Начална буква на името Х

ХАБИБ,МЕХМЕД,АЛИОСМАН,,"С.ФОТИНОВО, КИРКОВО, КЪРДЖАЛИ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ХАБИБ,МЕХМЕД,ИСМАИЛ,,"С.МАЛКОЧ, КИРКОВО, КЪРДЖАЛИ",2014-11-05,"Община Кирково","Неустановена принадлежност", ХАБИБ,МУСТАФА,МЕХМЕД,,"С.ПАШИНЦИ, КРУМОВГРАД, КЪРДЖАЛИ",2014-11-13,"Община Крумовград","Неустановена принадлежност", ХАБИБ,СЮЛЕЙМАН,ХАБИБ,,"С.КРАН, КИРКОВО, КЪРДЖАЛИ",2014-11-05,"Община Кирково","Неустановена принадлежност", ХАБИБЕ,МЕХМЕД,САРАЧ,,"С.ГОЛЯМО КАМЕНЯНЕ, КРУМОВГРАД, КЪРДЖАЛИ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ХАБИБЕ,МЕХМЕД,ЧИТАК,,"С.ДЪСКОТНА, РУЕН, БУРГАС",2013-03-06,"Община Руен","Неустановена принадлежност", ХАБИБЕ,МЕХМЕДЕМИН,АЛИ,,"С.ПЕРПЕРЕК, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ХАБИБЕ,МЕХМЕДЕМИН,АЛИ,,"С.ПЕРПЕРЕК, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2014-02-12,"Разследващи полицаи","Неустановена принадлежност", ХАБИЛ,МУСТАФОВ,ИСМАИЛОВ,1961-06-27,"С.ГОРНО КОЗАРЕВО, ОМУРТАГ, ТЪРГОВИЩЕ",2014-02-12,"Община Генерал Тошево","Решение № 2-309 от 12.02.2014 г. - община Генерал Тошево","

Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-37697 и в работно дело IР-18253; рег. дневник; картон обр. 4.

" ХАБИЛ,ХАСАН,ШАБАН,,"С.ДОБРА ПОЛЯНА, РУЕН, БУРГАС",2013-03-06,"Община Руен","Неустановена принадлежност", ХАБИЛ,ХЪЛМИ,ХАБИЛ,,"С.БОЛЯРЦИ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ХАБИЛ,ЮСУФ,ХАБИЛ,,"С.ЛЮЛЯКОВО, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2014-11-26,"Община Кърджали","Неустановена принадлежност", ХАБИШ,МУСА,МЕХМЕД,,"С.НЕБЕСКА, ЧЕРНООЧЕНЕ, КЪРДЖАЛИ",2014-03-19,"Община Черноочене","Неустановена принадлежност", ХАВА,АРИФ,ХАЛИЛ,,"С.СНЕЖА, РУЕН, БУРГАС",2012-12-12,"Община Айтос","Неустановена принадлежност", ХАВА,ИСМАИЛ,ХЮСЕИН,,"ГР.ИСПЕРИХ, ИСПЕРИХ, РАЗГРАД",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ХАВА,ХАСАНОВА,КУРДОВА,,"С.БЯЛА РЕКА, ВЪРБИЦА, ШУМЕН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ХАГОП,ДИКРАН,МАЛХАСЯН,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2013-04-17,"Кредитни длъжници към банка БАЛКАНБАНК","Неустановена принадлежност", ХАГОП,СИРАГАН,ЕРВАНТЯН,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2014-06-04,"Приватизация - обособени части - София","Неустановена принадлежност", ХАДЖЕР,ЕНВЕР,СМАИЛ,,"С.ЛЮЛЯКОВО, РУЕН, БУРГАС",2013-03-06,"Община Руен","Неустановена принадлежност", ХАДЖЕР,РАМАДАН,МЮМЮН,,"С.ДАСКАЛОВО, ЧЕРНООЧЕНЕ, КЪРДЖАЛИ",2014-03-19,"Община Черноочене","Неустановена принадлежност", ХАДЖЕР,ЮСУФ,ЕМИН,,"С.ЧОРБАДЖИЙСКО, КИРКОВО, КЪРДЖАЛИ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", "ХАДЖИ НИДЖАТИН",МУСТАФОВ,НЕДЖИПОВ,,"С.БЕЖАНОВО, ЛУКОВИТ, ЛОВЕЧ",2012-01-17,"Мюсюлманско изповедание","Неустановена принадлежност", ХАДЖИ-ЙОРДАН,ТОДОРОВ,ПЕТРОВ,,"ГР.ПЪРВОМАЙ, ПЪРВОМАЙ, ПЛОВДИВ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ХАДЖИБАСРИ,МАХМУД,ХАДЖИШЕРИФ,,"С.ТОДОРОВО, ИСПЕРИХ, РАЗГРАД",2013-12-04,"Мюсюлманско изповедание","Неустановена принадлежност", ХАДЖИХАСАН,ИСКЕНДЕР,МЕХМЕД,,"С.ЛУДОГОРЦИ, ИСПЕРИХ, РАЗГРАД",2012-01-17,"Мюсюлманско изповедание","Неустановена принадлежност", ХАЗЕЛ,МУСТАФА,ЮСУФ,,"С.ОСТРОВЕЦ, КИРКОВО, КЪРДЖАЛИ",2014-11-05,"Община Кирково","Неустановена принадлежност", ХАЗЕЛ,МУСТАФА,ЮСУФ,,"С.ОСТРОВЕЦ, КИРКОВО, КЪРДЖАЛИ",2016-01-25,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Кърджали","Неустановена принадлежност", ХАЗИМ,АЛИ,ДУРМУШ,,"С.МИШЕВСКО, ДЖЕБЕЛ, КЪРДЖАЛИ",2014-10-22,"Община Джебел","Неустановена принадлежност", ХАЗИМ,ТЕФИК,ХЮСЕИН,,"С.ЛЮЛЯКОВО, РУЕН, БУРГАС",2013-03-06,"Община Руен","Неустановена принадлежност", ХАИК,ОННИК,ОВАНЕЗОВ,1951-11-18,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 153 от 27.07.2010 г. - Министерство на вътрешните работи","Привлечен със заповед № 82/ 18.11.1972 г." ХАИК,ОННИК,ОВАНЕЗОВ,1951-11-18,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2012-02-07,"Арменска Апостолическа Православна църква в България","Решение № 306 от 07.02.2012 г. - Арменската Апостолическа Православна църква в България","Привлечен със заповед № 82/ 18.11.1972 г." ХАИК,ТОРОС,ДОНИКЯН,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2012-02-07,"Арменска Апостолическа Православна църква в България","Неустановена принадлежност", ХАИМ,АРОН,КОЕН,,"ГР.КАРНОБАТ, КАРНОБАТ, БУРГАС",2008-11-26,"Българска национална телевизия","Неустановена принадлежност", ХАИМ,НИСИМ,МАШИЯХ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-03-20,"Религиозна общност на евреите в България","Неустановена принадлежност", ХАЙГАНУШ,КЕВОРК,СИЛГИДЖИЯН,,"ГР.ЛОМ, ЛОМ, МОНТАНА",2011-06-16,"Висша атестационна комисия","Неустановена принадлежност", ХАЙГУХИ,ХАЧИК,БОДИКЯН,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", ХАЙДА,ГЕОРГИЕВА,ХРИСТЕВА,,"С.ЛОЗАРЕВО, СУНГУРЛАРЕ, БУРГАС",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ХАЙК,ВАХРАМ,ТУНУЗЛЯН,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-05-12,"Вестник 7 дни спорт","Неустановена принадлежност", ХАЙРА,МЕХМЕДОВА,ПИЖЕВА,,"ГР.БЕЛИЦА, БЕЛИЦА, БЛАГОЕВГРАД",2011-07-06,"Община Белица","Неустановена принадлежност", ХАЙРАБЕД,ЖИРАИР,АШИКЯН,1946-09-06,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2012-10-17,"Министерство на икономиката, енергетиката и туризма","Решение № 2-89 от 17.10.2012 г. - Министерството на икономиката, енергетиката и туризма","Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-31869; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6." ХАЙРАБЕТ,АГОП,ДОНЕГЯН,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2012-06-05,"КТ Подкрепа","Неустановена принадлежност", ХАЙРЕДДИН,ЮСУФ,ЮСУФ,,"С.СМОЛЕВО, ЯКОРУДА, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", ХАЙРЕДИН,АДИЛ,РЮСТЕМ,,"С.ДЕЛЧЕВО, ИСПЕРИХ, РАЗГРАД",2015-11-05,"Община Исперих","Неустановена принадлежност", ХАЙРЕДИН,АЛИ,МЮМЮН,,"С.ПОЛЯЦИТЕ, ДЪЛГОПОЛ, ВАРНА",2013-05-15,"Община Дългопол","Неустановена принадлежност", ХАЙРЕДИН,ВАЙДИН,МЕХМЕД,,"ГР.ДУЛОВО, ДУЛОВО, СИЛИСТРА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ХАЙРЕДИН,ДУНОВ,ИВОВ,,"ГР.ДОЛНИ ДЪБНИК, ДОЛНИ ДЪБНИК, ПЛЕВЕН",2016-02-04,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Ловеч","Неустановена принадлежност", ХАЙРЕДИН,ХЮСЕИН,ХЮСЕИН,,"ГР.ЗАВЕТ, ЗАВЕТ, РАЗГРАД",2015-11-05,"Община Завет","Неустановена принадлежност", ХАЙРЕДИН,ШЕФКИЕВ,ШУКРИЕВ,,"ГР.ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ХАЙРЕТИН,МУСА,ЕМИН,,"С.ПАНЧЕВО, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2014-11-26,"Община Кърджали","Неустановена принадлежност", ХАЙРЕТИН,РАМАДАН,ХАЛИМ,1964-01-25,"С.КОМУНИГА, ЧЕРНООЧЕНЕ, КЪРДЖАЛИ",2014-03-19,"Община Черноочене","Решение № 2-329 от 19.03.2014 г. - община Черноочене","

Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание – 2 бр., собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-1003 (Гб) МФ и в работно дело IР-14302; рег. дневник; картони – обр. 4 – 7 бр. и обр. 6 – 2 бр.; протокол рег. № КА 15/ 26.03.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело IР-1458 (Кж).

" ХАЙРЕТТИН,ЯШАР,ЮМЕР,,"С.КОМУНИГА, ЧЕРНООЧЕНЕ, КЪРДЖАЛИ",2014-03-19,"Община Черноочене","Неустановена принадлежност", ХАЙРИ,АХМЕДОВ,БРАХИМБАШЕВ,,"ГР.РУДОЗЕМ, РУДОЗЕМ, СМОЛЯН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ХАЙРИ,АХМЕДОВ,МИЛЕЗИМОВ,,"ГР.РУДОЗЕМ, РУДОЗЕМ, СМОЛЯН",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ХАЙРИ,ЕМИНОВ,БРАХИМОВСКИ,,"С.РИБНИЦА, РУДОЗЕМ, СМОЛЯН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ХАЙРИ,МАХМУД,АХМЕД,,"ГР.ИСПЕРИХ, ИСПЕРИХ, РАЗГРАД",2015-11-05,"Община Исперих","Неустановена принадлежност", ХАЙРИ,РАИФОВ,МЕХМЕДОВ,,"С.МИЛЕ, МАДАН, СМОЛЯН",2015-09-14,"Приватизирани предприятия - Смолян","Неустановена принадлежност", ХАЙРИ,РЕДЖЕБОВ,САДЪКОВ,,"ГР.ЗЛАТАРИЦА, ЗЛАТАРИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ХАЙРИ,РЕДЖЕБОВ,САДЪКОВ,,"ГР.ЗЛАТАРИЦА, ЗЛАТАРИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", ХАЙРИ,ФЕИМОВ,ОСМАНОВ,,"С.ТЪНКОТО, МАДАН, СМОЛЯН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ХАЙРИ,ХАККЪ,РАМИС,,"С.ЗАРИЦА, ГЛАВИНИЦА, СИЛИСТРА",2013-05-15,"Община Девня","Неустановена принадлежност", ХАЙРИ,ЯКУБ,МЕХМЕД,,"С.ЗВЪНАРКА, КРУМОВГРАД, КЪРДЖАЛИ",2014-11-13,"Община Крумовград","Неустановена принадлежност", ХАЙРИДИН,ХЮСНЮ,РАМИС,1963-03-21,"ГР.ИСПЕРИХ, ИСПЕРИХ, РАЗГРАД",2015-11-05,"Община Исперих","Решение № 2-572 от 05.11.2015 г. - община Исперих","

Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, документ от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-1163 (Рз) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 - 7 бр.; протокол рег. № 958/ 07.05.1990 г. за унищожаване работно дело IР-947 (Рз); протокол рег. № 959/ 07.05.1990 г. за унищожаване лично дело IА-1163 (Рз) (налично).

" ХАЙРИЕ,КАДИР,МУСТАФА,,"С.СТРАНДЖЕВО, КРУМОВГРАД, КЪРДЖАЛИ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ХАЙРИЕ,МЕХМЕД,МЕХМЕД,,"ГР.ДЖЕБЕЛ, ДЖЕБЕЛ, КЪРДЖАЛИ",2014-10-22,"Община Джебел","Неустановена принадлежност", ХАЙРУЛА,АЛИ,МЕХМЕД,,"С.ПОДГОРЕЦ, РУЕН, БУРГАС",2013-03-06,"Община Руен","Неустановена принадлежност", ХАЙРУЛА,АЛИ,ХАЙРУЛА,,"С.РАВЕН, МОМЧИЛГРАД, КЪРДЖАЛИ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ХАЙРУЛА,ДЖЕМАЛ,ХАЙРУЛА,1966-03-11,"ГР.АЙТОС, АЙТОС, БУРГАС",2012-12-12,"Община Айтос","Решение № 2-120 от 12.12.2012 г. - община Айтос","Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; документи от ръководилия го щатен служител; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; рег. бланка; лично дело I А - 3257 (Бс) – МФ" ХАЙРУЛА,МУСТАФА,ИМАМ,,"С.ТОКАЧКА, КРУМОВГРАД, КЪРДЖАЛИ",2014-11-13,"Община Крумовград","Неустановена принадлежност", ХАЙРУЛА,МУСТАФА,ИМАМ,,"С.ТОКАЧКА, КРУМОВГРАД, КЪРДЖАЛИ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ХАЙРУЛА,ЮСУФ,ХЮСЕИН,,"С.МЕДОВЕЦ, ДЪЛГОПОЛ, ВАРНА",2013-05-15,"Община Дългопол","Неустановена принадлежност", ХАЙРУЛЛАХ,РАМАДАН,ЮМЕР,,"С.ЛЕТОВНИК, МОМЧИЛГРАД, КЪРДЖАЛИ",2014-10-22,"Община Момчилград","Неустановена принадлежност", ХАЙРУЛЛАХ,РАСИМ,ЕМИН,,"С. ЛЕНИЩЕ, АРДИНО, КЪРДЖАЛИ",2013-02-13,"Община Созопол","Неустановена принадлежност", ХАКА,АЛИ,ХАЛИЛ,,"С.ЛЮЛЯКОВО, РУЕН, БУРГАС",2013-03-06,"Община Руен","Неустановена принадлежност", ХАКА,МЕХМЕД,ШАКИР,,"С.ЛИСТЕЦ, РУЕН, БУРГАС",2013-03-06,"Община Руен","Неустановена принадлежност", ХАКИФ,ЕМИН,ЕМИН,,"С.КОБИЛЯНЕ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2014-11-26,"Община Кърджали","Неустановена принадлежност", ХАККЪ,АКИФ,МУРАД,,"С.КРИЛАТИЦА, КИРКОВО, КЪРДЖАЛИ",2014-11-05,"Община Кирково","Неустановена принадлежност", ХАККЪ,БИЛЯЛ,ШАКИР,,"С.ВИШНА, РУЕН, БУРГАС",2013-03-06,"Община Руен","Неустановена принадлежност", ХАККЪ,МЕСТАН,АХМЕД,,"С.ДОЛНА КУЛА, КРУМОВГРАД, КЪРДЖАЛИ",2014-11-13,"Община Крумовград","Неустановена принадлежност", ХАККЪ,ОСМАНОВ,ГАВАЗОВ,,"С.НОВАЧЕВО, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ХАЛИБРАМ,ЗЕИД,НАСУФ,,"С.ПЕРПЕРЕК, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ХАЛИБРАМ,ЗЕИД,НАСУФ,,"С.ПЕРПЕРЕК, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2016-01-25,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Кърджали","Неустановена принадлежност", ХАЛИБРЯМ,БЕКИР,БЕКИР,,"С.СУХОВО, АРДИНО, КЪРДЖАЛИ",2014-11-26,"Община Кърджали","Неустановена принадлежност", ХАЛИБРЯМ,РАМАДАН,ХАЛИЛ,,"С.ЖЕЛЕЗНИК, ЧЕРНООЧЕНЕ, КЪРДЖАЛИ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ХАЛИДЕ,СМАИЛ,МУСТАФА,,"С.ДОБРА ПОЛЯНА, РУЕН, БУРГАС",2013-03-06,"Община Руен","Неустановена принадлежност", ХАЛИЛ,АДЕМОВ,ИСМАИЛОВ,1951-04-22,"С.БЕНКОВСКИ, АВРЕН, ВАРНА",2013-03-20,"Община Аврен","Решение № 2-151 от 20.03.2013 г. - община Аврен","

Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-1172 (Вн); рег. дневник; картони – обр. 4 - 4 бр.

" ХАЛИЛ,АЛИ,ЧАВУШ,1947-04-05,"С.ВОДЕН, ПЪРВОМАЙ, ПЛОВДИВ",2015-10-05,"Община Първомай","Решение № 2-560 от 05.10.2015 г. - община Първомай","

Документи от ръководил го щатен служител, съдържащи се в работно дело IР-240 (Пд); рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.

" ХАЛИЛ,АХМЕД,СОЛАК,,"С.ГЪЛЪБЕЦ, ПОМОРИЕ, БУРГАС",2013-02-20,"Община Поморие","Неустановена принадлежност", ХАЛИЛ,ДЖЕМАЛ,ХАСАН,,"С.СИНИ РИД, РУЕН, БУРГАС",2013-02-20,"Община Поморие","Неустановена принадлежност", ХАЛИЛ,ИБРАХИМОВ,ТОПОВ,,"С.ВЪЛКОСЕЛ, САТОВЧА, БЛАГОЕВГРАД",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ХАЛИЛ,ИБРЯМОВ,ИБРЯМОВ,,"ГР.КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2008-09-16,"Държавна агенция по горите","Неустановена принадлежност", ХАЛИЛ,ИБРЯМОВ,ИБРЯМОВ,,"ГР.КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2015-05-27,"Приватизирани предприятия - Кърджали","Неустановена принадлежност", ХАЛИЛ,МЕХМЕД,АХМЕД,,"ГР.КРУМОВГРАД, КРУМОВГРАД, КЪРДЖАЛИ",2014-11-13,"Община Крумовград","Неустановена принадлежност", ХАЛИЛ,МЕХМЕД,АХМЕД,,"ГР.КРУМОВГРАД, КРУМОВГРАД, КЪРДЖАЛИ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ХАЛИЛ,МЕХМЕД,КЬОСЕ,,"С.БЕНКОВСКИ, ДОБРИЧКА, ДОБРИЧ",2014-02-19,"Община Добричка","Неустановена принадлежност", ХАЛИЛ,МЕХМЕД,РЕДЖЕБ,,"С.РУДИНА, РУЕН, БУРГАС",2013-03-06,"Община Руен","Неустановена принадлежност", ХАЛИЛ,МЕХМЕД,ФЕЙЗИЧАУШ,,"ГР.СЪРНИЦА, ВЕЛИНГРАД, ПАЗАРДЖИК",2013-05-29,"Длъжници към банка МИНЕРАЛБАНК","Неустановена принадлежност", ХАЛИЛ,МЕХМЕД,ЧЬОЛ,,"С.МАНОЛИЧ, СУНГУРЛАРЕ, БУРГАС",2013-02-27,"Община Сунгурларе","Неустановена принадлежност", ХАЛИЛ,МЕХМЕДАЛИ,САЛИМ,,"С.ДОЛНО ЧЕРКОВИЩЕ, СТАМБОЛОВО, ХАСКОВО",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ХАЛИЛ,МОХАМЕД,АШЪКХАСАН,1949-09-04,"С.ТОКАЧКА, КРУМОВГРАД, КЪРДЖАЛИ",2013-11-20,"Средни училища","Решение № 2-259 от 20.11.2013 г. - училища по Закона за народната просвета","Документ от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IО-120 (Кж) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 9 бр.; протокол рег. № КА 12/ 20.03.1990 г. с предложение за унищожаване лично дело IО-120 (Кж) (налично); протокол рег. № КА 15/ 26.03.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело IР-780 (Кж)." ХАЛИЛ,МОХАМЕД,АШЪКХАСАН,1949-09-04,"С.ТОКАЧКА, КРУМОВГРАД, КЪРДЖАЛИ",2014-11-13,"Община Крумовград","Решение № 2-426 от 13.11.2014 г. - община Крумовград","

Документ от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IО-120 (Кж) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 9 бр.; протокол рег. № КА 12/ 20.03.1990 г. с предложение за унищожаване лично дело IО-120 (Кж) (налично); протокол рег. № КА 15/ 26.03.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело IР-780 (Кж).

" ХАЛИЛ,МУСТАФА,АХМЕД,,"С.БАБЯК, БЕЛИЦА, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", ХАЛИЛ,МЮМЮН,ХАЛИЛ,,"С.ВРЕЛО, МОМЧИЛГРАД, КЪРДЖАЛИ",2014-10-22,"Община Момчилград","Неустановена принадлежност", ХАЛИЛ,МЮМЮН,ХАЛИЛ,,"С.ДОЛНО ПРАХОВО, АРДИНО, КЪРДЖАЛИ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ХАЛИЛ,НАЗИФ,ХАЛИЛ,,"С.МОРЯНЦИ, КРУМОВГРАД, КЪРДЖАЛИ",2014-11-13,"Община Крумовград","Неустановена принадлежност", ХАЛИЛ,РЕДЖЕБОВ,ЮСЕИНОВ,,"С.КОЗИЦА, ДЖЕБЕЛ, КЪРДЖАЛИ",2014-10-22,"Община Джебел","Неустановена принадлежност", ХАЛИЛ,РЕДЖЕБОВ,ЮСЕИНОВ,,"С.КОЗИЦА, ДЖЕБЕЛ, КЪРДЖАЛИ",2016-01-25,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Кърджали","Неустановена принадлежност", ХАЛИЛ,САДУЛА,САДУЛА,,"С.ТАТУЛ, МОМЧИЛГРАД, КЪРДЖАЛИ",2016-01-25,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Кърджали","Неустановена принадлежност", ХАЛИЛ,САЛИЕВ,НАСУФОВ,,"С.ЛОПУШНА, ДЪЛГОПОЛ, ВАРНА",2015-12-17,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Варна","Неустановена принадлежност", ХАЛИЛ,САЛИХОВ,БАБУЧЕВ,,"ГР.СЪРНИЦА, ВЕЛИНГРАД, ПАЗАРДЖИК",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ХАЛИЛ,САЛИХОВ,БАБУЧЕВ,,"ГР.СЪРНИЦА, ВЕЛИНГРАД, ПАЗАРДЖИК",2015-04-21,"Община Велинград","Неустановена принадлежност", ХАЛИЛ,СЕЙДАХМЕД,АХМЕД,,"С.ВЕЗЕНКОВО, СУНГУРЛАРЕ, БУРГАС",2013-02-27,"Община Сунгурларе","Неустановена принадлежност", ХАЛИЛ,СЕЙДАХМЕД,АХМЕД,,"С.ВЕЗЕНКОВО, СУНГУРЛАРЕ, БУРГАС",2015-12-01,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Неустановена принадлежност", ХАЛИЛ,СЮЛЕЙМАН,АЙРИ,,"ГР.СЪРНИЦА, ВЕЛИНГРАД, ПАЗАРДЖИК",2015-03-11,"Частични местни избори 15.03.2015 г.","Неустановена принадлежност", ХАЛИЛ,ХАЛИБРЯМ,АПТИ,,"С.СТРЕМЦИ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2014-11-26,"Община Кърджали","Неустановена принадлежност", ХАЛИЛ,ХАЛИБРЯМ,АПТИ,,"С.СТРЕМЦИ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2016-01-25,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Кърджали","Неустановена принадлежност", ХАЛИЛ,ХАЛИЛИБРАХИМ,ЮЗЕИР,,"С.КУПЦИТЕ, ДЖЕБЕЛ, КЪРДЖАЛИ",2014-10-22,"Община Джебел","Неустановена принадлежност", ХАЛИЛ,ХАЛИЛИБРАХИМ,ЮЗЕИР,,"С.КУПЦИТЕ, ДЖЕБЕЛ, КЪРДЖАЛИ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ХАЛИЛ,ХАЛИЛОВ,МУСОВ,1939-06-19,"С.КОБИЛЯНЕ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2014-11-26,"Община Кърджали","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1" ХАЛИЛ,ХАЛИМ,БЕКИР,,"С.КОКИЧЕ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2014-11-26,"Община Кърджали","Неустановена принадлежност", ХАЛИЛ,ХАЛИМ,БЕКИР,,"С.КОКИЧЕ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ХАЛИЛ,ХАСАН,МЕХМЕД,1965-09-11,"ГР.КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2015-05-27,"Приватизирани предприятия - Кърджали","Решение № 2-513 от 27.05.2015 г. - Приватизирани предприятия - Кърджали","

Собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководил го щатен служител, съдържащи се в работно дело IР-13505; рег. дневник; картони – обр. 4 – 9 бр. и обр. 6; протокол рег. № КА 15/ 26.03.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело IР-1374 (Кж).; писмо вх. № 760/ 01.10.1993 г. за унищожаване делата на СС ""Хари"".

" ХАЛИЛ,ХЮСЕИН,ДЕЛИАМЕД,,"С.ОРИЗАРЕ, НЕСЕБЪР, БУРГАС",2014-01-22,"Длъжници към Централна кооперативна банка","Неустановена принадлежност", ХАЛИЛ,ХЮСЕИН,САИД,,"С.СИНИ ВИР, КАОЛИНОВО, ШУМЕН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ХАЛИЛ,ХЮСЕИН,ХАЛИЛ,,"С.ПЛАНИНИЦА, РУЕН, БУРГАС",2013-03-06,"Община Руен","Неустановена принадлежност", ХАЛИЛ,ХЮСЕИНОВ,АДЕМОВ,,"С.СТЕВРЕК, АНТОНОВО, ТЪРГОВИЩЕ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ХАЛИЛ,ХЮСЕИНОВ,МОЛОВ,,"С.ЛЪЖНИЦА, ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", ХАЛИЛ,ЮМЕР,ХАСАН,,"С.ПРИПЕК, РУЕН, БУРГАС",2013-03-06,"Община Руен","Неустановена принадлежност", ХАЛИЛ,ЮСЕИН,ДИКМЕ,,"С.ЛЕЩАРКА, КРУМОВГРАД, КЪРДЖАЛИ",2014-11-13,"Община Крумовград","Неустановена принадлежност", ХАЛИЛ,ЮСЕИН,МОЛЛАХАСАН,,"С.ПЛОВКА, КИРКОВО, КЪРДЖАЛИ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ХАЛИЛ,ЮСЕИН,СЕИД,,"С.ДОЛНА КРЕПОСТ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2014-11-26,"Община Кърджали","Неустановена принадлежност", ХАЛИЛ,ЮСУФОВ,МУСОВ,,"С.ВЪЛКОСЕЛ, САТОВЧА, БЛАГОЕВГРАД",2011-05-12,"Община Сатовча","Неустановена принадлежност", ХАЛИЛ,ЮСУФОВ,МУСОВ,,"С.ВЪЛКОСЕЛ, САТОВЧА, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", ХАЛИЛ,ЮСУФОВ,МУСОВ,,"С.ВЪЛКОСЕЛ, САТОВЧА, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", ХАЛИЛИБРАХИМ,ХЮСЕИН,АХМЕД,,"С.ЧОРБАДЖИЙСКО, КИРКОВО, КЪРДЖАЛИ",2014-11-05,"Община Кирково","Неустановена принадлежност", ХАЛИЛИБРЯМ,МЕХМЕД,ЮМЕР,,"С.КРАСИНО, КРУМОВГРАД, КЪРДЖАЛИ",2014-11-13,"Община Крумовград","Неустановена принадлежност", ХАЛИМ,АХМЕД,АХМЕД,,"С.ДОБРА ПОЛЯНА, РУЕН, БУРГАС",2013-03-06,"Община Руен","Неустановена принадлежност", ХАЛИМ,БАСРИ,МЕХМЕД,,"С.СРЕДСКА, ЧЕРНООЧЕНЕ, КЪРДЖАЛИ",2014-03-19,"Община Черноочене","Неустановена принадлежност", ХАЛИМ,БАСРИ,РЮСТЕМ,,"С.ПАНИЧКОВО, ЧЕРНООЧЕНЕ, КЪРДЖАЛИ",2014-03-19,"Община Черноочене","Неустановена принадлежност", ХАЛИМ,БАСРИ,РЮСТЕМ,,"С.ПАНИЧКОВО, ЧЕРНООЧЕНЕ, КЪРДЖАЛИ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ХАЛИМ,БАСРИ,РЮСТЕМ,,"С.ПАНИЧКОВО, ЧЕРНООЧЕНЕ, КЪРДЖАЛИ",2016-01-25,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Кърджали","Неустановена принадлежност", ХАЛИМ,МЮМЮН,КАСИМ,,"С.ДЪЖДОВНИЦА, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2014-11-26,"Община Кърджали","Неустановена принадлежност", ХАЛИМ,ХАЛИЛ,МЕХМЕДАЛИ,,"С.РАВЕН, МОМЧИЛГРАД, КЪРДЖАЛИ",2014-11-26,"Община Кърджали","Неустановена принадлежност", ХАЛИМЕ,АХМЕД,ХАДЖИБЕКИР,,"С.РУЕН, РУЕН, БУРГАС",2012-12-12,"Община Айтос","Неустановена принадлежност", ХАЛИМЕ,АХМЕД,ХАДЖИБЕКИР,,"С.РУЕН, РУЕН, БУРГАС",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ХАЛИМЕ,ХЮСЕИНОВА,АХМЕДОВА,,"С.ИЛИЙНО, ОМУРТАГ, ТЪРГОВИЩЕ",2011-08-03,"Агенция за държавна финансова инспекция","Неустановена принадлежност", ХАЛИНА,ГЕРГИНОВА,ПАНЧЕВА,,"С.ИСКРЕЦ, СВОГЕ, СОФИЙСКА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ХАЛИТ,ДЖЕМИЛ,АПТИШ,,"С.КАДЪНКА, ЧЕРНООЧЕНЕ, КЪРДЖАЛИ",2015-08-11,"Община Асеновград","Неустановена принадлежност", ХАЛИТ,ОСМАН,ГААЗИ,1951-08-15,"С.СМИРНЕНСКИ, ВЕТОВО, РУСЕ",2007-09-04,"Народно събрание","Решение № 14 от 04.09.2007 г. - Народно събрание","Картон обр. 4" ХАМДИ,АЛИ,ХАСАН,,"С.ДЖАНКА, КРУМОВГРАД, КЪРДЖАЛИ",2014-11-13,"Община Крумовград","Неустановена принадлежност", ХАМДИ,АХМЕД,ДАУД,1939-01-27,"С.ГРАДНИЦА, ТЕРВЕЛ, ДОБРИЧ",2014-03-12,"Община Тервел","Решение № 2-321 от 12.03.2014 г. - община Тервел","

Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-377 (Тх) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 7 бр.

" ХАМДИ,БИЛЯЛ,КЪЛЪЧ,,"С.ЦОНЕВО, ДЪЛГОПОЛ, ВАРНА",2013-05-15,"Община Дългопол","Неустановена принадлежност", ХАМДИ,ИСМАИЛ,САДУЛА,,"С.ИВАНЦИ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2015-05-27,"Приватизирани предприятия - Кърджали","Неустановена принадлежност", ХАМДИ,МЕХМЕДОВ,ИЛИЯЗОВ,,"С.СЪЕДИНЕНИЕ, ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ",2015-08-11,"Приватизирани предприятия - Търговище","Неустановена принадлежност", ХАМДИ,МЮМЮН,КАЯЛ,,"С.ПРЕСЕКА, КИРКОВО, КЪРДЖАЛИ",2014-11-05,"Община Кирково","Неустановена принадлежност", ХАМДИ,НУРУЛА,НУРУЛА,,"С.ТОДОРОВО, ИСПЕРИХ, РАЗГРАД",2015-11-05,"Община Исперих","Неустановена принадлежност", ХАМДИ,ХАЙРИЕВ,ЕФЕЛЬОВ,,"С.ЕЛХОВЕЦ, РУДОЗЕМ, СМОЛЯН",2012-06-05,"КТ Подкрепа","Неустановена принадлежност", ХАМДИ,ХАЛИЛ,ДЖЕЛИЛ,,"С.ЛЯСКОВО, ЧЕРНООЧЕНЕ, КЪРДЖАЛИ",2014-03-19,"Община Черноочене","Неустановена принадлежност", ХАМДИ,ХАЛИЛ,ИСМАИЛ,,"С.СТАРИ ЧАЛ, КРУМОВГРАД, КЪРДЖАЛИ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ХАМДИ,ЮМЕРОСМАН,ХАДЖИЮСЕИН,1947-03-01,"С.КАЯЛОБА, КИРКОВО, КЪРДЖАЛИ",2014-11-05,"Община Кирково","Решение № 2-422 от 05.11.2014 г. - община Кирково","

Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-1948 (Кж) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 9 бр. и обр. 6; протокол рег. № КА 15/ 26.03.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело IР-1635 (Кж).

" ХАМЗА,ВЕЛИЕВ,АЛИЕВ,1944-03-10,"С.ЯБЛАНОВО, КОТЕЛ, СЛИВЕН",2014-02-24,"Община Каварна","Решение № 2-315 от 24.02.2014 г. - община Каварна","

Рег. дневник; картони - обр. 4 – 9 бр.; писмо вх. № 2044/ 1990 г., което уведомява, че с протокол рег. № 96/ 17.04.1990 г. са унищожени лично и работно дело на ""Авицена""

" ХАМЗА,НИЯЗИ,ЮМЕР,,"С.ДОБРА ПОЛЯНА, РУЕН, БУРГАС",2013-03-06,"Община Руен","Неустановена принадлежност", ХАМЗА,ЯХЙА,ЯХЙА,1945-08-08,"С.КАРАВЕЛЬОВО, РУЕН, БУРГАС",2013-03-06,"Община Руен","Решение № 2-145 от 06.03.2013 г. - община Руен","Рег. дневник; картони – обр. 4 и обр. 6; протокол рег. № С 193/ 09.04.1990 г. за унищожаване лично дело IА-2522 (Бс); протокол рег. № С 194/ 09.04.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело IР-983 (Бс)." ХАМИД,БАРИ,ХАМИД,,"С.СИНИ ВИР, КАОЛИНОВО, ШУМЕН",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ХАМИД,БАРИ,ХАМИД,,"С.СИНИ ВИР, КАОЛИНОВО, ШУМЕН",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ХАМИД,БАРИ,ХАМИД,,"С.СИНИ ВИР, КАОЛИНОВО, ШУМЕН",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност", ХАМИД,БАРИ,ХАМИД,,"С.СИНИ ВИР, КАОЛИНОВО, ШУМЕН",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", ХАМИД,МЕХМЕД,ЕРЕДЖЕБ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2013-03-06,"Община Руен","Неустановена принадлежност", ХАМИД,МУРАД,ХАСАН,1938-01-21,"С.ДЪЖДОВНИЦА, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2014-11-26,"Община Кърджали","Решение № 2-430 от 26.11.2014 г. - община Кърджали","

Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документи от ръководили го щатни служители, рег. бланка, съдържащи се в лично диле IА-339 (Кж) МФ и IА-17079; рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 4 – 12 и обр. 6; протокол рег. № КА 499/ 13.04.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело IР-368 (Кж); протокол рег. № КА 547/ 27.05.1990 г. с предложение за унищожаване лично дело IА-339 (Кж) (налично).

" ХАМИД,МУСТАФОВ,КИНЕВИРСКИ,,"С.ДОЛНО ДРЯНОВО, ГЪРМЕН, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", ХАМИД,НЕЗИР,РУШИД,,"С.СУХОДОЛ, ГЛАВИНИЦА, СИЛИСТРА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ХАМИД,ХИЛМИЕВ,ХАЛИМОВ,,"С.ВЕНЕЦ, ВЕНЕЦ, ШУМЕН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ХАМИЛ,АКИФОВ,АРИФОВ,,"С.ВЕНЕЦ, ВЕНЕЦ, ШУМЕН",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност", ХАМИЛ,ХАККЪ,ЯХЯ,,"С.ДУХОВЕЦ, ИСПЕРИХ, РАЗГРАД",2015-11-05,"Община Исперих","Неустановена принадлежност", ХАНИ,САЛИМ,ХАЛИЛ,,ЛИВАН,2014-06-04,"Приватизация - обособени части - София","Неустановена принадлежност", ХАНИМЕ,САБРИ,ЮСУФ,,"С.КАМЕНКА, КРУМОВГРАД, КЪРДЖАЛИ",2014-11-13,"Община Крумовград","Неустановена принадлежност", ХАНИФЕ,ИЗЕТ,ХАСАН,,"С.ЛЕНИЩЕ, АРДИНО, КЪРДЖАЛИ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ХАРАЛАМБИ,БОРИСОВ,АНЧЕВ,1953-06-02,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2008-02-12,"Министерски съвет","Решение № 25 от 12.02.2008 г. - министър-председатели, заместник министър-председатели, министри и заместник-министри","Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IА-31240" ХАРАЛАМБИ,БОРИСОВ,АНЧЕВ,1953-06-02,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2014-02-24,"Висш адвокатски съвет","Решение № 2-316 от 24.02.2014 г. - Висшия адвокатски съвет","

Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони - обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; лично дело IА-31240

" ХАРАЛАМБИ,БОРИСОВ,АНЧЕВ,1953-06-02,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2014-06-04,"Приватизация - обособени части - София","Решение № 2-355 от 04.06.2014 г. - Приватизация - обособени части - София","Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони - обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; лично дело IА-31240" ХАРАЛАМБИ,ВАСИЛЕВ,КАСАБОВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2011-02-02,"Регионални печатни издания","Неустановена принадлежност", ХАРАЛАМБИ,ВАСИЛЕВ,КАСАБОВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2013-04-03,"Община Варна","Неустановена принадлежност", ХАРАЛАМБИ,ВАСИЛЕВ,КАСАБОВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2015-04-01,"Приватизирани предприятия - Варна","Неустановена принадлежност", ХАРАЛАМБИ,ГЕОРГИЕВ,ПАНИЦИДИС,1953-12-03,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-06-10,"Софийски университет Св. Климент Охридски","Решение № 2-356 от 10.06.2014 г. - Софийски университет ""Св. Климент Охридски""","

Документ за получено възнаграждение, разходни документи, отчетени от ръководил го щатен служител, документи от ръководили го щатни служители, рег. бланка, съдържащи се в дело Ф1, а.е. 7359; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3.

" ХАРАЛАМБИ,ГЕОРГИЕВ,ХАРАЛАМБИЕВ,,"ГР.СВИЩОВ, СВИЩОВ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2012-09-26,"Българска търговско-промишлена палата","Неустановена принадлежност", ХАРАЛАМБИ,ГРИГОРОВ,ПОПОВ,,"С.СЕВЕРЦИ, КРУШАРИ, ДОБРИЧ",2014-03-12,"Община Крушари","Неустановена принадлежност", ХАРАЛАМБИ,ДИМИТРОВ,ХАРАЛАМБИЕВ,,"С.ДЕЛЧЕВО, ИСПЕРИХ, РАЗГРАД",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ХАРАЛАМБИ,ЕВГЕНИЕВ,КИРКОВ,,"ГР.БЕЛОГРАДЧИК, БЕЛОГРАДЧИК, ВИДИН",2013-11-06,"Централна кооперативна банка","Неустановена принадлежност", ХАРАЛАМБИ,ЕВГЕНИЕВ,КИРКОВ,,"ГР.БЕЛОГРАДЧИК, БЕЛОГРАДЧИК, ВИДИН",2014-06-18,"Длъжници към Държавна спестовна каса","Неустановена принадлежност", ХАРАЛАМБИ,ЕВГЕНИЕВ,КИРКОВ,,"ГР.БЕЛОГРАДЧИК, БЕЛОГРАДЧИК, ВИДИН",2015-04-21,"Синдици, включени в списъка на синдиците при БНБ","Неустановена принадлежност", ХАРАЛАМБИ,МАРКОВ,КАЛБАНОВ,1920-11-23,"С.РЕСЕН, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-06-11,"Община Велико Търново","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1" ХАРАЛАМБИ,МЛАДЕНОВ,ИВАНОВ,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2008-11-26,"Българска национална телевизия","Неустановена принадлежност", ХАРАЛАМБИ,НИКОЛАЕВ,ПОППАЛОВ,,"ГР.СМОЛЯН, СМОЛЯН, СМОЛЯН",2013-07-03,"Длъжници към Стопанска банка","Неустановена принадлежност", ХАРАЛАМБИ,САЛЧОВ,ТИШКОВ,,ТУРЦИЯ,2011-06-16,"Висша атестационна комисия","Неустановена принадлежност", ХАРАЛАМБИ,СЕВОВ,МОЧЕВ,,"ГР.ТОПОЛОВГРАД, ТОПОЛОВГРАД, ХАСКОВО",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ХАРАЛАМБИ,ХРИСТОВ,ХАРАЛАМБИЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-10-17,"Министерство на икономиката, енергетиката и туризма","Неустановена принадлежност", ХАРАЛАМБИ,ХРИСТОВ,ХАРАЛАМБИЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-07-03,"Длъжници към Стопанска банка","Неустановена принадлежност", ХАРАЛАМБИ,ХРИСТОВ,ХРИСТОВ,,"ГР.БЯЛА ЧЕРКВА, ПАВЛИКЕНИ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ХАРАЛАМБИЙ,СТЕФАНОВ,КУЗМАНОВ,1960-03-11,"ГР.КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2013-11-20,"Средни училища","Решение № 2-259 от 20.11.2013 г. - училища по Закона за народната просвета","Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-1594 (Кж) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 - 5 бр.; протокол рег. № КА 15/ 26.03.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело IР-1236 (Кж); протокол рег. № КА 12/ 20.03.1990 г. с предложение да бъде унищожено лично дело IА-1594 (Кж) (налично)." ХАРАЛАМБО,ХАРАЛАМБОВ,ПОПОВ,1930-05-20,"С.БАНЯ, НЕСЕБЪР, БУРГАС",2013-02-13,"Община Несебър","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1" ХАРАЛАМПИ,ВАСИЛЕВ,ШИКОВ,,"С.ДЪЛБОК ИЗВОР, ПЪРВОМАЙ, ПЛОВДИВ",2015-06-18,"Приватизирани предприятия - Пловдив","Неустановена принадлежност", ХАРАЛАМПИ,ДИМИТРОВ,ХАРАЛАНОВ,1952-03-29,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2015-06-18,"Община Белене","Решение № 2-521 от 18.06.2015 г. - община Белене","

Документ от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-562 (Вр) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр. и обр. 6; протокол рег. № 46/ 04.04.1990 г., че ""следва да бъде унищожено"" лично дело IА-2660 (Вр) и работно дело IР-1079 (Вр).

" ХАРАЛАМПИ,ИВАНОВ,ГЕОРГИЕВ,,"С.НИВЯНИН, БОРОВАН, ВРАЦА",2015-03-24,"Община Вършец","Неустановена принадлежност", ХАРАЛАМПИ,ИВАНОВ,ДЖЕЛЕПОВ,,"ГР.КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2014-11-26,"Община Кърджали","Неустановена принадлежност", ХАРАЛАМПИ,ИВАНОВ,ХАРАЛАМПИЕВ,,"С.ГОРНИ ДЪБНИК, ДОЛНИ ДЪБНИК, ПЛЕВЕН",2015-06-23,"Община Долни Дъбник","Неустановена принадлежност", ХАРАЛАМПИ,ИЛИЕВ,ВАСЕВ,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2015-06-01,"Община Перник","Неустановена принадлежност", ХАРАЛАМПИ,КИРИЛОВ,ШКЕНДЕРОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", ХАРАЛАМПИ,ЛОЗАНОВ,ЗЛАТАНОВ,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", ХАРАЛАМПИ,ЛОЗАНОВ,ЗЛАТАНОВ,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2016-02-18,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Кюстендил","Неустановена принадлежност", ХАРАЛАМПИ,МАРИНОВ,ЯНАКИЕВ,,"ГР.ГАБРОВО, ГАБРОВО, ГАБРОВО",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", ХАРАЛАМПИ,МИТРОФАНОВ,ПАСКАЛЕВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2014-07-15,"Университет по хранителни технологии","Неустановена принадлежност", ХАРАЛАМПИ,МИХАЙЛОВ,ИВАНОВ,,"С.ОЩАВА, КРЕСНА, БЛАГОЕВГРАД",2011-04-05,"Община Кресна","Неустановена принадлежност", ХАРАЛАМПИ,НИКОЛОВ,ПЕТКОВ,,"ГР.БЯЛА СЛАТИНА, БЯЛА СЛАТИНА, ВРАЦА",2013-10-23,"Община Бяла Слатина","Неустановена принадлежност", ХАРАЛАМПИ,НИКОЛОВ,ПОПОВ,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2015-07-16,"Община Плевен","Неустановена принадлежност", ХАРАЛАМПИ,ПЕТРОВ,ХРИСТОВ,,"С.МАЛО ПЕЩЕНЕ, ВРАЦА, ВРАЦА",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ХАРАЛАМПИ,ПЕТРОВ,ХРИСТОВ,,"С.МАЛО ПЕЩЕНЕ, ВРАЦА, ВРАЦА",2013-11-13,"Община Враца","Неустановена принадлежност", ХАРАЛАМПИ,СВИЛЕНОВ,БОРИСОВ,,"ГР.ДРАГОМАН, ДРАГОМАН, СОФИЙСКА",2011-06-16,"Висша атестационна комисия","Неустановена принадлежност", ХАРАЛАМПИ,СТЕФАНОВ,КРИНКОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2014-02-19,Агробизнесбанк,"Неустановена принадлежност", ХАРАЛАМПИ,СТЕФАНОВ,КРИНКОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2014-06-18,"Длъжници към Държавна спестовна каса","Неустановена принадлежност", ХАРАЛАМПИ,ТРАЯНОВ,ЦАНКОВ,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2015-07-22,"Община Никопол","Неустановена принадлежност", ХАРАЛАМПИ,ХРИСТОВ,СИДЕРОВ,1949-02-04,"С.ДЪБОВАН, ГУЛЯНЦИ, ПЛЕВЕН",2015-06-18,"Община Гулянци","Решение № 2-522 от 18.06.2015 г. - община Гулянци","

Рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр. и обр. 6; протокол рег. № 03-56/ 19.03.1990 г. с предложение за унищожаване лично дело IА-1529 (Пл); протокол рег. № 03-55/ 19.03.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело IР-407 (Пл).

" ХАРАЛАМПИ,ЦВЕТКОВ,ЯРЪМОВ,,"ГР.КАЗАНЛЪК, КАЗАНЛЪК, СТАРА ЗАГОРА",2013-09-18,"Община Видин","Неустановена принадлежност", ХАРАЛАН,АНГЕЛОВ,ГАРГОВ,,"С.ЧЕРНОГОРОВО, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ХАРАЛАН,ВАСИЛЕВ,ХАРАЛАНОВ,,"ГР.СМЯДОВО, СМЯДОВО, ШУМЕН",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ХАРАЛАН,ИЛИЕВ,ХАРАЛАНОВ,,"С.КРИВНЯ, ВЕТОВО, РУСЕ",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ХАРАЛАН,КЪНЧЕВ,ХАРАЧЕРОВ,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2012-07-04,"Конфедерация на независимите синдикати в България","Неустановена принадлежност", ХАРАЛАН,МИХАЙЛОВ,ХАРАЛАНОВ,,"ГР.ОМУРТАГ, ОМУРТАГ, ТЪРГОВИЩЕ",2012-06-14,"Технически университет Варна","Неустановена принадлежност", ХАРАЛАН,НЕДЯЛКОВ,ХАРАЛАНОВ,,"ГР.ЛОЗНИЦА, ЛОЗНИЦА, РАЗГРАД",2008-02-12,Министерства,"Неустановена принадлежност", ХАРАЛАН,НЕДЯЛКОВ,ХАРАЛАНОВ,,"ГР.ЛОЗНИЦА, ЛОЗНИЦА, РАЗГРАД",2012-10-10,"Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията","Неустановена принадлежност", ХАРАЛАН,ТРИФОНОВ,ХАРАЛАНОВ,,"С.ЛИЛЯК, ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ",2013-11-06,"Централна кооперативна банка","Неустановена принадлежност", ХАРДИН,ИЛИЕВ,ПЕТРОВ,,"С.ГОВЕЖДА, ГЕОРГИ ДАМЯНОВО, МОНТАНА",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност", ХАРИ,АЛЕКСИЕВ,АЛЕКСИЕВ,,"ГР.ЗЛАТОГРАД, ЗЛАТОГРАД, СМОЛЯН",2010-10-28,"Комисия за защита от дискриминация","Неустановена принадлежност", ХАРИ,АНГЕЛОВ,АНДОНОВ,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ХАРИ,АНДРЕЕВ,ВЛАДИМИРОВ,1954-09-18,"С.АХРЯНСКО, АРДИНО, КЪРДЖАЛИ",2014-02-24,"Висш дисциплинарен съд","Решение № 2-318 от 24.02.2014 г. - Висшия дисциплинарен съд","

Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, собственоръчно написани агентурни сведения, документ за получено възнаграждение, разходен документ, отчетен от ръководил го щатен служител, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-26800 и в работно дело IР-12116; рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр. и обр. 6.

" ХАРИ,ВИКТОРОВ,ПЕТКОВ,,"С.ЗЛАТИЯ, ВЪЛЧЕДРЪМ, МОНТАНА",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ХАРИ,ЕМИЛОВ,ТОРМАНОВ,,"С.СТАРЦЕВО, ЗЛАТОГРАД, СМОЛЯН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ХАРИ,ИВАНОВ,ЛИШЕВ,,"С.ЛЕВСКИ, СУВОРОВО, ВАРНА",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ХАРИ,КАМЕНОВ,БАЛТОВ,,"С.ДРАНГОВО, КИРКОВО, КЪРДЖАЛИ",2014-11-05,"Община Кирково","Неустановена принадлежност", ХАРИ,КИРОВ,ИЛИЕВ,,"ГР.НЕДЕЛИНО, НЕДЕЛИНО, СМОЛЯН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ХАРИ,КРУМОВ,КЪНЧЕВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2012-07-25,"Конфедерация на независимите синдикати в България","Неустановена принадлежност", ХАРИ,МИЛЧЕВ,ПОПОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност", ХАРИ,МИРЧЕВ,ИРГЕВ,,ГЪРЦИЯ,2013-07-10,"Община Сухиндол","Неустановена принадлежност", ХАРИ,МИТКОВ,АНТОНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ХАРИ,НИКОЛОВ,КОСТАДИНОВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2012-10-10,"Висше военноморско училище ""Н. Й. Вапцаров""","Неустановена принадлежност", ХАРИ,НИКОЛОВ,ХАРАЛАМПИЕВ,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2014-02-24,"Висш адвокатски съвет","Неустановена принадлежност", ХАРИ,НИКОЛОВ,ХАРАЛАМПИЕВ,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2014-02-24,"Висш дисциплинарен съд","Неустановена принадлежност", ХАРИ,НИКОЛОВ,ХАРАЛАМПИЕВ,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2015-04-28,"Община Пазарджик","Неустановена принадлежност", ХАРИ,ПАВЛОВ,ПАВЛОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-11-18,"Агенция за приватизация","Неустановена принадлежност", ХАРИ,ПЕТРОВ,ТАСЕВ,,"ГР.ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ, ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-07-24,"Община Стражица","Неустановена принадлежност", ХАРИ,ПЕТРОВ,ТАСЕВ,,"ГР.ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ, ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-12-08,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Велико Търново","Неустановена принадлежност", ХАРИ,ПЪРВАНОВ,АЛЕКСАНДРОВ,,"С.РАСОВО, МЕДКОВЕЦ, МОНТАНА",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ХАРИ,ПЪРВАНОВ,АЛЕКСАНДРОВ,,"С.РАСОВО, МЕДКОВЕЦ, МОНТАНА",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ХАРИ,ПЪРВАНОВ,АЛЕКСАНДРОВ,,"С.РАСОВО, МЕДКОВЕЦ, МОНТАНА",2016-02-09,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Монтана","Неустановена принадлежност", ХАРИ,РАФАИЛОВ,ХАДЖИЕВ,,"ГР.НЕДЕЛИНО, НЕДЕЛИНО, СМОЛЯН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ХАРИ,СТАНКОВ,НИКОЛОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ХАРИ,ЯНКОВ,САМАЛИЕВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2014-07-15,"Аграрен университет - Пловдив","Неустановена принадлежност", ХАРИ,ЯНЧЕВ,ЛАМБОВ,1949-08-02,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 153 от 27.07.2010 г. - Министерство на вътрешните работи","Със заповед № 496/ 18.02.1977 г. е назначен за разузнавач III степен; със заповед № 134/ 01.09.1982 г. е преназначен за ст. разузнавач; със заповед № 180/ 04.09.1984 г. е преназначен за инспектор." ХАРИЗАН,ГЕОРГИЕВ,ТАМАХКЯРОВ,,"ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, БЛАГОЕВГРАД",2010-10-05,"Изпълнителна агенция по хидромелиорации","Неустановена принадлежност", ХАРИЗАН,ГЕОРГИЕВ,ТАМАХКЯРОВ,,"ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, БЛАГОЕВГРАД",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност", ХАРИЗАН,КИРИЛОВ,САРАНДЕВ,,"ГР.ХАДЖИДИМОВО, ХАДЖИДИМОВО, БЛАГОЕВГРАД",2011-05-27,"Община Хаджидимово","Неустановена принадлежност", ХАРИЗАН,НЕЙКОВ,ХРИСТОВ,1959-08-04,"С.ВЕНЕЦ, ВЕНЕЦ, ШУМЕН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Решение № 2-566 от 16.10.2015 г. - Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","

Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони - обр. 4 – 5 бр.; лично дело IА-460; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г.

" ХАРИЗАН,ПАВЛОВ,ХАРИЗАНОВ,,"С.ИВАНОВО, ВЪРБИЦА, ШУМЕН",2011-03-09,"Посланици - кадрови промени","Неустановена принадлежност", ХАРИЗАН,ПЕТКОВ,ТОДОРОВ,1936-11-08,"С.ПОРУЧИК КЪРДЖИЕВО, КРУШАРИ, ДОБРИЧ",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 153 от 27.07.2010 г. - Министерство на вътрешните работи","Рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 4 – 3 бр.; протокол № 89/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-21387 и работно дело IР-4499." ХАРИЗАН,СТОЯНОВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.ОМУРТАГ, ОМУРТАГ, ТЪРГОВИЩЕ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ХАРИЗАН,СТОЯНОВ,МАРКОВ,,"С.СТАРО ЖЕЛЕЗАРЕ, ХИСАРЯ, ПЛОВДИВ",2013-06-05,"УниКредит Булбанк АД","Неустановена принадлежност", ХАРИСОНА,ДИМИТРОВА,КАЛАЙДЖИЕВА,,"С.ЛЪКИ, ХАДЖИДИМОВО, БЛАГОЕВГРАД",2011-05-27,"Община Хаджидимово","Неустановена принадлежност", ХАРИТОН,ГЕОРГИЕВ,КОВАЧЕВ,,"ГР.СМОЛЯН, СМОЛЯН, СМОЛЯН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ХАРИТОН,ДИМИТРОВ,ХАРИТОНОВ,,"ГР.БЯЛА ЧЕРКВА, ПАВЛИКЕНИ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ХАРИТОН,МИЛАНОВ,МИЛАНОВ,,"ГР.ГАБРОВО, ГАБРОВО, ГАБРОВО",2010-09-29,"Регионални печатни издания","Неустановена принадлежност", ХАРИТОШ,СПАСОВ,ВЕЦОВ,,"ГР.ВЕЛИНГРАД, ВЕЛИНГРАД, ПАЗАРДЖИК",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ХАРТЮН,ЖИРАИР,АШИКЯН,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2012-06-05,"КТ Подкрепа","Неустановена принадлежност", ХАРТЮН,ЖИРАИР,АШИКЯН,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2015-04-28,"Община Пазарджик","Неустановена принадлежност", ХАРУН,СЮЛЕЙМАНОВ,ХАМЗОВ,,"С.КИЧЕНИЦА, РАЗГРАД, РАЗГРАД",2015-11-17,"Община Разград","Неустановена принадлежност", ХАРУН,ХАРУН,БЕКИР,,"С.ДЪБНИЦА, ГЪРМЕН, БЛАГОЕВГРАД",2014-11-26,"Община Кърджали","Неустановена принадлежност", ХАРУН,ХАРУН,БЕКИР,,"С.ДЪБНИЦА, ГЪРМЕН, БЛАГОЕВГРАД",2016-01-25,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Кърджали","Неустановена принадлежност", ХАРУТЮН,ЕДУАРД,ПАПАЗЯН,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2012-02-07,"Арменска Апостолическа Православна църква в България","Неустановена принадлежност", ХАСАН,АЗИС,ИСМАИЛ,,"ГР.КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ХАСАН,АЗИС,ИСМАИЛ,,"ГР.КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2014-11-26,"Община Кърджали","Неустановена принадлежност", ХАСАН,АЗИС,ИСМАИЛ,,"ГР.КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ХАСАН,АЛИ,ХАДЖИ,,"С.АВРАМОВО, ЯКОРУДА, БЛАГОЕВГРАД",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ХАСАН,АЛИ,ХАДЖИ,,"С.АВРАМОВО, ЯКОРУДА, БЛАГОЕВГРАД",2014-02-12,"Разследващи полицаи","Неустановена принадлежност", ХАСАН,АЛИ,ХАЙРУЛА,,"С.ТОКАЧКА, КРУМОВГРАД, КЪРДЖАЛИ",2014-11-13,"Община Крумовград","Неустановена принадлежност", ХАСАН,АЛИ,ХАСАН,,"С.ЛОПУШНА, ДЪЛГОПОЛ, ВАРНА",2013-05-15,"Община Дългопол","Неустановена принадлежност", ХАСАН,АЛИ,ХАСАН,,"С.ЛОПУШНА, ДЪЛГОПОЛ, ВАРНА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ХАСАН,АЛИ,ХАСАН,1942-03-03,"С.ПОСТНИК, МОМЧИЛГРАД, КЪРДЖАЛИ",2008-02-12,Министерства,"Решение № 25 от 12.02.2008 г. - министър-председатели, заместник министър-председатели, министри и заместник-министри","Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; рег. бланка; картон обр. 4; рег. дневник; протокол рег. № 15/ 26.03.1990 г. (Кж) за работно дело ІР-452; лично дело ІА-1018 (Кж) МФ" ХАСАН,АЛИ,ХАСАН,1942-03-03,"С.ПОСТНИК, МОМЧИЛГРАД, КЪРДЖАЛИ",2007-09-04,"Народно събрание","Решение № 14 от 04.09.2007 г. - Народно събрание","Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; рег. бланка; картон обр. 4; рег. дневник; протокол рег. № 15/ 26.03.1990 г. (Кж) за работно дело ІР-452; лично дело ІА-1018 (Кж)МФ" ХАСАН,АЛИЕВ,АХМЕДОВ,,"С.МЕНГИШЕВО, ВЪРБИЦА, ШУМЕН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ХАСАН,АЛИЕВ,ХАСАНОВ,,"С.ГОРНА КУЛА, КРУМОВГРАД, КЪРДЖАЛИ",2014-11-13,"Община Крумовград","Неустановена принадлежност", ХАСАН,АЛИЕВ,ХЮСЕИНОВ,,"ГР.СУВОРОВО, СУВОРОВО, ВАРНА",2013-05-29,"Община Суворово","Неустановена принадлежност", ХАСАН,АЛИЕВ,ЧАУШЕВ,1951-11-02,"С.ЯБЛАНОВО, КОТЕЛ, СЛИВЕН",2013-11-20,"Средни училища","Решение № 2-259 от 20.11.2013 г. - училища по Закона за народната просвета","Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – уверение, документи за получено възнаграждение, разходни документи, отчетени от ръководил го щатен служител, собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично и в работно дело Ф1, а.е. 5579; рег. дневник; картони – обр. 1 – 4 бр. и обр. 3." ХАСАН,АЛИОСМАН,ХЮСЕИН,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ХАСАН,АПТРАМАН,ХАСАН,,"С.КАМЕНЯК, РУЕН, БУРГАС",2013-03-06,"Община Руен","Неустановена принадлежност", ХАСАН,АСЪМ,ВАРАДЛЪ,1940-06-17,"С.МЕТЛИКА, КРУМОВГРАД, КЪРДЖАЛИ",2014-11-13,"Община Крумовград","Решение № 2-426 от 13.11.2014 г. - община Крумовград","

Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-1219 (Кж) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр.; протокол рег. № КА 12/ 20.03.1990 г. с предложение за унищожаване лично дело IА-1219 (Кж) (налично); протокол рег. № КА 15/ 26.03.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело IР- 681 (Кж).

" ХАСАН,АХМЕД,АДЕМОВ,,"ГР.ИСПЕРИХ, ИСПЕРИХ, РАЗГРАД",2007-09-04,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ХАСАН,АХМЕД,АДЕМОВ,,"ГР.ИСПЕРИХ, ИСПЕРИХ, РАЗГРАД",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ХАСАН,АХМЕД,АДЕМОВ,,"ГР.ИСПЕРИХ, ИСПЕРИХ, РАЗГРАД",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ХАСАН,АХМЕД,АДЕМОВ,,"ГР.ИСПЕРИХ, ИСПЕРИХ, РАЗГРАД",2013-11-27,"Национален осигурителен институт","Неустановена принадлежност", ХАСАН,АХМЕД,АДЕМОВ,,"ГР.ИСПЕРИХ, ИСПЕРИХ, РАЗГРАД",2014-01-08,"Министерски съвет - Кабинет Орешарски","Неустановена принадлежност", ХАСАН,АХМЕД,АДЕМОВ,,"ГР.ИСПЕРИХ, ИСПЕРИХ, РАЗГРАД",2014-01-08,"Министерски съвет - избран на 29.05.2013 г.","Неустановена принадлежност", ХАСАН,АХМЕД,АДЕМОВ,,"ГР.ИСПЕРИХ, ИСПЕРИХ, РАЗГРАД",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", ХАСАН,АХМЕД,АДЕМОВ,,"ГР.ИСПЕРИХ, ИСПЕРИХ, РАЗГРАД",2015-11-05,"Община Исперих","Неустановена принадлежност", ХАСАН,АХМЕД,АЛИМОЛЛА,,"С.БУК, КРУМОВГРАД, КЪРДЖАЛИ",2014-11-13,"Община Крумовград","Неустановена принадлежност", ХАСАН,АХМЕД,АПТУЛА,,"С.ГОРНА КУЛА, КРУМОВГРАД, КЪРДЖАЛИ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ХАСАН,АХМЕД,БАШЕВ,,"ГР.ЗАВЕТ, ЗАВЕТ, РАЗГРАД",2015-11-05,"Община Завет","Неустановена принадлежност", ХАСАН,АХМЕД,ДАУД,,"С.БУК, КРУМОВГРАД, КЪРДЖАЛИ",2014-11-13,"Община Крумовград","Неустановена принадлежност", ХАСАН,АХМЕД,ЙЕТИМ,,"С.ДОБРОМИР, РУЕН, БУРГАС",2013-03-06,"Община Руен","Неустановена принадлежност", ХАСАН,АХМЕД,КАРААЛИ,1954-10-06,"С.МАЛИНОВО, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2013-11-20,"Средни училища","Решение № 2-259 от 20.11.2013 г. - училища по Закона за народната просвета","Картони - обр. 4 – 4 бр. и обр. 6; рег. дневник; уведомително писмо вх. № 3776/1990 г. за унищожени лични и работни дела" ХАСАН,АХМЕД,КАРААЛИ,1954-10-06,"С.МАЛИНОВО, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2015-02-04,"Община Ловеч","Решение № 2-460 от 04.02.2015 г. - община Ловеч","

Картони - обр. 4 – 4 бр. и обр. 6; рег. дневник; уведомително писмо вх. № 3776/1990 г. за унищожени лични и работни дела

" ХАСАН,АХМЕД,МЕХМЕД,,"С.СВЕЩАРИ, ИСПЕРИХ, РАЗГРАД",2015-11-05,"Община Исперих","Неустановена принадлежност", ХАСАН,АХМЕД,ТОПАЛ,,"С.ЛИМЕЦ, КРУМОВГРАД, КЪРДЖАЛИ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ХАСАН,АХМЕД,ХАСАН,,"С.ГОЛЯМО КАМЕНЯНЕ, КРУМОВГРАД, КЪРДЖАЛИ",2014-11-13,"Община Крумовград","Неустановена принадлежност", ХАСАН,АХМЕД,ХАСАН,,"С.ГОЛЯМО КАМЕНЯНЕ, КРУМОВГРАД, КЪРДЖАЛИ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ХАСАН,АХМЕД,ХАТИП,,"С.ОРЕШАРИ, КРУМОВГРАД, КЪРДЖАЛИ",2014-11-13,"Община Крумовград","Неустановена принадлежност", ХАСАН,АХМЕД,ЮМЕР,,"С.МЪЖЕНЦИ, КИРКОВО, КЪРДЖАЛИ",2014-11-05,"Община Кирково","Неустановена принадлежност", ХАСАН,АХМЕДОВ,ПАЛОВ,,"ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-06-11,"Община Велико Търново","Неустановена принадлежност", ХАСАН,АХМЕДОВ,ХАСАНОВ,,"С.КАМЕНАР, ЛОЗНИЦА, РАЗГРАД",2015-06-23,"Приватизирани предприятия - Разград","Неустановена принадлежност", ХАСАН,АХМЕДОВ,ШЮКРИЕВ,1955-04-19,"С.ЛУДОГОРЦИ, ИСПЕРИХ, РАЗГРАД",2015-11-05,"Община Исперих","Решение № 2-572 от 05.11.2015 г. - община Исперих","

Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-36237; рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр.

" ХАСАН,БЕКИР,КАРААЛИ,,"С.ПОДКОВА, КИРКОВО, КЪРДЖАЛИ",2014-11-05,"Община Кирково","Неустановена принадлежност", ХАСАН,БЕКИР,ХАСАН,,"ГР.КРУМОВГРАД, КРУМОВГРАД, КЪРДЖАЛИ",2016-01-25,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Кърджали","Неустановена принадлежност", ХАСАН,БЕКИР,ЮСЕИН,,"С.ПТИЧАР, МОМЧИЛГРАД, КЪРДЖАЛИ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ХАСАН,БЕКИР,ЮСЕИН,,"С.ПТИЧАР, МОМЧИЛГРАД, КЪРДЖАЛИ",2014-10-22,"Община Момчилград","Неустановена принадлежност", ХАСАН,БИЛЯЛ,РОДОПЛУ,,"С.ГОРСКИ ИЗВОР, КИРКОВО, КЪРДЖАЛИ",2015-11-05,"Община Исперих","Неустановена принадлежност", ХАСАН,ДЖАФЕРОВ,ХАСАНОВ,,"С.БОЙНИК, КРУМОВГРАД, КЪРДЖАЛИ",2014-11-13,"Община Крумовград","Неустановена принадлежност", ХАСАН,ДЖЕЛИЛ,ХАСАН,,"С.ОБОРИЩЕ, ВЪЛЧИ ДОЛ, ВАРНА",2013-05-15,"Община Вълчи дол","Неустановена принадлежност", ХАСАН,ДЖЕМАЛ,ХАСАН,,"С.ДОЛНО ДРЯНОВО, ГЪРМЕН, БЛАГОЕВГРАД",2011-04-05,"Община Гърмен","Неустановена принадлежност", ХАСАН,ЕМИН,МЕХМЕД,,"С.СНЕЖА, РУЕН, БУРГАС",2012-12-12,"Община Айтос","Неустановена принадлежност", ХАСАН,ЕМИН,САДУЛА,,"С.ДЮЛЯ, РУЕН, БУРГАС",2012-12-12,"Община Айтос","Неустановена принадлежност", ХАСАН,ЕМИН,ЮМЕР,,"С.ВРЕСОВО, РУЕН, БУРГАС",2013-03-06,"Община Руен","Неустановена принадлежност", ХАСАН,ЕМИНОВ,ЮСЕИНОВ,,"С.БРЕСТОВЕНЕ, ЗАВЕТ, РАЗГРАД",2015-11-05,"Община Завет","Неустановена принадлежност", ХАСАН,ЕЮБ,АРИФ,,"С.ШИРОКА ПОЛЯНА, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2014-03-19,"Община Черноочене","Неустановена принадлежност", ХАСАН,ИБ,ОСМАН,,"С.СНЕЖА, РУЕН, БУРГАС",2013-03-06,"Община Руен","Неустановена принадлежност", ХАСАН,ИБ,ОСМАН,,"С.СНЕЖА, РУЕН, БУРГАС",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ХАСАН,ИБРАХИМ,АЙВАЗ,1958-03-26,"С.ВАКЛИНОВО, САТОВЧА, БЛАГОЕВГРАД",2011-05-12,"Община Сатовча","Решение № 217 от 12.05.2011 г. - община Сатовча","Документ за получено възнаграждение; документи от ръководил го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр.; лично дело IА-1710 (Бл); протокол № 2/ 1990 г. за унищожаване на работно дело IР-1310 (Бл)." ХАСАН,ИБРАХИМ,ИБРАХИМ,1966-03-05,"С.ДЖЕЛЕПСКО, МОМЧИЛГРАД, КЪРДЖАЛИ",2014-10-22,"Община Момчилград","Решение № 2-417 от 22.10.2014 г. - община Момчилград","

Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; документи от ръководилия го щатен служител; картони - обр. 4 – 6 бр. и обр. 6; рег. дневник; рег. бланка; лично дело I A 1944 (Кж) – МФ налично; р. д. № ІР 1630 (Кж) унищожено с протокол рег. № 15/90 г.

