Третият енергиен пакет - отделянето на производството и доставката от преноса


Разделяне на преносители и производители
 
Едно от централните предложения на Европейската Комисията, станали  известни като трети енергиен пакет, е разделянето на фирмите за пренос на газ и електроенергия от фирмите-производители и доставчици. Това означава на практика, че големите компании няма да могат да произвеждат енергия и едновременно с това да притежават енергийните мрежи.
 
През юли миналата година депутатите на ЕП изразиха подкрепа за единната енергийна система и за разделянето на собствеността в специална резолюция.
 
Поддръжниците на третия енергиен пакет смятат, че това отделяне ще стимулира инвестиции в енергийната инфраструктура. Комисията дава пример с Великобритания, където отделянето е вече реалност и където бяха  изградени 4 нови терминала за втечнен газ. В същото време в Германия още няма нито един и пазарът още е защитен.
 
В случай, че страните нямат желание да отделят, Комисията предлага системата на независимия оператор, според която компаниите запазват собствеността си върху мрежите, но търговските и инвестиционните решения се взимат от независима фирма.
 
Според докладчика по темата - британската депутатка Eluned Morgan (ПЕС), единен европейски пазар в електричеството по принцип съществува в ЕС, но реалността е много различна. "Някои страни имат лесен достъп до пазара-например френски и германски компании са си осигурили 40 на сто от пазара във Великобритания, докато испански или британски фирми трудно достигат френския и немския пазар."
 
 
Идеята за разделянето не се поддържа от всички
 
Идеята за разделянето на фирмите-преносители от фирмите-производители и доставчици не срещна еднакво топъл прием навсякъде. Франция и Германия бяха против плановете на Европейската комисия. Те, заедно с Австрия, Гърция, Латвия, Люксембург, Словакия и България, смятаха че изискването за разделение е неправомерно и може да има негативни социални последици.
 
Както подчерта чешкият депутат Jan Březina (ЕНП-ЕД) по време на първите дебати в комисията по индустрия през февруари, в много от новите членки на ЕС "сме зависими от един доставчик" и разделението е лишено от смисъл.
 
Как ще се отрази третият енергиен пакет на цените?  
 
Няма надеждни данни за това, как новият пакет ще се отрази на цените на електроенергията, особено като се имат предвид други фактори, като например увеличеното търсене от страна Китай и Индия и високите цени на петрола. Симпатизантите на новото законодателство обаче смятат, че отвореният пазар ще стимулира по-ефективно производство на енергия и това ще задържи цените на разумни нива. Предвидени са и мерки за защита на потребителите с по-ниски доходи.
 
Влияние върху Системата за търговия с вредни емисии
 
Според ЕК  Схемата за търговия с вредни емисии и възобновяемите източници на енергия могат да бъдат стимулирани само с истински пазар на газ и електричество. Експертите на Комисията смятат, че при наличие на повече конкуренция производителите на енергия, разпространителите, собствениците и доставчиците ще имат повече стимули да инвестират в алтернативни източници на енергия.

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+IM-PRESS+20080616FCS31737+0+DOC+XML+V0//BG#title1