Първите имена започващи с В

Списък с проверените лица

URL адрес: http://comdos.bg/export.csv

Списък с проверени лица за принадлежност към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия.

Публикуваните данни са съобразени със Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия и със Закона за защита на личните данни. Те са подредени по -Име,Презиме,Фамилия,"Дата на раждане","Място на раждане","Дата на проверката",Институция,"Установена принадлежност/Неустановена принадлежност","Налични документи" Болдвани са имената на онези проверени лица, да които има документи за принадлежнжост.

ВАВИЛЯНА,ГЕНОВА,ИВАНОВА,,"С.ДОЛНИ ЛУКОВИТ, ИСКЪР, ПЛЕВЕН",2015-07-07,"Община Искър","Неустановена принадлежност",

ВАДЕТ,РЕДЖЕБ,МЕСТАН,,"С.КАРАМАНЦИ, МИНЕРАЛНИ БАНИ, ХАСКОВО",2015-05-27,"Приватизирани предприятия - Кърджали","Неустановена принадлежност",
ВАДИМ,СВИЛЕНОВ,МУШАНОВ,,"С.КОЧАН, САТОВЧА, БЛАГОЕВГРАД",2013-09-18,"Община Видин","Неустановена принадлежност",
ВАИД,АПТУЛА,АРСЛАН,1943-08-13,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2009-06-29,"Народно събрание","Решение № 69 от 29.06.2009 г. - Народно събрание","Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; документ за получено възнаграждение; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони - обр. 4 – 3 бр.; лично дело IА-699 (Дч); протокол рег. № КА 9/ 27.03.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело IР-45;"

ВАИД,АПТУЛА,АРСЛАН,1943-08-13,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2015-07-16,"Община Плевен","Решение № 2-533 от 16.07.2015 г. - община Плевен","Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; документ за получено възнаграждение; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони - обр. 4 – 7 бр.; лично дело IА-699 (Дч); протокол рег. № КА 9/ 27.03.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело IР-45; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г."

ВАИТ,РАМИСОВ,МОЛЛАХАСАНОВ,,"С.ДОЛНО ДРЯНОВО, ГЪРМЕН, БЛАГОЕВГРАД",2011-04-05,"Община Гърмен","Неустановена принадлежност",
ВАИТ,РАМИСОВ,МОЛЛАХАСАНОВ,,"С.ДОЛНО ДРЯНОВО, ГЪРМЕН, БЛАГОЕВГРАД",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ВАЙДА,ДЖЕМАЛ,ГАЛЕНОВА,,"С.СВЕТА ПЕТКА, ВЕЛИНГРАД, ПАЗАРДЖИК",2015-04-21,"Община Велинград","Неустановена принадлежност",
ВАЙДИН,ИБРАИМОВ,ШИШКОВ,,"С.КРИБУЛ, САТОВЧА, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност",
ВАЙДИН,МЕХМЕДОВ,ДУПАИЛОВ,1956-12-27,"С.НОВА МАХАЛА, БАТАК, ПАЗАРДЖИК",2015-04-16,"Община Батак","Решение № 2-490 от 16.04.2015 г. - община Батак","Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документи за получено възнаграждение, разходен документ, отчетен от ръководил го щатен служител, документи от ръководили го щатни служители, рег. бланка – 2 бр., съдържащи се в лично дело IА-36273 и в работно дело IР-17592; рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр.; писмо вх. № А-17974/ 20.08.1999 г. за унищожаване работно дело IР-290 (Пз).""

ВАЙЛЕТ ЕЛИЗАБЕТ",ЕВГЕНИЕВА,ДЖОНСЪН,,"ГР.ДУПНИЦА, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2016-02-18,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Кюстендил","Неустановена принадлежност",

ВАЙТИН,СЕЛЯХТИН,ХАЙРУЛА,,"ГР.ДЖЕБЕЛ, ДЖЕБЕЛ, КЪРДЖАЛИ",2014-10-22,"Община Джебел","Неустановена принадлежност",
ВАЙТИН,СЕЛЯХТИН,ХАЙРУЛА,,"ГР.ДЖЕБЕЛ, ДЖЕБЕЛ, КЪРДЖАЛИ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ВАКЛИН,АТАНАСОВ,СТОЙНОВСКИ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2013-01-23,"Община Бургас","Неустановена принадлежност",
ВАКЛИН,ДОБРЕВ,ВАКЛИНОВ,,"ГР.МЕЗДРА, МЕЗДРА, ВРАЦА",2016-01-14,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Враца","Неустановена принадлежност",
ВАКЛИН,КАРАМФИЛОВ,МАДЖАРОВ,,"С.ГОРНО КЪПИНОВО, КИРКОВО, КЪРДЖАЛИ",2016-01-25,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Кърджали","Неустановена принадлежност",
ВАКЛИН,МИЛКОВ,ЧИЛИНГИРОВ,,"ГР.ЗЛАТОГРАД, ЗЛАТОГРАД, СМОЛЯН",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ВАКЛИН,МИТКОВ,КУЦЕВ,,"С.ТРИГРАД, ДЕВИН, СМОЛЯН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ВАКЛИНА,ИВАНОВА,ИЛИЕВА,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност",
ВАКРИЛ,АСЕНОВ,ВАКРИЛОВ,,"С.ИЗБЕГЛИИ, АСЕНОВГРАД, ПЛОВДИВ",2014-07-15,"Университет по хранителни технологии","Неустановена принадлежност",
ВАКРИЛ,ГЕОРГИЕВ,ЗАПРЯНОВ,,"С.ТОПОЛОВО, АСЕНОВГРАД, ПЛОВДИВ",2015-08-11,"Община Асеновград","Неустановена принадлежност",
ВАКРИЛИЯ,ИЛИЕВА,МАНЕВА,,"ГР.ПЪРВОМАЙ, ПЪРВОМАЙ, ПЛОВДИВ",2014-08-12,"Длъжници към Булбанк","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,АЛЕКОВ,БЕЕВ,,"С.ОСИКОВО, ГЪРМЕН, БЛАГОЕВГРАД",2011-04-05,"Община Гърмен","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,АЛЕКСАНДРОВ,АТАНАСОВ,,"С.КОЛАРОВО, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2011-07-12,"Община Петрич","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,АЛЕКСАНДРОВ,БОЖКОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,АЛЕКСАНДРОВ,БОРИСОВ,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2010-04-06,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,АЛЕКСАНДРОВ,БРЪШЛЯНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-09-09,"Община Калояново","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,АЛЕКСАНДРОВ,ГОНЕВ,,"ГР.ДУПНИЦА, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2010-04-06,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,АЛЕКСАНДРОВ,ИГНАТОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,АЛЕКСАНДРОВ,НЕДЯЛКОВ,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,АЛЕКСАНДРОВ,НИКОЛОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-09-26,"Висше транспортно училище ""Тодор Каблешков""","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,АЛЕКСАНДРОВ,ПЕТРОВ,,"ГР.СИЛИСТРА, СИЛИСТРА, СИЛИСТРА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,АЛЕКСАНДРОВ,САВОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-06-10,"Софийски университет Св. Климент Охридски","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,АЛЕКСИЕВ,ЗАХАРИЕВ,1949-10-12,"С.ХЕРАКОВО, БОЖУРИЩЕ, СОФИЙСКА",2013-01-16,"Министерство на правосъдието","Решение № 2-128 от 16.01.2013 г. - Министерство на правосъдието","Рег. дневник; картон обр. 4."
ВАЛЕНТИН,АЛЕКСИЕВ,НИКОЛОВ,,"ГР.ГАБРОВО, ГАБРОВО, ГАБРОВО",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,АЛЕКСИЕВ,НИКОЛОВ,1971-08-09,"ГР.ГАБРОВО, ГАБРОВО, ГАБРОВО",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,АНАСТАСОВ,СТОЙКОВ,,"С.ИЛИНДЕНЦИ, СТРУМЯНИ, БЛАГОЕВГРАД",2011-05-04,"Община Струмяни","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,АНАСТАСОВ,СТОЙКОВ,,"С.ИЛИНДЕНЦИ, СТРУМЯНИ, БЛАГОЕВГРАД",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,АНАСТАСОВ,СТОЙКОВ,,"С.ИЛИНДЕНЦИ, СТРУМЯНИ, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,АНАСТАСОВ,СТОЯНОВ,,"ГР.КАМЕНО, КАМЕНО, БУРГАС",2014-02-12,"Разследващи полицаи","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,АНГЕЛОВ,АНГЕЛОВ,,"ГР.ВЪРШЕЦ, ВЪРШЕЦ, МОНТАНА",2015-03-24,"Община Вършец","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,АНГЕЛОВ,АНГЕЛОВ,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2011-06-16,"Висша атестационна комисия","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,АНГЕЛОВ,ВЪЧИНСКИ,,"ГР.БЯЛА СЛАТИНА, БЯЛА СЛАТИНА, ВРАЦА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,АНГЕЛОВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.СИЛИСТРА, СИЛИСТРА, СИЛИСТРА",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,АНГЕЛОВ,ГРУДЕВ,,"ГР.МОМЧИЛГРАД, МОМЧИЛГРАД, КЪРДЖАЛИ",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,АНГЕЛОВ,ГЪЛЪБОВ,,"ГР.ОМУРТАГ, ОМУРТАГ, ТЪРГОВИЩЕ",2012-10-10,"Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,АНГЕЛОВ,ГЪЛЪБОВ,,"ГР.ОМУРТАГ, ОМУРТАГ, ТЪРГОВИЩЕ",2013-11-27,"ТИ БИ АЙ Банк ЕАД","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,АНГЕЛОВ,ГЪЛЪБОВ,1964-06-18,"ГР.ОМУРТАГ, ОМУРТАГ, ТЪРГОВИЩЕ",2015-12-01,"ЗАД БУЛСТРАД АД","Неустановане принадлежност",
ВАЛЕНТИН,АНГЕЛОВ,КОСТОВ,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2009-04-15,"Държавна агенция за метрология и технически надзор","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,АНГЕЛОВ,КЪНЧЕВ,,"С.ТРОИЦА, ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ, ШУМЕН",2014-10-08,"Длъжници към Първа частна банка","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,АНГЕЛОВ,МАНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-02-09,"Българска академия на науките","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,АНГЕЛОВ,СТАТКОВ,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,АНГЕЛОВ,СТОЯНОВ,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2013-11-06,"Централна кооперативна банка","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,АНГЕЛОВ,СУРУДЖИЙСКИ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-04-06,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,АНГЕЛОВ,ТОНЧЕВ,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,АНГЕЛОВ,ТОНЧЕВ,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2015-08-04,"Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,АНГЕЛОВ,ЦУЦУМАНСКИ,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,АНДРЕЕВ,КЕФИРОВ,,"ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2009-12-02,"Национална здравноосигурителна каса","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,АНДРЕЕВ,КОСТОВ,1949-10-28,"ГР.БЯЛА, БЯЛА, РУСЕ",2013-10-02,"Обединена българска банка","Решение № 2-241 от 02.10.2013 г. - ""Обединена българска банка"" АД","Рег. дневник; картон обр. 6; протокол рег. № С-12/ 29.03.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело IР-509 (Рс); писмо рег. № С 16/ 10.04.1990 г. за унищожаване материалите на Я/К ""Новата"".за унищожаване материалите на Я/К ""Новата""."

ВАЛЕНТИН,АНДРЕЕВ,НЕНОВ,1951-09-24,"ГР.ПОМОРИЕ, ПОМОРИЕ, БУРГАС",2012-06-20,"Университет ""Проф. Асен Златаров"" - Бургас","Решение № 2-23 от 20.06.2012 г. - Университет ""Проф. д-р Асен Златаров""","Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в дело Ф1, а.е. 5835; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3."
ВАЛЕНТИН,АНДРЕЕВ,ТОЧЕВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2008-07-09,"Национален статистически институт","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,АНДРЕЕВ,ЧИЛИКОВ,,"ГР.САНДАНСКИ, САНДАНСКИ, БЛАГОЕВГРАД",2011-05-04,"Община Струмяни","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,АНДРЕЕВ,ЧИЛИКОВ,,"ГР.САНДАНСКИ, САНДАНСКИ, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,АНДРЕЕВ,ЧИЛИКОВ,,"ГР.САНДАНСКИ, САНДАНСКИ, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,АНТИЕВ,НАЙДЕНОВ,,"С.ЦАР-ПЕТРОВО, КУЛА, ВИДИН",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,АНТОВ,ВИДЕНОВ,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,АНТОНОВ,АНТОНОВ,,"С.КИРКОВО, КИРКОВО, КЪРДЖАЛИ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,АНТОНОВ,ВАСИЛЕВ,,"ГР.ЛОМ, ЛОМ, МОНТАНА",2009-03-11,"Комисия за регулиране на съобщенията","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,АНТОНОВ,ДОНЧЕВ,,"ГР.РАЗГРАД, РАЗГРАД, РАЗГРАД",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,АНТОНОВ,СПАСОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-10-08,"Длъжници към Първа частна банка","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,АРМЕНАКОВИЧ,КАЛАДЖЯН,1955-09-19,СССР,2013-07-10,"СИБАНК ЕАД","Решение № 2-206 от 10.07.2013 г. - ""СИБАНК"" ЕАД","Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6"

ВАЛЕНТИН,АСЕНОВ,ГАДЖЕВ,,"ГР.МАДАН, МАДАН, СМОЛЯН",2013-11-27,"Национален осигурителен институт","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,АСЕНОВ,ГЪЛЪБОВ,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2009-08-05,"Сметна палата","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,АСЕНОВ,ДАВИДОВ,1949-03-24,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,АСЕНОВ,ДАВИДОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,АСЕНОВ,ДАВИДОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-12-17,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Варна","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,АСЕНОВ,ДАЛЕВ,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,АСЕНОВ,ДИМИТРОВ,1950-08-09,"ГР.БОБОШЕВО, БОБОШЕВО, КЮСТЕНДИЛ",2010-04-06,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 122 от 6.04.2010 г. - Министерството на вътрешните работи","Със заповед № К-1364/ 19.03.1982 г. е назначен за разузнавач; със заповед № 54/ 01.01.1987 г. е преназначен за ст. разузнавач; със заповед № 08/ 01.01.1989 г. е преназначен за инспектор; със заповед № 113/ 07.03.1989 г. е преназначен за ст. инспектор; със заповед № 685/ 27.10.1989 г. е преназначен за зам. н-к отделение."
ВАЛЕНТИН,АСЕНОВ,КУЦАРОВ,,"С.ПОЛИКРАЙЩЕ, ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2010-04-06,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,АСЕНОВ,МИРЧЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,АСЕНОВ,РУЖИНСКИ,,"С.ПАДЕШ, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2009-10-14,"Национален осигурителен институт","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,АСЕНОВ,ХАРИЗАНОВ,,"С.ЦАПАРЕВО, СТРУМЯНИ, БЛАГОЕВГРАД",2010-04-06,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,АСЕНОВ,ХРИСТОВ,1960-03-22,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Решение № 72 от 03.08.2009 г. - електронни медии","Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; лично дело IА-31192."
ВАЛЕНТИН,АТАНАСОВ,АРНАУДОВ,,"ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-07-10,"Община Полски Тръмбеш","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,АТАНАСОВ,АРНАУДОВ,,"ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-08-04,"Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,АТАНАСОВ,ВЪЛКОВ,1949-05-14,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2013-07-03,"Длъжници към Стопанска банка","Решение № 2-203 от 03.07.2013 г. - лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 - длъжници към Стопанска банка ","Рег. дневник; картон обр. 6; писмо вх. № 1676/ 28.03.1990 г. за унищожаване с протокол № 409/ 16.02.1990 г. личното дело на ""Витоша""."

ВАЛЕНТИН,АТАНАСОВ,ВЪЛЧЕВ,,"ГР.ПОПОВО, ПОПОВО, ТЪРГОВИЩЕ" ,2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,АТАНАСОВ,ВЪРБАНОВ,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,АТАНАСОВ,ГОСПОДИНОВ,,"ГР.СИЛИСТРА, СИЛИСТРА, СИЛИСТРА",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,АТАНАСОВ,ИЛИЕВ,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2010-04-06,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,АТАНАСОВ,КАРАПАЧОВ,1953-09-22,"С.ЧЕРНИЧЕВО, КРУМОВГРАД, КЪРДЖАЛИ",2014-11-13,"Община Крумовград","Решение № 2-426 от 13.11.2014 г. - община Крумовград","Рег. дневник; картони - обр. 4 – 4 бр.; протокол рег. № КА 15/ 26.03.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело IР-1894 (Кж)"

ВАЛЕНТИН,АТАНАСОВ,КРЪСТЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,АТАНАСОВ,НИКОЛОВ,1955-08-19,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА", 2010-04-06,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 122 от 6.04.2010 г. - Министерството на вътрешните работи","Със заповед № 4330/ 21.11.1980 г. е назначен за разузнавач; със заповед № 43/ 10.03.1986 г. е преназначен за ст. разузнавач; със заповед № 309/ 04.09.1987 г. е преназначен за инспектор; със заповед № К-564/ 01.03.1989 г. е зачислен за задочна аспирантура във ВШ на КГБ-СССР."
ВАЛЕНТИН,АТАНАСОВ,ОВЧАРОВ,,"ГР.ВЕЛИНГРАД, ВЕЛИНГРАД, ПАЗАРДЖИК",2015-04-21,"Община Велинград","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,АТАНАСОВ,ПАСКАЛЕВ,1954-11-28,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА", 2010-04-06,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 122 от 6.04.2010 г. - Министерството на вътрешните работи","Със заповед № 3960/ 29.08.1983 г. е назначен за разузнавач."
ВАЛЕНТИН,АТАНАСОВ,ПЕТКОВ,,"С.САДОВЕЦ, ДОЛНИ ДЪБНИК, ПЛЕВЕН", 2013-07-03,"Длъжници към Стопанска банка","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,АТАНАСОВ,ПЕТКОВ,,"С.САДОВЕЦ, ДОЛНИ ДЪБНИК, ПЛЕВЕН", 2015-06-01,"Община Перник","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,АТАНАСОВ,ПЕТКОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-08-09,"Агенция Пътна инфраструктура","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,АТАНАСОВ,СОТИРОВ,,"С.КЪРНАЛОВО, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,АТАНАСОВ,ТОМЧЕВ,,"С.ВОДИЦА, ПОПОВО, ТЪРГОВИЩЕ",2015-01-14,"Приватизирани предприятия - София","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,АТАНАСОВ,ТУФЕКЧИЙСКИ,,"С.ГОЛЕМАНОВО, КУЛА, ВИДИН",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,АТАНАСОВ,ХАДЖИИВАНОВ,,"ГР.НЕДЕЛИНО, НЕДЕЛИНО, СМОЛЯН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет" , "Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,АТАНАСОВ,ЯНАКИЕВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2015-06-29,"Организатор на хазартни игри","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,АУРЕЛОВ,СТОЯНОВ,1951-07-22,"ГР.ТУТРАКАН, ТУТРАКАН, СИЛИСТРА",2008-12-18,"Българско национално радио","Решение № 56 от 18.12.2008 г. - Българско национално радио","Документи от ръководил го щатен служител; рег. бланка; картони обр. 1 – 2 бр., обр. 3, обр. 4 и обр. 6; дело Ф1, а.е.4441; рег. дневник; писмо вх. № 1029/ 27.02.1990 г. за унищожаване с протокол № 235/ 07.01.1990 г. на личното и работното дело на аг. ""Филип"";"
ВАЛЕНТИН,АУРЕЛОВ,СТОЯНОВ,1951-07-22,"ГР.ТУТРАКАН, ТУТРАКАН, СИЛИСТРА", 2009-08-03,"Радиа и телевизии","Решение № 72 от 03.08.2009 г. - електронни медии","Документи от ръководил го щатен служител; рег. бланка; картони обр. 1 – 2 бр., обр. 3, обр. 4 и обр. 6; дело Ф1, а.е. 4441; рег. дневник; писмо вх. № 1029/ 27.02.1990 г. за унищожаване с протокол № 235/ 07.01.1990 г. на личното и работното дело на аг. ""Филип"""
ВАЛЕНТИН,АУРЕЛОВ,СТОЯНОВ,1951-07-22,"ГР.ТУТРАКАН, ТУТРАКАН, СИЛИСТРА",2008-11-26,"Българска национална телевизия","Решение № 54 от 26.11.2008 г. - Българска национална телевизия","Документи от ръководил го щатен служител; рег. бланка; картони обр. 1 – 2 бр., обр. 3, обр. 4 и обр. 6; дело Ф1, а.е. 4441; рег. дневник; писмо вх. № 1029/ 27.02.1990 г. за унищожаване с протокол № 235/ 07.01.1990 г. на личното и работното дело на аг. ""Филип"""
ВАЛЕНТИН,БЕЛЧЕВ,ГЕОРГИЕВ,,"С.ГОРИЦА, ПОМОРИЕ, БУРГАС",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,БЕЛЧЕВ,ГЕОРГИЕВ,,"С.ГОРИЦА, ПОМОРИЕ, БУРГАС",2015-12-01,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,БЛАГИНОВ,ВЪРБАНОВ,,"С.МОРАВА, СВИЩОВ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,БЛАГОЕВ,НИКОЛОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,БОГДАНОВ,СТОИЛОВ,,"ГР.БРЕЗНИК, БРЕЗНИК, ПЕРНИК",2015-05-27,"Община Брезник","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,БОГДАНОВ,СТОЯНОВ,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2012-03-28,"Русенски университет ""Ангел Кънчев""","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,БОГДАНОВ,ЦЕКОВ,,"С.АРЧАР, ДИМОВО, ВИДИН",2013-08-07,"Община Димово","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,БОЖИНОВ,АНГЕЛОВ,,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2013-09-18,"Община Видин","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,БОЖИНОВ,БОЖИНОВ,,"С.КАТУНЦИ, САНДАНСКИ, БЛАГОЕВГРАД"  2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,БОЖИНОВ,БОЖИНОВ,,"С.КАТУНЦИ, САНДАНСКИ, БЛАГОЕВГРАД",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,БОЖИНОВ,ИВАНОВ,,"С.ЦАР-ПЕТРОВО, КУЛА, ВИДИН",2008-07-09,"Национален статистически институт","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,БОЙКОВ,САПУНДЖИЕВ,,"С.ДРАНГОВО, КИРКОВО, КЪРДЖАЛИ",2014-11-05,"Община Кирково","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,БОНЕВ,ИЛИЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-06-04,"Приватизация - обособени части - София","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,БОРИСЛАВОВ,КОСТОВ,,"ГР.КНЕЖА, КНЕЖА, ПЛЕВЕН",2015-01-14,"Приватизирани предприятия - София","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,БОРИСОВ,АТАНАСОВ,,"С.МОРАВА, СВИЩОВ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,БОРИСОВ,БАЧЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-04-06,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,БОРИСОВ,БУЧИНСКИ,,"ГР.СИМИТЛИ, СИМИТЛИ, БЛАГОЕВГРАД",2010-04-06,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,БОРИСОВ,ВЪЛЧЕВ,,"ГР.КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,БОРИСОВ,ГРОЗДАНОВ,,"С.ЛЕСНОВО, ЕЛИН ПЕЛИН, СОФИЙСКА", 2010-04-06,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,БОРИСОВ,ЗАХАРИЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-12-03,"Община Бобошево","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,БОРИСОВ,ЗАХАРИНОВ,,"С.ДРАГОДАН, КОЧЕРИНОВО, КЮСТЕНДИЛ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,БОРИСОВ,ИВАНОВ,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,БОРИСОВ,ИНЧЕВ,1963-08-14,"ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2011-01-26,"Министерство на отбраната", "Решение № 180 от 26.01.2011 г. - Министерството на отбраната","Документи от ръководил го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично и работно дело IА-1885 Със заповед № Р-012/ 14.09.1987 г. е назначен за пом. н-к на отдел"
ВАЛЕНТИН,БОРИСОВ,КОЛЕВ,1958-04-04,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,БОРИСОВ,КОЛЕВ,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,БОРИСОВ,МИЛАНОВ,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2015-06-29,"Организатор на хазартни игри","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,БОРИСОВ,МИЛЕВ,,"ГР.ЧЕРВЕН БРЯГ, ЧЕРВЕН БРЯГ, ПЛЕВЕН", 2011-02-15,"Агенция ""Митници""","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,БОРИСОВ,МИТЕВ,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2010-04-06,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,БОРИСОВ,МИХАЙЛОВ,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ" , 2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,БОРИСОВ,НИКОЛОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,БОРИСОВ,НИКОЛОВ,1968-11-02,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,БОРИСОВ,НИКОЛОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,БОРИСОВ,НИКОЛОВ,,"С.ДЪЛГИ ДЕЛ, ГЕОРГИ ДАМЯНОВО, МОНТАНА",2010-04-06,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,БОРИСОВ,ПАВЛОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,БОРИСОВ,ПАСКАЛЕВ,1957-09-19,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,БОЯНОВ,ВЪРБАНОВ,,"ГР.ИСПЕРИХ, ИСПЕРИХ, РАЗГРАД",2011-08-09,"Агенция Пътна инфраструктура","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,БОЯНОВ,ТОЧЕВ,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ" , 2015-01-07,"Община Кюстендил","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,БОЯНОВ,ТОЧЕВ,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ", 2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,БОЯНОВ,ХАРАЛАМБИЕВ,,"ГР.ТРЪН, ТРЪН, ПЕРНИК",2013-04-26, "Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,БРАТКОВ,ВЕЛКОВ,,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2013-09-18, "Община Видин","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,БРАТКОВ,ВЕЛКОВ,,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2009-10-14, "Национален осигурителен институт","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,БРАТКОВ,ВЕЛКОВ,1953-12-18,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,БРАТКОВ,ВЕЛКОВ,,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2016-01-06,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Видин","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ВАСИЛЕВ,АЛЕКСАНДРОВ,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ" ,2015-01-07,"Община Кюстендил","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ВАСИЛЕВ,БОЖИЛОВ,1941-06-20,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ" , 2010-12-14,"Министерство на външните работи - посланици","Решение № 175 от 14.12.2010 г. - МВнР - посланици и генерални консули","Разходни документи, отчетени от ръководил го щатен служител; документи от ръководили го щатни служители; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; дело Ф1, а.е. 2812."
ВАЛЕНТИН,ВАСИЛЕВ,БОЖИЛОВ,1941-06-20,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-10-05,"Администрация на Народното събрание","Решение № 271 от 05.10.2011 г. - администрация на Народното събрание","Разходни документи, отчетени от ръководил го щатен служител; документи от ръководили го щатни служители; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; дело Ф1, а.е. 2812."
ВАЛЕНТИН,ВАСИЛЕВ,БОЖИЛОВ,1941-06-20,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ" ,2011-03-16,"Министерство на външните работи","Решение № 199 от 16.03.2011 г. - Министерството на външните работи","Разходни документи, отчетени от ръководил го щатен служител; документи от ръководили го щатни служители; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; дело Ф1, а.е. 2812"
ВАЛЕНТИН,ВАСИЛЕВ,ВАСИЛЕВ,,"ГР.ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2016-02-04, "Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Ловеч","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ВАСИЛЕВ,ГЛАВЧЕВ,,"ГР.ПОМОРИЕ, ПОМОРИЕ, БУРГАС",2010-04-06,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ВАСИЛЕВ,ДИКОВ,,"С.ГОРНИ ДЪБНИК, ДОЛНИ ДЪБНИК, ПЛЕВЕН",2010-04-06,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ВАСИЛЕВ,ЕНЧЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-01-16, "Министерство на правосъдието","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ВАСИЛЕВ,ЕНЧЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-10-08, "Бургаски свободен университет","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ВАСИЛЕВ,ЗЛАТЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-10-30, "Конфедерация на работодателите и индустриалците в България","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ВАСИЛЕВ,ЗЛАТЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-06-19, "Юробанк България АД","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ВАСИЛЕВ,ЗЛАТЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-07-10, "СИБАНК ЕАД","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ВАСИЛЕВ,ЗЛАТЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-01-14, "Приватизирани предприятия - София","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ВАСИЛЕВ,ИВАНОВ,,"С.ЯКИМОВО, ЯКИМОВО, МОНТАНА",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ВАСИЛЕВ,ИВАНОВ,,"С.ЯКИМОВО, ЯКИМОВО, МОНТАНА",2015-03-11,"Община Берковица","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ВАСИЛЕВ,ИЛИЕВ,,"ГР.КРЕСНА, КРЕСНА, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ВАСИЛЕВ,ЙОРДАНОВ,,"ГР.ИСКЪР, ИСКЪР, ПЛЕВЕН",2015-07-07, "Община Искър","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ВАСИЛЕВ,ЙОРДАНОВ,,"ГР.ИСКЪР, ИСКЪР, ПЛЕВЕН",2015-10-16, "Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ВАСИЛЕВ,КАРАГАНОВ,,"ГР.ДУПНИЦА, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2014-12-09,"Община Дупница","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ВАСИЛЕВ,КОСТОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-04-06,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ВАСИЛЕВ,СИМЕОНОВ,,"ГР.ИСПЕРИХ, ИСПЕРИХ, РАЗГРАД", 2015-06-29,"Организатор на хазартни игри","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ВАСИЛЕВ,СИМЕОНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-02-15,"Агенция ""Митници""","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ВАСИЛЕВ,СПАСОВ,,"С.ГЛОЖЕНЕ, КОЗЛОДУЙ, ВРАЦА",2015-02-18, "Български туристически съюз","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ВАСИЛЕВ,ТОДОРОВ,,"ГР.ЧЕРВЕН БРЯГ, ЧЕРВЕН БРЯГ, ПЛЕВЕН",2015-08-04,"Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ВАСИЛЕВ,ТОЧКОВ,,"ГР.ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ГОРНА ОРЯХОВИЦА,  ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-12-08,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Велико Търново","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ВАСИЛЕВ,ХРИСТОВ,,"ГР.ДИМИТРОВГРАД, ДИМИТРОВГРАД, ХАСКОВО",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ВАСИЛЕВ,ЯНЕВ,,"ГР.КРЕСНА, КРЕСНА, БЛАГОЕВГРАД",2011-04-05,"Община Кресна","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ВЕЛИКОВ,БАКАЛОВ,,"ГР.ПРОВАДИЯ, ПРОВАДИЯ, ВАРНА",2013-05-21,"Община Провадия","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ВЕЛИКОВ,МАРИНОВ,,"С.НОВО СЕЛО, РУСЕ, РУСЕ",2015-07-22,"Приватизирани предприятия - Русе","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ВЕЛИКОВ,ЩИРКОВ,,УЗБЕКИСТАН,2013-06-11,"Община Велико Търново","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ВЕЛИСЛАВОВ,ВЕЛЕВ,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2010-04-06,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ВЕЛИСЛАВОВ,ВЕЛЕВ,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ВЕЛИЧКОВ,САВЧЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-09-18,"Нов български университет","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ВЕЛИЧКОВ,ШИШКОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ВЕНИАМИНОВ,МАНКРЕЛИС,,"ГР.БЕРКОВИЦА, БЕРКОВИЦА, МОНТАНА",2013-10-09,"Длъжници към ОББ","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ВЕНКОВ,МИТЕВ,,"ГР.НИКОПОЛ, НИКОПОЛ, ПЛЕВЕН",2011-01-26,"Министерство на отбраната","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ВЕНЦИСЛАВОВ,ЕВТИМОВ,1971-11-02,"ГР.ЛОМ, ЛОМ, МОНТАНА",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ВЕНЦИСЛАВОВ,ЕВТИМОВ,,"ГР.ЛОМ, ЛОМ, МОНТАНА",2015-04-01,"Община Лом","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ВЕНЦИСЛАВОВ,ТОШКОВ,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2012-10-17,"Министерство на икономиката, енергетиката и туризма","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ВЕСЕЛИНОВ,ВАСИЛЕВ,,"ГР.СЕВЛИЕВО, СЕВЛИЕВО, ГАБРОВО",2014-02-05,"Община Севлиево","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ВЕСЕЛИНОВ,МИЛЕНКОВ,,"ГР.ЛОМ, ЛОМ, МОНТАНА",2016-01-14,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Враца","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ВЕСЕЛИНОВ,НИКОЛОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-08-09,"Агенция Пътна инфраструктура","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ВЕСЕЛИНОВ,ПИЛЕВСКИ,,"ГР.СИМИТЛИ, СИМИТЛИ, БЛАГОЕВГРАД",2014-09-10,"Длъжници към банка Хеброс","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ВЕСЕЛИНОВ,ХРИСТОВ,,"ГР.ТРЯВНА, ТРЯВНА, ГАБРОВО",2014-01-28,"Община Трявна","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ВИДОЛОВ,БАЛАБАНОВ,1955-01-27,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2011-01-26,"Министерство на отбраната","Решение № 180 от 26.01.2011 г. - Министерството на отбраната","Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; лично дело IА-921 (Вн); работно дело IР-432 (Вн)."
ВАЛЕНТИН,ВИДОЛОВ,БАЛАБАНОВ,1955-01-27,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА", 2012-10-17,"Министерство на икономиката, енергетиката и туризма","Решение № 2-89 от 17.10.2012 г. - Министерството на икономиката, енергетиката и туризма","Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; лично дело IА-921 (Вн); работно дело IР-432 (Вн)."
ВАЛЕНТИН,ВИКТОРОВ,ЗЕЛЕНЧЕНКО,,"ГР.ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО, ГЕНЕРАЛ-ТОШЕВО, ДОБРИЧ",2011-08-09,"Агенция Пътна инфраструктура","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ВИКТОРОВ,ЗЕЛЕНЧЕНКО,,"ГР.ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО, ГЕНЕРАЛ-ТОШЕВО, ДОБРИЧ",2014-02-19,"Община Добрич","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ВИТАНОВ,КАРАМИТЕВ,,"С.ПАСПАЛ, АРДИНО, КЪРДЖАЛИ",2014-10-29,"Община Ардино","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ВИТКОВ,ГАТЕВ,,"С.БРЕСТ, ГУЛЯНЦИ, ПЛЕВЕН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ВЛАДИМИРОВ,ГУЦОВ,,"ГР.ЕЛЕНА, ЕЛЕНА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-06-05,"Община Елена","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ВЛАДИМИРОВ,ГУЦОВ,,"ГР.ЕЛЕНА, ЕЛЕНА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-12-08,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Велико Търново","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ВЛАДИМИРОВ,ПАНТЕЛЕЕВ,1955-09-09,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2013-04-03,"Община Варна","Решение № 2-160 от 03.04.2013 г. - община Варна","Рег. дневник; картон обр. 6; писмо вх. № 3630/ 01.11.1990 г. за унищожаване на личното и работното дело на агент ""Русев"""

ВАЛЕНТИН,ВЛАДИМИРОВ,ПЕТРОВ,,"ГР.ТЕРВЕЛ, ТЕРВЕЛ, ДОБРИЧ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ВЛАДИМИРОВ,ПЕШКОВ,1967-02-07,"ГР.БЕРКОВИЦА, БЕРКОВИЦА, МОНТАНА",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ВЛАДИМИРОВ,ПЕШКОВ,,"ГР.БЕРКОВИЦА, БЕРКОВИЦА, МОНТАНА", 2016-02-09,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Монтана","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ВЪЛКОВ,ВЪЛКОВ,1949-05-16,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2009-10-28, "Следователи и дознатели","Решение № 95 от 28.10.2009 г. - следователи и дознатели","Със заповед № К-5484/ 28.12.1981 г. е назначен за н-к отдел следствен; със заповед № 998/ 08.04.1988 г. е изпратен на 1 месечен курс в КГБ-Москва."
ВАЛЕНТИН,ВЪЛКОВ,КАМБУРОВ,,"ГР.АЙТОС, АЙТОС, БУРГАС",2012-09-18,"Технически университет - София","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ВЪЛКОВ,САВЧЕВ,,"С.СЛАВОТИН, МОНТАНА, МОНТАНА",2015-06-09,"Приватизирани предприятия - Монтана","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ВЪЛЧЕВ,ВЪЛЕВ,1958-07-15,"ГР.СРЕДЕЦ, СРЕДЕЦ, БУРГАС" , 2015-12-17,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Варна","Решение № 2-588 от 17.12.2015 г. - кандидати за общински съветници – област Варна","Със заповед № 1314/ 08.04.1985 г. е назначен за разузнавач; със заповед № 54/ 06.03.1990 г. е преназначен за ст. разузнавач."
ВАЛЕНТИН,ВЪЛЧЕВ,ЕНЕВ,,"ГР.ГАБРОВО, ГАБРОВО, ГАБРОВО",2010-09-15,"Комисия за защита на личните данни","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ВЪЛЧЕВ,ЕНЕВ,1961-10-02,"ГР.ГАБРОВО, ГАБРОВО, ГАБРОВО",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ВЪЛЧЕВ,РАЕВ,,"ГР.БЕЛОГРАДЧИК, БЕЛОГРАДЧИК, ВИДИН",2010-04-06,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ВЪЛЧЕВ,СТОЕВ,,"С.ЗАФИРОВО, ГЛАВИНИЦА, СИЛИСТРА",2015-06-23,"Приватизирани предприятия - Разград","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ВЪЛЧЕВ,СТОЕВ,,"С.ЗАФИРОВО, ГЛАВИНИЦА, СИЛИСТРА",2015-11-17,"Община Разград","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ВЪРБАНОВ,ВАСИЛЕВ,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ВЪРБАНОВ,ВЪЛКОВ,,"ГР.ЛУКОВИТ, ЛУКОВИТ, ЛОВЕЧ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ВЪРБАНОВ,ВЪЛКОВ,,"ГР.ЛУКОВИТ, ЛУКОВИТ, ЛОВЕЧ",2016-02-04,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Ловеч","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ВЪРБАНОВ,КРЪСТЕВ,,"ГР.ОБЗОР, НЕСЕБЪР, БУРГАС",2013-02-13,"Община Несебър","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ВЪЧЕВ,КИРЧЕВ,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2008-05-27,"Държавна комисия за енергийно и водно регулиране","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ГАБРИЕЛ,БЕНАТОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-02-26,"Висш адвокатски съвет","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ГАБРИЕЛ,БЕНАТОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-02-24, "Висш дисциплинарен съд","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ГАВРАИЛОВ,АНДОНОВ,,"ГР.СОЗОПОЛ, СОЗОПОЛ, БУРГАС",2013-02-13,"община Созопол","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ГАНОВ,ВЪРБАНОВ,,"ГР.БУХОВО, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-10-08, "Длъжници към Първа частна банка","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ГАНЧЕВ,ГАНЧЕВ,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2013-02-13,"Община Несебър","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ГАНЧЕВ,ГАНЧЕВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2013-04-26, "Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ГАНЧЕВ,ГАНЧЕВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2015-12-01, "Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ГАНЧЕВ,ЯНАКИЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-06-04, "Приватизация - обособени части - София","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ГЕНОВ,КАЙМАШКИ,,"ГР.МИЗИЯ, МИЗИЯ, ВРАЦА",2013-12-11, "Община Мизия","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ГЕНЧЕВ,БАНЧЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ГЕНЧЕВ,ГЕНЧЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-06-04, "Приватизация - обособени части - София","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ГЕНЧЕВ,ГЕТОВ,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2011-11-02, "Министерство на регионалното развитие и благоустройството","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ГЕОРГИЕВ,АЛЕКСАНДРОВ,1946-09-23,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-02-12,"Министерски съвет","Решение № 25 от 12.02.2008 г. - министър-председатели, заместник министър-председатели, министри и заместник-министри","Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководилия го щатен служител; рег. дневник; картон обр. 4; работно дело IР-14704-3 тома; писмо вх. № 1184/ 10.09.1990 г. с искане всички налични материали за аг. ""Александров"" да бъдат унищожени"
ВАЛЕНТИН,ГЕОРГИЕВ,АНАНИЕВ,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2011-02-02,"Регионални печатни издания","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ГЕОРГИЕВ,АНГЕЛОВ,,"ГР.ЕЛХОВО, ЕЛХОВО, ЯМБОЛ",2010-04-06, "Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ГЕОРГИЕВ,БАЛДЖИЕВ,1956-03-06,"ГР.СЕВЛИЕВО, СЕВЛИЕВО, ГАБРОВО",2010-04-06,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 122 от 6.04.2010 г. - Министерството на вътрешните работи","Със заповед № 4330/ 20.11.1980 г. е назначен за разузнавач; със заповед № 298/ 22.08.1985 г. е преназначен за ст. разузнавач; със заповед № 247/ 10.08.1987 г. е преназначен за инспектор."
ВАЛЕНТИН,ГЕОРГИЕВ,БОНОВ,,"С.ДОЛНО ОЗИРОВО, ВЪРШЕЦ, МОНТАНА",2011-01-26,"Министерство на отбраната","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ГЕОРГИЕВ,БОНОВ,,"С.ДОЛНО ОЗИРОВО, ВЪРШЕЦ, МОНТАНА",2010-06-22,"Служба Военна полиция","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ГЕОРГИЕВ,ВАНГЕЛОВ,,"ГР.РАДНЕВО, РАДНЕВО, СТАРА ЗАГОРА", 2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ГЕОРГИЕВ,ВАНГЕЛОВ,,"ГР.РАДНЕВО, РАДНЕВО, СТАРА ЗАГОРА",2015-06-29,"Организатор на хазартни игри","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ГЕОРГИЕВ,ВЕЛЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-02-04,"Община Ловеч","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ГЕОРГИЕВ,ВЕЛЬОВ,,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2013-09-18,"Община Видин","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ГЕОРГИЕВ,ВЛАСЕВ,,"ГР.БАТАК, БАТАК, ПАЗАРДЖИК",2011-01-26,"Министерство на отбраната","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ГЕОРГИЕВ,ВЪЛЧЕВ,,"ГР.БАЛЧИК, БАЛЧИК, ДОБРИЧ",2016-01-19,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Добрич","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ГЕОРГИЕВ,ВЪРБАНОВ,,"ГР.ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ, ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ, ШУМЕН",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ГЕОРГИЕВ,ВЪРБАНОВ,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2011-02-15,"Агенция ""Митници""","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ГЕОРГИЕВ,ГАГОВ,1958-08-12,"ГР.РАКИТОВО, РАКИТОВО, ПАЗАРДЖИК",2015-11-11,"Приватизирани предприятия - Пазарджик","Решение № 2-575 от 11.11.2015 г. - Приватизирани предприятия - Пазарджик", "Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони - обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; лично дело IА-5012 МФ; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г."

ВАЛЕНТИН,ГЕОРГИЕВ,ГАТЕВ,,"ГР.ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2010-05-26, "Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ГЕОРГИЕВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ", 2015-06-01,"Приватизирани предприятия - Кюстендил","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ГЕОРГИЕВ,ГЪРКОВ,,"ГР.ДУПНИЦА, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ", 2014-09-10,"Национална спортна академия Васил Левски","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ГЕОРГИЕВ,ДИМИТРОВ,,"ГР.ЛЕВСКИ, ЛЕВСКИ, ПЛЕВЕН",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ГЕОРГИЕВ,ДИМИТРОВ,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО", 2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ГЕОРГИЕВ,ДИМИТРОВ,,"С.ЛАКАТНИК(ГАРА ЛАКАТНИК), СВОГЕ, СОФИЙСКА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет", "Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ГЕОРГИЕВ,ДИМИТРОВ,,"ГР.МЕЗДРА, МЕЗДРА, ВРАЦА",2015-10-16, "Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ГЕОРГИЕВ,ДИМИТРОВ,,"ГР.НОВИ ПАЗАР, НОВИ ПАЗАР, ШУМЕН", 2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ГЕОРГИЕВ,ДУДУШКИ,1948-03-01,"ГР.КНЕЖА, КНЕЖА, ПЛЕВЕН",2011-02-15,"Агенция ""Митници""","Решение № 185 от 15.02.2011 г. - Агенция ""Митници""","Със заповед № I-386/ 01.02.1973 г. е назначен за разузнавач III степен; със заповед № 214/ 05.09.1975 г. е преназначен за разузнавач II степен; със заповед № 125/ 04.09.1978 г. е преназначен за разузнавач I степен; със заповед № 174/ 26.12.1978 г. е преназначен за инспектор III степен; със заповед № 2342/ 24.07.1989 г. е преназначен за зам. н-к на отделение ДС"
ВАЛЕНТИН,ГЕОРГИЕВ,ИВАНОВ,,"С.ЛЕСКОВЕЦ, ОРЯХОВО, ВРАЦА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ГЕОРГИЕВ,ИВАНОВ,,"С.ЛЕСКОВЕЦ, ОРЯХОВО, ВРАЦА",2016-01-14, "Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Враца","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ГЕОРГИЕВ,ИВАНОВ,,"ГР.КАЗАНЛЪК, КАЗАНЛЪК, СТАРА ЗАГОРА", 2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ГЕОРГИЕВ,ИЛИЕВ,,"ГР.ЕЛИН ПЕЛИН, ЕЛИН ПЕЛИН, СОФИЙСКА",2012-09-18,"Технически университет - София","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ГЕОРГИЕВ,КОЛЕВ,,"ГР.ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2015-06-29,"Организатор на хазартни игри","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ГЕОРГИЕВ,КРЪСТЕВ,,"ГР.МОНТАНА, МОНТАНА, МОНТАНА",2015-04-07,"Община Чипровци","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ГЕОРГИЕВ,КРЪСТЕВ,,"ГР.МОНТАНА, МОНТАНА, МОНТАНА",2016-02-09,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Монтана","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ГЕОРГИЕВ,ЛАЗАРОВ,,"С.МИТРОВЦИ, ЧИПРОВЦИ, МОНТАНА",2015-04-07,"Община Монтана","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ГЕОРГИЕВ,ЛАЗАРОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-09-20,"Държавен фонд Земеделие","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ГЕОРГИЕВ,ЛАЗАРОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-07-03,"Длъжници към Стопанска банка","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ГЕОРГИЕВ,ЛЕХЧЕВСКИ,,"ГР.МИЗИЯ, МИЗИЯ, ВРАЦА",2013-12-11,"Община Мизия","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ГЕОРГИЕВ,ЛИШЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-01-26,"Министерство на отбраната","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ГЕОРГИЕВ,МАЗГАЛОВ,,"ГР.ЛЮБИМЕЦ, ЛЮБИМЕЦ, ХАСКОВО", 2010-04-06,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ГЕОРГИЕВ,МАНЕВ,,"С.КОЛАРОВО, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД", 2011-07-12,"Община Петрич","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ГЕОРГИЕВ,МАНОВ,,"ГР.ПЕЩЕРА, ПЕЩЕРА, ПАЗАРДЖИК",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ГЕОРГИЕВ,МАРИНОВ,,"ГР.ДЕВИН, ДЕВИН, СМОЛЯН",2012-01-12, "Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ГЕОРГИЕВ,МАРИНОВ,,"ГР.ДЕВИН, ДЕВИН, СМОЛЯН",2013-10-09, "Длъжници към ОББ","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ГЕОРГИЕВ,МИТКОВ,,"ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-06-11,"Община Велико Търново","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ГЕОРГИЕВ,МОЛЛОВ,1954-03-31,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН", 2013-07-17,"Банка Пиреос България АД","Решение № 2-210 от 17.07.2013 г. - ""Пиреос България"" АД","Собственоръчно написани агентурни сведения, разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в дело Ф1, а.е. 5313; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3."

ВАЛЕНТИН,ГЕОРГИЕВ,МОЛЛОВ,1954-03-31,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2014-01-15,"Първа частна банка","Решение № 2-288 от 15.01.2014 г. - ""Първа частна банка"" АД","Собственоръчно написани агентурни сведения, разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в дело Ф1, а.е. 5313; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3."
ВАЛЕНТИН,ГЕОРГИЕВ,МОЛЛОВ,1954-03-31,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2014-04-15,"Длъжници към Българска народна банка","Решение № 2-341 от 15.04.2014 г. - лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 - длъжници към Българска народна банка","Собственоръчно написани агентурни сведения, разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в дело Ф1, а.е. 5313; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3."
ВАЛЕНТИН,ГЕОРГИЕВ,МОЛЛОВ,1954-03-31,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН", 2014-06-18,"Длъжници към Държавна спестовна каса","Решение № 2-358 от 18.06.2014 г. - лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 - длъжници към ДСК","Собственоръчно написани агентурни сведения, разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в дело Ф1, а.е. 5313; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3."
ВАЛЕНТИН,ГЕОРГИЕВ,МОЛЛОВ,1954-03-31,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН", 2014-09-10,"Длъжници към банка Хеброс","Решение № 2-392 от 10.09.2014 г. - лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 - длъжници към банка ""Хеброс""","Собственоръчно написани агентурни сведения, разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в дело Ф1, а.е. 5313; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3."
ВАЛЕНТИН,ГЕОРГИЕВ,МОЛЛОВ,1954-03-31,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН", 2014-10-08,"Длъжници към Първа частна банка","Решение № 2-409 от 08.10.2014 г. - лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 - длъжници към Първа частна банка","Собственоръчно написани агентурни сведения, разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в дело Ф1, а.е. 5313; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3."
ВАЛЕНТИН,ГЕОРГИЕВ,МОЛЛОВ,1954-03-31,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН", 2015-11-24,"ЗАД АЛИАНЦ","Решение № 2-580 от 24.11.2015 г. - ЗАД Алианц","Собственоръчно написани агентурни сведения, разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в дело Ф1, а.е. 5313; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3."
ВАЛЕНТИН,ГЕОРГИЕВ,МОНОВ,1949-05-29,"С.ГАЛИЧЕ, БЯЛА СЛАТИНА, ВРАЦА",2013-11-13,"Община Враца","Решение № 2-257 от 13.11.2013 г. - община Враца","Рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр.; протокол № 46/ 04.04.1990 г., че следва да бъдат унищожени лично дело IО-13 (Вр) и работно дело IР-758 (Вр)."

ВАЛЕНТИН,ГЕОРГИЕВ,НИКОЛОВ,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2010-05-26, "Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ГЕОРГИЕВ,НИКОЛОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-01-08, "Лечебни заведения","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ГЕОРГИЕВ,НИКОЛЧЕВ,,"ГР.ЛЮБИМЕЦ, ЛЮБИМЕЦ, ХАСКОВО",2016-02-18,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Кюстендил","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ГЕОРГИЕВ,ПАНКОВ,,"С.ВАКСЕВО, НЕВЕСТИНО, КЮСТЕНДИЛ",2016-02-18,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Кюстендил","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ГЕОРГИЕВ,ПЕПЕЛОВ,,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2010-04-06,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ГЕОРГИЕВ,ПЕТРОВ,,"ГР.МОНТАНА, МОНТАНА, МОНТАНА",2015-04-07,"Община Монтана","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ГЕОРГИЕВ,ПЕТРОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-04-06,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ГЕОРГИЕВ,СТЕФАНОВ,,"ГР.ДУПНИЦА, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ", 2010-04-06,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ГЕОРГИЕВ,СТЕФАНОВ,,"С.ПРЕСЕЛЕНЦИ, ГЕНЕРАЛ-ТОШЕВО, ДОБРИЧ",2013-07-03,"Длъжници към Стопанска банка","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ГЕОРГИЕВ,СТЕФАНОВ,,"С.ПРЕСЕЛЕНЦИ, ГЕНЕРАЛ-ТОШЕВО, ДОБРИЧ",2014-05-20,"Икономически университет - гр. Варна","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ГЕОРГИЕВ,СТЕФАНОВ,,"С.ПРЕСЕЛЕНЦИ, ГЕНЕРАЛ-ТОШЕВО, ДОБРИЧ",2014-05-20,"Икономически университет-Варна","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ГЕОРГИЕВ,СТЕФАНОВ,,"С.ПРЕСЕЛЕНЦИ, ГЕНЕРАЛ-ТОШЕВО, ДОБРИЧ", 2015-06-29,"Организатор на хазартни игри","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ГЕОРГИЕВ,СТОЯНОВ,,"ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2012-06-27,"Съюз за стопанска инициатива","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ГЕОРГИЕВ,СТОЯНОВ,,"ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-12-08,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Велико Търново","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ГЕОРГИЕВ,ТРИФОНОВ,1964-05-03,"ГР.БЯЛА, БЯЛА, ВАРНА",2010-04-06,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 122 от 6.04.2010 г. - Министерството на вътрешните работи","Със заповед № К-3148/ 23.09.1987 г. е назначен за разузнавач."
ВАЛЕНТИН,ГЕОРГИЕВ,ТРИФОНОВ,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2013-10-09, "Длъжници към ОББ","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ГЕОРГИЕВ,ТРИФОНОВ,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2015-07-16, "Община Плевен","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ГЕОРГИЕВ,ХАРЛОВ,,"ГР.ДОЛНА ОРЯХОВИЦА, ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-11-20,"Средни училища", "Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ГЕОРГИЕВ,ХРИСТОВ,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ", 2015-01-07,"Община Кюстендил","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ГЕОРГИЕВ,ХРИСТОВ,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2015-08-04,"Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ГЕОРГИЕВ,ХРИСТОВ,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ГЕОРГИЕВ,ЮРУКОВ,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД", 2011-06-29,"Агенция по геодезия, картография и кадастър","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ГЕРАСИМОВ,ИВАНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ГЕРАСИМОВ,ИВАНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-03-11,"Община Бойчиновци","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ГИЧЕВ,АТАНАСОВ,,"С.СЕНОКОС, БАЛЧИК, ДОБРИЧ",2014-02-12,"Община Балчик","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ГОРЯНОВ,ИВАНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-02-12,Министерства,"Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ГОРЯНОВ,ИВАНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-03-16,"Министерство на външните работи","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ГОСПОДИНОВ,ЙОРДАНОВ,,"С.ТОДОР ИКОНОМОВО, КАОЛИНОВО, ШУМЕН",2012-09-26,"Национален военен университет ""Васил Левски""","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ГОСПОДИНОВ,КАЛЧЕВ,,"С.ОВЧАРОВО, ДОБРИЧКА, ДОБРИЧ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ГРИГОРОВ,ВЕЛКОВ,,"ГР.ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ", 2010-04-06,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ГРИГОРОВ,МАТЕЕВ,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2012-10-03, "Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ГРИГОРОВ,МАТЕЕВ,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2015-07-16, "Община Плевен","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ГРИГОРОВ,ХАНДЖИЙСКИ,1945-02-28,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2010-04-06,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 122 от 6.04.2010 г. - Министерството на вътрешните работи","Със заповед № I-640/ 05.02.1975 г. е назначен за разузнавач III степен; със заповед № 241/ 06.09.1976 г. е преназначен за разузнавач II степен; със заповед № 180/ 23.07.1979 г. е преназначен за ст. разузнавач; със заповед № 566/ 08.02.1985 г. е преназначен за н-к отдел; със заповед № 364/ 31.01.1989 г. е преназначен за н-к ГКПП в СОУ на МВР; със заповед № 1374/ 26.03.1990 г. е преназначен за директор на РД на МВР-Благоевград."
ВАЛЕНТИН,ГРУДЕВ,ПОЖАРСКИ,1951-07-26,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА", 2015-12-01,"ЗАД БУЛСТРАД АД","Неустановане принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ДАНАИЛОВ,ЯНКОВ,,"ГР.ЧЕПЕЛАРЕ, ЧЕПЕЛАРЕ, СМОЛЯН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ДАНЧЕВ,ОРТАКЧИЕВ,,"ГР.РУДОЗЕМ, РУДОЗЕМ, СМОЛЯН",2009-05-27, Прокуратура,"Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ДЕЛОВ,НЕНОВ,,"С.БОГДАН, КАРЛОВО, ПЛОВДИВ",2015-10-16, "Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ДЕЛЧЕВ,ПОРЯЗОВ,,"ГР.СВИЩОВ, СВИЩОВ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2010-12-14,"Министерство на външните работи - посланици","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ДЕЛЧЕВ,ПОРЯЗОВ,,"ГР.СВИЩОВ, СВИЩОВ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2011-03-16,"Министерство на външните работи","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ДЕЛЧЕВ,ПОРЯЗОВ,,"ГР.СВИЩОВ, СВИЩОВ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-02-04,"Министерски съвет - избран на 07.11.2014 г.","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ДЕМИРОВ,ВАСИЛЕВ,,"С.БУРЕВО, НЕДЕЛИНО, СМОЛЯН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ДЕЧЕВ,ПЕТРОВ,1948-07-13,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2010-04-06,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 122 от 6.04.2010 г. - Министерството на вътрешните работи","Със заповед № I-2306/ 31.07.1973 г. е назначен за разузнавач III степен; със заповед № 32/ 13.03.1979 г. е преназначен за разузнавач II степен."
ВАЛЕНТИН,ДЕЧЕВ,СТАРЧЕВ,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2014-06-18,"Университет по архитектура, строителство и геодезия","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ДЕЧКОВ,ШКОДРОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-12-02,"Национална здравноосигурителна каса","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ДЕЧКОВ,ШКОДРОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ДИКОВ,ДИШЕВ,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ДИМИТРОВ,АПОСТОЛОВ,,"С.СКЛАВЕ, САНДАНСКИ, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ДИМИТРОВ,АПОСТОЛОВ,,"С.СКЛАВЕ, САНДАНСКИ, БЛАГОЕВГРАД",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ДИМИТРОВ,БОЙКОВ,,"ГР.КРЕСНА, КРЕСНА, БЛАГОЕВГРАД",2011-04-05,"Община Кресна","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ДИМИТРОВ,БОЙКОВ,,"ГР.КРЕСНА, КРЕСНА, БЛАГОЕВГРАД",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ДИМИТРОВ,БОЙКОВ,,"ГР.КРЕСНА, КРЕСНА, БЛАГОЕВГРАД",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ДИМИТРОВ,БЪРДАРОВ,,"С.ПОЛСКИ СЕНОВЕЦ, ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2010-04-06,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ДИМИТРОВ,ВАСИЛЕВ,,"ГР.ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО, ГЕНЕРАЛ-ТОШЕВО, ДОБРИЧ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ДИМИТРОВ,ВЕЛИКОВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2015-12-17,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Варна","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ДИМИТРОВ,ВЕЛЧЕВ,,"ГР.КАВАРНА, КАВАРНА, ДОБРИЧ",2010-04-06,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ДИМИТРОВ,ВУТЕВ,1956-12-28,"С.МАЛОРАД, БОРОВАН, ВРАЦА", 2010-04-06,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 122 от 6.04.2010 г. - Министерството на вътрешните работи","Със заповед № К-4060/ 10.10.1984 г. е назначен за разузнавач; със заповед № 122/ 06.07.1989 г. е преназначен за ст. разузнавач във ВГУ."
ВАЛЕНТИН,ДИМИТРОВ,ВЪЛЧЕВ,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2010-04-06,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ДИМИТРОВ,ГАГОВСКИ,,"ГР.КНЕЖА, КНЕЖА, ПЛЕВЕН",2014-08-12,"Длъжници към банка Експрес","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ДИМИТРОВ,ГАЙДАРСКИ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ДИМИТРОВ,ГАНЕВ,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ДИМИТРОВ,ГАНЧЕВ,,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2012-01-12,"Министерство на образованието","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ДИМИТРОВ,ГАЧЕВ,,"С.СТАРОСЕЛЦИ, ИСКЪР, ПЛЕВЕН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ДИМИТРОВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ДИМИТРОВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2009-12-09,"Печатни издания","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ДИМИТРОВ,ГОЕВ,,"ГР.КРУМОВГРАД, КРУМОВГРАД, КЪРДЖАЛИ",2011-10-05,"Администрация на Народното събрание","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ДИМИТРОВ,ГОЕВ,,"ГР.КРУМОВГРАД, КРУМОВГРАД, КЪРДЖАЛИ",2012-09-18,"Университет за национално и световно стопанство","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ДИМИТРОВ,ДЕРНЕВ,,"ГР.КАЗАНЛЪК, КАЗАНЛЪК, СТАРА ЗАГОРА",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ДИМИТРОВ,ДИМИТРОВ,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ДИМИТРОВ,ДИМИТРОВ,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2011-10-25,"Изпълнителна агенция ""Главна инспекция по труда""","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ДИМИТРОВ,ДИМИТРОВ,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ДИМИТРОВ,ДИМИТРОВ,,"ГР.ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ",2009-10-14,"Национален осигурителен институт","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ДИМИТРОВ,ДИМИТРОВ,,"С.ДРАНГОВО, КИРКОВО, КЪРДЖАЛИ",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ДИМИТРОВ,ДРАГНЕВ,,"ГР.ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2010-04-06, "Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ДИМИТРОВ,ДУМЧЕВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2015-06-29,"Организатор на хазартни игри","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ДИМИТРОВ,ЖИШКИН,,"ГР.САПАРЕВА БАНЯ, САПАРЕВА БАНЯ, КЮСТЕНДИЛ",2015-01-21,"Община Сапарева баня","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ДИМИТРОВ,ЗЛАТИНСКИ,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ДИМИТРОВ,ИВАНОВ,,"С.ГОРНО КЪПИНОВО, КИРКОВО, КЪРДЖАЛИ",2014-11-05,"Община Кирково","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ДИМИТРОВ,ЙОРДАНОВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2010-05-26, "Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ДИМИТРОВ,КИРИЛОВ,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ДИМИТРОВ,КИРИЛОВ,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2009-05-27 ,Прокуратура,"Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ДИМИТРОВ,КИСЬОВ,,"С.МУГЛА, СМОЛЯН, СМОЛЯН",2010-04-06 , "Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ДИМИТРОВ,КОНАРСКИ,,"С.БЕНКОВСКИ, МАРИЦА, ПЛОВДИВ", 2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ДИМИТРОВ,КОСТОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ДИМИТРОВ,ЛУЧАНСКИ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-09-16,"Държавна агенция по горите","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ДИМИТРОВ,МАНОЛОВ,1972-11-08,"ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ДИМИТРОВ,МАНОЛОВ,,"ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-12-08,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Велико Търново","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ДИМИТРОВ,МАНОЛОВ,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ", 2013-06-26,"Сосиете Женерал Експресбанк АД","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ДИМИТРОВ,МАРИНОВ,,"ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО,  ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-09-30,"Община Пловдив","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ДИМИТРОВ,МЕЧЕВ,,"ГР.ВЕЛИНГРАД, ВЕЛИНГРАД, ПАЗАРДЖИК",2008-09-16,"Държавна агенция по горите","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ДИМИТРОВ,МЕЧЕВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2015-12-01,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ДИМИТРОВ,ПЕЛТЕГОВ,,"С.ДОЛНО ДРАГЛИЩЕ, РАЗЛОГ, БЛАГОЕВГРАД", 2011-04-28,"Община Разлог","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ДИМИТРОВ,ПЕТКОВ,,"ГР.КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ", 2008-05-27,"Държавна комисия за енергийно и водно регулиране","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ДИМИТРОВ,ПЕТКОВ,1956-02-01,"ГР.КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ", 2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ДИМИТРОВ,ПЕТРОВ,,"ГР.СВИЛЕНГРАД, СВИЛЕНГРАД, ХАСКОВО", 2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ДИМИТРОВ,РАДИЧЕВ,,"ГР.ТОПОЛОВГРАД, ТОПОЛОВГРАД, ХАСКОВО",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ДИМИТРОВ,РОМОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ДИМИТРОВ,САВОВ,,"ГР.ОРЯХОВО, ОРЯХОВО, ВРАЦА",2010-05-26, "Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ДИМИТРОВ,ТЕНЕВ,1950-12-18,"ГР.БАНКЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ", 2010-04-06,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 122 от 6.04.2010 г. - Министерството на вътрешните работи","Със заповед № К-2322/ 03.07.1978 г. е назначен за разузнавач III степен; със заповед № 27/ 10.02.1984 г. е преназначен за ст. разузнавач; със заповед № 24/ 10.02.1989 г. е преназначен за зам. н-к отделение; със заповед № 227/ 31.08.1989 г. е преназначен за н-к отделение."
ВАЛЕНТИН,ДИМИТРОВ,ТОДОРОВ,1950-03-09,"С.ГАЛИЧЕ, БЯЛА СЛАТИНА, ВРАЦА",2010-04-06,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 122 от 6.04.2010 г. - Министерството на вътрешните работи","Със заповед № I-3054/ 30.07.1976 г. е назначен за разузнавач III степен; със заповед № 195/ 01.04.1979 г. е преназначен за разузнавач; със заповед № 180/ 02.07.1987 г. е преназначен за зам. н-к отделение; със заповед № К-2312/ 14.07.1987 г. е преназначен за н-к отделение; със заповед № 3032/ 01.12.1988 г. е изпратен на 3 месечен курс във ВКШ на КГБ-Москва."
ВАЛЕНТИН,ДИМИТРОВ,ТОДОРОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-04-06,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ДИМИТРОВ,ТОДОРОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-03-28,"Варненски свободен университет ""Черноризец Храбър""" , "Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ДИМИТРОВ,ТОДОРОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-08-07,"Академия – Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ДИМИТРОВ,ТРЕНЧЕВ,,"ГР.РАЗЛОГ, РАЗЛОГ, БЛАГОЕВГРАД", 2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ДИМИТРОВ,ТРЕНЧЕВ,,"ГР.РАЗЛОГ, РАЗЛОГ, БЛАГОЕВГРАД", 2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ДИМИТРОВ,ХРИСТОВ,1952-04-06,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА", 2009-11-18,"Агенция за приватизация","Решение № 100 от 18.11.2009 г. - Агенцията за приватизация","Документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр.; лично дело IА-3808 (Рс)."
ВАЛЕНТИН,ДИМИТРОВ,ЦЕНОВ,,"С.НИКОЛАЕВКА, СУВОРОВО, ВАРНА",2013-11-13,"Община Враца","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ДИМИТРОВ,ЧЕРПОКОВ,,"ГР.АСЕНОВГРАД, АСЕНОВГРАД, ПЛОВДИВ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ДИМОВ,ДИМОВ,1952-10-25,"С.БЯЛА РЕКА, ВЪРБИЦА, ШУМЕН", 2010-04-06,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 122 от 6.04.2010 г. - Министерството на вътрешните работи","Със заповед № 3640/ 23.11.1977 г. е назначен за разузнавач III степен; със заповед № 198/ 30.12.1980 г. е преназначен за ст. разузнавач; със заповед № 183/ 15.08.1984 г. е преназначен за инспектор; със заповед № 235/ 22.11.1985 г. е преназначен за зам. н-к отделение; със заповед № 1550/ 22.04.1986 г. е преназначен за н-к отделение; със заповед № 278/ 31.01.1989 г. е преназначен за зам. н-к ОбУ на МВР-Шумен."
ВАЛЕНТИН,ДИМОВ,ИВАНОВ,,"ГР.ГЛАВИНИЦА, ГЛАВИНИЦА, СИЛИСТРА", 2012-03-28,"Русенски университет ""Ангел Кънчев""","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ДИНЕВ,ВЪЛЕВ,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2010-12-14,"Министерство на външните работи - посланици","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ДИНЕВ,ВЪЛЕВ,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА", 2011-03-16,"Министерство на външните работи","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ДИЧЕВ,ТЕРЗИЕВ,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2014-02-26,"Висш адвокатски съвет","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ДИЧЕВ,ТЕРЗИЕВ,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2014-02-24,"Висш контролен съвет","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ДИЧЕВ,ТЕРЗИЕВ,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2014-02-24,"Висш дисциплинарен съд","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ДОБРЕВ,АТАНАСОВ,,"С.ЦАР АСЕН, ПОПОВО, ТЪРГОВИЩЕ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ДОБРЕВ,КРЪСТЕВ,1965-06-26,"С.СИНИ ВИР, КАОЛИНОВО, ШУМЕН",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ДОБРЕВ,КРЪСТЕВ,,"С.СИНИ ВИР, КАОЛИНОВО, ШУМЕН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ДОБРЕВ,ПЕТРОВ,1955-11-21,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2007-07-19,"Администрация на президента","Решение № 8 от 19.07.2007 г. - администрация на президента","Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони обр. 1 и обр. 3; дело Ф1 а.е. 7554."

