МОНТАНА",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност", СВЕТЛИ,КРЪСТЕВ,МАРИНОВ,,"ГР.ЛОМ, ЛОМ, МОНТАНА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", СВЕТЛИ,СТЕФАНОВ,ПЕТКОВ,,"ГР.БРУСАРЦИ, БРУСАРЦИ, МОНТАНА",2010-07-20,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", СВЕТЛИН,АЛЕКСАНДРОВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-06-17,"Държавна агенция за бежанците","Неустановена принадлежност", СВЕТЛИН,АЛЕКСИЕВ,СРЕТЕНИЕВ,,"ГР.МОНТАНА, МОНТАНА, МОНТАНА",2015-03-11,"Община Бойчиновци","Неустановена принадлежност", СВЕТЛИН,АЛЕКСИЕВ,СРЕТЕНИЕВ,,"ГР.МОНТАНА, МОНТАНА, МОНТАНА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", СВЕТЛИН,АЛЕКСИЕВ,СРЕТЕНИЕВ,,"ГР.МОНТАНА, МОНТАНА, МОНТАНА",2016-02-09,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Монтана","Неустановена принадлежност", СВЕТЛИН,АНГЕЛОВ,СИМЕОНОВ,,"С.ДОЛНИ ЛУКОВИТ, ИСКЪР, ПЛЕВЕН",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", СВЕТЛИН,АНГЕЛОВ,СИМЕОНОВ,,"С.ДОЛНИ ЛУКОВИТ, ИСКЪР, ПЛЕВЕН",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност", СВЕТЛИН,АНТИМОВ,КРАСЕНОВ,,"ГР.ДОСПАТ, ДОСПАТ, СМОЛЯН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", СВЕТЛИН,АНТОНОВ,МЛАДЕНОВ,,"С.ГРОМШИН, БОЙЧИНОВЦИ, МОНТАНА",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", СВЕТЛИН,АРКАДИЕВ,ЧАУШЕВ,,"С.ГЛОГОВО, ТЕТЕВЕН, ЛОВЕЧ",2015-02-11,"Община Тетевен","Неустановена принадлежност", СВЕТЛИН,АРСЕНОВ,МЕЧОВ,,"С.ЦВЕТИНО, ВЕЛИНГРАД, ПАЗАРДЖИК",2015-04-21,"Община Велинград","Неустановена принадлежност", СВЕТЛИН,АТАНАСОВ,СЛАВКОВ,,"ГР.МОНТАНА, МОНТАНА, МОНТАНА",2015-06-09,"Приватизирани предприятия - Монтана","Неустановена принадлежност", СВЕТЛИН,БОРИСЛАВОВ,ПЪРВАНОВ,,"С.СРАЦИМИР, СИЛИСТРА, СИЛИСТРА",2014-07-23,"Химикотехнологичен и металургичен университет","Неустановена принадлежност", СВЕТЛИН,ВЕЛКОВ,МИХАЙЛОВ,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", СВЕТЛИН,ГЕНОВ,ТАНЧЕВ,,"ГР.КНЕЖА, КНЕЖА, ПЛЕВЕН",2012-06-20,"Тракийски университет - Стара Загора","Неустановена принадлежност", СВЕТЛИН,ГЕОРГИЕВ,ГОГОВ,,"С.КОПИЛОВЦИ, ГЕОРГИ ДАМЯНОВО, МОНТАНА",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", СВЕТЛИН,ГЕОРГИЕВ,ГОГОВ,,"С.КОПИЛОВЦИ, ГЕОРГИ ДАМЯНОВО, МОНТАНА",2016-02-09,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Монтана","Неустановена принадлежност", СВЕТЛИН,ГЕОРГИЕВ,ЛУКАНОВ,,"ГР.МОНТАНА, МОНТАНА, МОНТАНА",2014-02-12,"Разследващи полицаи","Неустановена принадлежност", СВЕТЛИН,ГЕОРГИЕВ,СПАСОВ,,"ГР.ЧЕРВЕН БРЯГ, ЧЕРВЕН БРЯГ, ПЛЕВЕН",2012-07-25,"Конфедерация на независимите синдикати в България","Неустановена принадлежност", СВЕТЛИН,ГЕОРГИЕВ,СТЕФАНОВ,,"ГР.ТРЯВНА, ТРЯВНА, ГАБРОВО",2016-01-19,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Габрово","Неустановена принадлежност", СВЕТЛИН,ГОРАНОВ,РАЙКОВ,,"ГР.ОРЯХОВО, ОРЯХОВО, ВРАЦА",2015-04-01,"Община Лом","Неустановена принадлежност", СВЕТЛИН,ГОРАНОВ,РАЙКОВ,,"ГР.ОРЯХОВО, ОРЯХОВО, ВРАЦА",2016-02-09,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Монтана","Неустановена принадлежност", СВЕТЛИН,ГОРАНОВ,ЦВЕТКОВ,,"С.БЪРЗИНА, ХАЙРЕДИН, ВРАЦА",2014-01-15,"Община Хайредин","Неустановена принадлежност", СВЕТЛИН,ДАВИДОВ,МЕТОДИЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-07-20,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", СВЕТЛИН,ДАВИДОВ,МИХАЙЛОВ,1955-01-01,"ГР.ВЪРШЕЦ, ВЪРШЕЦ, МОНТАНА",2010-09-29,"Националната служба за охрана","Решение № 163 от 29.09.2010 г. - Национална служба за охрана","Със заповед № К-1758/ 04.06.1987 г. е назначен за разузнавач." СВЕТЛИН,ДИМИТРОВ,ДАНЧОВСКИ,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2010-01-28,"Комисия за защита на потребителите","Неустановена принадлежност", СВЕТЛИН,ДИМИТРОВ,ИВАНОВ,,"С.СТАВЕРЦИ, ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ, ПЛЕВЕН",2015-06-23,"Община Долна Митрополия","Неустановена принадлежност", СВЕТЛИН,ДИМИТРОВ,КАПИТАНОВ,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", СВЕТЛИН,ДИМИТРОВ,МИКУШИНСКИ,,"ГР.МОНТАНА, МОНТАНА, МОНТАНА",2015-04-21,"Синдици, включени в списъка на синдиците при БНБ","Неустановена принадлежност", СВЕТЛИН,ДИМИТРОВ,СТАНЕВ,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2010-09-20,"Държавен фонд Земеделие","Неустановена принадлежност", СВЕТЛИН,ЕМИЛОВ,СТЕФАНОВ,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", СВЕТЛИН,ЕМИЛОВ,СТЕФАНОВ,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", СВЕТЛИН,ЗДРАВКОВ,АНГЕЛОВ,,"С.АСЕНОВО, НИКОПОЛ, ПЛЕВЕН",2015-07-07,"Община Левски","Неустановена принадлежност", СВЕТЛИН,ИВАНОВ,ИВАНОВ,,"ГР.КАРНОБАТ, КАРНОБАТ, БУРГАС",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", СВЕТЛИН,ИВАНОВ,ИВАНОВ,,"ГР.КАРНОБАТ, КАРНОБАТ, БУРГАС",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", СВЕТЛИН,ИВАНОВ,ИЛЧЕВ,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", СВЕТЛИН,ИВАНОВ,ПЪРВАНОВ,,"ГР.МОНТАНА, МОНТАНА, МОНТАНА",2015-04-07,"Община Монтана","Неустановена принадлежност", СВЕТЛИН,ИВАНОВ,ПЪРВАНОВ,,"ГР.МОНТАНА, МОНТАНА, МОНТАНА",2016-02-09,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Монтана","Неустановена принадлежност", СВЕТЛИН,ИЛИЕВ,БЕЛЧИЛОВ,,"ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2007-09-04,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", СВЕТЛИН,ИЛИЕВ,КАМЕНОВ,,"ГР.МОНТАНА, МОНТАНА, МОНТАНА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", СВЕТЛИН,ИЛИЕВ,КАМЕНОВ,,"ГР.МОНТАНА, МОНТАНА, МОНТАНА",2016-02-09,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Монтана","Неустановена принадлежност", СВЕТЛИН,ИЛИЕВ,ЯКИМОВ,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2013-10-30,"Община Криводол","Неустановена принадлежност", СВЕТЛИН,ИЛИЕВ,ЯКИМОВ,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", СВЕТЛИН,ИЛИЕВ,ЯКИМОВ,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2016-01-14,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Враца","Неустановена принадлежност", СВЕТЛИН,ЙОРДАНОВ,ГОРАНОВ,,"ГР.ПРОВАДИЯ, ПРОВАДИЯ, ВАРНА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", СВЕТЛИН,ЙОРДАНОВ,ГОРАНОВ,,"ГР.ПРОВАДИЯ, ПРОВАДИЯ, ВАРНА",2015-12-17,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Варна","Неустановена принадлежност", СВЕТЛИН,ЙОРДАНОВ,ПЕЧОВСКИ,,"ГР.КОЙНАРЕ, ЧЕРВЕН БРЯГ, ПЛЕВЕН",2015-07-28,"Община Червен бряг","Неустановена принадлежност", СВЕТЛИН,ЙОРДАНОВ,ШОПОВ,,"С.ВЛАДИМИРОВО, ДОБРИЧКА, ДОБРИЧ",2011-01-26,"Министерство на отбраната","Неустановена принадлежност", СВЕТЛИН,ЙОСИФОВ,МИХАЙЛОВ,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2010-07-20,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", СВЕТЛИН,КАМЕНОВ,ГАВРИЛОВ,,"С.КЛИСУРИЦА, МОНТАНА, МОНТАНА",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", СВЕТЛИН,ЛЮБЕНОВ,РУСИНОВ,,"С.АРЧАР, ДИМОВО, ВИДИН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", СВЕТЛИН,ЛЮБЕНОВ,РУСИНОВ,,"С.АРЧАР, ДИМОВО, ВИДИН",2016-01-06,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Видин","Неустановена принадлежност", СВЕТЛИН,МИРЕВ,СОТИРОВ,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност", СВЕТЛИН,МИРОНОВ,СЛАВКОВ,,"ГР.МОНТАНА, МОНТАНА, МОНТАНА",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", СВЕТЛИН,МИРОНОВ,СЛАВКОВ,,"ГР.МОНТАНА, МОНТАНА, МОНТАНА",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", СВЕТЛИН,МИРОНОВ,СЛАВКОВ,,"ГР.МОНТАНА, МОНТАНА, МОНТАНА",2015-04-07,"Община Монтана","Неустановена принадлежност", СВЕТЛИН,НАЙДЕНОВ,ВЪЛОВ,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", СВЕТЛИН,НИКОЛАЕВ,ГАНКОВ,,"ГР.БЕЛЕНЕ, БЕЛЕНЕ, ПЛЕВЕН",2015-06-18,"Община Белене","Неустановена принадлежност", СВЕТЛИН,НИКОЛОВ,ИВАНОВ,,"ГР.ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", СВЕТЛИН,НИКОЛОВ,ЛАЗАРОВ,,"ГР.МОНТАНА, МОНТАНА, МОНТАНА",2015-04-07,"Община Монтана","Неустановена принадлежност", СВЕТЛИН,ПАНАЙОТОВ,ТОМОВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2012-07-04,"Конфедерация на независимите синдикати в България","Неустановена принадлежност", СВЕТЛИН,ПЕТКОВ,ИЛИЕВ,,"ГР.МОНТАНА, МОНТАНА, МОНТАНА",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", СВЕТЛИН,ПЕТКОВ,ИЛИЕВ,,"ГР.МОНТАНА, МОНТАНА, МОНТАНА",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", СВЕТЛИН,ПЕТРОВ,КОВАЧЕВ,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2015-11-05,"Община Завет","Неустановена принадлежност", СВЕТЛИН,ПЕТРОВ,НИЦОВ,,"С.КАРДАМ, ГЕНЕРАЛ-ТОШЕВО, ДОБРИЧ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", СВЕТЛИН,ПЕТРОВ,СТОЕВ,,"С.ТЕЛИШ, ЧЕРВЕН БРЯГ, ПЛЕВЕН",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", СВЕТЛИН,ПЕТРОВ,СТОЕВ,,"С.ТЕЛИШ, ЧЕРВЕН БРЯГ, ПЛЕВЕН",2014-02-12,"Разследващи полицаи","Неустановена принадлежност", СВЕТЛИН,ПЛАМЕНОВ,КОСТАДИНОВ,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2010-09-29,"Регионални печатни издания","Неустановена принадлежност", СВЕТЛИН,РАЙКОВ,РАЙКОВ,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност", СВЕТЛИН,РУСЕВ,ВЪЛЧЕВ,,"С.ВЪРБИЦА, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2007-09-04,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", СВЕТЛИН,СОФРОНИЕВ,СПИРОВ,,"ГР.МОНТАНА, МОНТАНА, МОНТАНА",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", СВЕТЛИН,СТОЯНОВ,СТОЕВ,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2015-08-04,"Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Неустановена принадлежност", СВЕТЛИН,СТОЯНОВ,ХРИСТОВ,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2014-01-17,"Служба Военна полиция - военни разследващи полицаи","Неустановена принадлежност", СВЕТЛИН,СТОЯНОВ,ХРИСТОВ,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2010-06-22,"Служба Военна полиция","Неустановена принадлежност", СВЕТЛИН,ТОДОРОВ,БОЖИНОВ,,"ГР.ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ",2008-06-10,"Държавна агенция Архиви","Неустановена принадлежност", СВЕТЛИН,ТОДОРОВ,ВОДЕВ,,"ГР.СУНГУРЛАРЕ, СУНГУРЛАРЕ, БУРГАС",2008-09-16,"Държавна агенция по горите","Неустановена принадлежност", СВЕТЛИН,ХРИСИМИРОВ,ПОПОВ,,"ГР.МЕЗДРА, МЕЗДРА, ВРАЦА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", СВЕТЛИН,ЦВЕТКОВ,КЪТОВ,,"С.ДОЛНА БЕШОВИЦА, РОМАН, ВРАЦА",2014-01-15,"Община Роман","Неустановена принадлежност", СВЕТЛИНА,ИВАНОВА,БЕРОВА,,"ГР.БЯЛА СЛАТИНА, БЯЛА СЛАТИНА, ВРАЦА",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", СВЕТЛИНА,ИВАНОВА,БЕРОВА,,"ГР.БЯЛА СЛАТИНА, БЯЛА СЛАТИНА, ВРАЦА",2016-01-14,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Враца","Неустановена принадлежност", СВЕТЛИНА,ИЛИЕВА,КОСТОВА,,"С.РАЛЕВО, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", СВЕТЛИНА,ЙОРДАНОВА,ВАСИЛЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-06-01,"Община Перник","Неустановена принадлежност", СВЕТЛИНА,ЛУКАНОВА,ЙОЛЧЕВА,,"С.ГАЛИЧЕ, БЯЛА СЛАТИНА, ВРАЦА",2014-05-09,"Избори за Европейски парламент 2014 г.","Неустановена принадлежност", СВЕТЛИНА,НИКОЛОВА,ТОДОРОВА,1942-01-01,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2010-02-09,"Българска академия на науките","Решение № 110 от 9.02.2010 г - Българската академия на науките","Рег. дневник; картони – обр. 4 и обр. 6; протокол № 76/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-27442 и работно дело IР-12850." СВЕТЛИНА,НИКОЛОВА,ТОДОРОВА,1942-01-01,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2011-06-16,"Висша атестационна комисия","Решение № 230 от 16.06.2011 г. - ВАК","Рег. дневник; картони – обр. 4 и обр. 6; протокол № 76/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-27442 и работно дело IР-12850" СВЕТЛИНА,НИКОЛОВА,ЦОЛОВА,,"С.ОРЕХОВИЦА, ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ, ПЛЕВЕН",2015-06-23,"Община Долна Митрополия","Неустановена принадлежност", СВЕТЛИНКА,БОГДАНОВА,СТАНЧЕВА,,"ГР.РАЗГРАД, РАЗГРАД, РАЗГРАД",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", СВЕТЛИНКА,ГЕОРГИЕВА,КОЛЕВА,,"С.ЧОМАКОВЦИ, ЧЕРВЕН БРЯГ, ПЛЕВЕН",2012-07-25,"Конфедерация на независимите синдикати в България","Неустановена принадлежност", СВЕТЛОЗАР,АЛЕКСАНДРОВ,СПИРДОНОВ,,"С.ДРЯНОВЕЦ, БЯЛА, РУСЕ",2010-07-20,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", СВЕТЛОЗАР,АНГЕЛОВ,АНГЕЛОВ,1941-01-16,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1" СВЕТЛОЗАР,АНГЕЛОВ,ДАНЕВ,,"ГР.КАВАРНА, КАВАРНА, ДОБРИЧ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", СВЕТЛОЗАР,АНГЕЛОВ,ТОКМАКЧИЕВ,,"ГР.КИЛИФАРЕВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2011-06-16,"Висша атестационна комисия","Неустановена принадлежност", СВЕТЛОЗАР,АНГЕЛОВ,ТОКМАКЧИЕВ,,"ГР.КИЛИФАРЕВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2014-07-29,"Минно-геоложки университет","Неустановена принадлежност", СВЕТЛОЗАР,АРИЗАНОВ,АЛЕКСИЕВ,,"ГР.ВЕЛИНГРАД, ВЕЛИНГРАД, ПАЗАРДЖИК",2015-04-21,"Община Велинград","Неустановена принадлежност", СВЕТЛОЗАР,АСЕНОВ,ТОЛЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-04-15,"Държавна агенция за метрология и технически надзор","Неустановена принадлежност", СВЕТЛОЗАР,АТАНАСОВ,АТАНАСОВ,,"ГР.ПРОВАДИЯ, ПРОВАДИЯ, ВАРНА",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", СВЕТЛОЗАР,БЕЛЧЕВ,ВАСИЛЕВ,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2011-06-29,"Агенция по геодезия, картография и кадастър","Неустановена принадлежност", СВЕТЛОЗАР,БЕЛЧЕВ,ВАСИЛЕВ,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност", СВЕТЛОЗАР,БЛАГОЕВ,ДОЙЧЕВ,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2009-05-21,"Европейски парламент","Неустановена принадлежност", СВЕТЛОЗАР,БОРИСОВ,ДИМИТРОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-09-30,"Община Пловдив","Неустановена принадлежност", СВЕТЛОЗАР,БОЯНОВ,ЛЕСЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-11-13,"ИНТЕРМЕДИА ООД","Неустановена принадлежност", СВЕТЛОЗАР,ВАСИЛЕВ,НЕНОВ,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2010-07-20,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", СВЕТЛОЗАР,ВАСИЛЕВ,НИКОЛОВ,,"ГР.ОРЯХОВО, ОРЯХОВО, ВРАЦА",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", СВЕТЛОЗАР,ВАСИЛЕВ,НИКОЛОВ,,"ГР.ОРЯХОВО, ОРЯХОВО, ВРАЦА",2013-12-11,"Община Оряхово","Неустановена принадлежност", СВЕТЛОЗАР,ВАСИЛЕВ,НИКОЛОВ,,"ГР.ОРЯХОВО, ОРЯХОВО, ВРАЦА",2016-01-14,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Враца","Неустановена принадлежност", СВЕТЛОЗАР,ВЕЛИКОВ,ЛАЗАРОВ,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2015-07-22,"Приватизирани предприятия - Русе","Неустановена принадлежност", СВЕТЛОЗАР,ВЕЛИЧКОВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2013-05-29,"Длъжници към банка МИНЕРАЛБАНК","Неустановена принадлежност", СВЕТЛОЗАР,ВЕЛИЧКОВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2013-07-03,"Длъжници към Стопанска банка","Неустановена принадлежност", СВЕТЛОЗАР,ВЕНЕЛИНОВ,ИВАНОВ,,"ГР.ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2013-11-06,"Централна кооперативна банка","Неустановена принадлежност", СВЕТЛОЗАР,ВЛАДИМИРОВ,ЕЛДЪРОВ,1956-10-03,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2011-06-16,"Висша атестационна комисия","Решение № 230 от 16.06.2011 г. - ВАК","Документи от ръководил го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; лично дело IА-34701" СВЕТЛОЗАР,ВЛАДИСЛАВОВ,ПАНОВ,1958-02-25,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2010-12-14,"Министерство на външните работи - посланици","Решение № 175 от 14.12.2010 г. - МВнР - посланици и генерални консули","Картони обр. 4 – 2 бр.; рег. дневник – 2 бр.; уведомително писмо за унищожаване № 2195/ 1990 г.; собственоръчно написани документи от сътрудника; документи от ръководилия го щатен служител; документи за получаване на възнаграждение; картони обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; арх. дело Ф1, а.е. № 7443;" СВЕТЛОЗАР,ГЕНЧЕВ,СЯРОВ,1955-06-20,"С.ОРИЗАРЕ, НЕСЕБЪР, БУРГАС",2014-09-24,"Длъжници към банка Биохим","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1" СВЕТЛОЗАР,ГЕОРГИЕВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.ПРОВАДИЯ, ПРОВАДИЯ, ВАРНА",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", СВЕТЛОЗАР,ГЕОРГИЕВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.ПРОВАДИЯ, ПРОВАДИЯ, ВАРНА",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", СВЕТЛОЗАР,ГЕОРГИЕВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2013-04-17,"Кредитни длъжници към банка БАЛКАНБАНК","Неустановена принадлежност", СВЕТЛОЗАР,ГЕОРГИЕВ,КАРАНЕШЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-07-22,"Българска народна банка","Неустановена принадлежност", СВЕТЛОЗАР,ГЕОРГИЕВ,КАРАНЕШЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-06-05,"УниКредит Булбанк АД","Неустановена принадлежност", СВЕТЛОЗАР,ГЕОРГИЕВ,КАРАНЕШЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-06-11,"Алианц Банк България АД","Неустановена принадлежност", СВЕТЛОЗАР,ГЕОРГИЕВ,КАРАНЕШЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-10-15,"Токуда Банк АД","Неустановена принадлежност", СВЕТЛОЗАР,ГЕОРГИЕВ,КРИВОШИЕВ,,"С.ТЕНЕВО, ТУНДЖА, ЯМБОЛ",2009-12-02,"Национална здравноосигурителна каса","Неустановена принадлежност", СВЕТЛОЗАР,ГЕОРГИЕВ,КРИВОШИЕВ,,"С.ТЕНЕВО, ТУНДЖА, ЯМБОЛ",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", СВЕТЛОЗАР,ГЕОРГИЕВ,КРИВОШИЕВ,,"С.ТЕНЕВО, ТУНДЖА, ЯМБОЛ",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност", СВЕТЛОЗАР,ГЕОРГИЕВ,РАЧЕВ,,"ГР.ГАБРОВО, ГАБРОВО, ГАБРОВО",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", СВЕТЛОЗАР,ГЕОРГИЕВ,САЛАБАШЕВ,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2015-06-29,"Организатор на хазартни игри","Неустановена принадлежност", СВЕТЛОЗАР,ГЕОРГИЕВ,СТОЯНОВ,,"ГР.РАЗГРАД, РАЗГРАД, РАЗГРАД",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", СВЕТЛОЗАР,ГЕОРГИЕВ,ТРАЧЕВ,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2012-07-04,"Конфедерация на независимите синдикати в България","Неустановена принадлежност", СВЕТЛОЗАР,ГЕОРГИЕВ,ЧАВДАРОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2011-09-20,"Министерство на културата","Неустановена принадлежност", СВЕТЛОЗАР,ГЕОРГИЕВ,ЧАВДАРОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", СВЕТЛОЗАР,ГЕОРГИЕВ,ЧИЧИКОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", СВЕТЛОЗАР,ДИМИТРОВ,БАКЪРДЖИЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-07-11,"Минно-геоложки университет ""Св. Иван Рилски""","Неустановена принадлежност", СВЕТЛОЗАР,ДИМИТРОВ,ГЕНАДИЕВ,,"ГР.ЛОМ, ЛОМ, МОНТАНА",2015-04-01,"Община Лом","Неустановена принадлежност", СВЕТЛОЗАР,ДИМИТРОВ,ЖОСТОВ,1951-05-25,"ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, БЛАГОЕВГРАД",2011-06-23,"Община Гоце Делчев","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1" СВЕТЛОЗАР,ДИМИТРОВ,ЖОСТОВ,1951-05-25,"ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, БЛАГОЕВГРАД",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1" СВЕТЛОЗАР,ДИМИТРОВ,РАЕВ,,"ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2010-12-14,"Министерство на външните работи - посланици","Неустановена принадлежност", СВЕТЛОЗАР,ДИМИТРОВ,СИМЕОНОВ,,"С.ВАРДУН, ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност", СВЕТЛОЗАР,ДИМИТРОВ,СТОЯНОВ,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2015-08-04,"Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Неустановена принадлежност", СВЕТЛОЗАР,ДИМИТРОВ,СТОЯНОВ,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2016-01-19,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Добрич","Неустановена принадлежност", СВЕТЛОЗАР,ДИМИТРОВ,ХАНДЖИЕВ,1944-11-02,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2011-02-15,"Агенция ""Митници""","Решение № 185 от 15.02.2011 г. - Агенция ""Митници""","Документи от ръководил го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр. и обр. 6; лично дело IА-1016 (Бс)." СВЕТЛОЗАР,ДИМИТРОВ,ЧАКЪРОВ,1939-07-03,"ГР.ЗЛАТАРИЦА, ЗЛАТАРИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-07-17,"Община Златарица","Решение № 2-208 от 17.07.2013 г. - община Златарица","Със заповед № 420/ 27.01.1969 г. е назначен за разузнавач IV степен; със заповед от 01.01.1972 г. е преназначен за разузнавач I степен." СВЕТЛОЗАР,ЖЕЛЕВ,ТЕРЗИЕВ,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2013-12-04,"Длъжници към Банка за земеделски кредит","Неустановена принадлежност", СВЕТЛОЗАР,ЗДРАВКОВ,БАЛАБОСОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", СВЕТЛОЗАР,ЗДРАВКОВ,ВЕЛЧЕВ,1959-10-28,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2013-05-29,"Длъжници към банка МИНЕРАЛБАНК","Решение № 2-185 от 29.05.2013 г. - лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 - длъжници към банка ""МИНЕРАЛБАНК""","Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 2089/ 02.05.1990 г. за извършено ""заличаване на данните"" за аг. ""Първанов""." СВЕТЛОЗАР,ЗДРАВКОВ,ВЕЛЧЕВ,1959-10-28,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2013-07-10,"СИБАНК ЕАД","Решение № 2-206 от 10.07.2013 г. - ""СИБАНК"" ЕАД","

Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 2089/ 02.05.1990 г. за извършено ""заличаване на данните"" за аг. ""Първанов"".

" СВЕТЛОЗАР,ЗДРАВКОВ,КАБАЕВ,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", СВЕТЛОЗАР,ИВАНОВ,АВДЖИЕВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", СВЕТЛОЗАР,ИВАНОВ,МАЛИНОВ,,"ГР.БЕЛОВО, БЕЛОВО, ПАЗАРДЖИК",2015-04-16,"Община Белово","Неустановена принадлежност", СВЕТЛОЗАР,ИВАНОВ,ПЕЙЧИНОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", СВЕТЛОЗАР,ИВАНОВ,САРДОВСКИ,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2012-12-05,"Български лекарски съюз","Неустановена принадлежност", СВЕТЛОЗАР,ИВАНОВ,ЧОРБАДЖИЕВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2013-04-03,"Община Варна","Неустановена принадлежност", СВЕТЛОЗАР,КАЛЧЕВ,ЦОНЕВ,1934-08-22,"С.ХАДЖИДИМИТРОВО, СВИЩОВ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2014-05-20,"Решение № 2-349 от 20.05.2014 г. - Стопанска академия ""Д. А. Ценов""","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1" СВЕТЛОЗАР,КИРИЛОВ,ИВАНОВ,,"ГР.ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2012-03-14,"Софийски университет ""Св. Климент Охридски""","Неустановена принадлежност", СВЕТЛОЗАР,КОЛЕВ,ТОНЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-01-16,"Министерство на правосъдието","Неустановена принадлежност", СВЕТЛОЗАР,КОСТАДИНОВ,КОСТОВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", СВЕТЛОЗАР,КОСТАДИНОВ,КОСТОВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", СВЕТЛОЗАР,КОСТАДИНОВ,СЛАВОВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2012-07-04,"Конфедерация на независимите синдикати в България","Неустановена принадлежност", СВЕТЛОЗАР,КОСТАДИНОВ,СЛАВОВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", СВЕТЛОЗАР,КРУМОВ,МИЛАНОВ,,"С.МОКРЕШ, ВЪЛЧЕДРЪМ, МОНТАНА",2015-04-07,"Община Монтана","Неустановена принадлежност", СВЕТЛОЗАР,КРЪСТЕВ,КРЪСТЕВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2015-12-01,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Неустановена принадлежност", СВЕТЛОЗАР,ЛАЛЕВ,КАРАГИНЕВ,,"ГР.СИЛИСТРА, СИЛИСТРА, СИЛИСТРА",2010-07-20,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", СВЕТЛОЗАР,ЛАЛОВ,СТАЙКОВ,,"ГР.МАДАН, МАДАН, СМОЛЯН",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", СВЕТЛОЗАР,ЛЮБЕНОВ,ЙОНЧЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", СВЕТЛОЗАР,МЕТОДИЕВ,ВЛАЙКОВ,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2014-03-24,"Великотърновски университет Св. Св. Кирил и Методий","Неустановена принадлежност", СВЕТЛОЗАР,МЕТОДИЕВ,ВЛАЙКОВ,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", СВЕТЛОЗАР,МИЛЧЕВ,ДОНЕВ,,"ГР.ДВЕ МОГИЛИ, ДВЕ МОГИЛИ, РУСЕ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", СВЕТЛОЗАР,МИНЧЕВ,МОНОВ,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", СВЕТЛОЗАР,МИХАЙЛОВ,КАСЧИЕВ,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2015-06-29,"Организатор на хазартни игри","Неустановена принадлежност", СВЕТЛОЗАР,МИХАЙЛОВ,ЛАЗАРОВ,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", СВЕТЛОЗАР,НАКОВ,НАКОВ,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2011-10-05,"Администрация на Народното събрание","Неустановена принадлежност", СВЕТЛОЗАР,НЕДЕВ,ЗЛАТЕВ,,"ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-06-11,"Община Велико Търново","Неустановена принадлежност", СВЕТЛОЗАР,НИКОЛАЕВ,ЧЕРАДЖИЙСКИ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", СВЕТЛОЗАР,НИКОЛОВ,ДИМИТРОВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", СВЕТЛОЗАР,НИКОЛОВ,СТОЙКОВ,,"ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2012-08-01,"Медицински университет - Плевен","Неустановена принадлежност", СВЕТЛОЗАР,НИКОЛОВ,ЧАПАНОВ,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2008-05-27,"Държавна комисия по сигурността на информацията","Неустановена принадлежност", СВЕТЛОЗАР,НИКОЛОВ,ЧАПАНОВ,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност", СВЕТЛОЗАР,ПАНАЙОТОВ,ДАВИДОВ,1948-12-06,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2013-11-20,"Средни училища","Решение № 2-259 от 20.11.2013 г. - училища по Закона за народната просвета","Рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 4 и обр. 6; писмо вх. № 2163/ 04.05.1990 г. за унищожаване с протокол рег. № 376/ 13.02.1990 г. личното дело на Я/К ""Дружба""." СВЕТЛОЗАР,ПЕНКОВ,БОДУРОВ,,"ГР.ХАРМАНЛИ, ХАРМАНЛИ, ХАСКОВО",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", СВЕТЛОЗАР,ПЕТКОВ,АТЕВ,,"ГР.ЛЕТНИЦА, ЛЕТНИЦА, ЛОВЕЧ",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност", СВЕТЛОЗАР,ПЕТРОВ,БАХЧЕВАНОВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2011-10-05,"Администрация на Народното събрание","Неустановена принадлежност", СВЕТЛОЗАР,ПЕТРОВ,КАЛИНОВ,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2011-02-15,"Агенция ""Митници""","Неустановена принадлежност", СВЕТЛОЗАР,РУСИНОВ,ДОНЧЕВ,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", СВЕТЛОЗАР,СТЕФАНОВ,КОВАЧЕВ,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2008-11-26,"Българска национална телевизия","Неустановена принадлежност", СВЕТЛОЗАР,СТОЙКОВ,ЖЕЛЯЗКОВ,,"С.КРУШОВИЦА, МИЗИЯ, ВРАЦА",2010-07-20,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", СВЕТЛОЗАР,СТОЙНЕВ,ШИНИКОВ,,"С.ФРОЛОШ, КОЧЕРИНОВО, КЮСТЕНДИЛ",2014-12-09,"Община Кочериново","Неустановена принадлежност", СВЕТЛОЗАР,СТОЙНОВ,СТОЙНОВ,1960-05-11,"ГР.ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Решение № 95 от 28.10.2009 г. - следователи и дознатели","Със заповед № К-4750/ 21.10.1983 г. е назначен за разузнавач; със заповед № 140/ 03.09.1986 г. е преназначен за ст. разузнавач." СВЕТЛОЗАР,СТОЙНОВ,СТОЙНОВ,1960-05-11,"ГР.ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ",2010-07-20,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 152 от 20.07.2010 г. - Министерство на вътрешните работи","Със заповед № К-4750/ 21.10.1983 г. е назначен за разузнавач; със заповед № 140/ 03.09.1986 г. е преназначен за ст. разузнавач." СВЕТЛОЗАР,СТОЯНОВ,ВЕНКОВ,,"ГР.СВОГЕ, СВОГЕ, СОФИЙСКА",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност", СВЕТЛОЗАР,СТОЯНОВ,ЗЛАТЕВ,,"ГР.ПОПОВО, ПОПОВО, ТЪРГОВИЩЕ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", СВЕТЛОЗАР,СТОЯНОВ,ЗЛАТЕВ,,"ГР.ПОПОВО, ПОПОВО, ТЪРГОВИЩЕ",2015-12-17,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Варна","Неустановена принадлежност", СВЕТЛОЗАР,СТОЯНОВ,ЛАЗАРОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", СВЕТЛОЗАР,СТОЯНОВ,СТОЯНОВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2011-02-15,"Агенция ""Митници""","Неустановена принадлежност", СВЕТЛОЗАР,ТОДОРОВ,ИВАНОВ,,"С.БЕЛИЦА, ТУТРАКАН, СИЛИСТРА",2009-12-02,"Национална здравноосигурителна каса","Неустановена принадлежност", СВЕТЛОЗАР,ТОДОРОВ,ИВАНОВ,,"С.БЕЛИЦА, ТУТРАКАН, СИЛИСТРА",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност", СВЕТЛОЗАР,ТОДОРОВ,СТОЯНОВ,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", СВЕТЛОЗАР,ТОДОРОВ,ТОДОРОВ,,"ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", СВЕТЛОЗАР,ТОДОРОВ,ТОДОРОВ,,"ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", СВЕТЛОЗАР,ТОДОРОВ,ТОДОРОВ,,"ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", СВЕТЛОЗАР,ТОДОРОВ,ТОДОРОВ,,"ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2016-01-19,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Габрово","Неустановена принадлежност", СВЕТЛОЗАР,ЦВЕТКОВ,ГАГОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2012-06-05,"Министерство на културата","Неустановена принадлежност", СВЕТЛОЗАРА,ВАСИЛЕВА,КАЗАСЯН,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", СВЕТЛОЗАРА,ВЪРБАНОВА,ЗАХАРИЕВА,,"С.КАРАИСЕН, ПАВЛИКЕНИ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2012-07-25,"Конфедерация на независимите синдикати в България","Неустановена принадлежност", СВЕТЛОЗАРА,ВЪРБАНОВА,ЗАХАРИЕВА,,"С.КАРАИСЕН, ПАВЛИКЕНИ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност", СВЕТЛОЗАРА,ДИНЕВА,ПАНАЙОТОВА,,"ГР.НОВА ЗАГОРА, НОВА ЗАГОРА, СЛИВЕН",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност", СВЕТЛОЗАРА,ДОБРЕВА,СТОЯНОВА,,"С.ДЖУЛЮНИЦА, ЛЯСКОВЕЦ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", СВЕТЛОЗАРА,МАРИНОВА,ИЛИЕВА,,"ГР.ТРОЯН, ТРОЯН, ЛОВЕЧ",2009-12-02,"Национална здравноосигурителна каса","Неустановена принадлежност", СВЕТЛОЗАРА,МАРИНОВА,ИЛИЕВА,,"ГР.ТРОЯН, ТРОЯН, ЛОВЕЧ",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", СВЕТЛОЗАРА,СЛАВЧЕВА,ПЕНЕВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", СВЕТЛОЗАРА,СТЕФАНОВА,КАБАКЧИЕВА,,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2009-11-18,"Агенция за приватизация","Неустановена принадлежност", СВЕТЛОЗАРА,СТЕФАНОВА,КАБАКЧИЕВА,,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2011-10-05,"Администрация на Народното събрание","Неустановена принадлежност", СВЕТЛОЗАРА,СТЕФАНОВА,КАБАКЧИЕВА,,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2011-03-16,"Министерство на външните работи","Неустановена принадлежност", СВЕТЛОЗАРА,ХРИСТОВА,АНЧЕВА,,"ГР.ЛЕВСКИ, ЛЕВСКИ, ПЛЕВЕН",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", СВЕТЛОЗАРА,ХРИСТОВА,ФЪРТУНОВА-МИНЧЕВА,,"ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", СВЕТЛОЗАРА,ХРИСТОВА,ФЪРТУНОВА-МИНЧЕВА,,"ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-12-08,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Велико Търново","Неустановена принадлежност", СВЕТЛОМИР,АЛЕКСАНДРОВ,БОЖКОВ,,"ГР.НОВА ЗАГОРА, НОВА ЗАГОРА, СЛИВЕН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", СВЕТЛОМИР,АЛЕКСАНДРОВ,БОЖКОВ,,"ГР.НОВА ЗАГОРА, НОВА ЗАГОРА, СЛИВЕН",2016-02-04,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Ловеч","Неустановена принадлежност", СВЕТЛОМИР,ВЕЛЕВ,БАЕВ,1947-03-19,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2010-12-14,"Министерство на външните работи - посланици","Решение № 175 от 14.12.2010 г. - МВнР - посланици и генерални консули","Собственоръчно написани агентурни сведения; разходни документи, отчетени от ръководил го щатен служител; документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; лично и работно дело Ф1, а.е. 7033 – 3 тома;" СВЕТЛОМИР,ВЕЛЕВ,БАЕВ,1947-03-19,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2011-10-05,"Администрация на Народното събрание","Решение № 271 от 05.10.2011 г. - администрация на Народното събрание","Собственоръчно написани агентурни сведения; разходни документи, отчетени от ръководил го щатен служител; документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; лично и работно дело Ф1, а.е. 7033 – 3 тома" СВЕТЛОМИР,ВЕЛЕВ,БАЕВ,1947-03-19,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2011-03-16,"Министерство на външните работи","Решение № 199 от 16.03.2011 г. - Министерството на външните работи","Собственоръчно написани агентурни сведения; разходни документи, отчетени от ръководил го щатен служител; документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; лично и работно дело Ф1, а.е. 7033 – 3 тома" СВЕТЛОМИР,ГЕОРГИЕВ,АНГЕЛОВ,,"С.ВЕРИНСКО, ИХТИМАН, СОФИЙСКА",2010-07-20,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", СВЕТЛОМИР,ГЕОРГИЕВ,АНГЕЛОВ,,"С.ВЕРИНСКО, ИХТИМАН, СОФИЙСКА",2015-06-29,"Организатор на хазартни игри","Неустановена принадлежност", СВЕТЛОМИР,ИВАНОВ,ИВАНОВ,,"ГР.КАРЛОВО, КАРЛОВО, ПЛОВДИВ",2008-09-16,"Държавна агенция по горите","Неустановена принадлежност", СВЕТЛОМИР,ИВАНОВ,СТОЙЧЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-06-05,"УниКредит Булбанк АД","Неустановена принадлежност", СВЕТЛОМИР,МИЛКОВ,МИНКОВ,,"ГР.РАЗГРАД, РАЗГРАД, РАЗГРАД",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", СВЕТЛОМИР,НИНОВ,ХИКОВ,1958-04-02,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Решение № 95 от 28.10.2009 г. - следователи и дознатели","СГУ на МВР-ДС; ОУ на МВР-Кърджали-ДС; ОУ на МВР-Хасково-ДС" СВЕТЛОМИР,НИНОВ,ХИКОВ,1958-04-02,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-05-27,Прокуратура,"Решение № 65 от 27.05.2009 г. - прокурори и военни следователи","Със заповед № К-4840/ 30.10.1981 г. е назначен за разузнавач." СВЕТЛОМИР,РАЙКОВ,ДИМИТРОВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", СВЕТЛОМИР,ЦВЕТАНОВ,ИВАНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-06-29,"Организатор на хазартни игри","Неустановена принадлежност", СВЕТЛОМИР,ЦОНЕВ,СИМЕОНОВ,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2010-07-20,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", СВЕТЛОМИРА,ГЕОРГИЕВА,ХАРИЗАНОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-01-20,"Агенция за ядрено регулиране","Неустановена принадлежност", СВЕТЛОМИРА,ДИМИТРОВА,ДИМИТРОВА,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2014-11-13,"ИНТЕРМЕДИА ООД","Неустановена принадлежност", СВЕТЛОМИРА,ИВАНОВА,СЕНОКОЗЛИЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", СВЕТЛОМИРА,ЛЮБЕНОВА,БИНЕВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2008-11-13,"Държавна агенция по туризъм","Неустановена принадлежност", СВЕТЛОМИРА,ПАНАЙОТОВА,СТОЯНОВА,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", СВЕТЛОМИРА,ПЕТКОВА,ПЕШЕВА,,"ГР.ИСПЕРИХ, ИСПЕРИХ, РАЗГРАД",2013-09-18,"Община Видин","Неустановена принадлежност", СВЕТЛОМИРА,ПЕТКОВА,ПЕШЕВА,,"ГР.ИСПЕРИХ, ИСПЕРИХ, РАЗГРАД",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", СВЕТЛОСЛАВ,НИКОЛОВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.ЕТРОПОЛЕ, ЕТРОПОЛЕ, СОФИЙСКА",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", СВЕТЛОСЛАВ,НИКОЛОВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.ЕТРОПОЛЕ, ЕТРОПОЛЕ, СОФИЙСКА",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", СВЕТЛЬО,МИТКОВ,ЙОРДАНОВ,,"ГР.ЕЛЕНА, ЕЛЕНА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", СВЕТЛЬО,МИТКОВ,ЙОРДАНОВ,,"ГР.ЕЛЕНА, ЕЛЕНА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-12-08,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Велико Търново","Неустановена принадлежност", СВЕТЛЬО,ХРИСТОВ,ЯКИМОВ,,"ГР.ДЪЛГОПОЛ, ДЪЛГОПОЛ, ВАРНА",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", СВЕТЛЬО,ХРИСТОВ,ЯКИМОВ,,"ГР.ДЪЛГОПОЛ, ДЪЛГОПОЛ, ВАРНА",2013-05-15,"Община Дългопол","Неустановена принадлежност", СВЕТЛЬО,ХРИСТОВ,ЯКИМОВ,,"ГР.ДЪЛГОПОЛ, ДЪЛГОПОЛ, ВАРНА",2015-12-17,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Варна","Неустановена принадлежност", СВЕТЛЮ,ГЕОРГИЕВ,ИВАНОВ,,"С.МЛАДА ГВАРДИЯ, ВЕТРИНО, ВАРНА",2013-04-10,"Община Ветрино","Неустановена принадлежност", СВЕТОЗАР,АНГЕЛОВ,АЛЕКСАНДРОВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност", СВЕТОЗАР,АНТОНОВ,МАНОЛОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност", СВЕТОЗАР,АСЕНОВ,ДИШЛИЕВ,,"С.КУПЕН, МАДАН, СМОЛЯН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", СВЕТОЗАР,АТАНАСОВ,АНГЕЛОВ,,"С.МИКРЕ, УГЪРЧИН, ЛОВЕЧ",2015-02-04,"Община Ловеч","Неустановена принадлежност", СВЕТОЗАР,БАЙЧЕВ,ПЕТРОВ,,"ГР.ДУЛОВО, ДУЛОВО, СИЛИСТРА",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност", СВЕТОЗАР,БОРИСОВ,ШУМАНОВ,,"ГР.АСЕНОВГРАД, АСЕНОВГРАД, ПЛОВДИВ",2015-08-11,"Община Асеновград","Неустановена принадлежност", СВЕТОЗАР,ВАСИЛЕВ,ВАСИЛЕВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност", СВЕТОЗАР,ВАСИЛЕВ,ВАСИЛЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност", СВЕТОЗАР,ВАСИЛЕВ,ДЪРВАРОВ,,"ГР.АСЕНОВГРАД, АСЕНОВГРАД, ПЛОВДИВ",2015-09-30,"Община Пловдив","Неустановена принадлежност", СВЕТОЗАР,ВЕСЕЛИНОВ,ИЛИЕВ,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2010-07-20,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", СВЕТОЗАР,ВЛАДИМИРОВ,АЛЕКСОВ,,"С.ХАЙРЕДИН, ХАЙРЕДИН, ВРАЦА",2014-01-15,"Община Хайредин","Неустановена принадлежност", СВЕТОЗАР,ГЕОРГИЕВ,ЛАЗАРОВ,,"ГР.МИЗИЯ, МИЗИЯ, ВРАЦА",2013-10-23,"Община Бяла Слатина","Неустановена принадлежност", СВЕТОЗАР,ГЕОРГИЕВ,МИЛЧЕВ,,"С.ОРЕХОВИЦА, ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ, ПЛЕВЕН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", СВЕТОЗАР,ГЕОРГИЕВ,МИЛЧЕВ,,"С.ОРЕХОВИЦА, ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ, ПЛЕВЕН",2015-07-28,"Община Червен бряг","Неустановена принадлежност", СВЕТОЗАР,ГЕОРГИЕВ,ПЕТКОВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", СВЕТОЗАР,ГЕОРГИЕВ,СТЕФАНОВ,,"ГР.ЛУКОВИТ, ЛУКОВИТ, ЛОВЕЧ",2015-02-04,"Община Луковит","Неустановена принадлежност", СВЕТОЗАР,ГЕОРГИЕВ,СТЕФАНОВ,,"ГР.ЛУКОВИТ, ЛУКОВИТ, ЛОВЕЧ",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност", СВЕТОЗАР,ГЕОРГИЕВ,ТОМОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2015-09-30,"Община Пловдив","Неустановена принадлежност", СВЕТОЗАР,ГРИГОРОВ,ГРИГОРОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-04-07,"Община Монтана","Неустановена принадлежност", СВЕТОЗАР,ГРУДЕВ,АБРАШЕВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2009-10-14,"Национален осигурителен институт","Неустановена принадлежност", СВЕТОЗАР,ДИМИТРОВ,МАРГЕНОВ,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2010-02-09,"Българска академия на науките","Неустановена принадлежност", СВЕТОЗАР,ДИМИТРОВ,МАРГЕНОВ,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2011-06-16,"Висша атестационна комисия","Неустановена принадлежност", СВЕТОЗАР,ДИМИТРОВ,МИХАЙЛОВ,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2008-09-16,"Държавна агенция по горите","Неустановена принадлежност", СВЕТОЗАР,ДИМИТРОВ,СТАТЕВ,,"ГР.ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ",2015-08-04,"Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Неустановена принадлежност", СВЕТОЗАР,ДИМОВ,СВЕТИЕВ,,"ГР.ТВЪРДИЦА, ТВЪРДИЦА, СЛИВЕН",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", СВЕТОЗАР,ЕВСТАТИЕВ,СИМЕОНОВ,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2009-12-02,"Национална здравноосигурителна каса","Неустановена принадлежност", СВЕТОЗАР,ИВАНОВ,ДРАГОМИРОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-01-16,"Министерство на правосъдието","Неустановена принадлежност", СВЕТОЗАР,ИВАНОВ,ИВАНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-12-02,"Национална здравноосигурителна каса","Неустановена принадлежност", СВЕТОЗАР,ИВАНОВ,КОЖУХАРОВ,,"ГР.ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", СВЕТОЗАР,ИВАНОВ,НЕСТОРОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-01-26,"Министерство на отбраната","Неустановена принадлежност", СВЕТОЗАР,ИВАНОВ,ХИНТОЛАРСКИ,,"ГР.ГАБРОВО, ГАБРОВО, ГАБРОВО",2011-02-15,"Агенция ""Митници""","Неустановена принадлежност", СВЕТОЗАР,ЙОРДАНОВ,БЕНЧЕВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2012-09-18,"Национална художествена академия","Неустановена принадлежност", СВЕТОЗАР,ЙОРДАНОВ,ЕРМЕНКОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-07-20,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", СВЕТОЗАР,ЙОРДАНОВ,ЗАФИРОВ,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2013-04-17,"Кредитни длъжници към банка БАЛКАНБАНК","Неустановена принадлежност", СВЕТОЗАР,ЙОРДАНОВ,ФИЛИПОВ,1930-07-23,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-01-14,"Приватизирани предприятия - София","Решение № 2-448 от 14.01.2015 г. - Приватизирани предприятия - София","

Рег. дневник; картон обр. 6; писмо вх. № 1666/ 28.03.1990 г. с искане ""да бъдат предадени за унищожение картоните"" на аг. ""Каменов"".

" СВЕТОЗАР,КИРИЛОВ,КУНГАЛОВ,,"С.КУЛАТА, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2010-07-20,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", СВЕТОЗАР,КИТАНОВ,МАНОЛОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-10-14,"Национален осигурителен институт","Неустановена принадлежност", СВЕТОЗАР,КЪНЧЕВ,СТОЯНОВ,,"ГР.КАЗАНЛЪК, КАЗАНЛЪК, СТАРА ЗАГОРА",2015-03-24,"Вестник Преса","Неустановена принадлежност", СВЕТОЗАР,ЛЮБЕНОВ,ЗАХАРИЕВ,,"ГР.ЛЕВСКИ, ЛЕВСКИ, ПЛЕВЕН",2015-07-07,"Община Левски","Неустановена принадлежност", СВЕТОЗАР,НАЙДЕНОВ,ЛОЗАНОВ,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", СВЕТОЗАР,НЕЙКОВ,ХРИСТОВ,,"ГР.БАНКЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-07-20,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", СВЕТОЗАР,НИКОЛАЕВ,БОЖКОВ,1959-11-29,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2010-07-20,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 152 от 20.07.2010 г. - Министерство на вътрешните работи","Със заповед № 3198/ 25.09.1987 г. е назначен за разузнавач." СВЕТОЗАР,НИКОЛАЕВ,ШКУТОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-08-04,"Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Неустановена принадлежност", СВЕТОЗАР,НИКОЛОВ,СОТИРОВ,,"С.СТАМБОЛОВО, ИХТИМАН, СОФИЙСКА",2011-01-26,"Министерство на отбраната","Неустановена принадлежност", СВЕТОЗАР,НИКОЛОВ,СОТИРОВ,,"С.СТАМБОЛОВО, ИХТИМАН, СОФИЙСКА",2010-06-22,"Служба Военна полиция","Неустановена принадлежност", СВЕТОЗАР,ПЕНЕВ,ТЯНКОВ,1937-11-02,"ГР.ЧИРПАН, ЧИРПАН, СТАРА ЗАГОРА",2014-04-24,"Тракийски университет – гр. Стара Загора","Решение № 2-342 от 24.04.2014 г. - Тракийски университет","

Рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр.; протокол рег. № КА 548/ 27.05.1990 г. с предложение за унищожаване дело IЯ-312 (Хс).