" ХАСАН,ИБРАХИМ,ИБРАХИМ,1966-03-05,"С.ДЖЕЛЕПСКО, МОМЧИЛГРАД, КЪРДЖАЛИ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Решение № 2-566 от 16.10.2015 г. - Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; документи от ръководилия го щатен служител; картони - обр. 4 – 6 бр. и обр. 6; рег. дневник; рег. бланка; лично дело ІA-1944 (Кж) – МФ налично; работно дело ІР-1630 (Кж) унищожено с протокол рег. № 15/90 г.; доклад на МВР RB202009-001-05/01 – 08 – І – 1880/22.10.2007 г." ХАСАН,ИБРАХИМ,МУСА,,"ГР.ВЪРБИЦА, ВЪРБИЦА, ШУМЕН",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност", ХАСАН,ИБРАХИМОВ,ЮРУКОВ,,"С.ЛЮТОВО, БЕЛИЦА, БЛАГОЕВГРАД",2011-07-06,"Община Белица","Неустановена принадлежност", ХАСАН,ИБРАХИМОВ,ЮРУКОВ,,"С.ЛЮТОВО, БЕЛИЦА, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", ХАСАН,ИБРАХИМОВ,ЮРУКОВ,,"С.ЛЮТОВО, БЕЛИЦА, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", ХАСАН,ИБРЯМ,АЛИ,1949-10-01,"С.ДРЯНОВА ГЛАВА, КИРКОВО, КЪРДЖАЛИ",2014-11-05,"Община Кирково","Решение № 2-422 от 05.11.2014 г. - община Кирково","

Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-35741 и в работно дело IР-17389; рег. дневник; картони – обр. 4 – 6 бр.

" ХАСАН,ИБРЯМ,АХМЕД,,"С.СВЕЩАРИ, ИСПЕРИХ, РАЗГРАД",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ХАСАН,ИБРЯМОВ,НУРИЕВ,,"С.ДЪСКОТНА, РУЕН, БУРГАС",2013-03-06,"Община Руен","Неустановена принадлежност", ХАСАН,ИЛИЯЗ,ХАДЖИХАСАН,,"ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ХАСАН,ИЛИЯЗ,ХАДЖИХАСАН,,"ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ХАСАН,ИЛИЯЗ,ХАДЖИХАСАН,,"ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-06-11,"Община Велико Търново","Неустановена принадлежност", ХАСАН,ИСА,КРАЛЪ,,"С.БАТА, ПОМОРИЕ, БУРГАС",2013-02-20,"Община Поморие","Неустановена принадлежност", ХАСАН,ИСА,КРАЛЪ,,"С.БАТА, ПОМОРИЕ, БУРГАС",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ХАСАН,ИСМАИЛ,ОСМАН,,"С.КОНЧЕ, МОМЧИЛГРАД, КЪРДЖАЛИ",2014-10-22,"Община Момчилград","Неустановена принадлежност", ХАСАН,ИСМАИЛОВ,РЕДЖЕБОВ,,"С.ЧЕРЕНЧА, ШУМЕН, ШУМЕН",2012-01-17,"Мюсюлманско изповедание","Неустановена принадлежност", ХАСАН,ИСУФОВ,ХЮСЕИНОВ,,"С.ВРАНИ КОН, ОМУРТАГ, ТЪРГОВИЩЕ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ХАСАН,КАДИРОВ,ЗАБУНОВ,,"С.МАЛКО КРУШЕВО, БАНИТЕ, СМОЛЯН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ХАСАН,КАСИМОВ,ЮСЕИНОВ,,"ГР.МОМЧИЛГРАД, МОМЧИЛГРАД, КЪРДЖАЛИ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ХАСАН,КАСИМОВ,ЮСЕИНОВ,,"ГР.МОМЧИЛГРАД, МОМЧИЛГРАД, КЪРДЖАЛИ",2016-01-25,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Кърджали","Неустановена принадлежност", ХАСАН,КЯЗИМ,ДЕРМЕНДЖИ,,"С.МАЛКО КРУШЕВО, БАНИТЕ, СМОЛЯН",2013-02-27,"Община Сунгурларе","Неустановена принадлежност", ХАСАН,КЯМИЛОВ,РЮСТЕМОВ,,"С.ПАРТИЗАНИ, ДЪЛГОПОЛ, ВАРНА",2013-05-15,"Община Дългопол","Неустановена принадлежност", ХАСАН,МАРЕМ,ХАСАН,1958-04-16,"С.ЗАФИРОВО, ГЛАВИНИЦА, СИЛИСТРА",2008-02-12,Министерства,"Решение № 25 от 12.02.2008 г. - министър-председатели, заместник министър-председатели, министри и заместник-министри","Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IА-1012 (Сс)" ХАСАН,МАРЕМ,ХАСАН,1958-04-16,"С.ЗАФИРОВО, ГЛАВИНИЦА, СИЛИСТРА",2011-08-09,"Агенция Пътна инфраструктура","Решение № 249 от 09.08.2011 г. - Агенция ""Пътна инфраструктура""","Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони - обр. 4 – 12 бр.; лично дело IА-1012 (Сс)" ХАСАН,МАХМУД,КАДИР,,"С.СКАЛАК, РУЕН, БУРГАС",2013-03-06,"Община Руен","Неустановена принадлежност", ХАСАН,МЕХМЕД,АХМЕД,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ХАСАН,МЕХМЕД,МЕХМЕД,,"С.РУЕН, РУЕН, БУРГАС",2013-01-09,"Община Карнобат","Неустановена принадлежност", ХАСАН,МЕХМЕД,МЕХМЕД,,"С.РУЕН, РУЕН, БУРГАС",2015-12-01,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Неустановена принадлежност", ХАСАН,МЕХМЕД,РАШИД,,"ГР.АЙТОС, АЙТОС, БУРГАС",2013-03-06,"Община Руен","Неустановена принадлежност", ХАСАН,МЕХМЕД,ХАСАН,,"С.ЛЮЛЯКОВО, РУЕН, БУРГАС",2013-03-06,"Община Руен","Неустановена принадлежност", ХАСАН,МЕХМЕД,ХАСАН,,"С.ГОРИЦА, ПОМОРИЕ, БУРГАС",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ХАСАН,МЕХМЕД,ХАСАН,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2013-05-21,"Община Долни чифлик","Неустановена принадлежност", ХАСАН,МЕХМЕД,ЧЪРАК,,"С.ВЕСЕЛЕЦ, ОМУРТАГ, ТЪРГОВИЩЕ",2007-09-04,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ХАСАН,МЕХМЕДОВ,МЕХМЕДОВ,1952-02-01,"С.ЗАИМЧЕВО, РУЕН, БУРГАС",2013-02-20,"Община Поморие","Решение № 2-141 от 20.02.2013 г. - община Поморие","Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-3316 (Бс) МФ; рег. дневник- 2 бр.; картони – обр. 4 - 4 бр. и обр. 6; протокол рег. № С 194/ 09.04.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело IР-1909 (Бс)" ХАСАН,МЕХМЕДОВ,ХАСАНОВ,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ХАСАН,МЕХМЕДОВ,ХАСАНОВ,,"С.РЯХОВЦИТЕ, СЕВЛИЕВО, ГАБРОВО",2015-05-12,"Община Пещера","Неустановена принадлежност", ХАСАН,МУРАДОВ,ХАЛИЛОВ,,"С.ЛЮЛЯКОВО, РУЕН, БУРГАС",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ХАСАН,МУСА,МЕХМЕД,1942-03-15,"С.РУПЧА, РУЕН, БУРГАС",2013-01-09,"Община Карнобат","Решение № 2-124 от 09.01.2013 г. - община Карнобат","Рег. дневник; картони – обр. 4 и обр. 6; протокол рег. № С 194/ 09.04.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело IР-21 (Бс); протокол рег. № С 193/ 09.04.1990 г. за унищожаване на лично дело IА-22 (Бс)." ХАСАН,МУСТАФА,АЛИ,,"С.СНЕЖА, РУЕН, БУРГАС",2015-12-01,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Неустановена принадлежност", ХАСАН,МУСТАФА,АПТУЛА,1931-03-02,"С.КРАСИНО, КРУМОВГРАД, КЪРДЖАЛИ",2014-11-13,"Община Крумовград","Решение № 2-426 от 13.11.2014 г. - община Крумовград","

Рег. дневник; картони – обр. 4 – 9 бр.; протокол рег. № КА 15/ 26.03.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело IР-1117 (Кж); протокол рег. № КА 11/ 20.03.1990 г. с предложение за унищожаване лично дело IА-1506 (Кж).

" ХАСАН,МУСТАФА,ИЛАН,,"ГР.ЯКОРУДА, ЯКОРУДА, БЛАГОЕВГРАД",2011-07-06,"Община Белица","Неустановена принадлежност", ХАСАН,МУСТАФА,ИЛАН,,"ГР.ЯКОРУДА, ЯКОРУДА, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", ХАСАН,МУСТАФА,ИЛАН,,"ГР.ЯКОРУДА, ЯКОРУДА, БЛАГОЕВГРАД",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ХАСАН,МУСТАФА,ИЛАН,,"ГР.ЯКОРУДА, ЯКОРУДА, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", ХАСАН,МУСТАФА,МУРАД,,"С.ЗАИМЧЕВО, РУЕН, БУРГАС",2013-03-06,"Община Руен","Неустановена принадлежност", ХАСАН,МУСТАФА,ХАДЖЪЮСУФ,,"С.ЧОРБАДЖИЙСКО, КИРКОВО, КЪРДЖАЛИ",2014-11-05,"Община Кирково","Неустановена принадлежност", ХАСАН,МУСТАФА,ХАДЖЪЮСУФ,,"С.ЧОРБАДЖИЙСКО, КИРКОВО, КЪРДЖАЛИ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ХАСАН,МУСТАФА,ХАЙРОЛА,,"С.АВРАМОВО, ЯКОРУДА, БЛАГОЕВГРАД",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ХАСАН,МУСТАФА,ХАСАН,,"С.РОГОЗАРИ, ДЖЕБЕЛ, КЪРДЖАЛИ",2014-10-22,"Община Джебел","Неустановена принадлежност", ХАСАН,МУСТАФА,ХАСАН,,"С.БЪРДОКВА, ИСПЕРИХ, РАЗГРАД",2015-11-05,"Община Исперих","Неустановена принадлежност", ХАСАН,МУСТАФА,ХАСАН,,"С.БЕНКОВСКИ, КИРКОВО, КЪРДЖАЛИ",2014-11-05,"Община Кирково","Неустановена принадлежност", ХАСАН,МУСТАФА,ХЮСМЕН,,"С.СНЕЖА, РУЕН, БУРГАС",2013-03-06,"Община Руен","Неустановена принадлежност", ХАСАН,МУСТАФОВ,АЛИОСМАНОВ,,"С.ВРАНИ КОН, ОМУРТАГ, ТЪРГОВИЩЕ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ХАСАН,МУСТАФОВ,МУНКОВ,,"ГР.ДРЯНОВО, ДРЯНОВО, ГАБРОВО",2014-01-28,"Община Дряново","Неустановена принадлежност", ХАСАН,МУСТАФОВ,ХАСАНОВ,,"ГР.РАЗГРАД, РАЗГРАД, РАЗГРАД",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ХАСАН,МУСТАФОВ,ШАБАНОВ,,"С.ГОЛЯМО ЦЪРКВИЩЕ, ОМУРТАГ, ТЪРГОВИЩЕ",2007-09-04,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ХАСАН,МУСТАФОВ,ШАБАНОВ,,"С.ГОЛЯМО ЦЪРКВИЩЕ, ОМУРТАГ, ТЪРГОВИЩЕ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ХАСАН,МЮМЮН,АЛИОСМАН,,"С.КОЗИЦА, ДЖЕБЕЛ, КЪРДЖАЛИ",2014-10-22,"Община Джебел","Неустановена принадлежност", ХАСАН,МЮМЮН,МУСТАФА,1949-01-26,"С.ЕДИЛ, КИРКОВО, КЪРДЖАЛИ",2014-11-05,"Община Кирково","Решение № 2-422 от 05.11.2014 г. - община Кирково","

Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-2040 (Кж) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 9 бр. и обр. 6; протокол рег. № КА 15/ 26.03.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело IР-1740 (Кж).

" ХАСАН,МЮРВЕД,СОЛАК,,"С.СЕВАР, КУБРАТ, РАЗГРАД",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ХАСАН,МЮСТЕДЖЕБ,МЮСРЕФ,,"С.ЗАФИРОВО, ГЛАВИНИЦА, СИЛИСТРА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ХАСАН,ОСМАН,ДЕМИР,,"С.ТОПЧИЙСКО, РУЕН, БУРГАС",2013-03-06,"Община Руен","Неустановена принадлежност", ХАСАН,ОСМАН,МУСТАФА,,"С.ОРЕШНИЦА, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2015-05-27,"Приватизирани предприятия - Кърджали","Неустановена принадлежност", ХАСАН,ОСМАН,ОСМАН,,"С.КЪКЛИЦА, КРУМОВГРАД, КЪРДЖАЛИ",2014-11-13,"Община Крумовград","Неустановена принадлежност", ХАСАН,ОСМАН,ХОДЖА,,"С.МЕТЛИКА, КРУМОВГРАД, КЪРДЖАЛИ",2014-11-13,"Община Крумовград","Неустановена принадлежност", ХАСАН,ОСМАН,ХОДЖА,,"С.МЕТЛИКА, КРУМОВГРАД, КЪРДЖАЛИ",2016-01-25,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Кърджали","Неустановена принадлежност", ХАСАН,ОСМАНОВ,ОСМАНОВ,1959-11-20,"С.СМОЧЕВО, СУНГУРЛАРЕ, БУРГАС",2013-02-27,"Община Сунгурларе","Решение № 2-143 от 27.02.2013 г. - община Сунгурларе","Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-244 (Бс); рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр. и обр. 6; протокол рег. № С 194/ 09.04.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело IР-210 (Бс)." ХАСАН,РАИФОВ,МЕХМЕДАЛИЕВ,,"С.ВЪРБИНА, МАДАН, СМОЛЯН",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност", ХАСАН,РАМАДАН,МЕХМЕД,,"С.КАРАВЕЛЬОВО, РУЕН, БУРГАС",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ХАСАН,РАМАДАН,МЕХМЕД,,"ГР.АЙТОС, АЙТОС, БУРГАС",2015-12-01,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Неустановена принадлежност", ХАСАН,РАШИД,ХАДЖИ,,"С.ЛЪЖНИЦА, ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, БЛАГОЕВГРАД",2011-06-23,"Община Гоце Делчев","Неустановена принадлежност", ХАСАН,РАШИДОВ,ХЮСЕИНОВ,,"С.ЧУДОМИР, ЛОЗНИЦА, РАЗГРАД",2015-11-11,"Община Лозница","Неустановена принадлежност", ХАСАН,САДЪК,ИБРАХИМ,,"С.ВРЕЛО, МОМЧИЛГРАД, КЪРДЖАЛИ",2014-11-26,"Община Кърджали","Неустановена принадлежност", ХАСАН,САЛИМ,МЮМЮН,,"С.БИВОЛЯНЕ, МОМЧИЛГРАД, КЪРДЖАЛИ",2014-11-26,"Община Кърджали","Неустановена принадлежност", Хасан,Салих,Перушински,,"С.ОРЦЕВО, БЕЛИЦА, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", ХАСАН,СЕЛИМ,ХАСАН,1959-09-16,"С.КУКУРЯК, КИРКОВО, КЪРДЖАЛИ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Решение № 2-566 от 16.10.2015 г. - Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","

Документи от ръководил го щатен служител, съдържащи се в лично дело IА-37703 и в работно дело IР-18259; рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр.

" ХАСАН,СЕЛИМ,ХАСАН,1959-09-16,"С.КУКУРЯК, КИРКОВО, КЪРДЖАЛИ",2016-01-25,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Кърджали","Решение № 2-598 от 25.01.2016 г. - кандидати за общински съветници – област Кърджали","Документи от ръководил го щатен служител, съдържащи се в лично дело IА-37703 и в работно дело IР-18259; рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр" ХАСАН,СЮЛЕЙМАН,АЛИ,,"С.СОКОЛОВО, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2015-02-11,"Община Троян","Неустановена принадлежност", ХАСАН,СЮЛЮМАНОВ,АКБУЮКОВ,,"С.ОСТРОВО, ЗАВЕТ, РАЗГРАД",2015-11-05,"Община Завет","Неустановена принадлежност", ХАСАН,ТАХИР,АХМЕД,,"С.КАМЧИЯ, СУНГУРЛАРЕ, БУРГАС",2015-12-01,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Неустановена принадлежност", ХАСАН,ТЕФИК,ВЕЙСАЛ,,"С.КАЗАЦИТЕ, ДЖЕБЕЛ, КЪРДЖАЛИ",2014-10-22,"Община Джебел","Неустановена принадлежност", ХАСАН,ФЕИМОВ,ФЕИМОВ,,"С.СТЕФАН КАРАДЖА, ВЪЛЧИ ДОЛ, ВАРНА",2013-05-15,"Община Вълчи дол","Неустановена принадлежност", ХАСАН,ФЕРАД,ФЕРАД,,"С.ГОРНА КРЕПОСТ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2015-05-27,"Приватизирани предприятия - Кърджали","Неустановена принадлежност", ХАСАН,ФЕРХАДОВ,ХАДЖИЕВ,,"ГР.РУДОЗЕМ, РУДОЗЕМ, СМОЛЯН",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ХАСАН,ФЕРХАДОВ,ХАДЖИЕВ,,"ГР.РУДОЗЕМ, РУДОЗЕМ, СМОЛЯН",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", ХАСАН,ХАЛИЛ,ХАСАН,,"С.ЧЕРНООКИ, КРУМОВГРАД, КЪРДЖАЛИ",2014-11-13,"Община Крумовград","Неустановена принадлежност", ХАСАН,ХАЛИЛ,ХАСАН,,"С.ЧЕРНООКИ, КРУМОВГРАД, КЪРДЖАЛИ",2016-01-25,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Кърджали","Неустановена принадлежност", ХАСАН,ХАЛИЛОВ,ХАСАНОВ,,"ГР.РАЗГРАД, РАЗГРАД, РАЗГРАД",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ХАСАН,ХАСАН,ИБРЯМ,,"С.БЕНКОВСКИ, КИРКОВО, КЪРДЖАЛИ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ХАСАН,ХАСАН,КОЧАНЛИ,,"С.ПЛЕТЕНА, САТОВЧА, БЛАГОЕВГРАД",2011-05-12,"Община Сатовча","Неустановена принадлежност", ХАСАН,ХАСАН,КОЧАНЛИ,,"С.ПЛЕТЕНА, САТОВЧА, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", ХАСАН,ХАСАН,МЕХМЕД,,"С.МАЛКОЧ, КИРКОВО, КЪРДЖАЛИ",2014-11-05,"Община Кирково","Неустановена принадлежност", ХАСАН,ХАСАН,ХАЙРУЛА,,"С.ТЕМЕНУГА, АРДИНО, КЪРДЖАЛИ",2014-10-29,"Община Ардино","Неустановена принадлежност", ХАСАН,ХАСАН,ЯХЙА,,"С.РОГАЧ, КРУМОВГРАД, КЪРДЖАЛИ",2014-11-13,"Община Крумовград","Неустановена принадлежност", ХАСАН,ХАСАНОВ,ДАИЛОВ,,"С.ПЕТКО КАРАВЕЛОВО, ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-12-08,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Велико Търново","Неустановена принадлежност", ХАСАН,ХИЛМИ,МУСТАФА,,"С.СЪЕДИНЕНИЕ, СУНГУРЛАРЕ, БУРГАС",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ХАСАН,ХИЛМИ,МУСТАФА,,"С.СЪЕДИНЕНИЕ, СУНГУРЛАРЕ, БУРГАС",2015-12-01,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Неустановена принадлежност", ХАСАН,ХЮСЕИН,АСАН,,"С.ПАРТИЗАНИ, ДЪЛГОПОЛ, ВАРНА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ХАСАН,ХЮСЕИН,КУШ,1951-08-19,"С.СКАЛАК, РУЕН, БУРГАС",2013-03-06,"Община Руен","Решение № 2-145 от 06.03.2013 г. - община Руен","Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-314 (Бс) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 - 2 бр. и обр. 6 – 2 бр.; протокол рег. № С 194/ 09.04.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело IР-277 (Бс)" ХАСАН,ХЮСЕИН,МАНАФОГЛУ,,"С.ДОЛНО ИЗВОРОВО, КАЗАНЛЪК, СТАРА ЗАГОРА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ХАСАН,ХЮСЕИН,МЕХМЕДАЛИ,1937-01-04,"С.ХАДЖИЙСКО, КИРКОВО, КЪРДЖАЛИ",2014-11-26,"Община Кърджали","Решение № 2-430 от 26.11.2014 г. - община Кърджали","

Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документ от щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-2183 (Кж) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; протокол рег. № КА 12/ 20.03.1990 г. с предложение за унищожаване лично дело IА-2183 (Кж) (налично); протокол рег. № КА 15/ 26.03.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело IР-1936 (Кж).

" ХАСАН,ХЮСЕИНОВ,АХМЕДОВ,,"С.БЕЛИ ЛОМ, ЛОЗНИЦА, РАЗГРАД",2015-11-11,"Община Лозница","Неустановена принадлежност", ХАСАН,ХЮСЕИНОВ,ИБРЯМОВ,1951-02-22,"С.ТРАПИЩЕ, ЛОЗНИЦА, РАЗГРАД",2013-11-20,"Средни училища","Решение № 2-259 от 20.11.2013 г. - училища по Закона за народната просвета","Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, документи за получено възнаграждение, разходен документ, отчетен от ръководил го щатен служител, документи от ръководили го щатни служители, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-1336 (Тщ) и в работно дело IР-1 (Тщ); рег. дневник; картони – обр. 4 – 9 бр." ХАСАН,ХЮСЕИНОВ,ШАБАНОВ,1950-05-17,"С.СТАРОВО, КИРКОВО, КЪРДЖАЛИ",2014-11-05,"Община Кирково","Решение № 2-422 от 05.11.2014 г. - община Кирково","

Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IО-19 (Кж) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 8 бр.; протокол рег. № КА 15/ 26.03.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело IР-621 (Кж).

" ХАСАН,ШАБАН,САЛИ,,"С.БАГРЯНКА, МОМЧИЛГРАД, КЪРДЖАЛИ",2014-10-22,"Община Момчилград","Неустановена принадлежност", ХАСАН,ШАБАН,СЮЛЕЙМАН,,"С.ТИНТЯВА, КРУМОВГРАД, КЪРДЖАЛИ",2014-11-13,"Община Крумовград","Неустановена принадлежност", ХАСАН,ШАБАН,ХАСАН,,"С.ЛЪВИНО, ИСПЕРИХ, РАЗГРАД",2015-11-05,"Община Исперих","Неустановена принадлежност", ХАСАН,ШЕВКЕТ,МУСТАФА,,"С.ДОЛИЩЕ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ХАСАН,ШЕЗАИН,ХАСАН,,"С.ДОЛНО БОТЕВО, СТАМБОЛОВО, ХАСКОВО",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ХАСАН,ШЕФКЪ,МЮМЮН,,"С.ПОДАЙВА, ИСПЕРИХ, РАЗГРАД",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ХАСАН,ШЕФКЪ,МЮМЮН,,"С.ПОДАЙВА, ИСПЕРИХ, РАЗГРАД",2015-11-05,"Община Исперих","Неустановена принадлежност", ХАСАН,ШУКРИ,МЕХМЕД,,"С.РОГОЗЧЕ, ДЖЕБЕЛ, КЪРДЖАЛИ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ХАСАН,ШУКРИ,МЕХМЕД,,"С.РОГОЗЧЕ, ДЖЕБЕЛ, КЪРДЖАЛИ",2014-10-22,"Община Джебел","Неустановена принадлежност", ХАСАН,ШУКРИ,ХАДЖИЙСКИ,,"С.ДОЛНО ДРЯНОВО, ГЪРМЕН, БЛАГОЕВГРАД",2011-04-05,"Община Гърмен","Неустановена принадлежност", ХАСАН,ЮМЕР,ХАСАН,,"С.ПЕЧЕНИЦА, ИСПЕРИХ, РАЗГРАД",2015-11-05,"Община Исперих","Неустановена принадлежност", ХАСАН,ЮМЕР,ЮМЕР,,"С.ЧОРБАДЖИЙСКО, КИРКОВО, КЪРДЖАЛИ",2014-11-05,"Община Кирково","Неустановена принадлежност", ХАСАН,ЮСЕИН,ЕМИН,,"С.ЧОБАНКА, МОМЧИЛГРАД, КЪРДЖАЛИ",2014-10-22,"Община Момчилград","Неустановена принадлежност", ХАСАН,ЮСЕИН,ЕТИМ,,"С.ЧЕРНА МОГИЛА, АЙТОС, БУРГАС",2012-12-12,"Община Айтос","Неустановена принадлежност", ХАСАН,ЮСЕИН,ОСМАН,,"С.ПРОСЕНИК, РУЕН, БУРГАС",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ХАСАН,ЮСЕИН,ОСМАН,,"С.ПРОСЕНИК, РУЕН, БУРГАС",2015-12-01,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Неустановена принадлежност", ХАСАН,ЮСЕИН,ТОПАЛ,,"С.ЛИМЕЦ, КРУМОВГРАД, КЪРДЖАЛИ",2014-11-13,"Община Крумовград","Неустановена принадлежност", ХАСАН,ЮСЕИН,ХАСАН,,"С.СТЕФАН КАРАДЖА, ГЛАВИНИЦА, СИЛИСТРА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ХАСАН,ЮСЕИН,ЮСЕИН,,"С.ДОЛНО ПРАХОВО, АРДИНО, КЪРДЖАЛИ",2014-10-29,"Община Ардино","Неустановена принадлежност", ХАСАН,ЮСЕИНОВ,ХАЛИЛОВ,,"С.ГРАДСКО, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ХАСАН,ЮСЕИНОВ,ХАСАНОВ,,"С.СТЕВРЕК, АНТОНОВО, ТЪРГОВИЩЕ",2013-06-05,"Община Елена","Неустановена принадлежност", ХАСАН,ЮСЕИНОВ,ШАБАНОВ,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2015-11-05,"Приватизирани предприятия - Ямбол","Неустановена принадлежност", ХАСАН,ЮСУФ,АПТУЛА,,"С.МЕДЕВЦИ, КИРКОВО, КЪРДЖАЛИ",2014-11-05,"Община Кирково","Неустановена принадлежност", ХАСАН,ЮСУФ,ИЛАН,,"С.СМОЛЕВО, ЯКОРУДА, БЛАГОЕВГРАД",2013-12-04,"Мюсюлманско изповедание","Неустановена принадлежност", ХАСАН,ЯКУБ,ХАДЖИМУСТАФА,,"С.ДОБРОМИРЦИ, КИРКОВО, КЪРДЖАЛИ",2014-11-05,"Община Кирково","Неустановена принадлежност", ХАСАН,ЯКУБ,ХАСАН,,"ГР.ОМУРТАГ, ОМУРТАГ, ТЪРГОВИЩЕ",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност", ХАСАНСАБРИ,АХМЕД,ХАСАН,,"С.ФОТИНОВО, КИРКОВО, КЪРДЖАЛИ",2015-12-08,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Велико Търново","Неустановена принадлежност", ХАСАНСАБРИ,АХМЕДОВ,ИСМАИЛОВ,,"С.КРОЯЧЕВО, АРДИНО, КЪРДЖАЛИ",2014-10-29,"Община Ардино","Неустановена принадлежност", ХАСАНСАБРИ,ХАСАН,МЕХМЕД,,"С.СТОМАНЦИ, КИРКОВО, КЪРДЖАЛИ",2014-11-05,"Община Кирково","Неустановена принадлежност", ХАСАНСАБРИ,ХАСАН,ХАСАН,1946-04-18,"С.СТАРЕЙШИНО, КИРКОВО, КЪРДЖАЛИ",2014-11-05,"Община Кирково","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1" ХАСАТИН,ИБРАХИМОВ,ТОСУНОВ,,"ГР.ЛУКОВИТ, ЛУКОВИТ, ЛОВЕЧ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ХАСИЕ,СЕЛЯМИ,ХАСАН-ХЮСЕИН,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2013-03-06,"Община Руен","Неустановена принадлежност", ХАСИМ,АЛИ,МУСТАФА,1958-04-04,"С.ТУХОВИЩА, САТОВЧА, БЛАГОЕВГРАД",2011-05-12,"Община Сатовча","Решение № 217 от 12.05.2011 г. - община Сатовча","Собственоръчно написано агентурно сведение; документи от ръководил го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; лично дело IА-2844 (Бл)." ХАСИМ,РАИФОВ,АДЕМОВ,,"С.ДЪБНИЦА, ГЪРМЕН, БЛАГОЕВГРАД",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ХАТИДЖЕ,АХМЕДОВА,ХАБИЛОВА,,"С.ГОРСКО СЛИВОВО, ЛЕТНИЦА, ЛОВЕЧ",2016-02-04,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Ловеч","Неустановена принадлежност", ХАТИДЖЕ,ВЕЛИ,ЯХОВА,,"С.ОСТРОВО, ЗАВЕТ, РАЗГРАД",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ХАТИДЖЕ,ВЕЛИ,ЯХОВА,,"С.ОСТРОВО, ЗАВЕТ, РАЗГРАД",2015-11-05,"Община Исперих","Неустановена принадлежност", ХАТИДЖЕ,ДЖЕМАЛОВА,ДРАНГОВА,,"С.БАБЯК, БЕЛИЦА, БЛАГОЕВГРАД",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност", ХАТИДЖЕ,ИЛЯЗОВА,НАИМОВА,,"ГР.АСЕНОВГРАД, АСЕНОВГРАД, ПЛОВДИВ",2015-08-11,"Община Асеновград","Неустановена принадлежност", ХАТИДЖЕ,МЕХМЕД,АХМЕД,,"С.ДОЙРАНЦИ, КАОЛИНОВО, ШУМЕН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ХАТИДЖЕ,МЕХМЕД,МУСТАФА,,"ГР.КРУМОВГРАД, КРУМОВГРАД, КЪРДЖАЛИ",2014-11-13,"Община Крумовград","Неустановена принадлежност", ХАТИДЖЕ,МЕХМЕД,МУСТАФА,,"ГР.КРУМОВГРАД, КРУМОВГРАД, КЪРДЖАЛИ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ХАТИДЖЕ,МЕХМЕД,ЧОЛАК,,"С.ПАРТИЗАНИ, ДЪЛГОПОЛ, ВАРНА",2015-12-17,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Варна","Неустановена принадлежност", ХАТИДЖЕ,СЕБАЙДИНОВА,БАЙРАКТАРОВА,,"ГР.СУХИНДОЛ, СУХИНДОЛ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ХАТИДЖЕ,ХАСАНОВА,САДУЛЛОВА,,"С.СЕВАР, КУБРАТ, РАЗГРАД",2015-11-05,"Община Завет","Неустановена принадлежност", ХАТИДЖЕ,ШАБАН,МЕХМЕД,,"С.РОГОЗЧЕ, ДЖЕБЕЛ, КЪРДЖАЛИ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ХАТЧЕ,АКИФОВА,ХАСАНОВА,,"С.ГОЛЯМА ВОДА, САМУИЛ, РАЗГРАД",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност", ХАТЧЕ,АХМЕД,ЕМИН,,"С.МЕДОВЕЦ, ДЪЛГОПОЛ, ВАРНА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ХАТЧЕ,АХМЕД,ЕМИН,,"С.МЕДОВЕЦ, ДЪЛГОПОЛ, ВАРНА",2015-12-17,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Варна","Неустановена принадлежност", ХАФИЗЕ,ИЗЕТОВА,ХАСАНОВА,,"С.ЯСЕНОВЕЦ, РАЗГРАД, РАЗГРАД",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ХАФИЗЕ,ЛЯТИФ,РАСИМ,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2014-11-26,"Община Кърджали","Неустановена принадлежност", ХАФИЗЕ,МЕХМЕД,БЕКИР,,"ГР.МОМЧИЛГРАД, МОМЧИЛГРАД, КЪРДЖАЛИ",2013-10-09,"Длъжници към ОББ","Неустановена принадлежност", ХАФИЗЕ,РУФАТ,САЛИ,,"С.МЛЕЧИНО, АРДИНО, КЪРДЖАЛИ",2014-10-29,"Община Ардино","Неустановена принадлежност", ХАФИЗЕ,ЯШАРОВА,ЮЗЕИРОВА,,"С.КОМУНИГА, ЧЕРНООЧЕНЕ, КЪРДЖАЛИ",2014-03-19,"Община Черноочене","Неустановена принадлежност", ХАФИСЕ,ИСУФ,МЮМЮН,,"С.ЛЮЛЯКОВО, РУЕН, БУРГАС",2015-12-01,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Неустановена принадлежност", ХАЧАДУР,ДИРАН,ЧУЛДЖИЯН,1933-09-17,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2011-06-16,"Висша атестационна комисия","Решение № 230 от 16.06.2011 г. - ВАК","Рег. дневник; картон обр. 6; писмо вх. № 2323/ 28.05.1990 г. с искане ""да бъдат заличени от всички картотеки данните за аг. ""Кръстю""" ХАЧАДУР,КРИКОР,БОЯДЖИЕВ,1932-01-20,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-11-26,"Българска национална телевизия","Решение № 54 от 26.11.2008 г. - Българска национална телевизия","Рег. дневник; арх. дневник; картон обр. 1; протокол за унищожаване рег. № 4154/ 18.04.1990 г. на дело 10-3265;" ХАЧИК,АГОП,АГОПЯН,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ХАЧИК,ДИКРАН,ХАЧИКЯН,1944-02-11,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2012-06-27,"Югозападен университет ""Неофит Рилски"" - Благоевград","Решение № 2-27 от 27.06.2012 г. - Югозападен университет ""Неофит Рилски""-Благоевград","Рег. бланка, съдържаща се в лично дело IА-36727; рег. дневник; картон обр. 4 – 2 бр." ХАЧО,ГАРО,ТАШЧИЯН,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2015-06-29,"Организатор на хазартни игри","Неустановена принадлежност", ХАШИМ,АКИФ,ИБРАХИМ,1946-01-26,"С.ЩЕРНА, ДЖЕБЕЛ, КЪРДЖАЛИ",2012-06-27,"Шуменски университет ""Константин Преславски""","Решение № 2-26 от 27.06.2012 г. - Шуменски университет ""Епископ Константин Преславски""","Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-2149 (Шн) МФ и в работно дело IР-10200; рег. дневник; картони – обр. 4 – 9 бр. и обр. 6; протокол рег. № С КА 44/ 28.03.1990 г. за унищожаване на работно дело IР-960 (Шн)." ХАШИМ,АХМЕДОВ,КУЮМДЖИЕВ,,"С.ТИХОМИР, КИРКОВО, КЪРДЖАЛИ",2014-11-05,"Община Кирково","Неустановена принадлежност", ХАШИМ,МЕХМЕДОВ,ХАШИМОВ,1925-12-11,"ГР.РАЗГРАД, РАЗГРАД, РАЗГРАД",2013-12-04,"Мюсюлманско изповедание","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1" ХАШИМ,ОСМАН,ВЕЛИ,1942-09-03,"С.МОМИНА СЪЛЗА, МОМЧИЛГРАД, КЪРДЖАЛИ",2014-10-22,"Община Момчилград","Решение № 2-417 от 22.10.2014 г. - община Момчилград","

Картони - обр. 4 – 8 бр. и обр. 6; рег. дневник; писмо вх. № 760/ 01.10.1993 г. за унищожаване делата на ""Дуров""

" ХАШИМ,САЛИФ,САЛИФ,,"С.ВРАНСКО, КРУМОВГРАД, КЪРДЖАЛИ",2014-11-13,"Община Крумовград","Неустановена принадлежност", ХАШИМ,ЮСЕИН,СЕМЕРДЖИ,,"С.СЕДЕФЧЕ, МОМЧИЛГРАД, КЪРДЖАЛИ",2014-10-22,"Община Момчилград","Неустановена принадлежност", ХАЯТ,АЛИ,АЛЕКСИЕВА,,"ГР.ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2015-02-04,"Община Ловеч","Неустановена принадлежност", ХАЯТИ,МЕХМЕДОВ,ДУРМУШЕВ,1951-02-25,"С.БЕЛИ ВИР, ЧЕРНООЧЕНЕ, КЪРДЖАЛИ",2014-03-19,"Община Черноочене","Решение № 2-329 от 19.03.2014 г. - община Черноочене","

Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-1265 (Кж) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 8 бр.; протокол рег. № КА 12/ 20.03.1990 г. с предложение за унищожаване лично дело IА-1265 (Кж) (налично); протокол рег. № КА 15/ 26.03.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело IР-801 (Кж).

" ХЕЛИЯ,ДИМИТРОВА,ЧАВДАРОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-12-18,"Българско национално радио","Неустановена принадлежност", ХЕЛИЯ,ДИМИТРОВА,ЧАВДАРОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", ХЕЛИЯ,КИРИЛОВА,БОЖИЛОВА,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ХЕЛИЯ,КИРИЛОВА,БОЖИЛОВА,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", ХЕНИ,СОЛОМОН,БЕРЛЕР,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", ХЕНРИЕТА,ГЕОРГИЕВА,ГЕОРГИЕВА,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2016-01-14,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Враца","Неустановена принадлежност", ХЕНРИЕТА,КОСТОВА,ГЕОРГИЕВА,,"ГР.ЦАР КАЛОЯН, ЦАР КАЛОЯН, РАЗГРАД",2010-09-29,"Регионални печатни издания","Неустановена принадлежност", ХЕНРИЕТА,ТОДОРОВА,ВАЙСОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-05-27,"Българска академия на науките","Неустановена принадлежност", ХЕНРИХ,БОЖИНОВ,МИХАЙЛОВ,,"ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, БЛАГОЕВГРАД",2011-06-23,"Община Гоце Делчев","Неустановена принадлежност", ХЕНРИХ,БОЖИНОВ,МИХАЙЛОВ,,"ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", ХЕНРИХ,ТЕОДОР,ШАДУРА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-11-26,"Българска национална телевизия","Неустановена принадлежност", ХЕРБЕРТ,АСПАРУХОВ,КОСТОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-09-09,"ИА по рибарство и аквакултури","Неустановена принадлежност", ХЕРНАНИ,БОРИСОВ,СПИРИДОНОВ,,"С.ИГНАТОВО, ВЪЛЧЕДРЪМ, МОНТАНА",2011-06-16,"Висша атестационна комисия","Неустановена принадлежност", ХИДАЕТ,МУСТАФА,АЛИ,,"С.ЯВОРОВО, ДЪЛГОПОЛ, ВАРНА",2014-10-29,"Община Ардино","Неустановена принадлежност", ХИКМЕТ,АЛИ,ХАСАН,,"С.КОСТУРИНО, КИРКОВО, КЪРДЖАЛИ",2014-11-05,"Община Кирково","Неустановена принадлежност", ХИКМЕТ,АЛИЕВ,АЛИЕВ,,"ГР.ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО, ГЕНЕРАЛ-ТОШЕВО, ДОБРИЧ",2016-01-19,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Добрич","Неустановена принадлежност", ХИКМЕТ,АПТУЛА,АЛИ,1935-03-12,"С.МЛЕЧИНО, АРДИНО, КЪРДЖАЛИ",2014-11-26,"Община Кърджали","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1" ХИКМЕТ,АХМЕД,ЕМРУЛАХ,1959-08-26,"С.МИШЕВСКО, ДЖЕБЕЛ, КЪРДЖАЛИ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Решение № 2-566 от 16.10.2015 г. - Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","

Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.

" ХИКМЕТ,АХМЕД,ЕМРУЛАХ,1959-08-26,"С.МИШЕВСКО, ДЖЕБЕЛ, КЪРДЖАЛИ",2016-01-25,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Кърджали","Решение № 2-598 от 25.01.2016 г. - кандидати за общински съветници – област Кърджали","Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр." ХИКМЕТ,ЕМУРЛА,МУСТАФА,1960-01-18,"С.КОНТИЛ, ДЖЕБЕЛ, КЪРДЖАЛИ",2014-10-22,"Община Джебел","Решение № 2-416 от 22.10.2014 г. - община Джебел","

Рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; писмо вх. № 760/ 01.10.1993 г. за унищожаване делата на ""Методиев"".

" ХИКМЕТ,ИСМАИЛ,КЬОСЕ,,"ГР.КРУМОВГРАД, КРУМОВГРАД, КЪРДЖАЛИ",2014-11-13,"Община Крумовград","Неустановена принадлежност", ХИКМЕТ,МЕХМЕД,СЮЛЕЙМАН,,"С.ФОТИНОВО, КИРКОВО, КЪРДЖАЛИ",2016-01-25,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Кърджали","Неустановена принадлежност", ХИКМЕТ,МЕХМЕДАЛИ,ЕМИН,,"С.САМОДИВА, КИРКОВО, КЪРДЖАЛИ",2014-11-05,"Община Кирково","Неустановена принадлежност", ХИКМЕТ,МЕХМЕДОВ,АХМЕДОВ,,"С.КРАЛЕВО, ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ХИКМЕТ,МЮМЮН,ЮМЕР,1954-05-16,"С.ЧИЧЕВО, КИРКОВО, КЪРДЖАЛИ",2014-11-05,"Община Кирково","Решение № 2-422 от 05.11.2014 г. - община Кирково","

Рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр.; протокол рег. № С 89/ 29.01.1990 г. за унищожаване материалите на СС ""Венцислав"".

" ХИКМЕТ,НАЗЪМ,РАИМ,,"С.МИЛАДИНОВО, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2014-11-26,"Община Кърджали","Неустановена принадлежност", ХИКМЕТ,РАИМ,ШЕРИФ,,"С.КОМУНИГА, ЧЕРНООЧЕНЕ, КЪРДЖАЛИ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ХИКМЕТ,РАИМ,ШЕРИФ,,"С.КОМУНИГА, ЧЕРНООЧЕНЕ, КЪРДЖАЛИ",2016-01-25,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Кърджали","Неустановена принадлежност", ХИКМЕТ,ХАСАН,ДУРАК,,"С.ГОРСКИ ИЗВОР, КИРКОВО, КЪРДЖАЛИ",2016-01-25,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Кърджали","Неустановена принадлежност", ХИКМЕТ,ЮСЕИНОВ,ЮСЕИНОВ,1957-09-09,"С.ЯБЪЛКОВЕЦ, АРДИНО, КЪРДЖАЛИ",2014-10-29,"Община Ардино","Решение № 2-419 от 29.10.2014 г. - община Ардино","

Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документ от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-1289 (Кж) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 7 бр.; протокол рег. № 12/ 20.03.1990 г. с предложение за унищожаване лично дело IА-1289 (Кж) (налично); протокол рег. № КА 15/ 26.03.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело IР-827 (Кж).

" ХИКМЕТ,ЮСУФ,САДУЛА,,"С.ЛЕТОВНИК, МОМЧИЛГРАД, КЪРДЖАЛИ",2014-11-26,"Община Кърджали","Неустановена принадлежност", ХИЛДА,ВЕНЕЛИНОВА,ЦВЪРКАЛЕВА,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", ХИЛДА,ДОБРЕВА,ТАНЧОВСКА,,"ГР.ТРОЯН, ТРОЯН, ЛОВЕЧ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ХИЛДА,ИВАНОВА,САВЧЕВА,,"ГР.БЯЛА СЛАТИНА, БЯЛА СЛАТИНА, ВРАЦА",2012-05-31,"Българска стопанска камара","Неустановена принадлежност", ХИЛДА,КОНСТАНТИН,ТЕРТЕРЯН,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ХИЛЕНДАР,СТОЯНОВ,ТОДОРОВ,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2010-09-29,"Регионални печатни издания","Неустановена принадлежност", ХИЛЕНДАР,СТОЯНОВ,ТОДОРОВ,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2015-04-07,"Приватизирани предприятия - Велико Търново","Неустановена принадлежност", ХИЛМИ,МЕХМЕДОВ,КУШЕВ,,"ГР.РУДОЗЕМ, РУДОЗЕМ, СМОЛЯН",2012-06-14,"Министерство на труда и социалната политика","Неустановена принадлежност", ХИЛМИ,РИЗОВ,МЕХМЕДОВ,1932-10-06,"С.ХВОСТЯНЕ, ГЪРМЕН, БЛАГОЕВГРАД",2011-04-05,"Община Гърмен","Решение № 206 от 05.04.2011 г. - община Гърмен","Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание; собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; лично дело IА-3039 (Бл); работно дело IР-2124 (Бл)." ХИМЧО,МАРИНОВ,ХИМЧЕВ,,"С.ДОБРЕВО, ДОБРИЧКА, ДОБРИЧ",2014-02-19,"Община Добричка","Неустановена принадлежност", ХИНКО,ВЪЛЧАНОВ,ХИНЕВ,1945-10-20,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2015-11-11,"Община Лозница","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1" ХИНКО,ПЕТКОВ,ХИНКОВ,,"С.ЙОГЛАВ, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2014-09-10,"Длъжници към банка Хеброс","Неустановена принадлежност", ХИНО,ВУТОВ,ПЕТРОВ,,"С.РАДОМИРЦИ, ЧЕРВЕН БРЯГ, ПЛЕВЕН",2015-03-24,"Община Георги Дамяново","Неустановена принадлежност", ХИНО,ГАНЧЕВ,ХИНОВ,,"ГР.СЕВЛИЕВО, СЕВЛИЕВО, ГАБРОВО",2016-02-04,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Ловеч","Неустановена принадлежност", ХИНЧО,ВЕЛИКОВ,ВЛАЕВ,,"ГР.НОВИ ПАЗАР, НОВИ ПАЗАР, ШУМЕН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ХИНЧО,МИХАЛЕВ,ХИНЕВ,,"С.КРАСЕН, ГЕНЕРАЛ-ТОШЕВО, ДОБРИЧ",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност", ХИНЧО,ПЕТРОВ,ХИНЧЕВ,1938-08-10,"ГР.ЦАР КАЛОЯН, ЦАР КАЛОЯН, РАЗГРАД",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 153 от 27.07.2010 г. - Министерство на вътрешните работи","Със заповед № 528/ 29.01.1970 г. е назначен за зам. н-к по ДС на ОУ на МВР; със заповед № 3156/ 09.06.1970 г. е изпратен за 5 месеца и 12 дни на школа в КГБ-СССР." ХИТА,ЦАНКОВА,ГЬОШЕВА,,"ГР.БЯЛА СЛАТИНА, БЯЛА СЛАТИНА, ВРАЦА",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ХИТА,ЦАНКОВА,ГЬОШЕВА,,"ГР.БЯЛА СЛАТИНА, БЯЛА СЛАТИНА, ВРАЦА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ХИТКО,ИВАНОВ,ИВАНОВ,,"ГР.ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2015-02-04,"Община Ловеч","Неустановена принадлежност", ХИТКО,СТЕФАНОВ,ВАЧЕВ,,"ГР.ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-12-08,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Велико Търново","Неустановена принадлежност", ХОА,ТХИ,ВУ,,ВИЕТНАМ,2014-06-04,"Приватизация - обособени части - София","Неустановена принадлежност", ХОВАГИМ,ВАСКЕН,ХУДАВЕРДЯН,,"ГР.ЛОМ, ЛОМ, МОНТАНА",2012-02-07,"Арменска Апостолическа Православна църква в България","Неустановена принадлежност", ХОЖГЮН,НАДЖИ,ИСМАИЛ,,"ГР.РАЗГРАД, РАЗГРАД, РАЗГРАД",2015-11-17,"Община Разград","Неустановена принадлежност", ХОПИ,ХАИК,ГАРАБЕДЯН,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ХОРЕН,ОВАНЕС,ШИРВАНЯН,,"ГР.СИЛИСТРА, СИЛИСТРА, СИЛИСТРА",2012-02-07,"Арменска Апостолическа Православна църква в България","Неустановена принадлежност", ХОРТЕНЗИЯ,ВАЛЕНТИНОВА,КЪНЧЕВА,,"ГР.РАЗГРАД, РАЗГРАД, РАЗГРАД",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ХОРТЕНЗИЯ,ЮРИЕВНА,МОРОЗОВА,,"РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ХРАБЪР,ДИМИТРОВ,ДОЙЧЕВ,,"С.ВАКАРЕЛ, ИХТИМАН, СОФИЙСКА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ХРАБЪР,ХРИСТОВ,АЛЕКСИЕВ,,"ГР.ИХТИМАН, ИХТИМАН, СОФИЙСКА",2013-04-03,"Община Варна","Неустановена принадлежност", ХРАБЪР,ХРИСТОВ,НАТОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-11-02,"Министерство на регионалното развитие и благоустройството","Неустановена принадлежност", ХРАНИМИР,БОРИСОВ,ГЕНЧЕВ,,"ГР.АЙТОС, АЙТОС, БУРГАС",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ХРАНИМИР,БОРИСОВ,ГЕНЧЕВ,,"ГР.АЙТОС, АЙТОС, БУРГАС",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ХРАНИМИР,БОРИСОВ,ГЕНЧЕВ,,"ГР.АЙТОС, АЙТОС, БУРГАС",2015-06-01,"Община Перник","Неустановена принадлежност", ХРАНИСЛАВ,АЛДИНОВ,ГАДЖАЛОВ,,"С.ЖЪЛТУША, АРДИНО, КЪРДЖАЛИ",2014-10-29,"Община Ардино","Неустановена принадлежност", ХРАНИСЛАВ,ПЕТРОВ,БОЯНИНСКИ,,"С.СМОЧЕВО, РИЛА, КЮСТЕНДИЛ",2015-01-14,"Община Рила","Неустановена принадлежност", ХРЕТА,ГЕОРГИЕВА,АСПАРУХОВА,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", ХРИЗАНТЕМА,ИВАНОВА,ГАЙДАРОВА,,"С.ХАЙРЕДИН, ХАЙРЕДИН, ВРАЦА",2011-02-15,"Агенция ""Митници""","Неустановена принадлежност", ХРИЗАНТЕМА,НИКОЛОВА,НИКОЛОВА,,"ГР.ПИРДОП, ПИРДОП, СОФИЙСКА",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ХРИЗАНТЕМА,НИКОЛОВА,НИКОЛОВА,,"ГР.ПИРДОП, ПИРДОП, СОФИЙСКА",2011-10-05,"Администрация на Народното събрание","Неустановена принадлежност", ХРИЗАНТЕМА,ПАВЛОВА,ПЕТРОВА,,"С.ЦОНЕВО, ДЪЛГОПОЛ, ВАРНА",2016-01-14,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Враца","Неустановена принадлежност", ХРИЗАНТЕМА,ПЕТРОВА,ПЕЙКОВА,,"С.СОФРОНИЕВО, МИЗИЯ, ВРАЦА",2013-12-11,"Община Мизия","Неустановена принадлежност", ХРИЗАНТЕМА,ПЕТРОВА,РАШЕВА,,"С.СОФРОНИЕВО, МИЗИЯ, ВРАЦА",2013-12-11,"Община Оряхово","Неустановена принадлежност", ХРИПСИМЕ,КИРКОР,МЪГЪРДИЧЯН,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", ХРИПСИМЕ,КИРКОР,МЪГЪРДИЧЯН,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", ХРИСА,ТРИФОНОВА,КАЛЕВА,,"С.МАМАРЧЕВО, БОЛЯРОВО, ЯМБОЛ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ХРИСАНКА,ГЕОРГИЕВА,МИНЧЕВА,,"С.СЪРНЕВО, КАРНОБАТ, БУРГАС",2013-01-09,"Община Карнобат","Неустановена принадлежност", ХРИСИ,КИРИЛОВА,ВОЙНОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ХРИСИ,СПАСОВА,ЙОРДАНОВА-ЦВЕТАНОВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2008-05-27,"Държавна комисия за енергийно и водно регулиране","Неустановена принадлежност", ХРИСИМ,АНТОНОВ,ПАВЛОВ,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност", ХРИСИМ,НИКОЛАЕВ,ЧУЧКОВ,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност", ХРИСИМ,НИКОЛОВ,НИКОЛОВ,,"ГР.ПОПОВО, ПОПОВО, ТЪРГОВИЩЕ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ХРИСИМ,ЦВЕТАНОВ,СТАНИШЕЛСКИ,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ХРИСИМ,ЯНУШЕВ,БАШЕВ,1951-03-17,"ГР.СЕВЛИЕВО, СЕВЛИЕВО, ГАБРОВО",2014-06-04,"Приватизация - обособени части - София","Решение № 2-355 от 04.06.2014 г. - Приватизация - обособени части - София","

Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документи за получено възнаграждение, разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители, собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка, съдържащи се в лично и в работно дело Ф1, а.е. 7215 – 7 тома; рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 1 – 4 бр. и обр. 3 – 2 бр.

" ХРИСИМИР,ДИМИТРОВ,ТЕРЗИЕВ,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност", ХРИСИМИР,ДРАГОМИРОВ,ЦАНЕВ,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2011-02-15,"Агенция ""Митници""","Неустановена принадлежност", ХРИСИМИР,ИВАНОВ,ПОПОВ,,"С.ПРОСЕНИК, РУЕН, БУРГАС",2015-12-01,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Неустановена принадлежност", ХРИСИМИР,КОНСТАНТИНОВ,РАДОВЕНСКИ,,"ГР.МЕЗДРА, МЕЗДРА, ВРАЦА",2014-01-15,"Община Роман","Неустановена принадлежност", ХРИСИМИР,ЛЮБОМИРОВ,ЗЛАТЕВ,,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2013-10-02,"Обединена българска банка","Неустановена принадлежност", ХРИСИМИР,НИКОЛАЕВ,КОЛЕВ,,"С.ТИЧА, КОТЕЛ, СЛИВЕН",2012-12-12,"Община Айтос","Неустановена принадлежност", ХРИСИМИР,ПЕТРОВ,ДОЧЕВ,,"С.ВЕТРЕН, МЪГЛИЖ, СТАРА ЗАГОРА",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ХРИСИМИР,РУСЕВ,ХРИСТОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-06-10,"Държавна агенция за младежта и спорта","Неустановена принадлежност", ХРИСИМИР,РУСЕВ,ХРИСТОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-04-28,"Министерство на физическото възпитание и спорта","Неустановена принадлежност", ХРИСИМИР,ХРИСТОВ,ДОЧЕВ,,"ГР.ГАБРОВО, ГАБРОВО, ГАБРОВО",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ХРИСИМИРА,СТЕФАНОВА,НИКОЛОВА,,"ГР.БЯЛА СЛАТИНА, БЯЛА СЛАТИНА, ВРАЦА",2015-08-04,"Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Неустановена принадлежност", ХРИСКА,ЗЛАТЕВА,ХРИСТОВА,,"ГР.НОВИ ПАЗАР, НОВИ ПАЗАР, ШУМЕН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ХРИСКА,МАТЕЕВА,МЛАДЕНОВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ХРИСКА,НЕДЕЛЧЕВА,ДИМИТРОВА,,"С.ЕЗЕРЧЕ, ЦАР КАЛОЯН, РАЗГРАД",2015-11-17,"Община Разград","Неустановена принадлежност", ХРИСКА,НИКОЛОВА,ДОНЧЕВА,,"С.ЛЕСИЧЕРИ, ПАВЛИКЕНИ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-07-24,"Община Лясковец","Неустановена принадлежност", ХРИСКА,ПЕТКОВА,ПЕТРОВА,,"ГР.НОВИ ПАЗАР, НОВИ ПАЗАР, ШУМЕН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ХРИСКА,СТАНЕВА,ТОДОРОВА,,"С.САДИНА, ПОПОВО, ТЪРГОВИЩЕ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ХРИСТА,ТОДОРОВА,МАРИНОВА,,"С.НОВА КАМЕНА, ТЕРВЕЛ, ДОБРИЧ",2013-04-03,"Община Варна","Неустановена принадлежност", ХРИСТАКИ,КЪНЕВ,ИВАНОВ,,"С.ТЕНЕВО, ТУНДЖА, ЯМБОЛ",2013-10-09,"Длъжници към ОББ","Неустановена принадлежност", ХРИСТАКИ,КЪНЕВ,ИВАНОВ,,"С.ТЕНЕВО, ТУНДЖА, ЯМБОЛ",2014-08-12,"Длъжници към Булбанк","Неустановена принадлежност", ХРИСТАЛИНА,ЙОСИФОВА,ХАЛАЧЕВА,,"ГР.ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", ХРИСТАЛИНА,КРЪСТЕВА,ПЕТРОВА,,"ГР.ТРОЯН, ТРОЯН, ЛОВЕЧ",2015-02-11,"Община Троян","Неустановена принадлежност", ХРИСТАЛИНА,НИКОЛОВА,ИЛИЕВА,,"ГР.ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2012-07-25,"Конфедерация на независимите синдикати в България","Неустановена принадлежност", ХРИСТАН,КРУМОВ,ХРИСТАНОВ,,"С.ПЕТОКЛАДЕНЦИ, БЕЛЕНЕ, ПЛЕВЕН",2014-01-22,"Община Габрово","Неустановена принадлежност", ХРИСТАНА,АПОСТОЛОВА,ИВАНОВА,,"ГР.ПОРДИМ, ПОРДИМ, ПЛЕВЕН",2015-07-28,"Община Пордим","Неустановена принадлежност", ХРИСТАНА,ГЕОРГИЕВА,ГОРАНОВА,,"С.СТАВЕРЦИ, ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ, ПЛЕВЕН",2015-07-07,"Община Искър","Неустановена принадлежност", ХРИСТАНА,ИВАНОВА,МАРИНОВА,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2015-12-01,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Неустановена принадлежност", ХРИСТАНА,ЙОРДАНОВА,ГЕОРГИЕВА,,"С.ЛИПНИЦА, МИЗИЯ, ВРАЦА",2013-12-11,"Община Мизия","Неустановена принадлежност", ХРИСТАНКА,МИХАЙЛОВА,СТЕФАНОВА,,"ГР.ЛЕВСКИ, ЛЕВСКИ, ПЛЕВЕН",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ХРИСТАНКА,МИХАЙЛОВА,СТЕФАНОВА,,"ГР.ЛЕВСКИ, ЛЕВСКИ, ПЛЕВЕН",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", ХРИСТАНКА,МИХАЙЛОВА,СТЕФАНОВА,,"ГР.ЛЕВСКИ, ЛЕВСКИ, ПЛЕВЕН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ХРИСТАНКА,ЦВЕТКОВА,ТОТОЛАНОВА,,"ГР.ДОЛНИ ДЪБНИК, ДОЛНИ ДЪБНИК, ПЛЕВЕН",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", ХРИСТИН,БОГОМИЛОВ,СТРИЖЛЕВ,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", ХРИСТИН,БОГОМИЛОВ,СТРИЖЛЕВ,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ХРИСТИН,ВЛАДИМИРОВ,КЮЧУКОВ,,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2008-09-16,"Държавна агенция по горите","Неустановена принадлежност", ХРИСТИН,ГЕОРГИЕВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ХРИСТИН,ГЕОРГИЕВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ХРИСТИН,КИРИЛОВ,ХРИСТОВ,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2012-10-10,"Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията","Неустановена принадлежност", ХРИСТИН,ПЕНЕВ,ПЕТКОВ,,"С.САМУИЛОВО, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2009-10-14,"Национален осигурителен институт","Неустановена принадлежност", ХРИСТИНА,АЛЕКСАНДРОВА,АНДРЕЕВА,,"ГР.ШАБЛА, ШАБЛА, ДОБРИЧ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ХРИСТИНА,АЛЕКСАНДРОВА,АНДРЕЕВА,,"ГР.ШАБЛА, ШАБЛА, ДОБРИЧ",2014-02-12,"Разследващи полицаи","Неустановена принадлежност", ХРИСТИНА,АЛЕКСАНДРОВА,НИКОЛОВА,,"ГР.СИЛИСТРА, СИЛИСТРА, СИЛИСТРА",2010-09-20,"Държавен фонд Земеделие","Неустановена принадлежност", ХРИСТИНА,АЛЕКСАНДРОВА,НИКОЛОВА,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2013-04-17,"Кредитни длъжници към банка БАЛКАНБАНК","Неустановена принадлежност", ХРИСТИНА,АНГЕЛОВА,АНДРЕЕВА,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2010-09-29,"Регионални печатни издания","Неустановена принадлежност", ХРИСТИНА,АНГЕЛОВА,ВУЧЕВА,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2008-02-12,"Министерски съвет","Неустановена принадлежност", ХРИСТИНА,АНГЕЛОВА,ВУЧЕВА,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2012-01-23,"Администрация на Министерския съвет","Неустановена принадлежност", ХРИСТИНА,АНГЕЛОВА,ВУЧЕВА,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2013-07-10,"СИБАНК ЕАД","Неустановена принадлежност", ХРИСТИНА,АНГЕЛОВА,ВУЧЕВА,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2014-04-15,"Длъжници към Българска народна банка","Неустановена принадлежност", ХРИСТИНА,АНГЕЛОВА,ДИМИТРОВА,,"С.ХИТРИНО, ХИТРИНО, ШУМЕН",2013-10-09,"Длъжници към ОББ","Неустановена принадлежност", ХРИСТИНА,АНГЕЛОВА,КАМДЖИЛОВА,,"ГР.САПАРЕВА БАНЯ, САПАРЕВА БАНЯ, КЮСТЕНДИЛ",2011-02-15,"Агенция ""Митници""","Неустановена принадлежност", ХРИСТИНА,АНГЕЛОВА,ПЕТРОВА,,"ГР.КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2009-12-02,"Национална здравноосигурителна каса","Неустановена принадлежност", ХРИСТИНА,АНГЕЛОВА,ТОДОРОВА,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност", ХРИСТИНА,АНГЕЛОВА,ХАДЖИЕВА,,"ГР.ХАДЖИДИМОВО, ХАДЖИДИМОВО, БЛАГОЕВГРАД",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност", ХРИСТИНА,АНДОНОВА,БАЛАБАНОВА,,"ГР.ИХТИМАН, ИХТИМАН, СОФИЙСКА",2012-06-05,"Министерство на културата","Неустановена принадлежност", ХРИСТИНА,АНДРЕЕВА,ДРАГОМИРОВА,,"С.СОФРОНИЕВО, МИЗИЯ, ВРАЦА",2013-12-11,"Община Мизия","Неустановена принадлежност", ХРИСТИНА,АПОСТОЛОВА,АПОСТОЛОВА,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2015-06-09,"Община Радомир","Неустановена принадлежност", ХРИСТИНА,АСЕНОВА,АНТОНОВА,,"С.ГОЛЯМ ДЕВЕСИЛ, КРУМОВГРАД, КЪРДЖАЛИ",2014-11-13,"Община Крумовград","Неустановена принадлежност", ХРИСТИНА,АСЕНОВА,АНТОНОВА,,"С.ГОЛЯМ ДЕВЕСИЛ, КРУМОВГРАД, КЪРДЖАЛИ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ХРИСТИНА,АСЕНОВА,ИВАНОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-08-09,"Агенция Пътна инфраструктура","Неустановена принадлежност", ХРИСТИНА,АСЕНОВА,КЮПЕКЧИЕВА,,"С.ЕГРЕК, КРУМОВГРАД, КЪРДЖАЛИ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ХРИСТИНА,АСЕНОВА,СТОЙЧЕВА,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2012-06-14,"Министерство на труда и социалната политика","Неустановена принадлежност", ХРИСТИНА,АСПАРУХОВА,ЗЛАТЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-02-15,"Агенция ""Митници""","Неустановена принадлежност", ХРИСТИНА,АТАНАСОВА,ГОСПОДИНОВА,,"С.ФИЛИПОВО, ТОПОЛОВГРАД, ХАСКОВО",2015-11-05,"Приватизирани предприятия - Ямбол","Неустановена принадлежност", ХРИСТИНА,АТАНАСОВА,МЕДНИКАРОВА,,"МАН.РИЛСКИ МАНАСТИР, РИЛА, КЮСТЕНДИЛ",2012-01-12,"Министерство на образованието","Неустановена принадлежност", ХРИСТИНА,АТАНАСОВА,НИКОЛОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ХРИСТИНА,АТАНАСОВА,НИКОЛОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-01-17,"Служба Военна полиция - военни разследващи полицаи","Неустановена принадлежност", ХРИСТИНА,АТАНАСОВА,ПЛАЧКОВА,,"С.ПЕСНОПОЙ, КАЛОЯНОВО, ПЛОВДИВ",2015-09-09,"Община Калояново","Неустановена принадлежност", ХРИСТИНА,АТАНАСОВА,ФИЛИПОВА,,"ГР.РИЛА, РИЛА, КЮСТЕНДИЛ",2013-07-10,"СИБАНК ЕАД","Неустановена принадлежност", ХРИСТИНА,АТАНАСОВА,ФИЛИПОВА,,"ГР.РИЛА, РИЛА, КЮСТЕНДИЛ",2014-01-28,"Търговска и спестовна банка","Неустановена принадлежност", ХРИСТИНА,АТАНАСОВА,ФИЛИПОВА,,"ГР.РИЛА, РИЛА, КЮСТЕНДИЛ",2014-06-18,"Длъжници към Държавна спестовна каса","Неустановена принадлежност", ХРИСТИНА,АТАНАСОВА,ЯНЧЕВА,,"ГР.СМОЛЯН, СМОЛЯН, СМОЛЯН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ХРИСТИНА,БЛАГОЕВА,ЧОРБАДЖИЙСКА,,"ГР.РАЗЛОГ, РАЗЛОГ, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", ХРИСТИНА,БОРИСЛАВОВА,МАТЕЕВА,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност", ХРИСТИНА,БОРИСОВА,АНГЕЛАКОВА,,"ГР.ИСПЕРИХ, ИСПЕРИХ, РАЗГРАД",2012-06-05,"Министерство на културата","Неустановена принадлежност", ХРИСТИНА,БОРИСОВА,КРЪСТЕВА,,"С.КРАВОДЕР, КРИВОДОЛ, ВРАЦА",2013-10-30,"Община Криводол","Неустановена принадлежност", ХРИСТИНА,БОРИСОВА,КРЪСТЕВА,,"С.КРАВОДЕР, КРИВОДОЛ, ВРАЦА",2016-01-14,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Враца","Неустановена принадлежност", ХРИСТИНА,БОРИСОВА,ТАЧЕВА,,"ГР.АСЕНОВГРАД, АСЕНОВГРАД, ПЛОВДИВ",2009-10-14,"Национален осигурителен институт","Неустановена принадлежност", ХРИСТИНА,БОРИСОВА,ТОДОРОВА,,"ГР.ГАБРОВО, ГАБРОВО, ГАБРОВО",2016-01-19,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Габрово","Неустановена принадлежност", ХРИСТИНА,БОЯНОВА,МЛАДЕНОВА-КЬОСЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-04-15,"Държавна агенция за метрология и технически надзор","Неустановена принадлежност", ХРИСТИНА,БОЯНОВА,МЛАДЕНОВА-КЬОСЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-11-21,"Министерство на околната среда и водите","Неустановена принадлежност", ХРИСТИНА,БОЯНОВА,ХУБЕНОВА,,"ГР.КАЗАНЛЪК, КАЗАНЛЪК, СТАРА ЗАГОРА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ХРИСТИНА,ВАЛЕНТИНОВА,ТУРЛАШКА,,"ГР.КОЙНАРЕ, ЧЕРВЕН БРЯГ, ПЛЕВЕН",2008-07-30,"Държавна агенция Държавен резерв и вoeнновременни запаси","Неустановена принадлежност", ХРИСТИНА,ВАЛЕРИЕВА,ТОМОВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ХРИСТИНА,ВАСИЛЕВА,АНГЕЛОВА,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2011-09-20,"Министерство на културата","Неустановена принадлежност", ХРИСТИНА,ВАСИЛЕВА,БОЯДЖИЕВА,,"С.ГАЛИЧЕ, БЯЛА СЛАТИНА, ВРАЦА",2015-06-23,"Община Долни Дъбник","Неустановена принадлежност", ХРИСТИНА,ВАСИЛЕВА,КИНЧЕВА,,"С.СЕСТРИМО, БЕЛОВО, ПАЗАРДЖИК",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ХРИСТИНА,ВАСИЛЕВА,САВОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-01-14,"Приватизирани предприятия - София","Неустановена принадлежност", ХРИСТИНА,ВАСИЛЕВА,ХРИСТОВА-ВАЧЕВА,,"С.САДОВЕЦ, ДОЛНИ ДЪБНИК, ПЛЕВЕН",2012-01-12,"Министерство на образованието","Неустановена принадлежност", ХРИСТИНА,ВАСИЛИЕВА,ПЕТКОВА-ГЕОРГИЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-01-14,"Община Рила","Неустановена принадлежност", ХРИСТИНА,ВЕЛИКОВА,ГЕОРГИЕВА,,"С.БЪЗОВЕЦ, ДВЕ МОГИЛИ, РУСЕ",2013-02-13,"Община Созопол","Неустановена принадлежност", ХРИСТИНА,ВЕЛЧЕВА,МИТРЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-02-12,Министерства,"Неустановена принадлежност", ХРИСТИНА,ВЕЛЧЕВА,МИТРЕВА,1949-08-15,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-01-19,"Национален институт за помирение и арбитраж","Неустановане принадлежност", ХРИСТИНА,ВЕЛЧЕВА,МИТРЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-10-14,"Национален осигурителен институт","Неустановена принадлежност", ХРИСТИНА,ВИКТОРОВА,МИЛЕНКОВА,,"С.ЛЕХЧЕВО, БОЙЧИНОВЦИ, МОНТАНА",2015-08-04,"Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Неустановена принадлежност", ХРИСТИНА,ВИЧО,СТОЙКОВА,,"ГР.САМОКОВ, САМОКОВ, СОФИЙСКА",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност", ХРИСТИНА,ВИЧО,СТОЙКОВА,,"ГР.САМОКОВ, САМОКОВ, СОФИЙСКА",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ХРИСТИНА,ВЛАДИМИРОВА,ИВАНОВА,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ХРИСТИНА,ВЛАДИМИРОВА,ПЕТРОВА,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ХРИСТИНА,ВЛАДИМИРОВА,ПЕТРОВА,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2015-12-01,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Неустановена принадлежност", ХРИСТИНА,ВЪЛЧАНОВА,ДИМИТРОВА,,"ГР.РАДНЕВО, РАДНЕВО, СТАРА ЗАГОРА",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", ХРИСТИНА,ГАНЧЕВА,ИТЕВА,,"ГР.СОПОТ, СОПОТ, ПЛОВДИВ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ХРИСТИНА,ГАНЧЕВА,ЙОРДАНОВА,,"С.НОВАКОВО, АСЕНОВГРАД, ПЛОВДИВ",2014-11-26,"Община Кърджали","Неустановена принадлежност", ХРИСТИНА,ГЕНЕВА,ХРИСТОЗОВА,,"ГР.АСЕНОВГРАД, АСЕНОВГРАД, ПЛОВДИВ",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност", ХРИСТИНА,ГЕНОВА,МАРИНОВА,,"С.ГОРИЦА, ПОМОРИЕ, БУРГАС",2013-02-20,"Община Поморие","Неустановена принадлежност", ХРИСТИНА,ГЕНЧЕВА,ПЕТРОВА,,"ГР.ГАБРОВО, ГАБРОВО, ГАБРОВО",2014-01-22,"Община Габрово","Неустановена принадлежност", ХРИСТИНА,ГЕОРГИЕВА,БАНГИЕВА,,"ГР.СВИЛЕНГРАД, СВИЛЕНГРАД, ХАСКОВО",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ХРИСТИНА,ГЕОРГИЕВА,ВЪЛОВА,,"ГР.ЛУКОВИТ, ЛУКОВИТ, ЛОВЕЧ",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност", ХРИСТИНА,ГЕОРГИЕВА,ВЪЛОВА,,"ГР.ЛУКОВИТ, ЛУКОВИТ, ЛОВЕЧ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", ХРИСТИНА,ГЕОРГИЕВА,ВЪЛОВА,,"ГР.ЛУКОВИТ, ЛУКОВИТ, ЛОВЕЧ",2016-02-04,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Ловеч","Неустановена принадлежност", ХРИСТИНА,ГЕОРГИЕВА,ИВАНОВА,,"ГР.ЕТРОПОЛЕ, ЕТРОПОЛЕ, СОФИЙСКА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ХРИСТИНА,ГЕОРГИЕВА,КОЛЕВА,,"ГР.САНДАНСКИ, САНДАНСКИ, БЛАГОЕВГРАД",2011-08-03,"Агенция за държавна финансова инспекция","Неустановена принадлежност", ХРИСТИНА,ГЕОРГИЕВА,МИХАЙЛОВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност", ХРИСТИНА,ГЕОРГИЕВА,НИКОЛОВА,,"ГР.ЛЮБИМЕЦ, ЛЮБИМЕЦ, ХАСКОВО",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност", ХРИСТИНА,ГЕОРГИЕВА,ПЕТРОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2007-09-04,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ХРИСТИНА,ГЕОРГИЕВА,ПЕТРОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-12-14,"Министерство на външните работи - посланици","Неустановена принадлежност", ХРИСТИНА,ГЕОРГИЕВА,ПЕТРОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-06-29,"Организатор на хазартни игри","Неустановена принадлежност", ХРИСТИНА,ГЕОРГИЕВА,ХАРАЛАМПИЕВА,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2013-11-27,"Национален осигурителен институт","Неустановена принадлежност", ХРИСТИНА,ГЕОРГИЕВА,ЧАКАЛОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ХРИСТИНА,ГОСПОДИНОВА,ИВАНОВА,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2009-04-15,"Държавна агенция за метрология и технически надзор","Неустановена принадлежност", ХРИСТИНА,ГРИГОРОВА,ПЕТРОВА,,"ГР.ТРОЯН, ТРОЯН, ЛОВЕЧ",2016-02-04,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Ловеч","Неустановена принадлежност", ХРИСТИНА,ДИМИТРОВА,АНГЕЛОВА,,"ГР.ПРОВАДИЯ, ПРОВАДИЯ, ВАРНА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ХРИСТИНА,ДИМИТРОВА,АНГЕЛОВА,,"ГР.ПРОВАДИЯ, ПРОВАДИЯ, ВАРНА",2015-12-17,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Варна","Неустановена принадлежност", ХРИСТИНА,ДИМИТРОВА,ГЕОРГИЕВА,,"ГР.ЛОМ, ЛОМ, МОНТАНА",2015-03-18,"Община Брусарци","Неустановена принадлежност", ХРИСТИНА,ДИМИТРОВА,ГЕОРГИЕВА,,"ГР.ЛОМ, ЛОМ, МОНТАНА",2015-04-01,"Община Лом","Неустановена принадлежност", ХРИСТИНА,ДИМИТРОВА,ГЕОРГИЕВА,,"С.ХИТОВО, ДОБРИЧКА, ДОБРИЧ",2014-02-19,"Община Добричка","Неустановена принадлежност", ХРИСТИНА,ДИМИТРОВА,ДЕМИРЕВА,,"ГР.ДИМИТРОВГРАД, ДИМИТРОВГРАД, ХАСКОВО",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", ХРИСТИНА,ДИМИТРОВА,ЕФТИМОВА,,"ГР.ДВЕ МОГИЛИ, ДВЕ МОГИЛИ, РУСЕ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ХРИСТИНА,ДИМИТРОВА,КАМАРСКА,,"ГР.СЕНОВО, ВЕТОВО, РУСЕ",2015-11-05,"Приватизирани предприятия - Плевен","Неустановена принадлежност", ХРИСТИНА,ДИМИТРОВА,КОВАЧЕВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2011-11-02,"Министерство на регионалното развитие и благоустройството","Неустановена принадлежност", ХРИСТИНА,ДИМИТРОВА,КОЛАРОВА,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", ХРИСТИНА,ДИМИТРОВА,КЪНЕВА,,"ГР.ПЕЩЕРА, ПЕЩЕРА, ПАЗАРДЖИК",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност", ХРИСТИНА,ДИМИТРОВА,МАВРЕВА,,"С.РАДОВЕЦ, ТОПОЛОВГРАД, ХАСКОВО",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ХРИСТИНА,ДИМИТРОВА,ПАКЕРОВА,,"ГР.ЕЛИН ПЕЛИН, ЕЛИН ПЕЛИН, СОФИЙСКА",2015-01-14,"Приватизирани предприятия - София","Неустановена принадлежност", ХРИСТИНА,ДИМИТРОВА,ПЕТРУШЕВА-НАНКОВА,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2009-04-15,"Държавна агенция за метрология и технически надзор","Неустановена принадлежност", ХРИСТИНА,ДИМИТРОВА,ПЕТРУШЕВА-НАНКОВА,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност", ХРИСТИНА,ДИМИТРОВА,СУТЕВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност", ХРИСТИНА,ДИМИТРОВА,ХРИСТОВА-ПЕТРОВА,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", ХРИСТИНА,ДИМОВА,МИЛУШЕВА,,"ГР.СВИЛЕНГРАД, СВИЛЕНГРАД, ХАСКОВО",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ХРИСТИНА,ДИМОВА,ПЕТРОВА,,"С.ЕКЗАРХ АНТИМОВО, КАРНОБАТ, БУРГАС",2013-02-20,"Община Поморие","Неустановена принадлежност", ХРИСТИНА,ДИМОВА,ТЕЛБИЗОВА,,"С.КАРАДЖАЛОВО, ПЪРВОМАЙ, ПЛОВДИВ",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност", ХРИСТИНА,ДИМЧЕВА,ДИМИТРОВА,,"ГР.НОВИ ПАЗАР, НОВИ ПАЗАР, ШУМЕН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ХРИСТИНА,ДОЙНОВА,ВЛАХОВА-ГЬОКОВА,,"С.ВИДРАРЕ, ПРАВЕЦ, СОФИЙСКА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ХРИСТИНА,ДРАГОМИРОВА,ЯНАКИЕВА,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2015-06-29,"Организатор на хазартни игри","Неустановена принадлежност", ХРИСТИНА,ЕВТИМОВА,ПЕХЛИВАНОВА,,"С.РУЧЕЙ, КРУМОВГРАД, КЪРДЖАЛИ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ХРИСТИНА,ЕМИЛОВА,ПОПОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-12-02,"Национална здравноосигурителна каса","Неустановена принадлежност", ХРИСТИНА,ЕФРЕМОВА,ПЕТРОВА,,"С.СТАЛИЙСКА МАХАЛА, ЛОМ, МОНТАНА",2015-04-01,"Община Лом","Неустановена принадлежност", ХРИСТИНА,ЖЕКОВА,БОЕВА,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2012-01-12,"Министерство на образованието","Неустановена принадлежност", ХРИСТИНА,ЗАХАРИЕВА,БЕЛЧЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-12-18,"Българско национално радио","Неустановена принадлежност", ХРИСТИНА,ЗАХАРИЕВА,БЕЛЧЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", ХРИСТИНА,ЗАХАРИЕВА,МАРЕВА,,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", ХРИСТИНА,ЗДРАВКОВА,ПЕШЕВА,,"ГР.БОБОШЕВО, БОБОШЕВО, КЮСТЕНДИЛ",2008-03-18,"КТ Подкрепа","Неустановена принадлежност", ХРИСТИНА,ИВАНОВА,АТАНАСОВА,,"ГР.ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ХРИСТИНА,ИВАНОВА,БОГДАНОВА,,"ГР.ВЕЛИНГРАД, ВЕЛИНГРАД, ПАЗАРДЖИК",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", ХРИСТИНА,ИВАНОВА,БОГДАНОВА,,"ГР.ВЕЛИНГРАД, ВЕЛИНГРАД, ПАЗАРДЖИК",2011-11-02,"Министерство на регионалното развитие и благоустройството","Неустановена принадлежност", ХРИСТИНА,ИВАНОВА,БОЕВА,,"С.ЖЕЛЕЗНИЦА, СИМИТЛИ, БЛАГОЕВГРАД",2011-04-05,"Община Кресна","Неустановена принадлежност", ХРИСТИНА,ИВАНОВА,ВЪРБЕНОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-07-23,"Химикотехнологичен и металургичен университет","Неустановена принадлежност", ХРИСТИНА,ИВАНОВА,ДИМИТРОВА,,"С.ЛЕСУРА, КРИВОДОЛ, ВРАЦА",2015-03-18,"Община Вълчедръм","Неустановена принадлежност", ХРИСТИНА,ИВАНОВА,ДИМИТРОВА,,"ГР.КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ХРИСТИНА,ИВАНОВА,ЗЛАТЕВА,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", ХРИСТИНА,ИВАНОВА,ЗЛАТЕВА,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2015-12-01,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Неустановена принадлежност", ХРИСТИНА,ИВАНОВА,КИСЬОВА,,"ГР.ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2015-02-04,"Община Ловеч","Неустановена принадлежност", ХРИСТИНА,ИВАНОВА,МАКАРИЕВА,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", ХРИСТИНА,ИВАНОВА,НАЧЕВА,,"С.КРЪВЕНИК, СЕВЛИЕВО, ГАБРОВО",2013-07-03,"Длъжници към Стопанска банка","Неустановена принадлежност", ХРИСТИНА,ИВАНОВА,НЕСТОРОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ХРИСТИНА,ИВАНОВА,СТАМОВА,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2015-04-21,"Синдици, включени в списъка на синдиците при БНБ","Неустановена принадлежност", ХРИСТИНА,ИВАНОВА,СТАМОВА,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2015-08-04,"Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Неустановена принадлежност", ХРИСТИНА,ИВАНОВА,СТАНЕВА,1942-10-17,"ГР.ТЕТЕВЕН, ТЕТЕВЕН, ЛОВЕЧ",2014-03-24,"Великотърновски университет Св. Св. Кирил и Методий","Решение № 2-331 от 24.03.2014 г. - Великотърновски университет ""Св. Св. Кирил и Методий""","

Собственоръчно написано агентурно сведение, документ за получено възнаграждение, разходни документи, отчетени от ръководил я щатен служител, документи от ръководил я щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично и в работно дело Ф1, а.е. 5555; рег. дневник; картон обр. 1; предложение рег. № 521/ 20.02.1990 г. за унищожаване дело ""Стела"".

