Начална буква на името Ш

ШАБАН,АЛИ,ВЕЛИЕВ,,"С.СЕВЕРЦИ, КРУШАРИ, ДОБРИЧ",2014-03-12,"Община Крушари","Неустановена принадлежност", ШАБАН,АЛИ,МЕХМЕДАЛИ,,"С.ГОЛОБРАД, АРДИНО, КЪРДЖАЛИ",2014-10-29,"Община Ардино","Неустановена принадлежност", ШАБАН,АЛИ,САФИ,,"С.БЕЗВОДНО, ЧЕРНООЧЕНЕ, КЪРДЖАЛИ",2015-10-14,"Община Родопи","Неустановена принадлежност", ШАБАН,АЛИЕВ,ВАКЛЬОВ,1949-06-08,"С.БЕЛ КАМЕН, ЯКОРУДА, БЛАГОЕВГРАД",2013-11-20,"Средни училища","Решение № 2-259 от 20.11.2013 г. - училища по Закона за народната просвета","Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 7 бр.; лично дело IО-287 (Бл); протокол № 2/ 1990 г. за унищожаване на работно дело IР-1112 (Бл)." ШАБАН,АЛИЕВ,РАМАДАНОВ,1953-07-06,"С.БЕЗВОДНО, ЧЕРНООЧЕНЕ, КЪРДЖАЛИ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Решение № 2-566 от 16.10.2015 г. - Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","

Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документ от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-977 (Сс) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 - 9 бр. и обр. 6; протокол рег. № 118/ 20.03.1990 г. за отделяне за унищожаване личното дело на ""Ангел""; протокол от 1990 г. за отделяне за унищожаване работното дело на ""Ангел"".

" ШАБАН,АРИФ,МЕХМЕД,,"ГР.КРУМОВГРАД, КРУМОВГРАД, КЪРДЖАЛИ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ШАБАН,БЕЙСИМ,ЕМИН,,"С.ТОПОЛЧАНЕ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2015-05-27,"Приватизирани предприятия - Кърджали","Неустановена принадлежност", ШАБАН,БЕКИР,БЕКИР,,"С.СУХОВО, АРДИНО, КЪРДЖАЛИ",2014-10-29,"Община Ардино","Неустановена принадлежност", ШАБАН,ДЖАМАЛОВ,ХЪРЛОВ,,"С.КЪСАК, ДОСПАТ, СМОЛЯН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ШАБАН,ЕМИН,САЛИ,,"ГР.ИСПЕРИХ, ИСПЕРИХ, РАЗГРАД",2015-11-05,"Община Исперих","Неустановена принадлежност", ШАБАН,ЕРЕДЖЕБОВ,ХЮСЕИНОВ,,"С.ЯСЕНОВО, РУЕН, БУРГАС",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ШАБАН,ЕШРЕФ,ЕМИН,,"С.ГОРНО ПРАХОВО, АРДИНО, КЪРДЖАЛИ",2016-01-25,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Кърджали","Неустановена принадлежност", ШАБАН,ИБРАИМ,ХАДЖИ,,"С.БРЕЗНИЦА, ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, БЛАГОЕВГРАД",2011-06-23,"Община Гоце Делчев","Неустановена принадлежност", ШАБАН,ИЛЯЗ,ВЕЛИ,,"С.СЪРНЕЦ, ТЕРВЕЛ, ДОБРИЧ",2014-03-12,"Община Тервел","Неустановена принадлежност", ШАБАН,КАДИР,РИФАД,,"С.ЛОЗЕНЕЦ, КРУШАРИ, ДОБРИЧ",2014-03-12,"Община Крушари","Неустановена принадлежност", ШАБАН,КАСИМ,ХАЛИЛ,,"С.КАНЯК, ЧЕРНООЧЕНЕ, КЪРДЖАЛИ",2014-03-19,"Община Черноочене","Неустановена принадлежност", ШАБАН,КЯМИЛОВ,МЕСТАНОВ,,"С.ГОЛОБРАД, АРДИНО, КЪРДЖАЛИ",2014-10-29,"Община Ардино","Неустановена принадлежност", ШАБАН,КЯМИЛОВ,МЕСТАНОВ,,"С.ГОЛОБРАД, АРДИНО, КЪРДЖАЛИ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ШАБАН,МЕХМЕД,АСАН,,"С.ГОДЕШЕВО, САТОВЧА, БЛАГОЕВГРАД",2011-05-12,"Община Сатовча","Неустановена принадлежност", ШАБАН,МЕХМЕД,СЮЛЕЙМАН,,"ГР.АЙТОС, АЙТОС, БУРГАС",2015-12-01,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Неустановена принадлежност", ШАБАН,МЕХМЕД,ЮМЕР,,"С.БАГРИЛЦИ, КРУМОВГРАД, КЪРДЖАЛИ",2014-11-13,"Община Крумовград","Неустановена принадлежност", ШАБАН,МЕХМЕДАЛИ,ХАЛИЛ,,"С.ПЕРУНИКА, КРУМОВГРАД, КЪРДЖАЛИ",2014-11-13,"Община Крумовград","Неустановена принадлежност", ШАБАН,МЕХМЕДОВ,МОЛЛОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност", ШАБАН,МУСТАФА,МУСТАКЛИ,,"С.МЕСТА, БАНСКО, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", ШАБАН,МУСТАФА,МУСТАКЛИ,,"С.МЕСТА, БАНСКО, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", ШАБАН,МУСТАФОВ,ХЪЛМИЕВ,,"ГР.АЙТОС, АЙТОС, БУРГАС",2012-12-12,"Община Айтос","Неустановена принадлежност", ШАБАН,МУСТАФОВ,ХЪЛМИЕВ,,"ГР.АЙТОС, АЙТОС, БУРГАС",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ШАБАН,МЮМЮН,МЮМЮН,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2013-02-13,"Община Созопол","Неустановена принадлежност", ШАБАН,МЮМЮН,ХАЛИЛ,1956-03-13,"С.СИНИГЕР, КРУМОВГРАД, КЪРДЖАЛИ",2014-11-13,"Община Крумовград","Решение № 2-426 от 13.11.2014 г. - община Крумовград","

Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество - обещание, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-2159 (Кж) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 9 бр. и обр. 6; протокол рег. № КА 12/ 20.03.1990 г. с предложение за унищожаване лично дело IА-2159 (Кж) (налично); протокол рег. № КА 15/ 26.03.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело IР-1910 (Кж).

" ШАБАН,МЮМЮН,ЮМЕР,,"С.ГОРНО ПРАХОВО, АРДИНО, КЪРДЖАЛИ",2014-10-29,"Община Ардино","Неустановена принадлежност", ШАБАН,МЮМЮНАЛИ,ДУРМУШ,,"С.ГАБРОВО, ЧЕРНООЧЕНЕ, КЪРДЖАЛИ",2014-03-19,"Община Черноочене","Неустановена принадлежност", ШАБАН,МЮМЮНОВ,АХМЕДОВ,,"С.КИТНИЦА, АРДИНО, КЪРДЖАЛИ",2012-12-12,"Община Айтос","Неустановена принадлежност", ШАБАН,РАМАДАН,АЛИ,,"С.БАГРИЛЦИ, КРУМОВГРАД, КЪРДЖАЛИ",2014-11-13,"Община Крумовград","Неустановена принадлежност", ШАБАН,РАМАДАН,КАРААЛИ,1953-04-27,"С.ВЛАДИМИРОВО, ДОБРИЧКА, ДОБРИЧ",2014-02-19,"Община Добричка","Решение № 2-311 от 19.02.2014 г. - община Добричка","

