Първите имена започващи с буквата Б

Списък с проверените лица

URL адрес: http://comdos.bg/export.csv

Списък с проверени лица за принадлежност към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия.

Публикуваните данни са съобразени със Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия и със Закона за защита на личните данни. Те са подредени по -Име,Презиме,Фамилия,"Дата на раждане","Място на раждане","Дата на проверката",Институция,"Установена принадлежност/Неустановена принадлежност","Налични документи" Болдвани са имената на онези проверени лица, да които има документи за принадлежнжост.

БААДИН,ИРФАНОВ,ЮСЕИНОВ,,"С.ДЪБНИЦА, ГЪРМЕН, БЛАГОЕВГРАД",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
БААКИР,ЯАЯ,ЮСЕИН,,"ГР.ГЛАВИНИЦА, ГЛАВИНИЦА, СИЛИСТРА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
БААРИ,ИСМЕНОВ,ДАРГУТЕВ,,"С.ДЕБРЕН, ГЪРМЕН, БЛАГОЕВГРАД",2011-04-05,"Община Гърмен","Неустановена принадлежност",
БААРИ,СЕИДОВ,САИДОВ,,"С.БАТИН, БОРОВО, РУСЕ",2015-07-22,"Приватизирани предприятия - Русе","Неустановена принадлежност",
БАГРЕЛИЯ,БОРИСОВА,СЪБЧЕВА,1955-02-12,"ГР.ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2012-06-14,"Великотърновскиуниверситет Св. Св. Кирил и Методий","Решение № 2-16 от 14.06.2012 г. - Великотърновския университет ""Св. Св. Кирил и Методий""","Документи от ръководил я щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-93 (Лч); рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр.; писмо вх. № 3776/ 1990 г. за унищожаване личното и работното дело на аг. ""Олга""."
БАГРЯН,РОСЕНОВ,ЧАВДАРОВ,,"С.НЕНКОВО, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2014-11-26,"Община Кърджали","Неустановена принадлежност",
БАГРЯНА,БОРИСЛАВОВА,МАРКОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-12-02,"Национална здравноосигурителна каса","Неустановена принадлежност",
БАГРЯНА,ЕМИЛОВА,ЛУЛЧЕВА,,"С.ДРАНГОВО, КИРКОВО, КЪРДЖАЛИ",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност",
БАГРЯНА,ИЛИЕВА,ЦАНКОВА,,"С.ОБНОВА, ЛЕВСКИ, ПЛЕВЕН",2013-04-10,"Община Ветрино","Неустановена принадлежност",
БАГРЯНА,РАШКОВА,ИЛИЕВА,,"ГР.СВИЩОВ, СВИЩОВ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност",
БАЙДИН,ФЕДАИЛ,ИСМАИЛ,,"С.БЕЛИ ЛОМ, ЛОЗНИЦА, РАЗГРАД",2015-11-11,"Община Лозница","Неустановена принадлежност",
БАЙЕР,ЮСЕИН,ХАСАН,,"С.КАМЕНАРЦИ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
БАЙЗИД,ШЕВКЕДОВ,ЯКУБОВ,1964-09-08,"С.ПОЛЯЦИТЕ, ДЪЛГОПОЛ, ВАРНА",2013-05-15,"Община Дългопол","Решение № 2-176 от 15.05.2013 г. - община Дългопол","

Документи от ръководилия го щатен служител, картони - обр. 4 – 4 бр. и обр. 6; рег. дневник; рег. бланка; лично дело І-А-3519 /Вн./-МФ протокол рег. № КА-95 от 27.03.1990 г. за унищожаване на работно дело І Р 2039

"
БАЙЗИТ,ЮСУФ,ОСМАН,,"С.ПАМУКЧИИ, НОВИ ПАЗАР, ШУМЕН",2013-05-29,"Община Суворово","Неустановена принадлежност",
БАЙКАЛ,ХРИСТОВ,ТОДОРОВ,,"С.ЕФРЕЙТОР БАКАЛОВО, КРУШАРИ, ДОБРИЧ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
БАЙКО,ДИМИТРОВ,БАЙКОВ,1942-09-09,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-06-16,"Висша атестационна комисия","Решение № 230 от 16.06.2011 г. - ВАК","Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; лично дело IА-14596; работно дело IР-2610."
БАЙКО,ДИМИТРОВ,БАЙКОВ,1942-09-09,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-08-01,"Лесотехнически университет","Решение № 2-47 от 01.08.2012 г. - Лесотехнически университет","Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; лично дело IА-14596; работно дело IР-2610"
БАЙКО,ПЕТКОВ,БАЙКОВ,,"С.МИХАЙЛОВО, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2012-06-14,"Великотърновскиуниверситет Св. Св. Кирил и Методий","Неустановена принадлежност",
БАЙРАМ,АХМЕДОВ,КЬОЙБАШИЕВ,,"ГР.ДОСПАТ, ДОСПАТ, СМОЛЯН",2013-07-17,"Община Златарица","Неустановена принадлежност",
БАЙРАМ,ДЖАМАЛОВ,ТАЛИПОВ,,"С.ГОДЕШЕВО, САТОВЧА, БЛАГОЕВГРАД",2011-05-12,"Община Сатовча","Неустановена принадлежност",
БАЙРАМ,ДЖАМАЛОВ,ТАЛИПОВ,,"С.ГОДЕШЕВО, САТОВЧА, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност",
БАЙРАМ,ИСМАИЛ,УРУЧ,,"С.КОРНИЦА, ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, БЛАГОЕВГРАД",2011-06-23,"Община Гоце Делчев","Неустановена принадлежност",
БАЙРАМ,МУСТАФОВ,ШАЙГОВ,,"С.ГЪЛЪБОВО, БЕЛИЦА, БЛАГОЕВГРАД",2011-07-06,"Община Белица","Неустановена принадлежност",
БАЙРАМ,МЮМЮН,ДЕЛИМЕХМЕД,,"С.ПРАВДОЛЮБ, АРДИНО, КЪРДЖАЛИ",2014-10-29,"Община Ардино","Неустановена принадлежност",
БАЙРАМ,МЮМЮН,МУСТАФА,,"С.ЧЕРНООЧЕНЕ, ЧЕРНООЧЕНЕ, КЪРДЖАЛИ",2014-03-19,"Община Черноочене","Неустановена принадлежност",
БАЙРАМ,МЮМЮН,МУСТАФА,,"С.ЧЕРНООЧЕНЕ, ЧЕРНООЧЕНЕ, КЪРДЖАЛИ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
БАЙРАМ,РЕДЖЕБ,МИМАН,,"С.КАДЪНКА, ЧЕРНООЧЕНЕ, КЪРДЖАЛИ",2015-08-11,"Община Асеновград","Неустановена принадлежност",
БАЙРАМ,СЕЙДАЛИ,ЮСЕИН,1949-07-28,"С.БИВОЛЯНЕ, МОМЧИЛГРАД, КЪРДЖАЛИ",2013-11-20,"Средни училища","Решение № 2-259 от 20.11.2013 г. - училища по Закона за народната просвета","Рег. дневник; картони – обр. 4 – 9 бр. и обр. 6; писмо вх. № 760/ 01.10.1993 г. за унищожаване делата на ""Тимур""."
БАЙРАМ,ФАЗЛИЕВ,КОШЕРОВ,,"С.ВАКЛИНОВО, САТОВЧА, БЛАГОЕВГРАД",2011-05-12,"Община Сатовча","Неустановена принадлежност",
БАЙРАМ,ФЕРАД,ЕМИР,,"С.ТРИ МОГИЛИ, АСЕНОВГРАД, ПЛОВДИВ",2013-03-06,"Община Руен","Неустановена принадлежност",
БАЙРАМ,ХЮСЕИН,ВЕСАЛОВ,,"С.БУНЦЕВО, ЯКОРУДА, БЛАГОЕВГРАД",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
БАЙРАМ,ШАБАН,РАМАДАН,,"С.МУРГА, ЧЕРНООЧЕНЕ, КЪРДЖАЛИ",2014-03-19,"Община Черноочене","Неустановена принадлежност",
БАЙРАМ,ШАБАН,РАМАДАН,,"С.МУРГА, ЧЕРНООЧЕНЕ, КЪРДЖАЛИ",2016-01-25,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Кърджали","Неустановена принадлежност",
БАЙРАМ,ЮСУФ,ИБРАХИМ,,"С.БИВОЛЯНЕ, МОМЧИЛГРАД, КЪРДЖАЛИ",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност",
БАЙРАМ,ЮСУФ,ИБРАХИМ,,"С.БИВОЛЯНЕ, МОМЧИЛГРАД, КЪРДЖАЛИ",2014-10-22,"Община Момчилград","Неустановена принадлежност",
БАЙРАМАЛИ,БАЙРАМАЛИ,МЕХМЕД,,"С.РУСАЛСКО, АРДИНО, КЪРДЖАЛИ",2014-10-29,"Община Ардино","Неустановена принадлежност",
БАЙРАМАЛИ,НАИМ,ИДРИЗ,1963-05-13,"С.ЖЕНДА, ЧЕРНООЧЕНЕ, КЪРДЖАЛИ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Решение № 2-395 от 17.09.2014 г. - лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 43 Народно събрание","

Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 2133/ 05.04.1990 г. за унищожаване с протокол № 13/ 01.02.1990 г. документите на аг. ""Николай"".

"
БАЙРЯМ,АЛИ,МУТАЛИБ,1952-07-04,"С.ГОЛОБРАД, АРДИНО, КЪРДЖАЛИ",2012-12-12,"Община Айтос","Решение № 2-120 от 12.12.2012 г. - община Айтос","Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество /заявление/, документи от ръководилия го щатен служител; картон обр. 4; рег. дневник; рег. бланка; лично дело І А – 587 /Бс., обл./ - МФ; протокол № 14/1990 г. за унищожаване на работно дело І-р 673"
БАЙРЯМ,АЛИ,МУТАЛИБ,1952-07-04,"С.ГОЛОБРАД, АРДИНО, КЪРДЖАЛИ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Решение № 2-566 от 16.10.2015 г. - Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","

Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество /заявление/, документи от ръководилия го щатен служител; картони - обр. 4 – 4 бр. и обр. 6; рег. дневник; рег. бланка; лично дело І А – 587 /Бс., обл./ - МФ; протокол № 14/1990 г. за унищожаване на работно дело І-р 673; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1880/ 22.10.2007 г.

"
БАЙРЯМ,АЛИ,СИМИТЧИ,,"С.ЛАТИНКА, АРДИНО, КЪРДЖАЛИ",2015-12-01,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Неустановена принадлежност",
БАЙРЯМ,АРИФОВ,РАЗМАНОВ,,"С.ЛЪЖНИЦА, ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, БЛАГОЕВГРАД",2011-06-23,"Община Гоце Делчев","Неустановена принадлежност",
БАЙРЯМ,БАЙРЯМ,ДЗУЛ,,"С.КОРНИЦА, ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, БЛАГОЕВГРАД",2011-06-23,"Община Гоце Делчев","Неустановена принадлежност",
БАЙРЯМ,БАЙРЯМ,ФЕРАД,,"С.ЗВЕЗДЕЛИНА, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2015-05-27,"Приватизирани предприятия - Кърджали","Неустановена принадлежност",
БАЙРЯМ,БАЙРЯМОВ,БАКИЕВ,,"С.ГОРНО ДРЯНОВО, ГЪРМЕН, БЛАГОЕВГРАД",2011-04-05,"Община Гърмен","Неустановена принадлежност",
БАЙРЯМ,БАЙРЯМОВ,БАКИЕВ,,"С.ГОРНО ДРЯНОВО, ГЪРМЕН, БЛАГОЕВГРАД",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
БАЙРЯМ,БАЙРЯМОВ,ДЕРМЕНДЖИЕВ,,"С.ВЪЛКОСЕЛ, САТОВЧА, БЛАГОЕВГРАД",2011-05-12,"Община Сатовча","Неустановена принадлежност",
БАЙРЯМ,БАЙРЯМОВ,ДЕРМЕНДЖИЕВ,,"С.ВЪЛКОСЕЛ, САТОВЧА, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност",
БАЙРЯМ,БАЙРЯМОВ,ДЕРМЕНДЖИЕВ,,"С.ВЪЛКОСЕЛ, САТОВЧА, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност",
БАЙРЯМ,БАЙРЯМОВ,РЕДЖЕБОВ,1953-06-13,"ГР.АРДИНО, АРДИНО, КЪРДЖАЛИ",2014-10-29,"Община Ардино","Решение № 2-419 от 29.10.2014 г. - община Ардино","

Рег. дневник; картони – обр. 4 - 9 бр. и обр. 6; протокол рег. № КА 547/ 27.05.1990 г. с предложение за унищожаване лично дело IА-281 (Кж); протокол рег. № КА 499/ 13.04.1990 г. за унищожаване работно дело IР-310 (Хс).

"
БАЙРЯМ,ИЗИР,МУСТАФА,,"С.СЛАЩЕН, САТОВЧА, БЛАГОЕВГРАД",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност",
БАЙРЯМ,МЕХМЕД,РЮСТЕМ,,"С.КОКОШАНЕ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2014-11-26,"Община Кърджали","Неустановена принадлежност",
БАЙРЯМ,МЕХМЕДОВ,ГОГАНОВ,,"С.БЕЗВОДНО, ЧЕРНООЧЕНЕ, КЪРДЖАЛИ",2015-09-14,"Община Куклен","Неустановена принадлежност",
БАЙРЯМ,МУСТАФА,АХМЕД,,"С.БИРКОВА, ВЕЛИНГРАД, ПАЗАРДЖИК",2015-04-21,"Община Велинград","Неустановена принадлежност",
БАЙРЯМ,МУСТАФА,ШЕФКЕД,,"С.НЕНКОВО, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2014-11-26,"Община Кърджали","Неустановена принадлежност",
БАЙРЯМ,САБРИ,ЗЕКИ,,"С.БЯЛ ИЗВОР, АРДИНО, КЪРДЖАЛИ",2014-10-29,"Община Ардино","Неустановена принадлежност",
БАЙРЯМАЛИ,КЕРИМ,САЛИМ,,"С.ДЯДОВСКО, ЧЕРНООЧЕНЕ, КЪРДЖАЛИ",2014-03-19,"Община Черноочене","Неустановена принадлежност",
БАЙРЯМАЛИ,МЮМЮН,САЛИМЕХМЕД,1949-07-30,"ГР.КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2014-03-19,"Община Черноочене","Решение № 2-329 от 19.03.2014 г. - община Черноочене","

Рег. дневник; картони – обр. 4 - 5 бр.

"
БАЙРЯМАЛИ,ОСМАНАЛИ,СЮЛЕЙМАН,,"С.КАМЕНСКО, СУНГУРЛАРЕ, БУРГАС",2013-02-27,"Община Сунгурларе","Неустановена принадлежност",
БАЙРЯМАЛИ,РАМАДАНОВ,РАСИМОВ,1965-02-06,"С.ТРИ МОГИЛИ, АСЕНОВГРАД, ПЛОВДИВ",2015-08-11,"Община Асеновград","Решение № 2-541 от 11.08.2015 г. - община Асеновград","

Рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр. и обр. 6; протокол рег. № С 158/ 29.11.1990 г. за необходимост от унищожаване лично дело IА-4864 (Пд); писмо вх. № И 2027/ 12.10.2007 г. за унищожаване работно дело IР-1702 (Пд).

"
БАЙСЕ,АЛИ,ХАФЪЗСАЛИМ,,"С.БЕЗВОДНО, ЧЕРНООЧЕНЕ, КЪРДЖАЛИ",2014-03-19,"Община Черноочене","Неустановена принадлежност",
БАЙСЕ,ВЕЙБИ,КАСЪМЛАРЛЪ,,"ГР.ТУТРАКАН, ТУТРАКАН, СИЛИСТРА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
БАЙСЕ,ОСМАН,САЛИФ,,"С.ТОКАЧКА, КРУМОВГРАД, КЪРДЖАЛИ",2014-11-13,"Община Крумовград","Неустановена принадлежност",
БАЙСИЕ,РАМАДАНОВА,ИБОВА,,"ГР.ДОЛНИ ДЪБНИК, ДОЛНИ ДЪБНИК, ПЛЕВЕН",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
БАЙСИЕ,РАМАДАНОВА,ИБОВА,1964-06-08,"ГР.ДОЛНИ ДЪБНИК, ДОЛНИ ДЪБНИК, ПЛЕВЕН",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност",
БАЙЧО,АТАНАСОВ,БАЙЧЕВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност",
БАЙЧО,АТАНАСОВ,БАЙЧЕВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност",
БАЙЧО,АТАНАСОВ,БАЙЧЕВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2009-10-14,"Национален осигурителен институт","Неустановена принадлежност",
БАЙЧО,ВЛАДИМИРОВ,ПАНЕВ,,"ГР.КАРНОБАТ, КАРНОБАТ, БУРГАС",2007-07-05,"Висш съдебен съвет","Неустановена принадлежност",
БАЙЧО,ГЕОРГИЕВ,БАЕВ,,"С.ЦАРИЧИНО, БАЛЧИК, ДОБРИЧ",2014-02-12,"Община Балчик","Неустановена принадлежност",
БАЙЧО,ГЕОРГИЕВ,БАЙЧЕВ,,"С.ВЛАДИСЛАВ, СТРАЖИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
БАЙЧО,ГЕОРГИЕВ,БАЙЧЕВ,,"С.ВЛАДИСЛАВ, СТРАЖИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-12-08,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Велико Търново","Неустановена принадлежност",
БАЙЧО,ИВАНОВ,ПРАМАТАРОВ,,"С.ЕКЗАРХ АНТИМОВО, КАРНОБАТ, БУРГАС",2013-01-09,"Община Карнобат","Неустановена принадлежност",
БАЙЧО,МИТЕВ,БАЙЧЕВ,,"ГР.АЙТОС, АЙТОС, БУРГАС",2012-12-12,"Община Айтос","Неустановена принадлежност",
БАЙЧО,МИТЕВ,БАЙЧЕВ,,"ГР.АЙТОС, АЙТОС, БУРГАС",2015-12-01,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Неустановена принадлежност",
БАЙЧО,ПЕТРОВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.ДВЕ МОГИЛИ, ДВЕ МОГИЛИ, РУСЕ",2010-09-29,"Регионални печатни издания","Неустановена принадлежност",
БАЙЧО,ПЕТРОВ,ГЕОРГИЕВ,1962-12-12,"ГР.ДВЕ МОГИЛИ, ДВЕ МОГИЛИ, РУСЕ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност",
БАЙЧО,ПЕТРОВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.ДВЕ МОГИЛИ, ДВЕ МОГИЛИ, РУСЕ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
БАЙЧО,ПРЪВЧЕВ,КУЛЕВ,,"С.ЛОЗАРЕВО, СУНГУРЛАРЕ, БУРГАС",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност",
БАЙЧО,ТОДОРОВ,БАЙЧЕВ,,"С.ЛОЗАРЕВО, СУНГУРЛАРЕ, БУРГАС",2013-02-27,"Община Сунгурларе","Неустановена принадлежност",
БАЙЧО,ТОДОРОВ,БАЙЧЕВ,,"С.ЛОЗАРЕВО, СУНГУРЛАРЕ, БУРГАС",2015-12-01,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Неустановена принадлежност",
БАКИ,БАСРИ,СОЛАК,,"ГР.КУБРАТ, КУБРАТ, РАЗГРАД",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
БАКИ,БАСРИ,СОЛАК,,"ГР.КУБРАТ, КУБРАТ, РАЗГРАД",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
БАКИ,БАСРИ,СОЛАК,,"ГР.КУБРАТ, КУБРАТ, РАЗГРАД",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
БАКИ,БАСРИ,СОЛАК,1965-09-18,"ГР.КУБРАТ, КУБРАТ, РАЗГРАД",2014-02-05,"Агенция по заетостта","Неустановена принедлежност",
БАКИ,БАСРИ,СОЛАК,1965-09-18,"ГР.КУБРАТ, КУБРАТ, РАЗГРАД",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност",
БАКИ,ИБРАХИМ,БЕДЕЛ,,"С.БЕНКОВСКИ, АВРЕН, ВАРНА",2013-12-04,"Длъжници към Банка за земеделски кредит","Неустановена принадлежност",
БАКИ,ИБРАХИМ,БЕДЕЛ,,"С.БЕНКОВСКИ, АВРЕН, ВАРНА",2014-09-24,"Длъжници към банка Биохим","Неустановена принадлежност",
БАКИ,ФАХРИ,ЗЕЙНАЛ,,"ГР.МОМЧИЛГРАД, МОМЧИЛГРАД, КЪРДЖАЛИ",2014-10-22,"Община Момчилград","Неустановена принадлежност",
БАКИ,ФАХРИ,ЗЕЙНАЛ,,"ГР.МОМЧИЛГРАД, МОМЧИЛГРАД, КЪРДЖАЛИ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
БАКИ,ХАСАНОВ,ХЮСЕИНОВ,1964-07-13,"С.ХЪРСОВО, НИКОЛА КОЗЛЕВО, ШУМЕН",2008-02-12,Министерства,"Решение № 25 от 12.02.2008 г. - министър-председатели, заместник министър-председатели, министри и заместник-министри","Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание; собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководилите го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IА-605 (Шумен); работно дело IР-13520"
БАКИ,ХАСАНОВ,ХЮСЕИНОВ,1964-07-13,"С.ХЪРСОВО, НИКОЛА КОЗЛЕВО, ШУМЕН",2009-06-29,"Народно събрание","Решение № 69 от 29.06.2009 г. - Народно събрание","Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание; собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководилите го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IА-605 (Шумен); работно дело IР-13520;"
БАКИ,ХЮСЕИН,ХЮСЕИН,,"С.ГОРСКИ ИЗВОР, КИРКОВО, КЪРДЖАЛИ",2014-11-05,"Община Кирково","Неустановена принадлежност",
БАКИР,ЗАКИР,ШЮКРИ,,"С.БЕЛИ ЛОМ, ЛОЗНИЦА, РАЗГРАД",2015-11-11,"Община Лозница","Неустановена принадлежност",
БАКИР,ИБРЯМОВ,ЧОЛАКОВ,,"С.ТРАПИЩЕ, ЛОЗНИЦА, РАЗГРАД",2015-11-17,"Община Разград","Неустановена принадлежност",
БАКОЙ,БАКОЕВ,БАКОЕВ,,"ГР.КАЗАНЛЪК, КАЗАНЛЪК, СТАРА ЗАГОРА",2011-01-26,"Министерство на отбраната","Неустановена принадлежност",
БАЛИК,АЛИ,КАЛЪЧЕВ,,"С.ЦВЕТИНО, ВЕЛИНГРАД, ПАЗАРДЖИК",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
БАЛИК,МАЛОМИРОВ,ДЖАМБАЗОВ,,"ГР.ВЕЛИНГРАД, ВЕЛИНГРАД, ПАЗАРДЖИК",2012-08-07,"Пловдивски университет ""Паисий Хилендарски""","Неустановена принадлежност",
БАЛИН,БОРИСОВ,БАЛИНОВ,,"ГР.НОВИ ПАЗАР, НОВИ ПАЗАР, ШУМЕН",2013-04-03,"Община Варна","Неустановена принадлежност",
БАЛИН,ТОДОРОВ,БАЛИНОВ,,"ГР.ПРОВАДИЯ, ПРОВАДИЯ, ВАРНА",2013-04-10,"Община Ветрино","Неустановена принадлежност",
БАЛЧО,ГЕНОВ,ПЕТРОВ,1949-01-22,"С.БОЖУРОВО, ДОБРИЧКА, ДОБРИЧ",2014-02-19,"Община Добричка","Решение № 2-311 от 19.02.2014 г. - община Добричка","

Картон обр. 9.

"
БАЛЧО,ДИМИТРОВ,БАЛЧЕВ,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2001-03-21,"Печатни издания","Неустановена принадлежност",
БАЛЧО,ДИМИТРОВ,БАЛЧЕВ,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2009-12-09,"Печатни издания","Неустановена принадлежност",
БАЛЧО,ДИМИТРОВ,БАЛЧЕВ,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност",
БАЛЧО,ДИМИТРОВ,БАЛЧЕВ,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2011-03-21,"Печатни издания","Неустановена принадлежност",
БАЛЧО,ДИМИТРОВ,БАЛЧЕВ,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
БАЛЧО,ИВАНОВ,БАЛЧЕВ,,"С.СМОЛНИЦА, ДОБРИЧКА, ДОБРИЧ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
БАЛЧО,КОЛЕВ,БАЛЕВ,,"С.ПАСКАЛЕВО, ДОБРИЧКА, ДОБРИЧ",2014-02-19,"Община Добричка","Неустановена принадлежност",
БАЛЧО,МАРИНОВ,БАЛЧЕВ,,"С.ЗАГОРЦИ, КРУШАРИ, ДОБРИЧ",2009-10-14,"Национален осигурителен институт","Неустановена принадлежност",
БАЛЬО,ДИМОВ,ИВАНОВ,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
БАЛЬО,КИРЕВ,БАЛЕВ,,"ГР.ПЪРВОМАЙ, ПЪРВОМАЙ, ПЛОВДИВ",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
БАЛЬО,КИРЕВ,БАЛЕВ,,"ГР.ПЪРВОМАЙ, ПЪРВОМАЙ, ПЛОВДИВ",2015-10-05,"Община Първомай","Неустановена принадлежност",
БАЛЬО,КИРЕВ,БАЛЕВ,,"ГР.ПЪРВОМАЙ, ПЪРВОМАЙ, ПЛОВДИВ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
БАЛЮ,ДИМИТРОВ,ПОПОВ,,"С.БРЪШЛЯН, МАЛКО ТЪРНОВО, БУРГАС",2013-02-20,"Община Малко Търново","Неустановена принадлежност",
БАЛЮ,НАНЧЕВ,ДРАГАНОВ,1953-12-08,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-03-17,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 117 от 17.03.2010 г. - Министерството на вътрешните работи","Със заповед № К-3640/ 23.11.1977 г. е назначен за разузнавач III степен; със заповед № 3678/ 11.11.1978 г. е преназначен за разузнавач II степен; със заповед № 5524/ 31.12.1981 г. е преназначен за инспектор; със заповед № 3328/ 25.07.1983 г. е преназначен за зам. н-к отделение; със заповед № 5078/ 29.12.1984 г. е преназначен за главен инспектор; със заповед № 448/ 07.02.1986 г. е преназначен за н-к отделение."
БАНИ,КОСТАДИНОВ,ГЕОРГИЕВ,,"С.ЕЗЕРЧЕ, ЦАР КАЛОЯН, РАЗГРАД",2015-11-17,"Община Разград","Неустановена принадлежност",
БАНИШ,ИБРИЯМОВА,ЮСЕИНОВА,,"С.БАНИСКА, ДВЕ МОГИЛИ, РУСЕ",2013-07-17,"Община Свищов","Неустановена принадлежност",
БАНКО,АНДРЕЕВ,ЛИЛОВ,1920-10-18,"С.ДОЛНИ ЛУКОВИТ, ИСКЪР, ПЛЕВЕН",2015-07-07,"Община Искър","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1"
БАНКО,ВАСИЛЕВ,БАНКОВ,,"ГР.ТРОЯН, ТРОЯН, ЛОВЕЧ",2016-02-09,"ЗАД Дженерали","Неустановена принадлежност",
БАНКО,ВЪЛЧАНОВ,БАНЕВ,,"ГР.КАЗАНЛЪК, КАЗАНЛЪК, СТАРА ЗАГОРА",2012-06-20,"Тракийски университет - Стара Загора","Неустановена принадлежност",
БАНКО,ГЕОРГИЕВ,ДИМИТРОВ,,"ГР.ИСПЕРИХ, ИСПЕРИХ, РАЗГРАД",2015-11-05,"Община Исперих","Неустановена принадлежност",
БАНКО,ДИМИТРОВ,ДИМИТРОВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2008-03-18,"КТ Подкрепа","Неустановена принадлежност",
БАНКО,ДИМИТРОВ,САПУНДЖИЕВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2015-06-18,"Приватизирани предприятия - Пловдив","Неустановена принадлежност",
БАНКО,ИВАНОВ,ПИРОНКОВ,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2012-10-17,"Министерство на икономиката, енергетиката и туризма","Неустановена принадлежност",
БАНКО,ИЛИЕВ,БАНКОВ,,"ГР.КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2008-07-30,"Държавна агенция Държавен резерв и вoeнновременни запаси","Неустановена принадлежност",
БАНКО,ИЛИЕВ,БАНКОВ,,"ГР.КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
БАНКО,ИЛИЕВ,БАНКОВ,1972-09-21,"ГР.КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност",
БАНКО,МИНКОВ,БАНКОВ,,"ГР.ТРОЯН, ТРОЯН, ЛОВЕЧ",2015-02-11,"Община Троян","Неустановена принадлежност",
БАНКО,НЕДЕЛЧЕВ,БАНКОВ,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2015-05-19,"Приватизирани предприятия - Добрич","Неустановена принадлежност",
БАНКО,ПЕНЧЕВ,СТОЕВ,,"С.ПАНАЙОТ-ВОЛОВО, ШУМЕН, ШУМЕН",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност",
БАНКО,ПЕТКОВ,БАНКОВ,,"ГР.ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2014-06-18,"Университет по архитектура, строителство и геодезия","Неустановена принадлежност",
БАНКО,ТОДОРОВ,ИВАНОВ,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
БАНКО,ХРИСТОВ,БАНКОВ,,"ГР.СЕВЛИЕВО, СЕВЛИЕВО, ГАБРОВО",2014-02-05,"Община Севлиево","Неустановена принадлежност",
БАНКО,ХРИСТОСКОВ,БАНКОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-01-14,"Приватизирани предприятия - София","Неустановена принадлежност",
БАНКО,ЮРИЕВ,ВУРОВ,,"ГР.ЧЕПЕЛАРЕ, ЧЕПЕЛАРЕ, СМОЛЯН",2010-03-17,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
БАНО,ВЪЛЕВ,ГРОЗЕВ,,"С.ПЪРВЕНЕЦ, СТРАЛДЖА, ЯМБОЛ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
БАНО,ДИЛОВ,ВАСИЛЕВ,,"ГР.ТЕТЕВЕН, ТЕТЕВЕН, ЛОВЕЧ",2008-09-16,"Държавна агенция по горите","Неустановена принадлежност",
БАНО,МИХАЙЛОВ,НИКОЛОВ,,"С.РИБЕН, ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ, ПЛЕВЕН",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
БАНО,ПЕТРОВ,БАНОВ,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2014-06-18,"Университет по архитектура, строителство и геодезия","Неустановена принадлежност",
БАНО,РУСТЕМОВ,ИЛИЕВ,,"С.МАНАСТИРИЩЕ, ХАЙРЕДИН, ВРАЦА",2014-01-15,"Община Хайредин","Неустановена принадлежност",
БАНУШ,СТОЯНОВ,БАНУШЕВ,,"С.РИШ, СМЯДОВО, ШУМЕН",2012-07-11,"Минно-геоложки университет ""Св. Иван Рилски""","Неустановена принадлежност",
БАНЧО,ВАСИЛЕВ,МИТЕВ,,"С.ЧЕРНА, ХИТРИНО, ШУМЕН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
БАНЧО,ВЪЛКОВ,БАНЧЕВ,,"ГР.ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2015-02-04,"Община Ловеч","Неустановена принадлежност",
БАНЧО,ГЕОРГИЕВ,ПАТЕВ,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2013-10-09,"Длъжници към ОББ","Неустановена принадлежност",
БАНЧО,ГРИГОРОВ,КАЛИНОВ,,"С.ДРЯНОВО, ЛЪКИ, ПЛОВДИВ",2015-09-09,"Община Карлово","Неустановена принадлежност",
БАНЧО,ДОЧЕВ,ИВАНОВ,,"С.ОРЛЯНЕ, УГЪРЧИН, ЛОВЕЧ",2015-02-18,"Община Угърчин","Неустановена принадлежност",
БАНЧО,КОСТАДИНОВ,ГЕОРГИЕВ,1934-05-29,"С.ЛЪВИНО, ИСПЕРИХ, РАЗГРАД",2015-11-17,"Община Разград","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1"
БАСРИ,АЛИ,ШЕРИФ,,"С.ГУЛИЙКА, КРУМОВГРАД, КЪРДЖАЛИ",2014-11-13,"Община Крумовград","Неустановена принадлежност",
БАСРИ,АХМЕД,СЮЛЕЙМАН,,"С.ЛУДОГОРЦИ, ИСПЕРИХ, РАЗГРАД",2015-11-05,"Община Исперих","Неустановена принадлежност",
БАСРИ,АХМЕДОВ,МЕХМЕДОВ,,"С.СИНЯ ВОДА, ЛОЗНИЦА, РАЗГРАД",2015-11-11,"Община Лозница","Неустановена принадлежност",
БАСРИ,ИБРАИМОВ,ЧАУШЕВ,,"ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, БЛАГОЕВГРАД",2011-04-05,"Община Гърмен","Неустановена принадлежност",
БАСРИ,ИБРЯМ,ОМАР,,"ГР.КРУМОВГРАД, КРУМОВГРАД, КЪРДЖАЛИ",2014-11-13,"Община Крумовград","Неустановена принадлежност",
БАСРИ,ИБРЯМ,ОМАР,,"ГР.КРУМОВГРАД, КРУМОВГРАД, КЪРДЖАЛИ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
БАСРИ,ИБРЯМОВ,ХАЛИДОВ,,"С.ФЕЛТФЕБЕЛ ДЕНКОВО, ДОБРИЧКА, ДОБРИЧ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност",
БАСРИ,МЕХМЕД,ПЕХЛИВАН,,"С.ПАШИНЦИ, КРУМОВГРАД, КЪРДЖАЛИ",2012-01-17,"Мюсюлманско изповедание","Неустановена принадлежност",
БАСРИ,МУСТАФА,ИСМАИЛ,,"С.НАНОВИЦА, МОМЧИЛГРАД, КЪРДЖАЛИ",2014-10-22,"Община Момчилград","Неустановена принадлежност",
БАСРИ,МУСТАФА,САЛИ,,"С.ЧОРБАДЖИЙСКО, КИРКОВО, КЪРДЖАЛИ",2014-11-05,"Община Кирково","Неустановена принадлежност",
БАСРИ,МУСТАФА,САЛИ,,"С.ЧОРБАДЖИЙСКО, КИРКОВО, КЪРДЖАЛИ",2016-01-25,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Кърджали","Неустановена принадлежност",
БАСРИ,МУСТАФА,ТОПЧИ,,"С.КРИБУЛ, САТОВЧА, БЛАГОЕВГРАД",2011-05-12,"Община Сатовча","Неустановена принадлежност",
БАСРИ,МУСТАФА,ТОПЧИ,,"С.КРИБУЛ, САТОВЧА, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност",
БАСРИ,РАМАДАН,АХМЕД,,"С.ГОЛЯМО КАМЕНЯНЕ, КРУМОВГРАД, КЪРДЖАЛИ",2014-11-13,"Община Крумовград","Неустановена принадлежност",
БАСРИ,САБРИ,МАХРЕМ,,"С.НОЧЕВО, ЧЕРНООЧЕНЕ, КЪРДЖАЛИ",2015-10-05,"Община Първомай","Неустановена принадлежност",
БАСРИ,САБРИ,ЮМЕР,,"ГР.МОМЧИЛГРАД, МОМЧИЛГРАД, КЪРДЖАЛИ",2014-10-22,"Община Момчилград","Неустановена принадлежност",
БАСРИ,САЛИ,ЧИТАК,,"С.ГРОХОТНО, ДЕВИН, СМОЛЯН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
БАСРИ,ХАСАН,АКЪН,,"ГР.МОМЧИЛГРАД, МОМЧИЛГРАД, КЪРДЖАЛИ",2014-10-22,"Община Джебел","Неустановена принадлежност",
БАСРИ,ХАСАНОВ,МЕХМЕДОВ,,"С.ТИХОМИР, КИРКОВО, КЪРДЖАЛИ",2014-11-05,"Община Кирково","Неустановена принадлежност",
БАСРИ,ХАСАНОВ,МЕХМЕДОВ,,"С.ТИХОМИР, КИРКОВО, КЪРДЖАЛИ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
БАСРИ,ХЮСЕИН,ХАСАН,,"С.КЪПИНОВЦИ, ИСПЕРИХ, РАЗГРАД",2015-11-05,"Община Исперих","Неустановена принадлежност",
БАСТРИ,МЕХМЕДОВ,МИСИРКОВ,,"С.ДЕБРЕН, ГЪРМЕН, БЛАГОЕВГРАД",2011-04-05,"Община Гърмен","Неустановена принадлежност",
БАТУХАН,ИСМАИЛ,АЙВАЛЪ,,ТУРЦИЯ,2015-06-29,"Организатор на хазартни игри","Неустановена принадлежност",
БАХАР,АХМЕД,ЯХОВ,,"С.ЛУДОГОРЦИ, ИСПЕРИХ, РАЗГРАД",2015-11-05,"Община Исперих","Неустановена принадлежност",
БАХАР,ВЕЛИЕВА,ПАЛОВА,,"ГР.АСЕНОВГРАД, АСЕНОВГРАД, ПЛОВДИВ",2014-11-26,"Община Кърджали","Неустановена принадлежност",
БАХАР,ВЕЛИЕВА,ПАЛОВА,,"ГР.АСЕНОВГРАД, АСЕНОВГРАД, ПЛОВДИВ",2015-05-27,"Приватизирани предприятия - Кърджали","Неустановена принадлежност",
БАХАР,МЕХМЕД,ЮСУФ,,"С.ЧЕРНООЧЕНЕ, ЧЕРНООЧЕНЕ, КЪРДЖАЛИ",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
БАХАТДИН,ЮСУФОВ,АХМЕДОВ,,"С.НЕОФИТ БОЗВЕЛИЕВО, МОМЧИЛГРАД, КЪРДЖАЛИ",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност",
БАХАТДИН,ЮСУФОВ,АХМЕДОВ,,"С.НЕОФИТ БОЗВЕЛИЕВО, МОМЧИЛГРАД, КЪРДЖАЛИ",2014-10-22,"Община Момчилград","Неустановена принадлежност",
БАХРЕТИН,АБДУЛОВ,ХАСАНОВ,,"С.БЪЗОВЕЦ, ДВЕ МОГИЛИ, РУСЕ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
БАХРИ,ДАИЛОВ,АЛИЕВ,,"ГР.ПОПОВО, ПОПОВО, ТЪРГОВИЩЕ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
БАХРИ,ЕНВЕРОВ,СЕЛИМОВ,,"С.ГЪРЧИНОВО, ОПАКА, ТЪРГОВИЩЕ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
БАХРИ,ИБРАИМОВ,ЕФРАИМОВ,,"С.БАТИН, БОРОВО, РУСЕ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
БАХРИ,ИБРАХИМ,ХЮСЕИН,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
БАХРИ,МУСТАФА,БЕРКЕР,,"С.КРУШОВЕНЕ, ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ, ПЛЕВЕН",2015-06-23,"Община Долна Митрополия","Неустановена принадлежност",
БАХРИ,НУРИ,ДУРМУШ,,"С.ПЕНЬОВО, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2014-11-26,"Община Кърджали","Неустановена принадлежност",
БАХРИ,НУРИ,ДУРМУШ,,"С.ПЕНЬОВО, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
БАХРИ,НУРИ,НУРИ,,"С.КОМУНИГА, ЧЕРНООЧЕНЕ, КЪРДЖАЛИ",2014-03-19,"Община Черноочене","Неустановена принадлежност",
БАХРИ,ОСМАН,АХМЕД,,"ГР.НОВИ ПАЗАР, НОВИ ПАЗАР, ШУМЕН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
БАХРИ,РЕДЖЕБ,ЮМЕР,,"С.ПАПРАТ, ДЖЕБЕЛ, КЪРДЖАЛИ",2007-09-04,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
БАХРИ,РЕДЖЕБ,ЮМЕР,,"С.ПАПРАТ, ДЖЕБЕЛ, КЪРДЖАЛИ",2014-10-22,"Община Джебел","Неустановена принадлежност",
БАХРИ,РЕДЖЕБ,ЮМЕР,,"С.ПАПРАТ, ДЖЕБЕЛ, КЪРДЖАЛИ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
БАХРИ,ШАБАН,РАШИД,,"С.ПРОСЕНИК, РУЕН, БУРГАС",2015-12-01,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Неустановена принадлежност",
БАХРИЕ,МУСТАФА,СЕМЕРДЖИ,,"ГР.КРУМОВГРАД, КРУМОВГРАД, КЪРДЖАЛИ",2014-11-13,"Община Крумовград","Неустановена принадлежност",
БАХРИЕ,ОСМАНОВА,МЕСТАНОВА,,"ГР.АНТОНОВО, АНТОНОВО, ТЪРГОВИЩЕ",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност",
БАХРИЕ,ХАСАН,РАМИС,,"С.ЗЕБИЛ, ГЛАВИНИЦА, СИЛИСТРА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
БАХРИЕ,ХАСАН,РАМИС,1969-02-27,"С.ЗЕБИЛ, ГЛАВИНИЦА, СИЛИСТРА",2014-10-15,"Средни училища","Решение № 2-413 от 15.10.2014 г. - чл. 28-Бахрие Хасан Рамис","

Рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; писмо вх. № 2312/ 23.05.1990 г. за унищожаване с протокол № 24/ 20.03.1990 г. личното и работното дело на агент ""Александра"".

"
БАХТЕНУР,БЕХЧЕТ,ДЖЕВДЖЕТ,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2010-09-20,"Държавен фонд Земеделие","Неустановена принадлежност",
БАХТЕНУР,НИЗАМЕТИНОВ,ЗЮРАПОВ,,"ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, БЛАГОЕВГРАД",2011-04-05,"Община Гърмен","Неустановена принадлежност",
БАХТИ,ХАЛИД,СЕЛИМ,1967-08-31,"С.ВЕЛИНО, ШУМЕН, ШУМЕН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Решение № 2-566 от 16.10.2015 г. - Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","

Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документи от ръководилия го щатен служител; картони - обр. 4 – 7 бр. и обр. 6; рег. дневник; рег. бланка; лично дело І А 2269 /Шн/ - МФ, протокол № КА 44 от 28.03.1990 г. за унищожаване на работно дело І-Р-1099 (Шн); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1880/ 22.10.2007 г.

"
БАХТИАР,ИСМЕТОВ,НАСЪФОВ,,"С.СТЕФАН КАРАДЖА, ВЪЛЧИ ДОЛ, ВАРНА",2013-05-15,"Община Вълчи дол","Неустановена принадлежност",
БАХТИАР,ИСМЕТОВ,НАСЪФОВ,,"С.СТЕФАН КАРАДЖА, ВЪЛЧИ ДОЛ, ВАРНА",2015-12-17,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Варна","Неустановена принадлежност",
БАХТИЕ,ИБРЯМ,ЮМЕР,,"С.ЧЕРВЕНА ВОДА, РУСЕ, РУСЕ",2016-01-25,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Кърджали","Неустановена принадлежност",
БАХТИШАН,НЕФЕТ,БОШНАК,,"С.НИКОЛАЕВКА, СУВОРОВО, ВАРНА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
БАХТИШАН,ОСМАН,МЕХМЕДАЛИ,,"ГР.ДУЛОВО, ДУЛОВО, СИЛИСТРА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
БАХТИШЕН,ИБРЯМ,КЬОФТЕДЖИ,,"ГР.РАЗГРАД, РАЗГРАД, РАЗГРАД",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
БАХТИЯР,ДУРАЛИ,ДУРАЛИ,,"ГР.КРУМОВГРАД, КРУМОВГРАД, КЪРДЖАЛИ",2014-10-22,"Община Момчилград","Неустановена принадлежност",
БАХТИЯР,ЕНВЕР,СОФУ,,"ГР.ПЕЩЕРА, ПЕЩЕРА, ПАЗАРДЖИК",2015-04-16,"Община Батак","Неустановена принадлежност",
БАХТИЯР,СЮЛЕЙМАН,СЮЛЕЙМАН,,"ГР.КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2015-05-27,"Приватизирани предприятия - Кърджали","Неустановена принадлежност",
БАХТИЯР,ХАЙРУЛЛАХ,ХАЙРУЛЛАХ,,"С.БЕНКОВСКИ, КИРКОВО, КЪРДЖАЛИ",2014-11-05,"Община Кирково","Неустановена принадлежност",
БАХТИЯР,ШАБАН,МУСТАФА,,"ГР.КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
БАХТИЯР,ЮМЕР,ЮМЕР,,"С.ДОЛНА КУЛА, КРУМОВГРАД, КЪРДЖАЛИ",2014-11-13,"Община Крумовград","Неустановена принадлежност",
БАЦО,НИКОЛОВ,НЕСТЕРОВ,,"С.КАЛИМАНЦИ, СУВОРОВО, ВАРНА",2013-05-29,"Община Суворово","Неустановена принадлежност",
БАЮ,ПАВЛОВ,БАЕВ,,"С.ГОЛИЦА, ДОЛНИ ЧИФЛИК, ВАРНА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
БАЯЗИД,ХАНИФОВ,САИДОВ,,"С.ЛЕНИЩЕ, АРДИНО, КЪРДЖАЛИ",2014-10-29,"Община Ардино","Неустановена принадлежност",
БАЯЗИТ,СЮЛЕЙМАН,МАХМУД,,"С.ЛОВСКО, ЛОЗНИЦА, РАЗГРАД",2015-11-11,"Община Лозница","Неустановена принадлежност",
БЕАТРИЧЕ,ИВАНОВА,МАВРОВА,,"С.ЧЕЛЮСТНИЦА, ЧИПРОВЦИ, МОНТАНА",2011-08-09,"Агенция Пътна инфраструктура","Неустановена принадлежност",
БЕАТРИЧЕ,КИРИЛОВА,ЗАШЕВА,,"ГР.БЯЛА СЛАТИНА, БЯЛА СЛАТИНА, ВРАЦА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
БЕБЕЛ,ВЕСЕЛИНОВ,ИСАЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-03-17,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
БЕДИХА,МЮСТЕДЖЕБОВА,НАСУФ,,"ГР.ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност",
БЕДИХА,ХАСАНОВА,ХАЛИЛОВА,,"ГР.РАЗГРАД, РАЗГРАД, РАЗГРАД",2015-08-11,"Приватизирани предприятия - Търговище","Неустановена принадлежност",
БЕДИЯ,ВЕИЗ,АЛИОСМАН,,"С.КОРИТЕН, КРУШАРИ, ДОБРИЧ",2014-03-12,"Община Крушари","Неустановена принадлежност",
БЕДО,БОХОС,ДОГАНЯН,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2013-08-07,"Инвестбанк АД","Неустановена принадлежност",
БЕДРИ,АХМЕД,ИДРИЗ,,"С.ИВАНОВО, ВЪРБИЦА, ШУМЕН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
БЕДРИ,БАСРИ,АЗИЗ,,"С.ТОДОРОВО, ИСПЕРИХ, РАЗГРАД",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
БЕДРИ,БАСРИ,АЗИЗ,,"С.ТОДОРОВО, ИСПЕРИХ, РАЗГРАД",2015-11-05,"Община Исперих","Неустановена принадлежност",
БЕДРИ,БЕКИР,БЕКИР,,"ГР.МОМЧИЛГРАД, МОМЧИЛГРАД, КЪРДЖАЛИ",2016-01-25,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Кърджали","Неустановена принадлежност",
БЕДРИ,КЕМАЛОВ,МУСТАФОВ,,"ГР.БАЛЧИК, БАЛЧИК, ДОБРИЧ",2014-02-12,"Община Балчик","Неустановена принадлежност",
БЕДРИ,МЕХМЕДАЛИ,МУСТАФА,,"С.БИЛКА, РУЕН, БУРГАС",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
БЕДРИ,МУСТАФА,ЕМИН,,"ГР.АЙТОС, АЙТОС, БУРГАС",2013-03-06,"Община Руен","Неустановена принадлежност",
БЕДРИ,РИЗА,АПТУЛЛА,,"С.ТЕЛЕРИГ, КРУШАРИ, ДОБРИЧ",2014-03-12,"Община Крушари","Неустановена принадлежност",
БЕДРИ,ХЮСЕИН,ХАСАН,,"С.ИЗГРЕВ, ВЕНЕЦ, ШУМЕН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
БЕДРИ,ЮСУФОВ,АЛИЕВ,,"ГР.СВИЩОВ, СВИЩОВ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
БЕДРИ,ЮСУФОВ,АЛИЕВ,,"ГР.СВИЩОВ, СВИЩОВ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-07-17,"Община Свищов","Неустановена принадлежност",
БЕДРИ,ЮСУФОВ,АЛИЕВ,1970-02-24,"ГР.СВИЩОВ, СВИЩОВ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност",
БЕДРИ,ЮСУФОВ,АЛИЕВ,,"ГР.СВИЩОВ, СВИЩОВ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
БЕДРИ,ЮСУФОВ,АЛИЕВ,,"ГР.СВИЩОВ, СВИЩОВ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-12-08,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Велико Търново","Неустановена принадлежност",
БЕДРИЕ,АСАНОВА,АХМЕДОВА,,"ГР.АНТОНОВО, АНТОНОВО, ТЪРГОВИЩЕ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
БЕДРИЕ,БЕЯМИЛ,МУСТАФА,,"С.ЦОНЕВО, ДЪЛГОПОЛ, ВАРНА",2013-05-15,"Община Дългопол","Неустановена принадлежност",
БЕДРИЕ,БЕЯМИЛ,МУСТАФА,,"С.ЦОНЕВО, ДЪЛГОПОЛ, ВАРНА",2015-12-17,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Варна","Неустановена принадлежност",
БЕДРИЕ,КЯЗИМОВА,ЕМИНОВА,,"С.СТЕВРЕК, АНТОНОВО, ТЪРГОВИЩЕ",2013-06-05,"Община Елена","Неустановена принадлежност",
БЕДРИЕ,ЯШАР,ГАЗИЮМЕР,,"С.БЕЗВОДНО, ЧЕРНООЧЕНЕ, КЪРДЖАЛИ",2014-03-19,"Община Черноочене","Неустановена принадлежност",
БЕДРИЕ,ЯШАР,ГАЗИЮМЕР,,"С.БЕЗВОДНО, ЧЕРНООЧЕНЕ, КЪРДЖАЛИ",2016-01-25,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Кърджали","Неустановена принадлежност",
БЕДРОС,ГАРАБЕД,АЛТУНЯН,1947-05-19,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2012-01-19,"Евангелска методистка епископална църква в България","Нустановена принадлежност",
БЕДРОС,ЛЕВОН,ПЕХЛИВАНЯН,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
БЕДРОС,ЛЕВОН,ПЕХЛИВАНЯН,1962-08-13,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност",
БЕДРОС,ХОВАГИМ,БАКЪРДЖИЯН,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2012-02-07,"Арменска Апостолическа Православна църква в България","Неустановена принадлежност",
БЕЗАТ,ХАСАН,ЯКУБ,,"С.БОРИСОВО, СЛИВО ПОЛЕ, РУСЕ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
БЕЙДАТ,АЛИ,ЧАУШ,,"С.ГОСПОДИНОВО, БЯЛА, ВАРНА",2013-03-27,"Община Бяла","Неустановена принадлежност",
БЕЙДАТ,АЛИЛОВ,ОНБАШИЕВ,,"С.БОГОЛИН, САТОВЧА, БЛАГОЕВГРАД",2011-05-12,"Община Сатовча","Неустановена принадлежност",
БЕЙДЖАН,ФИКРЕТ,ИСМАИЛ,,"С.ЧЕРНОЛИК, ДУЛОВО, СИЛИСТРА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
БЕЙЗАТ,АЛИ,ИСМАИЛ,,"С.МАЛИ ИЗВОР, ТЕРВЕЛ, ДОБРИЧ",2014-03-12,"Община Тервел","Неустановена принадлежност",
БЕЙЗАТ,АЛИЛ,АЛИ,,"С.КОЛАРЦИ, ТЕРВЕЛ, ДОБРИЧ",2014-03-12,"Община Тервел","Неустановена принадлежност",
БЕЙЗАТ,ИСМАИЛ,ИЛИЯЗ,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2014-03-12,"Община Тервел","Неустановена принадлежност",
БЕЙЗАТ,ИСМАИЛОВ,МУСТАФОВ,,"С.СРЕДИЩЕ, КАЙНАРДЖА, СИЛИСТРА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
БЕЙЗАТ,МЕХМЕД,СЮЛЕЙМАН,1960-04-16,"С.КОЛАРЦИ, ТЕРВЕЛ, ДОБРИЧ",2014-03-12,"Община Тервел","Решение № 2-321 от 12.03.2014 г. - община Тервел","

Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-393 (Тх) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр.

"
БЕЙЗАТ,ХАСАНОВ,ХАСАНОВ,,"С.БИСЕРЦИ, КУБРАТ, РАЗГРАД",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
БЕЙЗУТ,РЕМЗИ,КУРТЕЮБ,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2012-01-17,"Мюсюлманско изповедание","Неустановена принадлежност",
БЕЙКО,ЛЕОНДИЕВ,КОЕВ,,"С.РАДАН ВОЙВОДА, ВЪЛЧИ ДОЛ, ВАРНА",2013-05-15,"Община Вълчи дол","Неустановена принадлежност",
БЕЙНАБИ,ИСМАИЛ,БЕЙТУЛА,,"С.ПОСЕВ, КАЙНАРДЖА, СИЛИСТРА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
БЕЙНИ,РАМИС,ЯХА,,"С.ЧЕРНООЧЕНЕ, ЧЕРНООЧЕНЕ, КЪРДЖАЛИ",2014-03-19,"Община Черноочене","Неустановена принадлежност",
БЕЙРУЛ,БЕЙТУЛА,ЗЮЛКЕР,,"ГР.КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2015-08-11,"Община Асеновград","Неустановена принадлежност",
БЕЙСИМ,АЛИ,РАСИМ,,"ГР.КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2015-05-27,"Приватизирани предприятия - Кърджали","Неустановена принадлежност",
БЕЙСИМ,БАСРИ,ШУКРИ,,"ГР.ИСПЕРИХ, ИСПЕРИХ, РАЗГРАД",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
БЕЙСИМ,БАСРИ,ШУКРИ,,"ГР.ИСПЕРИХ, ИСПЕРИХ, РАЗГРАД",2015-11-05,"Община Исперих","Неустановена принадлежност",
БЕЙСИМ,БЕЙТУЛА,АХМЕД,,"С.БАТА, ПОМОРИЕ, БУРГАС",2013-02-20,"Община Поморие","Неустановена принадлежност",
БЕЙСИМ,БЕЙТУЛА,АХМЕД,,"С.БАТА, ПОМОРИЕ, БУРГАС",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
БЕЙСИМ,ДАУД,АЛИОСМАН,,"С.КОНТИЛ, ДЖЕБЕЛ, КЪРДЖАЛИ",2014-10-22,"Община Джебел","Неустановена принадлежност",
БЕЙСИМ,ДАУД,АЛИОСМАН,,"С.КОНТИЛ, ДЖЕБЕЛ, КЪРДЖАЛИ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
БЕЙСИМ,ДЖЕМИЛ,МУСТАФА,,"С.ЖЕЛЪДОВО, ДЖЕБЕЛ, КЪРДЖАЛИ",2014-10-22,"Община Джебел","Неустановена принадлежност",
БЕЙСИМ,ДЖЕМИЛ,МУСТАФА,,"С.ЖЕЛЪДОВО, ДЖЕБЕЛ, КЪРДЖАЛИ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
БЕЙСИМ,ЕТЕМОВ,РАФИЕВ,,"ГР.ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
БЕЙСИМ,КАСИМ,АХМЕД,,"ГР.КРУМОВГРАД, КРУМОВГРАД, КЪРДЖАЛИ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
БЕЙСИМ,МЮМЮН,МЕХМЕД,,"ГР.КРУМОВГРАД, КРУМОВГРАД, КЪРДЖАЛИ",2014-11-13,"Община Крумовград","Неустановена принадлежност",
БЕЙСИМ,РАИФ,МУСА,,"С.ГОЛЯМА ЧИНКА, КРУМОВГРАД, КЪРДЖАЛИ",2014-11-13,"Община Крумовград","Неустановена принадлежност",
БЕЙСИМ,РЕДЖЕБ,МЕХМЕД,,"С.БРАНИЧЕВО, КАОЛИНОВО, ШУМЕН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
БЕЙСИМ,РЕДЖЕБ,СЮЛЕЙМАН,,"С.ДОЛИЩЕ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2014-11-26,"Община Кърджали","Неустановена принадлежност",
БЕЙСИМ,РУФАД,РАСИМ,,"С.ПОДАЙВА, ИСПЕРИХ, РАЗГРАД",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
БЕЙСИМ,РУФАД,РАСИМ,,"С.ПОДАЙВА, ИСПЕРИХ, РАЗГРАД",2015-11-05,"Община Исперих","Неустановена принадлежност",
БЕЙСИМ,СЮЛЕЙМАН,АРИФ,1958-02-05,"С.РАВЕН, МОМЧИЛГРАД, КЪРДЖАЛИ",2014-10-22,"Община Момчилград","Решение № 2-417 от 22.10.2014 г. - община Момчилград","

Рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр.; писмо вх. № 760/ 01.10.1993 г. за унищожаване делата на ""Лазар"".

"
БЕЙСИМ,ТАСИМ,ТАСИМ,1958-09-20,"ГР.МОМЧИЛГРАД, МОМЧИЛГРАД, КЪРДЖАЛИ",2014-10-22,"Община Момчилград","Решение № 2-417 от 22.10.2014 г. - община Момчилград","

Рег. дневник; картон – обр. 4 – 4 бр.; писмо вх. № 760/ 01.10.1993 г. за унищожаване делата на ""Апостолов"".

"
БЕЙСИМ,ТАХИРЮМЕР,МАХМУД,,"С.КАРАМФИЛ, МОМЧИЛГРАД, КЪРДЖАЛИ",2014-10-22,"Община Момчилград","Неустановена принадлежност",
БЕЙСИМ,ШАБАН,ФЕРАД,1941-05-28,"С.ЧИТАШКО, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2014-11-26,"Община Кърджали","Решение № 2-430 от 26.11.2014 г. - община Кърджали","

Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – заявление, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-1492 (Кж) МФ; рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 4 – 9 бр.; протокол рег. № КА 12/ 20.03.1990 г. с предложение за унищожаване лично дело IА-1492 (Кж) (налично); протокол рег. № КА 15/ 26.03.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело IР-1101 (Кж).

"
БЕЙСИН,КЯМИЛОВ,ЮЗЕИРОВ,,"ГР.ОМУРТАГ, ОМУРТАГ, ТЪРГОВИЩЕ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
БЕЙТИ,БЕСИМОВ,ТАИРОВ,,"С.ПОЛКОВНИК ЧОЛАКОВО, КАЙНАРДЖА, СИЛИСТРА",2014-03-12,"Община Крушари","Неустановена принадлежност",
БЕЙТИ,МЮМЮН,БЕКИР,,"ГР.ИСПЕРИХ, ИСПЕРИХ, РАЗГРАД",2010-09-20,"Държавен фонд Земеделие","Неустановена принадлежност",
БЕЙТИ,МЮМЮН,БЕКИР,,"ГР.ИСПЕРИХ, ИСПЕРИХ, РАЗГРАД",2015-11-05,"Община Исперих","Неустановена принадлежност",
БЕЙТИ,САЛИ,АЛИ,,"С.ЙОНКОВО, ИСПЕРИХ, РАЗГРАД",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
БЕЙТИ,СМАИЛ,СЮЛЕЙМАН,,"С.ДЪСКОТНА, РУЕН, БУРГАС",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
БЕЙТИЕ,ЙОНУЗ,АКИФ,,"С.СВЕЩАРИ, ИСПЕРИХ, РАЗГРАД",2015-11-05,"Община Завет","Неустановена принадлежност",
БЕЙТУЛА,ИБРЯМ,БЕЙТУЛА,,"ГР.ДВЕ МОГИЛИ, ДВЕ МОГИЛИ, РУСЕ",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност",
БЕЙТУЛА,САЛИ,МЮМЮН,,"С.ВЛАДИМИРОВЦИ, САМУИЛ, РАЗГРАД",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
БЕЙТУЛА,ШЕРИФ,ХАЙРУЛА,,"С.МЛЕЧИНО, АРДИНО, КЪРДЖАЛИ",2014-10-29,"Община Ардино","Неустановена принадлежност",
БЕЙТУЛА,ЮМЕРОВ,ХЮСЕИНОВ,,"С.ДЪСКОТНА, РУЕН, БУРГАС",2013-03-06,"Община Руен","Неустановена принадлежност",
БЕЙТУЛЛА,МУРАД,БОРА,,"С.ПАНИЧКОВО, ЧЕРНООЧЕНЕ, КЪРДЖАЛИ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
БЕЙХАН,БЕЙТУЛОВ,ИСМАИЛОВ,,"ГР.ТЕРВЕЛ, ТЕРВЕЛ, ДОБРИЧ",2014-03-12,"Община Тервел","Неустановена принадлежност",
БЕЙХАН,ВЕЙСЕЛ,АХМЕД,,"С.БЕЗМЕР, ТЕРВЕЛ, ДОБРИЧ",2014-03-12,"Община Тервел","Неустановена принадлежност",
БЕЙХАН,ВЕЙСЕЛ,АХМЕД,,"С.БЕЗМЕР, ТЕРВЕЛ, ДОБРИЧ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
БЕЙХАН,ИБРАХИМ,САЛИ,,"С.БРАНИЧЕВО, КАОЛИНОВО, ШУМЕН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
БЕЙХАН,КАДИР,ИДРИЗ,,"С.БОБОВЕЦ, БАЛЧИК, ДОБРИЧ",2014-02-12,"Община Балчик","Неустановена принадлежност",
БЕЙХАН,КУРБАН,ЮСУФ,,"С.ВОДНЯНЦИ, ДОБРИЧКА, ДОБРИЧ",2014-02-19,"Община Добричка","Неустановена принадлежност",
БЕЙХАН,МЕХМЕД,ХАСАН,,"С.ГЪРБИЩЕ, АРДИНО, КЪРДЖАЛИ",2014-10-29,"Община Ардино","Неустановена принадлежност",
БЕЙХАН,НЕДЖМИ,ХАСАНОВ,1960-01-18,"С.СТОЖЕР, ДОБРИЧКА, ДОБРИЧ",2010-09-09,"ИА по рибарство и аквакултури","Решение № 158 от 09.09.2010 г. - Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури","

Рег. дневник - 2 бр.; картони обр. 1 – 4 бр., обр. 4, обр. 6; писмо вх. № 1134/ 06.03.1990 г. за заличаване в Картотека и архив на секретния сътрудник ""Иво-В"" с рег. № 19241

"
БЕЙХАН,НЕДЖМИ,ХАСАНОВ,1960-01-18,"С.СТОЖЕР, ДОБРИЧКА, ДОБРИЧ",2013-04-03,"Община Варна","Решение № 2-160 от 03.04.2013 г. - община Варна","

Рег. дневник; картони обр. 1 – 4 бр., обр. 4 – 2 бр, обр. 6; писмо вх. № 1134/ 06.03.1990 г. за заличаване в Картотека и архив на секретния сътрудник ""Иво-В"" с рег. № 19241

"
БЕЙХАН,НЕДЖМИ,ХАСАНОВ,1960-01-18,"С.СТОЖЕР, ДОБРИЧКА, ДОБРИЧ",2015-12-17,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Варна","Решение № 2-588 от 17.12.2015 г. - кандидати за общински съветници – област Варна","Рег. дневник; картони обр. 1 – 4 бр., обр. 4 – 2 бр, обр. 6; писмо вх. № 1134/ 06.03.1990 г. за заличаване в Картотека и архив на секретния сътрудник ""Иво-В"" с рег. № 19241; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г."
БЕЙХАН,НУРЕДИН,ЗЮЛФИКЯР,1940-05-06,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2014-02-19,"Община Добрич","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1"
БЕЙХАН,ОСМАН,КАРАНИ,,"С.КАРАПЕЛИТ, ДОБРИЧКА, ДОБРИЧ",2014-02-19,"Община Добричка","Неустановена принадлежност",
БЕЙХАН,РЕДЖЕБОВ,КАСИМОВ,,"С.МОРТАГОНОВО, РАЗГРАД, РАЗГРАД",2015-11-17,"Община Разград","Неустановена принадлежност",
БЕЙХАН,ЮМЕР,САЛИ,,"С.ПОДАЙВА, ИСПЕРИХ, РАЗГРАД",2015-11-05,"Община Исперих","Неустановена принадлежност",
БЕКИР,БЕКИР,АЛИ,,"С.ЧЕРНООЧЕНЕ, ЧЕРНООЧЕНЕ, КЪРДЖАЛИ",2016-01-25,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Кърджали","Неустановена принадлежност",
БЕКИР,КЕРИМ,МЕХМЕД,,"С.ЛЯСКОВО, ЧЕРНООЧЕНЕ, КЪРДЖАЛИ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
БЕКИР,КЕРИМ,МЕХМЕД,,"С.ЛЯСКОВО, ЧЕРНООЧЕНЕ, КЪРДЖАЛИ",2016-01-25,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Кърджали","Неустановена принадлежност",
БЕКИР,МЕХМЕД,ХАЛИЛ,,"С.МЛЕЧИНО, АРДИНО, КЪРДЖАЛИ",2012-01-17,"Мюсюлманско изповедание","Неустановена принадлежност",
БЕКИР,МУСТАФА,БЕКИР,,"КЖ КЪРДЖАЛИ С.ПРЕПЕК",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
БЕКИР,НАИЛ,БЕКИР,,"С.МЕДОВЕЦ, ДЪЛГОПОЛ, ВАРНА",2013-05-15,"Община Дългопол","Неустановена принадлежност",
БЕКИР,НАИЛ,БЕКИР,,"С.МЕДОВЕЦ, ДЪЛГОПОЛ, ВАРНА",2015-12-17,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Варна","Неустановена принадлежност",
БЕКИР,РЕДЖЕПОВ,МУЕВ,,"С.ГОРНО ДРЯНОВО, ГЪРМЕН, БЛАГОЕВГРАД",2011-04-05,"Община Гърмен","Неустановена принадлежност",
БЕКИР,САБРИ,БЕКИР,,"С.КУЗЬОВО, БЕЛИЦА, БЛАГОЕВГРАД",2011-07-06,"Община Белица","Неустановена принадлежност",
БЕКИР,САБРИ,БЕКИР,,"С.КУЗЬОВО, БЕЛИЦА, БЛАГОЕВГРАД",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
БЕКИР,САЛИДИНОВ,САБРИЕВ,,"С.ВЕНЕЦ, ВЕНЕЦ, ШУМЕН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
БЕКИР,ТАХИР,ТЕРЗИ,,"С.ВЕХТИНО, МАДАН, СМОЛЯН",2013-12-04,"Мюсюлманско изповедание","Неустановена принадлежност",
БЕКИР,ХАСАН,АХМЕД,,"С.ЯБЪЛЧЕВО, РУЕН, БУРГАС",2013-03-06,"Община Руен","Неустановена принадлежност",
БЕКИР,ХАСАН,БЕКИР,,"С.КИРКОВО, КИРКОВО, КЪРДЖАЛИ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
БЕКИР,ШАБАН,ОСМАН,,"С.ПАДАЛО, КРУМОВГРАД, КЪРДЖАЛИ",2014-11-13,"Община Крумовград","Неустановена принадлежност",
БЕКИР,ШЕИН,БЕКИР,,"С.ДЪБНИЦА, ГЪРМЕН, БЛАГОЕВГРАД",2011-04-05,"Община Гърмен","Неустановена принадлежност",
БЕКИР,ШУКРИ,ЮСУФ,1932-03-16,"С.ЯСТРЕБ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2014-11-26,"Община Кърджали","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1"
БЕКИР,ЮСЕИН,ХАЛИЛ,,"ГР.КРУМОВГРАД, КРУМОВГРАД, КЪРДЖАЛИ",2014-10-22,"Община Момчилград","Неустановена принадлежност",
БЕКИР,ЮСЕИН,ХАЛИЛ,,"ГР.КРУМОВГРАД, КРУМОВГРАД, КЪРДЖАЛИ",2016-01-25,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Кърджали","Неустановена принадлежност",
БЕКИР,ЮСЕИНОВ,КАДИРОВ,,"С.ПАДИНА, АРДИНО, КЪРДЖАЛИ",2014-10-29,"Община Ардино","Неустановена принадлежност",
БЕКИР,ЮСУФ,КАДИ,,"С.БРЕЗНИЦА, ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, БЛАГОЕВГРАД",2011-06-23,"Община Гоце Делчев","Неустановена принадлежност",
БЕЛГИН,ЕШРЕФ,МЕХМЕД,,"ГР.ТЕРВЕЛ, ТЕРВЕЛ, ДОБРИЧ",2014-03-12,"Община Тервел","Неустановена принадлежност",
БЕЛГИН,МУСТАФА,ХАЛИБРЯМ-ЮМЕР,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
БЕЛГИН,САБАХТИН,САДЪК,,"ГР.МОМЧИЛГРАД, МОМЧИЛГРАД, КЪРДЖАЛИ",2016-01-25,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Кърджали","Неустановена принадлежност",
БЕЛГИН,ЮСУФ,СЮЛЮШ,,"С.РАКОВСКИ, РАЗГРАД, РАЗГРАД",2015-11-05,"Община Исперих","Неустановена принадлежност",
БЕЛИН,ВЕКИЛОВ,ФИДАНОВ,1957-08-27,"ГР.ЗАВЕТ, ЗАВЕТ, РАЗГРАД",2015-11-05,"Община Завет","Решение № 2-571 от 05.11.2015 г. - община Завет","

Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документ от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-1031 (Рз) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 7 бр.; протокол рег. № 959/ 07.05.1990 г. за унищожаване лично дело IА-1031 (Рз) (налично); протокол рег. № 958/ 07.05.1990 г. за унищожаване работно дело IР-735 (Рз).

"
БЕЛИН,ТЕОХАРОВ,МОЛЛОВ,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2008-02-12,Министерства,"Неустановена принадлежност",
БЕЛИН,ТЕОХАРОВ,МОЛЛОВ,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2011-11-02,"Министерство на регионалното развитие и благоустройството","Неустановена принадлежност",
БЕЛИНА,РУСКОВА,АНДОНОВА-ВЕЛИНОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-07-30,"Държавна агенция Държавен резерв и вoeнновременни запаси","Неустановена принадлежност",
БЕЛО,ИВАНОВ,БЕЛОВ,1939-02-23,"С.РУМЯНЦЕВО, ЛУКОВИТ, ЛОВЕЧ",2013-07-03,"Длъжници към Стопанска банка","Решение № 2-203 от 03.07.2013 г. - лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 - длъжници към Стопанска банка","Разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители, документи от ръководили го щатни служители, съдържащи се в лично и работно дело № 1377; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 2"
БЕЛО,НАЧЕВ,БЕЛОВ,,"С.ДЪБЕН, ЛУКОВИТ, ЛОВЕЧ",2015-02-04,"Община Луковит","Неустановена принадлежност",
БЕЛОМОРКА,ВАНГЕЛОВА,СТОЯНОВА,,"С.ЧУРИЛОВО, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
БЕЛЧО,АНТОНОВ,БЕЛЧЕВ,,"С.КРЪСТЕЦ, ТРЯВНА, ГАБРОВО",2008-02-12,"Министерски съвет","Неустановена принадлежност",
БЕЛЧО,АНТОНОВ,БЕЛЧЕВ,,"С.КРЪСТЕЦ, ТРЯВНА, ГАБРОВО",2007-09-04,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
БЕЛЧО,АНТОНОВ,БЕЛЧЕВ,,"С.КРЪСТЕЦ, ТРЯВНА, ГАБРОВО",2013-06-19,"Юробанк България АД","Неустановена принадлежност",
БЕЛЧО,АНТОНОВ,БЕЛЧЕВ,,"С.КРЪСТЕЦ, ТРЯВНА, ГАБРОВО",2014-04-15,"Длъжници към Българска народна банка","Неустановена принадлежност",
БЕЛЧО,АНТОНОВ,БЕЛЧЕВ,,"С.КРЪСТЕЦ, ТРЯВНА, ГАБРОВО",2016-02-09,"ЗАД Дженерали","Неустановена принадлежност",
БЕЛЧО,БОЙЧЕВ,ИВАНОВ,,"ГР.ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ, ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ, ШУМЕН",2015-01-21,"Български олимпийски комитет","Неустановена принадлежност",
БЕЛЧО,БОЙЧЕВ,ИВАНОВ,,"ГР.ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ, ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ, ШУМЕН",2015-01-29,"Българска асоциация Спорт за всички","Неустановена принадлежност",
БЕЛЧО,БОЙЧЕВ,ИВАНОВ,,"ГР.ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ, ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ, ШУМЕН",2015-06-29,"Организатор на хазартни игри","Неустановена принадлежност",
БЕЛЧО,ВЪЛЕВ,ПЕТКОВ,,"С.КРУМОВО ГРАДИЩЕ, КАРНОБАТ, БУРГАС",2015-02-04,"Община Ловеч","Неустановена принадлежност",
БЕЛЧО,ГЕНЧЕВ,ПРОДАНОВ,,"ГР.СТРАЖИЦА, СТРАЖИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
БЕЛЧО,ДИМИТРОВ,БЕЛЧЕВ,,"ГР.АЙТОС, АЙТОС, БУРГАС",2012-12-12,"Община Айтос","Неустановена принадлежност",
БЕЛЧО,ДИМИТРОВ,БЕЛЧЕВ,,"ГР.АЙТОС, АЙТОС, БУРГАС",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
БЕЛЧО,ИВАНОВ,ГОРАНОВ,,"ГР.КАЗАНЛЪК, КАЗАНЛЪК, СТАРА ЗАГОРА",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
БЕЛЧО,ЙОВЧЕВ,БЯЛКОВ,,"ГР.ДИМИТРОВГРАД, ДИМИТРОВГРАД, ХАСКОВО",2010-03-17,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
БЕЛЧО,МИТЕВ,БЕЛЧЕВ,,"ГР.ТРЯВНА, ТРЯВНА, ГАБРОВО",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
БЕЛЧО,ТОДОРОВ,БЕЛЧЕВ,,"С.КОЛЕНА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност",
БЕЛЧО,ХРИСТОВ,БЕЛЧЕВ,,"ГР.КИЛИФАРЕВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2011-08-09,"Агенция Пътна инфраструктура","Неустановена принадлежност",
БЕЛЮ,ГЕОРГИЕВ,СТАЙКОВ,,"С.ПЧЕЛАРОВО, ЧЕРНООЧЕНЕ, КЪРДЖАЛИ",2012-07-25,"Конфедерация на независимите синдикати в България","Неустановена принадлежност",
БЕНА,ЕМИЛОВА,ДЪБЕВА,,"С.МЕДЕНИ ПОЛЯНИ, ВЕЛИНГРАД, ПАЗАРДЖИК",2015-04-21,"Община Велинград","Неустановена принадлежност",
БЕНИАМИН,ХАЛИТ,ХАЛИТ,,"С.КОРИТЕН, КРУШАРИ, ДОБРИЧ",2014-03-12,"Община Крушари","Неустановена принадлежност",
БЕНИАН,ДЖЕМАЛОВА,НОКОВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност",
БЕНИЗЕ,АЛИРИЗОВА,ПАШАНЛИЕВА,,"С.ПЛЕТЕНА, САТОВЧА, БЛАГОЕВГРАД",2011-05-12,"Община Сатовча","Неустановена принадлежност",
БЕНКО,АНТОНОВ,МИНЕВ,,"С.ЗАФИРОВО, ГЛАВИНИЦА, СИЛИСТРА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
БЕНКО,СИМЕОНОВ,ВЪЛЕВ,,"ГР.ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2016-02-04,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Ловеч","Неустановена принадлежност",
БЕНКО,СТЕФАНОВ,ЛАМБЕВ,,"С.НОВГРАД, ЦЕНОВО, РУСЕ",2011-01-26,"Министерство на отбраната","Неустановена принадлежност",
БЕНО,ВЕЛИКОВ,БЕНОВ,,"С.РОСИЦА, ГЕНЕРАЛ-ТОШЕВО, ДОБРИЧ",2014-02-12,"Община Генерал Тошево","Неустановена принадлежност",
БЕНО,ПАВЛОВ,КОЛИПАТКОВ,,"ГР.БЕЛЕНЕ, БЕЛЕНЕ, ПЛЕВЕН",2013-01-16,"Министерство на правосъдието","Неустановена принадлежност",
БЕНЧО,ГЕОРГИЕВ,БЕНЧЕВ,,"С.РЪЖЕНА, КАЗАНЛЪК, СТАРА ЗАГОРА",2012-07-04,"Конфедерация на независимите синдикати в България","Неустановена принадлежност",
БЕНЧО,ГЕОРГИЕВ,БЕНЧЕВ,,"ГР.КАРНОБАТ, КАРНОБАТ, БУРГАС",2013-01-23,"Община Бургас","Неустановена принадлежност",
БЕНЧО,ГЕОРГИЕВ,БЕНЧЕВ,,"ГР.КАРНОБАТ, КАРНОБАТ, БУРГАС",2015-12-01,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Неустановена принадлежност",
БЕНЮ,БОЙЧЕВ,ГОСПОДИНОВ,,"С.РАВНЕЦ, БУРГАС, БУРГАС",2013-04-17,"Кредитни длъжници към банка БАЛКАНБАНК","Неустановена принадлежност",
БЕНЮ,РАДИЛОВ,КАРАМОЧЕВ,,"ГР.ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-06-19,"Община Горна Оряховица","Неустановена принадлежност",
БЕНЮ,РАДИЛОВ,КАРАМОЧЕВ,,"ГР.ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-12-08,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Велико Търново","Неустановена принадлежност",
БЕНЯМИН,ЛЕОН,АНАВИ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2012-07-11,"Медицински университет - Пловдив","Неустановена принадлежност",
БЕНЯМИН,РАЙМОНД,КОЕН,,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2012-03-20,"Религиозна общност на евреите в България","Неустановена принадлежност",
БЕНЯМИН,РАЙМОНД,КОЕН,,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2014-06-18,"Университет по архитектура, строителство и геодезия","Неустановена принадлежност",
БЕРДЖУХИ,МЕСРОБ,ТОДОРОВА,,"ГР.СИЛИСТРА, СИЛИСТРА, СИЛИСТРА",2012-02-07,"Арменска Апостолическа Православна църква в България","Неустановена принадлежност",
БЕРЖУХИ,ХАЧИК,ХАЧАДУРЯН,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2012-02-07,"Арменска Апостолическа Православна църква в България","Неустановена принадлежност",
БЕРИЕ,АДЕМ,ХЮСЕИН,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност",
БЕРИЕ,САЛИ,ЮЗЕИР,,"С.ЯСЕНКОВО, ВЕНЕЦ, ШУМЕН",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност",
БЕРИНКА,ЛЮБЧОВА,АНТОВА,,"ГР.ЛОМ, ЛОМ, МОНТАНА",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност",
БЕРИСЛАВА,СТОЯНОВА,ХРИСТОВА,,"ГР.РОМАН, РОМАН, ВРАЦА",2014-01-15,"Община Роман","Неустановена принадлежност",
БЕРО,ВИХЪРОВ,ИРИКОВ,,"С.БАНИТЕ, БАНИТЕ, СМОЛЯН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
БЕРО,ЕНЧЕВ,БЕРОВ,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2010-03-17,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
БЕРО,МАРИНОВ,РАДЕВ,,"С.КАРА МИХАЛ, САМУИЛ, РАЗГРАД",2011-06-16,"Висша атестационна комисия","Неустановена принадлежност",
БЕРО,МАРИНОВ,РАДЕВ,,"С.КАРА МИХАЛ, САМУИЛ, РАЗГРАД",2014-04-24,"Тракийски университет – гр. Стара Загора","Неустановена принадлежност",
БЕРОЛ,АХМЕД,АЛИ,,"С.КАРАПЕЛИТ, ДОБРИЧКА, ДОБРИЧ",2014-02-19,"Община Добричка","Неустановена принадлежност",
БЕРОЛ,АХМЕД,АЛИ,,"С.КАРАПЕЛИТ, ДОБРИЧКА, ДОБРИЧ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
БЕРОЛ,АХМЕД,АЛИ,,"С.КАРАПЕЛИТ, ДОБРИЧКА, ДОБРИЧ",2016-01-19,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Добрич","Неустановена принадлежност",
БЕРОН,ПАСКОВ,КЪРЧЕВ,,"С.ДЕБОВО, НИКОПОЛ, ПЛЕВЕН",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
БЕРХАН,ЕМИН,ЮСЕИН,,"ГР.КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
БЕРХАНТ,МЮСТЕДЖЕБОВ,САЛИЕВ,,"ГР.БАЛЧИК, БАЛЧИК, ДОБРИЧ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
БЕСРИ,ХИЛМИЕВ,КАДИЕВ,,"ГР.МАДАН, МАДАН, СМОЛЯН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
БЕТИ,ИСАК,САМОКОВЛИЙСКА,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност",
БЕТИ,СТОЯНОВА,НИКОЛОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-02-13,"община Созопол","Неустановена принадлежност",
БЕТИНА,АЛЕКСАНДРОВА,ПЕНЕВА,,"ГР.ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
БЕТИНА,СЛАВЧЕВА,ЖОТЕВА,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2011-01-12,"Политически кабинети","Неустановена принадлежност",
БЕХАЙДИН,ИСМАИЛ,ИСМАИЛ,,"ГР.ЛЕВСКИ, ЛЕВСКИ, ПЛЕВЕН",2015-07-07,"Община Левски","Неустановена принадлежност",
БЕХАЙДИН,САЛИЕВ,МЕХМЕДОВ,,"ГР.СЛИВО ПОЛЕ, СЛИВО ПОЛЕ, РУСЕ",2015-07-22,"Приватизирани предприятия - Русе","Неустановена принадлежност",
БЕХИДЖЕ,МЕХМЕД,САДЪК,,"ГР.СИЛИСТРА, СИЛИСТРА, СИЛИСТРА",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност",
БЕХИЧ,МЮМЮНАЛИ,АЛИ,,"С.КЪТИНО, АРДИНО, КЪРДЖАЛИ",2012-12-12,"Община Айтос","Неустановена принадлежност",
БЕХРА,РИЗА,МЕХМЕД,,"С.ГАБЕР, КРУШАРИ, ДОБРИЧ",2014-03-12,"Община Крушари","Неустановена принадлежност",
БЕХРА,РИЗА,МЕХМЕД,,"С.ГАБЕР, КРУШАРИ, ДОБРИЧ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
БЕХРА,РИЗА,МЕХМЕД,,"С.ГАБЕР, КРУШАРИ, ДОБРИЧ",2016-01-19,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Добрич","Неустановена принадлежност",
БЕХСИМ,МЕХМЕД,ИСМАИЛ,,"С.ГРАДИНА, ЛОЗНИЦА, РАЗГРАД",2015-11-11,"Община Лозница","Неустановена принадлежност",
БЕХТИ,ДЖЕЛИЛ,АХМЕД,,"ГР.ПОПОВО, ПОПОВО, ТЪРГОВИЩЕ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
БЕХТИ,ХЮСЕИНОВ,ХАЛИЛОВ,,"С.ВРАНИ КОН, ОМУРТАГ, ТЪРГОВИЩЕ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
БЕХТИЯ,ЮСУФ,МЕХМЕД,,"С.НОВОСЕЛ, ШУМЕН, ШУМЕН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
БЕХЧЕД,ЮСЕИН,АХМЕД,,"ГР.КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2015-05-27,"Приватизирани предприятия - Кърджали","Неустановена принадлежност",
БЕХЧЕТ,АЛИ,МЕХМЕД,,"С.ПАНИЧКОВО, ЧЕРНООЧЕНЕ, КЪРДЖАЛИ",2014-03-19,"Община Черноочене","Неустановена принадлежност",
БЕХЧЕТ,АХМЕД,ШАБАН,,"С.ЗВЕЗДЕЛ, МОМЧИЛГРАД, КЪРДЖАЛИ",2014-10-22,"Община Момчилград","Неустановена принадлежност",
БЕХЧЕТ,МЕХМЕДОВ,КАДИРОВ,,"С.МОРАВКА, АНТОНОВО, ТЪРГОВИЩЕ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
БЕХЧЕТ,МУСТАФА,ХАДЖИВЕЛИ,1959-10-08,"С.ОСТРОВО, ЗАВЕТ, РАЗГРАД",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Решение № 2-566 от 16.10.2015 г. - Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","

Рег. дневник; картони - обр. 4 – 7 бр.; протокол рег. № 959/ 07.05.1990 г. за унищожаване на лично дело IА-1144; протокол рег. № 958/ 07.05.1990 г. за унищожаване на работно дело IР-910; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г.

