Начална буква на името Ю

ЮБЕЙДЕТ,ИСМАИЛОВ,ИСМАИЛОВ,,"С.ИЛИЙНО, ОМУРТАГ, ТЪРГОВИЩЕ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ЮДЕИМ,МЕХМЕД,ФЕРАД,,"С.ПАМУКЧИИ, НОВИ ПАЗАР, ШУМЕН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ЮДЖЕЛ,АХМЕД,МУСТАФА,,"ГР.КАВАРНА, КАВАРНА, ДОБРИЧ",2015-11-05,"Община Исперих","Неустановена принадлежност",
ЮДЖЕЛ,НАИМ,АТИЛЛА,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2008-02-12,Министерства,"Неустановена принадлежност",
ЮДЖЕЛ,НАИМ,АТИЛЛА,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2007-09-04,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ЮДЖЕЛ,НАИМ,РАСИМ,,"ГР.ИСПЕРИХ, ИСПЕРИХ, РАЗГРАД",2015-11-05,"Община Исперих","Неустановена принадлежност",
ЮДЖИН,ИВОВ,ДАЙЛИЕВ,,"ГР.ЗЛАТОГРАД, ЗЛАТОГРАД, СМОЛЯН",2009-10-14,"Национален осигурителен институт","Неустановена принадлежност",

ЮЗДЖАН,АХМЕДОВ,ЕМИНОВ,,"ГР.НОВИ ПАЗАР, НОВИ ПАЗАР, ШУМЕН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ЮЗДЖАН,ВАСВЕДИН,АХМЕД,,"С.ЧЕРНА, ДОБРИЧКА, ДОБРИЧ",2014-02-19,"Община Добричка","Неустановена принадлежност",
ЮЗДЖАН,ЕМИН,ОСМАН,,"С.ПОСТНИК, МОМЧИЛГРАД, КЪРДЖАЛИ",2015-05-27,"Приватизирани предприятия - Кърджали","Неустановена принадлежност",
ЮЗДЖАН,МЮЗЕКЯЕВ,АЛИЕВ,,"ГР.КУБРАТ, КУБРАТ, РАЗГРАД",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност",
ЮЗДЖАН,МЮМЮНОВ,КЬОСЕВ,,"ГР.АРДИНО, АРДИНО, КЪРДЖАЛИ",2014-10-29,"Община Ардино","Неустановена принадлежност",
ЮЗДЖАН,ТАСИМ,АЛИ,,"С.СТОМАНЦИ, КИРКОВО, КЪРДЖАЛИ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ЮЗДЖАН,ТУРХАН,ЮСЕИН,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2016-01-19,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Добрич","Неустановена принадлежност",
ЮЗДЖАН,ХАМИД,ЗЕКЕРИЕ,,"С.СВЕЩАРИ, ИСПЕРИХ, РАЗГРАД",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ЮЗДЖАН,ХЪЛМИЕВ,СЕЛИМОВ,,"С.ЯСЕНОВЕЦ, РАЗГРАД, РАЗГРАД",2015-11-17,"Община Разград","Неустановена принадлежност",
ЮЗДЖАН,ЯШАР,МАХМУД,,"С.МЛЕЧИНО, АРДИНО, КЪРДЖАЛИ",2014-10-29,"Община Ардино","Неустановена принадлежност",
ЮЗДЖАН,ЯШАР,МАХМУД,,"С.МЛЕЧИНО, АРДИНО, КЪРДЖАЛИ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ЮЗЕИР,АЛИ,ОСМАН,,"С.ТУШОВИЦА, ВЪРБИЦА, ШУМЕН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ЮЗЕИР,ЕМИН,МЕХМЕД,,"С.ЕНЕВО, ДОБРИЧКА, ДОБРИЧ",2014-02-19,"Община Добричка","Неустановена принадлежност",
ЮЗЕИР,ИЛЯЗОВ,АЛИЕВ,,"С.ЯСЕНОВО, РУЕН, БУРГАС",2013-03-06,"Община Руен","Неустановена принадлежност",
ЮЗЕИР,МЕХМЕД,ХАСАН,,"С.РУЕН, РУЕН, БУРГАС",2013-03-06,"Община Руен","Неустановена принадлежност",
ЮЗЕИР,РЕДЖЕБ,САЛИ,1949-02-24,"С.ГЪРБИЩЕ, АРДИНО, КЪРДЖАЛИ",2015-05-27,"Приватизирани предприятия - Кърджали","Решение № 2-513 от 27.05.2015 г. - Приватизирани предприятия - Кърджали","<p>Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество &ndash; обещание, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-1782 (Кж) МФ; рег. дневник; картони &ndash; <a href=""http://91.196.127.196/balancer.php?file=3076.pdf"">обр. 4 &ndash; 9 бр.; </a>протокол рег. № КА 12/ 20.03.1990 г. с предложение за унищожаване лично дело IА-1782 (Кж) (налично); протокол рег. № КА 15/ 26.03.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело IР-1450 (Кж).</p>"
ЮЗЕИР,ЮСУФ,ЮСУФ,,"С.СЕДЕФЧЕ, МОМЧИЛГРАД, КЪРДЖАЛИ",2014-10-22,"Община Момчилград","Неустановена принадлежност",
ЮЗЛЯМ,ХАЙРИЕВА,КАМБЕРОВА,,"ГР.ВЕТОВО, ВЕТОВО, РУСЕ",2011-11-02,"Министерство на регионалното развитие и благоустройството","Неустановена принадлежност",
ЮЗЧАН,ХАЗИМОВ,ХАЛИЛОВ,,"С.РОДОПСКО, АРДИНО, КЪРДЖАЛИ",2014-10-29,"Община Ардино","Неустановена принадлежност",
ЮКЕ,ЕЮБ,ДАНАДЖЪ,,"С.ЯСЕНКОВО, ВЕНЕЦ, ШУМЕН",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност",
ЮКСЕЛ,АДИЛ,ЧОЛАК,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2014-03-12,"Община Тервел","Неустановена принадлежност",
ЮКСЕЛ,АЗИС,ХАЛИМ,,"С.НЕНКОВО, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2014-11-26,"Община Кърджали","Неустановена принадлежност",
ЮКСЕЛ,АЛИ,ИСМАИЛ,,"С.ЙОРДАНОВО, СИЛИСТРА, СИЛИСТРА",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност",
ЮКСЕЛ,АЛИ,ХАТИБ,,"С.ПРАВДА, ДУЛОВО, СИЛИСТРА",2007-09-04,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ЮКСЕЛ,АЛИ,ШАБАН,,"С.КОБИЛЯНЕ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2014-11-26,"Община Кърджали","Неустановена принадлежност",
ЮКСЕЛ,АРИФ,САЛИФ,,"ГР.КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ЮКСЕЛ,АХМЕДОВ,ХАСАНОВ,,"С.ЧОРБАДЖИЙСКО, КИРКОВО, КЪРДЖАЛИ",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност",
ЮКСЕЛ,АХМЕДОВ,ЧАУШЕВ,1939-10-16,"С.ОСТРОВО, ЗАВЕТ, РАЗГРАД",2012-06-05,"Министерство на културата","Решение № 2-15 от 05.06.2012 г. - Министерство на културата","рег. дневник; картони – обр. 4 – 9 бр."
ЮКСЕЛ,БАЙРАМ,РЕДЖЕБ,1962-09-08,"С.КОМУНИГА, ЧЕРНООЧЕНЕ, КЪРДЖАЛИ",2008-09-16,"Държавна агенция по горите","Решение № 47 от 16.09.2008 г. - държавни агенции","Рег. дневник; картон обр. 4"
ЮКСЕЛ,БЕДРИ,ХАКЪ,1969-06-14,"С.КОЛОБЪР, ДУЛОВО, СИЛИСТРА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Решение № 2-566 от 16.10.2015 г. - Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","<p>Рег. дневник; картони &ndash; <a href=""http://91.196.127.196/balancer.php?file=3676.pdf"">обр. 4 &ndash; 3 бр</a>.; протокол от 13.03.1990 г. за отделяне за унищожаване на работно дело IР-697 (Сс)</p>"
ЮКСЕЛ,ИЛИЯЗОВ,ШЮКРИЕВ,,"С.ЛЮЛЯКОВО, РУЕН, БУРГАС",2013-03-06,"Община Руен","Неустановена принадлежност",
ЮКСЕЛ,ИСМАИЛ,МУСТАФА,,"С.ЛУДОГОРЦИ, ИСПЕРИХ, РАЗГРАД",2015-11-05,"Община Исперих","Неустановена принадлежност",
ЮКСЕЛ,КАБИЛ,ДАНАДЖЪ,,"С.ЯСЕНКОВО, ВЕНЕЦ, ШУМЕН",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност",
ЮКСЕЛ,МАТЕМ,ХАМЗА,,"С.БРАДВАРИ, СИЛИСТРА, СИЛИСТРА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ЮКСЕЛ,МЕХМЕД,ХАСАН,,"С.ФОТИНОВО, КИРКОВО, КЪРДЖАЛИ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ЮКСЕЛ,МЕХМЕДОВ,АЛИЕВ,,"С.САМУИЛ, САМУИЛ, РАЗГРАД",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност",
ЮКСЕЛ,МУСТАФА,ЮСЕИН,1953-05-20,"С.МИШЕВСКО, ДЖЕБЕЛ, КЪРДЖАЛИ",2014-10-22,"Община Джебел","Решение № 2-416 от 22.10.2014 г. - община Джебел","<p>Собственоръчно написани агентурни сведения, документ за получено възнаграждение, разходен документ, отчетен от ръководил го щатен служител, документи от ръководили го щатни служители, съдържащи се в лично и в работно дело Ф1, а.е. 5442; рег. дневник; картони &ndash; <a href=""http://91.196.127.196/balancer.php?file=2184.pdf"">обр. 1 &ndash; 2 бр</a>., <a href=""http://91.196.127.196/balancer.php?file=2185.pdf"">обр. 3</a> и <a href=""http://91.196.127.196/balancer.php?file=2186.pdf"">обр. 4 &ndash; 2 бр</a>.</p>"
ЮКСЕЛ,МЮМЮН,АХМЕД,1962-09-11,"ГР.КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2010-12-14,"Министерство на външните работи - посланици","Решение № 175 от 14.12.2010 г. - МВнР - посланици и генерални консули","Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководил го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 7 бр.; лично дело IА-35529, работно дело IР-11962; протокол рег. № КА-15/ 26.03.1990 г.с предложение за унищожаване на работно дело IР-1151 (Кж)."
ЮКСЕЛ,МЮМЮН,АХМЕД,1962-09-11,"ГР.КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2013-11-06,"Централна кооперативна банка","Решение № 2-254 от 06.11.2013 г. - ""Централна кооперативна банка"" АД","<p>Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководил го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони &ndash; <a href=""http://91.196.127.196/balancer.php?file=1032.pdf"">обр. 4 &ndash; 7 бр</a>.; лично дело IА-35529, работно дело IР-11962; протокол рег. № КА-15/ 26.03.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело IР-1151 (Кж).</p>"
ЮКСЕЛ,МЮМЮН,АХМЕД,1962-09-11,"ГР.КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2014-04-15,"Длъжници към Българска народна банка","Решение № 2-341 от 15.04.2014 г. - лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 - длъжници към Българска народна банка","Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководил го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 7 бр.; лично дело IА-35529, работно дело IР-11962; протокол рег. № КА-15/ 26.03.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело IР-1151 (Кж)."
ЮКСЕЛ,НЕЖДЕТ,КОШУДЖУ,,"С.ПАИСИЕВО, ДУЛОВО, СИЛИСТРА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ЮКСЕЛ,НИЯЗИ,САЛИ,,"С.ГЛЕДКА, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ЮКСЕЛ,НИЯЗИ,САЛИ,,"С.ГЛЕДКА, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2016-01-25,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Кърджали","Неустановена принадлежност",
ЮКСЕЛ,ОСМАН,АХМЕД,,"С.ЧЕРНОЛИК, ДУЛОВО, СИЛИСТРА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ЮКСЕЛ,РАСИМ,МУРАД,,"С.ЧОРБАДЖИЙСКО, КИРКОВО, КЪРДЖАЛИ",2016-01-14,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Враца","Неустановена принадлежност",
ЮКСЕЛ,РУФАТ,РАСИМ,,"ГР.КУКЛЕН, КУКЛЕН, ПЛОВДИВ",2014-06-25,"Областни управители","Неустановена принадлежност",
ЮКСЕЛ,РУФАТ,РАСИМ,,"ГР.КУКЛЕН, КУКЛЕН, ПЛОВДИВ",2015-09-14,"Община Куклен","Неустановена принадлежност",
ЮКСЕЛ,РУФАТ,РАСИМ,,"ГР.КУКЛЕН, КУКЛЕН, ПЛОВДИВ",2016-02-09,"Областни управи","Неустановена принадлежност",
ЮКСЕЛ,САБРИ,ИСМАИЛ,,"ГР.АРДИНО, АРДИНО, КЪРДЖАЛИ",2014-10-29,"Община Ардино","Неустановена принадлежност",
ЮКСЕЛ,САБРИ,ИСМАИЛ,,"ГР.АРДИНО, АРДИНО, КЪРДЖАЛИ",2016-01-25,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Кърджали","Неустановена принадлежност",
ЮКСЕЛ,САФЕТ,ЮСЕИН,1957-09-25,"С.ПЧЕЛАРОВО, ЧЕРНООЧЕНЕ, КЪРДЖАЛИ",2013-11-20,"Средни училища","Решение № 2-259 от 20.11.2013 г. - училища по Закона за народната просвета","Рег. дневник; картони – обр. 4 – 9 бр.; протокол рег. № КА 11/ 20.03.1990 г. с предложение за унищожаване лично дело IА-1359 (Кж); протокол рег. № КА 15/ 26.03.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело IР-905 (Кж)."
ЮКСЕЛ,САФЕТ,ЮСЕИН,1957-09-25,"С.ПЧЕЛАРОВО, ЧЕРНООЧЕНЕ, КЪРДЖАЛИ",2014-03-19,"Община Черноочене","Решение № 2-329 от 19.03.2014 г. - община Черноочене","<p>Рег. дневник; картони &ndash; <a href=""http://91.196.127.196/balancer.php?file=1380.pdf"">обр. 4 &ndash; 9 бр</a>.; протокол рег. № КА 11/ 20.03.1990 г. с предложение за унищожаване лично дело IА-1359 (Кж); протокол рег. № КА 15/ 26.03.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело IР-905 (Кж).</p>"
ЮКСЕЛ,ФЕМИЕВ,КАДРИЕВ,,"ГР.ОРЯХОВО, ОРЯХОВО, ВРАЦА",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност",
ЮКСЕЛ,ШАБАН,ИДРИЗ,,"ГР.ПЪРВОМАЙ, ПЪРВОМАЙ, ПЛОВДИВ",2015-09-14,"Община Куклен","Неустановена принадлежност",
ЮКСЕЛ,ШЮКРИ,АЛИ,,"С.СКАЛНА ГЛАВА, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2015-05-27,"Приватизирани предприятия - Кърджали","Неустановена принадлежност",
ЮКСЕЛ,ЮСУФ,МУСТАФА,,"С.ПЕРПЕРЕК, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2014-11-26,"Община Кърджали","Неустановена принадлежност",
ЮКСЕЛ,ЯКУБ,БЕКИР,,"М.ИГЛОВРЪХ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ЮКСЕЛ,ЯШАРОВ,ЯШАРОВ,,"ГР.ПЕЩЕРА, ПЕЩЕРА, ПАЗАРДЖИК",2015-05-12,"Община Пещера","Неустановена принадлежност",
ЮЛА,БОНКОВА,СТОЯНОВА,,"С.СТРАДАЛОВО, НЕВЕСТИНО, КЮСТЕНДИЛ",2015-01-14,"Община Невестино","Неустановена принадлежност",
ЮЛВИЕ,ЛЮТФИ,РАФИ,,"С.ЗАРИЦА, ГЛАВИНИЦА, СИЛИСТРА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ЮЛВИЕ,МУСТАФА,АЛИ,,"С.РОГОЗЧЕ, ДЖЕБЕЛ, КЪРДЖАЛИ",2014-10-22,"Община Джебел","Неустановена принадлежност",
ЮЛВИЕ,ХАСАН,МЕМИШЕВА,,"ГР.КУБРАТ, КУБРАТ, РАЗГРАД",2015-11-05,"Община Завет","Неустановена принадлежност",
ЮЛДИ,ШУКРИЕВ,КЕХАЙОВ,,"С.ДЪЛБОК ДОЛ, ТРОЯН, ЛОВЕЧ",2016-02-04,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Ловеч","Неустановена принадлежност",
ЮЛИ,БОЖИДАРОВ,ЕНЧЕВ,,"ГР.ГАБРОВО, ГАБРОВО, ГАБРОВО",2016-01-19,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Габрово","Неустановена принадлежност",
ЮЛИ,ВАЛЕНТИНОВ,МАНОЙЛОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-03-18,"КТ Подкрепа","Неустановена принадлежност",
ЮЛИ,ДИМИТРОВ,ТЕШОВСКИ,,"ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност",
ЮЛИ,ИВАНОВ,ДУЛЕВ,,"С.СОМОВИТ, ГУЛЯНЦИ, ПЛЕВЕН",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност",
ЮЛИ,ИВАНОВ,ПАСТУХОВ,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2012-07-25,"Конфедерация на независимите синдикати в България","Неустановена принадлежност",
ЮЛИ,ИЛИЕВ,ИГНАТОВ,,"ГР.СТАМБОЛИЙСКИ, СТАМБОЛИЙСКИ, ПЛОВДИВ",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ЮЛИ,ИЛИЕВ,ЦВЕТКОВ,,"ГР.РОМАН, РОМАН, ВРАЦА",2015-04-07,"Община Чипровци","Неустановена принадлежност",
ЮЛИ,ИЛИЕВ,ЦВЕТКОВ,,"ГР.РОМАН, РОМАН, ВРАЦА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ЮЛИ,ИЛИЕВ,ЦВЕТКОВ,,"ГР.РОМАН, РОМАН, ВРАЦА",2016-02-09,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Монтана","Неустановена принадлежност",
ЮЛИ,МАЛОМИРОВ,ДЕЛИБАШЕВ,,"С.ЦРЪНЧА, ДОСПАТ, СМОЛЯН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ЮЛИ,МАРИНОВ,ПЕТКОВ,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ЮЛИ,НАЙЧЕВ,ЙОЛОВ,,"ГР.БЯЛА СЛАТИНА, БЯЛА СЛАТИНА, ВРАЦА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ЮЛИ,НАЙЧЕВ,ЙОЛОВ,,"ГР.БЯЛА СЛАТИНА, БЯЛА СЛАТИНА, ВРАЦА",2016-01-14,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Враца","Неустановена принадлежност",
ЮЛИ,НИКОЛОВ,МИТЕВ,,"ГР.НИКОПОЛ, НИКОПОЛ, ПЛЕВЕН",2015-07-22,"Община Никопол","Неустановена принадлежност",
ЮЛИ,СТЕФАНОВ,ГЬОРЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-06-04,"Приватизация - обособени части - София","Неустановена принадлежност",
ЮЛИ,СТОЯНОВ,КОСТАДИНОВ,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2009-04-15,"Държавна агенция за метрология и технически надзор","Неустановена принадлежност",
ЮЛИ,ТОДОРОВ,ПОПОВ,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2013-04-03,"Българска бридж федерация","Неустановена принадлежност",
ЮЛИ,ТОДОРОВ,ПОПОВ,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2013-06-05,"УниКредит Булбанк АД","Неустановена принадлежност",
ЮЛИ,ТОДОРОВ,ПОПОВ,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2013-06-11,"Корпоративна търговска банка АД","Неустановена принадлежност",
ЮЛИ,ТОДОРОВ,ПОПОВ,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2013-10-15,"Токуда Банк АД","Неустановена принадлежност",
ЮЛИ,ТОДОРОВ,ПОПОВ,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2013-11-06,"Централна кооперативна банка","Неустановена принадлежност",
ЮЛИ,ТРАЙКОВ,ПЕЕВ,,"ГР.БЯЛА СЛАТИНА, БЯЛА СЛАТИНА, ВРАЦА",2016-01-14,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Враца","Неустановена принадлежност",
ЮЛИ,ЦВЕТАНОВ,ТОПАЛОВ,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ЮЛИАН,АЛЕКСАНДРОВ,МАРИНОВ,,"ГР.ТРЯВНА, ТРЯВНА, ГАБРОВО",2008-09-16,"Държавна агенция по горите","Неустановена принадлежност",
ЮЛИАН,АЛЕКСАНДРОВ,МАРИНОВ,,"ГР.ТРЯВНА, ТРЯВНА, ГАБРОВО",2014-01-28,"Община Трявна","Неустановена принадлежност",
ЮЛИАН,АНГЕЛОВ,ЙОРДАНОВ,,"ГР.ПОПОВО, ПОПОВО, ТЪРГОВИЩЕ",2015-12-08,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Велико Търново","Неустановена принадлежност",
ЮЛИАН,АНДОНОВ,ДИНЕВ,,"ГР.САНДАНСКИ, САНДАНСКИ, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност",
ЮЛИАН,АСЕНОВ,ИВАНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-04-15,"Държавна агенция за метрология и технически надзор","Неустановена принадлежност",
ЮЛИАН,БОГДАНОВ,КАРАБИБЕРОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ЮЛИАН,ВАРАДИНОВ,КАЛЪЧЕВ,,"ГР.ВЕЛИНГРАД, ВЕЛИНГРАД, ПАЗАРДЖИК",2015-04-21,"Община Велинград","Неустановена принадлежност",
ЮЛИАН,ГЕОРГИЕВ,ГОРАНОВ,,"ГР.МОНТАНА, МОНТАНА, МОНТАНА",2012-07-25,"Конфедерация на независимите синдикати в България","Неустановена принадлежност",
ЮЛИАН,ГЕОРГИЕВ,ЙОРДАНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-12-05,"Български лекарски съюз","Неустановена принадлежност",
ЮЛИАН,ГЕОРГИЕВ,НЕЙЧЕВ,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност",
ЮЛИАН,ГЕОРГИЕВ,РИЗОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-06-29,"Организатор на хазартни игри","Неустановена принадлежност",
ЮЛИАН,ГЕОРГИЕВ,СТЕФАНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ЮЛИАН,ДИМИТРОВ,АЛЕКСАНДРОВ,,"С.МОКРЕШ, ВЪЛЧЕДРЪМ, МОНТАНА",2015-04-07,"Община Монтана","Неустановена принадлежност",
ЮЛИАН,ДИМИТРОВ,АЛЕКСАНДРОВ,,"С.МОКРЕШ, ВЪЛЧЕДРЪМ, МОНТАНА",2016-02-09,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Монтана","Неустановена принадлежност",
ЮЛИАН,ДИМИТРОВ,ВУЧКОВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност",
ЮЛИАН,ДИМИТРОВ,ИВАНОВ,,"ГР.ДОЛНИ ЧИФЛИК, ДОЛНИ ЧИФЛИК, ВАРНА",2013-05-21,"Община Долни чифлик","Неустановена принадлежност",
ЮЛИАН,ДИМИТРОВ,ИВАНОВ,,"ГР.ДОЛНИ ЧИФЛИК, ДОЛНИ ЧИФЛИК, ВАРНА",2015-12-17,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Варна","Неустановена принадлежност",
ЮЛИАН,ИВАНОВ,МЛАДЕНОВ,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2015-06-29,"Организатор на хазартни игри","Неустановена принадлежност",
ЮЛИАН,ИВАНОВ,СИТАРСКИ,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2015-06-09,"Община Радомир","Неустановена принадлежност",
ЮЛИАН,ЙОРДАНОВ,ТОТЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-06-18,"Университет по архитектура, строителство и геодезия","Неустановена принадлежност",
ЮЛИАН,ЙОРДАНОВ,ТЮФЕКЧИЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-02-12,Министерства,"Неустановена принадлежност",
ЮЛИАН,ЙОРДАНОВ,ТЮФЕКЧИЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-08-09,"Агенция Пътна инфраструктура","Неустановена принадлежност",
ЮЛИАН,ЛЕОНИДОВ,ПЕТРОВ,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2013-01-16,"Министерство на правосъдието","Неустановена принадлежност",
ЮЛИАН,МАВЕРОВ,РАЙКОВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2015-12-01,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Неустановена принадлежност",
ЮЛИАН,МАЛИНОВ,КОСТОВ,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ЮЛИАН,НИКОЛОВ,КОНСТАНТИНОВ,1946-07-28,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2014-10-08,"Нов български университет","Решение № 2-407 от 08.10.2014 г. - Нов български университет","<p>Собственоръчно написани агентурни сведения, разходни документи, отчетени от ръководил го щатен служител, документи от ръководили го щатни служители, съдържащи се в лично и в работно дело Ф1, а.е. 2504 &ndash; 6 тома и в работно дело IР-12218; рег. дневник &ndash; 2 бр.; картони &ndash; <a href=""http://91.196.127.196/balancer.php?file=2127.pdf"">обр. 1 &ndash; 2 бр</a>., <a href=""http://91.196.127.196/balancer.php?file=2128.pdf"">обр. 3</a>, <a href=""http://91.196.127.196/balancer.php?file=2129.pdf"">обр. 4 &ndash; 2 бр</a>. и <a href=""http://91.196.127.196/balancer.php?file=2130.pdf"">обр. 6</a>; писмо вх. № 851/ 16.02.1990 г. за унищожаван делата на ""Виктор"".</p>"
ЮЛИАН,ПЕНКОВ,БОЯДЖИЕВ,1962-07-26,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2016-02-04,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Ловеч","Решение № 2-602 от 04.02.2016 г. - кандидати за общински съветници – област Ловеч","<p>Документ от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-31559; рег. дневник; картони &ndash; <a href=""http://91.196.127.196/balancer.php?file=3990.pdf"">обр. 4 &ndash; 2 бр</a>. и <a href=""http://91.196.127.196/balancer.php?file=3991.pdf"">обр. 6</a>.</p>"
ЮЛИАН,ПЕТРОВ,РЕВАЛСКИ,,"ГР.СИМИТЛИ, СИМИТЛИ, БЛАГОЕВГРАД",2011-06-16,"Висша атестационна комисия","Неустановена принадлежност",
ЮЛИАН,ПЕТРОВ,РЕВАЛСКИ,,"ГР.СИМИТЛИ, СИМИТЛИ, БЛАГОЕВГРАД",2014-05-27,"Българска академия на науките","Неустановена принадлежност",
ЮЛИАН,РАЙЧЕВ,ДИМИТРОВ,,"ГР.САНДАНСКИ, САНДАНСКИ, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност",
ЮЛИАН,РАЙЧЕВ,ДИМИТРОВ,,"ГР.САНДАНСКИ, САНДАНСКИ, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност",
ЮЛИАН,СВЕТОСЛАВОВ,КАТРАНДЖИЕВ,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност",
ЮЛИАН,СТОИЛОВ,ДИМИТРОВ,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
ЮЛИАН,ТАКОВ,ТАНЧЕВ,,"ГР.КАРЛОВО, КАРЛОВО, ПЛОВДИВ",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност",
ЮЛИАН,ХРИСТОВ,ВОЙНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност",
ЮЛИАНА,АЛЕКСАНДРОВА,ДЕРВИШЕВА,,"ГР.МЕЗДРА, МЕЗДРА, ВРАЦА",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ЮЛИАНА,АЛЕКСИЕВА,МЕТОДИЕВА,,"С.КОЛАРОВО, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност",
ЮЛИАНА,АНДОНОВА,АЛАГЬОЗОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност",
ЮЛИАНА,АТАНАСОВА,РУСЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ЮЛИАНА,БОРИСЛАВОВА,КЪТОВА,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2009-04-15,"Държавна агенция за метрология и технически надзор","Неустановена принадлежност",
ЮЛИАНА,БОРИСОВА,ГРИГОРОВА,,"С.ДОЛНА ДИКАНЯ, РАДОМИР, ПЕРНИК",2011-07-06,"Община Белица","Неустановена принадлежност",
ЮЛИАНА,ВЛАДИМИРОВА,ДОЧЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-08-06,"Медицински университет - София","Неустановена принадлежност",