" ХРИСТИНА,ИВАНОВА,СЯРОВА,,"ГР.ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", ХРИСТИНА,ИВАНОВА,ТОДОРОВА,,"С.ДЕВЕТИНЦИ, КАРНОБАТ, БУРГАС",2013-01-09,"Община Карнобат","Неустановена принадлежност", ХРИСТИНА,ИВАНОВА,ТРАЙКОВА-АБДУЛАХ,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", ХРИСТИНА,ИВАНОВА,ХРИСТОВА,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ХРИСТИНА,ИВАНОВА,ХРИСТОВА,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2014-02-12,"Разследващи полицаи","Неустановена принадлежност", ХРИСТИНА,ИВАНОВА,ЧОРБАДЖИЙСКА,,"С.МИКРЕВО, СТРУМЯНИ, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", ХРИСТИНА,ИВАНОВА,ШОПОВА,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ХРИСТИНА,ИВАНОВА,ЯНЧЕВА,,"С.РАДОВЕЦ, ТОПОЛОВГРАД, ХАСКОВО",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ХРИСТИНА,ИВАНОВА,ЯНЧЕВА,,"С.РАДОВЕЦ, ТОПОЛОВГРАД, ХАСКОВО",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност", ХРИСТИНА,ИВАНОВА,ЯНЧЕВА,,"С.РАДОВЕЦ, ТОПОЛОВГРАД, ХАСКОВО",2015-06-23,"Община Долни Дъбник","Неустановена принадлежност", ХРИСТИНА,ИЛИЕВА,ВЪРБЕВА,,"ГР.БАТАК, БАТАК, ПАЗАРДЖИК",2015-04-16,"Община Батак","Неустановена принадлежност", ХРИСТИНА,ИЛИЕВА,ИЛИЕВА-СВЕРЧКОВА,1960-01-12,"ГР.ПРОВАДИЯ, ПРОВАДИЯ, ВАРНА",2014-07-02,"Технически университет - Варна","Решение № 2-364 от 02.07.2014 г. - Технически университет - Варна","

Рег. дневник; картон обр. 1; предложение рег. № 2141/ 08.02.1990 г. за унищожаване дело рег. № 18977.

" ХРИСТИНА,ИЛИЕВА,СТАМАТОВА,,"С.ГАБАРЕВО, ПАВЕЛ БАНЯ, СТАРА ЗАГОРА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ХРИСТИНА,ИЛИЕВА,ТЕЛЕНИКОВА-МИТЕВА,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ХРИСТИНА,ЙОВЧЕВА,ЗАПРЯНОВА,,"С.КОЛЮ МАРИНОВО, БРАТЯ ДАСКАЛОВИ, СТАРА ЗАГОРА",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", ХРИСТИНА,ЙОНКОВА,ЦАНКОВА,,"ГР.СЕВЛИЕВО, СЕВЛИЕВО, ГАБРОВО",2016-02-04,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Ловеч","Неустановена принадлежност", ХРИСТИНА,ЙОНЧЕВА,КУЗМАНОВА-ЯНКОВА,,"ГР.КОЗЛОДУЙ, КОЗЛОДУЙ, ВРАЦА",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност", ХРИСТИНА,ЙОРДАНОВА,ИВАНОВА,,"С.ЖИТУША, РАДОМИР, ПЕРНИК",2014-12-09,"Община Кочериново","Неустановена принадлежност", ХРИСТИНА,ЙОРДАНОВА,ЙОРДАНОВА,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2015-01-07,"Община Кюстендил","Неустановена принадлежност", ХРИСТИНА,ЙОРДАНОВА,КРЕМЕНЛИЕВА,,"С.РОДИНА, ЗЛАТАРИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2010-01-20,"Агенция за ядрено регулиране","Неустановена принадлежност", ХРИСТИНА,ЙОРДАНОВА,КРЕМЕНЛИЕВА,,"С.РОДИНА, ЗЛАТАРИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-10-30,"Община Козлодуй","Неустановена принадлежност", ХРИСТИНА,ЙОРДАНОВА,ЛУЛЧЕВА,,"ГР.ВЕТРЕН, СЕПТЕМВРИ, ПАЗАРДЖИК",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", ХРИСТИНА,ЙОРДАНОВА,ЛУЛЧЕВА,,"ГР.ВЕТРЕН, СЕПТЕМВРИ, ПАЗАРДЖИК",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност", ХРИСТИНА,ЙОРДАНОВА,ПОПОВА,,"С.ДЪБРАВА, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2008-12-18,"Българско национално радио","Неустановена принадлежност", ХРИСТИНА,КИРИЛОВА,ХРИСТОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ХРИСТИНА,КОЛЕВА,ДИМОВА,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ХРИСТИНА,КОЛЕВА,КОЛЕВА,,"С.ЦЕНОВО, ЦЕНОВО, РУСЕ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ХРИСТИНА,КОЛЕВА,КОЛЕВА,,"С.ЦЕНОВО, ЦЕНОВО, РУСЕ",2014-02-24,"Община Каварна","Неустановена принадлежност", ХРИСТИНА,КОНСТАНТИНОВА,ДАСКАЛОВА,,"ГР.ПАВЛИКЕНИ, ПАВЛИКЕНИ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", ХРИСТИНА,КОСТАДИНОВА,КОТЛАРСКА-ГЕРГОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", ХРИСТИНА,КОСТАДИНОВА,МАЛИНОВА,,"ГР.САНДАНСКИ, САНДАНСКИ, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", ХРИСТИНА,КОСТАДИНОВА,МАЛИНОВА,,"ГР.САНДАНСКИ, САНДАНСКИ, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", ХРИСТИНА,КОСТАДИНОВА,РАНЧОВА,,"ГР.ЧИПРОВЦИ, ЧИПРОВЦИ, МОНТАНА",2015-01-21,"Община Сапарева баня","Неустановена принадлежност", ХРИСТИНА,КОСТАДИНОВА,ТАНЕВА,,"С.ПОПОВИЦА, САДОВО, ПЛОВДИВ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ХРИСТИНА,КРУМОВА,ПАУНОВА,,"ГР.ДРАГОМАН, ДРАГОМАН, СОФИЙСКА",2010-09-09,"ИА по рибарство и аквакултури","Неустановена принадлежност", ХРИСТИНА,ЛАЗАРОВА,НИКОЛОВА,,"ГР.САНДАНСКИ, САНДАНСКИ, БЛАГОЕВГРАД",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност", ХРИСТИНА,ЛАЗАРОВА,ПЕПЕЛДЖИЙСКА,,"ГР.ДУПНИЦА, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2014-12-09,"Община Дупница","Неустановена принадлежност", ХРИСТИНА,ЛАЗАРОВА,ПОПОВА,,"ГР.ПЕТРИЧ, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2012-07-11,"Медицински университет - София","Неустановена принадлежност", ХРИСТИНА,ЛЮБЕНОВА,ЧЕРВЕНКОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ХРИСТИНА,МАРИНОВА,ГАНЧЕВА,,"ГР.ЕТРОПОЛЕ, ЕТРОПОЛЕ, СОФИЙСКА",2010-09-29,"Регионални печатни издания","Неустановена принадлежност", ХРИСТИНА,МАРИНОВА,ЙОРДАНОВА,,"С.МЪДРЕВО, КУБРАТ, РАЗГРАД",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност", ХРИСТИНА,МАРИНОВА,ЙОРДАНОВА,,"С.МЪДРЕВО, КУБРАТ, РАЗГРАД",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност", ХРИСТИНА,МИЛЧОВА,СЕМЕРДЖИЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ХРИСТИНА,МИТКОВА,ЙОРДАНОВА,,"С.ТОДОР ИКОНОМОВО, КАОЛИНОВО, ШУМЕН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ХРИСТИНА,МИТКОВА,ПЕТРОВА,,"ГР.БРЕЗНИК, БРЕЗНИК, ПЕРНИК",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност", ХРИСТИНА,МИТКОВА,ПЕТРОВА,,"ГР.БРЕЗНИК, БРЕЗНИК, ПЕРНИК",2015-05-27,"Община Брезник","Неустановена принадлежност", ХРИСТИНА,МИХАЙЛОВА,ГЕОРГИЕВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ХРИСТИНА,МИХОВА,НЕДЕВА,,"ГР.ВЪЛЧИ ДОЛ, ВЪЛЧИ ДОЛ, ВАРНА",2013-03-20,"Община Аксаково","Неустановена принадлежност", ХРИСТИНА,МЛАДЕНОВА,ХРИСТОВА,,"ГР.МОНТАНА, МОНТАНА, МОНТАНА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ХРИСТИНА,НАУМОВА,ПЕТРОВА,,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност", ХРИСТИНА,НЕДКОВА,ДИМИТРОВА,,"С.ЧАКАЛАРОВО, КИРКОВО, КЪРДЖАЛИ",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност", ХРИСТИНА,НЕДКОВА,ХРИСТОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ХРИСТИНА,НЕЙКОВА,ТРИФОНОВА,,"ГР.ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ХРИСТИНА,НИКОЛАЕВА,ТОДОРОВА,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2015-08-04,"Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Неустановена принадлежност", ХРИСТИНА,НИКОЛОВА,ГЕОРГИЕВА,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2007-09-04,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ХРИСТИНА,НИКОЛОВА,ГЕОРГИЕВА,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ХРИСТИНА,НИКОЛОВА,ГЕОРГИЕВА,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ХРИСТИНА,НИКОЛОВА,ГРУПЧЕВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2012-08-01,"Медицински университет ""Проф. д-р Параскев Стоянов"" - Варна","Неустановена принадлежност", ХРИСТИНА,НИКОЛОВА,ИВАНОВА,,"ГР.ХАРМАНЛИ, ХАРМАНЛИ, ХАСКОВО",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ХРИСТИНА,НИКОЛОВА,КРЪСТЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-10-08,"Длъжници към Първа частна банка","Неустановена принадлежност", ХРИСТИНА,НИКОЛОВА,ЦЕКОВА,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", ХРИСТИНА,ПАВЛОВА,КОЛЕВА,,"С.ТИШЕВИЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2013-11-13,"Община Враца","Неустановена принадлежност", ХРИСТИНА,ПАВЛОВА,КОЛЕВА,,"С.ТИШЕВИЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2015-08-04,"Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Неустановена принадлежност", ХРИСТИНА,ПАНЧЕВА,ХРИСТОВА,,"С.НЕВША, ВЕТРИНО, ВАРНА",2013-04-10,"Община Ветрино","Неустановена принадлежност", ХРИСТИНА,ПАСКАЛЕВА,СТАНЕВА,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност", ХРИСТИНА,ПАУНОВА,НЕКОВА,,"С.КАЛИНА, БРЕГОВО, ВИДИН",2016-01-06,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Видин","Неустановена принадлежност", ХРИСТИНА,ПЕНЧЕВА,ДИМОВА,,"С.ЮПЕР, КУБРАТ, РАЗГРАД",2012-07-25,"Конфедерация на независимите синдикати в България","Неустановена принадлежност", ХРИСТИНА,ПЕТКОВА,ВАСИЛЕВА,,"С.ВРАНИЛОВЦИ, ГАБРОВО, ГАБРОВО",2014-01-22,"Община Габрово","Неустановена принадлежност", ХРИСТИНА,ПЕТКОВА,ГАНЧЕВА,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ХРИСТИНА,ПЕТКОВА,КАЗАШКА,,"С.ДОБРОЛЕВО, БОРОВАН, ВРАЦА",2014-05-20,"Икономически университет - гр. Варна","Неустановена принадлежност", ХРИСТИНА,ПЕТКОВА,КАЗАШКА,,"С.ДОБРОЛЕВО, БОРОВАН, ВРАЦА",2014-05-20,"Икономически университет-Варна","Неустановена принадлежност", ХРИСТИНА,ПЕТКОВА,ТАШЕВА,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2015-04-28,"Община Пазарджик","Неустановена принадлежност", ХРИСТИНА,ПЕТКОВА,ТИЛЕВА,,"С.ТУРИЯ, ПАВЕЛ БАНЯ, СТАРА ЗАГОРА",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност", ХРИСТИНА,ПЕТКОВА,ТОДОРОВА,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ХРИСТИНА,ПЕТКОВА,ТОДОРОВА,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2014-01-15,"Община Роман","Неустановена принадлежност", ХРИСТИНА,ПЕТКОВА,ТОДОРОВА,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2016-01-14,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Враца","Неустановена принадлежност", ХРИСТИНА,ПЕТРОВА,ВЪЛЧЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ХРИСТИНА,ПЕТРОВА,ВЪЛЧЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2016-02-09,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Монтана","Неустановена принадлежност", ХРИСТИНА,ПЕТРОВА,КОСТАДИНОВА,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ХРИСТИНА,ПЕТРОВА,КОСТАДИНОВА,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност", ХРИСТИНА,ПЕТРОВА,МИХОВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", ХРИСТИНА,ПЕТРОВА,СТЕФАНОВА,,"ГР.БОБОВ ДОЛ, БОБОВ ДОЛ, КЮСТЕНДИЛ",2015-01-14,"Приватизирани предприятия - София","Неустановена принадлежност", ХРИСТИНА,ПЕТРОВА,ТОДОРОВА,,"ГР.КАРЛОВО, КАРЛОВО, ПЛОВДИВ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ХРИСТИНА,ПЕТРОВА,ХРИСТОВА,,"ГР.КНЕЖА, КНЕЖА, ПЛЕВЕН",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност", ХРИСТИНА,РОСЕНОВА,МИНКОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", ХРИСТИНА,РУСЕВА,ГЕНОВА,,"ГР.ОМУРТАГ, ОМУРТАГ, ТЪРГОВИЩЕ",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност", ХРИСТИНА,СИМЕОНОВА,МЛАДЕНОВА,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2012-01-12,"Министерство на образованието","Неустановена принадлежност", ХРИСТИНА,СИМЕОНОВА,МЛАДЕНОВА,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ХРИСТИНА,СИМЕОНОВА,МЛАДЕНОВА,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2016-01-14,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Враца","Неустановена принадлежност", ХРИСТИНА,СИМЕОНОВА,НИКОЛОВА-АРА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-06-29,"Организатор на хазартни игри","Неустановена принадлежност", ХРИСТИНА,СИМЕОНОВА,ЦВЕТКОВА,,"С.КАМЕН, СТРАЖИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2007-04-24,"Европейски парламент","Неустановена принадлежност", ХРИСТИНА,СИМЕОНОВА,ЦВЕТКОВА,,"С.КАМЕН, СТРАЖИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2010-10-13,"Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството","Неустановена принадлежност", ХРИСТИНА,СИМЕОНОВА,ЦВЕТКОВА,,"С.КАМЕН, СТРАЖИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност", ХРИСТИНА,СЛАВЧЕВА,МАЧЕВА,,"ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, БЛАГОЕВГРАД",2011-06-23,"Община Гоце Делчев","Неустановена принадлежност", ХРИСТИНА,СЛАВЧЕВА,МИЛАНОВА,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2009-07-22,"Българска народна банка","Неустановена принадлежност", ХРИСТИНА,СЛАВЧЕВА,НАЙДЕНОВА,,"С.ДОЛНИ ЦИБЪР, ВЪЛЧЕДРЪМ, МОНТАНА",2015-03-18,"Община Вълчедръм","Неустановена принадлежност", ХРИСТИНА,СЛАВЧЕВА,ХРИСТОВА-ГЕНЧЕВА,,"С.КОВАЧИЦА, ЛОМ, МОНТАНА",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", ХРИСТИНА,СТЕФАНОВА,АРСЕНОВА-АНДРЕЕВА,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2011-09-20,"Министерство на културата","Неустановена принадлежност", ХРИСТИНА,СТЕФАНОВА,АРСЕНОВА-АНДРЕЕВА,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ХРИСТИНА,СТЕФАНОВА,АРСЕНОВА-АНДРЕЕВА,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", ХРИСТИНА,СТЕФАНОВА,ГЕНЕВА,,"ГР.ГАБРОВО, ГАБРОВО, ГАБРОВО",2009-12-02,"Национална здравноосигурителна каса","Неустановена принадлежност", ХРИСТИНА,СТЕФАНОВА,ГОГОВА,,"С.СЪЕДИНЕНИЕ, БРАТЯ ДАСКАЛОВИ, СТАРА ЗАГОРА",2014-08-12,"Длъжници към Булбанк","Неустановена принадлежност", ХРИСТИНА,СТЕФАНОВА,ЗЕМЛЯКОВА,,"ГР.КАРЛОВО, КАРЛОВО, ПЛОВДИВ",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ХРИСТИНА,СТЕФАНОВА,ЗЕМЛЯКОВА,,"ГР.КАРЛОВО, КАРЛОВО, ПЛОВДИВ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ХРИСТИНА,СТЕФАНОВА,ЙОРДАНОВА,,"С.БРЕСТ, ГУЛЯНЦИ, ПЛЕВЕН",2015-06-18,"Община Белене","Неустановена принадлежност", ХРИСТИНА,СТЕФАНОВА,ЛАЧЕВА,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2011-01-12,"Политически кабинети","Неустановена принадлежност", ХРИСТИНА,СТЕФАНОВА,ПОПОВА,,"ГР.СЕВЛИЕВО, СЕВЛИЕВО, ГАБРОВО",2013-12-11,"Община Оряхово","Неустановена принадлежност", ХРИСТИНА,СТЕФЧОВА,КЮЧУКОВА,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ХРИСТИНА,СТЕФЧОВА,КЮЧУКОВА,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", ХРИСТИНА,СТОИЛОВА,ХРИСТОВА,,"ГР.АЙТОС, АЙТОС, БУРГАС",2012-12-12,"Община Айтос","Неустановена принадлежност", ХРИСТИНА,СТОЙЧЕВА,ФИЛИПОВСКА,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2012-01-12,"Министерство на образованието","Неустановена принадлежност", ХРИСТИНА,СТОЯНОВА,ГЪЛЪБОВА,,"ГР.АСЕНОВГРАД, АСЕНОВГРАД, ПЛОВДИВ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ХРИСТИНА,СТОЯНОВА,ИВАНОВА,,"ГР.КАРНОБАТ, КАРНОБАТ, БУРГАС",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ХРИСТИНА,СТОЯНОВА,ИВАНОВА,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2013-09-18,"Община Видин","Неустановена принадлежност", ХРИСТИНА,СТОЯНОВА,ИВАНОВА,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2016-01-06,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Видин","Неустановена принадлежност", ХРИСТИНА,СТОЯНОВА,КУНЕВА-МАРКОВА,,"ГР.НИКОЛАЕВО, НИКОЛАЕВО, СТАРА ЗАГОРА",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", ХРИСТИНА,СТОЯНОВА,МАРИНОВА,,"С.ЧИРЕН, ВРАЦА, ВРАЦА",2013-12-11,"Община Оряхово","Неустановена принадлежност", ХРИСТИНА,СТОЯНОВА,СЛАВКОВА,,"С.РУСОКАСТРО, КАМЕНО, БУРГАС",2015-12-01,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Неустановена принадлежност", ХРИСТИНА,СТОЯНОВА,СОКОЛОВА,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2009-04-15,"Държавна агенция за метрология и технически надзор","Неустановена принадлежност", ХРИСТИНА,СТОЯНОВА,ЦЕНОВА,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2013-10-30,"Община Козлодуй","Неустановена принадлежност", ХРИСТИНА,ТАНЧЕВА,МИЛЧЕВА,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ХРИСТИНА,ТАНЧЕВА,МИЛЧЕВА,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2012-06-20,"Тракийски университет - Стара Загора","Неустановена принадлежност", ХРИСТИНА,ТАНЧЕВА,МИЛЧЕВА,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ХРИСТИНА,ТЕОДОРОВА,МАЙНХАРД,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2014-06-04,"Приватизация - обособени части - София","Неустановена принадлежност", ХРИСТИНА,ТОДОРОВА,БАЛАБАНОВА,,"ГР.ПРОВАДИЯ, ПРОВАДИЯ, ВАРНА",2011-06-16,"Висша атестационна комисия","Неустановена принадлежност", ХРИСТИНА,ТОДОРОВА,БАЛАБАНОВА,,"ГР.ПРОВАДИЯ, ПРОВАДИЯ, ВАРНА",2012-09-18,"Университет за национално и световно стопанство","Неустановена принадлежност", ХРИСТИНА,ТОДОРОВА,КАЛАЙДЖИЕВА,,"С.ПЕСНОПОЙ, КАЛОЯНОВО, ПЛОВДИВ",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност", ХРИСТИНА,ТОДОРОВА,КАЛАЙДЖИЕВА,,"С.ПЕСНОПОЙ, КАЛОЯНОВО, ПЛОВДИВ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ХРИСТИНА,ТОДОРОВА,МАТЕЕВА,,"ГР.ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2014-08-12,"Медицински университет - Пловдив","Неустановена принадлежност", ХРИСТИНА,ТОДОРОВА,СТАНЕВА,,"С.РОГОЗЕН, ХАЙРЕДИН, ВРАЦА",2016-01-19,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Добрич","Неустановена принадлежност", ХРИСТИНА,ТРИФОНОВА,ВЕЛКОВА,,"ГР.ВЪЛЧЕДРЪМ, ВЪЛЧЕДРЪМ, МОНТАНА",2009-12-02,"Национална здравноосигурителна каса","Неустановена принадлежност", ХРИСТИНА,ФЕРДИНАНДОВА,МИХАЛКОВА,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2010-01-28,"Комисия за защита на потребителите","Неустановена принадлежност", ХРИСТИНА,ФИЛИПОВА,ПОПОВА,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2011-07-27,"Община Благоевград","Неустановена принадлежност", ХРИСТИНА,ХАРАЛАМПИЕВА,КОСТОВА,,"ГР.ДЕВИН, ДЕВИН, СМОЛЯН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ХРИСТИНА,ХРИСТОВА,АНГЕЛОВА,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ХРИСТИНА,ХРИСТОВА,АНГЕЛОВА,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", ХРИСТИНА,ХРИСТОВА,АНГЕЛОВА,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", ХРИСТИНА,ХРИСТОВА,ГУТЕВА,,"С.ДОБРОМИРКА, СЕВЛИЕВО, ГАБРОВО",2014-01-28,"Община Дряново","Неустановена принадлежност", ХРИСТИНА,ХРИСТОВА,ДАНОВА,,"ГР.КАЗАНЛЪК, КАЗАНЛЪК, СТАРА ЗАГОРА",2012-07-04,"Конфедерация на независимите синдикати в България","Неустановена принадлежност", ХРИСТИНА,ХРИСТОВА,ДИМИТРОВА,1943-04-23,"С.ЛЕСИДРЕН, УГЪРЧИН, ЛОВЕЧ",2015-08-04,"Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Решение № 2-540 от 04.08.2015 г. - Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","

Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; протокол рег. № 44/ 08.06.1990 г. за унищожаване лично дело IА-787 (Лч); запис в архивния дневник за унищожаване работно дело IР-430 (Лч).

" ХРИСТИНА,ХРИСТОВА,КОСЕВА,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2013-02-27,"Община Сунгурларе","Неустановена принадлежност", ХРИСТИНА,ХРИСТОВА,КЪНЕВА,,"ГР.КАРЛОВО, КАРЛОВО, ПЛОВДИВ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ХРИСТИНА,ХРИСТОВА,МОЛЛОВА,,"ГР.ЦАР КАЛОЯН, ЦАР КАЛОЯН, РАЗГРАД",2012-07-04,"Конфедерация на независимите синдикати в България","Неустановена принадлежност", ХРИСТИНА,ХРИСТОВА,НИКОЛОВА,,"ГР.КАРЛОВО, КАРЛОВО, ПЛОВДИВ",2015-06-18,"Приватизирани предприятия - Пловдив","Неустановена принадлежност", ХРИСТИНА,ХРИСТОВА,ЯНЕВА,,"С.АВРЕН, КРУМОВГРАД, КЪРДЖАЛИ",2009-12-02,"Национална здравноосигурителна каса","Неустановена принадлежност", ХРИСТИНА,ЦВЕТКОВА,ЯНКУЛОВСКА,,"С.БЪРКАЧЕВО, БЯЛА СЛАТИНА, ВРАЦА",2015-07-07,"Община Кнежа","Неустановена принадлежност", ХРИСТИНА,ЦЕКОВА,ВЕЛКОВА,,"С.СРАЦИМИРОВО, ГРАМАДА, ВИДИН",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност", ХРИСТИНА,ЯНЕВА,КОСТАДИНОВА-ЧОЛАКОВА,,"ГР.КАРНОБАТ, КАРНОБАТ, БУРГАС",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ХРИСТИНА,ЯНКОВА,ДИМИТРОВА,,"ГР.КОЧЕРИНОВО, КОЧЕРИНОВО, КЮСТЕНДИЛ",2014-12-09,"Община Кочериново","Неустановена принадлежност", ХРИСТИНА,ЯНЧЕВА,МАСАЛДЖИЕВА,,"ГР.КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ХРИСТИНКА,АТАНАСОВА,ЛАТОВА,,"ГР.КРИВОДОЛ, КРИВОДОЛ, ВРАЦА",2011-08-03,"Агенция за държавна финансова инспекция","Неустановена принадлежност", ХРИСТИНКА,БОРИСОВА,ГЕНОВА,,"С.КАМЕНЕЦ, ПОРДИМ, ПЛЕВЕН",2015-07-28,"Община Пордим","Неустановена принадлежност", ХРИСТИНКА,БОЯНОВА,ДИМЧЕВА,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ХРИСТИНКА,БРАНКОВА,ГЕОРГИЕВА,,"С.ДОГАНОВО, ЕЛИН ПЕЛИН, СОФИЙСКА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ХРИСТИНКА,ГАНЕВА,КОЛЕВА,,"С.ДОБРИ ВОЙНИКОВО, ХИТРИНО, ШУМЕН",2012-07-04,"Конфедерация на независимите синдикати в България","Неустановена принадлежност", ХРИСТИНКА,ГЕОРГИЕВА,ВЪЛЧЕВА,,"ГР.ПЪРВОМАЙ, ПЪРВОМАЙ, ПЛОВДИВ",2015-10-05,"Община Първомай","Неустановена принадлежност", ХРИСТИНКА,ГЕОРГИЕВА,КОСТОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-01-14,"Приватизирани предприятия - София","Неустановена принадлежност", ХРИСТИНКА,ГЕОРГИЕВА,ЧОБАНОВА,,"ГР.АЙТОС, АЙТОС, БУРГАС",2012-12-12,"Община Айтос","Неустановена принадлежност", ХРИСТИНКА,ДАНЧЕВА,ДИМИТРОВА,,"ГР.ТЕТЕВЕН, ТЕТЕВЕН, ЛОВЕЧ",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", ХРИСТИНКА,ДАНЧЕВА,ДИМИТРОВА,,"ГР.ТЕТЕВЕН, ТЕТЕВЕН, ЛОВЕЧ",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност", ХРИСТИНКА,ДИМИТРОВА,БЪРЗЕЛЯНСКА,,"С.БЪРЗИЯ, БЕРКОВИЦА, МОНТАНА",2013-10-02,"Община Чупрене","Неустановена принадлежност", ХРИСТИНКА,ДИМИТРОВА,ПАСКАЛЕВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2008-12-18,"Българско национално радио","Неустановена принадлежност", ХРИСТИНКА,ДИМИТРОВА,ПАСКАЛЕВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", ХРИСТИНКА,ЕЛЕНКОВА,ВИТКОВА,,"С.ЛОЗАРЕВО, СУНГУРЛАРЕ, БУРГАС",2012-07-25,"Конфедерация на независимите синдикати в България","Неустановена принадлежност", ХРИСТИНКА,ИВАНОВА,БЕЛУШКИНА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2015-08-04,"Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Неустановена принадлежност", ХРИСТИНКА,ИВАНОВА,ГРОИЦОВА,,"ГР.ПЕРУЩИЦА, ПЕРУЩИЦА, ПЛОВДИВ",2015-09-30,"Община Перущица","Неустановена принадлежност", ХРИСТИНКА,ИВАНОВА,КОЛЕВА,,"ГР.РАЗГРАД, РАЗГРАД, РАЗГРАД",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ХРИСТИНКА,ИВАНОВА,КОЛЕВА,,"ГР.РАЗГРАД, РАЗГРАД, РАЗГРАД",2015-11-17,"Община Разград","Неустановена принадлежност", ХРИСТИНКА,ИВАНОВА,НИКОЛОВА,,"ГР.ОМУРТАГ, ОМУРТАГ, ТЪРГОВИЩЕ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", ХРИСТИНКА,ИВАНОВА,СТОЯНОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-07-09,"Национален статистически институт","Неустановена принадлежност", ХРИСТИНКА,ИВАНОВА,ХРИСТОВА,,"С.АЛЕКСАНДРОВО, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност", ХРИСТИНКА,ИЛИЙЧЕВА,ИВАНОВА,,"ГР.ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ, ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ, ПЛЕВЕН",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ХРИСТИНКА,ИЛИЙЧЕВА,ИВАНОВА,,"ГР.ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ, ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ, ПЛЕВЕН",2015-06-23,"Община Долна Митрополия","Неустановена принадлежност", ХРИСТИНКА,ЙОРДАНОВА,КАЛЧОВА,,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2013-07-31,"Община Бойница","Неустановена принадлежност", ХРИСТИНКА,ЙОРДАНОВА,КАРАПАНЧЕВА,,"ГР.ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2015-02-04,"Община Ловеч","Неустановена принадлежност", ХРИСТИНКА,ЙОТОВА,ИВАНОВА,,"ГР.МЕЗДРА, МЕЗДРА, ВРАЦА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ХРИСТИНКА,КОЛЕВА,ХРИСТОВА-БОЖКОВА,,"ГР.ДИМИТРОВГРАД, ДИМИТРОВГРАД, ХАСКОВО",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", ХРИСТИНКА,КОСТАДИНОВА,ЛАЛАБОНОВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2012-07-11,"Медицински университет - Пловдив","Неустановена принадлежност", ХРИСТИНКА,МАНЕВА,ДИМИТРОВА,,"ГР.ТЕТЕВЕН, ТЕТЕВЕН, ЛОВЕЧ",2015-02-11,"Община Тетевен","Неустановена принадлежност", ХРИСТИНКА,МАРКОВА,КРЪСТЕВА,,"С.ЧЕРНИ ВИТ, ТЕТЕВЕН, ЛОВЕЧ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ХРИСТИНКА,МИЛЧЕВА,КОНСУЛОВА,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ХРИСТИНКА,МИНЧЕВА,ДИМИТРОВА,,"С.СТЕФАНОВО, ДОБРИЧКА, ДОБРИЧ",2014-02-12,"Община Генерал Тошево","Неустановена принадлежност", ХРИСТИНКА,МИХАЙЛОВА,СИМЕОНОВА,,"С.КОВАЧЕВЦИ, САМОКОВ, СОФИЙСКА",2009-08-05,"Сметна палата","Неустановена принадлежност", ХРИСТИНКА,ПАНАЙОТОВА,БАХАРОВА,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2012-06-05,"КТ Подкрепа","Неустановена принадлежност", ХРИСТИНКА,ПЕНКОВА,ГЕНКОВА,,"С.СЕННИК, СЕВЛИЕВО, ГАБРОВО",2014-02-05,"Община Севлиево","Неустановена принадлежност", ХРИСТИНКА,ПЕНКОВА,ГЕНКОВА,,"С.СЕННИК, СЕВЛИЕВО, ГАБРОВО",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ХРИСТИНКА,ПЕТРОВА,ПЕТРОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ХРИСТИНКА,СЛАВЧЕВА,ПЕНЧЕВА-БАЛИНСКА,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", ХРИСТИНКА,СЛАНЕВА,БЕРБЕРОВА,,"С.САЛМАНОВО, ШУМЕН, ШУМЕН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ХРИСТИНКА,СТОЙЧЕВА,МИНЧЕВА,,"ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-07-24,"Община Лясковец","Неустановена принадлежност", ХРИСТИНКА,ТОДОРОВА,ИЛИЕВА,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ХРИСТИНКА,ТОДОРОВА,НИКОЛОВА,,"ГР.БЕЛОГРАДЧИК, БЕЛОГРАДЧИК, ВИДИН",2013-08-07,"Община Димово","Неустановена принадлежност", ХРИСТИНКА,ТРИФОНОВА,АТАНАСОВА,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2012-07-25,"Конфедерация на независимите синдикати в България","Неустановена принадлежност", ХРИСТИНКА,ХРИСТОВА,БОНДОКОВА,,"ГР.КАРНОБАТ, КАРНОБАТ, БУРГАС",2015-12-17,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Варна","Неустановена принадлежност", ХРИСТИНКА,ХРИСТОВА,ВЕЛЧЕВА,,"С.ПОПИЦА, БЯЛА СЛАТИНА, ВРАЦА",2008-02-12,"Министерски съвет","Неустановена принадлежност", ХРИСТИНКА,ХРИСТОВА,ВЕЛЧЕВА,,"С.ПОПИЦА, БЯЛА СЛАТИНА, ВРАЦА",2007-09-04,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ХРИСТИНКА,ХРИСТОВА,ВЕЛЧЕВА,,"С.ПОПИЦА, БЯЛА СЛАТИНА, ВРАЦА",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ХРИСТИНКА,ХРИСТОВА,ВЕЛЧЕВА,,"С.ПОПИЦА, БЯЛА СЛАТИНА, ВРАЦА",2009-12-02,"Национална здравноосигурителна каса","Неустановена принадлежност", ХРИСТИНКА,ХРИСТОВА,ВЕЛЧЕВА,,"С.ПОПИЦА, БЯЛА СЛАТИНА, ВРАЦА",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ХРИСТИНКА,ХРИСТОВА,ВЕЛЧЕВА,,"С.ПОПИЦА, БЯЛА СЛАТИНА, ВРАЦА",2009-10-14,"Национален осигурителен институт","Неустановена принадлежност", ХРИСТИНКА,ЩЕРЕВА,ЧАРДАКЛИЕВА,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", ХРИСТИЯН,АНАСТАСОВ,ТАНУШЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-12-02,"Национална здравноосигурителна каса","Неустановена принадлежност", ХРИСТИЯН,АНАСТАСОВ,ТАНУШЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-09-18,"Университет за национално и световно стопанство","Неустановена принадлежност", ХРИСТИЯН,АНАСТАСОВ,ТАНУШЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", ХРИСТИЯН,АНАСТАСОВ,ТАНУШЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност", ХРИСТИЯН,БОРИСЛАВОВ,КРЪСТЕВ,,"С.САДОВЕЦ, ДОЛНИ ДЪБНИК, ПЛЕВЕН",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ХРИСТИЯН,БОРИСЛАВОВ,КРЪСТЕВ,,"С.САДОВЕЦ, ДОЛНИ ДЪБНИК, ПЛЕВЕН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ХРИСТИЯН,БОЯНОВ,СТЕФАНОВ,,"ГР.ЛЕВСКИ, ЛЕВСКИ, ПЛЕВЕН",2015-07-07,"Община Левски","Неустановена принадлежност", ХРИСТИЯН,ДИМИТРОВ,ГРИВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2008-02-12,Министерства,"Неустановена принадлежност", ХРИСТИЯН,ДИМИТРОВ,ГРИВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност", ХРИСТИЯН,ЛЮБОМИРОВ,ЖЕЛЯЗКОВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ХРИСТИЯН,ЛЮБОМИРОВ,ЖЕЛЯЗКОВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ХРИСТИЯН,РУМЕНОВ,ДИМИТРОВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2015-12-17,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Варна","Неустановена принадлежност", ХРИСТИЯН,СТЕФАНОВ,ВАСИЛИЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-03-14,"Софийски университет ""Св. Климент Охридски""","Неустановена принадлежност", ХРИСТИЯН,СТЕФАНОВ,НИКОЛОВ,,ЮГОСЛАВИЯ,2014-07-23,"Химикотехнологичен и металургичен университет","Неустановена принадлежност", ХРИСТИЯН,ХРИСТИЯНОВ,ПЛАТОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-06-04,"Приватизация - обособени части - София","Неустановена принадлежност", ХРИСТИЯНА,ГЕОРГИЕВА,ЙОРДАНОВА,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2012-02-13,"Общество Бяло Братство България","Неустановена принадлежност", ХРИСТИЯНА,ЙОРДАНОВА,ЙОРДАНОВА,,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ХРИСТИЯНА,КОСТАДИНОВА,ВАНГЕЛОВА,,"ГР.АСЕНОВГРАД, АСЕНОВГРАД, ПЛОВДИВ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ХРИСТЛЕНА,АСЕНОВА,ЦВЕТАНОВА,,"С.ВАСИЛОВЦИ, БРУСАРЦИ, МОНТАНА",2015-03-18,"Община Брусарци","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,АВГУСТОВ,КАБАКЧИЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-06-16,"Висша атестационна комисия","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,АВРАМОВ,ЙОТОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-11-26,"Българска национална телевизия","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,АВРАМОВ,МЛАДЕНОВ,,"С.ДЪЛГОДЕЛЦИ, ЯКИМОВО, МОНТАНА",2015-04-01,"Община Якимово","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,АЛДИНОВ,ХРАНИСЛАВОВ,,"С.РИБЕН ДОЛ, БАНИТЕ, СМОЛЯН",2013-03-06,"Община Руен","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,АЛЕКСАНДРОВ,АЛЕКСАНДРОВ,1964-07-02,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2014-02-19,Агробизнесбанк,"Решение № 2-313 от 19.02.2014 г. - ""Агробизнесбанк"" АД ","

Документи от щатни служители, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-660 (Пд); рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр. и обр. 6; протокол рег. № С 95/ 01.06.1990 г. за отделяне за унищожаване материалите на ""Тошо"".

" ХРИСТО,АЛЕКСАНДРОВ,АЛЕКСАНДРОВ,1964-07-02,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2014-04-15,"Длъжници към Българска народна банка","Решение № 2-341 от 15.04.2014 г. - лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 - длъжници към Българска народна банка","Документи от щатни служители, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-660 (Пд); рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр. и обр. 6; протокол рег. № С 95/ 01.06.1990 г. за отделяне за унищожаване материалите на ""Тошо""." ХРИСТО,АЛЕКСАНДРОВ,АЛЕКСАНДРОВ,1964-07-02,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2014-06-18,"Длъжници към Държавна спестовна каса","Решение № 2-358 от 18.06.2014 г. - лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 - длъжници към ДСК","Документи от щатни служители, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-660 (Пд); рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр. и обр. 6; протокол рег. № С 95/ 01.06.1990 г. за отделяне за унищожаване материалите на ""Тошо""." ХРИСТО,АЛЕКСАНДРОВ,ВУКАДИНОВ,,"С.ШИРОКИ ДОЛ, САМОКОВ, СОФИЙСКА",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,АЛЕКСАНДРОВ,ГАГОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2012-06-27,"Съюз за стопанска инициатива","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,АЛЕКСАНДРОВ,КАРАЙЧЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,АЛЕКСАНДРОВ,КОВАЧЕВ,,"С.КАЛОЯНОВО, КАЛОЯНОВО, ПЛОВДИВ",2013-06-19,"Юробанк България АД","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,АЛЕКСАНДРОВ,КОВАЧЕВ,,"С.КАЛОЯНОВО, КАЛОЯНОВО, ПЛОВДИВ",2014-04-15,"Длъжници към Българска народна банка","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,АЛЕКСАНДРОВ,МИНЧЕВ,,"С.ОВЧАРЦИ, САПАРЕВА БАНЯ, КЮСТЕНДИЛ",2015-01-21,"Община Сапарева баня","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,АЛЕКСАНДРОВ,МИШЕВ,,"С.ВЛАДИМИРОВО, БОЙЧИНОВЦИ, МОНТАНА",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,АЛЕКСАНДРОВ,ПЕЛЕВ,,"ГР.РАКИТОВО, РАКИТОВО, ПАЗАРДЖИК",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,АЛЕКСАНДРОВ,САНТУЛОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2014-04-24,"Тракийски университет – гр. Стара Загора","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,АЛЕКСАНДРОВ,СЕМЕРДЖИЕВ,,"ГР.ВЕЛИНГРАД, ВЕЛИНГРАД, ПАЗАРДЖИК",2015-04-21,"Община Велинград","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,АЛЕКСАНДРОВ,СОЛУНОВ,,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2012-08-07,"Пловдивски университет ""Паисий Хилендарски""","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,АЛЕКСАНДРОВ,ТУРЛАКОВ,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2010-02-09,"Българска академия на науките","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,АЛЕКСАНДРОВ,ХРИСТОВ,,"ГР.КАРНОБАТ, КАРНОБАТ, БУРГАС",2013-02-20,"Община Поморие","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,АЛЕКСАНДРОВ,ХРИСТОВ,,"ГР.НОВИ ПАЗАР, НОВИ ПАЗАР, ШУМЕН",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,АЛЕКСАНДРОВ,ХРИСТОВ,,"ГР.ВЕЛИНГРАД, ВЕЛИНГРАД, ПАЗАРДЖИК",2008-12-18,"Българско национално радио","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,АЛЕКСАНДРОВ,ХРИСТОВ,,"С.БАЛАНОВО, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2014-12-09,"Община Дупница","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,АЛЕКСИЕВ,АЛЕКСИЕВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,АЛЕКСИЕВ,АЛЕКСИЕВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,АЛЕКСИЕВ,АЛЕКСИЕВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,АЛЕКСИЕВ,ХРИСТОВ,,"С.СЪРНЕВО, КАРНОБАТ, БУРГАС",2013-01-09,"Община Карнобат","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,АЛЕНОВ,ЗАИМОВ,,"С.КОЧАН, САТОВЧА, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,АЛЕНОВ,ЗАИМОВ,,"С.КОЧАН, САТОВЧА, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,АМЕРОВ,СОЛЕНКОВ,,"ГР.ШАБЛА, ШАБЛА, ДОБРИЧ",2014-02-24,"Община Каварна","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,АНАСТАСОВ,АНАСТАСОВ,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,АНАСТАСОВ,ДИМОВ,,ГЪРЦИЯ,2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,АНАСТАСОВ,ЙОРДАНОВ,,"С.РУПЦИ, ЧЕРВЕН БРЯГ, ПЛЕВЕН",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,АНАСТАСОВ,КАРАГЬОЗОВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2014-11-13,"Бургаски университет Проф. д-р Асен Златаров","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,АНАСТАСОВ,КАРАМАНОЛОВ,,"ГР.КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2014-11-26,"Община Кърджали","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,АНГЕЛОВ,АНАЧКОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-01-12,"Министерство на образованието","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,АНГЕЛОВ,АНАЧКОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,АНГЕЛОВ,АСЕНОВ,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2015-04-28,"Община Пазарджик","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,АНГЕЛОВ,АТАНАСОВ,,"С.БАТА, ПОМОРИЕ, БУРГАС",2013-02-20,"Община Поморие","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,АНГЕЛОВ,БЕШОВИШКИ,,"С.ОСТРОВ, ОРЯХОВО, ВРАЦА",2013-12-11,"Община Оряхово","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,АНГЕЛОВ,БОНОВ,,"С.УРОВЕНЕ, КРИВОДОЛ, ВРАЦА",2013-10-30,"Община Криводол","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,АНГЕЛОВ,ГОРАНОВ,,"С.ПОПИЦА, БЯЛА СЛАТИНА, ВРАЦА",2008-07-30,"Държавна агенция Държавен резерв и вoeнновременни запаси","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,АНГЕЛОВ,ДЕМИРОВ,,"ГР.БРАЦИГОВО, БРАЦИГОВО, ПАЗАРДЖИК",2015-04-21,"Община Брацигово","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,АНГЕЛОВ,ДЯКОВ,,"С.СТРАХИЛОВО, ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-07-10,"Община Полски Тръмбеш","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,АНГЕЛОВ,ИЛИЕВ,,"ГР.ОМУРТАГ, ОМУРТАГ, ТЪРГОВИЩЕ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,АНГЕЛОВ,КАВРЪКОВ,,"С.ОБИДИМ, БАНСКО, БЛАГОЕВГРАД",2015-04-21,"Община Велинград","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,АНГЕЛОВ,КАРАДЖОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2013-07-03,"Длъжници към Стопанска банка","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,АНГЕЛОВ,КОВАЧКИ,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2011-07-27,"Община Благоевград","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,АНГЕЛОВ,КОВАЧКИ,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,АНГЕЛОВ,КОВАЧКИ,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,АНГЕЛОВ,КОЛЕВ,1949-11-03,"С.БАТА, ПОМОРИЕ, БУРГАС",2013-02-13,"Община Несебър","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 2" ХРИСТО,АНГЕЛОВ,КРЪСТЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-01-16,"Министерство на правосъдието","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,АНГЕЛОВ,КУРУДИМОВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2013-04-03,"Община Варна","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,АНГЕЛОВ,МАНАСТИРСКИ,,"С.ЦРЪНЧА, ДОСПАТ, СМОЛЯН",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,АНГЕЛОВ,МИТЕВСКИ,,"С.ИСКРА, ПЪРВОМАЙ, ПЛОВДИВ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,АНГЕЛОВ,МИХАЙЛОВ,,"С.ГАБАРЕВО, ПАВЕЛ БАНЯ, СТАРА ЗАГОРА",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,АНГЕЛОВ,МУТУШЕВ,,"С.ДРАНГОВО, КИРКОВО, КЪРДЖАЛИ",2014-02-12,"Разследващи полицаи","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,АНГЕЛОВ,РАЙКОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2015-08-11,"Община Асеновград","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,АНГЕЛОВ,СИМЕОНОВ,,"С.ГОРНА СТУДЕНА, СВИЩОВ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-12-08,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Велико Търново","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,АНГЕЛОВ,СТОЕВ,,"С.ЧЕРЕШИЦА, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2014-11-26,"Община Кърджали","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,АНГЕЛОВ,ТАТАРОВ,,"ГР.ВЪРБИЦА, ВЪРБИЦА, ШУМЕН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,АНГЕЛОВ,ТОДОРОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-06-04,"Приватизация - обособени части - София","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,АНГЕЛОВ,ХАДЖИЕВ,,"С.ЕЗЕРОВО, ПЪРВОМАЙ, ПЛОВДИВ",2015-10-05,"Община Първомай","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,АНГЕЛОВ,ХРИСТОВ,,"С.ОСТРОВ, ОРЯХОВО, ВРАЦА",2015-11-05,"Приватизирани предприятия - Плевен","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,АНГЕЛОВ,ХРИСТОВ,,"С.ПРОЛАЗ, ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ",2013-10-30,"Община Криводол","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,АНГЕЛОВ,ХРИСТОВ,,"С.АЛЕКСАНДРОВО, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2008-02-12,Министерства,"Неустановена принадлежност", ХРИСТО,АНГЕЛОВ,ХРИСТОВ,,"С.АЛЕКСАНДРОВО, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2010-01-13,"Национална агенция за оценяване и акредитация","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,АНГЕЛОВ,ХРИСТОВ,,"С.АЛЕКСАНДРОВО, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2011-06-16,"Висша атестационна комисия","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,АНГЕЛОВ,ЦОЛЕВ,,"ГР.СОПОТ, СОПОТ, ПЛОВДИВ",2015-09-09,"Община Карлово","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,АНГЕЛОВ,ЦОЛЕВ,,"ГР.СОПОТ, СОПОТ, ПЛОВДИВ",2015-10-14,"Община Сопот","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,АНГЕЛОВ,ЧОЛАКОВ,1948-12-29,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2007-07-19,"Администрация на президента","Решение № 8 от 19.07.2007 г. - администрация на президента","

Картони обр. 4 и обр. 6; рег. бланка; рег. дневник; лично дело IА-33716.

" ХРИСТО,АНГЕЛОВ,ЧОЛАКОВ,1948-12-29,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-08-05,"Сметна палата","Решение № 74 от 05.08.2009 г. - Сметната палата","Документи от ръководилия го щатен служител; картони обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; рег. бланка; рег. дневник; лично дело 1А 33716." ХРИСТО,АНДОНОВ,УЧИТЕЛСКИ,,"ГР.ПЕТРИЧ, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2011-07-12,"Община Петрич","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,АНДОНОВ,УЧИТЕЛСКИ,,"ГР.ПЕТРИЧ, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,АНДОНОВ,ХРИСТОВ,,"С.ЛАЛКОВО, ЕЛХОВО, ЯМБОЛ",2013-01-29,"община Приморско","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,АНДОНОВ,ХРИСТОВ,,"С.ЛАЛКОВО, ЕЛХОВО, ЯМБОЛ",2015-12-01,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,АНДОНОВ,ХРИСТОВ,1962-08-15,"С.ДОБРОПЛОДНО, ВЕТРИНО, ВАРНА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Решение № 2-566 от 16.10.2015 г. - Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","

Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, документ от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-3241 (Вн) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр.; протокол рег. № С КА-95/ 27.03.1990 г. за унищожаване работно дело IР-1718 (Вн); протокол рег. № С КА-92/ 27.03.1990 г. за унищожаване лично дело IА-3241 (Вн) (налично).

" ХРИСТО,АНДОНОВ,ЯНЕВ,,"ГР.ПЕТРИЧ, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,АНДРЕЕВ,ЙОРГОВ,,"ГР.КАЗАНЛЪК, КАЗАНЛЪК, СТАРА ЗАГОРА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,АНДРЕЕВ,МОМЕРИН,,"ГР.ГАБРОВО, ГАБРОВО, ГАБРОВО",2009-11-18,"Агенция за приватизация","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,АНДРЕЕВ,ПОПОВСКИ,,"С.МАЛОРАД, БОРОВАН, ВРАЦА",2013-10-15,"Община Борован","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,АНДРЕЕВ,ХРИСТОВ,,"ГР.ОРЯХОВО, ОРЯХОВО, ВРАЦА",2013-12-11,"Община Оряхово","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,АНЕСТИЕВ,ПАНАЙОТОВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,АНТОНОВ,ИВАНОВ,,"С.ДРАШАН, БЯЛА СЛАТИНА, ВРАЦА",2013-10-23,"Община Бяла Слатина","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,АРГИРОВ,СТАВРЕВ,,"ГР.АСЕНОВГРАД, АСЕНОВГРАД, ПЛОВДИВ",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,АСЕНОВ,АНДРЕЕВ,,"ГР.РАЗГРАД, РАЗГРАД, РАЗГРАД",2015-11-17,"Община Разград","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,АСЕНОВ,АСЕНОВ,,"ГР.ДОЛНИ ЧИФЛИК, ДОЛНИ ЧИФЛИК, ВАРНА",2013-05-21,"Община Долни чифлик","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,АСЕНОВ,АТАНАСОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,АСЕНОВ,БАЛТАДЖИЕВ,,"С.ВРАНИНО, КАВАРНА, ДОБРИЧ",2014-02-24,"Община Каварна","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,АСЕНОВ,ВАСИЛЕВ,,"ГР.АНТОНОВО, АНТОНОВО, ТЪРГОВИЩЕ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,АСЕНОВ,ГАГОВ,,"ГР.ЗЛАТАРИЦА, ЗЛАТАРИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-07-17,"Община Златарица","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,АСЕНОВ,ЙОНЧЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-04-15,"Държавна агенция за метрология и технически надзор","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,АСЕНОВ,ЙОНЧЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-07-23,"Химикотехнологичен и металургичен университет","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,АСЕНОВ,КОРУЕВ,,"С.ЛИМЕЦ, КРУМОВГРАД, КЪРДЖАЛИ",2014-11-13,"Община Крумовград","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,АСЕНОВ,КУЛИШЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-02-12,Министерства,"Неустановена принадлежност", ХРИСТО,АСЕНОВ,КУЛИШЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-02-15,"Агенция ""Митници""","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,АСЕНОВ,ЛУКОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-01-14,"Приватизирани предприятия - София","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,АСЕНОВ,ПЕНЕВ,,"С.РАЙОВО, САМОКОВ, СОФИЙСКА",2014-09-24,"Длъжници към банка Биохим","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,АСЕНОВ,СЛАВКОВ,,"ГР.КАРЛОВО, КАРЛОВО, ПЛОВДИВ",2013-02-13,"Община Несебър","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,АСЕНОВ,ХРИСТОВ,,"ГР.ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ, ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ, ПЛЕВЕН",2015-06-23,"Община Долна Митрополия","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,АТАНАСОВ,АВРАМОВ,,"ГР.РАЗЛОГ, РАЗЛОГ, БЛАГОЕВГРАД",2011-04-28,"Община Разлог","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,АТАНАСОВ,АНГЕЛОВ,1950-09-05,"С.ПАНИЧКОВО, ЧЕРНООЧЕНЕ, КЪРДЖАЛИ",2014-03-19,"Община Черноочене","Решение № 2-329 от 19.03.2014 г. - община Черноочене","Привлечен със заповед № 77/ 04.04.1985 г. и се води на отчет от кап. Стоян Георгиев." ХРИСТО,АТАНАСОВ,АТАНАСОВ,,"ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2012-09-26,"Национален военен университет ""Васил Левски""","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,АТАНАСОВ,АТАНАСОВ,,"ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-12-08,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Велико Търново","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,АТАНАСОВ,АТАНАСОВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2015-12-17,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Варна","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,АТАНАСОВ,АТАНАСОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2015-10-14,"Община Садово","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,АТАНАСОВ,АТАНАСОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,АТАНАСОВ,АТАНАСОВ,,"С.РАДАНОВО, ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-07-10,"Община Полски Тръмбеш","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,АТАНАСОВ,БОНЕВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2015-09-30,"Община Пловдив","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,АТАНАСОВ,БЪРДАРОВ,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2013-05-29,"Длъжници към банка МИНЕРАЛБАНК","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,АТАНАСОВ,ГАНЧЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-09-20,"Министерство на културата","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,АТАНАСОВ,ГЕОРГИЕВ,,"С.МАРИКОСТИНОВО, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2011-07-12,"Община Петрич","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,АТАНАСОВ,ГОЧЕВ,,"ГР.ПЪРВОМАЙ, ПЪРВОМАЙ, ПЛОВДИВ",2015-10-05,"Община Първомай","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,АТАНАСОВ,ГЪЧЕВ,,"ГР.ЧИРПАН, ЧИРПАН, СТАРА ЗАГОРА",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,АТАНАСОВ,ГЮРОВ,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2011-08-09,"Агенция Пътна инфраструктура","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,АТАНАСОВ,ДАЛЧЕВ,1943-03-29,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-02-12,Министерства,"Решение № 25 от 12.02.2008 г. - министър-председатели, заместник министър-председатели, министри и заместник-министри","Рег. дневник; картон обр. 4; протокол № 73/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-31119" ХРИСТО,АТАНАСОВ,ДАЛЧЕВ,1943-03-29,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-11-21,"Министерство на околната среда и водите","Решение № 2-107 от 21.11.2012 г. - Министерството на околната среда и водите","Рег. дневник; картони - обр. 4 и обр. 6; протокол № 73/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-31119" ХРИСТО,АТАНАСОВ,ДАЛЧЕВ,1943-03-29,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-10-09,"Длъжници към ОББ","Решение № 2-243 от 09.10.2013 г. - лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 - длъжници към ОББ","

Рег. дневник; картони - обр. 4 и обр. 6; протокол № 73/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-31119

" ХРИСТО,АТАНАСОВ,ДЖОНДЖОРОВ,,"С.СИНАПОВО, ТОПОЛОВГРАД, ХАСКОВО",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,АТАНАСОВ,ДЖОНДЖОРОВ,,"С.СИНАПОВО, ТОПОЛОВГРАД, ХАСКОВО",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", ХРИСТО,АТАНАСОВ,ЗАХАРИЕВ,,"ГР.ПИРДОП, ПИРДОП, СОФИЙСКА",2015-09-14,"КТ Подкрепа-кадрови промени","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,АТАНАСОВ,ЗЛАТКОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,АТАНАСОВ,ИВАНОВ,,"С.ПРОБУДА, ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,АТАНАСОВ,ИРИКЕВ,,"ГР.РУДОЗЕМ, РУДОЗЕМ, СМОЛЯН",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,АТАНАСОВ,ИРИКЕВ,,"ГР.РУДОЗЕМ, РУДОЗЕМ, СМОЛЯН",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", ХРИСТО,АТАНАСОВ,КАЛЧЕВ,,"ГР.АСЕНОВГРАД, АСЕНОВГРАД, ПЛОВДИВ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,АТАНАСОВ,КИРОВ,,"С.СВОБОДА, ДОБРИЧКА, ДОБРИЧ",2014-02-19,"Община Добричка","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,АТАНАСОВ,КОВАЧКИ,,"ГР.САМОКОВ, САМОКОВ, СОФИЙСКА",2014-06-04,"Приватизация - обособени части - София","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,АТАНАСОВ,КОВАЧКИ,,"ГР.САМОКОВ, САМОКОВ, СОФИЙСКА",2015-01-14,"Приватизирани предприятия - София","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,АТАНАСОВ,КОЕВ,1943-04-24,"С.КОШНИЧАРИ, ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Решение № 2-395 от 17.09.2014 г. - лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 43 Народно събрание","

Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документи от ръководили го щатни служители, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-799 (Рз); рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр.