ВАЛЕНТИН,ДОБРЕВ,ПЕТРОВ,1955-11-21,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2008-02-12,Министерства,"Решение № 25 от 12.02.2008 г. - министър-председатели, заместник министър-председатели, министри и заместник-министри", "Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; картони обр. 1 и 8; дело Ф1 а.е. 7554."
ВАЛЕНТИН,ДОБРЕВ,ПЕТРОВ,1955-11-21,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2010-12-14,"Министерство на външните работи - посланици","Решение № 175 от 14.12.2010 г. - МВнР - посланици и генерални консули","Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; дело Ф1 а.е. 7554."
ВАЛЕНТИН,ДОНЕВ,ИГНАТОВ,,"С.МЕЖДЕН, ДУЛОВО, СИЛИСТРА",2010-04-06,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ДОНЧЕВ,РАДЕВ,,"ГР.ЛУКОВИТ, ЛУКОВИТ, ЛОВЕЧ",2015-02-04, "Община Луковит","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ДОНЧЕВ,РАДЕВ,,"ГР.ЛУКОВИТ, ЛУКОВИТ, ЛОВЕЧ",2015-10-16, "Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ДОНЧЕВ,РАДЕВ,,"ГР.ЛУКОВИТ, ЛУКОВИТ, ЛОВЕЧ",2016-02-04, "Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Ловеч","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ДОЧЕВ,ГЕЦОВ,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2015-06-29,"Организатор на хазартни игри","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ДОЧЕВ,ДОЧЕВ,,"С.ИВАНОВО, ИВАНОВО, РУСЕ",2013-11-20, "Средни училища","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ДРАГОМИРОВ,ГРОЗДАНОВ,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК", 2008-02-12,Министерства,"Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ДРАГОМИРОВ,ГРОЗДАНОВ,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК", 2009-04-15,"Държавна агенция за метрология и технически надзор","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ДРАГОМИРОВ,ГРОЗДАНОВ,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК", 2013-07-03,"Длъжници към Стопанска банка","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ДРАГОМИРОВ,ГРОЗДАНОВ,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2013-10-09,"Длъжници към ОББ","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ЕВГЕНИЕВ,КРАСНАЛИЕВ,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2010-04-06,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ЕВГЕНИЕВ,ПЕТРОВ,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2015-06-01,"Община Перник","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ЕВЛОГИЕВ,НИКОЛОВ,,"ГР.БОТЕВГРАД, БОТЕВГРАД, СОФИЙСКА", 2010-04-06,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ЕВТИМОВ,ЕВТИМОВ,,"ГР.МОМЧИЛГРАД, МОМЧИЛГРАД, КЪРДЖАЛИ", 2013-05-29,"Длъжници към банка МИНЕРАЛБАНК", "Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ЕВТИМОВ,НАЙДЕНОВ,,"ГР.ЛОМ, ЛОМ, МОНТАНА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ЕВТИМОВ,НАЙДЕНОВ,,"ГР.ЛОМ, ЛОМ, МОНТАНА",2016-02-09,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Монтана","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ЕМИЛОВ,АНГЕЛОВ,,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2015-08-04, "Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ЕМИЛОВ,АНГЕЛОВ,,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2010-05-26, "Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ЕМИЛОВ,СТАРЕВ,,"ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, БЛАГОЕВГРАД",2009-04-15,"Държавна агенция за метрология и технически надзор","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ЕМИЛОВ,ЦВЕТКОВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2013-04-26, "Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ЕРМЕНКОВ,ВАСИЛЕВ,,"С.НОВАЧЕНЕ, БОТЕВГРАД, СОФИЙСКА", 2010-04-06,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ЖЕКОВ,ВЪРБАНОВ,1951-02-21,"ГР.НОВИ ПАЗАР, НОВИ ПАЗАР, ШУМЕН",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ЖЕКОВ,КОЛЕВ,1950-11-14,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ", 2010-04-06,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 122 от 6.04.2010 г. - Министерството на вътрешните работи","Със заповед № 149/ 01.04.1976 г. е назначен за разузнавач III степен; със заповед № 150/ 06.09.1982 г. е преназначен за ст. разузнавач; със заповед № 127/ 28.04.1984 г. е преназначен за инспектор; със заповед № 233/ 14.08.1984 г. е преназначен за зам. н-к отделение; със заповед № 2592/ 14.07.1986 г. е преназначен за гл. инспектор; със заповед № 800/ 16.03.1989 г. е изпратен на 3 месечен курс в КГБ-Москва."
ВАЛЕНТИН,ЖЕЛЯЗКОВ,КАРАСТОЯНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-01-26,"Министерство на отбраната","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ЖЕЛЯЗКОВ,КУЗЕВ,,"ГР.ДИМИТРОВГРАД, ДИМИТРОВГРАД, ХАСКОВО",2015-06-29,"Организатор на хазартни игри","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ЖИВКОВ,ЙОРДАНОВ,,"С.ТИШАНОВО, НЕВЕСТИНО, КЮСТЕНДИЛ",2015-06-01,"Приватизирани предприятия - Кюстендил","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ЖИВКОВ,НИКОЛОВ,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ЖИКОВ,ВЪТОВ,,"ГР.КУЛА, КУЛА, ВИДИН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ЖИКОВ,ВЪТОВ,,"ГР.КУЛА, КУЛА, ВИДИН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ЗАХАРИЕВ,ДИМИТРОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-06-04,"Приватизация - обособени части - София","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ЗАХАРИЕВ,ПОПОВ,,"С.РЕПЛЯНА, ЧУПРЕНЕ, ВИДИН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ЗДРАВКОВ,АНГЕЛОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-12-09,"Висше транспортно училище ""Тодор Каблешков""-София","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ЗДРАВКОВ,ДОНЧЕВ,,"ГР.КАВАРНА, КАВАРНА, ДОБРИЧ",2014-03-12,"Община Шабла","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ЗЛАТЕВ,ПАПАЗОВ,,"С.ПАРТИЗАНИ, ДЪЛГОПОЛ, ВАРНА",2013-05-29,"Община Суворово","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ЗЛАТЕВ,СИМЕОНОВ,,"С.ВОЙВОДА, НОВИ ПАЗАР, ШУМЕН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ЗЛАТКОВ,ГЪЛЪБОВ,1954-03-25,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-04-17,"Кредитни длъжници към банка ТЕКСИМ","Решение № 2-167 от 17.04.2013 г. - лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 - длъжници към банка ""ТЕКСИМ""","Рег. дневник; картон обр. 4."
ВАЛЕНТИН,ИВАНОВ,АЛЕКСАНДРОВ,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ИВАНОВ,АНДРЕЕВ,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2015-05-19,"Приватизирани предприятия - Добрич","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ИВАНОВ,АТАНАСОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-03-16,"Министерство на външните работи","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ИВАНОВ,АТАНАСОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2011-01-26,"Министерство на отбраната","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ИВАНОВ,БОЗОВ,,"ГР.ТРЯВНА, ТРЯВНА, ГАБРОВО",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ИВАНОВ,БОЯНОВ,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2011-02-23,"Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ИВАНОВ,ВАСИЛЕВ,,"С.МОРТАГОНОВО, РАЗГРАД, РАЗГРАД",2015-07-22,"Приватизирани предприятия - Русе","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ИВАНОВ,ВЕЛИКОВ,,"С.ТРЪСТЕНИК, ИВАНОВО, РУСЕ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ИВАНОВ,ВЕЛИКОВ,,"С.МОРАВА, СВИЩОВ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ИВАНОВ,ВЕЛКОВ,,"С.ВЕТРЕН, МЪГЛИЖ, СТАРА ЗАГОРА",2015-08-04,"Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ИВАНОВ,ВЕНКОВ,,"ГР.ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ", 2012-05-31,"Български съюз на частните предприемачи Възраждане","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ИВАНОВ,ВЪЛЧЕВ,,"ГР.ПАВЛИКЕНИ, ПАВЛИКЕНИ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО", 2015-12-08,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Велико Търново","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ИВАНОВ,ВЪЛЧЕВ,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2009-08-03, "Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ИВАНОВ,ВЪРБАНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-04-06,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ИВАНОВ,ГАГОВ,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2012-03-28,"Русенски университет ""Ангел Кънчев""","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ИВАНОВ,ГАНЧЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-07-22,"Българска народна банка","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ИВАНОВ,ГАНЧЕВ,,"ГР.НОВИ ПАЗАР, НОВИ ПАЗАР, ШУМЕН", 2009-12-02,"Национална здравноосигурителна каса","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ИВАНОВ,ГЕОРГИЕВ,,"С.СЛАВЯНИ, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2015-02-04, "Община Ловеч","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ИВАНОВ,ГЕОРГИЕВ,,"С.ДРЕНОВЕЦ, РУЖИНЦИ, ВИДИН",2013-10-09,"Община Ружинци","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ИВАНОВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.НЕДЕЛИНО, НЕДЕЛИНО, СМОЛЯН",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ИВАНОВ,ГРУЕВ,,"ГР.САМОКОВ, САМОКОВ, СОФИЙСКА",2012-10-17,"Министерство на икономиката, енергетиката и туризма","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ИВАНОВ,ДЖАВЕЗОВ,,"ГР.ИХТИМАН, ИХТИМАН, СОФИЙСКА", 2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ИВАНОВ,ДИЛОВ,,"ГР.ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2011-02-15," Агенция ""Митници""","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ИВАНОВ,ДОЙЧИНОВ,,"ГР.КАРЛОВО, КАРЛОВО, ПЛОВДИВ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ИВАНОВ,ЖЕЛЕВ,1957-05-25,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2014-02-19,"Община Добрич","Решение № 2-310 от 19.02.2014 г. - община Добрич","Със заповед № К-4840/ 30.10.1981 г. е назначен за разузнавач; със заповед № 29/ 15.02.1989 г. е преназначен за ст. разузнавач."
ВАЛЕНТИН,ИВАНОВ,ИВАНОВ,,"ГР.СТРАЛДЖА, СТРАЛДЖА, ЯМБОЛ",2015-04-28,"Община Пазарджик","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ИВАНОВ,ИВАНОВ,,"ГР.ПАВЛИКЕНИ, ПАВЛИКЕНИ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ИВАНОВ,ИВАНОВ,,"ГР.ПАВЛИКЕНИ, ПАВЛИКЕНИ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-12-08,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Велико Търново","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ИВАНОВ,ИВАНОВ,1958-09-07,"ГР.ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2014-09-24,"Длъжници към банка Биохим","Решение № 2-402 от 24.09.2014 г. - лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 - длъжници към банка ""Биохим""","Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; протокол рег. № С 111-А/ 18.06.1990 г. за отделяне за унищожаване папки на действащ агент ""Соколов""."

ВАЛЕНТИН,ИВАНОВ,ИГНАТОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-09-09,"ИА по рибарство и аквакултури","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ИВАНОВ,ИЛИЕВ,,"ГР.СОПОТ, СОПОТ, ПЛОВДИВ",2012-07-25,"Конфедерация на независимите синдикати в България","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ИВАНОВ,КАРАКАШЕВ,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2010-04-06,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ИВАНОВ,КАРАМИНЕВ,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ИВАНОВ,КОЖУХАРОВ,1957-05-02,"ГР.СИЛИСТРА, СИЛИСТРА, СИЛИСТРА",2010-04-06,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 122 от 6.04.2010 г. - Министерството на вътрешните работи","Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; лично дело IА-2775; протокол рег. № С 12/ 29.03.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело IР-339 (Рс)."
ВАЛЕНТИН,ИВАНОВ,КОСТАДИНОВ,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ИВАНОВ,КОСТАДИНОВ,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2015-07-22,"Община Никопол","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ИВАНОВ,КОСТАДИНОВ,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ИВАНОВ,КОСТАДИНОВ,,"С.ОБОРИЩЕ, ВЪЛЧИ ДОЛ, ВАРНА",2011-02-15,"Агенция ""Митници""","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ИВАНОВ,ЛЪВЧИЕВ,,"ГР.НОВА ЗАГОРА, НОВА ЗАГОРА, СЛИВЕН",2011-06-16,"Висша атестационна комисия","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ИВАНОВ,МАРИНОВ,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2010-09-29,"Регионални печатни издания","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ИВАНОВ,МАРИНОВ,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2014-06-18,"Длъжници към Държавна спестовна каса","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ИВАНОВ,МИТОВ,,"ГР.МЕЗДРА, МЕЗДРА, ВРАЦА",2016-01-14,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Враца","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ИВАНОВ,МИХОВ,,"С.БАЧЕВО, РАЗЛОГ, БЛАГОЕВГРАД",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ИВАНОВ,МИХОВ,1972-07-08,"С.БАЧЕВО, РАЗЛОГ, БЛАГОЕВГРАД", 2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ИВАНОВ,МИХОВ,,"С.БАЧЕВО, РАЗЛОГ, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ИВАНОВ,НАЗАРОВ,,"С.ТОПОЛОВО, АСЕНОВГРАД, ПЛОВДИВ", 2010-04-06,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ИВАНОВ,НАЙДЕНОВ,,"С.РАЯНОВЦИ, БЕЛОГРАДЧИК, ВИДИН", 2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ИВАНОВ,НАЙДЕНОВ,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2013-11-13, "Община Враца","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ИВАНОВ,ПЕЙЧЕВ,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2011-02-15,"Агенция ""Митници""","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ИВАНОВ,ПЕТРОВ,,"ГР.ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО, ГЕНЕРАЛ-ТОШЕВО, ДОБРИЧ",2014-02-12,"Община Генерал Тошево","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ИВАНОВ,ПЕТРОВ,,"ГР.ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО, ГЕНЕРАЛ-ТОШЕВО, ДОБРИЧ", 2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ИВАНОВ,ПЕТРОВ,,"ГР.ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО, ГЕНЕРАЛ-ТОШЕВО, ДОБРИЧ",2016-01-19,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Добрич","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ИВАНОВ,ПЕТРОВ,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ", 2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ИВАНОВ,ПЕТРОВ,,"ГР.ЕТРОПОЛЕ, ЕТРОПОЛЕ, СОФИЙСКА", 2010-04-06,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ИВАНОВ,ПЕТРОВ,1959-06-15,"ГР.ЕТРОПОЛЕ, ЕТРОПОЛЕ, СОФИЙСКА", 2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ИВАНОВ,ПЕХЛИВАНСКИ,,"С.САПАРЕВО, САПАРЕВА БАНЯ, КЮСТЕНДИЛ", 2015-01-21,"Община Сапарева баня","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ИВАНОВ,РАДЕВ,,"ГР.ЕЛИН ПЕЛИН, ЕЛИН ПЕЛИН, СОФИЙСКА",2008-02-12,Министерства,"Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ИВАНОВ,РАДЕВ,,"ГР.ЕЛИН ПЕЛИН, ЕЛИН ПЕЛИН, СОФИЙСКА",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ИВАНОВ,РАДЕВ,1958-02-06,"ГР.ЕЛИН ПЕЛИН, ЕЛИН ПЕЛИН, СОФИЙСКА", 2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ИВАНОВ,РАЧЕВ,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ИВАНОВ,САПУНДЖИЕВ,,"ГР.САНДАНСКИ, САНДАНСКИ, БЛАГОЕВГРАД",2013-04-17,"Кредитни длъжници към банка БАЛКАНБАНК","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ИВАНОВ,СЕРАФИМОВ,,"С.БЕЛОТИНЦИ, МОНТАНА, МОНТАНА",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ИВАНОВ,СЛАВОВ,1952-08-17,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Решение № 283 от 16.11.2011 г. - Министерството на земеделието и храните","Документи от ръководилия го щатен служител и рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-2929 (Рс) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр.; протокол рег. № С 12/ 29.03.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело IР-530 (Рс)."
ВАЛЕНТИН,ИВАНОВ,СЛАВЧЕВ,,"С.ЗЛАТИЯ, ВЪЛЧЕДРЪМ, МОНТАНА",2015-03-18,"Община Вълчедръм","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ИВАНОВ,СТЕФАНОВ,,"С.СТАРОСЕЛЦИ, ИСКЪР, ПЛЕВЕН",2015-07-07,"Община Искър","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ИВАНОВ,СТЕФАНОВ,,"С.СТАРОСЕЛЦИ, ИСКЪР, ПЛЕВЕН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ИВАНОВ,СТОИЛОВ,,"С.КАЛИЩЕ, КОВАЧЕВЦИ, ПЕРНИК",2015-06-01,"Община Ковачевци","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ИВАНОВ,СТОЯНОВ,,"ГР.ЧЕРВЕН БРЯГ, ЧЕРВЕН БРЯГ, ПЛЕВЕН",2011-01-26,"Министерство на отбраната","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ИВАНОВ,ТАРЛЬОВСКИ,,"ГР.БЯЛА СЛАТИНА, БЯЛА СЛАТИНА, ВРАЦА",2009-12-02,"Национална здравноосигурителна каса","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ИВАНОВ,ТЕРЗИЙСКИ,1958-04-13,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ", 2010-04-06,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 122 от 6.04.2010 г. - Министерството на вътрешните работи","Със заповед № 231/ 18.10.1982 г. е назначен за разузнавач; със заповед № 31/ 10.04.1990 г. е преназначен за ст. разузнавач."
ВАЛЕНТИН,ИВАНОВ,ТОДОРОВ,1952-02-18,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ", 2010-04-06,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 122 от 6.04.2010 г. - Министерството на вътрешните работи","Със заповед № К-3640/ 23.11.1977 г. е назначен за разузнавач III степен; със заповед № 48/ 04.09.1981 г. е преназначен за ст. разузнавач; със заповед № 60/ 26.10.1983 г. е преназначен за инспектор; със заповед № 55/ 18.11.1986 г. е преназначен за зам. н-к отделение; със заповед № 3510/ 31.07.1990 г. е изпратен на 3 месечен курс в Москва."
ВАЛЕНТИН,ИВАНОВ,ТУЦЕВ,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2011-04-28, "Изпълнителна агенция ""Военни клубове и военно-почивно дело""","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ИВАНОВ,ФИШЕВ,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2015-08-04, "Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ИВАНОВ,ФЪРТУНОВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2013-04-26, "Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ИВАНОВ,ХРИСТОВ,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2010-04-06,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ИВАНОВ,ЦВЕТКОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-05-26, "Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ИВАНОВ,ЦЕРОВСКИ,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2008-02-12, Министерства,"Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ИВАНОВ,ЦЕРОВСКИ,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2007-09-04,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ИВАНОВ,ЦОНЕВ,1964-07-19,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Решение № 2-469 от 24.02.2015 г. - Българска агенция по безопасност на храните","Рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр. и обр. 6; предложение № 1953/ 29.10.1991 г. за унищожаване с протокол № 1/ 22.03.1990 г. личното дело на аг. ""Петко""."

ВАЛЕНТИН,ИВАНОВ,ЦОНОВСКИ,,"ГР.ТРЪСТЕНИК, ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ, ПЛЕВЕН",2010-04-06,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ИВАНОВ,ЧАВЕЕВ,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ИВАНОВ,ЧАВЕЕВ,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ИВАНОВ,ЧАНКОВ,1972-02-05,"ГР.ЗЛАТОГРАД, ЗЛАТОГРАД, СМОЛЯН",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ИВАНОВ,ШОПОВ,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2012-06-05,"КТ Подкрепа","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ИВАНОВ,ЯКИМОВ,,"С.ПРЕВАЛА, ЧИПРОВЦИ, МОНТАНА",2015-04-07,"Община Чипровци","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ИВАНЧЕВ,АЛЕКСАНДРОВ,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2011-02-23,"Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ИГНАТОВ,КРЪСТЕВ,,"С.БЕЛЦОВ, ЦЕНОВО, РУСЕ",2014-10-15,"Министерство на отбраната","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ИГНАТОВ,ЛОЗЕВ,,"ГР.ДИМИТРОВГРАД, ДИМИТРОВГРАД, ХАСКОВО",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ИЛИЕВ,АЛЕКСАНДРОВ,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2010-04-06,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ИЛИЕВ,ВАСИЛЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-02-12,"Министерски съвет","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ИЛИЕВ,ВАСИЛЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2007-09-04,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ИЛИЕВ,ВАСИЛЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-12-18, "Българско национално радио","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ИЛИЕВ,ВУТОВ,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2015-06-23, "Община Долни Дъбник","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ИЛИЕВ,ВЪЛЧЕВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2010-04-06, "Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ИЛИЕВ,ВЪЛЧЕВ,,"ГР.ГРАМАДА, ГРАМАДА, ВИДИН",2009-10-28, "Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ИЛИЕВ,ГАНЕВ,1952-10-01,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-04-06,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 122 от 6.04.2010 г. - Министерството на вътрешните работи","Със заповед № К-3110/ 26.07.1982 г. е назначен за разузнавач; със заповед № 3154/ 13.08.1984 г. е изпратен на 3 месечен курс в КГБ-СССР; със заповед № 3402/ 16.10.1987 г. е преназначен за ст. разузнавач в ОТУ."
ВАЛЕНТИН,ИЛИЕВ,ДИМИТРОВ,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2010-06-22,"Служба Военна полиция","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ИЛИЕВ,ИВАНОВ,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ИЛИЕВ,ИВАНОВ,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2014-02-12, "Разследващи полицаи","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ИЛИЕВ,ЙОВЕВ,,"ГР.ТРОЯН, ТРОЯН, ЛОВЕЧ",2011-06-29,"Агенция по геодезия, картография и кадастър","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ИЛИЕВ,КОЛДЖИЕВ,,"С.ОРЕШЕ, ГЪРМЕН, БЛАГОЕВГРАД",2011-04-05,"Община Гърмен","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ИЛИЕВ,НАЙДЕНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-08-03, "Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ИЛИЕВ,ПЕТКОВ,,"ГР.ДОЛНИ ДЪБНИК, ДОЛНИ ДЪБНИК, ПЛЕВЕН",2010-04-06,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ИЛИЕВ,ТЪРНАРОВ,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2011-07-12,"Община Петрич","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ИЛИЕВ,ШИКАЛКОВ,,"ГР.ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ", 2013-09-18,"Община Видин","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ИЛИНОВ,СКЕНДЕРОВ,,"С.ОСИКОВО, ГЪРМЕН, БЛАГОЕВГРАД", 2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград", "Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ИСТАЛИЯНОВ,ГЪЛЪБОВ,,"С.ДРАГОДАН, КОЧЕРИНОВО, КЮСТЕНДИЛ",2010-04-06,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ЙОВЧЕВ,КАРАИВАНОВ,,"С.ЗАВОЯ, КИРКОВО, КЪРДЖАЛИ",2015-10-16, "Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ЙОЗОВ,КАЛАПИШ,,"ГР.КНЕЖА, КНЕЖА, ПЛЕВЕН",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ЙОЗОВ,КАЛАПИШ,,"ГР.КНЕЖА, КНЕЖА, ПЛЕВЕН",2013-04-26, "Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ЙОЗОВ,КАЛАПИШ,1960-02-12,"ГР.КНЕЖА, КНЕЖА, ПЛЕВЕН",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ЙОЗОВ,КАЛАПИШ,,"ГР.КНЕЖА, КНЕЖА, ПЛЕВЕН",2015-07-07,"Община Кнежа","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ЙОРДАНОВ,АНГЕЛОВ,,"ГР.СМОЛЯН, СМОЛЯН, СМОЛЯН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ЙОРДАНОВ,АНГЕЛОВ,,"ГР.ШИВАЧЕВО, ТВЪРДИЦА, СЛИВЕН", 2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ЙОРДАНОВ,БОГАТИНОВ,,"С.КРУПНИК, СИМИТЛИ, БЛАГОЕВГРАД",2014-10-08,"Длъжници към Първа частна банка","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ЙОРДАНОВ,ВАСИЛЕВ,,"ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, БЛАГОЕВГРАД", 2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ЙОРДАНОВ,ВЕЛИНОВ,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ", 2015-01-14,"Община Невестино","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ЙОРДАНОВ,ВЪРБАНОВ,,"ГР.МОМЧИЛГРАД, МОМЧИЛГРАД, КЪРДЖАЛИ", 2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ЙОРДАНОВ,ДИМИТРОВ,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2015-01-21,"Български олимпийски комитет","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ЙОРДАНОВ,ДОЧЕВ,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2009-10-28, "Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ЙОРДАНОВ,ИВАНОВ,,"ГР.ТЕТЕВЕН, ТЕТЕВЕН, ЛОВЕЧ",2015-02-18,"Община Ябланица","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ЙОРДАНОВ,ИВАНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-10-15, "Министерство на отбраната","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ЙОРДАНОВ,ЙОРДАНОВ,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ", 2016-01-19,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Добрич","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ЙОРДАНОВ,КИТОВ,,"ГР.КОСТЕНЕЦ, КОСТЕНЕЦ, СОФИЙСКА",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ЙОРДАНОВ,МУТАФЧИЕВ,,"ГР.ТРЯВНА, ТРЯВНА, ГАБРОВО",2012-07-11,"Медицински университет - София","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ЙОРДАНОВ,НИКОЛОВ,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2008-09-16,"Държавна агенция по горите","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ЙОРДАНОВ,ПЕТКОВ,1950-12-10,"С.САНДРОВО, РУСЕ, РУСЕ", 2010-04-06,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 122 от 6.04.2010 г. - Министерството на вътрешните работи","Със заповед № К – 4452/ 06.10.1983 г. е назначен за разузнавач отделение 02 ДС – ОУ - Русе;  със заповед № 460/ 20.12.1983 г. е преназначен за  разузнавач в отделение „Икономическо”; със Заповед № 330/ 07.09.1987 г. – преназначен за старши разузнавач; със заповед № 49/ 09.02.1989 г. – преназначен за старши разузнавач в отделение Контра разузнавателно – община Русе; със заповед № 126/ 27.04.1989 г. – преназначен за инспектор в отдел Контра разузнавателен при общинско Русе; със заповед № 515/ 23.10.1989 г. – преназначен за зам. началник отделение ДС отдел контра разузнавателен ОУ- Русе"
ВАЛЕНТИН,ЙОРДАНОВ,СТАМОВ,1955-09-12,"С.КОРКИНА, БОБОВ ДОЛ, КЮСТЕНДИЛ", 2010-04-06,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 122 от 6.04.2010 г. - Министерството на вътрешните работи","Със заповед № К-3260/ 27.09.1978 г. е назначен за пом. н-к разузнавателно отделение в 6 граничен отряд; със заповед № 2604/ 07.09.1988 г. е преназначен за ст. пом. н-к на разузнавателно отделение в 13 граничен отряд; със заповед № 3832/ 23.08.1990 г. е преназначен за зам. командир по разузнаването, той е и н-к разузнавателно отделение."
ВАЛЕНТИН,ЙОРДАНОВ,ТОДОРОВ,,"С.РАКЕВО, КРИВОДОЛ, ВРАЦА",2013-04-17,"Кредитни длъжници към банка ТЕКСИМ","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ЙОРДАНОВ,ХРИСТОВ,,"ГР.ДУПНИЦА, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2007-09-04,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ЙОРДАНОВ,ХРИСТОВ,,"ГР.ДУПНИЦА, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2014-12-09,"Община Дупница","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ЙОРДАНОВ,ЦОЛОВ,,"С.РАДИЛОВО, ПЕЩЕРА, ПАЗАРДЖИК",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ЙОСИФОВ,ДАРЕВ,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2014-01-28,"КТ Подкрепа","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ЙОСИФОВ,ДАРЕВ,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2014-10-08,"Длъжници към Първа частна банка","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ЙОТОВ,КИРКОВ,,"ГР.КРИВОДОЛ, КРИВОДОЛ, ВРАЦА",2010-04-06,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,КАЛЕВ,ДИМОВ,,"С.МАЛОМИР, ТУНДЖА, ЯМБОЛ",2013-02-20,"Община Поморие","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,КАЛЕВ,ДИМОВ,,"С.МАЛОМИР, ТУНДЖА, ЯМБОЛ",2015-12-01,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,КАЛУШЕВ,ДИМОВ,,"ГР.СИЛИСТРА, СИЛИСТРА, СИЛИСТРА",2012-07-25,"Конфедерация на независимите синдикати в България","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,КАЛУШЕВ,ДИМОВ,,"ГР.СИЛИСТРА, СИЛИСТРА, СИЛИСТРА",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,КАМЕНОВ,ВИДЕНОВ,,"ГР.ЛОМ, ЛОМ, МОНТАНА",2013-09-18,"Община Видин","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,КАМЕНОВ,ВИДЕНОВ,,"ГР.ЛОМ, ЛОМ, МОНТАНА",2016-01-06,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Видин","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,КАРАМФИЛОВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-11-18,"Агенция за приватизация","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,КАРАМФИЛОВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-10-05,"Администрация на Народното събрание","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,КАРАНОВ,ДОНЧЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-06-04,"Приватизация - обособени части - София","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,КИРИЛОВ,ВЕЛЕВ,,"ГР.РАДОМИР, РАДОМИР, ПЕРНИК",2012-07-11,"Минно-геоложки университет ""Св. Иван Рилски""","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,КИРИЛОВ,ВЕЛИНОВ,1956-06-11,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-04-06,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 122 от 6.04.2010 г. - Министерството на вътрешните работи","Със заповед № 3498/ 13.09.1985 г. е назначен за разузнавач; със заповед № 122/ 20.06.1989 г. е преназначен за ст. разузнавач; със заповед № 82/ 18.05.1990 г. е преназначен за н-к на група."
ВАЛЕНТИН,КИРИЛОВ,ВЛАДИМИРОВ,1956-11-21,"ГР.ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ",2010-04-06,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 122 от 6.04.2010 г. - Министерството на вътрешните работи","Със заповед № К-4840/ 30.10.1981 г. е назначен за разузнавач; със заповед № 142/ 03.09.1986 г. е преназначен за ст. разузнавач."
ВАЛЕНТИН,КИРИЛОВ,ГЕОРГИЕВ,1941-07-30,"ГР.СИЛИСТРА, СИЛИСТРА, СИЛИСТРА",2014-05-27,"Българска академия на науките","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1"
ВАЛЕНТИН,КИРИЛОВ,ДЕСПОТСКИ,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,КИРИЛОВ,ЗАХАРИЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-05-31,"Българска стопанска камара","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,КИРИЛОВ,ЗАХАРИЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-12-04,"Длъжници към Банка за земеделски кредит","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,КИРИЛОВ,КАСАБОВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2009-06-29, "Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,КИРИЛОВ,КАСАБОВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2009-08-03 "Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,КИРИЛОВ,КАСАБОВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2013-01-23, "Община Бургас","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,КИРИЛОВ,КАСАБОВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2013-04-26, "Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,КИРИЛОВ,КАСАБОВ,1958-02-06,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,КИРИЛОВ,МАНОИЛОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,КИРИЛОВ,МАРИНОВ,,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2009-06-29, "Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,КИРИЛОВ,ПАНАЙОТОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-02-17,"Печатни издания","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,КИРИЛОВ,ПАНАЙОТОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-05-31,"Асоциация на индустриалния капитал в България","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,КИРИЛОВ,ПАНАЙОТОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-03-13,"Съюз на ловците и риболовците в България","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,КИРИЛОВ,ПЕШЕВ,1953-11-21,"ГР.РАЗГРАД, РАЗГРАД, РАЗГРАД",2015-06-01,"Община Перник","Решение № 2-514 от 01.06.2015 г. - община Перник","Документи за получени възнаграждения; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони - обр. 4 – 5 бр. и обр. 6 – 2 бр.; лично дело ІА-1578"

ВАЛЕНТИН,КИРИЛОВ,СТАМОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,КИРИЛОВ,СТОЙЧЕВ,,"ГР.БЯЛА СЛАТИНА, БЯЛА СЛАТИНА, ВРАЦА", 2009-04-15,"Държавна агенция за метрология и технически надзор","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,КИРИЛОВ,ЧАЧЕВ,,"ГР.РИЛА, РИЛА, КЮСТЕНДИЛ",2015-01-14, "Община Рила","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,КИРИЛОВ,ШАЛАМАНОВ,,"ГР.ПЕТРИЧ, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД", 2010-04-06,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,КИРОВ,КИРОВ,1955-08-11,"ГР.ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ",2013-11-06,"Централна кооперативна банка","Решение № 2-254 от 06.11.2013 г. - ""Централна кооперативна банка"" АД","Със заповед № 1038/ 22.02.1983 г. е назначен за разузнавач; със заповед № 227/ 11.04.1984 г. е преназначен за разузнавач в ПГУ; със заповед № 403/ 21.05.1986 г. е изпратен на 10-месечен курс в РШ на КГБ; със заповед № 257/ 01.04.1988 г. е преназначен за ст. разузнавач."
ВАЛЕНТИН,КИРОВ,КОСТАДИНОВ,,"ГР.СИЛИСТРА, СИЛИСТРА, СИЛИСТРА", 2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,КОЛЕВ,ВЪЛЧЕВ,,"ГР.РАЗГРАД, РАЗГРАД, РАЗГРАД",2015-11-17,"Община Разград","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,КОЛЕВ,КОЛЕВ,,"ГР.ВЕТОВО, ВЕТОВО, РУСЕ",2010-04-06, "Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,КОЛЕВ,КОЛЕВ,,"ГР.ВЕТОВО, ВЕТОВО, РУСЕ",2016-02-09, "Областни управи","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,КОЛЕВ,КОЛЕВ,,"ГР.ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2010-04-06, "Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,КОЛЕВ,КОЛЕВ,,"ГР.ГАБРОВО, ГАБРОВО, ГАБРОВО",2010-04-06, "Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,КОЛЕВ,ЯНЧЕВ,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2009-06-29, "Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,КОЛЕВ,ЯНЧЕВ,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,КОЛЕВ,ЯНЧЕВ,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2015-12-01,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,КОНСТАНТИНОВ,ВЕЛИЧКОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-06-10,"Държавна агенция за младежта и спорта","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,КОНСТАНТИНОВ,ВЕЛИЧКОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-04-28,"Министерство на физическото възпитание и спорта","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,КОНСТАНТИНОВ,ЖЕЛЯЗКОВ,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,КОНСТАНТИНОВ,КУЧЕВ,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2013-01-16,"Министерство на правосъдието","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,КОНСТАНТИНОВ,МОНОВСКИ,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН", 2013-05-29,"Длъжници към банка МИНЕРАЛБАНК","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,КОСТАДИНОВ,КАРТАЛОВ,,"ГР.ПОМОРИЕ, ПОМОРИЕ, БУРГАС", 2013-02-20,"Община Поморие","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,КОСТАДИНОВ,КОСТАДИНОВ,,"С.СТОЖЕР, ДОБРИЧКА, ДОБРИЧ", 2015-06-29,"Организатор на хазартни игри","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,КОСТАДИНОВ,МАВРОВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2011-02-15, "Агенция ""Митници""","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,КОСТАДИНОВ,СПАСОВ,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО", 2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,КОСТОВ,СТОЯНОВ,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,КОСТОВ,СТОЯНОВ,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2014-04-24,"Тракийски университет – гр. Стара Загора","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,КРАЛЕВ,ПЕЕВ,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2013-07-24,"Община Стражица", "Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,КРАСИДАРОВ,ВЕЛИЧКОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ", 2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,КРАСИДАРОВ,ВЕЛИЧКОВ,1972-07-09,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,КРАСИМИРОВ,АНДРЕЕВ,,"ГР.ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2013-01-16,"Министерство на правосъдието","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,КРУМОВ,БАСАРОВ,1955-04-28,"С.ЛОЗИЦА, НИКОПОЛ, ПЛЕВЕН", 2015-07-22,"Община Никопол","Решение № 2-535 от 22.07.2015 г. - община Никопол","Рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; писмо вх. № 1410/ 16.03.1990 г. с искане ""да се изключи от статистическия отчет на ДС"" рез. ""Петров""; писмо рег. № 501/ 24.09.1999 г. с опис за унищожаване лично дело IА-1812 (Пл)."

ВАЛЕНТИН,КРУМОВ,ВЕЛИНОВ,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2012-10-10,"Висше военноморско училище ""Н. Й. Вапцаров""","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,КРУМОВ,ИВАНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-12-09, "Печатни издания","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,КРУМОВ,ЙОРДАНОВ,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2014-10-15, "Министерство на отбраната","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,КРУМОВ,СТОИЧКОВ,,"ГР.КРЕСНА, КРЕСНА, БЛАГОЕВГРАД", 2011-04-05,"Община Кресна","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,КРУМОВ,СТОИЧКОВ,,"ГР.КРЕСНА, КРЕСНА, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград", "Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,КРУМОВ,СТОИЧКОВ,,"ГР.КРЕСНА, КРЕСНА, БЛАГОЕВГРАД", 2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,КРУМОВ,ТОЧКОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2009-08-03, "Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,КРУМОВ,ТРАШЛИЕВ,,"ГР.ТВЪРДИЦА, ТВЪРДИЦА, СЛИВЕН", 2011-11-02,"Министерство на регионалното развитие и благоустройството","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,КРЪСТЕВ,ВЕЛИЧКОВ,,"С.ЗВЕРИНО, МЕЗДРА, ВРАЦА",2015-10-16, "Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,КРЪСТЕВ,ИВАНОВ,1941-11-01,"ГР.ВЪРШЕЦ, ВЪРШЕЦ, МОНТАНА", 2015-03-11,"Община Берковица","Решение № 2-471 от 11.03.2015 г. - община Берковица","Документи от ръководил го щатен служител, съдържащи се в работно дело IР-5555; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр; протокол № 96/ 1990 г. с предложение за унищожаване лично дело IО-626 и работно дело IР-5555 (налично)."

ВАЛЕНТИН,КРЪСТЕВ,КУНЧЕВ,,"ГР.ЛОМ, ЛОМ, МОНТАНА",2016-01-14, "Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Враца","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,КРЪСТЕВ,РАЙЧЕВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2015-12-01, "Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,КРЪСТЕВ,СТАНКОВ,1955-05-22,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ", 2013-10-15,"Токуда Банк АД","Решение № 2-245 от 15.10.2013 г. - ""Токуда Банк"" АД","Със заповед № К-4420/ 30.09.1981 г. е назначен за разузнавач; със заповед № 47/ 30.04.1988 г. е преназначен за ст. разузнавач."
ВАЛЕНТИН,КРЪСТЕВ,ТРАЙКОВ,,"ГР.ОМУРТАГ, ОМУРТАГ, ТЪРГОВИЩЕ", 2013-07-24,"Община Лясковец","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,КРЪСТЕВ,ТРАЙКОВ,,"ГР.ОМУРТАГ, ОМУРТАГ, ТЪРГОВИЩЕ", 2015-08-04,"Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,КРЪСТЕВ,ХАДЖИМИТОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,КУБРАТОВ,ГОРАНОВ,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ", 2014-02-19,"Община Добрич","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,КУПЕНОВ,МИНКОВ,,"С.СИНИ ВИР, КАОЛИНОВО, ШУМЕН",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,КЪНЕВ,МИЛЧЕВ,,"ГР.ДИМИТРОВГРАД, ДИМИТРОВГРАД, ХАСКОВО",2014-11-13,"ИНТЕРМЕДИА ООД","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ЛАЗАРОВ,ДЕКОВ,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2010-04-06, "Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ЛАЗАРОВ,КИРИЛОВ,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ", 2013-10-30,"Община Криводол","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ЛАЗАРОВ,КИРИЛОВ,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2016-01-14,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Враца","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ЛАЗАРОВ,КРЪСТЕВ,,"С.БЪЛГАРЕНЕ, ЛЕВСКИ, ПЛЕВЕН",2009-10-28, "Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ЛАЗАРОВ,ПАРАПУНОВ,,"ГР.ДОБРИНИЩЕ, БАНСКО, БЛАГОЕВГРАД", 2011-07-12,"Община Петрич","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ЛАЗАРОВ,ТОМОВ,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2007-07-19, "Администрация на президента","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ЛОЗАНОВ,ПЕТРОВ,,"С.АРЧАР, ДИМОВО, ВИДИН",2008-07-09, "Национален статистически институт","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ЛЮБЕНОВ,АТАНАСОВ,,"С.ЦАПАРЕВО, СТРУМЯНИ, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ЛЮБЕНОВ,ВЕЛЕВ,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2012-06-27, "Шуменски университет ""Константин Преславски""","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ЛЮБЕНОВ,ВИТЛИЕМОВ,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2013-11-20, "Средни училища","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ЛЮБЕНОВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.СИЛИСТРА, СИЛИСТРА, СИЛИСТРА", 2009-04-15,"Държавна агенция за метрология и технически надзор", "Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ЛЮБЕНОВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.СИЛИСТРА, СИЛИСТРА, СИЛИСТРА", 2009-03-11,"Комисия за регулиране на съобщенията","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ЛЮБЕНОВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-10-08, "Бургаски свободен университет","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ЛЮБЕНОВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-04-21, "Синдици, включени в списъка на синдиците при БНБ","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ЛЮБЕНОВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-08-04,"Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ЛЮБЕНОВ,КАРЕВ,,"ГР.КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ", 2010-04-06,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ЛЮБЕНОВ,МАНЧЕВ,1942-09-29,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ", 2011-08-09,"Агенция Пътна инфраструктура","Решение № 249 от 09.08.2011 г. - Агенция ""Пътна инфраструктура""","Рег. дневник; документ от вербувалия го и ръководил го щатен служител."
ВАЛЕНТИН,ЛЮБЕНОВ,ПАВЛОВ,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2009-06-29, "Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ЛЮБЕНОВ,ПАВЛОВ,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2013-04-26, "Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ЛЮБЕНОВ,ПАВЛОВ,1970-07-21,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК", 2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ЛЮБЕНОВ,ПАВЛОВ,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2015-06-01, "Община Перник","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ЛЮБОМИРОВ,АЛЕКСАНДРОВ,,"ГР.ДУПНИЦА, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ", 2015-06-09,"Община Радомир","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ЛЮБОМИРОВ,АЛЕКСАНДРОВ,,"ГР.ДУПНИЦА, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ", 2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет", "Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ЛЮБОМИРОВ,БОГОЕВ,1965-11-27,"ГР.КРЕСНА, КРЕСНА, БЛАГОЕВГРАД",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Решение № 184 от 09.02.2011 г. - Агенция за социално подпомагане","Рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6 – 2 бр.; протокол № 4/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-2152 (Бл); протокол № 2/ 1990 г. за унищожаване на работно дело IР-1592 (Бл)."
ВАЛЕНТИН,ЛЮБОМИРОВ,БОГОЕВ,1965-11-27,"ГР.КРЕСНА, КРЕСНА, БЛАГОЕВГРАД", 2011-04-05,"Община Кресна","Решение № 207 от 05.04.2011 г - община Кресна","Рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6 – 2 бр.; протокол № 4/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-2152 (Бл); протокол № 2/ 1990 г. за унищожаване на работно дело IР-1592 (Бл)."
ВАЛЕНТИН,ЛЮБОМИРОВ,ГАГАШЕВ,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2014-10-15,"Министерство на отбраната","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ЛЮБОМИРОВ,ДОНЧЕВ,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните", "Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ЛЮБОМИРОВ,ИГНАТОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-01-14,"Приватизирани предприятия - София","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ЛЮБОМИРОВ,МАРКОВ,,"ГР.РАДОМИР, РАДОМИР, ПЕРНИК", 2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ЛЮБОМИРОВ,НИКОЛОВ,1958-11-10,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ", 2010-04-06,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 122 от 6.04.2010 г. - Министерството на вътрешните работи","Със заповед № К-4060/ 10.10.1984 г. е назначен за пом. н-к разузнавателно отделение; със заповед № К-2604/ 07.09.1988 г. е преназначен за зам. командир по разузнаването."

ВАЛЕНТИН,ЛЮЦКАНОВ,ЙОВЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ЛЮЦКАНОВ,ЛЮЦКАНОВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2012-06-14,"Технически университет Варна","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,МАЛИНОВ,АНКОВ,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,МАНОИЛОВ,КОЦЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-05-27,"Българска академия на науките","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,МАНУШЕВ,БОЯДЖИЕВ,,"ГР.ПЕТРИЧ, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2011-02-15,"Агенция ""Митници""","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,МАНЧЕВ,ПЕТАКОВ,,"С.ОРЕШЕ, ГЪРМЕН, БЛАГОЕВГРАД",2011-04-05,"Община Гърмен","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,МАРИНОВ,ВАСИЛЕВ,,"С.ЪГЛЕН, ЛУКОВИТ, ЛОВЕЧ",2010-04-06, "Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,МАРИНОВ,ВЕЛКОВ,,"ГР.СВИЛЕНГРАД, СВИЛЕНГРАД, ХАСКОВО", 2011-02-15,"Агенция ""Митници""","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,МАРИНОВ,ВЪЛОВ,,"ГР.СВИЩОВ, СВИЩОВ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО", 2009-12-02,"Национална здравноосигурителна каса","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,МАРИНОВ,ДОБРЕВ,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2009-10-28, "Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,МАРИНОВ,ИВАНОВ,1968-05-08,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2010-04-06,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 122 от 6.04.2010 г. - Министерството на вътрешните работи","Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; лично дело IА-8 (Шн); протокол рег. № С ИА 44/ 28.03.1990 г. за унищожаване на работно дело IР-8 (Шн); протокол № С ИА-43/ 28.03.1990 г. за унищожаване на лично дело IА-8 (Шн) (налично)."
ВАЛЕНТИН,МАРИНОВ,КАРДАШЕВ,,"С.СТАРЦЕВО, ЗЛАТОГРАД, СМОЛЯН", 2014-08-12,"Длъжници към банка Експрес","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,МАРИНОВ,ПЕТКОВ,,"С.ТОДОРИЧЕНЕ, ЛУКОВИТ, ЛОВЕЧ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,МАРИНОВ,СИНАБОВ,,"С.КИРКОВО, КИРКОВО, КЪРДЖАЛИ",2016-01-25,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Кърджали","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,МАРИНОВ,СТОИЛОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-01-14, "Приватизирани предприятия - София","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,МАРИНОВ,СТОЯНОВ,,"ГР.ГОДЕЧ, ГОДЕЧ, СОФИЙСКА",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,МАРИНОВ,ТОШЕВ,,"С.ЛЕСКОВЕЦ, ОРЯХОВО, ВРАЦА",2013-12-11,"Община Оряхово","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,МАРИНОВ,ЦВЕТАНОВ,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2015-11-05,"Приватизирани предприятия - Плевен","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,МАРИНОВ,ШИПКОВЕНСКИ,,"ГР.ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2008-09-16,"Държавна агенция по горите","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,МАРИНОВ,ШИПКОВЕНСКИ,,"ГР.ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2015-01-29,"Община Априлци","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,МАРКОВ,ЧУТУРКОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,МАРКОВ,ЧУТУРКОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-05-27, Прокуратура,"Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,МАРКОВ,ЧУТУРКОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-04-06,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,МАТЕВ,КОЛЕВ,,"С.ДЕРМАНЦИ, ЛУКОВИТ, ЛОВЕЧ",2015-10-16, "Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,МЕТОДИЕВ,БОЖИНОВ,,"С.ВЪБЕЛ, НИКОПОЛ, ПЛЕВЕН",2009-06-29, "Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,МЕТОДИЕВ,ВЕЛКОВ,,"С.ДОЛНО ЦЕРОВЕНЕ, ЯКИМОВО, МОНТАНА", 2010-10-13,"Изпълнителна агенция ""Борба с градушките""","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,МЕТОДИЕВ,ИВАНОВ,,"С.РАСОВО, МЕДКОВЕЦ, МОНТАНА",2008-03-18,"КТ Подкрепа","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,МЕТОДИЕВ,КЮРЧИЙСКИ,,"ГР.ЗЛАТОГРАД, ЗЛАТОГРАД, СМОЛЯН",2015-01-21,"Община Сапарева баня","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,МЕТОДИЕВ,МИХАЙЛОВ,,"ГР.ДУПНИЦА, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ", 2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,МЕТОДИЕВ,ПЕЙЧЕВ,,"С.ДРАГОДАН, КОЧЕРИНОВО, КЮСТЕНДИЛ",2010-04-06,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,МЕТОДИЕВ,ПЕТРОВ,,"С.ВИНАРОВО, НОВО СЕЛО, ВИДИН",2013-08-13,"Община Ново село","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,МЕТОДИЕВ,РАДОМИРСКИ,1950-08-22,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-12-14,"Министерство на външните работи - посланици","Решение № 175 от 14.12.2010 г. - МВнР - посланици и генерални консули","Със заповед № Р-035/ 30.09.1976 г. е назначен за пом. н-к на отдел; със заповед № Р-019/ 19.09.1980 г. е преназначен за разузнавач; със заповед № Р-026/ 16.09.1981 г. е преназначен за ст. пом. н-к на отдел; със заповед № Р-018/ 15.08.1990 г. е преназначен за разузнавач IV степен."
ВАЛЕНТИН,МЕТОДИЕВ,СОКОЛОВ,,"ГР.СВОГЕ, СВОГЕ, СОФИЙСКА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,МЕТОДИЕВ,ЦВЕТАНОВ,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2011-01-26,"Министерство на отбраната","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,МИКОВ,ВУТОВ,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2015-06-01, "Община Перник","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,МИКОВ,СПИРИДОНОВ,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2010-04-06, "Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,МИЛАНОВ,ВЪЛЧАНОВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2015-12-17,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Варна","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,МИЛАНОВ,ГЕШЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-03-14, Софийски университет ""Св. Климент Охридски""","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,МИЛАНЧОВ,МЛАДЕНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-04-01,"Община Лом","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,МИЛКОВ,ВЕЛЧЕВ,,"ГР.БЯЛА, БЯЛА, РУСЕ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,МИЛКОВ,СОМОВ,,"С.РАДАНОВО, ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,МИЛКОВ,СОМОВ,,"С.РАДАНОВО, ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-12-08,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Велико Търново","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,МИЛЧЕВ,ПОПОВ,,"ГР.ОМУРТАГ, ОМУРТАГ, ТЪРГОВИЩЕ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,МИЛЧОВ,ЛАЗАРОВ,1957-01-11,"С.ЛЕСНОВО, ЕЛИН ПЕЛИН, СОФИЙСКА",2011-01-26,"Министерство на отбраната","Решение № 180 от 26.01.2011 г. - Министерството на отбраната","Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание; собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководил го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; лично дело IА-30971; работно дело IР-16927"
ВАЛЕНТИН,МИЛЧОВ,СЛАВКОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-01-14,"Приватизирани предприятия - София","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,МИНКОВ,ВАСИЛЕВ,,"С.БРЕСТОВЕНЕ, ЗАВЕТ, РАЗГРАД",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,МИНКОВ,ВЕЛЕВ,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,МИНЧЕВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.ТРЯВНА, ТРЯВНА, ГАБРОВО",2010-04-06,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,МИРЧЕВ,БОГОЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-03-14,"Софийски университет ""Св. Климент Охридски""","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,МИРЧЕВ,БОСЕВСКИ,1940-12-10,"ГР.СВИЩОВ, СВИЩОВ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2008-02-12,"Министерски съвет","Решение № 25 от 12.02.2008 г. - министър-председатели, заместник министър-председатели, министри и заместник-министри","Рег. дневник; картон обр. 4; протокол № 72/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-31150 и работно дело IР-17089"
ВАЛЕНТИН,МИРЧЕВ,БОСЕВСКИ,1940-12-10,"ГР.СВИЩОВ, СВИЩОВ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2008-02-12,Министерства,"Решение № 25 от 12.02.2008 г. - министър-председатели, заместник министър-председатели, министри и заместник-министри","Рег. дневник; картон обр. 4; протокол № 72/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-31150 и работно дело IР-17089"
ВАЛЕНТИН,МИРЧЕВ,ДИМИТРОВ,,"ГР.ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО, ГЕНЕРАЛ-ТОШЕВО, ДОБРИЧ",2014-02-12,"Община Генерал Тошево","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,МИРЧЕВ,ИВАНОВ,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,МИРЧОВ,МИЛУШЕВ,1966-03-15,"ГР.САМОКОВ, САМОКОВ, СОФИЙСКА",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,МИТКОВ,ВЕЛКОВ,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2010-04-06,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,МИТРЕВ,ПЕТКОВ,,"ГР.КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,МИХАЙЛОВ,ВАСИЛЕВ,,"ГР.БЯЛА, БЯЛА, РУСЕ",2009-05-27, Прокуратура,"Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,МИХАЙЛОВ,ВЕЛИЧКОВ,,"ГР.НИКОПОЛ, НИКОПОЛ, ПЛЕВЕН", 2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,МИХАЙЛОВ,КОСТОВ,,"С.ГЕГА, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2010-04-06,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,МИХАЙЛОВ,МИЛАНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-06-29,"Организатор на хазартни игри","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,МИХАЙЛОВ,МИХАЙЛОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-12-18,"Българско национално радио","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,МИХОВ,ВЕЛИКОВ,,"ГР.СРЕДЕЦ, СРЕДЕЦ, БУРГАС",2013-01-29, "Община Средец","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,МИХОВ,КРАЕВ,,"ГР.ДИМИТРОВГРАД, ДИМИТРОВГРАД, ХАСКОВО", 2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,МИХОВ,ТОНЧЕВ,1952-12-26,"ГР.ИСПЕРИХ, ИСПЕРИХ, РАЗГРАД",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Решение № 95 от 28.10.2009 г. - следователи и дознатели","Със заповед № К-3640/ 23.11.1977 г. е назначен за разузнавач III ст.; със заповед № 184/ 07.09.1984 г. е преназначен за ст. разузнавач; със заповед № 16/ 22.01.1987 г. е преназначен за инспектор."
ВАЛЕНТИН,МИШЕВ,МИШЕВ,,"ГР.ОРЯХОВО, ОРЯХОВО, ВРАЦА",2008-11-26,"Българска национална телевизия","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,МЛАДЕНОВ,ВЪРБАНОВ,,"ГР.МОНТАНА, МОНТАНА, МОНТАНА", 2015-03-11,"Община Берковица","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,МЛАДЕНОВ,ВЪРБАНОВ,,"ГР.МОНТАНА, МОНТАНА, МОНТАНА", 2016-02-09,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Монтана", "Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,МЛАДЕНОВ,КОЛОВ,,"ГР.МОНТАНА, МОНТАНА, МОНТАНА",2015-04-07,"Община Монтана","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,МЛАДЕНОВ,КОЛОВ,,"ГР.МОНТАНА, МОНТАНА, МОНТАНА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,МЛАДЕНОВ,ПАШОВСКИ,,"С.БОРОВАН, БОРОВАН, ВРАЦА",2016-01-14,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Враца","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,МЛАДЕНОВ,ТОДОРОВ,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2011-02-15, "Агенция ""Митници""","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,МОМЧЕВ,НИКОЛОВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2013-02-13, "Община Несебър","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,МОМЧЕВ,НИКОЛОВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2015-12-01, "Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,НАЙДЕНОВ,ИВАНОВ,,"ГР.БЕРКОВИЦА, БЕРКОВИЦА, МОНТАНА", 2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,НАЙДЕНОВ,ИВАНОВ,,"С.ПУДРИЯ, КРИВОДОЛ, ВРАЦА",2013-10-30, "Община Криводол","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,НАЙДЕНОВ,НАЙДЕНОВ,1962-10-18,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ", 2010-04-06,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 122 от 6.04.2010 г. - Министерството на вътрешните работи","Рег. дневник; картон обр. 6. Със заповед № К-0280/ 01.09.1984 г. е назначен за пом. н-к разузнавателно отделение в 3 граничен отряд; със заповед № 2986/ 07.09.1989 г. е преназначен за ст. помощник н-к отделение."
ВАЛЕНТИН,НАСКОВ,АНГЕЛОВ,,"С.ЖИЛЕНЦИ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2015-01-07,"Община Кюстендил","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,НЕДЕВ,МАРИНОВ,,"ГР.ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО, ГЕНЕРАЛ-ТОШЕВО, ДОБРИЧ", 2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,НЕДЕВ,ПЕЕВ,,"С.СЛАВЯНОВО, ХАРМАНЛИ, ХАСКОВО",2013-11-20, "Средни училища","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,НЕДЯЛКОВ,ВЕЛКОВ,,"ГР.СЕВЛИЕВО, СЕВЛИЕВО, ГАБРОВО",2016-02-04,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Ловеч","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,НЕДЯЛКОВ,ИВАНОВ,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2009-10-28, "Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,НЕДЯЛКОВ,РУСЕВ,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,НЕНКОВ,БЕШКОВ,,"С.ПЛОСКИ, САНДАНСКИ, БЛАГОЕВГРАД", 2014-09-10,"Длъжници към банка Хеброс","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,НЕНКОВ,ФИЛИПОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-10-28, "Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,НЕНКОВ,ФИЛИПОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,НЕНКОВ,ЦАНКОВ,,"ГР.СЕВЛИЕВО, СЕВЛИЕВО, ГАБРОВО",2013-06-11,"Община Велико Търново","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,НЕНКОВ,ЦАНКОВ,,"ГР.СЕВЛИЕВО, СЕВЛИЕВО, ГАБРОВО",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,НЕНОВ,КАРАМИХОВ,,"ГР.АСЕНОВГРАД, АСЕНОВГРАД, ПЛОВДИВ", 2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,НИКИФОРОВ,ЙОРДАНОВ,,"ГР.БАТАНОВЦИ, ПЕРНИК, ПЕРНИК", 2012-07-04,"Конфедерация на независимите синдикати в България", "Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,НИКОЛАЕВ,БОСЕВ,,"С.ЗГАЛЕВО, ПОРДИМ, ПЛЕВЕН",2011-02-23, "Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,НИКОЛАЕВ,ВЪЛЧЕВ,,"С.АВРЕН, АВРЕН, ВАРНА",2015-12-17, "Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Варна","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,НИКОЛАЕВ,КОНСТАНТИНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ", 2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,НИКОЛАЕВ,МИРЧАНОВ,,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2008-05-27,"Държавна агенция за информационни технологии и съобщения",  "Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,НИКОЛАЕВ,МИХАЙЛОВ,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2009-12-02,"Национална здравноосигурителна каса","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,НИКОЛАЕВ,НЕНКОВ,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК", 2015-04-28,"Община Пазарджик","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,НИКОЛАЕВ,СТАНЕВ,,"ГР.СИЛИСТРА, СИЛИСТРА, СИЛИСТРА", 2015-11-17,"ЗАД Армеец АД","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,НИКОЛАЕВ,ТРЕНЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-04-06, "Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,НИКОЛИНОВ,ДИМИТРОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-04-06,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,НИКОЛОВ,ВЕЛИКОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-01-14, "Приватизирани предприятия - София","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,НИКОЛОВ,ВЕЛКОВ,,"ГР.ЛОМ, ЛОМ, МОНТАНА",2016-02-09, "Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Монтана","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,НИКОЛОВ,ВЪЛОВ,,"ГР.УГЪРЧИН, УГЪРЧИН, ЛОВЕЧ",2015-01-07, "Община Кюстендил","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,НИКОЛОВ,ВЪРБАНОВ,,"С.СТЕФАНОВО, ДОБРИЧКА, ДОБРИЧ",2016-01-19,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Добрич","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,НИКОЛОВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.БОБОВ ДОЛ, БОБОВ ДОЛ, КЮСТЕНДИЛ", 2014-12-03,"Община Бобов дол","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,НИКОЛОВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.АЙТОС, АЙТОС, БУРГАС",2015-12-01,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,НИКОЛОВ,ДАЦОВ,,"С.ОРЕШАК, ТРОЯН, ЛОВЕЧ",2015-10-16, "Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,НИКОЛОВ,ДАЦОВ,,"С.ОРЕШАК, ТРОЯН, ЛОВЕЧ",2016-02-04, "Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Ловеч","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,НИКОЛОВ,ДРАГОМАНСКИ,,"ГР.БЕЛОГРАДЧИК, БЕЛОГРАДЧИК, ВИДИН",2016-01-06,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Видин","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,НИКОЛОВ,ИВАНОВ,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,НИКОЛОВ,ИВАНОВ,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2014-02-19,"Община Добрич","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,НИКОЛОВ,ИВАНОВ,1962-09-09,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,НИКОЛОВ,ИВАНОВ,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2009-06-29, "Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,НИКОЛОВ,ИВАНОВ,,"ГР.БЕЛОГРАДЧИК, БЕЛОГРАДЧИК, ВИДИН",2013-08-13,"Община Макреш","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,НИКОЛОВ,КАМЕНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-02-23,"Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол", "Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,НИКОЛОВ,КОЛЕВ,,"ГР.ДРАГОМАН, ДРАГОМАН, СОФИЙСКА", 2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,НИКОЛОВ,МАРИНОВ,,"С.ВЛАДИНЯ, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,НИКОЛОВ,МИЛТЕНОВ,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2007-09-04,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,НИКОЛОВ,МИЛТЕНОВ,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,НИКОЛОВ,МИХАЙЛОВ,,"ГР.БЕЛОГРАДЧИК, БЕЛОГРАДЧИК, ВИДИН",2013-07-31,"Община Белоградчик","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,НИКОЛОВ,НАЦКОВ,1954-03-07,"С.НЕДЕЛИЩЕ, ДРАГОМАН, СОФИЙСКА",2009-06-29,"Народно събрание","Решение № 69 от 29.06.2009 г. - Народно събрание","Собственоръчно написани агентурни сведения; разходни документи, отчетени от ръководил го щатен служител; документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; лично дело IА-25060; работно дело IР-10081."

ВАЛЕНТИН,НИКОЛОВ,НАЦКОВ,1954-03-07,"С.НЕДЕЛИЩЕ, ДРАГОМАН, СОФИЙСКА",2010-04-06,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 122 от 6.04.2010 г. - Министерството на вътрешните работи","Собственоръчно написани агентурни сведения; разходни документи, отчетени от ръководил го щатен служител; документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; лично дело IА-25060; работно дело IР-10081."
ВАЛЕНТИН,НИКОЛОВ,НИКОЛОВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2015-01-21, "Български олимпийски комитет","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,НИКОЛОВ,НИКОЛОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-04-06, "Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,НИКОЛОВ,НИКОЛОВ,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2010-05-26, "Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,НИКОЛОВ,НИКОЛОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-01-26, "Министерство на отбраната","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,НИКОЛОВ,НИКОЛОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-10-03, "Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,НИКОЛОВ,ПАНЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-04-06,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,НИКОЛОВ,ПЕТРОВ,,"С.ЛЮТАДЖИК, ВРАЦА, ВРАЦА",2015-10-16, "Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,НИКОЛОВ,ПОПОВ,,"С.СТАРО СЕЛО, ТУТРАКАН, СИЛИСТРА", 2012-03-14,"Софийски университет ""Св. Климент Охридски""","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,НИКОЛОВ,СПИРОВ,,"С.МАЛО КОНАРЕ, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2015-04-28,"Община Пазарджик","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,НИКОЛОВ,УЗУНОВ,,"ГР.ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2013-04-26, "Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,НИКОЛОВ,УЗУНОВ,,"ГР.ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2016-02-04, "Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Ловеч","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,НИКОЛОВ,ФИЛИПОВ,1951-12-06,"ГР.ВЪРШЕЦ, ВЪРШЕЦ, МОНТАНА",2015-03-24,"Община Вършец","Решение № 2-479 от 24.03.2015 г. - община Вършец","Рег. дневник; картон обр. 6; протокол рег. № 75/ 23.04.1990 г. с предложение за унищожаване дело IЯ-244 (Мх)."

ВАЛЕНТИН,НИКОЛЧОВ,ПЕТКОВ,,"ГР.ТРЪН, ТРЪН, ПЕРНИК",2015-06-01, "Община Перник","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ОГНЯНЧОВ,АНАСТАСОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ОКЕАНОВ,ТУРТАНСКИ,,"ГР.БЯЛА СЛАТИНА, БЯЛА СЛАТИНА, ВРАЦА",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ПАВЛОВ,ВАРАДИНОВ,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2010-09-29,"Регионални печатни издания","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ПАВЛОВ,ВАРАДИНОВ,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2015-06-01, "Община Перник","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ПАВЛОВ,ВАСИЛЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-04-15, "Държавна агенция за метрология и технически надзор","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ПАВЛОВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2010-04-06, "Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ПАВЛОВ,ИЛИЕВ,,"С.ЛАКАТНИК(ГАРА ЛАКАТНИК), СВОГЕ, СОФИЙСКА",2013-12-11,"Община Мездра","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ПАВЛОВ,ИЛИЕВ,,"С.ЛАКАТНИК(ГАРА ЛАКАТНИК), СВОГЕ, СОФИЙСКА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет", "Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ПАВЛОВ,ПАВЛОВ,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ПАВЛОВ,ПАВЛОВ,1966-08-26,"ГР.СИЛИСТРА, СИЛИСТРА, СИЛИСТРА", 2012-01-19,"Евангелска методистка епископална църква в България", "Нустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ПАВЛОВ,ПЕТРУСЕНКО,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-04-09,"Пловдивски университет Паисий Хилендарски","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ПАНАЙОТОВ,ВЕЛИКОВ,,"ГР.ДУПНИЦА, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ПАНЕВ,ЗАШЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-01-28, "Комисия за защита на потребителите","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ПАНЕВ,ЗАШЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-08-05,"Сметна палата","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ПАНЕВ,ЗАШЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-10-25, "Изпълнителна агенция ""Главна инспекция по труда""","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ПАНЕВ,ЗАШЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-01-12, "Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ПАНКОВ,БАРОВ,,"ГР.ИХТИМАН, ИХТИМАН, СОФИЙСКА",2015-02-24, "Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ПАНЧЕВ,ХРИСТОВ,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2012-06-27,"Югозападен университет ""Неофит Рилски"" - Благоевград","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ПЕЛОВ,ДИМИТРОВ,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2010-04-06, "Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ПЕЛОВ,ДИМИТРОВ,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2015-06-23, "Община Долна Митрополия","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ПЕНЕВ,ВЪЛЧЕВ,,"С.ОБРУЧИЩЕ, ГЪЛЪБОВО, СТАРА ЗАГОРА",2012-07-04,"Конфедерация на независимите синдикати в България","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ПЕНЕВ,ГЕОРГИЕВ,1950-07-05,"С.БАБОВО, СЛИВО ПОЛЕ, РУСЕ", 2010-04-06,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 122 от 6.04.2010 г. - Министерството на вътрешните работи","Със заповед № I-2638/ 02.10.1972 г. е назначен за разузнавач III степен; със заповед № 13/ 31.01.1977 г. е преназначен за разузнавач II степен; със заповед № 163/ 08.09.1981 г. е преназначен за ст. разузнавач; със заповед № 272/ 04.09.1986 г. е преназначен за инспектор; със заповед № 13/ 01.02.1989 г. е преназначен за ст. инспектор."
ВАЛЕНТИН,ПЕНЧЕВ,ВЪЛЕВ,,"ГР.ПАВЛИКЕНИ, ПАВЛИКЕНИ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО", 2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ПЕНЧЕВ,ПЕНЧЕВ,,"ГР.КОТЕЛ, КОТЕЛ, СЛИВЕН",2011-02-09, "Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ПЕТКОВ,БОРИСОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-03-11, "Община Берковица","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ПЕТКОВ,ВАСИЛЕВ,1947-02-10,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ", 2010-04-06,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 122 от 6.04.2010 г. - Министерството на вътрешните работи","Със заповед № 2040/ 24.08.1972 г. е назначен за разузнавач III степен; със заповед № 233/ 14.08.1984 г. е преназначен за зам. н-к отделение; със заповед № 1522/ 12.05.1987 г. е преназначен за н-к отделение."
ВАЛЕНТИН,ПЕТКОВ,ВАСИЛЕВ,,"ГР.КУЛА, КУЛА, ВИДИН",2011-02-15,"Агенция ""Митници""","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ПЕТКОВ,ВЪЛЧЕВ,,"ГР.ДИМИТРОВГРАД, ДИМИТРОВГРАД, ХАСКОВО",2011-02-15,"Агенция ""Митници""","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ПЕТКОВ,ГАВРИЛОВ,,"ГР.ДИМОВО, ДИМОВО, ВИДИН",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ПЕТКОВ,ГАЦИНСКИ,1950-09-24,"ГР.КАЗАНЛЪК, КАЗАНЛЪК, СТАРА ЗАГОРА",2008-02-12,Министерства,"Решение № 25 от 12.02.2008 г. - министър-председатели, заместник министър-председатели, министри и заместник-министри","Със заповед № Р-07/ 09.04.1976 г. е назначен за н-к отдел ХV; със заповед № Р-028/ 20.09.1986 г. е преназначен за разузнавач VI степен в отдел ХV; със заповед № Р-08/ 25.04..1991 г. е уволнен."
ВАЛЕНТИН,ПЕТКОВ,ГАЦИНСКИ,1950-09-24,"ГР.КАЗАНЛЪК, КАЗАНЛЪК, СТАРА ЗАГОРА",2010-12-14,"Министерство на външните работи - посланици","Решение № 175 от 14.12.2010 г. - МВнР - посланици и генерални консули","Със заповед № Р-07/ 09.04.1976 г. е назначен за н-к отдел ХV; със заповед № Р-028/ 20.09.1986 г. е преназначен за разузнавач VI степен в отдел ХV; със заповед № Р-08/ 25.04.1991 г. е уволнен."
ВАЛЕНТИН,ПЕТКОВ,ГАЦИНСКИ,1950-09-24,"ГР.КАЗАНЛЪК, КАЗАНЛЪК, СТАРА ЗАГОРА",2011-03-16,"Министерство на външните работи","Решение № 199 от 16.03.2011 г. - Министерството на външните работи","Със заповед № Р-07/ 09.04.1976 г. е назначен за н-к отдел ХV; със заповед № Р-028/ 20.09.1986 г. е преназначен за разузнавач VI степен в отдел ХV; със заповед № Р-08/ 25.04.1991 г. е уволнен"
ВАЛЕНТИН,ПЕТКОВ,ДИМИТРОВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2010-04-06,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ПЕТКОВ,ЗАЯКОВ,1949-08-31,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-01-21,"Български олимпийски комитет","Решение № 2-451 от 21.01.2015 г. - Български олимпийски комитет","Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; протокол рег. № С 193/ 09.04.1990 г. за унищожаване лично дело IА-2766 (Бс); протокол рег. № С 194/ 09.04.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело IР-1254 (Бс)."