Картони - обр. 4 – 4 бр.; рег. дневник; лично дело І А- 267 /Дч/ - МФ

" ШАБАН,РАМАДАНОВ,ЧАУШЕВ,1939-01-25,"С.ГОЛОБРАД, АРДИНО, КЪРДЖАЛИ",2014-10-29,"Община Ардино","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1" ШАБАН,РЕДЖЕБ,ХАСАН,,"С.РОГОЗЧЕ, ДЖЕБЕЛ, КЪРДЖАЛИ",2014-10-22,"Община Джебел","Неустановена принадлежност", ШАБАН,РЕДЖЕБ,ХАСАН,,"С.РОГОЗЧЕ, ДЖЕБЕЛ, КЪРДЖАЛИ",2016-01-25,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Кърджали","Неустановена принадлежност", ШАБАН,РЕДЖЕБОВ,ШАБАНОВ,,"С.ГОЛЯМО СОКОЛОВО, ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ",2014-01-28,"Община Дряново","Неустановена принадлежност", ШАБАН,САЛИФ,МУСТАФА,,"С.ГАБРОВО, ЧЕРНООЧЕНЕ, КЪРДЖАЛИ",2014-03-19,"Община Черноочене","Неустановена принадлежност", ШАБАН,ХАСАН,АДЕМ,,"С.КАРАМАНЦИ, МИНЕРАЛНИ БАНИ, ХАСКОВО",2014-03-19,"Община Черноочене","Неустановена принадлежност", ШАБАН,ХАСАН,АДЕМ,,"С.КАРАМАНЦИ, МИНЕРАЛНИ БАНИ, ХАСКОВО",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ШАБАН,ШАБАН,АЗИЗ,,"ГР.АЙТОС, АЙТОС, БУРГАС",2012-12-12,"Община Айтос","Неустановена принадлежност", ШАБАН,ШАБАН,АЗИЗ,,"ГР.АЙТОС, АЙТОС, БУРГАС",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ШАБАН,ШАБАН,АЛИ,,"С.ТАЙМИЩЕ, АНТОНОВО, ТЪРГОВИЩЕ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ШАБАН,ШАБАН,БОШНАК,,"С.ЛЪЖНИЦА, ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, БЛАГОЕВГРАД",2011-06-23,"Община Гоце Делчев","Неустановена принадлежност", ШАБАН,ШАБАН,ХАДЖИ,,"С.БРЕЗНИЦА, ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, БЛАГОЕВГРАД",2011-06-23,"Община Гоце Делчев","Неустановена принадлежност", ШАБАН,ШАБАН,ХАЛИЛ,,"С.ЗМЕЕВО, СУНГУРЛАРЕ, БУРГАС",2012-12-12,"Община Айтос","Неустановена принадлежност", ШАБАН,ШЕФИКОВ,НАСИПОВ,,"С.ОНОГУР, ТЕРВЕЛ, ДОБРИЧ",2014-03-12,"Община Тервел","Неустановена принадлежност", ШАБАН,ШЕФКЕД,КАДИР,,"С.СИНЧЕЦ, АРДИНО, КЪРДЖАЛИ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ШАБАН,ЮМЕР,НУРИДИН,,"С.КЬОСЕВО, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ШАБАН,ЮМЕР,ОСМАН,,"С.ДЪСКОТНА, РУЕН, БУРГАС",2013-03-06,"Община Руен","Неустановена принадлежност", ШАБАН,ЮСЕИН,ДЖАМБАЗ,,"С.ТРИ МОГИЛИ, АСЕНОВГРАД, ПЛОВДИВ",2015-08-11,"Община Асеновград","Неустановена принадлежност", ШАБАН,ЮСЕИНОВ,ЮСЕИНОВ,1943-09-04,"С.ГОРНО ПРАХОВО, АРДИНО, КЪРДЖАЛИ",2014-10-29,"Община Ардино","Решение № 2-419 от 29.10.2014 г. - община Ардино","

Рег. дневник; картони – обр. 4 – 7 бр.; протокол рег. № КА 12/ 20.03.1990 г. с предложение за унищожаване лично дело IА-1455 (Кж); протокол рег. № КА 15/ 26.03.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело IР-864 (Кж).

" ШАБАН,ЮСЕИНОВ,ЯКУБОВ,,"С.ДЪЛГИ ПРИПЕК, ЗЛАТАРИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ШАБАН,ЮСУФ,МЕХМЕД,,"С.ЖИТНИЦА, ЧЕРНООЧЕНЕ, КЪРДЖАЛИ",2014-03-19,"Община Черноочене","Неустановена принадлежност", ШАБАНАЛИ,ШАБАН,СЮЛЕЙМАН,,"С.ГАБРОВО, ЧЕРНООЧЕНЕ, КЪРДЖАЛИ",2014-03-19,"Община Черноочене","Неустановена принадлежност", ШАЗИЕ,РЕДЖЕБ,ДЕРМЕНДЖИ,,"С.МАЛКО КРУШЕВО, БАНИТЕ, СМОЛЯН",2013-02-27,"Община Сунгурларе","Неустановена принадлежност", ШАЗИЕ,ХАБИБ,АЛИ,,"С.МЕТЛИКА, КРУМОВГРАД, КЪРДЖАЛИ",2014-11-13,"Община Крумовград","Неустановена принадлежност", ШАЗИЕ,ШАКИР,МЕХМЕД,,"С.БЯЛ ИЗВОР, АРДИНО, КЪРДЖАЛИ",2014-10-29,"Община Ардино","Неустановена принадлежност", ШАИБ,АСАН,ШАИБ,,"С.ГЬОВРЕН, ДЕВИН, СМОЛЯН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ШАИБ,МЮМЮН,МЕХМЕД,,"С.ПРЕСЕКА, КИРКОВО, КЪРДЖАЛИ",2014-11-05,"Община Кирково","Неустановена принадлежност", ШАИБ,МЮМЮН,МЕХМЕД,,"С.ПРЕСЕКА, КИРКОВО, КЪРДЖАЛИ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ШАИН,ШАБАН,РАМАДАН,,"ГР.КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ШАКИР,АЛИЛОВ,ПОЮКОВ,1941-01-12,"С.КОЧАН, САТОВЧА, БЛАГОЕВГРАД",2007-09-04,"Народно събрание","Решение № 14 от 04.09.2007 г. - Народно събрание","Рег. бланка; картон обр. 4; рег. дневник; лично дело ІА-2547 (Бл)" ШАКИР,АХМЕД,МЕХМЕД,,"С.ТРЪНАК, РУЕН, БУРГАС",2013-03-06,"Община Руен","Неустановена принадлежност", ШАКИР,КАМБЕР,ШАКИР,1950-12-07,"С.КОМУНИГА, ЧЕРНООЧЕНЕ, КЪРДЖАЛИ",2014-03-19,"Община Черноочене","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 2" ШАКИР,МЕХМЕД,ЮМЕР,,"С.ПАРТИЗАНИ, ДЪЛГОПОЛ, ВАРНА",2013-05-15,"Община Дългопол","Неустановена принадлежност", ШАКИР,МУХАРЕМОВ,ШАКИРОВ,,"С.МЪДРЕВО, КУБРАТ, РАЗГРАД",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност", ШАКИР,РЕДЖЕБОВ,ШАКИРОВ,1931-07-11,"С.КУЦОВО, ЧЕРНООЧЕНЕ, КЪРДЖАЛИ",2014-03-19,"Община Черноочене","Решение № 2-329 от 19.03.2014 г. - община Черноочене","Привлечен със заповед № 158/ 05.09.1985 г. и се води на отчет от ст. лейт. Стоян Георгиев." ШАКИР,ХАЗЪМ,КОДЖААЛИ,1949-03-17,"С.БЕЗВОДНО, ЧЕРНООЧЕНЕ, КЪРДЖАЛИ",2015-09-30,"Община Пловдив","Решение № 2-558 от 30.09.2015 г. - община Пловдив","

Документ за получено възнаграждение, разходни документи, отчетени от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-4629 (Пд); рег. дневник; картони – обр. 4 – 9 бр. и обр. 6; писмо вх. № И 2027/ 12.10.2007 г. за унищожаване работно дело IР-1136 (Пд).