"
БЕХЧЕТ,МУСТАФА,ХАДЖИВЕЛИ,1959-10-08,"С.ОСТРОВО, ЗАВЕТ, РАЗГРАД",2015-11-05,"Община Завет","Решение № 2-571 от 05.11.2015 г. - община Завет","

Рег. дневник; картони - обр. 4 – 8 бр.; протокол рег. № 959/ 07.05.1990 г. за унищожаване на лично дело IА-1144 (Рз); протокол рег. № 958/ 07.05.1990 г. за унищожаване на работно дело IР-910 (Рз); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г.

"
БЕХЧЕТ,МУСТАФОВ,МЕХМЕДОВ,,"С.ЗЕЛЕНА МОРАВА, ОМУРТАГ, ТЪРГОВИЩЕ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
БЕХЧЕТ,ОСМАН,АХМЕД,,"С.МЛЕЧИНО, АРДИНО, КЪРДЖАЛИ",2014-10-29,"Община Ардино","Неустановена принадлежност",
БЕХЧЕТ,РАМАДАНОВ,РАСИМОВ,,"С.ЖЪЛТ КАМЪК, АСЕНОВГРАД, ПЛОВДИВ",2015-10-05,"Община Първомай","Неустановена принадлежност",
БЕХЧЕТ,РАМАДАНОВ,РАСИМОВ,,"С.ЖЪЛТ КАМЪК, АСЕНОВГРАД, ПЛОВДИВ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
БЕХЧЕТ,САЛИМ,САЛИМ,,"С.НАНОВИЦА, МОМЧИЛГРАД, КЪРДЖАЛИ",2016-01-25,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Кърджали","Неустановена принадлежност",
БЕХЧЕТ,ЮСЕИН,АХМЕД,,"С.САДОВИЦА, МОМЧИЛГРАД, КЪРДЖАЛИ",2014-10-22,"Община Момчилград","Неустановена принадлежност",
БЕЧО,АНДРЕЕВ,ПОЙДОВСКИ,,"ГР.СМОЛЯН, СМОЛЯН, СМОЛЯН",2010-03-17,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
БЕШИР,МЕХМЕДАЛИЕВ,БЕШИРОВ,,"С.СТАНЯНЦИ, ВЪРБИЦА, ШУМЕН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
БЕШО,ГЕОРГИЕВ,КАСАБОВ,,"ГР.ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-07-24,"Община Лясковец","Неустановена принадлежност",
БЕЯТИН,МЕХМЕД,ХАЛИМ,,"С.ГАБРОВО, ЧЕРНООЧЕНЕ, КЪРДЖАЛИ",2014-03-19,"Община Черноочене","Неустановена принадлежност",
БЕЯТИН,НИЯЗИЕВ,ФАЗЛОВ,,"С.ВОДНЯНЦИ, ДОБРИЧКА, ДОБРИЧ",2014-02-19,"Община Добричка","Неустановена принадлежност",
БИАНКА,ЦАНКОВА,ПАВЛОВА,1970-05-05,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност",
БИЖО,ТОДОРОВ,БИЖЕВ,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
БИЛГИН,АХМЕДОВ,АСАНОВ,,"С.БОРИНО, БОРИНО, СМОЛЯН",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност",
БИЛГИН,РЕДЖЕБОВ,ЯКУБОВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
БИЛГИН,РЕДЖЕБОВ,ЯКУБОВ,1973-02-28,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност",
БИЛЕНТ,АХМЕД,МЕХМЕД,,"С.БЕНКОВСКИ, ДОБРИЧКА, ДОБРИЧ",2014-02-19,"Община Добричка","Неустановена принадлежност",
БИЛСЯР,АСАН,АЛИМАН,,"С.РОСИЦА, ПАВЛИКЕНИ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2016-01-19,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Габрово","Неустановена принадлежност",
БИЛЯЛ,АХМЕД,МЕХМЕД,,"С.СКАЛАК, КРУМОВГРАД, КЪРДЖАЛИ",2014-11-13,"Община Крумовград","Неустановена принадлежност",
БИЛЯЛ,АХМЕД,МУСТАФА,,"С.ХИТРИНО, ХИТРИНО, ШУМЕН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
БИЛЯЛ,БАЙРЯМ,БИЛЯЛ,,"М.ИГЛОВРЪХ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2015-05-27,"Приватизирани предприятия - Кърджали","Неустановена принадлежност",
БИЛЯЛ,ЗАКИР,РУФИ,,"С.БРАНИЧЕВО, КАОЛИНОВО, ШУМЕН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
БИЛЯЛ,ИСМАИЛ,ТОПАЛ,1964-02-21,"С.ТИХОМИР, КИРКОВО, КЪРДЖАЛИ",2014-11-05,"Община Кирково","Решение № 2-422 от 05.11.2014 г. - община Кирково","

Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, сдържащи се в лично дело IА-33772; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; протокол рег. № КА 498/ 13.04.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело IР-968 (Хс).

"
БИЛЯЛ,ОСМАНОВ,МЕХМЕДОВ,,"ГР.ТРОЯН, ТРОЯН, ЛОВЕЧ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
БИЛЯЛ,ХАЛИЛ,ДАРДЖАН,,"С.ПАШИНЦИ, КРУМОВГРАД, КЪРДЖАЛИ",2012-01-17,"Мюсюлманско изповедание","Неустановена принадлежност",
БИЛЯЛ,ХАСАН,МОЛЛАХАСАН,,"С.МАЛКОЧ, КИРКОВО, КЪРДЖАЛИ",2014-11-05,"Община Кирково","Неустановена принадлежност",
БИЛЯЛ,ХАСАН,МОЛЛАХАСАН,,"С.МАЛКОЧ, КИРКОВО, КЪРДЖАЛИ",2016-01-25,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Кърджали","Неустановена принадлежност",
БИЛЯН,АСЕНОВ,ДЕМИРЕВ,1947-03-20,"С.ГИГЕН, ГУЛЯНЦИ, ПЛЕВЕН",2015-06-23,"Община Долна Митрополия","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1"
БИЛЯНА,БОРИСОВА,ХРИСТОВА,,"ГР.СИЛИСТРА, СИЛИСТРА, СИЛИСТРА",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност",
БИЛЯНА,ВЕНЦИСЛАВОВА,КЪНЧЕВА,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
БИЛЯНА,ВЛАДИМИРОВА,ПАЛАУЗОВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност",
БИЛЯНА,ДАВИДОВА,ЧОЧЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност",
БИЛЯНА,ДИКОВА,ВЕЛЕВА-ГРЪНЧАРОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
БИЛЯНА,ДИМИТРОВА,КАЗАКОВА,,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2013-07-03,"Длъжници към Стопанска банка","Неустановена принадлежност",
БИЛЯНА,ИВАНОВА,ВЛАЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-11-02,"Министерство на регионалното развитие и благоустройството","Неустановена принадлежност",
БИЛЯНА,ИВАНОВА,МИЛЕВА,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност",
БИЛЯНА,ИЛИЕВА,ПОПОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-04-15,"Държавна агенция за метрология и технически надзор","Неустановена принадлежност",
БИЛЯНА,ИЛИЕВА,РАЕВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2009-05-21,"Европейски парламент","Неустановена принадлежност",
БИЛЯНА,ИЛИЕВА,РАЕВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
БИЛЯНА,КОСТАДИНОВА,БЕЛЧЕВА,,"ГР.НИКОЛАЕВО, НИКОЛАЕВО, СТАРА ЗАГОРА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
БИЛЯНА,ЛАЛОВА,ТЕНЧЕВА,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност",
БИЛЯНА,МЕТОДИЕВА,ВЕЛКОВА,,"ГР.БОЙЧИНОВЦИ, БОЙЧИНОВЦИ, МОНТАНА",2015-03-11,"Община Бойчиновци","Неустановена принадлежност",
БИЛЯНА,МЕТОДИЕВА,ГРОЗДАНОВА,,"С.ГАБРОВНИЦА, МОНТАНА, МОНТАНА",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност",
БИЛЯНА,НЕДЕЛЧЕВА,БАМБЕКОВА-ПЕТКОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
БИЛЯНА,НИКОЛАЕВА,ПЕНЕВА,,"ГР.ЛЕТНИЦА, ЛЕТНИЦА, ЛОВЕЧ",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност",
БИЛЯНА,ПАВЛОВА,СТАНИЛОВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2008-11-26,"Българска национална телевизия","Неустановена принадлежност",
БИЛЯНА,ПЕНЧЕВА,ВЪЛЧИНКОВА,,"ГР.КАЗАНЛЪК, КАЗАНЛЪК, СТАРА ЗАГОРА",2010-10-13,"Изпълнителна агенция ""Борба с градушките""","Неустановена принадлежност",
БИЛЯНА,ПЕТРОВА,ГЕОРГИЕВА,,"ГР.ЛЕТНИЦА, ЛЕТНИЦА, ЛОВЕЧ",2016-02-04,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Ловеч","Неустановена принадлежност",
БИЛЯНА,РАШКОВА,ЙОВОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-09-20,"Държавен фонд Земеделие","Неустановена принадлежност",
БИЛЯНА,РОСАЛИНОВА,СКОРЧОВСКА-ПЕТКОВА,,"ГР.СВОГЕ, СВОГЕ, СОФИЙСКА",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност",
БИЛЯНА,СИМЕОНОВА,СТОЯНОВСКА-ЕЛЕНЧЕВА,,"ГР.КОЗЛОДУЙ, КОЗЛОДУЙ, ВРАЦА",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност",
БИЛЯНА,СИМЕОНОВА,СТОЯНОВСКА-ЕЛЕНЧЕВА,,"ГР.КОЗЛОДУЙ, КОЗЛОДУЙ, ВРАЦА",2016-01-14,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Враца","Неустановена принадлежност",
БИЛЯНА,СЛАВЧОВА,МИТРЕВА,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност",
БИЛЯНА,СПИРИДОНОВА,ПАСКАЛЕВА,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
БИЛЯНА,СТАЙКОВА,ДЯКОВА,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2011-01-12,"Политически кабинети","Неустановена принадлежност",
БИЛЯНА,СТАЙКОВА,ДЯКОВА,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2012-10-10,"Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията","Неустановена принадлежност",
БИЛЯНА,СТОЯНОВА,ГЕОРГИЕВА-БОРИСОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност",
БИЛЯНА,ТОДОРОВА,КОЙЧЕВА,,"ГР.ЛЕТНИЦА, ЛЕТНИЦА, ЛОВЕЧ",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност",
БИЛЯНА,ТОМОВА,ВРАНЧЕВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност",
БИЛЯНА,ХРИСТОВА,ПЕТКОВА-СПАСОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
БИЛЯНА,ХРИСТОВА,ПЕТКОВА-СПАСОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-02-12,"Разследващи полицаи","Неустановена принадлежност",
БИЛЯНА,ХРИСТОВА,СТАНЧЕВА,,"ГР.ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност",
БИЛЯНА,ЮРИЕВА,СТОЙЧЕВА,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2009-12-02,"Национална здравноосигурителна каса","Неустановена принадлежност",
БИНА,НИКОЛОВА,САДОВА,,"С.МАЛКА АРДА, БАНИТЕ, СМОЛЯН",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност",
БИНКА,ГЕОРГИЕВА,ГЕОРГИЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-11-02,"Министерство на регионалното развитие и благоустройството","Неустановена принадлежност",
БИНКА,ГЕОРГИЕВА,КАШЕРОВА,,"ГР.СВИЛЕНГРАД, СВИЛЕНГРАД, ХАСКОВО",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
БИНКА,ДИМИТРОВА,ТОДОРОВА,,"ГР.ПЪРВОМАЙ, ПЪРВОМАЙ, ПЛОВДИВ",2012-07-25,"Конфедерация на независимите синдикати в България","Неустановена принадлежност",
БИНКА,ДРАГАНОВА,МЛАДЕНОВА,,"С.КУТУГЕРЦИ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2015-11-11,"Община Лозница","Неустановена принадлежност",
БИНКА,ИВАНОВА,ИВАНОВА-КОПАНОВА,,"ГР.ДЕВИН, ДЕВИН, СМОЛЯН",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност",
БИНКА,ИВАНОВА,ПЕКОВА,,"ГР.БЕЛЕНЕ, БЕЛЕНЕ, ПЛЕВЕН",2015-07-07,"Община Искър","Неустановена принадлежност",
БИНКА,КОНСТАНТИНОВА,ПОПОВА-РУСЕВА,,"ГР.ТРЪН, ТРЪН, ПЕРНИК",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
БИНКА,МАКСИМОВА,НИКОЛОВА,,"С.МОГИЛИЦА, СМОЛЯН, СМОЛЯН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
БИНКА,ПЕТРОВА,ВЕЛИЧКОВА,,"ГР.НОВА ЗАГОРА, НОВА ЗАГОРА, СЛИВЕН",2010-09-29,"Регионални печатни издания","Неустановена принадлежност",
БИНКА,РАФАИЛОВА,ВЪРБАНОВА,,"ГР.СВИЩОВ, СВИЩОВ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-06-18,"Община Белене","Неустановена принадлежност",
БИНКА,СВЕТЛИНОВА,БОДУРОВА,,"ГР.РУДОЗЕМ, РУДОЗЕМ, СМОЛЯН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
БИНКА,ХРИСТОВА,ВЛАДИМИРОВА,,"С.СТРАДАЛОВО, НЕВЕСТИНО, КЮСТЕНДИЛ",2011-08-09,"Агенция Пътна инфраструктура","Неустановена принадлежност",
БИНКА,ХРИСТОВА,ПАЛОВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност",
БИНКО,ДИМИТРОВ,БИНЕВ,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
БИННАС,МЕХМЕД,ХЮСЕИН,,"ГР.ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
БИННАС,СЕЛИМОВА,ЕМУРЛОВА,1941-10-29,"С.ОРЛЯК, ТЕРВЕЛ, ДОБРИЧ",2013-05-29,"Община Суворово","Решение № 2-182 от 29.05.2013 г. - община Суворово","

Документи от ръководил я щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-131 (Вн) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 9 бр. и обр. 6; протокол рег. № С КА-93/ 27.03.1990 г. за унищожаване работно дело IР-136 (Вн).

"
БИНЬО,КУНЕВ,БИНЕВ,,"ГР.НОВА ЗАГОРА, НОВА ЗАГОРА, СЛИВЕН",2009-11-18,"Агенция за приватизация","Неустановена принадлежност",
БИРАЛИ,МЮМЮН,БИРАЛИ,,"ГР.СЛАВЯНОВО, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2012-01-17,"Мюсюлманско изповедание","Неустановена принадлежност",
БИРОЛ,ИБРАХИМ,КЬОСЕЮМЕР,,"ГР.МОМЧИЛГРАД, МОМЧИЛГРАД, КЪРДЖАЛИ",2014-10-22,"Община Момчилград","Неустановена принадлежност",
БИРСЕН,АЛИ,АХМЕД,,"С.БОРОВИЦА, АРДИНО, КЪРДЖАЛИ",2016-01-25,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Кърджали","Неустановена принадлежност",
БИРСЕН,ФАКИ,ЮМЕР,,"ГР.ДИМИТРОВГРАД, ДИМИТРОВГРАД, ХАСКОВО",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
БИРСЕН,ФАКИ,ЮМЕР,,"ГР.ДИМИТРОВГРАД, ДИМИТРОВГРАД, ХАСКОВО",2014-11-26,"Община Кърджали","Неустановена принадлежност",
БИСЕР,АЛБЕНОВ,ГАБРОВСКИ,,"С.ГЛОГОВО, ТЕТЕВЕН, ЛОВЕЧ",2015-02-11,"Община Тетевен","Неустановена принадлежност",
БИСЕР,АЛБЕНОВ,ГАБРОВСКИ,,"С.ГЛОГОВО, ТЕТЕВЕН, ЛОВЕЧ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
БИСЕР,АЛБЕНОВ,ГАБРОВСКИ,,"С.ГЛОГОВО, ТЕТЕВЕН, ЛОВЕЧ",2016-02-04,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Ловеч","Неустановена принадлежност",
БИСЕР,АЛДИНОВ,ЧИНОВ,1955-11-18,"ГР.ДОЛНА ОРЯХОВИЦА, ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-07-17,"Община Златарица","Решение № 2-208 от 17.07.2013 г. - община Златарица","

Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество /обещание/; документи на ръководилия го щатен служител; картони - обр. 4 – 4 бр. и обр. 6; рег. дневник; лично дело І А-3098 /В.Т./; протокол за унищожаване на работно дело рег.№ 28 от 21.03.90 г. І-Р – 748 /В.Т./

"
БИСЕР,АЛДИНОВ,ЧИНОВ,1955-11-18,"ГР.ДОЛНА ОРЯХОВИЦА, ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Решение № 2-566 от 16.10.2015 г. - Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество /обещание/; документи на ръководилия го щатен служител; картони   - обр. 4 – 4 бр. и обр. 6; рег. дневник; лично дело І А-3098 /В.Т./; протокол за унищожаване на работно дело  рег.№ 28 от 21.03.90 г. І-Р – 748 /В.Т./;  доклад на МВР рег. №  RB202009-001-05/01-08-І-1880/ 22.10.2007 г."
БИСЕР,АЛЕКСАНДРОВ,БОРИСОВ,,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
БИСЕР,АЛЕКСАНДРОВ,МАКЕЛОВ,,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност",
БИСЕР,АЛЕКСАНДРОВ,НАЧЕВ,,"ГР.ДУПНИЦА, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2016-02-18,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Кюстендил","Неустановена принадлежност",
БИСЕР,АЛИПИЕВ,ХАДЖИЕВ,,"С.ЖИЖЕВО, САТОВЧА, БЛАГОЕВГРАД",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
БИСЕР,АНГЕЛОВ,ТАНУШЕВ,,"С.ПЪРВОМАЙ, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
БИСЕР,АНДОНОВ,ЛАЗОВ,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2013-06-11,"Корпоративна търговска банка АД","Неустановена принадлежност",
БИСЕР,АНДОНОВ,ЛАЗОВ,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2016-02-18,"ЗАД ВИКТОРИЯ","Неустановена принадлежност",
БИСЕР,АСЕНОВ,АЩОМОВ,,"ГР.СМОЛЯН, СМОЛЯН, СМОЛЯН",2014-10-15,"Министерство на отбраната","Неустановена принадлежност",
БИСЕР,АСЕНОВ,ВАСИЛЕВ,,"ГР.ТЕТЕВЕН, ТЕТЕВЕН, ЛОВЕЧ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
БИСЕР,АСЕНОВ,МАДЖИРОВ,,"ГР.ВЕЛИНГРАД, ВЕЛИНГРАД, ПАЗАРДЖИК",2015-04-21,"Община Велинград","Неустановена принадлежност",
БИСЕР,АСЕНОВ,МАДЖИРОВ,,"ГР.ВЕЛИНГРАД, ВЕЛИНГРАД, ПАЗАРДЖИК",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
БИСЕР,АСЕНОВ,МАНКОВ,,"С.ДОМИЩЕ, КИРКОВО, КЪРДЖАЛИ",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност",
БИСЕР,АСЕНОВ,РУПЦОВ,,"С.СМИЛЯН, СМОЛЯН, СМОЛЯН",2015-09-14,"Приватизирани предприятия - Смолян","Неустановена принадлежност",
БИСЕР,АСЕНОВ,УЙЧЕВ,,"ГР.РУДОЗЕМ, РУДОЗЕМ, СМОЛЯН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
БИСЕР,АСЕНОВ,ХАРАЛАМПИЕВ,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2015-01-07,"Община Кюстендил","Неустановена принадлежност",
БИСЕР,АТАНАСОВ,АТАНАСОВ,,"ГР.КАРНОБАТ, КАРНОБАТ, БУРГАС",2013-02-27,"Община Сунгурларе","Неустановена принадлежност",
БИСЕР,АТАНАСОВ,АТАНАСОВ,,"ГР.КАРНОБАТ, КАРНОБАТ, БУРГАС",2015-12-01,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Неустановена принадлежност",
БИСЕР,АТАНАСОВ,КАМЕНСКИ,,"ГР.ЗЛАТОГРАД, ЗЛАТОГРАД, СМОЛЯН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
БИСЕР,БИСЕРОВ,ПЕТЕЛОВ,,"ГР.ХАДЖИДИМОВО, ХАДЖИДИМОВО, БЛАГОЕВГРАД",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
БИСЕР,БИСЕРОВ,ПЕТЕЛОВ,,"ГР.ХАДЖИДИМОВО, ХАДЖИДИМОВО, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност",
БИСЕР,БОЖИЛОВ,ПЕТРОВ,,"ГР.ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2010-06-22,"Служба Военна полиция","Неустановена принадлежност",
БИСЕР,БОРИСЛАВОВ,ЗЛАТКОВ,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
БИСЕР,БОЯНОВ,СПАСОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-06-29,"Организатор на хазартни игри","Неустановена принадлежност",
БИСЕР,ВАКЛИНОВ,СЕГМЕНОВ,,"С.ДОЛНО ОСЕНОВО, СИМИТЛИ, БЛАГОЕВГРАД",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
БИСЕР,ВЕЛИЧКОВ,ДЕЯНОВ,,"С.УГЛЕДНО, ОМУРТАГ, ТЪРГОВИЩЕ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
БИСЕР,ВИДЕНОВ,ТОДОРОВ,,"ГР.БЕЛОГРАДЧИК, БЕЛОГРАДЧИК, ВИДИН",2010-06-22,"Служба Военна полиция","Неустановена принадлежност",
БИСЕР,ГЕОРГИЕВ,ГОСПОДИНОВ,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
БИСЕР,ГЕОРГИЕВ,ГОСПОДИНОВ,1966-05-05,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност",
БИСЕР,ГЕОРГИЕВ,ИВАНОВ,,"ГР.ШАБЛА, ШАБЛА, ДОБРИЧ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
БИСЕР,ГЕОРГИЕВ,ЛАПЕВ,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
БИСЕР,ГЕОРГИЕВ,МЕТОДИЕВ,,"ГР.МОНТАНА, МОНТАНА, МОНТАНА",2016-02-09,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Монтана","Неустановена принадлежност",
БИСЕР,ГЕОРГИЕВ,МИНЧЕВ,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
БИСЕР,ГЕОРГИЕВ,ПЕТРОВ,,"ГР.ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ, ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2010-03-17,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
БИСЕР,ГЕОРГИЕВ,РАДЕВ,,"ГР.ЛЕТНИЦА, ЛЕТНИЦА, ЛОВЕЧ",2010-03-17,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
БИСЕР,ГЕОРГИЕВ,СТРАХИЛОВ,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2015-06-29,"Организатор на хазартни игри","Неустановена принадлежност",
БИСЕР,ДАНАИЛОВ,АСЕНОВ,,"С.ГИГЕН, ГУЛЯНЦИ, ПЛЕВЕН",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност",
БИСЕР,ДЕНЧЕВ,ИВАНОВ,1951-12-13,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2010-03-17,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 117 от 17.03.2010 г. - Министерството на вътрешните работи","Със заповед № К-3686/ 15.08.1983 г. е назначен за разузнавач; със заповед № 34/ 08.08.1989 г. е преназначен за старши разузнавач."
БИСЕР,ДИМИТРОВ,БОГОМИЛОВ,,"ГР.ЛЕВСКИ, ЛЕВСКИ, ПЛЕВЕН",2014-02-12,"Разследващи полицаи","Неустановена принадлежност",
БИСЕР,ДИМИТРОВ,ДИМИТРОВ,,"ГР.СВОГЕ, СВОГЕ, СОФИЙСКА",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
БИСЕР,ДИМИТРОВ,ДОЧЕВ,,"С.КИРКОВО, КИРКОВО, КЪРДЖАЛИ",2016-01-25,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Кърджали","Неустановена принадлежност",
БИСЕР,ДИМИТРОВ,ЛЮБЕНОВ,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност",
БИСЕР,ДИМИТРОВ,МИЛОВ,,"ГР.БЯЛА СЛАТИНА, БЯЛА СЛАТИНА, ВРАЦА",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
БИСЕР,ДИМИТРОВ,СТЕФАНОВ,,"ГР.РАЗГРАД, РАЗГРАД, РАЗГРАД",2010-03-17,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
БИСЕР,ДИМИТРОВ,ХАДЖИЕВ,,"ГР.ПРОВАДИЯ, ПРОВАДИЯ, ВАРНА",2013-05-21,"Община Провадия","Неустановена принадлежност",
БИСЕР,ДИМОВ,ТОДОРОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-01-14,"Приватизирани предприятия - София","Неустановена принадлежност",
БИСЕР,ДОБРЕВ,БАЛИНОВ,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2009-05-21,"Европейски парламент","Неустановена принадлежност",
БИСЕР,ДОБРЕВ,БАЛИНОВ,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
БИСЕР,ДОБРЕВ,БАЛИНОВ,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
БИСЕР,ЕМИЛОВ,РУСЕВ,,"С.ДРЯНОВО, ЛЪКИ, ПЛОВДИВ",2015-09-14,"Община Лъки","Неустановена принадлежност",
БИСЕР,ЕМИЛОВ,ЧОЛАКОВ,,"С.УХЛОВИЦА, СМОЛЯН, СМОЛЯН",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
БИСЕР,ЖЕЛЯЗКОВ,КАСАБОВ,,"ГР.СИЛИСТРА, СИЛИСТРА, СИЛИСТРА",2010-03-17,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
БИСЕР,ЖИВКОВ,ТРОЯНОВ,,ГР.ПЕРНИК,2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност",
БИСЕР,ЖИВКОВ,ТРОЯНОВ,,ГР.ПЕРНИК,2011-05-27,"Централна  избирателна комисия-назначена с указ на президента № 78/15.04.2011 г.","Неустановена принадлежност",
БИСЕР,ЗДРАВКОВ,ПОПОВ,,"ГР.ВЪЛЧЕДРЪМ, ВЪЛЧЕДРЪМ, МОНТАНА",2015-03-18,"Община Вълчедръм","Неустановена принадлежност",
БИСЕР,ЗЛАТЕВ,БАЛЕВ,,"ГР.ПРОВАДИЯ, ПРОВАДИЯ, ВАРНА",2013-05-21,"Община Провадия","Неустановена принадлежност",
БИСЕР,ИВАНОВ,БЕКЯРОВ,,"С.АВРЕН, КРУМОВГРАД, КЪРДЖАЛИ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
БИСЕР,ИВАНОВ,ВЕЛКОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-03-17,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
БИСЕР,ИВАНОВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2016-02-04,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Ловеч","Неустановена принадлежност",
БИСЕР,ИВАНОВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.ДУПНИЦА, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
БИСЕР,ИВАНОВ,ДИМИТРОВ,,"ГР.ОМУРТАГ, ОМУРТАГ, ТЪРГОВИЩЕ",2010-03-17,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
БИСЕР,ИВАНОВ,ИЛИЕВ,,"ГР.МОНТАНА, МОНТАНА, МОНТАНА",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност",
БИСЕР,ИВАНОВ,ИЛИЕВ,,"ГР.МОНТАНА, МОНТАНА, МОНТАНА",2016-02-09,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Монтана","Неустановена принадлежност",
БИСЕР,ИВАНОВ,ПЕТКОВ,,"ГР.ТЕТЕВЕН, ТЕТЕВЕН, ЛОВЕЧ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
БИСЕР,ИВАНОВ,ПЕТКОВ,,"ГР.ТЕТЕВЕН, ТЕТЕВЕН, ЛОВЕЧ",2016-02-04,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Ловеч","Неустановена принадлежност",
БИСЕР,ИВАНОВ,РАНКОВ,,"ГР.КРУМОВГРАД, КРУМОВГРАД, КЪРДЖАЛИ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
БИСЕР,ИГНАТОВ,КОВАЧКИ,,"ГР.РАДОМИР, РАДОМИР, ПЕРНИК",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност",
БИСЕР,ИЛИЕВ,БЪЧВАРОВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2010-03-17,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
БИСЕР,ИЛИЕВ,ДАМЯНОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2012-08-07,"Пловдивски университет ""Паисий Хилендарски""","Неустановена принадлежност",
БИСЕР,ИЛЧЕВ,ФУРНИГОВ,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
БИСЕР,ИЛЧЕВ,ФУРНИГОВ,1973-02-01,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност",
БИСЕР,ЙОРДАНОВ,КРЪСТЕВ,,"ГР.СВИЩОВ, СВИЩОВ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-07-17,"Община Свищов","Неустановена принадлежност",
БИСЕР,ЙОРДАНОВ,МИХАЙЛОВ,1969-05-21,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2009-05-27,Прокуратура,"Решение № 65 от 27.05.2009 г. - прокурори и военни следователи","Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони обр. 4 – 2 бр.; лично дело IА-1154 (Пк)."
БИСЕР,ЙОРДАНОВ,СЛАВКОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-02-12,Министерства,"Неустановена принадлежност",
БИСЕР,ЙОРДАНОВ,СЛАВКОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-11-06,"Централна кооперативна банка","Неустановена принадлежност",
БИСЕР,ЙОРДАНОВ,СЛАВКОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-05-27,"Университет за национално и световно стопанство","Неустановена принадлежност",
БИСЕР,ЙОСИФОВ,АРАБОВ,,"С.ТИХОМИР, КИРКОВО, КЪРДЖАЛИ",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност",
БИСЕР,ЙОСИФОВ,АРАБОВ,,"С.ТИХОМИР, КИРКОВО, КЪРДЖАЛИ",2014-11-05,"Община Кирково","Неустановена принадлежност",
БИСЕР,ЙОСИФОВ,ПАРОВ,,"С.МИХАЛКОВО, ДЕВИН, СМОЛЯН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
БИСЕР,КАМЕНОВ,НИКОЛОВ,,"ГР.КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
БИСЕР,КАМЕНОВ,НИКОЛОВ,,"ГР.КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2014-06-25,"Областни управители","Неустановена принадлежност",
БИСЕР,КАМЕНОВ,НИКОЛОВ,1970-04-11,"ГР.КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност",
БИСЕР,КАМЕНОВ,НИКОЛОВ,,"ГР.КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2016-02-09,"Областни управи","Неустановена принадлежност",
БИСЕР,КАРАМФИЛОВ,ЕМИЛОВ,,"С.ГАЛИЩЕ, МАДАН, СМОЛЯН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
БИСЕР,КИРИЛОВ,ПЪРВАНОВ,,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
БИСЕР,КОСТОВ,ДИМИТРОВ,,"ГР.ЧИПРОВЦИ, ЧИПРОВЦИ, МОНТАНА",2015-04-07,"Община Чипровци","Неустановена принадлежност",
БИСЕР,КРЪСТЕВ,БОРИСОВ,,"ГР.БОТЕВГРАД, БОТЕВГРАД, СОФИЙСКА",2010-03-17,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
БИСЕР,КРЪСТЕВ,ДОНЧЕВ,,"ГР.МЕЗДРА, МЕЗДРА, ВРАЦА",2013-11-27,"Национален осигурителен институт","Неустановена принадлежност",
БИСЕР,ЛЮБЕНОВ,МИТЕВ,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност",
БИСЕР,МАКСИМОВ,ЦОЛОВ,,"ГР.БЕРКОВИЦА, БЕРКОВИЦА, МОНТАНА",2012-09-18,"Национална спортна академия ""Васил Левски""","Неустановена принадлежност",
БИСЕР,МАЛИНОВ,КИРИЛОВ,,"ГР.ДУПНИЦА, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2016-02-18,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Кюстендил","Неустановена принадлежност",
БИСЕР,МАНЕВ,КРАЕВ,,"ГР.ТЕТЕВЕН, ТЕТЕВЕН, ЛОВЕЧ",2015-02-11,"Община Тетевен","Неустановена принадлежност",
БИСЕР,МАРИНОВ,МАРИНОВ,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2010-06-22,"Служба Военна полиция","Неустановена принадлежност",
БИСЕР,МАРИНОВ,ПЕНКОВ,,"ГР.НИКОПОЛ, НИКОПОЛ, ПЛЕВЕН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
БИСЕР,МИЛЕТИЕВ,НАЧЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
БИСЕР,МИТЕВ,ЧОЛАКОВ,,"С.ДРУЖИНЦИ, КИРКОВО, КЪРДЖАЛИ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
БИСЕР,МИТКОВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
БИСЕР,МИТКОВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2014-02-12,"Разследващи полицаи","Неустановена принадлежност",
БИСЕР,МИТКОВ,ЦАРЕВ,,"С.ТЪРЪН, СМОЛЯН, СМОЛЯН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
БИСЕР,НЕДЯЛКОВ,АНДРЕЕВ,,"ГР.ОМУРТАГ, ОМУРТАГ, ТЪРГОВИЩЕ",2015-06-29,"Организатор на хазартни игри","Неустановена принадлежност",
БИСЕР,НИКОЛОВ,ГИНЕВ,,"ГР.СИЛИСТРА, СИЛИСТРА, СИЛИСТРА",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност",
БИСЕР,НИКОЛОВ,МАТАКОВ,,БЕЛАРУС,2015-06-29,"Организатор на хазартни игри","Неустановена принадлежност",
БИСЕР,НИКОЛОВ,МИХАЙЛОВ,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
БИСЕР,НИКОЛОВ,МИХАЙЛОВ,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2016-02-09,"Областни управи","Неустановена принадлежност",
БИСЕР,НИКОЛОВ,ЯЛЪМОВ,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2007-04-24,"Европейски парламент","Неустановена принадлежност",
БИСЕР,НИКОЛОВ,ЯЛЪМОВ,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2008-11-13,"Държавна агенция по туризъм","Неустановена принадлежност",
БИСЕР,ОГНЯНОВ,ЦЕКОВ,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2016-01-06,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Видин","Неустановена принадлежност",
БИСЕР,ПАВЛОВ,АНГЕЛОВ,,"С.ЖЕРКА, КИРКОВО, КЪРДЖАЛИ",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност",
БИСЕР,ПАРАШКЕВОВ,МИТРИКОВ,,"ГР.БЕЛЕНЕ, БЕЛЕНЕ, ПЛЕВЕН",2013-07-17,"Банка Пиреос България АД","Неустановена принадлежност",
БИСЕР,ПЕТРОВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-06-29,"Организатор на хазартни игри","Неустановена принадлежност",
БИСЕР,ПЕТРОВ,ПОПОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
БИСЕР,ПЕТРОВ,ПОПОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2014-02-12,"Разследващи полицаи","Неустановена принадлежност",
БИСЕР,ПЕТРОВ,ЦВЕТКОВ,,"ГР.КРИВОДОЛ, КРИВОДОЛ, ВРАЦА",2013-10-30,"Община Криводол","Неустановена принадлежност",
БИСЕР,РАДЕВ,БАХНЕВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2013-05-29,"Община Суворово","Неустановена принадлежност",
БИСЕР,РАДЕВ,БАХНЕВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2015-12-17,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Варна","Неустановена принадлежност",
БИСЕР,РАДОВАНОВ,ЧАУШЕВ,1950-09-08,"С.ЗМЕИЦА, ДОСПАТ, СМОЛЯН",2013-06-26,"Сосиете Женерал Експресбанк АД","Решение № 2-200 от 26.06.2013 г. - ""Сосиете Женерал Експресбанк"" АД","

Рег. дневник; картони – обр. 4 – 7 бр. и обр. 6; опис от 20.03.1999 г. за унищожаване делото на ""Изгрев""

"
БИСЕР,РАЧЕВ,БОЕВ,,"ГР.ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2009-12-09,"Печатни издания","Неустановена принадлежност",
БИСЕР,РОМИЛОВ,АРИСТОТЕЛОВ,,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2016-01-06,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Видин","Неустановена принадлежност",
БИСЕР,САШЕВ,ТАТАРОВ,,"С.ВЪРБИНА, МАДАН, СМОЛЯН",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
БИСЕР,СИМЕОНОВ,ДАЧЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-09-16,"Държавна агенция по горите","Неустановена принадлежност",
БИСЕР,СИМЕОНОВ,ДАЧЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-01-07,"Община Кюстендил","Неустановена принадлежност",
БИСЕР,СИМЕОНОВ,МЛАДЕНОВ,,"С.БЕСЛЕН, ХАДЖИДИМОВО, БЛАГОЕВГРАД",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
БИСЕР,СИМЕОНОВ,СИМЕОНОВ,,"С.КОСТЕЛ, ЕЛЕНА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2014-11-05,"Община Кирково","Неустановена принадлежност",
БИСЕР,СЛАВЕЕВ,МИНЧЕВ,,"ГР.МАДАН, МАДАН, СМОЛЯН",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност",
БИСЕР,СЛАВЧЕВ,АСЕНОВ,1949-07-21,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2015-11-11,"Приватизирани предприятия - Шумен","Решение № 2-576 от 11.11.2015 г. - Приватизирани предприятия - Шумен","

Собственоръчно написано агентурно сведение, документи от ръководили го щатни служители, рег. бланка – 2 бр., съдържащи се в дело Ф1, а.е. 5545 – 2 тома; рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 1 – 2 бр. обр. 4 – 3 бр. и обр. 6; протокол рег. № С КА 44/ 28.03.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело IР-1087 (Шн).

"
БИСЕР,СЛАВЧЕВ,КОСТАДИНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-03-17,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
БИСЕР,СЛАВЧЕВ,КРЪСТЕВ,,"С.РАСОВО, МЕДКОВЕЦ, МОНТАНА",2010-03-17,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
БИСЕР,СПАСОВ,КОЛЕВ,,"ГР.КРЕСНА, КРЕСНА, БЛАГОЕВГРАД",2013-02-27,"Община Царево","Неустановена принадлежност",
БИСЕР,СПАСОВ,КОЛЕВ,,"ГР.КРЕСНА, КРЕСНА, БЛАГОЕВГРАД",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
БИСЕР,СПАСОВ,КОЛЕВ,,"ГР.КРЕСНА, КРЕСНА, БЛАГОЕВГРАД",2015-12-01,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Неустановена принадлежност",
БИСЕР,СПАСОВ,СПАСОВ,,"ГР.МОНТАНА, МОНТАНА, МОНТАНА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
БИСЕР,СПАСОВ,СПАСОВ,,"ГР.МОНТАНА, МОНТАНА, МОНТАНА",2016-02-09,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Монтана","Неустановена принадлежност",
БИСЕР,СПИРДОНОВ,БЛАЖЕВ,,"ГР.СВИЩОВ, СВИЩОВ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
БИСЕР,СТАМЕНОВ,СЕРГИЕВ,,"ГР.ЕТРОПОЛЕ, ЕТРОПОЛЕ, СОФИЙСКА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
БИСЕР,СТЕФАНОВ,ДЕНЕВ,,"ГР.ПРОВАДИЯ, ПРОВАДИЯ, ВАРНА",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност",
БИСЕР,СТЕФАНОВ,ДЕНЕВ,,"ГР.ПРОВАДИЯ, ПРОВАДИЯ, ВАРНА",2013-05-21,"Община Провадия","Неустановена принадлежност",
БИСЕР,СТЕФАНОВ,ДЕНЕВ,,"ГР.ПРОВАДИЯ, ПРОВАДИЯ, ВАРНА",2015-12-17,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Варна","Неустановена принадлежност",
БИСЕР,СТЕФАНОВ,КИРИЛОВ,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
БИСЕР,СТЕФАНОВ,КИРИЛОВ,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност",
БИСЕР,СТЕФАНОВ,ПЕЛЕВ,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
БИСЕР,СТЕФАНОВ,ПРОДАНОВ,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
БИСЕР,СТОЯНОВ,МАВРАГАНОВ,,"ГР.ПРИМОРСКО, ПРИМОРСКО, БУРГАС",2015-12-01,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Неустановена принадлежност",
БИСЕР,СТОЯНОВ,МАНОЛОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
БИСЕР,СТОЯНОВ,НАЙДЕНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
БИСЕР,СТОЯНОВ,НАЙДЕНОВ,1969-11-21,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност",
БИСЕР,СЪБЕВ,МЛАДЕНОВ,,"С.ЖИЖЕВО, САТОВЧА, БЛАГОЕВГРАД",2011-05-12,"Община Сатовча","Неустановена принадлежност",
БИСЕР,СЪБЕВ,МЛАДЕНОВ,,"С.ЖИЖЕВО, САТОВЧА, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност",
БИСЕР,СЪБЕВ,МЛАДЕНОВ,,"С.ЖИЖЕВО, САТОВЧА, БЛАГОЕВГРАД",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
БИСЕР,СЪБЕВ,МЛАДЕНОВ,,"С.ЖИЖЕВО, САТОВЧА, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност",
БИСЕР,ТОДОРОВ,БАНЧЕВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2011-10-05,"Администрация на Народното събрание","Неустановена принадлежност",
БИСЕР,ТОДОРОВ,КРАЙЧЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-03-16,"Министерство на външните работи","Неустановена принадлежност",
БИСЕР,ТОДОРОВ,СМИЛЕНСКИ,,"ГР.ПЕТРИЧ, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
БИСЕР,ТРИФОНОВ,ТРИФОНОВ,,"ГР.ДЕВИН, ДЕВИН, СМОЛЯН",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност",
БИСЕР,ФИЛИПОВ,КЕЛЕШЕВ,1969-01-29,"ГР.ХАДЖИДИМОВО, ХАДЖИДИМОВО, БЛАГОЕВГРАД",2011-05-27,"Община Хаджидимово","Решение № 224 от 27.05.2011 г. - община Хаджидимово","Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество /обещание/; собственоръчно написани агентурни сведения; документ за получено възнаграждение; документи от ръководилия го щатен служител; картони - обр. 4 – 2 бр.; рег. дневник; рег. бланка; лично дело І А – 1916 /См/ и работно І Р – 16976"
БИСЕР,ФИЛИПОВ,КЕЛЕШЕВ,1969-01-29,"ГР.ХАДЖИДИМОВО, ХАДЖИДИМОВО, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Решение № 2-581 от 24.11.2015 г. - кандидати за общински съветници – област Благоевград","

Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество /обещание/; собственоръчно написани агентурни сведения; документ за получено възнаграждение; документи от ръководилия го щатен служител; картони - обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; рег. дневник; рег. бланка; лично дело І А – 1916 /См/ и работно І Р – 16976; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1880/ 22.10.2007 г.

"
БИСЕР,ФИЛЮВ,ЙОТОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-01-14,"Приватизирани предприятия - София","Неустановена принадлежност",
БИСЕР,ХРИСТОВ,НЕНОВ,,"ГР.МОНТАНА, МОНТАНА, МОНТАНА",2016-02-09,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Монтана","Неустановена принадлежност",
БИСЕР,ХРИСТОВ,ПЕТКОВ,,"ГР.МОНТАНА, МОНТАНА, МОНТАНА",2013-11-27,"Национален осигурителен институт","Неустановена принадлежност",
БИСЕР,ХРИСТОВ,ПЕТКОВ,,"ГР.МОНТАНА, МОНТАНА, МОНТАНА",2014-05-27,"Университет за национално и световно стопанство","Неустановена принадлежност",
БИСЕР,ХРИСТОВ,ПЕТКОВ,,"ГР.МОНТАНА, МОНТАНА, МОНТАНА",2015-02-24,"Комисия за финансов надзор","Неустановена принадлежност",
БИСЕР,ЦАНКОВ,КАФЕДЖИЕВ,,"С.ДРАГИНОВО, ВЕЛИНГРАД, ПАЗАРДЖИК",2015-04-21,"Община Велинград","Неустановена принадлежност",
БИСЕР,ЦАНКОВ,КАФЕДЖИЕВ,,"С.ДРАГИНОВО, ВЕЛИНГРАД, ПАЗАРДЖИК",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
БИСЕР,ЦВЕТАНОВ,ПЕТРОВ,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност",
БИСЕР,ЦЕКОВ,ЦЕКОВ,,"ГР.ЛЕТНИЦА, ЛЕТНИЦА, ЛОВЕЧ",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност",
БИСЕР,ЦЕКОВ,ЦЕКОВ,,"ГР.ЛЕТНИЦА, ЛЕТНИЦА, ЛОВЕЧ",2015-01-29,"Община Летница","Неустановена принадлежност",
БИСЕР,ЦЕКОВ,ЦЕКОВ,,"ГР.ЛЕТНИЦА, ЛЕТНИЦА, ЛОВЕЧ",2016-02-04,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Ловеч","Неустановена принадлежност",
БИСЕР,ЮЛИЕВ,ТОПАЛОВ,,"С.ЖИЖЕВО, САТОВЧА, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност",
БИСЕР,ЯНКОВ,БОТЕВ,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2016-01-19,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Добрич","Неустановена принадлежност",
БИСЕРА,АЛЕКСИЕВА,УЗУНОВА,,"ГР.НЕДЕЛИНО, НЕДЕЛИНО, СМОЛЯН",2016-01-25,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Кърджали","Неустановена принадлежност",
БИСЕРА,БОЯНОВА,МАКСИМОВА-ИВАНОВА,,"ГР.ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност",
БИСЕРА,ВЕСЕЛИНОВА,ЙОСИФОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-02-12,Министерства,"Неустановена принадлежност",
БИСЕРА,ГЕОРГИЕВА,ХАДЖИЕВА-МИЛАНОВА,,"ГР.НЕДЕЛИНО, НЕДЕЛИНО, СМОЛЯН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
БИСЕРА,ЗДРАВКОВА,КАЛПАКЧИЕВА,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност",
БИСЕРА,ЛЮБОМИРОВА,ВАНГЕЛОВА,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2013-01-23,"Община Бургас","Неустановена принадлежност",
БИСЕРА,ЛЮБОМИРОВА,ЗАНКОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-10-05,"Администрация на Народното събрание","Неустановена принадлежност",
БИСЕРА,НИКОЛАЕВА,ЛАЗАРОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-01-14,"Приватизирани предприятия - София","Неустановена принадлежност",
БИСЕРА,СТОЯНОВА,КАРОВА,,"С.ШИРОКА ЛЪКА, СМОЛЯН, СМОЛЯН",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност",
БИСЕРКА,АЛЕКСАНДРОВА,ГЕШКОВА,,"ГР.ГАБРОВО, ГАБРОВО, ГАБРОВО",2012-07-25,"Конфедерация на независимите синдикати в България","Неустановена принадлежност",
БИСЕРКА,АНАСТАСОВА,ПАНТЕЛЕЕВА,,"ГР.КАРНОБАТ, КАРНОБАТ, БУРГАС",2015-05-27,"Приватизирани предприятия - Кърджали","Неустановена принадлежност",
БИСЕРКА,АНГЕЛОВА,КОСТОВА,,"ГР.БЯЛА, БЯЛА, РУСЕ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
БИСЕРКА,АТАНАСОВА,АПОСТОЛОВА,,"ГР.БЯЛА, БЯЛА, РУСЕ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
БИСЕРКА,АТАНАСОВА,ИЛИЕВА,,"ГР.ОМУРТАГ, ОМУРТАГ, ТЪРГОВИЩЕ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
БИСЕРКА,АТАНАСОВА,ИЛИЕВА,,"ГР.ОМУРТАГ, ОМУРТАГ, ТЪРГОВИЩЕ",2015-07-16,"Община Плевен","Неустановена принадлежност",
БИСЕРКА,АТАНАСОВА,ПАЧОЛОВА-ЦЕНОВА,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
БИСЕРКА,АТАНАСОВА,ПАЧОЛОВА-ЦЕНОВА,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2009-12-02,"Национална здравноосигурителна каса","Неустановена принадлежност",
БИСЕРКА,АТАНАСОВА,ПАЧОЛОВА-ЦЕНОВА,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2016-01-19,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Добрич","Неустановена принадлежност",
БИСЕРКА,БОНЧЕВА,ЙОВЧЕВА,,"С.ДУРАНКУЛАК, ШАБЛА, ДОБРИЧ",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
БИСЕРКА,БОНЧЕВА,ЙОВЧЕВА,,"С.ДУРАНКУЛАК, ШАБЛА, ДОБРИЧ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
БИСЕРКА,БОНЧЕВА,ЙОВЧЕВА,1959-12-26,"С.ДУРАНКУЛАК, ШАБЛА, ДОБРИЧ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност",
БИСЕРКА,БОРИСОВА,КИПРИНА,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност",
БИСЕРКА,БОЯНОВА,АНГЕЛОВА,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2012-07-25,"Конфедерация на независимите синдикати в България","Неустановена принадлежност",
БИСЕРКА,ВАСИЛЕВА,БЕНИШЕВА,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2010-12-14,"Министерство на външните работи - посланици","Неустановена принадлежност",
БИСЕРКА,ВАСИЛЕВА,БЕНИШЕВА,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2012-10-17,"Министерство на икономиката, енергетиката и туризма","Неустановена принадлежност",
БИСЕРКА,ВАСИЛЕВА,БЕНИШЕВА,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2011-03-16,"Министерство на външните работи","Неустановена принадлежност",
БИСЕРКА,ВАСИЛЕВА,МИХАЛЕВА,,"С.КОВАЧЕВЕЦ, ПОПОВО, ТЪРГОВИЩЕ",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
БИСЕРКА,ВАСИЛЕВА,МИХАЛЕВА,,"С.КОВАЧЕВЕЦ, ПОПОВО, ТЪРГОВИЩЕ",2012-01-12,"Министерство на образованието","Неустановена принадлежност",
БИСЕРКА,ВАСИЛЕВА,МИХАЛЕВА,,"С.КОВАЧЕВЕЦ, ПОПОВО, ТЪРГОВИЩЕ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
БИСЕРКА,ВЕЛИКОВА,НАЧЕВА,,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
БИСЕРКА,ВЕСЕЛИНОВА,КИРОВА,,"ГР.БЯЛА СЛАТИНА, БЯЛА СЛАТИНА, ВРАЦА",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
БИСЕРКА,ГАНЧЕВА,ВАСИЛЕВА,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност",
БИСЕРКА,ГАНЧЕВА,ДОБРЕВА,,"ГР.ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
БИСЕРКА,ГЕОРГИЕВА,ВАСИЛЕВА,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2011-11-02,"Министерство на регионалното развитие и благоустройството","Неустановена принадлежност",
БИСЕРКА,ГЕОРГИЕВА,ДИМИТРОВА,,"С.ТИПЧЕНИЦА, МЕЗДРА, ВРАЦА",2012-07-04,"Конфедерация на независимите синдикати в България","Неустановена принадлежност",
БИСЕРКА,ГЕОРГИЕВА,КЪРДЖИЛОВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност",
БИСЕРКА,ГЕОРГИЕВА,ФИЛЬОВА,,"ГР.МОНТАНА, МОНТАНА, МОНТАНА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
БИСЕРКА,ДИМИТРОВА,ПЕТРОВА,,"ГР.ВЕЛИНГРАД, ВЕЛИНГРАД, ПАЗАРДЖИК",2015-04-21,"Община Велинград","Неустановена принадлежност",
БИСЕРКА,ЕМИЛОВА,ФИЛИПОВА,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2009-12-02,"Национална здравноосигурителна каса","Неустановена принадлежност",
БИСЕРКА,ЖИВКОВА,ДРАГАНОВА,,"ГР.БОТЕВГРАД, БОТЕВГРАД, СОФИЙСКА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
БИСЕРКА,ИВАНОВА,ГЕОРГИЕВА,,"ГР.ГУЛЯНЦИ, ГУЛЯНЦИ, ПЛЕВЕН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
БИСЕРКА,ИВАНОВА,ДИМИТРОВА,,"ГР.ОРЯХОВО, ОРЯХОВО, ВРАЦА",2013-12-11,"Община Оряхово","Неустановена принадлежност",
БИСЕРКА,ИВАНОВА,КУЦАРОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
БИСЕРКА,ИВАНОВА,КУЦАРОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-03-17,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
БИСЕРКА,ИВАНОВА,СТОЯНОВА,,"ГР.БЕРКОВИЦА, БЕРКОВИЦА, МОНТАНА",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
БИСЕРКА,ИЛИЕВА,САМУНЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-06-16,"Висша атестационна комисия","Неустановена принадлежност",
БИСЕРКА,ИЛИЕВА,САМУНЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-07-23,"Химикотехнологичен и металургичен университет","Неустановена принадлежност",
БИСЕРКА,КРЪСТЕВА,ГЕНОВА,,"ГР.ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност",
БИСЕРКА,ЛИЧКОВА,КАРАГЕРОВА,,"ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-07-10,"Община Сухиндол","Неустановена принадлежност",
БИСЕРКА,ЛИЧКОВА,КАРАГЕРОВА,,"ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-12-08,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Велико Търново","Неустановена принадлежност",
БИСЕРКА,ЛЮБЕНОВА,БОЙЧЕВА-СОФРОНИЕВА,,"ГР.МОНТАНА, МОНТАНА, МОНТАНА",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност",
БИСЕРКА,ЛЮБЕНОВА,БУДИНОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-01-26,"Министерство на отбраната","Неустановена принадлежност",
БИСЕРКА,МАРИНОВА,МЛАДЖОВА,,"ГР.КНЕЖА, КНЕЖА, ПЛЕВЕН",2015-07-07,"Община Кнежа","Неустановена принадлежност",
БИСЕРКА,МАРИНОВА,МЛАДЖОВА,,"ГР.КНЕЖА, КНЕЖА, ПЛЕВЕН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
БИСЕРКА,МЕТОДИЕВА,КОЦЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност",
БИСЕРКА,МИТКОВА,БОРИСОВА,,"ГР.МОНТАНА, МОНТАНА, МОНТАНА",2009-12-09,"Печатни издания","Неустановена принадлежност",
БИСЕРКА,МИХАЙЛОВА,КРУМОВА,,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2016-01-06,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Видин","Неустановена принадлежност",
БИСЕРКА,НИКОЛАЕВА,БОНЕВА,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
БИСЕРКА,НИКОЛОВА,БАТЬОВА,,"С.ЧОМАКОВЦИ, ЧЕРВЕН БРЯГ, ПЛЕВЕН",2009-10-14,"Национален осигурителен институт","Неустановена принадлежност",
БИСЕРКА,НИКОЛОВА,МИЛАНОВА,,"ГР.ТОПОЛОВГРАД, ТОПОЛОВГРАД, ХАСКОВО",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
БИСЕРКА,НИКОЛОВА,МИЛУШЕВА,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност",
БИСЕРКА,НИКОЛОВА,ШУКОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
БИСЕРКА,ПЕТКОВА,АТАНАСОВА,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
БИСЕРКА,ПЕТКОВА,ГРИГОРОВА,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност",
БИСЕРКА,СТАВРЕВА,СЕРАФИМОВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2012-09-18,"Национална художествена академия","Неустановена принадлежност",
БИСЕРКА,СТАНЧЕВА,ЦАНЕВА,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
БИСЕРКА,СТАНЧЕВА,ЦАНЕВА,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност",
БИСЕРКА,СЪБЕВА,ПАШОВА,,"С.ГАЛИЩЕ, МАДАН, СМОЛЯН",2014-10-29,"Община Ардино","Неустановена принадлежност",
БИСЕРКА,ТОДОРОВА,МАРИНОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-08-04,"Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Неустановена принадлежност",
БИСЕРКА,ТРИФОНОВА,ДОНЕВА,,"ГР.БЯЛА, БЯЛА, РУСЕ",2014-02-12,"Разследващи полицаи","Неустановена принадлежност",
БИСТРА,АЛЕКСАНДРОВА,ВЪЛЧАНОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-06-14,"Министерство на труда и социалната политика","Неустановена принадлежност",
БИСТРА,АНАСТАСОВА,МАРИНКЕВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
БИСТРА,АНГЕЛОВА,ИВАНОВА,,"С.НОВО СЕЛО, НОВО СЕЛО, ВИДИН",2013-08-13,"Община Ново село","Неустановена принадлежност",
БИСТРА,АНГЕЛОВА,ПАВЛОВСКА,1959-10-28,"С.ВЪБЕЛ, НИКОПОЛ, ПЛЕВЕН",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност",
БИСТРА,АНГЕЛОВА,ПАВЛОВСКА,,"С.ВЪБЕЛ, НИКОПОЛ, ПЛЕВЕН",2015-06-18,"Община Белене","Неустановена принадлежност",
БИСТРА,БИСЕРОВА,ТОПАЛОВА,,"С.БАНИТЕ, БАНИТЕ, СМОЛЯН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
БИСТРА,БОРИСОВА,ПАВЛОВСКА,,"ГР.КНЕЖА, КНЕЖА, ПЛЕВЕН",2011-02-23,"Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол","Неустановена принадлежност",
БИСТРА,ВАСИЛЕВА,КОЛЕВА,,"ГР.ГАБРОВО, ГАБРОВО, ГАБРОВО",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност",
БИСТРА,ВЕСЕЛИНОВА,МАТРАКЧИЕВА,,"ГР.ЦАРЕВО, ЦАРЕВО, БУРГАС",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
БИСТРА,ВЛАДИМИРОВА,ТОДОРОВА,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност",
БИСТРА,ГЕОРГИЕВА,ГЕОШЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-12-02,"Национална здравноосигурителна каса","Неустановена принадлежност",
БИСТРА,ГЕОРГИЕВА,ДЖАГАРОВА,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2009-12-09,"Печатни издания","Неустановена принадлежност",
БИСТРА,ГЕОРГИЕВА,ДОЛАПЧИЕВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2008-11-26,"Българска национална телевизия","Неустановена принадлежност",
БИСТРА,ГЕОРГИЕВА,ЖИВКОВА,,"ГР.ВЪЛЧЕДРЪМ, ВЪЛЧЕДРЪМ, МОНТАНА",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност",
БИСТРА,ГЕОРГИЕВА,ИЛИЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
БИСТРА,ГЕОРГИЕВА,КОСТАДИНОВА,,"ГР.БЯЛА, БЯЛА, ВАРНА",2013-03-27,"Община Бяла","Неустановена принадлежност",
БИСТРА,ГЕОРГИЕВА,ПЕТРОВА,,"С.ЮДЕЛНИК, СЛИВО ПОЛЕ, РУСЕ",2012-07-04,"Конфедерация на независимите синдикати в България","Неустановена принадлежност",
БИСТРА,ГЕОРГИЕВА,ТИНЧЕВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност",
БИСТРА,ГРИГОРОВА,КЕХАЙОВА,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност",
БИСТРА,ДАНАИЛОВА,КОЛАРОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-10-14,"Национален осигурителен институт","Неустановена принадлежност",
БИСТРА,ДИМИТРОВА,ДИМОВА,,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
БИСТРА,ДИМИТРОВА,НИЧЕВА,,"ГР.ТЕТЕВЕН, ТЕТЕВЕН, ЛОВЕЧ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
БИСТРА,ДРАГОМИРОВА,ЙОШОВСКА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност",
БИСТРА,ЕМИЛОВА,ЧОПЕВА,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2008-06-10,"Държавна агенция Архиви","Неустановена принадлежност",
БИСТРА,ИВАНОВА,БОТЕВА,,"ГР.ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-12-08,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Велико Търново","Неустановена принадлежност",
БИСТРА,ИВАНОВА,ДАМЯНОВА,,"ГР.СМОЛЯН, СМОЛЯН, СМОЛЯН",2012-07-25,"Конфедерация на независимите синдикати в България","Неустановена принадлежност",
БИСТРА,ИГНАТОВА,МИЛЕВА,,"С.БРЕСТОВЕНЕ, ЗАВЕТ, РАЗГРАД",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
БИСТРА,ИГНАТОВА,ХРИСТОВА,,"ГР.ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-12-17,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Варна","Неустановена принадлежност",
БИСТРА,КАЛЧЕВА,ИВАНОВА,,"С.ЧЕРКОВНА, ПРОВАДИЯ, ВАРНА",2013-05-21,"Община Провадия","Неустановена принадлежност",
БИСТРА,КАЛЧЕВА,ИВАНОВА,,"С.ЧЕРКОВНА, ПРОВАДИЯ, ВАРНА",2015-12-17,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Варна","Неустановена принадлежност",
БИСТРА,КИРИЛОВА,БОЖКОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-02-09,"Българска академия на науките","Неустановена принадлежност",
БИСТРА,КИРИЛОВА,МОЛЛОВА,,"ГР.БОБОШЕВО, БОБОШЕВО, КЮСТЕНДИЛ",2015-09-09,"Община Карлово","Неустановена принадлежност",
БИСТРА,КОНСТАНТИНОВА,ВАСИЛЕВА,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2012-03-14,"Икономически университет Варна","Неустановена принадлежност",
БИСТРА,ЛАЗАРОВА,ГАНЧЕВА,,"С.БАЧКОВО, АСЕНОВГРАД, ПЛОВДИВ",2014-04-09,"Пловдивски университет Паисий Хилендарски","Неустановена принадлежност",
БИСТРА,ЛАТОВА,ВЕКИЛСКА,,"С.СВЕТОВРАЧЕНЕ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-06-16,"Висша атестационна комисия","Неустановена принадлежност",
БИСТРА,ЛАТОВА,ВЕКИЛСКА,,"С.СВЕТОВРАЧЕНЕ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-06-10,"Софийски университет Св. Климент Охридски","Неустановена принадлежност",
БИСТРА,ЛЮБЕНОВА,ЦОЛОВА,,"ГР.МЕЗДРА, МЕЗДРА, ВРАЦА",2012-07-25,"Конфедерация на независимите синдикати в България","Неустановена принадлежност",
БИСТРА,ЛЮБЕНОВА,ЦОЛОВА,,"ГР.МЕЗДРА, МЕЗДРА, ВРАЦА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
БИСТРА,ЛЮБЕНОВА,ЦОЛОВА,,"ГР.МЕЗДРА, МЕЗДРА, ВРАЦА",2016-01-14,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Враца","Неустановена принадлежност",
БИСТРА,МАРИНОВА,ДИМОВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност",
БИСТРА,МИЛКОВА,ЗДРАВКОВА,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
БИСТРА,МИЛКОВА,ЗДРАВКОВА,1972-07-11,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност",
БИСТРА,МИЛЧЕВА,ДАСКАЛОВА,,"ГР.ОРЯХОВО, ОРЯХОВО, ВРАЦА",2016-01-14,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Враца","Неустановена принадлежност",
БИСТРА,МИНКОВА,ЧОЛАКОВА,,"ГР.ТРОЯН, ТРОЯН, ЛОВЕЧ",2015-02-11,"Община Троян","Неустановена принадлежност",
БИСТРА,МЛАДЕНОВА,КУШЕВА,,"С.ХИТРИНО, ХИТРИНО, ШУМЕН",2015-12-08,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Велико Търново","Неустановена принадлежност",
БИСТРА,НЕДЕЛЧЕВА,ВАЦОВА,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
БИСТРА,НЕДЕЛЧЕВА,НЕДКОВА,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност",
БИСТРА,НИКОЛОВА,АТАНАСОВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност",
БИСТРА,НИКОЛОВА,БОЕВА,1947-10-18,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-09-18,"Университет за национално и световно стопанство","Решение № 2-72 от 18.09.2012 г. - Университет за национално и световно стопанство","Документи от ръководил я щатен служител, рег. бланка, съдържащи се л дело Ф1, а.е. 4103; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3"
БИСТРА,НИКОЛОВА,ИЛКОВА,,"ГР.ВЕЛИНГРАД, ВЕЛИНГРАД, ПАЗАРДЖИК",2015-11-17,"Българска агенция за експортно застраховане БАЕЗ ЕАД","Неустановена принадлежност",
БИСТРА,НИКОЛОВА,САКЪОВА-ПЪРВАНОВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2015-09-30,"Община Пловдив","Неустановена принадлежност",
БИСТРА,НИКОЛОВА,СОКОЛОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност",
БИСТРА,ПАВЛОВА,КЮРЧЕВА,,"ГР.БЕЛЕНЕ, БЕЛЕНЕ, ПЛЕВЕН",2015-06-18,"Община Белене","Неустановена принадлежност",
БИСТРА,ПАНАЙОТ,БОТЕВА-МИЛЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност",
БИСТРА,ПЕНЧЕВА,ВАРНЕВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2008-11-26,"Българска национална телевизия","Неустановена принадлежност",
БИСТРА,ПЕТКОВА,ГЕОРГИЕВА,,"ГР.ЧИПРОВЦИ, ЧИПРОВЦИ, МОНТАНА",2016-02-09,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Монтана","Неустановена принадлежност",
БИСТРА,ПЕТРОВА,АЛЕКСИЕВА-РАЙЧЕВА,,"ГР.РАДОМИР, РАДОМИР, ПЕРНИК",2011-06-16,"Висша атестационна комисия","Неустановена принадлежност",
БИСТРА,ПЕТРОВА,АЛЕКСИЕВА-РАЙЧЕВА,,"ГР.РАДОМИР, РАДОМИР, ПЕРНИК",2014-06-10,"Софийски университет Св. Климент Охридски","Неустановена принадлежност",
БИСТРА,ПЕТРОВА,ГЕОРГИЕВА,,"ГР.ЕТРОПОЛЕ, ЕТРОПОЛЕ, СОФИЙСКА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
БИСТРА,ПЕТРОВА,ХРАНОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-12-09,"Печатни издания","Неустановена принадлежност",
БИСТРА,РАНГЕЛОВА,МИХАЙЛОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност",
БИСТРА,РУФАИЛОВА,ГЪРБОВА,,"С.СТАРЦЕВО, ЗЛАТОГРАД, СМОЛЯН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
БИСТРА,СЛАВКОВА,СЛАВОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
БИСТРА,СТАМАТИЕВА,ТОДОРОВА,,"ГР.БАТАНОВЦИ, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2015-06-01,"Община Перник","Неустановена принадлежност",
БИСТРА,СТЕФАНОВА,НОНОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност",
БИСТРА,СТОИЛОВА,СТОЙКОВА,,"С.БАЛАНОВО, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
БИСТРА,СТОИЛОВА,СТОЙКОВА,,"С.БАЛАНОВО, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2014-12-09,"Община Дупница","Неустановена принадлежност",
БИСТРА,СТОИЛОВА,СТОЙКОВА,,"С.БАЛАНОВО, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2016-02-18,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Кюстендил","Неустановена принадлежност",
БИСТРА,СТОЙЧЕВА,ИВАНОВА,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2009-10-14,"Национален осигурителен институт","Неустановена принадлежност",
БИСТРА,СТОЯНОВА,КАРАДЖОВА,,"С.ТРУД, МАРИЦА, ПЛОВДИВ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
БИСТРА,СТОЯНОВА,КЕСЯКОВА,,"ГР.АЙТОС, АЙТОС, БУРГАС",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност",
БИСТРА,СТОЯНОВА,ПЕТРОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-04-15,"Държавна агенция за метрология и технически надзор","Неустановена принадлежност",
БИСТРА,СТОЯНОВА,ПЕТРОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-10-17,"Министерство на икономиката, енергетиката и туризма","Неустановена принадлежност",
БИСТРА,ТОДОРОВА,ДИМИТРОВА,,"ГР.БЕЛОГРАДЧИК, БЕЛОГРАДЧИК, ВИДИН",2013-05-15,"Банка ДСК","Неустановена принадлежност",
БИСТРА,ТОДОРОВА,НИКОЛОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност",
БИСТРА,ТОНЧЕВА,ПЕПЕЛЯРСКА,,"С.БУТАН, КОЗЛОДУЙ, ВРАЦА",2013-10-30,"Община Козлодуй","Неустановена принадлежност",
БИСТРА,ТОШЕВА,БАИРОВА,,"С.ВЪРБОВКА, ПАВЛИКЕНИ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
БИСТРА,ЦАНЕВА,КАЛЧЕВА,,"ГР.ДИМИТРОВГРАД, ДИМИТРОВГРАД, ХАСКОВО",2014-08-06,"Медицински университет - Варна","Неустановена принадлежност",
БИСТРА,ЦВЕТАНОВА,ЛИПОВСКА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-01-12,"Министерство на образованието","Неустановена принадлежност",
БИСТРА,ЦВЕТКОВА,ГЕОРГИЕВА,,"ГР.МОНТАНА, МОНТАНА, МОНТАНА",2013-12-11,"Национална здравноосигурителна каса","Неустановена принадлежност",
БИСТРА,ЯНАКИЕВА,ИВАНОВА,,"ГР.ОРЯХОВО, ОРЯХОВО, ВРАЦА",2013-12-11,"Община Оряхово","Неустановена принадлежност",
БИСТРА,ЯНКОВА,МАЦЕВА,,"ГР.ОРЯХОВО, ОРЯХОВО, ВРАЦА",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност",
БИСТЪР,КИРИЛОВ,ЛЕФТЕРОВ,,"С.НЕГОВАНОВЦИ, НОВО СЕЛО, ВИДИН",2016-01-06,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Видин","Неустановена принадлежност",
БИЯНА,СТАНОЙКОВА,ПЕТРОВА,,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
БИЯНА,СТАНОЙКОВА,ПЕТРОВА,,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
БИЯНКА,ЛЮБЧОВА,ТОРНЬОВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2014-04-24,"Тракийски университет – гр. Стара Загора","Неустановена принадлежност",
БИЯНКА,ОПРЕВА,ИВАНОВА,,"С.МИЛКОВИЦА, ГУЛЯНЦИ, ПЛЕВЕН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
БИЯНКА,ПЕНЧЕВА,ПАНДЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност",
БЛАГА,АНАКИТОВА,АТАНАСОВА,,"С.ВРЪВ, БРЕГОВО, ВИДИН",2013-09-25,"Община Брегово","Неустановена принадлежност",
БЛАГА,АНАКИТОВА,АТАНАСОВА,,"С.ВРЪВ, БРЕГОВО, ВИДИН",2016-01-06,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Видин","Неустановена принадлежност",
БЛАГА,АНГЕЛОВА,САРОВА,,"С.КАРАИСЕН, ПАВЛИКЕНИ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-06-26,"Община Павликени","Неустановена принадлежност",
БЛАГА,БОРИСЛАВОВА,ПОПОВА,,"ГР.ВЕЛИНГРАД, ВЕЛИНГРАД, ПАЗАРДЖИК",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
БЛАГА,БОРИСОВА,ОБРЕТЕНОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-02-23,"Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол","Неустановена принадлежност",
БЛАГА,ГЕОРГИЕВА,ИВАНОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност",
БЛАГА,ГЕОРГИЕВА,ИВАНОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност",
БЛАГА,ГЕОРГИЕВА,ПАСКАЛЕВА,,"ГР.ДРЯНОВО, ДРЯНОВО, ГАБРОВО",2014-01-28,"Община Дряново","Неустановена принадлежност",
БЛАГА,ДИМИТРОВА,БОЗОВА-АТАНАСОВА,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност",
БЛАГА,ДИМИТРОВА,РИДЖАЛСКА,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2013-10-15,"Община Борован","Неустановена принадлежност",
БЛАГА,ИВАНОВА,БЛАГОЕВА,,"ГР.ДОЛНИ ЧИФЛИК, ДОЛНИ ЧИФЛИК, ВАРНА",2012-09-18,"Университет за национално и световно стопанство","Неустановена принадлежност",
БЛАГА,ИВАНОВА,СТОЙКОВА,,"С.МАСЛАРЕВО, ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2014-04-24,"Тракийски университет – гр. Стара Загора","Неустановена принадлежност",
БЛАГА,ИВАНОВА,ШОПОВА,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2014-11-13,"Бургаски университет Проф. д-р Асен Златаров","Неустановена принадлежност",
БЛАГА,КАЛЧЕВА,ПЕТРОВА,,"ГР.ПРОВАДИЯ, ПРОВАДИЯ, ВАРНА",2013-05-21,"Община Провадия","Неустановена принадлежност",
БЛАГА,КАЛЧЕВА,ПЕТРОВА,,"ГР.ПРОВАДИЯ, ПРОВАДИЯ, ВАРНА",2015-12-17,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Варна","Неустановена принадлежност",
БЛАГА,КИРИЛОВА,АТАНАСОВА,,"С.ДРОПЛА, БАЛЧИК, ДОБРИЧ",2014-02-12,"Община Балчик","Неустановена принадлежност",
БЛАГА,КОСТАДИНОВА,НАЙДЕНОВА,,"С.ТЕШОВО, ХАДЖИДИМОВО, БЛАГОЕВГРАД",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
БЛАГА,КОСТОВА,ЧИЛОВА-АТАНАСОВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2011-06-16,"Висша атестационна комисия","Неустановена принадлежност",
БЛАГА,КОСТОВА,ЧИЛОВА-АТАНАСОВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2014-08-12,"Медицински университет - Пловдив","Неустановена принадлежност",
БЛАГА,ЛАЗАРОВА,ФИРОВА,,"ГР.ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ",2009-12-02,"Национална здравноосигурителна каса","Неустановена принадлежност",
БЛАГА,НИКОЛОВА,ДИМИТРОВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2007-07-19,"Президент и вицепрезидент на Република България","Неустановена принадлежност",
БЛАГА,НИКОЛОВА,ДИМИТРОВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2007-09-04,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
БЛАГА,ПАНАЙОТОВА,ВАСИЛЕВА,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност",
БЛАГА,РУСАНОВА,КИРИЛОВА,,"ГР.СВИЩОВ, СВИЩОВ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
БЛАГА,СТОЯНОВА,БУКЕВА-ЦИГУЛАРОВА,,"ГР.ТУТРАКАН, ТУТРАКАН, СИЛИСТРА",2009-12-09,"Печатни издания","Неустановена принадлежност",
БЛАГА,ТОДОРОВА,МИНКОВА,,"ГР.СЛАВЯНОВО, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2009-10-14,"Национален осигурителен институт","Неустановена принадлежност",
БЛАГА,ЦВЕТАНОВА,ХРИСТОВА,,"ГР.ЛУКОВИТ, ЛУКОВИТ, ЛОВЕЧ",2016-02-04,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Ловеч","Неустановена принадлежност",
БЛАГЕ,ВЛАДИМИРОВ,НИКОВ,,"С.ВРАТЦА, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2015-01-07,"Община Кюстендил","Неустановена принадлежност",
БЛАГО,АНГЕЛОВ,БЛАГОЕВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2012-03-14,"Икономически университет Варна","Неустановена принадлежност",
БЛАГО,АНГЕЛОВ,БЛАГОЕВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2013-04-03,"Община Варна","Неустановена принадлежност",
БЛАГО,АТАНАСОВ,ПЕТРОВ,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
БЛАГО,АТАНАСОВ,ПЕТРОВ,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2015-04-28,"Община Пазарджик","Неустановена принадлежност",
БЛАГО,АТАНАСОВ,СОЛОВ,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
БЛАГО,АТАНАСОВ,ТАНКОВ,1947-11-01,"С.КАРАБУНАР, СЕПТЕМВРИ, ПАЗАРДЖИК",2015-04-28,"Община Пазарджик","Решение № 2-498 от 28.04.2015 г. - община Пазарджик","Рег. дневник; картони - обр. 4 – 4 бр.; протокол № 1/ 1990 г. за отделяне за унищожаване на лично дело IА-1267 (Пз)"
БЛАГО,БОРИСОВ,БЛАЖЕВ,,"С.ОВЧА МОГИЛА, СВИЩОВ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-12-08,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Велико Търново","Неустановена принадлежност",
БЛАГО,ИВАНОВ,АНГЕЛОВ,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
БЛАГО,ИВАНОВ,АНГЕЛОВ,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2015-04-28,"Община Лесичово","Неустановена принадлежност",
БЛАГО,ИВАНОВ,АНГЕЛОВ,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
БЛАГО,ИВАНОВ,ИВАНОВ,,"ГР.КАРНОБАТ, КАРНОБАТ, БУРГАС",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност",
БЛАГО,ИВАНОВ,ИВАНОВ,,"ГР.КАРНОБАТ, КАРНОБАТ, БУРГАС",2013-01-09,"Община Карнобат","Неустановена принадлежност",
БЛАГО,ИВАНОВ,МАНЗУРОВ,,"ГР.РАЗЛОГ, РАЗЛОГ, БЛАГОЕВГРАД",2011-04-28,"Община Разлог","Неустановена принадлежност",
БЛАГО,НИКОЛОВ,ВОЙВОДОВ,,"С.ЗВЪНИЧЕВО, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2015-04-28,"Община Пазарджик","Неустановена принадлежност",
БЛАГО,НИКОЛОВ,СТАЙКОВ,,"С.ГОЛЯМ ЧАРДАК, СЪЕДИНЕНИЕ, ПЛОВДИВ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
БЛАГО,СТОИЛОВ,НИКОЛОВ,,"С.ХАДЖИЕВО, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
БЛАГО,СТОИЛОВ,НИКОЛОВ,,"С.ХАДЖИЕВО, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2007-07-05,"Висш съдебен съвет","Неустановена принадлежност",
БЛАГОВЕСА,АНГЕЛОВА,АНДРОВА-БОРИСОВА,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
БЛАГОВЕСА,АНГЕЛОВА,АНДРОВА-БОРИСОВА,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2014-02-12,"Разследващи полицаи","Неустановена принадлежност",
БЛАГОВЕСКА,АНГЕЛОВА,ЛЮТАКОВА,,"ГР.ВЕТРЕН, СЕПТЕМВРИ, ПАЗАРДЖИК",2015-05-19,"Община Септември","Неустановена принадлежност",
БЛАГОВЕСКА,ДИМИТРОВА,ПЕТРОВА,,"С.МИЛАНОВО, СВОГЕ, СОФИЙСКА",2015-11-17,"Община Разград","Неустановена принадлежност",
БЛАГОВЕСКА,ИЛИЕВА,АДЖОВА,,"ГР.БЕЛОВО, БЕЛОВО, ПАЗАРДЖИК",2015-05-19,"Община Септември","Неустановена принадлежност",
БЛАГОВЕСКА,СЛАВЕЙКОВА,ДИМИТРОВА,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2009-10-14,"Национален осигурителен институт","Неустановена принадлежност",
БЛАГОВЕСТ,АЛЕКСАНДРОВ,ПОПОВСКИ,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2009-04-15,"Държавна агенция за метрология и технически надзор","Неустановена принадлежност",
БЛАГОВЕСТ,АЛЕКСАНДРОВ,ПОПОВСКИ,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност",
БЛАГОВЕСТ,АЛЕКСАНДРОВ,ПОПОВСКИ,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2015-07-16,"Община Плевен","Неустановена принадлежност",
БЛАГОВЕСТ,АНАСТАСОВ,ПУНЕВ,,"ГР.ПЕЩЕРА, ПЕЩЕРА, ПАЗАРДЖИК",2007-07-05,"Висш съдебен съвет","Неустановена принадлежност",
БЛАГОВЕСТ,АНАСТАСОВ,ПУНЕВ,,"ГР.ПЕЩЕРА, ПЕЩЕРА, ПАЗАРДЖИК",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност",
БЛАГОВЕСТ,АНАСТАСОВ,ПУНЕВ,,"ПЗ ПЕЩЕРА ГР.ПЕЩЕРА",2007-06-21,"Конституционен съд","Неустановена принадлежност",
БЛАГОВЕСТ,АНГЕЛОВ,ДОБРЕВ,1962-02-11,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-03-13,"Министерство на външните работи","Решение № 2-150 от 13.03.2013 г. - лица по отменения § 12","Със заповед № 801/ 01.10.1988 г. е назначен за разузнавач."
БЛАГОВЕСТ,АНГЕЛОВ,ДОБРЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-03-16,"Министерство на външните работи","Неустановена принадлежност",
БЛАГОВЕСТ,АНГЕЛОВ,ПЕТКОВ,,"С.КРУШОВИЦА, МИЗИЯ, ВРАЦА",2013-12-11,"Община Мизия","Неустановена принадлежност",
БЛАГОВЕСТ,АСЕНОВ,ЙОРДАНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-06-29,"Организатор на хазартни игри","Неустановена принадлежност",
БЛАГОВЕСТ,ВАНГЕЛОВ,БРАВОВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2013-01-23,"Община Бургас","Неустановена принадлежност",
БЛАГОВЕСТ,ГЕОРГИЕВ,АТАНАСОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-11-17,"Община Разград","Неустановена принадлежност",
БЛАГОВЕСТ,ГЕОРГИЕВ,БРАЦИКЛИЕВ,,"ГР.ПЕЩЕРА, ПЕЩЕРА, ПАЗАРДЖИК",2015-05-12,"Община Пещера","Неустановена принадлежност",
БЛАГОВЕСТ,ГЕОРГИЕВ,ШУЛЕКОВ,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2013-04-17,"Кредитни длъжници към банка БАЛКАНБАНК","Неустановена принадлежност",
БЛАГОВЕСТ,ГЕОРГИЕВ,ШУЛЕКОВ,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2014-09-24,"Длъжници към банка Биохим","Неустановена принадлежност",
БЛАГОВЕСТ,ГИЧЕВ,БЛАГОЕВ,,"С.ГАБАРЕВО, ПАВЕЛ БАНЯ, СТАРА ЗАГОРА",2012-07-04,"Конфедерация на независимите синдикати в България","Неустановена принадлежност",
БЛАГОВЕСТ,ДИМИТРОВ,БЕЛЕВ,1959-05-27,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Решение № 72 от 03.08.2009 г. - електронни медии","Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – заявление; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IА-37502"
БЛАГОВЕСТ,ДИМИТРОВ,ИВАНОВ,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност",
БЛАГОВЕСТ,ДИМИТРОВ,НАЛБАНТОВ,,"ГР.АСЕНОВГРАД, АСЕНОВГРАД, ПЛОВДИВ",2015-08-11,"Община Асеновград","Неустановена принадлежност",
БЛАГОВЕСТ,ДИМИТРОВ,ПАНДУРСКИ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2016-02-04,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Ловеч","Неустановена принадлежност",
БЛАГОВЕСТ,ДИМИТРОВ,РУСЕВ,1956-01-24,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2010-03-17,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 117 от 17.03.2010 г. - Министерството на вътрешните работи","Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 1505/ 21.03.1990 г. с искане ""картоните, намиращи се в картотеката за агентурния апарат, да бъдат унищожени"" и личното дело на аг. ""Петър"" е унищожено с протокол № 187/ 22.02.1990 г."
БЛАГОВЕСТ,ДИМИТРОВ,ХРИСТОВ,,"ГР.БЯЛА СЛАТИНА, БЯЛА СЛАТИНА, ВРАЦА",2008-09-16,"Държавна агенция по горите","Неустановена принадлежност",
БЛАГОВЕСТ,ДИМИТРОВ,ЦВЕТКОВ,,"С.БУТАН, КОЗЛОДУЙ, ВРАЦА",2013-10-30,"Община Козлодуй","Неустановена принадлежност",
БЛАГОВЕСТ,ДОБРЕВ,ГЮЛЕВ,1948-07-29,"ГР.ПЕЩЕРА, ПЕЩЕРА, ПАЗАРДЖИК",2010-03-17,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 117 от 17.03.2010 г. - Министерството на вътрешните работи","Рег. дневник; картон обр. 4."
БЛАГОВЕСТ,ИВАНОВ,КОЛЕВ,,"ГР.АСЕНОВГРАД, АСЕНОВГРАД, ПЛОВДИВ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
БЛАГОВЕСТ,ИВАНОВ,ЛАЗАРОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2011-02-15,"Агенция ""Митници""","Неустановена принадлежност",
БЛАГОВЕСТ,ИВАНОВ,МАКСИМОВ,,"ГР.РАЗЛОГ, РАЗЛОГ, БЛАГОЕВГРАД",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност",
БЛАГОВЕСТ,ИВАНОВ,СТОЙКОВ,1962-05-06,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2015-06-29,"Организатор на хазартни игри","Решение № 2-528 от 29.06.2015 г. - организатори на хазартни игри","

Рег. дневник; картон обр. 4; протокол рег. № С 76-А/ 23.04.1990 г. за унищожаване секретните материали на аг. ""Том"".