ЮЛИАНА,ГЕНЧЕВА,КОЛЕВА,,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ЮЛИАНА,ГЕНЧЕВА,КОЛЕВА,,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2015-08-04,"Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Неустановена принадлежност",
ЮЛИАНА,ГЕОРГИЕВА,МИТОВА,,"ГР.КРЕСНА, КРЕСНА, БЛАГОЕВГРАД",2011-04-05,"Община Кресна","Неустановена принадлежност",
ЮЛИАНА,ГЕОРГИЕВА,СНЕГАРОВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ЮЛИАНА,ДОБРЕВА,ТРИФОНОВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ЮЛИАНА,ДОБРЕВА,ТРИФОНОВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2015-12-17,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Варна","Неустановена принадлежност",
ЮЛИАНА,ДРАГАНОВА,ГЕОРГИЕВА,,"ГР.БОТЕВГРАД, БОТЕВГРАД, СОФИЙСКА",2012-09-18,"Технически университет - София","Неустановена принадлежност",
ЮЛИАНА,ЕМИЛОВА,СИЛЯНОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
ЮЛИАНА,ЕМИЛОВА,СИЛЯНОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност",
ЮЛИАНА,ЕФРЕМОВА,СЕРАФИМОВА,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ЮЛИАНА,ИВАНОВА,НИКОЛОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-02-12,Министерства,"Неустановена принадлежност",
ЮЛИАНА,ИВАНОВА,НИКОЛОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-01-23,"Администрация на Министерския съвет","Неустановена принадлежност",
ЮЛИАНА,ИВАНОВА,НИКОЛОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-10-17,"Министерство на икономиката, енергетиката и туризма","Неустановена принадлежност",
ЮЛИАНА,ИВАНОВА,НИКОЛОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-08-12,"Длъжници към Булбанк","Неустановена принадлежност",
ЮЛИАНА,ИВАНОВА,СЕЛАНОВСКА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-11-26,"Българска национална телевизия","Неустановена принадлежност",
ЮЛИАНА,ИВАНОВА,ЧАКЪРОВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2014-04-09,"Пловдивски университет Паисий Хилендарски","Неустановена принадлежност",
ЮЛИАНА,ЙОТОВА,ЙОНЧОВСКА,,"ГР.МЕЗДРА, МЕЗДРА, ВРАЦА",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност",
ЮЛИАНА,ЙОТОВА,ЙОНЧОВСКА,,"ГР.МЕЗДРА, МЕЗДРА, ВРАЦА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ЮЛИАНА,КИРИЛОВА,ВАСИЛЕВА,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2013-01-16,"Министерство на правосъдието","Неустановена принадлежност",
ЮЛИАНА,МАНЧЕВА,СОКЕРОВА,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2015-07-22,"Приватизирани предприятия - Русе","Неустановена принадлежност",
ЮЛИАНА,НАЙДЕНОВА,ДИМИТРОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-06-29,"Организатор на хазартни игри","Неустановена принадлежност",
ЮЛИАНА,ОТО,МАРИНОВИЧ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ЮЛИАНА,ПЕНЧЕВА,ПОПОВА,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2012-03-28,"Русенски университет ""Ангел Кънчев""","Неустановена принадлежност",
ЮЛИАНА,ПЕТКОВА,КАЦАРОВА-ЧОРБАДЖИЕВА,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност",
ЮЛИАНА,РАЧЕВА,БЛИЗНАКОВА,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност",
ЮЛИАНА,СЛАВОВА,ТОНЧЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-11-26,"Българска национална телевизия","Неустановена принадлежност",
ЮЛИАНА,СЛАВОВА,ТОНЧЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност",
ЮЛИАНА,СТАНЕВА,МИНЧЕВА,1950-07-29,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-01-28,"Българска национална телевизия","Решение № 57 от 28.01.2009 г. - Българска национална телевизия","Със заповед № 19/ 26.11.1984 г. е привлечена за ОРОН с псевдоним ""Елица"" и е определено възнаграждение."
ЮЛИАНА,СТАНЧЕВА,МЕРДЖАНОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-06-29,"Организатор на хазартни игри","Неустановена принадлежност",
ЮЛИАНА,СТЕФАНОВА,АПОСТОЛОВА,,"ГР.КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2016-01-25,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Кърджали","Неустановена принадлежност",
ЮЛИАНА,СТОИЧКОВА,ГЕОРГИЕВА-ВЕЛКОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност",
ЮЛИАНА,СТОЯНОВА,ДОБРЕВА,,"С.БЯГА, БРАЦИГОВО, ПАЗАРДЖИК",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ЮЛИАНА,СТОЯНОВА,ЦАНКОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност",
ЮЛИАНА,СТРАХИЛОВА,ИЛИЕВА,,"ГР.ГОДЕЧ, ГОДЕЧ, СОФИЙСКА",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност",
ЮЛИАНА,ТОДОРОВА,МИХАЙЛОВА,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ЮЛИАНА,ХРИСТОВА,АЛЕКСИЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-12-18,"Българско национално радио","Неустановена принадлежност",
ЮЛИАНА,ХРИСТОВА,АЛЕКСИЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност",
ЮЛИАНА,ХРИСТОВА,СТЕФАНОВА,,"ГР.МОНТАНА, МОНТАНА, МОНТАНА",2009-12-02,"Национална здравноосигурителна каса","Неустановена принадлежност",
ЮЛИАНА,ЩЕРЕВА,ТАСЕВА,,"С.РАСТНИК, КИРКОВО, КЪРДЖАЛИ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЙ,АСЕНОВ,ЯНАЧКОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-01-26,"Министерство на отбраната","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЙ,БОРИСОВ,ИДЕСМАН,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-10-14,"Национален осигурителен институт","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЙ,БОРИСОВ,СТОЙЧЕВ,1955-09-10,"ГР.МАРТЕН, РУСЕ, РУСЕ",2012-01-12,"Министерство на образованието","Решение № 296 от 12.01.2012 г. - Министерството на образованието, младежта и науката","Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документ за получено възнаграждение, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-1287 (Тщ); рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6"
ЮЛИЙ,БОРИСОВ,СТОЯНОВ,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2011-08-09,"Агенция Пътна инфраструктура","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЙ,ВЛАДИМИРОВ,ПАВЛОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2007-09-04,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЙ,ВЛАДИМИРОВ,ПАВЛОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2011-03-09,"Социологически агенции","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЙ,ВЛАДИМИРОВ,ПАВЛОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2009-12-09,"Печатни издания","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЙ,ГЕОРГИЕВ,ЖИВКОВ,,"ГР.ЛОМ, ЛОМ, МОНТАНА",2008-12-18,"Българско национално радио","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЙ,ГРИГОРОВ,АБАДЖИЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЙ,ГРИГОРОВ,АБАДЖИЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЙ,ГРИГОРОВ,АБАДЖИЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-10-09,"Длъжници към ОББ","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЙ,ДИМИТРОВ,ПЕШАКОВ,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2013-04-10,"Община Белослав","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЙ,ЕМИЛОВ,КАЛКАНОВ,,"ГР.КУБРАТ, КУБРАТ, РАЗГРАД",2012-01-17,"Мюсюлманско изповедание","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЙ,ИЛИЕВ,ТОДОРОВ,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2015-01-14,"Приватизирани предприятия - София","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЙ,КИРИЛОВ,ИВАНОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2015-09-30,"Община Пловдив","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЙ,КИРИЛОВ,ФЪРКОВ,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2015-01-07,"Община Кюстендил","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЙ,МАРИНОВ,АНТОНОВ,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2015-07-16,"Община Плевен","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЙ,РАДКОВ,МОСКОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-05-12,"Вестник 7 дни спорт","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЙ,СВЕТОСЛАВОВ,СЛАВОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2007-09-04,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЙ,СПАСОВ,ГЕОРГИЕВ,1951-12-14,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 153 от 27.07.2010 г. - Министерство на вътрешните работи","Със заповед № 3520/ 01.10.1979 г. е назначен за разузнавач; със заповед № 158/ 20.07.1981 г. е преназначен за ст. разузнавач; със заповед № 5/ 02.01.1984 г. е преназначен за инспектор; със заповед № 65/ 18.04.1989 г. е преназначен за ст. инспектор."
ЮЛИЙ,СТОЯНОВ,ЙОРДАНОВ,,"ГР.НОВИ ПАЗАР, НОВИ ПАЗАР, ШУМЕН",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЙ,СТРАХИЛОВ,ОКТОМВРИЙСКИ,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2013-11-13,"Община Враца","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЙ,ТЕОДОСИЕВ,ЙОРДАНОВ,,"ГР.ЛОМ, ЛОМ, МОНТАНА",2010-09-29,"Регионални печатни издания","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЙ,ЩЕРЕВ,МАВРОДИЕВ,1944-07-01,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Решение № 283 от 16.11.2011 г. - Министерството на земеделието и храните","Собственоръчно написани агентурни сведения, съдържащи се в работно дело IР-17688; документи от ръководили го щатни служители, съдържащи се в лично дело IА-36501; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4."
ЮЛИЙ,ЮЛИЕВ,БАХНЕВ,,"РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ",2007-09-04,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЙ,ЯСЕНОВ,ЦЕРОВСКИ,,"С.ДОЛНО ОСЕНОВО, СИМИТЛИ, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЙ,ЯСЕНОВ,ЦЕРОВСКИ,,"С.ДОЛНО ОСЕНОВО, СИМИТЛИ, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност",
ЮЛИН,НИКОЛОВ,ТЕПЕЛИЕВ,,"ГР.КАРЛОВО, КАРЛОВО, ПЛОВДИВ",2012-08-01,"Лесотехнически университет","Неустановена принадлежност",
ЮЛИНА,АТАНАСОВА,РУСАНОВА,,"ГР.СИЛИСТРА, СИЛИСТРА, СИЛИСТРА",2011-02-15,"Агенция ""Митници""","Неустановена принадлежност",
ЮЛИО,ДИМИТРОВ,МИЦОВ,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2009-12-02,"Национална здравноосигурителна каса","Неустановена принадлежност",
ЮЛИОНА,ЦОТОВА,КОВАЧЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-09-26,"Колеж по телекомуникации и пощи","Неустановена принадлежност",
ЮЛИТА,БОРИСОВА,ДИКОВА,,"С.ЦРЪКЛЕВЦИ, ДРАГОМАН, СОФИЙСКА",2014-05-27,"Българска академия на науките","Неустановена принадлежност",
ЮЛИТА,ЕВСТАТИЕВА,ПАВЛОВА,,"С.ГРАДЕШНИЦА, КРИВОДОЛ, ВРАЦА",2013-10-30,"Община Криводол","Неустановена принадлежност",
ЮЛИТА,ИВАНОВА,СЛАВОВА,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ЮЛИТА,НИКОЛОВА,ГЕОРГИЕВА-ТРИФОНОВА,,"С.СЕПТЕМВРИЙЦИ, ВЪЛЧЕДРЪМ, МОНТАНА",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
ЮЛИТА,НИКОЛОВА,ГЕОРГИЕВА-ТРИФОНОВА,,"С.СЕПТЕМВРИЙЦИ, ВЪЛЧЕДРЪМ, МОНТАНА",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност",
ЮЛИТА,ХРИСТОВА,ПЕТКОВА,,"ГР.МЕЗДРА, МЕЗДРА, ВРАЦА",2010-09-29,"Регионални печатни издания","Неустановена принадлежност",
ЮЛИУС,ВЕЛИНОВ,ХРИСТОВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2014-09-24,"Длъжници към банка Биохим","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЧКА,СЪБЕВА,СЪБЕВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2013-04-03,"Община Варна","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯ,АЛЕКСАНДРОВА,КОСТАДИНОВА,,"ГР.МОНТАНА, МОНТАНА, МОНТАНА",2015-09-14,"Община Куклен","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯ,АЛЕКСАНДРОВА,СЛАВОВА,,"С.ГОЛЯМ ДЕВЕСИЛ, КРУМОВГРАД, КЪРДЖАЛИ",2014-10-22,"Община Джебел","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯ,АЛЕКСИЕВА,ХАДЖИДИМОВА,,"ГР.КАВАРНА, КАВАРНА, ДОБРИЧ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯ,АНАСТАСОВА,ТЕНЕКЕДЖИЕВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2011-02-15,"Агенция ""Митници""","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯ,АНГЕЛОВА,АНГОВА,,"С.КАТУНЦИ, САНДАНСКИ, БЛАГОЕВГРАД",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯ,АНГЕЛОВА,ГОРАНОВА,,"ГР.ЛОМ, ЛОМ, МОНТАНА",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯ,АНГЕЛОВА,ГОРАНОВА,,"ГР.ЛОМ, ЛОМ, МОНТАНА",2016-02-09,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Монтана","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯ,АНГЕЛОВА,ЛАЧЕВА-ВЪЛЧЕВА,,"ГР.КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯ,АНГЕЛОВА,ЛАЧЕВА-ВЪЛЧЕВА,,"ГР.КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2015-09-30,"Община Пловдив","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯ,АНГЕЛОВА,МЛАДЕНОВА,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2016-01-14,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Враца","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯ,АНГЕЛОВА,ТОНЧЕВА,,"ГР.АЙТОС, АЙТОС, БУРГАС",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯ,АНГЕЛОВА,ХАРАЛАМБИЕВА,,"С.ЛЪКИ, ХАДЖИДИМОВО, БЛАГОЕВГРАД",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯ,АНДРЕЕВА,СТРУНДЖЕВА,,"ГР.ЛОМ, ЛОМ, МОНТАНА",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯ,АНДРЕЕВА,ТАФРАДЖИЕВА,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯ,АНТОНОВА,ДЕРТЛИЕВА,,"ГР.ДЕВИН, ДЕВИН, СМОЛЯН",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯ,АСЕНОВА,ИВАНОВА,,"С.ПЕЛИШАТ, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯ,АСЕНОВА,ИВАНОВА,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯ,АСЕНОВА,КАРАИВАНОВА,,"С.КИРКОВО, КИРКОВО, КЪРДЖАЛИ",2014-11-05,"Община Кирково","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯ,АСЕНОВА,КОШНИЧАРОВА,,"С.СМИЛЯН, СМОЛЯН, СМОЛЯН",2015-09-14,"Приватизирани предприятия - Смолян","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯ,АТАНАСОВА,СИРАКОВА,,"ГР.МЕЗДРА, МЕЗДРА, ВРАЦА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯ,АТАНАСОВА,СТАВРАКЕВА,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯ,АТАНАСОВА,ХРИСТОВА,,"ГР.ПРОВАДИЯ, ПРОВАДИЯ, ВАРНА",2013-05-21,"Община Провадия","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯ,БОЖАНОВА,ВИТЛЯНОВА,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯ,БОЖИДАРОВА,СТАМАТОВА,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2016-01-19,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Добрич","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯ,БОЖИНОВА,ЧАЛЪКОВА-ЦАНОВА,,"С.ЗАФИРОВО, ГЛАВИНИЦА, СИЛИСТРА",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯ,БОЙКОВА,КИСИМОВА-КАМЕНОВА,,"С.АРДА, СМОЛЯН, СМОЛЯН",2012-07-25,"Конфедерация на независимите синдикати в България","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯ,БОРИСЛАВОВА,МИТОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-06-05,"УниКредит Булбанк АД","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯ,БОРИСОВА,ДОНЧЕВА,,"С.ДРАГОДАН, КОЧЕРИНОВО, КЮСТЕНДИЛ",2013-05-15,"Община Девня","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯ,БОРИСОВА,КАСАВЕТОВА,,"С.КЪРНАЛОВО, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯ,БОРИСОВА,КАСАВЕТОВА,,"С.КЪРНАЛОВО, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯ,БОРИСОВА,КЕЛОРСКА,,"ГР.ПАВЛИКЕНИ, ПАВЛИКЕНИ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯ,БОРИСОВА,МАКЕДОНСКА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯ,БОЯНОВА,БОШНАКОВА,,"С.СТОЯНОВО, АРДИНО, КЪРДЖАЛИ",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯ,БОЯНОВА,ГЕОРГИЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯ,БОЯНОВА,ЙОРДАНОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-02-11,"Българска асоциация Спорт за учащи","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯ,БОЯНОВА,КЪРМАДЖИЕВА,1958-09-15,"ГР.АРДИНО, АРДИНО, КЪРДЖАЛИ",2009-12-02,"Национална здравноосигурителна каса","Решение № 104 от 2.12.2009 г. - Националната здравноосигурителна каса","Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание; документи от ръководилия я щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр.; лично дело IА-1919 (См)"
ЮЛИЯ,БЯНКОВА,БЯНКОВА,,"ГР.СУНГУРЛАРЕ, СУНГУРЛАРЕ, БУРГАС",2012-12-05,"Български лекарски съюз","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯ,БЯНКОВА,БЯНКОВА,,"ГР.СУНГУРЛАРЕ, СУНГУРЛАРЕ, БУРГАС",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯ,ВАСИЛЕВА,БАЙЧЕВА,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2012-02-29,"Бахайска общност в България","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯ,ВАСИЛЕВА,ВРАЧАНСКА,,"ГР.БЕЛОВО, БЕЛОВО, ПАЗАРДЖИК",2015-04-16,"Община Белово","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯ,ВАСИЛЕВА,ГАЙДАРОВА,,"С.МЕНЕНКЬОВО, БЕЛОВО, ПАЗАРДЖИК",2011-02-15,"Агенция ""Митници""","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯ,ВАСИЛЕВА,МАРТИНОВА,,"ГР.ЧЕРВЕН БРЯГ, ЧЕРВЕН БРЯГ, ПЛЕВЕН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯ,ВАСИЛЕВА,СТЕФАНОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-07-07,"Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯ,ВЛАДИМИРОВА,ПРОДАНОВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯ,ВЪЛОВА,СТОЯНОВА,,"С.РОГОЗЕН, ХАЙРЕДИН, ВРАЦА",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯ,ГАНЕВА,ЙОНЕВА,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2011-11-02,"Министерство на регионалното развитие и благоустройството","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯ,ГАНЧОВА,АСПАРУХОВА,,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2013-07-31,"Община Бойница","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯ,ГАТЕВА,ГАТЕВА,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯ,ГЕОРГИЕВА,ГЕОРГИЕВА,,"ГР.ЛОМ, ЛОМ, МОНТАНА",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯ,ГЕОРГИЕВА,ДАСКАЛОВА,,"ГР.ВЕЛИНГРАД, ВЕЛИНГРАД, ПАЗАРДЖИК",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯ,ГЕОРГИЕВА,ДИМОВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2009-10-14,"Национален осигурителен институт","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯ,ГЕОРГИЕВА,ИСПИРИДОНОВА,,"ГР.САПАРЕВА БАНЯ, САПАРЕВА БАНЯ, КЮСТЕНДИЛ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯ,ГЕОРГИЕВА,ИСПИРИДОНОВА,,"ГР.САПАРЕВА БАНЯ, САПАРЕВА БАНЯ, КЮСТЕНДИЛ",2016-02-18,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Кюстендил","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯ,ГЕОРГИЕВА,КАЙНАКЧИЕВА,,"ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯ,ГЕОРГИЕВА,КАНДЖИЛОВА,,"ГР.САНДАНСКИ, САНДАНСКИ, БЛАГОЕВГРАД",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯ,ГЕОРГИЕВА,КАНДЖИЛОВА,,"ГР.САНДАНСКИ, САНДАНСКИ, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯ,ГЕОРГИЕВА,КИРИЛОВА,,"ГР.ГАБРОВО, ГАБРОВО, ГАБРОВО",2008-07-09,"Национален статистически институт","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯ,ГЕОРГИЕВА,МАВРОВА,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯ,ГЕОРГИЕВА,МИЛЕВА,,"С.ВЕЛКОВЦИ, БРЕЗНИК, ПЕРНИК",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯ,ГЕОРГИЕВА,МУТАФОВА-ЗАБЕРСКА,,"ГР.МОНТАНА, МОНТАНА, МОНТАНА",2012-09-18,"Национална спортна академия ""Васил Левски""","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯ,ГЕОРГИЕВА,НАЧЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯ,ГЕОРГИЕВА,СТОЯНОВА,,"ГР.РАЗГРАД, РАЗГРАД, РАЗГРАД",2015-11-11,"Община Лозница","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯ,ГЕОРГИЕВА,ЧОЛАКОВА,,"ГР.СВИЛЕНГРАД, СВИЛЕНГРАД, ХАСКОВО",2011-02-15,"Агенция ""Митници""","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯ,ГЕОРГИЕВА,ЯНКОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯ,ГЕОРГИЕВА,ЯНКОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-02-12,"Разследващи полицаи","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯ,ГОСПОДИНОВА,СОТИРОВА,,"С.ВРАТАРИТЕ, ДОБРИЧКА, ДОБРИЧ",2013-04-03,"Община Варна","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯ,ГРИГОРОВА,ГУРКОВСКА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2007-07-19,"Администрация на президента","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯ,ГРИГОРОВА,ДЪХТЕВА,,"ГР.ТУТРАКАН, ТУТРАКАН, СИЛИСТРА",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯ,ДАНАИЛОВА,КОЛИБАРОВА,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯ,ДАФИНОВА,ВИДЕНОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-10-17,"Министерство на икономиката, енергетиката и туризма","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯ,ДЕЛЧОВА,МАРИНОВА,,"ГР.ИХТИМАН, ИХТИМАН, СОФИЙСКА",2012-09-18,"Университет за национално и световно стопанство","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯ,ДЕНЕВА,ДАСКАЛОВА,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯ,ДИЛОВА,ПЕТРОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-06-04,"Приватизация - обособени части - София","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯ,ДИМИТРОВА,ВЕСЕЛИНОВА,,"ГР.ВЪЛЧЕДРЪМ, ВЪЛЧЕДРЪМ, МОНТАНА",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯ,ДИМИТРОВА,ГЕОРГИЕВА,,"С.ХАЙРЕДИН, ХАЙРЕДИН, ВРАЦА",2014-01-15,"Община Хайредин","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯ,ДИМИТРОВА,ГЕОРГИЕВА,,"С.ХАЙРЕДИН, ХАЙРЕДИН, ВРАЦА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯ,ДИМИТРОВА,ГОРАНОВА,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯ,ДИМИТРОВА,ДЕЛЧЕВА,,"ГР.РИЛА, РИЛА, КЮСТЕНДИЛ",2014-08-12,"Длъжници към Булбанк","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯ,ДИМИТРОВА,ИЛИЕВА,,"С.