" ШАКИР,ХАЗЪМ,КОДЖААЛИ,1949-03-17,"С.БЕЗВОДНО, ЧЕРНООЧЕНЕ, КЪРДЖАЛИ",2015-10-14,"Община Родопи","Решение № 2-562 от 14.10.2015 г. - община Родопи","Документ за получено възнаграждение, разходни документи, отчетени от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-4629 (Пд); рег. дневник; картони – обр. 4 – 9 бр. и обр. 6; писмо вх. № И 2027/ 12.10.2007 г. за унищожаване работно дело IР-1136 (Пд)." ШАКИР,ХАСАН,АХМЕД,,"С.ГУРГУЛИЦА, МОМЧИЛГРАД, КЪРДЖАЛИ",2014-10-22,"Община Момчилград","Неустановена принадлежност", ШАМИЛЕ,РАФЕТ,СЕИД,,"С.ПЧЕЛНИК, ДОЛНИ ЧИФЛИК, ВАРНА",2013-03-20,"Община Аврен","Неустановена принадлежност", ШАНКО,ДИМИТРОВ,УКАЛСКИ,,"С.ЦЪРВАРИЦА, НЕВЕСТИНО, КЮСТЕНДИЛ",2015-06-01,"Приватизирани предприятия - Кюстендил","Неустановена принадлежност", ШАНКО,ИВАНОВ,КАЙЦАНОВ,,"С.НОВО СЕЛО, НОВО СЕЛО, ВИДИН",2013-08-13,"Община Ново село","Неустановена принадлежност", ШАНКО,ИВАНОВ,МАНДЖУКОВ,,"С.НОВО СЕЛО, НОВО СЕЛО, ВИДИН",2013-04-03,"Община Варна","Неустановена принадлежност", ШАНКО,ХРИСТОВ,ЦЪКЛЬОВ,,"С.СТУБЕЛ, МОНТАНА, МОНТАНА",2012-02-13,"Българска църква на Назарянина","Неустановена принадлежност", ШАРА,РАХИМОВНА,КАРСАКПАЕВА,,КАЗАХСТАН,2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ШАРИФ,АСАНОВ,КАСТАМАНОВ,,"С.КОЧАН, САТОВЧА, БЛАГОЕВГРАД",2011-05-12,"Община Сатовча","Неустановена принадлежност", ШАФИЕ,ЗЕЙНУЛОВА,ОСМАНОВА,,"С.АЛЕКОВО, СВИЩОВ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-12-08,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Велико Търново","Неустановена принадлежност", ШАФИЕ,САЛИЕВА,ХАЛИЛОВА,,"С.ОВОЩНА, ЗЛАТАРИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-06-05,"Община Елена","Неустановена принадлежност", ШАФИНЕС,САЛИФ,АХМЕД,,"С.СОКОЛ, ГЛАВИНИЦА, СИЛИСТРА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ШАФКЕТ,ДАУДОВ,РАИМОВ,,"С.ЦЕНОВО, ЦЕНОВО, РУСЕ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ШАХИН,АЛИ,САЛИМЕХМЕД,,"С.НЕНКОВО, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ШАХИН,АРИФ,ДАУЛДЖИ,,"ГР.КАЗАНЛЪК, КАЗАНЛЪК, СТАРА ЗАГОРА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ШАХИН,МЕХМЕДОВ,БАЙРАМОВ,,"ГР.АРДИНО, АРДИНО, КЪРДЖАЛИ",2014-10-29,"Община Ардино","Неустановена принадлежност", ШАХИН,МЕХМЕДОВ,БАЙРАМОВ,,"ГР.АРДИНО, АРДИНО, КЪРДЖАЛИ",2016-01-25,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Кърджали","Неустановена принадлежност", ШАХИН,ФИКРЕТОВ,МУЗАФЕРОВ,,"ГР.ДУЛОВО, ДУЛОВО, СИЛИСТРА",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ШАХИН,ХАМИДОВ,ХАНДЖИЕВ,1949-07-22,"ГР.АРДИНО, АРДИНО, КЪРДЖАЛИ",2014-10-29,"Община Ардино","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1" ШЕВКЕД,ШЕВКЕД,ИБРАХИМ,,"С.МЛЕЧИНО, АРДИНО, КЪРДЖАЛИ",2014-10-22,"Община Момчилград","Неустановена принадлежност", ШЕВКЕД,ШЕВКЕД,ХАСАН,,"С.ТЪРНОСЛИВКА, АРДИНО, КЪРДЖАЛИ",2014-10-29,"Община Ардино","Неустановена принадлежност", ШЕВКЕТ,НАСУФ,АЛИ,,"С.ДОЛИЩЕ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ШЕВКЕТ,ШЕРИФ,АЛИ,1934-10-09,"С.ЯБЪЛКОВЕЦ, АРДИНО, КЪРДЖАЛИ",2014-10-29,"Община Ардино","Решение № 2-419 от 29.10.2014 г. - община Ардино","

Рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 4 – 9 бр. и обр. 6; протокол рег. № КА 15/ 26.03.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело IР-1041 (Кж); писмо вх. № 760/ 01.10.1993 г. за унищожаване делата на СС ""Илиев"".