"
БЛАГОВЕСТ,ЙОРДАНОВ,ТОДОРОВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2013-04-03,"Община Варна","Неустановена принадлежност",
БЛАГОВЕСТ,КИРИЛОВ,ДЖУРИН,,"ГР.ОРЯХОВО, ОРЯХОВО, ВРАЦА",2008-06-10,"Държавна комисия по стоковите борси и тържищата","Неустановена принадлежност",
БЛАГОВЕСТ,КИРИЛОВ,ДЖУРИН,,"ГР.ОРЯХОВО, ОРЯХОВО, ВРАЦА",2015-07-07,"Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия","Неустановена принадлежност",
БЛАГОВЕСТ,КОНСТАНТИНОВ,КОСТОВ,,"ГР.ПИРДОП, ПИРДОП, СОФИЙСКА",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност",
БЛАГОВЕСТ,КОСТАДИНОВ,ПЕХЛИВАНОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2012-07-11,"Медицински университет - Пловдив","Неустановена принадлежност",
БЛАГОВЕСТ,МАТЕВ,ПЕТРОВ,1943-04-07,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2010-03-17,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 117 от 17.03.2010 г. - Министерството на вътрешните работи","Със заповед № 6/ 10.01.1976 г. е назначен за разузнавач III степен; със заповед № 71/ 14.09.1976 г. е преназначен за разузнавач II степен; със заповед № 63/ 30.04.1980 г. е преназначен за ст. разузнавач; със заповед № 220/ 30.12.1981 г. е преназначен за инспектор; със заповед № 54/ 26.01.1984 г. е преназначен за зам. н-к отделение; със заповед № 3282/ 29.08.1985 г. е преназначен за н-к отделение; със заповед № 2242/ 05.08.1988 г. е изпратен на 3 месечен курс в КГБ-Москва; със заповед № 282/ 31.01.1989 г. е преназначен за зам. н-к отдел."
БЛАГОВЕСТ,НИКОЛОВ,БОШЕВ,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2010-03-17,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
БЛАГОВЕСТ,НИКОЛОВ,ПЕТКОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-09-24,"Длъжници към банка Биохим","Неустановена принадлежност",
БЛАГОВЕСТ,ПЕТРОВ,ПЕТРОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2015-06-29,"Организатор на хазартни игри","Неустановена принадлежност",
БЛАГОВЕСТ,СЕРГЕЕВ,ЮНАКОВ,,"ГР.МОМЧИЛГРАД, МОМЧИЛГРАД, КЪРДЖАЛИ",2014-10-22,"Община Момчилград","Неустановена принадлежност",
БЛАГОВЕСТ,СИМЕОНОВ,БЛАГОЕВ,,"ГР.БЯЛА СЛАТИНА, БЯЛА СЛАТИНА, ВРАЦА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
БЛАГОВЕСТ,СИМЕОНОВ,БЛАГОЕВ,,"ГР.БЯЛА СЛАТИНА, БЯЛА СЛАТИНА, ВРАЦА",2016-01-14,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Враца","Неустановена принадлежност",
БЛАГОВЕСТ,СТЕФАНОВ,ПЕТКОВ,,"С.БУТАН, КОЗЛОДУЙ, ВРАЦА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
БЛАГОВЕСТ,ТОДОРОВ,БОЯДЖИЕВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2015-09-30,"Община Пловдив","Неустановена принадлежност",
БЛАГОВЕСТ,ТОДОРОВ,ПОРОЖАНОВ,,"С.ГОРНО УЙНО, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност",
БЛАГОВЕСТ,ХРИСТОВ,СЕНДОВ,,"ГР.АСЕНОВГРАД, АСЕНОВГРАД, ПЛОВДИВ",2007-09-04,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
БЛАГОВЕСТ,ХРИСТОВ,СЕНДОВ,,"ГР.АСЕНОВГРАД, АСЕНОВГРАД, ПЛОВДИВ",2010-12-14,"Министерство на външните работи - посланици","Неустановена принадлежност",
БЛАГОВЕСТ,ХРИСТОВ,СЕНДОВ,,"ГР.АСЕНОВГРАД, АСЕНОВГРАД, ПЛОВДИВ",2014-05-27,"Българска академия на науките","Неустановена принадлежност",
БЛАГОВЕСТ,ЦАНОВ,БЕЛОПЕРКИН,,"ГР.КНЕЖА, КНЕЖА, ПЛЕВЕН",2015-07-07,"Община Кнежа","Неустановена принадлежност",
БЛАГОВЕСТ,ЦВЕТАНОВ,ВЪЛКОВ,1946-04-07,"ГР.БОТЕВГРАД, БОТЕВГРАД, СОФИЙСКА",2012-08-07,"Университет по архитектура, строителство и геодезия","Решение № 2-53 от 07.08.2012 г. - Университет по архитектура, строителство и геодезия","Документи от ръководили го щатни служители, рег. бланка, съдържащи се в дело Ф1, а.е. 3973; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3."
БЛАГОВЕСТ,ЧАНЕВ,БЕЛЕВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2012-10-10,"Висше военноморско училище ""Н. Й. Вапцаров""","Неустановена принадлежност",
БЛАГОВЕСТ,ШИШМАНОВ,БОЧЕВ,1939-04-07,"ГР.ЧИРПАН, ЧИРПАН, СТАРА ЗАГОРА",2014-05-27,"Българска академия на науките","Решение № 2-351 от 27.05.2014 г. - Българска академия на науките","

Собственоръчно написани агентурни сведения, документ за получено възнаграждение, разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители, документи от ръководили го щатни служители, рег. бланка, съдържащи се в дело Ф1, а.е. 5034 – 2 тома; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3.

"
БЛАГОВЕСТ,ЯНАКИЕВ,ЯНАКИЕВ,,"ГР.АСЕНОВГРАД, АСЕНОВГРАД, ПЛОВДИВ",2013-03-20,"Община Аврен","Неустановена принадлежност",
БЛАГОВЕСТ,ЯНКОВ,ДОГАНОВ,,"ГР.САМОКОВ, САМОКОВ, СОФИЙСКА",2013-05-29,"Длъжници към банка МИНЕРАЛБАНК","Неустановена принадлежност",
БЛАГОВЕСТА,АНГЕЛОВА,ЯНЕВА-СТОЙЧЕВА,,"ГР.КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2013-01-16,"Министерство на правосъдието","Неустановена принадлежност",
БЛАГОВЕСТА,АНГЕЛОВА,ЯНЕВА-СТОЙЧЕВА,,"ГР.КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност",
БЛАГОВЕСТА,ГАВРИЛОВА,СЕРДАРОВА-БЪРЗАКОВА,,"С.ЦЕРОВО, ЛЕСИЧОВО, ПАЗАРДЖИК",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
БЛАГОВЕСТА,ДЕЛЧЕВА,РАЙЧЕВА,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност",
БЛАГОВЕСТА,ДИМИТРОВА,ДИМИТРОВА,,"С.ТРИ КЛАДЕНЦИ, ВРАЦА, ВРАЦА",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност",
БЛАГОВЕСТА,ИВАНОВА,ЙОРДАНОВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2015-12-17,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Варна","Неустановена принадлежност",
БЛАГОВЕСТА,ИВАНОВА,КАРОВА,,"ГР.АСЕНОВГРАД, АСЕНОВГРАД, ПЛОВДИВ",2011-10-25,"Изпълнителна агенция ""Главна инспекция по труда""","Неустановена принадлежност",
БЛАГОВЕСТА,ЙОРДАНОВА,ПИСАНОВА,,"ГР.ИХТИМАН, ИХТИМАН, СОФИЙСКА",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
БЛАГОВЕСТА,КОЛЕВА,ФАКИРОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-06-11,"Община Велико Търново","Неустановена принадлежност",
БЛАГОВЕСТА,КРЪСТЕВА,ДИНЧЕВА,,"ГР.АСЕНОВГРАД, АСЕНОВГРАД, ПЛОВДИВ",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
БЛАГОВЕСТА,ЛЮБОМИРОВА,ЛИПЧЕВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност",
БЛАГОВЕСТА,МИТЕВА,КОСТОВА,,"ГР.ГАБРОВО, ГАБРОВО, ГАБРОВО",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност",
БЛАГОВЕСТА,НЕДЕВА,ХАДЖИПЕТКОВА,,"ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2012-01-12,"Министерство на образованието","Неустановена принадлежност",
БЛАГОВЕСТА,НИКОЛОВА,КРЕОВСКА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-05-29,"Списание България он ер","Неустановена принадлежност",
БЛАГОВЕСТА,ПАНДОВА,КРЪСТЕВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2015-12-17,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Варна","Неустановена принадлежност",
БЛАГОВЕСТА,ПЕТКОВА,ЧОБАНКОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-07-22,"Българска народна банка","Неустановена принадлежност",
БЛАГОВЕСТА,ПЕТРОВА,АЛЕКСАНДРОВА,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2008-06-10,"Държавна агенция Архиви","Неустановена принадлежност",
БЛАГОВЕСТА,ПЕТРОВА,КАФЕЛОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-08-03,"Агенция за държавна финансова инспекция","Неустановена принадлежност",
БЛАГОВЕСТА,ПЕТРОВА,КАФЕЛОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-11-02,"Министерство на регионалното развитие и благоустройството","Неустановена принадлежност",
БЛАГОВЕСТА,ПЕТРОВА,КАФЕЛОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-10-14,"Национален осигурителен институт","Неустановена принадлежност",
БЛАГОВЕСТА,РАШКОВА,ЯНЧЕВА,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност",
БЛАГОВЕСТА,ХРИСТОВА,ДЕДЬОВА,,"ГР.САМОКОВ, САМОКОВ, СОФИЙСКА",2011-08-09,"Агенция Пътна инфраструктура","Неустановена принадлежност",
БЛАГОВЕСТА,ХРИСТОВА,ДИМИТРОВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
БЛАГОВЕСТА,ЯНКОВА,РАБЕТОВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2012-07-25,"Конфедерация на независимите синдикати в България","Неустановена принадлежност",
БЛАГОВЕСТТА-ЕЛЕНА,НЕДЯЛКОВА,ШАРОН,,"ГР.ДОЛНИ ЧИФЛИК, ДОЛНИ ЧИФЛИК, ВАРНА",2013-05-21,"Община Долни чифлик","Неустановена принадлежност",
БЛАГОЙ,АВАКУМОВ,БОНДОВ,,"С.НОВО СЕЛО, НОВО СЕЛО, ВИДИН",2013-08-13,"Община Ново село","Неустановена принадлежност",
БЛАГОЙ,АЛЕКСАНДРОВ,ДЕЧЕВ,1946-07-04,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2007-09-04,"Народно събрание","Решение № 14 от 04.09.2007 г. - Народно събрание","Със заповед № 217/ 17.05.1971 г. е назначен за разузнавач ІІІ степен; със заповед № 288/ 01.06.1974 г.е преназначен за разузнавач ІІ степен; едногодишна разузнавателна школа в СССР; със заповед № 313/ 05.06.1978 г. е преназначен за разузнавач І степен; със заповед № 438/ 01.08.1982 г. е преназначен за инспектор; със заповед № 710/ 01.10.1984 г. е преназначен за зам. н-к отделение; със заповед № 710/ 01.10.1984 г. е преназначен за зам. н-к отделение; със заповед № К-2020/ 30.05.1985 г. е преназначен за първи зам. н-к на ОУ-МВР-Видин по ДС; със заповед № К-170/ 16.01.1987 г. е изпратен на двумесечен курс за ръководни кадри във ВКШ при КГБ-СССР; със заповед № 4002/ 13.12.1988 г. е преназначен за н-к ОУ-Видин; със заповед № К-718/ 22.02.1990 г. е уволнен."
БЛАГОЙ,АЛЕКСАНДРОВ,ДЕЧЕВ,1946-07-04,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2010-03-17,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 117 от 17.03.2010 г. - Министерството на вътрешните работи","Със заповед № 217/ 17.05.1971 г. е назначен за разузнавач ІІІ степен; със заповед № 288/ 01.06.1974 г. е преназначен за разузнавач ІІ степен; едногодишна разузнавателна школа в СССР; със заповед № 313/ 05.06.1978 г. е преназначен за разузнавач І степен; със заповед № 438/ 01.08.1982 г. е преназначен за инспектор; със заповед № 710/ 01.10.1984 г. е преназначен за зам. н-к отделение; със заповед № 710/ 01.10.1984 г. е преназначен за зам. н-к отделение; със заповед № К-2020/ 30.05.1985 г. е преназначен за първи зам. н-к на ОУ-МВР-Видин по ДС; със заповед № К-170/ 16.01.1987 г. е изпратен на двумесечен курс за ръководни кадри във ВКШ при КГБ-СССР; със заповед № 4002/ 13.12.1988 г. е преназначен за н-к ОУ-Видин."
БЛАГОЙ,АЛЕКСАНДРОВ,ДЕЧЕВ,1946-07-04,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2013-09-18,"Община Видин","Решение № 2-233 от 18.09.2013 г. - община Видин","Със заповед № 217/ 17.05.1971 г. е назначен за разузнавач ІІІ степен; със заповед № 288/ 01.06.1974 г. е преназначен за разузнавач ІІ степен; едногодишна разузнавателна школа в СССР; със заповед № 313/ 05.06.1978 г. е преназначен за разузнавач І степен; със заповед № 438/ 01.08.1982 г. е преназначен за инспектор; със заповед № 710/ 01.10.1984 г. е преназначен за зам. н-к отделение;  със заповед № К-2020/ 30.05.1985 г. е преназначен за първи зам. н-к на ОУ-МВР-Видин по ДС; със заповед № К-170/ 16.01.1987 г. е изпратен на двумесечен курс за ръководни кадри във ВКШ при КГБ-СССР; със заповед № 4002/ 13.12.1988 г. е преназначен за н-к ОУ-Видин."
БЛАГОЙ,АЛЕКСАНДРОВ,КАЛЪПСЪЗОВ,,"ГР.ПЕТРИЧ, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2011-07-12,"Община Петрич","Неустановена принадлежност",
БЛАГОЙ,АЛЕКСАНДРОВ,КАЛЪПСЪЗОВ,,"ГР.ПЕТРИЧ, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност",
БЛАГОЙ,АНГЕЛОВ,БЛАГОЕВ,,"ГР.МОНТАНА, МОНТАНА, МОНТАНА",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
БЛАГОЙ,АНГЕЛОВ,БЛАГОЕВ,,"ГР.МОНТАНА, МОНТАНА, МОНТАНА",2014-02-12,"Разследващи полицаи","Неустановена принадлежност",
БЛАГОЙ,АНГЕЛОВ,СТОЯНОВ,,"С.НЕГОВАНОВЦИ, НОВО СЕЛО, ВИДИН",2013-08-13,"Община Ново село","Неустановена принадлежност",
БЛАГОЙ,АНДОНОВ,ГРУЕВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2014-04-09,"Пловдивски университет Паисий Хилендарски","Неустановена принадлежност",
БЛАГОЙ,АНДРЕЕВ,ДИМИТРОВ,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2010-03-17,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
БЛАГОЙ,АНДРЕЕВ,СТОИЛКОВ,,"С.СЕДЕЛЕЦ, СТРУМЯНИ, БЛАГОЕВГРАД",2011-05-04,"Община Струмяни","Неустановена принадлежност",
БЛАГОЙ,АПОСТОЛОВ,ТОДОРОВ,,"ГР.АЙТОС, АЙТОС, БУРГАС",2010-03-17,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
БЛАГОЙ,АСЕНОВ,ЧОРБАДЖИЙСКИ,1937-01-12,"С.СЛАТИНО, БОБОШЕВО, КЮСТЕНДИЛ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Решение № 95 от 28.10.2009 г. - следователи и дознатели","Със заповед № 4432/ 12.11.1984 г. е назначен за разузнавач."
БЛАГОЙ,АСПАРУХОВ,ДЕЛЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-04-15,"Държавна агенция за метрология и технически надзор","Неустановена принадлежност",
БЛАГОЙ,АСПАРУХОВ,ДЕЛЕВ,1942-07-29,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-03-11,"Комисия за регулиране на съобщенията","Решение № 60 от 11.03.2009 г. - Комисия за регулиране на съобщенията","Рег. дневник; картони обр. 4 – 2 бр.; протокол рег. № IV 856/ 10.07.1990 г. с предложение за унищожаване на лично дело IА-25445 и работно дело IР-10560."
БЛАГОЙ,АТАНАСОВ,БАЛАБАНОВ,,"С.РАДЛОВЦИ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност",
БЛАГОЙ,АТАНАСОВ,ГЬОШЕВ,,"С.ЛЮБИЧЕВО, АНТОНОВО, ТЪРГОВИЩЕ",2013-03-20,"Община Аксаково","Неустановена принадлежност",
БЛАГОЙ,АТАНАСОВ,ЗУЛЯМСКИ,1970-03-31,"С.КРУПНИК, СИМИТЛИ, БЛАГОЕВГРАД",2014-10-01,"частични местни избори - 12.10.2014 г.","Решение № 2-404 от 01.10.2014 г. - частични местни избори - 12.10.2014 г.","

Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание; документи от ръководилия го щатен служител; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IА-74.

"
БЛАГОЙ,АТАНАСОВ,ЗУЛЯМСКИ,1970-03-31,"С.КРУПНИК, СИМИТЛИ, БЛАГОЕВГРАД",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Решение № 2-566 от 16.10.2015 г. - Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание; документи от ръководилия го щатен служител; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IА-74."
БЛАГОЙ,АТАНАСОВ,ЩИЛИЯНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-01-26,"Министерство на отбраната","Неустановена принадлежност",
БЛАГОЙ,БЛАГОЕВ,ВЪЛКОВСКИ,,"ГР.УГЪРЧИН, УГЪРЧИН, ЛОВЕЧ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
БЛАГОЙ,БОРИСОВ,БЛАГОЕВ,1937-02-02,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-03-17,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 117 от 17.03.2010 г. - Министерството на вътрешните работи","Със заповед № 1554/ 05.04.1965 г. е назначен за мл. разузнавач; със заповед № 141/ 15.10.1966 г. е преназначен за разузнавач; със заповед № 30/ 03.03.1967 г. е преназначен за ст. разузнавач; със заповед № 136/ 17.10.1968 г. е преназначен за разузнавач V степен; със заповед № 204/ 28.12.1968 г. е преназначен за инспектор IV степен; със заповед № 94/ 15.05.1970 г. е преназначен за зам. н-к отделение; със заповед № 3030/ 26.06.1975 г. е преназначен за н-к отделение; със заповед № 2724/ 25.07.1980 г. е преназначен за зам. н-к отдел; със заповед № 2770/ 01.07.1981 г. е изпратен на 3 месечен курс в КГБ-Москва; със заповед № 3461/ 11.09.1985 г. е преназначен за н-к отдел"
БЛАГОЙ,БОРИСОВ,ГРИГОРОВ,,"С.МИКРЕВО, СТРУМЯНИ, БЛАГОЕВГРАД",2011-05-04,"Община Струмяни","Неустановена принадлежност",
БЛАГОЙ,БОРИСОВ,ЕМАНУИЛОВ,,"С.ГАБАРЕВО, ПАВЕЛ БАНЯ, СТАРА ЗАГОРА",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
БЛАГОЙ,БОРИСОВ,ИЛИЕВ,1936-02-22,"С.СКРЪТ, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2011-07-12,"Община Петрич","Решение № 241 от 12.07.2011 г. - община Петрич","Рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр.; протокол № 4/ 1990 г. за унищожаване на дело IА-1034 (Бл).                                                                      Привлечен със заповед № 244/ 06.09.1976 г. и се води на отчет от ст. лейт. Д. Льонов."
БЛАГОЙ,БОРИСОВ,КЛЕЧАРОВ,,"ГР.ДОБРИНИЩЕ, БАНСКО, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност",
БЛАГОЙ,ВАЛЕНТИНОВ,СТЕФАНОВ,,"С.БРЕЖАНИ, СИМИТЛИ, БЛАГОЕВГРАД",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
БЛАГОЙ,ВАНГЕЛОВ,АРСОВ,,"С.САЖДЕНИК, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2014-11-05,"Община Кирково","Неустановена принадлежност",
БЛАГОЙ,ВАНГЕЛОВ,ФИЛИПОВ,,"ГР.НЕСЕБЪР, НЕСЕБЪР, БУРГАС",2013-02-13,"Община Несебър","Неустановена принадлежност",
БЛАГОЙ,ВАНГЕЛОВ,ФИЛИПОВ,,"ГР.НЕСЕБЪР, НЕСЕБЪР, БУРГАС",2015-12-01,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Неустановена принадлежност",
БЛАГОЙ,ВАСИЛЕВ,ЕЛЕНКОВ,,"С.КАМЕННА РИКСА, ГЕОРГИ ДАМЯНОВО, МОНТАНА",2015-03-24,"Община Георги Дамяново","Неустановена принадлежност",
БЛАГОЙ,ВАСИЛЕВ,КАЛФОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2011-02-15,"Агенция ""Митници""","Неустановена принадлежност",
БЛАГОЙ,ВАСИЛЕВ,КАЛФОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2015-06-18,"Приватизирани предприятия - Пловдив","Неустановена принадлежност",
БЛАГОЙ,ВАСИЛЕВ,ПАДИШАНСКИ,,"ГР.ДУПНИЦА, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2014-12-03,"Община Бобошево","Неустановена принадлежност",
БЛАГОЙ,ВАСИЛЕВ,ПАДИШАНСКИ,,"ГР.ДУПНИЦА, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
БЛАГОЙ,ВАСИЛЕВ,ПАДИШАНСКИ,,"ГР.ДУПНИЦА, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2016-02-18,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Кюстендил","Неустановена принадлежност",
БЛАГОЙ,ВАСИЛЕВ,СТОЯНОВ,,"С.ГЛОЖЕНЕ, КОЗЛОДУЙ, ВРАЦА",2013-10-30,"Община Козлодуй","Неустановена принадлежност",
БЛАГОЙ,ВЕЛИЧКОВ,ПЕТРОВ,,"С.СТАРОСЕЛЦИ, ИСКЪР, ПЛЕВЕН",2015-07-07,"Община Искър","Неустановена принадлежност",
БЛАГОЙ,ВЕЛКОВ,ГЕОРГИЕВ,,"С.ЧЕЛЮСТНИЦА, ЧИПРОВЦИ, МОНТАНА",2008-09-16,"Държавна агенция по горите","Неустановена принадлежност",
БЛАГОЙ,ГЕОРГИЕВ,АМОВ,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2011-06-16,"Висша атестационна комисия","Неустановена принадлежност",
БЛАГОЙ,ГЕОРГИЕВ,АТАНАСОВ,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",БЛАГОЙ,ГЕОРГИЕВ,БЛАГОЕВ,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
БЛАГОЙ,ГЕОРГИЕВ,БОШНАКОВ,,"ГР.СВИЛЕНГРАД, СВИЛЕНГРАД, ХАСКОВО",2010-03-17,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
БЛАГОЙ,ГЕОРГИЕВ,ДЖИКОВ,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2014-02-19,Агробизнесбанк,"Неустановена принадлежност",
БЛАГОЙ,ГЕОРГИЕВ,КАДИЙСКИ,,"С.ЖАБОКРЪТ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2011-08-09,"Агенция Пътна инфраструктура","Неустановена принадлежност",
БЛАГОЙ,ГЕОРГИЕВ,КАТРАНДЖИЕВ,,"С.ДОРКОВО, РАКИТОВО, ПАЗАРДЖИК",2015-05-19,"Община Ракитово","Неустановена принадлежност",
БЛАГОЙ,ГЕОРГИЕВ,МИГДИН,1950-03-15,"ГР.ХАДЖИДИМОВО, ХАДЖИДИМОВО, БЛАГОЕВГРАД",2013-11-20,"Средни училища","Решение № 2-259 от 20.11.2013 г. - училища по Закона за народната просвета","Рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; протокол № 4/ 1990 г. за унищожаване лично дело IА-2349 (Бл); протокол № 2/ 1990 г. за унищожаване работно дело IР-1968 (Бл)."
БЛАГОЙ,ГЕОРГИЕВ,НИКОЛЧОВ,,"С.ГОРНО ЦЕРОВЕНЕ, МОНТАНА, МОНТАНА",2013-06-26,"Община Павликени","Неустановена принадлежност",
БЛАГОЙ,ГЕОРГИЕВ,ПАНАЙОТОВ,,"С.ДРЕНКОВО, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2011-07-27,"Община Благоевград","Неустановена принадлежност",
БЛАГОЙ,ГЕОРГИЕВ,ПАНАЙОТОВ,,"С.ДРЕНКОВО, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
БЛАГОЙ,ГЕОРГИЕВ,СОЛАКОВ,,"ГР.КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2013-10-09,"Длъжници към ОББ","Неустановена принадлежност",
БЛАГОЙ,ГЕОРГИЕВ,СТРАТИЕВ,,"С.СЛИШОВЦИ, ТРЪН, ПЕРНИК",2015-06-09,"Община Трън","Неустановена принадлежност",
БЛАГОЙ,ГЕОРГИЕВ,ТРОЯНОВ,,"С.КАРАБУНАР, СЕПТЕМВРИ, ПАЗАРДЖИК",2015-05-19,"Община Септември","Неустановена принадлежност",
БЛАГОЙ,ГЕРГОВ,ЙОНОВСКИ,,"С.ОСТРОВ, ОРЯХОВО, ВРАЦА",2013-12-11,"Община Оряхово","Неустановена принадлежност",
БЛАГОЙ,ГОШОВ,СЛАВЧЕВ,,"С.ДРЕНОВЕЦ, РУЖИНЦИ, ВИДИН",2013-10-09,"Община Ружинци","Неустановена принадлежност",
БЛАГОЙ,ГЬОШЕВ,АНДОНОВ,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност",
БЛАГОЙ,ДИМИТРОВ,БАЦАНОВ,,"ГР.САНДАНСКИ, САНДАНСКИ, БЛАГОЕВГРАД",2010-03-17,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
БЛАГОЙ,ДИМИТРОВ,БЛАЖЕВ,1952-04-08,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-05-27,Прокуратура,"Решение № 65 от 27.05.2009 г. - прокурори и военни следователи","Със заповед  № К-716/ 09.02.1981 г. е назначен за разузнавач по ДС."
БЛАГОЙ,ДИМИТРОВ,ВИШНАРОВ,,"С.ПИРИН, САНДАНСКИ, БЛАГОЕВГРАД",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
БЛАГОЙ,ДИМИТРОВ,ДОНЧЕВ,,"С.ЛЕВУНОВО, САНДАНСКИ, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност",
БЛАГОЙ,ДИМИТРОВ,КЛИМЕНТОВ,,"ГР.БАТАК, БАТАК, ПАЗАРДЖИК",2015-04-16,"Община Батак","Неустановена принадлежност",
БЛАГОЙ,ДИМИТРОВ,ПЕТРОВ,,"С.БЕЛАСИЦА, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2012-07-11,"Медицински университет - Пловдив","Неустановена принадлежност",
БЛАГОЙ,ДИМИТРОВ,ПЕТРОВ,,"ГР.КРЕСНА, КРЕСНА, БЛАГОЕВГРАД",2011-04-05,"Община Кресна","Неустановена принадлежност",
БЛАГОЙ,ДИМИТРОВ,ПЕТРОВ,,"ГР.КРЕСНА, КРЕСНА, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност",
БЛАГОЙ,ДИМИТРОВ,ПЕТРОВ,,"ГР.КРЕСНА, КРЕСНА, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност",
БЛАГОЙ,ДИМИТРОВ,СИМОВ,,"С.ИЛИНДЕНЦИ, СТРУМЯНИ, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност",
БЛАГОЙ,ДИМИТРОВ,ХАРИЗАНОВ,,"ГР.ПЕЩЕРА, ПЕЩЕРА, ПАЗАРДЖИК",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
БЛАГОЙ,ДИМИТРОВ,ЦОЛОВ,,"ГР.УГЪРЧИН, УГЪРЧИН, ЛОВЕЧ",2016-02-04,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Ловеч","Неустановена принадлежност",
БЛАГОЙ,ДРАГОМИРОВ,ИВАНОВ,1958-12-26,"ГР.САМОКОВ, САМОКОВ, СОФИЙСКА",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Решение № 95 от 28.10.2009 г. - следователи и дознатели","Със заповед № К-4840/ 30.10.1981 г. е назначен за разузнавач; със заповед № 1012/ 24.12.1985 г. е преназначен за ст. разузнавач; със заповед № 768/ 17.11.1986 г. е преназначен за разузнавач; със заповед № 562/ 16.09.1987 г. е преназначен за ст. разузнавач; със заповед № 236/ 01.03.1988 г. е преназначен за инспектор; със заповед № 1026/ 30.12.1988 г. е преназначен за зам. н-к отделение."
БЛАГОЙ,ЕВТИМОВ,АНДОНОВ,,"С.ПАДЕШ, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2008-07-09,"Национален статистически институт","Неустановена принадлежност",
БЛАГОЙ,ЗАПРЯНОВ,ПАНАЙОТОВ,1935-07-01,"С.ЯГОДОВО, РОДОПИ, ПЛОВДИВ",2015-08-04,"Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Решение № 2-540 от 04.08.2015 г. - Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","

Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, документи от ръководил го щатен служител, съдържащи се в лично дело IА-7502; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.

"
БЛАГОЙ,ИВАНОВ,БЛАГОЕВ,,"С.ПАТРИАРХ ЕВТИМОВО, АСЕНОВГРАД, ПЛОВДИВ",2015-08-11,"Община Асеновград","Неустановена принадлежност",
БЛАГОЙ,ИВАНОВ,ВИДИН,,"ГР.ЛОМ, ЛОМ, МОНТАНА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
БЛАГОЙ,ИВАНОВ,ВУТОВ,,"С.РАШКОВО, БОТЕВГРАД, СОФИЙСКА",2013-12-11,"Община Мездра","Неустановена принадлежност",
БЛАГОЙ,ИВАНОВ,ДРАМДЖИЕВ,,"С.СКРЪТ, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2011-07-12,"Община Петрич","Неустановена принадлежност",
БЛАГОЙ,ИВАНОВ,ДРАМДЖИЕВ,,"С.СКРЪТ, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
БЛАГОЙ,ИВАНОВ,ДРАМДЖИЕВ,,"С.СКРЪТ, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност",
БЛАГОЙ,ИВАНОВ,МАНЗУРОВ,,"ГР.РАЗЛОГ, РАЗЛОГ, БЛАГОЕВГРАД",2016-02-18,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Кюстендил","Неустановена принадлежност",
БЛАГОЙ,ИВАНОВ,МИНИН,1936-04-22,"ГР.ВЪЛЧЕДРЪМ, ВЪЛЧЕДРЪМ, МОНТАНА",2009-04-15,"Държавна агенция за метрология и технически надзор","Решение № 61 от 15.04.2009 г. - държавни агенции","Рег. дневник; картон обр. 6; протокол вх. № 1860/ 11.04.1990 г. с предложение за унищожаване делото на Я/К „Ракета”."
БЛАГОЙ,ИВАНОВ,РУЙКОВ,,"С.МИКРЕВО, СТРУМЯНИ, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност",
БЛАГОЙ,ИВАНОВ,РУЙКОВ,,"С.МИКРЕВО, СТРУМЯНИ, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност",
БЛАГОЙ,ИВАНОВ,СТОЯНОВ,,"С.ОСЕНОВЛАГ, СВОГЕ, СОФИЙСКА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
БЛАГОЙ,ИЛИЕВ,РУСКОВ,1932-04-07,"С.ЧОКМАНОВО, СМОЛЯН, СМОЛЯН",2011-03-16,"Министерство на външните работи","Решение № 199 от 16.03.2011 г. - Министерството на външните работи","Разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители; документи от ръководили го щатни служители; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; дело Ф1, а.е. 5338"
БЛАГОЙ,ИЛИЕВ,ХАЛЕВАЧЕВ,,"ГР.РАЗЛОГ, РАЗЛОГ, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност",
БЛАГОЙ,ЙОРДАНОВ,АНДОНОВ,,"С.ШАТРОВО, БОБОВ ДОЛ, КЮСТЕНДИЛ",2015-01-14,"Община Невестино","Неустановена принадлежност",
БЛАГОЙ,ЙОРДАНОВ,АНДОНОВ,,"С.ШАТРОВО, БОБОВ ДОЛ, КЮСТЕНДИЛ",2016-02-18,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Кюстендил","Неустановена принадлежност",
БЛАГОЙ,ЙОРДАНОВ,ЮРУКОВ,,"ГР.РАЗЛОГ, РАЗЛОГ, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност",
БЛАГОЙ,КАЛИНОВ,ГОСПОДИНОВ,,"ГР.ДИМИТРОВГРАД, ДИМИТРОВГРАД, ХАСКОВО",2012-01-19,"Българска евангелска църква Блага вест","Неустановена принадлежност",
БЛАГОЙ,КИРИЛОВ,АПОСТОЛОВ,,"С.СКЛАВЕ, САНДАНСКИ, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност",
БЛАГОЙ,КИРИЛОВ,ЕРЕДАНСКИ,,"ГР.ВЪЛЧЕДРЪМ, ВЪЛЧЕДРЪМ, МОНТАНА",2015-03-18,"Община Вълчедръм","Неустановена принадлежност",
БЛАГОЙ,КИРИЛОВ,ПОПОВ,1944-12-09,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-03-17,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 117 от 17.03.2010 г. - Министерството на вътрешните работи","Със заповед № 2096/ 04.06.1986 г. е назначен за н-к отделение; със заповед № 2928/ 05.09.1989 г. е преназначен за зам. н-к отдел."
БЛАГОЙ,КИРИЛОВ,СТАВРЕВ,,"ГР.САНДАНСКИ, САНДАНСКИ, БЛАГОЕВГРАД",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
БЛАГОЙ,КИРКОВ,ГЕРГОВ,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2016-01-14,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Враца","Неустановена принадлежност",
БЛАГОЙ,КОСТАДИНОВ,ДИМИТРОВ,,"С.ЛЕВКА, СВИЛЕНГРАД, ХАСКОВО",2015-09-09,"Приватизирани предприятия - Хасково","Неустановена принадлежност",
БЛАГОЙ,КОСТАДИНОВ,ШУМАНТОВ,1934-08-27,"С.НОВО ХОДЖОВО, САНДАНСКИ, БЛАГОЕВГРАД",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1"
БЛАГОЙ,КРУМОВ,ХРИСТОВ,,"С.ГОРНА РИБНИЦА, СТРУМЯНИ, БЛАГОЕВГРАД",2013-04-17,"Кредитни длъжници към банка БАЛКАНБАНК","Неустановена принадлежност",
БЛАГОЙ,КУЗМАНОВ,КАЛФОВ,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2015-12-17,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Варна","Неустановена принадлежност",
БЛАГОЙ,КУЗОВ,ИЛИЕВ,,"С.СТУБЕЛ, МОНТАНА, МОНТАНА",2016-02-09,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Монтана","Неустановена принадлежност",
БЛАГОЙ,МАРИНОВ,ЛАЗАРОВ,1930-04-01,"С.ЯКИМОВО, ЯКИМОВО, МОНТАНА",2015-04-01,"Община Якимово","Решение № 2-485 от 01.04.2015 г. - община Якимово","

Собственоръчно написани агентурни сведения, съдържащи се в работно дело IР-5306; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; протокол № 91/ 1990 г. с предложение за унищожаване лично дело IА-21775 и работно дело IР-5306 (налично).

"
БЛАГОЙ,МАРКОВ,ЧУБРИЕВ,,"ГР.ЧИПРОВЦИ, ЧИПРОВЦИ, МОНТАНА",2013-10-02,"Обединена българска банка","Неустановена принадлежност",
БЛАГОЙ,МАРКОВ,ЧУБРИЕВ,,"ГР.ЧИПРОВЦИ, ЧИПРОВЦИ, МОНТАНА",2013-10-09,"Длъжници към ОББ","Неустановена принадлежност",
БЛАГОЙ,МИХАЙЛОВ,КАРКЕЛЕВ,,"С.ГОЛЕШОВО, САНДАНСКИ, БЛАГОЕВГРАД",2008-09-16,"Държавна агенция по горите","Неустановена принадлежност",
БЛАГОЙ,МОМЧИЛОВ,РАГИН,,"С.ЯРЛОВО, САМОКОВ, СОФИЙСКА",2012-05-31,"Българска стопанска камара","Неустановена принадлежност",
БЛАГОЙ,НЕНОВ,СТОЙКОВСКИ,,"С.БЪТА, ПАНАГЮРИЩЕ, ПАЗАРДЖИК",2015-05-12,"Община Панагюрище","Неустановена принадлежност",
БЛАГОЙ,НИКИТОВ,ВИДИН,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2010-10-28,"Комисия за защита от дискриминация","Неустановена принадлежност",
БЛАГОЙ,НИКИТОВ,ВИДИН,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2011-06-16,"Висша атестационна комисия","Неустановена принадлежност",
БЛАГОЙ,НИКИТОВ,ВИДИН,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2012-03-14,"Софийски университет ""Св. Климент Охридски""","Неустановена принадлежност",
БЛАГОЙ,НИКИТОВ,ВИДИН,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2014-03-24,"Великотърновски университет Св. Св. Кирил и Методий","Неустановена принадлежност",
БЛАГОЙ,НИКИТОВ,ВИДИН,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2014-10-08,"Нов български университет","Неустановена принадлежност",
БЛАГОЙ,НИКИФОРОВ,ГРАХОВСКИ,,"С.ДРАГОДАН, КОЧЕРИНОВО, КЮСТЕНДИЛ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
БЛАГОЙ,НИКОЛАЕВ,ДИМИТРОВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2007-09-04,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
БЛАГОЙ,НИКОЛОВ,БЛАГОЕВ,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
БЛАГОЙ,НИКОЛОВ,ГЕОРГИЕВ,,"С.БРЕЖАНИ, СИМИТЛИ, БЛАГОЕВГРАД",2010-03-17,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
БЛАГОЙ,НИКОЛОВ,РУЙЧЕВ,,"ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност",
БЛАГОЙ,ПЕТКОВ,ТОДОРОВ,,"С.ЖЕЛЕЗНА, ЧИПРОВЦИ, МОНТАНА",2015-04-07,"Община Чипровци","Неустановена принадлежност",
БЛАГОЙ,ПЕТРОВ,ГИЦЕВ,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
БЛАГОЙ,ПЕТРОВ,ГИЦЕВ,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2015-04-28,"Община Пазарджик","Неустановена принадлежност",
БЛАГОЙ,ПЕТРОВ,ДУНКИН,1960-04-27,"ГР.РАЗЛОГ, РАЗЛОГ, БЛАГОЕВГРАД",2011-04-28,"Община Разлог","Решение № 212 от 28.04.2011 г. - община Разлог","Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони обр. 4 – 2 бр.; лично дело IА-2975 (Бл); работно дело IР-2085 (Бл);"
БЛАГОЙ,ПЕТРОВ,ДУНКИН,1960-04-27,"ГР.РАЗЛОГ, РАЗЛОГ, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Решение № 316 от 22.02.2012 г. - местни избори – 2011 г. - кандидати за общински съветници – област Благоевград","Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони обр. 4 – 3 бр.; лично дело IА-2975 (Бл); работно дело IР-2085 (Бл)"
БЛАГОЙ,ПЕТРОВ,ДУНКИН,1960-04-27,"ГР.РАЗЛОГ, РАЗЛОГ, БЛАГОЕВГРАД",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Решение № 2-566 от 16.10.2015 г. - Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","

Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони обр. 4 – 3 бр.; лично дело IА-2975 (Бл); работно дело IР-2085 (Бл); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г.

"
БЛАГОЙ,ПЕТРОВ,ДУНКИН,1960-04-27,"ГР.РАЗЛОГ, РАЗЛОГ, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Решение № 2-581 от 24.11.2015 г. - кандидати за общински съветници – област Благоевград","Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони обр. 4 – 3 бр.; лично дело IА-2975 (Бл); работно дело IР-2085 (Бл); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г."
БЛАГОЙ,ПЕТРОВ,ИВАНОВ,,"ГР.ИСПЕРИХ, ИСПЕРИХ, РАЗГРАД",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
БЛАГОЙ,ПЕТРОВ,МЛАДЕНОВ,,"С.АХМАТОВО, САДОВО, ПЛОВДИВ",2015-10-14,"Община Садово","Неустановена принадлежност",
БЛАГОЙ,ПРОКОПОВ,АНГЕЛАКОВ,,"ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, БЛАГОЕВГРАД",2013-05-29,"Длъжници към банка МИНЕРАЛБАНК","Неустановена принадлежност",
БЛАГОЙ,РАДОИЛОВ,МИЛЕНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-01-26,"Министерство на отбраната","Неустановена принадлежност",
БЛАГОЙ,РАЙКОВ,НИКОЛОВ,,"С.ХРАБЪРСКО, БОЖУРИЩЕ, СОФИЙСКА",2010-03-17,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
БЛАГОЙ,РАЙЧЕВ,ПАЛИКАРСКИ,1943-02-01,"С.ЯРЛОВО, САМОКОВ, СОФИЙСКА",2010-03-17,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 117 от 17.03.2010 г. - Министерството на вътрешните работи","Със заповед № 2678/ 12.08.1966 г. е назначен за мл. разузнавач; със заповед № 89/ 17.10.1968 г. е преназначен за разузнавач VI степен; със заповед № 103/ 26.05.1970 г. е преназначен за разузнавач V степен; със заповед № 62/ 13.04.1972 г. е преназначен за разузнавач II степен; със заповед № 42/ 27.02.1973 г. е преназначен за инспектор IV степен; със заповед № 643/ 25.12.1974 г. е преназначен за разузнавач II степен; със заповед № 408/ 01.08.1975 г. е преназначен за инспектор IV степен; със заповед № 3/ 03.01.1977 г. е преназначен за зам. н-к отделение; със заповед № 2996/ 21.08.1978 г. е преназначен за н-к отделение; със заповед № 5060/ 20.11.1981 г. е изпратен на 3 месечен курс в КГБ-Москва; със заповед № 3884/ 21.10.1985 г. е преназначен за зам. н-к отдел"
БЛАГОЙ,САВОВ,ГЕНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-01-12,"Политически кабинети","Неустановена принадлежност",
БЛАГОЙ,СВИЛЕНОВ,ЛОЗЕВ,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2010-03-17,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
БЛАГОЙ,СЕРАФИМОВ,МИХАЛКОВ,,"С.ЦЪРВЕНЯНО, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2016-02-18,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Кюстендил","Неустановена принадлежност",
БЛАГОЙ,СЕРГИЕВ,МУЧАНОВ,,"С.ДОЛНА ДИКАНЯ, РАДОМИР, ПЕРНИК",2015-06-09,"Община Радомир","Неустановена принадлежност",
БЛАГОЙ,СИМЕОНОВ,КРИВОШИЙСКИ,,"ГР.ВЪЛЧЕДРЪМ, ВЪЛЧЕДРЪМ, МОНТАНА",2015-03-18,"Община Вълчедръм","Неустановена принадлежност",
БЛАГОЙ,СЛАВЧЕВ,ЦВЕТКОВСКИ,,"С.РЕПЛЯНА, ЧУПРЕНЕ, ВИДИН",2013-10-02,"Община Чупрене","Неустановена принадлежност",
БЛАГОЙ,СТАНЧЕВ,ЗЛАТКОВ,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2010-03-17,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
БЛАГОЙ,СТЕФАНОВ,АНЧЕВ,,"С.БЯГА, БРАЦИГОВО, ПАЗАРДЖИК",2015-04-21,"Община Брацигово","Неустановена принадлежност",
БЛАГОЙ,СТОИЛОВ,КУМАНОВ,,"С.МАЛКИ ВОДЕН, МАДЖАРОВО, ХАСКОВО",2014-09-10,"Длъжници към банка Хеброс","Неустановена принадлежност",
БЛАГОЙ,СТОЯНОВ,МИРОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-12-02,"Национална здравноосигурителна каса","Неустановена принадлежност",
БЛАГОЙ,СТОЯНОВ,МИРОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност",
БЛАГОЙ,СТОЯНОВ,НАСТЕВ,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2013-10-09,"Длъжници към ОББ","Неустановена принадлежност",
БЛАГОЙ,СТОЯНОВ,НИКОЛОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-03-17,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
БЛАГОЙ,ТОДОРОВ,БОЖКОВ,,"С.РОГОЗЕН, ХАЙРЕДИН, ВРАЦА",2014-01-15,"Община Хайредин","Неустановена принадлежност",
БЛАГОЙ,ТОДОРОВ,КОЛЕВ,,ЮГОСЛАВИЯ,2011-06-16,"Висша атестационна комисия","Неустановена принадлежност",
БЛАГОЙ,ТОДОРОВ,КОЛЕВ,,ЮГОСЛАВИЯ,2012-09-18,"Университет за национално и световно стопанство","Неустановена принадлежност",
БЛАГОЙ,ФИЛИПОВ,МИТЕВ,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
БЛАГОЙ,ХРИСТОЗОВ,БЛАГОЕВ,,"С.КАРАДЖАЛОВО, ПЪРВОМАЙ, ПЛОВДИВ",2015-10-05,"Община Първомай","Неустановена принадлежност",
БЛАГОЙ,ХРИСТОЗОВ,БЛАГОЕВ,,"С.КАРАДЖАЛОВО, ПЪРВОМАЙ, ПЛОВДИВ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
БЛАГОЙ,ЦВЕТАНОВ,КРЪСТЕВ,,"С.МОКРЕШ, ВЪЛЧЕДРЪМ, МОНТАНА",2015-03-18,"Община Вълчедръм","Неустановена принадлежност",
БЛАГОЙ,ЦВЕТАНОВ,ХРИСТОВ,,"С.ДОЛНО БЕЛОТИНЦИ, МОНТАНА, МОНТАНА",2015-03-24,"Община Вършец","Неустановена принадлежност",
БЛАГОЙ,ЦВЕТКОВ,ТОДОРОВ,,"С.ПОМЕЖДИН, ГЕОРГИ ДАМЯНОВО, МОНТАНА",2015-03-24,"Община Георги Дамяново","Неустановена принадлежност",
БЛАГОЙ,ЧАНЕВ,МЕЧКОВ,,"ГР.КАРНОБАТ, КАРНОБАТ, БУРГАС",2012-06-20,"Университет ""Проф. Асен Златаров"" - Бургас","Неустановена принадлежност",
БЛАГОЙ,ЯНЕВ,ЯНЕВ,1949-08-14,"ГР.САНДАНСКИ, САНДАНСКИ, БЛАГОЕВГРАД",2013-06-05,"УниКредит Булбанк АД","Решение № 2-188 от 05.06.2013 г. - ""УниКредит Булбанк"" АД","

Рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр.; протокол № 4/ 1990 г. за унищожаване лично дело IА-2639 (Бл).

"
БЛАГОЙКА,ЙОРДАНОВА,НИКОЛОВА,,"ГР.ДУПНИЦА, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2014-12-09,"Община Дупница","Неустановена принадлежност",
БЛАГОЙКА,НИКОЛОВА,ПЕШЕВА,,"С.МУСАЧЕВО, ЕЛИН ПЕЛИН, СОФИЙСКА",2013-06-05,"УниКредит Булбанк АД","Неустановена принадлежност",
БЛАГОЙКА,ПЕТРОВА,ПАВЛОВА,,"С.ИЛИНДЕНЦИ, СТРУМЯНИ, БЛАГОЕВГРАД",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
БЛАГОЙКА,ПЕТРОВА,СТОЕВА,,"С.СОПИЦА, БРЕЗНИК, ПЕРНИК",2015-05-27,"Община Брезник","Неустановена принадлежност",
БЛАГОЙЧО,ВЕЛИНОВ,ОРОЗОВ,1948-04-04,"С.КАМЕНИК, БОБОШЕВО, КЮСТЕНДИЛ",2014-12-09,"Община Дупница","Решение № 2-438 от 09.12.2014 г. - община Дупница","

Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-1070 (Кн) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; протокол рег. № КА-18/ 11.06.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело IР-840 (Кн).

"
БЛАГОЙЧО,СИМЕОНОВ,ФУДУЛСКИ,,"С.ДЛЪХЧЕВО-САБЛЯР, НЕВЕСТИНО, КЮСТЕНДИЛ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
БЛАГОМИЛ,ЦВЕТАНОВ,ИВАНОВ,,"С.РИБЕН, ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ, ПЛЕВЕН",2015-06-23,"Община Долна Митрополия","Неустановена принадлежност",
БЛАГОМИР,БОРИСОВ,ПЕТРОВ,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2015-01-07,"Община Кюстендил","Неустановена принадлежност",
БЛАГОМИР,БОРИСОВ,СТАНЕВ,,"ГР.КАВАРНА, КАВАРНА, ДОБРИЧ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
БЛАГОМИР,БОРИСОВ,СТАНЕВ,,"ГР.КАВАРНА, КАВАРНА, ДОБРИЧ",2014-02-24,"Община Каварна","Неустановена принадлежност",
БЛАГОМИР,БОРИСОВ,СТАНЕВ,,"ГР.КАВАРНА, КАВАРНА, ДОБРИЧ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
БЛАГОМИР,ВЕСЕЛИНОВ,ДОНЧЕВ,,"ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-12-08,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Велико Търново","Неустановена принадлежност",
БЛАГОМИР,ГЕОРГИЕВ,БАЕВ,,"ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-12-08,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Велико Търново","Неустановена принадлежност",
БЛАГОМИР,ГЕОРГИЕВ,БЛАГОЕВ,,"ГР.МОНТАНА, МОНТАНА, МОНТАНА",2010-09-20,"Държавен фонд Земеделие","Неустановена принадлежност",
БЛАГОМИР,ДИКОВ,ПЕТКОВ,,"С.КРУШОВИЦА, ДОЛНИ ДЪБНИК, ПЛЕВЕН",2015-06-23,"Община Долни Дъбник","Неустановена принадлежност",
БЛАГОМИР,ДОНЧЕВ,ГРИГОРОВ,,"ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-11-05,"Община Завет","Неустановена принадлежност",
БЛАГОМИР,КИРИЛОВ,ПАПАЗОВ,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2012-06-27,"Шуменски университет ""Константин Преславски""","Неустановена принадлежност",
БЛАГОМИР,ЛЮБЕНОВ,ДОЧЕВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
БЛАГОМИР,ЛЮБЕНОВ,ДОЧЕВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2010-03-17,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
БЛАГОМИР,ПАВЛОВ,КОВАЧЕВ,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2010-03-17,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
БЛАГОМИР,СТАНЕВ,ДРАГАНЕШЕВ,,"С.СОФРОНИЕВО, МИЗИЯ, ВРАЦА",2013-12-11,"Община Мизия","Неустановена принадлежност",
БЛАГОМИР,ТОДОРОВ,ЧОМАКОВ,,"С.ЛОЗАРЕВО, СУНГУРЛАРЕ, БУРГАС",2013-02-27,"Община Сунгурларе","Неустановена принадлежност",
БЛАГОМИР,ТОДОРОВ,ЧОМАКОВ,,"С.ЛОЗАРЕВО, СУНГУРЛАРЕ, БУРГАС",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
БЛАГОРОДКА,ИВАНОВА,МАНОВА,,"С.КАЗИЧЕНЕ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-07-25,"Конфедерация на независимите синдикати в България","Неустановена принадлежност",
БЛАГОРОДКА,МИЛЕТИЕВА,СТАМЕНОВА,,"С.ГРАДЕШНИЦА, КРИВОДОЛ, ВРАЦА",2013-10-30,"Община Криводол","Неустановена принадлежност",
БЛАГОРОДКА,ПЕТРОВА,ВЕЗИРСКА,,"С.СОПОВО, БОБОШЕВО, КЮСТЕНДИЛ",2014-12-09,"Община Кочериново","Неустановена принадлежност",
БЛАГОРОДНА,БОРИСОВА,ВЕСЕЛИНОВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2012-06-14,"Министерство на труда и социалната политика","Неустановена принадлежност",
БЛАГОРОДНА,БОРИСОВА,ГЕОРГИЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-11-18,"Агенция за приватизация","Неустановена принадлежност",
БЛАГОРОДНА,ВАСИЛЕВА,ДУХАРСКА,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност",
БЛАГОРОДНА,ДИМИТРОВА,ГЕОРГИЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност",
БЛАГОРОДНА,КОНСТАНТИНОВА,ИЛИЕВА,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2015-04-21,"Синдици, включени в списъка на синдиците при БНБ","Неустановена принадлежност",
БЛАГОРОДНА,ПЕТКОВА,ЦОЛЕЕВСКА,,"ГР.КОЙНАРЕ, ЧЕРВЕН БРЯГ, ПЛЕВЕН",2015-07-07,"Община Искър","Неустановена принадлежност",
БЛАГОСЛАВ,МАРИНОВ,САВОВ,,"ГР.ДУПНИЦА, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2010-03-17,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
БЛАГОСЛАВА,НИКОЛОВА,ЯНЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-09-16,"Държавна агенция по горите","Неустановена принадлежност",
БЛАГОЯ,ДИМИТРОВ,ПАНЧЕВ,,"С.ЦЕРОВО, ЛЕСИЧОВО, ПАЗАРДЖИК",2015-04-28,"Община Лесичово","Неустановена принадлежност",
БЛАГОЯ,СТОИЦЕВ,БЛАГОЕВ,,"ГР.БЕЛОВО, БЕЛОВО, ПАЗАРДЖИК",2015-04-16,"Община Белово","Неустановена принадлежност",
БЛАГОЯ,ХРИСТОВА,СИМОВА-ДРУМЕВА,,"С.ОСТРОВ, ОРЯХОВО, ВРАЦА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
БЛАГУНА,ЕВТИМОВА,НИКОЛОВА,,"С.ВИНАРОВО, НОВО СЕЛО, ВИДИН",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
БЛАГУНА,ЕВТИМОВА,НИКОЛОВА,,"С.ВИНАРОВО, НОВО СЕЛО, ВИДИН",2013-08-13,"Община Ново село","Неустановена принадлежност",
БЛАГУНА,ЕВТИМОВА,НИКОЛОВА,,"С.ВИНАРОВО, НОВО СЕЛО, ВИДИН",2016-01-06,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Видин","Неустановена принадлежност",
БЛАГУНА,ЙОНЧЕВА,ТОДОРОВА,,"С.ВИНАРОВО, НОВО СЕЛО, ВИДИН",2013-08-13,"Община Ново село","Неустановена принадлежност",
БЛАГУНА,ЙОНЧЕВА,ТОДОРОВА,,"С.ВИНАРОВО, НОВО СЕЛО, ВИДИН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
БЛАГУНА,ЙОНЧЕВА,ТОДОРОВА,,"С.ВИНАРОВО, НОВО СЕЛО, ВИДИН",2016-01-06,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Видин","Неустановена принадлежност",
БЛАЖЕ,ИЛИЕВ,БЛАЖЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-03-17,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
БЛАЖО,ЗДРАВКОВ,АЛЕКСАНДРОВ,,"С.ДЖУЛЮНИЦА, ЦЕНОВО, РУСЕ",2015-07-22,"Приватизирани предприятия - Русе","Неустановена принадлежност",
БЛАЖО,КОСТАДИНОВ,МОНЕВ,,"С.БЪЛГАРЕНЕ, ЛЕВСКИ, ПЛЕВЕН",2010-03-17,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
БЛАЖО,МИХАЙЛОВ,НИКОЛОВ,1960-02-02,"С.ТРЪНЧОВИЦА, ЛЕВСКИ, ПЛЕВЕН",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност",
БЛАЖО,МИХАЙЛОВ,НИКОЛОВ,,"С.ТРЪНЧОВИЦА, ЛЕВСКИ, ПЛЕВЕН",2015-07-07,"Община Левски","Неустановена принадлежност",
БЛАЖО,МИХАЙЛОВ,НИКОЛОВ,,"С.ТРЪНЧОВИЦА, ЛЕВСКИ, ПЛЕВЕН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
БЛАЖО,ПЕТРОВ,ГРИГОРОВ,,"С.МУСЕЛИЕВО, НИКОПОЛ, ПЛЕВЕН",2015-01-14,"Приватизирани предприятия - София","Неустановена принадлежност",
БЛАЖО,СТАНКОВ,НИКОВ,,"С.ТОПОЛОВЕЦ, КУЛА, ВИДИН",2013-09-11,"Община Кула","Неустановена принадлежност",
БЛАЖО,СТЕФАНОВ,НИКОЛОВ,,"С.КУЛИНА ВОДА, БЕЛЕНЕ, ПЛЕВЕН",2015-06-18,"Община Белене","Неустановена принадлежност",
БЛАЖО,ТРИФОНОВ,БЛАЖЕВ,,"С.НОВАЧЕНЕ, НИКОПОЛ, ПЛЕВЕН",2015-07-22,"Община Никопол","Неустановена принадлежност",
БЛЕНИКА,ЕМИЛОВА,ДЖЕЛЕПОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-11-18,"Агенция за приватизация","Неустановена принадлежност",
БОБИ,АТАНАСОВ,КАЛУЦИН,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-03-17,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
БОБИ,ГЕОРГИЕВ,БОБЧЕВ,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2008-12-18,"Българско национално радио","Неустановена принадлежност",
БОБИ,МИРЧЕВ,КОСТОВ,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2012-10-10,"Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията","Неустановена принадлежност",
БОБИ,НИКОЛОВ,БОБЕВ,1948-04-01,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-12-14,"Министерство на външните работи - посланици","Решение № 175 от 14.12.2010 г. - МВнР - посланици и генерални консули","Собственоръчно написани агентурни сведения; документи за получено възнаграждение; разходни документи, отчетени от ръководил го щатен служител; документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка – 2 бр.; рег. дневник – 2 бр.; картони обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; дело Ф1, а.е. 7563 – 2 тома;"
БОБИ,СПИРИДОНОВ,БАЧЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-12-02,"Национална здравноосигурителна каса","Неустановена принадлежност",
БОГАЛИН,НИКОЛОВ,КИСОВ,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност",
БОГАЛИНА,ПЕТРОВА,ДЖАМБОВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност",
БОГДАН,АНГЕЛОВ,БОГДАНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-01-14,"Приватизирани предприятия - София","Неустановена принадлежност",
БОГДАН,АНТОНОВ,МУСЕВ,,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2012-10-17,"Министерство на икономиката, енергетиката и туризма","Неустановена принадлежност",
БОГДАН,АСЕНОВ,ИЛИЕВ,1946-02-02,ЮГОСЛАВИЯ,2013-07-03,"Длъжници към Стопанска банка","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1"
БОГДАН,АСЕНОВ,НИКОЛОВ,,"ГР.ТРЪСТЕНИК, ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ, ПЛЕВЕН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
БОГДАН,АТАНАСОВ,БИБОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2013-04-17,"Кредитни длъжници към банка БАЛКАНБАНК","Неустановена принадлежност",
БОГДАН,АТАНАСОВ,БИБОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
БОГДАН,АТАНАСОВ,БИБОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2014-10-08,"Длъжници към Първа частна банка","Неустановена принадлежност",
БОГДАН,АТАНАСОВ,ДИМИТРОВ,,"ГР.СОПОТ, СОПОТ, ПЛОВДИВ",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
БОГДАН,АТАНАСОВ,ЙОРДАНОВ,,"ГР.КАМЕНО, КАМЕНО, БУРГАС",2013-01-29,"община Камено","Неустановена принадлежност",
БОГДАН,АТАНАСОВ,ЙОРДАНОВ,,"ГР.КАМЕНО, КАМЕНО, БУРГАС",2015-12-01,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Неустановена принадлежност",
БОГДАН,АТАНАСОВ,КОСТАДИНОВ,,"С.ТРИ КЛАДЕНЦИ, ВРАЦА, ВРАЦА",2013-11-13,"Община Враца","Неустановена принадлежност",
БОГДАН,АТАНАСОВ,ХАРДАЛИЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-06-10,"Държавна агенция за младежта и спорта","Неустановена принадлежност",
БОГДАН,АТАНАСОВ,ХАРДАЛИЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-04-28,"Министерство на физическото възпитание и спорта","Неустановена принадлежност",
БОГДАН,БАНКОВ,БАЦОВ,,"С.РЕСЕЛЕЦ, ЧЕРВЕН БРЯГ, ПЛЕВЕН",2008-12-18,"Българско национално радио","Неустановена принадлежност",
БОГДАН,БОНЧЕВ,БЛИЗНАКОВ,,"ГР.ПЛАЧКОВЦИ, ТРЯВНА, ГАБРОВО",2014-01-28,"Община Трявна","Неустановена принадлежност",
БОГДАН,БОРИСОВ,БОГДАНОВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2015-12-17,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Варна","Неустановена принадлежност",
БОГДАН,БОРИСОВ,КАРАДЕНЧЕВ,,"С.АСЕНОВЦИ, ЛЕВСКИ, ПЛЕВЕН",2013-04-03,"Община Варна","Неустановена принадлежност",
БОГДАН,БОРИСОВ,СТОЯНОВ,,"С.КАМЕНОВО, КУБРАТ, РАЗГРАД",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
БОГДАН,БОЯНОВ,АЛЕКСАНДРОВ,,"С.БЕРЕНДЕ, ЗЕМЕН, ПЕРНИК",2015-06-09,"Община Радомир","Неустановена принадлежност",
БОГДАН,БОЯНОВ,АТАНАСОВ,,ФРАНЦИЯ,2007-09-04,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
БОГДАН,БОЯНОВ,АТАНАСОВ,,ФРАНЦИЯ,2014-10-08,"Длъжници към Първа частна банка","Неустановена принадлежност",
БОГДАН,БОЯНОВ,ЙОСИФОВ,,"ГР.ТРЪН, ТРЪН, ПЕРНИК",2010-03-17,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
БОГДАН,БОЯНОВ,МИРЧЕВ,1943-08-20,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-12-14,"Министерство на външните работи - посланици","Решение № 175 от 14.12.2010 г. - МВнР - посланици и генерални консули","Собственоръчно написани агентурни сведения; разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители; документи от ръководили го щатни служители; картони – обр. 1 – 2 бр., обр. 2 и обр. 9; дело № 863; дело № 863-А."
БОГДАН,БОЯНОВ,МИРЧЕВ,1943-08-20,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-06-10,"Софийски университет Св. Климент Охридски","Решение № 2-356 от 10.06.2014 г. - Софийски университет ""Св. Климент Охридски""","

Собственоръчно написани агентурни сведения; разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители; документи от ръководили го щатни служители; картони – обр. 1 – 2 бр., обр. 2 и обр. 9; дело № 863; дело № 863-А.

"
БОГДАН,ВАСИЛЕВ,УГЪРЧИНСКИ,,"ГР.ДОЛНИ ДЪБНИК, ДОЛНИ ДЪБНИК, ПЛЕВЕН",2012-05-31,"Асоциация на индустриалния капитал в България","Неустановена принадлежност",
БОГДАН,ВАСИЛЕВ,ХРИСТОВ,1954-06-24,"С.НОВО БЪРДО, ДРАГОМАН, СОФИЙСКА",2010-03-17,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 117 от 17.03.2010 г. - Министерството на вътрешните работи","Със заповед № К-1932/ 23.06.1977 г. е назначен за разузнавач III степен"
БОГДАН,ВАСИЛЕВ,ЯКОВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2009-08-05,"Сметна палата","Неустановена принадлежност",
БОГДАН,ВАСИЛЕВ,ЯКОВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2013-04-03,"Община Варна","Неустановена принадлежност",
БОГДАН,ВЕЛЕВ,ГОЧЕВ,,"С.БАНЯ, ПАНАГЮРИЩЕ, ПАЗАРДЖИК",2015-04-28,"Община Пазарджик","Неустановена принадлежност",
БОГДАН,ВЕЛИНОВ,БУДИНОВ,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2015-06-01,"Община Перник","Неустановена принадлежност",
БОГДАН,ВИТКОВ,БОГДАНОВ,1956-07-07,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2015-06-29,"Организатор на хазартни игри","Решение № 2-528 от 29.06.2015 г. - организатори на хазартни игри","

Документи за получено възнаграждение, разходни документи, отчетени от ръководил го щатен служител, документи от ръководили го щатни служители, рег. бланка – 2 бр., съдържащи се в дело Ф1, а.е. 4412 и в лично дело IА-36436; рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 1 – 2 бр., обр. 3 и обр. 4.

"
БОГДАН,ВЛАДИМИРОВ,КАНАЦИЕВ,1945-09-20,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2010-03-17,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 117 от 17.03.2010 г. - Министерството на вътрешните работи","Със заповед № 2874/ 21.05.1971 г. е назначен за разузнавач VI степен; със заповед № 62/ 13.04.1972 г. е преназначен за разузнавач III степен; със заповед № 468/ 28.09.1974 г. е преназначен за разузнавач II степен; със заповед № 412/ 01.09.1975 г. е преназначен за инспектор IV степен; със заповед № 231/ 24.12.1979 г. е преназначен за зам. н-к отделение; със заповед № 808/ 16.02.1982 г. е изпратен на 3 месечен курс в КГБ-Москва; със заповед № 51/ 01.03.1983 г. е преназначен за гл. инспектор; със заповед № 942/ 29.02.1984 г. е преназначен за н-к отделение; със заповед № 1462/ 16.04.1986 г. е преназначен за зам. н-к отдел в управление IV."
БОГДАН,ВЪЛЧЕВ,НИКОЛАЕВ,,"С.КАМЕНЕЦ, ПОРДИМ, ПЛЕВЕН",2015-07-28,"Община Пордим","Неустановена принадлежност",
БОГДАН,ГЕОРГИЕВ,БОГДАНОВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2014-11-13,"Бургаски университет Проф. д-р Асен Златаров","Неустановена принадлежност",
БОГДАН,ГЕОРГИЕВ,БОРИСОВ,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2015-06-01,"Община Перник","Неустановена принадлежност",
БОГДАН,ГЕОРГИЕВ,ЗЛАТКОВ,,"ГР.РАДОМИР, РАДОМИР, ПЕРНИК",2015-06-09,"Община Радомир","Неустановена принадлежност",
БОГДАН,ГЕОРГИЕВ,ЙОРДАНОВ,,"С.ЖЕЛЮ ВОЙВОДА, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
БОГДАН,ГЕОРГИЕВ,КЕНДЕРОВ,,"С.КАРАБУНАР, СЕПТЕМВРИ, ПАЗАРДЖИК",2008-02-12,Министерства,"Неустановена принадлежност",
БОГДАН,ГЕОРГИЕВ,КЕНДЕРОВ,,"С.КАРАБУНАР, СЕПТЕМВРИ, ПАЗАРДЖИК",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност",
БОГДАН,ГЕОРГИЕВ,МИТРОВ,,"ГР.МОНТАНА, МОНТАНА, МОНТАНА",2015-04-07,"Община Монтана","Неустановена принадлежност",
БОГДАН,ГЕОРГИЕВ,ХРИСТОВ,,"С.ЧЕРКОВНА, ПРОВАДИЯ, ВАРНА",2013-05-21,"Община Провадия","Неустановена принадлежност",
БОГДАН,ГЕОРГИЕВ,ЯНЕВ,,"С.ТАТКОВО, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност",
БОГДАН,ГОСПОДИНОВ,БОНЕВ,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
БОГДАН,ДЕЛЧЕВ,КИРЕВ,,"ГР.ДИМИТРОВГРАД, ДИМИТРОВГРАД, ХАСКОВО",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
БОГДАН,ДИМИТРОВ,АНДРЕЕВ,,"С.КУЛИНА ВОДА, БЕЛЕНЕ, ПЛЕВЕН",2015-06-18,"Община Белене","Неустановена принадлежност",
БОГДАН,ДИМИТРОВ,ГЕНАДИЕВ,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
БОГДАН,ДИМИТРОВ,ГУБЕРКОВ,,"ГР.СТРАЖИЦА, СТРАЖИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2009-07-22,"Българска народна банка","Неустановена принадлежност",
БОГДАН,ДИМИТРОВ,ДИМИТРОВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2015-12-01,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Неустановена принадлежност",
БОГДАН,ДИМИТРОВ,ЙОРДАНОВ,,"С.ГОЛЕМА ФУЧА, БОБОВ ДОЛ, КЮСТЕНДИЛ",2010-03-17,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
БОГДАН,ДИМИТРОВ,СЕКУЛОВ,1941-11-23,"С.КАРАБУНАР, СЕПТЕМВРИ, ПАЗАРДЖИК",2015-10-28,"Община Хисаря","Решение № 2-568 от 28.10.2015 г. - община Хисаря","

Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 2544/ 14.06.1990 г. за унищожаване с протокол № 31/ 1990 г. делата на агент ""Калоян"".

"
БОГДАН,ДРАГОЙЧЕВ,ВЪЛЧЕВ,,"С.ВЪРБИЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2013-11-13,"Община Враца","Неустановена принадлежност",
БОГДАН,ЕВТИМОВ,ВАСИЛЕВ,,"С.ДЖУРОВО, ПРАВЕЦ, СОФИЙСКА",2008-09-16,"Държавна агенция по горите","Неустановена принадлежност",
БОГДАН,ЗАПРЯНОВ,МИНКОВ,,"С.БЕЛОЗЕМ, РАКОВСКИ, ПЛОВДИВ",2015-10-05,"Община Раковски","Неустановена принадлежност",
БОГДАН,ЗДРАВКОВ,ВЕЛЕВ,,"ГР.РАДОМИР, РАДОМИР, ПЕРНИК",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност",
БОГДАН,ИВАНОВ,АНГЕЛОВ,,"С.ГОРНО ПЕЩЕНЕ, ВРАЦА, ВРАЦА",2013-11-13,"Община Враца","Неустановена принадлежност",
БОГДАН,ИВАНОВ,БОГДАНОВ,1940-11-02,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-12-14,"Министерство на външните работи - посланици","Решение № 175 от 14.12.2010 г. - МВнР - посланици и генерални консули","Рег. дневник; картони – обр. 4 и обр. 6; протокол № 73/ 1990 г. с предложение за унищожаване на лично дело IА-29737 и работно дело IР-15469."
БОГДАН,ИВАНОВ,БОГДАНОВ,1940-11-02,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-06-16,"Висша атестационна комисия","Решение № 230 от 16.06.2011 г. - ВАК","Рег. дневник; картони – обр. 4 и обр. 6; протокол № 73/ 1990 г. с предложение за унищожаване на лично дело IА-29737 и работно дело IР-15469."
БОГДАН,ИВАНОВ,БОГДАНОВ,1940-11-02,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-06-10,"Софийски университет Св. Климент Охридски","Решение № 2-356 от 10.06.2014 г. - Софийски университет ""Св. Климент Охридски""","

Рег. дневник; картони – обр. 4 и обр. 6; протокол № 73/ 1990 г. с предложение за унищожаване на лично дело IА-29737 и работно дело IР-15469.

"
БОГДАН,ИВАНОВ,БОГДАНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-07-09,"Национален статистически институт","Неустановена принадлежност",
БОГДАН,ИВАНОВ,ИВАНОВ,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
БОГДАН,ИВАНОВ,ИВАНОВ,,"ГР.ХИСАРЯ, ХИСАРЯ, ПЛОВДИВ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
БОГДАН,ИВАНОВ,ИВАНОВ,,"ГР.ХИСАРЯ, ХИСАРЯ, ПЛОВДИВ",2015-10-28,"Община Хисаря","Неустановена принадлежност",
БОГДАН,ИВАНОВ,РЕКАЛИЙСКИ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2014-06-04,"Приватизация - обособени части - София","Неустановена принадлежност",
БОГДАН,ИВАНОВ,СТЕФАНОВ,,"ГР.ЯБЛАНИЦА, ЯБЛАНИЦА, ЛОВЕЧ",2014-01-22,"Община Габрово","Неустановена принадлежност",
БОГДАН,ИВТОРИЕВ,ДИМИТРОВ,,"С.ГАБРОВДОЛ, ЗЕМЕН, ПЕРНИК",2015-05-27,"Община Земен","Неустановена принадлежност",
БОГДАН,ИЛИЕВ,БОГДАНОВ,,"С.СТРАНДЖА, БОЛЯРОВО, ЯМБОЛ",2012-06-20,"Университет ""Проф. Асен Златаров"" - Бургас","Неустановена принадлежност",
БОГДАН,ИЛИЕВ,БОГДАНОВ,,"С.СТРАНДЖА, БОЛЯРОВО, ЯМБОЛ",2012-07-04,"Конфедерация на независимите синдикати в България","Неустановена принадлежност",
БОГДАН,ИЛИЕВ,СТОЯНОВ,,"ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2014-05-27,"Българска академия на науките","Неустановена принадлежност",
БОГДАН,ИЛИЕВ,ШЕРБЕТОВ,,"С.НОВО ЛЕСКИ, ХАДЖИДИМОВО, БЛАГОЕВГРАД",2011-05-27,"Община Хаджидимово","Неустановена принадлежност",
БОГДАН,ЙОРДАНОВ,ДЖИБАРОВ,,"С.ОСЕНЕЦ, РАЗГРАД, РАЗГРАД",2015-11-17,"Община Разград","Неустановена принадлежност",
БОГДАН,ЙОРДАНОВ,КАЗАКОВ,,"ГР.КОЗЛОДУЙ, КОЗЛОДУЙ, ВРАЦА",2014-06-18,"Университет по архитектура, строителство и геодезия","Неустановена принадлежност",
БОГДАН,ЙОРДАНОВ,ТОДОРОВ,,"С.БАБОВО, СЛИВО ПОЛЕ, РУСЕ",2011-01-26,"Министерство на отбраната","Неустановена принадлежност",
БОГДАН,ЙОСИФОВ,МИТЕВ,,"ГР.ЛЕВСКИ, ЛЕВСКИ, ПЛЕВЕН",2015-07-07,"Община Левски","Неустановена принадлежност",
БОГДАН,КИРИЛОВ,ИВАНОВ,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
БОГДАН,КИРИЛОВ,ЧОЧКОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-05-29,"Длъжници към банка МИНЕРАЛБАНК","Неустановена принадлежност",
БОГДАН,КОЛЕВ,ГАРГОВ,,"ГР.КАЗАНЛЪК, КАЗАНЛЪК, СТАРА ЗАГОРА",2012-09-18,"Технически университет - София","Неустановена принадлежност",
БОГДАН,КРУМОВ,АЛЕКСИЕВ,,"С.ГЛОГОВИЦА, ТРЪН, ПЕРНИК",2015-06-01,"Община Перник","Неустановена принадлежност",
БОГДАН,КРУМОВ,БОНЕВ,,"С.КРАЙНИЦИ, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2014-12-09,"Община Дупница","Неустановена принадлежност",
БОГДАН,КРУМОВ,ЗАХАРИЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-03-17,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
БОГДАН,КЪНЧЕВ,БОГДАНОВ,,"ГР.НОВА ЗАГОРА, НОВА ЗАГОРА, СЛИВЕН",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност",
БОГДАН,ЛАЗАРОВ,БОРИСОВ,1959-12-27,"ГР.БАТАНОВЦИ, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2013-07-03,"Длъжници към Стопанска банка","Решение № 2-203 от 03.07.2013 г. - лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 - длъжници към Стопанска банка","Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр; протокол № 87/ 1990 г. с предложение за унищожаване на лично дело IА-25534 и работно дело IР-10686."
БОГДАН,ЛЮБЕНОВ,ДОБРЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-01-20,"Агенция за ядрено регулиране","Неустановена принадлежност",
БОГДАН,МАРИНОВ,МАРИЯНОВ,1955-04-04,"ГР.ТРЪН, ТРЪН, ПЕРНИК",2010-03-17,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 117 от 17.03.2010 г. - Министерството на вътрешните работи","Със заповед № 4840/ 30.10.1981 г. е назначен за разузнавач; със заповед № 10/ 06.02.1987 г. е преназначен за ст. разузнавач."
БОГДАН,МАРИЯНОВ,ГЪРБАЧЕВ,,"С.ТРЪНЧОВИЦА, ЛЕВСКИ, ПЛЕВЕН",2015-07-07,"Община Левски","Неустановена принадлежност",
БОГДАН,МАРКОВ,КОЛЕВ,,"С.ТЪРНАК, БЯЛА СЛАТИНА, ВРАЦА",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност",
БОГДАН,МИНКОВ,КОВАЧЕВ,,"ГР.СУХИНДОЛ, СУХИНДОЛ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-06-11,"Община Велико Търново","Неустановена принадлежност",
БОГДАН,МИХАЙЛОВ,АНГЕЛОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2012-09-18,"Университет по хранителни технологии - Пловдив","Неустановена принадлежност",
БОГДАН,НЕДЕЛЧЕВ,РАЙЧЕВ,1929-09-25,"С.ДЪБОВО, МЪГЛИЖ, СТАРА ЗАГОРА",2013-06-19,"Община Горна Оряховица","Решение № 2-194 от 19.06.2013 г. - община Горна Оряховица","

Рег. дневник; картон обр. 4; протокол № 274/ 1962 г. с предложение за унищожаване лично и работно дело IР-1876.

"
БОГДАН,НЕДЕЛЧЕВ,СТОЯНОВ,,"С.ПОБИТ КАМЪК, РАЗГРАД, РАЗГРАД",2015-06-23,"Приватизирани предприятия - Разград","Неустановена принадлежност",
БОГДАН,НЕДЕЛЧЕВ,СТОЯНОВ,,"С.ПОБИТ КАМЪК, РАЗГРАД, РАЗГРАД",2015-11-17,"Община Разград","Неустановена принадлежност",
БОГДАН,НИКОЛАЕВ,ВЪРБАНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-10-10,"Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията","Неустановена принадлежност",
БОГДАН,НИКОЛАЕВ,НИКОЛОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност",
БОГДАН,НИКОЛАЕВ,НИКОЛОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
БОГДАН,НИКОЛОВ,ДАНКОВ,,"С.ТЛАЧЕНЕ, БЯЛА СЛАТИНА, ВРАЦА",2013-01-16,"Министерство на правосъдието","Неустановена принадлежност",
БОГДАН,НИКОЛОВ,КАЛЧЕВ,1932-08-10,"С.ГЕНЕРАЛ ИНЗОВО, ТУНДЖА, ЯМБОЛ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Решение № 95 от 28.10.2009 г. - следователи и дознатели","Със заповед № 8602/ 21.09.1951 г. е назначен за мл. следовател; със заповед № С-4075/ 31.12.1953 г. е преназначен за следовател; със заповед № 3027/ 29.12.1954 г. е преназначен за ст. следовател в I отдел; със заповед № 940/ 06.05.1959 г. е преназначен за следовател в управление V; със заповед № 144/ 16.04.1960 г. е преназначен за ст. следовател; със заповед № 2498/ 31.05.1965 г. е изпратен на 5 месечен курс в СССР; със заповед № 498/ 28.02.1966 г. е преназначен за ст. следовател в I отдел; със заповед № 46/ 25.06.1966 г. е преназначен за зам. н-к отделение; със заповед № 1238/ 24.02.1969 г. е преназначен за н-к отделение; със заповед № 5068/ 15.09.1969 г. е преназначен за зам. н-к отдел; със заповед № 3614/ 17.11.1973 г. е преназначен за зам. н-к I отдел; със заповед № 3228/ 06.08.1976 г. е изпратен на 2 месечен курс в КГБ-СССР; със заповед № 1992/ 27.06.1979 г. е преназначен за първи зам. н-к на ГСУ."
БОГДАН,НИКОЛОВ,КАПУКАРАНОВ,,"ГР.СУХИНДОЛ, СУХИНДОЛ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-07-10,"Община Сухиндол","Неустановена принадлежност",
БОГДАН,НИКОЛОВ,ПЕТРУНОВ,1936-09-01,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-06-16,"Висша атестационна комисия","Решение № 230 от 16.06.2011 г. - ВАК","Собственоръчно написани агентурни сведения; разходен документ, отчетен от ръководил го щатен служител;  документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 1 – 2 бр., обр. 3, обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; работно дело IР-13012; дело Ф1, а.е. 7466."
БОГДАН,ПАВЛОВ,ТРАКОВ,,"ГР.ПЕРУЩИЦА, ПЕРУЩИЦА, ПЛОВДИВ",2011-08-03,"Агенция за държавна финансова инспекция","Неустановена принадлежност",
БОГДАН,ПЕНЧЕВ,БОГДАНОВ,,"С.ПЕВЦИТЕ, КАРЛОВО, ПЛОВДИВ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
БОГДАН,ПЕТКОВ,БРАТАНОВ,,"С.БЪРКАЧ, ДОЛНИ ДЪБНИК, ПЛЕВЕН",2015-06-23,"Община Долни Дъбник","Неустановена принадлежност",
БОГДАН,ПЕТКОВ,ВЪЛКАНОВ,,"С.БРУСЕН, МЕЗДРА, ВРАЦА",2013-12-11,"Община Мездра","Неустановена принадлежност",
БОГДАН,ПЕТКОВ,КОЦЕВ,,"С.КРУШОВИЦА, МИЗИЯ, ВРАЦА",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност",
БОГДАН,ПЕТКОВ,НЕГРОВ,1947-08-22,"ГР.ТРЪСТЕНИК, ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ, ПЛЕВЕН",2015-06-23,"Община Долна Митрополия","Решение № 2-524 от 23.06.2015 г. - община Долна Митрополия","

Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – молба, документ от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-1900 (Пл) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 6 бр. и обр. 6; писмо вх. № 2046/ 25.04.1990 г. с искане ""да се изключи от статистическия отчет на ДС"" агент ""Чернев"".

