Начална буква на името Ч

ЧАВДАР,АЛЕКСАНДРОВ,ЕЛМАЗОВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2015-04-01,"Приватизирани предприятия - Варна","Неустановена принадлежност", ЧАВДАР,АЛЕКСАНДРОВ,КОЙЧЕВ,1940-04-17,"ГР.БЯЛА, БЯЛА, РУСЕ",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1" ЧАВДАР,АЛЕКСАНДРОВ,НАЙДЕНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-06-10,"Софийски университет Св. Климент Охридски","Неустановена принадлежност", ЧАВДАР,АЛЕКСАНДРОВ,САНДОВ,,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2011-02-15,"Агенция ""Митници""","Неустановена принадлежност", ЧАВДАР,АЛИПИЕВ,КОЛОВ,,"ГР.ТРОЯН, ТРОЯН, ЛОВЕЧ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЧАВДАР,АНАТОЛОВ,МАРИНОВ,,"ГР.САМОКОВ, САМОКОВ, СОФИЙСКА",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", ЧАВДАР,АНАТОЛОВ,МАРИНОВ,,"ГР.САМОКОВ, САМОКОВ, СОФИЙСКА",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност", ЧАВДАР,АНАТОЛОВ,МАРИНОВ,,"ГР.САМОКОВ, САМОКОВ, СОФИЙСКА",2015-01-14,"Приватизирани предприятия - София","Неустановена принадлежност", ЧАВДАР,АНГЕЛОВ,ВАСИЛЕВ,,"ГР.ДОЛНА БАНЯ, ДОЛНА БАНЯ, СОФИЙСКА",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", ЧАВДАР,АНТИМОВ,ЧЕРВЕНКОВ,,"ГР.УСТОВО, СМОЛЯН, СМОЛЯН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ЧАВДАР,АНТОНОВ,ЧЕРНЕВ,1951-02-08,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 153 от 27.07.2010 г. - Министерство на вътрешните работи","Със заповед № I-3470/ 30.07.1975 г. е назначен за разузнавач III степен; със заповед № 1284/ 04.09.1979 г. е преназначен за ст. разузнавач; със заповед № 598/ 03.09.1981 г. е преназначен за инспектор; със заповед № К-542/ 01.02.1982 г. е преназначен за зам. началник ДС в Коларовско РУ; със заповед № К-2436/ 02.06.1983 г. е изпратен на 3 месечен курс за ръководни кадри във ВКШ-КГБ-СССР; със заповед № К-2618/ 17.07.1986 г. е преназначен за н-к на Коларовско РУ; със заповед № К-4114/ 26.09.1990 г. е преназначен за директор на СДВР." ЧАВДАР,АСЕНОВ,КАРАДЖОВ,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ЧАВДАР,АСЕНОВ,КИСЕЛИНЧЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-12-18,"Българско национално радио","Неустановена принадлежност", ЧАВДАР,АСЕНОВ,КИСЕЛИНЧЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-12-09,"Печатни издания","Неустановена принадлежност", ЧАВДАР,АСЕНОВ,КИСЕЛИНЧЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", ЧАВДАР,АСЕНОВ,МУТАФОВ,,"ГР.ГАБРОВО, ГАБРОВО, ГАБРОВО",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ЧАВДАР,АСЕНОВ,ХРИСТОВ,1954-08-14,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 153 от 27.07.2010 г. - Министерство на вътрешните работи","Със заповед № К-3594/ 27.10.1978 г. е назначен за разузнавач III ст. в ОУ на МВР-Кюстендил; със заповед № 109/ 19.06.1981 г. е преназначен за разузнавач; със заповед № К-114/ 11.04.1983 г. е преназначен за разузнавач в СГУ на МВР; със заповед № 1018/ 30.12.1988 г. е преназначен за инспектор; със заповед № 14/ 15.01.1990 г. е преназначен за ст. инспектор" ЧАВДАР,АСЕНОВ,ХРИСТОВ,1954-08-14,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2012-03-14,"Софийски университет ""Св. Климент Охридски""","Решение № 327 от 14.03.2012 г. - Софийски университет ""Св. Климент Охридски""","Със заповед № К-3594/ 27.10.1978 г. е назначен за разузнавач III ст. в ОУ на МВР-Кюстендил; със заповед № 109/ 19.06.1981 г. е преназначен за разузнавач; със заповед № К-114/ 11.04.1983 г. е преназначен за разузнавач в СГУ на МВР; със заповед № 1018/ 30.12.1988 г. е преназначен за инспектор; със заповед № 14/ 15.01.1990 г. е преназначен за ст. инспектор" ЧАВДАР,АТАНАСОВ,ДОБРЕВ,1933-08-21,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2007-09-04,"Народно събрание","Решение № 14 от 04.09.2007 г. - Народно събрание","Агентурни сведения от секретен сътрудник ""Димитър""; разходни документи, отчетени от оперативния работник; документи от ръководилия го щатен служител; картони обр. 1 и 3; лично и работно дело Ф.1, а. е. 5751." ЧАВДАР,АТАНАСОВ,ДОБРЕВ,1933-08-21,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2009-12-09,"Печатни издания","Решение № 105 от 9.12.2009 г.- Печатни издания","Агентурни сведения от секретен сътрудник ""Димитър""; разходни документи, отчетени от оперативния работник; документи от ръководилия го щатен служител; рег. дневник; картони обр. 1 и 3; лично и работно дело Ф.1, а. е. 5751" ЧАВДАР,АТАНАСОВ,ДОБРЕВ,1933-08-21,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2011-06-16,"Висша атестационна комисия","Решение № 230 от 16.06.2011 г. - ВАК","Агентурни сведения от секретен сътрудник ""Димитър""; разходни документи, отчетени от оперативния работник; документи от ръководилия го щатен служител; рег. дневник; картони - обр. 1 – 2 бр. и 3; лично и работно дело Ф.1, а. е. 5751" ЧАВДАР,БЛАГОЕВ,ПЕТРОВ,1959-06-11,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 153 от 27.07.2010 г. - Министерство на вътрешните работи","Със заповед № 2944/ 08.08.1986 г. е назначен за разузнавач." ЧАВДАР,БОРИСЛАВОВ,ДИМОВ,1959-04-12,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-03-16,"Министерство на външните работи","Решение № 199 от 16.03.2011 г. - Министерството на външните работи","Собственоръчно написани агентурни сведения; разходни документи, отчетени от ръководил го щатен служител; документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; дело Ф1, а.е. 7472." ЧАВДАР,БОРИСОВ,АНГЕЛОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-11-27,"Национален осигурителен институт","Неустановена принадлежност", ЧАВДАР,БОРИСОВ,БАЛАБАНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-08-01,"Медицински университет - Плевен","Неустановена принадлежност", ЧАВДАР,БОРИСОВ,БАЧЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ЧАВДАР,БОРИСОВ,БОЖУРСКИ,,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ЧАВДАР,БОРИСОВ,КОЦЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-06-04,"Приватизация - обособени части - София","Неустановена принадлежност", ЧАВДАР,БОРИСОВ,ТЕНЕВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2015-09-30,"Община Пловдив","Неустановена принадлежност", ЧАВДАР,БОРИСОВ,ФЕРДИНАНДОВ,,"С.КОМОЩИЦА, ЯКИМОВО, МОНТАНА",2015-04-07,"Приватизирани предприятия - Велико Търново","Неустановена принадлежност", ЧАВДАР,БОЯНОВ,СИМЕОНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ЧАВДАР,БОЯНОВ,СИМЕОНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", ЧАВДАР,БРАНИМИРОВ,ОРМАНОВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2012-06-14,"Технически университет Варна","Неустановена принадлежност", ЧАВДАР,ВАСИЛЕВ,АТАНАСОВ,,"ГР.МИЗИЯ, МИЗИЯ, ВРАЦА",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност", ЧАВДАР,ВАСИЛЕВ,ДРАГАНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност", ЧАВДАР,ВАСИЛЕВ,ДРАГАНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-10-17,"Министерство на икономиката, енергетиката и туризма","Неустановена принадлежност", ЧАВДАР,ВАСИЛЕВ,МИЛОШЕВ,1946-07-13,"ГР.ДУПНИЦА, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2016-02-18,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Кюстендил","Решение № 2-610 от 18.02.2016 г. - кандидати за общински съветници – област Кюстендил","Заповед № Р-012/ 24.06.1981 г. е назначен за разузнавач VI степен" ЧАВДАР,ВАСИЛЕВ,РУСКОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЧАВДАР,ВЕЛКОВ,ВАСЕВ,,"ГР.БАНКЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-02-15,"Агенция ""Митници""","Неустановена принадлежност", ЧАВДАР,ВЕЛЬОВ,ЧЕРВЕНКОВ,1941-05-31,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-02-12,"Министерски съвет","Решение № 25 от 12.02.2008 г. - министър-председатели, заместник министър-председатели, министри и заместник-министри","Със заповед № 014/ 28.09.1971 г. е назначен за младши оперативен работник; със заповед № 0315/ 20.08.1982 г. е изпратен за слушател във ВА-ГЩ на ВС на СССР; със заповед № Р-050/ 20.09.1984 г. е преназначен за зам. н-к отдел; със заповед № Р-012/ 14.09.1987 г. е преназначен за н-к отдел." ЧАВДАР,ВЕЛЬОВ,ЧЕРВЕНКОВ,1941-05-31,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-01-26,"Министерство на отбраната","Решение № 180 от 26.01.2011 г. - Министерството на отбраната","Със заповед № 014/ 28.09.1971 г. е назначен за младши оперативен работник; със заповед № 0315/ 20.08.1982 г. е изпратен за слушател във ВА-ГЩ на ВС на СССР; със заповед № Р-050/ 20.09.1984 г. е преназначен за зам. н-к отдел; със заповед № Р-012/ 14.09.1987 г. е преназначен за н-к отдел" ЧАВДАР,ВЕЛЬОВ,ЧЕРВЕНКОВ,1941-05-31,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-01-12,"Политически кабинети","Решение № 177 от 12.01.2011 г. - членовете на политическите кабинети на министър-председателя, на заместник министър-председателите и на министрите","Със заповед № 014/ 28.09.1971 г. е назначен за младши оперативен работник; със заповед № 0315/ 20.08.1982 г. е изпратен за слушател във ВА-ГЩ на ВС на СССР; със заповед № Р-050/ 20.09.1984 г. е преназначен за зам. н-к отдел; със заповед № Р-012/ 14.09.1987 г. е преназначен за н-к отдел." ЧАВДАР,ВЕЛЬОВ,ЧЕРВЕНКОВ,1941-05-31,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-12-14,"Министерство на външните работи - посланици","Решение № 175 от 14.12.2010 г. - МВнР - посланици и генерални консули","Със заповед № 014/ 28.09.1971 г. е назначен за младши оперативен работник; със заповед № 0315/ 20.08.1982 г. е изпратен за слушател във ВА-ГЩ на ВС на СССР; със заповед № Р-050/ 20.09.1984 г. е преназначен за зам. н-к отдел; със заповед № Р-012/ 14.09.1987 г. е преназначен за н-к отдел." ЧАВДАР,ВЛАДИМИРОВ,ЖАБЛЯНОВ,,"С.ДРУГАН, РАДОМИР, ПЕРНИК",2015-06-09,"Община Радомир","Неустановена принадлежност", ЧАВДАР,ГАВРИЛОВ,АТАНАСОВ,,"ГР.МОНТАНА, МОНТАНА, МОНТАНА",2016-02-09,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Монтана","Неустановена принадлежност", ЧАВДАР,ГАНЧЕВ,ДОНЕВ,,"ГР.ДРЯНОВО, ДРЯНОВО, ГАБРОВО",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ЧАВДАР,ГЕОРГИЕВ,ВЕНЧЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", ЧАВДАР,ГЕОРГИЕВ,ВЪРБАНОВ,,"С.ДЕКОВ, БЕЛЕНЕ, ПЛЕВЕН",2015-06-18,"Община Белене","Неустановена принадлежност", ЧАВДАР,ГЕОРГИЕВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2008-02-12,Министерства,"Неустановена принадлежност", ЧАВДАР,ГЕОРГИЕВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЧАВДАР,ГЕОРГИЕВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2012-11-21,"Министерство на околната среда и водите","Неустановена принадлежност", ЧАВДАР,ГЕОРГИЕВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2014-01-08,"Министерски съвет - Кабинет Орешарски","Неустановена принадлежност", ЧАВДАР,ГЕОРГИЕВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2014-01-08,"Министерски съвет - избран на 29.05.2013 г.","Неустановена принадлежност", ЧАВДАР,ГЕОРГИЕВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", ЧАВДАР,ГЕОРГИЕВ,ДАЙЛЯНОВ,,"ГР.КОЗЛОДУЙ, КОЗЛОДУЙ, ВРАЦА",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ЧАВДАР,ГЕОРГИЕВ,ДАМЯНОВ,1931-05-10,СССР,2010-12-14,"Министерство на външните работи - посланици","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1" ЧАВДАР,ГЕОРГИЕВ,ДИМИТРОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ЧАВДАР,ГЕОРГИЕВ,ИВАНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЧАВДАР,ГЕОРГИЕВ,ЛОЗАНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-03-14,"Софийски университет ""Св. Климент Охридски""","Неустановена принадлежност", ЧАВДАР,ГЕОРГИЕВ,МИТОВ,,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ЧАВДАР,ГЕОРГИЕВ,МЛАДЕНОВ,1952-08-25,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-04-28,"Изпълнителна агенция ""Военни клубове и военно-почивно дело""","Решение № 211 от 28.04.2011 г. - Изпълнителна агенция ""Военни клубове и военно-почивно дело""","Собственоръчно написани агентурни сведения; документи за получено възнаграждение; разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители; документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; лично и работно дело Ф1, а.е. 7009." ЧАВДАР,ГЕОРГИЕВ,МЛАДЕНОВ,1952-08-25,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-03-16,"Министерство на външните работи","Решение № 199 от 16.03.2011 г. - Министерството на външните работи","Собственоръчно написани агентурни сведения; документи за получено възнаграждение; разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители; документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; лично и работно дело Ф1, а.е. 7009. Привлечен за ОРОН със заповед № 28/ 28.12.1983 г.Отчети и справки от ОРОН ""Бисов"", документи за получени възнаграждения." ЧАВДАР,ГЕОРГИЕВ,СТЕФАНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-12-18,"Българско национално радио","Неустановена принадлежност", ЧАВДАР,ГЕОРГИЕВ,СТЕФАНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", ЧАВДАР,ГЕОРГИЕВ,ТОДОРОВ,,"С.АЛТИМИР, БЯЛА СЛАТИНА, ВРАЦА",2013-10-23,"Община Бяла Слатина","Неустановена принадлежност", ЧАВДАР,ДЕМИРОВ,БОРАЧЕВ,1948-05-24,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2011-03-16,"Министерство на външните работи","Решение № 199 от 16.03.2011 г. - Министерството на външните работи","Със заповед № Р-020/ 31.08.1974 г. е назначен за мл. оперативен работник; със заповед № Р-036/ 30.09.1975 г. е преназначен за пом. н-к на отдел; със заповед № Р-019/ 19.09.1980 г. е преназначен за ст. пом. н-к на отдел; със заповед № Р-026/ 16.10.1981 г. е преназначен за разузнавач V степен; със заповед № Р-02/ 07.01.1986 г. е преназначен за ст. пом. н-к на отдел; със заповед № Р-022/ 15.09.1989 г. е преназначен за разузнавач V степен." ЧАВДАР,ДИМИТРОВ,ГЕРАСИМОВ,1945-03-28,"ГР.ДОЛНА БАНЯ, ДОЛНА БАНЯ, СОФИЙСКА",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Решение № 95 от 28.10.2009 г. - следователи и дознатели","Със заповед № I-90/ 15.02.1975 г. е назначен за разузнавач III ст.; със заповед № 665/ 24.08.1976 г. е преназначен за разузнавач II ст.; със заповед № К-3720/ 30.09.1985 г. е преназначен за гл. следовател в 02 отдел на ГСУ." ЧАВДАР,ДИМИТРОВ,КОРСЕМОВ,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2014-05-27,"Българска академия на науките","Неустановена принадлежност", ЧАВДАР,ДИМИТРОВ,РУСЕВ,,"С.ПОЛСКИ СЕНОВЕЦ, ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2009-03-11,"Комисия за регулиране на съобщенията","Неустановена принадлежност", ЧАВДАР,ДИМОВ,ПЕНКОВ,1951-11-11,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 153 от 27.07.2010 г. - Министерство на вътрешните работи","Със заповед № 170/ 27.01.1977 г. е назначен за разузнавач III степен; със заповед № 21/ 30.01.1979 г. е преназначен за н-к група IV степен; със заповед № 32/ 27.03.1981 г. е преназначен за зам. н-к отделение; със заповед № 5216/ 15.12.1982 г. е преназначен за н-к отделение; със заповед № 3624/ 12.11.1987 г. е изпратен на 3 месечен курс в КГБ-СССР; със заповед № 2520/ 28.05.1990 г. е преназначен за н-к отдел." ЧАВДАР,ДОБРЕВ,ДОБРЕВ,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност", ЧАВДАР,ДОБРЕНОВ,БОТЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЧАВДАР,ЕВГЕНИЕВ,МИКУЛАШЕВ,,"С.ЧЕРНО МОРЕ, БУРГАС, БУРГАС",2012-07-25,"Конфедерация на независимите синдикати в България","Неустановена принадлежност", ЧАВДАР,ЕВГЕНИЕВ,МИКУЛАШЕВ,,"С.ЧЕРНО МОРЕ, БУРГАС, БУРГАС",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЧАВДАР,ЕВГЕНИЕВ,ТРАЙКОВ,,"ГР.ЛОМ, ЛОМ, МОНТАНА",2008-07-30,"Държавна агенция Държавен резерв и вoeнновременни запаси","Неустановена принадлежност", ЧАВДАР,ЕВГЕНИЕВ,ТРАЙКОВ,,"ГР.ЛОМ, ЛОМ, МОНТАНА",2011-01-26,"Министерство на отбраната","Неустановена принадлежност", ЧАВДАР,ЕВЛОГИЕВ,МЛАДЕНОВ,,"С.