ВЕСЕЛИНОВО, СМЯДОВО, ШУМЕН",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯ,ДИМИТРОВА,КЪНЧЕВА-СТОМАНЯРСКА,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯ,ДИМИТРОВА,КЪНЧЕВА-СТОМАНЯРСКА,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2016-01-14,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Враца","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯ,ДИМИТРОВА,МИХАЙЛОВА,,"ГР.ДРАГОМАН, ДРАГОМАН, СОФИЙСКА",2012-08-01,"Лесотехнически университет","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯ,ДИМИТРОВА,НЕСТОРОВА,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2015-02-04,"Община Ловеч","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯ,ДИМИТРОВА,НЕСТОРОВА,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯ,ДИМИТРОВА,НИКОЛОВА,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯ,ДИМИТРОВА,НИКОЛОВА,,"ГР.МОНТАНА, МОНТАНА, МОНТАНА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯ,ДИМИТРОВА,СИМЕОНОВА,,"ГР.ЛЕВСКИ, ЛЕВСКИ, ПЛЕВЕН",2012-07-04,"Конфедерация на независимите синдикати в България","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯ,ДИМИТРОВА,СТОЯНОВА,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2012-06-20,"Университет ""Проф. Асен Златаров"" - Бургас","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯ,ДИМИТРОВА,ТУМБАРКОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-09-16,"Държавна агенция по горите","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯ,ДИМИТРОВА,ЦЕРОВА,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2010-12-14,"Министерство на външните работи - посланици","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯ,ДИМОВА,КИНДАЛОВА-БОНЕВА,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2008-11-26,"Българска национална телевизия","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯ,ДОБРЕВА,УЗУНОВА,,"С.ИВАНСКИ, ШУМЕН, ШУМЕН",2012-03-14,"Икономически университет Варна","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯ,ДОНЧЕВА,БОЯДЖИЕВА,,"ГР.КОТЕЛ, КОТЕЛ, СЛИВЕН",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯ,ЕМИЛОВА,ЕНЧЕВА,,"ГР.СИЛИСТРА, СИЛИСТРА, СИЛИСТРА",2009-12-02,"Национална здравноосигурителна каса","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯ,ЕМИЛОВА,КОВАЧЕВА,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯ,ЕФТИМОВА,ГРУДЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-01-28,"Комисия за защита на потребителите","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯ,ЖЕЛЯЗКОВА,СТАНКОВСКА,,"ГР.ХАРМАНЛИ, ХАРМАНЛИ, ХАСКОВО",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯ,ЖИВКОВА,СПАСОВА,,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯ,ЖИВКОВА,СПАСОВА,,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯ,ЗДРАВКОВА,ПРОФИРОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯ,ЗЛАТАНОВА,ДОШКОВА,,"С.КАЛОЯНОВО, КАЛОЯНОВО, ПЛОВДИВ",2015-09-09,"Община Калояново","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯ,ЗЛАТКОВА,ГЕНОВА,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯ,ЗЛАТКОВА,ГЕНОВА,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯ,ИВАНОВА,АНТОНОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-07-09,"Национален статистически институт","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯ,ИВАНОВА,ГЕОРГИЕВА,,"С.СТАЛИЙСКА МАХАЛА, ЛОМ, МОНТАНА",2013-10-09,"Община Ружинци","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯ,ИВАНОВА,ГРИГОРОВА-КАНЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-02-15,"Агенция ""Митници""","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯ,ИВАНОВА,ДИМИТРОВА-МИШЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-01-20,"Агенция за ядрено регулиране","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯ,ИВАНОВА,КАРТАЛОВА,,"ГР.АЙТОС, АЙТОС, БУРГАС",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯ,ИВАНОВА,КРУСАШКА-МИШЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-01-12,"Политически кабинети","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯ,ИВАНОВА,КРЪСТЕВА,,"С.ЯКИМОВО, ЯКИМОВО, МОНТАНА",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯ,ИВАНОВА,КРЪСТЕВА,,"С.ЯКИМОВО, ЯКИМОВО, МОНТАНА",2015-04-01,"Община Якимово","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯ,ИВАНОВА,КЪРДЖИЕВА,,"ГР.БЯЛА СЛАТИНА, БЯЛА СЛАТИНА, ВРАЦА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯ,ИВАНОВА,МАРИНКОВА-СТОЙНЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-09-20,"Държавен фонд Земеделие","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯ,ИВАНОВА,ПАНАЙОТОВА,,"ГР.СИЛИСТРА, СИЛИСТРА, СИЛИСТРА",2013-06-26,"Община Павликени","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯ,ИВАНОВА,ПЕТКОВА,,"С.НОВО СЕЛО, НОВО СЕЛО, ВИДИН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯ,ИВАНОВА,СТЕФАНОВА,,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯ,ИВАНОВА,ХАДЖИЛИЛОВА,1947-02-01,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Решение № 283 от 16.11.2011 г. - Министерството на земеделието и храните","Рег. дневник; картон обр. 6; писмо рег. № С 146/ 03.05.1990 г-. за унищожаване материалите на Я/К ""Струма""."
ЮЛИЯ,ИВАНОВА,ХРИСТОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-03-18,"КТ Подкрепа","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯ,ИВАНОВА,ЦВЕТКОВА,,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯ,ИВАНОВА,ШИШКОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-10-17,"Министерство на икономиката, енергетиката и туризма","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯ,ИГНЕВА,АТАНАСОВА,,"ГР.ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯ,ИЛИЕВА,ЗАРКОВА,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯ,ИЛИЕВА,ЙОРДАНОВА-КАЧКОВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2015-12-17,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Варна","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯ,ИЛИЕВА,ПАСКОВА,,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯ,ИЛИЕВА,ТОДОРОВА,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯ,ИЛИЕВА,ЯНАКИЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯ,ЙОРДАНОВА,ВАСИЛЕВА,,"ГР.АСЕНОВГРАД, АСЕНОВГРАД, ПЛОВДИВ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯ,ЙОРДАНОВА,ФАСУЛКОВА,,"ГР.ЕЛИН ПЕЛИН, ЕЛИН ПЕЛИН, СОФИЙСКА",2015-10-28,"Община Съединение","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯ,ЙОРДАНОВА,ЦАНКОВА,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2008-12-18,"Българско национално радио","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯ,ЙОРДАНОВА,ЦАНКОВА,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯ,КИРИЛОВА,ВАСИЛЕВА,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯ,КИРИЛОВА,ГЕОРГИЕВА,,"С.КЪРНАЛОВО, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯ,КИРИЛОВА,ДИМИТРОВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2012-07-04,"Конфедерация на независимите синдикати в България","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯ,КИРИЛОВА,ДЯНКОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-03-11,"Комисия за регулиране на съобщенията","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯ,КИРИЛОВА,ЙОТОВА,1954-07-27,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-11-20,"Средни училища","Решение № 2-259 от 20.11.2013 г. - училища по Закона за народната просвета","Документи от ръководил я щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-32356; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6."
ЮЛИЯ,КИРИЛОВА,КАЛЬОНСКА,,"ГР.ДУПНИЦА, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯ,КИРИЛОВА,КАЛЬОНСКА,,"ГР.ДУПНИЦА, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2016-02-18,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Кюстендил","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯ,КИРИЛОВА,НАЧЕВА,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯ,КИРИЛОВА,НАЧЕВА,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯ,КИТАНОВА,КИТАНОВА-ПАНАЙОТОВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯ,КИТАНОВА,КИТАНОВА-ПАНАЙОТОВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯ,КОЛЕВА,ФИЧЕВА,,"С.ОВЧА МОГИЛА, СВИЩОВ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-06-18,"Община Белене","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯ,КОСТАДИНОВА,ПАПАЗОВА,,ГЪРЦИЯ,2015-08-11,"Община Асеновград","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯ,КРУМОВА,АНДРЕЕВА,,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2011-02-15,"Агенция ""Митници""","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯ,КРУМОВА,БОЖИНОВА,,"ГР.САНДАНСКИ, САНДАНСКИ, БЛАГОЕВГРАД",2011-07-12,"Община Петрич","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯ,КРУМОВА,ТОДОРОВА,,"С.ПЪРВОМАЙЦИ, ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯ,КРУМОВА,ХРИСТОВА,,"С.БОРОВАН, БОРОВАН, ВРАЦА",2015-06-23,"Община Долни Дъбник","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯ,КРЪСТАНОВА,ЦАНОВА,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2012-10-10,"Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯ,КРЪСТЕВА,АНТОВА,,"С.БЕЛОТИНЦИ, МОНТАНА, МОНТАНА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯ,КРЪСТЕВА,АНТОВА,,"С.БЕЛОТИНЦИ, МОНТАНА, МОНТАНА",2016-02-09,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Монтана","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯ,КРЪСТЕВА,ЛАЗАРОВА,,"С.ОГНЯНОВО, ГЪРМЕН, БЛАГОЕВГРАД",2011-04-05,"Община Гърмен","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯ,КРЪСТЕВА,ЛАЗАРОВА,,"С.ОГНЯНОВО, ГЪРМЕН, БЛАГОЕВГРАД",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯ,КРЪСТЕВА,МАРИНОВА,,"С.ХИТРИНО, ХИТРИНО, ШУМЕН",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯ,КУЗМАНОВА,ЯНЕВА,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2007-09-04,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯ,ЛЮБЕНОВА,РАДОСЛАВОВА,,ГЕРМАНИЯ,2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯ,ЛЮБЕНОВА,ХУБЕНОВА,,"ГР.ТРОЯН, ТРОЯН, ЛОВЕЧ",2008-05-27,"Държавна комисия по сигурността на информацията","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯ,ЛЮБОМИРОВА,МИНЕВА-МИЛЧЕВА,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2012-01-12,"Министерство на образованието","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯ,МАНУК,БЕРБЕРЯН,,"ГР.ПЕРУЩИЦА, ПЕРУЩИЦА, ПЛОВДИВ",2007-09-04,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯ,МАРИНОВА,ПУСАЛСКА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2015-10-28,"Община Съединение","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯ,МЕТОДИЕВА,ГАРАБИТОВА,,"ГР.ВЕЛИНГРАД, ВЕЛИНГРАД, ПАЗАРДЖИК",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯ,МЕТОДИЕВА,НИКОЛОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯ,МЕТОДИЕВА,НИКОЛОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯ,МЕТОДИЕВА,ЧУЧУЛАЙНА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯ,МИЛЧЕВА,АНДРЕЕВА,,"С.МЕДОВИНА, ПОПОВО, ТЪРГОВИЩЕ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯ,МИЛЧЕВА,АТАНАСОВА,,"ГР.ВЪЛЧЕДРЪМ, ВЪЛЧЕДРЪМ, МОНТАНА",2012-07-04,"Конфедерация на независимите синдикати в България","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯ,МИНЬОВА,БАЛТОВА,,"ГР.ОРЯХОВО, ОРЯХОВО, ВРАЦА",2014-05-27,"Българска академия на науките","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯ,МИРОСЛАВОВА,ХРИСТОВА,,"С.СВЕТЛЕН, ПОПОВО, ТЪРГОВИЩЕ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯ,МИТЕВА,АТАНАСОВА,,"ГР.ДРЯНОВО, ДРЯНОВО, ГАБРОВО",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯ,МИТЕВА,АТАНАСОВА,,"ГР.ДРЯНОВО, ДРЯНОВО, ГАБРОВО",2014-01-28,"Община Дряново","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯ,МИТКОВА,БАЛДЖИЕВА-БАЙКАЛОВА,,"С.КИРКОВО, КИРКОВО, КЪРДЖАЛИ",2014-11-05,"Община Кирково","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯ,МИХАЙЛОВА,АЛЕКСАНДРОВА,,"С.СПАСОВО, ГЕНЕРАЛ-ТОШЕВО, ДОБРИЧ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯ,МИХАЙЛОВА,МАРЕКОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯ,МИХАЙЛОВА,МАРЕКОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-01-29,"Българска асоциация Спорт за всички","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯ,МИХАЙЛОВА,МЕРАНЗОВА-РАДОЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯ,МИХАЙЛОВА,МЕРАНЗОВА-РАДОЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-04-09,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯ,МИХАЙЛОВА,НАЦЕВА,,"С.ПЕТЪРЧ, КОСТИНБРОД, СОФИЙСКА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯ,МЛАДЕНОВА,ГРЪНЧАРОВА,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯ,НЕНЧЕВА,МАНОВА,,"ГР.КАРЛОВО, КАРЛОВО, ПЛОВДИВ",2010-09-15,"Комисия за защита на личните данни","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯ,НИКОЛАЕВА,АНДРЕЕВА,,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯ,НИКОЛОВА,ВЛАЕВА,,"ГР.КРИЧИМ, КРИЧИМ, ПЛОВДИВ",2012-01-12,"Министерство на образованието","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯ,НИКОЛОВА,ИЛИЕВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯ,НИКОЛОВА,КЕХАЙОВА,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2012-06-05,"Министерство на културата","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯ,НИКОЛОВА,КЕХАЙОВА,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯ,НИКОЛОВА,КОЛОВА,,"С.МАЛЪК МАНАСТИР, ЕЛХОВО, ЯМБОЛ",2014-09-24,"Длъжници към банка Биохим","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯ,НИКОЛОВА,КРАЛЕВА,,"С.САМОВОДЕНЕ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-07-17,"Община Свищов","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯ,НИКОЛОВА,МАЛКЕТОВА,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2013-12-11,"Община Оряхово","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯ,НИКОЛОВА,НЕЙЧЕВА,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2014-10-08,"Длъжници към Първа частна банка","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯ,НИКОЛОВА,ЯНАКИЕВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2015-12-17,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Варна","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯ,НИКОЛОВА,ЯНЧЕВА,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯ,ПАВЛОВА,ТАЛЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯ,ПАНТАЛЕЕВА,ЗАГОРЧЕВА,,"ГР.БЯЛА СЛАТИНА, БЯЛА СЛАТИНА, ВРАЦА",2011-08-09,"Агенция Пътна инфраструктура","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯ,ПАТЕВА,КИРОВА-ВЕЛЬОВСКА,,"ГР.БЯЛА СЛАТИНА, БЯЛА СЛАТИНА, ВРАЦА",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯ,ПАТЕВА,КИРОВА-ВЕЛЬОВСКА,,"ГР.БЯЛА СЛАТИНА, БЯЛА СЛАТИНА, ВРАЦА",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯ,ПЕНЕВА,СТАНКОВА,,"ГР.КУБРАТ, КУБРАТ, РАЗГРАД",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯ,ПЕНКОВА,ДОБРЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯ,ПЕТКОВА,ДОЙКОВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯ,ПЕТКОВА,СТЕФАНОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯ,ПЕТРОВА,АТАНАСОВА,,"ГР.ЧЕРВЕН БРЯГ, ЧЕРВЕН БРЯГ, ПЛЕВЕН",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯ,ПЕТРОВА,АТАНАСОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯ,ПЕТРОВА,АТКОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯ,ПЕТРОВА,БЪРЗАКОВА,,"ГР.ГАБРОВО, ГАБРОВО, ГАБРОВО",2008-06-10,"Държавна агенция Архиви","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯ,ПЕТРОВА,БЪРЗАКОВА,,"ГР.ГАБРОВО, ГАБРОВО, ГАБРОВО",2009-10-14,"Национален осигурителен институт","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯ,ПЕТРОВА,БЪРЗАКОВА,,"ГР.ГАБРОВО, ГАБРОВО, ГАБРОВО",2011-03-16,"Министерство на външните работи","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯ,ПЕТРОВА,ВАСЕВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2008-12-18,"Българско национално радио","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯ,ПЕТРОВА,ГЕОРГИЕВА,,"ГР.КУЛА, КУЛА, ВИДИН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯ,ПЕТРОВА,ГОСПОДИНОВА,,"С.ВЛАДИНЯ, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2015-06-18,"Община Белене","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯ,ПЕТРОВА,ДЕЧЕВА,,"С.ЛИЛЯК, ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯ,ПЕТРОВА,ДИМИТРОВА,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯ,ПЕТРОВА,ИВАНОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-07-25,"Конфедерация на независимите синдикати в България","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯ,ПЕТРОВА,ИВАНОВА,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2014-02-12,"Община Генерал Тошево","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯ,ПЕТРОВА,ЙОЗОВА,,"С.ОРЕШ, СВИЩОВ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-07-17,"Община Свищов","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯ,ПЕТРОВА,ЙОЗОВА,,"С.ОРЕШ, СВИЩОВ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯ,ПЕТРОВА,КАРАДЖОВА,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯ,ПЕТРОВА,КАРАДЖОВА,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2008-11-26,"Българска национална телевизия","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯ,ПЕТРОВА,КОЦАКОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯ,ПЕТРОВА,НИКОЛОВА,,"ГР.ЕЛИН ПЕЛИН, ЕЛИН ПЕЛИН, СОФИЙСКА",2015-01-14,"Приватизирани предприятия - София","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯ,ПЕТРОВА,ПЕНЕВА,1944-03-30,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2015-08-04,"Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Решение № 2-540 от 04.08.2015 г. - Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","<p>Документ от ръководил я щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-93 (Рз) МФ; рег. дневник; картони &ndash; <a href=""http://91.196.127.196/balancer.php?file=3277.pdf"">обр. 4 &ndash; 5 бр. </a>и <a href=""http://91.196.127.196/balancer.php?file=3278.pdf"">обр. 6</a>; протокол рег. № 958/ 07.05.1990 г. за унищожаване работно дело IР-94 (Рз).</p>"
ЮЛИЯ,РАДОСЛАВОВА,МИТЕВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2013-05-15,"Община Девня","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯ,РАЙНОВА,ОТУЗБИРОВА-КАРАНИКОЛОВА,,"С.ДУРАНКУЛАК, ШАБЛА, ДОБРИЧ",2015-08-04,"Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯ,РАНГЕЛОВА,ПЕЙЧЕВА,,"ГР.ДУПНИЦА, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2016-02-18,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Кюстендил","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯ,РАФАЕЛОВА,БЕЙСКА,,"ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-06-19,"Община Горна Оряховица","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯ,РОБИНЗОНОВА,КАМЕНОВА,,"ГР.БРУСАРЦИ, БРУСАРЦИ, МОНТАНА",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯ,РОБИНЗОНОВА,КАМЕНОВА,,"ГР.БРУСАРЦИ, БРУСАРЦИ, МОНТАНА",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯ,РОБИНЗОНОВА,КАМЕНОВА,,"ГР.БРУСАРЦИ, БРУСАРЦИ, МОНТАНА",2015-03-18,"Община Брусарци","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯ,РОБИНЗОНОВА,КАМЕНОВА,,"ГР.БРУСАРЦИ, БРУСАРЦИ, МОНТАНА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯ,РОБИНЗОНОВА,КАМЕНОВА,,"ГР.БРУСАРЦИ, БРУСАРЦИ, МОНТАНА",2016-02-09,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Монтана","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯ,РУСЕВА,БАЖЛЕКОВА,,"ГР.НОВИ ПАЗАР, НОВИ ПАЗАР, ШУМЕН",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯ,СВЕТОСЛАВОВА,ХРИСЧЕВА,,"ГР.ВЕЛИНГРАД, ВЕЛИНГРАД, ПАЗАРДЖИК",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯ,СЕВДАЛИНОВА,АЛЕКСИЕВА,,"С.МИХАЛИЧ, ВЪЛЧИ ДОЛ, ВАРНА",2013-05-15,"Община Вълчи дол","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯ,СЕРАФИМОВА,ГЕНАДИЕВА,,"С.КОВАЧИЦА, ЛОМ, МОНТАНА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯ,СИМЕОНОВА,ЮРДЕКОВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯ,СИМПЛИЧЕВА,ДАНЕВА,,"С.ОБНОВА, ЛЕВСКИ, ПЛЕВЕН",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯ,СЛАВКОВА,ПИПЕРКОВА,,"С.ВЛАДИМИРОВО, БОЙЧИНОВЦИ, МОНТАНА",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯ,СЛАВЧЕВА,БЪЧВАРОВА-ПЕТРОВА,,"ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯ,СЛАВЧЕВА,БЪЧВАРОВА-ПЕТРОВА,,"ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-03-24,"Община Вършец","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯ,СПАСОВА,КАМЕНОВА,1951-10-08,"ГР.РАЗЛОГ, РАЗЛОГ, БЛАГОЕВГРАД",2009-12-02,"Национална здравноосигурителна каса","Решение № 104 от 2.12.2009 г. - Националната здравноосигурителна каса","Рег. дневник; картон обр. 4 – 2 бр."
ЮЛИЯ,СПАСОВА,КАМЕНОВА,1951-10-08,"ГР.РАЗЛОГ, РАЗЛОГ, БЛАГОЕВГРАД",2012-06-14,"Министерство на труда и социалната политика","Решение № 2-19 от 14.06.2012 г. - Министерството на труда и социалната политика","Рег. дневник; картон обр. 4 – 2 бр."
ЮЛИЯ,СПАСОВА,КИРИЛОВА-ДИМИТРОВА,1943-07-26,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-03-14,"Софийски университет ""Св. Климент Охридски""","Решение № 327 от 14.03.2012 г. - Софийски университет ""Св. Климент Охридски""","рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 772/ 12.02.1990 г. за унищожаване с протокол № 240 личното и работното дело на ""Димитрова""."