"
БОГДАН,ПЕТКОВ,НИКОЛОВ,1941-09-09,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-03-17,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1"
БОГДАН,ПЕТРОВ,ВЪЧКОВСКИ,,"ГР.ИСКЪР, ИСКЪР, ПЛЕВЕН",2015-07-07,"Община Искър","Неустановена принадлежност",
БОГДАН,ПЕТРОВ,ЙОРДАНОВ,,"С.СЛАВОВИЦА, ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ, ПЛЕВЕН",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност",
БОГДАН,ПЕТРОВ,ЦАНЕВ,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2009-12-02,"Национална здравноосигурителна каса","Неустановена принадлежност",
БОГДАН,ПЪРВАНОВ,БОГДАНОВ,,"ГР.РАДОМИР, РАДОМИР, ПЕРНИК",2010-03-17,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
БОГДАН,РАДКОВ,МИНЧЕВ,,"ГР.СВОГЕ, СВОГЕ, СОФИЙСКА",2010-03-17,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
БОГДАН,РАДОСЛАВОВ,КОСТАДИНОВ,,"ГР.РАДОМИР, РАДОМИР, ПЕРНИК",2015-06-09,"Община Радомир","Неустановена принадлежност",
БОГДАН,СИМЕОНОВ,АНГЕЛОВ,,"ГР.ДУПНИЦА, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
БОГДАН,СИМЕОНОВ,АНГЕЛОВ,,"ГР.ДУПНИЦА, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност",
БОГДАН,СТАМАТОВ,ДИМИТРОВ,,"С.РОСЕНОВО, СРЕДЕЦ, БУРГАС",2013-02-20,"Община Малко Търново","Неустановена принадлежност",
БОГДАН,СТАМАТОВ,КАРАБОГДАНОВ,,"С.КАРАГЕОРГИЕВО, АЙТОС, БУРГАС",2012-12-12,"Община Айтос","Неустановена принадлежност",
БОГДАН,СТАНЕВ,ЧУШКОВ,,"С.ЗЛАТИЯ, ВЪЛЧЕДРЪМ, МОНТАНА",2015-03-18,"Община Вълчедръм","Неустановена принадлежност",
БОГДАН,СТАНОВ,ЦОКОВ,,"С.БОРИЛОВЕЦ, БОЙНИЦА, ВИДИН",2013-07-31,"Община Бойница","Неустановена принадлежност",
БОГДАН,СТАНОВ,ЦОКОВ,,"С.БОРИЛОВЕЦ, БОЙНИЦА, ВИДИН",2016-01-06,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Видин","Неустановена принадлежност",
БОГДАН,СТОИЛОВ,МАДЖАРСКИ,,"С.ДРУГАН, РАДОМИР, ПЕРНИК",2015-06-09,"Община Радомир","Неустановена принадлежност",
БОГДАН,СТОЙКОВ,ИВАНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-12-09,"Печатни издания","Неустановена принадлежност",
БОГДАН,СТОЯНОВ,БОГДАНОВ,,"ГР.КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2012-07-25,"Конфедерация на независимите синдикати в България","Неустановена принадлежност",
БОГДАН,СТОЯНОВ,КАМЕНОВ,,"С.ЯКИМОВО, ЯКИМОВО, МОНТАНА",2015-04-01,"Община Якимово","Неустановена принадлежност",
БОГДАН,СТОЯНОВ,КАРАЛЪМОВ,,"ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2011-01-12,"Политически кабинети","Неустановена принадлежност",
БОГДАН,ТОДОРОВ,ГЕШЕВ,,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
БОГДАН,ТОДОРОВ,ГЕШЕВ,,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
БОГДАН,ТОДОРОВ,ГЕШЕВ,,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2016-01-06,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Видин","Неустановена принадлежност",
БОГДАН,ТОДОРОВ,КАВЪРДЖИЕВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2015-09-30,"Община Пловдив","Неустановена принадлежност",
БОГДАН,ТОНЕВ,КРЪСТЕВ,,"С.ДЖИНЧОВЦИ, ТРЪН, ПЕРНИК",2010-03-17,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
БОГДАН,ТРЕНДАФИЛОВ,ДЕНКОВ,,"С.ЕЛОВДОЛ, ЗЕМЕН, ПЕРНИК",2015-05-27,"Община Земен","Неустановена принадлежност",
БОГДАН,ТРИФОНОВ,ДИМИТРОВ,,"С.СУШИЦА, СТРАЖИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност",
БОГДАН,ХРИСТОВ,ГЕОРГИЕВ,,"С.АБЛАНИЦА, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2015-02-11,"Община Троян","Неустановена принадлежност",
БОГДАН,ХРИСТОВ,КАРАЙОТОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
БОГДАН,ХРИСТОВ,КАРАЙОТОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2007-07-05,"Висш съдебен съвет","Неустановена принадлежност",
БОГДАН,ХРИСТОВ,КАРАЙОТОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност",
БОГДАН,ХРИСТОВ,НЕЦОВ,,"С.ЛИК, МЕЗДРА, ВРАЦА",2010-03-17,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
БОГДАН,ХРИСТОВ,СТЕФАНОВ,,"С.ЗЛАТНА НИВА, КАСПИЧАН, ШУМЕН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
БОГДАН,ЦАНКОВ,МЕРДЖАНОВ,,"ГР.ГАБРОВО, ГАБРОВО, ГАБРОВО",2014-01-22,"Община Габрово","Неустановена принадлежност",
БОГДАН,ЦВЕТАНОВ,НЕДУШЕВ,,"С.СОМОВИТ, ГУЛЯНЦИ, ПЛЕВЕН",2015-06-18,"Община Гулянци","Неустановена принадлежност",
БОГДАН,ЦВЕТАНОВ,РАДЕВ,,"С.ЗАГРАЖДЕН, ГУЛЯНЦИ, ПЛЕВЕН",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност",
БОГДАН,ЦВЕТАНОВ,РАДЕВ,,"С.ЗАГРАЖДЕН, ГУЛЯНЦИ, ПЛЕВЕН",2015-06-18,"Община Гулянци","Неустановена принадлежност",
БОГДАН,ЯНАКИЕВ,ИВАНОВ,,"С.ГОЛЯМО БУКОВО, СРЕДЕЦ, БУРГАС",2013-01-29,"Община Средец","Неустановена принадлежност",
БОГДАН,ЯНЕВ,АМИНКОВ,,"С.ОЩАВА, КРЕСНА, БЛАГОЕВГРАД",2012-08-01,"Лесотехнически университет","Неустановена принадлежност",
БОГДАН,ЯНКОВ,ДИМИТРОВ,,"С.КУЛИНА ВОДА, БЕЛЕНЕ, ПЛЕВЕН",2013-01-16,"Министерство на правосъдието","Неустановена принадлежност",
БОГДАНА,АЛЕКСАНДРОВА,ШОПОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-11-02,"Министерство на регионалното развитие и благоустройството","Неустановена принадлежност",
БОГДАНА,АНГЕЛОВА,БРАНКОВА-ЗЛАТАНОВА,,"ГР.СОФИЯ,КВ.СЕСЛАВЦИ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-07-11,"Минно-геоложки университет ""Св. Иван Рилски""","Неустановена принадлежност",
БОГДАНА,АНГЕЛОВА,ПЕТРОВА,,"ГР.ПАВЛИКЕНИ, ПАВЛИКЕНИ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-07-03,"Длъжници към Стопанска банка","Неустановена принадлежност",
БОГДАНА,АТАНАСОВА,ИВАНОВА,,"С.ЛЕСИДРЕН, УГЪРЧИН, ЛОВЕЧ",2015-02-18,"Община Угърчин","Неустановена принадлежност",
БОГДАНА,ВАСИЛЕВА,ИЛИЕВА,,"С.ТЪРГОВИЩЕ, ЧУПРЕНЕ, ВИДИН",2013-10-09,"Община Ружинци","Неустановена принадлежност",
БОГДАНА,ВАСИЛЕВА,МИЛЕНКОВА,,"С.ЧУПРЕНЕ, ЧУПРЕНЕ, ВИДИН",2013-10-02,"Община Чупрене","Неустановена принадлежност",
БОГДАНА,ВЕСЕЛИНОВА,ЙОРДАНОВА,,"ГР.ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
БОГДАНА,ВЛАДИМИРОВА,КАНЕВА,,"ГР.РАДНЕВО, РАДНЕВО, СТАРА ЗАГОРА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
БОГДАНА,ВЛАСАКИ,КРЪСТЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-03-16,"Министерство на външните работи","Неустановена принадлежност",
БОГДАНА,ГЕОРГИЕВА,КОСТОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-06-10,"Държавна агенция за младежта и спорта","Неустановена принадлежност",
БОГДАНА,ГЕОРГИЕВА,КОСТОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-04-28,"Министерство на физическото възпитание и спорта","Неустановена принадлежност",
БОГДАНА,ДАНАИЛОВА,ДИМИТРОВА,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2014-10-01,"частични местни избори - 12.10.2014 г.","Неустановена принадлежност",
БОГДАНА,ДАНАИЛОВА,ДИМИТРОВА,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
БОГДАНА,ДРАГАНОВА,ГЕОРГИЕВА,,"ГР.ПЛАЧКОВЦИ, ТРЯВНА, ГАБРОВО",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
БОГДАНА,ЕВГЕНИЕВА,ИВАНОВА,,"ГР.БЯЛА СЛАТИНА, БЯЛА СЛАТИНА, ВРАЦА",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност",
БОГДАНА,ЕЗЕКИЕВА,ПЕТРОВА,,"С.ГОВЕЖДА, ГЕОРГИ ДАМЯНОВО, МОНТАНА",2015-03-24,"Община Георги Дамяново","Неустановена принадлежност",
БОГДАНА,ИВАНОВА,ДЖОНОВА,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2011-02-15,"Агенция ""Митници""","Неустановена принадлежност",
БОГДАНА,ЙОРДАНОВА,АНТОНОВА,,"ГР.КРИВОДОЛ, КРИВОДОЛ, ВРАЦА",2015-04-01,"Община Медковец","Неустановена принадлежност",
БОГДАНА,ЙОРДАНОВА,КАМБУРОВА,,"С.ЗВЪНИЧЕВО, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
БОГДАНА,КРЪСТЕВА,МАРИНОВА,,"С.КАРАШ, РОМАН, ВРАЦА",2016-01-14,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Враца","Неустановена принадлежност",
БОГДАНА,КУМАНОВА,КУМАНОВА,,"С.ЦАРЕВА ЛИВАДА, ДРЯНОВО, ГАБРОВО",2012-08-21,"Химикотехнологичен и металургичен университет - София","Неустановена принадлежност",
БОГДАНА,НИКОЛОВА,ДЖОРДЖЕВА,,"С.КАМЕНИК, БОБОШЕВО, КЮСТЕНДИЛ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
БОГДАНА,НИКОЛОВА,ЖЕЛЯВСКА-ПЕТРОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност",
БОГДАНА,НИКОЛОВА,МАЧЕВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2015-09-09,"Община Карлово","Неустановена принадлежност",
БОГДАНА,НИКОЛОВА,НИКОЛОВА-БОРИСОВА,,"С.ВРАБЧА, ТРЪН, ПЕРНИК",2015-06-09,"Община Трън","Неустановена принадлежност",
БОГДАНА,ПЕНЧЕВА,ИВАНОВА-ШИШКОВА,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
БОГДАНА,ПЕТКОВА,ЕРМЕНКОВА,,"С.КРИВА БАРА, БРУСАРЦИ, МОНТАНА",2013-10-09,"Община Ружинци","Неустановена принадлежност",
БОГДАНА,ПЕТРОВА,ЗИДАРОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-06-16,"Висша атестационна комисия","Неустановена принадлежност",
БОГДАНА,ПЕТРОВА,ЗИДАРОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-05-27,"Българска академия на науките","Неустановена принадлежност",
БОГДАНА,РАДКОВА,КОВАЧЕВА,,"С.ЦАКОНИЦА, МЕЗДРА, ВРАЦА",2014-01-15,"Община Роман","Неустановена принадлежност",
БОГДАНА,СИМЕОНОВА,ЙОРДАНОВА,,"С.ПЕЛИШАТ, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2015-07-16,"Община Плевен","Неустановена принадлежност",
БОГДАНА,СИМЕОНОВА,ПЕЕВА,,"ГР.ЕЛЕНА, ЕЛЕНА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-12-08,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Велико Търново","Неустановена принадлежност",
БОГДАНА,СТЕФАНОВА,ТРИФОНОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност",
БОГДАНА,ТОДОРОВА,СТАНОЕВА,,"ГР.ПАНАГЮРИЩЕ, ПАНАГЮРИЩЕ, ПАЗАРДЖИК",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
БОГДАНА,ТОДОРОВА,СТАНОЕВА,,"ГР.ПАНАГЮРИЩЕ, ПАНАГЮРИЩЕ, ПАЗАРДЖИК",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
БОГДАНКА,АСЕНОВА,КИРКОВА,,"С.ДИВЛЯ, ЗЕМЕН, ПЕРНИК",2015-05-27,"Община Земен","Неустановена принадлежност",
БОГДАНКА,ВАСКОВА,ГЕОРГИЕВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
БОГДАНКА,ГЕОРГИЕВА,ПЕЧИЛКОВА,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2015-08-04,"Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Неустановена принадлежност",
БОГДАНКА,ДИМИТРОВА,ГЕОРГИЕВА,,"ГР.КАСПИЧАН, КАСПИЧАН, ШУМЕН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
БОГДАНКА,ДИМИТРОВА,НИКОЛОВА-СТЕФАНОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
БОГДАНКА,ИВАНОВА,ЖЕЛЯЗКОВА,,"ГР.ДИМИТРОВГРАД, ДИМИТРОВГРАД, ХАСКОВО",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
БОГДАНКА,ИВАНОВА,ЛАЗОВА,,"ГР.ДВЕ МОГИЛИ, ДВЕ МОГИЛИ, РУСЕ",2011-02-02,"Регионални печатни издания","Неустановена принадлежност",
БОГДАНКА,ЛУКАНОВА,ИВАНОВА,,"ГР.КРИВОДОЛ, КРИВОДОЛ, ВРАЦА",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност",
БОГДАНКА,МЕТОДИЕВА,ШИЯКОВА,,"С.СИРИЩНИК, КОВАЧЕВЦИ, ПЕРНИК",2015-06-01,"Община Ковачевци","Неустановена принадлежност",
БОГДАНКА,НАНЕВА,СТЕФАНОВА,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
БОГДАНКА,НИКОЛАЕВА,ГЕОРГИЕВА-ВАСИЛЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-06-27,"Шуменски университет ""Константин Преславски""","Неустановена принадлежност",
БОГДАНКА,НИКОЛОВА,ДОБРЕВА,,"С.ГОРНО САХРАНЕ, ПАВЕЛ БАНЯ, СТАРА ЗАГОРА",2013-09-18,"Община Видин","Неустановена принадлежност",
БОГДАНКА,ПЕНКОВА,АТАНАСОВА,,"С.ВЕТРЕН ДОЛ, СЕПТЕМВРИ, ПАЗАРДЖИК",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност",
БОГДАНКА,ПЕНКОВА,АТАНАСОВА,,"С.ВЕТРЕН ДОЛ, СЕПТЕМВРИ, ПАЗАРДЖИК",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
БОГДАНКА,ПЕТРОВА,ГЕРШОНОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-01-14,"Приватизирани предприятия - София","Неустановена принадлежност",
БОГИНЯ,ВЕЛЧЕВА,ТОДОРОВА,,"ГР.ДРАГОМАН, ДРАГОМАН, СОФИЙСКА",2015-01-14,"Приватизирани предприятия - София","Неустановена принадлежност",
БОГОЙ,АЛЕКСОВ,ЗАШЕВ,,"ГР.БОБОВ ДОЛ, БОБОВ ДОЛ, КЮСТЕНДИЛ",2014-12-03,"Община Бобов дол","Неустановена принадлежност",
БОГОЛЮБ,ПЕТРОВ,ВОДЕНИЧАРОВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2013-06-26,"Сосиете Женерал Експресбанк АД","Неустановена принадлежност",
БОГОМИЛ,АЛЕКСАНДРОВ,ИЛИЕВ,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
БОГОМИЛ,АЛЕКСАНДРОВ,ИЛИЕВ,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2014-02-12,"Разследващи полицаи","Неустановена принадлежност",
БОГОМИЛ,АЛЕКСАНДРОВ,КАРАДЖОВ,,"ГР.ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2015-02-04,"Община Ловеч","Неустановена принадлежност",
БОГОМИЛ,АЛЕКСАНДРОВ,КАРАДЖОВ,,"ГР.ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2015-06-18,"Община Белене","Неустановена принадлежност",
БОГОМИЛ,АЛЕКСАНДРОВ,КОМСИЙСКИ,,"С.КАРАБУНАР, СЕПТЕМВРИ, ПАЗАРДЖИК",2011-01-26,"Министерство на отбраната","Неустановена принадлежност",
БОГОМИЛ,АНГЕЛОВ,АСЕНОВ,,"ГР.МОНТАНА, МОНТАНА, МОНТАНА",2016-01-14,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Враца","Неустановена принадлежност",
БОГОМИЛ,АНГЕЛОВ,БОНЕВ,,"ГР.РАДОМИР, РАДОМИР, ПЕРНИК",2007-07-19,"Администрация на президента","Неустановена принадлежност",
БОГОМИЛ,АНГЕЛОВ,БОНЕВ,,"ГР.РАДОМИР, РАДОМИР, ПЕРНИК",2008-02-12,"Министерски съвет","Неустановена принадлежност",
БОГОМИЛ,АНГЕЛОВ,БОНЕВ,,"ГР.РАДОМИР, РАДОМИР, ПЕРНИК",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
БОГОМИЛ,АНГЕЛОВ,БОНЕВ,,"ГР.РАДОМИР, РАДОМИР, ПЕРНИК",2010-03-17,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
БОГОМИЛ,АНГЕЛОВ,ПАНАЙОТОВ,,"С.ПАВЕЛ, ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-07-10,"Община Полски Тръмбеш","Неустановена принадлежност",
БОГОМИЛ,АНГЕЛОВ,ЦВЕТКОВ,,"С.БУТАН, КОЗЛОДУЙ, ВРАЦА",2013-10-30,"Община Козлодуй","Неустановена принадлежност",
БОГОМИЛ,АНДРЕЕВ,СИМОВ,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
БОГОМИЛ,АНДРЕЕВ,СИМОВ,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2015-06-01,"Община Ковачевци","Неустановена принадлежност",
БОГОМИЛ,АРСЕНОВ,СПИРДОНОВ,,"ГР.ЛОМ, ЛОМ, МОНТАНА",2015-04-01,"Община Лом","Неустановена принадлежност",
БОГОМИЛ,АТАНАСОВ,БОГДАНОВ,,"С.ЧЕРВЕН, ИВАНОВО, РУСЕ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
БОГОМИЛ,БЛАГОЕВ,ДЖИДРОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-09-20,"Министерство на културата","Неустановена принадлежност",
БОГОМИЛ,БОРИСОВ,МАНОВ,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2015-08-04,"Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Неустановена принадлежност",
БОГОМИЛ,БОРИСОВ,МАНОВ,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2016-02-09,"ОББ Застраховане","Неустановена принадлежност",
БОГОМИЛ,ВЕЛИЧКОВ,АНГЕЛОВ,,"ГР.БЕРКОВИЦА, БЕРКОВИЦА, МОНТАНА",2015-03-24,"Община Вършец","Неустановена принадлежност",
БОГОМИЛ,ВЕЛИЧКОВ,КОЛЧЕВ,,"ГР.ЛОМ, ЛОМ, МОНТАНА",2015-04-01,"Община Лом","Неустановена принадлежност",
БОГОМИЛ,ВЕНКОВ,ТОДОРОВ,,"С.БАНИЩЕ, БРЕЗНИК, ПЕРНИК",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
БОГОМИЛ,ВЕНКОВ,ТОДОРОВ,,"С.БАНИЩЕ, БРЕЗНИК, ПЕРНИК",2013-01-16,"Министерство на правосъдието","Неустановена принадлежност",
БОГОМИЛ,ВЕСЕЛИНОВ,ПЕТРОВ,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2012-08-07,"Университет по архитектура, строителство и геодезия","Неустановена принадлежност",
БОГОМИЛ,ВЛАДИМИРОВ,ТОЧЕВ,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2010-03-17,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
БОГОМИЛ,ГЕОРГИЕВ,ДЖЕГОВ,,"С.ВРЪВ, БРЕГОВО, ВИДИН",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност",
БОГОМИЛ,ГЕОРГИЕВ,ЗАХОВ,,"ГР.ПЕТРИЧ, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност",
БОГОМИЛ,ГЕОРГИЕВ,ПЕТРОВ,,"С.ВЪЛЧИТРЪН, ПОРДИМ, ПЛЕВЕН",2015-07-28,"Община Пордим","Неустановена принадлежност",
БОГОМИЛ,ГЕОРГИЕВ,ЯКИМОВ,,"С.КРУМОВО, КОЧЕРИНОВО, КЮСТЕНДИЛ",2014-12-09,"Община Кочериново","Неустановена принадлежност",
БОГОМИЛ,ГЕОРГИЕВ,ЯНЕВ,,"С.ТЕШОВО, ХАДЖИДИМОВО, БЛАГОЕВГРАД",2010-03-17,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
БОГОМИЛ,ГРИГОРОВ,ЯНЕВ,,"С.ГОРАНОВЦИ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2015-01-07,"Община Кюстендил","Неустановена принадлежност",
БОГОМИЛ,ДАВИДКОВ,ДОЖДЕВСКИ,1940-06-05,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-03-16,"Министерство на външните работи","Решение № 199 от 16.03.2011 г. - Министерството на външните работи","Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководили го щатни служители; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; дело Ф1, а.е. 3891"
БОГОМИЛ,ДИМИТРОВ,АНЧЕВ,,"ГР.ТРЪН, ТРЪН, ПЕРНИК",2015-06-09,"Община Трън","Неустановена принадлежност",
БОГОМИЛ,ДИМИТРОВ,ДАРАКЧИЕВ,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2014-06-18,"Университет по архитектура, строителство и геодезия","Неустановена принадлежност",
БОГОМИЛ,ДИМИТРОВ,МАРИКОВ,,"С.ГИГЕН, ГУЛЯНЦИ, ПЛЕВЕН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
БОГОМИЛ,ИВАНОВ,ГОРАНОВ,,"С.МОКРЕШ, ВЪЛЧЕДРЪМ, МОНТАНА",2015-03-18,"Община Вълчедръм","Неустановена принадлежност",
БОГОМИЛ,ИВАНОВ,ИВАНОВ,,"ГР.МЕЗДРА, МЕЗДРА, ВРАЦА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
БОГОМИЛ,ИВАНОВ,КЬОСЕВ,,"ГР.БЕЛОВО, БЕЛОВО, ПАЗАРДЖИК",2015-04-16,"Община Белово","Неустановена принадлежност",
БОГОМИЛ,ИЛИЕВ,АНГЕЛОВ,,"С.КАЛЕНИК, УГЪРЧИН, ЛОВЕЧ",2015-02-18,"Община Угърчин","Неустановена принадлежност",
БОГОМИЛ,ЙОРДАНОВ,ТУПОВИЧАРСКИ,,"С.БИСТРИЦА, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2014-12-09,"Община Дупница","Неустановена принадлежност",
БОГОМИЛ,ЙОРДАНОВ,ЧЕРНЕВ,,"ГР.ЗЛАТАРИЦА, ЗЛАТАРИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-07-17,"Община Златарица","Неустановена принадлежност",
БОГОМИЛ,КИРИЛОВ,САВОВ,,"ГР.БРЕЗНИК, БРЕЗНИК, ПЕРНИК",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
БОГОМИЛ,КИРИЛОВ,ЦАНЕВ,,"С.НОВГРАД, ЦЕНОВО, РУСЕ",2010-03-17,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
БОГОМИЛ,КОЛЕВ,БЕЛЧЕВ,,"ГР.ПЛАЧКОВЦИ, ТРЯВНА, ГАБРОВО",2014-01-22,"Община Габрово","Неустановена принадлежност",
БОГОМИЛ,КОЛЕВ,БЕЛЧЕВ,,"ГР.ПЛАЧКОВЦИ, ТРЯВНА, ГАБРОВО",2016-01-19,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Габрово","Неустановена принадлежност",
БОГОМИЛ,КОТЕВ,ШКУМБОВ,,"С.ФРОЛОШ, КОЧЕРИНОВО, КЮСТЕНДИЛ",2010-03-17,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
БОГОМИЛ,КРУМОВ,ВЕЗЕНКОВ,,"ГР.БОБОШЕВО, БОБОШЕВО, КЮСТЕНДИЛ",2014-12-03,"Община Бобошево","Неустановена принадлежност",
БОГОМИЛ,КРЪСТЕВ,ЦВЕТКОВ,,"С.НИВЯНИН, БОРОВАН, ВРАЦА",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност",
БОГОМИЛ,МАРИНОВ,КАРАКОНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-06-16,"Висша атестационна комисия","Неустановена принадлежност",
БОГОМИЛ,МАРИНОВ,КАРАКОНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-09-13,"Национална музикална академия ""Проф. Панчо Владигеров""","Неустановена принадлежност",
БОГОМИЛ,МЕТОДИЕВ,СТОЯНОВ,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2014-02-19,"Бизнес банка","Неустановена принадлежност",
БОГОМИЛ,МЕТОДИЕВ,СТОЯНОВ,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2014-06-18,"Длъжници към Държавна спестовна каса","Неустановена принадлежност",
БОГОМИЛ,МИРКОВ,ПОПОВ,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
БОГОМИЛ,МИРЧОВ,МИТОВ,,"С.ХЕРАКОВО, БОЖУРИЩЕ, СОФИЙСКА",2010-03-17,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
БОГОМИЛ,МИТЕВ,НИКОЛОВ,,"ГР.БЕЛОСЛАВ, БЕЛОСЛАВ, ВАРНА",2013-04-10,"Община Белослав","Неустановена принадлежност",
БОГОМИЛ,МИТЕВ,НИКОЛОВ,,"ГР.БЕЛОСЛАВ, БЕЛОСЛАВ, ВАРНА",2015-12-17,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Варна","Неустановена принадлежност",
БОГОМИЛ,МЛАДЕНОВ,БИДЖОВ,,"ГР.РАДОМИР, РАДОМИР, ПЕРНИК",2015-06-09,"Община Радомир","Неустановена принадлежност",
БОГОМИЛ,НИКИФОРОВ,КИРИЛОВ,,"С.МУСЕЛИЕВО, НИКОПОЛ, ПЛЕВЕН",2010-03-17,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
БОГОМИЛ,НИКОЛАЕВ,НЕДЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-03-18,"КТ Подкрепа","Неустановена принадлежност",
БОГОМИЛ,НИКОЛАЕВ,ХАДЖИПАНЕВ,,"ГР.ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-06-19,"Община Горна Оряховица","Неустановена принадлежност",
БОГОМИЛ,НИКОЛОВ,АБАДЖИЕВ,1947-10-22,"ГР.КАРЛОВО, КАРЛОВО, ПЛОВДИВ",2015-09-09,"Община Карлово","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1"
БОГОМИЛ,НИКОЛОВ,АНДРЕЕВ,,"ГР.КРЕСНА, КРЕСНА, БЛАГОЕВГРАД",2011-04-05,"Община Кресна","Неустановена принадлежност",
БОГОМИЛ,НИКОЛОВ,ДИМИТРОВ,,"С.БРЪШЛЯНИЦА, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2012-09-18,"Национална художествена академия","Неустановена принадлежност",
БОГОМИЛ,НИКОЛОВ,ЙОРДАНОВ,,"С.ОСЕЛНА, МЕЗДРА, ВРАЦА",2013-12-11,"Община Мездра","Неустановена принадлежност",
БОГОМИЛ,НИКОЛОВ,ЙОРДАНОВ,,"С.ОСЕЛНА, МЕЗДРА, ВРАЦА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
БОГОМИЛ,НИКОЛОВ,ПЕТРОВ,,"С.ЦЕГРИЛОВЦИ, ТРЪН, ПЕРНИК",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
БОГОМИЛ,НИКОЛОВ,СТАНКОВ,,"С.ГРАДЕЦ, ВИДИН, ВИДИН",2013-09-18,"Община Видин","Неустановена принадлежност",
БОГОМИЛ,НИКОЛОВ,ЦЕНЕВ,1944-09-03,"С.РАВНО ПОЛЕ, ЕЛИН ПЕЛИН, СОФИЙСКА",2012-10-10,"Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията","Решение № 2-87 от 10.10.2012 г. - Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията","Собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-32701 и в работно дело IР-9479; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6."
БОГОМИЛ,ПЕНЧЕВ,ЧОЛАКОВ,1935-05-07,"ГР.НОВИ ПАЗАР, НОВИ ПАЗАР, ШУМЕН",2011-02-15,"Агенция ""Митници""","Решение № 185 от 15.02.2011 г. - Агенция ""Митници""","Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководил го щатен служител; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; работно дело IР-7485; протокол № 95/ 1990 г. с предложение за унищожаване на лично дело IО-1963 и работно дело IР-7485 (налично)"
БОГОМИЛ,ПЕТКОВ,ХРИСТОВ,,"С.ВРАНЯК, БЯЛА СЛАТИНА, ВРАЦА",2010-03-17,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
БОГОМИЛ,ПЕТКОВ,ХРИСТОВ,,"С.АСПАРУХОВО, ЛЕВСКИ, ПЛЕВЕН",2015-07-07,"Община Левски","Неустановена принадлежност",
БОГОМИЛ,ПЕТРОВ,МЛАДЕНОВ,,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2013-09-18,"Община Видин","Неустановена принадлежност",
БОГОМИЛ,ПЕТРОВ,ТЕОДОСИЕВ,,"ГР.СВИЩОВ, СВИЩОВ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-07-17,"Община Свищов","Неустановена принадлежност",
БОГОМИЛ,РАДЕВ,ИВАНОВ,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2011-02-15,"Агенция ""Митници""","Неустановена принадлежност",
БОГОМИЛ,РАЙЧЕВ,ИВАНОВ,,"ГР.ПОПОВО, ПОПОВО, ТЪРГОВИЩЕ",2009-10-14,"Национален осигурителен институт","Неустановена принадлежност",
БОГОМИЛ,САВОВ,ЛАЗАРОВ,,"ГР.СЕВЛИЕВО, СЕВЛИЕВО, ГАБРОВО",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност",
БОГОМИЛ,СИМЕОНОВ,ГЕОРГИЕВ,,"С.РУДАРЦИ, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2015-08-04,"Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Неустановена принадлежност",
БОГОМИЛ,СИМЕОНОВ,СТОЙКОВ,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност",
БОГОМИЛ,СПАСОВ,ТЕРЗИЕВ,,"С.РУПИТЕ, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2011-07-12,"Община Петрич","Неустановена принадлежност",
БОГОМИЛ,СТАНИМИРОВ,ВЕЛИЧКОВ,1941-12-19,"С.КЪТИНА, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-12-14,"Министерство на външните работи - посланици","Решение № 175 от 14.12.2010 г. - МВнР - посланици и генерални консули","Собственоръчно написани агентурни сведения; разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители; документи от ръководили го щатни служители; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; лично и работно дело Ф1, а.е. 4638 – 2 тома."
БОГОМИЛ,СТАНИМИРОВ,ВЕЛИЧКОВ,1941-12-19,"С.КЪТИНА, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-03-16,"Министерство на външните работи","Решение № 199 от 16.03.2011 г. - Министерството на външните работи","Собственоръчно написани агентурни сведения; разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители; документи от ръководили го щатни служители; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; лично и работно дело Ф1, а.е. 4638 – 2 тома"
БОГОМИЛ,СТЕФАНОВ,БЕЛБЕРОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност",
БОГОМИЛ,СТЕФАНОВ,ЙОВЧЕВ,,"С.ГОЛЕМАНИТЕ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2010-09-29,"Регионални печатни издания","Неустановена принадлежност",
БОГОМИЛ,СТОЙЧЕВ,БОНЕВ,,"С.ОВЧАРОВО, ШУМЕН, ШУМЕН",2009-04-15,"Държавна агенция за метрология и технически надзор","Неустановена принадлежност",
БОГОМИЛ,СТОЯНОВ,ДЮЛГЕРОВ,,"С.МАРИНО ПОЛЕ, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2011-07-12,"Община Петрич","Неустановена принадлежност",
БОГОМИЛ,СТОЯНОВ,ИВАНОВ,,"С.ВИНОГРАД, СТРАЖИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2010-03-17,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
БОГОМИЛ,СТОЯНОВ,СТОИЧКОВ,,"С.ГОРНА БРЕСТНИЦА, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2015-01-07,"Община Кюстендил","Неустановена принадлежност",
БОГОМИЛ,ТОДОРОВ,АСЕНОВ,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2015-06-01,"Община Перник","Неустановена принадлежност",
БОГОМИЛ,ТОМОВ,МАРИНОВ,,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2013-03-13,"Съюз на ловците и риболовците в България","Неустановена принадлежност",
БОГОМИЛ,ХРИСТОВ,ЕЛЕНКОВ,,"ГР.РАДОМИР, РАДОМИР, ПЕРНИК",2015-06-09,"Община Радомир","Неустановена принадлежност",
БОГОМИЛ,ХРИСТОВ,ПЕТРОВ,,"С.КАЛЕНИК, ВИДИН, ВИДИН",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност",
БОГОМИЛ,ЦВЕТКОВ,БЕШЕВ,,"С.ГИГЕН, ГУЛЯНЦИ, ПЛЕВЕН",2013-01-16,"Министерство на правосъдието","Неустановена принадлежност",
БОГОМИЛ,ЮЛИЕВ,КРЪСТЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-01-28,"Комисия за защита на потребителите","Неустановена принадлежност",
БОГОМИЛ,ЯНАКИЕВ,ФЕРДИНАНДОВ,1943-03-28,"С.СТАНЕВО, ЛОМ, МОНТАНА",2015-04-01,"Община Лом","Решение № 2-483 от 01.04.2015 г. - община Лом","

Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; протокол № 82/ 1990 г. за унищожаване лично дело IА-22469 и работно дело IР-6571.

"
БОГОМИЛА,ГАТЕВА,МАНЕВСКА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2012-08-01,"Медицински университет ""Проф. д-р Параскев Стоянов"" - Варна","Неустановена принадлежност",
БОГОМИЛА,ИВАНОВА,РАДОСЛАВОВА,,"ГР.ЗЛАТАРИЦА, ЗЛАТАРИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2008-11-26,"Българска национална телевизия","Неустановена принадлежност",
БОГОМИЛА,МИЛЧЕВА,СТЕФАНОВА,1963-08-30,"С.ВЪЛЧИТРЪН, ПОРДИМ, ПЛЕВЕН",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност",
БОГОМИЛИЯ,ДИМИТРОВА,КОЦЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-12-11,"Община Мездра","Неустановена принадлежност",
БОГОМИЛИЯ,ДИМИТРОВА,КОЦЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност",
БОГОМИР,ИВАНОВ,БОГОМИРОВ,,"ГР.ГАБРОВО, ГАБРОВО, ГАБРОВО",2016-01-19,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Габрово","Неустановена принадлежност",
БОГОСЛАВ,АНГЕЛОВ,ИЛИНСКИ,,"С.МЕДОВНИЦА, ДИМОВО, ВИДИН",2010-03-17,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
БОГОСЛАВ,АНГЕЛОВ,ИЛИНСКИ,,"С.МЕДОВНИЦА, ДИМОВО, ВИДИН",2013-09-18,"Община Видин","Неустановена принадлежност",
БОГОСЛАВА,ВЛАЕВА,СТАНЕВА,,"ГР.ТРОЯН, ТРОЯН, ЛОВЕЧ",2015-02-11,"Община Троян","Неустановена принадлежност",
БОГОСЛОВ,КОСТАДИНОВ,ВИГЛОВ,,"ГР.ПОМОРИЕ, ПОМОРИЕ, БУРГАС",2015-12-01,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Неустановена принадлежност",
БОЖАН,БОЙЧЕВ,ПЕТРОВ,,"С.ЖЕЛЯЗОВО, КАМЕНО, БУРГАС",2013-01-29,"община Камено","Неустановена принадлежност",
БОЖАН,ВАСИЛЕВ,ЖЕЧЕВ,,"С.ЖИТНИЦА, ДОБРИЧКА, ДОБРИЧ",2014-02-19,"Община Добричка","Неустановена принадлежност",
БОЖАН,ГЕОРГИЕВ,ГЕОРГИЕВ,,"С.ЖЕГЛАРЦИ, ТЕРВЕЛ, ДОБРИЧ",2015-08-04,"Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Неустановена принадлежност",
БОЖАН,ГОСПОДИНОВ,ЖЕЧЕВ,,"С.ЖИТНИЦА, ДОБРИЧКА, ДОБРИЧ",2014-02-19,"Община Добричка","Неустановена принадлежност",
БОЖАН,ДИМИТРОВ,ГЕОРГИЕВ,,"С.ВЛАДИМИРОВО, ДОБРИЧКА, ДОБРИЧ",2014-02-19,"Община Добричка","Неустановена принадлежност",
БОЖАН,ЖЕЛЯЗКОВ,БОЖАНОВ,,"ГР.СТРАЛДЖА, СТРАЛДЖА, ЯМБОЛ",2013-01-23,"Община Бургас","Неустановена принадлежност",
БОЖАН,ЖЕЧЕВ,ЖЕЧЕВ,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2010-02-09,"Българска академия на науките","Неустановена принадлежност",
БОЖАН,ИВАНОВ,ПЕЙЧЕВ,,"С.ОРЛЯК, ТЕРВЕЛ, ДОБРИЧ",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
БОЖАН,ИВАНОВ,ПЕЙЧЕВ,,"С.ОРЛЯК, ТЕРВЕЛ, ДОБРИЧ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
БОЖАН,ИВАНОВ,ПЕЙЧЕВ,,"С.ОРЛЯК, ТЕРВЕЛ, ДОБРИЧ",2014-02-19,"Община Добрич","Неустановена принадлежност",
БОЖАН,КРУМОВ,БОЖАНОВ,,"ГР.ДУПНИЦА, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2007-09-04,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
БОЖАН,КРУМОВ,БОЖАНОВ,,"ГР.ДУПНИЦА, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2014-12-03,"Община Бобов дол","Неустановена принадлежност",
БОЖАН,КРУМОВ,БОЖАНОВ,,"ГР.ДУПНИЦА, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2014-12-09,"Община Дупница","Неустановена принадлежност",
БОЖАН,МАНОЛОВ,ТЕРЗИЕВ,,"ГР.РАЗЛОГ, РАЗЛОГ, БЛАГОЕВГРАД",2011-04-28,"Община Разлог","Неустановена принадлежност",
БОЖАН,ПАНАЙОТОВ,ТРОЯНОВ,,"ГР.САМОКОВ, САМОКОВ, СОФИЙСКА",2014-06-25,"Технически университет - София","Неустановена принадлежност",
БОЖАН,СИМЕОНОВ,ГЕОРГИЕВ,,"С.ПАТРЕШ, ПАВЛИКЕНИ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-06-26,"Община Павликени","Неустановена принадлежност",
БОЖАН,СТЕФАНОВ,СТОЯНОВ,1963-05-22,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-04-10,"Служебен Министерски съвет-2013 г.","Решение № 2-166 от 10.04.2013 г. - служебен Министерски съвет-2013 г.","

Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-37117; рег. дневник; картон обр. 4.

"
БОЖАН,СТОЙЧЕВ,БОЖИЛОВ,,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
БОЖАН,ТОДОРОВ,ХРИСТОВ,1926-05-12,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-06-18,"Длъжници към Държавна спестовна каса","Решение № 2-358 от 18.06.2014 г. - лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 - длъжници към ДСК","

Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документи от ръководил го щатен служител, съдържащи се в лично дело IА-2206; картони - обр. 4 – 2 бр.

"
БОЖАНА,АНДОНОВА,ЧИМБУЛЕВА,,"ГР.НЕСЕБЪР, НЕСЕБЪР, БУРГАС",2013-02-13,"Община Несебър","Неустановена принадлежност",
БОЖАНА,ВЕЛИНОВА,ИЛИЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност",
БОЖАНА,ГЕОРГИЕВА,ЖЕЛЯЗКОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-06-10,"Софийски университет Св. Климент Охридски","Неустановена принадлежност",
БОЖАНА,ГЕОРГИЕВА,ПЕЛОВСКА,,"С.РУМЯНЦЕВО, ЛУКОВИТ, ЛОВЕЧ",2015-02-04,"Община Ловеч","Неустановена принадлежност",
БОЖАНА,ГЕОРГИЕВА,ТОШЕВА,,"ГР.ПЕТРИЧ, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2011-07-12,"Община Петрич","Неустановена принадлежност",
БОЖАНА,ГЕОРГИЕВА,ТОШЕВА,,"ГР.ПЕТРИЧ, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност",
БОЖАНА,ДИМИТРОВА,АЛЕКСАНДРОВА,,"С.ЛАГОШЕВЦИ, ДИМОВО, ВИДИН",2010-10-13,"Изпълнителна агенция ""Борба с градушките""","Неустановена принадлежност",
БОЖАНА,ДИМИТРОВА,АЛЕКСАНДРОВА,,"С.ЛАГОШЕВЦИ, ДИМОВО, ВИДИН",2013-09-18,"Община Видин","Неустановена принадлежност",
БОЖАНА,ДИМИТРОВА,ГИГОВА,,"ГР.ЕЛХОВО, ЕЛХОВО, ЯМБОЛ",2014-01-22,"Община Габрово","Неустановена принадлежност",
БОЖАНА,ДИМИТРОВА,ЛАЗАРОВА,,"ГР.СМОЛЯН, СМОЛЯН, СМОЛЯН",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност",
БОЖАНА,ИВАНОВА,ТАНКОВА,,"С.ДРУГАН, РАДОМИР, ПЕРНИК",2009-12-02,"Национална здравноосигурителна каса","Неустановена принадлежност",
БОЖАНА,КОСТАДИНОВА,ЖЕЛЯЗКОВА,,"ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, БЛАГОЕВГРАД",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
БОЖАНА,КОСТАДИНОВА,ЖЕЛЯЗКОВА,,"ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, БЛАГОЕВГРАД",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност",
БОЖАНА,КОСТАДИНОВА,ЖЕЛЯЗКОВА,,"ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, БЛАГОЕВГРАД",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност",
БОЖАНА,КОЦОВА,ВЕЛЬОВСКА,,"С.БОРОВАН, БОРОВАН, ВРАЦА",2013-10-15,"Община Борован","Неустановена принадлежност",
БОЖАНА,ЛАЗАРОВА,ТОМОВА,,"ГР.ТОПОЛОВГРАД, ТОПОЛОВГРАД, ХАСКОВО",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
БОЖАНА,МАРИНОВА,СПАСОВА,,"С.КРЕТА, МЕЗДРА, ВРАЦА",2013-12-11,"Община Мездра","Неустановена принадлежност",
БОЖАНА,НИКОЛОВА,ДИМИТРОВА,,"С.ОРЕШЕЦ (ГАРА ОРЕШЕЦ), ДИМОВО, ВИДИН",2013-08-07,"Община Димово","Неустановена принадлежност",
БОЖАНА,РАЙКОВА,СИМЕОНОВА,,"С.ХАДЖИДИМИТРОВО, СВИЩОВ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
БОЖАНА,ТОМОВА,ДИМИТРОВА,1940-02-22,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-12-18,"Българско национално радио","Решение № 56 от 18.12.2008 г. - Българско национално радио","Собственоръчно написано агентурно сведение; документи от ръководилия я щатен служител; разходен документ, отчетен от ръководилия я щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони обр. 4 – 2 бр.; лично дело IА-24294; работно дело IР-9073П."
БОЖАНА,ЦВЕТКОВА,БОЯНОВА,,"С.СТАРОСЕЛЦИ, ИСКЪР, ПЛЕВЕН",2015-06-23,"Община Долни Дъбник","Неустановена принадлежност",
БОЖАНА,ЯНАКИЕВА,КОСТОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
БОЖАНА,ЯНКОВА,ГИНДЕВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2012-09-26,"Колеж по телекомуникации и пощи","Неустановена принадлежност",
БОЖАНА,ЯНКОЛОВА,ПАМПУРОВА,,"ГР.СОПОТ, СОПОТ, ПЛОВДИВ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
БОЖАНА,ЯНКОЛОВА,ПАМПУРОВА,,"ГР.СОПОТ, СОПОТ, ПЛОВДИВ",2015-10-28,"Община Хисаря","Неустановена принадлежност",
БОЖАНКА,АНГЕЛОВА,АНГЕЛОВА,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2012-07-25,"Конфедерация на независимите синдикати в България","Неустановена принадлежност",
БОЖАНКА,АНГЕЛОВА,ПАНКОВА,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
БОЖАНКА,АСЕНОВА,НИКОЛОВА,,"ГР.СРЕДЕЦ, СРЕДЕЦ, БУРГАС",2013-01-29,"Община Средец","Неустановена принадлежност",
БОЖАНКА,АТАНАСОВА,ГЕОРГИЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
БОЖАНКА,ГЕОРГИЕВА,БОГДАНОВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност",
БОЖАНКА,ГЕОРГИЕВА,КАМАРСКА,,"ГР.СЪЕДИНЕНИЕ, СЪЕДИНЕНИЕ, ПЛОВДИВ",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност",
БОЖАНКА,ГЕОРГИЕВА,КАРАГЬОЗОВА,,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
БОЖАНКА,ГЕОРГИЕВА,КОНСТАНТИНОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-06-10,"Софийски университет Св. Климент Охридски","Неустановена принадлежност",
БОЖАНКА,ГЕОРГИЕВА,НЕДЕЛЧЕВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2012-06-27,"Съюз за стопанска инициатива","Неустановена принадлежност",
БОЖАНКА,ДЕНЧЕВА,ИВАНОВА,,"ГР.ВЪЛЧИ ДОЛ, ВЪЛЧИ ДОЛ, ВАРНА",2013-05-15,"Община Вълчи дол","Неустановена принадлежност",
БОЖАНКА,КОСТАДИНОВА,ДЕНИШЕВА,,"ГР.ПЕТРИЧ, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2011-07-12,"Община Петрич","Неустановена принадлежност",
БОЖАНКА,КОСТАДИНОВА,ПАНАЙОТОВА,,"ГР.БЕЛОСЛАВ, БЕЛОСЛАВ, ВАРНА",2013-04-10,"Община Белослав","Неустановена принадлежност",
БОЖАНКА,МАРИНОВА,САМАРДЖИЕВА,,"ГР.АЙТОС, АЙТОС, БУРГАС",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност",
БОЖАНКА,МАРИНОВА,САМАРДЖИЕВА,,"ГР.АЙТОС, АЙТОС, БУРГАС",2015-12-01,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Неустановена принадлежност",
БОЖАНКА,МАРКОВА,МОЦИНОВА,,"ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2014-03-24,"Великотърновски университет Св. Св. Кирил и Методий","Неустановена принадлежност",
БОЖАНКА,МИХАЙЛОВА,ТАБАКОВА,,"ГР.КАРНОБАТ, КАРНОБАТ, БУРГАС",2014-06-25,"Технически университет - София","Неустановена принадлежност",
БОЖАНКА,ПЕТРОВА,ВРЕСКОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-01-14,"Приватизирани предприятия - София","Неустановена принадлежност",
БОЖАНКА,ПЕТРОВА,ЦВЕТКОВА,,"ГР.БЕРКОВИЦА, БЕРКОВИЦА, МОНТАНА",2015-03-11,"Община Берковица","Неустановена принадлежност",
БОЖАНКА,РАДНЕВА,БАЙЧЕВА,1953-05-26,"С.ОДРИНЦИ, ДОБРИЧКА, ДОБРИЧ",2014-03-24,"Шуменски университет Епископ Константин Преславски","Неустановена пренадлежност",
БОЖАНКА,СТОЙЧЕВА,ВУЦОВА,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2016-01-19,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Добрич","Неустановена принадлежност",
БОЖАНКА,СТОЯНОВА,ЙОНЕВА,,"С.КОСОВО, КАСПИЧАН, ШУМЕН",2014-02-05,"Община Севлиево","Неустановена принадлежност",
БОЖАНКА,ТОДОРОВА,БАЕВА,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2014-02-19,"Община Добрич","Неустановена принадлежност",
БОЖАНКА,ТОДОРОВА,ЛАТЕВА,,"ГР.БАТАК, БАТАК, ПАЗАРДЖИК",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност",
БОЖИДАР,АЛЕКСАНДРОВ,АЛЕКСИЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност",
БОЖИДАР,АЛЕКСАНДРОВ,АЛЕКСИЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-03-17,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
БОЖИДАР,АЛЕКСАНДРОВ,АНТОНОВ,1944-05-19,"С.ДОЛНА ВЕРЕНИЦА, МОНТАНА, МОНТАНА",2010-03-17,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 117 от 17.03.2010 г. - Министерството на вътрешните работи","Със заповед № 128/ 12.01.1965 г. е назначен за мл. разузнавач в отдел II; със заповед № 2408/ 25.04.1968 г. е преназначен за мл. разузнавач в управление II; със заповед № 136/ 17.10.1968 г. е преназначен за разузнавач V степен; със заповед № 62/ 13.04.1972 г. е преназначен за разузнавач II степен; със заповед от 14.07.1972 г. е преназначен за разузнавач II степен в ПГУ; със заповед № 471/ 02.09.1974 г. е преназначен за ст. разузнавач III степен; със заповед № 5/ 04.01.1977 г. е преназначен за инспектор IV степен; със заповед № 55/ 27.01.1977 г. е преназначен за инспектор III степен; със заповед № 612/ 01.12.1980 г. е преназначен за зам. н-к отделение; със заповед № К-4540/ 11.10.1983 г. е преназначен за зам. н-к управление в ОУ на МВР-Михайловград; със заповед № 786/ 15.02.1984 г. е изпратен на 2 месечен курс в КГБ-СССР; със заповед № 248/ 27.01.1989 г. е преназначен за зам. н-к отдел II; със заповед № 436/ 05.02.1990 г. е преназначен за н-к отдел."
БОЖИДАР,АЛЕКСАНДРОВ,БОРИСОВ,,"С.ЧИРЕН, ВРАЦА, ВРАЦА",2010-03-17,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
БОЖИДАР,АЛЕКСАНДРОВ,ДИЧЕВ,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2014-08-12,"Медицински университет - Пловдив","Неустановена принадлежност",
БОЖИДАР,АЛЕКСАНДРОВ,ДОНКОВ,,"ГР.САНДАНСКИ, САНДАНСКИ, БЛАГОЕВГРАД",2010-09-15,"ИА по лозата и виното","Неустановена принадлежност",
БОЖИДАР,АЛЕКСАНДРОВ,СИМЕОНОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2010-03-17,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
БОЖИДАР,АЛЕКСАНДРОВ,ФАЛИН,1949-07-04,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-03-17,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 117 от 17.03.2010 г. - Министерството на вътрешните работи","Със заповед № 3234/ 28.09.1974 г. е назначен за разузнавач III степен; със заповед № 9/ 30.01.1978 г. е преназначен за разузнавач II степен; със заповед № 159/ 01.09.1980 г. е преназначен за инспектор; със заповед № 43/ 14.02.1985 г. е преназначен за н-к група."
БОЖИДАР,АЛЕКСИЕВ,БОНЕВ,,"ГР.СИЛИСТРА, СИЛИСТРА, СИЛИСТРА",2011-02-15,"Агенция ""Митници""","Неустановена принадлежност",
БОЖИДАР,АНГЕЛОВ,ГЕКОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-03-17,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
БОЖИДАР,АНГЕЛОВ,ГЕКОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-10-29,"Академия на МВР","Неустановена принадлежност",
БОЖИДАР,АНГЕЛОВ,ЙОТОВ,1958-11-03,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-08-09,"Агенция Пътна инфраструктура","Решение № 249 от 09.08.2011 г. - Агенция ""Пътна инфраструктура""","Със заповед № К-4720/ 01.11.1982 г. е назначен за разузнавач; със заповед № 934/ 29.12.1986 г. е преназначен за ст. разузнавач; със заповед № 57/ 13.04.1988 г. е преназначен за ст. разузнавач във ВГУ; със заповед № 122/ 06.07.1989 г. е преназначен за инспектор."
БОЖИДАР,АНГЕЛОВ,ЙОТОВ,1958-11-03,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-10-10,"Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията","Решение № 2-87 от 10.10.2012 г. - Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията","Със заповед № К-4720/ 01.11.1982 г. е назначен за разузнавач; със заповед № 934/ 29.12.1986 г. е преназначен за ст. разузнавач; със заповед № 57/ 13.04.1988 г. е преназначен за ст. разузнавач във ВГУ; със заповед № 122/ 06.07.1989 г. е преназначен за инспектор."
БОЖИДАР,АНГЕЛОВ,МАТАНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-08-21,"Национална академия за театрално и филмово изкуство","Неустановена принадлежност",
БОЖИДАР,АНГЕЛОВ,МИХАЙЛОВ,,"ГР.ЧИПРОВЦИ, ЧИПРОВЦИ, МОНТАНА",2015-03-24,"Община Георги Дамяново","Неустановена принадлежност",
БОЖИДАР,АНДРЕЕВ,ПЕТРАКИЕВ,,"С.ДЕБОВО, НИКОПОЛ, ПЛЕВЕН",2014-06-04,"Приватизация - обособени части - София","Неустановена принадлежност",
БОЖИДАР,АНТОНОВ,ЗДРАВКОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
БОЖИДАР,АНТОНОВ,ЗДРАВКОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2015-09-30,"Община Пловдив","Неустановена принадлежност",
БОЖИДАР,АПОСТОЛОВ,ПЕНКОВ,,"ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, БЛАГОЕВГРАД",2014-10-08,"Длъжници към Първа частна банка","Неустановена принадлежност",
БОЖИДАР,АСЕНОВ,АНДОНОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2013-07-03,"Длъжници към Стопанска банка","Неустановена принадлежност",
БОЖИДАР,АСЕНОВ,БОЖИНОВ,,"ГР.ПОРДИМ, ПОРДИМ, ПЛЕВЕН",2011-06-16,"Висша атестационна комисия","Неустановена принадлежност",
БОЖИДАР,АСЕНОВ,ВЕЛЕВ,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2011-04-28,"Община Разлог","Неустановена принадлежност",
БОЖИДАР,АСЕНОВ,ВЕЛЕВ,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност",
БОЖИДАР,АСЕНОВ,ЦОНЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност",
БОЖИДАР,АТАНАСОВ,ДАНЧЕВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2012-07-25,"Конфедерация на независимите синдикати в България","Неустановена принадлежност",
БОЖИДАР,АТАНАСОВ,ИВАНОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2010-03-17,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
БОЖИДАР,АТАНАСОВ,ЙОЦОВ,1938-12-30,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-07-31,"Община Белоградчик","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1"
БОЖИДАР,БЛАГОЕВ,ИБРИШИМОВ,1942-04-22,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2009-03-11,"Комисия за регулиране на съобщенията","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1"
БОЖИДАР,БОГОМИЛОВ,ГРОЗЕВ,,"ГР.ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2013-10-09,"Длъжници към ОББ","Неустановена принадлежност",
БОЖИДАР,БОГОМИЛОВ,ГРОЗЕВ,,"ГР.ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2014-09-10,"Длъжници към банка Хеброс","Неустановена принадлежност",
БОЖИДАР,БОГОМИЛОВ,ПАРАЛЧЕВ,,"ГР.ГАБРОВО, ГАБРОВО, ГАБРОВО",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност",
БОЖИДАР,БОЖИДАРОВ,МАНЕВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2007-07-05,"Висш съдебен съвет","Неустановена принадлежност",
БОЖИДАР,БОЖИДАРОВ,МАНЕВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност",
БОЖИДАР,БОЖКОВ,БОЖКОВ,1947-08-16,"С.СВЕЖЕН, БРЕЗОВО, ПЛОВДИВ",2010-03-17,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1"
БОЖИДАР,БОЖКОВ,НИКОЛОВ,1942-11-04,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Решение № 2-84 от 03.10.2012 г. - Министерство на здравеопазването","Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-1472 (Пк); рег. дневник; картони - обр. 4 – 5 бр. и обр. 6."
БОЖИДАР,БОНЕВ,БРАТОЕВ,1958-05-02,"ГР.ТРЯВНА, ТРЯВНА, ГАБРОВО",2009-06-29,"Народно събрание","Решение № 69 от 29.06.2009 г. - Народно събрание","Рег. дневник; картон обр. 4."
БОЖИДАР,БОРИСЛАВОВ,ВЕЛЧЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-04-28,"Изпълнителна агенция ""Военни клубове и военно-почивно дело""","Неустановена принадлежност",
БОЖИДАР,БОРИСЛАВОВ,ВЕЛЧЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност",
БОЖИДАР,БОРИСЛАВОВ,ГРИГОРОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-09-18,"Технически университет - София","Неустановена принадлежност",
БОЖИДАР,БОРИСЛАВОВ,ГРИГОРОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-12-04,"Длъжници към Банка за земеделски кредит","Неустановена принадлежност",
БОЖИДАР,БОРИСЛАВОВ,ГРИГОРОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-08-12,"Длъжници към банка Експрес","Неустановена принадлежност",
БОЖИДАР,БОРИСЛАВОВ,ЕВТИМОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-06-10,"Държавна агенция Архиви","Неустановена принадлежност",
БОЖИДАР,БОРИСЛАВОВ,ХРИСТОВ,,ГЪРЦИЯ,2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност",
БОЖИДАР,БОРИСОВ,АНДОНОВ,,"С.ВЕТРЕН, НЕВЕСТИНО, КЮСТЕНДИЛ",2012-03-14,"Софийски университет ""Св. Климент Охридски""","Неустановена принадлежност",
БОЖИДАР,БОРИСОВ,БОЖИНОВ,1939-01-30,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2012-09-26,"Българска търговско-промишлена палата","Решение № 2-81 от 26.09.2012 г. - Българска търговско-промишлена палата","Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-37189, рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр."
БОЖИДАР,БОРИСОВ,ДИМИТРОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-10-14,"Национален осигурителен институт","Неустановена принадлежност",
БОЖИДАР,БОРИСОВ,КАЛОЯНОВ,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2009-10-14,"Национален осигурителен институт","Неустановена принадлежност",
БОЖИДАР,БОРИСОВ,ПЪРВАНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-07-09,"Национален статистически институт","Неустановена принадлежност",
БОЖИДАР,БОРИСОВ,СТАМЕНОВ,,"ГР.РАДОМИР, РАДОМИР, ПЕРНИК",2011-02-15,"Агенция ""Митници""","Неустановена принадлежност",
БОЖИДАР,БОРИСОВ,ЦВЕТКОВ,,"С.ГЛОГОВИЦА, ТРЪН, ПЕРНИК",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
БОЖИДАР,ВАСИЛЕВ,БОБЧЕВ,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2009-04-15,"Държавна агенция за метрология и технически надзор","Неустановена принадлежност",
БОЖИДАР,ВАСИЛЕВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-01-14,"Приватизирани предприятия - София","Неустановена принадлежност",
БОЖИДАР,ВАСИЛЕВ,ДАНЕВ,1939-11-05,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-05-31,"Българска стопанска камара","Решение № 2-13 от 31.05.2012 г. - Българска стопанска камара","Собственоръчно написани агентурни сведения, разходни документи, отчетени от ръководил го щатен служител; документи от ръководили го щатни служители, рег. бланка, съдържащи се в дело Ф1, а.е. 6255 – 2 тома; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3."
БОЖИДАР,ВАСИЛЕВ,ДАНЕВ,1939-11-05,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-06-19,"Юробанк България АД","Решение № 2-197 от 19.06.2013 г. - ""Юробанк България"" АД","

Собственоръчно написани агентурни сведения, разходни документи, отчетени от ръководил го щатен служител; документи от ръководили го щатни служители, рег. бланка, съдържащи се в дело Ф1, а.е. 6255 – 2 тома; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3.

"
БОЖИДАР,ВАСИЛЕВ,ДИМИТРОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-01-26,"Министерство на отбраната","Неустановена принадлежност",
БОЖИДАР,ВАСИЛЕВ,ПЕЙКОВ,,"ГР.СИЛИСТРА, СИЛИСТРА, СИЛИСТРА",2008-03-18,"КТ Подкрепа","Неустановена принадлежност",
БОЖИДАР,ВАСИЛЕВ,ТОНЧЕВ,,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2015-12-08,"Църквите на Адвентистите от 7 ден","Неустановена принадлежност",
БОЖИДАР,ВЕСЕЛИНОВ,СУКНАРОВ,,"ГР.ГАБРОВО, ГАБРОВО, ГАБРОВО",2007-07-05,"Висш съдебен съвет","Неустановена принадлежност",
БОЖИДАР,ВЕСЕЛИНОВ,СУКНАРОВ,,"ГР.ГАБРОВО, ГАБРОВО, ГАБРОВО",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност",
БОЖИДАР,ВИОЛИНОВ,ПАТИНОВ,,"С.НОВАЧЕНЕ, НИКОПОЛ, ПЛЕВЕН",2011-01-26,"Министерство на отбраната","Неустановена принадлежност",
БОЖИДАР,ВЛЪЧКОВ,АЛЕКСОВ,,"ГР.СВОГЕ, СВОГЕ, СОФИЙСКА",2011-02-15,"Агенция ""Митници""","Неустановена принадлежност",
БОЖИДАР,ВУТОВ,ГАНЧЕВ,,"ГР.ЛУКОВИТ, ЛУКОВИТ, ЛОВЕЧ",2015-02-04,"Община Луковит","Неустановена принадлежност",
БОЖИДАР,ВЪЛЧЕВ,БОЖКОВ,,"ГР.ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2010-03-17,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
БОЖИДАР,ВЪЛЧЕВ,САЕВ,,"ГР.СЕПТЕМВРИ, СЕПТЕМВРИ, ПАЗАРДЖИК",2013-07-03,"Длъжници към Стопанска банка","Неустановена принадлежност",
БОЖИДАР,ГАТЕВ,ЕНЧЕВ,,"ГР.ЛОМ, ЛОМ, МОНТАНА",2013-04-17,"Кредитни длъжници към банка БАЛКАНБАНК","Неустановена принадлежност",
БОЖИДАР,ГЕНЧЕВ,ГЕНЧЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-03-17,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
БОЖИДАР,ГЕОРГИЕВ,БАБАДЖАНОВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
БОЖИДАР,ГЕОРГИЕВ,БАБАДЖАНОВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2015-12-01,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Неустановена принадлежност",
БОЖИДАР,ГЕОРГИЕВ,БАЛТАДЖИЕВ,,"С.КЛИМЕНТОВО, АКСАКОВО, ВАРНА",2013-03-20,"Община Аксаково","Неустановена принадлежност",
БОЖИДАР,ГЕОРГИЕВ,ВЕЛЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-08-07,"Университет по архитектура, строителство и геодезия","Неустановена принадлежност",
БОЖИДАР,ГЕОРГИЕВ,ВЪЛКАНОВ,,"ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, БЛАГОЕВГРАД",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
БОЖИДАР,ГЕОРГИЕВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2014-02-19,"Община Добричка","Неустановена принадлежност",
БОЖИДАР,ГЕОРГИЕВ,ГЕТОВ,,"ГР.ТРОЯН, ТРОЯН, ЛОВЕЧ",2016-02-04,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Ловеч","Неустановена принадлежност",
БОЖИДАР,ГЕОРГИЕВ,ГОРАНЧЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-05-27,"Българска академия на науките","Неустановена принадлежност",
БОЖИДАР,ГЕОРГИЕВ,ДЖАМБАЗОВ,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност",
БОЖИДАР,ГЕОРГИЕВ,ДИНКОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2012-08-01,"Лесотехнически университет","Неустановена принадлежност",
БОЖИДАР,ГЕОРГИЕВ,ДРУМОХАРСКИ,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2015-01-07,"Община Кюстендил","Неустановена принадлежност",
БОЖИДАР,ГЕОРГИЕВ,ИВАНОВ,,"С.ГОРНА ГЛОГОВИЦА, ЗЕМЕН, ПЕРНИК",2013-05-29,"Длъжници към банка МИНЕРАЛБАНК","Неустановена принадлежност",
БОЖИДАР,ГЕОРГИЕВ,КОСТАДИНОВ,1955-12-05,"С.СТЕФАН КАРАДЖА, ГЛАВИНИЦА, СИЛИСТРА",2016-02-09,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Монтана","Решение № 2-604 от 09.02.2016 г. - кандидати за общински съветници – област Монтана","

Рег. дневник; картон обр. 4.

"
БОЖИДАР,ГЕОРГИЕВ,МАЛИНОВ,,"ГР.АСЕНОВГРАД, АСЕНОВГРАД, ПЛОВДИВ",2015-08-11,"Община Асеновград","Неустановена принадлежност",
БОЖИДАР,ГЕОРГИЕВ,МОНЧЕВ,,"ГР.СЕВЛИЕВО, СЕВЛИЕВО, ГАБРОВО",2014-02-05,"Община Севлиево","Неустановена принадлежност",
БОЖИДАР,ГЕОРГИЕВ,НЕЙЧЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-01-14,"Приватизирани предприятия - София","Неустановена принадлежност",
БОЖИДАР,ГЕОРГИЕВ,ПАРАСКОВ,,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2007-09-04,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
БОЖИДАР,ГЕОРГИЕВ,ПАЩРАПАНСКИ,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2008-09-16,"Държавна агенция по горите","Неустановена принадлежност",
БОЖИДАР,ГЕОРГИЕВ,ПОПОВ,1940-12-25,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-07-11,"Медицински университет - София","Решение № 2-33 от 11.07.2012 г. - Медицински университет - София","Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-11204; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр."
БОЖИДАР,ГЕОРГИЕВ,РАКОВ,1932-11-23,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2015-07-16,"Община Плевен","Решение № 2-533 от 16.07.2015 г. - община Плевен","

Документ от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-2784 (Рс) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр.; протокол рег. № С 11/ 29.03.1990 г. с предложение за унищожаване лично дело IА-2784 (Рс) (налично); протокол рег. № С 12/ 29.03.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело IР-352 (Рс).

"
БОЖИДАР,ГЕОРГИЕВ,САВОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
БОЖИДАР,ГЕОРГИЕВ,САВОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-02-12,"Разследващи полицаи","Неустановена принадлежност",
БОЖИДАР,ГЕОРГИЕВ,ХРИСТОВИЧ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2015-04-16,"Община Белово","Неустановена принадлежност",
БОЖИДАР,ГЕОРГИЕВ,ШУМАНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-01-14,"Приватизирани предприятия - София","Неустановена принадлежност",
БОЖИДАР,ГОСПОДИНОВ,ДИМОВ,,"С.ГОРСКО СЛИВОВО, ЛЕТНИЦА, ЛОВЕЧ",2015-01-29,"Община Летница","Неустановена принадлежност",
БОЖИДАР,ГЪЛЪБОВ,СТАМЕНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-11-13,"Държавна агенция по туризъм","Неустановена принадлежност",
БОЖИДАР,ДАБКОВ,КОЛЕВ,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2007-07-05,"Висш съдебен съвет","Неустановена принадлежност",
БОЖИДАР,ДАМЯНОВ,ГРИГОРОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-07-30,"Държавна агенция Държавен резерв и вoeнновременни запаси","Неустановена принадлежност",
БОЖИДАР,ДАНАИЛОВ,ЧАЧУЛОВ,,"С.ДРУГАН, РАДОМИР, ПЕРНИК",2015-06-09,"Община Радомир","Неустановена принадлежност",
БОЖИДАР,ДЕНЕВ,ПЕНКОВ,,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
БОЖИДАР,ДИМИТРОВ,БОНЧЕВ,,"ГР.ГАБРОВО, ГАБРОВО, ГАБРОВО",2015-04-07,"Приватизирани предприятия - Велико Търново","Неустановена принадлежност",
БОЖИДАР,ДИМИТРОВ,БОРИСОВ,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
БОЖИДАР,ДИМИТРОВ,ВАСИЛЕВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2010-03-17,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
БОЖИДАР,ДИМИТРОВ,ВАСИЛЕВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2013-03-13,"Съюз на ловците и риболовците в България","Неустановена принадлежност",
БОЖИДАР,ДИМИТРОВ,ДИМИТРОВ,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
БОЖИДАР,ДИМИТРОВ,ДИМИТРОВ,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2014-02-19,"Община Добрич","Неустановена принадлежност",
БОЖИДАР,ДИМИТРОВ,ЗАШЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
БОЖИДАР,ДИМИТРОВ,ИВАНОВ,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2014-01-15,"Община Роман","Неустановена принадлежност",
БОЖИДАР,ДИМИТРОВ,ИВАНОВ,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2016-01-14,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Враца","Неустановена принадлежност",
БОЖИДАР,ДИМИТРОВ,ИЛЧЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
БОЖИДАР,ДИМИТРОВ,КОЛЕВ,,"ГР.ГАБРОВО, ГАБРОВО, ГАБРОВО",2010-02-09,"Българска академия на науките","Неустановена принадлежност",
БОЖИДАР,ДИМИТРОВ,КРАЙЧЕВ,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2009-04-15,"Държавна агенция за метрология и технически надзор","Неустановена принадлежност",
БОЖИДАР,ДИМИТРОВ,МАВРУДЧИЕВ,,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2011-06-16,"Висша атестационна комисия","Неустановена принадлежност",
БОЖИДАР,ДИМИТРОВ,МАВРУДЧИЕВ,,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2014-06-10,"Софийски университет Св. Климент Охридски","Неустановена принадлежност",
БОЖИДАР,ДИМИТРОВ,МАРИНОВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2015-12-08,"Църквите на Адвентистите от 7 ден","Неустановена принадлежност",
БОЖИДАР,ДИМИТРОВ,ПОПОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-03-17,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
БОЖИДАР,ДИМИТРОВ,САМАРДЖИЕВ,1939-01-05,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-05-27,"Българска академия на науките","Решение № 2-351 от 27.05.2014 г. - Българска академия на науките","

Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 851/ 16.02.1990 г. за унищожаване делата на ""Илиев"".

"
БОЖИДАР,ДИМИТРОВ,СЛАВКОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-10-17,"Министерство на икономиката, енергетиката и туризма","Неустановена принадлежност",
БОЖИДАР,ДИМИТРОВ,СЛАВКОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-07-03,"Длъжници към Стопанска банка","Неустановена принадлежност",
БОЖИДАР,ДИМИТРОВ,СТОЯНОВ,1945-12-03,"ГР.СОЗОПОЛ, СОЗОПОЛ, БУРГАС",2009-11-25,"Министерски съвет","Решение № 101 от 25.11.2009 г. - министър-председатели, заместник министър-председатели, министри и заместник-министри","Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; собственоръчно написани агентурни сведения; документи за получено възнаграждение; разходен документ, отчетен от ръководил го щатен служител;  рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр., обр. 3, обр. 4 – 2 бр.; лично и работно дело Ф1, а. е. 3071; лично дело IА-36027."
БОЖИДАР,ДИМИТРОВ,СТОЯНОВ,1945-12-03,"ГР.СОЗОПОЛ, СОЗОПОЛ, БУРГАС",2009-06-29,"Народно събрание","Решение № 69 от 29.06.2009 г. - Народно събрание","Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; собственоръчно написани агентурни сведения; документи за получено възнаграждение; разходен документ, отчетен от ръководил го щатен служител;  рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр., обр. 3, обр. 4 – 2 бр.; лично и работно дело Ф1, а. е. 3071; лично дело IА-36027."
БОЖИДАР,ДИМИТРОВ,СТОЯНОВ,1945-12-03,"ГР.СОЗОПОЛ, СОЗОПОЛ, БУРГАС",2009-12-09,"Печатни издания","Решение № 105 от 9.12.2009 г.- Печатни издания","Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; собственоръчно написани агентурни сведения; документи за получено възнаграждение; разходен документ, отчетен от ръководил го щатен служител;  рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр., обр. 3, обр. 4 – 2 бр.; лично и работно дело Ф1, а. е. 3071; лично дело IА-36027"
БОЖИДАР,ДИМИТРОВ,СТОЯНОВ,1945-12-03,"ГР.СОЗОПОЛ, СОЗОПОЛ, БУРГАС",2011-09-20,"Министерство на културата","Решение № 267 от 20.09.2011 г. - Министерството на културата","Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; собственоръчно написани агентурни сведения; документи за получено възнаграждение; разходен документ, отчетен от ръководил го щатен служител;  рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр., обр. 3, обр. 4 – 2 бр.; лично и работно дело Ф1, а. е. 3071; лично дело IА-36027"
БОЖИДАР,ДИМИТРОВ,СТОЯНОВ,1945-12-03,"ГР.СОЗОПОЛ, СОЗОПОЛ, БУРГАС",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Решение № 72 от 03.08.2009 г. - електронни медии","Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; собственоръчно написани агентурни сведения; документи за получено възнаграждение; разходен документ, отчетен от ръководил го щатен служител;  рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр., обр. 3, обр. 4 – 2 бр.; лично и работно дело Ф1, а. е. 3071; лично дело IА-36027."
БОЖИДАР,ДИМИТРОВ,ТОДОРОВ,1938-03-02,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2010-03-17,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 117 от 17.03.2010 г. - Министерството на вътрешните работи","Със заповед № 1078/ 17.04.1967 г. е назначен за разузнавач; със заповед № 108/ 12.10.1968 г. е преназначен за разузнавач V степен; със заповед № 130/ 12.06.1970 г. е преназначен за инспектор IV степен; със заповед № 192/ 27.08.1974 г. е преназначен за инспектор III степен; със заповед № 60/ 14.03.1978 г. е преназначен за зам. н-к отделение; със заповед № 4024/ 06.09.1983 г. е преназначен за н-к отделение; със заповед № 2728/ 28.07.1986 г. е преназначен за първи зам. н-к на ОУ на МВР-Толбухин; със заповед № 170/ 16.01.1987 г. е изпратен на 2 месечен курс в КГБ-Москва; със заповед № 306/ 02.02.1989 г. е преназначен за зам. н-к по ДС в ОбУ на МВР-Толбухин"
БОЖИДАР,ДИМИТРОВ,ХАДЖИЕВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2012-07-11,"Медицински университет - Пловдив","Неустановена принадлежност",
БОЖИДАР,ДИМИТРОВ,ХАДЖИЕВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност",
БОЖИДАР,ДИМИТРОВ,ХАДЖИЕВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2015-09-30,"Община Пловдив","Неустановена принадлежност",
БОЖИДАР,ДИНКОВ,БОЖКОВ,,"С.ТРОЯНОВО, РАДНЕВО, СТАРА ЗАГОРА",2015-06-29,"Организатор на хазартни игри","Неустановена принадлежност",
БОЖИДАР,ЕВГЕНИЕВ,ЙОНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-09-18,"Национална художествена академия","Неустановена принадлежност",
БОЖИДАР,ЕВГЕНИЕВ,СТАМЕНОВ,1943-03-03,"С.ГЕНЕРАЛОВО, СВИЛЕНГРАД, ХАСКОВО",2013-09-18,"Община Видин","Решение № 2-233 от 18.09.2013 г. - община Видин","

Картони - обр. 4 – 2 бр.; рег. дневник; протоколи за унищожаване на лично дело ІА-2 № 14/ 19.04.1990 г. и на работно дело ІР-3 № 13/ 19.04.1990г.; доклад на МВР RB202009-001-05/01-08-І-1869/ 18.10.2007 г.

"
БОЖИДАР,ЕДРЕВ,ЖЕЛЕВ,,"ГР.НОВА ЗАГОРА, НОВА ЗАГОРА, СЛИВЕН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
БОЖИДАР,ЕМИЛИЯНОВ,МИХАЙЛОВ,,"ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, БЛАГОЕВГРАД",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност",
БОЖИДАР,ЕМИЛОВ,РИМОВ,,"С.ГОРНО ДРЯНОВО, ГЪРМЕН, БЛАГОЕВГРАД",2011-04-05,"Община Гърмен","Неустановена принадлежност",
БОЖИДАР,ЕНЧЕВ,ДАКОВ,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
БОЖИДАР,ЕНЧЕВ,УЗУНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-08-03,"Агенция за държавна финансова инспекция","Неустановена принадлежност",
БОЖИДАР,ЖИВКОВ,КАШЧИЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-05-29,"Длъжници към банка МИНЕРАЛБАНК","Неустановена принадлежност",
БОЖИДАР,ЖИВКОВ,ТАНЕВ,,"ГР.ПЕТРИЧ, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност",
БОЖИДАР,ЗАФИРОВ,АБРАШЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-02-12,"Министерски съвет","Неустановена принадлежност",
БОЖИДАР,ЗАФИРОВ,АБРАШЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2007-09-04,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
БОЖИДАР,ЗАФИРОВ,АБРАШЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-06-16,"Висша атестационна комисия","Неустановена принадлежност",
БОЖИДАР,ЗДРАВКОВ,МИТЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
БОЖИДАР,ЗДРАВКОВ,МИТЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-07-04,"Конфедерация на независимите синдикати в България","Неустановена принадлежност",
БОЖИДАР,ИВАНОВ,АРШИНКОВ,,"ГР.САМОКОВ, САМОКОВ, СОФИЙСКА",2013-11-27,"ТИ БИ АЙ Банк ЕАД","Неустановена принадлежност",
БОЖИДАР,ИВАНОВ,БЕНГЮЗОВ,,"ГР.КРЕСНА, КРЕСНА, БЛАГОЕВГРАД",2011-04-05,"Община Кресна","Неустановена принадлежност",
БОЖИДАР,ИВАНОВ,БЛАЖЕВ,,"С.НОВАЧЕНЕ, НИКОПОЛ, ПЛЕВЕН",2015-07-22,"Община Никопол","Неустановена принадлежност",
БОЖИДАР,ИВАНОВ,БЛАЖЕВ,,"С.НОВАЧЕНЕ, НИКОПОЛ, ПЛЕВЕН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
БОЖИДАР,ИВАНОВ,БОЖИЛОВ,,"ГР.ДУПНИЦА, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2016-02-18,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Кюстендил","Неустановена принадлежност",
БОЖИДАР,ИВАНОВ,БОСАШКИ,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2010-03-17,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
БОЖИДАР,ИВАНОВ,ГРИГОРОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-11-06,"Централна кооперативна банка","Неустановена принадлежност",
БОЖИДАР,ИВАНОВ,ГРИГОРОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-09-24,"Първа инвестиционна банка","Неустановена принадлежност",
БОЖИДАР,ИВАНОВ,ГУМНЕРОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-07-03,"Длъжници към Стопанска банка","Неустановена принадлежност",
БОЖИДАР,ИВАНОВ,ДЖУНОВ,,"С.БОРОВАН, БОРОВАН, ВРАЦА",2013-11-13,"Община Враца","Неустановена принадлежност",
БОЖИДАР,ИВАНОВ,ДЖУНОВ,,"С.БОРОВАН, БОРОВАН, ВРАЦА",2016-01-14,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Враца","Неустановена принадлежност",
БОЖИДАР,ИВАНОВ,ДИМИТРОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-11-24,"ЗАД АЛИАНЦ","Неустановена принадлежност",
БОЖИДАР,ИВАНОВ,ДИМИТРОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2016-02-09,"ЗАД Дженерали","Неустановена принадлежност",
БОЖИДАР,ИВАНОВ,ЙОВЧЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-04-15,"Държавна агенция за метрология и технически надзор","Неустановена принадлежност",
БОЖИДАР,ИВАНОВ,ЙОРДАНОВ,1935-12-27,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2014-05-27,"Българска академия на науките","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1"
БОЖИДАР,ИВАНОВ,ЙОРДАНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-07-11,"Медицински университет - София","Неустановена принадлежност",
БОЖИДАР,ИВАНОВ,ЙОТОВ,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
БОЖИДАР,ИВАНОВ,КОЛЕВ,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност",
БОЖИДАР,ИВАНОВ,КРУЛЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-01-14,"Приватизирани предприятия - София","Неустановена принадлежност",
БОЖИДАР,ИВАНОВ,ЛАЛЕВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2012-06-14,"Технически университет Варна","Неустановена принадлежност",
БОЖИДАР,ИВАНОВ,ПЕТКОВ,,"С.МАРТИНОВО, ЧИПРОВЦИ, МОНТАНА",2015-04-07,"Община Монтана","Неустановена принадлежност",
БОЖИДАР,ИВАНОВ,РАЙКОВ,,"ГР.РАКОВСКИ, РАКОВСКИ, ПЛОВДИВ",2015-10-05,"Община Раковски","Неустановена принадлежност",
БОЖИДАР,ИВАНОВ,РУСКОВ,,"ГР.ТРОЯН, ТРОЯН, ЛОВЕЧ",2011-02-15,"Агенция ""Митници""","Неустановена принадлежност",
БОЖИДАР,ИВАНОВ,СТАНКОВ,,"ГР.ПРОВАДИЯ, ПРОВАДИЯ, ВАРНА",2013-05-21,"Община Провадия","Неустановена принадлежност",
БОЖИДАР,ИВАНОВ,СТАНКОВ,,"ГР.ПРОВАДИЯ, ПРОВАДИЯ, ВАРНА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
БОЖИДАР,ИВАНОВ,СТОЯНОВ,,"С.КАРАШ, РОМАН, ВРАЦА",2014-01-15,"Община Роман","Неустановена принадлежност",
БОЖИДАР,ИВАНОВ,ХАДЖИЕВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2012-09-18,"Университет по хранителни технологии - Пловдив","Неустановена принадлежност",
БОЖИДАР,ИВАНОВ,ХАДЖИЕВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2012-09-26,"Българска търговско-промишлена палата","Неустановена принадлежност",
БОЖИДАР,ИВАНОВ,ЧЕШАНКОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-06-16,"Висша атестационна комисия","Неустановена принадлежност",
БОЖИДАР,ИВАНОВ,ЯЛЪМОВ,1952-07-03,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2012-03-20,"Съюз на Евангелските Петдесятни църкви в България","Решение № 334 от 20.03.2012 г. - Съюз на Евангелските Петдесятни църкви в България","Рег. дневник; картони – обр. 4 - 4 бр. и обр. 6; протокол рег. № С 375/ 19.03.1990 г. за унищожаване делата на аг. ""Славчо""."
БОЖИДАР,ИЛИЕВ,ГРОЗЕВ,,"ГР.ХАРМАНЛИ, ХАРМАНЛИ, ХАСКОВО",2010-09-29,"Регионални печатни издания","Неустановена принадлежност",
БОЖИДАР,ИЛИЕВ,ДАМЯНОВ,,"ГР.ДИМИТРОВГРАД, ДИМИТРОВГРАД, ХАСКОВО",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
БОЖИДАР,ИЛИЕВ,ДАМЯНОВ,,"ГР.ДИМИТРОВГРАД, ДИМИТРОВГРАД, ХАСКОВО",2014-02-12,"Разследващи полицаи","Неустановена принадлежност",
БОЖИДАР,ИЛИЕВ,ИЛИЕВ,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2008-07-30,"Държавна агенция Държавен резерв и вoeнновременни запаси","Неустановена принадлежност",
БОЖИДАР,ИЛИЕВ,ПОДОЛИНСКИ,,"ГР.ПЕТРИЧ, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност",
БОЖИДАР,ЙОРДАНОВ,ВАСИЛЕВ,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
БОЖИДАР,ЙОРДАНОВ,КАЧУРОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност",
БОЖИДАР,ЙОРДАНОВ,СПАСОВ,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2011-07-27,"Община Благоевград","Неустановена принадлежност",
БОЖИДАР,КАЛУДОВ,СТЕФАНОВ,,"С.ТРОЯНОВО, КАМЕНО, БУРГАС",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
БОЖИДАР,КАЛУДОВ,СТЕФАНОВ,,"С.ТРОЯНОВО, КАМЕНО, БУРГАС",2015-12-01,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Неустановена принадлежност",
БОЖИДАР,КАМЕНОВ,ПЕТРОВ,1942-11-02,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-07-03,"Длъжници към Стопанска банка","Решение № 2-203 от 03.07.2013 г. - лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 - длъжници към Стопанска банка","Със заповед № 431/ 27.08.1971 г. е назначен за разузнавач V степен; със заповед № 571/ 05.11.1975 г. е преназначен за разузнавач I степен; със заповед № 442/ 12.07.1976 г. е преназначен за инспектор IV степен; изпратен в РШ в СССР за 10 месеца и 10 дни от 20.09.1976 г.; със заповед № 419/ 16.08.1979 г. е преназначен за зам. н-к на отделение; със заповед № 632/ 01.10.1982 г. е преназначен за н-к на отделение; със заповед № 462/ 01.06.1987 г. е преназначен за зам. н-к на отдел."
БОЖИДАР,КИРИЛОВ,БОРИСОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-07-22,"Българска народна банка","Неустановена принадлежност",
БОЖИДАР,КИРИЛОВ,ЕВСТАТИЕВ,,"ГР.БАТАНОВЦИ, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2015-06-01,"Община Перник","Неустановена принадлежност",
БОЖИДАР,КИРИЛОВ,РОЗАНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-03-17,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
БОЖИДАР,КИРИЛОВ,ХРИСТОВ,,"ГР.ТРЯВНА, ТРЯВНА, ГАБРОВО",2010-03-17,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
БОЖИДАР,КИРИЛОВ,ХРИСТОВ,,"ГР.ТРЯВНА, ТРЯВНА, ГАБРОВО",2016-01-19,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Габрово","Неустановена принадлежност",
БОЖИДАР,КИРИЛОВ,ХРИСТОВ,,"С.КОМОЩИЦА, ЯКИМОВО, МОНТАНА",2011-02-23,"Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол","Неустановена принадлежност",
БОЖИДАР,КОЕВ,ЦАНЕВ,,"ГР.ГАБРОВО, ГАБРОВО, ГАБРОВО",2009-04-15,"Държавна агенция за метрология и технически надзор","Неустановена принадлежност",
БОЖИДАР,КОЛЕВ,КАРАДОЧЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
БОЖИДАР,КОЛЕВ,МИЧЕВ,,"ГР.ТРОЯН, ТРОЯН, ЛОВЕЧ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
БОЖИДАР,КОЛЕВ,МИЧЕВ,,"ГР.ТРОЯН, ТРОЯН, ЛОВЕЧ",2016-02-04,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Ловеч","Неустановена принадлежност",
БОЖИДАР,КОНСТАНТИНОВ,КОЛЕВ,,"ГР.БЯЛА СЛАТИНА, БЯЛА СЛАТИНА, ВРАЦА",2008-11-26,"Българска национална телевизия","Неустановена принадлежност",
БОЖИДАР,КОНСТАНТИНОВ,КЪНЧЕВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2013-01-23,"Община Бургас","Неустановена принадлежност",
БОЖИДАР,КОНСТАНТИНОВ,КЪНЧЕВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2014-02-26,"Висш адвокатски съвет","Неустановена принадлежност",
БОЖИДАР,КОНСТАНТИНОВ,КЪНЧЕВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2015-08-04,"Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Неустановена принадлежност",
БОЖИДАР,КОСТАДИНОВ,ВИТАНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-10-08,"Длъжници към Първа частна банка","Неустановена принадлежност",
БОЖИДАР,КОСТАДИНОВ,НИКОЛОВ,,"С.БРЕЖАНИ, СИМИТЛИ, БЛАГОЕВГРАД",2015-06-09,"Приватизирани предприятия - Монтана","Неустановена принадлежност",
БОЖИДАР,КОСТАДИНОВ,ЧАПАРОВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2015-12-17,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Варна","Неустановена принадлежност",
БОЖИДАР,КОСТОВ,ШОПОВ,,"ГР.ШАБЛА, ШАБЛА, ДОБРИЧ",2014-02-24,"Община Каварна","Неустановена принадлежност",
БОЖИДАР,КЪНЧЕВ,КОЛЕВ,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2012-10-30,"Конфедерация на работодателите и индустриалците в България","Неустановена принадлежност",
БОЖИДАР,КЪНЧЕВ,КОЛЕВ,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2014-06-04,"Приватизация - обособени части - София","Неустановена принадлежност",
БОЖИДАР,ЛАЗАРОВ,БАДЖОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-01-14,"Приватизирани предприятия - София","Неустановена принадлежност",
БОЖИДАР,ЛЮБЕНОВ,АЛЕКСИЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност",
БОЖИДАР,ЛЮБЕНОВ,КАБАКЧИЕВ,,"ГР.ГАБРОВО, ГАБРОВО, ГАБРОВО",2009-07-22,"Българска народна банка","Неустановена принадлежност",
БОЖИДАР,ЛЮБЕНОВ,КАБАКЧИЕВ,,"ГР.ГАБРОВО, ГАБРОВО, ГАБРОВО",2009-11-18,"Агенция за приватизация","Неустановена принадлежност",
БОЖИДАР,ЛЮБЕНОВ,ЯПРАКОВ,1950-12-19,"ГР.САМОКОВ, САМОКОВ, СОФИЙСКА",2015-01-21,"Български олимпийски комитет","Решение № 2-451 от 21.01.2015 г. - Български олимпийски комитет","

Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; протокол № 86/ 1990 г. за унищожаване лично дело IА-27417.

