Начална буква на името Т

ТАВИТ,МОКИН,МАНУКЯН,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2012-02-07,"Арменска Апостолическа Православна църква в България","Неустановена принадлежност", ТАИР,МЮМЮНОВ,ОСМАНОВ,,"С.ЯВОРОВО, ЧЕРНООЧЕНЕ, КЪРДЖАЛИ",2014-03-19,"Община Черноочене","Неустановена принадлежност", ТАИРЮМЕР,ФАРИС,МЮМЮН,,"С.КАРАМАНЦИ, МИНЕРАЛНИ БАНИ, ХАСКОВО",2014-03-19,"Община Черноочене","Неустановена принадлежност", ТАКВОР,СТЕПАН,ДЕРАНДОНЯН,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2012-02-07,"Арменска Апостолическа Православна църква в България","Неустановена принадлежност", ТАКВОР,ХАЙК,ГАРАБЕДЯН,1949-09-17,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2012-02-07,"Арменска Апостолическа Православна църква в България","Решение № 306 от 07.02.2012 г. - Арменската Апостолическа Православна църква в България","Рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр.; предложение рег. № С 125/ 09.02.1990 г. за заличаване на ""Костов""; протокол рег. № 133/ 09.02.1990 г. за отделяне за унищожаване секретните документи на 19063/ 89." ТАКИ,ЗАХАРИЕВ,АЛЕКСИЕВ,,"С.ИЗВОР, СЛИВНИЦА, СОФИЙСКА",2013-03-27,"Община Бяла","Неустановена принадлежност", ТАКО,ДИМИТРОВ,АНГЕЛОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", ТАКО,ЕВЛОГИЕВ,РИЗОВ,,"С.РАДИБОШ, РАДОМИР, ПЕРНИК",2015-06-09,"Община Радомир","Неустановена принадлежност", ТАКО,ПЕТКОВ,ТАКОВ,,"ГР.КНЕЖА, КНЕЖА, ПЛЕВЕН",2015-07-07,"Община Кнежа","Неустановена принадлежност", ТАКУХИ,АРШАК,ХАЛАЧЯН,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2015-04-01,"Приватизирани предприятия - Варна","Неустановена принадлежност", ТАКУХИ,БАРУЙР,АРАКЕЛЯН,,КАЗАХСТАН,2012-02-07,"Арменска Апостолическа Православна църква в България","Неустановена принадлежност", ТАКУХИ,ГАРАБЕД,МАНИКЯН,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-02-07,"Арменска Апостолическа Православна църква в България","Неустановена принадлежност", ТАКУХИ,ОВАНЕС,ЧАВУШЯН,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-06-14,"Министерство на труда и социалната политика","Неустановена принадлежност", ТАКУХИ,СЕРОП,ПАНЧЕВА,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2012-02-07,"Арменска Апостолическа Православна църква в България","Неустановена принадлежност", ТАЛИБ,ЗЕКЕРИЕ,ЯКУБ,,"С.ЦОНЕВО, ДЪЛГОПОЛ, ВАРНА",2013-05-15,"Община Дългопол","Неустановена принадлежност", ТАЛИБ,ХАСАН,АХМЕД,,"С.КОВИЛ, КРУМОВГРАД, КЪРДЖАЛИ",2014-11-13,"Община Крумовград","Неустановена принадлежност", ТАЛУНКА,ПЕТКОВА,РАЙЧЕВА,,"С.КРАЛЕВО, СТАМБОЛОВО, ХАСКОВО",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ТАЛЮ,ГЕОРГИЕВ,ТАЛЕВ,1944-07-12,"С.МАДЖАРИ, СТАМБОЛОВО, ХАСКОВО",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 153 от 27.07.2010 г. - Министерство на вътрешните работи","Със заповед № 126/ 08.01.1970 г. е назначен за разузнавач VI степен; със заповед № 60/ 29.08.1973 г.е преназначен за разузнавач II степен; със заповед № 43/ 26.01.1977 г. е преназначен за инспектор IV степен; със заповед № 30/ 05.02.1981 г. е преназначен за зам. н-к на отделение; със заповед № 258/ 19.01.1982 г. е преназначен за зам. н-к по ДС на РУ-Момчилград; със заповед № 862/ 24.02.1984 г. е преназначен за инспектор в ОУ на МВР-Пловдив; със заповед № 358/ 03.09.1985 г. е преназначен за зам. н-к на отделение; със заповед № 648/ 04.03.1987 г. е преназначен за н-к на отделение; със заповед № 800/ 16.03.1989 г. е изпратен на 3 месечен курс в КГБ-Москва." ТАЛЮ,ГЕОРГИЕВ,ТАЛЕВ,1944-07-12,"С.МАДЖАРИ, СТАМБОЛОВО, ХАСКОВО",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Решение № 2-566 от 16.10.2015 г. - Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Със заповед № 126/ 08.01.1970 г. е назначен за разузнавач VI степен; със заповед № 60/ 29.08.1973 г.е преназначен за разузнавач II степен; със заповед № 43/ 26.01.1977 г. е преназначен за инспектор IV степен; със заповед № 30/ 05.02.1981 г. е преназначен за зам. н-к на отделение; със заповед № 258/ 19.01.1982 г. е преназначен за зам. н-к по ДС на РУ-Момчилград; със заповед № 862/ 24.02.1984 г. е преназначен за инспектор в ОУ на МВР-Пловдив; със заповед № 358/ 03.09.1985 г. е преназначен за зам. н-к на отделение; със заповед № 648/ 04.03.1987 г. е преназначен за н-к на отделение; със заповед № 800/ 16.03.1989 г. е изпратен на 3 месечен курс в КГБ-Москва." ТАЛЮ,ХРИСТОВ,ЛАВЧЕВ,,"С.ТЪНКОВО, СТАМБОЛОВО, ХАСКОВО",2015-09-09,"Приватизирани предприятия - Хасково","Неустановена принадлежност", ТАЛЯТ,АЛИЕВ,ХАЛИЛОВ,1948-11-26,"С.БЪРДОКВА, ИСПЕРИХ, РАЗГРАД",2015-11-05,"Община Исперих","Решение № 2-572 от 05.11.2015 г. - община Исперих","Рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр. и обр. 6; протокол рег. № 52/ 26.02.1990 г. за отделяне за унищожаване секретните материали на секретен сътрудник ""Васко"".

ТАЛЯТ,ДЖАИТ,АХМЕТ,,"С.БРАДВАРИ, СИЛИСТРА, СИЛИСТРА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ТАЛЯТ,РАМАДАН,ЧОБАН,,"С.КАДЪНКА, ЧЕРНООЧЕНЕ, КЪРДЖАЛИ",2014-11-26,"Община Кърджали","Неустановена принадлежност", ТАЛЯТ,СЕЙДАЛИ,АЛИ,1949-02-07,"С.МЪДРЕЦ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2014-11-26,"Община Кърджали","Решение № 2-430 от 26.11.2014 г. - община Кърджали","Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; собственоръчно написани агентурни сведения; документи за получени възнаграждения; документи от ръководилите го щатни служители; рег. бланка; картони - обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; дело Ф1, а.е. 4312-3 тома"  ТАМАРА,АЛЕКСАНДРОВА,КУЛЕВА,,"С.ГИГЕН, ГУЛЯНЦИ, ПЛЕВЕН",2011-11-02,"Министерство на регионалното развитие и благоустройството","Неустановена принадлежност", ТАМАРА,АНГЕЛОВА,ГАНЧЕВА,,"С.СБОР, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2015-04-28,"Община Пазарджик","Неустановена принадлежност", ТАМАРА,БОРИСОВА,НЕДЕВА,,"ГР.ЛОМ, ЛОМ, МОНТАНА",2016-01-19,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Габрово","Неустановена принадлежност", ТАМАРА,ВЛАДИМИРОВНА,БОХОТЛИЕВА,,"РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност", ТАМАРА,ГЕОРГИЕВА,КОЙЧЕВА-ИЛЧЕВА,,"ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-11-11,"Приватизирани предприятия - Пазарджик","Неустановена принадлежност", ТАМАРА,ГЕОРГИЕВА,ХИНОВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2011-06-16,"Висша атестационна комисия","Неустановена принадлежност", ТАМАРА,ГЕОРГИЕВА,ХИНОВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2014-11-05,"Варненски свободен университет Черноризец Храбър","Неустановена принадлежност", ТАМАРА,ГРИГОРИЕВНА,ПЕНЧЕВА,,"РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ",2012-03-28,"Русенски университет ""Ангел Кънчев""","Неустановена принадлежност", ТАМАРА,ГРИГОРИЕВНА,СОЛАКОВА,,"РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ",2011-08-03,"Агенция за държавна финансова инспекция","Неустановена принадлежност", ТАМАРА,ЕВГЕНИЕВНА,ПЕТКОВА,,"РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ",2009-12-02,"Национална здравноосигурителна каса","Неустановена принадлежност", ТАМАРА,ИВАНОВА,ЛАЛЕВА,,"ГР.ТРЯВНА, ТРЯВНА, ГАБРОВО",2014-01-22,"Община Габрово","Неустановена принадлежност", ТАМАРА,ИВАНОВА,ПАЙПАНОВА,1951-12-21,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-09-20,"Българска академия на науките - кадрови промени 2011 г.","Решение № 266 от 20.09.2011 г. - Българската академия на науките","Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; документи от ръководилия я щатен служител; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр., обр. 2 и обр. 9; дело № 19609." ТАМАРА,КОСТОВА,СТОЙКОВА-СЕМОВА,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност", ТАМАРА,НИКОЛАЕВНА,СПАСОВА,,УКРАЙНА,2010-09-29,"Регионални печатни издания","Неустановена принадлежност", ТАМАРА,НИКОЛОВА,КОЧЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ТАМАРА,ПЕТКОВА,СТОЙНОВСКА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-06-29,"Организатор на хазартни игри","Неустановена принадлежност", ТАМАРА,ПЕТРОВА,НЕТЕВА,,"ГР.МЕЗДРА, МЕЗДРА, ВРАЦА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ТАМАРА,ПЕТРОВА,СТОИЛОВА,,"ГР.ПЕЩЕРА, ПЕЩЕРА, ПАЗАРДЖИК",2014-05-27,"Българска академия на науките","Неустановена принадлежност", ТАМАРА,СТОЯНОВА,ТАНЕВА,,"С.РАКЕВО, КРИВОДОЛ, ВРАЦА",2013-10-30,"Община Криводол","Неустановена принадлежност", ТАМАРА,ХРИСТОВА,ПЕТКОВА,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2011-09-20,"Българска академия на науките - кадрови промени 2011 г.","Неустановена принадлежност", ТАМЕР,ДЖЕМАЛОВ,БЕЙСИМОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2012-11-21,"Министерство на околната среда и водите","Неустановена принадлежност", ТАМЕР,ДЖЕМАЛОВ,БЕЙСИМОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ТАМЕР,ДЖЕМАЛОВ,БЕЙСИМОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", ТАМЕР,МУЗАФЕР,АРСЛАНША,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", ТАМЕР,ФЕИМ,АЛИШ,,"ГР.ГЛАВИНИЦА, ГЛАВИНИЦА, СИЛИСТРА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ТАМЕР,ЮЗДЖАН,ЮМЕР,,"С.СТРЕМЦИ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ТАНЕ,ДИМИТРОВ,ПЕНЕВ,,"ГР.ПЕТРИЧ, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", ТАНЕ,ХРИСТОВ,ТАНЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-01-26,"Министерство на отбраната","Неустановена принадлежност", ТАНЕР,МЕХМЕД,АЛИ,,"ГР.ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ТАНЕР,НУРИ,ФЕЙЗУЛА,,"ГР.КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2014-10-22,"Община Момчилград","Неустановена принадлежност", ТАНЕР,РЕФИКОВ,КЬОСЕВ,,"ГР.ИСПЕРИХ, ИСПЕРИХ, РАЗГРАД",2015-11-05,"Община Исперих","Неустановена принадлежност", ТАНЕР,САБРИЕВ,ИСМАИЛОВ,,"С.ЗЕЛЕНА МОРАВА, ОМУРТАГ, ТЪРГОВИЩЕ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ТАНЕР,САБРИЕВ,ИСМАИЛОВ,,"С.ЗЕЛЕНА МОРАВА, ОМУРТАГ, ТЪРГОВИЩЕ",2016-02-09,"Областни управи","Неустановена принадлежност", ТАНЕР,ФИКРИ,ИДРИЗ,,"С.НАНОВИЦА, МОМЧИЛГРАД, КЪРДЖАЛИ",2014-10-22,"Община Момчилград","Неустановена принадлежност", ТАНИ,ДЕНЧЕВ,КОМБАКОВ,,"ГР.ЧИРПАН, ЧИРПАН, СТАРА ЗАГОРА",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност", ТАНИ,ДИМИТРОВ,ТАНЕВ,,"С.ПЪДАРСКО, БРЕЗОВО, ПЛОВДИВ",2015-08-11,"Община Брезово","Неустановена принадлежност", ТАНИ,НЕНОВ,КОНАКЧИЕВ,,"ГР.КАРЛОВО, КАРЛОВО, ПЛОВДИВ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ТАНИ,СТЕФАНОВ,РАНГЕЛОВ,,"С.РЪЖЕВО, КАЛОЯНОВО, ПЛОВДИВ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ТАНКА,ГАНЕВА,НЕЙКОВА,,"С.КАЛОЯНОВЕЦ, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ТАНКА,ГЕОРГИЕВА,АНГЕЛОВА,,"ГР.РАДНЕВО, РАДНЕВО, СТАРА ЗАГОРА",2014-04-24,"Тракийски университет – гр. Стара Загора","Неустановена принадлежност", ТАНКА,ДЕЯНОВА,ТУХЧИЕВА,,"ГР.ПАНАГЮРИЩЕ, ПАНАГЮРИЩЕ, ПАЗАРДЖИК",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност", ТАНКА,ИВАНОВА,ДИМИТРОВА,,"С.РЪЖЕВО КОНАРЕ, КАЛОЯНОВО, ПЛОВДИВ",2015-08-11,"Община Брезово","Неустановена принадлежност", ТАНКА,ИВАНОВА,ПЕТКОВА,,"С.СЪРНЕВЕЦ, БРАТЯ ДАСКАЛОВИ, СТАРА ЗАГОРА",2014-08-12,"Длъжници към Булбанк","Неустановена принадлежност", ТАНКО,АНГЕЛОВ,ТАНКОВ,,"С.ВЕДРАРЕ, КАРЛОВО, ПЛОВДИВ",2015-09-09,"Община Карлово","Неустановена принадлежност", ТАНКО,ГАНЕВ,ТОДОРОВ,,"С.ДИМИТРОВЦИ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2011-06-16,"Висша атестационна комисия","Неустановена принадлежност", ТАНКО,ГАНЕВ,ТОДОРОВ,,"С.ДИМИТРОВЦИ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2014-06-18,"Университет по архитектура, строителство и геодезия","Неустановена принадлежност", ТАНКО,КОЛЕВ,ТАНКОВ,,"ГР.КИЛИФАРЕВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ТАНКО,ТАНКОВ,ИВАНОВ,,"ГР.КАРЛОВО, КАРЛОВО, ПЛОВДИВ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ТАНО,АТАНАСОВ,ТЕРЗИЙСКИ,,"С.ГОЛЯМ ЧАРДАК, СЪЕДИНЕНИЕ, ПЛОВДИВ",2014-04-09,"Пловдивски университет Паисий Хилендарски","Неустановена принадлежност", ТАНО,СТРАХИЛОВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2015-06-01,"Община Перник","Неустановена принадлежност", ТАНО,ТОШКОВ,ТАНОВ,,"С.ГАЛОВО, ОРЯХОВО, ВРАЦА",2013-12-11,"Община Оряхово","Неустановена принадлежност", ТАНЧЕ,ГЕОРГИЕВА,МАНЕВА,,"ГР.ПЕРУЩИЦА, ПЕРУЩИЦА, ПЛОВДИВ",2013-07-03,"Длъжници към Стопанска банка","Неустановена принадлежност", ТАНЧО,БАНКОВ,ИВАНОВ,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ТАНЧО,ДИМИТРОВ,ЧАЛБУРОВ,1947-02-07,"ГР.КАРЛОВО, КАРЛОВО, ПЛОВДИВ",2010-04-27,"Националната служба за охрана","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1" ТАНЧО,ДИМИТРОВ,ЧАЛБУРОВ,,"ГР.КАРЛОВО, КАРЛОВО, ПЛОВДИВ",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ТАНЧО,ДОНЧЕВ,ДЖОРОВ,,"С.СТАРО ЖЕЛЕЗАРЕ, ХИСАРЯ, ПЛОВДИВ",2015-09-09,"Община Карлово","Неустановена принадлежност", ТАНЧО,ЕНЧЕВ,ТАНЕВ,,"ГР.КАРНОБАТ, КАРНОБАТ, БУРГАС",2015-05-19,"Приватизирани предприятия - Добрич","Неустановена принадлежност", ТАНЧО,ИВАНОВ,ТАКУЧЕВ,,"ГР.СТРЕЛЧА, СТРЕЛЧА, ПАЗАРДЖИК",2015-05-19,"Община Стрелча","Неустановена принадлежност", ТАНЧО,ИЛИЕВ,АНГУШЕВ,,"ГР.ПЕТРИЧ, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", ТАНЧО,КИРИЛОВ,ГУГАЛОВ,,"ГР.ВЕЛИНГРАД, ВЕЛИНГРАД, ПАЗАРДЖИК",2008-02-12,"Министерски съвет","Неустановена принадлежност", ТАНЧО,КОСТОВ,ПОПОВ,,"С.КОИЛОВЦИ, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ТАНЧО,МИЛЕВ,ТАНЕВ,,"С.БОЛЯРСКО, ТУНДЖА, ЯМБОЛ",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ТАНЧО,НИКОЛОВ,ШАПКАРОВ,,"С.КРАСНОВО, ХИСАРЯ, ПЛОВДИВ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ТАНЧО,ПЕТРОВ,ПЕТРОВ,,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2012-07-04,"Конфедерация на независимите синдикати в България","Неустановена принадлежност", ТАНЧО,РАНГЕЛОВ,ТАНЧЕВ,,"С.ЧЕРНИЧЕВО, ХИСАРЯ, ПЛОВДИВ",2015-10-28,"Община Хисаря","Неустановена принадлежност", ТАНЧО,СЛАВЧЕВ,МИТРОВСКИ,1951-07-02,"С.СЛАВЕЙНО, СМОЛЯН, СМОЛЯН",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 153 от 27.07.2010 г. - Министерство на вътрешните работи","Със заповед № I-4026/ 13.10.1976 г. е назначен за разузнавач III степен; със заповед № 87/ 14.08.1978 г. е преназначен за разузнавач II степен; със заповед № 209/ 14.10.1986 г. е преназначен за разузнавач в ОУ на МВР-Смолян; със заповед № 113/ 30.08.1988 г. е преназначен за ст. разузнавач." ТАНЧО,СТОЯНОВ,ТАНЧЕВ,,"С.СТРЕЛЦИ, БРЕЗОВО, ПЛОВДИВ",2015-08-11,"Община Брезово","Неустановена принадлежност", ТАНЧО,СТОЯНОВ,ТАНЧЕВ,,"С.СТРЕЛЦИ, БРЕЗОВО, ПЛОВДИВ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ТАНЬО,АНГЕЛОВ,КОНОВ,,"ГР.ГРАМАДА, ГРАМАДА, ВИДИН",2016-01-06,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Видин","Неустановена принадлежност", ТАНЬО,ВАСИЛЕВ,КАРАИВАНОВ,,"ГР.ЧЕПЕЛАРЕ, ЧЕПЕЛАРЕ, СМОЛЯН",2011-10-25,"Изпълнителна агенция ""Главна инспекция по труда""","Неустановена принадлежност", ТАНЬО,ВЪЛЕВ,ВЪЛЕВ,1961-09-29,"ГР.ЧИРПАН, ЧИРПАН, СТАРА ЗАГОРА",2013-06-19,"Юробанк България АД","Решение № 2-197 от 19.06.2013 г. - ""Юробанк България"" АД","ФК на дело IА-895 (Ст.З.); рег. бланка, съдържаща се в лично дело IА-3896 (Ст.З.); рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6."  

ТАНЬО,ВЪЛЕВ,ВЪЛЕВ,1961-09-29,"ГР.ЧИРПАН, ЧИРПАН, СТАРА ЗАГОРА",2015-06-29,"Организатор на хазартни игри","Решение № 2-528 от 29.06.2015 г. - организатори на хазартни игри","ФК на дело IА-895 (Ст.З.); рег. бланка, съдържаща се в лично дело IА-3896 (Ст.З.); рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6." ТАНЬО,ГЕНКОВ,ЧАКЪРОВ,,"ГР.КАРНОБАТ, КАРНОБАТ, БУРГАС",2013-01-09,"Община Карнобат","Неустановена принадлежност", ТАНЬО,ГЕНКОВ,ЧАКЪРОВ,,"ГР.КАРНОБАТ, КАРНОБАТ, БУРГАС",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ТАНЬО,ГОСПОДИНОВ,ИВАНОВ,,"С.ТЕНЕВО, ТУНДЖА, ЯМБОЛ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ТАНЬО,ГОЧЕВ,ВЕЛИКОВ,,"ГР.КАРНОБАТ, КАРНОБАТ, БУРГАС",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ТАНЬО,ДИМИТРОВ,ТАНЕВ,,"С.МИЛАДИНОВЦИ, ТУНДЖА, ЯМБОЛ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ТАНЬО,ЕНЧЕВ,ТАНЕВ,,"ГР.КАРНОБАТ, КАРНОБАТ, БУРГАС",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ТАНЬО,ЖЕЛЯЗКОВ,АНГЕЛОВ,,"С.КРУШЕВО, ПЪРВОМАЙ, ПЛОВДИВ",2015-10-05,"Община Първомай","Неустановена принадлежност", ТАНЬО,ЖЕЛЯЗКОВ,ЖЕЛЕВ,,"С.ПРАВОСЛАВ, БРАТЯ ДАСКАЛОВИ, СТАРА ЗАГОРА",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ТАНЬО,ЗАПРЯНОВ,КОРАЛСКИ,,"С.ЕКЗАРХ АНТИМОВО, КАРНОБАТ, БУРГАС",2013-01-09,"Община Карнобат","Неустановена принадлежност", ТАНЬО,ИВАНОВ,СЕЧАНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност", ТАНЬО,ИВАНОВ,СТОЯНОВ,,"С.ДЪБОВО, МЪГЛИЖ, СТАРА ЗАГОРА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ТАНЬО,ИВАНОВ,ТАНЕВ,,"С.ЛЮБЕНОВА МАХАЛА, НОВА ЗАГОРА, СЛИВЕН",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност", ТАНЬО,ИВАНОВ,ТАНЕВ,,"С.СПАСОВО, ЧИРПАН, СТАРА ЗАГОРА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ТАНЬО,ИВАНОВ,ТАНЕВ,,"С.СКАЛИЦА, ТУНДЖА, ЯМБОЛ",2008-09-16,"Държавна агенция по горите","Неустановена принадлежност", ТАНЬО,ЙОРДАНОВ,ТАНЕВ,,"С.КОВАЧЕВО, РАДНЕВО, СТАРА ЗАГОРА",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ТАНЬО,КОЛЕВ,ТАНЕВ,,"С.БРАТЯ ДАСКАЛОВИ, БРАТЯ ДАСКАЛОВИ, СТАРА ЗАГОРА",2010-02-09,"Българска академия на науките","Неустановена принадлежност", ТАНЬО,МИЛКОВ,ТАНЕВ,,"ГР.АЙТОС, АЙТОС, БУРГАС",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ТАНЬО,МИХОВ,ТАНЕВ,,"С.БЯЛО ПОЛЕ, ОПАН, СТАРА ЗАГОРА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ТАНЬО,НЕДЕЛЧЕВ,ТАНЕВ,,"ГР.СРЕДЕЦ, СРЕДЕЦ, БУРГАС",2011-02-23,"Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол","Неустановена принадлежност", ТАНЬО,ПЕЙЧЕВ,НЕДЕЛЧЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-07-25,"Конфедерация на независимите синдикати в България","Неустановена принадлежност", ТАНЬО,ПЕТРОВ,ТАНЕВ,,"С.ЧЕРНА ГОРА, БРАТЯ ДАСКАЛОВИ, СТАРА ЗАГОРА",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ТАНЬО,ПЕТРОВ,ТАНЕВ,,"С.СРЕДЕЦ, ОПАН, СТАРА ЗАГОРА",2011-10-25,"Изпълнителна агенция ""Главна инспекция по труда""","Неустановена принадлежност", ТАНЬО,САВОВ,ТАНЕВ,,"С.СПАСОВО, ЧИРПАН, СТАРА ЗАГОРА",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ТАНЬО,СТАНЧЕВ,СТАНЧЕВ,,"ГР.ЧИРПАН, ЧИРПАН, СТАРА ЗАГОРА",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ТАНЬО,СТОЙЧЕВ,СТОЙЧЕВ,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ТАНЬО,СТОЙЧЕВ,СТОЙЧЕВ,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2012-01-12,"Министерство на образованието","Неустановена принадлежност", ТАНЬО,СТОЙЧЕВ,СТОЙЧЕВ,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ТАНЬО,ТОМОВ,КАРАМАНОЛОВ,,"ГР.КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност", ТАНЬО,ХРИСТОВ,КУКОВ,1948-04-23,"С.СТРЕЛЦИ, БРЕЗОВО, ПЛОВДИВ",2008-06-10,"Държавна агенция Архиви","Решение № 37 от 10.06.2008 г. - държавни агенции и държавни комисии","Рег. дневник; картон обр. 4; протокол № 54 (продължение)/ 22.05.1990 г. с предложение за унищожаване на дело IЯ-313;" ТАНЮ,БЕЧЕВ,СТАЙКОВСКИ,,"С.СЛАВЕЙНО, СМОЛЯН, СМОЛЯН",2015-10-28,"Община Съединение","Неустановена принадлежност", ТАНЮ,ДИМИТРОВ,ЗАГАРОВ,,"ГР.КАРНОБАТ, КАРНОБАТ, БУРГАС",2013-01-09,"Община Карнобат","Неустановена принадлежност", ТАНЮ,ДИМИТРОВ,ЗАГАРОВ,,"ГР.КАРНОБАТ, КАРНОБАТ, БУРГАС",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ТАНЮ,ДИМИТРОВ,ЗАГАРОВ,,"ГР.КАРНОБАТ, КАРНОБАТ, БУРГАС",2015-12-01,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Неустановена принадлежност", ТАНЮ,ДИМИТРОВ,ИКОВ,,"С.КИРЧЕВО, УГЪРЧИН, ЛОВЕЧ",2015-02-18,"Община Угърчин","Неустановена принадлежност", ТАНЮ,ЖЕКОВ,КОЛЕВ,,"С.ГИТА, ЧИРПАН, СТАРА ЗАГОРА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ТАНЮ,ЖЕКОВ,ТАШЕВ,1950-02-03,"ГР.ДИМИТРОВГРАД, ДИМИТРОВГРАД, ХАСКОВО",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 153 от 27.07.2010 г. - Министерство на вътрешните работи","Собственоръчно написани агентурни сведения; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; работно дело IР-5201; протокол рег. № КА-553/ 27.05.1990 г. за унищожаване на лично дело IА-30 (Хс)." ТАНЮ,ИВАНОВ,ГОСПОДИНОВ,,"С.ДРАКА, СРЕДЕЦ, БУРГАС",2013-01-09,"Община Карнобат","Неустановена принадлежност", ТАНЮ,ЙОРДАНОВ,ТАНЕВ,,"ГР.АЙТОС, АЙТОС, БУРГАС",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ТАНЮ,ЙОРДАНОВ,ТАНЕВ,,"ГР.АЙТОС, АЙТОС, БУРГАС",2015-12-01,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Неустановена принадлежност", ТАНЮ,ЙОРДАНОВ,ХРИСТОВ,,"С.ВЕДРАРЕ, КАРЛОВО, ПЛОВДИВ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ТАНЮ,КРЪСТЕВ,АТАНАСОВ,,"ГР.КАМЕНО, КАМЕНО, БУРГАС",2013-01-23,"Община Бургас","Неустановена принадлежност", ТАНЮ,МАНЕВ,МИЧЕВ,1939-03-14,"ГР.ЧИРПАН, ЧИРПАН, СТАРА ЗАГОРА",2014-05-27,"Българска академия на науките","Решение № 2-351 от 27.05.2014 г. - Българска академия на науките","Документ от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-32885; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6."

ТАНЮ,МАРИНОВ,ТАНЕВ,1927-04-02,"С.БРАТЯ ДАСКАЛОВИ, БРАТЯ ДАСКАЛОВИ, СТАРА ЗАГОРА",2011-01-26,"Министерство на отбраната","Решение № 180 от 26.01.2011 г. - Министерството на отбраната","Рег. дневник; картон обр. 4; протокол № 19/ 1975 г. с предложение за унищожаване на лично дело IА-16536" ТАНЮ,НАЧЕВ,ВРАЧЕВ,,"С.ОТЕЦ ПАИСИЕВО, КАЛОЯНОВО, ПЛОВДИВ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ТАНЮ,ПЕТРОВ,ГОЛЕМДЖИЙСКИ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2015-09-09,"Община Карлово","Неустановена принадлежност", ТАНЮ,РУСИНОВ,БОНЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-02-09,"Българска академия на науките","Неустановена принадлежност", ТАНЮ,ТОДОРОВ,ПЕТКОВ,,"С.ОПЪЛЧЕНЕЦ, БРАТЯ ДАСКАЛОВИ, СТАРА ЗАГОРА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ТАНЮ,ХРИСТОВ,КИРЯКОВ,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ТАНЮ,ХРИСТОВ,КИРЯКОВ,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", ТАНЮ,ХРИСТОВ,КИРЯКОВ,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2015-01-21,"Български олимпийски комитет","Неустановена принадлежност", ТАНЯ,АЛЕКСАНДРОВА,ДЯКОВА,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност", ТАНЯ,АЛЕКСАНДРОВА,КАЙРАКОВА,,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност", ТАНЯ,АЛЕКСАНДРОВА,ХИТРОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-01-14,"Приватизирани предприятия - София","Неустановена принадлежност", ТАНЯ,АНГЕЛОВА,ГЕОРГИЕВА,,"ГР.ВЪЛЧИ ДОЛ, ВЪЛЧИ ДОЛ, ВАРНА",2013-05-15,"Община Вълчи дол","Неустановена принадлежност", ТАНЯ,АНГЕЛОВА,ГОНЧЕВА,,"ГР.ВЕЛИНГРАД, ВЕЛИНГРАД, ПАЗАРДЖИК",2015-04-21,"Община Велинград","Неустановена принадлежност", ТАНЯ,АНДОНОВА,ПАРАШКЕВОВА,,"ГР.НЕСЕБЪР, НЕСЕБЪР, БУРГАС",2015-12-01,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Неустановена принадлежност", ТАНЯ,АНДРЕЕВА,КОЦЕВА,,"ГР.ЛОМ, ЛОМ, МОНТАНА",2013-08-07,"Община Грамада","Неустановена принадлежност", ТАНЯ,АНДРЕЕВА,КОЦЕВА,,"ГР.ЛОМ, ЛОМ, МОНТАНА",2016-01-06,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Видин","Неустановена принадлежност", ТАНЯ,АСЕНОВА,ГЕОРГИЕВА,,"ГР.КОТЕЛ, КОТЕЛ, СЛИВЕН",2009-12-02,"Национална здравноосигурителна каса","Неустановена принадлежност", ТАНЯ,АСЕНОВА,ДУДУЛОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност", ТАНЯ,АСЕНОВА,ИВАНЧЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", ТАНЯ,АТАНАСОВА,БОЯНОВА,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ТАНЯ,АТАНАСОВА,ВЕЛЧЕВА,,"ГР.ЛЕТНИЦА, ЛЕТНИЦА, ЛОВЕЧ",2015-01-29,"Община Летница","Неустановена принадлежност", ТАНЯ,АТАНАСОВА,ДЯНКОВА,,"С.СРЕМ, ТОПОЛОВГРАД, ХАСКОВО",2015-09-14,"КТ Подкрепа-кадрови промени","Неустановена принадлежност", ТАНЯ,АТАНАСОВА,МИХНЕВА,,"ГР.ЕЛХОВО, ЕЛХОВО, ЯМБОЛ",2012-06-05,"Министерство на културата","Неустановена принадлежност", ТАНЯ,АТАНАСОВА,ПАВЛОВА-КЪЛВАЧЕВА,,"ГР.ВЕЛИНГРАД, ВЕЛИНГРАД, ПАЗАРДЖИК",2015-04-21,"Община Велинград","Неустановена принадлежност", ТАНЯ,БЛАГОЕВА,РАНГЕЛОВА,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2015-05-27,"Община Земен","Неустановена принадлежност", ТАНЯ,БОГДАНОВА,ДИМИТРОВА,,"С.ГОВЕЖДА, ГЕОРГИ ДАМЯНОВО, МОНТАНА",2015-03-24,"Община Георги Дамяново","Неустановена принадлежност", ТАНЯ,БОГОМИЛОВА,ДАНГАЛАКОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-01-21,"Български олимпийски комитет","Неустановена принадлежност", ТАНЯ,БОЖАНОВА,ГОСПОДИНОВА-ВАСИЛЕВА,,"С.ЖИТНИЦА, ДОБРИЧКА, ДОБРИЧ",2014-02-19,"Община Добричка","Неустановена принадлежност", ТАНЯ,БОНЕВА,ДАНЕВА,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2013-12-04,"Длъжници към Банка за земеделски кредит","Неустановена принадлежност", ТАНЯ,БОРИСОВА,БЕЛИЧЕНОВА,,"ГР.ВЕЛИНГРАД, ВЕЛИНГРАД, ПАЗАРДЖИК",2015-04-21,"Община Велинград","Неустановена принадлежност", ТАНЯ,БОРИСОВА,ГЕБОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-07-22,"Българска народна банка","Неустановена принадлежност", ТАНЯ,БОРИСОВА,ЖЕКОВА,,"ГР.МОНТАНА, МОНТАНА, МОНТАНА",2009-10-14,"Национален осигурителен институт","Неустановена принадлежност", ТАНЯ,БОРИСОВА,ЖЕКОВА,,"ГР.СВИЛЕНГРАД, СВИЛЕНГРАД, ХАСКОВО",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност", ТАНЯ,БОРИСОВА,КАРАГЬОЗОВА,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2009-03-11,"Комисия за регулиране на съобщенията","Неустановена принадлежност", ТАНЯ,БОЧЕВА,ВЛАДКОВА,,"ГР.ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност", ТАНЯ,ВАСИЛЕВА,ГУЦЕВА,,"ГР.ТРОЯН, ТРОЯН, ЛОВЕЧ",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност", ТАНЯ,ВАСИЛЕВА,ДОНЧЕВА-ИВАНОВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ТАНЯ,ВАСИЛЕВА,ЖЕЛЕВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2009-12-02,"Национална здравноосигурителна каса","Неустановена принадлежност", ТАНЯ,ВАСИЛЕВА,ИВАНОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2016-02-18,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Кюстендил","Неустановена принадлежност", ТАНЯ,ВАСИЛЕВА,МАКАВЕЕВА,,"ГР.ТРЪСТЕНИК, ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ, ПЛЕВЕН",2015-06-23,"Община Долна Митрополия","Неустановена принадлежност", ТАНЯ,ВАСИЛЕВА,НИКОЛОВА,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2014-06-04,"Приватизация - обособени части - София","Неустановена принадлежност", ТАНЯ,ВАСИЛЕВА,ОМАЙНИКОВА-ЦВЕТКОВА,1952-12-01,"С.СЕНОКОС, БАЛЧИК, ДОБРИЧ",2013-09-18,"Община Видин","Решение № 2-233 от 18.09.2013 г. - община Видин","Документи от ръководил я щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-412 (Вд); рег. дневник; картони – обр. 4 – 8 бр. и обр. 6."  