ЮЛИЯ,СПАСОВА,ПЕТРОВА,,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯ,СПАСОВА,ПЕТРОВА,,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2008-07-09,"Национален статистически институт","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯ,СТАНЧЕВА,ДИМЧЕВА,,"С.ТЪРНАК, БЯЛА СЛАТИНА, ВРАЦА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯ,СТЕФАНОВА,ВАРАДЖАКОВА,,"С.МИНДЯ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-06-05,"УниКредит Булбанк АД","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯ,СТЕФАНОВА,НИКОЛОВА,1962-09-15,"С.ХИТРИНО, ХИТРИНО, ШУМЕН",2015-11-11,"Приватизирани предприятия - Шумен","Неустановане принадлежност",
ЮЛИЯ,СТЕФАНОВА,СТОЕВА,,"ГР.СЕВЛИЕВО, СЕВЛИЕВО, ГАБРОВО",2014-02-05,"Община Севлиево","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯ,СТЕФАНОВА,СТОЕВА,,"ГР.СЕВЛИЕВО, СЕВЛИЕВО, ГАБРОВО",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯ,СТЕФАНОВА,ТОЛЕВА,,"ГР.МАРТЕН, РУСЕ, РУСЕ",2012-10-30,"Конфедерация на работодателите и индустриалците в България","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯ,СТЕФАНОВА,ЯНЧЕВА,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯ,СТЕФАНОВА,ЯНЧЕВА,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯ,СТЕФАНОВА,ЯНЧЕВА,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯ,СТОЙЧЕВА,ДЕНЧЕВА,,"ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2008-06-10,"Държавна агенция Архиви","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯ,СТОЯНОВА,ВАСИЛЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-01-14,"Приватизирани предприятия - София","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯ,ТЕНЧЕВА,ЗАИМОВА,,"С.ДРАНГОВО, КИРКОВО, КЪРДЖАЛИ",2014-11-05,"Община Кирково","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯ,ТОДОРОВА,БАЙЧЕВА,,"ГР.ДИМИТРОВГРАД, ДИМИТРОВГРАД, ХАСКОВО",2015-12-08,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Велико Търново","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯ,ТОДОРОВА,ДАСКАЛОВА-МАНУКЯН,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2013-01-23,"Община Бургас","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯ,ТОДОРОВА,ИВКОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-11-02,"Министерство на регионалното развитие и благоустройството","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯ,ТОДОРОВА,МАРИНОВА,,"ГР.САМОКОВ, САМОКОВ, СОФИЙСКА",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯ,ТОДОРОВА,НОТЕВА,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯ,ТОДОРОВА,ПЕНЕВА,,"ГР.ЛЮБИМЕЦ, ЛЮБИМЕЦ, ХАСКОВО",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯ,ТОДОРОВА,ПЕТКОВА,,"ГР.ЧИПРОВЦИ, ЧИПРОВЦИ, МОНТАНА",2016-02-09,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Монтана","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯ,ТОДОРОВА,СТОЯДИНОВА,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯ,ТОДОРОВА,ТОНЕВА,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2012-07-25,"Конфедерация на независимите синдикати в България","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯ,ТОТКОВА,АТАНАСОВА,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯ,ТРАЯНОВА,СТЕФАНОВА,,"ГР.ЕЛИН ПЕЛИН, ЕЛИН ПЕЛИН, СОФИЙСКА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯ,ТРИФОНОВА,ЙОРГОВА-ФОРД,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2013-01-23,"Община Бургас","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯ,ТРИФОНОВА,ЙОРГОВА-ФОРД,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯ,ХРИСТОВА,АНТОВА,,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯ,ХРИСТОВА,ВАНДЕВА,,"ГР.СИЛИСТРА, СИЛИСТРА, СИЛИСТРА",2014-07-02,"Технически университет - Варна","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯ,ХРИСТОВА,ВАРДЕВА,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2015-04-28,"Община Пазарджик","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯ,ХРИСТОВА,ВАСИЛЕВА,,"С.КОВАЧИЦА, ЛОМ, МОНТАНА",2008-07-09,"Национален статистически институт","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯ,ХРИСТОВА,ГАРИБАЛДИ,,"ГР.КАЗАНЛЪК, КАЗАНЛЪК, СТАРА ЗАГОРА",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯ,ХРИСТОВА,ГОЦЕВА,,"С.ДИСЕВИЦА, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2015-07-16,"Община Плевен","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯ,ХРИСТОВА,ДЖОРГОВА,,"ГР.ДУПНИЦА, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2016-02-18,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Кюстендил","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯ,ХРИСТОВА,ЙОРДАНОВА,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2011-02-15,"Агенция ""Митници""","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯ,ХРИСТОВА,КАСАБОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯ,ХРИСТОВА,КАСАБОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-12-18,"Българско национално радио","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯ,ХРИСТОВА,КАСАБОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯ,ХРИСТОВА,ЛАЗАРКОВА,,"С.БЛАТИНО, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2014-12-09,"Община Дупница","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯ,ХРИСТОВА,НИКОЛОВА,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2014-04-09,"Пловдивски университет Паисий Хилендарски","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯ,ХРИСТОВА,РАШЕВА,,"С.КАРДАМ, ПОПОВО, ТЪРГОВИЩЕ",2015-06-29,"Организатор на хазартни игри","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯ,ЦВЕТАНОВА,ГОЦЕВА,,"С.КРУПНИК, СИМИТЛИ, БЛАГОЕВГРАД",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯ,ЦВЕТАНОВА,ЦВЕТКОВА,,"С.КУТОВО, ВИДИН, ВИДИН",2013-09-18,"Община Видин","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯ,ЦВЕТАНОВА,ЧИПИЛОВА,,"ГР.ЛУКОВИТ, ЛУКОВИТ, ЛОВЕЧ",2015-02-04,"Община Луковит","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯ,ЦВЕТКОВА,АНАЧКОВА,,"ГР.КРИВОДОЛ, КРИВОДОЛ, ВРАЦА",2013-10-30,"Община Криводол","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯ,ЦВЕТКОВА,ИВАНОВА,,"С.АРЧАР, ДИМОВО, ВИДИН",2015-06-23,"Община Долни Дъбник","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯ,ЮЛИЙ,МАКЕДОНЧЕВА,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2012-11-21,"Министерство на околната среда и водите","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯ-МАРИАННА,ЦВЕТКОВА,ЦЕНОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-09-13,"Национална музикална академия ""Проф. Панчо Владигеров""","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯН,АДАМОВ,УЗУНОВ,1948-02-20,"С.КОЧАН, САТОВЧА, БЛАГОЕВГРАД",2011-05-12,"Община Сатовча","Решение № 217 от 12.05.2011 г. - община Сатовча","Документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр.; лично дело IА-37470; работно дело IР-18119."
ЮЛИЯН,АЛЕКСАНДРОВ,АСЕНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-12-02,"Национална здравноосигурителна каса","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯН,АЛЕКСАНДРОВ,ЙОРДАНОВ,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2014-06-04,"Приватизация - обособени части - София","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯН,АЛЕКСАНДРОВ,СИМЕОНОВ,,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯН,АНГЕЛОВ,МИНКОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-06-16,"Висша атестационна комисия","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯН,АСЕНОВ,БУКОВ,,"С.ПЪРВЕНЕЦ, РОДОПИ, ПЛОВДИВ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯН,АТАНАСОВ,ИВАНОВ,,"ГР.СТРАЖИЦА, СТРАЖИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯН,АТАНАСОВ,ИВАНОВ,,"ГР.СТРАЖИЦА, СТРАЖИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-07-24,"Община Стражица","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯН,АТАНАСОВ,ЧОЛАКОВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2015-12-17,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Варна","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯН,АТАНАСОВ,ЯНКОВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2011-02-02,"Регионални печатни издания","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯН,БЕЛЧЕВ,СТАНЕВ,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯН,БИСЕРОВ,КИКЬОВ,,"ГР.РУДОЗЕМ, РУДОЗЕМ, СМОЛЯН",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯН,БОРИСЛАВОВ,ИВАНОВ,,"ГР.БЕРКОВИЦА, БЕРКОВИЦА, МОНТАНА",2015-03-11,"Община Берковица","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯН,БОРИСЛАВОВ,ИВАНОВ,,"ГР.БЕРКОВИЦА, БЕРКОВИЦА, МОНТАНА",2016-02-09,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Монтана","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯН,БОРИСОВ,ЛУКАНОВ,1938-01-26,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-08-12,"Медицински университет - Пловдив","Решение № 2-384 от 12.08.2014 г. - Медицински университет - Пловдив","<p>Собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-4540 (Пд) МФ и в работно дело IР-6829; рег. дневник &ndash; 2 бр.; картони &ndash; <a href=""http://91.196.127.196/balancer.php?file=1913.pdf"">обр. 4 &ndash; 5 бр</a>.; опис за унищожаване на работно дело IР-1383 (Пд).</p>"
ЮЛИЯН,БОРИСОВ,ПЪРВАНОВ,,"ГР.ТЕРВЕЛ, ТЕРВЕЛ, ДОБРИЧ",2014-03-12,"Община Тервел","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯН,ВАСИЛЕВ,ВАСИЛЕВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯН,ВАСИЛЕВ,МОСКОВ,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2012-10-10,"Висше военноморско училище ""Н. Й. Вапцаров""","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯН,ВЕЛИКОВ,АНГЕЛОВ,,"ГР.БЕЛОСЛАВ, БЕЛОСЛАВ, ВАРНА",2013-04-10,"Община Белослав","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯН,ВЕЛКОВ,СЕМЧЕВ,,"ГР.ДЕВИН, ДЕВИН, СМОЛЯН",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯН,ВЕЛКОВ,СЕМЧЕВ,,"ГР.ДЕВИН, ДЕВИН, СМОЛЯН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯН,ВЕНЦИСЛАВОВ,БАНКОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯН,ВЕНЦИСЛАВОВ,БАНКОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯН,ВЕНЦИСЛАВОВ,БАНКОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯН,ВЕНЦИСЛАВОВ,ДИОНИСОВ,,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2011-02-15,"Агенция ""Митници""","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯН,ВЕСКОВ,АНДРЕЕВ,,"ГР.РУДОЗЕМ, РУДОЗЕМ, СМОЛЯН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯН,ВЛАДИМИРОВ,ДЖИЛЯНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-07-03,"Длъжници към Стопанска банка","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯН,ВЛАДИМИРОВ,ДЖИЛЯНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-01-22,"Длъжници към Централна кооперативна банка","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯН,ВЛАДИМИРОВ,МИХАЙЛОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-01-14,"Приватизирани предприятия - София","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯН,ВЛАДИСЛАВОВ,БАКАЛОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-12-18,"Българско национално радио","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯН,ГЕНАДИЕВ,СПАСОВ,,"С.ОРЯХОВО, ЛЮБИМЕЦ, ХАСКОВО",2008-03-18,"КТ Подкрепа","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯН,ГЕОРГИЕВ,ГАРЕЛОВ,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯН,ГЕОРГИЕВ,ГАРЕЛОВ,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯН,ГЕОРГИЕВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯН,ГЕОРГИЕВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2014-02-24,"Висш дисциплинарен съд","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯН,ГЕОРГИЕВ,ГЮРЧЕВ,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯН,ГЕОРГИЕВ,ДИМИТРОВ,,"ГР.ПЪРВОМАЙ, ПЪРВОМАЙ, ПЛОВДИВ",2015-10-05,"Община Първомай","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯН,ГЕОРГИЕВ,ДИНКОВ,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2009-07-22,"Българска народна банка","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯН,ГЕОРГИЕВ,ЙОРДАНОВ,,"ГР.РАЗГРАД, РАЗГРАД, РАЗГРАД",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯН,ГЕОРГИЕВ,ПОПОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-12-09,"Печатни издания","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯН,ГЕОРГИЕВ,ПОПОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-04-10,"Служебен Министерски съвет-2013 г.","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯН,ГЪЛЪБОВ,КАЧЕРИЕВ,,"С.КРУШЕВО, ГЪРМЕН, БЛАГОЕВГРАД",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯН,ДЕНЕВ,ЙОРДАНОВ,,"ГР.ПОПОВО, ПОПОВО, ТЪРГОВИЩЕ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯН,ДЕНЕВ,ЙОРДАНОВ,,"ГР.ПОПОВО, ПОПОВО, ТЪРГОВИЩЕ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯН,ДЕНЕВ,ЙОРДАНОВ,,"ГР.ПОПОВО, ПОПОВО, ТЪРГОВИЩЕ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯН,ДИМИТРОВ,ГАЦЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯН,ДИМИТРОВ,ЙОРДАНОВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2013-05-15,"Община Девня","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯН,ДИМИТРОВ,ТОТЕВ,,"ГР.КУБРАТ, КУБРАТ, РАЗГРАД",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯН,ДОБРИНОВ,ГЕРДОВ,,"ГР.КРЕСНА, КРЕСНА, БЛАГОЕВГРАД",2011-04-05,"Община Кресна","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯН,ДРАГАНОВ,МАРИНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-06-29,"Организатор на хазартни игри","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯН,ЕМИЛОВ,КАЧАРОВ,,"С.БАРУТИН, ДОСПАТ, СМОЛЯН",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯН,ЕМИЛОВ,МАНОЙЛОВ,,"ГР.ЛОМ, ЛОМ, МОНТАНА",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯН,ЕМИЛОВ,МАРИНОВ,,"С.ПОДРУМЧЕ, КРУМОВГРАД, КЪРДЖАЛИ",2014-11-13,"Община Крумовград","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯН,ЕМИЛОВ,НАКОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-02-12,Министерства,"Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯН,ЕМИЛОВ,ЦЕНКОВ,,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2010-06-22,"Служба Военна полиция","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯН,ЕНЧЕВ,СТОЯНОВ,,"ГР.АЙТОС, АЙТОС, БУРГАС",2015-12-01,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯН,ЖИВКОВ,ЕФЕНДИЙСКИ,,"ГР.ПЕТРИЧ, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯН,ЖИВКОВ,ЕФЕНДИЙСКИ,,"ГР.ПЕТРИЧ, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯН,ЖИВКОВ,НИКОЛОВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯН,ЖИВКОВ,НИКОЛОВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯН,ЗАХАРИЕВ,КАРАИЛИЕВ,,"ГР.ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ, ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2014-06-04,"Приватизация - обособени части - София","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯН,ЗДЕНКОВ,БЛИЗНАКОВ,,"ГР.ЛЕВСКИ, ЛЕВСКИ, ПЛЕВЕН",2015-06-18,"Община Белене","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯН,ИВАНОВ,АНДРЕЕВ,,"С.ДИБИЧ, ШУМЕН, ШУМЕН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯН,ИВАНОВ,БУРОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2007-09-04,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯН,ИВАНОВ,БУРОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯН,ИВАНОВ,ВЪРБАНОВ,,"С.ПОПИЦА, БЯЛА СЛАТИНА, ВРАЦА",2012-09-26,"Българска търговско-промишлена палата","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯН,ИВАНОВ,ГЕНДОВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2013-04-03,"Община Варна","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯН,ИВАНОВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2015-01-14,"Приватизирани предприятия - София","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯН,ИВАНОВ,МАРИНОВ-КОВАЛЕВСКИ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-01-23,"Администрация на Министерския съвет","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯН,ИВАНОВ,ПЕТРОВ,,"С.ЧЕШНЕГИРОВО, САДОВО, ПЛОВДИВ",2008-03-18,"КТ Подкрепа","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯН,ИВАНОВ,ПЕТРОВ,,"С.ЧЕШНЕГИРОВО, САДОВО, ПЛОВДИВ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯН,ИВАНОВ,СТОЯНОВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯН,ИВЕЛИНОВ,УЗУНОВ,,"С.ЧАЛА, БОРИНО, СМОЛЯН",2013-07-17,"Община Златарица","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯН,ИЛИЕВ,ЙОРДАНОВ,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯН,ЙОВКОВ,СТЕФАНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-09-20,"Държавен фонд Земеделие","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯН,ЙОРДАНОВ,ДОНКОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯН,ЙОРДАНОВ,МИЛУШЕВ,,"С.ЦАПАРЕВО, СТРУМЯНИ, БЛАГОЕВГРАД",2011-04-05,"Община Кресна","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯН,ЙОРДАНОВ,ПАМУКОВ,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2011-08-09,"Агенция Пътна инфраструктура","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯН,ЙОРДАНОВ,ПЕТРОВ,,"С.ПАДЕШ, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯН,ЙОРДАНОВ,ПЪРВОЛОВ,,"ГР.КОЗЛОДУЙ, КОЗЛОДУЙ, ВРАЦА",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯН,ЙОСИФОВ,БЕЛЯНСКИ,,"С.КРУШЕВО, ГЪРМЕН, БЛАГОЕВГРАД",2011-04-05,"Община Гърмен","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯН,ЙОТОВ,ПЕЛОВСКИ,,"ГР.КНЕЖА, КНЕЖА, ПЛЕВЕН",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯН,КАМЕНОВ,КЕНАНСКИ,,"С.ПАДИНА, АРДИНО, КЪРДЖАЛИ",2014-10-29,"Община Ардино","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯН,КАМЕНОВ,УЗУНОВ,1949-11-10,"С.ГОДЕШЕВО, САТОВЧА, БЛАГОЕВГРАД",2011-05-12,"Община Сатовча","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1"
ЮЛИЯН,КИРИЛОВ,КРУМОВ,,"ГР.РАКИТОВО, РАКИТОВО, ПАЗАРДЖИК",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯН,КИРЧЕВ,ЩЕРЕВ,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯН,ЛЮБОМИРОВ,БЕЕВ,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2009-08-05,"Сметна палата","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯН,ЛЮБОМИРОВ,БОРИСОВ,,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2016-01-06,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Видин","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯН,ЛЮБОМИРОВ,СТОЯНОВ,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯН,ЛЮБОМИРОВ,СТОЯНОВ,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯН,ЛЮБЧОВ,МЕТОДИЕВ,,"ГР.ОРЯХОВО, ОРЯХОВО, ВРАЦА",2016-01-14,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Враца","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯН,МАРИНОВ,НЕНЧЕВ,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯН,МАРТИНОВ,АЛАДЖОВ,,"С.ЧАКАЛАРОВО, КИРКОВО, КЪРДЖАЛИ",2016-01-25,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Кърджали","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯН,МЕТОДИЕВ,ГОШЕВ,,"С.ИЛИНДЕНЦИ, СТРУМЯНИ, БЛАГОЕВГРАД",2008-11-26,"Българска национална телевизия","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯН,МЕТОДИЕВ,ГОШЕВ,,"С.ИЛИНДЕНЦИ, СТРУМЯНИ, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯН,МИЛЧЕВ,ХАНЬОВ,,"С.АБЛАНИЦА, ХАДЖИДИМОВО, БЛАГОЕВГРАД",2011-05-27,"Община Хаджидимово","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯН,МИНЧЕВ,БАЙРЯМОВ,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2015-04-01,"Приватизирани предприятия - Варна","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯН,МИТЕВ,ЙОНКОВ,,"ГР.БЕЛОСЛАВ, БЕЛОСЛАВ, ВАРНА",2013-04-10,"Община Белослав","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯН,МИХАЙЛОВ,ПАПАШИМОВ,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯН,МИХАЙЛОВ,ПАПАШИМОВ,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯН,МИХОВ,ЙОВЧЕВ,,"ГР.БЕЛОСЛАВ, БЕЛОСЛАВ, ВАРНА",2015-12-17,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Варна","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯН,МИЧЕВ,ПОРЯЗОВ,,"ГР.РУДОЗЕМ, РУДОЗЕМ, СМОЛЯН",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯН,МОМЧИЛОВ,ЮЛИЯНОВ,,"С.ГРАДЕЖНИЦА, ТЕТЕВЕН, ЛОВЕЧ",2016-02-04,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Ловеч","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯН,НАЙДЕНОВ,НАЙДЕНОВ,,"ГР.ЛЕТНИЦА, ЛЕТНИЦА, ЛОВЕЧ",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯН,НАЙДЕНОВ,НАЙДЕНОВ,,"ГР.ЛЕТНИЦА, ЛЕТНИЦА, ЛОВЕЧ",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯН,НАЙДЕНОВ,НАЙДЕНОВ,,"ГР.ЛЕТНИЦА, ЛЕТНИЦА, ЛОВЕЧ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯН,НИКОЛОВ,КОСТОВ,,"ГР.СИЛИСТРА, СИЛИСТРА, СИЛИСТРА",2013-05-29,"Длъжници към банка МИНЕРАЛБАНК","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯН,НИКОЛОВ,ПЛАЧКОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯН,ПЕТКОВ,ЙОРДАНОВ,,"ГР.ПОПОВО, ПОПОВО, ТЪРГОВИЩЕ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯН,ПЕТКОВ,ПОПОВ,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯН,ПЕТРАКИЕВ,ДИМИТРОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯН,ПЕТРОВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2014-02-19,"Община Добрич","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯН,ПЕТРОВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2016-01-19,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Добрич","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯН,ПЕТРОВ,МАТЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-04-15,"Държавна агенция за метрология и технически надзор","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯН,ПЕТРОВ,МАТЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-10-17,"Министерство на икономиката, енергетиката и туризма","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯН,ПЕТРОВ,МИЛАНОВ,,"ГР.ТЕРВЕЛ, ТЕРВЕЛ, ДОБРИЧ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯН,ПЕТРОВ,МИНКОВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯН,ПЕШОВ,ДЖАНАБЕТСКИ,,"ГР.МЕЗДРА, МЕЗДРА, ВРАЦА",2013-12-11,"Община Мездра","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯН,ПЕШОВ,ДЖАНАБЕТСКИ,,"ГР.МЕЗДРА, МЕЗДРА, ВРАЦА",2016-01-14,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Враца","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯН,РАДКОВ,РЯЗКОВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2015-06-29,"Организатор на хазартни игри","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯН,РАДОВАНОВ,СТОЯНОВ,,"С.ДРУЖИНЦИ, КИРКОВО, КЪРДЖАЛИ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯН,РУЖЕНОВ,АСЛАНОВ,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯН,РУСЕНОВ,РУСЕНОВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯН,СИМЕОНОВ,КОЛЕВ,,"С.ПАРТИЗАНИ, ДЪЛГОПОЛ, ВАРНА",2013-05-15,"Община Дългопол","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯН,СИМОВ,АНГЕЛОВ,,"С.БУТАН, КОЗЛОДУЙ, ВРАЦА",2013-10-30,"Община Козлодуй","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯН,СЛАВОВ,КЕРЕМИДЧИЕВ,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯН,СЛАВЧЕВ,ЦАНКОВ,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯН,СПАСОВ,ФИЛИПОВ,1953-06-07,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 153 от 27.07.2010 г. - Министерство на вътрешните работи","Със заповед № К-798/ 08.02.1983 г. е назначен за разузнавач; със заповед № 28/ 15.05.1986 г. е преназначен за ст. разузнавач."