"
БОЖИДАР,ЛЮБОМИРОВ,ВЛАХОВ,1941-12-22,"ГР.РАДОМИР, РАДОМИР, ПЕРНИК",2009-08-05,"Сметна палата","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1"
БОЖИДАР,ЛЮБОМИРОВ,КОЖУХАРОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-05-27,"Държавна агенция за информационни технологии и съобщения","Неустановена принадлежност",
БОЖИДАР,ЛЮБОМИРОВ,КОЖУХАРОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-03-11,"Комисия за регулиране на съобщенията","Неустановена принадлежност",
БОЖИДАР,ЛЮБОМИРОВ,КОЖУХАРОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-10-10,"Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията","Неустановена принадлежност",
БОЖИДАР,ЛЮБОМИРОВ,ПАВУРДЖИЕВ,1955-12-11,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-06-04,"Приватизация - обособени части - София","Решение № 2-355 от 04.06.2014 г. - Приватизация - обособени части - София","Със заповед № Р-07/ 06.06.1983 г. е назначен за разузнавач VI степен; със заповед № Р-028/ 20.09.1986 г. е преназначен за зам. н-к на отдел; със заповед № Р-012/ 14.09.1987 г. е преназначен за разузнавач VI степен."
БОЖИДАР,МАНОЛОВ,ГАНЕВ,,"ГР.ДОЛНИ ЧИФЛИК, ДОЛНИ ЧИФЛИК, ВАРНА",2011-01-26,"Министерство на отбраната","Неустановена принадлежност",
БОЖИДАР,МАРИНОВ,НИКОВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2013-05-29,"Община Суворово","Неустановена принадлежност",
БОЖИДАР,МАРЧЕВ,НИКОЛОВ,,"С.НИКОЛАЕВО, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2016-02-04,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Ловеч","Неустановена принадлежност",
БОЖИДАР,МЕТОДИЕВ,ПАРДОНОВ,,"ГР.ПЕТРИЧ, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност",
БОЖИДАР,МЕТОДИЕВ,СТОЙКОВ,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2010-09-09,"ИА по рибарство и аквакултури","Неустановена принадлежност",
БОЖИДАР,МИЛКОВ,ПЕНЧЕВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2012-10-17,"Министерство на икономиката, енергетиката и туризма","Неустановена принадлежност",
БОЖИДАР,МИТКОВ,ПЕТРОВ,,МАКЕДОНИЯ,2013-09-18,"Община Видин","Неустановена принадлежност",
БОЖИДАР,МИТОВ,БОЖИНОВ,,"С.ЧЕЛЮСТНИЦА, ЧИПРОВЦИ, МОНТАНА",2015-04-07,"Община Чипровци","Неустановена принадлежност",
БОЖИДАР,МИХАЙЛОВ,АНГЕЛОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-06-16,"Висша атестационна комисия","Неустановена принадлежност",
БОЖИДАР,МИХАЙЛОВ,АНГЕЛОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-03-14,"Софийски университет ""Св. Климент Охридски""","Неустановена принадлежност",
БОЖИДАР,МИХАЙЛОВ,ЙОСИФОВ,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
БОЖИДАР,МИХАЙЛОВ,ЙОСИФОВ,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност",
БОЖИДАР,МИХАЙЛОВ,ЙОСИФОВ,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2014-12-09,"Община Кочериново","Неустановена принадлежност",
БОЖИДАР,МИХАЙЛОВ,ЙОСИФОВ,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2016-02-18,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Кюстендил","Неустановена принадлежност",
БОЖИДАР,МИХАЙЛОВ,НАНЕВ,,"ГР.ДИМИТРОВГРАД, ДИМИТРОВГРАД, ХАСКОВО",2008-02-12,"Министерски съвет","Неустановена принадлежност",
БОЖИДАР,МИХАЙЛОВ,НАНЕВ,,"ГР.ДИМИТРОВГРАД, ДИМИТРОВГРАД, ХАСКОВО",2012-12-05,"Български лекарски съюз","Неустановена принадлежност",
БОЖИДАР,МИХАЙЛОВ,СИМЕОНОВ,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
БОЖИДАР,МИХАЙЛОВ,СИМЕОНОВ,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2012-03-20,"Съюз на Евангелските Петдесятни църкви в България","Неустановена принадлежност",
БОЖИДАР,МИХАЙЛОВ,ЩЕРЕВ,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2008-05-27,"Държавна агенция за информационни технологии и съобщения","Неустановена принадлежност",
БОЖИДАР,МИХАЛЧЕВ,ФИЛИПОВ,,"С.ВЕСЕЛИЕ, ПРИМОРСКО, БУРГАС",2012-12-12,"Община Айтос","Неустановена принадлежност",
БОЖИДАР,МЛАДЕНОВ,МАНГОВ,,"ГР.БЯЛА, БЯЛА, РУСЕ",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност",
БОЖИДАР,НАЙДЕНОВ,ИВАНОВ,,"С.НИКОЛАЕВО, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2015-07-16,"Община Плевен","Неустановена принадлежност",
БОЖИДАР,НЕДЕЛЧЕВ,КОЛАРОВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2013-06-26,"Сосиете Женерал Експресбанк АД","Неустановена принадлежност",
БОЖИДАР,НЕОФИТОВ,ЧЕРГОВ,1954-02-08,"С.НОВО СЕЛО, НОВО СЕЛО, ВИДИН",2011-02-15,"Агенция ""Митници""","Решение № 185 от 15.02.2011 г. - Агенция ""Митници""","Документи от ръководил го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр.; лично дело IА-1118 (Вд) МФ; протокол рег. № 13/ 19.04.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело IР-400 (Вд)"
БОЖИДАР,НИКОЛАЕВ,КРЪЧМАРОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-11-26,"Българска национална телевизия","Неустановена принадлежност",
БОЖИДАР,НИКОЛАЕВ,МИНЧЕВ,,"ГР.ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2015-01-29,"Община Летница","Неустановена принадлежност",
БОЖИДАР,НИКОЛАЕВ,СЛАВЧЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност",
БОЖИДАР,НИКОЛАЕВ,ТЕОХАРОВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност",
БОЖИДАР,НИКОЛОВ,АНДРЕЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
БОЖИДАР,НИКОЛОВ,ДАНЧЕВ,1949-04-05,"С.КОСТЕЛЕВО, ВРАЦА, ВРАЦА",2011-11-02,"Министерство на регионалното развитие и благоустройството","Решение № 276 от 02.11.2011 г. - Министерството на регионалното развитие и благоустройството","рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6"
БОЖИДАР,НИКОЛОВ,ПОПОВ,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2015-04-28,"Община Пазарджик","Неустановена принадлежност",
БОЖИДАР,НИКОЛОВ,ТОМАЛЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2007-04-24,"Европейски парламент","Неустановена принадлежност",
БОЖИДАР,НИКОЛОВ,ТОМАЛЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
БОЖИДАР,НИКОЛОВ,ШОПОВ,1946-11-20,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2014-02-19,"Община Добрич","Решение № 2-310 от 19.02.2014 г. - община Добрич","

Рег. дневник; картон обр. 6; писмо вх. № 2163/ 1990 г. за унищожаване с протокол рег. № 487/ 24.04.1990 г. личното дело на Я/К ""Резиденция"".

"
БОЖИДАР,ПАВЛОВ,МАРИНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
БОЖИДАР,ПАНАЙОТОВ,БОНЧЕВ,,"ГР.КОТЕЛ, КОТЕЛ, СЛИВЕН",2012-09-18,"Национална художествена академия","Неустановена принадлежност",
БОЖИДАР,ПЕНЧОВ,ГОЛЕМАНОВ,,"С.ОРЕХОВИЦА, ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ, ПЛЕВЕН",2013-12-11,"Община Мездра","Неустановена принадлежност",
БОЖИДАР,ПЕТКОВ,БОЖИЛОВ,1958-02-12,"С.СМОЛНИЦА, ДОБРИЧКА, ДОБРИЧ",2010-03-17,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 117 от 17.03.2010 г. - Министерството на вътрешните работи","Със заповед № К-4376/ 29.09.1983 г. е назначен за разузнавач; със заповед № 852/ 25.09.1989 г. е преназначен за ст. разузнавач."
БОЖИДАР,ПЕТКОВ,БОНЕВ,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2012-06-05,"Министерство на културата","Неустановена принадлежност",
БОЖИДАР,ПЕТКОВ,ГАЛУЦОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-03-14,"Софийски университет ""Св. Климент Охридски""","Неустановена принадлежност",
БОЖИДАР,ПЕТКОВ,ЧОРБАНОВ,,"ГР.ЛУКОВИТ, ЛУКОВИТ, ЛОВЕЧ",2010-02-09,"Българска академия на науките","Неустановена принадлежност",
БОЖИДАР,ПЕТРОВ,БЕЛОМОРСКИ,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2010-10-13,"Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството","Неустановена принадлежност",
БОЖИДАР,ПЕТРОВ,КИРИЛОВ,,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2009-10-14,"Национален осигурителен институт","Неустановена принадлежност",
БОЖИДАР,ПЕТРОВ,КИРИЛОВ,,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2015-01-14,"Приватизирани предприятия - София","Неустановена принадлежност",
БОЖИДАР,ПЕТРОВ,КИСЬОВ,,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2008-03-18,"КТ Подкрепа","Неустановена принадлежност",
БОЖИДАР,ПЕТРОВ,КРЪСТЕВ,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност",
БОЖИДАР,ПЕТРОВ,МИНДОВ,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност",
БОЖИДАР,ПЕТРОВ,ФОТЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-10-17,"Министерство на икономиката, енергетиката и туризма","Неустановена принадлежност",
БОЖИДАР,РАДЕВ,ТОМОВ,1944-05-28,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Решение № 72 от 03.08.2009 г. - електронни медии","Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 777/ 12.02.1990 г. за унищожаваане с протокол № 63/ 25.01.1990 г. материалите на аг. ""Пантелеев"""
БОЖИДАР,РАДОСЛАВОВ,НИКОЛАЕВ,,"ГР.СВИЩОВ, СВИЩОВ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
БОЖИДАР,РУСАНОВ,КОЛЕВ,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2012-09-26,"Висше училище по агробизнес и развитие на регионите","Неустановена принадлежност",
БОЖИДАР,РУСЕВ,РУСАНОВ,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2011-01-26,"Министерство на отбраната","Неустановена принадлежност",
БОЖИДАР,САВОВ,НИКОЛОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-07-04,"Конфедерация на независимите синдикати в България","Неустановена принадлежност",
БОЖИДАР,САНДОВ,ЯНЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-08-09,"Агенция Пътна инфраструктура","Неустановена принадлежност",
БОЖИДАР,СИМЕОНОВ,АЛВАСОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-06-25,"Технически университет - София","Неустановена принадлежност",
БОЖИДАР,СИМЕОНОВ,ПЕТРОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-10-10,"Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията","Неустановена принадлежност",
БОЖИДАР,СИРКОВ,СИРКОВ,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2010-10-13,"Изпълнителна агенция ""Борба с градушките""","Неустановена принадлежност",
БОЖИДАР,СЛАВОВ,ЕНЧЕВ,,"ГР.СИЛИСТРА, СИЛИСТРА, СИЛИСТРА",2010-03-17,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
БОЖИДАР,СЛАВЧЕВ,ЧЕРНЕВ,1940-12-19,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2012-01-12,"Министерство на образованието","Решение № 296 от 12.01.2012 г. - Министерството на образованието, младежта и науката","Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документи от ръководили го щатни служители, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IО-72 (Шн); рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр.; протокол рег. № С КА-44/ 28.03.1990 г. за унищожаване на работно дело IР-518 (Шн)"
БОЖИДАР,СОТИРОВ,ТАКЕВ,1920-01-04,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-01-21,"Български олимпийски комитет","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1"
БОЖИДАР,СПАСОВ,ПЕТКОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2015-05-12,"Община Пещера","Неустановена принадлежност",
БОЖИДАР,СТАНАКИЕВ,ГЬОШЕВ,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2012-08-21,"Международно висше бизнес училище - Ботевград","Неустановена принадлежност",
БОЖИДАР,СТАНАКИЕВ,ГЬОШЕВ,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2014-06-10,"Софийски университет Св. Климент Охридски","Неустановена принадлежност",
БОЖИДАР,СТАНЕВ,ИВАНОВ,,"С.МЛАДЕН, СЕВЛИЕВО, ГАБРОВО",2015-01-29,"Община Априлци","Неустановена принадлежност",
БОЖИДАР,СТЕФАНОВ,АЛЕКСАНДРОВ,1956-02-10,"С.МИНДЯ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност",
БОЖИДАР,СТЕФАНОВ,АЛЕКСАНДРОВ,,"С.МИНДЯ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
БОЖИДАР,СТЕФАНОВ,БОРИСОВ,1952-04-16,"ГР.ГАБРОВО, ГАБРОВО, ГАБРОВО",2015-06-29,"Организатор на хазартни игри","Решение № 2-528 от 29.06.2015 г. - организатори на хазартни игри","

Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, документ от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-889 (Гб) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6.

"
БОЖИДАР,СТЕФАНОВ,ВЕЛЕГАНОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност",
БОЖИДАР,СТЕФАНОВ,ВЕЛЕГАНОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2015-09-30,"Община Пловдив","Неустановена принадлежност",
БОЖИДАР,СТЕФАНОВ,ЗАХАРИЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-04-15,"Държавна агенция за метрология и технически надзор","Неустановена принадлежност",
БОЖИДАР,СТЕФАНОВ,ИВАНОВ,1943-06-15,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2014-05-27,"Българска академия на науките","Решение № 2-351 от 27.05.2014 г. - Българска академия на науките","

Собственоръчно написано агентурно сведение, документи от ръководил ог щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-29454 и в работно дело IР-15188; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6.

"
БОЖИДАР,СТЕФАНОВ,ЛЕОНОВ,1941-06-16,"ГР.КАРЛОВО, КАРЛОВО, ПЛОВДИВ",2008-07-30,"Държавна агенция Държавен резерв и вoeнновременни запаси","Решение № 45 от 30.07.2008 г. - държавни агенции","Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IА-4134 МФ;"
БОЖИДАР,СТЕФАНОВ,МАНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-08-21,"Национална академия за театрално и филмово изкуство","Неустановена принадлежност",
БОЖИДАР,СТЕФАНОВ,НИЧЕВ,,"С.РАЙКОВО, СМОЛЯН, СМОЛЯН",2015-09-14,"Приватизирани предприятия - Смолян","Неустановена принадлежност",
БОЖИДАР,СТЕФАНОВ,ПАНАЙОТОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-10-25,"Изпълнителна агенция ""Главна инспекция по труда""","Неустановена принадлежност",
БОЖИДАР,СТЕФАНОВ,ПАНАЙОТОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-06-14,"Министерство на труда и социалната политика","Неустановена принадлежност",
БОЖИДАР,СТЕФАНОВ,САВОВ,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
БОЖИДАР,СТОЕВ,ТОНЕВ,,"ГР.ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО, ГЕНЕРАЛ-ТОШЕВО, ДОБРИЧ",2014-02-12,"Община Генерал Тошево","Неустановена принадлежност",
БОЖИДАР,СТОИЛОВ,СТОИЛОВ,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
БОЖИДАР,СТОЙНЕВ,ТАСЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-03-18,"КТ Подкрепа","Неустановена принадлежност",
БОЖИДАР,СТОЙЧЕВ,ГЕЛУШЕВ,1948-12-18,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2010-03-17,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 117 от 17.03.2010 г. - Министерството на вътрешните работи","Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; протокол № 87/ 1990 г. с предложение за унищожаване на лично дело IА-24733 и работно дело IР-9654."
БОЖИДАР,СТОЯНОВ,БАНОВ,,"С.ДЕРМАНЦИ, ЛУКОВИТ, ЛОВЕЧ",2010-03-17,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
БОЖИДАР,СТОЯНОВ,БОЯДЖИЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-09-18,"Национална художествена академия","Неустановена принадлежност",
БОЖИДАР,СТОЯНОВ,ЖЕЛЕВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2014-02-12,"Разследващи полицаи","Неустановена принадлежност",
БОЖИДАР,СТОЯНОВ,МУНЕВ,,"ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, БЛАГОЕВГРАД",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност",
БОЖИДАР,ТЕНЕВ,РУСЕВ,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2014-05-27,"Университет за национално и световно стопанство","Неустановена принадлежност",
БОЖИДАР,ТОДОРОВ,АНГЕЛОВ,,"ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
БОЖИДАР,ТОДОРОВ,АНГЕЛОВ,,"ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-06-11,"Община Велико Търново","Неустановена принадлежност",
БОЖИДАР,ТОДОРОВ,ИВАНОВ,,"С.КРУПЕН, КАВАРНА, ДОБРИЧ",2014-02-24,"Община Каварна","Неустановена принадлежност",
БОЖИДАР,ТОДОРОВ,НИНОВ,,"С.БРЕСТНИЦА, ЯБЛАНИЦА, ЛОВЕЧ",2014-01-15,"Община Роман","Неустановена принадлежност",
БОЖИДАР,ТОДОРОВ,НИНОВ,,"С.БРЕСТНИЦА, ЯБЛАНИЦА, ЛОВЕЧ",2016-01-14,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Враца","Неустановена принадлежност",
БОЖИДАР,ТОДОРОВ,ПЕТАВРАДЖИЕВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
БОЖИДАР,ТОДОРОВ,ПЕТАВРАДЖИЕВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2015-12-01,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Неустановена принадлежност",
БОЖИДАР,ТОДОРОВ,ФИНКОВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2008-02-12,"Министерски съвет","Неустановена принадлежност",
БОЖИДАР,ТОДОРОВ,ФИНКОВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност",
БОЖИДАР,ТОДОРОВ,ХРИСТОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност",
БОЖИДАР,ТОШЕВ,КАРАДЖИНОВ,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност",
БОЖИДАР,ТОШКОВ,СТОЙЧЕВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2010-03-17,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
БОЖИДАР,ТРАЙКОВ,ВУЧКОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-03-17,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
БОЖИДАР,ТРАЙКОВ,ДИМИТРОВ,1959-09-19,"ГР.НОВИ ИСКЪР, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Решение № 316 от 22.02.2012 г. - местни избори – 2011 г. - кандидати за общински съветници – област Благоевград","Рег. дневник; картони – обр. 4 и обр. 6; протокол № 73/ 1990 г. с предложение за унищожаване на лично дело IА-30214 и работно дело IР-15987."
БОЖИДАР,ТРИФОНОВ,ДИМИТРОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
БОЖИДАР,ФОТЕВ,СТЕФАНОВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2012-08-01,"Медицински университет - Плевен","Неустановена принадлежност",
БОЖИДАР,ХРИСТОВ,БРУСЕВ,1959-06-20,"ГР.МОМЧИЛГРАД, МОМЧИЛГРАД, КЪРДЖАЛИ",2008-07-30,"Държавна агенция Държавен резерв и вoeнновременни запаси","Решение № 45 от 30.07.2008 г. - държавни агенции","Със заповед № 3284/ 28.08.1986 г. е назначен за разузнавач; със заповед № 210/ 26.01.1990 г. е уволнен."
БОЖИДАР,ХРИСТОВ,КАВРАКИРОВ,,"ГР.КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2014-10-22,"Община Джебел","Неустановена принадлежност",
БОЖИДАР,ХРИСТОВ,МИНЧЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-02-19,"Община Добричка","Неустановена принадлежност",
БОЖИДАР,ХРИСТОВ,НАЛДЖИЕВ,,"ГР.ПЕТРИЧ, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2010-03-17,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
БОЖИДАР,ХРИСТОВ,СЕНДОВ,,"ГР.АСЕНОВГРАД, АСЕНОВГРАД, ПЛОВДИВ",2014-06-10,"Софийски университет Св. Климент Охридски","Неустановена принадлежност",
БОЖИДАР,ХРИСТОВ,СТЕФАНОВ,,"ГР.ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО, ГЕНЕРАЛ-ТОШЕВО, ДОБРИЧ",2014-02-12,"Община Генерал Тошево","Неустановена принадлежност",
БОЖИДАР,ХРИСТОВ,СТОЙКОВ,,"ГР.ГАБРОВО, ГАБРОВО, ГАБРОВО",2014-01-22,"Община Габрово","Неустановена принадлежност",
БОЖИДАР,ХРИСТОВ,ХРИСТОВ,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2013-04-17,"Кредитни длъжници към банка БАЛКАНБАНК","Неустановена принадлежност",
БОЖИДАР,ЦВЕТАНОВ,СИМЕОНОВ,,"С.МОКРЕШ, ВЪЛЧЕДРЪМ, МОНТАНА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
БОЖИДАР,ЦЕЦОВ,ЛУКАРСКИ,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2014-05-09,"Избори за Европейски парламент 2014 г.","Неустановена принадлежност",
БОЖИДАР,ЦЕЦОВ,ЛУКАРСКИ,1972-06-23,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност",
БОЖИДАР,ЦЕЦОВ,ЛУКАРСКИ,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2015-02-04,"Министерски съвет - избран на 07.11.2014 г.","Неустановена принадлежност",
БОЖИДАР,ЧАВДАРОВ,БОТЕВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
БОЖИДАРА,КОНСТАНТИНОВА,БОЖИЛОВА,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
БОЖИДАРА,НИКОЛОВА,СЪРЧАДЖИЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-03-16,"Министерство на външните работи","Неустановена принадлежност",
БОЖИДАРА,ПЕНЕВА,ТОПЧИЕВА-КИРОВА,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2013-01-09,"Община Карнобат","Неустановена принадлежност",
БОЖИДАРА,ПЕНЕВА,ТОПЧИЕВА-КИРОВА,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
БОЖИДАРА,ПЕНЕВА,ТОПЧИЕВА-КИРОВА,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2015-12-01,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Неустановена принадлежност",
БОЖИДАРКА,ГАНЧЕВА,РАДОЕВА,,"С.ДРИНОВО, ПОПОВО, ТЪРГОВИЩЕ",2015-11-17,"Община Разград","Неустановена принадлежност",
БОЖИДАРКА,ГЕОРГИЕВА,КАЙРАКОВА,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност",
БОЖИДАРКА,ИЛИЕВА,ВАСИЛЕВА,,"ГР.ЛУКОВИТ, ЛУКОВИТ, ЛОВЕЧ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
БОЖИДАРКА,ИЛИЕВА,ВАСИЛЕВА,,"ГР.ЛУКОВИТ, ЛУКОВИТ, ЛОВЕЧ",2016-02-04,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Ловеч","Неустановена принадлежност",
БОЖИДАРКА,КОЛЕВА,ДИМОВА,1955-02-01,"С.ГРАДИНАРОВО, ПРОВАДИЯ, ВАРНА",2008-12-18,"Българско национално радио","Решение № 56 от 18.12.2008 г. - Българско национално радио","Документи от ръководилия я щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; лично дело IА-2265 МФ; протокол рег. № С КА-44/ 28.03.1990 г.за унищожаване на работно дело IР-1096."
БОЖИДАРКА,КОЛЕВА,ДИМОВА,1955-02-01,"С.ГРАДИНАРОВО, ПРОВАДИЯ, ВАРНА",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Решение № 72 от 03.08.2009 г. - електронни медии","Документи от ръководилия я щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; лично дело IА-2265 МФ; протокол рег. № С КА-44/ 28.03.1990 г. за унищожаване на работно дело IР-1096."
БОЖИДАРКА,НИКОЛОВА,ДАНКОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-01-14,"Приватизирани предприятия - София","Неустановена принадлежност",
БОЖИДАРКА,НИКОЛОВА,ЦВЕТКОВА,,"ГР.МОНТАНА, МОНТАНА, МОНТАНА",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност",
БОЖИДАРКА,СТОЯНОВА,ДИМИТРОВА,,"ГР.ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност",
БОЖИДАРКА,СТОЯНОВА,ДИМИТРОВА,,"ГР.ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ",2015-11-17,"Община Разград","Неустановена принадлежност",
БОЖИДАРКА,ТОДОРОВА,АПОСТОЛОВА,,"ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
БОЖИДАРКА,ТОДОРОВА,КОЛЕВА,,"С.БАНИСКА, ДВЕ МОГИЛИ, РУСЕ",2009-04-15,"Държавна агенция за метрология и технически надзор","Неустановена принадлежност",
БОЖИДАРКА,ТОДОРОВА,ПОПОВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност",
БОЖИК,ДИМИТРОВ,БОЖИКОВ,1933-10-25,"ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, БЛАГОЕВГРАД",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1"
БОЖИК,ИВАНОВ,ЗАФИРОВ,,"С.КОПРИВЛЕН, ХАДЖИДИМОВО, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност",
БОЖИК,КОСТАДИНОВ,КИТАНОВ,,"С.ГАЙТАНИНОВО, ХАДЖИДИМОВО, БЛАГОЕВГРАД",2011-05-27,"Община Хаджидимово","Неустановена принадлежност",
БОЖИК,КОСТАДИНОВ,РОЛЕВ,,"С.ДОЛЕН, САТОВЧА, БЛАГОЕВГРАД",2011-05-12,"Община Сатовча","Неустановена принадлежност",
БОЖИК,КОСТАДИНОВ,РОЛЕВ,,"С.ДОЛЕН, САТОВЧА, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност",
БОЖИК,КОСТАДИНОВ,РОЛЕВ,,"С.ДОЛЕН, САТОВЧА, БЛАГОЕВГРАД",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
БОЖИК,КОСТАДИНОВ,РОЛЕВ,,"С.ДОЛЕН, САТОВЧА, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност",
БОЖИК,ЛАЗАРОВ,КАРТУЛЕВ,,"С.МУСОМИЩА, ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, БЛАГОЕВГРАД",2011-06-23,"Община Гоце Делчев","Неустановена принадлежност",
БОЖИК,ПЕТРОВ,БАНИЧАНСКИ,,"С.СРЕДНА, ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, БЛАГОЕВГРАД",2011-06-23,"Община Гоце Делчев","Неустановена принадлежност",
БОЖИЛ,АТАНАСОВ,ГЕОРГИЕВ,,"С.ЛОВЧАНЦИ, ДОБРИЧКА, ДОБРИЧ",2014-02-19,"Община Добричка","Неустановена принадлежност",
БОЖИЛ,ДИМИТРОВ,БОЖИЛОВ,,"С.АТОЛОВО, СТРАЛДЖА, ЯМБОЛ",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност",
БОЖИЛ,ИЛИЕВ,МОНЕВ,,"С.ЖЕЛЮ ВОЙВОДА, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
БОЖИЛ,МАРИНОВ,БОГОСЛОВОВ,,"ГР.ОМУРТАГ, ОМУРТАГ, ТЪРГОВИЩЕ",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
БОЖИЛ,ПЕТРОВ,ЙОРДАНОВ,,"С.ЛЕВА РЕКА, ТРЪН, ПЕРНИК",2015-06-01,"Община Перник","Неустановена принадлежност",
БОЖИЛ,ПЕТРОВ,ПЕТРУНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-06-10,"Държавна агенция Архиви","Неустановена принадлежност",
БОЖИЛ,РАДОИЛОВ,ТРАЙКОВ,,"С.КЛАДНИЦА, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
БОЖИЛ,РАНГЕЛОВ,БОЖИЛОВ,1945-06-06,"С.ВЕРЕНЦИ, ОМУРТАГ, ТЪРГОВИЩЕ",2010-03-17,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 117 от 17.03.2010 г. - Министерството на вътрешните работи","Със заповед № 4294/ 15.08.1969 г. е назначен за разузнавач VI степен; със заповед № 94/ 01.09.1971 г. е преназначен за разузнавач V степен; със заповед № 28/ 04.09.1973 г. е преназначен за инспектор IV степен; със заповед № 96/ 06.09.1982 г. е преназначен за зам. н-к отделение; със заповед № 3220/ 19.07.1983 г. е преназначен за н-к РУ на МВР-Омуртаг; със заповед № 620/ 17.02.1986 г. е изпратен на 3 месечен курс в КГБ-СССР; със заповед № 4006/ 13.12.1988 г. е преназначен за н-к ОбУ на МВР-Омуртаг."
БОЖИЛ,РАШОВ,АНГЕЛКОВ,,"С.ЧУЙПЕТЛОВО, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2015-06-01,"Община Перник","Неустановена принадлежност",
БОЖИЛ,СЛАВЧЕВ,ИВАНОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2013-01-16,"Министерство на правосъдието","Неустановена принадлежност",
БОЖИЛ,СПАСОВ,БОЖИЛОВ,,"С.ПОЛЯНОВО, АЙТОС, БУРГАС",2013-03-06,"Община Руен","Неустановена принадлежност",
БОЖИЛ,СПАСОВ,ПОПОВ,,"С.РАДИЛОВО, ПЕЩЕРА, ПАЗАРДЖИК",2015-05-12,"Община Пещера","Неустановена принадлежност",
БОЖИЛ,ТОДОРОВ,БОЖИЛОВ,1937-08-29,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2010-03-17,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 117 от 17.03.2010 г. - Министерството на вътрешните работи","Със заповед № 2804/ 15.08.1965 г. е назначен за разузнавач; със заповед № 3928/ 17.08.1968 г. е преназначен за разузнавач в управление II; със заповед № 136/ 17.10.1968 г. е преназначен за разузнавач V степен; със заповед № 8/ 08.01.1970 г. е преназначен за инспектор IV степен; със заповед № 212/ 30.08.1971 г. е преназначен за зам. н-к отделение; със заповед № 1010/ 01.03.1973 г. е преназначен за н-к отделение; със заповед № 1910/ 15.06.1974 г. е изпратен на 5 месечен курс в СССР; със заповед № 5548/ 30.12.1983 г. е преназначен за зам. н-к отдел; със заповед № 4248/ 29.11.1985 г. е преназначен за н-к отдел."
БОЖИЛ,ТОДОРОВ,КОЛЕВ,,"С.СТРАХИЛ, ВЪЛЧИ ДОЛ, ВАРНА",2013-04-10,"Община Белослав","Неустановена принадлежност",
БОЖИН,БОРИСОВ,БОЖИНОВ,,"С.ЯКИМОВО, ЯКИМОВО, МОНТАНА",2015-04-01,"Община Якимово","Неустановена принадлежност",
БОЖИН,ВЛАДИМИРОВ,АЛЕКСАНДРОВ,,"С.РАЗГРАД, ВЪЛЧЕДРЪМ, МОНТАНА",2013-10-02,"Обединена българска банка","Неустановена принадлежност",
БОЖИН,ВЛАДИМИРОВ,ГАВРИЛОВ,1952-01-07,"ГР.ВЪЛЧЕДРЪМ, ВЪЛЧЕДРЪМ, МОНТАНА",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност",
БОЖИН,ГЕОРГИЕВ,ПАНАЙОТОВ,,"С.СПАТОВО, САНДАНСКИ, БЛАГОЕВГРАД",2009-10-14,"Национален осигурителен институт","Неустановена принадлежност",
БОЖИН,ДИМИТРОВ,АНГЕЛОВ,,"С.НОВГРАД, ЦЕНОВО, РУСЕ",2011-10-25,"Изпълнителна агенция ""Главна инспекция по труда""","Неустановена принадлежност",
БОЖИН,ДИМИТРОВ,АНГЕЛОВ,,"С.НОВГРАД, ЦЕНОВО, РУСЕ",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност",
БОЖИН,ДИМИТРОВ,АНГЕЛОВ,,"С.НОВГРАД, ЦЕНОВО, РУСЕ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
БОЖИН,ДИМИТРОВ,АНГЕЛОВ,1946-03-24,"С.НОВГРАД, ЦЕНОВО, РУСЕ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност",
БОЖИН,ДИМИТРОВ,СУБАШЕВ,,"С.БАНЯ, НЕСЕБЪР, БУРГАС",2013-02-13,"Община Несебър","Неустановена принадлежност",
БОЖИН,ИВАНОВ,БОЖИНОВ,,"С.КОИЛОВЦИ, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2011-08-03,"Агенция за държавна финансова инспекция","Неустановена принадлежност",
БОЖИН,ИВАНОВ,ПЕТКОВ,,"ГР.ЧИПРОВЦИ, ЧИПРОВЦИ, МОНТАНА",2015-04-07,"Община Чипровци","Неустановена принадлежност",
БОЖИН,ИВАНОВ,ЯНКОВ,1935-12-15,"ГР.МЕЛНИК, САНДАНСКИ, БЛАГОЕВГРАД",2010-03-17,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 117 от 17.03.2010 г. - Министерството на вътрешните работи","Със заповед № 7102/ 25.12.1970 г. е назначен за разузнавач V степен; със заповед № 291/ 07.09.1972 г. е преназначен за разузнавач I степен; със заповед № 141/ 06.09.1974 г. е преназначен за инспектор IV степен; със заповед № 125/ 25.04.1975 г. е преназначен за инспектор III степен; със заповед № 268/ 06.09.1975 г. е преназначен за зам. н-к отделение; със заповед № 4896/ 17.12.1984 г. е преназначен за н-к РУ на МВР-Сандански; със заповед № 4018/ 13.12.1988 г. е преназначен за н-к ОбУ на МВР-Сандански."
БОЖИН,НЕДЕЛЧЕВ,ДЕШКОВ,,"ГР.СЛАВЯНОВО, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2015-07-16,"Община Плевен","Неустановена принадлежност",
БОЖИН,ПЕТРОВ,БОЖИНОВ,,"ГР.ТОПОЛОВГРАД, ТОПОЛОВГРАД, ХАСКОВО",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
БОЖИН,ТОДОРОВ,МУСТАЧКОВ,,"ГР.ВЪЛЧЕДРЪМ, ВЪЛЧЕДРЪМ, МОНТАНА",2015-03-18,"Община Вълчедръм","Неустановена принадлежност",
БОЖИНЕЛ,ВАСИЛЕВ,ХРИСТОВ,,"ГР.РАЗГРАД, РАЗГРАД, РАЗГРАД",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
БОЖИНЕЛ,ВАСИЛЕВ,ХРИСТОВ,,"ГР.РАЗГРАД, РАЗГРАД, РАЗГРАД",2015-11-17,"Община Разград","Неустановена принадлежност",
БОЖИНКА,ПЕТКОВА,РУСЕВА,,"ГР.КАСПИЧАН, КАСПИЧАН, ШУМЕН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
БОЖИЧКО,МЕТОДИЕВ,СТОЯНОВ,1953-12-14,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2009-10-14,"Национален осигурителен институт","Решение № 78 от 14.10.2009 г. - Национален осигурителен институт","Документи от ръководилия го щатен служител; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; лично дело IА-1479 (Пк)."
БОЖИЯ,АТАНАСОВА,КОСТАДИНОВА,,"С.ЦАРИМИР, СЪЕДИНЕНИЕ, ПЛОВДИВ",2014-06-04,"Приватизация - обособени части - София","Неустановена принадлежност",
БОЖИЯ,ГЕОРГИЕВА,ТАБАКОВА-БОЖИЛОВА,,"ГР.РАКИТОВО, РАКИТОВО, ПАЗАРДЖИК",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност",
БОЖКО,АНИН,БОЖКИЛОВ,,"С.ГОРНО ДРАГЛИЩЕ, РАЗЛОГ, БЛАГОЕВГРАД",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
БОЖКО,АНИН,БОЖКИЛОВ,,"С.ГОРНО ДРАГЛИЩЕ, РАЗЛОГ, БЛАГОЕВГРАД",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност",
БОЖКО,БОНЕВ,ДРАГНЕВ,,"С.ВЪРБОВЧЕЦ, ДИМОВО, ВИДИН",2010-03-17,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
БОЖКО,БОЯНОВ,МИЛАЧКОВ,,"С.ГАБРЕШЕВЦИ, ТРЕКЛЯНО, КЮСТЕНДИЛ",2013-11-06,"Централна кооперативна банка","Неустановена принадлежност",
БОЖКО,БОЯНОВ,МИЛАЧКОВ,,"С.ГАБРЕШЕВЦИ, ТРЕКЛЯНО, КЮСТЕНДИЛ",2013-11-27,"Длъжници към Добруджанска банка","Неустановена принадлежност",
БОЖКО,БОЯНОВ,МИЛАЧКОВ,,"С.ГАБРЕШЕВЦИ, ТРЕКЛЯНО, КЮСТЕНДИЛ",2014-06-18,"Длъжници към Държавна спестовна каса","Неустановена принадлежност",
БОЖКО,БОЯНОВ,МИЛАЧКОВ,,"С.ГАБРЕШЕВЦИ, ТРЕКЛЯНО, КЮСТЕНДИЛ",2015-06-09,"Община Радомир","Неустановена принадлежност",
БОЖКО,ДИМИТРОВ,АЛЕКСАНДРОВ,,"С.ЗВЕРИНО, МЕЗДРА, ВРАЦА",2013-12-11,"Община Мездра","Неустановена принадлежност",
БОЖКО,ДИМИТРОВ,ЛИЛОВ,,"С.МИЛАНОВО, СВОГЕ, СОФИЙСКА",2010-10-05,"Изпълнителна агенция по хидромелиорации","Неустановена принадлежност",
БОЖКО,ДИНОВ,БОЖИЛОВ,,"С.ЗВЕГОР, ХИТРИНО, ШУМЕН",2015-06-23,"Приватизирани предприятия - Разград","Неустановена принадлежност",
БОЖКО,ЕЛЕНКОВ,АНИН,,"С.СТАКЕВЦИ, БЕЛОГРАДЧИК, ВИДИН",2013-08-07,"Община Грамада","Неустановена принадлежност",
БОЖКО,ИЧЕВ,КАЦАРСКИ,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2011-10-25,"Изпълнителна агенция ""Главна инспекция по труда""","Неустановена принадлежност",
БОЖКО,ЙОНОВ,БОЖКОВ,,"С.БАБЕК, БРЕЗОВО, ПЛОВДИВ",2015-08-11,"Община Брезово","Неустановена принадлежност",
БОЖКО,ЛЕОНТИНОВ,САВОВ,,"С.НЕГОВАНОВЦИ, НОВО СЕЛО, ВИДИН",2013-08-13,"Община Ново село","Неустановена принадлежност",
БОЖКО,МИТЕВ,БОЖКОВ,,"ГР.НОВА ЗАГОРА, НОВА ЗАГОРА, СЛИВЕН",2011-06-16,"Висша атестационна комисия","Неустановена принадлежност",
БОЖКО,МИТЕВ,БОЖКОВ,,"ГР.НОВА ЗАГОРА, НОВА ЗАГОРА, СЛИВЕН",2014-08-06,"Медицински университет - София","Неустановена принадлежност",
БОЖКО,ПЕТРОВ,СТОЕВ,,"С.РУСАЛСКО, АРДИНО, КЪРДЖАЛИ",2013-05-21,"Община Долни чифлик","Неустановена принадлежност",
БОЖКО,РАНГЕЛОВ,ТАБАКОВ,,"С.КАЛОЯНОВО, КАЛОЯНОВО, ПЛОВДИВ",2015-09-09,"Община Калояново","Неустановена принадлежност",
БОЖКО,РУСЕВ,ВЪЛЧЕВ,,"С.БОРЯНА, ДЪЛГОПОЛ, ВАРНА",2013-05-15,"Община Дългопол","Неустановена принадлежност",
БОЖКО,СТАНЕВ,БОЖКОВ,,"ГР.ДОЛНИ ЧИФЛИК, ДОЛНИ ЧИФЛИК, ВАРНА",2013-05-21,"Община Долни чифлик","Неустановена принадлежност",
БОЖКО,СТЕФАНОВ,ТОДОРОВ,,"ГР.ДУЛОВО, ДУЛОВО, СИЛИСТРА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
БОЖКО,ЦЕКОВ,БОНЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-10-09,"Длъжници към ОББ","Неустановена принадлежност",
БОЖКО,ЦЕКОВ,БОНЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-11-06,"Централна кооперативна банка","Неустановена принадлежност",
БОЖКО,ЦЕКОВ,БОНЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-12-04,"Длъжници към Банка за земеделски кредит","Неустановена принадлежност",
БОЖКО,ЦЕКОВ,БОНЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-04-15,"Длъжници към Българска народна банка","Неустановена принадлежност",
БОЖУРА,КОСТАДИНОВА,ЦВЕТАНОВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
БОЖУРА,КРУМОВА,ТЕНЕВА,,"С.РЕБРОВО, СВОГЕ, СОФИЙСКА",2009-10-14,"Национален осигурителен институт","Неустановена принадлежност",
БОЖУРКА,БОРИСОВА,СТОЙЧЕВА,,"С.ФИЛИПОВЦИ, ТРЪН, ПЕРНИК",2015-06-09,"Община Трън","Неустановена принадлежност",
БОЖУРКА,ПЕТРОВА,МАРГАРИТОВА,,"С.ЦАЛАПИЦА, РОДОПИ, ПЛОВДИВ",2011-08-09,"Агенция Пътна инфраструктура","Неустановена принадлежност",
БОИЛ,ВАСИЛЕВ,БАНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-09-20,"Министерство на културата","Неустановена принадлежност",
БОИЛ,ВАСИЛЕВ,БАНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-02-04,"Министерски съвет - избран на 07.11.2014 г.","Неустановена принадлежност",
БОЙКА,АЛЕКСАНДРОВА,ГАШЕВА,,"ГР.ДИМИТРОВГРАД, ДИМИТРОВГРАД, ХАСКОВО",2011-02-15,"Агенция ""Митници""","Неустановена принадлежност",
БОЙКА,АЛЕКСАНДРОВА,МАРИНОВА,,"ГР.ПЕТРИЧ, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
БОЙКА,АЛЕКСАНДРОВА,МАРЧЕВА,,"С.ВЛАХИ, КРЕСНА, БЛАГОЕВГРАД",2009-04-15,"Държавна агенция за метрология и технически надзор","Неустановена принадлежност",
БОЙКА,АЛЕКСАНДРОВА,МИХАЙЛОВА,,"ГР.БАТАНОВЦИ, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност",
БОЙКА,АНАНИЕВА,МЕТУШЕВА,,"С.ЦРЪНЧА, ДОСПАТ, СМОЛЯН",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност",
БОЙКА,АНГЕЛОВА,АСЕНОВА,,"ГР.СВОГЕ, СВОГЕ, СОФИЙСКА",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
БОЙКА,АНГЕЛОВА,АСЕНОВА,,"ГР.СВОГЕ, СВОГЕ, СОФИЙСКА",2014-02-12,"Разследващи полицаи","Неустановена принадлежност",
БОЙКА,АНГЕЛОВА,ГОЧЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
БОЙКА,АНГЕЛОВА,КАЗАКОВА,,"ГР.КОСТЕНЕЦ, КОСТЕНЕЦ, СОФИЙСКА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
БОЙКА,АТАНАСОВА,БРАТКОВА,,"ГР.ДИМИТРОВГРАД, ДИМИТРОВГРАД, ХАСКОВО",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност",
БОЙКА,АТАНАСОВА,КАДРЕВА,,"С.КАТУНЦИ, САНДАНСКИ, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност",
БОЙКА,АТАНАСОВА,САВОВА,,"ГР.РАЗЛОГ, РАЗЛОГ, БЛАГОЕВГРАД",2015-04-21,"Община Велинград","Неустановена принадлежност",
БОЙКА,АТАНАСОВА,СИМЕОНОВА,,"С.ГОРНИ ЛОМ, ЧУПРЕНЕ, ВИДИН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
БОЙКА,БОГДАНОВА,ЯНАЧКОВА,,"ГР.СВОГЕ, СВОГЕ, СОФИЙСКА",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност",
БОЙКА,БОЯНОВА,ЙОВЕВА,,"С.ЧЕШЛЯНЦИ, ТРЕКЛЯНО, КЮСТЕНДИЛ",2015-01-14,"Община Невестино","Неустановена принадлежност",
БОЙКА,ВАСИЛЕВА,НИКЛЕВА,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност",
БОЙКА,ВАСИЛЕВА,УЗУНОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-11-27,"Българска народна банка","Неустановена принадлежност",
БОЙКА,ВАСИЛЕВА,УРДЕВА,,"ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, БЛАГОЕВГРАД",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност",
БОЙКА,ВАСИЛИЕВА,ДИМИТРОВА,,"ГР.ДУПНИЦА, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2015-01-14,"Община Рила","Неустановена принадлежност",
БОЙКА,ВЕНКОВА,ЧЕРНАШКА,,"ГР.РАКОВСКИ, РАКОВСКИ, ПЛОВДИВ",2015-10-05,"Община Раковски","Неустановена принадлежност",
БОЙКА,ГАНЧЕВА,ВАСИЛЕВА,,"С.ДОМЛЯН, КАРЛОВО, ПЛОВДИВ",2015-10-14,"Община Сопот","Неустановена принадлежност",
БОЙКА,ГЕНКОВА,ИВАНОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
БОЙКА,ГЕОРГИЕВА,БАГДАТЛЯН,,"ГР.ДРАГОМАН, ДРАГОМАН, СОФИЙСКА",2014-10-15,"Министерство на отбраната","Неустановена принадлежност",
БОЙКА,ГЕОРГИЕВА,ДЕНЕВА,,"С.ПРЕОБРАЖЕНЦИ, РУЕН, БУРГАС",2013-03-06,"Община Руен","Неустановена принадлежност",
БОЙКА,ГЕОРГИЕВА,ДИМИТРОВА,,"С.ТОПОЛОВО, АСЕНОВГРАД, ПЛОВДИВ",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност",
БОЙКА,ГЕОРГИЕВА,ДИМИТРОВА,,"С.ЧЕРКАСКИ, ВЪРШЕЦ, МОНТАНА",2015-03-24,"Община Вършец","Неустановена принадлежност",
БОЙКА,ГЕОРГИЕВА,ДИМИТРОВА,,"С.ВИРОВЕ, МОНТАНА, МОНТАНА",2016-02-09,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Монтана","Неустановена принадлежност",
БОЙКА,ГЕОРГИЕВА,ИВАНОВА,,"С.БУСМАНЦИ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-01-28,"Община Дряново","Неустановена принадлежност",
БОЙКА,ГЕОРГИЕВА,КОЛЕВА,,"ГР.СИМЕОНОВГРАД, СИМЕОНОВГРАД, ХАСКОВО",2013-01-09,"Община Карнобат","Неустановена принадлежност",
БОЙКА,ГЕОРГИЕВА,НИКОЛОВА,,"С.ГЕГА, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2011-07-12,"Община Петрич","Неустановена принадлежност",
БОЙКА,ГЕОРГИЕВА,НЯГОЛОВА,,"ГР.КУБРАТ, КУБРАТ, РАЗГРАД",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
БОЙКА,ГЕОРГИЕВА,ХРИСТОВА,,"ГР.БРУСАРЦИ, БРУСАРЦИ, МОНТАНА",2015-03-18,"Община Брусарци","Неустановена принадлежност",
БОЙКА,ГЕОРГИЕВА,ХРИСТОВА,,"ГР.БРУСАРЦИ, БРУСАРЦИ, МОНТАНА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
БОЙКА,ГЕОРГИЕВА,ХРИСТОВА,,"ГР.БРУСАРЦИ, БРУСАРЦИ, МОНТАНА",2016-02-09,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Монтана","Неустановена принадлежност",
БОЙКА,ГРОЗЕВА,МАРИНСКА,,"С.КАРАДЖАЛОВО, ПЪРВОМАЙ, ПЛОВДИВ",2012-01-12,"Министерство на образованието","Неустановена принадлежност",
БОЙКА,ГРОЗЕВА,МАРИНСКА,1956-02-13,"С.КАРАДЖАЛОВО, ПЪРВОМАЙ, ПЛОВДИВ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност",
БОЙКА,ГРОЗЕВА,МАРИНСКА,,"С.КАРАДЖАЛОВО, ПЪРВОМАЙ, ПЛОВДИВ",2015-04-28,"Община Пазарджик","Неустановена принадлежност",
БОЙКА,ДЕНЕВА,ДЕНЕВА-КАРАСТОЯНОВА,,"ГР.КАРНОБАТ, КАРНОБАТ, БУРГАС",2013-01-29,"Община Средец","Неустановена принадлежност",
БОЙКА,ДЕНЕВА,ДЕНЕВА-КАРАСТОЯНОВА,,"ГР.КАРНОБАТ, КАРНОБАТ, БУРГАС",2015-12-01,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Неустановена принадлежност",
БОЙКА,ДИМИТРОВА,АЙКОВА,,"ГР.СИМИТЛИ, СИМИТЛИ, БЛАГОЕВГРАД",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
БОЙКА,ДИМИТРОВА,СПИРИДОНОВА,,"ГР.СИЛИСТРА, СИЛИСТРА, СИЛИСТРА",2014-02-12,"Разследващи полицаи","Неустановена принадлежност",
БОЙКА,ДИМИТРОВА,ТОДОРОВА,,"С.ТОПОЛОВО, АСЕНОВГРАД, ПЛОВДИВ",2008-07-09,"Национален статистически институт","Неустановена принадлежност",
БОЙКА,ДИМИТРОВА,ШОПОВА,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
БОЙКА,ДИМИТРОВА,ЯНУШЕВА,,"ГР.ВЕЛИНГРАД, ВЕЛИНГРАД, ПАЗАРДЖИК",2013-05-29,"Длъжници към банка МИНЕРАЛБАНК","Неустановена принадлежност",
БОЙКА,ДИНЕВА,ГИНЧЕВА,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност",
БОЙКА,ЕЛИТ,ЦИГОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-03-14,"Софийски университет ""Св. Климент Охридски""","Неустановена принадлежност",
БОЙКА,ИВАНОВА,БОРИСОВА,,"ГР.ГРАМАДА, ГРАМАДА, ВИДИН",2008-07-09,"Национален статистически институт","Неустановена принадлежност",
БОЙКА,ИВАНОВА,ГЕОРГИЕВА,,"С.ХАДЖИ ДИМИТЪР, КАВАРНА, ДОБРИЧ",2014-02-24,"Община Каварна","Неустановена принадлежност",
БОЙКА,ИВАНОВА,ГЕОРГИЕВА,,"С.ГОВЕЖДА, ГЕОРГИ ДАМЯНОВО, МОНТАНА",2015-04-07,"Община Монтана","Неустановена принадлежност",
БОЙКА,ИВАНОВА,ИВАНОВА,,"С.ИЛИНДЕНЦИ, СТРУМЯНИ, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-17,"Община Разград","Неустановена принадлежност",
БОЙКА,ИВАНОВА,КАЛАЙДЖИЕВА,,"ГР.БАНСКО, БАНСКО, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност",
БОЙКА,ИВАНОВА,КОСТОВА,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
БОЙКА,ИВАНОВА,ТАСЕВА,,"ГР.БЕЛИЦА, БЕЛИЦА, БЛАГОЕВГРАД",2016-02-18,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Кюстендил","Неустановена принадлежност",
БОЙКА,ИВАНОВА,ЦВЕТАНОВА,,"ГР.БОЙЧИНОВЦИ, БОЙЧИНОВЦИ, МОНТАНА",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
БОЙКА,ИВАНОВА,ЦВЕТАНОВА,1967-03-23,"ГР.БОЙЧИНОВЦИ, БОЙЧИНОВЦИ, МОНТАНА",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност",
БОЙКА,ИЛИЕВА,БАШЛИЕВА,,"ГР.ХАДЖИДИМОВО, ХАДЖИДИМОВО, БЛАГОЕВГРАД",2007-07-19,"Администрация на президента","Неустановена принадлежност",
БОЙКА,ЙОРДАНОВА,БОЙНУЗОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-06-14,"Министерство на труда и социалната политика","Неустановена принадлежност",
БОЙКА,ЙОРДАНОВА,БОЙНУЗОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-11-26,"Българска национална телевизия","Неустановена принадлежност",
БОЙКА,ЙОРДАНОВА,ДИМИТРОВА,,"ГР.БАТАНОВЦИ, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност",
БОЙКА,ЙОРДАНОВА,ЙОРДАНОВА,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2015-06-29,"Организатор на хазартни игри","Неустановена принадлежност",
БОЙКА,ЙОРДАНОВА,СОТИРОВА,,"ГР.ИХТИМАН, ИХТИМАН, СОФИЙСКА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
БОЙКА,ЙОРДАНОВА,ЯНАКИЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
БОЙКА,ЙОСИФОВА,САВОВА,,"С.ДОНДУКОВО, БРУСАРЦИ, МОНТАНА",2014-05-13,"Длъжници към Кредитна банка","Неустановена принадлежност",
БОЙКА,КИРИЛОВА,ПАЛИКАРСКА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-01-12,"Министерство на образованието","Неустановена принадлежност",
БОЙКА,КИРИЛОВА,ПАЛИКАРСКА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
БОЙКА,КОСТАДИНОВА,ПОПОВА,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2007-07-05,"Висш съдебен съвет","Неустановена принадлежност",
БОЙКА,КОСТАДИНОВА,ПОПОВА,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност",
БОЙКА,ЛАЗАРОВА,ТОДОРОВА,,"ГР.ВЕТРЕН, СЕПТЕМВРИ, ПАЗАРДЖИК",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
БОЙКА,ЛЕНИН,КАТРАНДЖИЕВА-КИРИЛОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
БОЙКА,ЛЮБЕНОВА,ГАНЕВА,,"ГР.СИМИТЛИ, СИМИТЛИ, БЛАГОЕВГРАД",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност",
БОЙКА,ЛЮБЕНОВА,РАНГЕЛОВА,,"ГР.БАНКЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност",
БОЙКА,ЛЮБЕНОВА,СЕРАФИМОВА,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2008-03-18,"КТ Подкрепа","Неустановена принадлежност",
БОЙКА,МАРКОВА,ВАСИЛЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-11-27,"Креди Агрикол България ЕАД","Неустановена принадлежност",
БОЙКА,МАРКОВА,ГЕОРГИЕВА,,"С.СВЕТЛИНА, СРЕДЕЦ, БУРГАС",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
БОЙКА,МЕТОДИЕВА,ГОГЕВА,,"ГР.СМОЛЯН, СМОЛЯН, СМОЛЯН",2011-10-05,"Администрация на Народното събрание","Неустановена принадлежност",
БОЙКА,МЕТОДИЕВА,ГОШЕВА,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2011-07-27,"Община Благоевград","Неустановена принадлежност",
БОЙКА,МЕТОДИЕВА,СТАМЕНОВА,,"ГР.БРЕЗНИК, БРЕЗНИК, ПЕРНИК",2015-05-27,"Община Брезник","Неустановена принадлежност",
БОЙКА,МЕТОДИЕВА,ЦОНКОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-10-05,"Администрация на Народното събрание","Неустановена принадлежност",
БОЙКА,МИТКОВА,ДИМИТРОВА,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност",
БОЙКА,МИТКОВА,СТЕФАНОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-10-05,"Администрация на Народното събрание","Неустановена принадлежност",
БОЙКА,МИТОВА,ТРЕНОВСКА,,"ГР.МЕЗДРА, МЕЗДРА, ВРАЦА",2008-07-09,"Национален статистически институт","Неустановена принадлежност",
БОЙКА,МИХАЙЛОВА,ТАБАКОВА-ПИСАРОВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност",
БОЙКА,НАКОВА,ГЕОРГИЕВА,,"С.ВЕНЧАН, ПРОВАДИЯ, ВАРНА",2010-09-29,"Регионални печатни издания","Неустановена принадлежност",
БОЙКА,НЕДЯЛКОВА,ВЕЛИЧКОВА,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2013-10-09,"Длъжници към ОББ","Неустановена принадлежност",
БОЙКА,НИКОЛАЕВА,МУРДЖЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-03-11,"Комисия за регулиране на съобщенията","Неустановена принадлежност",
БОЙКА,НИКОЛОВА,ДОНЕВА,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
БОЙКА,НИКОЛОВА,СИМЕОНОВА,,"С.СЛАВОТИН, МОНТАНА, МОНТАНА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
БОЙКА,НИКОЛОВА,ТЪРНОВАЛИЙСКА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2015-10-05,"Община Раковски","Неустановена принадлежност",
БОЙКА,ПАВЛОВА,ПЕТРОВА,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2012-09-26,"Българска търговско-промишлена палата","Неустановена принадлежност",
БОЙКА,ПАВЛОВА,ПЕТРОВА,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2016-02-09,"Областни управи","Неустановена принадлежност",
БОЙКА,ПЕТКОВА,БАКАЛСКА,,"ГР.АСЕНОВГРАД, АСЕНОВГРАД, ПЛОВДИВ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
БОЙКА,ПЕТКОВА,МАРИНОВА,,"С.ЛЕСУРА, КРИВОДОЛ, ВРАЦА",2013-10-30,"Община Криводол","Неустановена принадлежност",
БОЙКА,ПЕТРОВА,АСИОВА,,"ГР.РАЗЛОГ, РАЗЛОГ, БЛАГОЕВГРАД",2009-12-09,"Печатни издания","Неустановена принадлежност",
БОЙКА,РАДНЕВА,ОГНЯНОВА,,"С.ДРАНГОВО, БРЕЗОВО, ПЛОВДИВ",2015-08-11,"Община Брезово","Неустановена принадлежност",
БОЙКА,РАЙЧОВА,РАКОВСКА,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2015-06-01,"Приватизирани предприятия - Кюстендил","Неустановена принадлежност",
БОЙКА,СЛАВЕВА,ДАВИДКОВА,,"С.РАКОВО, НЕВЕСТИНО, КЮСТЕНДИЛ",2015-06-01,"Приватизирани предприятия - Кюстендил","Неустановена принадлежност",
БОЙКА,СЛАВЧЕВА,ГЕНОВА,,"С.НИКУДИН, СТРУМЯНИ, БЛАГОЕВГРАД",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност",
БОЙКА,СПАСОВА,ДОЙЧИНОВА,,"ГР.МОНТАНА, МОНТАНА, МОНТАНА",2012-10-17,"Министерство на икономиката, енергетиката и туризма","Неустановена принадлежност",
БОЙКА,СПАСОВА,ДОЙЧИНОВА,,"ГР.МОНТАНА, МОНТАНА, МОНТАНА",2014-05-13,"Длъжници към Кредитна банка","Неустановена принадлежност",
БОЙКА,СТАЙКОВА,АРАБАДЖИЕВА,,"С.КИРКОВО, КИРКОВО, КЪРДЖАЛИ",2014-11-05,"Община Кирково","Неустановена принадлежност",
БОЙКА,СТАЙКОВА,АРАБАДЖИЕВА,,"С.КИРКОВО, КИРКОВО, КЪРДЖАЛИ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
БОЙКА,СТАЙКОВА,АРАБАДЖИЕВА,,"С.КИРКОВО, КИРКОВО, КЪРДЖАЛИ",2016-01-25,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Кърджали","Неустановена принадлежност",
БОЙКА,СТАНЧЕВА,БАЛТАДЖИЕВА,,"С.ЗЕЛЕНИКОВО, БРЕЗОВО, ПЛОВДИВ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
БОЙКА,СТОЕВА,МИЛАДИНОВА,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
БОЙКА,СТОИЛОВА,СПАСОВА,,"ГР.КОСТЕНЕЦ, КОСТЕНЕЦ, СОФИЙСКА",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност",
БОЙКА,СТОИМЕНОВА,ДИМИТРОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-01-12,"Политически кабинети","Неустановена принадлежност",
БОЙКА,СТОЙКОВА,КАЛАЙДЖИЕВА,,"ГР.ПЕТРИЧ, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2011-07-12,"Община Петрич","Неустановена принадлежност",
БОЙКА,СТОЙЧЕВА,БИКОВА,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2015-04-28,"Община Пазарджик","Неустановена принадлежност",
БОЙКА,СТОЯНОВА,АЛЕКСИЕВА,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2015-06-01,"Община Перник","Неустановена принадлежност",
БОЙКА,СТОЯНОВА,ТАТАНОВА,1969-09-03,"ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, БЛАГОЕВГРАД",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност",
БОЙКА,СТОЯНОВА,ТАТАНОВА,,"ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, БЛАГОЕВГРАД",2015-06-29,"Организатор на хазартни игри","Неустановена принадлежност",
БОЙКА,СТОЯНОВА,ЯНЧЕВА,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2007-07-19,"Администрация на президента","Неустановена принадлежност",
БОЙКА,СТОЯНОВА,ЯНЧЕВА,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2008-10-08,"Съвет за електронни медии","Неустановена принадлежност",
БОЙКА,СТРАХИЛОВА,САМАРДЖИЕВА,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2012-07-04,"Конфедерация на независимите синдикати в България","Неустановена принадлежност",
БОЙКА,СТРАХИЛОВА,САМАРДЖИЕВА,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2015-08-04,"Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Неустановена принадлежност",
БОЙКА,ТОДОРОВА,МИЛЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-07-09,"Национален статистически институт","Неустановена принадлежност",
БОЙКА,ТОШЕВА,АНДРЕЕВА,,"ГР.БРЕЗНИК, БРЕЗНИК, ПЕРНИК",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност",
БОЙКА,ХРИСТОВА,АСЕНОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
БОЙКА,ХРИСТОВА,ВЪЛЧЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност",
БОЙКА,ХРИСТОВА,ЯНЧЕВА,,"С.СРЕДНИ РЪТ, РОМАН, ВРАЦА",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност",
БОЙКА,ЦВЕТАНОВА,СЛАВЧЕВА-ДРАГОМИРЕЦКАЯ,1953-04-21,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност",
БОЙКА,ЦВЕТКОВА,АЛЕКСАНДРОВА,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност",
БОЙКА,ЦОНЕВА,ДУДРЕВА-ЦАНКОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-06-18,"Университет по архитектура, строителство и геодезия","Неустановена принадлежност",
БОЙКА,ЯНЕВА,БОЯДЖИЕВА,,"С.ГОРИЦА, ПОМОРИЕ, БУРГАС",2013-02-20,"Община Поморие","Неустановена принадлежност",
БОЙКО,АЛЕКСАНДРОВ,ВЛАЙКОВ,1951-05-13,"ГР.ГОДЕЧ, ГОДЕЧ, СОФИЙСКА",2010-03-17,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 117 от 17.03.2010 г. - Министерството на вътрешните работи","Със заповед № К-796/ 08.02.1983 г. е назначен за разузнавач; със заповед № 72/ 18.02.1987 г. е преназначен за инспектор; със заповед № 405/ 28.10.1987 г. е преназначен за зам. н-к отделение; със заповед № 685/ 27.10.1989 г. е преназначен за н-к отделение."
БОЙКО,АЛЕКСАНДРОВ,МАРИНКОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
БОЙКО,АЛЕКСАНДРОВ,МАРИНКОВ,1951-09-17,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност",
БОЙКО,АЛЕКСАНДРОВ,МЛАДЕНОВ,,"ГР.ГОДЕЧ, ГОДЕЧ, СОФИЙСКА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
БОЙКО,АЛЕКСАНДРОВ,ХРИСТОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност",
БОЙКО,АЛЕКСИЕВ,СЕКИРАНОВ,,"ГР.БРЕЗНИК, БРЕЗНИК, ПЕРНИК",2015-01-14,"Приватизирани предприятия - София","Неустановена принадлежност",
БОЙКО,АНГЕЛОВ,ДИМИТРОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-03-17,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
БОЙКО,АНГЕЛОВ,КАЛИНОВ,,"ГР.ДЖЕБЕЛ, ДЖЕБЕЛ, КЪРДЖАЛИ",2013-10-09,"Длъжници към ОББ","Неустановена принадлежност",
БОЙКО,АНГЕЛОВ,СТАМЕНОВ,,"ГР.ЧИПРОВЦИ, ЧИПРОВЦИ, МОНТАНА",2015-04-07,"Община Чипровци","Неустановена принадлежност",
БОЙКО,АНТОНОВ,ОБРЕТЕНОВ,,"ГР.РАЗГРАД, РАЗГРАД, РАЗГРАД",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност",
БОЙКО,АПОСТОЛОВ,ТОШКОВ,,"С.ХВОЙНА, ЧЕПЕЛАРЕ, СМОЛЯН",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност",
БОЙКО,АСЕНОВ,ИВАНОВ,,"ГР.ТРЪН, ТРЪН, ПЕРНИК",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност",
БОЙКО,АСЕНОВ,ИВАНОВ,,"ГР.ТРЪН, ТРЪН, ПЕРНИК",2015-06-09,"Община Трън","Неустановена принадлежност",
БОЙКО,АСЕНОВ,МАРЯНОВ,,"С.ТРОИЦА, ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ, ШУМЕН",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
БОЙКО,АТАНАСОВ,АТАНАСОВ,,"ГР.ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ",2013-11-27,"Национален осигурителен институт","Неустановена принадлежност",
БОЙКО,АТАНАСОВ,АТАНАСОВ,,"ГР.ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност",
БОЙКО,АТАНАСОВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.РАДОМИР, РАДОМИР, ПЕРНИК",2015-06-09,"Община Радомир","Неустановена принадлежност",
БОЙКО,АТАНАСОВ,ПЕРНИКЛИЕВ,,"ГР.САМОКОВ, САМОКОВ, СОФИЙСКА",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност",
БОЙКО,АТАНАСОВ,РЕБРЕЕВ,,"ГР.САНДАНСКИ, САНДАНСКИ, БЛАГОЕВГРАД",2011-04-05,"Община Кресна","Неустановена принадлежност",
БОЙКО,АТАНАСОВ,РЕБРЕЕВ,,"ГР.САНДАНСКИ, САНДАНСКИ, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност",
БОЙКО,АТАНАСОВ,ЯНАКИЕВ,,"С.САРАНЦИ, ГОРНА МАЛИНА, СОФИЙСКА",2009-12-02,"Национална здравноосигурителна каса","Неустановена принадлежност",
БОЙКО,БЕЛЧЕВ,КОЛЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
БОЙКО,БЛАГОЕВ,ИБРИШИМОВ,,"С.ИЛИНДЕНЦИ, СТРУМЯНИ, БЛАГОЕВГРАД",2011-05-04,"Община Струмяни","Неустановена принадлежност",
БОЙКО,БЛАГОЕВ,ИБРИШИМОВ,,"С.ИЛИНДЕНЦИ, СТРУМЯНИ, БЛАГОЕВГРАД",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
БОЙКО,БОГДАНОВ,БОГДАНОВ,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2012-06-05,"Министерство на културата","Неустановена принадлежност",
БОЙКО,БОГДАНОВ,КРЪСТАНОВ,,"ГР.СВОГЕ, СВОГЕ, СОФИЙСКА",2009-12-02,"Национална здравноосигурителна каса","Неустановена принадлежност",
БОЙКО,БОЙКОВ,ДАРАКЧИЕВ,,"С.АРДА, СМОЛЯН, СМОЛЯН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
БОЙКО,БОРИСЛАВОВ,ИВАНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
БОЙКО,БОРИСОВ,БОЙЧЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-08-09,"Агенция Пътна инфраструктура","Неустановена принадлежност",
БОЙКО,БОРИСОВ,БОЙЧЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-06-29,"Организатор на хазартни игри","Неустановена принадлежност",
БОЙКО,БОРИСОВ,ИЛИЕВ,,"С.ВЪРБИЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност",
БОЙКО,БОРИСОВ,КАДИНОВ,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2014-06-18,"Университет по архитектура, строителство и геодезия","Неустановена принадлежност",
БОЙКО,БОРИСОВ,НИЧЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-11-13,"Община Враца","Неустановена принадлежност",
БОЙКО,БОРИСОВ,НИЧЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2016-01-14,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Враца","Неустановена принадлежност",
БОЙКО,БОРИСОВ,ТОДОРОВ,,"ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, БЛАГОЕВГРАД",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
БОЙКО,БОРИСОВ,ТОДОРОВ,,"ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, БЛАГОЕВГРАД",2011-06-23,"Община Гоце Делчев","Неустановена принадлежност",
БОЙКО,БОРИСОВ,ТОДОРОВ,,"ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност",
БОЙКО,БОЯНОВ,ИГОВ,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
БОЙКО,БОЯНОВ,ИГОВ,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност",
БОЙКО,ВАСИЛЕВ,БАЙЛОВ,,"ГР.ВЕТРЕН, СЕПТЕМВРИ, ПАЗАРДЖИК",2015-05-19,"Община Септември","Неустановена принадлежност",
БОЙКО,ВАСИЛЕВ,ГЕШЕВ,,"С.КОВАЧЕВО, САНДАНСКИ, БЛАГОЕВГРАД",2010-03-17,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
БОЙКО,ВАСИЛЕВ,ЖИВКОВ,,"ГР.ДИМИТРОВГРАД, ДИМИТРОВГРАД, ХАСКОВО",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
БОЙКО,ВАСИЛЕВ,ЖИВКОВ,,"ГР.ДИМИТРОВГРАД, ДИМИТРОВГРАД, ХАСКОВО",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност",
БОЙКО,ВАСИЛЕВ,ИВАНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-03-17,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
БОЙКО,ВАСИЛЕВ,КОЦЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-02-12,Министерства,"Неустановена принадлежност",
БОЙКО,ВАСИЛЕВ,КОЦЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-12-14,"Министерство на външните работи - посланици","Неустановена принадлежност",
БОЙКО,ВАСИЛЕВ,КОЦЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-03-16,"Министерство на външните работи","Неустановена принадлежност",
БОЙКО,ВАСИЛЕВ,ПЕЕВ,1951-06-24,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-03-17,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 117 от 17.03.2010 г. - Министерството на вътрешните работи","Със заповед № К-3640/ 23.11.1977 г. е назначен за разузнавач III степен; със заповед № 25/ 10.03.1983 г. е преназначен за разузнавач; със заповед № 60/ 14.08.1984 г. е преназначен за ст. разузнавач."
БОЙКО,ВАСИЛЕВ,ПЕРЯНСКИ,,"С.ТАВАЛИЧЕВО, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2015-01-07,"Община Кюстендил","Неустановена принадлежност",
БОЙКО,ВАСИЛЕВ,ПЕТРОВ,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност",
БОЙКО,ВАСИЛЕВ,ПЕТРОВ,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2008-11-26,"Българска национална телевизия","Неустановена принадлежност",
БОЙКО,ВЕЛИЧКОВ,МАРИНОВ,,"С.ТЕЛИШ, ЧЕРВЕН БРЯГ, ПЛЕВЕН",2010-03-17,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
БОЙКО,ВЛАДИМИРОВ,БАЛТАКОВ,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
БОЙКО,ВЛАДИМИРОВ,БАЛТАКОВ,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
БОЙКО,ВЛАДИМИРОВ,БАЛТАКОВ,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2015-07-16,"Община Плевен","Неустановена принадлежност",
БОЙКО,ВЛАДИМИРОВ,БАЛТАКОВ,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2016-02-09,"Областни управи","Неустановена принадлежност",
БОЙКО,ВЛАДИМИРОВ,ЦВЕТАНОВ,,"ГР.ЛОМ, ЛОМ, МОНТАНА",2009-04-15,"Държавна агенция за метрология и технически надзор","Неустановена принадлежност",
БОЙКО,ВОЙНОВ,МАРЯНСКИ,,"ГР.СИМИТЛИ, СИМИТЛИ, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност",
БОЙКО,ВЪЛКОВ,БОЕВ,1951-12-30,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2015-09-30,"Община Пловдив","Решение № 2-558 от 30.09.2015 г. - община Пловдив","

Рег. дневник; картон обр. 6; протокол рег. № 156/ 29.11.1990 г. с предложение за унищожаване на лично дело IЯ-452 (Пд) Я/К ""Реката""; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г.

"
БОЙКО,ВЪРБАНОВ,БОЕВ,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
БОЙКО,ГЕОРГИЕВ,АТАНАСОВ,,"ГР.БРЕЗНИК, БРЕЗНИК, ПЕРНИК",2015-05-27,"Община Брезник","Неустановена принадлежност",
БОЙКО,ГЕОРГИЕВ,ГАНЧЕВСКИ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-03-17,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
БОЙКО,ГЕОРГИЕВ,ГАНЧЕВСКИ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-04-09,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
БОЙКО,ГЕОРГИЕВ,ДАЧЕВ,1951-11-10,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-03-17,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 117 от 17.03.2010 г. - Министерството на вътрешните работи","Със заповед № К-924/ 11.03.1985 г. е назначен за разузнавач; със заповед № 44/ 29.04.1986 г. е преназначен за ст. Разузнавач."
БОЙКО,ГЕОРГИЕВ,ДИМИТРОВ,,"С.ИЛИЙНО, ОМУРТАГ, ТЪРГОВИЩЕ",2015-04-07,"Община Монтана","Неустановена принадлежност",
БОЙКО,ГЕОРГИЕВ,ДИМИТРОВ,,"С.ИЛИЙНО, ОМУРТАГ, ТЪРГОВИЩЕ",2016-02-09,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Монтана","Неустановена принадлежност",
БОЙКО,ГЕОРГИЕВ,ДИМИТРОВ,,СССР,2008-02-12,"Министерски съвет","Неустановена принадлежност",
БОЙКО,ГЕОРГИЕВ,ДИМИТРОВ,,СССР,2007-09-04,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
БОЙКО,ГЕОРГИЕВ,ИВАНОВ,1955-10-18,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-02-15,"Агенция ""Митници""","Решение № 185 от 15.02.2011 г. - Агенция ""Митници""","Със заповед № К-4720/ 01.11.1982 г. е назначен за разузнавач; със заповед № К-3184/ 22.08.1985 г. е преназначен за ст. разузнавач; със заповед № 224/ 01.03.1988 г. е преназначен за инспектор"
БОЙКО,ГЕОРГИЕВ,ИВАНОВ,1955-10-18,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-03-17,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 117 от 17.03.2010 г. - Министерството на вътрешните работи","Със заповед № К-4720/ 01.11.1982 г. е назначен за разузнавач; със заповед № К-3184/ 22.08.1985 г. е преназначен за ст. разузнавач; със заповед № 224/ 01.03.1988 г. е преназначен за инспектор."
БОЙКО,ГЕОРГИЕВ,КОРУКОВ,,"ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, БЛАГОЕВГРАД",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност",
БОЙКО,ГЕОРГИЕВ,КЪРДЖЕВ,,"ГР.КРУМОВГРАД, КРУМОВГРАД, КЪРДЖАЛИ",2016-01-25,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Кърджали","Неустановена принадлежност",
БОЙКО,ГЕОРГИЕВ,МИРАЗЧИЙСКИ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
БОЙКО,ГЕОРГИЕВ,МИРАЗЧИЙСКИ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2015-12-01,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Неустановена принадлежност",
БОЙКО,ГЕОРГИЕВ,МИТОВ,,"С.СМОЛЯНОВЦИ, МОНТАНА, МОНТАНА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
БОЙКО,ГЕОРГИЕВ,НИКИФОРОВ,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
БОЙКО,ГЕОРГИЕВ,НИКИФОРОВ,1962-11-28,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност",
БОЙКО,ГЕОРГИЕВ,ПАНГЕЛОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-03-24,"Вестник Преса","Неустановена принадлежност",
БОЙКО,ГЕОРГИЕВ,ТРЕНЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-07-22,"Българска народна банка","Неустановена принадлежност",
БОЙКО,ГЕОРГИЕВ,ТРЕНЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-03-17,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
БОЙКО,ГЕОРГИЕВ,ЯНЕВ,,"ГР.СВИЛЕНГРАД, СВИЛЕНГРАД, ХАСКОВО",2011-02-15,"Агенция ""Митници""","Неустановена принадлежност",
БОЙКО,ГРИГОРОВ,КОСТАДИНОВ,,"ГР.КРЕСНА, КРЕСНА, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност",
БОЙКО,ДЕНЧЕВ,ДЕНЧЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-07-07,"Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия","Неустановена принадлежност",
БОЙКО,ДИМИТРОВ,АЛАДЖОВ,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2014-06-04,"Приватизация - обособени части - София","Неустановена принадлежност",
БОЙКО,ДИМИТРОВ,ВУЧКОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-01-14,"Приватизирани предприятия - София","Неустановена принадлежност",
БОЙКО,ДИМИТРОВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.БОБОВ ДОЛ, БОБОВ ДОЛ, КЮСТЕНДИЛ",2010-03-17,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
БОЙКО,ДИМИТРОВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.БОБОВ ДОЛ, БОБОВ ДОЛ, КЮСТЕНДИЛ",2012-08-07,"Академия – Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
БОЙКО,ДИМИТРОВ,ГЕОРГИЕВ,,"С.КАЛОТИНА, ДРАГОМАН, СОФИЙСКА",2011-01-26,"Министерство на отбраната","Неустановена принадлежност",
БОЙКО,ДИМИТРОВ,ДИМИТРАЧКОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-10-30,"Конфедерация на работодателите и индустриалците в България","Неустановена принадлежност",
БОЙКО,ДИМИТРОВ,ДИМИТРАЧКОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-07-10,"СИБАНК ЕАД","Неустановена принадлежност",
БОЙКО,ДИМИТРОВ,ДИМОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2011-11-02,"Министерство на регионалното развитие и благоустройството","Неустановена принадлежност",
БОЙКО,ДИМИТРОВ,ИЛИЕВ,,"С.МАРТИНОВО, ЧИПРОВЦИ, МОНТАНА",2016-02-09,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Монтана","Неустановена принадлежност",
БОЙКО,ДИМИТРОВ,КОВАЧЕВ,,"С.ДРАГАНОВО, ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-06-19,"Община Горна Оряховица","Неустановена принадлежност",
БОЙКО,ДИМИТРОВ,КОНАКЧИЙСКИ,,"ГР.БУХОВО, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност",
БОЙКО,ДИМИТРОВ,КРЪСТЕВ,1958-06-24,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-03-16,"Министерство на външните работи","Решение № 199 от 16.03.2011 г. - Министерството на външните работи","Рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; лично дело IА-36748"
БОЙКО,ДИМИТРОВ,ЛАЛЕВ,,"С.БРЕЖАНИ, СИМИТЛИ, БЛАГОЕВГРАД",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност",
БОЙКО,ДИМИТРОВ,ЛАЛЕВ,,"С.БРЕЖАНИ, СИМИТЛИ, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност",
БОЙКО,ДИМИТРОВ,ЛИКОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност",
БОЙКО,ДИМИТРОВ,МИЛЧЕВ,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2010-09-20,"Държавен фонд Земеделие","Неустановена принадлежност",
БОЙКО,ДИМИТРОВ,СТАВРЕВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2013-04-03,"Община Варна","Неустановена принадлежност",
БОЙКО,ДИМИТРОВ,ХАДЖИЕВ,,"С.БУЙНОВО, БОРИНО, СМОЛЯН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
БОЙКО,ДИМИТРОВ,ЦВЕТАНОВ,,"ГР.КРЕСНА, КРЕСНА, БЛАГОЕВГРАД",2011-04-05,"Община Кресна","Неустановена принадлежност",
БОЙКО,ДИМОВ,АВДЖИЕВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2009-10-14,"Национален осигурителен институт","Неустановена принадлежност",
БОЙКО,ДИМОВ,АВДЖИЕВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност",
БОЙКО,ДОБРИНОВ,СТАНИМИРОВ,,"С.ТИШАНОВО, НЕВЕСТИНО, КЮСТЕНДИЛ",2015-01-14,"Община Невестино","Неустановена принадлежност",
БОЙКО,ДОНЧЕВ,НИКОЛОВ,1953-05-05,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-03-17,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1"
БОЙКО,ДРАГАНОВ,ДРАГАНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-06-29,"Организатор на хазартни игри","Неустановена принадлежност",
БОЙКО,ЕВГЕНИЕВ,НОЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност",
БОЙКО,ЕВГЕНИЕВ,НОЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
БОЙКО,ЕВГЕНИЕВ,НОЕВ,1959-10-22,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност",
БОЙКО,ЕВЛОГИЕВ,НАЙДЕНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
БОЙКО,ЕВЛОГИЕВ,НАЙДЕНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност",
БОЙКО,ЕЛЕНКОВ,ИВАНОВ,,"С.ЦАР СИМЕОНОВО, ВИДИН, ВИДИН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
БОЙКО,ЕМИЛОВ,ЧИЛИНГИРОВ,,"С.РИБЕН ДОЛ, БАНИТЕ, СМОЛЯН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
БОЙКО,ЗДРАВКОВ,РУСАНОВ,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2015-07-07,"Община Левски","Неустановена принадлежност",
БОЙКО,ИВАНОВ,АНДОНОВ,,"ГР.ВЕТРЕН, СЕПТЕМВРИ, ПАЗАРДЖИК",2010-03-17,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
БОЙКО,ИВАНОВ,АСТАТКОВ,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
БОЙКО,ИВАНОВ,АСТАТКОВ,1966-06-15,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност",
БОЙКО,ИВАНОВ,АСТАТКОВ,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2015-06-01,"Община Перник","Неустановена принадлежност",
БОЙКО,ИВАНОВ,АТАНАСОВ,1940-08-24,"С.ОДРИНЦИ, ДОБРИЧКА, ДОБРИЧ",2011-06-16,"Висша атестационна комисия","Решение № 230 от 16.06.2011 г. - ВАК","Рег. дневник; картон обр. 6; протокол рег. № 46/ 04.04.1990 г., че следва да бъде унищожено лично дело IЯ-103 (Вр)."
БОЙКО,ИВАНОВ,АТАНАСОВ,1940-08-24,"С.ОДРИНЦИ, ДОБРИЧКА, ДОБРИЧ",2014-05-20,"Икономически университет - гр. Варна","Решение № 2-350 от 20.05.2014 г. - Икономически университет – гр. Варна","Рег. дневник; картон обр. 6; протокол рег. № 46/ 04.04.1990 г., че следва да бъде унищожено лично дело IЯ-103 (Вр)."
БОЙКО,ИВАНОВ,АТАНАСОВ,1940-08-24,"С.ОДРИНЦИ, ДОБРИЧКА, ДОБРИЧ",2014-05-20,"Икономически университет-Варна","Решение № 2-350 от 20.05.2014 г. - Икономически университет – гр. Варна","

Рег. дневник; картон обр. 6; протокол рег. № 46/ 04.04.1990 г., че следва да бъде унищожено лично дело IЯ-103 (Вр).