" СВЕТОЗАР,ПЕТРОВ,ПАВЛОВ,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2014-09-10,"Длъжници към банка Хеброс","Неустановена принадлежност", СВЕТОЗАР,РУСИНОВ,ФИЛИПОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", СВЕТОЗАР,СИМЕОНОВ,ДИМИТРОВ,,"С.ДОЛНИ ЛУКОВИТ, ИСКЪР, ПЛЕВЕН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", СВЕТОЗАР,СЛАВОВ,ДОСЕВ,,"ГР.РАЗГРАД, РАЗГРАД, РАЗГРАД",2016-01-19,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Габрово","Неустановена принадлежност", СВЕТОЗАР,СТЕФАНОВ,ДОНЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-06-05,"Министерство на културата","Неустановена принадлежност", СВЕТОЗАР,СТЕФАНОВ,ЗЕХИРЕВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2011-11-02,"Министерство на регионалното развитие и благоустройството","Неустановена принадлежност", СВЕТОЗАР,СТЕФАНОВ,ЙОСИФОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-01-28,"Комисия за защита на потребителите","Неустановена принадлежност", СВЕТОЗАР,СТОИЛОВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2014-07-15,"Университет по хранителни технологии","Неустановена принадлежност", СВЕТОЗАР,СТОИЛОВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2015-09-30,"Община Пловдив","Неустановена принадлежност", СВЕТОЗАР,СТОЙКОВ,СТОЯНОВ,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2015-01-14,"Приватизирани предприятия - София","Неустановена принадлежност", СВЕТОЗАР,СТОЙЧЕВ,СПАСОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", СВЕТОЗАР,СТОЙЧЕВ,СПАСОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-07-20,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", СВЕТОЗАР,СТОЯНОВ,СЪЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", СВЕТОЗАР,СТОЯНОВ,СЪЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", СВЕТОЗАР,ХРИСТОВ,БОЯДЖИЕВ,,"ГР.СЕВЛИЕВО, СЕВЛИЕВО, ГАБРОВО",2011-06-29,"Агенция по геодезия, картография и кадастър","Неустановена принадлежност", СВЕТОЗАРА,ВАСИЛЕВА,КОСТОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-10-17,"Министерство на икономиката, енергетиката и туризма","Неустановена принадлежност", СВЕТОМИР,АНТОНОВ,ДОЧЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-06-29,"Агенция по геодезия, картография и кадастър","Неустановена принадлежност", СВЕТОМИР,БОГДАНОВ,ТОНЧЕВ,,"С.БРЕСТ, ГУЛЯНЦИ, ПЛЕВЕН",2015-06-09,"Община Радомир","Неустановена принадлежност", СВЕТОМИР,БОРИСОВ,МАНОЛОВ,,"С.БРЕСТ, ГУЛЯНЦИ, ПЛЕВЕН",2010-07-20,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", СВЕТОМИР,ДИМИТРОВ,ДИМИТРОВ,,"ГР.ПАНАГЮРИЩЕ, ПАНАГЮРИЩЕ, ПАЗАРДЖИК",2013-05-29,"Длъжници към банка МИНЕРАЛБАНК","Неустановена принадлежност", СВЕТОМИР,КОНСТАНТИНОВ,МИХАЙЛОВ,,"ГР.БАЛЧИК, БАЛЧИК, ДОБРИЧ",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", СВЕТОМИР,КОНСТАНТИНОВ,МИХАЙЛОВ,,"ГР.БАЛЧИК, БАЛЧИК, ДОБРИЧ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", СВЕТОМИР,КОНСТАНТИНОВ,МИХАЙЛОВ,,"ГР.БАЛЧИК, БАЛЧИК, ДОБРИЧ",2014-02-12,"Община Балчик","Неустановена принадлежност", СВЕТОМИР,КОНСТАНТИНОВ,МИХАЙЛОВ,,"ГР.БАЛЧИК, БАЛЧИК, ДОБРИЧ",2016-01-19,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Добрич","Неустановена принадлежност", СВЕТОМИР,НИКОЛОВ,КРЪСТЕВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", СВЕТОМИР,ТОДОРОВ,ИВАНЧЕВ,1920-07-10,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-06-10,"Софийски университет Св. Климент Охридски","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1" СВЕТОМИРА,ГЕОРГИЕВА,АПОСТОЛОВА-КАЛОЯНОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-01-12,"Министерство на образованието","Неустановена принадлежност", СВЕТОМИРА,ЙОРДАНОВА,ПЕТРОВА,,"ГР.ТЕРВЕЛ, ТЕРВЕЛ, ДОБРИЧ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", СВЕТОСЛАВ,АЛЕКСАНДРОВ,ДАЙОВ,,"С.ГОЛЯМ ДЕВЕСИЛ, КРУМОВГРАД, КЪРДЖАЛИ",2014-11-13,"Община Крумовград","Неустановена принадлежност", СВЕТОСЛАВ,АЛЕКСАНДРОВ,ПЪРВАНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-07-20,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", СВЕТОСЛАВ,АЛЕКСАНДРОВ,ПЪРВАНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-06-05,"УниКредит Булбанк АД","Неустановена принадлежност", СВЕТОСЛАВ,АЛЕКСАНДРОВ,ЯНЕВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2013-03-20,"Община Аврен","Неустановена принадлежност", СВЕТОСЛАВ,АНАСТАСОВ,БЕШКОВ,,"ГР.СВИЩОВ, СВИЩОВ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност", СВЕТОСЛАВ,АНГЕЛОВ,АЛЕКСАНДРОВ,1946-08-27,"С.ДЕКОВ, БЕЛЕНЕ, ПЛЕВЕН",2011-01-26,"Министерство на отбраната","Решение № 180 от 26.01.2011 г. - Министерството на отбраната","Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; протокол № 87/ 1990 г. с предложение за унищожаване на лично дело IА-24070 и работно дело IР-8863" СВЕТОСЛАВ,АНГЕЛОВ,КОСЕВ,,"ГР.ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2012-06-14,"Великотърновскиуниверситет Св. Св. Кирил и Методий","Неустановена принадлежност", СВЕТОСЛАВ,АНГЕЛОВ,МИНДОВ,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", СВЕТОСЛАВ,АНГЕЛОВ,РАДЕВ,1943-02-12,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-06-10,"Държавна агенция Архиви","Решение № 37 от 10.06.2008 г. - държавни агенции и държавни комисии","Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IА-33024" СВЕТОСЛАВ,АНГЕЛОВ,РАЙЧЕВ,,"С.КОСТЕНЕЦ, КОСТЕНЕЦ, СОФИЙСКА",2012-05-31,"Врачанска епархия","Неустановена принадлежност", СВЕТОСЛАВ,АНГЕЛОВ,САРЪЕВ,,"С.ГОЛЯМ ДЕВЕСИЛ, КРУМОВГРАД, КЪРДЖАЛИ",2014-11-13,"Община Крумовград","Неустановена принадлежност", СВЕТОСЛАВ,АНГЕЛОВ,СВЕТОСЛАВОВ,,"ГР.ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2015-02-04,"Община Ловеч","Неустановена принадлежност", СВЕТОСЛАВ,АНГЕЛОВ,СИНКОВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност", СВЕТОСЛАВ,АНТОНОВ,ИВАНОВ,,"ГР.МЕЗДРА, МЕЗДРА, ВРАЦА",2008-07-30,"Държавна агенция Държавен резерв и вoeнновременни запаси","Неустановена принадлежност", СВЕТОСЛАВ,АНТОНОВ,ИВАНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-03-16,"Министерство на външните работи","Неустановена принадлежност", СВЕТОСЛАВ,АПОСТОЛОВ,ГЛОСОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2012-10-30,"Конфедерация на работодателите и индустриалците в България","Неустановена принадлежност", СВЕТОСЛАВ,АПОСТОЛОВ,ГЛОСОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2013-07-03,"Длъжници към Стопанска банка","Неустановена принадлежност", СВЕТОСЛАВ,АПОСТОЛОВ,ГЛОСОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2014-09-24,"Длъжници към банка Биохим","Неустановена принадлежност", СВЕТОСЛАВ,АСЕНОВ,АВРАМОВ,,"С.КАРАПЕЛИТ, ДОБРИЧКА, ДОБРИЧ",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност", СВЕТОСЛАВ,АСЕНОВ,ГУШКОВ,,"С.ЧАМЛА, СМОЛЯН, СМОЛЯН",2012-06-05,"КТ Подкрепа","Неустановена принадлежност", СВЕТОСЛАВ,АСЕНОВ,ДИКИН,,"ГР.САМОКОВ, САМОКОВ, СОФИЙСКА",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност", СВЕТОСЛАВ,АСЕНОВ,РАЙКОВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2013-04-03,"Община Варна","Неустановена принадлежност", СВЕТОСЛАВ,АСЕНОВ,РАЙКОВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", СВЕТОСЛАВ,АТАНАСОВ,ХРИСТОВ,1946-08-12,"С.КРЪСТЕЦ, ТРЯВНА, ГАБРОВО",2010-07-20,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 152 от 20.07.2010 г. - Министерство на вътрешните работи","Със заповед № I-462/ 16.02.1974 г. е назначен за разузнавач III степен; със заповед № 120/ 03.05.1978 г. е преназначен за разузнавач II степен; със заповед № 239/ 07.09.1982 г. е преназначен за ст. разузнавач; със заповед № 350/ 04.09.1985 г. е преназначен за зам. н-к на отделение ДС." СВЕТОСЛАВ,БЛАЖЕВ,ТОДОРОВ,,"С.НОВАЧЕНЕ, НИКОПОЛ, ПЛЕВЕН",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", СВЕТОСЛАВ,БОЕВ,СОТИРОВ,,"С.СИНДЕЛ, АВРЕН, ВАРНА",2013-03-20,"Община Аврен","Неустановена принадлежност", СВЕТОСЛАВ,БОЖИДАРОВ,ГОЧЕВ,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", СВЕТОСЛАВ,БОЖИДАРОВ,ГОЧЕВ,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", СВЕТОСЛАВ,БОЖКОВ,БОЖИЛОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-02-17,"Печатни издания","Неустановена принадлежност", СВЕТОСЛАВ,БОЖКОВ,БОЖИЛОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-05-29,"Интернешънъл Асет Банк АД","Неустановена принадлежност", СВЕТОСЛАВ,БОЖКОВ,БОЖИЛОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-07-10,"СИБАНК ЕАД","Неустановена принадлежност", СВЕТОСЛАВ,БОЖКОВ,БОЖИЛОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-01-28,"Търговска и спестовна банка","Неустановена принадлежност", СВЕТОСЛАВ,БОЖКОВ,БОЖИЛОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-06-18,"Длъжници към Държавна спестовна каса","Неустановена принадлежност", СВЕТОСЛАВ,БОЖКОВ,БОЖИЛОВ,1965-11-01,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-12-01,"ЗАД БУЛСТРАД АД","Неустановане принадлежност", СВЕТОСЛАВ,БОРИСОВ,ВАСЕВ,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2009-04-15,"Държавна агенция за метрология и технически надзор","Неустановена принадлежност", СВЕТОСЛАВ,ВАНКОВ,СИМЕОНОВ,,"С.ИВАНОВЦИ, ВИДИН, ВИДИН",2013-09-18,"Община Видин","Неустановена принадлежност", СВЕТОСЛАВ,ВАСИЛЕВ,ГОСПОДИНОВ,,"ГР.ДИМИТРОВГРАД, ДИМИТРОВГРАД, ХАСКОВО",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", СВЕТОСЛАВ,ВАСИЛЕВ,ЗЕЛЕНСКИ,1941-05-27,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-04-17,"Кредитни длъжници към банка БАЛКАНБАНК","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1" СВЕТОСЛАВ,ВАСИЛЕВ,ЗЕЛЕНСКИ,1941-05-27,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-07-02,"Длъжници към банка Райфайзен","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1" СВЕТОСЛАВ,ВАСИЛЕВ,ЗЕЛЕНСКИ,1941-05-27,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-10-08,"Длъжници към Първа частна банка","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1" СВЕТОСЛАВ,ВАСИЛЕВ,МАРКОВ,1957-01-10,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Решение № 2-172 от 26.04.2013 г. - лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-31709; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6." СВЕТОСЛАВ,ВАСИЛЕВ,ПЕТРОВ,,"ГР.СИЛИСТРА, СИЛИСТРА, СИЛИСТРА",2014-03-12,"Община Тервел","Неустановена принадлежност", СВЕТОСЛАВ,ВАСИЛЕВ,САВОВ,,"ГР.БЕЛОСЛАВ, БЕЛОСЛАВ, ВАРНА",2013-04-10,"Община Белослав","Неустановена принадлежност", СВЕТОСЛАВ,ВАСИЛЕВ,ТАНЕВ,,"С.ЖЕЛЕЗНИЦА, СИМИТЛИ, БЛАГОЕВГРАД",2010-07-20,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", СВЕТОСЛАВ,ВЕЛЕСЛАВОВ,ГАВРИЙСКИ,,"ГР.СВИЩОВ, СВИЩОВ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2008-02-12,"Министерски съвет","Неустановена принадлежност", СВЕТОСЛАВ,ВЕЛЕСЛАВОВ,ГАВРИЙСКИ,,"ГР.СВИЩОВ, СВИЩОВ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2008-02-12,Министерства,"Неустановена принадлежност", СВЕТОСЛАВ,ВЕЛЕСЛАВОВ,ГАВРИЙСКИ,,"ГР.СВИЩОВ, СВИЩОВ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2009-07-22,"Българска народна банка","Неустановена принадлежност", СВЕТОСЛАВ,ВЕЛЕСЛАВОВ,ГАВРИЙСКИ,,"ГР.СВИЩОВ, СВИЩОВ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-06-05,"УниКредит Булбанк АД","Неустановена принадлежност", СВЕТОСЛАВ,ВЕЛЕСЛАВОВ,ГАВРИЙСКИ,,"ГР.СВИЩОВ, СВИЩОВ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-06-11,"Алианц Банк България АД","Неустановена принадлежност", СВЕТОСЛАВ,ВЕНЦИСЛАВОВ,СЛАВЧЕВ,1961-10-25,"ГР.ДИМИТРОВГРАД, ДИМИТРОВГРАД, ХАСКОВО",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Решение № 2-566 от 16.10.2015 г. - Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","

Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; лично дело IА-432 (Вд).

" СВЕТОСЛАВ,ВЕНЦИСЛАВОВ,СЛАВЧЕВ,1961-10-25,"ГР.ДИМИТРОВГРАД, ДИМИТРОВГРАД, ХАСКОВО",2016-01-06,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Видин","Решение № 2-591 от 06.01.2016 г. - кандидати за общински съветници – област Видин","Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; лично дело IА-432 (Вд)." СВЕТОСЛАВ,ВИКТОРОВ,ИВАНОВ,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2015-01-07,"Община Кюстендил","Неустановена принадлежност", СВЕТОСЛАВ,ВЛАДИМИРОВ,ЗАГОРСКИ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-12-09,"Печатни издания","Неустановена принадлежност", СВЕТОСЛАВ,ВЛАДИМИРОВ,СТАНУШЕВ,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2015-11-05,"Приватизирани предприятия - Плевен","Неустановена принадлежност", СВЕТОСЛАВ,ВЛАДИМИРОВ,ШИВАРОВ,,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2010-07-20,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", СВЕТОСЛАВ,ВЪЛЕВ,ВЪЛЕВ,,"ГР.КАРНОБАТ, КАРНОБАТ, БУРГАС",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", СВЕТОСЛАВ,ВЪРБАНОВ,ДАЛЧОВ,,"С.ЕЛЕШНИЦА, ЕЛИН ПЕЛИН, СОФИЙСКА",2015-01-14,"Приватизирани предприятия - София","Неустановена принадлежност", СВЕТОСЛАВ,ГАНЧЕВ,ДИНЕВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2013-01-23,"Община Бургас","Неустановена принадлежност", СВЕТОСЛАВ,ГЕНАДИЕВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", СВЕТОСЛАВ,ГЕНАДИЕВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2014-05-09,"Избори за Европейски парламент 2014 г.","Неустановена принадлежност", СВЕТОСЛАВ,ГЕНАДИЕВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", СВЕТОСЛАВ,ГЕОРГИЕВ,ВЪЛКОВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2015-12-01,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Неустановена принадлежност", СВЕТОСЛАВ,ГЕОРГИЕВ,ДИМОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-06-10,"Софийски университет Св. Климент Охридски","Неустановена принадлежност", СВЕТОСЛАВ,ГЕОРГИЕВ,КАРАМФИЛОВ,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2010-07-20,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", СВЕТОСЛАВ,ГЕОРГИЕВ,КУКУЯНОВ,,"С.НОВО СЕЛО, НОВО СЕЛО, ВИДИН",2010-07-20,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", СВЕТОСЛАВ,ГЕОРГИЕВ,ЛИЛОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-07-22,"Българска народна банка","Неустановена принадлежност", СВЕТОСЛАВ,ГЕОРГИЕВ,МАДЖАРОВ,,"ГР.ПЕЩЕРА, ПЕЩЕРА, ПАЗАРДЖИК",2015-04-21,"Община Брацигово","Неустановена принадлежност", СВЕТОСЛАВ,ГЕОРГИЕВ,НЕНКОВ,1948-06-29,"ГР.ПЕЩЕРА, ПЕЩЕРА, ПАЗАРДЖИК",2013-07-03,"Длъжници към Стопанска банка","Решение № 2-203 от 03.07.2013 г. - лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 - длъжници към Стопанска банка","Собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководили го щатни служители, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-26274 и в работно дело IР-11494; рег. дневник; картон – обр. 4 – 2 бр." СВЕТОСЛАВ,ГЕОРГИЕВ,НИЧЕВ,,"С.ЛЕСКОВЕЦ, ОРЯХОВО, ВРАЦА",2013-12-11,"Община Оряхово","Неустановена принадлежност", СВЕТОСЛАВ,ГЕОРГИЕВ,ПЕТРОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-09-16,"Държавна агенция по горите","Неустановена принадлежност", СВЕТОСЛАВ,ГЕОРГИЕВ,ПЕТРОВ,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2015-01-14,"Приватизирани предприятия - София","Неустановена принадлежност", СВЕТОСЛАВ,ГЕОРГИЕВ,ПЕТРОВ,,"С.ЯСЕН, НОВО СЕЛО, ВИДИН",2013-08-13,"Община Ново село","Неустановена принадлежност", СВЕТОСЛАВ,ГЕОРГИЕВ,СПИРИДОНОВ,,"ГР.ЛЕВСКИ, ЛЕВСКИ, ПЛЕВЕН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", СВЕТОСЛАВ,ГЕОРГИЕВ,СТАМЕНОВ,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2008-11-26,"Българска национална телевизия","Неустановена принадлежност", СВЕТОСЛАВ,ГЕОРГИЕВ,ТОТЕВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2015-10-14,"Община Родопи","Неустановена принадлежност", СВЕТОСЛАВ,ГЕОРГИЕВ,ТОТЕВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", СВЕТОСЛАВ,ГЕОРГИЕВ,ЧЕРВЕНКОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност", СВЕТОСЛАВ,ГОСПОДИНОВ,СЛАВОВ,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", СВЕТОСЛАВ,ГОШЕВ,ГРИГОРОВ,,"ГР.ГУЛЯНЦИ, ГУЛЯНЦИ, ПЛЕВЕН",2011-08-09,"Агенция Пътна инфраструктура","Неустановена принадлежност", СВЕТОСЛАВ,ГРИГОРОВ,ИЛИЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-12-18,"Българско национално радио","Неустановена принадлежност", СВЕТОСЛАВ,ГРУДЕВ,ИВАНОВ,,"ГР.КАРНОБАТ, КАРНОБАТ, БУРГАС",2013-01-09,"Община Карнобат","Неустановена принадлежност", СВЕТОСЛАВ,ДАЧЕВ,ДАЧЕВ,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2012-12-05,"Български лекарски съюз","Неустановена принадлежност", СВЕТОСЛАВ,ДЕНЧЕВ,ЛУЧНИКОВ,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2008-02-12,"Министерски съвет","Неустановена принадлежност", СВЕТОСЛАВ,ДЕНЧЕВ,ЛУЧНИКОВ,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2007-09-04,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", СВЕТОСЛАВ,ДЕНЧЕВ,ЛУЧНИКОВ,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2007-07-05,"Висш съдебен съвет","Неустановена принадлежност", СВЕТОСЛАВ,ДИМИТРОВ,ВАСИЛЕВ,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2010-07-20,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", СВЕТОСЛАВ,ДИМИТРОВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", СВЕТОСЛАВ,ДИМИТРОВ,ДИМИТРАНОВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2012-10-10,"Висше военноморско училище ""Н. Й. Вапцаров""","Неустановена принадлежност", СВЕТОСЛАВ,ДИМИТРОВ,ДИМИТРОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-08-04,"Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Неустановена принадлежност", СВЕТОСЛАВ,ДИМИТРОВ,ДИМИТРОВ,,"ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2012-01-12,"Министерство на образованието","Неустановена принадлежност", СВЕТОСЛАВ,ДИМИТРОВ,ИВАНОВ,,"ГР.САНДАНСКИ, САНДАНСКИ, БЛАГОЕВГРАД",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", СВЕТОСЛАВ,ДИМИТРОВ,ИВАНОВ,,"ГР.САНДАНСКИ, САНДАНСКИ, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", СВЕТОСЛАВ,ДИМИТРОВ,ИВАНОВ,,"ГР.САНДАНСКИ, САНДАНСКИ, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", СВЕТОСЛАВ,ДИМИТРОВ,ЙОСИФОВ,,"ГР.ЛОМ, ЛОМ, МОНТАНА",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", СВЕТОСЛАВ,ДИМИТРОВ,КИРИЛОВ,,"ГР.РАДОМИР, РАДОМИР, ПЕРНИК",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", СВЕТОСЛАВ,ДИМИТРОВ,КИРИЛОВ,,"ГР.РАДОМИР, РАДОМИР, ПЕРНИК",2015-06-09,"Община Радомир","Неустановена принадлежност", СВЕТОСЛАВ,ДИМИТРОВ,ЛАЗАРОВ,,"ГР.НОВИ ПАЗАР, НОВИ ПАЗАР, ШУМЕН",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", СВЕТОСЛАВ,ДИМИТРОВ,ПЕТРОВ,,"С.ИЗГРЕВ, ЛЕВСКИ, ПЛЕВЕН",2010-07-20,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", СВЕТОСЛАВ,ДИМИТРОВ,РАБЧЕВ,,"ГР.ПАВЛИКЕНИ, ПАВЛИКЕНИ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", СВЕТОСЛАВ,ДИМИТРОВ,РАБЧЕВ,,"ГР.ПАВЛИКЕНИ, ПАВЛИКЕНИ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", СВЕТОСЛАВ,ДИМИТРОВ,САВЧЕВ,,"С.СИНЬО БЪРДО, РОМАН, ВРАЦА",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", СВЕТОСЛАВ,ДИМИТРОВ,СЛАВОВ,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2007-09-04,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", СВЕТОСЛАВ,ДИМИТРОВ,СТАНЕВ,,"ГР.ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", СВЕТОСЛАВ,ДИМИТРОВ,ТРЕНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-07-20,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", СВЕТОСЛАВ,ДИМИТРОВ,УЗУНОВ,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", СВЕТОСЛАВ,ДИМИТРОВ,ЯНЕВ,1936-10-01,"С.ВЪБЕЛ, НИКОПОЛ, ПЛЕВЕН",2015-07-22,"Община Никопол","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1" СВЕТОСЛАВ,ДИМКОВ,ВЕЛЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-09-18,"Технически университет - София","Неустановена принадлежност", СВЕТОСЛАВ,ДИМЧОВ,КОСТАДИНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-10-08,"Длъжници към Първа частна банка","Неустановена принадлежност", СВЕТОСЛАВ,ДИНЕВ,МАРКОВ,,"ГР.ДРЯНОВО, ДРЯНОВО, ГАБРОВО",2010-07-20,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", СВЕТОСЛАВ,ДОБРЕВ,САВОВ,,"ГР.ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", СВЕТОСЛАВ,ДОБРЕВ,СТОЙЧЕВ,,"С.ВЕДРИНА, ДОБРИЧКА, ДОБРИЧ",2015-08-11,"Община Брезово","Неустановена принадлежност", СВЕТОСЛАВ,ДОНОВ,ВАСИЛЕВ,,"ГР.ГАБРОВО, ГАБРОВО, ГАБРОВО",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", СВЕТОСЛАВ,ДОНОВ,ВАСИЛЕВ,,"ГР.ГАБРОВО, ГАБРОВО, ГАБРОВО",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", СВЕТОСЛАВ,ДУШАНОВ,СТАНУЛОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-02-12,Министерства,"Неустановена принадлежност", СВЕТОСЛАВ,ДУШАНОВ,СТАНУЛОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-05-31,"Български съюз на частните предприемачи Възраждане","Неустановена принадлежност", СВЕТОСЛАВ,ДУШАНОВ,СТАНУЛОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-07-03,"Длъжници към Стопанска банка","Неустановена принадлежност", СВЕТОСЛАВ,ЕВГЕНИЕВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", СВЕТОСЛАВ,ЕВГЕНИЕВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2013-09-18,"Община Видин","Неустановена принадлежност", СВЕТОСЛАВ,ЕЛЕНКОВ,ВАСИЛЕВ,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", СВЕТОСЛАВ,ЕЛЕНКОВ,ВАСИЛЕВ,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", СВЕТОСЛАВ,ЕМИЛОВ,ВИТКОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-09-27,"Кандидати за президент и вицепрезидент 2011 г.","Неустановена принадлежност", СВЕТОСЛАВ,ЕМИЛОВ,ВИТКОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", СВЕТОСЛАВ,ЕМИЛОВ,ВИТКОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", СВЕТОСЛАВ,ЕМИЛОВ,ВИТКОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", СВЕТОСЛАВ,ЕНЕВ,БАКАЛОВ,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2015-08-04,"Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Неустановена принадлежност", СВЕТОСЛАВ,ЖЕЛЕВ,МАРИНОВ,,"ГР.РАДНЕВО, РАДНЕВО, СТАРА ЗАГОРА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", СВЕТОСЛАВ,ЖИВКОВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.ПРОВАДИЯ, ПРОВАДИЯ, ВАРНА",2012-08-01,"Медицински университет ""Проф. д-р Параскев Стоянов"" - Варна","Неустановена принадлежност", СВЕТОСЛАВ,ИВАНОВ,АНГЕЛОВ,,"С.ЦЪРВИЩЕ, КОЧЕРИНОВО, КЮСТЕНДИЛ",2015-01-07,"Община Кюстендил","Неустановена принадлежност", СВЕТОСЛАВ,ИВАНОВ,БЕКОВ,,"С.ОСИКОВО, ГЪРМЕН, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", СВЕТОСЛАВ,ИВАНОВ,БОРДИНЯШКИ,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2015-07-07,"Община Искър","Неустановена принадлежност", СВЕТОСЛАВ,ИВАНОВ,ВАСИЛЕВ,,"ГАРА РАЗГРАД, РАЗГРАД, РАЗГРАД",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност", СВЕТОСЛАВ,ИВАНОВ,ДИМИТРОВ,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", СВЕТОСЛАВ,ИВАНОВ,ДИМИТРОВ,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2016-01-19,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Добрич","Неустановена принадлежност", СВЕТОСЛАВ,ИВАНОВ,КАЙМАКАНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-08-09,"Агенция Пътна инфраструктура","Неустановена принадлежност", СВЕТОСЛАВ,ИВАНОВ,КОЗАРОВ,1958-03-31,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Решение № 2-566 от 16.10.2015 г. - Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","

Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, документ от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-31730; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6.

" СВЕТОСЛАВ,ИВАНОВ,КЬОСЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-08-04,"Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Неустановена принадлежност", СВЕТОСЛАВ,ИВАНОВ,ЛЕНЧЕВ,,"ГР.ЕЛХОВО, ЕЛХОВО, ЯМБОЛ",2015-12-01,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Неустановена принадлежност", СВЕТОСЛАВ,ИВАНОВ,МЕТАНОВ,,"С.ПОИБРЕНЕ, ПАНАГЮРИЩЕ, ПАЗАРДЖИК",2008-09-16,"Държавна агенция по горите","Неустановена принадлежност", СВЕТОСЛАВ,ИВАНОВ,МЛАДЕНОВ,,"С.СМОЛЯНОВЦИ, МОНТАНА, МОНТАНА",2016-02-09,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Монтана","Неустановена принадлежност", СВЕТОСЛАВ,ИВАНОВ,МОДРЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-06-04,"Приватизация - обособени части - София","Неустановена принадлежност", СВЕТОСЛАВ,ИВАНОВ,СЛАВОВ,,"ГР.ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ",2010-10-05,"Изпълнителна агенция по хидромелиорации","Неустановена принадлежност", СВЕТОСЛАВ,ИВАНОВ,СТЕФАНОВ,,"ГР.ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", СВЕТОСЛАВ,ИВАНОВ,СТЕФАНОВ,,"ГР.ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", СВЕТОСЛАВ,ИВАНОВ,СТЕФАНОВ,,"ГР.ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", СВЕТОСЛАВ,ИВАНОВ,ТАТАРСКИ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-09-16,"Държавна агенция по горите","Неустановена принадлежност", СВЕТОСЛАВ,ИВАНОВ,ЦВЕТАНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-07-20,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", СВЕТОСЛАВ,ИВАНОВ,ЦОЛОВ,,"С.БЕЛИМЕЛ, ЧИПРОВЦИ, МОНТАНА",2011-06-16,"Висша атестационна комисия","Неустановена принадлежност", СВЕТОСЛАВ,ИГНАТОВ,НИКОЛОВ,,"С.ДРАЖИНЦИ, РУЖИНЦИ, ВИДИН",2013-09-18,"Община Видин","Неустановена принадлежност", СВЕТОСЛАВ,ИГНАТОВ,НИКОЛОВ,,"С.ДРАЖИНЦИ, РУЖИНЦИ, ВИДИН",2014-07-02,"Длъжници към банка Райфайзен","Неустановена принадлежност", СВЕТОСЛАВ,ИГНАТОВ,НИКОЛОВ,,"С.ДРАЖИНЦИ, РУЖИНЦИ, ВИДИН",2014-10-08,"Длъжници към Първа частна банка","Неустановена принадлежност", СВЕТОСЛАВ,ИЛИЕВ,АНДОНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-01-26,"Министерство на отбраната","Неустановена принадлежност", СВЕТОСЛАВ,ИЛИЕВ,ГАЙДЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", СВЕТОСЛАВ,ИЛИЕВ,ГАЙДЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-12-01,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Неустановена принадлежност", СВЕТОСЛАВ,ИЛИЕВ,ИЛИЕВ,,"ГР.БОТЕВГРАД, БОТЕВГРАД, СОФИЙСКА",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност", СВЕТОСЛАВ,ИЛИЕВ,НИНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-11-27,"Национален осигурителен институт","Неустановена принадлежност", СВЕТОСЛАВ,ИЛИЕВ,СВЕТОСЛАВОВ,,"С.САНАДИНОВО, НИКОПОЛ, ПЛЕВЕН",2015-07-22,"Община Никопол","Неустановена принадлежност", СВЕТОСЛАВ,ИЛИЕВ,СВЕТОСЛАВОВ,,"С.САНАДИНОВО, НИКОПОЛ, ПЛЕВЕН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", СВЕТОСЛАВ,ИЛИЕВ,ЧУШКОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-09-09,"ИА по рибарство и аквакултури","Неустановена принадлежност", СВЕТОСЛАВ,ЙОРДАНОВ,БИЛЧЕВ,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2012-03-28,"Русенски университет ""Ангел Кънчев""","Неустановена принадлежност", СВЕТОСЛАВ,ЙОРДАНОВ,ИЛИЙЧОВСКИ,,"ГР.ИСКЪР, ИСКЪР, ПЛЕВЕН",2012-06-14,"Стопанска академия ""Димитър А. Ценов"" - Свищов","Неустановена принадлежност", СВЕТОСЛАВ,ЙОРДАНОВ,КОТЕВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", СВЕТОСЛАВ,ЙОРДАНОВ,МИЛЕНКОВ,1935-12-01,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-06-16,"Висша атестационна комисия","Решение № 230 от 16.06.2011 г. - ВАК","Документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; лично дело IА-18130" СВЕТОСЛАВ,ЙОРДАНОВ,ПЕТРОВ,,"С.СИРАКОВО, БОРОВАН, ВРАЦА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", СВЕТОСЛАВ,ЙОРДАНОВ,ПЕТРОВ,,"С.СИРАКОВО, БОРОВАН, ВРАЦА",2016-01-14,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Враца","Неустановена принадлежност", СВЕТОСЛАВ,КАЛЧЕВ,КАЛЕВСКИ,,"ГР.ДИМИТРОВГРАД, ДИМИТРОВГРАД, ХАСКОВО",2015-12-17,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Варна","Неустановена принадлежност", СВЕТОСЛАВ,КАЛЧЕВ,КАЛЧЕВ,,"ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", СВЕТОСЛАВ,КЕВОРКОВ,АТАДЖАНОВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2010-07-20,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", СВЕТОСЛАВ,КОЛЕВ,КОЛЕВ,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2013-01-16,"Министерство на правосъдието","Неустановена принадлежност", СВЕТОСЛАВ,КОЛЕВ,МИЧЕВ,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2007-09-04,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", СВЕТОСЛАВ,КОЛЕВ,МИЧЕВ,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2008-06-17,"Държавна агенция за бежанците","Неустановена принадлежност", СВЕТОСЛАВ,КОЛЕВ,СПАСОВ,,"ГР.ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ",2010-07-20,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", СВЕТОСЛАВ,КОЛЕВ,ЦОНЕВ,,"ГР.БАЛЧИК, БАЛЧИК, ДОБРИЧ",2014-02-12,"Община Балчик","Неустановена принадлежност", СВЕТОСЛАВ,КОСТАДИНОВ,ПЕНЕВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2013-01-16,"Министерство на правосъдието","Неустановена принадлежност", СВЕТОСЛАВ,КОСТАДИНОВ,СПАСОВ,,"ГР.ГАБРОВО, ГАБРОВО, ГАБРОВО",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност", СВЕТОСЛАВ,КОСТОВ,СТЕФАНОВ,,"ГР.ДОЛНИ ДЪБНИК, ДОЛНИ ДЪБНИК, ПЛЕВЕН",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност", СВЕТОСЛАВ,КРУМОВ,НИЦОВ,,"С.РАБРОВО, БОЙНИЦА, ВИДИН",2011-01-26,"Министерство на отбраната","Неустановена принадлежност", СВЕТОСЛАВ,КРЪСТЕВ,АЛЕКСАНДРОВ,,"ГР.БЕЛОГРАДЧИК, БЕЛОГРАДЧИК, ВИДИН",2013-07-31,"Община Белоградчик","Неустановена принадлежност", СВЕТОСЛАВ,КРЪСТЕВ,КОКАЛОВ,,"С.БЪЛГАРЕНЕ, ЛЕВСКИ, ПЛЕВЕН",2012-09-18,"Национална художествена академия","Неустановена принадлежност", СВЕТОСЛАВ,КРЪСТЕВ,НИКОЛОВ,,"С.МАКРЕШ, МАКРЕШ, ВИДИН",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", СВЕТОСЛАВ,КРЪСТЕВ,НИКОЛОВ,,"С.МАКРЕШ, МАКРЕШ, ВИДИН",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", СВЕТОСЛАВ,КЪНЧЕВ,СИМЕОНОВ,,"ГР.ГАБРОВО, ГАБРОВО, ГАБРОВО",2014-07-08,"Технически университет – Габрово","Неустановена принадлежност", СВЕТОСЛАВ,КЪНЧЕВ,СИМЕОНОВ,,"ГР.ГАБРОВО, ГАБРОВО, ГАБРОВО",2014-07-08,"Технически университет - Габрово","Неустановена принадлежност", СВЕТОСЛАВ,ЛАЗАРОВ,ТОШЕВ,1958-04-26,"ГР.ДРАГОМАН, ДРАГОМАН, СОФИЙСКА",2010-07-20,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 152 от 20.07.2010 г. - Министерство на вътрешните работи","Със заповед № К-3346/ 25.07.1990 г. е назначен за разузнавач." СВЕТОСЛАВ,ЛАЛЕВ,ТОПУЗОВ,,"С.ВРАБЕВО, ТРОЯН, ЛОВЕЧ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", СВЕТОСЛАВ,ЛАМБЕВ,МИНЕВ,,"С.КОМАРЕВО, ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ, ПЛЕВЕН",2015-06-18,"Община Гулянци","Неустановена принадлежност", СВЕТОСЛАВ,ЛЕЧКОВ,МАРИНОВ,,"С.ВОДЕНИЧАНЕ, СТРАЛДЖА, ЯМБОЛ",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", СВЕТОСЛАВ,ЛОЗАНОВ,НИКОЛОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-07-09,"Национален статистически институт","Неустановена принадлежност", СВЕТОСЛАВ,ЛЮБЕНОВ,ГАЧЕВ,,"ГР.ДЕВНЯ, ДЕВНЯ, ВАРНА",2015-01-14,"Приватизирани предприятия - София","Неустановена принадлежност", СВЕТОСЛАВ,ЛЮБЕНОВ,ТРЕНДАФИЛОВ,,"С.ЗЛАТИЯ, ВЪЛЧЕДРЪМ, МОНТАНА",2015-04-01,"Община Лом","Неустановена принадлежност", СВЕТОСЛАВ,ЛЮБЕНОВ,ФЛОРОВ,,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2013-09-18,"Община Видин","Неустановена принадлежност", СВЕТОСЛАВ,ЛЮБЕНОВ,ФЛОРОВ,,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", СВЕТОСЛАВ,ЛЮБОМИРОВ,ДУКАДИНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-12-09,"Печатни издания","Неустановена принадлежност", СВЕТОСЛАВ,ЛЮБОМИРОВ,ИВАНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-09-10,"Национална спортна академия Васил Левски","Неустановена принадлежност", СВЕТОСЛАВ,ЛЮБОМИРОВ,ИВАНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-01-21,"Български олимпийски комитет","Неустановена принадлежност", СВЕТОСЛАВ,ЛЮБОМИРОВ,ИВАНОВ,,"ГР.ТРОЯН, ТРОЯН, ЛОВЕЧ",2015-02-04,"Община Ловеч","Неустановена принадлежност", СВЕТОСЛАВ,ЛЮБОМИРОВ,ТОДОРОВ,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2014-08-06,"Медицински университет - София","Неустановена принадлежност", СВЕТОСЛАВ,МАНЕВ,ЧОЛАКОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2015-09-09,"Министерството на отбраната - кадрови промени","Неустановена принадлежност", СВЕТОСЛАВ,МАНОЛОВ,СИМЕОНОВ,,"С.ДОЛНО ЦЕРОВЕНЕ, ЯКИМОВО, МОНТАНА",2010-02-09,"Българска академия на науките","Неустановена принадлежност", СВЕТОСЛАВ,МАРИНОВ,ДОЧКОВ,,"ГР.ТРОЯН, ТРОЯН, ЛОВЕЧ",2015-02-11,"Община Троян","Неустановена принадлежност", СВЕТОСЛАВ,МАРИНОВ,САВОВ,,"ГР.ЛОЗНИЦА, ЛОЗНИЦА, РАЗГРАД",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", СВЕТОСЛАВ,МЕТОДИЕВ,АТАНАСОВ,,"С.МЕДКОВЕЦ, МЕДКОВЕЦ, МОНТАНА",2010-07-20,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", СВЕТОСЛАВ,МЕТОДИЕВ,АТАНАСОВ,,"С.МЕДКОВЕЦ, МЕДКОВЕЦ, МОНТАНА",2013-01-16,"Министерство на правосъдието","Неустановена принадлежност", СВЕТОСЛАВ,МЕТОДИЕВ,ДИНОЛОВ,,"С.КОПРИВЕЦ, БЯЛА, РУСЕ",2008-09-16,"Държавна агенция по горите","Неустановена принадлежност", СВЕТОСЛАВ,МИЛАДИНОВ,БОЯНОВ,,"ГР.ЛОМ, ЛОМ, МОНТАНА",2013-10-09,"Община Ружинци","Неустановена принадлежност", СВЕТОСЛАВ,МИЛЕНОВ,СЛАВЧЕВ,,"ГР.ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2010-07-20,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", СВЕТОСЛАВ,МИЛЧЕВ,ИЛИЕВ,,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2013-09-18,"Община Видин","Неустановена принадлежност", СВЕТОСЛАВ,МИЛЧЕВ,МИЛЧЕВ,,"ГР.СРЕДЕЦ, СРЕДЕЦ, БУРГАС",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", СВЕТОСЛАВ,МИРЧЕВ,ИЛИЕВ,,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2013-09-18,"Община Видин","Неустановена принадлежност", СВЕТОСЛАВ,МИТКОВ,МИНЕВСКИ,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", СВЕТОСЛАВ,МЛАДЕНОВ,ЗАНЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-07-20,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", СВЕТОСЛАВ,МЛАДЕНОВ,ФИШОВСКИ,,"ГР.БЯЛА СЛАТИНА, БЯЛА СЛАТИНА, ВРАЦА",2014-01-15,"Община Хайредин","Неустановена принадлежност", СВЕТОСЛАВ,МОМЧИЛОВ,ДЖЕЛЬОВ,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", СВЕТОСЛАВ,МОМЧИЛОВ,ДЖЕЛЬОВ,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", СВЕТОСЛАВ,МОНЧЕВ,СЪБЕВ,,"ГР.ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", СВЕТОСЛАВ,МОНЧЕВ,СЪБЕВ,,"ГР.ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", СВЕТОСЛАВ,МОНЧЕВ,СЪБЕВ,,"ГР.ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2016-02-04,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Ловеч","Неустановена принадлежност", СВЕТОСЛАВ,НАЧЕВ,МУТАФОВ,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2011-11-02,"Министерство на регионалното развитие и благоустройството","Неустановена принадлежност", СВЕТОСЛАВ,НЕДЕЛЧЕВ,НЕДЕЛЧЕВ,,"ГР.ПРОВАДИЯ, ПРОВАДИЯ, ВАРНА",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", СВЕТОСЛАВ,НЕДЕЛЧЕВ,НЕДЕЛЧЕВ,,"ГР.ПРОВАДИЯ, ПРОВАДИЯ, ВАРНА",2013-05-21,"Община Провадия","Неустановена принадлежност", СВЕТОСЛАВ,НЕДЕЛЧЕВ,НЕДЕЛЧЕВ,,"ГР.ПРОВАДИЯ, ПРОВАДИЯ, ВАРНА",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност", СВЕТОСЛАВ,НЕНОВ,ИВАНОВ,,"ГР.ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2010-07-20,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", СВЕТОСЛАВ,НИКОВ,НИКОВ,,"ГР.АСЕНОВГРАД, АСЕНОВГРАД, ПЛОВДИВ",2015-08-11,"Община Асеновград","Неустановена принадлежност", СВЕТОСЛАВ,НИКОЛАЕВ,НИКОЛОВ,,"ГР.МЕЗДРА, МЕЗДРА, ВРАЦА",2016-01-14,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Враца","Неустановена принадлежност", СВЕТОСЛАВ,НИКОЛОВ,ИВАНОВ,,"С.СТЕВРЕК, АНТОНОВО, ТЪРГОВИЩЕ",2010-07-20,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", СВЕТОСЛАВ,НИКОЛОВ,ИЛИЕВ,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", СВЕТОСЛАВ,НИКОЛОВ,ЙОТОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-02-15,"Агенция ""Митници""","Неустановена принадлежност", СВЕТОСЛАВ,НИКОЛОВ,ПЕТРОВСКИ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-04-24,"Тракийски университет – гр. Стара Загора","Неустановена принадлежност", СВЕТОСЛАВ,НИКОЛОВ,ТЕРЗИЙСКИ,,"ГР.КОСТЕНЕЦ, КОСТЕНЕЦ, СОФИЙСКА",2014-06-04,"Приватизация - обособени части - София","Неустановена принадлежност", СВЕТОСЛАВ,НИКОЛОВ,ФИДАНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-12-18,"Българско национално радио","Неустановена принадлежност", СВЕТОСЛАВ,ОГНЯНОВ,ВИЯЧКИ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", СВЕТОСЛАВ,ОГНЯНОВ,ЧОЛАКОВ,,"С.ЧЕРНИЧЕВО, КРУМОВГРАД, КЪРДЖАЛИ",2008-09-16,"Държавна агенция по горите","Неустановена принадлежност", СВЕТОСЛАВ,ОГНЯНОВ,ЧОЛАКОВ,,"С.ЧЕРНИЧЕВО, КРУМОВГРАД, КЪРДЖАЛИ",2016-01-25,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Кърджали","Неустановена принадлежност", СВЕТОСЛАВ,ПАВЛОВ,МИНЧЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-07-20,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", СВЕТОСЛАВ,ПАВЛОВ,ЧАНКОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", СВЕТОСЛАВ,ПАВЛОВ,ЧАНКОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2014-02-12,"Разследващи полицаи","Неустановена принадлежност", СВЕТОСЛАВ,ПАНАЙОТОВ,СТОЯНОВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", СВЕТОСЛАВ,ПАНАЙОТОВ,СТОЯНОВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2013-05-29,"Длъжници към банка МИНЕРАЛБАНК","Неустановена принадлежност", СВЕТОСЛАВ,ПАНЧЕВ,ЧЕРНЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-11-13,"Държавна агенция по туризъм","Неустановена принадлежност", СВЕТОСЛАВ,ПАСКАЛЕВ,МАРИНОВ,,"ГР.ГУЛЯНЦИ, ГУЛЯНЦИ, ПЛЕВЕН",2015-06-18,"Община Гулянци","Неустановена принадлежност", СВЕТОСЛАВ,ПЕНКОВ,СТРАТЕВ,,"ГР.ТРОЯН, ТРОЯН, ЛОВЕЧ",2015-02-11,"Община Троян","Неустановена принадлежност", СВЕТОСЛАВ,ПЕТКОВ,ВАТЕВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", СВЕТОСЛАВ,ПЕТКОВ,ВЪЛЧЕВ,1936-06-25,"С.КАМЕННА РИКСА, ГЕОРГИ ДАМЯНОВО, МОНТАНА",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Решение № 95 от 28.10.2009 г. - следователи и дознатели","Със заповед № 2536/ 29.06.1984 г. е назначен за н-к отделение следствено; със заповед № 886/ 03.05.1991 г. е назначен за н-к отдел." СВЕТОСЛАВ,ПЕТРОВ,АВРАМОВ,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", СВЕТОСЛАВ,ПЕТРОВ,АВРАМОВ,,"ГР.НОВА ЗАГОРА, НОВА ЗАГОРА, СЛИВЕН",2008-09-16,"Държавна агенция по горите","Неустановена принадлежност", СВЕТОСЛАВ,ПЕТРОВ,ВЛАДОВ,,"ГР.БЯЛА, БЯЛА, РУСЕ",2010-07-20,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", СВЕТОСЛАВ,ПЕТРОВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-07-20,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", СВЕТОСЛАВ,ПЕТРОВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-01-16,"Министерство на правосъдието","Неустановена принадлежност", СВЕТОСЛАВ,ПЕТРОВ,ЗАХАРИЕВ,,"С.ДОРКОВО, РАКИТОВО, ПАЗАРДЖИК",2015-05-19,"Община Ракитово","Неустановена принадлежност", СВЕТОСЛАВ,ПЕТРОВ,ИВАНОВ,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", СВЕТОСЛАВ,ПЕТРОВ,ИВАНОВ,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2015-02-04,"Община Ловеч","Неустановена принадлежност", СВЕТОСЛАВ,ПЕТРОВ,МАРТИНОВ,,"ГР.СМОЛЯН, СМОЛЯН, СМОЛЯН",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", СВЕТОСЛАВ,ПЕТРОВ,МАРТИНОВ,,"ГР.СМОЛЯН, СМОЛЯН, СМОЛЯН",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност", СВЕТОСЛАВ,ПЕТРОВ,МОСКОВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", СВЕТОСЛАВ,ПЕТРОВ,СЕМКОВ,,"ГР.БОТЕВГРАД, БОТЕВГРАД, СОФИЙСКА",2010-07-20,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", СВЕТОСЛАВ,ПЕТРОВ,СЛАВОВ,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2011-03-09,"Социологически агенции","Неустановена принадлежност", СВЕТОСЛАВ,ПЕТРОВ,СЛАВОВ,,"С.СТЕФАН КАРАДЖА, ГЛАВИНИЦА, СИЛИСТРА",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", СВЕТОСЛАВ,ПЕТРОВ,СЛАВОВ,,"С.СТЕФАН КАРАДЖА, ГЛАВИНИЦА, СИЛИСТРА",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", СВЕТОСЛАВ,ПЕТРОВ,СЛАВОВ,,"С.ПОПОВО, БОЛЯРОВО, ЯМБОЛ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", СВЕТОСЛАВ,ПЕТРОВ,СЛАВЧЕВ,,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", СВЕТОСЛАВ,ПЕТРОВ,СТАНУЛОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2016-02-09,"ХДИ Застраховане","Неустановена принадлежност", СВЕТОСЛАВ,ПЕТРОВ,СТЕФАНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-12-09,"Печатни издания","Неустановена принадлежност", СВЕТОСЛАВ,ПЕТРОВ,ЦВЕТКОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-03-18,"Община Брусарци","Неустановена принадлежност", СВЕТОСЛАВ,РАДЕВ,ЗАШЕВ,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност", СВЕТОСЛАВ,РАДЕВ,ЗАШЕВ,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2011-07-27,"Община Благоевград","Неустановена принадлежност", СВЕТОСЛАВ,РАДЕВ,ЗАШЕВ,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", СВЕТОСЛАВ,РАДЕВ,КАТЕЛИЕВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2013-03-20,"Община Аврен","Неустановена принадлежност", СВЕТОСЛАВ,РАЕВ,РАЕВ,,"ГР.КУЛА, КУЛА, ВИДИН",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", СВЕТОСЛАВ,РАЧЕВ,РАЧЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-11-24,"ЗАД АЛИАНЦ","Неустановена принадлежност", СВЕТОСЛАВ,САВОВ,АРНАУДОВ,,"ГР.ЗЛАТАРИЦА, ЗЛАТАРИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-07-17,"Община Златарица","Неустановена принадлежност", СВЕТОСЛАВ,СВЕТОСЛАВОВ,ПИНТЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-12-09,"Печатни издания","Неустановена принадлежност", СВЕТОСЛАВ,СВИЛЕНОВ,КРЪСТАНОВ,,"ГР.СОЗОПОЛ, СОЗОПОЛ, БУРГАС",2015-01-14,"Приватизирани предприятия - София","Неустановена принадлежност", СВЕТОСЛАВ,СИМЕОНОВ,ТОДОРОВ,,"ГР.СВИЩОВ, СВИЩОВ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-12-08,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Велико Търново","Неустановена принадлежност", СВЕТОСЛАВ,СЛАВЧЕВ,СЛАВЧЕВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", СВЕТОСЛАВ,СТЕФАНОВ,ДИМИТРОВ,,"ГР.ТРЪН, ТРЪН, ПЕРНИК",2015-06-09,"Община Трън","Неустановена принадлежност", СВЕТОСЛАВ,СТЕФАНОВ,ЙОРДАНОВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2013-07-17,"Банка Пиреос България АД","Неустановена принадлежност", СВЕТОСЛАВ,СТЕФАНОВ,КАМБУРОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-01-14,"Приватизирани предприятия - София","Неустановена принадлежност", СВЕТОСЛАВ,СТЕФАНОВ,МАРКИН,,"ГР.ГРАМАДА, ГРАМАДА, ВИДИН",2016-01-06,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Видин","Неустановена принадлежност", СВЕТОСЛАВ,СТЕФАНОВ,ПЪЛЧОВСКИ,,"ГР.ИСКЪР, ИСКЪР, ПЛЕВЕН",2013-10-09,"Длъжници към ОББ","Неустановена принадлежност", СВЕТОСЛАВ,СТЕФАНОВ,ТЕРЗИЕВ,1954-12-26,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-12-09,"Печатни издания","Решение № 105 от 9.12.2009 г.- Печатни издания","Документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 1 – 2 бр., обр. 3, обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 1029/ 27.02.1990 г. за унищожаване личното и работното дело на аг. ""Филип""; дело Ф1, а.е. 7395" СВЕТОСЛАВ,СТЕФАНОВ,ШУМАНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-01-26,"Министерство на отбраната","Неустановена принадлежност", СВЕТОСЛАВ,СТОИМЕНОВ,ГРИГОРОВ,,"ГР.КОСТИНБРОД, КОСТИНБРОД, СОФИЙСКА",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", СВЕТОСЛАВ,СТОЙКОВ,ДЖАМБАЗОВ,,"С.РАДЮВЕНЕ, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2010-07-20,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", СВЕТОСЛАВ,СТОЙКОВ,ДЖАМБАЗОВ,,"С.РАДЮВЕНЕ, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2015-02-04,"Община Ловеч","Неустановена принадлежност", СВЕТОСЛАВ,СТОЯНОВ,БЕЛЕВ,,"ГР.ТОПОЛОВГРАД, ТОПОЛОВГРАД, ХАСКОВО",2011-02-02,"Регионални печатни издания","Неустановена принадлежност", СВЕТОСЛАВ,СТОЯНОВ,БЕЛЕВ,,"ГР.ТОПОЛОВГРАД, ТОПОЛОВГРАД, ХАСКОВО",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност", СВЕТОСЛАВ,СТОЯНОВ,ДЕРМЕНДЖИЕВ,,"ГР.КАЗАНЛЪК, КАЗАНЛЪК, СТАРА ЗАГОРА",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", СВЕТОСЛАВ,СТОЯНОВ,ПЕТРОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", СВЕТОСЛАВ,СТОЯНОВ,СТОЯНОВ,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", СВЕТОСЛАВ,СТОЯНОВ,ШИВАРОВ,,"ГР.СОЗОПОЛ, СОЗОПОЛ, БУРГАС",2008-02-12,"Министерски съвет","Неустановена принадлежност", СВЕТОСЛАВ,СТОЯНОВ,ШИВАРОВ,,"ГР.СОЗОПОЛ, СОЗОПОЛ, БУРГАС",2007-09-04,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", СВЕТОСЛАВ,ТАНОВ,СОФРОНОВ,1958-09-16,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2010-07-20,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 152 от 20.07.2010 г. - Министерство на вътрешните работи","Със заповед № К-152/ 06.01.1984 г. е назначен за разузнавач; със заповед № 342/ 28.08.1987 г. е преназначен за ст. разузнавач; със заповед № 113/ 07.03.1989 г. е преназначен за инспектор." СВЕТОСЛАВ,ТИТОВ,НОНЧЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", СВЕТОСЛАВ,ТОДОРОВ,ДРАКОВ,,"ГР.КОСТЕНЕЦ, КОСТЕНЕЦ, СОФИЙСКА",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", СВЕТОСЛАВ,ТОДОРОВ,ИВАНОВ,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2011-02-15,"Агенция ""Митници""","Неустановена принадлежност", СВЕТОСЛАВ,ТОДОРОВ,ОВЧАРОВ,,"ГР.ПРОВАДИЯ, ПРОВАДИЯ, ВАРНА",2011-06-16,"Висша атестационна комисия","Неустановена принадлежност", СВЕТОСЛАВ,ТОДОРОВ,ОВЧАРОВ,,"ГР.ПРОВАДИЯ, ПРОВАДИЯ, ВАРНА",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", СВЕТОСЛАВ,ТОДОРОВ,СЛАВОВ,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2009-12-02,"Национална здравноосигурителна каса","Неустановена принадлежност", СВЕТОСЛАВ,ТОДОРОВ,СЛАВОВ,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", СВЕТОСЛАВ,ТОНЧЕВ,ТОНЧЕВ,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", СВЕТОСЛАВ,ТОТЕВ,РАДЕВ,,"ГР.ТРОЯН, ТРОЯН, ЛОВЕЧ",2013-07-24,"МКБ Юнионбанк АД","Неустановена принадлежност", СВЕТОСЛАВ,ФИДОСОВ,ПЪРВАНОВ,,"ГР.МОНТАНА, МОНТАНА, МОНТАНА",2010-07-20,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", СВЕТОСЛАВ,ХРИСТОВ,ЗАГОРОВ,,"ГР.ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", СВЕТОСЛАВ,ХРИСТОВ,ЗАГОРОВ,,"ГР.ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", СВЕТОСЛАВ,ХРИСТОВ,ЛОБОШКИ,,"ГР.ПЕТРИЧ, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2011-07-12,"Община Петрич","Неустановена принадлежност", СВЕТОСЛАВ,ХРИСТОВ,ЛОБОШКИ,,"ГР.ПЕТРИЧ, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", СВЕТОСЛАВ,ХРИСТОВ,МАЛИНОВ,,"ГР.ДУПНИЦА, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2007-04-24,"Европейски парламент","Неустановена принадлежност", СВЕТОСЛАВ,ХРИСТОВ,МАЛИНОВ,,"ГР.ДУПНИЦА, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2009-05-21,"Европейски парламент","Неустановена принадлежност", СВЕТОСЛАВ,ХРИСТОВ,МАЛИНОВ,,"ГР.ДУПНИЦА, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2007-09-04,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", СВЕТОСЛАВ,ХРИСТОВ,МАЛИНОВ,,"ГР.ДУПНИЦА, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2014-05-09,"Избори за Европейски парламент 2014 г.","Неустановена принадлежност", СВЕТОСЛАВ,ХРИСТОВ,НАЙДЕНОВ,1943-03-28,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-10-17,"Министерство на икономиката, енергетиката и туризма","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1" СВЕТОСЛАВ,ХРИСТОВ,НАЙДЕНОВ,1943-03-28,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-10-08,"Длъжници към Първа частна банка","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1" СВЕТОСЛАВ,ХРИСТОВ,НЕДЕЛЧЕВ,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2015-11-17,"Община Разград","Неустановена принадлежност", СВЕТОСЛАВ,ХРИСТОВ,ПЕТКОВ,,"ГР.КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", СВЕТОСЛАВ,ХРИСТОВ,ПЕТКОВ,,"ГР.КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", СВЕТОСЛАВ,ХРИСТОВ,СТАМЕНОВ,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", СВЕТОСЛАВ,ЦВЕТАНОВ,ИВАНОВ,,"С.ДОЛНО КАМАРЦИ, ГОРНА МАЛИНА, СОФИЙСКА",2012-09-18,"Технически университет - София","Неустановена принадлежност", СВЕТОСЛАВ,ЦВЕТАНОВ,СЛАВЧЕВ,,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", СВЕТОСЛАВ,ЦВЕТАНОВ,СЛАВЧЕВ,,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2013-09-18,"Община Видин","Неустановена принадлежност", СВЕТОСЛАВ,ЦВЕТАНОВ,СЛАВЧЕВ,,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2016-01-06,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Видин","Неустановена принадлежност", СВЕТОСЛАВ,ЦВЕТАНОВ,СТЕФАНОВ,,"С.ДОБРЕВЦИ, ЯБЛАНИЦА, ЛОВЕЧ",2010-07-20,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", СВЕТОСЛАВ,ЦВЕТАНОВ,СТОЕВ,,"ГР.ТЕТЕВЕН, ТЕТЕВЕН, ЛОВЕЧ",2016-02-04,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Ловеч","Неустановена принадлежност", СВЕТОСЛАВ,ЦВЕТКОВ,НАЧЕВ,,"ГР.РАЗГРАД, РАЗГРАД, РАЗГРАД",2010-07-20,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", СВЕТОСЛАВ,ЦВЕТКОВ,НИКОЛОВ,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2008-09-16,"Държавна агенция по горите","Неустановена принадлежност", СВЕТОСЛАВ,ЦВЕТКОВ,НИКОЛОВ,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", СВЕТОСЛАВ,ЦОЛОВ,ИВАНОВ,,"С.ЧЕЛЮСТНИЦА, ЧИПРОВЦИ, МОНТАНА",2011-06-16,"Висша атестационна комисия","Неустановена принадлежност", СВЕТОСЛАВ,ЦОЛОВ,ИВАНОВ,,"С.ЧЕЛЮСТНИЦА, ЧИПРОВЦИ, МОНТАНА",2014-04-24,"Тракийски университет – гр. Стара Загора","Неустановена принадлежност", СВЕТОСЛАВ,ЯНКОВ,МИНЧЕВ,,"ГР.ПОПОВО, ПОПОВО, ТЪРГОВИЩЕ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", СВЕТОСЛАВА,БОРИСОВА,КОСТОВА-ГОСПОДИНОВА,,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", СВЕТОСЛАВА,ГЕОРГИЕВА,АСЕНОВА,,"ГР.РАДОМИР, РАДОМИР, ПЕРНИК",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност", СВЕТОСЛАВА,ГЕОРГИЕВА,АСЕНОВА,,"ГР.РАДОМИР, РАДОМИР, ПЕРНИК",2015-06-09,"Община Радомир","Неустановена принадлежност", СВЕТОСЛАВА,ДИМИТРОВА,ХАДЖИЕВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2015-08-04,"Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Неустановена принадлежност", СВЕТОСЛАВА,ДИМИТРОВА,ХАНЪМОВА,,"ГР.СМОЛЯН, СМОЛЯН, СМОЛЯН",2009-12-02,"Национална здравноосигурителна каса","Неустановена принадлежност", СВЕТОСЛАВА,ИВАНОВА,ФИЛЧЕВА,,"ГР.ЛОМ, ЛОМ, МОНТАНА",2011-08-09,"Агенция Пътна инфраструктура","Неустановена принадлежност", СВЕТОСЛАВА,ИВАНОВА,ФИЛЧЕВА,,"ГР.ЛОМ, ЛОМ, МОНТАНА",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", СВЕТОСЛАВА,ИВАНОВА,ФИЛЧЕВА,,"ГР.ЛОМ, ЛОМ, МОНТАНА",2008-11-26,"Българска национална телевизия","Неустановена принадлежност", СВЕТОСЛАВА,ЙОРДАНОВА,ГЕШЕВА,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", СВЕТОСЛАВА,МАРТИНОВА,ЛИЛОВА-ВАСИЛЕВА,,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", СВЕТОСЛАВА,НИКОЛАЕВА,КОЛЕВА-АНГЕЛОВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", СВЕТОСЛАВА,СОТИРОВА,КАНГАЛОВА,,"ГР.ДОЛНА БАНЯ, ДОЛНА БАНЯ, СОФИЙСКА",2008-06-10,"Държавна агенция за закрила на детето","Неустановена принадлежност", СВЕТОСЛАВА,СОТИРОВА,КАНГАЛОВА,,"ГР.ДОЛНА БАНЯ, ДОЛНА БАНЯ, СОФИЙСКА",2009-03-11,"Комисия за регулиране на съобщенията","Неустановена принадлежност", СВЕТОСЛАВА,СОТИРОВА,КАНГАЛОВА,,"ГР.ДОЛНА БАНЯ, ДОЛНА БАНЯ, СОФИЙСКА",2012-10-17,"Министерство на икономиката, енергетиката и туризма","Неустановена принадлежност", СВИЛЕН,АЛДИНОВ,РУСИНОВ,1964-02-29,"С.ГРАДЕШНИЦА, КРИВОДОЛ, ВРАЦА",2009-06-29,"Народно събрание","Решение № 69 от 29.06.2009 г. - Народно събрание","Документ от ръководилия го щатен служител; картон обр. 4; лично дело ІА-1952; доклад на Служба ""Сигурност – ВП и ВКР"" рег. № СС-7528/19.10.2007 г." СВИЛЕН,АЛДИНОВ,РУСИНОВ,1964-02-29,"С.ГРАДЕШНИЦА, КРИВОДОЛ, ВРАЦА",2015-02-11,"Община Тетевен","Решение № 2-462 от 11.02.2015 г. - община Тетевен","

Документ от ръководилия го щатен служител; картон обр. 4; лично дело ІА-1952; доклад на Служба ""Сигурност – ВП и ВКР"" рег. № СС-7528/19.10.2007 г.

