Начална буква на името У

УЙЛЯМ,ДЖЕЙМС,ГОГИ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", УЛВИ,АХМЕДАЛИ,ЮЗЕИР,1957-12-18,"С.МЛЕЧИНО, АРДИНО, КЪРДЖАЛИ",2014-10-29,"Община Ардино","Решение № 2-419 от 29.10.2014 г. - община Ардино","

Рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр.; писмо вх. № 760/ 01.10.1993 г. за унищожаване с протокол № 61/ 06.02.1990 г. делата на аг. ""Владо"".

" УЛВИ,ХАСАН,МЮМЮН,1936-07-04,"С.СИНЧЕЦ, АРДИНО, КЪРДЖАЛИ",2014-10-29,"Община Ардино","Решение № 2-419 от 29.10.2014 г. - община Ардино","

Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, документи за получено възнаграждение, собственоръчно написани агентурни сведения, разходни документи отчетени от ръководили го щатни служители, документи от ръководили го щатни служители, съдържащи ес в дела № 237 ,237-А и 237-Б; рег. дневник; картони – обр. 1 – 4 бр., обр. 2, обр. 4 и обр. 9.

" УЛВИЕ,ЮМЕР,МУСТАФА,,"С.ПЛАНИНИЦА, РУЕН, БУРГАС",2013-03-06,"Община Руен","Неустановена принадлежност", УЛЯНА,АСПАРУХОВА,КАСАБОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-10-05,"Изпълнителна агенция по хидромелиорации","Неустановена принадлежност", УЛЯНА,АТАНАСОВА,БАНЧЕВА,,"ГР.РАЗЛОГ, РАЗЛОГ, БЛАГОЕВГРАД",2011-07-12,"Община Петрич","Неустановена принадлежност", УЛЯНА,АТАНАСОВА,МАЛЕЕВА-ДАМЯНОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-09-20,"Министерство на културата","Неустановена принадлежност", УЛЯНА,ВЕЛИЗАРОВА,ПОПОВА-ПЕТРОВА,1952-07-04,"ГР.ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2009-12-09,"Печатни издания","Решение № 105 от 9.12.2009 г.- Печатни издания","Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 2865/ 1990 г. с искане ""да бъдат заличени от всички картотеки на МВР данните за агент ""Велина""; писмо вх. № 1029/ 27.02.1990 г. за унищожаване на личното и работното дела на аг. ""Велина""" УЛЯНА,ВЕЛЬОВА,ТАНЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-04-15,"Държавна агенция за метрология и технически надзор","Неустановена принадлежност", УЛЯНА,ГАНЧЕВА,ХРИСТОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-08-03,"Агенция за държавна финансова инспекция","Неустановена принадлежност", УЛЯНА,ГРИГОРОВА,БОРИСОВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност", УЛЯНА,ДИМИТРОВА,ГЕОРГИЕВА,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2009-04-15,"Държавна агенция за метрология и технически надзор","Неустановена принадлежност", УЛЯНА,ИВАНОВА,ГЕШЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност", УЛЯНА,ИВАНОВА,ХРИСТОЗОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-06-14,"Министерство на труда и социалната политика","Неустановена принадлежност", УЛЯНА,ИВАНОВА,ХРИСТОЗОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-10-14,"Национален осигурителен институт","Неустановена принадлежност", УЛЯНА,ЙОНЧЕВА,ПРЪМОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", УЛЯНА,ЙОНЧЕВА,ПРЪМОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-11-26,"Българска национална телевизия","Неустановена принадлежност", УЛЯНА,КРУМОВА,ИВАНОВА,,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2013-09-18,"Община Видин","Неустановена принадлежност", УЛЯНА,КУМАНОВА,САВАКОВА-КАЛИНОВА,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", УЛЯНА,КУМАНОВА,САВАКОВА-КАЛИНОВА,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", УЛЯНА,НИКОЛОВА,ГЕНОВА,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", УЛЯНА,ПАВЛОВА,МАТЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", УЛЯНА,ПЕТКОВА,ПАЧЕВА,,"ГР.ПЕЩЕРА, ПЕЩЕРА, ПАЗАРДЖИК",2014-04-09,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", УЛЯНА,СИМЕОНОВА,БОГДАНСКА,,"С.ПАДЕШ, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2010-12-14,"Министерство на външните работи - посланици","Неустановена принадлежност", УЛЯНА,СИМЕОНОВА,БОГДАНСКА,,"С.ПАДЕШ, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2011-03-16,"Министерство на външните работи","Неустановена принадлежност", УЛЯНА,СТОЯНОВА,МИЛУШЕВА-ПАШОВА,,"ГР.КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2014-11-26,"Община Кърджали","Неустановена принадлежност", УЛЯНА,ТАНЕВА,БАТАЛСКА,,"ГР.КРУМОВГРАД, КРУМОВГРАД, КЪРДЖАЛИ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", УЛЯНА,ТОДОРОВА,ПЕТРОВА,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2011-03-16,"Министерство на външните работи","Неустановена принадлежност", УЛЯНА,ТРЕНДАФИЛОВА,ПЕТРОВА-ПЕТКОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-10-13,"Изпълнителна агенция ""Борба с градушките""","Неустановена принадлежност", УЛЯНА,ХРИСТОВА,ЖЕЛЕВА,,"ГР.СИМЕОНОВГРАД, СИМЕОНОВГРАД, ХАСКОВО",2013-01-23,"Община Бургас","Неустановена принадлежност", УЛЯНА,ХРИСТОВА,ЖЕЛЕВА,,"ГР.СИМЕОНОВГРАД, СИМЕОНОВГРАД, ХАСКОВО",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", УМАН,АПТУЛОВА,ДУБАЗ,,"С.ДОБРОПЛОДНО, ВЕТРИНО, ВАРНА",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", УМАН,АПТУЛОВА,ДУБАЗ,,"С.ДОБРОПЛОДНО, ВЕТРИНО, ВАРНА",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", УРАЛ,ДЖЕВДЖЕТОВ,БЕКИРОВ,1961-08-10,"ГР.БАЛЧИК, БАЛЧИК, ДОБРИЧ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Решение № 2-172 от 26.04.2013 г. - лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Рег. дневник; картони - обр. 4 – 8 бр. и обр. 6; писмо вх. № 2044/ 1990 г., което уведомява, че с протокол вх. № 393/ 1990 г. са унищожени лично и работно дело на ""Личо""" УРАЛ,ДЖЕВДЖЕТОВ,БЕКИРОВ,1961-08-10,"ГР.БАЛЧИК, БАЛЧИК, ДОБРИЧ",2014-02-12,"Община Балчик","Решение № 2-308 от 12.02.2014 г. - община Балчик","