"
БОЙКО,ИВАНОВ,БАХНЕВ,1968-06-09,"ГР.БАЛЧИК, БАЛЧИК, ДОБРИЧ",2011-01-26,"Министерство на отбраната","Решение № 180 от 26.01.2011 г. - Министерството на отбраната","Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IА-2002"
БОЙКО,ИВАНОВ,БАХНЕВ,1968-06-09,"ГР.БАЛЧИК, БАЛЧИК, ДОБРИЧ",2010-06-22,"Служба Военна полиция","Решение № 144 от 22.06.2010 г. - Служба ""Военна полиция""","Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IА-2002"
БОЙКО,ИВАНОВ,БРАЙКОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност",
БОЙКО,ИВАНОВ,ВАТЕВ,1950-06-21,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2007-09-04,"Народно събрание","Решение № 14 от 04.09.2007 г. - Народно събрание","

Картони обр. 4 и обр. 6; рег. дневник; протокол за унищожаване № 85/ 1990 г. на лично дело ІА-30788

"
БОЙКО,ИВАНОВ,ВАТЕВ,1950-06-21,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2009-06-29,"Народно събрание","Решение № 69 от 29.06.2009 г. - Народно събрание","Картони обр. 4 и обр. 6; рег. дневник; протокол за унищожаване № 85/ 1990 г. на лично дело ІА-30788"
БОЙКО,ИВАНОВ,ВЛАДИМИРОВ,,"ГР.БРЕЗНИК, БРЕЗНИК, ПЕРНИК",2015-05-27,"Община Брезник","Неустановена принадлежност",
БОЙКО,ИВАНОВ,ГИГОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-09-18,"Технически университет - София","Неустановена принадлежност",
БОЙКО,ИВАНОВ,ИВАНОВ,,"ГР.ИХТИМАН, ИХТИМАН, СОФИЙСКА",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност",
БОЙКО,ИВАНОВ,ИНКОВ,,"ГР.НОВИ ИСКЪР, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност",
БОЙКО,ИВАНОВ,КАРАДЖОВ,,"ГР.ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
БОЙКО,ИВАНОВ,НЕНКОВ,,"ГР.ДУПНИЦА, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2016-02-18,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Кюстендил","Неустановена принадлежност",
БОЙКО,ИВАНОВ,НИКОЛОВ,,"С.ПРЕВАЛА, ЧИПРОВЦИ, МОНТАНА",2011-01-26,"Министерство на отбраната","Неустановена принадлежност",
БОЙКО,ИВАНОВ,ПЕЕВ,1951-08-01,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-04-27,"Националната служба за охрана","Решение № 127 от 27.04.2010 г. - Национална служба за охрана","Със заповед № К-2192/ 27.06.1978 г. е назначен за разузнавач III степен; със заповед № 648/ 23.06.1988 г. е преназначен за н-к група; със заповед № 750/ 15.09.1989 г. е преназначен за зам. н-к отделение; със заповед № 738/ 07.09.1990 г. е преназначен за ст. инспектор; със заповед № 742/ 13.09.1990 г. е преназначен за н-к отделение."
БОЙКО,ИВАНОВ,РАДКОВ,,"ГР.ИХТИМАН, ИХТИМАН, СОФИЙСКА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
БОЙКО,ИВАНОВ,СИМИТЧИЕВ,,"ГР.САМОКОВ, САМОКОВ, СОФИЙСКА",2011-01-26,"Министерство на отбраната","Неустановена принадлежност",
БОЙКО,ИВАНОВ,СЛАВЧЕВ,,"ГР.ЛОМ, ЛОМ, МОНТАНА",2011-01-12,"Политически кабинети","Неустановена принадлежност",
БОЙКО,ИВАНОВ,СЛАВЧЕВ,,"ГР.ЛОМ, ЛОМ, МОНТАНА",2010-03-17,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
БОЙКО,ИВАНОВ,СТОЯНОВ,1955-06-08,"ГР.БЕЛОГРАДЧИК, БЕЛОГРАДЧИК, ВИДИН",2013-08-07,"Община Димово","Решение № 2-224 от 07.08.2013 г. - община Димово","Привлечен със заповед № 08/ 14.03.1989 г. и се води на отчет от о. р. Ив. Тодоров."
БОЙКО,ИВАНОВ,ТОДОРОВ,,"ГР.ИХТИМАН, ИХТИМАН, СОФИЙСКА",2010-03-17,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
БОЙКО,ИВАНОВ,ШОПОВ,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност",
БОЙКО,ИЛИЕВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност",
БОЙКО,ИЛИЕВ,ИЛИЕВ,,"С.ДОЛНИ ЛУКОВИТ, ИСКЪР, ПЛЕВЕН",2014-03-19,"Югозападен университет Неофит Рилски - Благоевград","Неустановена принадлежност",
БОЙКО,ИЛИЕВ,ЙОРДАНОВ,,"С.МАРУЛЕВО, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2010-03-17,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
БОЙКО,ИЛИЕВ,КИЯКОВ,,"С.ЛОЗЕН, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-12-09,"Висше транспортно училище ""Тодор Каблешков""-София","Неустановена принадлежност",
БОЙКО,ИЛИЕВ,ПЕТРОВСКИ,1950-06-27,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-01-26,"Министерство на отбраната","Решение № 180 от 26.01.2011 г. - Министерството на отбраната","Рег. дневник; картон обр. 4."
БОЙКО,ИЛИЕВ,РАШКОВ,,"С.ОГНЯНОВО, ГЪРМЕН, БЛАГОЕВГРАД",2007-09-04,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
БОЙКО,ИЛИЕВ,РАШКОВ,,"С.ОГНЯНОВО, ГЪРМЕН, БЛАГОЕВГРАД",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
БОЙКО,ИЛИЕВ,РАШКОВ,,"С.ОГНЯНОВО, ГЪРМЕН, БЛАГОЕВГРАД",2007-07-05,"Висш съдебен съвет","Неустановена принадлежност",
БОЙКО,ИЛИЕВ,САВОВ,,"ГР.ЕЛИН ПЕЛИН, ЕЛИН ПЕЛИН, СОФИЙСКА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
БОЙКО,ИЛИЕВ,СТОЯНОВ,,"ГР.ПЕТРИЧ, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2011-07-12,"Община Петрич","Неустановена принадлежност",
БОЙКО,ИЛКОВ,БОЙКОВ,,"ГР.БЯЛА СЛАТИНА, БЯЛА СЛАТИНА, ВРАЦА",2013-10-23,"Община Бяла Слатина","Неустановена принадлежност",
БОЙКО,ИЛКОВ,БОЙКОВ,,"ГР.БЯЛА СЛАТИНА, БЯЛА СЛАТИНА, ВРАЦА",2016-01-14,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Враца","Неустановена принадлежност",
БОЙКО,ИЛКОВ,БОЙКОВ,,"ГР.БЯЛА СЛАТИНА, БЯЛА СЛАТИНА, ВРАЦА",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност",
БОЙКО,ЙОНЧЕВ,МИЛОШЕВ,,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2010-03-17,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
БОЙКО,ЙОРДАНОВ,АТАНАСОВ,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
БОЙКО,ЙОРДАНОВ,АТАНАСОВ,,"С.ТАТАРИ, БЕЛЕНЕ, ПЛЕВЕН",2012-07-04,"Конфедерация на независимите синдикати в България","Неустановена принадлежност",
БОЙКО,ЙОРДАНОВ,ПЕЦОРАНСКИ,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
БОЙКО,ЙОСИФОВ,КОВАЧЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-03-16,"Министерство на външните работи","Неустановена принадлежност",
БОЙКО,ЙОТОВ,БОЖКОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-03-16,"Министерство на външните работи","Неустановена принадлежност",
БОЙКО,КИПРИЯНОВ,ДУНКИН,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2010-03-17,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
БОЙКО,КИРИЛОВ,ВИДЕНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-08-09,"Агенция Пътна инфраструктура","Неустановена принадлежност",
БОЙКО,КИРИЛОВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.ИХТИМАН, ИХТИМАН, СОФИЙСКА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
БОЙКО,КИРИЛОВ,ДИМИТРОВ,1951-08-27,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-04-27,"Националната служба за охрана","Решение № 127 от 27.04.2010 г. - Национална служба за охрана","Със заповед № К-4388/ 30.08.1981 г. е назначен за разузнавач; със заповед № 1662/ 25.09.1985 г. е преназначен за инспектор."
БОЙКО,КИРИЛОВ,ДИМИТРОВ,,"С.МЕЩИЦА, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
БОЙКО,КИРИЛОВ,ДОЙЧИНОВ,1955-03-24,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-08-04,"Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Решение № 2-540 от 04.08.2015 г. - Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Със заповед № К-4330/ 20.11.1980 г. е назначен за разузнавач по ДС към СГУ; със заповед № 602/ 08.12.1980 г. е преназначен за разузнавач отдел 02-ДС; със заповед № 802/ 15.02.1982 г. е преназначен за разузнавач инструктор РК на ДКМС-МВР; със заповед № 60/ 07.01.1985 г. е преназначен за инструктор /инспектор/; със заповед № 294/ 12.11.1985 г. е преназначен за инспектор отдел 06 във ВГУ."
БОЙКО,КИРИЛОВ,РАДОЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2007-07-19,"Администрация на президента","Неустановена принадлежност",
БОЙКО,КИРИЛОВ,РАДОЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2007-09-04,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
БОЙКО,КИРИЛОВ,РАНГЕЛОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-05-27,"Българска академия на науките","Неустановена принадлежност",
БОЙКО,КЛИМЕНТОВ,МИТОВ,,"ГР.ОРЯХОВО, ОРЯХОВО, ВРАЦА",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност",
БОЙКО,КОЛЕВ,ТОДОРОВ,,"С.БРЕСТАК, ВЪЛЧИ ДОЛ, ВАРНА",2015-12-17,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Варна","Неустановена принадлежност",
БОЙКО,КОСЕВ,БОЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-12-14,"Министерство на външните работи - посланици","Неустановена принадлежност",
БОЙКО,КОСТАДИНОВ,АЛЕКСАНДРОВ,,"С.МАРЧЕВО, ГЪРМЕН, БЛАГОЕВГРАД",2008-07-09,"Национален статистически институт","Неустановена принадлежност",
БОЙКО,КОСТАДИНОВ,СОТИРОВ,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2015-01-07,"Община Кюстендил","Неустановена принадлежност",
БОЙКО,ЛАДКОВ,ИВАНОВ,,"С.ПОДЕМ, ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ, ПЛЕВЕН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
БОЙКО,ЛОЗАНОВ,ЛОЗАНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-03-17,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
БОЙКО,ЛЮБЕНОВ,СТЕФАНОВ,,"С.РОГОЗЕН, ХАЙРЕДИН, ВРАЦА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
БОЙКО,ЛЮБЕНОВ,СТЕФАНОВ,,"С.РОГОЗЕН, ХАЙРЕДИН, ВРАЦА",2016-01-14,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Враца","Неустановена принадлежност",
БОЙКО,ЛЮБОМИРОВ,АНТОНОВ,1955-03-15,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-10-08,"Държавна агенция за бежанците","Решение № 49 от 08.10.2008 г. - държавни агенции","Със заповед № 1938/ 27.05.1985 г. е назначен за разузнавач."
БОЙКО,ЛЮБОМИРОВ,КЛЕЧКОВ,1958-05-31,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2016-02-18,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Кюстендил","Решение № 2-610 от 18.02.2016 г. - кандидати за общински съветници – област Кюстендил","Със заповед № К-3960/ 29.08.1983 г. е назначен за разузнавач; със заповед № 8/ 01.01.1989 г. е преназначен за ст. разузнавач"
БОЙКО,ЛЮБОМИРОВ,ПАВЛОВ,,"ГР.РАДОМИР, РАДОМИР, ПЕРНИК",2015-06-09,"Община Радомир","Неустановена принадлежност",
БОЙКО,МАКАВЕЕВ,СИМЕОНОВ,,"С.РАКЕВО, КРИВОДОЛ, ВРАЦА",2013-10-30,"Община Криводол","Неустановена принадлежност",
БОЙКО,МАРИНОВ,БАЛАБАНОВ,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2015-07-16,"Община Плевен","Неустановена принадлежност",
БОЙКО,МАРИНОВ,ГАТЕВ,1961-01-05,"ГР.ПАНАГЮРИЩЕ, ПАНАГЮРИЩЕ, ПАЗАРДЖИК",2010-03-17,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 117 от 17.03.2010 г. - Министерството на вътрешните работи","Със заповед № К-3218/ 28.09.1989 г. е назначен за разузнавач."
БОЙКО,МАРИНОВ,КАРАБУЛЕВ,,"ГР.НИКОПОЛ, НИКОПОЛ, ПЛЕВЕН",2014-10-08,"Длъжници към Първа частна банка","Неустановена принадлежност",
БОЙКО,МАРИНОВ,МАЛИНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-11-21,"Министерство на околната среда и водите","Неустановена принадлежност",
БОЙКО,МАРИНОВ,МАЛИНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-02-04,"Министерски съвет - избран на 07.11.2014 г.","Неустановена принадлежност",
БОЙКО,МАРИНОВ,ПЕНКОВ,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2009-12-02,"Национална здравноосигурителна каса","Неустановена принадлежност",
БОЙКО,МАРИНОВ,ПЕНКОВ,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност",
БОЙКО,МАРИНОВ,ПЕНКОВ,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2013-11-27,"Национален осигурителен институт","Неустановена принадлежност",
БОЙКО,МАРИНОВ,ПЕНКОВ,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност",
БОЙКО,МАРИНОВ,ПЕНКОВ,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2014-01-08,"Министерски съвет - Кабинет Орешарски","Неустановена принадлежност",
БОЙКО,МАРИНОВ,ПЕНКОВ,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2014-01-08,"Министерски съвет - избран на 29.05.2013 г.","Неустановена принадлежност",
БОЙКО,МАРИНОВ,ПЕНКОВ,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2015-02-04,"Министерски съвет - избран на 07.11.2014 г.","Неустановена принадлежност",
БОЙКО,МЕТОДИЕВ,БОЙКОВ,1947-06-20,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-12-09,"Печатни издания","Решение № 105 от 9.12.2009 г.- Печатни издания","Документи за получени възнаграждения; разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители; документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; лично и работно дело Ф1, а.е. 6443"
БОЙКО,МЕТОДИЕВ,БОРИСОВ,,"ГР.БАНКЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-11-25,"Министерски съвет","Неустановена принадлежност",
БОЙКО,МЕТОДИЕВ,БОРИСОВ,,"ГР.БАНКЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2007-09-04,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
БОЙКО,МЕТОДИЕВ,БОРИСОВ,,"ГР.БАНКЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-03-17,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
БОЙКО,МЕТОДИЕВ,БОРИСОВ,,"ГР.БАНКЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
БОЙКО,МЕТОДИЕВ,БОРИСОВ,1959-06-13,"ГР.БАНКЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност",
БОЙКО,МЕТОДИЕВ,БОРИСОВ,,"ГР.БАНКЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-10-08,"Длъжници към Първа частна банка","Неустановена принадлежност",
БОЙКО,МЕТОДИЕВ,БОРИСОВ,,"ГР.БАНКЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-10-29,"Академия на МВР","Неустановена принадлежност",
БОЙКО,МЕТОДИЕВ,БОРИСОВ,,"ГР.БАНКЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-02-04,"Министерски съвет - избран на 07.11.2014 г.","Неустановена принадлежност",
БОЙКО,МЕТОДИЕВ,ХРИСТОВ,,"ГР.САПАРЕВА БАНЯ, САПАРЕВА БАНЯ, КЮСТЕНДИЛ",2016-02-18,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Кюстендил","Неустановена принадлежност",
БОЙКО,МИЛАДИНОВ,ТЕРЗИЙСКИ,1948-12-05,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2011-07-27,"Община Благоевград","Решение № 247 от 27.07.2011 г. - община Благоевград","Рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; протокол № 4/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-2671 (Бл)."
БОЙКО,МИЛАДИНОВ,ТЕРЗИЙСКИ,1948-12-05,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Решение № 316 от 22.02.2012 г. - местни избори – 2011 г. - кандидати за общински съветници – област Благоевград","Рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; протокол № 4/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-2671 (Бл)."
БОЙКО,МИЛАНОВ,ДЖАБИРОВ,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2011-07-27,"Община Благоевград","Неустановена принадлежност",
БОЙКО,МИЛАНОВ,РАБАДЖИЙСКИ,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2011-01-26,"Министерство на отбраната","Неустановена принадлежност",
БОЙКО,МИЛЕВ,СЛАВОВ,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност",
БОЙКО,МИЛЕТИЕВ,МИЛАНОВ,,"ГР.ПРОВАДИЯ, ПРОВАДИЯ, ВАРНА",2014-06-04,"Приватизация - обособени части - София","Неустановена принадлежност",
БОЙКО,МИЛКОВ,АЛЕКСАНДРОВ,,"ГР.СМОЛЯН, СМОЛЯН, СМОЛЯН",2010-03-17,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
БОЙКО,МИЛКОВ,ТАРАБАНОВ,1935-05-20,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-12-14,"Министерство на външните работи - посланици","Решение № 175 от 14.12.2010 г. - МВнР - посланици и генерални консули","Документи от ръководили го щатни служители; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; дело Ф1, а.е. 1770."
БОЙКО,МИЛКОВ,ТАРАБАНОВ,1935-05-20,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-03-16,"Министерство на външните работи","Решение № 199 от 16.03.2011 г. - Министерството на външните работи","Документи от ръководили го щатни служители; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; дело Ф1, а.е. 1770"
БОЙКО,МИНЧЕВ,МАТЕВ,,"С.ГОРОВО, СМОЛЯН, СМОЛЯН",2015-09-14,"Приватизирани предприятия - Смолян","Неустановена принадлежност",
БОЙКО,МИРЧОВ,ВРАНСКИ,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2010-03-17,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
БОЙКО,МИТЕВ,ДРАГАНОВ,,"С.ГРАДИНА, ПЪРВОМАЙ, ПЛОВДИВ",2015-10-05,"Община Първомай","Неустановена принадлежност",
БОЙКО,МИТКОВ,КРЪСТЕВ,,"С.ГОРНИ ВАДИН, ОРЯХОВО, ВРАЦА",2010-03-17,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
БОЙКО,МИТКОВ,ПЕТЕВ,1973-03-07,"ГР.СЕВЛИЕВО, СЕВЛИЕВО, ГАБРОВО",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност",
БОЙКО,МИТКОВ,ПЕТЕВ,,"ГР.СЕВЛИЕВО, СЕВЛИЕВО, ГАБРОВО",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
БОЙКО,МИТКОВ,СИНИГЕРСКИ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-10-09,"Длъжници към ОББ","Неустановена принадлежност",
БОЙКО,МИХАЙЛОВ,КРЪСТЕВ,1940-12-12,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2012-01-23,"Администрация на Министерския съвет","Неустановена принадлежност","Чл. 30, ал. 1, т. 1"
БОЙКО,МОМЧИЛОВ,ТЕОДОСИЕВ,1956-02-15,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност",
БОЙКО,НАКОВ,НАЙДЕНОВ,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2008-07-30,"Държавна агенция Държавен резерв и вoeнновременни запаси","Неустановена принадлежност",
БОЙКО,НЕДЕЛЧОВ,БОРИСОВ,,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2009-04-15,"Държавна агенция за метрология и технически надзор","Неустановена принадлежност",
БОЙКО,НЕДЯЛКОВ,НЕДЯЛКОВ,1950-10-11,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-05-31,"Асоциация на индустриалния капитал в България","Решение № 2-11 от 31.05.2012 г. - Асоциация на индустриалния капитал в България","Разходен документ, отчетен от ръководил го щатен служител, документи от ръководили го щатни служители, рег. бланка, съдържащи се в дело Ф1, а.е. 5460; рег. дневник; картони – обр. 1 и обр. 3.; Привлечен със заповед № 509/ 07.03.1980 г. и се води на отчет от лейт. Димитър Ангелов Диков"
БОЙКО,НИКОЛАЕВ,ЛИНЕВ,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2014-12-03,"Национален военен университет ""Васил Левски""-Велико Търново","Неустановена принадлежност",
БОЙКО,НИКОЛОВ,БАЙЧЕВ,,"С.ЧЕРНО МОРЕ, БУРГАС, БУРГАС",2013-01-09,"Община Карнобат","Неустановена принадлежност",
БОЙКО,НИКОЛОВ,БОЕВ,,"ГР.АСЕНОВГРАД, АСЕНОВГРАД, ПЛОВДИВ",2008-02-12,Министерства,"Неустановена принадлежност",
БОЙКО,НИКОЛОВ,БОЕВ,,"ГР.АСЕНОВГРАД, АСЕНОВГРАД, ПЛОВДИВ",2007-09-04,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
БОЙКО,НИКОЛОВ,БОЕВ,1958-09-08,"ГР.КУЛА, КУЛА, ВИДИН",2013-09-11,"Община Кула","Решение № 2-229 от 11.09.2013 г. - община Кула","

Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-37626 и в работно дело IР-18211; рег. дневник; картони – обр. 4 - 4 бр.

"
БОЙКО,НИКОЛОВ,БОЕВ,1958-09-08,"ГР.КУЛА, КУЛА, ВИДИН",2016-01-06,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Видин","Решение № 2-591 от 06.01.2016 г. - кандидати за общински съветници – област Видин","Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-37626 и в работно дело IР-18211; рег. дневник; картони – обр. 4 - 4 бр."
БОЙКО,НИКОЛОВ,БОРИСОВ,,"ГР.ГОДЕЧ, ГОДЕЧ, СОФИЙСКА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
БОЙКО,НИКОЛОВ,ИВАНОВ,,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
БОЙКО,НИКОЛОВ,КИРИЛОВ,,"ГР.ЛОМ, ЛОМ, МОНТАНА",2011-02-15,"Агенция ""Митници""","Неустановена принадлежност",
БОЙКО,НИКОЛОВ,НЕДЕЛЧЕВ,,"С.БАЙЛОВО, ГОРНА МАЛИНА, СОФИЙСКА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
БОЙКО,НИКОЛОВ,НОЕВ,,"ГР.ЗЛАТИЦА, ЗЛАТИЦА, СОФИЙСКА",2008-02-12,Министерства,"Неустановена принадлежност",
БОЙКО,НИКОЛОВ,НОЕВ,,"ГР.ЗЛАТИЦА, ЗЛАТИЦА, СОФИЙСКА",2008-02-12,"Министерски съвет","Неустановена принадлежност",
БОЙКО,НИКОЛОВ,НОЕВ,,"ГР.ЗЛАТИЦА, ЗЛАТИЦА, СОФИЙСКА",2010-12-14,"Министерство на външните работи - посланици","Неустановена принадлежност",
БОЙКО,НИКОЛОВ,НОЕВ,,"ГР.ЗЛАТИЦА, ЗЛАТИЦА, СОФИЙСКА",2011-01-26,"Министерство на отбраната","Неустановена принадлежност",
БОЙКО,НИКОЛОВ,ПЕТКОВ,,"С.ДОЛНИ ЛОМ, ЧУПРЕНЕ, ВИДИН",2013-05-29,"Длъжници към банка МИНЕРАЛБАНК","Неустановена принадлежност",
БОЙКО,НИКОЛОВ,ПЕТКОВ,,"С.ДОЛНИ ЛОМ, ЧУПРЕНЕ, ВИДИН",2015-11-24,"ЗАД АЛИАНЦ","Неустановена принадлежност",
БОЙКО,ОГНЯНОВ,МАНОЛОВ,,"С.ДРЯНКА, БАНИТЕ, СМОЛЯН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
БОЙКО,ПАНОВ,ЛАМБОВСКИ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-12-09,"Печатни издания","Неустановена принадлежност",
БОЙКО,ПЕНЧЕВ,ПЕНЧЕВ,,"ГР.КАРЛОВО, КАРЛОВО, ПЛОВДИВ",2009-12-09,"Печатни издания","Неустановена принадлежност",
БОЙКО,ПЕНЧЕВ,ПЕНЧЕВ,,"ГР.КАРЛОВО, КАРЛОВО, ПЛОВДИВ",2012-03-14,"Софийски университет ""Св. Климент Охридски""","Неустановена принадлежност",
БОЙКО,ПЕТКОВ,БОРИСОВ,,"С.ДЪЛГОДЕЛЦИ, ЯКИМОВО, МОНТАНА",2015-04-01,"Община Якимово","Неустановена принадлежност",
БОЙКО,ПЕТРОВ,БАНЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-01-14,"Приватизирани предприятия - София","Неустановена принадлежност",
БОЙКО,ПЕТРОВ,БОРИСОВ,,"ГР.ЛОМ, ЛОМ, МОНТАНА",2008-03-18,"КТ Подкрепа","Неустановена принадлежност",
БОЙКО,ПЕТРОВ,ВИДЕНОВ,,"С.ГУБЕШ, ГОДЕЧ, СОФИЙСКА",2010-03-17,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
БОЙКО,ПЕТРОВ,НЕСТОРОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
БОЙКО,ПЕТРОВ,ПЕТРОВ,,"ГР.САМОКОВ, САМОКОВ, СОФИЙСКА",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
БОЙКО,ПЕТРОВ,СТОЙНЕВ,,"С.КОВАЧЕВЦИ, КОВАЧЕВЦИ, ПЕРНИК",2015-06-01,"Община Перник","Неустановена принадлежност",
БОЙКО,ПЪРВАНОВ,МИТЕВ,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2010-03-17,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
БОЙКО,РОКОВ,БЪЗЛЕВ,,"ГР.РАКОВСКИ, РАКОВСКИ, ПЛОВДИВ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
БОЙКО,РОСЕНОВ,ЕДИПОВ,,"С.ЦЕРОВО, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност",
БОЙКО,СВИЛЕНОВ,БОГУТЕВ,,"С.КОЖАРИ, БОРИНО, СМОЛЯН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
БОЙКО,СЕРГИЕВ,АНДРЕЕВ,,"С.ХЕРАКОВО, БОЖУРИЩЕ, СОФИЙСКА",2010-03-17,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
БОЙКО,СИМЕОНОВ,АЛЕКСАНДРОВ,,"ГР.СВИЩОВ, СВИЩОВ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-07-17,"Община Свищов","Неустановена принадлежност",
БОЙКО,СИМЕОНОВ,АЛЕКСАНДРОВ,,"ГР.СВИЩОВ, СВИЩОВ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-12-08,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Велико Търново","Неустановена принадлежност",
БОЙКО,СЛАВОВ,ДОБРЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-06-29,"Организатор на хазартни игри","Неустановена принадлежност",
БОЙКО,СЛАВОВ,ОКОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-12-09,"Печатни издания","Неустановена принадлежност",
БОЙКО,СТАНКОВ,АТАНАСОВ,,"ГР.САМОКОВ, САМОКОВ, СОФИЙСКА",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност",
БОЙКО,СТАНКОВ,ИВАНОВ,,"ГР.БРЕЗНИК, БРЕЗНИК, ПЕРНИК",2015-05-27,"Община Брезник","Неустановена принадлежност",
БОЙКО,СТАНКОВ,ПРАНГАДЖИЙСКИ,,"С.ГРАДЕЦ, ВИДИН, ВИДИН",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
БОЙКО,СТЕФАНОВ,АДАМОВ,,"ГР.СВИЩОВ, СВИЩОВ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2010-01-28,"Комисия за защита на потребителите","Неустановена принадлежност",
БОЙКО,СТЕФАНОВ,ВЕЛИКОВ,,"ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2007-09-04,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
БОЙКО,СТЕФАНОВ,ВЕЛИКОВ,,"ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
БОЙКО,СТЕФАНОВ,ВЕЛИКОВ,,"ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-06-11,"Община Велико Търново","Неустановена принадлежност",
БОЙКО,СТЕФАНОВ,КАПЛАНСКИ,,"ГР.САНДАНСКИ, САНДАНСКИ, БЛАГОЕВГРАД",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
БОЙКО,СТЕФАНОВ,КАПЛАНСКИ,,"ГР.САНДАНСКИ, САНДАНСКИ, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност",
БОЙКО,СТЕФАНОВ,КОТЕВ,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2010-03-17,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
БОЙКО,СТОИЛОВ,ЯКИМОВ,,"С.ЯКОВО, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2011-07-12,"Община Петрич","Неустановена принадлежност",
БОЙКО,СТОЙНЕВ,ПРОДАНОВ,,"С.ГРАДЕВО, СИМИТЛИ, БЛАГОЕВГРАД",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност",
БОЙКО,СТОЯНОВ,ГЮРОВ,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2011-03-16,"Министерство на външните работи","Неустановена принадлежност",
БОЙКО,СТОЯНОВ,ИВКОВ,,"ГР.РАДОМИР, РАДОМИР, ПЕРНИК",2015-06-01,"Община Ковачевци","Неустановена принадлежност",
БОЙКО,СТОЯНОВ,МАРИНОВ,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2010-03-17,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
БОЙКО,СТОЯНОВ,МАРИНОВ,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2013-01-16,"Министерство на правосъдието","Неустановена принадлежност",
БОЙКО,СТОЯНОВ,НЕНОВ,1953-09-29,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-03-17,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 117 от 17.03.2010 г. - Министерството на вътрешните работи","Със заповед № К-2370/ 13.07.1979 г. е назначен за разузнавач; със заповед № 1058/ 20.12.1984 г. е преназначен за ст. разузнавач; със заповед № 992/ 30.12.1988 г. е преназначен за инспектор."
БОЙКО,СТОЯНОВ,ОПЪРЛАКОВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2009-05-21,"Европейски парламент","Неустановена принадлежност",
БОЙКО,СТОЯНОВ,ОПЪРЛАКОВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност",
БОЙКО,СТОЯНОВ,ЦОЛОВ,,"ГР.КОЗЛОДУЙ, КОЗЛОДУЙ, ВРАЦА",2013-10-30,"Община Козлодуй","Неустановена принадлежност",
БОЙКО,СТРАХИЛОВ,БОЙЧОВ,,"ГР.БАТАНОВЦИ, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2015-06-01,"Община Перник","Неустановена принадлежност",
БОЙКО,ТОДОРОВ,МИЛЕВ,1955-07-23,"ГР.ПЕТРИЧ, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2010-03-17,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 117 от 17.03.2010 г. - Министерството на вътрешните работи","Рег. дневник; картони - обр. 4 и обр. 6; протокол № 72/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-30982 и работно дело IР-16937"
БОЙКО,ТОДОРОВ,ПИРЕВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2013-02-20,"Община Поморие","Неустановена принадлежност",
БОЙКО,ТОДОРОВ,ПРОЙЧЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-06-14,"Министерство на труда и социалната политика","Неустановена принадлежност",
БОЙКО,ТРАЙЧОВ,КОСТОВ,1931-08-12,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2007-09-04,"Народно събрание","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1"
БОЙКО,ТРИФОНОВ,ИВАНОВ,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2011-11-02,"Министерство на регионалното развитие и благоустройството","Неустановена принадлежност",
БОЙКО,ФИЛИПОВ,ЛЮБОМИРОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-03-17,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
БОЙКО,ФИЛИПОВ,СИНАПОВ,,"ГР.НЕДЕЛИНО, НЕДЕЛИНО, СМОЛЯН",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност",
БОЙКО,ХРИСТОВ,БРАТИНОВСКИ,1960-10-04,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2013-12-11,"Община Мездра","Решение № 2-279 от 11.12.2013 г. - община Мездра","

Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-521 (IА-2545) (Вр); рег. дневник; картони – обр. 4 - 5 бр.; протокол рег. № 46/ 04.04.1990 г., че следва да бъдат унищожени лично дело IА-2545 (Вр) (налично) и работно дело IР-945 (Вр).

"
БОЙКО,ХРИСТОВ,ДИМОВ,,"ГР.САМОКОВ, САМОКОВ, СОФИЙСКА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
БОЙКО,ХРИСТОВ,ИВАНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-03-17,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
БОЙКО,ХРИСТОВ,МИРЧЕВ,1958-05-04,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-02-12,Министерства,"Решение № 25 от 12.02.2008 г. - министър-председатели, заместник министър-председатели, министри и заместник-министри","Рег. дневник; рег. бланка; лично дело IА-36354"
БОЙКО,ХРИСТОВ,МИРЧЕВ,1958-05-04,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-12-14,"Министерство на външните работи - посланици","Решение № 175 от 14.12.2010 г. - МВнР - посланици и генерални консули","Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; рег. бланка; лично дело IА-36354;"
БОЙКО,ХРИСТОВ,МИРЧЕВ,1958-05-04,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-03-16,"Министерство на външните работи","Решение № 199 от 16.03.2011 г. - Министерството на външните работи","Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; рег. бланка; лично дело IА-36354"
БОЙКО,ХРИСТОВ,СТАНКУШЕВ,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност",
БОЙКО,ХРИСТОВ,СТАНКУШЕВ,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2008-11-26,"Българска национална телевизия","Неустановена принадлежност",
БОЙКО,ХРИСТОВ,СТАНКУШЕВ,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2014-05-09,"Избори за Европейски парламент 2014 г.","Неустановена принадлежност",
БОЙКО,ХРИСТОВ,СТАНКУШЕВ,1954-05-23,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност",
БОЙКО,ХРИСТОВ,ХУБАВЕНСКИ,1954-07-08,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-03-17,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 117 от 17.03.2010 г. - Министерството на вътрешните работи","Със заповед № К-3678/ 26.09.1986 г. е назначен за ст. разузнавач; със заповед № К-2564/ 11.08.1989 г. е изпратен на 12 дневен курс в КГБ-СССР; със заповед № 48/ 14.02.1990 г. е преназначен за зам. н-к отделение."
БОЙКО,ХРИСТОВ,ЦЕНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-11-02,"Министерство на регионалното развитие и благоустройството","Неустановена принадлежност",
БОЙКО,ЦАНКОВ,ЦАНКОВ,,"С.БРЕСТАК, ВЪЛЧИ ДОЛ, ВАРНА",2013-03-20,"Община Аврен","Неустановена принадлежност",
БОЙКО,ЦАНОВ,ИЧЕВ,,"ГР.ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2009-04-15,"Държавна агенция за метрология и технически надзор","Неустановена принадлежност",
БОЙКО,ЦВЕТАНОВ,ГАВРАИЛОВ,,"ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-10-28,"Община Хисаря","Неустановена принадлежност",
БОЙКО,ЦВЕТКОВ,БОТЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-02-26,"Висш адвокатски съвет","Неустановена принадлежност",
БОЙКО,ЦВЕТКОВ,БОТЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-01-14,"Приватизирани предприятия - София","Неустановена принадлежност",
БОЙКО,ЮЛЧОВ,ЛЕВИДКОВ,,"ГР.РАДОМИР, РАДОМИР, ПЕРНИК",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
БОЙО,ЦЕКОВ,БОЕВ,,"ГР.ДОЛНИ ДЪБНИК, ДОЛНИ ДЪБНИК, ПЛЕВЕН",2008-07-09,"Национален статистически институт","Неустановена принадлежност",
БОЙЧИН,ИВАНОВ,КАЛЧЕВ,,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2010-03-17,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
БОЙЧИНКА,НЕНКОВА,ЙОНКОВА,,"ГР.СЕВЛИЕВО, СЕВЛИЕВО, ГАБРОВО",2012-09-18,"Университет за национално и световно стопанство","Неустановена принадлежност",
БОЙЧО,АЛЕКСАНДРОВ,ОПАРАНОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност",
БОЙЧО,АНГЕЛОВ,ТОШКОВ,1961-09-26,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-03-17,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 117 от 17.03.2010 г. - Министерството на вътрешните работи","Със заповед № К-3198/ 25.09.1987 г. е назначен за разузнавач; със заповед № 14/ 15.01.1990 г. е преназначен за ст. разузнавач."
БОЙЧО,АСЕНОВ,НАЙДЕНОВ,,"ГР.ЛОМ, ЛОМ, МОНТАНА",2015-03-18,"Община Брусарци","Неустановена принадлежност",
БОЙЧО,АТАНАСОВ,КУЛИНСКИ,,"ГР.СИМИТЛИ, СИМИТЛИ, БЛАГОЕВГРАД",2008-12-18,"Българско национално радио","Неустановена принадлежност",
БОЙЧО,АТАНАСОВ,КУЛИНСКИ,,"ГР.СИМИТЛИ, СИМИТЛИ, БЛАГОЕВГРАД",2008-10-08,"Съвет за електронни медии","Неустановена принадлежност",
БОЙЧО,БОНЧЕВ,ЦОЛОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-01-26,"Министерство на отбраната","Неустановена принадлежност",
БОЙЧО,БОЯНОВ,ДИМИТРОВ,,"С.БРАНИЦА, ХАРМАНЛИ, ХАСКОВО",2013-10-30,"Община Козлодуй","Неустановена принадлежност",
БОЙЧО,ВАСИЛЕВ,БОЙЧЕВ,,"С.ПЧЕЛНИК, ДОЛНИ ЧИФЛИК, ВАРНА",2015-04-01,"Приватизирани предприятия - Варна","Неустановена принадлежност",
БОЙЧО,ВАСИЛЕВ,ВАСИЛЕВ,,"С.ЗЕМЕНЦИ, КРУШАРИ, ДОБРИЧ",2014-03-12,"Община Крушари","Неустановена принадлежност",
БОЙЧО,ВАСИЛЕВ,СТЕФАНОВ,,"С.БЕРСИН, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2015-01-07,"Община Кюстендил","Неустановена принадлежност",
БОЙЧО,ВЕНЧОСЛАВОВ,КЬОСЕВ,,"ГР.ДУПНИЦА, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
БОЙЧО,ГЕОРГИЕВ,СТЕФАНОВ,,"С.ДЮЛЕВО, СТРЕЛЧА, ПАЗАРДЖИК",2010-03-17,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
БОЙЧО,ГЕОРГИЕВ,СТОЙЧЕВ,,"ГР.РАЗЛОГ, РАЗЛОГ, БЛАГОЕВГРАД",2011-04-28,"Община Разлог","Неустановена принадлежност",
БОЙЧО,ГОЧЕВ,УЗУНОВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2010-03-17,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
БОЙЧО,ДАВИДКОВ,ХАДЖИЙСКИ,,"С.ДОЛНО СЕЛО, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2010-03-17,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
БОЙЧО,ИВАНОВ,БОЕВ,,"С.ГРАДИНАРОВО, ПРОВАДИЯ, ВАРНА",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност",
БОЙЧО,ИВАНОВ,БОЕВ,,"С.ГРАДИНАРОВО, ПРОВАДИЯ, ВАРНА",2013-02-27,"Община Царево","Неустановена принадлежност",
БОЙЧО,ИВАНОВ,БОЙЧЕВ,,"ГР.КАВАРНА, КАВАРНА, ДОБРИЧ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
БОЙЧО,ИВАНОВ,ВУЧОВ,,"С.ГОВЕДАРЦИ, САМОКОВ, СОФИЙСКА",2010-03-17,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
БОЙЧО,ИВАНОВ,ГЕОРГИЕВ,,"С.СМИРНЕНСКИ, БРУСАРЦИ, МОНТАНА",2013-12-11,"Община Мездра","Неустановена принадлежност",
БОЙЧО,ИВАНОВ,КОЛЕЛИЕВ,,"С.МОМИНА ЦЪРКВА, СРЕДЕЦ, БУРГАС",2013-01-29,"Община Средец","Неустановена принадлежност",
БОЙЧО,ИВАНОВ,КОЛЕЛИЕВ,,"С.МОМИНА ЦЪРКВА, СРЕДЕЦ, БУРГАС",2015-12-01,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Неустановена принадлежност",
БОЙЧО,ИЛИЕВ,СТОЯНОВ,,"С.ИГНАТИЦА, МЕЗДРА, ВРАЦА",2013-12-11,"Община Мездра","Неустановена принадлежност",
БОЙЧО,ЙОРДАНОВ,МАРГИН,,"ГР.САПАРЕВА БАНЯ, САПАРЕВА БАНЯ, КЮСТЕНДИЛ",2016-02-18,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Кюстендил","Неустановена принадлежност",
БОЙЧО,КИРИЛОВ,ТЕОФИЛОВ,1957-01-22,"ГР.РУДОЗЕМ, РУДОЗЕМ, СМОЛЯН",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност",
БОЙЧО,КЛИМЕНТОВ,АВТОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-12-18,"Българско национално радио","Неустановена принадлежност",
БОЙЧО,КЛИМЕНТОВ,АВТОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност",
БОЙЧО,ЛЕВЧОВ,ХАРАЛАМПИЕВ,,"ГР.ТРЪН, ТРЪН, ПЕРНИК",2010-03-17,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
БОЙЧО,МИЛЧЕВ,ПЕТРОВ,,"С.АРЧАР, ДИМОВО, ВИДИН",2016-01-06,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Видин","Неустановена принадлежност",
БОЙЧО,НИКОЛАЕВ,МИШЛЯКОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-08-05,"Сметна палата","Неустановена принадлежност",
БОЙЧО,НИКОЛОВ,БОЕВ,,"ГР.ПРОВАДИЯ, ПРОВАДИЯ, ВАРНА",2013-05-21,"Община Провадия","Неустановена принадлежност",
БОЙЧО,НИКОЛОВ,КОКИНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-09-18,"Нов български университет","Неустановена принадлежност",
БОЙЧО,НИКОЛОВ,ТУДАКОВ,,"С.ГОЛЕШОВО, САНДАНСКИ, БЛАГОЕВГРАД",2008-03-18,"КТ Подкрепа","Неустановена принадлежност",
БОЙЧО,ОГНЯНОВ,ДИМИТРОВ,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2010-04-27,"Националната служба за охрана","Неустановена принадлежност",
БОЙЧО,ПЕТКОВ,ХРИСТАКИЕВ,,"С.БАНЯ, НОВА ЗАГОРА, СЛИВЕН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
БОЙЧО,ПЕТРОВ,ГУДЖЕВ,,"ГР.СТРЕЛЧА, СТРЕЛЧА, ПАЗАРДЖИК",2015-05-19,"Община Стрелча","Неустановена принадлежност",
БОЙЧО,РАШКОВ,АРНАУДОВ,1957-07-30,"С.СЛИВКА, БАНИТЕ, СМОЛЯН",2008-09-16,"Държавна агенция по горите","Решение № 47 от 16.09.2008 г. - държавни агенции","Рег. дневник; картон обр. 4; протокол № 13/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-337; протокол № 14/ 1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело IР-298"
БОЙЧО,РУСЕВ,ГАНЕВ,1937-04-08,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2012-10-17,"Министерство на икономиката, енергетиката и туризма","Решение № 2-89 от 17.10.2012 г. - Министерството на икономиката, енергетиката и туризма","Рег. дневник; картон обр. 6; писмо вх. № 2085/ 02.05.1990 г. за изключване на Я/К ""Снежанка""."
БОЙЧО,СИМЕОНОВ,БОГДАНОВ,,"С.БАЛАНОВО, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2014-12-03,"Община Бобов дол","Неустановена принадлежност",
БОЙЧО,СИМЕОНОВ,БОГДАНОВ,,"С.БАЛАНОВО, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
БОЙЧО,СПАСОВ,АНТОНОВ,1925-10-25,"С.ГАГАНИЦА, БЕРКОВИЦА, МОНТАНА",2015-03-11,"Община Берковица","Решение № 2-471 от 11.03.2015 г. - община Берковица","

Картон обр. 4; протокол № 231/ 1962 г. с предложение за унищожаване дело IР-602

"
БОЙЧО,СПАСОВ,ШУМАНОВ,,"С.ГОВЕДАРЦИ, САМОКОВ, СОФИЙСКА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
БОЙЧО,СТАЙКОВ,ВЪЛКОВ,,"С.ДОЛНО ЧЕРКОВИЩЕ, СТАМБОЛОВО, ХАСКОВО",2010-03-17,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
БОЙЧО,СТОИМЕНОВ,СТАМЕНОВ,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2015-01-07,"Община Кюстендил","Неустановена принадлежност",
БОЙЧО,СТОЯНОВ,БОЙЧЕВ,,"С.БАНЯ, НОВА ЗАГОРА, СЛИВЕН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
БОЙЧО,ТОДОРОВ,БОЙЧЕВ,,"С.ГОЛЯМО БУКОВО, СРЕДЕЦ, БУРГАС",2013-01-29,"Община Средец","Неустановена принадлежност",
БОЙЧО,ТОДОРОВ,ГЮРОВ,1953-09-28,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-12-14,"Министерство на външните работи - посланици","Решение № 175 от 14.12.2010 г. - МВнР - посланици и генерални консули","Със заповед № К-1856/ 28.04.1981 г. е назначен за разузнавач; със заповед № 624/ 30.09.1982 г. е преназначен за разузнавач в ПГУ; със заповед № 589/ 01.07.1987 г. е преназначен за ст. разузнавач."
БОЙЧО,ТОДОРОВ,ГЮРОВ,1953-09-28,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-03-16,"Министерство на външните работи","Решение № 199 от 16.03.2011 г. - Министерството на външните работи","Със заповед № К-1856/ 28.04.1981 г. е назначен за разузнавач; със заповед № 624/ 30.09.1982 г. е преназначен за разузнавач в ПГУ; със заповед № 589/ 01.07.1987 г. е преназначен за ст. разузнавач"
БОЙЧО,ТОДОРОВ,ПУКНЕВ,,"ГР.РАЗЛОГ, РАЗЛОГ, БЛАГОЕВГРАД",2011-04-28,"Община Разлог","Неустановена принадлежност",
БОЙЧО,ТОДОРОВ,ЦОЛОВ,,"С.СЕЛАНОВЦИ, ОРЯХОВО, ВРАЦА",2013-12-11,"Община Оряхово","Неустановена принадлежност",
БОЙЧО,ХРИСТОВ,МЕЙЦОВ,,"С.СОФРОНИЕВО, МИЗИЯ, ВРАЦА",2013-12-11,"Община Мизия","Неустановена принадлежност",
БОЛЕСЛАВА,ПЕТРОВА,КОЛЕВА,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2015-12-17,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Варна","Неустановена принадлежност",
БОНА,НИКОЛОВА,БЕЛЧЕВА,,"ГР.РАКОВСКИ, РАКОВСКИ, ПЛОВДИВ",2015-10-05,"Община Раковски","Неустановена принадлежност",
БОНА,ПЕТКОВА,ИВАНОВА,,"С.ДРЕНОВЕЦ, РУЖИНЦИ, ВИДИН",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност",
БОНЕ,ДИМИТРОВ,ХАРИЗАНОВ,,"С.ПЕНКЬОВЦИ, ТРЪН, ПЕРНИК",2015-06-09,"Община Трън","Неустановена принадлежност",
БОНЕ,КИРИЛОВ,ДОНЧЕВ,,"С.ЦЪРВЕНА ЯБЪЛКА, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2015-06-01,"Приватизирани предприятия - Кюстендил","Неустановена принадлежност",
БОНЕСЛАВ,АСЕНОВ,БОНЕВ,,"ГР.ТРОЯН, ТРОЯН, ЛОВЕЧ",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност",
БОНИ,ЕВЛОГИЕВ,БОНЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-11-06,"Централна кооперативна банка","Неустановена принадлежност",
БОНИ,РАЙКОВА,ПЕТРУНОВА,,"С.АРДА, СМОЛЯН, СМОЛЯН",2011-09-20,"Българска академия на науките - кадрови промени 2011 г.","Неустановена принадлежност",
БОНИ,РАЙКОВА,ПЕТРУНОВА,,"С.АРДА, СМОЛЯН, СМОЛЯН",2015-02-04,"Министерски съвет - избран на 07.11.2014 г.","Неустановена принадлежност",
БОНИ,ХРИСТОВ,НЕМСКИ,,"С.РЪЖЕВО КОНАРЕ, КАЛОЯНОВО, ПЛОВДИВ",2009-12-09,"Печатни издания","Неустановена принадлежност",
БОНКА,АВРАМОВА,ГЕОРГИЕВА,,"С.ОРСОЯ, ЛОМ, МОНТАНА",2015-04-01,"Община Лом","Неустановена принадлежност",
БОНКА,АЛЕКСАНДРОВА,ПЕТРОВА,,"С.КАРАИСЕН, ПАВЛИКЕНИ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
БОНКА,АНГЕЛОВА,БОЖИЛОВА-ГЕОРГИЕВА,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2011-03-16,"Министерство на външните работи","Неустановена принадлежност",
БОНКА,АНДОНОВА,КУРТЕВА,,"С.ВЕТРИНО, ВЕТРИНО, ВАРНА",2015-12-17,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Варна","Неустановена принадлежност",
БОНКА,АТАНАСОВА,БЕЕВА,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност",
БОНКА,АТАНАСОВА,КАРЧЕВА-ГИЧЕВА,,"ГР.БАНЯ, КАРЛОВО, ПЛОВДИВ",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
БОНКА,АТАНАСОВА,КАРЧЕВА-ГИЧЕВА,,"ГР.БАНЯ, КАРЛОВО, ПЛОВДИВ",2015-09-09,"Община Карлово","Неустановена принадлежност",
БОНКА,АТАНАСОВА,МУСТАКЕРОВА,,"С.ВЕЗЕНКОВО, СУНГУРЛАРЕ, БУРГАС",2013-01-29,"община Камено","Неустановена принадлежност",
БОНКА,БОРИСОВА,ТОМОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-08-04,"Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Неустановена принадлежност",
БОНКА,ВАСИЛЕВА,ИВАНОВА,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2014-04-24,"Тракийски университет – гр. Стара Загора","Неустановена принадлежност",
БОНКА,ВАСИЛЕВА,ЯНКОВА,,"ГР.ОМУРТАГ, ОМУРТАГ, ТЪРГОВИЩЕ",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност",
БОНКА,ВАСИЛЕВА,ЯНКОВА,,"ГР.ОМУРТАГ, ОМУРТАГ, ТЪРГОВИЩЕ",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност",
БОНКА,ВЕЛИЧКОВА,БАНКОВА,,"ГР.БЕЛОСЛАВ, БЕЛОСЛАВ, ВАРНА",2015-12-17,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Варна","Неустановена принадлежност",
БОНКА,ВЕНКОВА,ВАСИЛЕВА,,"ГР.КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност",
БОНКА,ГАНЕВА,ВЕЛИКОВА,,"ГР.СИЛИСТРА, СИЛИСТРА, СИЛИСТРА",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност",
БОНКА,ГЕОРГИЕВА,ЦАКОВА,,"ГР.РАЗГРАД, РАЗГРАД, РАЗГРАД",2015-11-17,"Община Разград","Неустановена принадлежност",
БОНКА,ГИНЕВА,ДРАГНЕВА,,"С.ДРАГОЕВО, ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ, ШУМЕН",2008-07-09,"Национален статистически институт","Неустановена принадлежност",
БОНКА,ДИМИТРОВА,ИВАНОВА,,"ГР.СТАМБОЛИЙСКИ, СТАМБОЛИЙСКИ, ПЛОВДИВ",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност",
БОНКА,ДИМИТРОВА,ИВАНОВА,,"ГР.СТАМБОЛИЙСКИ, СТАМБОЛИЙСКИ, ПЛОВДИВ",2012-01-12,"Министерство на образованието","Неустановена принадлежност",
БОНКА,ДИМИТРОВА,СТОЯНОВА,,"ГР.СИЛИСТРА, СИЛИСТРА, СИЛИСТРА",2012-06-05,"КТ Подкрепа","Неустановена принадлежност",
БОНКА,ДИМОВА,АНДРЕЕВА,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2015-11-05,"Приватизирани предприятия - Плевен","Неустановена принадлежност",
БОНКА,ДИМОВА,ХАДЖИГЕНОВА,,"С.ГРАДИНА, ПЪРВОМАЙ, ПЛОВДИВ",2015-10-05,"Община Първомай","Неустановена принадлежност",
БОНКА,ДОНЧЕВА,КУЦАРОВА,,"С.СТАРО ЖЕЛЕЗАРЕ, ХИСАРЯ, ПЛОВДИВ",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност",
БОНКА,ЖЕЛЯЗКОВА,ДИМОВА,,"С.БОТЕВО, АКСАКОВО, ВАРНА",2014-09-24,"Длъжници към банка Биохим","Неустановена принадлежност",
БОНКА,ИВАНОВА,ДИМИТРОВА,,"ГР.ПРОВАДИЯ, ПРОВАДИЯ, ВАРНА",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност",
БОНКА,ИВАНОВА,ИЛИЕВА,,"ГР.ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ, ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-07-10,"Община Полски Тръмбеш","Неустановена принадлежност",
БОНКА,ИВАНОВА,ИЛИЕВА,,"ГР.ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ, ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-12-08,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Велико Търново","Неустановена принадлежност",
БОНКА,ИВАНОВА,ЙОНКОВА,,"ГР.ТРОЯН, ТРОЯН, ЛОВЕЧ",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност",
БОНКА,ИВАНОВА,КОСТАДИНОВА-БЕЛЧЕВА,,"ГР.КАВАРНА, КАВАРНА, ДОБРИЧ",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност",
БОНКА,ИВАНОВА,КРЪСТЕВА,,"С.МАКАРИОПОЛСКО, ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
БОНКА,ИВАНОВА,МАНЧЕВА-ГЕНКОВА,,"ГР.ПИРДОП, ПИРДОП, СОФИЙСКА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
БОНКА,ЙОНЧЕВА,ИЧКОВА,,"С.БЪЛГАРСКИ ИЗВОР, ТЕТЕВЕН, ЛОВЕЧ",2011-07-27,"Община Благоевград","Неустановена принадлежност",
БОНКА,ЙОРДАНОВА,МАРИНОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-12-18,"Българско национално радио","Неустановена принадлежност",
БОНКА,ЙОРДАНОВА,ПАЧЕМАНОВА,,"ГР.ДИМИТРОВГРАД, ДИМИТРОВГРАД, ХАСКОВО",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
БОНКА,КИРИЛОВА,ДИМИТРОВА,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност",
БОНКА,КОЛЕВА,ИВАНОВА,,"С.ГОРИЦА, ПОМОРИЕ, БУРГАС",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
БОНКА,КОЛЕВА,ИВАНОВА,,"С.ГОРИЦА, ПОМОРИЕ, БУРГАС",2015-12-01,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Неустановена принадлежност",
БОНКА,КОЛЕВА,РАДИЧКОВА,,"ГР.ДРЯНОВО, ДРЯНОВО, ГАБРОВО",2009-10-14,"Национален осигурителен институт","Неустановена принадлежност",
БОНКА,КОСТАДИНОВА,ДЕЧЕВА-БАКАЛОВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност",
БОНКА,КРЪСТЕВА,ДИКОВА,,"ГР.СУНГУРЛАРЕ, СУНГУРЛАРЕ, БУРГАС",2013-02-20,"Община Малко Търново","Неустановена принадлежност",
БОНКА,ЛОЗАНОВА,ЯНЕВА,,"ГР.СЛИВНИЦА, СЛИВНИЦА, СОФИЙСКА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
БОНКА,ЛЮБЕНОВА,МИЛЧЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност",
БОНКА,ЛЮБЕНОВА,МИЛЧЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
БОНКА,МИЛАНОВА,ЕВТИМОВА,,"ГР.БРУСАРЦИ, БРУСАРЦИ, МОНТАНА",2015-03-18,"Община Брусарци","Неустановена принадлежност",
БОНКА,МИНКОВА,ПЕТКОВА,,"ГР.ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
БОНКА,МИТКОВА,МЛАДЕНОВА,,"С.ВРАЧЕШ, БОТЕВГРАД, СОФИЙСКА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
БОНКА,МИХАЙЛОВА,ДИМИТРОВА,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2012-09-18,"Национална спортна академия ""Васил Левски""","Неустановена принадлежност",
БОНКА,МИХАЙЛОВА,ДИНЧИЙСКА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-04-21,"Синдици, включени в списъка на синдиците при БНБ","Неустановена принадлежност",
БОНКА,НЕДЯЛКОВА,ПЕЙКОВА,,"ГР.ИСПЕРИХ, ИСПЕРИХ, РАЗГРАД",2011-08-09,"Агенция Пътна инфраструктура","Неустановена принадлежност",
БОНКА,НИКОЛОВА,РАЕВА,,"С.СТРЕЛЕЦ, ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-07-17,"Община Свищов","Неустановена принадлежност",
БОНКА,ПЕНЧЕВА,ХРИСТОВА,,"С.ГОРСКИ ИЗВОР, ДИМИТРОВГРАД, ХАСКОВО",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
БОНКА,ПЕТКОВА,БЪЛДАРАМОВА,,"С.КОЛАРОВО, РАДНЕВО, СТАРА ЗАГОРА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
БОНКА,ПЕТРОВА,ИНДЖИЕВА,,"ГР.ЛЕТНИЦА, ЛЕТНИЦА, ЛОВЕЧ",2015-01-29,"Община Летница","Неустановена принадлежност",
БОНКА,ПЕТРОВА,СТОЙЧЕВА,,"С.ПАНИЧЕРИ, ХИСАРЯ, ПЛОВДИВ",2015-10-28,"Община Хисаря","Неустановена принадлежност",
БОНКА,СЛАВОВА,КОСТОВА,,"С.ОВЧИ КЛАДЕНЕЦ, ТУНДЖА, ЯМБОЛ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
БОНКА,СТЕФАНОВА,КАРАИВАНОВА,,"С.ВОЙНЕЖА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
БОНКА,СТОЯНОВА,ЙОРДАНОВА,,"ГР.АЛФАТАР, АЛФАТАР, СИЛИСТРА",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност",
БОНКА,СТОЯНОВА,ЧИЛИНГИРОВА,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
БОНКА,ТЕНЕВА,ВЛАДИМИРОВА,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност",
БОНКА,ТЕОДОСИЕВА,НАЙДЕНЧОВСКА,,"ГР.ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-07-24,"Община Лясковец","Неустановена принадлежност",
БОНКА,ТОДОРОВА,НИКОЛОВА,,"ГР.МАДАН, МАДАН, СМОЛЯН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
БОНКА,ФИЛИПОВА,ДОМУСЧИЕВА,,"ГР.ЛЕТНИЦА, ЛЕТНИЦА, ЛОВЕЧ",2015-01-29,"Община Летница","Неустановена принадлежност",
БОНКА,ХРИСТОВА,ГЕОРГИЕВА,,"С.СРЕДНЯ, ШУМЕН, ШУМЕН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
БОНКА,ХРИСТОВА,ДИМИТРОВА,,"С.НЕДАН, ПАВЛИКЕНИ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-06-26,"Община Павликени","Неустановена принадлежност",
БОНКА,ХРИСТОВА,ЦОНЕВА,,"С.БРЕСТОВО, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2015-02-04,"Община Ловеч","Неустановена принадлежност",
БОНКА,ЦОНЕВА,ХИНКОВА-ПЕТКОВА,,"С.ГОРНО ПАВЛИКЕНЕ, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2008-11-13,"Държавна агенция по туризъм","Неустановена принадлежност",
БОНКА,ЦОНЕВА,ХИНКОВА-ПЕТКОВА,,"С.ГОРНО ПАВЛИКЕНЕ, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2013-08-07,"Инвестбанк АД","Неустановена принадлежност",
БОНКО,ИЛИЕВ,КАРАЯКОВ,,"ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност",
БОНКО,ИЛИЕВ,КАРАЯКОВ,,"ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност",
БОНКО,ПЕНЧЕВ,ДИМИТРОВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2010-03-17,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
БОНО,АТАНАСОВ,ЦЕКОВ,,"С.СТАРОСЕЛ, ХИСАРЯ, ПЛОВДИВ",2015-10-28,"Община Хисаря","Неустановена принадлежност",
БОНО,ИЛИЕВ,БАБАЧЕВ,,"С.ЦЕРЕТЕЛЕВО, СЪЕДИНЕНИЕ, ПЛОВДИВ",2015-10-28,"Община Съединение","Неустановена принадлежност",
БОНО,СТОЙКОВ,БОНОВ,,"С.МИКРЕ, УГЪРЧИН, ЛОВЕЧ",2015-02-18,"Община Угърчин","Неустановена принадлежност",
БОНЧО,АНГЕЛОВ,ГРАДИНАРОВ,,"С.МЕДЕН КЛАДЕНЕЦ, ТУНДЖА, ЯМБОЛ",2013-02-13,"община Созопол","Неустановена принадлежност",
БОНЧО,АНГЕЛОВ,ИЛИЕВ,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2010-03-17,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
БОНЧО,ВАНЧЕВ,ТАЛЕВ,,"С.КРАЛЕВО, СТАМБОЛОВО, ХАСКОВО",2015-09-09,"Приватизирани предприятия - Хасково","Неустановена принадлежност",
БОНЧО,ВАСИЛЕВ,НОВАКОВ,,"С.НЕДОКЛАН, РАЗГРАД, РАЗГРАД",2015-06-23,"Приватизирани предприятия - Разград","Неустановена принадлежност",
БОНЧО,ВЪЛКОВ,ГОСПОДИНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-03-14,"Софийски университет ""Св. Климент Охридски""","Неустановена принадлежност",
БОНЧО,ВЪЛКОВ,ГОСПОДИНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-03-24,"Великотърновски университет Св. Св. Кирил и Методий","Неустановена принадлежност",
БОНЧО,ГЕНОВ,ВЪЛКОВ,,"ГР.КОТЕЛ, КОТЕЛ, СЛИВЕН",2013-11-27,"Национален осигурителен институт","Неустановена принадлежност",
БОНЧО,ГЕОРГИЕВ,БОГОЕВ,1950-08-13,"С.БЕЛЬОВО, САНДАНСКИ, БЛАГОЕВГРАД",2011-07-12,"Община Петрич","Решение № 241 от 12.07.2011 г. - община Петрич","Рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр.; протокол № 4/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-1903 (Бл); протокол № 2/ 1990 г. за унищожаване на работно дело IР-1510 (Бл)."
БОНЧО,ГЕОРГИЕВ,БОНЕВ,,"ГР.ПЛАЧКОВЦИ, ТРЯВНА, ГАБРОВО",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност",
БОНЧО,ГЕОРГИЕВ,БОНЕВ,,"ГР.КУЛА, КУЛА, ВИДИН",2013-09-11,"Община Кула","Неустановена принадлежност",
БОНЧО,ГЕОРГИЕВ,БОНЧЕВ,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2015-09-09,"Приватизирани предприятия - Хасково","Неустановена принадлежност",
БОНЧО,ГЕОРГИЕВ,ЦАНЕВ,,"ГР.ТРЯВНА, ТРЯВНА, ГАБРОВО",2014-01-28,"Община Трявна","Неустановена принадлежност",
БОНЧО,ГРОЗДАНОВ,ЙОСИФОВ,,"С.ВИТАНОВЦИ, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2010-03-17,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
БОНЧО,ДОБРИНОВ,ДИМИТРОВ,,"С.ПРЕКОЛНИЦА, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2015-01-07,"Община Кюстендил","Неустановена принадлежност",
БОНЧО,ДОНЧЕВ,КАЛАЙДЖИЕВ,,"ГР.ДИМИТРОВГРАД, ДИМИТРОВГРАД, ХАСКОВО",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
БОНЧО,ДОСЕВ,ПЕТРОВ,,"С.ГОРОЦВЕТ, ЛОЗНИЦА, РАЗГРАД",2015-11-11,"Община Лозница","Неустановена принадлежност",
БОНЧО,ДРАГАНОВ,РАШКОВ,1946-03-26,"С.ПОМОЩИЦА, ПОПОВО, ТЪРГОВИЩЕ",2007-09-04,"Народно събрание","Решение № 14 от 04.09.2007 г. - Народно събрание","

Картони обр. 4 и обр. 6; рег. дневник; протокол за унищожаване рег. № КА-10/ 13.03.1990 г. (Тщ) на материалите на ЯК „Бреза”

"
БОНЧО,ЖЕКОВ,ТОНЕВ,,"С.СТРАНСКО, ДИМИТРОВГРАД, ХАСКОВО",2010-03-17,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
БОНЧО,ЖЕЛЯЗКОВ,БОЕВ,,"С.ЯБЪЛКОВО, ДИМИТРОВГРАД, ХАСКОВО",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
БОНЧО,ИВАНОВ,БОНЕВ,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност",
БОНЧО,ИВАНОВ,БОНЕВ,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2012-09-18,"Технически университет - София","Неустановена принадлежност",
БОНЧО,ИВАНОВ,БОНЧЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-10-17,"Министерство на икономиката, енергетиката и туризма","Неустановена принадлежност",
БОНЧО,ИВАНОВ,БОНЧЕВ,,"С.КРИВА БАРА, БРУСАРЦИ, МОНТАНА",2015-03-18,"Община Брусарци","Неустановена принадлежност",
БОНЧО,ИВАНОВ,КИРИЧОВ,,"С.СТАКЕВЦИ, БЕЛОГРАДЧИК, ВИДИН",2013-08-07,"Община Димово","Неустановена принадлежност",
БОНЧО,КОЛЕВ,КАРАКОЛЕВ,,"С.ДОБРИ ДЯЛ, ЛЯСКОВЕЦ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност",
БОНЧО,МАНЧЕВ,ГЕОРГИЕВ,,"С.ТИХОМИР, КИРКОВО, КЪРДЖАЛИ",2016-01-25,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Кърджали","Неустановена принадлежност",
БОНЧО,МАРИНОВ,БОНЧЕВ,1942-11-11,"ГР.ПРАВЕЦ, ПРАВЕЦ, СОФИЙСКА",2010-04-27,"Националната служба за охрана","Решение № 127 от 27.04.2010 г. - Национална служба за охрана","Със заповед № 5202/ 04.11.1968 г. е назначен за началник група ІV ст.; със заповед № 775/ 15.10.1970 г. е преназначен за началник група ІІІ ст.; със заповед № 7174/ 29.12.1970 г. е преназначен за началник отделение; със заповед № І-2874/ 31.08.1974 г. е преназначен за зам. началник отдел; със заповед № К-768/ 09.03.1979 г. е преназначен за началник отделение; със заповед № Щ-3298/ 30.07.1981 г. е преназначен за зам. началник управление; със заповед № 1474/ 01.04.1982 г. е преназначен за първи зам. н-к управление; със заповед № 2192/ 19.05.1982 г. е изпратен на двумесечен курс в КГБ-Москва."
БОНЧО,МАРКОВ,БОНЕВ,,"ГР.ТРЯВНА, ТРЯВНА, ГАБРОВО",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност",
БОНЧО,МАРКОВ,БОНЕВ,,"ГР.ТРЯВНА, ТРЯВНА, ГАБРОВО",2014-02-24,"Висш дисциплинарен съд","Неустановена принадлежност",
БОНЧО,ПЕТКОВ,БОЕВ,,"ГР.ПОПОВО, ПОПОВО, ТЪРГОВИЩЕ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
БОНЧО,РАЧЕВ,АНГЕЛОВ,,"С.СЕНОКОС, БАЛЧИК, ДОБРИЧ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
БОНЧО,СИМЕОНОВ,ЙОРДАНОВ,,"ГР.АЙТОС, АЙТОС, БУРГАС",2012-12-12,"Община Айтос","Неустановена принадлежност",
БОНЧО,СТАЙКОВ,ВЛАДЕВ,1943-12-21,"С.ОРЛОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2010-03-17,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 117 от 17.03.2010 г. - Министерството на вътрешните работи","Със заповед № 58/ 11.01.1988 г. е изпратен на 2 месечен курс в КГБ-СССР; със заповед № 4016/ 13.12.1988 г. е назначен за н-к ОбУ на МВР-Хасково"
БОНЧО,СТАНОЕВ,АСЕНОВ,1946-03-30,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2010-03-17,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 117 от 17.03.2010 г. - Министерството на вътрешните работи","Със заповед № I-4636/ 14.08.1970 г. е назначен за разузнавач VI степен; със заповед № 27/ 01.06.1972 г. е преназначен за разузнавач III степен; със заповед № 34/ 05.08.1974 г. е преназначен за разузнавач II степен; със заповед № 24/ 1975 г. е преназначен за инспектор IV степен; със заповед № К-3032/ 24.10.1988 г. е изпратен на 3 месечен курс за ръководни кадри във ВКШ на КГБ-Москва."
БОНЧО,СТАНОЕВ,АСЕНОВ,1946-03-30,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2014-10-29,"Академия на МВР","Решение № 2-420 от 29.10.2014 г. - Академия на МВР","Със заповед № I-4636/ 14.08.1970 г. е назначен за разузнавач VI степен; със заповед № 27/ 01.06.1972 г. е преназначен за разузнавач III степен; със заповед № 34/ 05.08.1974 г. е преназначен за разузнавач II степен; със заповед № 24/ 1975 г. е преназначен за инспектор IV степен; със заповед № К-3032/ 24.10.1988 г. е изпратен на 3 месечен курс за ръководни кадри във ВКШ на КГБ-Москва."
БОНЧО,СТОЙЧЕВ,БОНЕВ,,"ГР.ДВЕ МОГИЛИ, ДВЕ МОГИЛИ, РУСЕ",2015-07-22,"Приватизирани предприятия - Русе","Неустановена принадлежност",
БОНЧО,СТОЯНОВ,БАНЧЕВ,,"С.РАДЮВЕНЕ, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2012-07-25,"Конфедерация на независимите синдикати в България","Неустановена принадлежност",
БОНЧО,ТОДОРОВ,МИКОВ,,"С.СТРУПЕЦ, РОМАН, ВРАЦА",2010-03-17,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
БОНЧО,ХРИСТОВ,БОНЧЕВ,,"ГР.ТРЯВНА, ТРЯВНА, ГАБРОВО",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност",
БОНЧО,ХРИСТОВ,БОНЧЕВ,,"ГР.ТРЯВНА, ТРЯВНА, ГАБРОВО",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност",
БОНЧО,ХРИСТОВ,СЛАВОВ,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
БОНЧО,ХРИСТОВ,СЛАВОВ,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2014-02-12,"Разследващи полицаи","Неустановена принадлежност",
БОНЧО,ЯНКОВ,ГОЧЕВ,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2015-09-09,"Приватизирани предприятия - Хасково","Неустановена принадлежност",
БОНЬО,ВЕНЦИСЛАВОВ,ВОЙНОВ,,"С.ЖЪЛТУША, АРДИНО, КЪРДЖАЛИ",2014-10-29,"Община Ардино","Неустановена принадлежност",
БОНЬО,ДИМОВ,ВАТЕВ,,"С.СПАСОВО, ЧИРПАН, СТАРА ЗАГОРА",2015-08-04,"Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Неустановена принадлежност",
БОНЬО,ДИНЕВ,БОНЕВ,,"С.СРЕДЕЦ, ОПАН, СТАРА ЗАГОРА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
БОНЬО,ИВАНОВ,БОНЕВ,,"С.КОЧМАР, ТЕРВЕЛ, ДОБРИЧ",2015-05-19,"Приватизирани предприятия - Добрич","Неустановена принадлежност",
БОНЬО,ИВАНОВ,БОНЕВ,,"С.БАХРЕЦИ, ТРЯВНА, ГАБРОВО",2014-01-28,"Община Трявна","Неустановена принадлежност",
БОНЬО,ИВАНОВ,ДИМИТРОВ,1951-06-20,"С.СТРАНСКО, ДИМИТРОВГРАД, ХАСКОВО",2010-03-17,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 117 от 17.03.2010 г. - Министерството на вътрешните работи","Със заповед № 66/ 04.01.1980 г. е назначен за разузнавач; със заповед № 4598/ 27.01.1986 г. е преназначен за ст. разузнавач; със заповед № 89/ 03.09.1986 г. е преназначен за инспектор; със заповед № 288/ 31.01.1989 г. е преназначен за зам. н-к ОбУ на МВР-Раднево."
БОНЬО,КОЛЕВ,БОТЕВ,,"С.КЕРЕНИТЕ, ТРЯВНА, ГАБРОВО",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност",
БОНЬО,КОЛЕВ,ПЕТКОВ,,РУМЪНИЯ,2014-03-12,"Община Тервел","Неустановена принадлежност",
БОНЬО,МАРКОВ,СТАНЧЕВ,,"С.ГАЙДАРИ, ТРЯВНА, ГАБРОВО",2014-01-28,"Община Трявна","Неустановена принадлежност",
БОНЬО,МИХАЙЛОВ,ПЕЙКОВ,,"ГР.ТРЯВНА, ТРЯВНА, ГАБРОВО",2014-01-28,"Община Трявна","Неустановена принадлежност",
БОНЬО,СТОЯНОВ,БОНЕВ,,"С.ЖЕЛЪД, СМЯДОВО, ШУМЕН",2010-09-29,"Регионални печатни издания","Неустановена принадлежност",
БОНЬО,ТАНЕВ,БОНЕВ,,"С.ОПЪЛЧЕНЕЦ, БРАТЯ ДАСКАЛОВИ, СТАРА ЗАГОРА",2013-01-16,"Министерство на правосъдието","Неустановена принадлежност",
БОНЬО,ТЕНЕВ,ИВАНОВ,1961-04-16,"ГР.КАМЕНО, КАМЕНО, БУРГАС",2010-03-17,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 117 от 17.03.2010 г. - Министерството на вътрешните работи","Със заповед № К-3022/ 07.09.1987 г. е назначен за пом. н-к в разузнавателно отделение."
БОНЬО,ТОДОРОВ,БОНЕВ,,УКРАЙНА,2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
БОНЮ,АНДРЕЕВ,ЛУНГОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-09-24,"Национална академия за театрално и филмово изкуство Кръстьо Сарафов","Неустановена принадлежност",
БОНЮ,ДОБРЕВ,КЪНЕВ,,"ГР.ПЛАЧКОВЦИ, ТРЯВНА, ГАБРОВО",2014-01-28,"Община Трявна","Неустановена принадлежност",
БОНЮ,ЖЕЛЕЗОВ,БОНЕВ,,"С.КОНАК, ПОПОВО, ТЪРГОВИЩЕ",2015-08-11,"Приватизирани предприятия - Търговище","Неустановена принадлежност",
БОНЮ,ЖЕЛЯЗКОВ,КОЛЕВ,,"С.ЛИВАДА, КАМЕНО, БУРГАС",2014-10-08,"Длъжници към Първа частна банка","Неустановена принадлежност",
БОНЮ,ИЛИЕВ,ПЕТКОВ,,"С.ГОРСКО КОСОВО, СУХИНДОЛ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
БОНЮ,НАЙДЕНОВ,ЩРЕГАРСКИ,,"ГР.УГЪРЧИН, УГЪРЧИН, ЛОВЕЧ",2015-02-18,"Община Угърчин","Неустановена принадлежност",
БОНЮ,СТОЙЧЕВ,БОНЕВ,,"С.КАМЕНАР, ЛОЗНИЦА, РАЗГРАД",2015-11-11,"Община Лозница","Неустановена принадлежност",
БОРАН,ГЕРГИНОВ,БОЗАДЖИЕВ,,"ГР.АРДИНО, АРДИНО, КЪРДЖАЛИ",2012-12-12,"Община Айтос","Неустановена принадлежност",
БОРИАНА,БОЙКОВА,ПИПЕРКОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-03-17,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
БОРИВОЙ,АНГЕЛОВ,МИЛАНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-08-04,"Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Неустановена принадлежност",
БОРИЛ,ВАЛЕНТИНОВ,КАРАКАНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
БОРИЛ,ДИМИТРОВ,КАЦАРОВ,1958-07-16,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-03-17,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 117 от 17.03.2010 г. - Министерството на вътрешните работи","Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; протокол № 87/ 1990 г. с предложение за унищожаване на лично дело IА-24502 и работно дело IР-9411."
БОРИЛ,ЛЮБОМИРОВ,ГУРИНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
БОРИЛ,ПАНАЙОТОВ,ПАНАЙОТОВ,1973-01-03,"ГР.ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност",
БОРИЛ,ПЕТРОВ,ПЕТРОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност",
БОРИЛ,РАЙКОВ,ЗАХАРИЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-03-17,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
БОРИМИР,ИЛИЕВ,КРЪСТЕВ,1932-03-25,"С.ОРЕШЕЦ, ДИМОВО, ВИДИН",2014-06-10,"Софийски университет Св. Климент Охридски","Решение № 2-356 от 10.06.2014 г. - Софийски университет ""Св. Климент Охридски""","

Документи от ръководил го щатен служител, съдържащи се в дело Ф1, а.е. 2120; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3.

"
БОРИМИР,ИЛИЕВ,ЧАЛЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-01-14,"Приватизирани предприятия - София","Неустановена принадлежност",
БОРИМИР,МЕТОДИЕВ,СПАСОВ,1951-05-05,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-04-17,"Кредитни длъжници към банка ТЕКСИМ","Решение № 2-167 от 17.04.2013 г. - лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 - длъжници към банка ""ТЕКСИМ""","Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-31648 и в работно дело IР-6241-4 тома; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр."
БОРИМИР,МЕТОДИЕВ,СПАСОВ,1951-05-05,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-07-03,"Длъжници към Стопанска банка","Решение № 2-203 от 03.07.2013 г. - лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 - длъжници към Стопанска банка","Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-31648 и в работно дело IР-6241-4 тома; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр."
БОРИМИР,НАНОВ,НЕНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-01-14,"Приватизирани предприятия - София","Неустановена принадлежност",
БОРИМИР,НИКОЛАЙ,ВАСИЛЕВ,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2013-04-03,"Българска бридж федерация","Неустановена принадлежност",
БОРИМИРКА,ВАСИЛЕВА,ЙОРДАНОВА,,"ГР.БЕЛОГРАДЧИК, БЕЛОГРАДЧИК, ВИДИН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
БОРИНКА,АСЕНОВА,ВАЧЕВА,,"С.ВЛАДИМИРОВО, БОЙЧИНОВЦИ, МОНТАНА",2015-03-11,"Община Бойчиновци","Неустановена принадлежност",
БОРИНКА,ВИКТОРОВА,ПЕЛОВСКА,,"С.ПИЩИГОВО, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2015-07-07,"Община Искър","Неустановена принадлежност",
БОРИНКА,ЦВЕТКОВА,ПЕТРОВА,,"С.ГЮРГИЧ, РУЖИНЦИ, ВИДИН",2013-09-18,"Община Видин","Неустановена принадлежност",
БОРИС,АДРИЯНОВ,МИХОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност",
БОРИС,АКСЕНТИЕВ,ХРИСТОВ,1940-02-28,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-03-17,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 117 от 17.03.2010 г. - Министерството на вътрешните работи","Със заповед № I-796/ 31.03.1966 г. е назначен за мл. разузнавач; със заповед № 616/ 24.02.1978 г. е изпратен на 3 месечен курс за ръководни кадри в КГБ-Москва."
БОРИС,АЛЕКСАНДРОВ,ВАСЕВ,,"С.РАДИБОШ, РАДОМИР, ПЕРНИК",2015-02-04,"Община Луковит","Неустановена принадлежност",
БОРИС,АЛЕКСАНДРОВ,ДЖИБРОВ,1933-08-19,"ГР.БРЕГОВО, БРЕГОВО, ВИДИН",2010-12-14,"Министерство на външните работи - посланици","Решение № 175 от 14.12.2010 г. - МВнР - посланици и генерални консули","Документи за получено възнаграждение; разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители; документи от ръководили го щатни служители; рег. дневник; картони – обр. 1 – 3 бр., обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; лично и работно дело Ф1, а.е. 3562 – 3 тома; протокол № 1066/ 1962 г. с предложение за унищожаване на лично дело IИ-12641; писмо вх. № 2087/ 02.05.1990 г. за заличаване данните за аг. ""Добриянов""."
БОРИС,АЛЕКСИЕВ,ИВАНОВ,,"С.СЕПТЕМВРИЙЦИ, ВЪЛЧЕДРЪМ, МОНТАНА",2015-03-18,"Община Вълчедръм","Неустановена принадлежност",
БОРИС,АЛЕКСИЕВ,МАЛИНОВ,,"С.КЛЕПАЛО, СТРУМЯНИ, БЛАГОЕВГРАД",2011-05-04,"Община Струмяни","Неустановена принадлежност",
БОРИС,АЛЕКСОВ,ДИМИТРОВ,,"С.БОЛЯРЦИ, САДОВО, ПЛОВДИВ",2015-10-14,"Община Садово","Неустановена принадлежност",
БОРИС,АЛЕКСОВ,МИХАЛКОВ,,"С.БАБИЦА, БРЕЗНИК, ПЕРНИК",2015-05-27,"Община Брезник","Неустановена принадлежност",
БОРИС,АНАСТАСОВ,ЛУКОВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност",
БОРИС,АНАТОЛИЕВИЧ,НАЙМУШИН,,"РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ",2012-09-18,"Нов български университет","Неустановена принадлежност",
БОРИС,АНГЕЛОВ,АПОСТОЛОВ,,"ГР.СУХИНДОЛ, СУХИНДОЛ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-07-10,"Община Сухиндол","Неустановена принадлежност",
БОРИС,АНГЕЛОВ,БОРИСОВ,,"С.СМОЛЯНОВЦИ, МОНТАНА, МОНТАНА",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
БОРИС,АНГЕЛОВ,БОРИСОВ,,"С.СМОЛЯНОВЦИ, МОНТАНА, МОНТАНА",2015-04-07,"Община Монтана","Неустановена принадлежност",
БОРИС,АНГЕЛОВ,ВЕЛЕВ,,"С.КОЗЛОВЕЦ, СВИЩОВ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
БОРИС,АНГЕЛОВ,ВЕЛЕВ,,"С.КОЗЛОВЕЦ, СВИЩОВ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-12-08,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Велико Търново","Неустановена принадлежност",
БОРИС,АНГЕЛОВ,ВУЛДЖЕВ,1957-11-17,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2015-09-30,"Община Пловдив","Решение № 2-558 от 30.09.2015 г. - община Пловдив","Привлечен със заповед № 51/ 26.08.1976 г. и се води на отчет от майор Савов."
БОРИС,АНГЕЛОВ,ВЪЛКАНОВ,,"С.ПАТРИАРХ ЕВТИМОВО, АСЕНОВГРАД, ПЛОВДИВ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
БОРИС,АНГЕЛОВ,ГЕОРГИЕВ,,"С.ПРАУЖДА, БЕЛОГРАДЧИК, ВИДИН",2016-01-06,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Видин","Неустановена принадлежност",
БОРИС,АНГЕЛОВ,ДИМИТРОВ,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2013-05-29,"Длъжници към банка МИНЕРАЛБАНК","Неустановена принадлежност",
БОРИС,АНГЕЛОВ,КАРКЕЛЕВ,,"С.ГОЛЕШОВО, САНДАНСКИ, БЛАГОЕВГРАД",2010-03-17,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
БОРИС,АНГЕЛОВ,КОСТАДИНЧЕВ,,"С.КОЗАРСКО, БРАЦИГОВО, ПАЗАРДЖИК",2015-04-21,"Община Брацигово","Неустановена принадлежност",
БОРИС,АНГЕЛОВ,ЛАЗАРКОВ,,"ГР.ВЪЛЧЕДРЪМ, ВЪЛЧЕДРЪМ, МОНТАНА",2008-07-09,"Национален статистически институт","Неустановена принадлежност",
БОРИС,АНГЕЛОВ,МИНОВСКИ,,"ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност",
БОРИС,АНГЕЛОВ,МИНОВСКИ,,"ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-12-08,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Велико Търново","Неустановена принадлежност",
БОРИС,АНГЕЛОВ,РАДУЛОВ,,"ГР.ДИМОВО, ДИМОВО, ВИДИН",2013-09-18,"Община Видин","Неустановена принадлежност",
БОРИС,АНГЕЛОВ,СТАНЧЕВ,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
БОРИС,АНГЕЛОВ,СТАНЧЕВ,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност",
БОРИС,АНГЕЛОВ,СТАНЧЕВ,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
БОРИС,АНГЕЛОВ,ТОПЧИЙСКИ,,"С.КРАСНОВО, ХИСАРЯ, ПЛОВДИВ",2015-10-28,"Община Хисаря","Неустановена принадлежност",
БОРИС,АНГЕЛОВ,ЦАНКОВ,,"С.ГОРАН, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2015-02-04,"Община Ловеч","Неустановена принадлежност",
БОРИС,АНДОНОВ,ВЕЛЕВ,,"С.ХЪРСОВО, САНДАНСКИ, БЛАГОЕВГРАД",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
БОРИС,АНДОНОВ,СТОИМЕНОВ,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност",
БОРИС,АНДОНОВ,ЦОМПОВ,,"С.ВЕЛЮЩЕЦ, СТРУМЯНИ, БЛАГОЕВГРАД",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
БОРИС,АНДОНОВ,ЦОМПОВ,,"С.ВЕЛЮЩЕЦ, СТРУМЯНИ, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност",
БОРИС,АНДРЕЕВ,ДИМИТРОВ,,"С.БАЦОВА МАХАЛА, НИКОПОЛ, ПЛЕВЕН",2015-07-28,"Община Пордим","Неустановена принадлежност",
БОРИС,АНДРЕЕВ,ПЕТКОВ,,"С.ДОНДУКОВО, БРУСАРЦИ, МОНТАНА",2015-03-18,"Община Брусарци","Неустановена принадлежност",
БОРИС,АНДРЕЕВ,ПЕТРОВ,,"С.ВЛАХИ, КРЕСНА, БЛАГОЕВГРАД",2011-04-05,"Община Кресна","Неустановена принадлежност",
БОРИС,АНТОВ,ВЕЛКОВ,1929-08-29,"С.ГОРНИ ЛОМ, ЧУПРЕНЕ, ВИДИН",2015-08-04,"Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1"
БОРИС,АНТОВ,ПЕТРОВ,,"С.ГОРНИ ЛОМ, ЧУПРЕНЕ, ВИДИН",2013-10-02,"Община Чупрене","Неустановена принадлежност",
БОРИС,АНЧЕВ,БОРИСОВ,,"С.КАРАМАНОВО, ЦЕНОВО, РУСЕ",2015-01-14,"Приватизирани предприятия - София","Неустановена принадлежност",
БОРИС,АНЧЕВ,БОРИСОВ,,"С.КАРАМАНОВО, ЦЕНОВО, РУСЕ",2015-04-21,"Синдици, включени в списъка на синдиците при БНБ","Неустановена принадлежност",
БОРИС,АНЧЕВ,БОРИСОВ,,"С.КАРАМАНОВО, ЦЕНОВО, РУСЕ",2015-08-04,"Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Неустановена принадлежност",
БОРИС,АРСЕНОВ,МАРИНОВ,,"С.РАЗГРАД, ВЪЛЧЕДРЪМ, МОНТАНА",2015-03-18,"Община Вълчедръм","Неустановена принадлежност",
БОРИС,АСЕНОВ,БОНЕВ,,"С.ВАРВАРА, СЕПТЕМВРИ, ПАЗАРДЖИК",2015-05-19,"Община Септември","Неустановена принадлежност",
БОРИС,АСЕНОВ,БОНОВ,,"С.КОПИЛОВЦИ, ГЕОРГИ ДАМЯНОВО, МОНТАНА",2015-03-24,"Община Георги Дамяново","Неустановена принадлежност",
БОРИС,АСЕНОВ,БОРИСОВ,,"С.ДОЛНИ ЦИБЪР, ВЪЛЧЕДРЪМ, МОНТАНА",2015-03-18,"Община Вълчедръм","Неустановена принадлежност",
БОРИС,АСЕНОВ,БОРИСОВ,,"ГР.ПАВЛИКЕНИ, ПАВЛИКЕНИ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-06-26,"Община Павликени","Неустановена принадлежност",
БОРИС,АСЕНОВ,КЛИМЕНТИЕВ,,"ГР.БЕЛИЦА, БЕЛИЦА, БЛАГОЕВГРАД",2012-06-05,"Министерство на културата","Неустановена принадлежност",
БОРИС,АСЕНОВ,МИЛАНОВ,,"ГР.БОБОВ ДОЛ, БОБОВ ДОЛ, КЮСТЕНДИЛ",2012-01-12,"Министерство на образованието","Неустановена принадлежност",
БОРИС,АСЕНОВ,НИКОЛОВ,,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност",
БОРИС,АСЕНОВ,НИКОЛОВ,,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2011-10-25,"Изпълнителна агенция ""Главна инспекция по труда""","Неустановена принадлежност",
БОРИС,АСЕНОВ,РИЗОВ,,"С.КЪРНАЛОВО, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност",
БОРИС,АСЕНОВ,СПАСОВ,,"ГР.РИЛА, РИЛА, КЮСТЕНДИЛ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
БОРИС,АСЕНОВ,СПАСОВ,,"ГР.РИЛА, РИЛА, КЮСТЕНДИЛ",2014-02-12,"Разследващи полицаи","Неустановена принадлежност",
БОРИС,АСЕНОВ,СТОЯНОВ,,"С.ИСПЕРИХОВО, БРАЦИГОВО, ПАЗАРДЖИК",2015-04-21,"Община Брацигово","Неустановена принадлежност",
БОРИС,АСЕНОВ,ЧОЛАКОВ,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2009-04-15,"Държавна агенция за метрология и технически надзор","Неустановена принадлежност",
БОРИС,АТАНАСОВ,АСЕНОВ,,"С.КАРАИСЕН, ПАВЛИКЕНИ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-06-26,"Община Павликени","Неустановена принадлежност",
БОРИС,АТАНАСОВ,БАЗОВИЧКИ,,"С.СОВОЛЯНО, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2011-08-09,"Агенция Пътна инфраструктура","Неустановена принадлежност",
БОРИС,АТАНАСОВ,БЕЛИНЧЕВ,,"С.БАЧЕВО, РАЗЛОГ, БЛАГОЕВГРАД",2008-09-16,"Държавна агенция по горите","Неустановена принадлежност",
БОРИС,АТАНАСОВ,БОРИСОВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2013-03-20,"Община Аксаково","Неустановена принадлежност",
БОРИС,АТАНАСОВ,БОРИСОВ,,"С.ЛЕВКА, СВИЛЕНГРАД, ХАСКОВО",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
БОРИС,АТАНАСОВ,ВАКАВЛИЕВ,,"С.РАДОВЕЦ, ТОПОЛОВГРАД, ХАСКОВО",2011-01-26,"Министерство на отбраната","Неустановена принадлежност",
БОРИС,АТАНАСОВ,ВАКАВЛИЕВ,,"С.РАДОВЕЦ, ТОПОЛОВГРАД, ХАСКОВО",2010-03-17,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
БОРИС,АТАНАСОВ,ГОЛОМЕХОВ,,"ГР.ВЕЛИНГРАД, ВЕЛИНГРАД, ПАЗАРДЖИК",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
БОРИС,АТАНАСОВ,ГОЛОМЕХОВ,,"ГР.ВЕЛИНГРАД, ВЕЛИНГРАД, ПАЗАРДЖИК",2015-04-21,"Община Велинград","Неустановена принадлежност",
БОРИС,АТАНАСОВ,ДЖУРДЖЕВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2009-12-02,"Национална здравноосигурителна каса","Неустановена принадлежност",
БОРИС,АТАНАСОВ,ЗЛАТАРЕВ,1955-03-19,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2013-11-20,"Средни училища","Решение № 2-259 от 20.11.2013 г. - училища по Закона за народната просвета","Рег. дневник; картони - обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо рег. № 83/ 1990 г. – с протокол № 15/ 02.02.1990 г. унищожени делата на агент ""Димо"""
БОРИС,АТАНАСОВ,ЗЛАТАРЕВ,1955-03-19,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Решение № 2-566 от 16.10.2015 г. - Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","

Рег. дневник; картони - обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо рег. № 83/ 1990 г. – с протокол № 15/ 02.02.1990 г. унищожени делата на агент ""Димо""; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г.