ПРЕВАЛА, ЧИПРОВЦИ, МОНТАНА",2015-04-07,"Община Чипровци","Неустановена принадлежност", ЧАВДАР,ЕЛЕНКОВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.МОНТАНА, МОНТАНА, МОНТАНА",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност", ЧАВДАР,ЕМИЛОВ,ИВАЙЛОВ,,"С.ЧЕТРОКА, ЛЪКИ, ПЛОВДИВ",2015-09-14,"Община Лъки","Неустановена принадлежност", ЧАВДАР,ЖЕЧЕВ,ЖЕЧЕВ,1955-01-02,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-12-14,"Министерство на външните работи - посланици","Решение № 175 от 14.12.2010 г. - МВнР - посланици и генерални консули","Документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 и обр. 6; лично дело IА-34314." ЧАВДАР,ЖЕЧЕВ,ЖЕЧЕВ,1955-01-02,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-03-16,"Министерство на външните работи","Решение № 199 от 16.03.2011 г. - Министерството на външните работи","Документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 и обр. 6; лично дело IА-34314." ЧАВДАР,ЗЛАТЕВ,ИВАНОВ,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", ЧАВДАР,ЗЛАТКОВ,ВЕЗИРОВ,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2012-03-28,"Русенски университет ""Ангел Кънчев""","Неустановена принадлежност", ЧАВДАР,ИВАНОВ,АНГЕЛОВ,,"ГР.КИЛИФАРЕВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2014-06-18,"Университет по архитектура, строителство и геодезия","Неустановена принадлежност", ЧАВДАР,ИВАНОВ,АТАНАСОВ,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЧАВДАР,ИВАНОВ,ДАМЯНОВ,,"ГР.ОРЯХОВО, ОРЯХОВО, ВРАЦА",2012-09-18,"Университет по хранителни технологии - Пловдив","Неустановена принадлежност", ЧАВДАР,ИВАНОВ,НИКОЛОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2007-04-24,"Европейски парламент","Неустановена принадлежност", ЧАВДАР,ИВАНОВ,НИКОЛОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-05-21,"Европейски парламент","Неустановена принадлежност", ЧАВДАР,ИВАНОВ,НИКОЛОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-06-27,"Югозападен университет ""Неофит Рилски"" - Благоевград","Неустановена принадлежност", ЧАВДАР,ИВАНОВ,НИКОЛОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", ЧАВДАР,ИВАНОВ,НОВАКОВ,,"ГР.САМОКОВ, САМОКОВ, СОФИЙСКА",2015-06-09,"Община Радомир","Неустановена принадлежност", ЧАВДАР,ИВАНОВ,НОВАКОВ,,"ГР.САМОКОВ, САМОКОВ, СОФИЙСКА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ЧАВДАР,ИВАНОВ,НОВАКОВ,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2009-12-09,"Печатни издания","Неустановена принадлежност", ЧАВДАР,ИВАНОВ,ПОПОВ,1950-04-26,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-09-18,"Национална художествена академия","Решение № 2-68 от 18.09.2012 г. - Национална художествена академия","Рег. дневник; картони – обр. 4 и обр. 6; протокол № 88/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-29619." ЧАВДАР,ИВАНОВ,ПОПОВ,1950-04-26,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-06-10,"Софийски университет Св. Климент Охридски","Решение № 2-356 от 10.06.2014 г. - Софийски университет ""Св. Климент Охридски""","

Рег. дневник; картони – обр. 4 и обр. 6; протокол № 88/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-29619.

" ЧАВДАР,ИВАНОВ,ПОПОВ,1950-04-26,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-06-16,"Висша атестационна комисия","Решение № 230 от 16.06.2011 г. - ВАК","Рег. дневник; картони – обр. 4 и обр. 6; протокол № 88/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-29619." ЧАВДАР,ИВАНОВ,СТАНКОВ,,"ГР.ИХТИМАН, ИХТИМАН, СОФИЙСКА",2015-01-14,"Приватизирани предприятия - София","Неустановена принадлежност", ЧАВДАР,ИВАНОВ,СТОЙЧЕВ,1952-02-28,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2013-05-29,"Длъжници към банка МИНЕРАЛБАНК","Решение № 2-185 от 29.05.2013 г. - лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 - длъжници към банка ""МИНЕРАЛБАНК""","Със заповед № 636/ 22.08.1983 г.е назначен за разузнавач; със заповед № 601/ 06.07.1987 г. е изпратен за 5 месеца в РШ на КГБ-СССР; със заповед № 570/ 01.08.1988 г. е преназначен за ст. разузнавач." ЧАВДАР,ИВАНОВ,ЧАВДАРОВ,,"ГР.КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", ЧАВДАР,ИЛИЕВ,АЛЕКСАНДРОВ,,"С.ОСТРОВ, ОРЯХОВО, ВРАЦА",2012-10-10,"Висше военноморско училище ""Н. Й. Вапцаров""","Неустановена принадлежност", ЧАВДАР,ИЛИЕВ,МЛАДЕНОВ,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност", ЧАВДАР,ИЛИЕВ,САВОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-11-13,"Община Враца","Неустановена принадлежност", ЧАВДАР,ЙОНКОВ,ПОПОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-06-04,"Приватизация - обособени части - София","Неустановена принадлежност", ЧАВДАР,ЙОРДАНОВ,ВЕЛИНОВ,,"С.ДОЛНИ ВАДИН, ОРЯХОВО, ВРАЦА",2015-07-16,"Община Плевен","Неустановена принадлежност", ЧАВДАР,ЙОРДАНОВ,КЮРАНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2007-09-04,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЧАВДАР,ЙОРДАНОВ,КЮРАНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-06-16,"Висша атестационна комисия","Неустановена принадлежност", ЧАВДАР,ЙОРДАНОВ,ТАНОВ,1951-03-28,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 153 от 27.07.2010 г. - Министерство на вътрешните работи","Със заповед № 2152/ 19.06.1980 г. е назначен за разузнавач; със заповед № 176/ 25.08.1983 г. е преназначен за ст. разузнавач; със заповед № 3668/ 06.11.1984 г. е преназначен за н-к група; със заповед № 86/ 04.04.1988 г. е преназначен за зам. н-к отделение; със заповед № 3338/ 09.12.1988 г. е преназначен за н-к отделение; със заповед № 3508/ 23.10.1989 г. е изпратен на 3 месечен курс в КГБ-Москва; със заповед № 161/ 06.06.1990 г. е преназначен за зам. н-к отдел." ЧАВДАР,КИРИЛОВ,КИРОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ЧАВДАР,КИРИЛОВ,ПЕТРОВ,1950-04-10,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 153 от 27.07.2010 г. - Министерство на вътрешните работи","Със заповед № 2174/ 25.04.1975 г. е назначен за разузнавач III степен; със заповед № 81/ 30.04.1979 г. е преназначен за разузнавач II степен; със заповед № 228/ 31.12.1982 г. е преназначен за ст. разузнавач; със заповед № 236/ 06.09.1983 г. е преназначен за инспектор; със заповед № 195/ 23.07.1984 г. е преназначен за старши инспектор; със заповед № 1528/ 21.04.1986 г. е преназначен за старши инспектор в IV управление; със заповед № 16/ 11.06.1986 г. е преназначен за главен инспектор; със заповед № 1646/ 26.05.1987 г. е преназначен за н-к отделение." ЧАВДАР,КИРИЛОВ,УЗУНОВ,1948-03-23,"ГР.ПЕТРИЧ, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2011-07-12,"Община Петрич","Решение № 241 от 12.07.2011 г. - община Петрич","Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6." ЧАВДАР,КОЙЧЕВ,КОЕВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2007-09-04,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЧАВДАР,КОНСТАНТИНОВ,ЛАСКОВ,,"ГР.КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", ЧАВДАР,КОНСТАНТИНОВ,ЛАСКОВ,,"ГР.КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2008-11-26,"Българска национална телевизия","Неустановена принадлежност", ЧАВДАР,КОНСТАНТИНОВ,МАНОВ,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", ЧАВДАР,КОНСТАНТИНОВ,МАНОВ,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", ЧАВДАР,КОНСТАНТИНОВ,МАНОВ,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2016-01-14,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Враца","Неустановена принадлежност", ЧАВДАР,КОНСТАНТИНОВ,НИКОЛОВ,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2013-11-13,"Община Враца","Неустановена принадлежност", ЧАВДАР,КОСТОВ,КЪНЧЕВ,1952-02-28,"ГР.ЗЛАТИЦА, ЗЛАТИЦА, СОФИЙСКА",2013-06-05,"УниКредит Булбанк АД","Решение № 2-188 от 05.06.2013 г. - ""УниКредит Булбанк"" АД","

Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 2089/ 02.05.1990 г. за извършено ""заличаването на данните"" за агент ""Виктор"".