" СВИЛЕН,АЛДИНОВ,РУСИНОВ,1964-02-29,"С.ГРАДЕШНИЦА, КРИВОДОЛ, ВРАЦА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Решение № 2-566 от 16.10.2015 г. - Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Документ от ръководилия го щатен служител; картон обр. 4; лично дело ІА-1952; доклад на Служба ""Сигурност – ВП и ВКР"" рег. № СС-7528/19.10.2007 г." СВИЛЕН,АЛДИНОВ,РУСИНОВ,1964-02-29,"С.ГРАДЕШНИЦА, КРИВОДОЛ, ВРАЦА",2016-02-04,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Ловеч","Решение № 2-602 от 04.02.2016 г. - кандидати за общински съветници – област Ловеч","Документ от ръководилия го щатен служител; картон обр. 4; лично дело ІА-1952; доклад на Служба ""Сигурност – ВП и ВКР"" рег. № СС-7528/19.10.2007 г." СВИЛЕН,АЛЕКСАНДРОВ,ПОПОВ,,"С.ТЕТОВО, РУСЕ, РУСЕ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", СВИЛЕН,АНАСТАСОВ,ЦЕКОВ,,"ГР.ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", СВИЛЕН,АНДРЕЕВ,НИКОЛАЕВ,,"С.САНАДИНОВО, НИКОПОЛ, ПЛЕВЕН",2014-10-08,"Длъжници към Първа частна банка","Неустановена принадлежност", СВИЛЕН,БЛАГОЕВ,ЗАЙКОВ,,"ГР.ЯКОРУДА, ЯКОРУДА, БЛАГОЕВГРАД",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", СВИЛЕН,БОГДАНОВ,ГАБРОВСКИ,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2009-05-21,"Европейски парламент","Неустановена принадлежност", СВИЛЕН,БОГДАНОВ,ГАБРОВСКИ,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", СВИЛЕН,БОГДАНОВ,СТАНЧЕВ,,"ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2012-06-14,"Великотърновскиуниверситет Св. Св. Кирил и Методий","Неустановена принадлежност", СВИЛЕН,БОЖИДАРОВ,ИЛИЕВ,,"ГР.ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ",2014-05-20,"Икономически университет - гр. Варна","Неустановена принадлежност", СВИЛЕН,БОЖИДАРОВ,ИЛИЕВ,,"ГР.ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ",2014-05-20,"Икономически университет-Варна","Неустановена принадлежност", СВИЛЕН,БОЖИДАРОВ,ЦАНКОВ,,"ГР.РАЗГРАД, РАЗГРАД, РАЗГРАД",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност", СВИЛЕН,БОРИСОВ,ПЪРВУЛОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-11-18,"Агенция за приватизация","Неустановена принадлежност", СВИЛЕН,ВАСИЛЕВ,МИХАЙЛОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", СВИЛЕН,ВАСИЛЕВ,МИХАЙЛОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-07-20,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", СВИЛЕН,ВЕНЕЛИНОВ,ВЕЗНЕВ,1957-08-10,"ГР.СЕВЛИЕВО, СЕВЛИЕВО, ГАБРОВО",2010-07-20,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 152 от 20.07.2010 г. - Министерство на вътрешните работи","Със заповед № К-4810/ 30.10.1981 г. е назначен за разузнавач; със заповед № 1/ 18.01.1990 г. е преназначен за ст. разузнавач." СВИЛЕН,ГЕНЧЕВ,ДЕЧЕВ,,"ГР.ПРОВАДИЯ, ПРОВАДИЯ, ВАРНА",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", СВИЛЕН,ГЕОРГИЕВ,ИВАНОВ,,"С.МУСЕЛИЕВО, НИКОПОЛ, ПЛЕВЕН",2011-01-26,"Министерство на отбраната","Неустановена принадлежност", СВИЛЕН,ГЕОРГИЕВ,ЛИЧЕВ,1953-06-21,"ГР.ТРЯВНА, ТРЯВНА, ГАБРОВО",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Решение № 95 от 28.10.2009 г. - следователи и дознатели","Със заповед № К-3720/ 30.09.1985 г. е назначен за следовател в отдел 02; със заповед № 204/ 12.06.1987 г. е преназначен за ст. следовател; със заповед № 424/ 04.07.1990 г. е преназначен за гл. следовател." СВИЛЕН,ГЕОРГИЕВ,ОВЧАРОВ,,"ГР.СИЛИСТРА, СИЛИСТРА, СИЛИСТРА",2009-10-14,"Национален осигурителен институт","Неустановена принадлежност", СВИЛЕН,ГЕОРГИЕВ,СТАНЧЕВ,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2011-02-15,"Агенция ""Митници""","Неустановена принадлежност", СВИЛЕН,ГЕОРГИЕВ,ТОДОРОВ,,"ГР.СИЛИСТРА, СИЛИСТРА, СИЛИСТРА",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", СВИЛЕН,ГЕОРГИЕВ,ЦВЕТКОВ,,"ГР.ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", СВИЛЕН,ДИМИТРОВ,АТАНАСОВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2010-09-29,"Регионални печатни издания","Неустановена принадлежност", СВИЛЕН,ДИМИТРОВ,КОСТАДИНОВ,,"ГР.ПОПОВО, ПОПОВО, ТЪРГОВИЩЕ",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност", СВИЛЕН,ДИМИТРОВ,ПЕЦОВ,,"ГР.СТАМБОЛИЙСКИ, СТАМБОЛИЙСКИ, ПЛОВДИВ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", СВИЛЕН,ДИМИТРОВ,ПЕЦОВ,,"ГР.СТАМБОЛИЙСКИ, СТАМБОЛИЙСКИ, ПЛОВДИВ",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", СВИЛЕН,ДИМИТРОВ,РАЙЧЕВ,,"С.ВЪЛЧИТРЪН, ПОРДИМ, ПЛЕВЕН",2012-07-04,"Конфедерация на независимите синдикати в България","Неустановена принадлежност", СВИЛЕН,ДИМИТРОВ,РАЙЧЕВ,,"С.ВЪЛЧИТРЪН, ПОРДИМ, ПЛЕВЕН",2012-09-13,"Национална музикална академия ""Проф. Панчо Владигеров""","Неустановена принадлежност", СВИЛЕН,ДИМИТРОВ,ФИЛИПОВ,,"С.РИБЕН, ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ, ПЛЕВЕН",2015-06-23,"Община Долна Митрополия","Неустановена принадлежност", СВИЛЕН,ДИМИТРОВ,ЧЕРНОКОЖЕВ,,"С.ФАКИЯ, СРЕДЕЦ, БУРГАС",2013-10-02,"Обединена българска банка","Неустановена принадлежност", СВИЛЕН,ДИМИТРОВ,ЧОРБАДЖИЕВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2008-12-18,"Българско национално радио","Неустановена принадлежност", СВИЛЕН,ДИМИТРОВ,ЯНЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-11-26,"Българска национална телевизия","Неустановена принадлежност", СВИЛЕН,ДРАГАНОВ,АТАНАСОВ,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", СВИЛЕН,ЕВДОКИМОВ,АНГЕЛОВ,,"С.НОВО СЕЛО, НОВО СЕЛО, ВИДИН",2013-08-13,"Община Ново село","Неустановена принадлежност", СВИЛЕН,ЕВТИМОВ,СТЕФАНОВ,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2012-09-26,"Национален военен университет ""Васил Левски""","Неустановена принадлежност", СВИЛЕН,ЕМИЛОВ,НЕЙКОВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2008-02-12,"Министерски съвет","Неустановена принадлежност", СВИЛЕН,ЕНЧЕВ,ДАСКАЛОВ,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", СВИЛЕН,ИВАНОВ,БРАТОЕВ,,"ГР.КАРЛОВО, КАРЛОВО, ПЛОВДИВ",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", СВИЛЕН,ИВАНОВ,ВЪЛЧЕВ,1959-07-05,"ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-06-11,"Община Велико Търново","Решение № 2-191 от 11.06.2013 г. - община Велико Търново","

Рег. дневник; картони – обр. 4 и обр. 6; протокол рег. № 25/ 21.03.1990 г. за отделяне за унищожаване дело IЯ-165 (В.Т.).

" СВИЛЕН,ИВАНОВ,ГОРАНОВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", СВИЛЕН,ИВАНОВ,ИВАНОВ,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност", СВИЛЕН,ИВАНОВ,ИВАНОВ,,КУБА,2010-09-29,"Регионални печатни издания","Неустановена принадлежност", СВИЛЕН,ИВАНОВ,ИВАНОВ,,КУБА,2015-12-01,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Неустановена принадлежност", СВИЛЕН,ИВАНОВ,ИЛИЕВ,1957-06-03,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-03-16,"Министерство на външните работи","Решение № 199 от 16.03.2011 г. - Министерството на външните работи","Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководил го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; лично дело IА-37252; работно дело IР-18012." СВИЛЕН,ИВАНОВ,РАДЕВ,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", СВИЛЕН,ИВАНОВ,РАДЕВ,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", СВИЛЕН,ИВАНОВ,РАДЕВ,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2015-12-17,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Варна","Неустановена принадлежност", СВИЛЕН,ИВАНОВ,СПИРИДОНОВ,,"ГР.ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-04-17,"Кредитни длъжници към банка БАЛКАНБАНК","Неустановена принадлежност", СВИЛЕН,ИВАНОВ,СПИРИДОНОВ,,"ГР.ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", СВИЛЕН,ИВАНОВ,СТЕФАНОВ,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", СВИЛЕН,ИВАНОВ,СТЕФАНОВ,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", СВИЛЕН,ИВАНОВ,СТЕФАНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-09-18,"Национална художествена академия","Неустановена принадлежност", СВИЛЕН,ИВАНОВ,СТОЙЧЕВ,,"ГР.ДРЯНОВО, ДРЯНОВО, ГАБРОВО",2008-12-18,"Българско национално радио","Неустановена принадлежност", СВИЛЕН,ИВАНОВ,ЧИЧЕВ,,"ГР.СУХИНДОЛ, СУХИНДОЛ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", СВИЛЕН,ИВАНОВ,ЧИЧЕВ,,"ГР.СУХИНДОЛ, СУХИНДОЛ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-01-16,"Министерство на правосъдието","Неустановена принадлежност", СВИЛЕН,ИЛИЕВ,АЛЕКСАНДРОВ,1954-09-13,"С.ПАВЕЛ, ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2012-10-23,"Военна академия ""Георги Стойков Раковски""","Решение № 2-91 от 23.10.2012 г. - Военна академия ""Георги Стойков Раковски""","Рег. дневник; картон обр. 4." СВИЛЕН,ИЛИЕВ,БОЖАНОВ,1954-08-15,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2010-12-14,"Министерство на външните работи - посланици","Решение № 175 от 14.12.2010 г. - МВнР - посланици и генерални консули","Собственоръчно написани агентурни сведения; документи за получено възнаграждение; документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; дело Ф1, а.е. 5380" СВИЛЕН,ИЛИЕВ,БОЖАНОВ,1954-08-15,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2011-03-16,"Министерство на външните работи","Решение № 199 от 16.03.2011 г. - Министерството на външните работи","Собственоръчно написани агентурни сведения; документи за получено възнаграждение; документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; дело Ф1, а.е. 5380" СВИЛЕН,ИЛИЕВ,МИЛЕНОВ,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2015-05-27,"Община Брезник","Неустановена принадлежност", СВИЛЕН,ИЛИЕВ,ОГНЯНОВ,,"С.ОДЪРНЕ, ПОРДИМ, ПЛЕВЕН",2015-07-28,"Община Пордим","Неустановена принадлежност", СВИЛЕН,ИЛИЕВ,ОГНЯНОВ,,"С.ОДЪРНЕ, ПОРДИМ, ПЛЕВЕН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", СВИЛЕН,ИСКРЕНОВ,ПЕНЧЕДЖИЕВ,,"ГР.СМОЛЯН, СМОЛЯН, СМОЛЯН",2008-09-16,"Държавна агенция по горите","Неустановена принадлежност", СВИЛЕН,ЙОРДАНОВ,СИМЕОНОВ,,"ГР.РАЗГРАД, РАЗГРАД, РАЗГРАД",2012-02-13,"Българска църква на Назарянина","Неустановена принадлежност", СВИЛЕН,КАЛЕВ,ЙОРДАНОВ,,"ГР.БЕЛОСЛАВ, БЕЛОСЛАВ, ВАРНА",2013-04-10,"Община Белослав","Неустановена принадлежност", СВИЛЕН,КИРИЛОВ,ГОГИЧЕВ,,"С.НОВО СЕЛО, НОВО СЕЛО, ВИДИН",2013-08-13,"Община Ново село","Неустановена принадлежност", СВИЛЕН,КИРИЛОВ,КРЪСТЕВ,,УКРАЙНА,2015-01-14,"Приватизирани предприятия - София","Неустановена принадлежност", СВИЛЕН,КОЛЕВ,ДИМИТРОВ,,"ГР.КОТЕЛ, КОТЕЛ, СЛИВЕН",2007-09-04,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", СВИЛЕН,КОЛЕВ,ДИМИТРОВ,,"ГР.КОТЕЛ, КОТЕЛ, СЛИВЕН",2015-09-30,"Община Пловдив","Неустановена принадлежност", СВИЛЕН,ЛЮБЕНОВ,ВИТАНОВ,,"ГР.РАЗГРАД, РАЗГРАД, РАЗГРАД",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", СВИЛЕН,МАРГАРИТОВ,ДИМИТРОВ,,"С.КОИЛОВЦИ, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", СВИЛЕН,МАРИНОВ,МАРИНОВ,,"ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-11-17,"Община Разград","Неустановена принадлежност", СВИЛЕН,МИТОВ,СВИЛЕНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-07-03,"Длъжници към Стопанска банка","Неустановена принадлежност", СВИЛЕН,НИКОЛОВ,КРАЙЧЕВ,,"ГР.НОВА ЗАГОРА, НОВА ЗАГОРА, СЛИВЕН",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", СВИЛЕН,НИКОЛОВ,КРАЙЧЕВ,,"ГР.НОВА ЗАГОРА, НОВА ЗАГОРА, СЛИВЕН",2012-09-26,"Българска търговско-промишлена палата","Неустановена принадлежност", СВИЛЕН,НИКОЛОВ,КРАЙЧЕВ,,"ГР.НОВА ЗАГОРА, НОВА ЗАГОРА, СЛИВЕН",2013-04-03,"Община Варна","Неустановена принадлежност", СВИЛЕН,ОГНЯНОВ,КАПСЪЗОВ,,"С.БУКОВО, МАДАН, СМОЛЯН",2007-09-04,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", СВИЛЕН,ПЕНЧЕВ,РАЙКОВ,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2012-06-27,"Шуменски университет ""Константин Преславски""","Неустановена принадлежност", СВИЛЕН,ПЕТРОВ,СИРМАНОВ,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", СВИЛЕН,ПЕТРОВ,СТОЯНОВ,,"ГР.ПРОВАДИЯ, ПРОВАДИЯ, ВАРНА",2013-05-21,"Община Провадия","Неустановена принадлежност", СВИЛЕН,ПРОДАНОВ,СТОЯНОВ,,"ГР.БУХОВО, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-10-05,"Администрация на Народното събрание","Неустановена принадлежност", СВИЛЕН,РАДОСЛАВОВ,РАЧЕВ,,"ГР.КАЗАНЛЪК, КАЗАНЛЪК, СТАРА ЗАГОРА",2014-07-08,"Технически университет – Габрово","Неустановена принадлежност", СВИЛЕН,РАДОСЛАВОВ,РАЧЕВ,,"ГР.КАЗАНЛЪК, КАЗАНЛЪК, СТАРА ЗАГОРА",2014-07-08,"Технически университет - Габрово","Неустановена принадлежност", СВИЛЕН,РАДОСЛАВОВ,СИДЕРОВ,1958-06-07,"ГР.ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ",2010-07-20,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 152 от 20.07.2010 г. - Министерство на вътрешните работи","Със заповед № 1840/ 30.10.1981 г. е назначен за разузнавач; със заповед № 110/ 27.03.1987 г. е преназначен за ст. разузнавач; със заповед № 57/ 17.02.1988 г. е преназначен за инспектор; със заповед № 49/ 15.02.1989 г. е преназначен за ст. инспектор." СВИЛЕН,РАФАИЛОВ,ЙОРДАНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-07-20,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", СВИЛЕН,РЕНЕВ,РАНЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-06-10,"Държавна агенция за младежта и спорта","Неустановена принадлежност", СВИЛЕН,РЕНЕВ,РАНЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-04-28,"Министерство на физическото възпитание и спорта","Неустановена принадлежност", СВИЛЕН,РУМЕНОВ,АВРАМОВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2010-07-20,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", СВИЛЕН,РУСАНОВ,ЯНКОВ,,"ГР.СЛАВЯНОВО, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2015-07-16,"Община Плевен","Неустановена принадлежност", СВИЛЕН,РУСЕВ,АЛЕКСАНДРОВ,,"С.ЩРЪКЛЕВО, ИВАНОВО, РУСЕ",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", СВИЛЕН,РУСЕВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.ПАВЛИКЕНИ, ПАВЛИКЕНИ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", СВИЛЕН,РУСЕВ,РУСЕВ,,"ГР.БЯЛА, БЯЛА, РУСЕ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", СВИЛЕН,РУСИНОВ,ЧЕРНИН,,"С.ГРАДЕЖНИЦА, ТЕТЕВЕН, ЛОВЕЧ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", СВИЛЕН,САНДОВ,СТЕФАНОВ,,"С.ЦАРЕВА ЛИВАДА, ДРЯНОВО, ГАБРОВО",2015-03-11,"Община Берковица","Неустановена принадлежност", СВИЛЕН,СЕВАСТАКИЕВ,МАРИНОВ,,"С.ВРЪВ, БРЕГОВО, ВИДИН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", СВИЛЕН,СЕВАСТАКИЕВ,МАРИНОВ,,"С.ВРЪВ, БРЕГОВО, ВИДИН",2016-01-06,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Видин","Неустановена принадлежност", СВИЛЕН,СИМЕОНОВ,ТУРМАКОВ,1947-08-12,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Решение № 95 от 28.10.2009 г. - следователи и дознатели","Със заповед № 1350/ 25.03.1981 г. е преназначен от НМ за старши следовател в отдел 02-Главно следствено управление-МВР и му е присвоено звание старши лейтенант по ЗВВС по линия на ДС; със заповед № 3514/ 05.08.1983 г. е преназначен за главен следовател в Главно следствено управление-МВР." СВИЛЕН,СИМЕОНОВ,ТУРМАКОВ,1947-08-12,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2007-07-05,"Висш съдебен съвет","Решение № 6 от 05.07.2007 г. - Висш съдебен съвет","Със заповед № 3214/ 20.09.1978 г. е изпратен на четиримесечен курс във Волгоград-СССР; със заповед № 1350/ 25.03.1981 г. е преназначен от НМ за старши следовател в отдел 02-Главно следствено управление-МВР и му е присвоено звание старши лейтенант по ЗВВС по линия на ДС; със заповед № 3514/ 05.08.1983 г. е преназначен за главен следовател в Главно следствено управление-МВР; със заповед № 3172/ 22.08.1986 г. е преназначен за зам. н-к отдел 09- Главно следствено управление-МВР; със заповед № 4342/ 05.11.1986 г. е преназначен за зам. н-к отдел 04- Главно следствено управление-МВР; със заповед № 2514/ 30.07.1987 г. е преназначен за зам. н-к отдел по щата на ВУЗ-АОНСУ; със заповед № 2270/ 20.07.1989 г. е преназначен за зам. н-к отдел 04-София област- Главно следствено управление-МВР; със заповед № 464/ 05.02.1990 г. е преназначен за н-к отдел в групата за ръководство на МВР; със заповед № 3744/ 05.08.1990 г. е преназначен за н-к отдел УКА-МВР; със заповед № 4130/ 28.09.1990 г. е преназначен за н-к самостоятелно управление УК-МВР; със заповед № 2668/ 07.11.1991 г. е преназначен за н-к направление (парламентарен секретар) към СИАОУ-МВР; със заповед № 1611/ 09.06.1992 г. е уволнен по собствено желание; със заповед № 412/ 20.02.1995 г. е назначен за н-к служба ""Правна""-МВР. Със заповед № 1431/ 24.04.1998 г. е уволнен поради пенсиониране. Със заповед № 771/ 27.05.2004 г. е назначен за зам. директор – зам. на административния ръководител в Национална следствена служба." СВИЛЕН,СИМЕОНОВ,ТУРМАКОВ,1947-08-12,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-07-20,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 152 от 20.07.2010 г. - Министерство на вътрешните работи","Със заповед № 1350/ 25.03.1981 г. е преназначен от НМ за старши следовател в отдел 02-Главно следствено управление-МВР и му е присвоено звание старши лейтенант по ЗВВС по линия на ДС; със заповед № 3514/ 05.08.1983 г. е преназначен за главен следовател в Главно следствено управление-МВР." СВИЛЕН,СТАНИСЛАВОВ,МАЛИНОВ,,"С.ГОЛЕМА ФУЧА, БОБОВ ДОЛ, КЮСТЕНДИЛ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", СВИЛЕН,СТАНИСЛАВОВ,МАЛИНОВ,,"С.ГОЛЕМА ФУЧА, БОБОВ ДОЛ, КЮСТЕНДИЛ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", СВИЛЕН,СТАНОЕВ,АЛЕКСИЕВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", СВИЛЕН,СТАНЧЕВ,ИВАНОВ,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", СВИЛЕН,СТАНЧЕВ,ИВАНОВ,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", СВИЛЕН,СТОЯНОВ,КАРОЛЕВ,,"ГР.ДОЛНА БАНЯ, ДОЛНА БАНЯ, СОФИЙСКА",2011-06-16,"Висша атестационна комисия","Неустановена принадлежност", СВИЛЕН,СТОЯНОВ,МИЛУШЕВ,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", СВИЛЕН,ТАШЕВ,ИЛИЕВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2015-12-17,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Варна","Неустановена принадлежност", СВИЛЕН,ТОДОРОВ,ЖЕКОВ,,"С.ГОЛЯМО ВРАНОВО, СЛИВО ПОЛЕ, РУСЕ",2013-04-03,"Българска бридж федерация","Неустановена принадлежност", СВИЛЕН,ТОДОРОВ,СТЕФАНОВ,1946-06-28,"ГР.КАРНОБАТ, КАРНОБАТ, БУРГАС",2010-07-20,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 152 от 20.07.2010 г. - Министерство на вътрешните работи","Със заповед № I-4674/ 03.10.1975 г. е назначен за разузнавач III степен; със заповед № 143/ 02.11.1977 г. е преназначен за разузнавач II степен." СВИЛЕН,ТОДОРОВ,ХАРИЗАНОВ,,"ГР.ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ",2011-03-16,"Министерство на външните работи","Неустановена принадлежност", СВИЛЕН,ТОДОРОВ,ЦАНЕВ,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2011-02-15,"Агенция ""Митници""","Неустановена принадлежност", СВИЛЕН,ФИЛИПОВ,ИВАНОВ,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", СВИЛЕН,ФИЛИПОВ,ИВАНОВ,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", СВИЛЕН,ФИЛИПОВ,ИВАНОВ,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", СВИЛЕН,ХРИСТОВ,КАЗАКОВ,,"ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2014-02-12,"Разследващи полицаи","Неустановена принадлежност", СВИЛЕН,ХРИСТОВ,МАРКОВ,1953-05-09,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2014-03-24,"Шуменски университет Епископ Константин Преславски","Неустановена пренадлежност", СВИЛЕН,ХРИСТОВ,ПАНАЙОТОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", СВИЛЕН,ХРИСТОВ,ПОПОВ,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2009-03-11,"Комисия за регулиране на съобщенията","Неустановена принадлежност", СВИЛЕН,ХРИСТОВ,ТРЕНДАФИЛОВ,1952-04-25,"ГР.ПРОВАДИЯ, ПРОВАДИЯ, ВАРНА",2009-12-02,"Национална здравноосигурителна каса","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1" СВИЛЕН,ЦАНКОВ,ЛАПАКОВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2015-12-17,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Варна","Неустановена принадлежност", СВИЛЕН,ЦВЕТАНОВ,ПОПОВ,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2011-03-16,"Министерство на външните работи","Неустановена принадлежност", СВИЛЕН,ЦВЕТАНОВ,ТОДОРОВ,,"С.ЛЕНКОВО, ГУЛЯНЦИ, ПЛЕВЕН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", СВИЛЕН,ЦОКОВ,КОНОВ,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", СВИЛЕН,ЦОНЕВ,ИВАНОВ,1960-01-07,"ГР.ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2010-07-20,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 152 от 20.07.2010 г. - Министерство на вътрешните работи","Със заповед № К-4750/ 21.10.1983 г. е назначен за разузнавач; със заповед № 1/ 13.01.1989 г. е преназначен за ст. разузнавач; със заповед № 1/ 18.01.1990 г. е преназначен за инспектор." СВИЛЕН,ЯВОРОВ,ТОПЧИЕВ,,"ГР.РАКИТОВО, РАКИТОВО, ПАЗАРДЖИК",2015-05-19,"Община Ракитово","Неустановена принадлежност", СВИЛЕН,ЯНКОВ,ЗАИМОВ,,"ГР.ПРОВАДИЯ, ПРОВАДИЯ, ВАРНА",2008-07-09,"Национален статистически институт","Неустановена принадлежност", СВИЛЕНА,БОЖИНОВА,БОЖИНОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-09-16,"Държавна агенция по горите","Неустановена принадлежност", СВИЛЕНА,ВАСИЛЕВА,ТОДОРОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-04-09,"Русенски университет Ангел Кънчев","Неустановена принадлежност", СВИЛЕНА,ДИМИТРОВА,ПРОДАНОВА,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", СВИЛЕНА,КОСТАДИНОВА,ОСТРЕВА,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", СВИЛЕНА,МЕТОДИЕВА,ИВАНОВА,,"ГР.БУХОВО, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-03-18,"КТ Подкрепа","Неустановена принадлежност", СВИЛЕНА,МИХАЙЛОВА,ТОПАЛОВА,,"ГР.ИСПЕРИХ, ИСПЕРИХ, РАЗГРАД",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност", СВИЛЕНА,САШКОВА,СИМЕОНОВА,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2009-08-05,"Сметна палата","Неустановена принадлежност", СВИЛЕНА,САШКОВА,СИМЕОНОВА,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2011-08-03,"Агенция за държавна финансова инспекция","Неустановена принадлежност", СВИЛЕНКА,ПЕТРОВА,ИЛЧЕВА,,"С.РЕДИНА, СВОГЕ, СОФИЙСКА",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", СВИЛЯНА,БОЯНОВА,ЗАХАРИЕВА,,"ГР.МОНТАНА, МОНТАНА, МОНТАНА",2007-09-04,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", СВОБОДА,БОРИСОВА,ДЕШЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", СВОБОДА,ГЕОРГИЕВА,КЛЯНТЕВА,1953-03-03,"ГР.ЕЛХОВО, ЕЛХОВО, ЯМБОЛ",2010-07-20,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 152 от 20.07.2010 г. - Министерство на вътрешните работи","Със заповед № 2792/ 26.07.1984 г. е назначена за разузнавач – ДС IV; със заповед № 145/ 18.08.1987 г. е преназначена за старши разузнавач; със заповед № 24/ 10.02.1989 г. е преназначена за старши разузнавач отделение ОТМ." СВОБОДА,ДИМИТРОВА,ТОДОРОВА,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2011-08-03,"Агенция за държавна финансова инспекция","Неустановена принадлежност", СВОБОДА,КОНСТАНТИНОВА,НИКОЛОВА,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2011-08-09,"Агенция Пътна инфраструктура","Неустановена принадлежност", СВОБОДА,МАРИНОВА,ЯНАКИЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-11-13,"ИНТЕРМЕДИА ООД","Неустановена принадлежност", СВОБОДА,МИЛКОВА,ТОШЕВА,1948-06-01,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-08-04,"Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Решение № 2-540 от 04.08.2015 г. - Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","

Рег. дневник; картон обр. 4; протокол № 76/ 1990 г. за унищожаване лично дело IА-23067 и работно дело IР-7743.

" СВОБОДА,МИРЧЕВА,ДУДОВСКА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-12-18,"Българско национално радио","Неустановена принадлежност", СВОБОДА,МИРЧЕВА,ДУДОВСКА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", СВОБОДА,МИХАЙЛОВА,ДЯКОВА,,"С.КАРДАМ, ГЕНЕРАЛ-ТОШЕВО, ДОБРИЧ",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност", СВОБОДА,НИКОЛОВА,АНЗЪРОВА,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2012-01-12,"Министерство на образованието","Неустановена принадлежност", СВОБОДА,СИМЕОНОВА,ХАНДЖИЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност", СВОБОДА,СИМЕОНОВА,ЦЕНОВА-МАДАНСКА,,"ГР.ИСКЪР, ИСКЪР, ПЛЕВЕН",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", СВОБОДА,ХРИСТОВА,ПОЛИХРОНОВА,,"С.АПРИЛОВО, ПОПОВО, ТЪРГОВИЩЕ",2013-03-27,"Община Бяла","Неустановена принадлежност", СВОБОДА,ХРИСТОВА,СТОЙКОВА,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", СВОБОДА,ЦВЕТАНОВА,ГЕОРГИЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", СВОБОДА,ЦВЕТКОВА,ТОШЕВА,,"ГР.ОРЯХОВО, ОРЯХОВО, ВРАЦА",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност", СВОБОДАНКА,НИКОЛОВА,КОСТОВА,,"С.РАБРОВО, БОЙНИЦА, ВИДИН",2013-07-31,"Община Бойница","Неустановена принадлежност", СВОБОДЕН,ГЕОРГИЕВ,КАЛАЙДЖИЕВ,,ГЪРЦИЯ,2012-10-17,"Министерство на икономиката, енергетиката и туризма","Неустановена принадлежност", СВОБОДИН,КОНСТАНТИНОВ,ЛАМБРЕВ,,"С.БРЕСТНИК, РОДОПИ, ПЛОВДИВ",2008-12-18,"Българско национално радио","Неустановена принадлежност", СВОБОДКА,ГЕНЧЕВА,КЛАСОВА,,ТУРЦИЯ,2014-05-27,"Университет за национално и световно стопанство","Неустановена принадлежност", СВОБОДКА,СТЕФАНОВА,ЕНЧЕВА,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2007-09-04,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", СВОБОДНА,ПЕТРОВА,ВРАНЧЕВА,,"ГР.ВЕЛИНГРАД, ВЕЛИНГРАД, ПАЗАРДЖИК",2012-03-14,"Университет по библиотекознание и информационни технологии","Неустановена принадлежност", СВОБОДОЗАРЯ,МАРКОВА,ГАБРОВСКА-ПЕТКОВА,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2014-09-24,"Университет по библиотекознание и информационни технологии","Неустановена принадлежност", СЕБАЙДИН,АДЕМ,АХМЕД,,"ГР.ИСПЕРИХ, ИСПЕРИХ, РАЗГРАД",2015-11-05,"Община Исперих","Неустановена принадлежност", СЕБАЙДИН,АХМЕДОВ,ЛОМОВ,,"С.ДРАГОЕВО, ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ, ШУМЕН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", СЕБАЙДИН,ИБРЯМ,ХАМИД,,"ГР.ИСПЕРИХ, ИСПЕРИХ, РАЗГРАД",2015-11-05,"Община Исперих","Неустановена принадлежност", СЕБАЙДИН,НИЯЗИ,МЕХМЕД,,"С.ПОДАЙВА, ИСПЕРИХ, РАЗГРАД",2015-11-05,"Община Исперих","Неустановена принадлежност", СЕБАЙДИН,СЮЛЕЙМАН,СЮЛЕЙМАН,,"С.ЧУКОВЕЦ, АЛФАТАР, СИЛИСТРА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", СЕБАЙДИН,СЮЛЕЙМАНОВ,ИСОВ,,"С.ТЕЛЕРИГ, КРУШАРИ, ДОБРИЧ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", СЕБАЙДИН,ХАЛИМОВ,САЛИМОВ,,"С.ПОЛКОВНИК ЧОЛАКОВО, КАЙНАРДЖА, СИЛИСТРА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", СЕБАТ,ИДИРИЗ,ИБРЯМ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2015-12-17,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Варна","Неустановена принадлежност", СЕБАТ,СЕЛИМ,ХАЛИД,,"ГР.ИСПЕРИХ, ИСПЕРИХ, РАЗГРАД",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", СЕБАТ,ЮСЕИН,ТАСИМ,1967-09-17,"С.МИЛАДИНОВО, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2014-11-26,"Община Кърджали","Решение № 2-430 от 26.11.2014 г. - община Кърджали","

Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководилия го щатен служител; картони обр. 1 – 4 бр., обр. 3 и обр. 6; рег. дневник – 2 бр.; лично и работно дело Ф 1, а.е. 6482

" СЕБАТ,ЮСЕИН,ТАСИМ,1967-09-17,"С.МИЛАДИНОВО, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Решение № 2-566 от 16.10.2015 г. - Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководилия го щатен служител; картони обр. 1 – 4 бр., обр. 3 и обр. 6; рег. дневник – 2 бр.; лично и работно дело Ф 1, а.е. 6482; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1880/ 22.10.2007 г.; доклад на НРС рег. № RB 102101-001-04/12/1496 от 17.10.07 г." СЕБАХАДИН,МЪСТЪН,ТАСИМ,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", СЕБАХАТ,ЕМИНОВА,МУСТАФОВА,,"С.БОЯНА, ВЪЛЧИ ДОЛ, ВАРНА",2013-05-15,"Община Вълчи дол","Неустановена принадлежност", СЕБАХАТ,КАСИМ,ШАКИР,,"ГР.АРДИНО, АРДИНО, КЪРДЖАЛИ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", СЕБАХАТ,РЕДЖЕБ,СОПЕН,,"ГР.ДУЛОВО, ДУЛОВО, СИЛИСТРА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", СЕБАХАТИН,НАСУФОВ,ЗЮЛКЯРНИЕВ,,"С.РУЕЦ, ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", СЕБАХАТИН,ФЕРАДОВ,ШАКИРОВ,1959-04-16,"С.ЯСЕНОВО, РУЕН, БУРГАС",2013-03-06,"Община Руен","Решение № 2-145 от 06.03.2013 г. - община Руен","Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, разходни документи, отчетени от ръководил го щатен служител, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в дело Ф1, а.е. 6111; рег. дневник; картони – обр. 1 – 4 бр. и обр. 3" СЕБАХАТИН,ШАКИРОВ,ДАВУДОВ,,"С.ПРАВДА, ДУЛОВО, СИЛИСТРА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", СЕБАХТИН,АЛИ,АРИФ,,"С.ДЪБ, ИВАЙЛОВГРАД, ХАСКОВО",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", СЕБАХТИН,АЛИ,КАСИМ,,"С.ОРЕШНИЦА, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2014-11-26,"Община Кърджали","Неустановена принадлежност", СЕБАХТИН,АЛИ,КАСИМ,,"С.ОРЕШНИЦА, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", СЕБАХТИН,АЛИ,МЕХМЕД,,"С.СУШИНА, ВЪРБИЦА, ШУМЕН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", СЕБАХТИН,БЕКИР,МЮМЮН,,"С.СЕДЛАРИ, МОМЧИЛГРАД, КЪРДЖАЛИ",2014-10-22,"Община Момчилград","Неустановена принадлежност", СЕБАХТИН,ИСМАИЛОВ,РЮСТЕМОВ,,"С.КАРАМАНЦИ, МИНЕРАЛНИ БАНИ, ХАСКОВО",2015-10-14,"Община Родопи","Неустановена принадлежност", СЕБАХТИН,КАДИР,ЮСЕИН,,"С.МОРЯНЦИ, КРУМОВГРАД, КЪРДЖАЛИ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", СЕБАХТИН,МЕХМЕД,ХАДЖИСЕИД,1960-10-28,"С.ДИАМАНДОВО, АРДИНО, КЪРДЖАЛИ",2014-01-08,"Лечебни заведения","Решение № 2-282 от 08.01.2014 г. - лечебните заведения","Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-1554 (Кж) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 6 бр.; протокол рег. № КА 12/ 20.03.1990 г. с предложение за унищожаване лично дело IА-1554 (Кж) (налично); протокол рег. № КА 15/ 26.03.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело IР-981 (Кж); протокол рег. № КА 15/ 26.03.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело IР-1184 (Кж)." СЕБАХТИН,МЕХМЕД,ХАДЖИСЕИД,1960-10-28,"С.ДИАМАНДОВО, АРДИНО, КЪРДЖАЛИ",2014-10-29,"Община Ардино","Решение № 2-419 от 29.10.2014 г. - община Ардино","

Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-1554 (Кж) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 6 бр.; протокол рег. № КА 12/ 20.03.1990 г. с предложение за унищожаване лично дело IА-1554 (Кж) (налично); протокол рег. № КА 15/ 26.03.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело IР-981 (Кж); протокол рег. № КА 15/ 26.03.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело IР-1184 (Кж).

" СЕБАХТИН,МЮМЮН,ХАЛИД,,"ГР.ИСПЕРИХ, ИСПЕРИХ, РАЗГРАД",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", СЕБАХТИН,МЮМЮН,ХАЛИД,,"ГР.ИСПЕРИХ, ИСПЕРИХ, РАЗГРАД",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", СЕБАХТИН,ТАЛИБ,РИЗА,,"С.ПЕРПЕРЕК, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2014-11-26,"Община Кърджали","Неустановена принадлежност", СЕБАХТИН,ХАСАН,ЮСЕИН,1963-06-27,"С.СТУДЕН КЛАДЕНЕЦ, КРУМОВГРАД, КЪРДЖАЛИ",2014-11-13,"Община Крумовград","Решение № 2-426 от 13.11.2014 г. - община Крумовград","

Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, документ за получено възнаграждение, разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители, документи от ръководили го щатни служители, съдържащи се в дело № 17719; картони – обр. 1 – 4 бр., обр. 2 и обр. 9.

" СЕБАХТИН,ХАСАН,ЮСЕИН,1963-06-27,"С.СТУДЕН КЛАДЕНЕЦ, КРУМОВГРАД, КЪРДЖАЛИ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Решение № 2-566 от 16.10.2015 г. - Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, документ за получено възнаграждение, разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители, документи от ръководили го щатни служители, съдържащи се в дело № 17719; картони – обр. 1 – 4 бр., обр. 2 и обр. 9." СЕБАХТИН,ШАКИР,ХАЛИЛ,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", СЕБАХТИН,ЮСЕИН,ДУРМУШ,,"С.ВЕЛЕШАНИ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2014-11-26,"Община Кърджали","Неустановена принадлежност", СЕБАХТИН,ЮСЕИН,МУСТАФА,,"С.ПЧЕЛАРОВО, ЧЕРНООЧЕНЕ, КЪРДЖАЛИ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", СЕБАХТИН,ЮСЕИН,ЮСЕИН,,"С.БАЩИНО, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2014-11-26,"Община Кърджали","Неустановена принадлежност", СЕБИЛЕ,ДУРАЛИ,ЯХА,,"С.КАНЯК, ЧЕРНООЧЕНЕ, КЪРДЖАЛИ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", СЕБИЛЕ,ИСА,ХАЛИЛ,,"ГР.ИСПЕРИХ, ИСПЕРИХ, РАЗГРАД",2015-11-05,"Община Исперих","Неустановена принадлежност", СЕБИЛЕ,МУСТАФА,СМАИЛ,,"С.СИНИ РИД, РУЕН, БУРГАС",2013-03-06,"Община Руен","Неустановена принадлежност", СЕБИХАН,КЕРИМ,МЕХМЕД,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", СЕБИХАН,КЕРИМ,МЕХМЕД,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2014-11-13,"Община Крумовград","Неустановена принадлежност", СЕБИХАН,КЕРИМ,МЕХМЕД,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", СЕБИХАН,КЕРИМ,МЕХМЕД,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2016-01-25,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Кърджали","Неустановена принадлежност", СЕВАЛ,АПТРАМАНОВА,КОСТОВА,,"ГР.БАЛЧИК, БАЛЧИК, ДОБРИЧ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", СЕВАЛ,ХАСАН,ЮСЕИН,,"С.КАНДИЛКА, КРУМОВГРАД, КЪРДЖАЛИ",2014-11-13,"Община Крумовград","Неустановена принадлежност", СЕВАСТАКИ,БОРИСОВ,ИВАНОВ,,"С.ВЛАДИЧЕНЦИ, ДИМОВО, ВИДИН",2013-08-07,"Община Димово","Неустановена принадлежност", СЕВАСТИАННА,ПЕТРОВА,ГРИГОРОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-05-27,"Държавна комисия за енергийно и водно регулиране","Неустановена принадлежност", СЕВАСТИЯН,КИРИЛОВ,ДОБРЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-01-26,"Министерство на отбраната","Неустановена принадлежност", СЕВАСТИЯН,НИКОЛОВ,КАМЕНАРОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-05-27,"Университет за национално и световно стопанство","Неустановена принадлежност", СЕВГИ,АДНАН,СТАМБУЛЛУ,,"С.НОВА МАХАЛА, БАТАК, ПАЗАРДЖИК",2015-04-16,"Община Батак","Неустановена принадлежност", СЕВГИ,ИСМАИЛОВА,КУРТЕВА,,"С.ВАСИЛЕВО, ГЕНЕРАЛ-ТОШЕВО, ДОБРИЧ",2014-02-12,"Община Генерал Тошево","Неустановена принадлежност", СЕВГИН,ВАСУФ,КАРАНИ,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", СЕВГИН,ГАЛИБОВ,САЛИЕВ,,"ГР.СИЛИСТРА, СИЛИСТРА, СИЛИСТРА",2012-01-17,"Мюсюлманско изповедание","Неустановена принадлежност", СЕВГИНАР,АЛИ,САЛИМ,,"С.ПЧЕЛАРОВО, ЧЕРНООЧЕНЕ, КЪРДЖАЛИ",2008-03-18,"КТ Подкрепа","Неустановена принадлежност", СЕВГИНАР,МЕХМЕД,МУРАД,,"С.ДЯДОВСКО, ЧЕРНООЧЕНЕ, КЪРДЖАЛИ",2014-11-26,"Община Кърджали","Неустановена принадлежност", СЕВГИНАР,МУСТАФА,МЮМЮН,,"ГР.КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2015-05-27,"Приватизирани предприятия - Кърджали","Неустановена принадлежност", СЕВГИНАР,ОСМАН,МЕХМЕД,,"ГР.МОМЧИЛГРАД, МОМЧИЛГРАД, КЪРДЖАЛИ",2014-10-22,"Община Момчилград","Неустановена принадлежност", СЕВГИНАР,РАСИМ,ФЕРАД,,"ГР.КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", СЕВГИНАР,САЛИМОВА,САКИБОВА,,"ГР.АЙТОС, АЙТОС, БУРГАС",2015-12-01,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Неустановена принадлежност", СЕВГЮЛ,ОСМАНОВА,ХАЛИЛОВА,,"ГР.ОМУРТАГ, ОМУРТАГ, ТЪРГОВИЩЕ",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", СЕВГЮЛ,ХАЗИМ,ИСМАИЛ,,"С.КАЛУГЕРОВО, ЛЕСИЧОВО, ПАЗАРДЖИК",2012-12-12,"Община Айтос","Неустановена принадлежност", СЕВДА,АЛЕКСЕЕВА,ШИШМАНОВА,,"С.СВЕЩАРИ, ИСПЕРИХ, РАЗГРАД",2008-11-26,"Българска национална телевизия","Неустановена принадлежност", СЕВДА,АНТИМОВА,ПАШАМОВА,,"С.БОРИНО, БОРИНО, СМОЛЯН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", СЕВДА,АНТИМОВА,ЧОЛАКОВА,,"С.ДАВИДКОВО, БАНИТЕ, СМОЛЯН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", СЕВДА,АНТОНОВА,ГАНЧОВА,,"ГР.МОНТАНА, МОНТАНА, МОНТАНА",2016-02-09,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Монтана","Неустановена принадлежност", СЕВДА,АСЕНОВА,БОЖИЛОВА,,"С.ТРИГРАД, ДЕВИН, СМОЛЯН",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", СЕВДА,АСЕНОВА,КИРИЛОВА,,"ГР.КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", СЕВДА,АТАНАСОВА,ЧАФАДАРОВА,,"ГР.НЕДЕЛИНО, НЕДЕЛИНО, СМОЛЯН",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност", СЕВДА,БОРИСОВА,ГЕОРГИЕВА,,"ГР.ПЕТРИЧ, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", СЕВДА,ВАЛЕНТИНОВА,НИКОЛОВА,,"С.КИРКОВО, КИРКОВО, КЪРДЖАЛИ",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност", СЕВДА,ГЕОРГИЕВА,ГАЙДАРОВА-ДИМИТРОВА,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2011-01-12,"Политически кабинети","Неустановена принадлежност", СЕВДА,ГЕОРГИЕВА,ГАЙДАРОВА-ДИМИТРОВА,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2012-01-12,"Министерство на образованието","Неустановена принадлежност", СЕВДА,ГЕОРГИЕВА,РАЧЕВА,,"С.БРЕСТ, ГУЛЯНЦИ, ПЛЕВЕН",2015-11-05,"Приватизирани предприятия - Плевен","Неустановена принадлежност", СЕВДА,ГЕОРГИЕВА,СТОИЛКОВА,,"ГР.САНДАНСКИ, САНДАНСКИ, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", СЕВДА,ГЕОРГИЕВА,СТОИЛКОВА,,"ГР.САНДАНСКИ, САНДАНСКИ, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", СЕВДА,ДЕМИРЕВА,КАРААСЕНОВА,,"ГР.ИВАЙЛОВГРАД, ИВАЙЛОВГРАД, ХАСКОВО",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", СЕВДА,ЕЛЕНКОВА,ВАСИЛЕВА,,"ГР.БЕЛОГРАДЧИК, БЕЛОГРАДЧИК, ВИДИН",2013-07-31,"Община Белоградчик","Неустановена принадлежност", СЕВДА,ИВАНОВА,ГЕОРГИЕВА,,"ГР.ДИМОВО, ДИМОВО, ВИДИН",2016-01-06,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Видин","Неустановена принадлежност", СЕВДА,ЙОРДАНОВА,ВАСЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-08-09,"Агенция Пътна инфраструктура","Неустановена принадлежност", СЕВДА,КРУМОВА,ИВАНОВА,,"ГР.КНЕЖА, КНЕЖА, ПЛЕВЕН",2015-02-18,"Община Ябланица","Неустановена принадлежност", СЕВДА,КРЪСТЕВА,ЛИНКОВА,,"С.ДРАГАШ ВОЙВОДА, НИКОПОЛ, ПЛЕВЕН",2015-07-22,"Община Никопол","Неустановена принадлежност", СЕВДА,КЪДРИНОВА,БИРИНДЖИЕВА,,"С.ДАВИДКОВО, БАНИТЕ, СМОЛЯН",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност", СЕВДА,ЛАЗАРОВА,ЕРМЕНКОВА,,"ГР.ПОПОВО, ПОПОВО, ТЪРГОВИЩЕ",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", СЕВДА,ЛАЗАРОВА,ЕРМЕНКОВА,,"ГР.ПОПОВО, ПОПОВО, ТЪРГОВИЩЕ",2016-02-09,"Областни управи","Неустановена принадлежност", СЕВДА,ЛЮБЕНОВА,ПАРУНЕВА,,"ГР.АСЕНОВГРАД, АСЕНОВГРАД, ПЛОВДИВ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", СЕВДА,МИЛКОВА,ДИМИТРОВА,,"С.ДРАНГОВО, КИРКОВО, КЪРДЖАЛИ",2014-11-05,"Община Кирково","Неустановена принадлежност", СЕВДА,ПАНАЙОТОВА,ДОЧЕВА,,"ГР.ДРЯНОВО, ДРЯНОВО, ГАБРОВО",2013-07-10,"Община Полски Тръмбеш","Неустановена принадлежност", СЕВДА,ПЕЧЕВА,КУЛИНСКА-ВЪТЕВА,,"ГР.УГЪРЧИН, УГЪРЧИН, ЛОВЕЧ",2012-07-25,"Конфедерация на независимите синдикати в България","Неустановена принадлежност", СЕВДА,РАДЕВА,ТЕРЗИЕВА,,"С.ШУМНАТИЦА, КИРКОВО, КЪРДЖАЛИ",2014-10-29,"Община Ардино","Неустановена принадлежност", СЕВДА,РОСЕНОВА,КОКАРОВА,,"ГР.ДЕВИН, ДЕВИН, СМОЛЯН",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност", СЕВДА,РУСЛАНОВА,ТАСКОВА,,"ГР.АСЕНОВГРАД, АСЕНОВГРАД, ПЛОВДИВ",2015-08-11,"Община Асеновград","Неустановена принадлежност", СЕВДА,ТЕОФИЛОВА,ЧУРТОВА,,"ГР.ДЕВИН, ДЕВИН, СМОЛЯН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", СЕВДА,ТОШЕВА,ДЖОНГАРОВА,,"С.ЗАБЪРДО, ЧЕПЕЛАРЕ, СМОЛЯН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", СЕВДА,ФИЛИПОВА,ТЕНЕВА,,"ГР.КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност", СЕВДА,ХАККЪ,ДЮКЯНДЖИ,,"ГР.ТЕРВЕЛ, ТЕРВЕЛ, ДОБРИЧ",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", СЕВДА,ХАККЪ,ДЮКЯНДЖИ,,"ГР.ТЕРВЕЛ, ТЕРВЕЛ, ДОБРИЧ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", СЕВДА,ХРИСТОВА,ДОЙНОВА,,"С.РИБАРИЦА, ТЕТЕВЕН, ЛОВЕЧ",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", СЕВДА,ШЕВКОВА,КАМБЕРОВА,1944-11-01,"ГР.БЯЛА ЧЕРКВА, ПАВЛИКЕНИ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-10-09,"Длъжници към ОББ","Решение № 2-243 от 09.10.2013 г. - лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 - длъжници към ОББ","

Документи от ръководил я щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-1652 (Кж); рег. дневник; картони – обр. 4 – 9 бр.; протокол рег. № КА 15/ 26.03.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело IР-1311 (Кж).