" ХРИСТО,АТАНАСОВ,КОЛЕВ,1941-03-06,"С.ТОПОЛИЦА, АЙТОС, БУРГАС",2012-12-12,"Община Айтос","Решение № 2-120 от 12.12.2012 г. - община Айтос","Рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр.; протокол рег. № С 195/ 09.04.1990 г. за унищожаване на лично дело IА-1648 (Бс)." ХРИСТО,АТАНАСОВ,КОНОВ,,"С.ЧАВДАРЦИ, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2015-02-04,"Община Ловеч","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,АТАНАСОВ,КРАЧУНОВ,,"ГР.ЧЕРВЕН БРЯГ, ЧЕРВЕН БРЯГ, ПЛЕВЕН",2012-06-14,"Технически университет Варна","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,АТАНАСОВ,КРЪЧМАРОВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,АТАНАСОВ,МАРКОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2015-10-14,"Община Садово","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,АТАНАСОВ,МАРКОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,АТАНАСОВ,МЕХАНДОВ,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2007-09-04,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,АТАНАСОВ,МОМЧИЛОВ,,"ГР.РАДНЕВО, РАДНЕВО, СТАРА ЗАГОРА",2014-04-24,"Тракийски университет – гр. Стара Загора","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,АТАНАСОВ,МУСОРЛИЕВ,,"С.ПОЛКОВНИК СЕРАФИМОВО, СМОЛЯН, СМОЛЯН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,АТАНАСОВ,ПАЛАШКИ,,"ГР.БЯЛА СЛАТИНА, БЯЛА СЛАТИНА, ВРАЦА",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,АТАНАСОВ,ПАЛАШКИ,,"ГР.БЯЛА СЛАТИНА, БЯЛА СЛАТИНА, ВРАЦА",2016-01-14,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Враца","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,АТАНАСОВ,ПЕЛОВСКИ,,"ГР.ИСКЪР, ИСКЪР, ПЛЕВЕН",2015-07-07,"Община Искър","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,АТАНАСОВ,ПРИСОВ,,"ГР.САНДАНСКИ, САНДАНСКИ, БЛАГОЕВГРАД",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,АТАНАСОВ,РУСЕВ,,"ГР.СВИЛЕНГРАД, СВИЛЕНГРАД, ХАСКОВО",2011-02-15,"Агенция ""Митници""","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,АТАНАСОВ,РУСЕВ,,"ГР.СВИЛЕНГРАД, СВИЛЕНГРАД, ХАСКОВО",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,АТАНАСОВ,САГЕВ,,"ГР.ПОПОВО, ПОПОВО, ТЪРГОВИЩЕ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,АТАНАСОВ,СЕМЕРДЖИЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-06-04,"Приватизация - обособени части - София","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,АТАНАСОВ,СТОЯНОВ,1953-02-16,"С.ЯСНО ПОЛЕ, МАРИЦА, ПЛОВДИВ",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 153 от 27.07.2010 г. - Министерство на вътрешните работи","Със заповед № 1738/ 03.05.1984 г. е назначен за ст. помощник н-к на разузнавателно отделение; със заповед № 162/ 10.01.1986 г. е преназначен за зам. командир по разузнаването." ХРИСТО,АТАНАСОВ,ФЪНЕВ,,"ГР.КАЛОФЕР, КАРЛОВО, ПЛОВДИВ",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,АТАНАСОВ,ХРИСТОВ,,"С.БРЕЖАНИ, СИМИТЛИ, БЛАГОЕВГРАД",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,АТАНАСОВ,ХРИСТОВ,,"С.СИНАПОВО, ТОПОЛОВГРАД, ХАСКОВО",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,АТАНАСОВ,ХРИСТОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-02-15,"Агенция ""Митници""","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,АТАНАСОВ,ХРИСТОВ,1952-07-25,"С.ЯНКОВО, СМЯДОВО, ШУМЕН",2014-09-24,"Длъжници към банка Биохим","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1" ХРИСТО,АТАНАСОВ,ХРИСТОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2014-08-12,"Медицински университет - Пловдив","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,АТАНАСОВ,ХРИСТОВ,,"С.МИРОВО, БРАТЯ ДАСКАЛОВИ, СТАРА ЗАГОРА",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,АТАНАСОВ,ХРИСТОВ,,"ГР.КРИВОДОЛ, КРИВОДОЛ, ВРАЦА",2016-01-14,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Враца","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,АТАНАСОВ,ЯНЕВ,,"ГР.ПЪРВОМАЙ, ПЪРВОМАЙ, ПЛОВДИВ",2013-05-29,"Длъжници към банка МИНЕРАЛБАНК","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,БАЛЕВ,ЙОРДАНОВ,,"С.ДОМЛЯН, КАРЛОВО, ПЛОВДИВ",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,БАНКОВ,ХРИСТОВ,,"ГР.СЕВЛИЕВО, СЕВЛИЕВО, ГАБРОВО",2014-02-05,"Община Севлиево","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,БАНЧЕВ,ХРИСТОВ,,"С.БЕРИЕВО, СЕВЛИЕВО, ГАБРОВО",2014-02-05,"Община Севлиево","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,БЕЛЧЕВ,ЦВЕТКОВ,,"С.КИПИЛОВО, КОТЕЛ, СЛИВЕН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,БЕНЧЕВ,ИВАНОВ,,"С.ДРАГАНА, УГЪРЧИН, ЛОВЕЧ",2015-02-18,"Община Угърчин","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,БЛАГОВ,ТОДОРОВ,,"ГР.БРАЦИГОВО, БРАЦИГОВО, ПАЗАРДЖИК",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,БЛАГОВЕСТОВ,СТЕФАНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-05-12,"Вестник 7 дни спорт","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,БЛАГОЕВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,БЛАГОЕВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-06-29,"Организатор на хазартни игри","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,БЛАГОЕВ,ТОНКОВ,,"С.ДЪЛГО ПОЛЕ, КАЛОЯНОВО, ПЛОВДИВ",2015-09-09,"Община Калояново","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,БЛАГОЕВ,ЦЕКОВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,БЛАГОЕВ,ЦЕКОВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2014-08-06,"Медицински университет - Варна","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,БЛАГОЕВ,ЧАНЕВ,,"С.БРЕЗНИЦА, ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, БЛАГОЕВГРАД",2008-09-16,"Държавна агенция по горите","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,БОГДАНОВ,ЯНЧЕВ,,"ГР.ЛЮБИМЕЦ, ЛЮБИМЕЦ, ХАСКОВО",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,БОГОМИЛОВ,ВЕСЕЛИНОВ,1950-09-28,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 153 от 27.07.2010 г. - Министерство на вътрешните работи","Със заповед № 410/ 05.02.1979 г. е назначен за разузнавач III степен." ХРИСТО,БОГОМИЛОВ,ИВАНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-02-11,"Българска асоциация Спорт за учащи","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,БОГОМИЛОВ,ПЕТРОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-06-16,"Висша атестационна комисия","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,БОГОМИЛОВ,ПЕТРОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-06-25,"Технически университет - София","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,БОГОМИЛОВ,ТЕРЗИЙСКИ,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,БОЕВ,ХРИСТОВ,,"ГР.НОВА ЗАГОРА, НОВА ЗАГОРА, СЛИВЕН",2011-01-26,"Министерство на отбраната","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,БОЖИДАРОВ,КАВРАКИРОВ,,"ГР.КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2014-11-26,"Община Кърджали","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,БОЖИНОВ,ПОРТОЧАНОВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2013-01-23,"Община Бургас","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,БОЙКОВ,ПАВЛОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,БОНЕВ,БОНЕВ,,"ГР.ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2014-11-05,"Варненски свободен университет Черноризец Храбър","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,БОНЕВ,ЙОВЧЕВ,,"ГР.МОНТАНА, МОНТАНА, МОНТАНА",2014-01-22,"Община Габрово","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,БОНЕВ,МИЛЕВ,,"ГР.ЕЛЕНА, ЕЛЕНА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-07-17,"Община Златарица","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,БОРИСЛАВОВ,КАЦАРОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-05-27,"Държавна комисия за енергийно и водно регулиране","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,БОРИСЛАВОВ,КАЦАРОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-01-12,"Министерство на образованието","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,БОРИСОВ,АБАДЖИЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-06-16,"Висша атестационна комисия","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,БОРИСОВ,БАБЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-06-11,"Алианц Банк България АД","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,БОРИСОВ,БАНКОВ,,"ГР.ТРОЯН, ТРОЯН, ЛОВЕЧ",2015-02-11,"Община Троян","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,БОРИСОВ,БОНИН,,"С.ГЪЛЪБНИК, РАДОМИР, ПЕРНИК",2008-02-12,Министерства,"Неустановена принадлежност", ХРИСТО,БОРИСОВ,БОНОВ,,"ГР.КНЕЖА, КНЕЖА, ПЛЕВЕН",2007-09-04,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,БОРИСОВ,БОНОВ,,"ГР.КНЕЖА, КНЕЖА, ПЛЕВЕН",2013-12-04,"Българска земеделска и промишлена банка АД","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,БОРИСОВ,БОНОВ,,"ГР.КНЕЖА, КНЕЖА, ПЛЕВЕН",2014-04-15,"Длъжници към Българска народна банка","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,БОРИСОВ,БОНОВ,,"ГР.КНЕЖА, КНЕЖА, ПЛЕВЕН",2014-06-18,"Длъжници към Държавна спестовна каса","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,БОРИСОВ,БЪРЗАНОВ,,"С.ГОВЕДАРЦИ, САМОКОВ, СОФИЙСКА",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,БОРИСОВ,ВОЙНЯГОВСКИ,1934-02-12,"ГР.КАРЛОВО, КАРЛОВО, ПЛОВДИВ",2007-09-04,"Народно събрание","Решение № 14 от 04.09.2007 г. - Народно събрание","Рег. бланка; документи от ръководилия го щатен служител; картон обр. 4; рег. дневник; лично дело ІА-3906 (Пд)" ХРИСТО,БОРИСОВ,ВОЙНЯГОВСКИ,1934-02-12,"ГР.КАРЛОВО, КАРЛОВО, ПЛОВДИВ",2015-09-09,"Община Карлово","Решение № 2-545 от 09.09.2015 г. - община Карлово","

Рег. бланка; документи от ръководилия го щатен служител; картони - обр. 4 – 5 бр.; рег. дневник; лично дело ІА-3906 (Пд); опис рег. № 982/ 1999 г. за унищожаване работно дело IР-664 (Пд).

" ХРИСТО,БОРИСОВ,ГЕОРГИЕВ,,"С.БАРАКОВО, КОЧЕРИНОВО, КЮСТЕНДИЛ",2014-12-09,"Община Кочериново","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,БОРИСОВ,ГЪМЗАКОВ,,"ГР.ЛЕВСКИ, ЛЕВСКИ, ПЛЕВЕН",2015-06-23,"Община Долни Дъбник","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,БОРИСОВ,ДИМИТРОВ,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2014-02-12,"Разследващи полицаи","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,БОРИСОВ,КОНОВ,,"ГР.МОНТАНА, МОНТАНА, МОНТАНА",2015-06-09,"Приватизирани предприятия - Монтана","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,БОРИСОВ,ЛАЗАРОВ,,"С.ПЕТРОВО, САНДАНСКИ, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,БОРИСОВ,МИЛАНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,БОРИСОВ,МОЛЛОВ,,"ГР.ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-08-04,"Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,БОРИСОВ,МУСТЕРОВ,,"С.ВИСОКА МОГИЛА, БОБОШЕВО, КЮСТЕНДИЛ",2014-12-09,"Община Дупница","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,БОРИСОВ,ПАМУКЧИЕВ,,"ГР.ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-06-11,"Община Велико Търново","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,БОРИСОВ,ПЛАЧИЙСКИ,,"ГР.БОБОШЕВО, БОБОШЕВО, КЮСТЕНДИЛ",2014-12-03,"Община Бобошево","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,БОРИСОВ,САПУНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,БОРИСОВ,СЕМКОВ,,"С.РАДЮВЕНЕ, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2015-09-14,"КТ Подкрепа-кадрови промени","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,БОРИСОВ,ТАСКОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2011-06-16,"Висша атестационна комисия","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,БОРИСОВ,ХРИСТОВ,,"С.БОЖУРИЦА, ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ, ПЛЕВЕН",2015-06-23,"Община Долна Митрополия","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,БОРИСОВ,ЦВЕТАНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-06-16,"Висша атестационна комисия","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,БОРИСОВ,ЧАКЪРОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-10-10,"Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,БОРИСОВ,ЧАКЪРОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-07-03,"Длъжници към Стопанска банка","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,БОРИСОВ,ЧЕРНЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-07-03,"Длъжници към Стопанска банка","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,БОТЕВ,ЙОНКОВ,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2014-12-03,"Национален военен университет ""Васил Левски""-Велико Търново","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,БОТЕВ,МИТЕВ,,"ГР.СЕВЛИЕВО, СЕВЛИЕВО, ГАБРОВО",2016-01-19,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Габрово","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,БОТЕВ,СТАМЕНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,БОТЕВ,ТОМОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-02-12,Министерства,"Неустановена принадлежност", ХРИСТО,БОТЕВ,ТОМОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-11-26,"Българска национална телевизия","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,БОЧЕВ,ХРИСТОВ,,"С.БОРИМА, ТРОЯН, ЛОВЕЧ",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,БОЯНОВ,БАХНЕВ,,"ГР.ЛЕВСКИ, ЛЕВСКИ, ПЛЕВЕН",2016-02-04,"ЗАД ЕНЕРГИЯ АД","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,БОЯНОВ,ВЕЛИЧКОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2007-09-04,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,БОЯНОВ,ВЕЛИЧКОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,БОЯНОВ,ВЕЛИЧКОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ВАНГЕЛОВ,КАРАМФИЛОВ,,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2013-11-27,"Българска банка за развитие АД","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ВАНГЕЛОВ,ФРЕНГОВ,,"ГР.ПЕТРИЧ, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ВАНГЕЛОВ,ХРИСТОВ,,"ГР.НЕСЕБЪР, НЕСЕБЪР, БУРГАС",2013-02-13,"Община Несебър","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ВАНКОВ,КЪРЖИН,,"С.СТАКЕВЦИ, БЕЛОГРАДЧИК, ВИДИН",2010-01-13,"Национална агенция за оценяване и акредитация","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ВАНКОВ,КЪРЖИН,,"С.СТАКЕВЦИ, БЕЛОГРАДЧИК, ВИДИН",2011-06-16,"Висша атестационна комисия","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ВАСИЛЕВ,АЦЕВ,1940-08-20,"ГР.ТВЪРДИЦА, ТВЪРДИЦА, СЛИВЕН",2013-05-29,"Длъжници към банка МИНЕРАЛБАНК","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1" ХРИСТО,ВАСИЛЕВ,АЦЕВ,1940-08-20,"ГР.ТВЪРДИЦА, ТВЪРДИЦА, СЛИВЕН",2013-07-03,"Длъжници към Стопанска банка","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1" ХРИСТО,ВАСИЛЕВ,БАНЧЕВ,,"ГР.ПЕТРИЧ, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2011-07-12,"Община Петрич","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ВАСИЛЕВ,БУРОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-04-15,"Държавна агенция за метрология и технически надзор","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ВАСИЛЕВ,ВАКЛИНОВ,,"ГР.ДУПНИЦА, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2008-12-18,"Българско национално радио","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ВАСИЛЕВ,ВАКЛИНОВ,,"ГР.ДУПНИЦА, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ВАСИЛЕВ,ВЕЛИКОВ,,"С.МИХАЛИЧ, ВЪЛЧИ ДОЛ, ВАРНА",2013-05-15,"Община Вълчи дол","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ВАСИЛЕВ,ВИТАНОВ,,"ГР.ЧЕРВЕН БРЯГ, ЧЕРВЕН БРЯГ, ПЛЕВЕН",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ВАСИЛЕВ,ВЪЛЕВ,1954-09-09,"С.РЯХОВЦИТЕ, СЕВЛИЕВО, ГАБРОВО",2014-02-05,"Община Севлиево","Решение № 2-305 от 05.02.2014 г. - община Севлиево","

Рег. дневник; картони – обр. 4 и обр. 6; писмо вх. № 1465/ 19.03.1990 г. за унищожаване с протокол № 316/ 09.03.1990 г. материалите от делото на Я/К ""Балкан""

" ХРИСТО,ВАСИЛЕВ,ВЪЛЕВ,1954-09-09,"С.РЯХОВЦИТЕ, СЕВЛИЕВО, ГАБРОВО",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Решение № 2-566 от 16.10.2015 г. - Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Рег. дневник; картони – обр. 4 и обр. 6; писмо вх. № 1465/ 19.03.1990 г. за унищожаване с протокол № 316/ 09.03.1990 г. материалите от делото на Я/К ""Балкан""" ХРИСТО,ВАСИЛЕВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-01-26,"Министерство на отбраната","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ВАСИЛЕВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-10-05,"Администрация на Народното събрание","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ВАСИЛЕВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.ПЕТРИЧ, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2011-07-12,"Община Петрич","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ВАСИЛЕВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.ПЕТРИЧ, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ВАСИЛЕВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.ПЕТРИЧ, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ВАСИЛЕВ,ДАВЧЕВ,,"С.ЦАР КАЛОЯН, КУКЛЕН, ПЛОВДИВ",2014-02-19,"Община Добричка","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ВАСИЛЕВ,ДАМЯНОВ,,"С.ГОРИЦА, ГЕНЕРАЛ-ТОШЕВО, ДОБРИЧ",2014-02-12,"Община Генерал Тошево","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ВАСИЛЕВ,ДОБРИНОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2016-02-09,"ЗАД Дженерали","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ВАСИЛЕВ,КАЛАЙДЖИЕВ,,"С.ТУРЯН, СМОЛЯН, СМОЛЯН",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ВАСИЛЕВ,КАРАМОЧЕВ,,"ГР.СУХИНДОЛ, СУХИНДОЛ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2014-01-28,"Община Дряново","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ВАСИЛЕВ,КОНТАРОВ,1929-01-12,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2015-12-08,"Църквите на Адвентистите от 7 ден","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1" ХРИСТО,ВАСИЛЕВ,КОСТОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ВАСИЛЕВ,КРЪСТЕВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2013-01-23,"Община Бургас","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ВАСИЛЕВ,ЛИЛОВСКИ,,"С.ГАЛИЧЕ, БЯЛА СЛАТИНА, ВРАЦА",2015-07-28,"Община Пордим","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ВАСИЛЕВ,МИНОВСКИ,,"С.ЛИСЕЦ, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2015-02-04,"Община Ловеч","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ВАСИЛЕВ,НИКОЛОВ,,"С.ОРИЗАРЕ, НЕСЕБЪР, БУРГАС",2013-02-13,"Община Несебър","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ВАСИЛЕВ,НИКОЛОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-04-15,"Държавна агенция за метрология и технически надзор","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ВАСИЛЕВ,НИКОЛОВ,,"ГР.ПАВЛИКЕНИ, ПАВЛИКЕНИ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-06-26,"Община Павликени","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ВАСИЛЕВ,ОБРЕТЕНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ВАСИЛЕВ,ПАТЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-06-27,"Югозападен университет ""Неофит Рилски"" - Благоевград","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ВАСИЛЕВ,СЕРАФИМОВ,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2011-08-09,"Агенция Пътна инфраструктура","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ВАСИЛЕВ,СИМЕОНОВ,,"С.ТОРОС, ЛУКОВИТ, ЛОВЕЧ",2015-07-28,"Община Червен бряг","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ВАСИЛЕВ,СТОЯНОВ,,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ВАСИЛЕВ,ХАЛАЧЕВ,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2010-12-14,"Министерство на външните работи - посланици","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ВАСИЛЕВ,ХРИСТОВ,,"ГР.СВИЛЕНГРАД, СВИЛЕНГРАД, ХАСКОВО",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ВАСИЛЕВ,ХРИСТОВ,1936-09-11,"ГР.ПРАВЕЦ, ПРАВЕЦ, СОФИЙСКА",2008-09-16,"Държавна агенция по горите","Решение № 47 от 16.09.2008 г. - държавни агенции","Със заповед № 306/ 02.02.1972 г. е назначен за разузнавач V степен; със заповед № 4518 13.06.1972 г. е преназначен за разузнавач II степен; със заповед № 0148/ 04.03.1974 г. е преназначен за разузнавач I степен; със заповед № 044/ 15.01.1976 г. е преназначен за разузнавач III степен; със заповед № 242/ 23.03.1978 г. е преназначен за зам. н-к отделение в III отдел; със заповед № К-5468/ 16.12.1983 г. е преназначен за н-к отделение в III отдел; със заповед № 728/ 22.07.1988 г. е преназначен за н-к отделение в 4 отдел; със заповед № К-290/ 30.01.1990 г. е уволнен" ХРИСТО,ВАСИЛЕВ,ХРИСТОВ,1936-09-11,"ГР.ПРАВЕЦ, ПРАВЕЦ, СОФИЙСКА",2010-04-27,"Националната служба за охрана","Решение № 127 от 27.04.2010 г. - Национална служба за охрана","Със заповед № 306/ 02.02.1972 г. е назначен за разузнавач V степен; със заповед № 4518 13.06.1972 г. е преназначен за разузнавач II степен; със заповед № 0148/ 04.03.1974 г. е преназначен за разузнавач I степен; със заповед № 044/ 15.01.1976 г. е преназначен за разузнавач III степен; със заповед № 242/ 23.03.1978 г. е преназначен за зам. н-к отделение в III отдел; със заповед № К-5468/ 16.12.1983 г. е преназначен за н-к отделение в III отдел; със заповед № 728/ 22.07.1988 г. е преназначен за н-к отделение в 4 отдел; със заповед № К-290/ 30.01.1990 г. е уволнен." ХРИСТО,ВАСИЛЕВ,ХРИСТОВ,,"ГР.ЯБЛАНИЦА, ЯБЛАНИЦА, ЛОВЕЧ",2016-02-04,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Ловеч","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ВАСИЛЕВ,ХРИСТОВ,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ВАСИЛЕВ,ХРИСТОВ,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ВАСИЛЕВ,ХРИСТОВ,,"С.ГОРНИК, ЧЕРВЕН БРЯГ, ПЛЕВЕН",2015-07-28,"Община Червен бряг","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ВАСИЛЕВ,ХРИСТОВ,,"С.СТРЕЛЦИ, БРЕЗОВО, ПЛОВДИВ",2015-08-11,"Община Брезово","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ВАСИЛЕВ,ХРИСТОВ,,"С.КАМЕНО ПОЛЕ, РОМАН, ВРАЦА",2016-01-14,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Враца","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ВАСИЛЕВ,ХРИСТОВ,,"С.ВРАНЯК, БЯЛА СЛАТИНА, ВРАЦА",2014-12-09,"Висше транспортно училище ""Тодор Каблешков""-София","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ВАСИЛЕВ,ХРИСТОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-07-04,"Конфедерация на независимите синдикати в България","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ВАСИЛЕВ,ЧЕШМЕДЖИЕВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2009-05-21,"Европейски парламент","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ВАСИЛЕВ,ЯНКОВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2015-12-01,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ВАСИЛКИН,ХРИСТОВ,,"С.ЕЛИСЕЙНА, МЕЗДРА, ВРАЦА",2013-12-11,"Община Мездра","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ВЕКИЛОВ,ХАЛВАДЖИЕВ,,"ГР.НЕДЕЛИНО, НЕДЕЛИНО, СМОЛЯН",2015-06-29,"Организатор на хазартни игри","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ВЕЛЕВ,ХРИСТОВ,,"ГР.ЧЕРВЕН БРЯГ, ЧЕРВЕН БРЯГ, ПЛЕВЕН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ВЕЛИЗАРОВ,ХРИСТОВ,,"С.ГОРНО БОТЕВО, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2013-10-09,"Длъжници към ОББ","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ВЕЛИКОВ,БЕРБЕНКОВ,,"ГР.ДЕВНЯ, ДЕВНЯ, ВАРНА",2013-05-15,"Община Девня","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ВЕЛИКОВ,БЕРБЕНКОВ,,"ГР.ДЕВНЯ, ДЕВНЯ, ВАРНА",2015-12-17,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Варна","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ВЕЛИКОВ,БОГДАНОВ,,"С.КАТУНИЩЕ, КОТЕЛ, СЛИВЕН",2013-01-29,"община Камено","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ВЕЛИКОВ,БОГДАНОВ,,"С.КАТУНИЩЕ, КОТЕЛ, СЛИВЕН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ВЕЛИКОВ,ВЕЛИКОВ,,"ГР.ДВЕ МОГИЛИ, ДВЕ МОГИЛИ, РУСЕ",2015-07-16,"Община Плевен","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ВЕЛИКОВ,ИЛИЕВ,,"С.РАДАНОВО, ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-07-10,"Община Полски Тръмбеш","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ВЕЛИКОВ,ИЛИЕВ,,"С.РАДАНОВО, ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-12-08,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Велико Търново","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ВЕЛИКОВ,МАРИНОВ,,"С.МАЛИНА, ГЕНЕРАЛ-ТОШЕВО, ДОБРИЧ",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ВЕЛИНОВ,ГРУЕВ,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ВЕЛИНОВ,ГЪРГОРОВ,1958-02-08,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-04-27,"Националната служба за охрана","Решение № 127 от 27.04.2010 г. - Национална служба за охрана","Със заповед № К-2996/ 07.09.1989 г. е назначен за разузнавач." ХРИСТО,ВЕЛИЧКОВ,ВЕЛИЧКОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-06-10,"Държавна агенция за младежта и спорта","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ВЕЛИЧКОВ,ВЕЛИЧКОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-04-28,"Министерство на физическото възпитание и спорта","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ВЕЛЧЕВ,ХРИСТОВ,,"С.МОРАВА, СВИЩОВ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-07-16,"Община Плевен","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ВЕЛЬОВ,ЧИНКОВ,,"С.МЕСТА, БАНСКО, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ВЕНЕЛИНОВ,ХРИСТОВ,,"С.СТЕЖЕРОВО, ЛЕВСКИ, ПЛЕВЕН",2013-10-02,"Обединена българска банка","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ВЕНЕЦКОВ,ВАСЕВ,,"ГР.ДУПНИЦА, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2016-02-18,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Кюстендил","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ВЕНЦИСЛАВОВ,МИТЕВ,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2014-02-12,"Разследващи полицаи","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ВЕСЕЛИНОВ,ДАНОВ,,"СГ СТОЛИЧНА ГР.СОФИЯ",2007-06-21,"Конституционен съд","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ВЕСЕЛИНОВ,ДАНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-02-12,"Министерски съвет","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ВЕСЕЛИНОВ,КОВАЧЕВ,1931-10-07,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2015-06-01,"Община Перник","Решение № 2-514 от 01.06.2015 г. - община Перник","

Документ от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-924 (Пк) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр.; писмо вх. № 248/ 01.09.1999 г. за унищожаване работно дело IР-811 (Пк).

" ХРИСТО,ВЕСЕЛИНОВ,ХРИСТОВ,,"ГР.САМОКОВ, САМОКОВ, СОФИЙСКА",2008-03-18,"КТ Подкрепа","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ВИДЕВ,СТЕФАНОВ,,"ГР.ЧИРПАН, ЧИРПАН, СТАРА ЗАГОРА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ВИДОЛОВ,ТОПАЛОВ,,"ГР.ХИСАРЯ, ХИСАРЯ, ПЛОВДИВ",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ВИДОЛОВ,ТОПАЛОВ,,"ГР.ХИСАРЯ, ХИСАРЯ, ПЛОВДИВ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ВИДОЛОВ,ТОПАЛОВ,,"ГР.ХИСАРЯ, ХИСАРЯ, ПЛОВДИВ",2015-10-28,"Община Хисаря","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ВИДОЛОВ,ХРИСТОВ,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ВИДОЛОВ,ХРИСТОВ,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2013-04-03,"Община Варна","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ВИДОЛОВ,ХРИСТОВ,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ВИДОЛОВ,ХРИСТОВ,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2015-12-17,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Варна","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ВИДОЛОВ,ХРИСТОВ,1960-01-08,"С.ВЛАДИМИРОВО, БОЙЧИНОВЦИ, МОНТАНА",2015-03-11,"Община Бойчиновци","Решение № 2-472 от 11.03.2015 г. - община Бойчиновци","

Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; протокол № 74/ 1990 г. за унищожаване лично дело IА-26976 и работно дело IР-12310.

" ХРИСТО,ВИКТОРОВ,ГОСПОДИНОВ,,"ГР.ГАБРОВО, ГАБРОВО, ГАБРОВО",2015-04-07,"Приватизирани предприятия - Велико Търново","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ВИКТОРОВ,ХРИСТОВ,,"ГР.КОЧЕРИНОВО, КОЧЕРИНОВО, КЮСТЕНДИЛ",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ВИКТОРОВ,ХРИСТОВ,,"ГР.КОЧЕРИНОВО, КОЧЕРИНОВО, КЮСТЕНДИЛ",2014-12-09,"Община Кочериново","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ВИТКОВ,ПЪРВАНОВ,,"ГР.ГУЛЯНЦИ, ГУЛЯНЦИ, ПЛЕВЕН",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ВИТКОВ,ПЪРВАНОВ,,"ГР.ГУЛЯНЦИ, ГУЛЯНЦИ, ПЛЕВЕН",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ВИЧЕВ,ЧОМАКОВ,,"С.МЕДВЕН, КОТЕЛ, СЛИВЕН",2011-06-16,"Висша атестационна комисия","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ВИЧЕВ,ЧОМАКОВ,,"С.МЕДВЕН, КОТЕЛ, СЛИВЕН",2014-07-02,"Технически университет - Варна","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ВЛАДИМИРОВ,БОЯДЖИЕВ,,"ГР.БАТАК, БАТАК, ПАЗАРДЖИК",2012-09-26,"Висше транспортно училище ""Тодор Каблешков""","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ВЛАДИМИРОВ,ЗДРАВКОВ,,"ГР.ЧЕРВЕН БРЯГ, ЧЕРВЕН БРЯГ, ПЛЕВЕН",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ВЛАДИМИРОВ,ЗДРАВКОВ,,"ГР.ЧЕРВЕН БРЯГ, ЧЕРВЕН БРЯГ, ПЛЕВЕН",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ВЛАДИМИРОВ,ЗДРАВКОВ,,"ГР.ЧЕРВЕН БРЯГ, ЧЕРВЕН БРЯГ, ПЛЕВЕН",2016-01-19,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Габрово","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ВЛАДИМИРОВ,ИЛИЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-05-31,"Асоциация на индустриалния капитал в България","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ВЛАДИМИРОВ,КУМИЧАРСКИ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ВЛАДИМИРОВ,НИКОЛОВ,,"С.НЕВЕСТИНО, НЕВЕСТИНО, КЮСТЕНДИЛ",2015-01-14,"Община Невестино","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ВЛАДИМИРОВ,ПОПОВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ВЛАДИМИРОВ,ТАСЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ВЛАДИМИРОВ,ТАСЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-11-21,"Министерство на околната среда и водите","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ВЛЪЧКОВ,АНГЕЛОВ,,"ГР.МИЗИЯ, МИЗИЯ, ВРАЦА",2013-12-11,"Община Мизия","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ВОЙНОВ,АНАСТАСОВ,,"ГР.ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ВУТОВ,ВУТОВ,,"ГР.МЕЗДРА, МЕЗДРА, ВРАЦА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ВЪЛКОВ,ПЪРВАНОВ,1938-04-23,"С.ДЕВЕНЕ, ВРАЦА, ВРАЦА",2013-10-15,"Община Борован","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1" ХРИСТО,ВЪЛКОВ,ТОКМАКОВ,,"С.ХЛЯБОВО, ТОПОЛОВГРАД, ХАСКОВО",2014-03-12,"Община Тервел","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ВЪЛКОВ,ХРИСТОВ,,"ГР.ДИМИТРОВГРАД, ДИМИТРОВГРАД, ХАСКОВО",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ВЪЛКОВ,ХРИСТОВ,,"ГР.СРЕДЕЦ, СРЕДЕЦ, БУРГАС",2013-01-29,"Община Средец","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ВЪЛОВ,ХРИСТОВ,,"С.СЛАВЩИЦА, УГЪРЧИН, ЛОВЕЧ",2015-02-18,"Община Угърчин","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ВЪЛЧЕВ,ИВАНОВ,,"ГР.ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО, ГЕНЕРАЛ-ТОШЕВО, ДОБРИЧ",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ВЪЛЧЕВ,ИВАНОВ,,"ГР.ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО, ГЕНЕРАЛ-ТОШЕВО, ДОБРИЧ",2015-09-30,"Община Пловдив","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ВЪРБАНОВ,ВЪРБАНОВ,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2010-02-09,"Българска академия на науките","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ВЪРБАНОВ,ДИМИТРОВ,,"С.ЕНИЦА, КНЕЖА, ПЛЕВЕН",2015-07-07,"Община Кнежа","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ВЪРБАНОВ,ЙОРДАНОВ,,"С.ДОЛНА ЛИПНИЦА, ПАВЛИКЕНИ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-07-17,"Община Свищов","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ГАВРАИЛОВ,ХРИСТОВ,,"С.КОНАРЕ, ГЕНЕРАЛ-ТОШЕВО, ДОБРИЧ",2014-02-12,"Община Генерал Тошево","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ГАНДЕВ,ТИНЕВ,,"С.ТИЧА, КОТЕЛ, СЛИВЕН",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ГАНЕВ,КРАЧАНОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2011-06-16,"Висша атестационна комисия","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ГАНЕВ,КРАЧАНОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2014-07-15,"Университет по хранителни технологии","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ГАНЕВ,ХРИСТОВ,,"С.КРУШЕТО, ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-06-19,"Община Горна Оряховица","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ГАНЧЕВ,ВАСИЛКОВ,,"С.ВЕДРАРЕ, КАРЛОВО, ПЛОВДИВ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ГАНЧЕВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2012-08-01,"Медицински университет ""Проф. д-р Параскев Стоянов"" - Варна","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ГАНЧЕВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ГАНЧЕВ,МАРКОВ,,"ГР.ДИМИТРОВГРАД, ДИМИТРОВГРАД, ХАСКОВО",2007-09-04,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ГАНЧЕВ,МАРКОВ,,"ГР.ДИМИТРОВГРАД, ДИМИТРОВГРАД, ХАСКОВО",2015-01-21,"Български олимпийски комитет","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ГАНЧЕВ,МАРКОВ,,"ГР.ДИМИТРОВГРАД, ДИМИТРОВГРАД, ХАСКОВО",2015-06-29,"Организатор на хазартни игри","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ГАНЧЕВ,МИНКОВ,,"ГР.БАНЯ, КАРЛОВО, ПЛОВДИВ",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ГАНЧЕВ,ХРИСТОВ,,"С.КЪКРИНА, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ГАНЧЕВ,ШЕКЕРОВ,,"С.ДЪБЕНЕ, КАРЛОВО, ПЛОВДИВ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ГЕНАДИЕВ,ГРИГОРОВ,1944-10-14,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2012-09-26,"Българска търговско-промишлена палата","Решение № 2-81 от 26.09.2012 г. - Българска търговско-промишлена палата","Собственоръчно написани агентурни сведения, документ за получено възнаграждение, разходни документи, отчетени от ръководил го щатен служител, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в дело Ф1, а.е. 7758-2 тома; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; предложение рег. № 1774/ 20.03.1991 г. за заличаване на СС ""Еленов"" от оперативния отчет и материалите да бъдат унищожени." ХРИСТО,ГЕНАДИЕВ,ГРИГОРОВ,1944-10-14,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2012-12-05,"Български червен кръст","Решение № 2-117 от 05.12.2012 г. - Българския червен кръст","Собственоръчно написани агентурни сведения, документ за получено възнаграждение, разходни документи, отчетени от ръководил го щатен служител, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в дело Ф1, а.е. 7758-2 тома; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; предложение рег. № 1774/ 20.03.1991 г. за заличаване на СС ""Еленов"" от оперативния отчет и материалите да бъдат унищожени." ХРИСТО,ГЕНАДИЕВ,ГРИГОРОВ,1944-10-14,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2013-06-05,"УниКредит Булбанк АД","Решение № 2-188 от 05.06.2013 г. - ""УниКредит Булбанк"" АД","

Собственоръчно написани агентурни сведения, документ за получено възнаграждение, разходни документи, отчетени от ръководил го щатен служител, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в дело Ф1, а.е. 7758-2 тома; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; предложение рег. № 1774/ 20.03.1991 г. за заличаване на СС ""Еленов"" от оперативния отчет и материалите да бъдат унищожени.

" ХРИСТО,ГЕНАДИЕВ,ХРИСТОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-01-26,"Министерство на отбраната","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ГЕНОВ,СЪБЕВ,,"С.ТЕМНИСКО, ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-06-19,"Община Горна Оряховица","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ГЕНОВ,ХРИСТОВ,,"С.ЯМНА, ЕТРОПОЛЕ, СОФИЙСКА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ГЕНЧЕВ,ИВАНОВ,1942-04-08,"С.СТАРА РЕКА, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2008-09-16,"Държавна агенция по горите","Решение № 47 от 16.09.2008 г. - държавни агенции","Картон обр. 4; рег. дневник; рег. бланка; документи от ръководилия го щатен служител; л. д. № ІА – 877 (Сл) – МФ" ХРИСТО,ГЕНЧЕВ,СТЕФАНОВ,,"С.БОЖЕВЦИ, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ГЕНЧЕВ,ХРИСТОВ,,"ГР.ГАБРОВО, ГАБРОВО, ГАБРОВО",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ГЕОРГИЕВ,АНГЕЛОВ,,"С.ИСКРЕЦ, СВОГЕ, СОФИЙСКА",2008-02-12,Министерства,"Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ГЕОРГИЕВ,АНГЕЛОВ,,"С.ИСКРЕЦ, СВОГЕ, СОФИЙСКА",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ГЕОРГИЕВ,АНДРЕЕВ,,"С.МЕДКОВЕЦ, МЕДКОВЕЦ, МОНТАНА",2015-04-01,"Община Якимово","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ГЕОРГИЕВ,АРИЩИРОВ,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2014-03-19,"Югозападен университет Неофит Рилски - Благоевград","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ГЕОРГИЕВ,БАКЪРДЖИЕВ,,"ГР.ВЪЛЧИ ДОЛ, ВЪЛЧИ ДОЛ, ВАРНА",2013-05-15,"Община Вълчи дол","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ГЕОРГИЕВ,БАНКОВ,,"С.КОЗАРЕВЕЦ, ЛЯСКОВЕЦ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ГЕОРГИЕВ,БАНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ГЕОРГИЕВ,БОЧУКОВ,,"С.ЧЕХЛАРЕ, БРЕЗОВО, ПЛОВДИВ",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ГЕОРГИЕВ,БРАТОЕВ,,"ГР.МОНТАНА, МОНТАНА, МОНТАНА",2016-02-09,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Монтана","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ГЕОРГИЕВ,БРЪЧКОВ,,"ГР.СВИЩОВ, СВИЩОВ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2012-11-21,"Министерство на околната среда и водите","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ГЕОРГИЕВ,ВАРСАНСКИ,,"С.МИКРЕВО, СТРУМЯНИ, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ГЕОРГИЕВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2010-12-14,"Министерство на външните работи - посланици","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ГЕОРГИЕВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2011-03-16,"Министерство на външните работи","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ГЕОРГИЕВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ГЕОРГИЕВ,ГЕОРГИЕВ,,"С.ВЕТРИНО, ВЕТРИНО, ВАРНА",2013-04-10,"Община Ветрино","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ГЕОРГИЕВ,ГЕОРГИЕВ,1932-04-21,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2014-04-24,"Тракийски университет – гр. Стара Загора","Решение № 2-342 от 24.04.2014 г. - Тракийски университет","

Собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководили го щатни служители, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-29543 и в работно дело IР-15286; рег. дневник; картони – обр. 4 и обр. 6.

" ХРИСТО,ГЕОРГИЕВ,ГЕРГОВ,,"ГР.ИХТИМАН, ИХТИМАН, СОФИЙСКА",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ГЕОРГИЕВ,ГИТЕВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2015-10-14,"Община Садово","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ГЕОРГИЕВ,ГУДЖЕВ,,"С.ЦЪРКВА(ДАСКАЛОВО), ПЕРНИК, ПЕРНИК",2011-03-16,"Министерство на външните работи","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ГЕОРГИЕВ,ГЪРКОВ,,"ГР.АСЕНОВГРАД, АСЕНОВГРАД, ПЛОВДИВ",2008-03-18,"КТ Подкрепа","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ГЕОРГИЕВ,ДАВИДОВ,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2015-05-19,"Приватизирани предприятия - Добрич","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ГЕОРГИЕВ,ДАНОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2014-02-19,Агробизнесбанк,"Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ГЕОРГИЕВ,ДАНОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2014-04-15,"Длъжници към Българска народна банка","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ГЕОРГИЕВ,ДАНОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2014-06-18,"Длъжници към Държавна спестовна каса","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ГЕОРГИЕВ,ДЖАМБАЗОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2015-10-28,"Община Съединение","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ГЕОРГИЕВ,ДИМИТРОВ,,"С.ЛЕСОВО, ЕЛХОВО, ЯМБОЛ",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ГЕОРГИЕВ,ДИМИТРОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-11-02,"Министерство на регионалното развитие и благоустройството","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ГЕОРГИЕВ,ДИНЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-11-02,"Министерство на регионалното развитие и благоустройството","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ГЕОРГИЕВ,ДРЪДАЛОВ,,"С.БАНЯ, РАЗЛОГ, БЛАГОЕВГРАД",2011-04-28,"Община Разлог","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ГЕОРГИЕВ,ДРЪДАЛОВ,,"С.БАНЯ, РАЗЛОГ, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ГЕОРГИЕВ,ДУНЧЕВ,,"ГР.ЛУКОВИТ, ЛУКОВИТ, ЛОВЕЧ",2015-02-04,"Община Луковит","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ГЕОРГИЕВ,ЖИВКОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-12-14,"Министерство на външните работи - посланици","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ГЕОРГИЕВ,ЖИВКОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-03-16,"Министерство на външните работи","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ГЕОРГИЕВ,ЗОТЕВ,,"ГР.ПОМОРИЕ, ПОМОРИЕ, БУРГАС",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ГЕОРГИЕВ,ИВАНОВ,,"ГР.КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ГЕОРГИЕВ,ИВАНОВ,,"С.БОРОВАН, БОРОВАН, ВРАЦА",2013-10-15,"Община Борован","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ГЕОРГИЕВ,ИГНАТОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-06-05,"Министерство на културата","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ГЕОРГИЕВ,ЙОЦОВ,,"ГР.ЛЕВСКИ, ЛЕВСКИ, ПЛЕВЕН",2013-12-11,"Община Мездра","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ГЕОРГИЕВ,КАРАГЕРОВ,,"ГР.СУХИНДОЛ, СУХИНДОЛ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-07-10,"Община Сухиндол","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ГЕОРГИЕВ,КАРАКАШЕВ,1932-08-17,"ГР.ДУПНИЦА, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Решение № 95 от 28.10.2009 г. - следователи и дознатели","Рег. дневник; картон обр. 4" ХРИСТО,ГЕОРГИЕВ,КАРАМАНОВ,,"ГР.ПЪРВОМАЙ, ПЪРВОМАЙ, ПЛОВДИВ",2015-10-05,"Община Първомай","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ГЕОРГИЕВ,КАРАМФИЛКОВ,1933-06-01,"С.МИКРЕВО, СТРУМЯНИ, БЛАГОЕВГРАД",2011-05-04,"Община Струмяни","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1" ХРИСТО,ГЕОРГИЕВ,КАШУКЕЕВ,,"ГР.БЕЛИЦА, БЕЛИЦА, БЛАГОЕВГРАД",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ГЕОРГИЕВ,КИРЯКОВ,,"ГР.СМОЛЯН, СМОЛЯН, СМОЛЯН",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ГЕОРГИЕВ,КОНДОВ,,"ГР.КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2013-01-23,"Община Бургас","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ГЕОРГИЕВ,КОСТОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ГЕОРГИЕВ,КОСТОВ,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2010-10-13,"Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ГЕОРГИЕВ,КОСТУРСКИ,1955-01-07,"ГР.КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 153 от 27.07.2010 г. - Министерство на вътрешните работи","Със заповед № 4146/ 17.09.1981 г. е назначен за разузнавач; със заповед № 28/ 14.03.1986 г. е преназначен за ст. разузнавач; със заповед № 324/ 06.09.1989 г. е преназначен за разузнавач; със заповед № 113/ 02.07.1990 г. е преназначен за ст. разузнавач." ХРИСТО,ГЕОРГИЕВ,КОЦИЛОВСКИ,,"С.МАЛОРАД, БОРОВАН, ВРАЦА",2016-01-14,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Враца","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ГЕОРГИЕВ,КУФОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ГЕОРГИЕВ,ЛАФЧИЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ГЕОРГИЕВ,ЛАФЧИЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-05-09,"Избори за Европейски парламент 2014 г.","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ГЕОРГИЕВ,ЛАФЧИЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ГЕОРГИЕВ,МАНОВ,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2015-11-05,"Приватизирани предприятия - Ямбол","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ГЕОРГИЕВ,МИШОВ,,"ГР.ЧИРПАН, ЧИРПАН, СТАРА ЗАГОРА",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ГЕОРГИЕВ,НЕЦОВ,,"С.ДРЯНОВЕЦ, РАЗГРАД, РАЗГРАД",2013-12-04,"Българска земеделска и промишлена банка АД","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ГЕОРГИЕВ,НЕЦОВ,,"С.ДРЯНОВЕЦ, РАЗГРАД, РАЗГРАД",2014-04-15,"Длъжници към Българска народна банка","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ГЕОРГИЕВ,НЕЦОВ,,"С.ДРЯНОВЕЦ, РАЗГРАД, РАЗГРАД",2014-06-18,"Длъжници към Държавна спестовна каса","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ГЕОРГИЕВ,ПАВЛОВ,,"С.САМОТИНО, БЯЛА, ВАРНА",2013-03-27,"Община Бяла","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ГЕОРГИЕВ,ПЕТКОВ,,"ГР.ЛУКОВИТ, ЛУКОВИТ, ЛОВЕЧ",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ГЕОРГИЕВ,ПЕТКОВ,,"ГР.ЯКОРУДА, ЯКОРУДА, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ГЕОРГИЕВ,ПЕТРАНОВ,,"С.ОКОРШ, ДУЛОВО, СИЛИСТРА",2015-07-22,"Приватизирани предприятия - Русе","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ГЕОРГИЕВ,ПЕТРИЧЕВ,,"ГР.ВЕЛИНГРАД, ВЕЛИНГРАД, ПАЗАРДЖИК",2008-09-16,"Държавна агенция по горите","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ГЕОРГИЕВ,ПЕТРОВ,,"С.СЛАВОВИЦА, ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ, ПЛЕВЕН",2015-06-23,"Община Долна Митрополия","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ГЕОРГИЕВ,ПЕТРОВ,,"С.ОВОЩНИК, КАЗАНЛЪК, СТАРА ЗАГОРА",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ГЕОРГИЕВ,ПЕТРОВ,,"С.ОВОЩНИК, КАЗАНЛЪК, СТАРА ЗАГОРА",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ГЕОРГИЕВ,ПОПОВ,,"ГР.СЕВЛИЕВО, СЕВЛИЕВО, ГАБРОВО",2014-02-05,"Община Севлиево","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ГЕОРГИЕВ,РАДИЧЕВ,1949-03-13,"ГР.ИВАЙЛОВГРАД, ИВАЙЛОВГРАД, ХАСКОВО",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 153 от 27.07.2010 г. - Министерство на вътрешните работи","Със заповед № 3054/ 30.07.1976 г. е назначен за разузнавач III степен; със заповед № 203/ 05.01.1983 г. е преназначен за ст. разузнавач; със заповед № 229/ 16.12.1985 г. е преназначен за инспектор; със заповед № 48/ 01.03.1989 г. е преназначен за зам. н-к на отделение." ХРИСТО,ГЕОРГИЕВ,РАЙЧЕВ,,"ГР.ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ГЕОРГИЕВ,РОДЕВ,,"ГР.БЕЛОВО, БЕЛОВО, ПАЗАРДЖИК",2015-04-16,"Община Белово","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ГЕОРГИЕВ,САВОВ,,"С.КРУМЧЕВЦИ, ЕЛЕНА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-12-08,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Велико Търново","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ГЕОРГИЕВ,САРИЕВ,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2012-05-31,"Българска стопанска камара","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ГЕОРГИЕВ,СИНАПОВ,1943-06-19,"ГР.АСЕНОВГРАД, АСЕНОВГРАД, ПЛОВДИВ",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Решение № 2-469 от 24.02.2015 г. - Българска агенция по безопасност на храните","

Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество - обещание, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-37461 и в работно дело IР-18113; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.

" ХРИСТО,ГЕОРГИЕВ,СИРАКОВ,,"С.СТОЙКИТЕ, СМОЛЯН, СМОЛЯН",2015-09-14,"Приватизирани предприятия - Смолян","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ГЕОРГИЕВ,СЛАВОВ,,"ГР.КАРЛОВО, КАРЛОВО, ПЛОВДИВ",2015-09-09,"Община Карлово","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ГЕОРГИЕВ,СПАСОВ,1940-01-09,"С.БЕЛАСИЦА, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2011-07-12,"Община Петрич","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1" ХРИСТО,ГЕОРГИЕВ,СТАВРЕВ,1937-04-19,"ГР.САПАРЕВА БАНЯ, САПАРЕВА БАНЯ, КЮСТЕНДИЛ",2013-10-09,"Длъжници към ОББ","Решение № 2-243 от 09.10.2013 г. - лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 - длъжници към ОББ","

Рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр.; протокол № 2/ 1990 г. с предложение за унищожаване работно дело IР-1338 (Бл); протокол № 4/ 1990 г. за унищожаване лично дело IА-1732 (Бл).

" ХРИСТО,ГЕОРГИЕВ,СТАВРЕВ,1937-04-19,"ГР.САПАРЕВА БАНЯ, САПАРЕВА БАНЯ, КЮСТЕНДИЛ",2014-10-08,"Длъжници към Първа частна банка","Решение № 2-409 от 08.10.2014 г. - лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 - длъжници към Първа частна банка","Рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр.; протокол № 2/ 1990 г. с предложение за унищожаване работно дело IР-1338 (Бл); протокол № 4/ 1990 г. за унищожаване лично дело IА-1732 (Бл)." ХРИСТО,ГЕОРГИЕВ,СТОЯНОВ,,"ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, БЛАГОЕВГРАД",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ГЕОРГИЕВ,СТОЯНОВ,,"С.СМИЛЕЦ, СИЛИСТРА, СИЛИСТРА",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ГЕОРГИЕВ,СЪБЧЕВ,,"ГР.ТРОЯН, ТРОЯН, ЛОВЕЧ",2015-01-29,"Община Априлци","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ГЕОРГИЕВ,СЯРОВ,,"ГР.МОМЧИЛГРАД, МОМЧИЛГРАД, КЪРДЖАЛИ",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ГЕОРГИЕВ,ТАНЧЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-12-18,"Българско национално радио","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ГЕОРГИЕВ,ТАХЧИЕВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2015-09-09,"Община Карлово","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ГЕОРГИЕВ,ТАЧЕВ,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2009-12-02,"Национална здравноосигурителна каса","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ГЕОРГИЕВ,ТЕЛИЙСКИ,,"ГР.САМОКОВ, САМОКОВ, СОФИЙСКА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ГЕОРГИЕВ,ТОДОРОВ,,"С.БОЯНОВО, ЕЛХОВО, ЯМБОЛ",2007-09-04,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ГЕОРГИЕВ,ТОДОРОВ,,"С.БОЯНОВО, ЕЛХОВО, ЯМБОЛ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ГЕОРГИЕВ,ТОНЧЕВ,,"С.ДОЛНО ДРАГЛИЩЕ, РАЗЛОГ, БЛАГОЕВГРАД",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ГЕОРГИЕВ,ТУМБАКОВ,,"С.ЧЕРВЕН, АСЕНОВГРАД, ПЛОВДИВ",2015-08-11,"Община Асеновград","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ГЕОРГИЕВ,ХРИСТОВ,,"С.ЛОПЯН, ЕТРОПОЛЕ, СОФИЙСКА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ГЕОРГИЕВ,ХРИСТОВ,,"ГР.АСЕНОВГРАД, АСЕНОВГРАД, ПЛОВДИВ",2012-08-07,"Пловдивски университет ""Паисий Хилендарски""","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ГЕОРГИЕВ,ХРИСТОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ГЕОРГИЕВ,ХРИСТОВ,,"С.РЪЧЕНИЦА, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2013-06-05,"Община Елена","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ГЕОРГИЕВ,ХРИСТОВ,,"ГР.ТЕТЕВЕН, ТЕТЕВЕН, ЛОВЕЧ",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ГЕОРГИЕВ,ХРИСТОВ,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2016-01-19,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Добрич","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ГЕОРГИЕВ,ХРИСТОВ,,"С.ФУРЕН, КРИВОДОЛ, ВРАЦА",2013-10-30,"Община Криводол","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ГЕОРГИЕВ,ХРИСТОВ,,"С.ТОПОЛОВО, МАДЖАРОВО, ХАСКОВО",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ГЕОРГИЕВ,ХРИСТОВ,,"С.КОРИТЕН, КРУШАРИ, ДОБРИЧ",2015-05-19,"Приватизирани предприятия - Добрич","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ГЕОРГИЕВ,ХРИСТОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-02-15,"Агенция ""Митници""","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ГЕОРГИЕВ,ХРИСТОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2007-09-04,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ГЕОРГИЕВ,ХРИСТОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-02-23,"Държавна комисия по хазарта","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ГЕОРГИЕВ,ХРИСТОВ,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2011-01-26,"Министерство на отбраната","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ГЕОРГИЕВ,ХРИСТОВ,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2014-10-22,"Военна академия Г. С. Раковски","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ГЕОРГИЕВ,ХРИСТОВ,,"С.БЕЛАНИЦА, РАДОМИР, ПЕРНИК",2011-01-26,"Министерство на отбраната","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ГЕОРГИЕВ,ХРИСТОВ,1952-01-31,"ГР.АНТОНОВО, АНТОНОВО, ТЪРГОВИЩЕ",2011-01-26,"Министерство на отбраната","Решение № 180 от 26.01.2011 г. - Министерството на отбраната","Със заповед № К-3640/ 23.11.1977 г. е назначен за разузнавач; със заповед № 105/ 01.10.1985 г. е преназначен за ст. разузнавач" ХРИСТО,ГЕОРГИЕВ,ХРИСТОВ,,"С.ДОЛНИ ЛУКОВИТ, ИСКЪР, ПЛЕВЕН",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ГЕОРГИЕВ,ХРИСТОВ,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ГЕОРГИЕВ,ХРИСТОВ,1951-12-02,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2011-07-27,"Община Благоевград","Решение № 247 от 27.07.2011 г. - община Благоевград","Документи от ръководил го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; лично дело IА-3113 (Бл)." ХРИСТО,ГЕОРГИЕВ,ХРИСТОВ,,"С.СИНАПОВО, ТОПОЛОВГРАД, ХАСКОВО",2012-01-12,"Министерство на образованието","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ГЕОРГИЕВ,ХРИСТОВ,,"С.СИНАПОВО, ТОПОЛОВГРАД, ХАСКОВО",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ГЕОРГИЕВ,ХРИСТОВ,,"С.СИНАПОВО, ТОПОЛОВГРАД, ХАСКОВО",2015-06-18,"Приватизирани предприятия - Пловдив","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ГЕОРГИЕВ,ХРИСТОВ,,"С.СИНАПОВО, ТОПОЛОВГРАД, ХАСКОВО",2015-10-14,"Община Родопи","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ГЕОРГИЕВ,ХРИСТОВ,,"С.СТАВЕРЦИ, ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ, ПЛЕВЕН",2012-10-10,"Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ГЕОРГИЕВ,ЧЕПИШЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-04-17,"Кредитни длъжници към банка БАЛКАНБАНК","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ГЕОРГИЕВ,ЧИЛИЕВ,,"ГР.НОВИ ПАЗАР, НОВИ ПАЗАР, ШУМЕН",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ГЕОРГИЕВ,ЯНКОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2014-10-08,"Длъжници към Първа частна банка","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ГЕОРГИЕВ,ЯРЪМОВ,,"ГР.НЕСЕБЪР, НЕСЕБЪР, БУРГАС",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ГЕОРГИЕВ,ЯРЪМОВ,,"ГР.НЕСЕБЪР, НЕСЕБЪР, БУРГАС",2015-12-01,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ГЕОРЧЕВ,ГЕОРЧЕВ,1956-05-28,"ГР.ЛЮБИМЕЦ, ЛЮБИМЕЦ, ХАСКОВО",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Решение № 95 от 28.10.2009 г. - следователи и дознатели","Със заповед № 4518/ 14.11.1984 г. е назначен за следовател в отдел 01; със заповед № 316/ 05.08.1988 г. е преназначен за ст. следовател." ХРИСТО,ГЕРАСИМОВ,ДРАГАНОВ,,"ГР.СИЛИСТРА, СИЛИСТРА, СИЛИСТРА",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ГЕРАСИМОВ,ДРАГАНОВ,,"ГР.СИЛИСТРА, СИЛИСТРА, СИЛИСТРА",2015-04-28,"Община Пазарджик","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ГЕРАСИМОВ,МАНЧЕВ,,"ГР.ПЕТРИЧ, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2013-06-05,"УниКредит Булбанк АД","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ГЕРАСИМОВ,МАНЧЕВ,,"ГР.ПЕТРИЧ, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2013-10-02,"Обединена българска банка","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ГЕРАСИМОВ,ЦЕКОВ,,"С.НОВО СЕЛО, НОВО СЕЛО, ВИДИН",2013-08-13,"Община Ново село","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ГИНЕВ,МИЛЕВ,,"С.БЯЛГРАДЕЦ, ИВАЙЛОВГРАД, ХАСКОВО",2014-11-26,"Община Кърджали","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ГИНЕВ,ХРИСТОВ,,"С.СУХА РЕКА, ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ, ШУМЕН",2008-12-18,"Българско национално радио","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ГИНЕВ,ХРИСТОВ,,"С.СУХА РЕКА, ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ, ШУМЕН",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ГИНЕВ,ЧИЛИНГИРОВ,,"С.МИРКОВО, МИРКОВО, СОФИЙСКА",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ГИЧЕВ,ХРИСТОВ,1965-02-24,"ГР.ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ, ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ, ШУМЕН",2013-01-16,"Министерство на правосъдието","Решение № 2-128 от 16.01.2013 г. - Министерство на правосъдието","Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр." ХРИСТО,ГОРАНОВ,ЙОРДАНОВ,,"ГР.ВЪЛЧЕДРЪМ, ВЪЛЧЕДРЪМ, МОНТАНА",2015-03-18,"Община Вълчедръм","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ГОРАНОВ,ЙОРДАНОВ,,"ГР.ВЪЛЧЕДРЪМ, ВЪЛЧЕДРЪМ, МОНТАНА",2016-02-09,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Монтана","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ГОСПОДИНОВ,ГОСПОДИНОВ,,"С.ТЕНЕВО, ТУНДЖА, ЯМБОЛ",2013-01-23,"Община Бургас","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ГОСПОДИНОВ,МАРИНОВ,,"С.СРАЦИМИР, СИЛИСТРА, СИЛИСТРА",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ГОЧЕВ,ИЛИЕВ,,"С.МАРИНКА, БУРГАС, БУРГАС",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ГРИГОРОВ,ИЛИЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-08-09,"Агенция Пътна инфраструктура","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ГРИГОРОВ,ХАРИЗАНОВ,1943-11-13,"ГР.НЕСЕБЪР, НЕСЕБЪР, БУРГАС",2013-02-13,"Община Несебър","Решение № 2-137 от 13.02.2013 г. - община Несебър","Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, собственоръчно написани агентурни сведения, документи за получено възнаграждение, разходни документи, отчетени от ръководил го щатен служител, документи от ръководили го щатни служители, съдържащи се в дело № 2201; картони – обр. 1 – 2 бр., обр. 2 и обр. 9." ХРИСТО,ГРОЗДАНОВ,ХРИСТОВ,1934-10-02,"ГР.ОМУРТАГ, ОМУРТАГ, ТЪРГОВИЩЕ",2013-07-03,"Длъжници към Стопанска банка","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1" ХРИСТО,ГРОЗЕВ,ТЕРЗИЕВ,1936-03-13,"С.ДРАГОЙНОВО, ПЪРВОМАЙ, ПЛОВДИВ",2013-06-05,"УниКредит Булбанк АД","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1" ХРИСТО,ГРУДЕВ,ГРУДЕВ,,"ГР.АСЕНОВГРАД, АСЕНОВГРАД, ПЛОВДИВ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ГРУДЕВ,ГРУДЕВ,,"ГР.АСЕНОВГРАД, АСЕНОВГРАД, ПЛОВДИВ",2014-06-25,"Областни управители","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ГРУДЕВ,ГРУДЕВ,,"ГР.АСЕНОВГРАД, АСЕНОВГРАД, ПЛОВДИВ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ГРУДЕВ,ГРУДЕВ,,"ГР.АСЕНОВГРАД, АСЕНОВГРАД, ПЛОВДИВ",2015-08-11,"Община Асеновград","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ГРУДЕВ,ГРУДЕВ,,"ГР.АСЕНОВГРАД, АСЕНОВГРАД, ПЛОВДИВ",2016-02-09,"Областни управи","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ГУНЧЕВ,ХРИСТОВ,,"ГР.СЕВЛИЕВО, СЕВЛИЕВО, ГАБРОВО",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ГУТЕВ,ХРИСТОВ,,"С.МИРОВЦИ, НОВИ ПАЗАР, ШУМЕН",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ГЮЛЕВ,ГЕНОВ,,"С.БАТА, ПОМОРИЕ, БУРГАС",2013-02-13,"Община Несебър","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ДАВИДКОВ,СТОЯНОВ,,"ГР.СИМИТЛИ, СИМИТЛИ, БЛАГОЕВГРАД",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ДАКОВ,ХРИСТОВ,,"С.ДОБРЕВЦИ, ЯБЛАНИЦА, ЛОВЕЧ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ДАКОВ,ХРИСТОВ,,"С.ДОБРЕВЦИ, ЯБЛАНИЦА, ЛОВЕЧ",2016-02-04,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Ловеч","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ДАМЯНОВ,БИСЕРОВ,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2007-09-04,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ДАМЯНОВ,БИСЕРОВ,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ДАМЯНОВ,БИСЕРОВ,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ДАМЯНОВ,БОЧУКОВ,,"С.ОРЛИЦА, КИРКОВО, КЪРДЖАЛИ",2014-11-05,"Община Кирково","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ДАМЯНОВ,ГЕНОВ,1932-06-10,"С.КРАМОЛИН, СЕВЛИЕВО, ГАБРОВО",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Решение № 95 от 28.10.2009 г. - следователи и дознатели","Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; протокол рег. № 14/ 20.01.1989 г. с предложение за унищожаване на лично дело IА-719 (Гб); Със заповед № 2580/ 01.06.1990 г. е назначен за н-к отдел." ХРИСТО,ДАНАИЛОВ,ДИМИТРОВ,1934-08-25,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-06-05,"УниКредит Булбанк АД","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1" ХРИСТО,ДАНЧЕВ,МИХАЙЛОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-08-01,"Лесотехнически университет","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ДАНЧЕВ,МИХАЙЛОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-03-13,"Съюз на ловците и риболовците в България","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ДАНЧЕВ,МИХАЙЛОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ДАФИНОВ,ДРУМЕВ,,"С.БЯЛА РЕКА, СУХИНДОЛ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-07-17,"Община Свищов","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ДЕЛЧЕВ,ВЪЛЧАНОВ,,"ГР.ДИМИТРОВГРАД, ДИМИТРОВГРАД, ХАСКОВО",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ДЕЛЧЕВ,СТАНИМИРОВ,,"ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2011-01-26,"Министерство на отбраната","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ДЕЛЧЕВ,СТАНИМИРОВ,,"ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ДЕЛЧЕВ,СТАНИМИРОВ,,"ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-11-17,"ЗАД Армеец АД","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ДЕНЕВ,СОСЕРОВ,,"ГР.ШИВАЧЕВО, ТВЪРДИЦА, СЛИВЕН",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ДЕНЕВ,СОСЕРОВ,,"ГР.ШИВАЧЕВО, ТВЪРДИЦА, СЛИВЕН",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ДЕНЕВ,СТАНЧЕВ,,"С.СТОЕВЦИ, ГАБРОВО, ГАБРОВО",2013-07-03,"Длъжници към Стопанска банка","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ДЕНЧЕВ,ТЕПАВИЧАРОВ,,"ГР.ДРЯНОВО, ДРЯНОВО, ГАБРОВО",2014-07-08,"Технически университет – Габрово","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ДЕНЧЕВ,ТЕПАВИЧАРОВ,,"ГР.ДРЯНОВО, ДРЯНОВО, ГАБРОВО",2014-07-08,"Технически университет - Габрово","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ДЕНЧЕВ,ХРИСТОВ,,"ГР.КАЗАНЛЪК, КАЗАНЛЪК, СТАРА ЗАГОРА",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ДЕШКОВ,ТЕНЧЕВ,,"ГР.ЧИРПАН, ЧИРПАН, СТАРА ЗАГОРА",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ДЕШКОВ,ТЕНЧЕВ,,"ГР.ЧИРПАН, ЧИРПАН, СТАРА ЗАГОРА",2014-02-12,"Разследващи полицаи","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ДЖЕНЕВ,КАЗАНДЖИЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-10-17,"Министерство на икономиката, енергетиката и туризма","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ДЖЕНЕВ,КАЗАНДЖИЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ДИМИТРОВ,АСЕНОВ,,"ГР.ВЪЛЧИ ДОЛ, ВЪЛЧИ ДОЛ, ВАРНА",2015-06-29,"Организатор на хазартни игри","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ДИМИТРОВ,АТАНАСОВ,,"С.ДРАГАНЦИ, КАРНОБАТ, БУРГАС",2013-01-09,"Община Карнобат","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ДИМИТРОВ,БАЗЕЛКОВ,,"С.МАЛЪК МАНАСТИР, ЕЛХОВО, ЯМБОЛ",2015-01-14,"Приватизирани предприятия - София","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ДИМИТРОВ,БАНКОВ,,"С.ЖЪЛТУША, АРДИНО, КЪРДЖАЛИ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ДИМИТРОВ,БЛИЗНАКОВ,,"С.ЛЕШНИЦА, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ДИМИТРОВ,БОГДАНОВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2013-04-03,"Община Варна","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ДИМИТРОВ,БОНЖОЛОВ,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2013-05-29,"Длъжници към банка МИНЕРАЛБАНК","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ДИМИТРОВ,БОЯДЖИЕВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ДИМИТРОВ,БУМБАРСКИ,,"С.ЕРЕМИЯ, НЕВЕСТИНО, КЮСТЕНДИЛ",2015-06-01,"Приватизирани предприятия - Кюстендил","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ДИМИТРОВ,БУРОВ,,"С.ЦАРЕВЕЦ, МЕЗДРА, ВРАЦА",2013-12-11,"Община Мездра","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ДИМИТРОВ,БУРОВ,,"С.ЦАРЕВЕЦ, МЕЗДРА, ВРАЦА",2014-01-15,"Община Роман","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ДИМИТРОВ,БУХЛАРСКИ,,"С.АЛЕКСАНДРОВО, ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ",2008-07-09,"Национален статистически институт","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ДИМИТРОВ,БЪЧВАРОВ,,"С.ГОРНО ЛУКОВО, ИВАЙЛОВГРАД, ХАСКОВО",2015-05-27,"Община Брезник","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ДИМИТРОВ,ВАСИЛЕВ,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2015-08-04,"Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ДИМИТРОВ,ВЕЛЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ДИМИТРОВ,ВЕЛЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-06-10,"Държавна агенция за младежта и спорта","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ДИМИТРОВ,ВЕЛЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-04-28,"Министерство на физическото възпитание и спорта","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ДИМИТРОВ,ВЕЛЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ДИМИТРОВ,ГАЛЧЕВ,1941-09-09,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-04-27,"Националната служба за охрана","Решение № 127 от 27.04.2010 г. - Национална служба за охрана","Със заповед № I-5070/ 21.10.1975 г. е назначен за разузнавач I степен; със заповед № 52/ 26.08.1976 г. е преназначен за ст. разузнавач; със заповед № 60/ 06.09.1976 г. е преназначен за инспектор III степен; със заповед № 4092/ 12.11.1979 г. е преназначен за ст. инспектор; със заповед № 2850/ 12.07.1982 г. е преназначен за зам. н-к отдел; със заповед № 40/ 06.01.1987 г. е преназначен за н-к направление в УБО." ХРИСТО,ДИМИТРОВ,ГАЛЧЕВ,1941-09-09,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 153 от 27.07.2010 г. - Министерство на вътрешните работи","Със заповед № I-5070/ 21.10.1975 г. е назначен за разузнавач I степен; със заповед № 52/ 26.08.1976 г. е преназначен за ст. разузнавач; със заповед № 60/ 06.09.1976 г. е преназначен за инспектор III степен; със заповед № 4092/ 12.11.1979 г. е преназначен за ст. инспектор; със заповед № 2850/ 12.07.1982 г. е преназначен за зам. н-к отдел; със заповед № 40/ 06.01.1987 г. е преназначен за н-к направление в УБО." ХРИСТО,ДИМИТРОВ,ГАНЕВ,,"С.СТРАХИЛОВО, ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2014-06-10,"Софийски университет Св. Климент Охридски","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ДИМИТРОВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-08-06,"Медицински университет - София","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ДИМИТРОВ,ГЕОРГИЕВ,,"С.ЗМЕЕВО, БАЛЧИК, ДОБРИЧ",2014-02-12,"Община Балчик","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ДИМИТРОВ,ГЕЧЕВ,1962-08-09,"ГР.ЕЛХОВО, ЕЛХОВО, ЯМБОЛ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Решение № 2-566 от 16.10.2015 г. - Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","

Картони обр. 4 – 6 бр. и обр. 6; рег. дневник; рег. бланка; лично дело І А – 2207 /Яб/; доклад на МВР № RB202009-001-05-01-08-І-1880/22.10.2007 г.