ТАНЯ,ВАСИЛЕВА,ПАНАЙОТОВА,,"С.МОМКОВО, СВИЛЕНГРАД, ХАСКОВО",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност", ТАНЯ,ВАСИЛЕВА,ЧОЛАКОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-02-12,Министерства,"Неустановена принадлежност", ТАНЯ,ВАСКОВА,ВЪЛЧАНОВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност", ТАНЯ,ВАТЕВА,БОРИСОВА,,"С.ВЪБЕЛ, НИКОПОЛ, ПЛЕВЕН",2015-07-22,"Община Никопол","Неустановена принадлежност", ТАНЯ,ВАТЕВА,БОРИСОВА,,"С.ВЪБЕЛ, НИКОПОЛ, ПЛЕВЕН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ТАНЯ,ВЕЛИНОВА,ВАСИЛЕВА,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", ТАНЯ,ВЕНКОВА,ХРИСТОВА,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2011-01-12,"Политически кабинети","Неустановена принадлежност", ТАНЯ,ВЕНКОВА,ХРИСТОВА,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2014-01-22,"Община Габрово","Неустановена принадлежност", ТАНЯ,ВЕНКОВА,ХРИСТОВА,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ТАНЯ,ВЕНКОВА,ХРИСТОВА,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2016-01-19,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Габрово","Неустановена принадлежност", ТАНЯ,ВИКТОРОВА,БУРДЕВА,,"ГР.МОМЧИЛГРАД, МОМЧИЛГРАД, КЪРДЖАЛИ",2012-08-07,"Пловдивски университет ""Паисий Хилендарски""","Неустановена принадлежност", ТАНЯ,ВИКТОРОВА,СТЕФАНОВА,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2015-07-16,"Община Плевен","Неустановена принадлежност", ТАНЯ,ВИТАНОВА,БОРИСОВА,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2016-01-14,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Враца","Неустановена принадлежност", ТАНЯ,ВИТКОВА,БАЙЛОВА,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", ТАНЯ,ВЛАДИМИРОВА,НЕНКОВА,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2015-09-14,"КТ Подкрепа-кадрови промени","Неустановена принадлежност", ТАНЯ,ВЛАДИСЛАВОВА,ДИМИТРОВА-СТАВРЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-01-14,"Приватизирани предприятия - София","Неустановена принадлежност", ТАНЯ,ВЪЛЕВА,ГЕРДЖЕВА,,"ГР.СТАМБОЛИЙСКИ, СТАМБОЛИЙСКИ, ПЛОВДИВ",2015-10-14,"Община Стамболийски","Неустановена принадлежност", ТАНЯ,ВЪЛКОВА,ВАРДАРСКА-АПОСТОЛОВА,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ТАНЯ,ВЪЛКОВА,ГЕОРГИЕВА,,"ГР.КАЗАНЛЪК, КАЗАНЛЪК, СТАРА ЗАГОРА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ТАНЯ,ГАНЧЕВА,ДИМИТРОВА,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2012-03-14,"Икономически университет Варна","Неустановена принадлежност", ТАНЯ,ГАНЧЕВА,ДИМОВА,,"ГР.НИКОЛАЕВО, НИКОЛАЕВО, СТАРА ЗАГОРА",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност", ТАНЯ,ГАНЧЕВА,КАЦАРОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-06-10,"Държавна агенция за младежта и спорта","Неустановена принадлежност", ТАНЯ,ГАНЧЕВА,КАЦАРОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-04-28,"Министерство на физическото възпитание и спорта","Неустановена принадлежност", ТАНЯ,ГЕНОВА,ВЪЛЧЕВА,,"ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ТАНЯ,ГЕНОВА,СТОЯНОВА,,"ГР.ЧИРПАН, ЧИРПАН, СТАРА ЗАГОРА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ТАНЯ,ГЕОРГИЕВА,АВРАМОВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2015-10-14,"Община Родопи","Неустановена принадлежност", ТАНЯ,ГЕОРГИЕВА,АНГЕЛОВА,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", ТАНЯ,ГЕОРГИЕВА,АНДРЕЕВА,,"ГР.АЙТОС, АЙТОС, БУРГАС",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ТАНЯ,ГЕОРГИЕВА,АТАНАСОВА,,"С.РУЕН, РУЕН, БУРГАС",2009-12-02,"Национална здравноосигурителна каса","Неустановена принадлежност", ТАНЯ,ГЕОРГИЕВА,ВИТОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ТАНЯ,ГЕОРГИЕВА,ГЕОРГИЕВА,,"ГР.СВИЛЕНГРАД, СВИЛЕНГРАД, ХАСКОВО",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ТАНЯ,ГЕОРГИЕВА,ГЕОРГИЕВА-СТОЯНОВА,,"ГР.СТРАЛДЖА, СТРАЛДЖА, ЯМБОЛ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ТАНЯ,ГЕОРГИЕВА,ЗЛАТАНОВА,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", ТАНЯ,ГЕОРГИЕВА,ИМПЕРОВА,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ТАНЯ,ГЕОРГИЕВА,КОНДАКОВА,,"ГР.ПОМОРИЕ, ПОМОРИЕ, БУРГАС",2009-12-09,"Печатни издания","Неустановена принадлежност", ТАНЯ,ГЕОРГИЕВА,КРУГЛИЙ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-04-15,"Държавна агенция за метрология и технически надзор","Неустановена принадлежност", ТАНЯ,ГЕОРГИЕВА,НИКОЛОВА,,"ГР.КРУМОВГРАД, КРУМОВГРАД, КЪРДЖАЛИ",2014-11-13,"Община Крумовград","Неустановена принадлежност", ТАНЯ,ГЕОРГИЕВА,ПЕНЕВА,,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ТАНЯ,ГЕОРГИЕВА,ПЕТРОВА,,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2012-01-12,"Министерство на образованието","Неустановена принадлежност", ТАНЯ,ГЕОРГИЕВА,СТОЙКОВА,,"ГР.МЪГЛИЖ, МЪГЛИЖ, СТАРА ЗАГОРА",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност", ТАНЯ,ГЕОРГИЕВА,ТОШЕВА,,"С.МУХОВО, ИХТИМАН, СОФИЙСКА",2008-07-09,"Национален статистически институт","Неустановена принадлежност", ТАНЯ,ГЕОРГИЕВА,ЦОНЕВА,,"ГР.ШАБЛА, ШАБЛА, ДОБРИЧ",2010-09-20,"Държавен фонд Земеделие","Неустановена принадлежност", ТАНЯ,ГЕОРГИЕВА,ЦОНЕВА,,"ГР.ШАБЛА, ШАБЛА, ДОБРИЧ",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност", ТАНЯ,ГОСПОДИНОВА,МАТЕВА,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2008-12-18,"Българско национално радио","Неустановена принадлежност", ТАНЯ,ГОСПОДИНОВА,НИКОЛОВА,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ТАНЯ,ГОЧЕВА,ПОХЛУПКОВА,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2012-06-20,"Тракийски университет - Стара Загора","Неустановена принадлежност", ТАНЯ,ГРИГОРОВА,МИХАЛЕВА,,"ГР.ДОЛНИ ЧИФЛИК, ДОЛНИ ЧИФЛИК, ВАРНА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ТАНЯ,ГРУЕВА,ДИМИТРОВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2015-09-09,"Община Калояново","Неустановена принадлежност", ТАНЯ,ДАКОВА,ДИЛОВА,,"С.БРЕСТОВЕНЕ, ЗАВЕТ, РАЗГРАД",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ТАНЯ,ДАКОВА,ДИЛОВА,,"С.БРЕСТОВЕНЕ, ЗАВЕТ, РАЗГРАД",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ТАНЯ,ДИМИТРОВА,БОРИСОВА,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", ТАНЯ,ДИМИТРОВА,ВАЧЕВА-КАБАДИЙСКА,,"ГР.СВОГЕ, СВОГЕ, СОФИЙСКА",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", ТАНЯ,ДИМИТРОВА,ВЪЖАРОВА,,"С.ЕЛЕШНИЦА, ЕЛИН ПЕЛИН, СОФИЙСКА",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ТАНЯ,ДИМИТРОВА,ВЪЖАРОВА,,"С.ЕЛЕШНИЦА, ЕЛИН ПЕЛИН, СОФИЙСКА",2008-10-08,"Съвет за електронни медии","Неустановена принадлежност", ТАНЯ,ДИМИТРОВА,ГОЛОМЕХОВА,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2015-04-21,"Община Велинград","Неустановена принадлежност", ТАНЯ,ДИМИТРОВА,ДЕЧЕВА,,"ГР.ХАРМАНЛИ, ХАРМАНЛИ, ХАСКОВО",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност", ТАНЯ,ДИМИТРОВА,ДИМИТРОВА,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2010-09-29,"Регионални печатни издания","Неустановена принадлежност", ТАНЯ,ДИМИТРОВА,ЕВТИМОВА,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", ТАНЯ,ДИМИТРОВА,КОВАНЛЪШКА,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2010-09-29,"Регионални печатни издания","Неустановена принадлежност", ТАНЯ,ДИМИТРОВА,КОВАНЛЪШКА,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2009-11-18,"Агенция за приватизация","Неустановена принадлежност", ТАНЯ,ДИМИТРОВА,МЕРДЖАНОВА,,"С.ПОДЕМ, ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ, ПЛЕВЕН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ТАНЯ,ДИМИТРОВА,ПАНАЙОТОВА,,"ГР.БЕЛИЦА, БЕЛИЦА, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", ТАНЯ,ДИМИТРОВА,ПАНАЙОТОВА,,"ГР.БЕЛИЦА, БЕЛИЦА, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", ТАНЯ,ДИМИТРОВА,ТОПАЛОВА-ЖЕЛЕВА,,"ГР.ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО, ГЕНЕРАЛ-ТОШЕВО, ДОБРИЧ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", ТАНЯ,ДИМИТРОВА,ТОШЕВА,,"ГР.ЛЮБИМЕЦ, ЛЮБИМЕЦ, ХАСКОВО",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ТАНЯ,ДИМОВА,МИХАЙЛОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-01-12,"Политически кабинети","Неустановена принадлежност", ТАНЯ,ДИМОВА,ФЕШЕВА-ЧАВДАРОВА,,"ГР.ЦАРЕВО, ЦАРЕВО, БУРГАС",2013-02-27,"Община Царево","Неустановена принадлежност", ТАНЯ,ДИМОВА,ХРИСТОВА,,"ГР.ХАРМАНЛИ, ХАРМАНЛИ, ХАСКОВО",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", ТАНЯ,ДОБРЕВА,КИРЧЕВА,,"ГР.ПАНАГЮРИЩЕ, ПАНАГЮРИЩЕ, ПАЗАРДЖИК",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност", ТАНЯ,ДОБРЕВА,КОЙЧЕВА,,"ГР.КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2014-11-26,"Община Кърджали","Неустановена принадлежност", ТАНЯ,ДОБРИНОВА,СПАСОВА-ТОДОРОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност", ТАНЯ,ДОНЧЕВА,РАДОСЛАВОВА,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност", ТАНЯ,ДЪБЕВА,ФИЛИПОВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2012-03-14,"Икономически университет Варна","Неустановена принадлежност", ТАНЯ,ЕВГЕНИЕВА,ИВАНОВА,,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", ТАНЯ,ЕМИЛОВА,ЯНЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-02-12,"Разследващи полицаи","Неустановена принадлежност", ТАНЯ,ЖАК,НАТАН-ПАУНОВСКА,1938-08-23,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-06-10,"Софийски университет Св. Климент Охридски","Решение № 2-356 от 10.06.2014 г. - Софийски университет ""Св. Климент Охридски""","Рег. дневник; картони – обр. 4 и обр. 6; протокол № 76/ 1990 г. за унищожаване лично дело IА-28781 и работно дело IР-14391."  ТАНЯ,ЖЕКОВА,ДЕНИШЕВА,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ТАНЯ,ЖЕКОВА,ДИНЕВА,,"С.ТРЕКЛЯНО, ТРЕКЛЯНО, КЮСТЕНДИЛ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ТАНЯ,ЖЕЛЕВА,ДАЧЕВА,,"ГР.КОТЕЛ, КОТЕЛ, СЛИВЕН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ТАНЯ,ЖЕЛЕВА,ЖЕЛЕВА,,"ГР.СВИЛЕНГРАД, СВИЛЕНГРАД, ХАСКОВО",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ТАНЯ,ЖЕЛЯЗКОВА,КУЦАРОВА-ХРИСТОВА,,УКРАЙНА,2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", ТАНЯ,ЖИВКОВА,ИВАНОВА,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2011-01-26,"Министерство на отбраната","Неустановена принадлежност", ТАНЯ,ЖОРОВА,КРЪСТЕВА,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2015-06-18,"Община Гулянци","Неустановена принадлежност", ТАНЯ,ЖОРОВА,КРЪСТЕВА,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ТАНЯ,ЗАПРЯНОВА,НАЛБАНТОВА,,"ГР.ПЪРВОМАЙ, ПЪРВОМАЙ, ПЛОВДИВ",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност", ТАНЯ,ЗДРАВКОВА,СМИЛЯНОВА,,"ГР.ПЕТРИЧ, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", ТАНЯ,ЗЛАТЕВА,КОСТАДИНОВА,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2012-07-25,"Конфедерация на независимите синдикати в България","Неустановена принадлежност", ТАНЯ,ИВАНОВА,БОРИСОВА,,"С.БОЯДЖИК, ТУНДЖА, ЯМБОЛ",2012-01-12,"Министерство на образованието","Неустановена принадлежност", ТАНЯ,ИВАНОВА,БОРИСОВА,,"С.БОЯДЖИК, ТУНДЖА, ЯМБОЛ",2012-06-20,"Тракийски университет - Стара Загора","Неустановена принадлежност", ТАНЯ,ИВАНОВА,БОРИСОВА,,"С.БОЯДЖИК, ТУНДЖА, ЯМБОЛ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ТАНЯ,ИВАНОВА,ВЪЛКОВА,1954-01-05,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2014-03-24,"Шуменски университет Епископ Константин Преславски","Неустановена пренадлежност", ТАНЯ,ИВАНОВА,ГЕОРГИЕВА,,"С.КРАВОДЕР, КРИВОДОЛ, ВРАЦА",2016-01-14,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Враца","Неустановена принадлежност", ТАНЯ,ИВАНОВА,ДИМИТРОВА,,"ГР.СЕВЛИЕВО, СЕВЛИЕВО, ГАБРОВО",2009-07-22,"Българска народна банка","Неустановена принадлежност", ТАНЯ,ИВАНОВА,ЕФРЕМОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност", ТАНЯ,ИВАНОВА,ЖЕЛЕВА,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2008-07-30,"Държавна агенция Държавен резерв и вoeнновременни запаси","Неустановена принадлежност", ТАНЯ,ИВАНОВА,ИВАНОВА,,"ГР.СМОЛЯН, СМОЛЯН, СМОЛЯН",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", ТАНЯ,ИВАНОВА,ИВАНОВА,,"ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-12-08,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Велико Търново","Неустановена принадлежност", ТАНЯ,ИВАНОВА,ИВАНОВА,,"ГР.КАЗАНЛЪК, КАЗАНЛЪК, СТАРА ЗАГОРА",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", ТАНЯ,ИВАНОВА,КОЙЧЕВА,,"С.СЪРНЕВО, РАДНЕВО, СТАРА ЗАГОРА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ТАНЯ,ИВАНОВА,НИКОЛОВА,,"ГР.БЯЛА СЛАТИНА, БЯЛА СЛАТИНА, ВРАЦА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ТАНЯ,ИВАНОВА,ПАНАЙОТОВА,,"ГР.БРАЦИГОВО, БРАЦИГОВО, ПАЗАРДЖИК",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност", ТАНЯ,ИВАНОВА,ПЕТКОВА,,"ГР.МОНТАНА, МОНТАНА, МОНТАНА",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", ТАНЯ,ИВАНОВА,ПЕТРОВА-ПЕЕВА,,"ГР.ЕЛХОВО, ЕЛХОВО, ЯМБОЛ",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ТАНЯ,ИВАНОВА,ПЕХЛИВАНОВА-ГОЧЕВА,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2012-06-20,"Тракийски университет - Стара Загора","Неустановена принадлежност", ТАНЯ,ИВАНОВА,ПЛЕШКОВА,,"ГР.БЯЛА СЛАТИНА, БЯЛА СЛАТИНА, ВРАЦА",2015-07-07,"Община Кнежа","Неустановена принадлежност", ТАНЯ,ИВАНОВА,РАЙКОВСКА,,"ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", ТАНЯ,ИВАНОВА,СУЛТАНОВА,,"ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-12-08,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Велико Търново","Неустановена принадлежност", ТАНЯ,ИВАНОВА,СЪРЧЕЛИЕВА,,"ГР.ИСКЪР, ИСКЪР, ПЛЕВЕН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ТАНЯ,ИВАНОВА,ТАБАКОВА,,"С.КАЛОЯНОВО, КАЛОЯНОВО, ПЛОВДИВ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ТАНЯ,ИВАНОВА,ТАБАКОВА,,"ГР.БЯЛА СЛАТИНА, БЯЛА СЛАТИНА, ВРАЦА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ТАНЯ,ИВАНОВА,ТРИФОНОВА,,"ГР.КАЗАНЛЪК, КАЗАНЛЪК, СТАРА ЗАГОРА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ТАНЯ,ИВАНОВА,ТРОСКОВА,,"ГР.КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2009-10-14,"Национален осигурителен институт","Неустановена принадлежност", ТАНЯ,ИВАНОВА,ХРИСТОВА,,"ГР.БЕЛОГРАДЧИК, БЕЛОГРАДЧИК, ВИДИН",2013-11-13,"Община Враца","Неустановена принадлежност", ТАНЯ,ИВАНОВА,ЦЕНКОВА-СТАНЧЕВА,,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ТАНЯ,ИВАНОВА,ЦЕНОВА,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2010-09-20,"Държавен фонд Земеделие","Неустановена принадлежност", ТАНЯ,ИЛИЕВА,АЛЕКСАНДРОВА,,"ГР.АРДИНО, АРДИНО, КЪРДЖАЛИ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ТАНЯ,ИЛИЕВА,ВЕЛКОВА,,"ГР.САНДАНСКИ, САНДАНСКИ, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", ТАНЯ,ИЛИЕВА,ВЕЛКОВА,,"ГР.САНДАНСКИ, САНДАНСКИ, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", ТАНЯ,ИЛИЕВА,КЕРЕМИДЧИЕВА,,"ГР.СВИЩОВ, СВИЩОВ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-06-11,"Алианц Банк България АД","Неустановена принадлежност", ТАНЯ,ИЛИЕВА,КЕРЕМИДЧИЕВА,,"ГР.СВИЩОВ, СВИЩОВ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-07-10,"СИБАНК ЕАД","Неустановена принадлежност", ТАНЯ,ИЛИЕВА,КЕРЕМИДЧИЕВА,,"ГР.СВИЩОВ, СВИЩОВ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-10-15,"Токуда Банк АД","Неустановена принадлежност", ТАНЯ,ИЛИЕВА,КЕРЕМИДЧИЕВА,,"ГР.СВИЩОВ, СВИЩОВ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-11-27,"Българо-американска кредитна банка АД","Неустановена принадлежност", ТАНЯ,ИЛИЕВА,КЕРЕМИДЧИЕВА,,"ГР.СВИЩОВ, СВИЩОВ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2014-06-18,"Длъжници към Държавна спестовна каса","Неустановена принадлежност", ТАНЯ,ИЛИЕВА,КЕРЕМИДЧИЕВА,,"ГР.СВИЩОВ, СВИЩОВ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2014-09-24,"Длъжници към банка Биохим","Неустановена принадлежност", ТАНЯ,ИЛИЕВА,МИТЕВА,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2012-06-14,"Министерство на труда и социалната политика","Неустановена принадлежност", ТАНЯ,ИЛИЕВА,ПЕРЧЕМЛИЕВА-ДЖЕБРАН,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", ТАНЯ,ИЛИЕВА,ПЕТКОВА,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", ТАНЯ,ИЛИЕВА,ПЕТРОВА,,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност", ТАНЯ,ЙОРДАНОВА,ВАСИЛЕВА,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ТАНЯ,ЙОРДАНОВА,ГЕОРГИЕВА,,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ТАНЯ,ЙОРДАНОВА,ГРИГОРОВА,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2016-02-18,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Кюстендил","Неустановена принадлежност", ТАНЯ,ЙОРДАНОВА,РУЖЕВА,,"ГР.ЕЛХОВО, ЕЛХОВО, ЯМБОЛ",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", ТАНЯ,ЙОРДАНОВА,ТОДОРОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-03-14,"Университет по библиотекознание и информационни технологии","Неустановена принадлежност", ТАНЯ,ЙОРДАНОВА,ТОНОВА-ДРАГАНОВА,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ТАНЯ,ЙОСИФОВА,ВЪЛКОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-05-27,"Държавна агенция за информационни технологии и съобщения","Неустановена принадлежност", ТАНЯ,КАЛОЯНОВА,ОРЕШАРОВА-БАНКОВА,,"ГР.ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", ТАНЯ,КИРИЛОВА,БОЖКОВА,,"ГР.ЛЕВСКИ, ЛЕВСКИ, ПЛЕВЕН",2016-01-19,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Габрово","Неустановена принадлежност", ТАНЯ,КИРИЛОВА,БОРИСОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ТАНЯ,КИРИЛОВА,ДОНЕВА,,"ГР.БАЛЧИК, БАЛЧИК, ДОБРИЧ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ТАНЯ,КИРИЛОВА,КАЙТАЗОВА,,"ГР.САНДАНСКИ, САНДАНСКИ, БЛАГОЕВГРАД",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ТАНЯ,КИРИЛОВА,МАРИНОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-09-20,"Българска академия на науките - кадрови промени 2011 г.","Неустановена принадлежност", ТАНЯ,КИРИЛОВА,МЕТОДИЕВА-МИХАЙЛОВА,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ТАНЯ,КИРИЛОВА,ПОПОВА,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2008-07-09,"Национален статистически институт","Неустановена принадлежност", ТАНЯ,КОЛЕВА,ДЖАДЖЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-01-12,"Политически кабинети","Неустановена принадлежност", ТАНЯ,КОЛЕВА,ДЖАДЖЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-12-09,"Печатни издания","Неустановена принадлежност", ТАНЯ,КОЛЕВА,ДЖАДЖЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-01-23,"Администрация на Министерския съвет","Неустановена принадлежност", ТАНЯ,КОЛЕВА,ДЖЕНКОВА-ГРИГОРОВА,,"ГР.ГАБРОВО, ГАБРОВО, ГАБРОВО",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ТАНЯ,КОЛЕВА,НИСТЕРОВА,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ТАНЯ,КОЛЕВА,НИСТЕРОВА,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2016-02-04,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Ловеч","Неустановена принадлежност", ТАНЯ,КОЛЕВА,ПЕНЧЕВА-ХРИСТОЗОВА,,"ГР.КАЗАНЛЪК, КАЗАНЛЪК, СТАРА ЗАГОРА",2010-02-09,"Българска академия на науките","Неустановена принадлежност", ТАНЯ,КОЛЕВА,ПЕТРОВА,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", ТАНЯ,КОНСТАНТИНОВА,ВЕЛИКОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", ТАНЯ,КОСТАДИНОВА,БАХЧЕВАНОВА,,"С.СВИРАЧИ, ИВАЙЛОВГРАД, ХАСКОВО",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност", ТАНЯ,КОСТАДИНОВА,БЛАГОВА,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ТАНЯ,КОСТАДИНОВА,БЛАГОВА,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2015-04-28,"Община Пазарджик","Неустановена принадлежност", ТАНЯ,КОСТАДИНОВА,БРЪНГОВА-МИТОВА,,"ГР.МОМЧИЛГРАД, МОМЧИЛГРАД, КЪРДЖАЛИ",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", ТАНЯ,КОСТАДИНОВА,ГЕОРГИЕВА,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2009-04-15,"Държавна агенция за метрология и технически надзор","Неустановена принадлежност", ТАНЯ,КОСТАДИНОВА,ГЕОРГИЕВА,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност", ТАНЯ,КОСТАДИНОВА,ДАЙНОВСКА,,"ГР.ТУТРАКАН, ТУТРАКАН, СИЛИСТРА",2008-09-16,"Държавна агенция по горите","Неустановена принадлежност", ТАНЯ,КОСТАДИНОВА,НИКОЛОВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ТАНЯ,КОСТАДИНОВА,ЦУЦУМАНОВА,,"ГР.КНЕЖА, КНЕЖА, ПЛЕВЕН",2015-07-07,"Община Кнежа","Неустановена принадлежност", ТАНЯ,КРУМОВА,ЖЕЛЕВА,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ТАНЯ,КРУМОВА,ПОПОВСКА,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", ТАНЯ,КРУМОВА,ТОДОРОВА,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ТАНЯ,КРЪСТЕВА,ГРОИЦОВА,,"ГР.ПЕРУЩИЦА, ПЕРУЩИЦА, ПЛОВДИВ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ТАНЯ,КРЪСТЕВА,ГРОИЦОВА,,"ГР.ПЕРУЩИЦА, ПЕРУЩИЦА, ПЛОВДИВ",2016-02-04,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Ловеч","Неустановена принадлежност", ТАНЯ,КРЪСТЕВА,ТОДОРОВА,,"ГР.СЪЕДИНЕНИЕ, СЪЕДИНЕНИЕ, ПЛОВДИВ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ТАНЯ,КУНЕВА,ТОДОРОВА,,"С.БЕЖАНОВО, ЛУКОВИТ, ЛОВЕЧ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ТАНЯ,ЛИЛЧЕВА,КИТАНЧЕВА,,"ГР.КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2015-05-27,"Приватизирани предприятия - Кърджали","Неустановена принадлежност", ТАНЯ,ЛИЧЕВА,РОЗОВА,,"ГР.ТОПОЛОВГРАД, ТОПОЛОВГРАД, ХАСКОВО",2009-10-14,"Национален осигурителен институт","Неустановена принадлежност", ТАНЯ,ЛЮБЕНОВА,БЕНИНСКА,,"ГР.ДРАГОМАН, ДРАГОМАН, СОФИЙСКА",2013-05-29,"Длъжници към банка МИНЕРАЛБАНК","Неустановена принадлежност", ТАНЯ,ЛЮБЕНОВА,БЕНИНСКА,,"ГР.ДРАГОМАН, ДРАГОМАН, СОФИЙСКА",2013-07-03,"Длъжници към Стопанска банка","Неустановена принадлежност", ТАНЯ,ЛЮБЕНОВА,НИКОЛОВА,,"ГР.САМОКОВ, САМОКОВ, СОФИЙСКА",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", ТАНЯ,ЛЮБОМИРОВА,АНДРЕЕВА-РАЙНОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ТАНЯ,ЛЮБОМИРОВА,АНДРЕЕВА-РАЙНОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност", ТАНЯ,ЛЮБОМИРОВА,АНДРЕЕВА-РАЙНОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-01-08,"Министерски съвет - Кабинет Орешарски","Неустановена принадлежност", ТАНЯ,ЛЮБОМИРОВА,АНДРЕЕВА-РАЙНОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-01-08,"Министерски съвет - избран на 29.05.2013 г.","Неустановена принадлежност", ТАНЯ,ЛЮБОМИРОВА,АНДРЕЕВА-РАЙНОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", ТАНЯ,ЛЮБОМИРОВА,"КОСТОВА ИВАНОВА",,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност", ТАНЯ,МАРИНОВА,ВАСИЛЕВА,,"ГР.МАДАН, МАДАН, СМОЛЯН",2013-04-03,"Община Варна","Неустановена принадлежност", ТАНЯ,МАРИНОВА,ВЯТРОВА,,"С.ЛИСЕЦ, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2015-02-04,"Община Ловеч","Неустановена принадлежност", ТАНЯ,МАРИНОВА,ИЛИЕВА-ЧАПАРОВА,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2015-08-04,"Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Неустановена принадлежност", ТАНЯ,МАРИНОВА,МАРИНОВА,,"ГР.КАРЛОВО, КАРЛОВО, ПЛОВДИВ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ТАНЯ,МАРИНОВА,РАНЧЕВА,,"ГР.ТРЯВНА, ТРЯВНА, ГАБРОВО",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ТАНЯ,МАРИНОВА,РУСЕВА-КОЛЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-12-02,"Национална здравноосигурителна каса","Неустановена принадлежност", ТАНЯ,МАРИНОВА,РУСЕВА-КОЛЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност", ТАНЯ,МАРКОВА,ГАРАЛОВА,,"ГР.РАКИТОВО, РАКИТОВО, ПАЗАРДЖИК",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ТАНЯ,МАРКОВА,ЗАГОРОВА,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2009-12-02,"Национална здравноосигурителна каса","Неустановена принадлежност", ТАНЯ,МАТЕЕВА,МАКШЕВА-ГРЪНЧАРОВА,,"ГР.СРЕДЕЦ, СРЕДЕЦ, БУРГАС",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", ТАНЯ,МАТЕЕВА,МАКШЕВА-ГРЪНЧАРОВА,,"ГР.СРЕДЕЦ, СРЕДЕЦ, БУРГАС",2013-01-29,"Община Средец","Неустановена принадлежност", ТАНЯ,МАТЕЕВА,МАКШЕВА-ГРЪНЧАРОВА,,"ГР.СРЕДЕЦ, СРЕДЕЦ, БУРГАС",2013-12-11,"Национална здравноосигурителна каса","Неустановена принадлежност", ТАНЯ,МАТЕЕВА,МАКШЕВА-ГРЪНЧАРОВА,,"ГР.СРЕДЕЦ, СРЕДЕЦ, БУРГАС",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност", ТАНЯ,МАТЕЕВА,СЛАВОВА,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2013-01-09,"Община Карнобат","Неустановена принадлежност", ТАНЯ,МАТЕЕВА,СЛАВОВА,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ТАНЯ,МАТЕЕВА,СЛАВОВА,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2015-12-01,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Неустановена принадлежност", ТАНЯ,МИЛАНОВА,БОГДАНИНА,,"ГР.ДУПНИЦА, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2015-09-14,"КТ Подкрепа-кадрови промени","Неустановена принадлежност", ТАНЯ,МИТЕВА,РАЛЕВА,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ТАНЯ,МИТРЕВА,НЕЙЧЕВА,,"ГР.ТОПОЛОВГРАД, ТОПОЛОВГРАД, ХАСКОВО",2009-08-05,"Сметна палата","Неустановена принадлежност", ТАНЯ,МИХАЙЛОВА,БЕЛОВСКА,,"ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, БЛАГОЕВГРАД",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", ТАНЯ,МИХАЙЛОВА,ЗЛАТАНОВА,,"ГР.МОНТАНА, МОНТАНА, МОНТАНА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ТАНЯ,МИХАЙЛОВА,ИВАНОВА,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2012-07-25,"Конфедерация на независимите синдикати в България","Неустановена принадлежност", ТАНЯ,МИХАЛЕВА,ВЪЛЕВА,,"ГР.НОВА ЗАГОРА, НОВА ЗАГОРА, СЛИВЕН",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", ТАНЯ,МЛАДЕНОВА,БОЖИЛОВА-НИКОЛОВА,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ТАНЯ,МОНЕВА,АТАНАСОВА,,"С.КАРАВЕЛОВО, ТУНДЖА, ЯМБОЛ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ТАНЯ,МОНЕВА,БОРИСОВА,,"С.ОРЛИНЦИ, СРЕДЕЦ, БУРГАС",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност", ТАНЯ,НАЙДЕНОВА,МИТОВА,,"ГР.СВИЩОВ, СВИЩОВ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ТАНЯ,НАЙДЕНОВА,МИТОВА,,"ГР.СВИЩОВ, СВИЩОВ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ТАНЯ,НАЙДЕНОВА,ЧАНКОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-10-17,"Министерство на икономиката, енергетиката и туризма","Неустановена принадлежност", ТАНЯ,НАЧЕВА,ХРИСТОВА,,"ГР.ТОПОЛОВГРАД, ТОПОЛОВГРАД, ХАСКОВО",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ТАНЯ,НЕДЕЛЧЕВА,АТАНАСОВА,,"ГР.ПОМОРИЕ, ПОМОРИЕ, БУРГАС",2013-02-20,"Община Поморие","Неустановена принадлежност", ТАНЯ,НЕДЕЛЧЕВА,ЙОРДАНОВА-ТЕНЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност", ТАНЯ,НЕДЕЛЧЕВА,МИЛИНА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ТАНЯ,НЕДКОВА,ИВАНОВА,,"ГР.ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", ТАНЯ,НЕДКОВА,ТОМОВА,,"ГР.АСЕНОВГРАД, АСЕНОВГРАД, ПЛОВДИВ",2015-08-11,"Община Асеновград","Неустановена принадлежност", ТАНЯ,НЕДЯЛКОВА,ВЪЛКОВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ТАНЯ,НЕДЯЛКОВА,ВЪЛКОВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", ТАНЯ,НЕДЯЛКОВА,ТОТЕВА,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ТАНЯ,НЕНКОВА,АНГЕЛОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", ТАНЯ,НЕНКОВА,АНГЕЛОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-12-01,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Неустановена принадлежност", ТАНЯ,НЕНОВА,ИВАНОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-02-09,"Българска академия на науките","Неустановена принадлежност", ТАНЯ,НЕНОВА,МИЛЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-12-18,"Българско национално радио","Неустановена принадлежност", ТАНЯ,НЕНОВА,ТОДОРОВА,,"ГР.СРЕДЕЦ, СРЕДЕЦ, БУРГАС",2015-12-01,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Неустановена принадлежност", ТАНЯ,НИКОЛАЕВА,НОВКИРИШКА-ВАСЕВА,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ТАНЯ,НИКОЛАЕВА,ПАНАЙОТОВА,,"ГР.СТРАЖИЦА, СТРАЖИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност", ТАНЯ,НИКОЛОВА,АВРАМОВА,,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2012-07-25,"Конфедерация на независимите синдикати в България","Неустановена принадлежност", ТАНЯ,НИКОЛОВА,ГЕОРГИЕВА,,"ГР.ЦАРЕВО, ЦАРЕВО, БУРГАС",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ТАНЯ,НИКОЛОВА,ДАНОВА,,"ГР.СВОГЕ, СВОГЕ, СОФИЙСКА",2016-01-14,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Враца","Неустановена принадлежност", ТАНЯ,НИКОЛОВА,ДИМИТРОВА,,"С.ЛЕХЧЕВО, БОЙЧИНОВЦИ, МОНТАНА",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност", ТАНЯ,НИКОЛОВА,ДИМИТРОВА,,"С.ЛЕХЧЕВО, БОЙЧИНОВЦИ, МОНТАНА",2013-11-27,"Национален осигурителен институт","Неустановена принадлежност", ТАНЯ,НИКОЛОВА,ДИМИТРОВА,,"ГР.ХАРМАНЛИ, ХАРМАНЛИ, ХАСКОВО",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ТАНЯ,НИКОЛОВА,ДРАЙШУ,,"ГР.ЕЛХОВО, ЕЛХОВО, ЯМБОЛ",2014-05-27,"Българска академия на науките","Неустановена принадлежност", ТАНЯ,НИКОЛОВА,ЙОРДАНОВА,,"ГР.НОВИ ПАЗАР, НОВИ ПАЗАР, ШУМЕН",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ТАНЯ,НИКОЛОВА,КИРИЛОВА-ИВАНОВА,,"ГР.КРИЧИМ, КРИЧИМ, ПЛОВДИВ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ТАНЯ,НИКОЛОВА,КОШEВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ТАНЯ,НИКОЛОВА,НИКОЛОВА,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", ТАНЯ,НИКОЛОВА,ПЕТКОВА,,"ГР.БЯЛА СЛАТИНА, БЯЛА СЛАТИНА, ВРАЦА",2013-10-23,"Община Бяла Слатина","Неустановена принадлежност", ТАНЯ,НИКОЛОВА,ПЕТКОВА,1973-01-09,"ГР.БЯЛА СЛАТИНА, БЯЛА СЛАТИНА, ВРАЦА",2014-02-05,"Агенция по заетостта","Неустановена принедлежност", ТАНЯ,НИКОЛОВА,ПИРОНКОВА,,"ГР.ТРОЯН, ТРОЯН, ЛОВЕЧ",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", ТАНЯ,НИКОЛОВА,ПОПОВА,,"ГР.ПЕТРИЧ, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2014-02-19,"Бизнес банка","Неустановена принадлежност", ТАНЯ,НИКОЛОВА,ТОНЕВА,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ТАНЯ,НИКОЛОВА,УСЕНЛИЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-07-03,"Длъжници към Стопанска банка","Неустановена принадлежност", ТАНЯ,ОБРЕТЕНОВА,РЪСОВСКА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-09-09,"ИА по рибарство и аквакултури","Неустановена принадлежност", ТАНЯ,ОБРЕТЕНОВА,РЪСОВСКА,1964-11-05,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-02-05,"Агенция по заетостта","Неустановена принедлежност", ТАНЯ,ПАВЛОВА,КОТЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност", ТАНЯ,ПАВЛОВА,КРАСЕВА,,"ГР.КРУМОВГРАД, КРУМОВГРАД, КЪРДЖАЛИ",2012-01-12,"Министерство на образованието","Неустановена принадлежност", ТАНЯ,ПАВЛОВА,КРАСЕВА,,"ГР.КРУМОВГРАД, КРУМОВГРАД, КЪРДЖАЛИ",2014-11-13,"Община Крумовград","Неустановена принадлежност", ТАНЯ,ПАВЛОВА,ПЕТРОВА,,"ГР.ДИМИТРОВГРАД, ДИМИТРОВГРАД, ХАСКОВО",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ТАНЯ,ПАНАЙОТОВА,ГРАДИНАРОВА,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2010-12-14,"Министерство на външните работи - посланици","Неустановена принадлежност", ТАНЯ,ПАНАЙОТОВА,ГРАДИНАРОВА,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2014-10-08,"Бургаски свободен университет","Неустановена принадлежност", ТАНЯ,ПАНАЙОТОВА,ГРАДИНАРОВА,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2011-03-16,"Министерство на външните работи","Неустановена принадлежност", ТАНЯ,ПАРАСКЕВОВА,ШИНЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-07-09,"Национален статистически институт","Неустановена принадлежност", ТАНЯ,ПАСКАЛЕВА,СТОЙЧЕВА,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2012-06-20,"Тракийски университет - Стара Загора","Неустановена принадлежност", ТАНЯ,ПЕЕВА,ИВАНОВА,,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ТАНЯ,ПЕНЕВА,КУНЕВА-БОЯДЖИЕВА,,"ГР.АЛФАТАР, АЛФАТАР, СИЛИСТРА",2012-07-11,"Медицински университет - София","Неустановена принадлежност", ТАНЯ,ПЕНЧЕВА,ПЕТКОВА,,"ГР.ОМУРТАГ, ОМУРТАГ, ТЪРГОВИЩЕ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ТАНЯ,ПЕТКОВА,ГЕТОВА,,"ГР.ЛУКОВИТ, ЛУКОВИТ, ЛОВЕЧ",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност", ТАНЯ,ПЕТКОВА,ГЕТОВА,,"ГР.ЛУКОВИТ, ЛУКОВИТ, ЛОВЕЧ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ТАНЯ,ПЕТКОВА,ДЕЛИАТАНАСОВА,,"ГР.ПОМОРИЕ, ПОМОРИЕ, БУРГАС",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ТАНЯ,ПЕТКОВА,ЕЛЕНСКА-ХАДЖИКОЧЕВА,,"ГР.ШИВАЧЕВО, ТВЪРДИЦА, СЛИВЕН",2015-10-14,"Община Стамболийски","Неустановена принадлежност", ТАНЯ,ПЕТКОВА,КАНДИЛОВА,,"ГР.АСЕНОВГРАД, АСЕНОВГРАД, ПЛОВДИВ",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", ТАНЯ,ПЕТКОВА,ЛИЛОВА,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2009-12-02,"Национална здравноосигурителна каса","Неустановена принадлежност", ТАНЯ,ПЕТКОВА,МАРИНОВА,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност", ТАНЯ,ПЕТКОВА,ЦВЕТКОВА,,"ГР.АЙТОС, АЙТОС, БУРГАС",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност", ТАНЯ,ПЕТКОВА,ЩЕРЕВА,,"ГР.ПАНАГЮРИЩЕ, ПАНАГЮРИЩЕ, ПАЗАРДЖИК",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ТАНЯ,ПЕТРОВА,БАЛАБАНОВА,,"ГР.ИХТИМАН, ИХТИМАН, СОФИЙСКА",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ТАНЯ,ПЕТРОВА,ГЕОРГИЕВА,,"С.КРУШОВО, КАРНОБАТ, БУРГАС",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ТАНЯ,ПЕТРОВА,ДАВИДОВА,,"С.ПАМУКЧИИ, НОВИ ПАЗАР, ШУМЕН",2014-02-12,"Разследващи полицаи","Неустановена принадлежност", ТАНЯ,ПЕТРОВА,ДАХЛЕВА,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност", ТАНЯ,ПЕТРОВА,ДРАГОЕВА-ДИМИТРОВА,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ТАНЯ,ПЕТРОВА,ЙОНОВА,,"ГР.БЕРКОВИЦА, БЕРКОВИЦА, МОНТАНА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ТАНЯ,ПЕТРОВА,КИРКОВА,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", ТАНЯ,ПЕТРОВА,КИРКОВА,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност", ТАНЯ,ПЕТРОВА,КРИВИРАДЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-04-15,"Държавна агенция за метрология и технически надзор","Неустановена принадлежност", ТАНЯ,ПЕТРОВА,ЛАЗАРОВА,,"ГР.ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ, ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ, ПЛЕВЕН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ТАНЯ,ПЕТРОВА,МАДИНА-ЦИКАЛОВА,,"ГР.ПЕЩЕРА, ПЕЩЕРА, ПАЗАРДЖИК",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", ТАНЯ,ПЕТРОВА,МАДИНА-ЦИКАЛОВА,,"ГР.ПЕЩЕРА, ПЕЩЕРА, ПАЗАРДЖИК",2015-05-12,"Община Пещера","Неустановена принадлежност", ТАНЯ,ПЕТРОВА,ПАРУШЕВА,,"С.СОКОЛОВО, БАЛЧИК, ДОБРИЧ",2012-09-18,"Университет за национално и световно стопанство","Неустановена принадлежност", ТАНЯ,ПЕТРОВА,РАДЕВА-ЧОЛЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ТАНЯ,ПЕТРОВА,РАДЕВА-ЧОЛЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-02-12,"Разследващи полицаи","Неустановена принадлежност", ТАНЯ,ПЕТРОВА,РАДКОВА-СЪБЕВА,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", ТАНЯ,ПЕТРОВА,ХРИСТОВА,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ТАНЯ,РАДОСЛАВОВА,ДИЛОВСКА,,"ГР.БЯЛА СЛАТИНА, БЯЛА СЛАТИНА, ВРАЦА",2016-01-14,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Враца","Неустановена принадлежност", ТАНЯ,РАЙЧЕВА,ПЕТРОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-08-04,"Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Неустановена принадлежност", ТАНЯ,РАНГЕЛОВА,НЕДЯЛКОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-07-09,"Национален статистически институт","Неустановена принадлежност", ТАНЯ,РУСЕВА,ДУШКОВА,,"С.БОЯДЖИК, ТУНДЖА, ЯМБОЛ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ТАНЯ,РУСИНОВА,АТАНАСОВА,,"ГР.ПЪРВОМАЙ, ПЪРВОМАЙ, ПЛОВДИВ",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", ТАНЯ,САВКОВА,ТОЛЕВА,,"С.АСЕНОВЦИ, ЛЕВСКИ, ПЛЕВЕН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ТАНЯ,САВОВА,СТЕФАНОВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ТАНЯ,САМУИЛОВА,МЛАДЕНОВА,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2011-02-15,"Агенция ""Митници""","Неустановена принадлежност", ТАНЯ,СИМЕОНОВА,НАЙДЕНОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ТАНЯ,СИМЕОНОВА,СТОЙКОВА,1951-12-22,"ГР.МАЛКО ТЪРНОВО, МАЛКО ТЪРНОВО, БУРГАС",2013-02-20,"Община Малко Търново","Решение № 2-140 от 20.02.2013 г. - община Малко Търново","Документи от ръководил я щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-2921 (Бс); рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр. и обр. 6; протокол рег. № С 194 с предложение за унищожаване работно дело IР-1439 (Бс)." ТАНЯ,СИМЕОНОВА,ШИШКОВА-ГЕРМЕР,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2009-02-23,"Държавна комисия по хазарта","Неустановена принадлежност", ТАНЯ,СИМЕОНОВА,ШИШКОВА-ГЕРМЕР,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2015-11-17,"Българска агенция за експортно застраховане БАЕЗ ЕАД","Неустановена принадлежност", ТАНЯ,СЛАВОВА,ДОБРЕВА,,"С.ПРОСЕНИК, РУЕН, БУРГАС",2015-12-01,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Неустановена принадлежност", ТАНЯ,СЛАВОВА,ПЕЕВА,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност", ТАНЯ,СЛАВОВА,СТОЙКОВА,,"ГР.НЕСЕБЪР, НЕСЕБЪР, БУРГАС",2015-12-01,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Неустановена принадлежност", ТАНЯ,СЛАВЧЕВА,ДИНОВА,,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност", ТАНЯ,СЛАВЧЕВА,САВОВА,,"ГР.ИХТИМАН, ИХТИМАН, СОФИЙСКА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ТАНЯ,СМИЛОВА,БОЛАШИКОВА-ХРИСТОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ТАНЯ,СТАМЕНКОВА,ДУНКОВА,,"ГР.МОНТАНА, МОНТАНА, МОНТАНА",2015-04-07,"Община Монтана","Неустановена принадлежност", ТАНЯ,СТЕФАНОВА,ДРАГАНЧЕВА,,"ГР.СВИЩОВ, СВИЩОВ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2011-01-26,"Министерство на отбраната","Неустановена принадлежност", ТАНЯ,СТЕФАНОВА,МИХАЙЛОВА,,"ГР.АСЕНОВГРАД, АСЕНОВГРАД, ПЛОВДИВ",2012-07-25,"Конфедерация на независимите синдикати в България","Неустановена принадлежност", ТАНЯ,СТЕФАНОВА,ПЕТРИШКА,,"ГР.ПАНАГЮРИЩЕ, ПАНАГЮРИЩЕ, ПАЗАРДЖИК",2014-02-12,"Разследващи полицаи","Неустановена принадлежност", ТАНЯ,СТЕФАНОВА,ПОПОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ТАНЯ,СТЕФАНОВА,ЯНАКИЕВА,,"С.КИПРА, ДЕВНЯ, ВАРНА",2013-05-15,"Община Девня","Неустановена принадлежност", ТАНЯ,СТОЕВА,СЛАНЕВА,,"С.ЧЕРНО МОРЕ, БУРГАС, БУРГАС",2012-01-12,"Министерство на образованието","Неустановена принадлежност", ТАНЯ,СТОИЛОВА,КЕХАЙОВА,,"ГР.АЙТОС, АЙТОС, БУРГАС",2012-12-12,"Община Айтос","Неустановена принадлежност", ТАНЯ,СТОЙКОВА,БОТУШАНОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ТАНЯ,СТОЙКОВА,ГАНЧЕВА,,"ГР.НОВИ ПАЗАР, НОВИ ПАЗАР, ШУМЕН",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност", ТАНЯ,СТОЙКОВА,ПЕХЛИВАНОВА,,"ГР.ЕЛХОВО, ЕЛХОВО, ЯМБОЛ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ТАНЯ,СТОЙКОВА,СТОЕВА,,"С.КАЛУГЕРОВО, ЛЕСИЧОВО, ПАЗАРДЖИК",2015-04-28,"Община Лесичово","Неустановена принадлежност", ТАНЯ,СТОЙКОВА,ЯНАЧКОВА,,"ГР.КАЗАНЛЪК, КАЗАНЛЪК, СТАРА ЗАГОРА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ТАНЯ,СТОЙНЕВА,НИКОВА,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2015-06-01,"Приватизирани предприятия - Кюстендил","Неустановена принадлежност", ТАНЯ,СТОЙЧЕВА,СТОЙЧЕВА,,УКРАЙНА,2010-09-29,"Регионални печатни издания","Неустановена принадлежност", ТАНЯ,СТОЙЧЕВА,СТОЙЧЕВА,,УКРАЙНА,2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", ТАНЯ,СТОЯНОВА,АЛЕКСИЕВА,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ТАНЯ,СТОЯНОВА,АНДРЕЕВСКА,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2015-05-19,"Община Септември","Неустановена принадлежност", ТАНЯ,СТОЯНОВА,БОРИСОВА,,"ГР.ВЪЛЧИ ДОЛ, ВЪЛЧИ ДОЛ, ВАРНА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ТАНЯ,СТОЯНОВА,ГЕОРГИЕВА,,"С.ЗИДАРОВО, СОЗОПОЛ, БУРГАС",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ТАНЯ,СТОЯНОВА,ДИМИТРОВА,,"С.БОТЕВО, ТУНДЖА, ЯМБОЛ",2007-09-04,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ТАНЯ,СТОЯНОВА,ЦАНКОВА,,"ГР.ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2009-12-02,"Национална здравноосигурителна каса","Неустановена принадлежност", ТАНЯ,СТОЯНОВА,ЦАНКОВА,,"ГР.ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-07-16,"Община Плевен","Неустановена принадлежност", ТАНЯ,СТРАХИЛОВА,СЛАВКОВА,,"ГР.ДУПНИЦА, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2016-02-18,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Кюстендил","Неустановена принадлежност", ТАНЯ,СЪБЕВА,ИВАНОВА,,"С.КАМЕНЕЦ, СТРАЛДЖА, ЯМБОЛ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ТАНЯ,ТЕНЧЕВА,ДИМИТРОВА,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ТАНЯ,ТОДОРОВА,АНДРЕЕВА-КАМЕНОВА,,"ГР.ОРЯХОВО, ОРЯХОВО, ВРАЦА",2014-01-15,"Община Хайредин","Неустановена принадлежност", ТАНЯ,ТОДОРОВА,АНДРЕЕВА-КАМЕНОВА,,"ГР.ОРЯХОВО, ОРЯХОВО, ВРАЦА",2016-01-14,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Враца","Неустановена принадлежност", ТАНЯ,ТОДОРОВА,БОЖИЛОВА,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", ТАНЯ,ТОДОРОВА,БОЖИЛОВА,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2010-09-20,"Държавен фонд Земеделие","Неустановена принадлежност", ТАНЯ,ТОДОРОВА,ВАНГЕЛОВА,,"ГР.ЛЮБИМЕЦ, ЛЮБИМЕЦ, ХАСКОВО",2013-01-29,"Община Средец","Неустановена принадлежност", ТАНЯ,ТОДОРОВА,ВАНГЕЛОВА,,"ГР.ЛЮБИМЕЦ, ЛЮБИМЕЦ, ХАСКОВО",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ТАНЯ,ТОДОРОВА,ВЕЛЕВА,,"С.ГОРНИ ДЪБНИК, ДОЛНИ ДЪБНИК, ПЛЕВЕН",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", ТАНЯ,ТОДОРОВА,ВЕЛЕВА,,"С.ГОРНИ ДЪБНИК, ДОЛНИ ДЪБНИК, ПЛЕВЕН",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност", ТАНЯ,ТОДОРОВА,ГЕОРГИЕВА,,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност", ТАНЯ,ТОДОРОВА,ДАМЯНОВА,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2013-07-03,"Длъжници към Стопанска банка","Неустановена принадлежност", ТАНЯ,ТОДОРОВА,ПАРАСКОВА,,"ГР.ПАНАГЮРИЩЕ, ПАНАГЮРИЩЕ, ПАЗАРДЖИК",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", ТАНЯ,ТОДОРОВА,ПЕТКОВА-ДАСКАЛОВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ТАНЯ,ТОДОРОВА,ПЕТКОВА-ДАСКАЛОВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ТАНЯ,ТОДОРОВА,ПЕТРОВА,,"ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ТАНЯ,ТОДОРОВА,СОТИРОВА-НИКОЛОВА,,"ГР.ОРЯХОВО, ОРЯХОВО, ВРАЦА",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", ТАНЯ,ТОДОРОВА,СОТИРОВА-НИКОЛОВА,,"ГР.ОРЯХОВО, ОРЯХОВО, ВРАЦА",2008-11-26,"Българска национална телевизия","Неустановена принадлежност", ТАНЯ,ТОДОРОВА,СОТИРОВА-НИКОЛОВА,,"ГР.ОРЯХОВО, ОРЯХОВО, ВРАЦА",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", ТАНЯ,ТОДОРОВА,ТОДОРОВА,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност", ТАНЯ,ТОМОВА,ДАСКАЛОВА,,"ГР.КАВАРНА, КАВАРНА, ДОБРИЧ",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност", ТАНЯ,ТОНЧЕВА,ЖИВКОВА,,"ГР.ДИМИТРОВГРАД, ДИМИТРОВГРАД, ХАСКОВО",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", ТАНЯ,ТОТЕВА,СТАМОВА-КУНЕВА,,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2013-12-11,"Национална здравноосигурителна каса","Неустановена принадлежност", ТАНЯ,ТРЕНДАФИЛОВА,ЗАХАРИЕВА,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", ТАНЯ,ФИЛИПОВА,ИЛИЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-12-18,"Българско национално радио","Неустановена принадлежност", ТАНЯ,ХРИСТОВА,БАХЧЕВАНОВА,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", ТАНЯ,ХРИСТОВА,БОЖИНОВА,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ТАНЯ,ХРИСТОВА,БОЖИНОВА,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2015-12-01,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Неустановена принадлежност", ТАНЯ,ХРИСТОВА,МИХАЙЛОВА,,"ГР.ТЕТЕВЕН, ТЕТЕВЕН, ЛОВЕЧ",2013-01-16,"Министерство на правосъдието","Неустановена принадлежност", ТАНЯ,ХРИСТОВА,СТОЯНОВА,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ТАНЯ,ХРИСТОВА,ТЪРНОВСКА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-07-11,"Медицински университет - Пловдив","Неустановена принадлежност", ТАНЯ,ХРИСТОВА,ХРИСТОВА,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ТАНЯ,ХРИСТОВА,ЦАНЕВА-БОРСИ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ТАНЯ,ЦАНКОВА,СТАНКОВА,,"ГР.ИХТИМАН, ИХТИМАН, СОФИЙСКА",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност", ТАНЯ,ЦВЕТАНОВА,ГЕОРГИЕВА,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ТАНЯ,ЦВЕТАНОВА,ГЕОРГИЕВА,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2016-01-14,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Враца","Неустановена принадлежност", ТАНЯ,ЦВЕТАНОВА,ИЛИЕВА,,"С.ГОРНА СТУДЕНА, СВИЩОВ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", ТАНЯ,ЦВЕТАНОВА,ИЛИЕВА,,"С.ГОРНА СТУДЕНА, СВИЩОВ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност", ТАНЯ,ЦВЕТАНОВА,КРЪСТЕВА,,"ГР.ЛОМ, ЛОМ, МОНТАНА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ТАНЯ,ЦВЕТАНОВА,КРЪСТЕВА,,"ГР.ЛОМ, ЛОМ, МОНТАНА",2016-02-09,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Монтана","Неустановена принадлежност", ТАНЯ,ЦВЕТАНОВА,МИШЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-01-26,"Министерство на отбраната","Неустановена принадлежност", ТАНЯ,ЦВЕТАНОВА,МИШЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-01-12,"Министерство на образованието","Неустановена принадлежност", ТАНЯ,ЦВЕТАНОВА,ПЕТКОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност", ТАНЯ,ЦВЕТКОВА,ИЛИЕВА-СТОЯНОВА,,"С.КАТУНЦИ, САНДАНСКИ, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", ТАНЯ,ЦЕНКОВА,ПЕТРОВА,,"С.СЕЛАНОВЦИ, ОРЯХОВО, ВРАЦА",2013-10-30,"Община Козлодуй","Неустановена принадлежност", ТАНЯ,ЦОНЕВА,КРЪСТЕВА,,"ГР.ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-06-19,"Община Горна Оряховица","Неустановена принадлежност", ТАНЯ,ЯНЕВА,БАРБОВА,,"ГР.ХАРМАНЛИ, ХАРМАНЛИ, ХАСКОВО",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ТАНЯ,ЯНКОВА,МИХАЙЛОВА,,"ГР.КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ТАНЯ,ЯНКОВА,МЪРХОВА,,"ГР.ПАНАГЮРИЩЕ, ПАНАГЮРИЩЕ, ПАЗАРДЖИК",2008-07-09,"Национален статистически институт","Неустановена принадлежност", ТАНЯ,ЯНКОВА,ТОДОРОВА,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ТАНЯ,ЯНЧЕВА,СТОЯНОВА,,"ГР.ПОМОРИЕ, ПОМОРИЕ, БУРГАС",2011-02-02,"Регионални печатни издания","Неустановена принадлежност", ТАНЯ,ЯНЧЕВА,СТОЯНОВА,,"ГР.ПОМОРИЕ, ПОМОРИЕ, БУРГАС",2015-12-01,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Неустановена принадлежност", ТАРАСИ,ИВАНОВ,НИКОЛОВ,,"С.ГРАНИТОВО, БЕЛОГРАДЧИК, ВИДИН",2013-07-31,"Община Белоградчик","Неустановена принадлежност", ТАСИМ,АХМЕД,МУСТАФА,1961-08-01,"С.ДОЛНА КУЛА, КРУМОВГРАД, КЪРДЖАЛИ",2014-11-13,"Община Крумовград","Решение № 2-426 от 13.11.2014 г. - община Крумовград","Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание; собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководилия го щатен служител; рег. дневник; картони - обр. 4 – 9 бр. и обр. 6; лично дело IА-2135 (Кж) МФ; работно дело IР-11139; протокол рег. № КА 15/ 26.03.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело IР-1877 (Кж); протокол рег. № 15/ 26.03.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело IР-1105 (Кж)."  ТАСИМ,АХМЕД,МУСТАФА,1961-08-01,"С.ДОЛНА КУЛА, КРУМОВГРАД, КЪРДЖАЛИ",2016-01-25,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Кърджали","Решение № 2-598 от 25.01.2016 г. - кандидати за общински съветници – област Кърджали","Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание; собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководилия го щатен служител; рег. дневник; картони - обр. 4 – 9 бр. и обр. 6; лично дело IА-2135 (Кж) МФ; работно дело IР-11139; протокол рег. № КА 15/ 26.03.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело IР-1877 (Кж); протокол рег. № 15/ 26.03.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело IР-1105 (Кж)." ТАСИМ,БЕЙСИМ,ИБРЯМ,,"С.ТРИ МОГИЛИ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2014-11-26,"Община Кърджали","Неустановена принадлежност", ТАСИМ,БЕЙСИМ,ИБРЯМ,,"С.ТРИ МОГИЛИ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ТАСИМ,БИЛЯЛ,ОСМАН,,"С.БЕЛИ ПЛАСТ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2014-11-26,"Община Кърджали","Неустановена принадлежност", ТАСИМ,БИЛЯЛ,ОСМАН,,"С.БЕЛИ ПЛАСТ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ТАСИМ,ИЛЯЗ,ЯКУБАШ,,"С.СРЪНСКО, АРДИНО, КЪРДЖАЛИ",2014-10-29,"Община Ардино","Неустановена принадлежност", ТАСИМ,КАСИМОВ,РЕДЖЕБОВ,,"С.ПРОСЕНИК, РУЕН, БУРГАС",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност", ТАСИМ,КАСИМОВ,РЕДЖЕБОВ,,"С.ПРОСЕНИК, РУЕН, БУРГАС",2012-12-12,"Община Айтос","Неустановена принадлежност", ТАСИМ,МЕХМЕД,ХАСАН,,"С.ГОЛЯМО КАМЕНЯНЕ, КРУМОВГРАД, КЪРДЖАЛИ",2014-11-13,"Община Крумовград","Неустановена принадлежност", ТАСИМ,МЮМЮН,ТАСИМ,,"ГР.КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", ТАСИМ,МЮМЮН,ТАСИМ,,"ГР.КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2016-01-25,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Кърджали","Неустановена принадлежност", ТАСИМ,МЮМЮН,ХАЛИЛ,,"С.ПАДАЛО, КРУМОВГРАД, КЪРДЖАЛИ",2014-11-13,"Община Крумовград","Неустановена принадлежност", ТАСИМ,ХАЛИЛ,РЕДЖЕБ,,"С.ЧОРБАДЖИЙСКО, КИРКОВО, КЪРДЖАЛИ",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност", ТАСИМ,ХАЛИЛ,РЕДЖЕБ,,"С.ЧОРБАДЖИЙСКО, КИРКОВО, КЪРДЖАЛИ",2014-11-05,"Община Кирково","Неустановена принадлежност", ТАСИМ,ЮСЕИН,ЮСЕИН,,"С.ДРАГАНОВО, ЧЕРНООЧЕНЕ, КЪРДЖАЛИ",2014-03-19,"Община Черноочене","Неустановена принадлежност", ТАСКА,ЙОСИФОВА,СИМЕОНОВА,,"С.РУЖИНЦИ, РУЖИНЦИ, ВИДИН",2013-10-09,"Община Ружинци","Неустановена принадлежност", ТАСКА,СИМЕОНОВА,ГЕОРГИЕВА,,"ГР.САНДАНСКИ, САНДАНСКИ, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", ТАСКО,АЛЕКСАНДРОВ,ПЪРВАНОВ,1946-04-09,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-01-26,"Министерство на отбраната","Решение № 180 от 26.01.2011 г. - Министерството на отбраната","Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; протокол № 74/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-28179" ТАСКО,ГЕОРГИЕВ,ЦЕКИН,,"С.СТАКЕВЦИ, БЕЛОГРАДЧИК, ВИДИН",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ТАСКО,ГЕОРГИЕВ,ЦЕКИН,,"С.СТАКЕВЦИ, БЕЛОГРАДЧИК, ВИДИН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ТАСКО,ГЕОРГИЕВ,ЦЕКИН,,"С.СТАКЕВЦИ, БЕЛОГРАДЧИК, ВИДИН",2016-01-06,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Видин","Неустановена принадлежност", ТАСКО,КРУМОВ,МИХАЙЛОВ,,"ГР.БЕЛОГРАДЧИК, БЕЛОГРАДЧИК, ВИДИН",2013-07-31,"Община Белоградчик","Неустановена принадлежност", ТАСКО,МИХАЙЛОВ,ЕРМЕНКОВ,1955-10-04,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-06-29,"Народно събрание","Решение № 69 от 29.06.2009 г. - Народно събрание","Със заповед № Р-050/ 20.09.1984 г. е назначен за разузнавач VI ст.; със заповед № Р-020/ 21.09.1985 г. е назначен за н-к на отдел; със заповед № Р-012/ 14.09.1987 г. е назначен за разузнавач VI ст." ТАСКО,МИХАЙЛОВ,ЕРМЕНКОВ,1955-10-04,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Решение № 2-172 от 26.04.2013 г. - лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Със заповед № Р-050/ 20.09.1984 г. е назначен за разузнавач VI ст.; със заповед № Р-020/ 21.09.1985 г. е назначен за н-к на отдел; със заповед № Р-012/ 14.09.1987 г. е назначен за разузнавач VI ст." ТАСКО,МИХАЙЛОВ,ЕРМЕНКОВ,1955-10-04,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Решение № 2-395 от 17.09.2014 г. - лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 43 Народно събрание","Със заповед № Р-050/ 20.09.1984 г. е назначен за разузнавач VI ст.; със заповед № Р-020/ 21.09.1985 г. е назначен за н-к на отдел; със заповед № Р-012/ 14.09.1987 г. е назначен за разузнавач VI ст." ТАСКО,НИКОЛОВ,АРИЗАНОВ,,"С.ЛЕВА РЕКА, ТРЪН, ПЕРНИК",2015-06-09,"Община Трън","Неустановена принадлежност", ТАСКО,СТОЯНОВ,СТЕФАНОВ,,"С.ТЪРГОВИЩЕ, ЧУПРЕНЕ, ВИДИН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ТАСКО,СТОЯНОВ,СТЕФАНОВ,,"С.ТЪРГОВИЩЕ, ЧУПРЕНЕ, ВИДИН",2016-01-06,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Видин","Неустановена принадлежност", ТАСКО,ТРАЙКОВ,ТАСЕВ,,ЮГОСЛАВИЯ,2015-08-11,"Приватизирани предприятия - Търговище","Неустановена принадлежност", ТАСКО,ХРИСТОВ,ТАСКОВ,,"С.ЛИК, МЕЗДРА, ВРАЦА",2013-12-11,"Община Мездра","Неустановена принадлежност", ТАСКО,ЦЕКОВ,ИВАНОВ,,"С.СЛАВОТИН, МОНТАНА, МОНТАНА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ТАСО,ИВАНОВ,ТАСОВ,1929-12-15,"С.БЕЗДЕНИЦА, МОНТАНА, МОНТАНА",2009-10-14,"Национален осигурителен институт","Решение № 78 от 14.10.2009 г. - Национален осигурителен институт","Рег. дневник; картон обр. 6; писмо вх. № 2019/ 25.04.1990 г. за унищожаване с протокол № 372/ 02.03.1990 г. делото на Я/К ""Дунав""." ТАТЯНА,АЛЕКСАНДРОВА,АТАНАСОВА,,"С.ГЕРМАН, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-04-15,"Държавна агенция за метрология и технически надзор","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,АЛЕКСАНДРОВА,ЙОВЧЕВА,,"ГР.ДУПНИЦА, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,АЛЕКСАНДРОВА,ОБРЕТЕНОВА,1952-12-03,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Решение № 72 от 03.08.2009 г. - електронни медии","Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание; собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководилия я щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; лично дело IА-23734; работно дело IР-8548." ТАТЯНА,АЛЕКСАНДРОВА,СТЕФАНОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-01-12,"Политически кабинети","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,АЛЕКСАНДРОВА,СТЕФАНОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-10-10,"Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,АЛЕКСАНДРОВА,СТЕФЧЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,АЛЕКСАНДРОВНА,ЛЮЦКАНОВА,,"РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ",2009-04-15,"Държавна агенция за метрология и технически надзор","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,АЛЕКСИЕВА,ИВАНОВА-ЖИВКОВА,,"С.ЧУПРЕНЕ, ЧУПРЕНЕ, ВИДИН",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,АНАСТАСОВА,ПОПОВА,,"ГР.ПЕЩЕРА, ПЕЩЕРА, ПАЗАРДЖИК",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,АНГЕЛОВА,НИКОЛАЕВА,,"ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, БЛАГОЕВГРАД",2013-07-17,"Община Свищов","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,АНГЕЛОВА,ЧОРБАДЖИЙСКА,,УКРАЙНА,2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,АНДОНОВА,СТОЙЧЕВА,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,АНТОНОВА,АНДОНОВА,,"ГР.РАЗЛОГ, РАЗЛОГ, БЛАГОЕВГРАД",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,АНТОНОВА,КЬОСЕВА,,"С.СЕПТЕМВРИЙЦИ, ВЪЛЧЕДРЪМ, МОНТАНА",2012-06-05,"Министерство на културата","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,АРКАДИЕВА,ВАКСБЕРГ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-12-09,"Печатни издания","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,АРСЕНИЕВНА,ДЕНЧЕВА,,"РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ",2008-06-17,"Държавна агенция за бежанците","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,АРСЕНИЕВНА,ДЕНЧЕВА,,"РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ",2011-10-05,"Администрация на Народното събрание","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,АСЕНОВА,АНГЕЛОВА-ДОКУЗАНОВА,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,АСЕНОВА,АНДОНОВА-ВАКАРЕЛСКА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-09-18,"Технически университет - София","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,АСЕНОВА,ЗИНОВИЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,АСЕНОВА,ЗИНОВИЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-02-12,"Разследващи полицаи","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,АСЕНОВА,ИВАНОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,АСЕНОВА,КАЛФИНА-ШОПОВА,,"С.ТАВАЛИЧЕВО, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,АСЕНОВА,ЛЕВЧЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-03-16,"Министерство на външните работи","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,АСЕНОВА,РУСЕВА,,"ГР.ЛОМ, ЛОМ, МОНТАНА",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,АТАНАСОВА,БАКАЛОВА-ФУРЧЕВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,АТАНАСОВА,МАЛОВА-КИЛИТАНОВА,1952-09-01,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2013-01-16,"Министерство на правосъдието","Решение № 2-128 от 16.01.2013 г. - Министерство на правосъдието","Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; протокол вх. № 1800/ 05.04.1990 г. за унищожаване работното дело на резидент ""Мак""." ТАТЯНА,АТАНАСОВА,РАЧЕВА,,"ГР.ТРЯВНА, ТРЯВНА, ГАБРОВО",2014-01-28,"Община Трявна","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,АТАНАСОВА,РАЧЕВА,,"ГР.ТРЯВНА, ТРЯВНА, ГАБРОВО",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,АТАНАСОВА,РАЧЕВА,,"ГР.ТРЯВНА, ТРЯВНА, ГАБРОВО",2016-01-19,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Габрово","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,БЕЛЧЕВА,ХРИСТОВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2014-05-20,"Икономически университет - гр. Варна","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,БЕЛЧЕВА,ХРИСТОВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2014-05-20,"Икономически университет-Варна","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,БЛАГОЕВА,ЗАХОВА,,"С.СКРЪТ, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,БЛАГОЕВА,ОРТОМАРОВА,,"ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, БЛАГОЕВГРАД",2007-04-24,"Европейски парламент","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,БЛАГОЕВА,ОРТОМАРОВА,,"ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,БЛАГОЕВА,ЦЕКОВА-ЦЕНОВА,,"С.КРУШОВЕНЕ, ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ, ПЛЕВЕН",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,БЛАЖЕВА,ТРИФОНОВА,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2015-07-07,"Община Искър","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,БОГДАНОВА,СЕКУЛОВА,,"ГР.ХИСАРЯ, ХИСАРЯ, ПЛОВДИВ",2011-08-03,"Агенция за държавна финансова инспекция","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,БОЖАНОВА,СТОЙКОВА,,"С.РЕСЕН, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2014-11-26,"Община Кърджали","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,БОРИСОВА,ЖИЛОВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,БОРИСОВА,МАРИНОВА,,"ГР.ПРОВАДИЯ, ПРОВАДИЯ, ВАРНА",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,БОРИСОВА,МАРИНОВА,,"ГР.ПРОВАДИЯ, ПРОВАДИЯ, ВАРНА",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,БОРИСОВА,МИЛЕВА,,"С.РУЖИНЦИ, РУЖИНЦИ, ВИДИН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,БОРИСОВА,МИХАЙЛОВА,,"ГР.АЙТОС, АЙТОС, БУРГАС",2015-12-01,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,БОРИСОВА,МИЧЕВА,,"ГР.ВЪЛЧЕДРЪМ, ВЪЛЧЕДРЪМ, МОНТАНА",2011-11-02,"Министерство на регионалното развитие и благоустройството","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,БОРИСОВА,НЕНКОВА,,"ГР.ЧИРПАН, ЧИРПАН, СТАРА ЗАГОРА",2012-03-14,"Софийски университет ""Св. Климент Охридски""","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,БОРИСОВА,ПРЕДОЕВА,,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2016-01-19,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Габрово","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,БОРИСОВА,СТАНЕВА,,"С.ВОДИЦА, ПОПОВО, ТЪРГОВИЩЕ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,БОРИСОВА,ТОДОРОВА,,"ГР.БЕЛОГРАДЧИК, БЕЛОГРАДЧИК, ВИДИН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,БОРИСОВА,ТОДОРОВА,,"ГР.БЕЛОГРАДЧИК, БЕЛОГРАДЧИК, ВИДИН",2016-01-06,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Видин","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,БОЯНОВА,ТОДОРОВА,,"С.ВЛАДИНЯ, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2015-02-04,"Община Ловеч","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,БОЯНОВА,ХАДЖИПЕТРОВА,,"ГР.САНДАНСКИ, САНДАНСКИ, БЛАГОЕВГРАД",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,ВАЛЕНТИНОВА,ГРОЗДАНОВА-ЧАКЪРОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,ВАЛЕНТИНОВА,ГРОЗДАНОВА-ЧАКЪРОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,ВАЛЕРИЕВА,ПЕТРОВА,,"РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ",2011-03-16,"Министерство на външните работи","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,ВАСИЛЕВА,АЛЕКСАНДРОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-07-30,"Държавна агенция Държавен резерв и вoeнновременни запаси","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,ВАСИЛЕВА,АЛЕКСАНДРОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-10-15,"Министерство на отбраната","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,ВАСИЛЕВА,АНГЕЛОВА,,"С.БЕЛОЗЕМ, РАКОВСКИ, ПЛОВДИВ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,ВАСИЛЕВА,ИВАНОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,ВАСИЛЕВА,ЛОЗАНОВА,,"С.ПЕТРЕВЕНЕ, ЛУКОВИТ, ЛОВЕЧ",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,ВАСИЛЕВА,МИХАЙЛОВА,,"ГР.СМОЛЯН, СМОЛЯН, СМОЛЯН",2009-12-02,"Национална здравноосигурителна каса","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,ВАСИЛЕВА,МОСТРОВА,,"ГР.МАЛКО ТЪРНОВО, МАЛКО ТЪРНОВО, БУРГАС",2010-02-09,"Българска академия на науките","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,ВАСИЛЕВА,НЯГОЛОВА,,"ГР.ГАБРОВО, ГАБРОВО, ГАБРОВО",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,ВАСИЛЕВА,НЯГОЛОВА,,"ГР.ГАБРОВО, ГАБРОВО, ГАБРОВО",2016-01-19,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Габрово","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,ВАСИЛЕВА,ПЕТКОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,ВАСИЛЕВА,ПРОЙЧЕВА,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2011-01-12,"Политически кабинети","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,ВАСИЛЕВА,СТАНЧЕВА,,"ГР.ОРЯХОВО, ОРЯХОВО, ВРАЦА",2013-12-11,"Община Оряхово","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,ВАСИЛЕВА,СТАНЧЕВА,,"ГР.ОРЯХОВО, ОРЯХОВО, ВРАЦА",2016-01-14,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Враца","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,ВАСИЛЕВА,ТОДОРОВА,,"ГР.ЛУКОВИТ, ЛУКОВИТ, ЛОВЕЧ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,ВЕЛИКОВА,ГЪРБУЗАНОВА,1947-04-24,"С.ЛУДОГОРЦИ, ИСПЕРИХ, РАЗГРАД",2011-02-15,"Агенция ""Митници""","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1" ТАТЯНА,ВЕЛИСЛАВОВА,ШИШКОВА,,"ГР.НИКОПОЛ, НИКОПОЛ, ПЛЕВЕН",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,ВЕЛКОВА,БЕНИШЕВА-ДИМИТРОВА,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2011-10-05,"Администрация на Народното събрание","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,ВЕЛКОВА,БЕНИШЕВА-ДИМИТРОВА,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,ВЕЛКОВА,БЕНИШЕВА-ДИМИТРОВА,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,ВЕЛКОВА,БЕНИШЕВА-ДИМИТРОВА,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2014-08-06,"Медицински университет - София","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,ВЕЛКОВА,ИВАНОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-10-01,"Американски университет в България","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,ВЕЛЧЕВА,ПЕТРОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-10-17,"Министерство на икономиката, енергетиката и туризма","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,ВЕНЕЛИНОВА,ЦИФУДИНА,,"ГР.МОНТАНА, МОНТАНА, МОНТАНА",2014-02-24,"Община Каварна","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,ВЕНКОВА,ИЛИЕВА,,"ГР.ОРЯХОВО, ОРЯХОВО, ВРАЦА",2011-01-26,"Министерство на отбраната","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,ВЕРЧОВА,КЕРИНА,,"ГР.ВЕЛИНГРАД, ВЕЛИНГРАД, ПАЗАРДЖИК",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,ВИКТОРОВНА,КЛЮЕВА,,"РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,ВЛАДИМИРОВА,ЛАМБОВА,,"ГР.БУХОВО, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,ВЪЛКОВА,ШИШКОВА,,"С.ТРИ КЛАДЕНЦИ, ВРАЦА, ВРАЦА",2008-03-18,"КТ Подкрепа","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,ГАНЕВА,ЯНАКИЕВА,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2012-03-14,"Софийски университет ""Св. Климент Охридски""","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,ГАНЧЕВА,АНГЕЛОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,ГАНЧЕВА,ПАШИНОВА,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,ГАНЧЕВА,ЧЕКАНЬОВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2010-09-20,"Държавен фонд Земеделие","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,ГАНЧОВА,ЯКОВА,,"С.ЛЕХЧЕВО, БОЙЧИНОВЦИ, МОНТАНА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,ГАНЧОВА,ЯКОВА,,"С.ЛЕХЧЕВО, БОЙЧИНОВЦИ, МОНТАНА",2016-02-09,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Монтана","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,ГЕНОВА,МИТЕВА,,"ГР.ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,ГЕНОВА,МИТЕВА,,"ГР.ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,ГЕОРГИЕВА,АНДОНОВА,,"ГР.КРЕСНА, КРЕСНА, БЛАГОЕВГРАД",2014-12-09,"Община Кочериново","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,ГЕОРГИЕВА,АНДОНОВА,,"ГР.КРЕСНА, КРЕСНА, БЛАГОЕВГРАД",2016-02-18,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Кюстендил","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,ГЕОРГИЕВА,БЕТОВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,ГЕОРГИЕВА,ВЕГЕНОВА,,"ГР.НИКОПОЛ, НИКОПОЛ, ПЛЕВЕН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,ГЕОРГИЕВА,ВЕГЕНОВА,,"ГР.НИКОПОЛ, НИКОПОЛ, ПЛЕВЕН",2015-07-07,"Община Левски","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,ГЕОРГИЕВА,ВЕЛИЧКОВА,,"ГР.РАДОМИР, РАДОМИР, ПЕРНИК",2011-10-25,"Изпълнителна агенция ""Главна инспекция по труда""","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,ГЕОРГИЕВА,ВЕЛИЧКОВА-ТАНКОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-02-23,"Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,ГЕОРГИЕВА,ВЕЛИЧКОВА-ТАНКОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,ГЕОРГИЕВА,ВЪЛКОВА,,"С.ТОПОЛОВО, МАДЖАРОВО, ХАСКОВО",2009-12-02,"Национална здравноосигурителна каса","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,ГЕОРГИЕВА,ГАНЧЕВА-ГЕОРГИЕВА,,"ГР.СВИЩОВ, СВИЩОВ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,ГЕОРГИЕВА,ГАНЧЕВА-ГЕОРГИЕВА,,"ГР.СВИЩОВ, СВИЩОВ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-12-08,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Велико Търново","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,ГЕОРГИЕВА,ГЕОРГИЕВА,,"ГР.ТЕТЕВЕН, ТЕТЕВЕН, ЛОВЕЧ",2016-02-04,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Ловеч","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,ГЕОРГИЕВА,ГЕОРГИЕВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2013-05-29,"Длъжници към банка МИНЕРАЛБАНК","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,ГЕОРГИЕВА,ГЕОРГИЕВА,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,ГЕОРГИЕВА,ГЕОРГИЕВА,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,ГЕОРГИЕВА,ГИГОВА,,"ГР.ГАБРОВО, ГАБРОВО, ГАБРОВО",2012-06-27,"Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство - Пловдив","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,ГЕОРГИЕВА,ДАМЯНОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,ГЕОРГИЕВА,ДИМИТРОВА,,"ГР.ДИМИТРОВГРАД, ДИМИТРОВГРАД, ХАСКОВО",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,ГЕОРГИЕВА,ДИМИТРОВА,,"ГР.ДИМИТРОВГРАД, ДИМИТРОВГРАД, ХАСКОВО",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,ГЕОРГИЕВА,ДИМИТРОВА,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2015-12-01,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,ГЕОРГИЕВА,ДОЧЕВА-РУСЕВА,,"ГР.КУБРАТ, КУБРАТ, РАЗГРАД",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,ГЕОРГИЕВА,ЖЕНДОВА,,"ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2014-03-12,"Община Крушари","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,ГЕОРГИЕВА,ЖЕНДОВА,,"ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2016-01-19,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Добрич","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,ГЕОРГИЕВА,ЙОРДАНОВА,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,ГЕОРГИЕВА,ЙОЦОВСКА,,"ГР.СВОГЕ, СВОГЕ, СОФИЙСКА",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,ГЕОРГИЕВА,КОСТАДИНОВА,,"ГР.ЧИПРОВЦИ, ЧИПРОВЦИ, МОНТАНА",2008-02-12,Министерства,"Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,ГЕОРГИЕВА,КОСТАДИНОВА,,"ГР.ЧИПРОВЦИ, ЧИПРОВЦИ, МОНТАНА",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,ГЕОРГИЕВА,ЛАЗАРОВА,,"С.КРАПЧЕНЕ, МОНТАНА, МОНТАНА",2009-10-14,"Национален осигурителен институт","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,ГЕОРГИЕВА,МЕХАНДЖИЕВА,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,ГЕОРГИЕВА,МОНОВА,,"ГР.КРИВОДОЛ, КРИВОДОЛ, ВРАЦА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,ГЕОРГИЕВА,НЕДЕЛЧЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,ГЕОРГИЕВА,НИКОЛОВА,,"ГР.ИСПЕРИХ, ИСПЕРИХ, РАЗГРАД",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,ГЕОРГИЕВА,ПЛЕТНЬОВА,,"ГР.СВИЩОВ, СВИЩОВ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2010-01-28,"Комисия за защита на потребителите","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,ГЕОРГИЕВА,ПЛЕТНЬОВА,,"ГР.СВИЩОВ, СВИЩОВ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-06-29,"Организатор на хазартни игри","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,ГЕОРГИЕВА,РОБЕВА-ШАЛЛИЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,ГЕОРГИЕВА,СТЕФАНОВА,,"ГР.ЛОМ, ЛОМ, МОНТАНА",2015-04-21,"Синдици, включени в списъка на синдиците при БНБ","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,ГЕОРГИЕВА,СТЕФАНОВА,,"ГР.ЛОМ, ЛОМ, МОНТАНА",2015-08-04,"Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,ГЕОРГИЕВА,СТЕФАНОВА,,"ГР.ЛОМ, ЛОМ, МОНТАНА",2016-01-06,"Длъжници към ОББ","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,ГЕОРГИЕВА,СТОЙЧЕВА,,"С.КОЛАРОВО, РАДНЕВО, СТАРА ЗАГОРА",2013-01-16,"Министерство на правосъдието","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,ГЕОРГИЕВА,СТОЯНОВА,,"С.ЯКИМОВО, ЯКИМОВО, МОНТАНА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,ГЕОРГИЕВА,СТОЯНОВА,,"С.ЯКИМОВО, ЯКИМОВО, МОНТАНА",2015-04-07,"Община Монтана","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,ГЕОРГИЕВА,ТЕРЗИЙСКА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-02-15,"Агенция ""Митници""","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,ГЕОРГИЕВА,ЦАКОВА,,"ГР.НИКОПОЛ, НИКОПОЛ, ПЛЕВЕН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,ГЕОРГИЕВА,ЧАНКОВА,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,ГЕОРГИЕВА,ЧЕРКЕЗОВА,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,ГЕОРГИЕВА,ЧЕРКЕЗОВА,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,ГЕОРГИЕВА,ЯДКОВА-ТЪРПАНОВА,,"С.ГОРНО ДРАГЛИЩЕ, РАЗЛОГ, БЛАГОЕВГРАД",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,ГЕРЧЕВА,ТАБАКОВА,1947-07-22,"ГР.НОВИ ПАЗАР, НОВИ ПАЗАР, ШУМЕН",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Решение № 72 от 03.08.2009 г. - електронни медии","Документи за получено възнаграждение; разходни документи, отчетени от ръководил я щатен служител; документи от ръководили я щатни служители; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; лично дело IА-34999; работно дело IР-17206" ТАТЯНА,ГЕТОВА,ТАНЧЕВА,,"ГР.МЕЗДРА, МЕЗДРА, ВРАЦА",2016-01-14,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Враца","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,ГЕШЕВА,ПЕНЧЕВА,,"С.ИВАНОВО, ВЪРБИЦА, ШУМЕН",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,ГОСПОДИНОВА,ИЛИЕВА,,"ГР.ЗЛАТОГРАД, ЗЛАТОГРАД, СМОЛЯН",2008-12-18,"Българско национално радио","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,ГОСПОДИНОВА,ИЛИЕВА,,"ГР.ЗЛАТОГРАД, ЗЛАТОГРАД, СМОЛЯН",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,ГЬОНЕВА,КОЕВА,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,ДАМЯНОВА,ЕВТИМОВА,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2012-03-14,"Софийски университет ""Св. Климент Охридски""","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,ДЕМИРЕВА,НЕДЕЛЧЕВА,,"С.ПОЛСКИ ГРАДЕЦ, РАДНЕВО, СТАРА ЗАГОРА",2012-07-04,"Конфедерация на независимите синдикати в България","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,ДЕЧЕВА,ПРОДАНОВА,,"ГР.ГАБРОВО, ГАБРОВО, ГАБРОВО",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,ДИЛКОВА,МАРИНОВА,,"ГР.БЯЛА СЛАТИНА, БЯЛА СЛАТИНА, ВРАЦА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,ДИМИТРОВА,АНДРЕЙЧЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,ДИМИТРОВА,БАЛТОВА-ЗАРКОВА,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2011-03-16,"Министерство на външните работи","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,ДИМИТРОВА,БИЖЕВА-ЕВТИМОВА,,"ГР.САНДАНСКИ, САНДАНСКИ, БЛАГОЕВГРАД",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,ДИМИТРОВА,БОГОЕВА,,"ГР.ПЕТРИЧ, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,ДИМИТРОВА,ВАНЧЕВА,,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2008-07-09,"Национален статистически институт","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,ДИМИТРОВА,ВАНЧЕВА,,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,ДИМИТРОВА,ВАЧЕВА,,"ГР.МЕЗДРА, МЕЗДРА, ВРАЦА",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,ДИМИТРОВА,ВАЧЕВА,,"ГР.МЕЗДРА, МЕЗДРА, ВРАЦА",2015-04-07,"Община Монтана","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,ДИМИТРОВА,ВЪЛЧЕВА,,"ГР.ПРОВАДИЯ, ПРОВАДИЯ, ВАРНА",2013-05-21,"Община Провадия","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,ДИМИТРОВА,ВЪЛЧЕВА,,"ГР.ПРОВАДИЯ, ПРОВАДИЯ, ВАРНА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,ДИМИТРОВА,ДАСКАЛОВА,,"ГР.ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,ДИМИТРОВА,ДИМИТРОВА-МИХАЙЛОВА,,"С.КЪРПАЧЕВО, ЛЕТНИЦА, ЛОВЕЧ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,ДИМИТРОВА,ДОНЧЕВА,,"С.ПИРГОВО, ИВАНОВО, РУСЕ",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,ДИМИТРОВА,ДОНЧЕВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2012-07-04,"Конфедерация на независимите синдикати в България","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,ДИМИТРОВА,ИВАНОВА,,"ГР.ПАВЛИКЕНИ, ПАВЛИКЕНИ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,ДИМИТРОВА,ИВАНОВА,1951-06-17,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2010-09-29,"Регионални печатни издания","Решение № 162 от 29.09.2010 г. - регионални печатни издания","Със заповед № 176/ 16.01.1976 г. е назначена за разузнавач III степен; със заповед № 113/ 07.12.1978 г. е преназначена за разузнавач II степен. Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководилия я щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; лично дело IА-36287; работно дело IР-17599." ТАТЯНА,ДИМИТРОВА,КАЗАРМОВА,,"ГР.ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-06-19,"Община Горна Оряховица","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,ДИМИТРОВА,КОЙНАКОВА,,"С.ОСТРОВ, ОРЯХОВО, ВРАЦА",2008-07-09,"Национален статистически институт","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,ДИМИТРОВА,МИХОВА,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,ДИМИТРОВА,НЕШОВСКА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-03-16,"Министерство на външните работи","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,ДИМИТРОВА,ПАЗИЙСКА,1952-09-26,"ГР.СВИЛЕНГРАД, СВИЛЕНГРАД, ХАСКОВО",2012-10-10,"Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията","Решение № 2-87 от 10.10.2012 г. - Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията","Документи от ръководил я щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-33272; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6." ТАТЯНА,ДИМИТРОВА,ПАЗИЙСКА,1952-09-26,"ГР.СВИЛЕНГРАД, СВИЛЕНГРАД, ХАСКОВО",2014-06-18,"Длъжници към Държавна спестовна каса","Решение № 2-358 от 18.06.2014 г. - лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 - длъжници към ДСК","Документи от ръководил я щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-33272; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6."  ТАТЯНА,ДИМИТРОВА,ПРОДАНОВА,,"ГР.ВЪЛЧЕДРЪМ, ВЪЛЧЕДРЪМ, МОНТАНА",2008-05-27,"Държавна агенция за информационни технологии и съобщения","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,ДИМИТРОВА,ПРОДАНОВА,,"ГР.ВЪЛЧЕДРЪМ, ВЪЛЧЕДРЪМ, МОНТАНА",2011-11-02,"Министерство на регионалното развитие и благоустройството","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,ДИМИТРОВА,ПЪРВАНОВА,,"ГР.РАДОМИР, РАДОМИР, ПЕРНИК",2015-06-01,"Община Перник","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,ДИМИТРОВА,СТАМОВА,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,ДИМИТРОВА,ТОДОРОВА,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,ДИМИТРОВА,ТОПАЛОВА,,"ГР.СВИЛЕНГРАД, СВИЛЕНГРАД, ХАСКОВО",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,ДИМИТРОВА,ХРИСТОВА,,"С.ВАСИЛОВЦИ, БРУСАРЦИ, МОНТАНА",2013-07-10,"Община Полски Тръмбеш","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,ДИМИТРОВА,ЧИНЧЕВА,,"ГР.ГАБРОВО, ГАБРОВО, ГАБРОВО",2016-01-19,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Габрово","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,ДИМИТРОВА,ШАРЛАНДЖИЕВА-ВЪЛЧЕВА,,"ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, БЛАГОЕВГРАД",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,ДИМИТРОВА,ШАХАНОВА,,"ГР.КАЗАНЛЪК, КАЗАНЛЪК, СТАРА ЗАГОРА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,ДИМОВА,АПОСТОЛОВА,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,ДИМОВА,СЛАВОВА,,"ГР.ДИМИТРОВГРАД, ДИМИТРОВГРАД, ХАСКОВО",2011-06-16,"Висша атестационна комисия","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,ДИМОВА,СЛАВОВА,,"ГР.ДИМИТРОВГРАД, ДИМИТРОВГРАД, ХАСКОВО",2014-06-10,"Софийски университет Св. Климент Охридски","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,ДОБРЕВА,БЯЛКОВА,,"ГР.МАЛКО ТЪРНОВО, МАЛКО ТЪРНОВО, БУРГАС",2012-07-25,"Конфедерация на независимите синдикати в България","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,ДОБРЕВА,БЯЛКОВА,,"ГР.МАЛКО ТЪРНОВО, МАЛКО ТЪРНОВО, БУРГАС",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,ДОЙЧЕВА,ИЛИЕВА,,"ГР.НОВА ЗАГОРА, НОВА ЗАГОРА, СЛИВЕН",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,ДОНЧЕВА,ДАНЧЕВА,,"ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,ДОНЧЕВА,ТОТЕВА,,"ГР.ТРЯВНА, ТРЯВНА, ГАБРОВО",2007-09-04,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,ДОНЧЕВА,ТОТЕВА,,"ГР.ТРЯВНА, ТРЯВНА, ГАБРОВО",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,ДОНЧЕВА,ТОТЕВА,,"ГР.ТРЯВНА, ТРЯВНА, ГАБРОВО",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,ДОНЧЕВА,ТОТЕВА,,"ГР.ТРЯВНА, ТРЯВНА, ГАБРОВО",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,ДУШКОВА,НИКОЛОВА,,"С.ЗВЕЗДЕЦ, МАЛКО ТЪРНОВО, БУРГАС",2009-10-14,"Национален осигурителен институт","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,ЕЛЕНКОВА,АСЕНОВА,,"С.ВЛАДИМИРОВО, БОЙЧИНОВЦИ, МОНТАНА",2015-03-11,"Община Бойчиновци","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,ЕНЧЕВА,ДЖИЛЯНОВА,,"ГР.БАЛЧИК, БАЛЧИК, ДОБРИЧ",2012-07-04,"Конфедерация на независимите синдикати в България","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,ЖЕЛЕВА,ЯНЕВА,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,ЖЕЛЮВА,ВЕЛКОВА,,"ГР.БЕЛОГРАДЧИК, БЕЛОГРАДЧИК, ВИДИН",2013-07-31,"Община Белоградчик","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,ЖЕЧЕВА,ЙОВЕВА,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,ЗДРАВКОВА,СТОЯНОВА,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2009-12-02,"Национална здравноосигурителна каса","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,ИВАНОВА,АТАНАСОВА,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2008-11-26,"Българска национална телевизия","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,ИВАНОВА,БАКОЕВА,,"С.ДЪБОВО, МЪГЛИЖ, СТАРА ЗАГОРА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,ИВАНОВА,БУРУДЖИЕВА-ВАНИОТИС,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,ИВАНОВА,ВАСИЛЕВА,,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2011-01-12,"Политически кабинети","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,ИВАНОВА,ВАСИЛЕВА,,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,ИВАНОВА,ВЕЛИЧКОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,ИВАНОВА,ГАЙДАЖИЕВА,,"ГР.РОМАН, РОМАН, ВРАЦА",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,ИВАНОВА,ГЕОРГИЕВА,,"ГР.КУБРАТ, КУБРАТ, РАЗГРАД",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,ИВАНОВА,ДАСКАЛОВА,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2014-05-27,"Университет за национално и световно стопанство","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,ИВАНОВА,ДИМИТРОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-06-10,"Държавна агенция за закрила на детето","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,ИВАНОВА,ДИМИТРОВА,,"ГР.ЧИПРОВЦИ, ЧИПРОВЦИ, МОНТАНА",2009-10-14,"Национален осигурителен институт","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,ИВАНОВА,ДИМИТРОВА,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,ИВАНОВА,ИЛИЕВА,,"ГР.ПЕТРИЧ, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,ИВАНОВА,ЙОТОВА,,"ГР.МЕЗДРА, МЕЗДРА, ВРАЦА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,ИВАНОВА,КАРАДЖОВА,,"ГР.БОЙЧИНОВЦИ, БОЙЧИНОВЦИ, МОНТАНА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,ИВАНОВА,КОЦЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-02-09,"Българска академия на науките","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,ИВАНОВА,МАЛИНОВА,,УКРАЙНА,2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,ИВАНОВА,МАРКОВА,,"ГР.МОНТАНА, МОНТАНА, МОНТАНА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,ИВАНОВА,МЕКУШИНА,,"ГР.САНДАНСКИ, САНДАНСКИ, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,ИВАНОВА,МЕТОДИЕВА,,"С.БЕЛОПОПЦИ, ГОРНА МАЛИНА, СОФИЙСКА",2015-01-14,"Приватизирани предприятия - София","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,ИВАНОВА,НАНКОВА,,"ГР.КАЗАНЛЪК, КАЗАНЛЪК, СТАРА ЗАГОРА",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,ИВАНОВА,НЕДЕЛЧЕВА,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2012-07-25,"Конфедерация на независимите синдикати в България","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,ИВАНОВА,НЕДКОВА,,"ГР.СЕВЛИЕВО, СЕВЛИЕВО, ГАБРОВО",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,ИВАНОВА,НЕДКОВА,,"ГР.СЕВЛИЕВО, СЕВЛИЕВО, ГАБРОВО",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,ИВАНОВА,НИКОВА,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,ИВАНОВА,НИКОВА,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2014-02-12,"Разследващи полицаи","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,ИВАНОВА,ПЕНЯШКА,,"С.РОГОЗЕН, ХАЙРЕДИН, ВРАЦА",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,ИВАНОВА,ПЕТРОВА,,"ГР.ДУНАВЦИ, ВИДИН, ВИДИН",2012-01-12,"Министерство на образованието","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,ИВАНОВА,ПЕТРОВА,,"ГР.ДУНАВЦИ, ВИДИН, ВИДИН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,ИВАНОВА,ПЕТРОВА,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,ИВАНОВА,ПЪТЕВА,,"ГР.ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-06-11,"Община Велико Търново","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,ИВАНОВА,РАДЕВА,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,ИВАНОВА,РАДЕВА,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,ИВАНОВА,РУЖИНОВА,,"С.КРУШОВИЦА, ДОЛНИ ДЪБНИК, ПЛЕВЕН",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,ИВАНОВА,СИМЕОНОВА,,"ГР.КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,ИВАНОВА,СИМЕОНОВА-ИКОНОМОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-10-25,"Изпълнителна агенция ""Главна инспекция по труда""","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,ИВАНОВА,СЛАВОВА,,"ГР.КУБРАТ, КУБРАТ, РАЗГРАД",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,ИВАНОВА,СТАНЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-10-30,"Община Козлодуй","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,ИВАНОВА,СТОЙЧЕВА-ГРЪНЧАРОВА,,"ГР.РАЗЛОГ, РАЗЛОГ, БЛАГОЕВГРАД",2011-04-28,"Община Разлог","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,ИВАНОВА,СТОЙЧЕВА-ГРЪНЧАРОВА,,"ГР.РАЗЛОГ, РАЗЛОГ, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,ИВАНОВА,СТОЯНОВА,,"С.НИВЯНИН, БОРОВАН, ВРАЦА",2013-10-15,"Община Борован","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,ИВАНОВА,СТОЯНОВА,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,ИВАНОВА,ХАРИЗАНОВА-СТЕФАНОВА,,"ГР.БОТЕВГРАД, БОТЕВГРАД, СОФИЙСКА",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,ИВАНОВА,ХИНОВА,,"ГР.ЧЕРВЕН БРЯГ, ЧЕРВЕН БРЯГ, ПЛЕВЕН",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,ИВАНОВА,ШОПОВА,,"ГР.ЧЕРВЕН БРЯГ, ЧЕРВЕН БРЯГ, ПЛЕВЕН",2015-08-04,"Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,ИВАНОВА,ШУНЕВА,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,ИВАНОВНА,ДОБРЕВА,,"РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,ИВАНОВНА,ЛЕПОЕВА,,"РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,ИВАНОВНА,ЧАЛЪКОВА,,УКРАЙНА,2012-06-27,"Шуменски университет ""Константин Преславски""","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,ИГОРЕВНА,АЛЕКСИЕВА,,СССР,2014-06-10,"Софийски университет Св. Климент Охридски","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,ИЛИЕВА,АНТОНОВА,,"ГР.МИЗИЯ, МИЗИЯ, ВРАЦА",2015-08-04,"Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,ИЛИЕВА,АТАНАСОВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,ИЛИЕВА,БОНЧЕВА,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2016-01-25,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Кърджали","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,ИЛИЕВА,ВАСИЛЕВА,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2013-11-13,"Община Враца","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,ИЛИЕВА,ВАСИЛЕВА,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,ИЛИЕВА,ВАСИЛЕВА-ДИМИТРОВА,,"С.ХАЙРЕДИН, ХАЙРЕДИН, ВРАЦА",2008-02-12,Министерства,"Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,ИЛИЕВА,ВАСИЛЕВА-ДИМИТРОВА,,"С.ХАЙРЕДИН, ХАЙРЕДИН, ВРАЦА",2009-12-02,"Национална здравноосигурителна каса","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,ИЛИЕВА,КОСТАДИНОВА,,"С.ПРЕВАЛА, ЧИПРОВЦИ, МОНТАНА",2016-01-06,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Видин","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,ИЛИЕВА,СПИРИДОНОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,ИЛИЕВА,ТОДОРОВА,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,ИСПИРИДОНОВА,ДИМИТРОВА,,"ГР.РИЛА, РИЛА, КЮСТЕНДИЛ",2016-02-18,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Кюстендил","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,ЙОРДАНОВА,АЛЕКСАНДРОВА,,"ГР.ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,ЙОРДАНОВА,МИХАЙЛОВА,,"ГР.БЯЛА СЛАТИНА, БЯЛА СЛАТИНА, ВРАЦА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,ЙОРДАНОВА,МОВРАДИНОВА,,"ГР.ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2015-01-29,"Община Летница","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,ЙОРДАНОВА,МОВРАДИНОВА,,"ГР.ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,ЙОРДАНОВА,СТОЕВА,,"С.БЕЛИЦА, ТУТРАКАН, СИЛИСТРА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,ЙОРДАНОВА,ТОДОРОВА,,"ГР.ПРОВАДИЯ, ПРОВАДИЯ, ВАРНА",2008-12-18,"Българско национално радио","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,ЙОРДАНОВА,ЧОНКОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-02-23,"Държавна комисия по хазарта","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,ЙОРДАНОВА,ЧОНКОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-11-24,"ЗАД АЛИАНЦ","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,КАМЕНОВА,БОРИСОВА,,"С.СЛИВОВНИК, БЕЛОГРАДЧИК, ВИДИН",2016-01-06,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Видин","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,КИРИЛОВА,ИВАНОВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,КИРИЛОВА,КАМЕНОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,КИРИЛОВА,КОСТАДИНОВА,,"ГР.МОНТАНА, МОНТАНА, МОНТАНА",2016-02-09,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Монтана","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,КИРИЛОВА,МАНАСИЕВА,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2016-02-18,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Кюстендил","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,КИРИЛОВА,МИЛОШЕВА,,"ГР.ГАБРОВО, ГАБРОВО, ГАБРОВО",2014-01-22,"Община Габрово","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,КИРИЛОВА,ПЕНЧЕВА,,"ГР.ПАВЛИКЕНИ, ПАВЛИКЕНИ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,КОЙЧЕВА,ДИМИТРОВА,,"ГР.ШИПКА, КАЗАНЛЪК, СТАРА ЗАГОРА",2012-01-12,"Министерство на образованието","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,КОЙЧЕВА,ДИМИТРОВА,,"ГР.ШИПКА, КАЗАНЛЪК, СТАРА ЗАГОРА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,КОЛЕВА,КИРЯКОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-12-09,"Печатни издания","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,КОЛЕВА,ЦЕНКУЛОВСКА,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,КОЛЕВА,ЯВАШЕВА,,"ГР.ЦАР КАЛОЯН, ЦАР КАЛОЯН, РАЗГРАД",2009-12-09,"Печатни издания","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,КОНОВА,ПАМПУЛОВА,,"ЧЕШКА РЕПУБЛИКА",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,КОРНЕЕВНА,ЛИСОГОР,,"РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ",2012-06-14,"Министерство на труда и социалната политика","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,КОСТАДИНОВА,ВАНГЕЛОВА-ХРИСТОВА,,"ГР.БАТАНОВЦИ, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,КОСТАДИНОВА,ДУПАРИНОВА,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,КОСТАДИНОВА,ЛИЛОВА,,"ГР.БРЕЗНИК, БРЕЗНИК, ПЕРНИК",2009-12-02,"Национална здравноосигурителна каса","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,КОСТАДИНОВА,СТЕФАНОВА,,"ГР.ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ",2008-07-09,"Национален статистически институт","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,КОСТАДИНОВА,СТЕФАНОВА,,"ГР.ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ",2009-12-02,"Национална здравноосигурителна каса","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,КОСТОВА,ВЪЛЧЕВА,,"С.МИХАЙЛОВО, ХАЙРЕДИН, ВРАЦА",2015-04-07,"Община Монтана","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,КОСТОВА,ЛАЗАРОВА,,"ГР.МОНТАНА, МОНТАНА, МОНТАНА",2015-06-09,"Приватизирани предприятия - Монтана","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,КОСТОВА,ТЕРЗИЕВА,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2008-07-09,"Национален статистически институт","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,КОЦОВА,ГЕОРГИЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,КРЪСТЕВА,ИВАНОВА,,"ГР.ПАВЛИКЕНИ, ПАВЛИКЕНИ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,КРЪСТЕВА,ИВАНОВА,,"ГР.ПАВЛИКЕНИ, ПАВЛИКЕНИ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-12-08,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Велико Търново","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,КРЪСТЕВА,ЛАЛЕВА,,"ГР.ТЕТЕВЕН, ТЕТЕВЕН, ЛОВЕЧ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,КРЪСТЕВА,НАНЧЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,КУНЧЕВА,ВАСИЛЕВА,,"ГР.РАЗГРАД, РАЗГРАД, РАЗГРАД",2011-08-09,"Агенция Пътна инфраструктура","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,ЛАЗАРОВА,ИВАНОВА,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2015-06-01,"Приватизирани предприятия - Кюстендил","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,ЛАЛЕВА,ВЪТЕВА,,"ГР.ТЕТЕВЕН, ТЕТЕВЕН, ЛОВЕЧ",2012-10-17,"Министерство на икономиката, енергетиката и туризма","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,ЛЕОНИДОВНА,МАНАСИЕВА,,"РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,ЛЮБЕНОВА,КОЦЕВА,,"ГР.ГРАМАДА, ГРАМАДА, ВИДИН",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,ЛЮБЧЕВА,КЮРКЧИЕВА,,"ГР.КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,МАЛЧЕВА,ХАМБАРДЖИЕВА,,"С.БЛАГОЕВО, РАЗГРАД, РАЗГРАД",2011-08-09,"Агенция Пътна инфраструктура","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,МАРИНОВА,ДИКОВА,,"С.МИКРЕ, УГЪРЧИН, ЛОВЕЧ",2014-01-22,"Община Габрово","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,МАРИНОВА,ИВАНОВА,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2015-06-09,"Община Трън","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,МАРИНОВА,МИХАЙЛОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,МАРИНОВА,РАЙКОВА,,"ГР.ТУТРАКАН, ТУТРАКАН, СИЛИСТРА",2015-02-18,"Община Ябланица","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,МАРКОВА,ДИМИТРОВА,,"ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,МАРКОВА,МАРКОВА,,"С.ПЪРВЕНЕЦ, РОДОПИ, ПЛОВДИВ",2014-09-10,"Длъжници към банка Хеброс","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,МАРЧЕВА,ЕНЕВСКА,,"ГР.СОЗОПОЛ, СОЗОПОЛ, БУРГАС",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,МАРЧЕВА,ЕНЕВСКА,,"ГР.СОЗОПОЛ, СОЗОПОЛ, БУРГАС",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,МЕТОДИЕВА,ЗЛАТАНОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-01-14,"Приватизирани предприятия - София","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,МИЛАНОВА,ЗАШЕВА,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-11,"Приватизирани предприятия - Пазарджик","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,МИЛУШЕВА,БАЗЛЯНКОВА,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,МИЛЧЕВА,АТАНАСОВА,,"ГР.РАЗГРАД, РАЗГРАД, РАЗГРАД",2014-02-12,"Разследващи полицаи","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,МИЛЧЕВА,ВЕЛИНОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-11-26,"Българска национална телевизия","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,МИЛЧОВА,АЛЕКСИЕВА,,"ГР.БЕРКОВИЦА, БЕРКОВИЦА, МОНТАНА",2015-09-14,"КТ Подкрепа-кадрови промени","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,МИНКОВА,НИКОЛОВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2013-10-02,"Обединена българска банка","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,МИНЧЕВА,ПЕТКОВА,,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,МИТЕВА,МИЗИНОВА,,"ГР.СЕВЛИЕВО, СЕВЛИЕВО, ГАБРОВО",2010-09-29,"Регионални печатни издания","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,МИТКОВА,ГОРЧИВКИНА-КОЖУХАРОВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2008-11-26,"Българска национална телевизия","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,МИТКОВА,КОЖУХАРОВА,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,МИХАЙЛОВА,ЛАЗАРОВА-ГЕОРГИЕВА,,"ГР.ИХТИМАН, ИХТИМАН, СОФИЙСКА",2008-07-09,"Национален статистически институт","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,МИХАЙЛОВА,ТОДОРОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,МИХАЙЛОВА,ТОДОРОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-08-04,"Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,МИХАЙЛОВА,ХРИСТОВА,,"ГР.МЕЗДРА, МЕЗДРА, ВРАЦА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,МИХНЕВА,ДИМОВА,,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,МИХОВА,МИХОВА,,"ГР.ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2016-02-04,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Ловеч","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,МИЦЕВА,АНГЕЛОВА,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2016-01-14,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Враца","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,МЛАДЕНОВА,ИВАНОВА,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,МОМЧИЛОВА,ГЕОРГИЕВА,,"С.ЛАКАТНИК(ГАРА ЛАКАТНИК), СВОГЕ, СОФИЙСКА",2015-09-14,"КТ Подкрепа-кадрови промени","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,НАЧКОВА,МИТЕВА,,"С.ТОТЛЕБЕН, ПОРДИМ, ПЛЕВЕН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,НЕДЕЛЧЕВА,ЙОРДАНОВА,,"ГР.ОПАКА, ОПАКА, ТЪРГОВИЩЕ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,НЕДЕЛЧЕВА,ЙОРДАНОВА,,"ГР.ОПАКА, ОПАКА, ТЪРГОВИЩЕ",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,НЕДЕЛЧЕВА,КАЦАРОВА,,"ГР.СМОЛЯН, СМОЛЯН, СМОЛЯН",2008-07-09,"Национален статистически институт","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,НЕДЕЛЧОВА,ЦАНОВА,,"РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ",2013-08-13,"Община Макреш","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,НЕДЕЛЧОВА,ЦАНОВА,,"РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,НЕДКОВА,ГЕНОВА,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,НЕДЯЛКОВА,АТАНАСОВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2015-12-17,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Варна","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,НЕДЯЛКОВА,ЙОРДАНОВА,,"ГР.ТОПОЛОВГРАД, ТОПОЛОВГРАД, ХАСКОВО",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,НИКИФОРОВА,СТОЯНОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,НИКОЛАЕВА,НОВАКОВА,,"ГР.ЕЛХОВО, ЕЛХОВО, ЯМБОЛ",2008-07-09,"Национален статистически институт","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,НИКОЛАЕВА,САВОВА-ПАВЛОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-10-10,"Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,НИКОЛОВА,ДАМГОВА,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2012-09-26,"Колеж по телекомуникации и пощи","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,НИКОЛОВА,ДОБРЕВА,,"ГР.УГЪРЧИН, УГЪРЧИН, ЛОВЕЧ",2015-02-11,"Община Троян","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,НИКОЛОВА,КОЛЕВА,,"С.ГЕОРГИ ДАМЯНОВО, ГЕОРГИ ДАМЯНОВО, МОНТАНА",2015-02-18,"Община Угърчин","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,НИКОЛОВА,КОЦЕВА-РАДИЛОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-07-24,"МКБ Юнионбанк АД","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,НИКОЛОВА,КЪНЧЕВА,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,НИКОЛОВА,МИКОВА,,"ГР.ЛОМ, ЛОМ, МОНТАНА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,НИКОЛОВА,ПЕТРОВА,,"ГР.ТОПОЛОВГРАД, ТОПОЛОВГРАД, ХАСКОВО",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,НИКОЛОВА,СТОЙКОВА,,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,НИКОЛОВА,СТОЙКОВА,,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,НИКОЛОВА,СТОЙЧЕВА,,"ГР.КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2014-11-26,"Община Кърджали","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,НИКОЛОВА,СУИЧМЕЗОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,ОЛЕГ,ПЕТРОВА,,"ГР.ПАНАГЮРИЩЕ, ПАНАГЮРИЩЕ, ПАЗАРДЖИК",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,ПАВЛОВА,ТОДОРОВА,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,ПАВЛОВА,ЯНЕВА,,"ГР.ЧИПРОВЦИ, ЧИПРОВЦИ, МОНТАНА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,ПАВЛОВА,ЯНЕВА,,"ГР.ЧИПРОВЦИ, ЧИПРОВЦИ, МОНТАНА",2016-02-09,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Монтана","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,ПАНАЙОТОВА,ВАКЛИНОВА,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2014-05-09,"Избори за Европейски парламент 2014 г.","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,ПАНАЙОТОВА,КАБЗИМАЛОВА-ЗАХАРИЕВА,,"ГР.МЕЛНИК, САНДАНСКИ, БЛАГОЕВГРАД",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,ПАРАСКЕВОВА,ЧЕРНОГОРОВА,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2014-06-10,"Софийски университет Св. Климент Охридски","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,ПЕКОВА,ПАНОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-12-18,"Българско национално радио","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,ПЕНЕВА,ВЪРБАНОВА,,"ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,ПЕНЕВА,ПЕТРОВА,,"ГР.ПОПОВО, ПОПОВО, ТЪРГОВИЩЕ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,ПЕНЕВА,ПЕТРОВА,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2010-09-29,"Регионални печатни издания","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,ПЕНКОВА,СТОЯНОВА,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,ПЕТКОВА,ДАЧЕВА,,"С.КАРАВЕЛОВО, КАРЛОВО, ПЛОВДИВ",2012-07-04,"Конфедерация на независимите синдикати в България","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,ПЕТКОВА,КОСТАДИНОВА,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,ПЕТКОВА,СЪБЕВА,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,ПЕТКОВА,ТОДОРОВА,,"ГР.ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,ПЕТКОВА,ТОДОРОВА,,"ГР.ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2016-02-04,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Ловеч","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,ПЕТКОВА,ХРИСТОВА,,"С.ТОДОРИЧЕНЕ, ЛУКОВИТ, ЛОВЕЧ",2016-02-04,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Ловеч","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,ПЕТКОВА,ЦЕКОВА-МИРАН,,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2012-07-04,"Конфедерация на независимите синдикати в България","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,ПЕТРОВА,АТАНАСОВА-КЕХАЙОВА,,"ГР.ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,ПЕТРОВА,ВЕЛИЧКОВА-МАРИНОВА,,"ГР.СМОЛЯН, СМОЛЯН, СМОЛЯН",2008-12-18,"Българско национално радио","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,ПЕТРОВА,ВЕЛИЧКОВА-МАРИНОВА,,"ГР.СМОЛЯН, СМОЛЯН, СМОЛЯН",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,ПЕТРОВА,ВЛАДИМИРОВА,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,ПЕТРОВА,ГЕОРГИЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-01-14,"Приватизирани предприятия - София","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,ПЕТРОВА,ДИЧЕВА,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,ПЕТРОВА,ДЮЛГЕРОВА,,"ГР.ЕЛХОВО, ЕЛХОВО, ЯМБОЛ",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,ПЕТРОВА,ИВАНОВА,,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2009-12-02,"Национална здравноосигурителна каса","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,ПЕТРОВА,КЪНЕВА,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,ПЕТРОВА,КЪРПАРОВА-ГЛАВАНОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-09-13,"Национална музикална академия ""Проф. Панчо Владигеров""","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,ПЕТРОВА,НИНОВА,,"ГР.БЯЛА СЛАТИНА, БЯЛА СЛАТИНА, ВРАЦА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,ПЕТРОВА,ПЕНКОВА-ЧЕРВЕНЯКОВА,,"С.ЮПЕР, КУБРАТ, РАЗГРАД",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,ПЕТРОВА,ПЕТРОВА,,"ГР.ОМУРТАГ, ОМУРТАГ, ТЪРГОВИЩЕ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,ПЕТРОВА,ПИЛЬОКОВА,,"ГР.ПЕТРИЧ, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2014-02-19,"Бизнес банка","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,ПЕТРОВА,ПИЛЬОКОВА,,"ГР.ПЕТРИЧ, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2014-06-18,"Длъжници към Държавна спестовна каса","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,ПЕТРОВА,РАНГЕЛОВА,,"ГР.БЕРКОВИЦА, БЕРКОВИЦА, МОНТАНА",2012-10-10,"Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,ПЕТРОВА,СТОИЛОВА,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2012-01-12,"Министерство на образованието","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,ПЕТРОВА,СТОИЛОВА,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,ПЕТРУШИНОВА,БОЗДАНСКА,,"С.ПРОЛЕША, БОЖУРИЩЕ, СОФИЙСКА",2015-01-14,"Приватизирани предприятия - София","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,РАЙЧЕВА,МАКАРИЕВА,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,РАШКОВА,ПЕШАНОВА,,"ГР.ОРЯХОВО, ОРЯХОВО, ВРАЦА",2013-12-11,"Община Оряхово","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,САВОВА,ЙОТОВА,,"ГР.АЙТОС, АЙТОС, БУРГАС",2012-12-12,"Община Айтос","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,САВОВА,МИТРАДЖИЕВА-ГЕОРГИЕВА,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,СЕРАФИМОВА,НИКОЛОВА,,"С.ГОРНА ВЕРЕНИЦА, МОНТАНА, МОНТАНА",2013-10-02,"Обединена българска банка","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,СИМЕОНОВА,ГЕОРГИЕВА,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,СИМЕОНОВА,ИВАНОВА,,"ГР.ЛЕВСКИ, ЛЕВСКИ, ПЛЕВЕН",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,СИМЕОНОВА,СТЕФАНОВА,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2009-12-02,"Национална здравноосигурителна каса","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,СИМЕОНОВА,СТОЯНОВА,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,СИМЕОНОВА,СТОЯНОВА,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,СЛАВЕЙКОВА,ПЕТРОВА,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,СЛАВЧЕВА,АНГЕЛКОВА,,"С.МАРИКОСТИНОВО, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2009-10-14,"Национален осигурителен институт","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,СЛАВЧЕВА,ИВАНОВА,,"ГР.КРУМОВГРАД, КРУМОВГРАД, КЪРДЖАЛИ",2012-07-25,"Конфедерация на независимите синдикати в България","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,СЛАВЧЕВА,КОСТОВА,,"С.БРЕНИЦА, КНЕЖА, ПЛЕВЕН",2008-07-30,"Държавна агенция Държавен резерв и вoeнновременни запаси","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,СЛАВЧЕВА,СИМЕОНОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,СЛАВЧЕВА,СТОЯНОВА,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,СПАСОВА,ВАНГЕЛОВА,,"ГР.КАРЛОВО, КАРЛОВО, ПЛОВДИВ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,СПАСОВА,КМЕТОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2007-04-24,"Европейски парламент","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,СПАСОВА,ХРИСТОВА,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,СТАВРИ,НЕЦОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,СТАНЕВА,СТОЯНОВА,,"ГР.ПОПОВО, ПОПОВО, ТЪРГОВИЩЕ",2015-06-23,"Приватизирани предприятия - Разград","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,СТАНИМИРОВА,МИТЕВА,,"С.ТЪРНАК, БЯЛА СЛАТИНА, ВРАЦА",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,СТАНЧЕВА,СТАНЧЕВА-ИВАНОВА,,"ГР.РАДНЕВО, РАДНЕВО, СТАРА ЗАГОРА",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,СТАНЧЕВА,ЦОНЕВА,,"ГР.ИСПЕРИХ, ИСПЕРИХ, РАЗГРАД",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,СТАНЧЕВА,ЦОНЕВА,,"ГР.ИСПЕРИХ, ИСПЕРИХ, РАЗГРАД",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,СТАНЧЕВА,ЯНЧЕВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2014-09-10,"Национална спортна академия Васил Левски","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,СТЕФАНОВА,РУСЧЕВА,,"ГР.ПАВЛИКЕНИ, ПАВЛИКЕНИ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,СТЕФАНОВА,ХУБЕНОВА-ДЕЛИСИВКОВА,1947-04-04,"ГР.РАЗЛОГ, РАЗЛОГ, БЛАГОЕВГРАД",2011-08-03,"Агенция за държавна финансова инспекция","Решение № 248 от 03.08.2011 г. - Агенция за държавна финансова инспекция","Документи от ръководил я щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; лично дело IА-34841" ТАТЯНА,СТЕФАНОВА,ХУБЕНОВА-ДЕЛИСИВКОВА,1947-04-04,"ГР.РАЗЛОГ, РАЗЛОГ, БЛАГОЕВГРАД",2014-03-24,"Великотърновски университет Св. Св. Кирил и Методий","Решение № 2-331 от 24.03.2014 г. - Великотърновски университет ""Св. Св. Кирил и Методий""","

Документи от ръководил я щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; лично дело IА-34841.

" ТАТЯНА,СТЕФАНОВА,ЦОНЕВСКА,,"ГР.КАЗАНЛЪК, КАЗАНЛЪК, СТАРА ЗАГОРА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,СТЕФКОВА,ГАЙДАРОВА,,"ГР.ПРОВАДИЯ, ПРОВАДИЯ, ВАРНА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,СТЕФКОВА,ИВАНОВА,,"ГР.СИЛИСТРА, СИЛИСТРА, СИЛИСТРА",2009-12-02,"Национална здравноосигурителна каса","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,СТОЙЧЕВА,СТОЕВА,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,СТОЙЧЕВА,СТОЙЧЕВА,1946-06-01,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2012-03-14,"Софийски университет ""Св. Климент Охридски""","Решение № 327 от 14.03.2012 г. - Софийски университет ""Св. Климент Охридски""","рег. дневник; картони – обр. 4 и обр. 6" ТАТЯНА,СТОЯНОВА,ВЛАДЕВА,,"ГР.АЙТОС, АЙТОС, БУРГАС",2012-12-12,"Община Айтос","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,СТОЯНОВА,КАЛКАНОВА,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2007-09-04,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,СТОЯНОВА,МИНЧЕВА,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,СТОЯНОВА,МИХАЙЛОВА,,"С.ПРИСОЙНА, АНТОНОВО, ТЪРГОВИЩЕ",2008-07-30,"Държавна агенция Държавен резерв и вoeнновременни запаси","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,СТОЯНОВА,ПАПАЗОВА-НАЧЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,СТОЯНОВА,УЗУНОВА,1952-01-06,"С.ЛАСКАРЕВО, САНДАНСКИ, БЛАГОЕВГРАД",2015-01-14,"Община Рила","Решение № 2-447 от 14.01.2015 г. - община Рила","

Документ от ръководил я щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-2199 (Бл); рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; протокол № 2/ 1990 г. за унищожаване работно дело IР-1814 (Бл).