" ШЕВКИ,МУСТАФА,АЛИ,,"С.СКАЛНА ГЛАВА, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ШЕВКИЕ,ОСМАН,ЧАКЪР-НИХАТОВА,,"С.ЦАР САМУИЛ, ТУТРАКАН, СИЛИСТРА",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", ШЕЙНУР,АСАНОВ,МОЛЛОВ,,"С.АБЛАНИЦА, ХАДЖИДИМОВО, БЛАГОЕВГРАД",2011-05-27,"Община Хаджидимово","Неустановена принадлежност", ШЕЙНУР,МЕЙСУД,ЕЮБ,,"С.ЧЕРВЕНА ВОДА, РУСЕ, РУСЕ",2010-09-20,"Държавен фонд Земеделие","Неустановена принадлежност", ШЕЙРЕДИН,ЮСМЕН,ЗУРНАДЖИ,,"ГР.ПЕЩЕРА, ПЕЩЕРА, ПАЗАРДЖИК",2015-05-12,"Община Пещера","Неустановена принадлежност", ШЕКИР,ИСА,АЯН,,"С.БРЕЗНИЦА, ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, БЛАГОЕВГРАД",2011-06-23,"Община Гоце Делчев","Неустановена принадлежност", ШЕКИР,ИСА,АЯН,,"С.БРЕЗНИЦА, ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", ШЕКИР,ХЮСЕИН,ТЮМБЕЛЕКЧИ,,"ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, БЛАГОЕВГРАД",2011-06-23,"Община Гоце Делчев","Неустановена принадлежност", ШЕЛА,АВРАМ,ПИНКАС,1953-12-23,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-11-02,"Министерство на регионалното развитие и благоустройството","Решение № 276 от 02.11.2011 г. - Министерството на регионалното развитие и благоустройството","рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3" ШЕМСЕТИН,РАМАДАН,СЮЛЕЙМАН,,"С.ПЧЕЛАРОВО, ЧЕРНООЧЕНЕ, КЪРДЖАЛИ",2014-03-19,"Община Черноочене","Неустановена принадлежност", ШЕМСИ,БАСТРИ,ЗАКИРОВ,,"ГР.КРИЧИМ, КРИЧИМ, ПЛОВДИВ",2015-09-14,"Община Кричим","Неустановена принадлежност", ШЕМСИ,ИБРЯМОВ,АЛИОСМАНОВ,,"С.ЗЕЛЕНА МОРАВА, ОМУРТАГ, ТЪРГОВИЩЕ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ШЕМСИ,ЛЯТИФ,СЮЛЕЙМАН,,"С.ТОПЧИЙСКО, РУЕН, БУРГАС",2013-02-20,"Община Поморие","Неустановена принадлежност", ШЕМСИ,МЕХМЕД,СМАИЛ,,"С.ДЪСКОТНА, РУЕН, БУРГАС",2013-03-06,"Община Руен","Неустановена принадлежност", ШЕМСИ,СЮЛЕЙМАНОВ,САБРИЕВ,,"С.ЧЕРВЕНА ВОДА, РУСЕ, РУСЕ",2015-07-22,"Приватизирани предприятия - Русе","Неустановена принадлежност", ШЕМСИДИН,АХМЕД,ХАТИБ,,"С.ГУСЛАР, ТЕРВЕЛ, ДОБРИЧ",2014-03-12,"Община Тервел","Неустановена принадлежност", ШЕМШИ,СЕЛИМ,АЛИ,,"С.БАТА, ПОМОРИЕ, БУРГАС",2013-02-20,"Община Поморие","Неустановена принадлежност", ШЕМШИ,СЕЛИМ,АЛИ,,"С.БАТА, ПОМОРИЕ, БУРГАС",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ШЕНАЙ,АХМЕТ,АЛИ,,"ГР.МОМЧИЛГРАД, МОМЧИЛГРАД, КЪРДЖАЛИ",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност", ШЕНАЙ,АХМЕТ,АЛИ,,"ГР.МОМЧИЛГРАД, МОМЧИЛГРАД, КЪРДЖАЛИ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ШЕНАЙ,ДЖЕМАЛ,АМИШ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-12-11,"Община Оряхово","Неустановена принадлежност", ШЕНАЙ,ХЮСЕИНОВА,РУСТЕМОВА,,"ГР.РАЗГРАД, РАЗГРАД, РАЗГРАД",2015-11-17,"Община Разград","Неустановена принадлежност", ШЕНГЮЛ,ДУРАН,АЛИЕВА,,"С.ЧЕРНООЧЕНЕ, ЧЕРНООЧЕНЕ, КЪРДЖАЛИ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ШЕНГЮЛ,ИБРАИМОВА,РАИМОВА,,"С.ЛОМНИЦА, ДОБРИЧКА, ДОБРИЧ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ШЕНГЮН,ИСМЕТ,КУРТ,,"С.МИШЕВСКО, ДЖЕБЕЛ, КЪРДЖАЛИ",2014-10-22,"Община Джебел","Неустановена принадлежност", ШЕНДЖАН,ЯШАРОВА,КУРТАНОВА,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ШЕНДЖАН,ЯШАРОВА,КУРТАНОВА,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ШЕНДЖАН,ЯШАРОВА,КУРТАНОВА,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", ШЕНИ,АРАМ,ДЕЛЧЕВА,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ШЕНКА,ПАВЛОВА,ИЛИЕВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", ШЕНОЛ,АЛИ,МОЛЛА,,"ГР.ТУТРАКАН, ТУТРАКАН, СИЛИСТРА",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност", ШЕНОЛ,АЛИ,НУРИ,,"С.СТЕФАН КАРАДЖА, ВЪЛЧИ ДОЛ, ВАРНА",2013-05-15,"Община Вълчи дол","Неустановена принадлежност", ШЕНОЛ,ИБРЯМ,САДУЛА,,"ГР.КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2014-11-26,"Община Кърджали","Неустановена принадлежност", ШЕНОЛ,ИСМАИЛ,ХАЛИЛ,,"ГР.КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2015-08-04,"Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Неустановена принадлежност", ШЕНОЛ,КЕМАЛ,АХМЕД,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ШЕНОЛ,МЕХМЕД,ХАСАН,,"С.ПРОФЕСОР ЗЛАТАРСКИ, ТЕРВЕЛ, ДОБРИЧ",2014-03-12,"Община Тервел","Неустановена принадлежност", ШЕНОЛ,МЕХМЕД,ХАСАН,,"С.ПРОФЕСОР ЗЛАТАРСКИ, ТЕРВЕЛ, ДОБРИЧ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ШЕНОЛ,МЕХМЕД,ХАСАН,,"С.ПРОФЕСОР ЗЛАТАРСКИ, ТЕРВЕЛ, ДОБРИЧ",2016-01-19,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Добрич","Неустановена принадлежност", ШЕНОЛ,МЕХМЕДОВ,ЕТЕМОВ,1965-10-14,"ГР.РАЗГРАД, РАЗГРАД, РАЗГРАД",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Решение № 2-566 от 16.10.2015 г. - Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","

Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество (обещание); документи от ръководилия го щатен служител; картони - обр. 4 – 7 бр. и обр. 6; рег. дневник; рег. бланка; лично дело ІА–1213 /Рз/ - МФ, р. д. ІР–1037 /Рз/ унищожено с протокол рег. № 958/90 г.; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1880/ 22.10.2007 г.

" ШЕНОЛ,МЕХМЕДОВ,ЕТЕМОВ,1965-10-14,"ГР.РАЗГРАД, РАЗГРАД, РАЗГРАД",2015-11-11,"Община Лозница","Решение № 2-574 от 11.11.2015 г. - община Лозница","Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество (обещание); документи от ръководилия го щатен служител; картони - обр. 4 – 7 бр. и обр. 6; рег. дневник; рег. бланка; лично дело ІА – 1213 /Рз/ - МФ, работно дело ІР – 1037 /Рз/ унищожено с протокол 958/90 г.; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1880/ 22.10.2007 г." ШЕНОЛ,МЮМЮН,ОСМАН,,"С.ПОСТНИК, МОМЧИЛГРАД, КЪРДЖАЛИ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ШЕНОЛ,МЮМЮН,ОСМАН,,"С.ПОСТНИК, МОМЧИЛГРАД, КЪРДЖАЛИ",2016-01-25,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Кърджали","Неустановена принадлежност", ШЕНОЛ,ОСМАНОВ,АХМЕДОВ,,"С.ВЕНЕЦ, ВЕНЕЦ, ШУМЕН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ШЕНОЛ,РАФЕТ,АЛИ,,"С.МИШЕВСКО, ДЖЕБЕЛ, КЪРДЖАЛИ",2014-10-22,"Община Джебел","Неустановена принадлежност", ШЕНОЛ,САЛИ,РЕДЖЕБ,1963-03-26,"ГР.СЛИВО ПОЛЕ, СЛИВО ПОЛЕ, РУСЕ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Решение № 2-566 от 16.10.2015 г. - Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","

Картони - обр. 4 – 4 бр. и обр. 6; рег. дневник; протоколи за унищожаване № 11/90 г. за лично дело ІА - 2995 /Рс/ и протокол № 12/90 г. за работно дело ІР – 622 /Рс/; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1880/ 22.10.2007 г.