" ЧАВДАР,КОСТОВ,КЪНЧЕВ,1952-02-28,"ГР.ЗЛАТИЦА, ЗЛАТИЦА, СОФИЙСКА",2013-10-02,"Обединена българска банка","Решение № 2-241 от 02.10.2013 г. - ""Обединена българска банка"" АД","Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 2089/ 02.05.1990 г. за извършено ""заличаването на данните"" за агент ""Виктор""." ЧАВДАР,КОСТОВ,КЪНЧЕВ,1952-02-28,"ГР.ЗЛАТИЦА, ЗЛАТИЦА, СОФИЙСКА",2016-02-09,"ЗАД Дженерали","Решение № 2-603 от 09.02.2016 г. - ЗАД Дженерали","Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 2089/ 02.05.1990 г. за извършено ""заличаването на данните"" за агент ""Виктор""." ЧАВДАР,КОСТОВ,СТАНКОВ,1950-03-04,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 153 от 27.07.2010 г. - Министерство на вътрешните работи","Със заповед № 432/ 26.01.1976 г. е назначен за разузнавач III степен; със заповед № 102/ 10.07.1979 г. е преназначен за разузнавач; със заповед № 139/ 03.09.1982 г. е преназначен за ст. разузнавач; със заповед № 26/ 23.02.1984 г. е преназначен за н-к група; със заповед № 131/ 26.06.1987 г. е преназначен за ст. инспектор." ЧАВДАР,КРУМОВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-12-09,"Печатни издания","Неустановена принадлежност", ЧАВДАР,КРУМОВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ЧАВДАР,КРУМОВ,СЛАВОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-07-11,"Медицински университет - София","Неустановена принадлежност", ЧАВДАР,КРУМОВ,СЛАВОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност", ЧАВДАР,КРУМОВ,СЛАВОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-01-08,"Министерски съвет - Кабинет Орешарски","Неустановена принадлежност", ЧАВДАР,КРУМОВ,СЛАВОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-01-08,"Министерски съвет - избран на 29.05.2013 г.","Неустановена принадлежност", ЧАВДАР,КРЪСТЕВ,ЗДРАВКОВ,,"ГР.ЛОМ, ЛОМ, МОНТАНА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЧАВДАР,КРЪСТЕВ,КРЪСТЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЧАВДАР,КРЪСТЕВ,КРЪСТЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЧАВДАР,КРЪСТЕВ,КРЪСТЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", ЧАВДАР,КРЪСТЕВ,НАНОВ,,"ГР.ГУЛЯНЦИ, ГУЛЯНЦИ, ПЛЕВЕН",2014-01-22,"Община Габрово","Неустановена принадлежност", ЧАВДАР,ЛАЗАРОВ,ПЕТРОВ,1950-07-28,"С.НИВЯНИН, БОРОВАН, ВРАЦА",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 153 от 27.07.2010 г. - Министерство на вътрешните работи","Със заповед № К-1326/ 14.04.1980 г. е назначен за разузнавач; със заповед № 358/ 03.09.1985 г. е преназначен за ст. разузнавач; със заповед № 542/ 28.08.1987 г. е преназначен за инспектор; със заповед № 314/ 24.03.1989 г. е преназначен за зам. н-к отделение." ЧАВДАР,ЛАЗАРОВ,ЧАВДАРОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-10-10,"Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията","Неустановена принадлежност", ЧАВДАР,ЛУКОВ,БОЙЧЕВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2011-08-09,"Агенция Пътна инфраструктура","Неустановена принадлежност", ЧАВДАР,ЛЮБЕНОВ,ЙОРГОВ,,"ГР.КРЕСНА, КРЕСНА, БЛАГОЕВГРАД",2011-04-05,"Община Кресна","Неустановена принадлежност", ЧАВДАР,ЛЮБЕНОВ,МЪНЕВ,,"ГР.БЕЛЕНЕ, БЕЛЕНЕ, ПЛЕВЕН",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ЧАВДАР,ЛЮБЕНОВ,МЪНЕВ,,"ГР.БЕЛЕНЕ, БЕЛЕНЕ, ПЛЕВЕН",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", ЧАВДАР,ЛЮБОМИРОВ,АНТОНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-10-10,"Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията","Неустановена принадлежност", ЧАВДАР,МИЛЕНОВ,РАШКОВ,,"С.ОСИНА, САТОВЧА, БЛАГОЕВГРАД",2011-05-12,"Община Сатовча","Неустановена принадлежност", ЧАВДАР,МИЛЧЕВ,МЛАДЕНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-02-09,"Българска академия на науките","Неустановена принадлежност", ЧАВДАР,МИЛЧОВ,ИВАНОВ,,"ГР.ДУПНИЦА, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2008-03-18,"КТ Подкрепа","Неустановена принадлежност", ЧАВДАР,МИЛЧОВ,ИВАНОВ,,"ГР.ДУПНИЦА, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2012-06-05,"КТ Подкрепа","Неустановена принадлежност", ЧАВДАР,МИТКОВ,КОЖУХАРОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-06-10,"Държавна агенция за младежта и спорта","Неустановена принадлежност", ЧАВДАР,МИТКОВ,КОЖУХАРОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-04-28,"Министерство на физическото възпитание и спорта","Неустановена принадлежност", ЧАВДАР,МИТКОВ,КОЖУХАРОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-01-14,"Приватизирани предприятия - София","Неустановена принадлежност", ЧАВДАР,МИХАИЛОВ,ДАВИДОВ,1963-05-12,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 153 от 27.07.2010 г. - Министерство на вътрешните работи","Със заповед № К-2760/ 27.08.1988 г. е назначен за разузнавач." ЧАВДАР,МИХАЙЛОВ,АВДЖИЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ЧАВДАР,МИХАЙЛОВ,АРНАУДОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-12-18,"Българско национално радио","Неустановена принадлежност", ЧАВДАР,МИХАЙЛОВ,АРНАУДОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", ЧАВДАР,МИХАЙЛОВ,ДИМИТРОВ,1947-02-19,"ГР.ГАБРОВО, ГАБРОВО, ГАБРОВО",2013-07-31,"Община Белоградчик","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1" ЧАВДАР,МЛАДЕНОВ,НИКОЛОВ,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2010-12-14,"Министерство на външните работи - посланици","Неустановена принадлежност", ЧАВДАР,МЛАДЕНОВ,НИКОЛОВ,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2011-03-16,"Министерство на външните работи","Неустановена принадлежност", ЧАВДАР,НЕДЕВ,МАРЕВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЧАВДАР,НИКОЛАЕВ,БОРИСОВ,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЧАВДАР,НИКОЛАЕВ,МИНЧЕВ,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2014-12-03,"Национален военен университет ""Васил Левски""-Велико Търново","Неустановена принадлежност", ЧАВДАР,НИКОЛАЕВ,МИНЧЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЧАВДАР,НИКОЛАЕВ,МИНЧЕВ,1951-08-02,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-12-14,"Министерство