" ТАТЯНА,СЪБЕВА,СЛАВЧЕВА,,"ГР.ДИМИТРОВГРАД, ДИМИТРОВГРАД, ХАСКОВО",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,СЪЕВА,ПЕНЧЕВА,,"ГР.ТРОЯН, ТРОЯН, ЛОВЕЧ",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,ТАНЕВА,ИВАНОВА,,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2015-08-04,"Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,ТАШКОВА,ВАСИЛЕВА,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2010-10-13,"Изпълнителна агенция ""Борба с градушките""","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,ТЕНЕВА,ГЕОРГИЕВА,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,ТОДОРОВА,АТАНАСОВА,,"С.РОГОЗЕН, ХАЙРЕДИН, ВРАЦА",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,ТОДОРОВА,ГЕОРГИЕВА,,"ГР.ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ, ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2011-01-12,"Политически кабинети","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,ТОДОРОВА,ГЕОРГИЕВА,,"ГР.ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ, ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2011-10-05,"Администрация на Народното събрание","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,ТОДОРОВА,ЖЕКОВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,ТОДОРОВА,ИВАНОВА,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,ТОДОРОВА,ИЛИЕВА,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,ТОДОРОВА,МАРИНОВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2014-09-24,"Длъжници към банка Биохим","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,ТОДОРОВА,ПАВЛОВА,,"ГР.БЯЛА СЛАТИНА, БЯЛА СЛАТИНА, ВРАЦА",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,ТОДОРОВА,СПАСОВА,,"ГР.БЯЛА, БЯЛА, ВАРНА",2011-03-16,"Министерство на външните работи","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,ТОДОРОВА,ТРАЙКОВА-НИКОЛОВА,,"ГР.МОНТАНА, МОНТАНА, МОНТАНА",2009-12-02,"Национална здравноосигурителна каса","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,ТОДОРОВА,ФИЛИПОВА,,"С.ТРИ КЛАДЕНЦИ, ВРАЦА, ВРАЦА",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,ТОДОРОВА,ЧОРНИ-ПЕТРОВА,,"С.СЕПТЕМВРИЙЦИ, ВЪЛЧЕДРЪМ, МОНТАНА",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,ТОДОРОВА,ЯНКОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-06-19,"Юробанк България АД","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,ТОМОВА,СТОИЧКОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-07-03,"Длъжници към Стопанска банка","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,ТОНЕВА,ДОБРЕВА,,"ГР.ЧИРПАН, ЧИРПАН, СТАРА ЗАГОРА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,ТОНЧЕВА,СТАМЕНОВА,,"ГР.БЯЛА СЛАТИНА, БЯЛА СЛАТИНА, ВРАЦА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,ТРЕНДАФИЛОВА,ВАНЧЕВА,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,ТРИФОНОВА,ГРАДАШКА,,"С.ЪГЛЕН, ЛУКОВИТ, ЛОВЕЧ",2015-08-04,"Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,ТРИФОНОВА,ТОМОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-05-21,"Европейски парламент","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,ТРИФОНОВА,ТОМОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,ТРИФОНОВА,ТОМОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-06-10,"Софийски университет Св. Климент Охридски","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,ТРИФОНОВА,ТОМОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,ФЕРДИНАНДОВА,РИЗОВА,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,ФИЛЕВА,БОРИСОВА,,"ГР.ТРЯВНА, ТРЯВНА, ГАБРОВО",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,ФЬОДОРОВНА,ГАВРИЛЕНКО,,"С.БЯЛ БРЯГ, СМЯДОВО, ШУМЕН",2014-08-12,"Медицински университет - Плевен","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,ХРИСТАНОВА,ПЕТРОВА,,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2009-10-14,"Национален осигурителен институт","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,ХРИСТОВА,ГЕНОВА,,"ГР.РАЗГРАД, РАЗГРАД, РАЗГРАД",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,ХРИСТОВА,ГЕОРГИЕВА,,"ГР.ПРОВАДИЯ, ПРОВАДИЯ, ВАРНА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,ХРИСТОВА,КОСТАДИНОВА,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,ХРИСТОВА,МИХАЙЛОВА,,"ГР.РАЗГРАД, РАЗГРАД, РАЗГРАД",2015-08-04,"Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,ХРИСТОВА,ПАРЗУЛОВА,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,ХРИСТОВА,ПЕНЧЕВА,,"С.ЮПЕР, КУБРАТ, РАЗГРАД",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,ХРИСТОВА,ПЕТРОВА,,"ГР.КРИВОДОЛ, КРИВОДОЛ, ВРАЦА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,ХРИСТОВА,РУСЕВА,,"ГР.ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ, ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-06-19,"Община Горна Оряховица","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,ЦАНКОВА,ПЕЕВА,,"ГР.СЕВЛИЕВО, СЕВЛИЕВО, ГАБРОВО",2012-06-05,"Министерство на културата","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,ЦАНКОВА,ПЕЕВА,,"ГР.СЕВЛИЕВО, СЕВЛИЕВО, ГАБРОВО",2014-01-22,"Община Габрово","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,ЦВЕТАНОВА,БОЖКОВА,,"ГР.СТАМБОЛИЙСКИ, СТАМБОЛИЙСКИ, ПЛОВДИВ",2014-07-23,"Химикотехнологичен и металургичен университет","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,ЦВЕТАНОВА,ВАСИЛЕВА,,"ГР.СЕВЛИЕВО, СЕВЛИЕВО, ГАБРОВО",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,ЦВЕТАНОВА,ЗАРКОВА,,"ГР.МОНТАНА, МОНТАНА, МОНТАНА",2012-01-12,"Министерство на образованието","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,ЦВЕТАНОВА,ЙОТОВА,,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2009-04-15,"Държавна агенция за метрология и технически надзор","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,ЦВЕТАНОВА,МАЛЕВСКА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2016-01-14,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Враца","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,ЦВЕТАНОВА,МАРИНОВА,,"ГР.МЕЗДРА, МЕЗДРА, ВРАЦА",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,ЦВЕТАНОВА,МАРИНОВА,,"ГР.МЕЗДРА, МЕЗДРА, ВРАЦА",2016-01-14,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Враца","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,ЦВЕТАНОВА,ПЕТРОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-07-22,"Българска народна банка","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,ЦВЕТАНОВА,ПЕТРОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-10-09,"Длъжници към ОББ","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,ЦВЕТАНОВА,ПЕТРОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-11-06,"Централна кооперативна банка","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,ЦВЕТАНОВА,ПЕТРОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-04-15,"Длъжници към Българска народна банка","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,ЦВЕТКОВА,КРУМОВА,,"С.СТУБЕЛ, МОНТАНА, МОНТАНА",2015-06-09,"Приватизирани предприятия - Монтана","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,ЦВЕТКОВА,ПЕНЧЕВА,,"С.БОРОВАН, БОРОВАН, ВРАЦА",2013-10-23,"Община Бяла Слатина","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,ЦОЦОВА,МАРИНОВА,,"ГР.РОМАН, РОМАН, ВРАЦА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,ЧАВДАРОВА,РАЙКОВА,,"ГР.ТРОЯН, ТРОЯН, ЛОВЕЧ",2015-04-01,"Община Лом","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,ЧАНЕВА,БАЛЕЗОВА,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,ЯНЕВА,ЯНЕВА,,"ГР.КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,ЯНКОВА,МАНОЛОВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2014-08-06,"Медицински университет - Варна","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,ЯНКОВА,САКЪЗЛИЯН,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-12-02,"Национална здравноосигурителна каса","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,ЯНКОВА,САКЪЗЛИЯН,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-01-23,"Администрация на Министерския съвет","Неустановена принадлежност", ТАТЯНА,ЯНЧЕВА,ПЕТКОВА,,"ГР.ПЕТРИЧ, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2016-01-14,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Враца","Неустановена принадлежност", ТАХИР,АПТИ,САЛИМ,,"С.МОСТ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2014-11-26,"Община Кърджали","Неустановена принадлежност", ТАХИР,АПТИ,САЛИМ,,"С.МОСТ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ТАХИР,АСАНОВ,ТАХИРОВ,,"С.ГРОЗДЬОВО, ДОЛНИ ЧИФЛИК, ВАРНА",2013-03-20,"Община Аврен","Неустановена принадлежност", ТАХИР,АСАНОВ,ТАХИРОВ,,"С.ГРОЗДЬОВО, ДОЛНИ ЧИФЛИК, ВАРНА",2015-12-17,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Варна","Неустановена принадлежност", ТАХИР,АХМЕДОВ,ВЕЛИЕВ,1958-02-10,"С.ГОРСКО СЛИВОВО, ЛЕТНИЦА, ЛОВЕЧ",2015-01-29,"Община Летница","Решение № 2-455 от 29.01.2015 г. - община Летница","Собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-933 (Лч) МФ и в работно дело IР-9197; рег. дневник; картони – обр. 4 – 8 бр. и обр. 6."  

ТАХИР,ДЖЕМАЛ,ТАХИРАЛИ,,"С.ЦВЕТИНО, ВЕЛИНГРАД, ПАЗАРДЖИК",2015-04-21,"Община Велинград","Неустановена принадлежност", ТАХИР,МЕХМЕДОВ,АХМЕДОВ,,"ГР.ЦАР КАЛОЯН, ЦАР КАЛОЯН, РАЗГРАД",2015-11-17,"Община Разград","Неустановена принадлежност", ТАХИР,ТАХИРЮМЕР,ЮМЕР,,"С.ЯБЪЛКОВЕЦ, АРДИНО, КЪРДЖАЛИ",2014-10-29,"Община Ардино","Неустановена принадлежност", ТАХИР,ХАЛИЛ,МУСТАФА,,"С.ПЕТЛИТЕ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2014-11-26,"Община Кърджали","Неустановена принадлежност", ТАХИР,ХАСАН,ТАХИР,,"С.ПОДАЙВА, ИСПЕРИХ, РАЗГРАД",2015-11-05,"Община Исперих","Неустановена принадлежност", ТАХИР,ШАБАН,ШАКИР,1956-09-23,"С.ПОДВИС, СУНГУРЛАРЕ, БУРГАС",2013-02-27,"Община Сунгурларе","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1" ТАХИР,ШАКИР,МЕХМЕД,,"С.БРЕСТОВЕНЕ, ЗАВЕТ, РАЗГРАД",2015-11-05,"Община Завет","Неустановена принадлежност", ТАХИР,ШЕРИФОВ,ИМАМОВ,,"С.ЕНЬОВЧЕ, АРДИНО, КЪРДЖАЛИ",2014-10-29,"Община Ардино","Неустановена принадлежност", ТАХСИН,ТАХСИН,САЛИ,,"С.КРЕМЕНЕЦ, МОМЧИЛГРАД, КЪРДЖАЛИ",2014-10-22,"Община Момчилград","Неустановена принадлежност", ТАЧО,ГЕОРГИЕВ,СТАНЧЕВ,,"С.КОЕВЦИ, СУХИНДОЛ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-07-10,"Община Сухиндол","Неустановена принадлежност", ТАЧО,ГРИГОРОВ,ПЕЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-11-21,"Министерство на околната среда и водите","Неустановена принадлежност", ТАЧО,ИВАНОВ,ТАЧЕВ,,"С.КОЕВЦИ, СУХИНДОЛ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-07-10,"Община Сухиндол","Неустановена принадлежност", ТАЧО,МИТКОВ,ЛАЗАРОВ,,"ГР.ТРЪН, ТРЪН, ПЕРНИК",2015-06-09,"Община Трън","Неустановена принадлежност", ТАЧО,ЦВЕТАНОВ,ПЕЧЕВ,,"С.ОПАНЕЦ, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2015-07-16,"Община Плевен","Неустановена принадлежност", ТАШИНА,БЛАГОЕВА,АНАСТАСОВА,,"С.МАНАСТИР, ЛЪКИ, ПЛОВДИВ",2015-09-14,"Община Лъки","Неустановена принадлежност", ТАШКА,АСПАРУХОВА,ЦИПАРОВА,,"С.КОПРИВЛЕН, ХАДЖИДИМОВО, БЛАГОЕВГРАД",2011-06-23,"Община Гоце Делчев","Неустановена принадлежност", ТАШКА,ДИМИТРОВА,ПЧЕЛАРОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-10-08,"Длъжници към Първа частна банка","Неустановена принадлежност", ТАШКА,ИЛИЕВА,БАЙКОВА,,"ГР.НОВА ЗАГОРА, НОВА ЗАГОРА, СЛИВЕН",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност", ТАШКО,АЛЕКСАНДРОВ,ТАБАКОВ,,"ГР.ВЕЛИНГРАД, ВЕЛИНГРАД, ПАЗАРДЖИК",2015-04-21,"Община Велинград","Неустановена принадлежност", ТАШКО,АРГИРОВ,КОНУКОВ,,ГЪРЦИЯ,2013-05-29,"Община Суворово","Неустановена принадлежност", ТАШКО,ВАНГЕЛОВ,ТАШЕВ,,"ГР.ПЪРВОМАЙ, ПЪРВОМАЙ, ПЛОВДИВ",2015-10-05,"Община Първомай","Неустановена принадлежност", ТАШКО,ГОСПОДИНОВ,БАЛЕВ,,"С.ТАМАРИНО, СТРАЛДЖА, ЯМБОЛ",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ТАШКО,ДИМИТРОВ,ВЕЛИНОВ,,"ГР.БЯЛА, БЯЛА, ВАРНА",2013-03-27,"Община Бяла","Неустановена принадлежност", ТАШКО,ДИМИТРОВ,ТАШКОВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ТАШКО,ИВАНОВ,ПЕТРОВ,,"ГР.ХАРМАНЛИ, ХАРМАНЛИ, ХАСКОВО",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ТАШКО,ИВАНОВ,ПЕТРОВ,,"ГР.ХАРМАНЛИ, ХАРМАНЛИ, ХАСКОВО",2010-06-22,"Служба Военна полиция","Неустановена принадлежност", ТАШКО,ИВАНОВ,СЛАВКОВ,,"С.БРЕСТОВИЦА, РОДОПИ, ПЛОВДИВ",2013-02-13,"Община Несебър","Неустановена принадлежност", ТАШКО,ИВАНОВ,ТАШЕВ,,"ГР.ГОДЕЧ, ГОДЕЧ, СОФИЙСКА",2011-01-26,"Министерство на отбраната","Неустановена принадлежност", ТАШКО,ИЛИЕВ,ТАШЕВ,,"С.КЪРНАЛОВО, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2015-01-07,"Община Кюстендил","Неустановена принадлежност", ТАШКО,КОСТАДИНОВ,ШОПОВ,,"ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", ТАШКО,ПЕТКОВ,СЯРОВ,,"С.МАМАРЧЕВО, БОЛЯРОВО, ЯМБОЛ",2011-01-26,"Министерство на отбраната","Неустановена принадлежност", ТАШКО,ПЕТРОВ,АНДОНОВ,,"С.КЛИМЕНТОВО, АКСАКОВО, ВАРНА",2013-04-03,"Община Варна","Неустановена принадлежност", ТАШКО,СТЕФАНОВ,ДЕЛИЙСКИ,1950-02-25,"С.ЧЕРНИ ВИТ, ТЕТЕВЕН, ЛОВЕЧ",2011-06-16,"Висша атестационна комисия","Решение № 230 от 16.06.2011 г. - ВАК","Документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр., обр. 3; обр. 4 – 3 бр. и обр. 6; дело Ф1, а.е. 2679; лично дело IА-2086 (Пл); работно дело IР-782 (Пл)" ТАШКО,СТЕФАНОВ,ДЕЛИЙСКИ,1950-02-25,"С.ЧЕРНИ ВИТ, ТЕТЕВЕН, ЛОВЕЧ",2012-08-01,"Медицински университет - Плевен","Решение № 2-45 от 01.08.2012 г. - Медицински университет - Плевен","Документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр., обр. 3; обр. 4 – 3 бр. и обр. 6; дело Ф1, а.е. 2679; лично дело IА-2086 (Пл); работно дело IР-782 (Пл)." ТАШКО,СТЕФАНОВ,ДЕЛИЙСКИ,1950-02-25,"С.ЧЕРНИ ВИТ, ТЕТЕВЕН, ЛОВЕЧ",2014-01-08,"Лечебни заведения","Решение № 2-282 от 08.01.2014 г. - лечебните заведения","Документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр., обр. 3; обр. 4 – 3 бр. и обр. 6; дело Ф1, а.е. 2679; лично дело IА-2086 (Пл); работно дело IР-782 (Пл)." ТАШКО,СТОЯНОВ,СТАМАТОВ,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ТАШКО,СТОЯНОВ,СТАМАТОВ,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", ТАШКО,ТАНЕВ,СТОЙКОВ,,"С.ДОЛНА КОЗНИЦА, НЕВЕСТИНО, КЮСТЕНДИЛ",2015-01-14,"Община Невестино","Неустановена принадлежност", ТАШКО,ТАНОВ,ТАНОВ,1960-04-29,"ГР.МОНТАНА, МОНТАНА, МОНТАНА",2015-04-07,"Община Монтана","Решение № 2-488 от 07.04.2015 г. - община Монтана","Рег. дневник; картони - обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; протокол рег. № III-74/ 23.04.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело IР-655 (Мх); протокол рег. № III-73/ 23.04.1990 г. за унищожаване на лично дело IА-928 (Мх)"

ТАШО,АНГЕЛОВ,ТАШЕВ,,"ГР.ЕЛХОВО, ЕЛХОВО, ЯМБОЛ",2012-09-18,"Технически университет - София","Неустановена принадлежност", ТАШО,АТАНАСОВ,ЖЕЛЕВ,,"ГР.ЕЛХОВО, ЕЛХОВО, ЯМБОЛ",2015-12-01,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Неустановена принадлежност", ТАШО,ВАСИЛЕВ,ТАШЕВ,,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2008-01-29,"КТ Подкрепа","Неустановена принадлежност", ТАШО,ВАСИЛЕВ,ТАШЕВ,,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност", ТАШО,ВЪЛКОВ,ИВАНОВ,1946-06-07,"С.ПЪТНИКОВО, СТАМБОЛОВО, ХАСКОВО",2014-11-26,"Община Кърджали","Решение № 2-430 от 26.11.2014 г. - община Кърджали","Рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; писмо вх. № 760/ 01.10.1993 г. за унищожаване делото на Я/К ""Бадем"".

ТАШО,ГЕОРГИЕВ,ТИКОВ,,"ГР.ПЕЩЕРА, ПЕЩЕРА, ПАЗАРДЖИК",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ТАШО,ГЕОРГИЕВ,ТИКОВ,,"ГР.ПЕЩЕРА, ПЕЩЕРА, ПАЗАРДЖИК",2015-11-11,"Приватизирани предприятия - Пазарджик","Неустановена принадлежност", ТАШО,ЖЕЛЯЗКОВ,ЯНКОВ,,"ГР.ПЪРВОМАЙ, ПЪРВОМАЙ, ПЛОВДИВ",2015-10-05,"Община Първомай","Неустановена принадлежност", ТАШО,ИВАНОВ,СТЕФАНОВ,1941-11-03,"ГР.ЧИРПАН, ЧИРПАН, СТАРА ЗАГОРА",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 153 от 27.07.2010 г. - Министерство на вътрешните работи","Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; протокол № 87/ 1990 г. с предложение за унищожаване на лично дело IА-24067 и работно дело IР-8860." ТАШО,ИВАНОВ,ТАШЕВ,,"БЪЛГАРОВО, БУРГАС, БУРГАС",2012-12-12,"Община Айтос","Неустановена принадлежност", ТАШО,ИЛИЕВ,ДЯКОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2015-08-04,"Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Неустановена принадлежност", ТАШО,ПЕНКОВ,ПЕНКОВ,,"С.МАНОЛЕ, МАРИЦА, ПЛОВДИВ",2015-09-30,"Община Марица","Неустановена принадлежност", ТАШО,ПЕНКОВ,ПЕНКОВ,,"С.МАНОЛЕ, МАРИЦА, ПЛОВДИВ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ТАШО,СЛАВОВ,ТАШЕВ,,"ГР.КАВАРНА, КАВАРНА, ДОБРИЧ",2014-02-19,"Община Добричка","Неустановена принадлежност", ТАШО,СТЕФАНОВ,ТАШЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност", ТАШО,СТЕФАНОВ,ТАШЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-02-19,"Община Добрич","Неустановена принадлежност", ТЕЗДЖАН,АХМЕД,ХАЛИЛ,1939-05-19,"ГР.СИЛИСТРА, СИЛИСТРА, СИЛИСТРА",2015-07-22,"Приватизирани предприятия - Русе","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1" ТЕЗДЖАН,РУШАН,ЮМЕР,,"ГР.ДУЛОВО, ДУЛОВО, СИЛИСТРА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ТЕЗДЖАН,ХАМИДОВА,АНГЕЛОВА,,"ГР.ВЕТОВО, ВЕТОВО, РУСЕ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ТЕЛИЯТ,ОСМАН,КАЛЧЕВ,,"С.ГИГЕН, ГУЛЯНЦИ, ПЛЕВЕН",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност", ТЕЛИЯТ,ОСМАН,КАЛЧЕВ,,"С.ГИГЕН, ГУЛЯНЦИ, ПЛЕВЕН",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ТЕЛМАН,НИКОЛОВ,БЕЛИН,,"ГР.ВЪЛЧЕДРЪМ, ВЪЛЧЕДРЪМ, МОНТАНА",2011-08-03,"Агенция за държавна финансова инспекция","Неустановена принадлежност", ТЕЛМАН,ТОНЧЕВ,ГЪЛЪБОВ,,"С.ХАЙРЕДИН, ХАЙРЕДИН, ВРАЦА",2014-01-15,"Община Хайредин","Неустановена принадлежност", ТЕМЕЛАКИ,СИМЕОНОВ,ДЕТИНСКИ,,"С.ЦЪРВИЩЕ, КОЧЕРИНОВО, КЮСТЕНДИЛ",2014-12-09,"Община Кочериново","Неустановена принадлежност", ТЕМЕЛКА,НИКОЛОВА,МИТКОВА,,"С.ЧЕРНОГОРОВО, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2015-05-12,"Община Пещера","Неустановена принадлежност", ТЕМЕЛКА,ЦВЯТКОВА,КУЗЕВА,,"С.ЛЕСИЧОВО, ЛЕСИЧОВО, ПАЗАРДЖИК",2015-04-28,"Община Лесичово","Неустановена принадлежност", ТЕМЕЛКО,БОРИСЛАВОВ,СТАВРЕВ,,"С.ВЕЛКОВЦИ, БРЕЗНИК, ПЕРНИК",2015-06-29,"Организатор на хазартни игри","Неустановена принадлежност", ТЕМЕЛКО,ВЪРБАНОВ,РАДКОВ,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2015-04-28,"Община Пазарджик","Неустановена принадлежност", ТЕМЕЛКО,ГЕОРГИЕВ,МАЗНИКОВ,,"С.КРАЙНИЦИ, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ТЕМЕЛКО,ГЕОРГИЕВ,МАЗНИКОВ,,"С.КРАЙНИЦИ, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2016-02-18,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Кюстендил","Неустановена принадлежност", ТЕМЕЛКО,ДОБРОЛЮБОВ,ТЕМЕЛКОВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2013-04-03,"Община Варна","Неустановена принадлежност", ТЕМЕЛКО,ДОБРОЛЮБОВ,ТЕМЕЛКОВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност", ТЕМЕЛКО,ДОБРОЛЮБОВ,ТЕМЕЛКОВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2014-08-06,"Медицински университет - Варна","Неустановена принадлежност", ТЕМЕЛКО,МИХАЙЛОВ,КОСТАДИНОВ,,"С.ГИГИНЦИ, БРЕЗНИК, ПЕРНИК",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ТЕМЕЛКО,ТОДОРОВ,КУКОВ,,"С.ДЕБРЪЩИЦА, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2015-04-28,"Община Пазарджик","Неустановена принадлежност", ТЕМЕЛКО,ХРИСТОВ,ШИНГАРОВ,1939-01-01,"С.ЛАДАРЕВО, САНДАНСКИ, БЛАГОЕВГРАД",2014-01-08,"Лечебни заведения","Решение № 2-282 от 08.01.2014 г. - лечебните заведения","Рег. дневник; картони - обр. 4 – 5 бр.; протокол № 2/ 1990 г. за унищожаване на работно дело IР-248; протокол № 4/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-541" ТЕМЕНУГА,АНГЕЛОВА,КЪРДЖИЛОВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ТЕМЕНУГА,ВАСИЛЕВА,СТОЙКОВА,,"С.СТАВЕРЦИ, ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ, ПЛЕВЕН",2012-03-14,"Икономически университет Варна","Неустановена принадлежност", ТЕМЕНУГА,ВЕЛКОВА,НИНОВА,,"ГР.БЕЛОГРАДЧИК, БЕЛОГРАДЧИК, ВИДИН",2013-07-31,"Община Белоградчик","Неустановена принадлежност", ТЕМЕНУГА,ГЕОРГИЕВА,КОСТАДИНОВА,,"ГР.ПЕТРИЧ, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2011-07-12,"Община Петрич","Неустановена принадлежност", ТЕМЕНУГА,ГЕОРГИЕВА,СТОЙКОВА,,"ГР.ОПАКА, ОПАКА, ТЪРГОВИЩЕ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ТЕМЕНУГА,ДЕНЧЕВА,СТАНИШЕВА,,"ГР.СЕВЛИЕВО, СЕВЛИЕВО, ГАБРОВО",2014-02-05,"Община Севлиево","Неустановена принадлежност", ТЕМЕНУГА,ИВАНОВА,ГАЗДОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-06-11,"Алианц Банк България АД","Неустановена принадлежност", ТЕМЕНУГА,ИВАНОВА,ГАЗДОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-06-11,"Корпоративна търговска банка АД","Неустановена принадлежност", ТЕМЕНУГА,ИВАНОВА,ГАЗДОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-11-27,"Българо-американска кредитна банка АД","Неустановена принадлежност", ТЕМЕНУГА,ИВАНОВА,СТОЕВА,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", ТЕМЕНУГА,ИВАНОВА,ТОДОРОВА,,"ГР.ПОПОВО, ПОПОВО, ТЪРГОВИЩЕ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ТЕМЕНУГА,ИВАНОВА,ФИЛИПОВА-ХАДДАД,,"ГР.КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", ТЕМЕНУГА,ЙОРДАНОВА,КОЛАРОВА,,"ГР.КОЙНАРЕ, ЧЕРВЕН БРЯГ, ПЛЕВЕН",2013-02-20,"Община Малко Търново","Неустановена принадлежност", ТЕМЕНУГА,ЙОРДАНОВА,КОЛАРОВА,,"ГР.КОЙНАРЕ, ЧЕРВЕН БРЯГ, ПЛЕВЕН",2015-12-01,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Неустановена принадлежност", ТЕМЕНУГА,ЛЮБЕНОВА,АЛЕКСАНДРОВА,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2013-07-03,"Длъжници към Стопанска банка","Неустановена принадлежност", ТЕМЕНУГА,ЛЮБЕНОВА,НЕЙКОВА,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2013-07-17,"Община Свищов","Неустановена принадлежност", ТЕМЕНУГА,ЛЮБЕНОВА,НЕЙКОВА,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2015-12-08,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Велико Търново","Неустановена принадлежност", ТЕМЕНУГА,ЛЮБОМИРОВА,СТАМЕНОВСКА,,"С.ГАЛИЧЕ, БЯЛА СЛАТИНА, ВРАЦА",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност", ТЕМЕНУГА,МАРИНОВА,МАНОИЛОВА,,"ГР.ЕЛИН ПЕЛИН, ЕЛИН ПЕЛИН, СОФИЙСКА",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност", ТЕМЕНУГА,НЕДЯЛКОВА,ИВАНОВА,,"ГР.ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ТЕМЕНУГА,НЕНОВА,МАТРАКЧИЕВА,,"ГР.ЕЛИН ПЕЛИН, ЕЛИН ПЕЛИН, СОФИЙСКА",2013-06-11,"Алианц Банк България АД","Неустановена принадлежност", ТЕМЕНУГА,НЕНОВА,МАТРАКЧИЕВА,,"ГР.ЕЛИН ПЕЛИН, ЕЛИН ПЕЛИН, СОФИЙСКА",2015-11-24,"ЗАД АЛИАНЦ","Неустановена принадлежност", ТЕМЕНУГА,НИКОЛАЕВА,ИВАНОВА,,"ГР.РАЗГРАД, РАЗГРАД, РАЗГРАД",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ТЕМЕНУГА,НИКОЛОВА,КОЛЕВА,,"ГР.ТРЯВНА, ТРЯВНА, ГАБРОВО",2016-01-19,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Габрово","Неустановена принадлежност", ТЕМЕНУГА,НИКОЛОВА,ПАНАЙОТОВА,,"ГР.ПЛАЧКОВЦИ, ТРЯВНА, ГАБРОВО",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ТЕМЕНУГА,ПАВЛОВА,НАЧЕВА,,"С.ВРАБЕВО, ТРОЯН, ЛОВЕЧ",2016-02-04,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Ловеч","Неустановена принадлежност", ТЕМЕНУГА,ПЕТРОВА,КОВАЧЕВА,,"ГР.ТРОЯН, ТРОЯН, ЛОВЕЧ",2015-02-11,"Община Троян","Неустановена принадлежност", ТЕМЕНУГА,ПЕТРОВА,КОНОВСКА,,"ГР.СРЕДЕЦ, СРЕДЕЦ, БУРГАС",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ТЕМЕНУГА,СЛАВЧЕВА,СТЕФАНОВА-ИВАНОВА,,"ГР.БОБОШЕВО, БОБОШЕВО, КЮСТЕНДИЛ",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", ТЕМЕНУГА,СТЕФАНОВА,НИКОЛОВА,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2015-06-01,"Приватизирани предприятия - Кюстендил","Неустановена принадлежност", ТЕМЕНУГА,СТОЕВА,ТЕНЕВА,,"ГР.КАЗАНЛЪК, КАЗАНЛЪК, СТАРА ЗАГОРА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ТЕМЕНУГА,СТОЙКОВА,КАРАСТОЙКОВА,,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ТЕМЕНУГА,ТОДОРОВА,АНГЕЛОВА,,"ГР.ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2009-10-14,"Национален осигурителен институт","Неустановена принадлежност", ТЕМЕНУГА,ТОДОРОВА,ДИЧЕВСКА,,"ГР.ТРОЯН, ТРОЯН, ЛОВЕЧ",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност", ТЕМЕНУГА,ЦАНКОВА,КАЛИНСКА,,"ГР.ТРОЯН, ТРОЯН, ЛОВЕЧ",2012-07-04,"Конфедерация на независимите синдикати в България","Неустановена принадлежност", ТЕМЕНУГА,ЦВЕТКОВА,ГЕОРГИЕВА,,"ГР.КАЗАНЛЪК, КАЗАНЛЪК, СТАРА ЗАГОРА",2008-07-09,"Национален статистически институт","Неустановена принадлежност", ТЕМЕНУЖКА,АЛЕКСАНДРОВА,ДОНЕВА,,"С.МИКРЕВО, СТРУМЯНИ, БЛАГОЕВГРАД",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ТЕМЕНУЖКА,АЛЕКСАНДРОВА,ДОНЕВА,,"С.МИКРЕВО, СТРУМЯНИ, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", ТЕМЕНУЖКА,АЛЕКСАНДРОВА,ТОМАНОВА,,"С.БРЕЖАНИ, СИМИТЛИ, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", ТЕМЕНУЖКА,АЛЕКСАНДРОВА,ТОМАНОВА,,"С.БРЕЖАНИ, СИМИТЛИ, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", ТЕМЕНУЖКА,АНГЕЛОВА,КЪНЕВА,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2009-12-02,"Национална здравноосигурителна каса","Неустановена принадлежност", ТЕМЕНУЖКА,АНДРЕЕВА,ПАЛЕШНИКОВА,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2011-02-02,"Регионални печатни издания","Неустановена принадлежност", ТЕМЕНУЖКА,АНТИМОВА,АНГЕЛОВА,,"ГР.СЛАВЯНОВО, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2015-07-16,"Община Плевен","Неустановена принадлежност", ТЕМЕНУЖКА,АСЕНОВА,БОРИСОВА,,"С.БОБОРАЦИ, РАДОМИР, ПЕРНИК",2015-06-09,"Община Радомир","Неустановена принадлежност", ТЕМЕНУЖКА,АСЕНОВА,ГЕОРГИЕВА,,"ГР.ЧИПРОВЦИ, ЧИПРОВЦИ, МОНТАНА",2016-02-09,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Монтана","Неустановена принадлежност", ТЕМЕНУЖКА,АСЕНОВА,КРУМОВА,,"С.КАМЕНИЧКА СКАКАВИЦА, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ТЕМЕНУЖКА,АСЕНОВА,ХРАНОВА,,"С.НЕВЕСТИНО, НЕВЕСТИНО, КЮСТЕНДИЛ",2008-06-17,"Държавна агенция за бежанците","Неустановена принадлежност", ТЕМЕНУЖКА,АТАНАСОВА,ЙОВЧЕВА,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2014-04-09,"Пловдивски университет Паисий Хилендарски","Неустановена принадлежност", ТЕМЕНУЖКА,АТАНАСОВА,РИБАРСКА,,"С.СТЕФАН КАРАДЖОВО, БОЛЯРОВО, ЯМБОЛ",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност", ТЕМЕНУЖКА,АТАНАСОВА,СТОЙЧЕВА,,"С.КУРТОВО КОНАРЕ, СТАМБОЛИЙСКИ, ПЛОВДИВ",2015-10-14,"Община Родопи","Неустановена принадлежност", ТЕМЕНУЖКА,БОГДАНОВА,АРАБАДЖИЕВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност", ТЕМЕНУЖКА,БОРИСОВА,ГАНЧЕВА,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ТЕМЕНУЖКА,БОРИСОВА,ДИМИТРОВА,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ТЕМЕНУЖКА,БОРИСОВА,ПАНКОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-05-29,"Длъжници към банка МИНЕРАЛБАНК","Неустановена принадлежност", ТЕМЕНУЖКА,БОРИСОВА,ПАНКОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-07-03,"Длъжници към Стопанска банка","Неустановена принадлежност", ТЕМЕНУЖКА,БОРИСОВА,СМИЛЯНОВА,,"С.НОВОСЕЛЯНЕ, БОБОВ ДОЛ, КЮСТЕНДИЛ",2015-06-01,"Приватизирани предприятия - Кюстендил","Неустановена принадлежност", ТЕМЕНУЖКА,БОЯНОВА,СТОЯНОВА,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2009-10-14,"Национален осигурителен институт","Неустановена принадлежност", ТЕМЕНУЖКА,БОЯНОВА,ЦВЕТКОВА,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2015-06-01,"Приватизирани предприятия - Кюстендил","Неустановена принадлежност", ТЕМЕНУЖКА,БОЯНОВА,ЦВЕТКОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-11-27,"Българска народна банка","Неустановена принадлежност", ТЕМЕНУЖКА,ВАСИЛЕВА,ВЛАСКОВСКА,,"С.БЕЛИ ОСЪМ, ТРОЯН, ЛОВЕЧ",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност", ТЕМЕНУЖКА,ВАСИЛЕВА,ЗАХОВА,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност", ТЕМЕНУЖКА,ВАСИЛЕВА,ЗАХОВА,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2015-08-04,"Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Неустановена принадлежност", ТЕМЕНУЖКА,ВАСИЛЕВА,ИВАНОВА,,"С.ХЪРЛЕЦ, КОЗЛОДУЙ, ВРАЦА",2013-10-30,"Община Козлодуй","Неустановена принадлежност", ТЕМЕНУЖКА,ВЕЛИКОВА,ГЕОРГИЕВА,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ТЕМЕНУЖКА,ВЕЛИНОВА,СТАНЧЕВА,,"С.РАНЕНЦИ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2015-01-07,"Община Кюстендил","Неустановена принадлежност", ТЕМЕНУЖКА,ВЕЛИНОВА,СТОЯНОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-10-17,"Министерство на икономиката, енергетиката и туризма","Неустановена принадлежност", ТЕМЕНУЖКА,ВЕЛИНОВА,ТОДОРОВА,1947-02-16,"ГР.СЛИВНИЦА, СЛИВНИЦА, СОФИЙСКА",2011-10-05,"Администрация на Народното събрание","Решение № 271 от 05.10.2011 г. - администрация на Народното събрание","Рег. дневник; картон обр. 6; писмо вх. № 1677/ 28.03.1990 г. за унищожаване с протокол № 79/ 20.02.1990 г. материалите на Я/К ""Детелина""." ТЕМЕНУЖКА,ВЕЛИНОВА,ХРИСТОВА,,"С.БИСТРИЦА, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2008-07-09,"Национален статистически институт","Неустановена принадлежност", ТЕМЕНУЖКА,ВЪРБАНОВА,ГАЛОВА,,"ГР.БЯЛА СЛАТИНА, БЯЛА СЛАТИНА, ВРАЦА",2013-05-29,"Интернешънъл Асет Банк АД","Неустановена принадлежност", ТЕМЕНУЖКА,ГЕОРГИЕВА,ДЖАГАЛОВА,,"С.ФРОЛОШ, КОЧЕРИНОВО, КЮСТЕНДИЛ",2015-06-01,"Приватизирани предприятия - Кюстендил","Неустановена принадлежност", ТЕМЕНУЖКА,ГЕОРГИЕВА,ДИМАНОВА-МАРКОВА,,"С.РАДОМИРЦИ, ЧЕРВЕН БРЯГ, ПЛЕВЕН",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност", ТЕМЕНУЖКА,ГЕОРГИЕВА,ЕНЧЕВА,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ТЕМЕНУЖКА,ГЕОРГИЕВА,МИХАЙЛОВА,,"С.КУРТОВО КОНАРЕ, СТАМБОЛИЙСКИ, ПЛОВДИВ",2015-08-04,"Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Неустановена принадлежност", ТЕМЕНУЖКА,ГЕРАСИМОВА,ДУНДАЛОВА,,"С.ОЩАВА, КРЕСНА, БЛАГОЕВГРАД",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност", ТЕМЕНУЖКА,ГЕРАСИМОВА,ДУНДАЛОВА,,"С.ОЩАВА, КРЕСНА, БЛАГОЕВГРАД",2009-10-14,"Национален осигурителен институт","Неустановена принадлежност", ТЕМЕНУЖКА,ГРОЗЕВА,ХРИСТОВА,,"С.ОБРУЧИЩЕ, ГЪЛЪБОВО, СТАРА ЗАГОРА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ТЕМЕНУЖКА,ДИМИТРОВА,АНТОНОВА,,"С.ДЪСКОТ, ПАВЛИКЕНИ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност", ТЕМЕНУЖКА,ДИМИТРОВА,АНТОНОВА,,"С.ДЪСКОТ, ПАВЛИКЕНИ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-06-26,"Община Павликени","Неустановена принадлежност", ТЕМЕНУЖКА,ДИМИТРОВА,АТАНАСОВА,,"ГР.СИЛИСТРА, СИЛИСТРА, СИЛИСТРА",2014-07-02,"Технически университет - Варна","Неустановена принадлежност", ТЕМЕНУЖКА,ДИМИТРОВА,ВИТАНОВА,,"С.ЛЮБОВКА, САНДАНСКИ, БЛАГОЕВГРАД",2014-06-04,"Приватизация - обособени части - София","Неустановена принадлежност", ТЕМЕНУЖКА,ДИМИТРОВА,ИВАНОВА,,"С.ПЕТ МОГИЛИ, НИКОЛА КОЗЛЕВО, ШУМЕН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ТЕМЕНУЖКА,ДИМИТРОВА,КАПЧИНА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ТЕМЕНУЖКА,ДИМИТРОВА,ЛЮЦКАНОВА,,"ГР.КАЗАНЛЪК, КАЗАНЛЪК, СТАРА ЗАГОРА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ТЕМЕНУЖКА,ДИМИТРОВА,ЦВЕТАНОВА,,"С.ЛЕХЧЕВО, БОЙЧИНОВЦИ, МОНТАНА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ТЕМЕНУЖКА,ДИМИТРОВА,ЦОНЕВА,,"ГР.ГАБРОВО, ГАБРОВО, ГАБРОВО",2014-01-22,"Община Габрово","Неустановена принадлежност", ТЕМЕНУЖКА,ДИМИТРОВА,ЦОНЕВА,,"ГР.ГАБРОВО, ГАБРОВО, ГАБРОВО",2016-01-19,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Габрово","Неустановена принадлежност", ТЕМЕНУЖКА,ДИМЧЕВА,АЛЕКСАНДРОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-07-22,"Българска народна банка","Неустановена принадлежност", ТЕМЕНУЖКА,ДИНЕВА,ЖЕЛЯЗКОВА,,"ГР.ГЪЛЪБОВО, ГЪЛЪБОВО, СТАРА ЗАГОРА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ТЕМЕНУЖКА,ДИНОЛОВА,РАНГЕЛОВА,,"С.ГОРНИ ЦИБЪР, ВЪЛЧЕДРЪМ, МОНТАНА",2014-01-15,"Община Хайредин","Неустановена принадлежност", ТЕМЕНУЖКА,ДОНЧЕВА,ПЕЛОВА-ЗУНЕВА,,"ГР.СЛАВЯНОВО, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ТЕМЕНУЖКА,ЕВГЕНИЕВА,СИМЕОНОВА,,"ГР.МАЛКО ТЪРНОВО, МАЛКО ТЪРНОВО, БУРГАС",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", ТЕМЕНУЖКА,ЕВТИМОВА,ЧЕЧЕВА,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2012-06-14,"Министерство на труда и социалната политика","Неустановена принадлежност", ТЕМЕНУЖКА,ЕФТИМОВА,МОКАНОВА,,"ГР.АНТОНОВО, АНТОНОВО, ТЪРГОВИЩЕ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ТЕМЕНУЖКА,ЗОЛТАН,КАЛЧЕВА,,"ГР.ТУТРАКАН, ТУТРАКАН, СИЛИСТРА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ТЕМЕНУЖКА,ИВАНОВА,ГЕОРГИЕВА,,"ГР.ТУТРАКАН, ТУТРАКАН, СИЛИСТРА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ТЕМЕНУЖКА,ИВАНОВА,ДИМИТРОВА,,"С.МУСЕЛИЕВО, НИКОПОЛ, ПЛЕВЕН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ТЕМЕНУЖКА,ИВАНОВА,ЗВЪНЧАРОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност", ТЕМЕНУЖКА,ИВАНОВА,МИЛАНОВА,,"ГР.ЛОМ, ЛОМ, МОНТАНА",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност", ТЕМЕНУЖКА,ИВАНОВА,МИЛАНОВА,,"ГР.ЛОМ, ЛОМ, МОНТАНА",2015-04-01,"Община Лом","Неустановена принадлежност", ТЕМЕНУЖКА,ИВАНОВА,МИЧЕВА,,"ГР.ГУЛЯНЦИ, ГУЛЯНЦИ, ПЛЕВЕН",2015-06-23,"Община Долна Митрополия","Неустановена принадлежност", ТЕМЕНУЖКА,ИВАНОВА,НИКОЛОВА,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ТЕМЕНУЖКА,ИВАНОВА,СИМЕОНОВА,,"С.СТАВЕРЦИ, ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ, ПЛЕВЕН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ТЕМЕНУЖКА,ИВАНОВА,ТЕРЗИЕВА,,"С.ОРЕШАК, ТРОЯН, ЛОВЕЧ",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност", ТЕМЕНУЖКА,ИВАНОВА,ХАРАЛАНОВА,,"ГР.ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ",2011-09-20,"Министерство на културата","Неустановена принадлежност", ТЕМЕНУЖКА,ИВАНОВА,ХАРАЛАНОВА,,"ГР.ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ТЕМЕНУЖКА,ИВАНОВА,ХАРАЛАНОВА,,"ГР.ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", ТЕМЕНУЖКА,ИЛИЕВА,ДОЧЕВА,,"ГР.ГРАМАДА, ГРАМАДА, ВИДИН",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ТЕМЕНУЖКА,ИЛИЕВА,СТАМБОЛИЙСКА,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2016-01-14,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Враца","Неустановена принадлежност", ТЕМЕНУЖКА,ЙОРДАНОВА,БАЛАБАНОВА,,"ГР.БАНЯ, КАРЛОВО, ПЛОВДИВ",2014-05-13,"Длъжници към Международна банка за търговия и развитие (МБТР)","Неустановена принадлежност", ТЕМЕНУЖКА,ЙОРДАНОВА,БАЛАБАНОВА,,"ГР.БАНЯ, КАРЛОВО, ПЛОВДИВ",2014-06-18,"Длъжници към Държавна спестовна каса","Неустановена принадлежност", ТЕМЕНУЖКА,ЙОРДАНОВА,ВЕСЕЛИНОВА,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ТЕМЕНУЖКА,КАНОВА,ГЕОРГИЕВА,,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ТЕМЕНУЖКА,КИРИЛОВА,АНГЕЛОВА,1948-07-25,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2013-11-20,"Средни училища","Решение № 2-259 от 20.11.2013 г. - училища по Закона за народната просвета","Рег. дневник; картон обр. 6; писмо вх. № 1726/ 30.03.1990 г. с искане ""да бъдат предадени за унищожаване картоните на"" аг. ""Нина""." ТЕМЕНУЖКА,КИРИЛОВА,БОГДАНОВА,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2010-09-29,"Регионални печатни издания","Неустановена принадлежност", ТЕМЕНУЖКА,КИРИЛОВА,ДИНЧЕВА,,"С.ИГНАТОВО, ВЪЛЧЕДРЪМ, МОНТАНА",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност", ТЕМЕНУЖКА,КИРИЛОВА,ТАШЕВА,,"С.ВЛАДИМИРОВО, БОЙЧИНОВЦИ, МОНТАНА",2015-03-24,"Община Вършец","Неустановена принадлежност", ТЕМЕНУЖКА,КОЛЕВА,ГОЧКОВА,,"С.МАЛОМИР, ТУНДЖА, ЯМБОЛ",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност", ТЕМЕНУЖКА,КОЛЕВА,СТАМАТОВА,,"ГР.ЗАВЕТ, ЗАВЕТ, РАЗГРАД",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ТЕМЕНУЖКА,КОНСТАНТИНОВА,СТАНЧЕВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2014-08-06,"Медицински университет - Варна","Неустановена принадлежност", ТЕМЕНУЖКА,КОСТАДИНОВА,ГЕРГОВА,,"С.ГАЛАТИН, КРИВОДОЛ, ВРАЦА",2013-10-30,"Община Криводол","Неустановена принадлежност", ТЕМЕНУЖКА,КОСТОВА,РАЙКОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност", ТЕМЕНУЖКА,КРУМОВА,ДОБРЕВА,,"С.ДОЛНО СЕЛО, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ТЕМЕНУЖКА,КРУМОВА,ДОБРЕВА,,"С.ДОЛНО СЕЛО, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2015-01-21,"Община Сапарева баня","Неустановена принадлежност", ТЕМЕНУЖКА,КРУМОВА,ДОБРЕВА,,"С.ДОЛНО СЕЛО, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2016-02-18,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Кюстендил","Неустановена принадлежност", ТЕМЕНУЖКА,ЛАЗАРОВА,КРЪСТЕВА,,"ГР.РОМАН, РОМАН, ВРАЦА",2014-01-15,"Община Роман","Неустановена принадлежност", ТЕМЕНУЖКА,ЛАЗАРОВА,ПАНАЙОТОВА,,"ГР.ПЕТРИЧ, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2014-10-08,"Длъжници към Първа частна банка","Неустановена принадлежност", ТЕМЕНУЖКА,ЛЮБЕНОВА,ТОМОВА,,"ГР.СИЛИСТРА, СИЛИСТРА, СИЛИСТРА",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", ТЕМЕНУЖКА,ЛЮБОМИРОВА,ГУГОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ТЕМЕНУЖКА,МАРИНОВА,АНКОВА,,"С.ВИСКЯР, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2015-06-01,"Община Перник","Неустановена принадлежност", ТЕМЕНУЖКА,МАРИНОВА,ЖЕЛЯЗКОВА,,"С.СОФРОНИЕВО, МИЗИЯ, ВРАЦА",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ТЕМЕНУЖКА,МАРИНОВА,ЖЕЛЯЗКОВА,,"С.СОФРОНИЕВО, МИЗИЯ, ВРАЦА",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ТЕМЕНУЖКА,МАРИНОВА,ЖЕЛЯЗКОВА,,"С.СОФРОНИЕВО, МИЗИЯ, ВРАЦА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ТЕМЕНУЖКА,МАРИНОВА,ЖЕЛЯЗКОВА,,"С.СОФРОНИЕВО, МИЗИЯ, ВРАЦА",2016-01-14,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Враца","Неустановена принадлежност", ТЕМЕНУЖКА,МАРИНОВА,ПЪРВАНОВА,,"С.СОФРОНИЕВО, МИЗИЯ, ВРАЦА",2013-12-11,"Община Мизия","Неустановена принадлежност", ТЕМЕНУЖКА,МАТЕВА,ДЕЧКОВА-НОВАКОВА,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност", ТЕМЕНУЖКА,МИЛАНОВА,ИВАНОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ТЕМЕНУЖКА,МИЛАНОВА,ПАНТЕВА,,"С.ДОЛНА ВЕРЕНИЦА, МОНТАНА, МОНТАНА",2015-03-24,"Община Георги Дамяново","Неустановена принадлежност", ТЕМЕНУЖКА,МИЛЕВА,ХРИСТОВА,,"С.НЕВЕСТИНО, НЕВЕСТИНО, КЮСТЕНДИЛ",2016-02-18,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Кюстендил","Неустановена принадлежност", ТЕМЕНУЖКА,МИНКОВА,СЕИЗОВА-НАНКОВА,,"ГР.ТРОЯН, ТРОЯН, ЛОВЕЧ",2012-06-27,"Шуменски университет ""Константин Преславски""","Неустановена принадлежност", ТЕМЕНУЖКА,МИНЧЕВА,МИХАЙЛОВА,,"ГР.ТУТРАКАН, ТУТРАКАН, СИЛИСТРА",2009-12-02,"Национална здравноосигурителна каса","Неустановена принадлежност", ТЕМЕНУЖКА,МИНЧЕВА,РАЙКОВА,,"ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ТЕМЕНУЖКА,МИРЧЕВА,АПОСТОЛОВА,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност", ТЕМЕНУЖКА,НЕЙЧЕВА,КОНСТАНТИНОВА,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2014-07-23,"Химикотехнологичен и металургичен университет","Неустановена принадлежност", ТЕМЕНУЖКА,НЕСТОРОВА,ЯНКОВА,,"ГР.ЧЕРВЕН БРЯГ, ЧЕРВЕН БРЯГ, ПЛЕВЕН",2015-07-07,"Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия","Неустановена принадлежност", ТЕМЕНУЖКА,НИКОЛАЕВА,БЛАГОЕВА,,"ГР.ДУПНИЦА, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ТЕМЕНУЖКА,НИКОЛАЕВА,ДОСКАЧАРОВА-ЙОРДАНОВА,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност", ТЕМЕНУЖКА,НИКОЛОВА,СТАМБОЛИЕВА,,"ГР.МОМЧИЛГРАД, МОМЧИЛГРАД, КЪРДЖАЛИ",2015-07-07,"Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия","Неустановена принадлежност", ТЕМЕНУЖКА,ПАВЛОВА,ШУКЕРОВА,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ТЕМЕНУЖКА,ПАНАЙОТОВА,ИВАНОВА,,"С.ЦЪРВИЩЕ, КОЧЕРИНОВО, КЮСТЕНДИЛ",2015-06-01,"Приватизирани предприятия - Кюстендил","Неустановена принадлежност", ТЕМЕНУЖКА,ПАНАЙОТОВА,ХРИСТОВА,,"С.ОРЛЯК, ТЕРВЕЛ, ДОБРИЧ",2014-02-12,"Община Генерал Тошево","Неустановена принадлежност", ТЕМЕНУЖКА,ПЕНЧЕВА,ЖЕЛЕЗОВА,,"ГР.ПАВЛИКЕНИ, ПАВЛИКЕНИ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-01-09,"Община Карнобат","Неустановена принадлежност", ТЕМЕНУЖКА,ПЕТКОВА,ВАРДЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-11-18,"Агенция за приватизация","Неустановена принадлежност", ТЕМЕНУЖКА,ПЕТРАКИЕВА,ЦОЛОВА,,"С.НОВАЧЕНЕ, НИКОПОЛ, ПЛЕВЕН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ТЕМЕНУЖКА,ПЕТРОВА,АНГЕЛОВА,,"С.МЕТОДИЕВО, ВЪРБИЦА, ШУМЕН",2013-05-21,"Община Долни чифлик","Неустановена принадлежност", ТЕМЕНУЖКА,ПЕТРОВА,АНГЕЛОВА,,"С.МЕТОДИЕВО, ВЪРБИЦА, ШУМЕН",2015-12-17,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Варна","Неустановена принадлежност", ТЕМЕНУЖКА,ПЕТРОВА,ЕЛЕНКОВА,,"ГР.СЛАВЯНОВО, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ТЕМЕНУЖКА,ПЕТРОВА,ЕЛЕНКОВА,,"ГР.СЛАВЯНОВО, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2015-03-11,"Община Бойчиновци","Неустановена принадлежност", ТЕМЕНУЖКА,ПЕТРОВА,ИВАНОВА,,"С.СУШИЦА, СТРАЖИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-09-14,"КТ Подкрепа-кадрови промени","Неустановена принадлежност", ТЕМЕНУЖКА,ПЕТРОВА,МЕЛКОВА,,"С.КАЛЕНИК, ВИДИН, ВИДИН",2013-07-31,"Община Бойница","Неустановена принадлежност", ТЕМЕНУЖКА,ПЕТРОВА,МИКОВА,,"ГР.БОТЕВГРАД, БОТЕВГРАД, СОФИЙСКА",2015-06-29,"Организатор на хазартни игри","Неустановена принадлежност", ТЕМЕНУЖКА,ПЕТРОВА,ПЕТКОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-08-03,"Агенция за държавна финансова инспекция","Неустановена принадлежност", ТЕМЕНУЖКА,ПЕТРОВА,ПЕТКОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-02-04,"Министерски съвет - избран на 07.11.2014 г.","Неустановена принадлежност", ТЕМЕНУЖКА,ПЕТРОВА,СТЕФАНОВА,,"С.ЖЕРНОВ, НИКОПОЛ, ПЛЕВЕН",2015-06-18,"Община Гулянци","Неустановена принадлежност", ТЕМЕНУЖКА,ПЕТРОВА,УШЕВА,,"ГР.ПЕТРИЧ, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2015-04-21,"Община Велинград","Неустановена принадлежност", ТЕМЕНУЖКА,ПЕТРОВА,ФИЛИПОВА,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2011-08-09,"Агенция Пътна инфраструктура","Неустановена принадлежност", ТЕМЕНУЖКА,ПЕТРОВА,ШОПОВА,,"ГР.ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", ТЕМЕНУЖКА,РАДЕВА,БАНКОВА,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ТЕМЕНУЖКА,РУСЕВА,РАЙЧЕВА,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2011-02-15,"Агенция ""Митници""","Неустановена принадлежност", ТЕМЕНУЖКА,СВЕТОСЛАВОВА,СОТИРОВА,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", ТЕМЕНУЖКА,СИМЕОНОВА,ЙОРДАНОВА,,"С.РАШКА ГРАЩИЦА, НЕВЕСТИНО, КЮСТЕНДИЛ",2015-06-01,"Приватизирани предприятия - Кюстендил","Неустановена принадлежност", ТЕМЕНУЖКА,СИМЕОНОВА,ЦАНОВА,,"С.МУСЕЛИЕВО, НИКОПОЛ, ПЛЕВЕН",2015-06-18,"Община Гулянци","Неустановена принадлежност", ТЕМЕНУЖКА,СЛАВЧЕВА,ГЪРБЕВА,,"ГР.АСЕНОВГРАД, АСЕНОВГРАД, ПЛОВДИВ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", ТЕМЕНУЖКА,СТАНЧЕВА,ЦВЕТКОВА,,"С.ТОШЕВЦИ, ГРАМАДА, ВИДИН",2013-08-07,"Община Грамада","Неустановена принадлежност", ТЕМЕНУЖКА,СТАНЧЕВА,ЦВЕТКОВА,,"С.ТОШЕВЦИ, ГРАМАДА, ВИДИН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ТЕМЕНУЖКА,СТЕФАНОВА,ГАБРАКОВА,,"ГР.КАВАРНА, КАВАРНА, ДОБРИЧ",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност", ТЕМЕНУЖКА,СТЕФАНОВА,КРУМОВА,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ТЕМЕНУЖКА,СТОИЛОВА,СТОЯНОВА,,"С.СТОЛНИК, ЕЛИН ПЕЛИН, СОФИЙСКА",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност", ТЕМЕНУЖКА,СТОЯНОВА,ДИМИТРОВА,,"ГР.КОСТЕНЕЦ, КОСТЕНЕЦ, СОФИЙСКА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ТЕМЕНУЖКА,СТОЯНОВА,ЗЛАТАНОВА,,"С.НЕВЕСТИНО, НЕВЕСТИНО, КЮСТЕНДИЛ",2012-06-14,"Министерство на труда и социалната политика","Неустановена принадлежност", ТЕМЕНУЖКА,ТЕОФИЛОВА,МОМЧИЛОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-06-27,"Съюз за стопанска инициатива","Неустановена принадлежност", ТЕМЕНУЖКА,ТИЦОВА,СИМЕОНОВА,,"ГР.РАЗГРАД, РАЗГРАД, РАЗГРАД",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ТЕМЕНУЖКА,ТИЦОВА,СИМЕОНОВА,,"ГР.РАЗГРАД, РАЗГРАД, РАЗГРАД",2014-07-02,"Длъжници към банка Юнион","Неустановена принадлежност", ТЕМЕНУЖКА,ТОДОРОВА,ГЕНОВА,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2009-12-02,"Национална здравноосигурителна каса","Неустановена принадлежност", ТЕМЕНУЖКА,ТОДОРОВА,МАРКОВСКА,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2015-11-05,"Приватизирани предприятия - Плевен","Неустановена принадлежност", ТЕМЕНУЖКА,ТОДОРОВА,ХАИНОВА,,"ГР.ПАНАГЮРИЩЕ, ПАНАГЮРИЩЕ, ПАЗАРДЖИК",2015-05-12,"Община Панагюрище","Неустановена принадлежност", ТЕМЕНУЖКА,ТОНОВА,ГЕОРГИЕВА,,"С.БОХОТ, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2008-07-30,"Държавна агенция Държавен резерв и вoeнновременни запаси","Неустановена принадлежност", ТЕМЕНУЖКА,ТОНЧЕВА,ПАВЛОВА,,"ГР.ТРОЯН, ТРОЯН, ЛОВЕЧ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ТЕМЕНУЖКА,ТОТЕВА,ЧЕРГАНСКА,,"С.БЯЛА РЕКА, СУХИНДОЛ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност", ТЕМЕНУЖКА,ТРИФОНОВА,ТОМЧОВСКА,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ТЕМЕНУЖКА,ФИЛИПОВА,ИЛИЕВА,,"ГР.ТЕТЕВЕН, ТЕТЕВЕН, ЛОВЕЧ",2015-02-11,"Община Тетевен","Неустановена принадлежност", ТЕМЕНУЖКА,ХАРАЛАМБИЕВА,БОНЧЕВА,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2014-09-24,"Университет по библиотекознание и информационни технологии","Неустановена принадлежност", ТЕМЕНУЖКА,ХРИСТОВА,ВАСИЛЕВА,,"С.КРУШОВИЦА, МИЗИЯ, ВРАЦА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ТЕМЕНУЖКА,ХРИСТОВА,ВАСИЛЕВА,,"С.КРУШОВИЦА, МИЗИЯ, ВРАЦА",2016-01-14,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Враца","Неустановена принадлежност", ТЕМЕНУЖКА,ХРИСТОВА,МАРИНОВА,,"С.МАЛОРАД, БОРОВАН, ВРАЦА",2013-11-13,"Община Враца","Неустановена принадлежност", ТЕМЕНУЖКА,ХРИСТОВА,МАРИНОВА,,"ГР.ЧЕРВЕН БРЯГ, ЧЕРВЕН БРЯГ, ПЛЕВЕН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ТЕМЕНУЖКА,ЦВЕТАНОВА,КАЗАКОВА,,"С.ГЪМЗОВО, БРЕГОВО, ВИДИН",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност", ТЕМЕНУЖКА,ЦВЕТАНОВА,КИСЬОВА,,"С.ТРАЙКОВО, ЛОМ, МОНТАНА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ТЕМЕНУЖКА,ЦВЕТКОВА,ГЕРАСИМОВА,,"ГР.БЕРКОВИЦА, БЕРКОВИЦА, МОНТАНА",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", ТЕМЕНУЖКА,ЦВЕТКОВА,НИКОЛОВА,,"ГР.КУЛА, КУЛА, ВИДИН",2015-07-07,"Община Кнежа","Неустановена принадлежност", ТЕМЕНУЖКА,ЦВЕТКОВА,НИКОЛОВА,,"ГР.КУЛА, КУЛА, ВИДИН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ТЕМЕНУЖКА,ЦВЕТКОВА,НИКОЛОВА,,"ГР.КУЛА, КУЛА, ВИДИН",2016-01-06,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Видин","Неустановена принадлежност", ТЕМЕНУЖКА,ЯНКОВА,СИМЕОНОВА,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ТЕМКА,ТОДОРОВА,ТОМОВА,1958-03-25,"ГР.ОБЗОР, НЕСЕБЪР, БУРГАС",2015-12-01,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Решение № 2-584 от 01.12.2015 г. - кандидати за общински съветници – област Бургас","

Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обезателство; документи от ръководил я щатен служител, съдържащи се в дело № 18636; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 2

" ТЕНИСЛАВ,ДИМИТРОВ,ХРИСТОВ,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2015-04-28,"Приватизирани предприятия - Враца","Неустановена принадлежност", ТЕНКА,ИЛИЕВА,ИВАНОВА,,"ГР.САНДАНСКИ, САНДАНСКИ, БЛАГОЕВГРАД",2015-03-11,"Община Бойчиновци","Неустановена принадлежност", ТЕНКА,ПЕТКОВА,МИРЧЕВА,,"С.ЛЕСИЧОВО, ЛЕСИЧОВО, ПАЗАРДЖИК",2015-04-28,"Община Лесичово","Неустановена принадлежност", ТЕНКО,АТАНАСОВ,ТЕНЕВ,,"ГР.КЕРМЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ТЕНКО,СЛАВОВ,ЛОШЕВ,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ТЕНКО,СТОЯНОВ,СТОЕВ,,"С.КРУМОВО, ТУНДЖА, ЯМБОЛ",2013-12-04,"Длъжници към Банка за земеделски кредит","Неустановена принадлежност", ТЕНКО,ТРИФОНОВ,ХАРАЧЕРЕВ,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ТЕНЧО,АТАНАСОВ,ИВАНОВ,,"ГР.СИМЕОНОВГРАД, СИМЕОНОВГРАД, ХАСКОВО",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ТЕНЧО,БОРИСОВ,БАЕВ,,"ГР.КАРЛОВО, КАРЛОВО, ПЛОВДИВ",2013-10-09,"Длъжници към ОББ","Неустановена принадлежност", ТЕНЧО,ГЕОРГИЕВ,ИВАНОВ,,"ГР.ПЪРВОМАЙ, ПЪРВОМАЙ, ПЛОВДИВ",2015-10-05,"Община Първомай","Неустановена принадлежност", ТЕНЧО,ГЕОРГИЕВ,ИВАНОВ,,"С.ЖЪЛТИ БРЯГ, СТАМБОЛОВО, ХАСКОВО",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ТЕНЧО,ГЕОРГИЕВ,ТЕНЕВ,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2011-08-03,"Агенция за държавна финансова инспекция","Неустановена принадлежност", ТЕНЧО,ГОГОВ,УЗУНОВ,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ТЕНЧО,ГОСПОДИНОВ,АНГЕЛОВ,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ТЕНЧО,ДИМИТРОВ,КИЧЕКОВ,,"С.ДЪЛБОК ИЗВОР, ПЪРВОМАЙ, ПЛОВДИВ",2015-10-05,"Община Първомай","Неустановена принадлежност", ТЕНЧО,ДОБРЕВ,ТЕНЕВ,,"С.КНИЖОВНИК, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ТЕНЧО,ДЯКОВ,ТЕНЕВ,,"С.ЕЗЕРОВО, ПЪРВОМАЙ, ПЛОВДИВ",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", ТЕНЧО,ДЯКОВ,ТЕНЕВ,,"С.ЕЗЕРОВО, ПЪРВОМАЙ, ПЛОВДИВ",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност", ТЕНЧО,ДЯКОВ,ТЕНЕВ,,"С.ЕЗЕРОВО, ПЪРВОМАЙ, ПЛОВДИВ",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност", ТЕНЧО,ИВАНОВ,ТЕНЕВ,,"ГР.РАДНЕВО, РАДНЕВО, СТАРА ЗАГОРА",2015-06-29,"Организатор на хазартни игри","Неустановена принадлежност", ТЕНЧО,ИВАНОВ,ТЕНЕВ,,"ГР.ДИМИТРОВГРАД, ДИМИТРОВГРАД, ХАСКОВО",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ТЕНЧО,ИВАНОВ,ТЕНЕВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2013-06-05,"УниКредит Булбанк АД","Неустановена принадлежност", ТЕНЧО,ИВАНОВ,ТЕНЕВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2013-11-06,"Централна кооперативна банка","Неустановена принадлежност", ТЕНЧО,ИВАНОВ,ТЕНЕВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2013-11-27,"Креди Агрикол България ЕАД","Неустановена принадлежност", ТЕНЧО,ИВАНОВ,ТЕНЕВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2013-11-27,"Българска банка за развитие АД","Неустановена принадлежност", ТЕНЧО,ИВАНОВ,ТЕНЕВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2015-02-24,"Комисия за финансов надзор","Неустановена принадлежност", ТЕНЧО,ИЛЧЕВ,ПАЧАМАНОВ,,"С.КОЛАРОВО, РАДНЕВО, СТАРА ЗАГОРА",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност", ТЕНЧО,ЙОРДАНОВ,ПАШЕВ,,"ГР.ДИМИТРОВГРАД, ДИМИТРОВГРАД, ХАСКОВО",2010-09-29,"Регионални печатни издания","Неустановена принадлежност", ТЕНЧО,КОЛЕВ,ДУНДОВ,1953-09-16,"С.ЕНИНА, КАЗАНЛЪК, СТАРА ЗАГОРА",2012-03-14,"Софийски университет ""Св. Климент Охридски""","Решение № 327 от 14.03.2012 г. - Софийски университет ""Св. Климент Охридски""","Със заповед № К-434/ 17.01.1983 г. е назначен за следовател." ТЕНЧО,ЛАТЕВ,ГРОЗЕВ,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2015-09-09,"Приватизирани предприятия - Хасково","Неустановена принадлежност", ТЕНЧО,ЛЮБЕНОВ,ЧОЛАКОВ,,"ГР.ПЪРВОМАЙ, ПЪРВОМАЙ, ПЛОВДИВ",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ТЕНЧО,НИКОЛОВ,ПОПОВ,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2016-02-18,ДЗИ,"Неустановена принадлежност", ТЕНЧО,ПАВЛОВ,ДОБРЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-01-26,"Министерство на отбраната","Неустановена принадлежност", ТЕНЧО,ПАНЕВ,ГИЛЕВ,,"С.ВЪРБИЦА, ДИМИТРОВГРАД, ХАСКОВО",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ТЕНЧО,ПЕТЕВ,ТЕНЧЕВ,,"С.ГАРВАНОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2008-07-09,"Национален статистически институт","Неустановена принадлежност", ТЕНЧО,ПЕТРОВ,АЛЕКОВ,,"С.ДРАГОЙНОВО, ПЪРВОМАЙ, ПЛОВДИВ",2015-10-05,"Община Първомай","Неустановена принадлежност", ТЕНЧО,ПЕТРОВ,АЛЕКОВ,,"С.ДРАГОЙНОВО, ПЪРВОМАЙ, ПЛОВДИВ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ТЕНЧО,ПЕТРОВ,ДИМОВ,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2015-04-28,"Община Пазарджик","Неустановена принадлежност", ТЕНЧО,СТЕФАНОВ,КАЙРЯКОВ,,"ГР.ХАРМАНЛИ, ХАРМАНЛИ, ХАСКОВО",2012-07-25,"Конфедерация на независимите синдикати в България","Неустановена принадлежност", ТЕНЧО,СТЕФАНОВ,КОШЕВ,,"ГР.ПЪРВОМАЙ, ПЪРВОМАЙ, ПЛОВДИВ",2010-06-22,"Служба Военна полиция","Неустановена принадлежност", ТЕНЧО,СТОЯНОВ,ПЕТКОВ,,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ТЕНЧО,СТОЯНОВ,ПЕТКОВ,,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2014-02-12,"Разследващи полицаи","Неустановена принадлежност", ТЕНЧО,ТЕНЕВ,КОСТОВ,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2012-09-26,"Национален военен университет ""Васил Левски""","Неустановена принадлежност", ТЕНЧО,ХРИСТОВ,АТАНАСОВ,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ТЕНЧО,ХРИСТОВ,ЛИЛЯНОВ,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2015-06-29,"Организатор на хазартни игри","Неустановена принадлежност", ТЕНЧО,ХРИСТОВ,ЛИЛЯНОВ,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2015-09-09,"Приватизирани предприятия - Хасково","Неустановена принадлежност", ТЕНЧО,ХРИСТОВ,ТЕНЧЕВ,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2009-10-14,"Национален осигурителен институт","Неустановена принадлежност", ТЕНЧО,ХРИСТОЗОВ,ТЕНЕВ,1951-02-25,"ГР.ХАРМАНЛИ, ХАРМАНЛИ, ХАСКОВО",2014-07-02,"Длъжници към банка Юнион","Решение № 2-366 от 02.07.2014 г. - лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 - длъжници към банка ""Юнион""","

Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, разходен документ, отчетен от ръководил го щатен служител, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-1524 (Хс); рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр. и обр. 6; протокол рег. № КА 498/ 13.04.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело IР-709 (Хс).

" ТЕНЧО,ЮСУФОВ,ЗЕЙНЕВ,,"С.ВЪЛКОСЕЛ, САТОВЧА, БЛАГОЕВГРАД",2011-05-12,"Община Сатовча","Неустановена принадлежност", ТЕНЧО,ЯНЧЕВ,ТЕНЕВ,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2015-09-09,"Приватизирани предприятия - Хасково","Неустановена принадлежност", ТЕНЬО,АТАНАСОВ,ГЕШЕВ,,"С.ДЪЛБОКИ, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ТЕНЬО,АТАНАСОВ,ТЕНЕВ,,"С.ЗИМНИЦА, СТРАЛДЖА, ЯМБОЛ",2009-04-15,"Държавна агенция за метрология и технически надзор","Неустановена принадлежност", ТЕНЬО,ГАНЕВ,ТЕНЕВ,,"С.КАРАДЖАЛОВО, ПЪРВОМАЙ, ПЛОВДИВ",2015-10-05,"Община Първомай","Неустановена принадлежност", ТЕНЬО,ГОСПОДИНОВ,КОЙЧЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-06-04,"Приватизация - обособени части - София","Неустановена принадлежност", ТЕНЬО,ДЕЛЧЕВ,АНГЕЛОВ,,"С.РАВНО ПОЛЕ, ЕЛИН ПЕЛИН, СОФИЙСКА",2015-07-07,"Община Искър","Неустановена принадлежност", ТЕНЬО,ДИНЕВ,ТЕНЕВ,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ТЕНЬО,ЖЕЛЯЗКОВ,ТЕНЕВ,,"ГР.РАДНЕВО, РАДНЕВО, СТАРА ЗАГОРА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ТЕНЬО,ИВАНОВ,ГАЙДАРОВ,,"ГР.БЪЛГАРОВО, БУРГАС, БУРГАС",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ТЕНЬО,ИВАНОВ,ТЕНЕВ,,"ГР.КАМЕНО, КАМЕНО, БУРГАС",2013-01-29,"община Камено","Неустановена принадлежност", ТЕНЬО,ИВАНОВ,ТЕНЕВ,,"С.ЗИМНИЦА, СТРАЛДЖА, ЯМБОЛ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ТЕНЬО,МАТЕВ,ГАНЧЕВ,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", ТЕНЬО,НЕДЕЛЧЕВ,ДЕЛЕВ,,"ГР.ЧИРПАН, ЧИРПАН, СТАРА ЗАГОРА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ТЕНЬО,НИКОЛОВ,КАРНОБАТОВ,,"ГР.КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ТЕНЬО,ПАНАЙОТОВ,ТЕНЕВ,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ТЕНЬО,ПАНАЙОТОВ,ТЕНЕВ,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", ТЕНЬО,ПЕТКОВ,ТЕНЕВ,1937-10-03,"ГР.ГЪЛЪБОВО, ГЪЛЪБОВО, СТАРА ЗАГОРА",2014-10-08,"Длъжници към Първа частна банка","Решение № 2-409 от 08.10.2014 г. - лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 - длъжници към Първа частна банка","

Рег. дневник; картон обр. 6; писмо вх. № 1440/ 14.10.1991 г. за унищожаване с протокол № 239/ 14.03.1991 г. материалите на ""Центъра"".

" ТЕНЬО,ТОДОРОВ,КАРАЧОМАКОВ,,"ГР.ИВАЙЛОВГРАД, ИВАЙЛОВГРАД, ХАСКОВО",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ТЕНЬО,ЦОНЕВ,ТОДОРОВ,,"ГР.ЧИРПАН, ЧИРПАН, СТАРА ЗАГОРА",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ТЕНЮ,АТАНАСОВ,СЮЛЕКЧИЕВ,,"ГР.КАРНОБАТ, КАРНОБАТ, БУРГАС",2013-01-09,"Община Карнобат","Неустановена принадлежност", ТЕНЮ,БОНЕВ,ДИМИТРОВ,,"С.КОНСТАНТИНОВЕЦ, РАДНЕВО, СТАРА ЗАГОРА",2014-12-03,"Национален военен университет ""Васил Левски""-Велико Търново","Неустановена принадлежност", ТЕНЮ,ГОГОВ,ТЯНКОВ,1926-01-08,"С.ПЧЕЛАРОВО, ЧЕРНООЧЕНЕ, КЪРДЖАЛИ",2014-03-19,"Община Черноочене","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1" ТЕНЮ,ДИМИТРОВ,ТЕНЕВ,,"С.СЪРНЕВО, КАРНОБАТ, БУРГАС",2013-01-09,"Община Карнобат","Неустановена принадлежност", ТЕНЮ,ЖЕЛЕВ,КОСТИРЕВ,1942-08-26,"С.ДРЯНОВО, СИМЕОНОВГРАД, ХАСКОВО",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 153 от 27.07.2010 г. - Министерство на вътрешните работи","Със заповед 5226/ 11.09.1970 г. е назначен за разузнавач VI степен; със заповед № 3/ 13.01.1971 г. е преназначен за разузнавач V степен; със заповед № 132/ 18.07.1974 г. е преназначен за разузнавач I степен; със заповед № 120/ 03.05.1978 г. е преназначен за ст. разузнавач III степен; със заповед № 2172/ 20.06.1980 г. е преназначен за зам. н-к по ДС на РУ на МВР-Харманли; със заповед № 4016/ 13.12.1988 г. е преназначен за н-к на ОбУ на МВР-Харманли; със заповед № .3508/ 23.10.1989 г. е изпратен на 3 месечен курс в КГБ-Москва." ТЕНЮ,КОЕВ,ВАСИЛЕВ,,"С.ВОЙНИКА, СТРАЛДЖА, ЯМБОЛ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ТЕНЮ,МИНЧЕВ,ТЕНЕВ,,"ГР.ЕЛХОВО, ЕЛХОВО, ЯМБОЛ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ТЕНЮ,ПЕТРОВ,ТЕНЕВ,,"С.ДЕТЕЛИНА, КАРНОБАТ, БУРГАС",2013-01-09,"Община Карнобат","Неустановена принадлежност", ТЕНЮ,ПИЛЕВ,ТЕНЕВ,,"С.СТАМБОЛОВО, СТАМБОЛОВО, ХАСКОВО",2014-11-26,"Община Кърджали","Неустановена принадлежност", ТЕНЮ,РУСЕВ,ТЕНЕВ,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2013-04-03,"Българска бридж федерация","Неустановена принадлежност", ТЕОДОР,АЛЕКСАНДРОВ,ЦВЕТКОВ,1938-10-27,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2013-06-05,"УниКредит Булбанк АД","Решение № 2-188 от 05.06.2013 г. - ""УниКредит Булбанк"" АД","

Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, собственоръчно написани агентурни сведения, разходни документи, отчетени от ръководил го щатен служител, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи в лично дело IА-34296 и в работно дело IР-17535; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6.

" ТЕОДОР,АНГЕЛОВ,БАЛЕВСКИ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-06-16,"Висша атестационна комисия","Неустановена принадлежност", ТЕОДОР,АНГЕЛОВ,БАЛЕВСКИ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-05-27,"Българска академия на науките","Неустановена принадлежност", ТЕОДОР,АНГЕЛОВ,ТОДОРОВ,,"ГР.СВИЩОВ, СВИЩОВ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност", ТЕОДОР,АНТОНОВ,ЧИПЕВ,,"СГ СТОЛИЧНА ГР.СОФИЯ",2007-06-21,"Конституционен съд","Неустановена принадлежност", ТЕОДОР,АНТОНОВ,ЧИПЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-02-12,"Министерски съвет","Неустановена принадлежност", ТЕОДОР,АНТОНОВ,ЧИПЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-06-16,"Висша атестационна комисия","Неустановена принадлежност", ТЕОДОР,АРСОВ,ЛЕКОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", ТЕОДОР,АРСОВ,ЛЕКОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-09-18,"Нов български университет","Неустановена принадлежност", ТЕОДОР,АСЕНОВ,БАЛАЧЕВ,,"ГР.ЛОМ, ЛОМ, МОНТАНА",2015-04-01,"Община Лом","Неустановена принадлежност", ТЕОДОР,АСПАРУХОВ,ЕЛМАЗОВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", ТЕОДОР,АТАНАСОВ,АТАНАСОВ,,"ГР.СЛИВО ПОЛЕ, СЛИВО ПОЛЕ, РУСЕ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ТЕОДОР,БЛАГОЕВ,ОПРЕНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",0201-03-20,"Съюз на Евенгелските Баптистки църкви в България","Неустановена принадлежност", ТЕОДОР,БОРИСОВ,ВАСИЛЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-12-02,"Национална здравноосигурителна каса","Неустановена принадлежност", ТЕОДОР,БОРИСОВ,ВАСИЛЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-11-27,"Национален осигурителен институт","Неустановена принадлежност", ТЕОДОР,БОРИСОВ,РОЛЕВ,,"ГР.ИСПЕРИХ, ИСПЕРИХ, РАЗГРАД",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ТЕОДОР,БОРИСОВ,РОЛЕВ,,"ГР.ИСПЕРИХ, ИСПЕРИХ, РАЗГРАД",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ТЕОДОР,БОРИСОВ,РОЛЕВ,,"ГР.ИСПЕРИХ, ИСПЕРИХ, РАЗГРАД",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", ТЕОДОР,БОРИСОВ,РОЛЕВ,,"ГР.ИСПЕРИХ, ИСПЕРИХ, РАЗГРАД",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ТЕОДОР,БОРИСОВ,СКОЧЕВ,,"ГР.КАЛОФЕР, КАРЛОВО, ПЛОВДИВ",2013-01-16,"Министерство на правосъдието","Неустановена принадлежност", ТЕОДОР,ВАЛЕНТИНОВ,МАРИНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-10-02,"Обединена българска банка","Неустановена принадлежност", ТЕОДОР,ВАСИЛЕВ,ПЕЕВ,,"С.МЕДКОВЕЦ, МЕДКОВЕЦ, МОНТАНА",2008-09-16,"Държавна агенция по горите","Неустановена принадлежност", ТЕОДОР,ВЕСЕЛИНОВ,ХИТРОВ,,"ГР.БОТЕВГРАД, БОТЕВГРАД, СОФИЙСКА",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ТЕОДОР,ВИОЛЕТОВ,ЦЕКОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-05-29,"Списание България он ер","Неустановена принадлежност", ТЕОДОР,ВЛАДИМИРОВ,БАЙКУШЕВ,1958-09-06,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2013-02-27,"Община Царево","Решение № 2-142 от 27.02.2013 г. - община Царево","Документи от ръководил го щатен служител, съдържащи се в лично дело IА-35786 и в работно дело IР-17410; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр." ТЕОДОР,ВЛАДИМИРОВ,БАЙКУШЕВ,1958-09-06,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Решение № 2-469 от 24.02.2015 г. - Българска агенция по безопасност на храните","

Документи от ръководил го щатен служител, съдържащи се в лично дело IА-35786 и в работно дело IР-17410; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.