" ШЕНОЛ,САЛИМ,АЛИ,,"ГР.РАЗГРАД, РАЗГРАД, РАЗГРАД",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ШЕНОЛ,САЛИМ,АЛИ,,"ГР.РАЗГРАД, РАЗГРАД, РАЗГРАД",2015-11-05,"Община Завет","Неустановена принадлежност", ШЕНОЛ,ХАСАН,АХМЕТ,,"ГР.МОМЧИЛГРАД, МОМЧИЛГРАД, КЪРДЖАЛИ",2016-01-25,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Кърджали","Неустановена принадлежност", ШЕНОЛ,ШАБАН,АСАН,,"ГР.БАЛЧИК, БАЛЧИК, ДОБРИЧ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ШЕНОЛ,ЮСУФ,ХЮСЕИН,,"С.ВЕНЕЦ, ВЕНЕЦ, ШУМЕН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ШЕРАФЕТ,АСАН,МЕХМЕД,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ШЕРАФЕТ,АСАН,МЕХМЕД,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2015-12-01,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Неустановена принадлежност", ШЕРЕГЮЛ,МУСТАФА,ХЮСЕИН,,"С.ЗЕТЬОВО, АЙТОС, БУРГАС",2013-03-06,"Община Руен","Неустановена принадлежност", ШЕРИ,МАКС,ТАДЖЕР,,"ГР.ДУПНИЦА, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност", ШЕРИФ,АХМЕД,АХМЕД,1931-05-11,"С.МОДРЕН, ДЖЕБЕЛ, КЪРДЖАЛИ",2014-10-22,"Община Джебел","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1" ШЕРИФ,ИСМАИЛ,КУВАНДЖЪ,,"С.ЯБЛАНОВО, КОТЕЛ, СЛИВЕН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ШЕРИФ,ИСМЕТ,ХЮСНЮ,,"ГР.НОВИ ПАЗАР, НОВИ ПАЗАР, ШУМЕН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ШЕРИФ,МЕХМЕДОВ,ТОПЧИЕВ,,"ГР.РАКИТОВО, РАКИТОВО, ПАЗАРДЖИК",2015-05-19,"Община Ракитово","Неустановена принадлежност", ШЕРИФ,МУСТАФА,ШЕН,,"С.БЕЛОГРАДЕЦ, ВЕТРИНО, ВАРНА",2013-04-10,"Община Ветрино","Неустановена принадлежност", ШЕРИФ,РАМАДАНОВ,НИЗАМОВ,,"С.ЕНЬОВЧЕ, АРДИНО, КЪРДЖАЛИ",2014-10-29,"Община Ардино","Неустановена принадлежност", ШЕРИФ,САБРИЕВ,ШЕРИФОВ,,"С.КАРАГЕОРГИЕВО, АЙТОС, БУРГАС",2015-12-01,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Неустановена принадлежност", ШЕРИФ,СЮЛЕЙМАН,ДЖИН,,"С.СУШИНА, ВЪРБИЦА, ШУМЕН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ШЕРИФ,ШЕРИФОВ,ШАКИРОВ,,"С.ЛЕНИЩЕ, АРДИНО, КЪРДЖАЛИ",2014-10-29,"Община Ардино","Неустановена принадлежност", ШЕРИФ,ЮМЕР,ЕРЕДЖЕБ,,"С.ТРЪНАК, РУЕН, БУРГАС",2013-03-06,"Община Руен","Неустановена принадлежност", ШЕРИФ,ЯШАР,МУСТАФА,,"С.ГОРСКИ ИЗВОР, КИРКОВО, КЪРДЖАЛИ",2014-11-05,"Община Кирково","Неустановена принадлежност", ШЕРИФ,ЯШЯР,ДЕМИР,,"С.ПОБЕДА, ДОБРИЧКА, ДОБРИЧ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ШЕРИФЕ,АКИФ,АРИФ,,"С.ЧАЙКА, МОМЧИЛГРАД, КЪРДЖАЛИ",2014-10-22,"Община Момчилград","Неустановена принадлежност", ШЕРИФЕ,АКИФ,АРИФ,,"С.ЧАЙКА, МОМЧИЛГРАД, КЪРДЖАЛИ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ШЕРИФЕ,АКИФ,ХАЛИЛ,,"С.СВОБОДИНОВО, ЧЕРНООЧЕНЕ, КЪРДЖАЛИ",2014-03-19,"Община Черноочене","Неустановена принадлежност", ШЕРИФЕ,ИСМАИЛ,ИСМАИЛ,,"С.КАМЕНЕЦ, МОМЧИЛГРАД, КЪРДЖАЛИ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ШЕРИФЕ,ИСМАИЛ,МУСТАФА,,"ГР.СОПОТ, СОПОТ, ПЛОВДИВ",2007-09-04,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ШЕРИФЕ,ИСМАИЛ,МУСТАФА,,"ГР.СОПОТ, СОПОТ, ПЛОВДИВ",2014-02-19,Агробизнесбанк,"Неустановена принадлежност", ШЕРИФЕ,ИСМАИЛ,МУСТАФА,,"ГР.СОПОТ, СОПОТ, ПЛОВДИВ",2014-04-15,"Длъжници към Българска народна банка","Неустановена принадлежност", ШЕРИФЕ,ИСМАИЛ,МУСТАФА,,"ГР.СОПОТ, СОПОТ, ПЛОВДИВ",2014-06-18,"Длъжници към Държавна спестовна каса","Неустановена принадлежност", ШЕРФИДИН,МЕХМЕДАЛИ,ХАМДИ,,"ГР.ИСПЕРИХ, ИСПЕРИХ, РАЗГРАД",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ШЕРФИДИН,МЕХМЕДАЛИ,ХАМДИ,,"ГР.ИСПЕРИХ, ИСПЕРИХ, РАЗГРАД",2015-11-05,"Община Исперих","Неустановена принадлежност", ШЕФИЕ,БАЙРЯМ,РАШИД,,"С.ВЕЗЕНКОВО, СУНГУРЛАРЕ, БУРГАС",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ШЕФКА,ЮСМЕНОВ,АЗИСОВ,,"С.СМИРНЕНСКИ, ВЕТОВО, РУСЕ",2015-07-22,"Приватизирани предприятия - Русе","Неустановена принадлежност", ШЕФКАТ,РАМАДАН,ИСИН,,"С.БЯЛА РЕКА, СУХИНДОЛ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2014-01-28,"Община Дряново","Неустановена принадлежност", ШЕФКАТ,РАМАДАН,ИСИН,,"С.БЯЛА РЕКА, СУХИНДОЛ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2016-01-19,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Габрово","Неустановена принадлежност", ШЕФКЕД,МУСТАФА,ЕЮБ,,"С.ЯСЕНОВО, РУЕН, БУРГАС",2013-03-06,"Община Руен","Неустановена принадлежност", ШЕФКЕТ,АЗИЗОВ,САЛИЕВ,1933-01-13,"ГР.НИКОПОЛ, НИКОПОЛ, ПЛЕВЕН",2015-07-22,"Община Никопол","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1" ШЕФКЕТ,АХМЕД,АСАН,,"ГР.ТЕРВЕЛ, ТЕРВЕЛ, ДОБРИЧ",2014-02-19,"Община Добричка","Неустановена принадлежност", ШЕФКЕТ,ИБРАИМОВ,ПАЧЕДЖИЕВ,,"С.ДЕБРЕН, ГЪРМЕН, БЛАГОЕВГРАД",2011-04-05,"Община Гърмен","Неустановена принадлежност", ШЕФКЕТ,МЕХМЕД,ТАЛИП,,"С.ДЪБНИЦА, ГЪРМЕН, БЛАГОЕВГРАД",2011-04-05,"Община Гърмен","Неустановена принадлежност", ШЕФКЕТ,МОАРЕМОВ,ГАДИРОВ,,"С.ДЕБРЕН, ГЪРМЕН, БЛАГОЕВГРАД",2011-04-05,"Община Гърмен","Неустановена принадлежност", ШЕФКЕТ,МУРАД,ХАДЖИ,1959-02-22,"ГР.МАДАН, МАДАН, СМОЛЯН",2012-01-17,"Мюсюлманско изповедание","Решение № 299 от 17.01.2012 г. - Мюсюлманско изповедание","Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-1545 (См); рег. дневник; картони – обр. 4 – 7 бр.; протокол рег. № С-33/ 14.05.1991 г. за унищожаване на работно дело IР-1190 (См)." ШЕФКЕТ,МУСТАФА,ХЮСЕИН,,"С.ПЛАНИНИЦА, РУЕН, БУРГАС",2013-03-06,"Община Руен","Неустановена принадлежност", ШЕФКЕТ,ОСМАНОВ,ХАЛИМИНСКИ,,"ГР.МАДАН, МАДАН, СМОЛЯН",2013-12-04,"Мюсюлманско изповедание","Неустановена принадлежност", ШЕФКЕТ,РАШИД,ЯКУБ,,"С.СИНИ РИД, РУЕН, БУРГАС",2013-03-06,"Община Руен","Неустановена принадлежност", ШЕФКЕТ,РАШИД,ЯКУБ,,"С.СИНИ РИД, РУЕН, БУРГАС",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ШЕФКЕТ,ТАЛИБ,ЮНУЗ,,"С.РУДИНА, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2014-11-26,"Община Кърджали","Неустановена принадлежност", ШЕФКЕТ,ШЕФКЕТ,АЛИМАН,,"С.БОРИНО, БОРИНО, СМОЛЯН",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност", ШЕФКИ,МУСОВ,АДЕМОВ,,"С.ЗВЪНЕЦ, ВЪЛЧИ ДОЛ, ВАРНА",2013-05-15,"Община Вълчи дол","Неустановена принадлежност", ШЕФКИ,СЮЛЕЙМАН,ХАСАН,,"С.КОНТИЛ, ДЖЕБЕЛ, КЪРДЖАЛИ",2014-10-22,"Община Джебел","Неустановена принадлежност", ШЕФКЪ,ДАУДОВ,МЕХМЕДОВ,,"ГР.КУБРАТ, КУБРАТ, РАЗГРАД",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ШЕФКЪ,ИБРЯМОВ,МЕХМЕДОВ,,"С.ВИСОКА ПОЛЯНА, ХИТРИНО, ШУМЕН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ШЕФКЪ,МЮДЖЕЛИБ,ДЖЕФЕР,,"С.ОРЛЯК, ТЕРВЕЛ, ДОБРИЧ",2014-03-12,"Община Тервел","Неустановена принадлежност", ШЕФКЪ,МЮДЖЕЛИБ,ДЖЕФЕР,,"С.ОРЛЯК, ТЕРВЕЛ, ДОБРИЧ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ШЕФКЪ,НАЗИМ,АРИФ,,"С.ОРЛЯК, ТЕРВЕЛ, ДОБРИЧ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ШЕХНАЗ,МУХАРЕМОВА,МУСТАФОВА,,"ГР.РАЗГРАД, РАЗГРАД, РАЗГРАД",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност", ШЕХРИЕ,ХАЛИЛ,АЛИ,,"С.СТРАЖНИЦА, ЧЕРНООЧЕНЕ, КЪРДЖАЛИ",2014-03-19,"Община Черноочене","Неустановена принадлежност", ШИБИЛ,АЛЕКСАНДРОВ,КАЛАЙДЖИЕВ,,"ГР.ЯКОРУДА, ЯКОРУДА, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", ШИБИЛ,АЛЕКСАНДРОВ,КАЛАЙДЖИЕВ,,"ГР.ЯКОРУДА, ЯКОРУДА, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", ШИБИЛ,МАНОВ,МАНОЛОВ,1970-09-06,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2015-06-23,"Община Долни Дъбник","Решение № 2-525 от 23.06.2015 г. - община Долни Дъбник","