"
БОРИС,АТАНАСОВ,МАНУШКИН,,"С.БАЧЕВО, РАЗЛОГ, БЛАГОЕВГРАД",2011-04-28,"Община Разлог","Неустановена принадлежност",
БОРИС,АТАНАСОВ,МАРИНОВ,,"С.КОМАРЕВО, ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ, ПЛЕВЕН",2015-07-16,"Община Плевен","Неустановена принадлежност",
БОРИС,АТАНАСОВ,МИНДЕВ,,"ГР.ПАВЛИКЕНИ, ПАВЛИКЕНИ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
БОРИС,АТАНАСОВ,МИНДЕВ,,"ГР.ПАВЛИКЕНИ, ПАВЛИКЕНИ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2014-02-12,"Разследващи полицаи","Неустановена принадлежност",
БОРИС,АТАНАСОВ,МИНКОВ,,"ГР.ГАБРОВО, ГАБРОВО, ГАБРОВО",2016-01-19,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Добрич","Неустановена принадлежност",
БОРИС,АТАНАСОВ,ПУЛИН,,"ГР.РАЗЛОГ, РАЗЛОГ, БЛАГОЕВГРАД",2011-04-28,"Община Разлог","Неустановена принадлежност",
БОРИС,БАНЕВ,ДРАГОШИНОВ,,"ГР.ШИПКА, КАЗАНЛЪК, СТАРА ЗАГОРА",2015-11-17,"Община Разград","Неустановена принадлежност",
БОРИС,БЕЛЧЕВ,НИКОЛОВ,,"ГР.ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ, ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ, ШУМЕН",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
БОРИС,БЕЛЧЕВ,НИКОЛОВ,,"ГР.ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ, ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ, ШУМЕН",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
БОРИС,БЛАГОЕВ,БОЖИКОВАЛИЕВ,,"ГР.САНДАНСКИ, САНДАНСКИ, БЛАГОЕВГРАД",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност",
БОРИС,БОБЕВ,ДОБРЕВ,,"ГР.ПОПОВО, ПОПОВО, ТЪРГОВИЩЕ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
БОРИС,БОГДАНОВ,ЛАНДЖЕВ,,"ГР.ДРЯНОВО, ДРЯНОВО, ГАБРОВО",2012-09-18,"Университет за национално и световно стопанство","Неустановена принадлежност",
БОРИС,БОГОСЛОВОВ,ЙОРДАНОВ,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2015-06-01,"Община Перник","Неустановена принадлежност",
БОРИС,БОЖИНОВ,МАНЧЕВ,,"С.ЧЕРЕШНИЦА, САНДАНСКИ, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност",
БОРИС,БОРИСОВ,ВИСОЦКИ,,"ГР.СВИЩОВ, СВИЩОВ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-07-17,"Община Свищов","Неустановена принадлежност",
БОРИС,БОРИСОВ,ДРЕНСКИ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2015-09-30,"Община Пловдив","Неустановена принадлежност",
БОРИС,БОРИСОВ,ИЛИЕВ,,"С.ГЕОРГИ ДАМЯНОВО, ГЕОРГИ ДАМЯНОВО, МОНТАНА",2015-03-11,"Община Берковица","Неустановена принадлежност",
БОРИС,БОРИСОВ,КОПАНКОВ,,"С.БРЕСТ, ГУЛЯНЦИ, ПЛЕВЕН",2015-06-18,"Община Гулянци","Неустановена принадлежност",
БОРИС,БОРИСОВ,ЛИНКОВ,,"ГР.ПАВЛИКЕНИ, ПАВЛИКЕНИ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-06-26,"Община Павликени","Неустановена принадлежност",
БОРИС,БОРИСОВ,ЛЮЦКАНОВ,,"ГР.ЛЕТНИЦА, ЛЕТНИЦА, ЛОВЕЧ",2015-01-29,"Община Летница","Неустановена принадлежност",
БОРИС,БОРИСОВ,САКАКУШЕВ,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2012-03-28,"Русенски университет ""Ангел Кънчев""","Неустановена принадлежност",
БОРИС,БОРИСОВ,ЧЕРПАНСКИ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2015-12-17,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Варна","Неустановена принадлежност",
БОРИС,БОРИСОВ,ЧОКОВ,,"ГР.РАКОВСКИ, РАКОВСКИ, ПЛОВДИВ",2015-10-05,"Община Раковски","Неустановена принадлежност",
БОРИС,БОТЬОВ,КРАУС,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-01-14,"Приватизирани предприятия - София","Неустановена принадлежност",
БОРИС,БОЯНОВ,ВАНКОВ,,"ГР.БРЕГОВО, БРЕГОВО, ВИДИН",2013-09-25,"Община Брегово","Неустановена принадлежност",
БОРИС,БОЯНОВ,ХАДЖИЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-01-14,"Приватизирани предприятия - София","Неустановена принадлежност",
БОРИС,ВАЛЕНТИНОВ,ЛУКАНОВ,,"С.СЕПТЕМВРИЙЦИ, ВЪЛЧЕДРЪМ, МОНТАНА",2011-08-03,"Агенция за държавна финансова инспекция","Неустановена принадлежност",
БОРИС,ВАНГЕЛОВ,БОРИСОВ,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
БОРИС,ВАНГЕЛОВ,БОРИСОВ,1972-04-04,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност",
БОРИС,ВАСИЛЕВ,АЛЕКСИЕВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2011-06-16,"Висша атестационна комисия","Неустановена принадлежност",
БОРИС,ВАСИЛЕВ,АЛЕКСИЕВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2014-07-23,"Химикотехнологичен и металургичен университет","Неустановена принадлежност",
БОРИС,ВАСИЛЕВ,АНГЕЛОВ,1916-12-10,"С.ГОРЕМЕ, СТРУМЯНИ, БЛАГОЕВГРАД",2011-04-05,"Община Кресна","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1"
БОРИС,ВАСИЛЕВ,БАЛЕВ,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
БОРИС,ВАСИЛЕВ,БАЛЕВ,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност",
БОРИС,ВАСИЛЕВ,БОРИСОВ,,"С.ОРЕШЕЦ (ГАРА ОРЕШЕЦ), ДИМОВО, ВИДИН",2010-03-17,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
БОРИС,ВАСИЛЕВ,ВАСИЛЕВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
БОРИС,ВАСИЛЕВ,ИВАНОВ,,"С.КАМЕНЕЦ, ПОРДИМ, ПЛЕВЕН",2014-11-13,"Бургаски университет Проф. д-р Асен Златаров","Неустановена принадлежност",
БОРИС,ВАСИЛЕВ,ИВАНОВ,,"ГР.ДУПНИЦА, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
БОРИС,ВАСИЛЕВ,ИВАНОВ,1961-01-15,"ГР.ДУПНИЦА, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност",
БОРИС,ВАСИЛЕВ,КАРАВАСИЛЕВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2015-09-30,"Община Пловдив","Неустановена принадлежност",
БОРИС,ВАСИЛЕВ,НИКОЛОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-01-26,"Министерство на отбраната","Неустановена принадлежност",
БОРИС,ВАСИЛЕВ,ПЕТРОВ,,"С.ДОКЬОВЦИ, ТРЪН, ПЕРНИК",2015-06-09,"Община Трън","Неустановена принадлежност",
БОРИС,ВАСИЛЕВ,СЕМКОВ,1929-06-21,"С.КАЛУГЕРОВО, ПРАВЕЦ, СОФИЙСКА",2010-03-17,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 117 от 17.03.2010 г. - Министерството на вътрешните работи","Картон обр. 4; протокол № 795/ 1962 г. с предложение за унищожаване на лично дело IИ-6075."
БОРИС,ВАСИЛЕВ,ЦАКОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-01-12,"Министерство на образованието","Неустановена принадлежност",
БОРИС,ВАСИЛЕВ,ЧЕШИРКОВ,1943-12-03,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-06-17,"Държавна агенция за бежанците","Решение № 38 от 17.06.2008 г. - държавни агенции","Със заповед № 454/ 16.08.1972 г. е назначен за разузнавач III степен; със заповед № 240/ 19.05.1975 г. е изпратен за 10 месеца и 10 дни на обучение в Разузнавателната школа на КГБ-СССР; със заповед № 650/ 08.10.1976 г. е преназначен за разузнавач II степен; със заповед № 767/ 01.12.1982 г. е преназначен за ст. разузнавач; със заповед № 129/ 15.02.1985 г. е преназначен за инспектор; със заповед № 638/ 15.08.1986 г. е преназначен за зам. началник отделение; със заповед № 591/ 01.07.1987 г. е преназначен за началник отделение."
БОРИС,ВАСИЛЕВ,ЯНЧЕВ,1932-02-20,"С.ДОЖДЕВИЦА, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2015-01-07,"Община Кюстендил","Решение № 2-442 от 07.01.2015 г. - община Кюстендил","Със заповед № 1903/ 31.10.1959 г. е назначен за мл. разузнавач; със заповед № 140/ 29.04.1962 г. е преназначен за разузнавач; със заповед № 1182/ 21.02.1969 г. е преназначен за разузнавач III степен; със заповед № 89/ 30.04.1970 г. е преназначен за инспектор; със заповед № I-1088/ 05.03.1973 г. е преназначен за н-к на отделение; със заповед № 2638/ 12.06.1976 г. е изпратен за 3 месеца и 12 дни във ВШ на КГБ-Москва; със заповед № К-1524/ 04.05.1978 г. е преназначен за зам. н-к на отделение; със заповед № К-4636/ 27.11.1984 г. е преназначен за н-к на ГКПП-Гюешево."
БОРИС,ВЕКОВ,ГЪРДЖАЛИЙСКИ,,"С.ДОЛНА КРЕМЕНА, МЕЗДРА, ВРАЦА",2013-12-11,"Община Мездра","Неустановена принадлежност",
БОРИС,ВЕЛЬОВ,ВЪЛКОВ,,"С.БОЯНОВО, ГРАМАДА, ВИДИН",2013-08-07,"Община Грамада","Неустановена принадлежност",
БОРИС,ВЕНЕЛИНОВ,СТРУГАРЕВ,1953-03-14,"С.НОВО СЕЛО, НОВО СЕЛО, ВИДИН",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност",
БОРИС,ВЕНЕЛИНОВ,СТРУГАРЕВ,,"С.НОВО СЕЛО, НОВО СЕЛО, ВИДИН",2016-01-06,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Видин","Неустановена принадлежност",
БОРИС,ВЕСКОВ,БОРИСОВ,,"ГР.БЯЛА, БЯЛА, РУСЕ",2015-06-29,"Организатор на хазартни игри","Неустановена принадлежност",
БОРИС,ВИДЕНОВ,МИТОВ,1961-06-07,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-03-17,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 117 от 17.03.2010 г. - Министерството на вътрешните работи","Със заповед № К-764/ 17.03.1988 г. е назначен за разузнавач; със заповед № 39/ 28.03.1990 г. е преназначен за ст. разузнавач."
БОРИС,ВИТАНОВ,СТОЯНОВ,,"С.ЖЕЛЕЗНИЦА, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-03-17,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
БОРИС,ВЛАДИМИРОВ,БАКАЛОВ,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2012-03-14,"Софийски университет ""Св. Климент Охридски""","Неустановена принадлежност",
БОРИС,ВЛАДИМИРОВ,БОРИСОВ,,"ГР.ПОРДИМ, ПОРДИМ, ПЛЕВЕН",2015-07-28,"Община Пордим","Неустановена принадлежност",
БОРИС,ВЛАДИМИРОВ,ВЕЛЧЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2007-07-05,"Висш съдебен съвет","Неустановена принадлежност",
БОРИС,ВЛАДИМИРОВ,ВЕЛЧЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност",
БОРИС,ВЛАДИМИРОВ,ВЕЛЧЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-06-14,"Великотърновскиуниверситет Св. Св. Кирил и Методий","Неустановена принадлежност",
БОРИС,ВЛАДИМИРОВ,МИХАЙЛОВ,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2011-11-02,"Министерство на регионалното развитие и благоустройството","Неустановена принадлежност",
БОРИС,ВЛАДИМИРОВ,НИКОЛОВ,,"С.КЛАДНИЦА, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2015-06-01,"Община Перник","Неустановена принадлежност",
БОРИС,ВЛАДОВ,ГАВАДИНОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2015-06-18,"Приватизирани предприятия - Пловдив","Неустановена принадлежност",
БОРИС,ВОЙНОВ,АТАНАСОВ,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2011-07-27,"Община Благоевград","Неустановена принадлежност",
БОРИС,ВЪЛЧЕВ,ИВАНОВ,,"С.ЛАГОШЕВЦИ, ДИМОВО, ВИДИН",2013-08-07,"Община Димово","Неустановена принадлежност",
БОРИС,ГАНОВ,МЕТОДИЕВ,,"С.ЛЕХЧЕВО, БОЙЧИНОВЦИ, МОНТАНА",2015-03-11,"Община Бойчиновци","Неустановена принадлежност",
БОРИС,ГАНЧЕВ,ДАНКОВ,,"С.ЖЪЛТЕШ, ГАБРОВО, ГАБРОВО",2009-12-09,"Печатни издания","Неустановена принадлежност",
БОРИС,ГАНЧЕВ,ДАНКОВ,,"С.ЖЪЛТЕШ, ГАБРОВО, ГАБРОВО",2012-06-05,"Министерство на културата","Неустановена принадлежност",
БОРИС,ГАНЧЕВ,ПАУНОВ,,"С.ШИШМАНЦИ, РАКОВСКИ, ПЛОВДИВ",2015-10-05,"Община Раковски","Неустановена принадлежност",
БОРИС,ГЕНАДИЕВ,БОРИСОВ,,"С.КОВАЧИЦА, ЛОМ, МОНТАНА",2010-12-14,"Министерство на външните работи - посланици","Неустановена принадлежност",
БОРИС,ГЕНАДИЕВ,ГЪЛЪБОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-11-13,"Държавна агенция по туризъм","Неустановена принадлежност",
БОРИС,ГЕНОВ,ВЪЛЧЕВ,,"С.ГЕНЕРАЛ МАРИНОВО, ВИДИН, ВИДИН",2013-08-13,"Община Ново село","Неустановена принадлежност",
БОРИС,ГЕНЧЕВ,ВЕЛКОВСКИ,,"ГР.ИСКЪР, ИСКЪР, ПЛЕВЕН",2015-07-07,"Община Искър","Неустановена принадлежност",
БОРИС,ГЕОРГИЕВ,АНДРЕЕВ,,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2011-01-26,"Министерство на отбраната","Неустановена принадлежност",
БОРИС,ГЕОРГИЕВ,АРНАУДОВ,,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2014-06-10,"Софийски университет Св. Климент Охридски","Неустановена принадлежност",
БОРИС,ГЕОРГИЕВ,АТАНАСОВ,,"С.МАНОЛЕ, МАРИЦА, ПЛОВДИВ",2015-09-30,"Община Марица","Неустановена принадлежност",
БОРИС,ГЕОРГИЕВ,БАРОВ,1932-01-10,"С.ШИПОЧАНО, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2014-01-08,"Лечебни заведения","Решение № 2-282 от 08.01.2014 г. - лечебните заведения","Разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители, документи от ръководили го щатни служители, съдържащи се в дело № 17260; картони – обр. 1 – 2 бр.; обр. 2 и обр. 9."
БОРИС,ГЕОРГИЕВ,БАРОВ,1932-01-10,"С.ШИПОЧАНО, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2015-01-07,"Община Кюстендил","Решение № 2-442 от 07.01.2015 г. - община Кюстендил","

Разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители, документи от ръководили го щатни служители, съдържащи се в дело № 17260; картони – обр. 1 – 2 бр.; обр. 2 и обр. 9.

"
БОРИС,ГЕОРГИЕВ,БОРИСОВ,,"ГР.ОРЯХОВО, ОРЯХОВО, ВРАЦА",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност",
БОРИС,ГЕОРГИЕВ,БОРИСОВ,,"С.ДЖУЛЮНИЦА, ЛЯСКОВЕЦ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2012-03-28,"Русенски университет ""Ангел Кънчев""","Неустановена принадлежност",
БОРИС,ГЕОРГИЕВ,БОРИСОВ,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2011-06-29,"Агенция по геодезия, картография и кадастър","Неустановена принадлежност",
БОРИС,ГЕОРГИЕВ,БОРИСОВ,,"С.СЕПТЕМВРИЙЦИ, ВЪЛЧЕДРЪМ, МОНТАНА",2015-12-08,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Велико Търново","Неустановена принадлежност",
БОРИС,ГЕОРГИЕВ,БОРИСОВ,1949-11-22,"С.МИРОВЦИ, НОВИ ПАЗАР, ШУМЕН",2011-01-26,"Министерство на отбраната","Решение № 180 от 26.01.2011 г. - Министерството на отбраната","Със заповед № 2306/ 31.07.1973 г. е назначен за разузнавач III степен; със заповед № 89/ 01.08.1977 г. е преназначен за разузнавач II степен; със заповед № 31/ 30.05.1979 г. е преназначен за инспектор IV степен; със заповед № 3122/ 20.08.1980 г. е преназначен за н-к на отделение; със заповед № 3568/ 23.09.1980 г. е  изпратен на 2 месечен курс в КГБ-Москва; със заповед № 3534/ 09.11.1987 г. е преназначен за главен инспектор ВКР-ВВ; със заповед № 808/ 21.03.1989 г. е преназначен за зам. н-к на отдел."
БОРИС,ГЕОРГИЕВ,ВЛАДОВ,,"ГР.ЛОМ, ЛОМ, МОНТАНА",2015-04-01,"Община Лом","Неустановена принадлежност",
БОРИС,ГЕОРГИЕВ,ВОДЕНИЧАРОВ,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2008-11-26,"Българска национална телевизия","Неустановена принадлежност",
БОРИС,ГЕОРГИЕВ,ГЕГОВ,,"ГР.КРИЧИМ, КРИЧИМ, ПЛОВДИВ",2015-09-14,"Община Кричим","Неустановена принадлежност",
БОРИС,ГЕОРГИЕВ,ГИНДЕВ,,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2016-02-18,"ЗАД ВИКТОРИЯ","Неустановена принадлежност",
БОРИС,ГЕОРГИЕВ,ГОНДОВ,1935-10-24,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-09-24,"Национална художествена академия","Решение № 2-399 от 24.09.2014 г. - Национална художествена академия","

Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; протокол № 1705/ 1962 г. с предложение за унищожаване дело IА-34748.

"
БОРИС,ГЕОРГИЕВ,ГРИГОРОВ,,"С.КОБИЛЯК, БОЙЧИНОВЦИ, МОНТАНА",2015-04-01,"Община Лом","Неустановена принадлежност",
БОРИС,ГЕОРГИЕВ,ГУЦЕВ,,"ГР.РАЗЛОГ, РАЗЛОГ, БЛАГОЕВГРАД",2009-04-15,"Държавна агенция за метрология и технически надзор","Неустановена принадлежност",
БОРИС,ГЕОРГИЕВ,ГЬОРЕВ,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2008-06-17,"Държавна агенция за бежанците","Неустановена принадлежност",
БОРИС,ГЕОРГИЕВ,ГЬОРЕВ,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2011-08-03,"Агенция за държавна финансова инспекция","Неустановена принадлежност",
БОРИС,ГЕОРГИЕВ,ГЬОРЕВ,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2015-01-07,"Община Кюстендил","Неустановена принадлежност",
БОРИС,ГЕОРГИЕВ,ДОНЕВ,1940-07-27,"С.ПАЛАТ, СТРУМЯНИ, БЛАГОЕВГРАД",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Решение № 2-469 от 24.02.2015 г. - Българска агенция по безопасност на храните","

Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 2089/ 02.05.1990 г. за заличаване данните за агент ""Бончо"".

"
БОРИС,ГЕОРГИЕВ,ДОНОВ,,"С.ЗЛАТИЯ, ВЪЛЧЕДРЪМ, МОНТАНА",2010-03-17,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
БОРИС,ГЕОРГИЕВ,ЗДРАВКОВСКИ,,"С.ГОРНИ ЛОМ, ЧУПРЕНЕ, ВИДИН",2013-09-25,"Община Брегово","Неустановена принадлежност",
БОРИС,ГЕОРГИЕВ,ИВАНОВ,1921-02-08,"С.ЧОМАКОВЦИ, ЧЕРВЕН БРЯГ, ПЛЕВЕН",2013-11-13,"Община Враца","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1"
БОРИС,ГЕОРГИЕВ,КИРКОВ,,"С.ДЪЛБОК ИЗВОР, ПЪРВОМАЙ, ПЛОВДИВ",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност",
БОРИС,ГЕОРГИЕВ,КЛЮЧКОВ,,"ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, БЛАГОЕВГРАД",2015-04-21,"Община Велинград","Неустановена принадлежност",
БОРИС,ГЕОРГИЕВ,КОСЕВ,,"С.ГЪБЕНЕ, ГАБРОВО, ГАБРОВО",2014-02-05,"Община Севлиево","Неустановена принадлежност",
БОРИС,ГЕОРГИЕВ,КРАЧАНОВ,,"ГР.РАЗЛОГ, РАЗЛОГ, БЛАГОЕВГРАД",2010-10-13,"Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството","Неустановена принадлежност",
БОРИС,ГЕОРГИЕВ,КРЪСТЕВ,1930-11-19,"С.ДОЛНА МЕЛНА, ТРЪН, ПЕРНИК",2015-06-09,"Община Трън","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1"
БОРИС,ГЕОРГИЕВ,КУНЧЕВ,,"С.МАРЧЕВО, ГЪРМЕН, БЛАГОЕВГРАД",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
БОРИС,ГЕОРГИЕВ,КУНЧЕВ,,"С.МАРЧЕВО, ГЪРМЕН, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност",
БОРИС,ГЕОРГИЕВ,КЪРШЕВ,1930-06-03,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-04-15,"Държавна агенция за метрология и технически надзор","Решение № 61 от 15.04.2009 г. - държавни агенции","Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; документи от ръководили го щатни сътрудници; рег. дневник; картони обр. 4 – 2 бр.; лично дело IА-8428."
БОРИС,ГЕОРГИЕВ,КЪРШЕВ,1930-06-03,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-10-09,"Длъжници към ОББ","Решение № 2-243 от 09.10.2013 г. - лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 - длъжници към ОББ","Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; документи от ръководили го щатни служители; рег. дневник; картони обр. 4 – 2 бр.; лично дело IА-8428."
БОРИС,ГЕОРГИЕВ,ЛЮТАКОВ,,"ГР.ЕТРОПОЛЕ, ЕТРОПОЛЕ, СОФИЙСКА",2014-06-18,"Длъжници към Държавна спестовна каса","Неустановена принадлежност",
БОРИС,ГЕОРГИЕВ,МАКЕДОНСКИ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-04-17,"Кредитни длъжници към банка БАЛКАНБАНК","Неустановена принадлежност",
БОРИС,ГЕОРГИЕВ,МАРИНОВ,1942-09-02,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2009-07-22,"Българска народна банка","Решение № 71 от 22.07.2009 г. - Българска народна банка","Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 2848/ 1990 г. за унищожаване с протокол № 40/ 22.05.1990 г. делата на аг. ""Любчо"""
БОРИС,ГЕОРГИЕВ,МИХАЙЛОВ,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
БОРИС,ГЕОРГИЕВ,МОЛЛОВ,,"С.ГОРСКО НОВО СЕЛО, ЗЛАТАРИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-06-19,"Община Горна Оряховица","Неустановена принадлежност",
БОРИС,ГЕОРГИЕВ,МОЛЛОВ,,"С.ГОРСКО НОВО СЕЛО, ЗЛАТАРИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-08-04,"Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Неустановена принадлежност",
БОРИС,ГЕОРГИЕВ,ПЕЙЧЕВ,,"С.ПРЕСЕЛЕНЦИ, ГЕНЕРАЛ-ТОШЕВО, ДОБРИЧ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност",
БОРИС,ГЕОРГИЕВ,ПЕЦЕВ,,"ГР.ПЕТРИЧ, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2011-03-16,"Министерство на външните работи","Неустановена принадлежност",
БОРИС,ГЕОРГИЕВ,ПОПОВ,1932-07-25,"С.ДОЛНА ДИКАНЯ, РАДОМИР, ПЕРНИК",2011-10-25,"Изпълнителна агенция ""Главна инспекция по труда""","Решение № 275 от 25.10.2011 г. - Изпълнителна агенция ""Главна инспекция по труда""","Рег. дневник; картони – обр. 6 – 2 бр.; протокол вх. № 1890/ 13.04.1990 г. с предложение за унищожаване на Я/К ""Лилия""."
БОРИС,ГЕОРГИЕВ,РУСИНОВ,,"С.МАЛИ ДРЕНОВЕЦ, ДИМОВО, ВИДИН",2013-08-07,"Община Димово","Неустановена принадлежност",
БОРИС,ГЕОРГИЕВ,СТАНКОВ,,"ГР.БАТАК, БАТАК, ПАЗАРДЖИК",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
БОРИС,ГЕОРГИЕВ,СТАНКОВ,1960-08-20,"ГР.БАТАК, БАТАК, ПАЗАРДЖИК",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност",
БОРИС,ГЕОРГИЕВ,ТАНЕВ,,"ГР.ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2010-03-17,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
БОРИС,ГЕОРГИЕВ,ФИЛИПОВ,,"С.КРИВА БАРА, КОЗЛОДУЙ, ВРАЦА",2013-10-30,"Община Козлодуй","Неустановена принадлежност",
БОРИС,ГЕОРГИЕВ,ЦЕКОВ,,"С.СЕПТЕМВРИЙЦИ, ВЪЛЧЕДРЪМ, МОНТАНА",2015-03-24,"Община Георги Дамяново","Неустановена принадлежност",
БОРИС,ГЕОРГИЕВ,ЦОКИНОВ,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2015-04-28,"Община Пазарджик","Неустановена принадлежност",
БОРИС,ГЕОРГИЕВ,ЧУЛКОВ,,"С.ВЛАДАЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-04-21,"Община Брацигово","Неустановена принадлежност",
БОРИС,ГЕОРГИЕВ,ЯНЕВ,,"ГР.ДУПНИЦА, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2015-01-14,"Община Рила","Неустановена принадлежност",
БОРИС,ГЕРГОВ,БЕЛНИКОЛОВСКИ,,"С.БОРОВАН, БОРОВАН, ВРАЦА",2011-06-16,"Висша атестационна комисия","Неустановена принадлежност",
БОРИС,ГЕРГОВ,БЕЛНИКОЛОВСКИ,,"С.БОРОВАН, БОРОВАН, ВРАЦА",2014-06-25,"Технически университет - София","Неустановена принадлежност",
БОРИС,ГОРАНОВ,ИВАНОВ,1931-11-26,"С.ИГНАТОВО, ВЪЛЧЕДРЪМ, МОНТАНА",2008-06-10,"Държавна агенция Архиви","Решение № 37 от 10.06.2008 г. - държавни агенции и държавни комисии","Рег. дневник; картон обр. 6; протокол рег. № КА 549/ 27.05.1990 г. за унищожаване на дело IЯ-402"
БОРИС,ГОСПОДИНОВ,БОЙКИНОВ,1933-03-07,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2014-08-12,"Медицински университет - Пловдив","Решение № 2-384 от 12.08.2014 г. - Медицински университет - Пловдив","

Собственоръчно написани агентурни сведения, разходен документ, отчетен от ръководил го щатен служител, документи от ръководили го щатни служители, съдържащи се в дело Ф1, а.е. 2181 – 3 тома; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3 – 2 бр.

"
БОРИС,ГОСПОДИНОВ,ЙОВЧЕВ,,"С.ДЕБНЕВО, ТРОЯН, ЛОВЕЧ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
БОРИС,ГОСПОДИНОВ,ЙОВЧЕВ,,"С.ДЕБНЕВО, ТРОЯН, ЛОВЕЧ",2015-02-11,"Община Троян","Неустановена принадлежност",
БОРИС,ГОЦЕВ,ТЕНЧОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-06-16,"Висша атестационна комисия","Неустановена принадлежност",
БОРИС,ГОЦЕВ,ТЕНЧОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-05-27,"Българска академия на науките","Неустановена принадлежност",
БОРИС,ГОЦЕВ,ТЕНЧОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-08-06,"Медицински университет - София","Неустановена принадлежност",
БОРИС,ГРИГОРОВ,НОНЕВ,1947-02-18,"С.ФИЛИПОВЦИ, ТРЪН, ПЕРНИК",2015-06-01,"Община Перник","Решение № 2-514 от 01.06.2015 г. - община Перник","

Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-1422 (Пк) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6 – 2 бр.; протокол № 1/ 22.02.1990 г. за унищожаване лично дело IА-1422 (Пк) (налично).

"
БОРИС,ГРИГОРОВ,НОНЕВ,1947-02-18,"С.ФИЛИПОВЦИ, ТРЪН, ПЕРНИК",2015-06-09,"Община Трън","Решение № 2-518 от 09.06.2015 г. - община Трън","Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-1422 (Пк) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6 – 2 бр.; протокол № 1/ 22.02.1990 г. за унищожаване лично дело IА-1422 (Пк) (налично)."
БОРИС,ГРИГОРОВ,ТОДОРОВ,,"С.ГЮРГИЧ, РУЖИНЦИ, ВИДИН",2013-10-09,"Община Ружинци","Неустановена принадлежност",
БОРИС,ДАВИДОВ,МИХАЙЛОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност",
БОРИС,ДАНАИЛОВ,ИЛИЕВ,1947-01-22,"С.КНИЖОВНИК, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2010-03-17,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 117 от 17.03.2010 г. - Министерството на вътрешните работи","Със заповед № 1473/ 19.08.1974 г. е назначен за разузнавач; със заповед № 266/ 27.01.1977 г. е преназначен за н-к отделение; със заповед № 394/ 05.02.1979 г. е изпратен на 3 месечен курс в КГБ-Москва; със заповед № 368/ 24.01.1984 г. е преназначен за зам. н-к отдел; със заповед № 2304/ 25.06.1986 г. е преназначен за н-к отдел."
БОРИС,ДАНАИЛОВ,ТОМОВ,,"С.БУЙНОВЦИ, ЕЛЕНА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
БОРИС,ДАНАИЛОВ,ТОМОВ,,"С.БУЙНОВЦИ, ЕЛЕНА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2014-10-08,"Длъжници към Първа частна банка","Неустановена принадлежност",
БОРИС,ДАНАИЛОВ,ТОМОВ,,"С.БУЙНОВЦИ, ЕЛЕНА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2016-02-04,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Ловеч","Неустановена принадлежност",
БОРИС,ДАФИНОВ,КОЦАКОВ,,"ГР.РАЗЛОГ, РАЗЛОГ, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност",
БОРИС,ДИМИТРОВ,БЕРОВ,,"С.ГОЛЯМА БРЕСТНИЦА, ЯБЛАНИЦА, ЛОВЕЧ",2010-03-17,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
БОРИС,ДИМИТРОВ,БЕРОВ,,"С.ГОЛЯМА БРЕСТНИЦА, ЯБЛАНИЦА, ЛОВЕЧ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
БОРИС,ДИМИТРОВ,БЕРОВ,,"С.ГОЛЯМА БРЕСТНИЦА, ЯБЛАНИЦА, ЛОВЕЧ",2016-02-04,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Ловеч","Неустановена принадлежност",
БОРИС,ДИМИТРОВ,БЛАГОЕВ,,"ГР.САМОКОВ, САМОКОВ, СОФИЙСКА",2010-03-17,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
БОРИС,ДИМИТРОВ,БОГОЕВ,,"С.ВОДНЯНЦИ, ДИМОВО, ВИДИН",2013-08-07,"Община Димово","Неустановена принадлежност",
БОРИС,ДИМИТРОВ,БОРИСОВ,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност",
БОРИС,ДИМИТРОВ,БОРИСОВ,,"С.СРЕДНЯ, ШУМЕН, ШУМЕН",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
БОРИС,ДИМИТРОВ,БОРИСОВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2014-10-15,"Министерство на отбраната","Неустановена принадлежност",
БОРИС,ДИМИТРОВ,БОРИСОВ,,"ГР.МЕЗДРА, МЕЗДРА, ВРАЦА",2013-12-11,"Община Мездра","Неустановена принадлежност",
БОРИС,ДИМИТРОВ,БОРИСОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-03-20,"Божия църква в България","Неустановена принадлежност",
БОРИС,ДИМИТРОВ,БОТОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
БОРИС,ДИМИТРОВ,БОТОВ,1971-11-16,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност",
БОРИС,ДИМИТРОВ,ВАСИЛЕВ,,"С.ГОРНА МИТРОПОЛИЯ, ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ, ПЛЕВЕН",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност",
БОРИС,ДИМИТРОВ,ВАТКОВСКИ,,"ГР.ИСКЪР, ИСКЪР, ПЛЕВЕН",2015-07-07,"Община Искър","Неустановена принадлежност",
БОРИС,ДИМИТРОВ,ВЛАДИМИРОВ,,"С.БЕЛИЦА, ИХТИМАН, СОФИЙСКА",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
БОРИС,ДИМИТРОВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.ПИРДОП, ПИРДОП, СОФИЙСКА",2010-01-20,"Агенция за ядрено регулиране","Неустановена принадлежност",
БОРИС,ДИМИТРОВ,ДИМИТРОВ,,"ГР.ДИМИТРОВГРАД, ДИМИТРОВГРАД, ХАСКОВО",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
БОРИС,ДИМИТРОВ,ИВАНОВ,,"С.ГЕНЕРАЛ КИСЕЛОВО, ВЪЛЧИ ДОЛ, ВАРНА",2013-05-15,"Община Вълчи дол","Неустановена принадлежност",
БОРИС,ДИМИТРОВ,ИВАНОВ,,"ГР.ПЕТРИЧ, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност",
БОРИС,ДИМИТРОВ,ИВАНОВ,1927-12-07,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-03-17,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 117 от 17.03.2010 г. - Министерството на вътрешните работи","Със заповед № 5744/ 02.06.1950 г. е назначен за разузнавач III степен; със заповед № 451/ 24.02.1951 г. е преназначен за ст. разузнавач; със заповед № 3787/ 28.12.1953 г. е преназначен за н-к група в управление I; със заповед № 2188/ 09.12.1955 г. е преназначен за и. д. зам. н-к отделение в управление III; със заповед № 1618/ 28.12.1956 г. е преназначен за зам. н-к отделение; със заповед № 246/ 08.04.1960 г. е преназначен за инспектор; със заповед № 1616/ 02.11.1960 г. е преназначен за инспектор в управление II; със заповед № 408/ 24.06.1961 г. е преназначен за зам. н-к отделение; със заповед № 766/ 03.08.1962 г. е преназначен за н-к отделение; със заповед № 1356/ 03.05.1966 г. е преназначен за зам. н-к отдел; със заповед № 66/ 11.01.1968 г. е преназначен за н-к отдел; със заповед № 5568/ 05.12.1968 г. е изпратен на 5 месечен курс в СССР; със заповед № 2996/ 21.08.1979 г. е преназначен за н-к отдел; със заповед № 5072/ 18.11.1983 г. е преназначен за зам. н-к управление; със заповед № 1524/ 21.04.1986 г. е преназначен за зам. н-к на управление IV."
БОРИС,ДИМИТРОВ,КАЦАРОВ,,"ГР.ВЕЛИНГРАД, ВЕЛИНГРАД, ПАЗАРДЖИК",2015-04-21,"Община Велинград","Неустановена принадлежност",
БОРИС,ДИМИТРОВ,КЕРЕЗИЕВ,,"С.МУСОМИЩА, ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, БЛАГОЕВГРАД",2011-06-23,"Община Гоце Делчев","Неустановена принадлежност",
БОРИС,ДИМИТРОВ,КРАЙЧОВСКИ,,"С.СТАВЕРЦИ, ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ, ПЛЕВЕН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
БОРИС,ДИМИТРОВ,МИЦЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-11-26,"Българска национална телевизия","Неустановена принадлежност",
БОРИС,ДИМИТРОВ,НАУМОВ,,"ГР.ДЕВНЯ, ДЕВНЯ, ВАРНА",2013-03-20,"Община Аксаково","Неустановена принадлежност",
БОРИС,ДИМИТРОВ,НИКОЛОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2013-03-06,"Община Руен","Неустановена принадлежност",
БОРИС,ДИМИТРОВ,НОВАЧЕВ,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2014-02-19,"Община Добрич","Неустановена принадлежност",
БОРИС,ДИМИТРОВ,ПАВЛОВ,,"С.ДОЛНА БЕЛА РЕЧКА, ВЪРШЕЦ, МОНТАНА",2015-03-11,"Община Берковица","Неустановена принадлежност",
БОРИС,ДИМИТРОВ,ПАНЧОВ,,"С.МЕДЕШЕВЦИ, ГРАМАДА, ВИДИН",2013-08-07,"Община Грамада","Неустановена принадлежност",
БОРИС,ДИМИТРОВ,ПАРАШКЕВОВ,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2011-06-16,"Висша атестационна комисия","Неустановена принадлежност",
БОРИС,ДИМИТРОВ,ПАРАШКЕВОВ,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2014-06-10,"Софийски университет Св. Климент Охридски","Неустановена принадлежност",
БОРИС,ДИМИТРОВ,ПЕТРОВ,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност",
БОРИС,ДИМИТРОВ,ПОПОВ,1937-01-08,"С.ВЕТРЕН, МЪГЛИЖ, СТАРА ЗАГОРА",2013-06-11,"Община Велико Търново","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1"
БОРИС,ДИМИТРОВ,РАДЕВ,1931-10-05,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2008-02-12,Министерства,"Решение № 25 от 12.02.2008 г. - министър-председатели, заместник министър-председатели, министри и заместник-министри","Картон обр. 4; протокол с предложение за унищожаване на лично и работно дело IИ-5042"
БОРИС,ДИМИТРОВ,САНТЕВ,,"ГР.ЛЮБИМЕЦ, ЛЮБИМЕЦ, ХАСКОВО",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност",
БОРИС,ДИМИТРОВ,СОЛУНСКИ,,"С.ХЪРЛЕЦ, КОЗЛОДУЙ, ВРАЦА",2016-01-14,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Враца","Неустановена принадлежност",
БОРИС,ДИМИТРОВ,СТОЙЧЕВ,1923-05-28,"ГР.АСЕНОВГРАД, АСЕНОВГРАД, ПЛОВДИВ",2015-08-11,"Община Асеновград","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1"
БОРИС,ДИМИТРОВ,СТОЙЧЕВ,,"С.КАЗАК, ИВАЙЛОВГРАД, ХАСКОВО",2014-11-26,"Община Кърджали","Неустановена принадлежност",
БОРИС,ДИМИТРОВ,СТРАТИЕВ,,"ГР.ИВАЙЛОВГРАД, ИВАЙЛОВГРАД, ХАСКОВО",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
БОРИС,ДИМИТРОВ,СТРАТИЕВ,,"ГР.ИВАЙЛОВГРАД, ИВАЙЛОВГРАД, ХАСКОВО",2010-03-17,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
БОРИС,ДИМИТРОВ,СТРАТИЕВ,,"ГР.ИВАЙЛОВГРАД, ИВАЙЛОВГРАД, ХАСКОВО",2013-01-16,"Министерство на правосъдието","Неустановена принадлежност",
БОРИС,ДИМИТРОВ,ТОШЕВ,,"С.МАНОЛЕ, МАРИЦА, ПЛОВДИВ",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност",
БОРИС,ДИМИТРОВ,ЧИНЕВ,,"ГР.БАТАК, БАТАК, ПАЗАРДЖИК",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност",
БОРИС,ДИМИТРОВ,ЧИНЕВ,1952-03-05,"ГР.БАТАК, БАТАК, ПАЗАРДЖИК",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност",
БОРИС,ДИМИТРОВ,ЧИНЕВ,,"ГР.БАТАК, БАТАК, ПАЗАРДЖИК",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
БОРИС,ДИМИТРОВ,ЧОНГОВ,,"С.НОВО ЛЕСКИ, ХАДЖИДИМОВО, БЛАГОЕВГРАД",2011-05-27,"Община Хаджидимово","Неустановена принадлежност",
БОРИС,ДИМИТРОВ,ЧОНГОВ,,"С.НОВО ЛЕСКИ, ХАДЖИДИМОВО, БЛАГОЕВГРАД",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
БОРИС,ДИМОВ,БОГДАНОВ,,"С.ДИВОТИНО, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2010-03-17,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
БОРИС,ДИМОВ,ВЕЛЧЕВ,,"С.ПРЕСЕЛКА, НОВИ ПАЗАР, ШУМЕН",2010-03-17,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
БОРИС,ДИМОВ,ИЛИЕВ,,"С.БОРИСЛАВ, ПОРДИМ, ПЛЕВЕН",2015-07-28,"Община Пордим","Неустановена принадлежност",
БОРИС,ДИМОВ,ПЕТКОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-06-29,"Организатор на хазартни игри","Неустановена принадлежност",
БОРИС,ДИЧЕВ,ИЛИЕВ,,"С.БОЯНОВО, ГРАМАДА, ВИДИН",2013-08-07,"Община Грамада","Неустановена принадлежност",
БОРИС,ДОНЕВ,БОРИСОВ,,"ГР.РАДНЕВО, РАДНЕВО, СТАРА ЗАГОРА",2012-06-14,"Великотърновскиуниверситет Св. Св. Кирил и Методий","Неустановена принадлежност",
БОРИС,ДРАГАНОВ,АНАСТАСОВ,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2015-06-01,"Община Перник","Неустановена принадлежност",
БОРИС,ДРАГИЕВ,ДИМИТРОВ,,"ГР.ЕЛХОВО, ЕЛХОВО, ЯМБОЛ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
БОРИС,ДРАГИЕВ,ДИМИТРОВ,,"ГР.ЕЛХОВО, ЕЛХОВО, ЯМБОЛ",2014-02-12,"Разследващи полицаи","Неустановена принадлежност",
БОРИС,ДРАГОМИРОВ,АЛЕКСАНДРОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2007-09-04,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
БОРИС,ЕВГЕНИЕВ,ПАНЬОВ,1954-03-21,"С.МЕДКОВЕЦ, МЕДКОВЕЦ, МОНТАНА",2016-02-09,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Монтана","Решение № 2-604 от 09.02.2016 г. - кандидати за общински съветници – област Монтана","

Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-437 (Мх); рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр. и обр. 6; писмо вх. № 2018/ 25.04.1990 г. за унищожаване с протокол от 12.03.1990 г. лично дело IА-437 (Мх) (налично).

"
БОРИС,ЕВТИМОВ,ВЪЛЧЕВ,,"ГР.МАЛКО ТЪРНОВО, МАЛКО ТЪРНОВО, БУРГАС",2013-02-20,"Община Малко Търново","Неустановена принадлежност",
БОРИС,ЕВТИМОВ,КАРАБЕЛЬОВ,,"С.БИСТРИЦА, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност",
БОРИС,ЕЛЕНЧОВ,ИГНАТОВ,,"С.БУТАН, КОЗЛОДУЙ, ВРАЦА",2013-10-30,"Община Козлодуй","Неустановена принадлежност",
БОРИС,ЕЛЕНЧОВ,ИГНАТОВ,,"С.БУТАН, КОЗЛОДУЙ, ВРАЦА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
БОРИС,ЕМАНУИЛОВ,ДЕЛИНИКОЛОВ,,"С.САМОВОДЕНЕ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2009-04-15,"Държавна агенция за метрология и технически надзор","Неустановена принадлежност",
БОРИС,ЕМИЛОВ,РИЗОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-06-04,"Приватизация - обособени части - София","Неустановена принадлежност",
БОРИС,ЕМИЛОВ,СПАСОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-08-09,"Агенция Пътна инфраструктура","Неустановена принадлежност",
БОРИС,ЕМИЛОВ,ХАЛАЧЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-11-06,"Централна кооперативна банка","Неустановена принадлежност",
БОРИС,ЖЕЛЕВ,АТАНАСОВ,,"С.КАРДАМ, ГЕНЕРАЛ-ТОШЕВО, ДОБРИЧ",2014-02-12,"Община Генерал Тошево","Неустановена принадлежност",
БОРИС,ЖЕЛЕВ,БОНЕВ,,"ГР.ГЪЛЪБОВО, ГЪЛЪБОВО, СТАРА ЗАГОРА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
БОРИС,ЖЕЛЕВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2012-06-14,"Великотърновскиуниверситет Св. Св. Кирил и Методий","Неустановена принадлежност",
БОРИС,ЗАПРЯНОВ,ЙОРДАНОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2015-09-30,"Община Перущица","Неустановена принадлежност",
БОРИС,ЗАХАРИЕВ,МИЛЕНКОВ,,"С.РЕПЛЯНА, ЧУПРЕНЕ, ВИДИН",2013-10-02,"Община Чупрене","Неустановена принадлежност",
БОРИС,ЗДРАВКОВ,КРУМОВ,,"С.ЯКИМОВО, ЯКИМОВО, МОНТАНА",2010-03-17,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
БОРИС,ИВАНОВ,АБРАШЕВ,,"ГР.ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2012-03-14,"Икономически университет Варна","Неустановена принадлежност",
БОРИС,ИВАНОВ,АЛЕКСАНДРОВ,,"ГР.КОЗЛОДУЙ, КОЗЛОДУЙ, ВРАЦА",2015-01-14,"Приватизирани предприятия - София","Неустановена принадлежност",
БОРИС,ИВАНОВ,АНГЕЛОВ,,"С.ГОРСКИ СЕНОВЕЦ, СТРАЖИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2011-06-16,"Висша атестационна комисия","Неустановена принадлежност",
БОРИС,ИВАНОВ,АНГЕЛОВ,,"С.ГОРСКИ СЕНОВЕЦ, СТРАЖИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2014-12-03,"Национален военен университет ""Васил Левски""-Велико Търново","Неустановена принадлежност",
БОРИС,ИВАНОВ,БАНГЕЕВ,,"ГР.РАЗЛОГ, РАЗЛОГ, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност",
БОРИС,ИВАНОВ,БАРУСОВ,,"ГР.РАЗЛОГ, РАЗЛОГ, БЛАГОЕВГРАД",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
БОРИС,ИВАНОВ,БАРУСОВ,,"ГР.РАЗЛОГ, РАЗЛОГ, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност",
БОРИС,ИВАНОВ,БОНЕВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2014-05-27,"Българска академия на науките","Неустановена принадлежност",
БОРИС,ИВАНОВ,БОРИСОВ,,"С.БОХОТ, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2015-07-07,"Община Искър","Неустановена принадлежност",
БОРИС,ИВАНОВ,БОРИСОВ,,ЧСФР,2010-03-17,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
БОРИС,ИВАНОВ,БОРИСОВ,,"С.ШИШМАНЦИ, РАКОВСКИ, ПЛОВДИВ",2011-08-09,"Агенция Пътна инфраструктура","Неустановена принадлежност",
БОРИС,ИВАНОВ,БОРИСОВ,,"ГР.РАЗЛОГ, РАЗЛОГ, БЛАГОЕВГРАД",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
БОРИС,ИВАНОВ,БОРИСОВ,,"ГР.РАЗЛОГ, РАЗЛОГ, БЛАГОЕВГРАД",2015-12-17,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Варна","Неустановена принадлежност",
БОРИС,ИВАНОВ,БОРИСОВ,1946-08-08,"С.ОДЪРНЕ, ПОРДИМ, ПЛЕВЕН",2014-10-08,"Длъжници към Първа частна банка","Решение № 2-409 от 08.10.2014 г. - лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 - длъжници към Първа частна банка","

Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-541 (Рз) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр. и обр. 6; писмо рег. № 299/ 04.05.1990 г. и протокол с предложение за унищожаване работно дело IР-848 (Рз).

"
БОРИС,ИВАНОВ,ВЪЖАРОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-02-15,"Агенция ""Митници""","Неустановена принадлежност",
БОРИС,ИВАНОВ,ГИНЧЕВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
БОРИС,ИВАНОВ,ГИНЧЕВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2013-01-16,"Министерство на правосъдието","Неустановена принадлежност",
БОРИС,ИВАНОВ,ГОЦОВ,,"С.ГОРНА БЕЛА РЕЧКА, ВЪРШЕЦ, МОНТАНА",2015-03-24,"Община Вършец","Неустановена принадлежност",
БОРИС,ИВАНОВ,ГРОЗДАНОВ,,"С.ГЪРМЕН, ГЪРМЕН, БЛАГОЕВГРАД",2011-04-05,"Община Гърмен","Неустановена принадлежност",
БОРИС,ИВАНОВ,ГЮРОВ,,"ГР.ТРЪН, ТРЪН, ПЕРНИК",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност",
БОРИС,ИВАНОВ,ДИВЛЯНСКИ,,"ГР.РАДОМИР, РАДОМИР, ПЕРНИК",2009-04-15,"Държавна агенция за метрология и технически надзор","Неустановена принадлежност",
БОРИС,ИВАНОВ,ЕНЧЕВ,,"С.КАМЕНЕЦ, ПОРДИМ, ПЛЕВЕН",2014-02-19,"Община Добричка","Неустановена принадлежност",
БОРИС,ИВАНОВ,ЗАХАРИЕВ,,"ГР.БРЕЗНИК, БРЕЗНИК, ПЕРНИК",2015-05-27,"Община Брезник","Неустановена принадлежност",
БОРИС,ИВАНОВ,ЗРЪНЧЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-06-04,"Приватизация - обособени части - София","Неустановена принадлежност",
БОРИС,ИВАНОВ,ИВАНОВ,,"С.ГРАЩИЦА, СМОЛЯН, СМОЛЯН",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
БОРИС,ИВАНОВ,ИВАНОВ,,"С.КАТУНЦИ, САНДАНСКИ, БЛАГОЕВГРАД",2011-04-05,"Община Кресна","Неустановена принадлежност",
БОРИС,ИВАНОВ,ИВАНОВ,,"С.КАТУНЦИ, САНДАНСКИ, БЛАГОЕВГРАД",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
БОРИС,ИВАНОВ,КИРОВ,,"ГР.ПЕТРИЧ, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност",
БОРИС,ИВАНОВ,КОРНОВСКИ,,"С.СТАВЕРЦИ, ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ, ПЛЕВЕН",2013-04-03,"Община Варна","Неустановена принадлежност",
БОРИС,ИВАНОВ,КОРНОВСКИ,,"С.СТАВЕРЦИ, ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ, ПЛЕВЕН",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност",
БОРИС,ИВАНОВ,КРЪСТЕВ,,"С.ПОДГОРЕ, МАКРЕШ, ВИДИН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
БОРИС,ИВАНОВ,КРЪСТЕВ,,"С.ПОДГОРЕ, МАКРЕШ, ВИДИН",2016-01-06,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Видин","Неустановена принадлежност",
БОРИС,ИВАНОВ,КЪРНЕВ,,"С.ПАВЕЛСКО, ЧЕПЕЛАРЕ, СМОЛЯН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
БОРИС,ИВАНОВ,МАДЖАРОВ,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
БОРИС,ИВАНОВ,МАДЖАРОВ,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2014-05-27,"Българска академия на науките","Неустановена принадлежност",
БОРИС,ИВАНОВ,МАДЖАРОВ,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2014-06-25,"Технически университет - София","Неустановена принадлежност",
БОРИС,ИВАНОВ,МАРИНОВ,,"С.ДОЛНИ ЛУКОВИТ, ИСКЪР, ПЛЕВЕН",2015-02-18,"Община Ябланица","Неустановена принадлежност",
БОРИС,ИВАНОВ,МАРКОВ,,"ГР.КОЗЛОДУЙ, КОЗЛОДУЙ, ВРАЦА",2013-10-30,"Община Козлодуй","Неустановена принадлежност",
БОРИС,ИВАНОВ,МАРКОВ,,"С.ИГНАТИЦА, МЕЗДРА, ВРАЦА",2013-12-11,"Община Мездра","Неустановена принадлежност",
БОРИС,ИВАНОВ,МУТИН,,"С.РЕПЛЯНА, ЧУПРЕНЕ, ВИДИН",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност",
БОРИС,ИВАНОВ,НЕЙЧЕВ,,"ГР.ЛЮБИМЕЦ, ЛЮБИМЕЦ, ХАСКОВО",2014-01-28,"КТ Подкрепа","Неустановена принадлежност",
БОРИС,ИВАНОВ,НИЧЕВ,,"С.СМИРНЕНСКИ, БРУСАРЦИ, МОНТАНА",2013-12-11,"Община Мездра","Неустановена принадлежност",
БОРИС,ИВАНОВ,ПАВЛОВ,1935-11-25,"С.МАКРЕШ, МАКРЕШ, ВИДИН",2010-12-14,"Министерство на външните работи - посланици","Решение № 175 от 14.12.2010 г. - МВнР - посланици и генерални консули","Разходни документи, отчетени от ръководил го щатен служител; документи от ръководили го щатни служители; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; дело Ф1, а.е. 5484."
БОРИС,ИВАНОВ,ПАВЛОВ,1935-11-25,"С.МАКРЕШ, МАКРЕШ, ВИДИН",2011-03-16,"Министерство на външните работи","Решение № 199 от 16.03.2011 г. - Министерството на външните работи","Разходни документи, отчетени от ръководил го щатен служител; документи от ръководили го щатни служители; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; дело Ф1, а.е. 5484"
БОРИС,ИВАНОВ,ПЕТРОВ,,"ГР.ВЕЛИНГРАД, ВЕЛИНГРАД, ПАЗАРДЖИК",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност",
БОРИС,ИВАНОВ,РАБАДЖИЙСКИ,,"С.ЛЮБЕН, СЪЕДИНЕНИЕ, ПЛОВДИВ",2015-06-18,"Приватизирани предприятия - Пловдив","Неустановена принадлежност",
БОРИС,ИВАНОВ,СТАНИМИРОВ,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2015-06-01,"Община Перник","Неустановена принадлежност",
БОРИС,ИВАНОВ,СТОЯНОВ,,"С.ТЕМЕНУГА, СТРАЖИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-07-24,"Община Стражица","Неустановена принадлежност",
БОРИС,ИВАНОВ,ТОМОВ,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2014-04-09,"Русенски университет Ангел Кънчев","Неустановена принадлежност",
БОРИС,ИВАНОВ,ТОРТОРОЧЕВ,,"ГР.БРЕГОВО, БРЕГОВО, ВИДИН",2013-09-25,"Община Брегово","Неустановена принадлежност",
БОРИС,ИВАНОВ,ХРИСТОВ,,"С.ПРАВДА, ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-06-19,"Община Горна Оряховица","Неустановена принадлежност",
БОРИС,ИВАНОВ,ЧАКАЛОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-05-27,"Българска академия на науките","Неустановена принадлежност",
БОРИС,ИВАНОВ,ЧЕРНООКОВ,,МАКЕДОНИЯ,2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
БОРИС,ИГНАТОВ,БЕРОВ,1943-07-24,"С.ШУМАТА, СЕВЛИЕВО, ГАБРОВО",2013-01-23,"Община Бургас","Решение № 2-130 от 23.01.2013 г. - община Бургас","Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; протокол рег. № С 194/ 09.04.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело IР-792 (Бс); протокол рег. № С 193/ 09.04.1990 г. за унищожаване на лично дело IА-2357 (Бс)."
БОРИС,ИЛИЕВ,АЛИПИЕВ,,"С.КРИВА БАРА, БРУСАРЦИ, МОНТАНА",2015-03-18,"Община Брусарци","Неустановена принадлежност",
БОРИС,ИЛИЕВ,АЛИПИЕВ,,"С.КРИВА БАРА, БРУСАРЦИ, МОНТАНА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
БОРИС,ИЛИЕВ,АНГЕЛОВ,,"С.ГОРНА БЕЛА РЕЧКА, ВЪРШЕЦ, МОНТАНА",2015-03-24,"Община Вършец","Неустановена принадлежност",
БОРИС,ИЛИЕВ,БАНГЕЕВ,,"ГР.РАЗЛОГ, РАЗЛОГ, БЛАГОЕВГРАД",2008-09-16,"Държавна агенция по горите","Неустановена принадлежност",
БОРИС,ИЛИЕВ,БАНГЕЕВ,,"ГР.РАЗЛОГ, РАЗЛОГ, БЛАГОЕВГРАД",2011-04-28,"Община Разлог","Неустановена принадлежност",
БОРИС,ИЛИЕВ,БАТАКЛИЕВ,,"ГР.ДОСПАТ, ДОСПАТ, СМОЛЯН",2015-04-16,"Община Батак","Неустановена принадлежност",
БОРИС,ИЛИЕВ,БЛАГОВ,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2015-11-11,"Приватизирани предприятия - Пазарджик","Неустановена принадлежност",
БОРИС,ИЛИЕВ,БОРИСОВ,,"ГР.МОНТАНА, МОНТАНА, МОНТАНА",2015-04-07,"Община Монтана","Неустановена принадлежност",
БОРИС,ИЛИЕВ,БОРИСОВ,1948-06-17,"ГР.МОНТАНА, МОНТАНА, МОНТАНА",2011-01-26,"Министерство на отбраната","Решение № 180 от 26.01.2011 г. - Министерството на отбраната","Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; протокол № 82/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-23004 и работно дело IР-7688"
БОРИС,ИЛИЕВ,ВУТОВ,,"С.ОЧИНДОЛ, МЕЗДРА, ВРАЦА",2013-12-11,"Община Мездра","Неустановена принадлежност",
БОРИС,ИЛИЕВ,ГЕОРГИЕВ,,"С.ДОБРИНА, ПРОВАДИЯ, ВАРНА",2015-12-17,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Варна","Неустановена принадлежност",
БОРИС,ИЛИЕВ,ДИМИТРОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-03-17,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
БОРИС,ИЛИЕВ,ДИМИТРОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-01-16,"Държавна комисия по сигурността на информацията","Неустановена принадлежност",
БОРИС,ИЛИЕВ,ДИМОВСКИ,,"С.ЯВОРОВО, ЧЕРНООЧЕНЕ, КЪРДЖАЛИ",2007-09-04,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
БОРИС,ИЛИЕВ,ЙОРДАНОВ,1947-11-05,"С.МИХАЙЛОВО, ХАЙРЕДИН, ВРАЦА",2010-03-17,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 117 от 17.03.2010 г. - Министерството на вътрешните работи","Със заповед № 3296/ 11.10.1973 г. е назначен за разузнавач III степен; със заповед № 507/ 30.09.1977 г. е преназначен за разузнавач II степен; със заповед № 199/ 08.09.1980 г. е преназначен за ст. разузнавач; със заповед № 19/ 30.01.1982 г. е преназначен за инспектор; със заповед № 156/ 20.05.1983 г. е преназначен за зам. н-к отделение; със заповед № 2038/ 25.05.1984 г. е преназначен за н-к отделение; със заповед № 2800/ 26.07.1984 г. е изпратен на 3 месечен курс в КГБ-СССР."
БОРИС,ИЛИЕВ,КАПАРАШЕВ,,"ГР.ЗЛАТАРИЦА, ЗЛАТАРИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-07-17,"Община Златарица","Неустановена принадлежност",
БОРИС,ИЛИЕВ,КИТАНОВ,1944-03-10,"ГР.ДОЛНА БАНЯ, ДОЛНА БАНЯ, СОФИЙСКА",2008-11-26,"Българска национална телевизия","Решение № 54 от 26.11.2008 г. - Българска национална телевизия","Рег. дневник; картон обр. 6; протокол вх. № 778/ 1990 г. с предложение за унищожаване материалите на аг. ""Марин""."
БОРИС,ИЛИЕВ,КОЙМАНОВ,1942-02-15,"С.БАЛЕЙ, БРЕГОВО, ВИДИН",2013-09-25,"Община Брегово","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1"
БОРИС,ИЛИЕВ,МЕЧЕРОВ,,"С.МАЛЕВО, ЧЕПЕЛАРЕ, СМОЛЯН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
БОРИС,ИЛИЕВ,МИНКОВ,,"С.ЛЕСИЧОВО, ЛЕСИЧОВО, ПАЗАРДЖИК",2013-02-13,"община Созопол","Неустановена принадлежност",
БОРИС,ИЛИЕВ,МИТЕВ,,"С.ДЕЛЯНОВЦИ, СВИЩОВ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-06-05,"УниКредит Булбанк АД","Неустановена принадлежност",
БОРИС,ИСАЕВ,ИЛОНОВ,,"С.ГОРНА МИТРОПОЛИЯ, ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ, ПЛЕВЕН",2015-11-05,"Приватизирани предприятия - Плевен","Неустановена принадлежност",
БОРИС,ИСАЕВ,КОЛЕВ,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2015-07-16,"Община Плевен","Неустановена принадлежност",
БОРИС,ЙОРДАНОВ,БОГАТИНОВ,1942-03-28,"С.КРУПНИК, СИМИТЛИ, БЛАГОЕВГРАД",2015-06-09,"Община Радомир","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1"
БОРИС,ЙОРДАНОВ,БОРИСОВ,,"С.БОРНАРЕВО, РАДОМИР, ПЕРНИК",2015-06-09,"Община Радомир","Неустановена принадлежност",
БОРИС,ЙОРДАНОВ,БОРИСОВ,,"ГР.ДУПНИЦА, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
БОРИС,ЙОРДАНОВ,БОРИСОВ,,"ГР.ДУПНИЦА, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2014-12-09,"Община Дупница","Неустановена принадлежност",
БОРИС,ЙОРДАНОВ,БОРИСОВ,,"ГР.БОБОВ ДОЛ, БОБОВ ДОЛ, КЮСТЕНДИЛ",2014-12-03,"Община Бобов дол","Неустановена принадлежност",
БОРИС,ЙОРДАНОВ,БОРИСОВ,,"С.КОМОЩИЦА, ЯКИМОВО, МОНТАНА",2015-03-11,"Община Берковица","Неустановена принадлежност",
БОРИС,ЙОРДАНОВ,ВЕЗЕНКОВ,,"ГР.БОБОШЕВО, БОБОШЕВО, КЮСТЕНДИЛ",2016-02-18,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Кюстендил","Неустановена принадлежност",
БОРИС,ЙОРДАНОВ,ГЕНЧЕВ,,"ГР.ТВЪРДИЦА, ТВЪРДИЦА, СЛИВЕН",2012-12-12,"Община Айтос","Неустановена принадлежност",
БОРИС,ЙОРДАНОВ,ИЛИЕВ,,"С.МЕДКОВЕЦ, МЕДКОВЕЦ, МОНТАНА",2012-01-12,"Министерство на образованието","Неустановена принадлежност",
БОРИС,ЙОРДАНОВ,ЛАЗОВ,,"С.ЗГУРОВО, НЕВЕСТИНО, КЮСТЕНДИЛ",2015-01-14,"Община Невестино","Неустановена принадлежност",
БОРИС,ЙОРДАНОВ,ТИКОВ,,"С.ДОЛНИ РАКОВЕЦ, РАДОМИР, ПЕРНИК",2015-01-14,"Приватизирани предприятия - София","Неустановена принадлежност",
БОРИС,ЙОРДАНОВ,ТОМИНСКИ,,"С.ДОЛНО ЦЕРОВЕНЕ, ЯКИМОВО, МОНТАНА",2016-02-09,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Монтана","Неустановена принадлежност",
БОРИС,КАМЕНОВ,МЕНДЕВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност",
БОРИС,КИРИЛОВ,БОЗОВ,1944-04-15,"ГР.ХАДЖИДИМОВО, ХАДЖИДИМОВО, БЛАГОЕВГРАД",2011-01-26,"Министерство на отбраната","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1"
БОРИС,КИРИЛОВ,БЪРДАРОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
БОРИС,КИРИЛОВ,ВЕКИЛСКИ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-06-04,"Приватизация - обособени части - София","Неустановена принадлежност",
БОРИС,КИРИЛОВ,ДАВИДКОВ,,"ГР.ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2014-06-10,"Софийски университет Св. Климент Охридски","Неустановена принадлежност",
БОРИС,КИРИЛОВ,ЕЛИСЕЕВ,,"С.ГРАДНИЦА, СЕВЛИЕВО, ГАБРОВО",2013-07-03,"Длъжници към Стопанска банка","Неустановена принадлежност",
БОРИС,КИРИЛОВ,ЛАЗАРОВ,,"ГР.КРИВОДОЛ, КРИВОДОЛ, ВРАЦА",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност",
БОРИС,КИРИЛОВ,ПЕТКОВ,1948-09-02,"С.ОРСОЯ, ЛОМ, МОНТАНА",2010-03-17,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1"
БОРИС,КИРИЛОВ,ПЕТРОВ,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2009-07-22,"Българска народна банка","Неустановена принадлежност",
БОРИС,КИРИЛОВ,ПЕТРОВ,,"С.КОМАРЕВО, БЕРКОВИЦА, МОНТАНА",2015-03-11,"Община Берковица","Неустановена принадлежност",
БОРИС,КИРИЛОВ,СЕРГИНОВ,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2012-09-18,"Нов български университет","Неустановена принадлежност",
БОРИС,КИРИЛОВ,СТОИМЕНОВ,,"С.КОРКИНА, БОБОВ ДОЛ, КЮСТЕНДИЛ",2012-05-31,"Българска стопанска камара","Неустановена принадлежност",
БОРИС,КИРИЛОВ,СТОЙЧИН,,"С.ДОЛНО СЕЛО, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2015-01-07,"Община Кюстендил","Неустановена принадлежност",
БОРИС,КИРОВ,МИЛЕНСКИ,,"С.ВРАБЕВО, ТРОЯН, ЛОВЕЧ",2015-02-11,"Община Троян","Неустановена принадлежност",
БОРИС,КЛИМЕНТОВ,БОРИСОВ,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2014-10-08,"Длъжници към Първа частна банка","Неустановена принадлежност",
БОРИС,КЛИМЕНТОВ,КАРАДИМЧЕВ,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2008-12-18,"Българско национално радио","Неустановена принадлежност",
БОРИС,КОЛЕВ,КАРАГЕНСКИ,,"С.МАРКОВО, РОДОПИ, ПЛОВДИВ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
БОРИС,КОЛЕВ,КОСТОВ,1943-05-31,"С.БЪЛГАРИН, ХАРМАНЛИ, ХАСКОВО",2008-09-16,"Държавна агенция по горите","Решение № 47 от 16.09.2008 г. - държавни агенции","Рег. дневник; картон обр. 4; протокол рег. № КА 548/ 27.05.1990 г. за унищожаване на дело IЯ-146"
БОРИС,КОЛЕВ,ПЕТРОВ,1941-06-01,"ГР.ДВЕ МОГИЛИ, ДВЕ МОГИЛИ, РУСЕ",2016-02-09,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Монтана","Решение № 2-604 от 09.02.2016 г. - кандидати за общински съветници – област Монтана","

Документ от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-3506 (Рс) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр. и обр. 6; писмо вх. № 1911/ 16.04.1990 г. за унищожаване работното дело на ""Камен"" и да се прегледа лично дело IА-3506 (Рс) (налично).

"
БОРИС,КОНСТАНТИНОВ,МАРИНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
БОРИС,КОСТАДИНОВ,БОРИСОВ,,"ГР.ГУЛЯНЦИ, ГУЛЯНЦИ, ПЛЕВЕН",2015-06-18,"Община Гулянци","Неустановена принадлежност",
БОРИС,КОСТАДИНОВ,ДАМЯНОВ,,"С.СЕСТРИНСКО, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2015-10-14,"Община Родопи","Неустановена принадлежност",
БОРИС,КОСТАДИНОВ,КОСТАДИНОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност",
БОРИС,КОСТАДИНОВ,МИЛУШЕВ,,"ГР.ХАДЖИДИМОВО, ХАДЖИДИМОВО, БЛАГОЕВГРАД",2011-05-27,"Община Хаджидимово","Неустановена принадлежност",
БОРИС,КОСТАДИНОВ,НИНОВ,1956-05-20,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-03-17,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 117 от 17.03.2010 г. - Министерството на вътрешните работи","Със заповед № 2432/ 07.06.1982 г. е назначен за разузнавач; със заповед № 243/ 29.12.1988 г. е преназначен за ст. разузнавач; със заповед № 1972/ 19.06.1989 г. е изпратен на 3 месечен курс в КГБ-Ленинград."
БОРИС,КОСТАДИНОВ,ПАНДЕВ,,"С.ГОРНО ДРАГЛИЩЕ, РАЗЛОГ, БЛАГОЕВГРАД",2011-04-28,"Община Разлог","Неустановена принадлежност",
БОРИС,КОСТАДИНОВ,РАДЕВ,,"ГР.ЛЕТНИЦА, ЛЕТНИЦА, ЛОВЕЧ",2015-01-29,"Община Летница","Неустановена принадлежност",
БОРИС,КОСТАДИНОВ,САНДАНСКИ,,"ГР.КРЕСНА, КРЕСНА, БЛАГОЕВГРАД",2011-04-05,"Община Кресна","Неустановена принадлежност",
БОРИС,КОСТОВ,ИВАНОВ,,"ГР.ДИМОВО, ДИМОВО, ВИДИН",2013-08-07,"Община Димово","Неустановена принадлежност",
БОРИС,КОСТОВ,ПЕТКОВ,,"С.ЛЕХЧЕВО, БОЙЧИНОВЦИ, МОНТАНА",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност",
БОРИС,КОСТОВ,ПЕТРОВ,,"С.БАНКЯ, ТРЪН, ПЕРНИК",2015-06-09,"Община Трън","Неустановена принадлежност",
БОРИС,КОЦЕВ,ПЕНЕВ,,"С.СЕЛАНОВЦИ, ОРЯХОВО, ВРАЦА",2013-10-30,"Община Козлодуй","Неустановена принадлежност",
БОРИС,КРУМОВ,БИЗЕРАНОВ,,"С.НОВО СЕЛО, НОВО СЕЛО, ВИДИН",2013-08-13,"Община Ново село","Неустановена принадлежност",
БОРИС,КРУМОВ,БОРИСОВ,,"ГР.ДУПНИЦА, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2013-06-11,"Община Велико Търново","Неустановена принадлежност",
БОРИС,КРУМОВ,БОРИСОВ,,"ГР.ДУПНИЦА, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2015-04-07,"Приватизирани предприятия - Велико Търново","Неустановена принадлежност",
БОРИС,КРУМОВ,ГРОЗДАНОВ,,"С.ЯКИМОВО, ЯКИМОВО, МОНТАНА",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
БОРИС,КРУМОВ,ГРОЗДАНОВ,,"С.ЯКИМОВО, ЯКИМОВО, МОНТАНА",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
БОРИС,КРУМОВ,ГРОЗДАНОВ,1946-01-16,"С.ЯКИМОВО, ЯКИМОВО, МОНТАНА",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност",
БОРИС,КРУМОВ,ДАМЯНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-05-27,"Държавна комисия за енергийно и водно регулиране","Неустановена принадлежност",
БОРИС,КРУМОВ,ДАНЧОВСКИ,,"ГР.КНЕЖА, КНЕЖА, ПЛЕВЕН",2015-07-07,"Община Кнежа","Неустановена принадлежност",
БОРИС,КРУМОВ,ПОПОВ,,"ГР.ДУПНИЦА, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2016-02-18,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Кюстендил","Неустановена принадлежност",
БОРИС,КРУМОВ,РАЧИН,,"ГР.ВЪЛЧЕДРЪМ, ВЪЛЧЕДРЪМ, МОНТАНА",2015-03-18,"Община Вълчедръм","Неустановена принадлежност",
БОРИС,КРЪСТЕВ,АЛАДЖОВ,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
БОРИС,КРЪСТЕВ,БУЗОВ,,"ГР.САНДАНСКИ, САНДАНСКИ, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност",
БОРИС,КРЪСТЕВ,ГЕРГОВ,1938-01-30,"С.ТРИ КЛАДЕНЦИ, ВРАЦА, ВРАЦА",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Решение № 2-469 от 24.02.2015 г. - Българска агенция по безопасност на храните","

Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-29164 и в работно дело IР-14853; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; протокол № 94/ 1990 г. с предложение за унищожаване лично дело IА-29164 (налично) и работно дело IР-14853 (налично).

"
БОРИС,КРЪСТЕВ,ГЕЦОВ,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2008-07-09,"Национален статистически институт","Неустановена принадлежност",
БОРИС,КРЪСТИНОВ,ГАНЕВ,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2015-07-22,"Приватизирани предприятия - Русе","Неустановена принадлежност",
БОРИС,КУЗМАНОВ,ЧАКОВ,,"С.БОСНЕК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2011-06-29,"Агенция по геодезия, картография и кадастър","Неустановена принадлежност",
БОРИС,КУЗМАНОВ,ЧАКОВ,,"С.БОСНЕК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2011-11-02,"Министерство на регионалното развитие и благоустройството","Неустановена принадлежност",
БОРИС,ЛАЗАРОВ,МАРКОВ,,"С.ЯКОВО, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2008-12-18,"Българско национално радио","Неустановена принадлежност",
БОРИС,ЛАЗОВ,МИТКОВ,,"С.ГОРНА ГЛОГОВИЦА, ЗЕМЕН, ПЕРНИК",2015-06-09,"Община Радомир","Неустановена принадлежност",
БОРИС,ЛАМБЕВ,КИРИЛОВ,,"С.ОСЪМ, НИКОПОЛ, ПЛЕВЕН",2015-01-29,"Община Летница","Неустановена принадлежност",
БОРИС,ЛОЗАНОВ,ЙОНОВ,,"С.ДЕЛЕЙНА, БРЕГОВО, ВИДИН",2013-07-03,"Длъжници към Стопанска банка","Неустановена принадлежност",
БОРИС,ЛОЗАНОВ,КАМЕНОВ,,"С.ГРАДЕШНИЦА, КРИВОДОЛ, ВРАЦА",2013-10-30,"Община Криводол","Неустановена принадлежност",
БОРИС,ЛОЗАНОВ,МИЛАНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-11-06,"Централна кооперативна банка","Неустановена принадлежност",
БОРИС,ЛОЗАНОВ,ТОДОРОВ,,"ГР.СЛИВНИЦА, СЛИВНИЦА, СОФИЙСКА",2010-03-17,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
БОРИС,ЛУКОВ,БЕКЯРОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност",
БОРИС,ЛУКОВ,БЕКЯРОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-06-29,"Организатор на хазартни игри","Неустановена принадлежност",
БОРИС,ЛЮБЕНОВ,БОРИСОВ,,"С.БЪРЗИЯ, БЕРКОВИЦА, МОНТАНА",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
БОРИС,ЛЮБЕНОВ,БОРИСОВ,,"С.БЪРЗИЯ, БЕРКОВИЦА, МОНТАНА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
БОРИС,ЛЮБЕНОВ,БОРИСОВ,,"С.БЪРЗИЯ, БЕРКОВИЦА, МОНТАНА",2016-02-09,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Монтана","Неустановена принадлежност",
БОРИС,ЛЮБЕНОВ,БОРИСОВ,,"С.КАРАИСЕН, ПАВЛИКЕНИ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-12-08,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Велико Търново","Неустановена принадлежност",
БОРИС,ЛЮБЕНОВ,БОРИСОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-08-04,"Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Неустановена принадлежност",
БОРИС,ЛЮБЕНОВ,ВАКАРЕЕВ,,"С.ОГНЯНОВО, ГЪРМЕН, БЛАГОЕВГРАД",2011-04-05,"Община Гърмен","Неустановена принадлежност",
БОРИС,ЛЮБЕНОВ,ДЖАРКОВ,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2011-07-27,"Община Благоевград","Неустановена принадлежност",
БОРИС,ЛЮБЕНОВ,ИЛИЕВ,,"С.БАЛЕЙ, БРЕГОВО, ВИДИН",2014-11-26,"Община Кърджали","Неустановена принадлежност",
БОРИС,ЛЮБОМИРОВ,СПАСОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2007-09-04,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
БОРИС,ЛЮБОМИРОВ,СПАСОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-01-14,"Приватизирани предприятия - София","Неустановена принадлежност",
БОРИС,ЛЮБОМИРОВ,ТАУШАНСКИ,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
БОРИС,ЛЮДМИЛОВ,БОЖКОВ,1951-04-01,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2015-12-17,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Варна","Решение № 2-588 от 17.12.2015 г. - кандидати за общински съветници – област Варна","

Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично и в работно дело IА-1497; рег. дневник; картон обр. 4.

