Път: : Кой кой е : М

Мариела Митева

Родена е на 7 март 1963 г.  в гр. Шумен.

Завършва право в Юридическия факултет на Софийския университет "Кл. Охридски".

Единствен председател на младежката организация на  БСП - Българска социалистическа младеж  /БСМ/ от основаването  й през 1994 г.

1991 - 1994 г. - депутат в 7-ото велико народно събрание и в 36-ото народно събрание, избрана с листата на БСП. 

1994 - 1997 г. - депутат в 37-ото народно събрание.

Работи като адвокат.

Към 2011 г. е експерт в Инспектората към Висшия съдебен съвет. Участва в извършването на проверки в органите на съдебната власт и изготвя проекти за становища, сигнали, анализи и актове с резултати от извършените проверка.