на външните работи - посланици","Решение № 175 от 14.12.2010 г. - МВнР - посланици и генерални консули","Със заповед № К-3864/ 20.12.1977 г. е назначен за разузнавач III степен; със заповед № 360/ 17.07.1979 г. е преназначен за разузнавач III степен в ПГУ; със заповед № 172/ 09.04.1981 г. е изпратен на 10 месечна разузнавателна школа в КГБ-СССР; със заповед № 15/ 01.01.1983 г. е преназначен за ст. разузнавач; със заповед № 1168/ 31.12.1986 г. е преназначен за инспектор; със заповед № 1067/ 31.12.1989 г. е преназначен за н-к на отделение." ЧАВДАР,НИКОЛАЕВ,МИНЧЕВ,1951-08-02,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-03-16,"Министерство на външните работи","Решение № 199 от 16.03.2011 г. - Министерството на външните работи","Със заповед № К-3864/ 20.12.1977 г. е назначен за разузнавач III степен; със заповед № 360/ 17.07.1979 г. е преназначен за разузнавач III степен в ПГУ; със заповед № 172/ 09.04.1981 г. е изпратен на 10 месечна разузнавателна школа в КГБ-СССР; със заповед № 15/ 01.01.1983 г. е преназначен за ст. разузнавач; със заповед № 1168/ 31.12.1986 г. е преназначен за инспектор; със заповед № 1067/ 31.12.1989 г. е преназначен за н-к на отделение." ЧАВДАР,НИКОЛОВ,ГЮЗЕЛЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", ЧАВДАР,НИКОЛОВ,ДЪРЖИКОВ,1959-02-10,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-10-15,"Токуда Банк АД","Решение № 2-245 от 15.10.2013 г. - ""Токуда Банк"" АД","Със заповед № 286/ 16.04.1986 г. е назначен за разузнавач; със заповед № 89/ 05.02.1988 г. е изпратен за 5 месеца в РШ на КГБ-СССР." ЧАВДАР,НИКОЛОВ,КАМЕНАРОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2012-07-04,"Конфедерация на независимите синдикати в България","Неустановена принадлежност", ЧАВДАР,НИКОЛОВ,КАРИШЕВ,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2008-12-18,"Българско национално радио","Неустановена принадлежност", ЧАВДАР,НИКОЛОВ,КАРИШЕВ,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", ЧАВДАР,НИКОЛОВ,НОВАНСКИ,1941-04-27,"ГР.ИХТИМАН, ИХТИМАН, СОФИЙСКА",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Решение № 95 от 28.10.2009 г. - следователи и дознатели","Със заповед № 2012/ 31.03.1969 г. е назначен за следовател VI ст.; със заповед № 3946/ 15.07.1970 г. е преназначен за следовател V ст.; със заповед № 5186/ 08.09.1970 г. е преназначен за ст. следовател III ст.; със заповед № 76/ 06.09.1972 г. е преназначен за зам. н-к отделение; със заповед № 6/ 14.01.1974 г. е преназначен за ст. инспектор; със заповед № 2274/ 12.07.1979 г. е преназначен за гл. следовател; със заповед № 1022/ 01.04.1980 г. е преназначен за зам. н-к отдел; със заповед № К-3982/ 07.09.1982 г. е преназначен за н-к отдел; със заповед № 998/ 08.04.1988 г. е изпратен на 1 месечен курс в КГБ-Москва; със заповед № 1070/ 20.04.1988 г. е преназначен за зам. н-к ГСУ." ЧАВДАР,НИКОЛОВ,СТОЕВ,1953-05-20,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 153 от 27.07.2010 г. - Министерство на вътрешните работи","Със заповед № 3356/ 01.11.1977 г. е назначен за разузнавач III степен; със заповед № 203/ 29.12.1982 г. е преназначен за ст. разузнавач; със заповед № 185/ 04.09.1984 г. е преназначен за инспектор; със заповед № 2348/ 02.07.1986 г. е изпратен на 3 месечен курс в КГБ-СССР." ЧАВДАР,НИКОЛОВ,ТРАЙКОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ЧАВДАР,НИКОЛОВ,УЗУНОВ,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2015-04-28,"Община Пазарджик","Неустановена принадлежност", ЧАВДАР,НИСТОРОВ,МИРЧЕВ,,"ГР.МОНТАНА, МОНТАНА, МОНТАНА",2011-01-26,"Министерство на отбраната","Неустановена принадлежност", ЧАВДАР,ПАВЛОВ,ЦВЕТКОВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2012-07-25,"Конфедерация на независимите синдикати в България","Неустановена принадлежност", ЧАВДАР,ПАВЛОВ,ЦВЕТКОВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност", ЧАВДАР,ПЕНЕВ,ВЛАДИМИРОВ,,"С.НОВА ЧЕРНА, ТУТРАКАН, СИЛИСТРА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ЧАВДАР,ПЕНЧЕВ,СПАСОВ,1942-01-12,"ГР.БЯЛА СЛАТИНА, БЯЛА СЛАТИНА, ВРАЦА",2013-12-04,"Българска земеделска и промишлена банка АД","Решение № 2-274 от 04.12.2013 г. - ""Българска земеделска и промишлена банка"" АД","

Рег. бланка, съдържаща се в лично дело IА-35445; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.

" ЧАВДАР,ПЕНЧЕВ,СПАСОВ,1942-01-12,"ГР.БЯЛА СЛАТИНА, БЯЛА СЛАТИНА, ВРАЦА",2014-04-15,"Длъжници към Българска народна банка","Решение № 2-341 от 15.04.2014 г. - лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 - длъжници към Българска народна банка","Рег. бланка, съдържаща се в лично дело IА-35445; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр." ЧАВДАР,ПЕНЧЕВ,СПАСОВ,1942-01-12,"ГР.БЯЛА СЛАТИНА, БЯЛА СЛАТИНА, ВРАЦА",2014-06-18,"Длъжници към Държавна спестовна каса","Решение № 2-358 от 18.06.2014 г. - лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 - длъжници към ДСК","Рег. бланка, съдържаща се в лично дело IА-35445; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр." ЧАВДАР,ПЕТРОВ,БОЯДЖИЕВ,,"ГР.МАДАН, МАДАН, СМОЛЯН",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ЧАВДАР,ПЕТРОВ,ГРОШЕВ,,"ГР.КАРЛОВО, КАРЛОВО, ПЛОВДИВ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ЧАВДАР,ПЕТРОВ,ГРОШЕВ,,"ГР.КАРЛОВО, КАРЛОВО, ПЛОВДИВ",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", ЧАВДАР,ПЕТРОВ,ДИМАНОВ,,"С.ПЕТОКЛАДЕНЦИ, БЕЛЕНЕ, ПЛЕВЕН",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ЧАВДАР,ПЕТРОВ,ДИМИТРОВ,1956-07-22,"С.ДИВЛЯ, ЗЕМЕН, ПЕРНИК",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Решение № 184 от 09.02.2011 г. - Агенция за социално подпомагане","Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо рег. № 15/ 01.07.1997 г. за унищожаване материалите на Я/К ""Изток""." ЧАВДАР,ПЕТРОВ,ДИМИТРОВ,1956-07-22,"С.ДИВЛЯ, ЗЕМЕН, ПЕРНИК",2015-05-27,"Община Земен","Решение № 2-512 от 27.05.2015 г. - община Земен","

Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо рег. № 15/ 01.07.1997 г. за унищожаване материалите на Я/К ""Изток"".