" СЕВДА,ЮЛИЯНОВА,ФИЛИПОВА,,"С.ГОЛЯМО ГРАДИЩЕ, ОПАКА, ТЪРГОВИЩЕ",2013-07-24,"Община Стражица","Неустановена принадлежност", СЕВДА,ЯСЕНОВА,ПЕРНОВА,,"ГР.АСЕНОВГРАД, АСЕНОВГРАД, ПЛОВДИВ",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност", СЕВДАЛИ,МЕХМЕДОВ,ХАСАНОВ,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", СЕВДАЛИН,АЛАДИНОВ,АСЕНОВ,,"ГР.ЛУКОВИТ, ЛУКОВИТ, ЛОВЕЧ",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност", СЕВДАЛИН,АЛАДИНОВ,АСЕНОВ,,"ГР.ЛУКОВИТ, ЛУКОВИТ, ЛОВЕЧ",2015-02-04,"Община Луковит","Неустановена принадлежност", СЕВДАЛИН,АЛАДИНОВ,АСЕНОВ,,"ГР.ЛУКОВИТ, ЛУКОВИТ, ЛОВЕЧ",2016-02-04,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Ловеч","Неустановена принадлежност", СЕВДАЛИН,АЛЕКСАНДРОВ,БАМЧЕВ,,"С.ПАДИНА, АРДИНО, КЪРДЖАЛИ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", СЕВДАЛИН,АЛЕКСАНДРОВ,БАМЧЕВ,,"С.ПАДИНА, АРДИНО, КЪРДЖАЛИ",2016-01-25,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Кърджали","Неустановена принадлежност", СЕВДАЛИН,АНГЕЛОВ,МИТЕВ,,"С.КРУШАРИ, КРУШАРИ, ДОБРИЧ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", СЕВДАЛИН,АНГЕЛОВ,МИТЕВ,,"С.КРУШАРИ, КРУШАРИ, ДОБРИЧ",2016-01-19,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Добрич","Неустановена принадлежност", СЕВДАЛИН,АСЕНОВ,ПИЛЕВ,,"ГР.РУДОЗЕМ, РУДОЗЕМ, СМОЛЯН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", СЕВДАЛИН,БОЙКОВ,ХЪШИНОВ,,"С.БАНИТЕ, БАНИТЕ, СМОЛЯН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", СЕВДАЛИН,ВЕРГИЛОВ,БЕЛИЛОВ,,"С.ТРИГРАД, ДЕВИН, СМОЛЯН",2008-09-16,"Държавна агенция по горите","Неустановена принадлежност", СЕВДАЛИН,ГЕОРГИЕВ,АНГЕЛОВ,,"С.ГОМОТАРЦИ, ВИДИН, ВИДИН",2011-06-16,"Висша атестационна комисия","Неустановена принадлежност", СЕВДАЛИН,ГЕОРГИЕВ,АНГЕЛОВ,,"С.ГОМОТАРЦИ, ВИДИН, ВИДИН",2012-03-14,"Софийски университет ""Св. Климент Охридски""","Неустановена принадлежност", СЕВДАЛИН,ГЕОРГИЕВ,КЕСИМОВ,1952-05-26,"ГР.СЛИВО ПОЛЕ, СЛИВО ПОЛЕ, РУСЕ",2010-07-20,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 152 от 20.07.2010 г. - Министерство на вътрешните работи","Със заповед № 41/ 16.02.1981 г. е назначен за разузнавач; със заповед № 284/ 07.08.1984 г. е преназначен за ст. разузнавач; със заповед № 322/ 02.09.1988 г. е преназначен за инспектор; със заповед № 186/ 20.04.1989 г. е преназначен за зам. н-к на отделение." СЕВДАЛИН,ГЕОРГИЕВ,КОСТОВСКИ,,"С.БОРОВАН, БОРОВАН, ВРАЦА",2016-01-14,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Враца","Неустановена принадлежност", СЕВДАЛИН,ДЖУРОВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.РАЗГРАД, РАЗГРАД, РАЗГРАД",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", СЕВДАЛИН,ДИМИТРОВ,АТАНАСОВ,1968-05-30,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2007-04-24,"Европейски парламент","Решение № 1 от 24.04.2007 г. - кандидати за членове на Европейския парламент","Картон обр. 4; регистрационен дневник; Протокол за унищожаване на материалите от 18.04.1990 г." СЕВДАЛИН,ДИМИТРОВ,МАЛАКОВ,,"С.ЧАЛА, БОРИНО, СМОЛЯН",2013-07-17,"Община Златарица","Неустановена принадлежност", СЕВДАЛИН,ДИМИТРОВ,ПАЛАУЗОВ,,"ГР.НОВИ ПАЗАР, НОВИ ПАЗАР, ШУМЕН",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", СЕВДАЛИН,ДРАГАНОВ,ГОСПОДИНОВ,,"С.САМУИЛ, САМУИЛ, РАЗГРАД",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", СЕВДАЛИН,ЕВЕЛИНОВ,АХРЯНОВ,,"С.КИРКОВО, КИРКОВО, КЪРДЖАЛИ",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност", СЕВДАЛИН,ЕВЕЛИНОВ,ЧАУШЕВ,,"С.РЕЗАЧ, ЗЛАТАРИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-05-29,"Длъжници към банка МИНЕРАЛБАНК","Неустановена принадлежност", СЕВДАЛИН,ЕВЕЛИНОВ,ЧАУШЕВ,,"С.РЕЗАЧ, ЗЛАТАРИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", СЕВДАЛИН,ЕМИЛОВ,ЯНКОВ,,"ГР.ЕЛЕНА, ЕЛЕНА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-12-08,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Велико Търново","Неустановена принадлежност", СЕВДАЛИН,ЗЕФИРОВ,ШАХОНОВ,,"ГР.СМОЛЯН, СМОЛЯН, СМОЛЯН",2014-10-08,"Длъжници към Първа частна банка","Неустановена принадлежност", СЕВДАЛИН,ИВАНОВ,МАВРОВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2009-12-02,"Национална здравноосигурителна каса","Неустановена принадлежност", СЕВДАЛИН,ИВАНОВ,МАВРОВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2012-01-23,"Администрация на Министерския съвет","Неустановена принадлежност", СЕВДАЛИН,ИВАНОВ,МАВРОВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2013-05-15,"Банка ДСК","Неустановена принадлежност", СЕВДАЛИН,ИВАНОВ,НЕДЕВ,,"С.ПОБЕДА, ДОБРИЧКА, ДОБРИЧ",2016-01-19,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Добрич","Неустановена принадлежност", СЕВДАЛИН,ИВАНОВ,СЪБЕВ,1951-09-25,"ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2010-07-20,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 152 от 20.07.2010 г. - Министерство на вътрешните работи","Със заповед № К-3338/ 31.10.1977 г. е назначен за разузнавач III степен; със заповед № 127/ 22.11.1978 г. е преназначен за разузнавач II степен; със заповед № 25/ 10.03.1983 г. е преназначен за разузнавач; със заповед № 33/ 06.05.1985 г. е преназначен за ст. разузнавач; със заповед № 47/ 30.04.1988 г. е преназначен за инспектор; със УК-0332/ 14.09.1990 г. е преназначен за н-к отделение." СЕВДАЛИН,ИВАНОВ,ТОДОРОВ,,"С.МЛАДЕН, СЕВЛИЕВО, ГАБРОВО",2014-02-05,"Община Севлиево","Неустановена принадлежност", СЕВДАЛИН,ИВАНОВ,ЦАНОВ,,"С.ЦАЦАРОВЦИ, ЗЛАТОГРАД, СМОЛЯН",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност", СЕВДАЛИН,ИВОВ,КУРТЕВ,,"С.БРЕГАРЕ, ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ, ПЛЕВЕН",2016-01-14,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Враца","Неустановена принадлежност", СЕВДАЛИН,ЙОРДАНОВ,РОМАНОВ,,"С.ЕРМА РЕКА, ЗЛАТОГРАД, СМОЛЯН",2015-07-22,"Приватизирани предприятия - Русе","Неустановена принадлежност", СЕВДАЛИН,КАЛИНОВ,ЙОРДАНОВ,,"ГР.РАЗГРАД, РАЗГРАД, РАЗГРАД",2009-08-05,"Сметна палата","Неустановена принадлежност", СЕВДАЛИН,МИНЧЕВ,БОЖИКОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2008-02-12,Министерства,"Неустановена принадлежност", СЕВДАЛИН,МИНЧЕВ,БОЖИКОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", СЕВДАЛИН,МИНЧЕВ,БОЖИКОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2015-04-21,"Синдици, включени в списъка на синдиците при БНБ","Неустановена принадлежност", СЕВДАЛИН,МЛАДЕНОВ,ОГНЯНОВ,,"С.КИРКОВО, КИРКОВО, КЪРДЖАЛИ",2010-07-20,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", СЕВДАЛИН,МЛАДЕНОВ,ОГНЯНОВ,,"С.КИРКОВО, КИРКОВО, КЪРДЖАЛИ",2014-10-22,"Община Момчилград","Неустановена принадлежност", СЕВДАЛИН,МЛАДЕНОВ,САЛАЧКОВ,,"С.ЕЛХОВЕЦ, РУДОЗЕМ, СМОЛЯН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", СЕВДАЛИН,ПАУНОВ,ГЕНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-11-26,"Българска национална телевизия","Неустановена принадлежност", СЕВДАЛИН,ПЕТКОВ,СИЛВЕСТРОВ,,"С.АПРИЛОВО, ПОПОВО, ТЪРГОВИЩЕ",2008-07-09,"Национален статистически институт","Неустановена принадлежност", СЕВДАЛИН,ПЕТКОВ,СИЛВЕСТРОВ,,"С.АПРИЛОВО, ПОПОВО, ТЪРГОВИЩЕ",2015-08-04,"Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Неустановена принадлежност", СЕВДАЛИН,РАДКОВ,КЕРМЕНОВ,,"ГР.МАДАН, МАДАН, СМОЛЯН",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", СЕВДАЛИН,РУСЕВ,СТОЯНОВ,,"ГР.РАЗГРАД, РАЗГРАД, РАЗГРАД",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", СЕВДАЛИН,СЛАВОВ,НАЧЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-07-11,"Медицински университет - София","Неустановена принадлежност", СЕВДАЛИН,СЛАВОВ,НАЧЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност", СЕВДАЛИН,СЛАВЧЕВ,КЕХАЙОВ,,"ГР.ЗЛАТОГРАД, ЗЛАТОГРАД, СМОЛЯН",2010-07-20,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", СЕВДАЛИН,СПАСОВ,НАЙДЕНОВ,,"С.БУТАН, КОЗЛОДУЙ, ВРАЦА",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", СЕВДАЛИН,СПАСОВ,НАЙДЕНОВ,,"С.БУТАН, КОЗЛОДУЙ, ВРАЦА",2014-02-12,"Разследващи полицаи","Неустановена принадлежност", СЕВДАЛИН,СПАСОВ,НАЙДЕНОВ,,"С.БУТАН, КОЗЛОДУЙ, ВРАЦА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", СЕВДАЛИН,СРЕБРОВ,МЕДОВ,,"С.ТИКАЛЕ, СМОЛЯН, СМОЛЯН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", СЕВДАЛИН,СТОЯНОВ,ЧАКЪРОВ,,"ГР.КАВАРНА, КАВАРНА, ДОБРИЧ",2016-01-19,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Добрич","Неустановена принадлежност", СЕВДАЛИН,ТРЕНДАФИЛОВ,ТЕРЗИЕВ,,"С.ВИТИНА, РУДОЗЕМ, СМОЛЯН",2015-09-14,"Приватизирани предприятия - Смолян","Неустановена принадлежност", СЕВДАЛИН,ХИТОВ,ТОПЧИЕВ,,"С.СТАРЦЕВО, ЗЛАТОГРАД, СМОЛЯН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", СЕВДАЛИН,ХРИСТОВ,АЛЕКСАНДРОВ,,"С.ГРАДИЩЕ, СЕВЛИЕВО, ГАБРОВО",2014-02-05,"Община Севлиево","Неустановена принадлежност", СЕВДАЛИН,ХРИСТОВ,СТОЙКОВ,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2014-10-15,"Министерство на отбраната","Неустановена принадлежност", СЕВДАЛИН,ЦАНКОВ,ЦАНКОВ,,"ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", СЕВДАЛИН,ЦАНКОВ,ЦАНКОВ,,"ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", СЕВДАЛИНА,АЛБЕРТОВА,МАНЕВА,,"ГР.ТЕТЕВЕН, ТЕТЕВЕН, ЛОВЕЧ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", СЕВДАЛИНА,АЛБЕРТОВА,МАНЕВА,,"ГР.ТЕТЕВЕН, ТЕТЕВЕН, ЛОВЕЧ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", СЕВДАЛИНА,АЛЕКСАНДРОВА,КАЦАРОВА,,"С.ДЪЛБОК ДОЛ, ТРОЯН, ЛОВЕЧ",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", СЕВДАЛИНА,АЛЕКСАНДРОВА,ПОПОВА,,"ГР.БЕЛОВО, БЕЛОВО, ПАЗАРДЖИК",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", СЕВДАЛИНА,АНДОНОВА,КОСТОВА,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност", СЕВДАЛИНА,АСЕНОВА,ВИТАНОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", СЕВДАЛИНА,АСЕНОВА,НЕВЯНОВА,,"ГР.ДЕВИН, ДЕВИН, СМОЛЯН",2014-11-05,"Община Кирково","Неустановена принадлежност", СЕВДАЛИНА,АТАНАСОВА,ГЕРОВА,,"ГР.ТРЯВНА, ТРЯВНА, ГАБРОВО",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", СЕВДАЛИНА,ВАСИЛЕВА,СТОЙЧЕВА,,"С.ЗАФИРОВО, ГЛАВИНИЦА, СИЛИСТРА",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", СЕВДАЛИНА,ГОСПОДИНОВА,КОЛЕВА,,"ГР.КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2011-02-15,"Агенция ""Митници""","Неустановена принадлежност", СЕВДАЛИНА,ДИМИТРОВА,ГЪЛЪБОВА,,"С.ЧОМАКОВЦИ, ЧЕРВЕН БРЯГ, ПЛЕВЕН",2012-03-14,"Университет по библиотекознание и информационни технологии","Неустановена принадлежност", СЕВДАЛИНА,ЕМИЛОВА,НАЗЪРОВА,,"ГР.ЛЪКИ, ЛЪКИ, ПЛОВДИВ",2015-09-14,"Община Лъки","Неустановена принадлежност", СЕВДАЛИНА,ЖЕЛЯЗКОВА,ДИМИТРОВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2013-03-20,"Община Аврен","Неустановена принадлежност", СЕВДАЛИНА,ЖЕЛЯЗКОВА,ДИМИТРОВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", СЕВДАЛИНА,ЖЕЧКОВА,ВИЧЕВА,1967-11-05,"ГР.ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ, ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ, ШУМЕН",2014-02-05,"Агенция по заетостта","Неустановена принедлежност", СЕВДАЛИНА,ИВАНОВА,ВАНКОВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност", СЕВДАЛИНА,ИВАНОВА,ВЕЛИКОВА,,"ГР.ПОПОВО, ПОПОВО, ТЪРГОВИЩЕ",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност", СЕВДАЛИНА,ИВАНОВА,ВЕНКОВА,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2013-04-03,"Община Варна","Неустановена принадлежност", СЕВДАЛИНА,ИВАНОВА,КАЗЪЛОВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2011-08-09,"Агенция Пътна инфраструктура","Неустановена принадлежност", СЕВДАЛИНА,ИВАНОВА,МИТЕВА,,"С.ДОЙРЕНЦИ, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2015-02-04,"Община Ловеч","Неустановена принадлежност", СЕВДАЛИНА,ИВАНОВА,НАСКИНОВА,,"С.СТОЯН МИХАЙЛОВСКИ, НОВИ ПАЗАР, ШУМЕН",2011-10-05,"Администрация на Народното събрание","Неустановена принадлежност", СЕВДАЛИНА,ИВАНОВА,ЦОНЕВА,,"ГР.КОТЕЛ, КОТЕЛ, СЛИВЕН",2015-06-23,"Приватизирани предприятия - Разград","Неустановена принадлежност", СЕВДАЛИНА,ИВОВА,СИМЕОНОВА,,"ГР.ЗЛАТОГРАД, ЗЛАТОГРАД, СМОЛЯН",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност", СЕВДАЛИНА,ИЛИЕВА,ДИМИТРОВА-ЕНЕВА,,"ГР.ТЕТЕВЕН, ТЕТЕВЕН, ЛОВЕЧ",2012-09-26,"Национален военен университет ""Васил Левски""","Неустановена принадлежност", СЕВДАЛИНА,ЙОРДАНОВА,АТАНАСОВА,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", СЕВДАЛИНА,КОЛЕВА,ДРАГАНОВА,,"ГР.ЗАВЕТ, ЗАВЕТ, РАЗГРАД",2015-11-05,"Община Завет","Неустановена принадлежност", СЕВДАЛИНА,КРЪСТЕВА,ИВАНОВА,,"С.КРУШОВИЦА, МИЗИЯ, ВРАЦА",2012-01-12,"Министерство на образованието","Неустановена принадлежност", СЕВДАЛИНА,КРЪСТЕВА,ИВАНОВА,,"С.КРУШОВИЦА, МИЗИЯ, ВРАЦА",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", СЕВДАЛИНА,КРЪСТЕВА,ИВАНОВА,,"С.КРУШОВИЦА, МИЗИЯ, ВРАЦА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", СЕВДАЛИНА,КРЪСТЕВА,ХИНКОВА,,"ГР.ПОПОВО, ПОПОВО, ТЪРГОВИЩЕ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", СЕВДАЛИНА,ЛЮБЕНОВА,КОСТОВА,,"ГР.ПОПОВО, ПОПОВО, ТЪРГОВИЩЕ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", СЕВДАЛИНА,МАНЕВА,ПЕТРОВА,,"ГР.КАЗАНЛЪК, КАЗАНЛЪК, СТАРА ЗАГОРА",2015-09-30,"Община Пловдив","Неустановена принадлежност", СЕВДАЛИНА,МОНЕВА,КОЛАРОВА,,"С.ЛОМЕЦ, ТРОЯН, ЛОВЕЧ",2010-09-29,"Регионални печатни издания","Неустановена принадлежност", СЕВДАЛИНА,НИКОЛОВА,ГЕОРГИЕВА,,"ГР.КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", СЕВДАЛИНА,НИКОЛОВА,КЬОСЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", СЕВДАЛИНА,НИКОЛОВА,ПАВЛОВА,,"С.ЖЪЛТУША, АРДИНО, КЪРДЖАЛИ",2016-01-25,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Кърджали","Неустановена принадлежност", СЕВДАЛИНА,НИКОЛОВА,ПЕНЕВА,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2010-09-29,"Регионални печатни издания","Неустановена принадлежност", СЕВДАЛИНА,НИКОЛОВА,ПЕНЕВА,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", СЕВДАЛИНА,НИКОЛОВА,ПЕНЕВА,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2015-12-01,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Неустановена принадлежност", СЕВДАЛИНА,ПАНАЙОТОВА,ИВАНОВА,,"С.ВАРДУН, ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност", СЕВДАЛИНА,ПЕНЧЕВА,ЧЕРВЕНКОВА-МИНКОВА,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", СЕВДАЛИНА,ПЕТКОВА,ЗАФИРОВА,,"ГР.РАЗГРАД, РАЗГРАД, РАЗГРАД",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", СЕВДАЛИНА,ПЕТКОВА,ЙОРДАНОВА,,"ГР.УГЪРЧИН, УГЪРЧИН, ЛОВЕЧ",2014-06-10,"Софийски университет Св. Климент Охридски","Неустановена принадлежност", СЕВДАЛИНА,ПЕТКОВА,ТАНЕВА,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност", СЕВДАЛИНА,ПЕТРОВА,ГЕРДЖИКОВА,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", СЕВДАЛИНА,ПЕТРОВА,ГЕРДЖИКОВА,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", СЕВДАЛИНА,РАДНЕВА,КУЛИНСКА,,"ГР.БРЕЗОВО, БРЕЗОВО, ПЛОВДИВ",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност", СЕВДАЛИНА,РАЙЧЕВА,САРАНДЕВА,,"ГР.КАСПИЧАН, КАСПИЧАН, ШУМЕН",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", СЕВДАЛИНА,СТОЯНОВА,ДИМИТРОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-02-09,"Българска академия на науките","Неустановена принадлежност", СЕВДАЛИНА,СТОЯНОВА,ПЕЙКОВА,,"ГР.СВИЛЕНГРАД, СВИЛЕНГРАД, ХАСКОВО",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", СЕВДАЛИНА,ТЕНЕВА,ГЕНОВА,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", СЕВДАЛИНА,ТОДОРОВА,ДЖАМБАЗКА,,"ГР.МЕЗДРА, МЕЗДРА, ВРАЦА",2014-01-15,"Община Роман","Неустановена принадлежност", СЕВДАЛИНА,ТРИФОНОВА,ЧЕНДОВА,,"ГР.ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2010-09-20,"Държавен фонд Земеделие","Неустановена принадлежност", СЕВДАЛИНА,ХАРАЛАМБИЕВА,НИЦОВА,,"С.ВАРДИМ, СВИЩОВ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-07-17,"Община Свищов","Неустановена принадлежност", СЕВДАЛИНА,ХРИСТОВА,ЙОТЕВА-КОВАЧЕВА,,"ГР.ГАБРОВО, ГАБРОВО, ГАБРОВО",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", СЕВДАЛИНА,ХРИСТОВА,РИДЖАЛСКА,,"С.МАЛОРАД, БОРОВАН, ВРАЦА",2008-07-30,"Държавна агенция Държавен резерв и вoeнновременни запаси","Неустановена принадлежност", СЕВДАЛИНА,ХРИСТОВА,ТУРМАНОВА,,"С.ВРАНИНО, КАВАРНА, ДОБРИЧ",2014-06-25,"Областни управители","Неустановена принадлежност", СЕВДАЛИНА,ХРИСТОВА,ТУРМАНОВА,,"С.ВРАНИНО, КАВАРНА, ДОБРИЧ",2016-02-09,"Областни управи","Неустановена принадлежност", СЕВДАЛИНКА,БОРИСОВА,БАБЕРКОВА,,"ГР.БАЛЧИК, БАЛЧИК, ДОБРИЧ",2009-04-15,"Държавна агенция за метрология и технически надзор","Неустановена принадлежност", СЕВДАЛИНКА,ГЕОРГИЕВА,КРЪСТЕВА,,"ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", СЕВДАЛИНКА,ДИМИТРОВА,ЕВТИМОВА,,"С.ГОРНА МЕЛНА, ТРЪН, ПЕРНИК",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", СЕВДАЛИНКА,ДИМИТРОВА,ПЕНЧЕВА,,"С.ОРЛОВ ДОЛ, ТОПОЛОВГРАД, ХАСКОВО",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност", СЕВДАЛИНКА,ДИМИТРОВА,ТОНЧЕВА,,"С.ДРАГАНОВО, ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", СЕВДАН,МЕХМЕДОВА,АСИПОВА,,"ГР.СВИЩОВ, СВИЩОВ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност", СЕВДАНА,ТАСКОВА,МАРКОВСКА,1949-10-20,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2011-07-27,"Община Благоевград","Решение № 247 от 27.07.2011 г. - община Благоевград","Рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; протокол № 2/ 1990 г. за унищожаване на работно дело IР-1691 (Бл); протокол № 4/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-2073 (Бл)." СЕВДАНА,ТАСКОВА,МАРКОВСКА,1949-10-20,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2013-11-20,"Средни училища","Решение № 2-259 от 20.11.2013 г. - училища по Закона за народната просвета","Рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; протокол № 2/ 1990 г. за унищожаване на работно дело IР-1691 (Бл); протокол № 4/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-2073 (Бл)." СЕВДЕЛИН,БОГДАНОВ,МЛАДЕНОВ,,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", СЕВДЕЛИН,БОГДАНОВ,МЛАДЕНОВ,,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2016-01-06,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Видин","Неустановена принадлежност", СЕВДЕЛИН,ИВАНОВ,ИВАНОВ,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", СЕВДЕЛИН,МАТЕЙ,БУКОВИЧ,1954-08-05,"ГР.МЕЗДРА, МЕЗДРА, ВРАЦА",2010-07-20,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 152 от 20.07.2010 г. - Министерство на вътрешните работи","Рег. дневник; картони – обр. 4 и обр. 6; протокол № 72/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-31340." СЕВДЕЛИН,МАТЕЙ,БУКОВИЧ,1954-08-05,"ГР.МЕЗДРА, МЕЗДРА, ВРАЦА",2011-08-09,"Агенция Пътна инфраструктура","Решение № 249 от 09.08.2011 г. - Агенция ""Пътна инфраструктура""","Рег. дневник; картони – обр. 4 и обр. 6; протокол № 72/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-31340" СЕВДЕЛИН,ПЪРВАНОВ,АТАНАСОВ,,"С.БРЕСТ, ТРЕКЛЯНО, КЮСТЕНДИЛ",2015-01-07,"Община Кюстендил","Неустановена принадлежност", СЕВДЕЛИН,ФЕДЕВ,МЛАДЕНОВ,,"С.ТЕПЛЕН, ХАДЖИДИМОВО, БЛАГОЕВГРАД",2011-05-27,"Община Хаджидимово","Неустановена принадлежност", СЕВДЕЛИН,ЦВЕТКОВ,ЛИЛОВ,,"ГР.КРИВОДОЛ, КРИВОДОЛ, ВРАЦА",2016-01-14,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Враца","Неустановена принадлежност", СЕВДЕЛИНА,АНГЕЛОВА,ДИМИТРОВА-МАРКОВА,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", СЕВДЕЛИНА,ВЛАДИМИРОВА,ДЖОНГАРСКА-ГРИГОРОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", СЕВДЕЛИНА,ЛОЗАНОВА,ГЕОРГИЕВА,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност", СЕВДЕЛИНА,НИКОЛОВА,ДИЛКОВА,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", СЕВДЕЛИНА,ЦВЕТАНОВА,ЧЕПЕЛОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност", СЕВДЕЛИНКА,КОСТАДИНОВА,СИМЕОНОВА,,"ГР.БРУСАРЦИ, БРУСАРЦИ, МОНТАНА",2012-07-25,"Конфедерация на независимите синдикати в България","Неустановена принадлежност", СЕВДЕНА,БОРИСОВА,ПОПОВА,,"С.КОВАЧЕВЦИ, САМОКОВ, СОФИЙСКА",2015-01-14,"Приватизирани предприятия - София","Неустановена принадлежност", СЕВДЖАН,АДЕМ,МЕХМЕД,,"ГР.РАЗГРАД, РАЗГРАД, РАЗГРАД",2015-11-11,"Община Лозница","Неустановена принадлежност", СЕВДЖАН,АХМЕД,ОСМАН,,"С.НОВА МАХАЛА, БАТАК, ПАЗАРДЖИК",2015-04-16,"Община Батак","Неустановена принадлежност", СЕВДЖАН,АХМЕД,ШЕЙХ,,"С.НОВА МАХАЛА, БАТАК, ПАЗАРДЖИК",2015-04-16,"Община Батак","Неустановена принадлежност", СЕВДЖАН,БЕЙДАТ,ЧАУШ,,"ГР.БЯЛА, БЯЛА, ВАРНА",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", СЕВДЖАН,МЕХМЕДОВ,ШАКИРОВ,,"ГР.РАЗГРАД, РАЗГРАД, РАЗГРАД",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", СЕВДЖАН,МУСТАФОВ,СЪДКЪЕВ,,"С.СВЕЩАРИ, ИСПЕРИХ, РАЗГРАД",2009-11-18,"Агенция за приватизация","Неустановена принадлежност", СЕВДЖАН,МУСТАФОВ,СЪДКЪЕВ,,"С.СВЕЩАРИ, ИСПЕРИХ, РАЗГРАД",2015-11-17,"Община Разград","Неустановена принадлежност", СЕВДЖАН,РАФЕТОВА,ЧИТАЛЬОВА,,"ГР.АСЕНОВГРАД, АСЕНОВГРАД, ПЛОВДИВ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", СЕВДЖАН,РЕДЖЕБОВ,САЛИМОВ,1967-07-02,"ГР.ЛОЗНИЦА, ЛОЗНИЦА, РАЗГРАД",2015-11-11,"Община Лозница","Решение № 2-574 от 11.11.2015 г. - община Лозница","

Рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 4 – 6 бр. и обр. 6 – 2 бр.; протокол рег. № 958/ 07.05.1990 г. за унищожаване работно дело IР-1137 (Рз); протокол рег. № 959/ 07.05.1990 г. за унищожаване лично дело IА-1272 (Рз). писмо вх. № 1784/ 05.04.1990 г. за унищожаване личното и работното дело на ""Серьожа"".

" СЕВДЖАН,ШЮКРЮ,ЧАУШ,,"ГР.ПЕЩЕРА, ПЕЩЕРА, ПАЗАРДЖИК",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", СЕВДЖИХАН,АДЕМОВА,АХМЕДОВА,,"С.ЯСЕНКОВО, ВЕНЕЦ, ШУМЕН",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност", СЕВДЖИХАН,АХМЕД,ЯХЮ,,"ГР.РАЗГРАД, РАЗГРАД, РАЗГРАД",2015-11-17,"Община Разград","Неустановена принадлежност", СЕВДЖИХАН,НЕДЖАТИ,ШАБАН,,"ГР.ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО, ГЕНЕРАЛ-ТОШЕВО, ДОБРИЧ",2016-01-19,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Добрич","Неустановена принадлежност", СЕВДЖИХАН,ФЕРАДОВА,ПАНДАРОВА,,"С.КАРАПЕЛИТ, ДОБРИЧКА, ДОБРИЧ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", СЕВДИ,ИБРАХИМОВ,МЮСРЕФОВ,1962-02-02,"С.ТРАПИЩЕ, ЛОЗНИЦА, РАЗГРАД",2015-11-11,"Община Лозница","Решение № 2-574 от 11.11.2015 г. - община Лозница","

Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони - обр. 4 – 6 бр.; протокол рег. № 958/ 07.05.1990 г. за унищожаване на работно дело IР-945; протокол рег. № 959/ 07.05.1990 г. за унищожаване лично дело IА-1161 (Рз) (налично); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г.

" СЕВДИ,РАИФОВ,СИРАКОВ,,"С.ТЪРЪН, СМОЛЯН, СМОЛЯН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", СЕВДИ,СЮЛЕЙМАН,ШЕФКЕТ,,"С.ВЕЛЕШАНИ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", СЕВДИЕ,ИСА,РИЗА,,"ГР.КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2014-11-26,"Община Кърджали","Неустановена принадлежност", СЕВДИЕ,МЕХМЕД,МЮМЮН,,"ГР.АСЕНОВГРАД, АСЕНОВГРАД, ПЛОВДИВ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", СЕВДИЕ,МЕХМЕДОВА,МЕХМЕДОВА,,"С.БИСЕРЦИ, КУБРАТ, РАЗГРАД",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", СЕВДИЕ,РЕДЖЕБ,ИСА,,"ГР.ВЪЛЧИ ДОЛ, ВЪЛЧИ ДОЛ, ВАРНА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", СЕВДИЕ,РЮСТЕМОВА,МАХРЕМОВА,,"С.МОРАВКА, АНТОНОВО, ТЪРГОВИЩЕ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", СЕВДИЕ,САЛИМ,МУСТАФА,,"ГР.РАЗГРАД, РАЗГРАД, РАЗГРАД",2015-11-17,"Община Разград","Неустановена принадлежност", СЕВДИН,ДИЛЯВЕРОВ,МЕХМЕДОВ,,"С.БЕЛОГРАДЕЦ, ВЕТРИНО, ВАРНА",2013-04-10,"Община Ветрино","Неустановена принадлежност", СЕВДИН,ДИЛЯВЕРОВ,МЕХМЕДОВ,,"С.БЕЛОГРАДЕЦ, ВЕТРИНО, ВАРНА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", СЕВДИНАР,АЛИ,ХАЛИЛ,,"ГР.ДЖЕБЕЛ, ДЖЕБЕЛ, КЪРДЖАЛИ",2016-01-25,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Кърджали","Неустановена принадлежност", СЕВДИЯ,АХМЕД,АЛИЕВА,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност", СЕВДИЯ,КЕРИМОВА,МУСОВА,,"ГР.СУВОРОВО, СУВОРОВО, ВАРНА",2015-12-17,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Варна","Неустановена принадлежност", СЕВДИЯ,ХАСАНОВА,САЛИМОВА,,"С.ОБОРИЩЕ, ВЪЛЧИ ДОЛ, ВАРНА",2013-05-15,"Община Вълчи дол","Неустановена принадлежност", СЕВЕЛИНА,АЛЕКСАНДРОВА,СТОЯНОВА,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", СЕВЕРИН,АЛДИНОВ,ДИМИТРОВ,,"С.БЯЛ ИЗВОР, АРДИНО, КЪРДЖАЛИ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", СЕВЕРИН,АРСОВ,БЕКЯРОВ,,"ГР.ХАДЖИДИМОВО, ХАДЖИДИМОВО, БЛАГОЕВГРАД",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", СЕВЕРИН,АСЕНОВ,БАЙДУЛОВСКИ,,"С.КИРЧЕВО, УГЪРЧИН, ЛОВЕЧ",2016-02-04,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Ловеч","Неустановена принадлежност", СЕВЕРИН,АСЕНОВ,ЧАУШЕВ,,"С.ТЕПЛЕН, ХАДЖИДИМОВО, БЛАГОЕВГРАД",2011-05-27,"Община Хаджидимово","Неустановена принадлежност", СЕВЕРИН,ГЕОРГИЕВ,ПЕТРОВ,,"С.АНТИМОВО, ВИДИН, ВИДИН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", СЕВЕРИН,ГЕОРГИЕВ,ПЕТРОВ,,"С.АНТИМОВО, ВИДИН, ВИДИН",2016-01-06,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Видин","Неустановена принадлежност", СЕВЕРИН,ИЛИЕВ,ПОПОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-11-02,"Министерство на регионалното развитие и благоустройството","Неустановена принадлежност", СЕВЕРИН,МИТКОВ,КЛАШНОВ,,"ГР.КОСТАНДОВО, РАКИТОВО, ПАЗАРДЖИК",2015-05-19,"Община Ракитово","Неустановена принадлежност", СЕВЕРИН,НИКОДИМОВ,КАВАЛОВ,,"С.ТЕПЛЕН, ХАДЖИДИМОВО, БЛАГОЕВГРАД",2011-05-12,"Община Сатовча","Неустановена принадлежност", СЕВЕРИН,НИКОДИМОВ,КАВАЛОВ,,"С.ТЕПЛЕН, ХАДЖИДИМОВО, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", СЕВЕРИН,ТОДОРОВ,ГРУЙКИН,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-05-27,"Държавна агенция за информационни технологии и съобщения","Неустановена принадлежност", СЕВЕРИНА,ВЕЛИЧКОВА,МЕТОДИЕВА,,"С.ПЕТЪРНИЦА, ДОЛНИ ДЪБНИК, ПЛЕВЕН",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност", СЕВЕРИНА,ВЕЛИЧКОВА,ПЕНОВА,,"С.ПЕТЪРНИЦА, ДОЛНИ ДЪБНИК, ПЛЕВЕН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", СЕВЕРИНА,ПЕНЕВА,ИЛИЕВА,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", СЕВЕРИНКА,ГЕРВАСИЕВА,ПЕТРОВА,,"С.СЛАНОТРЪН, ВИДИН, ВИДИН",2013-09-18,"Община Видин","Неустановена принадлежност", СЕВИЕ,КАДИР,ПЕХЛИВАНОВА,,"С.ДОБРА ПОЛЯНА, РУЕН, БУРГАС",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", СЕВИЕ,ХАЛИЛ,МИНКОВА,,"ГР.КАРЛОВО, КАРЛОВО, ПЛОВДИВ",2015-09-09,"Община Карлово","Неустановена принадлежност", СЕВИЛ,АЛИЕВА,АХМЕДОВА,,"ГР.РАЗГРАД, РАЗГРАД, РАЗГРАД",2015-11-11,"Община Лозница","Неустановена принадлежност", СЕВИЛ,КЯШИФ,НЕДЖИБ,,"С.ПРЕЛЕЗ, ЗАВЕТ, РАЗГРАД",2015-11-05,"Община Завет","Неустановена принадлежност", СЕВИЛ,КЯШИФ,НЕДЖИБ,,"С.ПРЕЛЕЗ, ЗАВЕТ, РАЗГРАД",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност", СЕВИМ,ЕЮБ,КЯЗИМ,,"ГР.ТУТРАКАН, ТУТРАКАН, СИЛИСТРА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", СЕВИМ,МЕХМЕДОВА,АХМЕДОВА,,"ГР.ОМУРТАГ, ОМУРТАГ, ТЪРГОВИЩЕ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", СЕВИМ,МЮСТЕДЖЕБ,АЛИ,,"ГР.ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", СЕВИМ,НАЗИМ,ВЕЛИ,,"С.ЗВИНИЦА, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2014-11-26,"Община Кърджали","Неустановена принадлежност", СЕВИМ,НЕДЖАТИЕВА,АХМЕДОВА,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", СЕВИМ,НЕДЖАТИЕВА,АХМЕДОВА,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2015-12-01,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Неустановена принадлежност", СЕВИМ,РАМАДАН,БЕКИР,,"С.КРУШЕВСКА, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2015-05-27,"Приватизирани предприятия - Кърджали","Неустановена принадлежност", СЕВИМ,САЛИ,САЛИФ,,"С.ЖИТАРНИК, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", СЕВИМ,САЛИ,САЛИФ,,"С.ЖИТАРНИК, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2016-01-25,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Кърджали","Неустановена принадлежност", СЕВИМ,СЕЙДАХМЕД,ИСМАИЛ,,"ГР.МАДАН, МАДАН, СМОЛЯН",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", СЕВИН,БОРАНОВ,ЛЬОКОВ,,"С.ГАЛАТА, ТЕТЕВЕН, ЛОВЕЧ",2015-02-11,"Община Тетевен","Неустановена принадлежност", СЕВИН,БОРАНОВ,ЛЬОКОВ,,"С.ГАЛАТА, ТЕТЕВЕН, ЛОВЕЧ",2016-02-04,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Ловеч","Неустановена принадлежност", СЕВИН,ИБРИШИМОВ,ТРАЙКОВ,,"С.ГЛОГОВО, ТЕТЕВЕН, ЛОВЕЧ",2015-02-11,"Община Тетевен","Неустановена принадлежност", СЕВИН,МИТКОВ,ИВАНОВ,,"С.БЪЛГАРСКИ ИЗВОР, ТЕТЕВЕН, ЛОВЕЧ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", СЕВИН,МИТКОВ,ИВАНОВ,,"С.БЪЛГАРСКИ ИЗВОР, ТЕТЕВЕН, ЛОВЕЧ",2016-02-04,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Ловеч","Неустановена принадлежност", СЕВИНЧ,ЗИЯ,КАСАБОВА,,"ГР.КАВАРНА, КАВАРНА, ДОБРИЧ",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", СЕВИНЧ,ЗИЯ,КАСАБОВА,,"ГР.КАВАРНА, КАВАРНА, ДОБРИЧ",2014-02-24,"Община Каварна","Неустановена принадлежност", СЕВИНЧ,ОРХАН,ИСМАИЛ,,"ГР.АРДИНО, АРДИНО, КЪРДЖАЛИ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", СЕВИНЧ,ОСМАНОВА,СОЛАКОВА,,"ГР.ВЪРБИЦА, ВЪРБИЦА, ШУМЕН",2007-07-19,"Администрация на президента","Неустановена принадлежност", СЕВИНЧ,ОСМАНОВА,СОЛАКОВА,,"ГР.ВЪРБИЦА, ВЪРБИЦА, ШУМЕН",2011-05-27,"Централна избирателна комисия-назначена с указ на президента № 78/15.04.2011 г.","Неустановена принадлежност", СЕВИНЧ,ОСМАНОВА,СОЛАКОВА,,"ГР.ВЪРБИЦА, ВЪРБИЦА, ШУМЕН",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност", СЕВИНЧ,РЕМЗИЕВА,АБТУЛОВА,,"ГР.КУБРАТ, КУБРАТ, РАЗГРАД",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност", СЕВИНЧ,САЛИ,ИСМАИЛ,,"С.ПАСКАЛЕВО, ДОБРИЧКА, ДОБРИЧ",2014-03-12,"Община Тервел","Неустановена принадлежност", СЕВИНЧ,СЕФЕДИН,ОСМАН,,"ГР.ШАБЛА, ШАБЛА, ДОБРИЧ",2014-03-12,"Община Крушари","Неустановена принадлежност", СЕВИНЧ,СЮЛЕЙМАНОВА,ЮМЕРОВА,,"ГР.ПРОВАДИЯ, ПРОВАДИЯ, ВАРНА",2013-05-15,"Община Вълчи дол","Неустановена принадлежност", СЕВИТИН,ИСА,АЛИ,,"С.ЧЕГАНЦИ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", СЕВИЯ,ХАСАНОВА,САЛИМОВА,,"С.ОБОРИЩЕ, ВЪЛЧИ ДОЛ, ВАРНА",2013-05-15,"Община Вълчи дол","Неустановена принадлежност", СЕВИЯ,ХАСАНОВА,САЛИМОВА,,"С.ОБОРИЩЕ, ВЪЛЧИ ДОЛ, ВАРНА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", СЕВИЯ,ХАСАНОВА,САЛИМОВА,,"С.ОБОРИЩЕ, ВЪЛЧИ ДОЛ, ВАРНА",2015-12-17,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Варна","Неустановена принадлежност", СЕВКА,ВЕЛЧЕВА,ИВАНОВА,,"ГР.СМЯДОВО, СМЯДОВО, ШУМЕН",2015-11-11,"Община Лозница","Неустановена принадлежност", СЕВО,ДЕЛЧЕВ,ЯВАШЧЕВ,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2012-03-14,"Университет по библиотекознание и информационни технологии","Неустановена принадлежност", СЕВТИН,САДУЛА,РЕДЖЕБ,,"С.ПЧЕЛАРОВО, ЧЕРНООЧЕНЕ, КЪРДЖАЛИ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", СЕВТИН,САДУЛА,РЕДЖЕБ,,"С.ПЧЕЛАРОВО, ЧЕРНООЧЕНЕ, КЪРДЖАЛИ",2014-03-19,"Община Черноочене","Неустановена принадлежност", СЕДАТ,АХМЕД,ЮСЕИН,,"ГР.КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2015-05-27,"Приватизирани предприятия - Кърджали","Неустановена принадлежност", СЕДАТ,БЕЙЗАТ,МУСА,,"С.ДИЧЕВО, ГЛАВИНИЦА, СИЛИСТРА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", СЕДАТ,ЕМИН,ХАСАН,,"С.ЗВЕЗДЕН, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", СЕДАТ,ЗИНАЛ,МЮРТЕЗЕ,,"С.БИВОЛЯНЕ, МОМЧИЛГРАД, КЪРДЖАЛИ",2014-11-26,"Община Кърджали","Неустановена принадлежност", СЕДЕВЧО,ВАРАДИНОВ,ИВАНОВ,,"С.БОГДАНОВДОЛ, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2015-06-01,"Община Перник","Неустановена принадлежност", СЕДЕВЧО,СТОИЛОВ,СТОИЧКОВ,,"С.ВЕЛКОВЦИ, БРЕЗНИК, ПЕРНИК",2015-05-27,"Община Брезник","Неустановена принадлежност", СЕДЕФ,ДИМИТРОВ,ТОДОРОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-01-21,"Български олимпийски комитет","Неустановена принадлежност", СЕДЕФ,СЛАВОВ,КИТОВ,,"ГР.ДУПНИЦА, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2016-02-18,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Кюстендил","Неустановена принадлежност", СЕДЕФКА,БОНЧЕВА,ИЛЧЕВА,,"С.ГОРНА ВАСИЛИЦА, КОСТЕНЕЦ, СОФИЙСКА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", СЕДЕФЧО,ВАСИЛЕВ,КАРИН,,"С.КАЛИЩЕ, КОВАЧЕВЦИ, ПЕРНИК",2015-06-01,"Община Ковачевци","Неустановена принадлежност", СЕДЕФЧО,ВЛАДИМИРОВ,ТРИЧКОВ,,"С.БАБИНО, БОБОВ ДОЛ, КЮСТЕНДИЛ",2014-12-03,"Община Бобов дол","Неустановена принадлежност", СЕДЕФЧО,ИВАНОВ,КОСТАДИНОВ,,"С.ПАЛАТОВО, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2014-12-09,"Община Дупница","Неустановена принадлежност", СЕДЕФЧО,ИВАНОВ,КОСТАДИНОВ,,"С.ПАЛАТОВО, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", СЕДЕФЧО,ИВАНОВ,КОСТАДИНОВ,,"С.ПАЛАТОВО, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2016-02-18,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Кюстендил","Неустановена принадлежност", СЕЗАИ,ИБРЯМ,ХАЛИЛ,,"С.ДУХОВЕЦ, ИСПЕРИХ, РАЗГРАД",2015-11-05,"Община Исперих","Неустановена принадлежност", СЕЗАИН,САЛИЕВ,МЕХМЕДОВ,,"ГР.ПАВЛИКЕНИ, ПАВЛИКЕНИ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-06-26,"Община Павликени","Неустановена принадлежност", СЕЗАЙ,СЕЙДАЛИ,ХАСАН,,"С.ЖИТНИЦА, ЧЕРНООЧЕНЕ, КЪРДЖАЛИ",2014-03-19,"Община Черноочене","Неустановена принадлежност", СЕЗГИН,АЛИ,МОХАРЕМ,,"ГР.ЗАВЕТ, ЗАВЕТ, РАЗГРАД",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност", СЕЗГИН,АХМЕД,МЕХМЕД,,"С.КРУШАРИ, КРУШАРИ, ДОБРИЧ",2014-03-12,"Община Крушари","Неустановена принадлежност", СЕЗГИН,БАСРИ,АЛИИБРЯМ,,"С.ИСКРА, СИТОВО, СИЛИСТРА",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност", СЕЗГИН,БАСРИ,АЛИИБРЯМ,,"С.ИСКРА, СИТОВО, СИЛИСТРА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", СЕЗГИН,ЕЮБОВ,ВАКЛЕВ,,"С.БЯЛА РЕКА, ВЪРБИЦА, ШУМЕН",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност", СЕЗГИН,МЮМЮНОВ,МЮСТЕДЖЕБОВ,,"ГР.ИСПЕРИХ, ИСПЕРИХ, РАЗГРАД",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", СЕЗГИН,САБРИ,АПТУРАХМАН,,"ГР.АСЕНОВГРАД, АСЕНОВГРАД, ПЛОВДИВ",2015-08-11,"Община Асеновград","Неустановена принадлежност", СЕЗГИН,САБРИЕВ,МУСТАФОВ,,"ГР.ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", СЕЗГИН,САЛИ,МЕХМЕД,,"С.РОГОЗЧЕ, ДЖЕБЕЛ, КЪРДЖАЛИ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", СЕЗГИН,САЛИ,ЯШАР,,"ГР.ИСПЕРИХ, ИСПЕРИХ, РАЗГРАД",2015-11-05,"Община Исперих","Неустановена принадлежност", СЕЗГИН,САМИ,МЕХМЕДАЛИ,,"ГР.ДЖЕБЕЛ, ДЖЕБЕЛ, КЪРДЖАЛИ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", СЕЗГИН,САМИ,МЕХМЕДАЛИ,,"ГР.ДЖЕБЕЛ, ДЖЕБЕЛ, КЪРДЖАЛИ",2014-02-12,"Разследващи полицаи","Неустановена принадлежност", СЕИД,АМЕД,СЕИД,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", СЕИД,БЕЙСИМ,РАМАДАН,,"С.ЧЕРНООЧЕНЕ, ЧЕРНООЧЕНЕ, КЪРДЖАЛИ",2014-03-19,"Община Черноочене","Неустановена принадлежност", СЕИД,ИЛИЯЗ,СЕИД,,"С.ГРАДИНА, ЛОЗНИЦА, РАЗГРАД",2015-11-11,"Община Лозница","Неустановена принадлежност", СЕИД,КАДИР,АХМЕД,,"С.ВАЗОВО, ИСПЕРИХ, РАЗГРАД",2015-11-05,"Община Исперих","Неустановена принадлежност", СЕИД,МЮМЮН,ИСМАИЛ,,"С.ЖЕЛЕЗНИК, ЧЕРНООЧЕНЕ, КЪРДЖАЛИ",2014-11-26,"Община Кърджали","Неустановена принадлежност", СЕИД,ОСМАН,СЕИД,,"С.СТРЕМЦИ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", СЕИД,РАМАДАН,РАМАДАН,,"С.ПЧЕЛАРОВО, ЧЕРНООЧЕНЕ, КЪРДЖАЛИ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", СЕИД,РАМАДАН,РАМАДАН,,"С.ПЧЕЛАРОВО, ЧЕРНООЧЕНЕ, КЪРДЖАЛИ",2014-03-19,"Община Черноочене","Неустановена принадлежност", СЕИДАХМЕД,ШАХИН,ХАЛИЛ,,"С.ПАНИЧКОВО, ЧЕРНООЧЕНЕ, КЪРДЖАЛИ",2014-03-19,"Община Черноочене","Неустановена принадлежност", СЕЙДАЛИ,АЛИ,ХАЛИБРЯМ,,"С.ЧОБАНКА, МОМЧИЛГРАД, КЪРДЖАЛИ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", СЕЙДАЛИ,АЛИ,ХАЛИБРЯМ,,"С.ЧОБАНКА, МОМЧИЛГРАД, КЪРДЖАЛИ",2014-10-22,"Община Момчилград","Неустановена принадлежност", СЕЙДАЛИ,СЮЛЕЙМАН,СЕЙДАЛИ,,"С.ЗВЕЗДЕЛИНА, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2014-11-26,"Община Кърджали","Неустановена принадлежност", СЕЙДАЛИ,СЮЛЕЙМАН,СЕЙДАЛИ,,"С.ЗВЕЗДЕЛИНА, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2015-05-27,"Приватизирани предприятия - Кърджали","Неустановена принадлежност", СЕЙДАТ,САЛИМЕХМЕД,СЮЛЕЙМАН,,"С.РОГОЗЧЕ, ДЖЕБЕЛ, КЪРДЖАЛИ",2014-10-22,"Община Джебел","Неустановена принадлежност", СЕЙДАХМЕД,АХМЕД,МЕХМЕД,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", СЕЙДАХМЕД,АХМЕД,САЛИ,,"С.ЛЕТОВНИК, МОМЧИЛГРАД, КЪРДЖАЛИ",2015-05-27,"Приватизирани предприятия - Кърджали","Неустановена принадлежност", СЕЙДАХМЕД,БЕЙТУЛА,МЮМЮН,,"С.ЖЕНДА, ЧЕРНООЧЕНЕ, КЪРДЖАЛИ",2014-03-19,"Община Черноочене","Неустановена принадлежност", СЕЙДАХМЕД,САЛИХ,СЕИД,,"С.ЧУКОВО, МОМЧИЛГРАД, КЪРДЖАЛИ",2014-10-22,"Община Момчилград","Неустановена принадлежност", СЕЙДАХМЕД,ЮСУФ,ШЕРИФ,,"С.ПОТОЧЕ, ДЖЕБЕЛ, КЪРДЖАЛИ",2014-10-22,"Община Джебел","Неустановена принадлежност", СЕЙДЕ,МЕХМЕД,КАДИР,,"С.ВЛАДИМИРОВЦИ, САМУИЛ, РАЗГРАД",2015-11-05,"Община Завет","Неустановена принадлежност", СЕЙДИ,МУСТАФОВ,БОШНАКОВ,,"С.РИБНОВО, ГЪРМЕН, БЛАГОЕВГРАД",2011-04-05,"Община Гърмен","Неустановена принадлежност", СЕЙДИ,РЕДЖЕПОВ,ДЖЕБИРОВ,,"С.БОРИНО, БОРИНО, СМОЛЯН",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", СЕЙДУЛАХ,АПТУЛА,АЛИ,,"С.ЗВЪНИКА, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", СЕЙРУЛА,РЕДЖЕБ,РЕДЖЕБ,,"С.ВОЛОВАРЦИ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", СЕЙФЕТИН,ИСМАИЛ,ШЕФКЕД,,"С.КАРАПЕЛИТ, ДОБРИЧКА, ДОБРИЧ",2014-02-19,"Община Добричка","Неустановена принадлежност", СЕЙФЕТИН,ШУКРИ,ШАКИР,,"С.ЕНЕВО, ДОБРИЧКА, ДОБРИЧ",2014-02-19,"Община Добричка","Неустановена принадлежност", СЕЙФИ,АЗИС,НЕДЖИБ,,"С.ПЕРПЕРЕК, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2014-11-26,"Община Кърджали","Неустановена принадлежност", СЕЙФИ,ДЖЕЛИЛОВ,ХАСАНОВ,,"ГР.ОМУРТАГ, ОМУРТАГ, ТЪРГОВИЩЕ",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност", СЕЙФИ,САДЕТИН,ЕМИН,,"ГР.АРДИНО, АРДИНО, КЪРДЖАЛИ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", СЕЙФИ,САИД,СЮЛЕЙМАН,,"С.МИШЕВСКО, ДЖЕБЕЛ, КЪРДЖАЛИ",2014-10-22,"Община Джебел","Неустановена принадлежност", СЕЙФИ,САИД,СЮЛЕЙМАН,,"С.МИШЕВСКО, ДЖЕБЕЛ, КЪРДЖАЛИ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", СЕЙФИ,СЕЙФИДИНОВ,ДУРМУШЕВ,,"ГР.АРДИНО, АРДИНО, КЪРДЖАЛИ",2014-10-29,"Община Ардино","Неустановена принадлежност", СЕЙФИ,ХЪЛМИЕВ,ХАЛИЛОВ,1955-04-15,"С.МАК, АРДИНО, КЪРДЖАЛИ",2014-10-29,"Община Ардино","Решение № 2-419 от 29.10.2014 г. - община Ардино","

Рег. дневник; картони – обр. 4 – 9 бр. и обр. 6; протокол рег. № С 61/ 06.02.1990 г. за унищожаване секретните материали на аг. ""Камен""; писмо вх. № 760/ 01.10.1993 г. за унищожаване делата на аг. ""Камен"".