ЮЛИЯН,СТАМЕНОВ,СТАМЕНОВ,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯН,СТАНКОВ,СТАНКОВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯН,СТАНКОВ,СТАНКОВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2015-12-01,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯН,СТАНОЙКОВ,СТАМЕНОВ,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2016-02-18,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Кюстендил","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯН,СТАНЧЕВ,КОЛЕВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯН,СТЕФАНОВ,ИЛИЕВ,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯН,СТЕФАНОВ,ЙОРДАНОВ,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2015-06-29,"Организатор на хазартни игри","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯН,СТЕФАНОВ,ХРИСТОВ,,"ГР.МОМЧИЛГРАД, МОМЧИЛГРАД, КЪРДЖАЛИ",2014-10-22,"Община Момчилград","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯН,СТИЛИЯНОВ,ИЛИЕВ,,"ГР.БАЛЧИК, БАЛЧИК, ДОБРИЧ",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯН,СТОЙЧЕВ,ИЛИЕВ,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯН,СТОЯНОВ,ДОКУЗАНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯН,СТОЯНОВ,ДОКУЗАНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯН,СТОЯНОВ,КУЮМДЖИЕВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2012-06-05,"Министерство на културата","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯН,СТОЯНОВ,КУЮМДЖИЕВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2012-06-27,"Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство - Пловдив","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯН,СТОЯНОВ,МИТЕВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯН,СТОЯНОВ,МИТЕВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2013-01-16,"Министерство на правосъдието","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯН,СТОЯНОВ,УЗУНОВ,,"С.ПЪРВОМАЙЦИ, ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯН,СЪБЕВ,САЕВ,,"С.ОСИНА, САТОВЧА, БЛАГОЕВГРАД",2011-05-12,"Община Сатовча","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯН,ТОДОРОВ,РУСАНОВ,,"ГР.СИЛИСТРА, СИЛИСТРА, СИЛИСТРА",2009-12-02,"Национална здравноосигурителна каса","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯН,ФИЛИПОВ,ПЕТРОВ,,"ГР.НОВИ ПАЗАР, НОВИ ПАЗАР, ШУМЕН",2015-12-17,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Варна","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯН,ХРИСТОВ,ГРЪНЧАРОВ,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯН,ХРИСТОВ,ДАМЯНОВ,,"ГР.РУДОЗЕМ, РУДОЗЕМ, СМОЛЯН",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯН,ХРИСТОВ,ИВАНОВ,,"ГР.ТЕРВЕЛ, ТЕРВЕЛ, ДОБРИЧ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯН,ХРИСТОВ,ИВАНОВ,,"ГР.ТЕРВЕЛ, ТЕРВЕЛ, ДОБРИЧ",2016-01-19,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Добрич","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯН,ЦВЕТАНОВ,ОГНЯНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯНА,АНТОНОВА,ПЕТРОВА,,"ГР.КАЗАНЛЪК, КАЗАНЛЪК, СТАРА ЗАГОРА",2015-08-04,"Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯНА,АТАНАСОВА,АТАНАСОВА,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2008-07-09,"Национален статистически институт","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯНА,АТАНАСОВА,БОЕВА,,"ГР.ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯНА,АТАНАСОВА,БОЕВА,,"ГР.ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-12-17,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Варна","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯНА,АТАНАСОВА,ПЕТКОВА,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯНА,ВАЛЕНТИНОВА,ПЕТРОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯНА,ВЛАДИМИРОВА,СТОЯНОВА,,"ГР.САМОКОВ, САМОКОВ, СОФИЙСКА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯНА,ГЕОРГИЕВА,МИНЧЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-04-15,"Държавна агенция за метрология и технически надзор","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯНА,ГЕОРГИЕВА,ПАЛАЗОВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯНА,ГЕОРГИЕВА,СТАНЕВА-НЕЙКОВА,,"ГР.ЧИРПАН, ЧИРПАН, СТАРА ЗАГОРА",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯНА,ГЕОРГИЕВА,ХРИСТОВА,,"С.ЯКИМОВО, ЯКИМОВО, МОНТАНА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯНА,ГЕРГИНОВА,КАЧАРОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-10-10,"Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯНА,ДИМИТРОВА,БОЖИЛОВА,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2011-08-09,"Агенция Пътна инфраструктура","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯНА,ДИМИТРОВА,ДАНДОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-11-02,"Министерство на регионалното развитие и благоустройството","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯНА,ДИМИТРОВА,КАРПУЗОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-02-15,"Агенция ""Митници""","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯНА,ДИМИТРОВА,МАРКОВА,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯНА,ДИМИТРОВА,МИТЕВА,,"С.ВЪБЕЛ, ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ",2008-07-09,"Национален статистически институт","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯНА,ДИМИТРОВА,САВОВА,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯНА,ДИМОВА,ЯНЕВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯНА,ДОБРЕВА,ТОДОРОВА-ГЕНЕВА,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯНА,ДОНЧЕВА,ПЕТКОВА,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2007-09-04,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯНА,ДОНЧЕВА,ПЕТКОВА,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯНА,ДОНЧЕВА,ПЕТКОВА,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯНА,ДОНЧЕВА,ПЕТКОВА,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯНА,ДОНЧЕВА,ЯНКОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯНА,ИВАНОВА,БЛАГОЕВА-ЯРКОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-06-20,"Тракийски университет - Стара Загора","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯНА,ИВАНОВА,СТОЯНОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-03-14,"Софийски университет ""Св. Климент Охридски""","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯНА,ИВАНОВА,ТОДОРОВА,,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯНА,ИВАНОВА,ТОДОРОВА,,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯНА,ИЛИЕВА,ЩЪРБЕВА,,"С.СТРУМА, САНДАНСКИ, БЛАГОЕВГРАД",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯНА,ЙОРДАНОВА,АНГЕЛОВА-ЛОБУТОВА,,"С.СЕЛАНОВЦИ, ОРЯХОВО, ВРАЦА",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯНА,ЙОРДАНОВА,ПЕТРОВА,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯНА,ЙОРДАНОВА,ЯНАКИЕВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2013-05-21,"Община Долни чифлик","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯНА,ЙОРДАНОВА,ЯНАКИЕВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯНА,ЙОРДАНОВА,ЯНАКИЕВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2015-12-17,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Варна","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯНА,КРУМОВА,ДИМИТРОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-01-14,"Приватизирани предприятия - София","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯНА,КРУМОВА,МАРИНОВА,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2012-06-20,"Тракийски университет - Стара Загора","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯНА,ЛЕВИДЖОВА,БЕРНАРДОВА,,"С.ОРЕШ, СВИЩОВ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-07-17,"Община Свищов","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯНА,МИЛЧЕВА,КОРНАЖЕВА,,"ГР.ДИМИТРОВГРАД, ДИМИТРОВГРАД, ХАСКОВО",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯНА,МИХАЙЛОВА,ГЕРАСИМОВА,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯНА,НЕЙКОВА,МЕХАНДЖИЙСКА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯНА,НИКОЛОВА,АЛЕКСИЕВА,,"ГР.СЛИВНИЦА, СЛИВНИЦА, СОФИЙСКА",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯНА,НИКОЛОВА,АЛЕКСИЕВА,,"ГР.СЛИВНИЦА, СЛИВНИЦА, СОФИЙСКА",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯНА,НИКОЛОВА,АТАНАСОВА,,"ГР.СУВОРОВО, СУВОРОВО, ВАРНА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯНА,ПАВЛОВА,ХРИСТОВА,,"ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-04-07,"Приватизирани предприятия - Велико Търново","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯНА,ПЕТРОВА,ВЛАДИМИРОВА,,"ГР.МОНТАНА, МОНТАНА, МОНТАНА",2011-10-05,"Администрация на Народното събрание","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯНА,САВОВА,ЦЕНКОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯНА,СЛАВЧЕВА,СЕМЕРДЖИЕВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2015-12-17,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Варна","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯНА,СТОЯНОВА,МОШЕЛОВА,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯНА,СТОЯНОВА,ХРИСТОВА,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯНА,ТОДОРОВА,ПЕТРОВА,,"ГР.ПРОВАДИЯ, ПРОВАДИЯ, ВАРНА",2013-05-21,"Община Провадия","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯНА,ХРИСТОВА,ЕНЧЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯНА,ХРИСТОВА,ПЕШЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-09-18,"Технически университет - София","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯНА,ХРИСТОВА,РЕТОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ЮЛИЯНКА,КРЪСТЕВА,ПЕТРОВА,,"С.ЕКЗАРХ ЙОСИФ, БОРОВО, РУСЕ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ЮЛКА,АНГЕЛОВА,ФРАНЧЕСКОВА,,"ГР.ПОПОВО, ПОПОВО, ТЪРГОВИЩЕ",2008-07-09,"Национален статистически институт","Неустановена принадлежност",
ЮЛКА,АСЕНОВА,КАЛИНОВА,,"С.КАРАМАНОВО, ЦЕНОВО, РУСЕ",2015-07-22,"Приватизирани предприятия - Русе","Неустановена принадлежност",
ЮЛКА,АТАНАСОВА,ВАРАДИНОВА,,"С.ВИДРИЦА, БРЕЗНИК, ПЕРНИК",2015-05-27,"Община Брезник","Неустановена принадлежност",
ЮЛКА,ДЕМИРЕВА,ИВАНОВА,,"ГР.ДОЛНИ ДЪБНИК, ДОЛНИ ДЪБНИК, ПЛЕВЕН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ЮЛКА,ИВАНОВА,КАРАИВАНОВА,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2014-09-10,"Длъжници към банка Хеброс","Неустановена принадлежност",
ЮЛКА,КАМЕНОВА,СПАСОВА,,"ГР.ЧИПРОВЦИ, ЧИПРОВЦИ, МОНТАНА",2016-02-09,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Монтана","Неустановена принадлежност",
ЮЛКА,НИКОЛОВА,СИМЕОНОВА,,"ГР.КАСПИЧАН, КАСПИЧАН, ШУМЕН",2009-10-14,"Национален осигурителен институт","Неустановена принадлежност",
ЮЛКА,СТОЙЧЕВА,ТРИФОНОВА,,"С.ТРАПИЩЕ, ЛОЗНИЦА, РАЗГРАД",2015-11-11,"Община Лозница","Неустановена принадлежност",
ЮЛКО,ЙОРДАНОВ,ПАЛОВ,,"С.ТЕТОВО, РУСЕ, РУСЕ",2013-06-26,"Община Павликени","Неустановена принадлежност",
ЮЛКО,ЙОРДАНОВ,ПАЛОВ,,"С.ТЕТОВО, РУСЕ, РУСЕ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ЮЛФЕТ,БЕДРИ,БЕЙТИ,,"С.ХЪРСОВО, НИКОЛА КОЗЛЕВО, ШУМЕН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ЮЛФЕТ,МЮМЮН,МЕРТ,,"ГР.КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ЮМГЮЛСЮН,ИБРАХИМ,ТУСЧУ,,"ГР.РАЗГРАД, РАЗГРАД, РАЗГРАД",2011-08-03,"Агенция за държавна финансова инспекция","Неустановена принадлежност",
ЮМЕР,АЛИ,ЮЗЕИР,,"С.ПРЕЛЕЗ, ЗАВЕТ, РАЗГРАД",2015-11-05,"Община Завет","Неустановена принадлежност",
ЮМЕР,АЛИ,ЮМЕР,,"С.ГУРГУЛИЦА, МОМЧИЛГРАД, КЪРДЖАЛИ",2014-10-22,"Община Момчилград","Неустановена принадлежност",
ЮМЕР,АПТУЛА,САДУЛА,,"С.ПТИЧАР, МОМЧИЛГРАД, КЪРДЖАЛИ",2014-10-22,"Община Момчилград","Неустановена принадлежност",
ЮМЕР,АХМЕД,ДЖЕВИЗ,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2015-05-19,"Община Септември","Неустановена принадлежност",
ЮМЕР,АХМЕД,МУСТАФА,,"С.СРЕДНА МАХАЛА, РУЕН, БУРГАС",2013-03-06,"Община Руен","Неустановена принадлежност",
ЮМЕР,АХМЕД,ХАСАН,,"С.ВРАНСКО, КРУМОВГРАД, КЪРДЖАЛИ",2014-11-13,"Община Крумовград","Неустановена принадлежност",
ЮМЕР,АХМЕД,ЧАУШ,,"С.БЛАГУН, КРУМОВГРАД, КЪРДЖАЛИ",2014-11-13,"Община Крумовград","Неустановена принадлежност",
ЮМЕР,АХМЕД,ЧАУШ,,"С.БЛАГУН, КРУМОВГРАД, КЪРДЖАЛИ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ЮМЕР,АХМЕДОВ,АХМЕДОВ,,"С.ЯСЕНОВО, РУЕН, БУРГАС",2013-03-06,"Община Руен","Неустановена принадлежност",
ЮМЕР,БАЙРЯМ,АРНАУД,,"С.ЛУЛИЧКА, КРУМОВГРАД, КЪРДЖАЛИ",2014-11-13,"Община Крумовград","Неустановена принадлежност",
ЮМЕР,ЕМИН,МЕСТАН,1950-01-21,"С.СЛАДКОДУМ, КРУМОВГРАД, КЪРДЖАЛИ",2014-11-13,"Община Крумовград","Решение № 2-426 от 13.11.2014 г. - община Крумовград","<p>Рег. дневник; картони &ndash; <a href=""http://91.196.127.196/balancer.php?file=2489.pdf"">обр. 4 &ndash; 5 бр</a>. и <a href=""http://91.196.127.196/balancer.php?file=2490.pdf"">обр. 6</a>; протокол № 209/ 01.02.1990 г. за унищожаване материалите на СС ""Георги""; писмо вх. № 760/ 01.10.1993 г. за унищожаване делата на СС ""Георги"".</p>"
ЮМЕР,ЗИЯДИЛ,ЮМЕР,,"С.БИЛКА, РУЕН, БУРГАС",2013-03-06,"Община Руен","Неустановена принадлежност",
ЮМЕР,ИБРАИМ,ИБО,,"С.ЙОНКОВО, ИСПЕРИХ, РАЗГРАД",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ЮМЕР,ИБРЯМОВ,АХМЕДОВ,,"С.НЕДОКЛАН, РАЗГРАД, РАЗГРАД",2015-06-23,"Приватизирани предприятия - Разград","Неустановена принадлежност",
ЮМЕР,ИБРЯМОВ,АХМЕДОВ,,"С.НЕДОКЛАН, РАЗГРАД, РАЗГРАД",2015-11-17,"Община Разград","Неустановена принадлежност",
ЮМЕР,ИСЛЯМ,ЮМЕР,,"С.ЛЮЛЯКОВО, РУЕН, БУРГАС",2013-03-06,"Община Руен","Неустановена принадлежност",
ЮМЕР,ИСЛЯМ,ЮМЕР,,"С.ЛЮЛЯКОВО, РУЕН, БУРГАС",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ЮМЕР,ИСЛЯМ,ЮМЕР,,"С.ЛЮЛЯКОВО, РУЕН, БУРГАС",2015-12-01,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Неустановена принадлежност",
ЮМЕР,МЕХМЕД,МЕРТ,,"С.ЯВОРОВО, ЧЕРНООЧЕНЕ, КЪРДЖАЛИ",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност",
ЮМЕР,МЕХМЕД,МЕРТ,,"С.ЯВОРОВО, ЧЕРНООЧЕНЕ, КЪРДЖАЛИ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ЮМЕР,МЕХМЕД,МЕРТ,,"С.ЯВОРОВО, ЧЕРНООЧЕНЕ, КЪРДЖАЛИ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ЮМЕР,МЕХМЕДАЛИ,АХМЕД,,"С.ДЪСКОТНА, РУЕН, БУРГАС",2013-03-06,"Община Руен","Неустановена принадлежност",
ЮМЕР,МЕХМЕДАЛИ,САЛИФ,,"С.МОМИНА СЪЛЗА, МОМЧИЛГРАД, КЪРДЖАЛИ",2014-10-22,"Община Момчилград","Неустановена принадлежност",
ЮМЕР,МЕХМЕДОВ,ЧАУШЕВ,1922-11-16,"ГР.СУХИНДОЛ, СУХИНДОЛ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-07-10,"Община Сухиндол","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1"
ЮМЕР,МУСТАФА,ЕМИН,,"С.ТРЪНАК, РУЕН, БУРГАС",2013-03-06,"Община Руен","Неустановена принадлежност",
ЮМЕР,МУСТАФА,КАРАХАСАН,1972-01-12,"ГР.КРУМОВГРАД, КРУМОВГРАД, КЪРДЖАЛИ",2014-11-13,"Община Крумовград","Решение № 2-426 от 13.11.2014 г. - община Крумовград","<p>Документи от ръководилия го щатен служител; картон <a href=""http://91.196.127.196/balancer.php?file=2491.pdf"">обр. 4</a>; рег. бланка; лично и работно дело IА-169</p>"
ЮМЕР,МУСТАФА,МУСТАФА,,"С.ЗАГОРСКО, МОМЧИЛГРАД, КЪРДЖАЛИ",2014-10-22,"Община Момчилград","Неустановена принадлежност",
ЮМЕР,МУСТАФА,НАЛБАНТОГЛУ,1942-06-20,"С.РУЕН, РУЕН, БУРГАС",2013-03-06,"Община Руен","Решение № 2-145 от 06.03.2013 г. - община Руен","Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-2157 (Бс) МФ; рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 4 – 5 бр.; протокол рег. № С 194/ 09.04.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело IР-419 (Бс)."
ЮМЕР,МУСТАФА,ХАМЗА,,"С.ДОЛНА ДЪБЕВА, ВЕЛИНГРАД, ПАЗАРДЖИК",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ЮМЕР,МУСТАФА,ХАМЗА,,"С.ДОЛНА ДЪБЕВА, ВЕЛИНГРАД, ПАЗАРДЖИК",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ЮМЕР,МУСТАФА,ХАМЗА,,"С.ДОЛНА ДЪБЕВА, ВЕЛИНГРАД, ПАЗАРДЖИК",2014-06-25,"Областни управители","Неустановена принадлежност",
ЮМЕР,МУСТАФА,ХАМЗА,,"С.ДОЛНА ДЪБЕВА, ВЕЛИНГРАД, ПАЗАРДЖИК",2015-04-21,"Община Велинград","Неустановена принадлежност",
ЮМЕР,МУСТАФА,ХАМЗА,,"С.ДОЛНА ДЪБЕВА, ВЕЛИНГРАД, ПАЗАРДЖИК",2016-02-09,"Областни управи","Неустановена принадлежност",
ЮМЕР,МУСТАФА,ХАСАН,1942-04-07,"С.СНЯГОВО, РУЕН, БУРГАС",2013-03-06,"Община Руен","Решение № 2-145 от 06.03.2013 г. - община Руен","Рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; протокол рег. № С 196/ 09.04.1990 г. за унищожаване лично дело IО-135 (Бс); протокол рег. № С 194/ 09.04.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело  IР-485 (Бс)."
ЮМЕР,МЮМЮН,МЮМЮН,,"С.ФОТИНОВО, КИРКОВО, КЪРДЖАЛИ",2014-11-05,"Община Кирково","Неустановена принадлежност",
ЮМЕР,ОСМАН,ОСМАН,,"С.НАНЕ, КИРКОВО, КЪРДЖАЛИ",2014-10-22,"Община Момчилград","Неустановена принадлежност",
ЮМЕР,ОСМАНОВ,МЕХМЕДОВ,,"С.БРЕСТОВЕНЕ, ЗАВЕТ, РАЗГРАД",2015-11-05,"Община Завет","Неустановена принадлежност",
ЮМЕР,РЕДЖЕБ,ШЕКЕРДЖИ,1950-06-22,"С.ЯРЕБИЦА, ДУЛОВО, СИЛИСТРА",2013-11-20,"Средни училища","Решение № 2-259 от 20.11.2013 г. - училища по Закона за народната просвета","Рег. дневник; картони – обр. 4 - 10 бр. и обр. 6; протокол от 1990 г. за отделяне за унищожаване работното дело на ""Младенов""."
