Път: : Кой кой е : Д

Божидар Данев

Божидар Данев
Божидар Данев
Снимка: БНР

Роден на 5 ноември 1939 г. в София.

Завършва с отличие Техническия университет в София през 1959-1965 година.

Работи в Българска академия на науките /БАН/, Институт по техническа кибернетика като научен сътрудник, ръководител на програми и др.

Защитава докторска дисертация "Управление на многосвързани системи".

Хабилитира се като старши научен сътрудник. Специализира в Академия на науките - Москва.

Удостоен е с награда на БАН за най-добра научна разработка. Удостоен е и с награда за научна разработка с най-голям икономически ефект. Член е на Общото събрание на БАН.

През 1979-1980 годна извършва следдокторска специализация в Университет Хановер, ФРГ. Чете лекции като гост в Германия, Англия, САЩ, Италия, Швейцария.

През 1981 година постъпва на работа в Българска индустриална асоциация, сега Българска стопанска камара (БСК). Работи последователно като специалист, ръководител център, зам.-председател, председател.

Бил е изпълнителен директор на Софийска фондова борса.

Понастоящем е Председател на Управителния съвет и Изпълнителен председател на БСК и Изпълнителен директор на международната лизингова компания "Интерлийз" АД.

Член е на съветите на директорите и надзорен съвет на крупни търговски дружества.

Член е на националния съвет за научна политика.

Съпредседател е на Смесения европейско-български икономически и социален комитет.

Член на УС на Българската академия на науките.

Зам.-председател на Настоятелството на Нов български университет.

Член е на Съвета на директорите на "Солвей Соди" АД.

Член на Съвета на директорите на Индустриален холдинг "България".

Член на Съвета на директорите на ПОК "Доверие" и др.

Получава награда на БАН "Най-добра научна разработка" и национална награда "Научна разработка с най-голям икономически ефект".

 

Има над 100 научни публикации в наши и чуждестранни издания и три монографични публикации.

Починал на 28 май 2018 г.

 

На 31 май 2012 г. излезе такава информация:

Когато е бил докторант по темата "Управление на многосвързани системи"  в тогавашната Западна Германия е бил вербуван за агент на ДС.

Според изнесените от Комисията по досиетата данни той е сътрудничил на VІІ отдел в ПГУ - научнотехническото разузнаване, прераснало в самостоятелно управление в рамките на ПГУ през 1980 г.

Работата му за службите е оповестена от Комисията по досиетата (comdos.bg), която е проверила ръководството на БСК и на други организации на частни предприемачи, сред които са популярни лица на т.нар. български преход.

Под псевдонима "Генчев" Данев е сътрудничил на ДС в продължение на 11 години.