" СЕЙФИДИН,ШЕКИБОВ,ЕРЕДЖЕБОВ,1958-01-05,"С.ВРАНИ КОН, ОМУРТАГ, ТЪРГОВИЩЕ",2013-11-20,"Средни училища","Решение № 2-259 от 20.11.2013 г. - училища по Закона за народната просвета","Рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр.; протокол рег. № А 05/ 07.02.1990 г. за унищожаване дело № 15583." СЕЙФИТИН,ОСМАНОВ,ЕМИНОВ,,"С.КРОЯЧЕВО, АРДИНО, КЪРДЖАЛИ",2014-10-29,"Община Ардино","Неустановена принадлежност", СЕЙФУЛА,ДЖЕМАЛ,МУСТАФА,,"С.РУЕН, РУЕН, БУРГАС",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", СЕЙФУЛА,МЕХМЕДАЛИН,СЕЙФУЛА,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2014-03-12,"Община Крушари","Неустановена принадлежност", СЕЙФУЛА,МЕХМЕДАЛИН,СЕЙФУЛА,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", СЕЙФУЛА,ХАСАН,ИСМАИЛ,,"С.ЛОПУШНА, ДЪЛГОПОЛ, ВАРНА",2013-05-21,"Община Провадия","Неустановена принадлежност", СЕЙХАН,КАСИМ,САДЪК,,"ГР.КУБРАТ, КУБРАТ, РАЗГРАД",2007-09-04,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", СЕЙХАН,МЕХМЕД,АЛИ,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", СЕЙХАН,РИФАДОВ,АХМЕДОВ,,"С.ДЪБНИЦА, ГЪРМЕН, БЛАГОЕВГРАД",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", СЕЙХАН,РИФАДОВ,АХМЕДОВ,,"С.ДЪБНИЦА, ГЪРМЕН, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", СЕЙХАН,РИФАДОВ,АХМЕДОВ,,"С.ДЪБНИЦА, ГЪРМЕН, БЛАГОЕВГРАД",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", СЕЙХАН,САЛИМ,МУХАРЕМ,,"С.ЯСЕНОВЕЦ, РАЗГРАД, РАЗГРАД",2015-11-17,"Община Разград","Неустановена принадлежност", СЕЙХАН,ХЮСЕИН,МЕХМЕД,,"С.ПАРТИЗАНИ, ДЪЛГОПОЛ, ВАРНА",2015-12-17,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Варна","Неустановена принадлежност", СЕЙХАН,ЮСУФ,САЛИМ,,"С.ПЕРПЕРЕК, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", СЕЙХАН,ЮСУФ,ХАСАН,,"ГР.РАЗГРАД, РАЗГРАД, РАЗГРАД",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", СЕЙХАН,ЮСУФ,ХАСАН,,"ГР.РАЗГРАД, РАЗГРАД, РАЗГРАД",2015-11-17,"Община Разград","Неустановена принадлежност", СЕЙЯР,ДУРМУШ,РАМАДАН,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2015-08-11,"Община Асеновград","Неустановена принадлежност", СЕЛВАЛДО,ЦВЕТАНОВ,ТУЩОВ,,"ГР.РИЛА, РИЛА, КЮСТЕНДИЛ",2014-12-09,"Община Кочериново","Неустановена принадлежност", СЕЛВЕР,АЛИ,ЕРЕДЖЕБ,,"С.РЪЖИЦА, РУЕН, БУРГАС",2013-03-06,"Община Руен","Неустановена принадлежност", СЕЛВЕР,ИСМАИЛ,АЛИ,,"С.САМОДИВА, КИРКОВО, КЪРДЖАЛИ",2014-10-22,"Община Момчилград","Неустановена принадлежност", СЕЛВЕР,РАМИС,АПДУРАХМАН,,"С.ЧЕРНООЧЕНЕ, ЧЕРНООЧЕНЕ, КЪРДЖАЛИ",2014-03-19,"Община Черноочене","Неустановена принадлежност", СЕЛВЕР,ШЮКРЮ,АЛИ,,"С.ПАНИЧКОВО, ЧЕРНООЧЕНЕ, КЪРДЖАЛИ",2014-03-19,"Община Черноочене","Неустановена принадлежност", СЕЛВИ,РЕДЖЕП,ЧИТАК,,"С.ГРОХОТНО, ДЕВИН, СМОЛЯН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", СЕЛВИЯ,АХМЕД,МЕХМЕД,,"С.СЕКУЛОВО, ДУЛОВО, СИЛИСТРА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", СЕЛИМ,АЛИ,ЕРЕДЖЕБ,,"С.КАРАВЕЛЬОВО, РУЕН, БУРГАС",2013-03-06,"Община Руен","Неустановена принадлежност", СЕЛИМ,АХМЕД,ХАЛИЛ,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2014-10-22,"Община Момчилград","Неустановена принадлежност", СЕЛИМ,ИЛЯЗ,ЮНУЗ,,"С.ЗВЪНЧЕ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2014-11-26,"Община Кърджали","Неустановена принадлежност", СЕЛИМ,ИЛЯЗ,ЮНУЗ,,"С.ЗВЪНЧЕ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", СЕЛИМ,МЕХМЕД,ИСА,,"С.ЯСЕНОВЕЦ, РАЗГРАД, РАЗГРАД",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", СЕЛИМ,МЕХМЕД,ИСА,,"С.ЯСЕНОВЕЦ, РАЗГРАД, РАЗГРАД",2015-11-17,"Община Разград","Неустановена принадлежност", СЕЛИМ,МЕХМЕДОВ,ДЖАНОВ,,"ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", СЕЛИМ,МУСТАФА,АХМЕД,,"С.ПОЛЯЦИТЕ, ДЪЛГОПОЛ, ВАРНА",2013-05-15,"Община Дългопол","Неустановена принадлежност", СЕЛИМ,МЮМЮН,МЕХМЕД,,"ГР.АЙТОС, АЙТОС, БУРГАС",2013-12-04,"Мюсюлманско изповедание","Неустановена принадлежност", СЕЛИМ,СМАИЛ,ИСА,,"ГР.АЙТОС, АЙТОС, БУРГАС",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", СЕЛИМ,СМАИЛ,ИСА,,"ГР.АЙТОС, АЙТОС, БУРГАС",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност", СЕЛИМ,СМАИЛ,ИСА,,"ГР.АЙТОС, АЙТОС, БУРГАС",2013-01-23,"Община Бургас","Неустановена принадлежност", СЕЛИМ,СМАИЛ,ИСА,,"ГР.АЙТОС, АЙТОС, БУРГАС",2013-03-06,"Община Руен","Неустановена принадлежност", СЕЛИМ,ХАЛИЛ,ХЮСЕИН,,"С.КАМЕНЯК, РУЕН, БУРГАС",2013-03-06,"Община Руен","Неустановена принадлежност", СЕЛИМ,ХАСАН,АХМЕД,,"С.ЗАГОРИЧАНЕ, КИРКОВО, КЪРДЖАЛИ",2014-11-05,"Община Кирково","Неустановена принадлежност", СЕЛИМЕ,КАСИМОВА,КАРАГЬОЗОВА-ШАКИР,,"С.БИСЕРЦИ, КУБРАТ, РАЗГРАД",2015-11-17,"Община Разград","Неустановена принадлежност", СЕЛИМЕ,КЯМИЛ,КУЗ,,"С.МАНОЛИЧ, СУНГУРЛАРЕ, БУРГАС",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", СЕЛИМЕ,КЯМИЛ,КУЗ,,"С.МАНОЛИЧ, СУНГУРЛАРЕ, БУРГАС",2013-02-27,"Община Сунгурларе","Неустановена принадлежност", СЕЛИМЕ,МЕХМЕД,ХАМДИ,,"С.ВЕЛИНО, ШУМЕН, ШУМЕН",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", СЕЛИМЕ,МЕХМЕДОВА,КЪРДЖАЛИЕВА,,"С.ТРЕМ, ХИТРИНО, ШУМЕН",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", СЕЛИМЕ,МЕХМЕДОВА,КЪРДЖАЛИЕВА,,"С.ТРЕМ, ХИТРИНО, ШУМЕН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", СЕЛИМЕ,МЕХМЕДОВА,КЪРДЖАЛИЕВА,,"С.ТРЕМ, ХИТРИНО, ШУМЕН",2014-05-09,"Избори за Европейски парламент 2014 г.","Неустановена принадлежност", СЕЛИМЕ,МЕХМЕДОВА,КЪРДЖАЛИЕВА,,"С.ТРЕМ, ХИТРИНО, ШУМЕН",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", СЕЛИМЕ,МЕХМЕДОВА,КЪРДЖАЛИЕВА,,"С.ТРЕМ, ХИТРИНО, ШУМЕН",2016-02-09,"Областни управи","Неустановена принадлежност", СЕЛИМЕ,СЮЛЕЙМАН,АЛИ,,"ГР.КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2014-11-26,"Община Кърджали","Неустановена принадлежност", СЕЛИМЕ,СЮЛЕЙМАН,АЛИ,,"ГР.КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", СЕЛИМЕ,ЮСЕИН,ЮСЕИН,,"С.ОСТРОВЕЦ, КИРКОВО, КЪРДЖАЛИ",2014-03-19,"Община Черноочене","Неустановена принадлежност", СЕЛИМЕ,ЯШАРОВА,ХАЛИЛОВА,,"С.ДОЙРАНЦИ, АРДИНО, КЪРДЖАЛИ",2013-01-09,"Община Карнобат","Неустановена принадлежност", СЕЛМА,ДИЧОВА,ПАДАРЕВА,,"ГР.БЕЛИЦА, БЕЛИЦА, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", СЕЛЧИН,МЮМЮН,ХАШИМ,,"С.РОЯК, ДЪЛГОПОЛ, ВАРНА",2013-05-15,"Община Дългопол","Неустановена принадлежност", СЕЛЧИН,МЮМЮН,ХАШИМ,,"С.РОЯК, ДЪЛГОПОЛ, ВАРНА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", СЕЛЧУК,МУСТАФА,АЛИ,,"С.СОКОЛ, ГЛАВИНИЦА, СИЛИСТРА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", СЕЛЧУК,МУСТАФА,АЛИ,,"С.СОКОЛ, ГЛАВИНИЦА, СИЛИСТРА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", СЕЛЯДИН,РАМАДАН,АЛИ,,"С.ТРИ МОГИЛИ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2013-12-04,"Мюсюлманско изповедание","Неустановена принадлежност", СЕЛЯЙДИН,АХМЕД,ИСУФ,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", СЕЛЯЙДИН,ШАКИРОВ,МУХАРЕМОВ,,"ГР.РАЗГРАД, РАЗГРАД, РАЗГРАД",2015-11-17,"Община Разград","Неустановена принадлежност", СЕЛЯЙТИН,АХМЕД,МЕХМЕД,,"С.ЦАРЕВ ДОЛ, ТУТРАКАН, СИЛИСТРА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", СЕЛЯЙТИН,МЕХМЕД,ЮМЕР,,"С.РОГОЗЧЕ, ДЖЕБЕЛ, КЪРДЖАЛИ",2014-10-22,"Община Джебел","Неустановена принадлежност", СЕЛЯМИ,БЕЙСИМ,МУСТАФА,,"С.ПЧЕЛАРОВО, ЧЕРНООЧЕНЕ, КЪРДЖАЛИ",2014-03-19,"Община Черноочене","Неустановена принадлежност", СЕЛЯМИ,ОСМАН,ИСЛЯМ,,"С.СЪЕДИНЕНИЕ, СУНГУРЛАРЕ, БУРГАС",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", СЕЛЯМИ,РИФАТ,АДИЛ,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", СЕЛЯМИ,РИФАТ,АДИЛ,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2016-01-19,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Добрич","Неустановена принадлежност", СЕЛЯТ,БАЙРЯМ,ХАБИЛ,1966-08-10,"ГР.АРДИНО, АРДИНО, КЪРДЖАЛИ",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Решение № 134 от 26.05.2010 г. - Национална агенция за приходите","Собственоръчно написани агентурни сведения; рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр. и обр. 6 – 2 бр.; работно дело IР-14421; протокол № 699/ 19.05.1990 г. за унищожаване личното и работното дело на аг. ""Климов""; писмо вх. № 2634/ 21.06.1990 г. за унищожаване с протокол № 699/ 19.05.1990 г. личното и работното дело на аг. ""Климов"";" СЕЛЯТИН,САЛИМЕХМЕД,ШАКИР,,"С.ВОДАЧ, ЧЕРНООЧЕНЕ, КЪРДЖАЛИ",2014-03-19,"Община Черноочене","Неустановена принадлежност", СЕЛЯТИН,СЕЙДАХМЕД,АХМЕД,,"ГР.КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", СЕЛЯТИН,ФАХРИ,ЮСУФ,,"С.ДЯДОВСКО, ЧЕРНООЧЕНЕ, КЪРДЖАЛИ",2014-03-19,"Община Черноочене","Неустановена принадлежност", СЕЛЯХИДИН,МЕДЖИДОВ,КАРАБАШЕВ,,"С.АХРЯНСКО, АРДИНО, КЪРДЖАЛИ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", СЕЛЯХИДИН,ШАКИРОВ,ЯШАРОВ,1935-03-01,"С.МУСЕЛИЕВО, НИКОПОЛ, ПЛЕВЕН",2014-10-29,"Община Ардино","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1" СЕЛЯХТИН,АЛИ,СОФТА,,"С.КАМЕНКА, КРУМОВГРАД, КЪРДЖАЛИ",2014-11-13,"Община Крумовград","Неустановена принадлежност", СЕЛЯХТИН,МЕХМЕД,ЗАИД,,"С.ПОТОЧНИЦА, КРУМОВГРАД, КЪРДЖАЛИ",2014-11-13,"Община Крумовград","Неустановена принадлежност", СЕЛЯХТИН,МЕХМЕД,ЗАИД,,"С.ПОТОЧНИЦА, КРУМОВГРАД, КЪРДЖАЛИ",2016-01-25,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Кърджали","Неустановена принадлежност", СЕЛЯХТИН,МЮМЮН,АЗИС,,"ГР.КРУМОВГРАД, КРУМОВГРАД, КЪРДЖАЛИ",2014-10-22,"Община Момчилград","Неустановена принадлежност", СЕЛЯХТИН,СЕЙДАХМЕД,ИБРЯМ,,"С.ЧИЛИК, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2014-11-26,"Община Кърджали","Неустановена принадлежност", СЕЛЯХТИН,СЕЙДАХМЕД,ИБРЯМ,,"С.ЧИЛИК, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", СЕЛЯХТИН,ШАБАН,АХМЕД,,"С.БЕЛИ ВИР, ЧЕРНООЧЕНЕ, КЪРДЖАЛИ",2014-03-19,"Община Черноочене","Неустановена принадлежност", СЕЛЯХТИН,ШАБАН,АХМЕД,,"С.БЕЛИ ВИР, ЧЕРНООЧЕНЕ, КЪРДЖАЛИ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", СЕЛЯХТИН,ЮСЕИН,МЕХМЕД,,"ГР.КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2014-11-26,"Община Кърджали","Неустановена принадлежност", СЕМА,ХАЙРИ,СОЕР,,"ГР.КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2014-11-26,"Община Кърджали","Неустановена принадлежност", СЕМИНЕ,АХМЕДОВА,АЛИЕВА,,"ГР.СВИЩОВ, СВИЩОВ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-12-08,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Велико Търново","Неустановена принадлежност", СЕМИР,ХРИСТОВ,КОРМОВ,,"ГР.ЗЛАТОГРАД, ЗЛАТОГРАД, СМОЛЯН",2015-05-12,"Община Панагюрище","Неустановена принадлежност", СЕМИР,ХУСЕИН,АБУМЕЛИХ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2013-01-23,"Община Бургас","Неустановена принадлежност", СЕМИР,ХУСЕИН,АБУМЕЛИХ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", СЕМИР,ХУСЕИН,АБУМЕЛИХ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност", СЕМИР,ХУСЕИН,АБУМЕЛИХ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", СЕМИЯ,РАМАДАН,МЕХМЕД,,"С.ГЪРБИЩЕ, АРДИНО, КЪРДЖАЛИ",2014-10-29,"Община Ардино","Неустановена принадлежност", СЕМКО,МАРИНОВ,ГАНЕВ,,"С.РАДЮВЕНЕ, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2015-02-04,"Община Ловеч","Неустановена принадлежност", СЕМКО,НЕНОВ,СЕМКОВ,,"С.РОЗИНО, КАРЛОВО, ПЛОВДИВ",2015-09-09,"Община Карлово","Неустановена принадлежност", СЕМКО,РАНГЕЛОВ,СЕМКОВ,,"С.ПАНИЧЕРИ, ХИСАРЯ, ПЛОВДИВ",2015-10-28,"Община Хисаря","Неустановена принадлежност", СЕМО,ИВАНОВ,КРЪСТЕВ,,"С.СТРАХИЛОВО, ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", СЕМО,ИВАНОВ,КРЪСТЕВ,,"С.СТРАХИЛОВО, ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-12-08,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Велико Търново","Неустановена принадлежност", СЕМРА,ИБРЯМОВА,МЕХМЕДОВА,,"ГР.НОВИ ПАЗАР, НОВИ ПАЗАР, ШУМЕН",2013-05-15,"Община Вълчи дол","Неустановена принадлежност", СЕМРА,САЛИМ,ХАЛИМ,,"ГР.ИСПЕРИХ, ИСПЕРИХ, РАЗГРАД",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", СЕМРА,САЛИМ,ХАЛИМ,,"ГР.ИСПЕРИХ, ИСПЕРИХ, РАЗГРАД",2014-02-12,"Разследващи полицаи","Неустановена принадлежност", СЕМРА,СЕЙДАЛИ,ШАБАН,,"С.ГАБРОВО, ЧЕРНООЧЕНЕ, КЪРДЖАЛИ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", СЕМРА,ХАСАН,ШЕВКЕТ,,"С.ЖИТНИЦА, ДОБРИЧКА, ДОБРИЧ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", СЕМРАН,ХАСАНОВА,КАМБЕРОВА,,"ГР.ПЕЩЕРА, ПЕЩЕРА, ПАЗАРДЖИК",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", СЕМЧО,МИРОНОВ,ДИМИТРОВ,,"С.ЯКИМОВО, ЯКИМОВО, МОНТАНА",2015-04-01,"Община Якимово","Неустановена принадлежност", СЕМЬОН,ЦЕНОВ,ВЪЛОВ,,"С.ПИСАРОВО, ИСКЪР, ПЛЕВЕН",2015-07-07,"Община Искър","Неустановена принадлежност", СЕМЬОН,ЦЕНОВ,ВЪЛОВ,,"С.ПИСАРОВО, ИСКЪР, ПЛЕВЕН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", СЕНА,АТАНАСОВА,ЧИЛИНГИРОВА-РАДЕВА,,"ГР.РУДОЗЕМ, РУДОЗЕМ, СМОЛЯН",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", СЕНА,АТАНАСОВА,ЧИЛИНГИРОВА-РАДЕВА,,"ГР.РУДОЗЕМ, РУДОЗЕМ, СМОЛЯН",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", СЕНАИД,РАСИМОВ,МУСТАФОВ,,"С.КАПИТАН ДИМИТРОВО, КРУШАРИ, ДОБРИЧ",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност", СЕНАИД,РАСИМОВ,МУСТАФОВ,,"С.КАПИТАН ДИМИТРОВО, КРУШАРИ, ДОБРИЧ",2014-03-12,"Община Тервел","Неустановена принадлежност", СЕНАИМ,ИСМАИЛОВ,АЛИЕВ,,"С.СИНИ ВИР, КАОЛИНОВО, ШУМЕН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", СЕНАИФ,РУЖДИЕВ,ЮСМЕНОВ,,"ГР.БЕЛЕНЕ, БЕЛЕНЕ, ПЛЕВЕН",2015-06-18,"Община Белене","Неустановена принадлежност", СЕНИХА,АЛИЕВА,ЮМЕРОВА,,"ГР.ПАВЛИКЕНИ, ПАВЛИКЕНИ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-06-26,"Община Павликени","Неустановена принадлежност", СЕНИХА,АХМЕД,АЛИ,,"ГР.МОМЧИЛГРАД, МОМЧИЛГРАД, КЪРДЖАЛИ",2014-10-22,"Община Момчилград","Неустановена принадлежност", СЕНИХА,ХЮСЕИН,ЕФРАИМ,,"С.ЙОНКОВО, ИСПЕРИХ, РАЗГРАД",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", СЕНКА,ПАНАЙОТОВА,ИВАНОВА,,"ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2008-07-09,"Национален статистически институт","Неустановена принадлежност", СЕНКА,ПЕНЧЕВА,ДОБРЕВА,,"С.МОРАВА, СВИЩОВ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", СЕНКА,ПЕТРОВА,СТОЯНОВА,,"ГР.ШАБЛА, ШАБЛА, ДОБРИЧ",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", СЕНКО,ВАСИЛЕВ,ЦВЕТКОВ,,"С.КАЛУГЕРОВО, ПРАВЕЦ, СОФИЙСКА",2015-11-05,"Приватизирани предприятия - Плевен","Неустановена принадлежност", СЕННУР,САБРИ,МЕХМЕДАЛИ,,"ГР.ДЖЕБЕЛ, ДЖЕБЕЛ, КЪРДЖАЛИ",2014-10-22,"Община Джебел","Неустановена принадлежност", СЕНОФОН,ИВАНОВ,ЦЕКОВ,,"С.ДОЛНО БЕЛОТИНЦИ, МОНТАНА, МОНТАНА",2013-04-17,"Кредитни длъжници към банка БАЛКАНБАНК","Неустановена принадлежност", СЕНЯ,ПЕТРОВА,ТЕРЗИЕВА-ЖЕЛЯЗКОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-08-21,"Химикотехнологичен и металургичен университет - София","Неустановена принадлежност", СЕПТЕМВРИЙКА,АНГЕЛОВА,УЗУНОВА,,"С.ВЪЛЧИТРЪН, ПОРДИМ, ПЛЕВЕН",2015-07-28,"Община Пордим","Неустановена принадлежност", СЕПТЕМВРИНА,ГЕОРГИЕВА,КОСТОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-05-27,"Университет за национално и световно стопанство","Неустановена принадлежност", СЕРАФИМ,АЛЕКСИЕВ,СЕРАФИМОВ,,"ГР.ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2015-02-04,"Община Ловеч","Неустановена принадлежност", СЕРАФИМ,АМВРОСИЕВ,СЕРАФИМОВ,,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2014-09-24,"Национална художествена академия","Неустановена принадлежност", СЕРАФИМ,АМВРОСИЕВ,СЕРАФИМОВ,,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2014-10-08,"Нов български университет","Неустановена принадлежност", СЕРАФИМ,АТАНАСОВ,ЗЛАТКОВ,,"С.БОРОВИЧЕНЕ, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2011-07-12,"Община Петрич","Неустановена принадлежност", СЕРАФИМ,БЛАГОЕВ,СОФРОНИЕВ,1943-09-23,"С.РАВНА, ЧИПРОВЦИ, МОНТАНА",2008-02-12,Министерства,"Решение № 25 от 12.02.2008 г. - министър-председатели, заместник министър-председатели, министри и заместник-министри","Със заповед № I-5984/ 16.10.1970 г. е назначен за разузнавач VI степен; със заповед № 214/ 27.04.1974 г. е преназначен за разузнавач II степен; със заповед № 240/ 29.04.1978 г. е преназначен за разузнавач I степен; със заповед № 96/ 01.03.1981 г. е преназначен за инспектор; със заповед № 75/ 15.02.1982 г. е изпратен на 2,5 месечен курс за преподготовка в Краснознаменния институт на КГБ-СССР; със заповед № 673/ 01.09.1983 г. е преназначен за зам. н-к отделение; със заповед № 1024/ 30.12.1985 г. е преназначен за н-к на отделение." СЕРАФИМ,БЛАГОЕВ,СОФРОНИЕВ,1943-09-23,"С.РАВНА, ЧИПРОВЦИ, МОНТАНА",2012-10-17,"Министерство на икономиката, енергетиката и туризма","Решение № 2-89 от 17.10.2012 г. - Министерството на икономиката, енергетиката и туризма","Със заповед № I-5984/ 16.10.1970 г. е назначен за разузнавач VI степен; със заповед № 214/ 27.04.1974 г. е преназначен за разузнавач II степен; със заповед № 240/ 29.04.1978 г. е преназначен за разузнавач I степен; със заповед № 96/ 01.03.1981 г. е преназначен за инспектор; със заповед № 75/ 15.02.1982 г. е изпратен на 2,5 месечен курс за преподготовка в Краснознаменния институт на КГБ-СССР; със заповед № 673/ 01.09.1983 г. е преназначен за зам. н-к отделение; със заповед № 1024/ 30.12.1985 г. е преназначен за н-к на отделение." СЕРАФИМ,БОРИСОВ,СЕРАФИМОВ,,"С.КАРАМАНОВО, ЦЕНОВО, РУСЕ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", СЕРАФИМ,ГЕНОВ,ЧАВДАРОВ,,"ГР.РАКОВСКИ, РАКОВСКИ, ПЛОВДИВ",2015-10-05,"Община Раковски","Неустановена принадлежност", СЕРАФИМ,ГЕОРГИЕВ,БЪРЗАКОВ,,"С.КОЛАРОВО, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", СЕРАФИМ,ДАВИДКОВ,ИВАНОВ,1949-09-19,"С.ПОЛЕНА, СИМИТЛИ, БЛАГОЕВГРАД",2010-07-20,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 152 от 20.07.2010 г. - Министерство на вътрешните работи","Със заповед № 3570/ 23.10.1974 г. е назначен за разузнавач III степен; със заповед № 91/ 02.08.1977 г. е преназначен за разузнавач II степен; със заповед № 1/ 08.01.1981 г. е преназначен за ст. разузнавач; със заповед № 2994/ 19.07.1982 г. е изпратен на 3 месечен курс в КГБ-Москва; със УК-0332/ 14.09.1990 г. е преназначен за инспектор." СЕРАФИМ,ДИМИТРОВ,ВЛАЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-05-27,"Българска академия на науките","Неустановена принадлежност", СЕРАФИМ,ИВАНОВ,ЦОМПОВ,,"С.ВЕЛЮЩЕЦ, СТРУМЯНИ, БЛАГОЕВГРАД",2011-04-05,"Община Кресна","Неустановена принадлежност", СЕРАФИМ,ЙОЗОВ,ДЕЛГЯНСКИ,,"ГР.РАКОВСКИ, РАКОВСКИ, ПЛОВДИВ",2015-10-05,"Община Раковски","Неустановена принадлежност", СЕРАФИМ,КОСТАДИНОВ,СТОЙКОВ,,"С.КОЛАРОВО, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2010-07-20,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", СЕРАФИМ,КРУМОВ,СЕРАФИМОВ,,"С.РАШОВИЦА, БЕРКОВИЦА, МОНТАНА",2015-03-24,"Община Вършец","Неустановена принадлежност", СЕРАФИМ,ЛЮБОМИРОВ,ПЕТРОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-06-14,"Министерство на труда и социалната политика","Неустановена принадлежност", СЕРАФИМ,МИЛЕВ,ИЛИЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-10-17,"Министерство на икономиката, енергетиката и туризма","Неустановена принадлежност", СЕРАФИМ,МИЛЧЕВ,ЕВТИМОВ,,"ГР.ТРЪН, ТРЪН, ПЕРНИК",2015-06-29,"Организатор на хазартни игри","Неустановена принадлежност", СЕРАФИМ,НИКОЛОВ,СЕРАФИМОВ,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2014-02-24,"Висш адвокатски съвет","Неустановена принадлежност", СЕРАФИМ,НИКОЛОВ,ШОПОВ,,"ГР.БЕЛИЦА, БЕЛИЦА, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", СЕРАФИМ,ПЕНЕВ,СТОЙЧЕВ,,"ГР.СУХИНДОЛ, СУХИНДОЛ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност", СЕРАФИМ,ПЕНЕВ,СТОЙЧЕВ,,"ГР.СУХИНДОЛ, СУХИНДОЛ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-07-10,"Община Сухиндол","Неустановена принадлежност", СЕРАФИМ,ПЕТКОВ,ИЛИЕВ,,"С.ДОКТОР ЙОСИФОВО, МОНТАНА, МОНТАНА",2015-06-09,"Приватизирани предприятия - Монтана","Неустановена принадлежност", СЕРАФИМ,ПЕТРОВ,КУШЕВ,,"С.ГРАДИЩЕ, СЕВЛИЕВО, ГАБРОВО",2015-01-29,"Община Летница","Неустановена принадлежност", СЕРАФИМ,СИМЕОНОВ,АНГЕЛОВ,,"ГР.ПЕТРИЧ, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2010-07-20,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", СЕРАФИМ,СТОЙНЕВ,ВЕЛИНОВ,,"С.ГОРНО УЙНО, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2015-06-23,"Община Долна Митрополия","Неустановена принадлежност", СЕРАФИМ,СТОЙНЕВ,ГОНЕВ,1937-02-28,"С.ЧУДИНЦИ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2009-05-27,Прокуратура,"Решение № 65 от 27.05.2009 г. - прокурори и военни следователи","Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководил го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони обр. 1, обр. 3, обр. 4 – 2 бр.; протокол рег. № КА-18/1/ 04.06.1990 г. за унищожаване на лично дело IА-213 (Кн);" СЕРАФИМ,СТОЙЧЕВ,ИВАНОВ,,"С.МАНАСТИРИЩЕ, СВОГЕ, СОФИЙСКА",2014-06-04,"Приватизация - обособени части - София","Неустановена принадлежност", СЕРАФИМ,ТАСЕВ,ИВАНОВСКИ,,"С.ЕРЕМИЯ, НЕВЕСТИНО, КЮСТЕНДИЛ",2015-01-14,"Община Невестино","Неустановена принадлежност", СЕРАФИМ,ЯНКУЛОВ,АЛЕКСАНДРОВ,,"ГР.ЛОМ, ЛОМ, МОНТАНА",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", СЕРАФИМА,КОНСТАНТИНОВА,ЙОТОВСКА,,"С.ТОРОС, ЛУКОВИТ, ЛОВЕЧ",2013-10-02,"Обединена българска банка","Неустановена принадлежност", СЕРАФИМКА,ТОДОРОВА,МАДОЛЕВА,,"ГР.БЕЛИЦА, БЕЛИЦА, БЛАГОЕВГРАД",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", СЕРВЕР,РЕДЖЕБ,ХАЛИЛ,1953-03-11,"С.СРЕДНА МАХАЛА, РУЕН, БУРГАС",2012-12-12,"Община Айтос","Решение № 2-120 от 12.12.2012 г. - община Айтос","Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-3254 (Бс); рег. дневник; картони – обр. 4 – 7 бр. и обр. 6; протокол рег. № С 194/ 09.04.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело IР-1847 (Бс)." СЕРВЕТ,СЮЛЕЙМАНОВ,КУРТЧИЕВ,,"ГР.ЗАВЕТ, ЗАВЕТ, РАЗГРАД",2015-11-05,"Община Завет","Неустановена принадлежност", СЕРВИНАС,ШЕФКЕД,ЯКУБ,,"С.БЕЛИ ЛОМ, ЛОЗНИЦА, РАЗГРАД",2015-11-11,"Община Лозница","Неустановена принадлежност", СЕРГЕЙ,АВРАМОВ,НАКОВ,1964-01-29,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2011-02-15,"Агенция ""Митници""","Решение № 185 от 15.02.2011 г. - Агенция ""Митници""","Със заповед № К-3616/ 19.09.1986 г. е назначен за разузнавач" СЕРГЕЙ,АНГЕЛОВ,ГРУЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-05-19,"Община Септември","Неустановена принадлежност", СЕРГЕЙ,АНГЕЛОВ,ТЕМЕЛКОВ,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", СЕРГЕЙ,АСЕНОВ,ЗАМФИРОВ,,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2016-01-06,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Видин","Неустановена принадлежност", СЕРГЕЙ,АТАНАСОВ,МАНУИЛОВ,,"ГР.РАЗЛОГ, РАЗЛОГ, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", СЕРГЕЙ,БОГДАНОВ,ЛАЗАРОВ,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", СЕРГЕЙ,БОГДАНОВ,ЛАЗАРОВ,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2014-02-12,"Разследващи полицаи","Неустановена принадлежност", СЕРГЕЙ,БОГДАНОВ,ПЕНКОВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", СЕРГЕЙ,БОРИСЛАВОВ,ДИМИТРОВ,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2008-07-30,"Държавна агенция Държавен резерв и вoeнновременни запаси","Неустановена принадлежност", СЕРГЕЙ,БОРИСОВ,ЗДРАВКОВСКИ,,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2013-09-25,"Община Брегово","Неустановена принадлежност", СЕРГЕЙ,БОРИСОВ,ИЛИЕВ,,"С.РАДЮВЕНЕ, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2008-05-27,"Държавна агенция за информационни технологии и съобщения","Неустановена принадлежност", СЕРГЕЙ,БОРИСОВ,ТОРБАТОВ,,"С.ГИГЕН, ГУЛЯНЦИ, ПЛЕВЕН",2010-02-09,"Българска академия на науките","Неустановена принадлежност", СЕРГЕЙ,ВАСИЛЕВ,БАРТЕНЕВ,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2012-03-28,"Русенски университет ""Ангел Кънчев""","Неустановена принадлежност", СЕРГЕЙ,ВАСИЛЕВ,КЪЛЕВ,,"ГР.ТЕТЕВЕН, ТЕТЕВЕН, ЛОВЕЧ",2016-02-04,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Ловеч","Неустановена принадлежност", СЕРГЕЙ,ВАСИЛЕВИЧ,ГЛИНКОВ,,"РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ",2015-12-17,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Варна","Неустановена принадлежност", СЕРГЕЙ,ВЕЛИКОВ,ДОНЧЕВ,,"ГР.КУБРАТ, КУБРАТ, РАЗГРАД",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", СЕРГЕЙ,ВЕЛИКОВ,КУРТЕВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2010-07-20,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", СЕРГЕЙ,ВЕЛИКОВ,КУРТЕВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2013-01-16,"Министерство на правосъдието","Неустановена принадлежност", СЕРГЕЙ,ВЕЛИСЛАВОВ,СТОЕВ,,"С.ОДЪРНЕ, ПОРДИМ, ПЛЕВЕН",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", СЕРГЕЙ,ВЪЛЧЕВ,СТОИЛОВ,,"С.ЗАГОРЦИ, СРЕДЕЦ, БУРГАС",2013-01-29,"Община Средец","Неустановена принадлежност", СЕРГЕЙ,ВЪЛЧЕВ,СТОИЛОВ,,"С.ЗАГОРЦИ, СРЕДЕЦ, БУРГАС",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", СЕРГЕЙ,ГЕНЕВ,ГЕНЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-07-09,"Национален статистически институт","Неустановена принадлежност", СЕРГЕЙ,ГЕОРГИЕВ,БОГАЧЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", СЕРГЕЙ,ГЕОРГИЕВ,ВАЧЕВ,,"С.КАЛУГЕРОВО, ЛЕСИЧОВО, ПАЗАРДЖИК",2015-04-28,"Община Лесичово","Неустановена принадлежност", СЕРГЕЙ,ГЕОРГИЕВ,ЗАЙРАНОВ,1952-02-13,"ГР.СВИЩОВ, СВИЩОВ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Решение № 2-172 от 26.04.2013 г. - лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Рег. дневник; картон обр. 4; протокол рег. № 00875/ 15.06.1990 г. за унищожаване материалите на ""Калоянов""." СЕРГЕЙ,ГЕОРГИЕВ,ЗАЙРАНОВ,1952-02-13,"ГР.СВИЩОВ, СВИЩОВ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Решение № 2-395 от 17.09.2014 г. - лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 43 Народно събрание","

Рег. дневник; картон обр. 4; протокол рег. № 00875/ 15.06.1990 г. за унищожаване материалите на ""Калоянов"".

" СЕРГЕЙ,ГЕОРГИЕВ,ЗАЙРАНОВ,1952-02-13,"ГР.СВИЩОВ, СВИЩОВ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-12-01,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Решение № 2-584 от 01.12.2015 г. - кандидати за общински съветници – област Бургас","Рег. дневник; картон обр. 4; протокол рег. № 00875/ 15.06.1990 г. за унищожаване материалите на ""Калоянов""." СЕРГЕЙ,ГЕОРГИЕВ,МАРЦЕНКОВ,1950-01-16,"ГР.БЕЛИЦА, БЕЛИЦА, БЛАГОЕВГРАД",2011-02-15,"Агенция ""Митници""","Решение № 185 от 15.02.2011 г. - Агенция ""Митници""","Документи от ръководил го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр.; лично дело IА-667 (Вн)." СЕРГЕЙ,ГЕОРГИЕВ,МИХАЙЛОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-04-21,"Синдици, включени в списъка на синдиците при БНБ","Неустановена принадлежност", СЕРГЕЙ,ГЕОРГИЕВ,ОДАЖИЕВ,,"С.СТАВЕРЦИ, ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ, ПЛЕВЕН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", СЕРГЕЙ,ГЕОРГИЕВ,ТРИЧКОВ,,"ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, БЛАГОЕВГРАД",2011-06-23,"Община Гоце Делчев","Неустановена принадлежност", СЕРГЕЙ,ГЕОРГИЕВ,ТРИЧКОВ,,"ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, БЛАГОЕВГРАД",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", СЕРГЕЙ,ГЕОРГИЕВ,УБИНОВ,,"С.ЛЕСИЧОВО, ЛЕСИЧОВО, ПАЗАРДЖИК",2015-04-28,"Община Лесичово","Неустановена принадлежност", СЕРГЕЙ,ГЕОРГИЕВ,ХРИСТОВ,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2011-01-26,"Министерство на отбраната","Неустановена принадлежност", СЕРГЕЙ,ГЕОРГИЕВ,ШЕПЕЛЯВИЙ,,"ГР.СЪЕДИНЕНИЕ, СЪЕДИНЕНИЕ, ПЛОВДИВ",2015-10-28,"Община Съединение","Неустановена принадлежност", СЕРГЕЙ,ГОРЧЕВ,МАГДИЧЕВ,,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2012-01-12,"Министерство на образованието","Неустановена принадлежност", СЕРГЕЙ,ГРИГОРОВ,ГРИГОРОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", СЕРГЕЙ,ДАВИДОВ,КУШЕВ,,"ГР.НИКОПОЛ, НИКОПОЛ, ПЛЕВЕН",2010-07-20,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", СЕРГЕЙ,ДАНОВ,ДАМЯНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-07-20,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", СЕРГЕЙ,ДАНОВ,ДАМЯНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-01-16,"Държавна комисия по сигурността на информацията","Неустановена принадлежност", СЕРГЕЙ,ДЕЯНОВ,КОСТАДИНОВ,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2015-07-16,"Община Плевен","Неустановена принадлежност", СЕРГЕЙ,ДИМИТРОВ,АТАНАСОВ,,"С.ЛОЗАРЕВО, СУНГУРЛАРЕ, БУРГАС",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", СЕРГЕЙ,ДИМИТРОВ,КОЛЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-10-08,"Длъжници към Първа частна банка","Неустановена принадлежност", СЕРГЕЙ,ДИМИТРОВ,САВОВ,,"ГР.АЙТОС, АЙТОС, БУРГАС",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност", СЕРГЕЙ,ДИМИТРОВ,ЦВЕТКОВ,,"ГР.БЕРКОВИЦА, БЕРКОВИЦА, МОНТАНА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", СЕРГЕЙ,ДИМИТРОВ,ЦВЕТКОВ,,"ГР.БЕРКОВИЦА, БЕРКОВИЦА, МОНТАНА",2016-02-09,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Монтана","Неустановена принадлежност", СЕРГЕЙ,ДИМИТРОВ,ЯНКОВ,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2013-10-09,"Длъжници към ОББ","Неустановена принадлежност", СЕРГЕЙ,ДМИТРИЕВИЧ,СТАНИШЕВ,,УКРАЙНА,2008-02-12,"Министерски съвет","Неустановена принадлежност", СЕРГЕЙ,ДМИТРИЕВИЧ,СТАНИШЕВ,,УКРАЙНА,2007-09-04,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", СЕРГЕЙ,ДМИТРИЕВИЧ,СТАНИШЕВ,,УКРАЙНА,2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", СЕРГЕЙ,ДМИТРИЕВИЧ,СТАНИШЕВ,,УКРАЙНА,2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", СЕРГЕЙ,ДМИТРИЕВИЧ,СТАНИШЕВ,,УКРАЙНА,2014-05-09,"Избори за Европейски парламент 2014 г.","Неустановена принадлежност", СЕРГЕЙ,ДРАГАНОВ,СТОЙКОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", СЕРГЕЙ,ДРАГАНОВ,СТОЙКОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-12-08,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Велико Търново","Неустановена принадлежност", СЕРГЕЙ,ЕВГЕНИЕВ,КОЖУХАРСКИ,,"С.СТАВЕРЦИ, ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ, ПЛЕВЕН",2015-06-23,"Община Долна Митрополия","Неустановена принадлежност", СЕРГЕЙ,ЕВГЕНИЕВ,КОЖУХАРСКИ,,"С.СТАВЕРЦИ, ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ, ПЛЕВЕН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", СЕРГЕЙ,ЕВЛОГИЕВ,ВАСИЛЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-01-14,"Приватизирани предприятия - София","Неустановена принадлежност", СЕРГЕЙ,ЖЕЛЕВ,САРЪМОВ,1948-10-16,"ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, БЛАГОЕВГРАД",2008-11-13,"Държавна агенция по туризъм","Решение № 53 от 13.11.2008 г. - държавни агенции","Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IА-34560;" СЕРГЕЙ,ЖЕЛЕВ,САРЪМОВ,1948-10-16,"ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, БЛАГОЕВГРАД",2012-10-17,"Министерство на икономиката, енергетиката и туризма","Решение № 2-89 от 17.10.2012 г. - Министерството на икономиката, енергетиката и туризма","Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони - обр. 4 – 2 бр.; лично дело IА-34560" СЕРГЕЙ,ЗАПРЯНОВ,ХУБЧЕВ,1961-10-30,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2010-07-20,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 152 от 20.07.2010 г. - Министерство на вътрешните работи","Със заповед № К-1018/ 08.04.1988 г. е назначен за разузнавач." СЕРГЕЙ,ЗДРАВКОВ,КИЧУКОВ,,"С.КОЖАРИ, БОРИНО, СМОЛЯН",2008-09-16,"Държавна агенция по горите","Неустановена принадлежност", СЕРГЕЙ,ЗЛАТАНОВ,ЧОЛАКОВ,,"С.ДАВИДКОВО, БАНИТЕ, СМОЛЯН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", СЕРГЕЙ,ИВАНОВ,СИМЕОНОВ,,"С.ЛЕСУРА, КРИВОДОЛ, ВРАЦА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", СЕРГЕЙ,ИВАНОВ,СТАНЧЕВ,,"С.АЛЕКСАНДРОВО, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", СЕРГЕЙ,ИВАНОВ,СТАНЧЕВ,,"С.АЛЕКСАНДРОВО, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", СЕРГЕЙ,ИВАНОВ,СТОЯНОВ,,"ГР.МОНТАНА, МОНТАНА, МОНТАНА",2009-12-02,"Национална здравноосигурителна каса","Неустановена принадлежност", СЕРГЕЙ,ИВАНОВ,ТОНЧЕВ,,"ГР.КАЗАНЛЪК, КАЗАНЛЪК, СТАРА ЗАГОРА",2013-06-26,"Сосиете Женерал Експресбанк АД","Неустановена принадлежност", СЕРГЕЙ,ИВАНОВИЧ,МИХАЛЕВ,,"РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ",2011-08-09,"Агенция Пътна инфраструктура","Неустановена принадлежност", СЕРГЕЙ,ИЛИЕВ,АНГЕЛОВ,,"С.ДОЛНИ ЦИБЪР, ВЪЛЧЕДРЪМ, МОНТАНА",2015-03-18,"Община Вълчедръм","Неустановена принадлежност", СЕРГЕЙ,ИЛИЕВ,СИНДРАКОВ,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2013-04-17,"Кредитни длъжници към банка БАЛКАНБАНК","Неустановена принадлежност", СЕРГЕЙ,ИЛИЕВ,ХРИСТОВ,,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2013-11-27,"Национален осигурителен институт","Неустановена принадлежност", СЕРГЕЙ,ИСКРЕНОВ,ЧЕЙРЕКОВ,,"С.ЖРЕБЕВО, ДЕВИН, СМОЛЯН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", СЕРГЕЙ,ЙОРДАНОВ,ПЕТРОВ,,"С.АПРИЛОВО, ПОПОВО, ТЪРГОВИЩЕ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", СЕРГЕЙ,КИМОНОВ,СИМЕОНОВ,,УКРАЙНА,2015-06-23,"Община Долна Митрополия","Неустановена принадлежност", СЕРГЕЙ,КИРИЛОВ,ФИДИН,,"С.КАМЕНИЦА, СТРУМЯНИ, БЛАГОЕВГРАД",2013-06-26,"Община Павликени","Неустановена принадлежност", СЕРГЕЙ,КИРИЛОВ,ЦОЧЕВ,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2010-01-20,"Агенция за ядрено регулиране","Неустановена принадлежност", СЕРГЕЙ,КИРОВ,АНГЕЛОВ,1953-06-20,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2013-04-17,"Кредитни длъжници към банка БАЛКАНБАНК","Решение № 2-168 от 17.04.2013 г. - лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 - длъжници към банка ""БАЛКАНБАНК"" ","

Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 1035/ 28.02.1990 г. с предложение за унищожаване личното и работното дело на ""Антонов"".

" СЕРГЕЙ,КОСТАДИНОВ,КАЦАРОВ,1964-09-19,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-07-20,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 152 от 20.07.2010 г. - Министерство на вътрешните работи","Със заповед № 3148/ 23.09.1987 г. е назначен за разузнавач." СЕРГЕЙ,КОСТАДИНОВ,КРАНТЕВ,,"ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, БЛАГОЕВГРАД",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", СЕРГЕЙ,КОСТОВ,ТОТЕВ,,"С.ПЕТЪРНИЦА, ДОЛНИ ДЪБНИК, ПЛЕВЕН",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", СЕРГЕЙ,КРЪСТЕВ,КРЪСТЕВ,1960-12-21,"С.ГАГАНИЦА, БЕРКОВИЦА, МОНТАНА",2013-02-20,"Община Поморие","Решение № 2-141 от 20.02.2013 г. - община Поморие","Рег. дневник; картон обр. 6; писмо вх. № 2625/ 21.06.1990 г. за определяне за унищожаване с протокол № 80/ 12.04.1990 г. делата на аг. ""Северин""" СЕРГЕЙ,ЛАЗАРОВ,ПЕТРОВ,,"ГР.ТРЪСТЕНИК, ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ, ПЛЕВЕН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", СЕРГЕЙ,ЛИСОВ,ЛИСОВ,1959-01-14,"С.ДЖУРКОВО, ЛЪКИ, ПЛОВДИВ",2015-09-14,"Община Лъки","Решение № 2-553 от 14.09.2015 г. - община Лъки","

Рег. бланка, съдържаща се в лично дело IА-551 (Пд); рег. дневник; картон обр. 6

" СЕРГЕЙ,ЛЮБОЗАРОВ,РОХОВ,,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност", СЕРГЕЙ,ЛЮБОМИРОВ,КАРАИВАНОВ,,"С.ЧАКАЛАРОВО, КИРКОВО, КЪРДЖАЛИ",2014-11-05,"Община Кирково","Неустановена принадлежност", СЕРГЕЙ,ЛЮБОМИРОВ,СПИРОВ,,"ГР.ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ, ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", СЕРГЕЙ,ЛЮБОМИРОВ,СПИРОВ,,"ГР.ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ, ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2014-02-12,"Разследващи полицаи","Неустановена принадлежност", СЕРГЕЙ,МАНОЛОВ,НАКОВ,1952-06-15,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-10-08,"Българска телеграфна агенция","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1" СЕРГЕЙ,МАРИНОВ,КУЛЕВ,,"С.ГИГЕН, ГУЛЯНЦИ, ПЛЕВЕН",2009-10-14,"Национален осигурителен институт","Неустановена принадлежност", СЕРГЕЙ,МАРИНОВ,ЯНКОВ,,"ГР.ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ, ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", СЕРГЕЙ,МАРИНОВ,ЯНКОВ,,"ГР.ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ, ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", СЕРГЕЙ,МАРИНОВ,ЯНКОВ,,"ГР.ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ, ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-12-08,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Велико Търново","Неустановена принадлежност", СЕРГЕЙ,МИЛЧОВ,ИВАНОВ,,"С.ОРЕШЕЦ (ГАРА ОРЕШЕЦ), ДИМОВО, ВИДИН",2016-02-09,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Монтана","Неустановена принадлежност", СЕРГЕЙ,МИНКОВ,ХАСЪМСКИ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", СЕРГЕЙ,МИТКОВ,КОСТАДИНОВ,,"С.ГОРНА МИТРОПОЛИЯ, ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ, ПЛЕВЕН",2010-09-09,"ИА по рибарство и аквакултури","Неустановена принадлежност", СЕРГЕЙ,МИТКОВ,КОСТАДИНОВ,,"С.ГОРНА МИТРОПОЛИЯ, ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ, ПЛЕВЕН",2010-07-20,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", СЕРГЕЙ,МИХАЙЛОВ,АРАБАДЖИЕВ,,"С.КОИЛОВЦИ, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2015-02-18,"Община Угърчин","Неустановена принадлежност", СЕРГЕЙ,МИХАЙЛОВ,ТОСУНОВ,,"С.РЕСЕН, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", СЕРГЕЙ,МИХАЙЛОВ,ТОСУНОВ,,"С.РЕСЕН, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-07-10,"Община Сухиндол","Неустановена принадлежност", СЕРГЕЙ,МИХОВ,ДОЧЕВ,,"С.ЛУДОГОРЦИ, ИСПЕРИХ, РАЗГРАД",2010-09-29,"Регионални печатни издания","Неустановена принадлежност", СЕРГЕЙ,МЛАДЕНОВ,ПЕТКОВ,1955-03-19,"ГР.ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2010-07-20,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 152 от 20.07.2010 г. - Министерство на вътрешните работи","Със заповед № К-4330/ 20.11.1980 г. е назначен за разузнавач; със заповед № 7/ 14.01.1982 г. е преназначен за разузнавач във ВГУ; със заповед № 178/ 18.07.1985 г. е преназначен за ст. разузнавач; със заповед № 99/ 16.06.1987 г. е преназначен за инспектор; със заповед № 166/ 11.11.1988 г. е преназначен за зам. н-к на отделение." СЕРГЕЙ,МЛАДЕНОВ,ЧОЛАКОВ,,"С.КУНДЕВО, НЕДЕЛИНО, СМОЛЯН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", СЕРГЕЙ,НИКОЛАЕВ,ПРОКОПИЕВ,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", СЕРГЕЙ,НИКОЛАЕВ,ФЕСЕНКО,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2011-01-26,"Министерство на отбраната","Неустановена принадлежност", СЕРГЕЙ,НИКОЛОВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-07-20,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", СЕРГЕЙ,НИКОЛОВ,МИШОВСКИ,1959-08-12,"ГР.КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2010-07-20,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 152 от 20.07.2010 г. - Министерство на вътрешните работи","Със заповед № 3028/ 14.08.1985 г. е назначен за разузнавач; със заповед № 57/ 22.05.1989 г. е преназначен за ст. разузнавач." СЕРГЕЙ,ОГНЯНОВ,МЛАДЕНОВ,,"ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, БЛАГОЕВГРАД",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", СЕРГЕЙ,ПАВЛОВИЧ,СИДЕНКО,,"РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", СЕРГЕЙ,ПАНАЙОТОВ,ГЕОРГИЕВ,,"С.СЕНОКОС, БАЛЧИК, ДОБРИЧ",2014-02-12,"Община Балчик","Неустановена принадлежност", СЕРГЕЙ,ПАНАЙОТОВ,ГЕОРГИЕВ,,"С.СЕНОКОС, БАЛЧИК, ДОБРИЧ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", СЕРГЕЙ,ПЕНЧЕВ,МИЧЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-12-14,"Министерство на външните работи - посланици","Неустановена принадлежност", СЕРГЕЙ,ПЕНЧЕВ,МИЧЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-01-12,"Политически кабинети","Неустановена принадлежност", СЕРГЕЙ,ПЕНЧЕВ,МИЧЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-03-16,"Министерство на външните работи","Неустановена принадлежност", СЕРГЕЙ,ПЕТКОВ,СПАСОВ,,ТУРЦИЯ,2014-10-08,"Длъжници към Първа частна банка","Неустановена принадлежност", СЕРГЕЙ,ПЕТКОВ,ТОДОРОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2013-01-16,"Министерство на правосъдието","Неустановена принадлежност", СЕРГЕЙ,ПЕТКОВ,ЯНКОВ,,"С.ГИГЕН, ГУЛЯНЦИ, ПЛЕВЕН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", СЕРГЕЙ,ПЕТРОВ,ИЛИЕВ,,"С.ГАГАНИЦА, БЕРКОВИЦА, МОНТАНА",2015-03-11,"Община Берковица","Неустановена принадлежност", СЕРГЕЙ,ПЕТРОВ,МАРИНОВ,,"ГР.СВИЩОВ, СВИЩОВ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност", СЕРГЕЙ,ПЕТРОВ,СИМЕОНОВ,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност", СЕРГЕЙ,ПЕТРОВ,СТОЙЧЕВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", СЕРГЕЙ,ПЕТРОВ,СТОЙЧЕВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", СЕРГЕЙ,ПЕТРОВ,ЦВЕТКОВ,,УКРАЙНА,2015-06-01,"Община Перник","Неустановена принадлежност", СЕРГЕЙ,ПЪРВАНОВ,ГЕНАДИЕВ,1960-07-01,"ГР.ЛОМ, ЛОМ, МОНТАНА",2011-01-26,"Министерство на отбраната","Решение № 180 от 26.01.2011 г. - Министерството на отбраната","Рег. дневник; картон обр. 6. Със заповед № К-3628/ 26.09.1985 г. е назначен за разузнавач; със заповед № 0356/ 02.10.1990 г. е преназначен за ст. разузнавач" СЕРГЕЙ,РАДКОВ,ГОЛУБИНОВ,,"С.КОВАЧИЦА, ЛОМ, МОНТАНА",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", СЕРГЕЙ,РАНГЕЛОВ,ЦВЕТКОВ,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2016-02-09,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Монтана","Неустановена принадлежност", СЕРГЕЙ,РОМАНОВ,ИВАНОВ,,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2010-10-13,"Изпълнителна агенция ""Борба с градушките""","Неустановена принадлежност", СЕРГЕЙ,РОСЕНОВ,КАСАБОВ,,"С.ПЕТКОВО, СМОЛЯН, СМОЛЯН",2015-12-08,"Църквите на Адвентистите от 7 ден","Неустановена принадлежност", СЕРГЕЙ,РУСЕВ,КЮЧУКОВ,,"ГР.КАВАРНА, КАВАРНА, ДОБРИЧ",2016-01-19,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Добрич","Неустановена принадлежност", СЕРГЕЙ,РУСИНОВ,МАНЕВ,,"ГР.ТЕТЕВЕН, ТЕТЕВЕН, ЛОВЕЧ",2015-02-11,"Община Тетевен","Неустановена принадлежност", СЕРГЕЙ,РУСИНОВ,МАНЕВ,,"ГР.ТЕТЕВЕН, ТЕТЕВЕН, ЛОВЕЧ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", СЕРГЕЙ,РУСИНОВ,МАНЕВ,,"ГР.ТЕТЕВЕН, ТЕТЕВЕН, ЛОВЕЧ",2016-02-04,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Ловеч","Неустановена принадлежност", СЕРГЕЙ,РУСИНОВ,ХАДЖИЕВ,,"ГР.ТЕТЕВЕН, ТЕТЕВЕН, ЛОВЕЧ",2015-02-11,"Община Тетевен","Неустановена принадлежност", СЕРГЕЙ,РУСИНОВ,ХАДЖИЕВ,,"ГР.ТЕТЕВЕН, ТЕТЕВЕН, ЛОВЕЧ",2016-02-04,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Ловеч","Неустановена принадлежност", СЕРГЕЙ,СВИЛЕНОВ,ЙОРДАНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-04-27,"Националната служба за охрана","Неустановена принадлежност", СЕРГЕЙ,СЕВЕРИНОВ,КАСАБОВ,,"С.КИРКОВО, КИРКОВО, КЪРДЖАЛИ",2014-11-05,"Община Кирково","Неустановена принадлежност", СЕРГЕЙ,СЕРАФИМОВ,АНГЕЛОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-11-26,"Българска национална телевизия","Неустановена принадлежност", СЕРГЕЙ,СИМЕОНОВ,ИГНАТОВ,,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2008-02-12,"Министерски съвет","Неустановена принадлежност", СЕРГЕЙ,СИМЕОНОВ,ИГНАТОВ,,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2012-09-18,"Нов български университет","Неустановена принадлежност", СЕРГЕЙ,СЛАВЧЕВ,КИСЬОВ,,"ГР.СМОЛЯН, СМОЛЯН, СМОЛЯН",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", СЕРГЕЙ,СТАНИСЛАВОВ,ЗАИМОВ,,"С.ДРАНГОВО, КИРКОВО, КЪРДЖАЛИ",2010-07-20,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", СЕРГЕЙ,СТЕФАНОВ,ПЛЕТНЬОВ,,"ГР.СВИЩОВ, СВИЩОВ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-07-17,"Община Свищов","Неустановена принадлежност", СЕРГЕЙ,СТЕФАНОВ,ПЛЕТНЬОВ,,"ГР.СВИЩОВ, СВИЩОВ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", СЕРГЕЙ,СТЕФАНОВ,СТЕФАНОВ,,"С.ЯГОДИНА, БОРИНО, СМОЛЯН",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", СЕРГЕЙ,СТЕФАНОВ,СТЕФАНОВ,,"С.ЯГОДИНА, БОРИНО, СМОЛЯН",2013-07-17,"Община Златарица","Неустановена принадлежност", СЕРГЕЙ,СТЕФАНОВ,СТЕФАНОВ,,"С.ЯГОДИНА, БОРИНО, СМОЛЯН",2015-12-08,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Велико Търново","Неустановена принадлежност", СЕРГЕЙ,СТЕФАНОВ,СТОИЛКОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-08-04,"Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Неустановена принадлежност", СЕРГЕЙ,СТОИЛКОВ,МИТКОВ,,"С.БИСТРИЦА, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2014-05-27,"Университет за национално и световно стопанство","Неустановена принадлежност", СЕРГЕЙ,СТОИЛОВ,ГЕРДЖИКОВ,,"С.БЕДЕН, ДЕВИН, СМОЛЯН",2014-06-10,"Софийски университет Св. Климент Охридски","Неустановена принадлежност", СЕРГЕЙ,СТОЙКОВ,ДАНЧЕВ,1950-04-02,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2013-06-11,"Община Велико Търново","Решение № 2-191 от 11.06.2013 г. - община Велико Търново","

Рег. дневник; картони - обр. 4 и обр. 6; писмо вх. № 1785/ 05.04.1990 г. за унищожаване личното дело на ""Янтра"".

