Път: : Кой кой е : И

Любомир Иванов

Роден на 7 октомври 1952 г. в София.

Завършва математика в СУ "Св. Кл. Охридски". Кандидат на математическите науки, старши научен сътрудник в секция "Логика" на Института по математика към БАН. Научен сътрудник -  Институт по математика и информатика до 1988.

1989 г. – ръководител на секцията "Логика".

1986 – 1988 г. - организира успешна кампания срещу кандидатурата на София за провеждане в града и на Витоша на зимна олимпиада през 1992 и 1994 г.

1989 г. – автор на Харта ’89 за опазване на българското природно наследство и съучредител на сдружението „Природен фонд“ и на Зелената партия.

Участва в работата на Кръглата маса от страна на СДС (Зелената партия).

1990 – 1991 г. – депутат в 7-ото велико народно събрание с листата на СДС. Председател на парламентарна група, 1990-1991. Парламентарен секретар на МВнР - 1990-1991.

Вносител на Решението на ВНС от 22 декември 1990 за пълноправно членство на България в Европейския съюз. Член на Националния координационен съвет на СДС.

1991 – 1998 г. – участвува активно в работата на Атлантическия клуб в България. Основател (1991) и вицепрезидент на Атлантическия клуб.

2001 – председател на Атлантическия клуб в България.

Ръководител на антарктическата експедиция Тангра 2004/05.

Президент на Фондация Манфред Вьорнер, 1994.

Председател на Настоятелството на Фондация "Общество и информация", 2000.

Секретар на  Българска комисия по антарктическите наименования, 1994.

Координатор на  Програма Маршалови стипендии за България на German Marshall Fund,US, 1997.

Член-основател и на Wilderness Fund, 1989.

Награда Никола Обрешков за 1987 - най-високото българско отличие за постижения в областта на математиката.

Автор е на научни и приложни резултати в областта на математиката и информатиката, миграционните изследвания, лингвистиката и топонимиката, в това число и на съвременната система за транслитерация на българската кирилица, приета за официална употреба от България, ООН, САЩ и Великобритания.

Автор е на предложението за преначертаване на NUTS 2 районите за планиране на България, залегнало в проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за регионалното развитие, октомври 2018 г.

Участник е в 4 научни антарктически експедиции, автор на първите български топографски антарктически карти.

Семеен, с две деца. Владее английски и руски език.

 

Името на проф. Любомир Иванов фигурира в екипа от съветници, обявени от лидера на партия Воля Веселин Марешки (като съветник по геополитическите и демографските въпроси).