ВАЛЕНТИН,ПЕТКОВ,ЛИЧЕВ,,"С.НОВАЧЕНЕ, НИКОПОЛ, ПЛЕВЕН",2010-04-06,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ПЕТКОВ,ПЕЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-12-02,"Национална здравноосигурителна каса","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ПЕТКОВ,ПЕЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ПЕТКОВ,ПЕЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ПЕТКОВ,РЕКОВ,,"ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ПЕТКОВ,ЦАНКОВ,,"С.ОПАНЕЦ, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2012-10-03, "Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ПЕТРОВ,АНГЕЛОВ,,"С.ЛИПНИЦА, МИЗИЯ, ВРАЦА",2016-01-14, "Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Враца","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ПЕТРОВ,АНГЕЛОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-10-28, "Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ПЕТРОВ,АНГЕЛОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-05-27, Прокуратура,"Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ПЕТРОВ,ВАСИЛЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-03-18, "КТ Подкрепа","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ПЕТРОВ,ВИДЕНОВ,,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2013-05-29, "Длъжници към банка МИНЕРАЛБАНК","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ПЕТРОВ,ВИДОЛОВ,,"ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2010-05-26,"Национална агенция за приходите", "Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ПЕТРОВ,ВИЧЕВ,1943-07-06,"ГР.ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ, ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ, ШУМЕН",2012-06-27,"Шуменски университет ""Константин Преславски""","Решение № 2-26 от 27.06.2012 г. - Шуменски университет ""Епископ Константин Преславски""","Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-1829 (Шн) МФ; рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 4 – 5 бр.; протокол рег. № С КА-45/ 28.03.1990 г. с предложение за унищожаване на дело I-ПВ-58 (Шн); протокол рег. № С КА 44/ 28.03.1990 г. за унищожаване на работно дело IР-570 (Шн)."
ВАЛЕНТИН,ПЕТРОВ,ГЕНЧЕВ,,"ГР.КАЗАНЛЪК, КАЗАНЛЪК, СТАРА ЗАГОРА", 2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ПЕТРОВ,ГЕОРГИЕВ,,"С.МИКРЕВО, СТРУМЯНИ, БЛАГОЕВГРАД", 2011-05-04,"Община Струмяни","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ПЕТРОВ,ГЕОРГИЕВ,,"С.МИКРЕВО, СТРУМЯНИ, БЛАГОЕВГРАД", 2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ПЕТРОВ,ГРОЗДАНОВ,,"ГР.ОМУРТАГ, ОМУРТАГ, ТЪРГОВИЩЕ", 2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ПЕТРОВ,ДЖАРОВСКИ,,"С.ГОРНА МИТРОПОЛИЯ, ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ,  ПЛЕВЕН",2015-06-23,"Община Долна Митрополия","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ПЕТРОВ,ДРАГАНОВ,1960-05-23,"ГР.ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО, ГЕНЕРАЛ-ТОШЕВО,  ДОБРИЧ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ПЕТРОВ,ИВАНОВ,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2009-05-27, Прокуратура,"Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ПЕТРОВ,ЙОРДАНОВ,,"ГР.ШАБЛА, ШАБЛА, ДОБРИЧ",2016-01-19, "Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Добрич","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ПЕТРОВ,КИНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-06-29,"Организатор на хазартни игри","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ПЕТРОВ,КОВАЧЕВ,,"ГР.УГЪРЧИН, УГЪРЧИН, ЛОВЕЧ",2009-06-29, "Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ПЕТРОВ,ЛИЛОВ,1956-12-10,"С.ДЕВЕНЕ, ВРАЦА, ВРАЦА",2015-02-24, "Българска агенция по безопасност на храните","Решение № 2-469 от 24.02.2015 г. - Българска агенция по безопасност на храните","Документи за получено възнаграждение, собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-103 (Вр) и в работно дело IР-53 (Вр); рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6."

ВАЛЕНТИН,ПЕТРОВ,МАРИНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ПЕТРОВ,МИХАЛЕВ,,"С.ХАДЖИДИМИТРОВО, СВИЩОВ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-07-17,"Община Свищов","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ПЕТРОВ,МИХАЛЕВ,,"С.ХАДЖИДИМИТРОВО, СВИЩОВ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ПЕТРОВ,НАЙДЕНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ПЕТРОВ,ПЕТРОВ,1965-06-08,"ГР.ТЕРВЕЛ, ТЕРВЕЛ, ДОБРИЧ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ПЕТРОВ,ПЕТРОВ,,"ГР.ТЕРВЕЛ, ТЕРВЕЛ, ДОБРИЧ",2016-01-19,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Добрич","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ПЕТРОВ,ПЕТРОВ,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2015-12-08,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Велико Търново","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ПЕТРОВ,ПЕТРОВ,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ПЕТРОВ,РАЧЕВ,1963-02-15,"С.АСПАРУХОВО, КАРНОБАТ, БУРГАС",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Решение № 2-566 от 16.10.2015 г. - Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6 – 2 бр.; протокол вх. № 1891/ 13.04.1990 г. с предложение за унищожаване личното дело на аг. ""Михаил""."

ВАЛЕНТИН,ПЕТРОВ,РАЧЕВ,1963-02-15,"С.АСПАРУХОВО, КАРНОБАТ, БУРГАС",2015-12-01,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Решение № 2-584 от 01.12.2015 г. - кандидати за общински съветници – област Бургас","Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6 – 2 бр.; протокол вх. № 1891/ 13.04.1990 г. с предложение за унищожаване личното дело на аг. ""Михаил""."
ВАЛЕНТИН,ПЕТРОВ,СТАНЕВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ПЕТРОВ,СТАНЕВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2015-12-17,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Варна","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ПЕТРОВ,СТОЯНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-01-26,"Министерство на отбраната","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ПЕТРОВ,ТОДОРОВ,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2016-01-14,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Враца","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ПЕТРОВ,ТРЕНКИН,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ", 2015-01-07,"Община Кюстендил","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ПЕТРОВ,ХАРАЛАМБОВ,,"ГР.АЙТОС, АЙТОС, БУРГАС",2009-03-11, "Комисия за регулиране на съобщенията","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ПЕТРОВ,ХАРАЛАМБОВ,,"ГР.АЙТОС, АЙТОС, БУРГАС",2012-12-12, "Община Айтос","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ПЕТРОВ,ЦАНОВ,,"ГР.СИЛИСТРА, СИЛИСТРА, СИЛИСТРА",2013-01-16,"Министерство на правосъдието","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ПЕТРОВ,ЦВЕТАНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-07-22, "Българска народна банка","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ПЕТРОВ,ЦВЕТАНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-06-05,"УниКредит Булбанк АД","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ПЕТРОВ,ЧИКОВ,1956-11-20,"ГР.ОРЯХОВО, ОРЯХОВО, ВРАЦА", 2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ПЕТРОВ,ЯНЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-04-06, "Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ПРОДАНОВ,ГРОЗДЕВ,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ПЪРВАНОВ,ХАЛВАДЖИЙСКИ,1952-08-18,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА,  СОФИЯ", 2010-04-06,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 122 от 6.04.2010 г. - Министерството на вътрешните работи","Със заповед № 1794/ 04.06.1987 г. е назначен за разузнавач."
ВАЛЕНТИН,РАДЕВ,АРАБАДЖИЕВ,,"С.СОКОЛОВО, БАЛЧИК, ДОБРИЧ",2014-02-12,"Община Балчик","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,РАДКОВ,БОЖИНОВ,,"С.ЕВЛОГИЕВО, НИКОПОЛ, ПЛЕВЕН",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,РАДКОВ,БОЖИНОВ,,"С.ЕВЛОГИЕВО, НИКОПОЛ, ПЛЕВЕН",2015-07-16,"Община Плевен","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,РАДОСЛАВОВ,БАЛТОВ,1936-09-07,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ", 2010-04-06,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 122 от 6.04.2010 г. - Министерството на вътрешните работи","Със заповед № 348/ 23.01.1965 г. е назначен за разузнавач; със заповед № 106/ 22.12.1966 г. е преназначен за ст. разузнавач; със заповед № 90/ 31.12.1967 г. е преназначен за зам. н-к управление; със заповед № 2766/ 13.05.1969 г. е преназначен за н-к отделение в НТУ."
ВАЛЕНТИН,РАДОСЛАВОВ,СТОЕНЕЛОВ,,"ГР.КОЗЛОДУЙ, КОЗЛОДУЙ, ВРАЦА", 2012-07-04,"Конфедерация на независимите синдикати в България","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,РАЙЧЕВ,КЕРКЕЛОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2015-05-19,"Община Ракитово","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,РАЙЧЕВ,КОЛЕВ,1961-01-23,"С.БРЕЖАНИ, СИМИТЛИ, БЛАГОЕВГРАД", 2011-02-15,"Агенция ""Митници""","Решение № 185 от 15.02.2011 г. - Агенция ""Митници""","Документи от ръководил го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр. и обр. 6; лично дело IА-37523"
ВАЛЕНТИН,РАНГЕЛОВ,АВРАМОВ,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,РАНКОВ,КАЗАКОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2010-12-14,"Министерство на външните работи - посланици","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,РАНКОВ,КАЗАКОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2013-07-03, "Длъжници към Стопанска банка","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,РАЧЕВ,МИНЕВ,1947-06-28,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ", 2013-11-06,"Централна кооперативна банка","Решение № 2-254 от 06.11.2013 г. - ""Централна кооперативна банка"" АД","Рег. дневник; картон обр. 4."

ВАЛЕНТИН,РАШЕВ,ЛАКОВ,,"С.ПОПИЦА, БЯЛА СЛАТИНА, ВРАЦА",2013-10-23, "Община Бяла Слатина","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,РУМЕНОВ,МАНЕВ,,"С.ДОЛНО КЪПИНОВО, КИРКОВО, КЪРДЖАЛИ", 2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,РУМЕНОВ,МАНЕВ,1966-01-20,"С.ДОЛНО КЪПИНОВО, КИРКОВО, КЪРДЖАЛИ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,РУМЕНОВ,МАНЕВ,,"С.ДОЛНО КЪПИНОВО, КИРКОВО, КЪРДЖАЛИ",2014-11-05,"Община Кирково","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,РУМЕНОВ,МАНЕВ,,"С.ДОЛНО КЪПИНОВО, КИРКОВО, КЪРДЖАЛИ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет", "Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,РУМЕНОВ,МАНЕВ,,"С.ДОЛНО КЪПИНОВО, КИРКОВО, КЪРДЖАЛИ", 2016-01-25,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Кърджали", "Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,РУСЕВ,РУСЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-02-15, "Агенция ""Митници""","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,РУСИНОВ,ПЪРВАНОВ,,"ГР.МОНТАНА, МОНТАНА, МОНТАНА", 2008-02-12,Министерства,"Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,САВКОВ,ДАСКАЛОВ,,"ГР.БЯЛА, БЯЛА, РУСЕ",2008-11-26, "Българска национална телевизия","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,САРАНДИЕВ,АНГЕЛОВ,,"ГР.СВИЛЕНГРАД, СВИЛЕНГРАД, ХАСКОВО", 2010-04-06,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,САШКОВ,МАРИНОВ,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2015-06-01, "Община Перник","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,СЕРАФИМОВ,ЗАЕКОВ,,"С.СКРЪТ, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,СЕРАФИМОВ,ЗАЕКОВ,,"С.СКРЪТ, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,СИМЕОНОВ,ГАНЕВ,,"ГР.ТРЯВНА, ТРЯВНА, ГАБРОВО",2010-04-06, "Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,СИМЕОНОВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.ПАВЛИКЕНИ, ПАВЛИКЕНИ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,СИМЕОНОВ,ПОРАШКИ,,"С.БРЕНИЦА, КНЕЖА, ПЛЕВЕН",2015-07-07,"Община Кнежа","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,СИМЕОНОВ,СИМОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2007-09-04, "Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,СИМЕОНОВ,СИМОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-03-13, "Съюз на ловците и риболовците в България","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,СИМЕОНОВ,СИМОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-04-26, "Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,СИМЕОНОВ,СИМОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-05-09,"Избори за Европейски парламент 2014 г.","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,СИМЕОНОВ,СИМОВ,1953-10-08,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,СИМЕОНОВ,СИМОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-02-18, "Български туристически съюз","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,СИМЕОНОВ,СИМОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,СЛАВЕВ,ИЛКОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-03-11,"Комисия за регулиране на съобщенията","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,СЛАВЕЙКОВ,ТРАЯНОВ,1956-01-06,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ", 2010-04-06,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 122 от 6.04.2010 г. - Министерството на вътрешните работи","Със заповед № К-4840/ 30.10.1981 г. е назначен за разузнавач; със заповед № 44/ 14.08.1984 г. е преназначен за ст. разузнавач; със заповед № 43/ 05.09.1985 г. е преназначен за инспектор; със заповед № 19/ 13.04.1987 г. е преназначен за зам. н-к отделение; със заповед № 23/ 11.04.1989 г. е преназначен за н-к отделение."
ВАЛЕНТИН,СЛАВОВ,ДИМИТРОВ,,"ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2009-10-28,"Следователи и дознатели", "Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,СЛАВОВ,ДИМОВ,1960-05-05,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2015-11-17, "ЗАД Армеец АД","Решение № 2-579 от 17.11.2015 г. - ЗАД Армеец","Със заповед № 1654/ 05.05.1986 г. е назначен за разузнавач."
ВАЛЕНТИН,СЛАВЧЕВ,ПЕТРОВ,,"ГР.ТРЪН, ТРЪН, ПЕРНИК",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,СЛАВЧЕВ,РАДУЛОВ,,"С.РАБРОВО, БОЙНИЦА, ВИДИН",2016-01-06,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Видин","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,СЛАВЧЕВ,СТАНКОВ,1936-03-17,"ГР.МЕЗДРА, МЕЗДРА, ВРАЦА", 2014-05-27,"Българска академия на науките","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1"
ВАЛЕНТИН,СЛАВЧЕВ,ТУПАРОВ,1950-03-04,"ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ,  БЛАГОЕВГРАД",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Решение № 2-581 от 24.11.2015 г. - кандидати за общински съветници – област Благоевград","Собственоръчно написана декларация за сътрудничество; разходни документи, отчетени от ръководилите го щатни служители; документи от ръководилите го щатни служители; рег. дневник – 2 бр.; картони обр. 1-2 бр., обр. 2; дело № 16226; предложение рег. № 3082/ 09.03.1990 г. за унищожаване ""дело № 14109 К/К ""Тройка"" и картоните образец № 1 да бъдат извадени от картотека""; доклад на Сл. „Военна информация” изх. № 2827/ 05.12.2007 г."

ВАЛЕНТИН,СЛАВЧОВ,СТОИЧКОВ,,"ГР.БРЕЗНИК, БРЕЗНИК, ПЕРНИК",2012-06-05,"Министерство на културата","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,СЛАВЧОВ,СТОЙЧЕВ,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2014-09-10,"Длъжници към банка Хеброс","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,СМИЛЕНОВ,МАНЕВСКИ,,"С.САТОВЧА, САТОВЧА, БЛАГОЕВГРАД", 2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,СМИЛЕНОВ,МАНЕВСКИ,,"С.САТОВЧА, САТОВЧА, БЛАГОЕВГРАД", 2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,СПАСОВ,ИВАНОВ,,"ГР.ЛОМ, ЛОМ, МОНТАНА",2009-05-27, Прокуратура,"Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,СПАСОВ,КИТАНОВ,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД", 2011-07-27,"Община Благоевград","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,СПАСОВ,РАШЕВ,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2016-01-14,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Враца","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,СТАЙКОВ,ВЪЛЧЕВ,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2015-02-18,"Община Угърчин","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,СТАЙКОВ,ВЪЛЧЕВ,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,СТАМОВ,ДИМОВ,1961-02-07,"С.КАРАПЕЛИТ, ДОБРИЧКА, ДОБРИЧ",2015-12-17,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Варна","Решение № 2-588 от 17.12.2015 г. - кандидати за общински съветници – област Варна","Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично и в работно дело IА-695; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6."

ВАЛЕНТИН,СТАНИМИРОВ,СТОИЧКОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-06-04,"Приватизация - обособени части - София","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,СТАНКОВ,ЙОВКОВ,,"ГР.СМОЛЯН, СМОЛЯН, СМОЛЯН",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,СТАНЧЕВ,ИВАНОВ,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,СТАНЧЕВ,ИВАНОВ,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2016-01-19,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Добрич","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,СТАТЕВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.ШАБЛА, ШАБЛА, ДОБРИЧ",2011-11-16, "Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,СТЕФАНОВ,БАБОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-03- 16,"Министерство на външните работи","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,СТЕФАНОВ,БРАЙКОВ,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2013-11-27, "Българо-американска кредитна банка АД","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,СТЕФАНОВ,БРАЙКОВ,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2014-02-26,"Висш адвокатски съвет","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,СТЕФАНОВ,ВАСИЛЕВ,,"ГР.РАЗГРАД, РАЗГРАД, РАЗГРАД",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,СТЕФАНОВ,ВАСИЛЕВ,,"ГР.РАЗГРАД, РАЗГРАД, РАЗГРАД",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,СТЕФАНОВ,ВАСИЛЕВ,1970-01-01,"ГР.РАЗГРАД, РАЗГРАД, РАЗГРАД",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,СТЕФАНОВ,ВАСИЛЕВ,,"ГР.РАЗГРАД, РАЗГРАД, РАЗГРАД",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,СТЕФАНОВ,ВАСИЛЕВ,,"ГР.РАЗГРАД, РАЗГРАД, РАЗГРАД",2015-11-17,"Община Разград","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,СТЕФАНОВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.ДВЕ МОГИЛИ, ДВЕ МОГИЛИ, РУСЕ",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,СТЕФАНОВ,КАРАБАШЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-02-12,"Министерски съвет","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,СТЕФАНОВ,КАРАБАШЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2007-09-04,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,СТЕФАНОВ,КИСИМОВ,,"ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2012-09-18,"Университет за национално и световно стопанство","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,СТЕФАНОВ,КОЛАРСКИ,1960-01-30,"ГР.БОТЕВГРАД, БОТЕВГРАД, СОФИЙСКА",2013-01-16,"Министерство на правосъдието","Решение № 2-128 от 16.01.2013 г. - Министерство на правосъдието","Със заповед № К-4150/ 27.09.1982 г. е назначен за разузнавач; със заповед № 1474/ 27.08.1985 г. е преназначен за ст. разузнавач; със заповед № 248/ 12.02.1990 г. е преназначен за н-к на група."
ВАЛЕНТИН,СТЕФАНОВ,КОЛЕВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2014-09-24,"Национална художествена академия","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,СТЕФАНОВ,КОЛЕВ,,"ГР.МОМЧИЛГРАД, МОМЧИЛГРАД, КЪРДЖАЛИ",2011-02-15,"Агенция ""Митници""","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,СТЕФАНОВ,КОРКИНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-11-18,"Агенция за приватизация","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,СТЕФАНОВ,КОРКИНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-10-05,"Администрация на Народното събрание","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,СТЕФАНОВ,КОРКИНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-01-23,"Администрация на Министерския съвет","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,СТЕФАНОВ,КОРКИНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-10-02,"Обединена българска банка","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,СТЕФАНОВ,МИХАЙЛОВ,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2013-07-03,"Длъжници към Стопанска банка","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,СТЕФАНОВ,МИХНЕВ,,"ГР.БЯЛА, БЯЛА, РУСЕ",2008-11-26,"Българска национална телевизия","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,СТЕФАНОВ,МИХОВ,1953-06-14,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-05-12,"Вестник 7 дни спорт","Решение № 2-502 от 12.05.2015 г. - вестник 7 дни спорт","

Рег. дневник; картон обр. 6; протокол № 79/ 1990 г. за унищожаване дело IЯ-3914

"
ВАЛЕНТИН,СТЕФАНОВ,НЕДЕВ,,"ГР.ЛЕТНИЦА, ЛЕТНИЦА, ЛОВЕЧ",2010-06-22,"Служба Военна полиция","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,СТЕФАНОВ,ПАНТОВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2011-02-15,"Агенция ""Митници""","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,СТЕФАНОВ,ПАПАЗОВ,,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,СТЕФАНОВ,ТОМОВСКИ,,"С.ЦАКОНИЦА, МЕЗДРА, ВРАЦА",2013-12-11,"Община Мездра","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,СТЕФАНОВ,ЧАЧУЛОВ,,"С.ДРУГАН, РАДОМИР, ПЕРНИК",2015-06-09,"Община Радомир","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,СТЕФАНОВ,ШИКОВ,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2012-07-25,"Конфедерация на независимите синдикати в България","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,СТОИЛОВ,ГРИГОРОВ,,"С.ВИТОШКО, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,СТОИЛОВ,ПАВЛОВ,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,СТОИЛОВ,ТОПАЛОВ,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2010-04-06,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,СТОЙКОВ,ЗУРЛЕВ,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,СТОЙКОВ,ПЕТРОВ,,"С.БАТА, ПОМОРИЕ, БУРГАС",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,СТОЙНЕВ,ЛЮБАТСКИ,,"ГР.ГУЛЯНЦИ, ГУЛЯНЦИ, ПЛЕВЕН",2015-06-18,"Община Гулянци","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,СТОЙЧЕВ,ДИМИТРОВ,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,СТОЙЧЕВ,ПАНЧЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-04-06,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,СТОЙЧЕВ,СТОЕВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2013-01-23,"Община Бургас","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,СТОЙЧЕВ,СТОЕВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,СТОЙЧЕВ,СТОЙЧЕВ,1956-04-09,"ГР.ДОЛНИ ЧИФЛИК, ДОЛНИ ЧИФЛИК, ВАРНА",2013-05-21,"Община Долни чифлик","Решение № 2-179 от 21.05.2013 г. - община Долни чифлик","

Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-686 (Вн) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр. и обр. 6.

"
ВАЛЕНТИН,СТОЙЧЕВ,ТЕКЕЛОВ,,"ГР.САНДАНСКИ, САНДАНСКИ, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,СТОЙЧЕВ,ТЕКЕЛОВ,,"ГР.САНДАНСКИ, САНДАНСКИ, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,СТОЛЕТОВ,ТУШКОВ,1962-04-26,"С.ПЛЕВУН, ИВАЙЛОВГРАД, ХАСКОВО",2010-04-06,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 122 от 6.04.2010 г. - Министерството на вътрешните работи","Със заповед № К-3802/ 20.09.1984 г. е назначен за пом. н-к разузнавателно отделение."
ВАЛЕНТИН,СТОЯНОВ,АНГЕЛОВ,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2010-04-06,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,СТОЯНОВ,ВЪЛКОВ,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,СТОЯНОВ,ВЪЛКОВ,,"ГР.ТРОЯН, ТРОЯН, ЛОВЕЧ",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,СТОЯНОВ,ГАНЧЕВ,,"ГР.МЕЗДРА, МЕЗДРА, ВРАЦА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,СТОЯНОВ,ГАНЧЕВ,,"ГР.МЕЗДРА, МЕЗДРА, ВРАЦА",2016-01-14,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Враца","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,СТОЯНОВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО, ГЕНЕРАЛ-ТОШЕВО, ДОБРИЧ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,СТОЯНОВ,ГЕРОВ,,"ГР.ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ, ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ, ШУМЕН",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,СТОЯНОВ,ДИМИТРОВ,,"ГР.ПЕТРИЧ, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2012-07-25,"Конфедерация на независимите синдикати в България","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,СТОЯНОВ,ДИМОВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2013-05-15,"Община Девня","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,СТОЯНОВ,ЖЕЛЕЗОВ,,"ГР.ПРОВАДИЯ, ПРОВАДИЯ, ВАРНА",2013-05-21,"Община Провадия","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,СТОЯНОВ,ЖЕЛЕЗОВ,,"ГР.ПРОВАДИЯ, ПРОВАДИЯ, ВАРНА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,СТОЯНОВ,ИВАНОВ,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2015-07-22,"Община Никопол","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,СТОЯНОВ,ИВАНОВ,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,СТОЯНОВ,ЙОРДАНОВ,,"ГР.ЗЕМЕН, ЗЕМЕН, ПЕРНИК",2015-05-27,"Община Земен","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,СТОЯНОВ,КАРАИЛИЕВ,,"ГР.ДУПНИЦА, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2014-12-09,"Община Дупница","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,СТОЯНОВ,МАРИНОВ,,"ГР.ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ, ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ, ШУМЕН",2015-02-18,"Български туристически съюз","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,СТОЯНОВ,МАРИНОВ,,"ГР.ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ, ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ, ШУМЕН",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,СТОЯНОВ,НЕДЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-04-06,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,СТОЯНОВ,НЕДЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-10-29,"Академия на МВР","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,СТОЯНОВ,НЕДЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,СТОЯНОВ,НЕДЕВ,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2012-09-26,"Висше транспортно училище ""Тодор Каблешков""","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,СТОЯНОВ,НИКИФОРОВ,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2011-02-23,"Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,СТОЯНОВ,НОВАКОВ,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2008-09-16,"Държавна агенция по горите","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,СТОЯНОВ,ПЕТРОВ,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,СТОЯНОВ,ПЕТРОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-02-15,"Агенция ""Митници""","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,СТОЯНОВ,ПЕТРОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,СТОЯНОВ,СМИЛКОВ,,"С.КОЛАРОВО, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2010-04-06,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,СТОЯНОВ,СТОЕВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2007-09-04,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,СТРАХИЛОВ,ЖЕЛЕВ,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2015-12-08,"Църквите на Адвентистите от 7 ден","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,СТРАХИЛОВ,ИВАНОВ,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,СТРАХИЛОВ,ИВАНОВ,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2014-02-12,"Разследващи полицаи","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ТАНЕВ,АБРАШЕВ,,"С.ОТЕЦ ПАИСИЕВО, КАЛОЯНОВО, ПЛОВДИВ",2015-09-09,"Община Калояново","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ТАНЕВ,АБРАШЕВ,,"С.ОТЕЦ ПАИСИЕВО, КАЛОЯНОВО, ПЛОВДИВ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ТАНЕВ,ТАНЕВ,,"ГР.ЗАВЕТ, ЗАВЕТ, РАЗГРАД",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ТЕНЕВ,ВЪЛЕВ,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ТЕНЕВ,ПЕТКОВ,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2014-09-24,"Длъжници към банка Биохим","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ТИХОМИРОВ,АДАМОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-08-09,"Агенция Пътна инфраструктура","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ТОДОРИНОВ,ПЪРВАНОВ,,"С.БУЧИН ПРОХОД, КОСТИНБРОД, СОФИЙСКА",2012-10-10,"Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ТОДОРОВ,АНГЕЛОВ,,"ГР.ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ, ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ, ШУМЕН",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ТОДОРОВ,АНГЕЛОВ,,"ГР.ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ, ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ, ШУМЕН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ТОДОРОВ,АРНАУДОВ,,"С.ГОРАНОВЦИ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2015-01-07,"Община Кюстендил","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ТОДОРОВ,БОЯДЖИЕВ,1950-01-06,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2009-12-09,"Печатни издания","Решение № 111 от 17.02.2010 г.- Печатни издания","Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание; документ за получено възнаграждение; разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители; документи от ръководилите го щатни служители; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 2; рег. дневник; дело № 16980;"
ВАЛЕНТИН,ТОДОРОВ,ВАСИЛЕВ,,"ГР.СВИЩОВ, СВИЩОВ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ТОДОРОВ,ВЪЛКОВ,1968-02-15,"ГР.КАРНОБАТ, КАРНОБАТ, БУРГАС",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ТОДОРОВ,ВЪЛКОВ,,"ГР.КАРНОБАТ, КАРНОБАТ, БУРГАС",2015-12-01,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ТОДОРОВ,ВЪЛЧЕВ,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2008-12-18,"Българско национално радио","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ТОДОРОВ,ГОТОВ,,"ГР.МЕЗДРА, МЕЗДРА, ВРАЦА",2015-08-04,"Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ТОДОРОВ,ЛЕВОВ,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2011-02-15,"Агенция ""Митници""","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ТОДОРОВ,МАЛДЖАНСКИ,,"С.ХАЙРЕДИН, ХАЙРЕДИН, ВРАЦА",2016-01-14,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Враца","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ТОДОРОВ,МИЛАДИНОВ,,"С.ПЕТЪРЧ, КОСТИНБРОД, СОФИЙСКА",2011-01-26,"Министерство на отбраната","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ТОДОРОВ,МИХАЙЛОВ,,"ГР.ЯБЛАНИЦА, ЯБЛАНИЦА, ЛОВЕЧ",2015-02-18,"Община Ябланица","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ТОДОРОВ,МЛАДЕНОВ,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ТОДОРОВ,НИКОЛОВ,,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2013-08-07,"Община Димово","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ТОДОРОВ,ПОПОВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2011-01-26,"Министерство на отбраната","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ТОДОРОВ,ПЪРВАНОВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2011-11-02,"Министерство на регионалното развитие и благоустройството","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ТОДОРОВ,СЕМКОВ,,"ГР.НОВА ЗАГОРА, НОВА ЗАГОРА, СЛИВЕН",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ТОДОРОВ,СТАНЧЕВ,1956-02-08,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-06-29,"Народно събрание","Решение № 69 от 29.06.2009 г. - Народно събрание","Със заповед № К-4376/ 29.09.1983 г. е назначен за разузнавач; със заповед № 67/ 28.09.1989 г. е преназначен за ст. разузнавач."
ВАЛЕНТИН,ТОДОРОВ,СТОЙЧЕВ,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2009-04-15,"Държавна агенция за метрология и технически надзор","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ТОДОРОВ,ТОДОРОВ,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ТОДОРОВ,ТОДОРОВ,1955-03-15,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ТОДОРОВ,ЦЕНОВ,,"ГР.БЕРКОВИЦА, БЕРКОВИЦА, МОНТАНА",2012-10-10,"Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ТОНЧЕВ,МИКЕВ,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ТОНЧЕВ,МИКЕВ,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2015-01-07,"Община Кюстендил","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ТОНЧЕВ,ПЕНЕВ,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2010-04-06,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ТОНЧЕВ,СТОЯНОВ,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2015-08-04,"Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ТОТЕВ,МИЛЧЕВ,,"ГР.ГАБРОВО, ГАБРОВО, ГАБРОВО",2016-01-19,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Габрово","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ТРИФОНОВ,МИХАЛКОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-07-03,"Длъжници към Стопанска банка","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ТРИФОНОВ,ПЕТРОВ,,"С.РЯХОВО, СЛИВО ПОЛЕ, РУСЕ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ТРИФОНОВ,ПЕТРОВ,,"С.РЯХОВО, СЛИВО ПОЛЕ, РУСЕ",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ФЕРДИНАНДОВ,ГОРАНОВ,,"С.КАРАИСЕН, ПАВЛИКЕНИ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-06-26,"Община Павликени","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ФИЛИПОВ,СПАСОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-01-14,"Приватизирани предприятия - София","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ХРИСТАНОВ,ХИТОВ,,"ГР.ПОРДИМ, ПОРДИМ, ПЛЕВЕН",2015-07-28,"Община Пордим","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ХРИСТОВ,АКАБАЛИЕВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2012-07-11,"Медицински университет - Пловдив","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ХРИСТОВ,АТАНАСОВ,1952-03-02,"С.РЯХОВО, СЛИВО ПОЛЕ, РУСЕ",2010-04-06,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 122 от 6.04.2010 г. - Министерството на вътрешните работи","Със заповед № 2056/ 05.06.1985 г. е преназначен от НМ в ДС за разузнавач отдел. Територ. отдел 06; със заповед № 330/ 07.09.1987 г. е преназначен за старши разузнавач; със заповед № 49/ 09.02.1989 г. е преназначен за ст. разузнавач в отделение контраразузнавателно-ОбУ- Русе."
ВАЛЕНТИН,ХРИСТОВ,АТАНАСОВ,1952-03-02,"С.РЯХОВО, СЛИВО ПОЛЕ, РУСЕ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Решение № 2-566 от 16.10.2015 г. - Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Със заповед № 2056/ 05.06.1985 г. е преназначен от НМ в ДС за разузнавач отдел. Територ. отдел. 06; със заповед № 330/ 07.09.1987 г. е преназначен за старши разузнавач; със заповед № 49/ 09.02.1989 г. е преназначен за ст. разузнавач в отделение контраразузнавателно-ОбУ- Русе."
ВАЛЕНТИН,ХРИСТОВ,ВЕНКОВ,,"ГР.ЕЛИН ПЕЛИН, ЕЛИН ПЕЛИН, СОФИЙСКА",2010-04-06,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ХРИСТОВ,ГЕНОВСКИ,,"ГР.ТРОЯН, ТРОЯН, ЛОВЕЧ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ХРИСТОВ,ДИКОВ,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2015-07-16,"Община Плевен","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ХРИСТОВ,ДИМИТРОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-04-06,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ХРИСТОВ,ДИМИТРОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2016-02-09,"Областни управи","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ХРИСТОВ,КРЪСТАНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-01-14,"Приватизирани предприятия - София","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ХРИСТОВ,МИТЕВ,,"ГР.ХАРМАНЛИ, ХАРМАНЛИ, ХАСКОВО",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ХРИСТОВ,НЕЙЧЕВ,,"ГР.ПОПОВО, ПОПОВО, ТЪРГОВИЩЕ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ХРИСТОВ,НЕЙЧЕВ,,"ГР.ПОПОВО, ПОПОВО, ТЪРГОВИЩЕ",2013-01-16,"Министерство на правосъдието","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ХРИСТОВ,ПАВЛОВ,,"С.ГАБРОВНИЦА, МОНТАНА, МОНТАНА",2016-02-09,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Монтана","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ХРИСТОВ,САВОВ,1966-04-16,"ГР.ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ХРИСТОВ,СМОКОВ,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2015-01-07,"Община Кюстендил","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ХРИСТОВ,СТАНЧЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-06-11,"Корпоративна търговска банка АД","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ХРИСТОВ,СТОЯНОВ,,"С.ДЪСКОТНА, РУЕН, БУРГАС",2013-03-06,"Община Руен","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ХРИСТОВ,ХРИСТОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ХРИСТОВ,ХРИСТОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-10-17,"Министерство на икономиката, енергетиката и туризма","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ХРИСТОВ,ЦАНЕВ,,"ГР.САНДАНСКИ, САНДАНСКИ, БЛАГОЕВГРАД",2008-09-16,"Държавна агенция по горите","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ХРИСТОВ,ЦВЕТКОВ,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2013-04-17,"Кредитни длъжници към банка ТЕКСИМ","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ХРИСТОВ,ЯЧОВ,,"ГР.ОРЯХОВО, ОРЯХОВО, ВРАЦА",2013-12-11,"Община Мизия","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ХУБЕНОВ,СИРАКОВ,,"ГР.РУДОЗЕМ, РУДОЗЕМ, СМОЛЯН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ЦАНЕВ,ДОНЧЕВ,1960-09-29,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-12-14,"Министерство на външните работи - посланици","Решение № 175 от 14.12.2010 г. - МВнР - посланици и генерални консули","Със заповед № 1004/ 13.12.1988 г. е назначен за разузнавач."
ВАЛЕНТИН,ЦАНЕВ,ДОНЧЕВ,1960-09-29,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-03-16,"Министерство на външните работи","Решение № 199 от 16.03.2011 г. - Министерството на външните работи","Със заповед № 1004/ 13.12.1988 г. е назначен за разузнавач"
ВАЛЕНТИН,ЦАНЕВ,ИВАНОВ,,"ГР.ПОПОВО, ПОПОВО, ТЪРГОВИЩЕ",2010-04-06,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ЦАНЕВ,ЦАНЕВ,1958-04-16,"С.ДОБРОТИЦА, СИТОВО, СИЛИСТРА",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Решение № 95 от 28.10.2009 г. - следователи и дознатели","Със заповед № К-4840/ 30.10.1981 г. е назначен за разузнавач-ДС; със заповед № 514/ 23.10.1989 г. е преназначен за старши разузнавач; със заповед № 146/ 10.04.1990 г. е преназначен за инспектор."
ВАЛЕНТИН,ЦАНЕВ,ЦАНЕВ,1958-04-16,"С.ДОБРОТИЦА, СИТОВО, СИЛИСТРА",2009-05-27,Прокуратура,"Решение № 65 от 27.05.2009 г. - прокурори и военни следователи","Със заповед № К-4840/ 30.10.1981 г. е назначен за разузнавач-ДС; със заповед № 514/ 23.10.1989 г. е преназначен за старши разузнавач; със заповед № 146/ 10.04.1990 г. е преназначен за инспектор."
ВАЛЕНТИН,ЦАНКОВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.ХАРМАНЛИ, ХАРМАНЛИ, ХАСКОВО",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ЦАНКОВ,ЦАНКОВ,1956-08-25,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2011-01-26,"Министерство на отбраната","Решение № 180 от 26.01.2011 г. - Министерството на отбраната","Със заповед № Р-018/ 05.10.1982 г. е назначен за разузнавач VI степен; през 1982-1983 г. е изпратен на 10 месечен курс в СССР; със заповед № Р-050/ 20.09.1984 г. е преназначен за пом. н-к на отдел; със заповед № Р-025/ 14.09.1990 г. е преназначен за разузнавач V степен."
ВАЛЕНТИН,ЦАНОВ,АНДРЕЕВ,,"ГР.ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ЦВЕТАНОВ,ВЪРБАНОВ,,"С.ГОРНИК, ЧЕРВЕН БРЯГ, ПЛЕВЕН",2011-01-26,"Министерство на отбраната","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ЦВЕТАНОВ,ГАРВАНСКИ,,"ГР.ОРЯХОВО, ОРЯХОВО, ВРАЦА",2009-12-02,"Национална здравноосигурителна каса","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ЦВЕТАНОВ,ГЕОРГИЕВ,,"С.ЯКИМОВО, ЯКИМОВО, МОНТАНА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ЦВЕТАНОВ,ГЕОРГИЕВ,,"С.КРАВОДЕР, КРИВОДОЛ, ВРАЦА",2013-10-30,"Община Криводол","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ЦВЕТАНОВ,ИВАНОВ,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ЦВЕТАНОВ,МАРИНОВ,,"С.ПОКРАЙНА, ВИДИН, ВИДИН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ЦВЕТАНОВ,МИТОВ,1959-05-22,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Решение № 2-395 от 17.09.2014 г. - лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 43 Народно събрание","

Със заповед № К-4150/ 27.09.1982 г. е назначен за разузнавач.

"
ВАЛЕНТИН,ЦВЕТАНОВ,НЕТОВ,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2015-10-28,"Община Хисаря","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ЦВЕТАНОВ,ПЕШЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-04-06,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ЦВЕТАНОВ,РЕВАНСКИ,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ЦВЕТАНОВ,СИМЕОНОВ,,"ГР.КОЗЛОДУЙ, КОЗЛОДУЙ, ВРАЦА",2008-03-18,"КТ Подкрепа","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ЦВЕТАНОВ,СОФИЯНСКИ,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2011-01-26,"Министерство на отбраната","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ЦВЕТАНОВ,СТАНЧЕВ,,"С.ЯКИМОВО, ЯКИМОВО, МОНТАНА",2016-02-09,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Монтана","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ЦВЕТАНОВ,ТРИФОНОВ,,"С.ЯНА, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-04-06,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ЦВЕТАНОВ,ЯНКОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ЦВЕТАНОВ,ЯНКОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ЦВЕТКОВ,ГЕОРГИЕВ,,"С.ВЕСЛЕЦ, ВРАЦА, ВРАЦА",2013-11-13,"Община Враца","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ЦВЕТКОВ,ИВАНОВ,,"ГР.ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ, ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-01-14,"Приватизирани предприятия - София","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ЦВЕТКОВ,КОТОВ,1954-04-10,"С.ДОЛНИ БОГРОВ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ЦВЕТКОВ,КОТОВ,,"С.ДОЛНИ БОГРОВ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ЦВЕТКОВ,СТОЙНОВСКИ,,"С.БОРОВАН, БОРОВАН, ВРАЦА",2013-10-15,"Община Борован","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ЦВЯТКОВ,КАРАБОЙЧЕВ,1961-03-24,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ЦВЯТКОВ,ПЕНЕВ,,"ГР.АЙТОС, АЙТОС, БУРГАС",2012-12-12,"Община Айтос","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ЦВЯТКОВ,ЦОНЧЕВ,,"ГР.РАЗГРАД, РАЗГРАД, РАЗГРАД",2014-02-19,"Бизнес банка","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ЦЕКОВ,ВЪЛКОВ,,"С.ГОЛЯМО ПЕЩЕНЕ, ВРАЦА, ВРАЦА",2014-01-15,"Община Роман","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ЦЕКОВ,ЙОЛОВ,,"С.СЕЛАНОВЦИ, ОРЯХОВО, ВРАЦА",2016-01-14,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Враца","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ЦОЛОВ,ГЕРАСКОВ,,"С.БЕЗДЕНИЦА, МОНТАНА, МОНТАНА",2016-02-09,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Монтана","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ЧАВДАРОВ,СИМЕОНОВ,,"ГР.ЛЪКИ, ЛЪКИ, ПЛОВДИВ",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ЧАВДАРОВ,СИМЕОНОВ,,"ГР.ЛЪКИ, ЛЪКИ, ПЛОВДИВ",2015-09-14,"Община Лъки","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ЧАВДАРОВ,СИМЕОНОВ,,"ГР.ЛЪКИ, ЛЪКИ, ПЛОВДИВ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ЩОНОВ,ЩОНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-06-04,"Приватизация - обособени части - София","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ЮЛИЕВ,БАШЕВ,,"С.КОЧАН, САТОВЧА, БЛАГОЕВГРАД",2011-05-12,"Община Сатовча","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ЮРИЕВ,КИНЕВИРСКИ,,"С.ДОЛНО ДРЯНОВО, ГЪРМЕН, БЛАГОЕВГРАД",2012-06-05,"КТ Подкрепа","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ЯКИМОВ,КИТАНОВ,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ЯКИМОВ,КИТАНОВ,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2014-06-04,"Приватизация - обособени части - София","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ЯКИМОВ,ЯКИМОВ,1957-05-14,"ГР.КУБРАТ, КУБРАТ, РАЗГРАД",2010-04-06,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 122 от 6.04.2010 г. - Министерството на вътрешните работи","Със заповед № К-4622/ 22.11.1984 г. е назначен за разузнавач; със заповед № 88/ 24.04.1989 г. е преназначен за ст. разузнавач; със заповед № 146/ 10.04.1990 г. е преназначен за инспектор."
ВАЛЕНТИН,ЯКОВ,КАЦАРОВ,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2014-04-24,"Тракийски университет – гр. Стара Загора","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ЯНАКИЕВ,САВОВ,1950-04-12,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2010-04-06,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 122 от 6.04.2010 г. - Министерството на вътрешните работи","Със заповед № I-3586/ 01.08.1975 г. е назначен за разузнавач III степен; със заповед № 26/ 30.04.1980 г. е преназначен за ст. разузнавач; със заповед № 61/ 29.08.1980 г. е преназначен за инспектор; със заповед № 204/ 11.08.1983 г. е преназначен за инспектор в отдел ""Международни връзки"" в ЦИОУ; със заповед № 128/ 08.07.1985 г. е преназначен за зам. н-к отделение; със заповед № 620/ 17.02.1986 г. е изпратен на 3 месечен курс в КГБ-СССР; със заповед № 87/ 29.07.1987 г. е преназначен за гл. инспектор."
ВАЛЕНТИН,ЯНЕВ,ВИКОВ,,"С.ЛЕСОВО, ЕЛХОВО, ЯМБОЛ",2014-02-12,"Разследващи полицаи","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ЯНКОВ,ВЕЛКОВ,,"ГР.ПРОВАДИЯ, ПРОВАДИЯ, ВАРНА",2013-04-10,"Община Ветрино","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ЯНКОВ,КАРАМФИЛОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-09-16,"Държавна агенция по горите","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ЯНЧЕВ,АНДОНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ЯНЧЕВ,СЛАВОВ,,"ГР.БЪЛГАРОВО, БУРГАС, БУРГАС",2013-02-27,"Община Сунгурларе","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИН,ЯНЧЕВ,СЛАВОВ,,"ГР.БЪЛГАРОВО, БУРГАС, БУРГАС",2015-12-01,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,АЛЕКОВА,МИЦИКУЛЕВА,,"С.ДОЛЕН, САТОВЧА, БЛАГОЕВГРАД",2011-05-12,"Община Сатовча","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,АЛЕКОВА,МИЦИКУЛЕВА,,"С.ДОЛЕН, САТОВЧА, БЛАГОЕВГРАД",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,АЛЕКОВА,МИЦИКУЛЕВА,,"С.ДОЛЕН, САТОВЧА, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,АЛЕКСАНДРОВА,ДИЖГОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,АЛЕКСАНДРОВА,ЙОЦОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,АЛЕКСАНДРОВА,НАЙДЕНОВА,,"ГР.ТРОЯН, ТРОЯН, ЛОВЕЧ",2015-02-11,"Община Троян","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,АЛЕКСАНДРОВА,НАЙДЕНОВА,,"ГР.ТРОЯН, ТРОЯН, ЛОВЕЧ",2016-02-04,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Ловеч","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,АЛЕКСАНДРОВА,НИКОЛОВА,,"ГР.СВИЩОВ, СВИЩОВ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,АЛЕКСАНДРОВНА,ГЕОРГИЕВА,,"РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,АНАНИЕВА,СТЕФАНОВА,,"С.ЛОВСКО, ЛОЗНИЦА, РАЗГРАД",2011-06-29,"Агенция по геодезия, картография и кадастър","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,АНАНИЕВА,СТЕФАНОВА,,"С.ЛОВСКО, ЛОЗНИЦА, РАЗГРАД",2011-11-02,"Министерство на регионалното развитие и благоустройството","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,АНГЕЛОВА,АСТАКОВА,,"ГР.ЕЛХОВО, ЕЛХОВО, ЯМБОЛ",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,АНГЕЛОВА,АТАНАСОВА,,"С.ЛЕХЧЕВО, БОЙЧИНОВЦИ, МОНТАНА",2016-01-14,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Враца","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,АНГЕЛОВА,БОРИСОВА,,"ГР.ОРЯХОВО, ОРЯХОВО, ВРАЦА",2016-01-14,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Враца","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,АНГЕЛОВА,ВИДЕНОВА,,"С.СПАСОВО, ГЕНЕРАЛ-ТОШЕВО, ДОБРИЧ",2015-08-04,"Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,АНГЕЛОВА,ДРАМАЛИЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-09-18,"Университет за национално и световно стопанство","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,АНГЕЛОВА,ЖЕЛЕВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2015-06-29,"Организатор на хазартни игри","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,АНГЕЛОВА,ПАШОВА,,"С.КОПРИВЛЕН, ХАДЖИДИМОВО, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,АНГЕЛОВА,ПЕЕВА,,"С.ГОРИЦА, ПОМОРИЕ, БУРГАС",2015-12-01,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,АНГЕЛОВА,ПЕЙЧИНОВА,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2008-07-09,"Национален статистически институт","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,АНГЕЛОВА,ПЕНЧЕВА-ЧОЛАКОВА,,"ГР.СМОЛЯН, СМОЛЯН, СМОЛЯН",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,АНДОНОВА,ЧАКЪРОВА,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,АНТОНОВА,СТОЙНОВА,,"ГР.СЕВЛИЕВО, СЕВЛИЕВО, ГАБРОВО",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,АНТОНОВА,ЦОНЕВА,,"С.ЦАРЕВА ЛИВАДА, ДРЯНОВО, ГАБРОВО",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,АНЧОВА,ВРАНЧЕВА,,"ГР.ЕЛИН ПЕЛИН, ЕЛИН ПЕЛИН, СОФИЙСКА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,АСЕНОВА,БУДИНОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,АСЕНОВА,ГЕОРГИЕВА,,"ГР.ВЪЛЧЕДРЪМ, ВЪЛЧЕДРЪМ, МОНТАНА",2015-06-09,"Приватизирани предприятия - Монтана","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,АСЕНОВА,КАЙТАЗОВА,,"ГР.РАДОМИР, РАДОМИР, ПЕРНИК",2012-01-12,"Министерство на образованието","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,АСЕНОВА,КРУШКИНА,,"С.ЖЕЛЕЗНИЦА, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,АСЕНОВА,ПАВЛОВА,,"ГР.ДЕВИН, ДЕВИН, СМОЛЯН",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,АСЕНОВА,ПАВЛОВА,1968-08-13,"ГР.ДЕВИН, ДЕВИН, СМОЛЯН",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,АСПАРУХОВА,МАТОЛОВА,,"С.БАСКАЛЦИ, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2011-07-12,"Община Петрич","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,АСПАРУХОВА,МАТОЛОВА,,"С.БАСКАЛЦИ, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,АСПАРУХОВА,ПЛАТИКАНОВА,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,АТАНАСОВА,АПОСТОЛОВА-АНГЕЛОВА,,"ГР.КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,АТАНАСОВА,БОБОЙЧЕВА,,"С.КАМЕНЕЦ, ПОРДИМ, ПЛЕВЕН",2015-01-29,"Община Летница","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,АТАНАСОВА,БОБОЙЧЕВА,,"С.КАМЕНЕЦ, ПОРДИМ, ПЛЕВЕН",2015-07-28,"Община Пордим","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,АТАНАСОВА,ГОДЖОВА,,"ГР.ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,АТАНАСОВА,ГОДЖОВА,,"ГР.ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,АТАНАСОВА,КАРАДАНОВА,,"ГР.АСЕНОВГРАД, АСЕНОВГРАД, ПЛОВДИВ",2015-08-11,"Община Асеновград","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,АТАНАСОВА,ПЕТКОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-12-09,"Печатни издания","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,БЕНОВА,ВЪЛЧАНОВА,,"ГР.ЧЕРВЕН БРЯГ, ЧЕРВЕН БРЯГ, ПЛЕВЕН",2015-07-28,"Община Червен бряг","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,БЛАГОЕВА,МАРКОВА,,"С.ВЛАДИМИРОВО, БОЙЧИНОВЦИ, МОНТАНА",2015-03-11,"Община Бойчиновци","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,БЛАГОЕВА,ФИЛИПОВА,,"ГР.ДУПНИЦА, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2014-12-09,"Община Дупница","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,БЛАЖЕВА,ПОПОВА-СТОЯНОВА,,"ГР.ЗЛАТОГРАД, ЗЛАТОГРАД, СМОЛЯН",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,БОГДАНОВА,ГРИГОРОВА,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,БОЖКОВА,МИНЧЕВА,1950-06-16,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2013-11-27,"Национален осигурителен институт","Решение № 2-263 от 27.11.2013 г. - Националния осигурителен институт","

Рег. дневник; картон обр. 6; писмо вх. № 1035/ 28.02.1990 г. за унищожаване с протокол № 103/ 1990 г. материалите на ""Пламен"".

"
ВАЛЕНТИНА,БОРИСЛАВОВА,ДИМИТРОВА,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,БОРИСЛАВОВА,ИВАНОВА,,"С.ХАЙРЕДИН, ХАЙРЕДИН, ВРАЦА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,БОРИСЛАВОВА,ИВАНОВА,,"С.ХАЙРЕДИН, ХАЙРЕДИН, ВРАЦА",2016-01-14,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Враца","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,БОРИСЛАВОВА,КРЪСТЕВА,,"ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2010-01-28,"Комисия за защита на потребителите","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,БОРИСОВА,БАРЪМСКА,1953-02-27,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-03-27,"Тексим Банк АД","Неустановена приналежност",
ВАЛЕНТИНА,БОРИСОВА,БАРЪМСКА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-06-04,"Приватизация - обособени части - София","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,БОРИСОВА,ИЛИЕВА-ДИМОВА,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,БОРИСОВА,НЕКОВА,,"ГР.ЛЕТНИЦА, ЛЕТНИЦА, ЛОВЕЧ",2016-02-04,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Ловеч","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,БОРИСОВА,ПИПЕРКОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,БОРИСОВА,СИМЕОНОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-02-17,"Печатни издания","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,БОРИСОВА,СТОЯНОВА,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,БОРИСОВА,ТАСКОВА,,"ГР.КРЕСНА, КРЕСНА, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,БОРИСОВА,ТАСКОВА,,"ГР.КРЕСНА, КРЕСНА, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,БОТЕВА,ЕНЕВА,,"С.РАКИТА, ЧЕРВЕН БРЯГ, ПЛЕВЕН",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,БОЯНОВА,ПЕТКОВА-ДИМИТРОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-08-06,"Медицински университет - София","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,БОЯНОВА,ПЕТРОВА,,"С.НЕВЕСТИНО, НЕВЕСТИНО, КЮСТЕНДИЛ",2014-12-03,"Община Бобов дол","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,БОЯНОВА,ПУЛЛЕН,,"С.ДРАГОДАН, КОЧЕРИНОВО, КЮСТЕНДИЛ",2014-12-09,"Община Дупница","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,ВАСИЛЕВА,БОГДАНОВА,,"ГР.ЯБЛАНИЦА, ЯБЛАНИЦА, ЛОВЕЧ",2015-02-18,"Община Ябланица","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,ВАСИЛЕВА,БОГДАНОВА,,"С.КУРИЛО, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2007-09-04,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,ВАСИЛЕВА,БОГДАНОВА,,"С.КУРИЛО, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,ВАСИЛЕВА,БОГДАНОВА,,"С.КУРИЛО, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,ВАСИЛЕВА,ВЕНКОВА-ИВАНОВА,,"ГР.ГАБРОВО, ГАБРОВО, ГАБРОВО",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,ВАСИЛЕВА,ВЪЛЧЕВА,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,ВАСИЛЕВА,ГЕОРГИЕВА,,"ГР.СВИЛЕНГРАД, СВИЛЕНГРАД, ХАСКОВО",2015-11-11,"Приватизирани предприятия - Пазарджик","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,ВАСИЛЕВА,ЗАШЕВА,,"ГР.ДУПНИЦА, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,ВАСИЛЕВА,ЛУЛЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-01-12,"Политически кабинети","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,ВАСИЛЕВА,ЛУЛЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-10-10,"Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,ВАСИЛЕВА,ПЕТРОВА,,"С.ТОРОС, ЛУКОВИТ, ЛОВЕЧ",2009-10-14,"Национален осигурителен институт","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,ВАСИЛЕВА,СЕРЕЗЛИЕВА-БАЛАБАНСКА,,"С.АРДА, СМОЛЯН, СМОЛЯН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,ВАСИЛОВА,СТОЯНОВА,,"С.ТЛАЧЕНЕ, БЯЛА СЛАТИНА, ВРАЦА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,ВАСИЛОВА,СТОЯНОВА,,"С.ТЛАЧЕНЕ, БЯЛА СЛАТИНА, ВРАЦА",2016-01-14,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Враца","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,ВЕЛИНОВА,НИКОЛОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,ВЕЛИНОВА,НИКОЛОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,ВЕЛИЧКОВА,АТАНАСОВА,1945-12-24,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2013-08-07,"Инвестбанк АД","Решение № 2-225 от 07.08.2013 г. - ""Инвестбанк"" АД","

Документи от ръководил я щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-37203 и в работно дело IР-17989; рег. дневник; картон обр. 4.

"
ВАЛЕНТИНА,ВЕЛЬОВА,ТОДОРОВА,,"ГР.ГРАМАДА, ГРАМАДА, ВИДИН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,ВЕРГИЛОВА,АНГЕЛОВА,,"ГР.МОНТАНА, МОНТАНА, МОНТАНА",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,ВЛАДИМИРОВА,ДАВИДКОВА,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2009-04-15,"Държавна агенция за метрология и технически надзор","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,ВЛАДИМИРОВА,ХРИСТОВА,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,ВЛАДИМИРОВА,ХРИСТОВА,1956-03-11,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,ВЛАДКОВА,ПРИСОВА,,"ГР.ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,ВЪЛЧЕВА,ИВАНОВА,,"С.ПАРТИЗАНИ, ДЪЛГОПОЛ, ВАРНА",2013-05-15,"Община Дългопол","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,ГАНЕВА,МАРЧЕВА,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,ГЕНАДИЕВА,ВЕЛИЧКОВА,,"ГР.БРЕЗНИК, БРЕЗНИК, ПЕРНИК",2015-05-27,"Община Брезник","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,ГЕНОВА,МИХАЙЛОВА,,"С.КРУМОВО ГРАДИЩЕ, КАРНОБАТ, БУРГАС",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,ГЕОРГИЕВА,АНГЕЛОВА,,"ГР.ИВАЙЛОВГРАД, ИВАЙЛОВГРАД, ХАСКОВО",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,ГЕОРГИЕВА,ГАНЕВА-РАЙЧЕВА,,"ГР.ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ, ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2010-02-09,"Българска академия на науките","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,ГЕОРГИЕВА,ГЕНОВА,,"С.ОСЛЕН КРИВОДОЛ, МЕЗДРА, ВРАЦА",2013-06-05,"УниКредит Булбанк АД","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,ГЕОРГИЕВА,ГЕНОВА,,"С.ОСЛЕН КРИВОДОЛ, МЕЗДРА, ВРАЦА",2013-12-11,"Община Мездра","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,ГЕОРГИЕВА,ДИВИЗИЕВА,,"С.ЕЛЕШНИЦА, РАЗЛОГ, БЛАГОЕВГРАД",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,ГЕОРГИЕВА,ДИМИТРОВА,,"ГР.КАРЛОВО, КАРЛОВО, ПЛОВДИВ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,ГЕОРГИЕВА,ДИМИТРОВА-СТОЙНОВА,,"ГР.ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-12-08,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Велико Търново","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,ГЕОРГИЕВА,ДРАГАНОВА,,"ГР.ЗЛАТИЦА, ЗЛАТИЦА, СОФИЙСКА",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,ГЕОРГИЕВА,ЗАРЕВА,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2011-07-27,"Община Благоевград","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,ГЕОРГИЕВА,КОЛЕВА,,"С.ПЧЕЛНИК, ДОЛНИ ЧИФЛИК, ВАРНА",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,ГЕОРГИЕВА,КОЦЕВА-МИТЕВА,,"ГР.ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2009-12-02,"Национална здравноосигурителна каса","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,ГЕОРГИЕВА,КРЪСТЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-10-14,"Национален осигурителен институт","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,ГЕОРГИЕВА,ЛАЗАРОВА,,"С.ЯКИМОВО, ЯКИМОВО, МОНТАНА",2015-04-01,"Община Лом","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,ГЕОРГИЕВА,ЛИПИДАКОВА,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,ГЕОРГИЕВА,ЛИХАРСКА-ПЪНЕВСКА,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,ГЕОРГИЕВА,МЕТОДИЕВА,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,ГЕОРГИЕВА,ПЕТРОВА,,"ГР.БАНКЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,ГЕОРГИЕВА,ПЕТРУНОВА,,"ГР.БЕЛОВО, БЕЛОВО, ПАЗАРДЖИК",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,ГЕОРГИЕВА,РАДЕВА,,"С.БРЪШЛЯНИЦА, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,ГЕОРГИЕВА,СИМЕОНОВА,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,ГЕОРГИЕВА,ТАНЕВА-АЛЕКСОВА,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2012-10-17,"Министерство на икономиката, енергетиката и туризма","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,ГЕОРГИЕВА,ТАНЧЕВА,,"С.ТЕШОВО, ХАДЖИДИМОВО, БЛАГОЕВГРАД",2011-07-12,"Община Петрич","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,ГЕОРГИЕВА,ЦВЕТАНОВА-ИГНАТОВА,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,ГЕОРГИЕВА,ЦВЕТАНОВА-ИГНАТОВА,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2015-04-21,"Община Велинград","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,ГЕОРГИЕВА,ЦВЕТАНОВА-ИГНАТОВА,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,ГОРАНОВА,СПАСОВА,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,ГОСПОДИНОВА,ТРАЙКОВА,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2011-06-29,"Агенция по геодезия, картография и кадастър","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,ГОЧЕВА,СЕРДАРСКА,,"ГР.ПАВЛИКЕНИ, ПАВЛИКЕНИ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,ГРИГОРОВА,ВЕЛЧЕВА,,"ГР.КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,ГРИГОРОВА,ГЕОРГИЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-08-03,"Агенция за държавна финансова инспекция","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,ГРИГОРОВА,ГЕОРГИЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,ДАНАИЛОВА,ТРЕНЧЕВА,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,ДЕНЕВА,ДЕНЕВА,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,ДЕНЧЕВА,ДЕНЧЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,ДЕНЧЕВА,ЦОЦОВА,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,ДЖАНКОВА,МИХАЙЛОВА,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2009-04-15,"Държавна агенция за метрология и технически надзор","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,ДИМИТРОВА,АНАКИЕВА,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,ДИМИТРОВА,БЕЛЕВА,,"ГР.ПРОВАДИЯ, ПРОВАДИЯ, ВАРНА",2015-12-17,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Варна","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,ДИМИТРОВА,ГЕОРГИЕВА,,"ГР.КНЕЖА, КНЕЖА, ПЛЕВЕН",2015-07-07,"Община Кнежа","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,ДИМИТРОВА,ДИМОВА,,"ГР.СТРАЛДЖА, СТРАЛДЖА, ЯМБОЛ",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,ДИМИТРОВА,ДИМЧЕВА,,"С.СОФРОНИЕВО, МИЗИЯ, ВРАЦА",2008-12-18,"Българско национално радио","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,ДИМИТРОВА,ЕФТИМОВА,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,ДИМИТРОВА,ИВАНОВА,,"ГР.НОВИ ПАЗАР, НОВИ ПАЗАР, ШУМЕН",2010-09-29,"Регионални печатни издания","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,ДИМИТРОВА,ЙОРДАНОВА,,"ГР.ЛЕВСКИ, ЛЕВСКИ, ПЛЕВЕН",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,ДИМИТРОВА,НАУМОВА,,"ГР.ВЕТОВО, ВЕТОВО, РУСЕ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,ДИМИТРОВА,НЕДЯЛКОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,ДИМИТРОВА,НЕДЯЛКОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-02-15,"Агенция ""Митници""","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,ДИМИТРОВА,ПЕТРОВА,,"С.ТИШЕВИЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,ДИМИТРОВА,ПЕТРУНОВА,,"С.БЕГЛЕЖ, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,ДИМИТРОВА,ПЕТРУНОВА,,"С.БЕГЛЕЖ, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,ДИМИТРОВА,РАДИНСКА,,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2008-10-08,"Съвет за електронни медии","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,ДИМИТРОВА,СТАНЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,ДИМИТРОВА,ТОШЕВА,,"ГР.СЛИВНИЦА, СЛИВНИЦА, СОФИЙСКА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,ДИМОВА,ЛАЗАРОВА,,"ГР.КАМЕНО, КАМЕНО, БУРГАС",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,ДИМОВА,ЛАЗАРОВА,,"ГР.КАМЕНО, КАМЕНО, БУРГАС",2013-01-29,"община Камено","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,ДИМОВА,МАРЧЕВА,,"ГР.БАЛЧИК, БАЛЧИК, ДОБРИЧ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,ДИМОВА,МАРЧЕВА,,"ГР.БАЛЧИК, БАЛЧИК, ДОБРИЧ",2016-01-19,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Добрич","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,ДОБРЕВА,МАРИНОВА,,"ГР.СТРАЛДЖА, СТРАЛДЖА, ЯМБОЛ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,ДОБРЕВА,РАДЕВА,,"ГР.СИЛИСТРА, СИЛИСТРА, СИЛИСТРА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,ДРАГАНОВА,ГРЪНЧАРОВА,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,ДРАГАНОВА,ГРЪНЧАРОВА,1967-10-31,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,ДРАГАНОВА,ГРЪНЧАРОВА,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2016-02-18,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Кюстендил","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,ДРАГАНОВА,ПАУНОВА,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,ДРАГИЕВА,ИВАНОВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,ДРАГОМИРОВА,ПАСКАЛЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,ДУШКОВА,ВАСИЛЕВА-МАДЖАРОВА,,"ГР.НОВИ ПАЗАР, НОВИ ПАЗАР, ШУМЕН",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,ЕЛКОВА,ГРОЗДАНОВА,,"С.ЛОКОРСКО, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,ЖЕЧЕВА,ЛАЗОВА,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,ЖИВКОВА,ВАСИЛЬОНОВА,,"С.ВОЙВОДА, НОВИ ПАЗАР, ШУМЕН",2012-07-04,"Конфедерация на независимите синдикати в България","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,ЗАПРЯНОВА,ТОДОРОВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,ЗДРАВКОВА,ИВАНОВА-ТАЧЕВА,,"ГР.МОНТАНА, МОНТАНА, МОНТАНА",2015-04-07,"Община Чипровци","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,ИВАНОВА,АНГЕЛОВА-СЕМЕРДЖИЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,ИВАНОВА,АТАНАСОВА,,"ГР.СЕВЛИЕВО, СЕВЛИЕВО, ГАБРОВО",2014-02-05,"Община Севлиево","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,ИВАНОВА,БАКЪРДЖИЕВА-ХРИСТОВА,,"С.НЕДЯЛСКО, СТРАЛДЖА, ЯМБОЛ",2011-08-09,"Агенция Пътна инфраструктура","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,ИВАНОВА,ВАСЕВА,,"ГР.КРЕСНА, КРЕСНА, БЛАГОЕВГРАД",2010-02-09,"Българска академия на науките","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,ИВАНОВА,ВАСИЛЕВА,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,ИВАНОВА,ВЕЛКОВА,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,ИВАНОВА,ВРЕТЕНАРОВА,,"С.ГАЙТАНИНОВО, ХАДЖИДИМОВО, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,ИВАНОВА,ВРЕТЕНАРОВА,,"С.ГАЙТАНИНОВО, ХАДЖИДИМОВО, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,ИВАНОВА,ГАНЕВА-МАРАЗОВА,,"ГР.КАРНОБАТ, КАРНОБАТ, БУРГАС",2014-10-08,"Нов български университет","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,ИВАНОВА,ГАНЧЕВА,,"ГР.СТРАЖИЦА, СТРАЖИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-07-24,"Община Стражица","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,ИВАНОВА,ГЕОРГИЕВА,,"ГР.НИКОПОЛ, НИКОПОЛ, ПЛЕВЕН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,ИВАНОВА,ГЕОРГИЕВА-ДИМИТРОВА,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,ИВАНОВА,ГОЦЕВА,,"ГР.ИСПЕРИХ, ИСПЕРИХ, РАЗГРАД",2011-09-27,"Кандидати за президент и вицепрезидент 2011 г.","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,ИВАНОВА,ГОЦЕВА,,"ГР.ИСПЕРИХ, ИСПЕРИХ, РАЗГРАД",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,ИВАНОВА,ГРОЗДАНОВА,,"ГР.АСЕНОВГРАД, АСЕНОВГРАД, ПЛОВДИВ",2014-09-10,"Длъжници към банка Хеброс","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,ИВАНОВА,ДАНОВА,,"С.САДОВЕЦ, ДОЛНИ ДЪБНИК, ПЛЕВЕН",2015-06-23,"Община Долни Дъбник","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,ИВАНОВА,ДИМОВА,,"ГР.ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ, ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-12-08,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Велико Търново","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,ИВАНОВА,ДИНКОВА,,"ГР.СУВОРОВО, СУВОРОВО, ВАРНА",2015-12-17,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Варна","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,ИВАНОВА,ИВАНОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-10-14,"Национален осигурителен институт","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,ИВАНОВА,ИВАНЧЕВА,,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,ИВАНОВА,ЙОЛОВА,,"ГР.ДУПНИЦА, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,ИВАНОВА,КАЛИСТОРСКА,,"С.БРЕНИЦА, КНЕЖА, ПЛЕВЕН",2011-10-25,"Изпълнителна агенция ""Главна инспекция по труда""","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,ИВАНОВА,КИРИЛОВА,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2016-01-14,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Враца","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,ИВАНОВА,КОСТАДИНОВА,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2013-11-27,"Национален осигурителен институт","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,ИВАНОВА,МАНОЛОВА,,"ГР.КАБЛЕШКОВО, ПОМОРИЕ, БУРГАС",2015-12-01,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,ИВАНОВА,МАРИНОВА,,"ГР.ТВЪРДИЦА, ТВЪРДИЦА, СЛИВЕН",2008-09-16,"Държавна агенция по горите","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,ИВАНОВА,МАРИНОВА,,"ГР.ТВЪРДИЦА, ТВЪРДИЦА, СЛИВЕН",2014-01-08,"Министерски съвет - Кабинет Орешарски","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,ИВАНОВА,МАРИНОВА,,"ГР.ТВЪРДИЦА, ТВЪРДИЦА, СЛИВЕН",2014-01-08,"Министерски съвет - избран на 29.05.2013 г.","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,ИВАНОВА,МИТОВА,,"С.ОСТРОВ, ОРЯХОВО, ВРАЦА",2013-08-07,"Община Грамада","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,ИВАНОВА,МИХАЙЛОВА,,"ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,ИВАНОВА,НИКОЛОВА,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,ИВАНОВА,ПЪРВАНОВА,,"С.САМОВОДЕНЕ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,ИВАНОВА,РАЛЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,ИВАНОВА,СТОЯНОВА,,"С.БЯЛА ВОДА, БЕЛЕНЕ, ПЛЕВЕН",2011-06-16,"Висша атестационна комисия","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,ИВАНОВА,ЦВЕТКОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-03-18,"КТ Подкрепа","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,ИГНАТОВА,СЕЛЕНСКА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-12-02,"Национална здравноосигурителна каса","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,ИЛИЕВА,АНГЕЛОВА,,"С.ДОЛНИ ЛУКОВИТ, ИСКЪР, ПЛЕВЕН",2015-07-07,"Община Искър","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,ИЛИЕВА,ГРАДИНАРСКА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2016-02-04,"ЗАД Здравноосигурителен институт АД","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,ИЛИЕВА,ЖЕЛЕВА,,"ГР.ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО, ГЕНЕРАЛ-ТОШЕВО, ДОБРИЧ",2013-05-21,"Община Долни чифлик","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,ИЛИЕВА,ЗЛАТАНОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-02-09,"Българска академия на науките","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,ИЛИЕВА,ИВАНОВА,,"С.ХРАБЪРСКО, БОЖУРИЩЕ, СОФИЙСКА",2015-01-14,"Приватизирани предприятия - София","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,ИЛИЕВА,ПАВЛОВА,,"ГР.ГОДЕЧ, ГОДЕЧ, СОФИЙСКА",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,ИЛИЕВА,ТОДОРОВА,,"С.МОРАВА, СВИЩОВ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-12-08,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Велико Търново","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,ИСТИЛИЯНОВА,ДИМИТРОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-01-14,"Приватизирани предприятия - София","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,ЙОВЧЕВА,КОПРИНКОВА,,"С.КАМЕНОВО, НОВА ЗАГОРА, СЛИВЕН",2013-10-02,"Обединена българска банка","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,ЙОНОВА,КИТКАРСКА,,"С.СТАВЕРЦИ, ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ, ПЛЕВЕН",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,ЙОРДАНОВА,АРИСТОТЕЛОВА,1963-03-04,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,ЙОРДАНОВА,БОЯДЖИЕВА,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2008-12-18,"Българско национално радио","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,ЙОРДАНОВА,ГАНЕВА,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2014-06-10,"Софийски университет Св. Климент Охридски","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,ЙОРДАНОВА,ГЕОРГИЕВА,,"ГР.САНДАНСКИ, САНДАНСКИ, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,ЙОРДАНОВА,ДОБРЕВА,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,ЙОРДАНОВА,КАРАГАНОВА,,"ГР.ДУПНИЦА, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2013-01-16,"Министерство на правосъдието","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,ЙОРДАНОВА,КИРКОВА-ГЕНЖОВА,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,ЙОРДАНОВА,МЕТОДИЕВА,,"ГР.ДУПНИЦА, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2016-02-18,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Кюстендил","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,ЙОСИФОВА,ЖИВКОВА,,"С.ЖЕЛЕЗНА, ЧИПРОВЦИ, МОНТАНА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,КАЛЧЕВА,ЙОНОВА,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2011-02-15,"Агенция ""Митници""","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,КИРИЛОВА,АЛЕКСОВА,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,КИРИЛОВА,ДЕЙКОВА,,"ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, БЛАГОЕВГРАД",2012-01-12,"Министерство на образованието","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,КИРИЛОВА,ЖЕЛЕЗОВА,,"С.БЛЪСКОВО, ПРОВАДИЯ, ВАРНА",2015-12-17,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Варна","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,КИРИЛОВА,ИВАНОВА,,"С.РУЖИНЦИ, РУЖИНЦИ, ВИДИН",2013-10-09,"Община Ружинци","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,КИРИЛОВА,ИЛИЕВА,,"ГР.ЛОМ, ЛОМ, МОНТАНА",2015-06-29,"Организатор на хазартни игри","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,КИРИЛОВА,ИСПИРИДОНОВА,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2008-03-18,"КТ Подкрепа","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,КИРИЛОВА,КАЛЕНКОВА-ТЕРФАНОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-08-09,"Агенция Пътна инфраструктура","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,КИРИЛОВА,МИХАЙЛОВА,,"ГР.ГОДЕЧ, ГОДЕЧ, СОФИЙСКА",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,КИРИЛОВА,ТОДОРОВА,,"С.ДРУЖЕВО, СВОГЕ, СОФИЙСКА",2015-03-24,"Община Вършец","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,КИРИЛОВА,ТОДОРОВА,,"С.ДРУЖЕВО, СВОГЕ, СОФИЙСКА",2016-02-09,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Монтана","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,КИРОВА,МИХОВА,,"С.ПЧЕЛНИК, ДОЛНИ ЧИФЛИК, ВАРНА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,КЛИМЕНТОВА,КОЦЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-07-03,"Длъжници към Стопанска банка","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,КЛИМЕНТОВА,КОЦЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-01-28,"Търговска и спестовна банка","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,КЛИМЕНТОВА,КОЦЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-04-15,"Длъжници към Българска народна банка","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,КЛИМЕНТОВА,КОЦЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-05-13,"Длъжници към Международна банка за търговия и развитие","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,КЛИМЕНТОВА,КОЦЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-06-18,"Длъжници към Държавна спестовна каса","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,КЛИМЕНТОВА,КОЦЕВА,1951-01-22,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-12-01,"ЗАД БУЛСТРАД АД","Неустановане принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,КОЛЬОВА,ГИГОВА,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2012-09-18,"Национална спортна академия ""Васил Левски""","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,КОНСТАНТИНОВА,ОГНЕВА,,"ГР.СИЛИСТРА, СИЛИСТРА, СИЛИСТРА",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,КОНСТАНТИНОВА,ТРИФОНОВА,,"ГР.ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,КОСТАДИНОВА,АТАНАСОВА,,"ГР.ЕЛХОВО, ЕЛХОВО, ЯМБОЛ",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,КОСТАДИНОВА,ВАСИЛЕВА,,"ГР.ЦАРЕВО, ЦАРЕВО, БУРГАС",2013-02-27,"Община Царево","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,КОСТАДИНОВА,ДАМЯНКИНА,,"ГР.ДУПНИЦА, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,КОСТАДИНОВА,МАНОЛОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-07-22,"Българска народна банка","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,КОСТАДИНОВА,МАНОЛОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-06-19,"Юробанк България АД","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,КОСТАДИНОВА,МАНОЛОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-11-06,"Централна кооперативна банка","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,КОСТАДИНОВА,МАНОЛОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-04-15,"Длъжници към Българска народна банка","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,КОСТАДИНОВА,РИМЕНОВА,,"ГР.ВЕЛИНГРАД, ВЕЛИНГРАД, ПАЗАРДЖИК",2009-12-02,"Национална здравноосигурителна каса","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,КОСТАДИНОВА,СТОЯНОВА,,"ГР.РАДОМИР, РАДОМИР, ПЕРНИК",2008-07-09,"Национален статистически институт","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,КРУМОВА,БУДИНОВА,,"ГР.РАДОМИР, РАДОМИР, ПЕРНИК",2015-06-09,"Община Радомир","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,КРУМОВА,ГЕОРГИЕВА,1948-08-06,"ГР.ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ",2007-09-04,"Народно събрание","Решение № 14 от 04.09.2007 г. - Народно събрание","