ЮМЕР,РЕДЖЕБ,ЮСУФ,,"С.ЧИЧЕВО, КИРКОВО, КЪРДЖАЛИ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ЮМЕР,РЕДЖЕБ,ЮСУФ,,"С.ЧИЧЕВО, КИРКОВО, КЪРДЖАЛИ",2016-01-25,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Кърджали","Неустановена принадлежност",
ЮМЕР,ТАХИР,МУСТАФА,,"С.ВЕЛЕШАНИ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2015-05-27,"Приватизирани предприятия - Кърджали","Неустановена принадлежност",
ЮМЕР,ФЕВЗИ,МЕХМЕД,,"ГР.ДУЛОВО, ДУЛОВО, СИЛИСТРА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ЮМЕР,ХАЛИБРЯМ,ТАХИР,1949-06-14,"С.ВРЕЛО, МОМЧИЛГРАД, КЪРДЖАЛИ",2014-10-22,"Община Момчилград","Решение № 2-417 от 22.10.2014 г. - община Момчилград","<p>Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-1338 (Кж) МФ; рег. дневник; картони &ndash; <a href=""http://91.196.127.196/balancer.php?file=2222.pdf"">обр. 4 &ndash; 7 бр</a>.; протокол рег. № КА 12/ 20.03.1990 г. с предложение за унищожаване лично дело IА-1338 (Кж) (налично); протокол рег. № КА 15/ 26.03.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело IР-880 (Кж).</p>"
ЮМЕР,ХАСАН,АЛИОСМАН,,"С.ПЛАНИНИЦА, РУЕН, БУРГАС",2013-03-06,"Община Руен","Неустановена принадлежност",
ЮМЕР,ХАСАН,СЮЛЕЙМАН,,"С.ЛЮЛЯКОВО, РУЕН, БУРГАС",2015-12-01,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Неустановена принадлежност",
ЮМЕР,ШАКИРОВ,ЮМЕРОВ,,"С.МИНЗУХАР, ЧЕРНООЧЕНЕ, КЪРДЖАЛИ",2014-03-19,"Община Черноочене","Неустановена принадлежност",
ЮМЕР,ЮМЕР,ХАЛИЛ,,"ГР.КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ЮМЕР,ЮМЕР,ХАСАН,,"С.СЪЕДИНЕНИЕ, СУНГУРЛАРЕ, БУРГАС",2013-02-27,"Община Сунгурларе","Неустановена принадлежност",
ЮМЕР,ЮМЕРОВ,ГАГАРОВ,,"С.ГОСПОДИНЦИ, ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, БЛАГОЕВГРАД",2011-06-23,"Община Гоце Делчев","Неустановена принадлежност",
ЮМЕР,ЮНУЗОВ,ЮМЕРОВ,,"С.ЛОПУШНА, ДЪЛГОПОЛ, ВАРНА",2013-05-15,"Община Дългопол","Неустановена принадлежност",
ЮМЕР,ЮСЕИН,ЮМЕР,,"ГР.КРУМОВГРАД, КРУМОВГРАД, КЪРДЖАЛИ",2007-09-04,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ЮМЕР,ЮСУФ,ЮМЕРОВ,,"ГР.БЯЛА СЛАТИНА, БЯЛА СЛАТИНА, ВРАЦА",2013-12-11,"Община Оряхово","Неустановена принадлежност",
ЮМЕТ,ЗИЯДИЛ,ЮМЕР,,"С.БИЛКА, РУЕН, БУРГАС",2013-03-06,"Община Руен","Неустановена принадлежност",
ЮМЕТ,ЗИЯДИЛ,ЮМЕР,,"С.БИЛКА, РУЕН, БУРГАС",2015-12-01,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Неустановена принадлежност",
ЮМИТ,ЮМЕР,БАШЛЪ,,"ГР.ДУЛОВО, ДУЛОВО, СИЛИСТРА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ЮМИТ,ЮСЕИНОВ,ОСМАНОВ,1952-01-12,"ГР.СУХИНДОЛ, СУХИНДОЛ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-12-08,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Велико Търново","Решение № 2-586 от 08.12.2015 г. - кандидати за общински съветници – област Велико Търново","<p>Документи за получено възнаграждение, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-3163 (В.Т.); рег. дневник; картони &ndash; <a href=""http://91.196.127.196/balancer.php?file=3903.pdf"">обр. 4 &ndash; 7 бр.</a> и <a href=""http://91.196.127.196/balancer.php?file=3904.pdf"">обр. 6</a>; протокол рег. № КА-28/ 21.03.1990 г. за отделяне за унищожаване работно дело IР-819 (В.Т.).</p>"
ЮМИЯ,ЮСУФ,МУСТАФА,,"С.СТЕФАН КАРАДЖА, ВЪЛЧИ ДОЛ, ВАРНА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ЮММЮ,МЕХМЕД,АЛИ,,"С.ТУШОВИЦА, ВЪРБИЦА, ШУМЕН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ЮНАЛ,ДЖЕЛАЛОВ,МЪСТЪНОВ,,"ГР.СВИЩОВ, СВИЩОВ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ЮНАЛ,ДЖЕЛАЛОВ,МЪСТЪНОВ,,"ГР.СВИЩОВ, СВИЩОВ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ЮНАЛ,ДЖЕЛАЛОВ,МЪСТЪНОВ,,"ГР.СВИЩОВ, СВИЩОВ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2014-06-25,"Областни управители","Неустановена принадлежност",
ЮНАЛ,ДЖЕЛАЛОВ,МЪСТЪНОВ,,"ГР.СВИЩОВ, СВИЩОВ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-02-04,"Община Ловеч","Неустановена принадлежност",
ЮНАЛ,ДЖЕЛАЛОВ,МЪСТЪНОВ,,"ГР.СВИЩОВ, СВИЩОВ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2016-02-04,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Ловеч","Неустановена принадлежност",
ЮНАЛ,ДЖЕЛАЛОВ,МЪСТЪНОВ,,"ГР.СВИЩОВ, СВИЩОВ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2016-02-09,"Областни управи","Неустановена принадлежност",
ЮНАЛ,САИД,ЛЮТФИЕВ,1944-04-08,"ГР.ХАРМАНЛИ, ХАРМАНЛИ, ХАСКОВО",2007-04-24,"Европейски парламент","Решение № 1 от 24.04.2007 г. - кандидати за членове на Европейския парламент","Собственоръчно написано обещание за доброволно сътрудничество в Разузнавателно управление към Генерални щаб при Министерството на народната отбрана; един собственоръчно написан писмен доклад от агент ""Мурад"" и картон обр. 9 МНО-РУ, рег № 04300; собственоръчно написани агентурни сведения; документи за получени възнаграждения; рапорти от ръководилите го оперативни работници; регистрационна бланка на Второ управление на КДС-МВР от 30.10.1967 г. и данни в регистрационните дневници на Трети отдел-ДС-МВР; картон обр. № 4"
ЮНАЛ,САИД,ЛЮТФИЕВ,1944-04-08,"ГР.ХАРМАНЛИ, ХАРМАНЛИ, ХАСКОВО",2009-05-21,"Европейски парламент","Решение № 64 от 21.05.2009 г. - кандидати за членове на Европейския парламент","Собственоръчно написано обещание за доброволно сътрудничество в Разузнавателно управление към Генерални щаб при Министерството на народната отбрана; един собственоръчно написан писмен доклад от агент ""Мурад"" и картон обр. 9 МНО-РУ, рег № 04300; собственоръчно написани агентурни сведения; документи за получени възнаграждения; рапорти от ръководилите го оперативни работници; регистрационна бланка на Второ управление на КДС-МВР от 30.10.1967 г. и данни в регистрационните дневници на Трети отдел-ДС-МВР; картон обр. № 4"
ЮНАЛ,САИД,ЛЮТФИЕВ,1944-04-08,"ГР.ХАРМАНЛИ, ХАРМАНЛИ, ХАСКОВО",2007-09-04,"Народно събрание","Решение № 14 от 04.09.2007 г. - Народно събрание","Собственоръчно написано обещание за доброволно сътрудничество в Разузнавателно управление към Генерални щаб при Министерството на народната отбрана; един собственоръчно написан писмен доклад от агент ""Мурад"" и картон обр. 9 МНО-РУ, рег № 04300; собственоръчно написани агентурни сведения; документи за получени възнаграждения; рапорти от ръководилите го оперативни работници; регистрационна бланка на Второ управление на КДС-МВР от 30.10.1967 г. и данни в регистрационните дневници на Трети отдел-ДС-МВР; картон обр. № 4"
ЮНАЛ,САИД,ЛЮТФИЕВ,1944-04-08,"ГР.ХАРМАНЛИ, ХАРМАНЛИ, ХАСКОВО",2009-06-29,"Народно събрание","Решение № 69 от 29.06.2009 г. - Народно събрание","Собственоръчно написано обещание за доброволно сътрудничество в Разузнавателно управление към Генерални щаб при Министерството на народната отбрана; един собственоръчно написан писмен доклад от агент ""Мурад"" и картон обр. 9 МНО-РУ, рег № 04300; собственоръчно написани агентурни сведения; документи за получени възнаграждения; рапорти от ръководилите го оперативни работници; регистрационна бланка на Второ управление на КДС-МВР от 30.10.1967 г. и данни в регистрационните дневници на Трети отдел-ДС-МВР; картон обр. № 4"
ЮНАЛ,САИД,ЛЮТФИЕВ,1944-04-08,"ГР.ХАРМАНЛИ, ХАРМАНЛИ, ХАСКОВО",2013-03-13,"Съюз на ловците и риболовците в България","Решение № 2-146 от 13.03.2013 г. - Съюз на ловците и риболовците в България","Собственоръчно написано обещание за доброволно сътрудничество в Разузнавателно управление към Генерални щаб при Министерството на народната отбрана; един собственоръчно написан писмен доклад от агент ""Мурад"" и картони -  обр. 1 – 2 бр., обр. 2 и обр. 9 МНО-РУ, рег № 04300; собственоръчно написани агентурни сведения; документи за получени възнаграждения; рапорти от ръководилите го оперативни работници; регистрационна бланка на Второ управление на КДС-МВР от 30.10.1967 г. и данни в регистрационните дневници на Трети отдел-ДС-МВР; картони - обр. 4 – 4 бр. и обр. 6."
ЮНАЛ,ТАСИМ,ТАСИМ,,"ГР.МОМЧИЛГРАД, МОМЧИЛГРАД, КЪРДЖАЛИ",2007-09-04,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ЮНАЛ,ТАСИМ,ТАСИМ,,"ГР.МОМЧИЛГРАД, МОМЧИЛГРАД, КЪРДЖАЛИ",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ЮНАЛ,ТАСИМ,ТАСИМ,,"ГР.МОМЧИЛГРАД, МОМЧИЛГРАД, КЪРДЖАЛИ",2014-01-08,"Министерски съвет - Кабинет Орешарски","Неустановена принадлежност",
ЮНАЛ,ТАСИМ,ТАСИМ,,"ГР.МОМЧИЛГРАД, МОМЧИЛГРАД, КЪРДЖАЛИ",2014-01-08,"Министерски съвет - избран на 29.05.2013 г.","Неустановена принадлежност",
ЮНАЛ,ТАСИМ,ТАСИМ,,"ГР.МОМЧИЛГРАД, МОМЧИЛГРАД, КЪРДЖАЛИ",2014-11-13,"Община Крумовград","Неустановена принадлежност",
ЮНАТАН,ИЛИЕВ,ДИЧКОВСКИ,,"С.ПОПИЦА, БЯЛА СЛАТИНА, ВРАЦА",2011-08-09,"Агенция Пътна инфраструктура","Неустановена принадлежност",
ЮНЗЮЛЕ,СЮЛЕЙМАНОВА,ШАКИРОВА,,"ГР.КУБРАТ, КУБРАТ, РАЗГРАД",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ЮНУЗ,АДЕМОВ,ЮНУЗОВ,,"ГР.ПОПОВО, ПОПОВО, ТЪРГОВИЩЕ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ЮНУЗ,АПТУЛОВ,ЗЮЛКЯРОВ,,"С.СТЕФАН КАРАДЖА, ВЪЛЧИ ДОЛ, ВАРНА",2013-05-15,"Община Вълчи дол","Неустановена принадлежност",
ЮНУЗ,АПТУЛОВ,ЗЮЛКЯРОВ,,"С.СТЕФАН КАРАДЖА, ВЪЛЧИ ДОЛ, ВАРНА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ЮНУЗ,АПТУЛОВ,ЗЮЛКЯРОВ,,"С.СТЕФАН КАРАДЖА, ВЪЛЧИ ДОЛ, ВАРНА",2015-12-17,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Варна","Неустановена принадлежност",
ЮНУЗ,ИСМАИЛ,МЮМЮН,,"С.САМОДИВА, КИРКОВО, КЪРДЖАЛИ",2014-11-05,"Община Кирково","Неустановена принадлежност",
ЮРА,ДЕНЧЕВА,БАРОВА-МИТОВА,,"ГР.КАЗАНЛЪК, КАЗАНЛЪК, СТАРА ЗАГОРА",2009-10-14,"Национален осигурителен институт","Неустановена принадлежност",
ЮРА,НЕДЯЛКОВА,ТРОШАНОВА-ДЕНЕВА,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност",
ЮРДАН,ЛАЗАРОВ,ЛАЗАРОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-10-08,"Българска телеграфна агенция","Неустановена принадлежност",
ЮРИ,АНДОНОВ,ПАШЕВ,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ЮРИ,АНДОНОВ,ПАШЕВ,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2016-02-18,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Кюстендил","Неустановена принадлежност",
ЮРИ,АСЕНОВ,ВЕЛИНОВ,,"С.СМИЛЯН, СМОЛЯН, СМОЛЯН",2015-09-14,"Приватизирани предприятия - Смолян","Неустановена принадлежност",
ЮРИ,АСЕНОВ,КЪБОВ,,"С.ДРАНГОВО, КИРКОВО, КЪРДЖАЛИ",2014-11-05,"Община Кирково","Неустановена принадлежност",
ЮРИ,БОГДАНОВ,БРАТОЕВ,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2015-08-04,"Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Неустановена принадлежност",
ЮРИ,БОНЕВ,БОРИСОВ,,"С.НИКОЛОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ЮРИ,БОРИСОВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.МОНТАНА, МОНТАНА, МОНТАНА",2015-04-07,"Община Монтана","Неустановена принадлежност",
ЮРИ,ВАСИЛЕВ,ТОРНЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност",
ЮРИ,ВЕРГИЛОВ,КЕХАЙОВ,,"С.СРЕДЕЦ, НЕДЕЛИНО, СМОЛЯН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ЮРИ,ВЛАДИМИРОВ,МАРТИНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ЮРИ,ГЕОРГИЕВ,МИЛЕНКОВ,,"ГР.РАДОМИР, РАДОМИР, ПЕРНИК",2015-04-21,"Синдици, включени в списъка на синдиците при БНБ","Неустановена принадлежност",
ЮРИ,ГЕОРГИЕВ,ПЕТРОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-08-09,"Агенция Пътна инфраструктура","Неустановена принадлежност",
ЮРИ,ГРИГОРОВ,СМУКОВ,1955-12-10,"ГР.ПЕТРИЧ, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 153 от 27.07.2010 г. - Министерство на вътрешните работи","Със заповед № 39/ 14.02.1983 г. е назначен за разузнавач; със заповед № 226/ 02.09.1987 г. е преназначен за ст. разузнавач; със заповед № К-2193/ 12.07.1989 г. е преназначен за зам. н-к ОбУ на МВР."
ЮРИ,ДАНЧЕВ,ПИДЕВ,,"С.СКРЕБАТНО, ГЪРМЕН, БЛАГОЕВГРАД",2011-04-05,"Община Гърмен","Неустановена принадлежност",
ЮРИ,ЖАК,АРОЙО,1950-12-05,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-05-31,"Асоциация на индустриалния капитал в България","Решение № 2-11 от 31.05.2012 г. - Асоциация на индустриалния капитал в България","Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо рег. № 127/ 19.02.1990 г. за унищожаване личното и работното дело на ""Златков""."
ЮРИ,ЖАК,АРОЙО,1950-12-05,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-05-29,"Интернешънъл Асет Банк АД","Решение № 2-184 от 29.05.2013 г. - ""Интернешънъл Асет Банк"" АД","<p>Рег. дневник; картони &ndash; <a href=""http://91.196.127.196/balancer.php?file=539.pdf"">обр. 4 &ndash; 2 бр.</a> и <a href=""http://91.196.127.196/balancer.php?file=540.pdf"">обр. 6</a>; писмо рег. № 127/ 19.02.1990 г. за унищожаване личното и работното дело на ""Златков"".</p>"
ЮРИ,ЖАК,АРОЙО,1950-12-05,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-10-09,"Длъжници към ОББ","Решение № 2-243 от 09.10.2013 г. - лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 - длъжници към ОББ","Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо рег. № 127/ 19.02.1990 г. за унищожаване личното и работното дело на ""Златков""."
ЮРИ,ЗАРКОВ,ТАШКОВ,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност",
ЮРИ,ЗДРАВКОВ,ЙОРДАНОВ,,"С.БАТАК, ПАВЛИКЕНИ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-07-17,"Община Златарица","Неустановена принадлежност",
ЮРИ,ИВАНОВ,АНДРЕЙЧЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
ЮРИ,ИВАНОВ,ГЕОРГИЕВ,1956-07-11,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 153 от 27.07.2010 г. - Министерство на вътрешните работи","Със заповед № К-4840/ 30.10.1981 г. е назначен за разузнавач; със заповед № 10/ 06.02.1987 г. е преназначен за ст. разузнавач."
ЮРИ,ИВАНОВ,ЙОРДАНОВ,,"ГР.НОВИ ПАЗАР, НОВИ ПАЗАР, ШУМЕН",2014-09-24,"Длъжници към банка Биохим","Неустановена принадлежност",
ЮРИ,ИВАНОВ,ЙОРДАНОВ,,"ГР.ПАВЛИКЕНИ, ПАВЛИКЕНИ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-06-26,"Община Павликени","Неустановена принадлежност",
ЮРИ,ИВАНОВ,КАРАГИНЕВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2013-07-03,"Длъжници към Стопанска банка","Неустановена принадлежност",
ЮРИ,ИВАНОВ,МАНОЛОВ,,"ГР.НЕДЕЛИНО, НЕДЕЛИНО, СМОЛЯН",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност",
ЮРИ,КИРИЛОВ,ЖЕЛЕВ,,"ГР.ЧЕРВЕН БРЯГ, ЧЕРВЕН БРЯГ, ПЛЕВЕН",2015-07-28,"Община Червен бряг","Неустановена принадлежност",
ЮРИ,КИРИЛОВ,ЙОСИФОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ЮРИ,КОНСТАНТИНОВ,КОПАЧ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2010-01-28,"Комисия за защита на потребителите","Неустановена принадлежност",
ЮРИ,КОНСТАНТИНОВ,КОПАЧ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2016-02-09,"ЗАД Дженерали","Неустановена принадлежност",
ЮРИ,КОНСТАНТИНОВ,КОПАЧ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2016-02-18,ДЗИ,"Неустановена принадлежност",
ЮРИ,КОНСТАНТИНОВ,КОПАЧ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2016-02-18,"ЗАД ВИКТОРИЯ","Неустановена принадлежност",
ЮРИ,ЛЮБЕНОВ,СТОИЧКОВ,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2011-01-26,"Министерство на отбраната","Неустановена принадлежност",
ЮРИ,ЛЮБОМИРОВ,ВЕЛИЧКОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност",
ЮРИ,МИШЕВ,ЯВОРОВ,,"С.БЯЛ ИЗВОР, АРДИНО, КЪРДЖАЛИ",2014-10-29,"Община Ардино","Неустановена принадлежност",
ЮРИ,МЛАДЕНОВ,АНГЕЛОВ,,"ГР.ПОПОВО, ПОПОВО, ТЪРГОВИЩЕ",2015-12-08,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Велико Търново","Неустановена принадлежност",
ЮРИ,МЛАДЕНОВ,КАЦАРОВ,,"ГР.СМОЛЯН, СМОЛЯН, СМОЛЯН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ЮРИ,НАНЕВ,СТАЙКОВ,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2013-11-06,"Централна кооперативна банка","Неустановена принадлежност",
ЮРИ,НАНЕВ,СТАЙКОВ,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2014-04-15,"Длъжници към Българска народна банка","Неустановена принадлежност",
ЮРИ,НЕДКОВ,ЛЕСЕВ,,"ГР.ИХТИМАН, ИХТИМАН, СОФИЙСКА",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
ЮРИ,НЕОФИТОВ,СПАСОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност",
ЮРИ,ПАВЛОВ,ЕНЧЕВ,,"ГР.ЛЕВСКИ, ЛЕВСКИ, ПЛЕВЕН",2013-10-09,"Длъжници към ОББ","Неустановена принадлежност",
ЮРИ,ПЕТРОВ,МИЛЯКОВ,,"ГР.НЕДЕЛИНО, НЕДЕЛИНО, СМОЛЯН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ЮРИ,ПЕТРОВ,МИЛЯКОВ,,"ГР.НЕДЕЛИНО, НЕДЕЛИНО, СМОЛЯН",2015-12-01,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Неустановена принадлежност",
ЮРИ,ПЕТРОВ,НЕНЧЕВ,,"С.РИБЕН, ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ, ПЛЕВЕН",2015-06-23,"Община Долна Митрополия","Неустановена принадлежност",
ЮРИ,САМУИЛОВ,САМУИЛОВ,,"С.АВРЕН, КРУМОВГРАД, КЪРДЖАЛИ",2014-11-13,"Община Крумовград","Неустановена принадлежност",
ЮРИ,СЕРАФИМОВ,ЦЕКОВ,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2010-09-09,"ИА по рибарство и аквакултури","Неустановена принадлежност",
ЮРИ,СИМЕОНОВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ЮРИ,СТЕФАНОВ,ГЕРДЖИКОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност",
ЮРИ,СТЕФАНОВ,МИКОВ,1956-07-30,"ГР.СЕПТЕМВРИ, СЕПТЕМВРИ, ПАЗАРДЖИК",2008-09-16,"Държавна агенция по горите","Решение № 47 от 16.09.2008 г. - държавни агенции","Рег. дневник; картон обр. 4; протокол № 88/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-29400"
ЮРИ,СТЕФАНОВ,СТЕФАНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-11-13,"ИНТЕРМЕДИА ООД","Неустановена принадлежност",
ЮРИ,СТЕФАНОВ,ТИНКОВ,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2015-02-04,"Община Ловеч","Неустановена принадлежност",
ЮРИ,ТОДОРОВ,БОЕВ,,"ГР.СВОГЕ, СВОГЕ, СОФИЙСКА",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност",
ЮРИ,ТОДОРОВ,НИКОЛОВ,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2013-12-11,"Община Мездра","Неустановена принадлежност",
ЮРИ,ТОДОРОВ,НИКОЛОВ,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ЮРИ,ТОДОРОВ,ТОДОРОВ,,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2012-03-14,"Софийски университет ""Св. Климент Охридски""","Неустановена принадлежност",
ЮРИ,ФИЛИПОВ,ХРИСТОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
ЮРИ,ФИЛИПОВ,ХРИСТОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
ЮРИ,ХАРИЗАНОВ,ЮРУКОВ,,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност",
ЮРИ,ХРИСТОВ,ХРИСТОВ,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2013-07-03,"Длъжници към Стопанска банка","Неустановена принадлежност",
ЮРИ,ЦАНКОВ,ИВАНОВ,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ЮРИЙ,АЛЕКСАНДРОВ,КЮЛЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-06-19,"Юробанк България АД","Неустановена принадлежност",
ЮРИЙ,АНГЕЛОВ,ДАЧЕВ,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2008-02-12,Министерства,"Неустановена принадлежност",
ЮРИЙ,АНГЕЛОВ,ДАЧЕВ,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност",
ЮРИЙ,АСЕНОВ,ГАЗИЕВ,1936-07-04,"С.АБЛАНИЦА, ХАДЖИДИМОВО, БЛАГОЕВГРАД",2011-05-27,"Община Хаджидимово","Решение № 224 от 27.05.2011 г. - община Хаджидимово","Привлечен със заповед № 305/ 06.10.1972 г. и се води на отчет от полк. Трендафилов; Рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр. и обр. 6; протокол № 3/ 1990 г. за определяне за унищожаване на делото на Я/К ""Рила""- IЯ-360 (Бл)."
ЮРИЙ,АСЕНОВ,СТАНЧЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-07-17,"Банка Пиреос България АД","Неустановена принадлежност",
ЮРИЙ,АТАНАСОВ,НАЙДЕНОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2010-10-13,"Изпълнителна агенция ""Борба с градушките""","Неустановена принадлежност",
ЮРИЙ,БОЙЧЕВ,ЛОЗАНОВ,,"ГР.ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ, ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ, ШУМЕН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ЮРИЙ,БОРИСОВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
ЮРИЙ,БОРИСОВ,НИКИФОРОВ,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2008-03-18,"КТ Подкрепа","Неустановена принадлежност",
ЮРИЙ,БОРИСОВ,СТЕФАНОВ,,"С.КОПРИВЕЦ, БЯЛА, РУСЕ",2013-10-09,"Длъжници към ОББ","Неустановена принадлежност",
ЮРИЙ,БОРИСОВ,ЩЕРК,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2010-12-14,"Министерство на външните работи - посланици","Неустановена принадлежност",
ЮРИЙ,БОРИСОВ,ЩЕРК,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2011-03-16,"Министерство на външните работи","Неустановена принадлежност",
ЮРИЙ,БОЯНОВ,ТОДОРОВ,,"С.КОИЛОВЦИ, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ЮРИЙ,ВАНГЕЛОВ,ЙОРГОВ,,"С.СИНИ ВИР, КАОЛИНОВО, ШУМЕН",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
ЮРИЙ,ВЕСЕЛИНОВ,ЙОРДАНОВ,,"ГР.РАЗГРАД, РАЗГРАД, РАЗГРАД",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
ЮРИЙ,ВЕСЕЛИНОВ,ЙОРДАНОВ,,"ГР.РАЗГРАД, РАЗГРАД, РАЗГРАД",2014-02-12,"Разследващи полицаи","Неустановена принадлежност",
ЮРИЙ,ВЕСЕЛИНОВ,НИКОЛОВ,,"ГР.СИЛИСТРА, СИЛИСТРА, СИЛИСТРА",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
ЮРИЙ,ВЕСЕЛИНОВ,НИКОЛОВ,,"ГР.СИЛИСТРА, СИЛИСТРА, СИЛИСТРА",2008-09-16,"Държавна агенция по горите","Неустановена принадлежност",
ЮРИЙ,ВЕСЕЛИНОВ,НИКОЛОВ,,"ГР.СИЛИСТРА, СИЛИСТРА, СИЛИСТРА",2014-02-12,"Разследващи полицаи","Неустановена принадлежност",
ЮРИЙ,ВЪРБАНОВ,АНДРЕЕВ,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност",
ЮРИЙ,ГЕОРГИЕВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
ЮРИЙ,ГЕОРГИЕВ,ЙОРДАНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-02-15,"Агенция ""Митници""","Неустановена принадлежност",
ЮРИЙ,ГЕОРГИЕВ,САПУНДЖИЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-05-09,"Избори за Европейски парламент 2014 г.","Неустановена принадлежност",
ЮРИЙ,ГЕОРГИЕВ,САПУНДЖИЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност",
ЮРИЙ,ГЕОРГИЕВ,САПУНДЖИЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ЮРИЙ,ДИМИТРОВ,БАЛЧЕВ,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2013-04-17,"Кредитни длъжници към банка БАЛКАНБАНК","Неустановена принадлежност",
ЮРИЙ,ДИМИТРОВ,БАЛЧЕВ,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2013-07-03,"Длъжници към Стопанска банка","Неустановена принадлежност",
ЮРИЙ,ДИМИТРОВ,БОЖИНОВ,,"ГР.ПОРДИМ, ПОРДИМ, ПЛЕВЕН",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
ЮРИЙ,ДИМИТРОВ,ВЕЛЕВ,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2009-12-09,"Печатни издания","Неустановена принадлежност",
ЮРИЙ,ДИМИТРОВ,КАНДИЛАРОВ,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2012-03-28,"Русенски университет ""Ангел Кънчев""","Неустановена принадлежност",
ЮРИЙ,ДИМИТРОВ,КРЪСТЕВ,,"ГР.РАЗГРАД, РАЗГРАД, РАЗГРАД",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност",
ЮРИЙ,ДИМИТРОВ,СПАСОВ,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2008-12-18,"Българско национално радио","Неустановена принадлежност",
ЮРИЙ,ДИМИТРОВ,ХАДЖИЕВ,,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност",
ЮРИЙ,ДИМИТРОВ,ШИШКОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2013-12-04,"Длъжници към Банка за земеделски кредит","Неустановена принадлежност",
ЮРИЙ,ДОНЧЕВ,БОШНАКОВ,,БЕЛАРУС,2014-02-24,"Висш адвокатски съвет","Неустановена принадлежност",
ЮРИЙ,ДРАГАНОВ,ЛЮБЕНОВ,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2015-06-01,"Община Перник","Неустановена принадлежност",
ЮРИЙ,ЕМАНУИЛОВИЧ,ТРЕЙМАН,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-06-04,"Приватизация - обособени части - София","Неустановена принадлежност",
ЮРИЙ,ИВАНОВ,АЛЕКСАНДРОВ,1949-08-04,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2007-09-04,"Народно събрание","Решение № 14 от 04.09.2007 г. - Народно събрание","Рег. бланка; картон бр. 4; рег. дневник; лично дело ІА-1262 (Кн) МФ"
ЮРИЙ,ИВАНОВ,ДАЧЕВ,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2012-10-10,"Висше военноморско училище ""Н. Й. Вапцаров""","Неустановена принадлежност",
ЮРИЙ,ИЛИЕВ,ДИМИТРОВ,,"С.БОРИМЕЧКОВО, ЛЕСИЧОВО, ПАЗАРДЖИК",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ЮРИЙ,ИЛИЕВ,ПЕТРОВ,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ЮРИЙ,ИЛИЕВ,ПЕТРОВ,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2016-01-14,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Враца","Неустановена принадлежност",
ЮРИЙ,ИСКРЕНОВ,МОЛЛОВ,,"С.КОЧАН, САТОВЧА, БЛАГОЕВГРАД",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ЮРИЙ,КИРИЛОВ,ЙОРДАНОВ,,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2016-01-06,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Видин","Неустановена принадлежност",
ЮРИЙ,ЛЕОНОВ,АСЛАНОВ,1951-07-18,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2011-03-09,"Социологически агенции","Решение № 196 от 09.03.2011 г. - социологически агенции","Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители; документи от ръководилите го щатни служители; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр., обр. 2 и обр. 9; дело № 19928; доклад на Служба ""Военна информация"" изх. № 3578/ 03.12.2009 г."