" ЧАВДАР,ПЕТРОВ,ЗЛАТКОВ,,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2011-10-25,"Изпълнителна агенция ""Главна инспекция по труда""","Неустановена принадлежност", ЧАВДАР,ПЕТРОВ,ПЕНКОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ЧАВДАР,ПЕТРОВ,ПЕТРОВ,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", ЧАВДАР,ПЕТРОВ,СТОИМЕНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-01-14,"Приватизирани предприятия - София","Неустановена принадлежност", ЧАВДАР,ПЕТРОВ,ХРИСТОВ,,"С.СИРАКОВО, БОРОВАН, ВРАЦА",2012-05-31,"Врачанска епархия","Неустановена принадлежност", ЧАВДАР,РАДЕВ,СЛАВОВ,1955-03-29,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-11-06,"Централна кооперативна банка","Решение № 2-254 от 06.11.2013 г. - ""Централна кооперативна банка"" АД","Със заповед № I-4760/ 29.11.1976 г. е назначен за пом. н-к РО; със заповед № К-3054/ 24.08.1979 г. е преназначен за ст. пом. н-к РО; със заповед № 2019/ 06.08.1980 г. е преназначен за разузнавач в СГУ на МВР; със заповед № 566/ 18.08.1983 г. е преназначен за ст. разузнавач; със заповед № 2749/ 07.09.1987 г. е преназначен за инспектор; със заповед № 1014/ 30.12.1988 г. е преназначен за зам. н-к на отдел." ЧАВДАР,РАДЕВ,СЛАВОВ,1955-03-29,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-06-18,"Длъжници към Държавна спестовна каса","Решение № 2-358 от 18.06.2014 г. - лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 - длъжници към ДСК","Със заповед № I-4760/ 29.11.1976 г. е назначен за пом. н-к РО; със заповед № К-3054/ 24.08.1979 г. е преназначен за ст. пом. н-к РО; със заповед № 2019/ 06.08.1980 г. е преназначен за разузнавач в СГУ на МВР; със заповед № 566/ 18.08.1983 г. е преназначен за ст. разузнавач; със заповед № 2749/ 07.09.1987 г. е преназначен за инспектор; със заповед № 1014/ 30.12.1988 г. е преназначен за зам. н-к на отдел." ЧАВДАР,РУСЕВ,РУСЕВ,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2012-03-14,"Икономически университет Варна","Неустановена принадлежност", ЧАВДАР,САШОВ,ХРИСТОВ,,"ГР.КНЕЖА, КНЕЖА, ПЛЕВЕН",2016-02-09,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Монтана","Неустановена принадлежност", ЧАВДАР,СИМЕОНОВ,НИКОЛОВ,,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2013-09-18,"Община Видин","Неустановена принадлежност", ЧАВДАР,СОТИРОВ,МАНЧЕВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЧАВДАР,СОТИРОВ,МАНЧЕВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", ЧАВДАР,СПАСОВ,РАДОЛОВ,,"С.СОФРОНИЕВО, МИЗИЯ, ВРАЦА",2013-12-11,"Община Мизия","Неустановена принадлежност", ЧАВДАР,СТАНОЕВ,РУМЕНИН,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-02-09,"Българска академия на науките","Неустановена принадлежност", ЧАВДАР,СТАНОЕВ,РУМЕНИН,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-06-16,"Висша атестационна комисия","Неустановена принадлежност", ЧАВДАР,СТЕФАНОВ,КАЧАУНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ЧАВДАР,СТЕФАНОВ,МАРИНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ЧАВДАР,СТЕФАНОВ,ПОПОВ,,"С.ОБНОВА, ЛЕВСКИ, ПЛЕВЕН",2011-06-16,"Висша атестационна комисия","Неустановена принадлежност", ЧАВДАР,СТЕФАНОВ,ПОПОВ,,"С.ОБНОВА, ЛЕВСКИ, ПЛЕВЕН",2014-04-24,"Тракийски университет – гр. Стара Загора","Неустановена принадлежност", ЧАВДАР,СТЕФАНОВ,ПОПОВ,1933-04-24,"С.СОФРОНИЕВО, МИЗИЯ, ВРАЦА",2012-01-12,"Министерство на образованието","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1" ЧАВДАР,СТЕФАНОВ,СТЕФАНОВ,,"ГР.КАРЛОВО, КАРЛОВО, ПЛОВДИВ",2012-07-11,"Медицински университет - Пловдив","Неустановена принадлежност", ЧАВДАР,СТЕФАНОВ,ФРАНЦОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-07-03,"Длъжници към Стопанска банка","Неустановена принадлежност", ЧАВДАР,СТОЕВ,ШИНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-12-09,"Печатни издания","Неустановена принадлежност", ЧАВДАР,СТОЯНОВ,АНГЕЛОВ,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ЧАВДАР,СТОЯНОВ,АНГЕЛОВ,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", ЧАВДАР,СТОЯНОВ,ДИМИТРОВ,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ЧАВДАР,СТОЯНОВ,НАНКОВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ЧАВДАР,СТОЯНОВ,ХРИСТОВ,1952-07-15,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-01-19,"Национален институт за помирение и арбитраж","Неустановане принадлежност", ЧАВДАР,СТОЯНОВ,ХРИСТОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-07-04,"Конфедерация на независимите синдикати в България","Неустановена принадлежност", ЧАВДАР,СТОЯНОВ,ЧЕНКОВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2009-10-14,"Национален осигурителен институт","Неустановена принадлежност", ЧАВДАР,СТРАХИЛОВ,КЪНЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-02-15,"Агенция ""Митници""","Неустановена принадлежност", ЧАВДАР,ТОДОРОВ,АНГЕЛОВ,,"ГР.БЕРКОВИЦА, БЕРКОВИЦА, МОНТАНА",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ЧАВДАР,ТОДОРОВ,ИЛИЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ЧАВДАР,ТОДОРОВ,НИКОЛОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност", ЧАВДАР,ТОДОРОВ,СТЕФАНОВ,,"ГР.СИЛИСТРА, СИЛИСТРА, СИЛИСТРА",2010-06-22,"Служба Военна полиция","Неустановена принадлежност", ЧАВДАР,ТОДОРОВ,СТОЯНОВ,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2015-06-18,"Приватизирани предприятия - Пловдив","Неустановена принадлежност", ЧАВДАР,ТОДОРОВ,ТОДОРОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-01-16,"Министерство на правосъдието","Неустановена принадлежност", ЧАВДАР,ТОДОРОВ,ТОДОРОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност", ЧАВДАР,ТОМОВ,ТОМОВ,1957-12-16,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-04-27,"Националната служба за охрана","Решение № 127 от 27.04.2010 г. - Национална служба за охрана","Със заповед № 4330/ 20.11.1980 г. е назначен за разузнавач; със заповед № 1516/ 05.09.1985 г. е преназначен за н-к група; със заповед № 804/ 15.08.1988 г. е преназначен за зам. н-к отделение." ЧАВДАР,ТОТЕВ,ПЕТКОВ,,"С.