Рег. дневник; картон обр. 4; писмо вх. № 3990/ 14.12.1990 г. за унищожаване с протокол № 00155/ 18.10.1990 г. личното и работното дело на аг. ""Иван""; доклад на Сл. ""Сигурност-ВП и ВКР"" рег. № СС-7998/ 05.11.2007 г.

" ШИБИЛ,МИЛАДИНОВ,ИЛИЕВ,,"С.ДОЛНИ ЛУКОВИТ, ИСКЪР, ПЛЕВЕН",2015-07-07,"Община Искър","Неустановена принадлежност", ШИДЕР,МИНЧЕВ,ШИДЕРОВ,,"С.БЛЪСКОВО, ПРОВАДИЯ, ВАРНА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ШИДЕРИ,ГЕОРГИЕВ,ТОМОВ,,"С.МОГИЛИЩЕ, КАВАРНА, ДОБРИЧ",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност", ШИМОН,САМУИЛ,НИНЬО,1923-09-11,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1" ШИНА,ИВАНОВА,ЧЕТРОКОВА,,"С.ПРОГЛЕД, ЧЕПЕЛАРЕ, СМОЛЯН",2011-08-09,"Агенция Пътна инфраструктура","Неустановена принадлежност", ШИНА,КОСТАДИНОВА,ЦВЕТКОВА,,"С.МОМЧИЛОВЦИ, СМОЛЯН, СМОЛЯН",2014-11-26,"Община Кърджали","Неустановена принадлежност", ШИНА,КОСТАДИНОВА,ЦВЕТКОВА,,"С.МОМЧИЛОВЦИ, СМОЛЯН, СМОЛЯН",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност", ШИНАЙСИ,КЕМАЛ,МОАРЕМ,,"С.ШИРОКО ПОЛЕ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ШИНАСИ,АЛИЕВ,АБТУЛОВ,,"С.КАМЕНОВО, КУБРАТ, РАЗГРАД",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ШИНАСИ,АЛИЕВ,АБТУЛОВ,,"С.КАМЕНОВО, КУБРАТ, РАЗГРАД",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ШИНАСИ,ИСА,НАЗИФ,,"С.КАРАВЕЛОВО, НИКОЛА КОЗЛЕВО, ШУМЕН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ШИНАСИ,ИСМАИЛ,ИСМАИЛ,,"С.ПРИСТОЕ, КАОЛИНОВО, ШУМЕН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ШИНАСИ,МАХМУД,АХМЕД,,"С.ПРИСТОЕ, КАОЛИНОВО, ШУМЕН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ШИНАСИ,МЕХМЕД,ХЮСЕИН,,"С.ОСТРОВО, ЗАВЕТ, РАЗГРАД",2015-11-17,"Община Разград","Неустановена принадлежност", ШИНАСИ,МЕХМЕДОВ,СЮЛЕЙМАНОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ШИНАСИ,МЕХМЕДОВ,СЮЛЕЙМАНОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2014-11-05,"Община Кирково","Неустановена принадлежност", ШИНАСИ,МЕХМЕДОВ,СЮЛЕЙМАНОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ШИНАСИ,ХИКМЕТОВ,ХАСАНОВ,,"С.РОДОПСКО, АРДИНО, КЪРДЖАЛИ",2014-10-29,"Община Ардино","Неустановена принадлежност", ШИНКА,АСЕНОВА,АВРАМОВА,,"С.ПАДИНА, АРДИНО, КЪРДЖАЛИ",2016-01-25,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Кърджали","Неустановена принадлежност", ШИНКА,ВЪЛЧЕВА,ЯНКОВА,,"ГР.КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", ШИНКА,ДИМИТРОВА,ПАСКОВА,,"ГР.ПЪРВОМАЙ, ПЪРВОМАЙ, ПЛОВДИВ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ШИНКА,ДИМИТРОВА,ЦАКОВА,,"С.САТОВЧА, САТОВЧА, БЛАГОЕВГРАД",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ШИНКА,ИЛИЕВА,МАРИНОВА,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2012-11-21,"Министерство на околната среда и водите","Неустановена принадлежност", ШИНКА,СИМЕОНОВА,МАНОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-02-15,"Агенция ""Митници""","Неустановена принадлежност", ШИНКА,ФЕДЯВА,ХАДЖИЕВА,,"С.ЕЛХОВЕЦ, РУДОЗЕМ, СМОЛЯН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ШИНКО,ГЕОРГИЕВ,ЗАБУНОВ,,"С.ТЪНКОВО, СТАМБОЛОВО, ХАСКОВО",2010-01-28,"Комисия за защита на потребителите","Неустановена принадлежност", ШИНОР,БЕДРОС,МАЛИКЯН,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2015-06-18,"Приватизирани предприятия - Пловдив","Неустановена принадлежност", ШИРИН,МЕХМЕДОВА,ЛЬОТЕВА,,"ГР.КРИЧИМ, КРИЧИМ, ПЛОВДИВ",2015-09-14,"Община Кричим","Неустановена принадлежност", ШИРИН,МУСТАФОВА,ФЕТОВА-МИТЕВА,,"С.ГАБАРЕВО, ПАВЕЛ БАНЯ, СТАРА ЗАГОРА",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ШИРИН,РАИМОВА,ШАХИН,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ШИРИН,СЮЛЕЙМАН,ХАТИП,,"С.ЧОРБАДЖИЙСКО, КИРКОВО, КЪРДЖАЛИ",2014-11-26,"Община Кърджали","Неустановена принадлежност", ШИРИН,СЮЛЕЙМАН,ЧИРПАНЛЪ-ЮСЕИН,,"ГР.ТЕРВЕЛ, ТЕРВЕЛ, ДОБРИЧ",2014-02-12,"Разследващи полицаи","Неустановена принадлежност", ШИРИН,ХАСАН,МЕСТАН,,"ГР.КРУМОВГРАД, КРУМОВГРАД, КЪРДЖАЛИ",2008-06-10,"Държавна агенция за закрила на детето","Неустановена принадлежност", ШИРИН,ЮСУФ,ХАЙРУЛА,,"ГР.МАДАН, МАДАН, СМОЛЯН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ШИШМАН,АНТОНОВ,ЧАУШЕВ,,"ГР.ДОСПАТ, ДОСПАТ, СМОЛЯН",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност", ШУАИБ,МЕХМЕДОВ,ИСУФОВ,,"С.ВРАНИ КОН, ОМУРТАГ, ТЪРГОВИЩЕ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ШУКРА,ШЕФКЕТОВА,КАЧЕРИЕВА,,"С.КРУШЕВО, ГЪРМЕН, БЛАГОЕВГРАД",2011-04-05,"Община Гърмен","Неустановена принадлежност", ШУКРАН,КЯЗИМ,ИДРИЗ,,"С.ЧОРБАДЖИЙСКО, КИРКОВО, КЪРДЖАЛИ",2014-11-05,"Община Кирково","Неустановена принадлежност", ШУКРАН,КЯЗИМ,ИДРИЗ,,"С.ЧОРБАДЖИЙСКО, КИРКОВО, КЪРДЖАЛИ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ШУКРАН,КЯЗИМ,ИДРИЗ,,"С.