" ХРИСТО,ДИМИТРОВ,ГУРМАНОВ,,"С.БРЯГОВО, ПЪРВОМАЙ, ПЛОВДИВ",2015-08-04,"Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ДИМИТРОВ,ДАЛКАЛЪЧЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-05-27,"Университет за национално и световно стопанство","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ДИМИТРОВ,ДИКОВ,,"ГР.ДОЛНИ ДЪБНИК, ДОЛНИ ДЪБНИК, ПЛЕВЕН",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ДИМИТРОВ,ДИМИТРОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ДИМИТРОВ,ДИМИТРОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-12-17,"ЗД БУЛ ИНС АД","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ДИМИТРОВ,ДИМИТРОВ,,"ГР.РАЗГРАД, РАЗГРАД, РАЗГРАД",2011-02-23,"Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ДИМИТРОВ,ДИМИТРОВ,,"ГР.ЕЛЕНА, ЕЛЕНА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2011-01-26,"Министерство на отбраната","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ДИМИТРОВ,ДИМИТРОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ДИМИТРОВ,ДИМОВ,,"С.ЧЕРНЕВО, СУВОРОВО, ВАРНА",2013-05-15,"Община Девня","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ДИМИТРОВ,ДИНЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ДИМИТРОВ,ДОБРЕВ,,"ГР.ТРОЯН, ТРОЯН, ЛОВЕЧ",2015-02-11,"Община Троян","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ДИМИТРОВ,ДОНЧЕВ,,"С.КОСАРКА, ДРЯНОВО, ГАБРОВО",2014-01-28,"Община Дряново","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ДИМИТРОВ,ДРАМОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2015-06-18,"Приватизирани предприятия - Пловдив","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ДИМИТРОВ,ДРУМЕВ,,"С.ПАВЕЛ, ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-07-10,"Община Полски Тръмбеш","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ДИМИТРОВ,ИЛИЕВ,,"С.СТАРОСЕЛЦИ, ИСКЪР, ПЛЕВЕН",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ДИМИТРОВ,ИЛЧЕВ,,"С.УСТРЕМ, ТОПОЛОВГРАД, ХАСКОВО",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ДИМИТРОВ,ЙОНКОВ,,"ГР.ГАБРОВО, ГАБРОВО, ГАБРОВО",2012-06-05,"Министерство на културата","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ДИМИТРОВ,ЙОНКОВ,,"ГР.ГАБРОВО, ГАБРОВО, ГАБРОВО",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ДИМИТРОВ,ЙОРДАНОВ,,"С.ВЪРЛИ ДОЛ, НЕДЕЛИНО, СМОЛЯН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ДИМИТРОВ,КАЛЕНОВ,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ДИМИТРОВ,КАЛЕНОВ,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2015-07-16,"Община Плевен","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ДИМИТРОВ,КАЛОЯНОВ,,"С.СКЛАВЕ, САНДАНСКИ, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ДИМИТРОВ,КАМЕНОВ,,"С.КРАПЕЦ, МЕЗДРА, ВРАЦА",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ДИМИТРОВ,КИРИЛОВ,,"С.СМОЧЕВО, РИЛА, КЮСТЕНДИЛ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ДИМИТРОВ,КИСОВ,,"ГР.СМОЛЯН, СМОЛЯН, СМОЛЯН",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ДИМИТРОВ,КОЗАРОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2015-06-29,"Организатор на хазартни игри","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ДИМИТРОВ,КОЛЕВ,,"ГР.ДИМИТРОВГРАД, ДИМИТРОВГРАД, ХАСКОВО",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ДИМИТРОВ,КОСТАДИНОВ,,"ГР.ЕЛХОВО, ЕЛХОВО, ЯМБОЛ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ДИМИТРОВ,КРУШКОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2012-08-07,"Пловдивски университет ""Паисий Хилендарски""","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ДИМИТРОВ,МАЗНЕЙКОВ,1956-06-20,МАКЕДОНИЯ,2014-01-08,"Лечебни заведения","Решение № 2-282 от 08.01.2014 г. - лечебните заведения","Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-37452 и в работно дело IР-18106; рег. дневник; картон обр. 4." ХРИСТО,ДИМИТРОВ,МАКАКОВ,1948-04-22,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2012-06-20,"Тракийски университет - Стара Загора","Решение № 2-22 от 20.06.2012 г. - Тракийски университет-Стара Загора","Рег. дневник; картони – обр. 4 - 5 бр. и обр. 6; предложение рег. № 1954/ 29.10.1991 г. за изключване на аг. ""Петко"" и унищожаване на личното му дело." ХРИСТО,ДИМИТРОВ,МАНОВ,,"С.БОГОСЛОВ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ДИМИТРОВ,МАНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-04-17,"Кредитни длъжници към банка БАЛКАНБАНК","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ДИМИТРОВ,МАНЧЕВ,,"ГР.ПЕТРИЧ, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ДИМИТРОВ,МАНЧЕВ,,"ГР.ПЕТРИЧ, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ДИМИТРОВ,МАНЧЕВ,,"ГР.ПЕТРИЧ, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ДИМИТРОВ,МАНЧЕВ,,"ГР.ПЕТРИЧ, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ДИМИТРОВ,МАРИНОВ,,"С.БРАНИЧЕВО, КАОЛИНОВО, ШУМЕН",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ДИМИТРОВ,МАРИНОВ,,"С.БРАНИЧЕВО, КАОЛИНОВО, ШУМЕН",2013-03-20,"Община Аврен","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ДИМИТРОВ,МАТЕВ,,"С.ЛЪВИНО, ИСПЕРИХ, РАЗГРАД",2015-11-05,"Община Исперих","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ДИМИТРОВ,МИЛЕВ,,"С.ДОБРОСТАН, АСЕНОВГРАД, ПЛОВДИВ",2015-08-11,"Община Асеновград","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ДИМИТРОВ,МИЛЕНКОВ,,"ГР.БРЕЗНИК, БРЕЗНИК, ПЕРНИК",2015-05-27,"Община Брезник","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ДИМИТРОВ,МИНКОВ,,"ГР.РАКИТОВО, РАКИТОВО, ПАЗАРДЖИК",2015-05-19,"Община Ракитово","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ДИМИТРОВ,МИТЕВ,,"ГР.ГАБРОВО, ГАБРОВО, ГАБРОВО",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ДИМИТРОВ,МИТОВ,,"ГР.ПЕТРИЧ, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2008-09-16,"Държавна агенция по горите","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ДИМИТРОВ,МУНОВ,,"ГР.НИКОПОЛ, НИКОПОЛ, ПЛЕВЕН",2015-07-22,"Община Никопол","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ДИМИТРОВ,НИКОВ,,"ГР.ПЪРВОМАЙ, ПЪРВОМАЙ, ПЛОВДИВ",2015-10-05,"Община Първомай","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ДИМИТРОВ,НИКОЛОВ,,"ГР.СВИЩОВ, СВИЩОВ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2011-08-03,"Агенция за държавна финансова инспекция","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ДИМИТРОВ,ПАВЛОВ,,"ГР.МОНТАНА, МОНТАНА, МОНТАНА",2015-03-11,"Община Бойчиновци","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ДИМИТРОВ,ПАВЛОВ,,"ГР.МОНТАНА, МОНТАНА, МОНТАНА",2016-02-09,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Монтана","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ДИМИТРОВ,ПАГЕЛСКИ,1951-10-14,"ГР.ОРЯХОВО, ОРЯХОВО, ВРАЦА",2011-01-26,"Министерство на отбраната","Решение № 180 от 26.01.2011 г. - Министерството на отбраната","Със заповед № I-3470/ 1975 г. е назначен за разузнавач III степен; със заповед № 78/ 03.09.1982 г. е преназначен за ст. разузнавач; със заповед № 93/ 04.09.1985 г. е преназначен за инспектор" ХРИСТО,ДИМИТРОВ,ПЕЕВ,1946-01-07,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-02-13,"Община Несебър","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1" ХРИСТО,ДИМИТРОВ,ПЕНКОВ,,"С.СТАРО СЕЛИЩЕ, ИСПЕРИХ, РАЗГРАД",2015-11-05,"Община Исперих","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ДИМИТРОВ,ПОПДИМИТРОВ,,"С.ПЛЕВУН, ИВАЙЛОВГРАД, ХАСКОВО",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ДИМИТРОВ,ПОПОВ,,"ГР.ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2014-05-27,"Българска академия на науките","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ДИМИТРОВ,ПОПОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2015-08-11,"Община Асеновград","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ДИМИТРОВ,РАДЕВ,,"ГР.БЯЛА ЧЕРКВА, ПАВЛИКЕНИ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ДИМИТРОВ,РАШКОВ,,"С.ПРАВДА, ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-06-19,"Община Горна Оряховица","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ДИМИТРОВ,РИКОВ,,"С.НОВА КАМЕНА, ТЕРВЕЛ, ДОБРИЧ",2016-01-19,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Добрич","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ДИМИТРОВ,СЕМЕРДЖИЕВ,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ДИМИТРОВ,СИМИДЧИЕВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ДИМИТРОВ,СИМИДЧИЕВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ДИМИТРОВ,СЛАБАКОВ,,"С.КОНЬОВЕЦ, ШУМЕН, ШУМЕН",2010-02-09,"Българска академия на науките","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ДИМИТРОВ,СЛАВЧЕВ,,"ГР.ДРЯНОВО, ДРЯНОВО, ГАБРОВО",2012-07-18,"Технически университет - Габрово","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ДИМИТРОВ,СЛАВЧЕВ,,"ГР.ДРЯНОВО, ДРЯНОВО, ГАБРОВО",2014-01-22,"Община Габрово","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ДИМИТРОВ,СПАСОВ,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ДИМИТРОВ,СПАСОВ,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2012-07-25,"Конфедерация на независимите синдикати в България","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ДИМИТРОВ,СПИРИЕВ,,"ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, БЛАГОЕВГРАД",2011-07-27,"Община Благоевград","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ДИМИТРОВ,СТОЙЧЕВ,,"С.РАВНЕЦ, БУРГАС, БУРГАС",2014-06-04,"Приватизация - обособени части - София","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ДИМИТРОВ,СТОЯНОВ,,"ГР.СИМЕОНОВГРАД, СИМЕОНОВГРАД, ХАСКОВО",2014-04-24,"Тракийски университет – гр. Стара Загора","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ДИМИТРОВ,ТРИТАКОВ,,"ГР.ШАБЛА, ШАБЛА, ДОБРИЧ",2014-03-12,"Община Шабла","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ДИМИТРОВ,ТРИФОНОВ,,"ГР.ПОМОРИЕ, ПОМОРИЕ, БУРГАС",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ДИМИТРОВ,ТРИФОНОВ,,"ГР.ПОМОРИЕ, ПОМОРИЕ, БУРГАС",2015-12-01,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ДИМИТРОВ,ТРОАНСКИ,,"С.ЧИФЛИК, ТРОЯН, ЛОВЕЧ",2015-02-11,"Община Троян","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ДИМИТРОВ,ТУНЕВ,,"ГР.ПОРДИМ, ПОРДИМ, ПЛЕВЕН",2015-07-28,"Община Пордим","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ДИМИТРОВ,ХРИСТЕВ,,"С.СТРЕЛЦИ, БРЕЗОВО, ПЛОВДИВ",2015-08-11,"Община Брезово","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ДИМИТРОВ,ХРИСТОВ,,"С.НЕДЕЛКОВА ГРАЩИЦА, НЕВЕСТИНО, КЮСТЕНДИЛ",2014-05-27,"Българска академия на науките","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ДИМИТРОВ,ХРИСТОВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2015-12-17,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Варна","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ДИМИТРОВ,ХРИСТОВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ДИМИТРОВ,ХРИСТОВ,,"С.ОРЛЯК, ТЕРВЕЛ, ДОБРИЧ",2015-05-19,"Приватизирани предприятия - Добрич","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ДИМИТРОВ,ХРИСТОВ,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ДИМИТРОВ,ХРИСТОВ,,"С.ГЕНЕРАЛ ИНЗОВО, ТУНДЖА, ЯМБОЛ",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ДИМИТРОВ,ХРИСТОВ,,"С.ФИЛИПОВО, ТОПОЛОВГРАД, ХАСКОВО",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ДИМИТРОВ,ХРИСТОВ,,"ГР.ОМУРТАГ, ОМУРТАГ, ТЪРГОВИЩЕ",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ДИМИТРОВ,ХРИСТОВ,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ДИМИТРОВ,ХРИСТОВ,,"ГР.ДЕВНЯ, ДЕВНЯ, ВАРНА",2013-05-15,"Община Девня","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ДИМИТРОВ,ХРИСТОВ,,"ГР.ЕЛЕНА, ЕЛЕНА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ДИМИТРОВ,ХРИСТОВ,,"ГР.ЕЛЕНА, ЕЛЕНА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-06-11,"Община Велико Търново","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ДИМИТРОВ,ХРИСТОВ,,"С.КУРТОВО, КАРЛОВО, ПЛОВДИВ",2015-09-09,"Община Карлово","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ДИМИТРОВ,ХРИСТОВ,,"С.ПИСАНЕЦ, ВЕТОВО, РУСЕ",2015-11-17,"Община Разград","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ДИМИТРОВ,ХРИСТОВ,,"С.САДИНА, ПОПОВО, ТЪРГОВИЩЕ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ДИМИТРОВ,ХРИСТОВ,,"С.САДИНА, ПОПОВО, ТЪРГОВИЩЕ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ДИМИТРОВ,ХРИСТОВ,,"С.ШИШМАНОВО, ХАРМАНЛИ, ХАСКОВО",2013-09-11,"Частични избори 29.09.2013 г.","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ДИМИТРОВ,ХРИСТОВ,,"С.КРУШАРИ, КРУШАРИ, ДОБРИЧ",2014-03-12,"Община Крушари","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ДИМИТРОВ,ХРИСТОВ,,"С.КРАЙНОВО, БОЛЯРОВО, ЯМБОЛ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ДИМИТРОВ,ЧОРЛОВ,,"ГР.ЛЮБИМЕЦ, ЛЮБИМЕЦ, ХАСКОВО",2015-06-29,"Организатор на хазартни игри","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ДИМИТРОВ,ЧОЧЕВ,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ДИМИТРОВ,ЯМАНДИЕВ,,"С.ГОРИЧАНЕ, ШАБЛА, ДОБРИЧ",2014-03-12,"Община Шабла","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ДИМИТРОВ,ЯНАКИЕВ,,"С.КУМАНОВО, АКСАКОВО, ВАРНА",2013-03-20,"Община Аврен","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ДИМОВ,ДИМОВ,,"ГР.БЯЛА, БЯЛА, ВАРНА",2013-03-27,"Община Бяла","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ДИМОВ,ДИМОВ,,"С.ГОРИЧАНЕ, ШАБЛА, ДОБРИЧ",2014-03-12,"Община Шабла","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ДИМОВ,ДИМОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ДИМОВ,ДИМОВ,,"С.КРУШОВО, КАРНОБАТ, БУРГАС",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ДИМОВ,ЖЕЛЯЗКОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-05-29,"Длъжници към банка МИНЕРАЛБАНК","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ДИМОВ,ХРИСТОВ,,"ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ДИМОВ,ХРИСТОВ,,"С.БЕЛГУН, КАВАРНА, ДОБРИЧ",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ДИМОВ,ХРИСТОВ,,"С.РИШ, СМЯДОВО, ШУМЕН",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ДИМОВ,ЧОРОВ,,"ГР.КАРЛОВО, КАРЛОВО, ПЛОВДИВ",2015-09-09,"Община Карлово","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ДИНКОВ,ПАВЛОВСКИ,,"ГР.КНЕЖА, КНЕЖА, ПЛЕВЕН",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ДИНКОВ,ХРИСТОВ,1938-07-30,"ГР.КАМЕНО, КАМЕНО, БУРГАС",2014-07-02,"Технически университет - Варна","Решение № 2-364 от 02.07.2014 г. - Технически университет - Варна","Рег. дневник; предложение рег. № 4993/ 1990 г. за унищожаване дело № 8133 – Ф1, а.е. 2586." ХРИСТО,ДИНКОВ,ЯНЧЕВ,,"ГР.АСЕНОВГРАД, АСЕНОВГРАД, ПЛОВДИВ",2010-06-22,"Служба Военна полиция","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ДОБРЕВ,ДОБРЕВ,,"ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ДОБРЕВ,ДОБРЕВ,,"ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2014-02-05,"Община Севлиево","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ДОБРЕВ,МАРЧЕВ,,"ГР.ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ, ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ, ШУМЕН",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ДОБРЕВ,СТОЯНОВ,,"С.ДРАГАНА, УГЪРЧИН, ЛОВЕЧ",2008-02-12,Министерства,"Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ДОБРЕВ,СТОЯНОВ,,"С.ДРАГАНА, УГЪРЧИН, ЛОВЕЧ",2007-09-04,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ДОБРЕВ,СТОЯНОВ,,"С.ДРАГАНА, УГЪРЧИН, ЛОВЕЧ",2011-01-26,"Министерство на отбраната","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ДОБРЕВ,ХРИСТОВ,,"С.ЧЕРВЕНА, СВИЩОВ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-07-17,"Община Свищов","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ДОДЕВ,ДОДЕВ,,"С.СЛАВЩИЦА, УГЪРЧИН, ЛОВЕЧ",2015-02-18,"Община Угърчин","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ДОЙКОВ,ХРИСТЕВ,,"С.ОТЕЦ ПАИСИЕВО, КАЛОЯНОВО, ПЛОВДИВ",2008-03-18,"КТ Подкрепа","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ДОКОВ,ХРИСТОВ,,"С.ДЪЛБОК ДОЛ, ТРОЯН, ЛОВЕЧ",2015-02-11,"Община Троян","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ДОНОВ,КЪНОВ,1932-05-26,"ГР.ДОЛНИ ДЪБНИК, ДОЛНИ ДЪБНИК, ПЛЕВЕН",2015-06-23,"Община Долни Дъбник","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1" ХРИСТО,ДОНЧЕВ,СТОЯНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-01-26,"Министерство на отбраната","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ДОНЧЕВ,ТОДОРОВ,,"С.МАЛЪК ПОРОВЕЦ, ИСПЕРИХ, РАЗГРАД",2015-11-05,"Община Исперих","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ДОНЧЕВ,ХРИСТОВ,,"С.КОСТЕЛ, ЕЛЕНА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-06-05,"Община Елена","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ДОЧЕВ,БЕЛЕВСКИ,,"С.ШИПКОВО, ТРОЯН, ЛОВЕЧ",2015-02-11,"Община Троян","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ДРАГАНОВ,ЕНЕВ,,"С.МЕДОВИНА, ПОПОВО, ТЪРГОВИЩЕ",2008-09-16,"Държавна агенция по горите","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ДРАГАНОВ,ТОМОВ,,"С.САМУИЛ, САМУИЛ, РАЗГРАД",2011-03-16,"Министерство на външните работи","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ДРАГАНОВ,ХРИСТОВ,,"С.ПАЛИЦИ, ЕЛЕНА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-06-05,"Община Елена","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ДРАГОМИРОВ,БОЕВ,,"ГР.КАЛОФЕР, КАРЛОВО, ПЛОВДИВ",2015-09-09,"Община Карлово","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ДЯКОВ,ХРИСТОВ,,"С.ВЕДРИНА, ДОБРИЧКА, ДОБРИЧ",2014-02-19,"Община Добричка","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ДЯНКОВ,КУРДОВ,1958-09-01,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2014-02-05,"Агенция по заетостта","Неустановена принедлежност", ХРИСТО,ДЯНКОВ,МИХОВ,,"С.УСТРЕМ, ТОПОЛОВГРАД, ХАСКОВО",2009-05-21,"Европейски парламент","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ДЯНКОВ,МИХОВ,,"С.УСТРЕМ, ТОПОЛОВГРАД, ХАСКОВО",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ЕВГЕНИЕВ,АШМИНОВ,,"ГР.САНДАНСКИ, САНДАНСКИ, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ЕВГЕНИЕВ,АШМИНОВ,,"ГР.САНДАНСКИ, САНДАНСКИ, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ЕВГЕНИЕВ,ДЕЯНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ЕВГЕНИЕВ,ИЛИЕВ,,"ГР.СВОГЕ, СВОГЕ, СОФИЙСКА",2012-06-14,"Министерство на труда и социалната политика","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ЕВГЕНИЕВ,ТОДОРОВ,,"С.КЛАДНИЦА, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2015-06-01,"Община Перник","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ЕВТИМОВ,ЕВТИМОВ,,"ГР.ТРОЯН, ТРОЯН, ЛОВЕЧ",2013-07-24,"Община Стражица","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ЕВТИМОВ,ЕВТИМОВ,,"ГР.ТРОЯН, ТРОЯН, ЛОВЕЧ",2015-12-08,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Велико Търново","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ЕВТИМОВ,ПАНАЙОТОВ,,"С.ОБЕДИНЕНИЕ, ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2014-01-28,"Община Трявна","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ЕНЕВ,ГЛУТНИКОВ,,"ГР.КАЗАНЛЪК, КАЗАНЛЪК, СТАРА ЗАГОРА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ЕНЕВ,ГОРАНОВ,,"ГР.ВЪРШЕЦ, ВЪРШЕЦ, МОНТАНА",2015-03-24,"Община Вършец","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ЕНЧЕВ,ИЛИЕВ,,"С.ПАСКАЛЕВО, ДОБРИЧКА, ДОБРИЧ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ЕНЧЕВ,ХРИСТОВ,,"С.СЛАВЯНОВО, ПОПОВО, ТЪРГОВИЩЕ",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ЕНЧЕВ,ХРИСТОВ,,"С.КАЦЕЛОВО, ДВЕ МОГИЛИ, РУСЕ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ЖЕЛЕВ,ГЕОРГИЕВ,1954-06-28,"С.РАДОВЕЦ, ТОПОЛОВГРАД, ХАСКОВО",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Решение № 2-566 от 16.10.2015 г. - Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","

Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; лично дело IА-36351; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г.

" ХРИСТО,ЖЕЛЕВ,ДОБРЕВ,,"С.БЕРОНОВО, СУНГУРЛАРЕ, БУРГАС",2013-02-27,"Община Сунгурларе","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ЖЕЛЕЗОВ,ЖЕЛЕЗОВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ЖЕЛЯЗКОВ,ЖЕЛЯЗКОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-05-29,"Длъжници към банка МИНЕРАЛБАНК","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ЖЕЛЯЗКОВ,КУНЧЕВ,,"С.ЛОЗАРЕВО, СУНГУРЛАРЕ, БУРГАС",2013-01-23,"Община Бургас","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ЖЕЛЯЗКОВ,ХРИСТОВ,,"С.БЕЛИЦА, ТУТРАКАН, СИЛИСТРА",2007-07-05,"Висш съдебен съвет","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ЖЕЛЯЗКОВ,ХРИСТОВ,,"С.БЕЛИЦА, ТУТРАКАН, СИЛИСТРА",2015-08-04,"Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ЖЕЧЕВ,ХРИСТОВ,,"ГР.ШАБЛА, ШАБЛА, ДОБРИЧ",2014-03-12,"Община Шабла","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ЖИВКОВ,БЕЛЕВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ЖИВКОВ,ХРИСТОВ,,"ГР.ЦАР КАЛОЯН, ЦАР КАЛОЯН, РАЗГРАД",2013-10-09,"Длъжници към ОББ","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ЖИВКОВ,ХРИСТОВ,,"ГР.ЦАР КАЛОЯН, ЦАР КАЛОЯН, РАЗГРАД",2014-06-18,"Длъжници към Държавна спестовна каса","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ЗАМФИРОВ,ЧАУШЕВ,,"С.ПАДИНА, АРДИНО, КЪРДЖАЛИ",2014-10-29,"Община Ардино","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ЗАМФИРОВ,ЧАУШЕВ,,"С.ПАДИНА, АРДИНО, КЪРДЖАЛИ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ЗАМФИРОВ,ЧАУШЕВ,,"С.ПАДИНА, АРДИНО, КЪРДЖАЛИ",2016-01-25,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Кърджали","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ЗАФИРОВ,СТОЙКОВ,1937-06-12,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-02-12,Министерства,"Неустановена принадлежност","Чл. 30, ал. 1, т. 1" ХРИСТО,ЗАХАРИЕВ,ЗАХАРИЕВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ЗАХАРИЕВ,КАРАДЖОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2015-10-14,"Община Стамболийски","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ЗАХАРИЕВ,ХРИСТОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-06-04,"Приватизация - обособени части - София","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ЗАХАРИЕВ,ХРИСТОВ,,"ГР.САМОКОВ, САМОКОВ, СОФИЙСКА",2014-06-04,"Приватизация - обособени части - София","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ЗАХАРИЕВ,ХРИСТОВ,1945-11-02,"ГР.ЧИРПАН, ЧИРПАН, СТАРА ЗАГОРА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Решение № 2-566 от 16.10.2015 г. - Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","

Картони - обр. 4 – 3 бр.; рег. дневник; протокол № С-77/ 16.05.90 г. за унищожаване лично дело ІА–1013 /Сл/; протокол рег. № С-76/ 16.05.1990 г. за унищожаване работно дело IР-620 (Сл); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1880/ 22.10.2007 г.

" ХРИСТО,ЗДРАВКОВ,ТЕМИЗОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-02-15,"Агенция ""Митници""","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ЗЛАТАНОВ,ХРИСТОВ,,"С.ДЕРМАНЦИ, ЛУКОВИТ, ЛОВЕЧ",2009-07-22,"Българска народна банка","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ЗЛАТЕВ,ОВАНЕЗОВ,,"С.КИТКА, АВРЕН, ВАРНА",2013-03-20,"Община Аврен","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ЗЛАТИНОВ,НИКОЛОВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2008-12-18,"Българско национално радио","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ЗЛАТИНОВ,НИКОЛОВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ИВАЙЛОВ,ТАСЛАКОВ,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ИВАЙЛОВ,ТАСЛАКОВ,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ИВАЙЛОВ,ТАСЛАКОВ,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2015-07-16,"Община Плевен","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ИВАНОВ,АВРАМОВ,1958-05-31,"С.БОРИЕВА РЕКА, МАДАН, СМОЛЯН",2015-04-07,"Община Монтана","Решение № 2-488 от 07.04.2015 г. - община Монтана","

Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание; документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-249 (Мх) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.

" ХРИСТО,ИВАНОВ,АНГЕЛОВ,,РУМЪНИЯ,2014-02-24,"Община Каварна","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ИВАНОВ,АНДОНОВ,,"ГР.КАСПИЧАН, КАСПИЧАН, ШУМЕН",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ИВАНОВ,АНТОНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-01-14,"Приватизирани предприятия - София","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ИВАНОВ,АТАНАСОВ,,"ГР.СВИЛЕНГРАД, СВИЛЕНГРАД, ХАСКОВО",2007-09-04,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ИВАНОВ,АТАНАСОВ,,"ГР.СВИЛЕНГРАД, СВИЛЕНГРАД, ХАСКОВО",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ИВАНОВ,БАЙРАКТАРОВ,,"ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, БЛАГОЕВГРАД",2015-02-11,"Община Троян","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ИВАНОВ,БАРЪМСКИ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ИВАНОВ,БАТЕВ,,"ГР.ПЕТРИЧ, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2011-07-12,"Община Петрич","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ИВАНОВ,БЕЛОЕВ,,"ГР.ПАВЛИКЕНИ, ПАВЛИКЕНИ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2011-06-16,"Висша атестационна комисия","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ИВАНОВ,БЕЛОЕВ,,"ГР.ПАВЛИКЕНИ, ПАВЛИКЕНИ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2012-03-28,"Русенски университет ""Ангел Кънчев""","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ИВАНОВ,БЕЛОЕВ,,"ГР.ПАВЛИКЕНИ, ПАВЛИКЕНИ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ИВАНОВ,БИЛЯРСКИ,,"С.МУРСАЛЕВО, КОЧЕРИНОВО, КЮСТЕНДИЛ",2014-12-09,"Община Кочериново","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ИВАНОВ,БЛИЗНАКОВ,,"С.ПЕСНОПОЙ, КАЛОЯНОВО, ПЛОВДИВ",2015-09-09,"Община Калояново","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ИВАНОВ,БОЙЧЕВ,,"С.КАЛУГЕРОВО, ЛЕСИЧОВО, ПАЗАРДЖИК",2015-04-28,"Община Лесичово","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ИВАНОВ,БРАТАНОВ,,"С.САДОВЕЦ, ДОЛНИ ДЪБНИК, ПЛЕВЕН",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ИВАНОВ,БРАТОВАНОВ,,"С.КИТАНЧЕВО, ИСПЕРИХ, РАЗГРАД",2015-11-17,"Община Разград","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ИВАНОВ,БЪЧВАРОВ,,"С.БЛИЗНАК, МАЛКО ТЪРНОВО, БУРГАС",2015-06-29,"Организатор на хазартни игри","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ИВАНОВ,БЪЧВАРОВ,,"С.БАТОВО, ДОБРИЧКА, ДОБРИЧ",2014-02-19,"Община Добричка","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ИВАНОВ,БЪЧВАРОВ,,"С.БАТОВО, ДОБРИЧКА, ДОБРИЧ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ИВАНОВ,ВЛАЕВ,,"ГР.ГАБРОВО, ГАБРОВО, ГАБРОВО",2015-05-12,"Приватизирани предприятия - Габрово","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ИВАНОВ,ВУТОВ,,"ГР.МОНТАНА, МОНТАНА, МОНТАНА",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ИВАНОВ,ВУТОВ,,"ГР.МОНТАНА, МОНТАНА, МОНТАНА",2014-02-12,"Разследващи полицаи","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ИВАНОВ,ВЪРБАНОВ,,"С.РЕСЕЛЕЦ, ЧЕРВЕН БРЯГ, ПЛЕВЕН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ИВАНОВ,ВЪРБАНОВ,,"С.РЕСЕЛЕЦ, ЧЕРВЕН БРЯГ, ПЛЕВЕН",2015-02-04,"Община Луковит","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ИВАНОВ,ГАВРИЛОВ,,"С.ЦАПАРЕВО, СТРУМЯНИ, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ИВАНОВ,ГАНЧЕВ,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ИВАНОВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.КАЗАНЛЪК, КАЗАНЛЪК, СТАРА ЗАГОРА",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ИВАНОВ,ГЕОРГИЕВ,,"С.ГОРНА БРЕЗНИЦА, КРЕСНА, БЛАГОЕВГРАД",2011-07-27,"Община Благоевград","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ИВАНОВ,ГИГОВ,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2012-06-14,"Технически университет Варна","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ИВАНОВ,ГОРАНОВ,,"С.ПЧЕЛИЩЕ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-06-11,"Община Велико Търново","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ИВАНОВ,ГОРАСТЕВ,,"С.МАЛКО ГРАДИЩЕ, ЛЮБИМЕЦ, ХАСКОВО",2014-07-15,"Аграрен университет - Пловдив","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ИВАНОВ,ГОШЕВ,,"С.ЧЕХЛАРЕ, БРЕЗОВО, ПЛОВДИВ",2015-08-11,"Община Брезово","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ИВАНОВ,ГРАМАТИКОВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ИВАНОВ,ГЮРЕЛИНОВ,,"С.ОВЕН, ДУЛОВО, СИЛИСТРА",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ИВАНОВ,ДАЙОВ,,"С.ДЕВЕСИЛОВО, КРУМОВГРАД, КЪРДЖАЛИ",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ИВАНОВ,ДАНОВ,,"С.ДОБРОДАН, ТРОЯН, ЛОВЕЧ",2015-02-11,"Община Троян","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ИВАНОВ,ДЕЛИН,,"ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, БЛАГОЕВГРАД",2008-09-16,"Държавна агенция по горите","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ИВАНОВ,ДЕМИРЕВСКИ,,"ГР.ДУПНИЦА, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ИВАНОВ,ДИМИЕВ,,"ГР.ПАВЛИКЕНИ, ПАВЛИКЕНИ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-06-26,"Община Павликени","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ИВАНОВ,ДИМИТРОВ,,"С.ПАИСИЕВО, ДУЛОВО, СИЛИСТРА",2007-09-04,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ИВАНОВ,ДИМИТРОВ,,"С.ГРАДЕЦ, КОТЕЛ, СЛИВЕН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ИВАНОВ,ДИМОВСКИ,,"С.КАРАВЕЛОВО, КАРЛОВО, ПЛОВДИВ",2015-09-09,"Община Карлово","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ИВАНОВ,ДИПЧИКОВ,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2011-09-20,"Министерство на културата","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ИВАНОВ,ДИПЧИКОВ,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ИВАНОВ,ДИЧОВСКИ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-07-22,"Българска народна банка","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ИВАНОВ,ДОЛЧИНКОВ,,"С.ВОНЕЩА ВОДА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-06-11,"Община Велико Търново","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ИВАНОВ,ДУРЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-08-09,"Агенция Пътна инфраструктура","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ИВАНОВ,ЕФТИМОВ,,"С.СРЕДНО СЕЛО, ЗЛАТАРИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-07-24,"Община Лясковец","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ИВАНОВ,ЖЕКОВ,,"С.КАМЕН ДЯЛ, ДЪЛГОПОЛ, ВАРНА",2013-05-15,"Община Дългопол","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ИВАНОВ,ЗАХАРИЕВ,,"С.ТРЕКЛЯНО, ТРЕКЛЯНО, КЮСТЕНДИЛ",2016-02-18,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Кюстендил","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ИВАНОВ,ЗЛАТЕВ,,"ГР.ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ИВАНОВ,ИВАНОВ,,"С.ДОЛНА ВАСИЛИЦА, КОСТЕНЕЦ, СОФИЙСКА",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ИВАНОВ,ИВАНОВ,,"С.КОЗЛЕЦ, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ИВАНОВ,ИВАНОВ,1946-06-21,"С.ГОРСКО НОВО СЕЛО, ЗЛАТАРИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2007-09-04,"Народно събрание","Решение № 14 от 04.09.2007 г. - Народно събрание","Собственоръчно написана и подписана декларация; рег. бланка; собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководилите го щатни служители; картон обр. 4; рег. дневник; картони обр. 1 и 3; лично дело ІА-34519; работно дело ІР-17131; дело Ф.1, а. е. 5713." ХРИСТО,ИВАНОВ,ИВАНОВ,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2009-04-15,"Държавна агенция за метрология и технически надзор","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ИВАНОВ,ИВАНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ИВАНОВ,ИВАНОВ,,"ГР.ЧИРПАН, ЧИРПАН, СТАРА ЗАГОРА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ИВАНОВ,ИВАНОВСКИ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-10-17,"Министерство на икономиката, енергетиката и туризма","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ИВАНОВ,ИЛИЕВ,,"С.ВЪРБЕН, БРЕЗОВО, ПЛОВДИВ",2015-06-18,"Приватизирани предприятия - Пловдив","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ИВАНОВ,ЙОТОВ,,"С.ГОЛЯМ ИЗВОР, ТЕТЕВЕН, ЛОВЕЧ",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ИВАНОВ,ЙОТОВ,,"С.ГОЛЯМ ИЗВОР, ТЕТЕВЕН, ЛОВЕЧ",2015-02-18,"Община Ябланица","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ИВАНОВ,ЙОТОВ,1943-02-27,"С.ТОДОРИЧЕНЕ, ЛУКОВИТ, ЛОВЕЧ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Решение № 95 от 28.10.2009 г. - следователи и дознатели","Със заповед № 30/ 02.01.1969 г. е назначен за следовател; със заповед № 37/ 09.05.1972 г. е преназначен за следовател III ст.; със заповед № 93/ 06.09.1973 г. е преназначен за следовател II ст.; със заповед I 2874/ 31.08.1974 г. е преназначен за следовател I ст.; със заповед № 88/ 05.09. 1975 г. е преназначен за ст. следовател III ст.; със заповед № 61/ 01.09.1978 г. е преназначен за зам. н-к отделение; със заповед № 2274/ 12.07.1979 г. е преназначен за главен следовател; със заповед № 808/ 16.02.1982 г.е изпратен на 3 месечен курс в КГБ-Москва; със заповед № 4342/ 15.11.1986 г. е преназначен за зам. н-к отдел 01." ХРИСТО,ИВАНОВ,КАРАГЕРОВ,,"ГР.ПАВЛИКЕНИ, ПАВЛИКЕНИ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-12-08,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Велико Търново","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ИВАНОВ,КАРАДЖОВ,,"ГР.КОТЕЛ, КОТЕЛ, СЛИВЕН",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ИВАНОВ,КАСАБОВ,,"ГР.СУХИНДОЛ, СУХИНДОЛ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-07-10,"Община Сухиндол","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ИВАНОВ,КАСАЛИЙСКИ,,"С.ВРАБЕВО, ТРОЯН, ЛОВЕЧ",2015-02-11,"Община Троян","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ИВАНОВ,КАЦАРОВ,,"ГР.ЕТРОПОЛЕ, ЕТРОПОЛЕ, СОФИЙСКА",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ИВАНОВ,КАЧОРИН,,"С.ГОРНО ДРАГЛИЩЕ, РАЗЛОГ, БЛАГОЕВГРАД",2011-04-28,"Община Разлог","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ИВАНОВ,КЕХАЙОВ,,"С.ЖЪЛТУША, АРДИНО, КЪРДЖАЛИ",2014-10-29,"Община Ардино","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ИВАНОВ,КОЙЧЕВ,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ИВАНОВ,КОЙЧЕВ,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ИВАНОВ,КОЛЕВ,,"С.ШИРОКОВО, ДВЕ МОГИЛИ, РУСЕ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ИВАНОВ,КОЛЕВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2013-04-03,"Община Варна","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ИВАНОВ,КОЛЕВ,,"ГР.ГАБРОВО, ГАБРОВО, ГАБРОВО",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ИВАНОВ,КОЛЕВ,,"ГР.ГАБРОВО, ГАБРОВО, ГАБРОВО",2014-01-22,"Община Габрово","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ИВАНОВ,КОЛЕВ,1947-10-12,"С.РАВНЕЦ, БУРГАС, БУРГАС",2013-01-23,"Община Бургас","Решение № 2-130 от 23.01.2013 г. - община Бургас","Документи от ръководилия го щатен служител; рег. дневник; рег. бланка; картони – обр. 4 – 3 бр.; лично дело I Я – 123 (Бс);" ХРИСТО,ИВАНОВ,КОЛЕВ,1947-10-12,"С.РАВНЕЦ, БУРГАС, БУРГАС",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Решение № 2-566 от 16.10.2015 г. - Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","

Документи от ръководилия го щатен служител; рег. дневник; рег. бланка; картони – обр. 4 – 3 бр.; лично дело I Я – 123 (Бс); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1880/ 22.10.2007 г.

" ХРИСТО,ИВАНОВ,КОНСТАНТИНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-09-18,"Национална спортна академия ""Васил Левски""","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ИВАНОВ,КОСТАДИНОВ,,"С.ПРОХОД, СРЕДЕЦ, БУРГАС",2013-01-29,"Община Средец","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ИВАНОВ,КОСТОВ,,"С.ЦАРЕВЕЦ, ДОБРИЧКА, ДОБРИЧ",2014-02-19,"Община Добричка","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ИВАНОВ,КРАЧОЛОВ,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ИВАНОВ,КРЪСТЕВ,,"ГР.БЯЛА СЛАТИНА, БЯЛА СЛАТИНА, ВРАЦА",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ИВАНОВ,КРЪСТЕВ,,"С.ПАВЕЛ, ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-07-10,"Община Полски Тръмбеш","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ИВАНОВ,КЪНЧЕВ,,"ГР.ЕЛЕНА, ЕЛЕНА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ИВАНОВ,ЛИЛИН,,"С.ТЪРГОВИЩЕ, ЧУПРЕНЕ, ВИДИН",2013-10-02,"Община Чупрене","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ИВАНОВ,ЛИТОВ,1941-09-19,"С.КРАСНОВО, ХИСАРЯ, ПЛОВДИВ",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Решение № 2-469 от 24.02.2015 г. - Българска агенция по безопасност на храните","

Рег. дневник; картон обр. 6; писмо вх. № 2133/ 05.04.1990 г. за унищожаване с протокол № 13/ 01.02.1990 г. материалите на Я/К ""Дъб"".

" ХРИСТО,ИВАНОВ,МАЛИНОВ,,"С.ЛЮБЕН, СЪЕДИНЕНИЕ, ПЛОВДИВ",2015-10-28,"Община Съединение","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ИВАНОВ,МАНЕВ,,"ГР.ПЛАЧКОВЦИ, ТРЯВНА, ГАБРОВО",2014-01-28,"Община Трявна","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ИВАНОВ,МАРИНОВ,,"С.ВОДИЦА, ПОПОВО, ТЪРГОВИЩЕ",2014-04-09,"Русенски университет Ангел Кънчев","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ИВАНОВ,МАРКОВ,,"С.БЕЛГУН, КАВАРНА, ДОБРИЧ",2014-02-24,"Община Каварна","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ИВАНОВ,МИНЕВ,,"С.САМОРАНОВО, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ИВАНОВ,МИНЧЕВ,,"С.ВЕЛКОВЦИ, ГАБРОВО, ГАБРОВО",2016-01-19,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Габрово","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ИВАНОВ,МИТКОВ,,"ГР.КАРЛОВО, КАРЛОВО, ПЛОВДИВ",2015-09-09,"Община Карлово","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ИВАНОВ,МИХАЙЛОВ,,"С.ЧЕКАНЦИ, АНТОНОВО, ТЪРГОВИЩЕ",2013-06-05,"Община Елена","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ИВАНОВ,МЛАДЕНОВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ИВАНОВ,МЛАДЕНОВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2015-12-01,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ИВАНОВ,НАЙДЕНОВ,1929-08-14,"ГР.СТРЕЛЧА, СТРЕЛЧА, ПАЗАРДЖИК",2015-05-19,"Община Стрелча","Решение № 2-509 от 19.05.2015 г. - община Стрелча","

Рег. дневник; картон обр. 4; протокол № 1/ 1976 г. с предложение за унищожаване дело I-ПВ-77 (Пд)

" ХРИСТО,ИВАНОВ,НАЙДЕНОВ,,"С.ГОРНА БЕШОВИЦА, МЕЗДРА, ВРАЦА",2013-12-11,"Община Мездра","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ИВАНОВ,НАНКОВ,,"С.ДОЛНО КАМАРЦИ, ГОРНА МАЛИНА, СОФИЙСКА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ИВАНОВ,НАЧЕВ,,"С.БЪРКАЧЕВО, БЯЛА СЛАТИНА, ВРАЦА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ИВАНОВ,НАЧЕВ,,"С.БЪРКАЧЕВО, БЯЛА СЛАТИНА, ВРАЦА",2016-01-14,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Враца","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ИВАНОВ,НЕНЧЕВ,,"С.СТАРА РЕКА, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ИВАНОВ,НИКОЛОВ,,"С.ГЪЛЪБЕЦ, ПОМОРИЕ, БУРГАС",2013-02-13,"Община Несебър","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ИВАНОВ,НИКОЛОВ,,"С.ВЪРБЕН, БРЕЗОВО, ПЛОВДИВ",2015-08-11,"Община Брезово","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ИВАНОВ,НИКОЛОВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2010-02-09,"Българска академия на науките","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ИВАНОВ,НИКОЛОВ,,"С.ОДЪРНЕ, ПОРДИМ, ПЛЕВЕН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ИВАНОВ,ПЕНОВ,1951-07-17,"ГР.СВИЛЕНГРАД, СВИЛЕНГРАД, ХАСКОВО",2013-02-13,"Община Несебър","Решение № 2-137 от 13.02.2013 г. - община Несебър","Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обезателство, разходен документ, отчетен от ръководил го щатен служител, документи от ръководил го щатен служител, съдържащи се в дело № 18637; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 2" ХРИСТО,ИВАНОВ,ПЕНЧЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ИВАНОВ,ПЕНЧЕВ,1950-01-19,"С.АЛЕКОВО, АЛФАТАР, СИЛИСТРА",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 153 от 27.07.2010 г. - Министерство на вътрешните работи","Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; протокол рег. № 20/ 20.03.1990 г. за отделяне за унищожаване на работно дело IР-280 (Сс)." ХРИСТО,ИВАНОВ,ПЕТКАНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ИВАНОВ,ПЕТРОВ,,"С.МЕДКОВЕЦ, МЕДКОВЕЦ, МОНТАНА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ИВАНОВ,ПЕТРОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ИВАНОВ,ПИЩЯЛОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2015-09-09,"Община Калояново","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ИВАНОВ,ПОПОВ,,"С.ГЕНЕРАЛ ИНЗОВО, ТУНДЖА, ЯМБОЛ",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ИВАНОВ,ПОПОВ,,"С.ДЕБНЕВО, ТРОЯН, ЛОВЕЧ",2008-12-18,"Българско национално радио","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ИВАНОВ,ПОПОВ,,"ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ИВАНОВ,ПУРНАРОВ,,"С.ЛЮЛЯКОВО, РУЕН, БУРГАС",2013-03-06,"Община Руен","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ИВАНОВ,ПЪРВОВ,,"С.МЛАДЕН, СЕВЛИЕВО, ГАБРОВО",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ИВАНОВ,РАДЕВ,,"ГР.ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ИВАНОВ,РАДОЕВ,,"С.БЛЪСКОВО, ПРОВАДИЯ, ВАРНА",2013-05-21,"Община Провадия","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ИВАНОВ,РАЧЕВ,,"ГР.ХИСАРЯ, ХИСАРЯ, ПЛОВДИВ",2015-10-28,"Община Хисаря","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ИВАНОВ,РИЗОВ,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ИВАНОВ,РОХЛЕВ,,"С.БОРИКИ, ГАБРОВО, ГАБРОВО",2014-01-22,"Община Габрово","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ИВАНОВ,СВЕТОСЛАВОВ,,"ГР.КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ИВАНОВ,СВИЛЕНОВ,,"ГР.ДУПНИЦА, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2013-10-09,"Длъжници към ОББ","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ИВАНОВ,СЕРАФИМОВ,,"С.БУДИЛЦИ, КРЕСНА, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ИВАНОВ,СТАНКОВ,,"ГР.КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ИВАНОВ,СТОЙКОВ,,"С.ПАВЕЛСКО, ЧЕПЕЛАРЕ, СМОЛЯН",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ИВАНОВ,СТОЙКОВ,,"С.ПАВЕЛСКО, ЧЕПЕЛАРЕ, СМОЛЯН",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ИВАНОВ,СТОЙКОВ,,"С.ПАВЕЛСКО, ЧЕПЕЛАРЕ, СМОЛЯН",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ИВАНОВ,СТОЯНОВ,1946-08-07,"С.ЛОЗЕН, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Решение № 95 от 28.10.2009 г. - следователи и дознатели","Със заповед № I-3470/ 30.07.1975 г. е назначен за следовател III ст.; със заповед № 92/ 23.12.1977 г. е преназначен за следовател II ст.; със заповед № 90/ 28.07.1983 г. е преназначен за ст. следовател; със заповед № 2386/ 08.07.1986 г. е изпратен на 3 месечен курс във ВКШ-КГБ-СССР; със заповед № 1028/ 06.04.1989 г. е преназначен за главен следовател." ХРИСТО,ИВАНОВ,СТОЯНОВ,1946-08-07,"С.ЛОЗЕН, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 153 от 27.07.2010 г. - Министерство на вътрешните работи","Със заповед № I-3470/ 30.07.1975 г. е назначен за следовател III ст.; със заповед № 92/ 23.12.1977 г. е преназначен за следовател II ст.; със заповед № 90/ 28.07.1983 г. е преназначен за ст. следовател; със заповед № 2386/ 08.07.1986 г. е изпратен на 3 месечен курс във ВКШ-КГБ-СССР; със заповед № 1028/ 06.04.1989 г. е преназначен за главен следовател." ХРИСТО,ИВАНОВ,СУВАНДЖИЕВ,,"С.ДРАГАНОВО, ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-06-19,"Община Горна Оряховица","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ИВАНОВ,ТАУШАНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-10-17,"Министерство на икономиката, енергетиката и туризма","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ИВАНОВ,ТЕМЕЛКОВ,1955-06-04,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 153 от 27.07.2010 г. - Министерство на вътрешните работи","Със заповед № 310/ 27.01.1982 г. е назначен за разузнавач; със заповед № 119/ 27.07.1987 г. е преназначен за ст. разузнавач." ХРИСТО,ИВАНОВ,ТИХИНОВ,1956-07-29,"ГР.СУХИНДОЛ, СУХИНДОЛ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2011-01-26,"Министерство на отбраната","Решение № 180 от 26.01.2011 г. - Министерството на отбраната","Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководил го щатен служител; рег. дневник; картони – обр. 4 и обр. 6; работно дело IР-9726; протокол № 72/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-30266" ХРИСТО,ИВАНОВ,ТОДОРОВ,1949-07-27,"С.ДОБРОМИРКА, СЕВЛИЕВО, ГАБРОВО",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 153 от 27.07.2010 г. - Министерство на вътрешните работи","Със заповед № К-3960/ 29.08.1983 г. е назначен за ст. разузнавач." ХРИСТО,ИВАНОВ,ТОДОРОВ,,"ГР.ИВАЙЛОВГРАД, ИВАЙЛОВГРАД, ХАСКОВО",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ИВАНОВ,ТОНЕВ,,"ГР.ГЪЛЪБОВО, ГЪЛЪБОВО, СТАРА ЗАГОРА",2011-02-02,"Регионални печатни издания","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ИВАНОВ,ТОНКОВ,,"С.ЛЕСИЧЕРИ, ПАВЛИКЕНИ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ИВАНОВ,ТОТЕВ,1943-07-01,"С.КРАСНОГОР, ГЛАВИНИЦА, СИЛИСТРА",2015-11-17,"Община Разград","Решение № 2-578 от 17.11.2015 г. - община Разград","

Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 1779/ 05.04.1990 г. и протокол рег. № 576/ 09.03.1990 г. за унищожаване дело IЯ-245 (Рз).

" ХРИСТО,ИВАНОВ,ТРИФОНОВ,1950-07-04,"С.ЗМЕЙОВО, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 153 от 27.07.2010 г. - Министерство на вътрешните работи","Собственоръчно написани агентурни сведения; рег. дневник; картон обр. 4; доклад на Сл. ""Сигурност-ВП и ВКР"" рег. № СС-7998/ 05.11.2007 г.; работно дело IР-6860." ХРИСТО,ИВАНОВ,ТРОАНСКИ,1946-07-24,"ГР.МОНТАНА, МОНТАНА, МОНТАНА",2010-02-17,"Печатни издания","Решение № 111 от 17.02.2010 г.- Печатни издания","Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; протокол № 4/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-1878 (Бл); протокол № 2/ 1990 г. за унищожаване на работно дело IР-1482 (Бл)." ХРИСТО,ИВАНОВ,УЗУНОВ,1954-10-14,"ГР.КАЗАНЛЪК, КАЗАНЛЪК, СТАРА ЗАГОРА",2011-01-26,"Министерство на отбраната","Решение № 180 от 26.01.2011 г. - Министерството на отбраната","Рег. дневник; картон обр. 4." ХРИСТО,ИВАНОВ,ХАДЖИДИМИТРОВ,,"ГР.КАРЛОВО, КАРЛОВО, ПЛОВДИВ",2015-09-09,"Община Карлово","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ИВАНОВ,ХОПЧЕВ,,"ГР.НОВА ЗАГОРА, НОВА ЗАГОРА, СЛИВЕН",2009-10-14,"Национален осигурителен институт","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ИВАНОВ,ХРИСТОВ,,"С.МАЛКО ТРЪНОВО, ЧИРПАН, СТАРА ЗАГОРА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ИВАНОВ,ХРИСТОВ,,"ГР.ДИМИТРОВГРАД, ДИМИТРОВГРАД, ХАСКОВО",2008-03-18,"КТ Подкрепа","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ИВАНОВ,ХРИСТОВ,,"С.КАЛИПЕТРОВО, СИЛИСТРА, СИЛИСТРА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ИВАНОВ,ХРИСТОВ,,"С.РЕСЕЛЕЦ, ЧЕРВЕН БРЯГ, ПЛЕВЕН",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ИВАНОВ,ХРИСТОВ,,"С.МАЛКО ТРЪНОВО, ЧИРПАН, СТАРА ЗАГОРА",2014-06-04,"Приватизация - обособени части - София","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ИВАНОВ,ХРИСТОВ,,"ГР.СЕВЛИЕВО, СЕВЛИЕВО, ГАБРОВО",2012-07-18,"Технически университет - Габрово","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ИВАНОВ,ХРИСТОВ,,"ГР.БЕЛОСЛАВ, БЕЛОСЛАВ, ВАРНА",2015-12-17,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Варна","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ИВАНОВ,ХРИСТОВ,,"ГР.ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО, ГЕНЕРАЛ-ТОШЕВО, ДОБРИЧ",2015-12-17,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Варна","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ИВАНОВ,ХРИСТОВ,,"С.КИПРА, ДЕВНЯ, ВАРНА",2013-05-15,"Община Девня","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ИВАНОВ,ХРИСТОВ,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2015-08-04,"Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ИВАНОВ,ХРИСТОВ,,"С.ГРАДИЩЕ, СЕВЛИЕВО, ГАБРОВО",2014-02-05,"Община Севлиево","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ИВАНОВ,ХРИСТОВ,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ИВАНОВ,ХРИСТОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ИВАНОВ,ХРИСТОВ,,"ГР.ПЕТРИЧ, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2007-09-04,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ИВАНОВ,ХРИСТОВ,,"ГР.ПЕТРИЧ, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2011-10-05,"Администрация на Народното събрание","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ИВАНОВ,ХРИСТОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2007-09-04,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ИВАНОВ,ХРИСТОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2008-11-13,"Държавна агенция по туризъм","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ИВАНОВ,ХРИСТОВ,,"ГР.ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ, ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ, ШУМЕН",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ИВАНОВ,ХРИСТОВ,1954-02-01,"С.ХАН АСПАРУХОВО, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2011-01-26,"Министерство на отбраната","Решение № 180 от 26.01.2011 г. - Министерството на отбраната","Със заповед № Р-018/ 07.09.1978 г. е назначен за пом. н-к на отдел; със заповед № Р-019/ 19.09.1980 г. е преназначен за разузнавач VI степен; със заповед № Р-022/ 15.09.1989 г. е преназначен за разузнавач V степен; със заповед № Р-018/ 15.08.1990 г. е преназначен за разузнавач VI степен." ХРИСТО,ИВАНОВ,ХРИСТОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-10-08,"Длъжници към Първа частна банка","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ИВАНОВ,ХРИСТОВ,,"С.БЕЛИ БРЕГ, БОЙЧИНОВЦИ, МОНТАНА",2013-07-03,"Длъжници към Стопанска банка","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ИВАНОВ,ХРИСТОВ,,"ГР.ДОЛНИ ДЪБНИК, ДОЛНИ ДЪБНИК, ПЛЕВЕН",2013-10-02,"Обединена българска банка","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ИВАНОВ,ХРИСТОВ,,"ГР.ГАБРОВО, ГАБРОВО, ГАБРОВО",2016-01-19,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Габрово","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ИВАНОВ,ХРИСТОВ,,"ГР.ДИМИТРОВГРАД, ДИМИТРОВГРАД, ХАСКОВО",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ИВАНОВ,ХРИСТОВ,,"ГР.ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ, ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-07-10,"Община Полски Тръмбеш","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ИВАНОВ,ХРИСТОВ,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ИВАНОВ,ЦАКОВ,,"ГР.ВЕЛИНГРАД, ВЕЛИНГРАД, ПАЗАРДЖИК",2010-02-09,"Българска академия на науките","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ИВАНОВ,ЦАРЕВ,,"ГР.БЪЛГАРОВО, БУРГАС, БУРГАС",2008-07-30,"Държавна агенция Държавен резерв и вoeнновременни запаси","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ИВАНОВ,ЦВЕТКОВ,,"ГР.МОНТАНА, МОНТАНА, МОНТАНА",2011-10-05,"Администрация на Народното събрание","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ИВАНОВ,ЦЕКОВ,,"С.ГОРНО ПЕЩЕНЕ, ВРАЦА, ВРАЦА",2013-12-11,"Община Мездра","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ИВАНОВ,ЦОЛОВ,1940-05-09,"С.ДОЛНА КРЕМЕНА, МЕЗДРА, ВРАЦА",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 153 от 27.07.2010 г. - Министерство на вътрешните работи","Рег. дневник; картон обр. 4; протокол № 1304/ 1962 г. с предложение за унищожаване на лично и работно дело IА-36195." ХРИСТО,ИВАНОВ,ШИВАРОВ,,"ГР.СЕВЛИЕВО, СЕВЛИЕВО, ГАБРОВО",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ИВАНОВ,ЯНКУЛОВСКИ,,"С.РОГОЗЕН, ХАЙРЕДИН, ВРАЦА",2014-01-15,"Община Хайредин","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ИГНАТОВ,НЕДЕВ,,"С.ПОЖАРЕВО, ТУТРАКАН, СИЛИСТРА",2015-07-22,"Приватизирани предприятия - Русе","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ИЛАРИОНОВ,МИХАЙЛОВСКИ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-02-12,Министерства,"Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ИЛАРИОНОВ,МИХАЙЛОВСКИ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-09-18,"Общинска банка АД","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ИЛАРИОНОВ,МИХАЙЛОВСКИ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-11-27,"Българска банка за развитие АД","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ИЛИЕВ,БОНДЖОЛОВ,,"С.ПОПИЦА, БЯЛА СЛАТИНА, ВРАЦА",2012-06-14,"Великотърновскиуниверситет Св. Св. Кирил и Методий","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ИЛИЕВ,ВЪЛЧЕВ,,"С.ГЛОЖЕНЕ, ТЕТЕВЕН, ЛОВЕЧ",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ИЛИЕВ,ВЪРБАНОВ,,РУМЪНИЯ,2014-02-19,"Община Добричка","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ИЛИЕВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ИЛИЕВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.КАВАРНА, КАВАРНА, ДОБРИЧ",2013-11-27,"Длъжници към Добруджанска банка","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ИЛИЕВ,ГРУХЛАНСКИ,,"ГР.БОТЕВГРАД, БОТЕВГРАД, СОФИЙСКА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ИЛИЕВ,ДРАГАНОВ,,"С.ТРУДОВЕЦ, БОТЕВГРАД, СОФИЙСКА",2013-10-15,"Токуда Банк АД","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ИЛИЕВ,ДРАГАНОВ,,"С.ТРУДОВЕЦ, БОТЕВГРАД, СОФИЙСКА",2014-05-20,"Решение № 2-349 от 20.05.2014 г. - Стопанска академия ""Д. А. Ценов""","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ИЛИЕВ,ДРАГАНОВ,,"С.ТРУДОВЕЦ, БОТЕВГРАД, СОФИЙСКА",2015-12-17,"ЗД БУЛ ИНС АД","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ИЛИЕВ,ИЛИЕВ,1961-07-25,"С.БАНЯ, НОВА ЗАГОРА, СЛИВЕН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Решение № 2-566 от 16.10.2015 г. - Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","

Собственоръчно написани агентурни сведения, рег. бланка, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично и в работно дело IА-1294; рег. дневник; картон обр. 4

" ХРИСТО,ИЛИЕВ,ИЛИЕВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2008-09-16,"Държавна агенция по горите","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ИЛИЕВ,ИЛИЕВ,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ИЛИЕВ,ИЛИЕВ,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2015-07-28,"Община Пордим","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ИЛИЕВ,ИЛИЕВ,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ИЛИЕВ,КАЙМЕДЖИЕВ,,"ГР.КАРНОБАТ, КАРНОБАТ, БУРГАС",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ИЛИЕВ,КАЙМЕДЖИЕВ,,"ГР.КАРНОБАТ, КАРНОБАТ, БУРГАС",2014-10-29,"Академия на МВР","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ИЛИЕВ,КАЛОЯНОВ,,"ГР.ПАНАГЮРИЩЕ, ПАНАГЮРИЩЕ, ПАЗАРДЖИК",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ИЛИЕВ,КАЛОЯНОВ,,"ГР.ПАНАГЮРИЩЕ, ПАНАГЮРИЩЕ, ПАЗАРДЖИК",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ИЛИЕВ,КАЛОЯНОВ,,"ГР.ПАНАГЮРИЩЕ, ПАНАГЮРИЩЕ, ПАЗАРДЖИК",2015-05-12,"Община Панагюрище","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ИЛИЕВ,КАМЕНОВ,,"С.РАВНА, ЧИПРОВЦИ, МОНТАНА",2015-04-07,"Община Монтана","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ИЛИЕВ,МАНОВ,,"С.ЗГУРОВО, НЕВЕСТИНО, КЮСТЕНДИЛ",2015-06-01,"Приватизирани предприятия - Кюстендил","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ИЛИЕВ,ПЕТРОВ,,"ГР.НЕДЕЛИНО, НЕДЕЛИНО, СМОЛЯН",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ИЛИЕВ,ПЕТРОВ,,"ГР.НЕДЕЛИНО, НЕДЕЛИНО, СМОЛЯН",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ИЛИЕВ,ПЕТРОВ,,"ГР.НЕДЕЛИНО, НЕДЕЛИНО, СМОЛЯН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ИЛИЕВ,СЕМЕРДЖИЕВ,,"С.ПЪРВЕНЕЦ, РОДОПИ, ПЛОВДИВ",2012-08-07,"Пловдивски университет ""Паисий Хилендарски""","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ИЛИЕВ,СТАНКОВ,,"С.РУЕЦ, ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ",2015-07-07,"Община Искър","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ИЛИЕВ,ФИЛИПОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-10-23,"Военна академия ""Георги Стойков Раковски""","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ИЛИЕВ,ФЛОРЕВ,,"С.ДРАГОМИРОВО, СВИЩОВ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-07-17,"Община Свищов","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ИЛИЕВ,ХРИСТОВ,1948-05-10,"ГР.ПЛИСКА, КАСПИЧАН, ШУМЕН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Решение № 2-566 от 16.10.2015 г. - Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","

Картони - обр. 4 – 6 бр. и обр. 6; рег. дневник; писмо вх. № 2162/ 04.05.1990 г.; протокол за унищожаване № 1070/ 05.04.1990 г.; доклад на МВР RB202009-001-05/01-08-І-1869/ 18.10.2007 г.

" ХРИСТО,ИЛИЕВ,ХРИСТОВ,1931-12-11,"С.ЯВОРЕЦ, ГАБРОВО, ГАБРОВО",2008-02-12,"Министерски съвет","Решение № 25 от 12.02.2008 г. - министър-председатели, заместник министър-председатели, министри и заместник-министри","Рег. дневник; картон обр. 4; протокол № 247/ 1962 г. за унищожаване на лично и работно дело IР-1171; Назначен на 31.03.1965 г. в ПГУ съгласно доклад на НРС рег. № RB102101-001-04/ 11-21404/ 30.11.2007 г. Със заповед № С-098/ 01.04.1977 г. е назначен за н-к отдел в ПГУ; със заповед № 692/ 31.12.1979 г. е уволнен." ХРИСТО,ИЛИЕВ,ХРИСТОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-05-27,"Държавна агенция за информационни технологии и съобщения","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ИЛИЕВ,ХРИСТОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-10-10,"Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ИЛИЕВ,ХРИСТОСКОВ,,"ГР.ПАНАГЮРИЩЕ, ПАНАГЮРИЩЕ, ПАЗАРДЖИК",2015-04-28,"Община Лесичово","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ИЛИЕВ,ХРИСТОСКОВ,,"ГР.ПАНАГЮРИЩЕ, ПАНАГЮРИЩЕ, ПАЗАРДЖИК",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ИЛИЕВ,ЧАМОВ,,"С.ЗГУРОВО, НЕВЕСТИНО, КЮСТЕНДИЛ",2013-06-11,"Алианц Банк България АД","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ИЛИЕВ,ЯНКОВ,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ИЛЧОВ,ХРИСТОВ,,"ГР.ГОДЕЧ, ГОДЕЧ, СОФИЙСКА",2013-04-17,"Кредитни длъжници към банка БАЛКАНБАНК","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ИСТАЛИЯНОВ,ДЪРВЕНСКИ,,"С.ФРОЛОШ, КОЧЕРИНОВО, КЮСТЕНДИЛ",2014-12-09,"Община Кочериново","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ЙОВЧЕВ,ПЕТРОВ,,"ГР.ГАБРОВО, ГАБРОВО, ГАБРОВО",2014-09-24,"Длъжници към банка Биохим","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ЙОНЧЕВ,ХРИСТОВ,,"ГР.ОРЯХОВО, ОРЯХОВО, ВРАЦА",2013-12-11,"Община Оряхово","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ЙОНЧОВ,ХИНКИН,,"ГР.КНЕЖА, КНЕЖА, ПЛЕВЕН",2015-07-07,"Община Кнежа","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ЙОРДАНОВ,АТАНАСОВ,,"ГР.АСЕНОВГРАД, АСЕНОВГРАД, ПЛОВДИВ",2015-01-14,"Приватизирани предприятия - София","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ЙОРДАНОВ,АТАНАСОВ,,"ГР.ЛЕВСКИ, ЛЕВСКИ, ПЛЕВЕН",2015-07-07,"Община Левски","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ЙОРДАНОВ,АТАНАСОВ,,"ГР.ЛЕВСКИ, ЛЕВСКИ, ПЛЕВЕН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ЙОРДАНОВ,БАЕВ,,"С.КОЗИ РОГ, ГАБРОВО, ГАБРОВО",2014-01-22,"Община Габрово","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ЙОРДАНОВ,ВЪЛКОВ,,"С.БРЪШЛЯНИЦА, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2016-01-06,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Видин","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ЙОРДАНОВ,ГЕНЧЕВ,,"С.ПОЛСКИ ИЗВОР, КАМЕНО, БУРГАС",2013-01-29,"община Камено","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ЙОРДАНОВ,ДАНЧЕВ,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ЙОРДАНОВ,ДАСКАЛОВ,,"ГР.ПЪРВОМАЙ, ПЪРВОМАЙ, ПЛОВДИВ",2007-04-24,"Европейски парламент","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ЙОРДАНОВ,ДАСКАЛОВ,,"ГР.ПЪРВОМАЙ, ПЪРВОМАЙ, ПЛОВДИВ",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ЙОРДАНОВ,ДАСКАЛОВ,,"ГР.ПЪРВОМАЙ, ПЪРВОМАЙ, ПЛОВДИВ",2012-07-04,"Конфедерация на независимите синдикати в България","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ЙОРДАНОВ,ДАСКАЛОВ,,"ГР.ПЪРВОМАЙ, ПЪРВОМАЙ, ПЛОВДИВ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ЙОРДАНОВ,ДАСКАЛОВ,,"ГР.ПЪРВОМАЙ, ПЪРВОМАЙ, ПЛОВДИВ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ЙОРДАНОВ,ДАСКАЛОВ,,"ГР.ПЪРВОМАЙ, ПЪРВОМАЙ, ПЛОВДИВ",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ЙОРДАНОВ,ДИМОВ,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2008-11-26,"Българска национална телевизия","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ЙОРДАНОВ,ДОКОВ,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2015-06-29,"Организатор на хазартни игри","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ЙОРДАНОВ,ДОКОВ,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ЙОРДАНОВ,ДОКОВ,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2016-01-14,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Враца","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ЙОРДАНОВ,ИВАНОВ,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ЙОРДАНОВ,ЙОРДАНОВ,,"ГР.САНДАНСКИ, САНДАНСКИ, БЛАГОЕВГРАД",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ЙОРДАНОВ,ЙОРДАНОВ,,"ГР.САНДАНСКИ, САНДАНСКИ, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ЙОРДАНОВ,ЙОРДАНОВ,1941-05-10,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-12-14,"Министерство на външните работи - посланици","Решение № 175 от 14.12.2010 г. - МВнР - посланици и генерални консули","Документи от ръководил го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони обр. 4 и обр. 6; лично дело IА-31762." ХРИСТО,ЙОРДАНОВ,ЙОРДАНОВ,1941-05-10,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-03-16,"Министерство на външните работи","Решение № 199 от 16.03.2011 г. - Министерството на външните работи","Документи от ръководил го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони обр. 4 и обр. 6; лично дело IА-31762." ХРИСТО,ЙОРДАНОВ,КАСТРЕВ,,"ГР.МОНТАНА, МОНТАНА, МОНТАНА",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ЙОРДАНОВ,КАСТРЕВ,,"ГР.МОНТАНА, МОНТАНА, МОНТАНА",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ЙОРДАНОВ,КАСТРЕВ,,"ГР.МОНТАНА, МОНТАНА, МОНТАНА",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ЙОРДАНОВ,КАСТРЕВ,,"ГР.МОНТАНА, МОНТАНА, МОНТАНА",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ЙОРДАНОВ,КАСТРЕВ,,"ГР.МОНТАНА, МОНТАНА, МОНТАНА",2015-04-07,"Община Монтана","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ЙОРДАНОВ,КАСТРЕВ,,"ГР.МОНТАНА, МОНТАНА, МОНТАНА",2016-02-09,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Монтана","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ЙОРДАНОВ,КИРЧЕВ,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2007-04-24,"Европейски парламент","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ЙОРДАНОВ,КИРЧЕВ,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2007-09-04,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ЙОРДАНОВ,КИРЧЕВ,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2013-04-03,"Община Варна","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ЙОРДАНОВ,КОВАЧЕВ,,"С.ГОРНА БРЕЗНИЦА, КРЕСНА, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ЙОРДАНОВ,МАРКОВ,1932-04-10,"ГР.ТРОЯН, ТРОЯН, ЛОВЕЧ",2010-12-14,"Министерство на външните работи - посланици","Решение № 175 от 14.12.2010 г. - МВнР - посланици и генерални консули","Рег. дневник; картон обр. 4; протокол № 54/ 1985 г. за унищожаване на лично дело I-ПВ-1091." ХРИСТО,ЙОРДАНОВ,ПЕНЧЕВ,,"С.ЯНТРА, ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-06-19,"Община Горна Оряховица","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ЙОРДАНОВ,РАЛЧЕВ,,"С.КОСТЕЛ, ЕЛЕНА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2008-09-16,"Държавна агенция по горите","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ЙОРДАНОВ,ХРИСТЕВ,,"С.ВОДЕН, ПЪРВОМАЙ, ПЛОВДИВ",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ЙОРДАНОВ,ХРИСТЕВ,,"С.ВОДЕН, ПЪРВОМАЙ, ПЛОВДИВ",2015-10-05,"Община Първомай","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ЙОРДАНОВ,ХРИСТОВ,,"ГР.АЙТОС, АЙТОС, БУРГАС",2012-09-18,"Университет за национално и световно стопанство","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ЙОРДАНОВ,ХРИСТОВ,,"ГР.ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО, ГЕНЕРАЛ-ТОШЕВО, ДОБРИЧ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ЙОРДАНОВ,ХРИСТОВ,,"ГР.ПОМОРИЕ, ПОМОРИЕ, БУРГАС",2013-02-20,"Община Поморие","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ЙОРДАНОВ,ХРИСТОВ,,"С.МИРОВО, СТРАЖИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-06-19,"Община Горна Оряховица","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ЙОРДАНОВ,ХРИСТОВ,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2009-10-14,"Национален осигурителен институт","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ЙОРДАНОВ,ХРИСТОВ,,"С.ОМАРЧЕВО, НОВА ЗАГОРА, СЛИВЕН",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ЙОРДАНОВ,ХРИСТОВ,,"С.ОМАРЧЕВО, НОВА ЗАГОРА, СЛИВЕН",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ЙОРДАНОВ,ХРИСТОВ,,"С.ОМАРЧЕВО, НОВА ЗАГОРА, СЛИВЕН",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ЙОРДАНОВ,ХРИСТОВ,1946-01-03,"С.ДЖИНОТ, СТРАЛДЖА, ЯМБОЛ",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 153 от 27.07.2010 г. - Министерство на вътрешните работи","Със заповед № I-3158/ 09.07.1975 г. е назначен за разузнавач III степен; със заповед № 113/ 08.06.1978 г. е преназначен за разузнавач II степен; със заповед № 236/ 29.12.1979 г. е преназначен за инспектор." ХРИСТО,ЙОРДАНОВ,ХРИСТОВ,,"ГР.ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ЙОРДАНОВ,ХРИСТОВ,,"С.ГРИВИЦА, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2015-07-16,"Община Плевен","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ЙОРДАНОВ,ХРИСТОВ,,"С.ХАЙРЕДИН, ХАЙРЕДИН, ВРАЦА",2014-01-15,"Община Хайредин","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ЙОРДАНОВ,ХУБАВЕНСКИ,,"С.ПОПИЦА, БЯЛА СЛАТИНА, ВРАЦА",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ЙОРДАНОВ,ЦВЕТКОВ,,"ГР.БРУСАРЦИ, БРУСАРЦИ, МОНТАНА",2015-03-18,"Община Брусарци","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ЙОРДАНОВ,ЦОЦОВСКИ,,"С.ДОЛНА КРЕМЕНА, МЕЗДРА, ВРАЦА",2013-12-11,"Община Мездра","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ЙОТОВ,ЙОТОВ,1953-06-24,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2015-07-16,"Община Плевен","Решение № 2-533 от 16.07.2015 г. - община Плевен","

Документ за получено възнаграждение; документи от ръководилите го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картони - обр. 4 – 2 бр.; лично дело IА-2102; работно дело IР-799; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г.