ДОЙРЕНЦИ, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ЧАВДАР,ХАРАЛАМПИЕВ,КЮЧУКОВ,1954-05-06,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 153 от 27.07.2010 г. - Министерство на вътрешните работи","Със заповед № 308/ 24.12.1988 г. е назначен за инспектор." ЧАВДАР,ХРИСТОВ,ДОНЧЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-08-07,"Университет по архитектура, строителство и геодезия","Неустановена принадлежност", ЧАВДАР,ХРИСТОВ,КАРАБАДЖАКОВ,1951-05-25,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-12-02,"Национална здравноосигурителна каса","Решение № 104 от 2.12.2009 г. - Националната здравноосигурителна каса","Рег. дневник; картон обр. 6; протокол вх. № 1890/ 13.04.1990 г. с предложение за унищожаване делото на Я/К ""Компютър""." ЧАВДАР,ХРИСТОВ,КАРАБАДЖАКОВ,1951-05-25,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Решение № 2-84 от 03.10.2012 г. - Министерство на здравеопазването","Рег. дневник; картон обр. 6; протокол вх. № 1890/ 13.04.1990 г. с предложение за унищожаване делото на Я/К ""Компютър""." ЧАВДАР,ХРИСТОВ,КАРАБАДЖАКОВ,1951-05-25,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-01-08,"Лечебни заведения","Решение № 2-282 от 08.01.2014 г. - лечебните заведения","Рег. дневник; картон обр. 6; протокол вх. № 1890/ 13.04.1990 г. с предложение за унищожаване делото на Я/К ""Компютър""" ЧАВДАР,ХРИСТОВ,ЛУКАНОВ,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЧАВДАР,ХРИСТОВ,ЛУКАНОВ,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2015-07-16,"Община Плевен","Неустановена принадлежност", ЧАВДАР,ХРИСТОВ,СТОЯНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-06-04,"Приватизация - обособени части - София","Неустановена принадлежност", ЧАВДАР,ХРИСТОФОРОВ,БОНЕВ,,"ГР.ТРЯВНА, ТРЯВНА, ГАБРОВО",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЧАВДАР,ХРИСТОФОРОВ,БОНЕВ,,"ГР.ТРЯВНА, ТРЯВНА, ГАБРОВО",2016-01-19,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Габрово","Неустановена принадлежност", ЧАВДАР,ЦАНЕВ,БОНЕВ,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2010-02-09,"Българска академия на науките","Неустановена принадлежност", ЧАВДАР,ЦАНЕВ,ЦАНЕВ,1956-10-01,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-04-27,"Националната служба за охрана","Решение № 127 от 27.04.2010 г. - Национална служба за охрана","Със заповед № К-2860/ 08.09.1977 г. е назначен за разузнавач III степен; със заповед № 110/ 02.02.1988 г. е преназначен за ст. разузнавач." ЧАВДАР,ЦВЕТАНОВ,АНТОНОВ,,"ГР.ЛОМ, ЛОМ, МОНТАНА",2016-02-09,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Монтана","Неустановена принадлежност", ЧАВДАР,ЦВЕТАНОВ,ЛАМБОВ,,"С.ХЪРЛЕЦ, КОЗЛОДУЙ, ВРАЦА",2013-10-30,"Община Козлодуй","Неустановена принадлежност", ЧАВДАР,ЦВЕТКОВ,ГАГОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", ЧАВДАР,ЦВЕТКОВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-01-26,"Министерство на отбраната","Неустановена принадлежност", ЧАВДАР,ЦЕНКОВ,САЛАПАТЕВ,,"С.ЧАВДАР, ДОСПАТ, СМОЛЯН",2008-09-16,"Държавна агенция по горите","Неустановена принадлежност", ЧАВДАР,ЦЕНОВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-06-14,"Министерство на труда и социалната политика","Неустановена принадлежност", ЧАВДАР,ЦОЛОВ,ЦОЛОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-12-09,"Печатни издания","Неустановена принадлежност", ЧАВДАР,ЧАВДАРОВ,СИНАНОВ,,"С.БЕСЛЕН, ХАДЖИДИМОВО, БЛАГОЕВГРАД",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ЧАВДАР,ЧАВДАРОВ,СИНАНОВ,,"С.БЕСЛЕН, ХАДЖИДИМОВО, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", ЧАВДАР,ЧАВДАРОВ,ЧОБАНОВ,,"С.ВЪЛКОСЕЛ, САТОВЧА, БЛАГОЕВГРАД",2011-06-23,"Община Гоце Делчев","Неустановена принадлежност", ЧАВДАР,ЯНКОВ,ДИМИТРОВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност", ЧАВДАР,ЯНКОВ,ХРИСТОЗОВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2008-07-30,"Държавна агенция Държавен резерв и вoeнновременни запаси","Неустановена принадлежност", ЧАВДАР,ЯНКУЛОВ,ЯНКУЛОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-07-03,"Длъжници към Стопанска банка","Неустановена принадлежност", ЧАЙКА,АЛЕКСАНДРОВА,БЪНКОВА-ПЕТКОВА,,"С.ДОЛНИ ЦИБЪР, ВЪЛЧЕДРЪМ, МОНТАНА",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност", ЧАЙКА,КРЪСТЕВА,АСПАРУХОВА,,"С.СТУБЕЛ, МОНТАНА, МОНТАНА",2015-04-07,"Община Монтана","Неустановена принадлежност", ЧАЙКА,ПЕТРУШЕВА,КЛИМЕНТОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-09-24,"Национална академия за театрално и филмово изкуство Кръстьо Сарафов","Неустановена принадлежност", ЧАКО,ИВАНОВ,ЧАКОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ЧАНКО,АРИСТИДОВ,ГАРИЛОВ,,"С.ЗАГОРЦИ, СРЕДЕЦ, БУРГАС",2013-01-23,"Община Бургас","Неустановена принадлежност", ЧАНКО,ГЕОРГИЕВ,ДИМИТРОВ,1951-08-24,"ГР.БОЛЯРОВО, БОЛЯРОВО, ЯМБОЛ",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 153 от 27.07.2010 г. - Министерство на вътрешните работи","Със заповед № 3640/ 23.11.1977 г. е назначен за разузнавач III степен; със заповед № 118/ 04.09.1985 г. е преназначен за ст. разузнавач; със заповед № 15/ 02.02.1987 г. е преназначен за зам. н-к отделение; със заповед № 40/ 10.02.1989 г. е преназначен за зам. н-к отдел в ОУ на МВР-Бургас." ЧАНКО,ИВАНОВ,АПОСТОЛОВ,,"С.ЗАВЕТНО, ПОПОВО, ТЪРГОВИЩЕ",2007-07-05,"Висш съдебен съвет","Неустановена принадлежност", ЧАНКО,ИВАНОВ,АПОСТОЛОВ,,"С.ЗАВЕТНО, ПОПОВО, ТЪРГОВИЩЕ",2011-10-05,"Администрация на Народното събрание","Неустановена принадлежност", ЧАНКО,ИВАНОВ,СТАЙКОВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2015-12-01,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Неустановена принадлежност", ЧАНКО,МАРИНОВ,ТАШЕВ,,"С.СЕВЕРНЯК, КРУШАРИ, ДОБРИЧ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ЧАНКО,МИНДОВ,МИРЧЕВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЧАНКО,МИНДОВ,МИРЧЕВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2013-01-23,"Община Бургас","Неустановена принадлежност", ЧАНКО,МИНДОВ,МИРЧЕВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2015-12-01,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Неустановена принадлежност", ЧАНКО,МИНКОВ,БОЖИНОВ,,"ГР.СРЕДЕЦ, СРЕДЕЦ, БУРГАС",2013-01-29,"Община Средец","Неустановена принадлежност", ЧАНКО,МИНКОВ,БОЖИНОВ,,"ГР.СРЕДЕЦ, СРЕДЕЦ, БУРГАС",2015-12-01,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Неустановена принадлежност", ЧАНКО,МИТЕВ,ЧАНЕВ,,"С.ЛОЗАРЕВО, СУНГУРЛАРЕ, БУРГАС",2015-12-17,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Варна","Неустановена принадлежност", ЧАНКО,ПЕТКОВ,ЗАПРЯНОВ,,"С.ЗАГОРЦИ, СРЕДЕЦ, БУРГАС",2013-01-09,"Община Карнобат","Неустановена принадлежност", ЧАНКО,ПЕТКОВ,ПЕТКОВ,,"ГР.КАРНОБАТ, КАРНОБАТ, БУРГАС",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", ЧАНКО,СТОЙЧЕВ,НЕДЕВ,,"С.ЛОЗАРЕВО, СУНГУРЛАРЕ, БУРГАС",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", ЧАНКО,ТОДОРОВ,ЧАНКОВ,1947-03-24,"С.