" ТЕОДОР,ГЕНЧЕВ,ДОБРЕВ,,"ГР.ГАБРОВО, ГАБРОВО, ГАБРОВО",2009-11-18,"Агенция за приватизация","Неустановена принадлежност", ТЕОДОР,ГЕОРГИЕВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ТЕОДОР,ГЕОРГИЕВ,ЕТИМОВ,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2011-06-16,"Висша атестационна комисия","Неустановена принадлежност", ТЕОДОР,ГЕОРГИЕВ,ЕТИМОВ,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2014-06-18,"Университет по архитектура, строителство и геодезия","Неустановена принадлежност", ТЕОДОР,ГЕОРГИЕВ,ЧОЛЕВ,1961-10-06,"ГР.КАЗАНЛЪК, КАЗАНЛЪК, СТАРА ЗАГОРА",2010-06-22,"Служба Военна полиция","Решение № 144 от 22.06.2010 г. - Служба ""Военна полиция""","Със заповед № К-3628/ 26.09.1985 г. е назначен за разузнавач" ТЕОДОР,ДАНАИЛОВ,ДЕЧЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-02-12,Министерства,"Неустановена принадлежност", ТЕОДОР,ДАНАИЛОВ,ДЕЧЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-06-27,"Съюз за стопанска инициатива","Неустановена принадлежност", ТЕОДОР,ДЕЛКОВ,ШОЙЛЕКОВ,,"ГР.КАРЛОВО, КАРЛОВО, ПЛОВДИВ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ТЕОДОР,ДИМИТРОВ,ДИМИТРОВ,1952-12-21,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2014-09-10,"Длъжници към банка Хеброс","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1" ТЕОДОР,ДИМИТРОВ,ДИМИТРОВ,1952-12-21,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2015-09-30,"Община Пловдив","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1" ТЕОДОР,ДИМИТРОВ,ЖЕЛЕВ,,"ГР.КАРЛОВО, КАРЛОВО, ПЛОВДИВ",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", ТЕОДОР,ДИМИТРОВ,ИВАНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-11-21,"Министерство на околната среда и водите","Неустановена принадлежност", ТЕОДОР,ДИМИТРОВ,ИЛИЕВ,,"ГР.ЛУКОВИТ, ЛУКОВИТ, ЛОВЕЧ",2011-11-02,"Министерство на регионалното развитие и благоустройството","Неустановена принадлежност", ТЕОДОР,ДИМИТРОВ,ОДРИНСКИ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ТЕОДОР,ДИМИТРОВ,ОДРИНСКИ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", ТЕОДОР,ДИМИТРОВ,СТАНИШЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-12-18,"Българско национално радио","Неустановена принадлежност", ТЕОДОР,ДИМИТРОВ,СТАНИШЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", ТЕОДОР,ДИМИТРОВ,СТРАШИМИРОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-05-21,"Европейски парламент","Неустановена принадлежност", ТЕОДОР,ДИМИТРОВ,СТРАШИМИРОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-04-15,"Държавна агенция за метрология и технически надзор","Неустановена принадлежност", ТЕОДОР,ДИМИТРОВ,СТРАШИМИРОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-07-22,"Българска народна банка","Неустановена принадлежност", ТЕОДОР,ДИМИТРОВ,СТРАШИМИРОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-11-26,"Българска национална телевизия","Неустановена принадлежност", ТЕОДОР,ДИМОВ,АЛЕКСАНДРОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-06-29,"Организатор на хазартни игри","Неустановена принадлежност", ТЕОДОР,ИВАНОВ,АЛЕКСИЕВ,,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", ТЕОДОР,ИВАНОВ,АНГЕЛОВ,1939-05-28,"ГР.ЛОМ, ЛОМ, МОНТАНА",0201-03-20,"Съюз на Евенгелските Баптистки църкви в България","Решение № 333 от 20.03.2012 г. - Съюз на Евангелските Баптистки църкви в България","Собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководилите го щатни служители, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-26172 и в работно дело IР-11379; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6." ТЕОДОР,ИВАНОВ,ДОЧЕВ,,"ГР.ХАРМАНЛИ, ХАРМАНЛИ, ХАСКОВО",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност", ТЕОДОР,ИВАНОВ,ДРАГОЛИНОВСКИ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-06-10,"Държавна агенция за младежта и спорта","Неустановена принадлежност", ТЕОДОР,ИВАНОВ,ДРАГОЛИНОВСКИ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-04-28,"Министерство на физическото възпитание и спорта","Неустановена принадлежност", ТЕОДОР,ИВАНОВ,ЗАХОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-10-30,"Конфедерация на работодателите и индустриалците в България","Неустановена принадлежност", ТЕОДОР,ИВАНОВ,ИВАНОВ,,"ГР.СИЛИСТРА, СИЛИСТРА, СИЛИСТРА",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", ТЕОДОР,ИВАНОВ,ИВАНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ТЕОДОР,ИВАНОВ,КОЦЕВ,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2012-01-12,"Министерство на образованието","Неустановена принадлежност", ТЕОДОР,ИВАНОВ,КОЦЕВ,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ТЕОДОР,ИВАНОВ,КЪРЧЕВ,,"ГР.СВИЩОВ, СВИЩОВ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ТЕОДОР,ИВАНОВ,ТОДОРОВ,,"ГР.КАРНОБАТ, КАРНОБАТ, БУРГАС",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ТЕОДОР,ИВАНОВ,ЧЕРЕШЕВ,,"ГР.АЙТОС, АЙТОС, БУРГАС",2008-12-18,"Българско национално радио","Неустановена принадлежност", ТЕОДОР,ИВАНОВ,ЧЕРЕШЕВ,,"ГР.АЙТОС, АЙТОС, БУРГАС",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", ТЕОДОР,ИВАНОВ,ЧЕРЕШЕВ,,"ГР.АЙТОС, АЙТОС, БУРГАС",2015-05-12,"Вестник 7 дни спорт","Неустановена принадлежност", ТЕОДОР,ИЛИЕВ,ЧЕНЕШЕВ,,"ГР.СИЛИСТРА, СИЛИСТРА, СИЛИСТРА",2013-01-09,"Община Карнобат","Неустановена принадлежност", ТЕОДОР,ИЛИЕВ,ЧЕНЕШЕВ,,"ГР.СИЛИСТРА, СИЛИСТРА, СИЛИСТРА",2015-12-01,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Неустановена принадлежност", ТЕОДОР,КАРОВ,ТОДОРОВ,,"ГР.КАВАРНА, КАВАРНА, ДОБРИЧ",2014-02-24,"Община Каварна","Неустановена принадлежност", ТЕОДОР,КИРИЛОВ,АНТОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-05-29,"Интернешънъл Асет Банк АД","Неустановена принадлежност", ТЕОДОР,КОЙЧЕВ,КОЕВ,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ТЕОДОР,КОЛЕВ,ГЯУРОВ,,"ГР.ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ",2007-09-04,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ТЕОДОР,КРАСИМИРОВ,КОНОВ,,"ГР.ТРОЯН, ТРОЯН, ЛОВЕЧ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", ТЕОДОР,КРАСИМИРОВ,КОНОВ,,"ГР.ТРОЯН, ТРОЯН, ЛОВЕЧ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ТЕОДОР,КРЪСТЕВ,МУТАФЧИЕВ,,"С.МЕДКОВЕЦ, МЕДКОВЕЦ, МОНТАНА",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност", ТЕОДОР,ЛЕНКОВ,ГЕОРГИЕВ,1945-01-26,"ГР.РАЗГРАД, РАЗГРАД, РАЗГРАД",2010-04-27,"Националната служба за охрана","Решение № 127 от 27.04.2010 г. - Национална служба за охрана","Със заповед № I-748/ 13.02.1976 г. е назначен за разузнавач III степен; със заповед № 764/ 14.07.1978 г. е преназначен за разузнавач II степен; със заповед № 582/ 06.06.1979 г. е преназначен за инспектор IV степен; със заповед № 1452/ 27.12.1979 г. е преназначен за зам. н-к отделение; със заповед № 5516/ 26.12.1983 г. е преназначен за н-к отделение." ТЕОДОР,ЛЮБЕНОВ,СТОЙЧЕВ,,"ГР.ДЕВНЯ, ДЕВНЯ, ВАРНА",2015-12-17,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Варна","Неустановена принадлежност", ТЕОДОР,МАРИАНОВ,ВАСИЛЕВ,,"ГР.СЕВЛИЕВО, СЕВЛИЕВО, ГАБРОВО",2015-10-28,"Община Хисаря","Неустановена принадлежност", ТЕОДОР,МАРКОВ,МАРКОВ,,"ГР.ДРЯНОВО, ДРЯНОВО, ГАБРОВО",2014-01-22,"Община Габрово","Неустановена принадлежност", ТЕОДОР,МЕТОДИЕВ,АЛЕКСОВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ТЕОДОР,МИРОСЛАВОВ,ЛАЗАРОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-06-29,"Организатор на хазартни игри","Неустановена принадлежност", ТЕОДОР,МИХАЙЛОВ,МИХАЙЛОВ,,"С.СТРЕЛЦИ, КОТЕЛ, СЛИВЕН",2012-09-26,"Българска търговско-промишлена палата","Неустановена принадлежност", ТЕОДОР,НИКОЛАЕВ,ТОДОРОВ,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", ТЕОДОР,НИКОЛОВ,ПАЛЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-11-27,"Креди Агрикол България ЕАД","Неустановена принадлежност", ТЕОДОР,НИКОЛОВ,ПОПОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-07-11,"Медицински университет - София","Неустановена принадлежност", ТЕОДОР,ПЕТКОВ,ДРЕБОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-10-17,"Министерство на икономиката, енергетиката и туризма","Неустановена принадлежност", ТЕОДОР,ПЕТКОВ,ТРАЙКОВ,,"ГР.МОНТАНА, МОНТАНА, МОНТАНА",2013-01-09,"Община Карнобат","Неустановена принадлежност", ТЕОДОР,ПЕТКОВ,ТРАЙКОВ,,"ГР.МОНТАНА, МОНТАНА, МОНТАНА",2015-12-01,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Неустановена принадлежност", ТЕОДОР,ПЕТРОВ,МАРКОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-06-29,"Организатор на хазартни игри","Неустановена принадлежност", ТЕОДОР,СПАСОВ,РУСИНОВ,1952-09-23,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-12-14,"Министерство на външните работи - посланици","Решение № 175 от 14.12.2010 г. - МВнР - посланици и генерални консули","Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; документи от ръководил го щатен служител; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 2; рег. дневник; дело № 15079;" ТЕОДОР,СПАСОВ,РУСИНОВ,1952-09-23,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-03-16,"Министерство на външните работи","Решение № 199 от 16.03.2011 г. - Министерството на външните работи","

Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; документи от ръководил го щатен служител; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 2; рег. дневник; дело № 15079;

" ТЕОДОР,СТЕФАНОВ,МИЛЕВ,,"ГР.ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", ТЕОДОР,СТОЕВ,СТОЕВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2009-11-18,"Агенция за приватизация","Неустановена принадлежност", ТЕОДОР,СТОИМЕНОВ,БОРИСОВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност", ТЕОДОР,СТОЙЧЕВ,ХАДЖИЕВ,,"ГР.КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ТЕОДОР,СТОЯНОВ,АТАНАСОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-11-18,"Агенция за приватизация","Неустановена принадлежност", ТЕОДОР,ТАНЧОВ,СОТИРОВ,1960-09-15,"ГР.ДОЛНА БАНЯ, ДОЛНА БАНЯ, СОФИЙСКА",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 153 от 27.07.2010 г. - Министерство на вътрешните работи","Със заповед № К-798/ 17.03.1988 г. е назначен за разузнавач." ТЕОДОР,ТОДОРОВ,ОДЖАКОВ,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", ТЕОДОР,ТРАЙКОВ,ПЕНУШЛИЕВ,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2007-09-04,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ТЕОДОР,ХРИСТОВ,АСЪРДЖИЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ТЕОДОР,ХРИСТОВ,ВАСИЛЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", ТЕОДОР,ХРИСТОВ,ГОЦЕВ,1964-02-02,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-06-29,"Организатор на хазартни игри","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1" ТЕОДОР,ЦАЧЕВ,ТОДОРОВ,,"ГР.ТЕТЕВЕН, ТЕТЕВЕН, ЛОВЕЧ",2015-02-11,"Община Тетевен","Неустановена принадлежност", ТЕОДОР,ЦВЕТКОВ,ГАЕВ,,"С.АЛТИМИР, БЯЛА СЛАТИНА, ВРАЦА",2013-10-23,"Община Бяла Слатина","Неустановена принадлежност", ТЕОДОР,ЦВЕТКОВ,ГАЕВ,,"С.АЛТИМИР, БЯЛА СЛАТИНА, ВРАЦА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ТЕОДОР,ЯНКОВ,ЯНЕВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2012-08-21,"Национална академия за театрално и филмово изкуство","Неустановена принадлежност", ТЕОДОРА,АЛЕКСАНДРОВА,ЛЕЧЕВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ТЕОДОРА,АЛЕКСАНДРОВА,СЕМКОВСКА,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ТЕОДОРА,АЛЕКСАНДРОВА,СТАМБОЛОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", ТЕОДОРА,АНГЕЛОВА,ГРОЗДЕВА-ДРАГНЕВА,,"ГР.СИЛИСТРА, СИЛИСТРА, СИЛИСТРА",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", ТЕОДОРА,АНГЕЛОВА,ТОЧКОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", ТЕОДОРА,АНДОНОВА,МИЛЕВА,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", ТЕОДОРА,АСЕНОВА,КОСЕРКОВА,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2013-07-17,"Община Златарица","Неустановена принадлежност", ТЕОДОРА,АСЕНОВА,КОСЕРКОВА,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ТЕОДОРА,АСЕНОВА,КОСЕРКОВА,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2015-12-08,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Велико Търново","Неустановена принадлежност", ТЕОДОРА,АСЕНОВА,ПАТРИШКОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-11-27,"Национален осигурителен институт","Неустановена принадлежност", ТЕОДОРА,АСПАРУХОВА,ЯНИНСКА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност", ТЕОДОРА,АТАНАСОВА,ГАНЕВА,,"ГР.КАЗАНЛЪК, КАЗАНЛЪК, СТАРА ЗАГОРА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ТЕОДОРА,АТАНАСОВА,ГАНЕВА,,"ГР.КАЗАНЛЪК, КАЗАНЛЪК, СТАРА ЗАГОРА",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", ТЕОДОРА,АТАНАСОВА,ГЕОРГИЕВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност", ТЕОДОРА,БЛАГОЕВА,БОРИСОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-06-29,"Организатор на хазартни игри","Неустановена принадлежност", ТЕОДОРА,БЛАГОЕВА,НИКОЛОВА,,"ГР.НОВИ ПАЗАР, НОВИ ПАЗАР, ШУМЕН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ТЕОДОРА,БЛАГОЕВА,НИКОЛОВА,,"ГР.МОНТАНА, МОНТАНА, МОНТАНА",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност", ТЕОДОРА,БОГОМИЛОВА,СПАСОВА-ТЕРЕЗОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-01-14,"Приватизирани предприятия - София","Неустановена принадлежност", ТЕОДОРА,БОРИСОВА,ЕЛЕНКОВА,,"ГР.БЕРКОВИЦА, БЕРКОВИЦА, МОНТАНА",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност", ТЕОДОРА,БОРИСОВА,ФИЛЕВА,,"С.ВРАНИНО, КАВАРНА, ДОБРИЧ",2014-02-24,"Община Каварна","Неустановена принадлежност", ТЕОДОРА,ВАЛЕНТИНОВА,ПАВЛОВИЧ,1960-10-25,"ГР.ШИПКА, КАЗАНЛЪК, СТАРА ЗАГОРА",2012-07-25,"Конфедерация на независимите синдикати в България","Решение № 2-41 от 25.07.2012 г. - Конфедерация на независимите синдикати в България","Собственоръчно написано агентурно сведение, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-29897 и в работно дело IР-15634; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6" ТЕОДОРА,ВАСИЛЕВА,БОЖИНОВА,,"С.ХАЙРЕДИН, ХАЙРЕДИН, ВРАЦА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ТЕОДОРА,ВАСИЛЕВА,БОЯДЖИЕВА,,"ГР.БОТЕВГРАД, БОТЕВГРАД, СОФИЙСКА",2015-01-29,"Община Летница","Неустановена принадлежност", ТЕОДОРА,ВАСИЛЕВА,ВАСИЛЕВА,,"ГР.СИЛИСТРА, СИЛИСТРА, СИЛИСТРА",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", ТЕОДОРА,ВАСИЛЕВА,ДИНЕВА,,"ЧЕШКА РЕПУБЛИКА",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", ТЕОДОРА,ВАСИЛЕВА,ДОНЕВСКА,,"ГР.СМОЛЯН, СМОЛЯН, СМОЛЯН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ТЕОДОРА,ВАСИЛЕВА,ЗЛАТАНОВА,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ТЕОДОРА,ВЛАДИМИРОВА,ЛИТРОВА,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2007-09-04,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ТЕОДОРА,ВЛАДИМИРОВА,СТОЯНОВА,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2015-04-21,"Синдици, включени в списъка на синдиците при БНБ","Неустановена принадлежност", ТЕОДОРА,ВЛАДИМИРОВА,СТОЯНОВА,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2015-08-04,"Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Неустановена принадлежност", ТЕОДОРА,ГЕНОВА,БОЙЧЕВА,,"ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-08-04,"Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Неустановена принадлежност", ТЕОДОРА,ГЕОРГИЕВА,ИВАНОВА,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2014-01-17,"Служба Военна полиция - военни разследващи полицаи","Неустановена принадлежност", ТЕОДОРА,ГЕОРГИЕВА,КИРЯКОВА,,"ГР.КРИЧИМ, КРИЧИМ, ПЛОВДИВ",2015-09-14,"Община Кричим","Неустановена принадлежност", ТЕОДОРА,ГЕОРГИЕВА,МИНОВСКА,,"ГР.ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ТЕОДОРА,ГЕОРГИЕВА,МИНОВСКА,,"ГР.ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-12-08,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Велико Търново","Неустановена принадлежност", ТЕОДОРА,ГЕОРГИЕВА,НАЧЕВА,,"ГР.ДУЛОВО, ДУЛОВО, СИЛИСТРА",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ТЕОДОРА,ГЕОРГИЕВА,НАЧЕВА,,"ГР.ДУЛОВО, ДУЛОВО, СИЛИСТРА",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", ТЕОДОРА,ГЕОРГИЕВА,НИНОВА,,"С.МАКРЕШ, МАКРЕШ, ВИДИН",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", ТЕОДОРА,ГЕОРГИЕВА,ЯКИМОВА-ДРЕНСКА,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2007-09-04,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ТЕОДОРА,ГЕОРГИЕВА,ЯКИМОВА-ДРЕНСКА,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ТЕОДОРА,ГИНКОВА,ТОМОВА,,"ГР.ГАБРОВО, ГАБРОВО, ГАБРОВО",2014-01-22,"Община Габрово","Неустановена принадлежност", ТЕОДОРА,ГИНКОВА,ТОМОВА,,"ГР.ГАБРОВО, ГАБРОВО, ГАБРОВО",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ТЕОДОРА,ДИМИТРОВА,АНДРЕЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-02-09,"Българска академия на науките","Неустановена принадлежност", ТЕОДОРА,ДИМИТРОВА,АРАБАДЖИЕВА-ДИМИТРОВА,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2011-08-09,"Агенция Пътна инфраструктура","Неустановена принадлежност", ТЕОДОРА,ДИМИТРОВА,ГЕНЧОВСКА,,"ГР.ПАВЛИКЕНИ, ПАВЛИКЕНИ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2011-01-26,"Министерство на отбраната","Неустановена принадлежност", ТЕОДОРА,ДИМИТРОВА,ДИМОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", ТЕОДОРА,ДИМИТРОВА,КОНСТАНТИНОВА-ГАЙДОВА,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2007-09-04,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ТЕОДОРА,ДИМИТРОВА,МИЛАНОВА,,"ГР.САНДАНСКИ, САНДАНСКИ, БЛАГОЕВГРАД",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ТЕОДОРА,ДИМИТРОВА,МИТЕВА,,"ГР.ТОПОЛОВГРАД, ТОПОЛОВГРАД, ХАСКОВО",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ТЕОДОРА,ДИМИТРОВА,СУЛЕВА,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ТЕОДОРА,ДИМОВА,АДАМОВА,,"ГР.СВИЛЕНГРАД, СВИЛЕНГРАД, ХАСКОВО",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ТЕОДОРА,ДОБРЕВА,АЦЕВА,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ТЕОДОРА,ДОНЕВА,ЖЕЛЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-11-21,"Министерство на околната среда и водите","Неустановена принадлежност", ТЕОДОРА,ДРАГИЕВА,ИВАНОВА,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ТЕОДОРА,ЕВТИМОВА,ЕВТИМОВА,,"С.РУЖИНЦИ, РУЖИНЦИ, ВИДИН",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ТЕОДОРА,ЕМИЛОВА,КОЦЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-10-05,"Администрация на Народното събрание","Неустановена принадлежност", ТЕОДОРА,ЕНЧЕВА,ДИМИТРОВА,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", ТЕОДОРА,ЖЕЛЯЗКОВА,КУРТЕВА,,"ГР.СУНГУРЛАРЕ, СУНГУРЛАРЕ, БУРГАС",2013-01-23,"Община Бургас","Неустановена принадлежност", ТЕОДОРА,ЗДРАВКОВА,ЦВЯТКОВА,,"ГР.ГАБРОВО, ГАБРОВО, ГАБРОВО",2014-01-28,"Община Трявна","Неустановена принадлежност", ТЕОДОРА,ИВАНОВА,АНДРЕЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-04-28,"Изпълнителна агенция ""Военни клубове и военно-почивно дело""","Неустановена принадлежност", ТЕОДОРА,ИВАНОВА,АПОСТОЛОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ТЕОДОРА,ИВАНОВА,АСЕНОВА,,"ГР.КАВАРНА, КАВАРНА, ДОБРИЧ",2014-03-12,"Община Шабла","Неустановена принадлежност", ТЕОДОРА,ИВАНОВА,АСЕНОВА,,"ГР.КАВАРНА, КАВАРНА, ДОБРИЧ",2016-01-19,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Добрич","Неустановена принадлежност", ТЕОДОРА,ИВАНОВА,БОГДАНОВА-ЛИТОВА,,"ГР.КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ТЕОДОРА,ИВАНОВА,БУНЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-01-26,"Министерство на отбраната","Неустановена принадлежност", ТЕОДОРА,ИВАНОВА,ВИТКОВА-КОЛОВСКА,,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2011-02-15,"Агенция ""Митници""","Неустановена принадлежност", ТЕОДОРА,ИВАНОВА,ВЛАХОВА-ПЕТРОВА,,"ГР.НИКОПОЛ, НИКОПОЛ, ПЛЕВЕН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ТЕОДОРА,ИВАНОВА,КИСЛЯКОВА,,"ГР.СМОЛЯН, СМОЛЯН, СМОЛЯН",2011-11-02,"Министерство на регионалното развитие и благоустройството","Неустановена принадлежност", ТЕОДОРА,ИВАНОВА,НОНЧЕВА,,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2009-10-14,"Национален осигурителен институт","Неустановена принадлежност", ТЕОДОРА,ИВАНОВА,ХАЛАЧЕВА,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2012-10-17,"Министерство на икономиката, енергетиката и туризма","Неустановена принадлежност", ТЕОДОРА,ИВАНОВА,ЦОЧЕВА,,"ГР.ТРОЯН, ТРОЯН, ЛОВЕЧ",2016-02-04,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Ловеч","Неустановена принадлежност", ТЕОДОРА,ИЛИЕВА,КАЛАЙДЖИЕВА,,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ТЕОДОРА,ЙОНКОВА,СПАСОВА,,"ГР.СЕВЛИЕВО, СЕВЛИЕВО, ГАБРОВО",2016-01-19,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Габрово","Неустановена принадлежност", ТЕОДОРА,ЙОРДАНОВА,ТОДОРОВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2015-12-17,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Варна","Неустановена принадлежност", ТЕОДОРА,ЙОРДАНОВА,ЦВЕТАНОВА,,"С.ЛЕХЧЕВО, БОЙЧИНОВЦИ, МОНТАНА",2010-09-15,"ИА по лозата и виното","Неустановена принадлежност", ТЕОДОРА,ЙОРДАНОВА,ЦВЕТАНОВА,,"С.ЛЕХЧЕВО, БОЙЧИНОВЦИ, МОНТАНА",2011-04-28,"Министерство на физическото възпитание и спорта","Неустановена принадлежност", ТЕОДОРА,КОЛЕВА,ДОБРЕВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2013-04-10,"Община Белослав","Неустановена принадлежност", ТЕОДОРА,КОСТАДИНОВА,ДЖАЛЕВА,,"ГР.РАЗГРАД, РАЗГРАД, РАЗГРАД",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", ТЕОДОРА,КОСТОВА,ГЕОРГИЕВА,,"С.БЪЛГАРЕВО, КАВАРНА, ДОБРИЧ",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност", ТЕОДОРА,КРЪСТЕВА,БОЖИЛОВА,,"ГР.НОВИ ПАЗАР, НОВИ ПАЗАР, ШУМЕН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ТЕОДОРА,ЛАЗАРОВА,ВЕНКОВА,,"ГР.ГАБРОВО, ГАБРОВО, ГАБРОВО",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", ТЕОДОРА,ЛАЗАРОВА,ЙОСИФОВА,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2013-01-16,"Министерство на правосъдието","Неустановена принадлежност", ТЕОДОРА,ЛАЗАРОВА,ЛАЗАРОВА,,"ГР.ГАБРОВО, ГАБРОВО, ГАБРОВО",2016-01-19,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Габрово","Неустановена принадлежност", ТЕОДОРА,ЛАЛЕВА,ГОЧЕВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ТЕОДОРА,ЛЮБОМИРОВА,ШУМКОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност", ТЕОДОРА,МАРИНОВА,ГЕОРГИЕВА,,"С.КОПРИВЕЦ, БЯЛА, РУСЕ",2012-08-21,"Международно висше бизнес училище - Ботевград","Неустановена принадлежност", ТЕОДОРА,МАРКОВА,СЕВОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност", ТЕОДОРА,МЕТОДИЕВА,ИВАНОВА,,"ГР.ДУПНИЦА, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ТЕОДОРА,МЕТОДИЕВА,ИВАНОВА,,"ГР.ДУПНИЦА, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2008-06-10,"Държавна агенция за закрила на детето","Неустановена принадлежност", ТЕОДОРА,МИЛЧОВА,ЕМАНОИЛОВА,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2008-03-18,"КТ Подкрепа","Неустановена принадлежност", ТЕОДОРА,МИНЕВА,ЦАНЕВА,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2015-11-17,"Община Разград","Неустановена принадлежност", ТЕОДОРА,МИХАЙЛОВА,ДАВИДОВА,,"ГР.СЕВЛИЕВО, СЕВЛИЕВО, ГАБРОВО",2012-06-14,"Великотърновскиуниверситет Св. Св. Кирил и Методий","Неустановена принадлежност", ТЕОДОРА,НЕДЕЛЧЕВА,КАБАИВАНОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-01-16,"Министерство на правосъдието","Неустановена принадлежност", ТЕОДОРА,НЕДЕЛЧЕВА,ХИЛЕВА,,"С.ГОЛЕШ, КАЙНАРДЖА, СИЛИСТРА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ТЕОДОРА,НЕЙКОВА,ДИМИТРОВА,,"ГР.ЛОЗНИЦА, ЛОЗНИЦА, РАЗГРАД",2013-11-27,"Национален осигурителен институт","Неустановена принадлежност", ТЕОДОРА,НИКОЛОВА,АНГЕЛОВА,,"ГР.КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2009-10-14,"Национален осигурителен институт","Неустановена принадлежност", ТЕОДОРА,НИКОЛОВА,УШЕВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2008-03-18,"КТ Подкрепа","Неустановена принадлежност", ТЕОДОРА,ОГНЯНОВА,ДИМИТРОВА,,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2015-06-29,"Организатор на хазартни игри","Неустановена принадлежност", ТЕОДОРА,ПАВЛОВА,КОЦЕВА-ЯНЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност", ТЕОДОРА,ПЕНЧЕВА,ГЪЛЪБАРОВА,,"ГР.ГАБРОВО, ГАБРОВО, ГАБРОВО",2016-01-19,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Габрово","Неустановена принадлежност", ТЕОДОРА,ПЕНЧЕВА,ПЕЕВА-ЖЕЛЯЗКОВА,,"ГР.ДУПНИЦА, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2008-12-18,"Българско национално радио","Неустановена принадлежност", ТЕОДОРА,ПЕНЧЕВА,ПЕЕВА-ЖЕЛЯЗКОВА,,"ГР.ДУПНИЦА, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", ТЕОДОРА,ПЕТКОВА,ХРИСТОВА,,"ГР.КАЗАНЛЪК, КАЗАНЛЪК, СТАРА ЗАГОРА",2009-12-02,"Национална здравноосигурителна каса","Неустановена принадлежност", ТЕОДОРА,ПЕТКОВА,ХРИСТОВА,,"ГР.КАЗАНЛЪК, КАЗАНЛЪК, СТАРА ЗАГОРА",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност", ТЕОДОРА,ПЕТРОВА,ИВАНОВА,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2008-12-18,"Българско национално радио","Неустановена принадлежност", ТЕОДОРА,ПЕТРОВА,ИВАНОВА,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", ТЕОДОРА,ПЕТРОВА,ПЕШЕВА-НИКОЛОВА,,"ГР.ОРЯХОВО, ОРЯХОВО, ВРАЦА",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", ТЕОДОРА,ПЕТРОВА,ТАНЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", ТЕОДОРА,ПЕТРОВА,ФИЛИПОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-01-12,"Министерство на образованието","Неустановена принадлежност", ТЕОДОРА,РАДОЕВА,ПЕТРОВА-ИВАНОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-03-14,"Софийски университет ""Св. Климент Охридски""","Неустановена принадлежност", ТЕОДОРА,СИМЕОНОВА,ТОНОВА,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност", ТЕОДОРА,СТАНЧЕВА,ТОДОРОВА,,"ГР.ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност", ТЕОДОРА,СТЕФАНОВА,ПАЯКОВА-КЪЧЕВА,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2009-12-02,"Национална здравноосигурителна каса","Неустановена принадлежност", ТЕОДОРА,СТОИЛОВА,АКАЛИЙСКА,,"ГР.ДУПНИЦА, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ТЕОДОРА,СТОИЛОВА,АКАЛИЙСКА,,"ГР.ДУПНИЦА, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2016-02-18,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Кюстендил","Неустановена принадлежност", ТЕОДОРА,СТОЯНОВА,ПЕЕВА,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2009-12-09,"Печатни издания","Неустановена принадлежност", ТЕОДОРА,СТОЯНОВА,СПАСОВА,,"ГР.ТРЪСТЕНИК, ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ, ПЛЕВЕН",2016-02-04,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Ловеч","Неустановена принадлежност", ТЕОДОРА,ТОДОРОВА,ДИЧЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-10-25,"Изпълнителна агенция ""Главна инспекция по труда""","Неустановена принадлежност", ТЕОДОРА,ТОДОРОВА,КАТЕЛИЕВА,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ТЕОДОРА,ТОДОРОВА,СТАНЕВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2012-07-25,"Конфедерация на независимите синдикати в България","Неустановена принадлежност", ТЕОДОРА,ХРИСТОВА,ДЕНЕВА,,"ГР.ТРЯВНА, ТРЯВНА, ГАБРОВО",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ТЕОДОРА,ХРИСТОВА,МИХАЙЛОВА,,"ГР.ИСПЕРИХ, ИСПЕРИХ, РАЗГРАД",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ТЕОДОРА,ХРИСТОВА,МОСКОВА,,"ГР.ГАБРОВО, ГАБРОВО, ГАБРОВО",2014-06-25,"Технически университет - София","Неустановена принадлежност", ТЕОДОРА,ХРИСТОВА,ЦАНКОВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", ТЕОДОРА,ХРИСТОЗОВА,ИВАНОВА-БИНЧЕВА,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", ТЕОДОРА,ЦВЕТАНОВА,ВИТОВА,,"ГР.ОМУРТАГ, ОМУРТАГ, ТЪРГОВИЩЕ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ТЕОДОРА,ЦВЕТАНОВА,ЧЕРВЕНЯШКА-КОРКРЪН,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност", ТЕОДОРА,ЦЕКОВА,ЧОЛАКОВА,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност", ТЕОДОРА,ЦОКОВА,АНГЕЛОВА,,"ГР.КРИЧИМ, КРИЧИМ, ПЛОВДИВ",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ТЕОДОРА,ЯКИМОВА,ДИМИТРОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ТЕОДОРА,ЯНКОВА,ДЖУРОВА,,"ГР.БЯЛА, БЯЛА, ВАРНА",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност", ТЕОДОРА,ЯНЧЕВА,КАРАКОСТОВА,,"ГР.ДЖЕБЕЛ, ДЖЕБЕЛ, КЪРДЖАЛИ",2016-01-25,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Кърджали","Неустановена принадлежност", ТЕОДОРИНА,ЖЕЛЯЗКОВА,ТУРЛАКОВА,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2012-03-14,"Икономически университет Варна","Неустановена принадлежност", ТЕОДОРИНА,ИВАНОВА,КОЖУХАРОВА-МЛАДЕНОВА,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", ТЕОДОРИНА,МИХАЙЛОВА,ДИМИТРОВА-НИКОЛОВА,,"ГР.ПОПОВО, ПОПОВО, ТЪРГОВИЩЕ",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", ТЕОДОРИНКА,ИЛИЕВА,ИВАНОВА,,"ГР.ХАРМАНЛИ, ХАРМАНЛИ, ХАСКОВО",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ТЕОДОРО,АСЕНОВ,ТОДОРОВ,,"ГР.ДУПНИЦА, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2016-02-18,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Кюстендил","Неустановена принадлежност", ТЕОДОСИ,АЛЕКСАНДРОВ,КРЪСТНИКОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ТЕОДОСИ,БЛАГОЕВ,ДИМИТРОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ТЕОДОСИ,БОРИСОВ,ДОЙЧИНОВ,,"С.КОЛОШ, РАДОМИР, ПЕРНИК",2009-04-15,"Държавна агенция за метрология и технически надзор","Неустановена принадлежност", ТЕОДОСИ,ВАСИЛЕВ,ГУДЖУКОВ,,"ГР.ПОМОРИЕ, ПОМОРИЕ, БУРГАС",2013-02-20,"Община Поморие","Неустановена принадлежност", ТЕОДОСИ,ГРАДИМИРОВ,ДОСЕВ,,"ГР.ДУПНИЦА, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2014-12-09,"Община Дупница","Неустановена принадлежност", ТЕОДОСИ,ДИМИТРОВ,ВИТКОВ,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност", ТЕОДОСИ,ДИМИТРОВ,ТОМОВ,,"С.ТОДОРИЧЕНЕ, ЛУКОВИТ, ЛОВЕЧ",2007-09-04,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ТЕОДОСИ,ЗЛАТКОВ,ВЪЛКАНОВ,,"С.БАТУЛИЯ, СВОГЕ, СОФИЙСКА",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ТЕОДОСИ,ИВАНОВ,ЦИНГИЛЕВ,,"С.КРАМОЛИН, СЕВЛИЕВО, ГАБРОВО",2014-02-05,"Община Севлиево","Неустановена принадлежност", ТЕОДОСИ,МЕТОДИЕВ,СТОЯНОВ,,"С.СВЕТЛЯ, КОВАЧЕВЦИ, ПЕРНИК",2015-06-01,"Община Ковачевци","Неустановена принадлежност", ТЕОДОСИ,НЕДЕЛЧЕВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2015-08-04,"Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Неустановена принадлежност", ТЕОДОСИ,НЕДЯЛКОВ,НЕДЕВ,,"ГР.БЕЛЕНЕ, БЕЛЕНЕ, ПЛЕВЕН",2015-12-08,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Велико Търново","Неустановена принадлежност", ТЕОДОСИ,НИКОЛАЕВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.СВОГЕ, СВОГЕ, СОФИЙСКА",2011-01-26,"Министерство на отбраната","Неустановена принадлежност", ТЕОДОСИ,ПЕТРОВ,ЕВТИМОВ,,"ГР.ДУПНИЦА, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2012-09-18,"Технически университет - София","Неустановена принадлежност", ТЕОДОСИ,ХРИСТОВ,СТАНКОВ,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ТЕОДОСИЙ,КОЛЕВ,КАРАИВАНОВ,,"ГР.ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2015-02-04,"Община Ловеч","Неустановена принадлежност", ТЕОДОСИЙ,СПАСОВ,ЙОРДАНОВ,,"ГР.ИСПЕРИХ, ИСПЕРИХ, РАЗГРАД",2008-12-18,"Българско национално радио","Неустановена принадлежност", ТЕОДОСИЙ,СПАСОВ,ЙОРДАНОВ,,"ГР.ИСПЕРИХ, ИСПЕРИХ, РАЗГРАД",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", ТЕОДОСИЙ,СТЕФАНОВ,СИМЕОНОВ,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2008-02-12,"Министерски съвет","Неустановена принадлежност", ТЕОДОСИЙ,СТЕФАНОВ,СИМЕОНОВ,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2007-09-04,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ТЕОДОСИЙ,СТЕФАНОВ,СИМЕОНОВ,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2015-07-16,"Община Плевен","Неустановена принадлежност", ТЕОДОСИЙ,СТОЯНОВ,ДЖЕДЖЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2016-02-04,"ЗАД ЕНЕРГИЯ АД","Неустановена принадлежност", ТЕОЛОГ,ДИМИТРОВ,ДИМИТРОВ,,"ГР.КАРНОБАТ, КАРНОБАТ, БУРГАС",2015-12-01,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Неустановена принадлежност", ТЕОПИЯ,ДИМИТРОВА,ЦАЛОВСКА,,"ГР.САМОКОВ, САМОКОВ, СОФИЙСКА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ТЕОСВЕТА,МИКОВА,ЛАЗАРОВА,,"ГР.РАЗГРАД, РАЗГРАД, РАЗГРАД",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност", ТЕОФАН,НЕНОВ,СОКЕРОВ,,"ГР.ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2014-09-24,"Национална художествена академия","Неустановена принадлежност", ТЕОФАНА,АЛЕКСАНДРОВА,МАРКОВА,,"ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, БЛАГОЕВГРАД",2015-06-01,"Община Перник","Неустановена принадлежност", ТЕОФАНА,БОРИСЛАВОВА,ЛИЛКОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-06-05,"Министерство на културата","Неустановена принадлежност", ТЕОФАНА,ГЕНКОВА,ГЕНОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-07-09,"Национален статистически институт","Неустановена принадлежност", ТЕОФАНА,НЕДЯЛКОВА,АНДРЕЕВА,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност", ТЕОФАНА,ТИХОМИРОВА,КРАЙНИНА-ЙОРДАНОВА,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2011-03-09,"Посланици - кадрови промени","Неустановена принадлежност", ТЕОФАНА,ТОДОРОВА,ПУЛЕВА-ГАНЕВА,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2012-09-18,"Технически университет - София","Неустановена принадлежност", ТЕОФИЛ,АЛЕКСАНДРОВ,ГЕОРГИЕВ,,"С.ХРАБЪРСКО, БОЖУРИЩЕ, СОФИЙСКА",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ТЕОФИЛ,БОГДАНОВ,НАЙДЕНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ТЕОФИЛ,БОРИСОВ,СМИЛЯНОВ,,"С.КРУМОВО, РОДОПИ, ПЛОВДИВ",2015-10-14,"Община Родопи","Неустановена принадлежност", ТЕОФИЛ,ГРИГОРОВ,ВЕЦЕВ,1953-11-23,"С.ПРЕКРЪСТЕ, ДРАГОМАН, СОФИЙСКА",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 153 от 27.07.2010 г. - Министерство на вътрешните работи","Със заповед № К-3640/ 23.11.1977 г. е назначен за пом. н-к на разузнавателно отделение; със заповед № 1400/ 25.03.1982 г. е преназначен за ст. пом. н-к на разузнавателно отделение; със заповед № 4424/ 25.10.1990 г. е назначен за ст. пом. по разузнаването в 16 ГО." ТЕОФИЛ,ЗАХАРИЕВ,СТОЯНОВ,,"С.НЕГОВАНОВЦИ, НОВО СЕЛО, ВИДИН",2013-08-13,"Община Ново село","Неустановена принадлежност", ТЕОФИЛ,ИЛИЕВ,ГЬОШЕВ,,"ГР.БЕЛИЦА, БЕЛИЦА, БЛАГОЕВГРАД",2011-07-27,"Община Благоевград","Неустановена принадлежност", ТЕОФИЛ,МИЛЧЕВ,МИЛЧЕВ,,"С.КУДЕЛИН, БРЕГОВО, ВИДИН",2013-09-25,"Община Брегово","Неустановена принадлежност", ТЕОФИЛ,МИХАЙЛОВ,ХРИСТОВ,,"С.РЕЖАНЦИ, БРЕЗНИК, ПЕРНИК",2015-05-27,"Община Брезник","Неустановена принадлежност", ТЕОФИЛ,НИКОЛОВ,ЧОРБАДЖИЕВ,,"ГР.БЕЛИЦА, БЕЛИЦА, БЛАГОЕВГРАД",2011-07-06,"Община Белица","Неустановена принадлежност", ТЕОФИЛ,СИМОВ,ВЕСКОВ,,"С.ДОЛНИ РОМАНЦИ, БРЕЗНИК, ПЕРНИК",2015-05-27,"Община Брезник","Неустановена принадлежност", ТЕОФИЛ,ЦВЕТКОВ,ТРИФОНОВ,,"С.АЛТИМИР, БЯЛА СЛАТИНА, ВРАЦА",2008-07-30,"Държавна агенция Държавен резерв и вoeнновременни запаси","Неустановена принадлежност", ТЕОФИЛ,ЦВЕТКОВ,ТРИФОНОВ,,"С.АЛТИМИР, БЯЛА СЛАТИНА, ВРАЦА",2016-01-14,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Враца","Неустановена принадлежност", ТЕОХАР,РАДОЕВ,ТУПАРОВ,,"ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", ТЕОХАРИ,ИВАНОВ,ГЕНОВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ТЕОХАРИ,ИВАНОВ,ГЕНОВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2013-07-03,"Длъжници към Стопанска банка","Неустановена принадлежност", ТЕРДЖАН,ХАКЪЕВ,АЛИЕВ,,"ГР.РАЗГРАД, РАЗГРАД, РАЗГРАД",2015-11-05,"Община Исперих","Неустановена принадлежност", ТЕРЕЗА,ЕМИЛОВА,ДУЛЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ТЕРЕЗА,ИВАНОВА,МАЛЧЕВА,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност", ТЕРЕЗА,ИВАНОВА,МАЛЧЕВА,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2009-10-14,"Национален осигурителен институт","Неустановена принадлежност", ТЕРЕЗА,МИХАЛОВА,ИВАНОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ТЕРЕЗА,НИКОЛОВА,ТОРОМАНОВА,,"ГР.ПОПОВО, ПОПОВО, ТЪРГОВИЩЕ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ТЕРЕЗА,ПЕТРОВА,СКОРЧЕВА-ВИТАНОВА,,"ГР.ТРЯВНА, ТРЯВНА, ГАБРОВО",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", ТЕРЕЗА,СЛАВЧЕВА,ЯНЕВА,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2011-08-09,"Агенция Пътна инфраструктура","Неустановена принадлежност", ТЕРЕЗА,СТОЕВА,ЧОЛАКОВА,,"ГР.ГАБРОВО, ГАБРОВО, ГАБРОВО",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", ТЕРЕЗА,ТОДОРОВА,ВАКАРЕЕВА,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност", ТЕРЕЗА,ТОДОРОВА,КОНОВА,,"ГР.МАЛКО ТЪРНОВО, МАЛКО ТЪРНОВО, БУРГАС",2014-08-06,"Медицински университет - София","Неустановена принадлежност", ТЕФИК,АЛИ,БАЙТАР,1953-12-09,"С.ГОЛЯМО ВРАНОВО, СЛИВО ПОЛЕ, РУСЕ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Решение № 2-566 от 16.10.2015 г. - Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","

Собственоръчно написани агентурни сведения; документи за получено възнаграждение; разходни документи, отчетени от ръководилия го щатен служител; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 9 бр.; лично дело IА-3747 (Рс); работно дело IР-1077 (Рс).

" ТЕФИК,АЛИ,ХАСАН,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ТЕФИК,ВЕЛИ,АЛИ,,"С.БАЩИНО, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2014-11-26,"Община Кърджали","Неустановена принадлежност", ТЕФИК,ДУРАН,ХАШИМ,,"С.БАКАЛИТЕ, ЧЕРНООЧЕНЕ, КЪРДЖАЛИ",2014-03-19,"Община Черноочене","Неустановена принадлежност", ТЕФИК,ИБРАИМ,КАМБЕРЧ,,"С.ОРЕШЕ, ГЪРМЕН, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", ТЕФИК,ИБРАИМ,КАМБЕРЧ,,"С.ОРЕШЕ, ГЪРМЕН, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", ТЕФИК,ИБРАХИМ,ХАМДИ,,"С.ЛУДОГОРЦИ, ИСПЕРИХ, РАЗГРАД",2015-11-05,"Община Исперих","Неустановена принадлежност", ТЕФИК,МЕХМЕД,КАЧАНГАР,,"С.БРЕЗНИЦА, ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, БЛАГОЕВГРАД",2011-06-23,"Община Гоце Делчев","Неустановена принадлежност", ТЕФИК,МЕХМЕД,МЕХМЕД,1957-05-01,"ГР.СЕВЛИЕВО, СЕВЛИЕВО, ГАБРОВО",2014-02-05,"Община Севлиево","Решение № 2-305 от 05.02.2014 г. - община Севлиево","

Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, документ за получено възнаграждение, разходни документи, отчетени от ръководил го щатен служител, документи от ръководил го щатен служител, съдържащи се в дело № 10725; картони – обр. 1 – 3 бр., обр. 2 и обр. 9.

" ТЕФИК,РЕФАТ,МЕХРЕМ,1943-06-07,"С.ДОЛЕН, САТОВЧА, БЛАГОЕВГРАД",2011-05-12,"Община Сатовча","Решение № 217 от 12.05.2011 г. - община Сатовча","Документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр.; лично дело IА-36218; работно дело IР-17559" ТЕФИК,САМИЕВ,ЮСУФОВ,1953-10-31,"С.ДАСКАЛОВО, ЧЕРНООЧЕНЕ, КЪРДЖАЛИ",2014-03-19,"Община Черноочене","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1" ТЕФИК,ТЕФИК,ПЕХЛИВАН,,"С.НОВА МАХАЛА, БАТАК, ПАЗАРДЖИК",2015-04-16,"Община Батак","Неустановена принадлежност", ТЕФИК,ТЕФИК,УРУЧ,,"С.КОРНИЦА, ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", ТИЛО,ИВАНОВ,ДАМГОВ,,"ГР.ТЕТЕВЕН, ТЕТЕВЕН, ЛОВЕЧ",2015-02-11,"Община Тетевен","Неустановена принадлежност", ТИЛЧО,КОЛЕВ,ИВАНОВ,,"С.ВЕЛИКОВО, ГЪЛЪБОВО, СТАРА ЗАГОРА",2011-06-16,"Висша атестационна комисия","Неустановена принадлежност", ТИЛЧО,КОЛЕВ,ИВАНОВ,,"С.ВЕЛИКОВО, ГЪЛЪБОВО, СТАРА ЗАГОРА",2012-03-28,"Варненски свободен университет ""Черноризец Храбър""","Неустановена принадлежност", ТИЛЧО,КОЛЕВ,ИВАНОВ,,"С.ВЕЛИКОВО, ГЪЛЪБОВО, СТАРА ЗАГОРА",2012-09-18,"Университет за национално и световно стопанство","Неустановена принадлежност", ТИЛЧО,ТЕНЕВ,ТИЛЕВ,,"С.ДОЛНО БЕЛЕВО, ДИМИТРОВГРАД, ХАСКОВО",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ТИМКА,ГЕОРГИЕВА,ДАВИДОВА,,"С.СТОЯНОВО, ВЪРШЕЦ, МОНТАНА",2015-03-24,"Община Вършец","Неустановена принадлежност", ТИМКА,ЕВТИМОВА,РАДЕВА,,"С.ОДРАНИЦА, ЗЕМЕН, ПЕРНИК",2015-05-27,"Община Земен","Неустановена принадлежност", ТИМКА,СИМЕОНОВА,ФИЛЧЕВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2012-07-25,"Конфедерация на независимите синдикати в България","Неустановена принадлежност", ТИМО,АТАНАСОВ,ТИМОВ,,"С.КАМЕННА РИКСА, ГЕОРГИ ДАМЯНОВО, МОНТАНА",2015-03-24,"Община Георги Дамяново","Неустановена принадлежност", ТИМСА,АТАНАСОВА,ЛИГОВА,,"С.КАЛИМАНЦИ, САНДАНСКИ, БЛАГОЕВГРАД",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ТИМУР,ГЕНОВ,ГЛОЖЕНСКИ,1953-12-25,"ГР.ИСКЪР, ИСКЪР, ПЛЕВЕН",2009-06-29,"Народно събрание","Решение № 69 от 29.06.2009 г. - Народно събрание","Със заповед № К-3338/ 31.10.1977 г. е назначен за разузнавач III ст.; със заповед № 69/ 04.09.1986 г. е преназначен за ст. разузнавач" ТИМУР,ГЕНОВ,ГЛОЖЕНСКИ,1953-12-25,"ГР.ИСКЪР, ИСКЪР, ПЛЕВЕН",2014-05-09,"Избори за Европейски парламент 2014 г.","Решение № 2-343 от 09.05.2014 г. - Избори за Европейски парламент 2014 г.","Със заповед № К-3338/ 31.10.1977 г. е назначен за разузнавач III ст.; със заповед № 69/ 04.09.1986 г. е преназначен за ст. разузнавач." ТИНА,АНГЕЛОВА,ВАСИЛЕВА,,"С.БЕЛОТИНЦИ, МОНТАНА, МОНТАНА",2013-07-31,"Община Белоградчик","Неустановена принадлежност", ТИНА,ГЕОРГИЕВА,ГЕОРГИЕВА,,"С.ДОЛНА МАХАЛА, КАЛОЯНОВО, ПЛОВДИВ",2015-09-09,"Община Калояново","Неустановена принадлежност", ТИНА,ИВАНОВА,ПЕТКОВА,,"ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2008-11-13,"Държавна агенция по туризъм","Неустановена принадлежност", ТИНА,ИСАЕВА,УЗУНОВА,,"С.ХАМБАР, БАНИТЕ, СМОЛЯН",2013-03-06,"Община Руен","Неустановена принадлежност", ТИНА,ЙОРДАНОВА,БАТАНОВА,,"С.ГОЛЕШ, КАЙНАРДЖА, СИЛИСТРА",2008-07-09,"Национален статистически институт","Неустановена принадлежност", ТИНА,ПЕТРОВА,ВЕЛЕВА-ИВАНОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-01-12,"Министерство на образованието","Неустановена принадлежност", ТИНА,РУСЕВА,БОЯНОВА,,"ГР.ШИВАЧЕВО, ТВЪРДИЦА, СЛИВЕН",2013-04-10,"Община Ветрино","Неустановена принадлежност", ТИНА,ТОДОРОВА,КОТУПОВА,,"ГР.ХИСАРЯ, ХИСАРЯ, ПЛОВДИВ",2015-10-28,"Община Хисаря","Неустановена принадлежност", ТИНА,ТОДОРОВА,ШАРАЛИЕВА,,"ГР.КАРЛОВО, КАРЛОВО, ПЛОВДИВ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ТИНКА,АНАСТАСОВА,ГЕОРГИЕВА,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2010-09-29,"Регионални печатни издания","Неустановена принадлежност", ТИНКА,АНГЕЛОВА,ЙОЛИЧОВА,,"С.ВАСИЛОВЦИ, БРУСАРЦИ, МОНТАНА",2013-10-02,"Община Чупрене","Неустановена принадлежност", ТИНКА,АНГЕЛОВА,РАДЕВСКА,,"ГР.БАТАК, БАТАК, ПАЗАРДЖИК",2009-10-14,"Национален осигурителен институт","Неустановена принадлежност", ТИНКА,АСЕНОВА,ЖЕЛЯЗКОВА,,"ГР.ГОДЕЧ, ГОДЕЧ, СОФИЙСКА",2013-01-23,"Община Бургас","Неустановена принадлежност", ТИНКА,АСЕНОВА,ЖЕЛЯЗКОВА,,"ГР.ГОДЕЧ, ГОДЕЧ, СОФИЙСКА",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", ТИНКА,АТАНАСОВА,КОСЕВА,,"ГР.СЪЕДИНЕНИЕ, СЪЕДИНЕНИЕ, ПЛОВДИВ",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", ТИНКА,БОЯНОВА,ГЕОРГИЕВА,,ЮГОСЛАВИЯ,2013-10-23,"Община Бяла Слатина","Неустановена принадлежност", ТИНКА,БОЯНОВА,ГЕОРГИЕВА,,ЮГОСЛАВИЯ,2016-01-14,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Враца","Неустановена принадлежност", ТИНКА,БЯНДОВА,ХАЛАЧЕВА,,"ГР.КАРНОБАТ, КАРНОБАТ, БУРГАС",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ТИНКА,ВАНЧОВА,ПОПОВА,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ТИНКА,ВАСИЛЕВА,ГЕЧЕВСКА,,"ГР.УГЪРЧИН, УГЪРЧИН, ЛОВЕЧ",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност", ТИНКА,ВАСИЛЕВА,ГЕЧЕВСКА,,"ГР.УГЪРЧИН, УГЪРЧИН, ЛОВЕЧ",2015-02-18,"Община Угърчин","Неустановена принадлежност", ТИНКА,ВАСИЛЕВА,ПЕТРОВА,,"С.ДЪБОВА МАХАЛА, БРУСАРЦИ, МОНТАНА",2013-10-09,"Община Ружинци","Неустановена принадлежност", ТИНКА,ВЕЛКОВА,СПАСОВА,,"ГР.КАЗАНЛЪК, КАЗАНЛЪК, СТАРА ЗАГОРА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ТИНКА,ГЕОРГИЕВА,МАРИНОВА,,"ГР.ГУЛЯНЦИ, ГУЛЯНЦИ, ПЛЕВЕН",2015-06-18,"Община Гулянци","Неустановена принадлежност", ТИНКА,ГЕОРГИЕВА,ЦВЕТКОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-07-09,"Национален статистически институт","Неустановена принадлежност", ТИНКА,ГОСПОДИНОВА,ИВАНОВА,,"С.БОТЕВО, ТУНДЖА, ЯМБОЛ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ТИНКА,ДАВИДКОВА,НИКОЛОВА,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2015-01-07,"Община Кюстендил","Неустановена принадлежност", ТИНКА,ДАШКОВА,ЦОЛЕЕВСКА,,"С.ПИСАРОВО, ИСКЪР, ПЛЕВЕН",2015-07-07,"Община Искър","Неустановена принадлежност", ТИНКА,ДИМИТРОВА,ГЕОРГИЕВА,,"ГР.ТЕРВЕЛ, ТЕРВЕЛ, ДОБРИЧ",2015-12-17,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Варна","Неустановена принадлежност", ТИНКА,ДИМИТРОВА,ИВАНОВА,,"ГР.КАРНОБАТ, КАРНОБАТ, БУРГАС",2014-11-13,"Бургаски университет Проф. д-р Асен Златаров","Неустановена принадлежност", ТИНКА,ДИМИТРОВА,СТЕФАНОВА,,"С.РУЕН, РУЕН, БУРГАС",2012-12-12,"Община Айтос","Неустановена принадлежност", ТИНКА,ДРАГОВА,ТРОЕВА,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2011-10-05,"Администрация на Народното събрание","Неустановена принадлежност", ТИНКА,ИВАНОВА,БЕНОВА,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2014-09-10,"Длъжници към банка Хеброс","Неустановена принадлежност", ТИНКА,ИВАНОВА,БОНЧЕВА,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ТИНКА,ИВАНОВА,ВАСИЛЕВА,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2014-01-15,"Община Роман","Неустановена принадлежност", ТИНКА,ИВАНОВА,ГАЧЕВА,1950-05-27,"С.СТАРОПАТИЦА, КУЛА, ВИДИН",2013-09-11,"Община Кула","Решение № 2-229 от 11.09.2013 г. - община Кула","

Рег. дневник; картони –обр. 4 – 4 бр.; протокол рег. № 126/ 20.02.1990 г. с предложение за унищожаване личното дело на Я/К ""Саня"".

" ТИНКА,ИВАНОВА,ГЪРБУЧКОВА,,"ГР.БРАЦИГОВО, БРАЦИГОВО, ПАЗАРДЖИК",2014-10-22,"Община Джебел","Неустановена принадлежност", ТИНКА,ИВАНОВА,КАЗАКОВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност", ТИНКА,ИВАНОВА,КЪНЧЕВА,,"ГР.КАЗАНЛЪК, КАЗАНЛЪК, СТАРА ЗАГОРА",2008-12-18,"Българско национално радио","Неустановена принадлежност", ТИНКА,ИВАНОВА,ПАПАЗОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-01-20,"Агенция за ядрено регулиране","Неустановена принадлежност", ТИНКА,ИВАНОВА,ПУШКОВА,,"С.ГОРНО ПАВЛИКЕНЕ, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ТИНКА,ИВАНОВА,САЛУТСКА,,"ГР.ПАНАГЮРИЩЕ, ПАНАГЮРИЩЕ, ПАЗАРДЖИК",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност", ТИНКА,ИВАНОВА,ФИЛИПОВА,,"ГР.ИСПЕРИХ, ИСПЕРИХ, РАЗГРАД",2015-08-11,"Приватизирани предприятия - Търговище","Неустановена принадлежност", ТИНКА,ИЛИЕВА,ЧИФЧИЕВА,,"ГР.ДРЯНОВО, ДРЯНОВО, ГАБРОВО",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ТИНКА,ЙОЗОВА,ПАЦЕВА,,"ГР.РАКОВСКИ, РАКОВСКИ, ПЛОВДИВ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ТИНКА,ЙОНЧЕВА,СИМЕОНОВА,,"С.РУЖИНЦИ, РУЖИНЦИ, ВИДИН",2013-10-09,"Община Ружинци","Неустановена принадлежност", ТИНКА,КОЛЕВА,КОСЕВА-ГЕШЕВА,,"ГР.ГАБРОВО, ГАБРОВО, ГАБРОВО",2014-01-22,"Община Габрово","Неустановена принадлежност", ТИНКА,КОЛЕВА,НИКОЛОВА,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2015-01-14,"Приватизирани предприятия - София","Неустановена принадлежност", ТИНКА,МИХАЙЛОВА,ПЕТРОВА,,"С.МИХАЛИЧ, ВЪЛЧИ ДОЛ, ВАРНА",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност", ТИНКА,МИХАЙЛОВА,ПЕТРОВА,,"С.МИХАЛИЧ, ВЪЛЧИ ДОЛ, ВАРНА",2013-05-15,"Община Вълчи дол","Неустановена принадлежност", ТИНКА,НИКОЛАЕВА,ПОПОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност", ТИНКА,НИКОЛАЕВА,ПОПОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност", ТИНКА,НИКОЛОВА,БРАТОВА,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2014-01-22,"Община Габрово","Неустановена принадлежност", ТИНКА,НИКОЛОВА,ГИЕВА,,"ГР.РАКОВСКИ, РАКОВСКИ, ПЛОВДИВ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ТИНКА,НИКОЛОВА,ПЕТКОВА,,"С.ГЮРГИЧ, РУЖИНЦИ, ВИДИН",2013-10-09,"Община Ружинци","Неустановена принадлежност", ТИНКА,ПАВЛОВА,ДОНЧЕВА,,"С.ДУВАНЛИИ, КАЛОЯНОВО, ПЛОВДИВ",2015-09-09,"Община Калояново","Неустановена принадлежност", ТИНКА,ПЕНЕВА,ВЕЛИЧКОВА,,"С.ОВЧИ КЛАДЕНЕЦ, ТУНДЖА, ЯМБОЛ",2009-12-02,"Национална здравноосигурителна каса","Неустановена принадлежност", ТИНКА,ПЕНЕВА,ВЕЛИЧКОВА,,"С.ОВЧИ КЛАДЕНЕЦ, ТУНДЖА, ЯМБОЛ",2015-08-04,"Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Неустановена принадлежност", ТИНКА,ПЕТКОВА,ДИМИТРОВА,,"С.ПОПОВИЦА, САДОВО, ПЛОВДИВ",2015-10-14,"Община Садово","Неустановена принадлежност", ТИНКА,ПЕТРОВА,ДОНЧЕВА,,"С.БАНИЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2016-01-14,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Враца","Неустановена принадлежност", ТИНКА,ПЕТРОВА,ИВАНОВА,,"С.КАЛОЯНОВО, КАЛОЯНОВО, ПЛОВДИВ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", ТИНКА,ПЕТРОВА,ШАРКОВА,,"ГР.РАКОВСКИ, РАКОВСКИ, ПЛОВДИВ",2015-10-05,"Община Раковски","Неустановена принадлежност", ТИНКА,ПЕТРУШИНОВА,МЪСЕВА,,"ГР.СИМИТЛИ, СИМИТЛИ, БЛАГОЕВГРАД",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ТИНКА,СВИЛЕНОВА,ПЕНКОЧЕВА,,"С.ДОЛНИ ОКОЛ, САМОКОВ, СОФИЙСКА",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност", ТИНКА,СТЕФАНОВА,АТАНАСОВА,,"ГР.ЕЛХОВО, ЕЛХОВО, ЯМБОЛ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ТИНКА,СТЕФАНОВА,РАКАДЖИЕВА,,"ГР.ТВЪРДИЦА, ТВЪРДИЦА, СЛИВЕН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ТИНКА,СТОЕВА,ГАНЧЕВА,,"С.ЦОНЕВО, ДЪЛГОПОЛ, ВАРНА",2013-05-15,"Община Дългопол","Неустановена принадлежност", ТИНКА,СТОЯНОВА,КАПИТАНОВА,,"ГР.САМОКОВ, САМОКОВ, СОФИЙСКА",2009-03-11,"Комисия за регулиране на съобщенията","Неустановена принадлежност", ТИНКА,СТОЯНОВА,ЦВЕТКОВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ТИНКА,ТЕНЮВА,МИТЕВА,,"ГР.БАТАК, БАТАК, ПАЗАРДЖИК",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ТИНКА,ТОШЕВА,ДИМИТРОВА,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2011-10-25,"Изпълнителна агенция ""Главна инспекция по труда""","Неустановена принадлежност", ТИНКА,ХРИСТОВА,ЗИКОЛОВА,,"С.ГОРСКИ ИЗВОР, ДИМИТРОВГРАД, ХАСКОВО",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", ТИНКА,ХРИСТОВА,НИКОЛОВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ТИНКА,ЦОНОВА,ПЪРВАНОВА,,"С.БИСТРИЛИЦА, БЕРКОВИЦА, МОНТАНА",2015-04-01,"Община Лом","Неустановена принадлежност", ТИНКА,ЯНЕВА,ХРИСТОВА,,"С.БЕЛОГРАДЕЦ, ВЕТРИНО, ВАРНА",2015-12-17,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Варна","Неустановена принадлежност", ТИНКА,ЯНКОВА,КОЛЕВА,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ТИНКО,АЛЕКСАНДРОВ,ДЕМИРОВ,,"С.ЧЕРВЕНЦИ, ВЪЛЧИ ДОЛ, ВАРНА",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ТИНКО,АЛЕКСАНДРОВ,ДЕМИРОВ,,"С.ЧЕРВЕНЦИ, ВЪЛЧИ ДОЛ, ВАРНА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ТИНКО,АЛЕКСАНДРОВ,ДЕМИРОВ,,"С.ЧЕРВЕНЦИ, ВЪЛЧИ ДОЛ, ВАРНА",2015-12-17,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Варна","Неустановена принадлежност", ТИНКО,АЛЕКСАНДРОВ,ЕФТИМОВ,1955-10-30,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2012-08-07,"Пловдивски университет ""Паисий Хилендарски""","Решение № 2-52 от 07.08.2012 г. - Пловдивски университет ""Паисий Хилендарски""","Документи от ръководили го щатни служители, рег. бланка, съдържащи се в дело Ф1, а.е 5410; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3." ТИНКО,БОРИСОВ,БОБЕВ,,"ГР.СУВОРОВО, СУВОРОВО, ВАРНА",2014-06-18,"Университет по архитектура, строителство и геодезия","Неустановена принадлежност", ТИНКО,ГЕОРГИЕВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2015-06-29,"Организатор на хазартни игри","Неустановена принадлежност", ТИНКО,ДАНЕВ,ЙОРДАНОВ,,"С.ЧЕРВЕН, ИВАНОВО, РУСЕ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ТИНКО,ЖЕКОВ,ЙОРДАНОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2015-09-30,"Община Пловдив","Неустановена принадлежност", ТИНКО,ЙОРДАНОВ,САВОВ,,"ГР.МИЗИЯ, МИЗИЯ, ВРАЦА",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ТИНКО,ЙОРДАНОВ,САВОВ,,"ГР.МИЗИЯ, МИЗИЯ, ВРАЦА",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", ТИНКО,ЙОРДАНОВ,САВОВ,,"ГР.МИЗИЯ, МИЗИЯ, ВРАЦА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ТИНКО,ЙОРДАНОВ,САВОВ,,"ГР.МИЗИЯ, МИЗИЯ, ВРАЦА",2016-01-14,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Враца","Неустановена принадлежност", ТИНКО,КОСТАДИНОВ,ГАНЧЕВ,1949-06-28,"ГР.ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ, ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2010-01-20,"Агенция за ядрено регулиране","Решение № 108 от 20.01.2010 г. - Агенция за ядрено регулиране","Документи от ръководилия го щатен служители; рег. бланка; рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 4; лично дело IА-37173; предложение № 4475/ 07.05.1990 г. за унищожаване на дело Ф1, а. е. 5103 на секретен сътрудник ""Ивайло"";" ТИНКО,НЕДЕВ,ЗЛАТАНОВ,,"С.ЧЕХЛАРЕ, БРЕЗОВО, ПЛОВДИВ",2014-08-12,"Медицински университет - Пловдив","Неустановена принадлежност", ТИНКО,ПАНКОВ,ХИНКОВ,1930-02-23,"ГР.ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2013-10-23,"Община Бяла Слатина","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1" ТИНКО,СТОЙЧЕВ,ДИМИТРОВ,,"ГР.КАЗАНЛЪК, КАЗАНЛЪК, СТАРА ЗАГОРА",2013-02-27,"Община Сунгурларе","Неустановена принадлежност", ТИНКО,СТОЙЧЕВ,ДИМИТРОВ,,"ГР.КАЗАНЛЪК, КАЗАНЛЪК, СТАРА ЗАГОРА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ТИНТЯВА,ГЕОРГИЕВА,ТОДОРОВА,,"С.РАКЕВО, КРИВОДОЛ, ВРАЦА",2013-04-17,"Кредитни длъжници към банка ТЕКСИМ","Неустановена принадлежност", ТИНЧО,АЛЕКСАНДРОВ,ПЕТРОВ,1945-12-31,"С.ВАСИЛОВЦИ, БРУСАРЦИ, МОНТАНА",2015-03-18,"Община Брусарци","Решение № 2-475 от 18.03.2015 г. - община Брусарци","

Рег. дневник; картон обр. 4.

" ТИНЧО,АНДРЕЕВ,ТИНЧЕВ,,"С.ПАВЕЛ, ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-12-08,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Велико Търново","Неустановена принадлежност", ТИНЧО,ГЕОРГИЕВ,БЕНЧЕВ,,"ГР.БОТЕВГРАД, БОТЕВГРАД, СОФИЙСКА",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ТИНЧО,ДЕНКОВ,РУСИНОВ,,"С.ДОЛНО БЕЛОТИНЦИ, МОНТАНА, МОНТАНА",2015-06-09,"Приватизирани предприятия - Монтана","Неустановена принадлежност", ТИНЧО,МАРИНОВ,ТИНЧЕВ,1943-10-11,"С.ВЛАДИМИРОВЦИ, САМУИЛ, РАЗГРАД",2010-04-27,"Националната служба за охрана","Решение № 127 от 27.04.2010 г. - Национална служба за охрана","Със заповед № 0316/ 30.04.1970 г. е назначен за инспектор IV степен; със заповед № 946/ 02.11.1971 г. е преназначен за зам. н-к отделение; със заповед № 2454/ 06.06.1983 г. е преназначен за н-к на отделение." ТИНЧО,ТРИФОНОВ,ПЕТРОВ,,"С.РАКОВИЦА, МАКРЕШ, ВИДИН",2016-01-06,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Видин","Неустановена принадлежност", ТИНЧО,ХАРАЛАНОВ,ТРИФОНОВ,,"С.ЛИЛЯК, ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ",2015-08-11,"Приватизирани предприятия - Търговище","Неустановена принадлежност", ТИНЬО,ДИМИТРОВ,ИВАНОВ,,"С.ВАСИЛЕВО, ГЕНЕРАЛ-ТОШЕВО, ДОБРИЧ",2014-02-12,"Община Генерал Тошево","Неустановена принадлежност", ТИНЮ,ПЕТРОВ,НИКОЛОВ,,"С.ТИЧА, КОТЕЛ, СЛИВЕН",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ТИТКО,АЛЕКСАНДРОВ,МАНДЖУКОВ,,"ГР.ЯКОРУДА, ЯКОРУДА, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", ТИТКО,ВЕСЕЛИНОВ,ЧУНЕВ,,"С.ПЕТОКЛАДЕНЦИ, БЕЛЕНЕ, ПЛЕВЕН",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ТИТО,ПЕТКОВ,ВАЛЕНЦОВ,,"ГР.СЪЕДИНЕНИЕ, СЪЕДИНЕНИЕ, ПЛОВДИВ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ТИХА,СТЕФАНОВА,СТОЯНОВА-ПАПУДЖИКОВА,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", ТИХИЛИНА,НИКОЛАЕВА,КАНДИЛАРОВА-КИРОВА,,"ГР.ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", ТИХО,СТОЯНОВ,КЪНЕВ,,"С.СТОКИТЕ, СЕВЛИЕВО, ГАБРОВО",2014-02-05,"Община Севлиево","Неустановена принадлежност", ТИХОЛ,СТЕФАНОВ,ТИХОЛОВ,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност", ТИХОЛ,СТЕФАНОВ,ТИХОЛОВ,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2016-02-04,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Ловеч","Неустановена принадлежност", ТИХОЛИНА,ДОНЕВА,ЖЕЛЕВА,,"С.ОМАРЧЕВО, НОВА ЗАГОРА, СЛИВЕН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ТИХОМИЛ,ИВАНОВ,ДИМИТРОВ,,"С.МАЛОРАД, БОРОВАН, ВРАЦА",2013-10-15,"Община Борован","Неустановена принадлежност", ТИХОМИЛ,ИВАНОВ,МАРИНОВ,,"ГР.БЯЛА СЛАТИНА, БЯЛА СЛАТИНА, ВРАЦА",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ТИХОМИР,АЛЕКСАНДРОВ,ЛИЧЕВ,,"ГР.ДИМИТРОВГРАД, ДИМИТРОВГРАД, ХАСКОВО",2012-06-14,"Стопанска академия ""Димитър А. Ценов"" - Свищов","Неустановена принадлежност", ТИХОМИР,АЛЕКСАНДРОВ,ЯНКОВ,,"ГР.РАДОМИР, РАДОМИР, ПЕРНИК",2015-06-09,"Община Радомир","Неустановена принадлежност", ТИХОМИР,АНГЕЛОВ,АТАНАСОВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2013-11-06,"Централна кооперативна банка","Неустановена принадлежност", ТИХОМИР,АНГЕЛОВ,АТАНАСОВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2015-11-17,"ЗАД Армеец АД","Неустановена принадлежност", ТИХОМИР,АНГЕЛОВ,СТОЙЧЕВ,,"С.КОСТЕНЕЦ, КОСТЕНЕЦ, СОФИЙСКА",2010-12-14,"Министерство на външните работи - посланици","Неустановена принадлежност", ТИХОМИР,АНГЕЛОВ,СТОЙЧЕВ,,"С.КОСТЕНЕЦ, КОСТЕНЕЦ, СОФИЙСКА",2012-02-29,"Администрация на президента","Неустановена принадлежност", ТИХОМИР,АНГЕЛОВ,СТОЙЧЕВ,,"С.КОСТЕНЕЦ, КОСТЕНЕЦ, СОФИЙСКА",2011-03-16,"Министерство на външните работи","Неустановена принадлежност", ТИХОМИР,АНГЕЛОВ,ТАШКОВ,,"С.ГАЛАТИН, КРИВОДОЛ, ВРАЦА",2013-10-30,"Община Криводол","Неустановена принадлежност", ТИХОМИР,АТАНАСОВ,ГАВРИЛОВ,1957-11-10,"ГР.МОНТАНА, МОНТАНА, МОНТАНА",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Решение № 2-172 от 26.04.2013 г. - лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; протокол рег. № 74/ 23.04.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело IР-530 (Мх); протокол рег. № 73/ 23.04.1990 г. за унищожаване лично дело IА-815 (Мх)." ТИХОМИР,АТАНАСОВ,ДАНОВ,,"ГР.РОМАН, РОМАН, ВРАЦА",2009-04-15,"Държавна агенция за метрология и технически надзор","Неустановена принадлежност", ТИХОМИР,АТАНАСОВ,ЦВЕТАНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ТИХОМИР,БЛАГОЕВ,НИСТОРОВ,,"С.НИКОЛОВО, МОНТАНА, МОНТАНА",2015-04-07,"Община Монтана","Неустановена принадлежност", ТИХОМИР,БОНЧЕВ,МИНКОВ,,"С.ГЛАВА, ЧЕРВЕН БРЯГ, ПЛЕВЕН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ТИХОМИР,БОРИСЛАВОВ,ДИМИТРОВ,,"ГР.ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност", ТИХОМИР,БОРИСОВ,ИВАНОВ,,"С.КАМЕНЕЦ, ПОРДИМ, ПЛЕВЕН",2015-07-28,"Община Пордим","Неустановена принадлежност", ТИХОМИР,БОРИСОВ,ТАКОВ,,"С.ВРАБЕВО, ТРОЯН, ЛОВЕЧ",2011-06-16,"Висша атестационна комисия","Неустановена принадлежност", ТИХОМИР,БОРИСОВ,ТАКОВ,,"С.ВРАБЕВО, ТРОЯН, ЛОВЕЧ",2012-09-18,"Технически университет - София","Неустановена принадлежност", ТИХОМИР,БОРИСОВ,ТОДОРОВ,,"ГР.ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ТИХОМИР,БОРИСОВ,ТРИФОНОВ,,"С.СЛИВАТА, ЛОМ, МОНТАНА",2016-02-09,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Монтана","Неустановена принадлежност", ТИХОМИР,БОРИСОВ,ЦВЕТКОВ,,"С.БЕЛО ПОЛЕ, РУЖИНЦИ, ВИДИН",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност", ТИХОМИР,ВАЛЕНТИНОВ,ТРИФОНОВ,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ТИХОМИР,ВАСЕВ,ДИМИТРОВ,,"ГР.МЪГЛИЖ, МЪГЛИЖ, СТАРА ЗАГОРА",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност", ТИХОМИР,ВАСИЛЕВ,ВИЧЕВ,,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", ТИХОМИР,ВАСИЛЕВ,ВЪЛЧЕВ,,"ГР.РОМАН, РОМАН, ВРАЦА",2014-01-15,"Община Роман","Неустановена принадлежност", ТИХОМИР,ВАСИЛЕВ,ВЪЛЧЕВ,,"ГР.РОМАН, РОМАН, ВРАЦА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ТИХОМИР,ВАСИЛЕВ,ВЪЛЧЕВ,,"ГР.РОМАН, РОМАН, ВРАЦА",2016-01-14,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Враца","Неустановена принадлежност", ТИХОМИР,ВАСИЛЕВ,СТАНКОВ,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ТИХОМИР,ВАСИЛЕВ,СТЕФАНОВ,,"ГР.ТЕТЕВЕН, ТЕТЕВЕН, ЛОВЕЧ",2016-02-04,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Ловеч","Неустановена принадлежност", ТИХОМИР,ВАСИЛЕВ,ТОШЕВ,,"С.РАКОВИЦА, МАКРЕШ, ВИДИН",2013-08-13,"Община Макреш","Неустановена принадлежност", ТИХОМИР,ВАСИЛЕВ,ТОШЕВ,,"С.РАКОВИЦА, МАКРЕШ, ВИДИН",2016-01-06,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Видин","Неустановена принадлежност", ТИХОМИР,ВЕЛИЧКОВ,МАРИНОВ,,"С.КУЦИНА, ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-07-10,"Община Полски Тръмбеш","Неустановена принадлежност", ТИХОМИР,ВЕЛИЧКОВ,МАРИНОВ,,"С.КУЦИНА, ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ТИХОМИР,ВЕСЕЛИНОВ,ГОРАНОВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ТИХОМИР,ВЕСЕЛИНОВ,ГОРАНОВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", ТИХОМИР,ВЕСЕЛИНОВ,ГОРАНОВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2015-12-17,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Варна","Неустановена принадлежност", ТИХОМИР,ВИКТОРОВ,ПРЕДОЛОВ,1958-02-13,"С.СОФРОНИЕВО, МИЗИЯ, ВРАЦА",2011-02-15,"Агенция ""Митници""","Решение № 185 от 15.02.2011 г. - Агенция ""Митници""","Рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр. и обр. 6; писмо вх. № 1895/ 13.04.1990 г. за приемане в архив делото на аг. ""Свиленов""." ТИХОМИР,ВЛАДИМИРОВ,ТОМАНОВ,,"ГР.СИМИТЛИ, СИМИТЛИ, БЛАГОЕВГРАД",2008-09-16,"Държавна агенция по горите","Неустановена принадлежност", ТИХОМИР,ГЕОРГИЕВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.ГАБРОВО, ГАБРОВО, ГАБРОВО",2016-01-19,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Габрово","Неустановена принадлежност", ТИХОМИР,ГЕОРГИЕВ,ИЛЧЕВ,,"ГР.МЕЗДРА, МЕЗДРА, ВРАЦА",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", ТИХОМИР,ГЕОРГИЕВ,ИЛЧЕВ,,"ГР.МЕЗДРА, МЕЗДРА, ВРАЦА",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ТИХОМИР,ГЕОРГИЕВ,ИЛЧЕВ,,"ГР.МЕЗДРА, МЕЗДРА, ВРАЦА",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", ТИХОМИР,ГЕОРГИЕВ,ИЛЧЕВ,,"ГР.МЕЗДРА, МЕЗДРА, ВРАЦА",2016-01-14,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Враца","Неустановена принадлежност", ТИХОМИР,ГЕОРГИЕВ,КАТРАНДЖИЕВ,,"С.ПАСКАЛЕВО, ДОБРИЧКА, ДОБРИЧ",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ТИХОМИР,ГЕОРГИЕВ,МИТЕВ,,"ГР.ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ТИХОМИР,ГЕОРГИЕВ,РУСИНОВ,,"ГР.ГАБРОВО, ГАБРОВО, ГАБРОВО",2016-01-19,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Габрово","Неустановена принадлежност", ТИХОМИР,ГЕОРГИЕВ,ТОДОРОВ,,"ГР.ТРЯВНА, ТРЯВНА, ГАБРОВО",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ТИХОМИР,ГЕОРГИЕВ,ТОДОРОВ,,"ГР.РОМАН, РОМАН, ВРАЦА",2014-01-15,"Община Роман","Неустановена принадлежност", ТИХОМИР,ГЕОРГИЕВ,ТОДОРОВ,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ТИХОМИР,ГЕОРГИЕВ,ТОДОРОВ,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2016-01-14,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Враца","Неустановена принадлежност", ТИХОМИР,ГЕОРГИЕВ,ХИНОВСКИ,1961-05-12,"С.БУТАН, КОЗЛОДУЙ, ВРАЦА",2013-11-20,"Средни училища","Решение № 2-259 от 20.11.2013 г. - училища по Закона за народната просвета","Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество (""обещание""); документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони - обр. 4 – 5 бр.; лично дело ІА-546 (Вр) МФ; протокол рег. № 46/ 04.04.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело ІР-984" ТИХОМИР,ГЕОРГИЕВ,ХИНОВСКИ,1961-05-12,"С.БУТАН, КОЗЛОДУЙ, ВРАЦА",2015-07-07,"Община Кнежа","Решение № 2-530 от 07.07.2015 г. - община Кнежа","

Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество (""обещание""); документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони - обр. 4 – 5 бр.; лично дело ІА-546 (Вр) МФ; протокол рег. № 46/ 04.04.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело ІР-984; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1970/ 09.11.2007 г.