" ХРИСТО,ЙОТОВ,ХРИСТОВ,,"С.ПОПИЦА, БЯЛА СЛАТИНА, ВРАЦА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ЙОТОВ,ХРИСТОВ,,"С.ПОПИЦА, БЯЛА СЛАТИНА, ВРАЦА",2016-01-14,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Враца","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,КАЛИНОВ,ХРИСТОВ,,"С.ТЕЛИШ, ЧЕРВЕН БРЯГ, ПЛЕВЕН",2016-02-18,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Кюстендил","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,КАЛЧЕВ,ГРОЗЕВ,,"ГР.КАБЛЕШКОВО, ПОМОРИЕ, БУРГАС",2014-09-24,"Длъжници към банка Биохим","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,КАЛЧЕВ,ХРИСТОВ,,"ГР.КАЗАНЛЪК, КАЗАНЛЪК, СТАРА ЗАГОРА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,КАМЕНОВ,БОРИСОВ,,"С.КРУШОВИЦА, МИЗИЯ, ВРАЦА",2013-12-11,"Община Мизия","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,КАМЕНОВ,ХАДЖИЕВ,,"С.ТИХОМИР, КИРКОВО, КЪРДЖАЛИ",2014-11-05,"Община Кирково","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,КАМЕНОВ,ЦЕКОВ,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2013-09-18,"Община Видин","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,КАРАМФИЛОВ,ЧЕРЕШАРОВ,,"С.ГОСТУН, БАНСКО, БЛАГОЕВГРАД",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,КИРЕВ,УШЕВ,,"С.ИСКРА, ПЪРВОМАЙ, ПЛОВДИВ",2015-10-05,"Община Първомай","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,КИРИЛОВ,БИЦОВ,,"ГР.ДУПНИЦА, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2014-12-09,"Община Кочериново","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,КИРИЛОВ,БОЖИНОВ,,"ГР.ПОРДИМ, ПОРДИМ, ПЛЕВЕН",2015-07-28,"Община Пордим","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,КИРИЛОВ,БОНЕВ,,"ГР.ДЖЕБЕЛ, ДЖЕБЕЛ, КЪРДЖАЛИ",2015-05-27,"Приватизирани предприятия - Кърджали","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,КИРИЛОВ,БОСЕВ,,"С.ПРИПЕК, ДЖЕБЕЛ, КЪРДЖАЛИ",2014-10-22,"Община Джебел","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,КИРИЛОВ,БОЯНКИНСКИ,1933-01-29,"С.БОРОВАН, БОРОВАН, ВРАЦА",2013-10-15,"Община Борован","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1" ХРИСТО,КИРИЛОВ,БУРДЕВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2015-09-30,"Община Пловдив","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,КИРИЛОВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.ДУПНИЦА, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,КИРИЛОВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.ДУПНИЦА, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2013-01-16,"Министерство на правосъдието","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,КИРИЛОВ,ДИМИТРОВ,,"ГР.ДРЯНОВО, ДРЯНОВО, ГАБРОВО",2014-01-28,"Община Дряново","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,КИРИЛОВ,ДИМИТРОВ,,"ГР.ДРЯНОВО, ДРЯНОВО, ГАБРОВО",2016-01-19,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Габрово","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,КИРИЛОВ,ДРЯНОВСКИ,,"ГР.ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,КИРИЛОВ,КОЛАРОВ,,"ГР.ПЕТРИЧ, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,КИРИЛОВ,КОЛАРОВ,,"ГР.ПЕТРИЧ, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2011-07-12,"Община Петрич","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,КИРИЛОВ,КЪНЧЕВ,,"М.ДОЛНИ ГЕНОВЦИ, ЕЛЕНА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2008-06-10,"Държавна агенция Архиви","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,КИРИЛОВ,ЛАЗАРОВ,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,КИРИЛОВ,ЛАЗАРОВ,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,КИРИЛОВ,МИНЧЕВ,,"С.ДОБРОВО, БОБОШЕВО, КЮСТЕНДИЛ",2013-04-03,"Община Варна","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,КИРИЛОВ,НАДОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-02-15,"Агенция ""Митници""","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,КИРИЛОВ,НЕСТОРОВ,1931-03-27,"ГР.БАЛЧИК, БАЛЧИК, ДОБРИЧ",2013-06-26,"Сосиете Женерал Експресбанк АД","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1" ХРИСТО,КИРИЛОВ,ПЕЕВ,,"ГР.ПОМОРИЕ, ПОМОРИЕ, БУРГАС",2013-02-20,"Община Поморие","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,КИРИЛОВ,ПЕНЕВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,КИРИЛОВ,ПЕТРОВ,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2007-09-04,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,КИРИЛОВ,ПИЛИНКОВ,,"ГР.ПЕЩЕРА, ПЕЩЕРА, ПАЗАРДЖИК",2015-04-21,"Община Брацигово","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,КИРИЛОВ,ПОПОВ,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2007-09-04,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,КИРИЛОВ,ПОПОВ,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,КИРИЛОВ,ПОПОВ,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,КИРИЛОВ,РАДЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-06-16,"Висша атестационна комисия","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,КИРИЛОВ,РАДЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-06-25,"Технически университет - София","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,КИРИЛОВ,СТОИМЕНОВ,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2012-10-17,"Министерство на икономиката, енергетиката и туризма","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,КИРИЛОВ,СТОИМЕНОВ,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2014-09-24,"Длъжници към банка Биохим","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,КИРИЛОВ,ТУМПАЛОВ,,"С.ХЪРСОВО, САНДАНСКИ, БЛАГОЕВГРАД",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,КИРИЛОВ,ХАРАЛАМПИЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-08-07,"Университет по архитектура, строителство и геодезия","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,КИРИЛОВ,ХРИСТОВ,1945-10-13,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-04-15,"Държавна агенция за метрология и технически надзор","Решение № 61 от 15.04.2009 г. - държавни агенции","Рег. дневник; картон обр. 6; писмо изх. № 3168/ 04.09.1990 г. за изключване на съдържател на явочна квартира ""Лале""." ХРИСТО,КИРИЛОВ,ХРИСТОВ,1945-10-13,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-10-17,"Министерство на икономиката, енергетиката и туризма","Решение № 2-89 от 17.10.2012 г. - Министерството на икономиката, енергетиката и туризма","Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6." ХРИСТО,КИРИЛОВ,ХРИСТОВ,,"ГР.ПРОВАДИЯ, ПРОВАДИЯ, ВАРНА",2012-07-04,"Конфедерация на независимите синдикати в България","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,КИРИЛОВ,ЧИЧОВСКИ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2014-08-12,"Длъжници към Булбанк","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,КИРИЛОВ,ШАРКОВ,,"С.ПОРОМИНОВО, КОЧЕРИНОВО, КЮСТЕНДИЛ",2016-02-18,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Кюстендил","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,КИРОВ,ХРИСТОВ,,"ГР.АСЕНОВГРАД, АСЕНОВГРАД, ПЛОВДИВ",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,КИРЧЕВ,СТОИЛОВ,,"С.ЕЗЕРОВО, ПЪРВОМАЙ, ПЛОВДИВ",2015-10-05,"Община Първомай","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,КИРЯКОВ,ПЕНЧЕВ,,"ГР.ОБЗОР, НЕСЕБЪР, БУРГАС",2013-02-13,"Община Несебър","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,КИТАНОВ,ЮРУКОВ,,"С.ГРАДЕВО, СИМИТЛИ, БЛАГОЕВГРАД",2011-07-27,"Община Благоевград","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,КОЕВ,ИВАНОВ,,"С.ВРАТАРИТЕ, ДОБРИЧКА, ДОБРИЧ",2014-02-19,"Община Добричка","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,КОЙЧЕВ,ГОСПОДИНОВ,,"С.ЕСЕНИЦА, ВЪЛЧИ ДОЛ, ВАРНА",2013-05-15,"Община Вълчи дол","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,КОЙЧЕВ,СТАНЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,КОЛЕВ,БАКАЛОВ,,"С.ДУНАВЦИ, КАЗАНЛЪК, СТАРА ЗАГОРА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,КОЛЕВ,БОЧЕВ,,"ГР.СЕВЛИЕВО, СЕВЛИЕВО, ГАБРОВО",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,КОЛЕВ,БОЧЕВ,,"С.ОРЕШАК, ТРОЯН, ЛОВЕЧ",2015-02-11,"Община Троян","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,КОЛЕВ,ГИШЕВ,,"С.СЪРНИЦА, МИНЕРАЛНИ БАНИ, ХАСКОВО",2015-09-09,"Приватизирани предприятия - Хасково","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,КОЛЕВ,ИЧЕВ,,"ГР.ТОПОЛОВГРАД, ТОПОЛОВГРАД, ХАСКОВО",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,КОЛЕВ,КРОТЕВ,,"ГР.ГАБРОВО, ГАБРОВО, ГАБРОВО",2014-12-03,"Национален военен университет ""Васил Левски""-Велико Търново","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,КОЛЕВ,КУНЕВ,1959-01-02,"С.ИСКРА, ПЪРВОМАЙ, ПЛОВДИВ",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Решение № 2-469 от 24.02.2015 г. - Българска агенция по безопасност на храните","

Рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр. и обр. 6; протокол рег. № С 158/ 29.09.1990 г., че ""следва да бъде унищожено"" лично дело IА-29 (Пд); писмо вх. № И 2027/ 12.10.2007 г. за унищожаване работно дело IР-26 (Пд).

" ХРИСТО,КОЛЕВ,КУНЕВ,1959-01-02,"С.ИСКРА, ПЪРВОМАЙ, ПЛОВДИВ",2015-09-30,"Община Пловдив","Решение № 2-558 от 30.09.2015 г. - община Пловдив","Рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр. и обр. 6; протокол рег. № С 158/ 29.09.1990 г., че ""следва да бъде унищожено"" лично дело IА-29 (Пд); писмо вх. № И 2027/ 12.10.2007 г. за унищожаване работно дело IР-26 (Пд)." ХРИСТО,КОЛЕВ,МИЛАДИНОВ,1938-11-28,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2008-02-12,Министерства,"Решение № 25 от 12.02.2008 г. - министър-председатели, заместник министър-председатели, министри и заместник-министри","Разходен документ, отчетен от ръководил го щатен служител; документи от ръководилите го щатни служители; рег. дневник; картон обр. 1-2 бр., обр. 2, обр. 9; дело № 12415" ХРИСТО,КОЛЕВ,МИЛАДИНОВ,1938-11-28,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2010-12-14,"Министерство на външните работи - посланици","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1" ХРИСТО,КОЛЕВ,ПЕТКОВ,1934-02-03,"С.ЛЕСИДРЕН, УГЪРЧИН, ЛОВЕЧ",2015-02-18,"Община Угърчин","Решение № 2-466 от 18.02.2015 г. - община Угърчин","

Рег. дневник; картон обр. 6; писмо вх. № 3776/ 19.11.1990 г. за унищожаване делото на Я/К ""Божур"".

" ХРИСТО,КОЛЕВ,СТАНКОВ,,"ГР.НОВИ ПАЗАР, НОВИ ПАЗАР, ШУМЕН",2013-06-19,"Община Горна Оряховица","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,КОЛЕВ,ХАТИПОВ,,"С.ВЕЗЕНКОВО, СУНГУРЛАРЕ, БУРГАС",2013-02-27,"Община Сунгурларе","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,КОЛЕВ,ХРИСТОВ,,"С.ЗИМНИЦА, МЪГЛИЖ, СТАРА ЗАГОРА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,КОЛЕВ,ХРИСТОВ,,"С.БРЕСТОВИЦА, БОРОВО, РУСЕ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,КОЛЕВ,ХРИСТОВ,,"ГР.ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,КОЛЕВ,ХРИСТОВ,,"ГР.ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,КОЛЕВ,ХРИСТОВ,,"С.ПАВЕЛ, ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-04-07,"Приватизирани предприятия - Велико Търново","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,КОЛЕВ,ХРИСТОВ,,"С.СЛАВЩИЦА, УГЪРЧИН, ЛОВЕЧ",2015-02-18,"Община Угърчин","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,КОЛЕВ,ЦАНКОВ,,"С.МИРОВЦИ, НОВИ ПАЗАР, ШУМЕН",2009-04-15,"Държавна агенция за метрология и технически надзор","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,КОНСТАНТИНОВ,КИСЕВ,1950-05-05,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-10-09,"Длъжници към ОББ","Решение № 2-243 от 09.10.2013 г. - лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 - длъжници към ОББ","

Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-1041 (Пк); рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6.

" ХРИСТО,КОНСТАНТИНОВ,ПОПОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,КОНСТАНТИНОВ,ШЕХТОВ,,"ГР.САМОКОВ, САМОКОВ, СОФИЙСКА",2014-09-10,"Лесотехнически университет","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,КОНСТАНТИНОВ,ШЕХТОВ,,"ГР.САМОКОВ, САМОКОВ, СОФИЙСКА",2014-09-24,"Длъжници към банка Биохим","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,КОСЕВ,БОДУРОВ,,"ГР.СУХИНДОЛ, СУХИНДОЛ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-07-10,"Община Сухиндол","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,КОСЕВ,КАКАЛАЧЕВ,,"ГР.СЕВЛИЕВО, СЕВЛИЕВО, ГАБРОВО",2014-02-05,"Община Севлиево","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,КОСЕВ,ХРИСТОВ,,"ГР.КАЗАНЛЪК, КАЗАНЛЪК, СТАРА ЗАГОРА",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,КОСТАДИНОВ,ВАСИЛЕВ,,"ГР.СМОЛЯН, СМОЛЯН, СМОЛЯН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,КОСТАДИНОВ,ГРУДЕВ,,"ГР.ИВАЙЛОВГРАД, ИВАЙЛОВГРАД, ХАСКОВО",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", ХРИСТО,КОСТАДИНОВ,ГРУДЕВ,,"ГР.ИВАЙЛОВГРАД, ИВАЙЛОВГРАД, ХАСКОВО",2013-04-03,"Община Варна","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,КОСТАДИНОВ,ДАВИДКОВ,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2008-02-12,Министерства,"Неустановена принадлежност", ХРИСТО,КОСТАДИНОВ,ИВАНОВ,,"ГР.ЕЛЕНА, ЕЛЕНА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-06-05,"Община Елена","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,КОСТАДИНОВ,КАМИШЕВ,,"ГР.СМОЛЯН, СМОЛЯН, СМОЛЯН",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,КОСТАДИНОВ,КОСТАДИНОВ,,"С.БРАТЯ ДАСКАЛОВИ, БРАТЯ ДАСКАЛОВИ, СТАРА ЗАГОРА",2011-02-15,"Агенция ""Митници""","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,КОСТАДИНОВ,КРЪСТЕВ,,"С.ЯКОВО, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,КОСТАДИНОВ,МАРКОВ,,"С.СКРЪТ, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2011-07-12,"Община Петрич","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,КОСТАДИНОВ,МАРКОВ,,"С.СКРЪТ, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,КОСТАДИНОВ,МАРКОВ,,"С.СКРЪТ, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,КОСТАДИНОВ,МАРКОВ,,"С.СКРЪТ, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,КОСТАДИНОВ,НАЛБАНТОВ,,"С.ДЪЛБОК ИЗВОР, ПЪРВОМАЙ, ПЛОВДИВ",2015-06-18,"Приватизирани предприятия - Пловдив","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,КОСТАДИНОВ,ПЕЙКОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,КОСТАДИНОВ,РОЛЕВ,,"ГР.ПЕЩЕРА, ПЕЩЕРА, ПАЗАРДЖИК",2015-05-27,"Приватизирани предприятия - Кърджали","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,КОСТАДИНОВ,СТАМБОЛОВ,,"ГР.КАЗАНЛЪК, КАЗАНЛЪК, СТАРА ЗАГОРА",2008-09-16,"Държавна агенция по горите","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,КОСТАДИНОВ,СТОИЛОВ,,"С.ЯГОДОВО, РОДОПИ, ПЛОВДИВ",2015-10-14,"Община Родопи","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,КОСТАДИНОВ,СТРАНДЖЕВ,,"С.КРИСЛОВО, МАРИЦА, ПЛОВДИВ",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,КОСТАДИНОВ,ТОСКОВ,1932-07-28,"ГР.ПЕЩЕРА, ПЕЩЕРА, ПАЗАРДЖИК",2015-05-12,"Община Пещера","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1" ХРИСТО,КОСТАДИНОВ,ТУПАРОВ,,"ГР.РАКИТОВО, РАКИТОВО, ПАЗАРДЖИК",2010-12-14,"Министерство на външните работи - посланици","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,КОСТАДИНОВ,ТУПАРОВ,,"ГР.РАКИТОВО, РАКИТОВО, ПАЗАРДЖИК",2011-03-16,"Министерство на външните работи","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,КОСТАДИНОВ,ФРЕНГОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-07-12,"Община Петрич","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,КОСТАДИНОВ,ФРЕНГОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,КОСТАДИНОВ,ФРЕНГОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,КОСТАДИНОВ,ХРИСТОВ,,"ГР.ПАВЕЛ БАНЯ, ПАВЕЛ БАНЯ, СТАРА ЗАГОРА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,КОСТАДИНОВ,ХРИСТОВ,,"ГР.ТОПОЛОВГРАД, ТОПОЛОВГРАД, ХАСКОВО",2008-09-16,"Държавна агенция по горите","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,КОСТОВ,ВУШКОВ,,"С.БОРОВАН, БОРОВАН, ВРАЦА",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,КОСТОВ,ИВАНОВ,,"С.ГАБАРЕ, БЯЛА СЛАТИНА, ВРАЦА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,КОСТОВ,ИВАНОВ,,"С.ГАБАРЕ, БЯЛА СЛАТИНА, ВРАЦА",2016-01-14,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Враца","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,КОСТОВ,ИВАНОВ,,"С.ВЕЛИНО, ШУМЕН, ШУМЕН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,КОСТОВ,КАРАЯНЕВ,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,КОСТОВ,СКУЛЕВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2012-06-14,"Технически университет Варна","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,КОСТОВ,СПАСУНИН,1923-04-10,"ГР.САМОКОВ, САМОКОВ, СОФИЙСКА",2015-02-11,"Община Тетевен","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1" ХРИСТО,КОСТОВ,ХРИСТОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,КОЧЕВ,ХРИСТОВ,,"С.ГОРНО ПАВЛИКЕНЕ, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2014-05-27,"Българска академия на науките","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,КРАСИМИРОВ,КРАСИН,,"ГР.АРДИНО, АРДИНО, КЪРДЖАЛИ",2014-10-29,"Община Ардино","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,КРАЧУНОВ,ИВАНОВ,,"С.СТАРОСЕЛЦИ, ИСКЪР, ПЛЕВЕН",2015-07-07,"Община Искър","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,КРУМОВ,КОВАЧЕВ,1954-07-27,"ГР.АСЕНОВГРАД, АСЕНОВГРАД, ПЛОВДИВ",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 153 от 27.07.2010 г. - Министерство на вътрешните работи","Документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично и работно дело IА-1841." ХРИСТО,КРУМОВ,САЛМОВ,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,КРУМОВ,САЛМОВ,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,КРУМОВ,САЛМОВ,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,КРУМОВ,СТАНЧЕВ,,"ГР.МАДАН, МАДАН, СМОЛЯН",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,КРУМОВ,СТАНЧЕВ,,"ГР.МАДАН, МАДАН, СМОЛЯН",2014-05-09,"Избори за Европейски парламент 2014 г.","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,КРУМОВ,СТАНЧЕВ,,"ГР.МАДАН, МАДАН, СМОЛЯН",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,КРЪСТЕВ,АНТОВ,,"ГР.КРИВОДОЛ, КРИВОДОЛ, ВРАЦА",2013-10-30,"Община Криводол","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,КРЪСТЕВ,БРУСАРСКИ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,КРЪСТЕВ,БРУСАРСКИ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,КРЪСТЕВ,ВЪЛЧАНОВ,,"С.ГРАДЕЦ, КОТЕЛ, СЛИВЕН",2013-01-23,"Община Бургас","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,КРЪСТЕВ,КОЛЕВ,,"ГР.АЙТОС, АЙТОС, БУРГАС",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", ХРИСТО,КРЪСТЕВ,КОРАДЖИЙСКИ,1930-04-17,"С.СЕЛАНОВЦИ, ОРЯХОВО, ВРАЦА",2014-10-29,"Община Ардино","Решение № 2-419 от 29.10.2014 г. - община Ардино","

Рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр.; протокол рег. № С 61/ 06.02.1990 г. за унищожаване секретните материали на Я/К ""Дунав"".

" ХРИСТО,КРЪСТЕВ,ТОМОВ,,"ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,КРЪСТЕВ,ТОМОВ,,"ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", ХРИСТО,КРЪСТЕВ,ТОМОВ,,"ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,КРЪСТЕВ,ХРИСТОВ,,"С.ДУРАНКУЛАК, ШАБЛА, ДОБРИЧ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,КРЪСТЕВ,ХРИСТОВ,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,КРЪСТЕВ,ХРИСТОВ,,"С.ОХРИД, БОЙЧИНОВЦИ, МОНТАНА",2015-03-11,"Община Бойчиновци","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,КРЪСТЕВ,ЦВЕТКОВ,,"С.ГОРНА ЛИПНИЦА, ПАВЛИКЕНИ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2011-06-16,"Висша атестационна комисия","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,КРЪСТЕВ,ЦВЕТКОВ,,"С.ГОРНА ЛИПНИЦА, ПАВЛИКЕНИ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2014-07-29,"Минно-геоложки университет","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,КУЕВ,ХРИСТОВ,,"ГР.АПРИЛЦИ, АПРИЛЦИ, ЛОВЕЧ",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,КЪНЕВ,КУЛЕВ,,"С.ПОДВИС, СУНГУРЛАРЕ, БУРГАС",2013-02-27,"Община Сунгурларе","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,КЪНЕВ,КЪНЕВ,,"С.ГИТА, ЧИРПАН, СТАРА ЗАГОРА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,КЪНЕВ,ЯНКОВ,,"С.ГОРСКО НОВО СЕЛО, ЗЛАТАРИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-01-29,"Община Летница","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,КЪНЧЕВ,КЪНЕВ,,"ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2009-07-22,"Българска народна банка","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,КЪНЧЕВ,СТАНЧЕВ,,"С.ЧАКАЛИ, ЕЛЕНА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2012-03-28,"Русенски университет ""Ангел Кънчев""","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ЛАЗАРОВ,ГАБЕРОВ,,"С.ЦАРИМИР, СЪЕДИНЕНИЕ, ПЛОВДИВ",2013-09-11,"Частични избори 29.09.2013 г.","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ЛАЗАРОВ,ГАБЕРОВ,,"С.ЦАРИМИР, СЪЕДИНЕНИЕ, ПЛОВДИВ",2015-10-28,"Община Съединение","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ЛАЗАРОВ,ИВАНОВ,,"ГР.ТЕТЕВЕН, ТЕТЕВЕН, ЛОВЕЧ",2015-02-11,"Община Тетевен","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ЛАЗАРОВ,КУРТЕВ,,"ГР.СИЛИСТРА, СИЛИСТРА, СИЛИСТРА",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ЛАЗАРОВ,ПАВЛОВ,1947-08-03,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2012-10-10,"Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията","Решение № 2-87 от 10.10.2012 г. - Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията","Разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители, документи от ръководили го щатни служители, рег. бланка - 3 бр., съдържащи се в лично дело IА-36557 и в лично и в работно дело Ф1, а.е. 3986-4 тома; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр., обр. 3 и обр. 4 – 2 бр." ХРИСТО,ЛАЗАРОВ,ПАВЛОВ,1947-08-03,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2013-07-03,"Длъжници към Стопанска банка","Решение № 2-203 от 03.07.2013 г. - лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 - длъжници към Стопанска банка ","

Разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители, документи от ръководили го щатни служители, рег. бланка - 3 бр., съдържащи се в лично дело IА-36557 и в лично и в работно дело Ф1, а.е. 3986-4 тома; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр., обр. 3 и обр. 4 – 2 бр.

" ХРИСТО,ЛАЗАРОВ,ХРИСТОВ,,"ГР.АПРИЛЦИ, АПРИЛЦИ, ЛОВЕЧ",2015-01-29,"Община Априлци","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ЛАЗАРОВ,ЯНЕВ,,"С.СТОЕВО, АСЕНОВГРАД, ПЛОВДИВ",2015-08-11,"Община Асеновград","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ЛАЛЕВ,ЛАЛЕВ,,"С.ГОРНА РОСИЦА, СЕВЛИЕВО, ГАБРОВО",2012-09-26,"Национален военен университет ""Васил Левски""","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ЛАМБРЕВ,ЛАМБРЕВ,,"ГР.ПЕТРИЧ, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2011-07-12,"Община Петрич","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ЛАМБРЕВ,ЛАМБРЕВ,,"ГР.ПЕТРИЧ, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2015-06-29,"Организатор на хазартни игри","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ЛИЛОВ,РАЙКОВ,1950-04-29,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-04-17,"Кредитни длъжници към банка БАЛКАНБАНК","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1" ХРИСТО,ЛИЛОВ,ХРИСТОВ,,"С.КОМАРЕВО, БЯЛА СЛАТИНА, ВРАЦА",2013-10-23,"Община Бяла Слатина","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ЛУКОВ,КОСТУРКОВ,,"ГР.ПАНАГЮРИЩЕ, ПАНАГЮРИЩЕ, ПАЗАРДЖИК",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ЛУКОВ,КОСТУРКОВ,,"ГР.ПАНАГЮРИЩЕ, ПАНАГЮРИЩЕ, ПАЗАРДЖИК",2015-05-12,"Община Панагюрище","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ЛУКОВ,МАТАНОВ,1952-07-05,"ГР.ХАРМАНЛИ, ХАРМАНЛИ, ХАСКОВО",2009-05-21,"Европейски парламент","Решение № 64 от 21.05.2009 г. - кандидати за членове на Европейския парламент","Рег. дневник; картони – обр. 4 и обр. 6; писмо вх. № 1035/ 28.02.1990 г. с предложение за унищожаване материалите на агент ""Петър""" ХРИСТО,ЛУКОВ,МАТАНОВ,1952-07-05,"ГР.ХАРМАНЛИ, ХАРМАНЛИ, ХАСКОВО",2012-01-23,"Администрация на Министерския съвет","Решение № 301 от 23.01.2012 г. - администрация на Министерски съвет","Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 1035/ 28.02.1990 г. с предложение за унищожаване материалите на агент ""Петър""." ХРИСТО,ЛУКОВ,МАТАНОВ,1952-07-05,"ГР.ХАРМАНЛИ, ХАРМАНЛИ, ХАСКОВО",2012-03-14,"Софийски университет ""Св. Климент Охридски""","Решение № 327 от 14.03.2012 г. - Софийски университет ""Св. Климент Охридски""","Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 1035/ 28.02.1990 г. с предложение за унищожаване материалите на агент ""Петър""." ХРИСТО,ЛЮБЕНОВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2007-09-04,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ЛЮБЕНОВ,ДИКОВ,,"С.КРАМОЛИН, СЕВЛИЕВО, ГАБРОВО",2012-11-21,"Министерство на околната среда и водите","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ЛЮБЕНОВ,ЙОСИФОВ,,"С.ГОЛЯМО ДОЛЯНЕ, АНТОНОВО, ТЪРГОВИЩЕ",2015-12-08,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Велико Търново","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ЛЮБЕНОВ,КУКОВ,,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ЛЮБЕНОВ,КУКОВ,,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ЛЮБЕНОВ,МИХАЙЛОВСКИ,,"ГР.МЕЗДРА, МЕЗДРА, ВРАЦА",2013-12-11,"Община Мездра","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ЛЮБЕНОВ,МИХАЙЛОВСКИ,,"ГР.МЕЗДРА, МЕЗДРА, ВРАЦА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ЛЮБЕНОВ,МИХАЙЛОВСКИ,,"ГР.МЕЗДРА, МЕЗДРА, ВРАЦА",2016-01-14,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Враца","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ЛЮБЕНОВ,НИКОЛОВ,,"ГР.ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ЛЮБЕНОВ,ПАТЕВ,,"ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2014-07-02,"Технически университет - Варна","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ЛЮБЕНОВ,ПЕТКОВ,,"С.ИЗВОР, РОДОПИ, ПЛОВДИВ",2015-08-11,"Община Асеновград","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ЛЮБЕНОВ,ТЮЛЕКОВ,,"ГР.САНДАНСКИ, САНДАНСКИ, БЛАГОЕВГРАД",2015-08-04,"Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ЛЮБОМИРОВ,АВРАМОВ,,"ГР.ГАБРОВО, ГАБРОВО, ГАБРОВО",2007-09-04,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ЛЮБОМИРОВ,БАРАЛИЕВ,,"ГР.СЕВЛИЕВО, СЕВЛИЕВО, ГАБРОВО",2014-02-05,"Община Севлиево","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ЛЮБОМИРОВ,ЖЕЛЕВ,,"ГР.СУНГУРЛАРЕ, СУНГУРЛАРЕ, БУРГАС",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ЛЮБОМИРОВ,ИЛИЕВ,,"ГР.РАЗГРАД, РАЗГРАД, РАЗГРАД",2015-11-17,"Община Разград","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ЛЮБОМИРОВ,КАЗАСОВ,1955-08-24,"ГР.ГАБРОВО, ГАБРОВО, ГАБРОВО",2011-04-28,"Община Разлог","Решение № 212 от 28.04.2011 г. - община Разлог","Разходни документи, отчетени от ръководил го щатен служител; документи от ръководил го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IА-3011 (Бл); работно дело IР-2098 (Бл)." ХРИСТО,ЛЮБОМИРОВ,МАСЛАРОВ,1949-08-10,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2012-10-10,"Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията","Решение № 2-87 от 10.10.2012 г. - Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията","Собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководил го щатен служител, съдържащи се в работно дело IР-5048; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; протокол № 96/ 1990 г. с предложение за унищожаване на лично дело IО-318 и работно дело IР-5048 (налично)." ХРИСТО,ЛЮБОМИРОВ,ХРИСТОВ,,"С.МЕНЕНКЬОВО, БЕЛОВО, ПАЗАРДЖИК",2015-04-16,"Община Белово","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ЛЮБОМИРОВ,ШАРАНКОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,МАКАРИЕВ,ИВАНОВ,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2015-01-21,"Община Трекляно","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,МАЛИНОВ,КАПУДЖИЕВ,,"С.КИСЕЛЧОВО, СМОЛЯН, СМОЛЯН",2015-09-14,"Приватизирани предприятия - Смолян","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,МАНАСИЕВ,ЧИНГАРСКИ,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2013-06-26,"Община Павликени","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,МАНЕВ,ХРИСТОВ,,"ГР.ПОПОВО, ПОПОВО, ТЪРГОВИЩЕ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,МАНЕВ,ХРИСТОВ,,"ГР.ПОПОВО, ПОПОВО, ТЪРГОВИЩЕ",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,МАНОЛОВ,КАНАЗИРСКИ,,"ГР.ХАРМАНЛИ, ХАРМАНЛИ, ХАСКОВО",2011-06-16,"Висша атестационна комисия","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,МАНОЛОВ,КАНАЗИРСКИ,,"ГР.ХАРМАНЛИ, ХАРМАНЛИ, ХАСКОВО",2014-07-23,"Химикотехнологичен и металургичен университет","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,МАНОЛОВ,ХРИСТАКЕВ,,"С.ВЪЛЧЕ ПОЛЕ, ЛЮБИМЕЦ, ХАСКОВО",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,МАНОЛОВ,ХРИСТОВ,,"С.СУШИНА, ВЪРБИЦА, ШУМЕН",2015-04-21,"Община Брацигово","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,МАНОЛОВ,ХРИСТОВ,,"С.КАЗАК, ИВАЙЛОВГРАД, ХАСКОВО",2014-11-13,"Община Крумовград","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,МАНЧЕВ,СТОЯНОВ,,"ГР.КОСТЕНЕЦ, КОСТЕНЕЦ, СОФИЙСКА",2007-07-05,"Висш съдебен съвет","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,МАНЧЕВ,СТОЯНОВ,,"ГР.КОСТЕНЕЦ, КОСТЕНЕЦ, СОФИЙСКА",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", ХРИСТО,МАРИНОВ,АНГЕЛОВ,,"ГР.ПАВЛИКЕНИ, ПАВЛИКЕНИ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-06-26,"Община Павликени","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,МАРИНОВ,АРНАУДОВ,1936-05-12,"ГР.ПАВЛИКЕНИ, ПАВЛИКЕНИ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-06-11,"Община Велико Търново","Решение № 2-191 от 11.06.2013 г. - община Велико Търново","Рег. дневник; предложение рег. № 511/ 20.02.1990 г. за унищожаване дело ""Николай""." ХРИСТО,МАРИНОВ,БОЕВСКИ,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2012-10-17,"Министерство на икономиката, енергетиката и туризма","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,МАРИНОВ,ДРАГОШИНОВ,,"С.МИХОВЦИ, ТРЯВНА, ГАБРОВО",2015-08-04,"Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,МАРИНОВ,ИВАНОВ,,"ГР.КОЙНАРЕ, ЧЕРВЕН БРЯГ, ПЛЕВЕН",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,МАРИНОВ,ИВАНОВ,,"ГР.КОЙНАРЕ, ЧЕРВЕН БРЯГ, ПЛЕВЕН",2014-10-29,"Академия на МВР","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,МАРИНОВ,ИВАНОВ,,"ГР.ТРОЯН, ТРОЯН, ЛОВЕЧ",2010-09-29,"Регионални печатни издания","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,МАРИНОВ,ИВАНОВ,,"ГР.ТРОЯН, ТРОЯН, ЛОВЕЧ",2015-04-01,"Приватизирани предприятия - Варна","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,МАРИНОВ,ИЛИЕВ,1961-10-28,"ГР.ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ, ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ, ПЛЕВЕН",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Решение № 95 от 28.10.2009 г. - следователи и дознатели","Със заповед № К-3218/ 28.09.1989 г. е назначен за разузнавач в отд. ""Териториално""-ДС; със заповед № 56/ 19.01.1990 г. е преназначен за разузнавач в отд. 04-ДС-гр. Троян." ХРИСТО,МАРИНОВ,КИНОВСКИ,,"С.СТАВЕРЦИ, ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ, ПЛЕВЕН",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,МАРИНОВ,КОВАЧЕВ,,"ГР.ТРОЯН, ТРОЯН, ЛОВЕЧ",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,МАРИНОВ,МАРИНОВ,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,МАРИНОВ,МАРИНОВ,1954-05-20,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2013-11-27,"Длъжници към Добруджанска банка","Решение № 2-269 от 27.11.2013 г. - лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 - длъжници към ""Добруджанска банка""","

Собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-907 (Вн) и в работно дело IР-427 (Вн); рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр. и обр. 6.

" ХРИСТО,МАРИНОВ,МАРИНОВ,1954-05-20,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2014-09-24,"Длъжници към банка Биохим","Решение № 2-402 от 24.09.2014 г. - лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 - длъжници към банка ""Биохим""","Собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-907 (Вн) и в работно дело IР-427 (Вн); рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр. и обр. 6." ХРИСТО,МАРИНОВ,МАРИНОВ,1954-05-20,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2014-10-08,"Длъжници към Първа частна банка","Решение № 2-409 от 08.10.2014 г. - лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 - длъжници към Първа частна банка","Собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-907 (Вн) и в работно дело IР-427 (Вн); рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр. и обр. 6." ХРИСТО,МАРИНОВ,МИТЕВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2015-06-29,"Организатор на хазартни игри","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,МАРИНОВ,НИКОЛОВСКИ,,"С.ГОРНА КРЕМЕНА, МЕЗДРА, ВРАЦА",2016-01-14,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Враца","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,МАРИНОВ,ПАМУКЧИЕВ,,"ГР.ТРОЯН, ТРОЯН, ЛОВЕЧ",2015-02-11,"Община Троян","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,МАРИНОВ,ПЕНЕВ,,"С.КРАСЕН, ГЕНЕРАЛ-ТОШЕВО, ДОБРИЧ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,МАРИНОВ,ПОПОВ,,"ГР.ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2013-07-03,"Длъжници към Стопанска банка","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,МАРИНОВ,РАЕВ,,"С.ГОЛЕШ, КАЙНАРДЖА, СИЛИСТРА",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,МАРИНОВ,СТРАТЕВ,,"С.ВРАБЕВО, ТРОЯН, ЛОВЕЧ",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,МАРИНОВ,ХРИСТЕВ,,"С.РОЗИНО, КАРЛОВО, ПЛОВДИВ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,МАРИНОВ,ХРИСТОВ,,"ГР.СЕВЛИЕВО, СЕВЛИЕВО, ГАБРОВО",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,МАРИНОВ,ХРИСТОВ,,"ГР.ПОПОВО, ПОПОВО, ТЪРГОВИЩЕ",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,МАРИНОВ,ХРИСТОВ,,"С.СКАНДАЛОТО, АПРИЛЦИ, ЛОВЕЧ",2015-01-29,"Община Априлци","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,МАРИНОВ,ХРИСТОВ,,"ГР.СЕВЛИЕВО, СЕВЛИЕВО, ГАБРОВО",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", ХРИСТО,МАРИНОВ,ЦАЦИНОВ,,"С.ЛЕДЕНИК, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2014-03-24,"Великотърновски университет Св. Св. Кирил и Методий","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,МАРИНОВ,ЯБАНДЖИЕВ,,"ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-12-08,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Велико Търново","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,МАРКОВ,ЛАЗАРОВ,,"С.НИКЮП, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-06-11,"Община Велико Търново","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,МАРКОВ,МАРКОВ,,"ГР.КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2007-09-04,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,МАРЧЕВ,ХРИСТОВ,,"ГР.ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,МАТЕВ,ХРИСТОВ,,"ГР.АПРИЛЦИ, АПРИЛЦИ, ЛОВЕЧ",2015-01-29,"Община Априлци","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,МЕТОДИЕВ,АНГЕЛОВ,,"С.КАРАИСЕН, ПАВЛИКЕНИ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-06-19,"Община Горна Оряховица","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,МЕТОДИЕВ,ДЖАМБАСКИ,,"С.ЦАПАРЕВО, СТРУМЯНИ, БЛАГОЕВГРАД",2011-05-04,"Община Струмяни","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,МЕТОДИЕВ,ДИМИТРОВ,,"С.ДРЕНОВЕЦ, РУЖИНЦИ, ВИДИН",2015-03-11,"Община Бойчиновци","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,МЕТОДИЕВ,МАЛЧЕВ,,"С.СКРЪТ, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2011-07-12,"Община Петрич","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,МЕТОДИЕВ,МАЛЧЕВ,,"С.СКРЪТ, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,МЕТОДИЕВ,ПИРУЗЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-04-15,"Държавна агенция за метрология и технически надзор","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,МЕТОДИЕВ,УШЕВ,,"ГР.ВЕЛИНГРАД, ВЕЛИНГРАД, ПАЗАРДЖИК",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,МИЙКОВ,ХРИСТОВ,,"ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-06-11,"Община Велико Търново","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,МИЙКОВ,ХРИСТОВ,,"ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,МИЛАДИНОВ,НАЙДЕНСКИ,,"ГР.ВЕЛИНГРАД, ВЕЛИНГРАД, ПАЗАРДЖИК",2010-02-09,"Българска академия на науките","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,МИЛАНОВ,ИВАНОВ,,"ГР.АНТОНОВО, АНТОНОВО, ТЪРГОВИЩЕ",2014-10-08,"Длъжници към Първа частна банка","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,МИЛЕВ,ПЕТКОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-01-14,"Приватизирани предприятия - София","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,МИЛЕВ,ХРИСТОВ,1940-01-30,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2008-12-18,"Българско национално радио","Решение № 56 от 18.12.2008 г. - Българско национално радио","Рег. дневник; картони обр. 4 – 2 бр.; протокол рег. № С КА 43/ 28.03.1990 г. за унищожаване на лично дело IО-47; протокол рег. № С КА 44/ 28.03.1990 г. за унищожаване на работно дело IР-477." ХРИСТО,МИЛЕНОВ,АДЖАРОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2015-09-30,"Община Пловдив","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,МИЛКОВ,ВАСИЛЕВ,,"С.КОКИЧЕ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,МИЛКОВ,МИНЕВ,,"ГР.КАЗАНЛЪК, КАЗАНЛЪК, СТАРА ЗАГОРА",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,МИЛКОВ,МИНЕВ,,"ГР.КАЗАНЛЪК, КАЗАНЛЪК, СТАРА ЗАГОРА",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", ХРИСТО,МИЛКОВ,МИНЕВ,,"ГР.КАЗАНЛЪК, КАЗАНЛЪК, СТАРА ЗАГОРА",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", ХРИСТО,МИЛКОВ,РАДОЕВ,,"С.КАРАИСЕН, ПАВЛИКЕНИ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-06-26,"Община Павликени","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,МИЛКОВ,РАДОЕВ,,"С.КАРАИСЕН, ПАВЛИКЕНИ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,МИЛКОВ,ХРИСТОВ,,"С.КРУШОВО, КАРНОБАТ, БУРГАС",2013-02-13,"Община Несебър","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,МИЛЧЕВ,ЛАЗАРОВ,,"ГР.ТРЯВНА, ТРЯВНА, ГАБРОВО",2014-01-28,"Община Трявна","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,МИЛЧЕВ,ЛАЗАРОВ,,"ГР.ТРЯВНА, ТРЯВНА, ГАБРОВО",2016-01-19,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Габрово","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,МИЛЧЕВ,МИЛЕВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,МИНКОВ,АНГЕЛСКИ,,"ГР.ТРОЯН, ТРОЯН, ЛОВЕЧ",2012-10-17,"Министерство на икономиката, енергетиката и туризма","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,МИНКОВ,ДИЧЕВ,,"С.КАТЕРИЦА, ПОРДИМ, ПЛЕВЕН",2015-07-28,"Община Пордим","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,МИНКОВ,МЕРМЕРСКИ,1934-07-24,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-05-21,"Европейски парламент","Решение № 64 от 21.05.2009 г. - кандидати за членове на Европейския парламент","Собственоръчно написани агентурни сведения; документи за получени възнаграждения; разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители; документи от ръководилите го щатни служители; лично дело Ф1, а.е. 4705-3 тома" ХРИСТО,МИНКОВ,МЕРМЕРСКИ,1934-07-24,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-09-10,"Длъжници към банка Хеброс","Решение № 2-392 от 10.09.2014 г. - лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 - длъжници към банка ""Хеброс""","

Собственоръчно написани агентурни сведения; документи за получени възнаграждения; разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители; документи от ръководилите го щатни служители; лично дело Ф1, а.е. 4705-3 тома; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3

" ХРИСТО,МИНКОВ,МИНКОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2015-09-30,"Община Пловдив","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,МИНКОВ,ПЪРОВСКИ,,"С.ДАМЯНОВО, СЕВЛИЕВО, ГАБРОВО",2014-02-05,"Община Севлиево","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,МИНКОВ,ЦОЧЕВ,,"С.БЕЛИ ОСЪМ, ТРОЯН, ЛОВЕЧ",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,МИНКОВ,ЦОЧЕВ,,"С.БЕЛИ ОСЪМ, ТРОЯН, ЛОВЕЧ",2012-06-14,"Министерство на труда и социалната политика","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,МИНЧЕВ,БОБЧЕВ,,"С.ШАРАНИ, ГАБРОВО, ГАБРОВО",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,МИНЧЕВ,ИВАНОВ,,"ГР.СЕВЛИЕВО, СЕВЛИЕВО, ГАБРОВО",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,МИНЧЕВ,НИКОЛОВ,,"ГР.БОТЕВГРАД, БОТЕВГРАД, СОФИЙСКА",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,МИРЧЕВ,БОГДАНЦАЛИЕВ,,"ГР.ПЕТРИЧ, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2011-07-12,"Община Петрич","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,МИРЧЕВ,ИЛИЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-06-04,"Приватизация - обособени части - София","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,МИТЕВ,МИТЕВ,,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2009-07-22,"Българска народна банка","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,МИТЕВ,НАЧКОВ,,"ГР.КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2009-10-14,"Национален осигурителен институт","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,МИТЕВ,НЕЧЕВ,,"С.ТЪЖА, ПАВЕЛ БАНЯ, СТАРА ЗАГОРА",2014-07-15,"Аграрен университет - Пловдив","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,МИТЕВ,ОДРИНСКИ,,"С.ОДРИНЦИ, ДОБРИЧКА, ДОБРИЧ",2009-10-14,"Национален осигурителен институт","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,МИТКОВ,ЧАВДАРОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2015-06-18,"Приватизирани предприятия - Пловдив","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,МИТОВ,ЛАКОВ,,"С.ГОРНА КРЕМЕНА, МЕЗДРА, ВРАЦА",2013-12-11,"Община Мездра","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,МИХАЙЛОВ,АЛОМИНОВ,,"С.ГОДЛЕВО, РАЗЛОГ, БЛАГОЕВГРАД",2011-04-28,"Община Разлог","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,МИХАЙЛОВ,БУШЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-02-15,"Агенция ""Митници""","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,МИХАЙЛОВ,ВОДЕНИЧАРОВ,,"ГР.РИЛА, РИЛА, КЮСТЕНДИЛ",2014-07-23,"Химикотехнологичен и металургичен университет","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,МИХАЙЛОВ,ГЕНОВ,,"ГР.ЯБЛАНИЦА, ЯБЛАНИЦА, ЛОВЕЧ",2015-02-18,"Община Ябланица","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,МИХАЙЛОВ,ГЕНЧЕВ,,"ГР.ПОПОВО, ПОПОВО, ТЪРГОВИЩЕ",2012-07-25,"Конфедерация на независимите синдикати в България","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,МИХАЙЛОВ,ДАНЧЕВ,,"ГР.ЛУКОВИТ, ЛУКОВИТ, ЛОВЕЧ",2015-04-21,"Синдици, включени в списъка на синдиците при БНБ","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,МИХАЙЛОВ,ЗАФИРОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2011-01-26,"Министерство на отбраната","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,МИХАЙЛОВ,ПЕТРОВ,,"ГР.СВОГЕ, СВОГЕ, СОФИЙСКА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,МИХАЙЛОВ,ПЕТРОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-09-18,"Технически университет - София","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,МИХАЙЛОВ,САРЪИВАНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-10-10,"Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,МИХАЙЛОВ,СКУДЖОВ,,"ГР.ПОМОРИЕ, ПОМОРИЕ, БУРГАС",2015-12-01,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,МИХАЙЛОВ,СТАНКОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-11-02,"Министерство на регионалното развитие и благоустройството","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,МИХАЙЛОВ,ТЕОХАРЕВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2010-09-29,"Регионални печатни издания","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,МИХАЙЛОВ,ХРИСТОВ,,"С.ТУРЯН, СМОЛЯН, СМОЛЯН",2015-09-14,"Приватизирани предприятия - Смолян","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,МИХАЛЕВ,ГАНЕВ,,"С.РУЕН, РУЕН, БУРГАС",2013-01-29,"община Приморско","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,МИХАЛЕВ,СОЛАКОВ,,"С.МОМЧИЛОВЦИ, СМОЛЯН, СМОЛЯН",2013-01-16,"Министерство на правосъдието","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,МИХОВ,ПАМУКЧИЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-11-18,"Агенция за приватизация","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,МИХОВ,СТАНКОВ,,"С.ЧЕРНИ ВРЪХ, КАМЕНО, БУРГАС",2013-01-29,"община Камено","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,МИЧЕВ,МИЧЕВ,,"ГР.КАЛОФЕР, КАРЛОВО, ПЛОВДИВ",2013-01-09,"Община Карнобат","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,МЛАДЕНОВ,АЛЕКСИЕВ,,"ГР.КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,МЛАДЕНОВ,ГЕОРГИЕВ,1946-04-14,"С.ШИПОЧАНЕ, САМОКОВ, СОФИЙСКА",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Решение № 2-395 от 17.09.2014 г. - лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 43 Народно събрание","

Рег. дневник; картон обр. 4; протокол № 74/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-26815 и работно дело IР-12130

" ХРИСТО,МЛАДЕНОВ,ГЕРАСКОВ,,"С.РАВНА, ЧИПРОВЦИ, МОНТАНА",2015-04-07,"Община Монтана","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,МЛАДЕНОВ,ХРИСТОВ,,"С.ЯКИМОВО, ЯКИМОВО, МОНТАНА",2015-04-01,"Община Якимово","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,МОМЧИЛОВ,ТЮТЮНДЖИЕВ,1958-12-27,"ГР.ИВАЙЛОВГРАД, ИВАЙЛОВГРАД, ХАСКОВО",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 153 от 27.07.2010 г. - Министерство на вътрешните работи","Със заповед № 178/ 22.09.1981 г. е назначен за пом. н-к на разузнавателно отделение; със заповед № 134/ 20.08.1990 г. е преназначен за ст. пом. н-к на разузнавателно отделение." ХРИСТО,МОНЕВ,РАДЕВ,,"С.САДИНА, ПОПОВО, ТЪРГОВИЩЕ",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,НАЙДЕНОВ,ДИМИТРОВ,,"С.ТЛАЧЕНЕ, БЯЛА СЛАТИНА, ВРАЦА",2013-10-23,"Община Бяла Слатина","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,НАЙДЕНОВ,ХРИСТЕВ,,"ГР.СТРЕЛЧА, СТРЕЛЧА, ПАЗАРДЖИК",2015-05-19,"Община Стрелча","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,НАНЕВ,НАНЕВ,1938-07-05,"ГР.КАЗАНЛЪК, КАЗАНЛЪК, СТАРА ЗАГОРА",2010-02-09,"Българска академия на науките","Решение № 110 от 9.02.2010 г - Българската академия на науките","Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководили го щатни служители; рег. дневник; картони – обр. 1 и обр. 3; дело Ф1, а.е. 2180" ХРИСТО,НАНКОВ,ИВАНОВ,,"С.ЧАВДАРЦИ, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,НАЧЕВ,БОГОЙСКИ,,"С.ПАНИЧЕРИ, ХИСАРЯ, ПЛОВДИВ",2015-10-28,"Община Хисаря","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,НАЧЕВ,ЗАГОРЧЕВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,НЕДЕВ,ХРИСТОВ,,"С.ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВО, АКСАКОВО, ВАРНА",2010-09-20,"Държавен фонд Земеделие","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,НЕДЕВ,ХРИСТОВ,,"С.ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВО, АКСАКОВО, ВАРНА",2013-05-21,"Община Долни чифлик","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,НЕДЕЛЧЕВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.СЕВЛИЕВО, СЕВЛИЕВО, ГАБРОВО",2014-02-05,"Община Севлиево","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,НЕДЕЛЧЕВ,МАРИНОВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2007-04-24,"Европейски парламент","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,НЕДЕЛЧЕВ,ТРУХЧЕВ,,"ГР.АЙТОС, АЙТОС, БУРГАС",2009-10-14,"Национален осигурителен институт","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,НЕДЕЛЧЕВ,ХРИСТОВ,,"С.КОЕВЦИ, СУХИНДОЛ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-07-10,"Община Сухиндол","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,НЕДЕЛЬОВ,МОЛЛОВ,,"С.ПОИБРЕНЕ, ПАНАГЮРИЩЕ, ПАЗАРДЖИК",2015-04-28,"Община Пазарджик","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,НЕДЯЛКОВ,ХРИСТОВ,,"ГР.ДРЯНОВО, ДРЯНОВО, ГАБРОВО",2008-12-18,"Българско национално радио","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,НЕДЯЛКОВ,ХРИСТОВ,,"С.КАМЕНО ПОЛЕ, РОМАН, ВРАЦА",2014-01-15,"Община Роман","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,НЕЙКОВ,КАРАКАШЕВ,,"ГР.ЦАРЕВО, ЦАРЕВО, БУРГАС",2012-09-18,"Университет за национално и световно стопанство","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,НЕЙКОВ,ХРИСТОВ,,"ГР.СЛИВНИЦА, СЛИВНИЦА, СОФИЙСКА",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,НЕНКОВ,ИВАНОВ,,"С.БАУРЕНЕ, КРИВОДОЛ, ВРАЦА",2013-10-30,"Община Криводол","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,НЕНОВ,ГАНЧЕВ,,"ГР.БОТЕВГРАД, БОТЕВГРАД, СОФИЙСКА",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,НЕНЧЕВ,НИКОЛОВ,,"С.САДОВО, СУНГУРЛАРЕ, БУРГАС",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,НИКИФОРОВ,ЗАХАРИЕВ,,"ГР.БЕЛОВО, БЕЛОВО, ПАЗАРДЖИК",2015-04-16,"Община Белово","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,НИКОЛАЕВ,БУЛЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-08-04,"Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,НИКОЛАЕВ,ЗАХАРИЕВ,,"ГР.ЕЛЕНА, ЕЛЕНА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,НИКОЛАЕВ,ЙОРДАНОВ,,"С.ДИБИЧ, ШУМЕН, ШУМЕН",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,НИКОЛАЕВ,ЙОРДАНОВ,,"С.ДИБИЧ, ШУМЕН, ШУМЕН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,НИКОЛАЕВ,ЙОРДАНОВ,,"ГР.РАЗГРАД, РАЗГРАД, РАЗГРАД",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,НИКОЛАЕВ,КУМАНОВ,,"ГР.ДРЯНОВО, ДРЯНОВО, ГАБРОВО",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,НИКОЛОВ,АТАНАСОВ,,"С.БОЖУР, ПОМОРИЕ, БУРГАС",2013-05-15,"Община Дългопол","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,НИКОЛОВ,БАНОВ,,"ГР.ЛЯСКОВЕЦ, ЛЯСКОВЕЦ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-07-24,"Община Лясковец","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,НИКОЛОВ,БАЧЕВ,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2012-10-10,"Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,НИКОЛОВ,БАЧЕВ,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2013-07-03,"Длъжници към Стопанска банка","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,НИКОЛОВ,БУСАРОВ,,"С.ГЪРМЕН, ГЪРМЕН, БЛАГОЕВГРАД",2012-01-12,"Министерство на образованието","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,НИКОЛОВ,БУСАРОВ,,"С.ГЪРМЕН, ГЪРМЕН, БЛАГОЕВГРАД",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,НИКОЛОВ,ВАКЕВ,,"ГР.КРУМОВГРАД, КРУМОВГРАД, КЪРДЖАЛИ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,НИКОЛОВ,ВАСИЛЕВ,,"С.ДЕБНЕВО, ТРОЯН, ЛОВЕЧ",2014-06-25,"Технически университет - София","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,НИКОЛОВ,ВИТАНОВ,,"ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,НИКОЛОВ,ГАНЕВ,,"ГР.АСЕНОВГРАД, АСЕНОВГРАД, ПЛОВДИВ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,НИКОЛОВ,ГАНЕВ,,"С.ОРЛОВЕЦ, ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,НИКОЛОВ,ГЕОРГИЕВ,,"С.ПЧЕЛНИК, ДОЛНИ ЧИФЛИК, ВАРНА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,НИКОЛОВ,ГЕОРГИЕВ,,"С.БАЛША, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,НИКОЛОВ,ГЪЛЪБОВ,,"ГР.СЕВЛИЕВО, СЕВЛИЕВО, ГАБРОВО",2013-07-03,"Длъжници към Стопанска банка","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,НИКОЛОВ,ДАБОВСКИ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-06-16,"Висша атестационна комисия","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,НИКОЛОВ,ДАБОВСКИ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-05-27,"Българска академия на науките","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,НИКОЛОВ,ДЕВЕДЖИЕВ,,"С.КАВРАКИРОВО, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2013-07-03,"Длъжници към Стопанска банка","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,НИКОЛОВ,ДИМИТРОВ,1949-07-26,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 153 от 27.07.2010 г. - Министерство на вътрешните работи","Със заповед № 3054/ 30.07.1976 г. е назначен за разузнавач III степен; със заповед № 94/ 04.06.1979 г. е преназначен за разузнавач II степен; със заповед № 70/ 16.04.1980 г. е преназначен за ст. разузнавач; със заповед № 115/ 16.07.1982 г. е преназначен за зам. н-к на отделение; със заповед № 354/ 23.01.1984 г. е преназначен за н-к на отделение; със заповед № 3016/ 15.08.1986 г. е преназначен за зам. н-к на отдел; със заповед № 4016/ 03.12.1988 г. е преназначен за н-к на отдел; със заповед № 1374/ 26.03.1990 г. е преназначен за зам. директор на РД на МВР-Кърджали." ХРИСТО,НИКОЛОВ,ДОБРЕВ,,"С.ВЪЛЧОВЦИ, ЕЛЕНА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-06-05,"Община Елена","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,НИКОЛОВ,ДОНЧЕВ,,"С.ЕКЗАРХ АНТИМОВО, КАРНОБАТ, БУРГАС",2015-10-28,"Община Хисаря","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,НИКОЛОВ,ДУНЧЕВ,1943-08-16,"С.БАНЯ, ПАНАГЮРИЩЕ, ПАЗАРДЖИК",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Решение № 2-172 от 26.04.2013 г. - лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Със заповед № 7228/ 30.12.1970 г. е назначен за разузнавач VI степен; със заповед № 18/ 31.03.1972 г. е преназначен за разузнавач III степен; със заповед № 10/ 01.04.1974 г. е преназначен за разузнавач II степен; със заповед № 28/ 31.08.1974 г. е преназначен за инспектор IV степен; със заповед № 808/ 16.02.1982 г. е изпратен на три-месечен курс в КГБ-СССР." ХРИСТО,НИКОЛОВ,ДУНЧЕВ,1943-08-16,"С.БАНЯ, ПАНАГЮРИЩЕ, ПАЗАРДЖИК",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Решение № 2-395 от 17.09.2014 г. - лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 43 Народно събрание","Със заповед № 7228/ 30.12.1970 г. е назначен за разузнавач VI степен; със заповед № 18/ 31.03.1972 г. е преназначен за разузнавач III степен; със заповед № 10/ 01.04.1974 г. е преназначен за разузнавач II степен; със заповед № 28/ 31.08.1974 г. е преназначен за инспектор IV степен; със заповед № 808/ 16.02.1982 г. е изпратен на тримесечен курс в КГБ-СССР." ХРИСТО,НИКОЛОВ,ДЯКОВ,,"ГР.НОВА ЗАГОРА, НОВА ЗАГОРА, СЛИВЕН",2012-07-04,"Конфедерация на независимите синдикати в България","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,НИКОЛОВ,ЕНКОВ,,"ГР.КАРЛОВО, КАРЛОВО, ПЛОВДИВ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,НИКОЛОВ,ЗАРЕВ,,"ГР.БОБОШЕВО, БОБОШЕВО, КЮСТЕНДИЛ",2014-12-03,"Община Бобошево","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,НИКОЛОВ,ИВАНОВ,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2015-11-05,"Приватизирани предприятия - Плевен","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,НИКОЛОВ,ИСПОРСКИ,,"С.ВАКСЕВО, НЕВЕСТИНО, КЮСТЕНДИЛ",2015-01-14,"Община Невестино","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,НИКОЛОВ,ИСПОРСКИ,,"С.ВАКСЕВО, НЕВЕСТИНО, КЮСТЕНДИЛ",2016-02-18,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Кюстендил","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,НИКОЛОВ,КАРАШКИ,,"ГР.КОЧЕРИНОВО, КОЧЕРИНОВО, КЮСТЕНДИЛ",2014-12-09,"Община Кочериново","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,НИКОЛОВ,КАФТАНДЖИЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-03-14,"Софийски университет ""Св. Климент Охридски""","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,НИКОЛОВ,КИСЬОВ,,"ГР.ЛЕВСКИ, ЛЕВСКИ, ПЛЕВЕН",2015-07-07,"Община Левски","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,НИКОЛОВ,КОЖУХАРОВ,,"ГР.ЕЛЕНА, ЕЛЕНА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2011-06-16,"Висша атестационна комисия","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,НИКОЛОВ,КОЖУХАРОВ,,"ГР.ЕЛЕНА, ЕЛЕНА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2014-05-27,"Университет за национално и световно стопанство","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,НИКОЛОВ,КОЗАРЕВ,,"ГР.КАРЛОВО, КАРЛОВО, ПЛОВДИВ",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,НИКОЛОВ,КРАЧУНОВ,,"С.ГИГЕН, ГУЛЯНЦИ, ПЛЕВЕН",2015-06-18,"Община Гулянци","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,НИКОЛОВ,КРУШОВСКИ,,"ГР.ДУПНИЦА, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2014-12-09,"Община Дупница","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,НИКОЛОВ,КЪЛВАЧЕВ,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2015-04-16,"Община Батак","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,НИКОЛОВ,ЛЕСОВ,,"ГР.КАЗАНЛЪК, КАЗАНЛЪК, СТАРА ЗАГОРА",2012-07-25,"Конфедерация на независимите синдикати в България","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,НИКОЛОВ,ЛЕСОВ,,"ГР.КАЗАНЛЪК, КАЗАНЛЪК, СТАРА ЗАГОРА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,НИКОЛОВ,МАДЖЕВ,,"С.СВЕЖЕН, БРЕЗОВО, ПЛОВДИВ",2015-08-11,"Община Брезово","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,НИКОЛОВ,МАНЕВ,,"ГР.АХЕЛОЙ, ПОМОРИЕ, БУРГАС",2013-02-20,"Община Поморие","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,НИКОЛОВ,МАРКОВ,,"ГР.ПОМОРИЕ, ПОМОРИЕ, БУРГАС",2013-02-13,"Община Созопол","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,НИКОЛОВ,МЕХАНДЖИЙСКИ,,"С.РАЙОВО, САМОКОВ, СОФИЙСКА",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,НИКОЛОВ,МИЛАНОВ,,"ГР.ЕЛЕНА, ЕЛЕНА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,НИКОЛОВ,НИКОЛОВ,,"ГР.НЕСЕБЪР, НЕСЕБЪР, БУРГАС",2013-02-13,"Община Несебър","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,НИКОЛОВ,НИКОЛОВ,,"ГР.НЕСЕБЪР, НЕСЕБЪР, БУРГАС",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,НИКОЛОВ,НИКОЛОВ,1953-11-06,ИТАЛИЯ,2014-10-08,"Длъжници към Първа частна банка","Решение № 2-409 от 08.10.2014 г. - лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 - длъжници към Първа частна банка","Със заповед № Р-019/ 19.09.1980 г. е назначен за разузнавач VI степен; със заповед № Р-050/ 20.09.1984 г. е преназначен за разузнавач V степен." ХРИСТО,НИКОЛОВ,ПОПОВ,,"ГР.АЙТОС, АЙТОС, БУРГАС",2013-07-17,"Община Свищов","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,НИКОЛОВ,ПОПОВ,,"ГР.АЙТОС, АЙТОС, БУРГАС",2015-12-08,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Велико Търново","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,НИКОЛОВ,ПРОЙКОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-01-17,"Католическа църква в България","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,НИКОЛОВ,СТАНЕВ,,"ГР.ЕЛЕНА, ЕЛЕНА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-07-24,"Община Лясковец","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,НИКОЛОВ,СТЕФАНОВ,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,НИКОЛОВ,СТОИЛОВ,,"ГР.КОСТАНДОВО, РАКИТОВО, ПАЗАРДЖИК",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,НИКОЛОВ,СТОЯНОВ,,"С.БЕГЛЕЖ, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2007-09-04,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,НИКОЛОВ,СТРАНДЖАНСКИ,,"ГР.МАДАН, МАДАН, СМОЛЯН",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", ХРИСТО,НИКОЛОВ,ТАШЕВ,,"ГР.МЕЛНИК, САНДАНСКИ, БЛАГОЕВГРАД",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,НИКОЛОВ,ТАШЕВ,,"ГР.МЕЛНИК, САНДАНСКИ, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,НИКОЛОВ,ТОДОРИЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-09-18,"Технически университет - София","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,НИКОЛОВ,ТОТЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-02-12,Министерства,"Неустановена принадлежност", ХРИСТО,НИКОЛОВ,ТОТЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-02-12,"Министерски съвет","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,НИКОЛОВ,УЗУНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,НИКОЛОВ,УЗУНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,НИКОЛОВ,ХОДЖЕВ,,"ГР.СВИЛЕНГРАД, СВИЛЕНГРАД, ХАСКОВО",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,НИКОЛОВ,ХРИСТОВ,,"ГР.ДИМИТРОВГРАД, ДИМИТРОВГРАД, ХАСКОВО",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,НИКОЛОВ,ХРИСТОВ,,"ГР.НОВИ ПАЗАР, НОВИ ПАЗАР, ШУМЕН",2008-09-16,"Държавна агенция по горите","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,НИКОЛОВ,ХРИСТОВ,,"С.КАМЕНАР, ЛОЗНИЦА, РАЗГРАД",2015-06-23,"Приватизирани предприятия - Разград","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,НИКОЛОВ,ХРИСТОВ,,"ГР.БАЛЧИК, БАЛЧИК, ДОБРИЧ",2016-01-19,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Добрич","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,НИКОЛОВ,ХРИСТОВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2011-02-15,"Агенция ""Митници""","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,НИКОЛОВ,ХРИСТОВ,,"ГР.ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,НИКОЛОВ,ХРИСТОВ,,"ГР.ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", ХРИСТО,НИКОЛОВ,ХРИСТОВ,,"ГР.НИКОЛАЕВО, НИКОЛАЕВО, СТАРА ЗАГОРА",2016-01-19,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Габрово","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,НИКОЛОВ,ХРИСТОЗОВ,,"ГР.КАРЛОВО, КАРЛОВО, ПЛОВДИВ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,НИКОЛОВ,ЧАЛЪКОВ,,"С.БЪТА, ПАНАГЮРИЩЕ, ПАЗАРДЖИК",2015-05-12,"Община Панагюрище","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,НИКОЛОВ,ЧОБАНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,НИКОЛОВ,ЧУЧКОВ,,"ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2014-04-24,"Тракийски университет – гр. Стара Загора","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,НИСТОРОВ,НИКОЛОВ,,"ГР.НОВИ ПАЗАР, НОВИ ПАЗАР, ШУМЕН",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,НОНЧЕВ,ПЕРОВ,,"С.ДЪБЕНЕ, КАРЛОВО, ПЛОВДИВ",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,НОНЧЕВ,ПЕРОВ,,"С.ДЪБЕНЕ, КАРЛОВО, ПЛОВДИВ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,НЯГОЛОВ,КАДИЙСКИ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2011-10-05,"Администрация на Народното събрание","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,НЯГОЛОВ,МЛЪЧКОВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2011-06-16,"Висша атестационна комисия","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,НЯГОЛОВ,МЛЪЧКОВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ОГНЯНОВ,БЕЛСТОЙНЕВ,,"ГР.САМОКОВ, САМОКОВ, СОФИЙСКА",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ОГНЯНОВ,НАЙДЕНОВ,,"С.ЧЕРНИЧЕВО, КРУМОВГРАД, КЪРДЖАЛИ",2014-11-26,"Община Кърджали","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ОНУФРИ,НЕЙЧЕВ,,"ГР.КАЗАНЛЪК, КАЗАНЛЪК, СТАРА ЗАГОРА",2014-05-27,"Българска академия на науките","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ПАВЛЕВ,ХРИСТОВ,,"ГР.ТРОЯН, ТРОЯН, ЛОВЕЧ",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ПАВЛЕВ,ХРИСТОВ,,"ГР.ТРОЯН, ТРОЯН, ЛОВЕЧ",2015-02-11,"Община Троян","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ПАВЛОВ,КОНТРОВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2011-01-26,"Министерство на отбраната","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ПАВЛОВ,КОНТРОВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2013-04-03,"Община Варна","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ПАВЛОВ,ПОПОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ПАВЛОВ,ХРИСТОВ,,"С.ЕРДЕН, БОЙЧИНОВЦИ, МОНТАНА",2015-04-07,"Община Чипровци","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ПАВЛОВ,ХРИСТОВ,,"ГР.БОТЕВГРАД, БОТЕВГРАД, СОФИЙСКА",2008-07-30,"Държавна агенция Държавен резерв и вoeнновременни запаси","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ПАВЛОВ,ЧОБАНСКИ,,"С.БОРОВАН, БОРОВАН, ВРАЦА",2013-10-15,"Община Борован","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ПАНАЙОТОВ,ВУЧЕВ,,"С.АКАНДЖИЕВО, БЕЛОВО, ПАЗАРДЖИК",2015-04-16,"Община Белово","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ПАНАЙОТОВ,ВУЧЕВ,,"С.АКАНДЖИЕВО, БЕЛОВО, ПАЗАРДЖИК",2015-05-19,"Община Септември","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ПАНАЙОТОВ,ГРИГОРОВ,,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ПАНАЙОТОВ,ГРИГОРОВ,,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2015-08-04,"Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ПАНАЙОТОВ,ГРИГОРОВ,,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ПАНАЙОТОВ,НЕДЯЛКОВ,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2015-06-29,"Организатор на хазартни игри","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ПАНАЙОТОВ,ПАРУШЕВ,,"ГР.КАЛОФЕР, КАРЛОВО, ПЛОВДИВ",2011-01-26,"Министерство на отбраната","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ПАНАЙОТОВ,ТЕРЗИЕВ,1936-12-28,"С.МАНДРИЦА, ИВАЙЛОВГРАД, ХАСКОВО",2014-10-29,"Община Ардино","Решение № 2-419 от 29.10.2014 г. - община Ардино","

Рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр.; протокол рег. № С 61/ 06.02.1990 г. за унищожаване на секретни материали на Я/К ""Родопа""; писмо вх. № 760/ 01.10.1993 г. за унищожаване делата на Я/К ""Родопа"".