ЧЕРНИЦА, СУНГУРЛАРЕ, БУРГАС",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 153 от 27.07.2010 г. - Министерство на вътрешните работи","Със заповед № I-684/ 13.02.1976 г. е назначен за разузнавач III степен; със заповед № 2930/ 22.09.1977 г. е преназначен за зам. н-к отделение в УБО; със заповед № 3130/ 12.09.1978 г. е преназначен за н-к на отделение." ЧАНКО,ЯНЧЕВ,ЧАНЕВ,,"ГР.КАРНОБАТ, КАРНОБАТ, БУРГАС",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ЧАНЬО,ВЪРБАНОВ,СТОЯНОВ,,"ГР.СУНГУРЛАРЕ, СУНГУРЛАРЕ, БУРГАС",2013-10-09,"Длъжници към ОББ","Неустановена принадлежност", ЧАНЮ,ИВАНОВ,ЧАНЕВ,,"С.ПОДВИС, СУНГУРЛАРЕ, БУРГАС",2013-02-20,"Община Поморие","Неустановена принадлежност", ЧАНЮ,ИВАНОВ,ЧАНЕВ,,"С.ЧЕРНИЦА, СУНГУРЛАРЕ, БУРГАС",2013-02-27,"Община Сунгурларе","Неустановена принадлежност", ЧАНЮ,МАРЧЕВ,ЧАНЕВ,,"ГР.КАРНОБАТ, КАРНОБАТ, БУРГАС",2010-09-15,"ИА по лозата и виното","Неустановена принадлежност", ЧАРЛИНА,ВЛАДИМИРОВА,ВИЧЕВА,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност", ЧАРОДЕЙ,ПЕТРОВ,ЧЕРНЕВ,,"С.ДЕРМАНЦИ, ЛУКОВИТ, ЛОВЕЧ",2007-09-04,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЧАРОДЕЙ,ПЕТРОВ,ЧЕРНЕВ,,"С.ДЕРМАНЦИ, ЛУКОВИТ, ЛОВЕЧ",2013-07-03,"Длъжници към Стопанска банка","Неустановена принадлежност", ЧЕЛЕСТИНА,НЕДЯЛКОВА,СЕРБЕЗОВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2016-02-09,"ЗАД Дженерали","Неустановена принадлежност", ЧЕНКО,КЛИМЕНТОВ,ТЕРЗИЙСКИ,,"ГР.РАКОВСКИ, РАКОВСКИ, ПЛОВДИВ",2015-10-05,"Община Раковски","Неустановена принадлежност", ЧЕНКО,ХРИСТОВ,ЧАЛЪКОВ,,"ГР.КАРНОБАТ, КАРНОБАТ, БУРГАС",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност", ЧЕРВЕНКО,КРУМОВ,ЛАЗОВ,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2007-09-04,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЧЕРВЕНКО,РАДАНОВ,АСЕНОВ,,"С.НОВА ЧЕРНА, ТУТРАКАН, СИЛИСТРА",2013-05-29,"Длъжници към банка МИНЕРАЛБАНК","Неустановена принадлежност", ЧЕРЕША,НАЙДЕНОВА,КАМОВА,,"С.ПОРОЙНА, ПЪРВОМАЙ, ПЛОВДИВ",2015-10-05,"Община Първомай","Неустановена принадлежност", ЧЕРЕШКА,ЦАНОВА,УТЕВА,,"ГР.ВЕЛИНГРАД, ВЕЛИНГРАД, ПАЗАРДЖИК",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЧЕРНЬО,ЩЕРИОНОВ,ЧЕРНЕВ,1945-05-08,"ГР.ПОМОРИЕ, ПОМОРИЕ, БУРГАС",2013-02-20,"Община Поморие","Решение № 2-141 от 20.02.2013 г. - община Поморие","Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, собственоръчно написано агентурно сведение, документи от ръководил го щатен служител, съдържащи се в дело № 18850; разходен документ, отчетен от ръководил го щатен служител, – обезателство, картони – обр. 1 – 2 бр., обр. 2 и обр. 9" ЧЕРНЮ,ДИШЕВ,ЧЕРНАЕВ,,"С.ЛЕСИДРЕН, УГЪРЧИН, ЛОВЕЧ",2015-02-18,"Община Угърчин","Неустановена принадлежност", ЧЕРНЮ,СТОЯНОВ,ПЕНЧЕВ,,"С.ОРИЗАРЕ, НЕСЕБЪР, БУРГАС",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ЧЕТИН,БЕЙДЖЕТОВ,САЛИЕВ,,"С.ГОЛЕШ, КАЙНАРДЖА, СИЛИСТРА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ЧЕТИН,ИСА,ЮМЕР,,"С.ЛОВСКО, ЛОЗНИЦА, РАЗГРАД",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност", ЧЕТИН,ИСА,ЮМЕР,,"С.ЛОВСКО, ЛОЗНИЦА, РАЗГРАД",2015-11-11,"Община Лозница","Неустановена принадлежност", ЧЕТИН,ХЮСЕИН,КАЗАК,,"ГР.ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ",2007-04-24,"Европейски парламент","Неустановена принадлежност", ЧЕТИН,ХЮСЕИН,КАЗАК,,"ГР.ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ",2007-09-04,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЧЕТИН,ХЮСЕИН,КАЗАК,,"ГР.ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЧЕТИН,ХЮСЕИН,КАЗАК,,"ГР.ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЧЕТИН,ХЮСЕИН,КАЗАК,,"ГР.ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", ЧЕТТИН,ШЕФКЕТ,ФЕЙЗУЛА,,"С.КОЛАРЦИ, ТЕРВЕЛ, ДОБРИЧ",2014-03-12,"Община Тервел","Неустановена принадлежност", ЧИКО,АСЕНОВ,КИРКОВ,,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2013-09-18,"Община Видин","Неустановена принадлежност", ЧИКО,ВАСИЛЕВ,ЦЕНОВ,,"С.ПЕТРЕВЕНЕ, ЛУКОВИТ, ЛОВЕЧ",2008-09-16,"Държавна агенция по горите","Неустановена принадлежност", ЧИНКА,ТОДОРОВА,ШИШКОВА,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", ЧОЛЬО,АЛОНЦОВ,ДЕЛЯНИН,,"ГР.РАКОВСКИ, РАКОВСКИ, ПЛОВДИВ",2015-10-05,"Община Раковски","Неустановена принадлежност", ЧОНКА,ВАСИЛЕВА,ЛАЗАРОВА,,"ГР.КАЛОФЕР, КАРЛОВО, ПЛОВДИВ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ЧОНКО,НОНЧЕВ,БИЧЕВ,,"ГР.СОПОТ, СОПОТ, ПЛОВДИВ",2015-09-09,"Община Карлово","Неустановена принадлежност", ЧОНКО,НОНЧЕВ,БИЧЕВ,,"ГР.СОПОТ, СОПОТ, ПЛОВДИВ",2015-10-14,"Община Сопот","Неустановена принадлежност", ЧОНО,РАНГЕЛОВ,ХРИСТОЗОВ,1955-01-15,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 153 от 27.07.2010 г. - Министерство на вътрешните работи","Със заповед № К-4047/ 10.11.1979 г. е назначен за разузнавач; със заповед № 118/ 14.03.1984 г. е преназначен за ст. разузнавач; със заповед № К-1726/ 03.05.1985 г. е преназначен за н-к РУ на МВР-Раковски." ЧОНО,РАНГЕЛОВ,ХРИСТОЗОВ,1955-01-15,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2015-10-05,"Община Раковски","Решение № 2-561 от 05.10.2015 г. - община Раковски","Със заповед № К-4047/ 10.11.1979 г. е назначен за разузнавач; със заповед № 118/ 14.03.1984 г. е преназначен за ст. разузнавач; със заповед № К-1726/ 03.05.1985 г. е преназначен за н-к РУ на МВР-Раковски." ЧОРТАН,КРУМОВ,ЙОНОВ,,"С.ДОЛНИ БОШНЯК, ВИДИН, ВИДИН",2013-09-18,"Община Видин","Неустановена принадлежност", ЧОЧО,ЙОРДАНОВ,ЧОЧЕВ,,"С.КЛИКАЧ, КАРНОБАТ, БУРГАС",2013-01-09,"Община Карнобат","Неустановена принадлежност", ЧУБРА,АНГЕЛОВА,ДИМИТРОВА,,"С.ПРИЛЕП, СУНГУРЛАРЕ, БУРГАС",2013-02-27,"Община Сунгурларе","Неустановена принадлежност", ЧУДОМИР,АСЕНОВ,АЛЕКСАНДРОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-02-12,"Министерски съвет","Неустановена принадлежност", ЧУДОМИР,БИСЕРОВ,ОГНЯНОВ,,"ГР.КУБРАТ, КУБРАТ, РАЗГРАД",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЧУДОМИР,КИРИЛОВ,НАЧЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-06-16,"Висша атестационна комисия","Неустановена принадлежност", ЧУДОМИР,КОНСТАНТИНОВ,КОЦЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-11-26,"Българска национална телевизия","Неустановена принадлежност", ЧУДОМИР,ЛЮБОМИРОВ,СПАСОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", ЧУДОМИР,НАЙДЕНОВ,ЧИКОВ,,"С.ДРАГАНА, УГЪРЧИН, ЛОВЕЧ",2015-02-04,"Община Ловеч","Неустановена принадлежност", ЧУДОМИР,ПЕТКОВ,ПОПОВ,,"ГР.ПЪРВОМАЙ, ПЪРВОМАЙ, ПЛОВДИВ",2015-10-05,"Община Първомай","Неустановена принадлежност", ЧУДОМИР,СПАРТАКОВ,КРАНТОВ,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ЧУДОМИР,ХРИСТОВ,ГОЛЕМИНОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2011-06-16,"Висша атестационна комисия","Неустановена принадлежност",