ЮРИЙ,ЛЕОНОВ,АСЛАНОВ,1951-07-18,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2009-12-09,"Печатни издания","Решение № 105 от 9.12.2009 г.- Печатни издания","Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители; документи от ръководилите го щатни служители; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр., обр. 2 и обр. 9; дело № 19928"
ЮРИЙ,ЛЮБОМИРОВ,ФЛОРОВ,,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2008-09-16,"Държавна агенция по горите","Неустановена принадлежност",
ЮРИЙ,МАЛИНОВ,СОКОЛОВ,,"С.БЕДЕН, ДЕВИН, СМОЛЯН",2008-03-18,"КТ Подкрепа","Неустановена принадлежност",
ЮРИЙ,МАНОЛОВ,ДИМИТРОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-01-26,"Министерство на отбраната","Неустановена принадлежност",
ЮРИЙ,МАРКОВ,ДАСКАЛОВ,,"ГР.КАЗАНЛЪК, КАЗАНЛЪК, СТАРА ЗАГОРА",2008-12-18,"Българско национално радио","Неустановена принадлежност",
ЮРИЙ,МАРКОВ,ЧАНКОВ,,"С.КИРКОВО, КИРКОВО, КЪРДЖАЛИ",2014-11-05,"Община Кирково","Неустановена принадлежност",
ЮРИЙ,МЕТОДИЕВ,ХРАНОВ,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2015-01-14,"Община Невестино","Неустановена принадлежност",
ЮРИЙ,МЕТОДИЕВ,ХРАНОВ,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2016-02-18,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Кюстендил","Неустановена принадлежност",
ЮРИЙ,МИТКОВ,БОРИСОВ,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2007-09-04,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ЮРИЙ,МИТКОВ,БОРИСОВ,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ЮРИЙ,МИТКОВ,БОРИСОВ,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2009-12-09,"Печатни издания","Неустановена принадлежност",
ЮРИЙ,МИТРОФАНОВ,ПЛОХИХ,,"ГР.НИКОПОЛ, НИКОПОЛ, ПЛЕВЕН",2011-08-09,"Агенция Пътна инфраструктура","Неустановена принадлежност",
ЮРИЙ,МИХАЙЛОВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2015-11-05,"Община Исперих","Неустановена принадлежност",
ЮРИЙ,МИХАЙЛОВ,ГЪРБЕВ,,"С.АБЛАНИЦА, ХАДЖИДИМОВО, БЛАГОЕВГРАД",2014-06-04,"Приватизация - обособени части - София","Неустановена принадлежност",
ЮРИЙ,МИХАЙЛОВ,КОЛЧЕВ,,"ГР.ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ, ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ, ПЛЕВЕН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ЮРИЙ,МИШЕВ,ИЛИЕВ,,"ГР.КАЗАНЛЪК, КАЗАНЛЪК, СТАРА ЗАГОРА",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ЮРИЙ,НАЙДЕНОВ,ЙОРДАНОВ,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2011-01-26,"Министерство на отбраната","Неустановена принадлежност",
ЮРИЙ,НИКОЛАЕВ,КОЛЕВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2015-12-17,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Варна","Неустановена принадлежност",
ЮРИЙ,НИКОЛАЕВ,НИКОЛОВ,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ЮРИЙ,НИКОЛАЕВ,ПЕТРИНСКИ,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2009-04-15,"Държавна агенция за метрология и технически надзор","Неустановена принадлежност",
ЮРИЙ,НИКОЛАЕВ,СТЕФАНОВСКИ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-05-27,"Българска академия на науките","Неустановена принадлежност",
ЮРИЙ,ПЕТРОВ,БОЙКОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-06-04,"Приватизация - обособени части - София","Неустановена принадлежност",
ЮРИЙ,ПЕТРОВ,ДИМИТРОВ,,"С.ВЪРБА, БЕЛОГРАДЧИК, ВИДИН",2008-02-12,Министерства,"Неустановена принадлежност",
ЮРИЙ,ПЕТРОВ,КАЦАРСКИ,,"С.РАКЕВО, КРИВОДОЛ, ВРАЦА",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ЮРИЙ,ПЕТРОВ,КАЦАРСКИ,,"С.РАКЕВО, КРИВОДОЛ, ВРАЦА",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ЮРИЙ,ПЕТРОВ,КАЦАРСКИ,,"С.РАКЕВО, КРИВОДОЛ, ВРАЦА",2013-10-30,"Община Криводол","Неустановена принадлежност",
ЮРИЙ,ПЕТРОВ,КАЦАРСКИ,,"С.РАКЕВО, КРИВОДОЛ, ВРАЦА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ЮРИЙ,ПЕТРОВ,КАЦАРСКИ,,"С.РАКЕВО, КРИВОДОЛ, ВРАЦА",2016-01-14,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Враца","Неустановена принадлежност",
ЮРИЙ,ПЕТРОВ,ПРОДАНОВ,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2012-06-27,"Шуменски университет ""Константин Преславски""","Неустановена принадлежност",
ЮРИЙ,ПЕТРОВ,ТЪРКАЛАНОВ,1957-08-18,"ГР.БОЛЯРОВО, БОЛЯРОВО, ЯМБОЛ",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 153 от 27.07.2010 г. - Министерство на вътрешните работи","Със заповед № К-2736/ 21.08.1989 г. е назначен за разузнавач."
ЮРИЙ,ПЕТРОВИЧ,ИЛИН,,"РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ",2014-10-08,"Бургаски свободен университет","Неустановена принадлежност",
ЮРИЙ,ПРОДРУМОВ,ДИМОВ,,"С.ЛЕСИЧОВО, ЛЕСИЧОВО, ПАЗАРДЖИК",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност",
ЮРИЙ,РАЙЧЕВ,ВОДЕНИЧАРОВ,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
ЮРИЙ,СИМЕОНОВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
ЮРИЙ,СТЕФАНОВ,ШИВАРОВ,1949-10-14,"ГР.КОТЕЛ, КОТЕЛ, СЛИВЕН",2014-06-04,"Приватизация - обособени части - София","Решение № 2-355 от 04.06.2014 г. - Приватизация - обособени части - София","<p>Рег. дневник; картон <a href=""http://91.196.127.196/balancer.php?file=1650.pdf"">обр. 6</a>; писмо вх. № 2453/ 08.06.1990 г. с искане ""да бъде заличен от всички картотеки"" ""Ангел"".</p>"
ЮРИЙ,СТРАШИМИРОВ,КУЧЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-03-14,"Софийски университет ""Св. Климент Охридски""","Неустановена принадлежност",
ЮРИЙ,СТРАШИМИРОВ,КУЧЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-06-14,"Великотърновскиуниверситет Св. Св. Кирил и Методий","Неустановена принадлежност",
ЮРИЙ,ТОДОРОВ,ВОЕВ,,"ГР.КОЧЕРИНОВО, КОЧЕРИНОВО, КЮСТЕНДИЛ",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност",
ЮРИЙ,ЦВЕТКОВ,КОНОВ,,"ГР.ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ",2010-09-29,"Регионални печатни издания","Неустановена принадлежност",
ЮРИЙ,ЦЕКОВ,НЕНОВ,,"ГР.ОРЯХОВО, ОРЯХОВО, ВРАЦА",2013-12-11,"Община Мизия","Неустановена принадлежност",
ЮРИЙ,ЮРИЕВ,АЛКАЛАЙ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-01-21,"Български олимпийски комитет","Неустановена принадлежност",
ЮРИЯ,БОРИСОВА,СИМОВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2015-09-14,"Община Лъки","Неустановена принадлежност",
ЮРКИЕ,ИСМАИЛ,ВЕЛИИМАМ,,"С.БЕНКОВСКИ, ДОБРИЧКА, ДОБРИЧ",2014-02-19,"Община Добричка","Неустановена принадлежност",
ЮРКИЕ,МЕХМЕД,ХАТИБ,,"С.ВРАНСКО, КРУМОВГРАД, КЪРДЖАЛИ",2014-11-13,"Община Крумовград","Неустановена принадлежност",
ЮРКИША,МЕХМЕДОВА,АНАНОВА,,"ГР.РАКИТОВО, РАКИТОВО, ПАЗАРДЖИК",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ЮРКИША,МЕХМЕДОВА,АНАНОВА,,"ГР.РАКИТОВО, РАКИТОВО, ПАЗАРДЖИК",2015-05-19,"Община Ракитово","Неустановена принадлежност",
ЮРКИЯ,ЕМИН,НЕДЖИБ,,"С.ОРЛЯК, ТЕРВЕЛ, ДОБРИЧ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ЮРКИЯ,ИСМАИЛ,МЮМЮН,,"С.РУДНИК, ДОЛНИ ЧИФЛИК, ВАРНА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ЮРКИЯ,ОСМАНОВА,ЮСЕИНОВА,,"С.ЕСЕНИЦА, ВЪЛЧИ ДОЛ, ВАРНА",2013-05-15,"Община Вълчи дол","Неустановена принадлежност",
ЮРКИЯ,ОСМАНОВА,ЮСЕИНОВА,,"С.ЕСЕНИЦА, ВЪЛЧИ ДОЛ, ВАРНА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ЮРКЮШ,КАРАНИЕВА,ИЛЯЗОВА,,"С.ОБОРИЩЕ, ВЪЛЧИ ДОЛ, ВАРНА",2013-05-15,"Община Вълчи дол","Неустановена принадлежност",
ЮСЕИН,АДЕМ,ПАШАЛЛЪ,1942-05-01,"С.СЕДЕФЧЕ, МОМЧИЛГРАД, КЪРДЖАЛИ",2014-10-22,"Община Момчилград","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1"
ЮСЕИН,АДЕМОВ,ЗЕКЕРИЕВ,,"С.БРЕСТОВЕНЕ, ЗАВЕТ, РАЗГРАД",2015-11-05,"Община Завет","Неустановена принадлежност",
ЮСЕИН,АЛИ,АЛИ,1939-11-10,"С.ПТИЧАР, МОМЧИЛГРАД, КЪРДЖАЛИ",2014-10-22,"Община Момчилград","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 2"
ЮСЕИН,АЛИ,ЮСЕИН,,"С.АБЛАНИЦА, ХАДЖИДИМОВО, БЛАГОЕВГРАД",2011-05-27,"Община Хаджидимово","Неустановена принадлежност",
ЮСЕИН,АЛИ,ЮСУФ,,"С.САДОВИЦА, МОМЧИЛГРАД, КЪРДЖАЛИ",2014-10-22,"Община Момчилград","Неустановена принадлежност",
ЮСЕИН,АЛИЛОВ,ЕФЕНДЬОВ,,"С.КОЧАН, САТОВЧА, БЛАГОЕВГРАД",2011-05-12,"Община Сатовча","Неустановена принадлежност",
ЮСЕИН,АЛИОСМАН,ОСМАН,1948-04-28,"С.МЕТЛИКА, КРУМОВГРАД, КЪРДЖАЛИ",2014-11-13,"Община Крумовград","Решение № 2-426 от 13.11.2014 г. - община Крумовград","<p>Рег. дневник; картони &ndash; <a href=""http://91.196.127.196/balancer.php?file=2492.pdf"">обр. 4 &ndash; 9 бр</a>. и <a href=""http://91.196.127.196/balancer.php?file=2493.pdf"">обр. 6</a>; протокол № 209/ 01.02.1990 г. за унищожаване материалите на СС ""Бреза""; писмо вх. № 760/ 01.10.1993 г. за унищожаване делата на СС ""Бреза"".</p>"
ЮСЕИН,АПТУЛА,ДЖЕМИЛ,,"ГР.КАБЛЕШКОВО, ПОМОРИЕ, БУРГАС",2007-09-04,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ЮСЕИН,АПТУЛА,ДЖЕМИЛ,,"ГР.КАБЛЕШКОВО, ПОМОРИЕ, БУРГАС",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ЮСЕИН,АПТУЛА,ДЖЕМИЛ,,"ГР.КАБЛЕШКОВО, ПОМОРИЕ, БУРГАС",2010-09-20,"Държавен фонд Земеделие","Неустановена принадлежност",
ЮСЕИН,АПТУЛА,ДЖЕМИЛ,,"ГР.КАБЛЕШКОВО, ПОМОРИЕ, БУРГАС",2013-02-20,"Община Поморие","Неустановена принадлежност",
ЮСЕИН,АСАНОВ,СПАХИЕВ,,"С.ВЪЛКОСЕЛ, САТОВЧА, БЛАГОЕВГРАД",2011-05-12,"Община Сатовча","Неустановена принадлежност",
ЮСЕИН,АСАНОВ,ХАДЖИЙСКИ,1947-12-18,"С.ТРИГРАД, ДЕВИН, СМОЛЯН",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Решение № 134 от 26.05.2010 г. - Национална агенция за приходите","Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; лично дело IА-1371; протокол рег. № С-33/ 14.05.1991 г. за унищожаване на работно дело IР-1006 (См)."
ЮСЕИН,АТЕМОВ,ИМАМОВ,,"С.ЛЪЖНИЦА, ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, БЛАГОЕВГРАД",2011-06-23,"Община Гоце Делчев","Неустановена принадлежност",
ЮСЕИН,АХМЕД,АЛИ,1946-03-12,"С.ШИПОК, КИРКОВО, КЪРДЖАЛИ",2014-10-22,"Община Джебел","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1"
ЮСЕИН,АХМЕД,АХМЕД,1956-05-01,"С.ЧЕРНООЧЕНЕ, ЧЕРНООЧЕНЕ, КЪРДЖАЛИ",2014-03-19,"Община Черноочене","Решение № 2-329 от 19.03.2014 г. - община Черноочене","<p>Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество &ndash; обещание, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-2062 (Кж) МФ; рег. дневник; картони &ndash; <a href=""http://91.196.127.196/balancer.php?file=1410.pdf"">обр. 4 &ndash; 6 бр</a>. и <a href=""http://91.196.127.196/balancer.php?file=1411.pdf"">обр. 6</a>; протокол рег. № КА 12/ 20.03.1990 г. с предложение за унищожаване лично дело IА-2062 (Кж) (налично); протокол рег. № КА 15/ 26.03.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело IР- 1767 (Кж).</p>"
ЮСЕИН,АХМЕД,ВЕЛИ,,"С.ВРЕЛО, МОМЧИЛГРАД, КЪРДЖАЛИ",2014-10-22,"Община Момчилград","Неустановена принадлежност",
ЮСЕИН,АХМЕД,КОДЖААЛИ,,"С.ЛЕЩАРКА, КРУМОВГРАД, КЪРДЖАЛИ",2014-11-13,"Община Крумовград","Неустановена принадлежност",
ЮСЕИН,АХМЕД,КОДЖААЛИ,,"С.ЛЕЩАРКА, КРУМОВГРАД, КЪРДЖАЛИ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ЮСЕИН,АХМЕД,МЕХМЕД,,"С.ПРАВЕНЦИ, НОВИ ПАЗАР, ШУМЕН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ЮСЕИН,АХМЕД,МОЛЛАМУСТАФА,,"С.МЕТЛИКА, КРУМОВГРАД, КЪРДЖАЛИ",2014-11-13,"Община Крумовград","Неустановена принадлежност",
ЮСЕИН,АХМЕД,СУБАШЪ,,"С.ТОКАЧКА, КРУМОВГРАД, КЪРДЖАЛИ",2014-11-13,"Община Крумовград","Неустановена принадлежност",
ЮСЕИН,АХМЕД,ХАДЖИОЛИ,,"С.БРЕЗНИЦА, ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, БЛАГОЕВГРАД",2011-06-23,"Община Гоце Делчев","Неустановена принадлежност",
ЮСЕИН,АХМЕД,ШАКИР,,"С.ГЕНЕРАЛ ГЕШЕВО, ДЖЕБЕЛ, КЪРДЖАЛИ",2014-10-22,"Община Джебел","Неустановена принадлежност",
ЮСЕИН,АХМЕД,ШАКИР,,"С.ГЕНЕРАЛ ГЕШЕВО, ДЖЕБЕЛ, КЪРДЖАЛИ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ЮСЕИН,АХМЕДОВ,ЕФЕНДИЕВ,,"С.ТИХОМИР, КИРКОВО, КЪРДЖАЛИ",2008-09-16,"Държавна агенция по горите","Неустановена принадлежност",
ЮСЕИН,АХМЕДОВ,ЕФЕНДИЕВ,,"С.ТИХОМИР, КИРКОВО, КЪРДЖАЛИ",2016-01-25,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Кърджали","Неустановена принадлежност",
ЮСЕИН,АХМЕДОВ,КРАЧОВ,,"ГР.ВЕЛИНГРАД, ВЕЛИНГРАД, ПАЗАРДЖИК",2015-05-19,"Община Ракитово","Неустановена принадлежност",
ЮСЕИН,АХМЕДОВ,КУЮМДЖИЕВ,1936-11-12,"С.ТИХОМИР, КИРКОВО, КЪРДЖАЛИ",2014-11-05,"Община Кирково","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1"
ЮСЕИН,ЕМИН,МУСТАФА,,"С.ГРУЕВО, МОМЧИЛГРАД, КЪРДЖАЛИ",2015-05-27,"Приватизирани предприятия - Кърджали","Неустановена принадлежност",
ЮСЕИН,ЕМИН,ХАСАН,,"С.ВРЕЛО, МОМЧИЛГРАД, КЪРДЖАЛИ",2014-10-22,"Община Момчилград","Неустановена принадлежност",
ЮСЕИН,ЗАИД,ДУРМУШ,1946-11-25,"С.ДОБОРСКО, КРУМОВГРАД, КЪРДЖАЛИ",2014-11-13,"Община Крумовград","Решение № 2-426 от 13.11.2014 г. - община Крумовград","<p>Рег. дневник; картони &ndash; <a href=""http://91.196.127.196/balancer.php?file=2494.pdf"">обр. 4 &ndash; 7 бр</a>.; протокол рег. № КА 498/ 13.04.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело IР-507 (Хс); протокол рег. № КА 552/ 27.05.1990 г. за унищожаване лично дело IА-1348 (Хс).; Привлечен със заповед № 159/ 18.10.1984 г. и се води на отчет от ст. лейт. Тодор Кирев Кирев</p>"
ЮСЕИН,ЗЕКЕРИЕ,ОСМАН,1956-05-06,"С.БЛЕНИКА, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2014-02-12,"Община Генерал Тошево","Решение № 2-309 от 12.02.2014 г. - община Генерал Тошево","<p>Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-334 (Тх) МФ; рег. дневник; картони &ndash; <a href=""http://91.196.127.196/balancer.php?file=1267.pdf"">обр. 4 - 5 бр</a>.</p>"
ЮСЕИН,ИБРАИМОВ,ГЪРБЕВ,,"С.АБЛАНИЦА, ХАДЖИДИМОВО, БЛАГОЕВГРАД",2011-05-27,"Община Хаджидимово","Неустановена принадлежност",
ЮСЕИН,ИБРАИМОВ,ГЪРБЕВ,,"С.АБЛАНИЦА, ХАДЖИДИМОВО, БЛАГОЕВГРАД",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ЮСЕИН,ИБРЯМ,ЧЕРКЕЗ,,"С.РОГОШ, МАРИЦА, ПЛОВДИВ",2015-09-30,"Община Марица","Неустановена принадлежност",
ЮСЕИН,ИБРЯМОВ,БЕЙТУЛОВ,1956-07-04,"ГР.ДВЕ МОГИЛИ, ДВЕ МОГИЛИ, РУСЕ",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Решение № 283 от 16.11.2011 г. - Министерството на земеделието и храните","Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание; собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; лично дело IА-37481; работно дело IР-18124."