" ХРИСТО,ПАНАЙОТОВ,ХРИСТОВ,1950-05-07,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2013-02-13,"Община Созопол","Решение № 2-138 от 13.02.2013 г. - община Созопол","Рег. дневник; картон обр. 4." ХРИСТО,ПАНДЕЛИЕВ,СМИЛЯНОВ,,"С.МАРИКОСТИНОВО, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2011-07-12,"Община Петрич","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ПАНДОВ,ВАРДАЛИЕВ,1948-06-11,"ГР.НЕСЕБЪР, НЕСЕБЪР, БУРГАС",2013-02-13,"Община Несебър","Решение № 2-137 от 13.02.2013 г. - община Несебър","Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители, документи от ръководили го щатни служители, съдържащи се в дело № 9101; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр., обр. 2 и обр. 9" ХРИСТО,ПАНКОВ,ХРИСТОВ,,"С.РАДОМИРЦИ, ЧЕРВЕН БРЯГ, ПЛЕВЕН",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ПАНОВ,МУСТАКЕРСКИ,,"ГР.УГЪРЧИН, УГЪРЧИН, ЛОВЕЧ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ПАНТАЛЕЕВ,КОНСТАНТИНОВ,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2013-10-15,"Токуда Банк АД","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ПАНТЕЛЕЕВ,ПОПОВ,1934-01-20,"ГР.АСЕНОВГРАД, АСЕНОВГРАД, ПЛОВДИВ",2015-08-11,"Община Асеновград","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1" ХРИСТО,ПАНЧЕВ,СМОЛЕНОВ,1954-08-30,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2007-09-04,"Народно събрание","Решение № 14 от 04.09.2007 г. - Народно събрание","Рег. бланка; агентурни сведения от агент ""Андрей""; документи за получени възнаграждения; разходни документи, отчетени от оперативния работник; документи от ръководилия го щатен служител; картон обр. 4; рег. дневник; лично дело ІА-29519; работно дело ІР-15271" ХРИСТО,ПАНЧЕВ,СМОЛЕНОВ,1954-08-30,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2013-11-13,"Банка Славяни","Решение № 2-258 от 13.11.2013 г. - ТБ ""Славяни"" АД","

Рег. бланка; агентурни сведения от агент ""Андрей""; документи за получени възнаграждения; разходни документи, отчетени от оперативния работник; документи от ръководилия го щатен служител; картон - обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; рег. дневник; лично дело ІА-29519; работно дело ІР-15271

" ХРИСТО,ПАНЧЕВ,СМОЛЕНОВ,1954-08-30,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2014-06-18,"Длъжници към Държавна спестовна каса","Решение № 2-358 от 18.06.2014 г. - лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 - длъжници към ДСК","Рег. бланка; агентурни сведения от агент ""Андрей""; документи за получени възнаграждения; разходни документи, отчетени от оперативния работник; документи от ръководилия го щатен служител; картон - обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; рег. дневник; лично дело ІА-29519; работно дело ІР-15271." ХРИСТО,ПАНЧЕВ,СМОЛЕНОВ,1954-08-30,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2014-07-08,"Длъжници към Балканска универсална банка (БУБ)","Решение № 2-371 от 08.07.2014 г. - лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 - длъжници към банка Балканска универсална банка","Рег. бланка; агентурни сведения от агент ""Андрей""; документи за получени възнаграждения; разходни документи, отчетени от оперативния работник; документи от ръководилия го щатен служител; картон - обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; рег. дневник; лично дело ІА-29519; работно дело ІР-15271." ХРИСТО,ПАНЧЕВ,СМОЛЯНОВ,1954-08-30,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2007-09-04,"Народно събрание","Решение № 14 от 04.09.2007 г. - Народно събрание","Рег. бланка; агентурни сведения от агент ""Андрей""; документи за получени възнаграждения; разходни документи, отчетени от оперативния работник; документи от ръководилия го щатен служител; картон обр. 4; рег. дневник; лично дело ІА-29519; работно дело ІР-15271" ХРИСТО,ПАНЧЕВ,ХРИСТЕВ,,"С.МАЛО КРУШЕВО, ХИСАРЯ, ПЛОВДИВ",2015-10-28,"Община Хисаря","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ПАНЧОВ,ВЕЛИЧКОВ,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ПАРАШКЕВОВ,ХРИСТОВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2012-06-14,"Технически университет Варна","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ПАСКОВ,БЕЛЕЛИЕВ,,"С.МИЛКОВИЦА, ГУЛЯНЦИ, ПЛЕВЕН",2015-06-18,"Община Гулянци","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ПЕЕВ,КОКАРЧЕВ,,"ГР.КАЗАНЛЪК, КАЗАНЛЪК, СТАРА ЗАГОРА",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ПЕЕВ,ХРИСТОВ,,"ГР.СЕВЛИЕВО, СЕВЛИЕВО, ГАБРОВО",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ПЕЛЬОВ,ЛАКОВ,,"С.ДЕРМАНЦИ, ЛУКОВИТ, ЛОВЕЧ",2015-07-28,"Община Червен бряг","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ПЕНЕВ,ДИМИТРОВ,,"С.СРАЦИМИР, СИЛИСТРА, СИЛИСТРА",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ПЕНЕВ,ДИМИТРОВ,,"С.СРАЦИМИР, СИЛИСТРА, СИЛИСТРА",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ПЕНЕВ,ХРИСТОВ,,"С.ТАБАЧКА, ИВАНОВО, РУСЕ",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ПЕНЕВ,ЧЕМШИРОВ,,"ГР.ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-07-24,"Община Лясковец","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ПЕНКОВ,ПЕТРОВ,,"С.ДРАГАНА, УГЪРЧИН, ЛОВЕЧ",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ПЕНКОВ,ПЕТРОВ,,"С.ДРАГАНА, УГЪРЧИН, ЛОВЕЧ",2015-07-16,"Община Плевен","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ПЕНЧЕВ,БОНЕВ,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ПЕНЧЕВ,БОНЕВ,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ПЕНЧЕВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.КИЛИФАРЕВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ПЕНЧЕВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.КИЛИФАРЕВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-12-08,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Велико Търново","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ПЕНЧЕВ,ДИМИТРОВ,,"ГР.ТРОЯН, ТРОЯН, ЛОВЕЧ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ПЕНЧЕВ,ДИМИТРОВ,,"С.КОСТАДИНИТЕ, ГАБРОВО, ГАБРОВО",2014-01-22,"Община Габрово","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ПЕНЧЕВ,РУСЕВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ПЕНЧЕВ,ХРИСТОВ,,"С.ЗАРАЕВО, ПОПОВО, ТЪРГОВИЩЕ",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ПЕНЧЕВ,ЦИЛКОВ,,"С.СТАРОСЕЛ, ХИСАРЯ, ПЛОВДИВ",2015-08-04,"Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ПЕТЕВ,ХРИСТОВ,,"С.МИКРЕ, УГЪРЧИН, ЛОВЕЧ",2015-05-12,"Община Пещера","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ПЕТКОВ,АТАНАСОВ,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ПЕТКОВ,БАКАЛОВ,1933-10-20,"С.ЧЕРВЕН, АСЕНОВГРАД, ПЛОВДИВ",2015-08-11,"Община Асеновград","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1" ХРИСТО,ПЕТКОВ,БОЖИНОВ,,"С.ВАКАРЕЛ, ИХТИМАН, СОФИЙСКА",2012-11-21,"Министерство на околната среда и водите","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ПЕТКОВ,БОЖИНОВ,,"С.ВАКАРЕЛ, ИХТИМАН, СОФИЙСКА",2014-05-27,"Българска академия на науките","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ПЕТКОВ,БОТЕВСКИ,,"С.ПЪДАРСКО, БРЕЗОВО, ПЛОВДИВ",2015-08-11,"Община Брезово","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ПЕТКОВ,БРУСЕВ,,"ГР.ГАБРОВО, ГАБРОВО, ГАБРОВО",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ПЕТКОВ,БРУСЕВ,,"ГР.ГАБРОВО, ГАБРОВО, ГАБРОВО",2014-10-22,"Община Момчилград","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ПЕТКОВ,ВЕНОВСКИ,,"ГР.КОЙНАРЕ, ЧЕРВЕН БРЯГ, ПЛЕВЕН",2015-07-28,"Община Червен бряг","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ПЕТКОВ,ГАНЧЕВ,,"С.ИЗВОР, СОЗОПОЛ, БУРГАС",2013-02-13,"Община Созопол","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ПЕТКОВ,ДАКОВ,,"ГР.ГАБРОВО, ГАБРОВО, ГАБРОВО",2014-01-22,"Община Габрово","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ПЕТКОВ,ДОБРИНСКИ,,"С.ПЕТКОВО, СМОЛЯН, СМОЛЯН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ПЕТКОВ,ИЛИЕВ,,"ГР.ТРОЯН, ТРОЯН, ЛОВЕЧ",2016-02-04,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Ловеч","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ПЕТКОВ,ИЛИЕВ,,"С.НОВОГОРЦИ, ЗЛАТАРИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-07-24,"Община Лясковец","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ПЕТКОВ,КОЛЕВ,,"ГР.ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ, ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ, ШУМЕН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ПЕТКОВ,КУНЧЕВ,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ПЕТКОВ,ЛЮЦКАНОВ,,"ГР.КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ПЕТКОВ,МАТЕВ,,"ГР.ЧЕРВЕН БРЯГ, ЧЕРВЕН БРЯГ, ПЛЕВЕН",2014-01-22,"Община Габрово","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ПЕТКОВ,МИЛЕВ,,"С.БЛАГОЕВО, СТРАЖИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-07-24,"Община Лясковец","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ПЕТКОВ,МИЛЕВ,,"С.БЛАГОЕВО, СТРАЖИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-08-04,"Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ПЕТКОВ,НИНАРСКИ,,"ГР.БЯЛА СЛАТИНА, БЯЛА СЛАТИНА, ВРАЦА",2016-01-14,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Враца","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ПЕТКОВ,ПЕТКОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ПЕТКОВ,ПОПАДИЙСКИ,,"ГР.СЪЕДИНЕНИЕ, СЪЕДИНЕНИЕ, ПЛОВДИВ",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ПЕТКОВ,СОСЕРОВ,,"ГР.ШИВАЧЕВО, ТВЪРДИЦА, СЛИВЕН",2013-07-03,"Длъжници към Стопанска банка","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ПЕТКОВ,ТЕПАВИЧАРОВ,1934-04-21,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-12-14,"Министерство на външните работи - посланици","Решение № 175 от 14.12.2010 г. - МВнР - посланици и генерални консули","Разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители." ХРИСТО,ПЕТКОВ,ТЕПАВИЧАРОВ,1934-04-21,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-03-16,"Министерство на външните работи","Решение № 199 от 16.03.2011 г. - Министерството на външните работи","Привлечен за нещатен оперативен работник на ДС със заповед № 25/ 17.07.1970 г. Псевдоним: Август Оперативни работници: майор Любен Гоцев; кап. Петър Щерев; ст. лейт. Любомир Попов; лейт. Милуш Манолов; кап. Валентин Тодоров Русков; ст. лейт. Румен Спасов; о. р. Неделчо Пенев; о. р. Серафим Софрониев. Разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители." ХРИСТО,ПЕТКОВ,ТОДОРОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-06-16,"Висша атестационна комисия","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ПЕТКОВ,ТОДОРОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-09-18,"Нов български университет","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ПЕТКОВ,ТОНЧЕВ,,"С.ОРЛОВ ДОЛ, ТОПОЛОВГРАД, ХАСКОВО",2011-08-09,"Агенция Пътна инфраструктура","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ПЕТКОВ,ХРИСТОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ПЕТКОВ,ХРИСТОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2016-01-19,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Габрово","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ПЕТКОВ,ХРИСТОВ,,"С.ПШЕНИЧЕВО, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ПЕТКОВ,ХРИСТОВ,,"С.БАЛКАНЕЦ, ТРОЯН, ЛОВЕЧ",2015-02-11,"Община Троян","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ПЕТКОВ,ХРИСТОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2015-08-04,"Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ПЕТКОВ,ХРИСТОВ,,"ГР.СЕВЛИЕВО, СЕВЛИЕВО, ГАБРОВО",2011-11-02,"Министерство на регионалното развитие и благоустройството","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ПЕТКОВ,ХРИСТОВ,,"ГР.СЕВЛИЕВО, СЕВЛИЕВО, ГАБРОВО",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ПЕТКОВ,ХРИСТОВ,,"ГР.РАЗЛОГ, РАЗЛОГ, БЛАГОЕВГРАД",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ПЕТКОВ,ХРИСТОВ,,"ГР.РАЗЛОГ, РАЗЛОГ, БЛАГОЕВГРАД",2014-02-05,"Община Севлиево","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ПЕТКОВ,ХРИСТОВ,1945-03-18,"С.БУХОВЦИ, ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ",2013-03-20,"Община Аксаково","Решение № 2-152 от 20.03.2013 г. - община Аксаково","

Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-306 (Шн) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 - 5 бр. и обр. 6.

" ХРИСТО,ПЕТКОВ,ХРИСТОВ,,"ГР.ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2015-02-04,"Община Ловеч","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ПЕТКОВ,ХРИСТОВ,,"ГР.ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ПЕТКОВ,ХРИСТОВ,1932-03-29,"С.КОРМЯНСКО, СЕВЛИЕВО, ГАБРОВО",2011-03-16,"Министерство на външните работи","Решение № 199 от 16.03.2011 г. - Министерството на външните работи","С МЗУК-0402/ 19.10.1964 г. е назначен за оперативен работник; със заповед № Р-014/ 28.09.1971 г. е преназначен за пом. н-к на отдел; със заповед № Р-027/ 30.09.1972 г. е преназначен за оперативен работник; със заповед № Р-035/ 01.10.1974 г. е преназначен за н-к на отделение; със заповед № Р-04/ 27.03.1984 г. е преназначен за разузнавач II степен." ХРИСТО,ПЕТКОВ,ХРИСТОВ,,"С.ПЕТЪРНИЦА, ДОЛНИ ДЪБНИК, ПЛЕВЕН",2015-06-23,"Община Долни Дъбник","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ПЕТКОВ,ХРИСТОВ,,"ГР.АЙТОС, АЙТОС, БУРГАС",2014-12-09,"Община Дупница","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ПЕТКОВ,ЧЕРНОКОЖЕВ,,"ГР.АПРИЛЦИ, АПРИЛЦИ, ЛОВЕЧ",2015-01-29,"Община Априлци","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ПЕТКОВ,ЧУЛЕВ,,"ГР.УГЪРЧИН, УГЪРЧИН, ЛОВЕЧ",2015-02-18,"Община Угърчин","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ПЕТКОВ,ШЕЙРЕТОВ,,"ГР.АПРИЛЦИ, АПРИЛЦИ, ЛОВЕЧ",2015-02-11,"Община Троян","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ПЕТКОВ,ЯКИМОВ,,"ГР.БОТЕВГРАД, БОТЕВГРАД, СОФИЙСКА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ПЕТРОВ,АНГЕЛОВ,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2008-03-18,"КТ Подкрепа","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ПЕТРОВ,АТАНАСОВ,,"С.АЛЕКСАНДРОВО, ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ",2015-08-11,"Приватизирани предприятия - Търговище","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ПЕТРОВ,БОЕВСКИ,,"ГР.СЕВЛИЕВО, СЕВЛИЕВО, ГАБРОВО",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ПЕТРОВ,БОЖИЛОВ,,"ГР.ОМУРТАГ, ОМУРТАГ, ТЪРГОВИЩЕ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ПЕТРОВ,БУЦЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-02-17,"Печатни издания","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ПЕТРОВ,ГЕОРГИЕВ,,"С.ШИШКОВИЦА, АНТОНОВО, ТЪРГОВИЩЕ",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ПЕТРОВ,ГЕОРЕВ,,"С.БРЕСТ, ГУЛЯНЦИ, ПЛЕВЕН",2014-12-03,"Национален военен университет ""Васил Левски""-Велико Търново","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ПЕТРОВ,ГРАДИНАРОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-10-09,"Длъжници към ОББ","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ПЕТРОВ,ГУТЕВ,,"С.БАТАК, ПАВЛИКЕНИ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-06-26,"Община Павликени","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ПЕТРОВ,ГЪБЕНСКИ,,"С.ПАТРЕШКО, ТРОЯН, ЛОВЕЧ",2015-02-11,"Община Троян","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ПЕТРОВ,ДАТКОВ,,"ГР.ДУЛОВО, ДУЛОВО, СИЛИСТРА",2014-02-19,"Община Добричка","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ПЕТРОВ,ЗЛАТИНОВ,,"ГР.САНДАНСКИ, САНДАНСКИ, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ПЕТРОВ,ИВАНОВ,,"ГР.ОРЯХОВО, ОРЯХОВО, ВРАЦА",2013-12-11,"Община Оряхово","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ПЕТРОВ,ИВАНОВ,,"ГР.ОРЯХОВО, ОРЯХОВО, ВРАЦА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ПЕТРОВ,ИЛИЕВ,,"ГР.СУВОРОВО, СУВОРОВО, ВАРНА",2013-05-29,"Община Суворово","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ПЕТРОВ,КОЙЧЕВ,,"ГР.МОНТАНА, МОНТАНА, МОНТАНА",2013-11-13,"Община Враца","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ПЕТРОВ,КРАЙСЕЛСКИ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ПЕТРОВ,МАНОВ,1949-03-17,"ГР.РАЗЛОГ, РАЗЛОГ, БЛАГОЕВГРАД",2011-04-28,"Община Разлог","Решение № 212 от 28.04.2011 г. - община Разлог","Рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6." ХРИСТО,ПЕТРОВ,МАРИНОВ,,"С.ГУМОЩНИК, ТРОЯН, ЛОВЕЧ",2015-01-29,"Община Априлци","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ПЕТРОВ,МИЛЕНКОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-06-10,"Държавна комисия по стоковите борси и тържищата","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ПЕТРОВ,МИЛЕНКОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ПЕТРОВ,МУРГОВ,,"С.ГАЛАТИН, КРИВОДОЛ, ВРАЦА",2012-07-04,"Конфедерация на независимите синдикати в България","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ПЕТРОВ,НИКОЛОВ,,"С.РАДОВЕНЕ, РОМАН, ВРАЦА",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ПЕТРОВ,ПАВЛОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-06-18,"Община Гулянци","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ПЕТРОВ,ПЕТЕВ,,"С.МЕЛНИЦА, ЕЛХОВО, ЯМБОЛ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ПЕТРОВ,ПЕТРАКИЕВ,,"С.БОЖУРЕЦ, КАВАРНА, ДОБРИЧ",2009-03-11,"Комисия за регулиране на съобщенията","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ПЕТРОВ,ПЕТРОВ,1948-09-12,"С.ЕЛХОВО, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2008-10-08,"Българска телеграфна агенция","Решение № 50 от 08.10.2008 г. - Съвет за електронни медии, Българската телеграфна агенция","Със заповед № Р-06/ 18.04.1974 г. е назначен за мл. о. р.; със заповед № Р-036/ 30.09.1975 г. е преназначен за пом. н-к отдел; със заповед № Р-019/ 19.09.1980 г. е преназначен за разузнавач VI ст.; със заповед № Р-022/ 15.09.1989 г. е преназначен за разузнавач V ст.; със заповед Р-025/ 14.09.1990 г. е уволнен." ХРИСТО,ПЕТРОВ,ПИПЕВ,,"ГР.ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-06-19,"Община Горна Оряховица","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ПЕТРОВ,ПЛАЧКОВ,,"С.ГОРНО ДРАГЛИЩЕ, РАЗЛОГ, БЛАГОЕВГРАД",2011-04-28,"Община Разлог","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ПЕТРОВ,ПОПОВ,,"ГР.БРАЦИГОВО, БРАЦИГОВО, ПАЗАРДЖИК",2015-04-21,"Община Брацигово","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ПЕТРОВ,ПОПОВ,,"С.РЕСЕН, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ПЕТРОВ,РАЕВ,,"С.КРАМОЛИН, СЕВЛИЕВО, ГАБРОВО",2014-07-02,"Технически университет - Варна","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ПЕТРОВ,РУКОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-01-13,"Национална агенция за оценяване и акредитация","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ПЕТРОВ,РУКОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-09-24,"Национална академия за театрално и филмово изкуство Кръстьо Сарафов","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ПЕТРОВ,СПАСОВ,,"ГР.КРИВОДОЛ, КРИВОДОЛ, ВРАЦА",2013-10-30,"Община Криводол","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ПЕТРОВ,СПАСОВ,,"ГР.КРИВОДОЛ, КРИВОДОЛ, ВРАЦА",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ПЕТРОВ,СТАНЧЕВ,1956-09-19,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Решение № 95 от 28.10.2009 г. - следователи и дознатели","Със заповед № 2630/ 18.07.1986 г. е назначен за следовател в отдел 02; със заповед № 140/ 24.04.1989 г. е преназначен за ст. следовател." ХРИСТО,ПЕТРОВ,СТОЯНОВ,1949-04-23,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2009-06-29,"Народно събрание","Решение № 69 от 29.06.2009 г. - Народно събрание","Собственоръчно подписана декларация за сътрудничество; собственоръчно написани агентурни сведения; документ за получено възнаграждение; разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители; документи от ръководили го щатни служители; рег. дневник; картони обр. 1 – 2 бр. и обр. 2; дело № 16005; доклад на Служба ""Военна информация"" изх. № 1936/ 22.06.2009 г.; Със заповед № Р-05/ 10.03.1989 г. е назначен за ст. помощник н-к отдел." ХРИСТО,ПЕТРОВ,СТОЯНОВ,1949-04-23,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2012-10-17,"Министерство на икономиката, енергетиката и туризма","Решение № 2-89 от 17.10.2012 г. - Министерството на икономиката, енергетиката и туризма","

Собственоръчно подписана декларация за сътрудничество; собственоръчно написани агентурни сведения; документ за получено възнаграждение; разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители; документи от ръководили го щатни служители; рег. дневник; картони обр. 1 – 2 бр. и обр. 2; дело № 16005; доклад на Служба ""Военна информация"" изх. № 1936/ 22.06.2009 г.; Със заповед № Р-05/ 10.03.1989 г. е назначен за ст. помощник н-к отдел.

" ХРИСТО,ПЕТРОВ,СТОЯНОВ,1949-04-23,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2014-07-02,"Длъжници към банка Райфайзен","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1" ХРИСТО,ПЕТРОВ,СТОЯНОВ,1949-04-23,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2014-10-08,"Длъжници към Първа частна банка","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1" ХРИСТО,ПЕТРОВ,СУЛТАНОВ,,"ГР.ТВЪРДИЦА, ТВЪРДИЦА, СЛИВЕН",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ПЕТРОВ,СЪБЕВ,,"ГР.ГАБРОВО, ГАБРОВО, ГАБРОВО",2007-09-04,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ПЕТРОВ,СЪЙНОВ,,"ГР.БЯЛА СЛАТИНА, БЯЛА СЛАТИНА, ВРАЦА",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ПЕТРОВ,СЪЙНОВ,,"ГР.БЯЛА СЛАТИНА, БЯЛА СЛАТИНА, ВРАЦА",2008-07-30,"Държавна агенция Държавен резерв и вoeнновременни запаси","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ПЕТРОВ,ТОДОРОВ,,"С.СЕПТЕМВРИЙЦИ, ВЪЛЧЕДРЪМ, МОНТАНА",2015-03-18,"Община Вълчедръм","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ПЕТРОВ,ТОДОРОВ,,"С.СЕННИК, СЕВЛИЕВО, ГАБРОВО",2014-01-22,"Община Габрово","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ПЕТРОВ,ТОДОРОВ,,"ГР.ПАВЛИКЕНИ, ПАВЛИКЕНИ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-06-26,"Община Павликени","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ПЕТРОВ,ТРЕНДАФИЛОВ,1952-01-06,"С.АНТОН, АНТОН, СОФИЙСКА",2014-03-24,"Шуменски университет Епископ Константин Преславски","Неустановена пренадлежност", ХРИСТО,ПЕТРОВ,ТРИЧКОВ,,"С.ОРЕХОВИЦА, ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ, ПЛЕВЕН",2016-02-04,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Ловеч","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ПЕТРОВ,ФАРАШЕВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2015-08-04,"Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ПЕТРОВ,ХРИСТОВ,,"ГР.КАРЛОВО, КАРЛОВО, ПЛОВДИВ",2015-06-29,"Организатор на хазартни игри","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ПЕТРОВ,ХРИСТОВ,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ПЕТРОВ,ХРИСТОВ,,"ГР.ЛУКОВИТ, ЛУКОВИТ, ЛОВЕЧ",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ПЕТРОВ,ХРИСТОВ,,"ГР.ХАРМАНЛИ, ХАРМАНЛИ, ХАСКОВО",2015-09-09,"Приватизирани предприятия - Хасково","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ПЕТРОВ,ХРИСТОВ,,"ГР.ПАВЛИКЕНИ, ПАВЛИКЕНИ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-06-26,"Община Павликени","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ПЕТРОВ,ЦОНЕВ,,"ГР.СЕВЛИЕВО, СЕВЛИЕВО, ГАБРОВО",2016-01-19,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Габрово","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ПЕТРОВ,ШОПОВ,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2015-07-16,"Община Плевен","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ПРОДАНОВ,ХРИСТОВ,,"С.БУКОВЕЦ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-06-11,"Община Велико Търново","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ПРОКОПИЕВ,ХРИСТОВ,,"С.КРЪВЕНИК, СЕВЛИЕВО, ГАБРОВО",2014-02-05,"Община Севлиево","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ПРОКОПОВ,КОЕМДЖИЕВ,,"С.САТОВЧА, САТОВЧА, БЛАГОЕВГРАД",2011-06-23,"Община Гоце Делчев","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ПЪРВАНОВ,ПЪРВАНОВ,1955-11-20,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-09-18,"Университет за национално и световно стопанство","Решение № 2-72 от 18.09.2012 г. - Университет за национално и световно стопанство","Със заповед № К-4206/ 06.10.1982 г. е назначена за разузнавач.; Рег. дневник; картон обр. 6; писмо вх. № 848/ 16.01.1990 г. за унищожаване материалите на Я/К ""Липата""." ХРИСТО,РАДЕВ,МАРИНОВ,,"С.НЕЙКОВО, КОТЕЛ, СЛИВЕН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,РАДКОВ,ХРИСТОВ,,"С.ВОНЕЩА ВОДА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2009-07-22,"Българска народна банка","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,РАДКОВ,ХРИСТОВ,,"С.ВОНЕЩА ВОДА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-06-11,"Община Велико Търново","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,РАДОСЛАВОВ,СТАНКОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-10-15,"Токуда Банк АД","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,РАДОСЛАВОВ,СТАНКОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-06-04,"Приватизация - обособени части - София","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,РАДОСЛАВОВ,СТАНКОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-06-18,"Длъжници към Държавна спестовна каса","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,РАДОСЛАВОВ,СТАНКОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-09-24,"Длъжници към банка Биохим","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,РАЙКОВ,ДОНЧЕВ,,"С.ВЕСЕЛЕЦ, ЗАВЕТ, РАЗГРАД",2013-05-15,"Община Девня","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,РАЙКОВ,ДОНЧЕВ,,"С.ГОРЕН ЧИФЛИК, ДОЛНИ ЧИФЛИК, ВАРНА",2013-05-21,"Община Долни чифлик","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,РАЙКОВ,КОЕВ,,"ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,РАЙКОВ,КОЕВ,,"ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2014-02-12,"Разследващи полицаи","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,РАЙНОВ,МИНЧЕВ,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2014-02-19,"Община Добрич","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,РАЙНОВ,МИНЧЕВ,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2014-02-19,"Община Добричка","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,РАЙЧЕВ,МИРЧЕВ,1957-11-03,"С.ПЛАЗИЩЕ, ДЖЕБЕЛ, КЪРДЖАЛИ",2014-10-22,"Община Джебел","Решение № 2-416 от 22.10.2014 г. - община Джебел","Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; разходни документи от ръководилия го щатен служител; документи от ръководилия го щатен служител; картони - обр. 1 – 2 бр. и 2; рег. дневник; дело № 22257" ХРИСТО,РАЙЧЕВ,МИРЧЕВ,1957-11-03,"С.ПЛАЗИЩЕ, ДЖЕБЕЛ, КЪРДЖАЛИ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Решение № 2-566 от 16.10.2015 г. - Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; разходни документи от ръководилия го щатен служител; документи от ръководилия го щатен служител; картони - обр. 1 – 2 бр. и 2; рег. дневник; дело № 22257; доклад на служба „Военна информация” изх. № 2424/22.10.2007 г." ХРИСТО,РАЛЕВ,ХРИСТОВ,,"С.ЦАР АСЕН, ПОПОВО, ТЪРГОВИЩЕ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,РАХНЕВ,ИВАНОВ,,"ГР.СУНГУРЛАРЕ, СУНГУРЛАРЕ, БУРГАС",2013-02-27,"Община Сунгурларе","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,РАЧЕВ,МАРКОВ,,"ГР.КАЗАНЛЪК, КАЗАНЛЪК, СТАРА ЗАГОРА",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,РАЧЕВ,РАЧЕВ,1954-01-28,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 153 от 27.07.2010 г. - Министерство на вътрешните работи","Със заповед № 3864/ 22.08.1983 г. е назначен за разузнавач; със заповед № 125/ 10.08.1987 г. е преназначен за ст. разузнавач; със заповед № 1/ 03.01.1990 г. е преназначен за инспектор." ХРИСТО,РАЧЕВ,ХРИСТОВ,,"С.МИРОВЕЦ, ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ",2009-04-15,"Държавна агенция за метрология и технически надзор","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,РАЧЕВ,ХРИСТОВ,,"ГР.СЕВЛИЕВО, СЕВЛИЕВО, ГАБРОВО",2016-01-19,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Габрово","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,РАШЕВ,ТАРЛЬОВСКИ,,"С.БОРОВАН, БОРОВАН, ВРАЦА",2013-10-15,"Община Борован","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,РАШКОВ,ХРИСТОВ,,"ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-06-11,"Община Велико Търново","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,РАШКОВ,ХРИСТОВ,,"ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,РУСИМОВ,МЛАДЕНОВ,,"ГР.ОРЯХОВО, ОРЯХОВО, ВРАЦА",2014-01-15,"Община Хайредин","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,РУСКОВ,ХИНКОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-12-02,"Национална здравноосигурителна каса","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,РУСКОВ,ХИНКОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,РУСКОВ,ХИНКОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,САВОВ,АРАБАДЖИЕВ,1956-05-19,"С.КОНСТАНТИН, ЕЛЕНА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2011-02-15,"Агенция ""Митници""","Решение № 185 от 15.02.2011 г. - Агенция ""Митници""","Със заповед № 232/ 14.12.1983 г. е назначен за ст. разузнавач; със заповед № 76/ 19.03.1986 г. е преназначен за ст. разузнавач в ОТУ; със заповед № 33/ 02.03.1987 г. е преназначен за ст. разузнавач във ВГУ; със заповед № 123/ 02.08.1988 г. е преназначен за инспектор" ХРИСТО,САВОВ,АРАБАДЖИЕВ,1956-05-19,"С.КОНСТАНТИН, ЕЛЕНА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 153 от 27.07.2010 г. - Министерство на вътрешните работи","Със заповед № 232/ 14.12.1983 г. е назначен за ст. разузнавач; със заповед № 76/ 19.03.1986 г. е преназначен за ст. разузнавач в ОТУ; със заповед № 33/ 02.03.1987 г. е преназначен за ст. разузнавач във ВГУ; със заповед № 123/ 02.08.1988 г. е преназначен за инспектор." ХРИСТО,САВОВ,ДИМИТРОВ,,"С.СОКОЛИЦА, КАРЛОВО, ПЛОВДИВ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,САВЧЕВ,БАШЕВ,,"ГР.ГАБРОВО, ГАБРОВО, ГАБРОВО",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,САВЧЕВ,БАШЕВ,,"ГР.ГАБРОВО, ГАБРОВО, ГАБРОВО",2014-01-22,"Община Габрово","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,САВЧЕВ,БАШЕВ,,"ГР.ГАБРОВО, ГАБРОВО, ГАБРОВО",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,САВЧЕВ,ПЕТКОВ,,"С.БЪРКАЧЕВО, БЯЛА СЛАТИНА, ВРАЦА",2013-10-23,"Община Бяла Слатина","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,САВЧЕВ,ХРИСТОВ,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2009-05-21,"Европейски парламент","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,САВЧЕВ,ХРИСТОВ,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2009-10-14,"Национален осигурителен институт","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,САНДЕВ,АТАНАСОВ,,"С.ПОКРОВНИК, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2011-07-27,"Община Благоевград","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,САНДЕВ,ХРИСТОВ,,"С.ЖЕЛЕЗНИЦА, СИМИТЛИ, БЛАГОЕВГРАД",2013-06-05,"Община Елена","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,САШЕВ,МИЛКОВ,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,САШОВ,ЦУЦУМАНСКИ,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2016-02-18,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Кюстендил","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,СВЕТОСЛАВОВ,ВЕЛИЧКОВ,,"С.СТАМБОЛОВО, ПАВЛИКЕНИ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-06-26,"Община Павликени","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,СВЕТОСЛАВОВ,ВЕЛИЧКОВ,,"С.СТАМБОЛОВО, ПАВЛИКЕНИ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,СВЕТОСЛАВОВ,ВЕЛИЧКОВ,,"С.СТАМБОЛОВО, ПАВЛИКЕНИ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-12-08,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Велико Търново","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,СВЕТОСЛАВОВ,ПЕЕВСКИ,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2016-01-14,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Враца","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,СИВКОВ,ПАЧЕВ,,"С.ПЕТКОВО, СМОЛЯН, СМОЛЯН",2014-06-18,"Университет по архитектура, строителство и геодезия","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,СИМЕОНОВ,ВАСИЛЕВ,,"ГР.ИВАЙЛОВГРАД, ИВАЙЛОВГРАД, ХАСКОВО",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", ХРИСТО,СИМЕОНОВ,МАЛЕВ,,"С.ОГНЯНОВО, ГЪРМЕН, БЛАГОЕВГРАД",2011-04-05,"Община Гърмен","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,СИМЕОНОВ,СИМЕОНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-10-25,"Изпълнителна агенция ""Главна инспекция по труда""","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,СИМЕОНОВ,СИМЕОНОВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,СИМЕОНОВ,ХРИСТОВ,,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,СИМЕОНОВ,ШАЙКОВ,,"ГР.ПЕТРИЧ, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2011-02-15,"Агенция ""Митници""","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,СЛАВЕВ,ХРИСТОВ,1954-10-20,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Решение № 2-581 от 24.11.2015 г. - кандидати за общински съветници – област Благоевград","

Рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр.; протокол № 4/ 1990 г. за унищожаване лично дело IА-1866 (Бл); протокол № 2/ 1990 г. с предложение за унищожаване работно дело IР-1463-А (Бл).

" ХРИСТО,СЛАВЕЕВ,САВОВ,,"ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, БЛАГОЕВГРАД",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,СЛАВКОВ,РАДЕВ,,"С.ПОДЕМ, ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ, ПЛЕВЕН",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,СЛАВОВ,ИВАНОВ,,"С.БЛАГОЕВО, РАЗГРАД, РАЗГРАД",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,СЛАВОВ,КАЗАКОВ,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,СЛАВОВ,КЮЧУКОВ,1962-07-19,"ГР.ПРОВАДИЯ, ПРОВАДИЯ, ВАРНА",2011-06-16,"Висша атестационна комисия","Решение № 230 от 16.06.2011 г. - ВАК","Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание; документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка – 2 бр.; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; лично дело IА-1206 (Вн), работно дело IР-634 (Вн)" ХРИСТО,СЛАВОВ,ПЕТРОВ,,"ГР.ДУПНИЦА, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,СЛАВОВ,ФИЛОВ,,"ГР.ЧИРПАН, ЧИРПАН, СТАРА ЗАГОРА",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,СЛАВЧЕВ,КИРЧЕВ,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,СЛАВЧЕВ,МАДЖАРОВ,1923-04-13,"С.ДЪБОВА МАХАЛА, БРУСАРЦИ, МОНТАНА",2015-04-01,"Община Лом","Решение № 2-483 от 01.04.2015 г. - община Лом","Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документи от щатен служител, съдържащи се в лично дело IА-510 (Мх) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр.; протокол рег. № III-72/ 23.04.1990 г. с предложение за унищожаване лично дело IА-510 (Мх) (налично); протокол рег. № III-74/ 23.04.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело IР-44 (Мх)." ХРИСТО,СЛАВЧЕВ,СЛАВОВ,,"ГР.ПЛАЧКОВЦИ, ТРЯВНА, ГАБРОВО",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,СЛАВЧЕВ,СЛАВОВ,,"ГР.ПЛАЧКОВЦИ, ТРЯВНА, ГАБРОВО",2016-01-19,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Габрово","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,СМАРАНДЕВ,ХРИСТОВ,,"ГР.КУБРАТ, КУБРАТ, РАЗГРАД",2014-10-08,"Длъжници към Първа частна банка","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,СМИЛЕНОВ,МАРЧЕВ,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2011-10-05,"Администрация на Народното събрание","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,СОТИРОВ,АНГЕЛОВ,,"ГР.ТРЪН, ТРЪН, ПЕРНИК",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,СПАСОВ,БАРАКОВСКИ,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2011-07-27,"Община Благоевград","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,СПАСОВ,БОНЕВ,,"С.ЧЕРВЕН БРЕГ, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2014-12-09,"Община Дупница","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,СПАСОВ,ПАШАЛИЕВ,,"ГР.ПЪРВОМАЙ, ПЪРВОМАЙ, ПЛОВДИВ",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,СПАСОВ,ПАШАЛИЕВ,,"ГР.ПЪРВОМАЙ, ПЪРВОМАЙ, ПЛОВДИВ",2014-11-13,"Община Крумовград","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,СПАСОВ,РОДИН,,"С.ЦЕРОВА КОРИЯ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-06-11,"Община Велико Търново","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,СПАСОВ,ТРАЙКОВ,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,СПАСОВ,ХРИСТОВ,,"С.КИТИНО, АНТОНОВО, ТЪРГОВИЩЕ",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,СПИРИДОНОВ,ИГНАТОВ,,"С.КОМАРЕВО, ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ, ПЛЕВЕН",2015-06-23,"Община Долна Митрополия","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,СПИРОВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.РАЗЛОГ, РАЗЛОГ, БЛАГОЕВГРАД",2011-04-28,"Община Разлог","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,СПИРОВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.РАЗЛОГ, РАЗЛОГ, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,СПИРОВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.РАЗЛОГ, РАЗЛОГ, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,СРЕБРОВ,ВАСИЛЕВ,,"С.ЛЮЛЯКОВО, РУЕН, БУРГАС",2013-03-06,"Община Руен","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,СТАВРОВ,ФИЛАТОВ,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,СТАЙКОВ,ХРИСТОВ,,"С.ЕКЗАРХ АНТИМОВО, КАРНОБАТ, БУРГАС",2012-09-18,"Национална художествена академия","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,СТАЙНОВ,СТАЙНОВ,1950-04-05,"ГР.КАРНОБАТ, КАРНОБАТ, БУРГАС",2013-01-09,"Община Карнобат","Решение № 2-124 от 09.01.2013 г. - община Карнобат","Рег. дневник; картон обр. 6; протокол рег. № С 202/ 09.04.1990 г. с предложение материалите на Я/К ""Мотела""." ХРИСТО,СТАМЕНОВ,КОМИТСКИ,,"С.КРИВА БАРА, КОЗЛОДУЙ, ВРАЦА",2013-10-30,"Община Козлодуй","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,СТАНЕВ,ИВАНОВ,,"С.ПРОЛОМ, КАРЛОВО, ПЛОВДИВ",2015-09-09,"Община Карлово","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,СТАНЕВ,ИВАНОВ,,"С.ПРОЛОМ, КАРЛОВО, ПЛОВДИВ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,СТАНЕВ,ФЛОРОВ,,"С.ЗЛАТИЯ, ВЪЛЧЕДРЪМ, МОНТАНА",2012-01-12,"Министерство на образованието","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,СТАНЕВ,ХРИСТОВ,,"ГР.ЕТРОПОЛЕ, ЕТРОПОЛЕ, СОФИЙСКА",2009-12-09,"Печатни издания","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,СТАНЕВ,ХРИСТОВ,,"С.АРМЕНИТЕ, ГАБРОВО, ГАБРОВО",2014-01-22,"Община Габрово","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,СТАНИСЛАВОВ,ТАРАКЧИЕВ,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2007-09-04,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,СТАНКОВ,ПАВЛОВ,1941-01-20,"С.КАРАВЕЛОВО, НИКОЛА КОЗЛЕВО, ШУМЕН",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1" ХРИСТО,СТАНЧЕВ,МАЖГУРОВ,,"С.ОРЕШАК, ТРОЯН, ЛОВЕЧ",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,СТАНЧЕВ,МАЖГУРОВ,,"С.ОРЕШАК, ТРОЯН, ЛОВЕЧ",2015-02-11,"Община Троян","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,СТАНЧЕВ,ТОМОВСКИ,1954-02-21,"С.БОРИНО, БОРИНО, СМОЛЯН",2008-09-16,"Държавна агенция по горите","Решение № 47 от 16.09.2008 г. - държавни агенции","Рег. дневник; картон обр. 4; протокол № 1/ 1991 г. за унищожаване на дело IЯ-256" ХРИСТО,СТАТЕВ,АНГЕЛОВ,,"ГР.ШАБЛА, ШАБЛА, ДОБРИЧ",2014-02-24,"Община Каварна","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,СТЕФАНОВ,АТАНАСОВ,1955-03-04,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2012-10-17,"Министерство на икономиката, енергетиката и туризма","Решение № 2-89 от 17.10.2012 г. - Министерството на икономиката, енергетиката и туризма","Със заповед № 474/ 17.06.1985 г. е назначен за разузнавач; със заповед № 18/ 09.01.1989 г. е изпратен на 5 месечна школа в КГБ-СССР." ХРИСТО,СТЕФАНОВ,БОЖИНОВ,,"С.ГЛАВА, ЧЕРВЕН БРЯГ, ПЛЕВЕН",2015-07-28,"Община Червен бряг","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,СТЕФАНОВ,БОЯДЖИЕВ,,"ГР.ДОЛНА БАНЯ, ДОЛНА БАНЯ, СОФИЙСКА",2011-01-26,"Министерство на отбраната","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,СТЕФАНОВ,ГАГОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-03-14,"Софийски университет ""Св. Климент Охридски""","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,СТЕФАНОВ,ГЕНДЖОВ,,"С.КЕРЕКА, ДРЯНОВО, ГАБРОВО",2014-01-28,"Община Дряново","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,СТЕФАНОВ,ГЛУШКОВ,1942-11-29,"ГР.БАЛЧИК, БАЛЧИК, ДОБРИЧ",2011-06-16,"Висша атестационна комисия","Решение № 230 от 16.06.2011 г. - ВАК","Рег. дневник; картон обр. 6; протокол рег. № 25/ 21.03.1990 г. за отделяне за унищожаване на дело IЯ-164 (В.Т.)" ХРИСТО,СТЕФАНОВ,ГЛУШКОВ,1942-11-29,"ГР.БАЛЧИК, БАЛЧИК, ДОБРИЧ",2012-06-14,"Великотърновскиуниверситет Св. Св. Кирил и Методий","Решение № 2-16 от 14.06.2012 г. - Великотърновския университет ""Св. Св. Кирил и Методий""","Рег. дневник; картон обр. 6; протокол рег. № 25/ 21.03.1990 г. за отделяне за унищожаване на дело IЯ-164 (В.Т.)" ХРИСТО,СТЕФАНОВ,ДОСЕВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2013-04-03,"Община Варна","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,СТЕФАНОВ,ЗАХАРИЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-04-15,"Държавна агенция за метрология и технически надзор","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,СТЕФАНОВ,ИЛИЕВ,,"С.ОРЕШАК, ТРОЯН, ЛОВЕЧ",2015-02-11,"Община Троян","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,СТЕФАНОВ,КАЗАКОВ,,"ГР.МОНТАНА, МОНТАНА, МОНТАНА",2013-10-09,"Длъжници към ОББ","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,СТЕФАНОВ,КЛИМЕНТОВ,,"ГР.ПЕЩЕРА, ПЕЩЕРА, ПАЗАРДЖИК",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,СТЕФАНОВ,КОЛЕНЦОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,СТЕФАНОВ,МЕРДЖАНОВ,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,СТЕФАНОВ,МИЛЕВ,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,СТЕФАНОВ,МИРЕВСКИ,,"ГР.ТРОЯН, ТРОЯН, ЛОВЕЧ",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,СТЕФАНОВ,МУСЕВ,,"С.КОНСТАНТИНОВО, ВАРНА, ВАРНА",2013-04-10,"Община Белослав","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,СТЕФАНОВ,ПЕНЧЕВ,,"ГР.ПАВЛИКЕНИ, ПАВЛИКЕНИ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,СТЕФАНОВ,ПЕНЧЕВ,,"ГР.ПАВЛИКЕНИ, ПАВЛИКЕНИ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,СТЕФАНОВ,ПЕНЧЕВ,,"ГР.ПАВЛИКЕНИ, ПАВЛИКЕНИ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,СТЕФАНОВ,ПЕНЧЕВ,,"ГР.ПАВЛИКЕНИ, ПАВЛИКЕНИ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-12-08,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Велико Търново","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,СТЕФАНОВ,ПЕТРОВ,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2008-07-30,"Държавна агенция Държавен резерв и вoeнновременни запаси","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,СТЕФАНОВ,СТЕФАНОВ,,"С.ТРИ КЛАДЕНЦИ, ВРАЦА, ВРАЦА",2013-11-13,"Община Враца","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,СТЕФАНОВ,СТЕФАНОВ,,"ГР.ГАБРОВО, ГАБРОВО, ГАБРОВО",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,СТЕФАНОВ,ТАСКОВ,,"С.ДОЛЕЦ, ПОПОВО, ТЪРГОВИЩЕ",2013-07-03,"Длъжници към Стопанска банка","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,СТЕФАНОВ,ТОМОВ,,"ГР.ЛЯСКОВЕЦ, ЛЯСКОВЕЦ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-07-24,"Община Лясковец","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,СТЕФАНОВ,ХАДЖИЦОНЕВ,,"ГР.СЕВЛИЕВО, СЕВЛИЕВО, ГАБРОВО",2013-07-03,"Длъжници към Стопанска банка","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,СТЕФАНОВ,ХОЛИОЛЧЕВ,1931-12-28,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-06-10,"Държавна агенция Архиви","Решение № 37 от 10.06.2008 г. - държавни агенции и държавни комисии","Рег. дневник; картон обр. 4; протокол № 76/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-24814 и работно дело IР-9762 – 2 тома; картони обр. 1 и обр. 3; лично и работно дело 10-2052;" ХРИСТО,СТЕФАНОВ,ХРИСТОВ,,"ГР.ГАБРОВО, ГАБРОВО, ГАБРОВО",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,СТЕФАНОВ,ХРИСТОВ,,"ГР.ГАБРОВО, ГАБРОВО, ГАБРОВО",2016-01-19,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Габрово","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,СТЕФАНОВ,ХРИСТОВ,,"С.ОХРИД, БОЙЧИНОВЦИ, МОНТАНА",2015-03-11,"Община Бойчиновци","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,СТЕФАНОВ,ХРИСТОВ,,"ГР.ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2015-02-04,"Община Ловеч","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,СТЕФАНОВ,ХУБАНОВ,,"С.КОЗАРЕВЕЦ, ЛЯСКОВЕЦ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,СТЕФАНОВ,ЦАНЕВ,,"ГР.ТРЯВНА, ТРЯВНА, ГАБРОВО",2014-01-28,"Община Трявна","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,СТЕФАНОВ,ЧОЛАКОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-09-18,"Община Видин","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,СТЕФАНОВ,ЧОЛАКОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-10-14,"Община Стамболийски","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,СТЕФАНОВ,ЯНИНСКИ,,"С.КУНИНО, РОМАН, ВРАЦА",2014-01-15,"Община Роман","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,СТИЛИЯНОВ,КОЗНИЧКИ,,"ГР.ДУПНИЦА, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2009-12-02,"Национална здравноосигурителна каса","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,СТИЛИЯНОВ,КОЗНИЧКИ,,"ГР.ДУПНИЦА, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,СТОЕВ,ЖЕЛЯЗКОВ,,"ГР.БАЛЧИК, БАЛЧИК, ДОБРИЧ",2014-02-12,"Община Балчик","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,СТОЕВ,ХРИСТОВ,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,СТОИЛОВ,ВЪЛЧЕВ,,"ГР.ПЪРВОМАЙ, ПЪРВОМАЙ, ПЛОВДИВ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,СТОИЛОВ,ИВАНОВ,,"С.КЛАДНИЦА, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2015-06-01,"Община Перник","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,СТОИЛОВ,НИКОЛОВ,,"ГР.КОСТИНБРОД, КОСТИНБРОД, СОФИЙСКА",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,СТОИЧКОВ,СТОИЧКОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2015-01-21,"Български олимпийски комитет","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,СТОЙКОВ,БОЯДЖИЕВ,,"С.БАНЯ, РАЗЛОГ, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,СТОЙКОВ,КОСТАДИНОВ,,"С.МАРЯН, ЕЛЕНА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-06-05,"Община Елена","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,СТОЙКОВ,ТЕРЗИЕВ,,"ГР.ТРОЯН, ТРОЯН, ЛОВЕЧ",2015-02-11,"Община Троян","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,СТОЙКОВ,ТЕРЗИЕВ,,"ГР.ТРОЯН, ТРОЯН, ЛОВЕЧ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,СТОЙКОВ,ХРИСТОВ,,"С.ЙОГЛАВ, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", ХРИСТО,СТОЙКОВ,ХРИСТОВ,,"С.ДРАГАНОВЦИ, ЕЛЕНА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,СТОЙКОВ,ХРИСТОВ,1949-11-09,"С.МАЛИ ВЪРБОВНИК, БОБОВ ДОЛ, КЮСТЕНДИЛ",2012-07-04,"Конфедерация на независимите синдикати в България","Решение № 2-30 от 04.07.2012 г. - Конфедерация на независимите синдикати в България","Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; протокол № 82/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-23729 и на работно дело IР-8544." ХРИСТО,СТОЙНЕВ,СТАВРЕВ,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2013-04-17,"Кредитни длъжници към банка ТЕКСИМ","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,СТОЙНЕВ,ХАРАЛАМПИЕВ,,"С.МОМИНО, ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,СТОЙНОВ,СТОЙНОВ,,"С.ГРАДНИЦА, СЕВЛИЕВО, ГАБРОВО",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,СТОЙНОВ,ТРЪНЧЕВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,СТОЙЧЕВ,БАШАЛОВ,,"С.СТРУПЕЦ, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,СТОЙЧЕВ,ПАНАЙОТОВ,,"ГР.ЕЛХОВО, ЕЛХОВО, ЯМБОЛ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,СТОЯДИНОВ,ХРИСТОВ,1950-06-10,"С.ДЕВИНО, АНТОНОВО, ТЪРГОВИЩЕ",2010-04-27,"Националната служба за охрана","Решение № 127 от 27.04.2010 г. - Национална служба за охрана","Със заповед № 1454/ 04.10.1984 г. е назначен за зам. н-к на отделение; със заповед № 1436/ 14.09.1987 г. е преназначен за н-к на отделение." ХРИСТО,СТОЯНОВ,АТАНАСОВСКИ,,"ГР.СИМИТЛИ, СИМИТЛИ, БЛАГОЕВГРАД",2011-08-09,"Агенция Пътна инфраструктура","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,СТОЯНОВ,АТАНАСОВСКИ,,"ГР.СИМИТЛИ, СИМИТЛИ, БЛАГОЕВГРАД",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,СТОЯНОВ,БАХАНОВ,,"ГР.САНДАНСКИ, САНДАНСКИ, БЛАГОЕВГРАД",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,СТОЯНОВ,БОЗОВ,,"ГР.СМОЛЯН, СМОЛЯН, СМОЛЯН",2013-04-03,"Община Варна","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,СТОЯНОВ,БОЗОВ,,"ГР.СМОЛЯН, СМОЛЯН, СМОЛЯН",2013-06-03,"Частични местни избори - 30.06.2013","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,СТОЯНОВ,БОЗОВ,,"ГР.СМОЛЯН, СМОЛЯН, СМОЛЯН",2014-05-09,"Избори за Европейски парламент 2014 г.","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,СТОЯНОВ,БОЗОВ,,"ГР.СМОЛЯН, СМОЛЯН, СМОЛЯН",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,СТОЯНОВ,БОНЧЕВ,,"ГР.ЛЮБИМЕЦ, ЛЮБИМЕЦ, ХАСКОВО",2014-07-15,"Аграрен университет - Пловдив","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,СТОЯНОВ,ДЕНЕВ,,"С.ВОНЕЩА ВОДА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,СТОЯНОВ,ДЖУРОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-01-28,"Комисия за защита на потребителите","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,СТОЯНОВ,ДРАГАНЧЕВ,,"ГР.ПОПОВО, ПОПОВО, ТЪРГОВИЩЕ",2012-06-14,"Технически университет Варна","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,СТОЯНОВ,ЖЕЛЯЗКОВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2013-05-15,"Община Вълчи дол","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,СТОЯНОВ,ЖЕЧЕВ,,"ГР.ДЕВНЯ, ДЕВНЯ, ВАРНА",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,СТОЯНОВ,ИВАНОВ,,"С.РУЕН, КУКЛЕН, ПЛОВДИВ",2015-08-11,"Община Асеновград","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,СТОЯНОВ,ЙОНКОВ,,"С.ДАМЯНОВО, СЕВЛИЕВО, ГАБРОВО",2014-01-22,"Община Габрово","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,СТОЯНОВ,ЙОРДАНОВ,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2012-07-25,"Конфедерация на независимите синдикати в България","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,СТОЯНОВ,КАРАСТОЯНОВ,,"ГР.РАЗГРАД, РАЗГРАД, РАЗГРАД",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,СТОЯНОВ,КАРАСТОЯНОВ,,"ГР.РАЗГРАД, РАЗГРАД, РАЗГРАД",2015-11-17,"Община Разград","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,СТОЯНОВ,КОСТАДИНОВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,СТОЯНОВ,КОСТАДИНОВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,СТОЯНОВ,КОСТАДИНОВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,СТОЯНОВ,КРЪСТЕВ,,"ГР.ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,СТОЯНОВ,МАТЕВ,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", ХРИСТО,СТОЯНОВ,МАЧИКОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-01-07,"Община Кюстендил","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,СТОЯНОВ,МИТЕВ,1945-10-16,"С.ЗЕЛЕН ДОЛ, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 153 от 27.07.2010 г. - Министерство на вътрешните работи","Със заповед № 3548/ 05.10.1979 г. е назначен за зам. н-к на разузнавателно отделение." ХРИСТО,СТОЯНОВ,НИКОЛОВ,,"С.ВОДЕН, БОЛЯРОВО, ЯМБОЛ",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,СТОЯНОВ,ПЕТКОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-03-16,"Министерство на външните работи","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,СТОЯНОВ,ПЕТРОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,СТОЯНОВ,ПЕТРОВ,,"С.ЧЕРЕПОВО, ХАРМАНЛИ, ХАСКОВО",2012-07-04,"Конфедерация на независимите синдикати в България","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,СТОЯНОВ,СТОЙКОВ,,"С.ГОРЕМЕ, СТРУМЯНИ, БЛАГОЕВГРАД",2011-05-04,"Община Струмяни","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,СТОЯНОВ,ХРИСТОВ,,"ГР.ГАБРОВО, ГАБРОВО, ГАБРОВО",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,СТОЯНОВ,ХРИСТОВ,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,СТОЯНОВ,ХРИСТОВ,,"С.БАЛКАНЦИ, СТРАЖИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2008-09-16,"Държавна агенция по горите","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,СТОЯНОВ,ХРИСТОВ,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2015-04-28,"Община Пазарджик","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,СТОЯНОВ,ХРИСТОВ,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,СТОЯНОВ,ХРИСТОВ,,"ГР.ТУТРАКАН, ТУТРАКАН, СИЛИСТРА",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,СТОЯНОВ,ХРИСТОВ,1941-06-06,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2014-03-24,"Великотърновски университет Св. Св. Кирил и Методий","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1" ХРИСТО,СТОЯНОВ,ХРИСТОВ,,"С.СОПОТ, УГЪРЧИН, ЛОВЕЧ",2010-10-13,"Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,СТОЯНОВ,ХРИСТОВ,,"С.СИТОВО, БОЛЯРОВО, ЯМБОЛ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,СТОЯНОВ,ЧОЛАКОВ,,"С.РАКОВО, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2010-01-28,"Комисия за защита на потребителите","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,СТОЯНОВ,ШИРОКОВ,,"ГР.ПОМОРИЕ, ПОМОРИЕ, БУРГАС",2015-12-01,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,СТОЯНОВ,ЮНГАРЕВ,,"ГР.ШИВАЧЕВО, ТВЪРДИЦА, СЛИВЕН",2012-09-26,"Българска търговско-промишлена палата","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,СТОЯНОВ,ЮНГАРЕВ,,"ГР.ШИВАЧЕВО, ТВЪРДИЦА, СЛИВЕН",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,СТРАШИМИРОВ,ГРЪНЧАРОВ,1943-03-17,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2012-08-07,"Пловдивски университет ""Паисий Хилендарски""","Решение № 2-52 от 07.08.2012 г. - Пловдивски университет ""Паисий Хилендарски""","Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, документи за получено възнаграждение, разходен документ, отчетен от ръководил го щатен служител, собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководили го щатни служители, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-3300 (В.Т.) и в работно дело IР-890 (В.Т.) – 2 тома; рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр." ХРИСТО,СТРАШИМИРОВ,ГРЪНЧАРОВ,1943-03-17,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2014-03-24,"Великотърновски университет Св. Св. Кирил и Методий","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1" ХРИСТО,ТАНЕВ,КОЛЕВ,,"ГР.БЪЛГАРОВО, БУРГАС, БУРГАС",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ТАНЕВ,ХРИСТОВ,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ТАНЧЕВ,ТАНЧЕВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2008-11-13,"Държавна агенция по туризъм","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ТАШЕВ,ПАНАЙОТОВ,,"С.ПЕТКОВО, СМОЛЯН, СМОЛЯН",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ТАШЕВ,ПАНАЙОТОВ,,"С.ПЕТКОВО, СМОЛЯН, СМОЛЯН",2014-11-26,"Община Кърджали","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ТАШЕВ,ПАНАЙОТОВ,,"С.ПЕТКОВО, СМОЛЯН, СМОЛЯН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ТАШЕВ,ТАШЕВ,,"ГР.АРДИНО, АРДИНО, КЪРДЖАЛИ",2012-02-13,"Общество Бяло Братство България","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ТЕМЕЛКОВ,ПЕТКАНЧЕВ,,"С.БРАТОВО, БУРГАС, БУРГАС",2013-01-23,"Община Бургас","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ТЕНЕВ,ДЮЛГЕРОВ,,"ГР.СВИЛЕНГРАД, СВИЛЕНГРАД, ХАСКОВО",2011-02-15,"Агенция ""Митници""","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ТЕНЕВ,КАПСАМУНОВ,1966-11-18,"ГР.КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Решение № 184 от 09.02.2011 г. - Агенция за социално подпомагане","Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; лично дело IА-2189 (Кж); протокол рег. № 15/ 26.03.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело IР-1943." ХРИСТО,ТЕОФАНОВ,КУЮМДЖИЕВ,,"ГР.КАВАРНА, КАВАРНА, ДОБРИЧ",2014-02-24,"Община Каварна","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ТОДЕВ,ИВАНОВ,,"С.ВЪГЛАРОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2014-09-10,"Длъжници към банка Хеброс","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ТОДОРОВ,АНДОНОВ,,"ГР.АСЕНОВГРАД, АСЕНОВГРАД, ПЛОВДИВ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ТОДОРОВ,БУТРАКОВ,,"С.ДОБРОПЛОДНО, ВЕТРИНО, ВАРНА",2013-04-10,"Община Ветрино","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ТОДОРОВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.ИСПЕРИХ, ИСПЕРИХ, РАЗГРАД",2015-11-05,"Община Исперих","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ТОДОРОВ,ГЕРГИНСКИ,1948-06-12,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-02-12,Министерства,"Решение № 25 от 12.02.2008 г. - министър-председатели, заместник министър-председатели, министри и заместник-министри","Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IА-28966 МФ; работно дело IР-12733;" ХРИСТО,ТОДОРОВ,ДАИЕВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2011-06-16,"Висша атестационна комисия","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ТОДОРОВ,ДЕЧЕВ,,"ГР.ЦАР КАЛОЯН, ЦАР КАЛОЯН, РАЗГРАД",2012-09-26,"Българска търговско-промишлена палата","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ТОДОРОВ,ДЕЧЕВ,,"ГР.ЦАР КАЛОЯН, ЦАР КАЛОЯН, РАЗГРАД",2014-09-24,"Длъжници към банка Биохим","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ТОДОРОВ,ДЕЧЕВ,1951-02-28,"ГР.ЦАР КАЛОЯН, ЦАР КАЛОЯН, РАЗГРАД",2015-11-11,"Приватизирани предприятия - Шумен","Неустановане принадлежност", ХРИСТО,ТОДОРОВ,ДИМИТРОВ,,"ГР.ПРОВАДИЯ, ПРОВАДИЯ, ВАРНА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ТОДОРОВ,ДИМИТРОВ,,"ГР.ПРОВАДИЯ, ПРОВАДИЯ, ВАРНА",2015-12-17,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Варна","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ТОДОРОВ,ДОНЧЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-07-24,"УниКредит Булбанк АД","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ТОДОРОВ,ЗАХАРИЕВ,,"ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-10-02,"Обединена българска банка","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ТОДОРОВ,ЗЛАТАНОВ,,"С.ГОРНИК, ЧЕРВЕН БРЯГ, ПЛЕВЕН",2010-04-27,"Националната служба за охрана","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ТОДОРОВ,ЗЛАТАРЕВ,,"ГР.ВЕЛИНГРАД, ВЕЛИНГРАД, ПАЗАРДЖИК",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ТОДОРОВ,ИВАНОВ,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ТОДОРОВ,ЙОРДАНОВ,,"ГР.ДУЛОВО, ДУЛОВО, СИЛИСТРА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ТОДОРОВ,КАРАСТОЯНОВ,,"ГР.ТОПОЛОВГРАД, ТОПОЛОВГРАД, ХАСКОВО",2010-09-29,"Регионални печатни издания","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ТОДОРОВ,КОВАЧЕВ,,"ГР.СРЕДЕЦ, СРЕДЕЦ, БУРГАС",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ТОДОРОВ,ЛИЛОВ,1950-11-20,"ГР.ПАВЛИКЕНИ, ПАВЛИКЕНИ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-07-16,"Община Плевен","Решение № 2-533 от 16.07.2015 г. - община Плевен","

Рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр. и обр. 6; писмо вх. № 2631/ 21.06.1990 г. за унищожаване с протокол № 40/ 05.03.1990 г. материалите на Я/К ""Вихрен""; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г.

" ХРИСТО,ТОДОРОВ,МАРИНОВ,1928-08-13,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-04-17,"Кредитни длъжници към банка БАЛКАНБАНК","Решение № 2-168 от 17.04.2013 г. - лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 - длъжници към банка ""БАЛКАНБАНК"" ","

Рег. дневник; картон обр. 4; протокол № 88/ 1990 г. за унищожаване лично дело IА-24516 и работно дело IР-9421.

" ХРИСТО,ТОДОРОВ,МАРИНОВ,1928-08-13,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-01-15,"Първа частна банка","Решение № 2-288 от 15.01.2014 г. - ""Първа частна банка"" АД","Рег. дневник; картон обр. 4; протокол № 88/ 1990 г. за унищожаване лично дело IА-24516 и работно дело IР-9421." ХРИСТО,ТОДОРОВ,МАРИНОВ,1928-08-13,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-06-18,"Длъжници към Държавна спестовна каса","Решение № 2-358 от 18.06.2014 г. - лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 - длъжници към ДСК","Рег. дневник; картон обр. 4; протокол № 88/ 1990 г. за унищожаване лично дело IА-24516 и работно дело IР-9421." ХРИСТО,ТОДОРОВ,МАРИНОВ,1928-08-13,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-10-08,"Длъжници към Първа частна банка","Решение № 2-409 от 08.10.2014 г. - лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 - длъжници към Първа частна банка","Рег. дневник; картон обр. 4; протокол № 88/ 1990 г. за унищожаване лично дело IА-24516 и работно дело IР-9421." ХРИСТО,ТОДОРОВ,МАТЕЕВ,,"С.ДОЙРЕНЦИ, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2014-02-12,"Община Генерал Тошево","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ТОДОРОВ,МЕДАРОВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2011-11-02,"Министерство на регионалното развитие и благоустройството","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ТОДОРОВ,МЕДАРОВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2015-07-07,"Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ТОДОРОВ,МИРЧЕВ,,"С.ИЗВОРОВО, АНТОНОВО, ТЪРГОВИЩЕ",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ТОДОРОВ,МИРЧЕВ,,"С.ИЗВОРОВО, АНТОНОВО, ТЪРГОВИЩЕ",2014-02-19,"Община Добрич","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ТОДОРОВ,НЕДЯЛКОВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2015-12-17,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Варна","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ТОДОРОВ,НИКОЛОВ,,"ГР.КАЗАНЛЪК, КАЗАНЛЪК, СТАРА ЗАГОРА",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ТОДОРОВ,ПЕТКОВ,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ТОДОРОВ,ПИРОВСКИ,,"ГР.МИЗИЯ, МИЗИЯ, ВРАЦА",2013-12-11,"Община Мизия","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ТОДОРОВ,ПИРОВСКИ,,"ГР.МИЗИЯ, МИЗИЯ, ВРАЦА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ТОДОРОВ,ПИРОВСКИ,,"ГР.МИЗИЯ, МИЗИЯ, ВРАЦА",2016-01-14,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Враца","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ТОДОРОВ,СИМЕОНОВ,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ТОДОРОВ,СЛАВЧЕВ,,"ГР.ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2011-08-09,"Агенция Пътна инфраструктура","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ТОДОРОВ,СЛАВЧЕВ,,"ГР.ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2012-10-10,"Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ТОДОРОВ,ТАРЕНГОВ,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2015-07-16,"Община Плевен","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ТОДОРОВ,ТАРЕНГОВ,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ТОДОРОВ,ТОДОРОВ,,"С.ТОДОР ИКОНОМОВО, КАОЛИНОВО, ШУМЕН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ТОДОРОВ,ТОДОРОВ,,"С.СУШИЦА, СТРАЖИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-02-13,"Община Несебър","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ТОДОРОВ,ТОДОРОВ,,"С.СУШИЦА, СТРАЖИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-12-01,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ТОДОРОВ,ТОДОРОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2015-08-04,"Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ТОДОРОВ,ТОДОРОВ,,"С.АЛТИМИР, БЯЛА СЛАТИНА, ВРАЦА",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ТОДОРОВ,ТОНЧЕВ,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2013-01-16,"Министерство на правосъдието","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ТОДОРОВ,ТОПАЛОВ,,"С.КРУШЕТО, ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-06-19,"Община Горна Оряховица","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ТОДОРОВ,УЗУНОВ,,"С.ЯНТРА, ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-06-19,"Община Горна Оряховица","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ТОДОРОВ,ХРИСТОВ,,"С.КАМЕНОВО, КУБРАТ, РАЗГРАД",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ТОДОРОВ,ХРИСТОВ,,"С.ГОРНО ПЕЩЕНЕ, ВРАЦА, ВРАЦА",2013-11-13,"Община Враца","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ТОДОРОВ,ХРИСТОВ,,"С.БЪЛГАРСКИ ИЗВОР, ТЕТЕВЕН, ЛОВЕЧ",2015-02-11,"Община Тетевен","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ТОДОРОВ,ХРИСТОВ,,"ГР.ДОЛНИ ЧИФЛИК, ДОЛНИ ЧИФЛИК, ВАРНА",2015-12-17,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Варна","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ТОДОРОВ,ХРИСТОВ,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ТОДОРОВ,ХРИСТОВ,,"ГР.ПЛАЧКОВЦИ, ТРЯВНА, ГАБРОВО",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ТОДОРОВ,ХРИСТОВ,,"С.ХИТРИНО, ХИТРИНО, ШУМЕН",2013-03-20,"Община Аксаково","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ТОДОРОВ,ХРИСТОВ,,"С.ВЪРБОВКА, ПАВЛИКЕНИ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-06-26,"Община Павликени","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ТОДОРОВ,ХРИСТОВ,,"ГР.СИМИТЛИ, СИМИТЛИ, БЛАГОЕВГРАД",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ТОДОРОВ,ХРИСТОВ,,"ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-12-08,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Велико Търново","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ТОДОРОВ,ХРИСТОЗОВ,,"ГР.ДИМИТРОВГРАД, ДИМИТРОВГРАД, ХАСКОВО",2013-04-17,"Кредитни длъжници към банка БАЛКАНБАНК","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ТОДОРОВ,ЧОЛАШКИ,,"С.ДОЛНИ ЛУКОВИТ, ИСКЪР, ПЛЕВЕН",2015-07-07,"Община Искър","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ТОДОРОВ,ЯПРАКОВ,,"ГР.РАЗЛОГ, РАЗЛОГ, БЛАГОЕВГРАД",2008-03-18,"КТ Подкрепа","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ТОМИЛОВ,ПАНАЙОТОВ,,"ГР.ТРЪН, ТРЪН, ПЕРНИК",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ТОМОВ,ВЕЛЧЕВ,,"С.КОМАРЕВО, БЯЛА СЛАТИНА, ВРАЦА",2011-01-26,"Министерство на отбраната","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ТОМОВ,КАРАИВАНОВ,,"С.РЪЖДАК, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2013-05-29,"Длъжници към банка МИНЕРАЛБАНК","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ТОМОВ,КАРАИВАНОВ,,"С.РЪЖДАК, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2014-06-18,"Длъжници към Държавна спестовна каса","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ТОМОВ,КОСТУРСКИ,,"С.РАВНИЩЕ, ПРАВЕЦ, СОФИЙСКА",2015-02-04,"Община Луковит","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ТОМОВ,ХРИСТОВ,,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ТОМОВ,ХРИСТОВ,,"С.КУНИНО, РОМАН, ВРАЦА",2014-01-15,"Община Роман","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ТОМОВ,ЦИЛЕВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2015-02-18,"Български туристически съюз","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ТОНЧЕВ,БОЕВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ТОНЧЕВ,КРАЕВСКИ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-10-05,"Администрация на Народното събрание","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ТОТЕВ,ТОТЕВ,1939-12-12,"ГР.СИМЕОНОВГРАД, СИМЕОНОВГРАД, ХАСКОВО",2008-11-26,"Българска национална телевизия","Решение № 54 от 26.11.2008 г. - Българска национална телевизия","Документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картони обр. 4 и обр. 6; лично дело IА-33350." ХРИСТО,ТОТЕВ,ТОТЕВ,1939-12-12,"ГР.СИМЕОНОВГРАД, СИМЕОНОВГРАД, ХАСКОВО",2014-03-19,"Югозападен университет Неофит Рилски - Благоевград","Решение № 2-330 от 19.03.2014 г. - Югозападен университет ""Неофит Рилски""","

Документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картони обр. 4 и обр. 6; лично дело IА-33350.