" ТИХОМИР,ГЕОРГИЕВ,ШАБОВ,,"ГР.ПАВЛИКЕНИ, ПАВЛИКЕНИ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ТИХОМИР,ГЕОРГИЕВ,ШАБОВ,,"ГР.ПАВЛИКЕНИ, ПАВЛИКЕНИ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", ТИХОМИР,ГРИГОРОВ,ТРИФОНОВ,,"ГР.КРИВОДОЛ, КРИВОДОЛ, ВРАЦА",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", ТИХОМИР,ГРИГОРОВ,ТРИФОНОВ,,"ГР.КРИВОДОЛ, КРИВОДОЛ, ВРАЦА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ТИХОМИР,ДАМЯНОВ,СТАНКОВ,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2016-01-06,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Видин","Неустановена принадлежност", ТИХОМИР,ДИМИТРОВ,КАМЕНОВ,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2014-06-04,"Приватизация - обособени части - София","Неустановена принадлежност", ТИХОМИР,ДИМИТРОВ,КАМЕНОВ,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2016-01-25,"ЗЕАД ДаллБогг: Живот и Здраве ЕАД","Неустановена принадлежност", ТИХОМИР,ДИМИТРОВ,КОДУЗОВ,,"С.МУРСАЛЕВО, КОЧЕРИНОВО, КЮСТЕНДИЛ",2014-12-09,"Община Кочериново","Неустановена принадлежност", ТИХОМИР,ДИМИТРОВ,ПАВЛОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-06-29,"Организатор на хазартни игри","Неустановена принадлежност", ТИХОМИР,ДИМИТРОВ,ПАНАЙОТОВ,,"ГР.ПЪРВОМАЙ, ПЪРВОМАЙ, ПЛОВДИВ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ТИХОМИР,ДИМИТРОВ,ПАНАЙОТОВ,,"ГР.ПЪРВОМАЙ, ПЪРВОМАЙ, ПЛОВДИВ",2014-02-12,"Разследващи полицаи","Неустановена принадлежност", ТИХОМИР,ДИМИТРОВ,СТОЙЧЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ТИХОМИР,ДИМИТРОВ,ТИМНЕВ,,"ГР.НОВА ЗАГОРА, НОВА ЗАГОРА, СЛИВЕН",2009-07-22,"Българска народна банка","Неустановена принадлежност", ТИХОМИР,ДИМИТРОВ,ХАЛАДЖОВ,,"С.ЛУДОГОРЦИ, ИСПЕРИХ, РАЗГРАД",2015-06-23,"Приватизирани предприятия - Разград","Неустановена принадлежност", ТИХОМИР,ДИМИТРОВ,ЦОНЕВ,,"ГР.СЕВЛИЕВО, СЕВЛИЕВО, ГАБРОВО",2014-02-05,"Община Севлиево","Неустановена принадлежност", ТИХОМИР,ДИМОВ,ИВАНОВ,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2015-08-04,"Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Неустановена принадлежност", ТИХОМИР,ДИМОВ,ИВАНОВ,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност", ТИХОМИР,ДИНЕВ,ТОМОВ,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", ТИХОМИР,ДОЧЕВ,ТОДОРОВ,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2016-01-14,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Враца","Неустановена принадлежност", ТИХОМИР,ЖЕКОВ,ДИМИТРОВ,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2008-11-26,"Българска национална телевизия","Неустановена принадлежност", ТИХОМИР,ЖИВКОВ,МАРКОВ,,"ГР.ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ",2012-01-12,"Министерство на образованието","Неустановена принадлежност", ТИХОМИР,ИВАНОВ,АЛЕКСАНДРОВ,,"ГР.ПРОВАДИЯ, ПРОВАДИЯ, ВАРНА",2013-05-21,"Община Провадия","Неустановена принадлежност", ТИХОМИР,ИВАНОВ,АЛЕКСАНДРОВ,,"ГР.ПРОВАДИЯ, ПРОВАДИЯ, ВАРНА",2015-12-17,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Варна","Неустановена принадлежност", ТИХОМИР,ИВАНОВ,БЕНЕВ,,"ГР.ТРОЯН, ТРОЯН, ЛОВЕЧ",2009-12-02,"Национална здравноосигурителна каса","Неустановена принадлежност", ТИХОМИР,ИВАНОВ,БЕНЕВ,,"ГР.ТРОЯН, ТРОЯН, ЛОВЕЧ",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност", ТИХОМИР,ИВАНОВ,ВЕЛЬОВСКИ,,"С.БОРОВАН, БОРОВАН, ВРАЦА",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ТИХОМИР,ИВАНОВ,ВЕЛЬОВСКИ,,"С.БОРОВАН, БОРОВАН, ВРАЦА",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", ТИХОМИР,ИВАНОВ,ГЕОРГИЕВ,1970-09-25,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2014-02-05,"Агенция по заетостта","Неустановена принедлежност", ТИХОМИР,ИВАНОВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност", ТИХОМИР,ИВАНОВ,ГОРГАЧЕВ,,"ГР.ЛОМ, ЛОМ, МОНТАНА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ТИХОМИР,ИВАНОВ,ГОРГАЧЕВ,,"ГР.ЛОМ, ЛОМ, МОНТАНА",2016-02-09,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Монтана","Неустановена принадлежност", ТИХОМИР,ИВАНОВ,ДЕШЕВ,,"С.МИРКОВО, МИРКОВО, СОФИЙСКА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ТИХОМИР,ИВАНОВ,ПЕТРОВ,1954-09-28,"С.КРАСЕН, ГЕНЕРАЛ-ТОШЕВО, ДОБРИЧ",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 153 от 27.07.2010 г. - Министерство на вътрешните работи","Със заповед № 2752/ 13.08.1987 г. е назначен за разузнавач." ТИХОМИР,ИВАНОВ,ТЕНЕВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2015-06-29,"Организатор на хазартни игри","Неустановена принадлежност", ТИХОМИР,ИВАНОВ,ТИХОВ,,"ГР.СЕВЛИЕВО, СЕВЛИЕВО, ГАБРОВО",2009-12-02,"Национална здравноосигурителна каса","Неустановена принадлежност", ТИХОМИР,ИВАНОВ,ТОДОРОВ,,"С.АРЧАР, ДИМОВО, ВИДИН",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ТИХОМИР,ИВАНОВ,ТОДОРОВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2012-07-04,"Конфедерация на независимите синдикати в България","Неустановена принадлежност", ТИХОМИР,ИВАНОВ,ТОМОВ,1955-01-30,"С.БРЕНИЦА, КНЕЖА, ПЛЕВЕН",2015-07-28,"Община Червен бряг","Решение № 2-538 от 28.07.2015 г. - община Червен бряг","Със заповед № К-1122/ 13.04.1987 г. е назначен за разузнавач." ТИХОМИР,ИВАНОВ,ТОНЧЕВ,,"ГР.ДИМИТРОВГРАД, ДИМИТРОВГРАД, ХАСКОВО",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ТИХОМИР,ИВАНОВ,ТОТЕВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ТИХОМИР,ИВАНОВ,ТОШЕВ,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ТИХОМИР,ИВАНОВ,ТРЕНДАФИЛОВ,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2015-04-21,"Синдици, включени в списъка на синдиците при БНБ","Неустановена принадлежност", ТИХОМИР,ИВАНОВ,ТРЕНДАФИЛОВ,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2015-06-29,"Организатор на хазартни игри","Неустановена принадлежност", ТИХОМИР,ИВАНОВ,ТРЕНДАФИЛОВ,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2015-08-04,"Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Неустановена принадлежност", ТИХОМИР,ИВАНОВ,ХРИСТОВ,,"ГР.МЕЗДРА, МЕЗДРА, ВРАЦА",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ТИХОМИР,ИЛИЕВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.МОНТАНА, МОНТАНА, МОНТАНА",2016-02-09,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Монтана","Неустановена принадлежност", ТИХОМИР,ЙОРДАНОВ,ЛИЛОВ,,"ГР.ТРОЯН, ТРОЯН, ЛОВЕЧ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ТИХОМИР,ЙОРДАНОВ,ЛИЛОВ,,"ГР.ТРОЯН, ТРОЯН, ЛОВЕЧ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", ТИХОМИР,ЙОРДАНОВ,ЛИЛОВ,,"ГР.ТРОЯН, ТРОЯН, ЛОВЕЧ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ТИХОМИР,ЙОРДАНОВ,ЛИЛОВ,,"ГР.ТРОЯН, ТРОЯН, ЛОВЕЧ",2016-02-04,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Ловеч","Неустановена принадлежност", ТИХОМИР,ЙОРДАНОВ,ТОДОРОВ,,"ГР.ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2014-02-12,"Разследващи полицаи","Неустановена принадлежност", ТИХОМИР,ЙОРДАНОВ,ХРИСТОВ,,"ГР.РАЗГРАД, РАЗГРАД, РАЗГРАД",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност", ТИХОМИР,ЙОРДАНОВ,ЯНАКИЕВ,,"ГР.СОЗОПОЛ, СОЗОПОЛ, БУРГАС",2013-02-13,"Община Созопол","Неустановена принадлежност", ТИХОМИР,ЙОРДАНОВ,ЯНАКИЕВ,,"ГР.СОЗОПОЛ, СОЗОПОЛ, БУРГАС",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ТИХОМИР,ЙОРДАНОВ,ЯНАКИЕВ,,"ГР.СОЗОПОЛ, СОЗОПОЛ, БУРГАС",2015-12-01,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Неустановена принадлежност", ТИХОМИР,ЙОТОВ,МИРЧЕВ,,"ГР.ТЕТЕВЕН, ТЕТЕВЕН, ЛОВЕЧ",2016-02-04,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Ловеч","Неустановена принадлежност", ТИХОМИР,КИРИЛОВ,АСЕНОВ,,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ТИХОМИР,КОЙЧЕВ,ЛАЗАРОВ,1956-09-15,"ГР.ТЕТЕВЕН, ТЕТЕВЕН, ЛОВЕЧ",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 153 от 27.07.2010 г. - Министерство на вътрешните работи","Със заповед № 566/ 23.12.1980 г. е назначен за разузнавач в отделение икономическо; със заповед № 684/ 12.10.1983 г. е преназначен за разузнавач в Тетевенска и Ябланска селищни системи; със заповед № 630/ 31.08.1984 г. е преназначен за старши разузнавач; със заповед № 36/ 01.02.1988 г. е преназначен за зам. н-к отделение териториално; със заповед № 14/ 07.02.1989 г. е преназначен за зам. н-к отделение контраразузнавателно." ТИХОМИР,КОЙЧЕВ,ЛАЗАРОВ,1956-09-15,"ГР.ТЕТЕВЕН, ТЕТЕВЕН, ЛОВЕЧ",2015-02-11,"Община Тетевен","Решение № 2-462 от 11.02.2015 г. - община Тетевен","Със заповед № 566/ 23.12.1980 г. е назначен за разузнавач в отделение икономическо; със заповед № 684/ 12.10.1983 г. е преназначен за разузнавач в Тетевенска и Ябланска селищни системи; със заповед № 630/ 31.08.1984 г. е преназначен за старши разузнавач; със заповед № 36/ 01.02.1988 г. е преназначен за зам. н-к отделение териториално; със заповед № 14/ 07.02.1989 г. е преназначен за зам. н-к отделение контраразузнавателно." ТИХОМИР,КОЙЧЕВ,ЛАЗАРОВ,1956-09-15,"ГР.ТЕТЕВЕН, ТЕТЕВЕН, ЛОВЕЧ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Решение № 2-566 от 16.10.2015 г. - Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Със заповед № 566/ 23.12.1980 г. е назначен за разузнавач в отделение икономическо; със заповед № 684/ 12.10.1983 г. е преназначен за разузнавач в Тетевенска и Ябланска селищни системи; със заповед № 630/ 31.08.1984 г. е преназначен за старши разузнавач; със заповед № 36/ 01.02.1988 г. е преназначен за зам. н-к отделение териториално; със заповед № 14/ 07.02.1989 г. е преназначен за зам. н-к отделение контраразузнавателно." ТИХОМИР,КОЙЧЕВ,ЛАЗАРОВ,1956-09-15,"ГР.ТЕТЕВЕН, ТЕТЕВЕН, ЛОВЕЧ",2016-02-04,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Ловеч","Решение № 2-602 от 04.02.2016 г. - кандидати за общински съветници – област Ловеч","Със заповед № 566/ 23.12.1980 г. е назначен за разузнавач в отделение икономическо; със заповед № 684/ 12.10.1983 г. е преназначен за разузнавач в Тетевенска и Ябланска селищни системи; със заповед № 630/ 31.08.1984 г. е преназначен за старши разузнавач; със заповед № 36/ 01.02.1988 г. е преназначен за зам. н-к отделение териториално; със заповед № 14/ 07.02.1989 г. е преназначен за зам. н-к отделение контраразузнавателно." ТИХОМИР,КОЛЕВ,КОЛЕВ,,"ГР.ЧИРПАН, ЧИРПАН, СТАРА ЗАГОРА",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", ТИХОМИР,КОСЕВ,ТОДОРОВ,,"ГР.ИСПЕРИХ, ИСПЕРИХ, РАЗГРАД",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ТИХОМИР,КОСЕВ,ТОДОРОВ,,"ГР.ИСПЕРИХ, ИСПЕРИХ, РАЗГРАД",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", ТИХОМИР,КОСТАДИНОВ,ДИМИТРОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-06-29,"Организатор на хазартни игри","Неустановена принадлежност", ТИХОМИР,КОСТАДИНОВ,ТОМОВ,,"С.НИКОЛА КОЗЛЕВО, НИКОЛА КОЗЛЕВО, ШУМЕН",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ТИХОМИР,КОСТОВ,САВЧЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност", ТИХОМИР,КРЪСТЕВ,ШЕЙРЕТОВ,,"С.НОВО СЕЛО, АПРИЛЦИ, ЛОВЕЧ",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ТИХОМИР,ЛАЗАРОВ,ЦАКОВ,,"ГР.БОТЕВГРАД, БОТЕВГРАД, СОФИЙСКА",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ТИХОМИР,ЛАЛЕВ,ПЕТКОВ,,"ГР.СЕВЛИЕВО, СЕВЛИЕВО, ГАБРОВО",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ТИХОМИР,ЛАЛЕВ,ПЕТКОВ,,"ГР.СЕВЛИЕВО, СЕВЛИЕВО, ГАБРОВО",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", ТИХОМИР,МАРИНОВ,АРНАУДОВ,,"С.ОРЕХОВИЦА, ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ, ПЛЕВЕН",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ТИХОМИР,МАРИНОВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ТИХОМИР,МАРИНОВ,ТОНОВ,,"С.ОСТРОВ, ОРЯХОВО, ВРАЦА",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", ТИХОМИР,МАРИНОВ,ТРИФОНОВ,,"С.ЛОЗИЦА, НИКОПОЛ, ПЛЕВЕН",2016-02-04,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Ловеч","Неустановена принадлежност", ТИХОМИР,МИКОВ,МИКОВ,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ТИХОМИР,МИЛАНОВ,ЦВЕТКОВ,,"ГР.РАЗГРАД, РАЗГРАД, РАЗГРАД",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ТИХОМИР,МИЛАНОВ,ЦВЕТКОВ,,"ГР.РАЗГРАД, РАЗГРАД, РАЗГРАД",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", ТИХОМИР,МИНКОВ,ЦЪРОВ,,"ГР.ГАБРОВО, ГАБРОВО, ГАБРОВО",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ТИХОМИР,МИНКОВ,ЦЪРОВ,,"ГР.ГАБРОВО, ГАБРОВО, ГАБРОВО",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", ТИХОМИР,МИРОНОВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.МОНТАНА, МОНТАНА, МОНТАНА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ТИХОМИР,МИРОНОВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.МОНТАНА, МОНТАНА, МОНТАНА",2016-02-09,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Монтана","Неустановена принадлежност", ТИХОМИР,МИТКОВ,КАМЕНОВ,,"ГР.ДУНАВЦИ, ВИДИН, ВИДИН",2011-02-15,"Агенция ""Митници""","Неустановена принадлежност", ТИХОМИР,МИХАЙЛОВ,КУКЕНСКИ,,"ГР.ТРОЯН, ТРОЯН, ЛОВЕЧ",2015-01-29,"Община Априлци","Неустановена принадлежност", ТИХОМИР,МИХАЙЛОВ,ТРИФОНОВ,,"ГР.ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2011-02-15,"Агенция ""Митници""","Неустановена принадлежност", ТИХОМИР,НАЙДЕНОВ,ТОДОРОВ,,"С.ДЕВЕНЕ, ВРАЦА, ВРАЦА",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", ТИХОМИР,НЕДЕВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ТИХОМИР,НЕДЕВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", ТИХОМИР,НИКОЛАЕВ,НИКОЛОВ,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2015-08-04,"Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Неустановена принадлежност", ТИХОМИР,НИКОЛОВ,ДИМИТРОВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2011-11-02,"Министерство на регионалното развитие и благоустройството","Неустановена принадлежност", ТИХОМИР,НИКОЛОВ,ДИМИТРОВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2013-01-16,"Министерство на правосъдието","Неустановена принадлежност", ТИХОМИР,НИКОЛОВ,ДИМИТРОВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2015-08-04,"Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Неустановена принадлежност", ТИХОМИР,НИКОЛОВ,НАЙДЕНОВ,,"ГР.БЕРКОВИЦА, БЕРКОВИЦА, МОНТАНА",2015-08-04,"Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Неустановена принадлежност", ТИХОМИР,НИКОЛОВ,НИКОВ,,"С.МОМЧИЛОВЦИ, СМОЛЯН, СМОЛЯН",2008-09-16,"Държавна агенция по горите","Неустановена принадлежност", ТИХОМИР,НИКОЛОВ,ТОДОРОВ,,"С.ТРЪСТЕНИК, ИВАНОВО, РУСЕ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ТИХОМИР,НИКОЛОВ,ТОДОРОВ,,"С.ЧЕРВЕН, ИВАНОВО, РУСЕ",2015-08-04,"Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Неустановена принадлежност", ТИХОМИР,НИКОЛОВ,ТОДОРОВ,,"С.ЧЕРВЕН, ИВАНОВО, РУСЕ",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност", ТИХОМИР,ПЕЛОВ,ВАСИЛЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-05-27,"Държавна комисия за енергийно и водно регулиране","Неустановена принадлежност", ТИХОМИР,ПЕНКОВ,КОЛЕВ,,"ГР.АПРИЛЦИ, АПРИЛЦИ, ЛОВЕЧ",2015-01-29,"Община Априлци","Неустановена принадлежност", ТИХОМИР,ПЕНКОВ,КОЛЕВ,,"ГР.АПРИЛЦИ, АПРИЛЦИ, ЛОВЕЧ",2016-02-04,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Ловеч","Неустановена принадлежност", ТИХОМИР,ПЕНКОВ,ПЕТКОВ,,"С.СВЕТЛЕН, ПОПОВО, ТЪРГОВИЩЕ",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", ТИХОМИР,ПЕНЧЕВ,ТАЧЕВ,,"ГР.БАЛЧИК, БАЛЧИК, ДОБРИЧ",2014-02-12,"Община Балчик","Неустановена принадлежност", ТИХОМИР,ПЕТКОВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.ТЕТЕВЕН, ТЕТЕВЕН, ЛОВЕЧ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ТИХОМИР,ПЕТКОВ,ЕТЪРСКИ,,"ГР.ГАБРОВО, ГАБРОВО, ГАБРОВО",2011-02-02,"Регионални печатни издания","Неустановена принадлежност", ТИХОМИР,ПЕТКОВ,ПЕТКОВ,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ТИХОМИР,ПЕТКОВ,СТОЕВ,,"ГР.ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ТИХОМИР,ПЕТКОВ,ТИХОЛОВ,,"ГР.ТЕТЕВЕН, ТЕТЕВЕН, ЛОВЕЧ",2016-02-04,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Ловеч","Неустановена принадлежност", ТИХОМИР,ПЕТКОВ,ТОДОРОВ,1954-04-17,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Решение № 2-469 от 24.02.2015 г. - Българска агенция по безопасност на храните","

Документ за получено възнаграждение, собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-28980 и в работно дело IР-14613; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; протокол № 94/ 1990 г. с предложение за унищожаване лично дело IА-28980 (налично) и работно дело IР-14613 (налично).

" ТИХОМИР,ПЕТКОВ,ТОДОРОВ,,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ТИХОМИР,ПЕТРОВ,АСЕНОВ,,"ГР.ЧИПРОВЦИ, ЧИПРОВЦИ, МОНТАНА",2016-02-09,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Монтана","Неустановена принадлежност", ТИХОМИР,ПЕТРОВ,БОРАЧЕВ,,"ГР.СИЛИСТРА, СИЛИСТРА, СИЛИСТРА",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ТИХОМИР,ПЕТРОВ,ГАДЖЕВ,,"ГР.ХИСАРЯ, ХИСАРЯ, ПЛОВДИВ",2011-02-15,"Агенция ""Митници""","Неустановена принадлежност", ТИХОМИР,ПЕТРОВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2015-06-23,"Община Долна Митрополия","Неустановена принадлежност", ТИХОМИР,ПЕТРОВ,МАРКОВ,,"С.КОНСКА, БРЕЗНИК, ПЕРНИК",2015-05-27,"Община Брезник","Неустановена принадлежност", ТИХОМИР,ПЕТРОВ,ПЕЙЧЕВ,,"ГР.ЕЛХОВО, ЕЛХОВО, ЯМБОЛ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ТИХОМИР,ПЕТРОВ,ТОДОРОВ,,"С.ДЕВЕНЕ, ВРАЦА, ВРАЦА",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ТИХОМИР,ПЕТРОВ,ТОДОРОВ,,"С.ДЕВЕНЕ, ВРАЦА, ВРАЦА",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", ТИХОМИР,ПЕТРОВ,ТОДОРОВ,,"С.ДЕВЕНЕ, ВРАЦА, ВРАЦА",2016-01-14,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Враца","Неустановена принадлежност", ТИХОМИР,РОЗИНОВ,ТРИФОНОВ,,"ГР.ПАВЛИКЕНИ, ПАВЛИКЕНИ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ТИХОМИР,СЛАВЕВ,АЛАЙКОВ,,"С.БОГОСЛОВ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2015-01-07,"Община Кюстендил","Неустановена принадлежност", ТИХОМИР,СТАНЕВ,ТИХОВ,,"ГР.ПРОВАДИЯ, ПРОВАДИЯ, ВАРНА",2013-05-21,"Община Провадия","Неустановена принадлежност", ТИХОМИР,СТЕФАНОВ,КЪНЧЕВ,,"ГР.ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2008-07-30,"Държавна агенция Държавен резерв и вoeнновременни запаси","Неустановена принадлежност", ТИХОМИР,СТЕФАНОВ,СТАНЕВ,1928-06-16,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-02-12,Министерства,"Неустановена принадлежност","Чл. 30, ал. 1, т. 1" ТИХОМИР,СТЕФАНОВ,СТЕФАНОВ,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2010-09-29,"Регионални печатни издания","Неустановена принадлежност", ТИХОМИР,СТОЯНОВ,КУЦАРОВ,,"ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ТИХОМИР,ТОДОРОВ,АЛЕКСАНДРОВ,,"С.ЧЕЛЮСТНИЦА, ЧИПРОВЦИ, МОНТАНА",2015-04-07,"Община Чипровци","Неустановена принадлежност", ТИХОМИР,ТОДОРОВ,ТОДОРОВ,,"ГР.НОВИ ПАЗАР, НОВИ ПАЗАР, ШУМЕН",2008-12-18,"Българско национално радио","Неустановена принадлежност", ТИХОМИР,ТОДОРОВ,ТОДОРОВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ТИХОМИР,ТОДОРОВ,ТОДОРОВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2014-02-12,"Разследващи полицаи","Неустановена принадлежност", ТИХОМИР,ТОДОРОВ,ЧУКОЛОВ,,"С.КРУШОВЕНЕ, ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ, ПЛЕВЕН",2015-06-23,"Община Долна Митрополия","Неустановена принадлежност", ТИХОМИР,ТРИФОНОВ,МИКОВ,,"ГР.БОТЕВГРАД, БОТЕВГРАД, СОФИЙСКА",2015-06-29,"Организатор на хазартни игри","Неустановена принадлежност", ТИХОМИР,ТРИФОНОВ,ХРИСТОВ,,"ГР.ЕЛХОВО, ЕЛХОВО, ЯМБОЛ",2014-02-12,"Разследващи полицаи","Неустановена принадлежност", ТИХОМИР,УСТИНОВ,ЧОЛАКОВ,,"С.ГАЛАТА, ТЕТЕВЕН, ЛОВЕЧ",2015-02-11,"Община Тетевен","Неустановена принадлежност", ТИХОМИР,ХРИСТОВ,ПЕТРОВ,,"С.ОРЕШАК, ТРОЯН, ЛОВЕЧ",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", ТИХОМИР,ХРИСТОВ,ПЕТРОВ,,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ТИХОМИР,ХРИСТОВ,ПЕТРОВ,,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ТИХОМИР,ХРИСТОВ,ТОДОРОВ,,"ГР.ГАБРОВО, ГАБРОВО, ГАБРОВО",2011-02-15,"Агенция ""Митници""","Неустановена принадлежност", ТИХОМИР,ХРИСТОВ,ТОДОРОВ,,"ГР.ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ, ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ, ПЛЕВЕН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ТИХОМИР,ЦАНОВ,ТОДОРОВ,,"ГР.РОМАН, РОМАН, ВРАЦА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ТИХОМИР,ЦВЕТАНОВ,ЗАРКОВ,,"ГР.ЛОМ, ЛОМ, МОНТАНА",2014-12-03,"Община Бобов дол","Неустановена принадлежност", ТИХОМИР,ЦВЕТАНОВ,КОСТОВ,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ТИХОМИР,ЦВЕТАНОВ,КОСТОВ,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2014-02-12,"Разследващи полицаи","Неустановена принадлежност", ТИХОМИР,ЦВЕТАНОВ,КУНЧЕВ,1954-03-01,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-02-15,"Агенция ""Митници""","Решение № 185 от 15.02.2011 г. - Агенция ""Митници""","Със заповед № К-34/ 08.01.1988 г. е назначен за инспектор" ТИХОМИР,ЦВЕТАНОВ,ТОДОРОВ,,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2016-01-06,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Видин","Неустановена принадлежност", ТИХОМИР,ЦВЕТКОВ,НАНКОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ТИХОМИР,ЦВЕТКОВ,ПОПОВСКИ,,"С.БОРОВАН, БОРОВАН, ВРАЦА",2013-10-15,"Община Борован","Неустановена принадлежност", ТИХОМИР,ЦВЕТКОВ,ТРИФОНОВ,,"ГР.БЯЛА СЛАТИНА, БЯЛА СЛАТИНА, ВРАЦА",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ТИХОМИРА,ГЕОРГИЕВА,КАЗАСОВА,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ТИХОМИРА,ГЕОРГИЕВА,КАЗАСОВА,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", ТИХОМИРА,ДИМОВА,ДИМОВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2008-07-09,"Национален статистически институт","Неустановена принадлежност", ТИХОМИРА,КИРЕВА,ТОМОВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност", ТИХОМИРА,ПЕТКОВА,ДИМИТРОВА,,"ГР.НОВА ЗАГОРА, НОВА ЗАГОРА, СЛИВЕН",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност", ТИЯНА,ЛАЗАРОВА,ДИМИТРИЕВА-НИКОЛОВА,,СЪРБИЯ,2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност", ТОДОР,АВРАМОВ,ТОДОРОВ,,"С.ПЕЩЕРСКО, АЙТОС, БУРГАС",2012-12-12,"Община Айтос","Неустановена принадлежност", ТОДОР,АЛЕКСАНДРОВ,АКОВ,,"С.БЪЛГАРЕНЕ, ЛЕВСКИ, ПЛЕВЕН",2015-06-23,"Община Долна Митрополия","Неустановена принадлежност", ТОДОР,АЛЕКСАНДРОВ,ГРИГОРОВ,,"С.ИЗВОР, РАДОМИР, ПЕРНИК",2015-06-09,"Община Радомир","Неустановена принадлежност", ТОДОР,АЛЕКСАНДРОВ,ЗУЛЯМСКИ,,"С.ЯНА, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ТОДОР,АЛЕКСАНДРОВ,КЕРАНОВ,,"ГР.ПОПОВО, ПОПОВО, ТЪРГОВИЩЕ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ТОДОР,АЛЕКСАНДРОВ,КЕРАНОВ,,"ГР.ПОПОВО, ПОПОВО, ТЪРГОВИЩЕ",2013-01-16,"Министерство на правосъдието","Неустановена принадлежност", ТОДОР,АЛЕКСАНДРОВ,КИРОВ,,"С.ОБЕДИНЕНИЕ, ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2012-06-27,"Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство - Пловдив","Неустановена принадлежност", ТОДОР,АЛЕКСАНДРОВ,КРЪСТЕВ,,"С.ЯСЕН, НОВО СЕЛО, ВИДИН",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност", ТОДОР,АЛЕКСАНДРОВ,НИКОЛОВ,,"ГР.ДРАГОМАН, ДРАГОМАН, СОФИЙСКА",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност", ТОДОР,АЛЕКСАНДРОВ,ПОПНЕДЕЛЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-03-14,"Софийски университет ""Св. Климент Охридски""","Неустановена принадлежност", ТОДОР,АЛЕКСАНДРОВ,ПОПОВ,1951-05-11,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-01-12,"Министерство на образованието","Решение № 296 от 12.01.2012 г. - Министерството на образованието, младежта и науката","Рег. бланка, съдържаща се в лично дело IА-36955; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр." ТОДОР,АЛЕКСАНДРОВ,РАШЕВ,,"ГР.ЗЛАТИЦА, ЗЛАТИЦА, СОФИЙСКА",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ТОДОР,АЛЕКСАНДРОВ,РАШЕВ,,"ГР.ЗЛАТИЦА, ЗЛАТИЦА, СОФИЙСКА",2011-06-16,"Висша атестационна комисия","Неустановена принадлежност", ТОДОР,АЛЕКСАНДРОВ,РАШЕВ,,"ГР.ЗЛАТИЦА, ЗЛАТИЦА, СОФИЙСКА",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", ТОДОР,АЛЕКСАНДРОВ,САРАНДЕВ,,"С.КОПРИВЛЕН, ХАДЖИДИМОВО, БЛАГОЕВГРАД",2013-01-16,"Министерство на правосъдието","Неустановена принадлежност", ТОДОР,АЛЕКСАНДРОВ,СТАЕВ,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2011-01-26,"Министерство на отбраната","Неустановена принадлежност", ТОДОР,АЛЕКСАНДРОВ,ТАНЕВ,,"ГР.ГАБРОВО, ГАБРОВО, ГАБРОВО",2011-06-16,"Висша атестационна комисия","Неустановена принадлежност", ТОДОР,АЛЕКСАНДРОВ,ТАНЕВ,,"ГР.ГАБРОВО, ГАБРОВО, ГАБРОВО",2012-03-14,"Софийски университет ""Св. Климент Охридски""","Неустановена принадлежност", ТОДОР,АЛЕКСАНДРОВ,ТАНЕВ,,"ГР.ГАБРОВО, ГАБРОВО, ГАБРОВО",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", ТОДОР,АЛЕКСАНДРОВ,ТАНЕВ,,"ГР.ГАБРОВО, ГАБРОВО, ГАБРОВО",2015-02-04,"Министерски съвет - избран на 07.11.2014 г.","Неустановена принадлежност", ТОДОР,АЛЕКСИЕВ,АТАНАСОВ,,"С.ЛОВСКО, ЛОЗНИЦА, РАЗГРАД",2015-06-23,"Приватизирани предприятия - Разград","Неустановена принадлежност", ТОДОР,АЛЕКСИЕВ,КЪНЧЕВ,,"С.КРАВОДЕР, КРИВОДОЛ, ВРАЦА",2015-03-24,"Община Вършец","Неустановена принадлежност", ТОДОР,АЛЕКСИЕВ,ТОДОРОВ,,"С.ХАЙРЕДИН, ХАЙРЕДИН, ВРАЦА",2014-01-15,"Община Хайредин","Неустановена принадлежност", ТОДОР,АЛЕКСИЕВ,ТОДОРОВ,,"С.ХАЙРЕДИН, ХАЙРЕДИН, ВРАЦА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ТОДОР,АНАНИЕВ,ТОДОРОВ,,"С.БУНОВО, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2015-01-07,"Община Кюстендил","Неустановена принадлежност", ТОДОР,АНАСТАСОВ,ЧАТАЛБАШЕВ,,"ГР.СМОЛЯН, СМОЛЯН, СМОЛЯН",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ТОДОР,АНГЕЛОВ,АВРАМОВ,,"С.ЛЕЩЕН, ГЪРМЕН, БЛАГОЕВГРАД",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ТОДОР,АНГЕЛОВ,АЛЕКСОВ,,"С.КОЗАРСКО, БРАЦИГОВО, ПАЗАРДЖИК",2015-04-21,"Община Брацигово","Неустановена принадлежност", ТОДОР,АНГЕЛОВ,АНГЕЛОВ,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност", ТОДОР,АНГЕЛОВ,АНГЕЛОВ,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2010-09-29,"Регионални печатни издания","Неустановена принадлежност", ТОДОР,АНГЕЛОВ,АНГЕЛОВ,,"ГР.БРЕЗНИК, БРЕЗНИК, ПЕРНИК",2012-07-04,"Конфедерация на независимите синдикати в България","Неустановена принадлежност", ТОДОР,АНГЕЛОВ,АНДРЕЕВ,,"С.ЖРЕБИЧКО, БРАЦИГОВО, ПАЗАРДЖИК",2015-04-21,"Община Брацигово","Неустановена принадлежност", ТОДОР,АНГЕЛОВ,БЕЛЧЕВ,,"С.СИТОВО, РОДОПИ, ПЛОВДИВ",2015-06-18,"Приватизирани предприятия - Пловдив","Неустановена принадлежност", ТОДОР,АНГЕЛОВ,ВАНГЕЛОВ,,"ГР.НОВИ ПАЗАР, НОВИ ПАЗАР, ШУМЕН",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ТОДОР,АНГЕЛОВ,ВАНГЕЛОВ,,"ГР.НОВИ ПАЗАР, НОВИ ПАЗАР, ШУМЕН",2014-02-12,"Разследващи полицаи","Неустановена принадлежност", ТОДОР,АНГЕЛОВ,ВАСИЛЕВ,1953-08-26,"ГР.ДИМИТРОВГРАД, ДИМИТРОВГРАД, ХАСКОВО",2015-12-08,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Велико Търново","Решение № 2-586 от 08.12.2015 г. - кандидати за общински съветници – област Велико Търново","

Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично и в работно дело IА-1072; рег. дневник; картон обр. 4.

" ТОДОР,АНГЕЛОВ,ВЕЛКОВ,,"С.КОМАРЕВО, ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ, ПЛЕВЕН",2015-06-23,"Община Долна Митрополия","Неустановена принадлежност", ТОДОР,АНГЕЛОВ,ВЪРБЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-07-04,"Конфедерация на независимите синдикати в България","Неустановена принадлежност", ТОДОР,АНГЕЛОВ,ГЕНОВ,,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ТОДОР,АНГЕЛОВ,ГЕЧЕВ,,"С.ЯВРОВО, КУКЛЕН, ПЛОВДИВ",2015-08-11,"Община Асеновград","Неустановена принадлежност", ТОДОР,АНГЕЛОВ,ГИНКОВ,1948-01-03,"С.ГРАДЕЦ, ВИДИН, ВИДИН",2010-11-03,"Агенция за хората с увреждания","Решение № 169 от 03.11.2010 г. - Агенция за хората с увреждания","

Рег. дневник; картон обр. 6; протокол № 79/ 1990 г. за унищожаване на дело IЯ-3257.

" ТОДОР,АНГЕЛОВ,ГИНКОВ,1948-01-03,"С.ГРАДЕЦ, ВИДИН, ВИДИН",2012-06-14,"Министерство на труда и социалната политика","Решение № 2-19 от 14.06.2012 г. - Министерството на труда и социалната политика","Рег. дневник; картон обр. 6; протокол № 79/ 1990 г. за унищожаване на дело IЯ-3257" ТОДОР,АНГЕЛОВ,ДИМОВ,1941-07-06,"С.БАТАК, ПАВЛИКЕНИ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 153 от 27.07.2010 г. - Министерство на вътрешните работи","Със заповед № 4734/ 26.08.1971 г. е назначен за разузнавач VI степен; със заповед № 61/ 13.04.1972 г. е преназначен за разузнавач II степен; със заповед № 393/ 28.08.1974 г. е преназначен за инспектор IV степен; със заповед № 38/ 27.01.1976 г. е преназначен за зам. н-к на отделение; със заповед № 326/ 01.02.1985 г. е изпратен на 3 месечен курс във ВКШ-КГБ-СССР; със заповед № 3306/ 29.08.1986 г. е преназначен за зам. н-к на отдел; със заповед № 2186/ 05.08.1988 г. е преназначен за н-к на отдел." ТОДОР,АНГЕЛОВ,ИВАНОВ,,"С.ДОЛНИ ЛУКОВИТ, ИСКЪР, ПЛЕВЕН",2015-07-07,"Община Искър","Неустановена принадлежност", ТОДОР,АНГЕЛОВ,ИВАНОВ,,"ГР.КРИВОДОЛ, КРИВОДОЛ, ВРАЦА",2013-10-30,"Община Криводол","Неустановена принадлежност", ТОДОР,АНГЕЛОВ,КОПАРОВ,,"ГР.ЧИРПАН, ЧИРПАН, СТАРА ЗАГОРА",2014-08-12,"Длъжници към Булбанк","Неустановена принадлежност", ТОДОР,АНГЕЛОВ,КОЦОВ,,"ГР.ГРАМАДА, ГРАМАДА, ВИДИН",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност", ТОДОР,АНГЕЛОВ,КОЦОВ,,"ГР.ГРАМАДА, ГРАМАДА, ВИДИН",2013-08-07,"Община Грамада","Неустановена принадлежност", ТОДОР,АНГЕЛОВ,КРАЧУНОВ,,"С.ВАРДИМ, СВИЩОВ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ТОДОР,АНГЕЛОВ,КРЪСТЕВ,,"ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, БЛАГОЕВГРАД",2015-04-21,"Община Брацигово","Неустановена принадлежност", ТОДОР,АНГЕЛОВ,КРЪСТЕВ,,"С.КАРАМАНОВО, ЦЕНОВО, РУСЕ",2009-10-14,"Национален осигурителен институт","Неустановена принадлежност", ТОДОР,АНГЕЛОВ,МИЛИЕВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", ТОДОР,АНГЕЛОВ,МИНЧЕВ,,"С.ЯНТРА, ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-06-19,"Община Горна Оряховица","Неустановена принадлежност", ТОДОР,АНГЕЛОВ,НАЧКОВ,,"С.ЛЕНОВО, АСЕНОВГРАД, ПЛОВДИВ",2015-10-05,"Община Първомай","Неустановена принадлежност", ТОДОР,АНГЕЛОВ,НИКОЛОВ,1933-03-15,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 153 от 27.07.2010 г. - Министерство на вътрешните работи","Със заповед № 6704/ 28.11.1970 г. е назначен за разузнавач IV степен; със заповед № 61/ 13.04.1972 г. е преназначен за разузнавач III степен; със заповед № 393/ 28.08.1974 г. е преназначен за инспектор III степен; със заповед № 657/ 31.12.1974 г. е преназначен за инспектор II степен; със заповед № 424/ 07.09.1976 г. е преназначен за зам. н-к на отделение; със заповед № 2452/ 14.07.1980 г. е преназначен за н-к на отделение; със заповед № 3880/ 01.10.1984 г. е преназначен за зам. н-к на отдел; със заповед № К-2988/ 18.10.1988 г. е преназначен за н-к на отдел." ТОДОР,АНГЕЛОВ,НИКОЛОВ,1933-03-15,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2011-03-16,"Министерство на външните работи","Решение № 199 от 16.03.2011 г. - Министерството на външните работи","Със заповед № 6704/ 28.11.1970 г. е назначен за разузнавач IV степен; със заповед № 61/ 13.04.1972 г. е преназначен за разузнавач III степен; със заповед № 393/ 28.08.1974 г. е преназначен за инспектор III степен; със заповед № 657/ 31.12.1974 г. е преназначен за инспектор II степен; със заповед № 424/ 07.09.1976 г. е преназначен за зам. н-к на отделение; със заповед № 2452/ 14.07.1980 г. е преназначен за н-к на отделение; със заповед № 3880/ 01.10.1984 г. е преназначен за зам. н-к на отдел; със заповед № К-2988/ 18.10.1988 г. е преназначен за н-к на отдел." ТОДОР,АНГЕЛОВ,ПЕТРОВ,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2013-11-13,"Община Враца","Неустановена принадлежност", ТОДОР,АНГЕЛОВ,ПОПОВ,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2011-06-16,"Висша атестационна комисия","Неустановена принадлежност", ТОДОР,АНГЕЛОВ,ПОПОВ,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2014-06-04,"Приватизация - обособени части - София","Неустановена принадлежност", ТОДОР,АНГЕЛОВ,РАЙЧИНОВ,,"С.КРАЛЕВО, ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ТОДОР,АНГЕЛОВ,СТАНЧЕВ,,"С.ЮПЕР, КУБРАТ, РАЗГРАД",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност", ТОДОР,АНГЕЛОВ,СТОЙЧЕВ,,"С.МОРАВА, СВИЩОВ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-07-17,"Община Свищов","Неустановена принадлежност", ТОДОР,АНГЕЛОВ,ТОДОРОВ,,"С.РИБЕН, ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ, ПЛЕВЕН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ТОДОР,АНГЕЛОВ,ТОДОРОВ,,"С.ИВАНЧА, ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност", ТОДОР,АНГЕЛОВ,ТОДОРОВ,,"С.ИВАНЧА, ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-06-11,"Община Велико Търново","Неустановена принадлежност", ТОДОР,АНГЕЛОВ,ТОДОРОВ,,"С.ИВАНЧА, ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-12-08,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Велико Търново","Неустановена принадлежност", ТОДОР,АНГЕЛОВ,ТОДОРОВ,,"С.ВЛАДИНЯ, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", ТОДОР,АНГЕЛОВ,ТОДОРОВ,,"С.ВЛАДИНЯ, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ТОДОР,АНГЕЛОВ,ТОДОРОВ,,"С.НОВГРАД, ЦЕНОВО, РУСЕ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ТОДОР,АНГЕЛОВ,ТОДОРОВ,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ТОДОР,АНГЕЛОВ,ТОДОРОВ,,"С.ПЕТЪРНИЦА, ДОЛНИ ДЪБНИК, ПЛЕВЕН",2015-06-23,"Община Долни Дъбник","Неустановена принадлежност", ТОДОР,АНГЕЛОВ,ТОДОРОВ,,"ГР.БАЛЧИК, БАЛЧИК, ДОБРИЧ",2014-02-12,"Община Балчик","Неустановена принадлежност", ТОДОР,АНГЕЛОВ,ТОДОРОВ,,"С.ПРАВДИНО, СТРАЛДЖА, ЯМБОЛ",2013-03-06,"Община Руен","Неустановена принадлежност", ТОДОР,АНГЕЛОВ,ТОНЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-11-02,"Министерство на регионалното развитие и благоустройството","Неустановена принадлежност", ТОДОР,АНГЕЛОВ,ХРИСТОВ,1947-03-11,"С.ДОЙРЕНЦИ, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2015-02-04,"Община Ловеч","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1" ТОДОР,АНДОНОВ,ТОДОРОВ,,"ГР.СВИЛЕНГРАД, СВИЛЕНГРАД, ХАСКОВО",2009-10-14,"Национален осигурителен институт","Неустановена принадлежност", ТОДОР,АНДРЕЕВ,ПАНДОВ,,"С.БЪЛГАРСКИ ИЗВОР, ТЕТЕВЕН, ЛОВЕЧ",2015-02-11,"Община Тетевен","Неустановена принадлежност", ТОДОР,АНДРЕЕВ,СТЕФАНОВ,,"ГР.ВЕЛИНГРАД, ВЕЛИНГРАД, ПАЗАРДЖИК",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", ТОДОР,АНДРЕЕВ,ТОДОРОВ,,"ГР.СОЗОПОЛ, СОЗОПОЛ, БУРГАС",2013-02-13,"Община Созопол","Неустановена принадлежност", ТОДОР,АНДРЕЕВ,ТОДОРОВ,,"С.БАНЕВО, БУРГАС, БУРГАС",2013-01-23,"Община Бургас","Неустановена принадлежност", ТОДОР,АНТИМОВ,ЯНКОВ,,"С.ПЕЛИШАТ, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2014-02-19,Агробизнесбанк,"Неустановена принадлежност", ТОДОР,АНТИМОВ,ЯНКОВ,,"С.ПЕЛИШАТ, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2014-06-18,"Длъжници към Държавна спестовна каса","Неустановена принадлежност", ТОДОР,АНТОВ,ИСТАТКОВ,,"С.ГОРНА ЛУКА, ЧИПРОВЦИ, МОНТАНА",2015-04-07,"Община Чипровци","Неустановена принадлежност", ТОДОР,АНТОНОВ,ЖИВКОВ,,"ГР.МОНТАНА, МОНТАНА, МОНТАНА",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", ТОДОР,АНТОНОВ,КОВАЧЕВ,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност", ТОДОР,АНТОНОВ,ТОДОРОВ,,"С.ПАМУКЧИИ, НОВИ ПАЗАР, ШУМЕН",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ТОДОР,АПОСТОЛОВ,БОЯДЖИЕВ,1931-11-11,"ГР.ИВАЙЛОВГРАД, ИВАЙЛОВГРАД, ХАСКОВО",2011-06-16,"Висша атестационна комисия","Решение № 230 от 16.06.2011 г. - ВАК","Разходен документ, отчетен от ръководил го щатен служител; документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; лично дело IА-29039; работно дело IР-14687" ТОДОР,АПОСТОЛОВ,БОЯДЖИЕВ,1931-11-11,"ГР.ИВАЙЛОВГРАД, ИВАЙЛОВГРАД, ХАСКОВО",2014-05-27,"Българска академия на науките","Решение № 2-351 от 27.05.2014 г. - Българска академия на науките","

Разходен документ, отчетен от ръководил го щатен служител; документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; лично дело IА-29039; работно дело IР-14687.

" ТОДОР,АПОСТОЛОВ,БОЯДЖИЕВ,1931-11-11,"ГР.ИВАЙЛОВГРАД, ИВАЙЛОВГРАД, ХАСКОВО",2014-06-10,"Софийски университет Св. Климент Охридски","Решение № 2-356 от 10.06.2014 г. - Софийски университет ""Св. Климент Охридски""","Разходен документ, отчетен от ръководил го щатен служител; документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; лично дело IА-29039; работно дело IР-14687." ТОДОР,АПОСТОЛОВ,ВАСИЛЕВ,,"ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, БЛАГОЕВГРАД",2009-10-14,"Национален осигурителен институт","Неустановена принадлежност", ТОДОР,АПОСТОЛОВ,ГОГОВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", ТОДОР,АСЕНОВ,ДАНЬОВСКИ,,"С.ГЕГА, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2011-07-12,"Община Петрич","Неустановена принадлежност", ТОДОР,АСЕНОВ,ИВАНОВ,,"С.БРЪШЛЯНИЦА, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ТОДОР,АСЕНОВ,ИВАНОВ,,"ГР.СВИЛЕНГРАД, СВИЛЕНГРАД, ХАСКОВО",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ТОДОР,АСЕНОВ,ЙОРДАНОВ,,"С.СКУТАРЕ, МАРИЦА, ПЛОВДИВ",2015-09-30,"Община Марица","Неустановена принадлежност", ТОДОР,АСЕНОВ,ЛИБЯХОВСКИ,,"С.МУСОМИЩА, ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, БЛАГОЕВГРАД",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ТОДОР,АСЕНОВ,ЛИБЯХОВСКИ,,"С.МУСОМИЩА, ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, БЛАГОЕВГРАД",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ТОДОР,АСЕНОВ,ПАРТАЛИН,,"С.ГОРНА ДИКАНЯ, РАДОМИР, ПЕРНИК",2012-03-14,"Софийски университет ""Св. Климент Охридски""","Неустановена принадлежност", ТОДОР,АСЕНОВ,ПРАНГОВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2013-02-20,"Община Малко Търново","Неустановена принадлежност", ТОДОР,АСЕНОВ,ХРИСТОВ,,"С.КРЕТА, ГУЛЯНЦИ, ПЛЕВЕН",2015-06-18,"Община Гулянци","Неустановена принадлежност", ТОДОР,АСЕНОВ,ЯНАКИЕВ,,"С.МАЛО КОНАРЕ, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2015-04-28,"Община Пазарджик","Неустановена принадлежност", ТОДОР,АСПАРУХОВ,БОРИСОВ,,"ГР.СВИЩОВ, СВИЩОВ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-06-19,"Община Горна Оряховица","Неустановена принадлежност", ТОДОР,АТАНАСОВ,АНГЕЛОВ,,"С.СВЕТЛЕН, ПОПОВО, ТЪРГОВИЩЕ",2008-07-30,"Държавна агенция Държавен резерв и вoeнновременни запаси","Неустановена принадлежност", ТОДОР,АТАНАСОВ,АТАНАСОВ,,"ГР.ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2015-02-04,"Община Луковит","Неустановена принадлежност", ТОДОР,АТАНАСОВ,АТАНАСОВ,,"ГР.ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2016-02-04,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Ловеч","Неустановена принадлежност", ТОДОР,АТАНАСОВ,АТАНАСОВ,,"С.ЗГАЛЕВО, ПОРДИМ, ПЛЕВЕН",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност", ТОДОР,АТАНАСОВ,АТАНАСОВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ТОДОР,АТАНАСОВ,БИМБАЛОВ,,"С.ЦАЛАПИЦА, РОДОПИ, ПЛОВДИВ",2013-05-29,"Длъжници към банка МИНЕРАЛБАНК","Неустановена принадлежност", ТОДОР,АТАНАСОВ,ДЕЧЕВ,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2012-06-05,"КТ Подкрепа","Неустановена принадлежност", ТОДОР,АТАНАСОВ,ДЕЧЕВ,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ТОДОР,АТАНАСОВ,ДЖАМБАЗКИ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност", ТОДОР,АТАНАСОВ,ДИМИТРОВ,,"ГР.ШАБЛА, ШАБЛА, ДОБРИЧ",2014-03-12,"Община Шабла","Неустановена принадлежност", ТОДОР,АТАНАСОВ,ДИМИТРОВ,,"С.КАПИТАН ПЕТКО ВОЙВОДА, ТОПОЛОВГРАД, ХАСКОВО",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ТОДОР,АТАНАСОВ,ДИМИТРОВ,,"ГР.РАЗГРАД, РАЗГРАД, РАЗГРАД",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ТОДОР,АТАНАСОВ,ДИМИТРОВ,,"ГР.РАЗГРАД, РАЗГРАД, РАЗГРАД",2015-08-04,"Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Неустановена принадлежност", ТОДОР,АТАНАСОВ,ДИМИТРОВ,,"ГР.РАЗГРАД, РАЗГРАД, РАЗГРАД",2015-11-17,"Община Разград","Неустановена принадлежност", ТОДОР,АТАНАСОВ,ЕНЕВ,1948-07-28,"С.СВЕТЛИНА, ТОПОЛОВГРАД, ХАСКОВО",2009-06-29,"Народно събрание","Решение № 69 от 29.06.2009 г. - Народно събрание","Със заповед № 2096/ 04.06.1986 г. е назначен за разузнавач по ДС в отд. 04; със заповед № 441/ 09.11.1989 г. е преназначен за ст. разузнавач ОТО; със заповед № 104/ 08.06.1990 г. е преназначен за инспектор." ТОДОР,АТАНАСОВ,КУЗЕВ,,"ГР.СЕПТЕМВРИ, СЕПТЕМВРИ, ПАЗАРДЖИК",2015-05-19,"Община Септември","Неустановена принадлежност", ТОДОР,АТАНАСОВ,ПАВЛОВ,,"ГР.ШАБЛА, ШАБЛА, ДОБРИЧ",2014-03-12,"Община Шабла","Неустановена принадлежност", ТОДОР,АТАНАСОВ,ПАНАЙОТОВ,,"С.НОВО ПАНИЧАРЕВО, ПРИМОРСКО, БУРГАС",2013-02-13,"Община Созопол","Неустановена принадлежност", ТОДОР,АТАНАСОВ,ПАШКУЛЕВ,,"С.РАВНОГОР, БРАЦИГОВО, ПАЗАРДЖИК",2015-05-12,"Община Пещера","Неустановена принадлежност", ТОДОР,АТАНАСОВ,ПЕТРОВ,,"ГР.СМОЛЯН, СМОЛЯН, СМОЛЯН",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ТОДОР,АТАНАСОВ,ПЕХЛИВАНСКИ,,"С.БЕНКОВСКИ, МАРИЦА, ПЛОВДИВ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ТОДОР,АТАНАСОВ,ПОПКИРЕВ,,"С.КАТУНИЦА, САДОВО, ПЛОВДИВ",2015-10-14,"Община Садово","Неустановена принадлежност", ТОДОР,АТАНАСОВ,СОТИРОВ,,"ГР.ОБЗОР, НЕСЕБЪР, БУРГАС",2013-02-13,"Община Несебър","Неустановена принадлежност", ТОДОР,АТАНАСОВ,СТОИЛОВ,,"ГР.ОРЯХОВО, ОРЯХОВО, ВРАЦА",2014-05-27,"Българска академия на науките","Неустановена принадлежност", ТОДОР,АТАНАСОВ,СТОЯНОВ,,"ГР.ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО, ГЕНЕРАЛ-ТОШЕВО, ДОБРИЧ",2011-11-02,"Министерство на регионалното развитие и благоустройството","Неустановена принадлежност", ТОДОР,АТАНАСОВ,ТАБАКОВ,,"ГР.ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-06-19,"Община Горна Оряховица","Неустановена принадлежност", ТОДОР,АТАНАСОВ,ТИШЕВ,,"С.ПОЛСКИ СЕНОВЕЦ, ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-07-10,"Община Полски Тръмбеш","Неустановена принадлежност", ТОДОР,АТАНАСОВ,ТОДОРОВ,,"С.СУХОЗЕМ, КАЛОЯНОВО, ПЛОВДИВ",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност", ТОДОР,АТАНАСОВ,ТОДОРОВ,,"ГР.БЯЛА СЛАТИНА, БЯЛА СЛАТИНА, ВРАЦА",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ТОДОР,АТАНАСОВ,ТОДОРОВ,,"С.ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВО, АКСАКОВО, ВАРНА",2013-03-20,"Община Аксаково","Неустановена принадлежност", ТОДОР,АТАНАСОВ,ТОДОРОВ,,РУМЪНИЯ,2014-02-19,"Община Добричка","Неустановена принадлежност", ТОДОР,АТАНАСОВ,ТОДОРОВ,,"С.ИВАНОВО, ИВАНОВО, РУСЕ",2015-07-16,"Община Плевен","Неустановена принадлежност", ТОДОР,АТАНАСОВ,ТОДОРОВ,,"ГР.ДУПНИЦА, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2016-02-18,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Кюстендил","Неустановена принадлежност", ТОДОР,АТАНАСОВ,ТОДОРОВ,,"ГР.МЕРИЧЛЕРИ, ДИМИТРОВГРАД, ХАСКОВО",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ТОДОР,АТАНАСОВ,ХАДЖИЙСКИ,,"С.СТРОЕВО, МАРИЦА, ПЛОВДИВ",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ТОДОР,АТАНАСОВ,ХРИСТОВ,1941-02-28,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Решение № 184 от 09.02.2011 г. - Агенция за социално подпомагане","Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр.; лично дело IА-1032 (Рз) МФ; протокол рег. № 958/ 07.05.1990 г. за унищожаване на работно дело IР-744 (Рз)." ТОДОР,АТАНАСОВ,ЧЕРНЕВ,1945-07-24,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2012-12-05,"Български лекарски съюз","Решение № 2-118 от 05.12.2012 г. - Българския лекарски съюз","Документ за получено възнаграждение, собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-30851 и в работно дело IР-16613; рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр. и обр. 6; протокол рег. № С 12/ 29.03.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело IР- 380 (Рс)." ТОДОР,АТАНАСОВ,ЧЕРНЕВ,1945-07-24,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2014-01-08,"Лечебни заведения","Решение № 2-282 от 08.01.2014 г. - лечебните заведения","Документ за получено възнаграждение, собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-30851 и в работно дело IР-16613; рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр. и обр. 6; протокол рег. № С 12/ 29.03.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело IР- 380 (Рс)." ТОДОР,АТАНАСОВ,ЧОБАНОВ,,"С.МОМИНО СЕЛО, РАКОВСКИ, ПЛОВДИВ",2015-10-05,"Община Раковски","Неустановена принадлежност", ТОДОР,АТАНАСОВ,ЯНЕВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ТОДОР,БАЕВ,ТОДОРОВ,,"С.КАМЕНАР, ВАРНА, ВАРНА",2014-09-24,"Длъжници към банка Биохим","Неустановена принадлежност", ТОДОР,БАЙЧЕВ,БАЙЧЕВ,,"ГР.КАРНОБАТ, КАРНОБАТ, БУРГАС",2013-01-09,"Община Карнобат","Неустановена принадлежност", ТОДОР,БАЙЧЕВ,БАЙЧЕВ,,"ГР.КАРНОБАТ, КАРНОБАТ, БУРГАС",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ТОДОР,БАЙЧЕВ,БАЙЧЕВ,,"ГР.КАРНОБАТ, КАРНОБАТ, БУРГАС",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", ТОДОР,БАЙЧЕВ,БАЙЧЕВ,,"ГР.КАРНОБАТ, КАРНОБАТ, БУРГАС",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ТОДОР,БАЙЧЕВ,БАЙЧЕВ,,"ГР.КАРНОБАТ, КАРНОБАТ, БУРГАС",2015-12-01,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Неустановена принадлежност", ТОДОР,БАЙЧЕВ,ТОДОРОВ,,"ГР.КИЛИФАРЕВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-06-11,"Община Велико Търново","Неустановена принадлежност", ТОДОР,БАРБОВ,СЛАВОВ,,"ГР.ТУТРАКАН, ТУТРАКАН, СИЛИСТРА",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност", ТОДОР,БЕНКОВ,ИЛИЕВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност", ТОДОР,БЛАГОЕВ,БАЦАНОВ,1953-04-05,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 153 от 27.07.2010 г. - Министерство на вътрешните работи","Със заповед № 150/ 19.09.1977 г. е назначен за пом. н-к на раз. отделение; със заповед № 3548/ 05.10.1979 г. е преназначен за ст. пом. н-к на раз. отделение; със заповед № 4102/ 07.09.1983 г. е преназначен за зам. н-к на раз. отделение; със заповед № 3548/ 16.09.1985 г. е преназначен за зам. командир по разузнаването на 2 ГО; със заповед № 620/ 17.02.1986 г. е изпратен на 3 месечен курс в КГБ-СССР; със заповед № 3832/ 23.08.1990 г. е преназначен за зам. н-к на раз. отделение." ТОДОР,БОГДАНОВ,БОЕВ,,"ГР.ПАВЛИКЕНИ, ПАВЛИКЕНИ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност", ТОДОР,БОГДАНОВ,ВОДЕНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-03-18,"КТ Подкрепа","Неустановена принадлежност", ТОДОР,БОГДАНОВ,КРАЙЧЕВ,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ТОДОР,БОГДАНОВ,ТОДОРОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ТОДОР,БОЖИДАРОВ,БОЯДЖИЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-10-09,"Длъжници към ОББ","Неустановена принадлежност", ТОДОР,БОЖИДАРОВ,КОСТОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-10-14,"Национален осигурителен институт","Неустановена принадлежност", ТОДОР,БОЖИДАРОВ,ТОДОРОВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ТОДОР,БОЖИДАРОВ,ТОДОРОВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ТОДОР,БОЖИНОВ,ЛИХАРСКИ,1926-01-24,"С.ХАЙРЕДИН, ХАЙРЕДИН, ВРАЦА",2014-01-15,"Община Хайредин","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1" ТОДОР,БОЖИНОВ,ТОДОРОВ,,"С.КОТЕНОВЦИ, БЕРКОВИЦА, МОНТАНА",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност", ТОДОР,БОЙЧЕВ,ШОПОВ,,"С.СМИЛЕЦ, СТРЕЛЧА, ПАЗАРДЖИК",2015-05-19,"Община Стрелча","Неустановена принадлежност", ТОДОР,БОЙЧЕВ,ШОПОВ,,"С.СМИЛЕЦ, СТРЕЛЧА, ПАЗАРДЖИК",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ТОДОР,БОНЕВ,БОНЕВ,,"ГР.БАЛЧИК, БАЛЧИК, ДОБРИЧ",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ТОДОР,БОРИСЛАВОВ,СТАНИШЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-04-27,"Националната служба за охрана","Неустановена принадлежност", ТОДОР,БОРИСОВ,ВАРДАРЕВ,,"С.САТОВЧА, САТОВЧА, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", ТОДОР,БОРИСОВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-10-05,"Администрация на Народното събрание","Неустановена принадлежност", ТОДОР,БОРИСОВ,ГРЕБЕНАРОВ,,"ГР.КАРЛОВО, КАРЛОВО, ПЛОВДИВ",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ТОДОР,БОРИСОВ,ДИМИТРОВ,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ТОДОР,БОРИСОВ,ДИМОВ,,"ГР.КРИЧИМ, КРИЧИМ, ПЛОВДИВ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", ТОДОР,БОРИСОВ,ДОЙЧИНОВ,1961-04-25,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 153 от 27.07.2010 г. - Министерство на вътрешните работи","Със заповед № К-3198/ 25.09.1987 г. е назначен за разузнавач." ТОДОР,БОРИСОВ,ИЗВОРСКИ,1951-08-15,"ГР.КНЕЖА, КНЕЖА, ПЛЕВЕН",2015-12-08,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Велико Търново","Решение № 2-586 от 08.12.2015 г. - кандидати за общински съветници – област Велико Търново","

Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-1049; рег. дневник; картон обр. 4.

" ТОДОР,БОРИСОВ,ЙОРДАНОВ,,"ГР.АСЕНОВГРАД, АСЕНОВГРАД, ПЛОВДИВ",2015-08-11,"Община Асеновград","Неустановена принадлежност", ТОДОР,БОРИСОВ,КОБУРОВ,,"С.ПОПОВИЦА, САДОВО, ПЛОВДИВ",2011-01-26,"Министерство на отбраната","Неустановена принадлежност", ТОДОР,БОРИСОВ,КОЛАРОВ,,"ГР.БАТАК, БАТАК, ПАЗАРДЖИК",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ТОДОР,БОРИСОВ,КОРУЕВ,1942-11-24,"ГР.МОМЧИЛГРАД, МОМЧИЛГРАД, КЪРДЖАЛИ",2009-12-09,"Печатни издания","Решение № 111 от 17.02.2010 г.- Печатни издания","Рег. дневник; картони - обр. 4 и обр. 6; протокол № 73/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-28985 и работно дело IР-14632" ТОДОР,БОРИСОВ,КОСТАДИНОВ,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2014-12-03,"Община Бобов дол","Неустановена принадлежност", ТОДОР,БОРИСОВ,КРЪСТЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-06-14,"Министерство на труда и социалната политика","Неустановена принадлежност", ТОДОР,БОРИСОВ,КРЪСТЕВИЧ,,"ГР.СВИЩОВ, СВИЩОВ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2012-06-14,"Стопанска академия ""Димитър А. Ценов"" - Свищов","Неустановена принадлежност", ТОДОР,БОРИСОВ,МАРКОВ,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2010-01-28,"Комисия за защита на потребителите","Неустановена принадлежност", ТОДОР,БОРИСОВ,МИТЕВ,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2008-09-16,"Държавна агенция по горите","Неустановена принадлежност", ТОДОР,БОРИСОВ,МИТЕВ,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2015-04-28,"Община Пазарджик","Неустановена принадлежност", ТОДОР,БОРИСОВ,МИЦЕВ,,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2015-08-04,"Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Неустановена принадлежност", ТОДОР,БОРИСОВ,ПАТРИКОВ,,"ГР.СВИЩОВ, СВИЩОВ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ТОДОР,БОРИСОВ,ПОЛИХРОНОВ,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", ТОДОР,БОРИСОВ,РАДОВАНОВ,1945-04-02,"С.КОЖИНЦИ, ТРЪН, ПЕРНИК",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 153 от 27.07.2010 г. - Министерство на вътрешните работи","Със заповед № 794/ 12.02.1970 г. е назначен за разузнавач VI степен; със заповед № 154/ 12.12.1970 г. е преназначен за разузнавач V степен; със заповед № 38/ 08.05.1972 г. е преназначен за разузнавач II степен; със заповед № 2868/ 31.08.1974 г. е преназначен за разузнавач I степен; със заповед № 200/ 28.12.1978 г. е преназначен за н-к на група; със заповед № 1970/ 07.05.1981 г. е изпратен на 3 месечен курс в КГБ-Ленинград." ТОДОР,БОРИСОВ,РАДУЛОВ,,"ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, БЛАГОЕВГРАД",2011-06-23,"Община Гоце Делчев","Неустановена принадлежност", ТОДОР,БОРИСОВ,РАДУЛОВ,,"ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, БЛАГОЕВГРАД",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ТОДОР,БОРИСОВ,РАДУЛОВ,,"ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", ТОДОР,БОРИСОВ,ТОДОРОВ,,"ГР.ВЕЛИНГРАД, ВЕЛИНГРАД, ПАЗАРДЖИК",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ТОДОР,БОРИСОВ,ТОДОРОВ,,"ГР.ВЕЛИНГРАД, ВЕЛИНГРАД, ПАЗАРДЖИК",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", ТОДОР,БОРИСОВ,ТОДОРОВ,,"ГР.МОНТАНА, МОНТАНА, МОНТАНА",2015-04-07,"Община Монтана","Неустановена принадлежност", ТОДОР,БОРИСОВ,ТОДОРОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ТОДОР,БОРИСОВ,ТОДОРОВ,,"ГР.БЯЛА СЛАТИНА, БЯЛА СЛАТИНА, ВРАЦА",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ТОДОР,БОРИСОВ,ТОДОРОВ,,"С.ЧЕРНО ПОЛЕ, РУЖИНЦИ, ВИДИН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ТОДОР,БОРИСОВ,ЦВЕТКОВ,,"С.ГАГАНИЦА, БЕРКОВИЦА, МОНТАНА",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност", ТОДОР,БОТЕВ,СТОЯНОВ,,"С.ВАСИЛ ЛЕВСКИ, КАРЛОВО, ПЛОВДИВ",2015-09-09,"Община Карлово","Неустановена принадлежност", ТОДОР,БОТЕВ,СТОЯНОВ,,"С.ВАСИЛ ЛЕВСКИ, КАРЛОВО, ПЛОВДИВ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ТОДОР,БОЯНОВ,ИВАНОВ,,"С.КАРАИСЕН, ПАВЛИКЕНИ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ТОДОР,БОЯНОВ,ИВАНОВ,,"С.КАРАИСЕН, ПАВЛИКЕНИ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ТОДОР,БОЯНОВ,ЛЕЧЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-11-26,"Българска национална телевизия","Неустановена принадлежност", ТОДОР,БОЯНОВ,ЛУКАНОВ,,"ГР.МОНТАНА, МОНТАНА, МОНТАНА",2008-07-09,"Национален статистически институт","Неустановена принадлежност", ТОДОР,БОЯНОВ,МОЯНОВ,,"ГР.ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ТОДОР,БОЯНОВ,ТОДОРОВ,,"С.ПАВЕЛ, ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-12-08,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Велико Търново","Неустановена принадлежност", ТОДОР,БОЯНОВ,ЦОНЧЕВ,,"С.ГИГЕН, ГУЛЯНЦИ, ПЛЕВЕН",2015-01-29,"Община Летница","Неустановена принадлежност", ТОДОР,БЯЛКОВ,ДИМИТРОВ,,"ГР.ДИМИТРОВГРАД, ДИМИТРОВГРАД, ХАСКОВО",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ВАНЧЕВ,ТОДОРОВ,,"С.БРЯСТОВО, МИНЕРАЛНИ БАНИ, ХАСКОВО",2015-09-14,"Община Лъки","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ВАРЧЕВ,ВАРЧЕВ,,"ГР.ТРЪН, ТРЪН, ПЕРНИК",2009-12-09,"Печатни издания","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ВАСИЛЕВ,БАЧЕВ,,"ГР.ДУПНИЦА, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2014-12-09,"Община Дупница","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ВАСИЛЕВ,БАЧЕВ,,"ГР.ДУПНИЦА, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2016-02-18,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Кюстендил","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ВАСИЛЕВ,БЕЛОМОРСКИ,,"С.ОСЛЕН КРИВОДОЛ, МЕЗДРА, ВРАЦА",2013-12-11,"Община Мездра","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ВАСИЛЕВ,БУЗОЛОВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2013-11-27,"Българска народна банка","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ВАСИЛЕВ,ВАСИЛЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-06-18,"Университет по архитектура, строителство и геодезия","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ВАСИЛЕВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.КАРЛОВО, КАРЛОВО, ПЛОВДИВ",2010-01-28,"Комисия за защита на потребителите","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ВАСИЛЕВ,ГРАМЧЕВ,,"С.ОБОРИЩЕ, ПАНАГЮРИЩЕ, ПАЗАРДЖИК",2015-05-12,"Община Панагюрище","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ВАСИЛЕВ,ГРУЕВ,,"С.ЗАБЕЛ, ТРЪН, ПЕРНИК",2015-06-09,"Община Трън","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ВАСИЛЕВ,ДИМИТРОВ,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2014-02-19,"Община Добрич","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ВАСИЛЕВ,ДИМИТРОВ,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2016-01-19,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Добрич","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ВАСИЛЕВ,ИВАНОВ,,"С.СТОЖЕР, ДОБРИЧКА, ДОБРИЧ",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ВАСИЛЕВ,ИЛИЕВ,,"С.КОСТИЕВО, МАРИЦА, ПЛОВДИВ",2015-09-30,"Община Марица","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ВАСИЛЕВ,ЙОРДАНОВ,,"С.ПЧЕЛИНЦИ, КОВАЧЕВЦИ, ПЕРНИК",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ВАСИЛЕВ,КАПИНЧЕВ,,"ГР.БАТАК, БАТАК, ПАЗАРДЖИК",2015-04-16,"Община Батак","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ВАСИЛЕВ,КАРАКОЛЕВ,,"ГР.КАРЛОВО, КАРЛОВО, ПЛОВДИВ",2015-10-14,"Община Сопот","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ВАСИЛЕВ,КИРКОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ВАСИЛЕВ,КОСЕРКОВ,,"ГР.ЗЛАТАРИЦА, ЗЛАТАРИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ВАСИЛЕВ,КУЗМАНОВ,1951-10-20,"ГР.ДРЯНОВО, ДРЯНОВО, ГАБРОВО",2014-07-08,"Технически университет - Габрово","Решение № 2-370 от 08.07.2014 г. - Технически университет - Габрово","

Рег. дневник; картон обр. 6; протокол № 79/ 1990 г. за унищожаване на дело IЯ-3665.