Картон обр. 6; рег. дневник

"
ВАЛЕНТИНА,КРУМОВА,КОСЕВА,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,КРУМОВА,КОСЕВА,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2015-12-01,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,КРУМОВА,ПЕТКОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-10-14,"Национален осигурителен институт","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,КРУМОВА,СТОЕВА,,"ГР.САМОКОВ, САМОКОВ, СОФИЙСКА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,КРЪСТАНОВА,МАНОЛОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-01-12,"Министерство на образованието","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,КРЪСТЕВА,ХРИСТОВА,,КАЗАХСТАН,2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,КРЪСТЕВА,ХРИСТОВА,,КАЗАХСТАН,2014-01-15,"Община Роман","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,КРЪСТЕВА,ХРИСТОВА,,КАЗАХСТАН,2016-01-14,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Враца","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,КЪНЕВА,ИВАНОВА,,"ГР.ГЪЛЪБОВО, ГЪЛЪБОВО, СТАРА ЗАГОРА",2010-09-29,"Регионални печатни издания","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,ЛИЧЕВА,ЛИЧЕВА-НАЙДЕНОВА,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,ЛОЗАНОВА,ВИТКОВА,,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,ЛЮБЕНОВА,ТОНЕВА,,"ГР.ОМУРТАГ, ОМУРТАГ, ТЪРГОВИЩЕ",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,ЛЮБЕНОВА,ТОНЕВА,,"ГР.ОМУРТАГ, ОМУРТАГ, ТЪРГОВИЩЕ",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,ЛЮБОВА,КРАЧУНОВА-БОГОСЛОВОВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,ЛЮБОМИРОВА,ГРАШКИНА,,"ГР.ЯКОРУДА, ЯКОРУДА, БЛАГОЕВГРАД",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,ЛЮБОМИРОВА,КАЛАЙДЖИЕВА,,"ГР.РАДОМИР, РАДОМИР, ПЕРНИК",2015-06-09,"Община Радомир","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,МАРИНОВА,АНАСТАСОВА,,"ГР.СИЛИСТРА, СИЛИСТРА, СИЛИСТРА",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,МАРИНОВА,БОРИСОВА,,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,МАРИНОВА,БОРИСОВА,,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2016-01-06,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Видин","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,МАРИНОВА,ДЯНКОВА,,"ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,МАРИНОВА,ДЯНКОВА,,"ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,МАРИНОВА,ДЯНКОВА,,"ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-12-08,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Велико Търново","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,МАРИНОВА,ЙОРДАНОВА,,"С.ТЕЛИШ, ЧЕРВЕН БРЯГ, ПЛЕВЕН",2015-11-05,"Приватизирани предприятия - Плевен","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,МАРИНОВА,МИТОВСКА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,МЕТОДИЕВА,ПОПОВА,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2015-08-04,"Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,МИЛЕВА,МИЛАНОВА,,"ГР.ДУПНИЦА, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2014-12-03,"Община Бобов дол","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,МИХАЙЛОВА,АНТОНОВА,,"ГР.ПОПОВО, ПОПОВО, ТЪРГОВИЩЕ",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,МИХАЙЛОВА,СТОЕНЧЕВА-ГЕОРГИЕВА,,"ГР.КАЗАНЛЪК, КАЗАНЛЪК, СТАРА ЗАГОРА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,МЛАДЕНОВА,ПЕТРОВА-ВУЧЕВА,,"ГР.ИХТИМАН, ИХТИМАН, СОФИЙСКА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,НАУМОВА,ХРИСТОВА,,"ГР.ИСКЪР, ИСКЪР, ПЛЕВЕН",2007-04-24,"Европейски парламент","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,НАЧЕВА,КОЖУХАРОВА-ПАНЕВА,,"ГР.ЕЛХОВО, ЕЛХОВО, ЯМБОЛ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,НЕДЕЛЧЕВА,КАПСЪЗОВА,,"ГР.КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2015-08-11,"Община Асеновград","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,НЕДКОВА,ИВАНОВА,,"ГР.ЧЕРВЕН БРЯГ, ЧЕРВЕН БРЯГ, ПЛЕВЕН",2015-06-23,"Община Долни Дъбник","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,НЕДЯЛКОВА,ЗАПРЯНОВА-МИТАНКИНА,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,НИКОЛАЕВА,ЗЛАТАНОВА,,"ГР.ТЕТЕВЕН, ТЕТЕВЕН, ЛОВЕЧ",2015-02-18,"Община Ябланица","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,НИКОЛАЕВА,ЗЛАТАНОВА,,"ГР.ТЕТЕВЕН, ТЕТЕВЕН, ЛОВЕЧ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,НИКОЛАЕВА,МАРИНОВА,,"ГР.БОБОВ ДОЛ, БОБОВ ДОЛ, КЮСТЕНДИЛ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,НИКОЛАЕВА,МИЛСКА-ЮРУКОВА,,"ГР.ПАНАГЮРИЩЕ, ПАНАГЮРИЩЕ, ПАЗАРДЖИК",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,НИКОЛАЕВА,ЦАНОВА,,"ГР.ТЕТЕВЕН, ТЕТЕВЕН, ЛОВЕЧ",2016-02-04,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Ловеч","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,НИКОЛАЕВА,ЦВЯТКОВА,,"ГР.ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,НИКОЛАЕВНА,МЕЛЕМОВА,,"РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,НИКОЛОВА,АВРАМОВА,,"ГР.ДЕВНЯ, ДЕВНЯ, ВАРНА",2012-06-27,"Шуменски университет ""Константин Преславски""","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,НИКОЛОВА,ГАТЕВА,,"С.БЕНКОВСКИ, МАРИЦА, ПЛОВДИВ",2013-10-09,"Длъжници към ОББ","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,НИКОЛОВА,ИВАНОВА,,"ГР.БЯЛА СЛАТИНА, БЯЛА СЛАТИНА, ВРАЦА",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,НИКОЛОВА,ЛЮБЧЕВА,,"ГР.КАРНОБАТ, КАРНОБАТ, БУРГАС",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,НИКОЛОВА,МОНЧЕВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2013-04-03,"Община Варна","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,НИКОЛОВА,ПЕТРОВА,,"С.КАРДАМ, ГЕНЕРАЛ-ТОШЕВО, ДОБРИЧ",2013-05-15,"Община Вълчи дол","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,НИКОЛОВА,ТАЧЕВА,,"С.СКРЪТ, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,НИКОЛОВА,ТАЧЕВА,,"С.СКРЪТ, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,ПАВЛОВА,ПАВЛОВА,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2012-07-04,"Конфедерация на независимите синдикати в България","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,ПАНАЙОТОВА,КОЙЧЕВА-ГЕНЧЕВА,,"ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-06-11,"Община Велико Търново","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,ПАНАЙОТОВА,КОЙЧЕВА-ГЕНЧЕВА,,"ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,ПАНЧЕВА,ЖЕКОВА,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2013-10-09,"Длъжници към ОББ","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,ПЕКОВА,АНГЕЛОВА,,"ГР.ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ, ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ, ПЛЕВЕН",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,ПЕНЧЕВА,ДОБРЕВА,,"ГР.АЙТОС, АЙТОС, БУРГАС",2012-07-25,"Конфедерация на независимите синдикати в България","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,ПЕНЧЕВА,НИКОЛОВА,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2014-03-12,"Община Крушари","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,ПЕНЧЕВА,НИКОЛОВА,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2016-01-19,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Добрич","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,ПЕНЧЕВА,РАЛЕВА,,УКРАЙНА,2013-02-20,"Община Малко Търново","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,ПЕТКОВА,ГЕОРГИЕВА,,"С.КРИВА БАРА, КОЗЛОДУЙ, ВРАЦА",2016-01-14,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Враца","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,ПЕТКОВА,ЖЕЛЯЗКОВА,,"С.ПИСАРОВО, ИСКЪР, ПЛЕВЕН",2015-07-07,"Община Искър","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,ПЕТРАКИЕВА,СЛАВЧЕВСКА,,"ГР.ОРЯХОВО, ОРЯХОВО, ВРАЦА",2011-11-02,"Министерство на регионалното развитие и благоустройството","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,ПЕТРОВА,ВАСИЛЕВА,,"ГР.АЙТОС, АЙТОС, БУРГАС",2015-12-01,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,ПЕТРОВА,ДИМИТРОВА,,"ГР.РАЗГРАД, РАЗГРАД, РАЗГРАД",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,ПЕТРОВА,ИВАНОВА,,"ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2014-02-12,"Разследващи полицаи","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,ПЕТРОВА,ЙОЧЕВА,,"ГР.СВИЛЕНГРАД, СВИЛЕНГРАД, ХАСКОВО",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,ПЕТРОВА,ЛОЗЕНОВА,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,ПЕТРОВА,МАРШАКОВА,,"С.ИСКЪР, ГУЛЯНЦИ, ПЛЕВЕН",2013-10-09,"Длъжници към ОББ","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,ПЕТРОВА,НЕНЧОВА-БЕШОВИШКА,,"С.ЕНИЦА, КНЕЖА, ПЛЕВЕН",2016-01-14,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Враца","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,ПЕТРОВА,САНДЕВА-ЙОСИФОВА,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2015-06-01,"Община Перник","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,ПЕТРОВА,СТАМЕНОВА,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,ПЕТРОВА,СТАНЕВА,,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2009-12-02,"Национална здравноосигурителна каса","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,ПЕТРОВА,ШИКРЕНОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,ПЕТРОВА,ШИКРЕНОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,РАДКОВА,ИВАНОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-04-06,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,РАДКОВА,ИВАНОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-07-10,"СИБАНК ЕАД","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,РАДКОВА,ХАДЖИЕВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2015-10-14,"Община Родопи","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,РАДОЕВА,ХАДЖИЕВА,,"С.ОГЛЕД, РУДОЗЕМ, СМОЛЯН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,РАНГЕЛОВА,ШЕЙРЕТОВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,РОБЕРТОВНА,ДОНЕВА,,"РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ",2010-09-29,"Регионални печатни издания","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,РУСЕВА,СТОЯНОВА,,"С.КИЧЕВО, АКСАКОВО, ВАРНА",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,САВОВА,КОШУТОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-07-09,"Национален статистически институт","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,САНДОВА,СИМЕОНОВА,,"С.ЯКОВО, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2008-02-12,Министерства,"Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,САНДОВА,СИМЕОНОВА,,"С.ЯКОВО, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2008-06-10,"Държавна агенция за закрила на детето","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,САНДОВА,СИМЕОНОВА,,"С.ЯКОВО, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,САНДОВА,СИМЕОНОВА,1959-01-03,"С.ЯКОВО, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,СВЕТОСЛАВОВА,ИВАНОВА,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,СЕМЕНОВНА,ТАТРИК,,"РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,СЕРАФИМОВА,ДАНАИЛОВА,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,СИМЕОНОВА,ГЕОРГИЕВА,,"ГР.БЯЛА, БЯЛА, РУСЕ",2012-06-14,"Министерство на труда и социалната политика","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,СИМЕОНОВА,КУШЕВА-САВЧЕВА,,"С.ПОЛИКРАЙЩЕ, ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2012-06-05,"Министерство на културата","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,СЛАВЧЕВА,ГАЙДАРОВА,,"ГР.ДУПНИЦА, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2011-08-09,"Агенция Пътна инфраструктура","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,СЛАВЧЕВА,ДЖАВАЛЕКОВА,,"ГР.САНДАНСКИ, САНДАНСКИ, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,СЛАВЧЕВА,ТАСКОВА,,"ГР.ВЕЛИНГРАД, ВЕЛИНГРАД, ПАЗАРДЖИК",2011-03-16,"Министерство на външните работи","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,СЛАВЧЕВА,УЗУНОВА,1955-04-07,"С.СМИЛЯН, СМОЛЯН, СМОЛЯН",2011-08-09,"Агенция Пътна инфраструктура","Решение № 249 от 09.08.2011 г. - Агенция ""Пътна инфраструктура""","Рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр."
ВАЛЕНТИНА,СЛАВЧОВА,РУСЕВА,,"ГР.РАДОМИР, РАДОМИР, ПЕРНИК",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,СПАСОВА,ФИЛИПОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-12-18,"Българско национално радио","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,СТАВРЕВА,ДИМИТРОВА-АВТОВА,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2013-02-20,"Община Поморие","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,СТАЙКОВА,АССА,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2013-01-23,"Община Бургас","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,СТАМЕНОВА,ПЪРВУНОВА,,"ГР.ДУНАВЦИ, ВИДИН, ВИДИН",2011-02-15,"Агенция ""Митници""","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,СТАНИМИРОВА,БОЖИЛОВА-МИТЕВА,,"С.ЦОНЕВО, ДЪЛГОПОЛ, ВАРНА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,СТАНКОВА,ЯКИМОВА,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2015-11-05,"Приватизирани предприятия - Плевен","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,СТАТЕВА,КОСТОВА,,"ГР.ХАРМАНЛИ, ХАРМАНЛИ, ХАСКОВО",2007-04-24,"Европейски парламент","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,СТЕФАНОВА,ДИМИТРОВА,,"ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-06-11,"Община Велико Търново","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,СТЕФАНОВА,ДОЧЕВА,,"С.ГОРСКО СЛИВОВО, ЛЕТНИЦА, ЛОВЕЧ",2016-01-19,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Габрово","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,СТЕФАНОВА,ЙОРДАНОВА,,"ГР.ДРЯНОВО, ДРЯНОВО, ГАБРОВО",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,СТЕФАНОВА,ЙОРДАНОВА,,"ГР.ДРЯНОВО, ДРЯНОВО, ГАБРОВО",2016-01-19,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Габрово","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,СТЕФАНОВА,ЙОШЕВА,,"ГР.ТЕТЕВЕН, ТЕТЕВЕН, ЛОВЕЧ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,СТЕФАНОВА,МИРЧЕВА,,"ГР.ЕЛЕНА, ЕЛЕНА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-06-05,"Община Елена","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,СТЕФАНОВА,МИРЧЕВА,,"ГР.ЕЛЕНА, ЕЛЕНА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-07-10,"Община Сухиндол","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,СТЕФАНОВА,ЦВЕТКОВА,,"ГР.АСЕНОВГРАД, АСЕНОВГРАД, ПЛОВДИВ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,СТОЕВА,СТОЕВА,,"ГР.СВИЛЕНГРАД, СВИЛЕНГРАД, ХАСКОВО",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,СТОИЧКОВА,МЛАДЕНОВА,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2009-04-15,"Държавна агенция за метрология и технически надзор","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,СТОЙКОВА,СТОЙКОВА,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2015-07-22,"Приватизирани предприятия - Русе","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,СТОЙНЕВА,ТРЪНДУШЕВА,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,СТОЙЧЕВА,БОНЕВА,1960-01-04,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Решение № 184 от 09.02.2011 г. - Агенция за социално подпомагане","Рег. дневник; картони обр. 4 – 4 бр.; формализирана карта на лично дело IЯ-355 (Ст.З.) – 2 бр.; протокол № 37/ 21.03.1990 г. за унищожаване на лично дело на Я/К ""Ком"";"
ВАЛЕНТИНА,СТОЙЧЕВА,ИЛИЕВА,,"С.РАДОМИРЦИ, ЧЕРВЕН БРЯГ, ПЛЕВЕН",2011-10-25,"Изпълнителна агенция ""Главна инспекция по труда""","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,СТОЙЧЕВА,МАРГАРИТОВА,,"ГР.ТРОЯН, ТРОЯН, ЛОВЕЧ",2012-08-07,"Пловдивски университет ""Паисий Хилендарски""","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,СТОЙЧОВА,КМЕТСКА,,"ГР.САПАРЕВА БАНЯ, САПАРЕВА БАНЯ, КЮСТЕНДИЛ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,СТОЯНОВА,БАЛЧЕВА,,"С.КАМЕН, СТРАЖИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-06-09,"Община Радомир","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,СТОЯНОВА,ВЪЛЧАНОВА,,"С.ТЪРНЕНЕ, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2015-07-16,"Община Плевен","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,СТОЯНОВА,ГЕОРГИЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-10-17,"Министерство на икономиката, енергетиката и туризма","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,СТОЯНОВА,ИЛИЕВА,,"ГР.СРЕДЕЦ, СРЕДЕЦ, БУРГАС",2015-12-01,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,СТОЯНОВА,ЙОЧЕВА,,"ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,СТОЯНОВА,КУКЕНСКА,,"ГР.ГАБРОВО, ГАБРОВО, ГАБРОВО",2012-07-18,"Технически университет - Габрово","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,СТОЯНОВА,ЛИЛОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-01-14,"Приватизирани предприятия - София","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,СТОЯНОВА,МАКЕДОНСКА,,"ГР.ПЕЩЕРА, ПЕЩЕРА, ПАЗАРДЖИК",2015-11-11,"Приватизирани предприятия - Пазарджик","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,СТОЯНОВА,НИКОЛОВА,,"ГР.АЙТОС, АЙТОС, БУРГАС",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,СТОЯНОВА,ХРИСТОВА,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,ТЕОФИЛОВА,СИМЕОНОВА,,"С.ЧЕРНИ ВРЪХ, ВЪЛЧЕДРЪМ, МОНТАНА",2015-03-11,"Община Бойчиновци","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,ТОДОРОВА,БОГАТИНОВА-ЗДРАВКОВА,,"С.КОПРИВЛЕН, ХАДЖИДИМОВО, БЛАГОЕВГРАД",2014-12-09,"Община Дупница","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,ТОДОРОВА,ВЪЛОВА,,"С.КРУШОВИЦА, ДОЛНИ ДЪБНИК, ПЛЕВЕН",2015-06-23,"Община Долни Дъбник","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,ТОДОРОВА,ГАТЕВА,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,ТОДОРОВА,ГЪРДЕВА,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2009-10-14,"Национален осигурителен институт","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,ТОДОРОВА,ДАНАИЛОВА,,"ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,ТОДОРОВА,ЗАХАРИЕВА,1960-02-15,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,ТОДОРОВА,КАТРАНДЖИЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,ТОДОРОВА,КОЛЕВА,,"ГР.ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ",2014-03-24,"Великотърновски университет Св. Св. Кирил и Методий","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,ТОДОРОВА,КОЛЕВА,,"ГР.КАСПИЧАН, КАСПИЧАН, ШУМЕН",2012-07-25,"Конфедерация на независимите синдикати в България","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,ТОДОРОВА,ПАВЛОВА,,"С.ЕНИЦА, КНЕЖА, ПЛЕВЕН",2015-07-07,"Община Кнежа","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,ТОДОРОВА,ТОДОРОВА,,"ГР.ПОПОВО, ПОПОВО, ТЪРГОВИЩЕ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,ТОДОРОВА,ШИДЕРОВА,,"С.СЛАВЯНОВО, ХАРМАНЛИ, ХАСКОВО",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,ТОШКОВА,ИЛЧЕВА,,"ГР.УСТОВО, СМОЛЯН, СМОЛЯН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,ТРАЯНОВА,МИХАЙЛОВА,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,ХРИСТОВА,ГОСПОДИНОВА,,"ГР.ПОПОВО, ПОПОВО, ТЪРГОВИЩЕ",2015-12-17,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Варна","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,ХРИСТОВА,КАЛЕВА,,"С.БЪЛГАРСКИ ИЗВОР, ТЕТЕВЕН, ЛОВЕЧ",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,ХРИСТОВА,МАДЖОВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2012-08-01,"Медицински университет ""Проф. д-р Параскев Стоянов"" - Варна","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,ХРИСТОВА,МАНЧЕВА,1951-08-20,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-04-06,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 122 от 6.04.2010 г. - Министерството на вътрешните работи","Със заповед № I-1046/ 28.03.1974 г. е назначена за разузнавач III степен; със заповед № 44/ 30.03.1978 г. е преназначена за разузнавач II степен; със заповед № 36/ 10.02.1984 г. е преназначена за ст. разузнавач; със заповед № 44/ 29.04.1986 г. е преназначена за инспектор в ОТУ; със заповед № 262/ 28.12.1988 г. е преназначена за ст. инспектор; със заповед № 8/ 26.04.1990 г. е преназначена за н-к сектор."
ВАЛЕНТИНА,ХРИСТОВА,МИТОВСКА,,"ГР.БЯЛА СЛАТИНА, БЯЛА СЛАТИНА, ВРАЦА",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,ХРИСТОВА,СТАНИНСКА,,"ГР.БЯЛА СЛАТИНА, БЯЛА СЛАТИНА, ВРАЦА",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,ХРИСТОВА,ТОШЕВА,,"С.ЪГЛЕН, ЛУКОВИТ, ЛОВЕЧ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,ХРИСТОВА,ЯНЧЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,ХРИСТОФОРОВА,ГЕОРГИЕВА,,"С.РАСОВО, МЕДКОВЕЦ, МОНТАНА",2015-04-01,"Община Медковец","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,ЦАНОВА,БАРАКОВА,,"ГР.КУЛА, КУЛА, ВИДИН",2013-09-11,"Община Кула","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,ЦВЕТАНОВА,ВЪЛЧЕВА,,"ГР.ИВАЙЛОВГРАД, ИВАЙЛОВГРАД, ХАСКОВО",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,ЦВЕТАНОВА,ПАВЛИКЯНОВА,,"С.СОМОВИТ, ГУЛЯНЦИ, ПЛЕВЕН",2015-06-18,"Община Гулянци","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,ЦВЕТАНОВА,ТЕРЗИЕВА,,"ГР.КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,ЦВЕТАНОВА,ХРИСТОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-10-17,"Министерство на икономиката, енергетиката и туризма","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,ЦВЕТКОВА,ВЕЛИКИНСКА-ЛУКАНОВА,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,ЦВЕТКОВА,ИГНАТОВА,,"С.АЛТИМИР, БЯЛА СЛАТИНА, ВРАЦА",2013-10-23,"Община Бяла Слатина","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,ЦОЛОВА,ГРИГОРОВА,,"С.ПЕТЪРЧ, КОСТИНБРОД, СОФИЙСКА",2013-06-19,"Юробанк България АД","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,ШИШЕВА,ПЕЕВА,,"ГР.РУДОЗЕМ, РУДОЗЕМ, СМОЛЯН",2015-11-05,"Община Завет","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,ЯНАКИЕВА,АНДОНОВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,ЯНКОВА,МИТЕВА,,"ГР.СИЛИСТРА, СИЛИСТРА, СИЛИСТРА",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,ЯНКОВА,МИТЕВА,,"ГР.СИЛИСТРА, СИЛИСТРА, СИЛИСТРА",2015-02-04,"Община Ловеч","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,ЯНКОВА,МИТЕВА,,"ГР.СИЛИСТРА, СИЛИСТРА, СИЛИСТРА",2016-02-04,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Ловеч","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,ЯНКОВА,СИМЕОНОВА,,"С.СТОБ, КОЧЕРИНОВО, КЮСТЕНДИЛ",2015-01-07,"Община Кюстендил","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНА,ЯНЧЕВА,ИВАНОВА,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2015-12-01,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНКА,ДЖЕНЕВА,РАЙКОВА,,"ГР.ЛЕВСКИ, ЛЕВСКИ, ПЛЕВЕН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТИНКА,НЕКОВА,ПЕТКОВА,,"С.БЪРКАЧ, ДОЛНИ ДЪБНИК, ПЛЕВЕН",2015-06-23,"Община Долни Дъбник","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕНТО,АЛЕКСАНДРОВ,ВАСИЛЕВ,1950-10-30,"С.ОБНОВА, ЛЕВСКИ, ПЛЕВЕН",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Решение № 2-395 от 17.09.2014 г. - лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 43 Народно събрание","

Привлечен за ОРОН със заповед № 6/ 21.04.1986 г. и се ръководи от полк. Димитър Роев и полк. Ангел Димитров Документи за получено възнаграждение Псевдоним: Аленто; Васкес

"
ВАЛЕРИ,АЛЕКСАНДРОВ,ВЛАДИМИРОВ,,"С.ЗИМОВИНА, СТАМБОЛОВО, ХАСКОВО",2014-10-08,"Длъжници към Първа частна банка","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,АЛЕКСАНДРОВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.ТЕТЕВЕН, ТЕТЕВЕН, ЛОВЕЧ",2015-02-11,"Община Тетевен","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,АЛЕКСАНДРОВ,КОСТАДИНОВ,,"ГР.ПЕТРИЧ, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2013-04-17,"Кредитни длъжници към банка БАЛКАНБАНК","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,АЛЕКСАНДРОВ,ПАШКУЛЕВ,,"ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, БЛАГОЕВГРАД",2009-10-14,"Национален осигурителен институт","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,АЛЕКСАНДРОВ,РАЙЧЕВ,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,АЛЕКСАНДРОВ,САРАНДЕВ,,"ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, БЛАГОЕВГРАД",2011-06-23,"Община Гоце Делчев","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,АЛЕКСАНДРОВ,САРАНДЕВ,,"ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, БЛАГОЕВГРАД",2013-03-13,"Съюз на ловците и риболовците в България","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,АЛЕКСАНДРОВ,ТРЕНДАФИЛОВ,1955-07-25,"ГР.ТРЪН, ТРЪН, ПЕРНИК",2015-06-09,"Община Трън","Решение № 2-518 от 09.06.2015 г. - община Трън","Със заповед № К-422/ 01.02.1980 г. е назначен за разузнавач."
ВАЛЕРИ,АЛЕКСИЕВ,МИЛЕВ,1951-05-20,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-03-16,"Министерство на външните работи","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1"
ВАЛЕРИ,АНГЕЛОВ,ВЕЛИКОВ,,"ГР.СВИЩОВ, СВИЩОВ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,АНГЕЛОВ,ВЪЛЧКОВ,,"ГР.ОРЯХОВО, ОРЯХОВО, ВРАЦА",2012-05-31,"Врачанска епархия","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,АНГЕЛОВ,ИВАНОВ,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,АНГЕЛОВ,НИКОЛОВ,,"ГР.ЕЛИН ПЕЛИН, ЕЛИН ПЕЛИН, СОФИЙСКА",2009-10-14,"Национален осигурителен институт","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,АНТОНОВ,СИМЕОНОВ,,"С.РАКЕВО, КРИВОДОЛ, ВРАЦА",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,АСЕНОВ,АНДОНОВ,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2016-02-18,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Кюстендил","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,АСЕНОВ,ГЕРАСИМОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-01-23,"Администрация на Министерския съвет","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,АСЕНОВ,НИКОЛОВ,,"С.ГИГЕН, ГУЛЯНЦИ, ПЛЕВЕН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,АСЕНОВ,ПАРУШЕВ,,"С.СРЕДЕЦ, НЕДЕЛИНО, СМОЛЯН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,АТАНАСОВ,АТАНАСОВ,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,АТАНАСОВ,АТОВ,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,АТАНАСОВ,АТОВ,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2013-01-16,"Министерство на правосъдието","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,АТАНАСОВ,БАНЕНКИН,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2010-04-06,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,АТАНАСОВ,ЙОНОВ,,"С.ПОКРАЙНА, ВИДИН, ВИДИН",2013-09-18,"Община Видин","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,АТАНАСОВ,ЦОНИН,,"ГР.ЛОМ, ЛОМ, МОНТАНА",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,АЧКОВ,ЦВЕТАНОВ,,"ГР.ОРЯХОВО, ОРЯХОВО, ВРАЦА",2016-01-14,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Враца","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,БОГДАНОВ,МИТКОВ,1952-04-03,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-04-06,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 122 от 6.04.2010 г. - Министерството на вътрешните работи","Със заповед № К-3640/ 23.11.1977 г. е назначен за разузнавач III степен; със заповед № 4986/ 09.11.1983 г. е изпратен на 3 месечен курс във ВКШ-Москва; със заповед № 144/ 17.02.1986 г. е преназначен за ст. разузнавач; със заповед № 1158/ 30.12.1986 г. е преназначен за инспектор; със заповед № 982/ 30.12.1988 г. е преназначен за ст. инспектор."
ВАЛЕРИ,БОГДАНОВ,ПАТЕВ,,"С.КАРЛУКОВО, ЛУКОВИТ, ЛОВЕЧ",2009-10-14,"Национален осигурителен институт","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,БОГДАНОВ,ПАТЕВ,,"С.КАРЛУКОВО, ЛУКОВИТ, ЛОВЕЧ",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,БОГОМИЛОВ,ЧАУШЕВ,1954-06-30,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2010-09-29,"Националната служба за охрана","Решение № 163 от 29.09.2010 г. - Национална служба за охрана","Със заповед № 840/ 13.02.1975 г. е назначен за разузнавач III степен; със заповед № 290/ 12.03.1979 г. е преназначен за разузнавач II степен; със заповед № 1534/ 07.09.1985 г. е преназначен за ст. разузнавач"
ВАЛЕРИ,БОЙКОВ,АНГЕЛОВ,,"ГР.ЧИПРОВЦИ, ЧИПРОВЦИ, МОНТАНА",2015-04-07,"Община Чипровци","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,БОЙКОВ,АНГЕЛОВ,,"ГР.ЧИПРОВЦИ, ЧИПРОВЦИ, МОНТАНА",2016-02-09,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Монтана","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,БОЙКОВ,ПЕХЛИВАНОВ,,"С.КОЧАН, САТОВЧА, БЛАГОЕВГРАД",2011-05-12,"Община Сатовча","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,БОРИСЛАВОВ,БЕЛИНСКИ,,"С.БОРОВАН, БОРОВАН, ВРАЦА",2013-10-15,"Община Борован","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,БОРИСЛАВОВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-11-21,"Министерство на околната среда и водите","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,БОРИСЛАВОВ,ДОБРЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-05-09,"Избори за Европейски парламент 2014 г.","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,БОРИСЛАВОВ,СМИЛЕНОВ,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2011-07-27,"Община Благоевград","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,БОРИСЛАВОВ,СМИЛЕНОВ,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,БОРИСЛАВОВ,СМИЛЕНОВ,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,БОРИСЛАВОВ,СМИЛЕНОВ,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,БОРИСОВ,БОРИСОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-09-26,"Българска търговско-промишлена палата","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,БОРИСОВ,БОРИСОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-09-25,"Търговска банка Д","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,БОРИСОВ,БОРИСОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-02-19,"Бизнес банка","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,БОРИСОВ,ВАСИЛЕВ,,"ГР.МАДАН, МАДАН, СМОЛЯН",2014-04-15,"ТБ Бобов дол","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,БОРИСОВ,ВАСИЛЕВ,,"ГР.МАДАН, МАДАН, СМОЛЯН",2014-04-15,"Длъжници към Българска народна банка","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,БОРИСОВ,ВЕЛЯНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-04-06,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,БОРИСОВ,ВУТОВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,БОРИСОВ,ГЕНОВ,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2014-05-27,"Българска академия на науките","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,БОРИСОВ,ЙОРДАНОВ,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2010-04-06,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,БОРИСОВ,ЙОРДАНОВ,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,БОРИСОВ,ЙОРДАНОВ,,"ГР.ЛОМ, ЛОМ, МОНТАНА",2010-04-06,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,БОРИСОВ,КАМЕНОВ,,"С.ВЛАДИМИРОВО, БОЙЧИНОВЦИ, МОНТАНА",2016-02-09,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Монтана","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,БОРИСОВ,МАРИНОВ,,"ГР.КОСТИНБРОД, КОСТИНБРОД, СОФИЙСКА",2015-06-29,"Организатор на хазартни игри","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,БОРИСОВ,МЕЖДУРЕЧКИ,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,БОРИСОВ,НИКОЛОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-02-12,Министерства,"Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,БОРИСОВ,ПАВЛОВ,,"С.ДОКТОР ЙОСИФОВО, МОНТАНА, МОНТАНА",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,БОРИСОВ,ПАВЛОВ,1956-05-20,"С.ДОКТОР ЙОСИФОВО, МОНТАНА, МОНТАНА",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,БОРИСОВ,ПЕТКОВ,,"С.ОРЕШЕЦ, ДИМОВО, ВИДИН",2010-04-06,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,БОРИСОВ,ПЕТРОВ,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2010-04-06,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,БОРИСОВ,ПЧЕЛИНЦЕВ,1937-09-30,"РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ",2010-12-14,"Министерство на външните работи - посланици","Решение № 175 от 14.12.2010 г. - МВнР - посланици и генерални консули","Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; рег. дневник;  картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 2; дело № 825."
ВАЛЕРИ,БОРИСОВ,СИМЕОНОВ,,"ГР.БЯЛА СЛАТИНА, БЯЛА СЛАТИНА, ВРАЦА",2013-10-23,"Община Бяла Слатина","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,БОРИСОВ,СИМЕОНОВ,,"ГР.БЯЛА СЛАТИНА, БЯЛА СЛАТИНА, ВРАЦА",2016-01-14,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Враца","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,ВАЛЕНТИНОВ,ХРИСТОВ,,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,ВАНГЕЛОВ,БОХОРОВ,1959-12-27,"ГР.ПЕТРИЧ, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2010-04-06,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 122 от 6.04.2010 г. - Министерството на вътрешните работи","Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; протокол № 4/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-2127 (Бл); протокол № 2/ 1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело IР-1740 (Бл).                                                                                                                                                                  Със заповед № К-2752/ 13.08.1987 г. е назначен за разузнавач."
ВАЛЕРИ,ВАНГЕЛОВ,БОХОРОВ,1959-12-27,"ГР.ПЕТРИЧ, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Решение № 2-581 от 24.11.2015 г. - кандидати за общински съветници – област Благоевград","

Рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; протокол № 4/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-2127 (Бл); протокол № 2/ 1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело IР-1740 (Бл). Със заповед № К-2752/ 13.08.1987 г. е назначен за разузнавач.

"
ВАЛЕРИ,ВАНГЕЛОВ,ГОЛЧЕВ,,"ГР.ПЕТРИЧ, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2011-07-12,"Община Петрич","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,ВАНГЕЛОВ,ГОЛЧЕВ,,"ГР.ПЕТРИЧ, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,ВАНКОВ,НИКОЛОВ,,"ГР.ДУНАВЦИ, ВИДИН, ВИДИН",2013-09-18,"Община Видин","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,ВАСИЛЕВ,АПОСТОЛОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-01-28,"КТ Подкрепа","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,ВАСИЛЕВ,БАЛЕВ,1960-05-30,"ГР.БЕЛЕНЕ, БЕЛЕНЕ, ПЛЕВЕН",2010-04-06,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 122 от 6.04.2010 г. - Министерството на вътрешните работи","Със заповед № К-3198/ 25.09.1987 г. е назначен за разузнавач."
ВАЛЕРИ,ВАСИЛЕВ,ВОЙЧЕВ,,"С.СИНЬО БЪРДО, РОМАН, ВРАЦА",2016-01-14,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Враца","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,ВАСИЛЕВ,ДАГАЛОВ,,"ГР.ПЕТРИЧ, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,ВАСИЛЕВ,ДАМЯНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-04-06,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,ВАСИЛЕВ,ИВАНОВ,,"ГР.БЯЛА СЛАТИНА, БЯЛА СЛАТИНА, ВРАЦА",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,ВАСИЛЕВ,МАНОЛОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-10-05,"Администрация на Народното събрание","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,ВАСИЛЕВ,МЕРОДИЙСКИ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-04-15,"Държавна агенция за метрология и технически надзор","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,ВАСИЛЕВ,МИЛЕВ,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,ВАСИЛЕВ,МИЛЕВ,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,ВАСИЛЕВ,МИЛЕВ,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2010-04-06,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,ВАСИЛЕВ,НАЙДЕНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-10-05,"Изпълнителна агенция по почвените ресурси","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,ВАСИЛЕВ,ПАНАЙОТОВ,,"ГР.САНДАНСКИ, САНДАНСКИ, БЛАГОЕВГРАД",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,ВЕЛИКОВ,ВЕЛИКОВ,,"С.ЦАР САМУИЛ, ТУТРАКАН, СИЛИСТРА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,ВЕЛИСЛАВОВ,БАЛКАНСКИ,,"ГР.ЛУКОВИТ, ЛУКОВИТ, ЛОВЕЧ",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,ВЕЛИЧКОВ,ВАСИЛЕВ,,"ГР.ЛУКОВИТ, ЛУКОВИТ, ЛОВЕЧ",2014-09-24,"Длъжници към банка Биохим","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,ВЕЛИЧКОВ,ВЕЛИЧКОВ,,"ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-05-27,"Община Брезник","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,ВЕЛКОВ,ИВАНОВ,,"ГР.ОРЯХОВО, ОРЯХОВО, ВРАЦА",2012-10-23,"Военна академия ""Георги Стойков Раковски""","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,ВЕНКОВ,ВЪРБАНОВ,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2011-01-26,"Министерство на отбраната","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,ВЕНКОВ,ВЪРБАНОВ,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2011-06-29,"Агенция по геодезия, картография и кадастър","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,ВЕНКОВ,ВЪРБАНОВ,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,ВЕСЕЛИНОВ,ГАВАЗОВ,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2014-10-15,"Министерство на отбраната","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,ВИДЕНОВ,ИЛИЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,ВЛАДИМИРОВ,ДИМИТРОВ,,"ГР.МОНТАНА, МОНТАНА, МОНТАНА",2015-04-07,"Община Монтана","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,ВЛАДИМИРОВ,РАДИЧЕВ,,"С.ТУРОКОВЦИ, ТРЪН, ПЕРНИК",2010-04-06,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,ВЛАДИМИРОВ,СТАНЧЕВ,1953-04-11,"С.КИСЕЛИЦА, ТРЕКЛЯНО, КЮСТЕНДИЛ",2010-04-06,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 122 от 6.04.2010 г. - Министерството на вътрешните работи","Със заповед № К-4074/ 10.11.1979 г. е назначен за разузнавач."
ВАЛЕРИ,ВЛАЙКОВ,БОЖИЛОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-10-14,"Национален осигурителен институт","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,ВЪЛЧКОВ,ЛАЗАРОВ,,"ГР.МИЗИЯ, МИЗИЯ, ВРАЦА",2016-01-14,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Враца","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,ГЕНЧОВ,ПЕКОВ,,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2010-04-06,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,ГЕОРГИЕВ,АЛЕКСАНДРОВ,,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2010-04-06,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,ГЕОРГИЕВ,БОГДАНОВ,,"С.ВЕЛЧЕВО, АПРИЛЦИ, ЛОВЕЧ",2015-07-22,"Община Никопол","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,ГЕОРГИЕВ,ВАСИЛЕВ,,"ГР.ПРОВАДИЯ, ПРОВАДИЯ, ВАРНА",2014-06-04,"Приватизация - обособени части - София","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,ГЕОРГИЕВ,ВЕЛЕВ,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2012-06-05,"КТ Подкрепа","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,ГЕОРГИЕВ,ВЕЛКОВ,,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,ГЕОРГИЕВ,ВЕЛКОВ,,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,ГЕОРГИЕВ,ВЕЛКОВ,,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2016-01-06,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Видин","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,ГЕОРГИЕВ,ВЕСЕЛИНОВ,,"С.РАКОВИЦА, МАКРЕШ, ВИДИН",2013-08-13,"Община Макреш","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,ГЕОРГИЕВ,ВУЛЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-05-13,"Длъжници към Кредитна банка","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,ГЕОРГИЕВ,ВЪЛКАНИН,,"ГР.ЛОМ, ЛОМ, МОНТАНА",2016-01-14,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Враца","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,ГЕОРГИЕВ,ГУШКОВ,,"ГР.САНДАНСКИ, САНДАНСКИ, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,ГЕОРГИЕВ,ГЮДЖЕНОВ,,"ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, БЛАГОЕВГРАД",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,ГЕОРГИЕВ,ГЮРОВ,,"С.БРЕЖАНИ, СИМИТЛИ, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,ГЕОРГИЕВ,ДАМЯНОВ,,"С.ВРАКУПОВИЦА, СТРУМЯНИ, БЛАГОЕВГРАД",2011-05-04,"Община Струмяни","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,ГЕОРГИЕВ,ДИНЧЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,ГЕОРГИЕВ,ДОГАНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-07-03,"Длъжници към Стопанска банка","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,ГЕОРГИЕВ,ДОЙЧИНОВ,,"С.МИХАЙЛОВО, ХАЙРЕДИН, ВРАЦА",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,ГЕОРГИЕВ,ДОЙЧИНОВ,,"С.МИХАЙЛОВО, ХАЙРЕДИН, ВРАЦА",2013-11-13,"Община Враца","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,ГЕОРГИЕВ,ЖОЛЕВ,1954-11-29,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-04-06,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 122 от 6.04.2010 г. - Министерството на вътрешните работи","Със заповед № К-3594/ 27.10.1978 г. е назначен за разузнавач III степен; със заповед № 786/ 30.11.1981 г. е преназначен за ст. разузнавач; със заповед № 716/ 22.08.1983 г. е преназначен за зам. н-к отделение; със заповед № 4392/ 17.11.1986 г. е преназначен за н-к отделение."
ВАЛЕРИ,ГЕОРГИЕВ,ИВАНОВ,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2008-11-26,"Българска национална телевизия","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,ГЕОРГИЕВ,КАМЕНОВ,,"ГР.МОНТАНА, МОНТАНА, МОНТАНА",2011-01-26,"Министерство на отбраната","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,ГЕОРГИЕВ,КАРААРГИРОВ,1962-07-10,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2014-01-08,"Лечебни заведения","Решение № 2-282 от 08.01.2014 г. - лечебните заведения","Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-1903 (Пл) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр.; писмо вх. № 2046/ 25.04.1990 г. с искане ""да се изключи от статистическия отчет на ДС"" агент ""Асен""."
ВАЛЕРИ,ГЕОРГИЕВ,КОСТАДИНОВ,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,ГЕОРГИЕВ,ЛЕКОВ,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,ГЕОРГИЕВ,ЛЕКОВ,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2015-01-07,"Община Кюстендил","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,ГЕОРГИЕВ,НАЙДЕНОВ,1947-06-27,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-12-09,"Печатни издания","Решение № 105 от 9.12.2009 г.- Печатни издания","Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; лично дело IА-36276"
ВАЛЕРИ,ГЕОРГИЕВ,НИКОЛОВ,1951-04-21,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-06-04,"Приватизация - обособени части - София","Решение № 2-355 от 04.06.2014 г. - Приватизация - обособени части - София","

Собственоръчно написано агентурно сведение, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-31033 и в работно дело IР-16989; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.

"
ВАЛЕРИ,ГЕОРГИЕВ,НИЧЕВ,,"ГР.ДУПНИЦА, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2010-04-06,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,ГЕОРГИЕВ,ПЕЛТЕКОВ,,"ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, БЛАГОЕВГРАД",2014-06-25,"Технически университет - София","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,ГЕОРГИЕВ,ПЕТРОВ,,"ГР.ДУПНИЦА, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2013-05-29,"Интернешънъл Асет Банк АД","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,ГЕОРГИЕВ,РОЛАНСКИ,,"С.ХУБАВЕНЕ, РОМАН, ВРАЦА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,ГЕОРГИЕВ,СИМОВ,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2012-03-20,"Национален алианс Обединени Божии църкви","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,ГЕОРГИЕВ,СТАНИСЛАВОВ,,"ГР.СВИЩОВ, СВИЩОВ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,ГЕОРГИЕВ,СТАНИСЛАВОВ,,"ГР.СВИЩОВ, СВИЩОВ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-07-17,"Община Свищов","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,ГЕОРГИЕВ,СТАНИСЛАВОВ,,"ГР.СВИЩОВ, СВИЩОВ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-12-08,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Велико Търново","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,ГЕОРГИЕВ,СТАНЧЕВ,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2011-02-15,"Агенция ""Митници""","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,ГЕОРГИЕВ,СТОЕВ,,"ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, БЛАГОЕВГРАД",2010-06-22,"Служба Военна полиция","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,ГЕОРГИЕВ,СТОЯНОВ,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,ГЕОРГИЕВ,ТОШЕВ,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,ГЕОРГИЕВ,ТРИФОНОВ,,"ГР.РАЗЛОГ, РАЗЛОГ, БЛАГОЕВГРАД",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,ГЕОРГИЕВ,ЦАНЕВ,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,ГЕРАСИМОВ,ВИДОВ,,"ГР.ЛОМ, ЛОМ, МОНТАНА",2015-03-11,"Община Берковица","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,ГЕРАСИМОВ,ВИДОВ,,"ГР.ЛОМ, ЛОМ, МОНТАНА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,ГЕРАСИМОВ,ВИДОВ,,"ГР.ЛОМ, ЛОМ, МОНТАНА",2016-02-09,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Монтана","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,ГИНЕВ,ВАСИЛЕВ,1956-02-13,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-05-27,Прокуратура,"Решение № 65 от 27.05.2009 г. - прокурори и военни следователи","Със заповед № 15/ 08.07.1982 г. е привлечен за ОРОН и му е определено месечно възнаграждение. Документи за получени възнаграждения."
ВАЛЕРИ,ГОРАНОВ,МЛАДЕНОВ,1953-07-07,"С.ЧЕРНО ПОЛЕ, РУЖИНЦИ, ВИДИН",2009-06-29,"Народно събрание","Решение № 69 от 29.06.2009 г. - Народно събрание","Рег. дневник; картони - обр. 4 – 2 бр.; протокол № 87/ 1990 г. с предложение за унищожаване на лично дело IА-25513 и работно дело IР-10660;"
ВАЛЕРИ,ГОРАНОВ,МЛАДЕНОВ,1953-07-07,"С.ЧЕРНО ПОЛЕ, РУЖИНЦИ, ВИДИН",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Решение № 2-395 от 17.09.2014 г. - лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 43 Народно събрание","

Рег. дневник; картони - обр. 4 – 2 бр.; протокол № 87/ 1990 г. с предложение за унищожаване на лично дело IА-25513 и работно дело IР-10660

"
ВАЛЕРИ,ГОРАНОВ,МЛАДЕНОВ,1953-07-07,"С.ЧЕРНО ПОЛЕ, РУЖИНЦИ, ВИДИН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Решение № 2-566 от 16.10.2015 г. - Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Рег. дневник; картони - обр. 4 – 2 бр.; протокол № 87/ 1990 г. с предложение за унищожаване на лично дело IА-25513 и работно дело IР-10660; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г."
ВАЛЕРИ,ГОРЯНОВ,ИЛИЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-02-23,"Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,ГОРЯНОВ,ИЛИЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,ГРИГОРОВ,СПИРИДОНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-02-09,"Българска академия на науките","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,ГРИГОРОВ,СТОЯНОВ,,"С.ГОРНО ПЕЩЕНЕ, ВРАЦА, ВРАЦА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,ГРИГОРОВ,СТОЯНОВ,1951-02-11,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-02-09,"Българска академия на науките","Решение № 110 от 9.02.2010 г - Българската академия на науките","Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6 – 2 бр.; писмо вх. № 2983/ 31.07.1990 г. с искане ""по оперативна целесъобразност да бъдат унищожени регистрационните картони"" на аг. ""Бела""; протокол № 79/ 1990 г. за унищожаване на дело IЯ-3624."
ВАЛЕРИ,ГРИГОРОВ,СТОЯНОВ,1951-02-11,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-06-16,"Висша атестационна комисия","Решение № 230 от 16.06.2011 г. - ВАК","Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6 – 2 бр.; писмо вх. № 2983/ 31.07.1990 г. с искане ""по оперативна целесъобразност да бъдат унищожени регистрационните картони"" на аг. ""Бела""; протокол № 79/ 1990 г. за унищожаване на дело IЯ-3624."
ВАЛЕРИ,ДАМЯНОВ,БОГОЕВ,,"ГР.КРЕСНА, КРЕСНА, БЛАГОЕВГРАД",2011-04-05,"Община Кресна","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,ДАРИЯН,МИТКОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-09-24,"Длъжници към банка Биохим","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,ДАРИЯН,МИТКОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-06-29,"Организатор на хазартни игри","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,ДЕНЕВ,ТОДОРОВ,,"ГР.МАДАН, МАДАН, СМОЛЯН",2010-04-06,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,ДЕНЧЕВ,ЗАКОВ,1953-02-19,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2010-04-06,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 122 от 6.04.2010 г. - Министерството на вътрешните работи","Със заповед № К-3640/ 23.11.1977 г. е назначен за разузнавач III степен; със заповед № 217/ 30.10.1981 г. е преназначен за ст. разузнавач във ВГУ; със заповед № 5/ 02.01.1984 г. е преназначен за инспектор; със заповед № 123/ 02.08.1988 г. е преназначен за зам. н-к отделение."
ВАЛЕРИ,ДИМИТРОВ,АНДРЕЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-06-04,"Приватизация - обособени части - София","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,ДИМИТРОВ,ГАРАЛИЕВ,,"ГР.СТАМБОЛИЙСКИ, СТАМБОЛИЙСКИ, ПЛОВДИВ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,ДИМИТРОВ,ГЕШЕВ,,"С.АЛТИМИР, БЯЛА СЛАТИНА, ВРАЦА",2014-12-03,"Община Бобов дол","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,ДИМИТРОВ,ДИМИТРОВ,,"ГР.БОБОВ ДОЛ, БОБОВ ДОЛ, КЮСТЕНДИЛ",2015-06-01,"Приватизирани предприятия - Кюстендил","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,ДИМИТРОВ,ИГНАТОВ,,"ГР.СИМЕОНОВГРАД, СИМЕОНОВГРАД, ХАСКОВО",2010-04-06,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,ДИМИТРОВ,КОСТАДИНОВ,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2016-02-18,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Кюстендил","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,ДИМИТРОВ,МЕЧЕВ,,"ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,ДИМИТРОВ,МЛАДЕНОВ,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,ДИМИТРОВ,ПЕТКОВ,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,ДИМИТРОВ,ПЕТКОВ,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2009-12-02,"Национална здравноосигурителна каса","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,ДИМИТРОВ,РУСИНЧОВСКИ,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,ДИМИТРОВ,РЪБАЧЕВ,,"С.ЦАПАРЕВО, СТРУМЯНИ, БЛАГОЕВГРАД",2011-05-04,"Община Струмяни","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,ДИМИТРОВ,РЪБАЧЕВ,,"С.ЦАПАРЕВО, СТРУМЯНИ, БЛАГОЕВГРАД",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,ДИМИТРОВ,САНДОЛОВ,,"С.ДОЛНИ ЦИБЪР, ВЪЛЧЕДРЪМ, МОНТАНА",2015-04-01,"Община Лом","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,ДИМИТРОВ,СТАНКОВ,,"ГР.СМОЛЯН, СМОЛЯН, СМОЛЯН",2013-10-09,"Длъжници към ОББ","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,ДИМИТРОВ,СТОИМЕНОВ,,"ГР.БОБОШЕВО, БОБОШЕВО, КЮСТЕНДИЛ",2014-12-03,"Община Бобошево","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,ДИМИТРОВ,ЦЕКОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2008-02-12,Министерства,"Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,ДИМИТРОВ,ЦЕКОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2007-09-04,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,ДИМИТРОВ,ЦЕКОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,ДИМИТРОВ,ЦЕКОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,ДИМЧЕВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.ПОПОВО, ПОПОВО, ТЪРГОВИЩЕ",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,ДИНОВ,ГОЧЕВ,,"ГР.НИКОПОЛ, НИКОПОЛ, ПЛЕВЕН",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,ДОНЧОВ,ПЕНКОВ,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,ДОЧЕВ,ДОЙЧИНОВ,,"ГР.ПЕТРИЧ, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,ДРАГАНОВ,НЕНОВ,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2015-01-07,"Община Кюстендил","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,ДУЧКОВ,ДУЧЕВ,,"ГР.ПРОВАДИЯ, ПРОВАДИЯ, ВАРНА",2013-05-21,"Община Провадия","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,ЕВГЕНИЕВ,АНДРЕЕВ,,"ГР.БЯЛА СЛАТИНА, БЯЛА СЛАТИНА, ВРАЦА",2016-01-14,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Враца","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,ЕВГЕНИЕВ,ТОДОРОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-04-06,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,ЕВТИМОВ,СТЕФАНОВ,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2011-02-15,"Агенция ""Митници""","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,ЕВТИМОВ,ТОТЕВСКИ,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2016-02-18,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Кюстендил","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,ЕМИЛОВ,ПЕТРОВ,,"С.МИХАЙЛОВО, ХАЙРЕДИН, ВРАЦА",2014-01-15,"Община Хайредин","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,ЕМИЛОВ,ПЕТРОВ,,"С.МИХАЙЛОВО, ХАЙРЕДИН, ВРАЦА",2016-01-14,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Враца","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,ЕНЧЕВ,СТОЙЧЕВ,,"С.ДОБРОТИЦА, СИТОВО, СИЛИСТРА",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,ЖИВКОВ,ПАНАЙОТОВ,,"ГР.ПЕТРИЧ, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,ЗАНКОВ,КРУМОВ,,"ГР.КНЕЖА, КНЕЖА, ПЛЕВЕН",2014-01-15,"Община Хайредин","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,ЗАНКОВ,КРУМОВ,,"ГР.КНЕЖА, КНЕЖА, ПЛЕВЕН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,ЗДРАВКОВ,РАЙКОВ,,"ГР.САНДАНСКИ, САНДАНСКИ, БЛАГОЕВГРАД",2013-05-29,"Интернешънъл Асет Банк АД","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,ИВАНОВ,АНГЕЛОВ,,"С.ЧЕРКАСКИ, ВЪРШЕЦ, МОНТАНА",2015-03-11,"Община Берковица","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,ИВАНОВ,АПОСТОЛОВ,,"ГР.КОСТИНБРОД, КОСТИНБРОД, СОФИЙСКА",2008-02-12,Министерства,"Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,ИВАНОВ,АПОСТОЛОВ,1964-12-01,"ГР.КОСТИНБРОД, КОСТИНБРОД, СОФИЙСКА",2011-01-19,"Национален институт за помирение и арбитраж","Неустановане принадлежност",
ВАЛЕРИ,ИВАНОВ,АПОСТОЛОВ,,"ГР.КОСТИНБРОД, КОСТИНБРОД, СОФИЙСКА",2009-08-05,"Сметна палата","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,ИВАНОВ,АПОСТОЛОВ,,"ГР.КОСТИНБРОД, КОСТИНБРОД, СОФИЙСКА",2009-10-14,"Национален осигурителен институт","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,ИВАНОВ,ВАСИЛЕВ,,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,ИВАНОВ,ВАСИЛЕВ,,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2016-01-06,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Видин","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,ИВАНОВ,ВАСИЛЕВ,,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2013-09-18,"Община Видин","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,ИВАНОВ,ВАСИЛЕВ,1959-08-05,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,ИВАНОВ,ВАСИЛЕВ,,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2016-01-06,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Видин","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,ИВАНОВ,ВАСИЛЕВ,1956-08-15,"С.КОСТА ПЕРЧЕВО, КУЛА, ВИДИН",2013-09-11,"Община Кула","Решение № 2-229 от 11.09.2013 г. - община Кула","

Документи от ръководил го щатен служител, съдържащи се в лично дело IА-37943 и в работно дело IР-18431; рег. дневник; картони –обр. 4 – 5 бр.

"
ВАЛЕРИ,ИВАНОВ,ВЪТЕВ,,"С.МАДАРА, ШУМЕН, ШУМЕН",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,ИВАНОВ,ГАНЧЕВ,1954-02-07,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2010-04-06,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 122 от 6.04.2010 г. - Министерството на вътрешните работи","Със заповед № К-152/ 06.01.1984 г. е назначен за разузнавач.; със заповед № 12/ 14.01.1991 г. е преназначен за инспектор."
ВАЛЕРИ,ИВАНОВ,ГЕТОВ,,"С.БУТАН, КОЗЛОДУЙ, ВРАЦА",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,ИВАНОВ,ГЕТОВ,,"С.БУТАН, КОЗЛОДУЙ, ВРАЦА",2016-01-14,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Враца","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,ИВАНОВ,ДИМИТРОВ,,"С.ДРЕНОВ, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2010-04-06,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,ИВАНОВ,ДИМИТРОВ,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2012-07-25,"Конфедерация на независимите синдикати в България","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,ИВАНОВ,ДИМИТРОВ,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2015-06-01,"Община Перник","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,ИВАНОВ,ЗАФИРОВ,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,ИВАНОВ,ЙОТОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-12-14,"Министерство на външните работи - посланици","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,ИВАНОВ,ЙОТОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-03-16,"Министерство на външните работи","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,ИВАНОВ,КОЕВ,1959-06-21,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-08-04,"Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Решение № 2-540 от 04.08.2015 г. - Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Със заповед № 4750/ 21.10.1983 г. е назначен за разузнавач; със заповед № 208/ 07.08.1985 г. е преназначен за ст. разузнавач; със заповед № 123/ 02.08.1988 г. е преназначен за инспектор."
ВАЛЕРИ,ИВАНОВ,КОНДОВ,,"ГР.ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2009-10-14,"Национален осигурителен институт","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,ИВАНОВ,МАРИНОВ,,"ГР.ДИМОВО, ДИМОВО, ВИДИН",2011-01-12,"Политически кабинети","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,ИВАНОВ,МАРИНОВ,,"ГР.ДИМОВО, ДИМОВО, ВИДИН",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,ИВАНОВ,МАРИНОВ,,"ГР.ДИМОВО, ДИМОВО, ВИДИН",2012-10-17,"Министерство на икономиката, енергетиката и туризма","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,ИВАНОВ,МАТОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,ИВАНОВ,НЕДКОВ,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2009-12-02,"Национална здравноосигурителна каса","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,ИВАНОВ,ПАНКОВ,,"С.ПЕТЪРНИЦА, ДОЛНИ ДЪБНИК, ПЛЕВЕН",2010-04-06,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,ИВАНОВ,ПЪРВАНОВ,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,ИВАНОВ,СИРАКОВ,,"ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,ИВАНОВ,СИРАКОВ,,"ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2016-01-06,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Видин","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,ИВАНОВ,СЛАВЧЕВ,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2015-06-01,"Община Перник","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,ИВАНОВ,СПАСОВ,,"ГР.СИЛИСТРА, СИЛИСТРА, СИЛИСТРА",2010-04-06,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,ИВАНОВ,СТОЯНОВ,,"ГР.БОЙЧИНОВЦИ, БОЙЧИНОВЦИ, МОНТАНА",2015-04-07,"Община Монтана","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,ИВАНОВ,ТАЧКОВ,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2011-02-15,"Агенция ""Митници""","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,ИВАНОВ,ЦОНКОВ,,"ГР.КОЧЕРИНОВО, КОЧЕРИНОВО, КЮСТЕНДИЛ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,ИВАНОВ,ЯНУШЕВ,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,ИВАНЧЕВ,ИВАНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2016-01-14,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Враца","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,ИВАНЧЕВ,КОЦОВСКИ,,"ГР.МЕЗДРА, МЕЗДРА, ВРАЦА",2012-01-12,"Министерство на образованието","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,ИГНАТОВ,ВЪЛКОВ,,"ГР.БЯЛА СЛАТИНА, БЯЛА СЛАТИНА, ВРАЦА",2010-04-06,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,ИЕРОТЕЕВ,ИВАНОВ,1954-03-30,"ГР.БРЕГОВО, БРЕГОВО, ВИДИН",2013-12-11,"Община Мездра","Решение № 2-279 от 11.12.2013 г. - община Мездра","

Рег. дневник; картони – обр. 1 – 2бр.; протокол рег. № А 50/ 29.03.1990 г. за унищожаване лично дело № 18836.