" ХРИСТО,ТОТЕВ,ХРИСТОВ,,"ГР.ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ТОТЕВ,ХРИСТОВ,,"С.ЯНТРА, ДРЯНОВО, ГАБРОВО",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ТОШКОВ,СТАТЕЛОВ,,"ГР.ЛЯСКОВЕЦ, ЛЯСКОВЕЦ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ТОШКОВ,СТАТЕЛОВ,,"ГР.ЛЯСКОВЕЦ, ЛЯСКОВЕЦ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ТОШКОВ,СТАТЕЛОВ,,"ГР.ЛЯСКОВЕЦ, ЛЯСКОВЕЦ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-12-08,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Велико Търново","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ТОШКОВ,ТОШКОВ,,"С.ГРОЗДЬОВО, ДОЛНИ ЧИФЛИК, ВАРНА",2013-03-20,"Община Аксаково","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ТРАЙКОВ,МАНОЛОВ,,"С.ЛЕСНОВО, ЕЛИН ПЕЛИН, СОФИЙСКА",2009-10-14,"Национален осигурителен институт","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ТРЕНДАФИЛОВ,КАРАКАНЧЕВ,,"С.ДРЕН, РАДОМИР, ПЕРНИК",2008-03-18,"КТ Подкрепа","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ТРЕНДАФИЛОВ,ХРИСТОВ,,"ГР.КАРНОБАТ, КАРНОБАТ, БУРГАС",2013-01-09,"Община Карнобат","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ТРЕНДАФИЛОВ,ХРИСТОВ,,"ГР.КАРНОБАТ, КАРНОБАТ, БУРГАС",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ТРЕНДАФИЛОВ,ХРИСТОВ,1944-06-02,"С.ЗВЕЗДИЦА, ВАРНА, ВАРНА",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 153 от 27.07.2010 г. - Министерство на вътрешните работи","Със заповед № 614/ 06.02.1965 г. е назначен за мл. разузнавач; със заповед № 4624/ 17.11.1966 г. е преназначен за мл. разузнавач в управление I; със заповед № 268/ 12.10.1968 г. е преназначен за разузнавач VI степен; със заповед № 33/ 31.03.1969 г. е преназначен за разузнавач V степен в отдел II; със заповед № 62/ 13.04.1972 г. е преназначен за разузнавач II степен в управление II; със заповед № 41/ 26.02.1973 г. е преназначен за разузнавач I степен; със заповед № 123/ 12.03.1974 г. е преназначен за инспектор I. степен във ВГУ; със заповед № 90/ 04.03.1977 г. е преназначен за инспектор III степен; със заповед № 71/ 07.04.1980 г. е преназначен за зам. н-к на отделение; със заповед № 5548/ 30.12.1983 г. е преназначен за н-к на отделение; със заповед № 1178/ 21.03.1984 г.е изпратен на 3 месечен курс в КГБ-СССР." ХРИСТО,ТРИФОНОВ,КУЗМАНОВ,,"С.ЯНТРА, ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ТРИФОНОВ,ТАРЛЬОВСКИ,,"С.БОРОВАН, БОРОВАН, ВРАЦА",2013-11-13,"Община Враца","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ТРИФОНОВ,ХРИСТОВ,,"ГР.ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ТРИФОНОВ,ХРИСТОВ,,"ГР.ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2016-02-04,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Ловеч","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ФИЛЕВ,ИВАНОВ,1932-02-19,"С.ЛЕПИЦА, ЧЕРВЕН БРЯГ, ПЛЕВЕН",2015-07-28,"Община Червен бряг","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1" ХРИСТО,ФИЛИПОВ,ЗЛАТАНОВ,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2013-03-13,"Съюз на ловците и риболовците в България","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ФИЛИПОВ,ИВАНОВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2015-12-17,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Варна","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ФИЛИПОВ,ПАВЛОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-12-18,"Българско национално радио","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ФИЛИПОВ,ХРИСТОВ,1956-10-19,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 153 от 27.07.2010 г. - Министерство на вътрешните работи","Със заповед № 163/ 06.06.1984 г. е назначен за ст. разузнавач; със заповед № 61/ 05.09.1989 г. е преназначен за инспектор." ХРИСТО,ФИЛИПОВ,ХРИСТОВ,1956-10-19,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-06-23,"Държавна агенция за българите в чужбина","Решение № 232 от 23.06.2011 г. - Държавна агенция за българите в чужбина","Със заповед № 163/ 06.06.1984 г. е назначен за ст. разузнавач; със заповед № 61/ 05.09.1989 г. е преназначен за инспектор." ХРИСТО,ФИЛИПОВ,ХРИСТОЗОВ,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ХАРАЛАМПИЕВ,СПИРОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-08-04,"Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ХАРИЕВ,КРЪСТЕВ,,"С.ЧАКАЛАРОВО, КИРКОВО, КЪРДЖАЛИ",2014-11-05,"Община Кирково","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ХАРИЕВ,КРЪСТЕВ,,"С.ЧАКАЛАРОВО, КИРКОВО, КЪРДЖАЛИ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ХРИСТОВ,АКАЛСКИ,1932-04-10,"С.ДОБРОДАН, ТРОЯН, ЛОВЕЧ",2015-02-11,"Община Троян","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1" ХРИСТО,ХРИСТОВ,АНГЕЛОВ,,"С.ВАРДУН, ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ХРИСТОВ,БАЛАРЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-02-12,Министерства,"Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ХРИСТОВ,БАЛАРЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-06-16,"Висша атестационна комисия","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ХРИСТОВ,ВАСИЛЕВ,,"С.ТЪРНЯНЕ, ВИДИН, ВИДИН",2011-01-26,"Министерство на отбраната","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ХРИСТОВ,ГЕОРГИЕВ,,"С.СТОЯН МИХАЙЛОВСКИ, НОВИ ПАЗАР, ШУМЕН",2014-02-19,"Община Добричка","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ХРИСТОВ,ГУТЕВ,1957-05-26,ИЗРАЕЛ,2010-12-14,"Министерство на външните работи - посланици","Решение № 175 от 14.12.2010 г. - МВнР - посланици и генерални консули","Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководил го щатен служител; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; работно дело IР-12424; писмо вх. № 851/ 16.02.1990 г. за изключване и унищожаване делата на ""Александър""." ХРИСТО,ХРИСТОВ,ГУТЕВ,1957-05-26,ИЗРАЕЛ,2011-03-16,"Министерство на външните работи","Решение № 199 от 16.03.2011 г. - Министерството на външните работи","Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководил го щатен служител; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; работно дело IР-12424; писмо вх. № 851/ 16.02.1990 г. за изключване и унищожаване делата на ""Александър""." ХРИСТО,ХРИСТОВ,ДИМИТРОВ,,"ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-06-11,"Община Велико Търново","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ХРИСТОВ,ДОНЧЕВ,,"С.ТЕЛИШ, ЧЕРВЕН БРЯГ, ПЛЕВЕН",2014-05-20,"Икономически университет - гр. Варна","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ХРИСТОВ,ДОНЧЕВ,,"С.ТЕЛИШ, ЧЕРВЕН БРЯГ, ПЛЕВЕН",2014-05-20,"Икономически университет-Варна","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ХРИСТОВ,ДРУМЕВ,1932-08-07,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-02-12,Министерства,"Решение № 25 от 12.02.2008 г. - министър-председатели, заместник министър-председатели, министри и заместник-министри","Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество-2 бр.; собственоръчно написани агентурни сведения; документи за получени възнаграждения; разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители; документи от ръководилите го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник-4 бр.; картон обр. 4; лично дело IА-14855; работно дело IР-2722; картон обр. 1-2 бр., обр. 2, обр. 9; картон обр. 1 и 3; лично дело № 5392; лично и работно дело Ф1, а. е. 6296-5 тома и приложение" ХРИСТО,ХРИСТОВ,ДРУМЕВ,1932-08-07,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-09-26,"Българска търговско-промишлена палата","Решение № 2-81 от 26.09.2012 г. - Българска търговско-промишлена палата","Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество - 2 бр.; собственоръчно написани агентурни сведения; документи за получени възнаграждения; разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители; документи от ръководилите го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник-4 бр.; картон обр. 4; лично дело IА-14855; работно дело IР-2722; картони - обр. 1-2 бр., обр. 2, обр. 9; картон обр. 1, обр. 3 и обр 4 – 2 бр.; лично дело № 5392; лично и работно дело Ф1, а. е. 6296-5 тома и приложение" ХРИСТО,ХРИСТОВ,ДРУМЕВ,1932-08-07,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-04-03,"Българска бридж федерация","Решение № 2-161 от 03.04.2013 г. - Българска бридж федерация","Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество - 2 бр.; собственоръчно написани агентурни сведения; документи за получени възнаграждения; разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители; документи от ръководилите го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник-4 бр.; картон обр. 4; лично дело IА-14855; работно дело IР-2722; картони - обр. 1-2 бр., обр. 2, обр. 9; картон обр. 1 – 2 бр., обр. 3 и обр 4 – 2 бр.; лично дело № 5392; лично и работно дело Ф1, а. е. 6296-5 тома и приложение" ХРИСТО,ХРИСТОВ,ДРУМЕВ,1932-08-07,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-06-19,"Юробанк България АД","Решение № 2-197 от 19.06.2013 г. - ""Юробанк България"" АД","

Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество - 2 бр.; собственоръчно написани агентурни сведения; документи за получени възнаграждения; разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители; документи от ръководилите го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник-4 бр.; картон обр. 4; лично дело IА-14855; работно дело IР-2722; картони - обр. 1-2 бр., обр. 2, обр. 9; картон обр. 1 – 2 бр., обр. 3 и обр 4 – 2 бр.; лично дело № 5392; лично и работно дело Ф1, а. е. 6296-5 тома и приложение; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-195/ 24.01.2008 г.

" ХРИСТО,ХРИСТОВ,ДРУМЕВ,1932-08-07,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-06-04,"Приватизация - обособени части - София","Решение № 2-355 от 04.06.2014 г. - Приватизация - обособени части - София","Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество - 2 бр.; собственоръчно написани агентурни сведения; документи за получени възнаграждения; разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители; документи от ръководилите го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник-4 бр.; картон обр. 4; лично дело IА-14855; работно дело IР-2722; картони - обр. 1-2 бр., обр. 2, обр. 9; картон обр. 1 – 2 бр., обр. 3 и обр 4 – 2 бр.; лично дело № 5392; лично и работно дело Ф1, а. е. 6296-5 тома и приложение" ХРИСТО,ХРИСТОВ,ЖЕЛЯЗКОВ,,"С.ДОЙРЕНЦИ, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2015-02-04,"Община Ловеч","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ХРИСТОВ,ЖЕЛЯЗКОВ,,"С.ДОЙРЕНЦИ, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ХРИСТОВ,ИВАНОВ,,"С.САДОВО, СУНГУРЛАРЕ, БУРГАС",2013-01-09,"Община Карнобат","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ХРИСТОВ,ИВАНОВ,,"С.САДОВО, СУНГУРЛАРЕ, БУРГАС",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ХРИСТОВ,КАРАДЖОВ,,"С.СТОЕВЦИ, ГАБРОВО, ГАБРОВО",2014-01-22,"Община Габрово","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ХРИСТОВ,КОЛЕВ,,"С.МИКРЕ, УГЪРЧИН, ЛОВЕЧ",2015-02-18,"Община Угърчин","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ХРИСТОВ,МАРИНОВ,,"С.ЗДРАВЕЦ, ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ХРИСТОВ,МАРКОВ,,"С.КОНСТАНТИНОВО, ВАРНА, ВАРНА",2013-04-10,"Община Белослав","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ХРИСТОВ,НИКОЛЧОВ,,"С.ЛИПНИЦА, МИЗИЯ, ВРАЦА",2013-12-11,"Община Мизия","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ХРИСТОВ,ПЕТКОВ,,"ГР.БЕРКОВИЦА, БЕРКОВИЦА, МОНТАНА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ХРИСТОВ,ПЕТРОВ,,"С.НОВО СЕЛО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ХРИСТОВ,ПЕЧЕВ,,"ГР.АПРИЛЦИ, АПРИЛЦИ, ЛОВЕЧ",2015-01-29,"Община Априлци","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ХРИСТОВ,СТАНИЛОВ,1958-01-27,"С.ЛЮБЕНОВА МАХАЛА, НОВА ЗАГОРА, СЛИВЕН",2013-12-04,"Длъжници към Банка за земеделски кредит","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1" ХРИСТО,ХРИСТОВ,ТОДОРОВ,,"С.КУЦИНА, ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-07-10,"Община Полски Тръмбеш","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ХРИСТОВ,ХОДЖОВ,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2007-09-04,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ХРИСТОВ,ХРИСТОВ,,"С.БУХОВЦИ, ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ХРИСТОВ,ЦОНЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-06-05,"КТ Подкрепа","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ЦАНЕВ,ХРИСТОВ,,"С.ЛОМ ЧЕРКОВНА, БЯЛА, РУСЕ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ЦАНКОВ,ОПРИКОВ,,"ГР.БРЕГОВО, БРЕГОВО, ВИДИН",2011-01-26,"Министерство на отбраната","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ЦАНКОВ,ХРИСТОВ,,"С.ОДЪРНЕ, ПОРДИМ, ПЛЕВЕН",2015-07-28,"Община Пордим","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ЦВЕТАНОВ,АНГЕЛОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ЦВЕТАНОВ,АНДРЕЕВ,,"С.БРУСЕН, ЕТРОПОЛЕ, СОФИЙСКА",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ЦВЕТАНОВ,АНДРЕЕВ,,"С.БРУСЕН, ЕТРОПОЛЕ, СОФИЙСКА",2012-01-12,"Министерство на образованието","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ЦВЕТАНОВ,АНДРЕЕВ,,"С.БРУСЕН, ЕТРОПОЛЕ, СОФИЙСКА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ЦВЕТАНОВ,АНДРЕЕВ,,"С.БРУСЕН, ЕТРОПОЛЕ, СОФИЙСКА",2015-02-11,"Българска асоциация Спорт за учащи","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ЦВЕТАНОВ,ДОРМИШЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-08-04,"Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ЦВЕТАНОВ,КАЗАШКИ,,"С.ГАЛИЧЕ, БЯЛА СЛАТИНА, ВРАЦА",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ЦВЕТАНОВ,КАШИНСКИ,,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ЦВЕТАНОВ,МОНОВ,1958-08-18,"С.ТЛАЧЕНЕ, БЯЛА СЛАТИНА, ВРАЦА",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Решение № 2-172 от 26.04.2013 г. - лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-32500; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр." ХРИСТО,ЦВЕТАНОВ,ПЕТКОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-02-15,"Агенция ""Митници""","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ЦВЕТАНОВ,ХРИСТОВ,,"ГР.ЛУКОВИТ, ЛУКОВИТ, ЛОВЕЧ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ЦВЕТАНОВ,ХРИСТОВ,,"ГР.ЛУКОВИТ, ЛУКОВИТ, ЛОВЕЧ",2016-02-04,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Ловеч","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ЦВЕТАНОВ,ХРИСТОВ,,"С.ПОПИЦА, БЯЛА СЛАТИНА, ВРАЦА",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ЦВЕТАНОВ,ЦВЕТКОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-01-14,"Приватизирани предприятия - София","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ЦВЕТКОВ,МАРИНОВ,,"С.ДЪРМАНЦИ, МЕЗДРА, ВРАЦА",2013-12-11,"Община Мездра","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ЦВЕТКОВ,МИЛЧОВСКИ,,"С.БОРОВАН, БОРОВАН, ВРАЦА",2013-10-15,"Община Борован","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ЦВЕТКОВ,НЕДКОВ,,"С.МЕДЕШЕВЦИ, ГРАМАДА, ВИДИН",2013-08-07,"Община Грамада","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ЦВЕТКОВ,НОЧЕВ,1925-08-22,"С.ЧЕЛОПЕЧ, ЧЕЛОПЕЧ, СОФИЙСКА",2014-02-19,"Бизнес банка","Решение № 2-312 от 19.02.2014 г. - ""Бизнес банка"" АД ","

Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – 2 бр., разходен докумуенти, отчетен от ръководил го щатен служител, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-17089 и в дело № 14724; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр., обр. 2, обр. 4 – 2 бр. и обр. 9; протокол № 1454/ 1962 г. с предложение за унищожаване лично и работно дело IА-41244 (налично и преригистрирано като IА-17089).

" ХРИСТО,ЦВЕТКОВ,НОЧЕВ,1925-08-22,"С.ЧЕЛОПЕЧ, ЧЕЛОПЕЧ, СОФИЙСКА",2014-06-18,"Длъжници към Държавна спестовна каса","Решение № 2-358 от 18.06.2014 г. - лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 - длъжници към ДСК","Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – 2 бр., разходен документи, отчетен от ръководил го щатен служител, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-17089 и в дело № 14724; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр., обр. 2, обр. 4 – 2 бр. и обр. 9; протокол № 1454/ 1962 г. с предложение за унищожаване лично и работно дело IА-41244 (налично и преригистрирано като IА-17089)." ХРИСТО,ЦВЕТКОВ,ПЕТКОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ЦВЕТКОВ,ХРИСТОВ,,"С.ДОЛНИ ЛУКОВИТ, ИСКЪР, ПЛЕВЕН",2013-10-09,"Длъжници към ОББ","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ЦВЕТКОВ,ХРИСТОВ,,"ГР.ДИМИТРОВГРАД, ДИМИТРОВГРАД, ХАСКОВО",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ЦВЕТКОВ,ХРИСТОВ,,"ГР.ДИМИТРОВГРАД, ДИМИТРОВГРАД, ХАСКОВО",2010-09-29,"Регионални печатни издания","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ЦВЕТКОВ,ХРИСТОВ,,"С.ЛЕХЧЕВО, БОЙЧИНОВЦИ, МОНТАНА",2015-03-11,"Община Бойчиновци","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ЦВЯТКОВ,ГРАДИНАРСКИ,,"С.НОВОСЕЛ, ШУМЕН, ШУМЕН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ЦЕНКОВ,ХРИСТОВ,,"С.ГОРНО КАМАРЦИ, ГОРНА МАЛИНА, СОФИЙСКА",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ЦЕНКОВ,ХРИСТОВ,,"С.ГОРНО КАМАРЦИ, ГОРНА МАЛИНА, СОФИЙСКА",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ЦЕНОВ,БЕНОВСКИ,,"С.БРЕГАРЕ, ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ, ПЛЕВЕН",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ЦЕНОВ,БЕНОВСКИ,,"С.БРЕГАРЕ, ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ, ПЛЕВЕН",2014-10-29,"Академия на МВР","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ЦЕНОВ,ХРИСТОВ,,"ГР.ЕТРОПОЛЕ, ЕТРОПОЛЕ, СОФИЙСКА",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ЦЕНОВ,ХРИСТОВ,,"ГР.ЕТРОПОЛЕ, ЕТРОПОЛЕ, СОФИЙСКА",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ЦЕНОВ,ХРИСТОВ,,"ГР.ДУПНИЦА, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ЦЕНОВ,ХРИСТОВ,,"ГР.ДУПНИЦА, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ЦОЛОВ,МАРИНСКИ,1948-06-02,"С.КАЛЕН, МЕЗДРА, ВРАЦА",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 153 от 27.07.2010 г. - Министерство на вътрешните работи","Със заповед № 1480/ 15.05.1989 г. е назначен за н-к на отдел ДС." ХРИСТО,ЦОНЕВ,ХРИСТОВ,,"ГР.СТРАЖИЦА, СТРАЖИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-07-24,"Община Стражица","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ЦОНЕВ,ЦОНЕВ,,"ГР.ПОПОВО, ПОПОВО, ТЪРГОВИЩЕ",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ЦОНКОВ,НИКИФОРОВ,,"С.СТОКИТЕ, СЕВЛИЕВО, ГАБРОВО",2014-02-05,"Община Севлиево","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ЦОНЧЕВ,ЦОНЧЕВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2009-10-14,"Национален осигурителен институт","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ЩЕРИОНОВ,ТАШЕВ,,"С.ДРЯНКОВЕЦ, АЙТОС, БУРГАС",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ЯКИМОВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2015-01-07,"Община Кюстендил","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ЯКИМОВ,ИВАНОВ,1942-01-07,"С.МОРАВА, СВИЩОВ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2012-10-17,"Министерство на икономиката, енергетиката и туризма","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1" ХРИСТО,ЯНАКИЕВ,ХРИСТОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ЯНАКИЕВ,ХРИСТОВ,,"С.РУДНИК, ДОЛНИ ЧИФЛИК, ВАРНА",2014-12-03,"Висше военноморско училище ""Никола Йонков Вапцаров""-Варна","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ЯНАКИЕВ,ХРИСТОВ,,"ГР.МАЛКО ТЪРНОВО, МАЛКО ТЪРНОВО, БУРГАС",2015-12-01,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ЯНАКИЕВ,ЯНАКИЕВ,,"С.БОЛЯРЦИ, АВРЕН, ВАРНА",2013-03-20,"Община Аврен","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ЯНЕВ,ГУДЖУКОВ,1939-09-21,"ГР.ПОМОРИЕ, ПОМОРИЕ, БУРГАС",2013-02-20,"Община Поморие","Решение № 2-141 от 20.02.2013 г. - община Поморие","Рег. дневник; картон обр. 4; протокол рег. № С 194/ 09.04.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело IР-1257 (Бс)" ХРИСТО,ЯНЕВ,ДУНГЬОВ,,"ГР.БЕЛИЦА, БЕЛИЦА, БЛАГОЕВГРАД",2011-07-06,"Община Белица","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ЯНЕВ,ДУНГЬОВ,,"ГР.БЕЛИЦА, БЕЛИЦА, БЛАГОЕВГРАД",2014-09-10,"Длъжници към банка Хеброс","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ЯНЕВ,ДУНГЬОВ,,"ГР.БЕЛИЦА, БЕЛИЦА, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ЯНЕВ,ТРИЛЬОВСКИ,,"ГР.ИСКЪР, ИСКЪР, ПЛЕВЕН",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ЯНЕВ,ХРИСТОВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2015-12-17,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Варна","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ЯНЕВ,ХРИСТОВ,,"С.ХУХЛА, ИВАЙЛОВГРАД, ХАСКОВО",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ЯНЕВ,ХРИСТОВ,,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ЯНКОВ,АНГЕЛОВ,1945-12-02,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2015-06-29,"Организатор на хазартни игри","Решение № 2-528 от 29.06.2015 г. - организатори на хазартни игри","

Документ за получено възнаграждение, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-2840 (Рс); рег. дневник; картони – обр. 4 – 12 бр.; протокол рег. № С 12/ 29.03.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело IР-411 (Рс).

" ХРИСТО,ЯНКОВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.СМОЛЯН, СМОЛЯН, СМОЛЯН",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ЯНКОВ,МИХАЛЕВ,,"С.РУЕН, РУЕН, БУРГАС",2013-03-06,"Община Руен","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ЯНКОВ,НОЖАРОВ,,"ГР.АСЕНОВГРАД, АСЕНОВГРАД, ПЛОВДИВ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ЯНКОВ,СИРАКОВ,,"С.МИШЕВСКО, ДЖЕБЕЛ, КЪРДЖАЛИ",2013-02-13,"Община Созопол","Неустановена принадлежност", ХРИСТО,ЯНКОВ,ХРИСТОВ,,"ГР.ДРЯНОВО, ДРЯНОВО, ГАБРОВО",2016-01-19,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Габрово","Неустановена принадлежност", ХРИСТОЗ,ГЕОРГИЕВ,БРАТАНОВ,,"С.ЕЗЕРОВО, ПЪРВОМАЙ, ПЛОВДИВ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ХРИСТОЗ,ДОБРЕВ,ХРИСТОЗОВ,,"С.ГРАДИНА, ПЪРВОМАЙ, ПЛОВДИВ",2007-09-04,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ХРИСТОЗ,ЦВЕТАНОВ,ХРИСТОЗОВ,,"С.БРАНИЦА, ХАРМАНЛИ, ХАСКОВО",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност", ХРИСТОМИЛ,ИВАНОВ,ИВАНОВ,1954-03-15,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-12-02,"Национална здравноосигурителна каса","Решение № 104 от 2.12.2009 г. - Националната здравноосигурителна каса","Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 и обр. 6; лично дело IА-31406" ХРИСТОМИЛ,СЛАВЧЕВ,ДЕЛЧЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ХРИСТОМИР,ГЕОРГИЕВ,ЛИЧЕВ,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ХРИСТОМИР,ГЕОРГИЕВ,ЛИЧЕВ,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2014-02-12,"Разследващи полицаи","Неустановена принадлежност", ХРИСТОМИР,ТОДОРОВ,БРЪНЗОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-05-27,"Българска академия на науките","Неустановена принадлежност", ХРИСТОМИР,ХРИСТОВ,ЙОРДАНОВ,,"ГР.ЛЯСКОВЕЦ, ЛЯСКОВЕЦ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-10-02,"Обединена българска банка","Неустановена принадлежност", ХРИСТОМИР,ЦАНКОВ,ХРИСТОВ,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2015-07-16,"Община Плевен","Неустановена принадлежност", ХРИСТОС,АЛЕКСАНДРОС,КАТЦАНИС,,ГЪРЦИЯ,2013-11-27,"Креди Агрикол България ЕАД","Неустановена принадлежност", ХРИСТОС,АЛЕКСАНДРОС,КАТЦАНИС,,ГЪРЦИЯ,2016-02-09,"ОББ Застраховане","Неустановена принадлежност", ХРИСТОС,АНГЕЛОВ,ТОДОРОВ,,"С.КОНУШ, АСЕНОВГРАД, ПЛОВДИВ",2015-08-11,"Община Асеновград","Неустановена принадлежност", ХРИСТОС,ПАНАЙОТИС,ПАНТАЗИЗ,,ГЪРЦИЯ,2013-11-27,"Креди Агрикол България ЕАД","Неустановена принадлежност", ХРИСТОСКО,АНГЕЛОВ,ВЪРБЕВ,1956-07-26,"ГР.БАТАК, БАТАК, ПАЗАРДЖИК",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 153 от 27.07.2010 г. - Министерство на вътрешните работи","Със заповед № К-4840/ 30.10.1981 г. е назначен за разузнавач; със заповед № 42/ 17.06.1986 г. е преназначен за ст. разузнавач." ХРИСТОСКО,АНГЕЛОВ,СМЪРКАЛЕВ,,"С.РАВНОГОР, БРАЦИГОВО, ПАЗАРДЖИК",2015-10-14,"Община Стамболийски","Неустановена принадлежност", ХРИСТОСКО,ДЕЛЧОВ,ЧАМОВ,,"ГР.ПАНАГЮРИЩЕ, ПАНАГЮРИЩЕ, ПАЗАРДЖИК",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ХРИСТОСКО,ИВАНОВ,ХРИСТОСКОВ,,"С.ДИНКАТА, ЛЕСИЧОВО, ПАЗАРДЖИК",2015-04-28,"Община Лесичово","Неустановена принадлежност", ХРИСТОСКО,КОСТАДИНОВ,МАЛИГАНОВ,,"С.КОЗАРСКО, БРАЦИГОВО, ПАЗАРДЖИК",2015-04-21,"Община Брацигово","Неустановена принадлежност", ХРИСТОСЛАВ,АНГЕЛОВ,АНГЕЛОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-08-04,"Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Неустановена принадлежност", ХРИСТОСЛАВ,ЙОРДАНОВ,ИВАНОВ,,"С.БРЪШЛЯНИЦА, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2013-07-10,"Община Сухиндол","Неустановена принадлежност", ХРИСТОСЛАВ,КИРИЛОВ,СЛАВЧЕВ,1957-12-12,"ГР.ЛОМ, ЛОМ, МОНТАНА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Решение № 2-566 от 16.10.2015 г. - Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","

Рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; протокол рег. № 46/ 04.04.1990 г. за предаване за микрофилмиране на лично дело IА-2656 (Вр); опис рег. № 646-1/ 02.08.1999 г. за унищожаване на работно дело IР-1075 (Вр).

" ХРИСТОФОР,АЛЕКСАНДРОВ,БОЯДЖИЕВ,,"ГР.БОБОШЕВО, БОБОШЕВО, КЮСТЕНДИЛ",2014-12-03,"Община Бобошево","Неустановена принадлежност", ХРИСТОФОР,АНГЕЛОВ,ХИТОВ,,"ГР.ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност", ХРИСТОФОР,АНГЕЛОВ,ХРИСТОВ,,"С.ГРАДИЩЕ, СЕВЛИЕВО, ГАБРОВО",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ХРИСТОФОР,АТАНАСОВ,ПЪНЧЕВ,1947-09-15,"ГР.КАЗАНЛЪК, КАЗАНЛЪК, СТАРА ЗАГОРА",2013-01-16,"Министерство на правосъдието","Решение № 2-128 от 16.01.2013 г. - Министерство на правосъдието","Със заповед № 4848/ 14.12.1984 г. е назначен за зам. н-к на затвора." ХРИСТОФОР,БОРИСОВ,ЙОНЧЕВ,,"ГР.ЛЕТНИЦА, ЛЕТНИЦА, ЛОВЕЧ",2015-01-29,"Община Летница","Неустановена принадлежност", ХРИСТОФОР,ВЕЛЕВ,ХРИСТОВ,,"ГР.ЧЕРВЕН БРЯГ, ЧЕРВЕН БРЯГ, ПЛЕВЕН",2015-07-28,"Община Червен бряг","Неустановена принадлежност", ХРИСТОФОР,ГАВРАИЛОВ,ПЕТРОВ,,"ГР.ЛЕВСКИ, ЛЕВСКИ, ПЛЕВЕН",2015-07-07,"Община Левски","Неустановена принадлежност", ХРИСТОФОР,ГАТЕВ,ЛАЛЕВ,,"ГР.СЕВЛИЕВО, СЕВЛИЕВО, ГАБРОВО",2014-02-05,"Община Севлиево","Неустановена принадлежност", ХРИСТОФОР,ГАТЕВ,ЛАЛЕВ,,"ГР.СЕВЛИЕВО, СЕВЛИЕВО, ГАБРОВО",2016-01-19,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Габрово","Неустановена принадлежност", ХРИСТОФОР,ГЕНОВЕЛОВ,ХРИСТОВ,,"ГР.ЛЕВСКИ, ЛЕВСКИ, ПЛЕВЕН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ХРИСТОФОР,ГЕОРГИЕВ,ВИТКОВ,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", ХРИСТОФОР,ГЕОРГИЕВ,ПЕТРОВ,,"С.СМИРНЕНСКИ, БРУСАРЦИ, МОНТАНА",2015-03-18,"Община Брусарци","Неустановена принадлежност", ХРИСТОФОР,ГЕОРГИЕВ,СТОЯНОВ,,"ГР.ЛЕВСКИ, ЛЕВСКИ, ПЛЕВЕН",2012-06-14,"Стопанска академия ""Димитър А. Ценов"" - Свищов","Неустановена принадлежност", ХРИСТОФОР,ДЕЧКОВ,КАРАДЖОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-12-09,"Печатни издания","Неустановена принадлежност", ХРИСТОФОР,ДИМИТРОВ,ДИНЧЕВ,,"ГР.КАЛОФЕР, КАРЛОВО, ПЛОВДИВ",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност", ХРИСТОФОР,ДОБРЕНОВ,МАСОВ,,"С.ПЛАНА, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ХРИСТОФОР,ЕФТИМОВ,ХРИСТОВ,1952-12-16,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2012-01-23,"Администрация на Министерския съвет","Решение № 301 от 23.01.2012 г. - администрация на Министерски съвет","Рег. дневник; картон обр. 6; писмо вх. № 2085/ 02.05.1990 г. за изключване на ЯК ""Русе""; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1640/ 24.09.2007 г." ХРИСТОФОР,ЕФТИМОВ,ХРИСТОВ,1952-12-16,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Решение № 2-395 от 17.09.2014 г. - лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 43 Народно събрание","

Рег. дневник; картон обр. 6; писмо вх. № 2085/ 02.05.1990 г. за изключване на ЯК ""Русе""

" ХРИСТОФОР,ИВАНОВ,КОНДЕВ,,"ГР.ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-01-23,"Община Бургас","Неустановена принадлежност", ХРИСТОФОР,ИВАНОВ,КОНДЕВ,,"ГР.ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-08-04,"Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Неустановена принадлежност", ХРИСТОФОР,ИВАНОВ,ХРИСТОВ,,"С.МАЛКИ ВЪРШЕЦ, СЕВЛИЕВО, ГАБРОВО",2014-02-05,"Община Севлиево","Неустановена принадлежност", ХРИСТОФОР,ЙОРДАНОВ,ХРИСТОВ,,"ГР.СЕВЛИЕВО, СЕВЛИЕВО, ГАБРОВО",2016-01-19,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Габрово","Неустановена принадлежност", ХРИСТОФОР,ЙОТОВ,ХИНОВ,,"С.РАДОМИРЦИ, ЧЕРВЕН БРЯГ, ПЛЕВЕН",2015-07-28,"Община Червен бряг","Неустановена принадлежност", ХРИСТОФОР,КОСТОВ,КАЛЯНДЖИЕВ,,"ГР.ЛЯСКОВЕЦ, ЛЯСКОВЕЦ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-07-24,"Община Лясковец","Неустановена принадлежност", ХРИСТОФОР,КРУМОВ,КРУМОВ,1968-10-09,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2015-11-11,"Приватизирани предприятия - Шумен","Неустановане принадлежност", ХРИСТОФОР,ЛЮБЕНОВ,ВИДЕЛОВ,,"ГР.БОБОШЕВО, БОБОШЕВО, КЮСТЕНДИЛ",2012-08-01,"Лесотехнически университет","Неустановена принадлежност", ХРИСТОФОР,МАРИНОВ,РАЧЕВ,,"С.СЛИВЕК, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2015-02-04,"Община Ловеч","Неустановена принадлежност", ХРИСТОФОР,МИХАЙЛОВ,РАДАНОВ,,"ГР.ЛЯСКОВЕЦ, ЛЯСКОВЕЦ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2008-12-18,"Българско национално радио","Неустановена принадлежност", ХРИСТОФОР,НЕДЕЛЧЕВ,АЧКОВ,,"ГР.ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ХРИСТОФОР,НЕДКОВ,НЕДКОВ,,"ГР.ГАБРОВО, ГАБРОВО, ГАБРОВО",2012-06-05,"Министерство на културата","Неустановена принадлежност", ХРИСТОФОР,НИКОЛОВ,БУКОВСКИ,,"С.ЗВЕРИНО, МЕЗДРА, ВРАЦА",2013-11-13,"Община Враца","Неустановена принадлежност", ХРИСТОФОР,НИКОЛОВ,БУКОВСКИ,,"С.ЗВЕРИНО, МЕЗДРА, ВРАЦА",2016-01-14,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Враца","Неустановена принадлежност", ХРИСТОФОР,НИКОЛОВ,ГАНЧЕВ,,"С.СИНДЕЛ, АВРЕН, ВАРНА",2015-07-07,"Община Левски","Неустановена принадлежност", ХРИСТОФОР,НИКОЛОВ,ХРИСТОВ,,"ГР.ДРЯНОВО, ДРЯНОВО, ГАБРОВО",2014-01-28,"Община Дряново","Неустановена принадлежност", ХРИСТОФОР,НИКОЛОВ,ХРИСТОВ,,"ГР.ДРЯНОВО, ДРЯНОВО, ГАБРОВО",2016-01-19,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Габрово","Неустановена принадлежност", ХРИСТОФОР,НИНОВ,ВЛАДКОВ,,"С.ОСТРОВ, ОРЯХОВО, ВРАЦА",2013-12-11,"Община Мизия","Неустановена принадлежност", ХРИСТОФОР,ПЕНКОВ,ЙОРДАНОВ,,"ГР.ПАВЛИКЕНИ, ПАВЛИКЕНИ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2009-10-14,"Национален осигурителен институт","Неустановена принадлежност", ХРИСТОФОР,ПЕТКОВ,ДОЧЕВ,1946-01-05,"С.ВРАНЯК, БЯЛА СЛАТИНА, ВРАЦА",2007-09-04,"Народно събрание","Решение № 14 от 04.09.2007 г. - Народно събрание","Привлечен със заповед № 20/ 08.05.1989 г.; снет със заповед № 14/ 22.02.1993 г." ХРИСТОФОР,ПЕТКОВ,ДОЧЕВ,1946-01-05,"С.ВРАНЯК, БЯЛА СЛАТИНА, ВРАЦА",2009-06-29,"Народно събрание","Решение № 69 от 29.06.2009 г. - Народно събрание","Привлечен със заповед № 20/ 08.05.1989 г.; снет със заповед № 14/ 22.02.1993 г." ХРИСТОФОР,ПЕТКОВ,ДОЧЕВ,1946-01-05,"С.ВРАНЯК, БЯЛА СЛАТИНА, ВРАЦА",2012-05-31,"Българска стопанска камара","Решение № 2-13 от 31.05.2012 г. - Българска стопанска камара","Привлечен със заповед № 20/ 08.05.1989 г." ХРИСТОФОР,ПЕТКОВ,ДОЧЕВ,1946-01-05,"С.ВРАНЯК, БЯЛА СЛАТИНА, ВРАЦА",2015-07-16,"Община Плевен","Решение № 2-533 от 16.07.2015 г. - община Плевен","Привлечен със заповед № 20/ 08.05.1989 г. и се води на отчет от майор Анчо Досев." ХРИСТОФОР,ПЕТКОВ,ДОЧЕВ,1946-01-05,"С.ВРАНЯК, БЯЛА СЛАТИНА, ВРАЦА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Решение № 2-566 от 16.10.2015 г. - Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Привлечен със заповед № 20/ 08.05.1989 г. и се води на отчет от майор Анчо Досев." ХРИСТОФОР,ПЕТКОВ,КИНТОВ,,"ГР.УГЪРЧИН, УГЪРЧИН, ЛОВЕЧ",2015-02-18,"Община Угърчин","Неустановена принадлежност", ХРИСТОФОР,ПЕТКОВ,ТАХРИЛОВ,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2012-06-14,"Технически университет Варна","Неустановена принадлежност", ХРИСТОФОР,ПЕТРОВ,ВАСИЛЕВ,,"С.СЕПТЕМВРИЙЦИ, ВЪЛЧЕДРЪМ, МОНТАНА",2015-03-18,"Община Вълчедръм","Неустановена принадлежност", ХРИСТОФОР,ПЕТРОВ,ХРИСТОВ,,"С.НОВА КАМЕНА, ТЕРВЕЛ, ДОБРИЧ",2014-03-12,"Община Тервел","Неустановена принадлежност", ХРИСТОФОР,ПРОДАНОВ,ХРИСТОВ,,"ГР.ГАБРОВО, ГАБРОВО, ГАБРОВО",2014-06-18,"Длъжници към Държавна спестовна каса","Неустановена принадлежност", ХРИСТОФОР,РУСАНОВ,ХРИСТОВ,,"С.ОРЕХОВИЦА, ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ, ПЛЕВЕН",2012-08-01,"Лесотехнически университет","Неустановена принадлежност", ХРИСТОФОР,СПАСОВ,ПАНОВ,,"С.ВРАНЯК, БЯЛА СЛАТИНА, ВРАЦА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ХРИСТОФОР,СТАНЧЕВ,ХРИСТОВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", ХРИСТОФОР,ТОДОРОВ,ХРИСТОВ,,"С.ДРАГИЖЕВО, ЛЯСКОВЕЦ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-07-24,"Община Лясковец","Неустановена принадлежност", ХРИСТОФОР,ТРИФОНОВ,ГЕОРГИЕВ,,"С.НИВЯНИН, БОРОВАН, ВРАЦА",2015-07-28,"Община Червен бряг","Неустановена принадлежност", ХРИСТОФОР,ХРАНТ,АГОПЯН,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2015-09-09,"Министерството на отбраната - кадрови промени","Неустановена принадлежност", ХРИСТОФОР,ХРИСТОВ,АНГЕЛОВ,,"ГР.ГАБРОВО, ГАБРОВО, ГАБРОВО",2014-01-22,"Община Габрово","Неустановена принадлежност", ХРИСТОФОР,ХРИСТОВ,ДИМОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност", ХРИСТОФОР,ХРИСТОВ,КАРАДЖОВ,1956-04-19,"ГР.СВОГЕ, СВОГЕ, СОФИЙСКА",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 153 от 27.07.2010 г. - Министерство на вътрешните работи","Със заповед № 4330/ 20.11.1980 г. е назначен за разузнавач; със заповед № 251/ 15.08.1984 г. е преназначен за ст. разузнавач; със заповед № 298/ 22.08.1985 г. е преназначен за зам. н-к на отделение." ХРИСТОФОР,ЦАНКОВ,ЦВЕТКОВ,,"С.ТОПОЛОВЕЦ, КУЛА, ВИДИН",2013-09-18,"Община Видин","Неустановена принадлежност", ХРИСТОФОР,ЦВЕТАНОВ,НИКОЛОВ,,"С.ГЪМЗОВО, БРЕГОВО, ВИДИН",2013-09-25,"Община Брегово","Неустановена принадлежност", ХРИСТОФОР,ЦВЕТАНОВ,НИКОЛОВ,,"С.ГЪМЗОВО, БРЕГОВО, ВИДИН",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност", ХРИСТОФОР,ЦВЯТКОВ,ХРИСТОВ,,"ГР.ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ХРИСУЛА,АТАНАС,НЕДЯЛКОВА,1952-09-11,"ГР.ПАВЕЛ БАНЯ, ПАВЕЛ БАНЯ, СТАРА ЗАГОРА",2012-06-20,"Университет ""Проф. Асен Златаров"" - Бургас","Решение № 2-23 от 20.06.2012 г. - Университет ""Проф. д-р Асен Златаров""","Рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр. и обр. 6; писмо вх. № 1527/ 23.03.1990 г. за унищожаване материалите на аг. ""Златина""." ХРИСУЛА,ПАСКАЛИС,НАЧКОВА,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ХРИСЧО,ГЕОРГИЕВ,ХРИСЧЕВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2014-05-27,"Българска академия на науките","Неустановена принадлежност", ХРУСАФ,КИРОВ,ХРУСАФОВ,,"С.КОЗИЧИНО, ПОМОРИЕ, БУРГАС",2013-02-20,"Община Поморие","Неустановена принадлежност", ХУБА,БОРИСОВА,ХРИСТОВА,,"С.ЧАКАЛИТЕ, ТРЯВНА, ГАБРОВО",2014-01-28,"Община Трявна","Неустановена принадлежност", ХУБАВЕН,ДОНЕВ,ДОНЕВ,,"ГР.НОВА ЗАГОРА, НОВА ЗАГОРА, СЛИВЕН",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ХУБАВЕНА,ОГНЯНОВА,КАЙТАЗОВА,,"С.ДЪСКОТНА, РУЕН, БУРГАС",2013-03-06,"Община Руен","Неустановена принадлежност", ХУБАВИНА,АЛЕКСАНДРОВА,КАРАБУЛЕВА,,"С.АСЕНОВО, НИКОПОЛ, ПЛЕВЕН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ХУБАВИНА,КУНЕВА,ВЛАДИМИРОВА,1953-11-03,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 153 от 27.07.2010 г. - Министерство на вътрешните работи","Със заповед № I-3470/ 30.07.1975 г. е назначена за разузнавач III степен; със заповед № 3566/ 30.10.1989 г. е преназначена за разузнавач в ОТУ." ХУБАВИНА,ЛАЗАРОВА,ЯПАДЖИЕВА,,"ГР.ПОМОРИЕ, ПОМОРИЕ, БУРГАС",2013-02-20,"Община Поморие","Неустановена принадлежност", ХУБАВКА,ЛЮБОМИРОВА,ГЕОРГИЕВА,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", ХУБЕН,ГЕОРГИЕВ,БОРИСОВ,,"С.КЛОКОТНИЦА, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2015-09-09,"Приватизирани предприятия - Хасково","Неустановена принадлежност", ХУБЕН,ГОСПОДИНОВ,ПОНЧЕВ,,"С.СТРАНСКО, ДИМИТРОВГРАД, ХАСКОВО",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ХУБЕН,ДОБРЕВ,ХУБЕНОВ,,"С.ДОЛНО САХРАНЕ, ПАВЕЛ БАНЯ, СТАРА ЗАГОРА",2012-06-20,"Тракийски университет - Стара Загора","Неустановена принадлежност", ХУБЕН,ХРИСТОВ,ХУБЕНОВ,,"ГР.ЧИРПАН, ЧИРПАН, СТАРА ЗАГОРА",2009-04-15,"Държавна агенция за метрология и технически надзор","Неустановена принадлежност", ХУБЕН,ЯСЕНОВ,ШАНКОВ,,"С.АВРЕН, КРУМОВГРАД, КЪРДЖАЛИ",2014-11-13,"Община Крумовград","Неустановена принадлежност", ХУБЕНА,ИВАНОВА,САЛДЖИЕВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ХУГО,МОРИС,ОСКАР,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2011-06-16,"Висша атестационна комисия","Неустановена принадлежност", ХУГО,МОРИС,ОСКАР,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2014-06-25,"Технически университет - София","Неустановена принадлежност", ХУЛЯНА,ВЛАДИМИРОВА,КОВАЧЕВА,1950-10-28,"ГР.ТРОЯН, ТРОЯН, ЛОВЕЧ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Решение № 2-172 от 26.04.2013 г. - лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, съдържащи се в дело Ф1, а.е. 3593; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3." ХУРИЕ,КЕМИЛ,ХАХНЬОВА,,"ГР.БЕЛИЦА, БЕЛИЦА, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", ХУРИЕ,МЮМЮН,ИСА,,"С.СТАР ЧИТАК, АРДИНО, КЪРДЖАЛИ",2012-12-12,"Община Айтос","Неустановена принадлежност", ХЪДЪР,САЛФИДЖ,АЛ-ХЪДЪР,,"СИРИЙСКА АРАБСКА РЕПУБЛИКА",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", ХЪКМЕТ,МЕХМЕД,ЮСУФ,,"С.ВЪРБЕН, КИРКОВО, КЪРДЖАЛИ",2014-11-05,"Община Кирково","Неустановена принадлежност", ХЪКМЕТ,МЕХМЕД,ЮСУФ,,"С.ВЪРБЕН, КИРКОВО, КЪРДЖАЛИ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ХЪКМЕТ,МУРАДАЛИ,САМИ,,"С.БЯЛА РЕКА, ВЪРБИЦА, ШУМЕН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ХЪКМЕТ,ОСМАН,СЮЛЕЙМАН,,"С.ЧЕРЕША, РУЕН, БУРГАС",2013-03-06,"Община Руен","Неустановена принадлежност", ХЪКМЕТ,ОСМАН,СЮЛЕЙМАН,,"С.ЧЕРЕША, РУЕН, БУРГАС",2015-12-01,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Неустановена принадлежност", ХЪКМЕТ,РАСИМОВ,БЕЙТУЛОВ,,"С.РАКОВСКИ, РАЗГРАД, РАЗГРАД",2015-11-17,"Община Разград","Неустановена принадлежност", ХЪЛМИ,АБДУРАХИМ,АХМЕД,,"С.ФОТИНОВО, КИРКОВО, КЪРДЖАЛИ",2014-11-05,"Община Кирково","Неустановена принадлежност", ХЪЛМИ,АЛИ,ИСМАИЛ,,"С.ЕРОВЕТЕ, КИРКОВО, КЪРДЖАЛИ",2014-11-05,"Община Кирково","Неустановена принадлежност", ХЪЛМИ,АЛИ,ИСМАИЛ,,"С.ЕРОВЕТЕ, КИРКОВО, КЪРДЖАЛИ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ХЪЛМИ,АХМЕД,АМЗА,1961-02-24,"С.БЯЛА РЕКА, ВЪРБИЦА, ШУМЕН",2008-09-16,"Държавна агенция по горите","Решение № 47 от 16.09.2008 г. - държавни агенции","Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IА-561 (Шн); работно дело IР-142 (Шн)" ХЪЛМИ,АХМЕД,АМЗА,1961-02-24,"С.БЯЛА РЕКА, ВЪРБИЦА, ШУМЕН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Решение № 2-566 от 16.10.2015 г. - Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","

Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони - обр. 4 – 5 бр.; лично дело IА-561 (Шн); работно дело IР-142 (Шн); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2038/ 03.09.2008 г.

" ХЪЛМИ,ДЖЕМИЛ,СЮЛЕЙМАН,,"С.ШОПЦИ, КИРКОВО, КЪРДЖАЛИ",2014-11-05,"Община Кирково","Неустановена принадлежност", ХЪЛМИ,ИДИРИЗ,ИБРАИМ,1954-03-19,"С.МОРТАГОНОВО, РАЗГРАД, РАЗГРАД",2015-11-17,"Община Разград","Решение № 2-578 от 17.11.2015 г. - община Разград","

Собственоръчно написана декларация за сътрудничество; картони - обр. 4 – 8 бр. и обр. 6; рег. дневник; рег. бланка; лично дело І А – 640 /Рз/ МФ; писмо вх. № 1850/ 10.04.1990 г. и протокол рег. № 576/ 09.03.1990 г. за унищожаване лично дело IА-640 (Рз) (налично); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1880/ 22.10.2007 г.

" ХЪЛМИ,ИСУФ,ХАСАН,1947-12-01,"С.ПРИПЕК, РУЕН, БУРГАС",2013-02-20,"Община Поморие","Решение № 2-141 от 20.02.2013 г. - община Поморие","Рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр.; протокол рег. № С 196/ 09.04.1990 г. с предложение за унищожаване лично дело IО-270 (Бс); протокол рег. № С 194/ 09.04.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело IР-654 (Бс)" ХЪЛМИ,МУРАД,МУРАД,,"С.ПОСТНИК, МОМЧИЛГРАД, КЪРДЖАЛИ",2014-10-22,"Община Момчилград","Неустановена принадлежност", ХЪЛМИ,МУСТАФА,МУСТАФА,,"С.СИНЧЕЦ, АРДИНО, КЪРДЖАЛИ",2014-10-29,"Община Ардино","Неустановена принадлежност", ХЪЛМИ,МУСТАФА,МУСТАФА,,"С.СИНЧЕЦ, АРДИНО, КЪРДЖАЛИ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ХЪЛМИ,НИЯЗИ,САДУЛАХ,,"С.ТЕМЕНУГА, АРДИНО, КЪРДЖАЛИ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ХЪЛМИ,ОСМАН,ДЖИН,,"С.ЙОНКОВО, ИСПЕРИХ, РАЗГРАД",2015-11-05,"Община Исперих","Неустановена принадлежност", ХЪЛМИ,ШУКРИ,АЛИД,1947-05-06,"С.ПРЕЛЕЗ, ЗАВЕТ, РАЗГРАД",2015-11-05,"Община Завет","Решение № 2-571 от 05.11.2015 г. - община Завет","

Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони - обр. 4 – 8 бр. и обр. 6; лично дело IА-449 (Рз); протокол рег. № С 88/ 15.02.1990 г. за отделяне за унищожаване секретните материали на агент ""Боян""; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г.

" ХЪЛМИ,ЯКУБОВ,АЛИШЕВ,,"С.КИТАНЧЕВО, ИСПЕРИХ, РАЗГРАД",2015-11-05,"Община Исперих","Неустановена принадлежност", ХЪЛМИЕ,ЮСЕИНОВА,РАИФОВА,,"ГР.ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО, ГЕНЕРАЛ-ТОШЕВО, ДОБРИЧ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ХЮЛИЯ,АХМЕДОВА,МУСТАФОВА,,"ГР.ПРОВАДИЯ, ПРОВАДИЯ, ВАРНА",2015-12-17,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Варна","Неустановена принадлежност", ХЮЛИЯ,ИСМАИЛОВА,ИСМАИЛ,,"ГР.БЕЛОСЛАВ, БЕЛОСЛАВ, ВАРНА",2013-04-10,"Община Белослав","Неустановена принадлежност", ХЮЛЯ,ИСМЕТ,ШЕРИФ,,"С.НОВА МАХАЛА, БАТАК, ПАЗАРДЖИК",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", ХЮСАИН,ДЖЕМАЛ,МУРАТОВ,,"ГР.ЯКОРУДА, ЯКОРУДА, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", ХЮСЕИН,АЛИ,БУКОВСКИ,,"С.КОРНИЦА, ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", ХЮСЕИН,АЛИ,МЕХМЕД,,"С.СОКОЛЕЦ, РУЕН, БУРГАС",2015-12-01,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Неустановена принадлежност", ХЮСЕИН,АЛИ,МУРАД,,"С.ЧОРБАДЖИЙСКО, КИРКОВО, КЪРДЖАЛИ",2014-11-05,"Община Кирково","Неустановена принадлежност", ХЮСЕИН,АЛИ,ХЮСЕИН,,"С.ФОТИНОВО, КИРКОВО, КЪРДЖАЛИ",2014-11-05,"Община Кирково","Неустановена принадлежност", ХЮСЕИН,АЛИ,ХЮСЕИН,,"С.ФОТИНОВО, КИРКОВО, КЪРДЖАЛИ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ХЮСЕИН,АЛИЕВ,СОПОТЛИЕВ,,"С.БАРА, СЕВЛИЕВО, ГАБРОВО",2013-07-10,"Община Сухиндол","Неустановена принадлежност", ХЮСЕИН,АЛИОСМАН,КУЛА,,"С.БЯЛА ПАЛАНКА, ТВЪРДИЦА, СЛИВЕН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ХЮСЕИН,АРИФОВ,ДЖУДЖЕВ,,"С.САТОВЧА, САТОВЧА, БЛАГОЕВГРАД",2011-05-12,"Община Сатовча","Неустановена принадлежност", ХЮСЕИН,АРИФОВ,ДЖУДЖЕВ,,"С.САТОВЧА, САТОВЧА, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", ХЮСЕИН,АРИФОВ,ДЖУДЖЕВ,,"С.САТОВЧА, САТОВЧА, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", ХЮСЕИН,АХМЕД,БАРАБУНОВ,1953-03-09,"С.БАБЯК, БЕЛИЦА, БЛАГОЕВГРАД",2011-07-06,"Община Белица","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1" ХЮСЕИН,АХМЕД,МУСТАФА,,"С.МЕДОВЕЦ, ДЪЛГОПОЛ, ВАРНА",2013-05-15,"Община Дългопол","Неустановена принадлежност", ХЮСЕИН,АХМЕД,ХЮСЕИН,,"С.СРЕДНА МАХАЛА, РУЕН, БУРГАС",2013-03-06,"Община Руен","Неустановена принадлежност", ХЮСЕИН,АХМЕТ,КАРАМОЛЛА,,"С.ВЕСЛЕЦ, КИРКОВО, КЪРДЖАЛИ",2007-09-04,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ХЮСЕИН,АХМЕТ,КАРАМОЛЛА,,"С.ВЕСЛЕЦ, КИРКОВО, КЪРДЖАЛИ",2014-11-05,"Община Кирково","Неустановена принадлежност", ХЮСЕИН,АХМЕТ,ОДЖАК,1930-05-23,"С.СЕЛЧА, ДЕВИН, СМОЛЯН",2015-05-12,"Община Пещера","Решение № 2-501 от 12.05.2015 г. - община Пещера","

Разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители, документи от ръководили го щатни служители, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-1249 (Пз); рег. дневник; картони – обр. 4 – 9 бр.; писмо вх. № А-17974/ 20.08.1999 г. за унищожаване работно дело IР-335 (Пз).

" ХЮСЕИН,БАЙРАМ,КАДИШ,,"С.МАЛКО КРУШЕВО, БАНИТЕ, СМОЛЯН",2013-02-27,"Община Сунгурларе","Неустановена принадлежност", ХЮСЕИН,БЕХЧЕТ,ИБРЯМ,,"ГР.РАЗГРАД, РАЗГРАД, РАЗГРАД",2015-11-17,"Община Разград","Неустановена принадлежност", ХЮСЕИН,ГАФУР,ХАККЪ,,"С.ДЯНКОВО, РАЗГРАД, РАЗГРАД",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ХЮСЕИН,ЕМИН,МУСТАФА,,"ГР.ПОМОРИЕ, ПОМОРИЕ, БУРГАС",2013-03-06,"Община Руен","Неустановена принадлежност", ХЮСЕИН,ЕМИНОВ,ЧОЛАКОВ,,"С.КОЛАРЦИ, ТЕРВЕЛ, ДОБРИЧ",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност", ХЮСЕИН,ЕМИНОВ,ЧОЛАКОВ,,"С.КОЛАРЦИ, ТЕРВЕЛ, ДОБРИЧ",2014-03-12,"Община Тервел","Неустановена принадлежност", ХЮСЕИН,ЕШРЕФ,ХАСАН,,"С.ВРАНИ КОН, ОМУРТАГ, ТЪРГОВИЩЕ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ХЮСЕИН,ИБ,МУСТАФА,,"С.РУЕН, РУЕН, БУРГАС",2013-03-06,"Община Руен","Неустановена принадлежност", ХЮСЕИН,ИБ,МУСТАФА,,"С.РУЕН, РУЕН, БУРГАС",2015-12-01,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Неустановена принадлежност", ХЮСЕИН,ИБРАХИМ,ЗЪРБАШ,,"С.ЛЪЖНИЦА, ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", ХЮСЕИН,ИБРАХИМ,СЪРМАЛИ,,"С.КОРНИЦА, ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, БЛАГОЕВГРАД",2011-06-23,"Община Гоце Делчев","Неустановена принадлежност", ХЮСЕИН,ИБРЯМ,КОДЖАГЬОЗ,,"С.СКАЛАК, РУЕН, БУРГАС",2013-03-06,"Община Руен","Неустановена принадлежност", ХЮСЕИН,ИСМАИЛ,АХМЕД,,"С.ЛЮЛЯКОВО, РУЕН, БУРГАС",2013-03-06,"Община Руен","Неустановена принадлежност", ХЮСЕИН,ИСМАИЛ,ХАЛИЛ,,"С.ТОПЧИЙСКО, РУЕН, БУРГАС",2013-03-06,"Община Руен","Неустановена принадлежност", ХЮСЕИН,ИСМАИЛ,ХЮСЕИН,,"С.БЯЛА РЕКА, ВЪРБИЦА, ШУМЕН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ХЮСЕИН,ИСМАИЛ,ХЮСЕИН,,"С.ЗЛАТАРИЦА, БЕЛИЦА, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", ХЮСЕИН,ИСМАИЛОВ,МУСТАФОВ,1972-07-15,"С.ДОБРОМИР, РУЕН, БУРГАС",2013-03-06,"Община Руен","Решение № 2-145 от 06.03.2013 г. - община Руен","Рег. дневник; картони - обр. 4 - 2 бр." ХЮСЕИН,КЯЗИМ,ХЮСЕИН,,"С.МАЛКО КРУШЕВО, БАНИТЕ, СМОЛЯН",2013-02-27,"Община Сунгурларе","Неустановена принадлежност", ХЮСЕИН,МЕХМЕД,БАЙЪРЛЪ,,"С.КРАЛЕВО, ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ХЮСЕИН,МЕХМЕД,ХОДЖА,1939-09-04,"С.ПЕТКО СЛАВЕЙКОВ, СЕВЛИЕВО, ГАБРОВО",2014-02-05,"Община Севлиево","Решение № 2-305 от 05.02.2014 г. - община Севлиево","

Рег. дневник; картони – обр. 4 и обр. 6; протокол рег. № 26/ 06.03.1990 г. с предложение за унищожаване лично дело IА-888 (Гб); протокол рег. № 25/ 06.03.1990 г. за унищожаване работни дело IР-276 (Гб) и IР-374 (Гб).

" ХЮСЕИН,МЕХМЕД,ХЮСЕИН,1945-02-16,"С.ЛОПУШНА, ДЪЛГОПОЛ, ВАРНА",2013-05-15,"Община Дългопол","Решение № 2-176 от 15.05.2013 г. - община Дългопол","

Рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 4 – 9 бр. и обр. 6 – 2 бр.; протокол рег. № С КА-90/ 27.03.1990 г. за унищожаване лично дело IА-229 (Вн); протокол рег. № С КА-95/ 27.03.1990 г. за унищожаване работно дело IР-1909 (Вн).

" ХЮСЕИН,МЕХМЕД,ХЮСЕИН,,"С.РУЕН, РУЕН, БУРГАС",2013-03-06,"Община Руен","Неустановена принадлежност", ХЮСЕИН,МЕХМЕДОВ,АЛИОСМАНОВ,,"С.ВРАНИ КОН, ОМУРТАГ, ТЪРГОВИЩЕ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ХЮСЕИН,МУСТАФА,ХАДЖЪБЕКИР,,"С.ЧОРБАДЖИЙСКО, КИРКОВО, КЪРДЖАЛИ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ХЮСЕИН,МУСТАФА,ХЮСЕИН,1965-07-26,"С.ТРЪНАК, РУЕН, БУРГАС",2013-03-06,"Община Руен","Решение № 2-145 от 06.03.2013 г. - община Руен","Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-3076 (Бс) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 - 2 бр. и обр. 6; протокол рег. № С 194/ 09.04.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело IР-1642 (Бс)." ХЮСЕИН,МУСТАФОВ,ПОМАКОВ,,"С.ТИЧА, КОТЕЛ, СЛИВЕН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ХЮСЕИН,МУТАЛИБ,ХАМДИ,,"С.ПАИСИЕВО, ДУЛОВО, СИЛИСТРА",2007-09-04,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ХЮСЕИН,МУТАЛИБ,ХАМДИ,,"С.ПАИСИЕВО, ДУЛОВО, СИЛИСТРА",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ХЮСЕИН,МУТАЛИБ,ХАМДИ,,"С.ПАИСИЕВО, ДУЛОВО, СИЛИСТРА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ХЮСЕИН,МЮМЮН,САЛИ,,"С.ДРУМЧЕ, МОМЧИЛГРАД, КЪРДЖАЛИ",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност", ХЮСЕИН,НИЯЗИ,ЧАУШ,,"С.БРАДВАРИ, СИЛИСТРА, СИЛИСТРА",2007-09-04,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ХЮСЕИН,НИЯЗИ,ЧАУШ,,"С.БРАДВАРИ, СИЛИСТРА, СИЛИСТРА",2009-08-05,"Сметна палата","Неустановена принадлежност", ХЮСЕИН,ОСМАН,ИСМАИЛ,,"ГР.АЙТОС, АЙТОС, БУРГАС",2012-12-12,"Община Айтос","Неустановена принадлежност", ХЮСЕИН,ОСМАН,САДЪК,,"С.МЪЖЕНЦИ, КИРКОВО, КЪРДЖАЛИ",2014-11-05,"Община Кирково","Неустановена принадлежност", ХЮСЕИН,ОСМАН,САДЪК,,"С.МЪЖЕНЦИ, КИРКОВО, КЪРДЖАЛИ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ХЮСЕИН,ОСМАНОВ,ХЮСЕИНОВ,,"ГР.АНТОНОВО, АНТОНОВО, ТЪРГОВИЩЕ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ХЮСЕИН,РАШИДОВ,ИСМАИЛОВ,,"С.НОВА МАХАЛА, БАТАК, ПАЗАРДЖИК",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ХЮСЕИН,РЕДЖЕБ,КЬОСЕ,,"С.ВАЗОВО, ИСПЕРИХ, РАЗГРАД",2015-11-05,"Община Исперих","Неустановена принадлежност", ХЮСЕИН,РЕДЖЕБОВ,ИБОВ,,"ГР.ДЪЛГОПОЛ, ДЪЛГОПОЛ, ВАРНА",2013-05-15,"Община Дългопол","Неустановена принадлежност", ХЮСЕИН,РЕДЖЕБОВ,ИБОВ,,"ГР.ДЪЛГОПОЛ, ДЪЛГОПОЛ, ВАРНА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ХЮСЕИН,РЕДЖЕБОВ,ИБОВ,,"ГР.ДЪЛГОПОЛ, ДЪЛГОПОЛ, ВАРНА",2015-12-17,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Варна","Неустановена принадлежност", ХЮСЕИН,РЕХАНОВ,ХЮСЕИНОВ,,"ГР.РАЗГРАД, РАЗГРАД, РАЗГРАД",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ХЮСЕИН,САДЪКОВ,ХЮСЕИНОВ,1939-10-29,"С.ДРЪНДАР, СУВОРОВО, ВАРНА",2013-05-29,"Община Суворово","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1" ХЮСЕИН,САЛИ,КЬОРОВ,,"С.ЗЛАТАРИЦА, БЕЛИЦА, БЛАГОЕВГРАД",2008-09-16,"Държавна агенция по горите","Неустановена принадлежност", ХЮСЕИН,САЛИ,КЬОРОВ,,"С.ЗЛАТАРИЦА, БЕЛИЦА, БЛАГОЕВГРАД",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност", ХЮСЕИН,САЛИ,КЬОРОВ,,"С.ЗЛАТАРИЦА, БЕЛИЦА, БЛАГОЕВГРАД",2011-07-06,"Община Белица","Неустановена принадлежност", ХЮСЕИН,САЛИ,КЬОРОВ,,"С.ЗЛАТАРИЦА, БЕЛИЦА, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", ХЮСЕИН,САЛИ,ЮСУФ,,"С.ЦОНЕВО, ДЪЛГОПОЛ, ВАРНА",2015-12-17,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Варна","Неустановена принадлежност", ХЮСЕИН,САЛИЕВ,СЮЛЕЙМАНОВ,,"С.ГРАДИНАРОВО, ПРОВАДИЯ, ВАРНА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ХЮСЕИН,САЛИЕВ,ХЮСЕИНОВ,,"ГР.ПОПОВО, ПОПОВО, ТЪРГОВИЩЕ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ХЮСЕИН,СЮЛЕЙМАНОВ,СЮЛЕЙМАНОВ,,"С.ГОЛЯМО ГРАДИЩЕ, ОПАКА, ТЪРГОВИЩЕ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ХЮСЕИН,СЮЛЕЙМАНОВ,ЧАВДАРОВ,,"С.ГОРСКО СЛИВОВО, ЛЕТНИЦА, ЛОВЕЧ",2015-01-29,"Община Летница","Неустановена принадлежност", ХЮСЕИН,ТАХИР,ГРОШАР,,"С.БРЕЗНИЦА, ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", ХЮСЕИН,ТАХИР,ГРОШАР,,"С.БРЕЗНИЦА, ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", ХЮСЕИН,ХАЛИЛ,ДУРАСЪ,,"С.МАЛКО СЕЛО, КОТЕЛ, СЛИВЕН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ХЮСЕИН,ХАЛИЛ,ЛЕТИФ,,"С.ДОЛНО ДРЯНОВО, ГЪРМЕН, БЛАГОЕВГРАД",2011-04-05,"Община Гърмен","Неустановена принадлежност", ХЮСЕИН,ХАЛИЛОВ,ХЮСЕИНОВ,,"С.ЛИЛЯК, ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ХЮСЕИН,ХАМИД,ХЮСЕИН,,"С.ДЮЛЯ, РУЕН, БУРГАС",2012-12-12,"Община Айтос","Неустановена принадлежност", ХЮСЕИН,ХАМИДОВ,КЪДРЕВ,,"С.АБЛАНИЦА, ХАДЖИДИМОВО, БЛАГОЕВГРАД",2011-05-27,"Община Хаджидимово","Неустановена принадлежност", ХЮСЕИН,ХАМИДОВ,КЪДРЕВ,,"С.АБЛАНИЦА, ХАДЖИДИМОВО, БЛАГОЕВГРАД",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ХЮСЕИН,ХАСАН,АЛИ,,"С.РОГОЗЧЕ, ДЖЕБЕЛ, КЪРДЖАЛИ",2014-10-22,"Община Джебел","Неустановена принадлежност", ХЮСЕИН,ХАСАН,АЛИ,,"С.ДУШИНКОВО, ДЖЕБЕЛ, КЪРДЖАЛИ",2014-10-22,"Община Джебел","Неустановена принадлежност", ХЮСЕИН,ХАСАН,АЛИ,,"ГР.КАЗАНЛЪК, КАЗАНЛЪК, СТАРА ЗАГОРА",2013-01-29,"община Приморско","Неустановена принадлежност", ХЮСЕИН,ХАСАН,АЛИ,,"ГР.КАЗАНЛЪК, КАЗАНЛЪК, СТАРА ЗАГОРА",2013-02-13,"Община Созопол","Неустановена принадлежност", ХЮСЕИН,ХАСАН,ЕНГЕР,,"С.ЕЛХОВЕЦ, РУДОЗЕМ, СМОЛЯН",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ХЮСЕИН,ХАСАН,ЕНГЕР,,"С.ЕЛХОВЕЦ, РУДОЗЕМ, СМОЛЯН",2010-10-05,"Изпълнителна агенция по хидромелиорации","Неустановена принадлежност", ХЮСЕИН,ХАСАН,ИБРЯМ,,"С.ЗАИМЧЕВО, РУЕН, БУРГАС",2012-12-12,"Община Айтос","Неустановена принадлежност", ХЮСЕИН,ХАСАН,МЕХМЕДАЛИ,,"С.РЕЧИЦА, РУЕН, БУРГАС",2013-03-06,"Община Руен","Неустановена принадлежност", ХЮСЕИН,ХАСАН,МУСТАФА,,"С.ЗАФИРОВО, ГЛАВИНИЦА, СИЛИСТРА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ХЮСЕИН,ХАСАН,ХАСАН,,"С.ОСТРОВЕЦ, КИРКОВО, КЪРДЖАЛИ",2014-11-05,"Община Кирково","Неустановена принадлежност", ХЮСЕИН,ХАСАН,ЧЕТИН,,"С.МРЕЖИЧКО, РУЕН, БУРГАС",2013-03-06,"Община Руен","Неустановена принадлежност", ХЮСЕИН,ХАСАН,ЧЕТИН,,"С.МРЕЖИЧКО, РУЕН, БУРГАС",2015-12-01,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Неустановена принадлежност", ХЮСЕИН,ХАСАНОВ,КАВЛАКОВ,,"С.БУЙНОВО, БОРИНО, СМОЛЯН",2013-07-17,"Община Златарица","Неустановена принадлежност", ХЮСЕИН,ХАСАНОВ,МУСТАФОВ,,"С.ПАНАЙОТ ХИТОВО, ОМУРТАГ, ТЪРГОВИЩЕ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ХЮСЕИН,ХЮСЕИН,МУСТАФА,,"С.РОГОЗЧЕ, ДЖЕБЕЛ, КЪРДЖАЛИ",2014-10-22,"Община Джебел","Неустановена принадлежност", ХЮСЕИН,ХЮСЕИН,СЕЛЯМ,1942-08-11,"С.МУГЛА, СМОЛЯН, СМОЛЯН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1" ХЮСЕИН,ХЮСЕИНАЛИ,СМАИЛ,,"С.ЛЮЛЯКОВО, РУЕН, БУРГАС",2013-03-06,"Община Руен","Неустановена принадлежност", ХЮСЕИН,ХЮСЕИНОВ,МУСТАФОВ,,"С.ДЪСКОТНА, РУЕН, БУРГАС",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ХЮСЕИН,ШАБАНОВ,ШУГАНОВ,,"ГР.ЯКОРУДА, ЯКОРУДА, БЛАГОЕВГРАД",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ХЮСЕИН,ЮДАИМ,МЕХМЕДЕМИН,,"С.КАПИТАН ПЕТКО, ВЕНЕЦ, ШУМЕН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ХЮСЕИН,ЮМЕР,ХАСАН,,"С.ПРЕЛЕЗ, ЗАВЕТ, РАЗГРАД",2007-09-04,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ХЮСЕИН,ЮМЕР,ХАСАН,,"С.ПРЕЛЕЗ, ЗАВЕТ, РАЗГРАД",2015-11-05,"Община Завет","Неустановена принадлежност", ХЮСЕИН,ЯШАРОВ,ХЮСЕИНОВ,,"С.СТЕВРЕК, АНТОНОВО, ТЪРГОВИЩЕ",2013-07-17,"Община Златарица","Неустановена принадлежност", ХЮСЕИНАЛИ,СЮЛЕЙМАН,СЕЛИМ,,"С.ЗВЕЗДА, РУЕН, БУРГАС",2013-01-09,"Община Карнобат","Неустановена принадлежност", ХЮСЕИНАЛИ,ХЮСЕИН,КЯМИЛ,,"С.МОРЯНЦИ, КРУМОВГРАД, КЪРДЖАЛИ",2014-11-13,"Община Крумовград","Неустановена принадлежност", ХЮСМЕН,АХМЕДОВ,КОКОЕВ,1954-02-16,"С.ЯБЛАНОВО, КОТЕЛ, СЛИВЕН",2013-11-20,"Средни училища","Решение № 2-259 от 20.11.2013 г. - училища по Закона за народната просвета","Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – уверение, разходни документи, отчетени от ръководил го щатен служител, собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично и в работно дело Ф1, а.е. 5275; рег. дневник; картони – обр. 1 - 5 бр. и обр. 3." ХЮСМЕН,САЛИМ,ХЮСНЮ,,"С.КИТНИЦА, АРДИНО, КЪРДЖАЛИ",2012-12-12,"Община Айтос","Неустановена принадлежност", ХЮСНИЕ,РЕДЖЕБ,ИСМАИЛ,,"С.ЛИСИЦИТЕ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2014-10-22,"Община Момчилград","Неустановена принадлежност", ХЮСНИК,ПЕНИАМИН,БОЯДЖИЯН,,"ГР.ВЕЛИНГРАД, ВЕЛИНГРАД, ПАЗАРДЖИК",2015-07-16,"Община Плевен","Неустановена принадлежност", ХЮСНЮ,НУРИ,АЛИ,,"С.ЖЕЛЕЗНИК, ЧЕРНООЧЕНЕ, КЪРДЖАЛИ",2014-03-19,"Община Черноочене","Неустановена принадлежност", ХЮСНЮ,ОСМАН,ДУРГУД,,"С.МИШЕВСКО, ДЖЕБЕЛ, КЪРДЖАЛИ",2014-10-22,"Община Джебел","Неустановена принадлежност", ХЮСНЮ,ХАЛИЛОВ,РЕДЖЕБОВ,,"С.БЯЛА РЕКА, ВЪРБИЦА, ШУМЕН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",