" СЕРГЕЙ,СТОЙНЕВ,ТАСЕВ,1961-03-23,"РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ",2011-01-26,"Министерство на отбраната","Решение № 180 от 26.01.2011 г. - Министерството на отбраната","Със заповед № Р-012/ 02.08.1988 г. е назначен за разузнавач VI степен" СЕРГЕЙ,СТОЙНЕВ,ТАСЕВ,1961-03-23,"РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ",2010-12-14,"Министерство на външните работи - посланици","Решение № 175 от 14.12.2010 г. - МВнР - посланици и генерални консули","Със заповед № Р-012/ 02.08.1988 г. е назначен за разузнавач VI степен." СЕРГЕЙ,СТОЙНЕВ,ТАСЕВ,1961-03-23,"РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ",2011-03-16,"Министерство на външните работи","Решение № 199 от 16.03.2011 г. - Министерството на външните работи","Със заповед № Р-012/ 02.08.1988 г. е назначен за разузнавач VI степен" СЕРГЕЙ,СТОЯНОВ,СТОЯНОВ,,"ГР.КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2012-10-30,"Конфедерация на работодателите и индустриалците в България","Неустановена принадлежност", СЕРГЕЙ,СТРАХИЛОВ,БИРОВ,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", СЕРГЕЙ,СЪБЕВ,ДИМИТРОВ,,"ГР.СЕВЛИЕВО, СЕВЛИЕВО, ГАБРОВО",2015-06-18,"Община Белене","Неустановена принадлежност", СЕРГЕЙ,ТИМОВ,ИВАНОВ,,"С.ГОВЕЖДА, ГЕОРГИ ДАМЯНОВО, МОНТАНА",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", СЕРГЕЙ,ТОДОРОВ,БОРОВАНСКИ,1955-06-22,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2010-07-20,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 152 от 20.07.2010 г. - Министерство на вътрешните работи","Със заповед № К-4074/ 10.11.1979 г. е назначен за разузнавач; със заповед № 1722/ 15.05.1980 г. е преназначен за разузнавач в отдел II; със заповед № 37/ 03.03.1986 г. е преназначен за ст. разузнавач." СЕРГЕЙ,ТОДОРОВ,СТЕФАНОВ,1958-05-04,"ГР.МОНТАНА, МОНТАНА, МОНТАНА",2013-07-03,"Длъжници към Стопанска банка","Решение № 2-203 от 03.07.2013 г. - лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 - длъжници към Стопанска банка","Със заповед № 348/ 01.02.1985 г. е назначен за разузнавач; със заповед № 193 е преназначен за ст. разузнавач." СЕРГЕЙ,ТОДОРОВ,СТЕФАНОВ,1958-05-04,"ГР.МОНТАНА, МОНТАНА, МОНТАНА",2013-10-09,"Длъжници към ОББ","Решение № 2-243 от 09.10.2013 г. - лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 - длъжници към ОББ","Със заповед № 348/ 01.02.1985 г. е назначен за разузнавач; със заповед № 193/ 28.12.1988 г. е преназначен за ст. разузнавач." СЕРГЕЙ,ТОДОРОВ,ТОМОВ,1951-08-13,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-07-20,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 152 от 20.07.2010 г. - Министерство на вътрешните работи","Със заповед № 694/ 28.02.1974 г. е назначен за разузнавач III степен; със заповед № 44/ 30.03.1978 г. е преназначен за разузнавач II степен; със заповед № 338/ 29.12.1983 г. е преназначен за разузнавач във ВГУ; със заповед № 125/ 28.05.1985 г. е преназначен за ст. разузнавач; със заповед № 184/ 26.08.1986 г. е преназначен за инспектор." СЕРГЕЙ,ТРАЙКОВ,МИТОВ,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2009-12-09,"Печатни издания","Неустановена принадлежност", СЕРГЕЙ,ТРИФОНОВ,ЛАЛОВ,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2014-10-15,"Министерство на отбраната","Неустановена принадлежност", СЕРГЕЙ,ТРОЯНОВ,КИРОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", СЕРГЕЙ,ТРОЯНОВ,КИРОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-02-12,"Разследващи полицаи","Неустановена принадлежност", СЕРГЕЙ,ТРОЯНОВ,СТАМАТОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-07-20,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", СЕРГЕЙ,ФЕДЕВ,ЧАУШЕВ,1957-05-13,"С.ЛЮБЧА, ДОСПАТ, СМОЛЯН",2013-06-26,"Сосиете Женерал Експресбанк АД","Решение № 2-200 от 26.06.2013 г. - ""Сосиете Женерал Експресбанк"" АД","

Собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководили го щатни служители, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-2037 (См), в работно дело IР-1474 (См) и в работно дело IР-12323; рег. дневник; картон обр. 4

" СЕРГЕЙ,ФЕДЕЕВ,ЛУКАНОВ,1957-04-23,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2011-01-26,"Министерство на отбраната","Решение № 180 от 26.01.2011 г. - Министерството на отбраната","Със заповед № К-3628/ 26.09.1985 г. е назначен за разузнавач" СЕРГЕЙ,ФИЛЕВ,ЕЛЕНКОВ,,"ГР.СВИЩОВ, СВИЩОВ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2010-07-20,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", СЕРГЕЙ,ФИЛИПОВ,ФИЛЧЕВ,,"ГР.ПЕТРИЧ, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност", СЕРГЕЙ,ФИЛИПОВ,ХАДЖИЕВ,,"С.СТОМАНЕВО, ДЕВИН, СМОЛЯН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", СЕРГЕЙ,ФИЛЧЕВ,БАКЪРОВ,,"ГР.БРЕГОВО, БРЕГОВО, ВИДИН",2010-09-09,"ИА по рибарство и аквакултури","Неустановена принадлежност", СЕРГЕЙ,ФИЛЧЕВ,БАКЪРОВ,,"ГР.БРЕГОВО, БРЕГОВО, ВИДИН",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност", СЕРГЕЙ,ХРИСТОВ,БОЯНОВ,,"ГР.БРАЦИГОВО, БРАЦИГОВО, ПАЗАРДЖИК",2015-04-21,"Община Брацигово","Неустановена принадлежност", СЕРГЕЙ,ХРИСТОВ,ДОБРЕВ,,"ГР.СВИЩОВ, СВИЩОВ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", СЕРГЕЙ,ХРИСТОВ,ДОБРЕВ,,"ГР.СВИЩОВ, СВИЩОВ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-07-24,"Община Лясковец","Неустановена принадлежност", СЕРГЕЙ,ХРИСТОВ,ДОБРЕВ,,"ГР.СВИЩОВ, СВИЩОВ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", СЕРГЕЙ,ХРИСТОВ,ДОБРЕВ,,"ГР.СВИЩОВ, СВИЩОВ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-12-08,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Велико Търново","Неустановена принадлежност", СЕРГЕЙ,ХРИСТОВ,НЕДЯЛКОВ,,"ГР.ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2010-07-20,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", СЕРГЕЙ,ХРИСТОВ,ХРИСТОВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", СЕРГЕЙ,ЦВЕТАНОВ,ЙОРДАНОВ,,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", СЕРГЕЙ,ЦВЕТАНОВ,ПЕТКОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", СЕРГЕЙ,ЦВЕТАНОВ,ПЕТКОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-05-09,"Избори за Европейски парламент 2014 г.","Неустановена принадлежност", СЕРГЕЙ,ЦВЕТАНОВ,ЦВЕТАРСКИ,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2008-07-09,"Национален статистически институт","Неустановена принадлежност", СЕРГЕЙ,ЦОНОВ,АНГЕЛОВ,,"ГР.МОНТАНА, МОНТАНА, МОНТАНА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", СЕРГЕЙ,ЦОНОВ,АНГЕЛОВ,,"ГР.МОНТАНА, МОНТАНА, МОНТАНА",2016-02-09,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Монтана","Неустановена принадлежност", СЕРГЕЙ,ЮРИЕВ,ГАЗИЕВ,,"С.АБЛАНИЦА, ХАДЖИДИМОВО, БЛАГОЕВГРАД",2011-05-27,"Община Хаджидимово","Неустановена принадлежност", СЕРГЕЙ,ЮРИЕВ,ЛОГОЗАРОВ,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2010-07-20,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", СЕРГЕЙ,ЯНКОВ,ЯНКОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-01-16,"Министерство на правосъдието","Неустановена принадлежност", СЕРГИ,ВЛАДИМИРОВ,ЗАРЕВ,,"С.БАБИЦА, БРЕЗНИК, ПЕРНИК",2015-05-27,"Община Брезник","Неустановена принадлежност", СЕРГИ,ДАМЯНОВ,ЦОНЕВ,,"С.РАКОВО, НЕВЕСТИНО, КЮСТЕНДИЛ",2015-01-21,"Община Трекляно","Неустановена принадлежност", СЕРГИ,ПЕТРОВ,ПРЕДОЕВ,,"ГР.БРЕГОВО, БРЕГОВО, ВИДИН",2013-09-25,"Община Брегово","Неустановена принадлежност", СЕРГИ,ПЪРВАНОВ,ГЬОШЕВ,,"ГР.РАДОМИР, РАДОМИР, ПЕРНИК",2008-12-18,"Българско национално радио","Неустановена принадлежност", СЕРГИ,ПЪРВАНОВ,ГЬОШЕВ,,"ГР.РАДОМИР, РАДОМИР, ПЕРНИК",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", СЕРГИ,СТАМЕНОВ,ЧУПЕТЛОВСКИ,,"С.ГЪЛЪБНИК, РАДОМИР, ПЕРНИК",2015-06-01,"Община Перник","Неустановена принадлежност", СЕРГИ,СТОЙОВ,ПЕТРОВ,,"С.ДРАГОЙЧИНЦИ, ТРЕКЛЯНО, КЮСТЕНДИЛ",2015-01-21,"Община Трекляно","Неустановена принадлежност", СЕРГИ,СТОЙОВ,ПЕТРОВ,,"С.ДРАГОЙЧИНЦИ, ТРЕКЛЯНО, КЮСТЕНДИЛ",2016-02-18,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Кюстендил","Неустановена принадлежност", СЕРДАН,МЕХМЕД,МУСТАФА,,"С.ПОДАЙВА, ИСПЕРИХ, РАЗГРАД",2015-11-05,"Община Исперих","Неустановена принадлежност", СЕРЖ,АРМЕН,МАНАШЯН,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", СЕРЖ,АРМЕН,МАНАШЯН,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-02-07,"Арменска Апостолическа Православна църква в България","Неустановена принадлежност", СЕРЧО,СИМОН,КАПРИЕЛЯН,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2015-06-18,"Приватизирани предприятия - Пловдив","Неустановена принадлежност", СЕРЬОЖА,АЛЕКСАНДРОВ,ГЕОРГИЕВ,,"С.ГРАДЕЖНИЦА, ТЕТЕВЕН, ЛОВЕЧ",2015-02-18,"Община Угърчин","Неустановена принадлежност", СЕРЬОЖА,ГЕОРГИЕВ,СЕРАФИМОВ,,"ГР.БЯЛА, БЯЛА, РУСЕ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", СЕРЬОЖА,ИЛИЕВ,ДИМИТРОВ,,"С.БРЯГОВИЦА, СТРАЖИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", СЕРЬОЖА,ИЛИЕВ,ДИМИТРОВ,,"С.БРЯГОВИЦА, СТРАЖИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-12-08,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Велико Търново","Неустановена принадлежност", СЕРЬОЖА,ЛАЗАРОВ,ДАСКАЛОВ,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", СЕРЬОЖА,ЛАЗАРОВ,ДАСКАЛОВ,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", СЕРЬОЖА,МАРКОВ,МЛАДЕНОВ,,"С.ГАЛИЧЕ, БЯЛА СЛАТИНА, ВРАЦА",2014-02-12,"Разследващи полицаи","Неустановена принадлежност", СЕРЬОЖА,НИКОЛОВ,ЛАЗАРОВ,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", СЕРЬОЖА,ТОДОРОВ,ВЪЛКАНОВ,,"ГР.БРЕЗНИК, БРЕЗНИК, ПЕРНИК",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", СЕРЬОЖКА,ВЕНКОВ,КУЗМАНОВ,,"ГР.ТРЪН, ТРЪН, ПЕРНИК",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", СЕСЛАВ,ДИМИТРОВ,ПОМПУЛУСКИ,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", СЕСЛАВ,ДИМИТРОВ,ПОМПУЛУСКИ,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", СЕТА,АНДОНОВА,ЧЕНКОВА,,"С.ГЛОГОВИЦА, ТРЪН, ПЕРНИК",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", СЕТВИЙЕ,ЮСЕИН,ИМАМОВА,,"С.БАНИСКА, ДВЕ МОГИЛИ, РУСЕ",2014-05-20,"Частични местни избори - 08.06.2014 г.","Неустановена принадлежност", СЕТВИЙЕ,ЮСЕИН,ИМАМОВА,,"С.БАНИСКА, ДВЕ МОГИЛИ, РУСЕ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", СЕФАИ,ЕТЕМОВ,СЮЛЕЙМАНОВ,,"ГР.РАЗГРАД, РАЗГРАД, РАЗГРАД",2015-11-11,"Община Лозница","Неустановена принадлежност", СЕФЕДИН,ИСМАИЛ,ЧАЛЪШКАН,,"С.МЕДЕНИ ПОЛЯНИ, ВЕЛИНГРАД, ПАЗАРДЖИК",2015-04-21,"Община Велинград","Неустановена принадлежност", СЕФЕР,БЕКИР,ХАСАНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-01-17,"Мюсюлманско изповедание","Неустановена принадлежност", СЕФЕР,ИБРАИМОВ,МИСИРКОВ,,"С.ДЕБРЕН, ГЪРМЕН, БЛАГОЕВГРАД",2011-04-05,"Община Гърмен","Неустановена принадлежност", СЕФЕРИН,ГЕОРГИЕВ,ЙОРДАНОВ,,"С.ЯКИМОВО, ЯКИМОВО, МОНТАНА",2015-04-01,"Община Якимово","Неустановена принадлежност", СЕФЕРИН,ТОДОРОВ,МИРЧЕВ,,"ГР.БАТАК, БАТАК, ПАЗАРДЖИК",2012-09-18,"Технически университет - София","Неустановена принадлежност", СЕФЕРИНА,БОЯНОВА,СТОЯНОВА,,"ГР.ВЪЛЧЕДРЪМ, ВЪЛЧЕДРЪМ, МОНТАНА",2016-02-09,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Монтана","Неустановена принадлежност", СЕФЕРИНА,НАЙДЕНОВА,ДИНЕЛОВА,,"ГР.ВЪЛЧЕДРЪМ, ВЪЛЧЕДРЪМ, МОНТАНА",2015-03-18,"Община Вълчедръм","Неустановена принадлежност", СЕХАРЕ,САЛИМОВА,КУЛОВА,,"С.РАКОВСКИ, РАЗГРАД, РАЗГРАД",2015-11-17,"Община Разград","Неустановена принадлежност", СЕХЕР,ЮЛЮСЮ,ТАТАР,,"С.ГОЛЯМО ВРАНОВО, СЛИВО ПОЛЕ, РУСЕ",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност", СЕЯР,ЕМИНОВА,МЕХМЕДОВА,,"ГР.СЕВЛИЕВО, СЕВЛИЕВО, ГАБРОВО",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", СИАНА,ДИМИТРОВА,ДРАГНЕВА-СТАНКОВА,,"ГР.ПОМОРИЕ, ПОМОРИЕ, БУРГАС",2013-02-20,"Община Поморие","Неустановена принадлежност", СИАНА,СТЕФАНОВА,ХАДЖИЙСКА-БУЧУКОВА,,"ГР.ПРОВАДИЯ, ПРОВАДИЯ, ВАРНА",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", СИБИЛА,ЛЮБОМИРОВА,ЛИЛОВА,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", СИБИЛА,РОМАНОВА,КАМБЕРОВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност", СИБИН,АНГЕЛОВ,МИХАЙЛОВ,,"С.РАДОМИРЦИ, ЧЕРВЕН БРЯГ, ПЛЕВЕН",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност", СИБИН,АНГЕЛОВ,МИХАЙЛОВ,,"С.РАДОМИРЦИ, ЧЕРВЕН БРЯГ, ПЛЕВЕН",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", СИБИН,АНГЕЛОВ,МИХАЙЛОВ,,"С.РАДОМИРЦИ, ЧЕРВЕН БРЯГ, ПЛЕВЕН",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", СИБИН,АНГЕЛОВ,МИХАЙЛОВ,,"С.РАДОМИРЦИ, ЧЕРВЕН БРЯГ, ПЛЕВЕН",2015-07-28,"Община Червен бряг","Неустановена принадлежност", СИВИЛИАНА,ПЕТРОВА,КОТЛАРОВА,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2015-05-12,"Община Панагюрище","Неустановена принадлежност", СИВЛИН,АСЕНОВ,БАБАДЖАНОВ,,"ГР.ЗЛАТОГРАД, ЗЛАТОГРАД, СМОЛЯН",2010-07-20,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", СИВЛЯНА,НИКОЛАЕВА,АНДРОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-04-15,"Държавна агенция за метрология и технически надзор","Неустановена принадлежност", СИВО,ИВАНОВ,ЧАПАРОВ,,"С.АРНАУТИТО, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2007-09-04,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", СИВО,ПЕТРОВ,СИВОВ,1943-03-04,"С.КАРАНОВО, НОВА ЗАГОРА, СЛИВЕН",2009-06-29,"Народно събрание","Решение № 69 от 29.06.2009 г. - Народно събрание","Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; протокол рег. № 77/ 16.05.1990 г. за унищожаване на лично дело IА-1042 (Сл)." СИВО,ПЕТРОВ,СИВОВ,1943-03-04,"С.КАРАНОВО, НОВА ЗАГОРА, СЛИВЕН",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Решение № 2-395 от 17.09.2014 г. - лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 43 Народно събрание","

Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; протокол рег. № 77/ 16.05.1990 г. за унищожаване на лично дело IА-1042 (Сл).

" СИДЕР,СИДЕРОВ,КЬОСЕВ,,"С.СЛИВАРКА, КРУМОВГРАД, КЪРДЖАЛИ",2014-11-13,"Община Крумовград","Неустановена принадлежност", СИДЕР,ТОНЕВ,СИДЕРОВ,,"С.НАВЪСЕН, СИМЕОНОВГРАД, ХАСКОВО",2012-09-18,"Технически университет - София","Неустановена принадлежност", СИЙКА,АВРАМОВА,ВАКЕВА,,"С.ПОЛКОВНИК СЕРАФИМОВО, СМОЛЯН, СМОЛЯН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", СИЙКА,АЛЕКСАНДРОВА,ГРЪНЧАРОВА,,"ГР.КОЗЛОДУЙ, КОЗЛОДУЙ, ВРАЦА",2014-07-23,"Химикотехнологичен и металургичен университет","Неустановена принадлежност", СИЙКА,АЛФОНСИЕВА,МЪНЕВА,,"ГР.СВИЩОВ, СВИЩОВ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-06-18,"Община Белене","Неустановена принадлежност", СИЙКА,АНГЕЛОВА,ГАШАРОВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", СИЙКА,АНГЕЛОВА,НЕДЕЛКОВА,,"ГР.ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2008-07-09,"Национален статистически институт","Неустановена принадлежност", СИЙКА,АНГЕЛОВА,ЧЕРНЕВА-БИЧОКОВА,,"ГР.СМОЛЯН, СМОЛЯН, СМОЛЯН",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", СИЙКА,АНТОНОВА,ПИРОЕВА,,"ГР.БЕЛЕНЕ, БЕЛЕНЕ, ПЛЕВЕН",2015-06-18,"Община Белене","Неустановена принадлежност", СИЙКА,АТАНАСОВА,ГЕОРГИЕВА,,"С.СМИЛЯН, СМОЛЯН, СМОЛЯН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", СИЙКА,АТАНАСОВА,ДИМИТРОВА,,"С.ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВО, АКСАКОВО, ВАРНА",2011-08-09,"Агенция Пътна инфраструктура","Неустановена принадлежност", СИЙКА,АТАНАСОВА,ЖЕЛЕВА,,"С.ПОБЕДА, ДОБРИЧКА, ДОБРИЧ",2011-02-23,"Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол","Неустановена принадлежност", СИЙКА,АТАНАСОВА,ЛАЛОВА,,"ГР.СМОЛЯН, СМОЛЯН, СМОЛЯН",2010-11-03,"Агенция за хората с увреждания","Неустановена принадлежност", СИЙКА,БОЙКОВА,РАДЕВА,,"С.МУГЛА, СМОЛЯН, СМОЛЯН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", СИЙКА,ВАСИЛЕВА,ИЛИЕВА,,"С.ДЪБОВАН, ГУЛЯНЦИ, ПЛЕВЕН",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност", СИЙКА,ВАСИЛЕВА,СТОЙНОВА,,"ГР.ПРОВАДИЯ, ПРОВАДИЯ, ВАРНА",2010-09-29,"Регионални печатни издания","Неустановена принадлежност", СИЙКА,ВАСИЛЕВА,СТОЙНОВА,,"ГР.ПРОВАДИЯ, ПРОВАДИЯ, ВАРНА",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност", СИЙКА,ВАСИЛЕВА,СТОЙНОВА,,"ГР.ПРОВАДИЯ, ПРОВАДИЯ, ВАРНА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", СИЙКА,ВАСИЛЕВА,ХАЧИКЯН,,"ГР.СМОЛЯН, СМОЛЯН, СМОЛЯН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", СИЙКА,ВИЧЕВА,ПАВЛОВА,,"С.БЛАТЕЦ, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2013-01-16,"Министерство на правосъдието","Неустановена принадлежност", СИЙКА,ВИЧЕВА,ПАВЛОВА,,"С.БЛАТЕЦ, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", СИЙКА,ВЛАДИМИРОВА,ИВАНОВА,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", СИЙКА,ГАВРАИЛОВА,ДЕНКОВА,,"ГР.СМОЛЯН, СМОЛЯН, СМОЛЯН",2015-05-27,"Община Брезник","Неустановена принадлежност", СИЙКА,ГЕОРГИЕВА,АТАНАСОВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", СИЙКА,ГЕОРГИЕВА,ЗАЙКОВА,,"ГР.БЕЛИЦА, БЕЛИЦА, БЛАГОЕВГРАД",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", СИЙКА,ГЕОРГИЕВА,КАБАДАИЕВА,,"ГР.ХАРМАНЛИ, ХАРМАНЛИ, ХАСКОВО",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", СИЙКА,ГЕОРГИЕВА,КОСТОВА,,"ГР.СРЕДЕЦ, СРЕДЕЦ, БУРГАС",2013-01-29,"Община Средец","Неустановена принадлежност", СИЙКА,ГЕОРГИЕВА,ПЕТКОВА,,"ГР.ЧИПРОВЦИ, ЧИПРОВЦИ, МОНТАНА",2015-04-07,"Община Чипровци","Неустановена принадлежност", СИЙКА,ГЕОРГИЕВА,ПЕТКОВА,,"ГР.ЧИПРОВЦИ, ЧИПРОВЦИ, МОНТАНА",2016-02-09,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Монтана","Неустановена принадлежност", СИЙКА,ГЕОРГИЕВА,ПОПОВА,,"ГР.БЕЛИЦА, БЕЛИЦА, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", СИЙКА,ГЕОРГИЕВА,ТЕРЗИЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-11-21,"Министерство на околната среда и водите","Неустановена принадлежност", СИЙКА,ГЕОРГИЕВА,ФИЛИПОВА,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", СИЙКА,ГЕОРГИЕВА,ЧАВДАРОВА-КОСТОВА,,"ГР.ТОПОЛОВГРАД, ТОПОЛОВГРАД, ХАСКОВО",2012-03-14,"Софийски университет ""Св. Климент Охридски""","Неустановена принадлежност", СИЙКА,ДИМИТРОВА,ИВАНОВА,,"ГР.БЕЛОГРАДЧИК, БЕЛОГРАДЧИК, ВИДИН",2013-07-31,"Община Белоградчик","Неустановена принадлежност", СИЙКА,ДИМИТРОВА,ИЛИЕВА-ПЕТКОВА,,"ГР.ДОЛНИ ЧИФЛИК, ДОЛНИ ЧИФЛИК, ВАРНА",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност", СИЙКА,ДИМИТРОВА,КАРАГАНЕВА,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2009-12-02,"Национална здравноосигурителна каса","Неустановена принадлежност", СИЙКА,ДИМИТРОВА,КУЗОВА,1956-02-09,"С.СТУБЕЛ, МОНТАНА, МОНТАНА",2013-11-20,"Средни училища","Решение № 2-259 от 20.11.2013 г. - училища по Закона за народната просвета","Рег. дневник; картон обр. 4." СИЙКА,ДИМИТРОВА,СТОЙКОВА,,"ГР.КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2008-06-10,"Държавна агенция за младежта и спорта","Неустановена принадлежност", СИЙКА,ДИМИТРОВА,СТОЙКОВА,,"ГР.КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2011-04-28,"Министерство на физическото възпитание и спорта","Неустановена принадлежност", СИЙКА,ДИМИТРОВА,ЯНКОВА-РУСЕВА,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2008-12-18,"Българско национално радио","Неустановена принадлежност", СИЙКА,ДИНЕВА,РАНГЕЛОВА,,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2009-10-14,"Национален осигурителен институт","Неустановена принадлежност", СИЙКА,ДОБРЕВА,АНДРЕЕВА,,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност", СИЙКА,ДОБРЕВА,ГАБРОВСКА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-06-10,"Държавна агенция за младежта и спорта","Неустановена принадлежност", СИЙКА,ДОБРЕВА,ГАБРОВСКА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-04-28,"Министерство на физическото възпитание и спорта","Неустановена принадлежност", СИЙКА,ДРАГОМИРОВА,ДИМИТРОВА,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2011-02-15,"Агенция ""Митници""","Неустановена принадлежност", СИЙКА,ЖЕЛЕВА,АНГЕЛОВА,,"С.ГЕНЕРАЛ ИНЗОВО, ТУНДЖА, ЯМБОЛ",2015-11-05,"Приватизирани предприятия - Ямбол","Неустановена принадлежност", СИЙКА,ЖИВКОВА,ДИМИТРОВА,,"ГР.СВИЛЕНГРАД, СВИЛЕНГРАД, ХАСКОВО",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", СИЙКА,ЗДРАВКОВА,ДУШКОВА,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2010-09-20,"Държавен фонд Земеделие","Неустановена принадлежност", СИЙКА,ИВАНОВА,ДИМЧЕВА,,"ГР.СТАМБОЛИЙСКИ, СТАМБОЛИЙСКИ, ПЛОВДИВ",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", СИЙКА,ИВАНОВА,ЗАХАРИЕВА,,"С.МЕДОВИНА, ПОПОВО, ТЪРГОВИЩЕ",2014-05-27,"Българска академия на науките","Неустановена принадлежност", СИЙКА,ИВАНОВА,МАРКОВА,,"ГР.СЛИВНИЦА, СЛИВНИЦА, СОФИЙСКА",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност", СИЙКА,ИВАНОВА,НАЙДЕНОВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", СИЙКА,ИВАНОВА,ПОПОВА,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност", СИЙКА,ИВАНОВА,ХРИСТОВА,,"ГР.ПРОВАДИЯ, ПРОВАДИЯ, ВАРНА",2015-12-17,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Варна","Неустановена принадлежност", СИЙКА,ИЛИЕВА,ГЕОРГИЕВА,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност", СИЙКА,ЙОРДАНОВА,ГАНЕВА,,"ГР.МОМЧИЛГРАД, МОМЧИЛГРАД, КЪРДЖАЛИ",2010-09-09,"ИА по рибарство и аквакултури","Неустановена принадлежност", СИЙКА,КИРИЛОВА,КОЕВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност", СИЙКА,КИРИЛОВА,ФИЛИПОВА,,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", СИЙКА,КИРИЛОВА,ФИЛИПОВА,,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2015-08-04,"Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Неустановена принадлежност", СИЙКА,КИСИМОВА,КУЙБИШЕВА-СОЛЕНКОВА,,"С.ОГНЯНОВО, ГЪРМЕН, БЛАГОЕВГРАД",2011-04-05,"Община Гърмен","Неустановена принадлежност", СИЙКА,КИСИМОВА,КУЙБИШЕВА-СОЛЕНКОВА,,"С.ОГНЯНОВО, ГЪРМЕН, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", СИЙКА,КОЕВА,ПОПОВА-РАШКОВА,,"С.ТОДЮВЦИ, ЕЛЕНА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", СИЙКА,КОСТАДИНОВА,ЗЛАТАНОВА,,"ГР.СМОЛЯН, СМОЛЯН, СМОЛЯН",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", СИЙКА,КОСТАДИНОВА,ИВАНОВА,,"ГР.МАДАН, МАДАН, СМОЛЯН",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност", СИЙКА,КОСТАДИНОВА,КОВАЧЕВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2014-04-09,"Пловдивски университет Паисий Хилендарски","Неустановена принадлежност", СИЙКА,КРЪСТЕВА,ИВАНОВА,,"ГР.ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", СИЙКА,МАРИНОВА,МИХАЙЛОВА,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", СИЙКА,МАРИНОВА,ТОДОРОВА,,"С.КРЪВЕНИК, СЕВЛИЕВО, ГАБРОВО",2014-02-05,"Община Севлиево","Неустановена принадлежност", СИЙКА,МИЛАНОВА,КАМЕНЦАЛИЕВА,,"С.РАДАНОВО, ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", СИЙКА,МИНЧЕВА,НИКОЛОВА,,"С.ВЕЛЧЕВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-07-24,"Община Стражица","Неустановена принадлежност", СИЙКА,МИНЧЕВА,ПЕНЧЕВА,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2011-06-16,"Висша атестационна комисия","Неустановена принадлежност", СИЙКА,МИРЧОВА,НИКОЛОВА,,"С.ДРУГАН, РАДОМИР, ПЕРНИК",2015-06-09,"Община Радомир","Неустановена принадлежност", СИЙКА,МЛАДЕНОВА,ГЕРМАНОВА,,"ГР.НЕДЕЛИНО, НЕДЕЛИНО, СМОЛЯН",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност", СИЙКА,НИКОЛОВА,АРНАУДОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-11-21,"Министерство на околната среда и водите","Неустановена принадлежност", СИЙКА,НИКОЛОВА,ГОРАНОВА,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2008-03-18,"КТ Подкрепа","Неустановена принадлежност", СИЙКА,НИКОЛОВА,ЗАБИЛЕВА,,"ГР.СМОЛЯН, СМОЛЯН, СМОЛЯН",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", СИЙКА,НИКОЛОВА,ЗАБИЛЕВА,,"ГР.СМОЛЯН, СМОЛЯН, СМОЛЯН",2014-02-12,"Разследващи полицаи","Неустановена принадлежност", СИЙКА,НИКОЛОВА,СЕИЗОВА,,"С.ШИРОКА ЛЪКА, СМОЛЯН, СМОЛЯН",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", СИЙКА,ОГНЯНОВА,ЕВЛОГИЕВА,,"ГР.СЛИВНИЦА, СЛИВНИЦА, СОФИЙСКА",2015-01-14,"Приватизирани предприятия - София","Неустановена принадлежност", СИЙКА,ПАНАЙОТОВА,ЯНЕВА,,"С.ДЪЛБОКИ, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2013-06-05,"УниКредит Булбанк АД","Неустановена принадлежност", СИЙКА,ПЕНЕВА,ГЕОРГИЕВА,,"ГР.АЙТОС, АЙТОС, БУРГАС",2015-12-01,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Неустановена принадлежност", СИЙКА,ПЕТКОВА,МИНКОВА,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", СИЙКА,ПЕТРОВА,ЗРЪНЧЕВА,,"ГР.ПРОВАДИЯ, ПРОВАДИЯ, ВАРНА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", СИЙКА,РАЙКОВА,ДИМИТРОВА,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", СИЙКА,РУСЕВА,МИХАЙЛОВА,,"С.ПЧЕЛАРОВО, ГЕНЕРАЛ-ТОШЕВО, ДОБРИЧ",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност", СИЙКА,РУСИНОВА,БОЙЧЕВА,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2013-06-05,"УниКредит Булбанк АД","Неустановена принадлежност", СИЙКА,СЛАВЕЕВА,САКАЛЕВА,,"С.ЯГОДИНА, БОРИНО, СМОЛЯН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", СИЙКА,СЛАВЧЕВА,БОТЕВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2015-09-30,"Община Марица","Неустановена принадлежност", СИЙКА,СЛАВЧЕВА,ЛАПОВА,,"ГР.СРЕДЕЦ, СРЕДЕЦ, БУРГАС",2013-01-29,"Община Средец","Неустановена принадлежност", СИЙКА,СПИРОВА,ДРАГНЕВА,,"ГР.ПОМОРИЕ, ПОМОРИЕ, БУРГАС",2013-02-20,"Община Поморие","Неустановена принадлежност", СИЙКА,СТЕФАНОВА,БАЛАБАНОВА,,"С.БЕБРОВО, ЕЛЕНА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-06-05,"Община Елена","Неустановена принадлежност", СИЙКА,СТЕФАНОВА,ПАПАЗОВА,,ГЪРЦИЯ,2013-04-03,"Община Варна","Неустановена принадлежност", СИЙКА,СТЕФАНОВА,ПАПАЗОВА,,ГЪРЦИЯ,2015-12-17,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Варна","Неустановена принадлежност", СИЙКА,СТОИЛОВА,КОВАЧЕВА,,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", СИЙКА,СТОЯНОВА,ГЕНОВА,,"С.ГОРИЦА, ПОМОРИЕ, БУРГАС",2013-02-20,"Община Поморие","Неустановена принадлежност", СИЙКА,СТРАХИЛОВА,МИНЧЕВА,,"ГР.СВИЩОВ, СВИЩОВ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", СИЙКА,ТОДОРОВА,ПЕТКОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-06-10,"Държавна агенция Архиви","Неустановена принадлежност", СИЙКА,ТРИФОНОВА,ХРИСТОВА,,"С.БОЯНОВО, ЕЛХОВО, ЯМБОЛ",2012-07-04,"Конфедерация на независимите синдикати в България","Неустановена принадлежност", СИЙКА,ХАРАЛАМБЕВА,БАНДАКОВА,,"ГР.СМОЛЯН, СМОЛЯН, СМОЛЯН",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност", СИЙКА,ХРИСТОВА,МИХАЛЕВА,,"С.БРЕСТАК, ВЪЛЧИ ДОЛ, ВАРНА",2013-05-15,"Община Вълчи дол","Неустановена принадлежност", СИЙКА,ХРИСТОВА,МИХАЛЕВА,,"С.БРЕСТАК, ВЪЛЧИ ДОЛ, ВАРНА",2015-12-17,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Варна","Неустановена принадлежност", СИЙКА,ЦЕКОВА,МИЛЕВА,,"ГР.ЧЕРВЕН БРЯГ, ЧЕРВЕН БРЯГ, ПЛЕВЕН",2009-12-02,"Национална здравноосигурителна каса","Неустановена принадлежност", СИКА,ЙОРДАНОВА,СТОЯНОВА,,"ГР.РАДОМИР, РАДОМИР, ПЕРНИК",2015-06-09,"Община Радомир","Неустановена принадлежност", СИЛВА,БОРИСОВА,ВЛАДИМИРОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", СИЛВА,ВИДЕНОВА,НАКОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-07-17,"Банка Пиреос България АД","Неустановена принадлежност", СИЛВА,ГАРО,НАЛБАНТЯН-ХАЧЕРЯН,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2011-09-20,"Министерство на културата","Неустановена принадлежност", СИЛВА,ДИМИТРОВА,ВАСЕВА,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2012-07-04,"Конфедерация на независимите синдикати в България","Неустановена принадлежност", СИЛВА,ДИМИТРОВА,САЛАБАШЕВА,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност", СИЛВА,КЕВОРК,БОЯДЖИЯН,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-03-18,"КТ Подкрепа","Неустановена принадлежност", СИЛВА,КИРИЛОВА,БАЛАБАНОВА,,"ГР.РАДОМИР, РАДОМИР, ПЕРНИК",2015-06-09,"Община Радомир","Неустановена принадлежност", СИЛВА,МАРИНОВА,СТОЯНОВА,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", СИЛВА,МЕТОДИЕВА,ЛИЧЕВА-ДИЛОВСКА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-08-09,"Агенция Пътна инфраструктура","Неустановена принадлежност", СИЛВА,МЪГЪРДИЧ,ХРИСТОВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2015-12-17,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Варна","Неустановена принадлежност", СИЛВА,НИКОЛОВА,ЗУРЛЕВА,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", СИЛВА,ПЕТКОВА,ДЮКЕНДЖИЕВА,,ГР.СОФИЯ,2011-05-27,"Централна избирателна комисия-назначена с указ на президента № 78/15.04.2011 г.","Неустановена принадлежност", СИЛВА,ПЕТРОВА,МЛАДЕНОВА,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2013-08-07,"Община Грамада","Неустановена принадлежност", СИЛВА,РОСЕНОВА,ГЕОРГИЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност", СИЛВА,СТОИЛОВА,КРЪСТЕВА,,"ГР.ЯКОРУДА, ЯКОРУДА, БЛАГОЕВГРАД",2008-07-30,"Държавна агенция Държавен резерв и вoeнновременни запаси","Неустановена принадлежност", СИЛВА,СТОЯНОВА,ИВАНОВА,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност", СИЛВА,ХРИСТОВА,ЛАЗАРОВА,,"ГР.ТЕТЕВЕН, ТЕТЕВЕН, ЛОВЕЧ",2015-02-11,"Община Тетевен","Неустановена принадлежност", СИЛВА,ЦАНКОВА,ЛАВРЕНОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-12-18,"Българско национално радио","Неустановена принадлежност", СИЛВАНА,БОЖИДАРОВА,БАЛДЕВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2015-06-18,"Приватизирани предприятия - Пловдив","Неустановена принадлежност", СИЛВАНА,ГЕОРГИЕВА,МЕТОДИЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-01-14,"Приватизирани предприятия - София","Неустановена принадлежност", СИЛВАНА,ДИМИТРОВА,РАДЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-06-10,"Държавна агенция за младежта и спорта","Неустановена принадлежност", СИЛВАНА,ДИМИТРОВА,РАДЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-04-28,"Министерство на физическото възпитание и спорта","Неустановена принадлежност", СИЛВАНА,НИКОЛОВА,НАЛБАНТОВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2008-12-18,"Българско национално радио","Неустановена принадлежност", СИЛВАНА,НИКОЛОВА,НАЛБАНТОВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", СИЛВАНА,РАДОСЛАВОВА,ЛЮБЕНОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-10-17,"Министерство на икономиката, енергетиката и туризма","Неустановена принадлежност", СИЛВАНА,СВЕТЛОМИРОВА,СЮЛЕЙМАН,,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2011-02-02,"Регионални печатни издания","Неустановена принадлежност", СИЛВАНА,СТОЯНОВА,ЛУПОВА,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", СИЛВАНА,СТОЯНОВА,ЛУПОВА,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", СИЛВАНА,ТОДОРОВА,ПЕРОЗОВА,,"ГР.СИМЕОНОВГРАД, СИМЕОНОВГРАД, ХАСКОВО",2009-12-02,"Национална здравноосигурителна каса","Неустановена принадлежност", СИЛВАНА,ТОДОРОВА,ПЕРОЗОВА,,"ГР.СИМЕОНОВГРАД, СИМЕОНОВГРАД, ХАСКОВО",2011-04-28,"Министерство на физическото възпитание и спорта","Неустановена принадлежност", СИЛВАНА,ХРИСТОВА,ЕМИЛОВА,,"С.ТОРОС, ЛУКОВИТ, ЛОВЕЧ",2014-01-28,"КТ Подкрепа","Неустановена принадлежност", СИЛВЕНА,НИКОЛАЕВА,СТАНИЛОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2001-03-21,"Печатни издания","Неустановена принадлежност", СИЛВЕНА,НИКОЛАЕВА,СТАНИЛОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-12-09,"Печатни издания","Неустановена принадлежност", СИЛВЕНА,НИКОЛАЕВА,СТАНИЛОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-03-21,"Печатни издания","Неустановена принадлежност", СИЛВЕНА,НИКОЛАЕВА,СТАНИЛОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", СИЛВЕНА,РОСЕНОВА,РУСЕВА,,"С.ОГНЯНОВО, ГЪРМЕН, БЛАГОЕВГРАД",2011-04-05,"Община Гърмен","Неустановена принадлежност", СИЛВИ,ВАСИЛЕВ,ЧЕРНЕВ,1952-06-08,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-01-19,"Национален институт за помирение и арбитраж","Неустановане принадлежност", СИЛВИ,ВАСИЛЕВ,ЧЕРНЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-06-20,"Бургаски свободен университет","Неустановена принадлежност", СИЛВИ,ВАСИЛЕВ,ЧЕРНЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-09-26,"Българска търговско-промишлена палата","Неустановена принадлежност", СИЛВИ,ВАСИЛЕВ,ЧЕРНЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-07-03,"Длъжници към Стопанска банка","Неустановена принадлежност", СИЛВИ,ВИЛХЕМОВ,ФУС,,"ГР.СВИЩОВ, СВИЩОВ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2011-02-15,"Агенция ""Митници""","Неустановена принадлежност", СИЛВИ,ИВАНОВ,НИКОЛОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-06-22,"Служба Военна полиция","Неустановена принадлежност", СИЛВИ,ИВАНОВ,СЛАВЕЙКОВ,,"ГР.СВОГЕ, СВОГЕ, СОФИЙСКА",2015-03-11,"Община Бойчиновци","Неустановена принадлежност", СИЛВИ,ЙОРДАНОВ,СТЕФАНОВ,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2008-11-26,"Българска национална телевизия","Неустановена принадлежност", СИЛВИ,КИРИЛОВ,ПЕТРОВ,,"С.СЛАВОТИН, МОНТАНА, МОНТАНА",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", СИЛВИ,КИРИЛОВ,ПЕТРОВ,,"С.СЛАВОТИН, МОНТАНА, МОНТАНА",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност", СИЛВИ,ЛЮБЧОВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-07-11,"Медицински университет - София","Неустановена принадлежност", СИЛВИ,РАДУЛОВ,ПОПОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-07-20,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", СИЛВИ,ТРИФОНОВ,СЕРБЕЗОВ,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2015-06-29,"Организатор на хазартни игри","Неустановена принадлежност", СИЛВИ,ЦВЕТАНОВ,БЕЛОВ,,"С.МЕДКОВЕЦ, МЕДКОВЕЦ, МОНТАНА",2010-01-28,"Комисия за защита на потребителите","Неустановена принадлежност", СИЛВИА,НИКОВА,ЛАЙС,,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2007-04-24,"Европейски парламент","Неустановена принадлежност", СИЛВИАНА,ДИМИТРОВА,ИВАНОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", СИЛВИО,ДИМИТРОВ,ЛАЗАРОВ,,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2010-07-20,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", СИЛВИЯ,АВЕЛ,ПРЕДОЕВА,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", СИЛВИЯ,АВРАМОВА,ГЕОРГИЕВА,,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", СИЛВИЯ,АВРАМОВА,НИКОЛОВА,,"С.ЧЕРВЕНА ВОДА, РУСЕ, РУСЕ",2009-10-14,"Национален осигурителен институт","Неустановена принадлежност", СИЛВИЯ,АЛЕКСАНДРОВА,ЙОВЧЕВА,,"ГР.ПЕТРИЧ, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност", СИЛВИЯ,АЛЕКСАНДРОВА,КРУШКОВА,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", СИЛВИЯ,АЛЕКСАНДРОВА,КРУШКОВА,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", СИЛВИЯ,АЛЕКСАНДРОВА,КРУШКОВА,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", СИЛВИЯ,АЛЕКСАНДРОВА,ЛЕЦКОВСКА,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2015-12-01,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Неустановена принадлежност", СИЛВИЯ,АЛЕКСАНДРОВА,ХИНКОВА,,"ГР.ГАБРОВО, ГАБРОВО, ГАБРОВО",2016-01-19,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Габрово","Неустановена принадлежност", СИЛВИЯ,АЛЕКСАНДРОВА,ХРИСТОВА,,"ГР.КУЛА, КУЛА, ВИДИН",2013-09-11,"Община Кула","Неустановена принадлежност", СИЛВИЯ,АНАСТАСОВА,ХУБЕНОВА,,"ГР.АСЕНОВГРАД, АСЕНОВГРАД, ПЛОВДИВ",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", СИЛВИЯ,АНАСТАСОВА,ХУБЕНОВА,,"ГР.АСЕНОВГРАД, АСЕНОВГРАД, ПЛОВДИВ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", СИЛВИЯ,АНАСТАСОВА,ХУБЕНОВА,,"ГР.АСЕНОВГРАД, АСЕНОВГРАД, ПЛОВДИВ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", СИЛВИЯ,АНАСТАСОВА,ХУБЕНОВА,,"ГР.АСЕНОВГРАД, АСЕНОВГРАД, ПЛОВДИВ",2015-08-11,"Община Асеновград","Неустановена принадлежност", СИЛВИЯ,АНАСТАСОВА,ХУБЕНОВА,,"ГР.АСЕНОВГРАД, АСЕНОВГРАД, ПЛОВДИВ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", СИЛВИЯ,АНГЕЛОВА,ДИМИТРОВА,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2012-01-12,"Министерство на образованието","Неустановена принадлежност", СИЛВИЯ,АНГЕЛОВА,ДИМИТРОВА-ГЕОРГИЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-07-03,"Длъжници към Стопанска банка","Неустановена принадлежност", СИЛВИЯ,АНДРЕЕВА,ХАДЖИЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", СИЛВИЯ,АНТОНОВА,ПАНЕВА,,"ГР.ПРОВАДИЯ, ПРОВАДИЯ, ВАРНА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", СИЛВИЯ,АСЕНОВА,АВРАМОВА,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност", СИЛВИЯ,АСЕНОВА,АНГЕЛОВА,,"С.СЪЕДИНЕНИЕ, СУНГУРЛАРЕ, БУРГАС",2013-02-27,"Община Сунгурларе","Неустановена принадлежност", СИЛВИЯ,АСЕНОВА,СОТИРОВА,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", СИЛВИЯ,АСЕНОВА,ТОМОВА,1952-11-27,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-01-12,"Политически кабинети","Решение № 177 от 12.01.2011 г. - членовете на политическите кабинети на министър-председателя, на заместник министър-председателите и на министрите","Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководили я щатни служители; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо рег. № 2013/ 24.04.1990 г. с искане ""да бъдат унищожени регистрационните картони"" на аг. ""Иванова""; работно дело IР-12994 – 2 тома." СИЛВИЯ,АСЕНОВА,ТОМОВА,1952-11-27,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-01-08,"Лечебни заведения","Решение № 2-282 от 08.01.2014 г. - лечебните заведения","Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководили я щатни служители; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 2013/ 24.04.1990 г. с искане ""да бъдат унищожени регистрационните картони"" на аг. ""Иванова""; работно дело IР-12994 – 2 тома." СИЛВИЯ,АТАНАСОВА,АНТОВА-РАНГЕЛОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", СИЛВИЯ,АТАНАСОВА,АНТОВА-РАНГЕЛОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", СИЛВИЯ,АТАНАСОВА,КОЛЕВА,,"ГР.БЯЛА СЛАТИНА, БЯЛА СЛАТИНА, ВРАЦА",2015-07-22,"Приватизирани предприятия - Русе","Неустановена принадлежност", СИЛВИЯ,АТАНАСОВА,ЛЮБЕНОВА,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2016-02-18,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Кюстендил","Неустановена принадлежност", СИЛВИЯ,АТАНАСОВА,НИКОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-12-02,"Национална здравноосигурителна каса","Неустановена принадлежност", СИЛВИЯ,АТАНАСОВА,ПАВЛОВА,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", СИЛВИЯ,АТАНАСОВА,ПАВЛОВА,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", СИЛВИЯ,АТАНАСОВА,ПАУНОВА,,"ГР.ДУПНИЦА, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2016-02-18,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Кюстендил","Неустановена принадлежност", СИЛВИЯ,БОНЕВА,РАЙЧЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", СИЛВИЯ,БОРИСЛАВОВА,ДИМИТРОВА,,"С.МЕДКОВЕЦ, МЕДКОВЕЦ, МОНТАНА",2011-01-26,"Министерство на отбраната","Неустановена принадлежност", СИЛВИЯ,БОРИСОВА,ЗЛАТАРОВА-МАРИНЧЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-03-11,"Комисия за регулиране на съобщенията","Неустановена принадлежност", СИЛВИЯ,БОРИСОВА,СТОЯНОВА-ВИДЕНОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-01-14,"Приватизирани предприятия - София","Неустановена принадлежност", СИЛВИЯ,БОЯНОВА,ЯНЕВА-ПАВЛОВА,,"ГР.СИЛИСТРА, СИЛИСТРА, СИЛИСТРА",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", СИЛВИЯ,ВАЛЕРИНОВА,ВАСИЛЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност", СИЛВИЯ,ВАСИЛЕВА,ДОНЕВА,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2013-10-09,"Длъжници към ОББ","Неустановена принадлежност", СИЛВИЯ,ВАСИЛЕВА,ЗАХАРИЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-11-02,"Министерство на регионалното развитие и благоустройството","Неустановена принадлежност", СИЛВИЯ,ВАСИЛЕВА,ИЛИЕВА,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", СИЛВИЯ,ВАСИЛЕВА,ШИНИКОВА,,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2015-08-04,"Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Неустановена принадлежност", СИЛВИЯ,ВАЧКОВА,ИВАНОВА,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", СИЛВИЯ,ВЕЛИНОВА,МЛАДЕНОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", СИЛВИЯ,ВЕЛИНОВА,МЛАДЕНОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-02-12,"Разследващи полицаи","Неустановена принадлежност", СИЛВИЯ,ВЕЛИНОВА,НАЙДЕНОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-05-27,"Българска академия на науките","Неустановена принадлежност", СИЛВИЯ,ВЕЛИНОВА,ПЕТКОВА,1952-02-09,"ГР.ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2008-07-09,"Национален статистически институт","Решение № 43 от 09.07.2008 г. - държавни агенции","Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; документи от ръководили я щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IА-33383;" СИЛВИЯ,ВЕЛКОВА,СТОЯНОВА-ПЕТРОВА,,"ГР.ДУПНИЦА, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2012-08-07,"Пловдивски университет ""Паисий Хилендарски""","Неустановена принадлежност", СИЛВИЯ,ВЕНЕЛИНОВА,ПЕТРОВА,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2008-07-09,"Национален статистически институт","Неустановена принадлежност", СИЛВИЯ,ВЕСЕЛИНОВА,МИЛЕНКОВА,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", СИЛВИЯ,ВЕСКОВА,САВОВА-ЙОРДАНОВА,,"ГР.ПРОВАДИЯ, ПРОВАДИЯ, ВАРНА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", СИЛВИЯ,ВИКЕНТИЕВА,ТОДОРОВА,,"ГР.ДУПНИЦА, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", СИЛВИЯ,ВИКЕНТИЕВА,ТОДОРОВА,,"ГР.ДУПНИЦА, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2016-02-18,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Кюстендил","Неустановена принадлежност", СИЛВИЯ,ВИТАНОВА,ЯНЕВА,,"С.МИХАЙЛОВО, ХАЙРЕДИН, ВРАЦА",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", СИЛВИЯ,ВЛАДИМИРОВА,БОРИСОВА,,"ГР.ЛОМ, ЛОМ, МОНТАНА",2016-02-09,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Монтана","Неустановена принадлежност", СИЛВИЯ,ВЛАДИМИРОВА,РОМАНСКА-КАМЕНОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", СИЛВИЯ,ВРЪБЧЕВА,ТОМОВА,,"ГР.АЙТОС, АЙТОС, БУРГАС",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", СИЛВИЯ,ВЪЛЧЕВА,КОСТОВА,,"С.ДИВДЯДОВО, ШУМЕН, ШУМЕН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", СИЛВИЯ,ГЕНЧЕВА,НИКОЛОВА,1949-05-29,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-01-12,"Министерство на образованието","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1" СИЛВИЯ,ГЕОРГИЕВА,АНГЕЛОВА,,"ГР.КАЗАНЛЪК, КАЗАНЛЪК, СТАРА ЗАГОРА",2015-08-04,"Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Неустановена принадлежност", СИЛВИЯ,ГЕОРГИЕВА,БУТРОВА,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2009-12-02,"Национална здравноосигурителна каса","Неустановена принадлежност", СИЛВИЯ,ГЕОРГИЕВА,ГЕОРГИЕВА,,"С.ЯКОВО, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", СИЛВИЯ,ГЕОРГИЕВА,КУЗМАНОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-10-10,"Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията","Неустановена принадлежност", СИЛВИЯ,ГЕОРГИЕВА,МАНОЛОВА,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2015-01-14,"Приватизирани предприятия - София","Неустановена принадлежност", СИЛВИЯ,ГЕОРГИЕВА,МАРКОВА-ПОПОВА,,"ГР.АЙТОС, АЙТОС, БУРГАС",2012-12-12,"Община Айтос","Неустановена принадлежност", СИЛВИЯ,ГЕОРГИЕВА,ПЕНЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-04-21,"Синдици, включени в списъка на синдиците при БНБ","Неустановена принадлежност", СИЛВИЯ,ГЕОРГИЕВА,СЛАВЕВА,,"ГР.ЛОМ, ЛОМ, МОНТАНА",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", СИЛВИЯ,ГЕОРГИЕВА,ТОДОРОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", СИЛВИЯ,ГИЛЕВА,КУКУШЕВА,,"ГР.ПРОВАДИЯ, ПРОВАДИЯ, ВАРНА",2008-07-09,"Национален статистически институт","Неустановена принадлежност", СИЛВИЯ,ДЕНЕВА,ЦАНЕВА,,"ГР.МЪГЛИЖ, МЪГЛИЖ, СТАРА ЗАГОРА",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност", СИЛВИЯ,ДИКОВА,ДИМИТРОВА,,"ГР.ОРЯХОВО, ОРЯХОВО, ВРАЦА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", СИЛВИЯ,ДИМИТРОВА,ВЕЛКОВСКА,,"ГР.ГАБРОВО, ГАБРОВО, ГАБРОВО",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", СИЛВИЯ,ДИМИТРОВА,ВЕСЕЛИНОВА,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2015-01-07,"Община Кюстендил","Неустановена принадлежност", СИЛВИЯ,ДИМИТРОВА,ГЕОРГИЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", СИЛВИЯ,ДИМИТРОВА,ИВАНОВА,,"ГР.МЕЗДРА, МЕЗДРА, ВРАЦА",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", СИЛВИЯ,ДИМИТРОВА,ИВАНОВА,,"ГР.МЕЗДРА, МЕЗДРА, ВРАЦА",2016-01-14,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Враца","Неустановена принадлежност", СИЛВИЯ,ДИМИТРОВА,ИЛИЕВА,,"ГР.БЯЛА СЛАТИНА, БЯЛА СЛАТИНА, ВРАЦА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", СИЛВИЯ,ДИМИТРОВА,ОБРЕШКОВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", СИЛВИЯ,ДИМИТРОВА,ОБРЕШКОВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", СИЛВИЯ,ДИМИТРОВА,ОВЧАРЧЕНСКА,,"ГР.ДУПНИЦА, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", СИЛВИЯ,ДИМИТРОВА,ОВЧАРЧЕНСКА,,"ГР.ДУПНИЦА, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2014-12-09,"Община Дупница","Неустановена принадлежност", СИЛВИЯ,ДИМИТРОВА,ОВЧАРЧЕНСКА,,"ГР.ДУПНИЦА, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2016-02-18,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Кюстендил","Неустановена принадлежност", СИЛВИЯ,ДИМИТРОВА,ПАВЛОВА,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2012-06-14,"Министерство на труда и социалната политика","Неустановена принадлежност", СИЛВИЯ,ДИМИТРОВА,ХРИСТОВА,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", СИЛВИЯ,ДИМИТРОВА,ЦВЕТАНОВА,,"ГР.ДУПНИЦА, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", СИЛВИЯ,ДИМОВА,МАРИНОВА,,"ГР.ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2012-01-12,"Министерство на образованието","Неустановена принадлежност", СИЛВИЯ,ДИМЧЕВА,НЕДЯЛКОВА,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", СИЛВИЯ,ДОБРЕВА,ГОЧЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", СИЛВИЯ,ДОНЧЕВА,БАШАЕВА,,"ГР.АЙТОС, АЙТОС, БУРГАС",2009-10-14,"Национален осигурителен институт","Неустановена принадлежност", СИЛВИЯ,ДЯКОВА,ПЛАЧКОВА,,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", СИЛВИЯ,ЕВТИМОВА,ПАВЛОВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност", СИЛВИЯ,ЕМИЛОВА,ВАКЛИНОВА,,"С.МАРКОВО, КАСПИЧАН, ШУМЕН",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", СИЛВИЯ,ЕМИЛОВА,ВЪЛЧЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", СИЛВИЯ,ЕМИЛОВА,ТОМОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-07-03,"Длъжници към Стопанска банка","Неустановена принадлежност", СИЛВИЯ,ЖЕЛЯЗКОВА,СЛАВОВА,,"ГР.БЕЛОСЛАВ, БЕЛОСЛАВ, ВАРНА",2015-12-17,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Варна","Неустановена принадлежност", СИЛВИЯ,ЖИВОВА,ТОДОРОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-05-27,"Българска академия на науките","Неустановена принадлежност", СИЛВИЯ,ЗАПРИНОВА,КАРАМИНОВА,,"С.МАЛО КОНАРЕ, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", СИЛВИЯ,ЗДРАВКОВА,ПЕХЛИВАНОВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", СИЛВИЯ,ЗДРАВКОВА,САНДЕВА,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", СИЛВИЯ,ИВАНОВА,БОРИСОВА,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", СИЛВИЯ,ИВАНОВА,ВЕЛЕВА,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2011-07-12,"Община Петрич","Неустановена принадлежност", СИЛВИЯ,ИВАНОВА,ВЕЛЕВА,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", СИЛВИЯ,ИВАНОВА,ВЕЛКОВА-КАМАРАШКА,,"ГР.КУЛА, КУЛА, ВИДИН",2016-01-06,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Видин","Неустановена принадлежност", СИЛВИЯ,ИВАНОВА,ГАЧЕВА,,"ГР.ДОЛНИ ЧИФЛИК, ДОЛНИ ЧИФЛИК, ВАРНА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", СИЛВИЯ,ИВАНОВА,ГАЧЕВА,,"ГР.ДОЛНИ ЧИФЛИК, ДОЛНИ ЧИФЛИК, ВАРНА",2015-12-17,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Варна","Неустановена принадлежност", СИЛВИЯ,ИВАНОВА,ГЕОРГИЕВА,,"С.МЕДКОВЕЦ, МЕДКОВЕЦ, МОНТАНА",2011-08-03,"Агенция за държавна финансова инспекция","Неустановена принадлежност", СИЛВИЯ,ИВАНОВА,ГЕОРГИЕВА,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", СИЛВИЯ,ИВАНОВА,ГЛОГОВСКА,,"С.ЛИЛЯК, ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност", СИЛВИЯ,ИВАНОВА,ДЖАМБОВА,,"ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", СИЛВИЯ,ИВАНОВА,ДИМИТРОВА,,"ГР.МЕЗДРА, МЕЗДРА, ВРАЦА",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", СИЛВИЯ,ИВАНОВА,ДУЛЕВА,,"ГР.ПРОВАДИЯ, ПРОВАДИЯ, ВАРНА",2016-02-04,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Ловеч","Неустановена принадлежност", СИЛВИЯ,ИВАНОВА,ЖЕКОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2016-01-06,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Видин","Неустановена принадлежност", СИЛВИЯ,ИВАНОВА,ЗЕРКОВА,,"С.КЕСАРЕВО, СТРАЖИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", СИЛВИЯ,ИВАНОВА,ИВАНОВА,,"ГР.ГАБРОВО, ГАБРОВО, ГАБРОВО",2016-01-19,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Габрово","Неустановена принадлежност", СИЛВИЯ,ИВАНОВА,ИСОВА,,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2009-12-02,"Национална здравноосигурителна каса","Неустановена принадлежност", СИЛВИЯ,ИВАНОВА,КУПЕНОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", СИЛВИЯ,ИВАНОВА,МАТЕЕВА,,АРЖЕНТИНА,2008-06-10,"Държавна агенция Архиви","Неустановена принадлежност", СИЛВИЯ,ИВАНОВА,МИНКОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", СИЛВИЯ,ИВАНОВА,МИХАЙЛОВА,,"С.КОНЯВО, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", СИЛВИЯ,ИВАНОВА,МИЧЕВА-АЛЕКСОВА,,"ГР.ДУПНИЦА, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", СИЛВИЯ,ИВАНОВА,МИЧЕВА-АЛЕКСОВА,,"ГР.ДУПНИЦА, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", СИЛВИЯ,ИВАНОВА,НЕДКОВА,,"С.ОБРОЧИЩЕ, БАЛЧИК, ДОБРИЧ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", СИЛВИЯ,ИВАНОВА,СТАНЧЕВА,1971-01-06,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2015-11-11,"Приватизирани предприятия - Шумен","Неустановане принадлежност", СИЛВИЯ,ИВАНОВА,СТОЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-07-22,"Българска народна банка","Неустановена принадлежност", СИЛВИЯ,ИВАНОВА,ТАНЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", СИЛВИЯ,ИВАНОВА,ТЕНЕВА-ГЕОРГИЕВА,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2011-11-02,"Министерство на регионалното развитие и благоустройството","Неустановена принадлежност", СИЛВИЯ,ИВАНОВА,ХРИСТОВА,,"ГР.ГАБРОВО, ГАБРОВО, ГАБРОВО",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", СИЛВИЯ,ИВАНЧЕВА,БАЛИНОВА-ДЕСПОДОВА,,"ГР.ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2014-12-09,"Община Дупница","Неустановена принадлежност", СИЛВИЯ,ИВКОВА,ЧЕШЛИЕВА,,"С.ОГНЯНОВО, ГЪРМЕН, БЛАГОЕВГРАД",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", СИЛВИЯ,ИЛИЕВА,ПАНОВА-ГРАДИНАРОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-09-24,"Национална художествена академия","Неустановена принадлежност", СИЛВИЯ,ИЛИЕВА,РАЧЕВА,,"ГР.РАЗЛОГ, РАЗЛОГ, БЛАГОЕВГРАД",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност", СИЛВИЯ,ИЛИЕВА,СТЕФАНОВА,,"ГР.ПАВЛИКЕНИ, ПАВЛИКЕНИ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-06-26,"Община Павликени","Неустановена принадлежност", СИЛВИЯ,ИЛИЕВА,ЦВЕТАНСКА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-03-14,"Софийски университет ""Св. Климент Охридски""","Неустановена принадлежност", СИЛВИЯ,ИЛИЕВА,ЦВЕТКОВА,,"ГР.ЛЯСКОВЕЦ, ЛЯСКОВЕЦ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", СИЛВИЯ,ЙОНЧЕВА,СПАСОВА,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2015-06-09,"Община Радомир","Неустановена принадлежност", СИЛВИЯ,ЙОРГОВА,МАРКОВА,,"ГР.СИЛИСТРА, СИЛИСТРА, СИЛИСТРА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", СИЛВИЯ,ЙОРДАНОВА,ВЕЛКОВА,,"ГР.ДУПНИЦА, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", СИЛВИЯ,ЙОРДАНОВА,ВЕЛКОВА,,"ГР.ДУПНИЦА, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2016-02-09,"Областни управи","Неустановена принадлежност", СИЛВИЯ,ЙОРДАНОВА,КОМСАЛОВА,,"С.КАРАБУНАР, СЕПТЕМВРИ, ПАЗАРДЖИК",2012-07-25,"Конфедерация на независимите синдикати в България","Неустановена принадлежност", СИЛВИЯ,ЙОРДАНОВА,НИКОЛОВА,,"ГР.МОНТАНА, МОНТАНА, МОНТАНА",2012-09-26,"Българска търговско-промишлена палата","Неустановена принадлежност", СИЛВИЯ,ЙОРДАНОВА,ТРАИЛОВА,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", СИЛВИЯ,КИРИЛОВА,КИРИЛОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-11-27,"Българо-американска кредитна банка АД","Неустановена принадлежност", СИЛВИЯ,КИРИЛОВА,НИНОВА,,"С.ПЕТЪРНИЦА, ДОЛНИ ДЪБНИК, ПЛЕВЕН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", СИЛВИЯ,КИРИЛОВА,СТАЙКОВА,,"ГР.ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2008-09-16,"Държавна агенция по горите","Неустановена принадлежност", СИЛВИЯ,КИРЯКОВА,ПЕТРОВА,,"С.СВЕЩАРИ, ИСПЕРИХ, РАЗГРАД",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", СИЛВИЯ,КИРЯКОВА,ПЕТРОВА,,"С.СВЕЩАРИ, ИСПЕРИХ, РАЗГРАД",2014-02-12,"Разследващи полицаи","Неустановена принадлежност", СИЛВИЯ,КОЛЕВА,ШАТЪРОВА,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2010-09-29,"Регионални печатни издания","Неустановена принадлежност", СИЛВИЯ,КОСЕВА,ЦЕКОВА,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2015-08-04,"Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Неустановена принадлежност", СИЛВИЯ,КОСТАДИНОВА,ИВАНОВА,,"ГР.ДУПНИЦА, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2016-02-18,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Кюстендил","Неустановена принадлежност", СИЛВИЯ,КОСТОВА,ИВАНОВА,,"С.ЛЕВСКИ, СУВОРОВО, ВАРНА",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", СИЛВИЯ,КОСТОВА,ИВАНОВА,1957-08-14,"ГР.БЕРКОВИЦА, БЕРКОВИЦА, МОНТАНА",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Решение № 2-84 от 03.10.2012 г. - Министерство на здравеопазването","Рег. дневник; картон обр. 6; протокол рег. № 75/ 23.04.1990 г. с предложение за унищожаване на дело IЯ-295 (Мх)." СИЛВИЯ,КОСТОВА,СТОЯНОВА,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2009-12-02,"Национална здравноосигурителна каса","Неустановена принадлежност", СИЛВИЯ,КРЪСТЕВА,ГЕОРГИЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност", СИЛВИЯ,КРЪСТЕВА,ЙОРДАНОВА,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", СИЛВИЯ,КРЪСТЕВА,КРЪСТЕВА-КОЧКОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-08-04,"Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Неустановена принадлежност", СИЛВИЯ,КЪНЧЕВА,ХАДЖИЕВА,,"ГР.АРДИНО, АРДИНО, КЪРДЖАЛИ",2016-01-25,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Кърджали","Неустановена принадлежност", СИЛВИЯ,ЛУКАНОВА,СОКОЛОВА,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", СИЛВИЯ,ЛУКАНОВА,СОКОЛОВА,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", СИЛВИЯ,ЛУКАНОВА,ХРИСТОВА,,"ГР.КОСТЕНЕЦ, КОСТЕНЕЦ, СОФИЙСКА",2011-08-09,"Агенция Пътна инфраструктура","Неустановена принадлежност", СИЛВИЯ,ЛЮБЕНОВА,ИСАЕВА,,"ГР.МОНТАНА, МОНТАНА, МОНТАНА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", СИЛВИЯ,ЛЮБЕНОВА,ЯНКУЛОВА-ВАСЕВА,,"ГР.ПЕТРИЧ, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност", СИЛВИЯ,ЛЮБОЗАРОВА,МАРИНОВА,,"ГР.ОРЯХОВО, ОРЯХОВО, ВРАЦА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", СИЛВИЯ,ЛЮБОЗАРОВА,МАРИНОВА,,"ГР.ОРЯХОВО, ОРЯХОВО, ВРАЦА",2016-01-14,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Враца","Неустановена принадлежност", СИЛВИЯ,ЛЮБОМИРОВА,ИЛАРИОНОВА,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2008-05-27,"Държавна комисия за енергийно и водно регулиране","Неустановена принадлежност", СИЛВИЯ,МАРИНОВА,ДОБРЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-08-09,"Агенция Пътна инфраструктура","Неустановена принадлежност", СИЛВИЯ,МАРИНОВА,ДОБРЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-10-10,"Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията","Неустановена принадлежност", СИЛВИЯ,МАРИНОВА,МАРИНОВА-ЖЕЛЕЗАРОВА,,"ГР.МЕЗДРА, МЕЗДРА, ВРАЦА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", СИЛВИЯ,МАРИНОВА,ПЕТРОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", СИЛВИЯ,МАРИНОВА,СЕМОВА-КРЪСТЕВА,,"ГР.ДОЛНИ ЧИФЛИК, ДОЛНИ ЧИФЛИК, ВАРНА",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", СИЛВИЯ,МАРИНОВА,СЕМОВА-КРЪСТЕВА,,"ГР.ДОЛНИ ЧИФЛИК, ДОЛНИ ЧИФЛИК, ВАРНА",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", СИЛВИЯ,МАРИНОВА,ТИХОВА,,"ГР.СЕВЛИЕВО, СЕВЛИЕВО, ГАБРОВО",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", СИЛВИЯ,МИНКОВА,САНДЕВА-ИВАНОВА,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", СИЛВИЯ,МИНЧЕВА,ЧУДОМИРОВА,,"ГР.КОТЕЛ, КОТЕЛ, СЛИВЕН",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", СИЛВИЯ,МИРЧЕВА,ЗЛАТАНОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", СИЛВИЯ,МИРЧЕВА,ХРИСТОВА,,"ГР.ТУТРАКАН, ТУТРАКАН, СИЛИСТРА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", СИЛВИЯ,МИТКОВА,БОЕВА-РАДЕВА,,"ГР.ПРОВАДИЯ, ПРОВАДИЯ, ВАРНА",2015-12-17,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Варна","Неустановена принадлежност", СИЛВИЯ,МИТКОВА,БЪЧЕВА,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2012-10-17,"Министерство на икономиката, енергетиката и туризма","Неустановена принадлежност", СИЛВИЯ,МИХАЙЛОВА,НИКОЛОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-07-20,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", СИЛВИЯ,НЕДЕЛЧЕВА,ТОДОРОВА,1968-06-26,"ГР.ДЪЛГОПОЛ, ДЪЛГОПОЛ, ВАРНА",2014-02-05,"Агенция по заетостта","Неустановена принедлежност", СИЛВИЯ,НЕОФИТОВА,БЕНЬОВА,,УЗБЕКИСТАН,2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност", СИЛВИЯ,НИКОЛАЕВА,АЛЕКСИЕВА,,"ГР.ПОПОВО, ПОПОВО, ТЪРГОВИЩЕ",2007-09-04,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", СИЛВИЯ,НИКОЛАЕВА,АЛЕКСИЕВА,,"ГР.ПОПОВО, ПОПОВО, ТЪРГОВИЩЕ",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", СИЛВИЯ,НИКОЛАЕВА,АНТОНОВА,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност", СИЛВИЯ,НИКОЛАЕВА,ВЕЛИКОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-12-18,"Българско национално радио","Неустановена принадлежност", СИЛВИЯ,НИКОЛАЕВА,ВЕЛИКОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", СИЛВИЯ,НИКОЛАЕВА,ГРАДЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-12-18,"Българско национално радио","Неустановена принадлежност", СИЛВИЯ,НИКОЛАЕВА,ЙОТОВА,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2010-02-17,"Печатни издания","Неустановена принадлежност", СИЛВИЯ,НИКОЛАЕВА,НИКОЛОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-03-14,"Софийски университет ""Св. Климент Охридски""","Неустановена принадлежност", СИЛВИЯ,НИКОЛАЕВА,СЛАВОВА,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2015-08-04,"Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Неустановена принадлежност", СИЛВИЯ,НИКОЛОВА,БОРИСОВА,,"ГР.МОНТАНА, МОНТАНА, МОНТАНА",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", СИЛВИЯ,НИКОЛОВА,БОРИСОВА,,"ГР.МОНТАНА, МОНТАНА, МОНТАНА",2016-02-09,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Монтана","Неустановена принадлежност", СИЛВИЯ,НИКОЛОВА,ДИШКОВА,,"ГР.МОНТАНА, МОНТАНА, МОНТАНА",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност", СИЛВИЯ,НИКОЛОВА,КРУМОВА,,"ГР.ОРЯХОВО, ОРЯХОВО, ВРАЦА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", СИЛВИЯ,НИКОЛОВА,КРУМОВА,,"ГР.ОРЯХОВО, ОРЯХОВО, ВРАЦА",2016-01-14,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Враца","Неустановена принадлежност", СИЛВИЯ,НИКОЛОВА,МАТИКОВА-ТАМБУРОВА,,"ГР.БАТАК, БАТАК, ПАЗАРДЖИК",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", СИЛВИЯ,НИКОЛОВА,НАРЛИЙСКА-КАЦАРОВА,,"С.ДОЛНО КАМАРЦИ, ГОРНА МАЛИНА, СОФИЙСКА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", СИЛВИЯ,НИКОЛОВА,ЧОЛЕВА-ГЕОРГИЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-12-18,"Българско национално радио","Неустановена принадлежност", СИЛВИЯ,НИКОЛОВА,ЧОЛЕВА-ГЕОРГИЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", СИЛВИЯ,ПЕЙКОВА,ГРОЗЕВА,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", СИЛВИЯ,ПЕЙКОВА,ГРОЗЕВА,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2013-05-29,"Списание България он ер","Неустановена принадлежност", СИЛВИЯ,ПЕНКОВА,НИКОЛАЕВА,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", СИЛВИЯ,ПЕТКОВА,ГЕОРГИЕВА,,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", СИЛВИЯ,ПЕТКОВА,ДРАЙЧЕВА,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2013-11-13,"Община Враца","Неустановена принадлежност", СИЛВИЯ,ПЕТКОВА,ДРАЙЧЕВА,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", СИЛВИЯ,ПЕТКОВА,НИКОЛОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-12-18,"Българско национално радио","Неустановена принадлежност", СИЛВИЯ,ПЕТКОВА,НИКОЛОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", СИЛВИЯ,ПЕТРОВА,БАРАКОВА-ПАВЛОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-02-15,"Агенция ""Митници""","Неустановена принадлежност", СИЛВИЯ,ПЕТРОВА,ГАВРИЛОВА,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2011-02-15,"Агенция ""Митници""","Неустановена принадлежност", СИЛВИЯ,ПЕТРОВА,ДИМИТРОВА,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", СИЛВИЯ,ПЕТРОВА,ЗЛАТКОВА-ЗМИЯРОВА,,"ГР.САМОКОВ, САМОКОВ, СОФИЙСКА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", СИЛВИЯ,ПЕТРОВА,ИЛИЕВА,,"ГР.ЛОМ, ЛОМ, МОНТАНА",2016-02-09,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Монтана","Неустановена принадлежност", СИЛВИЯ,ПЕТРОВА,КАЛЕВА-НИКОЛОВА,,"ГР.ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2012-10-17,"Министерство на икономиката, енергетиката и туризма","Неустановена принадлежност", СИЛВИЯ,ПЕТРОВА,МИНКОВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2016-01-19,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Габрово","Неустановена принадлежност", СИЛВИЯ,ПЕТРОВА,НЕЙЧЕВА,,"ГР.ТУТРАКАН, ТУТРАКАН, СИЛИСТРА",2008-02-12,Министерства,"Неустановена принадлежност", СИЛВИЯ,ПЕТРОВА,НЕЙЧЕВА,,"ГР.ТУТРАКАН, ТУТРАКАН, СИЛИСТРА",2007-09-04,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", СИЛВИЯ,ПЕТРОВА,ПЕТРОВА,,"ГР.ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", СИЛВИЯ,ПЕТРОВА,СЛАВОВА,,"С.БЕЛОВЕЦ, КУБРАТ, РАЗГРАД",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", СИЛВИЯ,РАДКОВА,ГЕОРГИЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", СИЛВИЯ,РАДКОВА,ГЕОРГИЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", СИЛВИЯ,САМУИЛ,ЕМИРЯН,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2008-12-18,"Българско национално радио","Неустановена принадлежност", СИЛВИЯ,САМУИЛ,ЕМИРЯН,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", СИЛВИЯ,СВЕТЛОЗАРОВА,ГЛАДНИКОВА,,"ГР.ДУПНИЦА, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", СИЛВИЯ,СВЕТОСЛАВОВА,АЛЕКСАНДРОВА,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2015-08-04,"Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Неустановена принадлежност", СИЛВИЯ,СЕДЕФОВА,МИХАЙЛОВА,,"ГР.ДУПНИЦА, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност", СИЛВИЯ,СИМЕОНОВА,БОЯНОВА,,"С.КАПИТАНОВЦИ, ВИДИН, ВИДИН",2013-09-18,"Община Видин","Неустановена принадлежност", СИЛВИЯ,СИМЕОНОВА,СИМОВА-КИРОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-12-18,"Българско национално радио","Неустановена принадлежност", СИЛВИЯ,СИМЕОНОВА,СИМОВА-КИРОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-10-05,"Администрация на Народното събрание","Неустановена принадлежност", СИЛВИЯ,СЛАВЧЕВА,ВАСИЛЕВА,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", СИЛВИЯ,СЛАВЧЕВА,КОЕВА,,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2011-06-29,"Агенция по геодезия, картография и кадастър","Неустановена принадлежност", СИЛВИЯ,СПАСОВА,ГЕЧЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-01-23,"Администрация на Министерския съвет","Неустановена принадлежност", СИЛВИЯ,СПАСОВА,ГЕЧЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-01-14,"Приватизирани предприятия - София","Неустановена принадлежност", СИЛВИЯ,СТЕФАНОВА,ГЕЗМИШ,,"С.ГОРНО АБЛАНОВО, БОРОВО, РУСЕ",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", СИЛВИЯ,СТЕФАНОВА,ГЕЗМИШ,,"С.ГОРНО АБЛАНОВО, БОРОВО, РУСЕ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", СИЛВИЯ,СТЕФАНОВА,ГЕЗМИШ,,"С.ГОРНО АБЛАНОВО, БОРОВО, РУСЕ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", СИЛВИЯ,СТЕФАНОВА,ГЕНЧЕВА-ЛАЗАРОВА,,"ГР.БАЛЧИК, БАЛЧИК, ДОБРИЧ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", СИЛВИЯ,СТЕФАНОВА,ГРУЕВА,,"ГР.ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2014-09-24,"Длъжници към банка Биохим","Неустановена принадлежност", СИЛВИЯ,СТЕФАНОВА,ЕТОВА,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2015-05-19,"Община Септември","Неустановена принадлежност", СИЛВИЯ,СТЕФАНОВА,ЗАХАРИЕВА,,"ГР.РАЗГРАД, РАЗГРАД, РАЗГРАД",2015-12-17,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Варна","Неустановена принадлежност", СИЛВИЯ,СТЕФАНОВА,КОСЕВА-НИКОЛОВА,,ГЕРМАНИЯ,2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", СИЛВИЯ,СТЕФАНОВА,МАРКОВА,,"ГР.ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност", СИЛВИЯ,СТЕФАНОВА,МИНЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-03-14,"Софийски университет ""Св. Климент Охридски""","Неустановена принадлежност", СИЛВИЯ,СТЕФАНОВА,НАУМОВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност", СИЛВИЯ,СТЕФАНОВА,СВИЛЕНОВА,,"С.ДРУГАН, РАДОМИР, ПЕРНИК",2013-10-09,"Длъжници към ОББ","Неустановена принадлежност", СИЛВИЯ,СТЕФАНОВА,СВИЛЕНОВА,,"С.ДРУГАН, РАДОМИР, ПЕРНИК",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", СИЛВИЯ,СТОИЛОВА,БОТЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-06-16,"Висша атестационна комисия","Неустановена принадлежност", СИЛВИЯ,СТОИЛОВА,БОТЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-03-14,"Софийски университет ""Св. Климент Охридски""","Неустановена принадлежност", СИЛВИЯ,СТОИМЕНОВА,ТОПАЛОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", СИЛВИЯ,СТОИМЕНОВА,ТОПАЛОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-06-01,"Община Перник","Неустановена принадлежност", СИЛВИЯ,СТОЙКОВА,ПЕНЕВА,,"ГР.РАЗГРАД, РАЗГРАД, РАЗГРАД",2010-09-29,"Регионални печатни издания","Неустановена принадлежност", СИЛВИЯ,СТОЙНОВА,РАНДЕВА,,"ГР.КОТЕЛ, КОТЕЛ, СЛИВЕН",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", СИЛВИЯ,СТОЙНОВА,РАНДЕВА,,"ГР.КОТЕЛ, КОТЕЛ, СЛИВЕН",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", СИЛВИЯ,СТОЙЧЕВА,СПАСОВА,,"ГР.МОМЧИЛГРАД, МОМЧИЛГРАД, КЪРДЖАЛИ",2010-09-20,"Държавен фонд Земеделие","Неустановена принадлежност", СИЛВИЯ,СТОЙЧОВА,БОРИСОВА,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2016-02-18,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Кюстендил","Неустановена принадлежност", СИЛВИЯ,СТОЯНОВА,АЛЕКСАНДРОВА,,"РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ",2014-08-12,"Медицински университет - Плевен","Неустановена принадлежност", СИЛВИЯ,СТОЯНОВА,КАТАНСКА,,"С.РОГОЗЕН, ХАЙРЕДИН, ВРАЦА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", СИЛВИЯ,СТОЯНОВА,КАТАНСКА,,"С.РОГОЗЕН, ХАЙРЕДИН, ВРАЦА",2014-01-15,"Община Хайредин","Неустановена принадлежност", СИЛВИЯ,СТОЯНОВА,КИЧЕВА,,"С.МИХАЙЛОВО, ХАЙРЕДИН, ВРАЦА",2011-02-23,"Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол","Неустановена принадлежност", СИЛВИЯ,СТОЯНОВА,ЩУМПФ-КИРОВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2011-02-02,"Регионални печатни издания","Неустановена принадлежност", СИЛВИЯ,СТОЯНОВА,ЩУМПФ-КИРОВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", СИЛВИЯ,ТАНЕВА,ТЕРЗИЕВА,,"ГР.КАЗАНЛЪК, КАЗАНЛЪК, СТАРА ЗАГОРА",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност", СИЛВИЯ,ТОДОРОВА,ДЕНЕВА,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", СИЛВИЯ,ТОДОРОВА,СТОЙЧЕВА,,"С.ГОВЕДАРЦИ, САМОКОВ, СОФИЙСКА",2007-09-04,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", СИЛВИЯ,ТОДОРОВА,СТОЙЧЕВА,,"С.ГОВЕДАРЦИ, САМОКОВ, СОФИЙСКА",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", СИЛВИЯ,ТОДОРОВА,ХРИСТОВА,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", СИЛВИЯ,ТОШКОВА,ПЪЛОВА,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2016-01-14,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Враца","Неустановена принадлежност", СИЛВИЯ,ТРИФОНОВА,ТРИФОНОВА-ИВАНОВА,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2012-09-18,"Университет за национално и световно стопанство","Неустановена принадлежност", СИЛВИЯ,ФИЛИПОВА,НЕДЕВА,,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", СИЛВИЯ,ХРИСТОВА,"ВАН РОЙЕН",,"С.БЯЛ ИЗВОР, АРДИНО, КЪРДЖАЛИ",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност", СИЛВИЯ,ХРИСТОВА,ДИМИТРОВА-МАРКОВА,,"ГР.СИМЕОНОВГРАД, СИМЕОНОВГРАД, ХАСКОВО",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност", СИЛВИЯ,ХРИСТОВА,ДОГРАМАДЖИЕВА,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2011-02-15,"Агенция ""Митници""","Неустановена принадлежност", СИЛВИЯ,ХРИСТОВА,ИЛИЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-03-14,"Софийски университет ""Св. Климент Охридски""","Неустановена принадлежност", СИЛВИЯ,ХРИСТОВА,СПИРОВА,,"ГР.ЛЕВСКИ, ЛЕВСКИ, ПЛЕВЕН",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", СИЛВИЯ,ХРИСТОВА,СПИРОВА,,"ГР.ЛЕВСКИ, ЛЕВСКИ, ПЛЕВЕН",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", СИЛВИЯ,ХРИСТОВА,СПИРОВА,,"ГР.ЛЕВСКИ, ЛЕВСКИ, ПЛЕВЕН",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", СИЛВИЯ,ХРИСТОВА,СПИРОВА,,"ГР.ЛЕВСКИ, ЛЕВСКИ, ПЛЕВЕН",2015-07-07,"Община Левски","Неустановена принадлежност", СИЛВИЯ,ХРИСТОВА,СТЕФАНОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-10-14,"Национален осигурителен институт","Неустановена принадлежност", СИЛВИЯ,ХРИСТОВА,СТЕФАНОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност", СИЛВИЯ,ХРИСТОВА,ТОМОВА,,"ГР.КАВАРНА, КАВАРНА, ДОБРИЧ",2016-01-19,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Добрич","Неустановена принадлежност", СИЛВИЯ,ЦАНКОВА,НИКОЛОВА,,"ГР.ПРОВАДИЯ, ПРОВАДИЯ, ВАРНА",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", СИЛВИЯ,ЦВЕТАНОВА,НАКОВА,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2015-03-11,"Община Бойчиновци","Неустановена принадлежност", СИЛВИЯ,ЦВЕТКОВА,КРЪСТЕВА,,"ГР.НИКОПОЛ, НИКОПОЛ, ПЛЕВЕН",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", СИЛВИЯ,ЦВЕТКОВА,МИХАЙЛОВА,,"ГР.ОРЯХОВО, ОРЯХОВО, ВРАЦА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", СИЛВИЯ,ЦЕКОВА,ИЛИЕВА,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", СИЛВИЯ,ЧЕРНЕВА,ГЕОРГИЕВА,,"ГР.НОВА ЗАГОРА, НОВА ЗАГОРА, СЛИВЕН",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", СИЛВИЯ,ЯНАКИЕВА,БЕЛИЧОВСКА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-11-18,"Агенция за приватизация","Неустановена принадлежност", СИЛВИЯ,ЯЦОВА,ПАВЛОВА,,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", СИЛВИЯ-БОРЯНКА,БОРИСЛАВОВА,ПУНЧЕВА-ПЕТКОВА,,ПОЛША,2012-06-05,"Министерство на културата","Неустановена принадлежност", СИЛВИЯН,ДОНЧЕВ,ЖЕКОВ,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2014-02-19,"Община Добрич","Неустановена принадлежност", СИЛВИЯН,ИВАНОВ,СТОЯНОВ,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", СИЛИЯНА,ВАСИЛЕВА,ТОДОРОВА,,"С.МОГИЛА, КАСПИЧАН, ШУМЕН",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", СИЛЯН,АТАНАСОВ,СИЛЯНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-08-09,"Агенция Пътна инфраструктура","Неустановена принадлежност", СИЛЯНА,ГЕОРГИЕВА,НОЙКОВА-ГЕОРГИЕВА,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", СИМА,СИМЕОНОВА,ВЛАДИМИРОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-12-09,"Печатни издания","Неустановена принадлежност", СИМА,СТОЯНОВА,КОЦЕВА,,"ГР.СМЯДОВО, СМЯДОВО, ШУМЕН",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", СИМЕОН,АВТОНОМОВ,ЮРУКОВ,,"С.ДОЛЕНЕ, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2011-07-12,"Община Петрич","Неустановена принадлежност", СИМЕОН,АЛЕКСАНДРОВ,АЛЕКСИЕВ,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2015-04-28,"Община Пазарджик","Неустановена принадлежност", СИМЕОН,АЛЕКСАНДРОВ,ГРУЕВ,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2013-07-03,"Длъжници към Стопанска банка","Неустановена принадлежност", СИМЕОН,АЛЕКСАНДРОВ,ЕФРЕМОВ,,"ГР.ПЕТРИЧ, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2008-09-16,"Държавна агенция по горите","Неустановена принадлежност", СИМЕОН,АЛЕКСАНДРОВ,ИЛКОВ,,МАКЕДОНИЯ,2011-07-27,"Община Благоевград","Неустановена принадлежност", СИМЕОН,АЛЕКСАНДРОВ,ИЛКОВ,,МАКЕДОНИЯ,2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", СИМЕОН,АЛЕКСАНДРОВ,КОЕВ,,"С.БЕБРОВО, ЕЛЕНА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", СИМЕОН,АЛЕКСАНДРОВ,КОЕВ,,"С.БЕБРОВО, ЕЛЕНА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-12-08,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Велико Търново","Неустановена принадлежност", СИМЕОН,АЛЕКСАНДРОВ,ТОДОРИНОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2015-08-11,"Община Асеновград","Неустановена принадлежност", СИМЕОН,АЛЕКСАНДРОВ,ЧАНАЧЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", СИМЕОН,АЛЕКСАНДРОВ,ШОПОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-06-18,"Длъжници към Държавна спестовна каса","Неустановена принадлежност", СИМЕОН,АНГЕЛОВ,АНАЧКОВ,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2008-07-09,"Национален статистически институт","Неустановена принадлежност", СИМЕОН,АНГЕЛОВ,АНАЧКОВ,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", СИМЕОН,АНГЕЛОВ,АНГЕЛОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-12-14,"Министерство на външните работи - посланици","Неустановена принадлежност", СИМЕОН,АНГЕЛОВ,ПЪРВУЛОВ,,"С.ФЛОРЕНТИН, НОВО СЕЛО, ВИДИН",2013-08-13,"Община Ново село","Неустановена принадлежност", СИМЕОН,АНГЕЛОВ,РАДЕВ,,"ГР.САНДАНСКИ, САНДАНСКИ, БЛАГОЕВГРАД",2010-07-20,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", СИМЕОН,АНГЕЛОВ,ТРИФОНОВ,,"ГР.ДИМОВО, ДИМОВО, ВИДИН",2013-08-07,"Община Димово","Неустановена принадлежност", СИМЕОН,АНГЕЛОВ,ШУМАНОВ,1942-11-07,"С.СТРЯМА, РАКОВСКИ, ПЛОВДИВ",2009-06-29,"Народно събрание","Решение № 69 от 29.06.2009 г. - Народно събрание","Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 2947/ 27.07.1990 г. за унищожаване с протокол № 41/ 21.05.1990 г. делата на аг. ""Аспарухов""." СИМЕОН,АНДОНОВ,ЙОРДАНОВ,,"С.ДОБРИН, КРУШАРИ, ДОБРИЧ",2013-03-20,"Община Аксаково","Неустановена принадлежност", СИМЕОН,АНДРЕЕВ,АНГЕЛОВ,,"С.СИНДЕЛ, АВРЕН, ВАРНА",2015-12-17,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Варна","Неустановена принадлежност", СИМЕОН,АНДРЕЕВ,АНДРЕЕВ,,"С.ГРАДИНАРОВО, ПРОВАДИЯ, ВАРНА",2013-05-21,"Община Провадия","Неустановена принадлежност", СИМЕОН,АНДРЕЕВ,АНДРЕЕВ,,"С.ГРАДИНАРОВО, ПРОВАДИЯ, ВАРНА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", СИМЕОН,АНДРЕЕВ,АНДРЕЕВ,,"С.ГРАДИНАРОВО, ПРОВАДИЯ, ВАРНА",2015-12-17,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Варна","Неустановена принадлежност", СИМЕОН,АНДРЕЕВ,СИМЕОНОВ,,"ГР.ТЕТЕВЕН, ТЕТЕВЕН, ЛОВЕЧ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", СИМЕОН,АНТОНОВ,АНТОНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-12-02,"Национална здравноосигурителна каса","Неустановена принадлежност", СИМЕОН,АНТОНОВ,АНТОНОВ,,"ГР.ЧИРПАН, ЧИРПАН, СТАРА ЗАГОРА",2014-08-06,"Медицински университет - София","Неустановена принадлежност", СИМЕОН,АНТОНОВ,ГЕНОВ,,"С.КРАМОЛИН, СЕВЛИЕВО, ГАБРОВО",2014-02-05,"Община Севлиево","Неустановена принадлежност", СИМЕОН,АНТОНОВ,ГЕНОВ,,"С.КРАМОЛИН, СЕВЛИЕВО, ГАБРОВО",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", СИМЕОН,АНТОНОВ,ДОЧЕВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2014-02-12,"Разследващи полицаи","Неустановена принадлежност", СИМЕОН,АРСОВ,СТАНЧЕВ,,"С.СУШИЦА, ТРЕКЛЯНО, КЮСТЕНДИЛ",2015-01-21,"Община Трекляно","Неустановена принадлежност", СИМЕОН,АСЕНОВ,ДАСКАЛОВ,,"ГР.СЕВЛИЕВО, СЕВЛИЕВО, ГАБРОВО",2015-07-22,"Приватизирани предприятия - Русе","Неустановена принадлежност", СИМЕОН,АСЕНОВ,ДИМИТРОВ,1946-01-01,"С.ДЖИГУРОВО, САНДАНСКИ, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Решение № 2-581 от 24.11.2015 г. - кандидати за общински съветници – област Благоевград","

Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-32491; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6.

" СИМЕОН,АСЕНОВ,ЗАХАРИЕВ,,"ГР.РАЗГРАД, РАЗГРАД, РАЗГРАД",2012-09-26,"Българска търговско-промишлена палата","Неустановена принадлежност", СИМЕОН,АСЕНОВ,ЗАХАРИЕВ,,"ГР.РАЗГРАД, РАЗГРАД, РАЗГРАД",2015-11-17,"Община Разград","Неустановена принадлежност", СИМЕОН,АСЕНОВ,ПОПОВ,,"С.БОРОВЦИ, БЕРКОВИЦА, МОНТАНА",2015-03-11,"Община Берковица","Неустановена принадлежност", СИМЕОН,АСЕНОВ,РУСАНОВ,1943-09-14,"ГР.СЛАВЯНОВО, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2013-04-17,"Кредитни длъжници към банка БАЛКАНБАНК","Решение № 2-168 от 17.04.2013 г. - лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 - длъжници към банка ""БАЛКАНБАНК""","Със заповед № 2026/ 27.06.1966 г. е назначен за мл. разузнавач; със заповед № 662/ 17.10.1968 г. е преназначен за разузнавач V степен; със заповед № 451/ 13.06.1972 г. е преназначен за разузнавач I степен; със заповед № 0125/ 23.02.1976 г. е преназначен за ст. разузнавач III степен; със заповед № 448/ 13.06.1989 г. е преназначен за инспектор." СИМЕОН,АСЕНОВ,СИМЕОНОВ,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2009-02-23,"Държавна комисия по хазарта","Неустановена принадлежност", СИМЕОН,АСЕНОВ,СИМЕОНОВ,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност", СИМЕОН,АСЕНОВ,СТАМБОЛИЙСКИ,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", СИМЕОН,АСЕНОВ,СТАМБОЛИЙСКИ,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", СИМЕОН,АСЕНОВ,ТОДОРОВ,,ЮГОСЛАВИЯ,2015-10-05,"Община Раковски","Неустановена принадлежност", СИМЕОН,АТАНАСОВ,КРАЛИКОВ,1941-08-12,"ГР.ПЕТРИЧ, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2009-03-11,"Комисия за регулиране на съобщенията","Решение № 60 от 11.03.2009 г. - Комисия за регулиране на съобщенията","Рег. дневник; картони обр. 4 и обр. 6; протокол рег. № IV 466/ 18.04.1990 г. за унищожаване на лично дело IА-29142 и работно дело IР-14828." СИМЕОН,АТАНАСОВ,КРАЛИКОВ,1941-08-12,"ГР.ПЕТРИЧ, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2012-10-17,"Министерство на икономиката, енергетиката и туризма","Решение № 2-89 от 17.10.2012 г. - Министерството на икономиката, енергетиката и туризма","Рег. дневник; картони обр. 4 и обр. 6; протокол рег. № IV 466/ 18.04.1990 г. за унищожаване на лично дело IА-29142 и работно дело IР-14828." СИМЕОН,АТАНАСОВ,СТАНЕВ,,"ГР.СИЛИСТРА, СИЛИСТРА, СИЛИСТРА",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", СИМЕОН,АТАНАСОВ,ЦЪРВУЛАНОВ,,"ГР.ЧЕПЕЛАРЕ, ЧЕПЕЛАРЕ, СМОЛЯН",2010-07-20,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", СИМЕОН,АТАНАСОВ,ЩЕРЕВ,,"С.СТРУМЯНИ, СТРУМЯНИ, БЛАГОЕВГРАД",2014-09-24,"Длъжници към банка Биохим","Неустановена принадлежност", СИМЕОН,АТАНАСОВ,ЩЕРЕВ,,"С.СТРУМЯНИ, СТРУМЯНИ, БЛАГОЕВГРАД",2015-05-12,"Приватизирани предприятия - Габрово","Неустановена принадлежност", СИМЕОН,БИНЕВ,БИНЕВ,,"С.ВЕНЧАН, ПРОВАДИЯ, ВАРНА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", СИМЕОН,БИНЕВ,БИНЕВ,,"С.ВЕНЧАН, ПРОВАДИЯ, ВАРНА",2015-12-17,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Варна","Неустановена принадлежност", СИМЕОН,БЛАГОЕВ,ЦВЕТКОВ,,"С.АЛТИМИР, БЯЛА СЛАТИНА, ВРАЦА",2013-10-23,"Община Бяла Слатина","Неустановена принадлежност", СИМЕОН,БОРИСЛАВОВ,ДАСКАЛОВ,,"ГР.ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ, ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", СИМЕОН,БОРИСЛАВОВ,ТОДОРОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-05-27,"Българска академия на науките","Неустановена принадлежност", СИМЕОН,БОРИСОВ,БУЦОВ,,"С.РАБРОВО, БОЙНИЦА, ВИДИН",2016-01-06,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Видин","Неустановена принадлежност", СИМЕОН,БОРИСОВ,ИВАНОВ,,"С.МОЩАНЕЦ, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2011-07-27,"Община Благоевград","Неустановена принадлежност", СИМЕОН,БОРИСОВ,КРЪСТЕВ,,"С.КАПИТАНОВЦИ, ВИДИН, ВИДИН",2011-03-16,"Министерство на външните работи","Неустановена принадлежност", СИМЕОН,БОРИСОВ,КЯФОВ,,"С.ДЕДОВО, РОДОПИ, ПЛОВДИВ",2014-02-05,"Длъжници към Кристалбанк","Неустановена принадлежност", СИМЕОН,БОРИСОВ,ЛОЗАНОВ,1948-09-26,"ГР.БОБОВ ДОЛ, БОБОВ ДОЛ, КЮСТЕНДИЛ",2010-07-20,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 152 от 20.07.2010 г. - Министерство на вътрешните работи","Със заповед № 1684/ 02.04.1975 г. е назначен за разузнавач III степен; със заповед № 39/ 14.04.1977 г. е преназначен за н-к на група IV степен; със заповед № 4740/ 27.10.1981 г. е преназначен за н-к на отделение; със заповед № 2114/ 30.06.1987 г. е преназначен за зам. н-к на отдел; със заповед № 2270/ 20.07.1989 г. е преназначен за н-к на отделение." СИМЕОН,БОРИСОВ,ПЕТРОВ,,"С.СТОЛЪТ, СЕВЛИЕВО, ГАБРОВО",2014-02-05,"Община Севлиево","Неустановена принадлежност", СИМЕОН,БОРИСОВ,ПЕТРОВ,,"С.СТОЛЪТ, СЕВЛИЕВО, ГАБРОВО",2016-02-04,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Ловеч","Неустановена принадлежност", СИМЕОН,БОРИСОВ,САКСКОБУРГГОТСКИ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-02-12,"Министерски съвет","Неустановена принадлежност", СИМЕОН,БОРИСОВ,СИМЕОНОВ,,"ГР.ЛОМ, ЛОМ, МОНТАНА",2014-02-24,"Висш адвокатски съвет","Неустановена принадлежност", СИМЕОН,БОРИСОВ,СИМЕОНОВ,,"ГР.ГАБРОВО, ГАБРОВО, ГАБРОВО",2013-10-09,"Длъжници към ОББ","Неустановена принадлежност", СИМЕОН,БОРИСОВ,СТОЯДИНОВ,,"С.ИСКРЕЦ, СВОГЕ, СОФИЙСКА",2012-09-18,"Технически университет - София","Неустановена принадлежност", СИМЕОН,БОРИСОВ,ТОШЕВ,,"ГР.САМОКОВ, САМОКОВ, СОФИЙСКА",2008-12-18,"Българско национално радио","Неустановена принадлежност", СИМЕОН,БОРИСОВ,ЩЕРЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-06-16,"Висша атестационна комисия","Неустановена принадлежност", СИМЕОН,БОЯНОВ,ЖИВКОВ,,"С.СЛАКОВЦИ, БРЕЗНИК, ПЕРНИК",2015-05-27,"Община Брезник","Неустановена принадлежност", СИМЕОН,БОЯНОВ,НЕШЕВ,1956-09-03,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-06-04,"Приватизация - обособени части - София","Решение № 2-355 от 04.06.2014 г. - Приватизация - обособени части - София","

Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-36113; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.

" СИМЕОН,БРАЙКОВ,ГРОШЕВ,,"С.ВОЙНЯГОВО, КАРЛОВО, ПЛОВДИВ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", СИМЕОН,ВАСИЛЕВ,ВЛАСЕВ,,"ГР.МОНТАНА, МОНТАНА, МОНТАНА",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", СИМЕОН,ВАСИЛЕВ,ВЛАСЕВ,,"ГР.МОНТАНА, МОНТАНА, МОНТАНА",2016-02-09,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Монтана","Неустановена принадлежност", СИМЕОН,ВАСИЛЕВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2010-07-20,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", СИМЕОН,ВАСИЛЕВ,ДИМОВ,,"С.АНТИМОВО, ТУТРАКАН, СИЛИСТРА",2016-01-19,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Добрич","Неустановена принадлежност", СИМЕОН,ВАСИЛЕВ,КАРАКОЛЕВ,,"С.КАВРАКИРОВО, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2011-07-12,"Община Петрич","Неустановена принадлежност", СИМЕОН,ВАСИЛЕВ,КРУМОВ,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", СИМЕОН,ВАСИЛЕВ,КУЙОВ,,"ГР.САПАРЕВА БАНЯ, САПАРЕВА БАНЯ, КЮСТЕНДИЛ",2015-01-21,"Община Сапарева баня","Неустановена принадлежност", СИМЕОН,ВАСИЛЕВ,СИМЕОНОВ,,"С.СМОЛНИЦА, ДОБРИЧКА, ДОБРИЧ",2014-02-19,"Община Добричка","Неустановена принадлежност", СИМЕОН,ВАСИЛЕВ,СИМЕОНОВ,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2007-09-04,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", СИМЕОН,ВАСИЛЕВ,СИМЕОНОВ,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", СИМЕОН,ВАСИЛЕВ,СИМЕОНОВ,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност", СИМЕОН,ВАСИЛЕВ,СИМЕОНОВ,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2015-06-01,"Община Перник","Неустановена принадлежност", СИМЕОН,ВАСИЛЕВ,ШИШКОВ,,"С.МАРКОВО, РОДОПИ, ПЛОВДИВ",2015-10-14,"Община Родопи","Неустановена принадлежност", СИМЕОН,ВАСКОВ,ВАСИЛЕВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2012-09-18,"Университет по хранителни технологии - Пловдив","Неустановена принадлежност", СИМЕОН,ВЕЛИЧКОВ,ПАВЛОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", СИМЕОН,ВЕНКОВ,ДАНГУРОВ,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", СИМЕОН,ВЕСЕЛИНОВ,ГОРАНОВ,,"ГР.ПЕТРИЧ, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2008-12-18,"Българско национално радио","Неустановена принадлежност", СИМЕОН,ВИДИНОВ,ПАВЛОВ,,"С.КЛАДНИЦА, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2015-06-01,"Община Перник","Неустановена принадлежност", СИМЕОН,ВИДИНОВ,ПАВЛОВ,,"С.КЛАДНИЦА, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", СИМЕОН,ВИДИНОВ,СИМЕОНОВ,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2015-06-01,"Община Перник","Неустановена принадлежност", СИМЕОН,ВИКТОРОВ,НИКОЛОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", СИМЕОН,ВЛАДИМИРОВ,ТАСЕВ,,"С.СИРИЩНИК, КОВАЧЕВЦИ, ПЕРНИК",2012-09-18,"Университет за национално и световно стопанство","Неустановена принадлежност", СИМЕОН,ВЛАДИМИРОВ,ТАСЕВ,,"С.СИРИЩНИК, КОВАЧЕВЦИ, ПЕРНИК",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", СИМЕОН,ВЪРБАНОВ,ГАНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-07-20,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", СИМЕОН,ВЪТОВ,ТОДОРОВ,,"С.ЛАЗАРОВО, КНЕЖА, ПЛЕВЕН",2015-07-07,"Община Кнежа","Неустановена принадлежност", СИМЕОН,ГЕНЧЕВ,ДИМИТРОВ,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2015-11-05,"Приватизирани предприятия - Плевен","Неустановена принадлежност", СИМЕОН,ГЕОРГИЕВ,АНДРЕЕВ,,"С.ЦАР САМУИЛ, ТУТРАКАН, СИЛИСТРА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", СИМЕОН,ГЕОРГИЕВ,ВАНЕВ,1937-09-14,"ГР.ПИРДОП, ПИРДОП, СОФИЙСКА",2014-05-27,"Българска академия на науките","Решение № 2-351 от 27.05.2014 г. - Българска академия на науките","

Документ от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-34503; рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6.

" СИМЕОН,ГЕОРГИЕВ,ВАЦОВ,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", СИМЕОН,ГЕОРГИЕВ,ВАЦОВ,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност", СИМЕОН,ГЕОРГИЕВ,ГЕОРГИЕВ,1956-06-18,"ГР.ЕЛХОВО, ЕЛХОВО, ЯМБОЛ",2011-02-15,"Агенция ""Митници""","Решение № 185 от 15.02.2011 г. - Агенция ""Митници""","Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони - обр. 4 и обр. 6; лично дело IА-461 МФ" СИМЕОН,ГЕОРГИЕВ,ГЕОРГИЕВ,1956-06-18,"ГР.ЕЛХОВО, ЕЛХОВО, ЯМБОЛ",2013-01-23,"Община Бургас","Решение № 2-130 от 23.01.2013 г. - община Бургас","Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони - обр. 4 и обр. 6; лично дело IА-461 МФ;" СИМЕОН,ГЕОРГИЕВ,ГЕОРГИЕВ,1956-06-18,"ГР.ЕЛХОВО, ЕЛХОВО, ЯМБОЛ",2013-02-13,"Община Созопол","Решение № 2-138 от 13.02.2013 г. - община Созопол","Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони - обр. 4 и обр. 6; лично дело IА-461 МФ;" СИМЕОН,ГЕОРГИЕВ,ДИМИТРОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2016-02-04,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Ловеч","Неустановена принадлежност", СИМЕОН,ГЕОРГИЕВ,ДИМИТРОВ,,"С.ШУМЕНЦИ, ТУТРАКАН, СИЛИСТРА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", СИМЕОН,ГЕОРГИЕВ,ДОНЧЕВ,,"С.ДИНКОВО, РУЖИНЦИ, ВИДИН",2013-10-09,"Община Ружинци","Неустановена принадлежност", СИМЕОН,ГЕОРГИЕВ,ЕВСТАТИЕВ,,"ГР.АСЕНОВГРАД, АСЕНОВГРАД, ПЛОВДИВ",2015-08-11,"Община Асеновград","Неустановена принадлежност", СИМЕОН,ГЕОРГИЕВ,ЗАХАРИЕВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", СИМЕОН,ГЕОРГИЕВ,ИВАНОВ,,"ГР.ДУПНИЦА, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2011-10-05,"Администрация на Народното събрание","Неустановена принадлежност", СИМЕОН,ГЕОРГИЕВ,ЙОРДАНОВ,,"С.РАКОВО, НЕВЕСТИНО, КЮСТЕНДИЛ",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност", СИМЕОН,ГЕОРГИЕВ,КАМБУРОВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2012-10-17,"Министерство на икономиката, енергетиката и туризма","Неустановена принадлежност", СИМЕОН,ГЕОРГИЕВ,КАМБУРОВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2013-10-09,"Длъжници към ОББ","Неустановена принадлежност", СИМЕОН,ГЕОРГИЕВ,КАРЛИКОВ,,"С.МАРИКОСТИНОВО, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2011-07-27,"Община Благоевград","Неустановена принадлежност", СИМЕОН,ГЕОРГИЕВ,КАРЛИКОВ,,"С.МАРИКОСТИНОВО, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2011-08-09,"Агенция Пътна инфраструктура","Неустановена принадлежност", СИМЕОН,ГЕОРГИЕВ,ЛИКЬОВ,,"С.СТУБЕЛ, МОНТАНА, МОНТАНА",2014-01-15,"Община Роман","Неустановена принадлежност", СИМЕОН,ГЕОРГИЕВ,МИЦОВ,1938-01-31,"С.ВРЪВ, БРЕГОВО, ВИДИН",2013-09-25,"Община Брегово","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1" СИМЕОН,ГЕОРГИЕВ,НАЙДЕНОВ,,"С.БЕЛОГРАДЕЦ, ВЕТРИНО, ВАРНА",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", СИМЕОН,ГЕОРГИЕВ,НАКЕВ,,"С.БОГДАНОВДОЛ, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2015-06-01,"Община Перник","Неустановена принадлежност", СИМЕОН,ГЕОРГИЕВ,НЕДЯЛКОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-10-05,"Изпълнителна агенция по почвените ресурси","Неустановена принадлежност", СИМЕОН,ГЕОРГИЕВ,ПЕТКОВСКИ,1935-01-21,"ГР.КОСТЕНЕЦ, КОСТЕНЕЦ, СОФИЙСКА",2008-02-12,Министерства,"Решение № 25 от 12.02.2008 г. - министър-председатели, заместник министър-председатели, министри и заместник-министри","Рег. дневник; картон обр. 4" СИМЕОН,ГЕОРГИЕВ,ПЕТКОВСКИ,1935-01-21,"ГР.КОСТЕНЕЦ, КОСТЕНЕЦ, СОФИЙСКА",2009-06-29,"Народно събрание","Решение № 69 от 29.06.2009 г. - Народно събрание","Рег. дневник; картон обр. 4; доклад на Сл. ""Сигурност-ВП и ВКР"" рег. № СС-8795/ 29.11.2007 г." СИМЕОН,ГЕОРГИЕВ,ПЕТРОВ,1942-09-10,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-07-20,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 152 от 20.07.2010 г. - Министерство на вътрешните работи","Със заповед № 4200/ 30.07.1971 г. е назначен за разузнавач VI степен; със заповед № 444/ 31.01.1972 г. е преназначен за разузнавач III степен; със заповед № 1771/ 05.10.1974 г. е преназначен за разузнавач II степен; със заповед № 1406/ 06.09.1975 г. е преназначен за инспектор IV степен; със заповед № К-88/ 18.01.1977 г. е изпратен за 3 месеца и 12 дни на курс в КГБ-Москва; със заповед № К-3082/ 30.09.1977 г. е преназначен за н-к на отделение; със заповед № К-404/ 27.01.1982 г. е преназначен за зам. н-к на отдел; със заповед № К-3244/ 28.07.1982 г. е преназначен за н-к на Ленинско РУ на МВР; със заповед № К-2928/ 05.09.1989 г. е преназначен за н-к на I ОбУ на МВР." СИМЕОН,ГЕОРГИЕВ,СИМЕОНОВ,,"С.БЕРСИН, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2008-09-16,"Държавна агенция по горите","Неустановена принадлежност", СИМЕОН,ГЕОРГИЕВ,СИМЕОНОВ,,"ГР.ВЪРШЕЦ, ВЪРШЕЦ, МОНТАНА",2016-02-09,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Монтана","Неустановена принадлежност", СИМЕОН,ГЕОРГИЕВ,СИМЕОНОВ,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", СИМЕОН,ГЕОРГИЕВ,СИМЕОНОВ,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2014-03-12,"Община Тервел","Неустановена принадлежност", СИМЕОН,ГЕОРГИЕВ,СИМЕОНОВ,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", СИМЕОН,ГЕОРГИЕВ,СИМЕОНОВ,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2016-01-19,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Добрич","Неустановена принадлежност", СИМЕОН,ГЕОРГИЕВ,СИМЕОНОВ,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност", СИМЕОН,ГЕОРГИЕВ,СИМЕОНОВ,,"ГР.ЛЕВСКИ, ЛЕВСКИ, ПЛЕВЕН",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност", СИМЕОН,ГЕОРГИЕВ,СПАСОВ,,"С.ЛЯХОВО, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2015-04-28,"Община Пазарджик","Неустановена принадлежност", СИМЕОН,ГЕОРГИЕВ,СТОЙНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-06-16,"Висша атестационна комисия","Неустановена принадлежност", СИМЕОН,ГЕОРГИЕВ,ЮРУЧКИ,,"С.ОБЕЛ, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2008-09-16,"Държавна агенция по горите","Неустановена принадлежност", СИМЕОН,ГЕОРГИЕВ,ЮРУЧКИ,,"С.ОБЕЛ, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2011-04-05,"Община Кресна","Неустановена принадлежност", СИМЕОН,ГЕРАСИМОВ,СТАНКОВ,,"ГР.МОНТАНА, МОНТАНА, МОНТАНА",2010-07-20,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", СИМЕОН,ГОРАНОВ,ГЮРОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", СИМЕОН,ГОРАНОВ,ГЮРОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", СИМЕОН,ГОРАНОВ,ЦВЕТКОВ,,"С.СОФРОНИЕВО, МИЗИЯ, ВРАЦА",2013-12-11,"Община Мизия","Неустановена принадлежност", СИМЕОН,ГРИГОРОВ,ЛЕСИЧКОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-11-26,"Българска национална телевизия","Неустановена принадлежност", СИМЕОН,ГРОЗДАНОВ,КОЛЕВ,,"ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", СИМЕОН,ГРОЗДАНОВ,КОЛЕВ,,"ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-02-04,"Община Ловеч","Неустановена принадлежност", СИМЕОН,ГРУЕВ,ТОДОРОВ,,"С.ГАБЪРНИЦА, ВЕТРИНО, ВАРНА",2013-04-10,"Община Ветрино","Неустановена принадлежност", СИМЕОН,ДАВИДОВ,ЕЛАЗАРОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2007-04-24,"Европейски парламент","Неустановена принадлежност", СИМЕОН,ДАКОВ,ДАКОВ,,"С.КАМЕН, СТРАЖИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-04-17,"Кредитни длъжници към банка БАЛКАНБАНК","Неустановена принадлежност", СИМЕОН,ДАКОВ,ДЖАХОВ,,"С.КРУШУНА, ЛЕТНИЦА, ЛОВЕЧ",2015-02-18,"Община Угърчин","Неустановена принадлежност", СИМЕОН,ДАНАИЛОВ,ПУШКАРОВ,,"ГР.ЧЕРВЕН БРЯГ, ЧЕРВЕН БРЯГ, ПЛЕВЕН",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", СИМЕОН,ДАЧЕВ,ЙОРДАНОВ,,"С.БЪЛГАРСКО СЛИВОВО, СВИЩОВ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2010-07-20,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", СИМЕОН,ДЕЛЧЕВ,ГРИГОРОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-07-20,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", СИМЕОН,ДЕНЕВ,ЖЕЛЕВ,,"С.КАРДАМ, ГЕНЕРАЛ-ТОШЕВО, ДОБРИЧ",2011-03-09,"Социологически агенции","Неустановена принадлежност", СИМЕОН,ДЕНЧЕВ,ДЯНКОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-02-12,"Министерски съвет","Неустановена принадлежност", СИМЕОН,ДИМИТРОВ,БЕСЛЕМЕВ,,"С.ОВЧАРЦИ, САПАРЕВА БАНЯ, КЮСТЕНДИЛ",2015-01-21,"Община Сапарева баня","Неустановена принадлежност", СИМЕОН,ДИМИТРОВ,БИКОВ,,"С.ГОЛЕШОВО, САНДАНСКИ, БЛАГОЕВГРАД",2010-07-20,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", СИМЕОН,ДИМИТРОВ,БОГДАНСКИ,,"С.ВАКСЕВО, НЕВЕСТИНО, КЮСТЕНДИЛ",2015-01-14,"Община Невестино","Неустановена принадлежност", СИМЕОН,ДИМИТРОВ,БОЖКОВ,,"С.ЦЪРВАРИЦА, НЕВЕСТИНО, КЮСТЕНДИЛ",2015-06-01,"Приватизирани предприятия - Кюстендил","Неустановена принадлежност", СИМЕОН,ДИМИТРОВ,ГЕНКОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2014-10-08,"Длъжници към Първа частна банка","Неустановена принадлежност", СИМЕОН,ДИМИТРОВ,ДРАГОВ,,"ГР.БРАЦИГОВО, БРАЦИГОВО, ПАЗАРДЖИК",2015-04-21,"Община Брацигово","Неустановена принадлежност", СИМЕОН,ДИМИТРОВ,ЗАХАРИЕВ,,"ГР.СЕВЛИЕВО, СЕВЛИЕВО, ГАБРОВО",2014-02-05,"Община Севлиево","Неустановена принадлежност", СИМЕОН,ДИМИТРОВ,ЗАХАРИЕВ,,"ГР.СЕВЛИЕВО, СЕВЛИЕВО, ГАБРОВО",2015-12-08,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Велико Търново","Неустановена принадлежност", СИМЕОН,ДИМИТРОВ,ИВАНОВ,,"ГР.СВИЩОВ, СВИЩОВ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", СИМЕОН,ДИМИТРОВ,КОСТАДИНОВ,1926-09-17,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2012-01-17,"Българска Православна църква","Решение № 298 от 17.01.2012 г. - Българска православна църква","Собственоръчно написани агентурни сведения, документи за получено възнаграждение, разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители, документи от ръководили го щатни служители, съдържащи се в лично и в работно дело Ф1, а.е. 6738 – 27 тома; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3 – 2 бр.През м. ноември 1967 г. е назначен за оперативен работник от строго секретния щат на управление I. Псевдоними ""Христов"" и ""Торис""." СИМЕОН,ДИМИТРОВ,КОСТАДИНОВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2013-03-20,"Община Аврен","Неустановена принадлежност", СИМЕОН,ДИМИТРОВ,КОСТАДИНОВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", СИМЕОН,ДИМИТРОВ,КОСТАДИНОВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2015-12-17,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Варна","Неустановена принадлежност", СИМЕОН,ДИМИТРОВ,КРЪСТЕВ,,"ГР.КРИВОДОЛ, КРИВОДОЛ, ВРАЦА",2013-10-30,"Община Криводол","Неустановена принадлежност", СИМЕОН,ДИМИТРОВ,МИНКОВ,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2012-10-17,"Министерство на икономиката, енергетиката и туризма","Неустановена принадлежност", СИМЕОН,ДИМИТРОВ,МИХАЙЛОВ,,"С.ПЛОСКИ, САНДАНСКИ, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", СИМЕОН,ДИМИТРОВ,МИХАЙЛОВ,,"С.ПЛОСКИ, САНДАНСКИ, БЛАГОЕВГРАД",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", СИМЕОН,ДИМИТРОВ,МИХАЙЛОВ,,"С.ПЛОСКИ, САНДАНСКИ, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", СИМЕОН,ДИМИТРОВ,ПАЦОВ,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", СИМЕОН,ДИМИТРОВ,ПОПОВ,,"ГР.ПЕТРИЧ, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", СИМЕОН,ДИМИТРОВ,СИМЕОНОВ,,"ГР.ЛУКОВИТ, ЛУКОВИТ, ЛОВЕЧ",2010-07-20,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", СИМЕОН,ДИМИТРОВ,СИМЕОНОВ,,"ГР.КОЧЕРИНОВО, КОЧЕРИНОВО, КЮСТЕНДИЛ",2014-12-09,"Община Дупница","Неустановена принадлежност", СИМЕОН,ДИМИТРОВ,СИМОВ,,"С.ГОРНО ЦЕРОВЕНЕ, МОНТАНА, МОНТАНА",2015-03-24,"Община Георги Дамяново","Неустановена принадлежност", СИМЕОН,ДИМИТРОВ,СПИРИДОНОВ,,"ГР.СЕВЛИЕВО, СЕВЛИЕВО, ГАБРОВО",2015-06-09,"Община Радомир","Неустановена принадлежност", СИМЕОН,ДИМИТРОВ,СТОЙНОВ,,"ГР.ТРЯВНА, ТРЯВНА, ГАБРОВО",2016-01-19,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Габрово","Неустановена принадлежност", СИМЕОН,ДИМИТРОВ,СТОЯНОВСКИ,,"С.КОРКИНА, БОБОВ ДОЛ, КЮСТЕНДИЛ",2014-12-03,"Община Бобов дол","Неустановена принадлежност", СИМЕОН,ДИМИТРОВ,ЯМБОЛОВ,,"С.БОТЕВО, АКСАКОВО, ВАРНА",2013-03-20,"Община Аксаково","Неустановена принадлежност", СИМЕОН,ДИНЕВ,МОНЕВ,,"С.ГАВРАИЛОВО, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", СИМЕОН,ДИНЕВ,МОНЕВ,,"С.ГАВРАИЛОВО, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2015-08-04,"Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Неустановена принадлежност", СИМЕОН,ДОБРЕВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.КАРНОБАТ, КАРНОБАТ, БУРГАС",2013-01-09,"Община Карнобат","Неустановена принадлежност", СИМЕОН,ДОБРЕВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.КАРНОБАТ, КАРНОБАТ, БУРГАС",2015-12-01,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Неустановена принадлежност", СИМЕОН,ДОБРЕВ,РАДЕВ,,"С.НЕВША, ВЕТРИНО, ВАРНА",2013-04-10,"Община Ветрино","Неустановена принадлежност", СИМЕОН,ДОНЧЕВ,СИМЕОНОВ,,"С.БОЖЕВЦИ, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", СИМЕОН,ДОНЧЕВ,ХАДЖИКОСЕВ,1941-03-07,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-06-16,"Висша атестационна комисия","Решение № 230 от 16.06.2011 г. - ВАК","Документи от ръководилия го щатен служител; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; дело Ф1, а.е. 2784" СИМЕОН,ДОНЧЕВ,ХАДЖИКОСЕВ,1941-03-07,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-06-10,"Софийски университет Св. Климент Охридски","Решение № 2-356 от 10.06.2014 г. - Софийски университет ""Св. Климент Охридски""","

Документи от ръководилия го щатен служител; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; дело Ф1, а.е. 2784.

