Коалиция 2000


Неправителствена организация.

Основна задача - борба с корупцията сред държавните чиновници.

Участници:

Асоциация "Аксес"

Съюз на съдиите в България

Българско сдружение за честни избори и граждански права

Европейско движение в България

Институт за икономическа политика

Център за изследване на демокрацията

Център за икономическо развитие

Център за социални практики

Фондация "Приложни изследвания и комуникации

Работата на "Коалиция 2000" се ръководи от Съвет за координация в състав:
Асен Дюлгеров - Секретар на столичната община и председател на Надзорния съвет на Агенцията за приватизация
Бойко Тодоров - Директор на Информационния център на Съвета на Европа, София
Валентин Добрев - Посланик на България във Великобритания
Валерий Русанов - Президент на асоциация "Аксес"
Георги Прохаски  - Директор на Центъра за икономическо развитие и главен съветник в Министерския съвет
Димитър Бъчваров - Началник отдел на "Структурна реформа" към МС
Динка Динкова  - Програмен директор на фондация "Приложни изследвания и комуникации"
Евгений Дайнов - Директор на Центъра за социални практики и председател на управителния съвет на фондация "Отворено общество"
Екатерина Михайлова - Зам.-председател на парламентарната комисия за противодействие на престъпността и корупцията
Иванка Петкова - Изпълнителен директор на Института за икономическа политика
Капка Костова - Председател на УС на Съюза на съдиите в България
Нели Куцкова - Председател на Софийския окръжен съд
Надежда Сандолова - Член на Сметната палата и началник отдел "Централна банка и вътрешен дълг"
Огнян Шентов - Директор на Центъра за изследване на демокрацията
Станислав Даскалов - Президент на Европейско движение в България
Стефан Хаджитодоров  - Научен секретар на БАН