Рег. дневник; картони - обр. 4 – 8 бр. и обр. 6; писмо вх. № 2044/ 1990 г., което уведомява, че с протокол вх. № 393/ 1990 г. са унищожени лично и работно дело на ""Личо""

" УРАЛ,ДЖЕВДЖЕТОВ,БЕКИРОВ,1961-08-10,"ГР.БАЛЧИК, БАЛЧИК, ДОБРИЧ",2016-01-19,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Добрич","Решение № 2-595 от 19.01.2016 г. - кандидати за общински съветници – област Добрич","Рег. дневник; картони - обр. 4 – 8 бр. и обр. 6; писмо вх. № 2044/ 1990 г., което уведомява, че с протокол вх. № 393/ 1990 г. са унищожени лично и работно дело на ""Личо""; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1970/ 09.11.2007 г." УРАЛ,ЕМИН,ЧАКЪР,,"ГР.СИЛИСТРА, СИЛИСТРА, СИЛИСТРА",2010-09-20,"Държавен фонд Земеделие","Неустановена принадлежност", УРАНИЯ,АСЕНОВА,ИСМАЙЛОВА,,"ГР.БАЛЧИК, БАЛЧИК, ДОБРИЧ",2014-02-12,"Община Балчик","Неустановена принадлежност", УРФЕЙ,АЛИ,АДЕМ,,"ГР.КРУМОВГРАД, КРУМОВГРАД, КЪРДЖАЛИ",2014-11-13,"Община Крумовград","Неустановена принадлежност", УРШУЛА,МИЛЧЕВСКА,ГАЙДАРДЖИЕВА,,ПОЛША,2008-11-26,"Българска национална телевизия","Неустановена принадлежност", УСАИН,АКИОВ,БЪСКОВ,,"С.БАБЯК, БЕЛИЦА, БЛАГОЕВГРАД",2011-07-06,"Община Белица","Неустановена принадлежност", УСАИН,АКИОВ,БЪСКОВ,,"С.БАБЯК, БЕЛИЦА, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", УСАИН,ХАСАНОВ,ТУПЕВ,,"С.ЗЛАТАРИЦА, БЕЛИЦА, БЛАГОЕВГРАД",2011-07-06,"Община Белица","Неустановена принадлежност", УСАИН,ХАСАНОВ,ТУПЕВ,,"С.ЗЛАТАРИЦА, БЕЛИЦА, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", УТЕХА,ПЕТРОВА,МАНОИЛОВА,,"ГР.ДУПНИЦА, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",