" СИМЕОН,ДРАШКОВ,ДРАШКОВ,,"ГР.ГАБРОВО, ГАБРОВО, ГАБРОВО",2016-01-19,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Габрово","Неустановена принадлежност", СИМЕОН,ЕМАНУИЛОВ,ЖЕЛЯЗКОВ,,"С.ЕНИЦА, КНЕЖА, ПЛЕВЕН",2015-07-07,"Община Кнежа","Неустановена принадлежност", СИМЕОН,ЕМАНУИЛОВ,ЖЕЛЯЗКОВ,,"С.ЕНИЦА, КНЕЖА, ПЛЕВЕН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", СИМЕОН,ЕНЧЕВ,ИВАНОВ,,"С.ЦЕНОВО, ЦЕНОВО, РУСЕ",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност", СИМЕОН,ЕФТИМОВ,ТОДОРОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност", СИМЕОН,ЗАХАРИЕВ,ТАНЕВ,,"С.БОРОВИЦА, АРДИНО, КЪРДЖАЛИ",2014-10-29,"Община Ардино","Неустановена принадлежност", СИМЕОН,ЗЛАТАНОВ,ЦОНЧЕВ,,"ГР.ТЕТЕВЕН, ТЕТЕВЕН, ЛОВЕЧ",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност", СИМЕОН,ЗЛАТАНОВ,ЦОНЧЕВ,,"ГР.ТЕТЕВЕН, ТЕТЕВЕН, ЛОВЕЧ",2015-09-09,"Община Карлово","Неустановена принадлежност", СИМЕОН,ИВАНОВ,АНГЕЛОВ,,"С.ВЛАДИМИРОВО, БОЙЧИНОВЦИ, МОНТАНА",2013-07-03,"Длъжници към Стопанска банка","Неустановена принадлежност", СИМЕОН,ИВАНОВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.ПЕТРИЧ, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2013-06-26,"Сосиете Женерал Експресбанк АД","Неустановена принадлежност", СИМЕОН,ИВАНОВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-06-22,"Служба Военна полиция","Неустановена принадлежност", СИМЕОН,ИВАНОВ,ГИЦОВ,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", СИМЕОН,ИВАНОВ,ГЛАВЧЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност", СИМЕОН,ИВАНОВ,ДОНЕВ,,"С.ХРАБРОВО, БАЛЧИК, ДОБРИЧ",2014-02-12,"Община Балчик","Неустановена принадлежност", СИМЕОН,ИВАНОВ,ИВАНОВ,,"ГР.ГАБРОВО, ГАБРОВО, ГАБРОВО",2015-12-17,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Варна","Неустановена принадлежност", СИМЕОН,ИВАНОВ,ИЛИЕВ,,"С.ДОЛНИ ЛОМ, ЧУПРЕНЕ, ВИДИН",2016-01-06,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Видин","Неустановена принадлежност", СИМЕОН,ИВАНОВ,ЙОТОВСКИ,,"С.БРЕНИЦА, КНЕЖА, ПЛЕВЕН",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност", СИМЕОН,ИВАНОВ,КАШКАНОВ,1935-10-23,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-07-03,"Длъжници към Стопанска банка","Решение № 2-203 от 03.07.2013 г. - лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 - длъжници към Стопанска банка ","

Документи от ръководили го щатни служители, рег. бланка-2 бр., съдържащи се в лично дело IА-33510 и в дело Ф1, а.е. 7022; рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 1 – 2 бр., обр. 3, обр. 4 – 2 бр. и обр. 6.

" СИМЕОН,ИВАНОВ,КОЛЕВ,,"ГР.ГЛАВИНИЦА, ГЛАВИНИЦА, СИЛИСТРА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", СИМЕОН,ИВАНОВ,МИНЧЕВ,,"ГР.КАЗАНЛЪК, КАЗАНЛЪК, СТАРА ЗАГОРА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", СИМЕОН,ИВАНОВ,МОНЧЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-01-26,"Министерство на отбраната","Неустановена принадлежност", СИМЕОН,ИВАНОВ,ПАШОВ,,"С.ЦАРЕВА ЛИВАДА, ДРЯНОВО, ГАБРОВО",2014-01-28,"Община Дряново","Неустановена принадлежност", СИМЕОН,ИВАНОВ,ПЕТКОВ,1943-08-30,"С.ГИГЕН, ГУЛЯНЦИ, ПЛЕВЕН",2012-07-18,"Технически университет - Габрово","Решение № 2-40 от 18.07.2012 г. - Технически университет - Габрово","Рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр. и обр. 6; писмо вх. № 1408/ 16.03.1990 г. за унищожаване с протокол № 32/ 08.03.1990 г. материалите на аг. ""Гошо""." СИМЕОН,ИВАНОВ,ПЕТКОВ,,"ГР.ЯБЛАНИЦА, ЯБЛАНИЦА, ЛОВЕЧ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", СИМЕОН,ИВАНОВ,ПЕТКОВ,,"ГР.ЯБЛАНИЦА, ЯБЛАНИЦА, ЛОВЕЧ",2010-07-20,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", СИМЕОН,ИВАНОВ,РАЗВИГОРОВ,,"С.БАРАКОВО, КОЧЕРИНОВО, КЮСТЕНДИЛ",2014-12-09,"Община Кочериново","Неустановена принадлежност", СИМЕОН,ИВАНОВ,РАЙЧЕВ,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2014-02-19,"Община Добрич","Неустановена принадлежност", СИМЕОН,ИВАНОВ,СИМЕОНОВ,,"С.СВАЛЕНИК, ИВАНОВО, РУСЕ",2015-07-22,"Приватизирани предприятия - Русе","Неустановена принадлежност", СИМЕОН,ИВАНОВ,СИМЕОНОВ,,"С.ПУШЕВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-08-04,"Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Неустановена принадлежност", СИМЕОН,ИВАНОВ,СИМЕОНОВ,,"ГР.ВЪЛЧИ ДОЛ, ВЪЛЧИ ДОЛ, ВАРНА",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", СИМЕОН,ИВАНОВ,СИМЕОНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", СИМЕОН,ИВАНОВ,СИМЕОНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", СИМЕОН,ИВАНОВ,СИМЕОНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-10-30,"Община Козлодуй","Неустановена принадлежност", СИМЕОН,ИВАНОВ,СИМЕОНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", СИМЕОН,ИВАНОВ,СИМЕОНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2016-01-14,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Враца","Неустановена принадлежност", СИМЕОН,ИВАНОВ,СИМЕОНОВ,,"ГР.ЕЛЕНА, ЕЛЕНА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-06-05,"Община Елена","Неустановена принадлежност", СИМЕОН,ИВАНОВ,СИМЕОНОВ,,"С.ИВАНИВАНОВЦИ, ЕЛЕНА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност", СИМЕОН,ИВАНОВ,СТОЯНОВ,,"ГР.ГАБРОВО, ГАБРОВО, ГАБРОВО",2012-09-18,"Национална спортна академия ""Васил Левски""","Неустановена принадлежност", СИМЕОН,ИВАНОВ,СЪБЕВ,,"ГР.ТЕРВЕЛ, ТЕРВЕЛ, ДОБРИЧ",2014-03-12,"Община Тервел","Неустановена принадлежност", СИМЕОН,ИВАНОВ,ШОРИКОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-01-26,"Министерство на отбраната","Неустановена принадлежност", СИМЕОН,ИВАНОВ,ШОРИКОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", СИМЕОН,ИГНАТОВ,ВАСИЛЕВ,,"ГР.КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2009-12-09,"Печатни издания","Неустановена принадлежност", СИМЕОН,ИГНАТОВ,ВАСИЛЕВ,,"ГР.КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2008-11-26,"Българска национална телевизия","Неустановена принадлежност", СИМЕОН,ИЛИЕВ,АНГЕЛОВ,,"С.РЯХОВО, СЛИВО ПОЛЕ, РУСЕ",2015-07-22,"Приватизирани предприятия - Русе","Неустановена принадлежност", СИМЕОН,ИЛИЕВ,АТАНАСОВ,,"ГР.АСЕНОВГРАД, АСЕНОВГРАД, ПЛОВДИВ",2015-08-11,"Община Асеновград","Неустановена принадлежност", СИМЕОН,ИЛИЕВ,БЕШКОВ,,"С.ДИСЕВИЦА, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2013-10-09,"Длъжници към ОББ","Неустановена принадлежност", СИМЕОН,ИЛИЕВ,ГРИГОРОВ,,"ГР.ТРЪСТЕНИК, ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ, ПЛЕВЕН",2015-06-23,"Община Долна Митрополия","Неустановена принадлежност", СИМЕОН,ИЛИЕВ,ДАСКАЛОВ,,"С.РАКЕВО, КРИВОДОЛ, ВРАЦА",2013-10-30,"Община Криводол","Неустановена принадлежност", СИМЕОН,ИЛИЕВ,ЗЯПКОВ,,"С.ДРАГОМИР, СЪЕДИНЕНИЕ, ПЛОВДИВ",2015-10-28,"Община Съединение","Неустановена принадлежност", СИМЕОН,ИЛИЕВ,СИМЕОНОВ,,"С.ЛИЛЯЧ, НЕВЕСТИНО, КЮСТЕНДИЛ",2015-01-14,"Община Невестино","Неустановена принадлежност", СИМЕОН,ИЛИЕВ,ХРИСТОВ,1948-04-05,"С.КАЛИЩЕ, КОВАЧЕВЦИ, ПЕРНИК",2015-06-01,"Община Перник","Решение № 2-514 от 01.06.2015 г. - община Перник","

Рег. дневник; картони - обр. 4 – 2 бр.; писмо вх. № 248/ 01.09.1999 г. за унищожаване дело IЯ-162 (Пк)

" СИМЕОН,ЙОВЕВ,ДОЧЕВ,,"С.ХОТНИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-12-08,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Велико Търново","Неустановена принадлежност", СИМЕОН,ЙОРДАНОВ,ДИМИТРОВ,,"ГР.СТАМБОЛИЙСКИ, СТАМБОЛИЙСКИ, ПЛОВДИВ",2015-10-14,"Община Стамболийски","Неустановена принадлежност", СИМЕОН,ЙОРДАНОВ,ДИМИТРОВ,,"ГР.СТАМБОЛИЙСКИ, СТАМБОЛИЙСКИ, ПЛОВДИВ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", СИМЕОН,ЙОРДАНОВ,ИСАЧКИ,,"ГР.РАДОМИР, РАДОМИР, ПЕРНИК",2015-06-09,"Община Радомир","Неустановена принадлежност", СИМЕОН,ЙОРДАНОВ,ИСАЧКИ,,"ГР.РАДОМИР, РАДОМИР, ПЕРНИК",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", СИМЕОН,ЙОРДАНОВ,КРЪСТЕВ,,"ГР.ЗЕМЕН, ЗЕМЕН, ПЕРНИК",2015-05-27,"Община Земен","Неустановена принадлежност", СИМЕОН,ЙОРДАНОВ,ЛЮБЕНОВ,1942-04-28,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-07-20,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 152 от 20.07.2010 г. - Министерство на вътрешните работи","Със заповед № 4018/ 21.08.1968 г. е назначен за мл. разузнавач; със заповед № 136/ 17.10.1968 г. е преназначен за разузнавач VI степен; със заповед № 54/ 18.03.1971 г. е преназначен за разузнавач V степен; със заповед № 62/ 13.04.1972 г. е преназначен за разузнавач II степен; със заповед № 123/ 10.08.1972 г. е преназначен за инспектор IV степен; със заповед № 2634/ 15.08.1974 г. е преназначен за инспектор III степен; със заповед № 34/ 25.01.1977 г. е преназначен за зам. н-к на отделение; със заповед № 2724/ 25.07.1980 г. е преназначен за н-к на отделение; със заповед № 2436/ 02.06.1983 г. е изпратен на 3 месечен курс в КГБ-Москва." СИМЕОН,ЙОРДАНОВ,МИХАЙЛОВ,,"С.ЛОГОДАЖ, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2011-07-27,"Община Благоевград","Неустановена принадлежност", СИМЕОН,ЙОРДАНОВ,НАЧОВСКИ,,"С.ДОЛНИ ЛУКОВИТ, ИСКЪР, ПЛЕВЕН",2014-12-03,"Национален военен университет ""Васил Левски""-Велико Търново","Неустановена принадлежност", СИМЕОН,ЙОРДАНОВ,СИМЕОНОВ,,"С.КОСТЕЛ, ЕЛЕНА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2008-06-10,"Държавна агенция Архиви","Неустановена принадлежност", СИМЕОН,ЙОРДАНОВ,СТОЙЧЕВ,,"С.СТАМБОЛОВО, ПАВЛИКЕНИ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-06-05,"УниКредит Булбанк АД","Неустановена принадлежност", СИМЕОН,ЙОТОВ,ВАСИЛЕВ,1937-07-25,"С.ГОЛЯМ ИЗВОР, ТЕТЕВЕН, ЛОВЕЧ",2010-07-20,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 152 от 20.07.2010 г. - Министерство на вътрешните работи","Със заповед № 181/ 24.01.1961 г. е назначен за разузнавач; със заповед № 381/ 04.04.1962 г. е преназначен за разузнавач в управление V; със заповед № 51/ 19.10.1968 г. е преназначен за разузнавач I. степен в управление III; със заповед № 64/ 04.09.1970 г. е преназначен за разузнавач III степен; със заповед № 71/ 13.09.1972 г. е преназначен за ст. разузнавач III степен; със заповед № 14/ 28.02.1974 г. е преназначен за ст. разузнавач; със заповед № 79/ 17.10.1974 г. е преназначен за ст. разузнавач II степен; със заповед № 67/ 07.09.1975 г. е преназначен за инспектор II степен; със заповед № 2994/ 19.07.1982 г. е изпратен на 3 месечен курс в КГБ-Москва." СИМЕОН,КАЛИНОВ,КАЛИНОВ,,"С.МАЛКО ВРАНОВО, СЛИВО ПОЛЕ, РУСЕ",2014-11-05,"Община Кирково","Неустановена принадлежност", СИМЕОН,КАЛЧЕВ,КИРЧЕВ,1938-03-16,"С.ГАНЧОВЕЦ, ДРЯНОВО, ГАБРОВО",2014-01-22,"Община Габрово","Решение № 2-292 от 22.01.2014 г. - община Габрово","

Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в дело Ф1, а.е. 7319; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3.

" СИМЕОН,КИРИЛОВ,ГОЦЕВ,,"С.КОПАНИЦА, РАДОМИР, ПЕРНИК",2015-06-09,"Община Радомир","Неустановена принадлежност", СИМЕОН,КИРИЛОВ,ИДАКИЕВ,,"ГР.РАДОМИР, РАДОМИР, ПЕРНИК",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", СИМЕОН,КИРИЛОВ,СИМЕОНОВ,,"С.ГОРНА ЛИПНИЦА, ПАВЛИКЕНИ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-06-26,"Община Павликени","Неустановена принадлежност", СИМЕОН,КИРИЛОВ,СЛАВЧЕВ,,"С.ДИВОТИНО, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2010-07-20,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", СИМЕОН,КИРИЛОВ,СТАНКОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност", СИМЕОН,КИРИЛОВ,ХРИСТОВ,,"ГР.ЧЕРВЕН БРЯГ, ЧЕРВЕН БРЯГ, ПЛЕВЕН",2015-07-28,"Община Червен бряг","Неустановена принадлежност", СИМЕОН,КОЛЕВ,СИМЕОНОВ,,"С.СТЕФАН КАРАДЖА, ДОБРИЧКА, ДОБРИЧ",2014-02-19,"Община Добричка","Неустановена принадлежност", СИМЕОН,КОНСТАНТИНОВ,ПОПОВ,,ГЕРМАНИЯ,2014-05-27,"Българска академия на науките","Неустановена принадлежност", СИМЕОН,КОНСТАНТИНОВ,СИМЕОНОВ,,"С.ТОТЛЕБЕН, ПОРДИМ, ПЛЕВЕН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", СИМЕОН,КОСТАДИНОВ,ДИМИТРОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2014-05-13,"Длъжници към Кредитна банка","Неустановена принадлежност", СИМЕОН,КОСТАДИНОВ,КИРИЛОВ,,"С.МАЙОР УЗУНОВО, ВИДИН, ВИДИН",2013-07-31,"Община Бойница","Неустановена принадлежност", СИМЕОН,КОСТАДИНОВ,СИМЕОНОВ,1944-06-11,"С.ЧИЛНОВ, ДВЕ МОГИЛИ, РУСЕ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Решение № 95 от 28.10.2009 г. - следователи и дознатели","Със заповед № К-2580/ 01.06.1990 г. е назначен за н-к отделение; със заповед № К-886/ 03.05.1991 г. е преназначен за н-к отдел." СИМЕОН,КОСТАДИНОВ,СИМЕОНОВ,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", СИМЕОН,КОЧЕВ,ПОПОВ,,"ГР.ПЕТРИЧ, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2011-02-15,"Агенция ""Митници""","Неустановена принадлежност", СИМЕОН,КРУМОВ,БАКОВСКИ,,"С.ЯКОВИЦА, КИРКОВО, КЪРДЖАЛИ",2010-07-20,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", СИМЕОН,КРУМОВ,МИХАЙЛОВ,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2011-11-02,"Министерство на регионалното развитие и благоустройството","Неустановена принадлежност", СИМЕОН,КРУМОВ,СПАСОВ,1938-08-24,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Решение № 95 от 28.10.2009 г. - следователи и дознатели","Със заповед № 1064/ 25.03.1968 г. е назначен за мл. следовател; със заповед № 65/ 14.10.1968 г. е преназначен за следовател V ст.; със заповед № 5186/ 08.09.1970 г. е преназначен за ст. следовател IV ст.; със заповед № 37/ 09.01.1972 г. е преназначен за ст. следовател III ст.; със заповед № 76/ 06.09.1972 г. е преназначен за зам. н-к отделение; със заповед № 6/ 14.01.1974 г. е преназначен за ст. инспектор; със заповед № 2274/ 12.07.1979 г. е преназначен за гл. следовател; със заповед № 454/ 26.01.1981 г. е изпратен на 3 месечен курс в КГБ-Москва; със заповед № 3476/ 10.08.1982 г. е преназначен за зам. н-к отдел 01; със заповед № 998/ 08.04.1988 г. е изпратен на 1 месечен курс в КГБ-Москва." СИМЕОН,КРУМОВ,СТОЯНОВ,,"С.РАКОВО, НЕВЕСТИНО, КЮСТЕНДИЛ",2015-01-07,"Община Кюстендил","Неустановена принадлежност", СИМЕОН,КРУМОВ,СТОЯНОВ,,"С.ЛЕСКОВЕЦ, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2015-06-01,"Община Перник","Неустановена принадлежност", СИМЕОН,КРУМОВ,ФЕЛЕКОВ,1939-03-05,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1" СИМЕОН,КРУМОВ,ХАДЖИЕВ,,"С.ИЛИНДЕНЦИ, СТРУМЯНИ, БЛАГОЕВГРАД",2011-05-04,"Община Струмяни","Неустановена принадлежност", СИМЕОН,КРУМОВ,ХРИСТОВ,,"ГР.МАЛКО ТЪРНОВО, МАЛКО ТЪРНОВО, БУРГАС",2008-03-18,"КТ Подкрепа","Неустановена принадлежност", СИМЕОН,КРЪСТЕВ,БАКЪРДЖИЕВ,,"ГР.СВИЩОВ, СВИЩОВ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2014-10-08,"Длъжници към Първа частна банка","Неустановена принадлежност", СИМЕОН,КРЪСТЕВ,ЕРОВ,,"ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, БЛАГОЕВГРАД",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност", СИМЕОН,КРЪСТЕВ,МОНЕВ,1957-07-10,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2008-06-10,"Държавна агенция за младежта и спорта","Решение № 37 от 10.06.2008 г. - държавни агенции и държавни комисии","Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник. картон обр. 4; лично дело IА-32742;" СИМЕОН,КРЪСТЕВ,МОНЕВ,1957-07-10,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2011-04-28,"Министерство на физическото възпитание и спорта","Решение № 213 от 28.04.2011 г. - Министерството на физическото възпитание и спорта","Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник. картони - обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; лично дело IА-32742" СИМЕОН,КРЪСТЕВ,САРАЛИЕВ,,"ГР.БЯЛА, БЯЛА, РУСЕ",2013-04-03,"Община Варна","Неустановена принадлежност", СИМЕОН,КРЪСТЕВ,ЦВЕТКОВ,,"С.БУТАН, КОЗЛОДУЙ, ВРАЦА",2016-01-14,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Враца","Неустановена принадлежност", СИМЕОН,КУНЧЕВ,ПЕТРОВ,,"ГР.ЧЕРВЕН БРЯГ, ЧЕРВЕН БРЯГ, ПЛЕВЕН",2015-07-28,"Община Червен бряг","Неустановена принадлежност", СИМЕОН,ЛАЗАРОВ,ДИВЛЕВ,,"ГР.ПЕТРИЧ, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2011-07-12,"Община Петрич","Неустановена принадлежност", СИМЕОН,ЛУКОВ,СИМЕОНОВ,,"ГР.ПАНАГЮРИЩЕ, ПАНАГЮРИЩЕ, ПАЗАРДЖИК",2010-07-20,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", СИМЕОН,ЛЮБЕНОВ,НИКОЛОВ,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2015-11-05,"Приватизирани предприятия - Плевен","Неустановена принадлежност", СИМЕОН,ЛЮБЕНОВ,РУСИМОВ,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност", СИМЕОН,ЛЮБЕНОВ,СИМЕОНОВ,,"ГР.РАЗГРАД, РАЗГРАД, РАЗГРАД",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", СИМЕОН,ЛЮБОМИРОВ,ДАНАИЛОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", СИМЕОН,ЛЮБОМИРОВ,ДАНАИЛОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", СИМЕОН,ЛЮБОМИРОВ,КАСАБОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", СИМЕОН,ЛЮБОМИРОВ,КАСАБОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-11-26,"Българска национална телевизия","Неустановена принадлежност", СИМЕОН,МАЛЧЕВ,ДЯНКОВ,,"С.ДЯНКОВО, РАЗГРАД, РАЗГРАД",2015-06-23,"Приватизирани предприятия - Разград","Неустановена принадлежност", СИМЕОН,МАЛЧЕВ,ДЯНКОВ,,"С.ДЯНКОВО, РАЗГРАД, РАЗГРАД",2015-11-17,"Община Разград","Неустановена принадлежност", СИМЕОН,МАНОЛОВ,АНГЕЛОВ,,"С.ЛЮБЕНОВО, НИКОПОЛ, ПЛЕВЕН",2015-07-22,"Община Никопол","Неустановена принадлежност", СИМЕОН,МАНОЛОВ,ДИМИТРОВ,,"С.ЛОЗИЦА, НИКОПОЛ, ПЛЕВЕН",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност", СИМЕОН,МАНОЛОВ,СИМОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност", СИМЕОН,МАРИНОВ,АРСОВ,,"ГР.ТЕТЕВЕН, ТЕТЕВЕН, ЛОВЕЧ",2015-02-11,"Община Тетевен","Неустановена принадлежност", СИМЕОН,МАРИНОВ,КАЛЧЕВ,,"С.ОРЛОВЕЦ, ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-07-10,"Община Полски Тръмбеш","Неустановена принадлежност", СИМЕОН,МАРИНОВ,КАРАПЕНЧЕВ,,"ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-12-08,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Велико Търново","Неустановена принадлежност", СИМЕОН,МАРИНОВ,КУНЧЕВ,,"С.КРУШОВИЦА, МИЗИЯ, ВРАЦА",2013-12-11,"Община Мизия","Неустановена принадлежност", СИМЕОН,МАРИНОВ,МОНЕВ,,"С.ЦЕНОВО, ЦЕНОВО, РУСЕ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", СИМЕОН,МАРИНОВ,СИМЕОНОВ,,"С.КОЗАРЕВЕЦ, ЛЯСКОВЕЦ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2011-01-26,"Министерство на отбраната","Неустановена принадлежност", СИМЕОН,МАРИНОВ,СИМЕОНОВ,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2015-06-01,"Приватизирани предприятия - Кюстендил","Неустановена принадлежност", СИМЕОН,МАРИНОВ,СИМЕОНОВ,,"С.ГОЛЯМ ИЗВОР, ТЕТЕВЕН, ЛОВЕЧ",2010-07-20,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", СИМЕОН,МАРИНОВ,ЦВЕТАНОВ,,"ГР.ТРЪСТЕНИК, ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ, ПЛЕВЕН",2015-06-23,"Община Долна Митрополия","Неустановена принадлежност", СИМЕОН,МАРКОВ,ДАРАКЧИЕВ,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", СИМЕОН,МЕТОДИЕВ,ВЕЛКОВ,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2015-08-04,"Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Неустановена принадлежност", СИМЕОН,МЕТОДИЕВ,КОСТАДИНОВ,,"С.ГОРНА РИБНИЦА, СТРУМЯНИ, БЛАГОЕВГРАД",2014-06-04,"Приватизация - обособени части - София","Неустановена принадлежност", СИМЕОН,МЕТОДИЕВ,МАНОВ,,"ГР.КОЧЕРИНОВО, КОЧЕРИНОВО, КЮСТЕНДИЛ",2014-12-09,"Община Кочериново","Неустановена принадлежност", СИМЕОН,МЕТОДИЕВ,ПЕТКОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2016-02-09,"ЗАД Дженерали","Неустановена принадлежност", СИМЕОН,МЕТОДИЕВ,СТОИЛОВ,,"С.ЛЕСКОВЕЦ, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2015-06-09,"Община Трън","Неустановена принадлежност", СИМЕОН,МИЛАНОВ,АНЕВ,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2015-06-01,"Община Перник","Неустановена принадлежност", СИМЕОН,МИЛАНОВ,ИСПИРИДОНОВ,,"С.ВАКСЕВО, НЕВЕСТИНО, КЮСТЕНДИЛ",2015-01-07,"Община Кюстендил","Неустановена принадлежност", СИМЕОН,МИЛАНОВ,ПЪРВАНОВ,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", СИМЕОН,МИЛЬОВ,СИМОВ,,"ГР.БАТАНОВЦИ, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2015-06-01,"Община Перник","Неустановена принадлежност", СИМЕОН,МИНЧЕВ,КУЦЕВ,,"ГР.ЛЪКИ, ЛЪКИ, ПЛОВДИВ",2015-09-14,"Община Лъки","Неустановена принадлежност", СИМЕОН,МИНЧЕВ,СИМЕОНОВ,,"С.КАМЕНЕЦ, ПОРДИМ, ПЛЕВЕН",2013-06-05,"УниКредит Булбанк АД","Неустановена принадлежност", СИМЕОН,МИНЧЕВ,СИМЕОНОВ,,"С.КАМЕНЕЦ, ПОРДИМ, ПЛЕВЕН",2013-07-17,"Община Свищов","Неустановена принадлежност", СИМЕОН,МИНЧЕВ,СИМЕОНОВ,,"С.КАМЕНЕЦ, ПОРДИМ, ПЛЕВЕН",2015-12-08,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Велико Търново","Неустановена принадлежност", СИМЕОН,МИРЧЕВ,БОГДАНСКИ,1937-08-25,"С.ГАБРОВО, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2011-08-09,"Агенция Пътна инфраструктура","Решение № 249 от 09.08.2011 г. - Агенция ""Пътна инфраструктура""","Привлечен със заповед № 203/ 16.07.1980 г. и се води на отчет от майор Василев." СИМЕОН,МИХАЙЛОВ,БОЙЧЕВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2013-02-20,"Община Поморие","Неустановена принадлежност", СИМЕОН,МИХАЙЛОВ,ГЕОРГИЕВ,,"С.УГЛЯРЦИ, РАДОМИР, ПЕРНИК",2015-06-01,"Община Перник","Неустановена принадлежност", СИМЕОН,МИХАЙЛОВ,ИВАНОВ,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", СИМЕОН,МИХАЙЛОВ,СТАТЕЛОВ,,"ГР.САНДАНСКИ, САНДАНСКИ, БЛАГОЕВГРАД",2015-05-19,"Община Стрелча","Неустановена принадлежност", СИМЕОН,МИХАЙЛОВ,СТОЯНОВ,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2012-01-12,"Министерство на образованието","Неустановена принадлежност", СИМЕОН,МИХАЙЛОВ,ЧИПРИЯНОВ,,"С.ОРЕШ, СВИЩОВ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-07-17,"Община Свищов","Неустановена принадлежност", СИМЕОН,МИХАЙЛОВ,ЧИПРИЯНОВ,,"С.ОРЕШ, СВИЩОВ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност", СИМЕОН,НАНЕВ,ВАРЧЕВ,,"С.ПОБИТ КАМЪК, РАЗГРАД, РАЗГРАД",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", СИМЕОН,НАНКОВ,МИЦЕВ,1941-04-25,"С.ЛЕНКОВО, ГУЛЯНЦИ, ПЛЕВЕН",2014-06-04,"Приватизация - обособени части - София","Решение № 2-355 от 04.06.2014 г. - Приватизация - обособени части - София","

Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-33737; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6.

" СИМЕОН,НЕДКОВ,ИЛИЕВ,,"ГР.АСЕНОВГРАД, АСЕНОВГРАД, ПЛОВДИВ",2015-09-14,"Община Кричим","Неустановена принадлежност", СИМЕОН,НЕДКОВ,НЕДКОВ,,"ГР.ГАБРОВО, ГАБРОВО, ГАБРОВО",2012-03-14,"Софийски университет ""Св. Климент Охридски""","Неустановена принадлежност", СИМЕОН,НЕДЯЛКОВ,СИМЕОНОВ,,"С.ВЪРБОВКА, ПАВЛИКЕНИ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност", СИМЕОН,НИКОЛАЕВ,СИМЕОНОВ,,"С.ПЕТКО КАРАВЕЛОВО, ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-04-21,"Община Велинград","Неустановена принадлежност", СИМЕОН,НИКОЛОВ,АЛЕКСОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", СИМЕОН,НИКОЛОВ,БЛАГОЕВ,1927-10-01,"С.ТРЕКЛЯНО, ТРЕКЛЯНО, КЮСТЕНДИЛ",2015-01-21,"Община Трекляно","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1" СИМЕОН,НИКОЛОВ,БЛИЗНАКОВ,1943-07-22,"С.КЛЮЧ, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2011-07-12,"Община Петрич","Решение № 241 от 12.07.2011 г. - община Петрич","Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; лично дело IА-2399 (Бл); протокол № 2/ 1990 г. за унищожаване на работно дело IР-2015 (Бл)." СИМЕОН,НИКОЛОВ,БОРИСОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", СИМЕОН,НИКОЛОВ,ВЪЛЧЕВ,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност", СИМЕОН,НИКОЛОВ,ГЕНЧЕВ,,"ГР.ДРЯНОВО, ДРЯНОВО, ГАБРОВО",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", СИМЕОН,НИКОЛОВ,ДИМИТРОВ,1945-10-15,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-01-17,"Българска Православна църква","Решение № 298 от 17.01.2012 г. - Българска православна църква","Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-33284; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6" СИМЕОН,НИКОЛОВ,ДЪРПАТОВ,1944-04-10,"ГР.РАЗЛОГ, РАЗЛОГ, БЛАГОЕВГРАД",2010-12-14,"Министерство на външните работи - посланици","Решение № 175 от 14.12.2010 г. - МВнР - посланици и генерални консули","Собственоръчно написани агентурни сведения; документи за получено възнаграждение; разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители; документи от ръководили го щатни служители; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; дело Ф1, а.е. 4959 – 3 тома." СИМЕОН,НИКОЛОВ,ИВАНОВ,,"С.МАДАН, БОЙЧИНОВЦИ, МОНТАНА",2015-04-07,"Община Монтана","Неустановена принадлежност", СИМЕОН,НИКОЛОВ,КАМЕНОВ,,"С.ЗВЕРИНО, МЕЗДРА, ВРАЦА",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност", СИМЕОН,НИКОЛОВ,НИКОЛОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-07-20,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", СИМЕОН,НИКОЛОВ,ПОПОВ,,"ГР.ПЕТРИЧ, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", СИМЕОН,НИКОЛОВ,ПОПОВ,,"С.ДРЕНОВИЦА, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2010-07-20,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", СИМЕОН,НИКОЛОВ,СИМЕОНОВ,,"С.ВЕТРИНО, ВЕТРИНО, ВАРНА",2013-05-15,"Община Девня","Неустановена принадлежност", СИМЕОН,НИКОЛОВ,СИМЕОНОВ,,"ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-01-23,"Община Бургас","Неустановена принадлежност", СИМЕОН,НИКОЛОВ,СИМЕОНОВ,,"ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-06-29,"Организатор на хазартни игри","Неустановена принадлежност", СИМЕОН,НИКОЛОВ,СИМЕОНОВ,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност", СИМЕОН,НИКОЛОВ,СТОЯНОВСКИ,1938-07-29,"С.КРУШОВИЦА, МИЗИЯ, ВРАЦА",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1" СИМЕОН,НИКОЛОВ,ТИМЕНОВ,,"ГР.АСЕНОВГРАД, АСЕНОВГРАД, ПЛОВДИВ",2014-07-15,"Университет по хранителни технологии","Неустановена принадлежност", СИМЕОН,НИКОЛОВ,ТОДОРОВ,,"С.СЛАВОТИН, МОНТАНА, МОНТАНА",2015-04-07,"Община Монтана","Неустановена принадлежност", СИМЕОН,НИКОЛОВ,ХАДЖИНОНЕВ,,"ГР.КАВАРНА, КАВАРНА, ДОБРИЧ",2014-02-24,"Община Каварна","Неустановена принадлежност", СИМЕОН,НИКОЛОВ,ХИНКОВ,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2007-09-04,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", СИМЕОН,НИКОЛОВ,ЦВЕТАНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-07-20,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", СИМЕОН,НИКОЛОВ,ЦЕКОВ,1952-10-18,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2011-01-26,"Министерство на отбраната","Решение № 180 от 26.01.2011 г. - Министерството на отбраната","Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; протокол № 74/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-28496 и работно дело IР-14060" СИМЕОН,НИКОЛОВ,ЦЕКОВ,1952-10-18,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2013-02-13,"Община Созопол","Решение № 2-138 от 13.02.2013 г. - община Созопол","Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; протокол № 74/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-28496 и работно дело IР-14060." СИМЕОН,ПАВЛОВ,ЙОРДАНОВ,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2012-09-18,"Национална спортна академия ""Васил Левски""","Неустановена принадлежност", СИМЕОН,ПАВЛОВ,ПАВЛОВ,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2015-02-11,"Община Тетевен","Неустановена принадлежност", СИМЕОН,ПАВЛОВ,ПЕЛОВ,,"С.ХУБАВЕНЕ, РОМАН, ВРАЦА",2014-01-15,"Община Роман","Неустановена принадлежност", СИМЕОН,ПАНДОВ,СИМЕОНОВ,,"ГР.АСЕНОВГРАД, АСЕНОВГРАД, ПЛОВДИВ",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност", СИМЕОН,ПЕНКОВ,КРУМОВ,,"С.ГОРНИ ДЪБНИК, ДОЛНИ ДЪБНИК, ПЛЕВЕН",2011-02-15,"Агенция ""Митници""","Неустановена принадлежност", СИМЕОН,ПЕНКОВ,КРУМОВ,,"С.ГОРНИ ДЪБНИК, ДОЛНИ ДЪБНИК, ПЛЕВЕН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", СИМЕОН,ПЕНЧЕВ,ПЕНЧЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-08-09,"Агенция Пътна инфраструктура","Неустановена принадлежност", СИМЕОН,ПЕТКОВ,СЕРТОВ,,"ГР.ПАНАГЮРИЩЕ, ПАНАГЮРИЩЕ, ПАЗАРДЖИК",2015-05-19,"Община Стрелча","Неустановена принадлежност", СИМЕОН,ПЕТКОВ,СИМЕОНОВ,,"С.ДЪЛГОДЕЛЦИ, ЯКИМОВО, МОНТАНА",2015-04-07,"Община Монтана","Неустановена принадлежност", СИМЕОН,ПЕТКОВ,СИМЕОНОВ,,"С.ПИСАРОВО, ИСКЪР, ПЛЕВЕН",2014-04-24,"Тракийски университет – гр. Стара Загора","Неустановена принадлежност", СИМЕОН,ПЕТКОВ,СИМЕОНОВ,1928-08-29,"С.МЕДКОВЕЦ, МЕДКОВЕЦ, МОНТАНА",2013-10-09,"Длъжници към ОББ","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1" СИМЕОН,ПЕТКОВ,УРУМОВ,,"С.КОНАРЕ, ГУРКОВО, СТАРА ЗАГОРА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", СИМЕОН,ПЕТРОВ,АНГЕЛОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", СИМЕОН,ПЕТРОВ,ДАНАИЛОВ,,"ГР.БАЛЧИК, БАЛЧИК, ДОБРИЧ",2014-02-12,"Община Балчик","Неустановена принадлежност", СИМЕОН,ПЕТРОВ,ДИМИТРОВ,,"ГР.АСЕНОВГРАД, АСЕНОВГРАД, ПЛОВДИВ",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", СИМЕОН,ПЕТРОВ,КИРЯКОВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", СИМЕОН,ПЕТРОВ,НАЙДЕНОВ,,"С.СВИДНЯ, СВОГЕ, СОФИЙСКА",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", СИМЕОН,ПЕТРОВ,НИКОЛОВ,,"ГР.БАЛЧИК, БАЛЧИК, ДОБРИЧ",2014-02-12,"Община Балчик","Неустановена принадлежност", СИМЕОН,ПЕТРОВ,СИМЕОНОВ,,"С.СКАЛСКО, ДРЯНОВО, ГАБРОВО",2014-01-28,"Община Дряново","Неустановена принадлежност", СИМЕОН,ПЕТРОВ,СИМЕОНОВ,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", СИМЕОН,ПЕТРОВ,СИМЕОНОВ,,"ГР.ПИРДОП, ПИРДОП, СОФИЙСКА",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", СИМЕОН,ПЕТРОВ,СИМЕОНОВ,,"С.ДЕБЕЛИ ЛАГ, РАДОМИР, ПЕРНИК",2015-06-09,"Община Радомир","Неустановена принадлежност", СИМЕОН,ПЕТРОВ,СИМЕОНОВ,,"ГР.ПАНАГЮРИЩЕ, ПАНАГЮРИЩЕ, ПАЗАРДЖИК",2015-01-14,"Приватизирани предприятия - София","Неустановена принадлежност", СИМЕОН,ПЕТРОВ,СТЕФАНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-11-26,"Българска национална телевизия","Неустановена принадлежност", СИМЕОН,ПЕТРОВ,СТЕФАНОВ,,"С.ЗЛИДОЛ, МЕЗДРА, ВРАЦА",2013-12-11,"Община Мездра","Неустановена принадлежност", СИМЕОН,ПЕТРОВ,СТОЯНОВ,,"С.ОДРАНИЦА, ЗЕМЕН, ПЕРНИК",2015-05-27,"Община Земен","Неустановена принадлежност", СИМЕОН,ПЕТРОВ,ТЪПОВ,,"ГР.ГАБРОВО, ГАБРОВО, ГАБРОВО",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", СИМЕОН,ПЕТРОВ,ТЪПОВ,,"ГР.ГАБРОВО, ГАБРОВО, ГАБРОВО",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", СИМЕОН,РАЙКОВ,СИМЕОНОВ,,"ГР.МАЛКО ТЪРНОВО, МАЛКО ТЪРНОВО, БУРГАС",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", СИМЕОН,РАНГЕЛОВ,ПАНТАЛЕЕВ,,"С.МАЛОРАД, БОРОВАН, ВРАЦА",2013-02-20,"Община Поморие","Неустановена принадлежност", СИМЕОН,РАШКОВ,КОСТОВ,,"С.КЪРНАРЕ, КАРЛОВО, ПЛОВДИВ",2015-09-09,"Община Карлово","Неустановена принадлежност", СИМЕОН,РУСИНОВ,КОЛЕВ,,"С.БЕЗДЕНИЦА, МОНТАНА, МОНТАНА",2015-12-08,"Църквите на Адвентистите от 7 ден","Неустановена принадлежност", СИМЕОН,САВОВ,КРЪСТЕВ,,"ГР.БЕЛЕНЕ, БЕЛЕНЕ, ПЛЕВЕН",2009-07-22,"Българска народна банка","Неустановена принадлежност", СИМЕОН,СЕДЕВЧЕВ,ДИМИТРОВ,,"ГР.БАТАНОВЦИ, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2010-07-20,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", СИМЕОН,СИМЕОНОВ,АТАНАСОВ,,"С.СТОЙЧОВЦИ, ГАБРОВО, ГАБРОВО",2015-07-16,"Община Плевен","Неустановена принадлежност", СИМЕОН,СИМЕОНОВ,ИЛИЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", СИМЕОН,СИМЕОНОВ,КОТЕВ,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2007-07-05,"Висш съдебен съвет","Неустановена принадлежност", СИМЕОН,СИМЕОНОВ,МИХОВ,,"ГР.РАДОМИР, РАДОМИР, ПЕРНИК",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", СИМЕОН,СИМЕОНОВ,ПОПОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-06-16,"Висша атестационна комисия","Неустановена принадлежност", СИМЕОН,СЛАВОВ,НИКОЛОВ,,"ГР.СЕВЛИЕВО, СЕВЛИЕВО, ГАБРОВО",2012-01-12,"Министерство на образованието","Неустановена принадлежност", СИМЕОН,СОФРОНИЕВ,КРЪСТЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", СИМЕОН,СРЕБРАНОВ,СТОИЛОВ,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2015-01-07,"Община Кюстендил","Неустановена принадлежност", СИМЕОН,СТАВРЕВ,ИВАНОВ,1952-11-21,"С.ГОРЕН БЛИЗНАК, АВРЕН, ВАРНА",2015-11-11,"Приватизирани предприятия - Шумен","Неустановане принадлежност", СИМЕОН,СТАНИМИРОВ,ГЕОРГИЕВ,,"С.БАБИНО, БОБОВ ДОЛ, КЮСТЕНДИЛ",2014-12-03,"Община Бобов дол","Неустановена принадлежност", СИМЕОН,СТАНИМИРОВ,ИВЧЕВ,1941-09-21,"С.ДРЕН, РАДОМИР, ПЕРНИК",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Решение № 95 от 28.10.2009 г. - следователи и дознатели","Със заповед № 3514/ 01.07.1969 г. е назначен за следовател VI ст. в I отдел ДС; със заповед № 3946/ 15.07.1970 г. е преназначен за следовател V ст.; със заповед № 37/ 09.05.1972 г. е преназначен за следовател II ст.; със заповед № 2874/ 31.08.1974 г. е преназначен за следовател I ст.; със заповед № 141/ 28.12.1974 г. е преназначен за зам. н-к отделение; със заповед № 2274/ 12.07.1979 г. е преназначен за ст. следовател; със заповед № 356/ 01.02.1980 г. е преназначен за н-к отдел следствен в СОУ на МВР; със заповед № К-4452/ 12.10.1982 г. е изпратен на 3 месечен курс във ВКШ-КГБ-СССР; със заповед № 2550/ 31.07.1987 г. е преназначен за зам. н-к отдел в ГСУ; със заповед № 1958/ 19.06.1989 г. е преназначен за н-к отдел следствен." СИМЕОН,СТАНКОВ,МИТОВ,,"С.ПРИБОЙ, РАДОМИР, ПЕРНИК",2015-06-09,"Община Радомир","Неустановена принадлежност", СИМЕОН,СТАНЧЕВ,СИМЕОНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", СИМЕОН,СТАНЧЕВ,СИМЕОНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", СИМЕОН,СТЕФАНОВ,БОЖАНОВ,,"ГР.РАКИТОВО, РАКИТОВО, ПАЗАРДЖИК",2007-07-19,"Администрация на президента","Неустановена принадлежност", СИМЕОН,СТЕФАНОВ,БЪНКОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", СИМЕОН,СТЕФАНОВ,КИТАНОВ,,"С.ГЕГА, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2011-07-12,"Община Петрич","Неустановена принадлежност", СИМЕОН,СТЕФАНОВ,КИТАНОВ,,"С.ГЕГА, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", СИМЕОН,СТЕФАНОВ,КИТАНОВ,,"С.ГЕГА, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", СИМЕОН,СТЕФАНОВ,СИМЕОНОВ,,"С.БЛАТЕЦ, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", СИМЕОН,СТЕФАНОВ,СИМЕОНОВ,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2015-06-01,"Община Перник","Неустановена принадлежност", СИМЕОН,СТЕФАНОВ,СИМЕОНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност", СИМЕОН,СТЕФАНОВ,СПИРОВ,,"ГР.БАЛЧИК, БАЛЧИК, ДОБРИЧ",2014-02-12,"Община Балчик","Неустановена принадлежност", СИМЕОН,СТЕФАНОВ,ЧЕРГОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-01-12,"Министерство на образованието","Неустановена принадлежност", СИМЕОН,СТОЕВ,КОСТАДИНОВ,,"С.ДРЕНКОВО, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2011-07-27,"Община Благоевград","Неустановена принадлежност", СИМЕОН,СТОИЛКОВ,ПЕШОВ,,"С.БЕЛЧИН, САМОКОВ, СОФИЙСКА",2011-11-02,"Министерство на регионалното развитие и благоустройството","Неустановена принадлежност", СИМЕОН,СТОИЛКОВ,ПЕШОВ,,"С.БЕЛЧИН, САМОКОВ, СОФИЙСКА",2012-05-31,"Българска стопанска камара","Неустановена принадлежност", СИМЕОН,СТОИЛКОВ,ПЕШОВ,,"С.БЕЛЧИН, САМОКОВ, СОФИЙСКА",2012-10-30,"Конфедерация на работодателите и индустриалците в България","Неустановена принадлежност", СИМЕОН,СТОИЛКОВ,ПЕШОВ,,"С.БЕЛЧИН, САМОКОВ, СОФИЙСКА",2015-01-14,"Приватизирани предприятия - София","Неустановена принадлежност", СИМЕОН,СТОИЛОВ,КАЦАРСКИ,1949-02-02,"ГР.ДУПНИЦА, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2010-07-20,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 152 от 20.07.2010 г. - Министерство на вътрешните работи","Рег. дневник; картони – обр. 4 и обр. 6; протокол № 72/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-30151 и работно дело IР-15918." СИМЕОН,СТОИЦОВ,ПЕТРОВ,,"С.ПОЛЕНА, СИМИТЛИ, БЛАГОЕВГРАД",2014-12-03,"Община Бобов дол","Неустановена принадлежност", СИМЕОН,СТОЯНОВ,АРАБАДЖИЕВ,,"ГР.СРЕДЕЦ, СРЕДЕЦ, БУРГАС",2013-01-29,"Община Средец","Неустановена принадлежност", СИМЕОН,СТОЯНОВ,АРСОВ,1943-11-16,"ГР.СЛИВНИЦА, СЛИВНИЦА, СОФИЙСКА",2013-07-03,"Длъжници към Стопанска банка","Решение № 2-203 от 03.07.2013 г. - лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 - длъжници към Стопанска банка ","

Собственоръчно написани агентурни сведения, документ за получено възнаграждение, разходни документи, отчетени от ръководил го щатен служител, документи от ръководили го щатни служители, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-19211 и в работно дело IР-3135; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.

" СИМЕОН,СТОЯНОВ,ИВАНОВ,,"С.ЛИСЕЦ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2015-01-07,"Община Кюстендил","Неустановена принадлежност", СИМЕОН,СТОЯНОВ,ИВАНОВ,,"ГР.АПРИЛЦИ, АПРИЛЦИ, ЛОВЕЧ",2010-07-20,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", СИМЕОН,СТОЯНОВ,КЪНЧЕВ,,"ГР.ЕЛЕНА, ЕЛЕНА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-06-05,"Община Елена","Неустановена принадлежност", СИМЕОН,СТОЯНОВ,КЪНЧЕВ,,"ГР.ЕЛЕНА, ЕЛЕНА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-12-08,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Велико Търново","Неустановена принадлежност", СИМЕОН,СТОЯНОВ,РАДУЛОВ,,"С.МРАМОР, ТРЪН, ПЕРНИК",2014-10-29,"Академия на МВР","Неустановена принадлежност", СИМЕОН,СТОЯНОВ,СИМЕОНОВ,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2008-09-16,"Д