" ТОДОР,ВАСИЛЕВ,НЕДЕВ,,"С.АЛЕКСАНДРИЯ, КРУШАРИ, ДОБРИЧ",2014-03-12,"Община Крушари","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ВАСИЛЕВ,НЕДКОВ,,"ГР.ЕТРОПОЛЕ, ЕТРОПОЛЕ, СОФИЙСКА",2008-09-16,"Държавна агенция по горите","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ВАСИЛЕВ,НИКОЛОВ,,"ГР.ИСКЪР, ИСКЪР, ПЛЕВЕН",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ВАСИЛЕВ,ПАЛИЧЕВ,,"С.ОМАН, БОЛЯРОВО, ЯМБОЛ",2012-06-20,"Университет ""Проф. Асен Златаров"" - Бургас","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ВАСИЛЕВ,ПЕТКОВ,,"С.ЛЕХЧЕВО, БОЙЧИНОВЦИ, МОНТАНА",2011-02-02,"Регионални печатни издания","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ВАСИЛЕВ,ПЕТРОВ,,"С.МИЛАДИНОВЦИ, ДОБРИЧКА, ДОБРИЧ",2014-02-19,"Община Добричка","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ВАСИЛЕВ,ПОЛИХРОНОВ,1950-11-24,"ГР.ОМУРТАГ, ОМУРТАГ, ТЪРГОВИЩЕ",2011-01-26,"Министерство на отбраната","Решение № 180 от 26.01.2011 г. - Министерството на отбраната","Рег. дневник; картон обр. 6; писмо вх. № 3631/ 01.11.1990 г. за унищожаване с протокол изх. № 0416/ 1990 г. личното и работното дело на аг. ""Явор""." ТОДОР,ВАСИЛЕВ,ПОПОВ,,"ГР.САМОКОВ, САМОКОВ, СОФИЙСКА",2011-02-02,"Регионални печатни издания","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ВАСИЛЕВ,САНТОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ВАСИЛЕВ,ТОДОРОВ,,"ГР.БОТЕВГРАД, БОТЕВГРАД, СОФИЙСКА",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ВАСИЛЕВ,ТОДОРОВ,,"С.ПАИСИЙ, ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-07-24,"Община Лясковец","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ВАСИЛЕВ,ТОДОРОВ,,"ГР.ИСПЕРИХ, ИСПЕРИХ, РАЗГРАД",2011-02-23,"Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ВАСИЛЕВ,ТОДОРОВ,1940-09-05,"С.БЕЛОГРАДЕЦ, ВЕТРИНО, ВАРНА",2013-04-10,"Община Ветрино","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1" ТОДОР,ВАСИЛЕВ,ТОДОРОВ,,"ГР.АПРИЛЦИ, АПРИЛЦИ, ЛОВЕЧ",2015-01-29,"Община Априлци","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ВАСИЛЕВ,ТОДОРОВ,,"С.ДОЛНА БЕШОВИЦА, РОМАН, ВРАЦА",2014-01-15,"Община Роман","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ВАСИЛЕВ,ТОДОРОВ,,"С.ИВАНЧА, ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ВАСИЛЕВ,ТОДОРОВ,,"С.ПОБЕДА, ТУНДЖА, ЯМБОЛ",2013-03-20,"Община Аврен","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ВАСИЛЕВ,ТОПАЛСКИ,,"ГР.ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ВАСИЛЕВ,ТОПАЛСКИ,,"ГР.ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ВАСИЛЕВ,ТОПАЛСКИ,,"ГР.ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2015-06-18,"Община Белене","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ВАСИЛЕВ,ХРИСТОВ,,"ГР.БОТЕВГРАД, БОТЕВГРАД, СОФИЙСКА",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ВАСИЛЕВ,ШИКОВ,,"С.СТРЯМА, РАКОВСКИ, ПЛОВДИВ",2015-10-05,"Община Раковски","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ВЕЛИКОВ,ДЕМИРОВ,,"С.ПОПГРИГОРОВО, ДОБРИЧКА, ДОБРИЧ",2014-02-19,"Община Добричка","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ВЕЛИКОВ,ПАНАЙОТОВ,1955-09-13,"ГР.ПОМОРИЕ, ПОМОРИЕ, БУРГАС",2013-02-20,"Община Поморие","Решение № 2-141 от 20.02.2013 г. - община Поморие","Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-2845 (Бс); рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; протокол рег. № С 194/ 09.04.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело IР-1345 (Бс); Привлечен със заповед № 06/ 27.05.1990 г. Ръководството му се осъществява от майор Стоян Николов Киров.Псевдоним ""Дринов""" ТОДОР,ВЕЛИКОВ,ТОДОРОВ,,"ГР.ПРОВАДИЯ, ПРОВАДИЯ, ВАРНА",2013-05-21,"Община Провадия","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ВЕЛИКОВ,ТОДОРОВ,,"ГР.ТУТРАКАН, ТУТРАКАН, СИЛИСТРА",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ВЕЛИЧКОВ,ЗЛАТКОВ,,"С.ЧЕРНИЧЕВО, ХИСАРЯ, ПЛОВДИВ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ВЕЛИЧКОВ,НЕДКОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ВЕЛИЧКОВ,НЕДКОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ВЕНЕЛИНОВ,ЯНЕВ,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2007-09-04,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ВЕСЕЛИНОВ,БУЛЕВ,,"С.ИЗГРЕВ, ЛЕВСКИ, ПЛЕВЕН",2012-03-28,"Варненски свободен университет ""Черноризец Храбър""","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ВЕСЕЛИНОВ,БУЛЕВ,,"С.ИЗГРЕВ, ЛЕВСКИ, ПЛЕВЕН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ВЕСЕЛИНОВ,БЪРЛАТОВ,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2015-03-18,"Община Вълчедръм","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ВЕСЕЛИНОВ,МИЛУШЕВ,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ВЕСЕЛИНОВ,СТОЙЧЕВ,1938-05-07,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2010-02-09,"Българска академия на науките","Решение № 110 от 9.02.2010 г - Българската академия на науките","Собственоръчно написани агентурни сведения; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; работно дело IР-6519; протокол № 95/ 1990 г. с предложение за унищожаване на лично дело IО-1133 и работно дело IР-6519 (налично)." ТОДОР,ВЕСЕЛИНОВ,ТОДОРОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ВЕСЕЛОВ,КАНТАРДЖИЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-06-16,"Висша атестационна комисия","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ВЕТОВ,ГОРАНЧОВСКИ,,"С.КРУШОВИЦА, МИЗИЯ, ВРАЦА",2013-12-11,"Община Мизия","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ВИДОЛОВ,РАБАДЖИЕВ,,"ГР.КАРЛОВО, КАРЛОВО, ПЛОВДИВ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ВИЛХЕЛМ,РОТЕРМЕЛ,1930-11-09,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-12-18,"Българско национално радио","Решение № 56 от 18.12.2008 г. - Българско национално радио","Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; лично дело IА-32130; работно дело IР-5428-2 тома." ТОДОР,ВИЛХЕЛМ,РОТЕРМЕЛ,1930-11-09,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Решение № 72 от 03.08.2009 г. - електронни медии","Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; лично дело IА-32130; работно дело IР-5428-2 тома" ТОДОР,ВИТАНОВ,ДОНЧЕВ,,"ГР.ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ",2011-06-16,"Висша атестационна комисия","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ВИТАНОВ,ДОНЧЕВ,,"ГР.ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ",2014-05-27,"Българска академия на науките","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ВЛАДИМИРОВ,БУРИЛКОВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2009-11-18,"Агенция за приватизация","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ВЛАДИМИРОВ,БУРИЛКОВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2014-02-24,"Висш адвокатски съвет","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ВЛАДИМИРОВ,НЕСТОРОВ,,"ГР.ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-12-08,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Велико Търново","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ВЛАДИМИРОВ,ПЕТРОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ВЛАДИМИРОВ,ТОДОРОВ,,"ГР.ВЪРШЕЦ, ВЪРШЕЦ, МОНТАНА",2008-10-08,"Съвет за електронни медии","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ВЛАДИМИРОВ,ТОДОРОВ,,"ГР.ВЪРШЕЦ, ВЪРШЕЦ, МОНТАНА",2008-11-26,"Българска национална телевизия","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ВЛАДИМИРОВ,ТОДОРОВ,,"С.ИСКРЕЦ, СВОГЕ, СОФИЙСКА",2012-07-04,"Конфедерация на независимите синдикати в България","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ВЛАДИМИРОВ,ТОДОРОВ,,"С.ИСКРЕЦ, СВОГЕ, СОФИЙСКА",2009-10-14,"Национален осигурителен институт","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ВЛАДИМИРОВ,ЦВЕТКОВ,,"ГР.МОНТАНА, МОНТАНА, МОНТАНА",2015-04-07,"Община Монтана","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ВУТОВ,ТОШЕВ,,"ГР.КОЗЛОДУЙ, КОЗЛОДУЙ, ВРАЦА",2013-10-30,"Община Козлодуй","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ВЪЛКОВ,БАРУТЧИЕВ,,"С.ПРОЛОМ, КАРЛОВО, ПЛОВДИВ",2015-09-09,"Община Карлово","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ВЪЛКОВ,ТОДОРОВ,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ВЪЛКОВ,ТОДОРОВ,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ВЪЛЧАНОВ,ПАВЛОВ,,"С.ВРАНИНО, КАВАРНА, ДОБРИЧ",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ВЪЛЧЕВ,МИЛАНОВ,,"С.СТАРОПАТИЦА, КУЛА, ВИДИН",2011-02-15,"Агенция ""Митници""","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ВЪЛЧЕВ,МОМЧИЛОВ,,"С.ГЛЕДКА, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2014-11-26,"Община Кърджали","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ВЪЛЧЕВ,МОНОВ,,"С.СТАРОПАТИЦА, КУЛА, ВИДИН",2013-09-11,"Община Кула","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ВЪЛЧЕВ,СТАЙКОВ,,"С.СКАЛИЦА, ТУНДЖА, ЯМБОЛ",2012-09-26,"Българска търговско-промишлена палата","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ВЪРБАНОВ,ЗАХАРИЕВ,,"С.САМУИЛ, САМУИЛ, РАЗГРАД",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ВЪРБАНОВ,ПЕТРОВ,,"С.ТАТАРИ, БЕЛЕНЕ, ПЛЕВЕН",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ГАВРИЛОВ,КОЗЛОВСКИ,1933-06-28,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 153 от 27.07.2010 г. - Министерство на вътрешните работи","Със заповед № 1533/ 29.12.1962 г. е назначен за разузнавач; със заповед № 74/ 26.06.1965 г. е преназначен за ст. разузнавач; със заповед № 3786/ 20.11.1967 г. е преназначен за инспектор в управление VI; със заповед № 38/ 08.09.1968 г. е преназначен за зам. н-к на отделение; 4020/ 21.07.1970 г. е преназначен за н-к на отделение; със заповед № 5870/ 06.12.1971 г. е изпратен на 5 месечен курс в СССР; със заповед № 442/ 15.02.1974 г. е преназначен за зам. н-к на отдел; със заповед № 586/ 12.02.1976 г. е преназначен за н-к на отдел." ТОДОР,ГАВРИЛОВ,КУЮМДЖИЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-06-04,"Приватизация - обособени части - София","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ГАНЕВ,ПЕТКОВ,,"С.ДОБРОТИЦА, СИТОВО, СИЛИСТРА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ГАНЧЕВ,ГАНЧЕВ,,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2012-06-05,"КТ Подкрепа","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ГАНЧЕВ,ТОДОРОВ,,"С.ПРЕЛОМ, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2015-02-04,"Община Ловеч","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ГАНЧОВ,ФАНДЪКОВ,1958-06-13,"ГР.ПАНАГЮРИЩЕ, ПАНАГЮРИЩЕ, ПАЗАРДЖИК",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 153 от 27.07.2010 г. - Министерство на вътрешните работи","Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; протокол № 74/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-27925 и работно дело IР-13403." ТОДОР,ГАРАБЕТОВ,КИРКОРОВ,,"С.БУТАН, КОЗЛОДУЙ, ВРАЦА",2013-10-30,"Община Козлодуй","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ГАТЕВ,АТАНАСОВ,,"ГР.КАЗАНЛЪК, КАЗАНЛЪК, СТАРА ЗАГОРА",2014-06-25,"Технически университет - София","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ГАТЕВ,ТОДОРОВ,,"С.ОВЧА МОГИЛА, СВИЩОВ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ГЕНОВ,ЙОТОВ,1945-11-19,"С.ЦАР-ПЕТРОВО, КУЛА, ВИДИН",2013-09-11,"Община Кула","Решение № 2-229 от 11.09.2013 г. - община Кула","

Картон обр. 4; Рег. дневник

" ТОДОР,ГЕНОВ,ПЕТКОВ,,"С.КЛАДОРУБ, ДИМОВО, ВИДИН",2011-06-16,"Висша атестационна комисия","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ГЕНОВ,ТОДОРОВ,,"С.ЖИТНИЦА, ДОБРИЧКА, ДОБРИЧ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ГЕОРГИЕВ,БАЙНАШЕВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2013-02-27,"Община Сунгурларе","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ГЕОРГИЕВ,БАНЧЕВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ГЕОРГИЕВ,БИКОВ,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ГЕОРГИЕВ,БИКОВ,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2014-04-09,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ГЕОРГИЕВ,БОБЕВ,1946-07-15,"С.ПОБИТ КАМЪК, РАЗГРАД, РАЗГРАД",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 153 от 27.07.2010 г. - Министерство на вътрешните работи","Със заповед № 3986/ 09.10.1976 г. е изпратен за 3 месеца и 12 дни във ВШ на КГБ-Москва; със заповед № 564/ 11.02.1980 г. е назначен за зам. н-к на отделение; със заповед № 3650/ 09.08.1983 г. е преназначен за н-к на отделение; със заповед № 1982/ 28.05.1986 г. е преназначен за зам. н-к на отдел." ТОДОР,ГЕОРГИЕВ,БОЙКОВ,,"С.САДОВО, ХАДЖИДИМОВО, БЛАГОЕВГРАД",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ГЕОРГИЕВ,БОСЕВ,,"С.БЕНКОВСКИ, МАРИЦА, ПЛОВДИВ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ГЕОРГИЕВ,БОЯДЖИЕВ,,"ГР.НИКОЛАЕВО, НИКОЛАЕВО, СТАРА ЗАГОРА",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ГЕОРГИЕВ,ВАСИЛЕВ,,"ГР.ДРЯНОВО, ДРЯНОВО, ГАБРОВО",2014-01-28,"Община Дряново","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ГЕОРГИЕВ,ВАСИЛЕВ,,"ГР.ДРЯНОВО, ДРЯНОВО, ГАБРОВО",2016-01-19,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Габрово","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ГЕОРГИЕВ,ВАЧЕВ,,"С.КАЛУГЕРОВО, ЛЕСИЧОВО, ПАЗАРДЖИК",2013-12-04,"Длъжници към Банка за земеделски кредит","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ГЕОРГИЕВ,ВАЧКОВ,1945-01-05,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2008-02-12,Министерства,"Решение № 25 от 12.02.2008 г. - министър-председатели, заместник министър-председатели, министри и заместник-министри","Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IА-5189" ТОДОР,ГЕОРГИЕВ,ВАЧКОВ,1945-01-05,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2009-10-14,"Национален осигурителен институт","Решение № 78 от 14.10.2009 г. - Национален осигурителен институт","Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони - обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; лично дело IА-5189 (Пд) МФ;" ТОДОР,ГЕОРГИЕВ,ВАЧКОВ,1945-01-05,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2015-09-30,"Община Пловдив","Решение № 2-558 от 30.09.2015 г. - община Пловдив","

Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони - обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; лично дело IА-5189 (Пд) МФ; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-195/ 24.01.2008 г.

" ТОДОР,ГЕОРГИЕВ,ВОЙНИКОВ,,"С.ГОРЕН ЧИФЛИК, ДОЛНИ ЧИФЛИК, ВАРНА",2013-04-03,"Община Варна","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ГЕОРГИЕВ,ВОЙНИКОВ,,"С.ГОРЕН ЧИФЛИК, ДОЛНИ ЧИФЛИК, ВАРНА",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ГЕОРГИЕВ,ГАНКОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-12-04,"Длъжници към Банка за земеделски кредит","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ГЕОРГИЕВ,ГАНКОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-06-04,"Приватизация - обособени части - София","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ГЕОРГИЕВ,ГАНЧОВСКИ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-01-19,"Българска лютеранска църква","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ГЕОРГИЕВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.ЛЕВСКИ, ЛЕВСКИ, ПЛЕВЕН",2015-07-07,"Община Левски","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ГЕОРГИЕВ,ГИЕВ,,"ГР.РАКОВСКИ, РАКОВСКИ, ПЛОВДИВ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ГЕОРГИЕВ,ГОЧЕВ,,"ГР.СУВОРОВО, СУВОРОВО, ВАРНА",2008-07-30,"Държавна агенция Държавен резерв и вoeнновременни запаси","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ГЕОРГИЕВ,ГОЧЕВ,,"ГР.СУВОРОВО, СУВОРОВО, ВАРНА",2013-05-29,"Община Суворово","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ГЕОРГИЕВ,ГОШЕВ,,"С.БИСТРИЦА, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2013-05-29,"Длъжници към банка МИНЕРАЛБАНК","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ГЕОРГИЕВ,ГРАДЕВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ГЕОРГИЕВ,ГЮРОВ,,"ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, БЛАГОЕВГРАД",2008-09-16,"Държавна агенция по горите","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ГЕОРГИЕВ,ДАРАКЧИЕВ,1945-08-10,"С.САТОВЧА, САТОВЧА, БЛАГОЕВГРАД",2011-05-12,"Община Сатовча","Решение № 217 от 12.05.2011 г. - община Сатовча","Рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; протокол № 4/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-1664 (Бл) и лично дело IА-2165 (Бл); протокол № 2/ 1990 г. за унищожаване на работно дело IР-1256 (Бл).; Привлечен със заповеди № 195/ 20.07.1987 г.; № 29/ 17.02.1989 г. и № 189/ 09.05.1991 г. и се води на отчет от ст. лейт. Димитър Ролев" ТОДОР,ГЕОРГИЕВ,ДИМИТРОВ,,"ГР.СОЗОПОЛ, СОЗОПОЛ, БУРГАС",2012-11-21,"Министерство на околната среда и водите","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ГЕОРГИЕВ,ДИМИТРОВ,,"ГР.ПОМОРИЕ, ПОМОРИЕ, БУРГАС",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ГЕОРГИЕВ,ДИМИТРОВ,,"ГР.ХАРМАНЛИ, ХАРМАНЛИ, ХАСКОВО",2015-08-11,"Община Асеновград","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ГЕОРГИЕВ,ДИМОВ,,"С.БЕЛАСИЦА, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2009-04-15,"Държавна агенция за метрология и технически надзор","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ГЕОРГИЕВ,ДИМОВ,,"С.БЕЛАСИЦА, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ГЕОРГИЕВ,ДИМОВ,,"С.АНТОН, АНТОН, СОФИЙСКА",2014-07-23,"Химикотехнологичен и металургичен университет","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ГЕОРГИЕВ,ДОБРЕВ,,"С.МЪДРИНО, КАРНОБАТ, БУРГАС",2013-01-09,"Община Карнобат","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ГЕОРГИЕВ,ДОКИМОВ,,"С.ВАСИЛЕВО, ГЕНЕРАЛ-ТОШЕВО, ДОБРИЧ",2015-12-17,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Варна","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ГЕОРГИЕВ,ДОНЧЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ГЕОРГИЕВ,ЕЛЕНКОВ,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ГЕОРГИЕВ,ЕЛЕНКОВ,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ГЕОРГИЕВ,ЕЛЕНКОВ,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ГЕОРГИЕВ,ЕЛЕНКОВ,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2015-07-16,"Община Плевен","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ГЕОРГИЕВ,ЕРЕМИЕВ,,"ГР.ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ, ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ, ПЛЕВЕН",2015-06-23,"Община Долна Митрополия","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ГЕОРГИЕВ,ЗАБИРОВ,,"ГР.МАЛКО ТЪРНОВО, МАЛКО ТЪРНОВО, БУРГАС",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ГЕОРГИЕВ,ИВАНОВ,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2008-05-27,"Държавна комисия за енергийно и водно регулиране","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ГЕОРГИЕВ,ИЛИЕВ,,"С.НЕДАН, ПАВЛИКЕНИ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-06-26,"Община Павликени","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ГЕОРГИЕВ,ИЛИЕВ,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2012-01-12,"Министерство на образованието","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ГЕОРГИЕВ,ЙОНЧЕВ,,"ГР.ПОПОВО, ПОПОВО, ТЪРГОВИЩЕ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ГЕОРГИЕВ,КАЙРОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-02-24,"Висш дисциплинарен съд","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ГЕОРГИЕВ,КАЛИНОВ,,"С.МЕДКОВЕЦ, МЕДКОВЕЦ, МОНТАНА",2012-06-27,"Съюз за стопанска инициатива","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ГЕОРГИЕВ,КАЛИНОВ,,"С.МЕДКОВЕЦ, МЕДКОВЕЦ, МОНТАНА",2016-02-09,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Монтана","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ГЕОРГИЕВ,КАРАСТОЯНОВ,,"ГР.КАРНОБАТ, КАРНОБАТ, БУРГАС",2011-01-12,"Политически кабинети","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ГЕОРГИЕВ,КАРНОБАТЛОВ,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ГЕОРГИЕВ,КИФЕРОВ,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ГЕОРГИЕВ,КОЕВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ГЕОРГИЕВ,КОЗАЛИЕВ,,"ГР.ЛЮБИМЕЦ, ЛЮБИМЕЦ, ХАСКОВО",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ГЕОРГИЕВ,КОЛЕВ,,"С.ЛЕВКА, СВИЛЕНГРАД, ХАСКОВО",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ГЕОРГИЕВ,КОСТОВ,,"С.ПАЛИЦИ, ЕЛЕНА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-04-07,"Приватизирани предприятия - Велико Търново","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ГЕОРГИЕВ,КОЦЕВ,,"С.ДОБРОВНИЦА, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2015-04-28,"Община Пазарджик","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ГЕОРГИЕВ,КРЪСТАНСКИ,,"С.РЪЖЕВО КОНАРЕ, КАЛОЯНОВО, ПЛОВДИВ",2009-04-15,"Държавна агенция за метрология и технически надзор","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ГЕОРГИЕВ,КУЗМАНОВ,,"ГР.РАЗЛОГ, РАЗЛОГ, БЛАГОЕВГРАД",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ГЕОРГИЕВ,КУЗМАНОВ,,"ГР.РАЗЛОГ, РАЗЛОГ, БЛАГОЕВГРАД",2014-02-12,"Разследващи полицаи","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ГЕОРГИЕВ,КУНТОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ГЕОРГИЕВ,КЪНЕВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2009-04-15,"Държавна агенция за метрология и технически надзор","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ГЕОРГИЕВ,КЮЛХАНОВ,,"С.МОМЧИЛОВЦИ, СМОЛЯН, СМОЛЯН",2015-09-14,"Приватизирани предприятия - Смолян","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ГЕОРГИЕВ,ЛЕФТЕРОВ,1947-05-03,"ГР.МОНТАНА, МОНТАНА, МОНТАНА",2013-05-29,"Длъжници към банка МИНЕРАЛБАНК","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1" ТОДОР,ГЕОРГИЕВ,МАКАВЕЕВ,,"С.СТАРОСЕЛЦИ, ИСКЪР, ПЛЕВЕН",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ГЕОРГИЕВ,МАРДОВ,,"ГР.РАЗЛОГ, РАЗЛОГ, БЛАГОЕВГРАД",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ГЕОРГИЕВ,МАРДОВ,,"ГР.РАЗЛОГ, РАЗЛОГ, БЛАГОЕВГРАД",2014-02-12,"Разследващи полицаи","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ГЕОРГИЕВ,МАРДОВ,,"ГР.РАЗЛОГ, РАЗЛОГ, БЛАГОЕВГРАД",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ГЕОРГИЕВ,МИХОВ,,"ГР.КНЕЖА, КНЕЖА, ПЛЕВЕН",2015-07-07,"Община Кнежа","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ГЕОРГИЕВ,МЛАДЕНОВ,,"С.ЗАМФИРОВО, БЕРКОВИЦА, МОНТАНА",2015-03-11,"Община Берковица","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ГЕОРГИЕВ,МОРАЛИЙСКИ,,"ГР.БАЛЧИК, БАЛЧИК, ДОБРИЧ",2016-01-19,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Добрич","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ГЕОРГИЕВ,МУТАШКИ,,"С.РОГОЗЕН, ХАЙРЕДИН, ВРАЦА",2014-01-15,"Община Хайредин","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ГЕОРГИЕВ,НАЙДЕНОВ,,"С.ПАВЕЛ, ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-06-19,"Община Горна Оряховица","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ГЕОРГИЕВ,НЕНЧЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-02-12,Министерства,"Неустановена принадлежност", ТОДОР,ГЕОРГИЕВ,НЕНЧЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-04-17,"Кредитни длъжници към банка БАЛКАНБАНК","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ГЕОРГИЕВ,НЕНЧЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-07-03,"Длъжници към Стопанска банка","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ГЕОРГИЕВ,НЕНЧЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-10-02,"Обединена българска банка","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ГЕОРГИЕВ,НЕНЧЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-09-24,"Длъжници към банка Биохим","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ГЕОРГИЕВ,НИКОЛОВ,1931-02-26,"С.ВАРАНА, ЛЕВСКИ, ПЛЕВЕН",2011-06-16,"Висша атестационна комисия","Решение № 230 от 16.06.2011 г. - ВАК","Документи от ръководили го щатни служители; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; дело Ф1, а.е 4526" ТОДОР,ГЕОРГИЕВ,НИКОЛОВ,1931-02-26,"С.ВАРАНА, ЛЕВСКИ, ПЛЕВЕН",2014-06-10,"Софийски университет Св. Климент Охридски","Решение № 2-356 от 10.06.2014 г. - Софийски университет ""Св. Климент Охридски""","

Документи от ръководили го щатни служители; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; дело Ф1, а.е 4526

" ТОДОР,ГЕОРГИЕВ,НИКОЛОВ,,"С.ЕВРЕНОЗОВО, МАЛКО ТЪРНОВО, БУРГАС",2010-01-28,"Комисия за защита на потребителите","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ГЕОРГИЕВ,ПАТРОНОВ,,"ГР.МАЛКО ТЪРНОВО, МАЛКО ТЪРНОВО, БУРГАС",2013-02-20,"Община Малко Търново","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ГЕОРГИЕВ,ПЕЕВ,,"ГР.ПИРДОП, ПИРДОП, СОФИЙСКА",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ГЕОРГИЕВ,ПЕТРЕЛИЙСКИ,,"ГР.ХАДЖИДИМОВО, ХАДЖИДИМОВО, БЛАГОЕВГРАД",2011-05-27,"Община Хаджидимово","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ГЕОРГИЕВ,ПЕТРЕЛИЙСКИ,,"ГР.ХАДЖИДИМОВО, ХАДЖИДИМОВО, БЛАГОЕВГРАД",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ГЕОРГИЕВ,ПЕТРЕЛИЙСКИ,,"ГР.ХАДЖИДИМОВО, ХАДЖИДИМОВО, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ГЕОРГИЕВ,ПЕТРЕЛИЙСКИ,,"ГР.ХАДЖИДИМОВО, ХАДЖИДИМОВО, БЛАГОЕВГРАД",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ГЕОРГИЕВ,ПЕТРЕЛИЙСКИ,,"ГР.ХАДЖИДИМОВО, ХАДЖИДИМОВО, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ГЕОРГИЕВ,ПЕШЕВ,,"ГР.БЕРКОВИЦА, БЕРКОВИЦА, МОНТАНА",2012-09-26,"Национален военен университет ""Васил Левски""","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ГЕОРГИЕВ,ПИРГОВ,,"ГР.ХАДЖИДИМОВО, ХАДЖИДИМОВО, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ГЕОРГИЕВ,ПОПИВАНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", ТОДОР,ГЕОРГИЕВ,ПРЕШЕЛКОВ,,"ГР.РАЗЛОГ, РАЗЛОГ, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ГЕОРГИЕВ,ПРЕШЕЛКОВ,,"ГР.РАЗЛОГ, РАЗЛОГ, БЛАГОЕВГРАД",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ГЕОРГИЕВ,ПЪРВАНОВ,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2009-04-15,"Държавна агенция за метрология и технически надзор","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ГЕОРГИЕВ,РАДЕВ,1935-02-13,"ГР.СМОЛЯН, СМОЛЯН, СМОЛЯН",2011-08-09,"Агенция Пътна инфраструктура","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1" ТОДОР,ГЕОРГИЕВ,РАШКОВ,,"ГР.ПАНАГЮРИЩЕ, ПАНАГЮРИЩЕ, ПАЗАРДЖИК",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ГЕОРГИЕВ,РУСЕВ,,"ГР.ЧИРПАН, ЧИРПАН, СТАРА ЗАГОРА",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ГЕОРГИЕВ,СЕМОВ,,"С.МИЛАНОВО, СВОГЕ, СОФИЙСКА",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ГЕОРГИЕВ,СЕМОВ,,"С.МИЛАНОВО, СВОГЕ, СОФИЙСКА",2013-10-30,"Община Криводол","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ГЕОРГИЕВ,СЕМОВ,1947-12-15,"ГР.АЙТОС, АЙТОС, БУРГАС",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 153 от 27.07.2010 г. - Министерство на вътрешните работи","Със заповед № 1834/ 17.04.1976 г. е назначен за разузнавач II степен; със заповед № 480/ 17.06.1977 г. е преназначен за разузнавач I степен; със заповед № 109/ 02.09.1981 г. е преназначен за ст. разузнавач; със заповед № 26/ 05.03.1987 г. е преназначен за инспектор; със заповед № 57/ 21.04.1987 г. е преназначен за зам. н-к на отделение; със заповед № 302/ 02.02.1989 г. е преназначен за зам. н-к по ДС на ОбУ на МВР-Несебър." ТОДОР,ГЕОРГИЕВ,СПИРИДОНОВ,,"С.КАЛУГЕРОВО, ЛЕСИЧОВО, ПАЗАРДЖИК",2013-04-03,"Община Варна","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ГЕОРГИЕВ,СРЕДКОВ,,"ГР.КНЕЖА, КНЕЖА, ПЛЕВЕН",2015-07-07,"Община Кнежа","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ГЕОРГИЕВ,СТЕФАНОВ,,"С.ДЕВЕТАК, КАРНОБАТ, БУРГАС",2013-01-09,"Община Карнобат","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ГЕОРГИЕВ,СЪБЕВ,,"С.СЪРНИНО, ГЕНЕРАЛ-ТОШЕВО, ДОБРИЧ",2014-02-12,"Община Генерал Тошево","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ГЕОРГИЕВ,ТАНЧЕВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2010-09-29,"Регионални печатни издания","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ГЕОРГИЕВ,ТАШЕВ,,"С.ПЕТКОВО, СМОЛЯН, СМОЛЯН",2007-09-04,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ГЕОРГИЕВ,ТЕРЗИЕВ,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2012-06-05,"Министерство на културата","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ГЕОРГИЕВ,ТЕРЗИЕВ,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ГЕОРГИЕВ,ТЕТИМОВ,,"ГР.САНДАНСКИ, САНДАНСКИ, БЛАГОЕВГРАД",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ГЕОРГИЕВ,ТОДОРОВ,,"С.ПЕТ МОГИЛИ, НОВА ЗАГОРА, СЛИВЕН",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ГЕОРГИЕВ,ТОДОРОВ,,"С.ПЕТ МОГИЛИ, НОВА ЗАГОРА, СЛИВЕН",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ГЕОРГИЕВ,ТОДОРОВ,,"С.ПЕТ МОГИЛИ, НОВА ЗАГОРА, СЛИВЕН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ГЕОРГИЕВ,ТОДОРОВ,,"ГР.ДУПНИЦА, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2008-11-26,"Българска национална телевизия","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ГЕОРГИЕВ,ТОДОРОВ,,"ГР.ДИМИТРОВГРАД, ДИМИТРОВГРАД, ХАСКОВО",2012-06-05,"КТ Подкрепа","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ГЕОРГИЕВ,ТОДОРОВ,,"ГР.КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2015-08-04,"Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ГЕОРГИЕВ,ТОДОРОВ,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2008-07-09,"Национален статистически институт","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ГЕОРГИЕВ,ТОДОРОВ,,"С.КОПИЛОВЦИ, ГЕОРГИ ДАМЯНОВО, МОНТАНА",2015-03-24,"Община Георги Дамяново","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ГЕОРГИЕВ,ТОДОРОВ,,"С.КОПИЛОВЦИ, ГЕОРГИ ДАМЯНОВО, МОНТАНА",2016-02-09,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Монтана","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ГЕОРГИЕВ,ТОДОРОВ,,"С.СЛАДУН, СВИЛЕНГРАД, ХАСКОВО",2015-11-17,"Община Разград","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ГЕОРГИЕВ,ТОДОРОВ,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ГЕОРГИЕВ,ТОДОРОВ,,"С.ПЛЕШИВЕЦ, РУЖИНЦИ, ВИДИН",2013-10-09,"Община Ружинци","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ГЕОРГИЕВ,ТОДОРОВ,,"С.ПЛЕШИВЕЦ, РУЖИНЦИ, ВИДИН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ГЕОРГИЕВ,ТОДОРОВ,,"С.ЧЕШНЕГИРОВО, САДОВО, ПЛОВДИВ",2015-10-14,"Община Садово","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ГЕОРГИЕВ,ТОДОРОВ,,"С.РАДАНОВО, ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ГЕОРГИЕВ,ТОДОРОВ,,"С.БОТЕВО, ХАЙРЕДИН, ВРАЦА",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ГЕОРГИЕВ,ТОДОРОВ,,"ГР.ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ГЕОРГИЕВ,ТОДОРОВ,,"ГР.ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ГЕОРГИЕВ,ТОДОРОВ,,"ГР.СВИЛЕНГРАД, СВИЛЕНГРАД, ХАСКОВО",2012-07-04,"Конфедерация на независимите синдикати в България","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ГЕОРГИЕВ,ТОДОРОВ,,"ГР.ПРОВАДИЯ, ПРОВАДИЯ, ВАРНА",2013-05-21,"Община Провадия","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ГЕОРГИЕВ,ТОДОРОВ,1945-04-12,"С.ПЕТЕЛОВО, ЧЕРНООЧЕНЕ, КЪРДЖАЛИ",2010-04-27,"Националната служба за охрана","Решение № 127 от 27.04.2010 г. - Национална служба за охрана","Със заповед № 451/ 13.06.1972 г. е назначен за разузнавач III степен; със заповед № 0652/ 05.09.1975 г. е преназначен за разузнавач II степен; със заповед № 474/ 21.04.1981 г. е преназначен за н-к група." ТОДОР,ГЕОРГИЕВ,ТОДОРОВ,1945-04-12,"С.ПЕТЕЛОВО, ЧЕРНООЧЕНЕ, КЪРДЖАЛИ",2011-10-05,"Администрация на Народното събрание","Решение № 271 от 05.10.2011 г. - администрация на Народното събрание","Със заповед № 451/ 13.06.1972 г. е назначен за разузнавач III степен; със заповед № 0652/ 05.09.1975 г. е преназначен за разузнавач II степен; със заповед № 474/ 21.04.1981 г. е преназначен за н-к група." ТОДОР,ГЕОРГИЕВ,ТОДОРОВ,,"ГР.БАЛЧИК, БАЛЧИК, ДОБРИЧ",2014-02-12,"Община Балчик","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ГЕОРГИЕВ,ТОДОРОВ,1945-12-09,"ГР.ЛОМ, ЛОМ, МОНТАНА",2016-02-09,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Монтана","Решение № 2-604 от 09.02.2016 г. - кандидати за общински съветници – област Монтана","

Рег. дневник; картон обр. 6; протокол рег. № III 75/ 23.04.1990 г. с предложение за унищожаване дело IЯ-216 (Мх).

" ТОДОР,ГЕОРГИЕВ,ТОДОРОВ,,"С.БАЛКАНЦИ, СТРАЖИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-07-24,"Община Стражица","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ГЕОРГИЕВ,ТОШКОВ,,"С.КРУШОВИЦА, МИЗИЯ, ВРАЦА",2013-12-11,"Община Мизия","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ГЕОРГИЕВ,ТЮФЕКЧИЕВ,,"ГР.СВИЛЕНГРАД, СВИЛЕНГРАД, ХАСКОВО",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ГЕОРГИЕВ,УРДЕВ,,"ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, БЛАГОЕВГРАД",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ГЕОРГИЕВ,УШЕВ,,"С.ПЕТКОВО, СМОЛЯН, СМОЛЯН",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ГЕОРГИЕВ,ХАЙДУКОВ,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ГЕОРГИЕВ,ХАЙДУТОВ,,"ГР.МАЛКО ТЪРНОВО, МАЛКО ТЪРНОВО, БУРГАС",2013-03-20,"Община Аксаково","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ГЕОРГИЕВ,ХАРИЗАНОВ,,"С.САТОВЧА, САТОВЧА, БЛАГОЕВГРАД",2011-05-12,"Община Сатовча","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ГЕОРГИЕВ,ХРИСТОВ,,"С.ЕКЗАРХ ЙОСИФ, БОРОВО, РУСЕ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ГЕОРГИЕВ,ЦАНКОВ,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2013-10-02,"Обединена българска банка","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ГЕОРГИЕВ,ЧАКЪРОВ,,"ГР.СОЗОПОЛ, СОЗОПОЛ, БУРГАС",2013-02-13,"Община Созопол","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ГЕОРГИЕВ,ЧАКЪРОВ,,"ГР.СОЗОПОЛ, СОЗОПОЛ, БУРГАС",2015-12-01,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ГЕОРГИЕВ,ЧИНЕВ,,"ГР.БАТАК, БАТАК, ПАЗАРДЖИК",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ГЕОРГИЕВ,ЧИНЕВ,,"ГР.БАТАК, БАТАК, ПАЗАРДЖИК",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ГЕОРГИЕВ,ЧИРПАНОВ,,"С.МАРЯН, ЕЛЕНА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-06-05,"Община Елена","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ГЕОРГИЕВ,ЧОМПАЛОВ,,"ГР.ЗЛАТИЦА, ЗЛАТИЦА, СОФИЙСКА",2010-09-29,"Регионални печатни издания","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ГЕОРГИЕВ,ШОПОВ,,"ГР.КАРЛОВО, КАРЛОВО, ПЛОВДИВ",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ГЕЧЕВ,ТОТЕВ,,"С.АБЛАНИЦА, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2015-03-11,"Община Бойчиновци","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ГИЧЕВ,ГИЧЕВ,1962-07-23,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2008-09-16,"Държавна агенция по горите","Решение № 47 от 16.09.2008 г. - държавни агенции","Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IА-981; протокол рег. № КА 9/ 27.05.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело IР-285" ТОДОР,ГОРАНОВ,ГОРАНОВ,,"С.ПЕТЪРНИЦА, ДОЛНИ ДЪБНИК, ПЛЕВЕН",2012-07-25,"Конфедерация на независимите синдикати в България","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ГОРАНОВ,НАЙДЕНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ГОРАНОВ,НЕНЧОВСКИ,,"С.ЛАЗАРОВО, КНЕЖА, ПЛЕВЕН",2013-11-13,"Община Враца","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ГОРЧЕВ,КАВЛАКОВ,,"ГР.БАТАК, БАТАК, ПАЗАРДЖИК",2015-04-16,"Община Батак","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ГОРЯНОВ,ТОДОРОВ,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ГОСПОДИНОВ,ГОСПОДИНОВ,,"С.КРАСЕН, ГЕНЕРАЛ-ТОШЕВО, ДОБРИЧ",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ГОСПОДИНОВ,ГОСПОДИНОВ,,"ГР.БАЛЧИК, БАЛЧИК, ДОБРИЧ",2010-09-29,"Регионални печатни издания","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ГОСПОДИНОВ,ДРАГАНОВ,,"ГР.ПРОВАДИЯ, ПРОВАДИЯ, ВАРНА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ГОСПОДИНОВ,ИЛИЕВ,,"С.ЖИТОСВЯТ, КАРНОБАТ, БУРГАС",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ГОСПОДИНОВ,ТОДОРОВ,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ГОЧЕВ,МИНОВ,,"ГР.РАДНЕВО, РАДНЕВО, СТАРА ЗАГОРА",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", ТОДОР,ГРИГОРОВ,ГЕОРГИЕВ,,"С.КОСТЕНЦИ, БЕРКОВИЦА, МОНТАНА",2015-03-11,"Община Берковица","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ГРИГОРОВ,САМУИЛОВ,,"С.СЛОМЕР, ПАВЛИКЕНИ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-06-26,"Община Павликени","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ГРИГОРОВ,СОКОЛОВ,,"С.ПЪРВОМАЙЦИ, ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-06-19,"Община Горна Оряховица","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ГРИГОРОВ,СОКОЛОВ,,"С.ПЪРВОМАЙЦИ, ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2014-12-09,"Висше транспортно училище ""Тодор Каблешков""-София","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ГРУЕВ,ГРЪНЧАРОВ,,"ГР.КРИЧИМ, КРИЧИМ, ПЛОВДИВ",2015-09-14,"Община Кричим","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ДАВИДОВ,ТОДОРОВ,,"С.ИВАНЧА, ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-07-24,"Община Стражица","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ДАМЯНОВ,ДАМЯНОВ,,"С.КАРАМАНОВО, ЦЕНОВО, РУСЕ",2015-12-01,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ДАМЯНОВ,ТОДОРОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-06-11,"Община Велико Търново","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ДАМЯНОВ,ТОДОРОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-12-08,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Велико Търново","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ДАНАИЛОВ,ПРАЗОВ,,"ГР.СЪЕДИНЕНИЕ, СЪЕДИНЕНИЕ, ПЛОВДИВ",2015-10-28,"Община Съединение","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ДАНЧЕВ,ТОДОРОВ,,"С.ГАВРАИЛОВО, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ДАТКОВ,ЯНЧЕВ,,"ГР.ТОПОЛОВГРАД, ТОПОЛОВГРАД, ХАСКОВО",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ДАФИНОВ,АСЕНОВ,,"С.МАСЛАРЕВО, ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-07-10,"Община Полски Тръмбеш","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ДАЧЕВ,СЛАВОВ,,"С.МЪДРИНО, КАРНОБАТ, БУРГАС",2013-01-09,"Община Карнобат","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ДЕЛЧЕВ,НАЛБАНТОВ,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2009-12-02,"Национална здравноосигурителна каса","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ДЕМИРЕВ,ИЛИЕВ,,"С.ПОРОЙ, ПОМОРИЕ, БУРГАС",2013-05-21,"Община Долни чифлик","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ДЕНЕВ,ИЛИЕВ,,"С.КРАСЕН, ГЕНЕРАЛ-ТОШЕВО, ДОБРИЧ",2014-02-12,"Община Генерал Тошево","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ДЕНЧЕВ,ДЕНЕВ,,"ГР.СУНГУРЛАРЕ, СУНГУРЛАРЕ, БУРГАС",2008-05-27,"Държавна агенция за информационни технологии и съобщения","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ДЕНЧЕВ,ДЕНЕВ,,"ГР.СУНГУРЛАРЕ, СУНГУРЛАРЕ, БУРГАС",2013-01-09,"Община Карнобат","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ДЕЧЕВ,ПАМУКОВ,,"ГР.ЛЕТНИЦА, ЛЕТНИЦА, ЛОВЕЧ",2015-01-29,"Община Летница","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ДИКОВ,ТОДОРОВ,,"С.БРОДИЛОВО, ЦАРЕВО, БУРГАС",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ДИКОВ,ТОДОРОВ,,"С.БРОДИЛОВО, ЦАРЕВО, БУРГАС",2015-12-01,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ДИМИТРОВ,АНГЕЛОВ,,"ГР.ТРЪСТЕНИК, ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ, ПЛЕВЕН",2015-06-23,"Община Долна Митрополия","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ДИМИТРОВ,АНГЕЛОВ,,"С.ПАЛИЛУЛА, БОЙЧИНОВЦИ, МОНТАНА",2015-03-11,"Община Бойчиновци","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ДИМИТРОВ,АРНАУДОВ,,"С.ПЧЕЛАРОВО, ГЕНЕРАЛ-ТОШЕВО, ДОБРИЧ",2013-07-03,"Длъжници към Стопанска банка","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ДИМИТРОВ,АРНАУДОВ,,"С.ПЧЕЛАРОВО, ГЕНЕРАЛ-ТОШЕВО, ДОБРИЧ",2014-02-19,"Община Добрич","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ДИМИТРОВ,АХПАЗОВ,1960-10-31,"ГР.КАВАРНА, КАВАРНА, ДОБРИЧ",2014-02-24,"Община Каварна","Решение № 2-315 от 24.02.2014 г. - община Каварна","

Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-33999; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6.

" ТОДОР,ДИМИТРОВ,БАКЪРДЖИЕВ,,"С.ЦАР АСЕН, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2015-04-28,"Община Пазарджик","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ДИМИТРОВ,БАХЛОВ,,"ГР.КРИЧИМ, КРИЧИМ, ПЛОВДИВ",2015-09-14,"Община Кричим","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ДИМИТРОВ,БОЗЕВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ДИМИТРОВ,БОЗЕВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ДИМИТРОВ,БОЯДЖИЕВ,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2015-09-09,"Община Карлово","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ДИМИТРОВ,БРАЯНОВСКИ,1955-03-15,"С.СЛИВАРОВО, МАЛКО ТЪРНОВО, БУРГАС",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 153 от 27.07.2010 г. - Министерство на вътрешните работи","Със заповед № К-4330/ 20.11.1980 г. е назначен за зам. командир по разузн. 2-ра комендатура; със заповед № 4030/ 13.09.1982 г. е преназначен за зам. командир по разузн. на 1 комендатура-Мичурин; със заповед № 3076/ 04.11.1988 г. е преназначен за зам. н-к РО; със заповед № 3832/ 23.08.1990 г. е преназначен за зам. командир по разузнаването в 7 ГО." ТОДОР,ДИМИТРОВ,БРАЯНОВСКИ,1955-03-15,"С.СЛИВАРОВО, МАЛКО ТЪРНОВО, БУРГАС",2013-02-20,"Община Малко Търново","Решение № 2-140 от 20.02.2013 г. - община Малко Търново","Със заповед № К-4330/ 20.11.1980 г. е назначен за зам. командир по разузн. 2-ра комендатура; със заповед № 4030/ 13.09.1982 г. е преназначен за зам. командир по разузн. на 1 комендатура-Мичурин; със заповед № 3076/ 04.11.1988 г. е преназначен за зам. н-к РО; със заповед № 3832/ 23.08.1990 г. е преназначен за зам. командир по разузнаването в 7 ГО." ТОДОР,ДИМИТРОВ,БРАЯНОВСКИ,1955-03-15,"С.СЛИВАРОВО, МАЛКО ТЪРНОВО, БУРГАС",2015-12-01,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Решение № 2-584 от 01.12.2015 г. - кандидати за общински съветници – област Бургас","Със заповед № К-4330/ 20.11.1980 г. е назначен за зам. командир по разузн. 2-ра комендатура; със заповед № 4030/ 13.09.1982 г. е преназначен за зам. командир по разузн. на 1 комендатура-Мичурин; със заповед № 3076/ 04.11.1988 г. е преназначен за зам. н-к РО; със заповед № 3832/ 23.08.1990 г. е преназначен за зам. командир по разузнаването в 7 ГО." ТОДОР,ДИМИТРОВ,ВАНКОВ,,"С.СЛАНА БАРА, ВИДИН, ВИДИН",2013-09-18,"Община Видин","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ДИМИТРОВ,ВАСИЛЕВ,,"ГР.ДУПНИЦА, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2016-02-18,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Кюстендил","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ДИМИТРОВ,ВАЦОВ,,"ГР.КУЛА, КУЛА, ВИДИН",2012-06-14,"Министерство на труда и социалната политика","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ДИМИТРОВ,ВЕЛИКОВ,,"С.КРУШЕТО, ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2007-09-04,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ДИМИТРОВ,ВЕЛИКОВ,,"С.КРУШЕТО, ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ДИМИТРОВ,ВЕЛИКОВ,,"С.КРУШЕТО, ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ДИМИТРОВ,ВЕЛИКОВ,,"С.КРУШЕТО, ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-06-19,"Община Горна Оряховица","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ДИМИТРОВ,ВЛАЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-02-09,"Българска академия на науките","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ДИМИТРОВ,ГАЙДАЖИЕВ,,"ГР.ПЪРВОМАЙ, ПЪРВОМАЙ, ПЛОВДИВ",2015-10-05,"Община Първомай","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ДИМИТРОВ,ГЕОРГИЕВ,1956-09-18,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2012-10-10,"Висше строително училище ""Любен Каравелов""","Решение № 2-86 от 10.10.2012 г. - Висше строително училище ""Любен Каравелов""","Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-290; рег. дневник; картон обр. 4." ТОДОР,ДИМИТРОВ,ГЕОРГИЕВ,,"С.ПОПОВИЦА, САДОВО, ПЛОВДИВ",2015-10-05,"Община Първомай","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ДИМИТРОВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2013-01-23,"Община Бургас","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ДИМИТРОВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2015-12-01,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ДИМИТРОВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ДИМИТРОВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2014-02-12,"Разследващи полицаи","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ДИМИТРОВ,ГЕШЕВ,,"С.СТРЕЛЦИ, БРЕЗОВО, ПЛОВДИВ",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ДИМИТРОВ,ГИРГИНОВ,,"ГР.ГАБРОВО, ГАБРОВО, ГАБРОВО",2011-06-16,"Висша атестационна комисия","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ДИМИТРОВ,ГИРГИНОВ,,"ГР.ГАБРОВО, ГАБРОВО, ГАБРОВО",2014-06-18,"Университет по архитектура, строителство и геодезия","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ДИМИТРОВ,ГОНДОВ,,"ГР.ЦАРЕВО, ЦАРЕВО, БУРГАС",2013-02-27,"Община Царево","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ДИМИТРОВ,ГОРЕЛОВ,,"С.ВИЕВО, СМОЛЯН, СМОЛЯН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ДИМИТРОВ,ГОРЕЛОВ,,"С.ВИЕВО, СМОЛЯН, СМОЛЯН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ДИМИТРОВ,ГУШЕВ,,"С.СТРАХИЛ, ВЪЛЧИ ДОЛ, ВАРНА",2013-04-10,"Община Белослав","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ДИМИТРОВ,ГУШЕВ,,"С.СТРАХИЛ, ВЪЛЧИ ДОЛ, ВАРНА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ДИМИТРОВ,ГЬОШЕВ,,"С.НОВО СЕЛО, СТАМБОЛИЙСКИ, ПЛОВДИВ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ДИМИТРОВ,ДИМИТРОВ,,"ГР.КАРЛОВО, КАРЛОВО, ПЛОВДИВ",2015-09-09,"Община Калояново","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ДИМИТРОВ,ДИМИТРОВ,,"ГР.КАРЛОВО, КАРЛОВО, ПЛОВДИВ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ДИМИТРОВ,ДИМИТРОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-08-04,"Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ДИМИТРОВ,ДИМИТРОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-06-10,"Държавна агенция Архиви","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ДИМИТРОВ,ДИМИТРОВ,,"ГР.САНДАНСКИ, САНДАНСКИ, БЛАГОЕВГРАД",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ДИМИТРОВ,ДИМИТРОВ,,"ГР.САНДАНСКИ, САНДАНСКИ, БЛАГОЕВГРАД",2014-02-12,"Разследващи полицаи","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ДИМИТРОВ,ДИМОВ,,"ГР.ДОЛНА БАНЯ, ДОЛНА БАНЯ, СОФИЙСКА",2008-09-16,"Държавна агенция по горите","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ДИМИТРОВ,ДЯКОВ,1940-09-20,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1" ТОДОР,ДИМИТРОВ,ЗЛАТЕВ,,"ГР.СУВОРОВО, СУВОРОВО, ВАРНА",2015-12-17,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Варна","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ДИМИТРОВ,ИЛЧЕВ,,"С.РАЙКОВО, СМОЛЯН, СМОЛЯН",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ДИМИТРОВ,КАРАДЕНИЗОВ,,"ГР.ЕЛХОВО, ЕЛХОВО, ЯМБОЛ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ДИМИТРОВ,КАРАДЖОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-06-16,"Висша атестационна комисия","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ДИМИТРОВ,КАРАМАНСКИ,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2011-06-16,"Висша атестационна комисия","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ДИМИТРОВ,КАРАМАНСКИ,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2014-06-18,"Университет по архитектура, строителство и геодезия","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ДИМИТРОВ,КАРАЯНЕВ,,"ГР.ПРОВАДИЯ, ПРОВАДИЯ, ВАРНА",2011-02-23,"Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ДИМИТРОВ,КАРАЯНЕВ,,"ГР.ПРОВАДИЯ, ПРОВАДИЯ, ВАРНА",2013-05-21,"Община Провадия","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ДИМИТРОВ,КИРИЛОВ,,"ГР.ЛЯСКОВЕЦ, ЛЯСКОВЕЦ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-12-08,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Велико Търново","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ДИМИТРОВ,КОЛЕВ,,"ГР.ТОПОЛОВГРАД, ТОПОЛОВГРАД, ХАСКОВО",2013-07-03,"Длъжници към Стопанска банка","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ДИМИТРОВ,КОНАРСКИ,,"С.БЕНКОВСКИ, МАРИЦА, ПЛОВДИВ",2009-10-14,"Национален осигурителен институт","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ДИМИТРОВ,КОНДОЛОВ,,"С.ВАРВАРА, ЦАРЕВО, БУРГАС",2013-02-27,"Община Царево","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ДИМИТРОВ,КОСТАДИНОВ,,"С.МАРЯН, ЕЛЕНА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-06-05,"Община Елена","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ДИМИТРОВ,КОСТАДИНОВ,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2011-03-16,"Министерство на външните работи","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ДИМИТРОВ,КРЕМЕНАРОВ,,"С.БОРОВО, ЛЪКИ, ПЛОВДИВ",2015-09-14,"Община Лъки","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ДИМИТРОВ,МАРИНЧЕВ,,"ГР.ДИМИТРОВГРАД, ДИМИТРОВГРАД, ХАСКОВО",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ДИМИТРОВ,МАРИНЧЕВ,,"ГР.ДИМИТРОВГРАД, ДИМИТРОВГРАД, ХАСКОВО",2014-02-12,"Разследващи полицаи","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ДИМИТРОВ,МАТРЕВ,,"ГР.КУКЛЕН, КУКЛЕН, ПЛОВДИВ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ДИМИТРОВ,МЕРДЖАНОВ,,"ГР.БАТАК, БАТАК, ПАЗАРДЖИК",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", ТОДОР,ДИМИТРОВ,МЛАДЕНОВ,,"С.КОМАРЕВО, БЯЛА СЛАТИНА, ВРАЦА",2013-10-23,"Община Бяла Слатина","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ДИМИТРОВ,МУТАФОВ,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ДИМИТРОВ,МУТАФОВ,,"С.ФАКИЯ, СРЕДЕЦ, БУРГАС",2013-01-23,"Община Бургас","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ДИМИТРОВ,НЕШКОВ,1943-09-12,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2012-09-18,"Технически университет - София","Решение № 2-70 от 18.09.2012 г. - Технически университет - София","Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в дело Ф1, а.е. 3793; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3." ТОДОР,ДИМИТРОВ,НИКОВ,,"С.ОМАН, БОЛЯРОВО, ЯМБОЛ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ДИМИТРОВ,НИКОЛОВ,,"С.ЗИДАРОВО, СОЗОПОЛ, БУРГАС",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ДИМИТРОВ,НИКОЛОВ,,"С.ЗИДАРОВО, СОЗОПОЛ, БУРГАС",2013-02-13,"Община Созопол","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ДИМИТРОВ,НИНОВСКИ,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ДИМИТРОВ,ПАНДОВ,,"ГР.ДИМИТРОВГРАД, ДИМИТРОВГРАД, ХАСКОВО",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ДИМИТРОВ,ПЕТЕВ,1944-05-14,"ГР.ПОРДИМ, ПОРДИМ, ПЛЕВЕН",2014-06-10,"Софийски университет Св. Климент Охридски","Решение № 2-356 от 10.06.2014 г. - Софийски университет ""Св. Климент Охридски""","

Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 2366/ 28.05.1990 г. с искане ""да бъдат унищожени по оперативни съображения регистрационните картони на ""аг. ""Матеев"".

" ТОДОР,ДИМИТРОВ,ПЕТРОВ,1938-11-18,"ГР.СТРАЛДЖА, СТРАЛДЖА, ЯМБОЛ",2014-07-08,"Технически университет – Габрово","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1" ТОДОР,ДИМИТРОВ,ПЕТРОВ,1938-11-18,"ГР.СТРАЛДЖА, СТРАЛДЖА, ЯМБОЛ",2014-07-08,"Технически университет - Габрово","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1" ТОДОР,ДИМИТРОВ,ПЕТРОВ,,"С.РАШОВИЦА, БЕРКОВИЦА, МОНТАНА",2014-06-18,"Длъжници към Държавна спестовна каса","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ДИМИТРОВ,ПЕЧИЛКОВ,1945-10-11,"ГР.СМОЛЯН, СМОЛЯН, СМОЛЯН",2013-06-26,"Сосиете Женерал Експресбанк АД","Решение № 2-200 от 26.06.2013 г. - ""Сосиете Женерал Експресбанк"" АД","

Рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр.; опис от 20.08.1990 г. за унищожаване с протокол № 35/ 14.05.1991 г. дело IЯ-268 (См)

" ТОДОР,ДИМИТРОВ,ПОПОВ,,"ГР.ПЕЩЕРА, ПЕЩЕРА, ПАЗАРДЖИК",2015-04-28,"Община Пазарджик","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ДИМИТРОВ,ПОПОВ,,"ГР.ПЕЩЕРА, ПЕЩЕРА, ПАЗАРДЖИК",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ДИМИТРОВ,ПОПОВ,,"ГР.САПАРЕВА БАНЯ, САПАРЕВА БАНЯ, КЮСТЕНДИЛ",2015-01-21,"Община Сапарева баня","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ДИМИТРОВ,РУСЕВ,,"С.СТЕФАНОВО, ДОБРИЧКА, ДОБРИЧ",2015-05-19,"Приватизирани предприятия - Добрич","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ДИМИТРОВ,САВОВ,,"С.ЗГАЛЕВО, ПОРДИМ, ПЛЕВЕН",2013-10-02,"Обединена българска банка","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ДИМИТРОВ,СИМОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-06-04,"Приватизация - обособени части - София","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ДИМИТРОВ,СЛАВОВ,,"ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ДИМИТРОВ,СОКОЛОВ,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2010-09-09,"ИА по рибарство и аквакултури","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ДИМИТРОВ,СПАСОВ,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ДИМИТРОВ,СТАМБОЛИЕВ,,"ГР.СВИЛЕНГРАД, СВИЛЕНГРАД, ХАСКОВО",2011-02-15,"Агенция ""Митници""","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ДИМИТРОВ,СТОЕВ,,"С.КРЪСТЕВИЧ, ХИСАРЯ, ПЛОВДИВ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ДИМИТРОВ,ТАБАКОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-09-26,"Българска търговско-промишлена палата","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ДИМИТРОВ,ТАБАКОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-06-29,"Организатор на хазартни игри","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ДИМИТРОВ,ТАБАКОВ,1955-10-18,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-12-01,"ЗАД БУЛСТРАД АД","Неустановане принадлежност", ТОДОР,ДИМИТРОВ,ТАГАРЕВ,,"ГР.СТАМБОЛИЙСКИ, СТАМБОЛИЙСКИ, ПЛОВДИВ",2011-01-26,"Министерство на отбраната","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ДИМИТРОВ,ТАГАРЕВ,,"ГР.СТАМБОЛИЙСКИ, СТАМБОЛИЙСКИ, ПЛОВДИВ",2013-04-10,"Служебен Министерски съвет-2013 г.","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ДИМИТРОВ,ТОДОРОВ,,"ГР.ЛЕТНИЦА, ЛЕТНИЦА, ЛОВЕЧ",2015-01-29,"Община Летница","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ДИМИТРОВ,ТОДОРОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-06-04,"Приватизация - обособени части - София","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ДИМИТРОВ,ТОДОРОВ,,"С.ДЖУЛЮНИЦА, ЛЯСКОВЕЦ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ДИМИТРОВ,ТОДОРОВ,,"С.ДЖУЛЮНИЦА, ЛЯСКОВЕЦ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-07-24,"Община Лясковец","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ДИМИТРОВ,ТОДОРОВ,,"С.ДЖУЛЮНИЦА, ЛЯСКОВЕЦ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ДИМИТРОВ,ТОДОРОВ,,"С.ДЖУЛЮНИЦА, ЛЯСКОВЕЦ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-12-08,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Велико Търново","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ДИМИТРОВ,ТОДОРОВ,,"С.ГАБЪР, СОЗОПОЛ, БУРГАС",2013-02-13,"Община Созопол","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ДИМИТРОВ,ТОДОРОВ,,"С.МАНАСТИР, ПРОВАДИЯ, ВАРНА",2015-12-17,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Варна","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ДИМИТРОВ,ТОДОРОВ,,"ГР.ИВАЙЛОВГРАД, ИВАЙЛОВГРАД, ХАСКОВО",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ДИМИТРОВ,ТОДОРОВ,,"С.БОЛЯРИНО, РАКОВСКИ, ПЛОВДИВ",2015-10-05,"Община Раковски","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ДИМИТРОВ,ТОДОРОВ,,"ГР.СВИЩОВ, СВИЩОВ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2008-07-09,"Национален статистически институт","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ДИМИТРОВ,ТОДОРОВ,,"ГР.АЙТОС, АЙТОС, БУРГАС",2012-12-12,"Община Айтос","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ДИМИТРОВ,ТОДОРОВ,,"С.УШИНЦИ, РАЗГРАД, РАЗГРАД",2015-11-17,"Община Разград","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ДИМИТРОВ,ТОДОРОВ,,"С.ОХРИД, БОЙЧИНОВЦИ, МОНТАНА",2015-03-11,"Община Берковица","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ДИМИТРОВ,ТОДОРОВ,,"С.ПЕТКОВО, ЕЛИН ПЕЛИН, СОФИЙСКА",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ДИМИТРОВ,ТОДОРОВ,,"ГР.НОВИ ПАЗАР, НОВИ ПАЗАР, ШУМЕН",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ДИМИТРОВ,ТОДОРОВ,,"С.СТОКИТЕ, СЕВЛИЕВО, ГАБРОВО",2012-07-25,"Конфедерация на независимите синдикати в България","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ДИМИТРОВ,ТОДОРОВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2013-01-23,"Община Бургас","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ДИМИТРОВ,ТОДОРОВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ДИМИТРОВ,ТОДОРОВ,,"С.ПЕТ МОГИЛИ, НОВА ЗАГОРА, СЛИВЕН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ДИМИТРОВ,ТОДОРОВ,,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ДИМИТРОВ,ТОДОРОВ,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ДИМИТРОВ,ТОДОРОВ,,"ГР.МОНТАНА, МОНТАНА, МОНТАНА",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ДИМИТРОВ,ТОДОРОВ,,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ДИМИТРОВ,ТОДОРОВ,,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2014-02-12,"Разследващи полицаи","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ДИМИТРОВ,ТОРЛАКОВ,,"С.КНИЖОВНИК, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ДИМИТРОВ,ТУМБЕВ,,"ГР.РАЗЛОГ, РАЗЛОГ, БЛАГОЕВГРАД",2011-04-28,"Община Разлог","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ДИМИТРОВ,УБИНОВ,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ДИМИТРОВ,ЦЕЛОВ,,"С.ДОКТОР ЙОСИФОВО, МОНТАНА, МОНТАНА",2015-03-24,"Община Вършец","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ДИМИТРОВ,ЧЕРКЕЗОВ,,"ГР.КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ДИМИТРОВ,ЧЕРКЕЗОВ,,"ГР.КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2014-11-26,"Община Кърджали","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ДИМИТРОВ,ЧЕШИТЕВ,,"ГР.СМОЛЯН, СМОЛЯН, СМОЛЯН",2015-06-18,"Приватизирани предприятия - Пловдив","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ДИМИТРОВ,ШОПОВ,,"ГР.ЦАРЕВО, ЦАРЕВО, БУРГАС",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ДИМИТРОВ,ЮНАКОВ,,"ГР.ИВАЙЛОВГРАД, ИВАЙЛОВГРАД, ХАСКОВО",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ДИМИТРОВ,ЮНАКОВ,,"ГР.ИВАЙЛОВГРАД, ИВАЙЛОВГРАД, ХАСКОВО",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ДИМОВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.КАРНОБАТ, КАРНОБАТ, БУРГАС",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ДИМОВ,ЖЕЛЯЗКОВ,,"С.ФАКИЯ, СРЕДЕЦ, БУРГАС",2008-09-16,"Държавна агенция по горите","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ДИМОВ,ЖЕЛЯЗКОВ,,"С.ФАКИЯ, СРЕДЕЦ, БУРГАС",2013-01-29,"Община Средец","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ДИМОВ,КУШЕВ,,"С.ПОЛИКРАЙЩЕ, ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2012-07-25,"Конфедерация на независимите синдикати в България","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ДИМОВ,МИХАЙЛОВ,,"ГР.КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2013-01-16,"Министерство на правосъдието","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ДИМОВ,МИХАЙЛОВ,,"ГР.КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2009-10-14,"Национален осигурителен институт","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ДИМОВ,ПЕЕВ,,"С.КАЦЕЛОВО, ДВЕ МОГИЛИ, РУСЕ",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ДИМОВ,СТОЕВ,,"ГР.ЗЛАТАРИЦА, ЗЛАТАРИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ДИМОВ,ТОДОРОВ,,"ГР.КАВАРНА, КАВАРНА, ДОБРИЧ",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", ТОДОР,ДИМОВ,ТОДОРОВ,,"С.РЯХОВЦИТЕ, СЕВЛИЕВО, ГАБРОВО",2013-04-17,"Кредитни длъжници към банка БАЛКАНБАНК","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ДИМОВ,ТОДОРОВ,,"С.АЛЕКСАНДРОВО, ПОМОРИЕ, БУРГАС",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ДИМЧЕВ,МИРАНДЖЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-09-24,"Длъжници към банка Биохим","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ДИНЕВ,КОНДЕВ,1934-10-17,"С.ГАВРАИЛОВО, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2013-01-16,"Министерство на правосъдието","Решение № 2-128 от 16.01.2013 г. - Министерство на правосъдието","Със заповед № 5566/ 28.09.1970 г. е назначен за н-к отделение; със заповед № 242/ 17.01.1984 г. е преназначен за зам. н-к на отдел; със заповед № 414/ 15.02.1988 г. е преназначен за н-к на затвора в Сливен." ТОДОР,ДИНКОВ,ВЕЛИКОВ,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2015-05-19,"Приватизирани предприятия - Добрич","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ДИНЧОВ,ПЕТКОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2007-09-04,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ДИНЧОВ,ПЕТКОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ДИНЧОВ,ПЕТКОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2015-09-30,"Община Пловдив","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ДОБРЕВ,АНГЕЛОВ,,"ГР.ПЪРВОМАЙ, ПЪРВОМАЙ, ПЛОВДИВ",2015-10-05,"Община Първомай","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ДОБРЕВ,СЛАВОВ,1947-08-09,"С.ВЛАДАЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-09-24,"Длъжници към банка Биохим","Решение № 2-402 от 24.09.2014 г. - лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 - длъжници към банка ""Биохим""","

Документи за получено възнаграждение, разходни документи, отчетени от ръководил го щатен служител, документи от ръководили го щатни служители, съдържащи се в дело Ф1, а.е. 7709 – 4 тома; рег. дневник; картони – обр. 1 – 3 бр. и обр. 3; предложение рег. № 1774/ 20.03.1991 г. с предложение за унищожаване делата на СС ""Монев"" рег. № 8702.

" ТОДОР,ДОБРЕВ,СТОЙКОВ,,"С.ЛУДОГОРЦИ, ИСПЕРИХ, РАЗГРАД",2015-11-05,"Община Исперих","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ДОБРЕВ,СТОЙКОВ,,"С.ПЧЕЛНИК, ДОЛНИ ЧИФЛИК, ВАРНА",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ДОБРЕВ,СТОЙКОВ,,"С.ПЧЕЛНИК, ДОЛНИ ЧИФЛИК, ВАРНА",2013-05-21,"Община Долни чифлик","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ДОБРИНОВ,ТОДОРОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-03-16,"Министерство на външните работи","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ДОНЕВ,ТОДОРОВ,,"С.ВАСИЛ ЛЕВСКИ, КАРЛОВО, ПЛОВДИВ",2015-09-09,"Община Карлово","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ДОНЧЕВ,МОЛЛОВ,,"ГР.ДОЛНА ОРЯХОВИЦА, ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2012-06-14,"Великотърновскиуниверситет Св. Св. Кирил и Методий","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ДОНЧЕВ,ПЕТКОВ,,"С.ДОБРИ ДОЛ, ЛОМ, МОНТАНА",2015-04-01,"Община Лом","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ДОНЧЕВ,ТОДОРОВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2015-12-17,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Варна","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ДОНЧЕВ,ТОДОРОВ,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ДОСЕВ,ГАНЧЕВ,,"С.БАЛКАНСКИ, РАЗГРАД, РАЗГРАД",2015-11-17,"Община Разград","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ДОСЕВ,ДОСЕВ,,"ГР.КАРНОБАТ, КАРНОБАТ, БУРГАС",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ДОЧЕВ,ДОЧЕВ,1959-06-22,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2014-06-04,"Приватизация - обособени части - София","Решение № 2-355 от 04.06.2014 г. - Приватизация - обособени части - София","Със заповед № 636/ 23.08.1989 г. е назначен за разузнавач." ТОДОР,ДРАГАНОВ,ДРАГАНОВ,,"ГР.СУНГУРЛАРЕ, СУНГУРЛАРЕ, БУРГАС",2013-01-09,"Община Карнобат","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ДРАГАНОВ,ДРАГАНОВ,,"ГР.СУНГУРЛАРЕ, СУНГУРЛАРЕ, БУРГАС",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ДРАГНЕВ,ТОДОРОВ,,"С.ПЧЕЛАРОВО, ГЕНЕРАЛ-ТОШЕВО, ДОБРИЧ",2012-07-25,"Конфедерация на независимите синдикати в България","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ДРАГНЕВ,ТОДОРОВ,,"С.ПЧЕЛАРОВО, ГЕНЕРАЛ-ТОШЕВО, ДОБРИЧ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ДРАГНЕВ,ХРИСТОВ,,"ГР.БЕЛОСЛАВ, БЕЛОСЛАВ, ВАРНА",2015-12-17,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Варна","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ДРУМЕВ,ПОПОВ,,"С.ЖИТНИЦА, ДОБРИЧКА, ДОБРИЧ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ЕВГЕНИЕВ,МИКОВ,,"С.МЕДКОВЕЦ, МЕДКОВЕЦ, МОНТАНА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ЕВГЕНИЕВ,МИКОВ,,"С.МЕДКОВЕЦ, МЕДКОВЕЦ, МОНТАНА",2016-02-09,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Монтана","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ЕВЛОГИЕВ,НИКОЛОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ЕВСТАТИЕВ,ЕВСТАТИЕВ,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2013-11-13,"Община Враца","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ЕВТИМОВ,ПЕТРОВ,1951-07-06,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 153 от 27.07.2010 г. - Министерство на вътрешните работи","Със заповед № I-1042/ 03.03.1973 г. е назначен за разузнавач III степен; със заповед № 38/ 23.03.1977 г. е преназначен за разузнавач II степен; със заповед № 136/ 02.09.1981 г. е преназначен за ст. разузнавач; със заповед № 42/ 26.04.1982 г. е преназначен за н-к на група; със заповед № 3780/ 27.08.1982 г. е изпратен на 3 месечен курс във ВШ на КГБ-Ленинград." ТОДОР,ЕВТИМОВ,ХРИСТОВ,,"С.ИЛИЯ, НЕВЕСТИНО, КЮСТЕНДИЛ",2015-01-14,"Община Невестино","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ЕМИЛОВ,ПЕТКОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ЕМИЛОВ,ТОДОРОВ,,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2013-09-18,"Община Видин","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ЕНЧЕВ,ВЪРБАНОВ,,"С.ДАВИДОВО, КАЙНАРДЖА, СИЛИСТРА",2014-03-12,"Община Тервел","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ЕНЧЕВ,ТОДОРОВ,1947-12-29,"СГ СТОЛИЧНА ГР.СОФИЯ",2007-06-21,"Конституционен съд","Решение № 4 от 21.06.2007 г. - Конституционен съд","Картон обр. 4; рег. дневник; протокол № 76 от 18.06.1990 г. за унищожаване на лично дело № ІА-26909 и работно дело № ІР-12245" ТОДОР,ЕНЧЕВ,ТОДОРОВ,1947-12-29,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-06-16,"Висша атестационна комисия","Решение № 230 от 16.06.2011 г. - ВАК","Картон обр. 4; рег. дневник; протокол № 76 от 18.06.1990 г. за унищожаване на лично дело № ІА-26909 и работно дело № ІР-12245" ТОДОР,ЕНЧЕВ,ТОДОРОВ,1947-12-29,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-06-10,"Софийски университет Св. Климент Охридски","Решение № 2-356 от 10.06.2014 г. - Софийски университет ""Св. Климент Охридски""","

Картон обр. 4; рег. дневник; протокол № 76 от 18.06.1990 г. за унищожаване на лично дело № ІА-26909 и работно дело № ІР-12245.

" ТОДОР,ЕНЧЕВ,ТОДОРОВ,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2014-02-19,"Община Добричка","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ЕНЮВ,МАЛАКОВ,1950-08-03,"С.ДЕБРЕН, ГЪРМЕН, БЛАГОЕВГРАД",2011-04-05,"Община Гърмен","Решение № 206 от 05.04.2011 г. - община Гърмен","Документи от ръководил го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр.; лично дело IЯ-4347" ТОДОР,ЕФТИМОВ,ГЕШКОВ,,"ГР.КРИВОДОЛ, КРИВОДОЛ, ВРАЦА",2013-10-30,"Община Криводол","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ЕФТИМОВ,МАСЛОВ,,"ГР.ЛЮБИМЕЦ, ЛЮБИМЕЦ, ХАСКОВО",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", ТОДОР,ЖЕКОВ,ЖЕЛКОВ,,"С.КРАНОВО, КАЙНАРДЖА, СИЛИСТРА",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ЖЕКОВ,ТОДОРОВ,,"С.ЦАР САМУИЛ, ТУТРАКАН, СИЛИСТРА",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ЖЕЛЕВ,ЕДРЕВ,,"С.НИКОЛАЕВКА, СУВОРОВО, ВАРНА",2013-05-29,"Община Суворово","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ЖЕЛЕВ,ЖЕЛЯЗКОВ,,РУМЪНИЯ,2014-03-12,"Община Тервел","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ЖЕЛЕВ,МИТЕВ,,"С.СИГМЕН, КАРНОБАТ, БУРГАС",2013-01-09,"Община Карнобат","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ЖЕЛЕВ,ТОДОРОВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ЖЕЛЕВ,ТОДОРОВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2015-12-17,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Варна","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ЖЕЛЯЗКОВ,АТАНАСОВ,,"С.НОВО СЕЛО, СТАМБОЛИЙСКИ, ПЛОВДИВ",2015-10-14,"Община Родопи","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ЖЕЛЯЗКОВ,АТАНАСОВ,,"С.НОВО СЕЛО, СТАМБОЛИЙСКИ, ПЛОВДИВ",2015-10-14,"Община Стамболийски","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ЖЕЛЯЗКОВ,АТАНАСОВ,,"С.НОВО СЕЛО, СТАМБОЛИЙСКИ, ПЛОВДИВ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ЖЕЛЯЗКОВ,ДИМИТРОВ,,"ГР.КАЗАНЛЪК, КАЗАНЛЪК, СТАРА ЗАГОРА",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ЖЕЛЯЗКОВ,МОЛЛОВ,,"ГР.МЕРИЧЛЕРИ, ДИМИТРОВГРАД, ХАСКОВО",2011-06-16,"Висша атестационна комисия","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ЖЕЛЯЗКОВ,НИКОЛОВ,,"ГР.КАРНОБАТ, КАРНОБАТ, БУРГАС",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ЖЕЛЯЗКОВ,НИЧЕВ,,"ГР.ЕЛХОВО, ЕЛХОВО, ЯМБОЛ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ЖЕЛЯЗКОВ,НИЧЕВ,,"ГР.ЕЛХОВО, ЕЛХОВО, ЯМБОЛ",2015-04-28,"Община Пазарджик","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ЖЕЛЯЗКОВ,ПОПОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ЖЕЛЯЗКОВ,ТОДОРОВ,,"С.АВРЕН, АВРЕН, ВАРНА",2013-03-20,"Община Аврен","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ЖЕЛЯЗОВ,ИВАНОВ,1943-03-27,"С.ПРИЛЕП, СУНГУРЛАРЕ, БУРГАС",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 153 от 27.07.2010 г. - Министерство на вътрешните работи","Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; протокол № 74/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-27896 и работно дело IР-5424." ТОДОР,ЖЕЧЕВ,ИГНАТОВ,,РУМЪНИЯ,2014-02-19,"Община Добричка","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ЖИВКОВ,МИХАЙЛОВ,,"С.ПРЕВАЛА, ЧИПРОВЦИ, МОНТАНА",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ЖИВКОВ,МИХАЙЛОВ,,"С.ПРЕВАЛА, ЧИПРОВЦИ, МОНТАНА",2015-03-11,"Община Бойчиновци","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ЖИВКОВ,ТОДОРОВ,,"С.ДОЛНИ ЛОМ, ЧУПРЕНЕ, ВИДИН",2013-10-02,"Община Чупрене","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ЖОРОВ,ЦВЕТКОВ,1957-08-10,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-02-23,"Държавна комисия по хазарта","Решение № 59 от 23.02.2009 г. - държавни комисии","Със заповед № 3546/ 30.10.1989 г. е назначен за следовател отдел 04; със заповед № 266/ 27.04.1990 г. е преназначен за старши следовател отдел 04." ТОДОР,ЖОРОВ,ЦВЕТКОВ,1957-08-10,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2016-02-18,ДЗИ,"Решение № 2-607 от 18.02.2016 г. - ДЗИ","Със заповед № 3546/ 30.10.1989 г. е назначен за следовател отдел 04; със заповед № 266/ 27.04.1990 г. е преназначен за старши следовател отдел 04." ТОДОР,ЗАНЕВ,ТОДОРОВ,,"ГР.СИЛИСТРА, СИЛИСТРА, СИЛИСТРА",2011-02-15,"Агенция ""Митници""","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ЗАПРЯНОВ,ДАНКОВ,,"С.ВОЙСИЛ, МАРИЦА, ПЛОВДИВ",2015-09-30,"Община Марица","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ЗАПРЯНОВ,ЖЕЛЕВ,,"ГР.ПЪРВОМАЙ, ПЪРВОМАЙ, ПЛОВДИВ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ЗАПРЯНОВ,ТОДОРОВ,,"С.ПЕТКОВО, СМОЛЯН, СМОЛЯН",2014-11-26,"Община Кърджали","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ЗАХАРИЕВ,ТОДОРОВ,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ЗВЕЗДЕЛИНОВ,ДУДОВ,,"ГР.БЯЛА СЛАТИНА, БЯЛА СЛАТИНА, ВРАЦА",2012-05-31,"Врачанска епархия","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ЗДРАВКОВ,КУТРЕВ,,"С.ИЛИНДЕН, ХАДЖИДИМОВО, БЛАГОЕВГРАД",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ЗДРАВКОВ,КУТРЕВ,,"С.ИЛИНДЕН, ХАДЖИДИМОВО, БЛАГОЕВГРАД",2013-06-26,"Община Павликени","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ЗДРАВКОВ,КУТРЕВ,,"С.ИЛИНДЕН, ХАДЖИДИМОВО, БЛАГОЕВГРАД",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ЗДРАВКОВ,КУТРЕВ,,"С.ИЛИНДЕН, ХАДЖИДИМОВО, БЛАГОЕВГРАД",2015-12-08,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Велико Търново","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ЗДРАВКОВ,ПАВЛОВ,,"ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, БЛАГОЕВГРАД",2007-09-04,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ЗДРАВКОВ,ПАВЛОВ,,"ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, БЛАГОЕВГРАД",2011-06-23,"Община Гоце Делчев","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ЗДРАВКОВ,ПАШОВ,,"С.ОГРАДНА, НЕДЕЛИНО, СМОЛЯН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ЗЛАТИНОВ,МИНДОВ,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ЗОГРАФОВ,МОСКОВ,1942-11-08,"ГР.ХАРМАНЛИ, ХАРМАНЛИ, ХАСКОВО",2013-10-30,"Община Козлодуй","Решение № 2-252 от 30.10.2013 г. - община Козлодуй","

Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-2897 (Ст.З.); рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр.; протокол рег. № 33/ 20.03.1990 г. с предложение за унищожаване лично дело IА-2897 (Ст.З.) (налично); протокол рег. № 61/ 22.05.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело IР-776 (Ст.З.).

" ТОДОР,ИВАНОВ,АЛЕКСИЕВ,,"С.ТРИЛИСТНИК, МАРИЦА, ПЛОВДИВ",2015-09-30,"Община Марица","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ИВАНОВ,АНГЕЛОВ,,"С.НОВАЧЕНЕ, НИКОПОЛ, ПЛЕВЕН",2015-07-22,"Община Никопол","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ИВАНОВ,АНГЕЛОВ,,"С.ЯКИМОВО, ЯКИМОВО, МОНТАНА",2016-02-09,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Монтана","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ИВАНОВ,БАКАЛОВ,,"ГР.КАРНОБАТ, КАРНОБАТ, БУРГАС",2011-03-16,"Министерство на външните работи","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ИВАНОВ,БАЛАНОВ,,"ГР.ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ИВАНОВ,БАЛАНОВ,,"ГР.ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", ТОДОР,ИВАНОВ,БАРОВ,,"ГР.ПАНАГЮРИЩЕ, ПАНАГЮРИЩЕ, ПАЗАРДЖИК",2008-09-16,"Държавна агенция по горите","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ИВАНОВ,БЕЛЧЕВ,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2014-06-04,"Приватизация - обособени части - София","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ИВАНОВ,БОГОМИЛОВ,,"ГР.ВЕЛИНГРАД, ВЕЛИНГРАД, ПАЗАРДЖИК",2008-09-16,"Държавна агенция по горите","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ИВАНОВ,БОНЕВ,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2015-08-04,"Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ИВАНОВ,БОРИСОВ,1954-09-20,"С.БАНИЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Решение № 2-566 от 16.10.2015 г. - Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","

Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично и в работно дело IА-2102; рег. дневник; картон обр. 4.

" ТОДОР,ИВАНОВ,БУКОВСКИ,1952-06-30,"С.ДОБРОЛЕВО, БОРОВАН, ВРАЦА",2009-12-02,"Национална здравноосигурителна каса","Решение № 104 от 2.12.2009 г. - Националната здравноосигурителна каса","Със заповед № Р-026/ 28.09.1978 г. е назначен за пом. н-к отдел; със заповед № Р-019/ 19.09.1980 г. е преназначен за разузнавач VI степен" ТОДОР,ИВАНОВ,ВАНЕВ,,"С.СТРЯМА, РАКОВСКИ, ПЛОВДИВ",2013-07-24,"Община Лясковец","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ИВАНОВ,ВАНЕВ,,"ГР.ХАРМАНЛИ, ХАРМАНЛИ, ХАСКОВО",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ИВАНОВ,ВАНЧЕВ,,"ГР.БАТАК, БАТАК, ПАЗАРДЖИК",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ИВАНОВ,ВЕЛЕВ,1954-05-25,"С.КАРАШ, РОМАН, ВРАЦА",2007-07-19,"Администрация на президента","Решение № 8 от 19.07.2007 г. - администрация на президента","

Собственоръчно написани и подписани агентурни сведения; документ за получени възнаграждения; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланки; картони обр. 1, обр. 3 и обр. 4; рег. дневник; лично дело 1А 28842 и работно дело IР-14460; лично и работно дело Ф1 а.е. 5244.