ЧОРБАДЖИЙСКО, КИРКОВО, КЪРДЖАЛИ",2016-01-25,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Кърджали","Неустановена принадлежност", ШУКРИ,АЛИЕВ,ПЕНДЕВ,,"С.ГОРНО ДРЯНОВО, ГЪРМЕН, БЛАГОЕВГРАД",2011-04-05,"Община Гърмен","Неустановена принадлежност", ШУКРИ,АТЕМ,ЕМИН,,"С.БОГОЛИН, САТОВЧА, БЛАГОЕВГРАД",2011-05-12,"Община Сатовча","Неустановена принадлежност", ШУКРИ,БАЙРЯМ,МЕХМЕДАЛИ,,"С.ГЪРБИЩЕ, АРДИНО, КЪРДЖАЛИ",2014-10-29,"Община Ардино","Неустановена принадлежност", ШУКРИ,БИЛЯЛОВ,КИСЕЛОВ,,"С.ОСИКОВО, ГЪРМЕН, БЛАГОЕВГРАД",2011-04-05,"Община Гърмен","Неустановена принадлежност", ШУКРИ,ВЕЛИ,ХАЛИТ,,"С.БЕЗВОДНО, ЧЕРНООЧЕНЕ, КЪРДЖАЛИ",2016-01-25,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Кърджали","Неустановена принадлежност", ШУКРИ,ЕМИН,ГУНЕ,,"С.ТРИ МОГИЛИ, АСЕНОВГРАД, ПЛОВДИВ",2015-08-11,"Община Асеновград","Неустановена принадлежност", ШУКРИ,ИБРЯМ,МУСТАФА,1958-04-22,"С.СИНИ РИД, РУЕН, БУРГАС",2013-03-06,"Община Руен","Решение № 2-145 от 06.03.2013 г. - община Руен","Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр." ШУКРИ,ИЗЕРОВ,ПИНГОВ,,"С.ГОРНО ДРЯНОВО, ГЪРМЕН, БЛАГОЕВГРАД",2011-04-05,"Община Гърмен","Неустановена принадлежност", ШУКРИ,МЕХМЕД,ИСМАИЛ,,"С.БЯЛКА, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2014-11-26,"Община Кърджали","Неустановена принадлежност", ШУКРИ,МЕХМЕД,ИСМАИЛ,,"С.БЯЛКА, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ШУКРИ,МЕХМЕД,САЛИМ,,"С.МОРЯНЦИ, КРУМОВГРАД, КЪРДЖАЛИ",2014-11-13,"Община Крумовград","Неустановена принадлежност", ШУКРИ,МУРАДОВ,ОСМАНЧЕВ,,"С.ГОРНО ДРЯНОВО, ГЪРМЕН, БЛАГОЕВГРАД",2011-04-05,"Община Гърмен","Неустановена принадлежност", ШУКРИ,МУСТАФА,АЛИ,,"С.КИРКОВО, КИРКОВО, КЪРДЖАЛИ",2014-11-05,"Община Кирково","Неустановена принадлежност", ШУКРИ,МУСТАФА,КАДИР,,"С.РУДИНА, РУЕН, БУРГАС",2013-03-06,"Община Руен","Неустановена принадлежност", ШУКРИ,МУСТАФА,МУСЛИ,,"С.БУКОВО, ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, БЛАГОЕВГРАД",2011-06-23,"Община Гоце Делчев","Неустановена принадлежност", ШУКРИ,МУСТАФА,МУСЛИ,,"С.БУКОВО, ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, БЛАГОЕВГРАД",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ШУКРИ,МУСТАФА,МУСЛИ,,"С.БУКОВО, ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", ШУКРИ,МУСТАФА,ЮСЕИН,,"С.МЕТЛИЧКА, КИРКОВО, КЪРДЖАЛИ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ШУКРИ,МУСТАФОВ,БИЗЬОКОВ,,"С.ДЕБРЕН, ГЪРМЕН, БЛАГОЕВГРАД",2011-04-05,"Община Гърмен","Неустановена принадлежност", ШУКРИ,МУХАРЕМ,МУХАРЕМ,,"С.КОШАРНА, СЛИВО ПОЛЕ, РУСЕ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ШУКРИ,МЮМЮН,ЮМЕР,,"ГР.МОМЧИЛГРАД, МОМЧИЛГРАД, КЪРДЖАЛИ",2014-10-22,"Община Момчилград","Неустановена принадлежност", ШУКРИ,НИЯЗИ,ХАЛИЛ,,"С.ГРАДНИЦА, ТЕРВЕЛ, ДОБРИЧ",2014-03-12,"Община Тервел","Неустановена принадлежност", ШУКРИ,НИЯЗИЕВ,ХАМЗОВ,,"С.БЕНКОВСКИ, АВРЕН, ВАРНА",2015-12-17,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Варна","Неустановена принадлежност", Шукри,Ракипов,Шукриев,,"С.ТУХОВИЩА, САТОВЧА, БЛАГОЕВГРАД",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ШУКРИ,РАМАДАНОВ,ОСМАНЧЕВ,,"С.ГОРНО ДРЯНОВО, ГЪРМЕН, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", ШУКРИ,РУЖДИ,ШУКРИ,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2015-07-22,"Приватизирани предприятия - Русе","Неустановена принадлежност", ШУКРИ,ФАЗЛИ,ШУКРИ,,"С.ДЪБНИЦА, ГЪРМЕН, БЛАГОЕВГРАД",2011-04-05,"Община Гърмен","Неустановена принадлежност", ШУКРИ,ФЕТИЕВ,ЯКУБОВ,1960-03-16,"ГР.ДОСПАТ, ДОСПАТ, СМОЛЯН",2015-04-21,"Община Велинград","Решение № 2-495 от 21.04.2015 г. - община Велинград","

Собственоръчно написани агентурни сведения; картони - обр. 4 – 2 бр.; рег. дневник; архивно дело ІР–15228; писмо вх. № 1219/ 1992 г. за унищожаване личното и работното дело на агент ""Филип""

" ШУКРИ,ХАЛИБРЯМ,ОСМАН,,"С.ПЧЕЛАРОВО, ЧЕРНООЧЕНЕ, КЪРДЖАЛИ",2014-03-19,"Община Черноочене","Неустановена принадлежност", ШУКРИ,ХАЛИБРЯМ,ОСМАН,,"С.ПЧЕЛАРОВО, ЧЕРНООЧЕНЕ, КЪРДЖАЛИ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ШУКРИ,ХАЛИЛ,ХАНЕ,,"С.АБЛАНИЦА, ХАДЖИДИМОВО, БЛАГОЕВГРАД",2011-05-27,"Община Хаджидимово","Неустановена принадлежност", ШУКРИ,ХАЛИЛ,ХАНЕ,,"С.АБЛАНИЦА, ХАДЖИДИМОВО, БЛАГОЕВГРАД",2012-01-17,"Мюсюлманско изповедание","Неустановена принадлежност", ШУКРИ,ХАСАН,АЛИ,,"С.МЪГЛЕНЕ, КИРКОВО, КЪРДЖАЛИ",2014-11-05,"Община Кирково","Неустановена принадлежност", ШУКРИЕ,МЕХМЕД,ЮСЕИН,,"ГР.КРУМОВГРАД, КРУМОВГРАД, КЪРДЖАЛИ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ШУКРИЯ,АДЕМ,БЕКИР,1952-07-31,"С.ТЪРНОВЦИ, ДЖЕБЕЛ, КЪРДЖАЛИ",2014-10-22,"Община Джебел","Решение № 2-416 от 22.10.2014 г. - община Джебел","

Рег. дневник; картони – обр. 4 – 7 бр. и обр. 6; писмо вх. № 760/ 01.10.1993 г. за унищожаване делата на ""Нина"".