"
ВАЛЕРИ,ИЛИЕВ,АПОСТОЛОВ,,"ГР.МОНТАНА, МОНТАНА, МОНТАНА",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,ИЛИЕВ,АПОСТОЛОВ,,"ГР.МОНТАНА, МОНТАНА, МОНТАНА",2015-06-29,"Организатор на хазартни игри","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,ИЛИЕВ,БАШЕВ,,"ГР.НОВА ЗАГОРА, НОВА ЗАГОРА, СЛИВЕН",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,ИЛИЕВ,БАШЕВ,,"ГР.НОВА ЗАГОРА, НОВА ЗАГОРА, СЛИВЕН",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,ИЛИЕВ,БАШЕВ,1960-06-25,"ГР.НОВА ЗАГОРА, НОВА ЗАГОРА, СЛИВЕН",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,ИЛИЕВ,ВЕЛИЧКОВ,,"С.СЛИВАТА, ЛОМ, МОНТАНА",2015-04-01,"Община Лом","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,ИЛИЕВ,ИВАНОВ,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,ИЛИЕВ,ИВАНОВ,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2013-11-13,"Община Враца","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,ИЛИЕВ,ИВАНОВ,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2015-08-04,"Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,ИЛИЕВ,ИЛИЕВ,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,ИЛИЕВ,ТОДОРОВ,,"ГР.ДУЛОВО, ДУЛОВО, СИЛИСТРА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,ЙОНЧЕВ,ПЕТРОВ,,"С.ДОЛНИ ЦИБЪР, ВЪЛЧЕДРЪМ, МОНТАНА",2016-02-09,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Монтана","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,ЙОРДАНОВ,АЛЕКСИЕВ,,"ГР.МЕЗДРА, МЕЗДРА, ВРАЦА",2013-06-19,"Юробанк България АД","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,ЙОРДАНОВ,АЛЕКСИЕВ,,"ГР.МЕЗДРА, МЕЗДРА, ВРАЦА",2016-02-18,ДЗИ,"Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,ЙОРДАНОВ,ВАСИЛЕВ,,"С.БАНИЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2011-01-26,"Министерство на отбраната","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,ЙОРДАНОВ,ЗАХАРИЕВ,,"ГР.БРЕЗНИК, БРЕЗНИК, ПЕРНИК",2015-06-01,"Община Перник","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,ЙОРДАНОВ,ЗАХАРИЕВ,,"ГР.МОНТАНА, МОНТАНА, МОНТАНА",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,ЙОРДАНОВ,ЛАЛЕВ,,"ГР.САНДАНСКИ, САНДАНСКИ, БЛАГОЕВГРАД",2010-04-06,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,ЙОРДАНОВ,МАРИНОВ,,"ГР.БОТЕВГРАД, БОТЕВГРАД, СОФИЙСКА",2013-04-17,"Кредитни длъжници към банка БАЛКАНБАНК","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,ЙОРДАНОВ,МИРЧЕВ,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,ЙОРДАНОВ,МИРЧЕВ,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,ЙОРДАНОВ,МИХОВ,,"ГР.КРЕСНА, КРЕСНА, БЛАГОЕВГРАД",2011-04-05,"Община Кресна","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,ЙОРДАНОВ,МИХОВ,,"ГР.КРЕСНА, КРЕСНА, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,ЙОРДАНОВ,МОНОВ,,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2016-01-06,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Видин","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,ЙОРДАНОВ,РАШЕВСКИ,,"С.РОГОЗЕН, ХАЙРЕДИН, ВРАЦА",2013-10-15,"Община Борован","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,ЙОРДАНОВ,РАШЕВСКИ,,"С.РОГОЗЕН, ХАЙРЕДИН, ВРАЦА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,ЙОРДАНОВ,РАШЕВСКИ,,"С.РОГОЗЕН, ХАЙРЕДИН, ВРАЦА",2016-01-14,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Враца","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,ЙОРДАНОВ,СОТИРОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-02-15,"Агенция ""Митници""","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,ЙОРДАНОВ,СПАСОВ,,"С.ДЖЕРОВО, КИРКОВО, КЪРДЖАЛИ",2014-11-05,"Община Кирково","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,ЙОРДАНОВ,ШЕКЕРЛЕТОВ,,"ГР.КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,КАРОЛЕВ,СОФРОНИЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-10-08,"Длъжници към Първа частна банка","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,КЕРЧЕВ,ДЖАМБАЗОВ,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2013-06-26,"Сосиете Женерал Експресбанк АД","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,КИРИЛОВ,АЛЕКСАНДРОВ,,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,КИРИЛОВ,АЛЕКСАНДРОВ,,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2016-01-06,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Видин","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,КИРИЛОВ,ВАСЕВ,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,КИРИЛОВ,ВЕСЕЛИНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-03-16,"Министерство на външните работи","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,КИРИЛОВ,ДИМИТРОВ,,"С.ПЕТРОВО, САНДАНСКИ, БЛАГОЕВГРАД",2013-11-06,"Централна кооперативна банка","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,КИРИЛОВ,ДИМИТРОВ,,"С.ПЕТРОВО, САНДАНСКИ, БЛАГОЕВГРАД",2014-04-15,"Длъжници към Българска народна банка","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,КИРИЛОВ,ДИМИТРОВ,,"С.ПЕТРОВО, САНДАНСКИ, БЛАГОЕВГРАД",2014-09-24,"Длъжници към банка Биохим","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,КИРИЛОВ,КРЪСТЕВ,,"ГР.ТРОЯН, ТРОЯН, ЛОВЕЧ",2016-02-04,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Ловеч","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,КИРИЛОВ,НИКОЛОВ,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2011-07-27,"Община Благоевград","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,КИРИЛОВ,ТОМОВ,,"С.ЛЕХЧЕВО, БОЙЧИНОВЦИ, МОНТАНА",2015-12-08,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Велико Търново","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,КОНСТАНТИНОВ,ИЛИЕВ,1958-10-08,"ГР.ЛОМ, ЛОМ, МОНТАНА",2009-05-27,Прокуратура,"Решение № 65 от 27.05.2009 г. - прокурори и военни следователи","Със заповед № 90/ 17.08.1978 г. е привлечен и се води на отчет от полк. Събев."
ВАЛЕРИ,КОСТАДИНОВ,ГОЛЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-03-14,"Софийски университет ""Св. Климент Охридски""","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,КОСТАДИНОВ,ДИМИТРОВ,,"ГР.ПАВЛИКЕНИ, ПАВЛИКЕНИ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,КОСТАДИНОВ,ДИМИТРОВ,,"ГР.ПАВЛИКЕНИ, ПАВЛИКЕНИ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-12-08,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Велико Търново","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,КОСТАДИНОВ,ЕЛЕНКОВ,,"С.КРУПНИК, СИМИТЛИ, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,КОСТАДИНОВ,ИВАНОВ,,"ГР.БОЙЧИНОВЦИ, БОЙЧИНОВЦИ, МОНТАНА",2014-09-10,"Длъжници към банка Хеброс","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,КОСТАДИНОВ,КАРАМИТРЕВ,,"ГР.МОМЧИЛГРАД, МОМЧИЛГРАД, КЪРДЖАЛИ",2010-04-06,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,КОСТАДИНОВ,КОНАКЧИЙСКИ,1954-07-05,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-06-29,"Народно събрание","Решение № 69 от 29.06.2009 г. - Народно събрание","Със заповед № К-4608/ 29.12.1985 г. е назначен за разузнавач."
ВАЛЕРИ,КОСТАДИНОВ,КУКЛЕВ,1953-03-25,"ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2011-01-26,"Министерство на отбраната","Решение № 180 от 26.01.2011 г. - Министерството на отбраната","Със заповед № Р-023/ 20.09.1977 г. е назначен за пом. н-к на отдел; със заповед № Р-019/ 19.09.1980 г. е преназначен за разузнавач VI степен; със заповед № Р-018/ 05.10.1982 г. е преназначен за пом. н-к на отдел; със заповед № Р-025/ 14.09.1990 г. е преназначен за разузнавач V степен"
ВАЛЕРИ,КОСТАДИНОВ,МАКСИМОВ,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2015-01-07,"Община Кюстендил","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,КОСТАДИНОВ,МИНКОВ,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2014-02-12,"Разследващи полицаи","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,КОСТАДИНОВ,МИТОВ,,"С.ДРАГОДАН, КОЧЕРИНОВО, КЮСТЕНДИЛ",2016-02-18,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Кюстендил","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,КОСТАДИНОВ,ПАВЛОВ,,"С.СТОБ, КОЧЕРИНОВО, КЮСТЕНДИЛ",2014-12-09,"Община Кочериново","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,КОСТАДИНОВ,ТОСЕВ,,"ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, БЛАГОЕВГРАД",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,КОСТОВ,ИВАНОВ,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2011-01-26,"Министерство на отбраната","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,КРУМОВ,АНГУШЕВ,,"С.ПЪРВОМАЙ, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,КРУМОВ,АНГУШЕВ,,"С.ПЪРВОМАЙ, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,КРУМОВ,МИЛЕНКОВ,,"С.БРЕЖАНИ, СИМИТЛИ, БЛАГОЕВГРАД",2011-07-27,"Община Благоевград","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,КРУМОВ,МИЛЕНКОВ,,"С.БРЕЖАНИ, СИМИТЛИ, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,КРУМОВ,МИЛЕНКОВ,,"С.БРЕЖАНИ, СИМИТЛИ, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,КРУМОВ,МЛАДЕНОВ,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,КРУМОВ,НАЙДЕНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-11-02,"Министерство на регионалното развитие и благоустройството","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,КРУМОВ,НАЙДЕНОВ,1959-07-03,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,КРУМОВ,ПОПОВ,,"ГР.САНДАНСКИ, САНДАНСКИ, БЛАГОЕВГРАД",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,КРУМОВ,ПОПОВ,,"ГР.САНДАНСКИ, САНДАНСКИ, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,КРЪСТЕВ,КРЪСТЕВ,,"ГР.МЕЗДРА, МЕЗДРА, ВРАЦА",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,КРЪСТЕВ,НИКОЛОВ,,"ГР.ЛОМ, ЛОМ, МОНТАНА",2015-08-04,"Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,КУБРАТОВ,КИРИЛОВ,,"ГР.ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ, ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ, ШУМЕН",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,КЪНОВ,ТОДОРОВ,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2015-12-08,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Велико Търново","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,ЛАЗАРОВ,АНГЕЛОВ,,"С.КОИЛОВЦИ, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,ЛАЗАРОВ,КАРАДЖИНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-05-27,"Българска академия на науките","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,ЛАЗАРОВ,ЛАЗАРОВ,1954-03-11,"ГР.НИКОПОЛ, НИКОПОЛ, ПЛЕВЕН",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Решение № 2-172 от 26.04.2013 г. - лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Със заповед № Р-021/ 12.08.1986 г. е назначен за разузнавач VI степен; със заповед № Р-022/ 15.09.1989 г. е преназначен за разузнавач V степен."
ВАЛЕРИ,ЛАЗАРОВ,ТАКОВ,,"ГР.ВЪЛЧЕДРЪМ, ВЪЛЧЕДРЪМ, МОНТАНА",2012-10-17,"Министерство на икономиката, енергетиката и туризма","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,ЛАЗАРОВ,ТАКОВ,,"ГР.ВЪЛЧЕДРЪМ, ВЪЛЧЕДРЪМ, МОНТАНА",2015-08-04,"Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,ЛИЛОВ,СТАМЕНОВ,,"ГР.МЕЗДРА, МЕЗДРА, ВРАЦА",2010-04-06,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,ЛИЛОВ,СТАМЕНОВ,,"ГР.МЕЗДРА, МЕЗДРА, ВРАЦА",2013-11-13,"Община Враца","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,ЛИЛОВ,СТАМЕНОВ,,"ГР.МЕЗДРА, МЕЗДРА, ВРАЦА",2016-01-14,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Враца","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,ЛЮБЕНОВ,АТАНАСОВ,,"ГР.ЛОМ, ЛОМ, МОНТАНА",2013-10-09,"Община Ружинци","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,ЛЮБЕНОВ,ЗАПРЯНОВ,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2009-12-09,"Печатни издания","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,ЛЮБЕНОВ,ЗАПРЯНОВ,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2008-11-26,"Българска национална телевизия","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,ЛЮБЕНОВ,ЗАПРЯНОВ,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2015-03-24,"Вестник Преса","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,ЛЮБЕНОВ,РАДЕВ,,"ГР.НИКОПОЛ, НИКОПОЛ, ПЛЕВЕН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,ЛЮБЕНОВ,СПАСОВ,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2015-06-01,"Община Перник","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,ЛЮБЕНОВ,СТОИЛОВ,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,ЛЮБЕНОВ,СТОИЛОВ,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2015-01-14,"Община Невестино","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,ЛЮБЕНОВ,СТОИЧКОВ,,"С.РАСОВО, МЕДКОВЕЦ, МОНТАНА",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,ЛЮБЕНОВ,СТОИЧКОВ,,"С.РАСОВО, МЕДКОВЕЦ, МОНТАНА",2015-04-01,"Община Лом","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,ЛЮБЕНОВ,СТОИЧКОВ,,"С.РАСОВО, МЕДКОВЕЦ, МОНТАНА",2016-02-09,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Монтана","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,ЛЮБЕНОВ,ТОДОРОВ,,"С.ВАСИЛОВЦИ, БРУСАРЦИ, МОНТАНА",2016-02-09,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Монтана","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,ЛЮБЕНОВ,ЦЕКОВ,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2008-02-12,Министерства,"Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,ЛЮДМИЛОВ,АНДРЕЕВ,,"С.БУТАН, КОЗЛОДУЙ, ВРАЦА",2012-09-26,"Българска търговско-промишлена палата","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,МАЛИНОВ,СТОИЛОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-09-18,"Технически университет - София","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,МАРИНОВ,АНГЕЛОВ,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,МАРИНОВ,АНГЕЛОВ,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,МАРИНОВ,АНГЕЛОВ,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2014-01-15,"Община Роман","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,МАРИНОВ,АНГЕЛОВ,1967-03-30,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,МАРИНОВ,АНГЕЛОВ,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2016-01-14,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Враца","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,МАРИНОВ,МИЛЧЕВ,,"ГР.СИЛИСТРА, СИЛИСТРА, СИЛИСТРА",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,МАРИНОВ,СЛАВОВ,,"ГР.ДИМИТРОВГРАД, ДИМИТРОВГРАД, ХАСКОВО",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,МАРКОВ,ВЪРБАНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-02-04,"Община Луковит","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,МАРКОВ,ВЪРБАНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,МАРКОВ,МЛАДЕНОВ,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2012-09-18,"Технически университет - София","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,МЕТОДИЕВ,ГРИГОРОВ,,"ГР.ТРЪН, ТРЪН, ПЕРНИК",2010-04-06,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,МЕТОДИЕВ,ГРИГОРОВ,,"ГР.ТРЪН, ТРЪН, ПЕРНИК",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,МЕТОДИЕВ,ЗАХАРИЕВ,,"С.ЯКИМОВО, ЯКИМОВО, МОНТАНА",2016-02-09,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Монтана","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,МЕТОДИЕВ,ЯНЧЕВ,,"ГР.САНДАНСКИ, САНДАНСКИ, БЛАГОЕВГРАД",2009-04-15,"Държавна агенция за метрология и технически надзор","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,МИЛАНОВ,ЙОВЕВ,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2015-01-07,"Община Кюстендил","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,МИЛАНОВ,ЙОВЕВ,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2016-02-18,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Кюстендил","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,МИЛАНОВ,КИРИЛОВ,,"ГР.ЛОМ, ЛОМ, МОНТАНА",2016-01-14,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Враца","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,МИЛЕВ,КОСТОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-03-24,"Агенция за икономически анализи и прогнози","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,МИЛКОВ,СТАВРЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,МИЛЧОВ,ГЕОРГИЕВ,,"С.ЛОЗНО, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2011-01-26,"Министерство на отбраната","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,МИРЧЕВ,ЖАБЛЯНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,МИРЧЕВ,ЖАБЛЯНОВ,1965-10-24,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,МИТКОВ,МАРКОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,МИТКОВ,НЕНКОВ,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,МИТКОВ,НЕНКОВ,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,МИТКОВ,ПОПОВ,,"ГР.КОЗЛОДУЙ, КОЗЛОДУЙ, ВРАЦА",2016-01-14,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Враца","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,МИТКОВ,ЦВЕТАНОВ,1951-10-10,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-07-24,"Министерски съвет","Решение № 44 от 24.07.2008 г. - министри и заместник-министри","Документи за получени възнаграждения; разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители; документи от ръководилите го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IА-34607"
ВАЛЕРИ,МИТКОВ,ЦВЕТАНОВ,1951-10-10,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-06-29,"Народно събрание","Решение № 69 от 29.06.2009 г. - Народно събрание","Документи за получени възнаграждения; разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители; документи от ръководилите го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IА-34607;"
ВАЛЕРИ,МЛАДЕНОВ,ФАЧИКОВ,,"ГР.МОНТАНА, МОНТАНА, МОНТАНА",2010-09-09,"ИА по рибарство и аквакултури","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,МОМЧИЛОВ,МОМЧИЛОВ,,"ГР.КАРНОБАТ, КАРНОБАТ, БУРГАС",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,НАЙДЕНОВ,ПЕТРОВ,1953-12-18,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-04-06,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 122 от 6.04.2010 г. - Министерството на вътрешните работи","Със заповед № К-3624/ 08.08.1983 г. е назначен за разузнавач; със заповед № 44/ 29.04.1986 г. е преназначен за ст. разузнавач в ОТУ; със заповед № 262/ 28.12.1988 г. е преназначен за инспектор; със заповед № 184/ 16.06.1989 г. е преназначен за зам. н-к отделение; със заповед № 8/ 26.04.1990 г. е преназначен за н-к отделение."
ВАЛЕРИ,НАНКОВ,МИТЕВ,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,НЕНКОВ,МАРИНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-04-06,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,НЕНЧЕВ,ПОПОВ,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,НИКОЛОВ,ВИДЕНОВ,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2015-06-01,"Община Перник","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,НИКОЛОВ,ГЕОРГИЕВ,,"С.ВЛАДИМИРОВО, БОЙЧИНОВЦИ, МОНТАНА",2015-03-11,"Община Бойчиновци","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,НИКОЛОВ,ГЕОРГИЕВ,,"С.ВЛАДИМИРОВО, БОЙЧИНОВЦИ, МОНТАНА",2015-04-07,"Община Монтана","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,НИКОЛОВ,ГЕОРГИЕВ,,"С.ВЛАДИМИРОВО, БОЙЧИНОВЦИ, МОНТАНА",2015-06-09,"Приватизирани предприятия - Монтана","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,НИКОЛОВ,ДЖОНОВ,,"С.ТЪРГОВИЩЕ, ЧУПРЕНЕ, ВИДИН",2013-10-02,"Община Чупрене","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,НИКОЛОВ,ЗЛАТАНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-07-11,"Минно-геоложки университет ""Св. Иван Рилски""","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,НИКОЛОВ,КАЛИНИН,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-04-01,"Община Лом","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,НИКОЛОВ,КАЛИНИН,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2016-02-09,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Монтана","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,НИКОЛОВ,КОСТОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-01-14,"Приватизирани предприятия - София","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,НИКОЛОВ,НЕНКОВ,,"ГР.РАДОМИР, РАДОМИР, ПЕРНИК",2015-06-09,"Община Радомир","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,НИКОЛОВ,ПОПОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,НИКОЛОВ,РАДАНОВ,,"ГР.ТУТРАКАН, ТУТРАКАН, СИЛИСТРА",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,НИКОЛОВ,СЕРГИЕВ,,"ГР.ГОДЕЧ, ГОДЕЧ, СОФИЙСКА",2015-09-14,"Община Кричим","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,НИКОЛОВ,СТОИЛКОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-07-03,"Длъжници към Стопанска банка","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,НИКОЛОВ,СТОЯНОВ,,"ГР.ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,НИКОЛОВ,СТОЯНОВ,1968-12-17,"ГР.ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,НИКОЛОВ,ТУЩЕВ,,"ГР.ДУПНИЦА, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2011-10-25,"Изпълнителна агенция ""Главна инспекция по труда""","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,НИКОЛОВ,ХАДЖИЙСКИ,,"ГР.КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2014-11-26,"Община Кърджали","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,НИКОЛОВ,ХРИСТОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,НИСИМОВ,ПЕТРОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2007-09-04,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,ОГНЯНОВ,НАКЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-10-17,"Министерство на икономиката, енергетиката и туризма","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,ОГНЯНОВ,НАКЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-09-24,"Длъжници към банка Биохим","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,ПАВЛИНОВ,ЦЕКОВ,,"С.ВИДЛИЦА, ГЕОРГИ ДАМЯНОВО, МОНТАНА",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,ПАВЛОВ,АВРАМОВ,,"ГР.ЛОМ, ЛОМ, МОНТАНА",2016-02-09,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Монтана","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,ПАВЛОВ,ИГНАТОВ,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,ПАВЛОВ,ПОПОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-01-26,"Министерство на отбраната","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,ПАВЛОВ,ПОПОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-10-05,"Администрация на Народното събрание","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,ПАВЛОВ,СТАЙКОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-04-06,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,ПАВЛОВ,СТЪРШЕЛОВ,,"ГР.ДУПНИЦА, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2007-09-04,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,ПАВЛОВ,СТЪРШЕЛОВ,,"ГР.ДУПНИЦА, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2014-12-09,"Община Дупница","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,ПАСКОВ,ЕВТИМОВ,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2009-10-14,"Национален осигурителен институт","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,ПЕТКОВ,АНДРЕЕВ,,"С.ЛИПНИЦА, МИЗИЯ, ВРАЦА",2013-12-11,"Община Мизия","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,ПЕТКОВ,ЙОРДАНОВ,,"ГР.БОЙЧИНОВЦИ, БОЙЧИНОВЦИ, МОНТАНА",2010-04-06,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,ПЕТКОВ,ПЕТКОВ,,"ГР.ЧИПРОВЦИ, ЧИПРОВЦИ, МОНТАНА",2010-04-06,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,ПЕТРОВ,АТАНАСОВ,,КАЗАХСТАН,2010-04-06,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,ПЕТРОВ,БОРИСОВ,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2012-10-10,"Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,ПЕТРОВ,БОРИСОВ,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2013-04-10,"Служебен Министерски съвет-2013 г.","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,ПЕТРОВ,БОРИСОВ,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2015-02-04,"Министерски съвет - избран на 07.11.2014 г.","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,ПЕТРОВ,ВЪЛЧЕВ,,"ГР.РОМАН, РОМАН, ВРАЦА",2010-04-06,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,ПЕТРОВ,ВЪЛЧЕВ,,"С.БЕГЛЕЖ, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2015-02-11,"Община Тетевен","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,ПЕТРОВ,ВЪЛЧЕВ,,"С.БЕГЛЕЖ, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2016-02-04,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Ловеч","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,ПЕТРОВ,ДЕКОВ,,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,ПЕТРОВ,ДЕКОВ,,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2016-01-06,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Видин","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,ПЕТРОВ,ИЛИЕВ,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,ПЕТРОВ,ИЛИЕВ,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,ПЕТРОВ,ИЛИЕВ,,"ГР.ГАБРОВО, ГАБРОВО, ГАБРОВО",2015-06-29,"Организатор на хазартни игри","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,ПЕТРОВ,ИЛИЕВ,,"ГР.ГАБРОВО, ГАБРОВО, ГАБРОВО",2016-01-19,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Габрово","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,ПЕТРОВ,КОЛЧЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,ПЕТРОВ,КРЪСТЕВ,,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2015-08-04,"Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,ПЕТРОВ,МАРИНОВ,,"С.БЪЛГАРСКО СЛИВОВО, СВИЩОВ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2014-01-22,"Община Габрово","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,ПЕТРОВ,МИКОВ,,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2013-09-18,"Община Видин","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,ПЕТРОВ,МИТРАШЕВ,,"С.СОФРОНИЕВО, МИЗИЯ, ВРАЦА",2013-12-11,"Община Мизия","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,ПЕТРОВ,ПЕНЕВ,1952-07-14,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-04-06,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 122 от 6.04.2010 г. - Министерството на вътрешните работи","Със заповед № К-3640/ 23.11.1977 г. е назначен за разузнавач III степен; със заповед № 272/ 15.01.1981 г. е преназначен за разузнавач в управление VI; със заповед № 48/ 04.09.1981 г. е преназначен за ст. разузнавач; със заповед № 50/ 07.09.1983 г. е преназначен за инспектор; със заповед № 34/ 15.07.1986 г. е преназначен за зам. н-к отделение; със заповед № 2838/ 20.08.1987 г. е преназначен за н-к отделение."
ВАЛЕРИ,ПЕТРОВ,ПЕНЕВ,1952-07-14,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-06-29,"Организатор на хазартни игри","Решение № 2-528 от 29.06.2015 г. - организатори на хазартни игри","Със заповед № К-3640/ 23.11.1977 г. е назначен за разузнавач III степен; със заповед № 272/ 15.01.1981 г. е преназначен за разузнавач в управление VI; със заповед № 48/ 04.09.1981 г. е преназначен за ст. разузнавач; със заповед № 50/ 07.09.1983 г. е преназначен за инспектор; със заповед № 34/ 15.07.1986 г. е преназначен за зам. н-к отделение; със заповед № 2838/ 20.08.1987 г. е преназначен за н-к отделение."
ВАЛЕРИ,ПЕТРОВ,ПЕТКОВ,,"ГР.ГУЛЯНЦИ, ГУЛЯНЦИ, ПЛЕВЕН",2015-06-18,"Община Гулянци","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,ПЕТРОВ,ПЕТРОВ,1964-11-20,"ГР.БЕРКОВИЦА, БЕРКОВИЦА, МОНТАНА",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,ПЕТРОВ,ПЕТРОВ,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2011-01-26,"Министерство на отбраната","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,ПЕТРОВ,ПЕТРОВ,,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,ПЕТРОВ,ПЕТРОВ,,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,ПЕТРОВ,СИМЕОНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-04-06,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,ПЕТРОВ,СТАВРЕВ,,"ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,ПЕТРОВ,ЯНЕВ,,"ГР.ТРЪСТЕНИК, ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ, ПЛЕВЕН",2011-02-15,"Агенция ""Митници""","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,ПЪРВАНОВ,ТОДОРОВ,,"С.СТУБЕЛ, МОНТАНА, МОНТАНА",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,РАДЕВ,БАНЧЕВ,,"С.ИГНАТИЕВО, АКСАКОВО, ВАРНА",2015-12-17,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Варна","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,РАДИСАВОВ,СИМОВ,1961-09-16,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,РАДКОВ,МЛАДЕНОВ,1958-04-14,"ГР.ВЪЛЧЕДРЪМ, ВЪЛЧЕДРЪМ, МОНТАНА",2015-04-01,"Община Якимово","Решение № 2-485 от 01.04.2015 г. - община Якимово","

Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; писмо вх. № 4069/ 21.12.1990 г. за унищожаване с протокол № III-155/ 17.12.1990 г. личното и работното дело на агент ""Горанов"".

"
ВАЛЕРИ,РАЙКОВ,ДИМИТРОВ,,"ГР.МОНТАНА, МОНТАНА, МОНТАНА",2010-04-06,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,РАЙЧОВ,ЯНЕВ,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,РАЙЧОВ,ЯНЕВ,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2016-02-18,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Кюстендил","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,РАНГЕЛОВ,ЗДРАВКОВ,,"ГР.ДУПНИЦА, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2016-02-18,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Кюстендил","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,РАНГЕЛОВ,МАРКОВ,,"С.ГЛАВАНОВЦИ, ГЕОРГИ ДАМЯНОВО, МОНТАНА",2016-02-09,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Монтана","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,РАЧЕВ,РАЧЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-12-14,"Министерство на външните работи - посланици","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,РАЧЕВ,РАЧЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-01-26,"Министерство на отбраната","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,РАЧЕВ,РАЧЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-01-12,"Политически кабинети","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,РУСАЛИНОВ,ЛАЗАРОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-11-02,"Министерство на регионалното развитие и благоустройството","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,СЕВДАРОВ,УСКОВ,,"С.ТИХОМИР, КИРКОВО, КЪРДЖАЛИ",2014-11-05,"Община Кирково","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,СИМЕОНОВ,БАЛИЕВ,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2013-10-30,"Община Козлодуй","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,СИМЕОНОВ,БАЛИЕВ,1963-10-23,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,СИМЕОНОВ,БАЛИЕВ,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,СИМЕОНОВ,БАЛИЕВ,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2016-01-14,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Враца","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,СИМЕОНОВ,ИВАНОВ,,"С.РЯХОВО, СЛИВО ПОЛЕ, РУСЕ",2010-04-06,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,СИМЕОНОВ,ИВАНОВ,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,СИМЕОНОВ,КЕХАЙОВ,,"С.ИЛИНДЕНЦИ, СТРУМЯНИ, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,СИМЕОНОВ,СИМЕОНОВ,,"ГР.ДОЛНИ ЧИФЛИК, ДОЛНИ ЧИФЛИК, ВАРНА",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,СИМЕОНОВ,СИМЕОНОВ,,"ГР.ДОЛНИ ЧИФЛИК, ДОЛНИ ЧИФЛИК, ВАРНА",2010-09-29,"Регионални печатни издания","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,СИМЕОНОВ,СИМЕОНОВ,,"ГР.ДОЛНИ ЧИФЛИК, ДОЛНИ ЧИФЛИК, ВАРНА",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,СИМЕОНОВ,СИМЕОНОВ,,"ГР.ДОЛНИ ЧИФЛИК, ДОЛНИ ЧИФЛИК, ВАРНА",2013-01-23,"Община Бургас","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,СИМЕОНОВ,СИМЕОНОВ,,"ГР.ДОЛНИ ЧИФЛИК, ДОЛНИ ЧИФЛИК, ВАРНА",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,СИМЕОНОВ,СИМЕОНОВ,,"ГР.ДОЛНИ ЧИФЛИК, ДОЛНИ ЧИФЛИК, ВАРНА",2014-05-09,"Избори за Европейски парламент 2014 г.","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,СИМЕОНОВ,СИМЕОНОВ,1955-03-14,"ГР.ДОЛНИ ЧИФЛИК, ДОЛНИ ЧИФЛИК, ВАРНА",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,СИМЕОНОВ,ШЕХИНОВ,,УКРАЙНА,2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,СЛАВЧЕВ,АНДОНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,СЛАВЧЕВ,МИНКОВ,,"С.ГОЛЯМО ПЕЩЕНЕ, ВРАЦА, ВРАЦА",2015-06-29,"Организатор на хазартни игри","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,СЛАВЧЕВ,МУНЕЛСКИ,,"ГР.МОНТАНА, МОНТАНА, МОНТАНА",2012-02-13,"Българска църква на Назарянина","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,СЛАВЧЕВ,МУНЕЛСКИ,,"ГР.МОНТАНА, МОНТАНА, МОНТАНА",2016-02-09,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Монтана","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,СЛАВЧЕВ,СТЕФАНОВ,,"С.ГРАДЕЦ, ВИДИН, ВИДИН",2013-09-18,"Община Видин","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,СЛАВЧЕВ,СТЕФАНОВ,,"С.ГРАДЕЦ, ВИДИН, ВИДИН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,СМИЛЕНОВ,СТОИЛОВ,,"С.ЪГЛЕН, ЛУКОВИТ, ЛОВЕЧ",2015-05-27,"Община Брезник","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,СПАСОВ,КАСТЕЛОВ,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2011-06-29,"Агенция по геодезия, картография и кадастър","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,СПАСОВ,СПАСОВ,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2015-04-16,"Община Белово","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,СПАСОВ,СПАСОВ,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,СТАНОЕВ,ВАСЕВ,,"ГР.БРЕЗНИК, БРЕЗНИК, ПЕРНИК",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,СТЕФАНОВ,АЛЕКСАНДРОВ,,"ГР.ДУПНИЦА, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,СТЕФАНОВ,ВЪЛКОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2010-04-06,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,СТЕФАНОВ,ВЪЛКОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2014-07-02,"Длъжници към банка Райфайзен","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,СТЕФАНОВ,ДИМИТРОВ,,"С.ИГРАЛИЩЕ, СТРУМЯНИ, БЛАГОЕВГРАД",2011-05-04,"Община Струмяни","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,СТЕФАНОВ,ОНЧЕВ,,"ГР.КОЗЛОДУЙ, КОЗЛОДУЙ, ВРАЦА",2013-10-30,"Община Козлодуй","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,СТЕФАНОВ,ПЪНЕВСКИ,,"С.РЕСЕН, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2011-01-26,"Министерство на отбраната","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,СТИЛИЯНОВ,ЧАКАЛОВ,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,СТОИЛОВ,МИТЕВ,,"ГР.РАДОМИР, РАДОМИР, ПЕРНИК",2014-06-04,"Приватизация - обособени части - София","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,СТОИЛОВ,СТЕФАНОВ,1958-07-21,"ГР.ДУПНИЦА, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2011-06-16,"Висша атестационна комисия","Решение № 230 от 16.06.2011 г. - ВАК","Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; предложение рег. № 474/ 07.02.1990 г.  за изключване от агентурния апарат на аг. ""Ан. Николов"" и унищожаване на личното и работното му дело; писмо вх. № 686/ 08.02.1990 г. за унищожаване с протокол № 228/ 07.02.1990 г. материалите на аг. ""Ан. Николов"""
ВАЛЕРИ,СТОИЛОВ,СТЕФАНОВ,1958-07-21,"ГР.ДУПНИЦА, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2012-03-14,"Софийски университет ""Св. Климент Охридски""","Решение № 327 от 14.03.2012 г. - Софийски университет ""Св. Климент Охридски""","

Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; предложение рег. № 474/ 07.02.1990 г. за изключване от агентурния апарат на аг. ""Ан. Николов"" и унищожаване на личното и работното му дело; писмо вх. № 686/ 08.02.1990 г. за унищожаване с протокол № 228/ 07.02.1990 г. материалите на аг. ""Ан. Николов""

"
ВАЛЕРИ,СТОИЛОВ,СТОЯНОВ,,"С.ЗВЕРИНО, МЕЗДРА, ВРАЦА",2014-11-05,"Варненски свободен университет Черноризец Храбър","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,СТОЙНЕВ,ПЕТРОВ,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2009-12-02,"Национална здравноосигурителна каса","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,СТОЙОВ,КАЧУЛСКИ,,"С.ПАДЕШ, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2011-07-27,"Община Благоевград","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,СТОЙОВ,КАЧУЛСКИ,,"С.ПАДЕШ, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,СТОЙОВ,КАЧУЛСКИ,,"С.ПАДЕШ, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,СТОЙОВ,КАЧУЛСКИ,,"С.ПАДЕШ, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,СТОЯНОВ,ЛЕЧЕВ,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2015-06-29,"Организатор на хазартни игри","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,СТОЯНОВ,МАНОВ,,"С.КРУПНИК, СИМИТЛИ, БЛАГОЕВГРАД",2012-07-25,"Конфедерация на независимите синдикати в България","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,СТОЯНОВ,МАНОВ,,"С.КРУПНИК, СИМИТЛИ, БЛАГОЕВГРАД",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,СТОЯНОВ,МАНОВ,,"С.КРУПНИК, СИМИТЛИ, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,СТОЯНОВ,МАНОВ,,"С.КРУПНИК, СИМИТЛИ, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,СТОЯНОВ,НЕДЯЛКОВ,,"ГР.ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2009-10-14,"Национален осигурителен институт","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,СТОЯНОВ,ПАНАЙОТОВ,,"С.БОРОВО, ЛЪКИ, ПЛОВДИВ",2015-09-14,"Община Лъки","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,СТОЯНОВ,СТОЙЧЕВ,1959-02-01,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,СТОЯНОВ,СТОЯНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,СТОЯНОВ,СТОЯНОВ,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,СТОЯНОВ,ТОТКОВСКИ,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,СТОЯНОВ,ТОТКОВСКИ,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2016-01-14,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Враца","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,СТРАШИМИРОВ,КИРИЛОВ,,"С.ГОЛЕМА ФУЧА, БОБОВ ДОЛ, КЮСТЕНДИЛ",2014-12-03,"Община Бобов дол","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,ТЕОФИЛОВ,СИМЕОНОВ,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,ТИМОВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.МОНТАНА, МОНТАНА, МОНТАНА",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,ТИМОВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.МОНТАНА, МОНТАНА, МОНТАНА",2016-02-09,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Монтана","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,ТИМОТЕЕВ,РАДЛЕВ,,"С.ДРЕН, РАДОМИР, ПЕРНИК",2014-12-03,"Община Бобов дол","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,ТОДОРОВ,БАЙРАКТАРСКИ,,"С.СЕЛИЩЕ, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,ТОДОРОВ,БАРАНОВ,,"ГР.КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2010-04-06,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,ТОДОРОВ,ВЕЛИКОВ,,"ГР.СИЛИСТРА, СИЛИСТРА, СИЛИСТРА",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,ТОДОРОВ,ВЕЛИКОВ,,"ГР.СИЛИСТРА, СИЛИСТРА, СИЛИСТРА",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,ТОДОРОВ,ВЕЛКОВ,1958-08-15,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Решение № 95 от 28.10.2009 г. - следователи и дознатели","Документи от ръководил го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; лично дело IА-1000."
ВАЛЕРИ,ТОДОРОВ,ДИМИТРОВ,1962-10-17,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-06-04,"Приватизация - обособени части - София","Решение № 2-355 от 04.06.2014 г. - Приватизация - обособени части - София","Със заповед № 3392/ 10.10.1989 г. е назначен за разузнавач."
ВАЛЕРИ,ТОДОРОВ,МАКАВЕЕВ,,"С.ПЕТЪРНИЦА, ДОЛНИ ДЪБНИК, ПЛЕВЕН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,ТОДОРОВ,МЪРОВ,1960-05-12,СССР,2010-06-22,"Служба Военна полиция","Решение № 144 от 22.06.2010 г. - Служба ""Военна полиция""","Със заповед № 3688/ 26.09.1986 г. е назначен за разузнавач; с УК-0332/ 14.09.1990 г. е преназначен за ст. разузнавач."
ВАЛЕРИ,ТОДОРОВ,НЕДЕВ,1953-07-21,ИТАЛИЯ,2010-04-06,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 122 от 6.04.2010 г. - Министерството на вътрешните работи","Със заповед № К-3640/ 23.11.1977 г. е назначен за разузнавач III степен; със заповед № 670/ 06.09.1982 г. е преназначен за ст. разузнавач; със заповед № 224/ 03.05.1983 г. е преназначен за зам. н-к отделение; със заповед № 796/ 12.03.1987 г. е преназначен за н-к отделение."
ВАЛЕРИ,ТОДОРОВ,ПЕТРОВ,,"С.ТЕЛИШ, ЧЕРВЕН БРЯГ, ПЛЕВЕН",2010-04-06,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,ТОДОРОВ,ПЕТРОВ,1954-12-31,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-04-06,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 122 от 6.04.2010 г. - Министерството на вътрешните работи","Със заповед № К-244/ 10.01.1983 г. е назначен за разузнавач."
ВАЛЕРИ,ТОДОРОВ,ТИМЕВ,,"ГР.РАЗЛОГ, РАЗЛОГ, БЛАГОЕВГРАД",2011-04-28,"Община Разлог","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,ТОДОРОВ,ТИМЕВ,,"ГР.РАЗЛОГ, РАЗЛОГ, БЛАГОЕВГРАД",2011-06-29,"Агенция по геодезия, картография и кадастър","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,ТОДОРОВ,ТОДОРОВ,1952-10-02,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-12-04,"Длъжници към Банка за земеделски кредит","Решение № 2-275 от 04.12.2013 г. - лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 - длъжници към ""Банка за земеделски кредит""","Със заповед № 91/ 23-05.1979 г. е назначен за разузнавач III степен; със заповед № 193/ 04.09.1980 г. е преназначен за ст. разузнавач; със заповед № 18/ 17.01.1984 г. е преназначен за инспектор; със заповед № 98/ 12.06.1987 г. е преназначен за ст. инспектор; със заповед № 93/ 31.05.1989 г. е преназначен за главен инспектор."
ВАЛЕРИ,ТОДОРОВ,ТОДОРОВ,1952-10-02,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-09-24,"Длъжници към банка Биохим","Решение № 2-402 от 24.09.2014 г. - лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 - длъжници към банка ""Биохим""","Със заповед № 91/ 23-05.1979 г. е назначен за разузнавач III степен; със заповед № 193/ 04.09.1980 г. е преназначен за ст. разузнавач; със заповед № 18/ 17.01.1984 г. е преназначен за инспектор; със заповед № 98/ 12.06.1987 г. е преназначен за ст. инспектор; със заповед № 93/ 31.05.1989 г. е преназначен за главен инспектор."
ВАЛЕРИ,ТОДОРОВ,УРДОВ,,"С.СКРЪТ, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2014-06-18,"Длъжници към Държавна спестовна каса","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,ТОДОРОВ,ФИЛКОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,ТОДОРОВ,ЦВЕТКОВ,,"ГР.ДИМОВО, ДИМОВО, ВИДИН",2016-01-06,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Видин","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,ТОДОРОВ,ЯНКОВ,,"С.ДОЛНИ ВАДИН, ОРЯХОВО, ВРАЦА",2008-11-26,"Българска национална телевизия","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,ТОМОВ,ПЕТКОВ,1955-05-22,"ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, БЛАГОЕВГРАД",2010-04-06,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 122 от 6.04.2010 г. - Министерството на вътрешните работи","Нещатен служител - привлечен със заповед № 74/ 07.10.1974 г. и се води на отчет от полк. Дончев.                                                                      Щатен служител - със заповед № К-4074/ 10.11.1979 г. е назначен за разузнавач; със заповед № 33/ 06.05.1985 г. е преназначен за ст. разузнавач; със заповед № 310/ 02.11.1989 г. е преназначен за инспектор в ОбУ на МВР-Враца."
ВАЛЕРИ,ТОМОВ,ЯНЕВ,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2015-01-07,"Община Кюстендил","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,ТОМОВ,ЯНЕВ,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2016-02-18,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Кюстендил","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,ТОШЕВ,ДИМОВ,,"С.СЕЛАНОВЦИ, ОРЯХОВО, ВРАЦА",2015-09-09,"Община Калояново","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,ТРЕНДАФИЛОВ,ТОДОРОВ,,"ГР.БЕРКОВИЦА, БЕРКОВИЦА, МОНТАНА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,ТРЕНДАФИЛОВ,ТОДОРОВ,,"ГР.БЕРКОВИЦА, БЕРКОВИЦА, МОНТАНА",2016-02-09,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Монтана","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,ТРИФОНОВ,ДИМИТРОВ,,"ГР.ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ, ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ, ПЛЕВЕН",2010-06-22,"Служба Военна полиция","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,ТРИФОНОВ,НАЧЕВ,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,ТРИФОНОВ,ПЕТКОВ,,"ГР.ЛЕВСКИ, ЛЕВСКИ, ПЛЕВЕН",2010-04-06,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,ФЕРДИНАНДОВ,ЯКОВ,,"ГР.ПЕТРИЧ, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2008-11-26,"Българска национална телевизия","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,ФИЛЬОВ,НИКОЛОВ,,"ГР.СВИЩОВ, СВИЩОВ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-07-17,"Община Свищов","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,ФИЛЬОВ,НИКОЛОВ,,"ГР.СВИЩОВ, СВИЩОВ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-12-08,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Велико Търново","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,ХАРИЕВ,БЕЛОВ,,"ГР.МОНТАНА, МОНТАНА, МОНТАНА",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,ХРАБЪР,ХРИСТОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-01-26,"Министерство на отбраната","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,ХРАБЪР,ХРИСТОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-04-28,"Изпълнителна агенция ""Военни клубове и военно-почивно дело""","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,ХРИСТОВ,ВЕЛИНОВ,,"ГР.ПРОВАДИЯ, ПРОВАДИЯ, ВАРНА",2015-12-17,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Варна","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,ХРИСТОВ,ДЕМИРОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-04-06,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,ХРИСТОВ,ДИМИТРОВ,1959-07-19,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2010-04-06,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 122 от 6.04.2010 г. - Министерството на вътрешните работи","Със заповед № К-2752/ 13.08.1987 г. е назначен за разузнавач."
ВАЛЕРИ,ХРИСТОВ,МАНОВ,1967-11-08,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2010-04-06,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 122 от 6.04.2010 г. - Министерството на вътрешните работи","Със заповед № К-4086/ 21.09.1990 г. е назначен за пом. н-к на разузнавателно отделение във 2 граничен отряд."
ВАЛЕРИ,ХРИСТОВ,МОРАВСКИ,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2015-06-01,"Приватизирани предприятия - Кюстендил","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,ХРИСТОВ,ПАУНОВ,1955-06-12,"С.НЕДЕЛИЩЕ, ДРАГОМАН, СОФИЙСКА",2010-04-06,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 122 от 6.04.2010 г. - Министерството на вътрешните работи","Със заповед № К-3686/ 15.08.1983 г. е назначен за разузнавач; със заповед № 39/ 03.03.1987 г. е преназначен за ст. разузнавач; със заповед № 169/ 23.09.1987 г. е преназначен за инспектор."
ВАЛЕРИ,ХРИСТОВ,ХРИСТОВ,1951-11-07,"РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ",2010-12-14,"Министерство на външните работи - посланици","Решение № 175 от 14.12.2010 г. - МВнР - посланици и генерални консули","Рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IА-37509."
ВАЛЕРИ,ХРИСТОВ,ХРИСТОВ,1951-11-07,"РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ",2011-03-16,"Министерство на външните работи","Решение № 199 от 16.03.2011 г. - Министерството на външните работи","Рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IА-37509"
ВАЛЕРИ,ХРИСТОВ,ХРИСТОВ,,"ГР.БОЙЧИНОВЦИ, БОЙЧИНОВЦИ, МОНТАНА",2011-10-25,"Изпълнителна агенция ""Главна инспекция по труда""","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,ХРИСТОВ,ХРИСТОВ,1956-06-14,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-04-06,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 122 от 6.04.2010 г. - Министерството на вътрешните работи","Със заповед № К-4330/ 20.11.1980 г. е назначен за разузнавач."
ВАЛЕРИ,ХРИСТОВ,ХРИСТОВ,1956-06-14,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-08-07,"Академия – Министерство на вътрешните работи","Решение № 2-54 от 07.08.2012 г. - Академия – Министерство на вътрешните работи","Със заповед № К-4330/ 20.11.1980 г. е назначен за разузнавач."
ВАЛЕРИ,ХРИСТОВ,ХРИСТОВ,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2010-09-15,"Комисия за защита на личните данни","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,ХРИСТОВ,ЦВЕТКОВ,,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,ХРИСТОВ,ЧАКАЛОВ,1957-12-14,"ГР.ДЕВНЯ, ДЕВНЯ, ВАРНА",2014-03-24,"Шуменски университет Епископ Константин Преславски","Неустановена пренадлежност",
ВАЛЕРИ,ЦАНДЕВ,ТОТЕВ,,"ГР.ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2010-04-06,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,ЦАНДЕВ,ТОТЕВ,1960-12-30,"ГР.ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2013-03-13,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 2-150 от 13.03.2013 г. - лица по отменения § 12","Със заповед № К-4150/ 27.08.1982 г. е назначен за ст. помощник н-к на разузнавателно отделение в 13 ГО; със заповед № К-3884/ 10.11.1986 г. е преназначен за ст. разузнавач в ОУ на МВР-Ловеч."
ВАЛЕРИ,ЦАНКОВ,МЛАДЕНОВ,,"ГР.ГРАМАДА, ГРАМАДА, ВИДИН",2016-01-06,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Видин","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,ЦВЕТАНОВ,МИХАЙЛОВ,,"С.КАЛИМАНИЦА, БЕРКОВИЦА, МОНТАНА",2016-02-09,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Монтана","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,ЦВЕТАНОВ,МЛАДЕНОВ,,"ГР.ШАБЛА, ШАБЛА, ДОБРИЧ",2015-03-18,"Община Брусарци","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,ЦВЕТАНОВ,ТОЦЕВ,,"ГР.МИЗИЯ, МИЗИЯ, ВРАЦА",2013-12-11,"Община Мизия","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,ЦВЕТАНОВ,ЦВЕТАНОВ,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,ЦВЕТАНОВ,ЦВЕТАНОВ,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2010-04-06,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,ЦВЕТКОВ,АТАНАСОВ,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2007-04-24,"Европейски парламент","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,ЦВЕТКОВ,АТАНАСОВ,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2013-11-13,"Община Враца","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,ЦВЕТКОВ,ВЪЛКОВ,,"ГР.ЧЕРВЕН БРЯГ, ЧЕРВЕН БРЯГ, ПЛЕВЕН",2015-07-28,"Община Червен бряг","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,ЦЕКОВ,ГАНЧЕВ,1961-05-13,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2016-01-06,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Видин","Решение № 2-591 от 06.01.2016 г. - кандидати за общински съветници – област Видин","

Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество (""обещание""); документи от ръководилите го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картони - обр. 4 – 5 бр.; лично дело ІА-1062 (Вд) МФ; протокол рег. № 13/ 19.04.1990 г. за унищожаване работно дело IР-342 (Вд); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1970/ 09.11.2007 г.

"
ВАЛЕРИ,ЯКОВ,ИВАНОВ,1960-05-24,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-09-24,"Длъжници към банка Биохим","Решение № 2-402 от 24.09.2014 г. - лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 - длъжници към банка ""Биохим""","

Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; протокол № 87/ 1990 г. с предложение за унищожаване лично дело IА-25828 и работно дело IР-11030.

"
ВАЛЕРИ,ЯНКОВ,ТАРАНДОВ,,"ГР.ГАБРОВО, ГАБРОВО, ГАБРОВО",2015-08-04,"Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,ЯНЧОВ,СТАНОВ,,"С.ИЗВОР, ДИМОВО, ВИДИН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИ,ЯНЧОВ,СТАНОВ,,"С.ИЗВОР, ДИМОВО, ВИДИН",2016-01-06,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Видин","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИЙ,АТАНАСОВ,АЛЕКСАНДРОВ,,"ГР.СВИЩОВ, СВИЩОВ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-07-17,"Община Свищов","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИЙ,АТАНАСОВ,ВЕЛЧЕВ,,"ГР.ПЪРВОМАЙ, ПЪРВОМАЙ, ПЛОВДИВ",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИЙ,АТАНАСОВ,ПАВЛОВ,,"ГР.ПЪРВОМАЙ, ПЪРВОМАЙ, ПЛОВДИВ",2011-08-03,"Агенция за държавна финансова инспекция","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИЙ,АТАНАСОВ,ПАВЛОВ,,"ГР.ПЪРВОМАЙ, ПЪРВОМАЙ, ПЛОВДИВ",2015-08-04,"Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИЙ,БОРИСОВ,ДАМЯНОВ,,"С.ГИГЕН, ГУЛЯНЦИ, ПЛЕВЕН",2015-06-18,"Община Гулянци","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИЙ,ВАСИЛЕВ,ТОКУШЕВ,,"ГР.СИЛИСТРА, СИЛИСТРА, СИЛИСТРА",2011-01-26,"Министерство на отбраната","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИЙ,ВЕНЦИСЛАВОВ,МИТРЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-02-12,Министерства,"Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИЙ,ВЕНЦИСЛАВОВ,МИТРЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-12-02,"Национална здравноосигурителна каса","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИЙ,ВЕНЦИСЛАВОВ,МИТРЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИЙ,ГЕОРГИЕВ,БОРИСОВ,,"ГР.СВИЩОВ, СВИЩОВ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2011-08-03,"Агенция за държавна финансова инспекция","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИЙ,ГЕОРГИЕВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИЙ,ГЕОРГИЕВ,ДИМИТРОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2007-09-04,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИЙ,ГЕОРГИЕВ,ДИМИТРОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-07-22,"Българска народна банка","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИЙ,ГЕОРГИЕВ,ДИМИТРОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-08-05,"Сметна палата","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИЙ,ГЕОРГИЕВ,ДИМИТРОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-06-05,"УниКредит Булбанк АД","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИЙ,ГЕОРГИЕВ,ДИМИТРОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-02-19,Агробизнесбанк,"Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИЙ,ГЕОРГИЕВ,ДИМИТРОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-04-15,"Длъжници към Българска народна банка","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИЙ,ГЕОРГИЕВ,ДИМИТРОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-06-18,"Длъжници към Държавна спестовна каса","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИЙ,ГЕОРГИЕВ,ПЕЙЧЕВ,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2010-04-06,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИЙ,ГЕОРГИЕВ,ПЕТРОВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2008-11-13,"Държавна агенция по туризъм","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИЙ,ГЕОРГИЕВ,САВОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИЙ,ДИМИТРОВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-11-06,"Централна кооперативна банка","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИЙ,ДИМИТРОВ,ДИМИТРОВ,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2010-01-28,"Комисия за защита на потребителите","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИЙ,ДИМИТРОВ,ЖЕЛЯЗКОВ,,"С.МУСЕЛИЕВО, НИКОПОЛ, ПЛЕВЕН",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИЙ,ДИМИТРОВ,ЖЕЛЯЗКОВ,,"С.МУСЕЛИЕВО, НИКОПОЛ, ПЛЕВЕН",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИЙ,ДИМИТРОВ,ЖЕЛЯЗКОВ,1959-01-18,"С.МУСЕЛИЕВО, НИКОПОЛ, ПЛЕВЕН",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИЙ,ДИМИТРОВ,ЖЕЛЯЗКОВ,,"С.МУСЕЛИЕВО, НИКОПОЛ, ПЛЕВЕН",2015-07-22,"Община Никопол","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИЙ,ДИМИТРОВ,ЖЕЛЯЗКОВ,,"С.МУСЕЛИЕВО, НИКОПОЛ, ПЛЕВЕН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИЙ,ИВАНОВ,АРЖЕНТИНСКИ,1951-05-31,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-01-06,"Министерство на външните работи - посланици","Решение № 175 от 14.12.2010 г. - МВнР - посланици и генерални консули","Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители; документи от ръководили го щатни служители; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 2; дело № 15701;"
ВАЛЕРИЙ,ИВАНОВ,АРЖЕНТИНСКИ,1951-05-31,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-03-16,"Министерство на външните работи","Решение № 199 от 16.03.2011 г. - Министерството на външните работи","

Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители; документи от ръководили го щатни служители; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 2; дело № 15701

"
ВАЛЕРИЙ,ИВАНОВ,БАКЪРДЖИЕВ,,"С.ОТЕЦ ПАИСИЕВО, КАЛОЯНОВО, ПЛОВДИВ",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИЙ,ИВАНОВ,ВЕЛКОВ,,"ГР.САМОКОВ, САМОКОВ, СОФИЙСКА",2010-04-06,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИЙ,ИВАНОВ,ЙОНОВ,,"ГР.ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2016-02-04,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Ловеч","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИЙ,ИВАНОВ,МИХОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-04-06,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИЙ,ИВАНОВ,ПОПОВ,1954-02-08,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-04-06,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 122 от 6.04.2010 г. - Министерството на вътрешните работи","Със заповед № К-4074/ 10.11.1979 г. е назначен за разузнавач."
ВАЛЕРИЙ,ИВАНОВ,РАДЕВ,,"С.СИНДЕЛ, АВРЕН, ВАРНА",2013-05-21,"Община Провадия","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИЙ,ИВАНОВ,РАДЕВ,,"С.СИНДЕЛ, АВРЕН, ВАРНА",2015-12-17,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Варна","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИЙ,ИЛИЕВ,АНГЕЛОВ,,"ГР.НИКОПОЛ, НИКОПОЛ, ПЛЕВЕН",2010-09-29,"Регионални печатни издания","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИЙ,ИЛИЕВ,АНГЕЛОВ,,"ГР.НИКОПОЛ, НИКОПОЛ, ПЛЕВЕН",2015-07-16,"Община Плевен","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИЙ,ИЛИЕВ,ДЖУРОВ,,"РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИЙ,ИЛИЕВ,ДЖУРОВ,1958-02-23,"РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИЙ,ИЛИЕВ,ТОДОРОВ,,"ГР.СИЛИСТРА, СИЛИСТРА, СИЛИСТРА",2008-12-18,"Българско национално радио","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИЙ,ИЛИЕВ,ТОДОРОВ,,"ГР.СИЛИСТРА, СИЛИСТРА, СИЛИСТРА",2008-11-26,"Българска национална телевизия","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИЙ,ЙОРДАНОВ,ДАМЯНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИЙ,ЙОРДАНОВ,МАСЛАРСКИ,,"ГР.САМОКОВ, САМОКОВ, СОФИЙСКА",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИЙ,ЙОТОВ,ВАСИЛЕВ,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2014-02-19,"Община Добрич","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИЙ,КОСТАДИНОВ,ПОПАНАСТАСОВ,,"ГР.РУДОЗЕМ, РУДОЗЕМ, СМОЛЯН",2011-08-09,"Агенция Пътна инфраструктура","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИЙ,КРУМОВ,ПЕТРОВ,,"ГР.КОСТИНБРОД, КОСТИНБРОД, СОФИЙСКА",2015-06-29,"Организатор на хазартни игри","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИЙ,ЛЮБОМИРОВИЧ,ТОМОВ,,УКРАЙНА,2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИЙ,ЛЮБОМИРОВИЧ,ТОМОВ,,УКРАЙНА,2008-07-30,"Държавна агенция Държавен резерв и вoeнновременни запаси","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИЙ,ЛЮБОМИРОВИЧ,ТОМОВ,,УКРАЙНА,2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИЙ,МАРИНОВ,АТАНАСОВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2015-12-17,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Варна","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИЙ,МАРКОВ,МАРКОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИЙ,МИНОВ,ДОЧЕВСКИ,,"ГР.ШАБЛА, ШАБЛА, ДОБРИЧ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИЙ,НИКОЛАЕВ,ПАНАЙОТОВ,1957-02-06,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Решение № 95 от 28.10.2009 г. - следователи и дознатели","Със заповед № К-4060/ 10.10.1984 г. е назначен за разузнавач."
ВАЛЕРИЙ,НИКОЛОВ,СТОЙКОВ,,"ГР.ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИЙ,ПЕТКОВ,ВЛЪЧКОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-05-27,"Държавна комисия за енергийно и водно регулиране","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИЙ,ПЕТРОВ,ПЕТРОВ,,"ГР.АСЕНОВГРАД, АСЕНОВГРАД, ПЛОВДИВ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИЙ,ПЕТРОВ,ЯНКОВ,,"ГР.СВИЩОВ, СВИЩОВ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-07-17,"Община Свищов","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИЙ,ПЕТРОВ,ЯНКОВ,,"ГР.СВИЩОВ, СВИЩОВ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-12-08,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Велико Търново","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИЙ,РАЙКОВ,ИГНАТОВ,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИЙ,РАНГЕЛОВ,ПОПОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2011-01-26,"Министерство на отбраната","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИЙ,РОМАНОВ,АНТОНОВ,,"С.ЛЮБЕНОВО, НИКОПОЛ, ПЛЕВЕН",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИЙ,САВОВ,ЯНКОВ,,"ГР.ДОЛНИ ЧИФЛИК, ДОЛНИ ЧИФЛИК, ВАРНА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИЙ,СЕРАФИМОВ,СПАСОВ,1952-02-02,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2010-04-06,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 122 от 6.04.2010 г. - Министерството на вътрешните работи","Със заповед № I-3054/ 30.07.1976 г. е назначен за разузнавач III степен; със заповед № 48/ 04.09.1981 г. е преназначен за ст. разузнавач в управление VI; със заповед № 54/ 12.09.1982 г. е преназначен за инспектор; със заповед № 44/ 14.08.1984 г. е преназначен за зам. н-к отделение; със заповед № 448/ 07.02.1986 г. е преназначен за н-к отделение."
ВАЛЕРИЙ,СТАНЧЕВ,КОЛЕВ,,"ГР.ДОЛНИ ДЪБНИК, ДОЛНИ ДЪБНИК, ПЛЕВЕН",2016-01-19,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Добрич","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИЙ,СТЕФАНОВ,НИКОЛОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-12-18,"Българско национално радио","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИЙ,СТОЯНОВ,СЕРБЕЗОВ,1955-11-30,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИЙ,ТЕОДОРОВ,ПЕНЕВ,1956-04-15,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2010-04-06,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 122 от 6.04.2010 г. - Министерството на вътрешните работи","Със заповед № К-3028/ 14.08.1985 г. е назначен за разузнавач; със заповед № 280/ 10.11.1986 г. е преназначен за ст. разузнавач."
ВАЛЕРИЙ,ТОДОРОВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИЙ,ТОДОРОВ,ДАВИДОВ,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИЙ,ТОДОРОВ,ХАДЖИСТОЕВ,,"ГР.СИЛИСТРА, СИЛИСТРА, СИЛИСТРА",2013-06-11,"Община Велико Търново","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИЙ,ХРИСТОВ,ХРИСТОВ,,"ГР.ЛУКОВИТ, ЛУКОВИТ, ЛОВЕЧ",2012-06-27,"Шуменски университет ""Константин Преславски""","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИЙ,ЧЕНКОВ,СПАСОВ,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2013-01-16,"Министерство на правосъдието","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИН,ИВАНОВ,ИЛИЕВ,,"ГР.КРИВОДОЛ, КРИВОДОЛ, ВРАЦА",2013-10-30,"Община Криводол","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИЯ,АЛДЕВА,КОСТОВА,,"ГР.ЗЛАТИЦА, ЗЛАТИЦА, СОФИЙСКА",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИЯ,АЛЕКСАНДРОВА,КАРДАШЕВСКА-РАНЧЕВА,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИЯ,АЛЕКСАНДРОВА,КАРДАШЕВСКА-РАНЧЕВА,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2014-05-09,"Избори за Европейски парламент 2014 г.","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИЯ,АЛЕКСАНДРОВА,КАРДАШЕВСКА-РАНЧЕВА,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2015-09-09,"Министерството на отбраната - кадрови промени","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИЯ,АЛЕКСАНДРОВА,НИКОЛОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-01-12,"Политически кабинети","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИЯ,АЛЕКСАНДРОВА,НИКОЛОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-10-05,"Администрация на Народното събрание","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИЯ,АНГЕЛОВА,БОЙЧИНОВА,,"ГР.БЯЛА СЛАТИНА, БЯЛА СЛАТИНА, ВРАЦА",2015-09-14,"КТ Подкрепа-кадрови промени","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИЯ,АНДРЕЕВА,ПЕНЧЕВА,,"ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, БЛАГОЕВГРАД",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИЯ,АНТОНОВА,ГЕРОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-11-21,"Министерство на околната среда и водите","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИЯ,БОГДАНОВА,НИКОЛОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-07-04,"Конфедерация на независимите синдикати в България","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИЯ,БОРИСОВА,АНТОНОВА,,"ГР.МОНТАНА, МОНТАНА, МОНТАНА",2009-12-02,"Национална здравноосигурителна каса","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИЯ,БОРИСОВА,АНТОНОВА,,"ГР.МОНТАНА, МОНТАНА, МОНТАНА",2012-06-14,"Министерство на труда и социалната политика","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИЯ,БОРИСОВА,АНТОНОВА,,"ГР.МОНТАНА, МОНТАНА, МОНТАНА",2013-11-06,"Централна кооперативна банка","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИЯ,БОРИСОВА,АНТОНОВА,,"ГР.МОНТАНА, МОНТАНА, МОНТАНА",2015-04-21,"Синдици, включени в списъка на синдиците при БНБ","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИЯ,БОРИСОВА,АНТОНОВА,,"ГР.МОНТАНА, МОНТАНА, МОНТАНА",2015-08-04,"Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИЯ,БРАНКОВА,ТОДОРОВА,,"С.БОРИЛОВЕЦ, БОЙНИЦА, ВИДИН",2013-07-31,"Община Бойница","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИЯ,ВАСИЛЕВА,ВАСИЛЕВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИЯ,ВЕНЕЛИНОВА,КАМЕНАРСКА,,"С.СЛАНОТРЪН, ВИДИН, ВИДИН",2013-09-18,"Община Видин","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИЯ,ВЕНЕЛИНОВА,КРЪСТЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-12-09,"Печатни издания","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИЯ,ВЕНЕЛИНОВА,КРЪСТЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-03-24,"Вестник Преса","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИЯ,ВЪЛЧЕВА,КАЛЧЕВА-ГЕРГИНСКА,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2014-11-13,"ИНТЕРМЕДИА ООД","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИЯ,ГЕОРГИЕВА,АНДРЕЕВА,,"С.ЯКИМОВО, ЯКИМОВО, МОНТАНА",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИЯ,ГЕОРГИЕВА,ГЕОРГИЕВА,,"ГР.БЯЛА СЛАТИНА, БЯЛА СЛАТИНА, ВРАЦА",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИЯ,ГЕОРГИЕВА,ГЕОРГИЕВА,,"ГР.БЯЛА СЛАТИНА, БЯЛА СЛАТИНА, ВРАЦА",2013-10-23,"Община Бяла Слатина","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИЯ,ГЕОРГИЕВА,ДЮЛГЕРСКА,,"С.КРУПНИК, СИМИТЛИ, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИЯ,ГЕОРГИЕВА,ХРИСТОВА,,"ГР.ЛЮБИМЕЦ, ЛЮБИМЕЦ, ХАСКОВО",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИЯ,ГЕТОВА,ГОРАНОВА,,"ГР.ДОЛНИ ДЪБНИК, ДОЛНИ ДЪБНИК, ПЛЕВЕН",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИЯ,ГОСПОДИНОВА,КОНДОВА,,"ГР.САМОКОВ, САМОКОВ, СОФИЙСКА",2011-01-26,"Министерство на отбраната","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИЯ,ДАМЯНОВА,ПОПИВАНОВА,,"ГР.САНДАНСКИ, САНДАНСКИ, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИЯ,ДИМИТРОВА,АПОСТОЛОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-10-17,"Министерство на икономиката, енергетиката и туризма","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИЯ,ДИМИТРОВА,ГЕОРГИЕВА,,"ГР.АСЕНОВГРАД, АСЕНОВГРАД, ПЛОВДИВ",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИЯ,ДОБРЕВА,ВАСИЛЕВА,,"С.СИНИ ВИР, КАОЛИНОВО, ШУМЕН",2009-10-14,"Национален осигурителен институт","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИЯ,ДУЦОВА,АЛЕКСАНДРОВА,,"С.РАБРОВО, БОЙНИЦА, ВИДИН",2016-01-06,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Видин","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИЯ,ЖЕКОВА,КОСТАДИНОВА,,"ГР.ПРОВАДИЯ, ПРОВАДИЯ, ВАРНА",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИЯ,ИВАНОВА,АВРАМОВА-ХРИСТОВА,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИЯ,ИВАНОВА,БОЧЕВА,,"С.ТЕЛИШ, ЧЕРВЕН БРЯГ, ПЛЕВЕН",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИЯ,ИВАНОВА,ТОДОРОВА,,"ГР.МОНТАНА, МОНТАНА, МОНТАНА",2015-04-07,"Община Монтана","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИЯ,ИГНАТОВА,КАЛЕВА,,"С.СТАРО СЕЛО, ТУТРАКАН, СИЛИСТРА",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИЯ,ИГНАТОВА,КАЛЕВА,,"С.СТАРО СЕЛО, ТУТРАКАН, СИЛИСТРА",2014-08-06,"Медицински университет - Варна","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИЯ,ИЛИЕВА,ЦВЕТАНОВА,,"ГР.ЧИПРОВЦИ, ЧИПРОВЦИ, МОНТАНА",2015-04-01,"Община Якимово","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИЯ,ЙОРДАНОВА,БОЖИНОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-01-14,"Приватизирани предприятия - София","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИЯ,КИРИЛОВА,ЧАКЪРОВА,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2008-06-10,"Държавна агенция Архиви","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИЯ,КОСТАДИНОВА,УСТАИЛИЕВА,,"ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, БЛАГОЕВГРАД",2011-06-23,"Община Гоце Делчев","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИЯ,КРУМОВА,РАЙНОВА,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИЯ,КРЪСТЕВА,РАДЕВА,,"С.ЗАГРАЖДЕН, ГУЛЯНЦИ, ПЛЕВЕН",2015-06-18,"Община Гулянци","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИЯ,НИКОВА,БОНЧЕВА,1950-12-30,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИЯ,НИКОЛАЕВА,ДИМИТРОВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2008-07-09,"Национален статистически институт","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИЯ,НИКОЛАЕВА,ПЕТРОВА-ВИДИНА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2009-12-02,"Национална здравноосигурителна каса","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИЯ,НИКОЛОВА,ПЕТКОВА,,"С.ОСТРОВ, ОРЯХОВО, ВРАЦА",2009-10-14,"Национален осигурителен институт","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИЯ,НИКОЛОВА,ТОДОРОВА,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2016-01-14,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Враца","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИЯ,НИКОЛОВА,ФОЛ,,"ГР.ОРЯХОВО, ОРЯХОВО, ВРАЦА",2011-06-16,"Висша атестационна комисия","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИЯ,НИКОЛОВА,ФОЛ,,"ГР.ОРЯХОВО, ОРЯХОВО, ВРАЦА",2014-09-24,"Университет по библиотекознание и информационни технологии","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИЯ,ПЕТРОВА,ДОБРЕВА-КАМЕНОВА,,"С.ФЛОРЕНТИН, НОВО СЕЛО, ВИДИН",2011-08-03,"Агенция за държавна финансова инспекция","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИЯ,СТАНКОВА,ТОДОРОВА,,"ГР.КРИВОДОЛ, КРИВОДОЛ, ВРАЦА",2013-10-30,"Община Криводол","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИЯ,СТЕФАНОВА,ДИМИТРОВА,,"ГР.ГУЛЯНЦИ, ГУЛЯНЦИ, ПЛЕВЕН",2015-06-18,"Община Гулянци","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИЯ,СТОЙОВА,ДОДОВА,,"ГР.БЯЛА СЛАТИНА, БЯЛА СЛАТИНА, ВРАЦА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИЯ,СТОЯНОВА,ПЕТКОВА,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИЯ,ТЕОФИЛОВА,КИРИЛОВА,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИЯ,ТРИФОНОВА,ГЕНОВА-МАРКОВА,,"ГР.БРЕЗНИК, БРЕЗНИК, ПЕРНИК",2015-02-04,"Община Ловеч","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИЯ,ТРИФОНОВА,НИКОЛОВА,,"С.ТРИ КЛАДЕНЦИ, ВРАЦА, ВРАЦА",2008-07-09,"Национален статистически институт","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИЯ,ХРИСТОВА,ВЪЛЧЕВА,,"ГР.КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2012-06-05,"Министерство на културата","Неустановена принадлежност",
ВАЛЕРИЯ,ЧАВДАРОВА,ВЕЛЧОВСКА,,"ГР.БЯЛА СЛАТИНА, БЯЛА СЛАТИНА, ВРАЦА",2016-01-14,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Враца","Неустановена принадлежност",
ВАЛИНА,ГОСПОДИНОВА,ЕНЕВА,,"С.СРЕДИЩЕ, КАЙНАРДЖА, СИЛИСТРА",2008-07-30,"Държавна агенция Държавен резерв и вoeнновременни запаси","Неустановена принадлежност",
ВАЛИНКА,ТОДОРОВА,МИТЕВА,,"С.КРАНОВО, КАЙНАРДЖА, СИЛИСТРА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ВАЛИЯН,ДИМИТРОВ,СТОЯНОВ,,"С.СОФРОНИЕВО, МИЗИЯ, ВРАЦА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ВАЛИЯН,ДИМИТРОВ,СТОЯНОВ,,"С.СОФРОНИЕВО, МИЗИЯ, ВРАЦА",2016-01-14,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Враца","Неустановена принадлежност",
ВАЛКАНА,ЯНКОВА,ТОДОРОВА,,"С.МАЛКА ПОЛЯНА, АЙТОС, БУРГАС",2007-07-19,"Администрация на президента","Неустановена принадлежност",
ВАЛКАНА,ЯНКОВА,ТОДОРОВА,,"С.МАЛКА ПОЛЯНА, АЙТОС, БУРГАС",2007-09-04,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ВАЛТЕР,ДИМИТРОВ,СТАМЕНОВ,,"ГР.БЕРКОВИЦА, БЕРКОВИЦА, МОНТАНА",2013-11-13,"Община Враца","Неустановена принадлежност",
ВАЛТЕР,МИКЛОШ,СТАНЧЕВ,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2014-07-02,"Технически университет - Варна","Неустановена принадлежност",
ВАЛТЕР,ПЕТРОВ,ПАПАЗКИ,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2015-06-29,"Организатор на хазартни игри","Неустановена принадлежност",
ВАЛТЕР,СТЕФАНОВ,АСПАРУХОВ,,"С.МЕДКОВЕЦ, МЕДКОВЕЦ, МОНТАНА",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ВАЛТЕР,СТЕФАНОВ,АСПАРУХОВ,,"С.МЕДКОВЕЦ, МЕДКОВЕЦ, МОНТАНА",2015-04-07,"Община Монтана","Неустановена принадлежност",
ВАЛТЕР,СТОЙНЕВ,ГРИГОРОВ,,"ГР.ЗЕМЕН, ЗЕМЕН, ПЕРНИК",2015-05-27,"Община Брезник","Неустановена принадлежност",
ВАЛТЕР,ТИХОМИРОВ,ВАСИЛЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-04-06,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
ВАЛЯ,АЛЕКСАНДРОВА,ЦЕКОВА,,"ГР.БЕЛОГРАДЧИК, БЕЛОГРАДЧИК, ВИДИН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ВАЛЯ,АЛЕКСАНДРОВА,ЦЕКОВА,,"ГР.БЕЛОГРАДЧИК, БЕЛОГРАДЧИК, ВИДИН",2016-01-06,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Видин","Неустановена принадлежност",
ВАЛЯ,АНГЕЛОВА,ВЪЛКОВА,,"ГР.АСЕНОВГРАД, АСЕНОВГРАД, ПЛОВДИВ",2013-01-16,"Министерство на правосъдието","Неустановена принадлежност",
ВАЛЯ,АНГЕЛОВА,РУШАНОВА,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност",
ВАЛЯ,АНГЕЛОВА,РУШАНОВА,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност",
ВАЛЯ,АНГЕЛОВА,ТОДОРОВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
ВАЛЯ,АНГЕЛОВА,ЯНЧЕВА,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ВАЛЯ,АТАНАСОВА,БОЖИЛОВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност",
ВАЛЯ,АТАНАСОВА,КОНДИКОВА,,"ГР.КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност",
ВАЛЯ,БОГДАНОВА,ТЕОДОСИЕВА-РУПЧИНА,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2011-06-23,"Община Гоце Делчев","Неустановена принадлежност",
ВАЛЯ,БОГДАНОВА,ТЕОДОСИЕВА-РУПЧИНА,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност",
ВАЛЯ,БОГДАНОВА,ТЕОДОСИЕВА-РУПЧИНА,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност",
ВАЛЯ,БОГДАНОВА,ЦЕНОВА,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност",
ВАЛЯ,БОЙЧЕВА,САРАЧЕВА,,"ГР.АЙТОС, АЙТОС, БУРГАС",2009-10-14,"Национален осигурителен институт","Неустановена принадлежност",
ВАЛЯ,БОРИСОВА,МАСЛАРОВА,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност",
ВАЛЯ,БОРИСОВА,РАНЧЕВА,,"ГР.БРЕГОВО, БРЕГОВО, ВИДИН",2013-09-25,"Община Брегово","Неустановена принадлежност",
ВАЛЯ,ВАСИЛЕВА,БОРИСОВА,,"С.ГАЛАТИН, КРИВОДОЛ, ВРАЦА",2008-03-18,"КТ Подкрепа","Неустановена принадлежност",
ВАЛЯ,ВАСИЛЕВА,ГАВРАИЛОВА,,"ГР.КАВАРНА, КАВАРНА, ДОБРИЧ",2016-01-19,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Добрич","Неустановена принадлежност",
ВАЛЯ,ВЕРГИЛОВА,САВЧЕВА,,"ГР.МЕЗДРА, МЕЗДРА, ВРАЦА",2008-02-12,Министерства,"Неустановена принадлежност",
ВАЛЯ,ВЕРГИЛОВА,САВЧЕВА,,"ГР.МЕЗДРА, МЕЗДРА, ВРАЦА",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност",
ВАЛЯ,ВЕРГИЛОВА,САВЧЕВА,,"ГР.МЕЗДРА, МЕЗДРА, ВРАЦА",2013-04-17,"Кредитни длъжници към банка БАЛКАНБАНК","Неустановена принадлежност",
ВАЛЯ,ВЕТКОВА,ВЛАДЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-06-04,"Приватизация - обособени части - София","Неустановена принадлежност",
ВАЛЯ,ГАЧЕВА,ИЛИЕВА,,"ГР.ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ВАЛЯ,ГЕОРГИЕВА,ИГНАТОВА,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ВАЛЯ,ГЕОРГИЕВА,КРЪСТЕВА,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ВАЛЯ,ГЕОРГИЕВА,КРЪСТЕВА,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2010-09-29,"Регионални печатни издания","Неустановена принадлежност",
ВАЛЯ,ГЕОРГИЕВА,КРЪСТЕВА,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2016-01-14,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Враца","Неустановена принадлежност",
ВАЛЯ,ГЕОРГИЕВА,ПЕТКОВА,,"С.ЦЕНОВО, ЦЕНОВО, РУСЕ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
ВАЛЯ,ДЕНЕВА,КОТОВА,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2012-07-25,"Конфедерация на независимите синдикати в България","Неустановена принадлежност",
ВАЛЯ,ДИМИТРОВА,БОРИСОВА,,"ГР.МОМЧИЛГРАД, МОМЧИЛГРАД, КЪРДЖАЛИ",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност",
ВАЛЯ,ДИМИТРОВА,ИЛИЕВА,,"ГР.ЛОМ, ЛОМ, МОНТАНА",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност",
ВАЛЯ,ДИМИТРОВА,КОВАЧЕВА-СТАНЧЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-11-26,"Българска национална телевизия","Неустановена принадлежност",
ВАЛЯ,ДИМИТРОВА,СТАНИМИРОВА,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ВАЛЯ,ЗАХАРИЕВА,КРУМОВА,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност",
ВАЛЯ,ЗЛАТАНОВА,НИКОЛОВА,,"С.СЛАТИНА, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2015-02-04,"Община Ловеч","Неустановена принадлежност",
ВАЛЯ,ИВАНОВА,ГРУЕВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност",
ВАЛЯ,ИВАНОВА,ДЕЧЕВА,,"ГР.ПОРДИМ, ПОРДИМ, ПЛЕВЕН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ВАЛЯ,ИВАНОВА,ДЕЧЕВА,,"ГР.ПОРДИМ, ПОРДИМ, ПЛЕВЕН",2015-07-28,"Община Пордим","Неустановена принадлежност",
ВАЛЯ,ИВАНОВА,ДОБРЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-04-15,"Държавна агенция за метрология и технически надзор","Неустановена принадлежност",
ВАЛЯ,ИВАНОВА,ДОБРЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-12-02,"Национална здравноосигурителна каса","Неустановена принадлежност",
ВАЛЯ,ИВАНОВА,ПЕТРОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност",
ВАЛЯ,ИВАНОВА,ПИЛЕВА,,"ГР.КИЛИФАРЕВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ВАЛЯ,ИВАНОВА,РУСЕВА,,"С.ЕСЕН, СУНГУРЛАРЕ, БУРГАС",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ВАЛЯ,ИВАНОВА,ТОДОРОВА,,"ГР.ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ВАЛЯ,ИЛИЕВА,ЦУЦАКОВА-НАНКОВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
ВАЛЯ,ИЛИЕВА,ЦУЦАКОВА-НАНКОВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност",
ВАЛЯ,ЙОНЧЕВА,КРЪСТЕВА,,"С.ЛЕХЧЕВО, БОЙЧИНОВЦИ, МОНТАНА",2015-03-11,"Община Бойчиновци","Неустановена принадлежност",
ВАЛЯ,ЙОРДАНОВА,ДИМИТРОВА,,"ГР.ТРЪСТЕНИК, ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ, ПЛЕВЕН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ВАЛЯ,ЙОРДАНОВА,ЙОРДАНОВА,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2015-04-21,"Синдици, включени в списъка на синдиците при БНБ","Неустановена принадлежност",
ВАЛЯ,ЙОРДАНОВА,МЛАДЕНОВА,,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност",
ВАЛЯ,ЙОРДАНОВА,НАЧЕВА,,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност",
ВАЛЯ,КИРОВА,НЕНЧЕВА,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ВАЛЯ,КОНОВА,НИКОЛОВА,,"ГР.ТЕТЕВЕН, ТЕТЕВЕН, ЛОВЕЧ",2016-02-04,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Ловеч","Неустановена принадлежност",
ВАЛЯ,КОНСТАНТИНОВА,МАРИНОВА,,"ГР.ДОЛНИ ЧИФЛИК, ДОЛНИ ЧИФЛИК, ВАРНА",2013-05-21,"Община Долни чифлик","Неустановена принадлежност",
ВАЛЯ,КЪНЕВА,ПЕТРОВА,,"ГР.БУХОВО, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност",
ВАЛЯ,КЪНЧЕВА,КРЪСТЕВА,,"ГР.ГАБРОВО, ГАБРОВО, ГАБРОВО",2013-10-09,"Длъжници към ОББ","Неустановена принадлежност",
ВАЛЯ,ЛЮБЕНОВА,КРАЕВА,,"ГР.ТЕТЕВЕН, ТЕТЕВЕН, ЛОВЕЧ",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност",
ВАЛЯ,ЛЮБЕНОВА,СТАНЕВА,,"ГР.ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ВАЛЯ,ЛЮБОМИРОВА,ЦВЕТКОВА,,"ГР.ВЪЛЧЕДРЪМ, ВЪЛЧЕДРЪМ, МОНТАНА",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ВАЛЯ,ЛЮБОМИРОВА,ЦВЕТКОВА,,"ГР.ВЪЛЧЕДРЪМ, ВЪЛЧЕДРЪМ, МОНТАНА",2015-04-01,"Община Лом","Неустановена принадлежност",
ВАЛЯ,МАРИНОВА,ГИЗДАРСКА,,"ГР.ТЕТЕВЕН, ТЕТЕВЕН, ЛОВЕЧ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност",
ВАЛЯ,МЕТОДИЕВА,ПОПОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-07-06,"Община Белица","Неустановена принадлежност",
ВАЛЯ,МИТКОВА,ВОЙКИНА,,"С.СОФРОНИЕВО, МИЗИЯ, ВРАЦА",2013-12-11,"Община Мизия","Неустановена принадлежност",
ВАЛЯ,МИХАЙЛОВА,СТАВРЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ВАЛЯ,НАЙДЕНОВА,МЛАДЕНОВА,,"ГР.МОНТАНА, МОНТАНА, МОНТАНА",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност",
ВАЛЯ,НЕЕВА,ВАСИЛЕВА,,"ГР.ЛУКОВИТ, ЛУКОВИТ, ЛОВЕЧ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ВАЛЯ,НЕНОВА,КАЦАРОВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2015-07-07,"Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия","Неустановена принадлежност",
ВАЛЯ,НЕНОВА,КОВАЧЕВА,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2015-12-17,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Варна","Неустановена принадлежност",
ВАЛЯ,НИКОЛАЕВА,ЗЛАТКОВА,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2009-12-02,"Национална здравноосигурителна каса","Неустановена принадлежност",
ВАЛЯ,НИКОЛОВА,ДИМИТРОВА,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност",
ВАЛЯ,НИКОЛОВА,КУНГАЛОВА,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност",
ВАЛЯ,НИКОЛОВА,НИКОЛОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-12-18,"Българско национално радио","Неустановена принадлежност",
ВАЛЯ,НИКОЛОВА,РУСЕВА,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2009-04-15,"Държавна агенция за метрология и технически надзор","Неустановена принадлежност",
ВАЛЯ,НИКОЛОВА,СИМЕОНОВА,,"С.МАЛОМИР, ТУНДЖА, ЯМБОЛ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ВАЛЯ,ОКЕАНОВА,ПАНОВСКА,,"С.РОГОЗЕН, ХАЙРЕДИН, ВРАЦА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ВАЛЯ,ПЕТРОВА,АНГЕЛОВА,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2012-07-25,"Конфедерация на независимите синдикати в България","Неустановена принадлежност",
ВАЛЯ,ПЕТРОВА,БОЖИЛОВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2008-12-18,"Българско национално радио","Неустановена принадлежност",
ВАЛЯ,ПЕТРОВА,БОЖИЛОВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност",
ВАЛЯ,ПЕТРОВА,КОЛЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2001-03-21,"Печатни издания","Неустановена принадлежност",
ВАЛЯ,ПЕТРОВА,КОЛЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-12-09,"Печатни издания","Неустановена принадлежност",
ВАЛЯ,ПЕТРОВА,КОЛЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-03-21,"Печатни издания","Неустановена принадлежност",
ВАЛЯ,ПЕТРОВА,КОЛЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-04-07,"Община Монтана","Неустановена принадлежност",
ВАЛЯ,ПЕТРОВА,МОМЧИЛОВА,,"ГР.НОВА ЗАГОРА, НОВА ЗАГОРА, СЛИВЕН",2015-08-04,"Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Неустановена принадлежност",
ВАЛЯ,САШКОВА,ЙОТОВА,,"ГР.КУЛА, КУЛА, ВИДИН",2013-08-07,"Община Грамада","Неустановена принадлежност",
ВАЛЯ,СЕРГЕЕВА,ПЕТКОВА,,"ГР.ЛОМ, ЛОМ, МОНТАНА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ВАЛЯ,СПАСОВА,"АЛ САМАРА",1967-01-22,"ГР.СЕПТЕМВРИ, СЕПТЕМВРИ, ПАЗАРДЖИК",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност",
ВАЛЯ,СТЕФАНОВА,ФИЛИПОВА,,СЛОВАКИЯ,2015-02-04,"Община Ловеч","Неустановена принадлежност",
ВАЛЯ,СТОЯНОВА,МОНЕВА,,"С.ЛЮБЕНОВА МАХАЛА, НОВА ЗАГОРА, СЛИВЕН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ВАЛЯ,ТОДОРОВА,ЛАЗАРОВА-ИВАНОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-10-25,"Изпълнителна агенция ""Главна инспекция по труда""","Неустановена принадлежност",
ВАЛЯ,ТОШКОВА,ПЕТРОВА,,"ГР.БЯЛА СЛАТИНА, БЯЛА СЛАТИНА, ВРАЦА",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ВАЛЯ,ХРИСТОВА,ВУТЕВА,,"ГР.ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ВАЛЯ,ХРИСТОВА,ДИМОВА,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2015-09-14,"КТ Подкрепа-кадрови промени","Неустановена принадлежност",
ВАЛЯ,ХРИСТОВА,ДРАГАНОВА,,"ГР.ИСКЪР, ИСКЪР, ПЛЕВЕН",2015-12-08,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Велико Търново","Неустановена принадлежност",
ВАЛЯ,ХРИСТОВА,ТОДОРОВА,,"ГР.ГУЛЯНЦИ, ГУЛЯНЦИ, ПЛЕВЕН",2015-06-18,"Община Гулянци","Неустановена принадлежност",
ВАЛЯ,ХРИСТОВА,ЯНКОВА,,"ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ВАЛЯ,ЦАНКОВА,АХЧИЕВА,,"ГР.СЕВЛИЕВО, СЕВЛИЕВО, ГАБРОВО",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност",
ВАЛЯ,ЦАНКОВА,АХЧИЕВА,,"ГР.СЕВЛИЕВО, СЕВЛИЕВО, ГАБРОВО",2008-11-26,"Българска национална телевизия","Неустановена принадлежност",
ВАЛЯ,ЦВЕТАНОВА,ВЕЛКОВА,1954-06-20,"С.ЧОМАКОВЦИ, ЧЕРВЕН БРЯГ, ПЛЕВЕН",2013-11-20,"Средни училища","Решение № 2-259 от 20.11.2013 г. - училища по Закона за народната просвета","Собственоръчно написано агентурно сведение, документи от ръководил я щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-288 (Вр) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; протокол вх. № 1853/ 11.04.1990 г. за унищожаване лично и работно дело на аг. ""Надя""."
ВАЛЯ,ЦВЕТАНОВА,ЕВТИМОВА,,"ГР.ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ВАЛЯ,ЦВЕТАНОВА,ЕВТИМОВА,,"ГР.ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ",2016-02-04,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Ловеч","Неустановена принадлежност",
ВАЛЯ,ЦВЕТАНОВА,ПЕТРОВА,,"ГР.МЕЗДРА, МЕЗДРА, ВРАЦА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ВАЛЯ,ЦОЛОВА,СИМЕОНОВА,,"С.БОРОВЦИ, БЕРКОВИЦА, МОНТАНА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ВАЛЯ,ЯСЕНОВА,КОСТАДИНОВА,,"С.ОГРАДНА, НЕДЕЛИНО, СМОЛЯН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ВАНГЕЛ,АНАСТАСОВ,ИЛИЕВ,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2015-05-19,"Приватизирани предприятия - Добрич","Неустановена принадлежност",
ВАНГЕЛ,АТАНАСОВ,ЧОЛАКОВ,,"ГР.КОТЕЛ, КОТЕЛ, СЛИВЕН",2009-07-22,"Българска народна банка","Неустановена принадлежност",
ВАНГЕЛ,БОРИСОВ,ГЕОРГИЕВ,,"С.КЛЕПАЛО, СТРУМЯНИ, БЛАГОЕВГРАД",2011-05-04,"Община Струмяни","Неустановена принадлежност",
ВАНГЕЛ,БОРИСОВ,НИКОЛОВ,,"С.РАКЕВО, КРИВОДОЛ, ВРАЦА",2013-11-13,"Община Враца","Неустановена принадлежност",
ВАНГЕЛ,ГЕОРГИЕВ,ГРОЗДАНОВ,,"С.ДОБРИ ЛАКИ, СТРУМЯНИ, БЛАГОЕВГРАД",2011-05-04,"Община Струмяни","Неустановена принадлежност",
ВАНГЕЛ,ГЕОРГИЕВ,ГРОЗДАНОВ,,"С.ДОБРИ ЛАКИ, СТРУМЯНИ, БЛАГОЕВГРАД",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ВАНГЕЛ,ДИМИТРОВ,АВРАМОВ,1948-08-26,"ГР.ПЕТРИЧ, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2008-09-16,"Държавна агенция по горите","Решение № 47 от 16.09.2008 г. - държавни агенции","Рег. дневник; картон обр. 4; протокол № 4/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-2754"
ВАНГЕЛ,ДИМИТРОВ,АРАБАДЖИЕВ,1955-04-27,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Решение № 2-581 от 24.11.2015 г. - кандидати за общински съветници – област Благоевград","

Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично и в работно дело IА-792; рег. дневник; картон обр. 4.

"
ВАНГЕЛ,ДИМИТРОВ,ВАНГЕЛОВ,,"ГР.СРЕДЕЦ, СРЕДЕЦ, БУРГАС",2015-09-09,"Община Карлово","Неустановена принадлежност",
ВАНГЕЛ,ДИМИТРОВ,ИВАНОВ,,"ГР.СВИЩОВ, СВИЩОВ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2008-09-16,"Държавна агенция по горите","Неустановена принадлежност",
ВАНГЕЛ,ДИМИТРОВ,ПАВЛОВ,,"С.СТАВЕРЦИ, ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ, ПЛЕВЕН",2015-07-22,"Приватизирани предприятия - Русе","Неустановена принадлежност",
ВАНГЕЛ,ИВАНОВ,ВАНГЕЛОВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2013-01-23,"Община Бургас","Неустановена принадлежност",
ВАНГЕЛ,ИВАНОВ,ПОПОВ,,"НЯМА ДАННИ",2011-07-12,"Община Петрич","Неустановена принадлежност",
ВАНГЕЛ,ИВАНОВ,ХРИСТОВ,,"ГР.СВИЛЕНГРАД, СВИЛЕНГРАД, ХАСКОВО",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ВАНГЕЛ,ИЛИЕВ,МИТОВ,,"С.КЛЮЧ, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2012-07-25,"Конфедерация на независимите синдикати в България","Неустановена принадлежност",
ВАНГЕЛ,ЙОРДАНОВ,АНТАЛАВИЧЕВ,,"ГР.САНДАНСКИ, САНДАНСКИ, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност",
ВАНГЕЛ,ЙОРДАНОВ,АНТАЛАВИЧЕВ,,"ГР.САНДАНСКИ, САНДАНСКИ, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност",
ВАНГЕЛ,НИКОЛОВ,КУКОВ,1933-07-06,"С.ВРАНЯ, САНДАНСКИ, БЛАГОЕВГРАД",2014-11-05,"Варненски свободен университет Черноризец Храбър","Решение № 2-423 от 05.11.2014 г. - Варненски свободен университет ""Черноризец Храбър""","

Рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр.;протокол от 13.02.1990 г. за отделяне за унищожаване делото на Я/К ""Хефест"".

"
ВАНГЕЛ,НИКОЛОВ,ЦВЕТКОВ,1936-09-27,"ГР.ОРЯХОВО, ОРЯХОВО, ВРАЦА",2012-11-21,"Министерство на околната среда и водите","Решение № 2-107 от 21.11.2012 г. - Министерството на околната среда и водите","Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-505 (Вр); рег. дневник; картони – обр. 4 - 5 бр.; протокол рег. № 46/ 04.04.1990 г., че ""следва да бъде унищожено"" работно дело IР-857 (Вр)."
ВАНГЕЛ,ПАВЛОВ,КУЛИНОВ,,"ГР.ПОМОРИЕ, ПОМОРИЕ, БУРГАС",2013-02-20,"Община Поморие","Неустановена принадлежност",
ВАНГЕЛ,ХРИСТОВ,ХРИСТОВ,,"ГР.КАРНОБАТ, КАРНОБАТ, БУРГАС",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ВАНГЕЛ,ХРИСТОВ,ХРИСТОВ,,"ГР.КАРНОБАТ, КАРНОБАТ, БУРГАС",2015-12-01,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Неустановена принадлежност",
ВАНГЕЛ,ЯНЕВ,ИЛИЕВ,,"С.ОЩАВА, КРЕСНА, БЛАГОЕВГРАД",2011-04-05,"Община Кресна","Неустановена принадлежност",
ВАНГЕЛИ,МАРИНОВА,СТОЯНОВА,,"ГР.ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2014-09-17,"Колеж по телекомуникации и пощи","Неустановена принадлежност",
ВАНГЕЛИНА,ВАСИЛЕВА,ПЕШИНСКА,,"ГР.ЧЕПЕЛАРЕ, ЧЕПЕЛАРЕ, СМОЛЯН",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
ВАНГЕЛИНА,ВАСИЛЕВА,ПЕШИНСКА,,"ГР.ЧЕПЕЛАРЕ, ЧЕПЕЛАРЕ, СМОЛЯН",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност",
ВАНГЕЛИЦА,ДИМИТРОВА,КРЪСТЕВА,,ГЪРЦИЯ,2013-05-15,"Банка ДСК","Неустановена принадлежност",
ВАНГЕЛИЯ,БОРИСОВА,ПЕТРЕЛИЙСКА,,"ГР.ХАДЖИДИМОВО, ХАДЖИДИМОВО, БЛАГОЕВГРАД",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ВАНГЕЛИЯ,ВАНГЕЛОВА,СТОИЛОВА,,"ГР.ПЕТРИЧ, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност",
ВАНГЕЛИЯ,НИКОЛОВА,ВАСИЛЕВА,,"ГР.САНДАНСКИ, САНДАНСКИ, БЛАГОЕВГРАД",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ВАНГЕЛИЯ,ТРУШКОВА,КОСТОВА,,"С.БЕЛАСИЦА, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
ВАНГЕЛИЯ,ХРИСТОВА,ХРИСТОВА,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност",
ВАНЕ,МАНАСИЕВ,ГЕОРГИЕВ,,"С.ГЮЕШЕВО, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2015-01-07,"Община Кюстендил","Неустановена принадлежност",
ВАНЕЛИНА,ГЕОРГИЕВА,АРНАУДОВА,,"ГР.АСЕНОВГРАД, АСЕНОВГРАД, ПЛОВДИВ",2015-08-11,"Община Асеновград","Неустановена принадлежност",
ВАНЕСЛАВ,ЙОРДАНОВ,ДАМЯНОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2011-02-15,"Агенция ""Митници""","Неустановена принадлежност",
ВАНИЛИН,ГАВРАИЛОВ,ГАВРАИЛОВ,,"ГР.ВЪЛЧИ ДОЛ, ВЪЛЧИ ДОЛ, ВАРНА",2015-12-17,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Варна","Неустановена принадлежност",
ВАНИЛИЯ,ИЛИЕВА,ЯРМИНА,,"С.СОПОТ, УГЪРЧИН, ЛОВЕЧ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ВАНИНА,БОЖИДАРОВА,СТОЯНОВА,,"ГР.БЕРКОВИЦА, БЕРКОВИЦА, МОНТАНА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ВАНИНА,СТЕФАНОВА,МИЛАНОВА,,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2011-08-09,"Агенция Пътна инфраструктура","Неустановена принадлежност",
ВАНКО,ГЕНЧЕВ,ВЪКОВ,,"ГР.КУЛА, КУЛА, ВИДИН",2013-09-11,"Община Кула","Неустановена принадлежност",
ВАНКО,ДИМИТРОВ,АНГЕЛОВ,,"С.МЕЧКА, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
ВАНКО,ДИМИТРОВ,АНГЕЛОВ,,"С.МЕЧКА, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност",
ВАНКО,ДИМИТРОВ,ДИМИТРОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2014-09-10,"Длъжници към банка Хеброс","Неустановена принадлежност",
ВАНКО,ДРАГАНОВ,ГЕРДЖИКОВ,,"С.САМУИЛ, САМУИЛ, РАЗГРАД",2015-11-05,"Община Исперих","Неустановена принадлежност",
ВАНКО,ДЯКОВ,ДИМИТРОВ,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ВАНКО,ЖИВОВ,КАЛИНИЧОВ,,"С.СТАКЕВЦИ, БЕЛОГРАДЧИК, ВИДИН",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност",
ВАНКО,ЖИВОВ,КАЛИНИЧОВ,,"С.СТАКЕВЦИ, БЕЛОГРАДЧИК, ВИДИН",2013-12-11,"Община Оряхово","Неустановена принадлежност",
ВАНКО,ИВАНОВ,ПЕНКОВ,,"С.КОМАРЕВО, ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ, ПЛЕВЕН",2015-06-23,"Община Долна Митрополия","Неустановена принадлежност",
ВАНКО,НЕДКОВ,ПЕТРОВ,1963-09-12,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2015-11-11,"Приватизирани предприятия - Шумен","Неустановане принадлежност",
ВАНКО,ПЕТРОВ,МЕРАЗОВ,,"С.ТРЪНЧОВИЦА, ЛЕВСКИ, ПЛЕВЕН",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност",
ВАНКО,ПЕТРОВ,МИТЕВ,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2015-08-04,"Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Неустановена принадлежност",
ВАНКО,ПЕТРОВ,ХРИСТОВ,,"С.КРУШОВИЦА, МИЗИЯ, ВРАЦА",2016-01-14,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Враца","Неустановена принадлежност",
ВАНКО,ПЪРВАНОВ,МЕТОДИЕВ,,"С.КОШАРЕВО, БРЕЗНИК, ПЕРНИК",2015-06-29,"Организатор на хазартни игри","Неустановена принадлежност",
ВАНКО,РАЙКОВ,ВАНКОВ,,"ГР.КУЛА, КУЛА, ВИДИН",2013-09-11,"Община Кула","Неустановена принадлежност",
ВАНКО,ЦВЕТАНОВ,НЕНОВСКИ,,"С.ТЪРНАВА, БЯЛА СЛАТИНА, ВРАЦА",2013-10-23,"Община Бяла Слатина","Неустановена принадлежност",
ВАНУХИ,БЕДРОС,АРАКЕЛЯН,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност",
ВАНУШКА,БРАТАНОВА,ПРОДАНОВА,,"ГР.СИЛИСТРА, СИЛИСТРА, СИЛИСТРА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ВАНУШКА,ДИМИТРОВА,ПАЯНТОВА,,"ГР.СИЛИСТРА, СИЛИСТРА, СИЛИСТРА",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност",
ВАНУШКА,ИВАНОВА,АНАСТАСОВА,,"ГР.РАЗГРАД, РАЗГРАД, РАЗГРАД",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност",
ВАНУШКА,ЙОРДАНОВА,ДИМИТРОВА,,"ГР.СИЛИСТРА, СИЛИСТРА, СИЛИСТРА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ВАНУШКА,КОЛЕВА,ПАВЛОВА,1950-05-19,"ГР.СИЛИСТРА, СИЛИСТРА, СИЛИСТРА",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност",
ВАНЦЕТИ,ХРИСТОВ,ВЛАДИМИРОВ,,"ГР.ДУПНИЦА, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност",
ВАНЦЕТИ,ХРИСТОВ,ВЛАДИМИРОВ,,"ГР.ДУПНИЦА, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2014-12-09,"Община Дупница","Неустановена принадлежност",
ВАНЧЕ,ГЕОРГИЕВ,ВАСЕВ,,"С.БУЧИНО, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2011-07-27,"Община Благоевград","Неустановена принадлежност",
ВАНЧЕ,ГЕОРГИЕВ,СИМЕОНОВ,,"ГР.БОБОВ ДОЛ, БОБОВ ДОЛ, КЮСТЕНДИЛ",2014-12-03,"Община Бобов дол","Неустановена принадлежност",
ВАНЧО,БОРИСОВ,ДАМЯНОВ,,"С.КОМОЩИЦА, ЯКИМОВО, МОНТАНА",2015-04-01,"Община Якимово","Неустановена принадлежност",
ВАНЧО,ГЕРГОВ,НИКОЛОВ,,"ГР.КУЛА, КУЛА, ВИДИН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ВАНЧО,ЖЕЛЕВ,ПЕТКОВ,,"С.ТАТАРЕВО, МИНЕРАЛНИ БАНИ, ХАСКОВО",2015-09-09,"Приватизирани предприятия - Хасково","Неустановена принадлежност",
ВАНЧО,ИЛИЕВ,ВАНЧЕВ,,"С.ЯБЪЛКОВО, ДИМИТРОВГРАД, ХАСКОВО",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ВАНЧО,КИРИЛОВ,ПАРЛАПАНСКИ,,"С.ВАКСЕВО, НЕВЕСТИНО, КЮСТЕНДИЛ",2015-06-01,"Приватизирани предприятия - Кюстендил","Неустановена принадлежност",
ВАНЧО,КИРОВ,АЛЕКСАНДРОВ,,"С.ЧИФЛИК, БЕЛОГРАДЧИК, ВИДИН",2013-07-31,"Община Белоградчик","Неустановена принадлежност",
ВАНЧО,МАРЯНОВ,БОГДАНОВ,,"С.БЕЛО ПОЛЕ, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2011-07-27,"Община Благоевград","Неустановена принадлежност",
ВАНЧО,НИКОЛОВ,КЪНОВ,,"С.ЧИЧИЛ, КУЛА, ВИДИН",2013-09-11,"Община Кула","Неустановена принадлежност",
ВАНЧО,ПАНЕВ,ПАЛАНКОВ,,"С.ЯБЪЛКОВО, ДИМИТРОВГРАД, ХАСКОВО",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ВАНЧО,СПАСОВ,ИВАНОВ,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ВАНЧО,СПАСОВ,ИВАНОВ,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2010-04-06,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
ВАНЧО,ТОДОРОВ,АНГЕЛОВ,,"С.ТАТАРЕВО, МИНЕРАЛНИ БАНИ, ХАСКОВО",2015-09-09,"Приватизирани предприятия - Хасково","Неустановена принадлежност",
ВАНЬО,АНГЕЛОВ,БОЯДЖИЕВ,,"С.ОСТРОКАПЦИ, ДИМОВО, ВИДИН",2009-04-15,"Държавна агенция за метрология и технически надзор","Неустановена принадлежност",
ВАНЬО,БОРИСЛАВОВ,ПЕТКОВ,,"ГР.ПАВЛИКЕНИ, ПАВЛИКЕНИ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-01-14,"Приватизирани предприятия - София","Неустановена принадлежност",
ВАНЬО,БОРИСОВ,ИВАНОВ,,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2011-08-03,"Агенция за държавна финансова инспекция","Неустановена принадлежност",
ВАНЬО,БОЯНОВ,ТОДОРОВ,,"ГР.БЕЛОГРАДЧИК, БЕЛОГРАДЧИК, ВИДИН",2013-10-02,"Община Чупрене","Неустановена принадлежност",
ВАНЬО,ВАСИЛЕВ,НИКОЛОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-09-24,"Длъжници към банка Биохим","Неустановена принадлежност",
ВАНЬО,ВЛАДИМИРОВ,ТОДОРОВ,,"ГР.МЕЗДРА, МЕЗДРА, ВРАЦА",2010-04-06,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
ВАНЬО,ВЪЛЧИНОВ,ИВАНОВ,1950-05-16,"С.КИРЕЕВО, МАКРЕШ, ВИДИН",2013-08-13,"Община Макреш","Решение № 2-226 от 13.08.2013 г. - община Макреш","

Документи от ръководилите го щатни служители; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IА-36355

"
ВАНЬО,ГЕНЧЕВ,ЯНКОВ,,"С.ИСКРЕЦ, СВОГЕ, СОФИЙСКА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ВАНЬО,ГЕОРГИЕВ,ИВАНОВ,,"С.РОГОЗЕН, ХАЙРЕДИН, ВРАЦА",2010-04-06,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
ВАНЬО,ГЕОРГИЕВ,КУДУНОВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност",
ВАНЬО,ГЕОРГИЕВ,НЕДКОВ,,"С.КИРЕЕВО, МАКРЕШ, ВИДИН",2013-09-11,"Община Кула","Неустановена принадлежност",
ВАНЬО,ГЕОРГИЕВ,НЕДКОВ,,"С.КИРЕЕВО, МАКРЕШ, ВИДИН",2016-01-06,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Видин","Неустановена принадлежност",
ВАНЬО,ГЕОРГИЕВ,ХРИСТОВ,,"С.САДОВО, СУНГУРЛАРЕ, БУРГАС",2013-02-27,"Община Сунгурларе","Неустановена принадлежност",
ВАНЬО,ГОСПОДИНОВ,ЖЕЛЯЗКОВ,,"ГР.РАДНЕВО, РАДНЕВО, СТАРА ЗАГОРА",2009-04-15,"Държавна агенция за метрология и технически надзор","Неустановена принадлежност",
ВАНЬО,ДИМИТРОВ,АСЕНОВ,,"С.ЧУПРЕНЕ, ЧУПРЕНЕ, ВИДИН",2011-06-16,"Висша атестационна комисия","Неустановена принадлежност",
ВАНЬО,ДИМИТРОВ,АСЕНОВ,,"С.ЧУПРЕНЕ, ЧУПРЕНЕ, ВИДИН",2012-10-23,"Военна академия ""Георги Стойков Раковски""","Неустановена принадлежност",
ВАНЬО,ДИМИТРОВ,АСЕНОВ,1946-06-24,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2010-04-06,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 122 от 6.04.2010 г. - Министерството на вътрешните работи","Със заповед № К-5050/ 29.11.1982 г. е назначен за ст. разузнавач; със заповед № 25/ 05.03.1984 г. е преназначен за инспектор; със заповед № 128/ 11.11.1985 г. е преназначен за ст. инспектор; със заповед № 10/ 06.02.1987 г. е преназначен за зам. н-к отделение; със заповед № 83/ 24.02.1989 г. е преназначен за н-к отделение."
ВАНЬО,ДИМИТРОВ,ВИДОЛОВ,,"С.ВЛАДИМИРОВО, БОЙЧИНОВЦИ, МОНТАНА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ВАНЬО,ДИМИТРОВ,ИВАНОВ,,"С.МЕДКОВЕЦ, МЕДКОВЕЦ, МОНТАНА",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ВАНЬО,ДИМИТРОВ,ИВАНОВ,,"С.МЕДКОВЕЦ, МЕДКОВЕЦ, МОНТАНА",2010-10-13,"Изпълнителна агенция ""Борба с градушките""","Неустановена принадлежност",
ВАНЬО,ДИМИТРОВ,КОЖУХАРОВ,,"ГР.СУВОРОВО, СУВОРОВО, ВАРНА",2015-12-17,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Варна","Неустановена принадлежност",
ВАНЬО,ДИМИТРОВ,МАТЕВ,,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност",
ВАНЬО,ДИМИТРОВ,ТОШКИН,,"С.КАЛЕКОВЕЦ, МАРИЦА, ПЛОВДИВ",2010-04-06,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
ВАНЬО,ДИНЕВ,СТОИЛОВ,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2009-12-09,"Печатни издания","Неустановена принадлежност",
ВАНЬО,ДОБРИНОВ,КОЛЕВ,,"ГР.БРЕЗНИК, БРЕЗНИК, ПЕРНИК",2015-05-27,"Община Брезник","Неустановена принадлежност",
ВАНЬО,ЕВГЕНИЕВ,ШАРКОВ,,"ГР.БЕЛОГРАДЧИК, БЕЛОГРАДЧИК, ВИДИН",2007-09-04,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ВАНЬО,ЕВГЕНИЕВ,ШАРКОВ,,"ГР.БЕЛОГРАДЧИК, БЕЛОГРАДЧИК, ВИДИН",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ВАНЬО,ЕВГЕНИЕВ,ШАРКОВ,,"ГР.БЕЛОГРАДЧИК, БЕЛОГРАДЧИК, ВИДИН",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност",
ВАНЬО,ЕВГЕНИЕВ,ШАРКОВ,,"ГР.БЕЛОГРАДЧИК, БЕЛОГРАДЧИК, ВИДИН",2015-02-04,"Министерски съвет - избран на 07.11.2014 г.","Неустановена принадлежност",
ВАНЬО,ЖИКОВ,ИВАНОВ,,"С.КОСТА ПЕРЧЕВО, КУЛА, ВИДИН",2013-09-11,"Община Кула","Неустановена принадлежност",
ВАНЬО,ИВАНОВ,ДИМИТРОВ,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2013-12-11,"Община Мездра","Неустановена принадлежност",
ВАНЬО,ИВАНОВ,КАМЕНОВ,,"С.ЧЕРНО ПОЛЕ, РУЖИНЦИ, ВИДИН",2016-01-06,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Видин","Неустановена принадлежност",
ВАНЬО,ИВАНОВ,МИТЕВ,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2011-06-16,"Висша атестационна комисия","Неустановена принадлежност",
ВАНЬО,ИВАНОВ,МИТЕВ,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2012-07-11,"Медицински университет - София","Неустановена принадлежност",
ВАНЬО,ИВАНОВ,МИТЕВ,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност",
ВАНЬО,ИВАНОВ,ЯНЕВ,1951-10-18,"ГР.ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Решение № 2-566 от 16.10.2015 г. - Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Със заповед № I-3054/ 30.07.1976 г.е  назначен за разузнавач III степен; със заповед № 98/ 05.11.1982 г. е преназначен за разузнавач."
ВАНЬО,ИВАНОВ,ЯНЕВ,1951-10-18,"ГР.ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2016-02-04,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Ловеч","Решение № 2-602 от 04.02.2016 г. - кандидати за общински съветници – област Ловеч","Със заповед № I-3054/ 30.07.1976 г. е  назначен за разузнавач III степен; със заповед № 98/ 05.11.1982 г. е преназначен за разузнавач."
ВАНЬО,ЙОРДАНОВ,ДЖАМБАЗОВ,,"ГР.ПАВЛИКЕНИ, ПАВЛИКЕНИ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2010-04-06,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
ВАНЬО,КАМЕНОВ,НАЙДЕНОВ,,"ГР.МЕЗДРА, МЕЗДРА, ВРАЦА",2008-06-10,"Държавна агенция за младежта и спорта","Неустановена принадлежност",
ВАНЬО,КАМЕНОВ,НАЙДЕНОВ,,"ГР.МЕЗДРА, МЕЗДРА, ВРАЦА",2011-04-28,"Министерство на физическото възпитание и спорта","Неустановена принадлежност",
ВАНЬО,КИРИЛОВ,БОРИСОВ,,"С.МАДАН, БОЙЧИНОВЦИ, МОНТАНА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ВАНЬО,КИРИЛОВ,БОРИСОВ,,"С.МАДАН, БОЙЧИНОВЦИ, МОНТАНА",2016-02-09,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Монтана","Неустановена принадлежност",
ВАНЬО,КИРИЛОВ,ВАНКОВ,,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ВАНЬО,КОСТОВ,ЕЛЕНКОВ,,"ГР.ДИМОВО, ДИМОВО, ВИДИН",2016-01-06,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Видин","Неустановена принадлежност",
ВАНЬО,МАРИНОВ,ВЪЛЧЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност",
ВАНЬО,МАРИНОВ,ЖЕКОВ,,"С.ЗИМНИЦА, СТРАЛДЖА, ЯМБОЛ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ВАНЬО,МАРИНОВ,ИВАНОВ,1945-12-03,"ГР.СИЛИСТРА, СИЛИСТРА, СИЛИСТРА",2010-04-06,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 122 от 6.04.2010 г. - Министерството на вътрешните работи","Със заповед № 3310/ 20.06.1969 г. е назначен за разузнавач VI степен; със заповед № 38/ 26.02.1973 г. е преназначен за разузнавач II степен; със заповед № 34/ 28.02.1974 г. е преназначен за инспектор IV степен; със заповед № 177/ 09.12.1974 г. е преназначен за зам. н-к отделение; със заповед № 3462/ 25.08.1976 г. е преназначен за н-к отделение; със заповед № 2128/ 05.07.1979 г. е преназначен за н-к РУ-ДС на МВР-Тутракан; със заповед № 3944/ 16.10.1980 г. е преназначен за н-к РУ-ДС на МВР-Дулово; със заповед № 2770/ 01.07.1981 г. е изпратен на 3 месечен курс в КГБ-Москва; със заповед № 3762/ 22.08.1983 г. е преназначен за н-к отделение; със заповед № 492/ 13.02.1987 г. е преназначен за н-к РУ на МВР-Тутракан; със заповед № 1374/ 26.03.1990 г. е преназначен за директор на РД на МВР-Силистра."
ВАНЬО,МАРИНОВ,ЛИЧЕВ,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2010-04-06,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
ВАНЬО,МЕТЕВ,МЕТЕВ,,"ГР.СЕВЛИЕВО, СЕВЛИЕВО, ГАБРОВО",2014-02-05,"Община Севлиево","Неустановена принадлежност",
ВАНЬО,МИТКОВ,ТАНОВ,1958-09-22,"ГР.МОНТАНА, МОНТАНА, МОНТАНА",2011-02-15,"Агенция ""Митници""","Решение № 185 от 15.02.2011 г. - Агенция ""Митници""","Документи от ръководилия го щатен служител; картон обр. 4; рег. дневник; рег. бланка; лично дело I А 2890 (Рс) - МФ;  протокол № 12 от 29.03.1990 г. за унищожаване на работно дело I Р – 479 (Рс)"
ВАНЬО,МИТКОВ,ТАНОВ,1958-09-22,"ГР.МОНТАНА, МОНТАНА, МОНТАНА",2010-04-06,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 122 от 6.04.2010 г. - Министерството на вътрешните работи","Документи от ръководилия го щатен служител; картон обр. 4; рег. дневник; рег. бланка; лично дело I А 2890 (Рс) - МФ;  протокол № 12 от 29.03.1990 г. за унищожаване на работно дело I Р – 479 (Рс)"
ВАНЬО,МИТКОВ,ЦОНОВ,,"ГР.ЗЛАТОГРАД, ЗЛАТОГРАД, СМОЛЯН",2007-09-04,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ВАНЬО,МИТОВ,ЛАМБОВСКИ,,"ГР.ГРАМАДА, ГРАМАДА, ВИДИН",2013-05-29,"Длъжници към банка МИНЕРАЛБАНК","Неустановена принадлежност",
ВАНЬО,МИТОВ,ПЕТКОВ,,"ГР.МОНТАНА, МОНТАНА, МОНТАНА",2015-08-04,"Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Неустановена принадлежност",
ВАНЬО,МИХАЙЛОВ,ИВАНОВ,1934-01-24,"С.МИТРОВЦИ, ЧИПРОВЦИ, МОНТАНА",2013-10-02,"Обединена българска банка","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1"
ВАНЬО,МИХОВ,ДИНЕВ,,"С.ЗАГОРЦИ, СРЕДЕЦ, БУРГАС",2013-01-29,"Община Средец","Неустановена принадлежност",
ВАНЬО,НИКОЛОВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2010-04-06,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
ВАНЬО,НИКОЛОВ,ДИМИТРОВ,,"ГР.ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ, ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-12-08,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Велико Търново","Неустановена принадлежност",
ВАНЬО,НИКОЛОВ,КОВАЧЕВ,1957-08-26,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2013-11-13,"Община Враца","Решение № 2-257 от 13.11.2013 г. - община Враца","

Рег. дневник; картони - обр. 4 и обр. 6; протокол № 72/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-29479 и работно дело IР-15210.

"
ВАНЬО,ПАСКОВ,МАРИНОВ,,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност",
ВАНЬО,ПЕКОВ,ДИМИТРОВ,,"ГР.КУЛА, КУЛА, ВИДИН",2013-09-11,"Община Кула","Неустановена принадлежност",
ВАНЬО,ПЕНЧЕВ,ИВАНОВ,,"ГР.ПАВЛИКЕНИ, ПАВЛИКЕНИ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-06-26,"Община Павликени","Неустановена принадлежност",
ВАНЬО,ПЕТКОВ,ДИМИТРОВ,,"ГР.ГРАМАДА, ГРАМАДА, ВИДИН",2010-04-06,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
ВАНЬО,ПЕТКОВ,ИВАНОВ,,"ГР.ГРАМАДА, ГРАМАДА, ВИДИН",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ВАНЬО,ПЕТКОВ,ИВАНОВ,,"ГР.ГРАМАДА, ГРАМАДА, ВИДИН",2013-08-07,"Община Грамада","Неустановена принадлежност",
ВАНЬО,ПЕТРОВ,ИВАНОВ,,"С.СРЕДОГРИВ, ЧУПРЕНЕ, ВИДИН",2013-10-02,"Община Чупрене","Неустановена принадлежност",
ВАНЬО,РАДКОВ,СТЕФАНОВ,,"С.КЪРПАЧЕВО, ЛЕТНИЦА, ЛОВЕЧ",2009-10-14,"Национален осигурителен институт","Неустановена принадлежност",
ВАНЬО,РАНГЕЛОВ,ГЕТОВ,1959-07-06,"ГР.КУЛА, КУЛА, ВИДИН",2011-10-25,"Изпълнителна агенция ""Главна инспекция по труда""","Решение № 275 от 25.10.2011 г. - Изпълнителна агенция ""Главна инспекция по труда""","Привлечен със заповед № 128/ 22.11.1978 г. и се води на отчет от майор Митрев"
ВАНЬО,САВОВ,ВАЧЕВ,1952-03-29,"С.КОЕВЦИ, СУХИНДОЛ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2010-04-06,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 122 от 6.04.2010 г. - Министерството на вътрешните работи","Със заповед № К-3284/ 28.08.1986 г. е назначен за разузнавач."
ВАНЬО,СЛАВЧЕВ,СТОЕВСКИ,,"ГР.ГРАМАДА, ГРАМАДА, ВИДИН",2010-04-06,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
ВАНЬО,СТАВРОВ,ИВАНОВ,,"ГР.МОНТАНА, МОНТАНА, МОНТАНА",2016-02-09,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Монтана","Неустановена принадлежност",
ВАНЬО,СТАНКОВ,НЕШЕВ,,"С.ГРАДЕЦ, ВИДИН, ВИДИН",2013-09-18,"Община Видин","Неустановена принадлежност",
ВАНЬО,СТАНКОВ,НЕШЕВ,,"С.ГРАДЕЦ, ВИДИН, ВИДИН",2016-01-06,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Видин","Неустановена принадлежност",
ВАНЬО,СТОЙНОВ,ИВАНОВ,,"ГР.ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2010-04-06,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
ВАНЬО,СТОЯНОВ,СТОЯНОВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2015-12-01,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Неустановена принадлежност",
ВАНЬО,ТОДОРОВ,ИВАНОВ,1951-12-16,"ГР.БЕЛОГРАДЧИК, БЕЛОГРАДЧИК, ВИДИН",2009-06-29,"Народно събрание","Решение № 69 от 29.06.2009 г. - Народно събрание","Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; протокол № 74/ 1990 г. с предложение за унищожаване на лично дело IА-27465 и работно дело IР-12873."
ВАНЬО,ФИДОСКОВ,ПЕТРОВ,,"ГР.МОНТАНА, МОНТАНА, МОНТАНА",2015-04-07,"Община Чипровци","Неустановена принадлежност",
ВАНЬО,ХРИСТОВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ВАНЬО,ХРИСТОВ,КОНСУЛОВ,,"ГР.ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-10-09,"Длъжници към ОББ","Неустановена принадлежност",
ВАНЬО,ХРИСТОВ,КОНСУЛОВ,,"ГР.ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2014-08-12,"Длъжници към Булбанк","Неустановена принадлежност",
ВАНЬО,ХРИСТОВ,СЕРАФИМОВ,,"ГР.ОМУРТАГ, ОМУРТАГ, ТЪРГОВИЩЕ",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ВАНЬО,ЦАНКОВ,КОСТАДИНОВ,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2012-09-26,"Българска търговско-промишлена палата","Неустановена принадлежност",
ВАНЬО,ЦОНОВ,ПЕТКОВ,,"С.МАЛОРАД, БОРОВАН, ВРАЦА",2016-01-14,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Враца","Неустановена принадлежност",
ВАНЬОНА,АСЕНОВА,ЗАПРЯНОВА-БАХАРОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност",
ВАНЮ,ВИДЕВ,КОСТАДИНОВ,,"С.СТРЕЛЦИ, БРЕЗОВО, ПЛОВДИВ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ВАНЮ,ДИМОВ,НЯГОЛОВ,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2009-12-02,"Национална здравноосигурителна каса","Неустановена принадлежност",
ВАНЮ,ДИМОВ,НЯГОЛОВ,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност",
ВАНЮ,ДИМОВ,НЯГОЛОВ,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2014-10-29,"Община Ардино","Неустановена принадлежност",
ВАНЮ,СТЕФАНОВ,ХЪРКОВ,1953-09-11,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2007-09-04,"Народно събрание","Решение № 14 от 04.09.2007 г. - Народно събрание","

Собственоръчно написано и подписано обещание за сътрудничество; рег. бланка; картони обр. 4 и обр. 6; рег. дневник; лично дело ІА-451 (Бс) МФ

"
ВАНЮ,СТЕФАНОВ,ХЪРКОВ,1953-09-11,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2013-01-23,"Община Бургас","Решение № 2-130 от 23.01.2013 г. - община Бургас","

Собственоръчно написано и подписано обещание за сътрудничество; рег. бланка; картони - обр. 4 – 3 бр. и обр. 6; рег. дневник; лично дело ІА-451 (Бс) МФ

"
ВАНЮШ,БОРИСОВ,ЙОСИФОВ,,"С.ГАБРОВНИЦА, МОНТАНА, МОНТАНА",2015-04-07,"Община Монтана","Неустановена принадлежност",
ВАНЮШ,ВЕЛИНОВ,ИЛИЕВ,,"С.РАДЮВЕНЕ, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2010-04-06,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
ВАНЮШ,ВЛАДИМИРОВ,МИХАЛАКИЕВ,,"С.ЗЛАТИЯ, ВЪЛЧЕДРЪМ, МОНТАНА",2013-05-29,"Длъжници към банка МИНЕРАЛБАНК","Неустановена принадлежност",
ВАНЮШ,НАЙДЕНОВ,ЛАЗАРОВ,,"С.МОКРЕШ, ВЪЛЧЕДРЪМ, МОНТАНА",2015-04-01,"Община Лом","Неустановена принадлежност",
ВАНЮШ,НАЙДЕНОВ,ЛАЗАРОВ,,"С.МОКРЕШ, ВЪЛЧЕДРЪМ, МОНТАНА",2016-02-09,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Монтана","Неустановена принадлежност",
ВАНЮША,ВАСИЛЕВА,ТОШЕВА,,"ГР.КУЛА, КУЛА, ВИДИН",2013-08-13,"Община Макреш","Неустановена принадлежност",
ВАНЮША,ВАСИЛЕВА,ТОШЕВА,,"ГР.КУЛА, КУЛА, ВИДИН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ВАНЮША,ДИМИТРОВА,ПЕТКОВА,,"С.МАДАН, БОЙЧИНОВЦИ, МОНТАНА",2015-03-24,"Община Георги Дамяново","Неустановена принадлежност",
ВАНЮША,ИВАНОВА,ТАФКОВА,,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2015-09-14,"Община Куклен","Неустановена принадлежност",
ВАНЮША,ЙОСИФОВА,НИКОЛОВА,,"С.БРЕСТЕ, ЧЕРВЕН БРЯГ, ПЛЕВЕН",2012-07-04,"Конфедерация на независимите синдикати в България","Неустановена принадлежност",
ВАНЮША,КОСТОВА,ГАНЕВА,,"С.КОИЛОВЦИ, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2015-11-05,"Приватизирани предприятия - Плевен","Неустановена принадлежност",
ВАНЮША,МЛАДЕНОВА,СТОИМЕНОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност",
ВАНЮША,ПАВЛОВ,ТУТУРИЛОВ,,"С.БЪРДАРСКИ ГЕРАН, БЯЛА СЛАТИНА, ВРАЦА",2010-04-06,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
ВАНЮША,ТОНЕВ,ШОПОВ,,"ГР.ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ, ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ, ШУМЕН",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
ВАНЮША,ТОНЕВ,ШОПОВ,,"ГР.ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ, ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ, ШУМЕН",2014-02-12,"Разследващи полицаи","Неустановена принадлежност",
ВАНЮША,ТРЕНДАФИЛОВ,ПЕШЕВ,,"ГР.ДОСПАТ, ДОСПАТ, СМОЛЯН",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност",
ВАНЮШКА,ВИЧЕВА,АНГУШЕВА,,"ГР.ХАРМАНЛИ, ХАРМАНЛИ, ХАСКОВО",2011-06-16,"Висша атестационна комисия","Неустановена принадлежност",
ВАНЮШКА,ВИЧЕВА,АНГУШЕВА,,"ГР.ХАРМАНЛИ, ХАРМАНЛИ, ХАСКОВО",2014-03-24,"Великотърновски университет Св. Св. Кирил и Методий","Неустановена принадлежност",
ВАНЮШКА,ЛЮБЕНОВА,РАШЕВСКА,,"С.МОКРЕШ, ВЪЛЧЕДРЪМ, МОНТАНА",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност",
ВАНЯ,АЛЕКСАНДРОВА,ИВАНОВА,,"ГР.СВИЩОВ, СВИЩОВ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
ВАНЯ,АЛЕКСАНДРОВА,ИВАНОВА,,"ГР.СВИЩОВ, СВИЩОВ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност",
ВАНЯ,АЛЕКСАНДРОВА,НАКОВА,,"С.МИХАЛЦИ, ПАВЛИКЕНИ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ВАНЯ,АЛЕКСАНДРОВА,ТОДОРОВА,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
ВАНЯ,АЛЕКСАНДРОВА,ТОДОРОВА,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2014-02-12,"Разследващи полицаи","Неустановена принадлежност",
ВАНЯ,АЛЕКСАНДРОВА,ТОНЧЕВА,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2013-11-13,"Община Враца","Неустановена принадлежност",
ВАНЯ,АНГЕЛОВА,ГЕОРГИЕВА,,"ГР.КОСТЕНЕЦ, КОСТЕНЕЦ, СОФИЙСКА",2014-10-15,"Министерство на отбраната","Неустановена принадлежност",
ВАНЯ,АНГЕЛОВА,ГОРАНОВА,,"ГР.ВЕЛИНГРАД, ВЕЛИНГРАД, ПАЗАРДЖИК",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
ВАНЯ,АНГЕЛОВА,ГОРАНОВА,,"ГР.ВЕЛИНГРАД, ВЕЛИНГРАД, ПАЗАРДЖИК",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност",
ВАНЯ,АНГЕЛОВА,КОКОНОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ВАНЯ,АНГЕЛОВА,КОКОНОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-01-12,"Министерство на образованието","Неустановена принадлежност",
ВАНЯ,АНГЕЛОВА,ЛАЗАРОВА,,"ГР.СТАМБОЛИЙСКИ, СТАМБОЛИЙСКИ, ПЛОВДИВ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ВАНЯ,АНГЕЛОВА,МАРКОВА,,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност",
ВАНЯ,АНГЕЛОВА,СТАНЧЕВА-МОЛЛОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-03-24,"Агенция за икономически анализи и прогнози","Неустановена принадлежност",
ВАНЯ,АТАНАСОВА,ГЕШЕВА,,"С.БРЕСТОВИЦА, РОДОПИ, ПЛОВДИВ",2015-01-21,"Български олимпийски комитет","Неустановена принадлежност",
ВАНЯ,АТАНАСОВА,ДОЙЧЕВА,,"ГР.КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
ВАНЯ,АТАНАСОВА,ИВАНОВА,,"ГР.ХАРМАНЛИ, ХАРМАНЛИ, ХАСКОВО",2012-06-20,"Тракийски университет - Стара Загора","Неустановена принадлежност",
ВАНЯ,АТАНАСОВА,ТАШЕВА,,"ГР.КРИЧИМ, КРИЧИМ, ПЛОВДИВ",2015-09-14,"Община Кричим","Неустановена принадлежност",
ВАНЯ,БАЙЧЕВА,ТРОЕВА-СЪВЛЕКОВА,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ВАНЯ,БАЛЧЕВА,ГЕОРГИЕВА,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ВАНЯ,БАЛЧЕВА,ГЕОРГИЕВА,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2012-01-12,"Министерство на образованието","Неустановена принадлежност",
ВАНЯ,БАЛЧЕВА,ГЕОРГИЕВА,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2014-02-19,"Община Добрич","Неустановена принадлежност",
ВАНЯ,БЛАГОВЕСТОВА,АНДРЕЕВА,,"ГР.ИХТИМАН, ИХТИМАН, СОФИЙСКА",2010-04-06,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
ВАНЯ,БЛАГОЕВА,КАМЕНОВА,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2016-02-09,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Монтана","Неустановена принадлежност",
ВАНЯ,БОЙЧЕВА,ИВАНОВА,,"ГР.ЛЪКИ, ЛЪКИ, ПЛОВДИВ",2015-09-14,"Община Лъки","Неустановена принадлежност",
ВАНЯ,БОРИСЛАВОВА,КРАЙЧЕВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ВАНЯ,БОРИСЛАВОВА,ЛАЗАРОВА,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ВАНЯ,БОРИСЛАВОВА,ПЕЦАНОВА,,"ГР.САНДАНСКИ, САНДАНСКИ, БЛАГОЕВГРАД",2011-05-04,"Община Струмяни","Неустановена принадлежност",
ВАНЯ,БОРИСЛАВОВА,ПЕЦАНОВА,1971-01-07,"ГР.САНДАНСКИ, САНДАНСКИ, БЛАГОЕВГРАД",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност",
ВАНЯ,БОРИСЛАВОВА,ПЕЦАНОВА,,"ГР.САНДАНСКИ, САНДАНСКИ, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност",
ВАНЯ,БОРИСЛАВОВА,СТАНЧЕВА,1957-08-06,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2014-11-05,"Варненски свободен университет Черноризец Храбър","Решение № 2-423 от 05.11.2014 г. - Варненски свободен университет ""Черноризец Храбър""","

Документ от ръководил я щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-31203; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.