" ТОДОР,ИВАНОВ,ВЕЛИНОВ,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2009-05-21,"Европейски парламент","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ИВАНОВ,ВЕЛИНОВ,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2012-05-31,"Обединение Промяна","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ИВАНОВ,ВЕЛЧЕВ,,"ГР.САНДАНСКИ, САНДАНСКИ, БЛАГОЕВГРАД",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ИВАНОВ,ВЪЛКОВ,,"С.СЛИВЕК, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2015-02-04,"Община Ловеч","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ИВАНОВ,ГЕОРГИЕВ,,"С.ТЕЛЕРИГ, КРУШАРИ, ДОБРИЧ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ИВАНОВ,ГЕОРГИЕВ,,"С.ПРЕСПА, БАЛЧИК, ДОБРИЧ",2014-02-12,"Община Балчик","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ИВАНОВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.БАЛЧИК, БАЛЧИК, ДОБРИЧ",2014-02-12,"Община Балчик","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ИВАНОВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.БАЛЧИК, БАЛЧИК, ДОБРИЧ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ИВАНОВ,ГЕОРГИЕВ,,"С.ГОВЕДАРЕ, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ИВАНОВ,ГЕОРГИЕВ,1945-03-24,"С.БЕЛИ ИЗВОР, ВРАЦА, ВРАЦА",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Решение № 95 от 28.10.2009 г. - следователи и дознатели","Със заповед № 4002/ 13.12.1988 г. е назначен за н-к общинско управление на МВР– Бяла Слатина." ТОДОР,ИВАНОВ,ГЕОРГИЕВ,1945-03-24,"С.БЕЛИ ИЗВОР, ВРАЦА, ВРАЦА",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 153 от 27.07.2010 г. - Министерство на вътрешните работи","Със заповед № 4002/ 13.12.1988 г. е назначен за н-к общинско управление на МВР– Бяла Слатина." ТОДОР,ИВАНОВ,ГЕРАСИМОВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ИВАНОВ,ГЕРОВ,,"ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, БЛАГОЕВГРАД",2011-06-23,"Община Гоце Делчев","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ИВАНОВ,ГОРАНОВ,,"С.МАДАН, БОЙЧИНОВЦИ, МОНТАНА",2015-03-11,"Община Бойчиновци","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ИВАНОВ,ГОЧЕВ,,"ГР.СРЕДЕЦ, СРЕДЕЦ, БУРГАС",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ИВАНОВ,ГРУДЕВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2014-02-12,"Община Балчик","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ИВАНОВ,ГРУДЕВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ИВАНОВ,ГРУДЕВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2016-01-19,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Добрич","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ИВАНОВ,ГЮРОВ,,"ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, БЛАГОЕВГРАД",2011-06-23,"Община Гоце Делчев","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ИВАНОВ,ГЮРОВ,,"ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, БЛАГОЕВГРАД",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ИВАНОВ,ДЖУМАЙСКИ,,"С.ПОПИНЦИ, ПАНАГЮРИЩЕ, ПАЗАРДЖИК",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ИВАНОВ,ДЗАНЕВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ИВАНОВ,ДЗАНЕВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2014-02-12,"Разследващи полицаи","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ИВАНОВ,ДИКЛИЕВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2008-09-16,"Държавна агенция по горите","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ИВАНОВ,ДИКОВ,,"С.КОСТИ, ЦАРЕВО, БУРГАС",2015-12-01,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ИВАНОВ,ДИМИТРОВ,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2015-07-16,"Община Плевен","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ИВАНОВ,ДИМИТРОВ,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ИВАНОВ,ДИМИТРОВ,,"ГР.ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", ТОДОР,ИВАНОВ,ДОЙНОВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ИВАНОВ,ДОМУЗЧИЕВ,,"ГР.ЛЕТНИЦА, ЛЕТНИЦА, ЛОВЕЧ",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", ТОДОР,ИВАНОВ,ДРАЖЕВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2007-09-04,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ИВАНОВ,ДРАЖЕВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2010-12-14,"Министерство на външните работи - посланици","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ИВАНОВ,ЕНЕВ,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ИВАНОВ,ЖЕКОВ,,"С.ЗВЕЗДЕЦ, МАЛКО ТЪРНОВО, БУРГАС",2013-05-29,"Интернешънъл Асет Банк АД","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ИВАНОВ,ЖЕКОВ,,"С.ЗВЕЗДЕЦ, МАЛКО ТЪРНОВО, БУРГАС",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ИВАНОВ,ЖЕКОВ,,"С.ЗВЕЗДЕЦ, МАЛКО ТЪРНОВО, БУРГАС",2015-12-01,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ИВАНОВ,ЖЕКОВ,,"С.ЧОБА, БРЕЗОВО, ПЛОВДИВ",2010-09-29,"Регионални печатни издания","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ИВАНОВ,ЖИВКОВ,,"С.МИТРОВЦИ, ЧИПРОВЦИ, МОНТАНА",2007-09-04,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ИВАНОВ,ЖИВКОВ,,"С.МИТРОВЦИ, ЧИПРОВЦИ, МОНТАНА",2014-04-09,"Пловдивски университет Паисий Хилендарски","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ИВАНОВ,ЖИВКОВ,,"С.МИТРОВЦИ, ЧИПРОВЦИ, МОНТАНА",2014-05-27,"Българска академия на науките","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ИВАНОВ,ЖИВКОВ,1958-01-07,"ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, БЛАГОЕВГРАД",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 153 от 27.07.2010 г. - Министерство на вътрешните работи","Със заповед № 56/ 24.03.1982 г. е назначен за пом. н-к на разузнавателно отделение;ц със заповед № 3022/ 07.09.1987 г. е преназначен за ст. пом. н-к на разузнавателно отделение; със заповед № 2604/ 07.09.1988 г. е преназначен за зам. н-к на разузнавателно отделение." ТОДОР,ИВАНОВ,ЗАНГОЧЕВ,,"С.СВИРАЧИ, ИВАЙЛОВГРАД, ХАСКОВО",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ИВАНОВ,ЗАНГОЧЕВ,,"С.СВИРАЧИ, ИВАЙЛОВГРАД, ХАСКОВО",2008-09-16,"Държавна агенция по горите","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ИВАНОВ,ЗАНГОЧЕВ,,"С.СВИРАЧИ, ИВАЙЛОВГРАД, ХАСКОВО",2014-11-13,"Община Крумовград","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ИВАНОВ,ЗЕМЕДЕЛСКИ,,"С.КРИБУЛ, САТОВЧА, БЛАГОЕВГРАД",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ИВАНОВ,ЗЕМЕДЕЛСКИ,,"С.КРИБУЛ, САТОВЧА, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ИВАНОВ,ИВАНОВ,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ИВАНОВ,ИВАНОВ,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2015-11-05,"Приватизирани предприятия - Плевен","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ИВАНОВ,ИВАНОВ,1940-10-28,"С.ЯРЕБИЧНА, АКСАКОВО, ВАРНА",2013-03-20,"Община Аксаково","Решение № 2-152 от 20.03.2013 г. - община Аксаково","

Рег. дневник; картон обр. 4; протокол № 1720/ 1962 г. с предложение за унищожаване лично и работно дело IА-33863.

" ТОДОР,ИВАНОВ,ИВАНОВ,,"С.РОСЕНОВО, ДОБРИЧКА, ДОБРИЧ",2014-02-19,"Община Добричка","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ИВАНОВ,ИВАНОВ,1942-02-27,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2014-12-03,"Национален военен университет ""Васил Левски""-Велико Търново","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1" ТОДОР,ИВАНОВ,ИВАНОВ,,"ГР.КАРНОБАТ, КАРНОБАТ, БУРГАС",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ИВАНОВ,ИВАНОВ,,"ГР.КАРНОБАТ, КАРНОБАТ, БУРГАС",2015-12-01,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ИВАНОВ,КАРААНДРЕЕВ,,"ГР.ЛЕТНИЦА, ЛЕТНИЦА, ЛОВЕЧ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ИВАНОВ,КАРАДЖИНСКИ,,"С.СЛАВЩИЦА, УГЪРЧИН, ЛОВЕЧ",2015-02-11,"Община Тетевен","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ИВАНОВ,КАРАДЖИНСКИ,,"С.СЛАВЩИЦА, УГЪРЧИН, ЛОВЕЧ",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ИВАНОВ,КИРКОВ,1957-02-09,"ГР.БЕРКОВИЦА, БЕРКОВИЦА, МОНТАНА",2015-03-11,"Община Берковица","Решение № 2-471 от 11.03.2015 г. - община Берковица","

Рег. дневник; картон обр. 6; рег. № III-75/ 23.04.1990 г. с предложение за унищожаване дело IЯ-307 (Мх).

" ТОДОР,ИВАНОВ,КИРОВ,,"С.КОВАЧИТЕ, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ИВАНОВ,КЛИМЕНТОВ,,"ГР.БАТАК, БАТАК, ПАЗАРДЖИК",2008-09-16,"Държавна агенция по горите","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ИВАНОВ,КЛИЧЕВ,,"С.ДЪБЕНЕ, КАРЛОВО, ПЛОВДИВ",2015-09-09,"Община Карлово","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ИВАНОВ,КОЛЧЕВ,,"С.БАЧЕВО, РАЗЛОГ, БЛАГОЕВГРАД",2011-04-28,"Община Разлог","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ИВАНОВ,КОЛЧЕВ,,"С.БАЧЕВО, РАЗЛОГ, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ИВАНОВ,КОЛЧЕВ,,"С.БАЧЕВО, РАЗЛОГ, БЛАГОЕВГРАД",2014-09-10,"Длъжници към банка Хеброс","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ИВАНОВ,КОНДОВ,,"С.ПОПКРАЛЕВО, СИЛИСТРА, СИЛИСТРА",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ИВАНОВ,КОСТАДИНОВ,1947-01-02,"С.ТОДЮВЦИ, ЕЛЕНА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2007-09-04,"Народно събрание","Решение № 14 от 04.09.2007 г. - Народно събрание","Собственоръчно написани агентурни сведения; разходен документ, отчетен от оперативния работник; документи от ръководилия го щатен служител; картон обр. 4; рег. дневник; лично дело ІА-22394; работно дело ІР-6447" ТОДОР,ИВАНОВ,КОСТАДИНОВ,1947-01-02,"С.ТОДЮВЦИ, ЕЛЕНА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-02-18,"Български туристически съюз","Решение № 2-468 от 18.02.2015 г. - Български туристически съюз","

Собственоръчно написани агентурни сведения; разходен документ, отчетен от оперативния работник; документи от ръководилия го щатен служител; картон обр. 4; рег. дневник; лично дело ІА-22394; работно дело ІР-6447

" ТОДОР,ИВАНОВ,КОСТАДИНОВ,,"С.БАНЯ, НЕСЕБЪР, БУРГАС",2013-02-13,"Община Несебър","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ИВАНОВ,КОСТОВ,,"С.СПАСОВО, ГЕНЕРАЛ-ТОШЕВО, ДОБРИЧ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ИВАНОВ,КРЕМОВ,,"ГР.КОТЕЛ, КОТЕЛ, СЛИВЕН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ИВАНОВ,КРЪСТЕВ,,"С.ГОРНА КОВАЧИЦА, ЧИПРОВЦИ, МОНТАНА",2015-04-07,"Община Чипровци","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ИВАНОВ,КРЪСТЕВ,,"ГР.ТЕРВЕЛ, ТЕРВЕЛ, ДОБРИЧ",2010-09-29,"Регионални печатни издания","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ИВАНОВ,КРЪСТЕВ,,"ГР.ТЕРВЕЛ, ТЕРВЕЛ, ДОБРИЧ",2011-06-16,"Висша атестационна комисия","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ИВАНОВ,КРЪСТЕВ,,"ГР.ТЕРВЕЛ, ТЕРВЕЛ, ДОБРИЧ",2012-06-27,"Шуменски университет ""Константин Преславски""","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ИВАНОВ,КРЪСТЕВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ИВАНОВ,КРЪСТЕВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2015-09-30,"Община Пловдив","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ИВАНОВ,МАКАВЕЕВ,,"С.СЕЛАНОВЦИ, ОРЯХОВО, ВРАЦА",2013-12-11,"Община Оряхово","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ИВАНОВ,МИЛЕВ,1947-06-04,"ГР.БЯЛА, БЯЛА, РУСЕ",2011-01-26,"Министерство на отбраната","Решение № 180 от 26.01.2011 г. - Министерството на отбраната","Рег. дневник; картон обр. 4; протокол вх. № 2563/ 18.06.1990 г. за унищожаване личното дело на ""Дерменджиев""." ТОДОР,ИВАНОВ,МИНЧЕВ,,"ГР.ДУПНИЦА, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2016-02-18,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Кюстендил","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ИВАНОВ,МИРЧЕВ,,"С.ВИНАРСКО, КАМЕНО, БУРГАС",2013-01-29,"община Камено","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ИВАНОВ,МОДЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ИВАНОВ,МУТАФОВ,,"С.КИПРА, ДЕВНЯ, ВАРНА",2013-04-03,"Община Варна","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ИВАНОВ,МУТАФОВ,,"С.КИПРА, ДЕВНЯ, ВАРНА",2015-12-17,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Варна","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ИВАНОВ,НАКОВ,,"С.ЖЕЛЮ ВОЙВОДА, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ИВАНОВ,НИКОДИМОВ,,"С.БАНИЩЕ, БРЕЗНИК, ПЕРНИК",2015-06-01,"Община Перник","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ИВАНОВ,НИКОЛОВ,,"С.НОВА ЧЕРНА, ТУТРАКАН, СИЛИСТРА",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ИВАНОВ,НОВОСЕЛСКИ,,"ГР.БЕРКОВИЦА, БЕРКОВИЦА, МОНТАНА",2015-03-11,"Община Берковица","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ИВАНОВ,ПАВЛОВ,,"С.САРАНЦИ, ГОРНА МАЛИНА, СОФИЙСКА",2010-04-27,"Националната служба за охрана","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ИВАНОВ,ПАНОВ,,"С.ДРАЖИНЦИ, РУЖИНЦИ, ВИДИН",2013-10-09,"Община Ружинци","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ИВАНОВ,ПЕРУХОВ,,"ГР.САНДАНСКИ, САНДАНСКИ, БЛАГОЕВГРАД",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ИВАНОВ,ПЕТКОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ИВАНОВ,ПЕТРИНСКИ,,"С.БАЧЕВО, РАЗЛОГ, БЛАГОЕВГРАД",2011-04-28,"Община Разлог","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ИВАНОВ,ПОПОВ,,"ГР.КАБЛЕШКОВО, ПОМОРИЕ, БУРГАС",2015-12-01,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ИВАНОВ,РАДКОВ,,"С.КАПИТАН ДИМИТРИЕВО, ПЕЩЕРА, ПАЗАРДЖИК",2015-05-12,"Община Пещера","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ИВАНОВ,САРОВ,,"С.ЧАКАЛИ, ЕЛЕНА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-06-05,"Община Елена","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ИВАНОВ,СОТИРОВ,,"С.КОИЛОВЦИ, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2015-07-16,"Община Плевен","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ИВАНОВ,СТАМБОЛОВ,,"С.ЧЕШНЕГИРОВО, САДОВО, ПЛОВДИВ",2015-10-14,"Община Садово","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ИВАНОВ,СТАНКОВ,1952-10-10,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-07-03,"Длъжници към Стопанска банка","Решение № 2-203 от 03.07.2013 г. - лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 - длъжници към Стопанска банка","Собственоръчно подписана декларация за сътрудничество, разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители, документи от ръководил го щатен служител, съдържащи се в дело № 19332; картони – обр. 1 – 2 бр., обр. 2 и обр. 9." ТОДОР,ИВАНОВ,СТАНКОВ,1952-10-10,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-09-24,"Длъжници към банка Биохим","Решение № 2-402 от 24.09.2014 г. - лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 - длъжници към банка ""Биохим""","Собственоръчно подписана декларация за сътрудничество, разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители, документи от ръководил го щатен служител, съдържащи се в дело № 19332; картони – обр. 1 – 2 бр., обр. 2 и обр. 9." ТОДОР,ИВАНОВ,СТАНЧЕВ,1955-10-25,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Решение № 95 от 28.10.2009 г. - следователи и дознатели","Със заповед № 3086/ 26.07.1982 г. е назначен за следовател по ДС; със заповед № 338/ 25.08.1987 г. е назначен за старши следовател." ТОДОР,ИВАНОВ,СТАНЧЕВ,1955-10-25,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2009-05-27,Прокуратура,"Решение № 65 от 27.05.2009 г. - прокурори и военни следователи","Със заповед № 3086/ 26.07.1982 г. е назначен за следовател по ДС; със заповед № 338/ 25.08.1987 г. е назначен за старши следовател." ТОДОР,ИВАНОВ,СТЕФАНОВ,,"С.БОТЕВО, АКСАКОВО, ВАРНА",2015-06-29,"Организатор на хазартни игри","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ИВАНОВ,СТОЕВ,,"ГР.КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2014-11-26,"Община Кърджали","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ИВАНОВ,СТОЯНОВ,,"С.ВЕНЕЦ, КАРНОБАТ, БУРГАС",2013-02-27,"Община Сунгурларе","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ИВАНОВ,СТОЯНЧЕВ,,"С.БАЧЕВО, РАЗЛОГ, БЛАГОЕВГРАД",2011-04-28,"Община Разлог","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ИВАНОВ,СЪБКОВ,,"С.ИГНАТИЦА, МЕЗДРА, ВРАЦА",2013-12-11,"Община Мездра","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ИВАНОВ,ТИНКОВСКИ,,"ГР.КОЙНАРЕ, ЧЕРВЕН БРЯГ, ПЛЕВЕН",2013-11-13,"Община Враца","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ИВАНОВ,ТОДОРОВ,,"С.ГОРНА КРЕМЕНА, МЕЗДРА, ВРАЦА",2007-09-04,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ИВАНОВ,ТОДОРОВ,,"С.ГОСТИЛИЦА, ДРЯНОВО, ГАБРОВО",2008-09-16,"Държавна агенция по горите","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ИВАНОВ,ТОДОРОВ,,"С.СУШИЦА, СТРАЖИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ИВАНОВ,ТОДОРОВ,,"С.ДОЛНА РИКСА, МОНТАНА, МОНТАНА",2015-04-01,"Община Лом","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ИВАНОВ,ТОДОРОВ,,"ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, БЛАГОЕВГРАД",2011-05-27,"Община Хаджидимово","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ИВАНОВ,ТОДОРОВ,,"С.СРЕДОГРИВ, ЧУПРЕНЕ, ВИДИН",2013-10-02,"Община Чупрене","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ИВАНОВ,ТОДОРОВ,,"С.ГОРНА ЛУКА, ЧИПРОВЦИ, МОНТАНА",2015-04-07,"Община Чипровци","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ИВАНОВ,ТОДОРОВ,,"ГР.ТЕТЕВЕН, ТЕТЕВЕН, ЛОВЕЧ",2015-02-11,"Община Тетевен","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ИВАНОВ,ТОДОРОВ,,"С.КОЗАРЕВЕЦ, ЛЯСКОВЕЦ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-07-24,"Община Лясковец","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ИВАНОВ,ТОДОРОВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2015-04-01,"Приватизирани предприятия - Варна","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ИВАНОВ,ТОДОРОВ,,"С.ГРАДИНА, ПЪРВОМАЙ, ПЛОВДИВ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ИВАНОВ,ТОДОРОВ,,"С.КЛИСУРИЦА, МОНТАНА, МОНТАНА",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ИВАНОВ,ТОДОРОВ,,"С.КЛИСУРИЦА, МОНТАНА, МОНТАНА",2014-09-10,"Длъжници към банка Хеброс","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ИВАНОВ,ТОДОРОВ,,"С.КЛИСУРИЦА, МОНТАНА, МОНТАНА",2015-04-07,"Община Монтана","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ИВАНОВ,ТОДОРОВ,,"С.КЛИСУРИЦА, МОНТАНА, МОНТАНА",2016-02-09,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Монтана","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ИВАНОВ,ТОДОРОВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2011-02-15,"Агенция ""Митници""","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ИВАНОВ,ТОДОРОВ,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2009-07-22,"Българска народна банка","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ИВАНОВ,ТОДОРОВ,,"С.СИТОВО, СИТОВО, СИЛИСТРА",2014-09-24,"Длъжници към банка Биохим","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ИВАНОВ,ТОДОРОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ИВАНОВ,ТОДОРОВ,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2013-11-27,"Национален осигурителен институт","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ИВАНОВ,ТОДОРОВ,1930-12-15,"С.САЛАШ, БЕЛОГРАДЧИК, ВИДИН",2013-07-31,"Община Белоградчик","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1" ТОДОР,ИВАНОВ,ТОДОРОВ,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2014-06-18,"Длъжници към Държавна спестовна каса","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ИВАНОВ,ТОДОРОВ,,"С.ГЛАВАЦИ, КРИВОДОЛ, ВРАЦА",2016-01-14,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Враца","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ИВАНОВ,ТОДОРОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ИВАНОВ,ТОДОРОВ,,"С.МЛАДЕН, СЕВЛИЕВО, ГАБРОВО",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ИВАНОВ,ТОДОРОВ,,"С.МЛАДЕН, СЕВЛИЕВО, ГАБРОВО",2014-02-05,"Община Севлиево","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ИВАНОВ,ТОДОРОВ,,"С.КОИЛОВЦИ, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ИВАНОВ,ТОДОРОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ИВАНОВ,ТОДОРОВ,,"С.ШЕМШЕВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-06-11,"Община Велико Търново","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ИВАНОВ,ТОДОРОВ,,"ГР.КАВАРНА, КАВАРНА, ДОБРИЧ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ИВАНОВ,ТОДОРОВ,,"ГР.ЛОМ, ЛОМ, МОНТАНА",2016-02-09,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Монтана","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ИВАНОВ,ТОШЕВ,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2015-01-14,"Приватизирани предприятия - София","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ИВАНОВ,ТОШКОВ,,"С.МАЛКИ ВЪРШЕЦ, СЕВЛИЕВО, ГАБРОВО",2014-02-05,"Община Севлиево","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ИВАНОВ,ХОРОЗОВ,,"ГР.ЛЕТНИЦА, ЛЕТНИЦА, ЛОВЕЧ",2015-01-29,"Община Летница","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ИВАНОВ,ХРИСТОВ,,"ГР.СРЕДЕЦ, СРЕДЕЦ, БУРГАС",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ИВАНОВ,ЦВЕТКОВ,,"С.ОВЧА МОГИЛА, СВИЩОВ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-07-16,"Община Плевен","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ИВАНОВ,ЦОНЕВ,,"ГР.ПАВЛИКЕНИ, ПАВЛИКЕНИ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-06-26,"Община Павликени","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ИВАНОВ,ЧАКЪРОВ,,"С.ВЕСЕЛИЕ, ПРИМОРСКО, БУРГАС",2013-01-29,"община Приморско","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ИВАНОВ,ЧУРОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-02-12,Министерства,"Неустановена принадлежност", ТОДОР,ИВАНОВ,ЧУРОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-12-14,"Министерство на външните работи - посланици","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ИВАНОВ,ЧУРОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-01-08,"Министерски съвет - Кабинет Орешарски","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ИВАНОВ,ЧУРОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-01-08,"Министерски съвет - избран на 29.05.2013 г.","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ИВАНОВ,ЧУРОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-03-16,"Министерство на външните работи","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ИГНАТОВ,ЙОРГОВ,,"С.БРЯГОВИЦА, СТРАЖИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-07-24,"Община Стражица","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ИЛИЕВ,ВЪЛЕВ,,"С.КРУШАРЕ, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ИЛИЕВ,ВЪЛЕВ,,"С.ЖИТНИЦА, ПРОВАДИЯ, ВАРНА",2013-05-21,"Община Провадия","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ИЛИЕВ,ГРУЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-08-07,"Университет по архитектура, строителство и геодезия","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ИЛИЕВ,ГУГИНСКИ,,"С.ЛЕВОЧЕВО, СМОЛЯН, СМОЛЯН",2015-10-14,"Община Родопи","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ИЛИЕВ,ДЕЛИЕВ,,"ГР.ВЕЛИНГРАД, ВЕЛИНГРАД, ПАЗАРДЖИК",2015-04-21,"Община Велинград","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ИЛИЕВ,ДИКОВ,,"С.РЕСЕЛЕЦ, ЧЕРВЕН БРЯГ, ПЛЕВЕН",2015-07-28,"Община Червен бряг","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ИЛИЕВ,ДИМИТРОВ,,"С.СТАЛЕВО, ДИМИТРОВГРАД, ХАСКОВО",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ИЛИЕВ,ДИМИТРОВ,,"С.СТАЛЕВО, ДИМИТРОВГРАД, ХАСКОВО",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ИЛИЕВ,ДИЧЕВ,1959-01-21,"С.БОЗВЕЛИЙСКО, ПРОВАДИЯ, ВАРНА",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 153 от 27.07.2010 г. - Министерство на вътрешните работи","Със заповед № 45/ 15.02.1989 г. е назначен за разузнавач; със заповед № 12/ 05.01.1990 г. е преназначен за ст. разузнавач." ТОДОР,ИЛИЕВ,ЗАФИРОВ,,"С.БОЗВЕЛИЙСКО, ПРОВАДИЯ, ВАРНА",2015-12-17,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Варна","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ИЛИЕВ,ИВАНОВ,,"С.СТОКИТЕ, СЕВЛИЕВО, ГАБРОВО",2016-01-19,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Габрово","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ИЛИЕВ,ИЛИЕВ,,"С.СКУТАРЕ, МАРИЦА, ПЛОВДИВ",2015-09-30,"Община Марица","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ИЛИЕВ,ИЛИЕВ,,"ГР.ЦАРЕВО, ЦАРЕВО, БУРГАС",2013-01-29,"община Приморско","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ИЛИЕВ,МИТЕВ,,"С.ТЯНЕВО, ДОБРИЧКА, ДОБРИЧ",2014-02-19,"Община Добричка","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ИЛИЕВ,МИХОВ,1957-02-26,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 153 от 27.07.2010 г. - Министерство на вътрешните работи","Със заповед № К-4840/ 30.10.1981 г. е назначен за разузнавач; със заповед № 219/ 20.10.1986 г. е преназначен за ст. разузнавач." ТОДОР,ИЛИЕВ,МИШЕВ,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ИЛИЕВ,ОРЕШКОВ,,"ГР.ПОМОРИЕ, ПОМОРИЕ, БУРГАС",2012-06-20,"Университет ""Проф. Асен Златаров"" - Бургас","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ИЛИЕВ,ПЕТКОВ,,"С.ПАВОЛЧЕ, ВРАЦА, ВРАЦА",2013-11-13,"Община Враца","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ИЛИЕВ,ПЕТРОВ,,"ГР.ИСКЪР, ИСКЪР, ПЛЕВЕН",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ИЛИЕВ,ПОПОВ,,"С.ТЕЛИШ, ЧЕРВЕН БРЯГ, ПЛЕВЕН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ИЛИЕВ,СПАСОВ,,"С.ЯКИМОВО, ЯКИМОВО, МОНТАНА",2014-06-04,"Приватизация - обособени части - София","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ИЛИЕВ,ТАКУЧЕВ,,"ГР.СТРЕЛЧА, СТРЕЛЧА, ПАЗАРДЖИК",2015-05-19,"Община Стрелча","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ИЛИЕВ,ТИХОЛОВ,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", ТОДОР,ИЛИЕВ,ТОДОРОВ,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ИЛИЕВ,ТОДОРОВ,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ИЛИЕВ,ТОДОРОВ,,"С.ВЪРБА, БЕЛОГРАДЧИК, ВИДИН",2013-08-07,"Община Димово","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ИЛИЕВ,ТОДОРОВ,,"С.ВЪРБА, БЕЛОГРАДЧИК, ВИДИН",2016-01-06,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Видин","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ИЛИЕВ,ТОДОРОВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2012-08-01,"Медицински университет ""Проф. д-р Параскев Стоянов"" - Варна","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ИЛИЕВ,ТОДОРОВ,,"С.ЧЕМИШ, ГЕОРГИ ДАМЯНОВО, МОНТАНА",2015-03-24,"Община Георги Дамяново","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ИЛИЕВ,ТОДОРОВ,,"С.ДРЯНОВЕЦ, РАЗГРАД, РАЗГРАД",2015-11-17,"Община Разград","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ИЛИЕВ,ТОДОРОВ,,"С.ДРАЖИНЦИ, РУЖИНЦИ, ВИДИН",2013-10-09,"Община Ружинци","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ИЛИЕВ,ТОДОРОВ,,"С.СЛИВОВНИК, БЕЛОГРАДЧИК, ВИДИН",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ИЛИЕВ,ТОТЕВ,,"С.АБЛАНИЦА, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2015-02-04,"Община Ловеч","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ИЛИЕВ,ХРИСТОВ,,"ГР.АПРИЛЦИ, АПРИЛЦИ, ЛОВЕЧ",2008-11-26,"Българска национална телевизия","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ИЛИЕВ,ХРИСТОВ,,"С.ЛИПНИЦА, МИЗИЯ, ВРАЦА",2013-12-11,"Община Мизия","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ИЛИЕВ,ЦАЧЕВ,,"С.ГОРСКО СЛИВОВО, ЛЕТНИЦА, ЛОВЕЧ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ИЛИЕВ,ЦВЕТКОВ,,"С.БАНИЧАН, ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, БЛАГОЕВГРАД",2013-06-26,"Община Павликени","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ИЛИЕВ,ШАНДУРКОВ,,"ГР.ГАБРОВО, ГАБРОВО, ГАБРОВО",2014-01-22,"Община Габрово","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ИЛИЕВ,ШАРЛАНДЖИЕВ,,"С.МУСОМИЩА, ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, БЛАГОЕВГРАД",2014-01-28,"Община Трявна","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ЙОВЕВ,ГЕНЧЕВ,,"С.РАКОВСКИ, КАВАРНА, ДОБРИЧ",2014-02-24,"Община Каварна","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ЙОВЧЕВ,ЙОВЧЕВ,,"С.СОВОЛЯНО, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2015-07-22,"Приватизирани предприятия - Русе","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ЙОРДАНОВ,АТАНАСОВ,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2015-04-28,"Община Пазарджик","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ЙОРДАНОВ,АТАНАСОВ,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ЙОРДАНОВ,БАЕВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2014-09-24,"Длъжници към банка Биохим","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ЙОРДАНОВ,БОДУРОВ,1940-07-22,"С.ЯНТРА, ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-06-19,"Община Горна Оряховица","Решение № 2-194 от 19.06.2013 г. - община Горна Оряховица","

Рег. дневник; картон обр. 4; протокол № 1454/ 1962 г. с предложение за унищожаване лично и работно дело IА-38633.

" ТОДОР,ЙОРДАНОВ,ВЪЛЧЕВ,1922-10-28,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-07-22,"Българска народна банка","Решение № 71 от 22.07.2009 г. - Българска народна банка","

Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 2532/ 13.06.1990 г. с искане""да бъдат заличен от всички картотеки данните за аг. ""Сотир""

" ТОДОР,ЙОРДАНОВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ЙОРДАНОВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ЙОРДАНОВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2014-02-19,"Община Добрич","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ЙОРДАНОВ,ГЕОРГИЕВ,1945-06-24,"С.ДОЛНИ ВИТ, ГУЛЯНЦИ, ПЛЕВЕН",2015-06-18,"Община Гулянци","Решение № 2-522 от 18.06.2015 г. - община Гулянци","

Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-1963 (Пл) МФ и в работно дело IР-10581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; писмо вх. № 2046/ 25.04.1990 г. с искане ""да се изключи от статистическия отчет на ДС"" агент ""Михайлов"".

" ТОДОР,ЙОРДАНОВ,ГОТОВ,,"С.ДЕВЕНЦИ, ЧЕРВЕН БРЯГ, ПЛЕВЕН",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ЙОРДАНОВ,ИВАНОВ,,"С.МЕЖДЕН, ДУЛОВО, СИЛИСТРА",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ЙОРДАНОВ,ИЛИЕВ,,"С.ДИБИЧ, ШУМЕН, ШУМЕН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ЙОРДАНОВ,ИРИНЧЕВ,,"ГР.ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ЙОРДАНОВ,ЙОРДАНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", ТОДОР,ЙОРДАНОВ,КОДЖАМАНОВ,,"ГР.ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ЙОРДАНОВ,КОЖУХАРОВ,,"С.БЯЛА, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2013-06-19,"Община Горна Оряховица","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ЙОРДАНОВ,КОЖУХАРОВ,,"С.НИКОЛАЕВКА, СУВОРОВО, ВАРНА",2013-05-29,"Община Суворово","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ЙОРДАНОВ,МАНЕВ,,"ГР.АЙТОС, АЙТОС, БУРГАС",2012-12-12,"Община Айтос","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ЙОРДАНОВ,МЕДАРОВ,1948-09-13,"ГР.ШАБЛА, ШАБЛА, ДОБРИЧ",2014-01-22,"Община Габрово","Решение № 2-292 от 22.01.2014 г. - община Габрово","

Рег. дневник; картони – обр. 4 и обр. 6; писмо вх. № 1703/ 29.03.1990 г. за унищожаване с протокол рег. № 48/ 20.03.1990 г. материалите на Я/К ""Космос"".

" ТОДОР,ЙОРДАНОВ,НАЧЕВ,,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ЙОРДАНОВ,НИКОЛОВ,,"С.РАКИЛОВЦИ, КОВАЧЕВЦИ, ПЕРНИК",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ЙОРДАНОВ,НИКОЛОВ,,"С.ЗМЕЕВО, БАЛЧИК, ДОБРИЧ",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ЙОРДАНОВ,ПАВЛОВ,,"С.ГОРИЧАНЕ, ШАБЛА, ДОБРИЧ",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ЙОРДАНОВ,ПАНДОВ,,"С.ПЕЛИШАТ, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2008-02-12,Министерства,"Неустановена принадлежност", ТОДОР,ЙОРДАНОВ,ПАНДОВ,,"С.ПЕЛИШАТ, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2007-09-04,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ЙОРДАНОВ,ПАНЧОВСКИ,,"С.ГОРНА КРЕМЕНА, МЕЗДРА, ВРАЦА",2013-12-11,"Община Мездра","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ЙОРДАНОВ,СЛАВОВ,,"С.ПРИМОРЦИ, ДОБРИЧКА, ДОБРИЧ",2016-01-19,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Добрич","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ЙОРДАНОВ,ТОДОРОВ,,"С.МАЛИНА, ГЕНЕРАЛ-ТОШЕВО, ДОБРИЧ",2007-09-04,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ЙОРДАНОВ,ТОДОРОВ,,"С.МАЛИНА, ГЕНЕРАЛ-ТОШЕВО, ДОБРИЧ",2014-05-20,"Икономически университет - гр. Варна","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ЙОРДАНОВ,ТОДОРОВ,,"С.МАЛИНА, ГЕНЕРАЛ-ТОШЕВО, ДОБРИЧ",2014-05-20,"Икономически университет-Варна","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ЙОРДАНОВ,ТОДОРОВ,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ЙОРДАНОВ,ТОДОРОВ,,"ГР.ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ, ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ЙОРДАНОВ,ТОДОРОВ,,"ГР.ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ, ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ЙОРДАНОВ,ТОДОРОВ,,"ГР.ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ, ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ЙОРДАНОВ,ТОДОРОВ,,"ГР.СВИЩОВ, СВИЩОВ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-06-29,"Организатор на хазартни игри","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ЙОРДАНОВ,ТОДОРОВ,,"С.ЛИЛЯК, ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ЙОРДАНОВ,ТОДОРОВ,,"С.ПАВЕЛ, ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2011-08-03,"Агенция за държавна финансова инспекция","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ЙОРДАНОВ,ТОДОРОВ,,"С.ПИСАНЕЦ, ВЕТОВО, РУСЕ",2014-06-18,"Университет по архитектура, строителство и геодезия","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ЙОРДАНОВ,ТОДОРОВ,,"ГР.ПОПОВО, ПОПОВО, ТЪРГОВИЩЕ",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ЙОРДАНОВ,ТОДОРОВ,,"ГР.КАРНОБАТ, КАРНОБАТ, БУРГАС",2013-01-09,"Община Карнобат","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ЙОРДАНОВ,ТРАЙКОВ,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ЙОРДАНОВ,ХРИСТОЗОВ,,"ГР.ПЪРВОМАЙ, ПЪРВОМАЙ, ПЛОВДИВ",2015-10-05,"Община Първомай","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ЙОТОВ,ЙОТОВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2015-12-17,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Варна","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ЙОТОВ,ЦОНЕВ,,"ГР.МАДАН, МАДАН, СМОЛЯН",2012-07-25,"Конфедерация на независимите синдикати в България","Неустановена принадлежност", ТОДОР,КАЛОЯНОВ,НИКОЛОВ,,"ГР.СОЗОПОЛ, СОЗОПОЛ, БУРГАС",2012-09-18,"Университет за национално и световно стопанство","Неустановена принадлежност", ТОДОР,КАМЕНОВ,ВЪЛКОВ,1938-03-12,"С.МИЛЧИНА ЛЪКА, ГРАМАДА, ВИДИН",2013-08-07,"Община Грамада","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1" ТОДОР,КАМЕНОВ,ТОДОРОВ,,"С.ЖИВОВЦИ, МОНТАНА, МОНТАНА",2015-02-04,"Община Ловеч","Неустановена принадлежност", ТОДОР,КАМЕНОВ,ЧЕРВЕНКОВ,1943-08-28,"С.СТАЛИЙСКА МАХАЛА, ЛОМ, МОНТАНА",2015-06-29,"Организатор на хазартни игри","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1" ТОДОР,КАНЕВ,КАНЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ТОДОР,КАРЧЕВ,КОНДУЗОВ,,"ГР.ЛЮБИМЕЦ, ЛЮБИМЕЦ, ХАСКОВО",2012-07-11,"Медицински университет - София","Неустановена принадлежност", ТОДОР,КЕРАНОВ,ТОДОРОВ,,"С.ОДРИНЦИ, ДОБРИЧКА, ДОБРИЧ",2014-02-19,"Община Добричка","Неустановена принадлежност", ТОДОР,КИНОВ,ТОДОРОВ,,"С.БОРИМА, ТРОЯН, ЛОВЕЧ",2011-01-26,"Министерство на отбраната","Неустановена принадлежност", ТОДОР,КИРИЛОВ,БАЙЛОВ,,"ГР.СЕПТЕМВРИ, СЕПТЕМВРИ, ПАЗАРДЖИК",2015-05-19,"Община Септември","Неустановена принадлежност", ТОДОР,КИРИЛОВ,БИЗЕВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2015-10-28,"Община Хисаря","Неустановена принадлежност", ТОДОР,КИРИЛОВ,БИСЕРКОВ,,"С.КЪРНАЛОВО, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", ТОДОР,КИРИЛОВ,БОБЕВ,,"ГР.ПЪРВОМАЙ, ПЪРВОМАЙ, ПЛОВДИВ",2015-10-05,"Община Първомай","Неустановена принадлежност", ТОДОР,КИРИЛОВ,ВЪЛЧИНОВ,,"ГР.БАТАК, БАТАК, ПАЗАРДЖИК",2015-04-16,"Община Батак","Неустановена принадлежност", ТОДОР,КИРИЛОВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2015-01-07,"Община Кюстендил","Неустановена принадлежност", ТОДОР,КИРИЛОВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2012-06-20,"Бургаски свободен университет","Неустановена принадлежност", ТОДОР,КИРИЛОВ,ДИМИТРОВ,,"С.ОСЕНОВО, АКСАКОВО, ВАРНА",2013-03-20,"Община Аксаково","Неустановена принадлежност", ТОДОР,КИРИЛОВ,ИЧЕВ,,"ГР.КОЧЕРИНОВО, КОЧЕРИНОВО, КЮСТЕНДИЛ",2014-12-09,"Община Кочериново","Неустановена принадлежност", ТОДОР,КИРИЛОВ,КАЛКАНДЖИЕВ,1954-08-06,"ГР.МАЛКО ТЪРНОВО, МАЛКО ТЪРНОВО, БУРГАС",2014-05-27,"Българска академия на науките","Решение № 2-351 от 27.05.2014 г. - Българска академия на науките","

Собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководили го щатни служители, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-34840 и в работно дело IР-17154; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6.

" ТОДОР,КИРИЛОВ,ЛЮБИКОВ,,"С.СОВОЛЯНО, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2014-05-27,"Университет за национално и световно стопанство","Неустановена принадлежност", ТОДОР,КИРИЛОВ,МАРКОВ,,"ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", ТОДОР,КИРИЛОВ,ПЕТКОВ,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ТОДОР,КИРИЛОВ,ПЕТКОВ,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", ТОДОР,КИРИЛОВ,ПОПОВ,,"ГР.СВИЩОВ, СВИЩОВ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2011-08-09,"Агенция Пътна инфраструктура","Неустановена принадлежност", ТОДОР,КИРИЛОВ,СТОЯНОВ,,"С.ГОРСКИ ГОРЕН ТРЪМБЕШ, ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ТОДОР,КИРИЛОВ,ТИЛЕВ,,"С.САМУИЛОВО, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2011-07-12,"Община Петрич","Неустановена принадлежност", ТОДОР,КИРИЛОВ,ТОДОРОВ,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", ТОДОР,КИРИЛОВ,УРУМОВ,,"С.БЛАТЕЦ, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2015-06-29,"Организатор на хазартни игри","Неустановена принадлежност", ТОДОР,КИРИЛОВ,ЦЕКОВ,,"ГР.ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО, ГЕНЕРАЛ-ТОШЕВО, ДОБРИЧ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ТОДОР,КИРИЛОВ,ЦЕКОВ,,"ГР.ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО, ГЕНЕРАЛ-ТОШЕВО, ДОБРИЧ",2013-07-31,"Община Белоградчик","Неустановена принадлежност", ТОДОР,КИРИЛОВ,ЦЕКОВ,,"ГР.ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО, ГЕНЕРАЛ-ТОШЕВО, ДОБРИЧ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", ТОДОР,КИРКОВ,ИВАНОВ,,"ГР.ЧЕРВЕН БРЯГ, ЧЕРВЕН БРЯГ, ПЛЕВЕН",2015-07-28,"Община Червен бряг","Неустановена принадлежност", ТОДОР,КИРОВ,ПЕШЕВ,,"С.ВЕТРЕН, МЪГЛИЖ, СТАРА ЗАГОРА",2013-11-06,"Централна кооперативна банка","Неустановена принадлежност", ТОДОР,КИРОВ,ПЕШЕВ,,"С.ВЕТРЕН, МЪГЛИЖ, СТАРА ЗАГОРА",2014-04-15,"Длъжници към Българска народна банка","Неустановена принадлежност", ТОДОР,КИРОВ,ТОДОРОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-05-27,"Българска академия на науките","Неустановена принадлежност", ТОДОР,КИРОВ,ТОДОРОВ,,"С.БОЛЯРЦИ, АВРЕН, ВАРНА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ТОДОР,КИРОВ,ТОДОРОВ,,"С.БОЛЯРЦИ, АВРЕН, ВАРНА",2015-12-17,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Варна","Неустановена принадлежност", ТОДОР,КИРЯКОВ,ПЕТРОВ,,"С.ВАКЛИНО, ШАБЛА, ДОБРИЧ",2014-03-12,"Община Шабла","Неустановена принадлежност", ТОДОР,КОЕВ,ГЕНОВ,,"С.БАБЕК, БРЕЗОВО, ПЛОВДИВ",2015-08-11,"Община Брезово","Неустановена принадлежност", ТОДОР,КОЛЕВ,БАРАКОВ,,"ГР.ГАБРОВО, ГАБРОВО, ГАБРОВО",2012-08-07,"Университет по архитектура, строителство и геодезия","Неустановена принадлежност", ТОДОР,КОЛЕВ,ВАСИЛЕВ,,"ГР.ТУТРАКАН, ТУТРАКАН, СИЛИСТРА",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ТОДОР,КОЛЕВ,ВАСИЛЕВ,,"ГР.ТУТРАКАН, ТУТРАКАН, СИЛИСТРА",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", ТОДОР,КОЛЕВ,ГАЛОНЧЕВ,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2015-09-09,"Приватизирани предприятия - Хасково","Неустановена принадлежност", ТОДОР,КОЛЕВ,ГУНЕШКИ,,"ГР.ТРОЯН, ТРОЯН, ЛОВЕЧ",2015-08-04,"Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Неустановена принадлежност", ТОДОР,КОЛЕВ,ГУРГУРИЕВ,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2014-04-24,"Тракийски университет – гр. Стара Загора","Неустановена принадлежност", ТОДОР,КОЛЕВ,ДИМИТРОВ,1941-06-01,"С.МЛАДИНОВО, СВИЛЕНГРАД, ХАСКОВО",2013-10-09,"Длъжници към ОББ","Решение № 2-243 от 09.10.2013 г. - лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 - длъжници към ОББ","

Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-12153 и в работно дело IР-768; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.

" ТОДОР,КОЛЕВ,ИВАНОВ,,"ГР.ДРЯНОВО, ДРЯНОВО, ГАБРОВО",2014-01-28,"Община Дряново","Неустановена принадлежност", ТОДОР,КОЛЕВ,ИВАНОВ,,"С.КЪШИН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2015-07-16,"Община Плевен","Неустановена принадлежност", ТОДОР,КОЛЕВ,ИВАНОВ,,"С.КЪШИН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ТОДОР,КОЛЕВ,КАВАЛДЖИЕВ,,"С.ГЛАВАН, ГЪЛЪБОВО, СТАРА ЗАГОРА",2007-07-19,"Президент и вицепрезидент на Република България","Неустановена принадлежност", ТОДОР,КОЛЕВ,КАВАЛДЖИЕВ,,"С.ГЛАВАН, ГЪЛЪБОВО, СТАРА ЗАГОРА",2007-09-04,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ТОДОР,КОЛЕВ,КАВАЛДЖИЕВ,,"С.ГЛАВАН, ГЪЛЪБОВО, СТАРА ЗАГОРА",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ТОДОР,КОЛЕВ,КОЛЕВ,,"ГР.ТРЯВНА, ТРЯВНА, ГАБРОВО",2016-01-19,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Габрово","Неустановена принадлежност", ТОДОР,КОЛЕВ,ПЕЕВ,,"ГР.ЧИРПАН, ЧИРПАН, СТАРА ЗАГОРА",2015-01-21,"Български олимпийски комитет","Неустановена принадлежност", ТОДОР,КОЛЕВ,ПЕХЛИВАНОВ,,"С.МАЛОМИР, ТУНДЖА, ЯМБОЛ",2014-06-04,"Приватизация - обособени части - София","Неустановена принадлежност", ТОДОР,КОЛЕВ,РАДЕВ,1952-05-16,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2012-09-26,"Международен колеж - Добрич","Решение № 2-80 от 26.09.2012 г. - Международен колеж - Добрич","Рег. дневник; картони – обр. 4 и обр. 6; протокол № 76/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-28598 и работно дело IР-14149." ТОДОР,КОЛЕВ,РАДЕВ,,"ГР.ЛЕТНИЦА, ЛЕТНИЦА, ЛОВЕЧ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ТОДОР,КОЛЕВ,РАДЕВ,,"ГР.ЛЕТНИЦА, ЛЕТНИЦА, ЛОВЕЧ",2015-01-29,"Община Летница","Неустановена принадлежност", ТОДОР,КОЛЕВ,СЪБЕВ,,"ГР.КАРНОБАТ, КАРНОБАТ, БУРГАС",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ТОДОР,КОЛЕВ,ТОДОРОВ,,"С.ГЛАВАН, ГЪЛЪБОВО, СТАРА ЗАГОРА",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ТОДОР,КОЛЕВ,ТОДОРОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-01-14,"Приватизирани предприятия - София","Неустановена принадлежност", ТОДОР,КОЛЕВ,ТОДОРОВ,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2014-02-19,"Община Добрич","Неустановена принадлежност", ТОДОР,КОЛЕВ,ТОДОРОВ,1955-10-09,"С.БИСТРЕНЦИ, БЯЛА, РУСЕ",2013-10-09,"Длъжници към ОББ","Решение № 2-243 от 09.10.2013 г. - лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 - длъжници към ОББ","

Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-3428 (Рс) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр.

" ТОДОР,КОЛЕВ,ЦАЧЕВ,,"С.МОРАВА, СВИЩОВ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-06-19,"Община Горна Оряховица","Неустановена принадлежност", ТОДОР,КОНОВ,ПЕТРОВ,,"С.НИКОЛОВО, МОНТАНА, МОНТАНА",2015-03-11,"Община Бойчиновци","Неустановена принадлежност", ТОДОР,КОНСТАНТИНОВ,ГЕЛЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-03-16,"Министерство на външните работи","Неустановена принадлежност", ТОДОР,КОНСТАНТИНОВ,ДИМОВ,,"ГР.АЙТОС, АЙТОС, БУРГАС",2015-06-29,"Организатор на хазартни игри","Неустановена принадлежност", ТОДОР,КОНСТАНТИНОВ,ТРИФОНОВ,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2015-07-16,"Община Плевен","Неустановена принадлежност", ТОДОР,КОСЕВ,ИЛИЕВ,,"С.ЦАРЕВА ЛИВАДА, ДРЯНОВО, ГАБРОВО",2014-01-28,"Община Дряново","Неустановена принадлежност", ТОДОР,КОСЕВ,КОСЕВ,,"ГР.ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност", ТОДОР,КОСТАДИНОВ,БАТКОВ,1958-10-17,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2010-02-17,"Печатни издания","Решение № 111 от 17.02.2010 г.- Печатни издания","Привлечен със заповед № 120/ 20.09.1977 г. и се води на отчет от полк. Колев." ТОДОР,КОСТАДИНОВ,БАТКОВ,1958-10-17,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2013-06-19,"Юробанк България АД","Решение № 2-197 от 19.06.2013 г. - ""Юробанк България"" АД","Привлечен със заповед № 120/ 20.09.1977 г. и се води на отчет от полк. Колев." ТОДОР,КОСТАДИНОВ,БОЗУКОВ,,"ГР.ЧЕПЕЛАРЕ, ЧЕПЕЛАРЕ, СМОЛЯН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ТОДОР,КОСТАДИНОВ,БОЗУКОВ,,"ГР.ЧЕПЕЛАРЕ, ЧЕПЕЛАРЕ, СМОЛЯН",2016-02-09,"Областни управи","Неустановена принадлежност", ТОДОР,КОСТАДИНОВ,ГУБАТОВ,1958-07-04,"С.БОЗВЕЛИЙСКО, ПРОВАДИЯ, ВАРНА",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Решение № 2-172 от 26.04.2013 г. - лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Рег. дневник; Предложение рег. № 4996/ 1990 г. за унищожаване на дело № 18040." ТОДОР,КОСТАДИНОВ,ГУБАТОВ,1958-07-04,"С.БОЗВЕЛИЙСКО, ПРОВАДИЯ, ВАРНА",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Решение № 2-395 от 17.09.2014 г. - лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 43 Народно събрание","

Рег. дневник; картон обр. 1; предложение рег. № 4996/ 1990 г. за унищожаване на дело № 18040.

" ТОДОР,КОСТАДИНОВ,ГЪРЛАНОВ,,"С.КОСТИ, ЦАРЕВО, БУРГАС",2013-02-27,"Община Царево","Неустановена принадлежност", ТОДОР,КОСТАДИНОВ,ДАШИНОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ТОДОР,КОСТАДИНОВ,ДИМОВ,,"ГР.ИСПЕРИХ, ИСПЕРИХ, РАЗГРАД",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ТОДОР,КОСТАДИНОВ,КАРАМИТЕВ,,"С.САТОВЧА, САТОВЧА, БЛАГОЕВГРАД",2015-04-21,"Община Брацигово","Неустановена принадлежност", ТОДОР,КОСТАДИНОВ,МИЦИН,,"С.ЕЛЕШНИЦА, РАЗЛОГ, БЛАГОЕВГРАД",2011-07-06,"Община Белица","Неустановена принадлежност", ТОДОР,КОСТАДИНОВ,НИКОЛОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-11-18,"Агенция за приватизация","Неустановена принадлежност", ТОДОР,КОСТАДИНОВ,НИКОЛОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-07-24,"МКБ Юнионбанк АД","Неустановена принадлежност", ТОДОР,КОСТАДИНОВ,ПАУНОВ,,"С.КАРДАМ, ГЕНЕРАЛ-ТОШЕВО, ДОБРИЧ",2014-02-12,"Община Генерал Тошево","Неустановена принадлежност", ТОДОР,КОСТАДИНОВ,ПЕТЛЕШКОВ,,"С.ЖРЕБИЧКО, БРАЦИГОВО, ПАЗАРДЖИК",2015-04-21,"Община Брацигово","Неустановена принадлежност", ТОДОР,КОСТАДИНОВ,ПЕТРОВ,,"ГР.ВЪЛЧИ ДОЛ, ВЪЛЧИ ДОЛ, ВАРНА",2013-05-15,"Община Вълчи дол","Неустановена принадлежност", ТОДОР,КОСТАДИНОВ,ПОПОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2009-11-18,"Агенция за приватизация","Неустановена принадлежност", ТОДОР,КОСТАДИНОВ,ПОПОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2012-03-14,"Софийски университет ""Св. Климент Охридски""","Неустановена принадлежност", ТОДОР,КОСТАДИНОВ,СПАСОВ,,"С.БЕЛОЗЕМ, РАКОВСКИ, ПЛОВДИВ",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ТОДОР,КОСТАДИНОВ,ТОДОРОВ,,"ГР.АСЕНОВГРАД, АСЕНОВГРАД, ПЛОВДИВ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ТОДОР,КОСТАДИНОВ,ТОДОРОВ,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ТОДОР,КОСТАДИНОВ,ТОДОРОВ,,"С.ЖИВОВЦИ, МОНТАНА, МОНТАНА",2015-04-07,"Община Монтана","Неустановена принадлежност", ТОДОР,КОСТАДИНОВ,ТОДОРОВ,,"ГР.ПРОВАДИЯ, ПРОВАДИЯ, ВАРНА",2013-05-21,"Община Провадия","Неустановена принадлежност", ТОДОР,КОСТАДИНОВ,ТОДОРОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ТОДОР,КОСТАДИНОВ,ТОДОРОВ,,"ГР.СИЛИСТРА, СИЛИСТРА, СИЛИСТРА",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", ТОДОР,КОСТАДИНОВ,ХАРАЛАМБИЕВ,,"ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ТОДОР,КОСТОВ,БОЯДЖИЕВ,1939-10-10,"ГР.КАРНОБАТ, КАРНОБАТ, БУРГАС",2007-09-04,"Народно събрание","Решение № 14 от 04.09.2007 г. - Народно събрание","Със заповед № І-716 е назначен за разузнавач и му е присвоено звание лейтенат; със заповед № І-330 е изпратен за седем месеца и половина на обучение в Разузнавателната школа при КГБ-СССР; със заповед № І-296/ 04.02.1966 г. е преназначен за старши разузнавач в управление І-КДС; със заповед № 150/ 04.08.1967 г. е преназначен за н-к група; със заповед № 268/ 12.10.1968 г. е преназначен за инспектор ІV степен; със заповед № 624/ 15.11.1972 г. е преназначен за зам. н-к отделение; със заповед № 150/ 27.03.1973 г. е преназначен за зам. н-к VІІ отдел; със заповед № 373/ 31.07.1975 г. е изпратен на преподготовка за два месеца в Разузнавателната школа на КГБ-СССР; със заповед № 718/ 24.12.1981 г. е преназначен за зам. н-к на ПГУ; с указ 159 на Държавния съвет е уволнен от действителна военна служба." ТОДОР,КОСТОВ,БОЯДЖИЕВ,1939-10-10,"ГР.КАРНОБАТ, КАРНОБАТ, БУРГАС",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 153 от 27.07.2010 г. - Министерство на вътрешните работи","Със заповед № І-716 е назначен за разузнавач и му е присвоено звание лейтенант; със заповед № І-330 е изпратен за седем месеца и половина на обучение в Разузнавателната школа при КГБ-СССР; със заповед № І-296/ 04.02.1966 г. е преназначен за старши разузнавач в управление І-КДС; със заповед № 150/ 04.08.1967 г. е преназначен за н-к група; със заповед № 268/ 12.10.1968 г. е преназначен за инспектор ІV степен; със заповед № 624/ 15.11.1972 г. е преназначен за зам. н-к отделение; със заповед № 150/ 27.03.1973 г. е преназначен за зам. н-к VІІ отдел; със заповед № 373/ 31.07.1975 г. е изпратен на преподготовка за два месеца в Разузнавателната школа на КГБ-СССР; със заповед № 718/ 24.12.1981 г. е преназначен за зам. н-к на ПГУ; с указ 159 на Държавния съвет е уволнен от действителна военна служба." ТОДОР,КОСТОВ,БОЯДЖИЕВ,1939-10-10,"ГР.КАРНОБАТ, КАРНОБАТ, БУРГАС",2014-09-10,"Длъжници към банка Хеброс","Решение № 2-392 от 10.09.2014 г. - лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 - длъжници към банка ""Хеброс""","Със заповед № І-716 е назначен за разузнавач и му е присвоено звание лейтенант; със заповед № І-330 е изпратен за седем месеца и половина на обучение в Разузнавателната школа при КГБ-СССР; със заповед № І-296/ 04.02.1966 г. е преназначен за старши разузнавач в управление І-КДС; със заповед № 150/ 04.08.1967 г. е преназначен за н-к група; със заповед № 268/ 12.10.1968 г. е преназначен за инспектор ІV степен; със заповед № 624/ 15.11.1972 г. е преназначен за зам. н-к отделение; със заповед № 150/ 27.03.1973 г. е преназначен за зам. н-к VІІ отдел; със заповед № 373/ 31.07.1975 г. е изпратен на преподготовка за два месеца в Разузнавателната школа на КГБ-СССР; със заповед № 718/ 24.12.1981 г. е преназначен за зам. н-к на ПГУ; с указ 159 на Държавния съвет е уволнен от действителна военна служба." ТОДОР,КОСТОВ,ДРАГОЛОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност", ТОДОР,КОСТОВ,ДРАГОЛОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2015-08-11,"Община Асеновград","Неустановена принадлежност", ТОДОР,КОСТОВ,ИВАНОВ,1942-11-15,"С.КРУМОВО ГРАДИЩЕ, КАРНОБАТ, БУРГАС",2013-07-03,"Длъжници към Стопанска банка","Решение № 2-203 от 03.07.2013 г. - лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 - длъжници към Стопанска банка ","

Собственоръчно написано агентурно сведение, документи от ръководили го щатни служители, рег. бланка, съдържащи се в дело Ф1, а.е. 6062; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3.

" ТОДОР,КОСТОВ,ИЛИЕВ,,"С.СУШИЦА, ТРЕКЛЯНО, КЮСТЕНДИЛ",2015-01-07,"Община Кюстендил","Неустановена принадлежност", ТОДОР,КОСТОВ,КОСТОВ,,"ГР.КАРНОБАТ, КАРНОБАТ, БУРГАС",2013-01-09,"Община Карнобат","Неустановена принадлежност", ТОДОР,КОСТОВ,КОСТОВ,,"ГР.КАРНОБАТ, КАРНОБАТ, БУРГАС",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ТОДОР,КОСТОВ,КОСТОВ,,"ГР.КАРНОБАТ, КАРНОБАТ, БУРГАС",2015-12-01,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Неустановена принадлежност", ТОДОР,КОСТОВ,ХАДЖИПЕТРОВ,,"ГР.ПОМОРИЕ, ПОМОРИЕ, БУРГАС",2014-11-13,"Бургаски университет Проф. д-р Асен Златаров","Неустановена принадлежност", ТОДОР,КОТЕВ,ГУСАРЕВ,,"С.ДИВЛЯ, ЗЕМЕН, ПЕРНИК",2014-06-04,"Приватизация - обособени части - София","Неустановена принадлежност", ТОДОР,КРАЛЕВ,ДРАМБОЗОВ,1929-03-12,"С.ВЪБЕЛ, НИКОПОЛ, ПЛЕВЕН",2015-07-22,"Община Никопол","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1" ТОДОР,КРУМОВ,ЗЛАТАРСКИ,,"ГР.ЛЕТНИЦА, ЛЕТНИЦА, ЛОВЕЧ",2015-01-29,"Община Летница","Неустановена принадлежност", ТОДОР,КРУМОВ,ИСАЕВ,,"С.РАНИ ЛУГ, ТРЪН, ПЕРНИК",2015-06-09,"Община Трън","Неустановена принадлежност", ТОДОР,КРУМОВ,КУЗМАНОВ,1952-06-22,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-01-19,"Национален институт за помирение и арбитраж","Неустановане принадлежност", ТОДОР,КРУМОВ,ЛИНКОВ,,"ГР.ЛЕТНИЦА, ЛЕТНИЦА, ЛОВЕЧ",2015-02-04,"Община Ловеч","Неустановена принадлежност", ТОДОР,КРУМОВ,МАРИНОВ,1943-02-16,"ГР.БОБОШЕВО, БОБОШЕВО, КЮСТЕНДИЛ",2014-12-03,"Община Бобошево","Решение № 2-435 от 03.12.2014 г. - община Бобошево","

Разходни документи, отчетени от ръководил го щатен служител, документи от ръководил го щатен служител, съдържащи се в дело Ф1, а.е. 2988 – 2 тома; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр.

" ТОДОР,КРУМОВ,РОЧКОВ,,"С.КОНДОФРЕЙ, РАДОМИР, ПЕРНИК",2008-09-16,"Държавна агенция по горите","Неустановена принадлежност", ТОДОР,КРУМОВ,СТОИЛОВ,,"ГР.БАТАНОВЦИ, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ТОДОР,КРУМОВ,ШОПОВ,1952-06-13,"ГР.СИЛИСТРА, СИЛИСТРА, СИЛИСТРА",2014-06-10,"Софийски университет Св. Климент Охридски","Решение № 2-356 от 10.06.2014 г. - Софийски университет ""Св. Климент Охридски""","

Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-35259; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6.

" ТОДОР,КРЪСТЕВ,АНГЕЛОВ,,"С.БОЖУРИЦА, ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ, ПЛЕВЕН",2015-06-23,"Община Долна Митрополия","Неустановена принадлежност", ТОДОР,КРЪСТЕВ,АНТОНОВ,,"С.ИСКРА, СИТОВО, СИЛИСТРА",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност", ТОДОР,КРЪСТЕВ,ВАСИЛЕВ,1940-02-24,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2008-02-12,Министерства,"Решение № 25 от 12.02.2008 г. - министър-председатели, заместник министър-председатели, министри и заместник-министри","Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководилия го щатен служител; рег. дневник; картон обр. 4; работно дело IР-7333; протокол № 95/ 1990 г. с предложение за унищожаване на лично дело IА-1742 и работно дело IР-7333 (налично)" ТОДОР,КРЪСТЕВ,ВАСИЛЕВ,1940-02-24,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2014-06-18,"Университет по архитектура, строителство и геодезия","Решение № 2-357 от 18.06.2014 г. - Университет по архитектура, строителство и геодезия","

Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководилия го щатен служител; рег. дневник; картони - обр. 4 – 2 бр.; работно дело IР-7333; протокол № 95/ 1990 г. с предложение за унищожаване на лично дело IА-1742 и работно дело IР-7333 (налично)

" ТОДОР,КРЪСТЕВ,ДЮЛГЯРСКИ,,"ГР.СОПОТ, СОПОТ, ПЛОВДИВ",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ТОДОР,КРЪСТЕВ,ТОДОРОВ,,"С.БУКОВЕЦ, БРУСАРЦИ, МОНТАНА",2015-04-07,"Община Чипровци","Неустановена принадлежност", ТОДОР,КРЪСТЕВ,ТОДОРОВ,,"С.КРУШОВИЦА, ДОЛНИ ДЪБНИК, ПЛЕВЕН",2015-06-23,"Община Долни Дъбник","Неустановена принадлежност", ТОДОР,КРЪСТЕВ,ТОМАНОВ,,"С.ЕЛЕШНИЦА, РАЗЛОГ, БЛАГОЕВГРАД",2015-08-04,"Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Неустановена принадлежност", ТОДОР,КРЪСТЕВ,ТОПАЛСКИ,,"С.ХАЙРЕДИН, ХАЙРЕДИН, ВРАЦА",2013-10-30,"Община Козлодуй","Неустановена принадлежност", ТОДОР,КРЪСТЕВ,ТОПАЛСКИ,,"С.ХАЙРЕДИН, ХАЙРЕДИН, ВРАЦА",2015-04-28,"Приватизирани предприятия - Враца","Неустановена принадлежност", ТОДОР,КРЪСТЕВ,ЧЕШМЕДЖИЕВ,,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", ТОДОР,КУЗМАНОВ,ПАВЛОВ,,"С.БУТАН, КОЗЛОДУЙ, ВРАЦА",2013-10-30,"Община Козлодуй","Неустановена принадлежност", ТОДОР,КУРТЕВ,ТОДЕВ,,"ГР.ПАНАГЮРИЩЕ, ПАНАГЮРИЩЕ, ПАЗАРДЖИК",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност", ТОДОР,КУРТЕВ,ЦОКОВ,,"С.ГЕЛЕМЕНОВО, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2013-04-17,"Кредитни длъжници към банка БАЛКАНБАНК","Неустановена принадлежност", ТОДОР,КУРТЕВ,ЦОКОВ,,"С.ГЕЛЕМЕНОВО, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", ТОДОР,КУРТЕВ,ЦОКОВ,,"С.ГЕЛЕМЕНОВО, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2015-04-28,"Община Пазарджик","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ЛАЗАРОВ,ИВАНОВ,,"С.ГЕЛЕМЕНОВО, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2015-04-28,"Община Пазарджик","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ЛАЗАРОВ,ЛАМБЕВ,,"С.СТЕЖЕРОВО, ЛЕВСКИ, ПЛЕВЕН",2015-07-07,"Община Левски","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ЛЕВЧЕВ,ГОЦЕВ,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ЛИЛОВ,ЧОНОВ,,"ГР.КАРЛОВО, КАРЛОВО, ПЛОВДИВ",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ЛОЗАНОВ,ТОДОРОВ,,"С.СКОМЛЯ, ДИМОВО, ВИДИН",2012-08-01,"Лесотехнически университет","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ЛОЗАНОВ,ТОДОРОВ,,"С.КАРБИНЦИ, ДИМОВО, ВИДИН",2013-12-11,"Община Мездра","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ЛОЗАНОВ,ТОДОРОВ,,"С.КАРБИНЦИ, ДИМОВО, ВИДИН",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ЛЪЧЕЗАРОВ,КРЪСТЕВ,1966-08-10,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-03-27,"Тексим Банк АД","Неустановена приналежност", ТОДОР,ЛЮБЕНОВ,АНАСТАСОВ,,"С.ВОДЕН, ЗАВЕТ, РАЗГРАД",2011-01-26,"Министерство на отбраната","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ЛЮБЕНОВ,БОЯДЖИЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-06-10,"Софийски университет Св. Климент Охридски","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ЛЮБЕНОВ,ДЖИКОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-06-04,"Приватизация - обособени части - София","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ЛЮБЕНОВ,МОНЧЕВ,,"ГР.ТРЪСТЕНИК, ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ, ПЛЕВЕН",2015-06-23,"Община Долна Митрополия","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ЛЮБЕНОВ,ПЕЙКОВ,,"С.БЯГА, БРАЦИГОВО, ПАЗАРДЖИК",2015-04-21,"Община Брацигово","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ЛЮБЕНОВ,СТАМБОЛИЙСКИ,,"ГР.ДУПНИЦА, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2016-02-18,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Кюстендил","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ЛЮБЕНОВ,ТОЧКОВ,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2015-04-28,"Община Пазарджик","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ЛЮБОМИРОВ,ДИМИТРОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ЛЮБОМИРОВ,ПЕНЕВ,,"ГР.ВЕЛИНГРАД, ВЕЛИНГРАД, ПАЗАРДЖИК",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", ТОДОР,МАНОЛОВ,ГАНЕВ,,"С.АСПАРУХОВО, ДЪЛГОПОЛ, ВАРНА",2013-05-15,"Община Дългопол","Неустановена принадлежност", ТОДОР,МАНОЛОВ,ГЕОРГИЕВ,1954-10-24,"ГР.ЗЛАТОГРАД, ЗЛАТОГРАД, СМОЛЯН",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 153 от 27.07.2010 г. - Министерство на вътрешните работи","Със заповед № К-2792/ 21.06.1988 г. е назначен за разузнавач; със заповед № 113/ 30.08.1988 г. е преназначен за ст. разузнавач." ТОДОР,МАНОЛОВ,ИВАНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-11-26,"Българска национална телевизия","Неустановена принадлежност", ТОДОР,МАНОЛОВ,ПЪТОВ,1943-05-07,ГЪРЦИЯ,2010-12-14,"Министерство на външните работи - посланици","Решение № 175 от 14.12.2010 г. - МВнР - посланици и генерални консули","Със заповед № Р-024/ 26.09.1970 г. е назначен за мл. оперативен работник; със заповед № Р-037/ 30.09.1975 г. е преназначен за пом. н-к на отдел; със заповед № 024/ 02.10.1979 г. е преназначен за ст. пом. н-к на отдел; със заповед № Р-024/ 21.09.1983 г. е преназначен за разузнавач V степен; със заповед № Р-017/ 28.12.1987 г. е преназначен за ст. пом. н-к на отдел; със заповед № Р-016/ 14.09.1988 г. е преназначен за разузнавач V степен." ТОДОР,МАНЬОВ,ЧОЛАКОВ,,"ГР.ПЕЩЕРА, ПЕЩЕРА, ПАЗАРДЖИК",2015-05-12,"Община Пещера","Неустановена принадлежност", ТОДОР,МАРИНОВ,АЛЕКСАНДРОВ,,"ГР.ДЕБЕЛЕЦ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-06-11,"Община Велико Търново","Неустановена принадлежност", ТОДОР,МАРИНОВ,АЛЕКСИЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-01-14,"Приватизирани предприятия - София","Неустановена принадлежност", ТОДОР,МАРИНОВ,БУРОВ,,"С.СВОБОДА, СТРЕЛЧА, ПАЗАРДЖИК",2015-05-19,"Община Стрелча","Неустановена принадлежност", ТОДОР,МАРИНОВ,ВАСИЛЕВ,1952-12-20,"ГР.ИХТИМАН, ИХТИМАН, СОФИЙСКА",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Решение № 2-395 от 17.09.2014 г. - лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 43 Народно събрание","

Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; лично дело IА-35824.