"
БОРИС,МАКСИМОВ,ТОМОВ,,"ГР.МОНТАНА, МОНТАНА, МОНТАНА",2015-04-07,"Община Чипровци","Неустановена принадлежност",
БОРИС,МАНОЛОВ,ВИТАНОВ,,"ГР.КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2015-08-04,"Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Неустановена принадлежност",
БОРИС,МАНОЛОВ,ГЮРОВ,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2012-07-25,"Конфедерация на независимите синдикати в България","Неустановена принадлежност",
БОРИС,МАНЧЕВ,МАНЧЕВ,,"С.ДОЛНА РИБНИЦА, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2011-07-12,"Община Петрич","Неустановена принадлежност",
БОРИС,МАРИНОВ,ГЕОРГИЕВ,,"С.КАРЛУКОВО, ЛУКОВИТ, ЛОВЕЧ",2014-05-27,"Българска академия на науките","Неустановена принадлежност",
БОРИС,МАРИНОВ,ГЕРГОВСКИ,,"ГР.КНЕЖА, КНЕЖА, ПЛЕВЕН",2015-07-07,"Община Кнежа","Неустановена принадлежност",
БОРИС,МАРИНОВ,ДИМИТРОВ,,"С.ГЛАВА, ЧЕРВЕН БРЯГ, ПЛЕВЕН",2015-07-28,"Община Червен бряг","Неустановена принадлежност",
БОРИС,МАРИНОВ,ПЕТРОВ,,"С.ГЕНЕРАЛ МАРИНОВО, ВИДИН, ВИДИН",2013-09-18,"Община Видин","Неустановена принадлежност",
БОРИС,МАРИНОВ,СЪБЧЕВ,,"С.АБЛАНИЦА, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2009-04-15,"Държавна агенция за метрология и технически надзор","Неустановена принадлежност",
БОРИС,МАРИНОВ,ЦАНКОВСКИ,,"ГР.КНЕЖА, КНЕЖА, ПЛЕВЕН",2011-07-27,"Община Благоевград","Неустановена принадлежност",
БОРИС,МАРИНОВ,ЧАКЪРОВ,1940-05-16,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-03-16,"Министерство на външните работи","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1"
БОРИС,МАРКОВ,БЕЛЧЕВ,,"С.БЛАГОЕВО, РАЗГРАД, РАЗГРАД",2015-11-17,"Община Разград","Неустановена принадлежност",
БОРИС,МАРКОВ,ЙОЛОВ,,"С.ЛОПЯН, ЕТРОПОЛЕ, СОФИЙСКА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
БОРИС,МЕТОДИЕВ,БОРИСОВ,,"С.КРИВА БАРА, БРУСАРЦИ, МОНТАНА",2015-03-18,"Община Брусарци","Неустановена принадлежност",
БОРИС,МЕТОДИЕВ,ВАСИЛЕВ,,ГЪРЦИЯ,2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност",
БОРИС,МЕТОДИЕВ,МОНЕВ,,"С.ГОРНА ГРАДЕШНИЦА, КРЕСНА, БЛАГОЕВГРАД",2011-04-05,"Община Кресна","Неустановена принадлежност",
БОРИС,МЕТОДИЕВ,ПАРАСКЕВОВ,,"С.ГИГЕН, ГУЛЯНЦИ, ПЛЕВЕН",2015-06-18,"Община Гулянци","Неустановена принадлежност",
БОРИС,МЕТОДИЕВ,ПЕТРОВ,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
БОРИС,МЕТОДИЕВ,ПЕТРОВ,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2015-04-28,"Община Пазарджик","Неустановена принадлежност",
БОРИС,МИЛАНОВ,ИГНАТОВ,,"ГР.ЛОМ, ЛОМ, МОНТАНА",2015-04-01,"Община Лом","Неустановена принадлежност",
БОРИС,МИЛАНОВ,МАНОВ,1922-11-28,"С.ИЗВОР, РАДОМИР, ПЕРНИК",2010-03-17,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1"
БОРИС,МИЛЕНКОВ,ЯДКОВ,1938-02-21,"С.ГОРНО ДРАГЛИЩЕ, РАЗЛОГ, БЛАГОЕВГРАД",2011-04-28,"Община Разлог","Решение № 212 от 28.04.2011 г. - община Разлог","Със заповед № 2316/ 16.07.1966 г. е назначен за мл. разузнавач; със заповед № 48/ 16.10.1968 г. е преназначен за разузнавач V степен; със заповед № 458/ 04.06.1970 г. е преназначен за разузнавач IV степен; със заповед № 291/ 07.09.1972 г. е преназначен за разузнавач I степен; със заповед № 157/ 29.09.1973 г. е преназначен за инспектор IV степен; със заповед № 69/ 21.04.1974 г. е преназначен за инспектор III степен; със заповед № 162/ 31.05.1975 г. е преназначен за зам. н-к на отделение; със заповед № К-600/ 08.02.1984 г. е преназначен за зам. н-к на РУ по ДС; със заповед № К-266/ 31.01.1989 г. е преназначен за зам. н-к на ОбУ на МВР"
БОРИС,МИЛЧЕВ,БОРИСОВ,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
БОРИС,МИЛЧЕВ,БОРИСОВ,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2014-02-12,"Разследващи полицаи","Неустановена принадлежност",
БОРИС,МИНДОВ,ИНДЖОВ,,"ГР.АЙТОС, АЙТОС, БУРГАС",2011-06-16,"Висша атестационна комисия","Неустановена принадлежност",
БОРИС,МИНДОВ,ИНДЖОВ,,"ГР.АЙТОС, АЙТОС, БУРГАС",2012-07-11,"Медицински университет - София","Неустановена принадлежност",
БОРИС,МИНКОВ,ГЕОРГИЕВ,,"С.БЯЛА РЕКА, СУХИНДОЛ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-07-10,"Община Сухиндол","Неустановена принадлежност",
БОРИС,МИТКОВ,МАРКОВ,,"ГР.УГЪРЧИН, УГЪРЧИН, ЛОВЕЧ",2015-02-18,"Община Угърчин","Неустановена принадлежност",
БОРИС,МИТОВ,ТИМЧЕВ,,"ГР.ВЪРШЕЦ, ВЪРШЕЦ, МОНТАНА",2015-03-24,"Община Вършец","Неустановена принадлежност",
БОРИС,МИХАЙЛОВ,ЙОСИФОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-01-12,"Министерство на образованието","Неустановена принадлежност",
БОРИС,МИХАЙЛОВ,ЙОСИФОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
БОРИС,МИХАЙЛОВ,КИРОВ,,"С.ТАТАРЕВО, ПЪРВОМАЙ, ПЛОВДИВ",2015-10-05,"Община Първомай","Неустановена принадлежност",
БОРИС,МИХАЙЛОВ,МАКАРОВ,1938-02-24,"ГР.ОРЯХОВО, ОРЯХОВО, ВРАЦА",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1"
БОРИС,МИХАЙЛОВ,ТОДОРОВ,,"ГР.ОРЯХОВО, ОРЯХОВО, ВРАЦА",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
БОРИС,МИХАЙЛОВ,ТОДОРОВ,,"ГР.ОРЯХОВО, ОРЯХОВО, ВРАЦА",2014-01-15,"Община Хайредин","Неустановена принадлежност",
БОРИС,МИХАЙЛОВ,ТОДОРОВ,,"ГР.ОРЯХОВО, ОРЯХОВО, ВРАЦА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
БОРИС,МИХАЙЛОВ,ТОДОРОВ,,"ГР.ОРЯХОВО, ОРЯХОВО, ВРАЦА",2016-01-14,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Враца","Неустановена принадлежност",
БОРИС,МИХАЙЛОВ,ЧЕРНЕВ,,"С.ДРОПЛА, БАЛЧИК, ДОБРИЧ",2010-10-13,"Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството","Неустановена принадлежност",
БОРИС,МИХАЙЛОВ,ЧЕРНЕВ,,"С.ДРОПЛА, БАЛЧИК, ДОБРИЧ",2014-02-12,"Община Балчик","Неустановена принадлежност",
БОРИС,МИЦЕВ,ФРОЛИКОВ,,"С.БОГОРОДИЦА, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2011-07-12,"Община Петрич","Неустановена принадлежност",
БОРИС,МЛАДЕНОВ,АЛЕКСОВ,,"С.ЯКИМОВО, ЯКИМОВО, МОНТАНА",2015-04-01,"Община Якимово","Неустановена принадлежност",
БОРИС,МЛАДЕНОВ,АНГЕЛОВ,,"С.ВИДРАР, ТРЪН, ПЕРНИК",2015-06-09,"Община Трън","Неустановена принадлежност",
БОРИС,МЛАДЕНОВ,ГЕОРГИЕВ,1936-08-26,"С.КРИВА БАРА, КОЗЛОДУЙ, ВРАЦА",2016-01-06,"Длъжници към ОББ","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1"
БОРИС,НАЙДЕНОВ,АНГЕЛОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност",
БОРИС,НАЙДЕНОВ,АНГЕЛОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-11-26,"Българска национална телевизия","Неустановена принадлежност",
БОРИС,НАЙДЕНОВ,ГЕОРГИЕВ,,"С.МОЩАНЕЦ, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2011-07-27,"Община Благоевград","Неустановена принадлежност",
БОРИС,НАЙДЕНОВ,МЕДАРЕВ,,"С.БАНИЧАН, ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, БЛАГОЕВГРАД",2011-06-23,"Община Гоце Делчев","Неустановена принадлежност",
БОРИС,НАНОВ,МИХОВ,,"С.ПЕТРЕВЕНЕ, ЛУКОВИТ, ЛОВЕЧ",2015-02-04,"Община Луковит","Неустановена принадлежност",
БОРИС,НАЧЕВ,НАЧКОВ,,"С.ПОРОЙНА, ПЪРВОМАЙ, ПЛОВДИВ",2015-10-05,"Община Първомай","Неустановена принадлежност",
БОРИС,НЕДЕЛЧЕВ,ПЕЕВ,1930-05-15,"ГР.КАЗАНЛЪК, КАЗАНЛЪК, СТАРА ЗАГОРА",2014-09-10,"Лесотехнически университет","Решение № 2-391 от 10.09.2014 г. - Лесотехнически университет","

Рег. дневник; картон обр. 6; писмо вх. № 1677/ 28.03.1990 г. за унищожаване с протокол № 79/ 20.02.1990 г. материалите на Я/К ""Градина"".

"
БОРИС,НЕДЕЛЧЕВ,ТУДЖАРОВ,1960-05-30,"ГР.ПЕТРИЧ, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2012-09-18,"Технически университет - София","Решение № 2-70 от 18.09.2012 г. - Технически университет - София","Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; протокол № 4/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-1755 (Бл); протокол № 2/ 1990 г. за унищожаване на работно дело IР-1363 (Бл)."
БОРИС,НЕНКОВ,ИЛИЕВ,,"С.КАЛЕЙЦА, ТРОЯН, ЛОВЕЧ",2015-02-11,"Община Троян","Неустановена принадлежност",
БОРИС,НЕСТОРОВ,КАСАБОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност",
БОРИС,НЕСТОРОВ,КАСАБОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-11-26,"Българска национална телевизия","Неустановена принадлежност",
БОРИС,НИКИФОРОВ,ГАЛЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-10-10,"Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията","Неустановена принадлежност",
БОРИС,НИКИФОРОВ,ЧОЛЕВ,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2015-06-01,"Община Перник","Неустановена принадлежност",
БОРИС,НИКОЛАЕВ,ДИМОВ,,"С.КАМЕНЕЦ, ПОРДИМ, ПЛЕВЕН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
БОРИС,НИКОЛАЕВ,СИНАБОВ,,"С.СТЪРМЕН, БЯЛА, РУСЕ",2014-09-24,"Длъжници към банка Биохим","Неустановена принадлежност",
БОРИС,НИКОЛОВ,БОГДАНОВ,,"ГР.БАТАК, БАТАК, ПАЗАРДЖИК",2012-10-10,"Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията","Неустановена принадлежност",
БОРИС,НИКОЛОВ,БОРИСОВ,,"ГР.ЛОМ, ЛОМ, МОНТАНА",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност",
БОРИС,НИКОЛОВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.ЕЛИН ПЕЛИН, ЕЛИН ПЕЛИН, СОФИЙСКА",2009-07-22,"Българска народна банка","Неустановена принадлежност",
БОРИС,НИКОЛОВ,ГЬОШЕВ,,"С.КОЗАРСКО, БРАЦИГОВО, ПАЗАРДЖИК",2015-04-21,"Община Брацигово","Неустановена принадлежност",
БОРИС,НИКОЛОВ,ДИМИТРОВ,,"ГР.СВИЩОВ, СВИЩОВ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
БОРИС,НИКОЛОВ,ДИМИТРОВ,1959-06-17,"ГР.СВИЩОВ, СВИЩОВ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност",
БОРИС,НИКОЛОВ,ЕВТИМОВ,,"ГР.БЯЛА СЛАТИНА, БЯЛА СЛАТИНА, ВРАЦА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
БОРИС,НИКОЛОВ,ЕВТИМОВ,,"ГР.БЯЛА СЛАТИНА, БЯЛА СЛАТИНА, ВРАЦА",2016-01-14,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Враца","Неустановена принадлежност",
БОРИС,НИКОЛОВ,ЗЛАТАНОВ,1936-10-05,"С.СЛИШОВЦИ, ТРЪН, ПЕРНИК",2015-06-09,"Община Трън","Решение № 2-518 от 09.06.2015 г. - община Трън","

Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-36136 и в работно дело IР-17529; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.

"
БОРИС,НИКОЛОВ,ИВАНОВ,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
БОРИС,НИКОЛОВ,КОСТОВ,,"ГР.ВЕЛИНГРАД, ВЕЛИНГРАД, ПАЗАРДЖИК",2015-04-21,"Община Велинград","Неустановена принадлежност",
БОРИС,НИКОЛОВ,МИТОВ,,"С.ДОБРИ ДОЛ, ТРЕКЛЯНО, КЮСТЕНДИЛ",2015-01-07,"Община Кюстендил","Неустановена принадлежност",
БОРИС,НИКОЛОВ,НИКОЛОВ,,"ГР.МАДАН, МАДАН, СМОЛЯН",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
БОРИС,НИКОЛОВ,НИКОЛОВ,,"ГР.МАДАН, МАДАН, СМОЛЯН",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
БОРИС,НИКОЛОВ,НИКОЛОВ,1972-08-28,"ГР.МАДАН, МАДАН, СМОЛЯН",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност",
БОРИС,НИКОЛОВ,ПАНДЖЕРОВ,,"С.ДОЛНО ДРАГЛИЩЕ, РАЗЛОГ, БЛАГОЕВГРАД",2011-04-28,"Община Разлог","Неустановена принадлежност",
БОРИС,НИКОЛОВ,ПЕТРАКИЕВ,,"ГР.БЕЛОВО, БЕЛОВО, ПАЗАРДЖИК",2015-04-16,"Община Белово","Неустановена принадлежност",
БОРИС,НИКОЛОВ,СТОИЛОВ,,"С.ДОБРИ ЛАКИ, СТРУМЯНИ, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност",
БОРИС,НИКОЛОВ,СТОЯНОВ,,"С.ОСТРОВ, ОРЯХОВО, ВРАЦА",2016-01-14,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Враца","Неустановена принадлежност",
БОРИС,НИКОЛОВ,ЧАКАЛОВ,,"ГР.ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2008-02-12,Министерства,"Неустановена принадлежност",
БОРИС,НИКОЛОВ,ШАЛГАНОВ,,"С.ДОЛНА ДИКАНЯ, РАДОМИР, ПЕРНИК",2013-05-29,"Длъжници към банка МИНЕРАЛБАНК","Неустановена принадлежност",
БОРИС,НИНКОВ,ЦОЛОВ,,"ГР.ГРАМАДА, ГРАМАДА, ВИДИН",2013-08-07,"Община Грамада","Неустановена принадлежност",
БОРИС,НИНОВ,ЛУКАНОВ,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
БОРИС,ОГНЯНОВ,БОРИСОВ,,"ГР.ЛОМ, ЛОМ, МОНТАНА",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
БОРИС,ОГНЯНОВ,БОРИСОВ,,"ГР.ЛОМ, ЛОМ, МОНТАНА",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност",
БОРИС,ОГНЯНОВ,БОРИСОВ,,"ГР.ЛОМ, ЛОМ, МОНТАНА",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност",
БОРИС,ОГНЯНОВ,ДАНАИЛОВ,1951-09-19,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-02-12,Министерства,"Решение № 25 от 12.02.2008 г. - министър-председатели, заместник министър-председатели, министри и заместник-министри","Рег. дневник; картон обр. 4; писмо вх. № 839/ 16.02.1990 г. за унищожаване с протокол №110/ 29.01.1990 г. на делата на ""Ван"""
БОРИС,ОГНЯНОВ,ДАНАИЛОВ,1951-09-19,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-06-05,"Министерство на културата","Решение № 2-15 от 05.06.2012 г. - Министерство на културата","Рег. дневник; картони - обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 839/ 16.02.1990 г. за унищожаване с протокол №110/ 29.01.1990 г. на делата на ""Ван"""
БОРИС,ПАВЛОВ,ДАНКОВ,,"С.ИСКЪР, ГУЛЯНЦИ, ПЛЕВЕН",2015-06-18,"Община Гулянци","Неустановена принадлежност",
БОРИС,ПАВЛОВ,НИКОЛОВ,,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2010-03-17,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
БОРИС,ПАВЛОВ,ПАВЛОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-06-04,"Приватизация - обособени части - София","Неустановена принадлежност",
БОРИС,ПАНАЙОТОВ,МИЛОШОВ,,"С.ЧЕРВЕНА МОГИЛА, РАДОМИР, ПЕРНИК",2015-06-09,"Община Радомир","Неустановена принадлежност",
БОРИС,ПАНКОВ,БОРИСОВ,,"ГР.ДЕВНЯ, ДЕВНЯ, ВАРНА",2013-05-15,"Община Девня","Неустановена принадлежност",
БОРИС,ПАНТОВ,ДИМИТРОВ,,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2013-09-18,"Община Видин","Неустановена принадлежност",
БОРИС,ПАСТИРКОВ,ИЛИЕВ,,"ГР.ЯБЛАНИЦА, ЯБЛАНИЦА, ЛОВЕЧ",2015-02-18,"Община Ябланица","Неустановена принадлежност",
БОРИС,ПЕЕВ,МАЛИНОВ,,"ГР.БРАЦИГОВО, БРАЦИГОВО, ПАЗАРДЖИК",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
БОРИС,ПЕКОВ,СИМЕОНОВ,,"С.БОРОВАН, БОРОВАН, ВРАЦА",2013-10-15,"Община Борован","Неустановена принадлежност",
БОРИС,ПЕНЧЕВ,БОЙНОВ,,"ГР.ГАБРОВО, ГАБРОВО, ГАБРОВО",2014-07-08,"Технически университет – Габрово","Неустановена принадлежност",
БОРИС,ПЕНЧЕВ,БОЙНОВ,,"ГР.ГАБРОВО, ГАБРОВО, ГАБРОВО",2014-07-08,"Технически университет - Габрово","Неустановена принадлежност",
БОРИС,ПЕНЧЕВ,ВАСИЛЕВ,,"ГР.ТРОЯН, ТРОЯН, ЛОВЕЧ",2013-11-06,"Централна кооперативна банка","Неустановена принадлежност",
БОРИС,ПЕНЧЕВ,ВАСИЛЕВ,,"ГР.ТРОЯН, ТРОЯН, ЛОВЕЧ",2016-02-09,"ЗАД Дженерали","Неустановена принадлежност",
БОРИС,ПЕТКОВ,БАЛДЖИЕВ,,"ГР.АПРИЛЦИ, АПРИЛЦИ, ЛОВЕЧ",2015-12-08,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Велико Търново","Неустановена принадлежност",
БОРИС,ПЕТКОВ,БАЛЕВСКИ,,"ГР.УГЪРЧИН, УГЪРЧИН, ЛОВЕЧ",2015-02-18,"Община Угърчин","Неустановена принадлежност",
БОРИС,ПЕТКОВ,ВРАБЕВСКИ,,"ГР.ТЕТЕВЕН, ТЕТЕВЕН, ЛОВЕЧ",2015-02-11,"Община Тетевен","Неустановена принадлежност",
БОРИС,ПЕТКОВ,ИВАНОВ,,"С.ОСТРОКАПЦИ, ДИМОВО, ВИДИН",2013-07-31,"Община Белоградчик","Неустановена принадлежност",
БОРИС,ПЕТКОВ,КОСТАДИНОВ,1931-06-14,"С.СРЕБРИНОВО, ПАНАГЮРИЩЕ, ПАЗАРДЖИК",2010-10-13,"Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1"
БОРИС,ПЕТКОВ,КЪРЧЕВ,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
БОРИС,ПЕТКОВ,НЕНОВ,,"С.БУКОВЕЦ, СВОГЕ, СОФИЙСКА",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност",
БОРИС,ПЕТКОВ,ТАЧЕВ,,"С.ГАБРОВНИЦА, МОНТАНА, МОНТАНА",2015-04-07,"Община Монтана","Неустановена принадлежност",
БОРИС,ПЕТКОВ,ТЕРЗИЙСКИ,,"С.КЪРПАЧЕВО, ЛЕТНИЦА, ЛОВЕЧ",2015-01-29,"Община Летница","Неустановена принадлежност",
БОРИС,ПЕТКОВ,ТОМАНОВ,,"ГР.КОСТАНДОВО, РАКИТОВО, ПАЗАРДЖИК",2015-05-19,"Община Ракитово","Неустановена принадлежност",
БОРИС,ПЕТКОВ,ЦАНКОВ,1943-07-19,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-06-25,"Технически университет - София","Решение № 2-361 от 25.06.2014 г. - Технически университет - София","

Разходни документи, отчетени от ръководил го щатен служител, документи от ръководили го щатни служители, съдържащи се в дело Ф1, а.е. 4132; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3.

"
БОРИС,ПЕТКОВ,ЧОРБАДЖИЙСКИ,,"С.ХАНОВО, ТУНДЖА, ЯМБОЛ",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност",
БОРИС,ПЕТРОВ,БАТОЛОВ,1930-10-12,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-11-13,"Държавна агенция по туризъм","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1"
БОРИС,ПЕТРОВ,БЪНДЕВ,,"ГР.БРАЦИГОВО, БРАЦИГОВО, ПАЗАРДЖИК",2015-06-18,"Приватизирани предприятия - Пловдив","Неустановена принадлежност",
БОРИС,ПЕТРОВ,ВУЧЕВ,,"С.АКАНДЖИЕВО, БЕЛОВО, ПАЗАРДЖИК",2015-05-19,"Община Септември","Неустановена принадлежност",
БОРИС,ПЕТРОВ,ДОМОЗИНОВ,,"ГР.БЕЛЕНЕ, БЕЛЕНЕ, ПЛЕВЕН",2015-06-18,"Община Белене","Неустановена принадлежност",
БОРИС,ПЕТРОВ,ДУДИН,,"ГР.САМОКОВ, САМОКОВ, СОФИЙСКА",2008-07-30,"Държавна агенция Държавен резерв и вoeнновременни запаси","Неустановена принадлежност",
БОРИС,ПЕТРОВ,ЗАХАРИНОВ,,"С.КРАЙНИЦИ, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2014-12-09,"Община Дупница","Неустановена принадлежност",
БОРИС,ПЕТРОВ,ЙОНКОВ,,"С.СТОЛЪТ, СЕВЛИЕВО, ГАБРОВО",2014-02-05,"Община Севлиево","Неустановена принадлежност",
БОРИС,ПЕТРОВ,КЕРЕМЕТЧИЕВ,,"С.ТОПОЛА, КАВАРНА, ДОБРИЧ",2014-02-24,"Община Каварна","Неустановена принадлежност",
БОРИС,ПЕТРОВ,МИЛАНОВ,,"С.СМИРОВ ДОЛ, ЗЕМЕН, ПЕРНИК",2015-06-01,"Община Перник","Неустановена принадлежност",
БОРИС,ПЕТРОВ,МИЛЕВ,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2013-04-17,"Кредитни длъжници към банка БАЛКАНБАНК","Неустановена принадлежност",
БОРИС,ПЕТРОВ,НИКЛЕНОВ,,"С.ДРЕН, РАДОМИР, ПЕРНИК",2010-03-17,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
БОРИС,ПЕТРОВ,ПАВЛОВ,,"ГР.САНДАНСКИ, САНДАНСКИ, БЛАГОЕВГРАД",2010-03-17,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
БОРИС,ПЕТРОВ,ПАНДОХОВ,,"С.БАЧЕВО, РАЗЛОГ, БЛАГОЕВГРАД",2011-04-28,"Община Разлог","Неустановена принадлежност",
БОРИС,ПЕТРОВ,СТАНЧЕВ,,"С.КАМЕНЕЦ, ПОРДИМ, ПЛЕВЕН",2015-07-28,"Община Пордим","Неустановена принадлежност",
БОРИС,ПЕТРОВ,СТЕФАНОВ,,"С.ЖЕЛЕЗНИЦА, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-03-17,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
БОРИС,ПЕТРОВ,СТОЯНОВ,,"С.МАЛИ ДРЕНОВЕЦ, ДИМОВО, ВИДИН",2013-08-07,"Община Димово","Неустановена принадлежност",
БОРИС,ПЕТРОВ,СТОЯНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-09-29,"Регионални печатни издания","Неустановена принадлежност",
БОРИС,ПЕТРОВ,ХРИСТОВ,,"С.СЛАВОВИЦА, ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ, ПЛЕВЕН",2015-06-23,"Община Долна Митрополия","Неустановена принадлежност",
БОРИС,ПЕТРОВ,ХРИСТОВ,,"С.ГИРЧЕВЦИ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2015-01-07,"Община Кюстендил","Неустановена принадлежност",
БОРИС,ПЕТРОВ,ЦОРЕВ,,"С.СРЕДНИ КОЛИБИ, ЕЛЕНА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-07-17,"Община Златарица","Неустановена принадлежност",
БОРИС,ПЛАМЕНОВ,КОЛЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
БОРИС,ПРИФАНОВ,СТОЙЧЕВ,1941-10-28,"ГР.РАЗЛОГ, РАЗЛОГ, БЛАГОЕВГРАД",2010-12-14,"Министерство на външните работи - посланици","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1"
БОРИС,ПРИФАНОВ,СТОЙЧЕВ,1941-10-28,"ГР.РАЗЛОГ, РАЗЛОГ, БЛАГОЕВГРАД",2011-03-16,"Министерство на външните работи","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1"
БОРИС,ПЪРВАНОВ,ВАСИЛЕВ,,"С.ДЯКОВО, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2011-07-12,"Община Петрич","Неустановена принадлежност",
БОРИС,ПЪРВАНОВ,СТОЯНОВ,,"С.ВЕЛКОВЦИ, БРЕЗНИК, ПЕРНИК",2015-05-27,"Община Брезник","Неустановена принадлежност",
БОРИС,РАДЕВ,БОЯДЖИЕВ,,"С.БАЛВАН, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-06-26,"Община Павликени","Неустановена принадлежност",
БОРИС,РАДЕВ,ЩЕРЕВ,,"ГР.АЙТОС, АЙТОС, БУРГАС",2012-12-12,"Община Айтос","Неустановена принадлежност",
БОРИС,РАДКОВ,ГЕОРГИЕВ,1944-07-18,"С.СТУДЕНО БУЧЕ, МОНТАНА, МОНТАНА",2015-08-04,"Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Решение № 2-540 от 04.08.2015 г. - Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","

Рег. дневник; картон обр. 6; протокол рег. № III 75/ 23.04.1990 г. с предложение за унищожаване дело IЯ-315 (Мх).

"
БОРИС,РАНГЕЛОВ,БОРИСОВ,,"С.МАНОЛСКО КОНАРЕ, МАРИЦА, ПЛОВДИВ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
БОРИС,РАЧЕВ,ИЛИЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност",
БОРИС,РИЗОВ,ХРИСТОВ,,"С.ДРАГОЙЧИНЦИ, ТРЕКЛЯНО, КЮСТЕНДИЛ",2015-06-09,"Община Радомир","Неустановена принадлежност",
БОРИС,РУМЕНОВ,ТОДОРОВ,,"С.СТАРЦЕВО, ЗЛАТОГРАД, СМОЛЯН",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност",
БОРИС,СЕРАФИМОВ,ВАСЕВ,,"С.ПАЛАТОВО, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2014-12-09,"Община Дупница","Неустановена принадлежност",
БОРИС,СЕРАФИМОВ,СЛАВКОВ,,"С.СЕДЕЛЕЦ, СТРУМЯНИ, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност",
БОРИС,СЕРАФИМОВ,СЛАВКОВ,,"С.СЕДЕЛЕЦ, СТРУМЯНИ, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност",
БОРИС,СИЛВЕСТРИЕВ,МИЛЧЕВ,,"ГР.МОНТАНА, МОНТАНА, МОНТАНА",2008-02-12,Министерства,"Неустановена принадлежност",
БОРИС,СИМЕОНОВ,АЙКОВ,1939-07-28,"ГР.СИМИТЛИ, СИМИТЛИ, БЛАГОЕВГРАД",2011-07-27,"Община Благоевград","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1"
БОРИС,СИМЕОНОВ,ГЪЛЪБОВ,,ЮГОСЛАВИЯ,2008-02-12,Министерства,"Неустановена принадлежност",
БОРИС,СИМЕОНОВ,ГЪЛЪБОВ,,ЮГОСЛАВИЯ,2014-06-10,"Софийски университет Св. Климент Охридски","Неустановена принадлежност",
БОРИС,СИМЕОНОВ,ИЛКОВ,,"С.СЕСТРИМО, БЕЛОВО, ПАЗАРДЖИК",2015-04-28,"Община Пазарджик","Неустановена принадлежност",
БОРИС,СИМЕОНОВ,МАРКОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
БОРИС,СИМЕОНОВ,МИНЧЕВ,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2014-11-05,"Варненски свободен университет Черноризец Храбър","Неустановена принадлежност",
БОРИС,СИМЕОНОВ,МИХАЙЛОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-08-04,"Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Неустановена принадлежност",
БОРИС,СИМЕОНОВ,СТОЯНОВ,,"С.СЕДЕЛЕЦ, СТРУМЯНИ, БЛАГОЕВГРАД",2011-05-04,"Община Струмяни","Неустановена принадлежност",
БОРИС,СИМЕОНОВ,СТОЯНОВ,,"С.СЕДЕЛЕЦ, СТРУМЯНИ, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност",
БОРИС,СИМЕОНОВ,СТОЯНОВ,,"С.СЕДЕЛЕЦ, СТРУМЯНИ, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност",
БОРИС,СИМЕОНОВ,ЯНКОВ,1939-08-17,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-10-17,"Министерство на икономиката, енергетиката и туризма","Решение № 2-89 от 17.10.2012 г. - Министерството на икономиката, енергетиката и туризма","Собственоръчно написани агентурни сведения, документ за получено възнаграждение, разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители; документи от ръководили го щатни служители, рег. бланка-2 бр., съдържащи се в дело Ф1, а.е. 6824 – 4 тома ив работно дело IР-9715; рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 1 – 2 бр., обр. 3, обр. 4 и обр. 6."
БОРИС,СИМЕОНОВ,ЯНКОВ,1939-08-17,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-04-17,"Кредитни длъжници към банка БАЛКАНБАНК","Решение № 2-168 от 17.04.2013 г. - лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 - длъжници към банка ""БАЛКАНБАНК"" ","

Собственоръчно написани агентурни сведения, документ за получено възнаграждение, разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители; документи от ръководили го щатни служители, рег. бланка-2 бр., съдържащи се в дело Ф1, а.е. 6824 – 4 тома и в работно дело IР-9715; рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 1 – 2 бр., обр. 3, обр. 4 и обр. 6.

"
БОРИС,СИМЕОНОВ,ЯНКОВ,1939-08-17,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-10-08,"Длъжници към Първа частна банка","Решение № 2-409 от 08.10.2014 г. - лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 - длъжници към Първа частна банка","Собственоръчно написани агентурни сведения, документ за получено възнаграждение, разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители; документи от ръководили го щатни служители, рег. бланка-2 бр., съдържащи се в дело Ф1, а.е. 6824 – 4 тома и в работно дело IР-9715; рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 1 – 2 бр., обр. 3, обр. 4 и обр. 6."
БОРИС,СИМОНОВ,КРЪСТАНОВ,1945-02-02,"С.СБОР, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2015-04-28,"Община Пазарджик","Решение № 2-498 от 28.04.2015 г. - община Пазарджик","Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; протокол № 92/ 1990 г. за унищожаване лично дело IА-3472."
БОРИС,СИМОНОВ,КРЪСТАНОВ,1945-02-02,"С.СБОР, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Решение № 2-566 от 16.10.2015 г. - Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","

Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; протокол № 92/ 1990 г. за унищожаване лично дело IА-3472.

"
БОРИС,СКРИМОВ,АНЕВ,,"С.НОЕВЦИ, БРЕЗНИК, ПЕРНИК",2014-05-13,"Длъжници към Международна банка за търговия и развитие (МБТР)","Неустановена принадлежност",
БОРИС,СКРИМОВ,АНЕВ,,"С.НОЕВЦИ, БРЕЗНИК, ПЕРНИК",2015-06-01,"Община Перник","Неустановена принадлежност",
БОРИС,СЛАВОВ,ЗАИМОВ,,"ГР.АЙТОС, АЙТОС, БУРГАС",2015-12-01,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Неустановена принадлежност",
БОРИС,СЛАВЧЕВ,ЗАФИРОВ,,"С.ЖРЕБИЧКО, БРАЦИГОВО, ПАЗАРДЖИК",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
БОРИС,СЛАВЧЕВ,ПЕЛТЕКОВ,,"С.ДОЛНО ДРАГЛИЩЕ, РАЗЛОГ, БЛАГОЕВГРАД",2008-09-16,"Държавна агенция по горите","Неустановена принадлежност",
БОРИС,СПАСОВ,ВИДЕВ,1932-08-16,"С.МАНОЛЕ, МАРИЦА, ПЛОВДИВ",2010-03-17,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 117 от 17.03.2010 г. - Министерството на вътрешните работи","Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; документи от ръководилите го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; лично дело IА-14161."
БОРИС,СПАСОВ,ДОНЧЕВ,,"С.ДОЛЕНЕ, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2011-07-12,"Община Петрич","Неустановена принадлежност",
БОРИС,СПАСОВ,ПАЧЕДЖИЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
БОРИС,СПИРИДОНОВ,ШОПСКИ,,"С.ЕРЕМИЯ, НЕВЕСТИНО, КЮСТЕНДИЛ",2015-01-14,"Община Невестино","Неустановена принадлежност",
БОРИС,СПИРОВ,ПЕТРОВ,,"С.КОИЛОВЦИ, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2015-09-09,"Община Карлово","Неустановена принадлежност",
БОРИС,СПИРОВ,ПЕТРОВ,,"С.КОИЛОВЦИ, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
БОРИС,СТАНИСЛАВОВ,МАСКРЪЧКИ,,"ГР.БОБОВ ДОЛ, БОБОВ ДОЛ, КЮСТЕНДИЛ",2011-07-27,"Община Благоевград","Неустановена принадлежност",
БОРИС,СТАНИСЛАВОВ,МАСКРЪЧКИ,,"ГР.БОБОВ ДОЛ, БОБОВ ДОЛ, КЮСТЕНДИЛ",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност",
БОРИС,СТАНИСЛАВОВ,МАСКРЪЧКИ,,"ГР.БОБОВ ДОЛ, БОБОВ ДОЛ, КЮСТЕНДИЛ",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност",
БОРИС,СТАНОЕВ,ГЬОРЕВ,,"С.СТАЙЧОВЦИ, ТРЪН, ПЕРНИК",2015-06-09,"Община Трън","Неустановена принадлежност",
БОРИС,СТЕФАНОВ,АРНАУДОВ,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2008-12-18,"Българско национално радио","Неустановена принадлежност",
БОРИС,СТЕФАНОВ,АРНАУДОВ,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност",
БОРИС,СТЕФАНОВ,ВЛАДИМИРОВ,,"ГР.ЛЕВСКИ, ЛЕВСКИ, ПЛЕВЕН",2015-07-07,"Община Левски","Неустановена принадлежност",
БОРИС,СТЕФАНОВ,НИКОЛОВ,,"С.РУЖИНЦИ, РУЖИНЦИ, ВИДИН",2007-09-04,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
БОРИС,СТЕФАНОВ,НИКОЛОВ,,"С.РУЖИНЦИ, РУЖИНЦИ, ВИДИН",2012-05-31,"Български съюз на частните предприемачи Възраждане","Неустановена принадлежност",
БОРИС,СТЕФАНОВ,НИКОЛОВ,,"С.РУЖИНЦИ, РУЖИНЦИ, ВИДИН",2013-07-31,"Община Белоградчик","Неустановена принадлежност",
БОРИС,СТЕФАНОВ,НИКОЛОВ,,"С.РУЖИНЦИ, РУЖИНЦИ, ВИДИН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
БОРИС,СТЕФАНОВ,НИКОЛОВ,,"С.РУЖИНЦИ, РУЖИНЦИ, ВИДИН",2016-01-06,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Видин","Неустановена принадлежност",
БОРИС,СТЕФАНОВ,РАДЕВ,,"ГР.ЛЮБИМЕЦ, ЛЮБИМЕЦ, ХАСКОВО",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност",
БОРИС,СТЕФАНОВ,СПИРОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-02-12,"Министерски съвет","Неустановена принадлежност",
БОРИС,СТЕФАНОВ,СПИРОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2007-09-04,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
БОРИС,СТЕФАНОВ,СТОЙЧЕВ,,"С.ИВАНОВО, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2011-07-12,"Община Петрич","Неустановена принадлежност",
БОРИС,СТЕФАНОВ,ТОДОРОВ,,"С.КОМАРЕВО, ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ, ПЛЕВЕН",2015-06-23,"Община Долна Митрополия","Неустановена принадлежност",
БОРИС,СТЕФАНОВ,ХИКОВ,,"ГР.ЛЕТНИЦА, ЛЕТНИЦА, ЛОВЕЧ",2015-01-29,"Община Летница","Неустановена принадлежност",
БОРИС,СТЕФАНОВ,ЯНКОВ,,"С.ЗЛАТОВРЪХ, АСЕНОВГРАД, ПЛОВДИВ",2014-07-15,"Аграрен университет - Пловдив","Неустановена принадлежност",
БОРИС,СТЕФАНОВ,ЯНКОВ,,"С.ЗЛАТОВРЪХ, АСЕНОВГРАД, ПЛОВДИВ",2014-10-08,"Бургаски свободен университет","Неустановена принадлежност",
БОРИС,СТИЛИЯНОВ,ДОНЧЕВ,,"ГР.ДУЛОВО, ДУЛОВО, СИЛИСТРА",2012-06-14,"Министерство на труда и социалната политика","Неустановена принадлежност",
БОРИС,СТОЕВ,НЕШЕВ,,"С.СЛАВЩИЦА, УГЪРЧИН, ЛОВЕЧ",2015-02-18,"Община Угърчин","Неустановена принадлежност",
БОРИС,СТОЕВ,НЕШЕВ,,"С.СЛАВЩИЦА, УГЪРЧИН, ЛОВЕЧ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
БОРИС,СТОИЛКОВ,ЯКИМОВ,,"С.ЦЪРВЕНА ЯБЪЛКА, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2015-01-07,"Община Кюстендил","Неустановена принадлежност",
БОРИС,СТОИЛОВ,СТЕФАНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-08-21,"Химикотехнологичен и металургичен университет - София","Неустановена принадлежност",
БОРИС,СТОЙКОВ,БАБАЧЕВ,,"ГР.НЕДЕЛИНО, НЕДЕЛИНО, СМОЛЯН",2013-06-26,"Сосиете Женерал Експресбанк АД","Неустановена принадлежност",
БОРИС,СТОЙКОВ,ГРОЗДАНОВ,,"С.ГЪРМЕН, ГЪРМЕН, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност",
БОРИС,СТОЙКОВ,ГРОЗДАНОВ,,"С.ГЪРМЕН, ГЪРМЕН, БЛАГОЕВГРАД",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
БОРИС,СТОЙЧЕВ,ШАПКОВ,,"ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност",
БОРИС,СТОЯНОВ,АТАНАСОВ,,"С.КОЗАРСКО, БРАЦИГОВО, ПАЗАРДЖИК",2015-09-14,"Община Кричим","Неустановена принадлежност",
БОРИС,СТОЯНОВ,АТОВ,,"С. ДРАГОВИЩИЦА, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2015-01-07,"Община Кюстендил","Неустановена принадлежност",
БОРИС,СТОЯНОВ,БОРИСОВ,1961-12-18,"ГР.ПОПОВО, ПОПОВО, ТЪРГОВИЩЕ",2015-11-11,"Приватизирани предприятия - Шумен","Неустановане принадлежност",
БОРИС,СТОЯНОВ,ВЕЛИКОВ,1960-05-10,"С.КАТУНЦИ, САНДАНСКИ, БЛАГОЕВГРАД",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност",
БОРИС,СТОЯНОВ,ВЕЛИКОВ,,"С.КАТУНЦИ, САНДАНСКИ, БЛАГОЕВГРАД",2015-12-08,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Велико Търново","Неустановена принадлежност",
БОРИС,СТОЯНОВ,ГЪРКОВ,,"ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, БЛАГОЕВГРАД",2015-08-11,"Община Брезово","Неустановена принадлежност",
БОРИС,СТОЯНОВ,ДАНАИЛОВ,,"С.БИСТРА, АЛФАТАР, СИЛИСТРА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
БОРИС,СТОЯНОВ,МИНКОВ,,"С.ГЕШАНОВО, ДОБРИЧКА, ДОБРИЧ",2010-03-17,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
БОРИС,СТОЯНОВ,СТОЯНОВ,1938-02-21,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-10-17,"Министерство на икономиката, енергетиката и туризма","Решение № 2-89 от 17.10.2012 г. - Министерството на икономиката, енергетиката и туризма","Собственоръчно написани агентурни сведения, документ за получено възнаграждение, разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители, документи от ръководили го щатни служители, съдържащи се в лично и в работно дело Ф1, а.е. 7121-3 тома; рег. дневник; картони – обр. 1 и обр. 3."
БОРИС,СТОЯНОВ,ТАСЕВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2014-09-24,"Длъжници към банка Биохим","Неустановена принадлежност",
БОРИС,СТОЯНОВ,ТОЧЕВ,1933-09-09,"С.СКРИНЯНО, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2015-01-07,"Община Кюстендил","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1"
БОРИС,СТОЯНОВ,ЦОНЕВ,,"С.БОГОСЛОВ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2015-01-14,"Община Невестино","Неустановена принадлежност",
БОРИС,СТОЯНОВ,ЯНЕВ,,"ГР.ЦАРЕВО, ЦАРЕВО, БУРГАС",2013-02-13,"община Созопол","Неустановена принадлежност",
БОРИС,ТАНЧЕВ,ГРИГОРОВ,,"ГР.СРЕДЕЦ, СРЕДЕЦ, БУРГАС",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
БОРИС,ТЕОФАНОВ,БИБОВ,,ЮГОСЛАВИЯ,2014-12-09,"Община Дупница","Неустановена принадлежност",
БОРИС,ТИЛЕВ,БУРОВ,,"С.КАМЕНА, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
БОРИС,ТИХОМИРОВ,АСЕНОВ,,"С.ДОЛНИ РОМАНЦИ, БРЕЗНИК, ПЕРНИК",2013-04-17,"Кредитни длъжници към банка БАЛКАНБАНК","Неустановена принадлежност",
БОРИС,ТОДОРОВ,АВРАМОВ,,"С.ЛЕСИЧЕРИ, ПАВЛИКЕНИ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2008-07-30,"Държавна агенция Държавен резерв и вoeнновременни запаси","Неустановена принадлежност",
БОРИС,ТОДОРОВ,БОГДАНОВ,1952-05-13,"С.ОСЕНОВЛАГ, СВОГЕ, СОФИЙСКА",2012-10-23,"Военна академия ""Георги Стойков Раковски""","Решение № 2-91 от 23.10.2012 г. - Военна академия ""Георги Стойков Раковски""","Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; протокол рег. № 74/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-28504 и работно дело IР-14068."
БОРИС,ТОДОРОВ,БОРИСОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-01-14,"Приватизирани предприятия - София","Неустановена принадлежност",
БОРИС,ТОДОРОВ,ГАВАНОЗОВ,,"ГР.ТОПОЛОВГРАД, ТОПОЛОВГРАД, ХАСКОВО",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
БОРИС,ТОДОРОВ,ГУБЕРОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
БОРИС,ТОДОРОВ,ДОНЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност",
БОРИС,ТОДОРОВ,ДОНЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-02-05,"Община Севлиево","Неустановена принадлежност",
БОРИС,ТОДОРОВ,ЗАПРЕВ,,"ГР.ПЕТРИЧ, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
БОРИС,ТОДОРОВ,ИНЧЕВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2012-05-31,"Българска стопанска камара","Неустановена принадлежност",
БОРИС,ТОДОРОВ,ИНЧЕВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2015-01-14,"Приватизирани предприятия - София","Неустановена принадлежност",
БОРИС,ТОДОРОВ,КОЛАРОВ,,"ГР.БАТАК, БАТАК, ПАЗАРДЖИК",2015-04-28,"Община Пазарджик","Неустановена принадлежност",
БОРИС,ТОДОРОВ,КОЛЕВ,,"С.КАЗИЧЕНЕ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2007-09-04,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
БОРИС,ТОДОРОВ,КОЛЕВ,,"С.КАЗИЧЕНЕ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
БОРИС,ТОДОРОВ,КОЛЕВ,,"С.КАЗИЧЕНЕ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-02-09,"Българска академия на науките","Неустановена принадлежност",
БОРИС,ТОДОРОВ,КОЛЕВ,,"С.КАЗИЧЕНЕ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-06-16,"Висша атестационна комисия","Неустановена принадлежност",
БОРИС,ТОДОРОВ,КОЛЕВ,,"С.КАЗИЧЕНЕ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
БОРИС,ТОДОРОВ,КОЛЕВ,1948-06-05,"С.КАЗИЧЕНЕ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност",
БОРИС,ТОДОРОВ,МИНКОВ,,"ГР.КОСТАНДОВО, РАКИТОВО, ПАЗАРДЖИК",2015-05-19,"Община Ракитово","Неустановена принадлежност",
БОРИС,ТОДОРОВ,ПЕТРОВ,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2016-01-14,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Враца","Неустановена принадлежност",
БОРИС,ТОДОРОВ,РАЧЕВ,,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2014-07-02,"Технически университет - Варна","Неустановена принадлежност",
БОРИС,ТОДОРОВ,ТЕРЧЕВ,,"С.ХЪРЛЕЦ, КОЗЛОДУЙ, ВРАЦА",2013-10-30,"Община Козлодуй","Неустановена принадлежност",
БОРИС,ТОДОРОВ,ЦВЕТКОВ,,"С.ЛИК, МЕЗДРА, ВРАЦА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
БОРИС,ТОМОВ,НИКОЛЧЕВ,,"ГР.КНЕЖА, КНЕЖА, ПЛЕВЕН",2015-07-07,"Община Кнежа","Неустановена принадлежност",
БОРИС,ТОМОВ,ПЕКОВ,,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2010-01-20,"Агенция за ядрено регулиране","Неустановена принадлежност",
БОРИС,ТОМОВ,ПЕКОВ,,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2012-10-17,"Министерство на икономиката, енергетиката и туризма","Неустановена принадлежност",
БОРИС,ТОМОВ,ТОДОРОВ,,"С.ЛЕХЧЕВО, БОЙЧИНОВЦИ, МОНТАНА",2015-03-11,"Община Бойчиновци","Неустановена принадлежност",
БОРИС,ТОСКОВ,МАХОВ,,"ГР.БАТАК, БАТАК, ПАЗАРДЖИК",2015-04-16,"Община Батак","Неустановена принадлежност",
БОРИС,ТОТЕВ,БОРИСОВ,,"С.ВЛАДИНЯ, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2012-01-12,"Министерство на образованието","Неустановена принадлежност",
БОРИС,ТОТЕВ,БОРИСОВ,,"С.ВЛАДИНЯ, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2015-02-04,"Община Ловеч","Неустановена принадлежност",
БОРИС,ТОТЕВ,МАРКОВ,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2012-10-17,"Министерство на икономиката, енергетиката и туризма","Неустановена принадлежност",
БОРИС,ТОТЕВ,МАРКОВ,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
БОРИС,ТОШЕВ,ПЕТРОВ,,"С.МАКРЕШ, МАКРЕШ, ВИДИН",2013-08-13,"Община Макреш","Неустановена принадлежност",
БОРИС,ТРАЙКОВ,МИХАЙЛОВ,,"ГР.БРУСАРЦИ, БРУСАРЦИ, МОНТАНА",2011-10-05,"Администрация на Народното събрание","Неустановена принадлежност",
БОРИС,ТРЕНДАФИЛОВ,МЛАДЕНОВ,,"С.ЛИПЕН, МОНТАНА, МОНТАНА",2015-04-07,"Община Монтана","Неустановена принадлежност",
БОРИС,ТРИФОНОВ,РАДОСЛАВОВ,,"ГР.ЕЛЕНА, ЕЛЕНА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност",
БОРИС,ТРИФОНОВ,РУЖОВСКИ,,"С.КУНИНО, РОМАН, ВРАЦА",2014-01-15,"Община Роман","Неустановена принадлежност",
БОРИС,ТРИФОНОВ,ЦВЕТКОВ,1945-09-05,"С.ГАБРОВНИЦА, МОНТАНА, МОНТАНА",2015-04-07,"Община Монтана","Решение № 2-488 от 07.04.2015 г. - община Монтана","

Собственоръчно написани агентурни сведения; документни от ръководилия го щатен служител; картони - обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; рег. дневник; рег. бланка; лично дело ІА–33670; работно дело ІР–12565

"
БОРИС,ТРИФОНОВ,ЦВЕТКОВ,1945-09-05,"С.ГАБРОВНИЦА, МОНТАНА, МОНТАНА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Решение № 2-566 от 16.10.2015 г. - Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Собственоръчно написани агентурни сведения; документни от ръководилия го щатен служител; картони - обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; рег. дневник; рег. бланка; лично дело ІА–33670; работно дело  ІР–12565; доклад на МВР RB202009-001-05/01-08-І-1869/ 18.10.2007 г."
БОРИС,ФИЛИПОВ,ИВАНОВ,,"С.ДОЛНО ЦЕРОВЕНЕ, ЯКИМОВО, МОНТАНА",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
БОРИС,ФИЛИПОВ,ИВАНОВ,1937-12-23,"С.ДОЛНО ЦЕРОВЕНЕ, ЯКИМОВО, МОНТАНА",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност",
БОРИС,ХАРАЛАМПИЕВ,НИКОЛОВ,,"С.КОЗЛОВЕЦ, СВИЩОВ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2014-05-13,"Длъжници към Кредитна банка","Неустановена принадлежност",
БОРИС,ХИНЕВ,БОЙЧЕВ,,"С.КЛАДЕНЕЦ, ШУМЕН, ШУМЕН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
БОРИС,ХРИСТЕВ,ГАНЕВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2015-09-09,"Община Калояново","Неустановена принадлежност",
БОРИС,ХРИСТОВ,АЛЕКСОВ,,"С.СЕДЕЛЕЦ, СТРУМЯНИ, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност",
БОРИС,ХРИСТОВ,ВАСИЛЕВ,,"С.ПОДЕМ, ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ, ПЛЕВЕН",2015-06-09,"Община Радомир","Неустановена принадлежност",
БОРИС,ХРИСТОВ,ДОБРЕВ,,"С.СЛАВЕЙКОВО, ПРОВАДИЯ, ВАРНА",2013-05-15,"Община Дългопол","Неустановена принадлежност",
БОРИС,ХРИСТОВ,КОЛЕВ,1931-04-29,"С.МАЛИНОВО, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2015-02-04,"Община Ловеч","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1"
БОРИС,ХРИСТОВ,НИКОЛОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-10-17,"Министерство на икономиката, енергетиката и туризма","Неустановена принадлежност",
БОРИС,ХРИСТОВ,ЦАНОВ,,"С.ГЛОЖЕНЕ, ТЕТЕВЕН, ЛОВЕЧ",2012-10-17,"Министерство на икономиката, енергетиката и туризма","Неустановена принадлежност",
БОРИС,ХРИСТОВ,ЧАКОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност",
БОРИС,ЦАНОВ,ЦАКОВ,,"С.СТРУПЕЦ, РОМАН, ВРАЦА",2014-01-15,"Община Роман","Неустановена принадлежност",
БОРИС,ЦВЕТАНОВ,БОРИСОВ,,"С.ГРАДЕШНИЦА, КРИВОДОЛ, ВРАЦА",2015-04-07,"Община Монтана","Неустановена принадлежност",
БОРИС,ЦВЕТАНОВ,КАМЕНОВ,,"С.ВОДНЯНЦИ, ДИМОВО, ВИДИН",2013-08-07,"Община Димово","Неустановена принадлежност",
БОРИС,ЦВЕТАНОВ,РАЧЕВ,,"ГР.РАЗЛОГ, РАЗЛОГ, БЛАГОЕВГРАД",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
БОРИС,ЦВЕТКОВ,БАНКОВ,,"ГР.МИЗИЯ, МИЗИЯ, ВРАЦА",2007-09-04,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
БОРИС,ЦВЕТКОВ,БАНКОВ,,"ГР.МИЗИЯ, МИЗИЯ, ВРАЦА",2013-11-13,"Община Враца","Неустановена принадлежност",
БОРИС,ЦВЕТКОВ,БАНКОВ,,"ГР.МИЗИЯ, МИЗИЯ, ВРАЦА",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност",
БОРИС,ЦВЕТКОВ,КОСТАДИНОВ,,"С.БОРОВЦИ, БЕРКОВИЦА, МОНТАНА",2015-03-11,"Община Берковица","Неустановена принадлежност",
БОРИС,ЦВЕТКОВ,КОСТАДИНОВ,,"С.БОРОВЦИ, БЕРКОВИЦА, МОНТАНА",2016-02-09,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Монтана","Неустановена принадлежност",
БОРИС,ЦВЕТКОВ,ПЕТКОВ,,"С.СТРУИНДОЛ, БЕЛОГРАДЧИК, ВИДИН",2013-07-31,"Община Белоградчик","Неустановена принадлежност",
БОРИС,ЦВЕТКОВ,ТОРТОРОЧЕВ,,"ГР.БРЕГОВО, БРЕГОВО, ВИДИН",2013-09-25,"Община Брегово","Неустановена принадлежност",
БОРИС,ЦОЧЕВ,ЦАНКОВ,,"ГР.ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ",2014-06-18,"Университет по архитектура, строителство и геодезия","Неустановена принадлежност",
БОРИС,ЮЛИЕВ,ХАДЖИЕВ,,"С.ЖИЖЕВО, САТОВЧА, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност",
БОРИС,ЮЛИЯНОВ,БАШЕВ,,"С.ХИСАР, КРУМОВГРАД, КЪРДЖАЛИ",2014-11-13,"Община Крумовград","Неустановена принадлежност",
БОРИС,ЯКИМОВ,МИХАЙЛОВ,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2015-01-07,"Община Кюстендил","Неустановена принадлежност",
БОРИС,ЯНАКИЕВ,ДИМИТРОВ,1931-11-14,"С.ЩИТ, СВИЛЕНГРАД, ХАСКОВО",2015-04-21,"Община Велинград","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1"
БОРИС,ЯНЕВ,СТОЯНОВ,1952-10-03,"С.КРЪСТИЛЦИ, САНДАНСКИ, БЛАГОЕВГРАД",2007-09-04,"Народно събрание","Решение № 14 от 04.09.2007 г. - Народно събрание","

Картон обр. 6; рег. дневник; писмо вх. № 2848/ 1990 г. за протокол за унищожаване на дела на ЯК „Младост” № 40/ 22.05.1990 г.

"
БОРИС,ЯНЕВ,СТОЯНОВ,1952-10-03,"С.КРЪСТИЛЦИ, САНДАНСКИ, БЛАГОЕВГРАД",2013-01-16,"Министерство на правосъдието","Решение № 2-128 от 16.01.2013 г. - Министерство на правосъдието","Картон обр. 6; рег. дневник; писмо вх. № 2848/ 1990 г. за протокол за унищожаване на дела на ЯК „Младост” № 40/ 22.05.1990 г."
БОРИС,ЯНЕВ,СТОЯНОВ,1952-10-03,"С.КРЪСТИЛЦИ, САНДАНСКИ, БЛАГОЕВГРАД",2015-09-30,"Община Пловдив","Решение № 2-558 от 30.09.2015 г. - община Пловдив","Картон обр. 6; рег. дневник; писмо вх. № 2848/ 1990 г. за протокол за унищожаване на дела на ЯК „Младост” с протокол № 40/ 22.05.1990 г."
БОРИС,ЯНЕВ,ЯНЕВ,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2011-07-27,"Община Благоевград","Неустановена принадлежност",
БОРИС,ЯНКОВ,МИТОВ,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2015-01-07,"Община Кюстендил","Неустановена принадлежност",
БОРИС,ЯНКОВ,ХРАНОВ,,"ГР.БРЕЗНИК, БРЕЗНИК, ПЕРНИК",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност",
БОРИС,ЯНКОВ,ХРАНОВ,,"ГР.БРЕЗНИК, БРЕЗНИК, ПЕРНИК",2015-05-27,"Община Брезник","Неустановена принадлежност",
БОРИС,ЯНКОВ,ЯЧЕВ,,"ГР.ПЕТРИЧ, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2007-09-04,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
БОРИС,ЯНКОВ,ЯЧЕВ,,"ГР.ПЕТРИЧ, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
БОРИС,ЯНКОВ,ЯЧЕВ,,"ГР.ПЕТРИЧ, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2011-07-12,"Община Петрич","Неустановена принадлежност",
БОРИС,ЯНКОВ,ЯЧЕВ,,"ГР.ПЕТРИЧ, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
БОРИС,ЯНКОВ,ЯЧЕВ,,"ГР.ПЕТРИЧ, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2014-05-09,"Избори за Европейски парламент 2014 г.","Неустановена принадлежност",
БОРИС,ЯНКОВ,ЯЧЕВ,1965-07-02,"ГР.ПЕТРИЧ, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност",
БОРИСКА,ГЕОРГИЕВА,ГЪЛЪБОВА,,"С.БЪРЗИЯ, БЕРКОВИЦА, МОНТАНА",2015-03-11,"Община Берковица","Неустановена принадлежност",
БОРИСКА,ГРИГОРОВА,ГЕРГОВА,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2015-03-11,"Община Бойчиновци","Неустановена принадлежност",
БОРИСКА,ЖИВКОВА,ИВАНОВА,,"ГР.БРУСАРЦИ, БРУСАРЦИ, МОНТАНА",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност",
БОРИСКА,НИКОЛОВА,СТОЕВА,,"ГР.КОТЕЛ, КОТЕЛ, СЛИВЕН",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
БОРИСКА,НИКОЛОВА,СТОЕВА,1962-03-08,"ГР.КОТЕЛ, КОТЕЛ, СЛИВЕН",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност",
БОРИСКА,НИКОЛОВА,СТОЕВА,,"ГР.КОТЕЛ, КОТЕЛ, СЛИВЕН",2015-12-01,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Неустановена принадлежност",
БОРИСКА,ФИЛДОСКОВА,ИВАНОВА,,"С.ГОРНИ ЛОМ, ЧУПРЕНЕ, ВИДИН",2013-07-31,"Община Белоградчик","Неустановена принадлежност",
БОРИСЛАВ,АЛЕКСАНДРОВ,БОРИСОВ,,"С.ЛЕХЧЕВО, БОЙЧИНОВЦИ, МОНТАНА",2008-07-09,"Национален статистически институт","Неустановена принадлежност",
БОРИСЛАВ,АЛЕКСАНДРОВ,БОРИСОВ,,"С.ДЯКОВО, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2009-12-09,"Печатни издания","Неустановена принадлежност",
БОРИСЛАВ,АЛЕКСАНДРОВ,ИЛИЕВ,,"ГР.СЕПТЕМВРИ, СЕПТЕМВРИ, ПАЗАРДЖИК",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност",
БОРИСЛАВ,АЛЕКСАНДРОВ,МЕТОДИЕВ,,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2013-09-18,"Община Видин","Неустановена принадлежност",
БОРИСЛАВ,АЛЕКСАНДРОВ,ПЕТРОВ,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2015-06-01,"Приватизирани предприятия - Кюстендил","Неустановена принадлежност",
БОРИСЛАВ,АЛЕКСИЕВ,ИЛИЕВ,,"С.ЯКИМОВО, ЯКИМОВО, МОНТАНА",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
БОРИСЛАВ,АЛЕКСИЕВ,ИЛИЕВ,,"С.ЯКИМОВО, ЯКИМОВО, МОНТАНА",2015-01-14,"Приватизирани предприятия - София","Неустановена принадлежност",
БОРИСЛАВ,АНГЕЛОВ,АТАНАСОВ,,"ГР.НОВИ ПАЗАР, НОВИ ПАЗАР, ШУМЕН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
БОРИСЛАВ,АНГЕЛОВ,ГУШЕВ,,"С.КУЛАТА, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
БОРИСЛАВ,АНГЕЛОВ,ДИМОВ,1952-01-08,"С.ЗАСЕЛЕ, СВОГЕ, СОФИЙСКА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Решение № 2-566 от 16.10.2015 г. - Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","

Рег. бланка; документ от ръководилия го служител; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело ІА-36246; доклад на МВР RB202009-001-05/01-08-І-1869/ 18.10.2007 г.

"
БОРИСЛАВ,АНГЕЛОВ,КАРАИВАНОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2010-03-17,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
БОРИСЛАВ,АНГЕЛОВ,ЧОРБОВ,,"ГР.ВЕЛИНГРАД, ВЕЛИНГРАД, ПАЗАРДЖИК",2008-09-16,"Държавна агенция по горите","Неустановена принадлежност",
БОРИСЛАВ,АНДРЕЕВ,ТОДОРОВ,,"С.СТАЛИЙСКА МАХАЛА, ЛОМ, МОНТАНА",2015-04-01,"Община Лом","Неустановена принадлежност",
БОРИСЛАВ,АНТОВ,ЛОЗАНОВ,,"С.ДРЕНОВЕЦ, РУЖИНЦИ, ВИДИН",2013-10-09,"Община Ружинци","Неустановена принадлежност",
БОРИСЛАВ,АНТОВ,ЛОЗАНОВ,,"С.ДРЕНОВЕЦ, РУЖИНЦИ, ВИДИН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
БОРИСЛАВ,АНТОНОВ,ПЕТРОВ,,"С.ЛЕСОВО, ЕЛХОВО, ЯМБОЛ",2011-01-26,"Министерство на отбраната","Неустановена принадлежност",
БОРИСЛАВ,АНТОНОВ,РАДОВАНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-01-14,"Приватизирани предприятия - София","Неустановена принадлежност",
БОРИСЛАВ,АСЕНОВ,БАЛТАДЖИЕВ,,"С.ОГНЯНОВО, ГЪРМЕН, БЛАГОЕВГРАД",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
БОРИСЛАВ,АСЕНОВ,ЗЕБЕКОВ,,"ГР.ДУПНИЦА, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2013-01-16,"Министерство на правосъдието","Неустановена принадлежност",
БОРИСЛАВ,АТАНАСОВ,БЛАГОЕВ,,"ГР.СМОЛЯН, СМОЛЯН, СМОЛЯН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
БОРИСЛАВ,АТАНАСОВ,БОГОЕВ,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2015-02-24,"Комисия за финансов надзор","Неустановена принадлежност",
БОРИСЛАВ,АТАНАСОВ,ГЕЦОВ,,"ГР.ПОПОВО, ПОПОВО, ТЪРГОВИЩЕ",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност",
БОРИСЛАВ,АТАНАСОВ,ДАСКАЛОВ,,"С.КАТУНЦИ, САНДАНСКИ, БЛАГОЕВГРАД",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
БОРИСЛАВ,АТАНАСОВ,ДАСКАЛОВ,,"С.КАТУНЦИ, САНДАНСКИ, БЛАГОЕВГРАД",2016-01-19,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Добрич","Неустановена принадлежност",
БОРИСЛАВ,АТАНАСОВ,ТИМЧЕВ,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2013-04-17,"Кредитни длъжници към банка БАЛКАНБАНК","Неустановена принадлежност",
БОРИСЛАВ,АТАНАСОВ,ФИЛАДОВ,,"С.МАРИКОСТИНОВО, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2011-07-12,"Община Петрич","Неустановена принадлежност",
БОРИСЛАВ,АТАНАСОВ,ФИЛАДОВ,,"С.МАРИКОСТИНОВО, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
БОРИСЛАВ,БИСЕРОВ,МИХАЙЛОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-05-12,"Приватизирани предприятия - Габрово","Неустановена принадлежност",
БОРИСЛАВ,БИСЕРОВ,МИХАЙЛОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-06-29,"Организатор на хазартни игри","Неустановена принадлежност",
БОРИСЛАВ,БЛАГОЕВ,НИКОЛОВ,,"ГР.ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
БОРИСЛАВ,БЛАГОЕВ,НИКОЛОВ,,"ГР.ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ",2015-12-17,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Варна","Неустановена принадлежност",
БОРИСЛАВ,БОБИ,САРАФОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
БОРИСЛАВ,БОБИ,САРАФОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност",
БОРИСЛАВ,БОГОМИЛОВ,КАЛБУРДЖИЕВ,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2013-11-27,"Национален осигурителен институт","Неустановена принадлежност",
БОРИСЛАВ,БОЖИДАРОВ,ДАМЯНОВ,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
БОРИСЛАВ,БОЖИДАРОВ,ДАМЯНОВ,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност",
БОРИСЛАВ,БОЖИНОВ,ЧАЛЪКОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-10-08,"Българска телеграфна агенция","Неустановена принадлежност",
БОРИСЛАВ,БОЙКОВ,ЧИЛИНГИРОВ,,"ГР.САМОКОВ, САМОКОВ, СОФИЙСКА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
БОРИСЛАВ,БОРИСЛАВОВ,КОСТУРКОВ,1948-10-22,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-10-08,"Българска телеграфна агенция","Решение № 50 от 08.10.2008 г. - Съвет за електронни медии, Българската телеграфна агенция","Рег. дневник; картони обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 2286/ 18.05.1990 г. с искане да бъдат заличени данните от картотеките за аг. ""Страхил""."
БОРИСЛАВ,БОРИСЛАВОВ,КОСТУРКОВ,1948-10-22,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-10-05,"Администрация на Народното събрание","Решение № 271 от 05.10.2011 г. - администрация на Народното събрание","Рег. дневник; картони обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 2286/ 18.05.1990 г. с искане да бъдат заличени данните от картотеките за аг. ""Страхил""."
БОРИСЛАВ,БОРИСЛАВОВ,КОСТУРКОВ,1948-10-22,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Решение № 72 от 03.08.2009 г. - електронни медии","Рег. дневник; картони обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 2286/ 18.05.1990 г. с искане да бъдат заличени данните от картотеките за аг. ""Страхил""."
БОРИСЛАВ,БОРИСЛАВОВ,ЦЕКОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2007-09-04,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
БОРИСЛАВ,БОРИСЛАВОВ,ЦЕКОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
БОРИСЛАВ,БОРИСЛАВОВ,ЦЕКОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2007-06-18,Омбудсман,"Неустановена принадлежност",
БОРИСЛАВ,БОРИСЛАВОВ,ЦЕКОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
БОРИСЛАВ,БОРИСЛАВОВ,ЦЕКОВ,1972-01-19,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност",
БОРИСЛАВ,БОРИСОВ,АНЧЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност",
БОРИСЛАВ,БОРИСОВ,ПЕТКОВ,,"С.ГОРСКО АБЛАНОВО, ОПАКА, ТЪРГОВИЩЕ",2015-11-11,"Община Лозница","Неустановена принадлежност",
БОРИСЛАВ,БОРИСОВ,СОКОЛОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-08-09,"Агенция Пътна инфраструктура","Неустановена принадлежност",
БОРИСЛАВ,БОРИСОВ,СОКОЛОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-09-24,"Длъжници към банка Биохим","Неустановена принадлежност",
БОРИСЛАВ,БОЯНОВ,ВЪКОВ,,"ГР.КУЛА, КУЛА, ВИДИН",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
БОРИСЛАВ,БОЯНОВ,МИЛАНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-06-10,"Държавна агенция за младежта и спорта","Неустановена принадлежност",
БОРИСЛАВ,БОЯНОВ,МИЛАНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-04-28,"Министерство на физическото възпитание и спорта","Неустановена принадлежност",
БОРИСЛАВ,ВАЛЕНТИНОВ,ЗЮМБЮЛЕВ,,"ГР.СИЛИСТРА, СИЛИСТРА, СИЛИСТРА",2009-12-09,"Печатни издания","Неустановена принадлежност",
БОРИСЛАВ,ВАНКОВ,СТОЯНОВ,,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност",
БОРИСЛАВ,ВАСИЛЕВ,БОРИСОВ,1950-07-18,"С.ОПИЦВЕТ, КОСТИНБРОД, СОФИЙСКА",2010-03-17,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 117 от 17.03.2010 г. - Министерството на вътрешните работи","Със заповед № К-194/ 07.01.1983 г. е назначен за разузнавач; със заповед № 44/ 29.04.1986 г. е преназначен за ст. разузнавач; със заповед № 262/ 28.12.1988 г. е преназначен за инспектор."
БОРИСЛАВ,ВАСИЛЕВ,БОТЕВ,1958-06-02,"ГР.КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2010-03-17,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 117 от 17.03.2010 г. - Министерството на вътрешните работи","Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководилия го щатен служител; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; лично и работно дело Ф1, а.е. 4007                                                                                                                                                                                                                                                                              Със заповед № К-2262/ 19.05.1983 г. е назначен за разузнавач; със заповед № 2656/ 17.08.1989 г. е преназначен за разузнавач в ОУ на МВР-Хасково."
БОРИСЛАВ,ВАСИЛЕВ,ДАСКАЛОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-04-28,"Община Пазарджик","Неустановена принадлежност",
БОРИСЛАВ,ВАСИЛЕВ,ДЕЯНОВ,1960-08-22,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2015-06-01,"Приватизирани предприятия - Кюстендил","Решение № 2-515 от 01.06.2015 г. - Приватизирани предприятия - Кюстендил","

Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, собственоръчно написани агентурни сведения, документ за получено възнаграждение, разходен документ, отчетен от ръководил го щатен служител, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-1394 (Кн) и в работно дело IР-1168 (Кн); рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6.

"
БОРИСЛАВ,ВАСИЛЕВ,ДИМЧЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-10-14,"Национален осигурителен институт","Неустановена принадлежност",
БОРИСЛАВ,ВАСИЛЕВ,КИШКИЛОВ,,"ГР.КАРЛОВО, КАРЛОВО, ПЛОВДИВ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
БОРИСЛАВ,ВАСИЛЕВ,МИХАЛКОВ,,"ГР.САПАРЕВА БАНЯ, САПАРЕВА БАНЯ, КЮСТЕНДИЛ",2015-01-21,"Община Сапарева баня","Неустановена принадлежност",
БОРИСЛАВ,ВАСИЛЕВ,ПАНЧОВ,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
БОРИСЛАВ,ВАСИЛЕВ,ПАНЧОВ,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност",
БОРИСЛАВ,ВАСИЛЕВ,СТОЕВ,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2016-01-14,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Враца","Неустановена принадлежност",
БОРИСЛАВ,ВАСИЛЕВ,ТРАЙКОВ,,"С.ПОЛИКРАЙЩЕ, ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2012-09-18,"Технически университет - София","Неустановена принадлежност",
БОРИСЛАВ,ВАСИЛЕВ,ТРЕНЧЕВ,,"ГР.ПЕТРИЧ, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
БОРИСЛАВ,ВАСИЛЕВ,ТРЕНЧЕВ,,"ГР.ПЕТРИЧ, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
БОРИСЛАВ,ВАСИЛЕВ,ТРЕНЧЕВ,,"ГР.ПЕТРИЧ, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност",
БОРИСЛАВ,ВАСИЛЕВ,ТРЕНЧЕВ,,"ГР.ПЕТРИЧ, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност",
БОРИСЛАВ,ВАСИЛЕВ,ЦОНЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-11-13,"Банка Славяни","Неустановена принадлежност",
БОРИСЛАВ,ВАСИЛЕВ,ЦОНЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-04-15,"Длъжници към Българска народна банка","Неустановена принадлежност",
БОРИСЛАВ,ВАСИЛЕВ,ЦОНЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-06-18,"Длъжници към Държавна спестовна каса","Неустановена принадлежност",
БОРИСЛАВ,ВАСИЛЕВ,ЦОНЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-07-08,"Длъжници към Балканска универсална банка (БУБ)","Неустановена принадлежност",
БОРИСЛАВ,ВЕЛИНОВ,СОКОЛОВ,,"ГР.НОВИ ИСКЪР, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-02-18,"Български туристически съюз","Неустановена принадлежност",
БОРИСЛАВ,ВЕЛКОВ,БОЖИНОВ,,"С.СИНАГОВЦИ, ВИДИН, ВИДИН",2010-03-17,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
БОРИСЛАВ,ВЕНЕВ,СПАСОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-03-17,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
БОРИСЛАВ,ВЕНЕЛИНОВ,БОЯДЖИЕВ,1966-09-17,"ГР.ИВАЙЛОВГРАД, ИВАЙЛОВГРАД, ХАСКОВО",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност",
БОРИСЛАВ,ВЕСЕЛИНОВ,ЙОРДАНОВ,,"С.МОКРЕШ, ВЪЛЧЕДРЪМ, МОНТАНА",2014-02-05,"Община Севлиево","Неустановена принадлежност",
БОРИСЛАВ,ВЕСЕЛИНОВ,СТРАТЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-07-22,"Българска народна банка","Неустановена принадлежност",
БОРИСЛАВ,ВЕСЕЛИНОВ,СТРАТЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-06-05,"УниКредит Булбанк АД","Неустановена принадлежност",
БОРИСЛАВ,ВЕСЕЛИНОВ,ТЕРЗИЙСКИ,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
БОРИСЛАВ,ВЛАДИМИРОВ,МОШОЛОВ,1940-12-01,"ГР.ВЪЛЧЕДРЪМ, ВЪЛЧЕДРЪМ, МОНТАНА",2010-03-17,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1"
БОРИСЛАВ,ВЛАДИМИРОВ,СЕРТОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2010-06-22,"Служба Военна полиция","Неустановена принадлежност",
БОРИСЛАВ,ВЛАДИМИРОВ,СТОЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-09-24,"Национална художествена академия","Неустановена принадлежност",
БОРИСЛАВ,ВЛАДИМИРОВ,ТОПЧИЙСКИ,,"ГР.САМОКОВ, САМОКОВ, СОФИЙСКА",2014-10-29,"Академия на МВР","Неустановена принадлежност",
БОРИСЛАВ,ВОЙЧЕВ,ГЕОРГИЕВ,,"С.КИРЕЕВО, МАКРЕШ, ВИДИН",2016-01-06,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Видин","Неустановена принадлежност",
БОРИСЛАВ,ВЪЛЕВ,ДРАГАНОВ,,"ГР.КАЗАНЛЪК, КАЗАНЛЪК, СТАРА ЗАГОРА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
БОРИСЛАВ,ВЪЛКОВ,ПЪРВАНОВ,,"С.ТЪРНАК, БЯЛА СЛАТИНА, ВРАЦА",2013-10-23,"Община Бяла Слатина","Неустановена принадлежност",
БОРИСЛАВ,ВЪЛЧЕВ,ТОШЕВ,,"ГР.БЕЛОГРАДЧИК, БЕЛОГРАДЧИК, ВИДИН",2008-02-12,Министерства,"Неустановена принадлежност",
БОРИСЛАВ,ВЪЛЧЕВ,ТОШЕВ,,"ГР.БЕЛОГРАДЧИК, БЕЛОГРАДЧИК, ВИДИН",2012-03-14,"Софийски университет ""Св. Климент Охридски""","Неустановена принадлежност",
БОРИСЛАВ,ГАВРИЛОВ,ГАВРИЛОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-03-14,"Софийски университет ""Св. Климент Охридски""","Неустановена принадлежност",
БОРИСЛАВ,ГАВРИЛОВ,ПЕТКОВ,,"С.ЛОКОРСКО, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-01-14,"Приватизирани предприятия - София","Неустановена принадлежност",
БОРИСЛАВ,ГАНЧЕВ,ШУЛЕВ,1957-03-15,"ГР.ИХТИМАН, ИХТИМАН, СОФИЙСКА",2013-04-17,"Кредитни длъжници към банка БАЛКАНБАНК","Решение № 2-168 от 17.04.2013 г. - лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 - длъжници към банка ""БАЛКАНБАНК"" ","

Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; лично дело IА-34184.

"
БОРИСЛАВ,ГЕНОВ,ЙОТОВ,,"С.ВРАНЯК, БЯЛА СЛАТИНА, ВРАЦА",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност",
БОРИСЛАВ,ГЕНЧОВ,ДИМИТРОВ,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2016-01-14,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Враца","Неустановена принадлежност",
БОРИСЛАВ,ГЕНЧОВ,СПАСОВ,,"ГР.ДУПНИЦА, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2016-02-18,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Кюстендил","Неустановена принадлежност",
БОРИСЛАВ,ГЕОРГИЕВ,АНГЕЛОВ,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2012-03-28,"Русенски университет ""Ангел Кънчев""","Неустановена принадлежност",
БОРИСЛАВ,ГЕОРГИЕВ,АНГЕЛОВ,,"С.ЛЕХЧЕВО, БОЙЧИНОВЦИ, МОНТАНА",2016-02-09,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Монтана","Неустановена принадлежност",
БОРИСЛАВ,ГЕОРГИЕВ,АПОСТОЛОВ,,"ГР.БЕЛЕНЕ, БЕЛЕНЕ, ПЛЕВЕН",2013-07-17,"Община Свищов","Неустановена принадлежност",
БОРИСЛАВ,ГЕОРГИЕВ,АПОСТОЛОВ,,"ГР.БЕЛЕНЕ, БЕЛЕНЕ, ПЛЕВЕН",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност",
БОРИСЛАВ,ГЕОРГИЕВ,БОГДАНОВ,,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2009-12-02,"Национална здравноосигурителна каса","Неустановена принадлежност",
БОРИСЛАВ,ГЕОРГИЕВ,БОРИСОВ,,"С.КАМЕНЕЦ, ПОРДИМ, ПЛЕВЕН",2013-05-29,"Длъжници към банка МИНЕРАЛБАНК","Неустановена принадлежност",
БОРИСЛАВ,ГЕОРГИЕВ,БОРИСОВ,,"С.КАМЕНЕЦ, ПОРДИМ, ПЛЕВЕН",2013-07-03,"Длъжници към Стопанска банка","Неустановена принадлежност",
БОРИСЛАВ,ГЕОРГИЕВ,БОРИСОВ,,"С.МЕДКОВЕЦ, МЕДКОВЕЦ, МОНТАНА",2015-06-09,"Приватизирани предприятия - Монтана","Неустановена принадлежност",
БОРИСЛАВ,ГЕОРГИЕВ,БОРИСОВ,,"ГР.ЛОМ, ЛОМ, МОНТАНА",2013-04-17,"Кредитни длъжници към банка БАЛКАНБАНК","Неустановена принадлежност",
БОРИСЛАВ,ГЕОРГИЕВ,БОРИСОВ,,"С.РУЖИНЦИ, РУЖИНЦИ, ВИДИН",2013-10-09,"Община Ружинци","Неустановена принадлежност",
БОРИСЛАВ,ГЕОРГИЕВ,ВЕЛЕВ,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност",
БОРИСЛАВ,ГЕОРГИЕВ,ВЛАДИМИРОВ,,"ГР.ДУПНИЦА, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2007-09-04,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
БОРИСЛАВ,ГЕОРГИЕВ,ВЛАДИМИРОВ,,"ГР.ДУПНИЦА, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
БОРИСЛАВ,ГЕОРГИЕВ,ВЛАХОВ,,"ГР.КНЕЖА, КНЕЖА, ПЛЕВЕН",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност",
БОРИСЛАВ,ГЕОРГИЕВ,ГЕОРГИЕВ,,"С.КЪШИН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2015-07-16,"Община Плевен","Неустановена принадлежност",
БОРИСЛАВ,ГЕОРГИЕВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.АЙТОС, АЙТОС, БУРГАС",2015-12-01,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Неустановена принадлежност",
БОРИСЛАВ,ГЕОРГИЕВ,ГОСПОДИНОВ,,"С.ТЕЛЕРИГ, КРУШАРИ, ДОБРИЧ",2014-03-12,"Община Крушари","Неустановена принадлежност",
БОРИСЛАВ,ГЕОРГИЕВ,ГРУЕВ,,"С.БАНЯ, РАЗЛОГ, БЛАГОЕВГРАД",2011-04-28,"Община Разлог","Неустановена принадлежност",
БОРИСЛАВ,ГЕОРГИЕВ,ГРУЕВ,,"С.БАНЯ, РАЗЛОГ, БЛАГОЕВГРАД",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
БОРИСЛАВ,ГЕОРГИЕВ,ДИМИТРОВ,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2013-07-03,"Длъжници към Стопанска банка","Неустановена принадлежност",
БОРИСЛАВ,ГЕОРГИЕВ,ДИМИТРОВ,,"ГР.ВЪРШЕЦ, ВЪРШЕЦ, МОНТАНА",2015-03-24,"Община Вършец","Неустановена принадлежност",
БОРИСЛАВ,ГЕОРГИЕВ,ДИМОВ,,"ГР.ПАВЛИКЕНИ, ПАВЛИКЕНИ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-06-26,"Община Павликени","Неустановена принадлежност",
БОРИСЛАВ,ГЕОРГИЕВ,ЖЕЛЯЗКОВ,1952-05-08,"ГР.ТЕРВЕЛ, ТЕРВЕЛ, ДОБРИЧ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Решение № 95 от 28.10.2009 г. - следователи и дознатели","Със заповед № К-1376/ 30.04.1987 г. е назначен за ст. следовател по ДС; със заповед № 624/ 26.02.1988 г. е изпратен на 2 месечен курс в КГБ-СССР; със заповед № 398/ 22.06.1990 г. е преназначен за гл. следовател."
БОРИСЛАВ,ГЕОРГИЕВ,КАЛАЙДЖИЙСКИ,,"ГР.КОЧЕРИНОВО, КОЧЕРИНОВО, КЮСТЕНДИЛ",2014-12-09,"Община Кочериново","Неустановена принадлежност",
БОРИСЛАВ,ГЕОРГИЕВ,КАРАИВАНОВ,,"ГР.СЕПТЕМВРИ, СЕПТЕМВРИ, ПАЗАРДЖИК",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
БОРИСЛАВ,ГЕОРГИЕВ,КИПРОВ,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност",
БОРИСЛАВ,ГЕОРГИЕВ,КЪНЕВ,,"С.БУЙНОВО, БОРИНО, СМОЛЯН",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
БОРИСЛАВ,ГЕОРГИЕВ,ЛУКАНОВ,,"ГР.БЕРКОВИЦА, БЕРКОВИЦА, МОНТАНА",2015-03-11,"Община Берковица","Неустановена принадлежност",
БОРИСЛАВ,ГЕОРГИЕВ,ЛУКАНОВ,,"ГР.БЕРКОВИЦА, БЕРКОВИЦА, МОНТАНА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
БОРИСЛАВ,ГЕОРГИЕВ,МАРИНОВ,,"ГР.ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
БОРИСЛАВ,ГЕОРГИЕВ,МАРИНОВ,1969-03-28,"ГР.ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност",
БОРИСЛАВ,ГЕОРГИЕВ,МИЛАЧКОВ,,"ГР.ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност",
БОРИСЛАВ,ГЕОРГИЕВ,МИЛАЧКОВ,,"ГР.ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност",
БОРИСЛАВ,ГЕОРГИЕВ,НЕНОВ,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2010-09-29,"Регионални печатни издания","Неустановена принадлежност",
БОРИСЛАВ,ГЕОРГИЕВ,НЯГОЛОВ,,"С.КРУШОВЕНЕ, ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ, ПЛЕВЕН",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
БОРИСЛАВ,ГЕОРГИЕВ,ПАВЛОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-04-17,"Кредитни длъжници към банка БАЛКАНБАНК","Неустановена принадлежност",
БОРИСЛАВ,ГЕОРГИЕВ,ПАВЛОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-10-09,"Длъжници към ОББ","Неустановена принадлежност",
БОРИСЛАВ,ГЕОРГИЕВ,ПАВЛОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-10-08,"Длъжници към Първа частна банка","Неустановена принадлежност",
БОРИСЛАВ,ГЕОРГИЕВ,ПЕНЕВ,,"ГР.КАРЛОВО, КАРЛОВО, ПЛОВДИВ",2012-09-18,"Технически университет - София","Неустановена принадлежност",
БОРИСЛАВ,ГЕОРГИЕВ,СОКОЛОВ,1955-03-21,"ГР.СЛИВНИЦА, СЛИВНИЦА, СОФИЙСКА",2010-03-17,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 117 от 17.03.2010 г. - Министерството на вътрешните работи","Със заповед № К-2088/ 14.05.1982 г. е назначен за разузнавач; със заповед № К-2064/ 26.07.1988 г. е преназначен за зам. н-к на РУ-Сливница по ДС; със заповед № К-266/ 31.01.1989 г. е преназначен за н-к на ОбУ на МВР-Сливница и н-к на отделение ДС; със заповед № К-1272/ 21.03.1990 г. е преназначен за ст. разузнавач"
БОРИСЛАВ,ГЕОРГИЕВ,СПАСОВ,,"ГР.СОФ