"
ВАНЯ,БОРИСОВА,ГЕОРГИЕВА,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ВАНЯ,БОРИСОВА,ПЕНЕВА,,"ГР.КНЕЖА, КНЕЖА, ПЛЕВЕН",2015-06-29,"Организатор на хазартни игри","Неустановена принадлежност",
ВАНЯ,БОРИСОВА,СТРАНДЖЕВА,,"С.РЪЖЕВО КОНАРЕ, КАЛОЯНОВО, ПЛОВДИВ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ВАНЯ,БОРИСОВА,ТРИФОНОВА,,"ГР.ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност",
ВАНЯ,ВАСИЛЕВА,АНДРЕЕВА,,"ГР.ДРЯНОВО, ДРЯНОВО, ГАБРОВО",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ВАНЯ,ВАСИЛЕВА,ДОКТОРОВА,,"ГР.ШИПКА, КАЗАНЛЪК, СТАРА ЗАГОРА",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност",
ВАНЯ,ВАСИЛЕВА,ИВАНОВА,,"С.ВРАЧЕШ, БОТЕВГРАД, СОФИЙСКА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ВАНЯ,ВАСИЛЕВА,ИВАНОВА,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ВАНЯ,ВАСИЛЕВА,ИВАНОВА,,"ГР.ЛЯСКОВЕЦ, ЛЯСКОВЕЦ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност",
ВАНЯ,ВАСИЛЕВА,ИВАНОВА,,"ГР.ЛЯСКОВЕЦ, ЛЯСКОВЕЦ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-06-19,"Община Горна Оряховица","Неустановена принадлежност",
ВАНЯ,ВАСИЛЕВА,ЙОРДАНОВА,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ВАНЯ,ВАСИЛЕВА,КЛИМОВА,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ВАНЯ,ВАСИЛЕВА,КУЦАРОВА,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност",
ВАНЯ,ВАСИЛЕВА,ПЕНЧЕВА,,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ВАНЯ,ВАСИЛЕВА,СТОЯНОВА,,"С.СЛАТИНА, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2015-02-04,"Община Ловеч","Неустановена принадлежност",
ВАНЯ,ВАСИЛЕВА,СТОЯНОВА,,"С.СЛАТИНА, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ВАНЯ,ВАСИЛЕВА,ХАЗАРОСОВА,,"С.ЛЮБЕНОВА МАХАЛА, НОВА ЗАГОРА, СЛИВЕН",2012-07-04,"Конфедерация на независимите синдикати в България","Неустановена принадлежност",
ВАНЯ,ВАСИЛЕВА,ХАЗАРОСОВА,,"С.ЛЮБЕНОВА МАХАЛА, НОВА ЗАГОРА, СЛИВЕН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ВАНЯ,ВЕЛИЗАРОВА,ВЪЛЧЕВА-МАРИНОВА,,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ВАНЯ,ВЕЛИНОВА,БОРИСОВА-ПЕТКОВА,,"ГР.ЕЛИН ПЕЛИН, ЕЛИН ПЕЛИН, СОФИЙСКА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ВАНЯ,ВЕНЕЛИНОВА,МИТЕВА,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност",
ВАНЯ,ВЕНИСЛАВОВА,ДИКОВА,,"ГР.ЛУКОВИТ, ЛУКОВИТ, ЛОВЕЧ",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност",
ВАНЯ,ВЕНЦИСЛАВОВА,ЛАЗАРОВА,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2011-07-27,"Община Благоевград","Неустановена принадлежност",
ВАНЯ,ВЕСЕЛИНОВА,АЛЕКСАНДРОВА,,"ГР.ВЪЛЧИ ДОЛ, ВЪЛЧИ ДОЛ, ВАРНА",2013-05-15,"Община Вълчи дол","Неустановена принадлежност",
ВАНЯ,ВИТАНОВА,ЧЕКЕЛОВА,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност",
ВАНЯ,ВЛАДИМИРОВА,КУКУШЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност",
ВАНЯ,ВЛАДИМИРОВА,КУКУШЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност",
ВАНЯ,ВЪЛЧЕВА,ДИМИТРОВА,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ВАНЯ,ВЪЛЧЕВА,МАЛЧЕВА,,"ГР.ПОПОВО, ПОПОВО, ТЪРГОВИЩЕ",2013-05-21,"Община Долни чифлик","Неустановена принадлежност",
ВАНЯ,ГАНЧЕВА,ПАНЕВА-НАНЕВА,,"ГР.КАРЛОВО, КАРЛОВО, ПЛОВДИВ",2015-09-09,"Община Карлово","Неустановена принадлежност",
ВАНЯ,ГАНЧЕВА,ПЕНЕВА-ПРОДАНОВА,,"ГР.ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2008-12-18,"Българско национално радио","Неустановена принадлежност",
ВАНЯ,ГАНЧЕВА,ПЕНЕВА-ПРОДАНОВА,,"ГР.ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност",
ВАНЯ,ГЕОРГИЕВА,ВАСИЛЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-07-22,"Българска народна банка","Неустановена принадлежност",
ВАНЯ,ГЕОРГИЕВА,ВАСИЛЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-06-05,"УниКредит Булбанк АД","Неустановена принадлежност",
ВАНЯ,ГЕОРГИЕВА,ВАСИЛЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-06-19,"Юробанк България АД","Неустановена принадлежност",
ВАНЯ,ГЕОРГИЕВА,ВАСИЛЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-09-18,"Общинска банка АД","Неустановена принадлежност",
ВАНЯ,ГЕОРГИЕВА,ВАСИЛЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-10-15,"Токуда Банк АД","Неустановена принадлежност",
ВАНЯ,ГЕОРГИЕВА,ВАСИЛЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-11-06,"Централна кооперативна банка","Неустановена принадлежност",
ВАНЯ,ГЕОРГИЕВА,ВАСИЛЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-06-18,"Длъжници към Държавна спестовна каса","Неустановена принадлежност",
ВАНЯ,ГЕОРГИЕВА,ВЕЛИЧКОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност",
ВАНЯ,ГЕОРГИЕВА,ВЕЛИЧКОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност",
ВАНЯ,ГЕОРГИЕВА,ДЕЛИЕВА,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2009-07-22,"Българска народна банка","Неустановена принадлежност",
ВАНЯ,ГЕОРГИЕВА,ДЖЕЛЕБОВА,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ВАНЯ,ГЕОРГИЕВА,ДРАЖЕВА,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ВАНЯ,ГЕОРГИЕВА,ЗЕГОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-02-12,Министерства,"Неустановена принадлежност",
ВАНЯ,ГЕОРГИЕВА,ЗЕГОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-11-02,"Министерство на регионалното развитие и благоустройството","Неустановена принадлежност",
ВАНЯ,ГЕОРГИЕВА,ИВАНОВА,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност",
ВАНЯ,ГЕОРГИЕВА,ИВАНОВА,,"С.РУЖИНЦИ, РУЖИНЦИ, ВИДИН",2013-10-09,"Община Ружинци","Неустановена принадлежност",
ВАНЯ,ГЕОРГИЕВА,ИЛИЕВА,,"ГР.САНДАНСКИ, САНДАНСКИ, БЛАГОЕВГРАД",2011-05-04,"Община Струмяни","Неустановена принадлежност",
ВАНЯ,ГЕОРГИЕВА,ИЛИЕВА,,"ГР.САНДАНСКИ, САНДАНСКИ, БЛАГОЕВГРАД",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ВАНЯ,ГЕОРГИЕВА,ИЛИЕВА,,"ГР.САНДАНСКИ, САНДАНСКИ, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност",
ВАНЯ,ГЕОРГИЕВА,ЙОРДАНОВА,,"ГР.БЕЛОГРАДЧИК, БЕЛОГРАДЧИК, ВИДИН",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност",
ВАНЯ,ГЕОРГИЕВА,КАРАБОЙДЕВА,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност",
ВАНЯ,ГЕОРГИЕВА,КИРИЛОВА,,"С.ОРЕШЕЦ (ГАРА ОРЕШЕЦ), ДИМОВО, ВИДИН",2013-10-09,"Община Ружинци","Неустановена принадлежност",
ВАНЯ,ГЕОРГИЕВА,КЛИФОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-02-15,"Агенция ""Митници""","Неустановена принадлежност",
ВАНЯ,ГЕОРГИЕВА,ЛАКОВА,,"С.БОРОВАН, БОРОВАН, ВРАЦА",2008-07-30,"Държавна агенция Държавен резерв и вoeнновременни запаси","Неустановена принадлежност",
ВАНЯ,ГЕОРГИЕВА,ЛАКОВА,,"С.БОРОВАН, БОРОВАН, ВРАЦА",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност",
ВАНЯ,ГЕОРГИЕВА,МАРИНОВА,,"ГР.ДОЛНИ ЧИФЛИК, ДОЛНИ ЧИФЛИК, ВАРНА",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност",
ВАНЯ,ГЕОРГИЕВА,МИТЕВА,,"ГР.ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ВАНЯ,ГЕОРГИЕВА,МЛАДЕНОВА,,"ГР.БЕРКОВИЦА, БЕРКОВИЦА, МОНТАНА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ВАНЯ,ГЕОРГИЕВА,НЕДЕВА,1969-08-16,"С.ЖЕЛЮ ВОЙВОДА, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност",
ВАНЯ,ГЕОРГИЕВА,ПЕЕВА,,"ГР.БЕЛОГРАДЧИК, БЕЛОГРАДЧИК, ВИДИН",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност",
ВАНЯ,ГЕОРГИЕВА,СТОЙНОВА,,"ГР.БЕЛОВО, БЕЛОВО, ПАЗАРДЖИК",2015-04-16,"Община Белово","Неустановена принадлежност",
ВАНЯ,ГЕОРГИЕВА,СТОЯНКИНА,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2015-11-11,"Приватизирани предприятия - Пазарджик","Неустановена принадлежност",
ВАНЯ,ГЕОРГИЕВА,СТОЯНОВА,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2009-04-15,"Държавна агенция за метрология и технически надзор","Неустановена принадлежност",
ВАНЯ,ГЕОРГИЕВА,ЧАПКЪНОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност",
ВАНЯ,ГЕОРГИЕВА,ЯНЕВА,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ВАНЯ,ГОСПОДИНОВА,ЖЕЛЕВА-САМУНЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-01-26,"Министерство на отбраната","Неустановена принадлежност",
ВАНЯ,ГЪРДЕВА,ТЕНЧЕВА,,"ГР.МЪГЛИЖ, МЪГЛИЖ, СТАРА ЗАГОРА",2015-06-29,"Организатор на хазартни игри","Неустановена принадлежност",
ВАНЯ,ДАМЯНОВА,ЧИКОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност",
ВАНЯ,ДАРЧОВА,НИКИФОРОВА,,"ГР.МОНТАНА, МОНТАНА, МОНТАНА",2009-10-14,"Национален осигурителен институт","Неустановена принадлежност",
ВАНЯ,ДЕЧЕВА,ЦАНКОВА,,"ГР.ДРЯНОВО, ДРЯНОВО, ГАБРОВО",2016-01-19,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Габрово","Неустановена принадлежност",
ВАНЯ,ДИКОВА,КОЛЕВА,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2012-07-25,"Конфедерация на независимите синдикати в България","Неустановена принадлежност",
ВАНЯ,ДИМИТРОВА,АНДРЕЕВА,,"С.СТОБ, КОЧЕРИНОВО, КЮСТЕНДИЛ",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност",
ВАНЯ,ДИМИТРОВА,АТАНАСОВА,,"ГР.ЦАРЕВО, ЦАРЕВО, БУРГАС",2013-02-27,"Община Царево","Неустановена принадлежност",
ВАНЯ,ДИМИТРОВА,АТАНАСОВА,,"ГР.ЦАРЕВО, ЦАРЕВО, БУРГАС",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ВАНЯ,ДИМИТРОВА,АТАНАСОВА,,"ГР.ЦАРЕВО, ЦАРЕВО, БУРГАС",2015-12-01,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Неустановена принадлежност",
ВАНЯ,ДИМИТРОВА,БЕЛЕВА-ТЕРЗИЕВА,,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност",
ВАНЯ,ДИМИТРОВА,БОЕВА,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2010-09-20,"Държавен фонд Земеделие","Неустановена принадлежност",
ВАНЯ,ДИМИТРОВА,ВАСИЛЕВА,,"ГР.ТОПОЛОВГРАД, ТОПОЛОВГРАД, ХАСКОВО",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ВАНЯ,ДИМИТРОВА,ВАСИЛЕВА,,"ГР.МАДАН, МАДАН, СМОЛЯН",2014-11-26,"Община Кърджали","Неустановена принадлежност",
ВАНЯ,ДИМИТРОВА,ВЛАДОВА,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
ВАНЯ,ДИМИТРОВА,ГЕНЕВА,,"ГР.ПАВЛИКЕНИ, ПАВЛИКЕНИ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ВАНЯ,ДИМИТРОВА,ГРУЕВА,,"ГР.СЪЕДИНЕНИЕ, СЪЕДИНЕНИЕ, ПЛОВДИВ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
ВАНЯ,ДИМИТРОВА,ГРУЕВА,,"ГР.СЪЕДИНЕНИЕ, СЪЕДИНЕНИЕ, ПЛОВДИВ",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност",
ВАНЯ,ДИМИТРОВА,ДИМИТРОВА,,"ГР.ДУПНИЦА, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2012-11-21,"Министерство на околната среда и водите","Неустановена принадлежност",
ВАНЯ,ДИМИТРОВА,ДИМИТРОВА,,"ГР.СВИЩОВ, СВИЩОВ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-12-01,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Неустановена принадлежност",
ВАНЯ,ДИМИТРОВА,ЖБАНТОВА,,"ГР.БАНСКО, БАНСКО, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност",
ВАНЯ,ДИМИТРОВА,ИВАНОВА,,"ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, БЛАГОЕВГРАД",2011-01-26,"Министерство на отбраната","Неустановена принадлежност",
ВАНЯ,ДИМИТРОВА,КАМБУРОВА,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2015-12-17,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Варна","Неустановена принадлежност",
ВАНЯ,ДИМИТРОВА,КЪНЕВА,,"ГР.ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност",
ВАНЯ,ДИМИТРОВА,КЪРКЕЛАНОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-04-06,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
ВАНЯ,ДИМИТРОВА,НИКОВА-ИВАНОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-10-14,"Национален осигурителен институт","Неустановена принадлежност",
ВАНЯ,ДИМИТРОВА,НИКОЛОВА,,"ГР.ЕЛХОВО, ЕЛХОВО, ЯМБОЛ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност",
ВАНЯ,ДИМИТРОВА,ПЕТКОВА,,"ГР.ДЖЕБЕЛ, ДЖЕБЕЛ, КЪРДЖАЛИ",2016-01-25,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Кърджали","Неустановена принадлежност",
ВАНЯ,ДИМИТРОВА,СТАНКОВА,,"ГР.ЧИРПАН, ЧИРПАН, СТАРА ЗАГОРА",2009-12-02,"Национална здравноосигурителна каса","Неустановена принадлежност",
ВАНЯ,ДИМИТРОВА,СТОЯНОВА,,"ГР.КАРЛОВО, КАРЛОВО, ПЛОВДИВ",2014-01-17,"Служба Военна полиция - военни разследващи полицаи","Неустановена принадлежност",
ВАНЯ,ДИНКОВА,ДАВИДОВА,1953-06-10,"С.ГЛОЖЕНЕ, ТЕТЕВЕН, ЛОВЕЧ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност",
ВАНЯ,ДИНЧЕВА,ЖЕЛЕВА,,"ГР.ДУПНИЦА, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2008-07-09,"Национален статистически институт","Неустановена принадлежност",
ВАНЯ,ДОНЕВА,ГЕОРГИЕВА,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ВАНЯ,ДОНЕВА,ГЕОРГИЕВА,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2014-02-19,"Община Добрич","Неустановена принадлежност",
ВАНЯ,ДОНЧЕВА,НЕДЕВА,,"ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ВАНЯ,ДРАГАНОВА,БОГОЕВА-КАДИЙСКА,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност",
ВАНЯ,ДЯКОВА,АТАНАСОВА,,"С.ГОРСКИ ИЗВОР, ДИМИТРОВГРАД, ХАСКОВО",2013-01-09,"Община Карнобат","Неустановена принадлежност",
ВАНЯ,ЕВГЕНИЕВА,МИНКОВА,,"ГР.ВЕЛИНГРАД, ВЕЛИНГРАД, ПАЗАРДЖИК",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ВАНЯ,ЕВТИМОВА,КИРИЛОВА,,"ГР.ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-12-08,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Велико Търново","Неустановена принадлежност",
ВАНЯ,ЕМИЛОВА,СИМЕОНОВА,,"С.МИХАЙЛОВО, ХАЙРЕДИН, ВРАЦА",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ВАНЯ,ЖЕЛЕВА,АТАНАСОВА-ЯНЧЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност",
ВАНЯ,ЖЕЛЯЗКОВА,ГЮРОВА,,"ГР.ПЕЩЕРА, ПЕЩЕРА, ПАЗАРДЖИК",2010-09-20,"Държавен фонд Земеделие","Неустановена принадлежност",
ВАНЯ,ЖИВКОВА,СТАНЧЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-12-02,"Национална здравноосигурителна каса","Неустановена принадлежност",
ВАНЯ,ЗДРАВКОВА,АНТОНОВА,,"С.НЕДАН, ПАВЛИКЕНИ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-08-04,"Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Неустановена принадлежност",
ВАНЯ,ЗДРАВКОВА,АНТОНОВА,,"С.НЕДАН, ПАВЛИКЕНИ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-12-08,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Велико Търново","Неустановена принадлежност",
ВАНЯ,ЗДРАВКОВА,ИВАНОВА-КАПЕТАНИДИС,,"ГР.ПАВЛИКЕНИ, ПАВЛИКЕНИ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност",
ВАНЯ,ИВАНОВА,АТАНАСОВА,,"С.ДРАГАНОВО, ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-06-19,"Община Горна Оряховица","Неустановена принадлежност",
ВАНЯ,ИВАНОВА,ЗАРОВА,,"ГР.ГАБРОВО, ГАБРОВО, ГАБРОВО",2015-08-04,"Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Неустановена принадлежност",
ВАНЯ,ИВАНОВА,ИВАНОВА-КРИВОШИЕВА,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ВАНЯ,ИВАНОВА,ИВАНОВА-КРИВОШИЕВА,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2015-01-29,"Община Летница","Неустановена принадлежност",
ВАНЯ,ИВАНОВА,ИЛИЕВА,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност",
ВАНЯ,ИВАНОВА,ИНДЖОВА-ЖЕКОВА,,"С.ШАНОВО, МЪГЛИЖ, СТАРА ЗАГОРА",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ВАНЯ,ИВАНОВА,ИНДЖОВА-ЖЕКОВА,,"С.ШАНОВО, МЪГЛИЖ, СТАРА ЗАГОРА",2015-12-01,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Неустановена принадлежност",
ВАНЯ,ИВАНОВА,МАРКОВА-ИВАНОВА,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2015-06-29,"Организатор на хазартни игри","Неустановена принадлежност",
ВАНЯ,ИВАНОВА,МАРШАЛОВА,,"ГР.ЕЛЕНА, ЕЛЕНА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ВАНЯ,ИВАНОВА,МИЛИЦОВА,,"С.ЗОРНИЦА, СРЕДЕЦ, БУРГАС",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ВАНЯ,ИВАНОВА,ПЕТКОВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2015-09-30,"Община Марица","Неустановена принадлежност",
ВАНЯ,ИВАНОВА,РАДЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-01-26,"Министерство на отбраната","Неустановена принадлежност",
ВАНЯ,ИВАНОВА,ХАТЗОПУЛУ,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност",
ВАНЯ,ИВАНОВА,ХИНОВА,,"ГР.ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-12-08,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Велико Търново","Неустановена принадлежност",
ВАНЯ,ИВАНОВА,ХРИСТОВА,,"С.ОЧИНДОЛ, МЕЗДРА, ВРАЦА",2013-12-11,"Община Мездра","Неустановена принадлежност",
ВАНЯ,ИВАНОВА,ЧОКОЕВА-КОЛЕВА,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2015-07-07,"Община Левски","Неустановена принадлежност",
ВАНЯ,ИЛИЕВА,АТАНАСОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност",
ВАНЯ,ИЛИЕВА,ВЪЛЧЕВА,,"ГР.БЯЛА ЧЕРКВА, ПАВЛИКЕНИ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-12-17,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Варна","Неустановена принадлежност",
ВАНЯ,ИЛИЕВА,ДИМИТРОВА,,"ГР.РАЗГРАД, РАЗГРАД, РАЗГРАД",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ВАНЯ,ИЛИЕВА,ИЛИЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност",
ВАНЯ,ИЛИЕВА,КЪСОВСКА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-01-16,"Министерство на правосъдието","Неустановена принадлежност",
ВАНЯ,ИЛИЕВА,МАНОЛОВА,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност",
ВАНЯ,ЙОРДАНОВА,АЛИПИЕВА,1960-06-17,"С.РАДОМИРЦИ, ЧЕРВЕН БРЯГ, ПЛЕВЕН",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност",
ВАНЯ,ЙОРДАНОВА,БОЖОВА-СТОЯНОВА,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2015-01-07,"Община Кюстендил","Неустановена принадлежност",
ВАНЯ,ЙОРДАНОВА,ИВАНОВА,,"С.МОРАВА, СВИЩОВ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-06-09,"Приватизирани предприятия - Монтана","Неустановена принадлежност",
ВАНЯ,КАЛЧЕВА,СТОЯНОВА,,"ГР.ЧИРПАН, ЧИРПАН, СТАРА ЗАГОРА",2015-09-30,"Община Марица","Неустановена принадлежност",
ВАНЯ,КАМЕНОВА,ТОДОРОВА,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2009-08-05,"Сметна палата","Неустановена принадлежност",
ВАНЯ,КИРИЛОВА,ГАТДЕРОВА,,"ГР.ЯКОРУДА, ЯКОРУДА, БЛАГОЕВГРАД",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ВАНЯ,КИРИЛОВА,ГАТДЕРОВА,,"ГР.ЯКОРУДА, ЯКОРУДА, БЛАГОЕВГРАД",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ВАНЯ,КИРИЛОВА,ГАТДЕРОВА,,"ГР.ЯКОРУДА, ЯКОРУДА, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност",
ВАНЯ,КИРИЛОВА,ГАТДЕРОВА,1960-07-12,"ГР.ЯКОРУДА, ЯКОРУДА, БЛАГОЕВГРАД",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност",
ВАНЯ,КИРИЛОВА,ГАТДЕРОВА,,"ГР.ЯКОРУДА, ЯКОРУДА, БЛАГОЕВГРАД",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ВАНЯ,КИРИЛОВА,ГАТДЕРОВА,,"ГР.ЯКОРУДА, ЯКОРУДА, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност",
ВАНЯ,КИРИЛОВА,ГЕОРГИЕВА,1968-03-14,"ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност",
ВАНЯ,КИРИЛОВА,ЖЕЛЕВА,,"ГР.ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ВАНЯ,КИРИЛОВА,КАМЕНОПОЛСКА,,"ГР.СЕВЛИЕВО, СЕВЛИЕВО, ГАБРОВО",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ВАНЯ,КИРИЛОВА,КАРАВЪЛЧЕВА,,"ГР.СРЕДЕЦ, СРЕДЕЦ, БУРГАС",2013-01-29,"Община Средец","Неустановена принадлежност",
ВАНЯ,КИРИЛОВА,КАРАВЪЛЧЕВА,,"ГР.СРЕДЕЦ, СРЕДЕЦ, БУРГАС",2015-12-01,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Неустановена принадлежност",
ВАНЯ,КИРИЛОВА,КЪНЕВА,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
ВАНЯ,КИРИЛОВА,КЪНЕВА,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2014-02-12,"Разследващи полицаи","Неустановена принадлежност",
ВАНЯ,КИРОВА,ДОНЧЕВА,,"ГР.ШАБЛА, ШАБЛА, ДОБРИЧ",2014-02-24,"Община Каварна","Неустановена принадлежност",
ВАНЯ,КОЛЕВА,БАРАКОВА-ИЛИЕВА,,"ГР.ЕЛХОВО, ЕЛХОВО, ЯМБОЛ",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност",
ВАНЯ,КОЛЕВА,БЕГОВА,,"ГР.ХИСАРЯ, ХИСАРЯ, ПЛОВДИВ",2015-10-28,"Община Хисаря","Неустановена принадлежност",
ВАНЯ,КОЛЕВА,ПЕТКОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ВАНЯ,КОНСТАНТИНОВА,РАДЕВА,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2009-12-02,"Национална здравноосигурителна каса","Неустановена принадлежност",
ВАНЯ,КОСТАДИНОВА,КЕРПЕЧЕВА-МИНЧЕВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ВАНЯ,КРАСИМИРОВА,ЦАНОВА,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ВАНЯ,КРУМОВА,ВАСИЛЕВА,,"ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ВАНЯ,КРУМОВА,ВАСИЛЕВА,,"ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-12-08,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Велико Търново","Неустановена принадлежност",
ВАНЯ,КРУМОВА,ЦВЕТКОВА,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2007-09-04,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ВАНЯ,КРУМОВА,ЦВЕТКОВА,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2014-03-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност",
ВАНЯ,КРУМОВА,ЦВЕТКОВА,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2016-02-18,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Кюстендил","Неустановена принадлежност",
ВАНЯ,КРЪСТЕВА,АЛЕКСИЕВА,,"С.ЕЛЕШНИЦА, РАЗЛОГ, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност",
ВАНЯ,КРЪСТЕВА,КАДИРЕВА,,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2008-03-18,"КТ Подкрепа","Неустановена принадлежност",
ВАНЯ,КРЪСТЕВА,ЦВЕТКОВА,,"С.МУСЕЛИЕВО, НИКОПОЛ, ПЛЕВЕН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ВАНЯ,КУЗДОВА,БАНАБАКОВА,,"ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ВАНЯ,КУЗМАНОВА,АВРАМОВА,,"ГР.ЛЕВСКИ, ЛЕВСКИ, ПЛЕВЕН",2015-12-17,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Варна","Неустановена принадлежност",
ВАНЯ,КЪНЧЕВА,КУНЕВА,,"ГР.ГАБРОВО, ГАБРОВО, ГАБРОВО",2014-01-22,"Община Габрово","Неустановена принадлежност",
ВАНЯ,КЪНЧЕВА,РАЛЕВА,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност",
ВАНЯ,ЛАЗАРОВА,ВЪРБАНОВА,,"ГР.МОНТАНА, МОНТАНА, МОНТАНА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ВАНЯ,ЛАЗАРОВА,НИКОЛОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-11-26,"Българска национална телевизия","Неустановена принадлежност",
ВАНЯ,ЛЕФТЕРОВА,ГРИГОРОВА,,"ГР.ПОМОРИЕ, ПОМОРИЕ, БУРГАС",2012-11-21,"Министерство на околната среда и водите","Неустановена принадлежност",
ВАНЯ,ЛУКОВА,МАТАНОВА-КОЛЕВА,,"ГР.ХАРМАНЛИ, ХАРМАНЛИ, ХАСКОВО",2007-04-24,"Европейски парламент","Неустановена принадлежност",
ВАНЯ,ЛУКОВА,МАТАНОВА-КОЛЕВА,,"ГР.ХАРМАНЛИ, ХАРМАНЛИ, ХАСКОВО",2012-03-14,"Софийски университет ""Св. Климент Охридски""","Неустановена принадлежност",
ВАНЯ,ЛЮБЕНОВА,ПАНОВА,,"ГР.ЛЕВСКИ, ЛЕВСКИ, ПЛЕВЕН",2015-07-07,"Община Левски","Неустановена принадлежност",
ВАНЯ,ЛЮБОМИРОВА,КОЛЕВА,,"ГР.РАЗГРАД, РАЗГРАД, РАЗГРАД",2014-01-28,"Община Трявна","Неустановена принадлежност",
ВАНЯ,ЛЮБОМИРОВА,КОЛЕВА,,"ГР.РАЗГРАД, РАЗГРАД, РАЗГРАД",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ВАНЯ,ЛЮБОМИРОВА,КОЛЕВА,,"ГР.РАЗГРАД, РАЗГРАД, РАЗГРАД",2016-01-19,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Габрово","Неустановена принадлежност",
ВАНЯ,ЛЮСИЕН,ИВАНОВА,,"ГР.ЧИПРОВЦИ, ЧИПРОВЦИ, МОНТАНА",2015-04-07,"Община Чипровци","Неустановена принадлежност",
ВАНЯ,МАНОЛЕВА,БЕНГЮЗОВА,,"ГР.САНДАНСКИ, САНДАНСКИ, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност",
ВАНЯ,МАНОЛОВА,ДИМИТРОВА,,"ГР.АЙТОС, АЙТОС, БУРГАС",2013-01-29,"община Камено","Неустановена принадлежност",
ВАНЯ,МАРИНОВА,ГЕТОВА,,"ГР.ГУЛЯНЦИ, ГУЛЯНЦИ, ПЛЕВЕН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ВАНЯ,МАРИНОВА,ИВАНОВА,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ВАНЯ,МАРИНОВА,КАРАГЬОЗОВА,,"С.ДЕБНЕВО, ТРОЯН, ЛОВЕЧ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ВАНЯ,МАРИНОВА,МАРИНОВА-ЗИЯ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-12-02,"Национална здравноосигурителна каса","Неустановена принадлежност",
ВАНЯ,МАРИНОВА,САВОВА-ЦВЕТАНОВА,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност",
ВАНЯ,МАРИНОВА,ТОЛЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-08-04,"Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Неустановена принадлежност",
ВАНЯ,МАРКОВА,ТАНЕВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност",
ВАНЯ,МАТЕЕВА,ДИНЕВА,,"ГР.ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-06-19,"Община Горна Оряховица","Неустановена принадлежност",
ВАНЯ,МЕРАНЗОВА,КЕРАНОВА-РОБАКОВА,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност",
ВАНЯ,МЕТОДИЕВА,НИКОЛОВА,,"С.РЕПЛЯНА, ЧУПРЕНЕ, ВИДИН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ВАНЯ,МЕТОДИЕВА,НИКОЛОВА,,"С.РЕПЛЯНА, ЧУПРЕНЕ, ВИДИН",2016-01-06,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Видин","Неустановена принадлежност",
ВАНЯ,МИКОВА,КУНЧЕВА,,"ГР.КУЛА, КУЛА, ВИДИН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ВАНЯ,МИНКОВА,МОРТЕВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2014-09-24,"Длъжници към банка Биохим","Неустановена принадлежност",
ВАНЯ,МИНЧЕВА,СТОЯНОВА,,"ГР.ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2014-01-28,"Община Дряново","Неустановена принадлежност",
ВАНЯ,МИРКОВА,ГАВРИЛОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-06-04,"Приватизация - обособени части - София","Неустановена принадлежност",
ВАНЯ,МИРЧЕВА,АЛЕКСИЕВА-ЦОЛОВА,,"ГР.МЕЗДРА, МЕЗДРА, ВРАЦА",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност",
ВАНЯ,МИТКОВА,ОГНЯНОВА,,"С.ЗАНОГЕ, СВОГЕ, СОФИЙСКА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ВАНЯ,МИТОВА,ЙОРДАНОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-01-14,"Приватизирани предприятия - София","Неустановена принадлежност",
ВАНЯ,МИХАЙЛОВА,ДЮЛГЕРОВА,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2007-04-24,"Европейски парламент","Неустановена принадлежност",
ВАНЯ,МИХАЙЛОВА,ПАНДЕВА,,"ГР.СРЕДЕЦ, СРЕДЕЦ, БУРГАС",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност",
ВАНЯ,МИХОВА,ПАНАЙОТОВА,,"ГР.ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ",2015-12-17,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Варна","Неустановена принадлежност",
ВАНЯ,МИЦОВА,ЛАЗАРОВА,,"ГР.ДУЛОВО, ДУЛОВО, СИЛИСТРА",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ВАНЯ,МЛАДЕНОВА,ИВАНОВА,,"ГР.СВИЩОВ, СВИЩОВ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност",
ВАНЯ,МЛАДЕНОВА,СТАВРЕВА,1966-12-19,"ГР.БЕЛОГРАДЧИК, БЕЛОГРАДЧИК, ВИДИН",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност",
ВАНЯ,НАЧКОВ,НАЧКОВ,,"С.ОБНОВА, ЛЕВСКИ, ПЛЕВЕН",2015-07-16,"Община Плевен","Неустановена принадлежност",
ВАНЯ,НЕДКОВА,НЕДКОВА-КОЛАРОВА,,"С.ТОРОС, ЛУКОВИТ, ЛОВЕЧ",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ВАНЯ,НЕДКОВА,НЕДКОВА-КОЛАРОВА,,"С.ТОРОС, ЛУКОВИТ, ЛОВЕЧ",2012-08-01,"Медицински университет - Плевен","Неустановена принадлежност",
ВАНЯ,НЕДКОВА,НЕДКОВА-КОЛАРОВА,,"С.ТОРОС, ЛУКОВИТ, ЛОВЕЧ",2015-07-16,"Община Плевен","Неустановена принадлежност",
ВАНЯ,НЕДЯЛКОВА,ДРАГАНОВА,,"ГР.НОВА ЗАГОРА, НОВА ЗАГОРА, СЛИВЕН",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност",
ВАНЯ,НЕЙЧЕВА,ТАНЕВА,,"ГР.КНЕЖА, КНЕЖА, ПЛЕВЕН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ВАНЯ,НЕНКОВА,ИВАНОВА,,"ГР.ЛУКОВИТ, ЛУКОВИТ, ЛОВЕЧ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ВАНЯ,НЕНКОВА,ИВАНОВА,,"ГР.ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-07-24,"Община Стражица","Неустановена принадлежност",
ВАНЯ,НЕНКОВА,ИВАНОВА,,"ГР.ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ВАНЯ,НЕНКОВА,ИВАНОВА,,"ГР.ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-12-08,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Велико Търново","Неустановена принадлежност",
ВАНЯ,НЕНОВА,ТУРЛАКОВА,,"ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ВАНЯ,НИКОЛАЕВА,ПЕТКОВА,,"ГР.КАРНОБАТ, КАРНОБАТ, БУРГАС",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ВАНЯ,НИКОЛОВА,ДЖУРОВА-ДОБРЕВА,,"ГР.ПИРДОП, ПИРДОП, СОФИЙСКА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ВАНЯ,НИКОЛОВА,КОКОРАНОВА-МИТЕВА,,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ВАНЯ,НИКОЛОВА,КОСТОВА,,"ГР.ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ВАНЯ,НИКОЛОВА,ПАУНОВСКА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-07-22,"Българска народна банка","Неустановена принадлежност",
ВАНЯ,НИКОЛОВА,ПАУНОВСКА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-06-19,"Юробанк България АД","Неустановена принадлежност",
ВАНЯ,НИКОЛОВА,ПАУНОВСКА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-04-15,"Длъжници към Българска народна банка","Неустановена принадлежност",
ВАНЯ,НИКОЛОВА,СЕМЕРДЖИЕВА,,"ГР.ТРЪН, ТРЪН, ПЕРНИК",2009-10-14,"Национален осигурителен институт","Неустановена принадлежност",
ВАНЯ,НИКОЛОВА,СИМЕОНОВА,,"С.ВЛАДИМИРОВО, БОЙЧИНОВЦИ, МОНТАНА",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност",
ВАНЯ,НИКОЛОВА,СИМЕОНОВА,,"С.ВЛАДИМИРОВО, БОЙЧИНОВЦИ, МОНТАНА",2015-03-11,"Община Бойчиновци","Неустановена принадлежност",
ВАНЯ,НИКОЛОВА,ТОНКОВА,,"ГР.ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-06-19,"Община Горна Оряховица","Неустановена принадлежност",
ВАНЯ,ПАНАЙОТОВА,СИМЕОНОВА,,"ГР.ЛОМ, ЛОМ, МОНТАНА",2015-03-18,"Община Вълчедръм","Неустановена принадлежност",
ВАНЯ,ПЕНЧЕВА,БОТЕВА-ДИМИТРОВА,,"ГР.ПАВЛИКЕНИ, ПАВЛИКЕНИ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ВАНЯ,ПЕТКОВА,ГОЛЕМАНСКА,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2009-12-02,"Национална здравноосигурителна каса","Неустановена принадлежност",
ВАНЯ,ПЕТКОВА,ИВАНОВА,,"ГР.ТЕТЕВЕН, ТЕТЕВЕН, ЛОВЕЧ",2015-02-18,"Български туристически съюз","Неустановена принадлежност",
ВАНЯ,ПЕТКОВА,НОВАКОВА,,"ГР.КАЛОФЕР, КАРЛОВО, ПЛОВДИВ",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност",
ВАНЯ,ПЕТКОВА,РИБЧЕВА,,"С.НОВАЧЕНЕ, НИКОПОЛ, ПЛЕВЕН",2011-01-26,"Министерство на отбраната","Неустановена принадлежност",
ВАНЯ,ПЕТКОВА,СТАНЕВА,,"С.ХАЙРЕДИН, ХАЙРЕДИН, ВРАЦА",2014-01-15,"Община Хайредин","Неустановена принадлежност",
ВАНЯ,ПЕТКОВА,ЦАНОВА,,"С.АПРИЛОВО, ПОПОВО, ТЪРГОВИЩЕ",2016-01-06,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Видин","Неустановена принадлежност",
ВАНЯ,ПЕТРОВА,АНЧЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност",
ВАНЯ,ПЕТРОВА,БЪЧВАРОВА,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2014-10-08,"Нов български университет","Неустановена принадлежност",
ВАНЯ,ПЕТРОВА,ВОЙНОВА,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2011-01-12,"Политически кабинети","Неустановена принадлежност",
ВАНЯ,ПЕТРОВА,ВОЙНОВА,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2011-11-02,"Министерство на регионалното развитие и благоустройството","Неустановена принадлежност",
ВАНЯ,ПЕТРОВА,ИЛИЕВА,,"ГР.КОЙНАРЕ, ЧЕРВЕН БРЯГ, ПЛЕВЕН",2009-12-02,"Национална здравноосигурителна каса","Неустановена принадлежност",
ВАНЯ,ПЕТРОВА,КАМБУРОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-07-25,"Конфедерация на независимите синдикати в България","Неустановена принадлежност",
ВАНЯ,ПЕТРОВА,КОЛЕВА,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ВАНЯ,ПЕТРОВА,КЮРЧЕВА,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2010-09-29,"Регионални печатни издания","Неустановена принадлежност",
ВАНЯ,ПЕТРОВА,ЛЕВАШКА,,"ГР.ЛОМ, ЛОМ, МОНТАНА",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ВАНЯ,ПЕТРОВА,ЛОЗАНСКА,,"ГР.КОЙНАРЕ, ЧЕРВЕН БРЯГ, ПЛЕВЕН",2015-07-28,"Община Червен бряг","Неустановена принадлежност",
ВАНЯ,ПЕТРОВА,МАРТИНОВА,,"ГР.МОНТАНА, МОНТАНА, МОНТАНА",2008-03-18,"КТ Подкрепа","Неустановена принадлежност",
ВАНЯ,ПЕТРОВА,ОРОЗОВА,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2015-07-16,"Община Плевен","Неустановена принадлежност",
ВАНЯ,ПЕТРОВА,ОРОЗОВА,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ВАНЯ,ПЕТРОВА,ПУНЕВА-МИХАЙЛОВА,,"ГР.ЗЛАТОГРАД, ЗЛАТОГРАД, СМОЛЯН",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност",
ВАНЯ,ПЕТРОВА,СТАМЕНОВА,,"ГР.СИМЕОНОВГРАД, СИМЕОНОВГРАД, ХАСКОВО",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ВАНЯ,ПЕТРОВА,СТЕФАНОВА,,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
ВАНЯ,ПЕТРОВА,СТЕФАНОВА,,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2014-02-12,"Разследващи полицаи","Неустановена принадлежност",
ВАНЯ,ПЕТРОВА,СЪРБОВА,,"С.АЛЕКОВО, АЛФАТАР, СИЛИСТРА",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ВАНЯ,ПЕТРОВА,СЪРБОВА,,"С.АЛЕКОВО, АЛФАТАР, СИЛИСТРА",2014-02-19,"Община Добрич","Неустановена принадлежност",
ВАНЯ,ПЕТРОВА,СЪРБОВА,,"С.АЛЕКОВО, АЛФАТАР, СИЛИСТРА",2016-01-19,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Добрич","Неустановена принадлежност",
ВАНЯ,ПЕТРОВА,ТОДОРОВА,,"ГР.КУЛА, КУЛА, ВИДИН",2013-09-11,"Община Кула","Неустановена принадлежност",
ВАНЯ,ПЪРВАНОВА,КАМЕНОВА,,"С.ГЛОЖЕНЕ, КОЗЛОДУЙ, ВРАЦА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ВАНЯ,РАШЕВА,ГОЦЕВА,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ВАНЯ,РУДЕВА,ДИМИТРОВА,,"ГР.СТАМБОЛИЙСКИ, СТАМБОЛИЙСКИ, ПЛОВДИВ",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност",
ВАНЯ,САВОВА,САВОВА,,"С.РУЕН, РУЕН, БУРГАС",2013-02-27,"Община Сунгурларе","Неустановена принадлежност",
ВАНЯ,СВЕТЛОЗАРОВА,ГЕОРГИЕВА,,"ГР.МАЛКО ТЪРНОВО, МАЛКО ТЪРНОВО, БУРГАС",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност",
ВАНЯ,СИМЕОНОВА,БЪРЗАЧКА,,"ГР.САНДАНСКИ, САНДАНСКИ, БЛАГОЕВГРАД",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
ВАНЯ,СИМЕОНОВА,БЪРЗАЧКА,,"ГР.САНДАНСКИ, САНДАНСКИ, БЛАГОЕВГРАД",2014-02-12,"Разследващи полицаи","Неустановена принадлежност",
ВАНЯ,СИМЕОНОВА,ЖЕЛЯЗКОВА,,"С.ХАДЖИДИМИТРОВО, ТУНДЖА, ЯМБОЛ",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност",
ВАНЯ,СИМЕОНОВА,КОСТОВА,1962-05-05,"ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност",
ВАНЯ,СИМЕОНОВА,ПАНЕВА-МИЛУШЕВА,,"ГР.ПЕТРИЧ, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ВАНЯ,СИМЕОНОВА,ПЕТКОВА,,"С.КАМЕНЕЦ, ПОРДИМ, ПЛЕВЕН",2013-06-11,"Община Велико Търново","Неустановена принадлежност",
ВАНЯ,СИМЕОНОВА,ПЕТКОВА,,"С.КАМЕНЕЦ, ПОРДИМ, ПЛЕВЕН",2015-12-08,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Велико Търново","Неустановена принадлежност",
ВАНЯ,СЛАВЕЕВА,МИРОВАЛИЕВА,,"ГР.ПЕТРИЧ, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност",
ВАНЯ,СЛАВЧЕВА,ИВАНОВА,,"С.ПРОСЕНИК, РУЕН, БУРГАС",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ВАНЯ,СПАСОВА,ПАНЕВА,,"ГР.САМОКОВ, САМОКОВ, СОФИЙСКА",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
ВАНЯ,СПАСОВА,ПАНЕВА,,"ГР.САМОКОВ, САМОКОВ, СОФИЙСКА",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност",
ВАНЯ,СПАСОВА,ФИЛИПОВА,,"С.ГАБРОВНИЦА, МОНТАНА, МОНТАНА",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност",
ВАНЯ,СТАНЕВА,РУСЕВА,,"ГР.КАЗАНЛЪК, КАЗАНЛЪК, СТАРА ЗАГОРА",2015-08-04,"Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Неустановена принадлежност",
ВАНЯ,СТАНИСЛАВОВА,МИКОВА,,"ГР.НОВИ ПАЗАР, НОВИ ПАЗАР, ШУМЕН",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност",
ВАНЯ,СТЕФАНОВА,АНДРЕЕВА,,"ГР.ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-06-11,"Община Велико Търново","Неустановена принадлежност",
ВАНЯ,СТЕФАНОВА,КРЪСТЕВА,,"ГР.СВИЛЕНГРАД, СВИЛЕНГРАД, ХАСКОВО",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност",
ВАНЯ,СТЕФАНОВА,ПАНАЙОТОВА,,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност",
ВАНЯ,СТЕФАНОВА,ПЕНОВА,,"С.ЛОЗИЦА, НИКОПОЛ, ПЛЕВЕН",2015-02-04,"Община Ловеч","Неустановена принадлежност",
ВАНЯ,СТЕФАНОВА,СТАНЧЕВА,,"ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-06-11,"Община Велико Търново","Неустановена принадлежност",
ВАНЯ,СТЕФАНОВА,СТОИЦОВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ВАНЯ,СТЕФАНОВА,ТОЛЕВА,,"ГР.ЛЕВСКИ, ЛЕВСКИ, ПЛЕВЕН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ВАНЯ,СТЕФАНОВА,ТОЛЕВА,,"ГР.ЛЕВСКИ, ЛЕВСКИ, ПЛЕВЕН",2015-07-07,"Община Левски","Неустановена принадлежност",
ВАНЯ,СТЕФАНОВА,ТОНЕВА,,"ГР.ЕЛЕНА, ЕЛЕНА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-06-05,"Община Елена","Неустановена принадлежност",
ВАНЯ,СТЕФАНОВА,ХРИСТОВА,,"ГР.ЛЯСКОВЕЦ, ЛЯСКОВЕЦ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-07-24,"Община Лясковец","Неустановена принадлежност",
ВАНЯ,СТОЙЧЕВА,ДЗЪНОВА,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност",
ВАНЯ,СТОЯНОВА,ДИМОВА,,"ГР.ДИМИТРОВГРАД, ДИМИТРОВГРАД, ХАСКОВО",2012-01-12,"Министерство на образованието","Неустановена принадлежност",
ВАНЯ,СТОЯНОВА,ИВАНОВА,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност",
ВАНЯ,СТОЯНОВА,ЛАКОВСКА,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
ВАНЯ,СТОЯНОВА,МАЛЧЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-12-17,"ЗД БУЛ ИНС АД","Неустановена принадлежност",
ВАНЯ,СТОЯНОВА,РАНГЕЛОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-10-14,"Национален осигурителен институт","Неустановена принадлежност",
ВАНЯ,СТОЯНОВА,СЛАВОВА,,"ГР.НОВА ЗАГОРА, НОВА ЗАГОРА, СЛИВЕН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ВАНЯ,СТОЯНОВА,СОКОЛОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-03-11,"Комисия за регулиране на съобщенията","Неустановена принадлежност",
ВАНЯ,СТОЯНОВА,СТОЯНОВА,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ВАНЯ,СТОЯНОВА,ТАНЕВА,,"ГР.РАДНЕВО, РАДНЕВО, СТАРА ЗАГОРА",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ВАНЯ,СТРАХИЛОВА,ИВАНОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-01-12,"Политически кабинети","Неустановена принадлежност",
ВАНЯ,СТРАХИЛОВА,ИВАНОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-11-21,"Министерство на околната среда и водите","Неустановена принадлежност",
ВАНЯ,СЪБЕВА,БОЮКЛИЕВА,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2009-12-09,"Печатни издания","Неустановена принадлежност",
ВАНЯ,СЪБЕВА,БОЮКЛИЕВА,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2011-10-05,"Администрация на Народното събрание","Неустановена принадлежност",
ВАНЯ,ТАНЕВА,БЪРКОВСКА,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност",
ВАНЯ,ТАНЕВА,ТАНЧЕВА-МАНЧЕВА,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност",
ВАНЯ,ТАНЕВА,ТАНЧЕВА-МАНЧЕВА,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2015-09-30,"Община Пловдив","Неустановена принадлежност",
ВАНЯ,ТЕНЕВА,ИВАНОВА,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ВАНЯ,ТОДОРОВА,АРСЕНОВА,,"ГР.ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2012-01-12,"Министерство на образованието","Неустановена принадлежност",
ВАНЯ,ТОДОРОВА,БАБАЧЕВА,,"ГР.БЯЛА, БЯЛА, РУСЕ",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност",
ВАНЯ,ТОДОРОВА,МИЛАНОВА-АБАДЖИЕВА,,"С.ЕЗЕРЧЕ, ЦАР КАЛОЯН, РАЗГРАД",2010-09-20,"Държавен фонд Земеделие","Неустановена принадлежност",
ВАНЯ,ТОДОРОВА,МИЛАНОВА-АБАДЖИЕВА,,"С.ЕЗЕРЧЕ, ЦАР КАЛОЯН, РАЗГРАД",2015-11-17,"Община Разград","Неустановена принадлежност",
ВАНЯ,ТОДОРОВА,СТОЕВА,,"ГР.ЧИРПАН, ЧИРПАН, СТАРА ЗАГОРА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ВАНЯ,ТОДОРОВА,ТЕНЕВА,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ВАНЯ,ТОДОРОВА,ТОДОРОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-05-31,"Български съюз на частните предприемачи Възраждане","Неустановена принадлежност",
ВАНЯ,ТОДОРОВА,ХРИСТОВА,,"ГР.ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ",2009-10-14,"Национален осигурителен институт","Неустановена принадлежност",
ВАНЯ,ТОДОРОВА,ХРИСТОВА,,"ГР.ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност",
ВАНЯ,ТОДОРОВА,ЧЕКИЧЕВА,,"ГР.ДИМИТРОВГРАД, ДИМИТРОВГРАД, ХАСКОВО",2015-12-01,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Неустановена принадлежност",
ВАНЯ,ТРАЯНОВА,СТОЯНОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
ВАНЯ,ТРИФОНОВА,БОЕВСКА,,"ГР.ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2008-07-09,"Национален статистически институт","Неустановена принадлежност",
ВАНЯ,ТРИФОНОВА,ГЪЛЪБОВА,,"ГР.БЕЛОГРАДЧИК, БЕЛОГРАДЧИК, ВИДИН",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност",
ВАНЯ,ТРИФОНОВА,МАМАРОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-03-09,"Социологически агенции","Неустановена принадлежност",
ВАНЯ,ТРИФОНОВА,МАРИНОВА,,"ГР.НОВА ЗАГОРА, НОВА ЗАГОРА, СЛИВЕН",2012-01-12,"Министерство на образованието","Неустановена принадлежност",
ВАНЯ,ТРИФОНОВА,СТОЯНОВА,,"С.РАЗГРАД, ВЪЛЧЕДРЪМ, МОНТАНА",2015-04-07,"Община Монтана","Неустановена принадлежност",
ВАНЯ,ФЕРДИНАНДОВА,КАСТРЕВА-МОНОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-01-12,"Министерство на образованието","Неустановена принадлежност",
ВАНЯ,ФЕРДИНАНДОВА,КАСТРЕВА-МОНОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ВАНЯ,ФЕРДИНАНДОВА,КАСТРЕВА-МОНОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-02-04,"Министерски съвет - избран на 07.11.2014 г.","Неустановена принадлежност",
ВАНЯ,ФЕРДИНАНДОВА,КАСТРЕВА-МОНОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-02-11,"Българска асоциация Спорт за учащи","Неустановена принадлежност",
ВАНЯ,ФИЛИПОВА,СПАСОВА,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ВАНЯ,ХРИСТОВ,ХАДЖИЙСКИ,,"С.ДЕБНЕВО, ТРОЯН, ЛОВЕЧ",2012-03-14,"Софийски университет ""Св. Климент Охридски""","Неустановена принадлежност",
ВАНЯ,ХРИСТОВА,ЕЛЕНЧЕВА,,"С.СРЕМ, ТОПОЛОВГРАД, ХАСКОВО",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност",
ВАНЯ,ХРИСТОВА,ИВАНОВА,,"ГР.ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност",
ВАНЯ,ХРИСТОВА,КОЛЕВА,,"ГР.СВИЛЕНГРАД, СВИЛЕНГРАД, ХАСКОВО",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност",
ВАНЯ,ХРИСТОВА,КУТОВА,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ВАНЯ,ХРИСТОВА,МАРИНОВА,,"ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2011-03-16,"Министерство на външните работи","Неустановена принадлежност",
ВАНЯ,ХРИСТОВА,НЕСТОРОВА,,"ГР.РАКОВСКИ, РАКОВСКИ, ПЛОВДИВ",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност",
ВАНЯ,ЦАНКОВА,ДАНАИЛОВА,,"ГР.ЕТРОПОЛЕ, ЕТРОПОЛЕ, СОФИЙСКА",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност",
ВАНЯ,ЦАНКОВА,ДАНАИЛОВА,,"ГР.ЕТРОПОЛЕ, ЕТРОПОЛЕ, СОФИЙСКА",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност",
ВАНЯ,ЦВЕТАНОВА,БЕНОВСКА,1970-04-04,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност",
ВАНЯ,ЦВЕТАНОВА,КАЛАЙДЖИЕВА,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2009-12-02,"Национална здравноосигурителна каса","Неустановена принадлежност",
ВАНЯ,ЦВЕТАНОВА,ТОДОРОВА,,"С.КРЪВЕНИК, СЕВЛИЕВО, ГАБРОВО",2016-01-19,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Габрово","Неустановена принадлежност",
ВАНЯ,ЦВЕТКОВА,СТАНЧЕВА,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност",
ВАНЯ,ЦОКОВА,МИНЕВА,,"ГР.АСЕНОВГРАД, АСЕНОВГРАД, ПЛОВДИВ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ВАНЯ,ЦОЛОВА,КРАЧУНОВА,,"ГР.КОЙНАРЕ, ЧЕРВЕН БРЯГ, ПЛЕВЕН",2015-11-05,"Приватизирани предприятия - Плевен","Неустановена принадлежност",
ВАНЯ,ЧАВДАРОВА,ДОБРЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-02-12,Министерства,"Неустановена принадлежност",
ВАНЯ,ЧАВДАРОВА,ДОБРЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2007-09-04,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ВАНЯ,ЧАВДАРОВА,ДОБРЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ВАНЯ,ЧАВДАРОВА,ДОБРЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ВАНЯ,ЧАВДАРОВА,ДОБРЕВА,1965-07-20,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност",
ВАНЯ,ЧАВДАРОВА,ЙОВЧЕВА,,"С.ГАЛИЧЕ, БЯЛА СЛАТИНА, ВРАЦА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ВАРАДИН,ВАРАДИНОВ,ДЕРМЕНДЖИЕВ,,"С.ТЕПЛЕН, ХАДЖИДИМОВО, БЛАГОЕВГРАД",2011-05-27,"Община Хаджидимово","Неустановена принадлежност",
ВАРАДИН,ВАРАДИНОВ,ДЕРМЕНДЖИЕВ,,"С.ТЕПЛЕН, ХАДЖИДИМОВО, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност",
ВАРВАРА,АНДОНОВА,ПАНЧЕВА,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2014-11-13,"Бургаски университет Проф. д-р Асен Златаров","Неустановена принадлежност",
ВАРВАРА,ДАНАИЛОВА,ЛИПАТОВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2013-04-03,"Община Варна","Неустановена принадлежност",
ВАРВАРА,ИЛИЕВА,МАРКОВА,,"С.МАЛКИ ВЪРШЕЦ, СЕВЛИЕВО, ГАБРОВО",2009-10-14,"Национален осигурителен институт","Неустановена принадлежност",
ВАРВАРА,ЙОРДАНОВА,НИКОЛОВА,,"С.БОРИМЕЧКОВО, ЛЕСИЧОВО, ПАЗАРДЖИК",2015-04-28,"Община Лесичово","Неустановена принадлежност",
ВАРВАРА,СТЕФАНОВА,СУМРОВА,,"ГР.ГАБРОВО, ГАБРОВО, ГАБРОВО",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност",
ВАРКО,ЙОЗОВ,РАЙКОВ,,"ГР.РАКОВСКИ, РАКОВСКИ, ПЛОВДИВ",2015-10-05,"Община Раковски","Неустановена принадлежност",
ВАРОЛ,РАХИМ,ЮМЕР,,"С.БОЙНО, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ВАРТА,ХАЧИК,СЕМЕРДЖИЯН,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ВАРТАН,ЕДМОНД,ВАРТАНЯН,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност",
ВАРТЕРЕС,БОХОС,ЧУЛУЯН,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2012-02-07,"Арменска Апостолическа Православна църква в България","Неустановена принадлежност",
ВАРТЕРЕС,БОХОС,ЧУЛУЯН,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2013-01-23,"Община Бургас","Неустановена принадлежност",
ВАРТУХИ,АНТУАН,ЕРДЕКЛИЯН,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2012-02-07,"Арменска Апостолическа Православна църква в България","Неустановена принадлежност",
ВАРТУХИ,АРТЮН,МЕРДИНЯН,1951-01-04,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2013-03-27,"Тексим Банк АД","Неустановена приналежност",
ВАРТУХИ,АРТЮН,МЕРДИНЯН,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2015-08-04,"Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Неустановена принадлежност",
ВАРТУХИ,ЕДВАРД,КОСТОВА,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност",
ВАРТУХИ,ЖИРАИР,ХАЧИКЯН,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност",
ВАРЧО,ДЕНЧЕВ,ВАРЧЕВ,,"С.КЪРПАЧЕВО, ЛЕТНИЦА, ЛОВЕЧ",2015-01-29,"Община Летница","Неустановена принадлежност",
ВАРШАВА,ЦВЕТАНОВА,МАКСИМОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-01-12,"Политически кабинети","Неустановена принадлежност",
ВАРЯ,ГЕОРГИЕВА,ЙОРДАНОВА,,"С.ИЗГРЕВ, ЛЕВСКИ, ПЛЕВЕН",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност",
ВАРЯ,ИЛИЕВА,ПАЛЧЕВА,,"ГР.МЕЗДРА, МЕЗДРА, ВРАЦА",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност",
ВАСА,ИЛИЕВА,ХРИСТОВА,,"С.АЛЕКСАНДРОВО, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2014-02-05,"Община Севлиево","Неустановена принадлежност",
ВАСА,ЛАЛЕВА,ГАНЧЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-12-09,"Печатни издания","Неустановена принадлежност",
ВАСА,ЛАЛЕВА,ГАНЧЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност",
ВАСВИ,САИД,СЮЛЕЙМАН,,"С.МИШЕВСКО, ДЖЕБЕЛ, КЪРДЖАЛИ",2014-10-22,"Община Джебел","Неустановена принадлежност",
ВАСВИ,ХАЛИЛОВ,ЮСЕИНОВ,,"С.РОГОЗЧЕ, ДЖЕБЕЛ, КЪРДЖАЛИ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
ВАСВИ,ХАЛИЛОВ,ЮСЕИНОВ,,"С.РОГОЗЧЕ, ДЖЕБЕЛ, КЪРДЖАЛИ",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност",
ВАСВИЕ,АДИЛОВА,АМИШЕВА,,"ГР.ОПАКА, ОПАКА, ТЪРГОВИЩЕ",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност",
ВАСВИЕ,РЕДЖЕБ,ТАХИР,,"С.СУХОВО, АРДИНО, КЪРДЖАЛИ",2014-10-29,"Община Ардино","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,АВРАМОВ,ВАСИЛЕВ,,"С.СОКОЛОВО, КАРНОБАТ, БУРГАС",2013-02-27,"Община Сунгурларе","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,АВРАМОВ,ЛЕЩАРСКИ,,"С.РАКЕВО, КРИВОДОЛ, ВРАЦА",2013-10-30,"Община Криводол","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,АЛЕКСАНДРОВ,АТАНАСОВ,,"С.ГОЛЕМО СЕЛО, БОБОВ ДОЛ, КЮСТЕНДИЛ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,АЛЕКСАНДРОВ,ВАСИЛЕВ,,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,АЛЕКСАНДРОВ,ВАСИЛЕВ,,"С.ХАЙРЕДИН, ХАЙРЕДИН, ВРАЦА",2014-01-15,"Община Хайредин","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,АЛЕКСАНДРОВ,ВАСИЛЕВ,,"С.СЕПТЕМВРИЙЦИ, ВЪЛЧЕДРЪМ, МОНТАНА",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,АЛЕКСАНДРОВ,ВАСИЛЕВ,,"С.СЕПТЕМВРИЙЦИ, ВЪЛЧЕДРЪМ, МОНТАНА",2010-04-06,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,АЛЕКСАНДРОВ,ГРИГОРОВ,,"С.САДОВО, ХАДЖИДИМОВО, БЛАГОЕВГРАД",2011-05-27,"Община Хаджидимово","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,АЛЕКСАНДРОВ,ЕВГЕНИЕВ,,"ГР.БАТАНОВЦИ, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,АЛЕКСАНДРОВ,ЗАФИРОВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2014-06-04,"Приватизация - обособени части - София","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,АЛЕКСАНДРОВ,КОТОВ,,"С.ГОРСКИ ИЗВОР, ДИМИТРОВГРАД, ХАСКОВО",2014-06-04,"Приватизация - обособени части - София","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,АЛЕКСАНДРОВ,ЛЕСИЧКИ,,"С.СКРИНЯНО, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2015-01-07,"Община Кюстендил","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,АЛЕКСАНДРОВ,МАРИНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-12-18,"Българско национално радио","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,АЛЕКСАНДРОВ,МАРИНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-01-16,"Министерство на правосъдието","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,АЛЕКСАНДРОВ,МИХАЙЛОВ,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2007-09-04,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,АЛЕКСАНДРОВ,ОГОЙСКИ,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2013-11-13,"Община Враца","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,АЛЕКСАНДРОВ,СПАСОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-04-24,"Тракийски университет – гр. Стара Загора","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,АЛЕКСАНДРОВ,ТАСЕВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,АЛЕКСАНДРОВ,ТОДОРОВ,,"С.КОНУШ, АСЕНОВГРАД, ПЛОВДИВ",2015-10-05,"Община Първомай","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,АЛЕКСАНДРОВ,ТРИФОНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-07-24,"МКБ Юнионбанк АД","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,АЛЕКСИЕВ,АЛЕКСИЕВ,,"ГР.КАРНОБАТ, КАРНОБАТ, БУРГАС",2013-02-27,"Община Сунгурларе","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,АЛЕКСИЕВ,ВАСИЛЕВ,,"С.КОЗИЧИНО, ПОМОРИЕ, БУРГАС",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,АНАНИЕВ,ПЕЯНСКИ,,"С.ФРОЛОШ, КОЧЕРИНОВО, КЮСТЕНДИЛ",2015-01-21,"Община Сапарева баня","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,АНАСТАСОВ,АНАСТАСОВ,,"ГР.РУДОЗЕМ, РУДОЗЕМ, СМОЛЯН",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,АНАСТАСОВ,АНАСТАСОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2010-04-06,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,АНАСТАСОВ,ВАСИЛЕВ,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2013-04-17,"Кредитни длъжници към банка БАЛКАНБАНК","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,АНАСТАСОВ,ВАСИЛЕВ,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2014-10-08,"Длъжници към Първа частна банка","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,АНАСТАСОВ,СТОЙКОВ,,"ГР.ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2010-04-06,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,АНГЕЛОВ,АНГЕЛОВ,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2010-04-06,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,АНГЕЛОВ,БАНДОВ,,"ГР.СВИЩОВ, СВИЩОВ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-07-17,"Община Свищов","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,АНГЕЛОВ,ВАСИЛЕВ,,"ГР.ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,АНГЕЛОВ,ВАСИЛЕВ,,"С.КОЗАРСКО, БРАЦИГОВО, ПАЗАРДЖИК",2015-04-21,"Община Брацигово","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,АНГЕЛОВ,ВЕЛЕВ,1947-02-17,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2008-11-13,"Държавна агенция по туризъм","Решение № 53 от 13.11.2008 г. - държавни агенции","Рег. дневник; картон обр. 6; писмо вх. № 1040/ 28.02.1990 г. за унищожаване с протокол № 28/ 1990 г. за унищожаване материалите на Я/К ""Младост""."
ВАСИЛ,АНГЕЛОВ,ВЪЛЕВ,,"ГР.БРАЦИГОВО, БРАЦИГОВО, ПАЗАРДЖИК",2015-04-21,"Община Брацигово","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,АНГЕЛОВ,ГАРЕЛОВ,,"ГР.МАРТЕН, РУСЕ, РУСЕ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,АНГЕЛОВ,ГЕНЕВ,1941-01-04,"С.ЗАГОРЦИ, СРЕДЕЦ, БУРГАС",2010-04-06,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 122 от 6.04.2010 г. - Министерството на вътрешните работи","Със заповед № 3656/ 07.07.1969 г. е назначен за разузнавач VI степен; със заповед № 145/ 23.03.1971 г. е преназначен за разузнавач V степен; със заповед № 330/ 04.07.1972 г. е преназначен за разузнавач II степен; със заповед № 83/ 22.02.1974 г. е преназначен за инспектор IV степен; със заповед № 2116/ 04.07.1979 г. е преназначен за н-к отделение; със заповед № 2488/ 17.07.1980 г. е изпратен на 3 месечен курс в КГБ-Москва; със заповед № К-1118/ 13.04.1987 г. е преназначен за зам. н-к отдел; със заповед № 604/ 06.03.1989 г. е преназначен за н-к отделение; със заповед № 2866/ 01.09.1989 г. е преназначен за зам. н-к отдел."
ВАСИЛ,АНГЕЛОВ,ГРЪНЧАРОВ,,"ГР.САМОКОВ, САМОКОВ, СОФИЙСКА",2008-05-27,"Държавна агенция за информационни технологии и съобщения","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,АНГЕЛОВ,ГРЪНЧАРОВ,,"ГР.САМОКОВ, САМОКОВ, СОФИЙСКА",2009-03-11,"Комисия за регулиране на съобщенията","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,АНГЕЛОВ,ГРЪНЧАРОВ,,"ГР.САМОКОВ, САМОКОВ, СОФИЙСКА",2012-10-10,"Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,АНГЕЛОВ,ЖУКОВ,,"С.ЮГОВО, ЛЪКИ, ПЛОВДИВ",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,АНГЕЛОВ,ЗЛАТКОВ,,"ГР.БРАЦИГОВО, БРАЦИГОВО, ПАЗАРДЖИК",2009-10-14,"Национален осигурителен институт","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,АНГЕЛОВ,КАДЬОВ,,"ГР.ВЕЛИНГРАД, ВЕЛИНГРАД, ПАЗАРДЖИК",2015-04-21,"Община Велинград","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,АНГЕЛОВ,МАРИНОВ,,"С.ДОЛНО ЛИНЕВО, ЛОМ, МОНТАНА",2013-07-31,"Община Белоградчик","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,АНГЕЛОВ,МАРИНОВ,,"С.ЦАР САМУИЛ, ТУТРАКАН, СИЛИСТРА",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,АНГЕЛОВ,ОВЧАРОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-09-24,"Национална художествена академия","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,АНГЕЛОВ,ПЕНЕВ,,"С.ЧЕРНА, ДОБРИЧКА, ДОБРИЧ",2014-02-19,"Община Добричка","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,АНГЕЛОВ,СЕРАФИЕВ,,"ГР.СЕПТЕМВРИ, СЕПТЕМВРИ, ПАЗАРДЖИК",2015-05-19,"Община Септември","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,АНГЕЛОВ,ТЕМЕЛКОВ,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2013-01-16,"Министерство на правосъдието","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,АНГЕЛОВ,ТУМБЕЛЕШКОВ,,"С.ЛЕСИЧЕРИ, ПАВЛИКЕНИ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-06-26,"Община Павликени","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,АНГЕЛОВ,ХАБОВ,,"С.БЯЛО ПОЛЕ, ОПАН, СТАРА ЗАГОРА",2010-04-06,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,АНГЕЛОВ,ХРИСТОВ,,"С.МАНАСТИРИЩЕ, ХАЙРЕДИН, ВРАЦА",2014-01-15,"Община Хайредин","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,АНДОНОВ,КИТКАРСКИ,,"С.КАДРОВИЦА, НЕВЕСТИНО, КЮСТЕНДИЛ",2016-02-18,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Кюстендил","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,АНДОНОВ,ПЕТКАНСКИ,,"С.ПОПИНЦИ, ПАНАГЮРИЩЕ, ПАЗАРДЖИК",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,АНДОНОВ,ПЕТКАНСКИ,,"С.ПОПИНЦИ, ПАНАГЮРИЩЕ, ПАЗАРДЖИК",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,АНДОНОВ,СТОЯНОВ,1946-01-14,"ГР.АНТОНОВО, АНТОНОВО, ТЪРГОВИЩЕ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,АНДРЕЕВ,БАИРСКИ,,"ГР.ДЕВНЯ, ДЕВНЯ, ВАРНА",2013-05-15,"Община Девня","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,АНДРЕЕВ,ВАСИЛЕВ,,"С.ВОЙНЯГОВО, КАРЛОВО, ПЛОВДИВ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,АНДРЕЕВ,ГЕРМАНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-04-06,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,АНДРЕЕВ,ИВАНОВ,,"С.ОРЕХОВИЦА, ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ, ПЛЕВЕН",2015-06-23,"Община Долна Митрополия","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,АНДРЕЕВ,ИЛИЕВ,,"ГР.КРЕСНА, КРЕСНА, БЛАГОЕВГРАД",2014-06-04,"Приватизация - обособени части - София","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,АНДРЕЕВ,ПЕТРОВ,,"ГР.КИЛИФАРЕВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-06-11,"Община Велико Търново","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,АНДРЕЕВ,ЧАУШЕВ,,"С.ЯСЕНОВЕЦ, РАЗГРАД, РАЗГРАД",2011-11-02,"Министерство на регионалното развитие и благоустройството","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,АНТИМОВ,ГРИГОРОВ,,"С.ЯКИМОВО, ЯКИМОВО, МОНТАНА",2016-02-09,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Монтана","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,АНТОНОВ,АЛЕКСАНДРОВ,1936-01-25,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2011-06-16,"Висша атестационна комисия","Решение № 230 от 16.06.2011 г. - ВАК","Документи от ръководили го щатни служители; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; дело Ф1, а.е. 3524."
ВАСИЛ,АНТОНОВ,АЛЕКСАНДРОВ,1936-01-25,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2014-06-18,"Университет по архитектура, строителство и геодезия","Решение № 2-357 от 18.06.2014 г. - Университет по архитектура, строителство и геодезия","

Документи от ръководили го щатни служители; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; дело Ф1, а.е. 3524.

"
ВАСИЛ,АНТОНОВ,БАЛАВЕСОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-09-18,"Технически университет - София","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,АРГИЛОВ,КАРАВАСИЛЕВ,,"ГР.РАКОВСКИ, РАКОВСКИ, ПЛОВДИВ",2014-09-10,"Длъжници към банка Хеброс","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,АРСОВ,ПОПТОДОРОВ,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2011-07-27,"Община Благоевград","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,АРХАНГЕЛОВ,АЛЕКСАНДРОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,АСЕНОВ,АКАЛИЕВ,,"С.МИХАЛКОВО, ДЕВИН, СМОЛЯН",2015-09-14,"Община Кричим","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,АСЕНОВ,БАЧКОВ,,"С.КОЖАРИ, БОРИНО, СМОЛЯН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,АСЕНОВ,БАЧКОВ,,"С.КОЖАРИ, БОРИНО, СМОЛЯН",2015-12-08,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Велико Търново","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,АСЕНОВ,БОРИСОВ,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2014-12-09,"Община Кочериново","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,АСЕНОВ,БОРИСОВ,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,АСЕНОВ,БОРИСОВ,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2016-02-18,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Кюстендил","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,АСЕНОВ,ВАСЕВ,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2015-06-01,"Община Перник","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,АСЕНОВ,ВАСИЛЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-06-16,"Висша атестационна комисия","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,АСЕНОВ,ВАСИЛЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-08-06,"Медицински университет - София","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,АСЕНОВ,ДЕЛИЕВ,,"С.ДАВИДКОВО, БАНИТЕ, СМОЛЯН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,АСЕНОВ,ДИМИТРОВ,,"ГР.ЕЛИН ПЕЛИН, ЕЛИН ПЕЛИН, СОФИЙСКА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,АСЕНОВ,МАРГАРИТОВ,,"ГР.СМОЛЯН, СМОЛЯН, СМОЛЯН",2012-11-21,"Министерство на околната среда и водите","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,АСЕНОВ,МАРГАРИТОВ,,"ГР.СМОЛЯН, СМОЛЯН, СМОЛЯН",2013-04-17,"Кредитни длъжници към банка БАЛКАНБАНК","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,АСЕНОВ,ПАВЛОВ,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,АСЕНОВ,ПАВЛОВ,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2015-05-19,"Община Септември","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,АСЕНОВ,ПАНЕВ,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2013-07-03,"Длъжници към Стопанска банка","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,АСЕНОВ,ПАНЕВ,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2013-12-04,"Длъжници към Банка за земеделски кредит","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,АСЕНОВ,СТОЯНОВ,,"С.КЛЕНОВИК, РАДОМИР, ПЕРНИК",2015-11-17,"ЗАД Армеец АД","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,АСЕНОВ,ХРИСТОВ,,"ГР.ОРЯХОВО, ОРЯХОВО, ВРАЦА",2013-12-11,"Община Оряхово","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,АСЕНОВ,ХРИСТОВ,,"ГР.ОРЯХОВО, ОРЯХОВО, ВРАЦА",2016-01-14,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Враца","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,АСПАРУХОВ,ВАСИЛЕВ,,"С.ВЪРБНИЦА, ГОДЕЧ, СОФИЙСКА",2011-01-26,"Министерство на отбраната","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,АСПАРУХОВ,КАНИН,,"С.СКРЕБАТНО, ГЪРМЕН, БЛАГОЕВГРАД",2011-06-23,"Община Гоце Делчев","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,АТАНАСОВ,БЕЛОМОРОВ,,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2016-02-18,"ЗАД ВИКТОРИЯ","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,АТАНАСОВ,БОГДАНОВ,,"С.ВЕСЕЛИЕ, ПРИМОРСКО, БУРГАС",2015-12-01,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,АТАНАСОВ,БОЕВ,,"ГР.АСЕНОВГРАД, АСЕНОВГРАД, ПЛОВДИВ",2013-10-09,"Длъжници към ОББ","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,АТАНАСОВ,ВАСИЛЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-11-26,"Българска национална телевизия","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,АТАНАСОВ,ВАСИЛЕВ,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2011-08-09,"Агенция Пътна инфраструктура","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,АТАНАСОВ,ВАСИЛЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,АТАНАСОВ,ГЕОРГИЕВ,,"С.ОЩАВА, КРЕСНА, БЛАГОЕВГРАД",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,АТАНАСОВ,ГЕРЧЕВ,,"С.МАНОЛСКО КОНАРЕ, МАРИЦА, ПЛОВДИВ",2015-09-30,"Община Марица","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,АТАНАСОВ,ГРОЗДАНОВ,,"С.ВЕТРЕН ДОЛ, СЕПТЕМВРИ, ПАЗАРДЖИК",2015-05-19,"Община Септември","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,АТАНАСОВ,ЗАЙКОВ,,"С.ЯКОВО, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,АТАНАСОВ,ЗАХАРИЕВ,,"ГР.СУВОРОВО, СУВОРОВО, ВАРНА",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,АТАНАСОВ,ЗАХАРИЕВ,,"ГР.СУВОРОВО, СУВОРОВО, ВАРНА",2013-05-29,"Община Суворово","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,АТАНАСОВ,ИВАНОВ,,"ГР.ДЕВНЯ, ДЕВНЯ, ВАРНА",2013-05-15,"Община Девня","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,АТАНАСОВ,ИВАНОВ,,"ГР.ДЕВНЯ, ДЕВНЯ, ВАРНА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,АТАНАСОВ,ИВАНОВ,,"ГР.ДЕВНЯ, ДЕВНЯ, ВАРНА",2015-12-17,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Варна","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,АТАНАСОВ,КАЗАКОВ,,"ГР.ИВАЙЛОВГРАД, ИВАЙЛОВГРАД, ХАСКОВО",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,АТАНАСОВ,КАЗАКОВ,1946-08-19,"ГР.ИВАЙЛОВГРАД, ИВАЙЛОВГРАД, ХАСКОВО",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,АТАНАСОВ,КОЛЕВ,,"С.ГОЛЕМО СЕЛО, БОБОВ ДОЛ, КЮСТЕНДИЛ",2014-06-04,"Приватизация - обособени части - София","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,АТАНАСОВ,КОНЯРОВ,1947-07-30,"С.СТЕНСКО, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2015-01-07,"Община Кюстендил","Решение № 2-442 от 07.01.2015 г. - община Кюстендил","

Собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководил го щатен служител, съдържащи се в работно дело IР-6911; рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр.; протокол рег. № КА-18(1)/ 04.06.1990 г. за унищожаване лично дело IА-788 (Кн); протокол рег. № КА-18/ 04.06.1990 г. за унищожаване работно дело IР-511 (Кн).

"
ВАСИЛ,АТАНАСОВ,КРЪСТИН,,"С.СКРЕБАТНО, ГЪРМЕН, БЛАГОЕВГРАД",2015-04-28,"Община Пазарджик","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,АТАНАСОВ,ЛОВЧИНОВ,,"ГР.АСЕНОВГРАД, АСЕНОВГРАД, ПЛОВДИВ",2010-02-09,"Българска академия на науките","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,АТАНАСОВ,ЛУКАНЧЕВ,1947-07-28,"С.ЛОЗЕНГРАДЦИ, КИРКОВО, КЪРДЖАЛИ",2014-11-05,"Община Кирково","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1"
ВАСИЛ,АТАНАСОВ,НИКОЛОВ,,"ГР.БЯЛА СЛАТИНА, БЯЛА СЛАТИНА, ВРАЦА",2010-02-09,"Българска академия на науките","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,АТАНАСОВ,НИКОЛОВ,,"ГР.БЯЛА СЛАТИНА, БЯЛА СЛАТИНА, ВРАЦА",2011-06-16,"Висша атестационна комисия","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,АТАНАСОВ,ПАЛИГОРОВ,1945-12-26,"ГР.ВЕЛИНГРАД, ВЕЛИНГРАД, ПАЗАРДЖИК",2015-04-21,"Община Велинград","Решение № 2-495 от 21.04.2015 г. - община Велинград","Със заповед от 1973 г. е назначен за разузнавач II степен."
ВАСИЛ,АТАНАСОВ,ПЕТКОВ,,"ГР.ДЖЕБЕЛ, ДЖЕБЕЛ, КЪРДЖАЛИ",2009-10-14,"Национален осигурителен институт","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,АТАНАСОВ,ПЕТКОВ,,"ГР.ДЖЕБЕЛ, ДЖЕБЕЛ, КЪРДЖАЛИ",2014-10-22,"Община Джебел","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,АТАНАСОВ,ПЕТРОВ,,"С.БЛЪСКОВО, ПРОВАДИЯ, ВАРНА",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,АТАНАСОВ,ПЕТРОВ,,"С.БЛЪСКОВО, ПРОВАДИЯ, ВАРНА",2013-05-21,"Община Провадия","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,АТАНАСОВ,РАБУХЧИЕВ,1929-08-23,"ГР.ПАНАГЮРИЩЕ, ПАНАГЮРИЩЕ, ПАЗАРДЖИК",2015-05-12,"Община Панагюрище","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1"
ВАСИЛ,АТАНАСОВ,САМАРДЖИЕВ,,"С.ЕЛЕШНИЦА, РАЗЛОГ, БЛАГОЕВГРАД",2011-08-09,"Агенция Пътна инфраструктура","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,АТАНАСОВ,СПАСОВ,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,АТАНАСОВ,ТАНЧЕВ,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,АТАНАСОВ,ТАШКОВ,1934-12-13,"С.АБЛАНИЦА, ХАДЖИДИМОВО, БЛАГОЕВГРАД",2011-07-27,"Община Благоевград","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1"
ВАСИЛ,АТАНАСОВ,ТОДОРОВ,,"С.ОЩАВА, КРЕСНА, БЛАГОЕВГРАД",2011-04-05,"Община Кресна","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,БАЙЧЕВ,ВЪЛЧЕВ,,"ГР.БЯЛА, БЯЛА, РУСЕ",2011-09-20,"Министерство на културата","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,БАНЕВ,КОСТАДИНОВ,,"ГР.ТЕТЕВЕН, ТЕТЕВЕН, ЛОВЕЧ",2010-04-06,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,БАНКОВ,ЧАЛЪКОВ,,"ГР.ПОМОРИЕ, ПОМОРИЕ, БУРГАС",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,БЛАГОЕВ,ТЕРЗИЕВ,,"С.БУРЕВО, НЕДЕЛИНО, СМОЛЯН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,БОГДАНОВ,БОГДАНОВ,1949-04-25,"С.КЪРПАЧЕВО, ЛЕТНИЦА, ЛОВЕЧ",2016-02-04,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Ловеч","Решение № 2-602 от 04.02.2016 г. - кандидати за общински съветници – област Ловеч","

Рег. дневник; картони – обр. 4 и обр. 6; протокол № 74/ 1990 г. за унищожаване лично дело IА-27889 и работно дело IР-13343.

