Път: : Кой кой е : Н

Николай Николов

Роден на 25 януари 1951 г. в Ямбол.

Завършва висшето си образование  в Московския икономически институт "Плеханов" през 1974 г. (в специалността "Икономическа кибернетика"). Докторант в УНСС, София. Специализирал e социално осигуряване в София и социална политика и публична администрация в Обединения виенски институт, Харвардския институт за международно развитие и Джорджтаунския университет в САЩ.

Професионалната му кариера започва в профсъюзите.
В периода 1989 - 1993 г. е началник на ГУ "Социално осигуряване" към МТСП.

От октомври до декември 1992 г. е сътрудник към Народното събрание (Комисия по труда и социалното осигуряване).
През периода 1993 - 1996 г. е зам.-министър на труда и социалната политика.

1996 г.- назначен за управител на Националния осигурителен институт /НОИ/. След 2000 г. този пост е заеман от други лица. Бил е член на управителния съвет на Националната здравно-осигурителна каса, старши консултант към Американската агенция за международно развитие,

Дългогодишен член и председател на Комисията по социално осигуряване и подпомагане в Националния съвет за тристранно сътрудничество и член на Комисията по опрощаване на несъбираемите държавни вземания към Президента на Републиката.

Преподавател в Училището по мениджмънт към Нов български университет, лектор и автор на редица статии, доклади, книги и проекти в социалната област.
 

Женен, със син и дъщеря.

Владее френски и руски.