" ТОДОР,МАРИНОВ,ВАСИЛЕВ,1952-12-20,"ГР.ИХТИМАН, ИХТИМАН, СОФИЙСКА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Решение № 2-566 от 16.10.2015 г. - Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; лично дело IА-35824." ТОДОР,МАРИНОВ,ГАЙДАРСКИ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-06-17,"Държавна агенция за бежанците","Неустановена принадлежност", ТОДОР,МАРИНОВ,ГЕОРГИЕВ,1923-02-24,"С.СТЕФАНОВО, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2015-07-16,"Община Плевен","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1" ТОДОР,МАРИНОВ,ДИМИТРОВ,,"С.НОВГРАД, ЦЕНОВО, РУСЕ",2015-07-22,"Приватизирани предприятия - Русе","Неустановена принадлежност", ТОДОР,МАРИНОВ,ИВАНОВ,,"С.ОГНЯНОВО, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ТОДОР,МАРИНОВ,ИЛИЕВ,,"ГР.СЪЕДИНЕНИЕ, СЪЕДИНЕНИЕ, ПЛОВДИВ",2015-10-28,"Община Съединение","Неустановена принадлежност", ТОДОР,МАРИНОВ,КИВУЛОВ,,"С.ДОЛНИ ВАДИН, ОРЯХОВО, ВРАЦА",2013-12-11,"Община Оряхово","Неустановена принадлежност", ТОДОР,МАРИНОВ,ЛАЗАРОВ,,"ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", ТОДОР,МАРИНОВ,ЛАЗАРОВ,,"ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-02-18,"Български туристически съюз","Неустановена принадлежност", ТОДОР,МАРИНОВ,НЕДЯЛКОВ,,"ГР.ТЕТЕВЕН, ТЕТЕВЕН, ЛОВЕЧ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ТОДОР,МАРИНОВ,ПАВЛОВ,,"С.РИБАРИЦА, ТЕТЕВЕН, ЛОВЕЧ",2015-02-11,"Община Тетевен","Неустановена принадлежност", ТОДОР,МАРИНОВ,ПАЛАЗОВ,,"ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2014-05-13,"Длъжници към Кредитна банка","Неустановена принадлежност", ТОДОР,МАРИНОВ,СТАЙКОВ,1953-10-31,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-12-14,"Министерство на външните работи - посланици","Решение № 175 от 14.12.2010 г. - МВнР - посланици и генерални консули","Със заповед № 5024/ 15.10.1975 г. е назначен за разузнавач III степен; със заповед № 406/ 24.07.1978 г. е преназначен за разузнавач III степен в ПГУ." ТОДОР,МАРИНОВ,ТАБАКОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", ТОДОР,МАРИНОВ,ТОДОРОВ,,"ГР.БЕЛОГРАДЧИК, БЕЛОГРАДЧИК, ВИДИН",2016-01-06,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Видин","Неустановена принадлежност", ТОДОР,МАРИНОВ,ЦВЕТКОВ,,"С.ДЕВЕНЕ, ВРАЦА, ВРАЦА",2013-11-13,"Община Враца","Неустановена принадлежност", ТОДОР,МАРИНОВ,ЧАВДАРОВ,1937-01-10,"С.БЕЛИШ, ТРОЯН, ЛОВЕЧ",2009-07-22,"Българска народна банка","Решение № 71 от 22.07.2009 г. - Българска народна банка","Рег. дневник; картон обр. 6; протокол № 79/ 1990 г. за унищожаване на делото на ""Троян""" ТОДОР,МАРИНОВ,ЧАВДАРОВ,1937-01-10,"С.БЕЛИШ, ТРОЯН, ЛОВЕЧ",2013-10-02,"Обединена българска банка","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1" ТОДОР,МАРКОВ,ИВАНОВ,,"С.КРЕТА, ГУЛЯНЦИ, ПЛЕВЕН",2015-06-18,"Община Гулянци","Неустановена принадлежност", ТОДОР,МАРКОВ,ТОДОРОВ,,"С.ЧЕРНЕВО, СУВОРОВО, ВАРНА",2013-05-29,"Община Суворово","Неустановена принадлежност", ТОДОР,МАРКОВ,ТОДОРОВ,,"С.ДЪЛБОКИ, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2008-12-18,"Българско национално радио","Неустановена принадлежност", ТОДОР,МАРКОВ,ТОДОРОВ,,"С.БАХОВИЦА, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2015-02-04,"Община Ловеч","Неустановена принадлежност", ТОДОР,МАРТИНОВ,ИГНАТОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", ТОДОР,МАРТИНОВ,ИГНАТОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-11-26,"Българска национална телевизия","Неустановена принадлежност", ТОДОР,МАТЕЕВ,АНГЕЛОВ,,"С.ГОРНА МИТРОПОЛИЯ, ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ, ПЛЕВЕН",2015-06-23,"Община Долна Митрополия","Неустановена принадлежност", ТОДОР,МАТОВ,ПЕТКОВ,,"С.БЕЛИМЕЛ, ЧИПРОВЦИ, МОНТАНА",2015-04-07,"Община Чипровци","Неустановена принадлежност", ТОДОР,МЕТОДИЕВ,ГЕЛЕВ,,"С.ЗВЕЗДЕЦ, МАЛКО ТЪРНОВО, БУРГАС",2011-01-26,"Министерство на отбраната","Неустановена принадлежност", ТОДОР,МЕТОДИЕВ,ДИМИТРОВ,,"ГР.БУХОВО, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ТОДОР,МЕТОДИЕВ,ДОДУНЧЕВ,,"С.ИЛИНДЕН, ХАДЖИДИМОВО, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", ТОДОР,МЕТОДИЕВ,ПЕТРОВ,,"ГР.РАДОМИР, РАДОМИР, ПЕРНИК",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ТОДОР,МЕТОДИЕВ,ПЕШЕВ,,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2010-10-05,"Изпълнителна агенция по хидромелиорации","Неустановена принадлежност", ТОДОР,МЕТОДИЕВ,СТАМЕНОВ,,"С.ЛЕСИЧОВО, ЛЕСИЧОВО, ПАЗАРДЖИК",2015-04-28,"Община Лесичово","Неустановена принадлежност", ТОДОР,МЕТОДИЕВ,ШИШКОВ,,"С.ЯХИНОВО, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2014-12-09,"Община Дупница","Неустановена принадлежност", ТОДОР,МИКОВ,ЛАЛЕВ,,"С.БЪРКАЧ, ДОЛНИ ДЪБНИК, ПЛЕВЕН",2015-06-23,"Община Долни Дъбник","Неустановена принадлежност", ТОДОР,МИКОВ,ТОДОРОВ,,"С.ЛИЛЯЧЕ, ВРАЦА, ВРАЦА",2013-11-13,"Община Враца","Неустановена принадлежност", ТОДОР,МИЛАНОВ,ТОДОРОВ,,"ГР.НОВА ЗАГОРА, НОВА ЗАГОРА, СЛИВЕН",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност", ТОДОР,МИЛАНОВ,ЦВЯТКОВ,,"ГР.АЙТОС, АЙТОС, БУРГАС",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ТОДОР,МИЛЕВ,МИЛЕВ,,"С.ОРИЗАРЕ, НЕСЕБЪР, БУРГАС",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ТОДОР,МИЛЕВ,МИЛЕВ,,"С.ОРИЗАРЕ, НЕСЕБЪР, БУРГАС",2015-12-01,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Неустановена принадлежност", ТОДОР,МИЛЕВ,СТОЯНОВ,,"С.КРУШЕВЕЦ, СОЗОПОЛ, БУРГАС",2013-02-13,"Община Созопол","Неустановена принадлежност", ТОДОР,МИЛКОВ,ДИШЛЕВ,,"С.РЕСЕН, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-12-08,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Велико Търново","Неустановена принадлежност", ТОДОР,МИЛКОВ,КЕРАНОВ,,"С.ВАКЛИНО, ШАБЛА, ДОБРИЧ",2014-03-12,"Община Шабла","Неустановена принадлежност", ТОДОР,МИЛЧЕВ,ТОДОРОВ,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2015-04-28,"Община Пазарджик","Неустановена принадлежност", ТОДОР,МИНЕВ,КУЛЕВ,,"С.ДРАГОЕВО, ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ, ШУМЕН",2008-09-16,"Държавна агенция по горите","Неустановена принадлежност", ТОДОР,МИНКОВ,БОЧЕВ,,"ГР.ТРОЯН, ТРОЯН, ЛОВЕЧ",2015-02-11,"Община Троян","Неустановена принадлежност", ТОДОР,МИНКОВ,НЕНОВ,,"С.БЕЛИ ОСЪМ, ТРОЯН, ЛОВЕЧ",2015-02-11,"Община Троян","Неустановена принадлежност", ТОДОР,МИНКОВ,РАДЕВСКИ,,"ГР.ТРОЯН, ТРОЯН, ЛОВЕЧ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ТОДОР,МИРОНОВ,ПЕТРОВ,,"ГР.ДУЛОВО, ДУЛОВО, СИЛИСТРА",2015-03-24,"Община Георги Дамяново","Неустановена принадлежност", ТОДОР,МИРОСЛАВОВ,ВЕЛЕВ,,"ГР.ЛЮБИМЕЦ, ЛЮБИМЕЦ, ХАСКОВО",2013-06-05,"Община Елена","Неустановена принадлежност", ТОДОР,МИРЧЕВ,БЕЧЕВ,,"С.МАЛКА ЖЕЛЯЗНА, ТЕТЕВЕН, ЛОВЕЧ",2015-02-11,"Община Тетевен","Неустановена принадлежност", ТОДОР,МИТЕВ,ЛАЛОВ,,"С.ГОРЕН ЧИФЛИК, ДОЛНИ ЧИФЛИК, ВАРНА",2013-05-21,"Община Долни чифлик","Неустановена принадлежност", ТОДОР,МИТЕВ,ТОДОРОВ,,"ГР.ДИМИТРОВГРАД, ДИМИТРОВГРАД, ХАСКОВО",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ТОДОР,МИТЕВ,ХРИСТОВ,1933-07-08,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2013-06-26,"Сосиете Женерал Експресбанк АД","Решение № 2-200 от 26.06.2013 г. - ""Сосиете Женерал Експресбанк"" АД","

Рег. дневник; картон обр. 6; писмо вх. № 1480/ 20.03.1990 г. за унищожаване с протокол № 189/ 15.03.1990 г. личното дело на Я/К ""Витоша""

" ТОДОР,МИТЕВ,ЯНАКИЕВ,,"С.ПОДВИС, СУНГУРЛАРЕ, БУРГАС",2013-02-27,"Община Сунгурларе","Неустановена принадлежност", ТОДОР,МИТКОВ,МИНЧЕВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2013-03-27,"Община Бяла","Неустановена принадлежност", ТОДОР,МИХАЙЛОВ,АТАНАСОВ,,"ГР.БАЛЧИК, БАЛЧИК, ДОБРИЧ",2016-01-19,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Добрич","Неустановена принадлежност", ТОДОР,МИХАЙЛОВ,ГЕНОВ,,"С.КЪШИН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2015-07-16,"Община Плевен","Неустановена принадлежност", ТОДОР,МИХАЙЛОВ,ДИМИТРОВ,,"ГР.АЙТОС, АЙТОС, БУРГАС",2012-12-12,"Община Айтос","Неустановена принадлежност", ТОДОР,МИХАЙЛОВ,ЗАНКОВ,,"С.РИЛЦИ, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2011-07-27,"Община Благоевград","Неустановена принадлежност", ТОДОР,МИХАЙЛОВ,ЗАПРЯНОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ТОДОР,МИХАЙЛОВ,КАБАКОВ,,"С.БЪРДАРЕВО, ДОЛНИ ЧИФЛИК, ВАРНА",2013-05-21,"Община Долни чифлик","Неустановена принадлежност", ТОДОР,МИХАЙЛОВ,КАЗАНДЖИЕВ,,"ГР.ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2016-02-04,"Групама Ззастраховане ЕАД","Неустановена принадлежност", ТОДОР,МИХАЙЛОВ,КОСТОВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2015-12-01,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Неустановена принадлежност", ТОДОР,МИХАЙЛОВ,КУМЧЕВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2007-09-04,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ТОДОР,МИХАЙЛОВ,КУМЧЕВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност", ТОДОР,МИХАЙЛОВ,ЛИПАНОВ,,"ГР.ЛОМ, ЛОМ, МОНТАНА",2013-01-16,"Министерство на правосъдието","Неустановена принадлежност", ТОДОР,МИХАЙЛОВ,МАРИНОВ,,"С.ГЮРГИЧ, РУЖИНЦИ, ВИДИН",2011-06-16,"Висша атестационна комисия","Неустановена принадлежност", ТОДОР,МИХАЙЛОВ,МАРИНОВ,,"С.ГЮРГИЧ, РУЖИНЦИ, ВИДИН",2014-07-29,"Минно-геоложки университет","Неустановена принадлежност", ТОДОР,МИХАЙЛОВ,МИХАЛЕВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ТОДОР,МИХАЙЛОВ,МИХАЛЕВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", ТОДОР,МИХАЙЛОВ,ПЕЕВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2014-03-19,"Югозападен университет Неофит Рилски - Благоевград","Неустановена принадлежност", ТОДОР,МИХАЙЛОВ,ПЕЕВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2014-11-13,"Бургаски университет Проф. д-р Асен Златаров","Неустановена принадлежност", ТОДОР,МИХАЙЛОВ,ПОПОВ,,"С.ГОЛЯМ ДОЛ, БРАТЯ ДАСКАЛОВИ, СТАРА ЗАГОРА",2015-09-30,"Община Пловдив","Неустановена принадлежност", ТОДОР,МИХАЙЛОВ,СТОЯНОВ,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ТОДОР,МИХАЙЛОВ,ТОДОРОВ,,"С.ВИДРАРЕ, ПРАВЕЦ, СОФИЙСКА",2013-04-17,"Кредитни длъжници към банка БАЛКАНБАНК","Неустановена принадлежност", ТОДОР,МИХАЙЛОВ,ЦИКОВ,,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2015-12-01,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Неустановена принадлежност", ТОДОР,МИХАЛЕВ,ПОПАЗОВ,,"ГР.СИЛИСТРА, СИЛИСТРА, СИЛИСТРА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ТОДОР,МИХАЛЕВ,ЯНКОВ,1935-09-18,"С.ЗВЕЗДЕЦ, МАЛКО ТЪРНОВО, БУРГАС",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1" ТОДОР,МЛАДЕНОВ,АНДРЕЕВ,,"С.БЕЛОТИНЦИ, МОНТАНА, МОНТАНА",2008-09-16,"Държавна агенция по горите","Неустановена принадлежност", ТОДОР,МЛАДЕНОВ,ИВАНЧЕВ,,"С.МИЛОСЛАВЦИ, ТРЪН, ПЕРНИК",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ТОДОР,МЛАДЕНОВ,ИГНАТОВ,,"С.ГРОМШИН, БОЙЧИНОВЦИ, МОНТАНА",2011-11-02,"Министерство на регионалното развитие и благоустройството","Неустановена принадлежност", ТОДОР,МЛАДЕНОВ,ЛИЛОВ,1921-11-07,"С.ТОШЕВЦИ, ГРАМАДА, ВИДИН",2013-08-07,"Община Грамада","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1" ТОДОР,МЛАДЕНОВ,МЛАДЕНОВ,,"ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", ТОДОР,МЛАДЕНОВ,ТОДОРОВ,,"С.ВЛАДИМИРОВО, БОЙЧИНОВЦИ, МОНТАНА",2016-02-09,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Монтана","Неустановена принадлежност", ТОДОР,НАЙДЕНОВ,БЛАГОЕВ,,"ГР.ЛОМ, ЛОМ, МОНТАНА",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", ТОДОР,НАЙДЕНОВ,БЛАГОЕВ,,"ГР.ЛОМ, ЛОМ, МОНТАНА",2015-03-18,"Община Вълчедръм","Неустановена принадлежност", ТОДОР,НАЙДЕНОВ,БЛАГОЕВ,,"ГР.ЛОМ, ЛОМ, МОНТАНА",2016-02-09,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Монтана","Неустановена принадлежност", ТОДОР,НАЙДЕНОВ,КОСТУРСКИ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2007-09-04,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ТОДОР,НАЙДЕНОВ,КОСТУРСКИ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2009-03-11,"Комисия за регулиране на съобщенията","Неустановена принадлежност", ТОДОР,НАЙДЕНОВ,КРЪСТЕВ,,"ГР.ЛУКОВИТ, ЛУКОВИТ, ЛОВЕЧ",2015-02-04,"Община Луковит","Неустановена принадлежност", ТОДОР,НАЙДЕНОВ,ТОДОРОВ,,"С.ОРЕШЕЦ (ГАРА ОРЕШЕЦ), ДИМОВО, ВИДИН",2013-08-07,"Община Димово","Неустановена принадлежност", ТОДОР,НАЙДЕНОВ,ТОДОРОВ,,"ГР.МОНТАНА, МОНТАНА, МОНТАНА",2015-04-07,"Община Монтана","Неустановена принадлежност", ТОДОР,НАЙДЕНОВ,ТОДОРОВ,,"ГР.МОНТАНА, МОНТАНА, МОНТАНА",2015-08-04,"Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Неустановена принадлежност", ТОДОР,НАЙДЕНОВ,ТОДОРОВ,,"С.ЧЕРНО ПОЛЕ, РУЖИНЦИ, ВИДИН",2013-10-09,"Община Ружинци","Неустановена принадлежност", ТОДОР,НАЙДЕНОВ,ШОПОВ,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2015-06-29,"Организатор на хазартни игри","Неустановена принадлежност", ТОДОР,НАНОВ,МАРЧЕВ,,"С.РЕСЕЛЕЦ, ЧЕРВЕН БРЯГ, ПЛЕВЕН",2015-07-28,"Община Червен бряг","Неустановена принадлежност", ТОДОР,НАЧЕВ,БАРЪМОВ,1955-09-15,"ГР.ПЪРВОМАЙ, ПЪРВОМАЙ, ПЛОВДИВ",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 153 от 27.07.2010 г. - Министерство на вътрешните работи","Със заповед № К-3960/20.08.1983 г. назначен на длъжност „Разузнавач отделение Териториално” на ОУ на МВР-Пловдив, считано от 1.09.1983 г.; със заповед № 210/9.05.1985 г. преназначен на длъжност „Разузнавач” РУ Първомай; със заповед № 318/24.07.1985 г. преназначен на длъжност „Зам.началник отделение”; със заповед № 770/4.03.1986 г. преназначен на длъжност „Началник РУ-Първомай”; със заповед № 4022/13.12.1988 г. назначен на длъжност „Началник ОбУ-Първомай” в Обл.У на МВР-Пловдив. 3 м. курс за ръководни кадри ВШК на КГБ – СССР - Москва, сч. от 1.12.1988 г. – заповед № К-3032/24.10.1988 г." ТОДОР,НАЧЕВ,БАРЪМОВ,1955-09-15,"ГР.ПЪРВОМАЙ, ПЪРВОМАЙ, ПЛОВДИВ",2015-10-05,"Община Първомай","Решение № 2-560 от 05.10.2015 г. - община Първомай","Със заповед № К-3960/20.08.1983 г. е назначен на длъжност „Разузнавач отделение Териториално” на ОУ на МВР-Пловдив, считано от 1.09.1983 г.; със заповед № 210/9.05.1985 г. е преназначен на длъжност „Разузнавач” РУ Първомай; със заповед № 318/24.07.1985 г. е преназначен на длъжност „Зам.началник отделение”; със заповед № 770/4.03.1986 г. е преназначен на длъжност „Началник РУ-Първомай”; със заповед № К-3032/24.10.1988 г. е изпратен на 3 м. курс за ръководни кадри във ВШК на КГБ – СССР – Москва; със заповед № 4022/13.12.1988 г. е назначен на длъжност „Началник ОбУ-Първомай” в Обл.У на МВР-Пловдив." ТОДОР,НАЧЕВ,БАРЪМОВ,1955-09-15,"ГР.ПЪРВОМАЙ, ПЪРВОМАЙ, ПЛОВДИВ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Решение № 2-566 от 16.10.2015 г. - Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Със заповед № К-3960/20.08.1983 г. е назначен на длъжност „Разузнавач отделение Териториално” на ОУ на МВР-Пловдив, считано от 1.09.1983 г.; със заповед № 210/9.05.1985 г. е преназначен на длъжност „Разузнавач” РУ Първомай; със заповед № 318/24.07.1985 г. е преназначен на длъжност „Зам.началник отделение”; със заповед № 770/4.03.1986 г. е преназначен на длъжност „Началник РУ-Първомай”; със заповед № К-3032/24.10.1988 г. е изпратен на 3 м. курс за ръководни кадри във ВШК на КГБ – СССР – Москва; със заповед № 4022/13.12.1988 г. е назначен на длъжност „Началник ОбУ-Първомай” в Обл.У на МВР-Пловдив." ТОДОР,НАЧКОВ,ИВАНОВ,,"С.ЧЕРНИЧИНО, ИВАЙЛОВГРАД, ХАСКОВО",2015-09-09,"Приватизирани предприятия - Хасково","Неустановена принадлежност", ТОДОР,НЕДЕВ,МАРКОВ,,"С.ОГНЕН, КАРНОБАТ, БУРГАС",2008-02-12,Министерства,"Неустановена принадлежност", ТОДОР,НЕДЕВ,МАРКОВ,,"С.ОГНЕН, КАРНОБАТ, БУРГАС",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност", ТОДОР,НЕДЕВ,НЕДЕВ,,"С.ПАДИНА, ДЕВНЯ, ВАРНА",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", ТОДОР,НЕДЕВ,НЕДЕВ,,"С.ПАДИНА, ДЕВНЯ, ВАРНА",2015-12-17,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Варна","Неустановена принадлежност", ТОДОР,НЕДЕЛЧЕВ,ЛАЗАРОВ,,"С.КИТЕН, ПРОВАДИЯ, ВАРНА",2013-05-21,"Община Провадия","Неустановена принадлежност", ТОДОР,НЕДЕЛЧЕВ,ПЕТРОВ,,"С.ВРЕСОВО, РУЕН, БУРГАС",2013-03-06,"Община Руен","Неустановена принадлежност", ТОДОР,НЕДЕЛЧЕВ,САРАБЕЕВ,1951-07-11,"ГР.БРЕЗОВО, БРЕЗОВО, ПЛОВДИВ",2015-08-11,"Община Брезово","Решение № 2-542 от 11.08.2015 г. - община Брезово","

Рег. дневник; картон обр. 6; писмо вх. № 2342/ 28.05.1990 г. за унищожаване с протокол № 20/ 30.01.1990 г. делата на Я/К ""Огоста"".

" ТОДОР,НЕДЕЛЧЕВ,ТОДОРОВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2013-03-20,"Община Аврен","Неустановена принадлежност", ТОДОР,НЕДКОВ,ПЕТРОВ,1961-07-25,"ГР.КРУМОВГРАД, КРУМОВГРАД, КЪРДЖАЛИ",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 153 от 27.07.2010 г. - Министерство на вътрешните работи","Със заповед № К-3010/ 07.09.1989 г. е назначен за разузнавач." ТОДОР,НЕДКОВ,СТОЙКОВ,,"ГР.ПЛИСКА, КАСПИЧАН, ШУМЕН",2013-06-05,"УниКредит Булбанк АД","Неустановена принадлежност", ТОДОР,НЕДКОВ,СТОЙКОВ,,"ГР.ПЛИСКА, КАСПИЧАН, ШУМЕН",2015-08-04,"Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Неустановена принадлежност", ТОДОР,НЕДКОВ,СТОЯНОВ,,"С.ЛЯСКОВО, АЙТОС, БУРГАС",2013-01-23,"Община Бургас","Неустановена принадлежност", ТОДОР,НЕДЯЛКОВ,КОЛЕВ,,"С.СЛАВЩИЦА, УГЪРЧИН, ЛОВЕЧ",2015-02-18,"Община Угърчин","Неустановена принадлежност", ТОДОР,НЕДЯЛКОВ,МАРИНОВ,,"С.ТЕЛЕРИГ, КРУШАРИ, ДОБРИЧ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", ТОДОР,НЕДЯЛКОВ,НЕДЯЛКОВ,,"С.КРУШЕВЕЦ, СОЗОПОЛ, БУРГАС",2013-02-13,"Община Созопол","Неустановена принадлежност", ТОДОР,НЕДЯЛКОВ,НЕДЯЛКОВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2015-12-01,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Неустановена принадлежност", ТОДОР,НЕЙКОВ,ТОДОРОВ,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2013-01-23,"Община Бургас","Неустановена принадлежност", ТОДОР,НЕНКОВ,ГАНЧОЗОВ,,"ГР.БАНЯ, КАРЛОВО, ПЛОВДИВ",2015-10-28,"Община Хисаря","Неустановена принадлежност", ТОДОР,НЕНОВ,ТОДОРОВ,,"С.ВОДИЦА, ПОПОВО, ТЪРГОВИЩЕ",2012-03-14,"Икономически университет Варна","Неустановена принадлежност", ТОДОР,НЕНОВ,ТОДОРОВ,,"С.ВОДИЦА, ПОПОВО, ТЪРГОВИЩЕ",2015-08-04,"Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Неустановена принадлежност", ТОДОР,НЕНЧЕВ,ТОДОРОВ,,"С.КОТЛЕНЦИ, ДОБРИЧКА, ДОБРИЧ",2014-02-19,"Община Добричка","Неустановена принадлежност", ТОДОР,НЕСТОРОВ,ЛИЧЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ТОДОР,НЕШЕВ,РАШКОВ,,"С.НОВО ЖЕЛЕЗАРЕ, ХИСАРЯ, ПЛОВДИВ",2015-10-28,"Община Хисаря","Неустановена принадлежност", ТОДОР,НИКИФОРОВ,ИВАНОВ,,"С.ВОДОЛЕЙ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-06-11,"Община Велико Търново","Неустановена принадлежност", ТОДОР,НИКИФОРОВ,ТОДОРОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-01-14,"Приватизирани предприятия - София","Неустановена принадлежност", ТОДОР,НИКОВ,НИКОВ,,"ГР.ЧИРПАН, ЧИРПАН, СТАРА ЗАГОРА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ТОДОР,НИКОЛАЕВ,АТАНАСОВ,,"С.МАСЛАРЕВО, ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-11-13,"Община Враца","Неустановена принадлежност", ТОДОР,НИКОЛАЕВ,БОЖИКОВ,,"ГР.ЛЯСКОВЕЦ, ЛЯСКОВЕЦ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-07-24,"Община Лясковец","Неустановена принадлежност", ТОДОР,НИКОЛАЕВ,КОДЖЕЙКОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-04-27,"Националната служба за охрана","Неустановена принадлежност", ТОДОР,НИКОЛАЕВ,ТОДОРОВ,,"С.ГАГОВО, ПОПОВО, ТЪРГОВИЩЕ",2014-09-24,"Длъжници към банка Биохим","Неустановена принадлежност", ТОДОР,НИКОЛОВ,АНДРЕЕВ,,"С.СТАРОПАТИЦА, КУЛА, ВИДИН",2015-06-18,"Община Гулянци","Неустановена принадлежност", ТОДОР,НИКОЛОВ,БАТИЛОВ,1945-09-07,"С.ГАБЪР, СОЗОПОЛ, БУРГАС",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Решение № 95 от 28.10.2009 г. - следователи и дознатели","Със заповед К-694/ 21.02.1986 г. е преназначен от зам. н-к Следствен отдел-Бургас на началник Следствен отдел-Бургас и със заповед № 698/ 21.02.1986 г. му е присвоено звание капитан по ЗВВС; със заповед № К-998/ 08.04.1988 г. е изпратен на едномесечен курс за повишаване квалификацията на следствени ръководни работници по ДС във ВКШ на КГБ-СССР; със заповед № 471/ 05.06.1992 г. е уволнен по собствено желание." ТОДОР,НИКОЛОВ,БАТИЛОВ,1945-09-07,"С.ГАБЪР, СОЗОПОЛ, БУРГАС",2007-09-04,"Народно събрание","Решение № 14 от 04.09.2007 г. - Народно събрание","Със заповед К-694/ 21.02.1986 г. е преназначен от зам. н-к Следствен отдел-Бургас на началник Следствен отдел-Бургас и със заповед № 698/ 21.02.1986 г. му е присвоено звание капитан по ЗВВС; със заповед № К-998/ 08.04.1988 г. е изпратен на едномесечен курс за повишаване квалификацията на следствени ръководни работници по ДС във ВКШ на КГБ-СССР; със заповед № 471/ 05.06.1992 г. е уволнен по собствено желание." ТОДОР,НИКОЛОВ,БАТИЛОВ,1945-09-07,"С.ГАБЪР, СОЗОПОЛ, БУРГАС",2009-06-29,"Народно събрание","Решение № 69 от 29.06.2009 г. - Народно събрание","Със заповед К-694/ 21.02.1986 г. е преназначен от зам. н-к Следствен отдел-Бургас на началник Следствен отдел-Бургас и със заповед № 698/ 21.02.1986 г. му е присвоено звание капитан по ЗВВС; със заповед № К-998/ 08.04.1988 г. е изпратен на едномесечен курс за повишаване квалификацията на следствени ръководни работници по ДС във ВКШ на КГБ-СССР; със заповед № 471/ 05.06.1992 г. е уволнен по собствено желание." ТОДОР,НИКОЛОВ,БАТИЛОВ,1945-09-07,"С.ГАБЪР, СОЗОПОЛ, БУРГАС",2013-01-23,"Община Бургас","Решение № 2-130 от 23.01.2013 г. - община Бургас","Със заповед К-694/ 21.02.1986 г. е преназначен от зам. н-к Следствен отдел-Бургас на началник Следствен отдел-Бургас и със заповед № 698/ 21.02.1986 г. му е присвоено звание капитан по ЗВВС; със заповед № К-998/ 08.04.1988 г. е изпратен на едномесечен курс за повишаване квалификацията на следствени ръководни работници по ДС във ВКШ на КГБ-СССР; със заповед № 471/ 05.06.1992 г. е уволнен по собствено желание." ТОДОР,НИКОЛОВ,БУНЧЕВ,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ТОДОР,НИКОЛОВ,БУНЧЕВ,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2014-02-12,"Разследващи полицаи","Неустановена принадлежност", ТОДОР,НИКОЛОВ,ВАНЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-09-18,"Общинска банка АД","Неустановена принадлежност", ТОДОР,НИКОЛОВ,ВАНЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-11-27,"Българска банка за развитие АД","Неустановена принадлежност", ТОДОР,НИКОЛОВ,ВАНОВСКИ,1943-11-24,"ГР.КНЕЖА, КНЕЖА, ПЛЕВЕН",2015-01-14,"Приватизирани предприятия - София","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1" ТОДОР,НИКОЛОВ,ВАСИЛЕВ,,"С.КРУШОВО, КАРНОБАТ, БУРГАС",2013-01-09,"Община Карнобат","Неустановена принадлежност", ТОДОР,НИКОЛОВ,ГОРАНОВ,,"ГР.ПАВЛИКЕНИ, ПАВЛИКЕНИ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ТОДОР,НИКОЛОВ,ГЮВИЙСКИ,,"ГР.САПАРЕВА БАНЯ, САПАРЕВА БАНЯ, КЮСТЕНДИЛ",2015-01-21,"Община Сапарева баня","Неустановена принадлежност", ТОДОР,НИКОЛОВ,ДАМЯНОВ,,"С.БАНИЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2015-11-05,"Приватизирани предприятия - Плевен","Неустановена принадлежност", ТОДОР,НИКОЛОВ,ДЕЛЕВ,,"С.ДОБРЕВО, ДОБРИЧКА, ДОБРИЧ",2014-04-09,"Русенски университет Ангел Кънчев","Неустановена принадлежност", ТОДОР,НИКОЛОВ,ДИМОВ,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2012-06-27,"Шуменски университет ""Константин Преславски""","Неустановена принадлежност", ТОДОР,НИКОЛОВ,ДЮЛГЕРОВ,,"ГР.ДВЕ МОГИЛИ, ДВЕ МОГИЛИ, РУСЕ",2013-04-17,"Кредитни длъжници към банка БАЛКАНБАНК","Неустановена принадлежност", ТОДОР,НИКОЛОВ,ЖЕКОВ,,"С.МОГИЛИЩЕ, КАВАРНА, ДОБРИЧ",2014-02-24,"Община Каварна","Неустановена принадлежност", ТОДОР,НИКОЛОВ,ЗАФИРОВ,,"С.НЕВША, ВЕТРИНО, ВАРНА",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ТОДОР,НИКОЛОВ,ЗАФИРОВ,,"С.НЕВША, ВЕТРИНО, ВАРНА",2013-04-10,"Община Ветрино","Неустановена принадлежност", ТОДОР,НИКОЛОВ,ЗАХОВ,,"ГР.ШАБЛА, ШАБЛА, ДОБРИЧ",2014-03-12,"Община Шабла","Неустановена принадлежност", ТОДОР,НИКОЛОВ,ИВАНОВ,,"С.ГАБЪР, СОЗОПОЛ, БУРГАС",2013-02-13,"Община Созопол","Неустановена принадлежност", ТОДОР,НИКОЛОВ,ИВАНОВ,,"С.ЗИДАРОВО, СОЗОПОЛ, БУРГАС",2013-01-29,"община Камено","Неустановена принадлежност", ТОДОР,НИКОЛОВ,ЙОНОВ,,"ГР.ГАБРОВО, ГАБРОВО, ГАБРОВО",2014-01-28,"Община Дряново","Неустановена принадлежност", ТОДОР,НИКОЛОВ,ЙОНЧЕВ,1949-06-12,"С.БРЕНИЦА, КНЕЖА, ПЛЕВЕН",2008-05-27,"Държавна агенция за информационни технологии и съобщения","Решение № 35 от 27.05.2008 г. - държавни агенции и държавни комисии","Рег. дневник; картон обр. 4; протокол № 87/ 1990 г. с предложение за унищожаване на лично дело IА-30040 и работно дело IР-8105;" ТОДОР,НИКОЛОВ,КЕХАЙОВ,,"С.РОСЕН, СОЗОПОЛ, БУРГАС",2015-12-01,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Неустановена принадлежност", ТОДОР,НИКОЛОВ,КОЗАРОВ,,"ГР.КОТЕЛ, КОТЕЛ, СЛИВЕН",2013-04-03,"Община Варна","Неустановена принадлежност", ТОДОР,НИКОЛОВ,КОЗАРОВ,,"ГР.КОТЕЛ, КОТЕЛ, СЛИВЕН",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност", ТОДОР,НИКОЛОВ,КОСТАДИНОВ,,"С.КОЗАРСКО, БРАЦИГОВО, ПАЗАРДЖИК",2015-04-21,"Община Брацигово","Неустановена принадлежност", ТОДОР,НИКОЛОВ,ЛАЗАРОВ,,"С.НЕДЕЛЕВО, СЪЕДИНЕНИЕ, ПЛОВДИВ",2010-01-28,"Комисия за защита на потребителите","Неустановена принадлежност", ТОДОР,НИКОЛОВ,ЛЮЦКАНОВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2007-09-04,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ТОДОР,НИКОЛОВ,МАРИНОВ,,"ГР.ДЕВНЯ, ДЕВНЯ, ВАРНА",2015-12-17,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Варна","Неустановена принадлежност", ТОДОР,НИКОЛОВ,МИЛЕНКОВ,,"С.КОВАЧЕВЦИ, КОВАЧЕВЦИ, ПЕРНИК",2015-06-01,"Община Ковачевци","Неустановена принадлежност", ТОДОР,НИКОЛОВ,МИХАЙЛОВ,,"С.ПЕТКО КАРАВЕЛОВО, ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-06-19,"Община Горна Оряховица","Неустановена принадлежност", ТОДОР,НИКОЛОВ,НЕНКОВ,,"С.БЪТА, ПАНАГЮРИЩЕ, ПАЗАРДЖИК",2015-04-28,"Община Пазарджик","Неустановена принадлежност", ТОДОР,НИКОЛОВ,НИКОЛОВ,,"ГР.ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-01-14,"Приватизирани предприятия - София","Неустановена принадлежност", ТОДОР,НИКОЛОВ,НИКОЛОВ,1959-05-21,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-09-26,"Българска търговско-промишлена палата","Решение № 2-81 от 26.09.2012 г. - Българска търговско-промишлена палата","Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IА-37076." ТОДОР,НИКОЛОВ,НИКОЛОВ,1959-05-21,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-07-03,"Длъжници към Стопанска банка","Решение № 2-203 от 03.07.2013 г. - лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 - длъжници към Стопанска банка ","

Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IА-37076.

" ТОДОР,НИКОЛОВ,НИКОЛОВ,1959-05-21,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-10-09,"Длъжници към ОББ","Решение № 2-243 от 09.10.2013 г. - лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 - длъжници към ОББ","Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IА-37076" ТОДОР,НИКОЛОВ,НИКОЛОВ,1959-05-21,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-10-14,"Национален осигурителен институт","Решение № 78 от 14.10.2009 г. - Национален осигурителен институт","Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IА-37076." ТОДОР,НИКОЛОВ,ПАВЛОВ,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2013-05-29,"Длъжници към банка МИНЕРАЛБАНК","Неустановена принадлежност", ТОДОР,НИКОЛОВ,ПАНТЕВ,,"ГР.ГАБРОВО, ГАБРОВО, ГАБРОВО",2011-10-25,"Изпълнителна агенция ""Главна инспекция по труда""","Неустановена принадлежност", ТОДОР,НИКОЛОВ,ПЕТКОВ,,"ГР.МАЛКО ТЪРНОВО, МАЛКО ТЪРНОВО, БУРГАС",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ТОДОР,НИКОЛОВ,ПЕТКОВ,1919-03-06,"С.ЯКИМОВО, ЯКИМОВО, МОНТАНА",2015-04-01,"Община Якимово","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1" ТОДОР,НИКОЛОВ,ПОПОВ,,"С.СТАРО ЖЕЛЕЗАРЕ, ХИСАРЯ, ПЛОВДИВ",2015-10-28,"Община Хисаря","Неустановена принадлежност", ТОДОР,НИКОЛОВ,СИМЕОНОВ,,"ГР.ОРЯХОВО, ОРЯХОВО, ВРАЦА",2013-12-11,"Община Оряхово","Неустановена принадлежност", ТОДОР,НИКОЛОВ,СЛАВОВ,,"ГР.ДЕВНЯ, ДЕВНЯ, ВАРНА",2013-05-15,"Община Девня","Неустановена принадлежност", ТОДОР,НИКОЛОВ,ТАНЕВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2010-10-13,"Изпълнителна агенция ""Борба с градушките""","Неустановена принадлежност", ТОДОР,НИКОЛОВ,ТЕРЗИЕВ,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ТОДОР,НИКОЛОВ,ТОДОРОВ,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ТОДОР,НИКОЛОВ,ТОДОРОВ,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", ТОДОР,НИКОЛОВ,ТОДОРОВ,,"С.ЗАМФИРОВО, БЕРКОВИЦА, МОНТАНА",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ТОДОР,НИКОЛОВ,ТОДОРОВ,,"С.ВЪРБИЦА, ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-06-19,"Община Горна Оряховица","Неустановена принадлежност", ТОДОР,НИКОЛОВ,ТОДОРОВ,,"ГР.АЙТОС, АЙТОС, БУРГАС",2013-02-13,"Община Несебър","Неустановена принадлежност", ТОДОР,НИКОЛОВ,ТОДОРОВ,,"ГР.ГАБРОВО, ГАБРОВО, ГАБРОВО",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ТОДОР,НИКОЛОВ,ТОДОРОВ,,"ГР.ГАБРОВО, ГАБРОВО, ГАБРОВО",2014-01-22,"Община Габрово","Неустановена принадлежност", ТОДОР,НИКОЛОВ,ТОДОРОВ,,"ГР.ГАБРОВО, ГАБРОВО, ГАБРОВО",2016-01-19,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Габрово","Неустановена принадлежност", ТОДОР,НИКОЛОВ,ТОДОРОВ,,"ГР.ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ТОДОР,НИКОЛОВ,ТОДОРОВ,,"ГР.ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ТОДОР,НИКОЛОВ,ТОДОРОВ,,"С.БЛИЗНАЦИ, АВРЕН, ВАРНА",2015-12-17,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Варна","Неустановена принадлежност", ТОДОР,НИКОЛОВ,ТОДОРОВ,,"С.ИВАН ВАЗОВО, КАЛОЯНОВО, ПЛОВДИВ",2015-09-09,"Община Калояново","Неустановена принадлежност", ТОДОР,НИКОЛОВ,ТОДОРОВ,,"С.БОЛЯРЦИ, САДОВО, ПЛОВДИВ",2015-10-14,"Община Садово","Неустановена принадлежност", ТОДОР,НИКОЛОВ,ТОДОРОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ТОДОР,НИКОЛОВ,ТОДОРОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-01-16,"Министерство на правосъдието","Неустановена принадлежност", ТОДОР,НИКОЛОВ,ТОДОРОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност", ТОДОР,НИКОЛОВ,ТОДОРОВ,,"С.БОСИЛКОВЦИ, БЯЛА, РУСЕ",2013-07-10,"Община Полски Тръмбеш","Неустановена принадлежност", ТОДОР,НИКОЛОВ,ТОДОРОВ,,"С.БЪЛГАРИ, ЦАРЕВО, БУРГАС",2013-02-27,"Община Царево","Неустановена принадлежност", ТОДОР,НИКОЛОВ,ТОДОРОВ,,"С.КАЛЕЙЦА, ТРОЯН, ЛОВЕЧ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ТОДОР,НИКОЛОВ,ТОДОРОВ,,"С.КАЛЕЙЦА, ТРОЯН, ЛОВЕЧ",2016-02-04,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Ловеч","Неустановена принадлежност", ТОДОР,НИКОЛОВ,ТРЕНДАФИЛОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-10-09,"Длъжници към ОББ","Неустановена принадлежност", ТОДОР,НИКОЛОВ,ТУПАРОВ,,"С.ДОЛНА РИБНИЦА, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2011-07-12,"Община Петрич","Неустановена принадлежност", ТОДОР,НИКОЛОВ,ХАДЖИЕВ,,"ГР.АСЕНОВГРАД, АСЕНОВГРАД, ПЛОВДИВ",2015-08-11,"Община Асеновград","Неустановена принадлежност", ТОДОР,НИКОЛОВ,ЧАКЪРОВ,,"ГР.КАЛОФЕР, КАРЛОВО, ПЛОВДИВ",2014-06-25,"Технически университет - София","Неустановена принадлежност", ТОДОР,НИНОВ,ЗУРЛОВ,,"С.МАКРЕШ, МАКРЕШ, ВИДИН",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ТОДОР,НИШОВ,ВАРДЖИЕВ,1943-01-16,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2014-09-24,"Национална художествена академия","Решение № 2-399 от 24.09.2014 г. - Национална художествена академия","

Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; предложение рег. № 393/ 1990 г. за унищожаване личното и работното дело на аг. ""М. Георгиев""

" ТОДОР,ОБРЕШКОВ,ТОДОРОВ,,"ГР.ДРЯНОВО, ДРЯНОВО, ГАБРОВО",2014-01-28,"Община Дряново","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ОБРЕШКОВ,ТОДОРОВ,,"ГР.ДРЯНОВО, ДРЯНОВО, ГАБРОВО",2016-01-19,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Габрово","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ОБРЕШКОВ,ТОДОРОВ,,"С.КОЗАРЕВЕЦ, ЛЯСКОВЕЦ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ПАВЛОВ,ИГНАТОВ,,"С.СМИРНЕНСКИ, БРУСАРЦИ, МОНТАНА",2015-04-01,"Община Медковец","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ПАВЛОВ,ТОДОРОВ,,"ГР.СМОЛЯН, СМОЛЯН, СМОЛЯН",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", ТОДОР,ПАНАЙОТОВ,СУРЧЕВ,,"ГР.АЙТОС, АЙТОС, БУРГАС",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ПАНАЙОТОВ,ТОДОРОВ,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ПАНДОВ,ТОДОРОВ,,"ГР.ДОЛНИ ЧИФЛИК, ДОЛНИ ЧИФЛИК, ВАРНА",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ПАНКОВ,ХРИСТОВ,,"С.РАДОМИРЦИ, ЧЕРВЕН БРЯГ, ПЛЕВЕН",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ПАНОВ,ХИНКОВ,,"С.ХЛЕВЕНЕ, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2016-01-06,"Длъжници към ОББ","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ПАРАШКЕВОВ,ДОРОВСКИ,,"ГР.ТРЪСТЕНИК, ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ, ПЛЕВЕН",2015-07-16,"Община Плевен","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ПЕЕВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.БОТЕВГРАД, БОТЕВГРАД, СОФИЙСКА",2011-06-16,"Висша атестационна комисия","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ПЕЕВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.БОТЕВГРАД, БОТЕВГРАД, СОФИЙСКА",2012-07-11,"Медицински университет - София","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ПЕЕВ,ПЕЕВСКИ,,"ГР.КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2008-03-18,"КТ Подкрепа","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ПЕЕВ,ТОДОРОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-11-17,"Община Разград","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ПЕЙЧЕВ,СТОИЛОВ,,"С.ЕЛОВДОЛ, ЗЕМЕН, ПЕРНИК",2015-05-27,"Община Земен","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ПЕЙЧЕВ,ТОДОРОВ,,"ГР.ПРОВАДИЯ, ПРОВАДИЯ, ВАРНА",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ПЕКОВ,ИВАНОВ,,"С.ЦАР-ПЕТРОВО, КУЛА, ВИДИН",2013-09-11,"Община Кула","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ПЕНЕВ,КОЛЕВ,,"С.ЛЕДЕНИК, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-06-11,"Община Велико Търново","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ПЕНЕВ,ПАВЛОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", ТОДОР,ПЕНЕВ,ТОДОРОВ,,"С.ТЕРЗИЙСКО, СУНГУРЛАРЕ, БУРГАС",2013-02-27,"Община Сунгурларе","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ПЕНЕВ,ЦОНЕВ,,"ГР.СВИЛЕНГРАД, СВИЛЕНГРАД, ХАСКОВО",2009-04-15,"Държавна агенция за метрология и технически надзор","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ПЕНЕВ,ЯНКОВ,,"С.БЪЛГАРСКО СЛИВОВО, СВИЩОВ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ПЕНКОВ,ТОТЕВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2015-09-30,"Община Пловдив","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ПЕНЧЕВ,ВЕЛЕВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2014-09-24,"Длъжници към банка Биохим","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ПЕНЧЕВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.ГАБРОВО, ГАБРОВО, ГАБРОВО",2014-01-22,"Община Габрово","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ПЕНЧЕВ,ГОРАНЧЕВ,,"ГР.ЗЛАТАРИЦА, ЗЛАТАРИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-07-17,"Община Златарица","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ПЕНЧЕВ,ПЪЧКОВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2015-12-01,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ПЕНЧЕВ,РАЧЕВ,,"С.СТАМБОЛОВО, ПАВЛИКЕНИ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2014-12-03,"Национален военен университет ""Васил Левски""-Велико Търново","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ПЕНЧЕВ,РОГАЧЕВ,,"ГР.КАРЛОВО, КАРЛОВО, ПЛОВДИВ",2010-10-05,"Изпълнителна агенция по хидромелиорации","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ПЕНЧЕВ,ТОДОРОВ,,"С.ДОБРОМИРКА, СЕВЛИЕВО, ГАБРОВО",2014-01-22,"Община Габрово","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ПЕНЧЕВ,ТОДОРОВ,,"С.НОВА КАМЕНА, ТЕРВЕЛ, ДОБРИЧ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ПЕТКОВ,БАТАЧЕВ,,"ГР.БРАЦИГОВО, БРАЦИГОВО, ПАЗАРДЖИК",2015-04-21,"Община Брацигово","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ПЕТКОВ,БУРОВ,1953-04-12,"С.ЖЪЛТУША, АРДИНО, КЪРДЖАЛИ",2016-01-25,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Кърджали","Решение № 2-598 от 25.01.2016 г. - кандидати за общински съветници – област Кърджали","

Рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; писмо вх. № 760/ 01.10.1993 г. за унищожаване делата на аг. ""Колев"".

" ТОДОР,ПЕТКОВ,ВЪРБАНОВ,,"С.ЯКИМОВО, ЯКИМОВО, МОНТАНА",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ПЕТКОВ,ВЪРБАНОВ,,"С.ЯКИМОВО, ЯКИМОВО, МОНТАНА",2015-04-07,"Община Монтана","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ПЕТКОВ,ВЪРБАНОВ,,"С.ЯКИМОВО, ЯКИМОВО, МОНТАНА",2015-06-09,"Приватизирани предприятия - Монтана","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ПЕТКОВ,ДЕНЕВ,,"С.ДЯНКОВО, РАЗГРАД, РАЗГРАД",2011-08-03,"Агенция за държавна финансова инспекция","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ПЕТКОВ,ДЖОКОВ,1926-11-30,"С.ГОРНА ЛУКА, ЧИПРОВЦИ, МОНТАНА",2015-04-07,"Община Монтана","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1" ТОДОР,ПЕТКОВ,ДИЧЕВ,1938-03-26,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-12-14,"Министерство на външните работи - посланици","Решение № 175 от 14.12.2010 г. - МВнР - посланици и генерални консули","Собственоръчно написано агентурно сведение; документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка – 2 бр.; рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; лично дело IА-32888; работно дело IР-9348." ТОДОР,ПЕТКОВ,ДИЧЕВ,1938-03-26,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-03-16,"Министерство на външните работи","Решение № 199 от 16.03.2011 г. - Министерството на външните работи","Собственоръчно написано агентурно сведение; документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка – 2 бр.; рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; лично дело IА-32888; работно дело IР-9348." ТОДОР,ПЕТКОВ,ЕНЧЕВ,,"С.ЗАГОРЦИ, КРУШАРИ, ДОБРИЧ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ПЕТКОВ,ЗАГОРЧЕВ,,"С.ЕЛХОВО, НИКОЛАЕВО, СТАРА ЗАГОРА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ПЕТКОВ,ИВАНОВ,,"С.БОХОТ, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2015-07-16,"Община Плевен","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ПЕТКОВ,ИЛИЕВ,,"С.ГАЛАТИН, КРИВОДОЛ, ВРАЦА",2013-10-30,"Община Криводол","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ПЕТКОВ,ЙОРДАНОВ,,"С.ГОРНИ ДЪБНИК, ДОЛНИ ДЪБНИК, ПЛЕВЕН",2008-07-30,"Държавна агенция Държавен резерв и вoeнновременни запаси","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ПЕТКОВ,ЙОРДАНОВ,,"С.ГОРНИ ДЪБНИК, ДОЛНИ ДЪБНИК, ПЛЕВЕН",2015-06-23,"Община Долни Дъбник","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ПЕТКОВ,ЙОРДАНОВ,,"С.ГОРНИ ДЪБНИК, ДОЛНИ ДЪБНИК, ПЛЕВЕН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ПЕТКОВ,КАВАКОВ,,ГЪРЦИЯ,2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ПЕТКОВ,МЕРМЕРСКИ,,"С.БОТЕВО, ХАЙРЕДИН, ВРАЦА",2014-01-15,"Община Хайредин","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ПЕТКОВ,ПАЕШКИ,,"С.ТОШЕВЦИ, ГРАМАДА, ВИДИН",2013-08-07,"Община Грамада","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ПЕТКОВ,ПАСТУХОВ,,"ГР.ТРОЯН, ТРОЯН, ЛОВЕЧ",2016-02-04,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Ловеч","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ПЕТКОВ,ПЕТКОВ,,"С.ЗАМФИРОВО, БЕРКОВИЦА, МОНТАНА",2015-03-11,"Община Берковица","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ПЕТКОВ,ПЕТРОВ,,"С.ПУДРИЯ, КРИВОДОЛ, ВРАЦА",2013-10-30,"Община Криводол","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ПЕТКОВ,ПЕТРОВ,1938-10-09,"С.МАДАН, БОЙЧИНОВЦИ, МОНТАНА",2011-08-03,"Агенция за държавна финансова инспекция","Решение № 248 от 03.08.2011 г. - Агенция за държавна финансова инспекция","Рег. дневник; картон обр. 4; протокол № 1746/ 1962 г. с предложение за унищожаване на дело IА-33320." ТОДОР,ПЕТКОВ,РУШЕМОВСКИ,,"С.ДЕВЕНЕ, ВРАЦА, ВРАЦА",2013-11-13,"Община Враца","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ПЕТКОВ,СЕНДОВ,,"С.ПЕТКОВО, СМОЛЯН, СМОЛЯН",2014-11-26,"Община Кърджали","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ПЕТКОВ,СТАНОЕВ,,"ГР.КОЗЛОДУЙ, КОЗЛОДУЙ, ВРАЦА",2013-10-30,"Община Козлодуй","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ПЕТКОВ,СТОЕВ,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ПЕТКОВ,ТОДОРОВ,,"ГР.ЧИПРОВЦИ, ЧИПРОВЦИ, МОНТАНА",2015-04-07,"Община Чипровци","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ПЕТКОВ,ТОДОРОВ,,"ГР.ПЪРВОМАЙ, ПЪРВОМАЙ, ПЛОВДИВ",2015-10-05,"Община Първомай","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ПЕТКОВ,ТОДОРОВ,,"ГР.ПЪРВОМАЙ, ПЪРВОМАЙ, ПЛОВДИВ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ПЕТКОВ,ТОДОРОВ,,"С.РАКЕВО, КРИВОДОЛ, ВРАЦА",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ПЕТКОВ,ТОДОРОВ,,"ГР.МОНТАНА, МОНТАНА, МОНТАНА",2015-04-07,"Община Монтана","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ПЕТКОВ,ТОДОРОВ,,"С.ЦЕРОВА КОРИЯ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-04-07,"Община Монтана","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ПЕТКОВ,ТОДОРОВ,1933-03-09,"С.ГЪЛЪБЕЦ, ПОМОРИЕ, БУРГАС",2015-04-28,"Община Пазарджик","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1" ТОДОР,ПЕТКОВ,ТОДОРОВ,,"С.БЕЛИМЕЛ, ЧИПРОВЦИ, МОНТАНА",2015-03-11,"Община Берковица","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ПЕТКОВ,ТОДОРОВ,,"С.ЛОВНИДОЛ, СЕВЛИЕВО, ГАБРОВО",2013-07-03,"Длъжници към Стопанска банка","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ПЕТКОВ,ТОДОРОВ,,"ГР.ПРИМОРСКО, ПРИМОРСКО, БУРГАС",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ПЕТКОВ,ТОНОВ,1951-07-10,"С.БАХОВИЦА, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 153 от 27.07.2010 г. - Министерство на вътрешните работи","Със заповед № 790/ 01.03.1985 г. е назначен за разузнавач; със заповед № 36/ 01.02.1988 г. е преназначен за ст. разузнавач." ТОДОР,ПЕТКОВ,ХИНОВ,,"ГР.СЕВЛИЕВО, СЕВЛИЕВО, ГАБРОВО",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ПЕТКОВ,ХИНОВ,,"ГР.СЕВЛИЕВО, СЕВЛИЕВО, ГАБРОВО",2014-02-05,"Община Севлиево","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ПЕТКОВ,ХРИСТЕВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2007-04-24,"Европейски парламент","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ПЕТКОВ,ХРИСТЕВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2009-05-21,"Европейски парламент","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ПЕТКОВ,ХРИСТЕВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ПЕТКОВ,ХРИСТЕВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2015-09-30,"Община Пловдив","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ПЕТКОВ,ЯЗОВ,,"С.КОСТИ, ЦАРЕВО, БУРГАС",2013-02-27,"Община Царево","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ПЕТРАНОВ,ТОДОРОВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ПЕТРОВ,АВРАМОВ,,"ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2014-02-12,"Разследващи полицаи","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ПЕТРОВ,АТАНАСОВ,,"С.ВИНИЦА, ПЪРВОМАЙ, ПЛОВДИВ",2015-10-05,"Община Първомай","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ПЕТРОВ,БАКАЛОВ,,"ГР.ШИВАЧЕВО, ТВЪРДИЦА, СЛИВЕН",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ПЕТРОВ,БИЖЕВ,,"С.КЕСАРЕВО, СТРАЖИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2012-05-31,"Българска стопанска камара","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ПЕТРОВ,БИЖЕВ,,"С.КЕСАРЕВО, СТРАЖИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-04-17,"Кредитни длъжници към банка БАЛКАНБАНК","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ПЕТРОВ,БОЯНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-06-10,"Софийски университет Св. Климент Охридски","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ПЕТРОВ,ВАШКОВ,1932-01-27,"С.ПОДЕМ, ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ, ПЛЕВЕН",2015-06-23,"Община Долна Митрополия","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1" ТОДОР,ПЕТРОВ,ВЕЛКОВ,,"ГР.БЯЛА СЛАТИНА, БЯЛА СЛАТИНА, ВРАЦА",2013-10-23,"Община Бяла Слатина","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ПЕТРОВ,ВЪЛКОВ,,"ГР.ИСКЪР, ИСКЪР, ПЛЕВЕН",2015-07-07,"Община Искър","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ПЕТРОВ,ГАДЖЕВ,,"С.ГЪРМЕН, ГЪРМЕН, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ПЕТРОВ,ГЕОРГИЕВ,,"С.СЛАТИНА, БЕРКОВИЦА, МОНТАНА",2015-03-11,"Община Берковица","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ПЕТРОВ,ГИГОВ,,"С.ДИВЛЯ, ЗЕМЕН, ПЕРНИК",2008-09-16,"Държавна агенция по горите","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ПЕТРОВ,ДЖАМБОВ,,"С.ЦАЛАПИЦА, РОДОПИ, ПЛОВДИВ",2015-10-14,"Община Родопи","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ПЕТРОВ,ЕНЕВ,,"С.НОВАЧЕНЕ, НИКОПОЛ, ПЛЕВЕН",2009-04-15,"Държавна агенция за метрология и технически надзор","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ПЕТРОВ,ЖИВКОВ,1949-07-13,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-06-17,"Държавна агенция за бежанците","Решение № 38 от 17.06.2008 г. - държавни агенции","Със заповед № I-4992/ 11.10.1975 г. е назначен за разузнавач III степен-ДС в СГУ; със заповед № 1036/ 10.07.1979 г. е преназначен за разузнавач; със заповед № 1284/ 04.09.1979 г. е преназначен за ст. разузнавач; със заповед № 1422/ 10.11.1979 г. е преназначен за зам. началник отделение I в отдел I ДС на СГУ; със заповед № К-4024/ 08.09.1981 г. е преназначен за началник отделение; със заповед № К-326-18/ 01.02.1985 г. е изпратен на 3-месечен курс за квалификация на ръководни работници по линия на ВГУ към ВКШ на КГБ-СССР-Москва; със заповед № К 170-2/ 13.01.1986 г. е преназначен за началник отделение във ВГУ; със заповед № К 108/ 15.01.1988 г. е преназначен за началник на отделение в отдел 02 ""Контраразузнавателен ДС"" при СГУ; със заповед № К 2628/ 08.09.1988 г. е преназначен за началник на отдел 01." ТОДОР,ПЕТРОВ,ИЛИЕВ,,"С.ПОПОВО, БОЛЯРОВО, ЯМБОЛ",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ПЕТРОВ,КАСАБОВ,,"ГР.АЙТОС, АЙТОС, БУРГАС",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ПЕТРОВ,КОЕВ,,"С.НОВО ГРАДИЩЕ, СТРАЖИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-12-08,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Велико Търново","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ПЕТРОВ,КОЛАРОВ,,"ГР.ПАВЛИКЕНИ, ПАВЛИКЕНИ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-06-26,"Община Павликени","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ПЕТРОВ,КОЛАРОВ,,"С.КАЛЕЙЦА, ТРОЯН, ЛОВЕЧ",2014-07-02,"Технически университет - Варна","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ПЕТРОВ,КОЛЕВ,1939-08-26,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2007-09-04,"Народно събрание","Решение № 14 от 04.09.2007 г. - Народно събрание","Картон обр. 4; рег. дневник; писмо с искане за унищожаване вх. № 2240/ 1990 г." ТОДОР,ПЕТРОВ,КОЛЕВ,,"С.УМАРЕВЦИ, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2015-02-04,"Община Ловеч","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ПЕТРОВ,КРЪШКОВ,,"ГР.КАРЛОВО, КАРЛОВО, ПЛОВДИВ",2010-09-29,"Регионални печатни издания","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ПЕТРОВ,ЛИЛОВ,1949-11-09,"ГР.ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 153 от 27.07.2010 г. - Министерство на вътрешните работи","Със заповед № 520/ 16.02.1987 г. е назначен за разузнавач; със заповед № 298/ 10.01.1990 г. е преназначен за ст. разузнавач." ТОДОР,ПЕТРОВ,МАНЕВ,,"ГР.БАЛЧИК, БАЛЧИК, ДОБРИЧ",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ПЕТРОВ,МАТЕЕВ,,"ГР.АПРИЛЦИ, АПРИЛЦИ, ЛОВЕЧ",2015-01-29,"Община Априлци","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ПЕТРОВ,МИЛЕНКОВ,,"С.ГОРСКО СЛИВОВО, ЛЕТНИЦА, ЛОВЕЧ",2015-01-29,"Община Летница","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ПЕТРОВ,МИЛЕНКОВ,,"С.ГОРСКО СЛИВОВО, ЛЕТНИЦА, ЛОВЕЧ",2016-02-04,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Ловеч","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ПЕТРОВ,МОЧЕВ,,"С.КЕСАРЕВО, СТРАЖИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2014-01-28,"Община Трявна","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ПЕТРОВ,НЕНКОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ПЕТРОВ,НЕНКОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", ТОДОР,ПЕТРОВ,НЕНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-08-04,"Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ПЕТРОВ,НИКОВ,1941-03-04,"С.ДЕРМАНЦИ, ЛУКОВИТ, ЛОВЕЧ",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 153 от 27.07.2010 г. - Министерство на вътрешните работи","Със заповед № 2322/ 24.04.1970 г. е назначен за разузнавач VI степен; със заповед № 27/ 01.06.1972 г. е преназначен за разузнавач III степен; със заповед № 64/ 17.11.1973 г. е преназначен за разузнавач II степен; със заповед № 2434/ 06.07.1978 г. е изпратен на 3 месечен курс в Москва; със заповед № 2026/ 30.05.1986 г. е преназначен за н-к на отдел." ТОДОР,ПЕТРОВ,НИКОЛОВ,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2015-06-29,"Организатор на хазартни игри","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ПЕТРОВ,НИКОЛОВ,,"С.ГРАМАТИКОВО, МАЛКО ТЪРНОВО, БУРГАС",2015-12-01,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ПЕТРОВ,ПЕЙКОВ,,"С.СОЛИЩА, СМОЛЯН, СМОЛЯН",2015-09-14,"Приватизирани предприятия - Смолян","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ПЕТРОВ,ПЕТКАНОВ,,"ГР.СМОЛЯН, СМОЛЯН, СМОЛЯН",2012-01-12,"Министерство на образованието","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ПЕТРОВ,ПЕТКОВ,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2013-11-13,"Община Враца","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ПЕТРОВ,ПЕТРОВ,1949-09-19,"ГР.ЗАВЕТ, ЗАВЕТ, РАЗГРАД",2011-08-09,"Агенция Пътна инфраструктура","Решение № 249 от 09.08.2011 г. - Агенция ""Пътна инфраструктура""","Рег. дневник; картон обр. 6; писмо вх. № 779/ 12.01.1990 г. за унищожаване с протокол № 240/ 1990 г. материалите на Я/К ""Рекс""." ТОДОР,ПЕТРОВ,ПЕТРОВ,,"С.НИКОЛОВО, МОНТАНА, МОНТАНА",2015-04-07,"Община Монтана","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ПЕТРОВ,ПЕТРОВ,,"ГР.ХАРМАНЛИ, ХАРМАНЛИ, ХАСКОВО",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ПЕТРОВ,ПРАМАТАРОВ,,"ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ПЕТРОВ,СТЕФАНОВ,,"С.БРЕСТОВЕНЕ, ЗАВЕТ, РАЗГРАД",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ПЕТРОВ,СТЕФАНОВ,,"С.БРЕСТОВЕНЕ, ЗАВЕТ, РАЗГРАД",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ПЕТРОВ,СТЕФАНОВ,,"ГР.ЕЛЕНА, ЕЛЕНА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-12-08,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Велико Търново","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ПЕТРОВ,СТОЯНОВ,1951-10-03,"ГР.ОМУРТАГ, ОМУРТАГ, ТЪРГОВИЩЕ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Решение № 2-172 от 26.04.2013 г. - лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Със заповед № 10/ 28.01.1981 г. е назначен за разузнавач; със заповед № 142/ 01.09.1986 г. е преназначен за ст. разузнавач; със заповед № 5/ 01.01.1988 г. е преназначен за инспектор." ТОДОР,ПЕТРОВ,ТОДОРОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ПЕТРОВ,ТОДОРОВ,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ПЕТРОВ,ТОДОРОВ,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2014-02-12,"Разследващи полицаи","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ПЕТРОВ,ТОДОРОВ,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2013-11-13,"Община Враца","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ПЕТРОВ,ТОДОРОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2015-09-30,"Община Пловдив","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ПЕТРОВ,ТОДОРОВ,,"С.СУХОЗЕМ, КАЛОЯНОВО, ПЛОВДИВ",2015-09-09,"Община Калояново","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ПЕТРОВ,ТОДОРОВ,,"С.БЕЛИЦА, ТУТРАКАН, СИЛИСТРА",2012-08-07,"Университет по архитектура, строителство и геодезия","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ПЕТРОВ,ТОДОРОВ,,"С.БИСТРИЛИЦА, БЕРКОВИЦА, МОНТАНА",2015-03-24,"Община Георги Дамяново","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ПЕТРОВ,ТОДОРОВ,,"С.КРУМОВО, АКСАКОВО, ВАРНА",2013-03-20,"Община Аксаково","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ПЕТРОВ,ТОДОРОВ,,"С.ЦАРЕВЕЦ, МЕЗДРА, ВРАЦА",2014-06-18,"Длъжници към Държавна спестовна каса","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ПЕТРОВ,ТОДОРОВ,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ПЕТРОВ,ТОДОРОВ,,"С.ДЖУЛЮНИЦА, ЛЯСКОВЕЦ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-06-11,"Община Велико Търново","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ПЕТРОВ,ТОДОРОВ,,"С.СРЕДИНА, ГЕНЕРАЛ-ТОШЕВО, ДОБРИЧ",2014-02-12,"Община Генерал Тошево","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ПЕТРОВ,ТОДОРОВ,,"ГР.ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО, ГЕНЕРАЛ-ТОШЕВО, ДОБРИЧ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ПЕТРОВ,ТОШЕВ,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2009-04-15,"Държавна агенция за метрология и технически надзор","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ПЕТРОВ,ТРИФОНОВ,,"ГР.БОТЕВГРАД, БОТЕВГРАД, СОФИЙСКА",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ПЕТРОВ,ТРИФОНОВ,,"ГР.БОТЕВГРАД, БОТЕВГРАД, СОФИЙСКА",2008-06-10,"Държавна агенция за младежта и спорта","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ПЕТРОВ,ТРИФОНОВ,,"ГР.БОТЕВГРАД, БОТЕВГРАД, СОФИЙСКА",2011-04-28,"Министерство на физическото възпитание и спорта","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ПЕТРОВ,ТРИФОНОВ,,"ГР.ПЪРВОМАЙ, ПЪРВОМАЙ, ПЛОВДИВ",2015-10-05,"Община Първомай","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ПЕТРОВ,ХРУЛЕВ,,"ГР.ЛЯСКОВЕЦ, ЛЯСКОВЕЦ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-12-08,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Велико Търново","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ПЕТРОВ,ЯНКОВ,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ПЕТРУНОВ,ДАНАИЛОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2016-02-18,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Кюстендил","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ПЕШЕВ,ДИМИТРОВ,,"С.ТЕЛИШ, ЧЕРВЕН БРЯГ, ПЛЕВЕН",2009-12-02,"Национална здравноосигурителна каса","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ПРОЙКОВ,СТАНЧЕВ,,"С.БЕЛЕВРЕН, СРЕДЕЦ, БУРГАС",2013-01-29,"Община Средец","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ПЪРВАНОВ,ВЪЛОВ,,"С.МИХАЙЛОВО, ХАЙРЕДИН, ВРАЦА",2014-01-15,"Община Хайредин","Неустановена принадлежност", ТОДОР,ПЪРВАНОВ,ТОДОРОВ,,"С.ЛИПНИЦА, МИЗИЯ, ВРАЦА",2013-12-11,"Община Мизия","Неустановена принадлежност", ТОДОР,РАДЕВ,ГЕОРГИЕВ,,"С.ПОЛКОВНИК ДЯКОВО, КРУШАРИ, ДОБРИЧ",2014-03-12,"Община Крушари","Неустановена принадлежност", ТОДОР,РАДИУМ,ТОКИН,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-12-18,"Българско национално радио","Неустановена принадлежност", ТОДОР,РАДИУМ,ТОКИН,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-12-09,"Печатни издания","Неустановена принадлежност", ТОДОР,РАДИУМ,ТОКИН,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-04-28,"Изпълнителна агенция ""Военни клубове и военно-почивно дело""","Неустановена принадлежност", ТОДОР,РАДОСЛАВОВ,МИЛАРОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-05-29,"Длъжници към банка МИНЕРАЛБАНК","Неустановена принадлежност", ТОДОР,РАДОСЛАВОВ,ХАНДЖИЕВ,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2009-12-02,"Национална здравноосигурителна каса","Неустановена принадлежност", ТОДОР,РАДУЛОВ,ТОДОРОВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ТОДОР,РАЙЧЕВ,КОЕВ,1951-03-29,"С.ХЪРСОВО, САМУИЛ, РАЗГРАД",2015-06-23,"Приватизирани предприятия - Разград","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1" ТОДОР,РАЙЧЕВ,КРАПЧЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-06-29,"Организатор на хазартни игри","Неустановена принадлежност", ТОДОР,РАЙЧЕВ,ПОПОВ,,"ГР.АЙТОС, АЙТОС, БУРГАС",2007-09-04,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ТОДОР,РАЙЧЕВ,ПОПОВ,,"ГР.АЙТОС, АЙТОС, БУРГАС",2012-12-12,"Община Айтос","Неустановена принадлежност", ТОДОР,РАЙЧЕВ,ПОПОВ,,"ГР.АЙТОС, АЙТОС, БУРГАС",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност", ТОДОР,РАЙЧЕВ,РАЙЧЕВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2015-09-14,"Община Лъки","Неустановена принадлежност", ТОДОР,РАЙЧЕВ,ТОДОРОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-07-22,"Българска народна банка","Неустановена принадлежност", ТОДОР,РАНГЕЛОВ,БЕБОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ТОДОР,РАНГЕЛОВ,МАРКОВ,,"С.ПЛЕШИВЕЦ, РУЖИНЦИ, ВИДИН",2013-10-09,"Община Ружинци","Неустановена принадлежност", ТОДОР,РАЧЕВ,ГИЧЕВ,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2011-06-16,"Висша атестационна комисия","Неустановена принадлежност", ТОДОР,РАЧЕВ,ГИЧЕВ,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2012-08-07,"Университет по архитектура, строителство и геодезия","Неустановена принадлежност", ТОДОР,РАШКОВ,ТОДОРОВ,,"С.ЛИПНИЦА, МИЗИЯ, ВРАЦА",2013-12-11,"Община Мизия","Неустановена принадлежност", ТОДОР,РУСЕВ,БИРИНДЖИЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-03-18,"КТ Подкрепа","Неустановена принадлежност", ТОДОР,РУСЕВ,ЖЕЛЕЗЧЕВ,,"С.ВИНАРСКО, КАМЕНО, БУРГАС",2013-01-29,"община Камено","Неустановена принадлежност", ТОДОР,РУСЕВ,ИЛИЕВ,,"С.КАМЕН, СТРАЖИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-07-24,"Община Стражица","Неустановена принадлежност", ТОДОР,РУСЕВ,ИЛИЕВ,,"С.КАМЕН, СТРАЖИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ТОДОР,РУСЕВ,ЙОРДАНОВ,,"С.СИНДЕЛ, АВРЕН, ВАРНА",2013-03-20,"Община Аврен","Неустановена принадлежност", ТОДОР,РУСЕВ,ЙОРДАНОВ,,"С.СИНДЕЛ, АВРЕН, ВАРНА",2015-12-17,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Варна","Неустановена принадлежност", ТОДОР,РУСЕВ,ТОДОРОВ,,"С.ЛОЗАРЕВО, СУНГУРЛАРЕ, БУРГАС",2015-12-01,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Неустановена принадлежност", ТОДОР,РУСЕВ,ТОКУШЕВ,1960-06-02,"С.КАЙНАРДЖА, КАЙНАРДЖА, СИЛИСТРА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Решение № 2-566 от 16.10.2015 г. - Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","

Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, документ от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-497 (Сс); рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр.; протокол от 1990 г. за отделяне за унищожаване работно дело IР-401 (Сс).

" ТОДОР,РУСЕВ,ЦОНЧЕВ,,"С.ГОРСКО СЛИВОВО, ЛЕТНИЦА, ЛОВЕЧ",2015-01-29,"Община Летница","Неустановена принадлежност", ТОДОР,САВОВ,ДЖИЛЯНОВ,1943-02-16,"ГР.БАЛЧИК, БАЛЧИК, ДОБРИЧ",2015-06-23,"Община Долни Дъбник","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1" ТОДОР,САВОВ,САВОВ,,"ГР.ПРИМОРСКО, ПРИМОРСКО, БУРГАС",2013-01-29,"община Приморско","Неустановена принадлежност", ТОДОР,САВОВ,ТОДОРОВ,,"С.ОСТРОКАПЦИ, ДИМОВО, ВИДИН",2013-08-07,"Община Димово","Неустановена принадлежност", ТОДОР,САВОВ,ТОДОРОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-08-04,"Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Неустановена принадлежност", ТОДОР,САЙКОВ,САЕВСКИ,,"ГР.ГЛАВИНИЦА, ГЛАВИНИЦА, СИЛИСТРА",2015-11-17,"Община Разград","Неустановена принадлежност", ТОДОР,САНДОВ,ИГНАТОВ,,"С.КРАВОДЕР, КРИВОДОЛ, ВРАЦА",2012-07-25,"Конфедерация на независимите синдикати в България","Неустановена принадлежност", ТОДОР,САРАФИМОВ,МАЧКОВ,,"С.ЖЕДНА, РАДОМИР, ПЕРНИК",2011-01-26,"Министерство на отбраната","Неустановена принадлежност", ТОДОР,СВЕТОЗАРОВ,СТАЛЕВ,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ТОДОР,СВЕТОСЛАВОВ,АНАСТАСОВ,,"ГР.АСЕНОВГРАД, АСЕНОВГРАД, ПЛОВДИВ",2011-08-09,"Агенция Пътна инфраструктура","Неустановена принадлежност", ТОДОР,СЕМКОВ,ХРИСТОВ,,"С.БОГДАН, КАРЛОВО, ПЛОВДИВ",2015-09-09,"Община Карлово","Неустановена принадлежност", ТОДОР,СИВЕВ,СТАНЕВ,,"ГР.КАРНОБАТ, КАРНОБАТ, БУРГАС",2011-11-02,"Министерство на регионалното развитие и благоустройството","Неустановена принадлежност", ТОДОР,СИМЕОНОВ,АСЕНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ТОДОР,СИМЕОНОВ,КРУШЕВСКИ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ТОДОР,СИМЕОНОВ,КРУШЕВСКИ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2015-11-17,"Община Разград","Неустановена принадлежност", ТОДОР,СИМЕОНОВ,ЛОЧОВ,1944-06-09,"С.СЕПТЕМВРИЙЦИ, ВЪЛЧЕДРЪМ, МОНТАНА",2008-06-10,"Държавна агенция за младежта и спорта","Решение № 37 от 10.06.2008 г. - държавни агенции и държавни комисии","Рег. бланка; картони обр. 1 и обр. 3; дело Ф1, а.е. 4872;" ТОДОР,СИМЕОНОВ,ЛОЧОВ,1944-06-09,"С.СЕПТЕМВРИЙЦИ, ВЪЛЧЕДРЪМ, МОНТАНА",2011-04-28,"Министерство на физическото възпитание и спорта","Решение № 213 от 28.04.2011 г. - Министерството на физическото възпитание и спорта","Рег. бланка; картони обр. 1 и обр. 3; дело Ф1, а.е. 4872;" ТОДОР,СИМЕОНОВ,НИНОВ,,"ГР.КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ТОДОР,СИМЕОНОВ,СЛАВОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-11-26,"Българска национална телевизия","Неустановена принадлежност", ТОДОР,СИМЕОНОВ,ТЕОДОСИЕВ,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2011-01-26,"Министерство на отбраната","Неустановена принадлежност", ТОДОР,СЛАВЕВ,ИВАНОВ,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2011-04-28,"Община Разлог","Неустановена принадлежност", ТОДОР,СЛАВЕВ,ИВАНОВ,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", ТОДОР,СЛАВЕВ,ИВАНОВ,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", ТОДОР,СЛАВЕЙКОВ,ЦОНЕВ,,"ГР.КОСТЕНЕЦ, КОСТЕНЕЦ, СОФИЙСКА",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност", ТОДОР,СЛАВОВ,КРЪСТЕВ,,"ГР.КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2015-01-14,"Приватизирани предприятия - София","Неустановена принадлежност", ТОДОР,СЛАВОВ,КРЪСТЕВ,,"ГР.КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ТОДОР,СЛАВОВ,ТОДОРОВ,1942-06-26,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-11-26,"Колеж по мениджмънт, търговия и маркетинг-София","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1" ТОДОР,СЛАВОВ,ЧАКЪРОВ,1955-09-26,"С.НЕЙКОВО, КОТЕЛ, СЛИВЕН",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 153 от 27.07.2010 г. - Министерство на вътрешните работи","Със заповед № К-4330/ 20.11.1980 г. е назначен за разузнавач; със заповед № 63/ 03.09.1984 г. е преназначен за ст. разузнавач; със заповед № 149/ 16.10.1986 г. е преназначен за зам. н-к на отделение; със заповед № 320/ 31.01.1990 г. е преназначен за н-к на ОбУ на МВР-Котел." ТОДОР,СЛАВЧЕВ,АНТОВ,1955-08-31,"ГР.БЕЛОГРАДЧИК, БЕЛОГРАДЧИК, ВИДИН",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 153 от 27.07.2010 г. - Министерство на вътрешните работи","Със заповед № К-3476/ 17.10.1978 г.е назначен за разузнавач III степен; със заповед № 93/ 04.09.1985 г. е преназначен за ст. разузнавач; със заповед № 52/ 30.08.1989 г. е преназначен за инспектор" ТОДОР,СЛАВЧЕВ,ГЕОРГИЕВ,,"С.ДАВИДКОВО, БАНИТЕ, СМОЛЯН",2011-08-09,"Агенция Пътна инфраструктура","Неустановена принадлежност", ТОДОР,СЛАВЧЕВ,ТОДОРОВ,,"ГР.КРУМОВГРАД, КРУМОВГРАД, КЪРДЖАЛИ",2008-09-16,"Държавна агенция по горите","Неустановена принадлежност", ТОДОР,СЛАВЧЕВ,ТОДОРОВ,,"С.ЛЕШНИЦА, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2015-02-04,"Община Ловеч","Неустановена принадлежност", ТОДОР,СЛАВЧОВ,ГОГОВ,,"ГР.СВОГЕ, СВОГЕ, СОФИЙСКА",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ТОДОР,СЛАВЧОВ,ГОГОВ,,"ГР.СВОГЕ, СВОГЕ, СОФИЙСКА",2014-02-12,"Разследващи полицаи","Неустановена принадлежност", ТОДОР,СЛАВЧОВ,ПЕПЕЛДЖИЙСКИ,,"ГР.ДУПНИЦА, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ТОДОР,СОТИРОВ,БАЛЕВ,,"С.ДРЕНКОВО, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2011-07-27,"Община Благоевград","Неустановена принадлежност", ТОДОР,СОТИРОВ,ЗАШЕВ,1932-01-19,"С.ДРУМОХАР, НЕВЕСТИНО, КЮСТЕНДИЛ",2015-01-14,"Община Невестино","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1" ТОДОР,СОТИРОВ,КОЦЕВ,,"С.ПАРТИЗАНИ, ДЪЛГОПОЛ, ВАРНА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ТОДОР,СПАСОВ,БАЧЕВ,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2014-12-03,"Община Бобов дол","Неустановена принадлежност", ТОДОР,СПАСОВ,БЛАГЬОВСКИ,,"С.БРЕНИЦА, КНЕЖА, ПЛЕВЕН",2015-07-07,"Община Кнежа","Неустановена принадлежност", ТОДОР,СПАСОВ,ДАСКАЛОВ,,"С.КРУШОВИЦА, ДОЛНИ ДЪБНИК, ПЛЕВЕН",2015-06-23,"Община Долни Дъбник","Неустановена принадлежност", ТОДОР,СПАСОВ,ДЕЛИЕВ,,"ГР.ВЕЛИНГРАД, ВЕЛИНГРАД, ПАЗАРДЖИК",2015-04-21,"Община Велинград","Неустановена принадлежност", ТОДОР,СПАСОВ,ЕРГИН,,"ГР.ДОБРИНИЩЕ, БАНСКО, БЛАГОЕВГРАД",2011-07-27,"Община Благоевград","Неустановена принадлежност", ТОДОР,СПАСОВ,НАЙДЕНОВ,,"С.ЦАРАЦОВО, МАРИЦА, ПЛОВДИВ",2015-09-30,"Община Марица","Неустановена принадлежност", ТОДОР,СПАСОВ,ПЕТРОВ,,"С.ДЪБРАВИНО, АВРЕН, ВАРНА",2015-03-24,"Община Георги Дамяново","Неустановена принадлежност", ТОДОР,СПАСОВ,РАДЕВ,,"С.БАЧЕВО, РАЗЛОГ, БЛАГОЕВГРАД",2011-04-28,"Община Разлог","Неустановена принадлежност", ТОДОР,СПАСОВ,РАДЕВ,,"С.БАЧЕВО, РАЗЛОГ, БЛАГОЕВГРАД",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност", ТОДОР,СРЕДКОВ,ТАБАКОВ,,"С.МЕДКОВЕЦ, МЕДКОВЕЦ, МОНТАНА",2013-05-29,"Длъжници към банка МИНЕРАЛБАНК","Неустановена принадлежност", ТОДОР,СРЕДКОВ,ТАБАКОВ,,"С.МЕДКОВЕЦ, МЕДКОВЕЦ, МОНТАНА",2014-09-24,"Длъжници към банка Биохим","Неустановена принадлежност", ТОДОР,СТАВРЕВ,СТАВРЕВ,1950-07-16,"ГР.СРЕДЕЦ, СРЕДЕЦ, БУРГАС",2010-09-29,"Регионални печатни издания","Решение № 162 от 29.09.2010 г. - регионални печатни издания","Рег. дневник; картони – обр. 4 и обр. 6 – 2 бр.; протокол вх. № 1891/ 13.04.1990 г. за определяне като неценно личното дело на аг. ""Странджата""." ТОДОР,СТАЙКОВ,ДОШКОВ,,"С.ПИЩИГОВО, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2015-04-28,"Община Пазарджик","Неустановена принадлежност", ТОДОР,СТАЙКОВ,СТОЕВ,,"ГР.АСЕНОВГРАД, АСЕНОВГРАД, ПЛОВДИВ",2012-07-25,"Конфедерация на независимите синдикати в България","Неустановена принадлежност", ТОДОР,СТАЙКОВ,ТОДОРОВ,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ТОДОР,СТАЙКОВ,ТОДОРОВ,,"С.КАРАН ВЪРБОВКА, ДВЕ МОГИЛИ, РУСЕ",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ТОДОР,СТАЛИНОВ,ТАНЕВ,,"ГР.РАДОМИР, РАДОМИР, ПЕРНИК",2015-01-29,"Община Летница","Неустановена принадлежност", ТОДОР,СТАМАТОВ,КОСТАДИНОВ,,"ГР.ЦАРЕВО, ЦАРЕВО, БУРГАС",2013-04-17,"Кредитни длъжници към банка БАЛКАНБАНК","Неустановена принадлежност", ТОДОР,СТАМЕНОВ,ВЪЛЧЕВ,,"ГР.ДУНАВЦИ, ВИДИН, ВИДИН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ТОДОР,СТАМОВ,МЕШКОВ,1935-08-03,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1" ТОДОР,СТАНЕВ,ГЕРМАНСКИ,,"С.ЧЕРВЕНЦИ, ВЪЛЧИ ДОЛ, ВАРНА",2013-05-15,"Община Вълчи дол","Неустановена принадлежност", ТОДОР,СТАНЕВ,ТОДОРОВ,1948-09-29,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2008-12-18,"Българско национално радио","Решение № 56 от 18.12.2008 г. - Българско национално радио","Собственоръчно написани агентурни сведения; рег. дневник; картони обр. 4 – 2 бр.; протокол № 96/ 1990 г. с предложение за унищожаване на лично дело IА-971 и работно дело IР-6172 (налично)." ТОДОР,СТАНИМИРОВ,ХРИСТОВ,,"С.ИЛИЯ, НЕВЕСТИНО, КЮСТЕНДИЛ",2015-01-07,"Община Кюстендил","Неустановена принадлежност", ТОДОР,СТАНИСЛАВОВ,ДЕЯНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ТОДОР,СТАНКОВ,ДЕРМЕНДЖИЕВ,,"С.ГРАНИЧАР, СРЕДЕЦ, БУРГАС",2013-02-20,"Община Малко Търново","Неустановена принадлежност", ТОДОР,СТАНКОВ,КОЗАРЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-04-28,"Община Пазарджик","Неустановена принадлежност", ТОДОР,СТАНКОВ,МИЦЕВ,1946-03-04,"С.ЛЕШНИЦА, САНДАНСКИ, БЛАГОЕВГРАД",2014-01-28,"Търговска и спестовна банка","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1" ТОДОР,СТАНКОВ,МИЦЕВ,1946-03-04,"С.ЛЕШНИЦА, САНДАНСКИ, БЛАГОЕВГРАД",2014-06-18,"Длъжници към Държавна спестовна каса","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1" ТОДОР,СТАНЧЕВ,МИНКОВ,,"С.СУШИЦА, СИМИТЛИ, БЛАГОЕВГРАД",2012-10-17,"Министерство на икономиката, енергетиката и туризма","Неустановена принадлежност", ТОДОР,СТЕФАНОВ,АЖДЕРЕВ,,"С.БУРЯ, СЕВЛИЕВО, ГАБРОВО",2015-11-17,"Община Разград","Неустановена принадлежност", ТОДОР,СТЕФАНОВ,БАЧЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", ТОДОР,СТЕФАНОВ,БОГОВСКИ,,"ГР.КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност", ТОДОР,СТЕФАНОВ,БОГОЕВ,,"ГР.ПАНАГЮРИЩЕ, ПАНАГЮРИЩЕ, ПАЗАРДЖИК",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ТОДОР,СТЕФАНОВ,ВАСИЛЕВ,,"ГР.ДЕВНЯ, ДЕВНЯ, ВАРНА",2013-06-26,"Сосиете Женерал Експресбанк АД","Неустановена принадлежност", ТОДОР,СТЕФАНОВ,ВЕЛЕВ,,"ГР.БОТЕВГРАД, БОТЕВГРАД, СОФИЙСКА",2014-03-19,"Югозападен университет Неофит Рилски - Благоевград","Неустановена принадлежност", ТОДОР,СТЕФАНОВ,ВЕЛЕВ,,"ГР.БОТЕВГРАД, БОТЕВГРАД, СОФИЙСКА",2014-07-08,"Технически университет – Габрово","Неустановена принадлежност", ТОДОР,СТЕФАНОВ,ВЕЛЕВ,,"ГР.БОТЕВГРАД, БОТЕВГРАД, СОФИЙСКА",2014-07-08,"Технически университет - Габрово","Неустановена принадлежност", ТОДОР,СТЕФАНОВ,ВИДЕВ,1946-06-12,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-07-30,"Държавна агенция Държавен резерв и вoeнновременни запаси","Решение № 45 от 30.07.2008 г. - държавни агенции","Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IА-33042;" ТОДОР,СТЕФАНОВ,ГЪРБАТОВ,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2015-08-04,"Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Неустановена принадлежност", ТОДОР,СТЕФАНОВ,ДЕЛЧЕВ,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2015-09-09,"Приватизирани предприятия - Хасково","Неустановена принадлежност", ТОДОР,СТЕФАНОВ,ДЕЯНОВ,,"С.БУКОВА ПОЛЯНА, МАДАН, СМОЛЯН",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", ТОДОР,СТЕФАНОВ,ДОСЕВ,,"ГР.ХАРМАНЛИ, ХАРМАНЛИ, ХАСКОВО&