Път: : Кой кой е : Г

Димитър Гочев

Димитър Бонев Гочев е роден на 27 февруари  1936 г. в София.

Завършва  право в Юридическия факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски", 1959.

1953 - 1957 - работник в "Грамада"-София.

1960 - 1961 - стажант-адвокат в София.

1961 - 1963 - работник в Окръжна строителна организация  - София.

1963 - 1966 - юрисконсулт в ТКЗС в с. Горна Диканя.

1966 - 1990 - арбитър в Градския държавен арбитраж и Върховния държавен арбитраж в София.

1990 - 1994 - съдия, председател на отделение и заместник-председател на Върховния съд.

1992 - 1998 - член-съдия на Европейския съд за правата на човека, Страсбург, Франция.

Съдия в Конституционния съд от 1994 г., избран от квотата на Народното събрание.

Член на Българския туристически съюз.

Член на сдружение "Приятели на планинарската песен". Безпартиен.

Женен, има дъщеря.