"
ВАСИЛ,БОГДАНОВ,ВАСИЛЕВ,,"С.ГОРНА МИТРОПОЛИЯ, ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ, ПЛЕВЕН",2007-09-04,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,БОГДАНОВ,ВАСИЛЕВ,,"С.ГОРНА МИТРОПОЛИЯ, ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ, ПЛЕВЕН",2010-09-09,"ИА по рибарство и аквакултури","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,БОГДАНОВ,ВАСИЛЕВ,,"С.ГОРНА МИТРОПОЛИЯ, ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ, ПЛЕВЕН",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,БОГДАНОВ,ВАСИЛЕВ,,"С.ГОРНА МИТРОПОЛИЯ, ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ, ПЛЕВЕН",2015-07-28,"Община Червен бряг","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,БОГОМИЛОВ,МЕРАЗЧИЕВ,,"С.МАЛЧИКА, ЛЕВСКИ, ПЛЕВЕН",2012-06-14,"Стопанска академия ""Димитър А. Ценов"" - Свищов","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,БОЖИДАРОВ,ЦОЛОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,БОЖИДАРОВ,ЦОЛОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,БОНЕВ,ВАСИЛЕВ,,"ГР.ЛЕВСКИ, ЛЕВСКИ, ПЛЕВЕН",2015-07-07,"Община Левски","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,БОНЕВ,ИВАНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-10-22,"Община Момчилград","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,БОНЕВ,ИВАНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2016-01-25,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Кърджали","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,БОНЕВ,ПЕНЧЕВ,,"ГР.ЧИРПАН, ЧИРПАН, СТАРА ЗАГОРА",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,БОНЕВ,ПЕНЧЕВ,,"ГР.ЧИРПАН, ЧИРПАН, СТАРА ЗАГОРА",2012-03-28,"Русенски университет ""Ангел Кънчев""","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,БОРИСЛАВОВ,ПАНЧОВ,1940-06-16,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2015-04-28,"Община Пазарджик","Решение № 2-498 от 28.04.2015 г. - община Пазарджик","

Рег. дневник; картони – обр. 4 и обр. 6; протокол рег. № КА-27/ 20.03.1990 г. с предложение за изключване и унищожаване на делото на ""Арена""

"
ВАСИЛ,БОРИСОВ,АНАЧКОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-06-14,"Министерство на труда и социалната политика","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,БОРИСОВ,БОЖКОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-02-15,"Агенция ""Митници""","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,БОРИСОВ,ВАСЕВ,,"С.ГОЛЯМО НОВО, ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ",2015-06-01,"Приватизирани предприятия - Кюстендил","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,БОРИСОВ,ВАСИЛЕВ,,"С.БРАТАНИЦА, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2014-06-04,"Приватизация - обособени части - София","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,БОРИСОВ,ВАСИЛЕВ,1948-07-29,"С.СТРУИНДОЛ, БЕЛОГРАДЧИК, ВИДИН",2011-02-15,"Агенция ""Митници""","Решение № 185 от 15.02.2011 г. - Агенция ""Митници""","Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание; документи от ръководил го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; лично дело IА-1068 (Вд) МФ; протокол рег. № 13/ 19.04.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело IР-348 (Вд)"
ВАСИЛ,БОРИСОВ,ВАСИЛЕВ,,"С.ГОРНА БРЕЗНИЦА, КРЕСНА, БЛАГОЕВГРАД",2011-07-27,"Община Благоевград","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,БОРИСОВ,ВАСИЛЕВ,,"С.ГОРНА БРЕЗНИЦА, КРЕСНА, БЛАГОЕВГРАД",2012-01-12,"Министерство на образованието","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,БОРИСОВ,ВАСИЛЕВ,,"ГР.БОБОВ ДОЛ, БОБОВ ДОЛ, КЮСТЕНДИЛ",2013-01-16,"Министерство на правосъдието","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,БОРИСОВ,ВЕЛИНОВ,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,БОРИСОВ,ВЕЛИНОВ,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2009-10-14,"Национален осигурителен институт","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,БОРИСОВ,ВЕЛИНОВ,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2015-01-07,"Община Кюстендил","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,БОРИСОВ,ГРОЗДАНОВ,,"ГР.БРАЦИГОВО, БРАЦИГОВО, ПАЗАРДЖИК",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,БОРИСОВ,ГРОЗДАНОВ,,"ГР.БРАЦИГОВО, БРАЦИГОВО, ПАЗАРДЖИК",2014-02-12,"Разследващи полицаи","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,БОРИСОВ,ГРОМКОВ,,"ГР.КУЛА, КУЛА, ВИДИН",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,БОРИСОВ,ЕВТИМОВ,,"С.ДРУМОХАР, НЕВЕСТИНО, КЮСТЕНДИЛ",2015-01-14,"Община Невестино","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,БОРИСОВ,ЗЕМЕНСКИ,,"С.РАЖДАВИЦА, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2015-05-27,"Община Земен","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,БОРИСОВ,ЛАПЕВСКИ,,"С.ВАКСЕВО, НЕВЕСТИНО, КЮСТЕНДИЛ",2015-06-01,"Приватизирани предприятия - Кюстендил","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,БОРИСОВ,ЛАФАЗАНСКИ,,"ГР.КОСТАНДОВО, РАКИТОВО, ПАЗАРДЖИК",2015-05-19,"Община Ракитово","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,БОРИСОВ,МИЛУШЕВ,,"ГР.СМОЛЯН, СМОЛЯН, СМОЛЯН",2012-08-07,"Пловдивски университет ""Паисий Хилендарски""","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,БОРИСОВ,МИТРЕВ,,"С.ГОЛЕМО СЕЛО, БОБОВ ДОЛ, КЮСТЕНДИЛ",2016-02-18,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Кюстендил","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,БОРИСОВ,МЛАДЕНОВ,,"С.СУМЕР, МОНТАНА, МОНТАНА",2015-04-07,"Община Монтана","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,БОРИСОВ,ПЕХЛИВАНОВ,,"С.БОРОВО, ЛЪКИ, ПЛОВДИВ",2015-09-14,"Община Лъки","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,БОРИСОВ,СМЪРКАЧКИ,,"С.АКАНДЖИЕВО, БЕЛОВО, ПАЗАРДЖИК",2015-04-16,"Община Белово","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,БОРИСОВ,ТРЕНЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-09-18,"Общинска банка АД","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,БОРИСОВ,ФИЛИПОВ,,"ГР.АСЕНОВГРАД, АСЕНОВГРАД, ПЛОВДИВ",2015-08-04,"Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,БОТЕВ,БОТЕВ,,"С.ТОРОС, ЛУКОВИТ, ЛОВЕЧ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,БОЯНОВ,ДИМИТРОВ,1955-10-19,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,БОЯНОВ,ЙОРДАНОВ,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2008-09-16,"Държавна агенция по горите","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,БОЯНОВ,ЙОРДАНОВ,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2015-05-12,"Община Пещера","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,БОЯНОВ,ЛОЗАНОВ,1949-04-03,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-01-26,"Министерство на отбраната","Решение № 180 от 26.01.2011 г. - Министерството на отбраната","Рег. дневник; картон обр. 4; протокол вх. № 2563/ 18.06.1990 г. за оценяване за унищожаване делото на аг. ""Стоянов""."
ВАСИЛ,ВАЛДЕМАРОВ,ЦАНОВ,,"гр. Пловдив",2011-06-16,"Висша атестационна комисия","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,ВАНГЕЛОВ,ВАСИЛЕВ,,"С.ЛОЗЕНИЦА, САНДАНСКИ, БЛАГОЕВГРАД",0201-03-20,"Съюз на Евенгелските Баптистки църкви в България","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,ВАНГЕЛОВ,РАВЕНСКИ,,"С.ФРОЛОШ, КОЧЕРИНОВО, КЮСТЕНДИЛ",2014-12-09,"Община Кочериново","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,ВАНЕВ,МИТЕВ,,"ГР.ПОМОРИЕ, ПОМОРИЕ, БУРГАС",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,ВАНЕВ,МИТЕВ,,"ГР.ПОМОРИЕ, ПОМОРИЕ, БУРГАС",2010-04-06,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,ВАНЧЕВ,ВАСИЛЕВ,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2010-04-06,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,ВАНЧОВ,ВАСИЛЕВ,,"ГР.КУЛА, КУЛА, ВИДИН",2011-02-15,"Агенция ""Митници""","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,ВАСИЛЕВ,АЦЕВ,,"С.ТВЪРДИЦА, БУРГАС, БУРГАС",2013-07-03,"Длъжници към Стопанска банка","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,ВАСИЛЕВ,ВЪРБАНОВ,,"ГР.ТЕТЕВЕН, ТЕТЕВЕН, ЛОВЕЧ",2011-01-26,"Министерство на отбраната","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,ВАСИЛЕВ,ЕНЧЕВ,,"С.АСЕНОВЦИ, ЛЕВСКИ, ПЛЕВЕН",2015-07-16,"Община Плевен","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,ВАСИЛЕВ,ЗАХАРИЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-02-17,"Печатни издания","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,ВАСИЛЕВ,ЗАХАРИЕВ,1958-07-13,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-12-01,"Печатни издания","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,ВАСИЛЕВ,ЗАХАРИЕВ,1958-07-13,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-10-14,"Телеграф ЕООД","Решение № 2-565 от 14.10.2015 г. - Телеграф ЕООД","

Рег. дневник; картони – обр. 4 и обр. 6; писмо вх. № 752/ 12.02.1990 г. с което се изпраща предложение за изключване от агентурния апарат и унищожаване личното и работното дело на агент ""Викторов""; предложение от 07.05.1990 г. за изключване и унищожаване личното и работното дело на аг. ""Викторов"".

"
ВАСИЛ,ВАСИЛЕВ,ЛЕЧЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-01-14,"Приватизирани предприятия - София","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,ВАСИЛЕВ,МИХОВ,1955-03-20,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-07-28,"Община Червен бряг","Решение № 2-538 от 28.07.2015 г. - община Червен бряг","

Рег. дневник; картон обр. 6; писмо вх. № 3252/ 19.09.1990 г. за ""заличаване от оперативния отчет"" на ""Симеон"".

"
ВАСИЛ,ВАСИЛЕВ,МИЦЕВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,ВАСИЛЕВ,НИКОЛОВ,,"С.НОВО СЕЛО, СТАМБОЛИЙСКИ, ПЛОВДИВ",2015-10-14,"Община Стамболийски","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,ВАСИЛЕВ,ПАВЛОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-06-29,"Организатор на хазартни игри","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,ВАСИЛЕВ,СИМЕОНОВ,,"С.БЪРЗИНА, ХАЙРЕДИН, ВРАЦА",2014-01-15,"Община Хайредин","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,ВАСИЛЕВ,СТОЯНОВ,,"С.ИГНАТИЕВО, АКСАКОВО, ВАРНА",2015-12-17,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Варна","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,ВАСИЛЕВ,ЦАНКОВ,,"С.РЕСЕН, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2010-04-06,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,ВАСИЛЕВ,ЧАРДАКЛИЕВ,,"ГР.КАРЛОВО, КАРЛОВО, ПЛОВДИВ",2015-09-09,"Община Карлово","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,ВЕЛИКОВ,АТАНАСОВ,,"ГР.КРЕСНА, КРЕСНА, БЛАГОЕВГРАД",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,ВЕЛИКОВ,БОГДАНОВ,,"С.ВЛАДИМИРОВО, ДОБРИЧКА, ДОБРИЧ",2013-04-03,"Община Варна","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,ВЕЛИКОВ,ИВАНОВ,,"С.КАМЕН, ДОБРИЧКА, ДОБРИЧ",2014-02-19,"Община Добричка","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,ВЕЛИСЛАВОВ,БОЙЧЕВ,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2010-04-06,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,ВЕЛИЧКОВ,НИНОВ,,"С.СТАРОСЕЛЦИ, ИСКЪР, ПЛЕВЕН",2012-07-25,"Конфедерация на независимите синдикати в България","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,ВЕЛИЧКОВ,ТОДОРОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-08-01,"Медицински университет - Плевен","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,ВЕЛИЧКОВ,ТОДОРОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,ВЕЛИЧКОВ,ТОДОРОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,ВЕНЕВ,СОТИРОВ,,"С.ВРАНЯ СТЕНА, ЗЕМЕН, ПЕРНИК",2015-05-27,"Община Земен","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,ВЕНЕВ,СТАНОЙКОВ,1948-12-19,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2010-04-06,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 122 от 6.04.2010 г. - Министерството на вътрешните работи","Със заповед № 3220/ 14.10.1977 г. е назначен за зам. командир в 11 граничен отряд; със заповед № 3470/ 15.09.1980 г. е преназначен за пом. н-к на разузнавателен отдел."
ВАСИЛ,ВЕНКОВ,АНГЕЛОВ,1938-08-23,"ГР.СТРАЖИЦА, СТРАЖИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-07-24,"Община Стражица","Решение № 2-213 от 24.07.2013 г. - община Стражица","

Рег. дневник; картони - обр. 4 – 3 бр.; протокол № 24/ 21.03.1990 г. за отделяне за унищожаване на лично дело IА-672

"
ВАСИЛ,ВЕНКОВ,АТАНАСОВ,,"С.КЛИСУРА, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2011-08-09,"Агенция Пътна инфраструктура","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,ВЕНКОВ,ВАСИЛЕВ,,"С.КРУШОВИЦА, ДОЛНИ ДЪБНИК, ПЛЕВЕН",2015-02-04,"Община Луковит","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,ВЕРГИЛОВ,ВЕЛИНОВ,,"ГР.БОБОВ ДОЛ, БОБОВ ДОЛ, КЮСТЕНДИЛ",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,ВЕРГИЛОВ,ВЕЛИНОВ,,"ГР.БОБОВ ДОЛ, БОБОВ ДОЛ, КЮСТЕНДИЛ",2014-12-03,"Община Бобов дол","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,ВИДОЛОВ,ВИДОЛОВ,,"ГР.КАРЛОВО, КАРЛОВО, ПЛОВДИВ",2015-06-29,"Организатор на хазартни игри","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,ВИЛХЕЛМ,ИВАНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-10-10,"Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,ВИТАНОВ,ЙОНЕВ,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2015-06-01,"Община Перник","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,ВИЧЕВ,ИВАНОВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2013-01-23,"Община Бургас","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,ВЛАДИМИРОВ,АРНАУДОВ,,"С.СТУДЕНА, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2015-06-01,"Община Перник","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,ВЛАДИМИРОВ,ГЕОРГИЕВ,,"С.ДОЛНА ГРАЩИЦА, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2013-10-02,"Обединена българска банка","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,ВЛАДИМИРОВ,ГЕОРГИЕВ,,"С.ДОЛНА ГРАЩИЦА, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2013-11-13,"Банка Славяни","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,ВЛАДИМИРОВ,ГЕОРГИЕВ,,"С.ДОЛНА ГРАЩИЦА, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2014-04-15,"Длъжници към Българска народна банка","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,ВЛАДИМИРОВ,ГЕОРГИЕВ,,"С.ДОЛНА ГРАЩИЦА, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2014-06-18,"Длъжници към Държавна спестовна каса","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,ВЛАДИМИРОВ,ГЕОРГИЕВ,,"С.ДОЛНА ГРАЩИЦА, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2014-07-08,"Длъжници към Балканска универсална банка (БУБ)","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,ВЛАДИМИРОВ,ГЕОРЕВ,,"С.ПЕТЪРЧ, КОСТИНБРОД, СОФИЙСКА",2007-09-04,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,ВЛАДИМИРОВ,ГОРАНОВ,1929-10-18,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2014-04-24,"Тракийски университет – гр. Стара Загора","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1"
ВАСИЛ,ВЛАДИМИРОВ,ДЕМИРЕВ,,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,ВЛАДИМИРОВ,ИВАНОВ,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,ВЛАДИМИРОВ,ИВАНОВ,1962-05-21,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,ВЛАДИМИРОВ,ИВАНОВ,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2015-01-07,"Община Кюстендил","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,ВЛАДИМИРОВ,НАЧКОВ,,ТУРЦИЯ,2013-10-09,"Длъжници към ОББ","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,ВЛАДИМИРОВ,ПАНАГОНОВ,1944-08-23,"ГР.СВИЛЕНГРАД, СВИЛЕНГРАД, ХАСКОВО",2015-01-29,"Българска асоциация Спорт за всички","Решение № 2-456 от 29.01.2015 г. - Българска асоциация Спорт за всички","

Рег. дневник; картон обр. 4; протокол № 76/ 1990 г. за унищожаване лично дело IА-25408 и работно дело IР-10509.

"
ВАСИЛ,ВЛАДИМИРОВ,СТАМБОЛИЙСКИ,,"С.БЛАЖИЕВО, БОБОШЕВО, КЮСТЕНДИЛ",2014-12-03,"Община Бобошево","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,ВЛАДИМИРОВ,СТОИМЕНОВ,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,ВЛАДОВ,АДАМОВ,,"С.ДОЛНА СЕКИРНА, БРЕЗНИК, ПЕРНИК",2015-05-27,"Община Брезник","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,ВЛАДОВ,ТОШЕВ,,"ГР.ВЪЛЧЕДРЪМ, ВЪЛЧЕДРЪМ, МОНТАНА",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,ВОИСЛАВОВ,МИЛАДИНОВ,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2010-04-06,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,ВОИСЛАВОВ,МИЛАДИНОВ,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2013-01-16,"Министерство на правосъдието","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,ВЪКОВ,ВАСИЛЕВ,,"С.БРЕСТНИЦА, ЯБЛАНИЦА, ЛОВЕЧ",2015-02-18,"Община Ябланица","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,ВЪЛЕВ,ВАСИЛЕВ,,"С.СИГМЕН, КАРНОБАТ, БУРГАС",2014-09-24,"Национална художествена академия","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,ВЪЛКАНОВ,ВАСИЛЕВ,,"С.БАТА, ПОМОРИЕ, БУРГАС",2010-01-28,"Комисия за защита на потребителите","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,ВЪЛКОВ,КОСТОВ,,"ГР.КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2010-09-20,"Държавен фонд Земеделие","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,ВЪЛКОВ,ПОПОВ,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2010-02-09,"Българска академия на науките","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,ВЪЛЧАНОВ,ВАСИЛЕВ,,"С.ДИБИЧ, ШУМЕН, ШУМЕН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,ВЪЛЧЕВ,ВАСИЛЕВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2007-09-04,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,ВЪЛЧЕВ,ВАСИЛЕВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2013-10-02,"Обединена българска банка","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,ВЪЛЧЕВ,ДЕЛИИВАНОВ,,ГЪРЦИЯ,2013-02-13,"община Созопол","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,ВЪТКОВ,СТОЙКОВ,,"ГР.КУЛА, КУЛА, ВИДИН",2013-09-11,"Община Кула","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,ГАВРИЛОВ,НАЧКОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-02-26,"Висш адвокатски съвет","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,ГАВРИЛОВ,НАЧКОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-02-24,"Висш дисциплинарен съд","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,ГАНЕВ,ВЕЛЧЕВ,,"С.ДОБРОМИРКА, СЕВЛИЕВО, ГАБРОВО",2013-07-03,"Длъжници към Стопанска банка","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,ГАШЕВ,ВАСИЛЕВ,1934-03-07,"С.АГАТОВО, СЕВЛИЕВО, ГАБРОВО",2010-04-06,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 122 от 6.04.2010 г. - Министерството на вътрешните работи","Със заповед № 4574/ 01.11.1965 г. е назначен за ст. разузнавач; със заповед № 3786/ 20.11.1967 г. е преназначен за ст. разузнавач в управление VI; със заповед № 45/ 16.10.1968 г. е преназначен за разузнавач; със заповед № 25/ 29.04.1970 г. е преназначен за инспектор IV степен; със заповед № 45/ 30.07.1970 г. е преназначен за зам. н-к отделение; със заповед № 2036/ 24.08.1972 г. е преназначен за н-к отделение; със заповед № 64/ 14.01.1974 г. е изпратен на 5 месечен контраразузнавателен курс в СССР; със заповед № 712/ 13.02.1976 г. е преназначен за зам. н-к отдел; със заповед № 4200/ 30.12.1978 г. е преназначен за първи зам. н-к по ДС в ОУ на МВР-Габрово; със заповед № 1760/ 19.05.1980 г. е преназначен за н-к ОУ на МВР-Габрово; със заповед № 2192/ 19.05.1982 г. е изпратен на 2 месечен курс в КГБ-Москва; със заповед № 3636/ 26.09.1985 г. е преназначен за н-к на управление в СОУ на МВР; със заповед № К-3060/ 01.11.1988 г. е преназначен за н-к СОУ на МВР; със заповед № К-1374/ 26.03.1990 г. е преназначен за директор на РД на МВР-София."
ВАСИЛ,ГЕНАДИЕВ,ВАСИЛЕВ,,"С.ПЕНКЬОВЦИ, ТРЪН, ПЕРНИК",2015-06-09,"Община Трън","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,ГЕНАДИЕВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,ГЕНАДИЕВ,ИВАНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-11-26,"Българска национална телевизия","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,ГЕНОВ,ГЕНОВ,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,ГЕНОВ,ГЕНОВ,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,ГЕОРГИЕВ,АЛЕКСИЕВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2015-12-17,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Варна","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,ГЕОРГИЕВ,АЛЕКСИЕВ,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,ГЕОРГИЕВ,АНАСТАСОВ,1944-03-28,ГЪРЦИЯ,2012-07-11,"Медицински университет - Пловдив","Решение № 2-32 от 11.07.2012 г. - Медицински университет - Пловдив","Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-794 (Пд) и в работно дело IР-227 (Пд); рег. дневник; картон обр. 4."
ВАСИЛ,ГЕОРГИЕВ,АНАСТАСОВ,1944-03-28,ГЪРЦИЯ,2014-01-08,"Лечебни заведения","Решение № 2-282 от 08.01.2014 г. - лечебните заведения","Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-794 (Пд) и в работно дело IР-227 (Пд); рег. дневник; картон обр. 4."
ВАСИЛ,ГЕОРГИЕВ,АНГЕЛОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-07-11,"Минно-геоложки университет ""Св. Иван Рилски""","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,ГЕОРГИЕВ,АНГЕЛОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-01-14,"Приватизирани предприятия - София","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,ГЕОРГИЕВ,АТАНАСОВ,1943-01-09,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-04-06,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 122 от 6.04.2010 г. - Министерството на вътрешните работи","Със заповед № 4994/ 28.12.1966 г. е назначен за мл. разузнавач; със заповед № 83/ 18.10.1968 г. е преназначен за разузнавач VI степен; със заповед № 18/ 07.03.1972 г. е преназначен за разузнавач II степен; със заповед № 8/ 01.02.1973 г. е преназначен за разузнавач I степен; със заповед № 140/ 27.12.1974 г. е преназначен за инспектор IV степен; със заповед № 138/ 25.10.1976 г. е преназначен за инспектор III степен; със заповед № 128/ 26.07.1983 г. е преназначен за н-к група; със заповед № 228/ 14.12.1983 г. е преназначен за зам. н-к отделение."
ВАСИЛ,ГЕОРГИЕВ,БАРБОВ,,"ГР.СУВОРОВО, СУВОРОВО, ВАРНА",2013-03-20,"Община Аксаково","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,ГЕОРГИЕВ,БЕРБЕРОВ,1957-03-10,"ГР.КОСТЕНЕЦ, КОСТЕНЕЦ, СОФИЙСКА",2010-04-06,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 122 от 6.04.2010 г. - Министерството на вътрешните работи","Със заповед № 4840/ 30.10.1981 г. е назначен за разузнавач; със заповед № 206/ 07.08.1985 г. е преназначен за ст. разузнавач; със заповед № 99/ 16.06.1987 г. е преназначен за инспектор; със заповед № 123/ 02.08.1988 г. е преназначен за зам. н-к отделение."
ВАСИЛ,ГЕОРГИЕВ,БОЖАНИН,,"ГР.ПЕТРИЧ, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2011-07-12,"Община Петрич","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,ГЕОРГИЕВ,БОЖАНИН,,"ГР.ПЕТРИЧ, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,ГЕОРГИЕВ,БОЖАНИН,,"ГР.ПЕТРИЧ, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,ГЕОРГИЕВ,БУТЕВ,,МАКЕДОНИЯ,2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,ГЕОРГИЕВ,БУТЕВ,1951-07-12,МАКЕДОНИЯ,2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,ГЕОРГИЕВ,ВАСЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-04-06,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,ГЕОРГИЕВ,ВАСИЛЕВ,,"ГР.ДЕВНЯ, ДЕВНЯ, ВАРНА",2013-05-15,"Община Девня","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,ГЕОРГИЕВ,ВАСИЛЕВ,,"ГР.КАЗАНЛЪК, КАЗАНЛЪК, СТАРА ЗАГОРА",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,ГЕОРГИЕВ,ВАСИЛЕВ,,"С.БАХОВИЦА, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2015-02-04,"Община Ловеч","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,ГЕОРГИЕВ,ВАСИЛЕВ,,"С.ДИНЕВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,ГЕОРГИЕВ,ВАСИЛЕВ,,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2013-04-03,"Община Варна","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,ГЕОРГИЕВ,ВАСИЛЕВ,,"ГР.САМОКОВ, САМОКОВ, СОФИЙСКА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,ГЕОРГИЕВ,ВАСИЛЕВ,,"С.КОВАЧЕВО, СЕПТЕМВРИ, ПАЗАРДЖИК",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,ГЕОРГИЕВ,ВАСИЛЕВ,,"С.ВАРДУН, ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ",2010-04-06,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,ГЕОРГИЕВ,ВАСИЛЕВ,,"С.СТЕФАН КАРАДЖОВО, БОЛЯРОВО, ЯМБОЛ",2010-04-06,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,ГЕОРГИЕВ,ВАСИЛЕВ,,"С.СТЕФАН КАРАДЖОВО, БОЛЯРОВО, ЯМБОЛ",2011-10-05,"Администрация на Народното събрание","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,ГЕОРГИЕВ,ВАСИЛЕВ,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2010-04-06,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,ГЕОРГИЕВ,ВЕЛЕВ,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2012-05-31,"Асоциация на индустриалния капитал в България","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,ГЕОРГИЕВ,ВЕЛЕВ,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2012-05-31,"Българска стопанска камара","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,ГЕОРГИЕВ,ВЕЛКОВ,,"ГР.ВЕЛИНГРАД, ВЕЛИНГРАД, ПАЗАРДЖИК",2010-04-06,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,ГЕОРГИЕВ,ВЕЛЧЕВ,,"ГР.ДУПНИЦА, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2010-04-06,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,ГЕОРГИЕВ,ВИТАНОВ,,"С.ДРЕН, РАДОМИР, ПЕРНИК",2014-06-04,"Приватизация - обособени части - София","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,ГЕОРГИЕВ,ВЪЛЧЕВ,,"С.МАНАСТИР, ЛЪКИ, ПЛОВДИВ",2015-09-14,"Община Лъки","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,ГЕОРГИЕВ,ВЪЛЧИНОВ,,"С.ПАТАЛЕНИЦА, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2012-08-07,"Университет по архитектура, строителство и геодезия","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,ГЕОРГИЕВ,ГАНЕВ,,"С.ПОЛКОВНИК МИНКОВО, ДОБРИЧКА, ДОБРИЧ",2014-02-19,"Община Добричка","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,ГЕОРГИЕВ,ГАРОВ,,"ГР.СМОЛЯН, СМОЛЯН, СМОЛЯН",2010-04-06,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,ГЕОРГИЕВ,ГАЦИН,1923-03-06,"С.БАТОШЕВО, СЕВЛИЕВО, ГАБРОВО",2013-07-03,"Длъжници към Стопанска банка","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1"
ВАСИЛ,ГЕОРГИЕВ,ГЕОРГИЕВ,1937-08-28,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-10-17,"Министерство на икономиката, енергетиката и туризма","Решение № 2-89 от 17.10.2012 г. - Министерството на икономиката, енергетиката и туризма","Със заповед № 202/ 22.01.1966 г.е назначен за мл. разузнавач; със заповед № 14/ 28.01.1967 г. е преназначен за разузнавач; със заповед № 136/ 17.10.1968 г. е преназначен за разузнавач VI степен; със заповед № 12/ 21.01.1970 г. е преназначен за разузнавач V степен; със заповед № 616/ 05.02.1970 г. е преназначен за разузнавач IV степен; със заповед № 62/ 13.04.1972 г. е преназначен за разузнавач I степен; със заповед № 123/ 10.08.1972 г. е преназначен за инспектор IV степен; със заповед № 2874/ 31.08.1974 г. е преназначен за инспектор III степен; със заповед № 33/ 25.01.1977 г. е преназначен за зам. н-к на отделение; със заповед № 2724/ 25.07.1980 г. е преназначен за н-к на отделение; със заповед № 2770/ 01.07.1981 г. е изпратен на 3 месечен курс в КГБ-Москва; със заповед № 5256/ 20.12.1982 г. е преназначен за н-к на отдел; със заповед № 1528/ 21.04.1986 г. е преназначен за н-к на отдел в управление IV."
ВАСИЛ,ГЕОРГИЕВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,ГЕОРГИЕВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-02-12,"Разследващи полицаи","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,ГЕОРГИЕВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,ГЕОРГИЕВ,ГЕОРГЬОВСКИ,,"С.КЪРПЕЛЕВО, СТРУМЯНИ, БЛАГОЕВГРАД",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,ГЕОРГИЕВ,ГЕРДЖИЛОВ,,"ГР.КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,ГЕОРГИЕВ,ГИНОВ,,"С.ТРУД, МАРИЦА, ПЛОВДИВ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,ГЕОРГИЕВ,ДАЧЕВ,,"С.ТРИВОДИЦИ, СТАМБОЛИЙСКИ, ПЛОВДИВ",2015-10-14,"Община Стамболийски","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,ГЕОРГИЕВ,ДИМЕНОВ,,"ГР.БРАЦИГОВО, БРАЦИГОВО, ПАЗАРДЖИК",2015-04-21,"Община Брацигово","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,ГЕОРГИЕВ,ДИМИТРОВ,,"С.ОКОРШ, ДУЛОВО, СИЛИСТРА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,ГЕОРГИЕВ,ДИМИТРОВ,,"С.ОКОРШ, ДУЛОВО, СИЛИСТРА",2016-01-19,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Добрич","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,ГЕОРГИЕВ,ДОЙЧИНОВ,,"С.БАБИЦА, БРЕЗНИК, ПЕРНИК",2015-05-27,"Община Брезник","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,ГЕОРГИЕВ,ДОНЕВ,,"ГР.ЧИРПАН, ЧИРПАН, СТАРА ЗАГОРА",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,ГЕОРГИЕВ,ДОНЕВ,,"ГР.ЧИРПАН, ЧИРПАН, СТАРА ЗАГОРА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,ГЕОРГИЕВ,ДРАГАНОВ,,"С.ПРОДАНОВЦИ, САМОКОВ, СОФИЙСКА",2008-09-16,"Държавна агенция по горите","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,ГЕОРГИЕВ,ЕФТИМОВ,,"С.БАНЯ, РАЗЛОГ, БЛАГОЕВГРАД",2011-04-28,"Община Разлог","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,ГЕОРГИЕВ,ЕФТИМОВ,,"С.БАНЯ, РАЗЛОГ, БЛАГОЕВГРАД",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,ГЕОРГИЕВ,ЕФТИМОВ,,"С.БАНЯ, РАЗЛОГ, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,ГЕОРГИЕВ,ЖИВКОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-06-05,"Министерство на културата","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,ГЕОРГИЕВ,ЗАРОВ,,"С.СЛАТИНО, БОБОШЕВО, КЮСТЕНДИЛ",2014-12-03,"Община Бобошево","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,ГЕОРГИЕВ,ИВАНОВ,,"С.СТАЙЧОВЦИ, ТРЪН, ПЕРНИК",2015-06-09,"Община Радомир","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,ГЕОРГИЕВ,ИВАНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-11-06,"Централна кооперативна банка","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,ГЕОРГИЕВ,ИВАНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-06-18,"Длъжници към Държавна спестовна каса","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,ГЕОРГИЕВ,ИВАНОВ,,"С.СИТОВО, СИТОВО, СИЛИСТРА",2014-10-08,"Длъжници към Първа частна банка","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,ГЕОРГИЕВ,ИНДЖОВ,,"ГР.ПЕТРИЧ, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,ГЕОРГИЕВ,ИНДЖОВ,,"ГР.ПЕТРИЧ, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2014-02-12,"Разследващи полицаи","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,ГЕОРГИЕВ,ЙОРДАНОВ,,"ГР.ДУПНИЦА, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2015-12-01,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,ГЕОРГИЕВ,КАРАДЖОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2015-09-30,"Община Марица","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,ГЕОРГИЕВ,КАРИДКОВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2013-02-27,"Община Царево","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,ГЕОРГИЕВ,КАРИДКОВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2015-12-01,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,ГЕОРГИЕВ,КАЦОВ,,"ГР.БУХОВО, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,ГЕОРГИЕВ,КАЧАРОВ,,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2014-05-13,"Длъжници към Кредитна банка","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,ГЕОРГИЕВ,КЕРИН,1943-01-25,"С.КАРАДЖОВО, САДОВО, ПЛОВДИВ",2010-04-06,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 122 от 6.04.2010 г. - Министерството на вътрешните работи","Със заповед № 2622/ 09.05.1968 г. е назначен за мл. разузнавач; със заповед № 80/ 11.10.1968 г. е преназначен за разузнавач VI степен; със заповед № 262/ 17.05.1972 г. е преназначен за разузнавач II степен; със заповед № 234/ 09.07.1976 г. е преназначен за разузнавач I степен; със заповед № 126/ 24.02.1977 г. е преназначен за инспектор IV степен; със заповед № 3502/ 20.10.1978 г. е изпратен на 3 месечна школа в КГБ-СССР; със заповед № 810/ 13.11.1978 г. е преназначен за зам. н-к отделение; със заповед № 482/ 06.02.1980 г. е преназначен за н-к отделение; със заповед № 1780/ 20.04.1982 г. е преназначен за н-к отдел; със заповед № К-326/ 01.02.1985 г. е изпратен на 3 месечен курс в КГБ-Москва."
ВАСИЛ,ГЕОРГИЕВ,КИНЧЕВ,,"С.АКАНДЖИЕВО, БЕЛОВО, ПАЗАРДЖИК",2013-05-21,"Община Долни чифлик","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,ГЕОРГИЕВ,КИНЧЕВ,,"С.АКАНДЖИЕВО, БЕЛОВО, ПАЗАРДЖИК",2015-12-17,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Варна","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,ГЕОРГИЕВ,КИРИМОВ,,"С.ТЕТОВО, РУСЕ, РУСЕ",2013-02-13,"община Созопол","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,ГЕОРГИЕВ,КИТОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-01-12,"Министерство на образованието","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,ГЕОРГИЕВ,КОЕВ,,"С.БЛАТНИЦА, СТРЕЛЧА, ПАЗАРДЖИК",2015-05-19,"Община Стрелча","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,ГЕОРГИЕВ,КОЛАРОВ,,"ГР.БАТАК, БАТАК, ПАЗАРДЖИК",2007-09-04,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,ГЕОРГИЕВ,КОЛАРОВ,,"ГР.БАТАК, БАТАК, ПАЗАРДЖИК",2009-07-22,"Българска народна банка","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,ГЕОРГИЕВ,КОСТОВ,,"С.ДОБЪРСКО, РАЗЛОГ, БЛАГОЕВГРАД",2014-09-10,"Длъжници към банка Хеброс","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,ГЕОРГИЕВ,КОСТОВ,,"С.ДОБЪРСКО, РАЗЛОГ, БЛАГОЕВГРАД",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,ГЕОРГИЕВ,КОСТОВ,1946-09-07,"ГР.ПАНАГЮРИЩЕ, ПАНАГЮРИЩЕ, ПАЗАРДЖИК",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Решение № 2-566 от 16.10.2015 г. - Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","

Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 2084/ 02.05.1990 г. за унищожаване материалите на ""Михайлов"".

"
ВАСИЛ,ГЕОРГИЕВ,КРАНТОВ,,"ГР.ДУПНИЦА, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2014-12-09,"Община Дупница","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,ГЕОРГИЕВ,КРАТУНКОВ,,"С.БАЧКОВО, АСЕНОВГРАД, ПЛОВДИВ",2015-09-14,"Община Лъки","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,ГЕОРГИЕВ,КРЕСНИЧКИ,,"ГР.ДУПНИЦА, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2010-04-27,"Националната служба за охрана","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,ГЕОРГИЕВ,ЛИПЧЕВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2015-06-18,"Приватизирани предприятия - Пловдив","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,ГЕОРГИЕВ,ЛУКОВ,,"ГР.ВЕЛИНГРАД, ВЕЛИНГРАД, ПАЗАРДЖИК",2015-05-19,"Община Ракитово","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,ГЕОРГИЕВ,МАДЖАРСКИ,,"С.ГОЛЕМО СЕЛО, БОБОВ ДОЛ, КЮСТЕНДИЛ",2014-12-03,"Община Бобов дол","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,ГЕОРГИЕВ,МАДОЛЕВ,,"ГР.БЕЛИЦА, БЕЛИЦА, БЛАГОЕВГРАД",2012-06-27,"Югозападен университет ""Неофит Рилски"" - Благоевград","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,ГЕОРГИЕВ,МАРКОВ,,"ГР.АСЕНОВГРАД, АСЕНОВГРАД, ПЛОВДИВ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,ГЕОРГИЕВ,МАРУДОВ,,"С.ПАВЕЛСКО, ЧЕПЕЛАРЕ, СМОЛЯН",2010-04-06,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,ГЕОРГИЕВ,МИШЕВ,,"С.ГАЙТАНИНОВО, ХАДЖИДИМОВО, БЛАГОЕВГРАД",2011-06-23,"Община Гоце Делчев","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,ГЕОРГИЕВ,МЛАДЕНОВ,1963-05-30,"С.ЛОЗЕН, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,ГЕОРГИЕВ,НАВЯКОВ,,"С.РАЗДОЛ, СТРУМЯНИ, БЛАГОЕВГРАД",2015-04-21,"Община Велинград","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,ГЕОРГИЕВ,НИКОВ,,"С.ИСКРА, ПЪРВОМАЙ, ПЛОВДИВ",2015-10-05,"Община Първомай","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,ГЕОРГИЕВ,НОВАКОВ,,"ГР.АСЕНОВГРАД, АСЕНОВГРАД, ПЛОВДИВ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,ГЕОРГИЕВ,ОГНЯНОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,ГЕОРГИЕВ,ОГНЯНОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2010-09-29,"Регионални печатни издания","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,ГЕОРГИЕВ,ПАНДУРОВ,,"С.ЖРЕБИЧКО, БРАЦИГОВО, ПАЗАРДЖИК",2015-09-14,"Община Кричим","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,ГЕОРГИЕВ,ПАНОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,ГЕОРГИЕВ,ПЕТРОВ,1947-08-12,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2015-09-30,"Община Пловдив","Решение № 2-558 от 30.09.2015 г. - община Пловдив","

Рег. дневник; картон обр. 4.

"
ВАСИЛ,ГЕОРГИЕВ,ПЕТРОВ,,"ГР.ЛОМ, ЛОМ, МОНТАНА",2016-02-09,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Монтана","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,ГЕОРГИЕВ,ПЕШЕВ,,"С.КАДИЕВО, РОДОПИ, ПЛОВДИВ",2010-04-06,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,ГЕОРГИЕВ,ПОПСТОЯНОВ,,"С.МАРИКОСТИНОВО, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2011-02-15,"Агенция ""Митници""","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,ГЕОРГИЕВ,ПОПСТОЯНОВ,,"С.МАРИКОСТИНОВО, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,ГЕОРГИЕВ,РАНЧИН,,"С.ГОРНА ГРАЩИЦА, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,ГЕОРГИЕВ,РЕЩОВ,,"ГР.КОТЕЛ, КОТЕЛ, СЛИВЕН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,ГЕОРГИЕВ,РУСАКОВ,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2016-02-18,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Кюстендил","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,ГЕОРГИЕВ,РУСЕВ,,"С.ЧЕРНООКОВО, ГЕНЕРАЛ-ТОШЕВО, ДОБРИЧ",2013-11-06,"Централна кооперативна банка","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,ГЕОРГИЕВ,РУСЕВ,,"С.ЧЕРНООКОВО, ГЕНЕРАЛ-ТОШЕВО, ДОБРИЧ",2014-02-19,"Община Добрич","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,ГЕОРГИЕВ,РУСЕВ,,"С.ЧЕРНООКОВО, ГЕНЕРАЛ-ТОШЕВО, ДОБРИЧ",2014-06-18,"Длъжници към Държавна спестовна каса","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,ГЕОРГИЕВ,РУСЕВ,,"С.ЧЕРНООКОВО, ГЕНЕРАЛ-ТОШЕВО, ДОБРИЧ",2015-08-04,"Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,ГЕОРГИЕВ,РУСКОВ,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2015-05-19,"Приватизирани предприятия - Добрич","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,ГЕОРГИЕВ,СИДОВ,,"С.КОЗАРСКО, БРАЦИГОВО, ПАЗАРДЖИК",2015-05-12,"Община Пещера","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,ГЕОРГИЕВ,СТОИЛКОВ,,"С.КЪРПЕЛЕВО, СТРУМЯНИ, БЛАГОЕВГРАД",2010-04-06,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,ГЕОРГИЕВ,СТОЙКОВ,,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,ГЕОРГИЕВ,СТОЯНОВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2013-02-27,"Община Царево","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,ГЕОРГИЕВ,СТОЯНОВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2015-06-29,"Организатор на хазартни игри","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,ГЕОРГИЕВ,СЪБИНСКИ,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2011-01-26,"Министерство на отбраната","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,ГЕОРГИЕВ,СЪРБИНОВ,,"ГР.БЕЛИЦА, БЕЛИЦА, БЛАГОЕВГРАД",2011-07-06,"Община Белица","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,ГЕОРГИЕВ,ТЕРЗИЙСКИ,,"С.КОРКИНА, БОБОВ ДОЛ, КЮСТЕНДИЛ",2014-12-03,"Община Бобов дол","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,ГЕОРГИЕВ,ТОДОРОВ,,"С.КРУШЕТО, ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2011-06-16,"Висша атестационна комисия","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,ГЕОРГИЕВ,ТОДОРОВ,,"ГР.АСЕНОВГРАД, АСЕНОВГРАД, ПЛОВДИВ",2014-09-24,"Длъжници към банка Биохим","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,ГЕОРГИЕВ,ТОДОРОВ,,"ГР.АСЕНОВГРАД, АСЕНОВГРАД, ПЛОВДИВ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,ГЕОРГИЕВ,ТОМОВ,,"С.ЯХИНОВО, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,ГЕОРГИЕВ,ФИЛИПОВ,,"С.РАВНОГОР, БРАЦИГОВО, ПАЗАРДЖИК",2015-04-21,"Община Брацигово","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,ГЕОРГИЕВ,ХАДЖИДЕКОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-07-11,"Медицински университет - София","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,ГЕОРГИЕВ,ХАДЖИЕВ,,"ГР.СТАМБОЛИЙСКИ, СТАМБОЛИЙСКИ, ПЛОВДИВ",2012-10-17,"Министерство на икономиката, енергетиката и туризма","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,ГЕОРГИЕВ,ХРИСТОВ,,"ГР.ДУПНИЦА, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2014-12-09,"Община Кочериново","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,ГЕОРГИЕВ,ХРИСТОВ,,"ГР.ДУПНИЦА, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2016-02-18,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Кюстендил","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,ГЕОРГИЕВ,ХРИСТОВ,,"С.КАДРОВИЦА, НЕВЕСТИНО, КЮСТЕНДИЛ",2015-01-14,"Община Невестино","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,ГЕОРГИЕВ,ЦЕКОВ,,"С.ДРАШАН, БЯЛА СЛАТИНА, ВРАЦА",2012-07-04,"Конфедерация на независимите синдикати в България","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,ГЕОРГИЕВ,ЦОКОНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-07-30,"Държавна агенция Държавен резерв и вoeнновременни запаси","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,ГЕОРГИЕВ,ЦОКОНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,ГЕОРГИЕВ,ЧАУШЕВ,,"ГР.КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2015-05-27,"Приватизирани предприятия - Кърджали","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,ГЕОРГИЕВ,ЧОЛАКОВ,,"ГР.ВЕЛИНГРАД, ВЕЛИНГРАД, ПАЗАРДЖИК",2011-07-27,"Община Благоевград","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,ГЕОРГИЕВ,ЧОЛАКОВ,,"ГР.ВЕЛИНГРАД, ВЕЛИНГРАД, ПАЗАРДЖИК",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,ГЕОРГИЕВ,ЧОЛАКОВ,,"ГР.ВЕЛИНГРАД, ВЕЛИНГРАД, ПАЗАРДЖИК",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,ГЕОРГИЕВ,ЯНАКИЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-01-26,"Министерство на отбраната","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,ГЕОРГИЕВ,ЯНЕВ,,"С.ЧЕШНЕГИРОВО, САДОВО, ПЛОВДИВ",2015-10-14,"Община Садово","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,ГЕОРГИЕВ,ЯНЧЕВ,,"С.ВЛАХИ, КРЕСНА, БЛАГОЕВГРАД",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,ГЕОРГИЕВ,ЯНЧЕВ,,"С.ВЛАХИ, КРЕСНА, БЛАГОЕВГРАД",2011-07-27,"Община Благоевград","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,ГЕРАСИМОВ,ГЕОРГИЕВ,,"С.КОЛИБИТЕ, СТРУМЯНИ, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,ГЕРАСИМОВ,ГЕОРГИЕВ,,"С.КОЛИБИТЕ, СТРУМЯНИ, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,ГОГОВ,НИКОЛОВ,,"С.ПЧЕЛАРОВО, ЧЕРНООЧЕНЕ, КЪРДЖАЛИ",2014-03-19,"Община Черноочене","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,ГОНЕВ,ВАСИЛЕВ,,"С.КИСЕЛИЦА, ТРЕКЛЯНО, КЮСТЕНДИЛ",2015-01-21,"Община Трекляно","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,ГОРАНОВ,БОРИСОВ,,"С.АСПАРУХОВО, МЕДКОВЕЦ, МОНТАНА",2010-04-06,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,ГОРАНОВ,ЛЮБЕНОВ,,"ГР.ЛОМ, ЛОМ, МОНТАНА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,ГОСПОДИНОВ,ВАСИЛЕВ,1958-08-02,"ГР.ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ",2015-06-29,"Организатор на хазартни игри","Решение № 2-528 от 29.06.2015 г. - организатори на хазартни игри","Със заповед № 4720/ 01.11.1982 г. е назначен за разузнавач; със заповед № 322/ 15.09.1987 г. е преназначен за ст. разузнавач; със заповед № 12/ 05.01.1990 г. е преназначен за инспектор."
ВАСИЛ,ГОСПОДИНОВ,ГОСПОДИНОВ,,"С.ДЮЛИНО, БЯЛА, ВАРНА",2013-02-20,"Община Поморие","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,ГОСПОДИНОВ,ЙОРДАНОВ,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2016-01-14,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Враца","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,ГОСПОДИНОВ,ЛЮЦКАНОВ,,"ГР.СВИЛЕНГРАД, СВИЛЕНГРАД, ХАСКОВО",2014-04-24,"Тракийски университет – гр. Стара Загора","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,ГОСПОДИНОВ,РАЙНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-02-09,"Българска академия на науките","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,ГОСПОДИНОВ,РАЙНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-06-16,"Висша атестационна комисия","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,ГОСПОДИНОВ,РАЙНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-03-28,"Русенски университет ""Ангел Кънчев""","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,ГОСПОДИНОВ,СВЕЩАРОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-08-01,"Медицински университет ""Проф. д-р Параскев Стоянов"" - Варна","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,ГОЧЕВ,КОЛЕВ,,"ГР.ПЪРВОМАЙ, ПЪРВОМАЙ, ПЛОВДИВ",2010-02-17,"Печатни издания","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,ГРИГОРОВ,АРИЗАНОВ,,"С.ЗЛОГОШ, ТРЕКЛЯНО, КЮСТЕНДИЛ",2015-01-21,"Община Трекляно","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,ГРИГОРОВ,ВАСИЛЕВ,,"С.ДЕДОВО, РОДОПИ, ПЛОВДИВ",2008-05-27,"Държавна агенция за информационни технологии и съобщения","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,ГРИГОРОВ,ГОЛЕМАНСКИ,,"С.ГОЛЯМ ИЗВОР, ТЕТЕВЕН, ЛОВЕЧ",2011-06-16,"Висша атестационна комисия","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,ГРИГОРОВ,ГОЛЕМАНСКИ,,"С.ГОЛЯМ ИЗВОР, ТЕТЕВЕН, ЛОВЕЧ",2014-05-27,"Българска академия на науките","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,ГРИГОРОВ,КОЦЕВ,,"С.ЛИТАКОВО, БОТЕВГРАД, СОФИЙСКА",2015-06-29,"Организатор на хазартни игри","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,ГРИГОРОВ,МАНОЛОВ,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2015-06-01,"Община Перник","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,ГРИГОРОВ,НИКОЛОВ,,"ГР.ДУПНИЦА, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2016-02-18,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Кюстендил","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,ГРИГОРОВ,ПЕНЕВ,,"С.ЛОЗЕНЕЦ, КРУШАРИ, ДОБРИЧ",2014-02-12,"Община Балчик","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,ГРИШЕВ,КОЛЕВ,,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2013-09-18,"Община Видин","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,ГЪЛЪБОВ,ГОРЕВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,ДАМЯНОВ,ВАСИЛЕВ,,"ГР.ЛОМ, ЛОМ, МОНТАНА",2016-02-09,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Монтана","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,ДАМЯНОВ,ЧОБАНОВ,,"ГР.СИМИТЛИ, СИМИТЛИ, БЛАГОЕВГРАД",2011-10-25,"Изпълнителна агенция ""Главна инспекция по труда""","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,ДАНАИЛОВ,ВЪЛЧЕВ,,"ГР.НИКОЛАЕВО, НИКОЛАЕВО, СТАРА ЗАГОРА",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,ДАНАИЛОВ,СТЕФАНОВ,,"С.ГОЛЕМАНОВО, КУЛА, ВИДИН",2013-09-11,"Община Кула","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,ДАНОВ,ВАСИЛЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,ДАНЧЕВ,СОКОЛОВ,,"С.БЯЛ ИЗВОР, АРДИНО, КЪРДЖАЛИ",2014-10-29,"Община Ардино","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,ДАЧЕВ,ВАСИЛЕВ,,"С.СКРАВЕНА, БОТЕВГРАД, СОФИЙСКА",2008-09-16,"Държавна агенция по горите","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,ДАЧОВ,ЗЛАТКОВ,,"С.ПРЕКОЛНИЦА, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2015-01-07,"Община Кюстендил","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,ДЕКОВ,СТАЙКОВ,1939-07-02,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2013-10-09,"Длъжници към ОББ","Решение № 2-243 от 09.10.2013 г. - лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 - длъжници към ОББ","Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-868 (Пк); рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр."
ВАСИЛ,ДЕМИРОВ,БОРИСОВ,,"ГР.РАДОМИР, РАДОМИР, ПЕРНИК",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,ДЕМИРОВ,БОРИСОВ,,"ГР.РАДОМИР, РАДОМИР, ПЕРНИК",2015-06-09,"Община Радомир","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,ДЕНЧЕВ,ВЪРБАНОВ,,"С.ГОЗДЕЙКА, ДРЯНОВО, ГАБРОВО",2014-01-28,"Община Дряново","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,ДЕНЧЕВ,ДОНЧЕВ,,"ГР.ДРЯНОВО, ДРЯНОВО, ГАБРОВО",2007-07-05,"Висш съдебен съвет","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,ДЕЧЕВ,ВАСИЛЕВ,,"ГР.ОМУРТАГ, ОМУРТАГ, ТЪРГОВИЩЕ",2008-11-26,"Българска национална телевизия","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,ДЕЧКОВ,НАЗЪРОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,ДИКОВ,ВАСИЛЕВ,,"С.БЕЖАНОВО, ЛУКОВИТ, ЛОВЕЧ",2015-07-28,"Община Червен бряг","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,ДИМИТРОВ,АНАЧКОВ,,"С.СОПИЦА, БРЕЗНИК, ПЕРНИК",2015-05-27,"Община Брезник","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,ДИМИТРОВ,АНГЕЛОВ,,"ГР.БЯЛА СЛАТИНА, БЯЛА СЛАТИНА, ВРАЦА",2013-10-23,"Община Бяла Слатина","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,ДИМИТРОВ,АТАНАСОВ,1958-06-18,"ГР.РИЛА, РИЛА, КЮСТЕНДИЛ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Решение № 2-395 от 17.09.2014 г. - лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 43 Народно събрание","

Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в дело Ф1, а.е. 7699; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3.

"
ВАСИЛ,ДИМИТРОВ,БАЙДАНОВ,,"С.ПОПОВЕЦ, СТАМБОЛОВО, ХАСКОВО",2012-05-31,"Българска стопанска камара","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,ДИМИТРОВ,БАЙДАНОВ,,"С.ПОПОВЕЦ, СТАМБОЛОВО, ХАСКОВО",2014-11-26,"Община Кърджали","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,ДИМИТРОВ,БОЦЕВ,,"С.ЯХИНОВО, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2014-12-09,"Община Дупница","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,ДИМИТРОВ,ВАПЦАРОВ,,"ГР.КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2010-04-06,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,ДИМИТРОВ,ВАСЕВ,,"С.ПОРОМИНОВО, КОЧЕРИНОВО, КЮСТЕНДИЛ",2014-12-09,"Община Кочериново","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,ДИМИТРОВ,ВАСИЛЕВ,,"С.СЛАВЕЙКОВО, ДРЯНОВО, ГАБРОВО",2014-01-28,"Община Дряново","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,ДИМИТРОВ,ВАСИЛЕВ,,"ГР.ЗАВЕТ, ЗАВЕТ, РАЗГРАД",2013-03-20,"Община Аксаково","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,ДИМИТРОВ,ВАСИЛЕВ,,"ГР.ЗАВЕТ, ЗАВЕТ, РАЗГРАД",2015-12-17,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Варна","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,ДИМИТРОВ,ВАСИЛЕВ,,"С.ПОПИНА, СИТОВО, СИЛИСТРА",2014-05-27,"Българска академия на науките","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,ДИМИТРОВ,ВАСИЛЕВ,,"ГР.БЕЛОГРАДЧИК, БЕЛОГРАДЧИК, ВИДИН",2013-07-31,"Община Белоградчик","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,ДИМИТРОВ,ВАСИЛЕВ,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,ДИМИТРОВ,ВАСИЛЕВ,,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,ДИМИТРОВ,ВАСИЛЕВ,1950-02-26,"С.ОСИКОВИЦА, ПРАВЕЦ, СОФИЙСКА",2014-01-28,"Търговска и спестовна банка","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1"
ВАСИЛ,ДИМИТРОВ,ВАСИЛЕВ,,"ГР.ДЕВИН, ДЕВИН, СМОЛЯН",2010-04-06,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,ДИМИТРОВ,ВАСИЛЕВ,1954-08-01,"ГР.САМОКОВ, САМОКОВ, СОФИЙСКА",2010-04-06,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 122 от 6.04.2010 г. - Министерството на вътрешните работи","Със заповед № 4762/ 19.12.1986 г. е назначен за разузнавач."
ВАСИЛ,ДИМИТРОВ,ВАСИЛЕВ,,"ГР.ДУПНИЦА, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2010-04-06,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,ДИМИТРОВ,ВАСИЛЕВ,,"ГР.ИСПЕРИХ, ИСПЕРИХ, РАЗГРАД",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,ДИМИТРОВ,ВАСОВ,,"ГР.САМОКОВ, САМОКОВ, СОФИЙСКА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,ДИМИТРОВ,ВАЧЕВ,1924-05-19,"ГР.ЛОМ, ЛОМ, МОНТАНА",2015-04-01,"Община Лом","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1"
ВАСИЛ,ДИМИТРОВ,ВУШЕВ,,"ГР.ЯБЛАНИЦА, ЯБЛАНИЦА, ЛОВЕЧ",2016-02-04,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Ловеч","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,ДИМИТРОВ,ВЪЛКОВ,,"С.СОКОЛАРЕ, БЯЛА СЛАТИНА, ВРАЦА",2014-02-19,"Община Добричка","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,ДИМИТРОВ,ВЪЛОВ,,"ГР.ЛУКОВИТ, ЛУКОВИТ, ЛОВЕЧ",2015-02-04,"Община Луковит","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,ДИМИТРОВ,ВЪЛОВ,,"ГР.ЛУКОВИТ, ЛУКОВИТ, ЛОВЕЧ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,ДИМИТРОВ,ВЪЛЧЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-03-14,"Софийски университет ""Св. Климент Охридски""","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,ДИМИТРОВ,ГАВРИЛОВ,,"ГР.РИЛА, РИЛА, КЮСТЕНДИЛ",2015-01-14,"Община Рила","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,ДИМИТРОВ,ГАНЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,ДИМИТРОВ,ГАНОВ,1931-01-13,"С.ОХОДЕН, ВРАЦА, ВРАЦА",2013-11-13,"Община Враца","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1"
ВАСИЛ,ДИМИТРОВ,ГЕНДОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,ДИМИТРОВ,ГЕНДОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-11-26,"Българска национална телевизия","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,ДИМИТРОВ,ГЕОРГИЕВ,,"С.ТЯНЕВО, ДОБРИЧКА, ДОБРИЧ",2014-02-19,"Община Добричка","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,ДИМИТРОВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2014-07-02,"Технически университет - Варна","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,ДИМИТРОВ,ГЪГНЕВ,,"С.ЛЪКАВИЦА, ЛЪКИ, ПЛОВДИВ",2015-09-14,"Община Лъки","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,ДИМИТРОВ,ДИМИТРОВ,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2012-07-11,"Медицински университет - София","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,ДИМИТРОВ,ДИМИТРОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,ДИМИТРОВ,ДОЙЧИНОВ,,"ГР.САМОКОВ, САМОКОВ, СОФИЙСКА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,ДИМИТРОВ,ДЮЛГЕРОВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,ДИМИТРОВ,ДЮЛГЕРОВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2013-04-03,"Община Варна","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,ДИМИТРОВ,ДЮЛГЕРОВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,ДИМИТРОВ,ЗАПРЯНОВ,,"С.ЧЕШНЕГИРОВО, САДОВО, ПЛОВДИВ",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,ДИМИТРОВ,ЗАПРЯНОВ,,"С.ЧЕШНЕГИРОВО, САДОВО, ПЛОВДИВ",2015-09-09,"Община Карлово","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,ДИМИТРОВ,ЗГУРОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2015-09-30,"Община Пловдив","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,ДИМИТРОВ,ИВАНОВ,,"С.СТАВЕРЦИ, ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ, ПЛЕВЕН",2015-06-23,"Община Долна Митрополия","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,ДИМИТРОВ,ИВАНОВ,,"С.СТРЕЛКОВО, КАЙНАРДЖА, СИЛИСТРА",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,ДИМИТРОВ,ИВАНОВ,,"ГР.ЧЕПЕЛАРЕ, ЧЕПЕЛАРЕ, СМОЛЯН",2010-09-20,"Държавен фонд Земеделие","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,ДИМИТРОВ,ИГНАТОВСКИ,,"С.ЛИТАКОВО, БОТЕВГРАД, СОФИЙСКА",2010-04-06,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,ДИМИТРОВ,ИГНАТОВСКИ,,"С.ЛИТАКОВО, БОТЕВГРАД, СОФИЙСКА",2012-10-10,"Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,ДИМИТРОВ,ИЗМИРЛИЕВ,,"С.СТОЙКИТЕ, СМОЛЯН, СМОЛЯН",2010-04-06,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,ДИМИТРОВ,КАРАЧАНСКИ,,"С.СТРЯМА, РАКОВСКИ, ПЛОВДИВ",2015-10-05,"Община Раковски","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,ДИМИТРОВ,КОСТАДИНОВ,,"С.МУЛДАВА, АСЕНОВГРАД, ПЛОВДИВ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,ДИМИТРОВ,КОСТАДИНОВ,1962-03-19,"С.МУЛДАВА, АСЕНОВГРАД, ПЛОВДИВ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,ДИМИТРОВ,КОСТАДИНОВ,,"С.МУЛДАВА, АСЕНОВГРАД, ПЛОВДИВ",2015-08-11,"Община Асеновград","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,ДИМИТРОВ,КУРТЕВ,,"С.НАРЕЧЕНСКИ БАНИ, АСЕНОВГРАД, ПЛОВДИВ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,ДИМИТРОВ,ЛЕПОПЕЛСКИ,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,ДИМИТРОВ,ЛЕПОПЕЛСКИ,1970-01-13,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,ДИМИТРОВ,ЛЕПОПЕЛСКИ,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2016-02-18,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Кюстендил","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,ДИМИТРОВ,ЛИКОМАНОВ,,"С.ЗМЕИЦА, ДОСПАТ, СМОЛЯН",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,ДИМИТРОВ,ЛИКОМАНОВ,,"С.ЗМЕИЦА, ДОСПАТ, СМОЛЯН",2014-11-26,"Община Кърджали","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,ДИМИТРОВ,МАНОИЛОВ,,"С.ЛИЛЯЧ, НЕВЕСТИНО, КЮСТЕНДИЛ",2015-01-14,"Община Невестино","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,ДИМИТРОВ,МАНУШЕВ,,"ГР.САНДАНСКИ, САНДАНСКИ, БЛАГОЕВГРАД",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,ДИМИТРОВ,МАНУШЕВ,,"ГР.САНДАНСКИ, САНДАНСКИ, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,ДИМИТРОВ,НЕШЕВ,,"С.КРАЙНИЦИ, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2011-02-15,"Агенция ""Митници""","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,ДИМИТРОВ,НИКОЛОВ,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2007-09-04,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,ДИМИТРОВ,НИКОЛОВ,,"С.АРДА, СМОЛЯН, СМОЛЯН",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,ДИМИТРОВ,НИКОЛОВ,,"С.АРДА, СМОЛЯН, СМОЛЯН",2010-04-06,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,ДИМИТРОВ,НИКОЛОВ,1957-03-30,"С.АРДА, СМОЛЯН, СМОЛЯН",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,ДИМИТРОВ,НИКОЛОВ,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2010-04-06,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,ДИМИТРОВ,ПАНИЦА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2007-09-04,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,ДИМИТРОВ,ПАНИЦА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2013-03-13,"Съюз на ловците и риболовците в България","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,ДИМИТРОВ,ПАНИЦА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,ДИМИТРОВ,ПАНИЦА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2015-09-30,"Община Пловдив","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,ДИМИТРОВ,ПЕТКАНИН,,"С.ОСИКОВО, ГЪРМЕН, БЛАГОЕВГРАД",2015-04-28,"Община Пазарджик","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,ДИМИТРОВ,РАДЕВ,,"ГР.ИХТИМАН, ИХТИМАН, СОФИЙСКА",2008-06-10,"Държавна агенция за младежта и спорта","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,ДИМИТРОВ,РАДЕВ,,"ГР.ИХТИМАН, ИХТИМАН, СОФИЙСКА",2011-04-28,"Министерство на физическото възпитание и спорта","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,ДИМИТРОВ,РУСЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,ДИМИТРОВ,СТАНЧОВСКИ,,"ГР.ПАНАГЮРИЩЕ, ПАНАГЮРИЩЕ, ПАЗАРДЖИК",2015-05-12,"Община Панагюрище","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,ДИМИТРОВ,СТОЕВ,,"ГР.СВИЛЕНГРАД, СВИЛЕНГРАД, ХАСКОВО",2010-04-06,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,ДИМИТРОВ,СТОЯНОВ,1935-08-05,ГЪРЦИЯ,2015-04-28,"Община Пазарджик","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1"
ВАСИЛ,ДИМИТРОВ,ТОМОВ,,"С.БОЛЯРЦИ, САДОВО, ПЛОВДИВ",2015-10-14,"Община Садово","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,ДИМИТРОВ,ТОМОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-01-14,"Приватизирани предприятия - София","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,ДИМИТРОВ,ТОПЧИЕВ,,"ГР.ЕЛХОВО, ЕЛХОВО, ЯМБОЛ",2013-01-29,"община Камено","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,ДИМИТРОВ,ТРЕНЕВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2010-02-09,"Българска академия на науките","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,ДИМИТРОВ,ТЪРПОВ,,"С.ИСПЕРИХОВО, БРАЦИГОВО, ПАЗАРДЖИК",2015-04-21,"Община Брацигово","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,ДИМИТРОВ,ФИЛЕВ,,"ГР.АСЕНОВГРАД, АСЕНОВГРАД, ПЛОВДИВ",2015-08-11,"Община Асеновград","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,ДИМИТРОВ,ФИЛЕВ,,"ГР.ЧЕРВЕН БРЯГ, ЧЕРВЕН БРЯГ, ПЛЕВЕН",2014-06-25,"Технически университет - София","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,ДИМИТРОВ,ЦВЕТАНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,ДИМИТРОВ,ЧЕРВИЛОВ,,"С.ИЛИНДЕНЦИ, СТРУМЯНИ, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,ДИМИТРОВ,ЧИЧИБАБА,1935-01-26,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-02-12,"Министерски съвет","Решение № 25 от 12.02.2008 г. - министър-председатели, заместник министър-председатели, министри и заместник-министри","Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководилите го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IА-33002; работно дело IР-11760"
ВАСИЛ,ДИМИТРОВ,ЧИЧИБАБА,1935-01-26,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Решение № 283 от 16.11.2011 г. - Министерството на земеделието и храните","Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководилите го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картони -  обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; лично дело IА-33002; работно дело IР-11760"
ВАСИЛ,ДИМИТРОВ,ЧОЛАКОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-01-14,"Приватизирани предприятия - София","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,ДИМИТРОВ,ЯНАРЛИЕВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2010-04-06,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,ДИМОВ,СЕДЯНКОВ,,"С.ШИРОКА ЛЪКА, СМОЛЯН, СМОЛЯН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,ДИНЕВ,ДОБРЕВ,,"С.МАНОЛИЧ, СУНГУРЛАРЕ, БУРГАС",2013-01-29,"община Камено","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,ДИНЕВ,МИХАЛЕВ,,"ГР.СУНГУРЛАРЕ, СУНГУРЛАРЕ, БУРГАС",2015-12-01,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,ДИОНИСИЕВ,ТОМОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-07-09,"Национален статистически институт","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,ДОБРЕВ,ВАСИЛЕВ,,"ГР.ГОДЕЧ, ГОДЕЧ, СОФИЙСКА",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,ДОБРЕВ,ВАСИЛЕВ,,"ГР.ГОДЕЧ, ГОДЕЧ, СОФИЙСКА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,ДОБРЕВ,ВАСИЛЕВ,,"ГР.ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО, ГЕНЕРАЛ-ТОШЕВО, ДОБРИЧ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,ДОБРЕВ,ВАСИЛЕВ,1954-03-03,"ГР.ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО, ГЕНЕРАЛ-ТОШЕВО, ДОБРИЧ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,ДОБРЕВ,ВАСИЛЕВ,,"ГР.ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО, ГЕНЕРАЛ-ТОШЕВО, ДОБРИЧ",2016-01-19,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Добрич","Неустановена принадлежност",
ВАСИЛ,ДОБРЕВ,ДОБРЕВ,,"С.МЕЖДЕН, ДУЛОВ