" ШУКРЮ,АХАТ,МЕХМЕД,,"С.ДЖЕЛЕПСКО, МОМЧИЛГРАД, КЪРДЖАЛИ",2014-10-22,"Община Момчилград","Неустановена принадлежност", ШУКРЮНАЗ,ШУКРИ,МАХМУД,,"ГР.КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2014-10-22,"Община Джебел","Неустановена принадлежност", ШУРИК,БОЖУРОВ,ДУКОВ,,"С.ПОПИЦА, БЯЛА СЛАТИНА, ВРАЦА",2015-10-28,"Община Съединение","Неустановена принадлежност", ШЬОХРЕТ,АЛИ,САЛИ,,"С.БИСЕРЦИ, КУБРАТ, РАЗГРАД",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност", ШЮКРИ,АПТУЛАЗИС,АЛИ,,"ГР.МОМЧИЛГРАД, МОМЧИЛГРАД, КЪРДЖАЛИ",2014-10-22,"Община Момчилград","Неустановена принадлежност", ШЮКРИ,ИСМАИЛ,ШЮКРИ,,"С.БЕЛИ ЛОМ, ЛОЗНИЦА, РАЗГРАД",2015-11-11,"Община Лозница","Неустановена принадлежност", ШЮКРИ,МЮМЮН,ОСМАН,,"ГР.МОМЧИЛГРАД, МОМЧИЛГРАД, КЪРДЖАЛИ",2014-10-22,"Община Момчилград","Неустановена принадлежност", ШЮКРИ,МЮМЮН,ОСМАН,,"ГР.МОМЧИЛГРАД, МОМЧИЛГРАД, КЪРДЖАЛИ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ШЮКРИ,РАМАДАН,ШАБАН,,"С.БЕЗВОДНО, ЧЕРНООЧЕНЕ, КЪРДЖАЛИ",2014-03-19,"Община Черноочене","Неустановена принадлежност", ШЮКРИ,СЕЛИМ,КАМБЕР,,"С.КРАСИНО, КРУМОВГРАД, КЪРДЖАЛИ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ШЮКРИЕ,РЕДЖЕБ,ИСМАИЛ,,"ГР.ИВАЙЛОВГРАД, ИВАЙЛОВГРАД, ХАСКОВО",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ШЮКРИЕ,ХАСАНОВА,АХМЕДОВА,,"С.ОВЧАРОВО, ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ШЮКРЮ,ЕМИН,ХАЛИЛЕФЕНДИ,,"С.РАЛИЧЕВО, КРУМОВГРАД, КЪРДЖАЛИ",2014-11-13,"Община Крумовград","Неустановена принадлежност", ШЮКРЮ,ИНДЖЕ,МЕХМЕД,,"С.САДОВИЦА, МОМЧИЛГРАД, КЪРДЖАЛИ",2014-10-22,"Община Момчилград","Неустановена принадлежност", ШЮКРЮ,ИСМЕДОВ,МЕХМЕДОВ,,"С.ЗЕЛЕНА МОРАВА, ОМУРТАГ, ТЪРГОВИЩЕ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ШЮКРЮ,МАХМУД,ОСМАН,,"С.ПЕНКОВЦИ, КИРКОВО, КЪРДЖАЛИ",2014-11-05,"Община Кирково","Неустановена принадлежност", ШЮКРЮ,МАХМУД,ОСМАН,,"С.ПЕНКОВЦИ, КИРКОВО, КЪРДЖАЛИ",2016-01-25,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Кърджали","Неустановена принадлежност", ШЮКРЮ,МУСТАФА,ИСМАИЛ,,"С.БАГРИЛЦИ, КРУМОВГРАД, КЪРДЖАЛИ",2014-11-13,"Община Крумовград","Неустановена принадлежност", ШЮКРЮ,МУСТАФА,ИСМАИЛ,,"С.БАГРИЛЦИ, КРУМОВГРАД, КЪРДЖАЛИ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ШЮКРЮ,МЮМЮН,ХАЛИЛ,1941-01-31,"С.ДУШИНКОВО, ДЖЕБЕЛ, КЪРДЖАЛИ",2014-10-22,"Община Джебел","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1" ШЮКРЮ,ОСМАН,ХАЛИЛ,,"С.ПЛОВКА, КИРКОВО, КЪРДЖАЛИ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ШЮКРЮ,САДЪК,ХАДЖЪКЕЛЕШ,,"С.ЧОРБАДЖИЙСКО, КИРКОВО, КЪРДЖАЛИ",2014-11-05,"Община Кирково","Неустановена принадлежност", ШЮКРЮ,САДЪК,ХАДЖЪКЕЛЕШ,,"С.ЧОРБАДЖИЙСКО, КИРКОВО, КЪРДЖАЛИ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ШЮКРЮ,СЮЛЕЙМАН,ИМАМ,,"С.ТОКАЧКА, КРУМОВГРАД, КЪРДЖАЛИ",2014-11-13,"Община Крумовград","Неустановена принадлежност", ШЮКРЮ,ХАЛИМ,МЮМЮН,,"С.БРЕЗЕН, АРДИНО, КЪРДЖАЛИ",2014-10-29,"Община Ардино","Неустановена принадлежност", ШЮКРЮ,ХАСАН,ХАСАН,,"С.ПОЛЯНЕЦ, ДЖЕБЕЛ, КЪРДЖАЛИ",2014-10-22,"Община Джебел","Неустановена принадлежност", ШЮКРЮ,ХАСАН,ХАСАН,,"С.ПОЛЯНЕЦ, ДЖЕБЕЛ, КЪРДЖАЛИ",2016-01-25,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Кърджали","Неустановена принадлежност", ШЮКРЮ,ШАБАН,НАЗИФ,,"ГР.КУБРАТ, КУБРАТ, РАЗГРАД",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ШЮКРЮ,ШАКИР,АХМЕД,1945-03-14,"С.ОВЧАРИ, КРУМОВГРАД, КЪРДЖАЛИ",2014-11-13,"Община Крумовград","Решение № 2-426 от 13.11.2014 г. - община Крумовград","

Рег. дневник; картони – обр. 4 – 9 бр. и обр. 6; протокол рег. № КА 15/ 26.03.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело IР-1684 (Кж).

" ШЮКРЮ,ЮСЕИН,АБДУЛЛАХ,,"С.МАЛКОЧ, КИРКОВО, КЪРДЖАЛИ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ШЮКРЮ,ЮСЕИН,ОСМАН,,"С.ЧОРБАДЖИЙСКО, КИРКОВО, КЪРДЖАЛИ",2014-11-05,"Община Кирково","Неустановена принадлежност", ШЮКРЮ,ЮСЕИН,ОСМАН,,"С.ЧОРБАДЖИЙСКО, КИРКОВО, КЪРДЖАЛИ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ШЮКРЮ,ЮСЕИН,ОСМАН,,"С.ПАШИНЦИ, КРУМОВГРАД, КЪРДЖАЛИ",2014-11-13,"Община Крумовград","Неустановена принадлежност",