ЮСЕИН,ИСМАИЛОВ,УСОВ,,"С.БЕЖАНОВО, ЛУКОВИТ, ЛОВЕЧ",2015-02-04,"Община Луковит","Неустановена принадлежност",
ЮСЕИН,КАДРИ,ТУТАЛЪ,,"С.ФИЛИПОВО, БАНСКО, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност",
ЮСЕИН,КАДРИ,ТУТАЛЪ,,"С.ФИЛИПОВО, БАНСКО, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност",
ЮСЕИН,КЯЗИМ,МЕХМЕД,,"ГР.ДЖЕБЕЛ, ДЖЕБЕЛ, КЪРДЖАЛИ",2014-10-22,"Община Джебел","Неустановена принадлежност",
ЮСЕИН,МАКСУТ,ЯЗАДЖИ,,"С.ФИЛИПОВО, БАНСКО, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност",
ЮСЕИН,МАХМУД,ШЕХОВ,,"С.ВЪЛКОСЕЛ, САТОВЧА, БЛАГОЕВГРАД",2012-12-12,"Община Айтос","Неустановена принадлежност",
ЮСЕИН,МЕХМЕД,МАХМУД,,"С.ГУЛИЯ, КРУМОВГРАД, КЪРДЖАЛИ",2014-11-13,"Община Крумовград","Неустановена принадлежност",
ЮСЕИН,МЕХМЕД,МАХМУД,,"С.ГУЛИЯ, КРУМОВГРАД, КЪРДЖАЛИ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ЮСЕИН,МЕХМЕД,МЕХМЕД,,"ГР.КАБЛЕШКОВО, ПОМОРИЕ, БУРГАС",2013-02-20,"Община Поморие","Неустановена принадлежност",
ЮСЕИН,МЕХМЕД,МЕХМЕД,,"ГР.КАБЛЕШКОВО, ПОМОРИЕ, БУРГАС",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ЮСЕИН,МЕХМЕД,МЕХМЕД,,"ГР.КАБЛЕШКОВО, ПОМОРИЕ, БУРГАС",2014-06-25,"Областни управители","Неустановена принадлежност",
ЮСЕИН,МЕХМЕД,МЕХМЕД,,"ГР.КАБЛЕШКОВО, ПОМОРИЕ, БУРГАС",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност",
ЮСЕИН,МЕХМЕД,МЕХМЕД,,"ГР.КАБЛЕШКОВО, ПОМОРИЕ, БУРГАС",2015-12-01,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Неустановена принадлежност",
ЮСЕИН,МЕХМЕД,МЕХМЕД,,"ГР.КАБЛЕШКОВО, ПОМОРИЕ, БУРГАС",2016-02-09,"Областни управи","Неустановена принадлежност",
ЮСЕИН,МЕХМЕД,МЕХМЕД,,"С.КРИН, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2014-11-26,"Община Кърджали","Неустановена принадлежност",
ЮСЕИН,МЕХМЕД,РАИМ,,"С.КОНЕВО, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2014-11-26,"Община Кърджали","Неустановена принадлежност",
ЮСЕИН,МЕХМЕД,ХАЛИЛ,,"С.ШОПЦИ, КИРКОВО, КЪРДЖАЛИ",2016-01-25,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Кърджали","Неустановена принадлежност",
ЮСЕИН,МЕХМЕД,ЮСЕИН,,"С.САМОВИЛА, КРУМОВГРАД, КЪРДЖАЛИ",2014-11-13,"Община Крумовград","Неустановена принадлежност",
ЮСЕИН,МЕХМЕДАЛИ,ХАСАН,,"С.ДРЯНОВА ГЛАВА, КИРКОВО, КЪРДЖАЛИ",2014-11-05,"Община Кирково","Неустановена принадлежност",
ЮСЕИН,МУСТАФА,АЛИ,,"С.РОЖДЕН, РУЕН, БУРГАС",2013-03-06,"Община Руен","Неустановена принадлежност",
ЮСЕИН,МУСТАФА,ХАТИП,,"С.ГОЛЯМА ЧИНКА, КРУМОВГРАД, КЪРДЖАЛИ",2014-11-13,"Община Крумовград","Неустановена принадлежност",
ЮСЕИН,МЮМЮН,АХМЕД,,"С.ЧОРБАДЖИЙСКО, КИРКОВО, КЪРДЖАЛИ",2014-11-05,"Община Кирково","Неустановена принадлежност",
ЮСЕИН,МЮМЮН,АХМЕД,,"С.ЧОРБАДЖИЙСКО, КИРКОВО, КЪРДЖАЛИ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ЮСЕИН,МЮМЮН,АХМЕД,,"С.ЧОРБАДЖИЙСКО, КИРКОВО, КЪРДЖАЛИ",2016-01-25,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Кърджали","Неустановена принадлежност",
ЮСЕИН,МЮМЮН,МЮМЮН,,"С.БЕЛИ ВИР, ЧЕРНООЧЕНЕ, КЪРДЖАЛИ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ЮСЕИН,МЮМЮН,МЮМЮН,,"ГР.ДЖЕБЕЛ, ДЖЕБЕЛ, КЪРДЖАЛИ",2014-10-22,"Община Джебел","Неустановена принадлежност",
ЮСЕИН,МЮМЮН,МЮМЮН,,"ГР.ДЖЕБЕЛ, ДЖЕБЕЛ, КЪРДЖАЛИ",2016-01-25,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Кърджали","Неустановена принадлежност",
ЮСЕИН,НЕВЗАТОВ,ТЪРМАЗОВ,1954-08-22,"ГР.КРИЧИМ, КРИЧИМ, ПЛОВДИВ",2015-09-14,"Община Кричим","Решение № 2-551 от 14.09.2015 г. - община Кричим","<p>Рег. бланка, съдържаща се в лично дело IА-459 (Пд); рег. дневник; картони &ndash; <a href=""http://91.196.127.196/balancer.php?file=3341.pdf"">обр. 4 &ndash; 9 бр</a>. и <a href=""http://91.196.127.196/balancer.php?file=3342.pdf"">обр. 6.</a></p>"
ЮСЕИН,НУРИ,МУСТАФА,,"С.МИШЕВСКО, ДЖЕБЕЛ, КЪРДЖАЛИ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ЮСЕИН,НУРИ,ШАБАН,,"С.ГАБРОВО, ЧЕРНООЧЕНЕ, КЪРДЖАЛИ",2014-03-19,"Община Черноочене","Неустановена принадлежност",
ЮСЕИН,НУРИ,ШАБАН,,"С.ГАБРОВО, ЧЕРНООЧЕНЕ, КЪРДЖАЛИ",2016-01-25,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Кърджали","Неустановена принадлежност",
ЮСЕИН,ОСМАН,ЮСЕИН,,"С.ЧЕРНА МОГИЛА, АЙТОС, БУРГАС",2013-03-06,"Община Руен","Неустановена принадлежност",
ЮСЕИН,ОСМАН,ЮСЕИН,,"С.ЧЕРНА МОГИЛА, АЙТОС, БУРГАС",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ЮСЕИН,РАМАДАН,ЮСЕИН,,"С.ОХЛЮВЕЦ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2015-05-27,"Приватизирани предприятия - Кърджали","Неустановена принадлежност",
ЮСЕИН,РИЗА,ТАСИМ,1946-03-24,"С.КОНЕВО, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2014-11-26,"Община Кърджали","Решение № 2-430 от 26.11.2014 г. - община Кърджали","<p>Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество &ndash; обещание, собственоръчно написани агентурни сведения, документи за получено възнаграждение, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в дело Ф1, а.е. 7788 &ndash; 2 тома; рег. дневник; картони &ndash; <a href=""http://91.196.127.196/balancer.php?file=2434.pdf"">обр. 1 &ndash; 2 бр</a>. и <a href=""http://91.196.127.196/balancer.php?file=2435.pdf"">обр. 3</a>.</p>"
ЮСЕИН,РЮСТЕМ,ФИЛИНТА,,"С.ГОРНО НОВО СЕЛО, БРАТЯ ДАСКАЛОВИ, СТАРА ЗАГОРА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ЮСЕИН,САБРИ,МЕХМЕД,,"С.РОЖДЕН, РУЕН, БУРГАС",2013-03-06,"Община Руен","Неустановена принадлежност",
ЮСЕИН,САБРИЕВ,СЕЙДЕВ,,"ГР.ВЕЛИНГРАД, ВЕЛИНГРАД, ПАЗАРДЖИК",2015-05-19,"Община Ракитово","Неустановена принадлежност",
ЮСЕИН,САДУЛА,ХАСАН,,"С.МАНЧЕВО, МОМЧИЛГРАД, КЪРДЖАЛИ",2015-05-27,"Приватизирани предприятия - Кърджали","Неустановена принадлежност",
ЮСЕИН,САИДОВ,ШИКИРОВ,,"С.ЛЪЖНИЦА, ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, БЛАГОЕВГРАД",2011-06-23,"Община Гоце Делчев","Неустановена принадлежност",
ЮСЕИН,ФАХРИ,СОЛАК,,"С.ТОКАЧКА, КРУМОВГРАД, КЪРДЖАЛИ",2014-11-13,"Община Крумовград","Неустановена принадлежност",
ЮСЕИН,ХАБИБ,ХАБИБ,,"С.ПАЗАРЦИ, МОМЧИЛГРАД, КЪРДЖАЛИ",2014-10-22,"Община Момчилград","Неустановена принадлежност",
ЮСЕИН,ХАЛИЛ,МЕХМЕД,,"С.БИСЕРЦИ, КУБРАТ, РАЗГРАД",2015-11-17,"Община Разград","Неустановена принадлежност",
ЮСЕИН,ХАЛИЛ,ХАЛИЛ,,"С.ПТИЧАР, МОМЧИЛГРАД, КЪРДЖАЛИ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ЮСЕИН,ХАЛИЛ,ЮСЕИН,,"С.ДЕТЕЛИНА, ДОЛНИ ЧИФЛИК, ВАРНА",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ЮСЕИН,ХАСАН,АЛИ,1954-11-27,"С.КИТНА, КИРКОВО, КЪРДЖАЛИ",2014-11-05,"Община Кирково","Решение № 2-422 от 05.11.2014 г. - община Кирково","<p>Картони - <a href=""http://91.196.127.196/balancer.php?file=2347.pdf"">обр. 4 &ndash; 5 бр</a>. и <a href=""http://91.196.127.196/balancer.php?file=2348.pdf"">обр. 6</a>; рег. дневник; уведомително писмо вх. № 760/93 г. за унищожени документи; протокол рег. № С 89/ 29.01.1990 г. за унищожаване материалите на с.с. ""Георгиев""</p>"
ЮСЕИН,ХАСАН,ИСМАИЛ,,"С.ЩЕРНА, ДЖЕБЕЛ, КЪРДЖАЛИ",2014-10-22,"Община Джебел","Неустановена принадлежност",
ЮСЕИН,ХАСАН,РЕДЖЕБ,,"С.СИНИ РИД, РУЕН, БУРГАС",2013-02-20,"Община Поморие","Неустановена принадлежност",
ЮСЕИН,ХАСАН,ЮМЕР,,"С.ЧОРБАДЖИЙСКО, КИРКОВО, КЪРДЖАЛИ",2014-03-19,"Община Черноочене","Неустановена принадлежност",
ЮСЕИН,ХАСАН,ЮСУФ,1954-09-19,"С.КОНЧЕ, МОМЧИЛГРАД, КЪРДЖАЛИ",2014-10-22,"Община Момчилград","Решение № 2-417 от 22.10.2014 г. - община Момчилград","<p>Рег. дневник; картони &ndash; <a href=""http://91.196.127.196/balancer.php?file=2223.pdf"">обр. 4 &ndash; 10 бр</a>. и <a href=""http://91.196.127.196/balancer.php?file=2224.pdf"">обр. 6</a>; писмо вх. № 760/ 01.10.1993 г. за унищожаване делата на ""Орел"".</p>"
ЮСЕИН,ХАСАНОВ,ЕМИНОВ,,"С.ДЯДОВЦИ, АРДИНО, КЪРДЖАЛИ",2014-10-29,"Община Ардино","Неустановена принадлежност",
ЮСЕИН,ШАБАН,ТЕФИК,,"С.КАНЯК, ЧЕРНООЧЕНЕ, КЪРДЖАЛИ",2014-03-19,"Община Черноочене","Неустановена принадлежност",
ЮСЕИН,ЮЗЕИР,ЧОЛАК,,"ГР.КРУМОВГРАД, КРУМОВГРАД, КЪРДЖАЛИ",2014-11-13,"Община Крумовград","Неустановена принадлежност",
ЮСЕИН,ЮСЕИН,АЛИ,,"С.ВЕЛИКДЕНЧЕ, ДЖЕБЕЛ, КЪРДЖАЛИ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ЮСЕИН,ЮСЕИН,ЕТИМ,,"С.ЧЕРНА МОГИЛА, АЙТОС, БУРГАС",2012-12-12,"Община Айтос","Неустановена принадлежност",
ЮСЕИН,ЮСЕИН,ЮСЕИН,1970-11-02,"ГР.АЙТОС, АЙТОС, БУРГАС",2012-12-12,"Община Айтос","Решение № 2-120 от 12.12.2012 г. - община Айтос","Картони - обр. 4 – 4 бр.; рег. дневник; рег. бланка; лично дело І А – 1089 /Бс, обл./"
ЮСЕИН,ЮСЕИН,ЮСЕИН,1970-11-02,"ГР.АЙТОС, АЙТОС, БУРГАС",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Решение № 2-566 от 16.10.2015 г. - Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","<p>Картони - <a href=""http://91.196.127.196/balancer.php?file=3452.pdf"">обр. 4 &ndash; 4 бр</a>.; рег. дневник; рег. бланка; лично дело І А &ndash; 1089 /Бс, обл./; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1880/ 22.10.2007 г.</p>"
ЮСЕИН,ЮСЕИНОВ,ИСМАИЛОВ,,"С.ГОРНО ПРАХОВО, АРДИНО, КЪРДЖАЛИ",2014-10-29,"Община Ардино","Неустановена принадлежност",
ЮСЕИН,ЮСУФ,АХМЕД,,"С.СНЕГОТИН, КРУМОВГРАД, КЪРДЖАЛИ",2015-09-09,"Приватизирани предприятия - Хасково","Неустановена принадлежност",
ЮСЕИН,ЮСУФ,МЕХМЕД,,"С.ФОТИНОВО, КИРКОВО, КЪРДЖАЛИ",2014-11-05,"Община Кирково","Неустановена принадлежност",
ЮСЕИН,ЮСУФ,МЕХМЕД,,"С.ФОТИНОВО, КИРКОВО, КЪРДЖАЛИ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ЮСЕИН,ЮСУФОВ,ЮСЕИНОВ,1958-10-24,"С.РЯХОВЦИТЕ, СЕВЛИЕВО, ГАБРОВО",2014-02-05,"Община Севлиево","Решение № 2-305 от 05.02.2014 г. - община Севлиево","<p>Собственоръчно написани агентурни сведения; рег. дневник-2 бр.; картони &ndash; обр. 1 &ndash; 2 бр., <a href=""http://91.196.127.196/balancer.php?file=1230.pdf"">обр. 4 &ndash; 3 бр</a>.; работно дело IР-9818; писмо рег. № 30/1// 05.02.1990 г. за изпращане предложение за заличаване от оперативния отчет на ""Малчев""; предложение рег. № 24/ 05.02.1990 г. за заличаване от отчета на ПГУ дело рег. № 13603/ 80 г.</p>"
ЮСЕИН,ЯШАР,РУСКОВ,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2015-04-28,"Община Пазарджик","Неустановена принадлежност",
ЮСЕИНАЛИ,МЕХМЕД,ТОПАЛ,,"С.МРЕЖИЧКО, РУЕН, БУРГАС",2013-03-06,"Община Руен","Неустановена принадлежност",
ЮСКЯР,БЕКИР,МУСТАФА,,"С.СИЛЕН, СТАМБОЛОВО, ХАСКОВО",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ЮСМЕН,ОСМАН,ЮМЕР,,"С.РУЕН, РУЕН, БУРГАС",2013-03-06,"Община Руен","Неустановена принадлежност",
ЮСМЕН,ЮСМЕН,АЛИ,1968-07-08,"С.ГРАДСКО, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Решение № 2-566 от 16.10.2015 г. - Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","<p>Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; картони - <a href=""http://91.196.127.196/balancer.php?file=3677.pdf"">обр. 4 &ndash; 3 бр</a>. и <a href=""http://91.196.127.196/balancer.php?file=3678.pdf"">обр. 6</a>; рег. дневник; рег. бланка; лично дело І А -1298 /Сл/; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1880/ 22.10.2007 г.</p>"
ЮСМЯН,ЮСЕИН,АЛИ,,"С.ВОЙВОДА, НОВИ ПАЗАР, ШУМЕН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ЮСНИЕ,АСЛАНОВА,АЛИЛОВА,,"ГР.ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност",
ЮСНИЕ,АСЛАНОВА,АЛИЛОВА,,"ГР.ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност",
ЮСНЮ,ОСМАНОВ,МУСОВ,,"С.РУДНИК, ДОЛНИ ЧИФЛИК, ВАРНА",2013-03-20,"Община Аврен","Неустановена принадлежност",
ЮСНЮ,ЮСЕИН,АЙВАЗ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2013-02-20,"Община Поморие","Неустановена принадлежност",
ЮСТНИЕ,МАХМУДОВА,ХАСАНОВА,,"ГР.ЛОЗНИЦА, ЛОЗНИЦА, РАЗГРАД",2015-08-11,"Приватизирани предприятия - Търговище","Неустановена принадлежност",
ЮСУФ,АЛИ,МУСТАФА,,"С.УСТРЕН, ДЖЕБЕЛ, КЪРДЖАЛИ",2013-12-04,"Мюсюлманско изповедание","Неустановена принадлежност",
ЮСУФ,АЛИОСМАН,ЮСЕИН,1966-02-20,"С.КРЕМЕНЕЦ, МОМЧИЛГРАД, КЪРДЖАЛИ",2014-10-29,"Община Ардино","Решение № 2-419 от 29.10.2014 г. - община Ардино","<p>Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-43 (Пд); рег. дневник; картони &ndash; <a href=""http://91.196.127.196/balancer.php?file=2278.pdf"">обр. 4 &ndash; 5 бр</a>. и <a href=""http://91.196.127.196/balancer.php?file=2279.pdf"">обр. 6</a>.</p>"
ЮСУФ,АХМЕД,БЕКИР,,"С.МИЛАДИНОВО, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2014-11-26,"Община Кърджали","Неустановена принадлежност",
ЮСУФ,АХМЕД,МЕХМЕД,,"С.КАМЕНЯК, РУЕН, БУРГАС",2013-03-06,"Община Руен","Неустановена принадлежност",
ЮСУФ,АХМЕД,МЕХМЕД,,"С.КАМЕНЯК, РУЕН, БУРГАС",2015-12-01,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Неустановена принадлежност",
ЮСУФ,АХМЕД,ЮСУФ,,"С.БОЙНО, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2014-11-26,"Община Кърджали","Неустановена принадлежност",
ЮСУФ,БАЙРАМОВ,МЕДЖИТОВ,,"С.ТУХОВИЩА, САТОВЧА, БЛАГОЕВГРАД",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност",
ЮСУФ,ДЖЕЛИЛОВ,АЛИЕВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ЮСУФ,ДЖЕЛИЛОВ,АЛИЕВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност",
ЮСУФ,ИБРАХИМОВ,ЧАУШЕВ,,"С.ТУХОВИЩА, САТОВЧА, БЛАГОЕВГРАД",2011-05-12,"Община Сатовча","Неустановена принадлежност",
ЮСУФ,ИБРАХИМОВ,ЧАУШЕВ,,"С.ТУХОВИЩА, САТОВЧА, БЛАГОЕВГРАД",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност",
ЮСУФ,ИБРАХИМОВ,ЮМЕРОВ,,"С.ТУХОВИЩА, САТОВЧА, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност",
ЮСУФ,ИБРЯМ,ЮСУФ,1940-05-06,"С.СЕДЕФЧЕ, МОМЧИЛГРАД, КЪРДЖАЛИ",2014-10-22,"Община Момчилград","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 2"
ЮСУФ,ИСМАИЛ,ГОРЕЛСКИ,,"С.ЗЛАТАРИЦА, БЕЛИЦА, БЛАГОЕВГРАД",2011-07-06,"Община Белица","Неустановена принадлежност",
ЮСУФ,ИСМАИЛ,ГОРЕЛСКИ,,"С.ЗЛАТАРИЦА, БЕЛИЦА, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност",
ЮСУФ,МЕХМЕД,АБДИ,,"ГР.ЯКОРУДА, ЯКОРУДА, БЛАГОЕВГРАД",2008-09-16,"Държавна агенция по горите","Неустановена принадлежност",
ЮСУФ,МЕХМЕД,МОЛЛАХАСАН,1949-05-17,"С.САМОВИЛА, КРУМОВГРАД, КЪРДЖАЛИ",2014-11-13,"Община Крумовград","Решение № 2-426 от 13.11.2014 г. - община Крумовград","<p>Картони - <a href=""http://91.196.127.196/balancer.php?file=2495.pdf"">обр. 4 &ndash; 9 бр</a>. и <a href=""http://91.196.127.196/balancer.php?file=2496.pdf"">обр. 6</a>; рег. дневник; протокол № 209/ 01.02.1990 г. за унищожаване материалите на СС ""Боровски""</p>"
ЮСУФ,МЕХМЕД,МОЛЛАХАСАН,1949-05-17,"С.САМОВИЛА, КРУМОВГРАД, КЪРДЖАЛИ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Решение № 2-566 от 16.10.2015 г. - Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Картони - обр. 4 – 9 бр. и обр. 6; рег. дневник; протокол № 209/ 01.02.1990 г. за унищожаване материалите на СС ""Боровски""; доклад на МВР рег. №  RB202009-001-05/01-08-І-1880/ 22.10.2007 г."
ЮСУФ,МУСТАФА,БУНЦЕВ,,"С.КОНАРСКО, ЯКОРУДА, БЛАГОЕВГРАД",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ЮСУФ,НАИМОВ,МЕХМЕДОВ,1933-09-04,"С.НЕБЕСКА, ЧЕРНООЧЕНЕ, КЪРДЖАЛИ",2014-03-19,"Община Черноочене","Решение № 2-329 от 19.03.2014 г. - община Черноочене","<p>Рег. дневник; картони &ndash; <a href=""http://91.196.127.196/balancer.php?file=1412.pdf"">обр. 4 &ndash; 9 бр</a>. и <a href=""http://91.196.127.196/balancer.php?file=1413.pdf"">обр. 6</a>; протокол рег. № КА 11/ 20.03.1990 г. с предложение за унищожаване материалите на ""Бор"".</p>"
ЮСУФ,РУШАН,ЕФРАИМ,,"ГР.НОВИ ПАЗАР, НОВИ ПАЗАР, ШУМЕН",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ЮСУФ,РУШАН,ЕФРАИМ,,"ГР.НОВИ ПАЗАР, НОВИ ПАЗАР, ШУМЕН",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност",
ЮСУФ,РУШАН,ЕФРАИМ,,"ГР.НОВИ ПАЗАР, НОВИ ПАЗАР, ШУМЕН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ЮСУФ,САЛИХ,ЮСУФ,,"ГР.БЕЛИЦА, БЕЛИЦА, БЛАГОЕВГРАД",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ЮСУФ,САЛИХ,ЮСУФ,,"ГР.БЕЛИЦА, БЕЛИЦА, БЛАГОЕВГРАД",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност",
ЮСУФ,ХАМЗА,МЮМЮН,,"ГР.КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2013-01-09,"Община Карнобат","Неустановена принадлежност",
ЮСУФ,ХАСАН,ДЖУДЖО,,"С.САТОВЧА, САТОВЧА, БЛАГОЕВГРАД",2011-05-12,"Община Сатовча","Неустановена принадлежност",
ЮСУФ,ХАСАН,ИЛАНСКИ,,"ГР.ЯКОРУДА, ЯКОРУДА, БЛАГОЕВГРАД",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ЮСУФ,ХАСАН,ХАСАН,,"С.БЕНКОВСКИ, КИРКОВО, КЪРДЖАЛИ",2014-11-05,"Община Кирково","Неустановена принадлежност",
ЮСУФ,ЮСЕИН,ХАСАН,1956-03-06,"С.ВЕСЛЕЦ, КИРКОВО, КЪРДЖАЛИ",2014-11-05,"Община Кирково","Решение № 2-422 от 05.11.2014 г. - община Кирково","<p>Рег. дневник; картони &ndash; <a href=""http://91.196.127.196/balancer.php?file=2349.pdf"">обр. 4 &ndash; 5 бр</a>. и <a href=""http://91.196.127.196/balancer.php?file=2350.pdf"">обр. 6</a>; писмо вх. № 760/ 01.10.1993 г. за унищожаване делата на СС ""Василев""; протокол рег. № С 89/ 29.01.1990 г. за унищожаване материалите на с.с. ""Василев"".</p>"
ЮСУФ,ЮСЕИНОВ,ЕМУРЛОВ,,"С.ПРИЛЕПЦИ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2014-11-26,"Община Кърджали","Неустановена принадлежност",
ЮСУФ,ЮСЕИНОВ,ЕМУРЛОВ,,"С.ПРИЛЕПЦИ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ЮСУФ,ЮСУФ,САЛИФ,,"С.СВОБОДИНОВО, ЧЕРНООЧЕНЕ, КЪРДЖАЛИ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",